Erik Brejls hjemmeside

Start

Kirkelige gods-skifteuddrag
Ålborg amt


[Ålborg Frue]    [Brøndum-Siem-Torup]    [Farsø]    [Hammer]    [Skørping-Fræer]    [Vilsted-Vindblæs]   Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.

I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til kendte skifter efter anførte personer.
Lavværge og formynder angives ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie.
Personnavne er standardiserede, f.eks. angives Laurs og Lars som Laurids og Ole som Oluf.
Stednavne staves som i Trap Danmark's 5. udgave.
Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i skiftet, men er fundet i kirkebogen, folketællinger eller andre steder.
Der henvises til side, dog henvises ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.

Forkortelser:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
LV: lavværge
FM: formynder
g.m.: gift med
fol.: folio
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder


Ålborg Frue præstegods
Skifteprotokol
1711-1823
C 152B-531 Anne Rasmusdatter i Nørre Tranders. 25.6.1711, fol.2.
E: Niels Pedersen.
Af første ægteskab B:
1) Christen Nielsen i Nørre Tranders
2) Karen Nielsdatter 19
3) Rasmus Nielsen 17.

2 Johanne Lauridsdatter i Nørre Tranders. 16.6.1714, fol.4.
Enke efter Christen Pedersen, skifte 13.12.1693. B:
1) Peder Christensen i København, død
2) Mette Christensdatter g.m. Poul Andersen
3) Anders Christensen i Uttrup
4) Maren Christensdatter, død, var g.m. Jens Mikkelsen. 2B:
a Mads Christensen
b Peder Christensen
5) Laurids Christensen, uvist hvor.
FM: farbror Niels Pedersen i Nørre Tranders.

3 Mette Christensdatter i Nørre Tranders. 26.3.1725, fol.6.
E: Jens Christensen. B:
5) Niels Jensen 19.
Af første ægteskab B:
1) Gertrud Nielsdatter g.m. Christen Knudsen i Nørre Tranders
2) Maren Nielsdatter 32
3) Dorthe Nielsdatter 28
4) Christen Nielsen 24.

4 Mette Christensdatter i Nørre Tranders. 7.1.1726, fol.9B.
E: Poul Andersen. B:
1) Anne Poulsdatter 20.

5 Maren Jensdatter i Nørre Tranders. 14.10.1740, fol.13.
E: Christen Madsen. A:
1) far Jens Mogensen
2) bror Jens Jensen i Nørre Tranders
3) bror Mogens Jensen i Uttrup.

6 Christen Nielsen i Nørre Tranders. 9.7.1755, fol.15B.
E: Else Rasmusdatter. LV: Anders Lodberg i Ålborg. B:
1) Rasmus Christensen 26
2) Bodil Christensdatter g.m. Christen Madsen i Gug
3) Maren Christensdatter 19
4) Niels Christensen 17
5) Gertrud Christensdatter 15
6) Mette Christensdatter 12
7) Jens Christensen 4.
FM: Christen Madsen i Nørre Tranders.
Afdøde døde 10.6.1755.

7 Anne Sørensdatter i Nørre Tranders. 27.4.1761, fol.17.
E: Jens Jensen. B:
1) Gertrud Jensdatter 28
2) Søren Jensen 26
3) Maren Jensdatter 21
4) Niels Jensen 16
5) Bodil Jensdatter 12.

8 Jens Pedersen i Nørre Tranders. 2.12.1764, fol.18B.
E: Anne Pedersdatter. LV: Mikkel Nielsen. B:
1) Peder Jensen.
FM: Mathias Hobolt, skoleholder i Nørre Tranders.

9 Kirsten Christensdatter i Nørre Tranders. 4.10.1775, fol.20.
E: Niels Jensen. A:
1) bror Poul Christensen i Nørre Tranders
2) bror Christen Christensen i Nørre Sundby
3) søster Ingeborg Christensdatter
4) søster Maren Christensdatter
5) søster Mette Christensdatter, død, var g.m. Laurids Christensen. 1B:
a Christen Lauridsen 10.
Afdøde døde 4.10.1775.

10 Johanne Jensdatter i Nørre Tranders. 18.10.1781, fol.21B.
E: Mads Christensen. A:
1) far Jens Villadsen i Nørre Tranders på Sohngårdsholm gods.

11 Mads Christensen i Nørre Tranders. 15.12.1783, fol.23.
E: Ellen Madsdatter. LV: far Mads Christensen, der for sin tunghørhed havde medtaget sin afdødes kones bror Jochum Thomsen i Nørre Tranders. A:
1) mor Maren Lauridsdatter
2) bror Jens Christensen
3) søster Anne Christensdatter g.m. Christen Nielsen
4) søster Kirsten Christensdatter.

12 Maren Nielsdatter i Nørre Tranders. 6.4.1808, fol.26.
E: Niels Mogensen. A:
1) søster Mette Nielsdatter g.m. Jens Pedersen i Nørre Tranders
2) søster Ellen Nielsdatter, enke efter Christen Bødker i Øster Sundby
3) bror, død. 1B:
a Mikkel Gug, afskediget sergent i Ålborg
4) bror, død. 5B:
a Else Christensdatter
b Johanne Christensdatter
c Simon Christensen
d Jens Christensen i Torup
e Laurids Christensen i Gug.

13 Christen "Jensen eller Steffensen" i Nørre Tranders. 12.9.1810, fol.29.
E: Anne Andersdatter. LV: Laurids Andersen i Nørre Tranders. A:
1) bror Niels Jensen i Nørre Tranders
2) søster Maren Jensdatter, død. Af første ægteskab 1B:
a Laurids Christoffersen i Nørre Tranders
Af andet ægteskab med Søren Sørensen i Kærsholm [i Nørre Tranders sogn] 2B:
b Anne Marie Sørensdatter 11, der døde
c Maren Sørensdatter 7.

14 Anne Knudsdatter i Nørre Tranders. 26.8.1811, fol.30.
E: Niels Jensen.
Af første ægteskab B:
1) Karen Jensdatter.
FM: mosters mand Christen Bromand i Sønder Tranders.

15 Niels Jensen i Nørre Tranders.
E: Anne Margrethe Christensdatter. LV: Jens Thorn.
Afdøde skal have to søstre i Ålborg.

16 Ellen Madsdatter i Nørre Tranders. 6.6.1823, fol.33.
E: Thomas Pedersen. B:
5) Peder Thomsen 18.
Af første ægteskab B:
1) Mads Pedersen
2) Kjeld Pedersen
3) Jens Pedersen
4) Karen Pedersdatter.
FM: Søren Jochumsen i Nørre Tranders.

SLUT


Brøndum, Siem og Torup præstearkiv
Skifteprotokol
1793-1798
C 172-251 Margrethe Jensdatter i Brøndum. 14.1.1794, fol.25.
E: Rasmus Nielsen. B:
1) Dorthe Rasmusdatter, død 8.12.1793. E: Peder Jensen i Brøndum på Lindenborg gods. 3B:
1) Søren Gregersen 11
2) Rasmus Gregersen 8
3) Kirstine Margrethe Pedersdatter .
FM:
1 Christen Hansen i Siem
2 Peder Toft i Ejstrup.
Afdøde døde 15.12.1793.

2 Maren Lauridsdatter i Brøndum. 11.11.1798, fol.29.
E: Jørgen Hermansen. B:
1) Peder Jørgensen 26
2) Kirsten Jørgensdatter.
FM: født værge Christen Hermansen, skrædder i Brøndum.

SLUT


Farsø præstearkiv
Skiftebrev
1758
C 194B-7Farsø præstearkiv.
Skiftebrev
1758
C 194B-7

1 Else Espersdatter i Trendhus på Torup præstegård mark. 11.1.1758.
E: Peder Mortensen. B:
1) Karen Pedersdatter 8
2) Morten Pedersen 6
3) Jesper Pedersen 9 mdr.

SLUT


Hammer præstearkiv

i:

Kær herred gejstlig skifteprotokol
1717-1811
C 13A-2

Heri:
Mensalgods for præsten i Hammer

56 Afkald i Ålborg. 8.4.1777, fol.432.
Afkald fra Ida Madsdatter g.m. Jochum Lund, skrædder i Ålborg for arv efter far Mads Andersen i Sølgård i Hammer sogn.

65 Niels Christensen i Sølgård på Hammer præstegårds grund. 30.4.1778, fol.451.
Afkald af 1.12.1782 fra B:
1) Karen Nielsdatter g.m. Hans Nielsen, fæster af Sølgård.
SLUT


Skørping og Fræer præstearkiv
Skiftebreve
1734-1737
C 174-511 Albert Andersen, snedker i Fræer. 18.9.1734.
E: Kirsten Lauridsdatter. B:
1) Søren Albertsen, soldat
2) Anne Albertsdatter g.m. Jens Christensen i Torup.
FM: farbror Aksel Andersen i Fræer.

2 Poul Rasmussen i Fræer. 2.4.1737.
A:
1) mor Kirsten Lauridsdatter, enke
2) bror Jens Rasmussen
3) søster Kirsten Rasmusdatter.

SLUT


Vilsted og Vindblæs præstearkiv
Skifteprotokol
1757-1812
C 184-53De fleste af nedenstående skifter foreligger også som skiftebreve i pakken:
Vilsted og Vindblæs præstearkiv mensalgods. Skiftebreve og dokumenter 1769-1812 og fæstebreve 1757-1838. C 184-54.
Fæstebreve er også indført i skifteprotokollen.

1 Maren Sørensdatter i Kirkegård i Vindblæs sogn. 16.2.1769, side 7, 34, 35.
E: Anders Christensen. B:
1) Christen Andersen. Ved afkald 12.5.1797 i Kirkegård i Vindblæs
2) Kirsten Andersdatter. Ved afkald 5.5.1798 g.m. Herman Christoffersen i Skarp Salling.
FM:
1 morbror Jens Sørensen [Bruun i Vilsted]
2 morbror Thomas Sørensen [Bruun i Vilsted].
Afdøde døde 26.1.1769.

2 Birthe Jensdatter i Vindblæs. 30.5.1770, side 11.
E: Anders Christensen. B:
1) Maren Andersdatter.
FM:
1 morbror Søren Jensen i Vindblæs
2 Christen Nøhr i Vindblæs.
Afdøde døde 19.5.1770.

3 Inger Nielsdatter i Vindblæs. 3.4.1773, side 15.
E: Anders Christensen Kærgaard. B:
1) Niels Andersen 7 uger.
FM: morbror Jens Nielsen Nøhr i Vindblæs.

4 Niels Christensen Kirkegaard i Vindblæs. 26.5.1773, side 17.
E: Karen Christensdatter Skomager.
Arvinger angives ikke.

5 Maren Nielsdatter i Vindblæs 8.6.1784, side 21.
E: Søren Christensen. B:
1) slegfred søn Christen Væver, gårdmand i Vester Ørbæk.

6 Anders Christensen i Vindblæs. 9.10.1786, side 23.
E: Mette Nielsdatter. LV: Peder Nielsen Ladefoged i Kornum. B:
4) Jens Andersen.
Første ægteskab med [Maren Sørensdatter, skifte 16.2.1769 lbnr.1]. B:
1) Christen Andersen
2) Kirsten Andersdatter.
FM:
1 morbror Jens Sørensen Bruun i Vilsted
2 morbror Thomas Sørensen Bruun i Vilsted.
Andet ægteskab med [Birthe Jensdatter, skifte 30.5.1770 lbnr.2]. B:
3) Maren Andersdatter.
FM:
1 morbror Søren Jensen i Vindblæs.

7 Mette Nielsdatter i Vindblæs. 23.7.1811, side 36, 43.
E: Jens Christensen Bro. B:
2) Anders Christian Jensen.
FM:
1 født værge Christen Christensen Bro i Vilsted.
2 morbror Peder Nielsen i Damgård i Skarp Salling sogn.
Første ægteskab med [Anders Christensen, skifte 9.10.1786 lbnr.6]. B:
1) Jens Andersen, over 26. Afkald 12.5.1811.
Afdøde døde 22.6.1811.

SLUT