Erik Brejls hjemmeside

Start

Ålborghus amt skifteuddrag
1692-1793

    [1695-1711]    [1692-1713]    [1707]    [1712]   

[1708-1721]    [1720-1726]    [1727-1729]    [1731-1756]    [1756-1775]   

[1773-1777]    [1777-1781]    [1780-1784]    [1783-1789]   

[1697]   

[1790-1793]
[Nr.1]    [Nr.3]    [Nr.4]    [Nr.5]    [Nr.6]    [Nr.7 - bilag]    [Nr.8]    [Nr.9]    [Nr.10]   
En protokol for hver af de 9 skiftekredse. (Protokol 2 og 7 mangler).

[Private personarkiver]   

[Jordebøger]    [Afkald]


Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.

I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til kendte skifter efter anførte personer.
Lavværge og formynder angives ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie.
Personnavne er standardiserede, f.eks. angives Laurs og Lars som Laurids og Ole som Oluf.
Stednavne staves som i Trap Danmark's 5. udgave.
Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i skiftet, men er fundet i kirkebogen, folketællinger eller andre steder.
Der henvises til side, dog henvises ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.

Forkortelser:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
LV: lavværge
FM: formynder
g.m.: gift med
fol.: folio
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder

Der henvises til bogen:
Himmerlandske herredsfogeder, by- og birkefogeder samt -skrivere af Ole Færch 2011.


Jordebøger over hovedgårde:

Fuglsig 1773 lbnr.505
Kongstedlund 1737 lbnr.109
Ovegård 1736 lbnr.93
Randrup 1737 lbnr.109
Tustrup 1733 lbnr.91
Østerå 1732 lbnr.86
Østerå 1738 lbnr.113

Jordebøger over privatpersoners gods:

Anders Svendsen Faarbæk i Fårbæk i Klim sogn 1750 lbnr.202.
Niels Andersen Kiib i Nørgård i Klim sogn 1739 lbnr.115


Afkald

Restrup gods 1715-1763 lbnr.581.


Åstrup, Børglum og Sejlflod amter
Skifteforretninger 1695-1711
B 0B - 3


1 Maren Mikkelsdatter på Gerumgård [i Gerum sogn]. 6.11.1695, opslag 2.
E: Hans Pedersen Nordmand til Gerumgård. B:
1) Peder Hansen Nordmand 20
2) Marie Hansdatter Nordmand 15
3) Margrethe Hansdatter Nordmand 9.
Anmodning om skiftet af 25.5.1695.

2 Niels Jensen Birch, forpagter på Odden [i Mygdal sogn]. 28.4.1704, opslag 12.
E: Magdalene Albertsdatter [Fogh]. LV: Herman Mercher, borgmester på Skagen, [der ægter enken]. B:
1) Jørgen Nielsen Birch, forpagter på Knudseje [i Skæve sogn]
2) Albert Nielsen Birch
3) Jens Nielsen Birch
4) Vibeke Nielsdatter Birch
5) Elsebeth Nielsdatter Birch
6) [Ida Nielsdatter Birch], der ægter Niels Mikkelsen, forpagter på Dybvad [i Skæve sogn]
7) [Vibeke Nielsdatter Birch], der ægter Claus Svendsen Bønsdorff
8) [Sofie Nielsdatter Birch], der ægter Poul Henningsen [Køng], præst på Skagen.

3 Otto Bille, kornet på Burholt [i Øster Brønderslev sogn].4.11.1706, opslag 49.
A:
0) forældre Holger [Steensen] Bille til Burholt og [Cathrine Sofie Henriksdatter Below]
1) bror Steen Bille til Burholt
2) bror Henrik Bille til Mejlgård og Sødal
3) bror Christian Frederik Bille til Hvolris [i Hersom sogn]
4) søster [Birgitte Kirstine Bille, begravet Glesborg 14.6.1703]. E: Adam Ernst Pentz til Nøragergård. 7B:
a Jochum Ernst Pentz
b Holger Christian Pentz
c Adam Henrik Pentz
d Kirstine Sofie Pentz
e Ida Cathrine Pentz
f Ingeborg Pernille Pentz
g Birgitte Johanne Pentz.
Afdøde havde andel i den arv som:
1 Jørgen Christensen i Kristiansand
2 Christen Clemensen i Kristiansand
havde efter Jacob Pedersen i Fladstrand.

4 Bodil Jensen i Hvilshøj [i Øster Brønderslev sogn]. 17.5.1689, opslag 74.
E: Margrethe Andersdatter. B:
1) Svend Bodilsen
2) Hans Bodilsen
3) Christen Bodilsen
4) Benedikte Bodilsdatter
5) Gertrud Bodilsdatter.
Enkens første ægteskab med Svend Nielsen. Arv til B:
1) Maren Svendsdatter
2) Else Svendsdatter
3) Anders Svendsen.
FM: Peder Andersen i Lille Kraghede i Ørum sogn.
Arv i boet efter skiftebrev i Skrivensgård i Hvilshøj 27.6.1685 til B:
1) Svend Thomsen
2) Kirsten Thomasdatter.
Skiftet er bilag til lbnr.3, da Holger Bille er ejer af gården.

5 Mogens Gyldenstjerne, oberstløjtnant, kommandant på Fladstrand fæstning. 21.2.1707, opslag 86.
A:
1) mor Ellen Parsberg, enke efter Ebbe Gyldenstjerne
2) bror Laurids Ulfeldt Gyldenstjerne, kaptajn
3) bror Arild Gyldenstjerne, kaptajn
4) søster Margrethe Sofie Gyldenstjerne g.m. Niels Heschau i Skåne
5) søster Karen Gyldenstjerne g.m. Stærk Howitz i Skåne
6) søster [Jytte Gyldenstjerne, død, var g.m. [Balthazar Gebhard von Obelitz til Rammegård]. 1B:
a [Ellen Marie von Obelitz] g.m. Christen Linde til Volstrup [i Hjerm sogn].

6 Karen Nielsdatter Jespersen på Høgholt. 10.12.1711, opslag 108.
A:
1) bror Hans Nielsen Jespersen
2) bror Henrik Nielsen Jespersen
3) søster Kirsten Nielsdatter Jespersen g.m. Jacob Pedersen i Ålborg
4) halvbror Jesper Nielsen Jespersen til Høgholt [i Hørmested sogn]
5) halvbror Jens Nielsen Jespersen
6) halvbror Laurids Nielsen Jespersen
7) halvbror Bent Nielsen Jespersen
8) halvsøster Anne Margrethe Nielsdatter Jespersen
9) halvsøster Anne Nielsdatter Jespersen g.m. Erik Jensen.
Afdøde døde 13.11.1711.Ålborghus amt og Ålborg Stiftamt til 1714
Skifteforretninger med bilag
1692-1713
B 0C - 10

7 Peiter Risler til Buderupholm [i Buderup sogn]. 1.6.1692, no.1.
E: Anne Tekla von Baumgarten. B:
1) Nikolaj Risler, løjtnant
2) Anne Barbara Risler, forlovet med Mikkel Suhr, løjtnant
3) Folitte Clara Risler
4) Garbrecht Margrethe Risler.

8 Gudde Hansen, ugift i Attrup i Torslev sogn i [Øster] Han herred. 1.8.1692, no.2.
A:
0) forældre Hans Andersen, præst i Råde i Norge og Dorthe Limbechsdatter, begge døde.
Mors andet ægteskab med Halvor Arvesen klokker i Borge præstegæld, der også er død. Alle mors børn er døde.
1) morbror Corfitz Limbechsen, død. 4B:
a Kirsten Corfitzdatter på Store Borge i Borge præstegæld, død, var g.m. [Aslak Lauridsen]. 4B:
1 Christian Aslaksen
2 Laurids Aslaksen
3 Anders Aslaksen
4 Poul Limbech Aslaksen
b Else Corfitzdatter på [Store] Borge, død, var g.m. [Joen Nielsen]. 2B:
1 Niels Joensen
2 Johanne Joensdatter
c Martha Corfitzdatter, død, var g.m. [Peder Lauridsen] på Ophus i Borge. 2B:
1 Anders Pedersen
2 Inger Pedersdatter på Sande i Nøtterø ved Tønsberg. 5B:
x Rasmus Pedersen
y Corfitz Pedersen
z Margrethe Pedersdatter
æ Helvig Pedersdatter
ø Anne Pedersdatter
d Inger Corfitzdatter, død uden børn
2) moster Kirsten Limbechsdatter, død. 1B:
a Martha Hansdatter, død. 2B:
1 Kirsten Nielsdatter
2 Dorthe Nielsdatter.
Afdøde, der havde været foged på Kokkedal [i Torslev sogn], døde 14.6.1692.
Litteratur: Prester i Råde på 1600'tallet ved S. H. Finne-Grønn i: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift bd.7 (1940) side 245-248.

9 Anders [Christensen] Schiønning til Mølgård [i Havbro sogn] i Års herred. 31.1.1693, no.3.
E: Else Pors. LV: Anders Kjærulf til Bjørnsholm [i Overlade sogn]. B:
1) [Kirsten Andersdatter Schiønning], død. E: Peder Bertelsen Dons. 1B:
a Else Marie Pedersdatter.
FM: farbror Christian Bertelsen.
Hans forældre Christen Schiønning, [herredsfoged i Års herred] og Else Andersdatter i Lille Binderup, begge døde. Arv til:
1) afdødes søster [Karen Christensdatter Schiønning, død 1659, var g.m. Mourids Pedersen, herredsfoged i Onsild herred, død 1653]. 3B:
a Else Mouridsdatter g.m. Christen Pedersen Steen i Hardsyssel
b Peder Mouridsen
c Christen [Mouridsen] Schiønning, præst [i Herrested].
Arv efter [afdødes bror] Christen [Christensen] Schiønning, doktor [jur.] i Randers.
Litteratur:
1 Fru Inger i Suldrup af Ole Færch i: Personalhistorisk Tidsskrift 2003 side 121-159, heri side 145.
2 Himmerlandske herredsfogeder... 2011, af Ole Færch, heri side 44, 210.

10 Albert Jensen [Manstrup] til Slettegård [i Hjortdal sogn] og forvalter på Lundegård. 4.4.1694, no.4.
E: Sidsel Mikkelsdatter [Zimmermann]. LV: Lukas Andersen Nors. B:
1) Anne Albertsdatter.
FM: farbror Laurids Jensen i Bejstrup.
Enkens første ægteskab med Niels Ibsen Hjerrild [til Slettegård]. Arv til B:
1) Henrik Nielsen Hjerrild, præst [i Køge og Ølsemagle]
2) Sofie Nielsdatter.
FM:
1 farbror Søren Ibsen i Boller
2 farbror Jørgen Ibsen på Merringgård.

11 Søren Klog, løjtnant i Ingstrup. 12.2.1694, no.5.
E: Kirsten [Johansdatter] Thomsen. B:
4) Helene Sørensdatter Klog 9
5) Beathe Klog 7
6) Johan Nikolaj Klog 4½
7) Barbara Helene Klog 2.
FM: Thyge Thomsen, herredsfoged i Hornum og Fleskum herred.
Første ægteskab med Ellen Clemensdatter. B:
1) Anne Sørensdatter Klog 20
2) Johanne Sørensdatter Klog 18
3) Anders Sørensen Klog 17.
FM:
1 farbror Simon Klog i Skørring
2 farbror Rasmus Klog i Sjelle,
begge på Sjelle Skovgård gods.

12 Gregers [Ulfstand] Høg til Vang [i Sulsted sogn]. 28.3.1695, no.6.
E: Anne Cathrine Sehested. LV: Otte Scheel, amtmand over Sejlstrup, Åstrup og Børglum amter. B:
2) Margrethe Ida Høg 19
3) Anne Marie Høg 16
4) Jacob Høg 13
5) Birgitte Sofie Høg 10.
FM: morbror Frederik Sehested til Rydhave.
[Første ægteskab med Birgitte Kaas]. B:
1) Elisabeth Sofie Høg g.m. Nikolaj Nissen til Lerbæk [i Hover sogn i Tørrild herred].

13 Margrethe Christensdatter Mule til Østergård i Hals sogn. 5.6.1703, no.7.
Enke efter Niels Svendsen, forpagter på Dronninglund, skifte 23.10.1697. B:
1) Svend Nielsen 24, stud. theol.
2) Hans Nielsen 16, i København
3) Frederik Nielsen 14
4) Christen Nielsen 12
5) Sigrid Nielsdatter g.m. Poul Ingversen i Ålborg
6) Kirsten Nielsdatter 13
7) Sofie Helvig Nielsdatter 6.
FM:
1 Kjeld Nielsen, præst i Sundby og Hvorup g.m. moster [Abel Christensdatter Mule]
2 Hans Nielsen, præst i Bjergby og Mygdal g.m. moster [Anne Christensdatter Mule]
3 morbror Rasmus Christensen Mule til Attrup
4 Johan [Johansen] Budtz, præst i Dronninglund.

14 Anne Christensdatter Bering i Attrup. 2.3.1705, no.7B.
E: Rasmus Christensen Mule.
Skifte efter første mand 20.6.1687. B:
1) Ida Sørensdatter 20
2) Christen Sørensen 19.
FM: mors [halv]bror Christen Lauridsen, købmand i Ålborg.

15 Maren Johansdatter Budtz i Attrupgård i Hammer sogn. 3.9.1708, no.8.
E: Rasmus Christensen Mule. B:
1) Anne Margrethe Mule 1.
FM: morfar Johan [Johansen] Budtz, [præst i Dronninglund].
(Skiftet indført i skifteprotokol 1708-1721 fol.1, no.1).

16 Christen Lauridsen Etzen i Skørping. 26.7.1709, uden nummer.
E: Riborg Bloch. LV: bror Frederik [Sørensen] Bloch, præst i Ellidshøj og Svenstrup. B:
1) Laurids Christensen Etzen.
FM: søskendebarn Peder Eriksen, forpagter i Svenstrup præstegård.
Arv i boet til enkens søster Anne Bloch, enke efter Mourids [Gabrielsen] Winther i Mariager.
(Skiftet indført i skifteprotokol 1708-1721 fol.19, no.2).

17 Christen Jensen [Bjerregaard] til Ørndrup i [Vester] Hornum sogn. 3.11.1710, no.9.
E: Anne Cathrine Pedersdatter. LV: Christen Solbjerg, herredsfoged i Års og Slet herreder. B:
4) Peder Christensen 7
5) Jens Christensen 6
6) Christen Christensen 5
7) Abelone Christensdatter 4
8) Peder Christensen 15 uger.
FM: Knud Ludvig [von Stoltzig Knudsen Flechtner], præst i [Vester] Hornum, [Hyllebjerg og Flejsborg].
Første ægteskab med Abelone Ottesdatter. B:
1) Barbara Christensdatter 14
2) Maren Christensdatter 12
3) Birgitte Christensdatter 10.
FM:
1 morbror [dvs. mosters mand] Søren Nielsen, byfoged i Sæby [g.m. mors søster Birgitte Ottesdatter]
2 mosters søn Niels Sørensen, student
3 mosters søn Otto Pedersen i Sæby.
Desuden nævnes enkens far Peder Thomsen i Dall.
(Skiftet indført i skifteprotokol 1708-1721 fol.84, no.5).

18 Helene Sørensdatter Klog i Nibe. 15.7.1713, no.11.
E: Niels Nielsen Ilkær. B:
1) Knud Thot Ilkær 10
2) Cathrine Marie Ilkær 8
3) Thyge Thomsen Ilkær 6.
Arv til afdødes søster Beathe Marie Klog efter dennes far [Søren Klog, løjtnant i Ingstrup, skifte 12.2.1694 lbnr.11].
Afdøde døde 29.5.1710.
(Skiftet indført i skifteprotokol 1708-1721 fol.147B, no.11).

19 Jens Rodsteen Dyre, 16 år gammel på Bratskov [i Brovst sogn]. 22.4.1713, no.12.
A:
1) mor Margrethe Rodsteen g.m. [Frands] Rantzau til Bratskov
2) søster Sofie Amalie Dyre 8
3) søster Edel Dyre 6
4) halvsøster Elisabeth Margrethe Rantzau 2.
Arv efter afdødes far Palle Dyre, skifte Viborg 6.4.1709.
Ar efter afdødes faster Agathe Dyre.

20 Jens Visborg, ugift land- og krigskommissær i Øster Gåser [i Hals sogn]. 5.6.1713, no.15.
Arvinger angives ikke.
(Skiftet indført i skifteprotokol 1708-1721 fol.138B, no.10).

21 von Hatten, løjtnant i Amtoft [i Arup sogn] i [Vester] Han herred.
Arvinger angives ikke.
(Skiftet indført i skifteprotokol 1708-1721 fol.122B, no.8).Ålborghus amt og Ålborg Stiftamt til 1714
Skiftebrev
1707
B 0C - 11

22 Anne Due på Villestrup [i Astrup sogn]. 1.9.1707.
E: Frederik Juel til Villestrup. B:
1) Ove Juel 8
2) Bernt Juel, der døde efter sin mor.
FM:
1 morbror Mandrup Due til Krastrup [i Farstrup sogn]
2 morbror Albert Christoffer Due til Torstedlund [i Årestrup sogn].
Afdøde havde arv efter sine forældre og sin bror.Ålborghus amt og Ålborg Stiftamt til 1714
Skiftebrev
1712
B 0C - 13

23 Niels Benzon til Havnø [i Visborg sogn]. 14.9.1712.
E: Alhed Magdalene von Schwanewede. LV: Iver Nikolaj Sehested, landsdommer i Viborg, der ægter enken. B:
1) Herman Frands Benzon 7
2) Drude Margrethe Benzon 6
3) Peder Nikolaj Benzon 4
FM: fars fætter Peder Benzon.
Afdøde døde i København 31.12.1709
Bevilling til uskiftet bo af 8.6.1709.
Samfrændeskifte 14.9.1712.


Ålborghus med flere amter
Skifteprotokol
1708-1722
B 0D - 388

24 Laurids Jensen i Kornumgård [i Brønderslev sogn]. 17.2.1710, fol.20, no.2.
E: Kirsten Albertsdatter [Olsdorf]. LV: [bror] Otto Albertsen [Olsdorf]. B:
1) Christian Lauridsen
2) Helmike Margrethe Lauridsdatter
3) Kirstine Marie Lauridsdatter
4) Sidsel Lauridsdatter.
FM:
1Peder Thomsen Kjærulf, forpagter på Hjermitslevgård, som beslægtet
2 Mourids Lelius
3 Nikolaj Aagaard
4 Peder Jensen
5 Mads Jensen.
Blandt adskillige dokumenter i boet kan nævnes:
1 et forlig Vor Frue dag 1574 mellem Jens Kjærulf og svoger Anders Thomsen på Kongensgård
2 skiftebrev efter Peder Thomsen Galskyt, [død 1678]
3 registrering efter Kirsten Galskyt 29.12.1688
4 skiftebrev efter Helmik [Pedersen] Galskyt på Kornumgård 26.7.1694.
Testamente af 29.6.1709.
Afdøde døde 29.6.1709.
Litteratur: Af Kornumgårds historie af C. Klitgaard i: Jyske Samlinger 4. række, bd.1, (1911-1914) side 466-519.

25 Anders Olufsen, forpagter på Pandum [i Vokslev sogn]. 17.6.1710, fol.73, no.4.
E: Kirsten Sørensdatter. LV: Mogens Jensen Gjørup, der ægter enken. B:
1) Oluf Andersen 12
2) Niels Andersen 10
3) Esper Andersen 8
4) Karen Andersdatter 7.
[Enkens første ægteskab] med Niels Mortensen, skifte 2.4.1696. Arv til 4 børn, hvis navne ikke angives.
Desuden nævnes enkens mor Kirsten Knudsdatter, enke efter Søren Andersen, borgmester i Randers, [død 1693].
Registrering 6.6.1708.

26 Karen Andersdatter på Langholt [i Horsens sogn]. 26.8.1711, 95B, no.6.
E: Simon Lund, forpagter på Langholt. A:
1) mor Anne Christensdatter
2) søster Anne Andersdatter g.m. Peder Torp i Tisted [i Astrup sogn]
3) søster Maren Andersdatter på Høgholt.

27 Jens Jensen, foged og forvalter på Birkelse Stamhus [i Åby sogn]. 2.4.1712, fol.109B, no.7.
E: Pernille Dinesdatter. LV: Simon Lund, forpagter på Langholt, der ægter enken. B:
1) Dorthe Jensdatter 10
2) Gertrud Jensdatter 9
3) Sofie Jensdatter 7.
Afdøde døde 16.3.1709.

28 [Niels] Benzon til Havnø [i Visborg sogn]. 14.9.1712, fol.122B.
Skiftet indført i særskilt protokol. (Se lbnr.23).

29 Søren Hansen, forpagter på Nørre Elkær [i Tværsted sogn]. 8.1.1714, fol.135, 205B, no.14.
A:
1) bror Hans Hansen til Frøslevgård på Mors
2) søster Johanne Hansdatter, død, var g.m. Gert Christensen i Sæby. 2B:
a Hans Gertsen, uvist hvor
b Anne Gertsdatter på Frøslevgård
3) halvbror Christen Nielsen i Ravnholt.
Afdøde døde 11.9.1712 i Bjergby degnebolig.

30 Rasmus Christensen Mule til Attrupgård i Hammer sogn. 21.6.1714, fol.157B, no.12.
E: Maren Pedersdatter Holst. LV: Otto Albertsen, forpagter i Attrupgård. B:
2) Else Margrethe Rasmusdatter Mule 2
3) Christen Rasmussen Mule 24 uger.
FM: morfar Peder [Pedersen] Holst, præst i Vrå, [Emb og Serreslev].
[Første ægteskab med Anne Christensdatter Bering, skifte 2.3.1705 lbnr.14].
[Andet] ægteskab med Maren Johansdatter Budtz, [skifte 3.9.1708 lbnr.15]. B:
E: Rasmus Christensen Mule. B:
1) Anne Margrethe Mule 1, der døde 4.5.1727, skifte 9.6.1727 i protokollen 1727-1729 fol.46B, no.4.
FM: morfar Johan [Johansen] Budtz i Lunderager præstegård, præst i Dronninglund, enkemand efter Lisbeth Sofie Mikkelsdatter [Zimmermann], skifte 18.2.1715.

31 Jens Mortensen, forpagter på Ås Hovedgård [i Tårs sogn], der døde 11.5.1714, fol.198B, 227, no.13.
E: Maren Pedersdatter. LV: Laurids Pedersen på Skarvad [i Øster Brønderslev sogn]. B:
1) Morten Jensen 18
2) Peder Jensen 12
3) Jens Jensen 10
4) Palle Jensen 3, der døde, skifte 20.5.1717, fol.254B
FM:
1 Jørgen Birch på Knudseje
2 Hans Poulsen på Vrejlev Kloster.
Arv i boet til Niels Lerches stedsøn Christen Thomsen 22 ved FM: Palle Christensen, forpagter på Lerbæk [i Elling sogn].

32 Hans Pedersen Nordmand til Gerumgård [i Gerum sogn] og hustru Else Christensdatter. 11.10.1714, fol.214B, no.15.
B:
4) Anders Hansen Nordmand.
[Første ægteskab med Maren Mikkelsdatter, skifte 6.11.1695 lbnr.1]. B:
1) Peder Hansen Nordmand, kornet
2) Marie Hansdatter Nordmand, [død ca. 1695], var g.m. Hans [Christensen Elling], præst i Elling [og Tolne, død juni 1714]. Hendes børn, hvis navne ikke angives
3) Margrethe Hansdatter Nordmand g.m. Rasmus Jensen Galskyt, degn i Åsted.
Registrering 7.4.1714.

33 Christian Lassen, forpagter på Aggersborggård, herredsfoged i Øster og Vester Han herreder. 26.3.1715, fol.233B, no.16.
E: Anne Albertsdatter. LV: Hans Richardsen i Løgstør. B:
6) Sidsel Christiansdatter 10, (der ægter Poul [Jacobsen] Basballe, [præst i Aggersborg])
7) Dorthe Christiansdatter 9
8) Anne Christiansdatter 8
9) Maren Christiansdatter 7
10) Laurids Christiansen Lassen 5
11) Albert Christiansen Lassen 3
12) Jørgen Christiansen Lassen 2
13) Christian Christiansen Lassen 5 uger.
Første ægteskab med Christine Cathrine Hammer, skifte 29.6.1700. B:
1) Cathrine Christiansdatter Lassen 26, (g.m. Johan Thorbech, urmager i Ålborg)
2) Lorents Hammer Christiansen 24, (i København)
3) Ejler Christiansen Lassen 23, (på Dronningborg ved Randers)
4) Daniel Christiansen Lassen 20, (degn i Blære)
5) Anne Margrethe Christiansdatter 16, der døde, skifte 4.11.1720, protokollen 1720-1726 fol.27B, no.3.
FM:
1 farbror Steffen Lauridsen i Hvid mølle i Randers
2 farbror Jens Lauridsen i Helstrup ved Randers
3 farbror Rasmus Lauridsen i Helstrup ved Randers
4 farbror Anders Lauridsen i Hede mølle i Middelsom herred
5 Otto Pedersen [Müller i Lee], herredsskriver i Middelsom herred g.m. [afdødes søster Maren Lasdatter].
(Oplysninger i parentes meddelt ved skiftet 4.11.1720).
Afdøde døde 23.2.1715.

34 Georg Didrik Fischer til Villerup [i Skallerup sogn]. Begæring om skifte 31.12.1716, fol.256.
E: Dorthe Cathrine Giedde, gift Rendsborg maj 1711 med Bernhard Henrik von der Lippe, oberst.
Enkens første ægteskab med Gjord Christoffer Unger til Villerup, [død 1709]. B:
1) Barbara Sofie Unger.
FM: farbror Wulf Abraham Unger.
Jordebog over Villerup 3.5.1717 fol.289-291B.
Afdøde faldt i slaget i Skåne marts 1710.

35 Christian Berg, møller i Ridemands Mølle [i Øster Hornum sogn]. 1.10.1717, fol.294B.
Enkemand. B:
1) Hans Christian Berg 11½
2) Dorthe Elisabeth Berg 6½.
FM: Christoffer Bruun i Nibe.
Desuden nævnes børnenes moster Mette Pedersdatter i Svenstrup mølle.
Afdøde døde 2.9.1717.

36 Ida Margrethe von Moltke i Hals. 1.8.1718, fol.324B.
E: Henrik Wolter. kaptajn. B:
1) Esther Anne Cathrine Wolter 11
2) Christoffer Henrik Wolter 10.
FM: mosters mand Ove Giedde Budde, kaptajn.
Arv efter afdødes far Christoffer Henrik von Moltke, oberst.

37 Otto Arenfeldt til Knivholt [i Flade sogn]. 2.8.1720, fol.327B.
Enkemand efter Agathe Kirstine Bech. B:
1) Lave Arenfeldt, sekretær
2) Steen Hohendorff Arenfeldt
3) Hans Lorents Arenfeldt 19
4) Agathe Kirstine Arenfeldt g.m. Peder Reedtz, ritmester.
Testamente 4.6.1714, hvor testator var 75 år gammel.
Jordebog 1714 over Bangsbo, Lerbæk og Knivholt fol.330-336.

38 Christen Christensen Toftgaard, ugift i Borup i Ingstrup sogn. 19.11.1721, fol.362.
A:
1) bror Søren Christensen i Borup
2) bror Peder Christensen i Vester Egede på Sjælland, birkedommer i Gisselfeld og Egeskov birk
3) søster Margrethe Christensdatter g.m. Thomas Lauridsen i Toftegård i Jetsmark sogn
4) søster Karen Christensdatter g.m. Peder Lauridsen i Refshede i Åby sogn
5) søster Mette Christensdatter g.m. Hans Jensen i Nyborg i Vadum sogn.
Afdøde døde 22.4.1721.Ålborghus med flere amter
Skifteprotokol
1720-1726
B 0D - 389

39 Søren Lauridsen Kvorup i Blokhus i Hune sogn. 5.3.1720, fol.2, no.1.
E: Maren Jensdatter. LV: bror Laurids Jensen i Piruphvarre i Hune sogn. A:
1) bror Peder Lauridsen i Kvorup i Jetsmark sogn
2) bror Laurids Lauridsen, ladefoged på Keldgård i Kettrup sogn
3) søster Anne Lauridsdatter, død. E: Christen Jensen i Bundgårde i Jetsmark sogn. 2B:
a Anne Christensdatter 19
b Maren Christensdatter 16.

40 Jens Andersen Uttrup i Blokhus i Hune sogn. 13.7.1720, 12B, no.2.
E: Marie Nielsdatter. LV: bror Poul Nielsen Børglum i Tårs. B:
1) Maren Jensdatter 13
2) Kirsten Jensdatter 12
3) Margrethe Jensdatter 10
4) Johanne Jensdatter 7
5) Anders Jensen 6.
FM:
1 farbror Niels Nielsen i Bergen i Norge
2 Søren Andersen i Vestrupgård i Saltum sogn.
Desuden nævnes enkens bror Knud Nielsen Børglum i Vestermølle i Han herred.
Afdøde døde 2.5.1720.

41 Niels Nielsen Griis, ugift købmandskarl i Ålborg. 12.7.1720, fol.31B, no.4.
A:
0) forældre [Niels Jensen Manstrup] til Slettegård i Hjortdal sogn i Vester Han herred, død 1702 og Else Pallesdatter Griis, død 1703]
1) bror Jens Nielsen i Slettegård
2) søster Ingeborg Nielsdatter g.m. Casper Lorentsen Buchholtz, [fuldmægtig på Voldbjerg i Hee sogn] ved Ringkøbing
3) søster Maren Nielsdatter i Nørtorup i Hjortdal sogn.
Afdøde døde 2.3.1720 ved Sebbersund.

42 Laurids Jensen, forpagter på Hvilshøj i Øster Brønderslev sogn. 13.10.1721, fol.114, no.5.
E: Bodil Christensdatter. LV: Hans Ottesen, forpagter på Nibstrup [i Vester Brønderslev sogn]. A:
1) søster Kirsten Jensdatter i Ajstrup.
FM: Terkild Christensen i Kraghede i Øster Brønderslev sogn.
Afdøde døde 9.10.1721.

43 Laurids Christensen i Kvorup i Jetsmark sogn. 18.9.1721, fol.121B, no.6.
E: Maren Andersdatter. LV: Anders Christensen Hjortold i Blokhus. B:
1) Johanne Lauridsdatter g.m. Christen Mortensen i Ribergårde i Hune sogn
2) Karen Lauridsdatter, forlovet med enkemand Thor Jensen i Svennum i Jerslev sogn
3) Christen Lauridsen 12.
FM: søskendebarn Peder Lauridsen i Pilegårds Mølle i Hellum sogn, der ejes af Jens Vang, præst i Flade.
Skifte 16.4.1698 efter enkens første mand. Arv til B:
1) Anders Jensen.

44 Else Nielsdatter Winther på Havrekrog i Vester Hassing sogn. 25.4.1722, fol.130, no.7.
E: Peder Knudsen til Havrekrog.
Første ægteskab med [Niels Sørensen Bugge, forpagter på Bjørnkær i Bjergsted sogn, død 1683] B:
1) Laurids Nielsen Bugge i Ejstrup [i Hvidbjerg sogn] på Mors
2) Mette Nielsdatter Bugge i Bjergsted, enke efter sidste ægteskab med Peder [Ludolfsen] Ridderhuus, præst i [Øland i Øster Han herred, begravet 29.5.1711. Hendes første var med Christoffer Hansen Stub, præst i Haverslev, død 1704]
3) [Johanne Nielsdatter Bugge, død i Farstrup 23.4.1706]. E: Niels Lauridsen Lindgaard i Staegård i Vester Hassing sogn. 1B:
a Laurids Nielsen Lindgaard, uvist hvor.
Desuden nævnes enkemandens bror Jacob Knudsen i Hyllegård i Kavslunde sogn ved Middelfart på Fyn og dennes svigerfar Niels Olufsen i Stavrby [i Vejlby sogn ved Middelfart].
Enkemanden havde tidligere været forpagter på Bjørnkær.
[Afdøde var født 1632 i Borup i Gundersted sogn].
Litteratur: To gamle gravstener af Kjeld Bugge i Personalhistorisk Tidsskrift 1944 side 276-278.

45 Frederik Juul til Villestrup. 31.1.1721, fol.177B, no.8.
E: Elisabeth Sehested. LV: Levetzau til Åstrup. B:
2) Jens Juul 11
3) Bernt Juul 10
4) Anne Kirstine Juul 9
5) Sofie Juul 7.
FM: morbror Niels Sehested, major ved Iver Nikolaj Sehested til Ørslev Kloster.
Første ægteskab med [Anne Due, skifte 1.9.1707 lbnr.22]. B:
1) Ove Juul 23.
FM: morbror Albert Christoffer Due til Torstedlund.

46 Claus Svensson Bønsdorff, forpagter på Odden. 13.4.1722, fol.204, no.9.
E: Mette Thomasdatter. LV: Peder Mossin, præst i Tværsted, Uggerby og Bindslev. B:
1) Christian Ludvig Bønsdorff 16.
FM: Peder Iversen, forpagter på Hammelmose.

47 Peder Thomsen Kjærulf, forpagter på Hjermitslevgård. 5.8.1720, fol.216B, no.10.
E: Margrethe Henriksdatter [de Hemmer]. LV: Jørgen Birch på Knudseje. B:
1) Søren Pedersen Kjærulf 27, forpagter på Rævkærgård [af Åby sogn i Hvetbo herred]
2) Gertrud Pedersdatter g.m. Jacob Frandsen til Kølskegård
3) Anne Hegelund Pedersdatter g.m. Peder Iversen, forpagter på Hammelmose
4) Cathrine Ravn Pedersdatter Kjærulf 20.
Bevilling til uskiftet bo af 14.9.1717.
Enken har arv efter Margrethe de Hemmer i Ålborg efter skifte af 27.3.1688.

48 Molleschy, kaptajn i Tårs. 30.10.1722, fol.270B, no.11.
E: Ingeborg [Hanneriis]. LV: Hansen, løjtnant. B:
1) Jochum Frederik Molleschy 26, i udlandet
2) Anne Christine Molleschy 24
3) Johan Henrik Molleschy 22
4) Gregers Molleschy 19
5) Johanne Marie Molleschy 18.
Afdøde døde 5.2.1718.

49 Elisabeth Juul i Storvorde. 6.4.1724, fol.277, no.12.
E: Peder Mathiassen Mohr, løjtnant. B:
1) Henrikke Margrethe Mohr 6
2) Mathias Mohr 4
3) Anne Barbara Juul Mohr 6 mdr.
FM: Mathias Anchersen Mohr, præst i Storvorde og Sejlflod.

50 Thomas Andersen Vestrup, forpagter på Fuglsig [i Sankt Olai sogn ved Hjørring]. 29.4.1724, fol.284, no.13.
E: Margrethe Kjeldsdatter [Mule]. B:
1) Anders Thomsen, i Christiania i Norge
2) Anne Marie Thomasdatter 11
3) Christian Jørgen Thomsen 8½
4) Sidsel Marie Thomasdatter 8½
5) Marie Elisabeth Thomasdatter 6½.
FM:
1 farbror Søren Andersen i Vestrup
2 Christen [Madsen] Gassum, præst i Bjergby [og Mygdal]
3 morbror Hans Michael [Kjeldsen Mule], præst i Nørre Sundby [og Hvorup]
4 Jacob [Poulsen] Kjærulf, præst i Skallerup g.m. [moster Gyde Kjeldsdatter]
5 morbror Henrik Kjeldsen.

51 Johanne Christensdatter i Bolskifte i Alstrup sogn i Hvetbo herred. 20.3.1724, fol.293, no.14.
E: Peder Nielsen. B:
1) Ida Dorthe Pedersdatter 12
2) Christen Pedersen 12
3) Ellen Pedersdatter 11.
FM: Hans Krag, herredsskriver i Hvetbo herred.

52 Knud Christiansen Worm i Røgelhede i Hellevad sogn. 14.8.1724, fol.307, no.15.
E: Anne Pedersdatter. LV: bror Jens Pedersen, på stedet. B:
1) Birgitte Knudsdatter Worm 31
2) Christian Knudsen Worm 28
3) Marie Knudsdatter Worm 27
4) Peder Knudsen Worm 26
5) Margrethe Knudsdatter Worm 17
6) Jacob Knudsen Worm 13.
FM: farbror Peder Christiansen Worm i Ålborg.
Afdøde døde 16.7.1724.

53 Talke Marie Werkmester på Ågård [i Kettrup sogn]. 20.3.1725, fol.312B, no.16.
E: [Frantz Rantzau] Benzon til Ågård. B:
1) Peder Benzon 5
2) Margrethe Benzon 2.
FM: morbror Christen Werkmester i Ålborg.

54 Anne Pedersdatter i Ingstrup. 7.11.1725, fol.329, no.17.
E: Christen Christensen. B:
1) Christen Christensen 5 uger.
FM:
1 farbror Mads Christensen på stedet
2 Laurids Pedersen i Østergård i Tise sogn.
Afdøde døde 8.10.1725.

55 Johanne Iversdatter i Gunderstedgård i Gundersted sogn. 25.1.1726, fol.337, no.18.
E: Peder Jørgensen. B:
1) Kirstine Marie Pedersdatter 7
2) Ulrikke Augusta Pedersdatter 4
3) Anne Pedersdatter 4.
FM:
1 Peder [Urbansen] Bruun, præst i Ferslev, [Dall og Volsted]
2 Mikkel Lunge i Ålborg, som beslægtet.

56 Søren Andersen, ugift i Vestrup i Saltum sogn. 3.6.1724, fol.345B, no.19.
A:
1) bror Thomas Andersen, forpagter på Fuglsig, [skifte 29.4.1724 lbnr.50]. 5B:
a Anders Thomsen
b Anne Marie Thomasdatter
c Christian Jørgen Thomsen
d Sidsel Marie Thomasdatter
e Marie Elisabeth Thomasdatter
FM:
1 farbror Søren Andersen i Vestrup
2 Christen [Madsen] Gassum, præst i Bjergby og Mygdal
3 morbror Hans Michael [Kjeldsen Mule], præst i Nørre Sundby og Hvorup
4 Jacob [Poulsen] Kjærulf, præst i Skallerup og Vennebjerg
5 morbror Henrik Kjeldsen, forpagter på Dronninggård
2) søster Kirsten Andersdatter.

57 Anton Gynther [Didriksen] Munderlou (Mundelou) i Hannæs Bispegård i Øsløs sogn i Vester Han herred. 27.2.1725, fol.376B, no.20.
E: Johanne Nielsdatter Holst. LV: Mikkel [Frandsen] Vogelius, præst i Øsløs, [Vesløs og Arup]. B:
1) Didrik Munderlou
2) Niels Holst Munderlou, uvist hvor
3) Jørgen Munderlou
4) Johannes Munderlou
5) Christian Munderlou
6) Cathrine Munderlou g.m. Laurids [Christian Andersen] Eilschou, præst i Rynkeby og Revninge på Fyn
7) Vibeke Marie Munderlou i Revninge præstegård.
[Afdøde døde 13.4.1713].

58 Henrik Wolter, major i Hals. 25.8.1723, fol.398B, no.21.
E: Margrethe Sofie Dyssel. LV: Waldorph, kaptajn.
Første ægteskab med [Ida Margrethe von Moltke], skifte 1.8.1718 lbnr.36. B:
1) Esther Anne Cathrine Wolter 17
2) Christoffer Henrik Wolter 15.
FM:
1 født værge C. G. Moltke på Møn
2 mosters mand Ove Giedde Budde, kaptajn i Hals.

59 Christian Daniel von Holstein, oberstløjtnant i Svenstrup. 28.5.1725, fol.423B, no.22.
Testamente af 23.4.1725. A:
0) forældre Filip von Holstein, arveherre på Redefin og madame, født von Pentz. B:
1) bror August Frederik von Holstein
a Filip Christoffer von Holstein.
Fars andet ægteskab med madame, født von Bischwangen til Körgo. B:
2) halvsøster Eva Sybille von Holstein, født 29.11.1669, g.m. Anton Ulrik Wörgenwitz. B:
a Frederik Filip von Wörgenwitz, født Flensborg 6.2.1700
b Hedvig Augusta Dorthe von Wörgenwitz, født Glücksburg 13.7.1703
c Ernst Carl von Wörgenwitz, født Glücksburg 14.7.1705
d Louise Sofie Ernestine von Wörgenwitz, født Glücksburg 9.9.1706
e Marie Charlotte von Wörgenwitz, født Glücksburg 18.10.1707
f Anton Ulrik von Wörgenwitz, født Glücksburg 24.11.1709
g Eva Sybille von Wörgenwitz, født Flensborg 21.10.1716.
Afdøde døde 26.4.1725.

60 Mikkel Suhr til Buderupholm [i Buderup sogn]. 12.6.1726, fol.466, no.23.
E: Margrethe Horn. LV: Christian Foss, forpagter på Høgholm.
Første ægteskab med [Anne Barbara Risler]. B:
1) Cathrine Alhed Suhr
2) Anne Elisabeth Suhr.
FM: Didrik Adamsen i Hobro.
Afdøde døde 11.5.1726.Ålborghus med flere amter
Skifteprotokol
1727-1729
B 0D - 390

61 Anne Christensdatter på Skårupgård [i Tolne sogn]. 2.5.1727, fol.3, no.1.
E: Niels [Pedersen] Lerche, forpagter på Skårupgård. B:
4) Anne Margrethe Nielsdatter Lerche.
Af første ægteskab B:
1) Laurids Thomsen [Holm]
2) Claus Thomsen
3) Else Marie Thomasdatter g.m. Niels Pedersen Gandrup.
Afdøde døde 30.3.1727.

62 Anne Pedersdatter i Røgelhede. 30.4.1727, fol.14 no.2
Enke efter Knud Christiansen Worm, skifte 14.8.1724 lbnr.52. B:
1) Birgitte Knudsdatter Worm g.m. Christen Christensen Sindholt i Ajstrup
2) Christian Knudsen Worm 30
3) Marie Knudsdatter Worm
4) Peder Knudsen Worm 28
5) Margrethe Knudsdatter Worm
6) Jacob Knudsen Worm 16.
FM:
1 farbror Peder Christiansen Worm i Ålborg
2 morbror Jens Pedersen på stedet.
Afdøde døde 1.4.1727.

63 Karen Pedersdatter Galskyt i Kærsgård i Hellevad sogn. 18.6.1727, fol.23B, no.3.
E: Peder Terkildsen Østrup (Ousdorph), degn i Tødsø og Erslev på Mors. B:
5) Christiane Cathrine [Pedersdatter Østrup] g.m. Hans Jacobsen Hemmer.
Første ægteskab med [Christian Knudsen Worm, død Korslund i Hellevad sogn 2.2.1693]. B:
1) Peder Worm
2) Margrethe Worm g.m. Jens [Nielsen] Iversen, præst i Vilsted og Vindblæs
3) Anne Worm g.m. Jørgen Pedersen i Refdal
4) Kirsten Worm.
Arv i boet efter afdødes bror Peder [Pedersen] Galskyt [i Vester Brønderslev, tidligere kapellan i Sæby, skifte Ålborg bisp 22.10.1694 lbnr.125] til B:
1) Kirstine Marie Pedersdatter Galskyt
2) Else Pedersdatter Galskyt.

64 Karen Pallesdatter i Skårupgård. 23.7.1728, fol.59, no.5.
E: Henrik Himmerig. B:
1) Regine Henriksdatter 1½
2) Anne Henriksdatter 2 mdr.
FM:
1 morfar Palle Christensen på Lerbæk
2 mors morbror Jens Kjærulf.
Afdøde døde 14.6.1728.

65 Ingeborg Hanneriis i Tårs. 31.5.1728, fol.64B, no.6.
Enke efter Molleschy, kaptajn, [skifte 30.10.1722 lbnr.48]. B:
1) Jochum Frederik Molleschy
2) Anne Christine Molleschy g.m. Andreas Nonfelt, sergent
3) Johan Henrik Molleschy
4) Gregers Molleschy, sergent
5) Johanne Marie Molleschy.

66 Christen Andersen Kiib i Klim. 5.1.1729, fol.71B, no.6.
E: Helvig Pedersdatter. B:
1) Anders Christensen 27
2) Maren Christensdatter g.m. Peder Ingvorsen i Vester Torup
3) Anne Christensdatter 24
4) Peder Christensen 21
5) Niels Christensen 18
6) Christen Christensen 15
7) Ejler Christensen 12.
FM:
1 farbror Niels Andersen Kiib
2 Anders Svendsen Faarbæk
3 Niels Christensen i Klim.
Afdøde døde 25.12.1728.

67 Niels Lauridsen Lindgaard i Staegård. 17.6.1728, fol.75.
Enkemand efter [Johanne Nielsdatter Bugge, død i Farstrup 23.4.1706]. B:
1) Laurids Nielsen Lindgaard.
Afdøde havde fledføringskontrakt for sig selv og sin søster Inger Lauridsdatter af 8.1.1726 med sin søsterdatter Karen Johansdatter g.m. Niels Hellesen i Staegård.
Afdøde døde 6.6.1728.

68 Henrik Conrad von Obenhausen, oberstløjtnant til Lundergård [i Jetsmark sogn]. 16.7.1727, fol.84B, no.8.
E: Elisabeth Benzon. B:
1) Anne Alhed Obenhausen 17
2) Hans Henrik Obenhausen 10
3) Thøger Conrad Obenhausen 9
4) Elsebeth Obenhausen 7
5) Elisabeth Helvig Obenhausen.
FM: født værge Thøger Benzon til Sohngårdsholm [i Ålborg].
Afdøde døde 10.6.1727.

69 Sofie Jespersdatter Bloch i Stenshede i Volstrup sogn i Sæbygård birk. 9.12.1727, fol.152.
E: Otto Klein, der er svag på legemet og sindet. B:
1) Peder Klein 10
2) Jesper Klein 7
3) Hans Henrik Klein 15 uger.
FM:
1 farbror Henrik [Pedersen] Klein, præst [i Jerslev og Vester Brønderslev]
2 Hans Justesen.
Afdøde døde 25.10.1727.
Litteratur: Niels Bloch i Rold og hans nærmeste slægt af Aage Brask, København 1947, heri side 168.

70 Peder [Nielsen] Iversen på Hammelmose [i Tise sogn], forvalter på Birkelse Stamhus. 15.5.1730, fol.179, no.10.
E: Anne Hegelund. LV: Hans [Nielsen] Vinde, præst i Saltum og Hune. B:
1) Peder Pedersen Iversen 5
2) Niels Pedersen Iversen 4.
FM:
1 mors stedfar Jørgen Birch, forpagter på Hæstrupgård [i Hæstrup sogn]
2 farbror Jens [Nielsen] Iversen, præst i Vilsted og Vindblæs
3 farbror Frands [Nielsen] Iversen, fuldmægtig på Birkelse Stamhus.
Bevilling til uskiftet bo af 8.8.1729.
Samfrændeskifte 15.5.1730.

71 Niels Hansen, forpagter på Sønder Skovsgård [i Øster Svenstrup sogn]. 9.7.1728, fol.190, no.11.
E: Else Pedersdatter. LV: Jens Brøndlund, forpagter på Oksholm [i Øland sogn]. B:
1) Inger Nielsdatter g.m. Jens Nielsen Skive, værtshusmand i København
2) Maren Nielsdatter g.m. Jens Jensen, forpagter på Nørre Skovsgård
3) Mette Nielsdatter.
Afdøde døde 10.6.1728.

72 Eskild Wraae til Høstemark [i Mou sogn]. 18.3.1728, fol.195B.
E: Bodil Mette Fallenkamp. LV: Thøger Benzon til Sohngårdsholm. B:
1) Laurids Eriksen Wraae 10
2) Bernt Eskildsen Wraae 9
3) Eskild Eskildsen Wraae 8.
FM:
1 farbror Hans Lauridsen Wraae
2 Thøger Lauridsen Lassen, forpagter på Vester Ladegård g.m. faster [Karen Wraae]
3 Niels [Jørgensen] Rothenburg, præst i Sæby g.m. faster [Anne Lauridsdatter Wraae].
Desuden nævnes:
1 afdødes mor Else Eskildsdatter, [enke efter Laurids Eriksen Wraae til Estruplund]
2 enkens mor Magdalene Braem, enke efter Bernt Fallenkamp til Høstemark, død for 8 år siden
3 enkens bror Jens Fallenkamp.
Afdøde døde 28.2.1728.

73 Niels Pedersen Lerche, forpagter på Skårupgård. 19.4.1728, fol.248, no.13.
Enkemand efter [Anne Christensdatter], skifte 2.5.1727 lbnr.61. B:
1) Anne Margrethe Nielsdatter Lerche.
FM: halvbror Laurids Thomsen Holm, guldsmed i Ålborg.
Arv i boet til [Anne Christensdatter] søn af første ægteskab B: Claus Thomsen.
Afdøde døde 5.3.1728.

74 Hans Justesen til Burholt. 8.8.1729, fol.266, no.14.
E: Else Cathrine Kampmann. LV: bror Hack Kampmann. B:
1) Karen Hansdatter g.m. Henrik Kjeldsen.
Afdøde døde 25.8.1728.
Litteratur: Jyske skiftereferater på nettet. Kampmann-efterkommere før ca.1800 af Flemming Aagaard Winther i: Personalhistorisk Tidsskrift 2013 side 188-201 og fortsættelse: Femte slægtled her på siden.

75 Kirsten Andersdatter i Sønder Saltum. 30.6.1729, fol.297, no.15.
E: Laurids Andersen Møller.
Af første ægteskab B:
1) Ida Marie Christensdatter 21
2) Maren Christensdatter 18
3) Sofie Christensdatter 16.
FM:
1 søskendebarn Thøger Lassen på Vester Ladegård
2 søskendebarn Jørgen Jensen Vadum i Ålborg.
Afdøde døde 1.6.1729.

76 Christoffer Bruun, (Braun) i Nibe, forpagter af Ridemands Mølle. 10.6.1729, fol.310, no.16.
E: Anne Lauridsdatter Kras. LV: Poul Riis i Nibe. A:
1) søster, død. 1B:
a Johan Christoffersen Richter, bager i Nibe
2) søster i Zabeltitz i Saxen, død. Børn, hvis navne ikke kendes.
Arv i boet efter [Christian Berg, møller i Ridemands Mølle, skifte 1.10.1717] til B:
1) Hans Christian Berg, nu møller i Ridemands Mølle
2) Dorthe Elisabeth Berg.
Afdøde døde 20.5.1729.

77 Peder Nielsen, forpagter på Dronninglund. 13.10.1730, fol.331B, no.17.
E: Cathrine Marie Foss. LV: Jens Christian Foss, forstander i Randers Hospital. Testamente af 30.10.1728. A:
1) søster Anne Nielsdatter, død. E. Peder Sørensen i Hylke under Skanderborg Rytterdistrikt. 4B:
a Maren Pedersdatter 18
b Niels Pedersen 17
c Søren Pedersen 15
d Erik Pedersen 10.

78 Anders Kjær, forpagter på Dronninglund. 20.9.1730, fol.335, no.18.
Testamente af 3.9.1728. A:
1) bror Frederik Kjær til Børglumkloster. Hans 2B:
a Christiane Marie Kjær
b Johanne Marie Kjær.
2) halvbror Søren Kjær, død. 4B:
a Karen Sørensdatter g.m. Jens Thomsen [Helmich], degn i Børglum
b Anne Sørensdatter g.m. Niels Pedersen i Frenderup i Hornum sogn
c Maren Sørensdatter
d Maren Sørensdatter
3) halvsøster Maren Mikkelsdatter i Nibe, død. 4B:
a Mikkel Mikkelsen Hersom
b Jens Mikkelsen Hersom
c Maren Mikkelsdatter g.m. Laurids Andersen på Korslund i Hellevad sogn
d Anne Mikkelsdatter.

79 Anders Nielsen Kiib i Klim i Han herred. 10.8.1728, fol.350, no.19.
E: Johanne Nielsdatter. LV: Christen Christensen i Klim.
Af første ægteskab B:
1) Christen Andersen Kiib
2) Jens Andersen Kiib
3) Niels Andersen Kiib i Klim Nørgaard, død. E: Else Pedersdatter ved svigersøn Anders Svendsen i Fårbæk
4) Maren Andersdatter Kiib g.m. Arent Alfsen i Sandviken i Norge.
Desuden nævnes afdødes afdøde bror Svend Nielsen i Bonderup.
Litteratur: Nogle selvejer- og skudehandlerslægter fra Han Herrederne af C. Klitgaard i: Historisk årbog for Thisted amt 1943 side 327-375, heri side 331- og 369-.

80 Anne Jørgensdatter Hald til Bøgsted [i Astrup sogn]. 4.8.1729, fol.360B, no.20.
Enke efter Peder Jensen til Bøgsted, død maj 1713.
Første ægteskab med [Hans Pedersen Holst]. B:
1) Beathe Sofie [Hansdatter] Holst g.m. Anders Pedersen Brønsdorph, der begge lever. Af børn angives B:
c Henrik Andersen Brønsdorph.
Beathe Sofies Holst' første ægteskab med [Henrik Lauridsen Bugge til Haven i Hørby sogn]. Af børn angives B:
a Karen Bugge g.m. Axel Frigast, løjtnant
b Hans Bugge, nu til Bøgsted.
Afdøde døde 19.5.1728.

81 Michael Lauridsen Schiøtt i Gunderup i Vrejlev sogn. 9.4.1729, fol.504B, no.21.
E: Johanne Jørgensdatter. B:
1) Laurids Mikkelsen 27
2) Anne Mikkelsdatter g.m. Christen Nielsen i Krogholm i Vrejlev sogn
3) Mette Mikkelsdatter 21.

82 Peder Thomsen Kærsgaard, ugift i Tornby. 22.2.1729, fol.512B.
A:
0) forældre Thomas Thomsen til Kærsgård i Tornby sogn, [begravet Tornby 5.3.1705] og Anne Pedersdatter Brøndlund, begravet Tornby 12.8.1720]. B:
1) bror Henrik Thomsen Kærsgaard i København.
Fars første ægteskab med [Maren Pedersdatter, begravet Tornby 16.3.1688]. B:
2) halvsøster Anne Thomasdatter g.m. Knud Hansen Hop i Tornby
3) halvsøster Karen Thomasdatter g.m. Niels Andersen i Vidstrup
4) halvbror Thomas Thomsen i Kringelhede i Albæk sogn
5) Maren Thomasdatter, enke efter Anders Hansen i Skagen
6) halvsøster Cathrine Thomasdatter i Hjørring, enke efter Steen Vinkel
7) Kirsten Thomasdatter i Vidstrup, død. B:
a Ernst Jacobsen
b Peder Pedersen
c Jens Pedersen.
Desuden nævnes afdødes søskendebarn Iver [Nielsen] Iversen [Ærø], præst i Tornby og Vidstrup.
Afdøde døde 30.12.1728 på besøg hos Jacob [Poulsen] Kjærulf, præst i Skallerup [og Vennebjerg].
Litteratur: Optegnelser om slægter Brøndlund fra Vendsyssel af C. Klitgaard i Personalhistorisk Tidsskrift 1946 side 159-197.

83 Hans Bov kontrollør og proviantforvalter i Fladstrand. 19.12.1729, fol.543, no.23.
E: Gertrud. LV: [Johan Andreas] Hjort, tolder i Fladstrand. A:
1) søster, død. 3B:
a Hans Pedersen Bov i Bovlund i Agerskov sogn
b Jørgen Pedersen Bov
c [Martha Bov] g.m. Johan Filip Kempher, konduktør.
Afdøde døde 19.11.1729.

84 Kjeld Krag Sehested på Vogdrup [i Tårs sogn]. 1.12.1729, fol.577.
E: Thale Dorthe Unger. LV: [Erik] Arenfeldt, der ægter enken. B:
1) Killiane Jytte (eller Judith) Margrethe Sehested.
FM: morfar Henrik Unger til Tidemandsholm [i Tårs sogn].
Arv efter skifte 23.11.1727 efter:
1 enkens mor [Margrethe Mühlheim]
2 enkens moster Johanne Mühlheim.
Desuden nævnes afdødes bror Iver Nikolaj Sehested til Nøragergård [i Durup sogn i Gislum herred].
Afdøde døde 27.8.1727.


Ålborghus med flere amter
Skifteprotokol
1731-1756
B 0D - 391

85 Otto Pedersen Klein, forpagter på Stenshede i Volstrup sogn. 9.10.1731, fol.1B, no.1.
E: Ida [Nielsdatter] Birch. LV: Frederik Trampe.
Første ægteskab med Sofie Jespersdatter Bloch, skifte 9.12.1727 lbnr.69. B:
1) Peder Klein 13
2) Jesper Klein 10
3) Hans Henrik Klein 3.
FM:
1 Hack Kampmann til Ørndrup ved stedsøn Jens Bjerregaard
2 Henrik Kjeldsen på Gettrup
Afdødes første hustru havde arv efter Anne Jespersdatter [Hegelund] på Ormholt [i Torslev sogn, død 1716].
Enkens første ægteskab med Niels Mikkelsen Hiermannn, forpagter på Dybvad, skifte 2.4.1728.
Desuden nævnes:
1 Henrik Klein på Sæbygård
2 Søren Klein på Ormholt
3 Margrethe Eleonora Klein, enke efter Krabbe
4 enkens bror Jørgen Birch, forpagter på Hjermitslevgård
Afdøde døde 20.1.1731.

86 Kirsten Nielsdatter Ryberg på Østerå i Østergåser i Hals birk og sogn. 11.7.1732, fol.133B, no.2.
Enke efter Jens Clausen. B:
1) Charlotte Amalie Clausen g.m. Jens Foss, forstander i Randers Hospital
2) Claus Clausen 24
3) Margrethe Clausen 22.
Jordebog 1732 over Østergåser med underliggende bøndergods fol.165-167
og taksering af samme fol.167B-172.
Litteratur: Randers Klosters historie af Henning Heilesen, Randers 1958. Heri side 198.

87 Peder Jensen, forpagter af Bredkær præstegård i Hellevad sogn. 2.5.1733, fol.195B, no.3.
E: Maren Pedersdatter. LV: Peder Jensen i Vester Gerndrup, der ægter enken. B:
1) Jens Pedersen 3.
FM:
1 farbror Morten Jensen, forpagter på Klavsholm i Hellevad sogn
2 farbror Jens Jensen til Havbrogård i Havbro sogn.
Afdøde døde 13.4.1732.

88 Maren Jensdatter i Klim. 5.9.1732, fol.209, no.4.
E: Laurids Jensen. B:
1) Laurids Lauridsen 9.
FM: morbror Anders Jensen i Klim.

89 Anne Marie Høg (Høeg), ugift i Hedegård i Hallund sogn. 7.12.1733, fol.216, no5.
A;
1) bror Jacob Høg til Vang
2) søster Margrethe Ida Høg på Skovsgård i [Øster Svenstrup sogn i Øster] Han herred
3) søster Birgitte Sofie Høg på Skovsgård
4) halvsøster Elisabeth Sofie Høg i Svendborg, enke efter Nikolaj Nissen, krigskommissær.
Afdøde døde 19.5.1733.

90 Peder [Nikolaj] von Motzfeldt, generalmajor på Kølskegård i Hallund sogn. 11.12.1733, fol.259B, 769, no.6, no.40.
Enkemand efter Anne Sofie Mühlheim, der døde for 26 uger siden.
Hans A:
Hans første ægteskab med [Kirsten Schade]. 1B:
1) Peder Motzfeldt, kaptajn i Norge.
Hendes A:
1) søster Anne Stygge Mühlheim g.m. Aksel [Jørgensen] Arenfeldt i Norge
2) søster Lene Mühlheim i Svennum i Jerslev sogn
3) søster Margrethe Mühlheim, død, var g.m. [Henrik] Unger til Tidemandsholm. 1B:
a Thale Dorthe Unger g.m. Erik Arenfeldt, løjtnant i Rendsborg
4) søster Magdalene Mühlheim, død, var g.m. Christen Andersen Rosholm i København. 1B:
a Kirstine Marie Rosholm.
Afdøde, der døde 7.5.1732, havde tidligere ejet Nibstrup i Brønderslev sogn.
(Sml. skifte efter Bodil Danchlef i Bundgård i Sønder Vrå, skifte Ålborg bisp gejstlig 17.5.1700 lbnr.165).

91 Jens Madsen til Tustrup i Skørping, [dvs. Fræer] sogn. 27.7.1733, fol.310, no.7.
E: Else Andersdatter. LV: Thøger Hjort i Ejstrup. B:
1) Anders Jensen 34, købmand i Nykøbing Falster
2) Knud Jensen 30, på stedet
3) Jens Jensen, student på Akademiet i København
4) Christian Jensen 26, smedesvend
5) Laurids Jensen 21
6) Else Jensdatter g.m. Niels Nielsen Elsted, underofficer i København
7) Maren Jensdatter, på stedet
8) Else Jensdatter, på stedet.
Jordebog for Tustrup 1733 fol.312-314B.
Bevilling til uskiftet bo af 24.11.1730.
Samfrændeskifte 27.7.1733.
Litteratur: Optegnelser om studenter fra Sæby og Hjørring af C. Klitgaard i: Personalhistorisk Tidsskrift 1951 side 1-21, heri side 7.

92 Laurids Christensen i Biersted. 30.9.1735, fol.333, no.8.
E: [Navn angives ikke]. LV: morbror Mads Jensen i Nørre Halne. B:
1) Kirsten Lauridsdatter 9
2) Henrik Lauridsen 5
3) Anne Lauridsdatter 5
4) Anders Lauridsen 1.
FM: morbror Laurids Andersen i Nørre Halne på Bjørnkær gods.
Desuden nævnes enkens søsters mand Jens Knudsen i Skærsig i Vadum sogn på Bjørnkær gods.

93 Laurids Christensen til Ovegård [i Ove sogn]. 8.4.1737, fol.338, no.9.
E: Anne Nielsdatter Fuglsang. LV: Niels Mollerup, forvalter. B:
1) Karen Lassen g.m. Frederik Severin Munch
2) Dorthe Lassen 15.
FM: fars svoger Niels Lorentsen, degn i Vivild
Afdøde døde 28.8.1736.
Jordebog for Ovegård 1736 fol.353B-257.

94 Hans Himmerig på Halkær, forrige politi- og borgmester i København. 17.3.1735, fol.373, no.10.
Enke efter Elisabeth Bjørnskov.
Testamente af 25.7.1731.
Hans A:
0) forældre [Jens Nielsen Himmerig købmand i Ålborg, begravet 10.1.1688 og Elsebeth Hansdatter Mumme, død 1686]. B:
1) bror Henrik [Himmerig] Grotum, borgmester i Ålborg.
Mors andet ægteskab med [Oluf Rasmussen Hornemann, købmand i Ålborg]. B:
2) halvsøster Talke Hornemann g.m. Cort Trap, købmand i Ålborg
3) halvsøster Christence Hornemann g.m. Jens Gjørup, købmand i Ålborg
4) halvsøster Anne Marie Hornemann g.m. Jens [Pedersen] Jessen, præst i Udby på Tuse Næs på Sjælland
5) halvsøster Elsebeth Hornemann g.m. Mads Hougard, forpagter på Hals Ladegård, nu på Langholt.
Hendes A:
0) far [Niels Hansen Bjørnskov, rektor i Oslo Katedralskole, død 1690]
1) bror Niels Bjørnskov, over 40 år gammel, student i Christiania i Norge
2) søster [Kirsten Nielsdatter] Bjørnskov g.m. [Albert Jochumsen] Früchtnicht, præst i Opslo Hospital i Christiania, [skifte 5.3.1734 i Bragernes provsti (nu Christiania stifsprovsti) skifteprotokol 1702-1739 fol.348, hvor der står, at hun er død kort tid før sin mand og efterlader] 1B:
a [Mette Birgitte Albertsdatter Früchtnicht 19]
Afdøde døde 16.3.1735.
Litteratur: Sokneprest Albrecht Jochumsen Früchtnicht 1671 - 25.4.1734 af Atle Steinar Langekiehl i: NST: Norsk Slektshisorisk Tidsskrift 1986 side 285-299.

95 Sofie Friis, ugift på Lerbæk. 5.11.1736, fol.395B, no.11.
A:
1) bror Mogens Friis, kommandør
2) søster Karen Friis g.m. Jacob Arenfeldt, begge døde. 2B:
a Birgitte Marie Arenfeldt til Grinderslevkloster [i Grinderslev sogn] i Salling
b Laurids Bellow Arenfeldt, død. 2B:
1 Jacob Arenfeldt
2 Aksel Arenfeldt
begge hos deres stedfar Jens Lemmich, løjtnant i København
3) søster Antoinette Elisabeth Friis, død, var g.m. Mathias Rosenørn. 1B:
a Peder Otto Rosenørn, assessor i Højesteret i København
Afdøde boede på Lerbæk hos Steen Hohendorff Arenfeldt.
Afdøde døde 1.11.1736.

96 Rasmus Juul, byfoged i Hjørring. 5.9.1736, fol.407, no.12.
E: Christine Paulin. LV: Niels Kjær til Kærsgård. B:
1) Abigael Juul 13
2) Ejler Holm Juul 7.
FM:
1 Erik Emmiksen
2 Iver Poulsen Vilholt.
Bevilling uskiftet bo af 13.4.1731.
Samfrændeskifte 5.9.1736.

97 Jens Pedersen i [Gøttrup] Strand i Gøttrup sogn i [Vester] Han herred. 14.12.1736, fol.413, no.13.
E: Maren Mortensdatter. B:
1) Maren Jensdatter 43, gift i Vesterby på Øland
2) Christen Jensen 41, i Gøttrup
3) Karen Jensdatter 34, g.m. Jørgen Jørgensen i København
4) Maren Jensdatter 32, gift i Vesterby på Øland
5) Morten Jensen 31, på stedet
6) Anne Jensdatter 30, ved Mariager
7) Karen Jensdatter 28, i Gøttrup
8) Peder Jensen 26, i Gøttrup
9) Anne Jensdatter 23, på stedet
10) Kirsten Jensdatter 20, i Kettrup.

98 Jens Pedersen Toft i Vester Torup. 2.12.1737, fol.415B, 557, no.14.
E: Charlotte Amalie Frederiksdatter Bast. LV: Jens Brøndlund, forvalter på Oksholm. B:
1) Dorthe Margrethe Jensdatter Toft 16
2) Peder Jensen Toft 4.
FM: farbror Jacob Pedersen Toft i Holm i Vester Torup sogn.
Arv i boet efter Jochum Frederik Rohde, amtsforvalter i København til:
1 enken Charlotte Amalie Frederiksdatter Bast
2 enkens søster Cathrine Marie Bast, enke efter Albert Hansen
3 enkens søster g.m. Jens Toft
4 enkens søster g.m. Knud Kjær
5 enkens søster g.m. Jens Kuur, rådmand i København.
Desuden nævnes:
1 afdødes fætter Peder Lauridsen Toft i Slettestrand i Hjortdal sogn
2 afdødes fætter Jens Lauridsen Toft i Klim
3 afdødes fætter Niels Lauridsen Toft i Vestermølle i Gøttrup sogn.
Afdøde døde 4.1.1737.
Litteratur: Slægten Toft fra Klim af C. Klitgaard i: Historisk årbog for Thisted amt 1942 side 201-236, heri side 210-.

99 Anders Pedersen Brønsdorph på Vandsted. 23.11.1736, fol.438, no.15.
E: Beathe Sofie [Hansdatter] Holst, der døde 31.12.1734. B:
3) Henrik Severin Brønsdorph i Hjørring
4) Peder Brønsdorph til Eskær [i Mosbjerg sogn].
Beathe Sofies Holst' første ægteskab med [Henrik Lauridsen Bugge til Haven i Hørby sogn]. B:
1) Hans Henriksen Bugge til Bøgsted
2) Ida Kirstine Henriksdatter Bugge i Hjørring, enke efter [Henrik Sørensen Kjærulf til Linderumgård i Ugilt sogn, død 1717]. LV: Jochum Børglum i Hjørring.
Afdøde døde 7.4.1733.

100 Niels Pedersen Broberg i Hammergård på Gjøl. 1.7.1737, fol.462B, no.16.
E: Sidsel Jørgensdatter. LV: Jacob Jørgensen Gleerup på Bjørnskov.
Hans arvinger kendes ikke.
Enkens børn af første ægteskab B:
1) Jørgen Clausen i Nykøbing
2) datter g.m. Laurids Lauridsen i Nibe.
Afdøde døde 3.8.1732.
(Vedlagt skifte efter enkens far Jørgen Jensen i Hammergård lbnr.101).

101 Jørgen Jensen i Hammergård på Gjøl. 9.9.1690.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Niels [Lauridsen] Vinde, præst i Gjøl. B:
1) Sidsel Jørgensdatter 14
2) Rasmus Jørgensen 13
3) Jens Jørgensen 5.
FM:
1 Niels Lauridsen Bjerregaard
2 Johannes Hasse.
(Skiftet vedlagt som bilag til lbnr.100).

102 Albert Christoffer Due på Restrup. 1.7.1737, fol.482, no.17.
A:
1) søstersøn O. Juul i København.
Afdøde havde tidligere været ejer af Torstedlund [i Årestrup sogn], Halkær [i Ejdrup sogn] og Albæk [i Suldrup sogn].
Afdøde døde 3.6.1737.

103 Dorthe Zachariasdatter Lund, 9 år gammel på Odden [i Mygdal sogn]. 20.10.1736, fol.496B, no.18.
A:
1) far Zacharias Lund, uvist hvor, men tidligere i Onsbjerg på Samsø, enkemand efter afdødes mor Sofie Amalie Jensdatter Schalsdorph.
Afdøde døde 20.6.1734 hos Pernille Dinesdatter på Odden, enke efter Simon Lund.

104 Elisabeth Benzon på Buderupholm. 10.7.1737, fol.499B, no.19.
Enke efter Henrik Conrad von Obenhausen, [skifte 16.7.1727 lbnr.68]. B:
1) Hans Henrik Obenhausen
2) Thøger Conrad Obenhausen
3) Elsebeth Medea Obenhausen
4) Lisbeth Obenhausen.
FM: morbror Thøger Benzon til Sohngårdsholm [i Ålborg].
Desuden nævnes afdødes søster Frue Kjærulf.
Afdøde døde 6.11.1736.

105 Mette Sørensdatter på Øls Hovedgård [i Øls sogn]. 23.12.1737, fol.506B, no.20.
Enke efter Frederik Olufsen, forpagter på Trinderup [i Hvornum sogn, død 6.7.1715]. B:
1) Kirsten Frederiksdatter, enke efter Søren Pedersen Guldager, [skifte Hobro 1.3.1735 lbnr.94]
2) Maren Frederiksdatter, enke efter Niels Pedersen Guldager, [forpagter på Trinderup, skifte Dronningborg m. fl. amter 23.5.1721 lbnr.11]
3) Søren Frederiksen Wichard, præst i Durup og Stenild
4) Anne Bay Frederiksdatter i Roskilde.
Afdøde, der døde 4.4.1737, [var datter af Søren Andersen, borgmester i Randers, død 1693 og Kirsten Knudsdatter].

106 Karen Krag på Nørlund [i Ravnkilde sogn] i Himmersyssel. 29.1.1737, fol.523, no.21.
Enke efter Knud Reedtz til Nørlund, admiral, [død 1733].
Testamente af 10.2.1733.
Hans A:
1) bror Valdemar Reedtz, generalmajor, død. 3B:
a Tønne Reedtz til Barritskov
b Charlotte Amalie Reedtz i Skanderborg, enke efter Brochdorff til Grundet
c Ingeborg Reedtz i Skanderborg, enke efter Sammitz, generalmajor.
Hendes A:
1) søster, død. B:
a Tønnes Sehested, kaptajn i København
b Iver Nikolaj Sehested, landsdommer i Nørrejylland
c Kjeld Krag Sehested, kaptajn på Vogdrup i Tårs sogn, [skifte 1.12.1729 lbnr.84, var g.m. Thale Dorthe Unger]. 1B:
1 Killiane Judith Margrethe Sehested.
FM: morfar Henrik Unger
d Jytte Cathrine Sehested på Nørlund
e Margrethe Sofie Sehested i Roskilde Kloster.
Arv i boet efter Mads Bertelsen i Sønder Fjand i Sønder Nissum sogn til 2B:
1) Bertel Madsen
2) Christen Madsen.
Afdøde, der døde 23.1.1737 [var i første ægteskab g.m. Gude Parsberg til Nørlund, død 1692].

107 Erik Emmiksen på Voerbjerggård [i Lindholm sogn], herredsfoged i Kær og Hvetbo herreder. 14.1.1738, fol.545, no.22.
E: Johanne Frederikke von Niendal. LV: Knud [Christensen] Schütt, præst i Nørre Sundby og Hvorup. B:
1) Emmike Eriksen 19
2) Johan Frederik Eriksen 17
3) Jacob Christian Eriksen 14
4) Anders Paulin Eriksen 13.
FM: farbror Niels Emmiksen.
Arv efter Peder Husted i Skive, hvis enke og afdødes søster Inger Cathrine Emmiksdatter nu er g.m. Søren Rasmussen i Gøttrup til B:
1) Inger Pedersdatter Husted.
Afdøde døde 22.3.1737.

108 Anne Pedersdatter Kjærulf i Lille Nygård. 8.6.1737, fol.558B, no.23.
E: Just Henrik Bøhm, herredsskriver i Børglum og Jerslev herreder.
Første ægteskab med [Kjeld Ottesen Bruun, ridefoged på Kølskegård]. B:
1) Otto Kjeldsen på Lerkenfeld
2) Elisabeth [Kirstine] Kjeldsdatter [Bruun] g.m. Christian Ludvig Bønsdorff, degn i Tornby og Vidstrup
3) Anne Kjeldsdatter på stedet.
FM: Bertel Christensen i Østergård i Nørre Vrå.
Arv i boet til Johanne Pedersdatter på Løgholt, enke efter Gunde Jensen.
Afdøde døde 10.5.1737.

109 Christian Didriksen Skovstrup i Bælum, herredsfoged i Hellum og Hindsted herreder og birkedommer i Lindenborg birk. 13.1.1738, fol.562, no.24.
Enkemand efter Alhed Christensdatter Perle.
Testamente af 23.7.1737.
Hans A:
1) søster Sofie Didriksdatter g.m. en instrumentist i Holstebro.
Hendes A:
0) far [Christen Sørensen Perlestikker, degn i Slemminge og Fjelde, skifte Musse herred gejstlig 19.1.1685 lbnr.7]
1) bror Søren Christensen [Perlestikker], præst i Døllefjelde og Musse på Lolland, død 1725. 9B:
a Christen Sørensen i Bælum, herredsfoged i Hellum og Hindsted herreder
b Peder Sørensen, fuldmægtig hos landsdommeren på Sjælland
c Jochum Sørensen i Musse
d Frands Sørensen, i latinskolen i Nykøbing Falster
e Jørgen Sørensen, i latinskolen i Nykøbing Falster
f Hans Sørensen, der tjener i Vartov Hospital i København
g Dorthe Sofie Sørensdatter g.m. Johannes [Nikolajsen] Krag, præst i Guldager
h Karen Sørensdatter
i Anne Marie Sørensdatter i Slemminge præstegård
2) bror Rasmus Christensen [Perlestikker], præst i Fodby på Sjælland, [død 2.10.1728]. 8B:
a Karen Rasmusdatter i Flensborg
b Else Rasmusdatter
c Lotte Rasmusdatter
d Peder Rasmussen, student i København
e Christen Rasmussen
f Maren Rasmusdatter
g Anne Marie Rasmusdatter, i Nysted
h Johanne Rasmusdatter, i Nysted
3) søster Karen Christensdatter, død, var Johannes. 2B:
a Herman Johansen i Varde
b Kirsten Johansdatter, gift, men uvist hvor.
Specifikation 1737 over fogedkorn leveret af bønderne på Randrup og Kongstedlund godser fol.568B-370B.
Afdøde døde 10.1.1738.

110 Laurids Kjærulf til Viffertsholm [i Solbjerg sogn]. 15.11.1737, fol.604, no.25.
E: Karen [Jacobsdatter] Geesmann. Af arvinger angives A:
1) Johanne Kjærulf g.m. Jespersen
2) datter g.m. Benzon.

111 Rasmus Pedersen, forpagter i Lund præstegård. 6.3.1739, fol.515B, no.26.
E: Karen Sørensdatter Calmer. LV: Hans Boye, forpagter på Vrejlevkloster. B:
1) Søren Rasmussen 34, ladefoged på Høgholt
2) Peder Rasmussen 32, tjener på Boller
3) Christen Rasmussen 30, på stedet
4) Cathrine Dorthe Rasmusdatter 25
5) Laurids Rasmussen 19.
Registrering 21.2.1738.

112 Frands Rantzau til Bratskov i Brovst sogn. 2.10.1739, fol.626, no.27.
E: Margrethe Rodsteen. LV: Laurids Bjerregaard, borgmester i Ålborg. B:
1) Elisabeth Margrethe Rodsteen g.m. Hans Rudolf Grabow til Urup [i Østbirk sogn].
Enkens første ægteskab med Palle Dyre [til Trinderup i Hvornum sogn, død 1707]. Arv til B:
1) Jens Rodsteen Dyre, skifte 22.4.1713 lbnr.19
2) Sofie Amalie Dyre
3) Edel Dyre.
FM: Claus Ermandinger til Kornumgård.
Arv efter Jens Rodsteen, admiral.
Arv efter Palle Dyres søster
Registrering 21.2.1738.

113 Elsebeth Hornemann i Østerå. 12.12.1739, fol.648, no.28.
E: Mads Haugaard . B:
1) Kirsten Haugaard 14
2) Ove Jesper Haugaard 13.
FM: mors [halv]bror Henrik [Himmerig] Grotum, borgmester i Ålborg.
Jordebog 1738 over Østerå fol.657B-658B.
Registrering 4.11.1738.

114 Knud Thomsen Karmark i Lille Skovsgård i Valsgård sogn. 22.4.1740, fol.661.
E: Anne Marie Christensdatter Wibroe. LV: Oluf Bjerre, birkedommer i Mariager Kloster birk. B:
1) Maren Knudsdatter 7
2) Knud Knudsen 5.
FM:
1 farbror Mikkel Thomsen Karmark i Hobro
2 farbror Peder Thomsen Karmark, præst i Rold og Vebbestrup
3 mors farbror Jonas Christensen i Vivebro
4 Christen Mouridsen Vrold i Hobro.
Bevilling til uskiftet bo af 29.10.1735.
Samfrændeskifte 22.4.1740.
Registrering 29.7.1735.

115 Else Pedersdatter i Klim Nørgård. 1.6.1740, fol.669B, no.30.
Enke efter Niels Andersen Kiib. B:
1) Maren Nielsdatter g.m. Anders Svendsen i Fårbæk [i Klim sogn]
2) Anne Nielsdatter g.m. Svend Nielsen på stedet
3) Karen Nielsdatter, død. var g.m. Niels Christensen i Vestergård i Klim sogn. 3B:
a Niels Nielsen 7
b Anne Nielsdatter 6
c Christen Nielsen 4.
Jordebog over afdødes bøndergods 1739 fol.673B-674B.
Afdøde døde 20.7.1739.

116 Maren Jensdatter i Ingstrup. 14.6.1740, fol.684B, no.31.
E: Svend Christensen. B:
1) Anne Svendsdatter 23
2) Else Svendsdatter 20
3) Maren Svendsdatter 17.
FM: Laurids Sørensen i Øster Borup i Ingstrup sogn, som mødrene slægt.
Afdøde døde 17.2.1740.

117 Morten Lauridsen, birkedommer i Torstedlund birk og foged på Torstedlund. 10.10.1740, fol.689B.
E: Gertrud Hansdatter. LV: Jens Pontussen Sparre, præst i Sønderup og Suldrup. B:
1) Margrethe Marie Mortensdatter g.m. Mikkel Krog på Krusborg
2) Elisabeth Sofie Mortensdatter 34
3) Hans Ejler Mortensen 33, i København
4) Johan Christian Mortensen 31, i Holsten
5) Anne Mortensdatter 29, i København
6) Laurids Mortensen 27, uvist hvor
7) Rasmus Mortensen 23, i Hobro.
Afdøde døde 23.3.1739.

118 Steen Bille i Øster Brønderslev præstegård. 30.6.1740, fol.707, no.33.
Arvinger angives ikke, dog meddeles dødsfaldet til Christian [Frederik] Bille.
[Afdøde havde tidligere ejet Burholt i Øster Brønderslev sogn].
(Sml. lbnr.3).

119 Anders Thomsen Vestrup. Skifte afholdt på Ålborg slot 13.6.1740, fol.714, 731B, no.34.
A:
1) mor Margrethe Kjeldsdatter Mule g.m. Peder Kjeldsen i Fladstrand, nu i København
2) søster Anne Marie Thomasdatter Vestrup g.m. Søren Christensen, købmand i Ålborg
3) bror Christian Jørgen Thomsen Vestrup, student, i Skibsted præstegård
4) søster Sidsel Marie Thomasdatter Vestrup i København
5) søster Marie Elisabeth Thomasdatter i Nørre Sundby præstegård.
Arv efter afdødes far Thomas Andersen Vestrup, forpagter på Fuglsig [i Sankt Olai sogn ved Hjørring], skifte 29.4.1724 lbnr.50.
Arv efter afdødes farbror Søren Andersen i Vestrup, skifte sluttet 8.1.1726.
Afdøde, der også blev kaldt Anders Thomsen Blokhus, døde 4.1.1735 på hjemrejse fra Ostindien.

120 Mogens Torbensen i Kollerup, herredsskriver i Øster og Vester Han herreder. 29.4.1741, fol.721, no.35.
E: Christine Thomasen. LV: Niels Kuur, præst i Kollerup og Skræm. B:
1) [Barbara Helene Mogensdatter Klog] g.m. Jens Schmidt, forpagter på Volstrup
2) Søren Mogensen Klog, degn i Gimming [og Lem].
Desuden nævnes afdødes søstersøn Niels Hansen Bech i Kalundborg.
Afdøde døde 8.4.1741.

121 Jeppe Jensen, forpagter på Sønder Skovsgård i Øster Han herred. 14.7.1741, fol.732.
E: Karen Pedersdatter. LV: bror Svend Pedersen i Liengård i Lerup sogn. B:
1) Maren Jepsdatter 6 mdr.
FM: morfar Peder Lassen Roed på Tanderupgård i Bejstrup sogn.
Afdøde døde 8.8.1740.

122 Elsebeth Agnethe [Hermansdatter Esmann] i Biersted. 20.6.1741, fol.736, no.37.
E: Herman Esmann, kaptajn.
Første ægteskab med von der Mühlen. B:
1) Marie Elisabeth von der Mühlen 35, i Kiel
2) Elsebeth Christine von der Mühlen 34, på Gjesinggård ved Randers
3) Herman Frederik von der Mühlen 32, sergent
4) Frederikke von der Mühlen 28, gift med en skrædder i København
5) Johan Henrik von der Mühlen 25
6) Eva Christine von der Mühlen 19.
Afdøde døde 26.11.1740.

123 Niels Sørensen Faurholt. forpagter på Bangsbo. 31.9.1741, fol.749, no.38.
E: Maren Nielsdatter. LV: bror Peder Nielsen, forpagter på Egebjerg. A:
1) bror Sørensen i Bollehede i Mosbjerg sogn
2) bror Christensen Sørensen, død. 2B:
a Jens Christensen 25
b Christen Christensen 20
3) halvsøster Kirsten Sørensdatter 16½.
Registrering 29.7.1737.

124 Niels Bondrup, ugift i Havbrogård, foged på Mølgård. 18.1.1737, fol.761, no.39
A:
1) mor Kirsten Pedersdatter
2) bror Mikkel Nielsen 40, på Bonderup [i Haverslev sogn i Øster] Han herred
3) bror Peder Nielsen 37, på Bonderup.
Afdøde døde 19.12.1736.

125 Thomas Thomsen i Kringelhede i Albæk sogn. 13.3.1742, fol.774, no.41.
E: [Anne Cathrine Hansdatter Humble]. B:
1) Thomas Thomsen Kærsgaard, præst i Mosbjerg og Hørmested
2) [Peder Thomsen, foged på Constantinborg]
3) [Hans Thomsen i København]
4) [Frederik Thomsen i Ålborg latinskole]
5) [Alhed Thomasdatter Christian Møller, fuldmægtig på Østergård i Salling]
6) [Sofie Cathrine Thomasdatter, enke efter Ebbe Jensen i Holsten]
7) [Sara Kirstine Thomasdatter i København]
8) [Anne Thomasdatter på Ågård i Han herred]
9) [Sidsel Thomasdatter].
[Afdøde døde november 1740].
Da boet er fallit angives arvingerne ikke, (men de anføres i skifteforretninger med bilag no.104 i Ålborghus amt, her efter Nygård).

126 Steen Hohendorff Arenfeldt til Lerbæk. 28.2.1742, fol.776B, no.42.
E: Birthe Scheel Bille. B:
1) [Otto Arenfeldt 17]
2) [Aksel Bille Arenfeldt 15]
3) [Hans Arenfeldt 14].
[Afdøde døde 4.4.1739].
Da boet er fallit angives arvingerne ikke, (men de anføres i skifteforretninger med bilag no.87 i Ålborghus amt, her efter Nygård).

127 Georg Andreas Bruun (Braun), ritmester i [Øster] Hornum. 8.5.1742, fol.782, no.43.
Enkemand efter [Birgitte Thiisdatter Steenberg, begravet Øster Hornum 9.5.1735]. B:
1) Edel Margrethe Bruun 31, i Blære præstegård
2) Ernst Magnus Bruun, 30, kornet på Hellestrupgård på Sjælland
3) Else Bruun 27, i Horsens
4) Gertrud Agnethe Bruun 25
5) Frederik Bruun 20, i København
6) Andreas Bruun 18
7) Mathias Bruun 16.
FM: mosters mand Frederik Høyer, præst [i Skivum og Giver].
Afdøde døde 27.12.1740.

128 Karen Sørensdatter, ugift i Stae [i Vester Hassing sogn]. 6.4.1741, fol.801, no.44.
A:
1) bror Jens Sørensen i Stae
2) søster Karen Sørensdatter i Øster Hassing, død, var g.m. [Søren Lauridsen, skifte Ålborg Hospital 28.4.1713 fol.369B]. 6B:
a Jens Sørensen i Horsens
b Birgitte Sørensdatter g.m. Søren Pedersen i Horsens
c Laurids Sørensen i Sundby
d Karen Sørensdatter g.m. Jens Poulsen i Øster Hassing
e Ingeborg Sørensdatter g.m. Jens Madsen i Pallesgård i Øster Hassing
f Peder Sørensen i Øster Hassing. død. 3B:
1 Niels Pedersen
2 Anne Pedersdatter
3 Malene Pedersdatter
3) søster Anne Sørensdatter i Stae, død. 2B:
a Peder Nielsen i Stae, død. 3B:
1 Laurids Pedersen
2 Anne Marie Pedersdatter
3 Johanne Pedersdatter
b Johanne Nielsdatter, død, var g.m. Poul Lauridsen i Gandrup. 3B:
1 Helle Poulsdatter
2 Johanne Poulsdatter
3 Anne Poulsdatter.

129 Ellen Justsdatter i huset Rykind i Vust sogn. 29.8.1741, fol.805, no.45.
A:
1) bror Jacob Justesen i Vust
2) søster Maren Justsdatter g.m. Peder Graversen ved Torup Strand
3) søster Maren Justsdatter, død, var g.m. Christen Smed i Vust. 1B:
a Niels Christensen, smed i Vust
4) søster Maren Justsdatter g.m. Aslak Nielsen i Tromø sogn ved Arendal i Norge. Begge døde. 4B:
a Just Aslaksen
b Niels Aslaksen
c Maren Aslaksdatter
d Targie (Tarje) Aslaksdatter
5) søster Kirsten Justsdatter g.m. Svend Andersen i Arendal.

130 Christen Nielsen i Store Strand i Gøttrup sogn i Vester Han herred. 14.9.1742, fol.809, no.46.
Enke efter Anne Knudsdatter. B:
1) Knud Christensen 30
2) Levi Christensen 28
3) Laurids Christensen 26, der døde i tjeneste i den hollandske flåde
4) Anne Christensdatter 23
5) Johanne Christensdatter 20
6) Christen Christensen.
Bevilling til uskiftet bo af 28.12.1739.
Skøde af 29.6.1705 til afdødes far Niels Olufsen.
Afdøde døde 16.5.1740.

131 Inger Cathrine Hjersing i Dragsgård i Bælum sogn. 23.5.1740, fol.820B, no.47.
E: Christen Jensen Lindtner, forpagter på Dragsholm. B:
1) Cathrine Margrethe Lindtner g.m. Jens Bach, rektor i Varde
2) Nille Cathrine Lindtner g.m. Jens Møller, korporal
3) Øllegaard Lindtner g.m. Thomas på Voergård
4) Hans Lindtner 22, skoleholder på Amager ved København
5) Jørgen Lindtner 21, i snedkerlære i København
6) Christiane Sofie Lindtner 13.
Desuden nævnes afdødes bror Jørgen [Nielsen] Hjersing, præst i Lyngå og Skjød.
Afdøde døde 28.4.1740.

132 Jens Kjærulf på Odden. 6.11.1742, fol.829B, no.48.
A:
1) søster Anne Jensdatter [Kjærulf], død. E: Palle Christensen, forpagter på Fuglsig. 9B:
a Jens Pallesen [Kjærulf], præst i [Øster] Hornum, [skifte Hornum herred gejstlig 10.2.1736 lbnr.15]. 1B:
1 Jens Jensen 5
b Christen Pallesen på Skødsholm? [i Jetsmark sogn]
c Jørgen Pallesen Kjærulf, forvalter på Odden
d Maren Pallesdatter g.m. Peder Christoffersen Bidstrup i Gudum mølle [i Gudum sogn] ved Slagelse
e Karen Pallesdatter, død, var g.m. Henrik Himmerig i Fladstrand. 2B:
1 Regine Henriksdatter på Fuglsig
2 Anne Henriksdatter på Fuglsig
f Ellen Pallesdatter på Fuglsig
g Johanne Pallesdatter g.m. Peder [Johansen] Esbach, præst i Ulsted
h Anne Pallesdatter g.m. Jens Sand, forpagter på Eskær
i Margrethe Pallesdatter på Odden.
Afdøde døde 12.8.1740.

133 Laurids Akselsen i Store Bisgård i Øsløs sogn i Vester Han herred. 16.10.1742, fol.850.
E: Maren Jensdatter. B:
1) Maren Lauridsdatter 14
2) Søren Lauridsen 9
3) Aksel Lauridsen 3.
FM:
1 farbror Christen Akselsen i Frøstrup i Tømmerby sogn
2 mors søskendebarn Niels Sørensen Kjeldgaard i Vester Kettrup i Kettrup sogn
3 mors søskendebarn Christen Christensen Skræm i Øsløs.
Bevilling til uskiftet bo af 2.3.1742.
Samfrændeskifte 16.10.1742.

134 Anne Pallesdatter Kjærulf på Eskær. 6.10.1742, fol.852, no.50.
E: Jens Sand, forpagter på Eskær. B:
1) Palle Jensen 4
2) Anne Jensdatter 3.
Bevilling til uskiftet bo af 31.7.1741.

135 Marie Bertelsdatter Hauch i Ålborg. 26.6.1742, fol.860, no.51.
Enke efter Laurids Hauch, amtsforvalter, [død 12.10.1739]. B:
1) Bertel Hauch 16
2) Johannes Hauch 15
3) Claus Hauch 12
4) Christiane Frederikke Hauch 11
5) Christence Hauch 9.
FM: født værge Jørgen Hauch.

136 Christian Ulrik Hauch til Klarupgård [i Klarup sogn]. 7.5.1743, fol.873, no.52.
E: Margrethe Cathrine Schrader. LV: Thøger Lassen til Vester Ladegård. B:
1) Bertel Hauch 8
2) Henrik Rosenauer Hauch 6
3) Christiane Ulrikke Hauch 4.
FM: farbror Frederik Hauch, kaptajn i Rendsborg.

137 Anders Thomsen Winther i Klim i Vester Han herred. 12.8.1743, fol.877B.
E: Karen Christensdatter Pind. LV: Jens Christensen Pind i Gøttrup. B:
1) Thomas Andersen Winther
2) Christen Andersen Winther
3) Peder Andersen Winther
4) Jacob Andersen Winther
5) Kirsten Andersdatter Winther
6) Ingeborg Andersdatter Winther.
FM:
1 Jacob Thomsen Winther i Odde [i Klim sogn]
2 Jens Thomsen på Aggersborg.

138 Maren Nielsdatter Fuglsang i Ovegård Mølle. 30.8.1743, fol.878B,
no.54.
E: Christen Ulriksen. B:
4) Else Cathrine Christensdatter.
Første ægteskab med Oluf Thomsen, skifte sluttet 4.12.1728. B:
1) Niels Olufsen Thomsen
2) Christen Olufsen Thomsen
3) Anne Olufsdatter Thomsen g.m. Ulrik Lauridsen i Stubberup mølle.
Desuden nævnes afdøde nu afdøde mor Ellen Christensdatter, enke efter Niels Fuglsang

139 Mette Christensdatter i Klithuse. 23.9.1743, fol.882, no.55.
E: Morten Christensen. B:
1) Christen Mortensen.
FM: morfar Christen Jensen.

140 Anders Christensen Muus i Tømmerby. 19.8.1743, fol.883, no.56.
E: Maren Christensdatter. B:
1) Johanne Andersdatter 13
2) Inger Andersdatter 11
3) Else Andersdatter 7
4) Christen Andersen 2.
FM: Christen Jensen i Tømmerby som beslægtet.
Desuden nævnes enkens bror Jørgen Christensen.

141 Gregers Christensen, ugift sejlingskarl i anneksgården i Vust. 19.11.1743, fol.884B, no.57.
A:
1) bror Bertel Christensen i Arendal i Norge
2) søster Margrethe Christensdatter g.m. Oluf Jensen Vestergaard
3) søster Anne Christensdatter 40, ved søskendebarn Niels Christensen i Klim.

142 Niels Jensen Mørch i Teglgård (i Skørping sogn). 29.11.1743, fol.886B, no.58.
E: Vibeke (Andersdatter) Himmerig. B:
4) Regine Mørch.
Første ægteskab med (Maren Sørensdatter Wulff , død 27.7.1727). B:
1) Maren Nielsdatter Mørch (16)
2) Søren Nielsen Mørch (15)
3) Christen Nielsen Mørch (13).
FM: (morbror Søren Wulff i Ålborg).
Registrering 30.9.1742.
Oplysninger i parentes ses i skifteforretninger med bilag no.107 i Ålborghus amt i bilag no.11, her efter Nygård.

143 Morten Jensen i Kronborg i Hellevad sogn. 4.2.1744, fol.889, no.59.
E: Trine Christensdatter. LV: Poul Christensen i Lem i Hellevad sogn. B:
1) Christen Mortensen 19
2) Maren Mortensdatter 17.
FM: Christen Poulsen i Røgelhede i Hellevad sogn.
Registrering 25.7.1743.

144 Christen Ulriksen i Ovegård Mølle. 14.7.1744, fol.891B.
Enkemand efter Maren Nielsdatter Fuglsang, skifte 30.8.1743 lbnr.138. B:
1) Else Cathrine Christensdatter 13.
FM: løjtnant Høgh.

145 Else Christensdatter. 20.10.1744, fol.894B, no.61.
Enke efter Niels Christensen.
Arvinger angives ikke.

146 Elisabeth Fogh på Langholt. 30.5.1743, fol.895, no.62.
En efter Ernst Halchus, oberstløjtnant. B:
1) Christian Halchus 4
2) Karen Marie Halchus 2
3) Ernst Halchus 12 dage.
FM: morbror Thøger [Hofmann] Fogh til Jensgård [i Glud sogn].
Desuden nævnes afdødes mor Karen Marie Hofmann, enke efter Mathias Fogh til Jensgård, [død 1716, skifte Havreballegård og Stjernholm amter 4.5.1744 lbnr.12].
Afdøde døde 24.5.1743.

147 Ida Dorthe Daa , ugift i Vust i Vester Han herred. 28.8.1744, fol.904, no.63.
Arvinger angives ikke.
[Afdøde var datter af Valdemar Daa, adelig alkymist, død Viborg 5.2.1691 og Else Jørgensdatter Kruse, død 1667 i Magleby sogn i Sorø amt].
Afdøde døde 23.12.1742.

148 Maren Christensdatter i Tømmerby. 20.4.1744, fol.905B, no.64.
Enke efter Anders [Christensen] Muus, [skifte 19.8.1743 lbnr.140]. B:
1) Johanne Andersdatter 14
2) Inger Andersdatter 12
3) Ellen Andersdatter 9
4) Christen Andersen 4.
FM: fars [halv]bror Laurids Jensen i Mellemmølle.
Afdøde døde 17.4.1744.

149 Christen Christensen i Ingstrup. 3.8.1744, fol.908B.
Enkemand efter [Anne Pedersdatter], skifte 7.11.1725 lbnr.54. B:
1) Christen Christensen 19.
FM:
1 farbror Mads Christensen i Ingstrup.
Af første ægteskab B:
1) Anne Christensdatter g.m. Laurids Sørensen i Øster Borup på Kettrup gods
2) Else Christensdatter, død. E: Niels Sørensen i Vester Borup. 3B:
a Pernille Nielsdatter 4
b Søren Nielsen 3
c Maren Nielsdatter 2.

150 Mads Hesselholt, foged på Nørlund. 15.10.1744, fol.913, no.66.
A:
1) bror Søren Eriksen i Hesselholt, [formentlig i Mammen sogn]
2) søster Mette Eriksdatter g.m. Jens Lauridsen i Lunddorf, [i Viskum sogn]
3) søster g.m. Mads Nielsen, skrædder i Vejrum
4) søster Edel Eriksdatter g.m. Sejer Jensen i Mammen
5) halvsøster Anne Sørensdatter g.m. Christen Smed i Vejrum
6) halvsøster Maren Sørensdatter i Nørre Tulstrup.

151 Michael Riis på Nørlund. 2.10.1744, fol.914B, no.67.
E: Christiane von Bülow. B:
2) Engel Gotfred Riis 8
3) Johanne Christine Riis 5.
Af første ægteskab B:
1) Kirstine Marie Riis g.m. Pierre Poumeau, major i Frederikshald.
Afdøde havde været tolder og postmester i Kristiansand i Norge.

152 Jacob Lorch på Knivholt. 9.1.1745, fol.921, no.68.
E: (Margrethe Andersdatter).
Arvinger angives ikke.
Desuden nævnes:
1 (afdødes stedsøn Henrik Madsen, forpagter på Knivholt)
2 (afdødes stedsøn Mads Madsen, forpagter på Knivholt).
(I skifteforretninger med bilag no.87 i Ålborghus amt, angives enken og afdødes 2 stedsønner, her efter Nygård).

153 Mette Cathrine Rafn på Hørbylund [i Hørby sogn]. 5.8.1743, fol.922, 931B, no.69.
E: Anders Christensen Brønnum til Hørbylund. B:
1) Christen Andersen Brønnum
2) Christian Andersen Brønnum
3) Hans Andersen Brønnum.
FM: morfar Christian [Hansen] Rafn, præst i Volstrup og Hørby.

154 Lene Mühlheim, ugift i Svennum i Jerslev sogn. 27.6.1745, fol.924, no.70.
A:
1) [søster Anne Stygge Mühlheim] g.m. Aksel [Jørgensen] Arenfeldt, major
2) [søster Margrethe Mühlheim, død, var g.m. Henrik Unger til Tidemandsholm]. 1B:
a [Thale Dorthe Unger] g.m. Erik Arenfeldt, løjtnant

155 Niels Jensen i Bredkær præstegård [i Hellevad sogn]. 6.7.1745, fol.926, uden nummer.
A:
1) søster Dorthe Jensdatter, død. 1B:
a Kirsten Jensdatter
2) søster Anne Jensdatter g.m. Hans Henriksen i Sorring
3) søster Maren Jensdatter g.m. Jens Sørensen i Skelund
4) søster Mette Marie Jensdatter g.m. Christoffer Jacobsen i København.
Afdøde, der døde 24.7.1744, havde været foged på Vår.

156 Hans Krag, herredsskriver (i Kær og Hvetbo herreder). 9.8.1745, fol.928B, no.71.
E; Birgitte (Lauridsdatter Møller). Af arvinger angives A:
1) (bror Oluf Mikkelsen i Ubberud ved Odense)
2) (søster Bodil Mikkelsdatter. død).
Da boet er fallit angives arvingerne ikke, (men nogen af dem anføres i skifteforretninger med bilag no.135 i Ålborghus amt, her efter Nygård).

157 Jens (Jensen) Ejlersgaard i Løkken [i Furreby sogn]. 2.8.1745, fol.929B, no.72.
Enkemand. B:
1) Jens Jensen (19)
2) Laurids Jensen (11)
3) Anders Jensen (26, død på rejse til Ostindien)
4) Anne Jensdatter, enke efter Thomas Riber, her på stedet
5) Mette Jensdatter (18)
6) Else Jensdatter (14).
FM: (farbror Niels Jensen i Assendrup på Børglum gods).
(I skifteforretninger med bilag no.121 i Ålborghus amt, angives formynder og børnenes alder, her efter Nygård).

158 Else Cathrine Kampmann på Ormholt. 7.10.1745, fol.932B, no.73.
Enke efter Hans Justesen. B:
1) en datter g.m. Henrik Kjeldsen til Ormholt
2) Sofie Jespersdatter g.m. Otto Klein, begge døde. 3B:
a Peder Klein, (guldsmed i København)
b Jesper Klein, (på Ørndrup i Slet herred, har lært farverhåndværk)
c Hans Henrik Klein (18).
(Afdøde døde 2.12.1744).
(I skifteforretninger med bilag no.133 i Ålborghus amt, angives det i parentes anførte, her efter Nygård).

159 Jens Ibsen i Staverslund i Valsgård sogn. 25.8.1745, fol.933B, no.74.
Enkemand. B:
1) Oluf Jensen (42), i Skovby
2) (Anne Jensdatter) g.m. Thomas Lauridsen i Hørby
3) Ib Jensen, (på rejse fra Holland til Ostindien)
4) (Maren Jensdatter, død 1737).
FM: Mathias Wagaard, præst i Vive, Ove og Valsgård.
(I skifteforretninger med bilag no.99 i Ålborghus amt, angives det i parentes anførte, her efter Nygård).

160 Christine Schrader på Klarupgård. 17.12.1745, fol.937, no.75.
Arvinger angives ikke.

161 Laurids Nørenberg, ridefoged på Kokkedal. 21.12.1745, fol.938, 948, no.76.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 15.4.1745.

162 Maren Pedersdatter i Karlsgård i Valsgård sogn. 28.11.1744, fol.940, no.77.
A:
1) bror Peder Pedersen Toft i Ålborg, død. 4B:
a Kirsten Pedersdatter g.m. Christen Joensen i Helberskov [i Als sogn] på Havnø gods
b Karen Pedersdatter g.m. Søren Nielsen i Karlsgård
c Anne Pedersdatter i Sellegårde i Als sogn, død. 2B:
1 Peder Jørgensen 20
2 Niels Jørgensen 12
d Johanne Pedersdatter, enke efter Christen Svendsen i Helberskov.

163 Peder Jørgensen, forpagter på Nibstrup. 19.5.1746, fol.945, no.78.
E: (Rise Andersdatter Toustrup). B:
4) Anders Pedersen Toustrup 19, student
5) Hans Pedersen Kjærsgaard (17, i Ulsted præstegård)
6) Else Johanne Pedersdatter (Seidelin 14).
Første ægteskab med [Johanne Iversdatter, skifte 25.1.1726 lbnr.55]. B:
1) Kirstine Marie Pedersdatter g.m. Jens Hortulan, degn i Saltum
2) Ulrikke Augusta Pedersdatter (25 på Højrup på Mors)
3) Anne Pedersdatter Bloch (25, på Højholt).
Afdøde døde 16.11.1745.
(I skifteforretninger med bilag no.141 i Ålborghus amt, angives det i parentes anførte, her efter Nygård).

164 Hans Christensen Torup, ugift på Toruphede i Rold sogn. 27.5.1746, fol.947, no.79.
A;
1) mor Maren Hansdatter
2) søster Anne Christensdatter
3) halvbror Christen Henriksen Wilchen
4) halvbror Cort Henriksen Wilchen
5) halvbror Frederik Henriksen Wilchen
6) halvsøster Anne Marie Henriksdatter.
Afdøde døde 21.2.1746.

165 Niels Sørensen i Vester Borup i Ingstrup sogn. 1.7.1746, fol.949, no.80.
Enkemand efter [Else Christensdatter]. B:
1) Pernille Nielsdatter
2) Søren Nielsen
3) Maren Nielsdatter.

166 Frederik Christian Høg på Dalsgård. 29.3.1746, fol.949B, no.81.
B:
1) (Thyge Høg på Dalsgård).
(I skifteforretninger med bilag no.136 i Ålborghus amt, angives det i parentes anførte, her efter Nygård).

167 Anne Cathrine Pedersdatter på Ørndrup [i Vester Hornum sogn]. 24.3.1744, fol.950, no.82.
E: Hack Henriksen Kampmann til Ørndrup, der døde 7.7.1743. B:
5) Henrik Kampmann, præst i Skæve
6) Sofie Bloch Kampmann 29, der ægter [Peder] Bisgaard [i Løgstør], herredsfoged [i Års og Slet herreder]
7) Else Magdalene Kampmann 28, g.m. Hans Mikkelsen i Christiania.
Første ægteskab med forrige ejer af Ørndrup Christen Jensen [Bjerregaard], skifte 3.11.1710 lbnr.17. B:
1) Peder Christensen Bjerregaard, der døde 11 år før sin mor
2) Jens Christensen Bjerregaard, på stedet
3) Abelone Christensdatter Bjerregaard 32
4) Peder Christensen Bjerregaard, i Holsten.
Afdøde døde 19.4.1743.

168 Jasper [Pedersen] Lykke til Kølskegård. 26.8.1746, fol.952B.
Enkemand efter Ida Kirstine Kjærulf. B:
1) Kirsten Lykke g.m. Jens Jacobsen Gleerup, forpagter på Dronninggård og Sejlstrup
2) Peder Markvard [Rodsteen] Lykke 21
3) Jørgen Frederik Lykke 18, der døde.
FM: morbror Steen [Clausen] Kjærulf, præst [i Åby og Biersted].

169 Inger Thomasdatter i Vrensted. 8.7.1746, fol.954B, no.84, 85.
Enke efter Jens Kolding. B:
4) Søren Jensen 30, i Ostindien
5) Else Jensdatter 29 g.m. Anders Andersen Taars, sergent i Vrensted
6) Christen Jensen 27, vanvittig.
Af første ægteskab B:
1) Thomas Lauridsen 43, i udlandet, formentlig død
2) Mette Lauridsdatter, [begravet 24.8.1737], var g.m. Anders Davidsen [Hovalt], degn i Stenum. 2B:
a Mette Marie Andersdatter 17
b Thomas Andersen 11
3) Marie Lauridsdatter, død. E: Anders Svendsen, der tjener i Børglum Kloster Mølle. 3B:
a Jens Andersen 12
b Laurids Andersen 9
c Mette Andersdatter 7.
Afdøde døde 17.6.1746.

170 Knud Christensen i Strand. 26.10.1746, fol.957.
E: Else Jacobsdatter Winther. LV: bror Niels Jacobsen Winther. B:
1) Christen Knudsen.
FM: farbror Levi Christensen.

171 Svend Christensen i Ingstrup. 14.12.1746, fol.958, no.87.
E: Petronelle Andersdatter. LV: far Anders Nielsen i Ingstrup. B:
4) Christen Svendsen (6 mdr).
FM: Gunde Meldahl. herredsfoged i Børglum og Jerslev herreder.
Første ægteskab med [Maren Jensdatter, skifte 14.6.1740 lbnr.116]. B:
1) (Anne Svendsdatter) g.m. Niels Kaas, (skoleholder i Ingstrup)
2) (Else Svendsdatter) g.m. Kjeld Nielsen i Ingstrup
3) (Maren Svendsdatter) g.m. Christen Jensen (i Vrensted).
(I skifteforretninger med bilag no.147 i Ålborghus amt, angives det i parentes anførte, her efter Nygård).

172 Ingeborg Andersdatter i Vester Svenstrup. 15.6.1747, fol.959, 963B, no.88.
E: Heile Clemensen. B:
1) Maren Heilesdatter 25.
FM: Peder Sørensen i Nørre Torup.
Afdøde døde 5.4.1747.

173 Christen Andersen på Halkær. 23.6.1747, fol.961, no.89.
Arvinger angives ikke.

174 Palle Christensen på Stensbæk. 25.7.1747, fol.962, no.90.
Enkemand efter [Anne Jensdatter Kjærulf]. Bevilling til uskiftet bo af 22.6.1731. B:
1) (Jens Pallesen Kjærulf, [præst i Øster Hornum, skifte Hornum herred gejstlig 10.2.1736 lbnr.15]). 1B:
a Jens Jensen Pallesen (10, hos sin stedfar Lorents Hose i Ålborg)
2) Christen Pallesen (46, i Åshaven i Bindslev sogn)
3) Jørgen Pallesen (40), på stedet
4) Maren Pallesdatter 50 g.m. Christoffer Bidstrup i Gudum mølle [i Gudum sogn] ved Slagelse
5) (Karen Pallesdatter, [skifte 23.7.1728 lbnr.64), var g.m. Henrik Himmerig i Fladstrand. B:
a Regine Henriksdatter (19)
b Anne Henriksdatter (18)
6) Ellen Pallesdatter (45, i Smersted i Serreslev sogn)
7) Johanne Pallesdatter (i Hals 43, enke efter Peder Esbach i Ulsted)
8) (Anne Pallesdatter), død, var g.m. Jens Sand til Fuglsig. 2B:
a Palle Jensen (7)
b Anne Jensdatter (6)
9) Margrethe Pallesdatter g.m. (Hans Eifler, forpagter på Odden)
10) (Peder Pallesen Kjærulf på Sjælland, død uden børn).
(Afdøde døde 16.8.1746).

175 Søren Nielsen i Karlsgård i Valsgård sogn. 8.8.1747, fol.964, no.91.
E: Karen Pedersdatter. B:
1) Peder Sørensen
2) Niels Sørensen
3) Oluf Sørensen
4) Lene Sørensdatter
5) Anne Sørensdatter.

176 Vibeke Andersdatter Himmerig i Teglgård i Skørping sogn. 18.11.1747, fol.965, no.92.
E: Anders Jochumsen Bregenholm til Teglgård.
Første ægteskab med (Niels Jensen Mørch), [skifte 29.11.1743 lbnr.142]. B:
1) Regine Mørch (18).
Oplysninger i parentes ses i skifteforretninger med bilag no.153 i Ålborghus amt i bilag no.11, her efter Nygård.

177 Anne Thomasdatter [Kjærulf] i Lille Kraghede i Ørum sogn. 15.1.1745, fol.965B, no.93.
Enke efter Peder Hansen.
Hans A:
1) Jacob Andersen i Hostrup, død. 6B:
a Niels Jacobsen i Skibby i Hjørring Sankt Olai sogn på Fuglsig gods
b Henrik Jacobsen i Skovby i Hørby sogn på Fuglsig gods
c Peder Jacobsen Riberholt i Åsted på Lerbæk gods, død. 5B:
1 Jacob Pedersen i Bude i Åsted sogn
2 Karen Pedersdatter g.m. Peder Andersen i Lybershøj i Gerum sogn
3 Anne Pedersdatter
4 Kirsten Pedersdatter
5 Johanne Pedersdatter
d Anders Jacobsen i Ålborg, død. Børn, der alle er døde, deres børn, hvis navne ikke angives
e Mette Jacobsdatter g.m. Jørgen Christensen i Hastrup på Fuglsig gods
f Maren Jacobsdatter g.m. Thomas Lauridsen i Ørtoft i Volstrup sogn på Sæbygård gods
2) Margrethe Andersdatter, død. Første ægteskab med Svend Nielsen. B:
a Niels Svendsen, død. 1B:
1 Johanne Nielsdatter g.m. Jeppe Nielsen, bødker i Ellidshøj
b Else Svendsdatter g.m. Jens Jensen i Gerndrup på Vrejlev kloster gods.
Margrethe Andersdatter andet ægteskab med Bodil Jensen i Hvilshøj, skifte 17.5.1689 lbnr.4]. B:
1) Svend Bodilsen i Hvilshøj på Burholt gods
2) Hans Bodilsen
3) Christen Bodilsen i Borup
4) Benedikte Bodilsdatter i Christiania i Norge, død, uvist om børn
5) Gertrud Bodilsdatter, død, var g.m. Thomas Jensen i Poulstrup i Vrejlev sogn. 7B: 2 sønner og 5 døtre, hvis navne ikke angives.
Hendes A:
1) bror Bertel Thomsen, død. 1B:
a Else Bertelsdatter g.m. Niels Pedersen i Gandrup
2) søster Karen Thomasdatter, død, [var g.m. Anders Nielsen]. 5B:
a Niels Andersen i Skrold
b Thomas Andersen i Holstebro, død. Børn
c Maren Andersdatter g.m. Niels Lauridsen i Øster Laden [i Vester Hassing sogn]
d Johanne Andersdatter g.m. Peder Christensen i Gandrup
e Karen Andersdatter 50
3) søster Margrethe Thomasdatter, død, [var g.m. Peder Christensen]. 7B:
a Thomas Pedersen i Vester Hassing
b Christen Pedersen i Gandrup
c Bertel Pedersen i Kærsgård i Vester Hassing sogn
d Anders Pedersen i Ravnstrup i Ørum sogn
e Inger Pedersdatter g.m. Poul Jensen i Langheden i Dronninglund sogn
f Maren Pedersdatter g.m. Peder Pedersen i Vodskov i Hammer sogn
g Johanne Pedersdatter g.m. Anders Christensen i Gandrup
4) søster Inger Thomasdatter, død. 1B:
a Peder Sørensen, uvist hvor
5) søster Johanne Thomasdatter, død, [begravet Svenstrup 10.5.1720, var g.m. Jørgen Christensen, død Svenstrup 10.12.1697]. 1B:
a Maren Jørgensdatter g.m. Hans [Christensen] Blichfeldt i Svenstrup.
Registrering 29.7.1743.

178 Karen Ovesdatter, 7 år gammel i Grydelund i Vester Hassing sogn. 8.3.1748, fol.969, no.95.
A:
1) mor Maren Thomasdatter g.m. Niels Justesen på stedet
2) bror Peder Ovesen
3) bror Niels Ovesen.
FM: morbror Jens Thomsen i Hassinggård i Vester Hassing sogn.
Arv efter far, skifte sluttet 1.6.1742.
Afdøde døde 6.3.1748.

179 Svend Thomsen Lund i Løkken. 10.8.1748, fol.969B, no.96.
A:
1) bror Niels Thomsen
2) søster Johanne Thomasdatter g.m. Christen Jensen Hornborg Krog.

180 Mogens Christoffersen i Døstrup. 6.9.1748, fol.972B. no.97.
E: Anne Hansdatter. LV: Jens Olufsen. A:
1) søster Maren Christoffersdatter i Døstrup

181 Maren Jensdatter i Bisgård i Øsløs sogn. 4.10.1748, fol.973, no.98.
E: Poul Andersen. B:
4) Kirsten Poulsdatter.
Første ægteskab med [Laurids Akselsen, skifte 16.10.1742 lbnr.133]. B:
1) Maren Lauridsdatter 14
2) Søren Lauridsen 9
3) Aksel Lauridsen 3.
FM: født værge Christen Akselsen [i Frøstrup i Tømmerby sogn].

182 Anne [Jensdatter] Lassen på Rødslet i Vadum sogn. 25.6.1748, fol.974, no.99.
Enke efter Peder [Thøgersen de] Lasson til Rødslet, [død 1737], skifte sluttet 18.6.1738. B:
3) Mads de Lasson til Rødslet
4) [Thøger] de Lasson
5) Marie de Lasson, død [1747, var g.m. Frederik Berregaard til Ørslevkloster, død 1724]. 1B:
a Frederik de Berregaard.
Første ægteskab med [Mads Nielsen Rosenlund til Dybvad, død på Åkær 13.9.1696]. B:
1) [Anne Rosenlund], enke efter [Frederik] von Buchwald [til Gudumlund i Gudum sogn i Fleskum herred]
2) Dorthe Cathrine Rosenlund, [skifte Havreballegård og Stjernholm amter 9.4.1725 lbnr.171], enke efter Christian Charisius til Constantinsborg, [død 1724]. 3B:
a Constantin [August] Charisius til Constantinsborg
b Ambrosius Charisius, løjtnant
c Anne Cathrine Charisius, død. E: Hans Frederik Vintz. 1B:
1 Christian Frederik Vintz, der døde.
[Afdødes mand Peder Thøgersen Lassen blev adlet 1731 som Peder Thøgersen de Lasson].

183 Jesper Jespersen til Høgholt [i Hørmested sogn]. 13.9.1748, fol.981B, no.100.
E: (Johanne Kjærulf). B:
3) (Laurids Kjærulf Jespersen, kancellisekretær)
4) (Morten Kjærulf Jespersen 18)
5) (Erik Jespersen 15)
6) (Cathrine Holm Jespersen g.m. Henning Christoffersen, overhofmester og landråd)
7) (Maren Martinette Jespersen 33)
8) (Jeanette Jespersen 30)
9) (Anne Laurentse Jespersen 29).
Første ægteskab med (Karen Ejlersdatter Holm). B:
1) (Nikolas de Jespersen, major i Polen)
2) (Kirstine Margrethe Jespersen g.m. Christoffer de Hemmer i Uttrup i Nørre Sundby sogn).
(Afdøde døde 26.2.1746).
Da boet er fallit angives arvingerne ikke, (men de anføres i skifteforretninger med bilag no.143 i Ålborghus amt, her efter Nygård).

184 Peder Bødker i Gøttrup i Vester Han herred. 27.1.1749, fol.986B, no.101.
E: Karen Christensdatter. LV: Peder Bedsted i Gøttrup. B:
1) Jørgen Pedersen 4
2) Ingeborg Pedersdatter 1.
FM: Jens Pedersen i Nørgaard i Gøttrup.
Afdøde døde 20.12.1748.

185 Christen Christensen i Skærping i Kettrup sogn i Vester Han herred. 16.7.1749, fol.987B, no.102.
E: Cerene Jacobsdatter. LV: Christen Eriksen Lundø. B:
1) Jacob Christensen
2) Anne Christensdatter
3) Karen Christensdatter.
FM: Niels Sørensen, forpagter på Ålegård [i Skræm sogn] i [Øster] Han herred.
Afdøde døde 18.7.1748.

186 Niels Christensen Hjortdal i Svenstrup i Hjortdal sogn i Vester Han herred. 1.8.1749, fol.989, no.103.
E: Anne Nielsdatter. B:
1) Karen Nielsdatter
2) Maren Nielsdatter.
FM: Søren Nielsen, forpagter på Ålegård.

187 Niels Mikkelsen i Øster Oustrup i Års sogn. 26.8.1749, fol.990, no.104.
E: Mette Sørensdatter. LV: Laurids Sørensen i Restrup mølle. B:
1) Søren Nielsen 12
2) Margrethe Nielsdatter 6
3) Mikkel Nielsen 1.
FM: morbror Niels Sørensen, møller i Dybvad mølle.

188 Thomas Svane, kaptajn på Dragsgård [i Bælum sogn]. 1.10.1749, fol.992, no.105.
A:
1) mor Anne Kjærulf på Dragsgård, enke efter [Søren] Benzon [til Visborggård, død 1726. Første ægteskab med Johannes Svane til Visborggård, død 1715]
2) bror Johannes Svane, forpagter på Voergård og Dragsgård
3) halvbror Laurids Banzon, i Jena
4) halvsøster Elisabeth Benzon.
Afdøde døde 4.7.1748 i København.

189 Sejer [Christensen] Sommer på Tolstrup Nørgård i Næsborg sogn. 2.12.1749, fol.997, no.106.
E: Jytte Cathrine [Henriksdatter Bartling]. B:
3) Henrik Sejersen Sommer 8.
Første ægteskab med Anne Kirstine [Madsdatter] Listo, [begravet Vindum 17.6.1737]. B:
1) Christen Sejersen Sommer 15
2) Mathias Sejersen Sommer 12.
FM: [farbror] Otto [Christensen] Sommer, præst i Sjelle, [Skørring og Låsby].
Afdøde døde 9.1.1749.
Litteratur: Flemming Aagaard Winther: Præstehustruen i Lyngaa og hendes familie. Slægten 2008. Heri side 38-39.

190 Pernille Andersdatter i Ingstrup. 2.12.1749, fol.999.
E: Peder Christensen. B:
2) Svend Pedersen.
Af første ægteskab B:
1) Christen Svendsen.

191 Else Nielsdatter i Torsgård [i Havbro sogn]. 2.12.1749, fol.1000, no.108.
E: Poul Andersen Krog. B:
1) Anders Poulsen
2) Niels Poulsen
3) Niels Poulsen den yngre
4) Karen Poulsdatter.
FM: Jørgen Mørch på Nørlund.
Afdøde døde marts 1748.

192 Margrethe Foss på Knudseje. 21.1.1750, fol.1001, no.109.
Enke efter Jens (Pedersen) Todberg, (skifte 11.2.1745 i skifteforretninger med bilag no.140 i Ålborghus amt, her efter Nygård. Oplysninger herfra i parentes). B:
1) Birthe Christine Todberg g.m. Peder Rasmussen, forpagter på Knudseje
2) Maren Todberg, død, var g.m. Conrad Frederik Rumohr. 1B:
a Marie Elisabeth Rumohr, (7 år i 1745).
FM: Jørgen Pallesen Kjærulf på Stenshede
3) Anne Todberg g.m. Niels Thomsen på Birket i Skæve sogn (farver i Sæby i 1745)
4) Marie Anne Todberg, død, var g.m. Peder Bertelsen, gartner på Koldinghus slot. 2B:
a Frederik Pedersen 2
b Christian August Pedersen 1
5) Engel Margrethe Todberg, enke efter Jacob Lind i København
6) Anne Cathrine Todberg g.m. Anders Brønnum på Stenshede
7) Elisabeth Todberg i Kolding, (24 år i1745)
8) Peder Todberg på Hørbylund, ( 21 år i 1745)
9) Christian Todberg, student i Holland, (20 år i 1745)
10) Jens Todberg, student her på stedet, (19 år i 1745).
Desuden nævnes afdødes søster Anne Cathrine Foss.

193 Johan Henrik Rantzau til Børglumkloster. 1.11.1749, fol.1011B, no.110.
E: Cathrine Marie Kiærskiold. B:
1) Øllegaard Frederikke Rantzau.
FM:
1 Gothard Mørch til Baggesvogn [i Sindal sogn]
2 Frands Rantzau til Kane (Kanne, senere Rantzausgave, i Hvilsted sogn).
Bevilling til uskiftet bo af 31.5.1748.
Samfrændeskifte 1.11.1749.

194 Mette Vibeke Mørch på Pandum [i Vokslev sogn]. 23.1.1750, fol.1012, no.111.
E: Anders Svejstrup, forpagter på Pandum. B:
1) Mette Vibeke Andersdatter 2.
FM:
1 Niels Mørch forpagter på i Kirketerp præstegård [i Veggerby sogn]
2 mosters mand Thomas Thorsen i Nibe.
Bevilling til uskiftet bo af 26.4.1748.
Samfrændeskifte 23.1.1750.

195 Erik Pedersen Schmidt i Løkken. 16.2.1750, fol.1013B, no.112.
E: Ingeborg Christensdatter. B:
1) Dorthe Marie Eriksdatter 2
2) Erik Eriksen 1.
FM: Søren Haverslev.
Afdøde døde 18.2.1748.

196 Claus Hauch, ugift på Klarupgård [i Klarup sogn]. 20.2.1750, fol.1014, no.113.
A:
0) forældre [Laurids Hauch, amtsforvalter, død 12.10.1739 og Marie Bertelsdatter, skifte 26.6.1742 lbnr.135]
1) bror Bertel Hauch, løjtnant i København
2) bror Johannes Hauch, kopist i Krigskancelliet i København
3) søster Christiane Frederikke Hauch i Ålborg
4) Christence Hauch i Ålborg.
FM: farbror Hauch, kaptajn og stiftbefalingsmand.

197 Jens Sørensen i Stae. 28.3.1750, fol.1018B, no.114.
E: Karen Jensdatter. B:
1) Søren Jensen i Striben
2) Peder Jensen
3) Jens Jensen
4) Johanne Jensdatter
5) Anne Jensdatter.

198 Hans Mule i Øster Brønderslev præstegård. 29.4.1749, fol.1020, no.115.
Enkemand efter [Marie Hermansdatter Willer]. B:
1) Svend Mule, præst i Øster Brønderslev og Hallund
2) (Lucie Marie Mule g.m. Rasmus Stub, billedhugger i København)
3) (Herman Mule, død. E: Anne Magdalene Arentsen i København).
Da boet er fallit angives arvingerne ikke, (men de anføres i skifteforretninger med bilag no.166 i Ålborghus amt, her efter Nygård).

199 Birgitte Nielsdatter i Ingstrup. 20.6.1750, fol.1021B, no.116.
E: Christen Christensen.
Mange umyndige børn, hvis navne ikke angives.

200 Mads [Ovesen] Haugaard, forvalter og forpagter på Birkelse. 11.8.1750, fol.1023.
E: (Amalie Margrethe Jessen). B:
3) Elsebeth Haugaard (6).
FM: (morbror Jens Lassen Jessen).
(Første ægteskab med Elsebeth Hornemann), [skifte 12.12.1739 lbnr.113]. B:
1) Kirsten Haugaard g.m. Jacob [Jacobsen] Holm, præst i Jerslev og Vester Brønderslev
2) Ove Jesper Haugaard.
(I skifteforretninger med bilag no.176 i Ålborghus amt, angives det i parentes anførte, her efter Nygård).

201 Karen Gleerup på Kyø [i Store Ajstrup sogn]. 1.9.1750, fol.1028, no.118.
Enke efter Mathias [Olufsen] Mørch til Kyø, [død 1741]. B:
1) Niels Mørch, forpagter på i Kirketerp præstegård i Veggerby sogn]
2) Peder Mørch
3) Ingefred Mørch, død, var g.m. Mads Hastrup. 2B:
a Kirsten Madsdatter
b Karen Madsdatter
4) Anne Marie Mørch på Kyø, der døde, skifte 1.9.1750, fol.1031B, no.119
5) Else Margrethe Mørch g.m. Niels Bang i Barlumgård
6) Olivia Mørch g.m. Thomas Thorsen i Nibe
7) Mette Vibeke Mørch, [skifte 23.1.1750 lbnr.194]. E: Anders Svejstrup, [forpagter på Pandum]. 1B:
a Mette Vibeke Svejstrup
8) Anne Sofie Mørch g.m. Hans Nakskov.
Desuden nævnes:
1 Bagge Jørgensen Gleerup, assessor
2 Hans Jørgensen Gleerup, kommerceråd
3 Jacob Jørgensen Gleerup
4 Anders Jørgensen Gleerup.

202 Anders Svendsen Faarbæk i Fårbæk [i Klim sogn]. 2.9.1750, fol.1033, no.120.
E: Maren Nielsdatter Kiib. B:
1) Svend Andersen
2) Maren Andersdatter g.m. Ingvar Lauridsen i Ullerup
3) Karen Andersdatter g.m. Laurids Jensen Sand i Grishave [i Klim sogn].
Jordebog over afdødes gods fol.1033-1034.

203 Baltser Pedersen de Borthle på Havbrogård i Havbro sogn. 23.2.1750, fol.1035B.
Afdøde der havde været købmand i Holstebro, men gik fallit, døde 20.10.1749 under besøg på Havbrogård.

204 Ellen Volmersdatter i Lønstrup i Mårup sogn. 30.10.1750, fol.1038, no.122.
Enke efter Jens Pallesen, strandrider, der døde 31.12.1749 indsat i Ålborg Hospital på grund af "raseri og galenskab". B:
1) Anne Jensdatter 28, vanvittig
2) Gertrud Jensdatter 26, uvist hvor,
Afdøde døde 13.10.1750.

205 Just Henrik Bøhm i Serreslev sogn, herredsskriver i Børglum og Jerslev herreder. 30.10.1750, fol.1041, no.123.
Enkemand efter [Anne Pedersdatter Kjærulf, skifte 8.6.1737 lbnr.108]. A:
1) bror Hans Verner Bøhm ved Assens færgested, død
samt 3 søstre, uvist hvor.
[Anne Pedersdatter Kjærulfs første ægteskab med Kjeld Ottesen Bruun, ridefoged på Kølskegård]. Arv til B:
1) (Otto Kjeldsen)
2) [Elisabeth Kirstine Kjeldsdatter Bruun g.m. Christian Ludvig Bønsdorff, degn i Tornby og Vidstrup]
3) (Anne Kjeldsdatter), [begravet Serreslev 22.4.1744].
(I skifteforretninger med bilag no.165 i Ålborghus amt, angives det i parentes anførte, her efter Nygård).

206 Christian Solbjerg (Solberg). 26.3.1751, fol.1042B, no.124.
Arvinger angives ikke.

207 Jens Lauridsen i Tømmerby. 14.5.1751, fol.1044B, no.125.
E: Inger Pedersdatter. LV: Søren Leth, degn i Kærup. A:
1) bror Peder Lauridsen i Østerild
2) bror Jacob Lauridsen, landsoldat i Holm i Tårup sogn
3) søster Karen Lauridsdatter g.m. Jens Jensen i Ullerup i Aggersborg sogn
4) søster Anne Lauridsdatter g.m. Peder Krag i Kettrup
5) søster Kirsten Lauridsdatter g.m. Peder Madsen i Gøttrup
6) søster Benedikte Lauridsdatter 36, i Gøttrup
7) søster Maren Lauridsdatter 26, i Tårup
8) søster Mette Lauridsdatter 24, i Krøldrup i Aggersborg sogn.

208 Corfitz [Jørgensen] Tranekær, herredsfoged i Børglum og Jerslev herreder.13.3.1751, fol.1045B.
A:
1) bror Peder Tranekær, degn i Herrested på Fyn, død. 1B:
a (Martha Pedersdatter) g.m. successor [Henrik] Blichfeldt [Jensena]
2) bror Conrad Jørgensen Tranekær til Rugballegård [i Hover sogn] ved Vejle
3) søster Anne Marie Tranekær, død, var g.m. Christen Friis, fiskemester på Frederiksborg. Hendes børn
4) søster Cathrine Marie Tranekær g.m. Nikolaj Fæddersen i Kragholm [i Skrøbelev sogn] på Langeland
5) søster Mette Tranekær, død, var g.m. Lorents [Filipsen] Lange, skoleholder i Magleby på Langeland. Hendes børn
6) søster Armgot Sofie Tranekær på Orebygård på Lolland.

209 Søren Andersen i Gundestrup. 16.3.1751, fol.1048B, no.127.
E: Johanne Jensdatter. LV: Jens Bertelsen i Skræm. A:
1) søster, død. E: Just Kold. 7B
a Peder Justesen Kold i Vust
b Maren Justsdatter Kold g.m. Jacob Knudsen i Vust Holm
2) søster Johanne Andersdatter, død. Første ægteskab med Poul Lauridsen, 1B:
a Karen Marie Poulsdatter g.m. Anders Jacobsen i Skræm.
Johanne Marie Andersdatters andet ægteskab med Morten Pedersen i Årup i Kollerup sogn. 4B:
b Peder Mortensen, her på stedet
c Maren Mortensdatter g.m. Christen Christensen, smed i Kollerup
d Kirsten Mortensdatter g.m. Peder Christensen Telling i Hingelbjerg [i Kollerup sogn]
e Karen Mortensdatter g.m. Christen Schiøtt i Bejstrup.

210 Constance Frigast i Hals. 21.6.1751, fol.1050B, no.128.
Enke efter [Hans Joachim] Stürck, ritmester. A:
1) bror Mathias Frigast major (i Tønder)
2) bror Aksel Frigast, løjtnant (i Næstved)
3) søster Cecilie Frigast g.m. Kalkopskij, valdhornist i Sankt Petersborg i Rusland
4) søster Anne Kirstine Frigast i København, enke efter Schmidt, regimentskvartermester.
Forsegling 20.12.1750.

211 Mette Christensdatter i Holmsø [i Haverslev sogn]. 24.9.1751, fol.1053, no.129.
E: Jens Pedersen. B:
1) Peder Jensen
2) Christen Jensen
3) Anne Jensdatter.
FM: morbror Christen Christensen Torup.

212 Margrethe Ida Børglum, forpagterske på Rønnovsholm [i Vrejlev sogn]. 22.10.1751, fol.1055, no.130.
Enke efter Jacob Christensen. B:
1) Poul Jacobsen (12)
2) Christiane Marie Jacobsdatter (7)
3) Bertel Jacobsen (6
4) Niels Jacobsen (4).
FM: (morfar Poul) Børglum, byfoged i Hjørring.
Desuden nævnes afdøde Mourids Børglum.
Afdøde døde 8.1.1751.
(I skifteforretninger med bilag no.184 i Ålborghus amt, angives det i parentes anførte, her efter Nygård).

213 Christen Andersen i Bolskifte i Alstrup sogn. 26.10.1751, fol.1059B, no.131.
E: Maren Christensdatter. LV: Søren Simonsen. B:
7) Christen Christensen
8) Kirsten Christensdatter.
FM: morfar Christen Lauridsen i Alstrup.
Skifte efter første hustru 5.5.1745. B:
1) Niels Christensen i Saltum Torp
2) Anders Christensen 23
3) Jens Christensen 21
4) Karen Christensdatter
4) Maren Christensdatter
5) Anne Christensdatter.
FM: Anders Christensen i Hjermitslev.

214 Niels Frederik Pedersen i Gøttrup. 30.10.1751, fol.1062, no.132.
E: Mette Marie Speitzer. B:
1) Parmo Carl Pedersen (11)
2) Christoffer Frederik Pedersen (4).
FM: (mors søskendebarn) Christen Speitzer til Aggersborggård.
(I skifteforretninger med bilag no.191 i Ålborghus amt, angives det i parentes anførte, her efter Nygård).

215 Niels Mathiassen i Løkken. 9.11.1751, fol.1064, no.133.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Søren Baar i Løkken. B:
1) Jens Nielsen
2) Inger Nielsdatter.

216 Laurids [Christensen] Broerholt til Hejselt [i Torslev sogn]. 22.1.1752, fol.1065B, 1069, no.136.
E: Johanne Rafn. LV: (far Christian [Hansen] Rafn, præst i Volstrup og Hørby). B:
1) Kirsten Broerholt (11)
2) (Christiane) Bolette Broerholt (9)
3) Elisabeth (Sofie) Broerholt (8)
4) Christen Broerholt (7)
5) Mette Cathrine Broerholt (3).
(I skifteforretninger med bilag no.183 i Ålborghus amt, angives det i parentes anførte, her efter Nygård).

217 Niels Heilesen i Horsens mølle. 24.2.1752, fol.1066, no.137
E: Karen Johansdatter. B:
1) Laurids Nielsen
2) Niels Nielsen
3) Hejle Nielsen
4) Ove Nielsen
5) Johanne Nielsdatter
6) Anne Nielsdatter
7) Lene Nielsdatter.

218 Maren Nielsdatter i Hunderup i Skallerup sogn. 30.5.1752, fol.1067, no.134.
E: Laurids Rasmussen. B:
1) Bodil Lauridsdatter
2) Karen Lauridsdatter.

219 Peder Lauridsen Emb, ugift ladefoged på Vang. 24.5.1752, fol.1067B, no.135.
Forlovet med Johanne Christensdatter i Horsens. A:
1) mor Anne Jensdatter i Emb
2) bror Thomas Jensen i Emb
3) søster Anne Jensdatter 54.
FM: Nikolaj Thomsen, foged på Hjermitslevgård.
Afdøde døde 19.4.1752.

220 Jørgen Jensen, ugift i Løkken. 7.7.1752, fol.1069B, no.138.
A:
1) mor Johanne Jørgensdatter g.m. Morten Christensen i Lemmergård
2) bror Anders Jensen i Vester Hjermitslev
3) søster Else Jensdatter i Arendal i Norge
4) søster Anne Jensdatter g.m. Thomas Christensen i Ingstrup
5) søster Kirsten Jensdatter g.m. Jens Olufsen i Løkken
6) søster Maren Jensdatter, gift i Arendal i Norge
7) søster Johanne Jensdatter ved Hadsund
8) søster Mette Jensdatter i Ingstrup.

221 Mette Christensdatter i Klim. 2.8.1752, fol.1070B, no.139.
E: Ejler Christensen Kiib. B:
1) Helvig Ejlersdatter, der døde.
FM: morbror Thomas Christensen i Holme i [Vester] Torup sogn.
Arv i boet til
1 enkemandens bror Christen Krog i Klim
2 enkemandens søster Maren Christensdatter Kiib, enke efter Peder Ingvorsen i Vester Torup.

222 (Charlotte Amalie Vigant) på Randrup [i Skibsted sogn]. 4.2.1752, fol.1072B, no140.
Enke efter (Severin) Brønsdorph til Randrup. B:
1) Anne Kirstine Brønsdorph på Randrup, [begravet Skibsted 8.5.1750]. E: Hans Georg von Deden, (forpagter på Randrup). B:
1) Severin Brønsdorph von Deden (2).
(Afdøde døde 30.5.1751).

223 [Johan] Frands Iversen, herredsskriver i Børglum og Jerslev herreder. 27.10.1752, fol.1076B, no.141.
Da boet er fallit angives arvingerne ikke, (men de anføres i skifteforretninger med bilag no.102 i Ålborghus amt, her efter Nygård). A:
0) forældre [Niels Iversen Christensen Aarø, præst i Tolstrup og Stenum, skifte Ålborg bisp 2.9.1726 lbnr.329. Andet ægteskab med Anne Frandsdatter Hjort, skifte 28.1.1710 lbnr.214]. B:
1) søster Anne Nielsdatter Iversen i Hjørring. enke efter Nikolaj [Christiansen] Botzen, præst i Tolstrup og Stenum, [død 27.8.1747].
Fars første ægteskab med [Anne Pedersdatter Brøndlund, skifte 8.6.1696 lbnr.141]. B:
2) halvbror Jens [Nielsen] Iversen, præst i Vilsted og Vindblæs, [skifte Slet herred gejstlig. 29.11.1742 lbnr.40, var g.m. Margrethe [Christiansdatter] Worm]. 6B:
a Karen Jensdatter g.m. Peder [Christensen] Hostrup, degn i Øster Brønderslev og Hallund
b Anne Jensdatter g.m. [Johannes Møller] i Vilsted mølle
c Kirsten Jensdatter gift i København
d Niels Christian Iversen
e Anneke Jensdatter gift i København
f Abigael Marie Jensdatter, uvist hvor
3) halvbror Iver Nielsen Iversen [Ærø], præst i Tornby og Vidstrup, [skifte Horns herred gejstlig 9.1.1730 lbnr.9, var g.m. Maren Sørensdatter Højbjerg]. 6B:
a Søren Iversen, degn på Sjælland
b Niels Iversen, degn i Hellevad
c Karen Iversdatter gift i Norge
d Mads Iversen i Ålborg
e Christen Iversen, klokker i Norge
f Maren Iversdatter i København
4) halvsøster Birgitte Nielsdatter Iversen g.m. Jørgen Horne, degn i Jetsmark
5) halvbror Peder Nielsen Iversen, forpagter på Hammelmose [i Tise sogn], død. 2B:
a Peder Iversen, på Burholt
b Niels Iversen, på Burholt
6) halvsøster Sofie Nielsdatter Iversen i Jerslev, enke efter Markus [Christian Didriksen] Zeuthen, degn i Jerslev og Vester Brønderslev, [død 1744].
Fars tredje ægteskab med [Cathrine Jensdatter]. B:
7) halvsøster Ida Marie Nielsdatter Iversen, hos sin mor i Ålborg.

224 Maren Pedersdatter Kjærulf på Knivholt [i Flade sogn]. 22.7.1752, fol.1078B, no.142.
Enke efter Jens Pedersen Mønbo. B;
1) Christen Jensen Mønbo, forpagter på Knivholt og Bannerslund
2) (Bodil Jensdatter Mønbo) g.m. Christoffer Hahne, vagtmester i Præstø
3) (Peder Jensen Mønbo) i Trondhjem i Norge.
(I skifteforretninger med bilag no.167 i Ålborghus amt, angives det i parentes anførte, her efter Nygård).

225 Frøken Winterfeld på Vang. 16.11.1752, fol.1080, no.143.
A:
1) bror Bertel Didrik Winterfeld , kaptajn i København
2) bror Erik Winterfeld, løjtnant, død. 1B:
a Jørgen Baltser Winterfeld, på Søakademiet i København
3) søster Mette Rosenkrantz Winterfeld i Vallø Stift
4) søster Margrethe Ramel Winterfeld på Estvadgård Kloster, enke efter løjtnant Lützow
5) søster Sofie Margrethe Winterfeld, død, var g.m. major [Jacob] Høg [til Vang, skifte 4.12.1753 lbnr.152]. 5B:
a Gregers Høgh, kaptajn
b Jørgen Høgh, løjtnant
c Erik Christian Høgh, fændrik
d Ludvig Vilhelm Høgh
e Sofie [Hedvig] Høgh.

226 Jens Lauridsen Kvottrup (Koetrup) i Staverslund. 3.2.1753, fol.1081, no.144.
E: Karen Christensdatter. LV: Niels Christensen Ulstrup. B:
1) Maren Jensdatter
2) Karen Jensdatter
3) Laurids Jensen.
FM:
1 Mads Lauridsen Kvottrup
2 Søren Lauridsen.

227 Herman Esmann, kaptajn i Nørre Sundby. 6.2.1753, fol.1082, no.145.
Enkemand efter Elsebeth Agnethe Hermansdatter Esmann, skifte 20.6.1741 lbnr.122]. A:
1) bror Jørgen Rudolf Esmann, sergent i Gøttrup
2) halvbror Christian Esmann i Skive.

228 Thøger Benzon på Vår [i Farstrup sogn]. 13.4.1753, fol.1082B, no.146.
Da boet er fallit angives arvingerne ikke. (Der er et stort skifte i skifteforretninger med bilag no.182 i Ålborghus amt, men arvingerne angives ikke af Nygård).
Afdøde døde 12.1.1750.

229 Jens Svendsen og hustru Maren Jensdatter i Blokhus i Hune sogn, der begge lever. 8.6.1753, fol.1090B, no.147.
B:
1) Søren Jensen Bondrup i Løkken
2) Svend Jensen Bondrup på stedet, hvor forældrene får frit ophold
3) Anne Jensdatter Bondrup, [skifte Vennebjerg herred gejstlig 26.4.1751 lbnr.34]. E: Laurids Lauridsen Thura, præst i Jelstrup og Lyngby. 6B:
a Ingeborg Marie Lauridsdatter 9
b Mette Kirstine Lauridsdatter 8
c Jens Lauridsen 6
d Anne Cathrine Lauridsdatter 4
e Laurids Lauridsen 3
f Marianne Lauridsdatter 2.

230 Thomas (Christensen) Galskyt i Vester Brønderslev.19.6.1753, fol.1093, no.148.
E: Maren Jensdatter. LV: Jens Andersen i Ålborg. B:
2) Jens Thomsen Galskyt (23), farer til skibs
3) Christen Thomsen Galskyt (11)
4) Maren Thomasdatter Galskyt (8).
FM: (farbror Laurids Christensen i Vester Brønderslev).
Første ægteskab med (Cathrine Malene Eriksdatter). B:
1) Erik Thomsen Galskyt (28), i Vester Brønderslev.
(Afdøde 14.2.1753).
(I skifteforretninger med bilag no.202 i Ålborghus amt, angives det i parentes anførte, her efter Nygård).

231 Kirsten Pedersdatter i Øsløs. 13.6.1753, fol.1094, no.149.
E: Jens Jacobsen Dybdal. B:
1) Jacob Jensen, spæd.

232 Kirsten Pedersdatter i Alstrup i Rubjerg sogn. 7.8.1753, fol.150.
E: Christian Nielsen. B:
1) Maren Christensdatter.

233 Hans Jacobsen Malling, forvalter i Hals. 16.11.1753, fol.1096, no.151.
A:
1) bror Peder Jacobsen Malling, død 2B:
a Jacob Pedersen Malling
b Anne Pedersdatter Malling
2) søster Maren Jacobsdatter Malling, død. 2B:
a Gertrud Rasmusdatter i København, enke efter Jørgen Vedstrup, snedker
b Maren Rasmusdatter, enke i Århus.
Afdøde døde 3.7.1753.

234 [Jacob] Høg til Vang. 4.12.1753, no.152.
Enkemand efter [Sofie Margrethe Winterfeld]. B:
1) Gregers Høgh, kaptajn (i Rendsborg)
2) Jørgen Høgh, løjtnant (på Rydhave)
3) Erik Christian Høgh, fændrik (på Sjælland)
4) Ludvig Vilhelm Høg (24, i København)
5 Sofie [Hedvig] Høg (28, i Horsens).
Registrering 19.9.1752.
(I skifteforretninger med bilag no.196 i Ålborghus amt, angives det i parentes anførte, her efter Nygård).

235 Jens Christensen Baar i Løkken. 21.12.1753, fol.1102, no.153.
Arvinger angives ikke.

236 Frands Christensen i Klim. 28.2.1753, fol.1106, no.154.
E: Kirsten Christensdatter. LV: bror Christen Klim. B:
1) Dorthe Frandsdatter
2) Maren Frandsdatter g.m. Jens Justesen i Nørhave i Vust sogn.

237 Hans [Pedersen] Fædder til Refsnæs [i Komdrup sogn]. 1.9.1753, fol.1107B, no.155.
E: Mette Cathrine Bay. LV: Niels Olufsen.
Første ægteskab med (Mette Marie Winther), [skifte Løvenholm gods 26.9.1741, skifteprotokol 1732-1751 fol.179B]. B:
1) Peder Fædder, kapellan i Ringsted (17 år i 1741)
2) Jens Jørgen Fædder (7 år i 1741)
3) Maren Fædder (5 år i 1741).
FM:
1 Jens Thagaard i Ålborg
2 Christen Friis.
(I skifteforretninger med bilag no.203 i Ålborghus amt, angives det i parentes anførte, her efter Nygård. Vedlagt kopi af skiftet på Løvenholm 26.9.1741).

238 Johanne Jensdatter i Vester Hjermitslev. 8.4.1754, fol.1111, no.156.
E: Mads Jørgensen. B:
1) Bent Madsen.

239 Niels Olufsen Kold i Vester Torup. 31.5.1754, fol.1111B, no.157.
E: Karen Sørensdatter. B:
1) Søren Nielsen Kold.

240 Peder Lassen Rohde på Tanderupgård i [Øster] Han Herred. 28.6.1754, fol.1112, no.158.
E: Maren Svendsdatter. Af børn angives B:
1) Anne Pedersdatter.

241 Kirsten Olufsdatter i Vust i [Vester] Han herred. 30.8.1754, fol.1113, no.159.
E: Niels Christensen Blegsted. B:
1) Laurids Poulsen Nielsen.

242 Rasmus Hansen i Vester Hassing. 24.2.1755, fol.1113B, no.160.
E: (Navn Angives ikke). Arvinger angives ikke.

243 Anne Pedersdatter i Vester Svenstrup i Hjortdal sogn. 21.5.1755, fol.1114, no.161.
E: Simon Lauridsen. B:
1) Laurids Simonsen.

244 Karen Johansdatter i Horsens mølle. 30.6.1755, fol.1114B, no.162.
Enke efter Niels Heilesen, [skifte 24.2.1752 lbnr.217]. Af børn angives B:
1) Niels Nielsen
2) Ove Nielsen
3) Anne Nielsdatter
4) Lene Nielsdatter.

245 Birgitte Poulsdatter, ugift i Jerslev. 30.6.1755, fol.1115, no.163.
A:
1) bror Laurids Poulsen
2) søster Ingeborg Cathrine Poulsdatter g.m. Peder Lind, skrædder i København
3) søster Kirstine Cathrine Poulsdatter, død. 1B:
a Amalie Margrethe Ahlers i København.

246 Maren Christensdatter , 80 år gammel i Laden (Laen) i Vester Hassing sogn. 26.3.1755, fol.1116, no.164.
Enke. B:
1) Christen Christensen på stedet
2) Tove Christensdatter g.m. Christen Jensen i Musted i Jerslev sogn.

247 Laurids Pedersen, sadelmager i Sønderby i Jetsmark sogn. 11.8.1755, fol.1117, no.165.
E: (Navn angives ikke). B:
1) en søn
2) Anne Lauridsdatter.

248 Johanne Pedersdatter i Ingstrup. 15.9.1755, fol.1117B, no.166.
E: Mads Christensen. B:
1) Christen Madsen
2) Peder Madsen
3) Anne Madsdatter
4) Maren Madsdatter
5) Sidsel Madsdatter
6) Else Madsdatter.

249 Christoffer Wegner på Dronningborg [i Dronninglund sogn]. 10.12.1755, fol.1118B, no.167.
A:
0) forældre [Laurids Pedersen Wegner, degn i Vester Tostrup og Roum, begravet 20.10.1746 og Bente Christoffersdatter, begravet 13.9.1741]
1) bror Laurids Wegner i Hobro.
Fars andet ægteskab med [Anne Christensdatter]. B:
2) halvbror Peder Lauridsen Wegner 11.
FM: morfar Christen Nielsen, forpagter på Åstrup [Roum] i Rinds herred.
Desuden nævnes afdødes morfar [dvs. mosters mand] Mogens Christoffersen Bølle, degn i Ulstrup og Gundersted, skifte [Års herred gejstlig] 16.5.1749 lbnr.47.

250 Joachim Henrik Lange, oberst i Suldrup. 16.12.1755, fol.1119B, no.168.
E: (Marie Elisabeth). B:
1) Sofie Elisabeth Lange g.m. Arent [Andersen] Torning, præst [i Sønderup og Suldrup]
2) Christence Henrikke Lange g.m. Hartvig von Deden.
(I skifteforretninger med bilag no.215 i Ålborghus amt, angives det i parentes anførte, her efter Nygård).

251 Jørgen Pedersen i Bredkær. 24.3.1756, fol.1121B, no.169.
E: Maren Jensdatter. B:
1) Jens Jørgensen
2) Johanne Jørgensdatter.

252 Jens Baadsgaard, forpagter på Sønder Elkær [i Sulsted sogn]. 2.4.1756, fol.1122B, no. 170.
E: (Birgitte Pedersdatter). B:
1) Peder Baadsgaard (8)
2) Birgitte Sofie Baadsgaard (7)
3) Peder Møller Baadsgaard (6)
4) Sofie Kirstine Baadsgaard (4)
5) Kirsten Baadsgaard (3)
6) (Helle Dorthe Baadsgaard 1).
FM:
1 Christoffer Jerbo til Ås [i Tårs sogn]
2 Christen True til Baggesvogn [i Sindal sogn].
Desuden nævnes (enkens far Peder Andersen Møller i Oddergård mølle.
(I skifteforretninger med bilag no.214 i Ålborghus amt, angives det i parentes anførte, her efter Nygård).

253 Maren Hansdatter Bugge i Hals. 12.5.1756, fol.1125, no.171.
Enke efter Johannes Brasch.
Testamente konfirmeret 3.10.1738. A:
1) bror Jens Hansen Bugge på Christianshavn i København.

254 Vibeke Reedtz på Rugtved. 15.6.1756, fol.1126, no.172.
Enke efter (Godske) Lindenov, oberstløjtnant.
(Testamente af 18.9.1732). A:
1) bror Niels Juul Reedtz til Palsgård [i As sogn, død 1742]. 2B:
a Jens Holger Reedtz (16)
b Birthe Reedtz, (hos sin mor i Odense)
2) bror Peder Reedtz til Voergård og Rugtved
3) søster Rise Sofie Reedtz g.m. [Peder] Marsvin til Trudsholm [i Kastbjerg sogn]
4) søster Dorthe Birgitte Reedtz, der døde, E: Ejler Holck, stiftsbefalingsmand (i Nyborg). 1B:
a Juliane Kirstine Holck.
(I skifteforretninger med bilag no.219 i Ålborghus amt, angives det i parentes anførte, her efter Nygård).

255 Mathias Lasson til Bjørnsholm [i Overlade sogn], Rødslet og Vang. 5.7.1756, fol.1128, no.173.
Enkemand efter Birgitte Cathrine Rosenkrantz, der døde 16.5.1756. B:
1) Anne Lasson 23
2) Karen Reedtz Lasson 22
3) Peder Lasson 20
4) Aksel Lasson 18
5) Marie Lasson 13.
FM:
1 farbror Thøger Lasson til Åkær og Dybvad
2 morbror [Mogens] Rosenkrantz til Spøttrup [i Rødding sogn i Rødding herred] og Hestehave [i Sankt Olai sogn ved Hjørring].
Afdøde døde 6.6.1756Ålborghus med flere amter
Skifteslutningsprotokol
1756-1775
B 0D - 392

256 Christen Pedersen i Vust. 4.8.1756, fol.1.
E: Karen Pedersdatter. B:
1) Maren Christensdatter
2) Anne Christensdatter.

257 Peder Jacobsen Toft i Holm i Vester Torup i [Vester] Han herred. 12.8.1756, fol.2.
E: [Karen Christensdatter]. LV: bror Christen Christensen Torup. B:
1) Laurids Pedersen Toft
2) Niels Pedersen Toft
3) Kirsten Pedersdatter Toft
4) Maren Pedersdatter Toft.
FM: farbror Jens Jacobsen Dybdal.

258 Margrethe Ida Høg, ugift på Langholt i Skæve sogn. 20.8.1756, fol.3, 18.
A:
0) far Gregers [Ulfstand] Høg til Vang, [skifte 28.3.1695 lbnr.12 og hustru Anne Cathrine Sehested]. B:
1) bror [Jacob] Høg til Vang, død. 5B:
a Gregers Høg, kaptajn i Rendsborg
b Jørgen Høg, kaptajn
c Erik Christian Høg, løjtnant på Sjælland
d Ludvig Vilhelm Høg, løjtnant
e Sofie Hedvig Høg i Horsens
2) søster Birgitte Sofie Høg, der døde, efter hvem, der er arv.
Fars første ægteskab med Birgitte Kaas. B:
3) halvsøster Elisabeth Sofie Høgh, født 1670, nu død, var g.m. Nikolaj Nissen [til Lerbæk i Hover sogn i Tørrild herred]. B:
a Nikolaj Nissen, løjtnant i Norge
b Christian Ditlev Nissen, birkeskriver på Sjælland
c Frederik Nissen, kaptajn i søetaten
d Gregers Høgh Nissen, på Sankt Croix i Vestindien
e Lorents Nissen, på Sankt Croix i Vestindien
f Cathrine Birgitte Nissen, [skifte Sunds herred gejstlig 2.9.1738 lbnr.52, var g.m. Søren Storm, præst i Svendborg [Nikolaj og Turø, skifte Sunds herred gejstlig 23.3.1735 lbnr.45]. 1B:
1 Nikolaj Nissen Storm, student i København
g Magdalene Øllegaard Nissen g.m. major Joensen, kommandant på Gottorp, begge døde. 1B:
1 Christiane Sofie Joensen 28, i København
h Ida Sofie Nissen, død. E: Jens Just på Lolland. 2B:
1 Nikolaj Jensen
2 Kirsten Jensdatter.

259 Albert Reedtz, løjtnant på Voergård [i Voer sogn] i Vendsyssel. 25.11.1756, fol.5.
Arvinger angives ikke.

260 Anne Cathrine Todberg på Hørbylund. 2.11.1750, fol.6.
E: Anders [Christensen] Brønnum til Hørbylund. B:
2) Johanne Brønnum 7
3) Margrethe Foss Brønnum 5
4) Jens Todberg Brønnum 2.
Før ægteskab med enkemanden B:
1) Henrikke Elisabeth Jensdatter.

261 Johannes Svane på Randrup. 31.1.1757, fol.8B.
Testamente af 22.9.1750. A:
0) forældre [Johannes Svane til Visborggård i Visborg sogn, død 1715 og Anne Kjærulf. Hendes første ægteskab med Søren Benzon til Havnø i Visborg sogn, død 1726]
1) halvbror Laurids [Kjærulf Sørensen] Benzon, præst [i Hvidbjerg og Lyngs]
2) halvsøster Elisabeth Benzon g.m. [Hans Georg von] Deden, major
3) søskendebarn justitsråd Leth i Købenavn. Hans datter Kirsten Leth
4) søskendebarn Peder Janus Bording i København.

262 Claus Christian Andersen i husene ved Hobro Bro. 3.1.1757, fol.10.
E: Anne Marie Jensdatter. LV: Jacob Melchiorsen. B:
2) Jens Clausen 4
2) Anders Clausen 1½.
FM: født værge Morten Kirketerp ved søn Niels Kirketerp.
Af første ægteskab B:
1) Anders Clausen i udlandet, formentlig død.

263 Hans Hauch på Klarupgård i Klarup sogn, 18.5.1757, fol.12.
A:
0) forældre [Johannes Jørgensen Hauch, forpagter på Juellingsholm i Sønder Omme sogn og Maren Lauridsdatter Borch]
1) (bror Jørgen Klarup [Hansen Hauch], præst i [Sønder] Borris [og Faster])
2) bror Jørgen Hauch til Klarupgård
3) (bror Laurids [Borch] Hauch [til Nørre Elkær i Tværsted sogn og amtsforvalter, begravet Ålborg Frue 30.10.1739]). 4B:
a (Bertel Hauch, løjtnant)
b (Johannes Hauch, regimentskvartermester i Fredericia)
c (Kirsten Hauch i København)
d (Christence Hauch i København)
4) (Sofie Christine Hauch i Ålborg, enke efter [Johan Christoffer] Tim, [død 7.41740], regimentskvartermester i Ålborg)
5) Anne Elisabeth Hauch g.m. Nikolaj Clausen, [kapellan] i Ålborg [Budolfi].
Afdøde, der havde været overassistent i Kanton i Kina, døde på Klarupgård (5.2.1754).
(I skifteforretninger med bilag no.209 i Ålborghus amt, angives det i parentes anførte, her efter Nygård).

264 Gutzon [Nielsen] Kolding (Kolind) i Voerbjerg [i Nørre Sundby sogn], herredsskriver i Kær og Hvetbo herreder. 5.7.1757, fol.13B.
Enkemand efter [Sofie Charlotte Feilke, død 15.2.1755, skifteforretning med bilag nr. 221]. B:
1) Margrethe Kolding g.m. Anders Krag [Jensen], præst i Lundum [og Hansted]
2) Sofie Amalie Kolding, enke efter Christen Bruun, maler i Ålborg
3) Marie Cathrine Kolding g.m. Schurmann i Vejle
4) Kirsten Kolding g.m. Niels [Knudsen] Børglum, degn i Øster Brønderslev
5) Henrik Frederik Christian Kolding, fuldmægtig på Hammelmose.

265 Knud Rasmussen i Kærsgård mølle i Vester Hassing sogn. 30.9.1757, fol.16.
E: Maren Madsdatter. B:
1) Rasmus Knudsen.

266 Mette Mortensdatter i Lund præstegård. 7.9.1757, fol.16B.
E: Christen Jensen. B:
1) Jens Christensen
2) Morten Christensen
3) Laurids Christensen
4) Anders Christensen
5) Maren Christensdatter.
FM: Laurids Thorsen på Hæstrupgård.

267 Claus Edvard Ermandinger til Vrejlevkloster. 22.7.1757, fol.19B.
E: Helmiche Margrethe [Lassen]. LV: J. Brøndlund. B
1) Sidsel Kirstine Ermandinger g.m. Jes Dytschou i Vrejlev mølle.
Desuden nævnes afdødes bror Johan Anton Ermandinger.

268 Margrethe Simonsdatter i Toftegård i Gåser [i Øster Hassing sogn]. 16.1.1758, fol.24B.
E: Jens Eriksen. B:
1) Erik Jensen
2) Søren Jensen
3) Rasmus Jensen
4) Karen Jensdatter g.m. Anders Christensen
5) Helle Jensdatter g.m. Anders Christensen
6) Mette Jensdatter.
FM: farbror Christen Eriksen.

269 Niels Nielsen Lindgaard i Horsens mølle. 24.1.1758, fol.26B.
E: Benedikte Lauridsdatter. A:
0) forældre [Niels Heilesen i Horsens mølle, skifte 24.2.1752 lbnr.217 og Karen Johansdatter]. B:
1) Johanne Nielsdatter Lindgaard (31), g.m. Peder Zeuthen (fuldmægtig på Langholt)
2) Laurids Nielsen Lindgaard (30), student (i København
3) Anne Nielsdatter (24)
4) Hejle Nielsen Lindgaard (23)
5) Ove Nielsen Lindgaard (15, i Ålborg latinskole)
6) Lene Nielsdatter (19).
Oplysninger i parentes ses i skifteforretninger med bilag no.240 i Ålborghus amt i bilag no.11, her efter Nygård.

270 Kirsten Christensdatter Nørgaard i Ridemands mølle [i Øster Hornum sogn]. 31.1.1758, fol.28.
E: Hans Christian Berg. B:
1) Christian Hansen Berg 24, student
2) Christoffer Hansen Berg 22, bagersvend i Ålborg
3) Christen Hansen Berg 18, købmandskarl i Helsingør
4) Sinne Hansdatter Berg 20
5) Maren Hansdatter Berg 14
6) Anne Marie Hansdatter Berg 12.
FM: Christen Jørgensen Fanø, degn i Svenstrup og Ellidshøj.

271 Christen Jensen Kirk i Kettrup15.2.1758, fol.31.
E: Maren Christensdatter. LV: Niels Svendsen i Ørslev. A:
1) bror Peder Jensen Kirk i Kollerup
2) søster Maren Jensdatter, enke efter Christen Haverslev i Kollerup
3) halvsøster Maren Pedersdatter, død, var g.m. Christen Rom. 2B:
a Peder Christensen Rom 20
b Maren Christensdatter Rom 17
4) halvsøster Anne Mortensdatter, enke efter Svend Pedersen i Ørslev.

272 Johanne Olufsdatter i Vestermark i Ingstrup sogn.17.5.1758, 34B.
Enke efter Knud Jensen. B:
1) Anne Knudsdatter 7.

273 Bagge [Christensen] Ingstrup, forpagter på Dronninglund, der døde 12.2.1758, fol.36.
Enkemand efter [Gertrud Cathrine Nielsdatter, død 13.8.1756]. B:
1) Andreas Adrian Baggesen Ingstrup.
Første ægteskab med [Maren Olufsdatter].
Arv til børn af hendes første ægteskab B:
1) Hans Andreassen
2) [Oluf Andreassen].
FM: morbror Niels Olufsen, forpagter på Sejlstrup.
(Begyndelsen af skiftet mangler på nettet).

274 Christen Christensen Stausgaard i Lille Skovsgård. 23.5.1758, fol.39B.
E: Anne Marie [Christensdatter] Wibroe. LV: Niels Mejling i Ålborg. B:
1) Inger Christensdatter 17
2) Johanne Christensdatter 14.
FM: Peder Thøgersen Lassen til Høstemark.

275 Maren Jacobsdatter Holm i Sindal. 5.4.1758, fol.42.
Enke efter Peder Christensen.
Hans A:
1) bror Rasmus Christensen, død. 6B:
a Kirsten Rasmusdatter g.m. Jens Madsen i Hastrup i Spentrup sogn
b Kirstine Marie Rasmusdatter g.m. Christian Henrik [Nielsen] Kjærulf, præst i Sindal
c Anne Rasmusdatter, på Randers apotek
d Anne Rasmusdatter på Fuglsig
e Kirstine Marie Rasmusdatter i Sindal præstegård
f Ida Marie Rasmusdatter g.m. Christoffer Bremer, farver i Hjørring
2) halvbror Christen Nielsen i Åstrup mølle, død. 5B:
a Jens Christensen, over 18 år
b Inger Marie Christensdatter
c Niels Christensen
d Anders Christensen
e Kirsten Christensdatter.
FM:
1 stedfar Jens Hvid
2 født værge Jens Sand til Fuglsig
3 morbror Morten Lauridsen i Bjørnsballe i Ajstrup sogn [i Vennebjerg herred].
Hendes A:
0) far [Jacob Mouridsen i Kajholm i Rubjerg sogn. død]. B:
1) søster [Hypolita Jacobsdatter Holm, død, var g.m. Niels Poulsen Kjærulf, toldkasserer og skriver i Børglum og Jerslev herreder. B:
a Christian Henrik [Nielsen] Kjærulf, præst i Sindal [g.m. Kirstine Marie Rasmusdatter, afdøde mands arving 1)a]

276 Jens [Christensen] Bjerregaard til Ørndrup.25.8.1758, fol.46B.
Enkemand efter [Ellen Marie Thomasdatter Lund]. B:
1) Christen Jensen Bjerregaard (11).
FM:
1 født værge Henrik [Hacksen] Kampmann, præst i Skæve
2 (morbror Thomas Lund til Gunderupgård) [i Strandby sogn].
(Sml. lbnr.167).
(I skifteforretninger med bilag no.244 i Ålborghus amt, angives det i parentes anførte, her efter Nygård).

277 Christen Nielsen i Alstrup i Rubjerg sogn. 17.5.1758, fol.50.
Enkemand efter Kirsten Pedersdatter, skifte 7.8.1753 lbnr.232. B:
1) Maren Christensdatter 24.
FM: farbrors søn Niels Pedersen i Styrup i Skallerup sogn på Kærsgård gods.
Afdøde døde 16.4.1758.

278 Laurids Eriksen i Ullerup i [Vester] Torup sogn. 23.3.1758, fol.52B.
E: Kirsten Mortensdatter. LV: Christen Kjeldsen i Vester Torup. A:
1) søster Anne Eriksdatter g.m. Christen Christensen Toudal i Holmsø.

279 Mads Mikkelsen Wilsberg til Stevnhoved [i Vive sogn]. 30.11.1758, fol.57B.
E: Anne Godske. B:
1) Anne Cathrine Wilsberg, [skifte Nørlyng herred gejstlig 8.11.1746 lbnr.104], var g.m. Hans Ehnemann, [degn i Vammen, Bigum og Lindum]. 1B:
a Michael Hansen Ehnemann 14
2) Johanne Elisabeth Wilsberg, død, var g.m. Søren Christensen i Korup mølle [i Solbjerg sogn]. 2B:
a Michael Sørensen 14
b Christen Sørensen 12.

280 Johanne Bartholomæusdatter i Bælum. 5.3.1759, fol.60.
E: Jens Nielsen, skrædder. B:
1) Niels Jensen
2) Levi Jensen
3) Jørgen Jensen
4) Elisabeth Jensdatter
5) Bodil Marie Jensdatter.

281 Marie Mathiasdatter i Sundby. 4.4.1759, fol.61.
E: Henning Nielsen, skrædder. B:
1) Anne Marie Henningsdatter 4.
FM: Christen Sørensen i Sundby.
Afdøde døde 13.3.1759.

282 Karen Pedersdatter i Karlsgård. 5.8.1758, fol.63.
Enke efter [Søren Nielsen, skifte 8.8.1747 lbnr.175]. B:
1) Peder Sørensen 24
2) Niels Sørensen 21
3) Anne Sørensdatter 26
4) Lene Sørensdatter 11.
FM:
1 søskendebarn Anders Nielsen Fristed i Redsø [i Valsgård sogn]
2 søskendebarn Oluf Jensen Skovbo i Krogen [i Valsgård sogn].

283 Jens Olufsen i Lund. 7.6.1759, fol.66B.
E: Maren Christensdatter. LV: Thomas Jensen Sand i Torup Strand. B:
1) Dorthe Jensdatter 12
2) Maren Jensdatter 9
3) Oluf Jensen 3.
FM:
1 fars [halv?]bror Oluf Jensen Vestergaard i Fjerritslev
2 morbror Laurids Christensen i Hjortdal (Hjortels).

284 Helle Hansdatter i Gåser. 20.12.1758, fol.70.
E: Peder Christensen Urth.
Afdødes barn B:
1) Peder Svendsen i Vadum på Vrå gods.
Desuden nævnes enkemandens bror Hans Urth i Ålborg.
Afdøde døde 9.11.1758.

285 Maren Lauridsdatter i Krogen i Valsgård sogn. 20.6.1759, fol.75.
E: Niels Olufsen Thorn. B:
1) Oluf Nielsen 16
2) Laurids Nielsen 15
3) Mette Nielsdatter 14
4) Jens Nielsen 8
5) Anne Nielsdatter 6
6) Peder Nielsen 4
7) Christen Nielsen 2.
FM:
1 morbror Anders Lauridsen i Vive på Dalsgaards gods
2 mosters mand Anders Lauridsen i Ove.
Desuden nævnes afdødes far Laurids Andersen.

286 Thomas Lassen i Hørby. 26.10.1759, fol.79.
E: Anne Jensdatter. B:
1) Laurids Thomsen i Hørby
2) Jens Thomsen i Hannerup
3) Niels Thomsen i Snæbum
4) Karen Thomasdatter g.m. Peder Sommer i Hørby
5) Maren Thomasdatter g.m. Jens Christensen i Hørby
6) Maren Thomasdatter
7) Kirsten Thomasdatter.

287 (Christiane Læsø) i Sveje i Gerum sogn. 30.10.1759, fol.81B.
Enke efter (Niels Jensen). B:
1) Mette Cathrine Jensen
2) Sofie Marie Jensen
3) Anne Kirstine Jensen
4) Christence Jensen
5) Maren (Bakkendrup) Jensen
6) Johanne (Læsø) Jensen
7) Hans Læsø, (på Strømsø i Norge).
(Afdøde døde 15.5.1759).
Desuden anføres afdøde Christence Læsø, enke efter Peder Nørlem.
(I skifteforretninger med bilag no.274 i Ålborghus amt, angives det i parentes anførte, her efter Nygård).

288 Jens Thorsen i Jerslev. 15.11.1759, fol.83B.
E: Sofie Sørensdatter. LV: Christen Sørensen i Vange [i Torslev sogn]. B:
1) Søren Jensen 33, i Jerslev på Boller gods
2) Jens Jensen 28
3) Johanne Marie Jensdatter 24
4) Jacob Jensen
5) Jørgen Jensen.

289 Frands Randlev i Hune Torp. 9.4.1760, fol.85B.
E: Karen Bjørnsdatter. LV: Poul Møller på Bratskov. A:
1) far Knud Randlev på Bratskov.
Afdøde døde 16.3.1760.

290 Christen Olufsen Fløy, forpagter på Vår og Hornsgård, [begge i Farstrup sogn]. 23.4.1760, fol.86B.
E: Mette Cathrine Jørgensdatter Loss. LV: Peder Christian Hvas, nu forpagter på Vår og Hornsgård. B:
1) Oluf Jørgen Christensen Fløy
2) Peder Loss Christensen Fløy
3) Anne Margrethe Christensdatter Fløy
4) Karen Christensdatter Fløy
5) Marie Cathrine Christensdatter Fløy
6) Christiane Christensdatter Fløy
7) Johanne Marie Christensdatter Fløy.
FM:
1 farbror Thomas Olufsen i Fly
2 Jacob Ustrup, købmand i Horsens købstad.
Bevilling til uskiftet bo af 18.3.1757.
Samfrændeskifte 23.4.1760.

291 Else Lauridsdatter Dalager, ugift på Dronninglund. 9.2.1757, fol.89.
A:
1) bror Jens Lauridsen Dalager, [toldkontrollør i Dragsminde, skifte Rødby 30.5.1743 lbnr.174]. E: Anne [Hansdatter] Goe på stedet. 5B:
a Laurids Dalager, købmand på Grønland
b Christoffer Carl Dalager, købmand på Grønland
c Anne Kirstine Dalager g.m. [Mathias] Ferslev, borgmester i Helsingør
d Maren Dalager, [død 7.3.1753] var g.m. [Jacob] Severin til Dronninglund, [død 24.3.1753, skifte 14.3.1761 lbnr.319]. 4B:
1 Birgitte Sofie Severin
2 Maren Severin
3 Anne Cathrine Severin
4 Louise Severin
e Frederikke Sofie Dalager g.m. [Hans Nielsen] Hjersing på Dronninggård
2) søster Malene Lauridsdatter, død. 1B:
a Anne Marie Valentinsdatter, uvist hvor
3) søster Kirsten Lauridsdatter, død. 4B. 2 sønner og 2 døtre, uvist hvor.
Litteratur: Meddelelser om danske slægter i Grønland af H. Ostermann i: Personalhistorisk Tidsskrift 1915 side 1-21. Heri side 4-21: Slægten Dalager.

292 (Christian Otto) Rohde, løjtnant i Siem. 24.2.1758, fol.91.
E: (Øllegaard). B:
1) (Christian Rohde)
2) (Frederik Rohde)
3) (Carl Rohde)
4) (Anne Cathrine Rohde g.m. Jørgen Sørensen i Tebbestrup)
5) (Anne Kirstine Marie Rohde)
6) Øllegaard Rohde.
Desuden nævnes (enkens bror Conrad [Nielsen] Ryder, præst i Veggerby og Bislev).
(I skifteforretninger med bilag no.250 i Ålborghus amt, angives det i parentes anførte, her efter Nygård).

293 Johanne Joensdatter i Nørre Sundby. 3.6.1758, fol.91B.
Enke efter (Andreas Thomas) Muderspach. B:
3) Christen Andreassen Muderspach, uvist hvor
4) Birgitte Sofie Andreasdatter Muderspach.
Af første ægteskab B:
1) Joen Christensen i Nørre Sundby, død. 4B:
a Christen Joensen
b Niels Joensen
c Bernt Joensen
d Johanne Cathrine Joensdatter
2) Else Marie Christensdatter g.m. Niels Bruun i Ålborg.
(Afdøde døde 11.5.1758).
(I skifteforretninger med bilag no.265 i Ålborghus amt, angives det i parentes anførte, her efter Nygård).

294 [Hans] Hopp, løjtnant på Lynnerupgård (i Skivum sogn). 24.11.1758, fol.92B.
E: Else Cathrine (Hjort). LV: Conrad Ryder. B:
1) Laurids Hopp (32)
2) (Knud Hopp 28)
3) (Anneke Hopp 26)
4) (Hedvig Hopp 22)
5) (Christian Herman Hopp 19)
6) (Maren Hopp 17)
7) (Henrik Hopp 10).
FM: (farbror Henrik Hopp på Svansø ved Skive).
(I skifteforretninger med bilag no.257 i Ålborghus amt, angives det i parentes anførte, her efter Nygård).

295 Maren Christensdatter Under Bakken i Lund i Lild sogn. 24.5.1760, fol.93.
Enke efter Jens Olufsen, [skifte 7.6.1759 lbnr.283]. B:
1) Dorthe Jensdatter
2) Maren Jensdatter
3) Oluf Jensen.
FM:
1 Oluf Jensen Vestergaard i Fjerritslev.

296 Karen Jensdatter i et hus nord for Hobro i Hørby sogn. 25.6.1760, fol.94B.
E: Knud Rasmussen. bødker. A:
1) bror Anders Jensen i Brønnum
2) bror Laurids Jensen
3) søster g.m. Jacob Melchiorsen
4) bror Christen Jensen i Øls
5) søster Else Jensdatter g.m. Anders Nielsen i hedehuset Alstrup i Vidsted sogn
6) søster g.m. Niels Lund i Brønnum
7) bror, død. Enken g.m. Jacob Mogensen. 1B:
a Kirsten Nielsdatter.

297 Laurids Andersen i Krogen i Valsgård sogn. 31.7.1760, fol.96B.
Enkemand. B:
1) Maren Lauridsdatter, skifte 20.6.1759 lbnr.285]. E: Niels Olufsen Thorn. B:
a Oluf Nielsen
b Laurids Nielsen
c Mette Nielsdatter
d Jens Nielsen
e Anne Nielsdatter
f Peder Nielsen
g Christen Nielsen
2) datter, død. E: Anders Lauridsen, skomager i Ove. 3B:
a Laurids Andersen
b Mette Andersdatter
c Karen Andersdatter.

298 Mette Sørensdatter i Vester Hjermitslev anneksgård. 20.9.1760, fol.97B.
Enke. B:
1) Søren Sørensen i Skovsgård i Asdal sogn
2) Laurids Sørensen i Vester Kornum
3) Oluf Sørensen i Hammelmose mølle [i Tise sogn], død. 2B:
a Søren Olufsen 3
b Maren Olufsdatter 1
4) Sofie Sørensdatter g.m. Christen Thomsen på stedet.

299 Frederik [Gotfredsen] Gølner, toldvisiterer i Hals. 12.9.1760, fol.99.
E: Marie Cathrine Lübecker, der døde 8.9.1760, skifte 7.10.1760 fol.104.
Hans A:
1) (mor Marie, enke efter Gølner i Ekernførde)
2) (bror Frands Gølner, hospitalsforstander i Ekernførde)
3) (bror Sigfred Gølner, ved garnisonen i Fredericia).
Desuden nævnes (afdødes brordatter i Helsingør).
Hendes A:
1) bror [Peder] Lübecker, byfoged i Thisted
2) bror Henrik Lübecker i Hjørring
3) søster Cathrine Helvig Lübecker g.m. Jurian Bertelsen, købmand i Amsterdam
[Afdøde døde 10.3.1760].

300 Maren Pedersdatter i Fårbæk i Klim sogn. 16.1.1761, fol.101.
E: Svend Andersen. B:
1) Anders Svendsen
2) Peder Svendsen.
FM:
1 fasters mand Laurids Sand i Nørre Torup
2 mosters mand Christen Joensen Krog i Vester Torup
3 Ingvar Andersen i Ullerup.
Litteratur: Nogle selvejer- og skudehandlerslægter fra Han Herrederne af C. Klitgaard i: Historisk årbog for Thisted amt 1943 side 327-375, heri side 343-.

301 Anne Pedersdatter i Nørre Sundby. 15.1.1761, fol.107B.
E: Joen Jensen. B:
1) Jens Joensen.
FM: Godske Hansen.

302 Dorthe Andersdatter i Valsgård. 20.1.1761, fol.108B.
E: Anders Olufsen. B:
1) Dorthe Andersdatter 10
2) Anders Andersen 7.
FM:
1 Thomas Mikkelsen i Røkkendal [i Valsgård sogn]
2 Niels Andersen i Røkkendal.

303 Frederik Frederiksen Vilsbæk, ugift på Hammelmose. 9.6.1760, fol.110B.
Arvinger kendes ikke
Afdøde døde 7.6.1760.

304 Christen Madsen i Lønstrup i Mårup sogn. 7.7.1760, fol.112.
Enkemand. B:
1) Niels Christensen
2) Mads Christensen
3) Christoffer Christensen
4) Margrethe Christensdatter, der ægter Christen Mikkelsen i Skallerup.
Desuden nævnes afdødes bror Anders Madsen i Lønstrup.

305 Pieter de Lange van Bergen til Buderupholm [i Buderup sogn]. 31.3.1761, fol.113B.
Enkemand efter [Anne Adrian de Lange, død 1753]. B:
1) [Trejntje de Lange van Bergen, begravet 24.1.1754]
2) Peder de Lange van Bergen (23)
3) (Adrian de Lange van Bergen 17, i Holland)
4) (Claes de Lange van Bergen 15)
5) (Anne de Lange van Bergen 14).
(I skifteforretninger med bilag no.248 i Ålborghus amt, angives det i parentes anførte, her efter Nygård).

306 Karen Lassen på Ovegård. 23.4.1761, fol.115.
E: Frederik Munch til Ovegård. B:
1) Laurids Severin Munch (25)
2) Karen Munch g.m. (Peder Christian) Rosenkilde, præst i Vive, [Ove og Valsgård]
3) Niels Fuglsang Munch (20)
4) Mette Marie Munch (18)
5) Anne Sofie Munch (15)
6) Ingeborg Dorthe Munch (14)
7) Christen Munch (13)
8) Else Marie Munch (11)
9) Søren Munch (7)
10) Frederik Munch (5)
11) Sara Munch (2).
(I skifteforretninger med bilag no.308 i Ålborghus amt, angives det i parentes anførte, her efter Nygård).

307 Villum Andersen i Valsgård. 7.2.1761, fol.116.
E: Elene Christensdatter. LV: Niels Andersen i Røkkendal. A:
1) søster Anne Andersdatter, død. 1B:
a Anne Sørensdatter g.m. Johan Christensen i Rostrup
2) bror Jens Andersen i Redsø, død. 6B:
a Anne Jensdatter, enke i Redsø
b Karen Jensdatter g.m. Anders Nielsen i Brøndum
c Kirsten Jensdatter g.m. Anders Andersen i Redsø
d Anders Jensen i Gravlund
e Maren Jensdatter i Valsgård
f Kirsten Jensdatter i Brøndumdal
3) søster Maren Andersdatter, enke i Redsø ved søn Anders Madsen sst.
4) søster Johanne Andersdatter g.m. Erik Sørensen i Redsø ved søn Anders Eriksen sst.
5) bror Mads Andersen i Redsø, død. 2B:
a Peder Madsen i Redsø
b Maren Madsdatter
6) Else Andersdatter i Nakkedal [i Valsgård sogn], død. 4B:
a Anders Hansen i Nakkedal
b Anne Hansdatter i Redsø
c Kirsten Hansdatter g.m. Elias Christensen i Skovsbo
d Karen Hansdatter, enke i Redsø
7) søster Sofie Andersdatter, død. 4B:
a Anders Justesen i Røkkendal
b Christen Justesen
c Niels Justesen
d Kirsten Justsdatter, død. E: Christen Andersen i Røkkendal. Børn, der er døde efter Villum Andersen
8) søster Kirsten Andersdatter i Kjelstrup, død. 3B:
a Niels Christensen 18
b Niels Christensen 4
c Anne Christensdatter.

308 Anders Jørgensen Gleerup på Lundergård [i Jetsmark sogn]. 1.5.1761, fol.119B.
Enkemand efter Johanne Marie Hessel. B:
1) Else Gleerup (26)
2) Jens Gleerup (24) til Lundergård
3) Helle Dorthe Gleerup (23) g.m. Casper Rafn i Volstrup
4) Elisabeth Gleerup (22)
5) Jørgen Gleerup (21, farer til skibs på Vestindien)
6) Johannes Gleerup (15)
7) Albert Gleerup (13)
8) Margrethe Gleerup (11).
[Afdøde døde 8.9.1759].
(I skifteforretninger med bilag no.279 i Ålborghus amt, angives det i parentes anførte, her efter Nygård).

309 Jørgen Nielsen i Øster Hedegård i Vester Brønderslev sogn. 13.5.1761, fol.123B.
E: Kirsten Nielsdatter LV: Anders Jensen i Alstrup. B:
1) Niels Jørgensen
2) Mathias Jørgensen
3) Søren Jørgensen
4) Johanne Jørgensdatter
5) Maren Jørgensdatter.

310 Helle Svendsdatter i Klim. 31.7.1761, fol.125.
Enke efter Niels Christensen.
Testamente.
Hans A:
På hans arvinger vegne mødte Laurids Andersen Bondrup i Klim.
Hendes A:
1) bror Jens Svendsen i Blokhus, [skifte 8.6.1753 lbnr.229]. 6B:
a Søren Jensen Bondrup i Sønder Saltum
b Svend Jensen Bondrup i Blokhus
c Anne Jensdatter Bondrup, [skifte Vennebjerg herred gejstlig 26.4.1751 lbnr.34. E: Laurids Lauridsen Thura, præst i Jelstrup og Lyngby]. 6B:
1 Ingeborg Marie Thura
2 Mette Kirstine Thura
3 Jens Thura
4 Anne Kirstine Thura
5 Laurids Thura
6 Marianne Thura
2) bror Steffen Svendsen i Bjerre, død. 5B:
a Jens eller Jacob Steffensen i København
b Niels Steffensen, farer til søs
c Anne Steffensdatter, død. 3B:
1 Steffen Christensen
2 Christen Christensen
3 Karen Christensdatter
d Kirsten Steffensdatter g.m. Steffen Lauridsen i Gøttrup
e Maren Steffensdatter g.m. Christen Krog i Klim
3) bror Anders Svendsen i Bondrup, død. 2B:
a Svend Andersen Bondrup
b Laurids Andersen Bondrup
4) søster Maren Svendsdatter, død, var g.m. Peder Lassen [Roed] på Tanderupgård, [skifte28.6.1754 lbnr.240]. 6B:
a Laurids Pedersen i Lund
b Svend Pedersen i Løgstør
c Mogens [Pedersen] Lassen, præst i Asferg [og Fårup]
d Kirsten Pedersdatter g.m. Niels Rasmussen i Store Lundgård
e Karen Pedersdatter g.m. Mogens Brixen i Skræm
f Anne Pedersdatter g.m. Jens Møller i Tanderupgård
5) søster Kirsten Svendsdatter, enke efter Jacob Thomsen Winther i Odde [i Klim sogn].

311 Svend Christensen i Sønder Fårbæk. 24.8.1761, fol.128B.
E: Anne Pedersdatter. B:
1) Peder Svendsen
2) Iver Svendsen
3) Anne Svendsdatter
4) Pernille Svendsdatter.

312 Thomas Mikkelsen i Grishave i Klim sogn. 11.9.1761, fol.129.
E: Anne Winther. B:
1) Malene Thomasdatter.

313 Christen Nielsen Mejling og hustru Sofie Andersdatter Toustrup i Års Meldal. 12.9.1760, fol.129B.
Testamente af 27.6.1743.
Hans A
1) bror Peder Mejling, forpagter på Haven, (ved søn Niels Mejling, fuldmægtig på Kås)
2) bror Hans Mejling (i Mejling i Åsted sogn), død. 6B:
a Niels Mejling (29, fuldmægtig på Gjessinggård)
b Thomas Mejling (27, i Viborg)
c Anne Dorthe Mejling
d Margrethe Mejling
e Johanne Mejling
f Kirstine Marie Mejling
3) søster Maren Mejling g.m. Peder Simonsen Holm i Fladstrand.
Hendes A:
0) forældre [Anders Knudsen Toustrup, præst i Årslev og Tilst, død 18.2.1750 og Else Jørgensdatter Seidelin, død 21.11.1737]
1) søster Ida Toustrup, [begravet 4.3.1740], var g.m. Hans [Jørgensen] Kjærgaard, præst i Haverslev [og Bejstrup, død 11.12.1737]. 2B:
a Anders Kjærgaard (over 30, i Ulstrup degnebolig)
b Margrethe Kjærgaard g.m. Jens Lauridsen, degn i Skallerup
2) søster Edel Toustrup, [død 9.10.1752], var g.m. Otto [Christian Christoffersen] Lime, præst i Hammel [Voldby og Sall, død 26.2.1754]. 5B:
a Anne Marie Lime, enke i Hammel
b Else Kirstine Lime g.m. Jens Lassen [Pedersen] Høgh, successor i Hammel
c Øllegaard Lime g.m. [Jens] Hjort i Snorum [i Haurum sogn]
d Sofie Kirstine Lime g.m. Hans Adolf [Pedersen] Høgh, præst i Sunds
e Christiane Elisabeth Lime i Snorum
3) søster Rise Toustrup, forpagterske på Mellerup [i Jerslev sogn] i Vendsyssel, enke efter Peder Jørgensen
4) søster Elisabeth Toustrup g.m. Thøger Christensen Rugtved i Års.
(I skifteforretninger med bilag no.287 i Ålborghus amt, angives det i parentes anførte, her efter Nygård).

314 Karen Lauridsdatter i Sterup Pæregård i Jerslev sogn. 21.9.1761, fol.132B.
E: Mourids Pedersen. A:
1) bror Jens Lauridsen, degn i Skallerup og Vennebjerg
2) søster Ingeborg Lauridsdatter på Heden
3) søster, død. E: Hans [Andreas] Brovst, degn i Torslev og Lendum. 1B:
a Andreas Lassen Brovst
4) søster [Johanne Lauridsdatter, død 1757]. E: Markus Bering, skoleholder i Dorf. 4B:
a [Kirsten Bering, døbt 12.2.1750]
b [Johanne Margrethe Bering, døbt 25.2.1752]
c [Dorthe Johanne Bering, døbt 14.7.1754
d [Jens Christian Bering, døbt 12.12.1756].

315 Hans Ottesen Wilsbech på Rønnovsholm. 27.11.1761, fol.134B.
Enkemand efter [Margrethe Elisabeth Kajsdatter]. B:
1) Otto Wilsbech i Kvorning
2) Laurids Wilsbech i København
3) Anders Wilsbech, brygger i København
4) Jacob Wilsbech, uvist hvor
5) Erik Wilsbech.
(Afdøde døde 3.9.1760).
(I skifteforretninger med bilag no.295 i Ålborghus amt, angives det i parentes anførte, her efter Nygård).

316 Marie Sofie de Schiebeln på Visborggård [i Visborg sogn]. 7.12.1761, fol.136.
E: Andreas von Arenstorff til Visborggård og Havnø. B:
1) Elisabeth Marie von Arenstorff 18
2) Frederik von Arenstorff 16.
Bevilling til uskiftet bo af 16.2.1753.
Afdøde døde 9.8.1761.

317 Ove Nielsen i Bonderup mølle i Haverslev sogn [i Øster Han herred]. 8.1.1762, fol.139.
E. Cathrine Carstensdatter Godske. B:
1) Anne Ovesdatter.
FM: Jens [Mathias Christensen] Winther, præst i Haverslev og Bejstrup.

318 Johan Moritz [Eilert] von Stadtländer og hustru Anne Cathrine Godtzen (Godsen) på Hammelmose. 20.4.1761, fol.139B.
Testamente af 24.8.1734.
Hans A:
1) bror Anton Ferdinand Vilhelm von Stadtländer, død. 2B:
a Ludvig Ejler Anton von Stadtländer til Brunswarden i Oldenburg
b Alette Antoinette von Stadtländer g.m. von Louwermann, kommissionsråd i Aurich i Øst-Frisland
2) søster Christine Cathrine Elisabeth von Stadtländer, død, var g.m. Claus Bendix Beenfeldt til Lystrup [i Kongsted sogn] på Sjælland. 2B:
a Anne Vilhelmine Beenfeldt g.m. Niels Rosenkrantz von Holstein til Lystrup
b Christine Ulrikke Beenfeldt g.m. Thomas Holmsted til Jomfruens Egede [i Øster Egede sogn] på Sjælland.
Hendes A:
0) forældre [Jens Jensen Godtzen, præst i Ingstrup, Hjermitslev og Alstrup, død 25.9.1735 og Mette Bartholomæusdatter Haagens, begravet Tise 14.9.1756]
1) farbror Søren Jensen Godtzen, [præst i Klepp] og provst i Jæderen i Norge. B:
a Sara Godtzen, enke efter Thomas Wegner, [præst i Ås] i Christiania stift
b Hylleborg Godtzen , enke efter Jørgen Henrik Abel, provst i Bygland i Kristiansand stift
c Anne Margrethe Godtzen på Bygland, enke efter Peder Scheen, [præst i Avaldsnes, Kristiansand stift]
d Elisabeth Godtzen, død, var g.m. Gabriel Schanche, præst [på Lye, Jæderen provsti]. 3B:
1 Jonas Schanke, kapellan i Håland i Jæderen provsti
2 Engel Schanche
3 Elisabeth Schanche g.m. Jacob Kielland, købmand i Stavanger
2) faster Mette Jensdatter Godtzen, død, var g.m. magister Jørgen Prahl, [præst på Skudenes, Kristiansand stift]. 4B:
a Jens Prahl, farer på Vestindien
b Niels Prahl, præst i Sogndal [i Dalane provsti], død. 6B:
1 Jørgen Prahl
2 Bendix Dyrhus Prahl
3 Johanne de Crequi Prahl
4 Mette Sofie Prahl
5 Judith Marie Prahl
6 Nille Brostine Prahl
c Marie Christine Prahl g.m. Jochum Nikolaj Lampe i Stavanger
d Sofie Amalie Prahl g.m. Anders Schmidt, købmand i Stavanger
3) faster Elisabeth Godtzen, død, var g.m. magister Oluf Schjelderup, [præst i Stavanger]. 3B:
a Peder Schjelderup, præst i Stange i Christiania stift
b Anne Marie Schjelderup g.m. Christian Røyem, præst i Valle i Undal i Kristiansand stift
c Akseline Christine Schjelderup g.m. Laurids Hillemann, købmand i Stavanger
4) faster Anne Godtzen, enke efter major Møller i gården Sandvigen i Kvinnherad
5) faster Anne Cathrine Godtzen, død, var g.m. Ulrik Undal. 1B:
a Jens Undal på gården Valen i Kvinnherad
6) morbror Frederik [Bartholomæussen] Haagens i København
7) morbror Carsten [Bartholomæussen] Haagens i Skælskør, [skifte Skælskør 9.4.1740 lbnr.225]. 4B:
a Rasmus Haagens købmand i Ringsted
b Anne Cathrine Haagens g.m. Adolf Meyer i Skælskør
c Ursula Haagens i Skælskør
d Maren Haagens, g.m. Peder [Christiansen] Nold, købmand i Skælskør, begge døde. 2B:
1 Christian Nold i Roskilde latinskole
2 Bodil Sofie Nold g.m. [Frederik Lütken] Tanch, kapellan i Skælskør
8) moster Margrethe [Bartholomæusdatter] Haagens, [død 29.1.1736]. Første ægteskab med Anders Christensen Skytte, præst [i Lynge og Broby, død 23.101717 (eller måske 1716)]. 4B:
a Bartholomæus Skytte, præst [i Jersie og Solrød, død 13.9.1745]. 1B:
1 Bartholomæus Skytte, søkadet i København
b Kjeld Didrik Skytte, rådmand i Korsør, død. 3B:
1 Andreas Skytte, stykjunker i København
2 Elias Bircheris Skytte i København
3 Hans Bartholomæus Skytte, apotekersvend
c Elisabeth Margrethe Skytte. Første ægteskab med Hans Snabel. 1B:
1 Ursula Snabel g.m. David Sperling, regimentfeltskær
Elisabeth Margrethe Skyttes andet ægteskab med Bartholomæus Byberg. 4B:
2 Daniel Byberg
3 Hans Byberg
4 Anders Byberg
5 Christian Byberg
d Anne Cathrine Skytte, død, var g.m. [Christian Peder Danielsen] Runge, præst [i Udby og Ørslev]. 5B:
1 Anders Runge, farer på Kina på de lange rejser
2 Bartholomæus Runge, student i København
3 Margrethe Marie Runge g.m. Johan Ernst Frankenau, præst i Esbønderup og Nødebo
4 Sofie Elisabeth Runge g.m. Broder Svanstrup i København
5 Cathrine Runge g.m. Hans Ditzel, præst i [Øster] Egesborg på Sjælland.

319 Jacob [Sørensen] Severin til Dronninglund og hustru Maren [Jensdatter] Dalager. 14.3.1761, fol.149.
B:
1) Birgitte Sofie Severin, død efter hvem, der er arv
2) Maren Severin
3) Anne Cathrine Severin
4) Louise Severin.
[Hans første ægteskab med Birgitte Sofie Nygaard, død 1739].
[Han døde 24.3.1753]
[Hun døde 7.3.1753].

320 Peder Henrik Brønsdorph på Eskær. 2.6.1762, fol.156B.
E: Abigael [Rasmusdatter] Juul. LV: stedfar Thomas [Thomsen] Kjærsgaard, præst i Mosbjerg og Hørmested. B:
1) Rasmus Juul Brønsdorph
2) Ejler Holm Brønsdorph.
FM: farfar Peder Brønsdorph til Eskær.

321 Maren Lauridsdatter i Nørre Sundby. 12.5.1762, fol.158.
E: Laurids Schmidt. A:
1) bror Christen Lauridsen, død. 1B
a Bernt Christensen, købmandsdreng i Kristiansand i Norge
2) søster Edel Lauridsdatter g.m. Johan Steiner i København, begge døde. 1B:
a Magdalene Steiner 12.
FM: Christoffer Wille, boghandler i Ålborg.

322 Anne Kirstine Mørch i Svenstrup Brohus. 18.6.1762, fol.160.
E: Peder Lerche. B:
1) Cathrine Pedersdatter 11
2) Peder Pedersen 10
3) Oluf Severin Pedersen 9
4) Karen Pedersdatter 4.
Afdøde døde 23.6.1761.

323 [Anne Pedersdatter] i Brødslev [i Ingstrup sogn]. 11.6.1762, fol.161B.
E: Christen [Nielsen] Bastholm. B:
1) Peder Christensen Bastholm, [døbt Furreby 4.3.1759]
2) Niels Christensen Bastholm, [døbt Furreby 13.7.1760].
FM: (morbror Rasmus Pedersen).
(I skifteforretninger med bilag no.320 i Ålborghus amt, angives det i parentes anførte, her efter Nygård).

324 Anders Christensen i Lund i Lild sogn. 22.7.1762, fol.162.
Enkemand. B:
1) søn
2) Gregers Andersen
3) Else Andersdatter.

325 Svend Andersen Faarbæk i Klim. 30.7.1762, fol.162B.
Enkemand efter Maren Pedersdatter, skifte 16.1.1761 lbnr.300. B:
1) Anders Svendsen Faarbæk
2) Peder Svendsen Faarbæk.
Arv i boet til Else Andersdatter g.m. Niels Nielsen Kiib.
(Sml. lbnr.202).

326 Christen [Christensen] True til Baggesvogn [i Sindal sogn]. 30.7.1762, fol.164.
E: Erika Cathrine [Christiansdatter] Sommer. B:
1) (Christine Marie True, født 6.12.1761).
Enkens første ægteskab med (Jacob Tryde til Kollerup i Hadbjerg sogn, skifte 1.6.1752). Arv til B:
1) Holger Tryde, [døbt Hadbjerg 24.11.1748]
2) Oline Tryde, [døbt Hadbjerg 27.12.1750].
[Afdødes forældre var Christen Nielsen True, skifte Århus 23.11.1725 lbnr.920 og Maren Jensdatter, skifte Århus 4.2.1758 lbnr.1711].
Arv i boet efter afdødes søster (Anne [Christensdatter] True af hendes første ægteskab med Mikkel [Pedersen] Bang i Århus, [skifte Århus 3.11.1749 lbnr.1448]) til B:
1) (Anne Marie Bang)
2) (Christence Bang).
(Af Anne Trues andet ægteskab med Niels [Thøgersen] Flechtner, [skifte Århus 20.8.1756 lbnr.1675]) arv til B:
3) (Karen Flechtner).
FM: (farbror Poul Jørgensen Flechtner i Hornum).
(I skifteforretninger med bilag no.306 i Ålborghus amt, angives det i parentes anførte, her efter Nygård).

327 Mogens Bruun, kaptajn på Guldberggård i Gøttrup. 30.8.1762, fol.166.
E: Mette Halche. B:
1) Dorthe Bielke Bruun g.m. Niels Jepsen Saltum, sergent.

328 Sofie Cathrine Winther på Pandum. 15.9.1762, fol.167.
E: Andreas Svejstrup, forpagter på Pandum. B:
1) Anne Elsebeth Svejstrup 12
2) Christen Svejstrup 10
3) Jens Jørgen Svejstrup 7.
FM:
1 Jens Thagaard i Ålborg
2 Jens Mathias [Christensen] Winther, præst i Haverslev og Bejstrup.
Samfrændeskifte.

329 (Cathrine Elisabeth Harbo) på Vadumgård. 17.9.1762, fol.168.
Enke efter (Gustav Joachim) Michaelsen oberst. B:
1) Gustav Michaelsen, kaptajn (i Herslev ved Roskilde) på Sjælland
2) Nikolaj Frederik Michaelsen, kaptajn i Ålborg
3) Christian Ditlev Michaelsen, kaptajn i Haderslev
4) Anne Elisabeth Michaelsen g.m. (Georg Frederik) Thestrup, konrektor i Ålborg
5) Christiane Charlotte Michaelsen g.m. Oluf Knabe, løjtnant (i Rendsborg)
6) Marie Michaelsen g.m. Haack, major på stedet.
(Afdøde døde 28.3.1762).
(I skifteforretninger med bilag no.330 i Ålborghus amt, angives det i parentes anførte, her efter Nygård).

330 Laurids Mikkelsen i Gunderup i Vrejlev sogn. 2.10.1762, fol.169.
E: Mette Olufsdatter. B:
1) Mikkel Lauridsen
2) Jørgen Lauridsen
3) Oluf Lauridsen
FM: født værge Christen Christensen i Povlstrup [i Vrejlev sogn].

331 Kirsten Pedersdatter i Tømmerby i Tolstrup sogn. 5.11.1762, fol.169B.
E: Anders Hansen. B:
1) Karen Andersdatter
2) Anne Marie Andersdatter
3) Birgitte Andersdatter
4) Else Andersdatter
5) Anne Cathrine Andersdatter.

332 Maren Poulsdatter Holst i Øsløs. 28.10.17162, fol.170B.
Enke efter Terkild Sørensen Aarup i Årup. B:
1) Jens Terkildsen Aarup i Kristiansand i Norge
2) Benned Kirstine Terkildsdatter 30.
FM: morbror Frands Holst.
Arv efter afdødes mor Anne Marie Obel i Øsløs, skifte 24.1.1755.

333 Malene Thomasdatter, ugift i Grishave i Klim sogn. 14.12.1762, fol.172.
A:
1) mor Anne Winther g.m. Niels Jensen på stedet
2) halvbror Thomas Nielsen 1.
Arv efter afdødes far Thomas Mikkelsen, skifte 11.9.1761 lbnr.312.
Afdøde døde 28.9.1762.

334 Jesper Jørgensen i Lønstrup i Mårup sogn. 31.12.1762, fol.173.
E: Kirsten Nielsdatter. B:
1) Anne Jespersdatter g.m. Niels Pedersen i Stirup
2) Johanne Jespersdatter g.m. Godske Christensen i Balle
3) Karen Jespersdatter
4) Kirsten Jespersdatter
5) Maren Jespersdatter
6) Cathrine Jespersdatter.

335 Hans [Jacobsen] Aalum til Teglgård [i Skørping sogn]. 3.3.1763, fol.174B.
E: Marianne [Mathiasdatter] Lemmich. LV: N. Krogh. B:
1) Søren Hansen Aalum 9.
FM: morbror Niels [Mathiassen] Lemmich, præst i Hornum og Snæbum.
Enkens første ægteskab med Søren Jochumsen Bregenholm til Teglgård.
Arv i boet til Søren Jochumsens søstersøn Niels Lukassen Steenstrup.
Bevilling til uskiftet bo af 21.5.1762.
Samfrændeskifte 3.3.1763.

336 Hans [Jensen] Vissing (Wissing) til Odden. 15.2.1763, fol.177B.
Testamente. A:
0) [forældre Jens Jensen Vissing, ejer af Århus mølle, begravet Århus 15.5.1697 og Ingeborg Mathiasdatter Foss, død 1738, datter af Mathias Foss, biskop i Ålborg]
[Fars første ægteskab med Martha Elisabeth Meulengracht, begravet Århus 19.5.1694]. B:
1) [halvbror] Lorents Vissing, præst [i Værslev og Jorløse, død 17.12.1728]. 4B:
a Petrea Vissing
b Anne Elisabeth Vissing, g.m. Frederik [Hugo] Christensen, præst i Landet, [Ågeby og Ryde] på Lolland
c Antoinette Pernille Vissing g.m. Carl Ferdinand [Carlsen] Treu, præst i Grevskabet Larvik
d Elisabeth Vissing g.m. Gregers [Johansen] Heerfordt, præst i Sengeløse
2) [halvsøster] Birgitte Cathrine Vissing, [begravet København Nikolaj 5.10.1758], var g.m. schoutbynacht [Otto Jacob] Thomsen, [død på Sankt Thomas 17.9.1724]. 2B:
a [Cathrine Margrethe Thomsen], enke efter [Niels Hansen] Fuglede, [byfoged i Ålborg, begravet Ålborg 20.3.1759] og hendes eneste datter B:
1 Birgitte [Cathrine] Fuglede
b [Sofie Magdalene Thomsen] g.m. [Christian Ulrik] van der Osten
3) [halv]søster Cathrine Vissing, [død ca. 1724]. 1B:
a [Anne Bolette Junge] g.m. [Bolle Villum] Luxdorph, etatsråd
4) [halv]søster Elisabeth Margrethe Vissing g.m. major [Jens] Schou, begge døde. 2B:
a Frederik Schou, regimentskvartermester
b [Anne Meulengracht Schou g.m. [Malte Sehested] Hoff til Hessel [i Ålsø sogn på Djursland]
5) [halv]bror Jens Vissing, [begravet Århus Frue 11.8.1724]. 2B:
a Jens Vissing, kaptajn i Århus mølle
b [Martha Elisabeth Vissing]
6) [moster Karen Mathiasdatter Foss g.m. Peder Thøgersen Rosenstand, ritmester]. B:
a [Bodil Margrethe Pedersdatter Rosenstand g.m. Peder Henriksen Goische, præst i Vestervig og Agger, død 23.9.1722]. B:
1 Peder Rosenstand Goische, professor i København og hans datter B:
x Ingeborg Foss Goische
2 Maren [Pedersdatter] Goische, enke efter [Johannes Christoffersen] Friedenreich, [præst i Stege, død 27.6.1759], og hendes 4B:
x Christoffer Didrik [Johansen] Friedenreich, præst i Farum og Værløse på Sjælland
y Cathrine Friedenreich
z Adolfine Friedenreich
æ Ingeborg Friedenreich
3 [Karen Pedersdatter Goische] g.m. Johan [Hermansen] Hegelahr, præst i Karleby, [Horreby og Nørre Ørslev] på Falster
b [Kirstine Magdalene Pedersdatter Rosenstand, skifte Rødding herred gejstlig 9.9.1734 lbnr.66]. Første ægteskab med magister Hans [Pedersen] Lund, præst i Rødding og Krejbjerg i Salling, skifte Rødding herred gejstlig 11.5.1716 lbnr.58]. 1B:
1 Mette Marie Lund, enke efter Michael [Nielsen] Grønfelt i Ebeltoft [skifte Ebeltoft 9.3.1757 lbnr. 467]
7) [moster Søster Mathiasdatter Foss g.m. Christoffer Henriksen de Hemmer]. B:
a Hans [Christoffersen] de Hemmer, præst i Lyngby og Albøge, [hans hustru Kirstine Marie Nielsdatter] Bang og hans B:
1 Hans de Hemmer.
(Sammenlign skifte efter:
Birgitte Cathrine von Meulengracht, skifte Vejle 23.3.1739 lbnr.206
Carsten Mathiassen Worm, skifte Ribe 7.11.1750 lbnr.954).
Litteratur: Herredsfogedslægten. Peder Pedersen i Borum og hans efterkommere indtil omkring midten af 1700-tallet. Bd.1-2. Af Kirstin Nørgaard Pedersen. Slægten 2004. Heri side 177: Jens Jensen Vissing.

337 Benned Christensdatter i Borup. 4.3.1763, fol.180B.
E: Søren Nielsen.
Børn, hvis navne ikke angives.

338 Maren Jensdatter i Lyngdrup [i Horsens sogn]. 22.3.1763, fol.181.
Enke efter Jørgen Pedersen, forpagter i Bredkær præstegård [i Hellevad sogn]. B:
1) Johanne Jørgensdatter 11
2) Jens Jørgensen 9.
FM:
1 morbror Knud Jensen i Sindholt i Ajstrup sogn
2 Christen Jørgensen i Lille Kraghede, som mødrene slægt.
Desuden nævnes afdødes mor Johanne Knudsdatter.
Afdøde boede hos sin afdøde bror Peder Jensens enke i Lyngdrup.

339 Mads Nielsen i Støvring mølle. 8.7.1763, fol.182.
E: Maren Jensdatter. LV: Poul Sørensen Buus. B:
1) Jens Madsen
2) Peder Madsen
3) Niels Madsen.
FM: morfar Jens Christensen Hundborg i Terndrup mølle.

340 Mette Pedersdatter i Bejstrup. 12.7.1763, fol.183B.
E: Laurids Nielsen. B:
1) Niels Lauridsen
2) Peder Lauridsen
3) Johanne Lauridsdatter.

341 Jørgen Andersen Gleerup, der døde på Sankt Croix i Vestindien. 2.6.1763, fol.184.
A:
0) forældre Anders Jørgensen Gleerup på Lundergård, skifte 1.5.1761 lbnr.308, efter hvem, der er arv og [Johanne Marie Hessel]. B:
1) Else Gleerup på Lundergård
2) Jens Gleerup til Lundergård
3) Helle Dorthe Gleerup g.m. Casper [Conrad Christiansen] Rafn, præst i Volstrup [og Hørby]
4) Elisabeth Gleerup på Lundergård
5) Johannes Gleerup i Volstrup præstegård
6) Albert Gleerup i Viborg
7) Margrethe Gleerup, hos vejermester Gleerup i Ålborg.

342 Karen Sørensdatter Mørch i Gunderup. 19.7.1763, fol.186B.
E: Hans Christian Berg. A:
1) mor Anne Marie [Mouridsdatter] Rold, enke efter Søren [Pedersen] Mørch, [degn] i Gunderup [og Nøvling, skifte Fleskum herred gejstlig 7.5.1740 lbnr.35]
2) bror Mourids Mørch, student
3) bror Thomas Mørch i Gunderup
4) bror Søren Mørch, tinstøbersvend
5) søster Anne Mørch i Ålborg
6) Anne Kirstine Mørch, [skifte 18.6.1762 lbnr.322]. E: Peder Lerche [i Svenstrup Brohus]. 4B:
a [Cathrine Pedersdatter]
b [Peder Pedersen]
c [Oluf Severin Pedersen]
d [Karen Pedersdatter].
Fars første ægteskab med [Kirsten Pedersdatter, skifte Fleskum herred gejstlig 22.2.1726 lbnr.25]
7) halvbror Peder Mørch i Herstedvester på Sjælland.

343 Niels Cornelius Rohde i Klitgård. 7.7.1763, fol.188.
E: Kirsten Thomasdatter. LV: Erik Hvid i Nibe. B:
1) Inger Nielsdatter.
FM Christen Hurtigkarl.
Enkens første ægteskab med Erik Sørensen, skifte 16.1.1748. Arv til B:
1) Søren Eriksen
2) Bodil Eriksdatter.
FM:
1 farfar Søren Pedersen
2 Thomas Thomsen i Nårup?

344 Niels Nielsen i Hune Torp. 1.8.1763, fol.189B.
Enke, hvis navn ikke angives.
Myndige arvinger, hvis navne ikke angives.

345 Maren Olufsdatter i Underlien i Tranum sogn. 5.9.1763, fol.190.
E: Niels Clemensen. B:
1) Margrethe Nielsdatter

346 Kirsten Christensdatter i Ingstrup. 15.6.1764, fol.191.
E: Peder Christensen. B:
1) Christen Christensen 13
2) Pernille Christensdatter 8
3) Maren Christensdatter 8
4) Karen Christensdatter 7
5) Kirsten Christensdatter 6.
FM: morbror Christen Christensen i Tuse.
Enkemandens første ægteskab med [Pernille Andersdatter, skifte 2.12.1749 lbnr.190]. Arv til B:
1) Svend Pedersen.
[Pernille Andersdatters] første ægteskab med Svend Christensen, skifte 14.12.1746 lbnr.171. Arv til B:
1) Christen Svendsen.
Afdøde døde 14.5.1759.
Bevilling til uskiftet bo af 5.6.1759.
Samfrændeskifte 15.6.1764.

347 Peder Mortensen Munch til Hvidstedgård [i Tårs sogn]. 28.5.1761, fol.193.
E: Anne Marie Christensdatter Riber. LV: Christoffer Jerbo på Ås.
Testamente af 1.2.1746. A:
0) forældre [Morten Mathiassen Munch, degn i Thorsager og Bregnet, skifte Øster Lisbjerg herred gejstlig 18.5.1745 lbnr.32 og første hustru Margrethe Pedersdatter Brandt, skifte Øster Lisbjerg herred gejstlig 11.6.1716 lbnr.9]
1) bror Søren Mortensen Munch, præst i Kolind, Ebdrup og Skarresø
2) søster Marie Mortensdatter Munch g.m. Daniel Janson, justitsfuldmægtig hos fyrsten af Plöen
3) bror Mads Mortensen Munch, uvist hvor.

348 Kirsten Madsdatter i Vester Vidstrup ved Lønstrup [i Mårup sogn]. 11.5.1763, fol.197.
E: Christen Jørgensen, 80 år gammel B:
1) Maren Christensdatter g.m. Jens Sørensen i Vennebjerg
2) Jørgen Christensen
3) Jens Christensen
4) Else Christensdatter.

349 Christence Vium i Staegård i Kær herred. 11.11.1763, fol.199.
E: Oluf Münster, herredsskriver i Kær og Hvetbo herreder. B:
1) Henrikke Dorthe Münster 24
2) Christian Gutzon Peder Münster 23
3) Peder Hauch Münster 21
4) Gutzon Michael Münster 19 i mesterlektien i Ålborg latinskole
5) Kirstine Dorthe Münster 16.
FM: Laurids Weise, møller i Ålborg.
Afdøde døde 8.10.1763.

350 Else Hansdatter Meyer i Vester Hassing. 20.1.1764, fol.201.
E: Niels Ørsnæs. B:
1) Niels Nielsen Ørsnæs
2) Hans Nielsen Ørsnæs
3) Christen Nielsen Ørsnæs
4) Christian Nielsen Ørsnæs
5) Else Marie Nielsdatter Ørsnæs, enke efter [Peder Johan] Olrog, [kirurg i Hals, skifte 14.12.1763 lbnr.353].

351 Anne Nielsdatter i Badstue i Øsløs sogn. 10.1.1764, fol.202.
E: Christen Pedersen Badstue. B:
1) Christen Christensen
2) Christen Christensen i Ullerup
3) Laurids Christensen i Kæret
4) Jens Christensen.

352 Elene Christensdatter i Valsgård. 2.4.1763, fol.203.
Enke efter Villum Andersen, [skifte 7.2.1761 lbnr.307]. A:
1) bror Just Christensen i Røkkendal, død. 3B.
a Christian Justesen, farer som styrmand fra København
b Anders Justesen i Røkkendal
c Niels Andersen, farer fra København
2) søster Dorthe Christensdatter, enke i Røkkendal ved søn Niels Andersen
3) søster Maren Christensdatter, død, var g.m. Christen Nielsen, smed i Krogen. 2B:
a Just Christensen i København
b Johanne Christensdatter, død. 2B:
1 Christian
2 Maren.
FM: Peder Thøgersen Lauridsen på Høstemark.

353 Peder Johan Olrog, kirurg i Hals. 14.12.1763, fol.205B.
E: Else Marie Ørsnæs. LV: bror Christian Ørsnæs i Vester Hassing. A:
1) bror Ditlev Georg von Olrog, russisk kejserlig rentemester i hertugdømmet Livland
2) søster g.m. en købmand i Tønningen i Holsten.

354 Johanne Pedersdatter i Fladstrand. 30.12.1764, fol.207B.
E: Peder Jensen, soldat.
Børn, hvis navne ikke angives.
FM: morbror Henning Pedersen, herredsskriver og birkedommer i Visborg.

355 Jørgen Frandsen i Nejstgård. 15.6.1764, fol.208B.
E: Tove Pedersdatter. LV: Peder Todberg, forpagter på Eskær og Bannerslund. B:
1) [Frands Jørgensen]
2) [Mette Jørgensdatter]
3) [Peder Jørgensen]
4) [Laurids Jørgensen]
5) [Søren Jørgensen].
FM:
1 mosters mand Anders Pedersen på Attrup i Hellevad sogn
2 Christen Jensen i Solholt i Skæve sogn.

356 Henrik Jensen i Jelstrup i Havbro sogn. 19.3.1764, fol.210B.
E: Johanne Pedersdatter. LV: Niels Jensen i Jelstrup. B:
1) Anne Henriksdatter 36
2) Maren Henriksdatter g.m. Hane Nielsen i Bendrup mølle
3) Jens Henriksen 29, i Holm i Farsø sogn
4) Christen Henriksen, nuværende ejer af stedet
5) Niels Henriksen 18
6) Margrethe Henriksdatter 13.
FM: Christen Matzen Ullits i Havbro.

357 Jens Justesen i Nørhave i Vust sogn. 30.9.1764, fol.212.
E: Maren Frandsdatter. B:
3) Just Jensen
4) Margrethe Jensdatter
5) Maren Jensdatter
6) Kirsten Jensdatter.
Af første ægteskab B:
1) Gregers Jensen
2) Gertrud Jensdatter.

358 Anne Groll i Bælum. september 1764, fol.213.
E: Christen Sørensen i Hellum, herredsfoged i Hellum og Hindsted herreder.
[Første ægteskab med Jesper Knudsen Friis, præst i Sønder Kongerslev og Komdrup, død 1712].
Andet ægteskab med [Andreas Aschenberg, præst i Astrup, Rostrup og Storarden, død 10.3.1724]. B:
1) (Marie Magdalene Aschenberg, [skifte Århus 6.3.1752 lbnr.1504], var g.m. [Mathias] Fellum, rådmand i Århus). 2B:
a (Elisabeth Cathrine Fellum g.m. en købmand i Drammen i Norge)
b (Andreas Aschenberg Fellum 18)
2) ([Elisabeth Aschenberg. død 1741]. E: [Hans Rasmussen Lindegaard], præst København Vajsenhuset). 1B:
a (Anne Lindegaard g.m. [Valentin Peder] Falsen, hørkræmmer i København, begge døde). 1B:
1 ([Johan Eskild Falsen] i Vajsenhusets præstegård).
Oplysninger i parentes ses i skifteforretninger med bilag no.365 i Ålborghus amt, her efter Nygård.

359 Margrethe Pedersdatter i Vester Svenstrup i Hjortdal sogn. 12.11.1764, fol.214.
E: Simon Lauridsen. B:
1) Peder Simonsen
2) Hans Simonsen.

360 Isak Poulsen i Holm. 24.6.1764, fol.214B.
Enkemand. B:
1) Karen Isaksdatter g.m. Niels Pedersen i Vust
2) Dorthe Isaksdatter, forlovet med Jens Christensen i Badstue.

361 Niels Rasmussen Lund i Store Lundergård. 9.5.1764, fol.215B.
E: Kirsten Pedersdatter Rohde. B:
1) Rasmus Nielsen Lund
2) Maren Nielsdatter
3) Else Cathrine Nielsdatter.

362 Jens Jensen i Stae. 27.2.1765, fol.218B.
E: [Maren Christensdatter]. B:
1) Jens Jensen
2) Peder Jensen
3) Simon Jensen, der døde efter sin far.

363 Jens Kjær på Ørndrup [i Vester Hornum sogn], herredsfoged i Års og Slet herreder. 14.1.1765, fol.219B.
E: Vibeke Marie [Cathrine] Hagedorn. LV: C. N. Bjerrum. B:
1) Christian Frederik Kjær 12½
2) Otto Kjær 11
3) Sofie Hedvig Kjær 10.
FM:
1 farbror Anders Kjær i Lyngby skole
2 Jørgen Flechtner
3 H. Lemvig.
Bevilling til uskiftet bo af 7.9.1764.
Samfrændeskifte 14.1.1765.

364 Magdalene [Hansdatter] Schmidt i Sønder Saltum. 21.10.1763, fol.222B.
E: Søren Jensen Bondrup. B:
1) Maren Sørensdatter (10)
2) Lene Marie Sørensdatter (6)
3) Jens Sørensen (4)
4) Anne Kirstine Sørensdatter (2)
5) Cathrine Sørensdatter (1).
Oplysninger i parentes ses i skifteforretninger med bilag no.357 i Ålborghus amt, her efter Nygård.

365 Laurids Olufsen i Skulsmark i Ingstrup sogn. 5.12.1764, fol.223B.
E: Kirsten Sørensdatter. LV: bror Jens Sørensen i Hårslev i Tårs sogn på Boller gods. A:
1) bror Jesper Olufsen, død. 4B:
a Oluf Jespersen 30
b Christen Jespersen 28
c Søren Jespersen 25
d Laurids Jespersen 21.
Afdøde døde 15.11.1764.

366 Maren Mortensdatter i Janum mølle [i Øster Svenstrup sogn]. 7.3.1765, fol.224B.
E: Niels Jensen.
Arvinger angives ikke.

367 Jens Steffensen Haugaard Øsløs. 11.3.1765, fol.225.
E: Karen Jacobsdatter Toft. LV: Mads Pedersen i Vabesgård i Lild sogn. A:
1) bror Peder Steffensen Haugaard i Gøttrup
2) bror Svenning Steffensen Haugaard, død for 10-12 år siden. 3B:
a Christen Svenningsen i Viborg
b Jens Svenningsen, formentlig død
c Johanne Svenningsdatter, død sidste sommer, var g.m. Niels Jensen Fjerritslev. 1B:
1 Svenning Nielsen 8
3) søster Maren Steffensdatter, død for 2 år siden, var g.m. Laurids Hansen Kokborg i Gøttrup. 3B:
a Steffen Lauridsen i Gøttrup
b Johanne Lauridsdatter g.m. Niels Jensen i Gøttrup
c Anne Lauridsdatter g.m. Laurids Sørensen i Knurborg i Kettrup sogn.

368 Andreas von Arenstorff til Visborggård og Havnø. 27.9.1764, fol.228.
E: Johanne Augusta Dietrich.
Første ægteskab med [Marie Sofie de Schiebeln
skifte 7.12.1761 lbnr.316]. B:
1) Elisabeth Marie von Arenstorff
2) Frederik von Arenstorff. løjtnant.
[Skiftedokumenter vedrørende delingen af Visborggård og Havnø i Private personarkiver i Landsarkivet for Nørrejylland lbnr.60].

369 Christen Pedersen i Lønstrup. 6.6.1765, fol.234.
E: Voldborg Christensdatter. B:
1) Peder Christensen
2) Mette Christensdatter g.m. Christen Pedersen i Lønstrup
3) Anne Marie Christensdatter
4) Christen Christensen 11.
FM: Bernt Sørensen i Alstrup.
Bevilling til uskiftet bo af 4.3.1763.
Samfrændeskifte 6.6.1765.

370 Christen Jensen Bjerre i Klim. 30.5.1765, fol.237.
E: (Navn angives ikke). B:
1) en datter, (hvis navn ikke angives).

371 Peder [Mathiassen] Stenfeldt til Klavsholm i Hellevad sogn. 4.7.1766, fol.237B.
Enkemand efter Dorthe Gundesdatter Torup. B:
1) Elsebeth Cathrine Stenfeldt, (født 6.5.1726), g.m. Sixtus [Sixtussen] Aspach, præst i (Ålborg Hospital)
2) Gunde Stenfeldt, (født 16.5.1727, guldsmed i Drammen i Norge)
3) Mathias Stenfeldt, (født 25.8.1728, forpagter i Mølgård i Ugilt sogn)
4) Marie Stenfeldt, (født 9.8.1729), g.m. Peder Svendsen, (købmand) i Sæby
5) Anne Stenfeldt, (født 2.10.1730), g.m. Carl Frederik Hagstrøm (i Røgelhede i Hellevad sogn)
6) Regitze Stenfeldt, (født 29.6.1732), der døde efter sin far, [begravet Vester Hassing 30.4.1764]. E: Thomas Tødslev i Havrekrogen, (kapellan i Vester og Øster Hassing)
7) Karen Stenfeldt, [født 13.11.1737).
(Afdøde døde 28.3.1764).
Oplysninger i parentes ses i skifteforretninger med bilag no.368 i Ålborghus amt, her efter Nygård.

372 Christen Jensen, forpagter i Lund præstegård. 30.8.1766, fol.239.
Enkemand efter [Mette Mortensdatter, skifte 7.9.1757 lbnr.266]. B:
1) Morten Christensen
2) Anders Christensen
3) Maren Christensdatter g.m. Christen Christensen i Skovgård i Asdal sogn.
FM: Anders Riis i Hjørring.

373 Otto Kjeldsen på Dronninglund. 2.9.1765, fol.239B.
A:
1) søster Elisabeth Kirstine Kjeldsdatter [Bruun], skifte Horns herred gejstlig 13.12.1756 lbnr.41, var g.m. Christian Ludvig Bønsdorff], degn i Tornby og Vejstrup. 3B:
1) Claus Christiansen [Bønsdorff] 33
2) Mette Elisabeth Christiansdatter [Bønsdorff] 27
3) Kjeld Christiansen [Bønsdorff] 25.

374 Jens Christensen Møller i Tanderupgård. 11.9.1765, fol.240.
E: Anne Pedersdatter. B:
1) Peder Jensen
2) Anne Jensdatter
3) Else Jensdatter.
FM: farbror Niels Christensen i Nørremølle i Brovst sogn.

375 Maren Lauridsdatter Brøndlund, ugift i Vester Rævdal i Gerum sogn. 21.10.1765, fol.241B.
A:
1) (bror Steffen Lauridsen Brøndlund i Ålborg)
2) (søster Else Lauridsdatter Brøndlund gift i Vadum sogn)
3) (søster Anne Lauridsdatter Brøndlund g.m. Christen Gertsen i Agdrup i Sulsted sogn)
4) (bror Anders Lauridsen Brøndlund på Fyn, død. 1B: en datter, hvis navn ikke angives)
5) søster Johanne Lauridsdatter Brøndlund på stedet, enke efter Hejle Nielsen.
Oplysninger i parentes ses i skifteforretninger med bilag no.388B i Ålborghus amt, her efter Nygård.

376 Sidsel Pedersdatter i Koldkær i Lild sogn. 28.2.1766, fol.242B.
E: Hans Pedersen. B:
1) Peder Hansen
2) Hans Hansen
3) Christen Hansen
4) Anne Hansdatter.

377 Søren Jensen Bondrup i Sønder Saltumgård i Hvetbo herred. 26.4.1766, fol.243B.
Enkemand efter (Magdalene Hansdatter Schmidt), [skifte 21.10.1763 lbnr.364]. B:
1) Maren Sørensdatter (12)
2) Lene Marie Sørensdatter (8)
3) Jens Sørensen (6)
4) Anne Kirstine Sørensdatter (4)
5) Cathrine Sørensdatter (2).
FM:
1 farbror Svend Jensen Bondrup i Blokhus
2 Ditlev Fischer på Hvidstedgård.
Oplysninger i parentes ses i skifteforretninger med bilag no.388 i Ålborghus amt, her efter Nygård.

378 Henrik Kjeldsen til Ormholt [i Torslev sogn, Dronninglund herred]. 26.4.1766, fol.244B.
E: Karen Hansdatter, der døde under skiftet, [begravet Hørmested 4.12.1765]. B:
1) Anne Sofie Kjeldsen g.m. Jacob [Pedersen] Deichmann, præst i Lerup og Tranum
2) Else Cathrine Kjeldsen g.m. Niels Jespersen til Høgholt [i Hørmested sogn]
3) Kirstine Birgitte Kjeldsen
4) Kjeld Nikolaj Bornemann til Ormholt.
[Afdøde begravet Torslev 11.11.1755].

379 Kirsten Strøm i Gerumgård i Gerum sogn. 14.8.1766, fol.248.
E: Hans [Peder] Clausen Haumann til Gerumgård. B:
1) Claus Haumann 8
2) Anne Sofie Haumann 7
3) Samuel Haumann 5.
FM:
1 morbror Jacob Strøm, købmand i Drøbak i Norge
2 Jens Haarup i Lindet i Åsted sogn.
Desuden nævnes afdødes mor Sofie Jacobsdatter i Drøbak, enke efter Samuel Strøm.
Afdøde døde 23.12.1763.
Bevilling til uskiftet bo af 2.3.1764.
Samfrændeskifte 14.8.1766.

380 Mogens Brixen i Skræm. 7.8.1766, fol.253.
E: (Karen Pedersdatter Lasson). B:
1) Anne Marie Brixen (22)
2) Jeppe Brixen (21)
3) Christian Brixen (17)
4) Peder Brixen (15)
5) Steffen Brixen (14)
6) Jens Brixen (11)
7) Else Cathrine Brixen (6).
FM: (farbror Christen Brixen til Slette).
Oplysninger i parentes ses i skifteforretninger med bilag no.394 i Ålborghus amt, her efter Nygård.

381 Peder Fischer, kaptajn (i Nerup i Vester Hassing sogn). 27.9.1766, fol.254.
E: (Kirsten).
Arvinger angives ikke.
(Afdøde døde 20.7.1766).
Oplysninger i parentes ses i skifteforretninger med bilag no.392 i Ålborghus amt, her efter Nygård.

382 Peder Lauridsen Holst i Korslund i Hellevad sogn. maj 1766, fol.254B.
E: Anne Marie Nielsdatter. LV: Christen [Andersen] Borup, der ægter enken. B:
1) Laurids Pedersen Holst, født januar 1760
2) Søren Pedersen Holst, født august 1761.
FM:
1 Rasmus [Hansen] Bang, kapellan i Hellevad, Hellum og Ørum g.m. faster [Anne Cathrine Holst]
2 Niels Iversen, degn i Hellevad, Hellum og Ørum.
Bevilling til uskiftet bo af 4.4.1766.
Samfrændeskifte maj 1766.

383 Niels Madsen i Støvring mølle. 28.3.1767, fol.256.
A:
1) mor Maren Jensdatter g.m. Hans Jensen Malle, møller i Støvring mølle
2) bror Jens Madsen
3) bror Peder Madsen
4) halvsøster Anne Marie Hansdatter.
Arv efter afdødes far Mads Nielsen, skifte 8.7.1763 lbnr.339.
Afdøde døde 5.11.1766.

384 Maren Christensdatter Kiib i Vester Torup. 27.4.1767, fol.257.
Enke efter [Peder Ingvorsen]. B:
1) Helvig Pedersdatter
2) Maren Pedersdatter, [skifte 3.2.1761], var g.m. Svend Andersen Faarbæk i Klim, [skifte 30.7.1762 lbnr.325]. 2B:
1) Anders Svendsen Faarbæk
2) Peder Svendsen Faarbæk.

385 Karen Bjørnsdatter i Hune Torp. 27.4.1767, fol.257B.
E: Jens Andersen Rendbæk. Af arvinger angives A:
2 arvinger i Norge, hvis navne ikke angives.

386 Søren Pedersen i Hellum. 21.7.1767, fol.258.
E: Bodil Olufsdatter.
Børn, hvis navne ikke angives.

387 Christen Jensen i Vestermølle i Lerup sogn. 31.7.1767, fol.258B.
E: Kirsten Christensdatter. B:
1) Christen Christensen, der døde
2) Margrethe Christensdatter.

388 Christian von Ginchelbergh til Linderumgård. 26.4.1767, fol.259.
Enkemand efter [Øllegaard Vilhelmine Frandsdatter Thestrup]. B:
1) Frands von Ginchelbergh, (forpagter på Egebjerg)
2) Jens von Ginchelbergh, (degn i Junget [og Torum, død 26.4.1759]). 3B:
a Jens Jensen von Ginchelbergh (11)
b Øllegaard Vilhelmine von Ginchelbergh (10)
c Christiane Sofie von Ginchelbergh (7)
3) Magdalene von Ginchelbergh g.m. Hans [Thomsen] Møller, præst i Hundstrup og Østerild
4) Marie Budtz von Ginchelbergh, enke efter Henrik [Henriksen] Stampe, præst i Vrå, [Emb] og Serreslev, [død 8.8.1765].

389 Karen Lauridsdatter i Hune Torp. 16.9.1766, fol.262.
Enke. B:
1) Knud Bjørnsen i Brovst på Bratskov gods
2) Niels Bjørnsen, brændevinsbrænder i København
3) Inger Bjørnsdatter i Norge, død. 2B: 2 døtre, uvist hvor
4) Karen Bjørnsdatter, [skifte 27.4.1767 lbnr.385]. E: Jens Andersen Rendbæk på stedet.

390 Oluf Münster i Staegård, herredsskriver i Kær og Hvetbo herreder. 26.4.1767, fol.263B.
Enkemand efter [Christence Vium, skifte 11.11.1763 lbnr.349]. B:
1) (Henrikke Dorthe Caroline Münster 27)
2) (Christian Gutzon Peder Münster, i København)
3) (Peder Hauch Münster 24)
4) (Gutzon Michael Münster 21, student i København)
5) (Kirstine Dorthe Münster).
(Afdøde døde 22.1.1767).
Oplysninger i parentes ses i skifteforretninger med bilag no.408 i Ålborghus amt, her efter Nygård.

391 Niels Justesen i Volstrup i Hornum sogn. 11.6.1762, fol.264.
E: Johanne Cathrine Kjeldsdatter Holm. B:
1) Kjeld Nielsen 16
2) Søren Nielsen 8.
FM: Mads Jensen i Volstrup.

392 Mette [Pedersdatter] Schonning (Skaaning), ugift på Rugtved. 21.12.1767, fol.267.
A:
0) forældre [Peder Eriksen Skaaning i Ribe, skifte Ribe 17.2.1701 lbnr.614 og Mette Pedersdatter, død 6.8.1732]
1) bror Claus [Pedersen] Schonning, vejer og måler i Ribe, [skifte Ribe 25.10.1730 lbnr.758]. B:
a Peder Schonning, præst i Nyborg
b Anne Elisabeth Schonning, død, var g.m. Markus Frederik Bang, kapellan i Trondhjem. 1B:
1 Christiane Markusdatter g.m. Oluf Irgens, præst i Fåberg og Lillehammer i Gudbrandsdalen
c Rasmus Schonning, død uden børn
2) bror Erik Schonning, degn i Skamstrup og Frydendal på Sjælland, død. 1B:
a en datter, uvist hvor
3) søster Karen Schonning g.m. Otto Didrik Bjerrum, begge døde. 7B:
a Christian Peder Bjerrum i Ribe
b Niels Bjerrum, købmand i Rønne på Bornholm
c Søren Bjerrum i Ribe
d Mette Kirstine Bjerrum g.m. Cortmann, foged eller møller på Sjælland
e Helvig [Margrethe] Bjerrum g.m. [Peder Hansen] Ortmann, degn [i Østerlars og Gudhjem]
f Karen Bjerrum g.m. Lauge Pedersen Fanø, degn i Kvong
g Mette Bjerrum g.m. Lauge Jensen, klejnsmed i København
4) søster Dorthe Schonning i Ribe
5) søster Maren Schonning, død, var g.m. [Ernst Pedersen Halsen, præst i Vester Marie, død 8.7.1747]. B:
a Christian Falster Halsen, degn på Bornholm.

393 Peder [Madsen] Ilum på Vang [i Sulsted sogn]. 26.4.1768, fol.269.
E: (Christine Mygind). B:
7) Ditlev Henrik Ilum, student
8) Hans Ilum
9) Sigbrit Ilum.
(Første ægteskab med Sigbrit Hermansdatter Willer). B:
1) Mads Ilum, forpagter på Villestrup
2) Anne Marie Ilum g.m. Jørgen Mygind på Nørtorp
3) Frands Ilum, (bager) i Thisted
4) Lucie Cathrine Ilum, død, var g.m. Jacob Christian Tamdrup, (forpagter på Ovegård). 1B:
a Søren Tamdrup (5)
5) Elisabeth Ilum
6) Christiane Ilum, enke efter Frederik Klitgaard, forpagter på Sønder Elkær.
(Afdøde døde 24.8.1767).
Oplysninger i parentes ses i skifteforretninger med bilag no.412 i Ålborghus amt, her efter Nygård.

394 Niels (Severin) Hjort, forpagter på Vang. 26.4.1768, fol.272.
E: Maren Andersdatter. B:
5) Birgitte Cathrine Hjort (10)
6) Søren Hjort (6).
Af første ægteskab B:
1) Hans Hjort 21
2) (Simon) Christian Hjort 19, (foged på Dalsgård)
3) Cathrine Hjort (18)
4) Ingeborg Dorthe Hjort (17).
(Afdøde døde 5.11.1766).
Oplysninger i parentes ses i skifteforretninger med bilag no.400 i Ålborghus amt, her efter Nygård.

395 Jørgen Hansen Blichfeldt i Svenstrup. 21.3.1767, fol.275.
E: Helvig Jacobsdatter. LV: Christen Hansen Blichfeldt i Store Binderup. B:
1) Kirsten Jørgensdatter Blichfeldt 18
2) Anne Marie Jørgensdatter Blichfeldt 16
3) Maren Jørgensdatter Blichfeldt 8
4) Hans Jørgensen Blichfeldt 6
5) Jacob Jørgensen Blichfeldt 3
6) Anne Jørgensdatter Blichfeldt 6 mdr.
FM: farbror Christen Hansen Blichfeldt i Svenstrup.
Afdøde døde 19.2.1767.

396 Mette Cathrine Broerholt på Hejselt. 26.4.1768, fol.279.
A:
1) mor (Johanne) Rafn g.m. Niels Iversen til Hejselt
2) bror Christen Broerholt, forvalter på Krastrup og Vrå
3) søster Kirsten Broerholt
4) søster Christiane (Bolette) Broerholt
5) søster Elisabeth Sofie Broerholt
6) halvsøster Anne Hegelund Iversen.
(Afdøde døde 31.8.1767).
Oplysninger i parentes ses i skifteforretninger med bilag no.418 i Ålborghus amt, her efter Nygård.

397 Birthe Kirstine [Jensdatter] Stenfeldt på Lerbæk. 26.4.1768, fol.280.
Enke efter Søren Sørensen, [død Sæby 29.3.1741]. B:
1) Birgitte Sørensdatter g.m. Herman Knocke, gartner på Gisselfeld på Sjælland
2) Marie Sørensdatter, død, var g.m. Henrik Madsen i Tømmerby i Tolstrup sogn. 3B.
a Mads Henriksen
b Margrethe Henriksdatter
c Birgitte Henriksdatter
3) Karen Sørensdatter g.m. Frederik [Nielsen] Wiirnfeld til Lerbæk
4) Regitze Sørensdatter g.m. [Christoffer] Galle, urmager i Næstved
5) Søren Sørensen i Finmarken i Norge.
[Afdøde døde 14.4.1767].

398 Niels [Nielsen], organist i Løgstør. 31.10.1768, fol.282.
E: Mette Sofie Bisgaard.
Arvinger angives ikke.

399 Frands [Madsen] Ilum til Villerup [i Skallerup sogn]. 27.4.1767, fol.283.
Testamente konfirmeret 25.5.1764. A:
0) forældre [Mads Frandsen Ilum] i Fåborg, [død 13.2.1762 og Anne Marie Henriksdatter Meyer, død Fåborg 20.3.1764],efter hvem, der er arv
1) bror [Niels Ilum i København, død 4.3.1758, København Holmen]. 2B:
a Marie Ilum
b Mads Ilum.

400 Magdalene Galten, ugift på Ås. 26.4.1768, fol.289B.
A:
1) mor Maren [Christensdatter] Bruun på Ås, enke efter afdødes far Terkild [Nielsen] Galten, præst [i Marie Magdalene og Skarresø, død 1730]
2) søster Elisabeth Galten g.m. Laurids Hellesen i København.
Mors første ægteskab med formanden Niels [Nielsen] Brandt, død 1719]
3) halvbror Christen Nielsen Brandt, degn i Lyngby og Albøge, skifte Djurs Sønder herred gejstlig 8.8.1767 lbnr.101]. 7B:
a Helene Marie Brandt på Nørhågård i Thy
b Mette Margrethe Brandt g.m. Christen Winther, forpagter på Skærvad [i Ginnerup sogn]
c Terkild Nikolaj Brandt på Skærvad i grevskabet Scheel
d Ingeborg Brandt på Ås
e Nille Frederikke Brandt i Albøge
f Mette Marie Brandt
g Frederikke Brandt
4) halvbror Niels [Nielsen] Brandt, degn i Ålsø og Hoed, skifte Djurs Sønder herred gejstlig 27.2.1758 lbnr.87. 2B:
a Mette Nielsdatter g.m. Engelmann Alberg, farver i Grenå
b Mikkel Nielsen Brandt 14, hos morbror i Hjørring
5) halvsøster Ingeborg Brandt g.m. Christoffer Jerbo til Ås
6) halvsøster Gertrud Brandt g.m. Oster Christensen, møller i Holbækgård mølle i Rougsø herred.

401 Niels Mollerup til Østerågård [i Hals sogn]. 26.1.1769, fol.291, 529.
E: Johanne Christiane Lundgaard, der også døde, skifte 25.11.1774 fol.529. B:
1) Hans Mollerup, der også døde, skifte 26.1.1769 lbnr.402.

402 Hans Mollerup på Østerågård. 26.1.1769, fol.292B, 519.
E: Birgitte Sofie Elisabeth Bjerring.
Første ægteskab med [Anne Margrethe Lassen på Østergård [i Fjellerup sogn], skifte Kalø amt 24.1.1764 lbnr.81]. B:
1) Niels Mollerup (14)
2) Karen Vraa Mollerup (13)
3) Johanne Christiane Mollerup (10)
4) Thøger Lassen Mollerup, død 27.2.1768, skifte 26.4.1769 fol.519
5) Ida Helvikke Birgitte Mollerup (8 år gammel, hos morbror [dvs. mosters mand Niels] Bjørn til Buderupholm [i Buderup sogn g.m. Ida Cathrine Lassen])
6) Anne Elisabeth Margrethe Mollerup (5 år gammel, hos moster [Anne Elisabeth Lassen], enke efter [Johan Arent] Althalt til Lyngbygård [i Lyngby sogn i Hasle herred]).
FM: morbror Peder Thøgersen Lassen til Egensekloster og Høstemark [i Mou sogn].

403 Jens Jørgen Overgaard til Tulsted i Torup sogn og hustru. 11.4.1768, fol.294.
Enkemand efter Cathrine Majlund, [begravet 18.2.1768]. B:
1) Hans Overgaard, student (i Frederikshald) i Norge
2) Niels Overgaard, student i Sennels præstegård
3) Peder Overgaard, student i Resen præstegård
4) Margrethe Cathrine Overgaard g.m. Niels Christian Krog, præst i Skørping og Fræer
5) Frederik Vinterberg Overgaard (24)
6) Ingeborg Mulvad Overgaard (22)
7) Christiane Marie Overgaard (20), der ægter Oluf Christian Hovedstrup i Kongensgård
8) Marie Overgaard (18)
9) Dorthe Mulvad Overgaard (15)
10) Rasmus Overgaard (14)
11) Johanne Overgaard (14)
12) Jens Overgaard (10).
FM: Søren Thestrup til Viffertsholm.
(Afdøde døde 12.3.1768).
Oplysninger i parentes ses i skifteforretninger med bilag no.420 i Ålborghus amt, her efter Nygård.

404 Niels [Hansen] Winde til Odden. 3.11.1769, fol.297B.
E: Else Johanne Seidelin. LV: Jens Brøndlund til Nørre Elkær. B:
1) Hans Winde 16
2) Peder Winde 14
3) Anders Winde 12
4) Henrik Winde 7
5) Rise Winde 4.
FM:
1 farbror Christen Winde, degn i Gjøl
2 farbror Laurids Winde, købmand i Ålborg
3 farbror Jens Winde, degn i Saltum og Hune.
Bevilling til uskiftet bo af 11.4.1766.
Samfrændeskifte 3.11.1769.

405 Peder [Nielsen] Mejling, forpagter på Haven. 24.4.1770, fol.300B.
E: Margrethe Rafn. B:
3) Christian Mejling (22, fuldmægtig på Bøgsted og Haven)
4) Maren Mejling (20)
5) Hans Christian Mejling (10).
FM: morbror [Casper Conrad Christiansen] Rafn, præst i [Volstrup og Hørby]
Første ægteskab med [Maren Andersdatter]. B:
1) Mette Margrethe Mejling (26, der ægter Oluf Worm, byfoged)
2) Madse Mejling (20).
[Afdøde begravet Hørby 30.5.1768].
Oplysninger i parentes ses i skifteforretninger med bilag no.426 i Ålborghus amt, her efter Nygård.

406 Margrethe Pallesdatter på Hirsholmene. 15.5.1770, fol.302.
E: Hans Eifler. B:
1) Morten Eifler
2) Palle Eifler
3) Anne Eifler
4) Gertrud Eifler
5) Ingeborg Foss Eifler.
FM:
1 Peder Hansen Hager i Fladstrand
2 Fædder Ferslev, byfoged i Skagen.
Børnene er tillagt arv efter Hans [Jensen] Vissing til Odden, [skifte 15.2.1763 lbnr.336].
(Sml. lbnr. 174).

407 Svend Pedersen i Vust. 20.7.1770, fol.208B.
Enke, hvis navne ikke angives.
Arvinger angives ikke.

408 Anne [Hansdatter] Goe på Dronninglund. 6.12.1769, fol.309, 363.
Enke efter (Jens Lauridsen) Dalager, [toldkontrollør i Dragsminde, skifte Rødby 30.5.1743 lbnr.174]. B:
1) Laurids Dalager, købmand i Finmarken i Norge
2) Christoffer Carl Dalager, købmand på Grønland
3) Anne Kirstine Dalager g.m. Mathias Ferslev, borgmester i Helsingør
4) Maren Dalager g.m. Jacob [Sørensen] Severin til Dronninglund, [skifte 14.3.1761 lbnr.319]. 3B:
a Maren Severin g.m. [Christian Frederik] Rosen, amtsforvalter på Dronninglund
b Anne Cathrine Severin på Dronninglund
c Frederikke Louise Severin på Dronninglund
5) Frederikke Sofie Dalager, død. E: Hans Hjersing. 2B:
a Niels Hjersing
b Jens Hjersing.
Afdøde døde 24.8.1769.

409 Christen Brøndlund, forpagter på Kornumgård. 27.7.1770, fol.309B, 317.
E: Helene Winde. LV: Peder Iversen på Burholt. B:
1) Birthe Brøndlund 5.
FM: farbror Laurids Jensen Brøndlund på Volstrup.
Bevilling til uskiftet bo af 17.11.1769.
Samfrændeskifte 27.7.1770.

410 Cecilie Christine Ermandinger i Vrejlevkloster. 25.7.1770, fol.312B.
E: Jes Dytschou, forpagter på Vrejlevkloster og ejer af Kornumgård. V:
1) Claudiane Margrethe Ermandinger Dytschou
2) Anne Cathrine Dytschou.
FM:
1 Erik Vilsbech til Sejlstrup og Hæstrupgård
2 Sixtus Cortsen til Linderumgård.
Desuden nævnes afdødes mor Helmiche Margrethe [Lassen], enke efter [Johan Vilhelm] von Hobe [til Vrejlevkloster. Hendes første ægteskab med afdødes far [Claus Edvard] Ermandinger, [skifte 22.7.1757 lbnr.267].

411 Voldborg Christensdatter i Lønstrup. 10.9.1770, fol.317B.
E: Peder Andersen.
Første ægteskab med [Christen Pedersen, skifte 6.6.1765 lbnr.369]. B:
1) Peder Christensen
2) Mette Christensdatter g.m. Christen Pedersen i Kirkedal
3) Anne Marie Christensdatter g.m. Frøstrup i Ugilt
4) Christen Christensen.

412 Birgitte Jensdatter i Nørresundby 19.10.1770, fol.319B.
Enke efter Jørgen Knudsen. B:
1) Knud Jørgensen
2) [Johanne Jørgensdatter] g.m. Niels Kold i Nørresundby.

413 Christen [Madsen] Speitzer til Aggersborggård. 11.10.1770, fol.320.
E: Anne Margrethe Lund. LV: Mads Nørager, herredsfoged i Års og Slet herreder. B:
1) Marie Bolette Speitzer g.m. Anders Follerup, forvalter og forpagter på Asdal
2) Rebekka Christiane Speitzer g.m. Christian [Nielsen] Rømer, præst i Horne og Asdal
3) Mette Kirstine Speitzer 26
4) Mads Speitzer 25
5) Anders Speitzer 24
6) Anne Margrethe Speitzer 22.
FM:
1 Laurids Schipper Hvid til Ågård [i Kattrup sogn]
2 Laurids Christian Lassen i Vester Torup.

414 Anne Pedersdatter i Lille Fårbæk. 18.2.1771, fol.323B.
E: Clemen Christensen.
Første ægteskab med [Svend Christensen], skifte 24.8.1761 lbnr.311. B:
1) Iver Svendsen
2) Anne Svendsdatter
3) Pernille Svendsdatter.

415 Jens Pallesen på Stensbæk [i Bindslev sogn]. 10.4.1765, fol.324.
A:
0) forældre Jens Pallesen [Kjærulf], præst i [Øster] Hornum, skifte Hornum herred gejstlig 10.2.1736 lbnr.15 og Christence [Palæmonsdatter] Laurberg, nu g.m. Lorents Hoese, prokurator i Ålborg. B:
1) halvsøster Anne Sofie Lorentsdatter Hoese, uvist hvor
2) halvsøster Christence Lorentsdatter Hoese, uvist hvor.
Afdøde, der boede hos sin farbror Jørgen Pallesen Kjærulf til Stensbæk, døde 3.4.1765.

416 Karen Olufsdatter i Neder Kåls. 1.3.1771, fol.329.
E: Niels Christensen Wraae. B:
2 sønner og 5 døtre, hvis navne ikke angives.

417 Maren Nielsdatter [Kiib] i Klim. 26.4.1771, fol.330.
Enke efter Anders Svendsen Faarbæk, [skifte 2.9.1750 lbnr.202]. B:
1) Svend Andersen Faarbæk, [skifte 30.7.1762 lbnr.325]. 2B:
a Anders Svendsen Faarbæk
b Peder Svendsen Faarbæk.
2) Maren Andersdatter g.m. Winther i Ullerup
3) Karen Andersdatter g.m. Laurids Jensen Sand i Nørre Torup.

418 Søren Jensen i Bolskifte i Alstrup sogn. 28.12.1770, fol.331B.
E: Maren Christensdatter. B:
1) Iver Sørensen
Enkens første ægteskab med [Christen Andersen, skifte 26.10.1751 lbnr.213]. Arv til B:
1) Christen Christensen, død efter hvem der er arv
2) Kirsten Christensdatter.

419 Niels Jensen i Janum mølle i Øster Svenstrup sogn. 18.9.1771, fol.332B.
Enkemand. B:
1) Christen Nielsen
2) Jens Nielsen
3) Maren Nielsdatter
4) Anne Nielsdatter.

420 Anne Andersdatter Næsborg i Bondrup mølle i Haverslev sogn. 18.9.1771, fol.333B.
E: Johan Christian Harmens. B:
1) Svend Johansen (8 uger).
FM:
1 (farbror Niels Svendsen Kiib, degn i Klim, Torup og Vust)
2 (farbror Jens Svendsen Koldborg i Klim).
Desuden nævnes ( afdødes far Anders Lauridsen Næsborg i Næsborg i Himmersyssel.
Oplysninger i parentes ses i skifteforretninger med bilag no.472 i Ålborghus amt, her efter Nygård.

421 Niels Justesen i Krogen. 15.7.1771, fol.334.
E: Mette Jensdatter. LV: Niels Olufsen Thorn i Krogen.
Børn, hvis navne ikke angives.

422 Anne Thomasdatter Emb i Kalum Nørgård [i Serreslev sogn]. 2.9.1771, fol.334B.
E: Niels Lauridsen Tykskov. B:
1) Dorthe Nielsdatter 3
2) Anne Nielsdatter 1 md.
FM: farbror Jens Tykskov, fuldmægtig i Ålborg Amtstue.
Afdøde døde 3.8.1771.

423 Maren Jensdatter i Vester Brønderslev. 25.10.1771, fol.338B.
E: Laurids Ydesen. B:
1) Christen Lauridsen
2) Jens Lauridsen
3) Maren Lauridsdatter.
FM: morbror Thomas Jensen i Vester Brønderslev.

424 Bernt Sørensen i Alstrup.25.10.1771, fol.339.
E: Johanne Hansdatter. LV: Svend Nielsen, der ægter enken. B:
1) Hans Berntsen, der døde 13.5.1778, skifte 10.8.1778 i protokollen 1777-1781 fol.180B
2) Bernt Berntsen, der døde lige efter sin far
3) Marianne Berntsdatter
4) Maren Berntsdatter.
FM: Christian Bjerregaard i Sønder Harridslev.

425 Johanne (Jensdatter) på Bannerlund [i Elling sogn]. 16.11.1771, fol.340.
E: Peder Todbjerg. B:
1) Jens Glerup Todbjerg (21)
2) Thomas Christian Todbjerg (19)
3) Schack Todbjerg (12).
Oplysninger i parentes ses i skifteforretninger med bilag no.487 i Ålborghus amt, her efter Nygård.

426 Mads Lauridsen i Vester Torup. 24.6.1771, fol.341B.
E: Anne Christensdatter. LV: Peder Andersen i Torup. B:
1) Laurids Madsen 15
2) Christen Madsen 7
3) Niels Madsen 5.
FM: farbror Niels Lauridsen Søndergaard i Torup.

427 Maren Olufsdatter i Moldbjerg [i Øster Hornum sogn]. 12.8.1772, fol.343.
E: Peder Hansen. B:
3) Søren Pedersen
4) Karen Pedersdatter.
Af første ægteskab B:
1) Oluf Sørensen
2) en datter, hvis navn ikke angives.

428 Anne Nielsdatter i Nørre Svenstrup. 14.8.1772, fol.344.
E: Christen Blichfeldt, [der døde, begravet Svenstrup 5.3.1773].
Arvinger angives ikke, dog nævnes enkemandens svoger Anders Pedersen i Svenstrup.

429 (Kirsten) [Gundesdatter] Torup, ugift i Ørum, (død 23.11.1769), fol.344B.
A:
1) søster Marianne Cathrine Torup, enke efter Jacob Brøndlund, [begravet Ørum 20.7.1756]
2) søster Dorthe Torup, død, var g.m. Peder [Mathiassen] Stenfeldt til Klavsholm [i Hellevad sogn], [skifte 4.7.1766 lbnr.371]. 7B:
a Elisabeth Cathrine Stenfeldt, [skifte Ålborg by provsti 27.5.1768 lbnr.40, var g.m. (Sixtus) [Sixtussen] Aspach, præst i (Ålborg Hospital). 4B:
5 Sixtus Aspach
6 Oluf Jacob Aspach
7 Frederik Vilhelm Aspach
8 Christian Aspach.
[Elisabeth Cathrine Stenfeldts første ægteskab med Jens Jørgensen Seidelin, præst i Ulsted, skifte Kær herred gejstlig 20.7.1750 lbnr.25]. 4B:
1 Peder Stenfeldt Seidelin
2 Cathrine Dorthe Seidelin
3 Oluf Nikolaj Seidelin
4 Jens Seidelin
b Gunde Stenfeldt
c Mathias Stenfeldt
d Marie Stenfeldt g.m. Peder Svendsen (på Nørre Ravnholt)
e Anne Stenfeldt g.m. (Carl Frederik) Hagstrøm (til Klavsholm)
f Regitze Stenfeldt, død,[begravet Vester Hassing 30.4.1764]. E: Thomas Tødslev, (kapellan i Sæby). 2B:
en søn og en datter, hvis navne ikke angives
g Karen Stenfeldt g.m. [Broder Brodersen] Brorson (i Lunderager), præst [i Dronninglund]
3) søster Gertrud Torup, død, var g.m. (Nikolaj) Holst, (sejlmager i Ålborg. 2B:
a Anne Holst, enke efter (Jens) [Nielsen] Blicher, (præst i Gauerslund), [død 19.4.1765]
b Kirsten Holst g.m. Rasmus Jacobsen i København.
Oplysninger i parentes ses i skifteforretninger med bilag no.444 i Ålborghus amt, her efter Nygård.
Litteratur: Den Seidelinske slægtsbog af Mogens Seidelin1960, heri side 558- og side 762-.

430 Christen Pedersen i Kirkedal i Mårup sogn. 27.1.1773, fol.346.
E: Mette Christensdatter. B:
1) Christen Christensen
2) Voldborg Christensdatter.
FM: Peder Christensen i Lønstrup.

431 Mads Christensen i Ingstrup. 11.7.1768, fol.347.
Enkemand efter [Johanne Pedersdatter, skifte 15.9.1755 lbnr.248]. B:
1) Christen Madsen Ingstrup i København
2) Peder Madsen
3) Anne Madsdatter g.m. Anders Christensen i Trudslev
4) Maren Madsdatter
5) Sidsel Madsdatter
6) Else Madsdatter.

432 Christian Georg Halchus til Langholt [i Horsens sogn] og hustru Birgitte Elisabeth Holck. 24.4.1769, fol.347B.
B:
1) Elisabeth Halchus (2 år ved mors død)
2) Schack Halchus (1 år ved mors død).
FM:
1 morfar [Schack Vittinghof] Holck til Vrå [i Ajstrup sogn]
2 (farbror Ernst Halchus) [til Åbjerg i Vedersø sogn].
[Han døde 28.8.1766].
[Hun døde 28.12.1766].
Oplysninger i parentes ses i skifteforretninger med bilag no.406 i Ålborghus amt, her efter Nygård.

433 Vibeke Rasmusdatter i Vester Hassing. 22.1.1769, fol.350.
E: Niels Nielsen, skomager. B:
1( Sara Cathrine Nielsdatter.
Afdøde døde 23.12.1768.

434 Anne Christensdatter i Kærup i Tømmerby sogn. 20.9.1769, fol.352.
E: Thøger Jensen.
Skifte efter første mand i Nørre Sundby 29.4.1746. B:
1) Christen Jensen Sundby, i udlandet, uvist hvor.
Andet ægteskab med Anders Jensen Hjørring, sergent, skifte Tømmerby 20.1.1755.

435 Maren Pedersdatter i Sønder Skovsgård i [Øster] Svenstrup sogn. 1.6.1769, fol.354.
E: Gregers Aarup, forpagter på Sønder Skovsgård. B:
1) Anne Dorthe Gregersdatter 4
2) Mette Marie Gregersdatter 6 mdr.
FM:
1 farbror Poul Christensen Aarup i Kollerup sogn
2 morbror Niels Pedersen i Jegerum i Brovst sogn.

436 Jacob Pedersen i vejrmøllen ved Feggesund i Arup sogn. 19.9.1769, fol.359.
E: Johanne Jacobsdatter. LV: Kaj [Thomsen] Praem, præst i Øsløs, Vesløs og Arup. B:
1) Peder Jacobsen 18
2) Jacob Jacobsen 11
3) Dorthe Kirstine Jacobsdatter 5
4) Isak Jacobsen 3.
FM: farbror Magnus Jacobsen Langebæk, degn i Ulsted sogn.
Afdøde døde 24.8.1769.

437 Morten Jensen i Strand i Gøttrup sogn. 28.1.1770, fol.365.
E: Dorthe Sørensdatter. LV: Jens Simonsen i Store Strand. B:
1) Jens Mortensen, gift her på stedet
2) Maren Mortensdatter på stedet.
FM: født værgen Laurids Sørensen Søndergaard i Gøttrup.

438 Ingeborg Dorthe Dyssel på Bøgsted i Astrup sogn. 1.2.1770, fol.367B.
Enke efter Morten [Christensen] Lelius til Ullerupgård [i Sennels sogn]. A:
0) forældre [Arnold Christian Dyssel, amtmand i Åstrup, Børglum og Sejlstrup amter, død 18.8.1714 og Christiane Hannibaline Sofie Spormann, død 27.8.1714, skifte Ålborghus med flere amter no.15]
1) (søster Elisabeth Dyssel på Bøgsted, enke efter Hans Bugge [til Bøgsted, død 1759])
2) (bror Ejler Christian Dyssel, præst Vrensted og Tise, [død 28.4.1729, var g.m. Kirsten Justsdatter Gerade Meyer, skifte Ålborg bisp 9.11.1728 lbnr.343]). 4B:
a (Arent Dyssel, krigsråd på Allinggård)
b (Arnold Dyssel, præst i [Sønder] Hygum)
c (Just Gerade Dyssel, forvalter på Voldbjerg i [Hee sogn])
d ([Johan Arent] Dyssel, præst [i Sandby] på Lolland)
3) (bror [Martin] Dyssel, adlet Falkenskiold), [død 22.6.1746, begravet Kalundborg 1.7.1746. 3B:
a (Falkenskiold, kaptajn i København)
b (Falkenskiold, løjtnant i Ribe)
c (en datter)
4) (bror [Arnold Christian] Dyssel, landsdommer,) [død 28.7.1763, begravet Viborg Domkirke 9.8.1763]. 3B:
a (Arnold Dyssel, løjtnant i København)
b ([Peder Dyssel])
c ([Sofie Cathrine Dyssel])
5) (bror Frederik Christian Dyssel)
6) (bror [Christoffer] Dyssel, adlet Falkenskiold, kaptajn).
[Afdøde begravet Astrup 23.2.1767].
Oplysninger i parentes ses i skifteforretninger med bilag no.418B i Ålborghus amt, her efter Nygård.
Litteratur: Slægten Dyssel i Danmark gennem 300 år ved L. W Dyssel og Vagn Dyssel. København 1951.

439 Elisabeth Dyssel på Bøgsted. 27.4.1770, fol.368B.
Enke efter Hans Bugge til Bøgsted og Haven, [begravet Astrup 5.3.1759]. A:
1) Arnold Dyssel, løjtnant i København
2) Peder Dyssel
3) Sofie Cathrine Dyssel; disse 3 er søskende
4) Else Marianne Falkenskiold
5) Ingeborg Dorthe Falkenskiold
6) Elisabeth Birgitte Falkenskiold.
[Afdøde døde 15.2.1769].

440 Oluf Jacobsen Winther på Halkær [i Ejdrup sogn]. 26.4.1770, fol.372.
Enkemand efter [Ingeborg Ovesdatter Blicher, død Lynderupgård i Skivum sogn 22.12.1756].
[Første ægteskab med Sofie Pedersdatter Guldager i Hvam kro, skifte Hald amt 24.5.1722 lbnr.36].
Andet ægteskab med [Maren Christensdatter Solbjerg, død Skals 27.12.1750]. B:
1) Christian Winther i Hornumbro mølle
2) Jacob Winther, [forpagter på Irup, skifte Dueholm, Ørum og Vestervig amter 1760 lbnr.374]. 1B:
a Oluf Jacobsen Winther
3) Sofie Winther g.m. [Morten] Steenholm, [farver, måler vejer] i Nibe. [Første ægteskab med Thøger Poulsen Uttermøhlen, præst i Tårup og Kvols, skifte Fjends herred gejstlig 28.8.1761 lbnr.58]
4) Birgitte Winther g.m. Hans [Poulsen] Uttermøhlen, præst [i Lem og Vejby]
5) Else Johanne Winther g.m. [Villum Jensen] Schaltz, kapellan i Simested, Hvam og Hvilsom
6) Ingefred Winther g.m. [Anders Jørgensen] Egeberg til Halkær
7) Mette Pouline Winther g.m. Didrik [Andreas] Kolding. 1B:
a Marianne Kolding.
[Afdøde havde været forvalter på Holmgård i Skals sogn].
Litteratur: En Holstebro Winther Slægt af Flemming Aagaard Winther, Manuskript 2016.  her

441 Mette Marie Lauridsdatter i Lønstrup i Mårup sogn. 16.3.1770, fol.376.
E: Peder Christensen. B:
1) Christen Pedersen 3
2) Voldborg Cathrine Pedersdatter 3 mdr, der døde 14.4.1770.

442 Maren Christensdatter Ørbæk i Lerup præstegård. 4.12.1769, fol.385.
E: Laurids Jørgensen, forpagter i Lerup præstegård. A:
1) bror Christen Christensen Krogsgaard i Manstrup i Bejstrup sogn på Kokkedal gods
2) søster Karen Christensdatter g.m. Niels Thomsen i Svenstrup i Himmersyssel, død. 7B:
a Christen Nielsen i Svenstrup
b Thomas Nielsen Svenstrup i Løgstør
c Poul Nielsen i Gårsted? i Års herred
d Hans Nielsen i Vår mølle
e Anne Nielsdatter g.m. Jens Helming i Ulstrup sogn
f Kirsten Nielsdatter på Krastrup
g Maren Nielsdatter g.m. Peder Bertelsen i Mølgård
3) søster Karen Christensdatter g.m. Niels Jensen i Ørbæk på Mølgård gods
4) søster Ann Christensdatter på Hornsgård, enke efter Christen Sørensen på Årupgård.

443 Aksel Schioldan på Voersåkrog i Albæk sogn. 25.6.1770, fol.392B.
E: Ursula Cathrine Johansdatter Winther. LV: Jacob Otto Hübertsen, degn i Albæk og Voer. B:
1) Laurids Akselsen
2) Jørgen Akselsen 27
3) Johannes Akselsen 26, i København
4) Hans Akselsen 23
5) Jens Akselsen 20
6) Marie Elisabeth Akselsdatter på stedet
7) Louise Akselsdatter g.m. Jens Christensen i Sønder Voerså
8) Anne Magdalene Akselsdatter g.m. Peder Christian Løgstør i Sæby.
FM: farbror Jacob Schioldan i Løgtholt i Dronninglund sogn.

444 Else Jensdatter i Nørre Sundby. 27.4.1771, fol.401.
På arvingernes vegne underskriver Joen Jensen.

445 Mette Marie Speitzer i Gøttrup. 15.7.1771, fol.402.
Enke efter Niels Frederik Pedersen, [skifte 30.10.1751 lbnr.214]. B:
1) Parmo Carl Pedersen, velædle og vellærde i København
2) Christoffer Frederik Pedersen.
Afdøde døde 10.7.1771.

446 Margrethe Øllegaard [Danielsdatter] Rantzau på Bratskov i Brovst sogn. 12.3.1772, fol.404.
Enke efter [Hans Rudolf] Grabow, [død Østbirk 7.6.1765].
Testamente af 9.7.1767. A:
1) [hans søster Sofie Hedvig Grabow], enke efter [Schack von] Brochdorff [til Grundet og Højgaard, død 20.2.1761]
2) [hans søster Clara Hedvig Grabow, g.m. Frederik Christoffer] Trampe til Hovedgård [i Ørridslev sogn] ved søn Adam Frederik Trampe.
[Hans Rudolf Grabows første ægteskab med Elisabeth Margrethe Frandsdatter Rantzau, skifte Skanderborg og Åkær amter 29.3.1717 lbnr.54].
Afdøde døde 11.3.1772.

447 Niels Pedersen og hustru Anne Sørensdatter i Frendrup i Øster Hornum sogn. 11.2.1772, fol.408, 520.
B:
1) Søren Nielsen, død. Enken nu g.m. Peder Hansen i Moldbjerg. 2B:
a Oluf Sørensen
b Maren Sørensdatter
2) Anne Marie Nielsdatter g.m. Jens Andersen Kjær, der overtager afdødes gård.

448 Karen [Lauridsdatter] Wraae på Vester Ladegård. 27.4.1772, fol.410.
Enke efter Thøger [Lauridsen] Lassen, [død 1746]. B:
1) Peder Thøgersen Lassen (til Egensekloster og Høstemark)
2) Else Margrethe Lassen g.m. Ove [Jespersen] Haugaard (i Døstrup), begge døde. B:
a (Thøger Lassen Haugaard 20)
b (Elisabeth Hornemann Haugaard)
c (Karen Wraae Haugaard)
d (Kirstine Elisabeth Haugaard)
e (Cecilie Cathrine Haugaard)
3) (Anne Margrethe Lassen), [skifte Kalø amt 24.1.1764 lbnr.81], var g.m. Hans Mollerup (på Østerågård), [skifte 26.1.1769 lbnr.402]
a Niels Mollerup
b Karen Vraa Mollerup
c Johanne Christiane Mollerup
d Ida Helvikke Birgitte Mollerup
e Anne Elisabeth Margrethe Mollerup
4) (Anne Elisabeth Lassen), enke efter Althalt, krigsråd
5) (Ida Cathrine Lassen), enke efter [Niels] Bjørn (til Buderupholm)
6) (Helvig Lassen) g.m. [Frederik von] Arenstorff (til Visborggård)
7) (Birgitte) Lassen på Vester Ladegård.
Arv i boet til børnenes faster jomfru Birthe Lassen ved Urbans Port i Ålborg.
(Afdøde døde 8.5.1771).
Oplysninger i parentes ses i skifteforretninger med bilag no.499 i Ålborghus amt, her efter Nygård.

449 Anna Cathrine [Trap] på Attrupgård [i Hammer sogn]. 27.4.1772, fol.416.
Enke efter Peder Hauch til Attrupgård, [død 1742]. B:
1) Bertel Hauch, søkaptajn (i Ribe)
2) Christian Hauch, løjtnant (i Rendsborg)
3) Birgitte Johanne Hauch g.m. Peder [Markvard Rodsteen] Lykke på Kølskegård
4) Johanne Hauch, enke efter professor Hemmer
5) Marie Hauch g.m. Jacob Christian Bertelsen (på Attrup)
6) Elisabeth Hauch g.m. Møller på Hvilshøjgård
7) Magdalene Hauch
8) Anne Elisabeth Hauch
9) Margrethe (Sofie) Hauch
10) Johan Hauch på Sankt Croix, død, efter hvem, der er arv.
(Afdøde døde 19.5.1770).
Oplysninger i parentes ses i skifteforretninger med bilag no.458 i Ålborghus amt, her efter Nygård.

450 Gertrud Marie Andersdatter i Løgstør. 2.7.1772, fol.418.
E: Jonathan Gregersen Dyhre. B:
1) Else Marie Dyhre 8
2) Kirsten Dyhre 3.
FM: morfar Anders Lauridsen i Næsborg.
Afdøde døde 4.3.1772.
Bevilling til uskiftet bo af 22.5.1767.
Samfrændeskifte 2.7.1772.

451 Jens Sørensen Bach i Nørre Sundby. 14.8.1772, fol.422.
E: (Navn angives ikke).
Arvinger, der alle er myndige angives ikke.

452 Frederik Wiirnfeld til Lerbæk. 15.9.1772, fol.423.
E: Karen Sørensdatter. LV: Ferslev, byfoged i Skagen. B:
1) Euphemia Ida Wiirnfeld (12)
2) Fakunda Severine Wiirnfeld (11)
3) Beathe Jacobine Wiirnfeld (9)
4) Florentine Nikoline Wiirnfeld (8)
5) Sostrate Cathrine Wiirnfeld (6).
FM:
1 farbror Søren Wiirnfeld, byskriver (i Thisted)
2 farbror (Herman Otto Wiirnfeld i Sæby)
3 farbror (Jacob Severin Wiirnfeld på Skårupgård)
4 farbror (Nikolaj Severin Wiirnfeld i Sæby).
Oplysninger i parentes ses i skifteforretninger med bilag no.442 i Ålborghus amt, her efter Nygård.

453 Christen Thomsen i Lund i Lild sogn. 8.10.1772, fol.428.
E: Johanne Jensdatter. LV: Peder Bedsted i Lund. B:
1) Thomas Christensen, på stedet
2) Maren Christensdatter 24
3) Lene Christensdatter 22
4) Anne Kirstine Christensdatter 19
5) Jens Christensen 17
6) Inger Marie Christensdatter 15
7) Birgitte Christensdatter 11.
FM:
1 født værge Didrik Galtrup i Thisted
2 født værge Niels Kortbæk på Mors ved Vildsund.

454 Anne Nielsdatter Helverskov i Svenstrup i Hornum herred. 25.1.1773, fol.432.
E: Hans Christensen Blichfeldt. B:
2) Niels Hansen Blichfeldt 4.
FM: morbror Christen Helverskov i Svenstrup.
Første ægteskab med Niels Andersen. B:
1) Anders Nielsen 13.
FM: farbror Jens Andersen i Volsted.
Afdøde døde 25.12.1772.

455 Hans Pedersen i Koldkær i Lild sogn. 8.3.1773, fol.438.
E: Inger Marie Lauridsdatter. LV: C. B. Praem på Kærup.
Første ægteskab med [Sidsel Pedersdatter], skifte 28.2.1766 lbnr.376. B:
1) Peder Hansen
2) [Hans Hansen]
3) [Christen Hansen]
4) [Anne Hansdatter].
Arv i boet til afdødes søsters børn i Ljørslev på Mors.

456 Holger Tryde, 25 år gammel på Baggesvogn. 29.3.1773, fol.440B.
A:
1) mor Erika Cathrine [Christiansdatter] Sommer g.m. Mourids Glerup til Baggesvogn
2) søster Oline Tryde.
FM: Christen [Andreassen] Tødslev, præst i Sindal og Astrup.
Arv efter afdødes far Jacob Tryde til Kollerup i Hadbjerg sogn, skifte 1.6.1752.
Mors andet ægteskab med [Christen Christensen True, skifte 30.7.1762 lbnr.326]. Arv til B:
1) afdødes halvsøster Christine Marie True, der døde, efter hvem, der er arv.
Arv efter afdødes farbror Adam Tryde på Assendrup [i Vordingborg amt].
Afdøde døde 10.1.1773.

457 Ida [Kirstine Henriksdatter] Bugge på Eskær. 24.4.1773, fol.444.
Enke efter Henrik [Sørensen] Kjærulf [til Linderumgård i Ugilt sogn, død 1717]. B:
1) Henrik Kjærulf i Norge, formentlig død
2) Ida Cathrine Kjærulf, enke efter Hans Buchholtz, tolder i Strandby
3) [Anne Sofie Kjærulf, død, var g.m. Christian Nielsen Aal, kapellan og rektor i Hjørring]. 2B:
a [Christiane Christiansdatter Aal] g.m. Niels Iversen, degn i Hellevad, Hellum og Ørum
b datter g.m. Christen Christensen i Skørbæk kro [i Ejdrup sogn] i Himmersyssel.

458 Christen Nielsen i Nørre Sundby. 26.4.1773, fol.448.
Arvinger angives ikke.
Desuden nævnes afdødes bror Jens Nielsen, væver i Nørre Sundby.

459 Anne Pedersdatter Bloch, ugift på Odden27.4.1773, fol.449B.
A:
0) forældre [Peder Jørgensen, forpagter på Nibstrup, skifte 19.5.1746 lbnr.163 og Johanne Iversdatter, skifte 25.1.1726 lbnr.55]
1) søster Kirstine Marie Pedersdatter, død [1749]. (Første ægteskab med Jens [Pedersen] Hortulan, degn i Saltum og Hune), [skifte Hvetbo herred gejstlig 5.8.1746 lbnr.9]. 1B:
a (Johanne Marie Jensdatter Hortulan) g.m. Christen Jørgensen Skræm på Kragerø i Norge.
Kirstine Marie Pedersdatters andet ægteskab med (Peder Andersen Torning, degn i Åby og Biersted). 1B:
b Anders Pedersen Torning
2) søster Ulrikke Augusta Pedersdatter, enke efter Morten Højer, fuldmægtig på Frøslevgård.
Fars andet ægteskab med [Rise Andersdatter Toustrup]. B:
3) halvbror Hans Pedersen Kjærsgaard, der mangler sin forstand
4) halvsøster (Else Johanne Pedersdatter Seidelin) g.m. [Christoffer] Rougtved til Odden.
(Afdøde døde 16.6.1771).
(I skifteforretninger med bilag no.486 i Ålborghus amt, angives det i parentes anførte, her efter Nygård).

460 Laurids Gravlev i Nørre Sundby. 6.9.1773, fol.451.
A:
1) bror Anders Gravlev i Nørre Sundby
2) søster Kirsten Nielsdatter, enke efter Oluf Pedersen i Nørre Sundby
3) søster Anne Nielsdatter g.m. Poul Jensen, begge døde, 3B:
a Jens Poulsen, snedker i Ålborg
b Niels Poulsen, død. 2B:
1 Poul Nielsen
2 Anne Marie Nielsdatter
c Birthe Poulsdatter g.m. Niels Møller i Lindholm mølle.

461 Laurids Madsen i Rugholm [i Tårs sogn]. 25.4.1772, fol.452B.
Enkemand. B:
1) [Margrethe Lauridsdatter Grindsted] g.m. Laurids Ring, forpagter på Karmark [i Skjern sogn i Middelsom herred]
2) datter g.m. Laurids Thomsen i Rottrup [i Ulsted sogn]
3) Karen Lauridsdatter
4) Mette Lauridsdatter.
FM:
1 [Søren] Hesselberg i Klitgård [i Ulsted sogn]
2 Jørgen Jørgensen i Dal mølle i Dronninglund sogn.

462 Jeppe Warming, ugift forpagter på Eskær. 28.12.1773, fol.455.
A:
1) bror Christian Pedersen Warming, agende postmester [i Haderslev]
2) bror Ulrik Adolf Warming, død. 2B:
a Cathrine Charlotte Warming
b Anne Sofie Warming
3) bror Kaj Borchart Warming, død. 1B:
a Peder Warming
4) bror Conrad Pedersen Warming [i Horsens].

463 Niels Lukassen Stenstrup, ugift i Ellidshøj præstegård. 9.6.1773, fol.458.
Arvinger kendes ikke.

464 Peder Svendsen, forpagter på Toftgård i Øster Hassing sogn. 21.11.1772, fol.459.
E: (Marie [Pedersdatter] Stenfeldt). B:
1) (Else Marie Pedersdatter)
2) (Dorthe Pedersdatter)
3) (Elisabeth Pedersdatter)
4) (Anne Sofie Pedersdatter)
5) (Regitze Dorthe Pedersdatter)
6) (Karen Pedersdatter)
7) (Marie Pedersdatter)
8) (Svend Pedersen)
9) (Peder Pedersen).
[Alle børn er døbt i Sæby].
Største panthaver i fallitboet er [enkens bror] Gunde Stenfeldt.
(I skifteforretninger med bilag no.474 i Ålborghus amt, angives det i parentes anførte, her efter Nygård).

465 Hans Pedersen Møldorf i Bælum. 16.3.1773, fol.461.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Anders Mogensen. B:
2) Margrethe Hansdatter Møldorf 27, i København
3) Jens Hansen Møldorf 25, i København
4) Maren Hansdatter Møldorf 23, i Ålborg
5) Hans Christian Hansen Møldorf 21, i Randers
6) Anne Marie Hansdatter Møldorf 19
7) Kirsten Hansdatter Møldorf 16
8) Johannes Hansen Møldorf 13.
FM:
1 Christen Tolstrup, degn i Bælum og Solbjerg
2 Jens Jensen, væver i Bælum.
Første ægteskab med Maren Andersdatter. B:
1) Peder Hansen Møldorf 32, i København, der døde.
Afdøde døde 19.1.1773.

466 Kirsten i Nerup i Vester Hassing sogn. 1.4.1770, fol.464B.
Enke efter [Peder] Fischer, [skifte 27.9.1766 lbnr.381].
Arvinger angives ikke.

467 Kirstine Marie Gleedrup, ugift på Boller i Tårs sogn. 24.2.1770, fol.466.
A:
1) bror Laurids Lauridsen Dahm, skipper i Ålborg, der døde
2) bror Svend Lauridsen Gleedrup, student i Norge
3) søster Else Kirstine Gleedrup i Ålborg.

468 Christen Sørensen og hustru [Karen Bertelsdatter] i Biersted. 16.3.1773, fol.468.
B:
1) [Else Christensdatter] g.m. Christen Sørensen i Kneppet [i Åby sogn]
2) [Maren Christensdatter] g.m. Christen Thomsen i Nørre Halne [i Biersted sogn]
3) Søren Christensen i Voldkær [i Jetsmark sogn]
4) Anne Christensdatter g.m. Jens Jensen Hvorup i Nørre Sundby
5) Bertel Christensen
6) Bodil Christensdatter.
FM: født værge Christen Bertelsen i Bundgård i Vadum sogn.
Registrering 15.7.1771.

469 Henrik Madsen i Tømmerby. 29.1.1774, fol.473.
E: Enkemand efter [Marie Sørensdatter]. B.
1) Mads Henriksen
2) Margrethe Henriksdatter
3) Birgitte Henriksdatter.
Født værge Mads Madsen på Høgholt.

470 Niels Poulsen i Nørre Sundby. 7.2.1774, fol.476B.
Enke og 2 umyndige børn, hvis navne ikke angives.

471 Jens Find, herredsfuldmægtig i Voerbjerggård. 13.6.1770, fol.478B.
A:
0) forældre [Christen Christensen Find, skoleholder i Serreslev, død 1769 og Ingeborg Nielsdatter]. B:
1) bror Christen Find, skoleholder i Valsted i Sebber sogn
2) bror Niels Find, skoleholder i Serreslev.
Fars andet ægteskab med [Maren Lauridsdatter]. B:
3) halvbror Søren Find.

472 (Helle Helene) von Deden på Lundbæk [i Bislev sogn]. 8.3.1774, fol.480B.
Enke efter (Niels Christoffer) Heilsberg. A:
1) (bror) Hartvig Otto von Deden, på Sjælland
2) (bror Ebbe) Claus von Deden. oberstløjtnant (i Århus)
3) (bror) Christian von Deden, major i Fredericia, [skifte Fredericia 26.5.1768 lbnr.987]. 1B:
a en datter
4) (bror) Hans Georg von Deden til Randrup
5) (søster) Christiane von Deden på Lundbæk
6) (søster) Anne Cathrine von Deden g.m. (Claus Jørgen) von Deden. begge døde. 1B:
a Carl August von Deden.
(I skifteforretninger med bilag no.466 i Ålborghus amt, angives det i parentes anførte, her efter Nygård).

473 Opbudsbo på Hornumgård. marts 1774, fol.483B.
Regnskab over fallitbo hos Jochum Broch i Hornumgård.
Arv i boet til Maren Nikolajsdatter g.m. Peder Jensen Falster.

474 Mette Olufsdatter i Gunderup i Vrejlev sogn. 25.3.1774, fol.492.
Enke efter Laurids Mikkelsen, [skifte 2.10.1762 lbnr.330]. B:
1) Mikkel Lauridsen
2) Jørgen Lauridsen
3) Oluf Lauridsen
FM: født værge Christen Christensen i Povlstrup i Vrejlev sogn.

475 Frederik Munch til Ovegård. 25.3.1774, fol.494.
Enkemand efter [Karen Lassen, skifte 23.4.1761 lbnr.306]. B:
1) Karen Munch, død. E: (Peder Christian) Rosenkilde, præst i Vive, [Ove og Valsgård]
2) Niels Fuglsang Munch, (forpagter på Favrskov og Aldrup)
3) Mette Marie Munch (26)
5) Anne Sofie Munch (23)
6) Ingeborg Dorthe Munch (22) g.m. (Peder Christian) Rosenkilde, præst i Vive, [Ove og Valsgård]
7) Christen Munch (21)
8) Else Marie Munch (17) g.m. Vinding, præst i
9) Søren Munch (16)
10) Frederik Munch (14)
11) Sara Munch (10).
(I skifteforretninger med bilag no.438 i Ålborghus amt, angives det i parentes anførte, her efter Nygård).

476 Niels Jørgensen Holt, ridefoged på Kølskegård. 30.3.1774, fol.505B.
A:
1) bror Knud Jørgensen i Milholt i Dronninglund sogn
2) søster Johanne Jørgensdatter g.m. Christen Jørgensen i Lille Kraghede i Ørum sogn
3) bror Jens Jørgensen i Holt i Dronninglund sogn.

477 Christen Jensen i Høndrup [i Vebbestrup sogn]. 1.6.1774, fol.511.
Arvinger angives ikke.

478 Laurids Falster, tolder og postmester, (samt nejer og måler) i Fladstrand, der døde 22.7.1764, fol.513.
Enkemand. B:
1) (Anne Falster g.m. løjtnant Fleth i Christiania)
2) (Johan Frederik Falster i Christiania, men rejst til udlandet for 8 år siden. 2B):
a (Jørgen Falster)
b (Karen Falster)
3) [Ingeborg Marie] Falster g.m. [Peder Lauridsen] Hedemark, successor som tolder og postmester.

479 Anne Andersdatter i Laden i Vester Hassing sogn. 21.7.1767, fol.514.
E: Christen Christensen. B:
1) Christen Christensen
2) Mette Marie Christensdatter.

480 Ingvard Lauridsen i Ullerup i [Vester] Torup sogn. 11.1.1768, fol.514B.
E: Maren Andersdatter. B:
1) Anders Ingvardsen
2) Laurids Ingvardsen
3) Karen Ingvardsdatter
4) Anne Ingvardsdatter.

481 Laurids Rasmussen i Hunderup i Skallerup sogn. 21.1.1768, fol.515B.
E: Navn angives ikke. B:
1) Bodil Cathrine Lauridsdatter.
FM: Søren Calmann, birkedommer på Torstedlund.

482 Henrik Haller i Nørklit i Lild sogn. 24.2.1768, fol.516.
E: Else Pedersdatter. B:
1) Bolle Henriksen
2) Gudich Henriksen.

483 Søren Nielsen, smed i Ellidshøj. 19.12.1767, fol.516B.
E: Inger Marie Nielsdatter. LV: Niels Mogensen i Ellidshøj. B:
1) Niels Sørensen
2) Karen Marie Sørensdatter
3) Kirsten Sørensdatter.
FM: Niels Nørgaard i Ellidshøj.

484 Hedvig Margrethe Bertelsen, ugift i Attrup. 24.1.1769, fol.518.
A:
1) [bror] Jacob Christian Bertelsen
2) [halvsøster] Alhed Marie Juul.
FM: [Gregers Claus] Hübertz, rådmand i Ålborg.

485 Jens Sand til Fuglsig og hustru Helene Margrethe Juulby. 26.4.1772, fol.522.
B:
1) Abelone Marie Sand g.m. Christian Højmark, præst (i Harridslev)
2) Anne Sand (24) g.m. Laurids Egeris, forpagter på Østerå
3) Jens Juulby Sand (21)
4) Jens Kjærulf Sand (19).
(I skifteforretninger med bilag no.477 i Ålborghus amt, angives det i parentes anførte, her efter Nygård).

486 Oluf Jensen Vestergaard i Fjerritslev. 22.12.1773, fol.526.
Arvinger angives ikke.

487 (Anne Lauridsdatter Vestergaard) i Løgstør. 24.12.1774, fol.533B.
E: Andreas Rønne, skipper.
Første ægteskab med Jørgen [Christensen] Svindt. B:
1) (Jacob Svindt 13)
2) (Laurids Svindt 11).
[Jørgen Christensen Svindts første ægteskab med Maren Sørensdatter]. Arv til B:
1) Bodil [dvs. Bolette] Svindt g.m. Enevold Jensen [Stavn] i Barmer. degn [i Sebber og Lundby].
(I skifteforretninger med bilag no.489 i Ålborghus amt, angives det i parentes anførte, her efter Nygård).

488 Christen Sørensen i Bælum, herredsfoged i Hellum og Hindsted herreder. 1.2.1775, fol.538.
Enkemand efter [Anne Groll, skifte september 1764 lbnr.358]. Af arvinger angives A:
1) (bror Jørgen Sørensen, præst i Vindblæs og Dalbyover).
(Sml. lbnr.109

489 Niels Lindam i Sæby. 2.2.1775, fol.539.
Enkemand efter [Karen Sørensdatter, begravet Sæby 19.2.1755]. B:
1) (Jørgen Lindam, premierløjtnant på Sjælland)
2) (Søren Lindam, tolder i Odense)
3) (Otto Lindam i Sæby)
4) (Anne Lindam g.m. Broder Brodersen Brorson i Lunderager præstegård , præst i Dronninglund).
(Afdøde døde i Lunderager præstegård 8.11.1762).
(I skifteforretninger med bilag no.338 i Ålborghus amt, angives det i parentes anførte, her efter Nygård).

490 Christen Christensen i Laden i Vester Hassing sogn. 27.5.1775, fol.541.
Enkemand efter Anne Andersdatter, skifte 21.7.1767 lbnr.479. B:
1) Mette Marie Christensdatter, der ægter Peder Nielsen, ladefoged på Langholt
2) Christen Christensen 15.
FM:
1 morbror Jens Andersen i Lyngdrup i Horsens sogn
2 mosters mand Thomas Svendsen i Øster Hassing.Ålborghus med flere amter
Skifteprotokol
1773-1777
B 0D - 393

491 Peder Andersen i Klim. 25.10.1773, fol.1.
E: Inger Pedersdatter. LV: far Peder Lauridsen i Klim. B:
1) Anders Pedersen 16
2) Margrethe Pedersdatter 13
3) Thomas Pedersen 11
4) Karen Pedersdatter 7
5) Kirsten Pedersdatter 3.
FM: farbror Christen Pind i Klim.
Afdøde døde 8.9.1773.

492 Johanne Pedersdatter i Kirkegård i Hellum sogn. 28.10.1773, fol.3.
E: Laurids Mikkelsen. B:
1) Mikkel Lauridsen 13
2) Peder Lauridsen 10
3) Bertel Lauridsen 7
4) Jørgen Lauridsen 3
5) Johan Christian Lauridsen 1½.
Bertel Pedersen Juul i Hjørring, beslægtet på mors side.

493 Birgitte Christensdatter på Bjerget i Lild sogn. 6.11.1773, fol.7B.
E: Laurids Sørensen. B:
1) Kirsten Lauridsdatter g.m. Hans Christensen i Nørklit
2) Christen Lauridsen 19
3) Søren Lauridsen 5.
FM:
1 farbror Bertel Sørensen i Langvad
2 farbror Mikkel Smed i Kæret i Lild sogn.

494 Niels Buus i Nøtten i Ferslev sogn. 26.11.1773, fol.11.
E: Sidsel Nielsdatter Helverskov. LV: bror Christen Nielsen Helverskov i Svenstrup. B:
1) Mette Nielsdatter 9
2) Else Nielsdatter 8
3) Søren Nielsen 7
4) Niels Nielsen 3
5) Sidsel Nielsdatter 9 uger den 28.8.1773.
Afdøde døde 7.5.1773.

495 Maren Sørensdatter i Smersted i Serreslev sogn. 28.2.1774, fol.14B.
Enke efter Laurids Pedersen Holst på Korslund i Hellevad sogn, [begravet Hellevad 15.1.1765]. B:
1) Anne Cathrine Lauridsdatter Holst g.m. Rasmus Hansen Bang, kapellan i Vrå Em og Serreslev
2) Peder Lauridsen i Korslund, [skifte maj 1766 lbnr.382]. 2B:
a Laurids Pedersen 12
b Søren Pedersen 11.
FM: stedfar Christen Andersen Borup i Korslund.
Afdøde havde siddet i uskiftet bo efter bevilling af 21.5.1767.

496 Christen Thomsen i Bælum. 5.3.1774, fol.23.
E: Kirsten Mogensdatter. LV: Søren Mogensen Kaas i Bælum. B:
1) Johanne Christensdatter 20
2) Peder Christensen 14.
FM:
1 født værge Anders Østerkarup
2 Oluf Christensen Krogtved i Solbjerg.

497 Maren Olufsdatter i Sønderby i Jetsmark sogn. 21.3.1774, fol.25.
E: Peder Lauridsen. B:
1 Laurids Pedersen 1½.
Afdøde døde 24.1.1774.

498 Maren Christensdatter [Hetlev] i Fladstrand. 26.4.1774, fol.26.
E: Peder Hansen Højer til Fladstrand. B:
4) Anne Hedvig Højer g.m. Sixtus Nikolaj Cortsen til Linderumgård og Egebjerg
5) Marie Sofie Højer, død. E: Iver Nielsen Milling i Kalundborg. 4B:
a Peder Milling
b Søren Milling, der døde 3.7.1773
c Sidsel Marie Milling
d Margrethe Milling.
Første ægteskab med [Peder Christiansen, købmand]. B:
1) Hans Hetlev i Hals
2) Jørgen Hetlev i Viborg, tidligere skriver i Hassing og Refs herreder i Thy
3) Christen Pedersen Hetlev i Hals.
Afdøde døde 10.4.1773.

499 Bodil Cathrine Lauridsdatter i Lønstrup i Mårup sogn. 5.5.1774, fol.41.
E: Peder Christensen. A:
1) farbror Peder Rasmussen i Sæby
2) farbror Christen Rasmussen i Hunderup i Skallerup sogn
3) faster Cathrine Rasmusdatter g.m. Laurids Andersen i Knolde i Skallerup sogn.

500 Frederik Klitgaard, forpagter på Sønder Elkær. 22.3.1774, fol.42.
E: Christine Ilum. LV: Laurids Hjersing, forvalter på Vrå. B:
1) Anne Marie Klitgaard 13
2) Lucie Cathrine Klitgaard 10
3) Christine Ilum Klitgaard 7.
FM: farbror Lorents [Simonsen] Klitgaard til Bangsbo.
Bevilling til uskiftet bo af 29.5.1767.
Samfrændeskifte 22.3.1774.

501 Peder Christensen, 86 år gammel i Hjortdal i Vester Han herred. 14.5.1774, fol.46.
E: Anne Jensdatter, 76 år gammel. B:
1) Niels Pedersen Bondrup på stedet
2) Jens Pedersen Bondrup i Vester Torup
3) Christen Pedersen Bondrup i Klim
4) Oluf Pedersen Bondrup, farer til søs
5) Kirsten Pedersdatter, død. E: Christen Bentsen i Bonderup. 1B:
a datter g.m. Jens Brændgaard i Bonderup
b Mads Christensen 13
c Peder Christensen 11
6) Maren Pedersdatter g.m. Christen Pedersen i Koldborg.
Afdøde døde 12.1.1771.

502 Else Jensdatter, 8 år gammel i Tanderupgård i Øster Han herred. 25.5.1774, fol.47.
A:
1) mor Anne Pedersdatter g.m. Simon Jepsen på stedet
2) bror Peder Jensen 17
3) søster Anne Marie Jensdatter 15.
FM: farbror Niels Møller i Nørremølle i Brovst sogn.
Arv efter afdødes far Jens Christensen Møller, skifte 11.9.1765 lbnr.374.

503 Dorthe [Frederiksdatter] Bast på Burholt i Øster Brønderslev. 18.7.1774, fol.48.
Enke efter Peder Clemensen, [skudehandler i Torup Strand, død 1749]. B:
1) Thomas Pedersen Bast, toldvisiterer i Moss i Norge.
2) Dorthe Bast, død, var g.m. Johan Etlers Bech, købmand i Arendal i Norge. 2B:
a [Maren Otte Bech, født 1757]
b [Niels Bech, født 1761]
3) Karen Bast g.m. Peder Iversen til Burholt
4) Helvig Bast g.m. Jens [Christensen] Bondrup i Vester Torup
5) Martha Bast, [begravet Ingstrup 27.8.1758], var g.m. Christian Juul, degn i Ingstrup, [død 11.11.1767]. 1B:
a Jens Peder Juul i Arendal.
Afdøde døde 4.3.1774.
Afdøde, [der var født i Arendal 1700], døde 4.3.1774.
Litteratur: En dansk-norsk familie Bast af C. Klitgaard i: Personalhistorisk Tidsskrift 1941 side 117-123.

504 Laurids Nielsen i Bejstrup. 21.7.1774, fol.53B.
E: Karen Eriksdatter. LV: Peder Eriksen i Sønderstrup [i Bejstrup sogn]. B:
4) Erik Lauridsen 9
5) Mette Lauridsdatter 1½.
Første ægteskab med Mette Pedersdatter, skifte 12.7.1763 lbnr.340. B:
1) Niels Lauridsen 17
2) Peder Lauridsen 15
3) Johanne Lauridsdatter 14.
FM:
1 født værge Christen Nielsen i Bejstrup
2 Laurids Pedersen Høndal i Vester Svenstrup.
Afdøde døde 23.4.1774.

505 Christiane Marie Biering på Fuglsig. 3.12.1774, fol.56B.
Enke efter Hans Andersen Brønnum til Fuglsig, [begravet Hjørring Olai 3.11.1772]. B:
1) Andreas Peder Brønnum 2.
FM:
1 farfar Anders [Christensen] Brønnum til Hørbylund [i Hørby sogn]
2 morfar Peder Biering til Tidemandsholm [i Tårs sogn].
Jordebog 1773 over Fuglsig gods fol.78B-79, samt diverse restancelister og skatteafskrivningsbøger fol.69-93.
Afdøde døde 26.3.1773.

506 Niels Clemensen Hjort i Underlien i Tranum sogn. 30.9.1774, fol.133B.
E: Maren Pedersdatter. LV: Laurids Jensen Sand i Nørre Torup. B:
2) Christen Nielsen 10
3) Maren Nielsdatter 8
4) Anne Nielsdatter 6
5) Clemen Nielsen 3.
FM: morfar Peder Rasmussen i Torslev.
Første ægteskab med Maren Olufsdatter, skifte 5.9.1763, lbnr.345. B:
1) Margrethe Nielsdatter 26.
FM: fars søskendebarn Christen Mogensen i Tranum.
Afdøde døde 26.9.1774.

507 Peder Andreas Pahl. pensioneret kaptajn i Lille Nygård i Serreslev sogn. 31.12.1774, fol.135B.
A:
1) søster Margrethe Pahl g.m. Svendsen, byfoged i Flensborg
2) søster Cecilie Marie Pahl g.m. Hans Christoffer Meyer i Serreslev, begge døde. 4B:
a Markus Meyer i Holmstrand i Norge
b Else Elisabeth Meyer g.m. Christoffer Frederik Otterup, postmester i Ringsted
c Agathe Walkendorff Meyer på stedet
d Marie Meyer på Bjørnsholm.
Afdøde døde 2.3.1774.

508 Jens Jørgensen Møller ved Feggesund i Arup sogn. 31.12.1774, fol.138.
E: Johanne Christensdatter. B:
1) Christen Jensen 18
2) Anne Marie Jensdatter 14
3) Jørgen Jensen 12
4) Maren Kirstine Jensdatter 8
5) Laurids Jensen 2.
FM:
1 Christen Christensen Torup i Amtoft
2 Mads Jensen i Sund mølle.

509 Oluf Hansen i Løkken i Furreby sogn. 31.12.1774, fol.139B.
E: Inger Nielsdatter. LV: Niels Jacobsen i Løkken. B:
1) Christen Olufsen 4.
FM: morbror Jens Nielsen i Løkken.
Afdøde døde 5.3.1774.

510 Maren Christensdatter i Nørre Sundby. 31.12.1774, fol.146B.
E: Jens Pedersen. B:
1) Peder Jensen 4.
FM:
1 morbror Søren Christensen
2 mosters mand Jens Nielsen Søndergaard.
Afdøde døde 9.5.1774.

511 Karen Benzon på Vår. 23.10.1773, fol.148, 175.
Enke efter Jochum Poulson (Poulsen) til Vår, [død 14.10.1756]. B:
1) Marie Elisabeth Poulson, død, var g.m. [Christen Hansen] von Hielmcrone i Holmgård, præst i Borbjerg [og Ryde] ved Holstebro. 4B:
a Marie Helene [Sofie] Hielmcrone
b Karen Benzon Hielmcrone
c Johanne Adolfine Hielmcrone
d Jochum Hielmcrone
2) Anne Marie Poulson g.m. [Johan Haro van] Fochen til Marsvinlund [i Vium sogn]
3) Johanne Marie Poulson i Holstebro, enke efter [Laurids Kjærulf Sørensen] Benzon, præst [i Hvidbjerg og Lyngs, død 4.9.1759] ved LV: [Johannes] Benzon til Sohngårdsholm. Gave til B:
a Joachime Cathrine Benzon
b Thara Benzon i Støvringgård Kloster
4) Clementine [Marie] Poulson g.m. Peder [Pedersen] Bering, præst i Farstrup [og Ajstrup].
Afdøde døde 20.10.1773.
Bevilling til uskiftet bo af 9.9.1763.
Samfrændeskifte 22.11.1773.

512 Sofie Dorthe Bille til Lundbæk [i Bislev sogn], der døde 14.1.1775, fol.164.
Enke efter Otto Henrik Juul[-Rysensteen, død 1769] til Lundbæk, Rysensten, Pandum, Rammegård og Udstrup.
Hendes testamente af 26.5.1769.
Hans A:
0) forældre [Ove Henrik Juul-Rysensteen til Lundbæk og Rysensten m. m, begravet Bislev 18.4.1749 og Ida Anne Rantzau]
1) [farbror] Christian Frederik Juul-Rysensteen til Lundbæk og Rysensten m. m.
2) [faster Anne Sofie Juul-Rysensteen] g.m. [Iver] Holch [til Holckenhavn i Vindinge sogn på Fyn].
Hendes arvinger A:
0) forældre [Christian Frederik Bille til Bangsbo, død 5.5.1749 og Christine Dorthe von Deden, begravet Bislev 2.4.1750]
01) [farbror Henrik Bille til Mejlgård i Glesborg sogn og Sødal i Rødding sogn, skifte Kalø amt 19.3.1711 lbnr.5 og Ingeborg Kirstine Pentz]. 2B:
1) [Kirstine Normann Bille g.m. Christian Brønsdorph i København]. 1B:
a Helene Cathrine Brønsdorph, her i huset
2) [Frederikke Louise Bille], død. E: Ole Rudolf Krabbe til Mindstrup. 5B:
a Helene Cathrine Krabbe g.m. kaptajn [Johan Nikolaj] Adler i Holstebro
b Oluf Krabbe, kaptajn i Skive
c Henrik Bille Krabbe, ritmester
d Oline (Olie) [Louise] Krabbe, [skifte Hornum herred gejstlig 20.2.1767 lbnr.55], var g.m. [Søren Andreassen] Nors i Kirketerp, præst i [Veggerby og Bislev]. 2B:
1 Otto Henrik [Rudolf] Nors
2 Sofie Dorthe Nors
e Margrethe Sofie Krabbe g.m. Jens Linde op Handbjerg Hovgård [i Handbjerg sogn]
02) [morbror Emmike von Deden, kaptajn, død efter 1733 g.m. Christiane Marie Styrup, død 1727]. 4B:
1) Hartvig Otto von Deden på Sankt Jørgensbjerggård ved Roskilde
2) Christiane von Deden, her i huset
3) Christian von Deden, kaptajn i Fredericia, [skifte Fredericia 26.5.1768 lbnr.987]. Hans børn
4) Hans Georg von Deden til Randrup [i Skibsted sogn]
og hans i sidste ægteskab avlede 2 sønner.

513 [Hans Christoffer Londemann] Rosencrone, konferensråd på Børglumkloster. 15.11.1774, fol.181B.
Testamente. A:
1) bror [Markus Gerhard] Rosencrone til Børglumkloster og Nøragergård.

514 Ingeborg Amonsdatter i Nørre Sundby. 21.2.1775, fol.183B.
E: Henrik Steffensen.
Testamente af 4.2.1775.
Afdøde døde 20.2.1775.

515 Mads Thygesen til Dalsgård [i Vive sogn]. 8.4.1775, fol.185B, næste protokol fol.255B, 530.
E: Maren Nielsdatter. LV: Edvard Vium, der ægter enken. B:
2) Anne Madsdatter 11
3) Thyge Madsen 9
4) Marie Kirstine Madsdatter 8
5) Inger Marie Madsdatter 7
6) Maren Margrethe Madsdatter 2, der døde7.8.1780, skifte 1.5.1781.
FM: farbror Niels Thygesen i Hellum.
Af første ægteskab B:
1) Christen Madsen 17.
FM: morbror Christen Kondrup i Ajstrup i Vindblæs sogn [i Gjerlev herred].
Bevilling til uskiftet bo af 28.4.1775.
Afdøde døde 2.4.1775.

516 Henning Pedersen i Visborg, birkedommer i Visborggård birk. 9.3.1775, fol.188.
E: [Anne Dorthe Broch]. LV: [Peder Christian] Rosenkilde, præst i Vive, [Ove og Valsgård]. B:
1) Andreas Pedersen, fuldmægtig på Tårupgård
2) Nikolaj Pedersen 28, fuldmægtig på Restrup
3) Christian Pedersen 27, fuldmægtig på Lønborggård
4) Frederik Pedersen 25, fuldmægtig på Lindenborg
5) Conrad Pedersen 24, fuldmægtig på Holmgård
6) Johanne Marie Pedersen g.m. Peder Wulff, skoleholder i Visborg
7) Susanne Sofie Pedersen 28.

517 Oluf Pedersen i Pæregård i Jerslev sogn. 27.12.1774, fol.205.
E: Karen Sirre Christensdatter. LV: Thomas Nielsen i Tårs. B:
1) Peder Christian Olufsen 5
2) Mourids Olufsen 2.
FM: farbror Christen Pedersen i Grarup.
Skøde af 20.10.1764 fra afdødes morbror Mourids Pedersen i Pæregård.

518 Laurids Jørgensen i Nørre Torup i Hjortdal sogn. 27.4.1775, fol.208B.
Enkemand. A:
1) bror Christen Jørgensen i Bøgen i Vester Brønderslev sogn på Nystrup gods
2) søster Anne Jørgensdatter, enke efter Peder Sørensen
3) søster Maren Jørgensdatter, død. E: Didrik Jørgensen i Nørre Torup. 4B:
a Christen Didriksen 25
b Jørgen Didriksen 22
c Jens Didriksen 20
d Peder Didriksen 18
4) halvsøster Johanne Lauridsdatter g.m. Jens Olufsen i Nørre Torup.
Afdøde, der havde været forpagter i Lerup præstegård, døde 3.5.1774.

519 Thøger Pedersen Pillemann i Nørre Sundby. 12.6.1775, fol.214B.
E: Birgitte Thomasdatter. LV: Niels Frost i Ålborg. B:
1) Peder Thøgersen 18
2) Mette Thøgersdatter 12.
FM: født værge Peder Christensen Pillemann i Nørre Sundby.

520 Kirsten Sørensdatter i Valsgård. 2.5.1775, fol.215B.
E: Bernt Nielsen. A:
1) bror Søren Sørensen Søgaard i Svendborg på Fyn på Rygård gods
2) søster Birthe Sørensdatter g.m. Mikkel Nielsen i Kærby på Kjellerup gods.
Afdøde døde 21.4.1775.

521 Anders Christensen Brønnum til Hørbylund. 15.9.1775, fol.217B.
E: Johanne Malene Biering. LV: Jens Hansen, landvæsenskommissær i Lindet. B:
5) Johannes Christian Brønnum 16
6) Anne Cathrine Brønnum 14
7) Christen Brønnum 12.
FM:
1 født værge Peder Biering til Tidemandsholm
2 Markus Alsing i Nibe.
Første ægteskab med Mette Cathrine Rafn, [skifte 5.8.1743 lbnr.153]. B:
1) Hans Andersen Brønnum til Fuglsig, [begravet Hjørring Olai 3.11.1772], var g.m. Christiane Marie Biering, skifte 3.12.1774 lbnr.505]. 1B:
a Andreas Peder Brønnum 3.
FM: Casper Rafn, præst i Volstrup og Hørdum.
Andet ægteskab med Anne Cathrine Todberg, [skifte 2.11.1750 lbnr.260]
2) Johanne Brønnum
3) Margrethe Foss Brønnum
4) Jens Todberg Brønnum.
FM: Peder Rasmussen i Sæby g.m. moster Birthe Kirstine Todberg.

522 Jens Christensen, ugift tjenestekarl i Glindvad i Ørum sogn[i Dronninglund herred]. 8.8.1775, fol.242.
Arvinger angives ikke.

523 Thomas Mathiassen i Trudslev i Ingstrup sogn. 17.11.1775, fol.243.
Enkemand. B:
1) Mathias Thomsen, der døde 18.2.1775
2) Kirsten Thomasdatter, over 40 år gammel.
FM: Christen Broerholt til Villerup [i Skallerup sogn].
Afdøde døde 16.2.1775.

524 Søren Jensen i Staegård i Vester Hassing sogn. 30.11.1775, fol.245
E: Dorthe Bertelsdatter. LV: Peder Ibsen i Laden. B:
1) Anne Sørensdatter, død. E: Jens Lauridsen i Aslund i Vester Hassing sogn. 2B:
a Ellen Margrethe Jensdatter 8
b Laurids Jensen 5
2) Bertel Sørensen 23
3) Johanne Sørensdatter
4) Karen Sørensdatter.
Afdøde døde 30.9.1775.

525 Peder Christensen Tømmerby i Tømmerby. 4.12.1775, fol.251.
A:
1) søster Maren Christensdatter 27
2) halvsøster Anne Christensdatter 20.
Desuden nævnes afdødes stedfar Christen Jensen Tømmerby, enkemand efter afdødes mor.
Afdøde druknede palmesøndag 1775 på rejse til Norge.

526 Henrik Torp, undveget fra Svenstrupgård. 1.2.1774, fol.254.
E: Anne Cathrine.
Arvinger angives ikke.
Afdøde, havde været fuldmægtig hos baron Holck.

527 Niels Andersen i Røkkendal i Valsgård sogn. 26.6.1775, fol.269B.
Enkemand efter Karen Olufsdatter, død 26.5.1775. B:
1) Anders Nielsen 7
2) Maren Nielsdatter 6
3) Dorthe Nielsdatter 2.
FM:
1 fars halvbror Thomas Mikkelsen i Krogen i Valsgård sogn
2 morfar Oluf Jensen i Redsø i Valsgård sogn
3 morbror Søren Olufsen i Redsø.
Afdøde døde 21.6.1775.

528 Hans Nielsen Amager i Østergård i Fuglsang i Vive sogn. 9.3.1776, fol. 275.
E: Barbara Nielsdatter. LV: Anders Lauridsen Møller i Fuglsang. B:
1) Niels Hansen 4.
FM:
1 farbror Laurids Nielsen, skoleholder i Vebbestrup
2 fars søskendebarn Jesper Christensen, skipper i Fuglsang.
Arv efter afdødes mor Mette Knudsdatter til
1 afdødes søster Ellen Nielsdatter g.m. Anders Olufsen i København
2 afdødes svage søster Birthe Nielsdatter.

529 Johanne Jensdatter Bagger i Oksholm mølle. 26.4.1776, fol.277.
E: Theodosius Vidsted, birkedommer i Øland birk. B:
1) Sofie Vidsted i Ribe
2) Anne Margrethe Vidsted.
FM: morbror Anders Bagger til Hastrup [i Thyregod sogn].
Afdøde døde 2.12.1775.

530 Augusta Dorthe Schwein i Tværsted præstegård. 2.4.1776, fol.280.
Enke efter Peder Hemmingsen på Bogø ved Møn og i første ægteskab med Bernt Zimmermann [i Frenderup], skovrider på Møn, død 1731, [begravet Stege 13.11.1731].
Kontrakt af 7.8.1762 om ophold og arv med Adam Daniel [Sixtussen] Aspach, præst i Hellevad, Hellum og Ørum, der var blevet enkemand efter afdødes datter Augusta Dorthe Zimmermann, død 18.6.1762.
Af hans arvinger i 1762 nævnes A:
1) bror Sixtus Aspach, præst i Ålborg Hospital
2) søster Maren Pop Aspach g.m. Mathias Pedersen Stenfeldt, forpagter på Mølgård i Vendsyssel
3) søster [Sofie Charlotte Aspach, død 17.6.1754, var g.m. Peder Nielsen Cortsen, præst i Thisted og Tilsted, skifte Hundborg herred gejstlig 17.2.1761 lbnr.38]. 1B:
a Søren Juul [Pedersen] Cortsen, præst i Vester Hassing, (nu præst i Tværsted, Uggerby og Bindslev)
4) bror Laurids Christian Aspach, præst i Rønne på Bornholm, død [15.6.1755], efter hvem der arv.
Af hendes arvinger i 1762 nævnes A:
1) bror Frederik Schwein, sergent i Fredericia
2) bror Henrik Schwein i Itzeho, død. Uvist om børn
3) søster Margrethe Schwein, 70 år gammel, g.m. kaptajn Mey i Kiel
Da Adam Daniel Aspach er død [16.4.1772], udleveres boet til den gejstlige skifteret.

531 Sidsel Christensdatter i Nejst i Ingstrup sogn. 22.6.1776, fol.287.
E: Jens Nielsen, smed. B:
1) Anne Jensdatter
2) Niels Jensen 23.
FM: Peder Eriksen i Brødslev i Ingstrup sogn.
Afdøde døde 11.5.1776.

532 Kirsten Pedersdatter i Blære. 3.9.1776, fol.289.
E: Peder Nielsen, hyrde. B:
1) Mette Pedersdatter 13
2) Dorthe Pedersdatter 10
3) Maren Pedersdatter 4
4) Anne Kirstine Pedersdatter 1.
FM: Jacob Jensen, smed i Blære.

533 Kirsten Jespersdatter i Lønstrup i Mårup sogn. 14.10.1776, fol.289.
E: Morten Andersen. B:
1) Jesper Mortensen 12
2) Kirsten Mortensdatter 5
3) Anders Mortensen 2.
FM: farbror Mads Andersen i Lønstrup.
Afdøde døde 16.4.1776.

534 Christian Klog, ugift i Eget. 14.10.1776, fol.291.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde var født i egnen ved Viborg.
Afdøde, der havde været foged på Åstrup og Overklit, døde 4.3.1775.

535 Gertrud Laurentse Mouridsdatter i Vrejlev mølle. 22.10.1776, fol.296B.
E: Niels Boye, forpagter i Vrejlev mølle. B:
1) Pouline Nielsdatter Boye 13
2) Christiane Nielsdatter Boye 12
3) Hans Nielsen Boye 11
4) Marie Christine Laurentse Nielsdatter Boye 10
5) Gertrud Helene Nielsdatter Boye 8
6) Nikoline Nielsdatter Boye 7
7) Mourids Nielsen Boye 6
8) Laurids Nielsen Boye 5
9) Johannes Erland Nielsen Boye 4
10) Hans Kynde Nielsen Boye 6 mdr.
FM: farbror [Hans Hansen] Boye, præst i Ugilt og Tårs.
Afdøde døde 11.5.1776.

536 Sidsel Bjørn på Buderupholm. 9.11.1776, fol.300.
Enke efter Niels Falch, der gjorde tjeneste i det kongelige køkken i København. A:
1) søster Kirsten Lauridsdatter Bjørn, død, var g.m. Christen Joensen Bjørn i Fakse på Sjælland. 4B:
a Johan Bjørn i København
b Laurids Bjørn i Øster Oustrup i Års sogn
c Sara Bjørn i København
d Abigael Bjørn g.m. Troels Thone i København
2) søster Anne Lauridsdatter Bjørn g.m. Niels Berg i Spjellerup sogn på Sjælland, begge døde. 2B:
a Hans Berg i København
b Sofie Berg
3) søster Maren Lauridsdatter Bjørn g.m. Niels Vognsen i København, begge døde. 2B:
a Frederik Christian Vognsen i København
b Lotte Vognsen g.m. en bogbinder i København.
Afdøde døde 10.3.1775.

537 Laurids Lauridsen i Nejstgård i Tornby sogn. 14.11.1776, fol.302.
E: Tove Pedersdatter. LV: Peder Todberg, forpagter på Bannerslund. B:
1) Marianne Lauridsdatter 8
2) Mette Marie Lauridsdatter 4
3) Sara Lauridsdatter, døbt 27.12.1774, der døde 7.1.1775.
FM:
1 farbror Peder Lauridsen i Stenvad i Vrå sogn
2 farbror Jørgen Lauridsen i Åbenterp i Vrejlev sogn.
Enkens første ægteskab med Jørgen Frandsen, [skifte 15.6.1764 lbnr.355]. Arv til B:
1) Frands Jørgensen 25
2) Mette Jørgensdatter 22
3) Peder Jørgensen 21
4) Laurids Jørgensen 18
5) Søren Jørgensen.

538 Søren Iversen Milling, 4 år gammel, der døde i Kalundborg afvigte sommer. Skifte på Linderumgård i Ugilt sogn 12.2.1774, fol.314B.
A:
0) far Iver Milling, købmand i Kalundborg, der undveg for 1¾ år siden, uvist om han lever
1) søster Sidsel Marie Iversdatter Milling 9
2) bror Peder Iversen Milling 7
3) søster Margrethe Iversdatter Milling 5.
FM: morfar Peder Hansen i Fladstrand.

539 Elisabeth Cathrine Glud på Halkær [i Ejdrup sogn]. 25.4.1776, fol.316.
E: Didrik Andreas Colding til Halkær. B:
1) Ove Christian Didriksen Colding 2½
2) Johan Nikolaj Didriksen Colding, der døde ½ år gammel.
FM:
1 Hans Glud
2 Hans Frederik Bloch.
Bevilling til uskiftet bo af 18.11.1774.
Samfrændeskifte 25.4.1776.

540 Laurids Pedersen Østerby i Fræer. 31.12.1776, fol.318.
E: Lene Hansdatter. LV: Jens Jensen i Fræer. A:
1) søster g.m. Peder Christensen Lind i Østerby [i Hals sogn] på Læsø
2) halvbror Jørgen Pedersen i Østerby på Læsø.

541 Jørgen Madsen Toftum i Arup i Vester Han herred. 31.12.1776, fol.325.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Poul Holst ved Feggesund. B:
1) Palle Jørgensen 29, farversvend i Ålborg
2) Jens Jørgensen 27
3) Peder Jørgensen 23
4) Bente Marie Jørgensdatter 18.
Skifte efter enkens første mand 4.10.1743. Arv til B:
1) Jørgen Pallesen i Lund i Lild sogn
2) Jens Pallesen.

542 Christen Thomsen, undveget foged på Fuglsig. 31.12.1776, fol.330B.
Registrering af fallitbo.
Arvinger angives ikke.

543 Sixtus Nikolaj Cortsen til Linderumgård og Egebjerg. 4.2.1777, fol.335B.
E: Anne Hedvig Højer. LV: Jens Haarup på Lindet. B:
1) Peder Jørgen Cortsen 7
2) Peder Højer Cortsen 6
3) Oluf Christian Cortsen 5
4) Charlotte Cortsen 5
5) Sixtine Marie Cortsen 2.
FM:
1 morfar Peder Hansen Højer i Fladstrand
2 farbror Søren [Juul Pedersen] Cortsen, præst i Tværsted, Bindslev og Uggerby.

544 Opbudsbo i Lund præstegård. 9.4.1776, fol.340.
E: Registrering af fallitbo hos Morten Christensen, forpagter i Lund præstegård.
Arvinger angives ikke.
Dog nævnes hans bror Anders Christensen i Å i Serreslev sogn.

545 Laurids Thomsen i Kajholm i Rubjerg sogn. 6.3.1777, fol.346B.
E: Anne Pedersdatter. LV: Peder Christensen i Lønstrup i Mårup sogn. B:
1) Edel Lauridsdatter 19
2) Karen Lauridsdatter 17
3) Peder Lauridsen 16
4) Thomas Lauridsen 12
5) Anders Lauridsen 6.
FM: morbror Laurids Pedersen i Vestergård i Tylstrup i Ajstrup sogn.
Afdøde døde 13.1.1777.

546 Laurids Hansen i Gåser i Øster Hassing sogn. 11.3.1777, fol.350.
E: Johanne Jensdatter. LV: Laurids Christensen i Hals. B:
1) Johanne Marie Lauridsdatter 13
2) Anne Lauridsdatter 11.
FM:
1 født værge Poul Andersen i Gåser
2 født værge Niels Nielsen i Gåser på Østerå gods.

547 Jordan Jensen Brandstrup på Båren i Ingstrup sogn. 14.3.1777, fol.352B.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Thomas Christensen i Vestermark. B:
1) Dorthe Jordansdatter 8.
FM:
1 morbror Niels [Lauridsen] Tykskov i Kalum Nørgård [i Serreslev sogn]
2 morbror Jens [Lauridsen] Tykskov i Ålborg.

548 Poul Andersen Bisgaard i Øsløs Bisgård. 11.3.1777, fol.355.
E: Martha Nielsdatter. LV: Anders Nielsen i Jensby. B:
1) Anne Marie Poulsdatter g.m. Anders Christensen i Amtoft
2) Maren Kirstine Poulsdatter 21
3) Anders Poulsen 19
4) Niels Christian Poulsen 17
5) Karen Marie Poulsdatter 13.
Første ægteskab med Maren Jensdatter, [skifte 4.10.1748 lbnr.181]. B:
1) Kirsten Poulsdatter 31.
FM: halvbror Søren Lauridsen Bisgaard i Rimmen.
Afdøde døde 21.10.1776.

549 Thomas Jensen, skomager i Toftegård i Gåser i Øster Hassing sogn. 8.4.1777, fol361.
E: Mette Jensdatter. B:
1) Jens Thomsen 15
2) Christen Thomsen 14
3) Simon Thomsen 10
4) Margrethe Thomasdatter 10
5) Maren Thomasdatter 8
6) Thomas Thomsen 4
7) Niels Thomsen, født efter sin fars død.
FM:
1 farbror Jochum Jensen i Gåser
2 farbror Svend Jensen i Gåser.
Arv i boet efter enkens mor Margrethe Simonsdatter, skifte 16.1.1758 lbnr.268 til B:
1) enkens bror Erik Jensen
2) enkens bror Søren Jensen, død for 4 år siden
3) enkens bror Rasmus Jensen i Gåser
4) enkens søster Karen Jensdatter g.m. Anders Christensen
5) enkens søster Helle Jensdatter g.m. Anders Christensen.

550 Henrik Jansen, skipper i Hals. 26.4.1777, fol.365.
Enkemand.
Testamente af 26.10.1757 og et ældre testemente med hans første hustru. A:
1) søster Anne Jansen g.m. Hans Henrik Niehus, stolemager i Flensborg, begge døde. 4B:
a Anne Dorthe Hansdatter, enke efter Niels Jensen
b Anne Christine Hansdatter g.m. Hans Meyer, daglønner
c Agathe Sofie Hansdatter g.m. Jørgen Mejsling, daglønner
d Anne Marie Hansdatter g.m. Peder Bruun, dragon, begge døde. 2B:
1 Thomas Bruun 25, slagtersvend
2 Anne Margrethe Bruun 23, alle i og ved Flensborg
2) søster Christine Jansen, død, var g.m. Georg Mackeprang på Femern. 1B:
a Magdalene Sybille Georgsdatter g.m. Johan Vilhelm Schippern, glarmester i Slesvig.
Afdøde, der havde været selvejer i Uttrup, døde 19.1.1777 hos en slægtning Rasmus Bloch i Hals på Hals ladegård gods.

551 Bodil Jensdatter i Sønder Vrå. 30.4.1777, fol.378.
E: Jens Christensen Hollensted. B:
1) Maren Hollensted 10
2) Jens Christian Hollensted 4.
FM:
1 morbror Christen Jensen i Vester Brønderslev
2 mosters mand Jens Hansen i Gunderup i Vrejlev sogn.
Afdøde døde 4.2.1777.

552 Henrik Jensen Schou til Vorgård [i Bælum sogn]. 23.5.1777, fol.381.
E: Cathrine [Enevoldsdatter] Wagaard. LV: [Søren] Thestrup til Viffertsholm. B:
4) Enevold Schou 5
5) Henrik Schou, født efter sin fars død.
FM: farbror Peder Jensen Schou, ejer af Vorgård vejrmølle.
Skifte efter første hustru 19.3.1767. B:
1) Erik Schou 14
2) Jens Schou 9.
Skifte efter anden hustru 27.10.1768 B:
3) Dorthe Marie Schou 7.
Desuden nævnes enkens bror Peder [Enevoldsen] Wagaard, præst i Skelund.

553 Schack Vittinghof greve Holck ti Vrå i Ajstrup sogn. 23.5.1777, fol.405.
Enkemand efter [Kirstine Birgitte Bille]- B:
1) Burchard Georg grave Holck
2) Birgitte Elisabeth Holck, død, var g.m. [Christian Georg Halchus til Langholt i Horsens sogn, skifte 24.4.1769 lbnr.432]. 2B:
a Elisabeth Halchus.
b Schack Halchus
FM: farbror Ernst Halchus til Åbjerg [i Vedersø sogn] i Bøvling amt.
Afdøde døde 27.7.1776.

554 Maren Christensdatter i Nørre Sundby. 17.5.1777, fol.433.
E: Peder Jørgensen Gandrup. B:
1) Else Pedersdatter 28.
FM: Henrik Christensen i Nørre Sundby.

555 Karen Nielsdatter i Vester Vidstrup i Mårup sogn. 1.4.1777, fol.435B.
E: Jørgen Christensen. A:
1) bror Christen Nielsen ved Højen i Sankt Olai sogn
2) søster Kirsten Nielsdatter g.m. Peder Pedersen i Vidstrup sogn og by
3) bror Peder Nielsen i Nørre Harridslev, død. 2B:
a Christen Pedersen
b Jens Pedersen.

556 Margrethe Thomasdatter i Klim. 28.5.1777, fol.439.
E: Peder Lauridsen. B:
1) Inger Pedersdatter g.m. Terkild Jørgensen i Klim
2) Kirsten Pedersdatter g.m. Niels Nielsen Bech i Klim.

557 Christen Christensen Klim i Vester Torup. 30.5.1777, fol.442.
E: Dorthe Kirstine Obel. LV: bror Jens [Olufsen] Obel, præst i Hjortdal. B:
1) Christen Christensen Klim 32
2) Niels Christensen Klim 25
3) Svend Christensen Klim 18
4) Sofie Marie Klim g.m. Christen Christensen Torup i Amtoft i Arup sogn.

558 Sofie Marie Christensdatter Klim i Amtoft i Arup sogn. 30.5.1777, fol.454B.
E: Christen Christensen Torup. B:
1) Dorthe Sofie Christensdatter 7
2) Mette Kirstine Christensdatter 4
3) Christen Christensen 2.
FM: morbror Niels Christensen Klim i Vester Torup.
Arv efter afdødes far Christen Christensen Klim i Vester Torup, [skifte 30.5.1777 lbnr.557].
Afdøde døde 16.8.1776.

559 Jes Dytschou til Kornumgård. 28.11.1775, fol.457.
E: Helene Winde. LV: Peder Iversen på Burholt.
[Første ægteskab med Cecilie Christine Ermandinger, skifte 25.7.1770 lbnr.410]. B:
1) Claudiane Margrethe Ermandinger Dytschou g.m. Gabel, amtmand.
Arv efter datterens mormor Helmiche Margrethe [Lassen], enke efter [Johan Vilhelm] von Hobe [til Vrejlevkloster].

560 Steffen Jensen, ugift tjenestekarl i Kraghede i Øster Brønderslev sogn. 22.8.1777, fol.470.
A:
1) bror Laurids Jensen i Kræmmergård i Hellum sogn, der døde. 4B:
a Mads Lauridsen
b Gøde Lauridsdatter
c Anne Lauridsdatter
d Karen Lauridsdatter
FM: morbror Deciderius Madsen i Hebelstrup
2) bror Jens Jensen i Kraghede
3) søster Kirsten Jensdatter, død. 4B:
a Christen Thomsen i Ajstrup på Glerups gods
b Jens Thomsen i Ajstrup på Glerups gods
c Else Thomasdatter g.m. Anders Thomsen i Ajstrup på Vrå gods
c Gøde Thomasdatter g.m. Jens Christensen i Ajstrup på Vrå gods
4) søster i Tveden i Albæk sogn, død. 6B:
a Christen Jørgensen 32
b Gøde Jørgensdatter 27
c Jens Jørgensen 26
d Inger Jørgensdatter 20
e Maren Jørgensdatter 18
f Kirsten Jørgensdatter 13
FM: stedfar Niels Christensen i Tveden på Voergård gods
5) søster Sofie Jensdatter i Vodskov i Hammer sogn, død. 3B:
a Maren Pedersdatter 18
b Gøde Pedersdatter 16
c Margrethe Pedersdatter 14.
FM: stedfar Laurids Jensen på Kølskegård gods.
Afdøde døde 20.2.1777.

561 Jens Jensen Digmann i Nørre Sundby. 25.7.1777, fol.473B.
E: Ingeborg Lauridsdatter. LV: Laurids Mikkelsen. B:
1) Jens Jensen 13
2) Laurids Jensen 9
3) Hans Jensen 7
4) Johanne Marie Jensdatter 2.
FM: fars [halv]bror Oluf Nielsen i Nørre Sundby.

562 Malene Jensdatter i Stae i Vester Hassing sogn. 26.8.1777, fol.474.
E: Peder Jensen Østergaard. B:
1) Johanne Pedersdatter 18
2) Karen Pedersdatter 16
3) Jens Pedersen 14
Anne Pedersdatter 11.
FM: morbror Thomas Jensen i Vester Hassing.


Ålborghus med flere amter
Skifteprotokol
1777-1781
B 0D - 394

563 Christian Hindt i Rugholm i Øster Hassing sogn. 26.8.1777, fol.2.
E: Anne Marie Christensdatter Schandorff. LV: Peder Christensen i Vester Nejsig [i Øster Hassing sogn]. B:
1) Anne Frederikke Christiansdatter 19
2) Johanne Birgitte Christiansdatter 16
3) Anne Ernestine Christiansdatter 13
4) Christiane Christiansdatter 12
5) Hans Christian Hindt 6
6) en datter 2.
FM: Poul Lauridsen i Hølund [i Øster Hassing sogn].

564 Anne Jensdatter Skram i Hodal mølle [i Hørdum sogn] ved Hobro. 26.8.1777, fol.5.
A:
1) søster Maren Jensdatter, død, var g.m. Christen Mikkelsen Høj i Gjerrild 3B:
a Kirstine Marie Christensdatter g.m. Søren Christensen, møller i Hodal mølle
b Anne Marie Christensdatter g.m. Peder Christensen Slemming i Engslev ved Grene [i Understed sogn]
c Sofie Christensdatter på Vesterris.

565 Christen Graversen i Mellemmølle i Lerup sogn i Øster Han herred. 4.9.1777, fol.7.
E: Maren Nielsdatter. LV: Erik Jens [Frausing], degn i Lerup sogn. B:
9) Dorthe Christensdatter 3.
Første ægteskab med Kirsten Madsdatter. B:
1) Gravers Christensen i Janum mølle i [Øster] Svenstrup sogn
2) Kirsten Christensdatter g.m. Mikkel Sørensen i Telling [i Lerup sogn] på Bratskov gods
Ingen børn af andet ægteskab.
Tredje ægteskab med Maren Mortensdatter. B:
3) Maren Christensdatter 19
4) Jesper Christensen 18
5) Anne Christensdatter 17.
Fjerde ægteskab med Dorthe Mortensdatter, skifte 17.11.1772. B:
6) Morten Christensen 11
7) Maren Christensdatter 10
8) Niels Christensen 7.
FM: morbror Vogn Mortensen i Ejstrup.

566 Anders Sørensen, snedker i Redsø i Valsgård sogn. 16.9.1777, fol.13.
E: Else Marie Hansdatter. LV: Anders Bloch i Redsø. B:
1) Hans Andersen 11
2) Maren Andersdatter 10
3) Kirsten Andersdatter, født efter sin fars død.
FM:
1 morfar Hans Jensen i Vive
2 farbror Mads Sørensen i Redsø
3 farbror Hans Sørensen i Staverslund i Valsgård sogn.
Desuden nævnes afdødes mor Anne Hansdatter, jordemor i Redsø.
Afdøde døde 22.2.1777.

567 Christen Rasmussen Skovstrup på Restrup. 19.9.1777, fol.16B.
A:
0) far Rasmus [Christensen] Perlestikker, præst i Fodby, [død 2.10.1728]. B:
1) bror Peder Rasmussen Perle, præst i Rørbæk og Grynderup, [skifte Gislum herred gejstlig 8.8.1765 lbnr.57]. E: Charlotte Amalie Jesdatter Sadolin. LV: Mogens Sørensen, degn i Øls, Hørby og Døstrup. B:
a Ebenezer Sadolin Perle 8
2) søster Karen Rasmusdatter, formentlig død uden børn
3) søster Maren Rasmusdatter, enke i Stubbekøbing på Falster
4) søster Johanne Rasmusdatter g.m. Oluf Rasmussen Top, degn i Horbelev og Falkerslev på Falster
5) søster Charlotte Helene Amalie Rasmusdatter g.m. Severin Wolder i Stubberup, begge døde. 1B:
a Anne Elisabeth Severinsdatter Wolder i Bojden på Fyn på Hvedholm gods
6) søster Anne Marie Rasmusdatter g.m. Peder Flesborg, begge døde. 2B:
a Niels Pedersen Flesborg
b Anne Elisabeth Flesborg i Nysted på Lolland
7) søster Else Rasmusdatter, død uden børn
8) søster Alhed Rasmusdatter, død uden børn
9) søster Anne Margrethe Rasmusdatter, død uden børn.
Afdøde, der lod sig kalde Skovstrup efter herredsfoged Skovstrup i Bælum, døde 26.7.1773.

568 Mette Marie Lauridsdatter i Nørre Sundby. 20.9.1777, fol.24.
A:
1) mor Karen Jensdatter g.m. Jens Nielsen, væver på stedet
2) søster Anne Johanne Lauridsdatter.
Arv efter afdødes far Laurids Pedersen, skifte 1.7.1760.
Arv efter afdødes fars faster Maren Lauridsdatter, enke efter Joen Christensen i Nørre Sundby, skifte 1.12.1763.
Afdøde døde 8.4.1777.

569 Carl Peder Rosin (Rusin), parykmager på Hæstrupgård. 10.10.1777, fol.25.
E: Anne Elisabeth Kruse. LV: Peder Christensen på Hæstrupgård. A:
1) en søster g.m. en parykmager i Stockholm i Sverige, død. Uvist om børn
2) en søster g.m. en rektor i Riga, død. Uvist om børn.
Afdøde havde været foged i Danzig.

570 Søren Mogensen Kaas i Bælum. 21.10.1777, fol.26B.
E: Johanne Jensdatter. B:
2) Karen Sørensdatter g.m. Søren Nielsen Ulf i Søndergård i Valsgård sogn
3) Mogens Sørensen Kaas 29
4) Jens Sørensen Kaas 27
5) Anders Sørensen Kaas 25, i København
6) Anne Sørensdatter Kaas 17
7) Anne Marie Sørensdatter Kaas 15
FM: fars halvbror Anders Mogensen i Bælum.
Af første ægteskab B:
1) Maren Sørensdatter, død, var g.m. Søren Knudsen i Bælum på Viffertsholm gods, 1B:
a Abild Sørensdatter 15.

571 Peder Christensen, ugift kusk på Voerbjerggård. 30.10.1777, fol.34B.
A:
1) bror Terkild Christensen i Nørre Sundby
2) søster Johanne Christensdatter g.m. Peder Andersen Buch i Nørre Sundby
3) søster Christensdatter g.m. Peder Knudsen ved Graaten ved Skien i Norge.
Afdøde døde 5.5.1777.

572 Anne Pedersdatter i Nørre Sundby. 30.10.1777, fol.35B.
E: Jacob Pedersen. B:
2) Maren Jacobsdatter 10
3) Anne Birgitte Jacobsdatter 10.
FM: farbror Peder Pedersen i Nørre Sundby.
Af første ægteskab B:
1) Peder Christian Olufsen 20.
FM: Christen Nielsen i Nørre Sundby.
Afdøde døde 30.5.1777.

573 Kirsten Læsø, ugift i Nørre Sundby præstegård. 31.10.1777, fol.37B.
A: søskendebarn Knud Schiøtt, død.
Hans A:
01) farbror, død. 1B:
011) søn, død. 3B:
1) Knud Pedersen Schiøtt, skrædder i Ålborg
2) Peder Pedersen Schiøtt, parykmager i Ålborg
3) Marie Pedersdatter Schiøtt g.m. Søren Jensen Klitgaard, toldskriver i Ålborg.
02) mors halvbror, død. 1B:
021) søn, død. 6B:
4) Peder Olufsen Høgh (Høy), bådsmand i København
5) Peder Christian Høgh, skoleholder i Vig i Odsherred på Sjælland
6) Johanne Olufsdatter Høgh g.m. Morten Jensen Juul, post i Nørre Sundby
7) Marie Olufsdatter Høgh, skomager Frederik Langebæk i København
8) Maren Olufsdatter Høgh g.m. Hans Pedersen i Voerså i Albæk sogn
9) Anne Olufsdatter Høgh g.m. garver Holm i Ålborg.
Afdøde døde 30.5.1777.

574 Bagge Jørgensen Gleerup til Sebberkloster [i Sebber sogn]. 30.10.1777, fol.39B.
E: Henrikke Margrethe Holst. LV: Lübecker, byfoged. B:
1) Peder Gleerup 32, på Skivehus
2) Else Gleerup g.m. [Mathias Johannes] Wederkinch til Kyø [i Store Ajstrup sogn]
3) Elsebeth Margrethe Gleerup på stedet, der døde 22.1.1776, skifte 30.10.1777, fol.59
4) Marie Gleerup g.m. Peder Lund til Skivehus, prokurator
Desuden nævnes Gleerup, rådmand og vejermester i Ålborg.
Anmeldelse af skiftets afholdelse af 19.5.1774.

575 Anne Pedersdatter Thorup på Hammelmose. 7.11.1777, fol.61B.
E: Nikolaj Thomsen, forpagter på Hammelmose. B:
1) Regitze Sofie Charlotte Amalie Nikolajsdatter 9
2) Gerdianne Nikolajsdatter 7
3) Sidsel Marianne Nikolajsdatter 4.
FM: morbror Søren Pedersen Thorup til Nibstrup [i Vester Brønderslev sogn].
Bevilling til uskiftet bo af 6.5.1774.
Samfrændeskifte 7.11.1777.

576 Maren Christensdatter i Nørre Sundby. 16.11.1777, fol.62B.
E: Johan Gotfred Alumnus. B:
1) Johan Gotlieb Johansen 15
2) Anne Marie Johansdatter 14
3) Kirsten Johansdatter 12
4) Christiane Johansdatter 8
5) Ida Cathrine Johansdatter 1½.
FM: Christen Rasmussen i Nørre Sundby.

577 Niels Nørgaard i Ellidshøj. 16.12.1777, fol.63.
E: Elisabeth Jørgensdatter. LV: Christen Ibsen i Andrup. B:
1) Mette Nielsdatter 17
2) Christen Nielsen 13
3) Jørgen Nielsen 10
4) Jens Nielsen 7
5) Hans Nielsen 5
6) Laurids Nielsen 6 mdr.
FM: farbror Peder Nørgaard i Ellidshøj.

578 Svend Aagesen i Nørre Sundby. 2.6.1777, fol.65.
Enkemand. B:
1) Christen Svendsen Aagesen, drejersvend på Holmen i København
2) Maren Svendsdatter Aagesen i København.
Afdøde havde tidligere boet i Ålborg.

579 Peder Møller i Klokkerholm mølle i Hellevad sogn. 17.6.1777, fol.67.
Enkemand. B:
1) Anne Marie Pedersdatter Møller
2) Søren Pedersen Møller 20
3) Peder Pedersen Møller 17
4) Bertel Pedersen Møller 13
5) Jørgen Pedersen Møller 9.
FM: født værge Laurids Møller på Birkumgård på Gjøl.

580 Niels Mikkelsen i Rosenlund i Hellevad sogn. 10.12.1777, fol.72.
E: Johanne Lauridsdatter. LV: Jens Hvorup i Nørre Sundby. B:
1) Anne Sofie Nielsdatter 15
2) Mikkel Christian Nielsen 14
3) Anders Nielsen 12
4) Laurids Nielsen 9
5) Niels Nielsen 7
6) Kirstine Marie Nielsdatter 5.
FM:
1 morbror Just Lauridsen Kjærsgaard
2 mosters mand Christoffer Bloch på Skarvad.
Desuden nævnes enkens bror Niels Lauridsen Kjærsgaard, brændevinsbrænder i København.
Bevilling til uskiftet bo af 2.5.1777.
Samfrændeskifte 20.10,1777.

581 [Sofie Hedvig Rantzau] på Restrup. 14.10.1775, fol.76.
Enke efter Christian Frederik Levetzau, [begravet Sønderholm 2.6.1756].
Kun registrering.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 9.10.1775 [på Sæbygård på Sjælland]
Der er indført 62 afkald på godset 1715-1762, fol.96-97B.

1) Afkald 15.1.1715 fra Maren Christensdatter g.m. Bjørn Christensen
for arv efter
1 Christen Madsen i Svenstrup og
2 Anders Madsen Klestrup i Ålborg.

2) Afkald 4.9.1738 fra
1 Peder Lauridsen i Øster Sundby og
2 Jens Pedersen i Djørup
for arv efter Christen Lauridsen, der druknede i Testrup mølle 24.7.1738.

3) Afkald 28.7.1722 fra
1 Jens Kjeldsen og
2 Jens Pedersen i Nørholm
til 2 deres steddøtre.

4) Afkald 4.11.1730 fra Sofie Nielsdatter g.m. Poul Mikkelsen
for arv efter mor Kirsten Nielsdatter i Bonderup.

5) 2 afkald 1.3.1736 og 12.9.1736
fra Hellesen i Volstrup for deres arveparter, faldet i København.

6) Afkald 10.10.1736 fra
1 Christen Andersen i Nørholm,
2 Helle Andersdatter i Sønderholm,
3 Christen Christensen i Voilstrup og
Niels Pedersen i Skårup
for arv efter deres faster Birgitte Hellesdatter, enke efter Budolf Slagter i København.

7) Afkald indskrevet i skiftebrevet begyndt 30.9.1704 fra Sofie Mikkelsdatter g.m. Poul Mikkelsen
for arv efter Kirsten Christensdatter i Bonderup.

8) Proklama 20.9.1738.
Indkaldelse af arvinger efter Karen Lauridsdatter i Nyrup, død 10.8.1738.

9) Afkald 9.11.1739 fra Christen Christensen i Nørholm
for arv efter søster Anne Christensdatter.

10) Afkald 18.10.1742 fra
1 Niels Madsen i Nørholm og
2 Jens Madsen i Nørholm
for arv efter mor Karen Andersdatter.

11) Afkald 19.12.1745 fra
1 Niels Poulsen Kraas i Bonderup,
2 Kjeld Pedersen i Nørholm og
3 Peder Bonderup i Nørholm
for arv efter Maren Pedersdatter, Peder Vammens afdøde hustru.

12) Afkald 12.2.1746 fra
1 Søren Mikkelsen i Lundergård vejrmølle og
2 Christen Nielsen i Kås
for arv efter bror Anders Nielsen i Restrup vejrmølle.

13) Afkald 24.8.1746 fra
1 Hans Jørgensen Udsgaard (Usgaard),
2 Anders Jørgensen Udsgaard og
3 Anne Marie Paludan
for arv efter Sara Udsgaard, der døde på Restrup.

14) Afkald 14.10.1746 fra
1 Kjeld Pedersen i Bonderup,
2 Peder Pedersen i Bonderup og
3 Mikkel Kjeldgaard
for arv efter mor Anne Kjeldsdatter i Bonderup.

15) Afkald 20.12.1747 fra Anne Stigsdatter g.m. Niels Nielsen i Nørholm
for arv efter far.

16) Afkald 31.10.1754 fra Sire Jacobsdatter g.m. Christian Kohl
for arv efter Peder Jespersen, ladefoged på Restrup.

17) Afkald 9.12.1754 fra
1 Søren Christensen i Frejlev og
2 Anders Pedersen i Frejlev
for arv efter Peder Jespersen på Restrup.

18) Afkald 9.12.1754 fra Christoffer Jespersen
for arv efter bror Peder Jespersen på Restrup.

19) Afkald 9.12.1754 fra Anders Pedersen
for gave fra afdøde morbror Peder Jespersen på Restrup.

20) Afkald 5.9.1755 fra Martha Pedersdatter [Bast] g.m. Christen Juul, degn i Ingstrup
for arv efter far Peder Clemensen i Vester Torup Strand.

21) Afkald 21.8.1756 fra Johan Lings
for arv efter morbror Peder Jespersen, ladefoged på Restrup.

22) Afkald 20.11.1756 fra Jacob Olufsen ved FM: Christian Kohl
for arv efter Peder Jespersen, ladefoged på Restrup.

23) Afkald 21.6.1756 fra aren Sørensdatter ved FM: Christen Andersen Frejlev
for gave fra afdøde Peder Jespersen, ladefoged på Restrup.

24) Afkald 2.6.1756 fra Johan Etters Bech i Arendal i Norge
for arv efter far Peder Clemensen.

25) Afkald 1.10.1757 fra Poul Pedersen i Flamsted
for arv efter forældre Peder Nielsen Winther og hustru i Flamsted.

26) Afkald 3.7.1757 fra Søren Nielsen Garder
efter forældre

27) Afkald 29.12.1758 fra Thomas Pedersen Bast, underofficer
for arv efter far Peder Clemensen på Torup Strand.

28) Afkald 9.8.1755 fra [Karen Pedersdatter Bast] g.m. Peder Iversen på Burholt
for arv efter far [Peder Clemensen på Torup Strand].

29) Afkald 25.4.1757 fra [Maren Justsdatter Kold] g.m. Jacob Knudsen i Vester Torup
for arv efter morbror Peder Justesen Kold i Vust.

30) Afkald 26.4.1758 fra
1 Hans Pedersen Kølkær,
2 Laurids Pedersen i Lund og
3 Niels Madsen i Rotbøl
for arv efter svoger og svigersøn Niels Bertelsen i Vust

31) Afkald 29.10.1759 fra Peder Vammen i Nørholm og medarvinger
for arv efter Jens Jensen Vammen i Nørholm.

32) Afkald 23.7.1759 fra
1 Mads Sørensen Koch i Nørholm og
2 Jens Sørensen Koch i Nyrup
for arv efter Jens Bertelsen i Nørholm.

33) Afkald 6.8.1759 fra Vilhelm Frederik Broholm ved stedfar Peder Trane, degn i Sønderholm
for arv efter far [Vilhelm Frederik Broholm, birkedommer og ridefoged på Torstedlund, begravet Årestrup 11.2.1743].

34) Afkald 14.6.1760 fra
1 Kirsten Andersdatter i Højsted,
2 Simon Christensen i Guldager og flere medarvinger
for arv efter Christen Christensen Ulf i Nyrup.

35) Afkald 12.9.1760 fra Peder Nielsen Garder i Nørholm
for arv efter forældre.

36) Afkald 3.5.1763 fra Vilhelm Frederik Broholm ved forvalter Laurberg på Estvadgård
for arv efter far (Sml. afkald no.33).

37) Afkald 30.4.1736 fra Johan Jochum Lytken
for hans børns mødrene arv.

38) Afkald 10.7.1742 fra Albert Christoffer Lytken
for arv efter mor Anne Nielsdatter.

39) Afkald 10.7.1742 fra Jochum Johansen Lytken
for arv efter mor Anne Nielsdatter.

40) Afkald 1.9.1757 fra Niels Andersen Møller
for arv efter søster Kirsten Andersdatter i Oplev.
Vedhæftet
Afkald 5.9.1757 fra
1 Christen Sørensen i Rebild og
2 Niels Sørensen i Rebild
for arv efter Niels Knudsen og hustru Kirsten Andersdatter i Oplev.

41) Afkald 30.7.1762 fra Kirsten Andersdatter g.m. Christen Pedersen i Årestrup
for arv efter far Anders Nielsen, bødker i Årestrup.

42) Afkald 1.6.1740 fra Albert Christoffer Holst i København
for arv efter far Peder Nielsen i Tinbæk mølle [i Gravlev sogn].

43) Afkald 8.11.1748 fra
1 Else Pedersdatter Holst,
2 Karen Pedersdatter Holst og
3 Lucie Emerentse Holst
for arv efter far Peder Nielsen i Tinbæk mølle.

44) Afkald 10.4.1756 fra Maren Lauridsdatter g.m. Peder Pedersen i Emb
for arv efter far Laurids Lauridsen.

45) Afkald 10.4.1756 fra Søren Sørensen i Stae
for arv efter
1 far Søren Sørensen og
2 mor Johanne Sørensdatter.

46) Afkald 12.4.1756 fra Margrethe Christensdatter i Sulsted
for arv efter far Christen Sørensen i Sulsted.

47) Afkald 12.4.1756 fra
1 Laurids Nielsen,
2 Christen Nielsen og
3 Niels Pedersen i Vidstrup
for arv efter Maren Sørensdatter i Gjurup.

48) Afkald 11.9.1756 fra Anders Nielsen Krog
for arv efter
1 far Niels Andersen i Sønder Harridslev og
2 mor Johan e Pedersdatter.

49) Afkald 4.10.1757 fra Maren Christensdatter g.m. Anders Jespersen i Furreby
for arv efter mor Karen Andersdatter.

50) Afkald 3.4.1759 fra
1 Søren Jensen i Hjørring og
2 Mette Jensdatter i Hjørring
for arv efter bror Niels Jensen i Bagterp.

51) Afkald 31.8.1759 fra Maren Sørensdatter g.m. Christen Pedersen Østerå
for arv efter mor Johanne Sørensdatter.

52) Afkald 31.8.1759 fra Oluf Sørensen på Åstrup
for arv efter mor Johanne Sørensdatter.

53) Afkald 26.4.1760 fra Johanne Pedersdatter i Blæsbjerg
for arv efter søster Johanne Pedersdatter.

54) Afkald 5.5.1760 fra Sidsel Nielsdatter g.m. Jens Jochumsen i Dal mølle
for arv efter
1 far Niels Christensen og
2 mor Kirsten Mortensdatter.

55) Afkald 5.10.1760 fra Maren Christensdatter g.m. Peder Lauridsen i Tornby
for arv efter mor Kirsten Mikkelsdatter i Åstrup mølle.

56) Afkald 18.12.1760 fra Johanne Hansdatter g.m. Bernt Sørensen i Alstrup
for arv efter far Hans Andersen i Stae.

57) Afkald 24.4.1761 fra Maren Jensdatter i Åstrup mølle ved FM: Jeppe Lauridsen i Rødemølle
for arv efter forældre.

58) Afkald 3.7.1747 fra hustru til Christen Nielsen i Søndermølle i Skallerup sogn
for arv efter far i Åstrup mølle.

59) Afkald fra Else Christensdatter g.m. Peder Andersen i Hjørring
for arv efter mor Kirsten Mikkelsdatter i Åstrup mølle.

60) Afkald 30.11.1762 fra Anne Lauridsdatter ved søsters mand Bernt Sørensen i Alstrup mølle
for arv efter far i Stae.

61) Afkald 28.3.1763 fra Anders Hansen i Stae
for arv efter far Hans Andersen i Stae.

62) Afkald 27.6.1763 fra Jens Christensen i København
for arv efter forældre i Åstrup mølle.
Vedhæftet uddrag af skifte efter Maren Jacobsdatter Holm i Sindal præstegård, [skifte 5.4.1758 lbnr.275].

582 Anne Sørensdatter i Redsø i Valsgård sogn. 8.1.1778, fol.103.
E: Mads Sørensen. B:
1) Karen Madsdatter 16
2) Søren Madsen 12
3) Anne Madsdatter 12
4) Else Madsdatter 9.
FM:
1 farbror Hans Sørensen i Staverslund
2 farbror Søren Sørensen i Asferg
3 morbror Peder Sørensen i Kåls.

583 Christian Frederik Roosen til Eskær. 9.4.1778, fol.105.
E: Maren Severin. LV: Jens Haarup på Lindet. B:
1) Jacob Severin Roosen 14
2) David Roosen 13.
FM:
1 farfar David Roosen i København
2 Hans Ferslev, byfoged i Skagen.

584 Anne Christensdatter i Kibsdal i Hellum sogn. 22.1.1778, fol.107.
E: Niels Jespersen. B:
1) Anne Nielsdatter 24
2) Christen Nielsen 21
3) Karen Nielsdatter 20
4) Maren Nielsdatter 18
5) Else Nielsdatter 16
6) Jesper Nielsen 12.

585 Else Paludan, ugift i Skæve præstegård. 9.6.1777, fol.109B.
A:
1) bror Johannes Paludan, forpagter på Stavshede [i Nørre Felding sogn] ved Holstebro
2) søster [Magdalene Jensdatter] g.m. Søren [Christensen] Cortsen [i Byrum] på Læsø.

586 Anne Marie Lauridsdatter i Hals. 21.4.1777, fol.112.
A:
1) bror Jørgen Lauridsen i København
2) søster Anne Lauridsdatter på stedet, enke efter Christen Lauridsen, snedker.

587 Jens Nielsen Brøndlund til Nørre Elkær i Tværsted sogn. 2.5.1778, fol.112B.
E: Anne Margrethe Lauridsdatter Eylandt. LV: Hans Ferslev, byfoged i Skagen.
Testamente af 5.3.1740.
Hans A:
1) søster [Maren Nielsdatter Brøndlund, begravet Vester Brønderslev 24.1.1759. Første ægteskab med Jens Lauridsen i Øster i Vester Brønderslev, begravet Vester Brønderslev 5.3.1752]. 5B:
a Maren [Jensdatter Brøndlund, begravet Hune 23.11.1770, var g.m. Peder Christensen Krat, begravet Hune 6.2.1771]. 5B:
1 Christen [Pedersen Blok]
2 Jens [Pedersen Brøndlund]
3 Else Marie [Pedersdatter Brøndlund]
4 Niels [Haverslev Pedersen]
5 Anders [Pedersen Brøndlund]
b Christen [Jensen Brøndlund, begravet Vester Brønderslev 7.11.1769]. 1B:
1 Birthe [Marie] Christensdatter
c Johanne [Jensdatter Brøndlund]
d Maren [Jensdatter Brøndlund]
e Laurids [Jensen Brøndlund]
f Lisbeth [Jensdatter Brøndlund].
Hendes A:
1) søster [Marie Cathrine Lauridsdatter Eylandt], der lever og har pension, enke efter [Peder Andersen Højer, præst i Hammer, Horsens, Sulsted og Ajstrup, skifte Kær herred gejstlig 12.6.1760 lbnr.37]. 5B:
a Schack [Vittinghof Højer]
b Laurids [Højer]
c Jens Christian [Højer]
d Kirstine Birgitte [Højer] g.m. Thøger Andersen Thorning, præst [i Torslev] i Øster Han herred
e Anne Elisabeth [Højer]
2) bror, der ikke arver, da han har forødt arv efter sine forældre.
Litteratur: Optegnelser om slægter Brøndlund fra Vendsyssel af C. Klitgaard i Personalhistorisk Tidsskrift 1946 side 159-197.

588 Rasmus Hansen i Krogen i Valsgård sogn. 12.11.1777, fol.115B.
E: Anne Christensdatter. LV: Poul Christensen i Kjelstrup. B:
1) Maren Rasmusdatter 23
2) Hans Rasmussen 19
3) Christen Rasmussen 16.
FM: farbror Jens Hansen Krog i Østergård.

589 Niels Jensen i Østergård i Stae by. 1.4.1777, fol.117B.
E: Maren Christensdatter. LV: Thomas Svendsen i Øster Hassing. B:
1) Jens Nielsen 11
2) Margrethe Nielsdatter 9.
FM: Jens Christensen købmand i Ålborg, enkemand efter afdødes søster.
Enkens første ægteskab med Jens Jensen, skifte 27.2.1765 lbnr.362. Arv til B:
1) Jens Jensen 19
2) Peder Jensen.

590 Peder Christensen i Ingstrup. 20.6.1778, fol.120B.
E: Johanne Jensdatter. LV: Laurids Jespersen, der ægter enken. B:
5) Jens Pedersen 11
6) Mette Pedersdatter 10
7) Anne Pedersdatter 9
8) Johanne Pedersdatter 8
9) Oluf Pedersen 5
10) Søren Pedersen 4
11) Maren Pedersdatter 1
12) Cathrine Pedersdatter, født efter fars død, der døde.
Første ægteskab med Pernille Andersdatter, [skifte 2.12.1749 lbnr.190]. B:
1) Svend Pedersen 28.
Af andet ægteskab B:
2) Christen Pedersen 26
3) Pernille Pedersdatter 25
4) Kirsten Pedersdatter 17.
FM: morbror Christen Christensen i Tise.

591 Marie Elisabeth de Arenstorff på Lundbæk [i Bislev sogn]. 20.5.1778, fol.131B.
E: Christian Frederik Juul til Rysensten. B:
1) Ove Henrik Juul 7 år den 2.4.1778.
FM: fars fætter Frederik Rantzau.
Afdøde, der døde 2.4.1771, [ blev begravet i Bøvling].

592 Mikkel Johansen i Sveje i Gerum sogn. 29.6.1778, fol.134.
Enke efter Marie Cathrine Henriksdatter Bruun, der døde for 2 år siden.
Hans A:
1) bror Anders Johansen i Skagen.
Hendes A:
1) søster Sofie Henriksdatter g.m. Jacob Pedersen i Ålborg
2) halvsøster Ingeborg Mortensdatter 63, på stedet.
FM: Christen Aagaard til Fuglsig.
Afdøde døde 9.5.1778.

593 Laurids Christensen Bjørn i Øster Oustrup. 30.6.1778, fol.148B.
E: Anne Johanne. LV: Søren Krog i Øster Oustrup. B:
1) Christen Lauridsen Bjørn 13.
FM: Laurids Christensen, smed i Skellerup.

594 Theodosius Vidsted i Oksholm mølle, birkedommer i Øland birk. 30.6.1778, fol.152B.
Enkemand efter [Johanne Jensdatter Bagger], skifte 26.4.1776 lbnr.529. B:
1) Sofie Vidsted i Ribe
2) Anne Margrethe Vidsted, der ægter Jens Krog i Øland mølle.
FM: morbror Anders Bagger til Hastrup [i Thyregod sogn] ved Vejle.

595 Niels Christian Møller i Hånbæk i Flade sogn. 14.7.1778, fol.160B.
E: Anne Kirstine Klitgaard. LV: Lorents Klitgaard til Bangsbo. B:
1) Jens Møller 13
2) Iver Møller 11.
FM:
1 farfar Jens Møller
2 farbror Frederik Christian Møller, forpagter på Hjermeslevgård.

596 Inger Pedersdatter i Gøttrup i Vester Han herred. 21.7.1778, fol.171.
E: Christen Jensen Holm.
Første ægteskab med Niels Poulsen. B:
1) Dorthe Nielsdatter g.m. Clemen Pedersen i Gøttrup
2) Gertrud Nielsdatter 34 i Gøttrup.
FM: Jens Pedersen Skaaning i Hunstrup.

597 Joen Jensen i Nørre Sundby. 21.7.1778, fol.173.
E: Karen Mikkelsdatter. B:
2) Hans Joensen 14, hos enkens farbror i Norge
3) Bernt Joensen 8
4) Mette Marie Joensdatter 7
5) Anne Kirstine Joensdatter 5
6) Else Joensdatter 3
7) Johanne Marie Joensdatter 6 mdr.
Første ægteskab med [Anne Pedersdatter, skifte 15.1.1761 lbnr.301]. B:
1) Jens Joensen 19.

598 Niels Pedersen Kusk i Ris Mølle i Bælum sogn. 29.7.1778, fol.177.
E: Anne Nielsdatter. LV: Jens Mikkelsen, degn i Skibsted. B:
1) Anne Nielsdatter 20
2) Peder Nielsen 15
3) Mette Nielsdatter 14
4) Marie Nielsdatter 11
5) Johanne Nielsdatter 9
6) Maren Nielsdatter 6
7) Kirsten Nielsdatter 4
8) Hans Nielsen 3.
Afdøde døde 2.4.1778.

599 Else Cathrine Kjeldsen til Høgholt. 29.10.1778, fol.182.
Enke efter Niels [Bentsen] Jespersen, død 1774. B:
1) Mette Cathrine Jespersen 21
2) Bente Henrikke Jespersen 18, der ægter Severin Glerup
3) Elisabeth Dyssel Jespersen 10
4) Arnold Bugge Jespersen 6.
FM: født værge Kjeld Nikolaj Bornemann til Ormholt.
Afdøde døde 20.3.1775.

600 Mourids Jensen i Nørklit i Lild sogn. 30.10.1778, fol.218B.
E: Else Pedersdatter. LV: Kaj Praem, præst i Øsløs, Vesløs og Arup. A:
1) bror Christen Jensen i Tømmerby
2) søster Maren Jensdatter, enke efter Eskild Jacobsen i Tovsig i Østerild sogn, nu hos søn Jens Eskildsen sst.
3) søster Dorthe Jensdatter, død, var g.m. Niels Simonsen i Feldborg? 3B:
a Jens Nielsen i Holm mølle i Øsløs sogn
b Maren Nielsdatter i Løgsted
c Anne Nielsdatter i Rotbøl
4) bror Mourids Jensen, død. 1B:
a Else Mouridsdatter g.m. Steffen Jensen i Rydhave ved Sahl.

601 Maren Jensdatter i Nørre Sundby. 22.12.1778, fol.221.
E: Anders Hansen. B:
3) Niels Andersen 28.
Af første ægteskab B:
1) Peder Nielsen 48, i København
2) Jens Nielsen Væver 45, i Nørre Sundby.

602 Morten Jensen, smed i Alstrup i Hvetbo herred. 31.12.1778, fol.223.
E: Else Jensdatter. LV: Jens Olufsen, skoleholder i Vester Hjermeslev. A:
1) bror Hans Jensen i Ålborg, klejnsmed og sporemager
2) søster Mette Marie Jensdatter i Ålborg Hospital
samt 3 søstre i København.

603 Christen Christensen Schmidt i Rostrup anneksgård i Hindsted herred. 31.12.1778, fol.224B.
E: Anne Sørensdatter. LV: Niels Sørensen Overgaard i Rostrup. B:
2) Christen Christensen 4
3) Søren Christensen 1½.
Skifte efter første hustru 23.7.1751. B:
1) Birthe Christensdatter g.m. Jens Aagesen i Rostrup.

604 Christen Lyngby i Kærskov Holtet i Albæk sogn, birkeskriver i Voergård og Sæbygård birk. 31.12.1778, fol.227.
E: Lucie Pedersdatter Meyer. LV: Niels Pedersen i Kærskov. B:
1) Marie Christine Christensdatter 9 mdr.
FM: Søren Nielsen i Vadet.

605 Mikkel Madsen i Ullerup i Aggersborg sogn. 8.1.1779, fol.231B.
E: Mette Lauridsdatter. LV: Niels Mortensen ved Aggersund. A:
1) bror Jens Madsen i Stagsted
2) bror Niels Madsen i Manstrup [i Bejstrup sogn].

606 Peder Jensen, forvalter på Oksholm i Øland sogn. 1.3.1779, fol.232B.
A:
1) mor Anne Pedersdatter, enke efter Peder Jørgensen i Voldby [i Gjern herred] på Frijsenborg gods
2) bror Jørgen Jensen i Voldby
3) bror Jens Jensen i Voldby
4) søster Anne Marie Jensdatter g.m. Steffen Olufsen i Rold kro.

607 Udgår.

608 Ove Christian Langebæk i Ulsted. 18.8.1778, fol.258.
A:
0) forældre [Magnus Langebæk, degn i Ulsted, skifte Kær herred gejstlig 20.6.1771 lbnr.46 og Karen Ovesdatter]
1) bror Peder Langebæk 35, forvalter på Voergård
2) bror Jens Langebæk 34, farer på Kina
3) søster Dorthe Marie Langebæk 28, i København
4) bror Laurids Harlev Langebæk 27, degn i Ulsted.
Afdøde døde 15.8.1778.

609 Poul Christensen i Hingelbjerg. 22.8.1778, fol.260B.
E: Karen Jensdatter. LV: Peder Christensen Vaadmand i Hingelbjerg. B:
1) Johanne Poulsdatter 15
2) Christen Gregersen Poulsen 13
3) Jens Poulsen 11
4) Dorthe Poulsdatter 9
5) Laurids Poulsen 6
6) Abraham Poulsen 3.
FM: farbror Gregers Christensen Aarup i Hedegård.

610 Davis Roosen på Eskær. 28.12.1778, fol.263.
A:
1) mor Maren Severin g.m. [Christen] Broerholt til Eskær
2) Jacob Severin Roosen
3) halvsøster Anne Christiane Frederikke Roosen Broerholt.
Arv efter afdødes far [Christian Frederik Roosen, skifte 9.4.1778 lbnr.583].
FM: Hans Ferslev, byfoged i Skagen.

611 Birgitte Justsdatter i Vester Torup. 13.4.1779, fol.265.
E: Christen Pedersen. A:
1) bror Niels Justesen i Thisted
2) bror Christen Justesen i Holm i Øster Vandet sogn
3) søster Anne Justsdatter, enke efter Niels Pedersen Malling i Kristiansand i Norge, formentlig hos sin stedsøn Niels Nielsen, skoleholder i Sandsted ved Arendal i Norge.

612 Eskild Christensen på Gøttruphede i Gøttrup sogn. 12.5.1779, fol.267B.
E: Anne Christensdatter. LV: Christoffer Pedersen i Gøttrup. B:
2) Johanne Eskildsdatter 9
3) Anne Eskildsdatter 7
4) Maren Eskildsdatter 4
5) Karen Eskildsdatter 2.
FM:
1 farbror Niels Christensen i Bejstrup
2 farbror Christen Christensen u Gøttrup.
Af første ægteskab B:
1) Karen Eskildsdatter 12.

613 Ingeborg Christensdatter Lund på Bjørnkær. 10.5.1779, fol.269B.
E: Johan Frederik Mathiassen til Bjørnkær. B:
3) Sofie Cathrine Johansdatter 22
4) Johanne Kirstine Johansdatter 21
5) Anne Dorthe Johansdatter 19
6) Frederikke Johansdatter 17.
Første ægteskab med Erik Pedersen [Schmidt, skifte 16.2.1750 lbnr.195]. B:
1) Dorthe Marie Eriksdatter g.m. Anders Grønbæk, kontrollør i Sæby
2) Erik Eriksen, forpagter på Kettrup i Ingstrup sogn.
Afdøde døde 9.5.1779.

614 Sofie Sørensdatter i Bolet i Jerslev sogn. 2.6.1779, fol.272B.
Enke efter Jens Thorsen, skifte 15.11.1759 lbnr.288. B:
1) Søren Jensen i Jerslev
2) Jens Jensen 50, på stedet
3) Johanne Marie Jensdatter 40, på stedet
4) Jacob Jensen i Jerslev
5) Jørgen Jensen i Hjabelund i Tårs sogn.
Afdøde døde 18.5.1779.

615 Barbara Pedersdatter Brøndum i Røkkendal i Valsgård sogn. 16.1.1779, fol.273.
E: Niels Rasmussen Møller. B:
1) Rasmus Nielsen 21
2) Peder Nielsen 19
3) Hans Ditlev Nielsen 16
4) Christen Nielsen 13
5) Esther Cathrine Nielsdatter 9
6) Karen Sofie Nielsdatter 9 uger.
FM:
1 morfar Peder Hansen Brøndum i Døstrup, der døde
2 morbror Hans Pedersen Brøndum i Hellebjerg mølle [i Klakring sogn].

616 Peder Hansen Brøndum i Døstrup. 4.3.1779, fol.278B.
E: Karen Sofie Jensdatter. LV: Ove Haugaard. B:
1) Hans Pedersen Brøndum i Hellebjerg mølle ved Palsgård
2) Barbara Pedersdatter Brøndum, skifte 16.1.1779 lbnr.615. E: Niels Rasmussen Møller i Røkkendal. 6B:
a Rasmus Nielsen 21
b Peder Nielsen 19
c Hans Ditlev Nielsen 16
d Christen Nielsen 13
e Esther Cathrine Nielsdatter 9
f Karen Sofie Nielsdatter 9 uger.

617 Peder Christensen Kørup i Korsholm i Kettrup sogn. 8.6.1779, fol.285B.
E: Maren Pedersdatter. LV: Christoffer Frederik Pedersen i Gøttrup. B:
1) Christen Pedersen 10
2) Anne Kirstine Pedersdatter 7
3) Peder Pedersen 4.
FM: morbror Anders Pedersen i Siggård [i Kettrup sogn].
Desuden nævnes at afdøde har 2 brødre i Norge.

618 Hans Eifler, ejer af Hirsholmene. 13.4.1778, fol.289B.
Enkemand efter [Margrethe Pallesdatter], skifte 15.5.1770 lbnr.406. B:
E: Hans Eifler. B:
1) Morten Eifler 32
2) Palle Eifler 27
3) Anne Eifler 31
4) Gertrud Eifler 30, på Læsø
5) Ingeborg Foss Eifler 24.
FM: morbror Jørgen Pallesen Kjærulf til Stensbæk.
Desuden nævnes at afdøde har en bror i Nyborg på Fyn.
Afdøde døde 4.4.1778.

619 Anders Lauridsen i Øster Ørbæk i Kornum sogn. 2.3.1779, fol.304.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Christen Vandborg i Vormstrup. B:
2) Anne Andersdatter 16
3) Niels Andersen 15
4) Anders Andersen 13
5) Peder Andersen 6.
Af første ægteskab B:
1) Mette Andersdatter g.m. Jacob Nielsen i Tolstrup.

620 Else Pedersdatter på Toruphede i Rold sogn. 30.8.1779, fol.306.
E: Christen Bjerregaard. B:
1) Ellen Marie Christensdatter 7
2) Anne Sofie Christensdatter 4
3) Jens Christensen 3.
FM: morfar Peder Andersen i Askildrup [i Blenstrup sogn].

621 Christen Pedersen i Lønstrup. 11.10.1779, fol.308B.
E: Lisbeth Cathrine Pedersdatter. LV: Peder Vrensted i Lønstrup. B:
1) Johan Peder Christensen 19.
FM: Anders Pedersen i Lønstrup.

622 Christen Rasmussen i Lønstrup. 3.12.1779, fol.309B.
A:
1) søster Cathrine Rasmusdatter i Lønstrup, enke efter Laurids Andersen, på Madam Kuurs gods
2) bror Peder Rasmussen i Sæby.
Desuden nævnes Cathrine Rasmusdatter 2 svigersønner:
1 Christen Christensen i Lønstrup
2 Thomas Jensen i Sønder Harridslev.
Afdøde var netop flyttet til Lønstrup fra Hundrup.

623 Mads Nielsen i Redsø. 15.6.1779, fol.309B.
E: Anne Marie Troelsdatter. LV: Søren Olufsen i Redsø. A:
1) søster Maren Nielsdatter, enke efter Mads Thygesen til Dalsgård, [skifte 22.3.1779 lbnr.607]
2) søster Ellen Nielsdatter g.m. Christen Aarup i Lille Års
3) søster Anne Nielsdatter i
Ferslev, død. 1B:
a Maren.

624 Jens Nielsen Søndergaard i Nørre Sundby. 6.1.1780, fol.312.
E: Inger Marie Godskesdatter. LV: far Godske Hansen i Nørre Sundby. B:
1) Maren Jensdatter Søndergaard, der døde efter sin far
2) Johanne Jensdatter Søndergaard.
FM: farbror Niels Søndergaard, købmand i Nørre Sundby.

625 Anne Christensdatter i Hellum. 3.11.1779, fol.315.
Enke efter Peder Steffensen. B
2) Steffen Pedersen 22.
FM: farbror Jens Steffensen i Nakkebjerg [i Hellum sogn].
En slegfredsøn:
1) Jens 36, uvist hvor.
Afdøde døde 19.10.1779.

626 Jens Andersen i Nørre Sundby. 6.1.1779, fol.317.
E: Else Lauridsdatter. LV: Anders Pedersen i Nørre Sundby. B:
1) Anders Jensen 6
2) Johanne Kirstine Jensdatter 4
3) Hans Jensen 2.
FM: Henrik Steffensen i Nørre Sundby.

627 Oluf Vest i Sindal præstegård. 15.4.1778, fol.318.
A:
1) bror Jens Vest, byskriver i Hobro.
Afdødes forstand, var ham betaget.

628 Jacob Nielsen, tjenestekarl i Lønstrup. 20.9.1779, fol.319B.
A:
1) far i Han herred, men uvist hvor
2) bror Erik Nielsen, uvist hvor.

629 Johanne Pedersdatter i Sterup. 11.2.1780, fol.321.
Enke. B:
1) Jens Jensen 15
2) Peder Jensen 10
3) Else Jensdatter
4) Anne Jensdatter.
FM:
1 Svend Thomsen i Abildgård
2 Mikkel Stenstrup, skoleholder i Sterup.
Afdøde døde 4.1.1780.

630 Mette Marie Hassing i Voergård vejrmølle. 20.2.1780, fol.322.
E: Peder Jensen Skov. A:
1) far Jens Mortensen Hassing i Mariager, enkemand efter [Maren Jensdatter, skifte Mariager 10.8.1744 lbnr.169]
Afdøde døde 18.2.1780.

631 Maren Sørensdatter i Skallerup præstegård. 23.1.1779, fol.323.
Enke efter Christian [Knudsen] Worm, byfoged i Hjørring, [begravet Hjørring 1.4.1776]. B:
1) Oluf Worm, by- og herredsfoged i Hjørring
2) Johan Peder Worm på Bannerslund
3) Abelone Worm g.m. [Christian Frederik] Wiinholt, præst i Skallerup [og Vennebjerg]
4) Christian Worm i Arendal i Norge
5) Knud Worm i Hedemarken i Norge, død. 1B:
a Christine Sofie Worm 9
6) Søren Worm i Øster Risør i Norge, død. E: Karen Lauridsdatter i Lyngør i Norge. 1B:
a Christine Sørensdatter 5.

632 Anne Lucie Jessen på Haverholm [i Vrejlev sogn]. 20.6.1780, fol.330B.
E: Hans Boelund til Haverholm. B:
1) Jens Mathias Boelund 6
2) Peder Nikolaj Boelund 4.
FM:
1 Gjerulf, landstingsprokurator i Viborg
2 Andreas Follerup på Asdal.
Bevilling til uskiftet bo af 23.10.1778.
Samfrændeskifte 20.6.1780.

633 Vibeke Marie Cathrine Hagedorn på Vadumgård. 14.5.1779, fol.332.
E: Christian Andreassen Fomsgaard, der døde 12.12.1779.
Hans A:
1) brorsøn Andreas Christian Fomsgaard, skipper i Ålborg, død. 5B:
a Anne Fomsgaard 16
b Christian Fomsgaard 14
c Niels Fomsgaard 10
d Gertrud Fomsgaard 10
e Andreas Fomsgaard 6.
FM: morbror Andreas Bruun, skipper i Ålborg.
Hendes A:
Første ægteskab med Jens Kjær til Ørndrup,[skifte 14.1.1765 lbnr.363]. B:
1) Christian Frederik Kjær 27, student i København
2) Otto Kjær 26
3) Sofie Hedvig Kjær 25.
FM: født værge [Jens Jacobsen] Gleerup til Rødslet.

634 Andreas Svejstrup, forpagter på Pandum. 5.1.1778, fol.342B.
E: Elisabeth Sofie Alsing. LV: Markus Alsing i Nibe. B:
4) Mette Cathrine Svejstrup 14
5) Markus Svejstrup 12
6) Otto Henrik Svejstrup 11.
FM: farbror Svejstrup birkedommer i Djørup.
Første ægteskab med Sofie Cathrine Winther, [skifte 15.9.1762 lbnr.328]. B:
1) Anne Elsebeth Svejstrup g.m. Christian Holst Thorsen, købmand i Nibe
2) Christen Svejstrup 25, student
3) Jens Jørgen Svejstrup 24.

635 Peder Hansen Højer på Linderumgård. 11.6.1779, fol.373B.
Enkemand efter [Maren Christensdatter Hetlev, skifte 26.4.1774 lbnr.498]. B:
1) Anne Hedvig Højer g.m. Oluf Jørgen Billeskov til Linderumgård
2) Marie Sofie Højer, død, var g.m. Iver Nielsen Milling, købmand i Kalundborg. 4B:
a Sidsel Marie Milling 13
b Peder Milling 10
c Margrethe Milling 8.
Afdøde, der tidligere havde været ejer af Fladstrand, døde 9.6.1779.

636 Christian Hejnsvig, herredsskriver i Kollerup. 15.4.1780, fol.384.
A:
1) bror Ernst Christian Hejnsvig i Store Kongensgade 60 i København
2) søster Marie Kirstine Hejnsvig g.m. Johan Christian Nyborg i Slagelse.

637 Ditlev Fischer på Hvidstedgård i Tårs sogn. 26.6.1778, fol.394.
Enkemand efter Anne Marie [Christensdatter] Riber.
A:
0) forældre Johan Christian Mathiassen og Abel Anne Hedvig i Itzeho
1) Gertrud Margrethe
2) bror
3) bror.
Anne Marie [Christensdatter] Ribers første ægteskab med Peder [Mortensen] Munch til Hvidstedgård, [skifte 28.5.1761 lbnr.347]
Testamente af 1.2.1746. Gave til A:
1) hans bror Søren [Mortensen] Munch, [præst i Kolind, Ebdrup og Skarresø, skifte Djurs sønder herred gejstlig 21.9.1770 lbnr.105]. Hans børn
2) hans søster [Marie Mortensdatter Munch g.m. Daniel Janson, justitsfuldmægtig hos fyrsten af Plöen]. Hendes døtre.
Gave til Mette Marie Munch, husholderske for afdøde

638 Johanne Christensdatter ved Feggesund i Arup sogn. 19.6.1778, fol.412.
Enke efter Jens Jørgensen Møller, skifte 31.12.1774 lbnr.508. B:
1) Christen Jensen 22
2) Jørgen Jensen 16
3) Anne Marie Jensdatter 18
4) Maren Kirstine Jensdatter 12
5) Laurids Jensen 6.
FM:
1 Christen Christensen Torup i Amtoft
2 Mads Jensen Mørch ved Feggesund
3 Christen Jensen i Arup.

639 Poul Jensen i Vesløs. 3.5.1779, fol.417B.
E: Anne Gregersdatter. LV: Markus Nielsen Odgaard i Vesløs. B:
1) Karen Marie Poulsdatter 5
2) Jens Poulsen 3
3) Gregers Poulsen 1.
FM:
1 fasters mand Niels Christensen Skaarup i Hunstrup
2 fars søskendebarn Christen Andersen i Sejerslev på Mors
3 morbror Peder Gregersen i Øsløs.
Afdøde døde 28.4.1779.

640 Anne Margrethe Lund til Aggersborggård. 6.10.1780, fol.427B.
Enke efter Christen [Madsen] Speitzer til Aggersborggård, skifte 11.10.1770 lbnr.413. B:
1) Marie Bolette Speitzer g.m. Anders Follerup, forpagter på Asdal
2) Rebekka Christiane Speitzer, enke efter Christian [Nielsen] Rømer, præst i Horne og Asdal, nu g.m. Nikolaj [Severin] Wiirnfeld, købmand i Sæby
3) Mette Kirstine Speitzer, der ægter Hans Frederik [Jensen] Bloch i Barmer, præst i Sebber og Lundby
4) Mads Speitzer, nu til Aggersborggård
5) Anders Speitzer, nu til Sindinggård
6) Anne Margrethe Speitzer der ægter Mathias [Pedersen] Schou, præst i Selde og Åsted.
Gavebrev af 11.2.1769 til afdødes faster Birthe Sørensdatter Lund g.m. Niels Pedersen, degn i Mou.

641 Ditlev Henrik Ilum, forpagter på Rønnovsholm. 29.3.1780, fol.484, næste protokol fol.283B.
E: Ida Kirstine Lykke. LV: Hans Hansen til Kærsgård. B:
1) Peder Ilum 6
2) Birgitte Johanne Ilum 5
3) Peder Markus Ilum 4.
FM:
1 farbror Hans Ilum, forpagter på Hammelmose
1 fars svoger Jens Juulby Sand, forpagter på Sønder Elkær.
Arv efter afdødes mor Christine Mygind på Sø [i Sejerslev sogn på Mors], skifte [Dueholm, Ørum og Vestervig amter] 5.3.1781 enke efter [Peder] Ilum, [til Vang i Sulsted sogn, begravet 24.8.1767, skifte Ålborghus 26.4.1768 lbnr.393]
Desuden nævnes afdødes svoger [Jens] Stadel til Sø g.m. [Sigbrit Ilum].
Bevilling til uskiftet bo af 17.3.1780.
Samfrændeskifte 22.3.1784.

642 Kirsten Terkildsdatter i Nørre Sundby. 13.10.1780, fol.492B.
E: Niels Thorn. B:
1) Johanne Nielsdatter 24
2) Maren Nielsdatter 19.
FM: morbror Christen Jensen Strøm i Nørre Sundby.
Afdøde døde 7.10.1780.

643 Signe Pedersdatter i Oppelstrup [i Gunderup sogn] sogn. 14.9.1780, fol.494.
E: Laurids Hansen.
Af første ægteskab B:
1) Christen Knudsen 11
2) Peder Knudsen 9
3) Anne Knudsdatter 6.
FM:
1 farfar Christen Knudsen på stedet
2 morfar Peder Christensen i Ellidshøj
3 morbror Anders Pedersen i Svenstrup
4 Poul Winther g.m. moster Anne Pedersdatter i Flamsted [i Gunderup sogn].
Desuden nævnes enkemandens bror Niels Hansen i Vårst [i Gunderup sogn].
Afdøde døde 11.9.1780.

644 Anne Marie Christensdatter i Staegård i Vester Hassing sogn. 30.11.1779, fol.498.
E: Bertel Sørensen. B:
1) Marianne Bertelsdatter 2
2) Søren Bertelsen 1 år og 13 uger.
FM: morbror Henrik Christensen i Musted i Jerslev sogn.
Arv i boet til [enkemandens mor] Dorthe Bertelsdatter, enke efter [enkemandens far] Søren Jensen, [skifte 30.11.1775 lbnr.524].

645 Jens Jørgensen i Arup. 2.1.1780, fol.502.A:
1) mor Kirsten Jensdatter på stedet, enke efter Jørgen Madsen Toftum, [skifte 31.12.1776 lbnr.541]
2) bror Palle Jørgensen Toftum, farver i Ålborg
3) bror Peder Jørgensen 27, på stedet
4) søster Bente Marie Jørgensdatter Toftum 23, på stedet
5) halvbror Jørgen Pallesen Obel i Lund i Lild sogn
6) halvbror Jens Pallesen Obel. købmand i Roskilde på Sjælland.

646 Kirsten i Ellidshøj. 10.5.1780, fol.505B.
E: Enke efter Ostersen. A:
1) bror Jens Nielsen Kjeldsen, død. 1B:
a Niels Jensen i Bergen i Norge
2) bror Christen Nielsen Kjeldsen, bødker i Ålborg, død. 2B:
a Adelus Kirstine Christensdatter 28
b Niels Christensen 3
3) bror Laurids Nielsen Pop, bødker i Ålborg.
Afdøde døde 9.5.1780.

647 Anders Jegerum i Nørre Sundby. 11.12.1780, fol.511.
E: Maren Nielsdatter. B:
1) Sidsel Andersdatter 3
2) Anne Marie Andersdatter 1.
FM: farbror Niels Jegerum i Jegerum i Brovst sogn.

648 Gertrud Andersdatter i Svenstrup. 7.2.1781, fol.513B.
E: Thor Nielsen. B:
1) Anders Thorsen 12.
FM:
1 farbror Peder Nielsen Vognsen i Ferslev
2 Mathias Jensen Møller i Svenstrup.
Afdøde døde 9.1.1781.

649 Morten Andersen i Lønstrup i Mårup sogn. 20.9.1779, fol.515B.
E: Anne Hansdatter. LV: Claus [Pedersen] Møiniche, præst i Rubjerg og Mårup. B:
4) Laurids Mortensen 3.
Første ægteskab med Kirsten Jespersdatter, skifte 14.10.1776 lbnr.533. B:
1) Jesper Mortensen 15
2) Kirsten Mortensdatter 8
3) Anders Mortensen 5.
FM: farbror Mads Andersen i Lønstrup.
Afdøde døde 11.9.1779.

650 Laurids Rytter i Vester Svenstrup i Hjortdal sogn. 5.3.1781, fol.525.
Enkemand. B:
1) Mette Lauridsdatter g.m. Christen Mikkelsen, skrædder i Ullerup i Aggersborg sogn
2) Maren Lauridsdatter i Kollerup præstegård
3) Anne Lauridsdatter
4) Birgitte Lauridsdatter.
FM: Simon Lauridsen.

651 Kirsten Andersdatter i Gøttrup. 5.3.1781, fol.527.
E: Christen Holm. B:
1) Inger Margrethe Christensdatter 1
2) Anne Malene Christensdatter 4 uger.
FM: morfar Anders Justesen i Vust Holme [i Vust sogn].

652 Christen Joensen Krog i Vester Torup. 25.5.1781, fol.531.
E: Helvig Pedersdatter. LV: [Thomas] Vadsted, herredsfoged i Klim. B:
1) Maren Christensdatter Krog g.m. Laurids Lauridsen Vestergaard i Ullerup
2) Anne Christensdatter Krog g.m. Niels Klim i Vester Torup
3) Anne Cathrine Christensdatter Krog 27
4) Peder Christensen Krog 24.
Bevilling til uskiftet bo af 11.2.1780.
Samfrændeskifte 25.5.1781.

653 Mads Krog i Skrold i Vester Hassing sogn. 20.4.1779, fol.532.
E: Fenike Marie Boye. LV: [Arild Hansen] Lassen, præst i Hals. B:
1) Hans Boye Krog 13
2) Inger Marie Krog 11
3) Mikkel Christian Krog 9
4) Maren Frausing Krog.
FM: morbror [Hans Hansen]654 Boye, præst i Ugilt [og Tårs].

654 Sofie Christensdatter, ugift i Lundergård i Nøvling sogn. 3.12.1780, fol.540B.
A:
1) halvsøster Anne Nielsdatter g.m. Niels Jensen i N'vling
2) halvsøster Anne Nielsdatter, enke, hos sin søn Søren Nielsen, ejer af Lundergård
3) halvsøster Mette Nielsdatter, død, var g.m. Niels Madsen i Lundergård. 1B:
a Mads Nielsen 21, hos sin farbror Anders Madsen Bromand i Gug.
Afdøde døde 2.12.1780.

655 Jens Christensen i Finstrupgård i Dall sogn. 22.1.1780, fol.545.
Enkemand. A:
1) bror Mads Christensen, ladefoged på Ryomgård [i Marie Magdalene sogn], død. E: Malene Andersdatter. LV: bror Rasmus Andersen i Stadsevase i Marie Magdalene sogn på Ryomgård gods. 3B:
a Anne Margrethe Madsdatter 20
b Ellen Madsdatter 15
c Maren Madsdatter 13
2) søster Anne Christensdatter, død, var g.m. Thomas Fischer i Helstrup. 2B:
a Maren Thomasdatter, død, var g.m. Mads Andersen i Helstrup. 2B:
1 Sidsel Madsdatter 6
2 Maren Madsdatter 6, begge hos Frederik Murermester i Øls ved Hobro
3) halvsøster Ellen Rasmusdatter, død, var g.m. Niels Jensen i Helstrup. 1B:
a Jens Nielsen 21
4) halvsøster Ann Rasmusdatter g.m. Rasmus Christensen i Helstrup.

656 Laurids Winther i Flamsted. 8.11.1780, fol.558.
1) bror Gregers Pedersen Winther i Sønderholm, død. 5B:
a Peder Gregersen Winther i Sønderholm
b Just Gregersen Winther i Sønderholm
c Kirsten Gregersdatter Winther i Albæk
d Karen Gregersdatter Winther g.m. Christen Barmer i Sønderholm
e Maren Gregersdatter Winther g.m. Claus Nielsen i Sønderholm
2) bror Niels Pedersen Winther i Nørholm, død. 2B:
a Peder Nielsen Winther i Nørholm
b Knud Nielsen Winther i Nørholm
3) bror Poul Pedersen Winther på stedet
4) søster Kirsten Pedersdatter Winther, død, var g.m. Erik Lauridsen i Hals. 6B:
a Peder Eriksen i Blenstrup
b Laurids Eriksen i Sejlstrup
c Poul Eriksen i Sønderholm
d Kirsten Eriksdatter g.m. Søren Jensen, skoleholder i Skovstrup
e Maren Eriksdatter g.m. Poul Thornsen i Horsens
f Karen Eriksdatter 40
5) søster Anne Pedersdatter Winther g.m. Laurids Pedersen i Hals
6) søster Maren Pedersdatter, død, var g.m. Søren Pedersen i Hals. 2B:
a Peder Sørensen 30, i København
b Søren Sørensen 28, i København.
Afdøde døde 6.11.1780.

657 Oluf Hansen Hjelm, ladefoged på Bangsbo 7.4.1781, fol.565B.
E: Margrethe Mortensdatter Fladstrand, der bor i Skagen. A:
1) bror Bertel Hansen i Bredmose i Lendum sogn
2) søster Dorthe Hansdatter g.m. Thomas Jensen i Sortkær i Elling sogn.
Afdøde døde 30.3.1781.Ålborghus med flere amter
Skifteprotokol
1780-1784
B 0D - 395

658 Mette Nielsdatter på Bratskov. 8.3.1780, fol.1.
Enke efter Jeppe Bertelsen, forpagter [på Tjele og Vingegård], skifte 21.10.1773. B:
1) Dorthe Jepsdatter g.m. Ove Møller, forvalter på Bratskov
2) Anne Jepsdatter g.m. Jens Mulvad i Handbjerg præstegård
3) Else Jepsdatter g.m. Hans Tulipan i Alling
4) Inger Jepsdatter, [skifte Søbygård gods 26.2.1781 lbnr.126], var g.m. Mathias Sommer i Svenstrup [i Søby sogn] i Gjern herred. 5B:
a Sejer Sommer 12
b Jeppe Sommer 11
c Christen Sommer 9
d Hans Sommer 7
e Otto Sommer 4
5) Karen Jepsdatter g.m. Peder [Christensen] Randrup, præst i Nørre Felding og Tvis.

659 Peder Madsen i Ingstrup. 27.9.1780, fol.4B.
E: Kirsten Sørensdatter. LV: Søren Thomsen. A:
1) bror Christen Madsen i Holbæk, birkedommer i Løvenborg birk
2) søster Anne Madsdatter g.m. Anders Christensen i Trudslev i Ingstrup sogn, begge døde. 4B:
a Mads Andersen 14
b Maren Andersdatter 12
c Johanne Andersdatter 8
d Else Andersdatter 6.
FM: farbror Jens Trudslev, toldkontrollør i Thisted
3) søster Maren Madsdatter g.m. Peder Christensen i Ingstrup
4) søster Sidsel Madsdatter g.m. Laurids Sørensen i Borup i Ingstrup sogn på Mathiassens gods
5) søster Else Madsdatter g.m. Søren Jensen på Hjermeslev præstegårds anneksgård.
Arv efter afdødes far Mads Christensen i Ingstrup, skifte 11.7.1768 lbnr.431.

660 Karen Jensdatter i Nørre Sundby. 16.5.1781, fol.12.
E: Niels Sørensen. B:
1) Johanne Cathrine Nielsdatter 15.
FM: Laurids Pedersen i Nørre Sundby.

661 Anders Skeel til Langholt [i Horsens sogn]. 6.3.1781, fol.14.
E: [Charlotte Amalie Charisius].
Kreditorerne og boets gæld.
Af arvinger angives A:
0) forældre Holger Skeel, [død København 9.3.1764] og Regitze Sofie Gyldenkrone, [død Ålborg 27.10.1779]
1) bror Frederik Christian Skeel til Birkelse og Mullerup.
Litteratur: Besidderne af stamhuset Birkelse af Aug. Fjelstrup i: Personalhistorisk Tidsskrift 1911 side 247-256.

662 Niels Lauridsen Thorn i Nørre Sundby. 16.2.1781, fol.38B, 448B.
Enkemand efter Kirsten Terkildsdatter, [skifte 13.10.1780 lbnr.642]. B:
1) Johanne Nielsdatter 24, vanvittig og tåbelig, der døde 6.9.1784, skifte 9.9.1784 fol.448B
2) Maren Nielsdatter 19.
FM: morbror Christen Jensen Strøm i Nørre Sundby.

663 Anne Jørgensdatter i Nørre Sundby. 13.10.1780, fol.41B.
Enke efter Christen Lauridsen. A:
1) bror Peder Jørgensen Gandrup, død. 1B:
a Else Pedersdatter g.m. Laurids Gay, skipper
2) bror Jørgen Jørgensen i Øster Hassing.
Afdøde døde 10.10.1780.

664 Niels Møller, ejer af Vivebrogård. 28.4.1780, fol.42B.
Enkemand efter Inger Marie Mohr, der døde for 10 år siden, efter hvem, der ikke er holdt skifte. B:
1) Jens Møller 19, går i skole i Flensborg
2) Barbara Møller 17, der ægter Peder [Jensen] Olrog, præst i Store Magleby på Amager
3) Rasmus Møller 16, går i skole i Flensborg
4) Anne Christine Møller 15
5) Louise Møller 14
6) Anne Marie Møller 11.
FM: farbror Rasmus Møller i Store Købmagergade i København.
Af Inger Marie Mohrs første ægteskab B:
1) Gertrud Marie g.m. Johan Frederik Foss, kammerråd i København.

665 Maren Christensdatter i Nørre Sundby. 29.1.1781, fol.62
Enke efter Laurids Christensen Schmidt.
Testamente af 5.11.1773.
Hans A:
1) søster Dorthe Christensdatter Schmidt g.m. Hans Bang, degn i Vrå, Emb og Serreslev.
Hendes A:
1) bror Thomas Christensen i Sæbygård mølle, død, 3B:
a Maren Thomasdatter g.m. Søren Olufsen i Knæverhede [i Volstrup sogn]
b Ellen Thomasdatter g.m. Simon Christensen i Lille Stenshede [i Volstrup sogn]
c Kirsten Thomasdatter i Norge
2) søster Anne Christensdatter, død, var g.m. Christen Jensen i Gadensgård i Volstrup sogn på Sæbygård gods. 9B:
a Jens Christensen i Gadensgård
b Jørgen Christensen i Knæverhede, død. 3B:
1 Niels Jørgensen
2 Christen Jørgensen
3 Hans Jørgensen
c Peder Christensen i Krættrup [i Volstrup sogn]
d Simon Christensen i Stenshede
e Thomas Christensen i Langtved [i Volstrup sogn], død. 1B:
1 Thomas Thomsen
f Anne Christensdatter, død, var g.m. Christen Jensen i Skølstrup [i Volstrup sogn]. 6B:
1 Jens Christensen i Toftlund [i Volstrup sogn]
2 Christen Christensen i Toftlund
3 Hans Christensen i Stisholt [i Volstrup sogn]
4 Kirsten Christensdatter g.m. Niels Lauridsen i Kragelund [i Volstrup sogn]
5 Maren Christensdatter i Halsted
6 Johanne Christensdatter i Sundby
g Anne Christensdatter, død, var g.m. Niels Nielsen i Langtved. 3B:
1 Niels Nielsen
2 Christen Nielsen
3 Anne Nielsdatter
h Maren Christensdatter g.m. Jens Christensen i Enghuset [i Volstrup sogn]
i Gertrud Christensdatter g.m. Oluf Lauridsen i Krættrup
3) søster Anne Christensdatter , død, var g.m. Mads Jensen i Løgtved [i Hørby sogn]. 6B:
a Jens Madsen i Langtved, død. 3B:
1 Jens Jensen i Halsted
2 Søren Jensen i Langtved
3 Maren Jensdatter g.m. Niels Nielsen i Langtved
b Christen Madsen i Baskær [i Hørby sogn]
c Kirsten Madsdatter g.m. Jens Thomsen i Stisholt
d Maren Madsdatter g.m. Anders Hansen i Hybholt [i Volstrup sogn]
e Bodil Madsdatter i Volstrup sogn
f Anne Madsdatter, død, var g.m. Mads Nielsen i Rævmose i Torslev sogn. 4B:
1 Niels Madsen i Løgtved
2 Jørgen Madsen i Rævmose
3 Kirsten Madsdatter i Langtved
4 Anne Madsdatter i Sæby.

666 Christen Nielsen i Vester Hassing. 16.5.1780, fol.70.
Enkemand. B:
1) Anne Christensdatter 39, på stedet
2) Morten Christensen 37, i København
3) Peder Christensen 31, vanvittig, på stedet.
Afdøde døde 19.4.1780.

667 Hans Winde, forpagter på Kyø. 12.8.1779, fol.71.
E: Henrikke Margrethe Wederkinch. LV: Pors Munk på Odden. A:
0) forældre [Niels Hansen Winde til Odden, skifte 3.11.1769 lbnr.404, og Else Johanne Seidelin]
1) bror Anders Winde
og øvrige søskende.
FM: farbror Laurids Winde, købmand i Ålborg.
Desuden nævnes kancelliråd Wederkinch.
Afdøde døde 11.8.1779.

668 Anders Hansen Kærgaard i Ulstrup degnebolig. 6.12.1779, fol.92.
A:
0) forældre [Hans Jørgensen Kærgaard, præst i Haverslev og Bejstrup, skifte Øster Han herred gejstlig 9.1.1738 og Ida Andersdatter Toustrup].
1) bror Jens Hansen Kærgaard, student i Skallerup præstegård, skifte Vennebjerg herred gejstlig 7.11.1742, fol.112.
2) søster Margrethe Hansdatter Kærgaard i Vennebjerg degnebolig, enke efter Jens Lauridsen, degn i Skallerup og Vennebjerg, [skifte Vennebjerg herred gejstlig 17.8.1772 lbnr.73]
[Fars første ægteskab med Margrethe Lydersdatter Lassen, skifte Øster Han herred gejstlig 22.5.1719 lbnr.14]. B:
3) halvbror Lyder Hansen Kærgaard, degn i Karby på Mors, formentlig død, var g.m. [Dorthe Nielsdatter i Karby degnebolig, skifte Morsø Sønder herred gejstlig 10.3.1768 lbnr.380]. Uvist om børn
4) halvsøster Anne Lucie Hansdatter Kærgaard [skifte Ning herred gejstlig 26.7.1747 lbnr.58] g.m. Mathias [Christian] Jessen, præst i Viby og Tiset, [skifte Ning herred gejstlig 19.11.1748 lbnr.61]. 1B
B: Anne Lucie Mathiasdatter Jessen, [skifte 20.6.1780 lbnr.632]. E: Hans Boelund til Haverholm. 2B:
a Jens Mathias Boelund 6
b Peder Nikolaj Boelund 4
5) halvbror Jørgen Hansen Kærgaard, rådmand, byfoged og kontrollør i Kalundborg, død. Uvist om børn.

669 Maren Andersdatter i Redsø. 1.8.1781, fol.94.
E: Niels Iversen. B:
1) Iver Nielsen 9
2) Kirsten Nielsdatter 6
3) Anne Nielsdatter 3.

670 Ann Kirstine Christensdatter i Blokhus. 8.9.1781, fol.96B.
E: Peder Lauridsen Toft. B:
1) Margrethe Pedersdatter Toft 5 uger.

671 Anne Marie Thielsdatter i Hornum. 12.6.1781, fol.98.
E: Jens Jensen, smed. B:
2) Niels Jensen 34, livrébetjent i København, nu uvist hvor
3) Thiel Jensen 18
4) Maren Jensdatter g.m. Anders Lauridsen i Volstrup i Hornum sogn på Restrup gods.
Første ægteskab med Niels Jensen. B:
1) Jens Nielsen 38, smed i ^Ålborg, nu i København.

672 Karen Marie Sørensdatter i Ellidshøj. 17.9.1781, fol.100B.
A:
1) mor Inger Marie Nielsdatter g.m. Just Mortensen på stedet
2) søster Kirsten Sørensdatter 20
3) bror Niels Sørensen 17.
FM: Niels Mogensen i Ellidshøj.
Arv efter afdødes far [Søren Nielsen, skifte 19.12.1767 lbnr.483].
Afdøde døde i 1775.

673 Christen Christensen Berch, møller i Støvring mølle i Buderup sogn. 19.11.1781, fol.101B.
E: Kirsten Christensdatter. LV: [Peder Deichmann Lauridsen] Aagaard i Julstrup præstegård, præst [i Årestrup, Buderup og Gravlev]. B:
1) Anne Christensdatter 13
2) Christen Christensen 7.
FM: født værge Niels Christensen i Komdrup.

674 Jens Jacobsen i Vidstrup. 3.4.1781, fol.103B.
E: Ingeborg Kirstine Christensdatter. LV: Christen Lønsmann, degn i Tornby og Vidstrup. B:
1) Jacob Jensen 13
2) Christen Jensen 11
3) Kirstine Marie Jensdatter 9
4) Else Marie Jensdatter 7
5) Maren Jensdatter 5.
FM: farbror Niels Jacobsen i Lønstrup i Mårup sogn.

675 Else Sørensdatter i Næsborg. 4.2.1781, fol.105B.
E: Anders Lauridsen. B:
1) Gertrud Marie Andersdatter g.m. Jonatan Dyre i Løgstør, begge døde. 2B:
a Else Marie Dyre
b Kirsten Dyre
2) Ingeborg Marie Andersdatter g.m. Peder Svendsen i Løgstør, begge døde. 5B:
a Inger Marie Pedersdatter 15
b Laurids Pedersen 14
c Svend Pedersen 10
d Maren Pedersdatter 7
e Peder Lassen Pedersen 2
3) Else Andersdatter g.m. Søren [Thomsen] Nysom på Ørndrup
4) Maren Andersdatter g.m. Gregers Aarup i Hedegård i Hjortdal sogn
5) Mette Kirstine Andersdatter g.m. Anders Svendsen i Fårbæk.

676 Jens Kaaber i Ulstrup i Rubjerg sogn. 16.6.1780, fol.110B.
E: Maren Pedersdatter. LV: bror Poul Pedersen i Ulstrup. B;
1) Maren Jensdatter 9
2) Else Jensdatter 5½
3) Peder Jensen Kaaber 2.
FM: farfar Christen Kaaber i Lyngby.

677 Jens Pedersen Træholt på Tidemandsholm [i Tårs sogn]. 20.8.1781, fol.112B
A:
1) bror Niels Pedersen i Voer Brohus, død. 3B:
a Maren Nielsdatter 20
b Kirsten Nielsdatter 15
c Søren Nielsen 13
2) søster Kirsten Pedersdatter g.m. Søren Andersen i Træholt [i Mygdal sogn]
3) søster Johanne Pedersdatter, død. Første ægteskab med Christen Pedersen på Sakstrup hede [i Bjergby sogn]. 4B:
a Anne Christensdatter 20
b Søren Christensen 18
c Jens Christensen 16
d Peder Christensen 12.
Johanne Pedersdatters andet ægteskab med Jesper Thomsen på Sakstrup hede. 1B:
e Christen Jespersen 6.
Afdøde døde 13.8.1781.

678 Anne Mortensdatter i Nørre Sundby. 3.4.1782, fol.116B.
E: Mads Sørensen. B:
1) Maren Kirstine Madsdatter 11
2) Mette Cathrine Madsdatter 7
3) Gertrud Madsdatter 5.
FM: Oluf Rasmussen.

679 Erik Pedersen Schmidt i Vester Borup i Ingstrup sogn, ugift forpagter på Kettrup. 10.1.1782, fol.118B.
A:
0) forældre [Erik Pedersen Schmidt, skifte 16.2.1750 lbnr.195] og Ingeborg Christensdatter Lund, skifte 10.5.1779 lbnr.613]. B:
1) søster Dorthe Marie Eriksdatter g.m. Anders Grønbæk, kontrollør Varde
Mors andet ægteskab med Johan Frederik Mathiassen til Bjørnkær. B:
2) halvsøster Sofie Cathrine Johansdatter 29
3) halvsøster Anne Dorthe Johansdatter 27
4) halvsøster Johanne Kirstine Johansdatter 28
5) halvsøster Frederikke Louise Johansdatter 26.
Afdøde døde 5.1.1782.

680 Else Jensdatter i Løkken. 27.3.1782, fol.128B.
Enke. B:
1) Jens Poulsen i Åsendrup i Vrensted sogn på Sejlstrup gods, død. 3B:
a Anne Jensdatter 6
b Poul Jensen 4
c Else Jensdatter 2.
FM: Claus Nielsen i Skøttrup på Børglumkloster gods
2) Dorthe Poulsdatter g.m. Christen Krogsgaard i Tise på Børglumkloster gods
3) Maren Jensdatter g.m. Jacob Thomsen på stedet.
Afdøde døde 17.3.1782.

681 Sidsel Pedersdatter i Holland i Vester Vidstrup i Mårup sogn. 12.2.1782, fol.130B.
E: Jeppe Pedersen. A:
1) søster Anne Pedersdatter g.m. Jørgen Pedersen Koch i Øster Risør i Norge
2) halvbror Anders Pedersen, død. 2B:
a Mikkel Andersen i Øster Risør
b Martha Andersdatter i Øster Risør
3) halvbror Peder Pedersen, død. 1B:
a Maren Pedersdatter g.m. Oluf Villumsen i Øster Risør.

682 Knud Jensen i Vestermark. 28.11.1781, fol.133.
E: Maren Jensdatter. LV: Ulrik Helmich. B:
2) Jens Knudsen 23
3) Johanne Knudsdatter 18
4) Christiane Knudsdatter 12.
FM: Thomas Christensen i Vestermark.
Af første ægteskab B:
1) Anne Knudsdatter g.m. Peder Pedersen i Trudslev.

683 Anne Pedersdatter i Nørklit i Lild sogn. 16.4.1782, fol.136.
E: Poul Holst. B:
1) Maren Kirstine Poulsdatter
2) Dorthe Poulsdatter
3) Maren Poulsdatter
4) Anne Marie Poulsdatter
5) Niels Poulsen 3.
FM: morbror Thomas Pedersen i Arup.

684 Peder Mørch på Krastrup. 23.5.1781, fol.139.
A:
0) forældre [Mathias Olufsen Mørch til Kyø, død 1741 og Karen Gleerup, skifte 1.9.1750 lbnr.201]
1) Ingefred Mørch, død, var g.m. [Mads Hastrup]. 1B:
b Karen [Madsdatter] Hastrup g.m. Hirschfeld, løjtnant i Århus
2) Olivia Mørch, [skifte Nibe 27.2.1761 lbnr.163. Første ægteskab med [Christen Holst]. 2B:
a Cathrine [Stampe] Holst g.m. Jens [Andersen] Gleerup [til Lundergård i Jetsmark sogn]
b Karen [Gleerup] Holst g.m. [Markus Poul] Markussen til Krastrup
Olivia Mørchs andet ægteskab med [Thomas Thorsen i Nibe]. 4B:
c Christen Holst Thorsen, købmand i Nibe
d Mathias Mørch Thorsen i København
e Peder Thorsen i Nibe
f Anne Marie Thorsen u Nibe
3) Anne Sofie Mørch, enke efter Hans Nakskov, byfoged i Ålborg.

685 Inger Cathrine Holst på Bangsbo. 21.1.1782, fol.144B.
Enke efter Jens [Nielsen] Møller til Bangsbo, [død 1778]. B:
1) Frederik Christian Møller, forpagter på Hjermeslevgård
2) Niels Christian Møller i Hånbæk, [skifte 14.7.1778 lbnr.595]. E: Anne Kirstine Klitgaard nu g.m. Anders Holm i Hjørring. 2B:
a Jens Møller 18
b Iver Møller 16
3) Johanne Marie Møller, død. E: Lorents [Simonsen] Klitgaard til Bangsbo. 2B:
a Jens Klitgaard 18
b Inger Cathrine Klitgaard 16.

686 Marianne Thura i Blokhus. 22.11.1781, fol.153B.
A:
0) forældre Laurids Lauridsen Thura, præst i Jelstrup og Lyngby, [skifte Vennebjerg herred gejstlig 31.1.1777 lbnr.79 og Anne Jensdatter Bondrup, skifte Vennebjerg herred gejstlig 26.4.1751 lbnr.34]. B:
1) søster Ingeborg Marie Thura, hos morbror Svend Jensen Bondrup på stedet
2) søster Mette Kirstine Thura, enke efter Terkild Sundby i Kristiansand i Norge
3) søster Anne Cathrine Lauridsdatter g.m. Echbom, toldbetjent i Ålborg
4) bror Laurids Thura, i Kristiansand
Fars andet ægteskab med [Marie Vibeke Højer, skifte Vennebjerg herred gejstlig 13.7.1768 lbnr.68]. B:
5) halvsøster Anne Thura på Nørre Elkær
6) halvsøster Christence Thura i Harridslev præstegård.
FM: morbror Jens [Ottesen] Højer, præst i Reerslev og Vindinge på Sjælland
Arv efter afdødes farbror Jens Thura, skifte Vennebjerg herred gejstlig 28.5.1754 lbnr.38].
Arv efter afdødes mors faster Helle Svendsdatter i Klim, [skifte 31.7.1761 lbnr.310.

687 Laurids Jespersen i Underlien i Tranum sogn. 29.4.1782, fol.157.
E: Maren Pedersdatter. LV: Laurids Christensen i Underlien. B:
1) Johanne Lauridsdatter 6
2) Niels Lauridsen 4.
FM:
1 farbror Peder Jespersen i Bratbjerg
2 farbror Godske Jespersen i Brovst.
Enkens første ægteskab med Niels Clemensen [Hjort], skifte 30.9.1774 lbnr.506. Arv til børn.

688 Johanne Lauridsdatter [Brøndlund] i Vester Rævdal i Gerum sogn.25.5.1782, fol.160B.
Enke efter Hejle Nielsen. B:
1) Mette Marie Hejlesdatter, død, var g.m. Jørgen Gregersen i Voerså i Albæk sogn. 2B:
a Mette Cathrine Jørgensdatter 31, på stedet
b Hejle Jørgensen 27, i Voerså.
Afdøde døde 26.4.1782.

689 Jacob Olufsen i Nørre Sundby. 4.8.1781, fol.161.
Forlovet med Johanne Corfitzdatter på Egholm FM: bror Erik Corfitzen på Egholm. A:
1) bror Niels Olufsen, skipper i Nørre Sundby
2) bror Søren Olufsen på stedet
3) søster Karen Olufsdatter g.m. Niels Andersen i Nørre Sundby
4) halvsøster Johanne Olufsdatter g.m. Jens Jensen i Purkær i Jetsmark sogn.

690 Hans Jacob Preuss, tidligere rådmand [i Randers] og herredsfoged i Kær og Hvetbo herreder, i Voerbjerggård i Nørre Sundby, der døde 1.12.1780, fol.169B.
E: Dorthe Cathrine Møller i København.
Arvinger angives ikke.

691 Maren Pedersdatter i Korsholm [i Kettrup sogn]. 17.6.1782, fol.176B.
E: Christen Lauridsen Korsholm. B:
1) Christen Pedersen 12
2) Anne Kirstine Pedersdatter 9
3) Peder Pedersen 6.
FM: morbror Anders Pedersen i Siggård [i Kettrup sogn].

692 Poul Jensen Tambur i Øslev [i Kettrup sogn]. 8.6.1782, fol.178B.
E Inger Lauridsdatter. LV: Rasmus Madsen i Kettrup. B:
1) Inger Poulsdatter g.m. Søren Sverter i Gøttrup
2) Karen Poulsdatter g.m. Jesper Nielsen i Fjerritslev
3) Kirsten Poulsdatter i Thy
4) Else Poulsdatter på Moss.
FM: Jens Norge.

693 Jørgen Jepsen i True i Vebbestrup. 29.6.1782, fol.180.
E: Mette Jensdatter. LV: Christen Bodsen i True. B:
1) Kirsten Jørgensdatter 20
2) Jens Jørgensen 18
3) Anne Jørgensdatter 12.
FM: fasters mand Niels Pedersen i Nysom.
Arv til enkens børn af første ægteskab B:
1) Maren Poulsdatter g.m. Poul Justesen i Hvam
2) Christen Poulsen 21.

694 Helene [Hansdatter] Winde på Nibstrup. 24.7.1782, fol.182B.
E: Søren [Pedersen] Thorup til Nibstrup og Kornumgård.
Første ægteskab med [Christen Brøndlund, forpagter på Kornumgård, skifte 27.7.1770 lbnr.409]. B:
1) Birthe Marie Brøndlund.
FM:
1 Laurids Winde, købmand i Ålborg
2 [Holger Andreas Vilhelmsen] Bondorff, præst i Jetsmark, beslægtet på fars side.
[Andet ægteskab med Jes Dytschou til Kornumgård, skifte 28.11.1775 lbnr.559].

695 Christen Strøm i Nørre Sundby. 26.6.1782, fol.183B.
E: Johanne Terkildsdatter. LV: Mørch i Nørre Sundby. B:
1) Maren Christensdatter
2) Johanne Christensdatter.
FM: Christen Nielsen i Nørre Sundby.
Desuden nævnes:
1 enkens bror oberauditør Voerbjerg i Christiania i Norge
2 enkens far, der er til stede, dog uden navn.

696 Morten Andersen i Lynnerup i Skivum sogn. 5.8.1782, fol.187B.
E: Maren Nielsdatter. LV: Peder [Mogensen] Marqvard, præst i Kousted. B:
1) Niels Mortensen 18
2) Karen Mortensdatter 15
3) Dorthe Mortensdatter 13½
4) Birthe Mortensdatter 6½
5) Maren Mortensdatter 2½.
FM:
1 morbror Christen Nielsen Blegvad i Kondrup ved Randers
2 morbror Peder Nielsen Blegvad i Kondrup.

697 Dorthe Kirstine [Olufsdatter] Obel i Vester Torup. 21.5.1782, fol.191.
Enke efter Christen [Christensen] Klim, [skifte 30.5.1777 lbnr.557]. B:
1) Christen Christensen Klim, købmand i Løgstør
2) Niels Christensen Klim, på stedet
3) Svend Christensen Klim, på stedet
4) Sofie Marie Klim g.m. Christen Christensen Torup i Øster Klitgård i Klim sogn.
Desuden nævnes afdødes bror Jens [Olufsen] Obel, præst i Hjortdal.

698 Anne Jensdatter Bonde i Merritsholt [i Vive sogn]. 6.9.1782, fol.198B.
A:
1) søster, død. 2B:
a Søren Nielsen Juul, rytter i Århus
b Jens Nielsen Juul i Randers
2) bror Peder Bonde, død. 2B:
a Jens Pedersen Bonde 25
b Marianne Pedersdatter Bonde i Hobro.
FM: stedfar Hans Aagesen på stedet.

699 Maren Nielsdatter i Hals. 21.12.1782, fol.200B.
E: Peder Hansen Dahl. B:
1) Hans Peder Dahl 4½.

700 [Jørgen Hvas] de Lindenpalm ril Williamsborg [i Daugård sogn] i Stjernholm amt. 6.7.1782, fol.201B.
Enkemand. B:
1) [Christine de Lindenpalm] g.m. [William] von Halling til Dronninglund.

701 Niels Nielsen Møller, møller i Albæk mølle. 13.5.1782, fol.204.
E: Karen Christensdatter. LV: bror Peder Christensen i Ingstrup. B:
1) Niels Nielsen 28
2) Christen Nielsen 25
3) Søren Nielsen 22
4) Anders Nielsen 18.
FM: Christen Andersen i Neder Jonstrup i Saltum sogn på Lundergård gods.

702 Jacob Jacobsen, afskediget rytter. 9.8.1782, fol.205.
A:
1) bror Peder Langebæk, skibstømrer i København
2) bror Isak Langebæk i København
3) søster Dorthe Kirstine Langebæk i København.
Arv efter afdødes far Jacob Pedersen i Feggesund, skifte 19.9.1769 lbnr.436.

703 Henrik Steffensen i Nørre Sundby. 11.7.1780, fol.206.
Enke efter Ingeborg Amonsdatter, [skifte 21.2.1775 lbnr.514].
Testamente af 4.2.1775.
Hans A:
1) bror Rudolf Johan Bilenberg, grovsmed i Amsterdam i Holland
2) bror Eggert Bilenberg 49, hattemagersvend i Ålborg
3) bror Nikolaj Steffensen Bilenberg i Bælum på Viffertsholm gods. 6B:
a Steffen Nikolajsen i Graverhusene på Viffertsholm gods
b Laurids Nikolajsen i Solbjerg på Viffertsholm gods
c Christen Nikolajsen 24, staldkarl på Gudumlund
d Anne Marie Nikolajsdatter g.m. Jørgen Madsen i Vadum på Havnø gods
e Cathrine Margrethe Nikolajsdatter i Åstrup præstegård
f Maren Nikolajsdatter i Solbjerg hos sin mor
4) søster Helene Eleonora Margrethe Steffensdatter på Sjælland, enke efter Morten Hansen
5) søster Cathrine Margrethe Bilenberg, der ægter Peder Gundersen, hattemager i Skive.
Hendes A:
1) søster i København, hvis navn ikke kendes, død. 1B:
a et barn, hvis navn ikke kendes.

704 Anne Lauridsdatter i Knurborg i Kettrup sogn. 18.11.1782, fol.222.
E: Laurids Sørensen. B:
1) Søren Lauridsen 28
2) Laurids Lauridsen 25, i Amsterdam.
FM: morbror Steffen Lauridsen i Gøttrup.

705 Niels Olufsen, skipper i Nørre Sundby. 17.6.1782, fol.223B.
E: Johanne Pedersdatter. B:
1) Salomon Nielsen 13
2) Inger Marie Nielsdatter
3) Cathrine Nielsdatter.
FM: farbror Søren Olufsen.

706 Andreas Pedersen, ugift skipper, der døde i Hals. 2.9.1782, fol.227.
Arvinger angives ikke.
Afdøde, der henhørte under Sneumgård gods i Riberhus amt, døde 1.9.1782.

707 Karen Christensdatter i Frisdalhus [i Valsgård sogn]. 29.1.1783, fol.230.
E: Jens Christian Møller. B:
1) Daniel Jensen Møller 27, skibstømrer i København
2) Jens Christian Jensen 24, farer til skibs fra København
3) Karen Jensdatter g.m. Christian Ravn, skipper i København
4) Else Jensdatter g.m. Jens Andersen Ove på stedet. Gave til B:
a Karen Jensdatter.

708 Mette Kirstine Nielsdatter, tjenestepige i Hals. 17.5.1783, fol.232B.
B:
1) Anne Mikkelsdatter, i Sønder- eller Nørre Tranders.
FM: morbror Søren Nielsen i Øster Hassing.

709 Peder Pedersen, ugift i Kajholm i Rubjerg sogn. 1.2.1783, fol.234B.
A:
1) bror Jens Pedersen på Heden i Ajstrup sogn
2) bror Erik Pedersen i Nejst i Øste Brønderslev sogn
3) søster Beathe Pedersdatter i Kajholm
4) søster Maren Pedersdatter, enke efter Jacob Hansen i Fjeldgård i Torslev sogn [i Dronninglund herred] på Ormholt gods
5) søster Anne Pedersdatter i Kajholm, enke efter Laurids Thomsen, [skifte 6.3.1777 lbnr.545]
6) Laurids Pedersen [i Vestergård i Tylstrup i Ajstrup sogn] på Vrå gods, skifte sluttet 26.3.1783, efter hvem, der er arv.

710 Anders Mouridsen i Flescherhuset i Tolne sogn. 25.2.1783, fol.237B.
E: Sidsel Christensdatter. LV: Thomas Christensen i Løkkegård i Bindslev sogn. B:
1) Karen Andersdatter 5
2) Mourids Andersen 3
3) Maren Andersdatter 1.
FM: morfar Christen Christensen i Overskoven i Bindslev sogn.
Desuden nævnes afdødes far Mourids Lauridsen Højer, på hvis grund Flescherhuset ligger.

711 Otto Villesen, feldbereder i Løgstør. 15.5.1783, fol.240.
E: Anne Cathrine Nielsdatter. LV: Christen Lundø. B:
1) Ville Ottesen 23
2) Christen Ottesen 21.
FM:
1 Anders Lundø
2 Niels Schaltz.
Bevilling til uskiftet bo 9.11.1781.
Samfrændeskifte 15.5.1783.

712 Thomas Jensen Sand ved Torup Strand. 10.10.1782, fol.242.
E: Maren Joensdatter Krog. LV: [Thomas] Vadsted i Klim, herredsfoged. B:
1) Joen Thomsen Krog
2) Jens Thomsen Sand
3) Margrethe Thomasdatter Sand g.m. Gudik Hansen i Ullerup [i Vester Torup sogn]
4) Anne Cathrine Thomasdatter Sand g.m. Laurids Lund i Nørklit
5) Kirsten Thomasdatter Sand
6) Birgitte Thomasdatter Sand.
FM: Christian Bondrup i Klim.
Bevilling til uskiftet bo af 18.3.1763.
Samfrændeskifte 10.10.1782.

713 Anne Pedersdatter, tjenestepige i Nørre Sundby. 6.2.1783, fol.243.
A:
1) halvbror Peder Pedersen 16, der tjener i Vestbjerg [i Sulsted sogn] på Vang gods.
Hans stedmor er Kirsten Jensdatter i Nørre Sundby.

714 Karen Brochmann i Hals. 22.6.1783, fol.245B.
E: Møller, kontrollør. B:
1) Steen Daniel Brochmann 20
2) Marie Elisabeth Møller 16
3) Andreas Møller 10
4) Inger Marie Møller 7
5) Birgitte Charlotte Møller 4
6) Hans Christian Møller 3.
FM: Tønnes Madsen, værtshusmand i Hals.

715 Laurids Gundestrup i Bonderup i Haverslev sogn. 10.3.1783, fol.247.
E: Maren Albertsdatter. LV: Christen Albertsen i Næsgård i Øster Svenstrup sogn. B:
1) Kirsten Lauridsdatter g.m. Christen Thomsen i Tanderup i Haverslev sogn
2) Marianne Lauridsdatter g.m. Niels Jespersen i Tanderup
3) Maren Lauridsdatter
4) Albert Lauridsen 16
5) Christen Lauridsen 10.
FM:
1 Søren Søndergaard i Gøttrup
2 Christen Bruus i Gøttrup.

716 Laurids Mortensen i Nørre Sundby. 30.5.1783, fol.250B.
E: Else Jensdatter. LV: [Søren] Mørch, degn i Nørre Sundby. B:
1) Jens Lauridsen 5.
FM: farbror Jens Mortensen i Dyrhedens huse på Sæbygård gods.

717 Marie Margrethe Bremer i Fladstrand. 4.6.1783, fol.252B.
E: Andreas Ditlev Madsen, toldbetjent. B:
1) Peder Mathias Andreassen, født 5.8.1782.

718 Anders Bloch i Redsø i Valsgård sogn. 30.9.1782, fol.256.
Enkemand. B:
1) Anne Andersdatter Bloch.
FM: Mandrup Due, købmand i Hobro.

719 Inger Nielsdatter i Borup i Kollerup sogn. 22.7.1783, fol.258B.
E: Søren Svenningsen. B:
1) Anne Marie Sørensdatter
2) Svenning Sørensen 9
3) Niels Sørensen 6
4) Peder Sørensen 3.
FM:
1 født værge Jens Nielsen i Sanden i Hjortdal sogn
2 født værge Oluf Nielsen i Vester Svenstrup i Hjortdal sogn.

720 Sofie Hedvig Broch, ugift i Ellidshøj. 3.8.1783, fol.260B.
Arvinger angives ikke.

721 Anne Nielsdatter i Holland i Vester Vidstrup i Mårup sogn. 18.9.1783, fol.262B.
E: Jeppe Pedersen. A:
1) mor Kirsten Madsdatter g.m. Niels Andersen Mørch i Lønstrup
2) bror Christoffer Nielsen 25
3) søster Sidsel Nielsdatter g.m. Anders Sørensen i Øster Lophave [i Vennebjerg sogn]
4) halvsøster Kirsten Nielsdatter.

722 Henrikke Antoinette [Pedersdatter] Lillienskiold på Nørlund [i Ravnkilde sogn]. 17.3.1783, fol.264.
Enke efter Anton Jacob [Vilhelmsen] Coucheron, oberst i det andet Bergenhusiske regiment i Norge, [død 2.10.1736 på gården Vange i Viks præstegæld]. B:
1) Peder Montagne Coucheron, major på Nørlund
2) Petronelle Coucheron, død, var g.m. Peder Abraham Lund i København. 1B:
a Henrikke Antoinette Lund 13, i København
3) Anton Jacob Coucheron i Porsgrunn ved Skien i Norge
4) Sofie Magdalene Coucheron g.m. [Poul] Moth, oberstløjtnant på Frederikshald i Norge
5) Marie Margrethe Coucheron, død, var g.m. [Jørgen] Møller, major i Christiania, 2B:
a Christian Carl von Møller, løjtnant
b en datter g.m. Von Wildenrath, kaptajn i Norge.
Afdøde døde 11.3.1783.
Litteratur: Nedstammer den nulevende danske slægt Lillienskiold på mandssiden fra den i 1676 adlede Hans Hanssøn Smidt? Af E. A. Thomle i: Personalhistorisk Tidsskrift 1885 side 1-47. Heri side 37-38: Anton Jacob Coucheron.

723 Kirstine Marie Mejling på Gerumgård. 6.12.1783, fol.273.
E: Hans [Peder Clausen] Haumann til Gerumgård. B:
1) Kirsten Haumann 15
2) Hans Christian Haumann 14
3) Claus Haumann 8.
FM: morbror Niels Mejling, fuldmægtig på Bangsbo.
Afdøde døde 7.11.1783.

724 Poul Sørensen i Bælum. 9.12.1783, fol.278.
E: Mette Poulsdatter. LV: Jens Kaas i Bælum Nørgård. A:
1) bror Christen Sørensen Bach i Graverhusene
2) søster Maren Sørensdatter g.m. Christen Ladefoged i Sønder Kongerslev
3) søster Anne Sørensdatter g.m. Anders Bach i Sønder Kongerslev
4) søster Kirsten Sørensdatter g.m. Mikkel Lauridsen i Sønder Kongerslev
5) halvbror Jørgen Sørensen 36, på Kellingbjerggård
6) halvsøster Bodil Sørensdatter g.m. Peder Andersen i Terndrup
7) halvsøster Kirsten Sørensdatter 32
8) Anne Sørensdatter 30 i Bredal på Lindeborg gods.

725 Niels Andersen Aagaard i Underåre i Serreslev sogn. 24.7.1782, fol.281.
E: Maren Andersdatter. LV: Niels Lauridsen ved broen i Vrejlev sogn. B:
1) Anders Nielsen 14
2) Niels Nielsen 13
3) Maren Nielsdatter 11
4) Sidsel Nielsdatter 10
5) Christen Nielsen 9
6) Abraham Nielsen 5
7) Jens Nielsen 3.
FM: Niels Christian Pedersen i Underåre.

726 Hans Holm på Nystrup. 30.10.1783, fol.284B.
E: Anne Semp. LV: [Søren] Torup til Kornumgård. B:
1) Nille Marie Holm 12
2) Hansine Holm 8
3) Diderikke Louise Holm 7.
FM: Desiderius Madsen i Øster Hebelstrup.

727 Jens Jensen, ugift i Bolet i Jerslev sogn. 3.4.1784, fol.285B.
A:
1) bror Søren Jensen i Jerslev
2) bror Jacob Jensen i Jerslev
3) bror Jørgen Jensen i Hjabelund i Tårs sogn
4) søster Johanne Marie Jensdatter på stedet.

728 Niels Jensen Kras på Tidemandsholm. 23.12.1783, fol.287.
A:
1) bror Peder Jensen i Hundelev i Jelstrup sogn, død. Uvist hvor mange børn
2) bror Jørgen Jensen i Hundelev, død. 5B:
a Jens Jørgensen
b Peder Jørgensen
c Christen Jørgensen
d Marianne Jørgensdatter
e Maren Jørgensdatter.
Afdøde døde 10.12.1783.

729 Niels Hansen Rodsted, forpagter på Torstedlund [i Årestrup sogn]. 1.5.1784, fol.301.
E: Mette Mikkelsdatter. LV: [Didrik Andreas] Colding til Halkær [i Ejdrup sogn]. B:
1) Hans Rodsted 30
2) Johanne Rodsted 29, g.m. Jacob Bjerregaard, købmand i Nibe
3) Anne Rodsted 26
4) Jens Rodsted 23
5) Mikkel Rodsted 20
6) Niels Rodsted 14.
FM:
1 Hans Rodsted i Viborg, Over- og under prokurator i Jylland
2 Jens Thomsen i Trøstrup.
Bevilling til uskiftet bo af 6.8.1768, da afdøde var forpagter på Mølgård i Havbro sogn.
Samfrændeskifte 1.5.1784.

730 Johan Emmike von Deden, ugift krigssekretær på Kongstedlund. 31.1.1782, fol.294.
A:
1) halvsøster Henriette Elisabeth Christiane von Deden på Møldrup i Ods herred
2) halvsøster Pekarine Eleonora von Deden hos in mor majorinde von Deden i Fredericia.
Født værge [Johan Christian] Geistler (Geisler) til Eskær i Salling.
Afdøde døde 9.1.1782 i Hedensted på sin rejse.

731 [Carl Frederik] Hagstrøm til Klausholm [i Hellevad sogn] og Nørre Ravnstrup [i Ørum sogn]. 18.10.1781, fol.304.
Enkemand efter Anne Stenfeldt. B:
1) Dorthe Torup Hagstrøm 20, der ægter Otto Kjær på Havrekrogen [i Vester Hassing sogn]
2) Hans Stenfeldt Hagstrøm 17
3) Gertrud Marie Dytschou Hagstrøm 12
4) Peder Stenfeldt Hagstrøm 9.
FM:
1 [morbror] Gunde Stenfeldt i Ålborg
2 [morbror] Mathias Stenfeldt i Østrup i Saltum sogn.
Desuden nævnes børnenes moster [Marie Stenfeldt] i Ålborg, enke efter [Peder] Svendsen, købmand i Sæby.
Afdøde døde 17.10.1781.
(Sml. skifte efter Cathrine Marie Foss i Randers, skifte Havreballegård og Stjernholm amter 7.10.1784 lbnr.183: testamentets 6. post).

732 Peder Biering til Tidemandsholm. 3.2.1784, fol.337B.
E: Johanne Marie Rodskov. LV: Anders Kjær, rådmand i Ålborg. B:
1) Maren Pedersdatter Biering g.m. [Erik Hansen] Wilsbech til Sejlstrup
2) Christiane Marie Biering, [skifte 3.12.1774 lbnr.505], var g.m. Hans [Andersen] Brønnum, [begravet Hjørring Olai 3.11.1772]. 1B:
a Andreas Peder Brønnum.
FM: født værge [Casper Konrad] Rafn, præst i Volstrup og Hørby.

733 Cathrine Marie Flechtner i Ferslev. 13.6.1783, fol.355.
Enke efter Christen Lange, landvæsenskommissær.
Hans A:
1) bror Jens Andersen i Langthjem i Jerslev sogn
2) bror Anders Andersen i Ørum på Nørre Ravnstrup gods
3) bror Niels Andersen, død. 2B:
a Anne Nielsdatter g.m. Christen Knudsen i Klestrup i Jerslev sogn
b Maren Nielsdatter g.m. Knud Bertelsen, møller i Jerslev mølle.
4) søster Maren Andersdatter g.m. Christen Lauridsen, der tjener i Jerslev præstegård.
Hendes A:
0) forældre [Knud Ludvig von Stoltzig Knudsen Flechtner, præst i Vester Hornum, Hyllebjerg og Flejsborg, skifte Års herred gejstlig. 30.11.1758 lbnr.53 og Karen Hansdatter Lund, skifte Års herred gejstlig 14.7.1730 lbnr.23]. B:
1) bror Jørgen Christian [Knudsen] Flechtner, præst i Hornum, Hyllebjerg og Flejsborg
2) bror Niels Thygesen [Knudsen Lund Flechtner], død. 1B:
a Karen Flechtner g.m. Mourids [Sørensen] Mørch, præst i Ferslev, Dal og Volsted
3) bror Johannes [Meller] Flechtner til Mallinggård ved Skanderborg
4) bror Knud Christian Flechtner på Gammeltorv i København.
Fars andet ægteskab med [Gedske Printzler, skifte Års herred gejstlig 13.5.1735 lbnr.30]. B:
5) halvsøster Anne Cathrine Flechtner g.m. Hans Teilmann, kancellibud i København.
Hendes første ægteskab med Poul Hassing. 3 afkald af 1762 og 1763.
Desuden er følgende afkald giver til afdøde :
1 Karen Christensdatter g.m. Henrik Lauridsen. Afkald Biersted 23.10.1771
2 Maren Jørgensdatter g.m. Vogn Jensen, hendes mødrene arv. Afkald Mjels i Ferslev sogn 2.2.1781
3 Johanne Jensdatter g.m. Jens Jørgensen, for fædrene arv. Afkald Nøtten i Ferslev sogn 28.12.1773
4 Inger Pedersdatter g.m. Peder Andersen i Hasseris for arv efter kongelige pensionist Jens Lauridsen Brandt i København. Afkald Ferslev 4.2.1774
5 Karen Pedersdatter g.m. Knud Nielsen, Afkald Ferslev 6.3.1773
6 Anne Pedersdatter g.m. Laurids Clausen i Volsted, for arv efter omtalte pensionist. Afkald Ferslev 8.3.1773
7 Villads Pedersen, for arv efter omtalte pensionist. Afkald Ferslev 6.3.1773.

734 Kirsten Jensdatter i Øster Hassing. 24.4.1784, fol.379.
E: Christen Nielsen Anneksbonde. B:
1) Jens Christensen 26
2) Margrethe Christensdatter 21
3) Margrethe Christensdatter (den yngre) 18
4) Helvig Christensdatter 14.
FM: morbror Christen Jensen i Hedegård i Øster Hassing sogn.

735 Margrethe Olufsdatter i Vust Holme [i Vust sogn]. 22.3.1784, fol.383B.
E: Anders Justesen. B:
1) Oluf Andersen 38, fæster af stedet
2) Anne Marie Andersdatter
3) Maren Andersdatter
4) Kirsten Andersdatter, skifte 5.3.1781 lbnr.651. E: Christen Holm i Gøttrup. 1B:
a Inger Margrethe Christensdatter.

736 Jens Jacobsen Dybdal i Øsløs. 15.6.1784, fol.386B.
E: Marie Pedersdatter. LV: Kaj Praem, præst i Øsløs, Vesløs og Arup. B:
1) Jens Jensen Dybdal 27
2) Peder Jensen Dybdal 23
3) Christen Jensen Dybdal 10
4) Kirsten Jensdatter g.m. Anders Christensen Frost, toldbetjent i Thisted
5) Inger Kirstine Jensdatter.
FM:
1 fars [halv]bror Anders Jensen Skaarup i Øsløs
1 Mads Vabesgaard.

737 Kirsten Pedersdatter i Nørre Sundby. 15.3.1784, fol.389B.
E: Rasmus Poulsen, smed. B:
1) Poul Rasmussen 18
2) Peder Poulsen 17
3) Karen Poulsdatter 12.
FM: morbror Laurids Pedersen i Tårs.

738 Laurids Lauridsen Wenzel, i Nørre Sundby. 21.1.1784 fol.391B.
E: Cathrine Marie Lytken. LV: [Søren] Mørch, degn i Nørre Sundby. B:
2) Georg Martin Wenzel 14.
FM: Niels Pedersen i Nørre Sundby.
Første ægteskab med Sidsel Cathrine Jørgensdatter. B:
1) Marie Leonora Wenzel 27, i Århus.

739 Oluf Olufsen Møller i Kirkedal i Lønstrup i Mårup sogn. 10.2.1784, fol.395.
E: Ingeborg Nielsdatter. LV: [Kaj Burchard Zwerg] Thams, præst i Vrejlev og Hæstrup. B:
1) Marie Kirstine Olufsdatter. 6.

740 Maren Jensdatter i Klim. 21.6.1784, fol.398.
E: Oluf Søndergaard. B:
1) Maren Olufsdatter 21
2) Margrethe Olufsdatter 11
3) Karen Olufsdatter 8
4) Kirsten Olufsdatter 6
5) Søren Olufsen 4.
FM:
1 Gudik Lauridsen i Holm
2 Mads Nielsen Kold i Holm.

741 Anne Christensdatter, ugift tjenestepige i Pæregård i Jerslev sogn. 3.7.1784, fol.400.
A:
1) halvbror Søren Christensen.
FM: Ove Henriksen i Sterup mølle.

742 Otto [Jensen] Kjær i Havrekrogen i Vester Hassing sogn. 13.10.1783, fol.401.
E: Dorthe Torup Hagstrøm. LV: Lindam, regimentskvartermester i Vester Hassing. B:
1) Louise Augusta Torup Kjær 5
2) Vibeke Marie Cathrine Kjær, født efter fars død.
FM: Andreas Handrup i Vester Hassing.

743 Otto Lindam, birkedommer i Vester Hassing og skriver i Børglumkloster birketing. 26.3.1777, fol.406.
A:
0) forældre [Niels Lindam i Sæby, skifte 2.2.1775 lbnr.489 og Karen Sørensdatter, begravet Sæby 19.2.1755]. B:
1) bror Jørgen Lindam, afskediget kaptajn i København
2) bror Søren Lindam, regimentskvartermester på stedet
3) søster Anne Lindam, død, var g.m. [Broder Brodersen] Brorson i Lunderager, præst i Dronninglund, [død 2.11.1775]. 3B:
a Niels Lindam Brorson
b Broder Brorson
c Antoinette Brorson.
FM: farfar Broder Brorson, biskop i Ålborg.
Afdøde døde 21.3.1777.

744 Maren Christensdatter i Tømmerby. 2.8.1784, fol.428.
E: Christen Danielsen. B:
1) Christen Christensen 27
2) Maren Christensdatter
3) Karen Christensdatter
4) Anne Christensdatter.

745 Maren Pedersdatter i Fjerritslev. 31.7.1784, fol.430.
E: Niels Christensen. B:
1) Peder Mortensen 13.
FM: morbror Jens Pedersen i Haverslev.

746 Johanne Nielsdatter i Vust Rimme i Vust sogn. 3.9.1784, fol.431B.
E: Peder [Pedersen] Amtoft. B:
1) [Niels] Pedersen 11.
2) Inger Marie Pedersdatter 9.
FM: morbror Peder Nielsen Møller i Vester Torup.

747 Mette Jensdatter i Nørre Sundby. 8.6.1784, fol.432B.
E: Oluf Rasmussen. A:
1) morbror Rasmus Lauridsen i Vesterholt på Rødslet gods, der går omkrig og betler
2) søskendebarn Mette, enke i Klithuse.

748 Karen Andersdatter Lange i Fladstrand. 23.2.1784, fol.435.
Enke efter Hans Hvidtfeldt. B:
1) Else Marie Hvidtfeldt i Helsingør
2) Anne Hvidtfeldt g.m. Mads Olufsen Loseth, soldat i Fladstrand
3) Maren Hvidtfeldt på stedet.
Afdøde døde 14.2.1784.

749 Laurids Jespersen i Ingstrup. 16.9.1784, fol.442B.
E: Johanne Jensdatter. LV: Søren Lauridsen i Ingstrup. B:
1) Peder Lauridsen 5
2) Anne Lauridsdatter 4
3) Karen Lauridsdatter 3.
FM: farbror Søren Jespersen i Alstrup på Ås gods.
Enkens første ægteskab med Peder Christensen, skifte 20.6.1778 lbnr.590. Arv til B:
1) Jens Pedersen
2) Mette Pedersdatter
3) Anne Pedersdatter
4) Johanne Pedersdatter
5) Oluf Pedersen
6) Søren Pedersen
7) Maren Pedersdatter
Peder Christensens første ægteskab med [Pernille Andersdatter, skifte 2.12.1749 lbnr.190]. Arv til B:
1) Svend Pedersen.
Desuden nævnes afdødes bror Christen Jespersen i Ingstrup.

750 [Christoffer] Klingbech i Als Odde [i Als sogn], strandkontrollør i Mariager tolddistrikt. 14.6.1784, fol.450.
E: Susanne [Sofie Holm]. LV: Poul Rasmussen i Als Odde. B:
1) Amalie Margrethe Klingbech 21, tjener på det kongelige posthus i København
2) Johan Frederik Klingbech 19, farer til søs fra Randers
3) Caroline Charlotte Klingbech 17, i København
4) Juliane Marie Klingbech 10
5) Frands Carl Klingbech 9
6) Jacob Klingbech 5
7) Adam Klingbech 3
8) Eva Klingbech 9 mdr.

751 Else Jensdatter i Sortkær i Elling sogn. 26.8.1784 fol.455B.
E: Oluf Christensen. B:
3) Gertrud Olufsdatter 2.
Af første ægteskab B:
1) Anne Marie Nielsdatter 11
2) Christen Nielsen 7.
FM: morbror Niels Jensen, hjulmand i Vogn i Mosbjerg sogn.Ålborghus med flere amter
Skifteprotokol
1783-1789
B 0D - 396

752 Johanne Jensdatter i Bælum. 10.2.1783, side 1.
Enke efter Søren Mogensen Kaas, skifte 21.10.1777 lbnr.570. B:
1) Karen Sørensdatter g.m. Søren Nielsen Ulf i Søndergård i Valsgård sogn
2) Mogens Sørensen Kaas
3) Jens Sørensen Kaas i Bælum Nørgård
4) Anders Sørensen Kaas, forvalter på Benzonsdal på Sjælland
5) Anne Sørensdatter Kaas g.m. Bjerregaard i Torup Hedegård
6) Anne Marie Sørensdatter Kaas g.m. Peder Jebjerg i Bælum.

753 [Frederikke Sofie de With] på Sohngårdsholm. 24.12.1784, side 10.
Enke efter [Johannes] Benzon til Sohngårdsholm, [begravet Nørretranders 25.6.1784]. B:
1) Hans Benzon
2) [Albertine Cathrine] Benzon g.m. Frederik Christian Arenstorff til Overgård [i Udbyneder sogn]
3) Frederikke Ferdinandine] Benzon g.m. Theodor Adeler.

754 Oline Tryde på Fuglsig. 19.2.1785, side 13.
E: Christen Aagaard til Fuglsig. B:
1) Michael Aagaard 9
2) Jacob Aagaard 7
3) Elisabeth Sofie Aagaard 6
4) Mathias Clemen Aagaard 4
5) Anne Aagaard 3
6) Sidsel Holm Aagaard 2.
FM:
1 farbror Peder Aagaard i København
2 fars svoger Nikolaj Brorson Agerbæk, købmand i Hjørring.
Bevilling til uskiftet bo af 15.8.1783.
Samfrændeskifte 19.2.1785.

755 Erika Cathrine [Christiansdatter] Sommer på Baggesvogn. 17.12.1784, side 19.
E: Mourids Glerup til Baggesvogn.
Første ægteskab med Jacob Tryde til Kollerup [i Hadbjerg sogn, skifte 1.6.1752]. B:
1) Oline Tryde, skifte 19.2.1785 lbnr.754]. E: Christen Aagaard til Fuglsig. 6B:
a Michael Aagaard 9
b Jacob Aagaard 7
c Elisabeth Sofie Aagaard 6
d Mathias Clemen Aagaard 4
e Anne Aagaard 3
f Sidsel Holm Aagaard 2.
[Andet ægteskab med Christen Christensen True til Baggesvogn, skifte 30.7.1762 lbnr.326].
[Tredje ægteskab med Mathias Clemensen til Baggesvogn, død 2.5.1771].

756 Mette Sørensdatter Buus i Volsted. 31.12.1784, side 32.
E: Poul Jensen Nørgaard, der døde 9.1.1785. B:
1) Søren Poulsen 25
2) Jens Poulsen 16.
FM:
1 farbror Niels Jensen i Mels
2 morbror Laurids Buus i Ferslev
3 morbror Christen Buus i Volsted
4 mosters mand Poul Knudsen i Hersom.
Afdøde døde 29.12.1784.

757 Johanne Pedersdatter i Rubjerg. 15.3.1785, side 38.
E: Jens Thomsen. B:
1) Anne Jensdatter 3.
FM: morbror Christen Pedersen.

758 Jeppe Pedersen i Holland i Vester Vidstrup i Mårup sogn. 10.7.1784, side 42.
E: Kirsten Jensdatter. LV: [Claus Pedersen] Møiniche, præst i Rubjerg og Mårup. B:
1) Else Jepsdatter, født 2.12.1784, der døde, begravet Mårup 12.12.1784.
Desuden nævnes afdødes:
1) bror Laurids Pedersen Leth i Jerslev sogn
2) bror Niels Pedersen i Tårs
3) bror Christen Pedersen, død. Første ægteskab med Anne Andersdatter. 1B:
a Anne Christensdatter 20.
Christen Pedersens andet ægteskab med Mette Andersdatter, nu i Vejhusene i Hellum sogn. 2B:
b Peder Christensen 13
c Johanne Christensdatter 8.
[Afdødes første ægteskab med Sidsel Pedersdatter, skifte 12.2.1782 lbnr.681].

759 Maren Pedersdatter i Storgård i Tornby sogn. 23.12.1784, side 48.
E: Laurids Christensen. B:
1) Mogens Lauridsen 13
2) Anne Lauridsdatter 11
3) Dorthe Lauridsdatter 4
4) Christen Lauridsen 7 uger.

760 Maren Jensdatter i Østergård i Vive sogn. 24.1.1785, side 54.
A:
1) bror Bertel Jensen i Stenum g.m. Maren Christensdatter
2) søster Kirsten Jensdatter
3) halvsøster Karen Rasmusdatter g.m. Bertel Eriksen, skipper, på stedet.

761 Anne Cathrine [Lauridsdatter] Holst i Smersted i Serreslev sogn. 11.9.1784, side 57.
Enke efter Rasmus [Hansen] Bang, kapellan i Vrå. Emb og Serreslev, [død 9.6.1784]. B:
1) Hans Bang 33, i Vester Borup i Ingstrup sogn
2) Mette Marie Bang 30
3) Laurids Holst Bang 27
4) Abigael Bang 26
5) Mads Bang 25
6) Øllegaard Vilhelmine Bang 22.
FM: farbror Hans [Hansen] Bang, degn i Vrå, Emb og Serreslev.
Arv i boet til Søren Pedersen Holst, der tjener på Vang
efter hans farmor Maren Sørensdatter, skifte 28.2.1774 lbnr.495.

762 Erik Skov. 21.3.1783, side 82.
A:
0) Henrik Jensen Skov på Voergård. død
1) bror Jens Skov 15
2) halvbror Henrik Skov 6
3) halvsøster Dorthe Marie Skov.
FM: farbror Peder Jensen Skov i Demstrup Vasehus.
Afdøde druknede i Den engelske Kanal 30.1.1783.

763 Laurids Nielsen i Hals. 20.3.1782, side 87.
E: Anne Nielsdatter. B:
1) Anne Lauridsdatter 15
2) Niels Lauridsen 14
3) Svend Lauridsen 12
4) Jens Lauridsen 8.
FM: farbror Ove Nielsen i Hals.

764 Mette Cathrine Svejstrup, ugift på Pandum. 6.10.1784, side 99.
A:
1) mor Elisabeth Sofie Alsing, der døde, [skifte 2.4.1785 lbnr.767], var enke efter Andreas Svejstrup, forpagter på Pandum, [skifte 5.1.1778 lbnr.634]. B:
2) bror Markus Svejstrup 19, på rådstueskriverkontoret i Århus
3) bror Otto Henrik Svejstrup
FM: farbror [Jørgen] Svejstrup birkedommer i Djørup.
Fars første ægteskab med [Sofie Cathrine Winther, skifte 15.9.1762 lbnr.328]. B:
4) halvsøster Anne Elsebeth Svejstrup, død, var g.m. Christian Holst Thorsen, købmand i Nibe. 2B:
a Cathrine Holst 9
b Thomas Holst 8
5) halvbror Christen Svejstrup, student, i Nibe
6) halvbror Jens Jørgen Svejstrup, degn i Øster Hornum.

765 Margrethe [Cathrine] Klitgaard, ugift på Bangsbo. 12.3.1785, side 109.
A:
1) bror Lorents [Simonsen] Klitgaard til Bangsbo
2) bror Frederik Klitgaard, forpagter på Sønder Elkær,[skifte 22.3.1774 lbnr.500]. 3B:
a Anne Marie Klitgaard g.m. Niels Riis, købmand i Hjørring
b Lucie Cathrine Klitgaard 20, hos sin mor på Sønder Elkær
c Christine Ilum Klitgaard 18
3) søster Anne Kirstine Klitgaard g.m. Andreas Holm i Hjørring
4) søster Margrethe Sofie Klitgaard g.m. Frederik Christian Møller på Hvilshøj
5) søster Karen Klitgaard g.m. Thomas Madsen Jegen, bødker i Ålborg.

766 Anne Jensdatter i Hørby. 3.9.1784, side 119.
Enke efter [Thomas Lassen, skifte 26.10.1759 lbnr.286]. B:
1) Laurids Thomsen i Hørby, død. 4B:
a Thomas Lauridsen
b Søren Lauridsen
c Birthe Marie Lauridsdatter
d Kirstine Marie Lauridsdatter
2) Jens Thomsen i Hannerup, død. 5B:
a Anders Jensen
b Anne Jensdatter g.m. i Rodsted
c Mette Jensdatter g.m. i Hornbæk
d Karen Jensdatter g.m. Christen Bager i Rodsted
e Kirsten Jensdatter
3) Niels Thomsen i Snæbum
4) Karen Thomasdatter g.m. Peder Sommer i Hørby
5) Maren Thomasdatter g.m. Jens Christensen i Hørby
6) Maren Thomasdatter
7) Kirsten Thomasdatter.
Afdøde døde 26.8.1784.

767 Elisabeth Sofie Alsing på Pandum. 2.4.1785, side 129.
Enke efter Andreas Svejstrup, forpagter på Pandum, [skifte 5.1.1778 lbnr.634]. B:
1) Markus Svejstrup, på rådstueskriverkontoret i Århus
2) Otto Henrik Svejstrup 18.
FM:
1 farbror Jørgen Svejstrup, birkedommer i Djørup.
2 morbror Markus Alsing i Nibe.
Desuden nævnes afdødes søster Barbara Johanne [Markusdatter] Alsing.
Afdøde døde 1.4.1785.

768 Palle Christensen i Kettrup. 14.3.1785, side 138.
E: Kirsten Ottesdatter. LV: Simon Holm i Kettrup. B:
1) Otto Pallesen 7
2) Maren Pallesdatter 4.
FM: Jens Gregersen i Vust Holm.

769 Niels Pedersen og hustru Anne Olufsdatter i Holm i Torup sogn. 23.5.1785, side 142.
B:
1) Christen Nielsen 39, på stedet
2) Maren Nielsdatter g.m. Niels Mortensen, begge døde. 3B:
a Morten Nielsen 8
b Maren Nielsdatter
c Anne Nielsdatter
FM: stedfar Peder Højstrup i Vester Torup på Kokkedal gods
3) Else Nielsdatter, død. Uden ægteskab B:
a Karen
4) Margrethe Nielsdatter, død. E: Christen Skinderup i Torup. 1B:
a Anne Christensdatter.

770 Johanne Nielsdatter på Sylt i Vust sogn. 27.5.1785, side 147.
E: Oluf Jepsen. B:
1) Jeppe Christian Olufsen 20
2) Niels Olufsen 18
3) Christen Olufsen 12
4) Anne Marie Olufsdatter 9
5) Niels Christian Olufsen 6.
FM: mosters mand Peder Jensen Winther i Vust.

771 Inger Thomasdatter, ugift tjenestepige i Holm i Torup sogn. 17.1.1785, side 149.
A:
1) bror Christen Thomsen 26
2) søster Margrethe Thomasdatter
3) halvbror Peder [Thomsen]
4) halvsøster Inger [Thomasdatter]
5) halvsøster Kirsten [Thomasdatter].
FM: stedfar Jens Christoffersen i Holm.
Afdøde døde1.9.1784.

772 Jens Mogensen i Glæde [i Lild sogn] i Vester Han herred. 11.1.1785, side 152.
E: Karen Bertelsdatter. LV: Niels Bertelsen i Vust. B:
1) Bertel Jensen på stedet
2) Christen Jensen
3) Kirsten Jensdatter g.m. Christen Nielsen Mejrup i Lild sogn
4) Maren Jensdatter g.m. Jacob Thomsen i Hjardemål sogn
5) Karen Jensdatter
6) Niels Jensen i Janum mølle i Øster Svenstrup sogn, [skifte 18.9.1771 lbnr.419]. 4B:
a Christen Nielsen
b Jens Nielsen
c Niels Nielsen. (Sml. lbnr.419, hvor barnet kaldes Anne Nielsdatter)
d Maren Nielsdatter

773 Anne Ingvarsdatter i Gundestrup i Skræm sogn. 12.7.1785, side 154.
E: Jeppe Jensen Bisgaard. B:
1) Anne Jepsdatter 8
2) Jens Jepsen 6
3) Maren Jepsdatter 2½.
FM:
1 mors stedfar Christen Winther i Ullerup i Torup sogn
2 morbror Anders Ingvarsen i Amtoft i Arup sogn.

774 Maren Nielsdatter i Hals. 27.9.1784, side 162.
E: Oche Jørgensen, overlods. B:
1) Jørgen Adrian Ochesen 32, overlods i Hals
2) Rebekka Ochesdatter g.m. Jørgen Lassen, koffardikaptajn i Uttrup ved Ålborg
3) Else Cathrine Ochesdatter g.m. Zacharias Blanbois.

775 Magdalene Cathrine [Danielsdatter] Friedenreich i Gøttrup, der døde 13.4.1783, side 181.
Enke efter Jørgen Fogh [Pedersen] Clementin, præst i Kettrup og Gøttrup, [skifte Vester Han herred gejstlig 7.5.1771 lbnr.31]. B:
1) Karen Fogh Clementin, [skifte Refs herred gejstlig 17.10.1768 lbnr.30]
E: Laurids [Albertsen] Thura, præst i Hvidbjerg og Lyngs. 4B:
a Jørgen Clementin Thura 19, i Arendal i Norge
b Cathrine Jacobe Thura 18, på stedet
c Albert Lauridsen Thura 17, i Ålborg latinskole
d Magdalene Cathrine Lauridsdatter 16, på stedet.
FM: farbror Thura, søkaptajn i København
2) Mette Marie Stub Clementin 36, på stedet.
FM: morbror Johannes [Danielsen] Friedenreich, præst i Næsborg, [Skarp] Salling og Oudrup.

776 Maren Christensdatter i Øslev i Kettrup sogn. 11.3.1785, side 370.
E: Theodosius Sørensen. B:
1) Christiane Theodosiusdatter
2) Christen Theodosiussen 10
3) Bodil Theodosiusdatter 6.
FM: morbror Christen Kronborg i Keldgård i Kettrup sogn.

777 Thomas Olufsen i Bunken i Saltum sogn. 6.8.1785, side 374.
E: Anne Sørensdatter. LV: Peder Jensen i Saltum. B:
1) Johanne Thomasdatter 4 uger.
FM: farbror Jeppe Olufsen i Ejersted i Saltum sogn.
Afdøde døde 3.8.1785.

778 Margrethe Ravn på Haven. 13.9.1783, side 380.
Enke efter Peder [Nielsen] Mejling, forpagter på Haven, [skifte 24.4.1770 lbnr.405]. B:
1) Christian Mejling til Haven
2) Maren Mejling på Haven
3) Hans Christian Mejling, på Haven.

779 Ellen Pedersdatter Vadum, husholderske i Løgstør. 26.2.1785, side 386.
E: Christen Mikkelsen Hjardemaal, skibstømrer i København, separeret efter bevilling af 19.1.1780. B:
1) Marianne Christine Christensdatter 18
2) Anne Marie Elisabeth Christensdatter 15
3) Charlotte Anne Christensdatter 12.

780 Laurids Bruun i Løgstør. 24.11.1784, side 395.
E: Johanne Baggesdatter. LV: Anders Lundø i Løgstør. A:
1) søster Bodil Madsdatter g.m. Mikkel Jacobsen
2) søster Anne Madsdatter g.m. Anders Wester i Løgstør, begge døde, 2B:
a Hans Andersen
b Maren Andersdatter, død for et par år siden.

781 Mads Pajkær i Bislev. 8.4.1785, side 403.
E: Anne Kirstine Brinch, fattiglem i Hobro. B:
1) en datter gift i København
2) en datter gift i København
3) en datter, der tjener i Sorø.
Afdøde havde været podemester på Lundbæk.

782 Anne Bisted i Torup. 16.3.1785, side 408.
Enke. B:
1) Evert Knudsen i København
2) Hans Knudsen i København.

783 Bertel Jensen i Finderup i Døstrup sogn. 8.10.1785, side 411.
E: Maren Christensdatter. LV: Anders Jensen. B:
2) Anne Bertelsdatter 17
3) Maren Bertelsdatter 10
4) Lene Bertelsdatter 8.
FM: Anders Nielsen i Finderup.
Første ægteskab med Ann ielsdatter. B:
1) Maren Bertelsdatter.

784 Karen Jensdatter i Løgstør. 2.5.1785, side 415.
E: Christen Henriksen. B:
1) Anne Cathrine Christensdatter på stedet
2) Johanne Christensdatter 28, i København
3) Kirsten Christensdatter g.m. Anders Lauridsen, tømrer i København.
Afdøde døde 30.4.1785.

785 Jens Dyhre i Løgstør. 14.2.1784, side 422.
B:
1) Anne Jensdatter 22
2) Peder Jensen 20
3) Elsebeth Cathrine Jensdatter 16, hos sin morbror i Vejerslev på Mors
4) Christen Jensen 15.
FM: Abraham Bødker i Løgstør.

786 Kirsten Christensdatter, ugift tjenestepige i Løgstør. 30.4.1784, side 425.
Arvinger kendes ikke.

787 Maren Christensdatter i Løgstør. 17.10.1783, side 427.
Enke efter Christen Jensen. B:
1) Christen Seldal, farer til søs
2) Susanne Christensdatter g.m. Laurids Clemensen i Løgstør
3) Anne Marie Christensdatter g.m. Jeppe Kold i Løgstør
4) Mette Christensdatter i Vadgård præstegård [i Standby sogn].

788 Else Cathrine Brix i Vester Torup. 13.8.1785, side 433.
E: Peder Jensen Bondrup. B:
1) Christen Pedersen.
FM: Peder Brix i Torup.
Afdøde døde 15.7.1785.

789 Opbudsbo i Gandrup. 23.6.1785, side 436.
Registrering af fallitbo hos Niels Jensen Trads i Gandrup.

790 Christen Nielsen i Nørre Sundby. 27.8.1785, side 444.
E: Kirsten Jensdatter. LV: [Søren] Mørch, degn i Nørre Sundby. B:
1) Rasmus Christensen 28
2) Johanne Christensdatter 26.

791 Christen Christiansen i Vive mølle. 6.4.1786, side 450.
A:
1) halvsøster Birthe Kirstine Christensdatter.
FM: Anders Winther i Merritsholt.
1) en datter gift i København

792 Bodil Kjeldsdatter Mørch i Nørre Sundby. 27.2.1786, side 452.
E: Jens Nielsen Hjetting, skipper. A:
0) forældre Kjeld Andersen Mørch og Dorthe Marie på øen Egholm, begge døde.
Fars andet ægteskab med Margrethe Madsdatter, død. B:
1) Anders Kjeldsen 22, på Egholm
2) Mads Kjeldsen 18
3) Dorthe Marie Kjeldsdatter
4) Johanne Kjeldsdatter
5) Anne Marie Kjeldsdatter
6) Anne Kjeldsdatter
7) Maren Kjeldsdatter.
FM: farbrors søn Anders Mørch i Nørre Sundby.
Afdøde døde 26.2.1786.

793 Anne Kirstine Andersdatter i Fladstrand. 20.2.1786, side 458.
E: Thomas Olufsen Busch. B:
1) Anne Marie Thomasdatter 3.
Desuden nævnes enkemandens bror Laurids Olufsen Busch.

794 Thomas Nielsen Byen i Fladstrand. 1.10.1785, side 464.
E: Anne Margrethe Pedersdatter. LV Søren Pedersen Lisborg på Bangsbo Strand. B:
1) Margrethe Thomasdatter 14.
FM: farfar Niels Christensen Byen i Fladstrand.

795 Christen Madsen i Øster Borup i Ingstrup sogn. 3.8.1785, side 471.
A:
0) forældre [Mads Christensen i Ingstrup, skifte 11.7.1768 lbnr.431 og Johanne Pedersdatter, skifte 15.9.1755 lbnr.248]. B:
1) søster Sidsel Madsdatter g.m. Laurids Sørensen i Øster Borup
2) søster Maren Madsdatter g.m. Peder Christensen i Søndergård i Ingstrup sogn
3) søster Else Madsdatter g.m. Søren Kusk i anneksgården i Vester Hjermeslev
4) søster Anne Madsdatter, død, var g.m. Anders Christensen i Trudslev. 4B:
a Mads Andersen 20
b Maren Andersdatter
c Johanne Andersdatter
d Else Andersdatter
FM: fasters mand Niels Christensen i Trudslev.
Afdøde, der havde været birkedommer i Løvenborg birk på Sjælland, døde 17.7.1785.

796 Johanne Lauridsdatter i Bejstrup. 21.2.1786, side 476.
E: Laurids Nielsen Friis. B:
1) Maren Lauridsdatter 7
2) Karen Lauridsdatter 6
3) Laurids Lauridsen 2
4) Anne Lauridsdatter 5 uger.
FM:
1 farfar Niels Lauridsen Friis i Bejstrup
2 morbror Christen Lauridsen i Klim.

797 Peder Leed i Odde i Klim sogn. 28.6.1785, side 483.
E: Maren Gregersdatter. LV: Niels Gregersen i Manstrup. B:
1) Jens Leed 13.
FM: Laurids Nielsen i Odde.

798 Sofie Hedvig Kjær, ugift på Sejlstrup, der døde 26.2.1785, side 489.
A:
0) Jens Kjær til Ørndrup, [skifte 14.1.1765 lbnr.363] og Vibeke Marie Cathrine Hagedorn], skifte 14.5.1779 lbnr.633
1) bror Christian Frederik Jensen Kjær i København
2) Otto Jensen Kjær i Havrekrogen, [skifte 13.10.1783 lbnr.742]. 2B:
a Louise Augusta Torup Kjær 5
b Vibeke Marie Cathrine Kjær 1.
FM: Gutzon Børglum, degn i Harreslev, Sejlstrup og Rakkeby.

799 Cathrine Marie Brandt, ugift tjenestepige i Hammer præstegård. 2.3.1786, side 501.
A:
1) bror Johannes Brandt i Toldbodgade i København, styrmand på grønlandsfarten
2) bror Niels Brandt, farversvend i Hobro
3) halvsøster Else Lemberg g.m. Knud Tomra, tømrer i Ålborg.
Desuden nævnes afdødes moster Inger Cathrine g.m. Christen Sindal, kobbersmed i Ålborg.
Afdøde døde 31.1.1786.

800 Anders Lauridsen Korslund i Stentinget i Hellevad sogn. 8.2.1786, side 567.
E: Mette Pedersdatter. A:
1) søster Margrethe Lauridsdatter, død. E: Christen Poulsen i Røgelhede i Hellevad sogn. 5B:
a Laurids Christensen i Røgelhede
b Poul Christensen i Pilgård mølle
c Kirsten Christensdatter, enke efter Poul Bertelsen i Tved i Ørum sogn
d Anne Christensdatter
e Maren Christensdatter, død. E: Anders Møller i Klokkerholm mølle. 2B:
a Anne Margrethe Andersdatter
b Maren Andersdatter.

801 Rebekka Ochesdatter i Uttrup i Hvorup sogn. 29.9.1784, side 520.
E: Jørgen Lassen, koffardikaptajn. B:
1) Adriane Jørgensdatter 19
Afdøde døde 289.1784.

802 Christen Eliassen i Skovbo i Valsgård sogn. 6.6.1786, side 539.
E: Karen Sørensdatter. LV: Søren Pedersen Kar, der ægter enken. B:
1) Kirsten Christensdatter 3
2) Elias Christensen 1.
FM:
1 farbror i København
2 fars søskendebarn Hans Sørensen i Staverslund.
Arv i boet efter afdødes søster Dorthe Eliasdatter, skifte sluttet 1.9.1789. E: Christoffer Pedersen Alstrup, melhandler i København.
Skifteslutning i protokol 10 fol.28 den 4.11.1791.

803 Niels Nielsen Fasmelie i Vester Svenstrup. 14.3.1786, side 547.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Simon Lauridsen i Vester Svenstrup. B:
1) Niels Nielsen 14
2) Niels Lauridsen Nielsen 10
3) Karen Nielsdatter 8
4) Anne Kirstine Nielsdatter 1.
FM: farbror Niels Høgh i Vester Svenstrup.

804 Johanne Lohmann, ugift på Havnø [i Visborg sogn]. 26.6.1786, side 553.
A:
1) halvsøster Juliane Agnethe Lohmann, enke efter krigsråd Horsten
2) halvsøster Amalie Lohmann.
Afdøde døde 24.6.1786.

805 Niels Christensen Terndrup i Redsø. 11.5.1786, side 556.
E: Maren Andersdatter. LV: Søren Olufsen i Redsø. B:
1) Christen Nielsen 1½, der døde.
FM: farbror Peder Christensen i Terndrup.

806 Poul Pedersen, hjulmand i Ulstrup i Rubjerg sogn. 1.6.1786, side 560.
E: Margrethe Jensdatter. LV: [halv]bror Simon Mathiassen i Lyngby. B:
1) Jens Poulsen 17.
FM: mors [halv]bror Peder Mathiassen.
Afdøde døde 3.5.1786.

807 Just Justesen i Tostrup. 27.5.1786, side 565.
E: Gertrud Sørensdatter. LV: Peder Wulff i Visborg. B:
1) Søren Justesen 15
2) Anne Cathrine Justsdatter 10
3) Just Justesen 8
4) Mette Cathrine Justsdatter 1.
FM: farbror Andreas Justesen i Ove.

808 Anne Kirstine Rasmusdatter på Hirsholmene. 3.11.1786, side 573.
E: Christen Thomsen Mallie. B:
1) Otto Christensen Mallie på Hirsholmene
2) Peder Christensen Mallie på Skagen, død. 1B:
a Thomas Christian Holm 4
3) Rasmus Christensen Mallie på Hirsholmene, der døde august 1786. E: Birgitte Hansdatter Houmann, Ingen børn
4) Maren Christensdatter Mallie g.m. Søren Fred i Fladstrand.

809 Niels Andersen Schiøtt, skipper i Østergård i Vive sogn. 7.10.1786, side 588.
E: Johanne Jespersdatter. LV: far Jesper Christensen på stedet. A:
1) mor Sinnet Nielsdatter på stedet
2) bror Christen Andersen Schiøtt 32
3) søster Marie Andersdatter Schiøtt 26
4) bror Knud Andersen Schiøtt 24.

810 Christiane Christensdatter , ugift husholderske i præstegården på Hirsholmene. 29.9.1786, side 599.
Arvinger angives ikke.

811 Peder Buch i Krogen i Valsgård sogn. 8.7.1786, side 602.
Arvinger kendes ikke.

812 Søren Krag i Lille Års. 26.4.1784, side 613.
B: en slegfreddatter Elisabeth Augusta Sørensdatter Krag i Ølstykke præstegård på Sjælland, lyst i kuld og køn 16.5.1781 på Års og Slet herredsting.

813 Frederikke Kirstine Mygind i Kronborg i Rubjerg sogn. 17.12.1781, side 643.
Enke efter Mourids [Hansen] Højer, proviantskriver [på Skagen]. B:
1) Niels Mouridsen Højer 27, skoleholder i Albæk i Rubjerg sogn
2) Thor Boye Mouridsen Højer 37, død i Vestindien uden børn
3) Maren Mouridsdatter Højer g.m. Troelsen i København
4) Karen Mouridsdatter i København.
Desuden nævnes:
1 afdødes bror Frands [Testrup Michael Nielsen] Mygind, præst i Råbjerg, [død 9.12.1776]
2 afdødes søsters mand Laurids Meyer.

814 Peder Gleerup, student på Sebberkloster. 19.10.1784, side 658.
A:
1) mor [Henrikke Margrethe Holst], enke efter Bagge Jørgensen Gleerup til Sebberkloster. 30.10.1777 lbnr.574]
2) søster Else Gleerup, der døde, [skifte Nibe 21.1.1786 lbnr.525], var g.m. [Mathias Johannes] Wederkinch i Nibe. FM for børn: [Albert] Gleerup, postmester i Hobro
3) Marie Gleerup g.m. Peder Lund til Sebberkloster, Kyø og Skivehus.
Skifteslutning i protokol 10 fol.81.

815 Kirstine Marie Christensdatter i Hodal mølle. 23.12.1786, side 683.
E: Søren Christensen, møller. B:
1) Christen Sørensen 20
2) Christen Sørensen16
3) Jens Sørensen 13
4) Maren Sørensdatter 11.

816 Christen Lauridsen, møller i Flamsted mølle der døde 16.8.1786, side 688.
E: Karen Thygesdatter. LV: svoger Niels Pedersen i Hals brohus. A:
1) søster Maren Lauridsdatter, død, var g.m. Palle Andersen i Vust. 4B;
a Søren Pallesen 30, i Vust
b Christen Pallesen 28, på stedet
c Inger Pallesdatter g.m. Peder Christensen Højstrup i Lørsted [i Haverslev sogn] på Kokkedal gods
d Helvig Pallesdatter 22, i Tanderup
2) halvsøster Karen Pedersdatter g.m. Plov-Anders i Barmer i Sebber sogn.
Uberettiget krav om arv fra:
3) halvbror Christen Lauridsen i Horsens i Blenstrup sogn, søn af afdødes far uden ægteskab med en anden kvinde end afdødes mor. 2B:
a Peder Christensen Nørgaard i Skibsted på Randrup gods
b Kirsten Christensdatter g.m. Niels Nielsen i Mejls i Ferslev sogn.

817 Karen Olufsdatter i Nørre Bratbjerg i Tranum sogn. 9.11.1786, side 701.
E: Poul Justesen. B:
1) Maren Poulsdatter 14
2) Anne Poulsdatter 10.

818 Maren Nielsdatter i Stade i Serreslev sogn. 23.1.1787, side 707.
E: Jens Iversen.
Af første ægteskab B:
1) Niels Olufsen 23, i København
2) Johanne Marie Olufsdatter 19
3) Kirsten Olufsdatter 17
4) Mette Olufsdatter 13.
FM:
1 farbror Peder Sørensen i Stade
2 farbror Jens Sørensen i Stade
3 farbror Anders Sørensen i Sønder Harridslev
4 farbror Niels Sørensen i Gunderup.
Desuden nævnes enkemandens far Iver Poulsen i Hunderup.
Afdøde døde 19.1.1787.

819 Karen Nielsdatter i Dybvad mølle. 8.3.1787, side 716.
E: Niels Andersen Kirketerp. B:
1) Niels Nielsen 3.
FM: Thomas Pedersen, møller Dybvad mølle.

820 Jens Lauridsen i Løkken i Furreby sogn. 6.2.1787, side 720.
E: Inger Nielsdatter. LV: Niels Jacobsen, skudehandler i Løkken. A:
1) bror Peder Lauridsen Toft i Kragerø i Norge
2) søster Kirsten Lauridsdatter g.m. Bertel Engesgaard, skudehandler i Lønstrup.

821 Christen Jebjerg i Bælum. 15.9.1786, side 377.
Enkemand. B:
1) Niels Christensen i Ustrup i Salling på Astrup gods
2) Kirsten Christensdatter g.m. Peder Andersen i Snabe i Salling på Nørgård gods
3) Sofie Christensdatter 30.
FM: Jens Kaas.
Afdøde døde 4.9.1786.

822 Peder Christensen Jebjerg og hustru Anne Marie Sørensdatter Kaas i Bælum. 28.5.1785, side 728.
Hans A:
1) far Christen Nielsen i Jebjerg i Salling.
Hendes A:
0) forældre [Søren Mogensen Kaas, skifte 21.10.1777 lbnr.570 og Johanne Jensdatter, skifte 10.2.1783 lbnr.752]
1) bror Jens Kaas i Bælum Nørgård
2) bror Andreas Kaas, forvalter på Benzonsdal på Sjælland
3) bror Mogens Kaas, på stedet
4) søster Anne Kaas g.m. Bjerregaard i Torup Hedegård
5) søster Karen Kaas g.m. Søren Ulf i Søndergård
6) halvsøster Abild Sørensdatter hos sin far Søren Knudsen i Bælum.

823 Christen Holm i Gøttrup. 24.7.1786, side 755.
E: Anne Margrethe Madsdatter. LV: Terkild Madsen i Gøttrup. B:
1) Inger Margrethe Christensdatter
hos sin bedstefar Anders Justesen i Holm.
Afdøde døde 22.7.1786.

824 Gravers Madsen i Vust. 23.1.1787, side 760.
E: Johanne Jacobsdatter. B:
1) Mads Graversen, møller i Vust
2) Anne Marie Graversdatter g.m. Christen Lauridsen i Vust
3) Inger Cathrine Graversdatter g.m. Christen Thomsen på stedet
4) Johanne Marie Graversdatter
5) Else Graversdatter.

825 Thøger Buchhave i Vust. 3.3.1787. side 764.
E: Maren Thomasdatter, der flytter til Øsløs. LV: Laurids Thomsen i Flade på Mors. B:
1) Johanne Thøgersdatter
2) Thomas Thøgersen 12
3) Peder Thøgersen 5
4) Mette Thøgersdatter.
FM:
1 født værge Jens Pedersen Buchhave i Flade
2 født værge Steffen Pedersen Buchhave i Sundby på Mors.

826 Henrik Christensen og hustru Maren Christensdatter Høgh i Nørre Sundby. 20.4.1786, side 770, protokol nr.6 1790-1793 side 14B, 56, 58.
Hans A:
I farbror Hans Joensen, død. 3B:
1) Anders Hansen i Nørre Sundby, død. 2B:
a Inger Marie Andersdatter g.m. Anders Andersen, skoleholder i Bjergsted
b Margrethe Andersdatter g.m. Jens Vandrup i Ålborg
2) Anne Hansdatter, død, var g.m. Laurids Pedersen i Nørre Sundby. 3B:
a Hans Lauridsen i Nørre Sundby, død. 1B:
1 Christen Hansen 21
b Anne Lauridsdatter, gift i København, uvist om børn
c Maren Cathrine Lauridsdatter, gift i København, uvist om børn
3) Else Hansdatter, enke efter en sadelmager i Hjørring
II farbror Erik Joensen, død. 3B:
1) Joen Eriksen Holm i Ålborg
2) Anders Eriksen Holm i Lindholm, død 3B:
a Erik Andersen 28, tjener i Lindholm mølle
b Jørgen Andersen 25, tjener i Lindholm mølle
c Dorthe Andersdatter i Nørre Sundby
3) Anne Eriksdatter, død, var g.m. Niels Møller i Lindholm mølle. 6B:
a Johanne Marie Nielsdatter g.m. Niels Pedersen i Nørre Sundby
b Else Nielsdatter g.m. Jens Sørensen Kærsgaard i Lindholm
c Ida Nielsdatter g.m. Hans Lauridsen i Hvorup
d Dorthe Nielsdatter g.m. Jens Schmidt i Nørre Sundby
e Kirsten Nielsdatter, der tjener i Nørre Sundby præstegård
f Bodil Marie Nielsdatter
III farbror Laurids Joensen, død. 7B:
1) Jacob Lauridsen i Voerbjerg, død. 5B:
a Laurids Jacobsen 30
b Christen Jacobsen 25
c Margrethe Jacobsdatter g.m. Jens Pedersen i Nørre Sundby
d Tove Jacobsdatter hos sin mor i Voerbjerg
e Marie Jacobsdatter
2) Joen Lauridsen i Voerbjerg
3) Hans Lauridsen i Lindholm
4) Anne Marie Lauridsdatter g.m. Jørgen Pedersen i Nørre Sundby
5) Johanne Lauridsdatter g.m. Simon Jørgensen i Kraghede i Hellevad sogn på Kølskegård gods
6) Else Lauridsdatter, død. E: Peder Knudsen i Voerbjerg. 4B:
a Laurids Pedersen 40, i Lindholm
b Christen Pedersen 36, hos sin far i Voerbjerg
c Knud Pedersen 28, i Lindholm
d Maren Pedersdatter i Kragdrup
7) Mette Lauridsdatter, enke efter Jens Smed i Lindholm
IV farbror Jacob Joensen, død. 4B:
1) Maren Jacobsdatter, død, var g.m. Laurids Poulsen i Nørre Sundby. 4B:
a Poul Lauridsen i Nørre Sundby
b Else Lauridsdatter, død, var g.m. Poul Slagter i Ålborg. 2B:
1 Jens Poulsen 22
2 Maren Poulsdatter
c Johanne Marie Lauridsdatter g.m. Anders Bælgetræder i Ålborg
d Matzen Lauridsdatter i Ålborg
2) Anne Marie Jacobsdatter. død. Første ægteskab med Peder Kromand i Nørre Sundby. 1B
a Jacob Pedersen 40, snedkersvend i København.
Anne Marie Jacobsdatters andet ægteskab med Niels Christian Hellesen i Lindholm. 1B:
b Christen Nielsen, skræddersvend i København
3) Jacob Jacobsen i Kina
4) Johanne Jacobsdatter, død, var g.m. en urmager i Hvalpsund
V farbror Bernt Joensen, død. 2B:
1) Mads Berntsen i Nørre Sundby, død. 1B:
a Valentin Madsen i København
2) Else Berntsdatter, død, var g.m. Anders Erslev i Ålborg. 3B:
a Bernt Erslev på Glomstrup [i Hvidbjerg sogn på Mors]
b Marianne Erslev, død, var g.m. Oluf Sørensen i Ålborg. 1B:
1 Else Olufsdatter på Glomstrup
c Anne Marie Erslev g.m. [Niels Christensen] Nandrup til Glomstrup
VI faster Mette Joensdatter, død. 4B:
1) Anders Pedersen i Voerbjerg [i Nørre Sundby sogn]
2) Maren Pedersdatter død, var g.m. Peder Madsen i Nørre Sundby. 2B:
a Johanne Pedersdatter i Nørre Sundby, enke efter Peder Kællingbro
b Maren Pedersdatter, enke efter Rasmus Poulsen i Randers
3) Else Pedersdatter, død, var g.m. Peder Lauridsen i Voerbjerg. 3B:
a Laurids Pedersen i Nørre Sundby
b Mette Pedersdatter g.m. Anders Gravlev i Nørre Sundby
c Anne Pedersdatter g.m. Oluf Pedersen
4) Else Pedersdatter, død, var g.m. Christen Jørgensen i Nørre Sundby. 1B:
a Gertrud Christensdatter g.m. Jens Søndergaard i Nørre Sundby
VII faster Johanne Joensdatter, [skifte 3.6.1758 lbnr.293]. 2B:
1) Joen Christensen i Nørre Sundby, død. 3B:
a Niels Joensen 51, i Nørre Sundby
b Bernt Joensen, uvist hvor
c Johanne Cathrine Joensdatter i Helsingør
2) Else Marie Christensdatter, d, var g.m. Niels Bruun i Ålborg. 4B:
a Peder Bruun 50, i Ålborg
b Anders Bruun i Ålborg
c Johanne Marie Bruun g.m. Wilsnach, skipper i Ålborg
d Maren Bruun, enke efter Fomsgaard i Ålborg
VIII faster Anne Joensdatter, død. 2B:
1) Niels Jensen, vangkarl? i Nørre Sundby
2) Joen Jensen i Nørre Sundby, [skifte 21.7.1778 lbnr.597]. 6B:
a Jens Joensen 27, farer til søs fra København, nu i lære i København
b Hans Joensen 24, købmandskarl i Balvig i Norge
c Bernt Joensen 20
d Mette Marie Joensdatter
e Anne Kirstine Joensdatter
f Johanne Marie Joensdatter.
Hendes A:
1) bror Anders Christensen, podemester i Ålborg, død. 1B:
a Bodil Marie Andersdatter, enke efter Niels Thomsen Frost, skoleholder i Ålborg. LV: Niels Andersen i Nørre Sundby.

827 Elisabet Cathrine Jane Pedersdatter i Lønstrup i Mårup sogn. 16.2.1787, side 794.
E: Niels Nielsen, tjenestekarl.
Første ægteskab med Christen Pedersen. B:
1) en søn, matros på Holmen i København, død ugift og uden børn.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 17.1.1787.

828 Anne Kirstine Justsdatter i Næsborg. 1.8.1787, side 801.
E: Laurids Lauridsen. B:
1) Anders Lauridsen 4
2) Kirsten Lauridsdatter 1½.
FM: morfar Just Nielsen i Hedegård.
Afdøde døde 31.7.1787.

829 Peder Lassen Pedersen, 7 år gammel i Løgstør. 26.2.1787, side 807.
A:
0) forældre Peder Svendsen og [Ingeborg Marie Andersdatter i Løgstør], begge døde
1) søster Inger Marie Pedersdatter 20
2) bror Laurids Pedersen 19
3) bror Svend Pedersen 15
4) søster Maren Pedersdatter 12.

830 Jens Pedersen i Løgstør. 19.4.1787, side 810.
E: Kirsten Lauridsdatter. B:
1) Nikolaj Jensen, der tjener i Kornum præstegård
2 Christen Jensen, der tjener på Rodhavre? hos Niels Munch.

831 Niels Skrædder i Løgstør. 10.1.1787, side 811.
E: Maren Nielsdatter. LV: Just Nielsen i Vester Hedegård.
Børn, hvis navne ikke angives.
FM: Søren Hjort i Løgstør.

832 Niels Dahl i Løgstør 2.6.1787, side 815.
E: Mette Christensdatter. LV: Jens Møller. B:
1) Karen Nielsdatter 26
2) Jens Nielsen 23, i Torderup i Gudum sogn [dvs. Gunderup sogn] i Ålborghus amt
3) Marianne ielsdatter 19.
FM: Søren Olufsen, smed.
Afdøde døde 1.6.1787.

833 Mette Andersdatter i Løgstør, der døde 2.3.1787, side 817.
E: Johan Gotfred Alumnus, snedker. A:
1) halvsøskendebarn Christen Sadelmager i Ranum.
Enkemandens første ægteskab med Maren Christensdatter, skifte 20.11.1777.
Afkald fra arvingerne 29.3.1787, bilag 1.

834 Kirsten [Rasmusdatter] Hundorph på Hals Ladegård. 27.12.1786, side 1786.
Enke efter [Peder] Bech, byfoged [i Svendborg]. B:
1) Rasmus Bech 50, på Fyn
2) Otto Bech 48, værtshusmand i Hals
3) Elisabeth Bech g.m. [Nikolaj] Duus til Hals Ladegård.
Afkald Svendborg 5.2.1773, bilag 5.
Afkald 26.12.1786, bilag 6.
Afdøde døde 18.12.1786.

835 Mette Nielsdatter i Finderup i Døstrup sogn. 30.4.1787, side 828.
E: Anders Hansen. B:
1) Hans Andersen 16
2) Jeppe Andersen 13
3) Anne Andersdatter 10
4) Anne Marie Andersdatter 4
5) Niels Andersen 6 uger.
FM: mosters mand Anders Jensen.

836 Maren Jensdatter i Løgstør. 5.11.1787, side 831.
Enke. B:
1) Niels Sørensen, skomager.

837 Christen Mortensen Langthjem, ugift i Vester Brønderslev. 20.9.1787, side 832.
A:
1) søstersøn Christen Jensen i Å i Serreslev sogn.
Afdøde døde 9.9.1787.

838 Laurids Pedersen Brødland i Nørre Sundby.189.3.1786, side 833.
A:
1) bror Anders Pedersen i Voerbjerg by i Nørre Sundby sogn på Rødslet gods
2) søster Maren Pedersdatter, død, var g.m. [Peder Madsen i Nørre Sundby. 2B:
a Johanne [Pedersdatter], enke efter Peder Jørgensen Kællingbro i Nørre Sundby
b Maren [Pedersdatter], enke efter Rasmus Poulsen i Randers
3) søster Maren Pedersdatter, død. 2B:
a Laurids Pedersen i Nørre Sundby
b Anne Pedersdatter g.m. Oluf Pedersdatter i Nørre Sundby
c Mette g.m. Anders Gravlev i Nørre Sundby
4) søster Else Pedersdatter, død, var g.m. [Christen Jørgensen i Nørre Sundby. 1B:
a Gertrud g.m. Jens Søndergaard i Nørre Sundby.

839 Johanne Brønnum, ugift på Hørbylund. 2.12.1785, side 850.
A:
0) forældre Anders Christensen Brønnum til Hørbylund, [skifte 15.9.1775 lbnr.521] og [Anne Cathrine Todberg, skifte 2.11.1750 lbnr.260]. B:
1) søster Margrethe Foss Brønnum g.m. Søren Bering til Hørbylund
2) bror Jens Todberg Brønnum på Kærsgård i Hellevad sogn.
Fars første ægteskab med [Mette Cathrine Rafn, skifte 5.8.1743 lbnr.153]. B:
3) Hans Andersen Brønnum til Fuglsig, [begravet Hjørring Olai 3.11.1772, var g.m. Christiane Marie Biering, skifte 3.12.1774 lbnr.505]. 1B:
a Andreas Peder Brønnum 17.
FM: født værge [Casper] Rafn, præst i Volstrup og Hørdum.
[Fars tredje ægteskab med Johanne Malene Biering]. B:
4) Johannes Christian Brønnum 27 til Tidemandsholm
5) Anne Cathrine Brønnum hos sin stedfar Henriksen på Høgholt
6) Christen Brønnum, forvalter på Refstrup i Koldinghus amt
Mors barn uden ægteskab, der arver efter Danske Lov 5-2-72. B:
7) Henrikke Elisabeth [Jensdatter] g.m. Severin Christian Tveden, kobbersmed i Ålborg.
Afdøde døde 29.11.1785.

840 Mette Marie Mogensdatter i Døstrup. 261.1788, side 875.
E: Kjeld Mathiassen. B:
1) Birgitte Kjeldsdatter 4
2) Helvig Kirstine Kjeldsdatter 2.
FM: morfar Mogens Sørensen, degn i Øls, Hørby og Døstrup.

841 Niels Sørensen i Finderup i Døstrup sogn. 11.4.1788, side 879.
E: Kirsten Jacobsdatter. LV: Anders Jensen i Finderup. B:
1) Søren Nielsen 17
2) Jacob Nielsen 13.
FM: farbror Anders Sørensen i Finderup.
Afdøde døde 11.3.1788

842 Christen Abrahamsen, bødker i Løgstør der døde 30.6.1787, side 884.
E: Maren Christensdatter. LV: Niels Schaltz i Løgstør.
Af første ægteskab B:
1) Abraham Christensen Hvid, bødker i Løgstør.

843 Thomas Madsen og hustru Else Andersdatter i Rostock i Vester Brønderslev. 8.5.1787, side 889.
B:
1) Mads Thomsen 9, på Ugiltgård
2) Morten Thomsen 6, i Rostock.
FM: morfar Anders Hansen i Tømmerby.

844 Inger Sørensdatter i Ellidshøj. 13.8.1787, side 893.
E: Peder Andersen. A:
1) far Søren Nielsen i Ellidshøj.
Afdøde døde 24.7.1787.

845 Peder Christensen i Ellidshøj. 13.8.1787, side 694.
Enkemand. B:
1) Anders Pedersen Nørgaard i Svenstrup
2) Christen Pedersen Nørgaard på stedet
3) Anne Pedersdatter g.m. Poul Winther i Flamsted i Gunderup sogn
4) Signe Pedersdatter, død, var sidst gift med Laurids Hansen i Oppelstrup. Første ægteskab med Knud Christensen sst. B:
1) Christen Knudsen 16
2) Peder Knudsen 15
3) Anne Knudsdatter 12.
Afdøde døde 14.7.1787.

846 Niels Jensen Østergaard i Nørre Sundby. 3.5.1787, side 898.
E: Inger Marie Godskesdatter, der døde10.5.1787. B:
1) Jens Nielsen Østergaard 6.
FM: farbror Jens Jensen Østergaard i Brovst på Bratskov gods.
Hendes første ægteskab med
624 Jens Nielsen Søndergaard i Nørre Sundby. 6.1.1780 lbnr.624. B:
1) Johanne Jensdatter Søndergaard 20, der ægter Sindal Christensen Langholt i Nørre Sundby.
FM: farbror Jens Søndergaard i Nørre Sundby.
Afdøde døde 28.3.1787.

847 Jens Andersen i Volsted. 27.3.1788, side 911.
E: Johanne Sørensdatter. LV: Laurids Nielsen i Ellidshøj. B:
1) Peder Jensen 37
2) Søren Jensen 36, på stedet
3) Anders Jensen 32, skoleholder i Volsted
4) Else Jensdatter 22.
FM: mors halvbror Laurids i Nøtten.
Afdøde døde 25.3.1788.

848 Dorthe Christensdatter i Redsø i Valsgård sogn. 12.11.1787, side 915.
E: Jens Pedersen Voldum.
Første ægteskab med Christoffer Nielsen. B:
1) Niels Christoffersen 9.
FM:
1 morfar Christen Andersen i Stubberup [i Ove sogn]
2 morbror Anders Christensen i Stubberup.

849 Knud Nielsen i Mølholt i Hals sogn. 21.5.1787, side 924.
E: Dorthe Andersdatter. LV: Søren Hesselberg i Klitgård. B:
1) Maren Knudsdatter 10
2) Anne Margrethe Knudsdatter 5
3) Knud Knudsen, født 19.10.1787.
FM: farbror Laurids Nielsen i Lyngdrup Vestergård [i Horsens sogn].

850 Peder Poulsen i Bløden i Hals sogn. 18.1.1788, side 936.
Enkemand. B:
1) Christiane Pedersdatter 32, på Mejlgård ved Randers
2) Inger Kirstine Pedersdatter g.m. Christian, skibstømrer i København
3) Margrethe Sofie Pedersdatter 28, i København
4) Birgitte Pedersdatter 26, i København
5) Rebekka Pedersdatter 24, i København
6) Sofie Hedvig Pedersdatter 22, på stedet
7) Poul Nikolaj Pedersen 17.

851 Kirsten Lauridsdatter i Klim. 24.7.1787, side 939.
E: Jens Lauridsen Klim. B:
1) Maren Jensdatter 11
2) Anne Marie Jensdatter 5
3) Laurids Christian Jensen 2.
FM: Christen Pind i Klim.

852 Maren Christensdatter i Vust. 3.8.1787, side 942.
E: Hans Lund. B:
1) Anders Hansen 16
2) Maren Cathrine Hansdatter 11
3) Inger Marie Hansdatter 7
4) Peder Hansen 2
5) Karen Hansdatter 5 uger.
FM:
1 mormors mand Laurids Christensen i Vust
2 Jens Christensen Haven, beslægtet på mors side.

853 Christen Sørensen i Høndrup i Vebbestrup sogn. 26.11.1787, side 946.
E: Maren Jensdatter. LV: Byrial Mortensen i True. B:
1) Jens Christensen på stedet
2) Mette Christensdatter 21.

854 Johanne Sørensdatter i Høndrup i Vebbestrup sogn. 28.5.1787, side 949.
A:
1) bror Anders Sørensen i Tofte, død. 5B:
a Christen Andersen 37, i Tofte
b Søren Andersen 27, i Tofte
c Anne Andersdatter
d Sofie Andersdatter
e Kirsten Andersdatter
2) bror Laurids Sørensen i Staverslund, død. 5B:
a Hans Lauridsen 50, i Staverslund
b Søren Lauridsen, død. 3B:
1 Gertrud Sørensdatter 22
2 Maren Sørensdatter 19
3 Kirsten Sørensdatter 14
c Niels Lauridsen 40, i Frisdal
d Gertrud Lauridsdatter g.m. Jens Hals i Ulstrup
e Dorthe Lauridsdatter
3) søster Anne Sørensdatter, død. 2B:
a Niels Knudsen i Hjerritsdal 40
b Bodil Knudsdatter, død. 2B:
1 Anne 29
2 Karen 19.

855 Niels Nielsen i Lønstrup. 28.3.1788, side 951.
Enkemand.
Af første ægteskab B:
1) Christen Nielsen 26
2) Else Nielsdatter 25
3) Bodil Nielsdatter.

856 Mads Jensen 2 år gammel i Vive mølle. 16.12.1786, side 954.
A:
0) forældre Jens Rasmussen og Anne Kirstine Ditlevsdatter i Demstrup Vase på Demstrup og Sødringholm gods, begge døde
1) søster Adolfine Jensdatter 5, i Brohuset i Als sogn
2) halvbror Peder Madsen 9, hos degnen i Udbyneder.

857 Kirsten Christensdatter i Janum mølle i Svenstrup sogn. 28.7.1787, side 956.
E: Gravers Christensen, møller. B:
5) Niels Graversen 15
6) Peder Graversen 10
7) Anne Kirstine Graversdatter 9
8) Rasmus Graversen 4.
Første ægteskab med Niels Jensen, skifte 8.4.1771. B:
1) Christen Nielsen 21, i Arendal i Norge
2) Maren Nielsdatter 20
3) Jens Nielsen 18, i Arendal i Norge
4) Anne Nielsdatter 16.
FM:
1 mosters mand Jens Bentsen i Jarmsted [i Tranum sogn]
2 mors søskendebarn Christen Nielsen Rold i Janum.

858 Johan Byrgesen Friis i Ridemands mølle. 3.9.1788, side. 865.
E: Dorthe Cathrine Hass. LV: Niels Hass, vinhandler i Ålborg. B:
2) Melchior Friis 8.
FM: N. Vedel.
Første ægteskab med Kirsten Hansdatter Møller,[begavet Ålborg Budolfi 8.10.1778]. B:
1) Andreas Friis.

859 Niels Jensen Kettrup i Lønstrup. 2.7.1788, side 970.
E: Karen Svendsdatter. LV: Bertel Engesgaard, skudehandler i Lønstrup. B:
1) Sidsel Marie Jensdatter 7.
FM: farbror Christen Jensen i Grimstedbro i Vennebjerg sogn.
Afdøde døde august 1781.

860 Laurids Pedersen i Nørre Sundby. 8.2.1788, side 973.
E: Johanne Mikkelsdatter. LV: Christian Ertmansen i Nørre Sundby. B:
1) Bodil Marie Lauridsdatter.
FM: Niels Pedersen i Nørre Sundby.

861 Maren Pop [Sixtusdatter] Aspach i Østrup. 10.7.1788, side 979.
E: Mathias [Pedersen] Stenfeldt. B:
3) Jens Tranders Stenfeldt, prokurator i Ålborg
4) Dorthe Torup Stenfeldt på Sjælland
5) Sixtine Margrethe Stenfeldt på Sjælland
6) Maren Pop Aspach Stenfeldt på Sjælland
7) Peder Elisabeth Stenfeldt.
FM: farbror Gunde Stenfeldt i Ålborg.
Første ægteskab med Jens [Jensen] Tranders, præst i Varde [skifte Vester Horne herred gejstlig 21.3.1748 lbnr.24]. B:
1) Dorthe Marie Tranders, død, var g.m. Niels Wiberg [dvs. Hvidbjerg]. 1B:
a Maren Pop Wiberg [dvs. Hvidbjerg] 16, hos faster i Randers.
FM: farbror Bolle [Nikolaj Olufsen] Wiberg [dvs. Hvidbjerg], præst i [Bælum og Solbjerg]
2) Mette Kirstine Tranders g.m. Jørgen Ustrup, toldbetjent i Ålborg.

862 Inger Thomasdatter i Nørre Sundby. 22.3.1788, side 986.
E: Thomas Brandenborg. A:
1) Simon Thomsen i Torpet i Saltum sogn. 9B:
a Christen Simonsen 40, i Torpet
b Søren Simonsen 35, i Torpet
c Bolle Simonsen 27, i Hune
d Thomas Simonsen 25, i Fårup i Saltum sogn
e Jens Simonsen 19
f Maren Simonsdatter g.m. Jens Terkildsen i Fårup
g Anne Simonsdatter i Fårup
h Dorthe Simonsdatter g.m. Peder Jensen Leth i Hune
i Karen Simonsdatter
2) bror Jens Thomsen ved Stranden i Ingstrup sogn. 4B:
a Søren Jensen 31, på Kringlen i Ingstrup sogn
b Else Jensdatter, død, var g.m. Christen Jensen på Heden i Saltum sogn på Lundergård gods. 2B:
1 Morten Christensen 10
2 Kirsten Christensdatter
c Maren Jensdatter, død, var g.m. Jens Thomsen i Manne i Tise sogn. 1B:
1 Oluf Jensen 7
d Anne Jensdatter gift i Alstrup.

863 Johan Anton Struch, avlsforvalter på Gudumlund. 27.9.1786, side 994.
Testamente. A:
1) søster Hedvig Marie Struch i Ratzeburg.

864 Else Jensdatter, ugift i Nørre Sundby. 13.6.1788, side 1006.
A:
1) søster Gertrud Jensdatter 16, på Gjøl.
FM: morbror Terkild Thomsen på Gjøl.

865 Sofie Kirstine Mathiasdatter i Fladstrand. 10.3.1788, side 1008.
E: Laurids Lauridsen Post. B:
1) Laurids Lauridsen 12
2) Anne Lauridsdatter 10
3) Peder Lauridsen 8
4) Mathias Lauridsen 6
5) Christian Lauridsen 4

866 Maren Sørensdatter i Skibtved i Understed sogn. 27.8.1788, side 1013.
E: Jacob Peder Antonsen Snebang. B:
1) Abelone Jacobsdatter 11
2) Anton Jacobsen 9
3) Else Margrethe Jacobsdatter 7
4) Peder Severin Jacobsen 7 uger.
Afdøde døde 29.7.1788.

867 Frederik Christian Møller på Bangsbo. 5.6.1787, side 1018.
E: Margrethe Sofie Simonsdatter Klitgaard. LV: bror Lorents Klitgaard til Bangsbo.
Arvinger angives ikke.
Arv i boet til Karen Klitgaard, enke efter [Thomas Madsen] Jegen i Ålborg.

868 Inger Christensdatter i Hals. 4.2.1787, side 1023.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde blev kaldt Inger Mogensdatter.
Afdøde døde 2.2.1787.

869 Laurids Christensen i Næsborg. 20.7.1784, side 1028.
A:
1) bror Anders Christensen 60, i Viborg
2) søster Kirsten Christensdatter 50, i København.
Desuden nævnes afdødes morbror Anders Lauridsen i Næsborg.

870 Hans Christoffer Lauridsen Post i Fladstrand. 3.7.1786, side 1036.
E: Anne Christensdatter. LV: Laurids Lauridsen Post i Fladstrand. B:
1) Peder Hansen 8
2) Anne Hansdatter 2.
FM: Laurids Lauridsen på Rimmen i Flade sogn.

871 Jens Svendsen i Fladstrand. 3.7.1786, side 1040.
E: Ingeborg Rasmusdatter. LV: Niels Andersen i Fladstrand. B:
1) Svend Jensen 12
2) Maren Kirstine Jensdatter 4.

872 Louise Jacobsdatter Mandal på Østerågård [i Hals sogn]. 28.3.1787, side 1042.
E: Rasmus Torst. B:
1) Anders Rasmussen 8
2) Jørgen Rasmussen 6
3) Maren Kirstine Rasmusdatter 2, der døde
4) Christiane Rasmusdatter 11 uger.
FM: farfar Anders [Rasmussen] Torst til Østerågård.
Afdøde døde 25.3.1787.

873 Niels Christensen Sand i Vesløs. 5.10.1787, side 1048.
E: Anne Nielsdatter. LV: Niels Sørensen i Tømmerby. B:
1) Niels Nielsen 12
2) Peder Nielsen 8
3) Anne Nielsdatter 3.
FM farbror Jens Christensen Sand i Lynge i Tømmerby sogn.

874 Oluf Mortensen i Hals, 4.11.1787, side 1052.
A:
1) bror Jens Mortensen [Hassing], klokker eller graver i Mariager, [skifte Mariager 16.12.1785 lbnr.321, var g.m. Anne Margrethe Nielsdatter, skifte Mariager 21.4.1795 lbnr.366]. 2B:
a [Morten Jensen]
b [Jens Christian Jensen].

875 Niels Bastholm i Kalum i Serreslev sogn. 22.12.1787, side 1055.
A:
1) bror Bastholm, krigsråd i København
2) søster Anne Margrethe Bastholm, [døbt Jerslev 14.12.1717] g.m. [Søren] Abildgaard i København
3) søster Inger Bastholm g.m. Christen Mørch i Nygård i Serreslev sogn
4) søster Gertrud Bastholm i Guldager, enke efter Herman Coucheron ved søn Christian Coucheron i Underåre.

876 Ellen Jensdatter i Hals. 28.11.1787, side 1057.
A:
1) bror Peder Jensen 40, på stedet
2) halvbror Thomas Pedersen, død. 2B:
a Anne Kirstine Thomasdatter 19
b Maren Thomasdatter 17, hos stedfar Christen Nielsen i Hals.
FM: morbror Thomas Olufsen i Hals.

877 Niels Jensen Sulsted i Vester Brønderslev. 18.6.1788, side 1060.
E: Anne Christensdatter. LV: bror Peder Christensen i Ålstrup i Jerslev sogn. B:
1) Malene Nielsdatter 28
2) Maren Nielsdatter 25
3) Anne Cathrine Nielsdatter 24
4) Inger Margrethe Nielsdatter 23
5) Else Nielsdatter g.m. Bertel Nielsen i Pandrup i Jetsmark sogn.
FM:
1 Bertel Østergaard i Nørre Vrå i Vrå sogn
2 Poul Christensen i Torsmark i Vester Brønderslev sogn.

878 Anne Eriksdatter i Hals. 31.5.1788, side 1068.
E: Jørgen Jensen. B:
1) Jens Jørgensen 22, skriverkarl på Dronninglund
2) Rasmus Jørgensen 15
3) Johanne Kirstine Jørgensdatter 12.
FM:
1 morbror Jens Eriksen i Skovshoved [i Hals sogn] på Langes gods
2 morbror Peder Eriksen i Vesterheden [i Hals sogn].

879 Else Jacobsdatter i Burskov. 18.6.1788, side 1075.
E: Christen Sørensen. A:
1) bror Jens Jacobsen i Broen (Krabbesbro) i Ulsted sogn på Vrå gods
2) søster Birgitte Jacobsdatter 40, gift i København
3) søster Johanne Jacobsdatter g.m. Niels Pedersen i Ulsted
4) søster Maren Jacobsdatter g.m. Christen Jensen i Studsholt [i Hørmested sogn] på Knivholt gods
5) søster Margrethe Jacobsdatter 30, i København.

880 Jens Rafn i Klim. 19.9.1788, side 1080.
E: Anne Pedersdatter. B:
1) Jørgen Jensen Rafn i Klim
2) Peder Jensen Rafn, på stedet
3) Anne Marie Jensdatter g.m. Tidemann Boyer i Klim
4) Maren Jensdatter.

881 Hans Frederik Guldberg, toldforvalter i Nørre Sundby. 16.6.1788, side 1082.
E: Martha [Andreasdatter] Steen. LV: Mørch, hæderlig og vellærde. B:
1) Jørgen Andreas Dinesen Guldberg 8
2) Ove Guldberg 6
3) Juliane Marie Guldberg 5
4) William Guldberg 4
5) Christine Linde Guldberg 9 mdr.
FM: Jens Schmidt i Nørre Sundby.
Afdøde døde 15.6.1788.

882 Wulf Eliassen på Åstrup, forpagter på Åstrup og Overklit. 13.2.1779, side 1097.
E: Anne Marie Skyum, der døde i Hjørring 12.3.1786, skifte Hjørring 6.10.1789 lbnr.180.
Hans A:
1) søster Dorthe Kirstine Eliasdatter g.m. Jørgen Jørgensen Dal mølle i Dronninglund sogn
2) en bror i det Slesvigske, hvis navn ikke kendes.
Hendes A:
Se skiftet efter hende Hjørring lbnr.180.
Afdøde døde 10.2.1779.

883 Johanne Poulsdatter i Hov. 30.10.1788, side 1185.
E: Christen Thomsen. A:
1) bror Gregers Poulsen 48, i Hov på gods tilhørende Oluf Christensen, købmand i Ålborg
2) bror Christen Poulsen 46, indrulleret matros i København
3) søster Gertrud Poulsdatter 42, i Øster Hassing.

884 Anne Cathrine Svendsdatter i Hals. 14.2.1788, side 1192.
E: Ulrik Mikkelsen.
Af første ægteskab B:
1) Svend Christian Jensen 25, uvist hvor
2) Anne Marie Jensdatter hos sin farbror Hans Christian Kaas, skomager i København.

885 Anders Pedersen i Voerbjerg. 13.6.1788, side 1208.
E: Johanne Pedersdatter. LV: Christen Jacobsen. B:
1) Peder Andersen 39
2) Mette Cathrine Andersdatter 37
3) Inger Marie Andersdatter 33.
FM: Hans Lauridsen i Lindholm, som beslægtet.

886 Niels Jacobsen, skudehandler i Løkken i Furreby sogn. 13.8.1787, side 1215.
E: Karen Simonsdatter. B:
1) Kirsten Nielsdatter 6
2) Johanne Nielsdatter 4.
FM:
1 morfar Simon Andersen i Rakkeby
2 morfars bror Mads Andersen i Lønstrup.

887 Christen Lørsted i Løgstør. 30.1.1789, side 1321.
E: Birthe Madsdatter. B:
1) [Anne Marie Christensdatter] g.m. Jeppe Cold på stedet.

888 Christian Møller, toldkontrollør i Hals. 18.11.1788, side 1325.
E: Anne Malling. LV: Bjørn Thuren, skipper i Ålborg. B:
1) Steen Daniel Brochmann Møller 25
2) Marie Elisabeth Møller 21
3) Inger Marie Møller 12
4) Birgitte Charlotte Møller 9
5) Hans Christian Møller 8.

889 Jens Gleerup i Toftebjerg i Løgsted sogn, herredsfoged. 1.3.1786 side 1359.
E: Cathrine Holst.
Arvinger angives ikke.

890 Søren Steffensen i Lille Toftgård i Øster Hassing sogn. 14.7.1787, side 1429.
E: Mette Jensdatter. LV: Rasmus Jensen.
Ifølge tingsvidner i bilag 21, 22, 23 og 24 arver følgende søskendebørn, som er børn af afdødes farbrødre, faster, morbrødre og mostre, hvoraf nævnes farbror Jena Andersen. A:
1) Mette Pedersdatter g.m. Peder Lauridsen Hjortnæs i Børglum sogn
2) Anders Jensen i Svinglen i Tise sogn
3) Peder Jensen, uvist hvor, rømt fra Sejlstrup gods
4) Christen Jensen, en fattig betler, der søger altergang i Vrå sogn
5) Karen Jensdatter g.m. Christen, en husmand i Jerslev på provst Holms gods
6) Maren Henriksdatter g.m. Jens Andersen i Ørsø i Dronninglund sogn
7) Christen Pedersen i København
8) Christen Pedersen i Hjallerup
9) Niels Pedersen i Ørsøgård
10) Maren Pedersdatter, enke i Løgtved
11) Johanne Pedersdatter g.m. Peder Christensen i Bjørnstrup
12) Anne Pedersdatter g.m. Søren Nielsen i Try
13) Karen g.m. Laurids Lauridsen i Try
14) Oluf, død. 1B:
a en datter
15) Johanne, død. 4B:
a Terkild Nielsen i Bjørnstrup
b Anders Jensen i Brønden
c Christen Jensen i Brønden
d Birgitte Jensdatter g.m. Niels Ottesen i Torup
16) Bodil, død. 4B:
a Oluf Andersen i Bjørnstrup
b Jens Andersen i Søholt
c en datter g.m. Søren Hansen i Tværsholm
d en datter, der tjener i Tværsholm
17) Mette, død, uvist om børn
18) Maren, død, uvist om børn
19) Laurids Hansen i Ørsø
20) Peder, uvist hvor
21) Karen g.m. Christen Olufsen ved Kokkenborg
22) Kirsten, der tjener ved Kokkenborg
23) Anne g.m. Christen Nielsen i Aså.
Moster Mette Sørensdatter i Ulsted, død. 1B:
24) Poul Pedersen i Ulsted.
Moster Margrethe Sørensdatter i Lindholm, død. 3B:
25) Jens Jensen i Lindholm
26) Niels Jensen i Øster Halne
27) Søren Jensen i Nørre Sundby.
Mors halvsøster Else Sørensdatter i Holtet, død. 3B:
28) Margrethe Jensdatter g.m. Jørgen Espersen i Holtet
29) Maren Jensdatter g.m. Bertel Lauridsen i Gandrup
30) Johanne Jensdatter i Holtet.
Enkens første ægteskab [Thomas Jensen], skifte 8.4.1777 lbnr.549. Arv til B:
1) Jens Thomsen
2) Christen Thomsen
3) Simon Thomsen
4) Margrethe Thomasdatter
5) Maren Thomasdatter
6) Thomas Thomsen
7) Niels Thomsen.
Afdøde døde 13.7.1787.

891 Joen Berntsen Wulff i Hals. 7.1.1789, side 1452.
E: Ida Margrethe Thagaard. LV: ældste bror [Jens] Thagaard på Søholt ved Ebeltoft. B:
1) Margrethe Wulff 19
2) Johanne Marie Wulff 16
3) Caroline Wulff 12
4) Jens Christian Wulff 10.

892 Albert Pedersen, murer i Nørre Sundby. 13.2.1789, side 1467.
E: Karen Jensdatter. LV: Christian Ertmann. B:
1) Jens Albertsen 3
2) Marie Albertsdatter 2.
FM: farbror Niels Pedersen i Bilidt i Hammer sogn.

893 Christen Christensen Pind, smed på Gøttrup Rimme. 8.4.1789, side 1479.
E: Maren Andersdatter. LV: Christen Christensen Koldborg. B:
1) Christen Christensen 17
2) Maren Kirstine Christensdatter 14
3) Anders Christensen 12.
FM:
1 farbror Knud Pind i Holm
2 Christen Pind i Gøttrup Nørgård
3 Christen Eriksen i Gøttrup.

894 Anne Pedersdatter i Langvad i Tømmerby. 20.10.1788, side 1483.
E: Jørgen Jensen. B:
1) Anne Cathrine Jørgensdatter
2) Søren Jørgensen 15
3) Peder Jørgensen 14
4) Mette Jørgensdatter13.
FM:
1 farbror Jørgen Jensen i Klim
2 Rasmus Jensen, sognefoged i Tømmerby.

895 Mette Christensdatter i Nørre Sundby. 20.3.1789, side 1491.
E: Erik Nielsen Nørkær. B:
1) Bodil Eriksdatter 7.
FM: morfar Christen Svendsen i Refsgård i Vadum sogn.


Ålborghus med flere amter
Skifteprotokol nr.1
Hornum, Fleskum, Hellum og Hindsted herreder
1790-1793
B 0D - 398

896 Elias Christian Stjernholm, fuldmægtig på Klarupgård. 27.4.1790, fol.1B, 10B, 18, 32B.
A:
1) far Antonius [Rasmussen] Stjernholm, degn i Romdrup og Klarup.
Afdøde døde 29.3.1790.
Skifteslutning i protokol 10 fol.12.

897 Søren Bøgh på Teglgården i Skørping sogn. 28.5.1790, fol.7B, 16, 26B.
A:
1) mor [Anne Sørensdatter Skæg], enke efter [Hans Jørgen Christoffersen] Bøgh, [præst i Trige og Ølsted, skifte Vester Lisbjerg herred gejstlig 9.7.1773 lbnr.9]
2) søster Dorthe Cathrine Bøgh i Trige præstegård
3) søster Christiane Bøgh i Søften præstegård
4) søster Frederikke Bøgh i Trige præstegård
5) søster Kirstine Marie Bøgh g.m. [Hans Christian] Høgsbro, købmand i Kolding
6) søster Anne Cathrine Bøgh g.m. [Jørgen Christensen] Sadolin, præst i Trige og Ølsted
7) bror Christoffer Bøgh, degn [i Slaglille] på Sjælland
8) søster Bodil Bøgh g.m. Johan Henrik Glahn, forpagter på Buderupholm og Teglgård
9) søster Marianne Bøgh i Vitten præstegård
10) bror Niels Bøgh, i København
11) bror Nikolaj Bøgh, købmand i Christiania i Norge
12) bror Anders Bøgh, uvist hvor.
Skifteslutning i protokol 10 fol.7B.

898 Byrial Mortensen i True i Vebbestrup sogn. 4.6.1790, fol.10, 13.
E: Anne Nielsdatter. LV: Peder Wulff i Visborg. B:
2) Niels Byrialsen 23
3) Anders Byrialsen 19
4) Christen Byrialsen 16
5) Laurids Byrialsen 14
6) Bodil Byrialsdatter 11.
FM: morbror Jens Nielsen i Lille Rørbæk.
Første ægteskab med Maren Jacobsdatter. B:
1) Morten Byrialsen 24.
Skifteslutning i protokol 10 fol.2B.

899 Niels Olufsen Thorn i Bodalskrog i Valsgård sogn. 14.7.1790, fol.17, 23B, 27, 30, 34B, 36B.
E: Dorthe Cathrine Christensdatter. LV: Niels Bruun, degn i Ove. B:
4) Christen Nielsen 28
5) Laurids Nielsen 25
6) Oluf Nielsen 23
7) Mette Cathrine Nielsdatter 20
8) Anne Marie Nielsdatter 18.
Første ægteskab med Maren Lauridsdatter,[skifte 20.6.1759 lbnr.285]. B:
1) Mette Nielsdatter g.m. Anders Albertsen i Over Kaal
2) Jens Nielsen Fuglsang 39, i Blågård mølle på Nørrebro i København
3) Anne Nielsdatter 37, i Mariager.
Skifteslutning i protokol 10 fol.17.

900 Mette Nielsdatter i Tobberup [i Hørby sogn]. 3.11.1790, fol.35, 36B.
E: Niels Christensen [Møller]. B:
1) Else Nielsdatter 6
2) Anne Marie Nielsdatter 3.
Skifteslutning i protokol 10 fol.16B.

901 Jens Christensen på Gudumlund. 1.3.1791, fol.38B.
A:
1) far Christen Frandsen i Sahl på Frisholt gods.
Afdøde, der var arbejdsdreng på Gudumlund linnedfabrik, havde hængt sig i Viffertsholm skov.
Skifteslutning i protokol 10 fol.20B.

902 Jens Clausen Foss til Ovegård [i Ove sogn]. 4.7.1791, fol.41, 42B.
E: Anne Elisabeth Hasselbalch. LV: [Søren] Thestrup til Viffertsholm. B:
1) Jens Foss 21
2) Charlotte Amalie Foss 18
3) Niels Foss 14
4) Cathrine Marie Foss 12
5) Anne Foss 10
6) Michael Fossi Foss 6
7) Jacob Foss 4.
FM: født værge Jacob Hasselbalch, tolder i Mariager.
Bevilling til uskiftet bo af 22.7.1791.

903 Karen Christensdatter i Staverslund. 14.7.1791, fol.42, 43B, 47B, 66B, 67, 78, 82B, 89B, 93B.
E: Hans Sørensen.
Første ægteskab med [Jens Lauridsen Kvottrup, skifte 3.2.1753 lbnr.226]. B:
1) Maren Jensdatter 43, g.m. Christen Pedersen, spækhøker, Knabrostræde i København
2) Karen Jensdatter 41, g.m. Peder Jensen i Stubberup
3) Laurids Jensen 40, proviantskriver, Farvergade 42 i København.
Skifteslutning i protokol 10 fol.77.

904 Mette Sørensdatter i Mjels. 24.10.1791, fol.47, 57.
A:
1) mor Birthe Sørensdatter g.m. afdødes stedfar Søren Nielsen i Flø [i Gravlev sogn]
2) bror Søren Sørensen i Flø
3) bror Niels Sørensen på Lundergård.

905 Christen Andersen i Stubberup. 4.11.1791, fol.48, 60, 65, 76B, 79.
E: Maren Christensdatter. LV: Niels Bruun, degn i Ove. B:
1) Anders Christensen på stedet.
2) Mette Christensdatter g.m. Mikkel Thomsen i Krogen i Valsgård sogn
3) Anne Marie Christensdatter g.m. Christen Sørensen i Stubberup
4) Karen Christensdatter, død. E: Clemen Jespersen i Ove. 2B:
a Christen Clemensen 21
b Dorthe Clemensdatter 19
5) Dorthe Christensdatter g.m. Christoffer Nielsen i Vive, begge døde. 1B:
a Niels Christoffersen 13.
Afdøde døde 30.11.1791.
Skifteslutning i protokol 10 fol.40.

906 Anne Sørensdatter i Tostrup. 5.11.1791, fol.49, 61, 65B, 67B, 77.
E: Søren Jensen. B:
3) Anne Sørensdatter 8
4) Dorthe Sørensdatter 2.
Første ægteskab med Christen Sørensen. 2B:
1) Anne Christensdatter 20
2) Søren Christensen 15.
FM: morbror Christen Sørensen i Viveterp.
Skifteslutning i protokol 10 fol.40B.

907 Anne Margrethe Hach, ugift i Solbjerg. 11.11.1791, fol.49B, 63, 75.
A:
1) bror Peder Harbo Hach i Flensborg
2) bror, død. 1B:
a Kirsten Hach g.m. Søren Jacobsen, sejlingsmand i Åbenrå.
Arv efter Dorthe Hach, skifte 14.10.1789, var g.m. løjtnant Hjort.
Skifteslutning i protokol 10 fol.39B.

908 David Davidsen, forpagter på Gudumlund. 30.11.1791, fol.58, 64, 68B, 79.
E: Christiane Doosen. LV: Møller, inspektør på Gudumlund. B:
1) Johanne Frederikke Davidsdatter 3
2) Andreas Frederik Davidsen 1.
FM: Christian Davidsen på Lindenborg.
Skifteslutning i protokol 10 fol.43.

909 Maren Jonasdatter i Østergård. 21.1.1792, fol.66, 66B, 78.
E: Jesper Christensen, skipper. B:
1) Jonas Jespersen 27, fuldmægtig på Bangsbo
2) Johanne Jespersdatter, død, var g.m. Søren Sørensen, bøssemager i Nibe. 1B:
a Maren Sørensdatter 3.
Bevilling til uskiftet bo af 3.2.1792.

910 Mikkel Lyngby, forvalter på Villestrup. 23.7.1792, fol.83B, 86, 87, 89, 90, 92, 94, 102B, 107B, 117B.
Arvinger angives ikke.

911 Mette Christensdatter i Krogen. 30.7.1792, fol.85, 86B, 87.
E: Mikkel Thomsen. B:
1) Thomas Mikkelsen 12
2) Marie Cathrine Mikkelsdatter 9
3) Karen Marie Mikkelsdatter 5.
Fremlagt skøde til Thomas Mikkelsen Røkkendal af 2.4.1745.
Skifteslutning i protokol 10 fol.48.

912 Maren [Nielsdatter] Asferg på Volstrup [i Rørbæk sogn. 21.11.1792, fol.90B.
E: [Peder] Quistgaard til Volstrup. B:
1) [Johanne Marie Pedersdatter 3]
2) [Christen Helmind Pedersen 1].
Bevilling for enkemanden og hans 2 børn til uskiftet bo af 25.8.1786.
Afdøde døde 15.11.1792.

912A Maren Christensdatter i Valsgård. 19.12.1792, fol,90B
E: Christen Christensen. født i Thy. 1B:
1) Lene Cjristensdatter 8.

913 Niels Christensen Aastrup i Redsø. 22.5.1793, fol.98, 100 112B, 132.
E: Ingeborg Cathrine Miltersdatter. LV: [Oluf Hansen] Sadolin, præst i Vive, Ove og Valsgård. B:
5) Jens Nielsen 15.
Første ægteskab med Anne Kirstine Simonsdatter?. B:
1) Christen Nielsen 25, i Store Torup i Ulbjerg sogn
2) Johannes Nielsen 23, i Søndermølle ved Viborg
3) Peder Nielsen i Vive præstegård
4) Abelone Nielsdatter.
Skifteslutning i protokol 10 fol.62B.

914 Afkald i Barsbøl. 13.5.1793, fol.99.
Afkald fra Karen Justsdatter g.m. Niels Jensen i Lundgård i Rostrup sogn
for arv efter mor Anne Sørensdatter i Barsbøl
til hendes bror Andreas Justesen i Barsbøl.
Skifteslutning i protokol 10 fol.90.

915 Laurids Kjeldsen i True. 5.6.1793, fol.99B, 104B.
E: Maren Christensdatter. LV: Niels Jensen i Nørre Onsild. B:
1) Niels Lauridsen 7
2) Kjeld Lauridsen 3
3) Birthe Lauridsdatter 1.
FM: fars svoger Jens Mikkelsen i Døstrup.

916 Dorthe Nielsdatter i True. 25.6.1793, fol.103B, 113B, 115B.
E: Niels Byrialsen. B:
1) Niels Nielsen 1.
Skifteslutning i protokol 10 fol.95.

917 Christen Mortensen i Pineborg. 20.7.1793 fol.106, 110B.
E: Dorthe Sørensdatter. LV: Peder Sørensen i Mjels. B:
1) Søren Christensen 21
2) Anne Marie Christensdatter 17
3) Anne Christensdatter 12.
FM: farbror Niels Mortensen i Skørping.
Skifteslutning i protokol 10 fol.94.

918 Oluf Jensen i Redsø. 9.10.1793, fol.114, 131B, 132B.
E: Kirsten Nielsdatter. . LV: Peder Pedersen i Alsø. B:
1) Niels Olufsen,
de øvrige børn ulæselige.

919 Maren Jespersdatter i Høndrup. 2.10.1793, fol.115, 134B, 136.
E: Jens Christensen. B:
1) Mette Marie Jensdatter 6
2) Christen Jensen 5
3) Maren Jensdatter 3.

920 Søren Nielsen i Ellidshøj. 2.12.1793, fol.135.
E: Helvig Mathiasdatter. LV: Christen Madsen i Ellidshøj. B:
1) Maren Sørensdatter 37, g.m. Christen Christensen i Tostrup
2) Anne Marie Sørensdatter 34, g.m. Anders Jensen på stedet
3) Mette Sørensdatter 26, g.m. Jens Christensen i Svenstrup
4) Niels Sørensen 24, i Ålborg
5) Anne Sørensdatter 19.


Ålborghus med flere amter
Skifteprotokol nr.3
Års, Slet og Hornum herreder
1790-1793
B 0D - 400

921 Iver Andersen, forpagter i Hornumgård. 25.4.1790, fol.2, 5B, 13B.
E: Karen Sofie Winther. LV: [Frederik Christian Olufsen] Haslund, præst i [Øster] Hornum. B:
1) Hans Andreassen 3.
FM:
1 farbror Frederik Andersen på Barritskov gods
2 Carl Gotfred Herlev i Hornum.
Bevilling til uskiftet bo af 28.5.1790.
Afdøde døde 23.4.1790.

922 Peder Hansen Blichfeldt i Svenstrup. 1.6.1790+, fol.5.
Enkemand. B:
1) Kirsten Pedersdatter g.m. Laurids Pedersen i Nøtten i Ferslev sogn
2) Maren Pedersdatter, død, var g.m. Poul Andersen i Muldbjerg i Hornum sogn. 1B:
a Maren Poulsdatter 7
3) Johanne Pedersdatter g.m. Oluf Jørgensen Kjær.
Skifteslutning i protokol 10 fol.2.

923 Peder Lund til Kyø i [Store] Ajstrup sogn, Sebberkloster og Skivehus, prokurator. 6.3.1791, fol.6, 14, 29, 45, 68B.
E: Marie Gleerup. LV: [Niels Georg] Gleerup, prokurator i Ålborg. B:
1) Bolette Henrikke Margrethe Louise Lund 15
2) Christine Lund 8.
FM: farbror Jens Lund i Skelund.
Bevilling til uskiftet bo af 21.5.1791.
Registrering af Skivehus i Skivehus amt skifteprotokol 8.3.1791 lbnr.470.

924 Ulrikke Eleonora Getreuer, ugift i Lundbæk mølle. 16.4.1791, fol.26B, 45B, 50, 52, 69.
Arvinger angives ikke.
Afdøde, der var født i København, havde været kammerjomfru på Lundbæk.

925 Just Rodsted, hestehandler på Halkær. 17.4.1791, fol.28, 38B, 40B, 47B, 48B, 51, 52B, 53B, 72, 77, 83B, 86B, 89B, 93.
A:
1) mor Mette Mikkelsdatter i Lund på Mors, enke efter Niels Hansen Rodsted
2) bror Hans Rodsted i Lund
3) bror Mikkel Rodsted, forvalter på Asdal i Vendsyssel
4) bror Niels Rodsted i Ålborg
5) søster Johanne Rodsted, [skifte Nibe 9.11.1790 lbnr.575]. E: Jacob Bjerregaard i Nibe. 2B:
a [Mette Kirstine Bjerregaard]
b [Niels Hansen Bjerregaard].
Afdøde døde 14.4.1791.

926 Jens Pedersen Fristrup i [Øster] Hornum. 23.4.1791, fol.36B, 41, 46B, 50, 53B, 70.
Enkemand efter Kirsten Lauridsdatter, der døde 13.4.1791.
Hans A:
1) halvbror Hejle, kromand på Sjælland
2) halvbror Søren
3) halvbror Niels Pedersen Vestergaard
4) halvsøster Mette g.m. Jens Krogstrup i Børglum
5) halvsøster Johanne, død. var g.m. Morten Dalmark i Dalmark [i Vejby sogn] i Børglum sogn. 1B:
a [Jens Mortensen 26]
6) halvsøster Johanne [Pedersdatter Børglum, begravet Øster Hornum 20.11.1782], var g.m. Christen [Nielsen] Møller, degn i [Øster] Hornum.
Hendes A:
Hendes første ægteskab med Anders Christensen i Abildgård. 1B:
a Maren Andersdatter g.m. Mourids Andersen i Hersom på Sohngårdsholm gods.
Afdøde døde 20.4.1791.
Skifteslutning i protokol 10 fol.37.

927 Anne Dorthe Falch i Nørholm præstegård. 3.5.1791, fol.38, 40B, 44, 48, 70B.
E: Morten Juul købmand i Arendal i Norge. B:
1) Hans Falch 10, på stedet
2) Peder Didrik Stilling Falch 8, på stedet.
Afdøde døde 1.5.1791.
Skifteslutning i protokol 10 fol.37B.

928 Henrikke Margrethe Holst på Sebberkloster. 24.2.1792, fol.54B, 78B, 84,85B, 86, 87, 92, 95.
Enke efter [Bagge Jørgensen] Gleerup til Sebberkloster, [skifte 30.10.1777 lbnr.574]. B:
1) Marie Gleerup, enke efter Peder Lund til Kyø, [skifte 6.3.1791 lbnr.923]
2) Else Gleerup, [skifte Nibe 21.1.1786 lbnr.525], var g.m.[Mathias Johannes] Wederkinch til Kyø, skifte Nibe 30.9.1791 lbnr.586. 4B:
a Sofie Magdalene Wederkinch g.m. [Andreas Georg] Møller, kapellan på Læsø
b Anne Flint Wederkinch på Sebberkloster
c Petrine Cathrine Wederkinch på Fuglsig
d Bodil Kirstine Wederkinch 24, på Sebberkloster.
FM: [Albert] Gleerup, postmester i Hobro.

929 Claus Pedersen på Torstedlund. 1.11.1792, fol.76B, 77, 85B, 116.
B:
1) Ditlev Pedersen 18, i Ålborg vejrmølle
2) Sofie Pedersen 15, hos forpagter Bering på Torstedlund
3) Johan Henrik Pedersen 14, hos farver Lund i Hjørring.

930 Jørgen Svejstrup, birkedommer i Djørup og skriver i Lundbæk birk. 27.12.1792, fol.79, 82B, 84B, 113.
A:
1) søster g.m. Thorsen på Rammegård
2) bror Anders Svejstrup, forpagter på Pandum, [skifte 5.1.1778 lbnr634]. Første ægteskab med [Sofie Cathrine Winther, skifte 15.9.1762 lbnr.328]. 2B:
a [Anne Elsebeth Svejstrup], død, var g.m. Christian Holst Thorsen, købmand i Nibe. 2B:
1 Thomas Christiansen
2 Sofie Christiansdatter
b Jens Jørgen Svejstrup, degn i Hornum.
Anders Svejstrups andet ægteskab med [Elisabeth Sofie Alsing. 2B:
c Markus Svejstrup, forpagter på Rammegård
d Otto Henrik Svejstrup, forpagter på Rammegård.

931 Anne Cathrine Pedersdatter i Ellidshøj. 21.1.1793, fol.81B.
E: Niels Christensen. B:
1) Christen Nielsen 33, i Elling sogn
2) Maren Nielsdatter 29
3) Mette Nielsdatter 25
4) Anne Nielsdatter 22
5) Jens Nielsen 15.
FM: Christen Madsen i Ellidshøj.
Afdøde døde 23.12.1792.
Skifteslutning i protokol 10 fol.57.

932 Søren Jensen, ugift i Ellidshøj. 3.9.1793, fol.88.
A:
1) søster Anne Jensdatter, død, var g.m. Jens Klæstrup i Ellidshøj. 7B:
a Jens Jensen 40, tjener på Lyngbjergård i Svenstrup sogn
b Christen Klæstrup på stedet
c Søren Klæstrup i Ellidshøj
d Christen Klæstrup 22
e Anne Jensdatter g.m. Jens Nielsen i Lyngbjerggård
f Maren Jensdatter g.m. Christen Madsen Skalborg i Ellidshøj
g Anne Marie Jensdatter.

933 Jacob Andersen i Nørholm. 1.10.1793, fol.89B.
Enken er flyttet til Nibe og der er intet tilbage her.


Ålborghus med flere amter
Skifteprotokol nr.4
Øsløs, Vesløs, Arup, Tømmerby, Lild, Klim, Torup og Vust sogne
1790-1793
B 0D - 402

934 Anne Elisabeth Højer i Vesløs. 1.5.1790, fol.1B, 12, 15, 19B, 22B, 25, 28, 35.
E: Anders Jensen Grishauge. B:
1) Jens Brøndlund Grishauge 12½, døbt Tværsted 25.11.1777
2) Peder Splid Grishauge 10, døbt Vesløs 17.9.1781
3) Jens Lassen Grishauge 9
4) Marie Cathrine Grishauge 3, døbt Vesløs 2.1.1788.
FM: farbror Andreas Grishauge, købmand i Thisted.
Børnene har gavebrev fra moster Anne Margrethe Lauridsdatter Eylandt, enke efter Jens Nielsen Brøndlund til Nørre Elkær, skifte 2.5.1778 lbnr.587.
Afdøde døde 29.4.1790.

935 Otto Jensen i Vust. 9.6.1790, fol.8, 12B, 32.
E: Maren Nielsdatter. LV: Hans Andersen Lund i Vust. B:
1) Christen Ottesen 36, farer til skibs fra Norge
2) Else Marie Ottesdatter 34
3) Anne Kirstine Ottesdatter 31.
FM:
1 farbror Niels Jensen i Vust
2 Jørgen Albertsen i Sønderhave i Vust sogn.
Skifteslutning i protokol 10 fol.5.

936 Karen Pedersdatter i Vust. 30.6.1790, fol.10, 33.
E: Laurids Christensen Kræmmer.
Af første ægteskab B:
1) Maren Christensdatter, død, var g.m. Hans Lund i Vust. 4B:
a Anders Hansen 19
b Maren Cathrine Hansdatter 14
c Inger Marie Hansdatter 9
d Peder Hansen 4
2) Anne Christensdatter g.m. Christen Thomsen, smed i Løgstør.
Skifteslutning i protokol 10 fol.5.

937 Søren Christensen i Rykind i Vust sogn. 7.7.1790, fol.11.
E: Karen Christensdatter. LV: Peder Andersen i Klim. B:
1) Christen Sørensen 52, i København
2) Christen Sørensen 48, i København
3) Laurids Sørensen 40, i Torup
4) Laurids Sørensen 37, i Klim
5) Niels Sørensen 35, i Klim
6) Niels Christian Sørensen 32, i Klim.

938 Anne Jensdatter i Klim. 8.11.1790, fol.17B, 21. 23, 33B.
E: Christen Jensen, urmager. B:
1) Jens Christian Jensen 16, døbt Klim 16.10.1774
2) Elisabeth Marie Jensdatter 9, døbt 9.9.1781.
FM: Niels Jensen Kræmmer.
Skifteslutning i protokol 10 fol.7B.

939 Christen Andersen Winther i Ullerup i Torup sogn. 5.1.1791, fol.25B, 27, 28.
E: Maren Andersdatter. LV: [Frederik] Henneberg, herredsskriver i Grishave.
Testamente af 18.10.1790.
Hans A:
1) bror Svend Andersen Winther ved Tønsberg i Norge død, uvist om børn
2) søster Anne Andersdatter, død, var g.m. Christen Kold i Klitgård. 1B:
a Inger Christensdatter g.m. Anders Ingvorsen i Amtoft i Arup sogn.
Hendes A:
Af hendes første ægteskab B:
1) Christen Overgaard.
Afdøde døde 22.12.1790.

940 Karen Bertelsdatter i Glæde i Lild sogn. 11.1.1791, fol.26, 32, 39.
Enke efter Jens Mogensen, [skifte 11.1.1785 lbnr.772]. B:
E: Karen Bertelsdatter. LV: Niels Bertelsen i Vust. B:
1) Bertel Jensen på stedet
2) Christen Jensen 32, i Glæde
3) Kirsten Jensdatter g.m. Christen Nielsen Mejrup i Glæde
4) Maren Jensdatter g.m. Jacob Thomsen i Klitten
5) Karen Jensdatter g.m. Oluf Sylt i Klitten.
Skifteslutning i protokol 10 fol.15.

941 Søren Simonsen i Arup. 25.1.1791, fol.29B, 45B.
Enkemand. B:
1) Peder Sørensen på stedet
2) Christen Sørensen i Amtoft
3) Christoffer Sørensen 25, i Nørre Arup.
Afdøde døde 23.1.1791.
Skifteslutning i protokol 10 fol.20.

942 Inger Andersdatter i Lund i Lild sogn. 28.4.1791, fol.34, 39B,45B.
E: Jens Thomsen, smed. B:
1) Christen Jensen 15.
FM: farbror Christen Thomsen, smed i Løgstør.
Skifteslutning i protokol 10 fol.19B.

943 Maren Jensdatter i Lund. 28.4.1791, fol.34B, 41, 51, 73B, 79.
E Peder [Thøgersen] Bedsted. B:
1) Else Sofie Pedersdatter, der ægter Jens Christensen Højstrup på stedet
2) Anne Kirstine Pedersdatter 18
3) Sidsel Marie Pedersdatter 13.
FM:
1 Christen Brovst i Rotbøl
2 Jens Thomsen, smed i Lund.
Skifteslutning i protokol 10 fol.71.

944 Maren Christensdatter Sand i Tømmerby. 17.6.1791, fol.40B, 43, 48, 51B.
A:
1) bror Peder Christensen Sand i Lørsted [i Haverslev sogn] i Øster Han herred
2) bror Jens Christensen Sand i Lynge i Tømmerby sogn
3) bror Jens Christensen Sand i Kettrup præstegård
4) bror Niels Christensen Sand i Vesløs, skifte 5.10.1787 lbnr.873. E: Anne Nielsdatter. 3B:
a Niels Christian Nielsen 15
b Peder Nielsen 10
c Anne Nielsdatter 7
5) bror Christen Christensen Sand, rømt, formentlig død. Uvist om børn
6) søster Inger Christensdatter Sand i Øsløs, enke efter Anders Trommeslager.
Afdøde døde 16.6.1791.
Skifteslutning i protokol 10 fol.32.

945 Karen Jensdatter, ugift i Kæret i Lild sogn. 14.11.1791, fol.46, 54B.
A:
1) bror Søren Jensen, død. 2B:
a Anders Sørensen i Græsbøl
b Anne Sørensdatter, død, var g.m. Søren Lund i Nørklit. 1B:
1 Peder Lauridsen 17
2) bror Christen Jensen død. 2B:
a Karen Christensdatter g.m. Niels Christensen Roed i Kæret
b Anne Christensdatter g.m. Christen Frandsen i Tømmerby
3) søster Margrethe Jensdatter, død, var g.m. Laurids Jensen i Nørklit. 2B:
a Jens Lauridsen 38, i Nørklit
b Anne Lauridsdatter g.m. Christen Christensen Skytte i Vester Vandet sogn.
Skifteslutning i protokol 10 fol.41.

946 Kirsten Madsdatter i Røge i Torup sogn. 23.12.1791, fol.48B, 55B.
E: Søren Svenningsen. B:
1) Mads Sørensen, døbt Kollerup 15.8.1784
2) Christen Sørensen, døbt Torup 3.2.1788
3) Jens Sørensen, døbt Torup 26.1789.
FM:
1 morbror Peder Madsen i Lund
2 morbror Christen Madsen i Studsgård i Kettrup sogn.
Skifteslutning i protokol 10 fol.39.

947 Maren Lauridsdatter i Øsløs, der døde 6.3.1792, fol.52.
Enke efter Peder Mathiassen. A:
1) bror Laurids Lauridsen i Arup, død. 3B:
a Jacob Lauridsen i Arup
b Anne Lauridsdatter g.m. Jens Lauridsen Skytte i Vesløs
c Kirsten Lauridsdatter g.m. Christen Lauridsen Skytte i Vesløs
2) søster Kirsten Lauridsdatter g.m. Jens Lauridsen i Klim, begge døde. 3B:
a Laurids Jensen, ladefoged på Vesløsgård
b Anne Marie Jensdatter g.m. Thomas Pedersen i Østerild
c Maren Jensdatter.

948 Johanne Christensdatter på Torup strand. 14.6.1792, fol.56B, 61, 78B.
E: Jens Svendsen. B:
1) Christen Jensen 18½
2) Svend Jensen 16
3) Niels Jensen 14
4) Søren Jensen 12
5) Johanne Marie Jensdatter 9
6) Peder Jensen 7
7) Jacob Jensen 6
8) Tobias Jensen 2.
Skifteslutning i protokol 10 fol.70.

949 Anne Christensdatter Vust, ugift i Arup. 30.7.1792, fol.58, 76B, 91B.
A:
1) bror Laurids Christensen i Vust
2) søster Kirsten Christensdatter i Øsløs
3) søster Johanne Christensdatter g.m. Christen Jensen i Øsløs.

950 Laurids Poulsen Nielsen i Ellidsbøl i Vust sogn, 4.10.1792, fol.60B, 61B, 65B, 67B, 71B, 79B.
E: Maren Cathrine Poulsdatter. LV: bror Peder Poulsen Ellidsbøl i Vester Torup. A;
1) halvsøster Bodil Nielsdatter Blichsted, var g.m. [Peder Simonsen] Bjerregaard, kapellan i [Klim, Vester Torup og] Vust, [skifte Vester Han herred gejstlig 18.12.1788 lbnr.46], nu g.m. Thomas [Henningsen] Bording degn i Skjern ved Ringkøbing
2) halvsøster Anne Kirstine Nielsdatter 35, på Ågård.
Vedlagt skiftuddrag efter enkens mor, lbnr.951.
Afdøde døde 3.10.1792.
Skifteslutning i protokol 10 fol.72.

951 Mette Pedersdatter i Ellidshøj i Vust sogn. 12.6.1776.
E: Poul Justesen. B:
1) Maren Poulsdatter 26, der ægter Knud Andersen i Tømmerby
2) Peder Poulsen 21
3) Maren Cathrine Poulsdatter 19, der ægter Laurids Poulsen i Tønder
4) Dorthe Margrethe Poulsdatter 17.
FM:
1 Jens Christensen Nørhave
2 Mads Christensen i Ellidshøj.
Dette skifteuddrag er vedlagt lbnr.950.

952 Anne Nielsdatter på Klim strand. 2.11.1792, fol.64, 67, 70B, 80B.
E: Jens Christensen Kjær. B:
1) Niels Jensen 5, døbt Klim 11.2.1787
2) Maren Jensdatter 2, døbt Klim Ved sankt Olav dags tider 1790 [29.7.1790].
FM: Laurids Nielsen i Odde.
Skifteslutning i protokol 10 fol.73.

953 Niels Eliassen i Lynge i Tømmerby sogn. 28.12.1792, fol.69, 71B, 81.
E: Sidsel Christensdatter. LV: morbror Christen Sørensen i Højstrup i Tømmerby sogn. B:
1) Niels Christian Nielsen 9 uger.
FM: fars halvbror Niels Eliassen i Øsløs.
Skifteslutning i protokol 10 fol.73B.

954 Else Madsdatter i Lynge i Tømmerby sogn. 26.2.1793, fol.72B, 75B, 81B.
E: Jens Sørensen. B:
1) Mads Jensen 18.
FM: Jens Nistrup i Østerild.
Skifteslutning i protokol 10 fol.89.

955 Anne Sørensdatter Smed i Øsløs. 26.7.1793, fol.77B.
A:
1) bror Jens Sørensen i Nørreøkse [i Brovst sogn]
2) søster Inger Sørensdatter g.m. Iver Pedersen i Nørreøkse
3) søster Margrethe Sørensdatter g.m. Niels Jensen i Nørreøkse
4) søster Johanne Sørensdatter g.m. Anders Pedersen i Nørreøkse
5) søster Karen Sørensdatter g.m. Christen Madsen i Bratbjerg i Tranum sogn.

956 Christen Jensen, urmager i Klim. 26.9.1793, fol.82, 84, 88.
B:
1) Anne Christensdatter 26
2) Jens Christensen 19
3) Elisabeth Marie Christensdatter 12.
FM:
1 farbror Peder Jensen i Terp
2 farbror Niels Jensen Kræmmer i Frøstrup.
Arv i boet efter Anne Jensdatter, skifte sluttet 24.12.1790. E: Christen Jensen, til B:
1) Jens Christian Christensen
2) Elisabeth Marie Christensdatter.

957 Jens Pedersen i Amtoft 18.10.1793, fol.82B.
E: Mette Pedersdatter. B:
1) Peder Jensen 13
2) Peder Christian Jensen 9
3) Karen Marie Jensdatter 5.
FM: Niels Nittrup i Arup.

958 Christen Christensen i Øster Klit i Klim sogn. 20.11.1793, fol.88B, 92.
E: Karen Pedersdatter. LV: Peder Jørgensen. B:
5) Peder Christensen 13, døbt Arup 16.10.1779
6) Anne Marie Christensdatter 9, døbt Klim 6.5.1783
7) Christian Christensen 5, døbt Klim 18.6.1786
8) Albert Christensen 2, døbt Klim 16.12.1791
9) Christian Christiansen, født efter fars død, døbt Klim 26.12.1793.
Første ægteskab med Sofie Christensdatter. B:
1) Dorthe Sofie Christensdatter 24
2) Mette Kirstine Christensdatter 20, døbt Arup 11.10.1772
3) Else Marie Christensdatter, døbt Arup 24.4.1773
4) Christen Christensen 18, døbt 28.5.1775.


Ålborghus med flere amter
Skifteprotokol nr.5
Øster Han herred
1790-1793
B 0D - 403

959 Kirsten Lauridsdatter i Gøttrup. 3.7.1790, fol.1B, 3, 4B, 14.
E: Clemen Lauridsen. A:
1) bror Jacob Lauridsen, død. 2B:
a Peder Jacobsen
b Jens Jacobsen
2) bror Jens Lauridsen i Tømmerby, [skifte 14.5.1751 lbnr.207]
3) bror Peder Lauridsen [i Østerild], død. 1B:
a Maren Pedersdatter, enke efter Anders Frederiksen i Vester Ullerup i Torup sogn
4) søster Karen Lauridsdatter g.m. Jens Jensen i Ullerup i Aggersborg sogn. 3B:
a Laurids Jensen i Ullerup
b Christen Jensen i Ullerup
c Karen Jensdatter i Himmersyssel
5) søster Anne Lauridsdatter, død, var g.m. Peder Krag i Kettrup. 1B:
a Kirsten Pedersdatter g.m. Anders Andersen i Bjerre
6) søster Benedikte Lauridsdatter, død, var g.m. Anders Christensen i Fjerritslev. 2B:
a Christen Andersen i Kettrup
b Peder Andersen på Ågård
7) søster Maren Lauridsdatter, enke efter Peder Jensen på Gøttrup Rimme
8) søster Mette Lauridsdatter, død, var g.m. Anders Pedersen i Korsbæk i Gøttrup sogn. 5B:
a Peder Andersen i København
b Jens Andersen i Korsbæk
c Laurids Andersen 23, i København
d Anne Andersdatter g.m. Rasmus Olufsen i Gøttrup
e Maren Andersdatter 21, i Korsbæk.
Afdøde døde 28.6.1790.
Skifteslutning i protokol 10 fol.6B.

960 Birgitte Ingeborg With i Sønder Slette i Hjortdal sogn. 15.7.1790, fol.2, 5, 11, 14B, 16.
Enke efter Christen Brix.
Hans A:
1) bror Mogens Christensen Brix i Skræm, skifte 7.8.1766 lbnr.380. 7B:
a Anne Marie Mogensdatter g.m. Christen Kronborg i Kettrup
b Jeppe Mogensen Brix i Koldkær i Lild sogn
c Christian Mogensen Brix i Nørre Slette i Hjortdal sogn
d Peder Mogensen Brix i Vester Torup
e Steffen Mogensen Brix i Skræm Bisgård
f Niels Christian Mogensen Brix, i Ålborg
g Else Cathrine Mogensdatter, død, var g.m. Peder Jensen Bondrup i Vestergård i Nors sogn. 1B:
1 Christen Brix Pedersen 6, i Vester Torup
2) bror Anders Christensen Brix på Mors, død. 1B:
a Birgitte Andersdatter i Nykøbing Mors.
Hendes A:
1) bror Peder With, præst i Dragstrup og Skallerup på Mors
2) søster Sofie With g.m. Christen Sejersen, skrædder i Nykøbing Mors.
Afdøde døde 14.7.1790.
Skifteslutning i protokol 10 fol.9B.

961 Hans Jensen i Kragholm i Kettrup sogn. 10.8.1790, fol.4, 14, 30.
E: Maren Jørgensdatter. LV: Mikkel Lauridsen i Skærping. B:
1) Mikkel Hansen i Løgstør
2) Jørgen Hansen i København
3) Anne Hansdatter g.m. Peder Johansen i Janumhave i Svenstrup sogn
4) Karen Hansdatter 26, der ægter Nikolaj Sørensen.
Skifteslutning i protokol 10 fol.19.

962 Helle Jensdatter i Skærping i Kettrup sogn. 6.9.1790, fol.10B, 14B, 21, 22.
E: Iver Sørensen Kjeldgaard. B:
1) Søren Iversen
2) Maren Iversdatter g.m. Peder Hansen Kettrup i Klim
3) Else Iversdatter g.m. Anders Poulsen i Frysbrønd [i Lødderup sogn] på Mors
4) Maren Iversdatter i Holland, der døde efter sin mor, var g.m Sander. Uvist om børn.
Afdøde døde i 1785.
Skifteslutning i protokol 10 fol.9.

963 Anders Poulsen i Trinderup. 17.9.1790, fol.12B, 15B.
E: Maren Pedersdatter. LV: Søren Pæregaard. A:
1) søster Anne Poulsdatter
2) søster Sofie Poulsdatter.
Skifteslutning i protokol 10 fol.7.

964 Knud Madsen Skov i Husby i Kettrup sogn. 16.11.1790, fol.19, 22B, 25, 26, 40.
E: Kirsten Jensdatter. LV: bror Christen Jensen i Gøttrup. B:
1) Jens Knudsen 14.
FM: farbror Christen Madsen i Studsgård.
Skifteslutning i protokol 10 fol.43B.

965 Niels Lauridsen Krogen i Bejstrup. 3.12.1790, fol.21, 25B.
E: Anne Jensdatter. LV: Anders Jensen. B:
4) Jens Nielsen
5) Jacob Nielsen
6) Nils Nielsen.
Første ægteskab med Maren Nielsdatter. B:
1) Niels Nielsen i København
2) Laurids Nielsen i Bejstrup
3) Mogens Nielsen i Husby i Kettrup sogn.
Afdøde døde 4.11.1790.
Skifteslutning i protokol 10 fol.13B.

966 Gertrud Poulsdatter i Lille Hedegård i Hjortdal sogn. 27.12.1790, fol.23B, 25B.
E: Jens Christensen. A:
1) søskendebarn på fars side Christen Christensen på Tinger
2) søskendebarn på fars side Dorthe Christensdatter, enke efter Gregers Andersen i Haverslev
3) søskendebarn på mors side Oluf Pedersen i Vester Svenstrup.
Afdøde døde 23.12.1790.
Skifteslutning i protokol 10 fol.8B.

967 Dorthe Olufsdatter i Gøttrup. 24.1.1791, fol.24B, 35B, 37.
Enke. B:
1) Inger Jensdatter 24.
FM: Christen Nielsen Bruun i Gøttrup.
Skifteslutning i protokol 10 fol.26.

968 Inger Christensdatter i Store Krøldrup i Aggersborg sogn. 7.3.1791, fol.27, 30.
E: Christen Christensen. B:
1) Christen Christensen 9½
2) Christian Christensen 8½
3) Karen Christensdatter 3½
4) Anne Christensdatter 14 dage.
FM: Christen Clemensen Tværgaard i Bejstrup.
Skifteslutning i protokol 10 fol.18.

969 Christen Nielsen i Haverslev. 30.4.1791, fol.31, 35.
E: Kirsten Ovesdatter. LV: Christen Thomsen i Tanderup. B:
5) Niels Christensen 21
6) Jesper Christensen 18
7) Maren Christensdatter 14
8) Malene Christensdatter 11.
FM: søskendebarn Jacob Jespersen på Lien.
Første ægteskab med Maren Nielsdatter. B:
1) Niels Christensen i Haverslev
2) Jacob Christensen på stedet
3) Maren Christensdatter g.m. Mads Eriksen Sand i Haverslev
4) Karen Christensdatter g.m. Niels Andersen i Hjortdal.
Skifteslutning i protokol 10 fol.25B.

970 Maren Nielsdatter i Brøndum. 11.6.1791, fol.33B, 35, 36, 37.
E: Niels Jespersen Møller. B:
2) Ingeborg Nielsdatter 9
3) Christen Nielsen 6
4) Johanne Nielsdatter 4.
FM: morbror Christen Roed i Bondrup.
Første ægteskab med Christen Graversen, [skifte 4.9.1777 lbnr.565]. B:
1) Dorthe Christensdatter.
Skifteslutning i protokol 10 fol.27.

971 Dorthe Jacobsdatter i Holmsø. 28.9.1791, fol.37B, 43, 44B.
E: Anders Christensen.
Af første ægteskab B:
1) Morten Jensen i Løkken
2) Mads Jensen i København.
Skifteslutning i protokol 10 fol.36B.

972 Laurids Pedersen i Vester Svenstrup i Hjortdal sogn. 18.11.1791, fol.40B, 42B.
E: Karen Christensdatter. B:
1) Hejle Lauridsen 8
2) Maren Lauridsdatter 5.
FM: fasters mand Niels Jensen på Sanden i Hjortdal sogn.
Afdøde døde 7.11.1791.
Skifteslutning i protokol 10 fol.33.

973 Inger Christensdatter i Ørslev. 21.11.1791, fol.41B, 43B, 44B.
E: Jens Jensen. A:
1) bror Anders Christensen i Ørslev, død. 6B:
a Anne Andersdatter 23
b Christen Andersen 20
c Inger Andersdatter 20
d Else Andersdatter 17
e Søren Andersen 15
f Laurids Andersen 12.
Afdøde døde 15.11.1791.
Skifteslutning i protokol 10 fol.36.

974 Anne Kirstine Jensdatter i Hedegård i Hjortdal sogn, der døde 26.4.1792, fol.45.
E: Rasmus Christoffersen. A:
1) mor Anne Nielsdatter g.m. Poul Sørensen Høgh i Øster Svenstrup
2) søster Inger Marie Jensdatter.
FM: farbror Niels Jacobsen i Gøttrup.
Skifteslutning i protokol 10 fol.44.

975 Margrethe Jensdatter i Fjerritslev i Kollerup sogn. 14.9.1792, fol.47B.
E: Niels Christensen. B:
1) Anne Kirstine Nielsdatter 5½
2) Christen Nielsen 3½
3) Jens Nielsen 8 dage.
Afdøde døde 2.9.1792.
Skifteslutning i protokol 10 fol.48B.

976 Mikkel Vognsen i Borup i Kollerup sogn. 19.11.1792, fol.49B.
E: Anne Nielsdatter. LV: Niels Høgh i Vester Svenstrup.
Testamente konfirmeret 8.5.1778.

977 Anne Lauridsdatter Rytter, ugift i Vester Svenstrup i Hjortdal sogn. 21.11.1792, fol.50, 51B, 57B, 58B.
A:
1) søster Mette Lauridsdatter g.m. Christen Mikkelsen på Gøttrup Hede
2) søster Birthe Lauridsdatter 49, på stedet
3) søster Maren Lauridsdatter i Ålborg.
Afdøde døde 3.11.1792.
Skifteslutning i protokol 10 fol.60.

978 Laurids Christensen Borregaard i Holmsø. 7.12.1792, fol.50B, 54, 58.
E: Karen Hansdatter. LV: Jens Svendsen Koldborg, forpagter på Nørre Skovsgård. A:
1) bror Niels Christensen 46, i Bejstrup
2) bror Mads Christensen 42,, i Odense
3) bror Anders Christensen 36, i Haverslev
4) bror Christen Christensen, død. 1B:
a Christen Christensen 3.
FM: Niels Pedersen Borregaard i Haverslev.
Skifteslutning i protokol 10 fol.61B.

979 Anne Eriksdatter i Bejstrup. 22.12.1792, fol.52, 57B, 60.
E: Laurids Jensen. B:
1) Jens Lauridsen på stedet
2) Maren Lauridsdatter g.m. Laurids Nielsen i Bejstrup
3) Karen Lauridsdatter g.m. Christen Christensen, smed i Bejstrup
4) Mette Lauridsdatter 21
5) Maren Lauridsdatter 17.
FM: morbror Peder Eriksen i Sønderstrup.
Skifteslutning i protokol 10 fol.87.

980 Christen Levisen i Ullerup i Aggersborg sogn. 28.1.1793, fol.56.
E: Karen Nielsdatter. LV: Niels Sørensen i Torup i Aggersborg sogn. B:
1) Levi Christensen 10
2) Niels Christensen 9
3) Christen Christensen 6
4) Marie Christensdatter 3.
FM: Christen Levisen i Strand i Gøttrup sogn.
Afdøde døde 26.12.1792.
Skifteslutning i protokol 10 fol.60B.

981 Maren Pedersdatter i Underlien i Tranum sogn. 3.3.1793, fol.59, 63B.
E: Gregers Christensen. B:
5) Niels Lauridsen 13
6) Johanne Lauridsdatter.
FM: Peder Jespersen i Bratbjerg.
Første ægteskab med [Niels Clemensen Hjort, skifte 30.9.1774 lbnr.504]. B:
1) Christen Nielsen
2) Maren Nielsdatter
3) Anne Nielsdatter
4) Clemen Nielsen 21.
Skifteslutning i protokol 10 fol.75.

982 Christen Helverskov i Lørsted mølle i Haverslev sogn. 27.3.1793, fol.61, 64.
Enkemand. B:
1) Elisabeth Christensdatter Helverskov 24
2) Niels Christensen Helverskov 23
3) Anders Christensen Helverskov 18
4) Laurids Christensen Helverskov 15.
FM: farbror [Laurids Nielsen] Helverskov, præst i Haverslev og Bejstrup.
Skifteslutning i protokol 10 fol.75B.

983 Laurids Nielsen Haugaard i Gøttrup. 17.6.1793, fol.65B.
E: Karen Frandsdatter. LV: Christoffer Pedersen i Gøttrup. B:
1) Frands Lauridsen 41, i Sandviken ved Arendal i Norge
2) Jens Lauridsen 27, på stedet
3) Else Lauridsdatter på stedet
4) Marianne Lauridsdatter i Søndergaard i Gøttrup sogn
5) Karen Lauridsdatter i Nørgård i Gøttrup sogn
6) Anne Lauridsdatter i Manstrup
7) Sidsel Lauridsdatter på stedet.
Afdøde døde 19.5.1793.

984 Theodosius Sørensen i Øslev [i Kettrup sogn], der døde 11.9.1793, fol.66B.
Enkemand. B:
1) Christen Theodosiussen 17
2) Bodil Theodosiusdatter 13.
FM: Søren Christensen i Øslev.


Ålborghus med flere amter
Skifteprotokol nr.6
Kær, Hvetbo, Øster Han og Børglum herreder
1790-1793
B 0D - 405

985 Anne Sørensdatter i Bunken i Saltum sogn. 8.5.1790, fol.2.
E: Søren Jensen, snedker. B:
2) Maren Kirstine Sørensdatter
2) Jens Sørensen, spæd, der døde 2.5.1790.
Første ægteskab med Thomas Olufsen, [skifte 6.8.1785 lbnr.777]. B:
1) Johanne Thomasdatter 5.
FM: farbror Jeppe Olufsen i Ejersted i Saltum sogn.
Skifteslutning i protokol 10 fol.1B.

986 Jens Gregersen i Agerstedkær i Voer sogn. 30.8.1790, fol.4, 9B, 27.
E: Karen Jensdatter. LV: Jens Eriksen, skoleholder i Skals g.m. enkens søster. A:
1) bror Mads Gregersen i Hørfrødam på Dronninglund gods
2) bror Erik Gregersen
3) søster Maren Gregersdatter g.m. Søren Andersen i Ulsted på Vrå gods
4) søster Anne Gregersdatter
5) søster Johanne Gregersdatter, død, var g.m. Søren Jensen i Try på Dronninglund gods. 2B:
a Gregers Sørensen 22
b Jens Sørensen 15
6) søster Maren Gregersdatter, død. var g.m. Jens Jørgensen i Hjallerup på Dronninglund gods. 2B:
a Gregers Jensen 11
b Jørgen Jensen 9.
Afdøde døde 25.8.1790.
Skifteslutning i protokol 10 fol.14B.

987 Bodil Marie Andersdatter i Nørre Sundby. 20.9.1790, fol.7B, 8, 9, 14, 15, 27.
Enke efter Niels Frost, skoleholder i Ålborg. B:
1) Thomas Nielsen Frost 26, skrædder i Ålborg
2) Anne Marie Nielsdatter.
Skifteslutning i protokol 10 fol.13B.

988 Johan Severin, toldbetjent i Nørre Sundby. 19.10.1790, fol.7B, 8B, 63B.
E: Louise Constanz. LV: Poul Rahr. B:
1) Otto Johansen
2) Jens Nikolaj Johansen
3) Charlotte Johansdatter 10
4) Louise Johansdatter 9
5) Martha Johansen 8
6) Caroline Johansdatter 5.

989 Maren Andersdatter Hjortdal (Hjortel) i Blokhus i Hune sogn. 3.11.1790, fol.11B, 15, 27, 29B, 35B, 61B, 80.
Enke efter Svend Jensen Bondrup.
Testamente af 19.9.1772.
Hans A:
1) .bror Søren Jensen Bondrup i Saltumgård, [skifte26.4.1766 lbnr.377]. 5B:
a Maren Bondrup g.m. Poul Christensen, købmand i Kristiansand i Norge
b Lene Marie Bondrup g.m. Gert Christensen, ejer af [Sønder] Ingstrup [Rødding sogn] ved Viborg
c Jens Svendsen Bondrup
d Anne Kirstine Bondrup g.m. Hans Bolund til Haverholm [Vrejlev sogn] i Vendsyssel
e Cathrine Sørensdatter
2) søster Anne Jensdatter Bondrup, [skifte Vennebjerg herred gejstlig 26.4.1751 lbnr.34], var g.m. Laurids [Lauridsen] Thura, præst i Jelstrup og Lyngby, [skifte Vennebjerg herred gejstlig 31.1.1777 lbnr.79]. 3B:
a Ingeborg Marie Thura på stedet
b Mette Kirstine Thura, enke efter Terkild Sundby i Kristiansand i Norge
c Anne Cathrine Lauridsdatter g.m. Echbom, underofficer i Ålborg.
Hendes A:
0) forældre Anders Hjortdal i Blokhus og Else Nielsdatter, begge døde. Mors første ægteskab med Christen Pedersen i Blokhus. B:
1) halvbror Peder Christensen i Blokhus, død. 4B:
a Jens Pedersen Brøndlund i Faddersbøl mølle
b Niels Pedersen i Løkken
c Anders Pedersen i Løkken
d Else Marie Pedersdatter g.m. Laurids Christensen, købmand i Arendal.
Skifteslutning i protokol 10 fol.65.

990 Laurids Møller i Birkumgård på Gjøl, der døde 29.11.1790, fol.26, 33B, 56, 58.
Enkemand. B:
1) Severin Møller i Viborg
2) Marianne Møller g.m. Hansen, bager i Odense.
Skifteslutning i protokol 10 fol.30.

991 Johanne Pedersdatter i Voerbjerg. 10.12.1790, fol.26B.
Enke efter Anders Pedersen, [skifte 13.6.1788 lbnr.885]. B:
1) Peder Andersen på stedet
2) Mette Cathrine Andersdatter
3) Inger Marie Andersdatter.

992 Christen Nielsen Bondrup i Nørre Sundby. 30.12.1790, fol.29, 31B, 35B, 39.
E: Anne Nielsdatter Torpet. LV: Christian Ertmansen i Nørre Sundby. B:
4) Svend Bondrup, studiosus juris ved Hof- og Stadsrettens skiftekontor i København
5) Niels Bondrup på stedet
6) Kirsten Bondrup i Ålborg
7) Johanne Marie Bondrup i København
8) Christence Bondrup i Rekkende [i Allerslev sogn] på Sjælland.
Første ægteskab med Maren Christensdatter. B:
1) Christen Bondrup i Moss i Norge
2) Anne Bondrup i Lundergård i Jetsmark sogn
3) Maren Bondrup i Blokhus.
Skifteslutning i protokol 10 fol.22.

993 Karen Jensdatter Toftgaard i Nørre Sundby. 18.5.1791, fol.39B, 46.
E: Erik Nørkær.
Testamente af 1.9.1790.
A: søskende og søskendebørn, hvis navne ikke angives.

994 Johan Frederik Mathiassen til Bjørnkær [i Biersted sogn]. 23.5.1791, fol.40B, 46B, 57B, 60B, 117.
Enkemand efter [Ingeborg Christensdatter Lund, skifte10.5.1779 lbnr.613]. B:
1) Sofie Cathrine Mathiassen, der ægter Mathias Yde
2) Johanne Kirstine Mathiassen, der ægter Søren [Jensen] Balling, præst i Bjergby og Mygdal
3) Anne Dorthe Mathiassen
4) Frederikke Louise Mathiassen.
FM: morbror Jens Lund i Hjørring.
Skifteslutning i protokol 10 fol.79.

995 Niels Pedersen, væver i Nørre Sundby. 7.11.1791, fol.59B, 63B, 64B, 76.
E: Cathrine Christensdatter. LV: Laurids Andersen. A:
1) søster Anne Pedersdatter g.m. Peder Christensen, konstabel ved Fladstrand Skanse
2) søster Maren Pedersdatter g.m. Peder Vilsen i Sæby.
Skifteslutning i protokol 10 fol.55.

996 Johan Casper Wentzel, pensioneret premierløjtnant i Nørre Sundby. 1.12.1791, fol.62B, 64, 65. 77.
E: Gertrud Mathilde Rustgaard. B:
1) Filip Josef Wentzel 19
2) Vibeke Johansdatter.
(Meget utydeligt).
Skifteslutning i protokol 10 fol.55.

997 Laurids Mikkelsen i Nørre Sundby. 10.10.1791, fol.56B, 59, 63.
E: Johanne Marie Jensdatter. B:
1) Anne Kirstine Lauridsdatter 18
2) Jens Michael Lauridsen 10
3) Maren Lauridsdatter 8.
FM: fars søskendebarn Morten Christensen i Vester Hassing.
Skifteslutning i protokol 10 fol.32.

998 Kirsten Christensdatter i Løkken. 5.2.1792, fol.65, 77, 117B, 124B, 128B, 146.
Enke efter Søren Haverslev.
A:
1) bror Peder Christensen i Blokhus, død. E: Maren Christensdatter 4B:
a Jens Pedersen Brøndlund i Faddersbøl mølle, død. 2B: 2 sønner
b Niels Pedersen i Løkken
c Anders Pedersen i Løkken
d Else Marie Pedersdatter g.m. Laurids Christensen, købmand i Arendal.

999 Mette Marie Pedersdatter i Nørre Sundby. 23.7.1792, fol.79B, 91, 92B, 112, 113, 116, 124B.
Enke efter Anders Gravlev. A:
1) bror Laurids Pedersen, død. 1B:
a Bodil Marie Lauridsdatter
2) søster Anne Pedersdatter
3) halvbror Jens Pedersen, bødker i Thisted
4) halvsøster Else Pedersdatter g.m. Jens Christensen i Abildholt i Øster Hassing sogn
5) halvsøster Karen Pedersdatter i gården Hessel ved Hobro
6) halvsøster Johanne Pedersdatter g.m. Christian Holm, skomager i Vadum.
Skifteslutning i protokol 10 fol.55B.

1000 [Laurids Johan] Jelstrup til Kokkedal [i Torslev i Øster Han herred]. 15.8.1792, fol.80B. 92B, 93B, 113, 124.
E: [Christiane Birgitte von Obelitz]. B:
6) Balthazar Jelstrup 23
7) Anne Margrethe Jelstrup g.m. [Jens] Bøggild, regimentskvartermester i Ålborg
8) Marianne Jelstrup 20
9) Charlotte Amalie Jelstrup 18.
Af første ægteskab ingen børn.
Andet ægteskab med Maren Leth. B:
1) Henrik Jelstrup, løjtnant i Sønder Slette i Hjortdal sogn
2) Jacob Jelstrup på Blochs fæstning i Christiania i Norge
3) Sofie Jelstrup g.m. Christian Thygesen, købmand i Ålborg
4) Ingeborg Jelstrup g.m. [Christen] Qvist, agent i Ålborg
5) Anne Marie Jelstrup g.m. [Johan] Oldenborg, tolder i Ålborg.
Afdøde døde 14.8.1792.

1001 Opbudsbo i Nørre Sundby. 21.8.1792, fol.89B, 93, 111B, 114B, 127B, 144.
Registrering af fallitbo hos Gregers Aarup i Nørre Sundby.

1002 Kirsten Rasmusdatter i Nørre Sundby. 26.8.1792, fol.92, 112, 116B.
E: Niels Joensen. A:
1) bror Niels Rasmussen i Nørre Sundby.
FM: Jens Søndergaard i Nørre Sundby.
Skifteslutning i protokol 10 fol.56B.

1003 Kirsten Sørensdatter i Skulsmark [i Ingstrup sogn]. 3.10.1792, fol.111B, 117.
E: Christen Clemensen.
Testamente af 20.10.1787. A:
1) bror Jens Sørensen i Harpsø i Tårs sogn på Boller gods, død. 3B:
a Mogens Jensen
b Søren Jensen
c Maren Jensdatter g.m. Peder Johansen i i Nørhauge i Tårs sogn
2) søster Maren Sørensdatter, der døde. E: Johan Ovesen i anneksgården i Emb sogn. 3B:
a Ove Johansen i anneksgården i Emb
b Søren Johansen.ladefoged på Villerup
c [Maren Johansdatter] g.m. Knud Jensen i Kneppeshave [i Tolstrup sogn]
3) søster Mette Sørensdatter, der døde. E: Simon i Stenvad [i Vrå sogn] på Boller gods. 7B:
a Peder Knudsen, ladefoged på Boller
b Karen Knudsdatter g.m. Perder Jensen i Starup sogn
c Mette Knudsdatter g.m. Jens i Jerslev sogn
d Maren Knudsdatter, enke efter Christen Jørgensen i Børglum
e Anne Knudsdatter g.m. Anders Frandsen i Fristrup
f Maren Knudsdatter, død, var g.m. Christen Jørgensen i Tise. 2 døtre, hvis navne ikke angives
g Johanne Knudsdatter, var g.m. Niels Olufsen i Stenvad. 5B: 1 søn og 4 døtre, hvis navne ikke angives.

1004 Søren Christian Høst i Sønder Tranders, forvalter på Vrå, Sønder Elkær og Gettrup. 27.12.1792, fol.115B, 118B, 126, 148, 155B.
E: Anne Johanne [Nielsdatter] Kjær. LV: Rasmus Udby, forpagter på Vrå. B:
1) Mathias Høst 5
2) Nikolaj Høst 3
3) Søren Christian Høst, født efter fars død, der døde.

1005 Laurids Andersen i Nørre Sundby. 2.4.1793, fol.127.
E: Anne Margrethe Svendsdatter. B:
1) Svend Lauridsen
2) Mette Kirstine Lauridsdatter.
Afdøde døde 8.2.1793.

1006 Gertrud Christensdatter Gjølbo i Nørre Sundby. 4.6.1793, fol.127B, 136.
Meget utydelig.

1007 Palle [Jensen] Sand i Grøndal i Tårs sogn. 20.6.1793, fol.130B, 141.
E: Kirsten Christensdatter. B:
1) Helene Margrethe Sand 20.
FM: farbror Jens Julby Sand, forpagter på Sønder Elkær.
Afdøde døde 18.6.1793.

1008 Peder Pedersen Skytte i Nørre Sundby. 18.7.1793, fol.134B, 141, 142B.
E: Kirsten Christensdatter. LV: Thomas Christensen i Fredegård i Dronninglund sogn. B:
1) Peder Christian Pedersen 10, døbt i Brovst
2) Marianne Pedersdatter 4.
FM: Rasmus Christensen i Nørre Sundby.
Skifteslutning i protokol 10 fol.93B.

1009 Christen Thomsen Buch i Lindholm i Nørre Sundby sogn. 20.7.1793.
E: Anne Pedersdatter. A:
0) forældre Thomas Madsen i Øster Halne og Margrethe Jensdatter, begge døde
1) bror Jens Thomsen i Nørre Sundby.
Fars første ægteskab med Maren Lauridsdatter. B:
2) halvbror Mads Thomsen, død. 1B:
a Jens Madsen, uvist hvor
3) halvbror Laurids Thomsen i Lindholm
4) halvsøster Karen Thomasdatter, død, var g.m.
Jacob Terkildsen i Nørre Sundby. 1B:
a Maren Kirstine Jacobsdatter, død, var g.m. Søren Jepsen i Uttrup. 1B:
1 Jacob Sørensen
5) halvsøster Johanne Thomasdatter, død. Første ægteskab med Niels Mortensen. 2B:
a Laurids Nielsen i Hvorup Torp
b Anders Nielsen, rømt.
Johanne Thomasdatters andet ægteskab med Christen Eskildsen. 2B:
c Niels Christensen i Lindholm
d Anne Christensdatter g.m. Anders Christensen i Lindholm.

1010 Opbudsbo i Nørre Sundby. 21.7.1793, fol.137, 141B, 143.
Registrering af fallitbo hos Peder Knudsen i Nørre Sundby.

1011 Niels Sørensen Gjølbo i Nørre Sundby. 17.10.1793, fol.143, 150B.
E: Maren Andersdatter. LV: Jacob Lykkegaard. B:
1) Else Cathrine Nielsdatter.
FM: Peder Møller.

1012 Oluf Rasmussen i Nørre Sundby. 9.11.1793, fol.146.
E: Johanne Jensdatter. LV: Morten Nielsen i Nørre Sundby. A:
1) bror Søren Rasmussen, død. 1B:
a Mads Sørensen i Nørre Sundby.
Afdøde døde 8.11.1793.

1013 Anders Hansen Hvorup i Bolskifte i Alstrup sogn i Hvetbo herred.
Enkemand efter [Kirsten Pedersdatter, skifte 5.11.1762 lbnr.331]. B:
1) Karen Andersdatter g.m. Christen Lauridsen i Rostock i Vester Brønderslev
2) Anne Marie Andersdatter, død, var g.m. Niels Christensen i Rugholm i Øster Hassing sogn. 2B:
a en søn (ulæselig)
b en datter (ulæselig)
3) Birgitte Andersdatter g.m. Christen Thøgersen i Møllegrøften i Tise sogn
4) Else Andersdatter, død, var g.m. Thomas Madsen. 2B:
a Mads Thomsen 15
b Maren Thomasdatter 13
5) Anne Cathrine Andersdatter g.m. Jens Sørensen på stedet.Ålborghus med flere amter
Bilag til skifteprotokol nr.7
Hals
1790-1793
B 0D - 408

1014 Søren Lindam, regimentskvartermester i Vester Hassing, der døde 30.11.1791.
Arvinger kendes ikke.
Skifteslutning i protokol 10 fol.19B.

1015 Anders Torst og hustru Maren Jørgensdatter Kællingbro i Hals. 14.2.1791.
B:
1) Rasmus Torst
2) Karen Marie Torst i København
3) Marianne Torst g.m. Jens Kjær i Hals.
FM: født værge Jens Jørgensen i Sørå på Dronninglund gods.
Skifteslutning i protokol 10 fol.22B.Ålborghus med flere amter
Skifteprotokol nr.8
Vennebjerg herred, østlige del og Horne herred
1790-1793
B 0D - 409

1016 von Edel, kaptajn i Fladstrand. 3.5.1790, fol.1B, 3, 9B, 12.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 28.4.1790.
Skifteslutning i protokol 10 fol.3B.

1017 Jens Christensen Hjort, skipper i Fladstrand. 14.5.1790, fol.1B, 4, 10B, 14B, 20B, 33B, 39B, 53.
E: Anne Andersdatter. LV: Mads Bang, købmand i Fladstrand. A:
1) søster Margrethe Christensdatter g.m. Jens Lauridsen Stenholt, brændevinsmand i Møntergade i København
2) halvsøster Maren Christensdatter i København
3) halvbror Niels Christensen 8½, på stedet.
Skifteslutning i protokol 10 fol.33B.

1018 Karen Lauridsdatter i Dal i Tolne sogn. 31.5.1790, fol.3B. 9B.
E: Mourids Lauridsen. B:
1) Anders Mouridsen, død. 2B:
a Karen Andersdatter 12
b Maren Andersdatter 8.
FM: stedfar Søren Mikkelsen.
Afdøde døde 21.5.1790.

1019 Johanne Marie Mikkelsdatter i Fladstrand. 10.7.1790, fol.10, 12B. 19.
E: Hans Christian Bernt, skrædder. A:
1) bror, død. 1B:
a Johanne Marie Schæffer, der tjener på Jægersborg, 1½ mil fra København.
Afdøde døde 9.7.1790.
Skifteslutning i protokol 10 fol.4.

1020 Anne Jacobsdatter i Skjortholt i Åsted i Horns herred. 21.3.1791, 29B. 40B.
E: Jens Andersen Borup, ejer af Skjortholt. B:
1) Johanne Jensdatter 22
2) Kirstine Marie Jensdatter 6
3) Anders Jensen 4.
FM:
1 farbror Christen Borup i Korslund
2 farbror Peder Borup, der ejer den anden halvdel af Skjortholt.
Afdøde døde 19.3.1791.
Skifteslutning i protokol 10 fol.21.

1021 Hans [Peder Clausen] Haumann i Sveje i Gerum sogn. 16.5.1791, fol.35B, 43, 47, 51B, 53, 65, 69B.
E: Marie Elisabeth Akselsdatter Schioldan. FM: Jens Haarup på Lindet.
Første ægteskab med [Kirsten Strøm, skifte 14.8.1766 lbnr.379]. B:
1) Anne Sofie Haumann g.m. Christen Nielsen Syndrup på Christiansholm Fyn.
Andet ægteskab med [Kirstine Marie Mejling, skifte 6.12.1783 lbnr.723]. B:
2) Kirsten Haumann 24
3) Hans Christian Haumann 15
4) Claus Haumann 15.
FM: morbror Niels Hansen Mejling i Havrekrogen i Vester Hassing sogn.
Skifteslutning i protokol 10 fol.41B.

1022 Melchior Andrup i Fladstrand. 3.6.1791, fol.37, 48B, 55, 67.
E: Anne Marie Johansdatter Gjørup. LV: Jens Havemark. B:
1) Christen Andrup 5¾
2) Cathrine Elisabeth Rothenburg Andrup 3.
FM: Andreas Ditlev Madsen i Fladstrand.
Desuden nævnes enkens mor Karen Lauridsdatter, enke efter enkens far Johannes Gjørup. LV: Jes Hansen Ell i Sæby.
Skifteslutning i protokol 10 fol.58.

1023 Johannes Nielsen Gjørup i Fladstrand. 20.7.1791, fol.51, 52, 57B.
E: Karen Lauridsdatter. LV: Jes Hansen Ell i Sæby. B:
1) Anne Marie Johansdatter Gjørup, enke efter Melchior Andrup, skifte 3.6.1791 lbnr.1022. LV: Laurids Falentin Hedemark i Fladstrand.
Afdøde døde 12.4.1788.
Skifteslutning i protokol 10 fol.57B.

1024 Anne Ottesdatter i Fladstrand. 25.2.1792, fol.58B, 62B, 67B, 70B, 73B.
Enke efter Søren Baader. B:
1) Sidsel Sørensdatter g.m. Søren Johansen i Hjortshøj i Århus stift
2) Laurids Sørensen i Amsterdam, død for 4 år siden. 3B: en søn og 2 døtre, hvis navne ikke angives
3) Anne Sørensdatter g.m. Jens Nielsen Gjørup i Fladstrand, begge døde. 1B:
a Niels Gjørup, forvalter på Orebygård på Lolland.
Skifteslutning i protokol 10 fol.44B.

1025 Peder von Leth på Knivholt, kommandant ]på Fladstrand og Hals skanser]. 3.3.1792, fol.59.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 2.3.1792.

1026 Christen Knudsen, skriverkarl på toldkontoret i Fladstrand. 27.4.1792, fol.64B, 68, 70, 72, 83, 96B, 98.
A:
1) mor Else Pedersdatter i Lihme sogn [i Salling], enke efter afdøde far Knud Sørensen sst.
2) bror Peder Knudsen i Nørhede i Lihme sogn
3) søster Karen Knudsdatter g.m. Peder Nielsen i Bajlum i Hjerk sogn
4) søster Anne Knudsdatter g.m. Laurids Pedersen i Rødding sogn
5) søster Kirsten Knudsdatter 32.
Afdøde døde 24.4.1792.
Skifteslutning i protokol 10 fol.51.

1027 Oluf Nielsen Baadsmand på Hirsholmene. 10.8.1792, fol.76B. 85, 86, 96, 99, 101B.
E: Marie Kirstine Jensdatter Skov. LV: Hans Christian Bernt i Fladstrand. B:
1) Niels Jensen, født 8.4.1792.
FM: fars halvbror Christen Lauridsen Kongsbak i Sæby.
Enkens første ægteskab med Christen Thomsen Mallie.
Afdøde døde 9.6.1792.
Skifteslutning i protokol 10 fol.50B.

1028 Johan Peder Worm på Haven i Hørdum sogn. 14.10.1792, fol.85B, 88, 102B, 106B, 108.
A:
0) forældre [Christian Knudsen Worm, byfoged i Hjørring, begravet Hjørring 1.4.1776 og Maren Sørensdatter, skifte Ålborghus 23.1.1779 lbnr.631]
1) bror Oluf Worm, byfoged i Hjørring, [begravet Hjørring 1.4.1776], var g.m. [Mette Margrethe Mejling, begravet Hjørring 27.4.1782. 2B:
a Massen Olufsdatter Worm på Haven hos Christian Mejlby
b Egidius Worm, død, efter hvem, der er arv
2) søster Abelone Worm g.m. [Christian Frederik Clausen] Wiinholt, præst i Skallerup og Vennebjerg
3) bror Christian Worm i Norge, uvist hvor
4) bror Knud Worm i Norge, uvist hvor.
Afdøde døde 9.10.1792.
Skifteslutning i protokol 10 fol.62B.

1029 Claus Pedersen på Torstedlund i Åstrup sogn. 13.11.1792, fol.90, 93, 97.
Arvinger angives ikke.
Afdøde, der var født i tysk Holsten, døde 23.10.1792.

1030 Anne Sofie Jacobsen på Gerumgård. 16.11.1792, fol.92B, 97B, 101.
E: Hans Severin Rafn til Gerumgård.
Testamente af 5.9.1792.
Afdøde døde 12.11.1792.

1031 Bevilling til uskiftet bo i Tolne. 1793, fol.95B.
Bevilling til uskiftet bo af 28.12.1792 for Søren Mikkelsen Dahl i Tolne.

1032 Bevilling til uskiftet bo på Ellinggård. 1793, fol.95B.
Bevilling til uskiftet bo af 4.1.1793 for [Karen Wraae Lassen] efter sin mand Niels Mollerup til Ellinggård, der døde 5.11.1792.

1033 Anne Christensdatter i Fladstrand. 21.1.17193, fol.105B.
E: Christen Jensen, smed. B:
1) Johanne Marie Christensdatter 5 uger.
FM: Christian Bernt i Fladstrand.
Desuden nævnes enkemandens mor Johanne Christensdatter.
Afdøde døde 23.12.1792.
Skifteslutning i protokol 10 fol.56B.

1034 Christen Christensen i Svirkær i Skærum sogn. 23.3.1793, fol.108B.
E: Gertrud Nielsdatter. LV: Laurids Hansen i Bakken i Hørmested sogn. B:
1) Christen Christensen på stedet
2) Anne Christensdatter g.m. Hans Pedersen i Tislum mølle i Hørmested sogn.
Afdøde døde 21.2.1793.

1035 Søren Sørensen Bislev i Fladstrand. 15.4.1793, fol.109.
E: Birgitte Olufsdatter. LV: Oluf Busch i Fladstrand. B:
1) Marie Sørensdatter.
FM: Laurids Olufsen Busch.
Afdøde døde 12.4.1793.
Skifteslutning i protokol 10 fol.78.

1036 Gregers Horn i Fladstrand. 21.5.1793, fol.112.
E: Anne Dorthe Andersdatter. LV: Christian Bernt. B:
1) Anne Cathrine Gregersdatter g.m. Søren Caspersen i Fladstrand
2) Anders Gregersen 36, skipper
3) Sidsel Gregersdatter 30
4) Karen Gregersdatter 29, g.m. Jochum Christensen, arbejdsmand på Børsen i København.
Skifteslutning i protokol 10 fol.78B.

1037 Peder Nielsen i Byen i Fladstrand. 1.6.1793, fol.113B.
E: Johanne Eriksdatter. LV: Peder Eriksen Bang. B:
1) Sidsel Pedersdatter i Byen 14
2) Niels Pedersen i Byen 12.
FM:
1 farfar Niels i Byen
2 Christen i Byen.
Afdøde døde 3.5.1793.
Skifteslutning i protokol 10 fol.90.

1038 Ingeborg Mortensdatter, ugift i Fladstrand. 1.6.1793, fol.114B.
Testamente af 2.6.1780. A:
1) Christen Pedersen i Tirup i Sankt Olai sogn, der døde for 6 år siden. B:
a Peder Christensen 32, i Nørlev i Skallerup sogn
b Christen Christensen i Tirup hos sin mor
c Thøger Christensen i Tirup
d Niels Christensen 24
e Maren Christensdatter 31
f Karen Christensdatter g.m. Erik Nielsen i Vistrup i Sankt Olai sogn, begge døde. 6B:
1 Niels Eriksen 32, i Vinstrup
2 Peder Eriksen 31
3 Kjeld Eriksen 29
4 Thøger Eriksen 27
5 Johanne Eriksdatter 22
6 Christian Eriksen 18
7 Jens Eriksen 16
2) Anne Pedersdatter i andet ægteskab med Villads i Tårs ved søn Peder Christensen.
Afdøde havde arv efter søster, der var g.m. Mikkel Johansen.
Afdøde døde 2.5.1793.

1039 Mathias Clemensen på Baggesvogn. 1.10.1793, fol.118.
A:
1) bror Andreas Clemensen i Ødis i dansk Holsten.
Afdøde døde 27.9.1793.

1040 Niels Thomsen i Nørre Tornby. 10.8.1793, fol.119.
Enkemand. B:
1) Thomas Nielsen i Klitten i Skallerup sogn, død. 2B:
a Steen Thomsen 8
b Kirsten Thomasdatter 8.
FM: stedfar Mads Frederiksen
2) Kirsten Nielsdatter, død, var g.m. Poul Jørgensen i Sønder Mølle i Skallerup sogn. 4B:
a Jens Poulsen 20
b Else Poulsdatter 18
c Jens Poulsen 15
d Christen Poulsen 12.
Desuden nævnes:
1 afdødes stedsøn Jens Jensen Ladefoged på Kærsgård
2 afdødes steddatter Sidsel Jensdatter g.m. Aksel Pedersen Købsted i Tornby sogn
3 afdødes søstersøn Thomas Jørgensen på stedet.
Afdøde havde tidligere boet i Klitten i Skallerup sogn på Kærsgård gods.


Ålborghus med flere amter
Skifteprotokol nr.9
Vennebjerg herred, vestlige del og Børglum herred
1790-1793
B 0D - 411

1041 Peder Iversen i Sindal præstegård. 5.7.1790, fol.1B.
Enke efter Karen [Pedersdatter] Bast, [død 10.2.1786]. B:
1) Anne Hegelund Iversen g.m. Laurids [Jacobsen] Holm, præst i Sindal [og Astrup]
2) Andreas Iversen 26, i København
3) Peder Iversen 25, på stedet.
FM: farbror Niels Iversen på Haven.
Afdøde var tidligere ejer af Burholt.

1042 Peder Christensen Ladefoged i Lønstrup i Mårup sogn. 13.12.1790, fol.3B, 26, 28B.
E: Maren Christensdatter. LV: Peder Andersen Vrensted, skudeejer i Lønstrup. A:
1) bror Christen Christensen i Lønstrup
2) søster Johanne Marie Christensdatter g.m. Niels Ottesen, skoleholder i Stenum
3) søster Mette Christensdatter g.m. Ebbe Stausholt i Skien i Norge.
Skifteslutning i protokol 10 fol.26B.

1043 Søren Pedersen Thorup til Nibstrup og Kornumgård. 27.1.1791, fol.6, 29, 40, 44B, 46.
Enkemand efter [Helene Hansdatter Winde på Nibstrup. 24.7.1782 lbnr.694]. A:
1) søster Helene Pedersdatter Thorup i Vive, enke efter Anders Poulsen i Ovstrup mølle i Himmersyssel ved søn Poul Poulsen, forvalter på Visborggård
2) søster Anne Pedersdatter Thorup. E: Nikolaj Thomsen, forpagter på Hammelmose. 2B:
a Regitze Sofie Charlotte Amalie Nikolajsdatter, der ægter Irgen?, prokurator i Simested
b Gertrud Anne Nikolajsdatter g.m. Christian Jensen
3) søster Sofie Pedersdatter Thorup, død. E: Jacob Glassov i Lynderup i Himmersyssel. 2B:
a Elisabeth Glassov 10
b Helene Glassov 8.
Skifteslutning i protokol 10 fol.52B.

1044 Thomas Andersen Ajstrup i Rubjerg. 30.5.1791, fol.27B.
E: Kirsten Christensdatter. LV: [Claus Pedersen] Møiniche, præst i Rubjerg og Mårup. B:
1) Jens Thomsen 43, i Rubjerg
2) Niels Thomsen 39, i Mandal i Norge
3) Anders Thomsen 33, på stedet
4) Sidsel Thomasdatter g.m. Niels Mortensen i Hundelev
5) Kirsten Thomasdatter 37, på stedet.
Afdøde døde 15.4.1791.
Skifteslutning i protokol 10 fol.29B.

1045 Anne Cathrine Vilsbech, ugift på Sejlstrup. 10.3.1792, fol.35B, 42.
A:
0) forældre Otto Hansen Vilsbech, degn i Vrejlev og Hæstrup, [begravet Vrejlev 27.4.1778] og [Anne Nielsdatter Friis, begravet Mårup 29.1.1791]
1) bror Hans Ottesen Vilsbech 27, i Porsgrunn i Norge
2) søster Hedvig Ottesdatter Vilsbech i Ålborg
3) søster Ingeborg Cathrine Ottesdatter Vilsbech, død. E: Gutzon Børglum, degn i Harridslev, Sejlflod og Rakkeby. 2B:
a Kirsten Børglum 6
b Anne Børglum 4, der døde 10.6.1792.
FM: mors farbror Vilsbech til Sejlstrup, Hastrup og Rønnovsholm.
Afdøde døde i Ålborg 21.2.1792.
Skifteslutning i protokol 10 fol.51B.

1046 Maren Lauridsdatter i Torslev præstegård. 2.4.1792, fol.38, 41B.
Enke. B:
1) Mette Olufsdatter 33½, i Ravnsholt i Torslev sogn.
FM: Jens Christensen i Vang.
Afdøde døde 9.3.1792.
Skifteslutning i protokol 10 fol.46.

1047 Mette Marie Lauridsdatter, ugift og vanvittig i Tornby. 6.12.1792, fol.46, 93B.
A:
1) mor Tove Pedersdatter, enke efter Laurids Lauridsen i Nejstgård i Tornby sogn, [skifte 14.11.1776 lbnr.537]
2) søster Marianne Lauridsdatter g.m. Jørgen Poulsen Skytte, landsoldat på Kærsgård gods
Mors første ægteskab med [Jørgen Frandsen, skifte 15.6.1764 lbnr.355]. B:
3) halvbror Frands Jørgensen i Ålborg
4) halvsøster Mette Jørgensdatter g.m. Thomas Christensen i Tornby på Kærgård gods
5) halvbror Peder Jørgensen i Åstrup ved Hjørring
6) halvbror Laurids Jørgensen i Alstrup i Mårup sogn
7) halvbror Søren Jørgensen i København.
Skifteslutning i protokol 10 fol.93.

1048 Peder [Markussen] Mørch til Boller i Tårs sogn. 19.3.1793, fol.46B, 87, 88B, 94, 98.
Enkemand efter Maren Budtz Berg, [død 21.11.1772].
Testamente af 8.10.1755 og af 25.5.1771. (Private Personarkiver i Landsarkivet for Nørrejylland Pr 1493 Peder Mørh til Boller og Maren Buds Berg).
Hans A:
1) bror [Jørgen Mørch til Nørlund i Ålborghus Amt g.m. Margrethe Grotum Berg, søster til hans hustru], død. 4B:
a Kirsten Mørch g.m. Peder Nikolaj Secher til Skårupgård [i Todbjerg sogn]
b Johanne Marie Mørch g.m. Thomas Secher til Hjortshøjlund [i Hjortshøj sogn], død. 9B:
1 Niels Secher 20
2 Jørgen Mørch Secher 12
3 Peder Mørch Secher 10
4 Oluf Olufsen Secher 6
5 Margrethe Grotum Secher g.m. Otto Mønsted til Hessel ved Grenå
6 Johanne Marie Secher
7 Maren Budtz Secher
8 Marie Kirstine Secher
9 Edel Secher
c Anne Marie Mørch g.m. Anker Jørgensen Secher til Kærbygård [i Kasted sogn]
d Anne Mørch, enke efter Poul Behr til Skaføgård
2) søster Anne Mørch, [skifte Århus 7.4.1771 lbnr.2095], var g.m. Mads Galten i Århus. 4B:
a Markus [Mørch] Madsen Galten, [købmand og vinhandler] i Århus, [skifte Århus 30.8.1779 lbnr.2443. E: Jacobine Kaarsberg]. 4B:
1 Mads Markussen Galten 24, i Ålborg
2 Peder Kaarsberg Galten 22, hos in mor i Århus
3 Markus Mørch Galten 20, i København
4 Anne Mørch 21, der ægter Oluf [Nielsen] Bech, præst i Haurum og Søby
b Marie Brøchner Galten, enke. Første ægteskab med Laurids Meulengracht i Århus. Andet ægteskab med Niels Wormstrup
c Kirstine Birgitte Galten, enke efter Frands Henriksen Kruse, købmand i Århus
d Peder Madsen Galten, [skifte Århus 6.8.1776 lbnr.2325]
3) søster Maren Mørch, død. E:[Jørgen Thomas] Skaarup, apoteker i Randers. 3B:
a Christen Jørgensen Skaarup på 34, på stedet
b Kirsten Jørgensdatter Skaarup, hos sin far
c Markus Jørgensen Skaarup, død uden børn.
Hendes A:
1) søster Margrethe Grotum Berg, død, var g.m. Jørgen Mørch til Nørlund, bror til afdøde]. 4B: se hans arving 1)
2) bror Jens Jacobsen Berg til Kærsgård og Stensbæk, død. 2B:
a Jacob Jørgen Berg 28, forpagter på Stensbæk
b Johanne Marie Berg g.m. Hans Ammitsbøl i Randers.
Afdøde døde 16.3.1793.

1049 Hans Pedersen i Rubjerg. 6.5.1793, fol.84B, 91B.
E: Johanne Iversdatter. LV: [Claus Pedersen] , præst i Rubjerg og Mårup. B:
1) Anne Margrethe Hansdatter 17
2) Anne Kirstine Hansdatter 16
3) Peder Hansen 15
4) Iver Hansen 12
5) Christen Hansen 10
6) Niels Hansen 5.
Afdøde døde 6.4.1793.
Skifteslutning i protokol 10 fol.92.

1050 Anne Marie Bering i Korup mølle [i Visborg sogn] i Hindsted herred. 11.6.1793, fol.87B, 93B, 97.
Enke efter Søren Christensen, møller i Korup mølle.
Testamente af 6.6.1781. A:
0) forældre [Peder Jensen Bering, præst i Gunderup og Nøvling, skifte Fleskum herred gejstlig 21.6.1728 lbnr.27 og Anne Lene Jensdatter Husbond, skifte Fleskum herred gejstlig 26.10.1739 lbnr.34]
1) søster [Mette Cathrine Pedersdatter Bering g.m. Henning Arnisæus Jochumsen] Irgens, præst [i Skibsted og Lyngby]. 1B:
a [Anne] Helene [Henningsdatter] Irgens, [skifte Hindsted herred gejstlig 28.3.1780 lbnr.10]. Første ægteskab med [Jacob Hansen] Hensemann, præst i Vindblæs og Dalbyover, [skifte Hellum herred gejstlig 19.12.1770 lbnr.2]. 3B:
1 Johannes Henning Irgens Hensemann, i Kongerslev degnebolig
2 Henning Irgens Hensemann, student i København.
[Anne Helene Henningsdatter Irgens andet ægteskab med Jochum Johansen Irgens, præst i Als]. B:
3 Louise Irgens g.m. Thomas Sørensen Als ved Rygård Strand
2) søster [Dorthe Kirstine Pedersdatter Bering, skifte Fleskum herred gejstlig 28.2.1741 lbnr.38 var g.m. Thomas Mogensen] Gjørup, præst i Gunderup og Nøvling, [skifte Fleskum herred gejstlig 22.4.1732 lbnr.29]. 2B:
a Peder Bering Thomsen Gjørup, præst [i Vester Ulslev] på Lolland, [skifte Musse herred gejstlig 17.5.1792 lbnr.250. Første ægteskab med Sofie Mogensdatter Gram, død 1767]. 1B:
1 Eggert Christoffer Gjørup, døbt Østofte 5.8.1760, student
b Mogens Thomsen Gjørup, præst i Marie Magdalene og Koed, [død 16.11.1785]. 5B:
1 Thomas Gjørup, født 2.9.1766, hørkræmmer i København
2 Anne Pallene Margrethe Gjørup g.m. Christoffer Rohde, købmand i Ebeltoft
3 Nille Dorthe Gjørup i Hammelev præstegård ved Randers
4 Henninga Arnika Irgens Gjørup i Nørreby på Sjælland
5 Anne Marie Bering Gjørup i København.
[Dorthe Kirstine Berings andet ægteskab med Oluf Nielsen Hvidberg, præst i Gunderup og Nøvling, skifte Fleskum herred gejstlig 11.4.1754 lbnr.43].
Desuden nævnes afdødes stedsøn Mikkel Sørensen i Korup mølle.

1051 Hans Christensen, smed i Flamsholt i Torslev sogn. 5.8.1793, fol.91.
E: Ida Olufsdatter. LV: Jens Pedersen. B:
1) Maren Hansdatter 32
2) Oluf Hansen 28
3) Else Hansdatter 25.
Skifteslutning i protokol 10 fol.91B.Ålborghus med flere amter
Skifteprotokol nr.10
Skifteslutninger fra hele amtet
1790-1793
B 0D - 413

Slutningen anføres ved de respektive skifter i protokol 1, 3-6 og 8-9,
mens skifter i de ikke bevarede protokoller 2 og 7 anføres her samt 3 skifter, der ikke er begyndt i andre protokoller: lbnr.1162, 1165, 1173.

1152 Anne Nielsdatter Kjær i Løgstør. 27.9.1790 i protokol 2, fol.4.
E: Søren Ejlersen.
Arvinger angives ikke.
Skifteslutning i protokol 10 fol.4B.

1153 Maren Jensdatter i Nibe Hov. 27.4.1790 i protokol 7, fol.1.
E: Niels Jensen. B:
1) Inger Cathrine Jensdatter 12
2) Jens Nielsen 8.
FM: morbror Laurids Schmidt.
Skifteslutning i protokol 10 fol.5B.

1154 Anne Sørensdatter Nysom på Mølgård [i Havbro sogn]. 14.8.1790 i protokol 2, fol.3.
Enke efter [Thomas Madsen, forpagter på Hessel i Lovns sogn, begravet Lovns 14.12.1751]. B:
1) Søren Nysom, forpagter på Mølgaard
2) Mads Nysom, død. 2B:
a Anne Madsdatter Nysom
b Anne Sofie Madsdatter Nysom
3) Anne [Thomasdatter] Nysom, død. Første ægteskab med [Jacob Olufsen Winther, begravet Sundby Mors 26.5.1761]. 1B:
a Oluf Winther i København
Anne Nysoms andet ægteskab med [Jens Olufsen] Panum, præst i Galtrup og Øster Jølby. 6B:
b Peder Panum, kapellan i Stege på Møn
c Jacob Panum
d Thomas Panum, i Kongsberg i Norge
e Marie Panum
f Marianne Panum
g Rachel Panum
4) Birgitte Nysom, død. Første ægteskab med Anders Jensen i Gerup. 3B:
a Jens Andersen
b Thomas Andersen
c Anne Margrethe Andersdatter
Birgitte Nysoms andet ægteskab med Aksel Hansen i Gerup. 1B:
d Anders Akselsen
5) Inger Nysom g.m. Niels [Jørgensen] Steen i Nørre Torup
6) Sidsel Nysom, død, var g.m. Mads Jørgensen [fejl for Mads Jacobsen] i Stistrup mølle, [død Fovlum 13.12.1764]. 1B:
a Anne Kirstine Madsdatter g.m. [Edvard Røring Olufsen] Praem, præst i Tømmerby og Lild.
Skifteslutning i protokol 10 fol.15.

1155 Peder Andersen Møller i Ørsnæs. 14.3.1791 i protokol 2, fol.8.
Enkemand efter Else Sofie Vestergaard.
Hans A:
Af første ægteskab B:
1) Christian Møller i København.
Hendes A:
1) bror Jens Vestergaard, købmand i Frederikshald i Norge
2) bror Laurids Vestergaard, købmand i Arendal i Norge
3) bror Christen Vestergaard, købmand i Drammen i Norge
4) søster [Anne] Margrethe [Lauridsdatter Vestergaard], enke efter [Christen] Sahl, [toldforpagter] i Løgstør, [skifte Løgstør 8.6.1773 lbnr.55]
5) søster [Anne Vestergaard, død, var g.m. Jørgen Svindt i Løgstør, [skifte Løgstør 26.4.1770 lbnr.46].2B:
a Jacob Svindt i Frederikshald
b Laurids Svindt i Frederikshald
6) halvsøster Margrethe Lauridsdatter Vestergaard i Løgstør.
Skifteslutning i protokol 10 fol.24B.

1156 Gertrud Cathrine Tystrup på Toftebjerg [i Løgsted sogn]. 21.6.1791 i protokol 2, fol. ikke angivet.
Arvinger ikke angivet.
Skifteslutning i protokol 10 fol.29.

1157 [Anne Jensdatter] i Hals. 26.7.1790 i protokol 7, fol.4.
E: Simon Pedersen.
Arvinger angives ikke.
Skifteslutning i protokol 10 fol.29B.

1158 Peder Bering Rørdam, løjtnant i Løgstør. 17.8.1791 i protokol 2, fol.13.
Arvinger angives ikke.
Skifteslutning i protokol 10 fol.35.

1159 Anne Iversdatter i Løgstør. 21.11.1791 i protokol 2, fol.20.
E: Jens Lauridsen Østergaard.
Arvinger angives ikke.
Skifteslutning i protokol 10 fol.35B.

1160 Eva Elisabeth i Hals. 21.9.1791 i protokol 7, fol.21.
E: Jacob Holst, snedker.
Arvinger angives ikke.
Skifteslutning i protokol 10 fol.35B.

1161 Hans Henriksen i Løgstør. 18.2.1792 i protokol 2, fol.26.
Afdøde døde hos sin bror Christen Henriksen på stedet.
Mulige andre arvinger angives ikke.
Skifteslutning i protokol 10 fol.36.

1162 Maren Jensdatter i Mosbæk [i Giver sogn]. 21.1.1792, fol.38B.
E: Jeppe Nielsen. B:
1) Just Jepsen Schiønning 3
2) Anne Cathrine Jepsdatter 2..

1163 Thøger Sørensen i Løgstør. 7.3.1792 i protokol 2, fol. mangler.
Arvinger angives ikke.
Skifteslutning i protokol 10 fol.45B.

1164 Maren Andersdatter i Hals. 12.4.1792 i protokol 7, fol.24.
Enke efter Niels Truebjerg.
Boet overdrages til afdødes søster Kirsten Andersdatter.
Mulige andre arvinger angives ikke.
Skifteslutning i protokol 10 fol.46.

1165 Guri Tollefsdatter i Løgstør. 2.11.1792, fol.46B.
E: Johannes Gothardt Schilder. B:
1) Cathrine Elisabeth Johansdatter 9
2) Frederikke Johansdatter 8
3) Melchior Frederik Johansen, døbt Løgsted 6.2.1788.
FM:
1 Anders Lunøe i Løgstør
2 Tolluf Jørgensen i Løgstør.
Bevilling til uskiftet bo af 16.12.1791.
Samfrændeskifte 2.11.1792.

1166 Else Margrethe i Hals. 25.10.1792 i protokol 7, fol.96.
Enke efter Hans Haagensen. B:
1) Anders Haagen Hansen g.m. Anne Kirstine Sørensdatter.
Skifteslutning i protokol 10 fol.48.

1167 Anne Nielsdatter i Løgstør. 22.9.1792 i protokol 2, fol. mangler.
E: Søren Olufsen, smed. B:
1) Laurids Sørensen 19
2) Anne Sørensdatter
3) Karen Marie Sørensdatter.
Skifteslutning i protokol 10 fol.49.

1168 Ellen Marentze Pedersdatter i Løgstør. 10.9.1792 i protokol 2, fol. mangler.
E: Oluf Møller.
Arvinger angives ikke.
Skifteslutning i protokol 10 fol.49B.

1169 Hans Nielsen Østrup i Slemstrup [i Års sogn]. 3.6.1792 i protol nr. mangler, fol. mangler.
B:
1) Kirstine Cathrine Hansdatter g.m. Niels Andersen Kirketerp i Dybvad mølle
2) Juliane Marie Hansdatter 21
3) Niels Christoffer Hansen 18.
FM: [Frederik Gotfred] Stampe, præst i Års og Havbro.
Skifteslutning i protokol 10 fol.49B.

1170 Johanne Marie Lauridsdatter i Hals. 20.10.1792 i protokol 7, fol.26.
E: Mourids Hansen. A:
1) mor Johanne Jensdatter g.m. Niels Andersen i Gåser
2) søster Anne Lauridsdatter 28.
FM: morbror Poul Jensen Dam i Hals.
Skifteslutning i protokol 10 fol.54B.

1171 Oluf Pedersen Møller i Løgstør. 13.3.1793 i protokol 2, fol.40.
A:
1) bror Mads Pedersen i Haverslev mølle, død. 2B:
a Else Madsdatter g.m. Niels Svenningsen i Vester Svenstrup i Hjortdal sogn på Bratskov gods
b Maren Madsdatter g.m. Peder Christensen i Haverslev på Ålegård gods
2) søster Maren Pedersdatter Møller g.m. Erik Sørensen Høgh i Holmsø på Haverslev præstegård mensalgods
3) søster Anne Pedersdatter, død, var g.m. Christen Pedersen Aamand i Haverslev på Ålegård gods. 4B:
a Peder Christensen i Haverslev på Ålegård gods
b Christen Christensen i Haverslev på Ålegård gods
c Maren Christensdatter g.m. Jens Pedersen i Bratbjerggård i Tranum sogn på Bratskov gods
d Kirsten Christensdatter g.m. Laurids Sørensen i Dromshave i Kollerup sogn [i Vester Han herred]
4) halvbror Mogens Pedersen i Haverslev, død. 5B:
a Peder Mogensen på Haverslev præstegård mensalgods
b Laurids Mogensen på Haverslev præstegård mensalgods
c Christen Mogensen i Haverslev præstegård
d Kirsten Mogensdatter g.m. Christen Madsen i Tørslev på Kokkedal gods
e Anne Mogensdatter g.m. Jørgen Pedersen i Tørslev på Kokkedal gods.
Skifteslutning i protokol 10 fol.87B.

1172 Peder Nielsen Sloth i Laden. 17.4.1793 i protokol nr. mangler, fol. mangler.
E: Mette Marie Christensdatter. B:
1) Maren Pedersdatter
2) Anne Pedersdatter.
FM: farbror Bertel Lauridsen i Horsens.
Skifteslutning i protokol 10 fol.91.

1173 Abelone Cathrine Birch i Roslund i Hellevad sogn. 20.8.1793, fol.92B.
E: Christen Andersen Borup.
Arvinger angives ikke.
Skifteslutning i protokol 10 fol.92B.

1174 Lindberg, birkedommer og forpagter på Hals Ladegård. 21.6.1793 i protokol 8, fol. mangler.
E: (Navn angives ikke]. B:
1) Anne Birgitte Lindberg 2.
FM: Claus Johansen i Hals.
Skifteslutning i protokol 10 fol.92B.

1175 Gertrud Christensen i Hørby. 31.7.1793 i protokol nr. mangler, fol. mangler.
E: Anders Jensen. B:
1) [Christen Andersen] 5 uger.
Skifteslutning i protokol 10 fol.95B.

1176 Laurids Jacobsen Møller, skipper i Løgstør. 16.6.1793 i protokol 2, fol. mgl.
Enkemand. B:
1) en datter g.m. Christen Hansen i Trangeledet i Voer sogn på Voergård gods.
Skifteslutning i protokol 10 fol.96B.Private personarkiver i Landsarkivet for Nørrejylland.

1177 Helvig Krabbe på Vrejlevkloster i Vrejlev sogn. 9.7.1697. Pr 1129.
Enke efter Peder [Jensen] Juel til Vrejlevkloster, [død 1676]. B:
1) Gregers Juul, kammerjunker
2) Christian Juul, ritmester i fransk tjeneste
3) Ida Dorthe Juul
4) Cathrine Marie Juul
5) Sofie Christine Juul
6) Ingeborg Juul
7) Elisabeth Juul.
FM: morbror Niels [Gregersen] Krabbe til Hverringe [i Viby sogn på Fyn].

1178 Mikkel Mikkelsen i Stae i Vester Hassing sogn. 8.6.1716. Pr 1405.
A:
1) søster Maren Mikkelsdatter i Hvorup Torp, død. 3B:
a Maren Henriksdatter g.m. Jens Madsen i Hvorup
b Maren Cathrine Henriksdatter g.m. Søren Pedersen i Hvorup Torp
c Anne Henriksdatter i Hvorup Torp.
Afdøde døde 1.5.1716.

1179 Johanne Magdale Thestrup, født Sonne. Samfrændeskifte 30.12.1796. Pr 2212.
E: Søren Thestrup til Viffertsholm, krigs- og landkommissær. B:
1) Christian Michael Thestrup 34
2) Søren Thestrup junior 28
3) Marie Thestrup 26, der ægter Jens [Jensen] Foss til Ovegård [i Ove sogn].
FM:
1 enkemandens svoger Hans Møller, løjtnant
2 enkemandens søstersøn Frederik von Muderspach, premierløjtnant.
Bevilling til uskiftet bo af 4.1.1765. Afdøde døde 15.3.1792.SLUT