Erik Brejls hjemmeside

Start

Kirkelige gods-skifteuddrag
Ålborg amt


[Ålborg Frue]    [Brøndum-Siem-Torup]    [Farsø]    [Hammer]    [Skørping-Fræer]    [Vilsted-Vindblæs]   Skifteuddragene er udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.
I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til skifter efter tidligere ægtefæller. Lavværge og formynder angives dog ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie, ligesom tjenestested ikke angives for arvinger. Der er ikke udarbejdet personregister men personnavne er standardiserede, f.eks. angives både Laurs, Lars og Las som Laurids, og stavemåden af stednavne følger Trap's 5. udgave. Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i den aktuelle tekst, men er fundet i kirkebogen, i folketællinger eller andet sted i skifteprotokollen. Der henvises til folio, dog henvises der ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.

Følgende forkortelser er anvendt:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
Fb: fæstebrev
FM: formynder
g.m.: gift med
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder
LV: lavværge
sst.: samme stedÅlborg Frue præstegods
Skifteprotokol
1711-1823
C 152B-531 Anne Rasmusdatter i Nørre Tranders. 25.6.1711, fol.2.
E: Niels Pedersen.
Af første ægteskab B:
1) Christen Nielsen i Nørre Tranders
2) Karen Nielsdatter 19
3) Rasmus Nielsen 17.

2 Johanne Lauridsdatter i Nørre Tranders. 16.6.1714, fol.4.
Enke efter Christen Pedersen, skifte 13.12.1693. B:
1) Peder Christensen i København, død
2) Mette Christensdatter g.m. Poul Andersen
3) Anders Christensen i Uttrup
4) Maren Christensdatter, død, var g.m. Jens Mikkelsen. 2B:
a Mads Christensen
b Peder Christensen
5) Laurids Christensen, uvist hvor.
FM: farbror Niels Pedersen i Nørre Tranders.

3 Mette Christensdatter i Nørre Tranders. 26.3.1725, fol.6.
E: Jens Christensen. B:
5) Niels Jensen 19.
Af første ægteskab B:
1) Gertrud Nielsdatter g.m. Christen Knudsen i Nørre Tranders
2) Maren Nielsdatter 32
3) Dorthe Nielsdatter 28
4) Christen Nielsen 24.

4 Mette Christensdatter i Nørre Tranders. 7.1.1726, fol.9B.
E: Poul Andersen. B:
1) Anne Poulsdatter 20.

5 Maren Jensdatter i Nørre Tranders. 14.10.1740, fol.13.
E: Christen Madsen. A:
1) far Jens Mogensen
2) bror Jens Jensen i Nørre Tranders
3) bror Mogens Jensen i Uttrup.

6 Christen Nielsen i Nørre Tranders. 9.7.1755, fol.15B.
E: Else Rasmusdatter. LV: Anders Lodberg i Ålborg. B:
1) Rasmus Christensen 26
2) Bodil Christensdatter g.m. Christen Madsen i Gug
3) Maren Christensdatter 19
4) Niels Christensen 17
5) Gertrud Christensdatter 15
6) Mette Christensdatter 12
7) Jens Christensen 4.
FM: Christen Madsen i Nørre Tranders.
Afdøde døde 10.6.1755.

7 Anne Sørensdatter i Nørre Tranders. 27.4.1761, fol.17.
E: Jens Jensen. B:
1) Gertrud Jensdatter 28
2) Søren Jensen 26
3) Maren Jensdatter 21
4) Niels Jensen 16
5) Bodil Jensdatter 12.

8 Jens Pedersen i Nørre Tranders. 2.12.1764, fol.18B.
E: Anne Pedersdatter. LV: Mikkel Nielsen. B:
1) Peder Jensen.
FM: Mathias Hobolt, skoleholder i Nørre Tranders.

9 Kirsten Christensdatter i Nørre Tranders. 4.10.1775, fol.20.
E: Niels Jensen. A:
1) bror Poul Christensen i Nørre Tranders
2) bror Christen Christensen i Nørre Sundby
3) søster Ingeborg Christensdatter
4) søster Maren Christensdatter
5) søster Mette Christensdatter, død, var g.m. Laurids Christensen. 1B:
a Christen Lauridsen 10.
Afdøde døde 4.10.1775.

10 Johanne Jensdatter i Nørre Tranders. 18.10.1781, fol.21B.
E: Mads Christensen. A:
1) far Jens Villadsen i Nørre Tranders på Sohngårdsholm gods.

11 Mads Christensen i Nørre Tranders. 15.12.1783, fol.23.
E: Ellen Madsdatter. LV: far Mads Christensen, der for sin tunghørhed havde medtaget sin afdødes kones bror Jochum Thomsen i Nørre Tranders. A:
1) mor Maren Lauridsdatter
2) bror Jens Christensen
3) søster Anne Christensdatter g.m. Christen Nielsen
4) søster Kirsten Christensdatter.

12 Maren Nielsdatter i Nørre Tranders. 6.4.1808, fol.26.
E: Niels Mogensen. A:
1) søster Mette Nielsdatter g.m. Jens Pedersen i Nørre Tranders
2) søster Ellen Nielsdatter, enke efter Christen Bødker i Øster Sundby
3) bror, død. 1B:
a Mikkel Gug, afskediget sergent i Ålborg
4) bror, død. 5B:
a Else Christensdatter
b Johanne Christensdatter
c Simon Christensen
d Jens Christensen i Torup
e Laurids Christensen i Gug.

13 Christen "Jensen eller Steffensen" i Nørre Tranders. 12.9.1810, fol.29.
E: Anne Andersdatter. LV: Laurids Andersen i Nørre Tranders. A:
1) bror Niels Jensen i Nørre Tranders
2) søster Maren Jensdatter, død. Af første ægteskab 1B:
a Laurids Christoffersen i Nørre Tranders
Af andet ægteskab med Søren Sørensen i Kærsholm [i Nørre Tranders sogn] 2B:
b Anne Marie Sørensdatter 11, der døde
c Maren Sørensdatter 7.

14 Anne Knudsdatter i Nørre Tranders. 26.8.1811, fol.30.
E: Niels Jensen.
Af første ægteskab B:
1) Karen Jensdatter.
FM: mosters mand Christen Bromand i Sønder Tranders.

15 Niels Jensen i Nørre Tranders.
E: Anne Margrethe Christensdatter. LV: Jens Thorn.
Afdøde skal have to søstre i Ålborg.

16 Ellen Madsdatter i Nørre Tranders. 6.6.1823, fol.33.
E: Thomas Pedersen. B:
5) Peder Thomsen 18.
Af første ægteskab B:
1) Mads Pedersen
2) Kjeld Pedersen
3) Jens Pedersen
4) Karen Pedersdatter.
FM: Søren Jochumsen i Nørre Tranders.

SLUT


Brøndum, Siem og Torup præstearkiv
Skifteprotokol
1793-1798
C 172-251 Margrethe Jensdatter i Brøndum. 14.1.1794, fol.25.
E: Rasmus Nielsen. B:
1) Dorthe Rasmusdatter, død 8.12.1793. E: Peder Jensen i Brøndum på Lindenborg gods. 3B:
1) Søren Gregersen 11
2) Rasmus Gregersen 8
3) Kirstine Margrethe Pedersdatter .
FM:
1 Christen Hansen i Siem
2 Peder Toft i Ejstrup.
Afdøde døde 15.12.1793.

2 Maren Lauridsdatter i Brøndum. 11.11.1798, fol.29.
E: Jørgen Hermansen. B:
1) Peder Jørgensen 26
2) Kirsten Jørgensdatter.
FM: født værge Christen Hermansen, skrædder i Brøndum.

SLUT


Farsø præstearkiv
Skiftebrev
1758
C 194B-7Farsø præstearkiv.
Skiftebrev
1758
C 194B-7

1 Else Espersdatter i Trendhus på Torup præstegård mark. 11.1.1758.
E: Peder Mortensen. B:
1) Karen Pedersdatter 8
2) Morten Pedersen 6
3) Jesper Pedersen 9 mdr.

SLUT


Hammer præstearkiv

i:

Kær herred gejstlig skifteprotokol
1717-1811
C 13A-2

Heri:
Mensalgods for præsten i Hammer

56 Afkald i Ålborg. 8.4.1777, fol.432.
Afkald fra Ida Madsdatter g.m. Jochum Lund, skrædder i Ålborg for arv efter far Mads Andersen i Sølgård i Hammer sogn.

65 Niels Christensen i Sølgård på Hammer præstegårds grund. 30.4.1778, fol.451.
Afkald af 1.12.1782 fra B:
1) Karen Nielsdatter g.m. Hans Nielsen, fæster af Sølgård.
SLUT


Skørping og Fræer præstearkiv
Skiftebreve
1734-1737
C 174-511 Albert Andersen, snedker i Fræer. 18.9.1734.
E: Kirsten Lauridsdatter. B:
1) Søren Albertsen, soldat
2) Anne Albertsdatter g.m. Jens Christensen i Torup.
FM: farbror Aksel Andersen i Fræer.

2 Poul Rasmussen i Fræer. 2.4.1737.
A:
1) mor Kirsten Lauridsdatter, enke
2) bror Jens Rasmussen
3) søster Kirsten Rasmusdatter.

SLUT


Vilsted og Vindblæs præstearkiv
Skifteprotokol
1757-1812
C 184-53De fleste af nedenstående skifter foreligger også som skiftebreve i pakken:
Vilsted og Vindblæs præstearkiv mensalgods. Skiftebreve og dokumenter 1769-1812 og fæstebreve 1757-1838. C 184-54.
Fæstebreve er også indført i skifteprotokollen.

1 Maren Sørensdatter i Kirkegård i Vindblæs sogn. 16.2.1769, side 7, 34, 35.
E: Anders Christensen. B:
1) Christen Andersen. Ved afkald 12.5.1797 i Kirkegård i Vindblæs
2) Kirsten Andersdatter. Ved afkald 5.5.1798 g.m. Herman Christoffersen i Skarp Salling.
FM:
1 morbror Jens Sørensen [Bruun i Vilsted]
2 morbror Thomas Sørensen [Bruun i Vilsted].
Afdøde døde 26.1.1769.

2 Birthe Jensdatter i Vindblæs. 30.5.1770, side 11.
E: Anders Christensen. B:
1) Maren Andersdatter.
FM:
1 morbror Søren Jensen i Vindblæs
2 Christen Nøhr i Vindblæs.
Afdøde døde 19.5.1770.

3 Inger Nielsdatter i Vindblæs. 3.4.1773, side 15.
E: Anders Christensen Kærgaard. B:
1) Niels Andersen 7 uger.
FM: morbror Jens Nielsen Nøhr i Vindblæs.

4 Niels Christensen Kirkegaard i Vindblæs. 26.5.1773, side 17.
E: Karen Christensdatter Skomager.
Arvinger angives ikke.

5 Maren Nielsdatter i Vindblæs 8.6.1784, side 21.
E: Søren Christensen. B:
1) slegfred søn Christen Væver, gårdmand i Vester Ørbæk.

6 Anders Christensen i Vindblæs. 9.10.1786, side 23.
E: Mette Nielsdatter. LV: Peder Nielsen Ladefoged i Kornum. B:
4) Jens Andersen.
Første ægteskab med [Maren Sørensdatter, skifte 16.2.1769 lbnr.1]. B:
1) Christen Andersen
2) Kirsten Andersdatter.
FM:
1 morbror Jens Sørensen Bruun i Vilsted
2 morbror Thomas Sørensen Bruun i Vilsted.
Andet ægteskab med [Birthe Jensdatter, skifte 30.5.1770 lbnr.2]. B:
3) Maren Andersdatter.
FM:
1 morbror Søren Jensen i Vindblæs.

7 Mette Nielsdatter i Vindblæs. 23.7.1811, side 36, 43.
E: Jens Christensen Bro. B:
2) Anders Christian Jensen.
FM:
1 født værge Christen Christensen Bro i Vilsted.
2 morbror Peder Nielsen i Damgård i Skarp Salling sogn.
Første ægteskab med [Anders Christensen, skifte 9.10.1786 lbnr.6]. B:
1) Jens Andersen, over 26. Afkald 12.5.1811.
Afdøde døde 22.6.1811.

SLUT