Erik Brejls hjemmeside

Start

Ålborg amt gejstlige skifteuddrag

[Fleskum herred]    [Gislum herred]    [Hellum herred]    [Hindsted herred]   

[Hornum herred]    [Kær herred]    [Slet herred]    [Ålborg by provsti]    [Års herred]   
Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.

I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til kendte skifter efter anførte personer.
Lavværge og formynder angives ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie.
Personnavne er standardiserede, f.eks. angives Laurs og Lars som Laurids og Ole som Oluf.
Stednavne staves som i Trap Danmark's 5. udgave.
Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i skiftet, men er fundet i kirkebogen, folketællinger eller andre steder.
Der henvises til side, dog henvises ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.

Forkortelser:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
LV: lavværge
FM: formynder
g.m.: gift med
fol.: folio
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder


Fleskum herred.
Gejstlig skifteprotokol

[1698-1746]    [1748-1812]   


Fleskum herred
Gejstlig skifteprotokol
1698-1746
C 15A-2

1 Jens Pedersen Husbond, præst i Gunderup og Nøvling. 3.8.1698, fol.2, 52, 54B, 109B.
E: Cathrine Mortensdatter. LV: Christoffer Friis, forvalter på Lindenborg [i Blenstrup sogn]. B:
1) Mads Jensen 17
2) Anne Lene Jensdatter 14. Ved afkald 9.9.1719 g.m. successor Peder Jensen Bering
3) Else Marie Jensdatter 12. Ved afkald 9.9.1719 g.m. Christen Jensen Winther
4) Peder Jensen 8
5) Morten Jensen 7
6) Søren Jensen 6.
FM: svoger Anders Christensen Thiel, købmand i Ålborg.
Enkens første ægteskab med formanden [Mads Mouridsen Borchorst, død ca. 1681]. Arv til B:
1) Anders Madsen Borchorst.
Arv i boet til enkens broders børn:
1) Laurids Olufsen, forpagter på Vrejlev
2) Anne Olufsdatter.
(Kilde: Knivsmedens datter - en vanskelig ane af Flemming Aagaard Winther i Slægten nr.44 juli 2011 side 63-71).

2 Anders Lauridsen Taulov, ugift degn i Storvorde og Sejlflod. 11.3.1699, fol.11.
A: en del søskende, hvis navne ikke angives.
Desuden nævnes afdødes morbror Hans [Madsen] Lihme, præst i Middelfart.
Afdøde døde 17.12.1698.

3 Peder Jacobsen, degn i Romdrup og Klarup. 2.6.1699, fol.13B, 27B, 29, 41B, 42, 42B, 44, 47, 48, 50, 51, 54, 55, 87B, 93B, 134B 138B, 188B, 195B.
E: Kirsten Christensdatter. LV: Abraham Lukassen Kalov, præst i Romdrup og Klarup, Hans Clausen, smed i Romdrup, der ægter enken. B:
1) Inger Pedersdatter 12
2) Niels Pedersen 8
3) Karen Pedersdatter 5.
FM: Niels Mikkelsen Tæbring, præst i Gudum og Lillevorde.

4 Abraham Lukassen Calov, præst i Romdrup og Klarup. 8.6.1705, fol.16B, 28, 32, 41B, 51B.
E: Maren Pedersdatter. B:
1) Cathrine Abrahamsdatter Calov 6
2) Anders Abrahamsen Calov 3.
FM:
1) morfar Peder Thomsen i Dall
2) farbror Hans Lukassen rådmand og kontrollør ved søtolden i Ålborg.
Desuden nævnes afdødes mor Cathrine Calov i Ålborg, enke efter Lukas Hansen, tolder i Ålborg.
Enkens første ægteskab med Anders Jacobsen Paulin, præst i Mou, skifte 18.2.1698. Arv til B:
1) Jacob Andersen Paulin
2) Mette Andersdatter Paulin.
Desuden nævnes [afdødes søster] Mette Lukasdatter, enke efter Anders Balling i Ålborg.

5 Rasmus Jensen, degn i Gunderup og Nøvling. 2.6.1700, fol.17B.
E: Kirsten Sørensdatter. LV: [halv]bror Niels Pedersen i Fjellerad. B:
1) Jens Rasmussen 24
2) Søren Rasmussen 23
3) Niels Rasmussen 19
4) Mads Rasmussen 18
5) Anne Rasmusdatter 16
6) Peder Rasmussen 14
7) Just Rasmussen 13
8) Laurids Rasmussen 11
9) Maren Rasmusdatter 8
10) Poul Rasmussen 5.
FM: farbror Simon Jensen i Sønderøkse i Brovst sogn.

6 Johannes Jacobsen Brun (Brunov), præst i Ferslev, Dall og Volsted. 17.10.1700, fol.18B.
E: Ingeborg Jacobsdatter Paulin. LV: svoger Peder Thomsen i Dall.
Testamente af 10.7.1699.

7 Peder Jensen Bering, ugift i Gunderup præstegård. 26.11.1700, fol.19B.
Afdøde døde på sin rejse 25.11.1700 hos sin fætter Peder Jensen Bering, præst i Gunderup og Nøvling.
Som arving nævnes afdødes far, uden navns angivelse.
Afdøde døde 25.11.1700.

8 Magdalene Sibylle Langemark i Mou præstegård. 15.5.1702, fol.22B, 134, 134B.
E: Jacob Olufsen Spjellerup, præst i Mou. B:
1) Anne Elsebeth Jacobsdatter 3
2) Mikkel Jacobsen 1.
Ophold til enkemandens mor Elsebeth [Andersdatter Bech], enke efter Oluf Jacobsen Spjellerup, kapellan i Skælskør, [død 1679].
Arv i boet efter:
1) Christen Christensen Budtz, præst i Mou, [død 1675] til B:
a Karen Christensdatter
2) Morten Markussen Bering, præst i Mou, [død 1687] til 2B:
a Cathrine Mortensdatter
b Bodil Marie Mortensdatter.

9 Villum Kjeldsen, degn i Ferslev, Dall og Volsted. 23.2.1705, fol.29.
Af arvinger angives kun A:
1) brorsøn Rasmus [Jensen] Rodskov, præst i Blære og Ejdrup.
Afdøde døde 27.1.1705.

10 Morten Markussen [Bering], præst i Mou, [død 1687]. 12.5.1707, fol.42.
E: Anne Andersdatter.
[Enkens første ægteskab med Christen Christensen Budtz, præst i Mou, død 1675].
Anmodning om udbetaling af arv til datter B:
1) Karen Christensdatter.
(Sml. lbnr.8).

11 Poul Wulfverhertz, der døde 1.3.1709 i Mou degnebolig. 4.3.1709, fol.43.
Arvinger angives ikke.

12 Arent Arentsen, præst i Storvorde og Sejlflod, skifte 27.8.1686. Afkald 11.3.1710, fol.45B.
Var g.m. Anne Pedersdatter. LV: successor Mathias Anchersen Mohr, der ægter enken.
Afkald fra B:
1) Mette Marie Arentsdatter g.m. Frands Nielsen Hejnsvig, degn i Åby og Biersted
2) Abigael Arentsdatter g.m. Christen Madsen, skrædder i Ålborg
3) Arent Arentsen.
Desuden nævnes Christen Madsens bror Henrik Madsen, skrædder i Ålborg.

13 Søren Jensen Husbond, der døde 29.4.1708 i København. Skifte i Gunderup præstegård. 6.8.1711, fol.47B.
A:
1) mor Cathrine Mortensdatter, enke efter Jens Pedersen Husbond, skifte 3.8.1698 lbnr.1
2) bror Mads Jensen Husbond
3) søster Anne Lene Jensdatter Husbond g.m. Peder Jensen Bering, præst i Gunderup og Nøvling
4) søster Else Marie Jensdatter Husbond
5) bror Peder Jensen Husbond
6) bror Morten Jensen Husbond
7) halvsøster Anne Madsdatter Borchorst g.m. Niels Sejersen i Hvirring
8) halvbror Anders Madsen Borchorst.

14 Peder Jensen Husbond, der døde 22.8.1711 i København og bror Morten Jensen Husbond, der døde 24.9.1711 i København. Skifte i Gunderup præstegård 7.11.1712, fol.48.
A:
1) mor Cathrine Mortensdatter, enke efter Jens Pedersen Husbond, skifte 3.8.1698 lbnr.1
2) bror Mads Jensen Husbond
3) søster Anne Lene Jensdatter Husbond g.m. Peder Jensen Bering, præst i Gunderup og Nøvling
4) søster Else Marie Jensdatter Husbond
5) halvsøster Anne Madsdatter Borchorst g.m. Niels Sejersen i Hvirring
6) halvbror Anders Madsen Borchorst.

15 Niels Mikkelsen Tæbring, præst i Gudum og Lillevorde. 13.6.1713, fol.50B.
E: Dorthe Torbensdatter. B:
1) Mikkel Nielsen Tæbring, fuldmægtig på Bygholm [i Hatting sogn].

16 Hans Lauridsen [Tancke], præst i Romdrup og Klarup. 2.11.1714, fol.55B, 134.
E: Maren Pedersdatter. LV: Peder Urbansen Bruun, præst i Ferslev, Dall og Volsted. B:
1) Abraham Hansen 6.
FM: farbror Niels Jacob Lauridsen, kapellan i Nibe og Vokslev.
Enkens første ægteskab med Anders Jacobsen Paulin, præst i Mou, skifte 18.2.1698. Arv til B:
1) Jacob Andersen Paulin
2) Mette Andersdatter Paulin.

17 Jacob Andersen Paulin i Romdrup præstegård. 8.9.1715, fol.77, 134B.
A:
1) mor Maren Pedersdatter, enke efter Hans Lauridsen [Tancke], skifte 2.11.1714 lbnr.16. LV: Peder Urbansen Bruun, præst i Ferslev, Dall og Volsted. B:
2) halvbror Abraham Hansen.
Mors første ægteskab med Anders Jacobsen Paulin, præst i Mou, [skifte 18.2.1698]. B:
3) søster Mette Andersdatter Paulin
Mors andet ægteskab med [Abraham Lukassen Kalov, præst i Romdrup og Klarup. 8.6.1705 lbnr.4]. B:
4) halvsøster Cathrine Abrahamsdatter Kalov
5) halvbror Anders Abrahamsen Kalov.
FM:
1) Peder Udesen, præst i Romdrup og Klarup
2) Oluf Jørgensen Obel, præst i Gudum og Lillevorde.

18 Jens Christensen Skottenborg, degn i Storvorde og Sejlflod. 7.11.1715, fol.79B.
E: Maren Pedersdatter. LV: Niels Madsen Vittrup, degn i Storvorde og Sejlflod. A:
1) bror Christen Christensen Skottenborg i Viborg ved søn Christen Christensen Skottenborg, student i Glenstrup præstegård
2) søster Kirsten Christensdatter i København.
[Enken er datter af Peder Christensen Loftrup og Ingeborg Nielsdatter i Skælskør, skifte Skælskør 11.9.1714 lbnr.106].
Afdøde døde 26.9.1715.

19 Anders Nielsen, degn i Mou. 30.4.1716, fol.84B.
E: Inger Lauridsdatter. B:
1) Niels Andersen 27
2) Morten Andersen 24
3) Else Andersdatter g.m. Jørgen Sørensen i Mou
4) Mette Andersdatter 18
5) Inger Andersdatter 13.
FM: Søren Jensen i Mou.

20 Niels Madsen Vittrup, degn i Storvorde og Sejlflod. 3.2.1717, fol.87B.
E: Maren Pedersdatter. A:
1) mor Jacobe Nielsdatter, enke efter Mads Nielsen Vittrup [skipper i Ålborg]. LV: Peder Jensen i Storvorde
2) søster Cathrine Madsdatter Vittrup i Ålborg
3) bror Christen [van Ginchel] Madsen Vittrup, præst i Klim, Torup og Vust.
Afdøde døde 23.12.1716.

21 Anne Pedersdatter i Storvorde præstegård. 21.7.1718, fol.94.
E: Mathias Anchersen Mohr, præst i Storvorde og Sejlflod. B:
7) Peder Mathiasen Mohr, løjtnant
8) Gedske Mathiasdatter g.m. Claus Johan Nikolaj Thau, regimentskvartermester.
Første ægteskab med Arent Arentsen, præst i Storvorde og Sejlflod, skifte 27.8.1686 lbnr.12. B:
1) Arent Arentsen
2) Anne Cathrine Arentsdatter
3) Anne Arentsdatter g.m. Christoffer Günther, sukkerbager i Rendsborg
4) Abigael Arentsdatter, død, var g.m. Christen Madsen i Ålborg. 1B:
a Karen Margrethe Christensdatter.
FM: farbror Joachim Madsen Buch i Ålborg
5) Mette Marie Arentsdatter, død, var g.m. Frands Nielsen, degn i Åby og Biersted. 4B:
a Anne Marie Frandsdatter
b Arent Frandsen
c Sofie Amalie Frandsdatter
d Mathias Frandsen
6) Margrethe Arentsdatter.
Desuden nævnes afdødes far Peder [Jensen Helsingør], præst i Gudum og Lillevorde, [død 6.3.1693].

22 Peder Udsen, præst i Romdrup og Klarup. 31.3.1721, fol.109B.
E: Christiane Sofie Hynitz. LV: Peder Jensen Bering, præst i Gunderup og Nøvling. B:
1) Petronelle Christine Pedersdatter 20 uger.
FM: farbror Laurids Udsen, præst i Gosmer og Halling.
Afdøde døde 28.3.1721.

23 Jens Hansen Grønbæk, degn i Gunderup og Nøvling. 23.9.1720, fol.129.
E: Maren Hansdatter. LV: Rasmus Mikkelsen i Gunderup. B:
1) Engel Jensdatter 9
2) Hans Jensen 6
3) Hans Jensen 5
4) Laurids Jensen 4.
FM: successor Søren Mørch.

24 Morten Ibsen Vallund, degn i Gunderup og Nøvling. 8.12.1719, fol.131B.
E: Magdalene Martha Wichmann. LV: Søren Lauridsen Ørt i Gunderup. B:
1) Simon Mortensen Vallund 21.
FM: Søren Pedersen Mørch, degn i Gunderup og Nøvling.

25 Kirsten Pedersdatter i Gunderup degnebolig. 22.2.1726, fol.135.
E: Søren Pedersen Mørk, degn i Gunderup og Nøvling. B:
1) Peder Sørensen Mørk 3.

26 Mathias Anchersen Mohr, præst i Storvorde og Sejlflod. 8.3.1728, fol.138B, 155B.
E: Deliane Kollerup. LV: Anders Nielsen Dørup, forvalter på Lindenborg [i Blenstrup sogn], der ægter enken (ses i Kær herred gejstlig justitsprotokol 1673-1803 18.8.1729). B:
1) Peder Mohr, løjtnant
2) Gedske Mohr g.m. Jacob Mathias Willer.
Første ægteskab med [Anne Pedersdatter], skifte 21.7.1718 lbnr.21.
Hendes første ægteskab med [Arent Arentsen, præst i Storvorde og Sejlflod, skifte 27.8.1686 lbnr.12]. Arv til B:
1) Margrethe Arentsdatter.
Desuden nævnes Herman Kollerup i Randers.

27 Peder Jensen Bering, præst i Gunderup og Nøvling. 21.6.1728, fol.155, 161B.
E: Anne Lene Jensdatter Husbond. LV: Anders Nielsen Dørup, forvalter på Lindenborg [i Blenstrup sogn]. B:
1) Mette Cathrine Bering g.m. Henning [Arnisæus Jochumsen] Irgens, præst Skibsted og Lyngby
2) Dorthe Kirstine Bering, der ægter successor Thomas [Mogensen] Gjørup
3) Anne Marie Bering.

28 Maren Jensdatter Døes i Gudum degnebolig. 22.2.1731, fol.188B.
E: Peder Pedersen Gudum, degn i Gudum og Lillevorde. B:
1) Peder Pedersen
2) Jens Pedersen Døes
3) Villum Pedersen
4) Johan Pedersen Gudum.

29 Thomas [Mogensen] Gjørup, præst i Gunderup og Nøvling. 22.4.1732, fol.189B.
E: Dorthe Kirstine [Pedersdatter] Bering. LV: Thøger Lassen til Høstemark [i Mou sogn]. B:
1) Peder Bering 1½
2) Mogens Gjørup 16 uger.
FM: Henning [Arnisæus Jochumsen] Irgens, præst i Skibsted og Lyngby.

30 Mogens Bach, degn i Romdrup og Klarup. 8-6-1733. fol.196.
E: Anne Pedersdatter, vanvittig.
Arvinger angives ikke.

31 Christen Hortulan, præst i Storvorde og Sejlflod. 14.9.1733, fol.198.
E: Marie Sofie Bruun. LV: Oluf Hvidberg, præst i Gunderup og Nøvling. B:
1) Anne Cathrine Hortulan.
FM: farbror Laurids Hortulan, degn i Øster og Vester Hassing.
Afdøde døde 15.8.1733.

32 Peder Urbansen Bruun, præst i Ferslev, Dall og Volsted. 20.7.1737, fol.205B.
E: Maren Lauridsdatter Vandel.
Bevilling til uskiftet bo af 28.6.1737.
(Sml.lbnr.54).

33 Jacob [Olufsen] Spjellerup, præst i Mou. 14.6.1738, fol.213, 238.
E: Magdalene Sybille Høyer. LV: Thøger Lassen til Høstemark [i Mou sogn] og Vester Ladegård [i Ålborg]. B:
3) Christoffer Spjellerup, degn på Fur
4) Oluf Spjellerup, fuldmægtig på Thisted amtstue
5) Margrethe Spjellerup g.m. Jens [Pedersen] Torup, præst i Mou.
Første ægteskab med [Magdalene Sibylle Langemark, skifte 15.5.1702 lbnr.8]. B:
1) Anne Elsebeth Spjellerup g.m. Laurids [Pedersen] Vinding, præst i Øster Velling, Helstrup og Grensten
2) Mikkel Spjellerup, forvalter.

34 Anne Lene Jensdatter Husbond i Ferslev. 26.10.1739, fol.228B, 248.
Enke efter Peder Jensen Bering, præst i Gunderup og Nøvling, [skifte 21.6.1728 lbnr.27]. B:
1) Mette Cathrine Bering g.m. Henning [Arnisæus Jochumsen] Irgens, præst Skibsted og Lyngby
2) Dorthe Kirstine Bering g.m. Oluf Hvidberg, præst i Gunderup og Nøvling
3) Anne Marie Bering.
FM: mors svoger Christen Winther, bedemand i Ålborg.

35 Søren Pedersen Mørk, degn i Gunderup og Nøvling. 7.5.1740, fol.241, 262.
E: Anne Marie Mouridsdatter. LV: Oluf [Nielsen] Hvidbjerg, præst i Gunderup og Nøvling. B:
2) Anne Kirstine Sørensdatter 12
3) Mourids Sørensen 10
4) Karen Sørensdatter 9
5) Anne Sørensdatter 7
6) Thomas Sørensen 5
7) Søren Sørensen.
FM: mors stedfar Thomas Holm, kromand i Rold.
Første ægteskab med Kirsten Pedersdatter, [skifte 22.2.1726 lbnr.25]. B:
1) Peder Sørensen 18, i Ålborg latinskole.
FM: Gotfred [Gotfredsen] Reich, præst i Gudum og Lillevorde.

36 Cathrine Hedvig Andersdatter Bondo i Storvorde degnebolig. 17.1.1741, fol.245, 263.
E: Christen Mouridsen Mariager, degn i Storvorde og Sejlflod. B:
1) Mourids Andreas Mariager 20 i Citadellet Frederikshavn
2) Johan Rudolf Mariager 15.
FM: farbror Jens Mouridsen Brask, præst i Låstrup og Skals.

37 Peder Pedersen, degn i Gudum og Lillevorde. 24.2.1741, fol.250B, 263B.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Thor Hassing, fuldmægtig på Gudumlund.
Første ægteskab med [Maren Jensdatter Døes, skifte 22.2.1731 lbnr.28]. B:
1) Jens Pedersen Døes 41
2) Villum Pedersen
3) Johan Richard Pedersen 35.

38 Dorthe Kirstine [Pedersdatter] Bering i Gunderup præstegård. 28.2.1741, fol.257.
E: Oluf Hvidberg, præst i Gunderup og Nøvling.
Første ægteskab med [forgænger Thomas Mogensen Gjørup, skifte 22.4.1732 lbnr.29]. B:
1) Peder Bering 10
2) Mogens Gjørup 9.
FM: morbror Henning [Arnisæus Jochumsen] Irgens, præst i Skibsted og Lyngby.
Arv i boet til afdødes søster Anne Marie Bering.

39 Jens [Pedersen] Torup Vinding, præst i Mou. 25.1.1742, fol.264.
E: Margrethe Jacobsdatter Spjellerup.
Bevilling til uskiftet bo af 2.3.1742.
Auktion 11.9.1742.

40 Jacob Hansen Kollerup, degn i Gudum og Lillevorde. 17.6.1746, fol.272B.
E: Johanne Pedersdatter Egeris (Jegeris). LV: Gotfred Reich, præst i Gudum og Lillevorde, [successor Didrik Akselsen Solbjerg, der ægter enken 25.10.1747]. B:
1) Hans Peder Kollerup 3½
2) Frederik Kollerup 1½.
FM: fasters mand Niels Vejle, parykmager i Ålborg.Fleskum herred
Gejstlig skifteprotokol
1748-1812
C 15A-3

41 Gotfred [Gotfredsen] Reich, præst i Gudum og Lillevorde. 16.5.1748, fol.3.
Enkemand efter [Anne Marie Miller, død 5.5.1739]. B:
1) Johan Gotfred Reich 12
2) Else Anne Sofie Reich 9
3) Adelus Margrethe Reich 7
4) Johanne Kirstine Reich 3.
FM:
1) mosters mand Krog
2) Engelbrecht [Ludvigsen] Faarevalt, degn i Romdrup og Klarup.

42 Anne Olufsdatter Abildgaard i Romdrup degnebolig. 11.11.1754, fol.47.
E: Engelbrecht [Ludvigsen] Faarevalt, degn i Romdrup og Klarup. A:
1) søster Maren Olufsdatter g.m. Morten Jørgensen [Mørk], skomager i Ålborg
2) bror Villum Olufsen Abildgaard i Norge.

43 Oluf Nielsen Hvidbjerg, præst i Gunderup [og Nøvling]. 11.4.1754, fol.49, 56B.
E: Cathrine Marie [Bollesdatter] Mørk. LV: [bror] Otto Himmelstrup [Bollesen] Mørk, præst i Gerding [og Blenstrup].
Auktion.
(Se skifte efter afdødes datter Elisabeth Dorthe Hvidberg, skifte Ålborg 23.5.1783 lbnr.3431).

44 Henrikke Cathrine Trane, ugift i Storvorde degnebolig. 24.7.1755, fol.49B.
A:
1) bror Amdi Paulin Trane, diakon hos de evangeliske brødre i Reichenbach i Schlesien
2) søster Marie Trane g.m. Johan Christian Thorbech i Ålborg.

45 Engelbrecht [Ludvigsen] Faarevalt, degn i Romdrup og Klarup. 14.2.1758, fol.55B, 64.
E: Anne Justsdatter. LV: svoger Peder Pedersen i Terndrup. A:
1) bror Oluf Ludvigsen, død, var g.m. Dorthe Lisbeth Birch B: Navne angives ikke.
FM: Morten Jørgensen Mørk, skomager i Ålborg.

46 David Høgh, degn i Romdrup og Klarup. 30.10.1758, fol.66B, 77B.
E: Karen Andersdatter Stege (Scalesin). LV: bror [Christen] Scalesin, student i Ålborg. A:
1) morbror Anders Nielsen Fladstrand, skipper i Ålborg.

47 Georg Vilhelm Barfoed, ugift student i Gunderup præstegård. 24.9.1759, fol.76B, 88.
A:
0) far [Claus Barfoed Hansen Bolting, død Holbæk 7.6.1759].
[Fars første ægteskab med Christine Cirtzau, død København Garnison 3.9.1726]. B:
1) søster [Edel Dorthe Clausdatter Barfoed] g.m. [Peder Troelsen] Schmidt, præst i Holbæk og Merløse
2) søster [Marie Kirstine Clausdatter Barfoed] g.m. Arnold Christian [Ejlersen] Dyssel, præst i Hygum.
[Fars andet ægteskab med Cathrine Aarby, død Holbæk 18.1.1734]. B:
3) [halv]søster Else Margrethe [Clausdatter] Barfoed i København.
[Fars tredje ægteskab med Karen von Essen]. B:
4) halvbror Nikolaj [von Essen] Barfoed.
Afdøde døde i Altona.
Litteratur: Barfod sagaen. Af Jørgen H. P. Barfod. København 1992.

48 Anne Kirstine [Mikkelsdatter] Helbæk i Ferslev degnebolig. 25.2.1760, fol.73B.
E: Niels Knudsen Hoe, degn i Ferslev, Dall og Volsted.
Første ægteskab med [Jacob Christian Højer, begravet Ålborg Frue 21.3.1743]. B:
1) [Mikkel Poulsen Højer, født 1731]
2) [Else Margrethe Højer, født 1733]
3) Christen Højer, [født 1734]
4) [Herman Kuur Højer, født 1736]
5) [Johanne Cathrine Højer, født 1739]
6) [Anne Margrethe Højer, født 1741]
7) [Jacob Paulin Højer, født 1742].

49 Enok Lauridsen Dalin, præst i Storvorde og Sejlflod. 20.7.1761, fol.78, 80B.
Enkemand efter Dorthe Margrethe Bertelsdatter Wolch, død nogle år før ham.
Testamente af 25.6.1742.
Hans A:
1) bror Poul Dalin, skoleholder i Thy
2) søster Maren Lauridsdatter Dalin, død. 1B:
a Kirsten Olufsdatter
3) søster Maren Rachel Lauridsdatter Dalin, død. 4B:
a Anders Jensen i Rølborg i Karup sogn i Børglum herred på Hørbylund gods
b Mette Jensdatter g.m. [Jens] Anchersen, præst i Storvorde og Sejlflod
c Laurids Andersen på Læsø
d Anne Andersdatter
4) søster Mette Lauridsdatter Dalin, død. 2B:
a Kirsten
b Mette Johanne.
Hendes A:
1) [bror] Hans Bertelsen Wolch.
Afdøde døde 20.7.1761.

50 Pontus Sparre, degn i Romdrup og Klarup. 5.2.1761, fol.79.
E: Karen Andersdatter Stege. LV: bror Christen Scalesin. B:
1) Pontus David Høgh Sparre, nyfødt.
FM:
1) Andreas [Johansen] Henckel, præst i Nøvling [og Sinding], som beslægtet
2) Christen Lassen i Bæklund mølle, som beslægtet.
Afdøde døde 6.1.1761.

51 Johanne Kirstine Reich, et barn i Gudum præstegård. 16.4.1761, fol.88.
A:
0) far Gotfred [Gotfredsen] Reich, præst i Gudum og Lillevorde, [skifte 16.5.1748 lbnr.41]
1) bror Johan Gotfred Reich, student i Haverslev præstegård
2) søster Else Anne Sofie Reich
3) søster Adelus Margrethe Reich i Storvorde præstegård.
FM: Hans Aalum til Teglgård [i Skørping sogn].

52 Niels Nielsen Dahl, skoleholder i Volsted. 6.4.1762, fol.88B.
E: Maren Pedersdatter. LV: successor Laurids Clausen, der ægter enken. B:
1) Jens Nikolaj Nielsen Dahl.
FM: født værge Peder Lauridsen, smed.
Afdøde døde 1.4.1762.

53 Niels Knudsen Hoe, degn i Ferslev, Dall og Volsted. 28.7.1762, fol.90.
E: [Ingeborg Bruun]. LV: [Damianus Christian] Hald, præst i Ferslev, Dall og Volsted.
Første ægteskab med [Anne Kirstine [Mikkelsdatter] Helbæk, skifte 25.2.1760 lbnr.48].
Arv til 2døtre.
FM: Vokslev, degn i Ferslev.
Afdøde døde 27.7.1762.

54 Ingeborg Bruun i Ferslev degnebolig. 27.1.1764, fol.93B.
Enke efter Niels Knudsen Hoe, degn i Ferslev, Dall og Volsted, [skifte 28.7.1762 lbnr.53]. A:
1) bror Lassen Bruun i Ålborg
2) søster Helvig Bruun g.m. Harboe [Lassen] Meulengracht til Vorgård [i Bælum sogn] og Dragsgård [i Bælum sogn]
3) søster Maren Margrethe Bruun, enke efter Hans Christensen, købmand i Ålborg
4) søster Elisabeth Cathrine [Pedersdatter] Bruun g.m. Damianus Christian [Andersen] Hald, præst i Ferslev, Dall og Volsted.
Afdøde døde 27.1.1764.

55 Mette Olufsdatter, næsten 90 år gammel i Gudum degnebolig. 16.2.1764, fol.95.
Enke efter Aksel Solbjerg. B:
1) Didrik Solbjerg, degn i Gudum og Lillevorde
2) Else Marie Solbjerg g.m. Andreas Skælrod, parykmager i Arendal i Sverige (det vil vel sige Norge).

56 Maren Pedersdatter i Volsted skolehus. 1.4.1765, fol.96.
E: Laurids Clausen, skoleholder i Volsted.
Første ægteskab med forgænger Niels Nielsen Dahl, skifte 6.4.1762 lbnr.52]. B:
1) Jens Nikolaj Nielsen Dahl.
FM:
1) født værge Peder Lauridsen, smed.
2) Niels Lauridsen, smed.

57 Johannes [Sørensen] Bering, præst i Romdrup og Klarup. 10.11.1768.
Skifte og auktion indføres ikke, efter kongelig bevilling af 6.2.1767, da alle arvinger er myndige og anført i justitsprotokollen pag.72, (men denne ses ikke bevaret).
[Se skifte efter et af børnene: Marianne Johansdatter Bering på Høgholt i Hørmested sogn, skifte Vennebjerg herred gejstlig 28.1.1782 lbnr.87]
[Afdøde døde 4.9.1764].

58 Inger Kirstine Anchersen, ugift i Storvorde præstegård. 11.11.1768, fol.97B.
A:
0) forældre [Anker Jensen Anchersen, præst i Torslev, skifte Øster Han herred gejstlig 3.2.1727 lbnr.8 g.m. Mette Pedersdatter Spentrup]. B:
1) bror Jens Anchersen, præst i Storvorde og Sejlflod
2) bror Didrik Anchersen, aftensangspræst i Strømsø i Norge, død. 4B:
a Mette Spentrup Anchersen 8
b Anne Petronelle Anchersen 7
c Anker Bartholomæus Anchersen 5
d Dorthe Elisabeth Anchersen 4.
FM: Olesen, fuldmægtig på Klarupgård.
Mors andet ægteskab med [successor Anders Jacobsen Skov, skifte Ålborg bisp 29.7.1735 lbnr.388]. B:
3) halvsøster Kirstine Margrethe Skov
4) halvsøster Hedvig Cathrine Skov.

59 Christen Mouridsen Mariager, degn i Storvorde og Sejlflod. 17.10.1771, fol.102B.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Knud Juul.
Første ægteskab med [Cathrine Hedvig Andersdatter Bondo, skifte 17.1.1741 lbnr.36]. B:
1) Mourids Andreas Mariager i København
2) Johan Rudolf Mariager, skoleholder i Christiania stift i Norge.

60 Kirsten Jensdatter i Storvorde. 31.10.1771, fol.105, 110B, 114B.
Enke efter Christen Mouridsen Mariager, degn i Storvorde og Sejlflod, skifte 17.10.1771 lbnr.59. A:
1) søskendebarn Hans Tvede i Ålborg, død, hans enke: Else Jensdatter. 5B:
a Anne Marie Tvede 35 i København
b Johanne Tvede 33 hos mor i Ålborg
c Bodil Marie Tvede g.m. Jens Svendsen Gren, silkevæversvend i København
d Jacob Tvede 28, silkevæversvend i København
e Hans Tvede 24, skomagersvend i Ålborg.
Afdøde døde 20.10.1771.

61 Iver [Iversen] Wagaard, præst i Romdrup og Klarup. 24.10.1771, fol.107, 111.
E: [Marianne Johansdatter Bering].
Testamente i justitsprotokollen side 72.
Auktion.
[Afdøde døde 17.5.1771].

62 Niels Pedersen Falk, degn i Mou og hustru Birthe Lund. 29.6.1772, fol.115B.
B:
1) Søren Nielsen Falk, snedkersvend i Skrold [i Vester Hassing sogn]
2) Kirsten Nielsdatter Falk i Håls
3) Maren Nielsdatter Falk på stedet.

63 Mette Spentrup Anchersen, et barn i Storvorde præstegård. 6.12.1773, fol.117.
A:
1) mor i Strømsø i Norge, enke efter Didrik Anchersen
2) søster Anne Petronelle Anchersen
3) bror Anker Bartholomæus Anchersen
4) søster Dorthe Elisabeth Anchersen, alle hos mor i Strømsø.
FM: farbror Jens Anchersen, præst i Storvorde og Sejlflod.
Afdøde havde arv efter faster [Inger Kirstine Anchersen, skifte 11.11.1768 lbnr.58].

64 Didrik [Akselsen] Solbjerg, degn i Gudum og Lillevorde. 19.3.1774, fol.117B.
E: Johanne [Pedersdatter] Egeris (Jegeris). LV: søn Hans Peder Kollerup i Gudum. B:
1) Mette Marie Didriksdatter 25
2) Aksel Didriksen 24
3) Jacobine Didriksdatter 19.
FM: Søren Klestrup, student i Gudum præstegård.
Afdøde døde 18.2.1774.

65 Anne Helvig Poulsdatter i Håls i Gunderup sogn. 29.3.1774, fol.120.
E: Peder [Knudsen] Nørholm, degn i Håls. B:
1) Knud Pedersen Holm 20
2) Poul Pedersen Holm 13.
FM: mosters mand Jens Olufsen, skrædder i Skørping.
Afdøde døde 28.2.1774.

66 Anne Cathrine Andersdatter [Ibsen] i Gunderup. 18.3.1776, fol.120B, 128B.
Enke efter Bertel [Nielsen] Bruun (Brunov), præst i Øls, Hørby og Døstrup, [død 16.5.1720]. B:
1) Poul Bruun, vejer og måler i Varberg i Halland i Sverige
2) Anders Bruun, degn i Virring og Essenbæk
3) Hylleborg Cathrine Bruun g.m. Christen Ibsen, vognmand i Helsingør, begge døde. 4B:
a Jeppe Ibsen i Helsingør
b Anne Marie Ibsen g.m. Oluf Schmidt, furier i Falsterske regiment
c Anne Cathrine Ibsen på Sjælland
d Ulrikke Ibsen
4) Ida Cathrine Bruun i Randers
5) Mette Marie Bruun i Virring.

67 Karen Sørensdatter, ugift i Gunderup i et hus på præstegårdens grund. 11.4.1776, fol.125.
A:
0) far Søren Rasmussen, død
1) farbror Laurids Rasmussen i Fjellerad, død. 2B:
a Anne Lauridsdatter g.m. Niels Christensen Fisker i Håls
b Kirsten Lauridsdatter, død. 1B:
1 Anne Christensdatter i Vårst
2) farbror Jens Rasmussen i Fjellerad, død. 3B:
a Christen Jensen i Fjellerad
b Anne Jensdatter g.m. Søren Fugl i Fjellerad
c Kirsten Jensdatter, død, var g.m. Christen Rytter i Volsted. 2B:
1 Kirsten Christensdatter g.m. Kjeld Poulsen i Håls
2 Maren Christensdatter g.m. Søren Nielsen i Mjels [i Ferslev sogn]
3) faster Anne Rasmusdatter, død. 3B:
a Jens Pedersen i Sejlflod, død. 6B:
1 Niels Jensen hos stedfar Laurids Pallesen i Sejlflod
2 Peder Jensen i Lillevorde
3 Jens Jensen hos stedfar
4 Christen Jensen hos stedfar
5 Anne Jensdatter hos stedfar
6 Mette Jensdatter hos stedfar
b Christen Pedersen i Sejlflod
c Kirsten Pedersdatter g.m. Jens Jensen i Gudum.

68 Maren Kjeldsdatter i Klarup skolehus. 2.12.1776, fol.129B.
E: Steffen Lauridsen, skoleholder i Klarup. B:
1) Laurids Steffensen, sergent i Falsterske regiment
2) Ingeborg Steffensdatter g.m. Jonas Høgsberg, skrædder ved Holmen i København
3) Dorthe Kirstine Steffensdatter, tjener i Vester Ladegård i Ålborg
4) Marianne Steffensdatter
5) Karen Margrethe Steffensdatter i Thisted
6) Anne Kirstine Steffensdatter i Åby præstegård i Vendsyssel.
Afdøde døde 2.11.1776.

69 Aksel Solbjerg, ugift degn i Gudum og Lillevorde. 9.2.1779, fol.132.
A:
1) mor Johanne [Pedersdatter] Egeris (Jegeris), enke efter Didrik [Akselsen] Solbjerg, degn i Gudum og Lillevorde, [skifte 19.3.1774 lbnr.64]. LV: Niels Andersen i Gudum
2) søster Mette Marie Didriksdatter Solbjerg i Skanderborg
3) søster Jacobine Didriksdatter Solbjerg.
Mors første ægteskab med [Jacob Hansen Kollerup, degn i Gudum og Lillevorde, skifte 17.6.1746 lbnr.40]. B:
4) halvbror Hans Peder Jacobsen Kollerup, snedker
5) halvbror Frederik Jacobsen Kollerup.
FM: Anders Jensen i Gudum.

70 Jens Anchersen, præst i Storvorde og Sejlflod. 6.12.1779, fol.133.
E: Mette Jensdatter Dalin.
Bevilling til uskiftet bo af 4.2.1780.
Afdøde døde 6.12.1779.

71 Peder Knudsen Nørholm, skoleholder i Håls [i Gunderup sogn]. 25.3.1782, fol.139B.
E: Anne Lauridsdatter. LV: Andkær, inspektør på Lindenborg. B:
3) Laurids Christian Pedersen 5
4) Anne Helvig Pedersdatter 3.
FM: Laurids Pedersen i Håls.
Første ægteskab med Anne Helvig Poulsdatter, [skifte 29.3.1774 lbnr.65]. B:
1) Knud Pedersen Holm, skoleholder i Vestenskov på Lolland
2) Poul Pedersen Holm 19, discipel i Ålborg skole.

72 Johannes Jacobsen Herfordt, præst i Ferslev, Dall og Volsted. 30.11.1781, fol.141.
E: Bodil Marie Stampe [Jensdatter] Clementin. LV: Niels Frederik Hillerup. B:
1) Kirstine Marie Johansdatter, født 1770
2) Anne Grube Johansdatter, født 1771
3) Jens Clementin Johansen, født 1773
4) Petrea Jacobe Johansdatter, født 1776
5) Peder Torp Johansen, født 1779
6) Johanne Johansdatter, født 25.3.1782.
FM: morbror Bertel Langballe Clementin, forpagter på Krabbesholm [i Skive].

73 Jacob [Andreasen] Wøldike, ugift kapellan i Gunderup og Nøvling. 6.6.1786, fol.169.
A:
0) forældre [Andreas Pedersen Wøldike, præst i København Holmen, biskop over Viborg stift, død 13.10.1770 og Anne Marie Christoffersdatter Kruse, død 6.6.1748, skifte Nørlyng herred gejstlig 18.6.1748 lbnr.112]
1) bror Peder Wøldike i Nibe, [skifte Nibe 11.6.1787 lbnr.554]. 1B:
a [Anne Marie] Wøldike g.m Würtzen, proviantforvalter på citadellet Frederikshavn
2) Christoffer [Andreassen] Wøldike, præst [i Tårnby] på Amager, død [30.9.1761], var g.m. [Elisabeth Lund i Slagelse, skifte Slagelse 5.6.1784 lbnr.734]. 3B:
a Mette Cathrine Wøldike g.m. Johan Frederik Høsche, købmand i København
b Marie Sofie Wøldike g.m. [Christoffer] Kindler, birkedommer på Amager
c Johan Peder Wøldike 28, farer til søs
3) søster Elisabeth Wøldike g.m. [Johan Christian] Kall i København
4) søster Regine Dorthe Wøldike, død, var g.m. Johan [Johansen] Rehling, præst i Haslev og Bråby på Sjælland. 2B:
a [Johan] Andreas Rehling, præst i Hillerød og Herlev og slotspræst på Frederiksborg
b Martha Rehling, død, var g.m. [Morten Iversen] Qvistgaard til Gerdrup [i Eggeslevmagle sogn] på Sjælland. 5B:
1 Johan Rehling Qvistgaard, født 9.11.1765
2 Iver Qvistgaard, født 28.10.1767
3 Andreas Johan Samuel Gottlob Qvistgaard, født 1774
4 Peder Christoffer Qvistgaard, født 1776
5 Regine Dorthe Cathrine Qvistgaard g.m. [Peder] de Svanenskjold, hofjunker [til Svanholm i Krogstrup sogn].

74 Anne Lauridsdatter i Fjellerad skolehus. 6.7.1789, fol.212.
E: Peder Pedersen, skoleholder i Fjellerad. B:
3) Johanne Pedersdatter 7 uger.
Første ægteskab med [Peder Knudsen Nørholm, skoleholder i Håls i Gunderup sogn, skifte 25.3.1782 lbnr.71]. B:
1) Laurids Christian [Pedersen] 12
2) Anne Helvig [Pedersdatter] 10.
FM: Gert Tetens, præst i Gunderup og Nøvling.

75 [Hans Jørgen Olufsen] Obel, præst i Gudum og Lillevorde. 19.7.1790, fol.214B.
E: Cecilie [Bloch Jensdatter] Brask.
Auktion i Gudum præstegård.
[Afdøde døde 9.7.1788].

76 Karen [Nielsdatter] Flechtner i Ferslev præstegård. 14.5.1791, fol.217B.
E: Mourids [Sørensen] Mørk, præst i Ferslev, Dall og Volsted. B:
1) Christen Lange Mørk 15
2) Cathrine Marie Mørk 12
3) Anne Marie Mørk 11
4) Karen Marie Mørk 10
5) Niels Severin Mørk 8
6) Peder Tetens Mørk 6
7) Poul Hassing Mørk 5
8) Bertel Nikolaj Mørk 1.
FM: født værge Knud Ludvig Flechtner til Mallinggård [i Skanderborg].
Bevilling til uskiftet bo af 11.12.1789.
[Afdøde døde 30.11.1789].

77 Maren Sørensdatter i Dall skolehus. 29.12.1792, fol.219B.
E: Steffen Henningsen, skoleholder i Dall, 85 år gammel.
Af første ægteskab B:
1) Dorthe Christensdatter 25.
FM: farbror Jens Christensen i Dall.
Enkemandens B:
1) Henning Steffensen, tømrer i Volsted
2) Jens Steffensen, død
3) Else Steffensdatter g.m. Jens Christensen i Volsted
4) Inger Steffensdatter, død. 1B:
a Jens Sørensen
5) Anne Margrethe Steffensdatter g.m. Søren Lauridsen i Sønder Tranders
6) Anne Steffensdatter i Christiansfeld.
Afdøde døde 27.12.1792.

78 Maren Christensdatter i Skovstrup skolehus [i Gunderup sogn]. 9.4.1793, fol.226.
E: Bertel Nielsen, skoleholder i Skovstrup. A:
1) bror Laurids Christensen Bech i Lundby [i Gunderup sogn], død. 7B:
a Anders Lauridsen i Lillevorde
b Christen Lauridsen Bech i Lundby
c Peder Lauridsen Bech
d Jens Lauridsen
e Maren Lauridsdatter g.m. Poul Pedersen, snedker i Fjellerad
f Karen Lauridsdatter g.m. Niels Nielsen på Tiendegårdens mark
g Mette Lauridsdatter
2) søster Anne Christensdatter, død, var g.m. Niels Christensen, smed i Gudum. 1B:
a Inger Nielsdatter, død.
Inger Nielsdatter første ægteskab med Salomon Smed i Ålborg. 1B:
1 en datter
Inger Nielsdatter andet ægteskab med Frederik Balling, klejnsmed i Ålborg. 1B:
2 en datter.
Afdøde døde 7.4.1793.

79 Bertel Nielsen, skoleholder i Skovstrup [i Gunderup sogn]. 9.7.1794, fol.228.
E: [Maren Nielsdatter]. LV: successor Jens Jensen. B:
1) Bertel Bertelsen, nyfødt.
FM: farbror Peder Nielsen i Ferslev.
Afdøde døde 8.7.1794.

80 Jacobine Kirstine [Pedersdatter] Sommer i Storvorde præstegård. 25.10.1796, fol.229B.
E: Rasmus Jørgen [Hansen] Gjesing, præst i Storvorde og Sejlflod. B:
1) Bolette Marie Gjesing 14
2) Hans Jørgen Gjesing 12
3) Abelone Cathrine Gjesing 11
4) Peder Severin Gjesing 10
5) Anne Kirstine Gjesing 7
6) Anne Marie Gjesing 5.
FM: morbror [Søren] Sommer, regimentskvartermester.

81 Anders Hjort, degn i Gunderup og Nøvling. 1.2.1797, fol.233.
Auktion.

82 Birgitte Cathrine Hoff i Gunderup præstegård. 30.4.1798, fol.237B.
E: Gerhard Tetens, præst i Gunderup og Nøvling. B:
1) Marie Tetens 8
2) Peder Tetens 7
3) Hansine Henriette Tetens 6
4) Hans Nikolaj Hoff Tetens 1.
FM: morfar Hans Nikolaj Hoff, ritmester [til Silkeborg].
Bevilling til uskiftet bo af 22.9.1797.

83 Christian [Nielsen] Lund, degn i Storvorde og Sejlflod. 16.5.1800, fol.239.
E: [Karen Pedersdatter Lerche]. B:
1) Anne Cathrine Christiansdatter 15
2) Niels Peder Christiansen 14
3) Karen Sofie Christiansdatter 13.

84 Mourids [Sørensen] Mørk, præst i Ferslev, Dall og Volsted. 24.9.1801, fol.243B.
E: Adelheit Marie Juul.
Første ægteskab med [Karen Nielsdatter Flechtner, skifte 14.5.1791 lbnr.76]. B:
1) Christen Lange Mørk
2) Cathrine Marie Mørk g.m. Søren Ravnkilde, prokurator i Ålborg
3) Anne Marie Mørk
4) Karen Marie Mørk g.m. Albert Filip Bregendal, præst i Skørping og Fræer
5) Niels Severin Mørk i Ålborg
6) Peder Tetens Mørk
7) Poul Hassing Mørk
8) Bertel Nikolaj Mørk.
Afdøde døde 23.9.1801.

85 Elisabeth Cathrine Andkær i Gunderup præstegård. 4.1.1804, fol.263B.
E: Gerhard Tetens, præst i Gunderup og Nøvling. B:
6) Nis Andkær
7) Henrik Wederkinch Tetens.
FM: [morfar] Nis Andkær, [inspektør] på Lindenborg.
Første ægteskab med Birgitte Cathrine Hoff, skifte 30.4.1798 lbnr.82. B:
1) Marie Tetens 8
2) Peder Tetens 7
3) Hansine Henriette Tetens 6
4) Hans Nikolaj Hoff Tetens 1.
5) Elisabeth Cathrine, død.
Afdøde døde 23.1.1802.

86 Jens Mikkelsen, degn i Gerding og Blenstrup. 6.3.1804, fol.264.
E: Mette Christensdatter. B:
4) Hans Christian Jensen 22
5) Anne Kirstine Jensdatter 14
6) Knud Jensen 12.
Af første ægteskab B:
1) Kirsten Jensdatter g.m. Michael Frederik Wirtzbytski
2) Maren Jensdatter g.m. Johan Gotfred Kretzmer
3) Michael Jensen.
Bevilling til uskiftet bo af 8.12.1802.

87 Oluf Frederik Obel, præst i Gudum og Lillevorde. 14.5.1801, fol.266.
E: Frederikke [Sofie Magdalene] Pontoppidan.
Auktion.
[Afdøde døde 25.9.1809].

88 Maren Guldager i Romdrup præstegård. 25.2.1812, fol.266.
Enke efter Georg Andreas Barfoed, præst i Romdrup og Klarup, [død 10.9.1811].
Hans A:
1) bror Hans Arent Barfoed, klokker ved Odense Frue
2) halvsøster Anne Sofie Kugler g.m. Stein, regimentsfeltskær på Sjælland
3) halvsøster Hedvig [Riborg] Kugler g.m. [Preben] Saxtorph, præst [i Magleby] på Langeland.
Hendes A:
0) forældre [Niels Nielsen Guldager, præst i Astrup. Rostrup og Store Arden, død 8.5.1764 og Anne Marie Kirstine Friis, død 21.2.1806]. B:
1) søster Anne Guldager g.m. Peder Aabo, præst i Kragelund og Funder
2) søster Elisabeth Sofie Guldager g.m. Thomas Aabo, præst i Grønbæk og Svostrup.
[Mors andet ægteskab med successor Jacob Skarskov Jensen, død 24.9.1782]. B:
3) halvsøster Hedvig Susanne Skarskov g.m. Hoff, ritmester i Lemvig
4) halvsøster Marie Elisabeth [Dorthe] Skarskov g.m. [Jens Kjeldsen] Skørring, præst i Estvad og Rønbjerg.
Afdøde døde 24.2.1812.

SLUT.


Gislum herred.
Gejstlig skifteprotokol

[1706-1781]    [1778-1814]   Gislum herred
Gejstlig skifteprotokol
1706-1781
C 17C-2

1 Thøger [Mortensen] Holst, præst i Farsø og Vognsild. 17.5.1706, fol.1, 44B, 48B, 69B, 97.
E: Anne Thomasdatter Galskyt. LV: Ulrik [Christensen] Blichfeldt, i Grættrup præstegård [i Junget sogn] i Salling, præst i Tise. B:
1) Niels Thøgersen Holst
2) Morten Thøgersen Holst
3) Hans Thøgersen Holst
4) Christoffer Thøgersen Holst
5) Thomas Thøgersen Holst
6) Elisabeth Thøgersdatter Holst
7) Johanne Thøgersdatter Holst
8) Agathe Thøgersdatter Holst
9) Anne Cathrine Thøgersdatter Holst.
FM:
1) født værge Jens [Mortensen] Holst, præst i Junget og Torum
2) født værge Christen [Mortensen] Holst, præst i Lovns og Alstrup
3) fars [halv]bror Christen Jensen Gammelgaard på Nørgård [i Grinderslev sogn] i Salling
4) Jens Jørgensen [Durup], præst i Rørbæk og Grynderup
5) Søren Jørgensen, præst i Durup og Stenild.
Desuden nævnes enkens søsters afdøde mand Christoffer Christensen Kragbæk, præst i Gislum.

2 Inger Marie Mathiasdatter [Villumsen] i Vadgård præstegård. 13.8.1708, fol.23B.
E: Iver Enevoldsen [Wagaard], præst i Strandby, Bjørnsholm og Malle. B:
1) Mathias Iversen 11
2) Enevold Iversen 10
3) Johanne Cathrine Iversdatter 6
4) Niels Iversen 3.

3 Jens Jørgensen Durup, præst i Rørbæk og Grynderup. 12.8.1709, fol.24.
E: Kirsten Eskildsdatter Gyntelberg. LV: Christen Hostrup, byfoged i Hobro og herredsfoged i Vognsild herred. A:
1) bror Søren Jørgensen, præst i Durup og Stenild
2) bror Rasmus Jørgensen, degn i Rørbæk og Grynderup
3) bror Peder Jørgensen i Durup præstegård
4) søster Mette Jørgensdatter
5) søster Maren Jørgensdatter.

4 Bodil Christensdatter Fogh i Farsø degnebolig. 17.1.1710, fol.42B, 45, 47.
E: Christen Mouridsen, degn i Farsø. B:
1) Anne Marie Christensdatter 25 i Borum mølle
2) Mourids Christensen 23 på Nysø på Sjælland
3) Christen Christensen Fogh
4) Mette Christensdatter.

5 Søren Jørgensen Durup præst i Durup og Stenild. 13.3.1710, fol.45, 48B.
E: Helvig Nielsdatter. LV: Jørgen Pedersen, forpagter på Nørre Skovsgård [i Øster Svenstrup sogn]. A:
1) bror Rasmus Jørgensen, degn i Rørbæk og Grynderup
2) bror Peder Jørgensen i Durup
3) søster Mette Jørgensdatter i Durup præstegård
4) søster Maren Jørgensdatter i Durup præstegård.
FM:
1) Christen Hostrup, byfoged i Hobro og herredsfoged i Vognsild herred
2) Jens Mortensen i Stenild.
Afdøde døde 11.2.1710.

6 Christen Christensen Stistrup, præst i Ullits og Fovlum. 4.2.1712, fol.49.
E: Else Lauridsdatter Bie. B:
1) Abelone Bie Christensdatter
2) Mette Bie Christensdatter
3) Johanne Christensdatter
4) Laurids Christensen.
FM:
1) morbror Niels Lauridsen Bjerregaard, [købmand] i Aalborg
2) morbror Jacob Lauridsen [Holm] præst i Saltum og Hune
3) morbror Poul Lauridsen på Hammelmose [i Tise sogn]
4) [mors halvbror] Enevold Nielsen Bjerregaard til Kølbygård [i Hunstrup sogn], borgmester.
Afdøde døde 25.1.1712.

7 Peder Jensen, degn i Gislum, der døde 17.11.1714, fol.66B.
E: Ingeborg Mogensdatter. LV: Jens Hansen, degn i Nyrup. B:
1) Anne Kirstine Pedersdatter 9.
FM: Niels Tollesen i Gislum.

8 Birgitte Marie [Poulsdatter] Kjærulf i Durup præstegård. 26.4.1719, fol.68B.
E: Hans Mikkelsen Harbo, præst i Durup og Stenild. B:
1) Hans Hansen Harbo 7
2) Mette Hansdatter Harbo 6.
Der er børn af hans første ægteskab med [Maren Lauridsdatter Kras], skifte 27.3.1708.
Gave fra Mette Sehested, enke efter Steen Bille til Jungetgård [i Junget sogn].

9 Christen [Mortensen] Holst, præst i Lovns og Alstrup12.10.1722, fol.69.
E: Maren Christensdatter Haahr.
Bevilling til uskiftet bo af 15.10.1722.

10 Anne Thomasdatter Galskyt i Torup præstegård i Farsø sogn. 7.2.1725, fol.69B.
E: Laurids Mikkelsen Hinge, præst i Farsø og Vognsild. B:
8) Thøger Lauridsen
9) Mikkel Lauridsen.
FM: Peder [Olufsen] With, præst i Gislum og Testrup.
Første ægteskab med Thøger Mortensen Holst, [skifte 17.5.1706 lbnr.1]. B:
1) Niels Thøgersen Holst
2) Christoffer Thøgersen Holst. Ved afkald 1.6.1729 kapellan i København Vor Frelser
3) Thomas Thøgersen Holst
4) Elisabeth Thøgersdatter Holst
5) Johanne Thøgersdatter Holst
6) Agathe Thøgersdatter Holst
7) Anne Cathrine Thøgersdatter Holst.
FM:
1) født værge Niels [Mortensen] Holst, præst i Vester- og Øster Bølle
2) født værge Christen [Mortensen] Holst, præst i Lovns og Alstrup
3) fars [halv]bror Christen Jensen Gammelgaard på Nørgård [i Grinderslev sogn] i Salling

11 Dorthe Andersdatter Resen i Vadgård præstegård [i Strandby sogn]. 24.7.1726, fol.76, 152.
Enke efter Jesper [Jensen] Rønbjerg, præst i Hersum, Bjerregrav og Klejtrup, [død 21.5.1722]. B:
2) Ida Christine Jespersdatter g.m. Iver Enevoldsen [Wagaard], præst i Strandby, Bjørnsholm og Malle.
Første ægteskab med [Isak Jensen, præst i Hersum, Bjerregrav og Klejtrup, død 28.8.1686]. B:
1) Kirsten Isaksdatter, død, var g.m. Peder Enevoldsen, degn i Skibsted og Lyngby. 2B:
a Anne Birgitte Pedersdatter
b Dorthe Pedersdatter.

12 Morten Christensen Holst, præst i Lovns og Alstrup. 14.10.1726, fol.78-
E: Esther Marie Becher. LV: Jens Jensen Schmidt Ved Sundet. B:
1) Sara Kirstine Mortensdatter.
FM: morbror Hans Becher.

13 Cathrine Weinholtz i Gislum præstegård, der døde 23.1.1728, fol.82,109, 147B.
E: Peder [Olufsen] With, præst i Gislum og Testrup, der døde 23.2.1728.
Hans A:
1) bror Jørgen With i Riga i Letland
2) halvsøster Margrethe Lisbeth With g.m. Jochum Halling, degn i Tårnby på Amager
3) halvbror Daniel With
4) halvsøster Else Cathrine With g.m. Augustinus Terkildsen
5) halvsøster Karen With.
Hendes A:
Første ægteskab med [Thomas Hjørring, præst i Trankebar]. B:
1) Johannes Hjørring i Kongsberg i Norge, der har en søn Peder Hjørring i Durup præstegård.

14 Maren Christensdatter Haahr i Lovns præstegård, der døde 22.12.1728, fol.98.
Enke efter Christen [Mortensen] Holst, præst i Lovns og Alstrup, [skifte 12.10.1722 lbnr.9]. B:
1) Niels Christensen Holst
2) Morten Christensen Holst, præst i Lovns og Alstrup, [skifte 14.10.1726 lbnr.12], var g.m. Esther Marie Becher, nu g.m. successor Baltazar [Pedersen] Jessen. 1B:
a Sara Kirstine Holst.
FM: Christian Voetmann på Eskær [i Grinderslev sogn] i Salling
3) Anne Elisabeth Holst 25
4) Agathe Christence Holst 21.

15 Christen Pedersen, degn i [Kongens] Tisted og Binderup. 12.4.1729, fol.108B.
E: Kirsten Nielsdatter.
Arvinger angives ikke.

16 Jens Hansen i Nyrup, degn i Gislum og Testrup. 20.6.1729, fol.109B.
E: [Maren Christensdatter]. LV: Just Pedersen.
Første ægteskab med [Maren Pedersdatter], skifte 12.2.1712. B:
1) Peder Jensen 22.

17 Hans Mikkelsen Harbo, præst i Durup og Stenild. 23.5.1731, fol.112.
E: Inger Marie Henriksdatter. LV: bror Niels Henriksen, præst i Sejling og Sinding.
Første ægteskab med [Maren Lauridsdatter Kras, skifte 27.3.1708].
Andet ægteskab med [Birgitte Marie Poulsdatter Kjærulf, skifte 26.4.1719 lbnr.8]. B:
1) Hans Hansen Harbo 20, student
2) Mette Hansdatter Harbo g.m. Jacob Schiellerup, [fra 23.11.1731 kapellan i Simested, Hvam og Hvilsom].

18 Inger Pedersdatter [Friis] i Torup præstegård i Farsø sogn. 18.11.1732, fol.122, 147B.
E: Laurids Mikkelsen Hinge, præst i Farsø og Vognsild. A:
0) [forældre Peder Markussen, tolder i Thisted og Ingeborg Sørensdatter Bloch]
1) bror Jørgen [Pedersen] Friis, præst i Helsinge og Valby på Sjælland
2) søster Anne Pedersdatter, død, [var g.m. Christen Jensen Kjærup (Kierup), tolder i Thisted]. 5B:
a Peder Markussen [Kjærup], degn i Græsted og Mårum på Sjælland
b Jens Juul, tjener hos baron Gersdorff på Fyn
c Ingeborg Cathrine g.m. Jacob Hansen, skovrider i Mårum på Sjælland
d Anne Margrethe Kjærup 23 på stedet
e Karen Marie 20 på Vår.
FM: Torben Hammel på Lynderupgård i Lynderup sogn.

19 Laurids Mikkelsen Hinge, præst i Farsø og Vognsild, der døde 29.10.1733, fol.130, 150.
Enkemand efter Inger Pedersdatter [Friis, skifte 18.11.1732 lbnr.18].
Første ægteskab med [Anne Thomasdatter Galskyt, skifte 7.2.1725 lbnr.10]. B:
1) Thøger Lauridsen, der døde 15.12.1733
2) Mikkel Lauridsen.
Som arvinger efter Thøger Lauridsen angives desuden hans halvsøskende som børn af hans mors første ægteskab med [Thøger Mortensen Holst, skifte 17.5.1706 lbnr.1]. B:
1) Agathe Thøgersdatter Holst g.m. successor Jeremias Sander
2) Christoffer Thøgersen Holst i København
3) Thomas Thøgersen Holst i København
4) Niels Thøgersen Holst i Norge
5) Elisabeth Thøgersdatter Holst g.m. Hans [Sørensen] Lunge, præst i Selde [og Åsted] i Salling
6) Anne Cathrine Thøgersdatter Holst i Selde
7) Johanne Thøgersdatter Holst på stedet.
Desuden nævnes afdødes sidste hustrus bror Jørgen Pedersen Friis, præst i Helsinge og Valby på Sjælland.

20 Christen Mouridsen, degn i Farsø og Vognsild. 17.4.1736, fol.151B.
E: [Ida Nielsdatter]. LV: Niels Lauridsen, substitut i Vognsild. B:
1) Niels Christensen i Pisselhøj i Års sogn.
[Første ægteskab med Bodil Christensdatter Fogh, skifte 17.1.1710 lbnr.4].

21 Anne Nielsdatter Winther i Strandby. 1.9.1736, fol.152B.
E: Nikolaj Bølle, degn i Strandby, Bjørnsholm og Malle. B:
1) Niels Bølle, student
2) Jesper Bølle, student.

22 Maren Simonsdatter i Ullits. 12.7.1732, fol.152B.
E: Søren Andersen [Sterm], degn i Ullits og Fovlum. B:
2) Anne Sørensdatter
3) Jacob Sørensen i Store Binderup
4) Søren Sørensen Sterm til Viumgård [i Sønder Vium sogn]
5) Anne Sørensdatter g.m. Abraham Moser i København.
Af første ægteskab B:
1) Gertrud Jacobsdatter g.m. Troels Jensen ved Hobro.

23 [Karen Sørensdatter] i Stenild. 23.1.1733, fol.154.
E: Mourids Nielsen, degn i Durup og Stenild. B:
1) Else Mouridsdatter 9
2) Anne Mouridsdatter 9
3) Mette Mouridsdatter 23 uger.
FM:
1) farfar Niels Mouridsen, skomager i Hobro
2) morbror Niels Sørensen i Lund i Roum sogn.

24 Mourids Nielsen, degn i Durup og Stenild, der døde 26.4.1738, fol.155.
E: Else Nielsdatter. LV: bror Clemen Nielsen i Bigum.
Første ægteskab med [Karen Sørensdatter, skifte 23.1.1733 lbnr.23]. B:
1) [Else Mouridsdatter]
2) [Anne Mouridsdatter]
3) [Mette Mouridsdatter].
FM:
1) farfar Niels Mouridsen i Hobro.

25 Bertel [Bertelsen] Taulov, præst i Rørbæk og Grynderup. 20.7.1738, fol.157, 161.
Arvinger angives ikke.

26 Søren Andersen Sterm, degn i Ullits og Fovlum. 4.11.1738, fol.161, 174.
Enke efter Maren Simonsdatter, [skifte 12.7.1732 lbnr.22]. B:
1) Anne Sørensdatter g.m. Poul Christensen den yngre i Ullits
2) Jacob Sørensen, skrædder i Store Binderup
3) Søren Sørensen Sterm til Viumgård [i Sønder Vium sogn]
4) Anne Sørensdatter [g.m. Abraham Moser] i København.

27 Iver Enevoldsen [Wagaard], præst i Strandby, Bjørnsholm og Malle. 20.2.1739, fol.162, 174B, 181.
E: Ida Kirstine [Jespersdatter] Rønbjerg. LV: Jeremias Sander, præst i Farsø og Vognsild. B:
5) Inger Marie Iversdatter Wagaard
6) Mette Margrethe Iversdatter Wagaard
7) Birthe Kirstine Iversdatter Wagaard
8) Hans Iversen Wagaard
9) Jesper Rønbjerg Iversen Wagaard
10) Dorthe Iversdatter Wagaard
11) Iver Iversen Wagaard.
Første ægteskab med [Inger Marie Mathiasdatter Villumsen], skifte 13.8.1708 lbnr.2. B:
1) Mathias Iversen Wagaard, præst [i Vive Ove og Valsgård]
2) Enevold Iversen Wagaard, præst [i Skelund og Visborg]
3) Johanne Cathrine Iversdatter Wagaard g.m. Jens [Ovesen] Blicher, præst i Låstrup og Skals, begge døde. Af børn arver B:
a Inger Marie Jensdatter Blicher, der har arv efter farmor Maren Pedersdatter, der døde [19.7.1731] som enke efter Ove Lauridsen Helsted, præst i Bælum og Solbjerg
4) Niels Iversen Arrøe, præst på Fur.
Afdøde døde 27.1.1739.

28 Syn af Durup præstegård. 2.5.1741, fol.2.5.1741, fol.180B.
Syn af Durup præstegård begæret af Søren [Frederiksen] Wichardt, nu præst i Stenmagle og Stenlille på Sjælland.

29 Hans Christian [Jørgensen] Bang, præst i Rørbæk og Grynderup, der døde 20.6.1742, fol.183B, 207, 209.
E: Bodil Cathrine [Mogensdatter Løwenhertz]. LV: Jens Andersen i Rørbæk. B:
1) Jørgen Christian Bang 6
2) Dorthe Cathrine Bang 5
3) Mogens Holger Bang 2.
FM:
1) fars halvbror Thomas [Christensen] Barfoed, præst i Hasle, Skejby og Lisbjerg
2) fars farbror Sten Holger Bang, præst i Barløse på Fyn
3) fars søskendebarn Christen [Johan Andersen] Lunde, præst i Bredstrup ved Fredericia.

30 Christian [Nikolaj Andersen] Højer, præst i [Kongens] Tisted og Binderup. 3.3.1743, fol.188B, 208, 209B, 214.
E: Malene Christine Breum, der døde 27.3.1743.
Hans A:
0) far [Anders Hansen Højer til Østergård i Åsted sogn i Salling].
Fars andet ægteskab med [Abelone Nielsdatter Friis]. B:
1) bror Jens Højer i Hernhut i Tyskland
2) søster Ingeborg Højer g.m. Jens Andersen, forpagter på Østergård [i Vellev sogn] under grevskabet Frijsenborg
3) søster Anne Elisabeth Højer g.m. Carsten [Henriksen] Lensch, urtegårdsmand på Tustrup i Hørning sogn
4) søster Elisabeth Højer på stedet.
Fars første ægteskab med [Anne Jensdatter Møller]. B:
5) halvbror Thomas Højer, præst i Sønderholm og [Frejlev]
6) halvbror Hans Højer, præst i Tise i Salling
7) halvbror Peder Højer, præst i Hammer, [Horsens, Sulsted og Ajstrup] i Vendsyssel
8) halvbror Hans Højer, løjtnant i Gottorp
9) halvbror Mourids Højer i Viborg
10) halvsøster Anne Marie Højer, enke efter [Alexander Jacobsen] Basballe, præst i Nautrup, [Sæby og Vile] i Salling
11) halvsøster Karen Højer, død [13.5.1724], var g.m. Jens [Ottesen] Grønbæk, præst i Roslev [og Rybjerg] i Salling. 2B:
a Andreas Grønbæk 25, student
b Lene Grønbæk.
Hendes A:
1) far Morten Breum, præst i Ullits og Fovlum.
Testamente af 31.12.1739.

31 Esther Marie Becher i Lovns præstegård. 2.12.1743, fol.210B, 217B.
E: Balthazar Jessen, præst i Lovns og Alstrup. B:
2) Morten Jessen.
Første ægteskab med formanden Morten Christensen Holst, præst i Lovns og Alstrup, skifte 14.10.1726 lbnr.12. B:
1) Sara Kirstine Holst 20.
FM:
1) morbror Hans Becher, herredsskriver i Rinds og Gislum herreder
2) farbror Niels [Christensen] Holst i Svejstrup, præst i Dover og Veng.

32 Mikkel Lauridsen Hinge i Torup præstegård, der døde 9.3.1745, fol.220B, 372.
A:
0) far Laurids Mikkelsen Hinge, præst i Farsø og Vognsild, [der døde 29.10.1733 lbnr.19]
1) halvbror Christoffer [Thøgersen] Holst, kapellan i København Christianshavn
2) halvbror Thomas [Thøgersen] Holst i København
3) halvsøster Elisabeth [Thøgersdatter] Holst, enke efter Hans [Sørensen] Lunge, præst i Selde [og Åsted] i Salling
4) halvsøster Johanne [Thøgersdatter] Holst i Harre i Salling, enke efter Niels Lederthoug, [købmand] i Viborg
5) halvsøster Agathe [Thøgersdatter] Holst g.m. Jeremias Hansen Sander i Torup, præst i Farsø og Vognsild
6) halvsøster Anne Cathrine [Thøgersdatter] Holst. Hendes arv fordeles 12.19,1757, hvor man ikke har hørt fra hende efter rejse til Norge for 20 år siden.

33 Maren Madsdatter Leegaard (Lægaard) i Gislum præstegård. 2.9.1745, fol.223.
E: Mikkel [Pedersen] Vittrup, præst i Gislum og Testrup.
Testamente af 8.11.1737.
Hendes A:
0) mor [Margrethe Pedersdatter Hegelund, død 25.12.1700].
Mors første ægteskab med Hans Jespersen Ugelberg, præst i Ferring, død 23.5.1682]. 2B:
1) halvbror Jens Hansen Ugelberg, [forvalter] på Volder [i Ramme sogn], død, var g.m. Anne Hansdatter Paludan. 1B:
a Lene Margrethe Ugelberg
2) halvbror Peder Hansen Hegelund, præst i Brøndum og Hvidbjerg i Salling, død [10.8.1702]. B:
a Hans Pedersen Hegelund i Vrå i Salling.
Mors andet ægteskab med [Mads Villadsen Leegaard, præst i Ferring, død september 1710]. B:
3) Maren Madsdatter Leegaard, som er afdøde.
Fars andet ægteskab med [Anne Jensdatter Morsing]. 1B:
4) halvsøster Ida Margrethe Madsdatter Leegaard g.m. Peder Galten, præst i Hersum, Klejtrup og Bjerregrav.

34 Johanne [Thomasdatter] Bregnholm i Lovns præstegård. 20.10.1745, fol.224.
E: Balthazar [Pedersen] Jessen, præst i Lovns og Alstrup. B:
1) Thomas Johannes Bregnholm Jessen.
Enkemandens første ægteskab med [Esther Marie Becher, skifte 2.12.1743 lbnr.31]. B:
1) Morten Jessen.
Desuden nævnes afdødes mor [Anne Sofie Svinding], enke efter [Thomas] Sørensen Bregnholm [den yngre, fuldmægtig på Lerkenfeld i Vester Bølle sogn og senere på Nøragergård i Durup sogn, mens hun nu er forpagter af Lynderupgård i Lynderup sogn]. LV: Børge [Nielsen] Krog, præst i Vester og Øster Bølle g.m. [Helene Jochumsdatter Bregnholm, som er afdødes farbror datter].

35 Christence Sofie Pedersdatter Ørum i Ullits præstegård. 13.11.1747, fol.225, 226, 231, 234, 243, 246B, 252B, 261, 371B.
E: Morten Sørensen Breum, præst i Ullits og Fovlum, der døde 25.6.1748.
Hans A:
0) forældre [Søren Mortensen Brøndum i Breum præstegård, præst i Grinderslev og Grønning, begravet 3.2.1699 og Sofie Pedersdatter Hissel]. B:
1) bror Christoffer Sørensen Breum, degn på Sejerø, død 12.3.1741, var g.m. Maren Jensdatter Sinding, nu i Skallerup. 7B:
a Sofie Breum, døbt Sejerø 4.7.1723
b Søren Breum, døbt Sejerø 10.6.1725, snedkersvend i Korsør
c Else Marie Breum, døbt Sejerø 31.8.1727, i København
d Maren Breum, døbt Sejerø 4.5.1732, på Fuglebjerggård
e Mette Breum, døbt Sejerø 2.1.1735, i Skallerup. Ved afkald 22.7.1757 g.m. Hans Jørgen Bom, bødker i Lille Fuglede
f Jens Breum, døbt Sejerø 24.3.1737, i Skallerup
g Anne Breum, døbt Sejerø 21.2.1740, i Skallerup
2) søster Barbara Sørensdatter Breum, enke efter [Joen Kjeldsen Steen, præst i Ørum, Borris og Gammelstrup, død 12.1.1727].
Mors andet ægteskab med [Christen Pedersen Sinding, præst i Vorde, Fiskbæk og Romlund, begravet 19.9.1720]. B:
3) halvbror Søren [Christian Christensen] Sinding, præst [i Alsted og Bjergby] på Mors
4) halvsøster Anne [Christensdatter] Sinding.
Hendes A:
0) far [Peder Christensen Ørum, præst i Ørum, Borris og Gammelstrup, død ca.1688].
Fars andet ægteskab med [Kirsten Hansdatter]. B:
1) søster Marie Kirstine Pedersdatter Ørum g.m. Claus [Olufsen] Borch, præst i Gedsted [og Fjelsø]. 5B:
a Jørgen Christian Borch i Skive
b Gebhardt Borch i Skive
c Claus Borch, degn i Ulbjerg [og Lynderup]
d Marie Kirstine Borch i Gedsted
e Margrethe Lisbeth Borch i Gedsted
Som arving efter 1) angives
1 Christen Varde
2 Dorthe Varde
2) søster Anne Cathrine Pedersdatter Ørum, død, var g.m. Jens Juul i Farsø. 1B:
a Niels Juul.
Af fars første ægteskab B:
3) halvsøster Karen Pedersdatter Ørum g.m. Mathias Terkildsen Lerche, løjtnant. B:
a Terkild Cornelius Lerche, sergent i Skuldelev
b Cornelia Marie Lerche, død for 2 år siden, var g.m. Niels Thomsen, forvalter på Fuglsang på Lolland. Hun havde en datter, der døde for nylig
c Else Margrethe Lerche, død for 15 år siden uden børn, var g.m. Henrik Vent, slotsfisker ved Nykøbing Falster slot
4) halvsøster Else Pedersdatter Ørum
5) halvsøster Anne Pedersdatter Ørum g.m. Hans Beyer i Trondhjem i Norge. 2B:
a Elisabeth Marie Hansdatter Beyer g.m. Andreas Olufsen Torup i Haderslev
b Cathrine Margrethe Hansdatter Beyer g.m. Anders Joensen Halsing, skipper i Trondhjem.

36 Ida Kirstine [Jespersdatter] Rønbjerg på Hvanstrup [i Farsø sogn], der døde 8.12.1747, fol.226, 230, 234, 243, 246B, 248, 249B.
Enke efter Iver Enevoldsen [Wagaard], præst i Strandby, Bjørnsholm og Malle, skifte 20.2.1739 lbnr.27]. B:
1) Inger Marie Iversdatter Wagaard
2) Mette Margrethe Iversdatter Wagaard
3) Birthe Kirstine Iversdatter Wagaard
4) Jesper Rønbjerg Iversen Wagaard
5) Dorthe Iversdatter Wagaard
6) Iver Iversen Wagaard.
FM:
1) [halvbror] Enevold [Iversen] Wagaard i Skelund
2) [halvbror] Niels [Iversen] Arrøe, på Fur.

37 Peder Pedersen Jessen, præst i Kongens Tisted og Binderup, der døde 21.3.1748, fol.231, 234B, 250, 255, 270.
Enkemand efter [Anne Cathrine Vesteni].
Første ægteskab med Karen Jensdatter Ibsen.
Andet ægteskab med Engel Balthazarsdatter Engel.
Af disse tre ægteskaber B:
1) Christoffer Jessen Pedersen i Bergen i Norge
2) Balthazar Jessen, præst i Lovns og Alstrup
3) Peder Keggeben (Kragbeen) Jessen i Bergen, død. 2B:
a Peder Keggeben
b Engelke Keggeben
4) Peder Jessen Farver, død. 1B:
a Engel Marie Jessen Farver g.m. Nikolaj Spentrup
5) Jes Jessen, kontrollør på Listerdyb
6) Ejler Jessen i Tisted
7) Marie Jessen, død, var g.m. Hans Bording [Markussen] Sytkam, guldsmed i Skive. 2B:
a Peder Jessen Sytkam
b Markus Sytkam.
Arv i boet til Sara Kirstine Holst efter mor Esther Marie Becher, skifte 2.12.1743 lbnr.31.

38 Margrethe Markusdatter i Vognsild skolehus. 9.10.1748, fol.255, 315.
E: Oluf Pedersen Kaae, skoleholder i Vognsild. B:
1) Peder Olufsen, over 25 år, soldat i København.
FM: farbror Christian Pedersen Kaae i Ulbjerg.

39 Agathe Thøgersdatter Holst i Torup præstegård i Farsø sogn. 12.9.1750, fol.311.
E: Jeremias Sander, præst i Farsø og Vognsild. B:
1) Anne Jeremiasdatter Sander.
FM: Børge [Nielsen] Krog, præst i Vester og Øster Bølle.

40 Frederik Villumsen Vium, degn i Durup og Stenild. 16.11.1751, fol.315B.
E: Maren Christensdatter. LV: Gunde Pedersen Kjersing, præst i Durup og Stenild. B:
1) Vilhelm Christian Vium
2) Edvard Vium
3) Peder Vium
4) Søren Vium
5) Maren Margrethe Vium
6) Marie Anne Kirstine Vium.
FM: farbror Hans Vium, skoleholder i Vester Brønderslev.

41 Elisabeth Kirstine [Pedersdatter] Karmark i Rørbæk præstegård. 17.10.1753, fol.318.
E: Peder Sindbjerg, præst i Rørbæk og Grynderup. B:
1) Peder Karmark Sindbjerg 3.

42 Peder Sindbjerg, præst i Rørbæk og Grynderup, der døde 13.6.1754, fol.318B, 350B, 361, 371B.
Enkemand efter Elisabeth Kirstine [Pedersdatter] Karmark, [skifte 17.10.1753 lbnr.41]. B:
1) Peder Karmark Sindbjerg 5.
FM: født værge [mormors bror] Anders Lauridsen Jespersen, præst i Ørsted [i Rougsø herred].
Da barnet døde marts 1756 i Ålborg [Frue] arver barnets mormor A:
1) Anne Lauridsdatter hos sin bror i Ørsted præstegård, enke efter Søren Jensen Bay, købmand i Randers. [Hendes første ægteskab med Peder Mikkelsen Karmark, præst i Rold og Vebbestrup].

43 Balthazar [Pedersen] Jessen, præst i Lovns og Alstrup. 7.7.1755, fol.343B, 354.
E: Ellen [Markusdatter] Alsing. LV: successor Jesper Høyer, der ægter enken. B:
3) Peder Engel Jessen 7
4) [Elisabeth Sofie Jessen 4]
5) Markus Alsing Jessen 5 mdr.
FM:
1 morfar Markus [Nielsen] Alsing, præst i Nibe og Vokslev
2 morbror Niels Alsing.
Første ægteskab med [Esther Marie Becher, skifte 2.12.1743 lbnr.31]. B:
1) Morten Jessen, degn i Kolind og Ebdrup.
Andet ægteskab med [Johanne Thomasdatter Bregnholm, skifte 20.10.1745 lbnr.34]. B:
2) Thomas Johannes Bregnholm Jessen 10.
FM:
1 morbror Vincent Bregnholm
2 Børge [Nielsen] Krog, præst i Vester og Øster Bølle g.m. mors søskendebarn.

44 Hans [Christian Olufsen] Sadolin i Vadgård [Wagaard] præstegård, præst i Strandby, Bjørnsholm og Malle. 6.6.1757, fol.363,
E: Eleonora Hildebrandt. LV: Børge [Nielsen] krog, præst i Vester og Øster Bølle.
Bevilling til uskiftet bo af 25.6.1756.
Af flere børn nævnes kun B:
1) Margrethe Utilie Sadolin.
Afdøde døde 18.5.1757.

45 Anne Cathrine Hellesen i Durup præstegård. 18.1.1757, fol.364, 474B.
E: Gunder [Pedersen] Kjersing, præst i Durup og Stenild. B:
1) Peder Kjersing 14
2) Oluf Kjersing 13
3) Hans Olav Kjersing 11
4) Anne Barbara Kjersing 7
5) Birgitte Cathrine Kjersing 4.
Desuden nævnes
1) enkemandens søster Johanne Kjersing
2) enkemandens søskendebarn Frederikke Marie Rostrup. Ved afkald 31.8.1778 i Viborg.

46 Øllegaard [Vilhelmsdatter] Riis i Vadgård præstegård, der døde 1.10.1758, fol.371, 384B.
E: Christoffer Heidenreich [Frederiksen] Busch, præst i Strandby, Bjørnsholm og Malle. B:
1) Frederik Busch 11
2) Frederik Vilhelm Busch 9
3) Marie Busch 7
4) Christian Busch 5
5) Mathias Busch 4
6) Peder Busch 2.
FM:
1) farbror Christian Busch, præst i Daugbjerg, Mønsted og Smollerup
2) morbror Vilhelm [Vilhelmsen] Riis, præst i Brovst og Svenstrup
3) morbror [dvs. mosters mand] Hans Billeskov, borgmester og by- og rådstueskriver i Viborg [g.m. Birgitte Vilhelmsdatter Riis]
Bevilling til uskiftet bo af 27.10.1758.
Samfrændeskifte 26.9.1760.

47 Ellen Helvig Borch i Gislum degnebolig. 2.11.1758, fol.372B.
E: Niels Hansen Lassen, degn i Gislum og Testrup. B:
1) Hans Christian Nielsen 5 uger.
FM: morbror Claus Olufsen Borch, skoleholder i [Nørre] Rind i Lynderup sogn.

48 Christian Stisser, præst i Lovns og Alstrup, der døde 14.11.1759, fol.374B.
E: Anne Conradine Torp. LV: Børge [Nielsen] Krog, præst i Vester og Øster Bølle. A:
1) far Peder København. skomager i Odense.
Arv i boet til enkens søster Karen Sofie Torp efter forældre, farbror og bror.

49 Bent [Hansen] Haasum, præst i Ullits og Fovlum. 11.5.1760, fol.382, 392, 475B, næste protokol fol.127, 147.
E: Dorthe Johansdatter Olufsen. LV: farbror Peder Olufsen, præst i Ørum, Viskum og Vejrum. B:
1) Hans Haasum 9
2) Dorthe Marie Haasum 6. Ved afkald 16.6.1801 ophold i Bjerregrav
3) Lucie Magdalene Haasum 3. Ved afkald 8.6.1781 g.m. Christoffer [Hansen] Berg, præst i Rimsø og Kastbjerg.
FM:
1) morfar Johan Olufsen, præst i Fausing og Auning
2) [farbror] Anders [Hansen] Haasum, præst i Gjerrild og Hemmed.
Bevilling til uskiftet bo af 27.6.1760.
Samfrændeskifte 27.5.1761.

50 Michael [Pedersen] Vittrup, præst i Gislum og Testrup. 28.4.1761, fol.384.
E: Karen Gregersdatter.
Testamente af 17.11.1747.
[Første ægteskab med Maren Madsdatter Leegaard, skifte 2.9.1745 lbnr.33].

51 Niels Hansen Lassen, degn i Gislum og Testrup. 18.12.1760, fol.386, 412.
E: Kirsten Lauridsdatter. LV: far Laurids Sørensen i Tebstrup mølle.
Første ægteskab med Ellen Helvig Olufsdatter [Borch], skifte 2.11.1758 lbnr.47]. B:
1) Hans Christian Nielsen 2, der døde, skifte Rindsherred 18.5.1761.
FM: morbror Claus Olufsen Borch, skoleholder i [Nørre] Rind i Lynderup sogn.

52 Oluf Pedersen Kaae, degn i Lovns. 25.1.1762, fol.396B.
E: Bodil Christensdatter. LV: Søren Jensen i Lovns. B:
2) Oluf Kaae 12 år den 22.3.1762
3) Hans Kaae 9 år den 12.1.1762.
FM: farbror Christian Pedersen Kaae i Ulbjerg.
Første ægteskab med [Margrethe Markusdatter, skifte 9.10.1748 lbnr.38]. B:
1) Peder Olufsen, omkring 40 år, i København.
Afdøde døde 25.12.1761.

53 Hans Christian Højer, degn i Strandby, Bjørnsholm og Malle. 15.2.1762, fol.400B.
E: Anne Cathrine Munch. LV: Mads Bjørn, fuldmægtig og forpagter på Bjørnsholm [i Overlade sogn]. B:
1) Marie Kirstine Højer 3.
FM: fasters mand Hans Jensen Møller, degn i Hornum, Hyllebjerg og Flejsborg.

54 Jacob Madsen, degn i Ullits og Fovlum. 22.8.1763, fol.406, 412B.
E: Anne Pedersdatter. LV: søstersøn Niels Nielsen, degn i Simested. A
0) Jesper Nielsen g.m. Margrethe Danielsdatter i Roskilde. 2B:
1) søskendebarn Birgitte Jespersdatter, født Roskilde 1679, død Nørbæk 18.7.1741, var g.m. Rasmus Jensen, staldkarl i kongens stalde i København. 2B:
a Jesper Rasmussen i Nørbæk på Tjele gods
b Lisbeth Rasmusdatter g.m. Thomas Andersen i Nørbæk. 1B:
1 Rasmus Thomsen, døbt Nørbæk 10.11.1737, i Rejstrup i Sønderbæk sogn
2) søskendebarn Nikolaj (Niels) Bølle, degn i Strandby. 2B:
a Anne Nielsdatter g.m. Jens Fovlum i Vester Bølle på Lerkenfeld gods
b Kirsten Nielsdatter g.m. Anders Poulsen i Alstrup på Lerkenfeld gods.
Afdøde døde 22.7.1763.

55 Maren Mortensdatter i Lovns degnebolig. 30.9.1763, fol.413.
Enke. B:
1) Maren Lauridsdatter g.m. Jacob Vismar, degn i Lovns og Alstrup
2) Christen Lauridsen, klejnsmed i Nyborg på Fyn.
Afdøde døde 30.8.1763.

56 Christence Lucie Rostrup i Durup præstegård. 10.6.1764, fol.414.
A:
1) bror Gunde Jørgen Rostrup, klokker i Flekkefjord i Norge
2) søster Frederikke Marie Rostrup i Norge.
Afdøde var lem i Hansted hospital.
Afdøde døde 11.5.1764.

57 Peder [Rasmussen] Perle, præst i Rørbæk og Grynderup. 8.8.1765, fol.418.
E: Charlotte Amalie [Jesdatter] Sadolin. LV: Christen Helming på Volstrup [i Rørbæk sogn]. B:
1) Ebenezer [Sadolin] Perle 8 uger.
FM: farbror Christen [Rasmussen] Skovstrup på Restrup.
Afdøde døde 9.7.1765.

58 Christian [Lukassen] Kjærulf, præst i Lovns og Alstrup. 17.7.1766, fol.435.
E: Elisabeth Dresing. LV: Jacob Lerche til Ørslevkloster. B:
1) Sofie Marie Kjærulf 4.
Bevilling til uskiftet bo af 26.9.1766.

59 Jens Winther, degn i Durup og Stenild. 27.11.1769, fol.435B.
E: Marie Lachmann. LV: successor Martin Vesterholt, der ægter enken. B:
1) Nikolaj Peder Winther 5 uger.
FM: født værge Jens Jensen Winther, skoleholder i Kærby.

60 Bevilling at være egen værge. 6.12.1766, fol.441B.
Bevilling at være egen værge for Anne Sander med kurator Christen Testrup, herredsfoged efter ansøgning fra Jeremias Sander, præst i Farsø og Vognsild for sin datterdatter.

61 Overflytning af testamentarisk gave. 18.6.1770, fol.442.
Overflytning af testamentarisk gave fra justitsråd Emanuel Thygesen [til Mattrup i Tyrsting sogn, der døde 1764] til Christoffer Heidenreich Busch, præst i Strandby, Bjørnsholm og Malle, hans børn fra Københavns hofret til Gislum gejstlige jurisdiktion efter kongeligt reskript af 1.6.1770.

62 Marie Kirstine Højer, ugift i Strandby. 5.2.1772, fol.442B, næste protokol fol.128B.
A:
1) mor Anne Cathrine [Munch] g.m. Erik Silkemann, degn i Strandby, Bjørnsholm og Malle
2) halvsøster Maren Silkemann 8. Ved afkald 14.6.1799 g.m. Peder Klein, degn i Ingstrup, Hjermitslev og Alstrup
3) halvbror Hans Christian Silkemann 6.
Afdødes far var formanden Hans Christian Højer, [skifte 15.2.1762 lbnr.53].

63 Ove Lund, skoleholder i Vognsild. 30.1.1772, fol.443.
E: Else Hansdatter. LV: Niels Kirkegaard i Vognsild. B:
3) Otto Lund 24, gørtlerlærling i Ålborg
4) Anne Marie Lund 21 i København
5) Anne Cathrine Lund 19 i Ålborg
6) Anne Kirstine Lund 15 i Ålborg
7) Hans Christian Lund 12
8) Niels Lund 8.
Af første ægteskab B:
1) Anders Lund 30, rebslagersvend i Norge
2) Knud Lund 27, snedker på Boller ved Horsens.

64 Hans [Hansen] Harbo, præst i Gislum og Testrup. 3.8.1773, fol.445B.
E: Else Kirstine [Pedersdatter] Galten. LV: [bror] Jens [Pedersen] Galten, præst [i Simested, Hvam og Hvilsom].
Bevilling til uskiftet bo af 30.7.1773.

65 Ellen Abrahamsdatter i Gøttrup skolehus i Farsø sogn. 19.4.1773, fol.447.
E: Palle Thomsen, skoleholder i Gøttrup. A:
1) søster g.m. Søren Jørgensen, degn i Gislum.

66 Niels [Rasmussen] Kop, præst i Ullits og Fovlum. 15.5.1775, fol.449, næste protokol fol.68, 127B, 146, 147B.
E: Dorthe [Johansdatter] Olufsen. LV: bror Christen Olufsen, præst i Øster og Vester Alling. B:
1) Bent Kop 13
2) Johanne Dorthe Kop 11. Ved afkald 16.6.1801 ophold i Århus
3) Rasmus Kop 9
4) Marianne Kop 7. Ved afkald 11.6.1799 g.m. Niels Pedersen Møller i København
5) Volf Casper Kop 5.
FM: farbror Henrik [Rasmussen] Kop, præst i Vorning, Kvorning og Hammershøj.
Enkens første ægteskab med formanden Bent [Hansen] Haasum, skifte 11.5.1760 lbnr.49.
Arv til børn, hvis navne ikke angives.
Desuden nævnes afdødes bror Johannes kop.

67 Gunde Pedersen Kjersing, præst i Durup og Stenild. 20.5.1777, fol.459.
E: Else Thøgersdatter Rougtved. LV: [Christen] Bjerrum, inspektør på Nøragergård [i Durup sogn].
Testamente af 17.6.1774.
Arv til den aldrende og svage pige Johanne Kjersing, [afdødes søster].
Underskrevet af hendes bror Andreas Rougtved.
[Første ægteskab med Anne Cathrine Hellesen, skifte 18.1.1757 lbnr.45].

68 Martin Vesterholt, degn i Durup og Stenild. 16.1.1777, fol.461.
E: Marie Lachmann. LV: svoger Martin Hershoff i Hobro. A:
1) halvbror Jens Vibro (Vivebro) i Viborg
2) halvbror Gert Vibro (Vivebro) i Løvel Brogård [i Løvel sogn].
Enkens første ægteskab med formanden Jens [Jensen] Winther, [skifte 27.11.1769 lbnr.59].

69 Else Thøgersdatter Rougtved i Durup præstegård. 26.2.1778, fol.467B.
Enke efter Gunde Pedersen Kjersing, præst i Durup og Stenild, skifte 20.5.1777 lbnr.67.
Hans A:
1) søster Johanne Kjersing på stedet.
Hendes A:
1) bror Peder Rougtved , prokurator i Skien i Norge
2) bror Andreas Rougtved, kammerråd i Norge.

70 Maren Jensdatter i Kongens Tisted, [begravet 17.11.1779], fol.475.
E: Niels [Lauridsen] Schiønning, degn i Kongens Tisted og Binderup.
Afkald af 9.12.1779 fra B:
1) Hans Christoffer Schiønning.
FM: morbror P[aul] Holm, birkedommer [i Øster Bølle].
Gislum herred
Gejstlig skifteprotokol
1778-1814
C 17C-3

71 Christoffer Heidenreich [Frederiksen] Busch, præst i Strandby, Bjørnsholm og Malle. 17.3.1778, fol.2, 51.
E: Ingeborg Thomasdatter [Hee]. LV: Knud Bjerrum i Torup.
Første ægteskab med [Øllegaard Vilhelmsdatter Riis], 26.9.1760 lbnr.46. B:
1) Frederik Busch på Engelsholm
3) Marie Busch g.m. Christian Lillelund i Skårup præstegård
4) Christian Busch i København
5) Mathias Busch i Ålborg
6) Peder Busch i København.
Arv efter afdødes søster Dorthe [Frederiksdatter] Busch, ugift i Daugbjerg, [skifte Hald amt 11.3.1765 lbnr.46]

72 Ellen Cathrine Sadolin i Durup præstegård. 18.2.1782, fol.50, 52B, 145B.
E: Poul Friis [Nielsen] Nybo, præst i Durup og Stenild. B:
1) Ellen Cathrine Nybo 4½
2) Immanuel Nybo 2.
FM: født værge Oluf Christian Sadolin, præst i Torning og Karup.
Bevilling til uskiftet bo af 22.2.1782.
Samfrændeskifte 19.11.1782.

73 Johan Henrik Zahrtmann, præst i Kongens Tisted og Binderup, der døde 17.7.1782, fol.55.
E: Marianne [Arildsdatter] Friis. B:
1) Henrik Christian Zahrtmann, student.
FM: Gabriel Aarslev, farver i København.
Auktion 29.9.1783.

74 Johanne Kjersing, ugift i Hersum, der døde 7.5.1783, fol.56B.
Testamente af 18.5.1779.
A:
1) bror Gunde Pedersen Kjersing, præst i Durup og Stenild, død, [skifte 20.5.1777 lbnr.67]
2) Nikolaj Lorentsen Holst, stud. theol. hos bror Erik Lorentsen Holst, præst i Hersum, Bjerregrav og Klejtrup for venskabs skyld.

75 Niels Christensen, degn i Ullits og Fovlum. 29.7.1783, fol.59, 138B.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Niels Jacobsen i Ullits. B:
1) Christen Nielsen, skoleholder i Vognsild
2) Søren Nielsen i Marenmølle [i Mariager landsogn]
3) Rasmus Nielsen i Christianshavn Børnehus i København, død 3.3.1773. 1B:
a Christen Rasmussen 14.

76 Poul Friis [Nielsen] Nybo, præst i Kongens Tisted og Binderup. 27.4.1786, fol.69B, 88, 120B, 128B, 142B, 145B.
E: Else [Jacobsdatter] Timmermann. LV: bror Arild Timmermann, forpagter på Fuglsøgård [i Udbyneder sogn]. B:
3) Jacob Nybo 1½
4) Elisabeth Marie Nybo 6 mdr
5) Poul Friis Nybo født i december 1786.
FM:
1) farbror Niels Christian [Nielsen] Nybo, præst i Vridsted og Fly
2) farbror Simon Nybo, købmand i Holstebro
3) farbror Johannes Nybo, ejer af Dalagergård [i Borris sogn] ved Ringkøbing
4) farbror Søren Nybo, degn i Rødding
5) [Johan Vilhelm Nielsen] Kanneworf, præst i Idum ved Holstebro g.m. faster [Kirsten Nybo].
Første ægteskab med Ellen Cathrine Sadolin, [skifte 18.2.1782 lbnr.72]. B:
1) Ellen Cathrine Nybo 10. Ved afkald 24.1.1797 g.m. Jens Nødskov, degn i Idum
2) Immanuel Nybo 6.
FM:
1) morbror Hans Henrik Sadolin, præst i Oddense og Otting
2) morbror Albert Sadolin, præst i Hinge og Vinderslev
3) morbror Jørgen Sadolin, præst i Trige og Ølsted.

77 Dorthe Sofie Begtrup i Ullits præstegård. 4.9.1786, fol.84.
E: Jens Christian Schiellerup, præst i Ullits og Fovlum.
Testamente af 10.6.1785.
Arvinger er afdødes mor [Christine Augusta Gregersdatter Bruun i Vistoft. skifte Mols herred gejstlig 18.3.1787 lbnr.63] og søskende, hvis navne ikke angives.
Afdøde døde 2.8.1786.

78 Afkald i Vadgård præstegård i Strandby sogn. 19.6.1786, fol.107, 127B.
Afkald fra Anne Bregnholm hos bror Søren Bregnholm, præst i Strandby, Bjørnsholm og Malle for testamentarisk gave fra kancellirådinde Stenfeldt i Randers til bror Vincent [Thomsen] Bregnholm, præst i Haderup.

79 Maren Poulsdatter Frøslev i Tisted degnebolig. 1788, fol.107B.
E: Niels [Lauridsen] Schiønning, degn i Kongens Tisted og Binderup.
Første ægteskab med [Niels Jensen i Hornumbro mølle i Vester Hornum sogn, begravet 25.4.1780].
Afkald af 22.3.1788 fra B:
1) Anne Marie Elev g.m. Christen Christensen Brøgger i Lille Års
2) Helvig Nielsdatter Elev g.m. Søren Christensen Brøgger i Lille Års.

80 Mogens Christian Lind, præst i Gislum og Testrup. 25.2.1787, fol.108B, 121.
E: Mette Sand. A:
1) bror Laurids Christian Lind, degn i Lading, Fårup og Sabro
2) halvbror Jørgen Grønfeldt, i militæret i Flensborg.
Afdøde døde 23.2.1787.

81 Maren Lauridsdatter i Lovns degnebolig. 4.3.1788, fol.121B.
E: Jacob Jacobsen Vismar, degn i Lovns og Alstrup. B:
1) Johannes Vismar, sergent ved Holmen i København
2) Jacob Vismar.
Afdøde døde 3.3.1788.

82 Else Marie Hansdatter Lassen i Svoldrup i Vognsild sogn. 22.12.1787, fol.124B.
Enke efter Ove Lund, skoleholder i Vognsild, [skifte 30.1.1772 lbnr.63]. B:
1) Otto Lund, gørtlersvend i Holbæk
2) Anne Marie Lund i København
3) Anne Cathrine Lund, der ægter Jens Nielsen i Svoldrup
4) Anne Kirstine Lund i København
5) Hans Christian Lund, toldassistent i København
6) Niels Lund hos en brændevinsmand i København.

83 Jacob Jensen Vismar, degn i Lovns og Alstrup. 21.12.1789, fol.129.
Enkemand efter [Maren Lauridsdatter, skifte 4.3.1788 lbnr.81]. B:
1) Johannes Vismar i København
2) Jacob Vismar, degn i Ullits og Fovlum.
Afdøde døde 16.2.1789.

84 Sofie Christensdatter i Tisted degnebolig. 29.8.1791, fol.131.
E: Jens [Lauridsen] Schiønning, degn i Kongens Tisted og Binderup. A:
1) mor Else Sørensdatter i Grynderup
2) bror Søren Christensen i Grynderup
3) søster Maren Christensdatter g.m. Jens Christensen i Døstrup
4) søster Dorthe Christensdatter i Tisted
5) søster Ingeborg Christensdatter.
Afdøde døde 28.8.1791.

85 Anne Rasmusdatter i Vognsild skolehus. 16.11.1791, fol.133B.
Enke efter Niels Christensen, degn i Ullits og Fovlum, [skifte 29.7.1783 lbnr.75]. B:
1) Christen Nielsen, skoleholder i Vognsild
2) Søren Nielsen i Tjærby [i Gimming sogn] ved Randers
3) Rasmus Nielsen [i Christianshavn Børnehus i København, død 3.3.1773]. 1B:
a Christen Rasmussen 24 i Tjærby.
Afdøde døde 17.10.1791.

86 Karen Jacobsdatter i Gislum. 18.1.1792, fol.134B.
E: Søren Jørgensen, degn i Gislum og Testrup. B:
1) Karen Lisbeth Sørensdatter.
FM: morbror Niels Jacobsen i Farsø.

87 Volhardt Voetmann, præst i Lovns og Alstrup. 18.7.1792, fol.136B.
E: Caroline Frederikke Tuscher. LV: Kaalund til Hessel. B:
1) [Peder Markus Voetmann]
2) [Andreas Voetmann]
3) [Christian Frederik Voetmann]
4) [Ernst Nikolaj Voetmann].
FM: farbror Niels Voetmann i Salten.
Bevilling til uskiftet bo af 17.8.1792.

88 Bente Munchert [Jensdatter] Boller i Torup præstegård. 19.12.1792, fol.138.
E: Knud Bjerrum, præst i Farsø og Vognsild.
Bevilling til uskiftet bo af 4.8.1780.
[Afdødes forældre var Jens Eriksen Boller, købmand i Ålborg, skifte Ålborg 3.4.1750 og Birgitte Sofie Pedersdatter Brøndlund].
Afdøde døde 19.12.1792.

89 Søren Jørgensen, degn i Gislum og Testrup. 23.1.1794, fol.139.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Niels Jensen i Kællingtand i Gislum sogn. B:
2) Jørgen Sørensen 11 uger.
FM: Claus Sørensen i Testrup.
Første ægteskab med Karen Jacobsdatter, [skifte 18.1.1792 lbnr.86]. B:
1) Karen Lisbeth Sørensdatter.
FM: Søren Hansen i Gislum.

90 Maren Nielsdatter Bjerrum i Farsø degnebolig. 10.4.1798, fol.143.
E: Christen Foersum, degn i Farsø. B:
1) Kirsten Christensdatter Foersum g.m. Søren Andersen From, skipper i Nykøbing Mors
2) Niels Christensen Foersum, smed i Farsø
3) Agnethe Christensdatter Foersum 23
4) Knud Christensen Foersum 22, skrædderlærling i Viborg.
FM: morbror Knud Bjerrum. præst i Farsø og Vognsild.
Bevilling til uskiftet bo af 11.5.1798.

91 Hans Nielsen Rosborg, emeritus i Rørbæk præstegård. 27.9.1799, fol.146B.
E: Anne Dorthe Sander.
Testamente af 23.11.1766.
Afdøde døde 26.9.1799.

92 Karen Jensdatter i Grynderup skolehus. 1.9.1804, fol.148.
E: Jens Jonasen Dyreberg, skoleholder i Grynderup. A:
1) bror Anders Jensen i Randers
2) søster Bodil Jensdatter , enke efter Peder Nielsen i Sjørring
3) søster Anne Jensdatter g.m. Niels Christensen i Lindum
søster Anne Marie Jensdatter g.m. Anders Christensen i Grynderup, begge døde. 1B:
a Birgitte Andersdatter 11.

93 Jens Christian Schiellerup, præst i Ullits og Fovlum. 17.1.1805, fol.152, 177B, 186, 196..
Enke efter Dorthe Sofie Begtrup, skifte 4.9.1786 lbnr.77. A:
Testamente af 10.6.1785.
Hans arvinger A:
1) søster Vilhelmine Frederikke Schiellerup, enke efter [Michael] Lyngbæk (Lynbech), præst i Nøvling og Sinding, [skifte Hammerum herred gejstlig 26.4.1796 lbnr.59] ved svigersøn Thobøl, landmåler i Lind i Rind sogn
2) søster Birgitte Marie Schiellerup, der døde 18.4.1806, enke efter [Jens] Hee [i Mortensgård] i Ikast sogn
3) bror Hans Harbo Schiellerup, underbibliotekar ved Universitetsbiblioteket i Rundetårn i København.
Hendes A:
0) far [Erik Gjørup Pedersen] Begtrup, præst i Vistoft på Mols, [død januar 1786]
1) bror Jens Worm Begtrup, landvæsens kommissær i København, boende på Fredensborg på Sjælland
2) bror Joachim Begtrup, præst i Torshavn på Færøerne
3) bror Gregers Otto Bruun Begtrup, professor i økonomi i København
4) søster Gregoriane Begtrup g.m. [Johan Henrik] Tauber, rektor på Roskilde latinskole
5) søster Nikoline Petrine Begtrup g.m. Frederik Christian Lassen, præst i Sæby og Hallenslev på Sjælland
6) søster Anne Møller Begtrup i Sæby præstegård
7) søster Margrethe Marie Begtrup g.m. Busk, toldkasserer i Kristiansand i Norge
8) søster Elisabeth Augusta Begtrup g.m. Lund, toldkasserer i Århus.
Afdøde døde 16.1.1805.

94 Frands Jensen, degn i Lovns og Alstrup. 30.4.1807, fol.174, 182.
E: Anne Ebbesdatter. LV: Jens Christensen, sognefoged i Hole. B:
1) Mette Marie Frandsdatter g.m. Søren Lauridsen, successor
2) Lucie Magdalene Frandsdatter 26
3) Anne Marie Frandsdatter 24.
FM:
1) Christen Madsen i Næsby i Bjørnsholm på Bjørnsholm gods
2) Jens Madsen i Næsby i Bjørnsholm på Bjørnsholm gods.
Afdøde døde 22.4.1807.

95 Else Cathrine [Jensdatter] Bloch i Durup. 20.5.1808, fol.188B, 196B, 221.
Enke efter [Jens Mathias Christensen] Winther, præst i Haverslev og Bejstrup, [skifte Øster Han herred gejstlig 13.4.1765 lbnr.33]. B:
1) Rudolf Abraham Winther, præst i Durup og Stenild
2) Christen Winther, tobaksfabrikant i Ålborg, død, var g.m. Anne Margrethe [Jensdatter] Berlin, nu enke efter [Frederik Christian] Obel. B:
a Jens Winther 18
b Hans Berlin Winther 15
c Talke Hornemann Winther 13.
FM: Jens Berlin Malling.
Afdøde døde 19.4.1808.

96 Anne Ebbesdatter i Lovns. 9.9.1808, fol.195, 200B, 205.
Enke efter Frands Jensen, degn i Lovns og Alstrup, [skifte 30.4.1807 lbnr.94]. B:
1) Mette Marie Frandsdatter g.m. Søren Lauridsen, successor
2) Lucie Magdalene Frandsdatter 27 på Hvanstrup, ugift, men har et barn uden ægteskab
3) Anne Marie Frandsdatter 25 på Nøragergård.
Afdøde døde 9.9.1808.

97 Anne Dorthe Sander, 82 år gammel i Rørbæk præstegård. 4.2.1809, fol.197, 202, 203.
Enke efter Hans Nielsen Rosborg, præst i Rørbæk og Grynderup, skifte 27.9.1799 lbnr.91.
Testamente af 19.6.1806.
Hans A:
1) søstersøn Christen Christensen Mølholm, møllersvend i Sølvgades hollandske mølle i København, nu i Roskilde
2) søstersøn Hans Christensen Rosborg, skolelærer i Siem skole.
Hendes A:
0) søster [Anne Marie Sejersdatter Sander g.m. Jens Jacobsen Ørum, degn i Ørslevkloster]
1) søstersøn Sejer Jensen Ørum, præst i Rørbæk og Grynderup g.m. Anne Sofie Hansen [Møller], som er hendes mands søsterdatter. Hun døde 26.3.1809. B:
a Anne Marie Sejersdatter Ørum 22, der 25.11.1809 ægter Christen Knudsen, forpagter på Allinggård skovmark
2) søstersøn Jacob Jensen Ørum, præst i Ørum, Viskum og Vejrum.
Desuden arver Rudolf Abraham Winther, præst i Durup og Stenild som executor.
Afdøde døde 4.2.1809.

98 Magdalene Cathrine Helbæk i Kongens Tisted. 24.1.1810, fol.202.
E: Laurids [Jensen] Halkær, præst i Kongens Tisted og Binderup.
Bevilling til uskiftet bo af 16.2.1810.
Afdøde døde 23.1.1810.

99 Søren Bregnholm, præst i Strandby, Bjørnsholm og Malle. 16.6.1810, fol.202B.
E: Else Marie Sinding.
Testamente af 3.12.1784.
Afdøde døde 16.6.1810.

100 Peder Brøndlund, degn i Strandby, Bjørnsholm og Malle. 21.8.1811, fol.205, 210, 213, 215B.
E: Mette Marie Christensen. LV: Poul Poulsen, smed i Risgård i Strandby sogn. B:
1) Christen Pedersen 38, i bataljonen ved Hals skanse
2) Peder Pedersen 36, kirkesanger og skolelærer i Tisvilde på Sjælland
3) Anne Pedersdatter 33 på Korsøgård [i Simested sogn]
4) Helene Cathrine 26.
Afdøde døde 22.7.1811.

101 Karen Nielsdatter Meulengracht i Gislum degnebolig. 3.8.1811, fol.207, 211.
E: Jens Christian Fabricius, degn i Gislum. A:
1) søster Maren Nielsdatter g.m. Christen Nielsen Vandborg i Vormstrup i Løgsted sogn
2) søster, død, 1B:
a Niels Sørensen, bødker i Nibe.
Afdøde døde 3.8.1811.

102 Ellen Christensdatter i Nørager skole i Durup sogn. 21.3.1812, fol.213, 215.
E: Jens Nielsen Fogh, skolelærer og organist i Nørager.
Bevilling til uskiftet bo af 21.3.1812.
Afdøde døde 21.2.1812.

103 Karen Marie Kryger i Gislum præstegård. 3.9.1812, fol.216.
E: Jens Volder, præst i Gislum og Testrup. B:
1) Poul Prihn Volstrup 12, der døde 21.7.1813
2) Joachim Volder10
3) Jens Volder 9
4) Cathrine Simone Volder 8
5) Jacobine Marie Volder 6
6) Laurids Volder 5.
FM:
1) født værge Oluf Volder, bager i Horsens
2) morbror Oluf Kryger, smed i Lille Års.
Bevilling til uskiftet bo af 23.9.1812.
Samfrændeskifte 2.3.1813.
Afdøde døde 3.9.1812.

104 Knud Mathiasen, degn i Rørbæk og Grynderup. 30.11.1812, fol.216B, 219B.
E: Karen Sørensdatter. LV: Niels Sørensen i Hørby. B:
1) Dorthe Kirstine Knudsdatter 29
2) Anne Kirstine Knudsdatter 20
3) Mathias Severin Knudsen 11.
FM: farbror (morbror?) Antonius Sørensen i Hørby.
Afdøde døde 1.11.1812.

105 Jens Schiønning, degn i Kongens Tisted og Binderup. 7.2.1814, fol.221.
E: Dorthe Christensdatter.
Bevilling til uskiftet bo af 30.8.1814.
Afdøde døde 6.2.1814.

SLUT


Hellum herred
Gejstlig skifteuddrag
1703-1810

[Skifteprotokol 1770-1810]    [Justitsprotokol 1703-1805]   
Hellum herred
Gejstlig skifteprotokol
1770-1810
C 15C-2

1 Mikkel [Hansen] Budtz, præst i Bælum og Solbjerg. 13.8.1770, fol.3, 15B, 19B, 24B. 27.
Enkemand efter [Helvig Zimmermann, død 19.1.1753]. B:
1) Johan Budtz, præst i Skivum og Giver
2) Claus Budtz, student
3) Kirsten Budtz, der ægter Jens [Hansen] Vinde, degn i Saltum og Hune
4) Elisabeth Sofie Budtz i andet ægteskab med Adolf Hansen Holst i København
5) Mette Marie Budtz, afkald Ålborg 28.4.1773 i Hellum herred gejstlig justitsprotokol fol.106.

2 Jacob Hansen Hensemann, præst i Vindblæs og Dalbyover [i Gjerlev herred i Randers amt]. 19.12.1770, fol.10.
E: Anne Lene [Henningsdatter] Irgens på Vorgård [i Bælum sogn i Hellum herred]. LV: Simon Christian Hjort, birkedommer på Lindenborg.
Bevilling til uskiftet bo af 4.5.1765. B:
1) Marie Cathrine Hensemann 15
2) Johannes Henning Hensemann 13
3) Henning Hensemann 7.
FM:
1) farbror Andreas Jørgen Hensemann i Randers
2) fasters mand Frands Christian Budtz, købmand i Randers
3) fasters mand Poul Lytken, organist i Randers.
Afdøde døde i april 1765.

3 Niels Christian Krog, præst i Skørping og Fræer. 18.2.1771, fol.18.
E: Margrethe Cathrine [Jensdatter] Overgaard. LV: Niels Jacob Rosenkilde, præst i Store Brøndum, Siem og Torup.
Indkaldelse til skifte 12.8.1771.
Arvinger angives ikke, dog nævnes:
1) enkens bror Hans Overgaard i Norge
2) enkens bror Frederik Vinterberg Overgaard.

4 Maren Svendsdatter [Lemvig] i Sønder Kongerslev. 2.7.1772, fol.23, 34B.
Enke efter Henrik [Jensen] Kampmann, præst i Sønder og Nørre Kongerslev og Komdrup, [død 23.3.1729]. B:
1) Jens Henriksen Kampmann, præst i Østbirk og Yding, [skifte Voer herred gejstlig 18.12.1760 lbnr.20]. 2B:
a Anne Margrethe Kampmann i Lundum præstegård, ved afkald 12.12.1774 i Hellum herred gejstlig justitsprotokol fol.107, er hun g.m. Peder Pedersen Møller i Lundum mølle
b Henrik Kampmann, student på Sjælland.
FM: morbror [Hans Christian Hansen] Cramer, præst i Lundum og Hansted
Desuden nævnes afdødes søster Elisabeth Svendsdatter på stedet.
Afdøde døde 1.7.1772.

5 Kirstine Marie Hansdatter i Hellum skolehus. 28.10.1772, fol.26.
E: Thomas Pedersen Hammer, skoleholder i Hellum. B:
1) Hans Thomsen Hammer 22
2) Kirsten Thomasdatter Hammer 19.
FM: Andreas Hjort, degn i Store Brøndum, Siem og Torup.

6 Niels Christensen, skoleholder i Fræer. 11.2.1771, fol.34.
E: Anne Pedersdatter. LV: Peder Christensen.
Afkald fra A:
1) søster Anne Christensdatter, død, var g.m. Oluf Nielsen, smed i Sejlstrup i Fræer sogn. 1B:
a Maren Olufsdatter
2) bror Christen Christensen i Sejlstrup
3) bror Anders Christensen i Sejlstrup
4) halvsøster Dorthe Christensdatter g.m. Laurids Pedersen i Sejlstrup.

7 Mette Andersdatter Fugl i Store Brøndum. 2.4.1775, fol.36B.
Enke efter Jørgen Iversen Hjort, degn i Store Brøndum, Siem og Torup. B:
1) Andreas hjort, successor
2) Claus Hjort 39
3) Iver Hjort
4) Henriette Hjort g.m. Johan Reinert, sadelmager i Ålborg
5) Mette Marie Hjort
6) Anne Marie Hjort.

8 Otto Himmelstrup [Bollesen] Mørk, præst i Gerding og Blenstrup. 6.8.1775, fol.40, 41, 59.
E: Christine Augusta [Madsdatter] Hvass. LV: Johan [Pedersen] Vandal, kapellan i Ålborg Budolfi, Nis Andkær, forvalter på Lindenborg. B:
1) Bolle Mørk 21
2) Casper Herman Mørk 18
3) Andreas Lowson Mørk 15
4) Mads Hvass Mørk 11
5) Ingeborg Marie Mørch
6) Louise Mørk g.m. [Bolle Nikolaj] Hvidbjerg, præst i Bælum og Solbjerg
7) Frederikke Sofie Mørk g.m. Søren Munch, forpagter på Vrejlevkloster
8) Anne Cathrine Mørk
9) Marie Elisabeth Mørk
10) Georgia Nikoline Mørk
11) Anne Margrethe Vestergaard Mørk
12) Maren Loss Mørk
13) Ida Nikoline Cathrine Mørk.
FM:
1) [Vogn] Hvass, krigsråd i Viborg
2) morbror Jens [Madsen] Hvass, præst i Durup og Tøndering
3) farbror Niels Bang Mørk på Hollufgård [i Fraugde sogn på Fyn].
Desuden nævnes afdødes forældre Bolle Jensen Mørch, forgænger i præsteembedet, og Louise [Ottosdatter] Himmelstrup og afdødes morbror [Niels Bang] Himmelstrup til Hollufgård g.m. F[rederikke] S[ofie] I[versdatter] de Heinen.
Bevilling til uskiftet bo af 25.2.1774.
Afdøde døde 5.8.1775.

9 Maren Poulsdatter i Store Brøndum. 27.11.1775, fol.40B.
E: Andreas Hjort, degn i Store Brøndum, Siem og Torup. B:
1) Jørgen Andreasen Hjort 11. Afkald Stubbekøbing 24.10.1789 i Hellum herred gejstlig justitsprotokol fol.112.
FM: født værge Jacob Poulsen i Store Arden.

10 Anne Kirstine Lauridsdatter i Blenstrup. 21.10.1776, fol.57B.
E: Jens Mikkelsen, skoleholder i Blenstrup. B:
1) Kirsten Jensdatter 10
2) Maren Jensdatter 8
3) Margrethe Jensdatter 6
4) Mikkel Jensen 2.
FM: morbror Anders Lauridsen i Dollerup.
Afdøde døde 20.9.1776.

11 Anders Kjær, skoleholder i Lyngby. 31.1.1780, fol.67.
E: Karen Knudsdatter. LV: Rasmus Mikkelsen. B:
1) Anders Kjær i Hedemølle [i Fruering sogn] i Skanderborg amt
2) Margrethe Kjær i Svejstrup præstegård
3) Birgitte Kjær g.m. Mads Mortensen i Skanderborg
4) Anne Kjær i Hedemølle
5) Karen Kjær i Hylke præstegård
6) Mette Kjær
7) Knud Kjær 12
8) Maren Kjær 12
9) Jens Kjær 9.

12 Mette Christensdatter i Terndrup. 23.7.1783, fol.68.
E: Hans Mikkelsen, skoleholder i Terndrup. B:
1) Mette Hansdatter 13
2) Christen Hansen 10
3) Mikkel Hansen 5
4) Anders Hansen 1.
FM: Kjeld Jensen i Terndrup.
Afdøde døde 23.6.1783.

13 Henrik [Henriksen] Munch, præst i Skibsted og Lyngby. 21.10.1784, fol.70, 83B, 88B, 91.
A:
0) forældre [Henrik Munch, prokurator borgmester i Viborg, begravet Viborg 5.7.1742 og Vilhelmine Milling, begravet Viborg 16.7.1774]
1) bror Søren Munch i Vestindien, ved afkald 15.6.1786 i Hellum gejstlige justitsprotokol fol.109, er han død i Vestindien
2) bror Ludvig [Henriksen] Munch, præst i Kobberup og Feldingbjerg
3) bror Terkild Kleve Munch, personlig kapellan i Kobberup og Feldingbjerg
4) bror Hans Christian Munch, 5. lektiehører i Viborg katedralskole
5) søster Charlotte Munch
6) søster Vilhelmine Munch
7) søster Karen Marie Munch.
Afdøde døde 20.10.1784.

14 Karen Bartholomæusdatter i Gerding. 7.4.1786, fol.83, 87, 89.
Enke efter Jens Solbjerg, degn i Gerding og Blenstrup. A:
1) bror Niels Møller i Siem, død. 2B:
a Christen Nielsen Møller i Siem
b Bartholomæus Nielsen i Siem, død. 2B:
1 Christen Bartholomæussen 8
2 Bodil Marie Bartholomæusdatter 5
2) søster Cathrine Bartholomæusdatter, død, var g.m. Hans Holmager i Brøndum. 7B:
a Jørgen Hansen i Gravlev
b Niels Hansen i Gravlev
c Bartholomæus Hansen i Møldrup
d Jens Hansen i Brøndum Hedegårde, død. 3B:
1 Hans Christian Jensen 16
2 Cathrine Jensdatter
3 Christen Jensen 11
e Margrethe Hansdatter, død, var g.m. Niels Laugesen i Gravlev. 2B:
1 Lauge Nielsen i Møltrup
2 Cathrine Nielsdatter i Gerding
f Johanne Hansdatter g.m. Villads Poulsen i Fræer
g Bodil Hansdatter g.m. Laurids Isaksen, møller i Rold
3) søster Johanne Bertelsdatter, død. 4B:
a Levi Jensen i Astrup
b Jørgen Jensen i Ålborg
c Elisabeth Marie Jensdatter g.m. Jens Nielsen i Terndrup
d Bodil Marie Nielsdatter i Terndrup.
Afdøde døde 4.4.1786.

15 Anne Margrethe Sørensdatter i [Sønder] Kongerslev. 27.5.1786, fol.90.
E: Markus Bering, degn i Sønder og Nørre Kongerslev. B:
1) Frederik Christian Markussen i København
2) Jacob Severin Markussen 23 i Ålborg
3) Anton Severin Markussen 17
4) Anne Kirstine Markusdatter.
FM: Glob Sørensen Milling, præst i Sønder og Nørre Kongerslev
Afdøde døde 23.5.1786.

16 Peder [Sørensen] Mørk, degn i Gerding og Blenstrup. 7.5.1788, fol.91B.
E: Maren Jensdatter. LV: Anders Jungersen, præst i Gerding og Blenstrup. A:
0) forældre [Søren Pedersen Mørk, degn i Gunderup og Nøvling, skifte Fleskum herred gejstlig 7.5.1740 lbnr.35 og Kirsten Pedersdatter, skifte Fleskum herred gejstlig 22.2.1726 lbnr.25].
[Fars andet ægteskab med Anne Marie Mouridsdatter]. B:
1) halvsøster Anne Kirstine Mørk, død, var g.m. Peder Lerche i Hornum. 4B:
a Cathrine Lerche g.m. Mads Vodskov, degn i Hjørring, Sankt Hans og Olai
b Peder Lerche, farver og trykker i Hjørring
c Oluf Lerche i Børglum anneksgård
d Karen Lerche g.m. Christian [Nielsen] Lund, degn i Storvorde og Sejlflod
2) halvbror Mourids [Sørensen] Mørk, præst i Ferslev, Dall og Volsted
3) halvsøster Anne Mørk i Ålborg, enke efter [Niels Bertelsen] Egeskov, [lærredsfabrikant og trykker i Ålborg].
Afdøde havde i nogle år været skoleholder på Sjælland.
Afkald 1.11.1788 i Hellum herred gejstlige justitsprotokol fol.110B.
Afdøde døde 6.5.1788.

17 Elisabeth Dorthe [Bollesdatter] Mørk i Store Brøndum præstegård. 2.4.1789, fol.96, 123B, 125B, 130.
Enke efter Niels Jacob [Hansen] Rosenkilde, præst i Store Brøndum, Siem og Torup, der døde få dage før hende [26.3.1789]. B:
1) Hans Rosenkilde, degn i Saltum og Hune, der døde sammen med sin hustru. 2B:
a Elisabeth Dorthe Hansdatter 3
b Niels Jacob Hansen fem fjerdingår.
FM: født værge Søren Munch, forpagter på Randrup
2) Bolle Rosenkilde i Brøndum, nu præst i Ellidshøj og Svenstrup
3) Henrik Carl Rosenkilde, nu i Nibe.
FM: farbror [Peder Christian] Rosenkilde, præst i Astrup, Rostrup og Store Arden.
Afdøde døde 1.4.1789.

18 Abigael Marie Iversen i Bælum degnebolig. 31.7.1789, fol.116B.
E: Christen [Mogensen] Tollestrup [Tolstrup], degn i Bælum og Solbjerg. B:
1) Jens Christian Tollestrup 25, karetmagersvend på de lange rejser
2) Mogens Tollestrup 22, uvist hvor
3) Margrethe Tollestrup
4) Mette Kirstine Tollestrup g.m. Morten Weise, brændevinsbrænder i København
5) Anne Cathrine Tollestrup
6) Marianne Tollestrup i København.
Afkald 13.7.1789 i Hellum herred gejstlige justitsprotokol fol.112.
Afdøde døde 1.7.1789.

19 Markus Bering, degn i Sønder og Nørre Kongerslev og Romdrup. 23.11.1789, fol.118B, 124, 128B.
E: Anne Cathrine Berg. LV: Hans Høgh, student i Kællingbjerggård i Sønder Kongerslev sogn.
Af første ægteskab B:
1) Jens Christian Markussen i England
2) Johanne Margrethe Markusdatter g.m. Mathias Leth i Ålborg
3) Dorthe Johanne Markusdatter i Albæk
4) Kirsten Markusdatter på stedet.
Andet ægteskab med [Anne Margrethe Sørensdatter, skifte 27.5.1786 lbnr.15]. B:
5) Frederik Christian Markussen i København
6) Jacob Severin Markussen i Ålborg
7) Anton Severin Markussen 20 i Ålborg.
FM:
1) Andreas Hjort, degn i Store Brøndum, Siem og Torup
2) Jens Mikkelsen, degn i Skibsted og Lyngby.

20 Christen [Mogensen] Tollestrup, degn i Bælum og Solbjerg. 6.6.1793, fol.133B.
Enkemand efter Abigael Marie Iversen, skifte 31.7.1789 lbnr.18]. B:
1) Jens Christian Tollestrup, uvist hvor
2) Margrethe Tollestrup g.m. Christian Bønsdorff, student
3) Mette Kirstine Tollestrup g.m. Morten Weise, brændevinsbrænder i København
4) Anne Cathrine Tollestrup g.m. Jens Møller, skipper i København
5) Marianne Tollestrup i Holbæk præstegård.
FM: Jeppe Ran i Bælum Hovgård.
[Første ægteskab med Mette Andersdatter, død 30.6.1753].
Afdøde døde 6.6.1793.

21 Margrethe [Cathrine Jensdatter] Overgaard i Skørping præstegård. 10.6.1795, fol.139.
E: Peder Vandborg Vadum, præst i Skørping og Fræer. B:
2) Ida Cathrine Vadum 19
3) Laurids Vadum 14.
FM: [Johan Henrik] Glahn, forpagter på Teglgård [i Skørping sogn].
Første ægteskab med [Niels Christian] Krog, præst i Skørping og Fræer, [skifte 18.2.1771 lbnr.3]. B:
1) Jens Jørgen Krog 29, styrmand på de lange rejser.

22 Thomas Pedersen Hammer, skoleholder i Hellum. 6.12.1795, fol.141.
E: Christiane Mikkelsdatter. LV: Christen Jensen i Hellum. B:
3) Peder Thomsen Hammer 19.
Første ægteskab med [Kirstine Marie Hansdatter, skifte 28.10.1772 lbnr.5]. B:
1) Hans Thomsen i Stevn i Vive sogn
2) Kirsten Thomasdatter på Krogen i Valsgård sogn.
Afdøde døde 6.12.1795.

23 Maren Christensdatter i Terndrup. 18.4.1796, fol.142.
E: Hans Mikkelsen, skoleholder i Terndrup. B:
1) Christen Hansen 11
2) Mette Hansdatter 9
3) Birgitte Hansdatter 7
4) Karen Hansdatter 5
5) Anders Hansen 2.
Desuden nævnes afdødes far Christen Pedersen i Terndrup.
Afdøde døde 18.3.1796.

24 Bodil Knudsdatter i Brøndum skolehus. 17.11.1796, fol.143B.
E: Jens Johansen, skoleholder i Brøndum. B:
1) Johanne Jensen 1.
Afdøde døde 19.10.1796.

25 Helene Nielsdatter Lindgaard i Store Brøndum degnebolig. 12.2.1798, fol.145.
E: Andreas Hjort, degn i Store Brøndum, Siem og Torup. A:
1) bror Ove Haugaard Lindgaard, degn i Åsted og Skærum
2) bror Laurids Lindgaard, birkedommer på Læsø, død. 5B: 2 sønner og 3 døtre, hvis navne ikke kendes
3) bror Heile Lindgaard, møller i Brejning mølle ved Holstebro, [begravet Brejning 6.9.1772]. B: Navne kendes ikke
4) søster Johanne Lindgaard, [begravet Byrum 25.1.1785], var g.m. Peder Zeuthen, landforvalter på Læsø. 2B:
a [Karen Johanne Zeuthen] g.m. Povl Lang til Langholt [i Horsens sogn i Kær herred]
b [Kasse Marie Hofmann Zeuthen] g.m. [Espen] Bruun til Villerup [i Skallerup sogn]
4) søster Anne Lindgaard g.m. Aksel Lykke, degn i Understed og Karup i Vendsyssel.
Afdøde døde 11.3.1798.

26 Peder Vandborg Vadum, præst i Skørping og Fræer. 12.11.1799, fol.148B, 162, 275.
Enkemand efter Margrethe [Cathrine Jensdatter] Overgaard, [skifte 10.6.1795 lbnr.21]. B:
1) Ida Cathrine Vadum
2) Laurids Vadum 18.
FM: [Johan Henrik] Glahn, forpagter på Teglgård [i Skørping sogn].
Arv efter afdødes kones søster Ingeborg Muldvad Overgaard i Vestervig, [skifte Refs herred gejstlig 2.9.1795 lbnr.51], enke efter Didrik Severin [Olufsen] Kræfting (Krefting), kapellan i Vestervig og Agger, [skifte Refs herred gejstlig 17.1.1781 lbnr.40].
Afdøde døde 12.11.1799.

27 Anne Lucie Gyllik i Graverhusene [i Solbjerg sogn]. 24.9.1801, fol.159.
E: Tønnes Andersen, skoleholder i Graverhusene.
Første ægteskab med formanden Søren Jacobsen Thisted, skifte 12.3.1767. B:
1) Gert Sørensen Gyllik, planter på St. Croix i Vestindien, afkald 19.11.1788 i Hellum herred gejstlige justitsprotokol fol.110
2) Mette Marie Sørensdatter g.m. Gudmand Elmkvist, skomager i København, afkald 29.10.1788 i Hellum herred gejstlige justitsprotokol fol.110B
3) Søren Sørensen Thisted, gartner i Ålborg
4) Jacob Sørensen Thisted, død, efter hvem der er arv. Afdøde døde 24.9.1801.

28 Dorthe Mulvad Overgaard i Sønder Kongerslev præstegård. 8.6.1802, fol.160, 163, 280B.
E: Glob Sørensen Milling, præst i Sønder og Nørre Kongerslev og Komdrup. B:
1) Christian Frederik Milling
2) Cathrine Majlund Milling 27
3) Karen Milling 26
4) Johanne Milling 22, discipel i Randers skole
5) Severine Claudiane Milling 15.
FM: farbror Nikolaj Severin Milling, præst i Saltum og Hune.
Desuden nævnes afdødes bror Ludvig Christian Milling, klokker Ålborg Frue.
Afdøde døde 8.5.1802.

29 Mathias Ellidsbøl (Ellespøl), degn i Sønder og Nørre Kongerslev og Komdrup. 14.10.1802, fol.163B, 166B, 173, 188B, 282.
E: A[nne] Kirstine Holst. LV: [Claus] Nissen, herredsfoged [til Sigsgård i Nørre Kongerslev sogn].
Arvinger angives ikke.
[Afdøde havde tidligere været degn i degn i Gjerlev og Enslev, sml. skifte efter Marianne Jensdatter Haverslund i Julsgård i Krejbjerg, skifte Skivehus amt 23.1.1777 lbnr.355, enke efter Hans Pedersen Hegelund].
Afdøde døde 14.10.1802.

30 Hans Mikkelsen, skoleholder i Terndrup. 2.11.1802, fol.164, 169, 172B, 174, 174B.
Enke efter Maren Christensdatter, [skifte 18.4.1796 lbnr.23]. B:
4) Christen Hansen 18
5) Mette Hansdatter
6) Birgitte Hansdatter
7) Karen Hansdatter
8) Anders Hansen 9.
FM: morbror Peder Christensen i Terndrup.
Første ægteskab med [Mette Christensdatter, skifte 23.7.1783 lbnr.12]. B:
1) Mette Hansdatter, der ægter Iver Skov, skovrider i Torstedlund
2) Christen Hansen i København
3) Mikkel Hansen 24 i Ålborg.
FM: mosters mand Niels Søgård, anneksbonde.
Afdøde døde 31.10.1802.

31 Gregers Graa, degn i Skørping og Fræer. 11.11.1802, fol.165, 170B, 172B, 173B, 174B, 185.
E: Maren Nielsdatter. LV: Anders Christensen, møller i Terndrup.
Af første ægteskab B:
1) Niels Mørk Graa på "Anesødal"
2) Anders Jochum Graa, uvist hvor
3) Peder Paulin Graa på stedet, alle over 25 år.
Afdøde, der døde 10.11.1802, var søn af Peder Mouridsen Graa, toldskriver i Viborg, skifte Viborg 16.6.1761 lbnr.1016 og Else Gregersdatter, skifte Viborg 11.4.1742 lbnr.709.

32 Jens Mikkelsen, degn i Blenstrup. 12.11.1802, fol.168B, 172.
E: Mette Christensdatter. LV: Knud Christensen, smed i Horsens. B:
1) Hans Christian Jensen 21, student på Akademiet i København
2) Anne Christine Jensdatter 13
3) Knud Jensen 10.
Første ægteskab med [Anne Kirstine Lauridsdatter, skifte 21.10.1776 lbnr.10].
Afkald fra børn, hvis navne ikke angives.
Bevilling til uskiftet bo af 8.12.1802.
Afdøde døde 12.11.1802.

33 Andreas Hjort, degn i Store Brøndum, Siem og Torup. 29.3.1805, fol.175B, 185, 186, 284B.
Enkemand efter Helene Nielsdatter Lindgaard, [skifte 12.2.1798 lbnr.25].
[Første ægteskab med Maren Poulsdatter, begravet Store Brøndum 3.11.1775]. B:
1) Jørgen Hjort, [døbt Brøndum 25.9.1765].
Tilsyn af Mortensen, bogholder på Lindenborg, som pårørende.
Afdøde døde 28.2.1805.

34 Christiane Sofie Ginkelberg. 15.5.1805, fol.179, 185B.
E: J[ens] J[ørgen] Svejstrup, degn i Bælum og Solbjerg. B: Navne angives ikke.
[Enkemanden var tidligere degn i Øster Hornum].
[Afdødes forældre var Jens Ginkelberg, degn i Junget og Torum i Salling g.m. Ellen Hager].
Afdøde døde 17.4.1805.

35 Bolle Nikolaj Hvidbjerg, præst i Bælum og Solbjerg. 6.6.1805, fol.180, 283.
E: Louise Mørk. B:
1) Otto Himmelstrup Hvidbjerg 33, fuldmægtig på politikammeret i København
2) Ambrosius Hvidbjerg 28, kopist i København
3) Christine Augusta Hvidbjerg på Sjælland
4) Cathrine Marie Hvidbjerg på Sjælland.
5) Oluf Hvidbjerg 17 i København
Afdøde døde på Sigsgård [i Nørre Kongerslev sogn] 6.6.1805.

36 Maren Kjeldsdatter i Fræer skolehus. 3.5.1808, fol.186B.
E: Jens Foldager, skolelærer i Fræer. B:
1) Christiane Foldager, født 4.1.1797
2) Søren Christian Foldager, født 17.8.1804.
FM:
1) Rasmus Rasmussen i Asp [i Torup sogn] g.m. moster [Karen Kjeldsdatter]
2) Niels Bertelsen i Mølholm [i Store Brøndum sogn] g.m. moster [Anne Kjeldsdatter].
Afdøde døde 2.5.1808.

37 Christen Alting, degn i Store Brøndum, Siem og Torup, der døde 11.1.1809 og hustru Anne Cathrine Jensdatter, der døde 7.11.1809, fol.189B.
B:
1) Jens Alting 7
2) Anders Jungersen Alting 4
3) Karen Marie Alting 2½
4) Anders Alting 2 mdr, der døde.
FM:
1) farfar Andreas Christensen Alting i Skørping
2) mors farbror Niels Hansen, pottemager i Rauf ?


Hellum herred
Gejstlig justitsprotokol
1703-1805
C 15C-1

Heri afkald.

38 Afkald i Gerding præstegård 2.4.1740, fol.65B.
Afkald fra:
1 Jens Pedersen Skyum i Gerding præstegård
2 Hans Pedersen Skyum i Ålborg
til morbror Bolle [Jensen] Mørch, præst i Gerding og Blenstrup
for arv efter far Peder Nielsen Skyum, præst i Skørping og Fræer.
Også underskrevet af bror Erik [Pedersen] Skyum, successor i Skørping og Fræer.

39 Afkald i Bælum 24.2.1740, fol.66B.
Afkald fra Hans Jensen, skrædder i Feldballe
til far Jens Hansen, degn i Bælum og Solbjerg
for arv efter mor.

40 Afkald i Horsens 16.4.1743, fol.67, 85B, 88.
Afkald fra:
1 Hans Pedersen Skyum
2 Jens Pedersen Skyum i Gerding præstegård
3 Maren Pedersdatter Skyum g.m. Johan [Frederik Eberhardsen] Frostberg præst i Vindinge på Fyn (afkald Vindinge præstegård 29.12.1745)
4 Anne Marie Skyum g.m. Wulf Eliassen, forpagter på Linderumgård [i Ugilt sogn] i Vendsyssel (afkald Linderumgård 26.4.1765)
til morbror Bolle [Jensen] Mørch, præst i Gerding og Blenstrup
for arv efter mor Sofie Amalie Mørch, enke efter Peder [Nielsen] Skyum, præst i Skørping og Fræer.
Også underskrevet af bror Erik [Pedersen] Skyum, successor i Skørping og Fræer.

41 Afkald i Skibsted degnebolig 29.11.1743, fol.69.
Afkald fra
1 Dorthe Pedersdatter Ritz g.m. Henrik Jacobsen i København
2 Anne Birgitte Pedersdatter Ritz g.m. Peder Sørensen i Nørre Sundby
til Hans Ottesen Aarø i Ålborg
for arv efter mor Kirsten Isaksdatter ved skifte efter far Peder Enevoldsen Ritz, degn i Skibsted og Lyngby, [begravet 20.6.1742].
(Sml.lbnr.44).

42 Testamente i Skørping præstegård. 10.1.1738, fol.83.
Testamente af 10.1.1738 for Erik Pedersen Skyum, præst i Skørping og Fræer og hustru Sofie Amalie Sørensdatter Bering.

43 Afkald i Bælum degnebolig 20.12.1746, fol.85, 86B.
Afkald fra:
1 Anne Jensdatter (søster), død. E: Søren Sørensen i Thisted
2 Johanne Jensdatter (halvsøster) i Solbjerg
3 Laurids Jensen (halvbror)
for arv efter søster og halvsøster Mette Jensdatter. E: Jens Hansen, degn i Bælum og Solbjerg.

44 Afkald i Tolstrup præstegård 13.7.1747, fol.85B.
Afkald fra:
1 Kirsten Pedersdatter Ritz
2 Margrethe Kirstine Pedersdatter Ritz (Afkald Ålborg 12.1.1752)
til Nikolaj Christian Botzen, præst i Tolstrup og Stenum
for arv efter
1 far Peder Enevoldsen Ritz, degn i Skibsted og Lyngby
2 mor Elisabeth Ottesdatter Lytken.
(Sml. lbnr.41).

45 Afkald på Trudsholm 25.7.1752, fol.86.
Afkald fra Maren Lauridsdatter i Kastbjerg på Trudsholm gods
for arv efter far Laurids Nielsen, skoleholder i Nørre Kongerslev. E: mor Karen Danielsdatter, nu i Kastbjerg.

46 Afkald i Randers 30.3.1753, fol.86, 86B, 104B.
Afkald fra:
1 Johan Peder Poulsen Helmer
2 Anne Helvig Poulsdatter g.m. Peder Nørholm, skoleholder i Hals
3 Margrethe Poulsdatter Helmer (afkald Ålborg 8.4.1763)
for arv efter mor Marie Elisabeth Helmer, skifte 22.3.1753. E: Poul Pedersen, degn i Gerding og Blenstrup.

47 Afkald i Skørping 12.8.1765, fol.104.
Afkald fra Johanne Højer med FM: Otto Himmelstrup Mørch, præst i Gerding og Blenstrup
for arv efter far provst Højer.

48 Afkald i Ålborg 9.5.1767, fol.104B.
Afkald fra:
1 Cathrine Elisabeth Skov g.m. Johan Bernhard Hahorst
2 Birthe Marie Skov
3 Joachim Mathiassen Reich
4 Susanne Reich
for arv efter moster Karen Margrethe Fideler, var g.m. [Niels Jacobsen] Graa, [degn i Skørping, begravet 28.4.1767].

49 Afkald i Ålborg 25.5.1769, fol.105, 106.
Afkald fra:
1 Niels Mørch Graa i Ålborg
2 Anders Jochumsen Graa (afkald Gerding 24.8.1772)
for arv efter mor Regine [Nielsdatter] Mørch i Skørping. E: Gregers Graa, degn i Skørping.

50 Afkald i Gerding 6.4.1768, fol.105.
Afkald fra Johan Peder Poulsen Helmer i Grenå
for arv efter far Poul Pedersen, degn i Gerding og Blenstrup.
(Sml. lbnr.46).

51 Afkald i Gerding 9.6.1770, fol.105, 108.
Afkald fra:
1 Johannes Nielsen Krog
2 Ludvig Nielsen Krog
3 Christiane Sofie Krog g.m. Anders Sørensen i Jerslev ved Clausholm
4 Anne Holst Krog g.m. Henrik Gustav Lange, kirurg i Ringsted, (afkald Ringsted 1.9.1777 fol.108)
for arv efter mor Anne Sofie Miller, skifte 1.6.1763. E: Niels Christian Krog, præst i Skørping og Fræer.

52 Afkald i Gerding 24.3.1772, fol.105B.
Afkald fra Christen Christensen på Viffertsholm [i Solbjerg sogn]
for arv efter søn Jens Christensen Solbjerg, degn i Gerding og Blenstrup. E: Karen Bartholomæusdatter Møller.

53 Afkald i Skibsted 20.5.1776, fol.106B.
Afkald fra Peder Eriksen Skyum
for arv efter moster jomfru Marie Borg, skifte sluttet 2.5.1766.

54 Afkald i Ålborg 26.4.1776, fol.107.
Afkald fra Laurids Eriksen Skyum
for arv efter:
1 forældre Erik Pedersen Skyum, præst i Skørping, [død 18.2.1758] og Fræer og Cathrine Margrethe Berg, [død 27.9.1762]
2 moster jomfru Marie Berg i Skørping
3 madam Haslund i Kollerup.
(Sml. lbnr.42, 53, 55).

55 Bevilling egen værge at være i København. 11.4.1777, fol.108B.
Bevilling at være egen værge for:
1 jomfru Karen Margrethe Skyum på Fyn
2 jomfru Vibeke Cathrine Skyum i Vendsyssel.
(Sml. lbnr.54).

56 Afkald Viborg 17.6.1785, fol.109.
Afkald fra Søren [Frederik] Gjerulf, borgmester, by- og rådstueskriver i Viborg samt landsdommer i Nørrejylland
for arv efter forældre, (hvis navne ikke angives).

57 Afkald i Brøndum præstegård 30.5.1787, fol.110.
Afkald fra ?
til stedfar Thomas Andersen Ravnsborg
for arv efter far Søren Jacobsen Tilsted, skoleholder i Solbjerg, skifte 12.3.1767.

58 Afkald i Smidie i Bælum sogn 16.8.1787, fol.110.
Afkald fra Mette Marie Christensdatter i Lille Brøndum g.m. Christen Kjeldsen i Smidie
for arv efter mor Bodil Jensdatter, skifte sluttet 6.7.1752.

59 Testamente i Fræer skole. 23.12.1791, fol.112B.
Testamente af 23.12.1791 for Christen Mortensen, skoleholder i Fræer og hustru Anne Pedersdatter.

60 Elisabeth Cathrine [Andersdatter] Gødvad i Brøndum, [der døde 15.1.1796], fol.113.
E: Andreas [Pedersen] Jungersen, præst i Brøndum, Siem og Torup.
Bevilling til uskiftet bo af 12.2.1796.

SLUT


Hindsted herred
Gejstlig skifteprotokol
1772-1812
C 15D-2

1 Inger Andersdatter i Helberskov [i Als sogn]. 10.3.1772, fol.1.
E: Christen Madsen, skoleholder i Helberskov. B:
1) Maren Christensdatter 3½
2) Mads Christensen 2.
FM: Poul Rasmussen i Odde i Als sogn.
Desuden nævnes enkemandens stedfar Peder Lassen, kroholder i Helberskov.

2 Peder Nielsen [Karmark], degn i Rold og Vebbestrup. 5.5.1773, fol.2B, 4B.
Enkemand efter [Maren Olufsdatter], skifte 11.6.1754. A:
1) bror, død. 1B:
a datter, død for 2½ år siden, var gift i Kondrup i Råsted sogn [i Randers amt]. 1B:
1 Cathrine Nielsdatter.
Afdødes hustrus første ægteskab med formanden Lorents Nielsen, skifte 5.11.1722. Arv til B:
1) Kirsten Lorentsdatter.
Afdøde døde 5.4.1773.

3 Mads Stjernholm, skoleholder i Hurup i Als sogn. 10.5.1773, fol.4, 5B.
E: Tove Lauridsdatter Færch. LV: Niels Nørgaard i Ellidshøj. A:
1) halvbror Antonius Stjernholm, degn i Romdrup og Klarup
2) halvbror Peder Andersen Lind, handskemagersvend i Ålborg
3) halvsøster Sidsel Rasmusdatter Stjernholm i Ellidshøj.

4 Jacob Møller, degn i Vive, Ove og Dalsgård. 3.2.1776, fol.6.
E: Kirsten Mortensdatter. LV: Jens Nagentoft. A:
1) bror Poul Møller, guldsmed i Viborg
2) bror Jesper Møller i København
3) søster Kirsten Møller g.m. Jens Reimersen i Sundstrup i Ulbjerg sogn
4) søster Anne Møller g.m. Laurids i Sundstrup.

5 Andreas Christian Fugl, skoleholder i Vive. 9.4.1778, fol.9B.
E: Kirstine Birgitte [Jacobsdatter] Hübertz i Ålborg. A:
1) bror [Christian] Fugl, herredsfoged i Villestrup mølle [i Astrup sogn i Hindsted herred]
2) bror Hans Henrik Fugl, degn i Astrup, Rostrup og Store Arden
3) bror Frederik Fugl i Ålborg.
Enkens første ægteskab med [Mathias Mikkelsen i Ålborg]. B:
1) [Dorthe Kirstine Mathiasdatter Mikkelsen] g.m. Johannes Falkenberg, garver i Ålborg.
Afdøde døde 10.3.1778.

6 Anders Andersen Frost, skoleholder i Store Arden. 13.9.1779, fol.17.
E: Maren Pedersdatter. LV: Jens Mortensen Møller, skoleholder i Rostrup. B:
1) Anders Andersen 6
2) Christian Andersen 4.
FM: fasters mand Peder Mikkelsen i Astrup skovhus.
Afdøde døde 13.8.1779.

7 [Lisbeth Johansdatter Borchsenius] i Store Arden. 28.9.1779, fol.19, 26B.
Enke efter [Peder Hansen] Fabricius, degn [i Astrup, Rostrup og Store Arden, begravet 25.5.1767]. A: broderbørn, søster og søsterbørn, der ikke arver, da afdøde nød underhold af både Viborg og Ålborg hospitaler.
Dog nævnes Mads Skørring i Store Arden g.m. afdødes søsterdatter.
[Afdødes forældre var Johan Hansen Borchsenius, præst i Sahl i Ginding herred og Marie Madsdatter Skarskov].
Afdøde døde 29.8.1779.

8 Anne [Mouridsdatter] Trap i Astrup. 8.11.1779, fol.20, 26, 31B, 39, 42.
Enke efter Carsten [Hansen] Friis, præst i Astrup, Rostrup og Store Arden, [død 29.1.1753]. B:
1) Frederik Friis, præst i Herrested på Fyn
2) Mourids Trap Friis, præst i Marslev og Birkende på Fyn
3) Anne Marie Friis g.m. eftermand Jacob Skarskov [Jensen Skive]
4) Else Johanne Friis, enke efter Vejrum købmand i Ålborg
5) Talke Hornemann Friis, død, var g.m. Jens Berlin, købmand i Ålborg. 4B:
a Anne Margrethe Berlin 12
b Kirsten Berlin 7
c Hans Berlin 5
d Sofie Berlin 3
6) Birgitte Sofie Friis, død [24.11.1777], var g.m. Frands Olufsen Bjerre, præst i Vindinge på Fyn. 2B:
a Sidsel Marie Bjerre 7
b Stine Magdalene Bjerre 5.
Afdøde døde 8.10.1779.

9 Gertrud Christensdatter i Hørby. 29.11.1779, fol.25, 28, 31.
E: Christen Nielsen, skoleholder i Øls og Hørby. B:
1) Niels Christensen 40, guldsmedesvend i Holland
2) Maren Christensdatter g.m. Morten Knudsen i Klejtrup [i Klejtrup sogn] på Viborg stiftsprovsts gods
3) Maren Christensdatter g.m. Jens Sørensen i Lemmer i Lime sogn på Gammel Estrup gods
4) Anne Christensdatter g.m. Jens Hansen på stedet.

10 Anne Lene [Henningsdatter] Irgens i Als præstegård. 28.3.1780, fol.28B.
E: Jochum [Johansen] Irgens, præst i Als. B:
4) Louise Irgens 8.
FM: mors mosters mand Søren Christensen i Korup mølle [i Visborg sogn].
Første ægteskab med Jacob [Hansen] Hensemann, præst i Vindblæs og Dalbyover, skifte Hellum herred gejstlig 19.12.1770 lbnr.2. B:
1) Marie Cathrine Hensemann 24
2) Johannes Henning Irgens Hensemann 22
3) Henning Irgens Hensemann 15.
FM:
1) [farbror] Andreas Jørgen Hensemann i Randers
2) [fasters mand] Frands Christian Budtz, købmand i Randers
3) fars søstersøn Anders Burchard, købmand i Viborg
4) fars søstersøn Hans Burchard, købmand i Randers.
Afdøde døde 23.2.1780.

11 Rasmus Christensen Brøndum, skoleholder i Hurup [i Als sogn]. 18.9.1780, fol.40B.
E: Tove Lauridsdatter Færch. LV: [Jochum Johansen] Irgens, præst i Als. B:
1) Maren Rasmusdatter 7
2) Mads Rasmussen 4.
FM: fasters mand Knud Pedersen i Hurup.
Afdøde døde 19.8.1780.

12 Johanne Olufsdatter i Veddum skolehus [i Skelund sogn]. 24.4.1786, fol.42B.
E: Herman Wulff, skoleholder i Veddum. B:
1) Hans Hermansen 16
2) Peder Hermansen 15
3) Marie Hermansdatter 12
4) Niels Hermansen 10
5) Maren Hermansdatter 8
6) Anne Hermansdatter 5.
FM:
1) morfar Oluf Hansen i Visborg
2) morbror Hans Olufsen i Visborg
3) Peder Wulff, skoleholder i Visborg.

13 Jochum [Johansen] Irgens, præst i Als. 13.4.1787, fol.45, 74B.
E: Cathrine Elise Schmidt. LV: [Peder Kjeldsen] Reedtz, præst i Kristrup og Hornbæk, der ægter enken. B:
2) Anne Lene Johanne Irgens.
FM: morbror [Johannes Hansen] Schmidt, præst i Gjerlev [og Enslev].
Første ægteskab med [Anne Lene Henningsdatter Irgens, skifte 28.3.1780 lbnr.10]. B:
1) Louise Irgens.
FM: Søren Christensen i Korup mølle [i Visborg sogn].
Arv i boet efter Jacob [Hansen] Hensemann, præst i Vindblæs og Dalbyover, [skifte Hellum herred gejstlig 19.12.1770 lbnr.2].

14 Mette Elisabeth [Pedersdatter] Brøchner i Vive præstegård. 21.7.1788, fol.64B.
E: Oluf Hansen Sadolin, præst i Vive, Ove og Valsgård. B:
1) Eleonora Marie Sadolin 18
2) Hans Peder Sadolin 16
3) Niels Sadolin 10.
FM: morbror Niels Mathias Brøchner i Gandrup.

15 Hans Henrik Fugl, degn i Astrup, Rostrup og Store Arden. 30.3.1789, fol.66B.
E: Lucie Magdalene Gade. LV: [Claus] Nissen, herredsfoged i Sigsgård [i Nørre Kongerslev sogn]. B:
1) Anne Elisabeth Fugl, død, var g.m. [Frederik] Peitersen, birkedommer i Fjelleradgård [i Gunderup sogn]. 2B:
a Charlotte Amalie Peitersen 4
b Nis Peitersen 2
2) Peder Fugl 26
3) Ulrik Nikolaj Fugl 23
4) Iver Fugl 19
5) Jacob Mathias Fugl 15
6) Karen Fugl 13
7) Christian Fugl 9.
FM: Thøger Christensen i Villestrup mølle.
Bevilling til uskiftet bo af 22.5.1789.
Afdøde døde 28.2.1789.

16 Mogens Brantsen, degn i Øls, Hørby og Døstrup. 28.9.1789, fol.69.
E: Mette Mathiasdatter. LV: Just Michael Wassard, præst i Øls, Hørby og Døstrup. B:
1) Hans Brantsen, forvalter på Børglumkloster
2) Søren Brantsen, på Ålborg amtstue
3) Mette Marie Brantsen, død. var g.m. Kjeld Mathiasen i Døstrup. 2B:
a Birgitte Kjeldsdatter 6
b Helene Kirstine Kjeldsdatter 5.

17 Karen Munch i Vive præstegård. 17.5.1773, fol.70.
E: Peder Christian [Hansen] Rosenkilde, præst i Vive, Ove og Valsgård. B:
1) Hans Rosenkilde 13
2) Karen Rosenkilde 12
3) Anne Lene Rosenkilde 8
4) Frederik Rosenkilde 7
5) Didrik Rosenkilde 2.
FM:
1) Niels Jacob [Hansen] Rosenkilde præst i Store Brøndum, Siem og Torup
2) Niels Fuglsang Munch, forpagter på Favrskov og Aldrup.
Desuden nævnes afdødes far [Frederik] Munch til Ovegård [i Ove sogn].
Afdøde døde 30.8.1772.

18 Louise [Frederiksdatter] Buchwald i Skelund præstegård. 28.6.1785, fol.71B.
E: Peder [Enevoldsen] Wagaard, præst i Skelund og Visborg. B:
1) Frederikke Dorthe Wagaard 10
2) Marie Elisabeth Wagaard 8
3) Enevold Wagaard 6.
FM:
1) Elias Dietrich, krigs- og landkommissær i Ålborg
2) Peder Deichmann [Mathiasen] Wagaard, præst i Vandborg sogn.
Bevilling til uskiftet bo af 11.8.1780.
[Afdøde begravet 26.7.1780].

19 Peder [Hansen] Bladt, præst i Øls, Hørby og Døstrup. 15.11.1787, fol.73.
E: Magdalene Marie [Pedersdatter] Ussing. LV: Just Michael Wassard, præst i Øls, Hørby og Døstrup, der ægter enken. B:
1) Anania Pedersdatter 24.
FM:
1) Adam Gottlob Jahn, præst i Ulbjerg og Lynderup
2) Thøger Lassen Haugaard, præst i Als.
Bevilling til uskiftet bo af 15.9.1786.

20 Jens Mortensen Møller, skoleholder i Rostrup. 27.9.1792, fol.76B, 89B.
E: Sara Cathrine Christensdatter. LV: Peder Christensen Møller i Stubberup mølle [i Ove sogn]. B:
1) Mette Cathrine Jensdatter 11.
FM: Jens Lund ved toldvæsenet i Viborg.
Afdøde døde 28.8.1792.

21 Niels Bruun, degn i Vive, Ove og Valsgård. 10.4.1793, fol.81, 82B, 86B, 91.
E: Anne Marie Højer. LV: [Frederik] Peitersen, birkedommer i Fjelleradgård [i Gunderup sogn]. B:
1) Johanne Bruun g.m. Christen Christensen på stedet i Ove by.

22 Magdalene Marie [Pedersdatter] Ussing i Øls præstegård. 19.4.1793, fol.81B, 84, 91B.
E: Just Michael [Mathiasen] Wassard, præst i Øls, Hørby og Døstrup. B:
2) Marie Elisabeth Cathrine Wassard
3) Elisabeth Cathrine Wassard
4) Mathias Peiter Wassard 7 uger, der døde
5) Johanne Marie Wassard 7 uger, der døde.
FM:
1) [fasters mand] Henrik Christoffer [Pedersen] Busch, kapellan i Stubbekøbing
2) morbror Henrik Ussing, klokker i Nykøbing Falster
3) morbror Christian Ussing, hører i Nykøbing Falster latinskole
Første ægteskab med forgænger Peder [Hansen] Bladt, [skifte 15.11.1787 lbnr.19]. B:
1) Anania Pedersdatter.
FM: mosters mand Adam Gottlob Jahn, præst i Ulbjerg [og Lynderup].
Desuden nævnes enkemandens bror Hans Mathiasen Wassard.
Afdøde døde 16.4.1793.

23 Johanne Mette Danielsdatter Rask i Skelund. 27.5.1793, fol.87B, 90B, 93B.
Enke efter Andreas Heebo [Christensen] Holst i Smorup præstegård, præst [i Brorstrup, Ravnkilde og Haverslev, skifte Års herred gejstlig 25.6.1753 lbnr.48]. A:
0) far Daniel Filip Rask, forvalter på Lundenæs i Skjern sogn, [begravet Skjern 17.11.1735]
1) bror Steno Danielsen Rask i Dalagergård i Borris sogn, forvalter på Lundenæs, død 1757, enken [Agnethe Cathrine Sivertsdatter Harch] lever [ved FT 1787 i Christianshede i Bording sogn; ved skifte Vrads herred 21.12.1797 lbnr.71 i Nørre Snede]. 4B:
a Daniel Filip Rask, født Dalagergård 11.2.1748, købmand i Viborg
b Sivert Harch Rask, født Dalagergård 3.12.1749, kroholder i Nørre Snede
c Andreas Christian Rask, født Dalagergård juli 1751
d Else Kirstine Rask, født Dalagergård august 1755.
Afdøde døde 25.4.1793.

24 Niels Sørensen, skoleholder i Astrup. 21.1.1795, fol.96B.
E: Kirsten Jensdatter. LV: [Thøger Christensen] Nautrup, møller i Villestrup mølle. B:
1) Søren Søndergaard 40, musketer
2) Jens Søndergaard 34, skrædder i Nibe
3) Iver Nielsen 25, i Villestrup mølle
4) Niels, Guldager 28, i København
5) Anne Elisabeth Nielsdatter på stedet.
FM: Peder Rasmussen, skrædder i Astrup.

25 Anne Hermansdatter i Astrup degnebolig. 27.6.1795, fol.99.
E: Anders Sørensen, degn i Astrup, Rostrup og Store Arden. B:
1) Marie Elisabeth Dorthe Andersdatter 14
2) Karen Andersdatter 12
3) Anne Dorthe Andersdatter 5.
FM: morbror Christen Hermansen, skrædder i [Store] Brøndum.
Afdøde døde 28.5.1795.

26 [Cecilie Bloch Jensdatter Brask] i Visborg. 15.3.1800, fol.103, 106B.
Enke efter [Hans Jørgen Olufsen] Obel, præst [i Gudum og Lillevorde, skifte Fleskum herred 19.7.1790 lbnr.75]. B:
1) Cecilie [Cathrine] Obel g.m. [Johannes] Dahl, fuldmægtig i Odense
2) Sofie Tancke Obel g.m. [Oluf Bagger] Praëm, præst i Øsløs, Vesløs og Arup
3) Ida Ilsabe Obel
4) Oluf Frederik Obel, præst i Gudum og Lillevorde
5) Jens Brask Obel, kapellan i Nakskov
6) Peder Adam Obel, præst i Hals
7) Andreas Christian Obel, præst i Karby, Hvidbjerg og Rested
8) Frederik [Christian] Obel, løjtnant i Ålborg
9) Anne Dorthe [Kirstine] Obel.
Afdøde døde 14.3.1800.

27 Tove (Thue) Lauridsdatter Færch i Hurup skole [i Als sogn]. 2.5.1800, fol.105.
E: Søren Jepsen, skoleholder i Hurup. B:
3) Rasmus Sørensen 17.
Første ægteskab med Mads Stjernholm, [skifte 10.5.1773 lbnr.3].
Andet ægteskab med Rasmus Christensen Brøndum, [skifte 18.9.1780 lbnr.11]. B:
1) Marie Rasmusdatter 26 i Nibe
2) Mads Rasmussen 23 i Nibe.
FM: Anders Kongerslev i Hurup.
Afdøde døde 28.3.1800.

28 Maren Jacobsdatter i Store Arden skolehus. 4.6.1800, fol.107.
E: Peder Jensen Vridsted, skoleholder i Store Arden. B:
1) Jens Pedersen 38, murer i Kistrup i Løvel sogn
2) Maren Pedersdatter g.m. Knud Nielsen i Løvel
3) Inger Pedersdatter på Villestrup.
Afdøde døde 5.5.1800.

29 Ingeborg [Dorthe Juul] Munch i Astrup præstegård. 23.3.1801, fol.107B.
E: [Peder] Christian Rosenkilde, præst i Astrup, Rostrup og Store Arden. B:
1) Christian Stevelin Rosenkilde 26, cand. theol.
2) Niels Severin Rosenkilde 25, på Akademiet i København
3) Anne Dorthe Rosenkilde 24
4) Marie Elisabeth Dorthe Rosenkilde 22
5) Jens Jacob Rosenkilde 18, i købmandslære i Ålborg
6) Didrik Rosenkilde 15, nyder undervisning af skoleholderen i Blenstrup.
FM: Christian Rosenkrantz til Villestrup [i Astrup sogn].

30 Johanne Marie [Henningsdatter] Peitersen i Visborg skolehus. 14.1.1802, fol.113B.
E: Peder Hansen Wulff, skoleholder i Visborg. B:
1) Andreas Wulff 36, i Svendborg på Fyn
2) Hans Wulff 34, i Randers
3) Johan Christian Wulff 31
4) Henning Wulff 27
5) Johanne Augusta Sofie Wulff 23
6) Anne Dorthe Wulff 17.
Afdøde døde 14.12.1801.

31 Elsebeth Cathrine [Christensdatter Møller] i Rold. 5.7.1802, fol.115B, 130.
Enke efter [Søren Pedersen] Karmark, præst i Rold og Vebbestrup, [død november 1770]. B:
1) Christen Karmark, født 1755, snedker på herregården Tølløse på Sjælland
2) Peder [Thomas] Karmark, født 1756, guldsmed i Sankt Petersborg
3) Marianne Karmark, [født 1759], g.m. Laurids Jensen, smed i Rold
4) Karen Karmark, [født 1761], g.m. Steinmetz i København
5) Christian Ørum Karmark, [født 1763] i Moskva, død. B: en datter
6) Niels Fuglsang Karmark, født 1766, guldsmed i København
7) Peder Bugge Karmark, født 1770, guldsmed i København.
Desuden nævnes 2 døtre af afdødes datter Marianne Karmark:
a Kirsten Lauridsdatter
b Anne Cathrine Lauridsdatter.
Afdøde døde 2.7.1802.

32 Kjeld Mathiasen i Døstrup, degn i Øls, Hørby og Døstrup. 31.1.1802, fol.117.
E: Karen Nielsdatter. LV: Søren Christensen Møller i Hodal mølle [i Hørby sogn]. B:
3) Mathias Christian Kjeldsen
4) Mette Marie Kjeldsdatter
5) Christiane Kjeldsdatter.
FM: svoger Morten Nielsen, udflytter fra Døstrup.
Første ægteskab med Mette Marie Mogensdatter, skifte Ålborg amt, slut 25.2.1788, da afdøde var selvejerbonde dengang. B:
1) Birgitte Kjeldsdatter
2) Helvig Kirstine Kjeldsdatter.
FM:
1) født værge Niels Mathiasen i Døstrup, der døde
2) født værge Hans Brantsen til Gettrup [i Ulsted sogn i Kær herred] i Vendsyssel.
Afdøde døde 23.12.1801.

33 Herman Wulff, skoleholder i Veddum [i Skelund sogn]. 6.6.1803, fol.120, 122B.
E: Maren Pedersdatter. LV: Oluf Albertsen i Veddum.
Første ægteskab med [Johanne Olufsdatter, skifte 24.4.1786 lbnr.12]. B:
1) Hans Hermansen 32
2) Peder Hermansen 28
3) Marie Hermansdatter 27
4) Niels Hermansen 25
5) Maren Hermansdatter 24
6) Anne Hermansdatter 22.
FM: Peder Wulff, degn i Als.

34 Laurids Sørensen Schmidt, degn i Als. 12.6.1803, fol.121B.
Indberetning om skifteforretning 4.5.1803 efter Laurids Sørensen Schmidt, degn i Als, fra [Thøger Lassen] Haugaard, præst i Als som executor testandi.

35 Peder Jensen Vridsted, skoleholder i Store Arden. 9.10.1803, fol.122.
Enke efter Maren Jacobsdatter, [skifte 4.6.1800 lbnr.28]. B:
1) Jens Pedersen, murer i Kistrup i Løvel sogn
2) Maren Pedersdatter g.m. Knud Nielsen i Løvel
3) Inger Pedersdatter g.m. successor Peder Sørensen.

36 Christen Klotrup, skoleholder i Vive. 6.6.1805, fol.125B, 126B.
E: Louise Magdalene Pedersdatter. LV: Niels Ditlevsen, møller i Vive. B:
1) Ulrikke Sofie Magdalene Christensdatter 30
2) Peder Rosenkvist 27
3) Inger Marie Christensdatter 25
4) Johanne Magdalene Christensdatter 17.
FM: Jens Sørensen, skomager i Vive.
Afdøde døde 6.6.1805.

37 Oluf Hansen Sadolin, præst i Vive, Ove og Valsgård. 8.7.1805, fol.126B.
E: Marie Elisabeth [Christiansdatter] Kaalund. LV: [Thøger Lassen] Haugaard, præst i Als.
Første ægteskab med [Mette Elisabeth Pedersdatter Brøchner, skifte 21.7.1788 lbnr.14. B:
1) Hans Peder Sadolin, kapellan i Vive Ove og Dalsgård
2) Niels Sadolin, vicepræst i Nørbæk, Sønderbæk og Læsten.

38 Christen Madsen, skoleholder i Helberskov [i Als sogn]. 30.4.1806, fol.128.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Mads Christensen i Helberskov. B:
2) Laurids Christensen 29
3) Inger Christensdatter 27 i Odde [i Als sogn]
4) Maren Christensdatter 25 g.m. Hans Jepsen i Odde
5) Anne Christensdatter 23.
FM: farbror Erik Madsen.
Første ægteskab med Inger Andersdatter, [skifte 10.3.1772 lbnr.1]. B:
1) Mads Christensen 36.

39 Peder [Enevoldsen] Wagaard, præst i Skelund og Visborg. 15.8.1806, fol.131, 142B.
E: [Hylleborg Jensdatter Meldal]. LV: [Laurids] Djørup i Korup mølle [i Visborg sogn].
Første ægteskab med [Louise Frederiksdatter Buchwald, skifte 28.6.1785 lbnr.18]. B:
1) Frederikke Dorthe Wagaard g.m. Johannes Meldal ved far Peder Meldal, præst i Almind og Sjørslev
2) Marie Elisabeth Wagaard g.m. [Nis Jens Jørgen] Nissen, birkedommer på Ernstpris [i Blenstrup sogn]
3) Enevold Wagaard 27, successor.
Afdøde døde 15.8.1806.
(Dokumenter til dette skifte i pakken C 15D-3).

40 Kirsten Jensdatter i Astrup. 22.11.1806, fol.140.
Enke efter Niels Sørensen, skoleholder i Astrup, [skifte 21.1.1795 lbnr.24]. B:
1) Søren Nielsen, død. 2B:
a Kirsten Sørensdatter
b Anne Nielsdatter
2) Jens Nielsen i Nibe, død. 2B:
a Niels Jensen i Nibe
b en datter
3) Iver Nielsen, skoleholder i Rostrup
4) Niels Nielsen Guldager i København.
Afdøde døde 21.11.1806.

41 Ellen Olufsdatter i Valsgård skolehus. 16.7.1807, fol.142.
E: Jens Mikkelsen Lund, skoleholder i Valsgård.
Første ægteskab med Søren Lauridsen. B:
1) Anders Sørensen, over 40, i København
2) Oluf Sørensen, over 40, i København.

42 Jens Mikkelsen Lund, skoleholder i Valsgård. 10.12.1810, fol.143.
E: Johanne Christensdatter.
Testamente konfirmeret 30.12.1808.
[Første ægteskab med Ellen Olufsdatter, skifte 16.7.1807 lbnr.41].

43 Peder Hansen Wulff, degn i Als. 2.12.1811, fol.143B.
E: Lene Henriksdatter. LV: Søren Sørensen i Als. B:
7) Peder Pedersen 5
8) Johannes Daniel Pedersen 2, der døde
9) Christen Pedersen 2.
FM: Anders Bech.
Første ægteskab med Johanne Marie [Henningsdatter] Peitersen, [skifte 14.1.1802 lbnr.30]. B:
1) Andreas Wulff 44, gift på Fyn
2) Hans Wulff 42, gift i Randers
3) Johan Christian Wulff i Als
4) Henning Wulff 37, i Visborg
5) Johanne Augusta Sofie Wulff på stedet
6) Anne Dorthe Wulff g.m. Anders Kjær i Astrup.
Afdøde døde 2.12.1811.

SLUT


Hornum herred.
Gejstlig skifteprotokol

[1665-1685]    [1716-1778]    [1800]   


Hornum herred
Gejstlig skifteprotokol
1716-1778
C 15B-1

1 Jens Lassen [Pedersen Jessen], præst i Nibe og Vokslev. 23.6.1716, fol.1.
E: Abigael Kirstine Tancke. LV: far Jørgen Hansen Tancke, [inspektør på Gyldenløves gods], bror Peder Mathias Tancke, præst i Nibe og Vokslev.
A:
0) forældre [Peder Jessen, rådmand og farver i Århus og Marie Jensdatter Lassen]
1) bror Jens [Hannibal] Pedersen Jessen, præst i Vadum.
Enkens første ægteskab med Jacob [Jørgensen] Meulengracht, præst i Nibe og Vokslev, død [februar 1706]. B:
1) Jørgen Jacobsen Meulengracht
2) Sidsel Sofie Meulengracht
3) Jacobe Dorthe Meulengracht.
FM: Jørgen Hansen, ekvipagemester ved Dansk Ostindisk Kompagni.
Enkens andet ægteskab med Jens [Thomsen] Svane, præst i Nibe og Vokslev, død [15.3.1711]. B:
4) [Kirsten 7]
5) [Mette Marie 6].
FM: [farbror] Johannes Svane [til Visborggård og Havnø]
(Sml. skifte efter Jens Thomsen Svanes mor Kirsten Schwichtenberg, Lundenæs og Bøvling amter 31.3.1727 lbnr.80).

2 Jacob Hansen Aarø, præst i Sønderup og Suldrup. 15.7.1719, fol.50.
E: Kirsten Nielsdatter [Pallisbjerg]. LV: [sted]fars bror Janus Frederik Friedenreich til Palstrup [i Høbjerg sogn].
Testamente af 29.6.1712.

3 Kirsten Nielsdatter Pallisbjerg i Sønderup præstegård. 12.4.1720, fol.52.
Enke efter Jacob Hansen Aarø, præst i Sønderup og Suldrup, [skifte 15.7.1719 lbnr.2].
Hans A:
1) bror Laurids Hansen Aarø i Nibe
2) bror Otto Hansen Aarø, død. 2B:
a Hans Ottosen
b Jacob Ottosen
3) søster Cathrine Hansdatter Aarø g.m. Jens Sørensen i Roskilde
4) søster Johanne Marie Hansdatter Aarø g.m. Morten Nielsen i Stistrup [i Fovlum sogn].
Hendes A:
0) forældre [Niels Pallisbjerg og Mette Jensdatter Solbjerg]. B:
1) søster [Maren Nielsdatter Pallisbjerg g.m. Rasmus Christensen Fogh, død 12.5.1714, præst i Bjerring og Mammen]. 2B:
a Dorthe Fogh g.m. Christoffer Nislev til Hvidbjerggård, [rektor i Thisted]
b Niels Fogh på Hvidbjerggård.
[Mors andet ægteskab med Daniel Friedenreich, apoteker i Viborg]. B:
2) halvbror Janus Friedenreich til Palstrup [i Høbjerg sogn]

4 Poul [Sørensen] Kjærulf, præst i Sønderholm og Frejlev. 20.7.1720, fol.75.
E: Christine [Knudsdatter] Bodum. LV: Jochum Buch i Ålborg.
9) Jacob Poulsen Kjærulf, præst i Skallerup og Vennebjerg
Første ægteskab med [Benedikte] Nielsdatter [Stenberg]. B:
1) Søren Poulsen Kjærulf, præst i Køng på Sjælland
2) Niels Poulsen Kjærulf, tolder i Hjørring
3) Bertel Poulsen Kjærulf, degn i Kollerup og Skræm
4) [Birgitte Marie] Poulsdatter Kjærulf, død, var g.m. Hans [Mikkelsen] Harbo, præst i Durup og Stenild. B:
a [Hans Hansen, født 1712]
b [Mette Hansdatter, født 1715]
5) Dorthe Nansen Kjærulf g.m. Knud Nørgaard i Bysted [i Nautrup sogn] i Salling
6) Dorthe Friis Kjærulf i Hjørring
7) Maren Kjærulf i København
8) Sofie Kjærulf g.m. Jens Mortensen Gedsted hos hans bror [Gregers Mortensen Gedsted] på Endelave.
Børnepenge i boet efter [Søren Hansen Ørting, præst i Veggerby og Bislev, død 1700] til B:
1) Rasmus Ørting, student
2) Søren Ørting.
(Sml. lbnr. 12).

5 Christen Jacobsen, degn i Sønderup og Suldrup. 25.6.1723.
E: Anne Cathrine Bering. LV: Hans Lund i Skovsgård.
A:
1) søster Anne Abelone Jacobsdatter g.m. Anton Joachim Pittør, degn i Durup og Stenild.
Øvrige arvinger angives ikke.

6 Maren Kajsdatter i Bradsted degnebolig [i Veggerby sogn]. 9.8.1725, fol.128.
E: Christen Andersen, degn i Veggerby og Bislev. B:
1) Cort Christensen 27
2) Birthe Marie Christensdatter g.m. Mikkel Christensen i Djørup [i Bislev sogn]
3) Else Christensdatter 18.

7 Karen Villadsdatter i Sønderholm præstegård. 19.11.1725, fol.129.
E: Laurids Sørensen Laurbjerg, præst i Sønderholm og Frejlev. B:
1) Ellen Laurbjerg 23
2) Beate Laurbjerg 20
3) Margrethe Laurbjerg 19
4) Edel Laurbjerg 15
5) Kirstine Dorthe Laurbjerg 13
6) Anne Laurbjerg 7
7) Christiane Frederikke Christence Laurbjerg 6.

8 Bent [Jacobsen] Rohde, præst i Sønderup og Suldrup. 17.6.1726, fol.135.
E: Anne Sørensdatter Lunge. LV: far Søren Nielsen Lunge, rådmand i Ålborg. B:
1) Albert Christoffer Rohde 4.
FM: farfar Jacob Jacobsen i Blære.
Desuden nævnes afdødes bror Christian Jacobsen Rohde, forpagter på Herpinggård [i Trans sogn].
Afdøde døde 18.5.1726.

9 Christen Stub, degn i [Øster] Hornum. 7.1.1732, fol.159B.
E: Maren Christensdatter.
Arvinger angives ikke.

10 Peder [Hansen] Wallenberg, præst i [Øster] Hornum. 11.6.1732, fol.161.
E: Anne Cathrine Rafn. B:
1) [Christine].
Bevilling for enken og hendes datter til uskiftet bo af 30.5.1732.

11 Peder [Jacobsen] Deichmann, præst i Årestrup, Buderup og Gravlev. 12.2.1733, fol.162.
E: Cathrine [Pedersdatter] Eckhoff. LV: Adam Levin [Frederiksen] Bloch, præst i Ellidshøj og Svenstrup.
Bevilling til uskiftet bo af 23.1.1733.

12 Eggert [Nielsen] Bilenberg, præst i Veggerby og Bislev. 29.4.1735, fol.162B.
E: Karen Pedersdatter Stub. LV: Laurids [Jacobsen] Aagaard, præst i Årestrup, Buderup og Gravlev. B:
1) bror Simon Nikolaj Hem, ryttersoldat, død 1701 på march ved Kolding
2) Hans Nielsen Hem eller Bilenberg, soldat, uvist hvor
3) søster Marie Bilenberg g.m. Jørgen Vind, skrædder i Læderstræde i København, begge døde med deres børn af pesten i 1711
4) Steffen Bilenberg, sergent.
Enkens første ægteskab med [formanden Søren Hansen Ørting, død 1700]. Af børn nævnes B:
1) Rasmus Ørting
2) Peder Ørting.
Desuden nævnes enkens bror Niels Pedersen Stub i Århus.
(Sml. lbnr.4).

13 Helvig Gudiksdatter i Svenstrup degnebolig. 3.1.1736, fol.201B.
E: Christen [Christensen] Tranders, degn i Svenstrup.
Arvinger angives ikke.
(Sml. lbnr.17).

14 Anne Christine Carstensdatter Funk i Buderup degnebolig. 19.4.1736, fol.201B.
E: Peder Olufsen Bang, degn i Buderup og Gravlev. A:
1) bror Christen Funk i Kolding, forlængst død.
Afdøde døde 21.3.1736.

15 Jens Pallesen [Kjærulf], præst i [Øster] Hornum. 10.2.1736, fol.203.
E: Christence [Palæmonsdatter] Laurberg. nu i Nibe. LV: Lorents Hoese, prokurator i Ålborg, der ægter enken. B:
1) Jens Jensen Pallesen, født efter faders død.
FM:
1) farfar Palle Christensen
2) farbror Jørgen Pallesen, fuldmægtig på Odden [i Mygdal sogn] og Stensbæk [i Bindslev sogn] ved søn Jørgen Pallesen Kjærulf.

16 Peder Olufsen Bang, degn i Buderup og Gravlev. 22.9.1738, fol.228.
A:
1) bror [Jørgen Olufsen Bang], død. 3B:
a Bodil Marie Jørgensdatter g.m. Christen Pedersen Møller i Buderup mølle
b Lisbeth Jørgensdatter
c Sidsel Jørgensdatter g.m. Gregers Nielsen i Gravlev.
Afdøde døde 23.8.1738.

17 Christen [Christensen] Tranders, degn i Svenstrup og Ellidshøj. 11.11.1737, fol.229B.
Enkemand efter [Helvig Gudiksdatter, skifte 3.1.1736 lbnr.13]. B:
1) Anne Marie Christensdatter g.m. Gunnar Didriksen, skipper i Ålborg
2) Else Cathrine Christensdatter.
Afdøde døde 11.11.1737.

18 Laurids Sørensen Laurbjerg, præst i Sønderholm og Frejlev. 10.4.1740, fol.231B.
E: Sofie Amalie [Hansdatter] Lessow. LV: bror Johan [Hansen] Lessow, præst i Skæve. B:
8) Christence Laurbjerg 13
9) Christian Frederik Laurbjerg 11
10) Hans Frederik Laurbjerg 8
11) Sofie Hedvig Laurbjerg 5
12) Hans Severin Laurbjerg 3.
FM: Laurbjerg, kaptajn på Sjælland.
Første ægteskab med Karen Villadsdatter, [skifte 19.11.1725 lbnr.7]. B:
1) Ellen Laurbjerg g.m. Anders Færch i Nibe
2) Beate Laurbjerg g.m. Mogens Christian Trane i Ålum
3) Margrethe Laurbjerg på Restrup
4) Edel Laurbjerg
5) Kirstine Dorthe Laurbjerg g.m. Troels [Christensen] Kongerslev, præst i Nørhå
6) Anne Laurbjerg
7) Christiane Frederikke Christence Laurbjerg på Restrup.
FM: svoger Jens Christensen Sahl, degn i Sønderholm og Frejlev.
Afdøde døde 10.4.1740.

19 Jens Andersen Lassen, præst i Veggerby og Bislev. 10.5.1741, fol.256B.
E: Dorthe Nielsdatter Lunøe (Lunov).
Testamente af 4.5.1741.
Afdøde døde 10.5.1741.

20 Elisabeth Sofie [Pedersdatter] Struve i Nibe præstegård. 10.4.1742, fol.257B.
E: Markus [Nielsen] Alsing, præst i Nibe og Vokslev. B:
1) Mads Alsing 18, i Ålborg latinskole
2) Anne Elisabeth Alsing 16
3) Ellen Alsing 14
4) Peder Alsing 13
5) Niels Alsing 12
6) Elisabeth Sofie Alsing 10
7) Markus Alsing 9
8) Barbara Johanne Alsing 7.
FM: søskendebarn Ulrik Adolf Holm, købmand i Nibe.
Afdøde havde 3 brødre i Flensborg, Rendsborg og et andet sted i Holsten.

21 Casper Tørring, degn i Sønderup og Suldrup. 25.6.1742, fol.263B.
E: Kirsten Bertelsdatter Pehn (Peen). LV: Andreas Heebo [Christensen] Holst, præst i Brorstrup, Ravnkilde og Haverslev. A:
1) bror Mathias Hansen Tørring i Hemmerslev i Særslev sogn på Fyn
2) søster Else Hansdatter Tørring, uvist hvor, men formentlig hos sin moster Mette Ditlevsdatter i Sillerup i Fjelstrup sogn. Denne søsters søn Jørgen Holst er discipel i Ålborg latinskole.

22 Skifte efter skilsmisse i Hornum. 1.4.1744, fol.268B.
Skifte hos Jacob Hansen Bruun, degn i Hornum efter skilsmisse fra Kirsten Pedersdatter på grund af "hendes slette opførsel". B:
1) Peder Jacobsen 27
2) Maren Jacobsdatter 25
3) Johanne Jacobsdatter
4) Dorthe Jacobsdatter 21.

23 Sigvard Johansen Altewelt, degn i Nibe og Vokslev. 1.9.1745, fol.270.
E: Anne Davidsdatter Graa. B:
1) Karen Sigvardsdatter g.m. Ulrik Adolf Holm, købmand i Nibe
2) Abigael Marie Sigvardsdatter g.m. successor Erik Christian Schiøtt
3) Mette Marie Sigvardsdatter g.m. Søren Pedersen Thybo i Nibe
4) Sigvard Sigvardsen 19
5) Peder Sigvardsen 17.
FM: Morten Steenholm, farver i Nibe.
Afdøde døde 3.8.1745.

24 Niels [Lauridsen] Ursin, præst i Nørholm. 1.3.1746, fol.275.
E: [Anne Pedersdatter Vingaard]. B:
1) Laurids Nielsen Ursin
2) P[eder] Ursin
3) Ch[ristian] F[rederik] Ursin
4) Th[eodosius] Ursin
5) J[ens] S[vane] Ursin
6) Anne [Marie] Ursin g.m. Niels [Christensen] Holst, præst [i Dover og Veng]
7) Christence Ursin
8) Karen Ursin g.m. [Hans] Jørgen [Ludvigsen] Milling, præst [i Øster Hornum].
Afdøde døde 1.3.1746.

25 Dorthe Nielsdatter i Nørholm degnebolig. 7.1.1746, fol.276.
E: Gert Didrik Thomsen Højer, degn i Nørholm. B:
1) Thomas Gertsen Højer.

26 Margrethe Lauridsdatter i Nibe. 16.2.1746, fol.278B.
Enke. A:
0) Laurids Christensen i Astrup i Vendsyssel, død 13.12.1708. B:
1) bror Niels Lauridsen, graver og klokker i Nibe på stedet
2) bror Anders Lauridsen i Bakken i Astrup sogn på Baggesvogn gods
3) bror Christen Lauridsen i Skovbo i Astrup sogn, død 6.3.1737.
Christen Lauridsens første ægteskab med Mette Pedersdatter. 1B:
a Laurids Christensen 19
Christen Lauridsens andet ægteskab med Dorthe Pedersdatter. 1B:
b Mette Christensdatter 14.
FM: stedfar Christen Pedersen i Skovbo.
Afdøde døde 18.1.1746.

27 Jens [Pontussen] Sparre, præst i Sønderup og Suldrup. 28.2.1747, fol.280B.
E: Anne Mortensdatter Mygind. LV: Laurids [Jacobsen] Aagaard i Julstrup, præst i Årestrup, Buderup og Gravlev.
A: søskende, hvis navne ikke angives.
Afdøde døde 30.1.1747.

28 Thomas Andersen Højer, præst i Sønderholm og Frejlev. 25.7.1747, fol.290.
E: Ingeborg Christensdatter Friis. LV: Laurids [Jacobsen] Aagaard i Julstrup, præst i Årestrup, Buderup og Gravlev. B:
4) Christen Højer 20, student
5) Andreas Højer 18
6) Peder Højer 17
7) Anders Højer 13
8) Johanne Højer 8.
FM: farbror Peder [Andersen] Højer, præst i Hammer, Horsens Sulsted og Ajstrup.
Første ægteskab med Birgitte Kirstine Pedersdatter Vinding, [død 19.3.1724]. B:
1) Gert Didrik Højer, degn i Nørholm
2) Else Højer
3) Abelone Højer.
Arv efter første hustrus far Peder [Sørensen] Vinding, præst i Øster Velling, [Helstrup og Grensten, død 19.12.1734].
Arv til afdødes søster Elsebeth Højer efter afdødes bror Christian [Nikolaj Andersen] Højer, præst i Kongens Tisted og Binderup, [død 1743].

29 Christence [Nielsdatter] Ursin i Sønderholm præstegård. 17.1.1749, fol.306B, 316.
E: Jens [Lauridsen] Hass, præst i Sønderholm og Frejlev. B:
1) Niels Ursin Hass.
FM:
1) Hans Jørgen [Ludvigsen] Milling, præst i Hornum som beslægtet
2) Søren Christensen, købmand i Ålborg som beslægtet.
Bevilling til uskiftet bo af 10.1.1749.

30 Maren Pedersdatter på Lundbæk [i Bislev sogn]. 22.2.1747, fol.307.
Enke efter Hans Lauridsen [Tancke], præst i Romdrup og Klarup, [skifte Fleskum herred 2.11.1714 lbnr.16]. B:
4) Abraham Hansen i Ålborg, død. 1B:
a Peder Abrahamsen 9.
Første ægteskab med [Anders Jacobsen Paulin, præst i Mou, skifte 18.2.1698]. B:
1) Mette Paulin g.m. Laurids Ravn, skrædder på Lundbæk.
Andet ægteskab med [Abraham Lukassen Kalov, præst i Romdrup og Klarup, skifte Fleskum herred 8.6.1705 lbnr.4]. B:
2) Cathrine Kalov i Norge
3) Anders Abrahamsen Kalov, skoleholder i Sejerslev på Mors.
Afdøde døde 24.1.1747.

31 Jacob Hansen Bruun, degn i Hornum. 24.7.1748, fol.309.
E: Inger Poulsdatter. LV: Hans Jørgen [Ludvigsen] Milling, præst i Hornum. B:
5) Anne Cathrine Jacobsdatter 1½
6) Sofie Jacobsdatter 12 uger.
Første ægteskab med Kirsten Pedersdatter, skifte efter skilsmisse 1.4.1744 lbnr.22.
B:
1) Peder Jacobsen, skovfoged i Vemmetofte skovhus på Sjælland
2) Maren Jacobsdatter 27 i Lille Kongensgade i København, tjener i kongens bryggers
3) Johanne Jacobsdatter g.m. Jacob Pedersen i Hoel mølle i Vokslev sogn
4) Dorthe Jacobsdatter 20 i Lille Kongensgade i København.
Afdøde døde 24.6.1748.

32 Christen Andersen i Bradsted, degn i Veggerby og Bislev. 16.7.1749, fol.316B.
E: Dorthe Elisabeth Lauridsdatter. LV: Poul Resen.
Første ægteskab med [Maren Kajsdatter, skifte 9.8.1725 lbnr.6]. B:
1) Cort Christensen
2) [Birthe Marie Christensdatter g.m. Mikkel Christensen i Djørup i Bislev sogn]
3) [Else Christensdatter].
Desuden nævnes en dattersøn Christen Mikkelsen.
Enken underskriver sig Dorthe Elisabeth Andersdatter.
Afdøde døde 16.7.1749.

33 Niels Nielsen Aalborg, degn i Nørholm. 13.2.1750, fol.317.
E: Anne Andersdatter. B:
1) [Dorthe Nielsdatter, skifte 7.1.1746 lbnr.25], var g.m. successor Gert Didrik [Thomsen] Højer. 1B:
a Thomas Gertsen Højer 5.

34 Maren Thomasdatter Lund, [begravet 30.4.1752] i Sønderup præstegård, fol.319B.
E: Arent Andersen Torning, præst i Sønderup og Suldrup.
Testamente af 11.2.1751.

35 Lisbeth Sørensdatter i Årestrup. 27.11.1752, fol.320.
E: Christen Nielsen Nørholm, degn i Årestrup. B:
1) Abraham Christensen, garder i København
2) Anne Christensdatter, død, var g.m. Niels Pedersen Voldby, brændevinsmand i Badstuestræde i København. 1B:
a Peder Nielsen Voldby 14
3) Sidsel Christensdatter.
FM: morbror Peder Sørensen i Bjerregård [i Årestrup sogn].

36 Anne Andersdatter i Nørholm. 4.9.1753, fol.381B.
Enke efter Niels Nielsen Aalborg, degn i Nørholm, [skifte 13.2.1750 lbnr.33]. B:
1) [Dorthe Nielsdatter, skifte 7.1.1746 lbnr.25], var g.m. successor Gert Didrik [Thomsen] Højer. 1B:
a Thomas Gertsen Højer.
(Skiftet var glemt indført fol.323)

37 Nikolette Johanne Hee i Sønderup præstegård, [begravet 9.11.1753], fol.323.
E: Arent Andersen Torning, præst i Sønderup og Suldrup.
Afkald fra A:
1) søster Use Cathrine Hee g.m. Arent Dyssel til Marsvinslund [i Vium sogn].

38 Bente Cathrine [Mathiasdatter] Wagaard (Wassard) i Nibe. 21.6.1754, fol.323B.
Enke efter Hans [Olufsen] Højer, præst i Skivum og Giver, [skifte Års herred 16.3.1722 lbnr.15]. B:
1) Frederik Højer, [præst i Skivum og Giver, skifte Års herred gejstlig 13.4.1747 lbnr.42]. 5B:
a Charlotte Amalie Højer 31
b Christian Højer 30
c Bente Cathrine Højer 26
d Elisabeth Højer g.m. Filip Ernst Fabricius, skoleholder i Gudme på Fyn
e Hans Højer 23
2) Oluf Højer, død. 1B:
a Hans Højer 26.
Afdøde døde 23.5.1754.

39 Cathrine [Pedersdatter] Eckhoff i Julstrup præstegård [i Buderup sogn]. 22.4.1754, fol.329.
Enke efter Peder Jacobsen Deichmann, præst i Årestrup, Buderup og Gravlev, [skifte 12.2.1733 lbnr.11]. B:
1) Peder Eckhoff Deichmann i Bergen Norge, (må være død)
2) Jacob Deichmann, præst i Lerup [og Tranum]
3) Mandrup Deichmann, tolder i Hjørring for Ålborg Toldkompagni
4) Albert Christoffer Deichmann, købmand i Ålborg
5) Bartholomæus Deichmann, forvalter på Urup [i Østbirk sogn] og Barritskov [i Barrit sogn]
6) Frederik Deichmann, præst i Håsum og Ramsing i Salling
7) Margrethe Deichmann g.m. Mathias [Iversen] Wagaard, præst i Vive, Ove og Valsgård, begge døde. 8B:
a Peder Wagaard, student
b Iver Wagaard, student
c Johanne Cathrine Wagaard
d Inger Marie Wagaard
e Ida Christine Wagaard
f Dorthe Wagaard
g Helle Helene Wagaard
h Malene Wagaard.
FM:
1) farbror Enevold [Iversen] Wagaard i Skelund
2) farbror Niels Arrøe på Fur
8) Dorthe Helvig Deichmann, død, var g.m. Enevold [Iversen] Wagaard i Skelund. 3B:
a Inger Marie Wagaard
b Cathrine Wagaard
c Peder Wagaard
9) Anne Deichmann g.m. Laurids [Jacobsen] Aagaard, præst i Årestrup, Buderup og Gravlev
10) Else Deichmann i Håsum præstegård.
Afdøde døde 23.3.1754.

40 Abigael Marie [Sigvardsdatter] Altewelt i Nibe. 17.12.1756, fol.333B.
E: Erik Christian Schiøtt, degn i Nibe og Vokslev. B:
1) Elisabeth Eriksdatter Schiøtt 8.

41 Erik Christian Schiøtt, degn i Nibe og Vokslev. 17.2.1758, fol.334.
E: Kirstine Marie Weidemann. LV: Søren Schiønning, byskriver i Nibe. B:
2) Erika Christine Schiøtt 7 uger den 7.11.1758.
FM: fars svoger Christian Solbjerg, borgmester i Skive.
Første ægteskab med Abigael Marie [Sigvardsdatter] Altewelt, skifte 17.12.1756 lbnr.40. B:
1) Elisabeth Schiøtt 10.
FM: Ulrik Adolf Holm.
Enken har arv efter far, der står hos hendes mor Marie Klitgaard, enke efter Niels Kjeldsen og efter hendes søster.
Afdøde døde 17.2.1758.

42 Anne Mortensdatter Mygind i Sønderup præstegård. 16.6.1758, fol.346.
Enke efter Jens [Pontussen] Sparre, præst i Sønderup og Suldrup, [skifte 28.2.1747 lbnr.27]. A:
1) søster Sara [Mortensdatter] Mygind, der lever.
Der angives 2B:
a Niels Børglum, degn i Øster Brønderslev
b Kirsten Børglum på stedet.

43 Sofie Elisabeth Christine Lange i Sønderup præstegård. 1.8.1759, fol.350B.
E: Arent Torning, præst i Sønderup og Suldrup.
Arvinger angives ikke.
Dog nævnes svoger kaptajn Deden i Roskilde.
Desuden nævnes enkemandens søster [Johanne] Marie Torning, enke efter [Morten Pallesen] Fogh, [præst i Frøslev og Mollerup].
Afdøde døde 31.7.1759.

44 Laurids Jacobsen Aagaard, præst i Årestrup, Buderup og Gravlev, der døde 1758, fol.364.
E: Anne Pedersdatter Deichmann.
Bevilling til uskiftet bo af 4.3.1746.

45 Conrad [Nielsen] Ryder, præst i Veggerby og Bislev, der døde 18.9.1760, fol.364B.
E: Gertrud Poulsdatter [dvs. Gertrud Olufsdatter Poulsen].
Bevilling til uskiftet bo af 19.7.1748.

46 Adam Levin Frederiksen Bloch, præst i Ellidshøj og Svenstrup. 7.1.1762, fol.364B, 388.
Enkemand efter Elsebeth Medea [Henriksdatter] Obenhausen, der døde i december 1760.
Testamente af 28.9.1751, konfirmeret 30.1.1761
Hans A:
1) bror Søren [Frederiksen] Bloch, professor og præst i København Frue, død [18.9.1753]. 4B:
a Tønne Bloch. præst i Middelfart og Kavslunde
b Marianne Bloch 28
c Hans Frederik Bloch 24, kornet i Fredericia
d [Lucie Emerentse Bloch], død [26.9.1751], var g.m. Peder Andreas [Olufsen] Aagaard, præst i Glostrup på Sjælland. 1B:
1 Cecilie Aagaard
2) søster Anne Birgitte [Frederiksdatter] Bloch hos søn Jacob Kolding på Tårupgård [i Tårup sogn], enke efter [Niels Jepsen] Kolding, præst [i Års og Havbro], ved søn Didrik Kolding, fuldmægtig på Halkær [i Ejdrup sogn].
Hendes A:
1) bror Hans Henriksen Obenhausen, præst i Vilsted og Vindblæs
2) bror Thøger Konrad Obenhausen, løjtnant i Braunschweig
3) søster Elisabeth Hedvig Obenhausen på Holstenshus [i Diernæs sogn] på Fyn
4) halvsøster Anne Adelheit Obenhausen på Roslund [i Hellevad sogn] i Vendsyssel, enke efter [Peder Kjeldsen] Paludan til Roslund.
Afdøde døde 7.12.1761.

47 Anne Pedersdatter Vingaard i Nørholm præstegård. 1.9.1756, fol.365B.
Enke efter Niels [Lauridsen] Ursin, præst i Nørholm, [skifte 1.3.1746 lbnr.24]. B:
1) Laurids Ursin i København
2) Peder Ursin i København
3) Christian Frederik Ursin, successor
4) Theodosius Ursin, præst i Glenstrup
5) Jens Svane Ursin, student
6) Anne [Marie] Ursin g.m. Enevold Wagaard, præst i Skelund og Visborg
7) Christence Ursin, død, var g.m. Jens Hass, præst i Sønderholm og Frejlev. 1B:
a Niels Ursin
8) Karen Ursin g.m. Hans Jørgen [Ludvigsen] Milling, præst i Øster Hornum.

48 Else Jensdatter Snitlach i Nibe. 28.10.1761, fol.376.
Enke efter Knud Ludvig [von Stoltzig Knudsen] Flechtner, præst i Vester Hornum, Hyllebjerg og Flejsborg, død januar 1759]. A:
1) søster, død. 1B:
a Dorthe Marie Brorson g.m. Laurids Sørensen Lund, brændevinsbrænder i København
2) en søster i Norge.
Afdøde døde 28.10.1761.

49 Jens Svane Ursin, student i Hornum præstegård. 13.2.1764, fol.383.
A:
1) bror Laurids Ursin i København
2) bror Peder Ursin i København
3) bror Christian Frederik Ursin, successor
4) bror Theodosius Ursin, præst i Glenstrup
5) søster Anne [Marie] Ursin g.m. Enevold Wagaard, præst i Skelund og Visborg
6) søster Christence Ursin, død, var g.m. Jens Hass, præst i Sønderholm og Frejlev. 1B:
a Niels Ursin
7) søster Karen Ursin g.m. Hans Jørgen [Ludvigsen] Milling, præst i Øster Hornum.

50 Ove Henrik [Lauridsen] Rømer, præst i Veggerby og Bislev. 25.5.1761, fol.383B.
E: [Frederikke] Anne Sofie [Conradsdatter] Ryder. LV: Søren Calmer. B:
1) Conrad Rømer.
FM: farfar Laurids Rømer, birkedommer [og inspektør på Rysensten i Bøvling sogn].
Desuden nævnes enkens mor Gertrud Poulsdatter [dvs. Gertrud Olufsdatter Poulsen], enke efter forgænger Conrad [Nielsen] Ryder, [skifte 18.9.1760 lbnr.45].

51 Christiane Frederikke Christence Laurberg i Sønderholm degnebolig. 29.3.1764, fol.398B.
E: Peder Hansen Trane, degn i Sønderholm. B:
2) Karen Kirstine Laurberg
3) Laurids Laurberg
4) Hans Laurberg
5) Anne Laurberg.
Første ægteskab med [Vilhelm Frederik Broholm, birkedommer og ridefoged på Torstedlund, begravet Årestrup 11.2.1743]. B:
1) Vilhelm Frederik Broholm.
Afdøde døde 28.2.1764.

52 Sidsel Christensdatter Nørholm i Årestrup degnebolig. 30.4.1766, fol.400B.
E: Peder Clausen, degn i Årestrup. B:
1) Niels Pedersen 11
2) Claus Pedersen 6.
FM: morfar Christen Nørholm, forrige degn i Årestrup.

53 Markus Alsing, præst i Nibe og Vokslev. 29.5.1766, fol.401.
Enkemand efter Elisabeth Sofie [Pedersdatter] Struve, [skifte 10.4.1742 lbnr.20]. B:
1) Mads Alsing, præst i Lomborg og Rom
2) Anne Elisabeth Alsing g.m. Gregers [Knudsen] Lund, præst i Ferring
3) Ellen Alsing g.m. Jesper [Hansen] Højer, præst i Vejerslev og Blistrup på Mors
4) Peder Alsing 36, student
5) Niels Alsing 35
6) Elisabeth Sofie Alsing g.m. Andreas Svejstrup, forpagter på Pandum [i Vokslev sogn]
7) Markus Alsing 31, student
8) Barbara Johanne Alsing 29.

54 Thøger [Poulsen] Uttermøhlen, præst i Tårup og Kvols. 25.7.1766, fol.401B.
E: Sofie [Olufsdatter] Winther, nu i Nibe. LV: Thomas Thorsen. N:
1) Anne Cathrine Uttermøhlen 19
2) Maren Uttermøhlen 18
3) Poul Uttermøhlen 16
4) Didrik Uttermøhlen 12
5) Anneke Margrethe Uttermøhlen 10
6) Oluf Uttermøhlen 8
7) Hans Uttermøhlen 6.
FM:
1) født værge Hans [Poulsen] Uttermøhlen, præst i Lem og Vejby i Salling
2) morfar Oluf [Jacobsen] Winther på Halkær [i Ejdrup sogn].
Bevilling til uskiftet bo af 21.8.1761.
[Afdøde døde 3.7.1761].

55 Oline (Olie) Louise Krabbe i Veggerby præstegård. 20.2.1767, fol.403B.
E: Søren [Andreasen] Nors, præst i Veggerby og Bislev. B:
1) Otto Henrik Rudolf Nors 4
2) Sofie Dorthe Nors 2.
FM: Anders Svejstrup, [forpagter] på Pandum [i Vokslev sogn].

56 Christen Nielsen Nørholm, degn i Årestrup. 3.5.1768, fol.405B.
Enkemand efter Lisbeth Sørensdatter, [skifte 27.11.1752 lbnr.35]. B:
1) Abraham Christensen, garder i København, død. 1B:
a Marie Elisabeth Abrahamsdatter 16
2) Anne Christensdatter, død for 25 år siden, var g.m. Niels Pedersen Voldby, brændevinsbrænder i København. 1B:
a Peder Nielsen Voldby, skræddersvend i København
3) Sidsel Christensdatter, [skifte 30.4.1766 lbnr.52], var g.m. Peder Clausen, degn i Årestrup. 2B:
a Niels Pedersen 13
b Claus Pedersen 8.
Afdøde døde 3.4.1768.

57 Else Pedersdatter i Støvring skolehus. 14.11.1768, fol.407B.
E: Peder Christensen, skoleholder i Støvring. B:
1) Christen Pedersen 8
2) Peder Pedersen 6
3) Niels Pedersen 4.
FM: Hans Jensen Malle, møller i Støvring.
Afdøde døde 16.10.1768.

58 Dorthe Marie Gørding i Ellidshøj præstegård. 7.1.1771, fol.408B.
Enke efter Mathias Lemmiche, [guldsmed i Ålborg, begravet Vor Frue 19.1.1734]. B:
1) Niels Lemmiche, præst i Hvornum og Snæbum
2) Børge Lemmiche, guldsmed i København, død. 1B:
a Mathias Lemmiche
3) Marianne Lemmiche g.m. Christen [Andersen] Scalesin, præst i Ellidshøj og Svenstrup.
Afdøde døde 25.11.1770.

59 Gert Didrik [Thomsen] Højer, degn i Nørholm. 18.4.1768, fol.409.
E: Karen Mikkelsdatter. LV: Christian Frederik Ursin.
Første ægteskab med Dorthe Nielsdatter, skifte 7.1.1746 lbnr.25. B:
1) Thomas Gertsen Højer, døbt Nørholm 11.3.1745.
Afdøde døde 18.3.1768.

60 Helvig [Nielsdatter Lunøe] i Ellidshøj. 16.7.1772, fol.416.
Enke efter Niels Broch, præst i Jetsmark, [skifte Hvetbo herred gejstlig 13.6.1738 lbnr.7]. B:
1) Sofie Hedvig Broch
2) Peder Broch 38 i Itzeho.

61 Anne Christine Palm i Hornum skolehus. 13.3.1773, fol.419.
E: Christen Møller, degn i Hornum. A:
1) søster Anne Sofie Palm i København.
Afdøde døde 13.3.1773.

62 Anne [Davidsdatter] Graa i Nibe. 5.7.1773, fol.422.
Enke efter Sigvard [Johansen] Altewelt, degn i Nibe og Vokslev, skifte 1.9.1745 lbnr.23. B:
1) Karen Sigvardsdatter Altewelt, død, var g.m. Ulrik Adolf Holm, købmand i Nibe. 8B:
a Mads Holm 33 i Norge
b Barbara Marie Holm 29, hos stedmor
c Anne Marie Holm g.m. Jørgen Tybring i Nibe
d Sigvard Holm 26, guldsmed i London
e Christine Sofie Holm 23 på Hald
f Mette Cathrine Holm 22 i Torup præstegård
g Elisabeth Sofie Holm 21
h Juliane Holm 19
2) Mette Marie Sigvardsdatter Altewelt g.m. Søren Pedersen Thybo, købmand i Nibe, begge døde. 2B:
a Sigvard Altewelt Thybo 21, student
b Karen Altewelt Thybo g.m. Niels Nielsen Færch, købmand i Nibe
3) Peder Sigvardsen Altewelt i København.

63 Christen [Olufsen] Saxtorph, degn i Sønderholm og Frejlev. 9.5.1774, fol.424B.
E: Margrethe Thomasdatter. LV: Peder Christensen Højris, tømrer i Ålborg. B:
1) Oluf Christian Saxtorph 12.
FM:
1) farbror Oluf Saxtorph, boghandler på Vajsenhuset i København
2) farbror Hans Christian [Olufsen] Saxtorph, konrektor i Roskilde latinskole.
Afdøde døde 8.4.1774.
(Afdødes far var Oluf Christensen Saxtorph, præst i Mejrup, skifte Hjerm herred gejstlig 6.5.1745 lbnr.53].

64 Hans Jørgen [Ludvigsen] Milling, præst i Øster Hornum. 23.11.1774, fol.426B.
Enkemand efter [Karen Nielsdatter Ursin, død 22.2.1769]. B:
1) Ludvig Christian Milling, præst i Romdrup og Klarup
2) Niels Ursin Milling, degn i Nørholm
3) Charlotte Vilhelmine Milling, der ægter Frederik Christian [Olufsen] Haslund, præst i Øster Hornum.
Afdøde døde 24.10.1774.

65 Hans Nikolaj Langballe, student i Nibe. 2.3.1775.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 14.1.1775.

66 Anne Birgitte Hillemann i Nibe. 13.3.1775, fol.437.
E: Johannes Svejstrup, degn i Nibe og Vokslev. B:
1) Laurids Hillemann Svejstrup, præst i Højbjerg og Elsborg
2) Jens Svejstrup, guldsmedesvend i København
3) Gabriel Hillemann Svejstrup, skriverkarl ved Rentekammeret
4) Oluf Hvidbjerg Svejstrup, skriverkarl hos byskriveren i Skive
5) Johannes Svejstrup 20, i København
6) Frederik Christian Svejstrup 17
7) Christen Svejstrup 11
8) Marianne Svejstrup
9) Johanne Schurmann Svejstrup
10) Birgitte Kirstine Svejstrup på Spøttrup [i Rødding sogn i Rødding herred]
11) Cathrine Marie Svejstrup.
Afdøde døde 9.2.1775.

67 Niels Madsen, skoleholder i Bislev. 12.2.1775, fol.441B.
E: Barbara Jacobsdatter. LV: Anders Jensen. B:
1) Kirsten Nielsdatter 27
2) Mads Nielsen 25, skoleholder i Hjerm
3) Jacob Nielsen 23
4) Peder Nielsen 16, i Holstebro
5) Christian Nielsen 11.
FM: Henrik Poulsen i Bislev.
Afdøde døde 10.2.1775.

68 Gertrud Poulsdatter [dvs. Gertrud Olufsdatter Poulsen] i Bradsted degnebolig i Veggerby sogn. 21.7.1769, fol.443B.
Enke efter Conrad [Nielsen] Ryder, præst i Veggerby og Bislev, [der døde 18.9.1760 lbnr.45]. B:
1) Frederikke Anne Sofie Ryder i Ålborg, enke efter [Ove Henrik Lauridsen] Rømer, præst [i Veggerby og Bislev, skifte 25.5.1761 lbnr.50]. LV: Poul Taarup, degn i Veggerby og Bislev
2) Frederik Ryder, degn i Husby og Sønder Nissum.
Afdøde døde 21.6.1769.

69 Birgitte Olufsdatter Winther i Nibe. 24.8.1778, fol.447.
Enke efter Hans [Poulsen] Uttermøhlen, præst i Lem og Vejby i Salling, [begravet 16.6.1777].
Testamente af 8.5.1766 og gavebreve af 11.8.1778.
Hans A:
0) forældre [Poul Didriksen Uttermøhlen, forpagter på Knudstrup i Vester Bølle sogn og Anneke Cathrine Hansdatter Lundgaard]
1) søster Marie Sofie [Poulsdatter] Uttermøhlen
2) bror Thøger [Poulsen] Uttermøhlen, [præst i Tårup og Kvols, skifte 25.7.1766 lbnr.54], var g.m. afdødes søster Sofie Olufsdatter Winther. B:
a Anne Cathrine Uttermøhlen
b Maren Uttermøhlen
c Poul Uttermøhlen, forvalter på Åstrup [i Skt. Hans sogn] i Vendsyssel
d Anneke Margrethe Uttermøhlen
e Oluf Christian Uttermøhlen
f Hans Uttermøhlen
3) bror Hans [Poulsen] Uttermøhlen, [præst i Lem og Vejby i Salling]
Hendes A:
0) forældre Oluf [Jacobsen] Winther [forpagter på Holmgård i Skals sogn i andet] ægteskab med Maren [Christensdatter Solbjerg]
1) søster [Else Johanne Olufsdatter Winther] g.m. Villum [Jensen] Schaltz, præst i Simested, Hvam og Hvilsom, begge døde. B:
a Oluf Schaltz
b Maren Kirstine Schaltz
2) bror Christian Olufsen Winther i Fruergård. B:
a Maren Winther
b Ingeborg Winther
3) søster Sofie Olufsdatter Winther, enke efter Thøger Poulsen Uttermøhlen, (se børn under hans arvinger nr. 2), nu g.m. [Morten] Steenholm, [farver, prokurator] og vejermester i Nibe
4) søster Ingefred Olufsdatter Winther, enke efter [Anders] Egebjerg [i Nibe]. B:
a Jørgen Christian Egebjerg
b Christine Egebjerg.
Afdøde døde 22.8.1778.


Hornum herred
Gejstlig skifteprotokol
1665-1685

Afskrevet manuskript meddelt af Sofus Elvius: Skifter efter jydske præster 1665-1685 i:
Samlinger til Jydsk historie og topografi (Jyske samlinger) 2. række, 4. bind, 1893-95, side 405-417.

70 [Anne Nielsdatter] i Ellidshøj præstegård. 5.10.1665. Nr.1.
E: Peder Mogensen Kuur (Kuri), præst i Ellidshøj og Svenstrup. B: 2 sønner og 3 døtre, hvis navne ikke angives.

71 Claus Christensen [Vorde] i Julstrup præstegård, præst i Årestrup, Buderup og Gravlev. 26.7.1666. Nr.2.
E: Karen Troelsdatter. LV: Knud Jacobsen Sommer i Nibe. A:
1) søster Eline Christensdatter, død, var g.m. Christen Christensen [Vorde] i Storvorde [og Sejlflod] i hans første ægteskab. B: Navne angives ikke
2) søster Karen Christensdatter g.m. Mikkel Sørensen i Nørre Tranders
3) bror Niels Christensen i Sundby
4) bror, død. 1B:
a Hans Christensen, degn i Storvorde, død. Hans børn. Navne angives ikke. FM: Niels Olufsen Vild i Ålborg.

72 Karen Pedersdatter i Kirketerp. 24.2.1668. Nr.3.
E: Peder Jørgensen Stub, præst [i Veggerby og Bislev]. Børn og stedbørn, hvis navne ikke angives.

73 Anne Lauridsdatter [Kras] i Hornum præstegård. 5.9.1671. Nr.4.
E: Joen Jensen, præst i [Øster] Hornum.
Arvinger angives ikke.

74 Christen Terkildsen i Julstrup præstegård, kapellan i Årestrup, Buderup og Gravlev. 17.6.1672. Nr.5.
E: Anne Pedersdatter.
Arvinger angives ikke.

75 Peder Mogensen Kuur (Kuri), præst i Ellidshøj og Svenstrup. 28.9.1672. Nr.6.
E: Anne Nielsdatter [Stenberg], datter af Niels Eskildsen, præst i Sønderholm og Frejlev.
Første ægteskab med [Anne Nielsdatter, skifte 5.10.1665 lbnr.70]. Arv til børn.
Desuden nævnes afdødes [halv]bror Mogens Wiingaard, rektor i Ålborg.

76 Niels Eskildsen, præst i Sønderholm og Frejlev. 10.4.1673.Nr.7.
Enke efter Birthe Nielsdatter. B:
1) Niels Nielsen [Stenbjerg], student, senere præst i Øster Hornum
2) Sofie Nielsdatter Stenbjerg, der ægter Oluf Andersen Hofmann, præst i Ellidshøj og Svenstrup
3) Benedikte Nielsdatter [Stenbjerg], der ægter eftermanden Poul Sørensen Kjærulf
4) Anne Nielsdatter [Stenbjerg g.m. Peder Mogensen Kuur, præst i Ellidshøj og Svenstrup].

77 Mikkel Jensen, præst i Sønderup og Suldrup. 18.6.1673. Nr.8.
[Enkemand efter Sidsel Sørensdatter].
Arvinger angives ikke.

78 Peder Nielsen Dyrsted, præst i Sønderup og Suldrup. 24.9.1674. Nr.9.
E: Margrethe [Pedersdatter] Stub. LV: bror Peder Pedersen Stub i Kirketerp, præst [i Veggerby og Bislev].
Arvingerne fragik arv og gæld.
Desuden nævnes afdødes far Niels Pedersen hos sin svoger Jens Christensen i Romdrup.

79 Sofie Nielsdatter[Stenbjerg] i Sønderholm præstegård. 17.1.1683. Uden nummer.
Enke efter Oluf Andersen Hofmann, præst i Ellidshøj og Svenstrup.
Registrering.

80 Joen Jensen, præst i [Øster] Hornum. 6.3.1684. Nr.10.
[Enkemand efter Anne Lauridsdatter Kras, skifte 5.9.1671 lbnr.73]. B:
1) Anne Joensdatter g.m. Niels [Nielsen] Stenbjerg, præst i [Øster] Hornum.

81 Anne Joensdatter i [Øster] Hornum præstegård. 4.8.1684. Uden nummer.
E: Niels [Nielsen] Stenbjerg. B:
Der nævnes "datteren".

82 Søren [Nielsen] Hofmann, præst i Sønderup [og Suldrup]. 12.2.1685. Nr.11.
E: Margrethe [Pedersdatter] Stub. B: 2 døtre.
Enken boede 1687 i Buderup præstegård.


Hornum herred
Gejstlig skifteprotokol
1800

Skifte efter Bolle Rosenkilde, præst i Ellidshøj og Svenstrup
Skiftet ligger i Ellidshøj, Svenstrup og Godthåb lokalarkiv.
Uddrag lavet efter afskrift på DIS-Danmark.

83 Bolle Rosenkilde, præst i Ellidshøj og Svenstrup. 27.3.1800, fol.1-127.
E: Anne Grube Heerfordt. LV: Jens Bloch Aagaard i Juelstrup præstegård, [præst i Årestrup, Buderup og Gravlev].
Første ægteskab med Inger Marie Lystrup, skifte 3.7.1799. B:
1) Niels Jacob Rosenkilde, født 7.9.1788
2) Sylvia Louise Rosenkilde, født 27.2.1792
3) Sylvester Rosenkilde, født 12.5.1793
4) Niels Bang Rosenkilde, født 20.8.1794
5) Børge Riisbrigh Rosenkilde, født 27.2.1797.
FM: farbror Henrik Carl Rosenkilde i Ellidshøj.
Afdøde døde 25.3.1800.
[Første hustru Inger Marie Sølfestsdatter Lystrup er datter af Sølfest Endresen Ottum til Lyster i Nordre Bergens amt i Norge, døbt Lyster 29.1.1760. Skifte efter hendes mor Brithe Aamundsdatter Ottum i Indre sogn skifteprotokol 1803-1813 den 29.10.1810 fol.551].

SLUT


Kær herred
Gejstlig skifteprotokol
1717-1811
C 13A-2

Mensalgods, se lbnr.56, 65.

1 Frederik Pedersen Bloch, præst i Hals. 31.3.1717, fol.2, 429B.
E: Anne Margrethe Lauridsdatter Hvid. LV: Jørgen Birk, forpagter på Knudseje. B:
1) Laurids Bloch 22, student
2) Maren Bloch g.m. Christen [Melchiorsen] Hjardemaal, kapellan i Sæby
3) Margrethe Bloch 18
4) Peder Bloch 15
5) Anne Cathrine Bloch 13
6) Anne Bloch 10.
FM:
1) mors svoger Jacob Brønsdorph
2) Steen [Clausen] Kjærulf, præst i Ulsted.
Nærmeste fædrene frænder:
1) Laurids Kjærulf på Viffertsholm
2) Anders Kjærulf på Bjørnsholm.
Nærmeste mødrene frænder:
1) Niels Mikkelsen Herman, forpagter på Dybvad.
Afdøde var formynder for Peder Thes, for tiden på Møn, der har arv efter:
1) far Peder Lauridsen Thes, præst i Vester og Øster Hassing, skifte 27.4.1700
2) halvbror Otte Ottesen Stenløse
3) mor, skifte 2.10.1705, enke efter stedfar Peder RosenMeyer.
Desuden nævnes barnets mormor Margrethe [Herslev], enke efter Hans Ramløse, præst i Ålborg Frue [og Sønder og Nørre Tranders], [hendes første ægteskab med Laurids Thes].

2 Birgitte Jørgensdatter [Møldrup] i Lindholm i Nørre Sundby. 1.2.1718, fol.17B.
Enke efter Hans [Thøgersen] Rosenberg, præst i Vadum, [død 18.5.1709]. A:
0) forældre Jørgen Jacobsen Møldrup, præst i Vadum, død ca. 1679 og Ida Christensdatter]
1) bror Ludvig Jørgensen Vadum, præst i Bedsted og Grurup, [muligt skifte Hassing herred 1709, lbnr.2]. 5B:
a Jørgen Ludvigsen [Møldrup eller Muldorf], præst i Staby
b Peder Ludvigsen, degn i Bedsted
c Christen Ludvigsen, degn i Hassing
d Poul Ludvigsen, udenlands
e Mette Marie Ludvigsdatter, hos mor i Bedsted
2) søster Gunder Jørgensdatter, enke efter Anders Lauridsen
3) bror Christen Jørgensen på Mølgård [i Havbro sogn]
4) søster Elsebeth Jørgensdatter, død, var g.m. Jens Nielsen i Ålborg. 3B:
a Ida Jensdatter
b Kirsten Jensdatter
c Jørgen Jensen
5) søster Kirsten Jensdatter, død, var g.m. Hans Hansen Haahr. 1B:
a Ida Marie Haahr
6) søster Helvig Jørgensdatter g.m. Ehrenfried Eberhertz i Holsten
7) søster Margrethe Jørgensdatter i Løgstør, enke efter Laurids Hansen
8) bror Jacob Jørgensen, præst i Norge, død. 1B:
a Jørgen Jacobsen, nu i Borbjerg præstegård.

3 Elsebeth Johanne Hansdatter Tancke i Åby præstegård. 2.1.1721, fol.23.
A:
0) far Hans [Poulsen] Tancke, præst i Åby og Biersted, skifte Ålborg bisp 8.6.1696 lbnr.140.
Fars andet ægteskab med
1) mor Bodil Hansdatter g.m. Jens [Nielsen] Winther, præst i Åby og Biersted
2) bror Hans Tancke i Ålborg
3) bror Otto Tancke, sergent ved artilleriet i København
4) søster Ida Christence Tancke
5) søster Sofie Tancke g.m. Oluf [Jørgensen] Obel, præst i Gudum, [Lillevorde og Sejlflod]
6) søster Elsebeth Magdalene Tancke, død, var g.m. [Hans Pedersen Lund, præst i Rødding og Krejbjerg]. 1B:
a Karen Lund
FM: Hans Pedersen Top i Nakskov på Lolland.
Fars første ægteskab med [Johanne Thomasdatter, død ca. 1669]. B:
7) halvbror Poul Tancke på Aggersborggård [i Aggersborg sogn], død, var g.m. Sofie Nielsdatter. 1B:
a Hans Tancke
8) halvsøster Mette Hansdatter Tancke g.m. Niels [Lauridsen] Vinde, præst i Gjøl, begge døde. 3B:
a Hans Vinde, præst i Saltum og Hune
b Laurids Vinde, degn i Gjøl
c Henrik Vinde.

4 Søren [Christensen] Friis, kapellan i Åby og Biersted. 13.7.1722, fol.30.
E: [Elsebeth] Sabine Berner. LV: Hans Vinde, præst i Saltum og Hune. A:
0) far [Christen Christensen Friis, præst i Bodum, Ydby og Hurup, skifte Ålborg bisp 3.5.1695 lbnr.130].
Fars andet ægteskab med [Karen Madsdatter Skytte, begravet Bodum 1.9.1697]. B:
1) bror Knud Arent [Christensen] Friis, præst i Sæby [og Gershøj] på Sjælland
2) søster Helene Friis i Sæby præstegård
3) søster Margrethe Friis på en herregård på Sjælland
4) Karen Friis g.m. Niels Brasch, degn i Hinge ved Viborg.
[Fars første ægteskab med Anne Sørensdatter Lyngaa, død 2.10.1677]. B:
5) halvbror Christen Friis, kapellan i Nykøbing Mors
6) halvsøster Margrethe Friis g.m. Oluf Albertsen [Sadolin], kapellan i Viborg domkirke.

5 Anne Margrethe Lauridsdatter Hviid i Hals præstegård. 30.9.1722, fol.37.
E: Peder Lassen, præst i Hals.
Første ægteskab med Frederik [Pedersen] Bloch, [skifte 31.3.1717 lbnr.1]. B:
1) Laurids Bloch 27, student, på Vår [i Farstrup sogn]
2) Maren Bloch g.m. Christen [Melchiorsen] Hjardemaal, kapellan i Sæby
3) Margrethe Bloch 23
4) Peder Bloch 20 i København
5) Anne Cathrine Bloch 18
6) Anne Bloch 15.
FM: Jørgen Birk.

6 Hans Michael [Kjeldsen] Mule, præst i Nørre Sundby [og Hvorup]. 18.7.1724, fol.40.
A:
1) mor Anne Christensdatter Mule, enke efter Kjeld Nielsen, [død 15.9.1723]. LV: Jens Clausen til Østerågård [i Hals sogn]
2) søster Margrethe Kjeldsdatter, enke efter Thomas Andersen [Vestrup, forpagter] på Fuglsig [i Skt. Olai sogn]. LV: Christen [Madsen] Gassum, præst i Bjergby og Mygdal
3) søster Talke Kjeldsdatter
4) bror Henrik Kjeldsen, forpagter på Dronninggård [i Dronninglund sogn]
5) søster Gye Kjeldsdatter g.m. Jacob [Poulsen] Kjærulf, præst i Skallerup og Vennebjerg
6) søster Anne Marie Kjeldsdatter, død, var g.m. Jacob From i Ålborg. 1B:
a Maren Margrethe Jacobsdatter From.

7 Bodil Hansdatter i Åby. 9.4.1725, fol.55.
Enke efter Jens [Nielsen] Winther, præst i Åby og Biersted, [død 1724]. B:
6) Hans Nikolaj Winther, student.
Første ægteskab med formanden Hans [Poulsen] Tancke, [skifte 8.6.1696]. B:
1) søster Ida Christence Tancke
2) bror Hans Tancke i Ålborg, død. 3B:
a Bodil Hansdatter Tancke 25
b Agnethe Hansdatter Tancke 24
c Peder Hansen Tancke 16
3) søster Elsebeth Magdalene Tancke, død, var g.m. [Hans Pedersen Lund, præst i Rødding og Krejbjerg]. 1B:
a Karen Lund g.m. Johannes Hansen Skov på Lolland
4) bror Otto Tancke, sergent ved artilleriet i København
5) søster Sofie Tancke g.m. Oluf [Jørgensen] Obel, præst i Gudum, Lillevorde og Sejlflod.

8 Jes Pedersen Jessen, præst i Vadum. Samfrændeskifte efter tilladelse af 5.6.1722, fol.58B.
E: Margrethe [Pedersdatter] Ostenfeldt. LV: Successor Niels [Rasmussen] Lassen, der ægter enken. B:
1) Mathias Jessen 11
2) Peder Jessen 9
3) Amalie Margrethe Jesdatter 8
4) Jens Jessen 6.
FM:
1) farbror Peder [Pedersen] Jessen, præst i Kongens Tisted og Binderup
2) morbror Johannes [Pedersen] Nørholm, præst i Østbirk og Yding.

9 Anders Thomsen, degn i Sulsted og Ajstrup. 11.4.1729, fol.58B.
E: Birgitte Jensdatter. B:
1) Ellen Marie Andersdatter g.m. Anders Sørensen, degn i Ajstrup og Sulsted
2) Iver Andersen, død. 1B:
a Birgitte Marie Iversdatter 6
3) Karen Andersdatter. død. 1B:
a Peder Thomsen 4.
FM: Enok Green, degn i Nørre Sundby og Hvorup
4) Mette Andersdatter g.m. Jørgen Madsen Hjort i Ajstrup.

10 Kirsten Pedersdatter Brøndlund i Horsens. 13.3.1731, fol.64B.
E: Laurids Lauridsen, degn i Hammer og Horsens. A:
1) bror Laurids Pedersen Brøndlund, købmand i Ålborg
2) bror Peder Pedersen Brøndlund, degn i Øster Brønderslev og Hallund
3) bror Anders Pedersen Brøndlund, degn i Ulsted. 3B:
a Claus Andersen i Thisted
b Iver Andersen, skoleholder i Øster Brønderslev
c Karen Andersdatter i Thisted.

11 Peder [Jensen] Brøndlund, præst i Ulsted. 1.12.1732, fol.74B:
E: Johanne Pallesdatter [Kjærulf]. LV: Mads Haugaard. B:
1) Marie Dorthe Pedersdatter Brøndlund 5
2) Anne Cathrine Pedersdatter Brøndlund 4
3) Jens Pedersen Brøndlund 1.
FM:
1) morfar Palle Christensen på Nørre Elkær [i Tværsted sogn]
2) morbror Jørgen Pallesen [Kjærulf] på Odden [i Mygdal sogn]
3) morbror Jens Pallesen [Kjærulf], præst i [Øster] Hornum.

12 Søren [Andersen] Hortulan, præst i Øster og Vester Hassing. 4.8.1733, fol.83B.
E: Hedvig Sofie [Markusdatter] Ulsø. LV: Henrik Kjeldsen på Gettrup [i Ulsted sogn]. B:
1) Anne Cathrine Hortulan 15
2) Markus Hortulan 11.
FM:
1) farbror Laurids Hortulan
2) [morbror] Hieronymus Ulsø, præst i Klovborg, Tyrsting og Grædstrup
3) [morfar Markus] Ulsø, krigsråd.

13 Jens Pedersen Brøndlund, et barn i Ulsted præstegård. 30.1.1736, fol.99B.
A:
1) mor Johanne Pallesdatter g.m. Peder Esbach, præst i Ulsted
1) Marie Dorthe Pedersdatter Brøndlund
2) Anne Cathrine Pedersdatter Brøndlund.
Afdødes far var Peder [Jensen] Brøndlund, præst i Ulsted, skifte 1.12.1732 lbnr.11.
Afdøde døde 1.1.1736.

14 Hans Samuel Klarup, degn i Ulsted. 21.3.1737, fol.100.
E: (Navn angives ikke). LV: Laurids Hortulan, degn i Øster og Vester Hassing.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 19.3.1737.

15 [Anne] Ida [Mathiasdatter] Testrup i Nørre Sundby præstegård. 22.5.1737, fol.103B.
E: Knud Schott, præst i Nørre Sundby og Hvorup. A:
1) mor Barbara Jørgensdatter [Carstens], enke efter Mathias [Olufsen] Testrup, præst i Dalby [og Stubberup] på Fyn. Afkald Østofte 1.12.1737
2) bror Jørgen Testrup
3) Hans Testrup, magister
4) Schack Testrup, fars successor
5) Johan Rudolf Testrup, præst [i Dragstrup og Skallerup]
6) Rasmus Testrup
7) Frands Testrup
8) Poul [Moth] Testrup, præst i Østofte
9) Birgitte Testrup g.m. Henrik [Pedersen] Zeuthen, præst i Allested og [Vejle].

16 Christiane Amalie Testrup i Voerbjerggård i Nørre Sundby sogn. 20.8.1737, fol.104B.
Enke efter Jens [Henriksen] Stampe, præst i Hammer, [Horsens, Sulsted og Ajstrup, død 1733]. B:
1) Henrik Stampe 23, konrektor i Ålborg
2) Frands Stampe 20, student
3) Oluf Stampe 18
4) Magdalene Elisabeth Stampe 17
5) Kirsten Stampe 15
6) Else Lisbeth Stampe 11
7) Hans Stampe 9
8) Else Marie Stampe 8.
FM:
1) farbror Ejler [Henriksen] Stampe, præst i Torslev [og Lendum]
2) morfar Frands Testrup, biskop
3) morbror Mathias Testrup, landsdommer.
Afdøde var ejer af Voerbjerggård.

17 Niels Tychow, degn i Ulsted. 20.7.1741, fol.137B.
A:
00) morfar Niels [Jacobsen] Sperling, præst i Hjembæk og Svinninge. B:
0) Mor Helvig Marie Sperling.
Mors første ægteskab med far Nikolaj Jensen Tychow, kapellan i Hjembæk og Svinninge. B:
1) Niels Tychow, døbt Hjembæk 23.4.1689, som er afdøde
2) bror Jens Tychow, døbt Hjembæk 5.2.1691, nu i København.
Mors andet ægteskab med Peder Jørgensen, ridefoged på Aggersvold [i Hjembæk sogn], derefter byfoged i Holbæk. B:
3) halvsøster Kirsten Pedersdatter, døbt Kundby 26.4.1696, død Holbæk 17.5.1727, gift Kundby 11.7.1695 med Michael Reinholt Minuth, bager i Holbæk død. 2B:
a Reinholt Minuth, døbt Holbæk 12.2.1718, bagersvend i Holbæk
b Kirsten Minuth, døbt Holbæk 15.4.1724.

18 Peder Lassen, præst i Hals. 9.5.1742, fol.155.
E: Maren Andersdatter. LV: Mourids Bloch. A:
1) bror Mads Lassen i Gug ved Ålborg
2) bror Jens Lassen Malle i Hasseris
3) søster Maren Lasdatter g.m. Jacob Jørgensen i Hasseris ved søn Jørgen Jacobsen.
[Første ægteskab med Anne Margrethe Lauridsdatter Hviid, skifte 30.9.1722 lbnr.5].
Afdøde døde 9.4.1742.

19 Margrethe Sofie Arentsberg i Nørre Sundby. 21.1.1743, fol.170.
E: Enok Green, degn i Nørre Sundby.
Første ægteskab med Morten Lauridsen, degn i Voldum. B:
1) Barbara Mortensdatter Lund
2) Cathrine Elisabeth Mortensdatter, død, var g.m. Anders Torslev, skrædder i Ålborg. 6B: 5 sønner og 1 datter, hvis navne ikke angives.

20 Frands Hejnsvig, degn i Åby og Biersted. 10.3.1744, fol.172.
E: Anne Ottesdatter Vilsbæk. LV: Hans Ottesdatter på Havreholm. B:
1) Arent Frandsen Hejnsvig i København
2) Mathias Hejnsvig, degn i Jerslev
3) Anne Marie Hejnsvig gift i København
4) Sofie Hejnsvig g.m. Mandrup Lund, herredsskriver i Han herred.

21 Peder Esbach, præst i Ulsted. 21.6.1745, fol.184.
E: Johanne Pallesdatter. LV: bror Jørgen Pallesen på Odden. B:
1) Schack Kirstine Pedersdatter Esbach 8
2) Peder Johan Pedersen Esbach 5.
FM:
1) morfar Palle Christensen
2) Jørgen Rommedal i Hjørring g.m. fars halvsøster.

22 Mette Jensdatter i Grindsted skolehus i Hammer sogn. 22.1.1749, fol.216.
Enke efter Andreas Asmussen, skoleholder i Grindsted. A:
0) afdødes far Jens Jørgensen, født og død i Vrensted.
01) fars søskendebarn Jens Lauridsen i Vrensted, død. 2B:
a Margrethe Jensdatter, død, var g.m. Peder Christensen i Ejlersgård i Vrensted sogn. Hendes børn
b Maren Jensdatter. 1B:
1 Maren Madsdatter, der døde. 1B: Maren Nielsdatter
00) afdødes mor Sidsel Jensdatter i Vrensted
001) moster Anne Jensdatter i Nørre Sundby, død. 1B:
a Else Christensdatter Kærsgaard i Sundby. 2B:
1 Anne Steffensdatter, enke efter Jens Jensen
2 Margrethe Steffensdatter, enke efter Jens Møller.

23 Kirstine Marie Pedersdatter i Åby. 22.9.1749, fol.218B.
E: Peder Torning, degn i Åby og Biersted. B:
2) Andreas Pedersen 6 uger.
Første ægteskab med Jens Pedersen Hortulan, degn i Saltum og Hune, [skifte Hvetbo herred gejstlig 5.8.1746 lbnr.9]. B:
1) Johanne Marie Jensdatter Hortulan 7.
FM: fars søskendebarn Laurids Hortulan, degn i Vester Hassing.

24 Johanne Mortensdatter Kjærulf i Hals. 25.6.1750, fol.223.
E: Rasmus Anker, degn i Hals. B:
3) Anne Sofie Rasmusdatter 22.
Første ægteskab med Laurids Pedersen i Skarvad [i Øster Brønderslev sogn]. B:
1) Peder Lauridsen Kjærulf 33, student i Norge
2) Morten Lauridsen Kjærulf 30, skræddersvend.
Afdøde døde 10.3.1750.

25 Jens [Jørgensen] Seidelin, præst i Ulsted. 20.7.1750, fol.226.
E: Elisabeth Cathrine Stenfeldt. LV: [Peder Kjeldsen] Paludan, præst i Hellevad, [Hellum og Ørum]. B:
1) Peder Jensen 4
2) Cathrine Dorthe Jensdatter 3
3) Oluf Nikolaj Jensen 2
4) Jens Jensen, født efter faders død.
FM: morfar Peder [Mathiasen] Stenfeldt til Klavsholm [i Hellevad sogn].
Afdøde døde 21.6.1750.

26 Maren Andersdatter i Hals. 23.9.1750, fol.238.
Enke efter Peder Lassen, præst i Hals, [skifte 9.5.1742 lbnr.18].
[Første ægteskab med Niels Pedersen, farver i Horsens. Hendes afkald for arv efter forældre til stedfar Søren Christensen Høgh i Viborg Skøde og Panteprotokol 21.5.1694]. A:
0) mor [Anne Andersdatter Thisted, begravet Viborg Sortebrødre 2.6.1686].
[Mors første ægteskab med far Anders Hansen, skomager i Viborg, død 1677]
[Mors andet ægteskab med Peiter Christensen, farver i Viborg, begravet Sortebrødre 29.4.1683]. 1B:
1) halvbror Hans Peitersen, byfoged i Mariager, [begravet 24.1.1743].
Hans første ægteskab med [Rebekka Lauridsdatter, død 1704]. B:
a Mette Hansdatter gift København Frue 13.7.1738 med Anders Lassen, arbejdsmand i København. 2B:
1 Rebekka Marie Andersdatter, døbt 13.7.1738
2 Mette Andersdatter, døbt 2.7.1743
Hans andet ægteskab, [viet Mariager 23.1.1705] med [Karen Andersdatter Bloch, begravet Mariager 31.7.1733]. B:
b Peder Hansen i Fårup, død, var g.m. Margrethe Christensdatter, død for 8 år siden. 1B:
1 Cathrine Ingeborg Pedersdatter Bloch 9.
FM: stedfar Jørgen [Sørensen] Møller i Ejstrup mølle [i Asferg sogn]
c Jens Bloch [Hansen], student i Hernhut. (Se Slægten nr. 22, 2000).
[Mors tredje ægteskab med Søren Christensen Høgh, farver i Viborg, skifte Viborg 27.9.1707 lbnr.170]
Afdøde døde 27.7.1750.

27 Karen Pedersdatter Agerholm, ugift i Vester Hassing præstegård. 25.6.1751, fol.249, 307B.
A:
0) far Peder Roaldsen, præst [i Vester og Øster Vandet, død 25.11.1730].
Fars første ægteskab med [Maren Christensdatter Agerholm, skifte Ålborg bisp 21.8.1704 lbnr.179]. B:
7) bror Oluf Agerholm, præst i Vester og Øster Hassing
8) bror Christen Agerholm i Amsterdam i Holland.
Fars andet ægteskab med [Gedske Mikkelsdatter Langballe, skifte Ålborg bisp 19.9.1735 lbnr.385]. B:
1) halvsøster Anne Marie Langballe i København. Ved afkald 27.1.1761 gift i Vilse i Altona
2) halvbror Mikkel Langballe, der døde 25.8.1757 hos Knud Andersen Møller, gårdmand på grevskabet Knuthenborg [i Hunseby sogn] på Lolland. (Se også auktion Hillerslev herred gejstlig 14.7.1762 lbnr.18)
3) halvbror Peder Agerholm, degn i Hundstrup og Østerild i Thy
4) halvbror Jonas Agerholm. Ved afkald 27.1.1761 ejer af Rosborg [i Mønsted sogn].
Arv efter:
5) afdødes søster Anne Pedersdatter
6) afdødes bror Roald Agerholm, [skifte Ålborg bisp 15.7.1737 lbnr.398]

28 Laurids Hortulan, degn i Vester og Øster Hassing. 29.4.1754, fol.261.
E: Dorthe Pedersdatter. LV: Christen Thomsen i Hassinggård i Vester Hassing sogn. B:
1) Anders Hortulan 21.
FM: [Peder Mouridsen] Munch til Hvidstedgård [i Tårs sogn].
Afdøde døde 25.3.1754.

29 Levi Madsen, degn i Ulsted. 29.7.1755, fol.269.
E: Diderikke Marie [Markusdatter Zeuthen]. LV: Nør Niels Pedersen i Ulsted. B:
1) Gertrud Johanne Levisdatter 14
2) Markus Christian Levisen
3) Mads Levisen 9
4) Marianne Levisdatter 8
5) Else Elisabeth Levisdatter 7
6) Nikolaj Bodsen Levisen 5.
FM: født værge Jens Madsen i Melholt.
Afdøde døde 1.7.1755.

30 Steffen Lauridsen, skoleholder i Øster Hassing. 1754, fol.272B, 407.
E: Maren Henriksdatter. LV: Christen Henriksen i Øster Hassing. B:
2) Peder Steffensen 15
3) Kirsten Steffensdatter 14
4) Jørgen Steffensen 12.
Tredje ægteskab med Kirsten Svendsdatter. B:
1) Svend Steffensen på Rømø.
FM: Thomas Svendsen.

31 Bodil Pedersdatter Raft i Ulsted præstegård. 14.6.1757, fol.275.
Enke efter Frands Christensen Bruun i Telling, degn i Lerup og Tranum i [Øster] Han herred, [skifte Øster Han herred gejstlig 7.8.1754 lbnr.28]. A:
1) bror, død. 1B:
a Peder Pedersen Raft i Ålborg
2) søster Birgitte Pedersdatter Raft g.m. Niels Jacobsen, murer i Mølholt i Albæk sogn på Voergård gods.
Af mandens første ægteskab nævnes B:
1) Hans Bruun
2) Jens Bruun i Christiania i Norge.
Afdøde døde 15.5.1757.

32 Christen Jørgen Vestrup, ugift personlig kapellan i [Nørre] Sundby og Hvorup. 7.1.1757, fol.281B.
A:
0) mor [Margrethe Kjeldsdatter, død].
Mors første ægteskab med [Thomas Andersen Vestrup, forpagter på Fuglsig i Skt. Olai sogn]. B:
1) søster Sidsel Marie Vestrup i København
2) søster Marie Elisabeth Vestrup i København
3) søster Anne Marie Vestrup, død, var g.m. Søren Christensen. 2B:
a Thomas Sørensen
b Anne Christence Sørensdatter.
Mors andet ægteskab med [Peder Nielsen]. B:
4) halvbror Thomas Pedersen Vestrup, gift i København
5) halvsøster Maren Pedersdatter g.m. [Jens Hansen], klejnsmed på Holmen i København
6) halvsøster Jacobæa [Kjærulf] Pedersdatter hos moster [Gyde Kjeldsdatter Mule g.m. Jes Almstrup Madsen Vogelius], præst i Bjergby og Mygdal.

33 Christine Rodkær i Hals. 22.1.1759, fol.293.
E: Niels Nygaard, skoleholder i Hals. B:
1) Niels Nielsen 19
2) Gertrud Lisbeth Nielsdatter 18
3) Peder Nielsen 14
4) Jacob Nielsen 13
5) Maren Nygaard Nielsdatter 10.

34 Rasmus Anker, degn i Hals. 5.3.1759, fol.295.
E: Magdalene Bram. LV: Hans Christensen Møller i Hals vejrmølle. B:
1) Anne Sofie Anker.

35 Jens Lauridsen Gandrup, degn i Ajstrup og Sulsted. 20.3.1760, fol.300B, 451B.
E: Sara Johansdatter Schmidt. LV: Bendix Lykke, degn i Vadum. B:
1) Maren Jensdatter 17. Ved afkald 24.4.1777 g.m. Jens Madsen, møllersvend i Kattinge valkemølle
2) Johan Jensen 13
3) Jens Jensen 10.
FM: farbror Peder Lauridsen Gandrup.
Desuden nævnes afdødes søster Marie Lauridsdatter g.m. Christen Jensen i Gandrup [i Øster Hassing sogn].

36 Anne Cathrine Ursin i Langelund i Sulsted sogn. 15.1.1761, fol.309.
E: Lyder [Thomsen] Kærskov, [præst i Hammer og Horsens].
Arvinger angives ikke.

37 Peder [Andersen] Højer, præst i Hammer, Horsens, Sulsted og Ajstrup. 12.6.1760, fol.311B, 438.
E: Marie Cathrine Lauridsdatter Eylandt. LV: Søren Schiønning, byskriver i Nibe. B:
1) Schack Vittinghof Højer 23
2) Laurids Pedersen Højer 20
3) Andreas Pedersen Højer 19
4) Jens Christian Højer 18
5) Kirstine Birgitte Højer
6) Anne Elisabeth Højer. Ved afkald 4.6.1778 g.m. Anders Jensen Grishauge på Årupgård i Torslev sogn i Øster Han herred
7) Marianne Højer, død.
FM:
1) Andreas Højer, toldforpagter i Sæby og Fladstrand
2) mors svoger Jens Brøndlund på Nørre Elkær [i Tværsted sogn].
Desuden arv efter afdødes bror [Thomas Andersen Højer], præst i Sønderholm og Frejlev, [skifte Hornum herred gejstlig 25.7.1747 lbnr.28] til B:
1) Else Højer.

38 Oluf Agerholm, præst i Vester og Øster Hassing. 1.4.1762, fol.339B.
E: Birgitte Aspach. LV: Mønster på Stovgård, herredsskriver i Kær herred. B:
1) Dorthe Marie Olufsdatter24
2) Massa Olufsdatter 22
3) Maren Pop Olufsdatter 17
4) Anne Cathrine Olufsdatter 9
5) Roald Olufsen 4, der døde 14 dage efter faderen.
FM: morbror Adam Daniel Aspach, præst i Hellevad, [Hellum og Ørum].
Arv efter:
1) afdødes bror Peder Agerholm, degn i Østerild i Thy
2) afdødes halvbror Mikkel Langballe.

39 Niels Nygaard, degn i Hals. 22.6.1763, fol.354B.
E: Kirsten Raakær. B:
1) Niels Nielsen 23, købmandskarl i Ålborg
2) Gertrud Lisbeth Nielsdatter 22
3) Peder Nielsen 18, i Nykøbing Falster
4) Jacob Nielsen 17, på rejse til Vestindien
5) Maren Nielsdatter 14 hos faster Gertrud Elisabeth i Sorø, enke efter Mathiasen.
FM: Laurids Hansen, præst i Hals g.m. faster [Hedvig Johanne Nygaard].

40 Regitze Stenfeldt i Vester Hassing. 24.5.1764, fol.360.
E: Thomas Tødslev, kapellan i Vester og Øster Hassing. B:
1) Peder Thomsen 5
2) Dorthe Thomasdatter 2.
FM: morfar Peder [Mathiasen] Stenfeldt til Klavsholm [i Hellevad sogn].
Desuden nævnes:
1) enkemandens mor i Ålborg
2) enkemandens svoger Andreas Ditlevsen Hegelund i Ålborg.

41 Christen Schmidt, student og hovmester på Vrå. 22.6.1767, fol.363, 441, 450.
A:
1) mor Cathrine Marie Nielsdatter Mygind, enke efter Christen [Christensen] Schmidt, præst i Rubjerg og Mårup. LV: Laurids Meyer, fuldmægtig på Kærsgård
2) bror Johannes Schmidt
3) søster Karen Schmidt 24. Ved afkald 18.6.1768 g.m. Hans Jørgen Kofoed, præst i Rubjerg og Mårup
4) bror Laurids Bartholin Schmidt 21
5) søster Inger Kirstine Schmidt 18. Ved afkald 4.6.1782 g.m. Søren Bloch, præst i Åsted og Skærum
6) søster Birgitte Cathrine Schmidt 12. Ved afkald 4.6.1782 g.m. Søren Bragaard, forpagter på Skårup i Tolne sogn
FM: morbror Frands Testrup [Michael] Mygind, præst i Råbjerg.

42 Enok [Enoksen] Green, degn i [Nørre] Sundby og Hvorup. 24.11.1766, fol.369B.
E: Anne Kirstine Christensdatter Errebo. LV: Jens Skov, købmand i Ålborg. B:
1) Enok Green 16
2) Andreas Christian Green 15
3) Claus Holmer Green 12.
FM: farbror Villum Green, købmand i Ålborg.
[Første ægteskab med Margrethe Sofie Arentsberg, skifte 21.1.1743 lbnr.19]

43 Poul [Christensen] Ravnstrup, degn i Sulsted og Ajstrup. 16.11.1767, fol.376.
E: Cathrine Marie [Jensdatter] Holm. LV: Hans Andreasen, købmand i Ålborg. B:
1) Maren Poulsdatter 12
2) Cathrine Marie Poulsdatter 11
3) Christiane Poulsdatter 9
4) [Anne Marie Poulsdatter 1].
FM: født værge Simon Kraft.
Desuden nævnes afdødes stedmor Anne Ibsdatter, enke efter Christen Poulsen Ravnstrup, [købmand i Ålborg].

44 Sidsel Marie Vestrup i [Nørre] Sundby præstegård. 13.5.1768, fol.378.
A:
0) mor [Margrethe Kjeldsdatter, død].
Mors første ægteskab med [Thomas Andersen Vestrup, forpagter på Fuglsig i Skt. Olai sogn]. B:
1) søster Marie Elisabeth Vestrup, død, var g.m. Lauge Sønderby. 1B:
a Charlotte Amalie Sønderby i sin fars hus
2) søster Anne Marie Vestrup g.m. Søren Christensen, købmand i Ålborg, begge døde. 2B:
a Thomas Sørensen
b Anne Christence Sørensdatter hos farbror, guldsmed i København
Mors andet ægteskab med [Peder Nielsen]. B:
3) halvbror Thomas Pedersen Vestrup, guldsmed i København
4) halvsøster Maren Pedersdatter g.m. Jens Hansen, klejnsmed i København, begge døde. 4B:
a Johannes Jensen
b Jens Jensen
c Margrethe Jensdatter, på Vajsenhuset
d Sidsel Marie Jensdatter
5) halvsøster Jacobæa Kjærulf Vestrup g.m. Arved [Svendsen] Orre, [præst i Sulsted og Ajstrup].
Desuden nævnes Knud [Christensen] Schott, præst i Nørre Sundby og Hvorup, enkemand efter afdødes moster [Talke Kjeldsdatter Mule, død 29.1.1766].

45 Cathrine Marie [Jensdatter] Holm i Hals. 1.7.1771, fol.381B.
Enke efter Poul [Christensen] Ravnstrup, degn i Sulsted og Ajstrup, skifte 16.11.1767 lbnr.43]. B:
1) Maren Poulsdatter Ravnstrup 15
2) Cathrine Marie Poulsdatter Ravnstrup 14 hos Peder Brøndlund, præst i Alsted og Voer
3) Christiane Poulsdatter Ravnstrup 12, hos Adrian Brøndlund, præst i Vang og Torup
4) Anne Marie Poulsdatter Ravnstrup 4.
FM:
1) morbror Jørgen Jensen Holm
2) morbror Jens Jensen Holm.
Afdøde døde 1.6.1771.

46 Magnus Langebæk, degn i Ulsted. 20.6.1771, fol.387B.
E: Karen Ovesdatter. LV: Peder Mule. B:
1) Peder Langebæk 27, fuldmægtig på Voergård [i Voer sogn]
2) Jens Stampe Langebæk 26, gift i København
3) Dorthe Marie Langebæk 24
4) Laurids Harlev Langebæk 23
5) Ove Christian Langebæk 18, på Bangsbo [i Flade sogn].

47 Christen [Andersen] Krag, degn i [Nørre] Sundby. 15.7.1772, fol.390B.
E: Anne Kirstine Christensdatter [Errebo]. LV: Peder Olufsen i Nørre Sundby. A:
1) bror Thomas Andersen Vognsen.
Enkens første ægteskab med formanden Enok [Enoksen] Green, [skifte 24.11.1766 lbnr.42]. B:
1) Enok Green
2) Andreas [Christian] Green
3) [Claus] Holmer Green 12.

48 Lyder [Thomsen] Kærgaard, præst i Hammer og Horsens. 6.11.1772, fol.402, 433.
E: Anne [Nielsdatter] Willer. LV: [Jens Mathiasen] Bircherod, præst i Elling og Tolne, der ægter enken.
Testamente af 20.5.1769.
[Første ægteskab med Anne Cathrine Ursin, skifte 15.1.1761 lbnr.36].

49 Hans Frandsen Bruun, præst i Ulsted. 28.8.1772, fol.403.
E: Frederikke Christiane Hald.
Testamente af 9.8.1772.
Afdøde døde 28.8.1772.

50 Maren Jensdatter i Gandrup skolehus. 22.1.1774, fol.405.
E: Niels Nielsen, skoleholder i Gandrup. B:
1) Maren Nielsdatter g.m. Jens Andersen i Gandrup
2) Jens Nielsen 22
3) Laurids Nielsen 19
4) Margrethe Nielsdatter 17
5) Johanne Nielsdatter 12
6) Anne Nielsdatter 6.
FM:
1) Laurids Bertelsen i Gandrup
2) Thomas Pedersen i Gandrup.

51 Kirsten Hansdatter i Vadum. 13.7.1772, fol.407B.
E: Bendix Lykke, degn i Vadum. B:
1) Rebekka Bendixdatter, født 1741
2) Inger Agnethe Bendixdatter, født 1746
3) Anne Bendixdatter, født 1749.

52 Christen Jørgensen Fanø, degn i Hammer og Horsens, der døde 1768, fol.410.
E: [Maren Christensdatter Nørgaard].
Bevilling til uskiftet bo af 20.5.1768.
[Afdøde begravet 3.5.1768].

53 Peder Gotfred [Johansen] Priebst, præst i Hals.20.5.1772, fol.410.
A:
1) mor Cathrine [Bay], enke efter [Johan Gotfred] Priebst, købmand i Strømsø i Norge
2) bror Hans Jacob Priebst på Strømsø
3) bror Christian Michael [Johansen] Priebst, præst i København Garnison
4) søster Johanne Marie Priebst g.m. Johan Frederik Fischer, stadskirurg i Trondhjem i Norge.
Afdøde døde 19.5.1772.

54 Niels Rasmussen Lassen, præst i Vadum, der døde 22.4.1776, fol.429.
E: Kirsten [Stensdatter] Kjærulf.
Bevilling til uskiftet bo af 8.8.1766.
[Første ægteskab med Margrethe Pedersdatter Ostenfeldt, se lbnr.8].

55 Niels Nielsen, skoleholder i Gandrup i Vester Hassing sogn. 6.3.1777, fol.430, 433B, 438B, 442, 510.
Enkemand efter [Maren Jensdatter, skifte 22.1.1774 lbnr.50]. B:
1) Maren Nielsdatter g.m. Jens Andersen i Gandrup
2) Jens Nielsen 24, successor
3) Laurids Nielsen Gandrup 22, i Tværsted præstegård
4) Margrethe Nielsdatter 20. Ved afkald 5.2.1779 g.m. Oluf Andersen i Gåser i Øster Hassing sogn på Østervrå gods
5) Johanne Nielsdatter 14. Ved afkald 21.6.1784 g.m. Simon Sørensen i Øster Hassing på Ålborg hospitals gods
6) Anne Nielsdatter 9. Ved afkald 13.6.1792 g.m. Morten Andersen i Øster Hassing sogn på Øster Vrå gods.
FM: Jens Thomsen i Gandrup.
Afdøde døde 4.2.1777.

56 Afkald i Ålborg. 8.4.1777, fol.432.
Afkald fra Ida Madsdatter g.m. Jochum Lund, skrædder i Ålborg for arv efter far Mads Andersen i Sølgård i Hammer sogn.

57 Margrethe Marie Kirstine Daniton i Bjørum i Vadum sogn. 28.3.1768, fol.432.
Enke efter Christian [Henrik Mortensen] Mygind, præst [i Brovst og Øster Svenstrup, skifte Øster Han herred gejstlig 29.1.1734 lbnr.15].
Testamente af 27.3.1760.
Afdøde døde 27.1.1767.

58 Karen [Christine] Schmidt i Vester Hassing præstegård. 6.12.1777, fol.432B, 439B.
E: Hans Jørgen [Mortensen] Kofoed, præst i Vester og Øster Hassing. B:
1) Morten Poulsen Kofoed 11
2) Christen Schmidt Kofoed 10
3) Peder Cortsen Kofoed 8
4) Dorthe Marie Rose Kofoed 7
5) Cathrine Susanne Marie Kofoed 6
6) Hans Anker Kofoed 4.
FM:
1) morbror Laurids Bartholin Schmidt
2) mors mosters mand Laurids Meyer.
Bevilling til uskiftet bo af 21.11.1777.
Samfrændeskifte 5.6.1780.
Afdøde døde 6.12.1777.

59 Bendix Lykke, degn i Vadum. 6.4.1778, fol.433B, 438B, 439B, 450B.
Enkemand efter Kirsten Hansdatter, skifte 13.7.1772 lbnr.51. B:
1) Rebekka Lykke, født 1741, g.m. Laurids Lauridsen i Sønder Skald i Åby sogn på Birkelse gods
2) Inger Agnethe Lykke, født 1746. Ved afkald 3.7.1779 g.m. Oluf Frederik Handrup, successor
3) Anne Lykke, født 1749, i Ålborg. Ved afkald 20.7.1782 g.m. Niels Nielsen Samsø, skomager i Ålborg
FM: Hans Peder Vadum, præst i Vadum.
Afdøde døde 7.3.1778.

60 Oluf Olufsen, skoleholder i Hvorup. 9.2.1779, fol.439.
Uden skifte gives afkald fra A:
1) mor Kirsten Nielsdatter i Nørre Sundby, enke efter Oluf Pedersen
2) bror Niels Olufsen i Nørre Sundby
3) bror Jacob Olufsen i Nørre Sundby
4) bror Søren Olufsen i Nørre Sundby
5) bror Peder Olufsen i Nørre Sundby
6) søster Karen Olufsdatter g.m. Niels Andersen i Nørre Sundby
7) søster Johanne Olufsdatter g.m. Jens Jensen i Purkær i Jetsmark sogn.
Afdøde døde 5.2.1779.

61 Christian Bruun, skoleholder i Biersted. 25.7.1780, fol.441.
E: Cathrine Pedersdatter. LV: Laurids Lauridsen i Biersted. B:
1) Claus Christiansen Bruun 26, uvist hvor, "der for 3 år siden er blevet usynlig"
2) Kirsten Christiansdatter g.m. Hans Nielsen, Han er rømt for 10 år siden.

62 Arved Svendsen Orre, præst i Sulsted og Ajstrup. 1781, fol.442.
E: Jacobæa Kjærulf [Vestrup].
Testamente af 23.4.1771.
[Afdøde døde 18.4.1781].

63 Kirsten Gregersdatter i Nørre Uttrup i Hvorup sogn. 3.12.1781, fol.443.
E: Peder Sørensen, skoleholder i Nørre Uttrup. B:
1) Anne Marie Pedersdatter 7
2) Gregers Pedersen 2.
FM: farbror Rasmus Sørensen i Nørre Uttrup.
Afdøde døde 1.11.1781.

64 Anne Kirstine [Arildsdatter] Friis i Hals. 22.4.1782, fol.444, 451.
Enke efter Hans [Lauridsen] Lassen, præst i Ulfborg og Råsted, [skifte Ulfborg herred gejstlig 10.10.1757 lbnr.94]. B:
1) Laurids Lassen, præst i Falslev og Kærby i Onsild herred
2) Arild Lassen, præst i Hals
3) Peder Mathias Lassen, præst i Vindblæs og Dalbyover i Gerlev herred, død. 1B:
a Anne Kirstine Lassen 6 i Hals præstegård. Ved afkald 18.6.1801 g.m. Niels Tønnes Madsen
4) Thøger Lassen, kordegn i Roskilde Frue
5) Otto Lassen, underofficer i Norske Livregiment i København
6) Niels Christian Lassen, fuldmægtig i Det Islandske Kompagni i København
7) Hans Nikolaj Lassen, student i København
8) Henrik Johan Lassen, fuldmægtig på Vemmetofte jomfrukloster på Sjælland
9) Malene Kirstine Lassen g.m. Andreas Hansen, degn i Rorup og Glim i Ramsø herred på Sjælland
10) Birgitte Cathrine Lassen i København.
Afdøde døde 23.3.1782.

65 Niels Christensen i Sølgård på Hammer præstegårds grund. 30.4.1778, fol.451.
Afkald af 1.12.1782 fra B:
1) Karen Nielsdatter g.m. Hans Nielsen, fæster af Sølgård.

66 Peder Bering, student og informator på Langholt [i Horsens sogn]. 7.3.1785, fol.452B.
A:
1) mor Christiane Cathrine [Mathiasdatter] Holm i Skagen.
Mors første ægteskab med [Peder Sørensen Bering, præst i Tværsted, Uggerby og Bindslev, skifte Horns herred gejstlig 8.12.1761 lbnr.44]. B:
2) bror Søren Bering til Hørbylund i Hørby sogn
3) bror Mathias Bering til Eget i Skærum sogn
4) søster Christence Bering g.m. Oluf [Hansen] Ravn, præst i Tolstrup og Stenum
5) søster Cathrine Marie Bering g.m. Jacob [Jacobsen] Holm, præst i Jerslev og Vester Brønderslev
6) søster Anne Marie Bering g.m Jacob Holst, købmand i Skagen
Mors andet ægteskab med Søren [Jensen] Lodberg, præst i Skagen, [skifte Horns herred gejstlig 6.7.1777 lbnr.76]. B:
7) halvsøster Ida Marie Lodberg 19, i Skagen.
Afdøde 4.2.1785 på Hørbylund på besøg.

67 Maren Markusdatter i Nørre Uttrup. 6.7.1785, fol.456B.
E: Peder Sørensen, skoleholder i Nørre Uttrup.
Afkald fra A:
1) bror Niels Markussen
2) bror Christen Markussen
3) søster i Ålborg hospital.
Afdøde døde 8.6.1785.

68 Hans Jørgen [Mortensen] Kofoed, præst i Vester og Øster Hassing. 29.4.1785, fol.457, 509B, 525B, 553B, 560B.
E: Else Christiane Conradi. LV: Hans Fanø, ejer af Hovgårds mølle [i Vester Hassing sogn], herredsskriver i Kær og Hvetbo herreder. B:
6) Johan David Conradi Kofoed, døbt 16.5.1781
7) Karen Schmidt Kofoed, døbt 7.7.1782.
FM: født værge Søren Lindam, regimentskvartermester i Vester Hassing.
Første ægteskab med Karen [Christine] Schmidt, [skifte 6.12.1777 lbnr.58]. B:
1) Morten Poulsen Kofoed, døbt 8.4.1769, i mesterlektie i Ålborg latinskole
2) Peder Cortsen Kofoed, døbt 22.7.1771, i 5. lektie i Ålborg latinskole
3) Dorthe Marie Rose Kofoed, døbt 2.9.1772
4) Cathrine Susanne Marie Kofoed, døbt 26.9.1773. Ved afkald 13.6.1799 g.m. Søren Lauridsen Møller i Hals
5) Hans Anker Kofoed, døbt 28.11.1775.
FM: morbror Laurids Bartholin Schmidt, forvalter på Nørre Elkær [i Tværsted sogn].

69 [Cathrine Lauridsdatter Lassen] i Ulsted. 29.4.1782, fol.490.
Enke efter [Dines Jensen] Hjersing, præst [i Ørslevkloster, der døde 4.10.1775].
Uden skifte afkald fra B:
1) Jens Hjersing, rektor i Viborg latinskole
2) Thøger Hjersing, hører i Viborg latinskole
3) Niels Hjersing i Hobro
4) Magdalene Margrethe Hjersing g.m. Niels Thygesen Lund, præst i Ulsted
5) Laurids Hjersing på Gettrup [i Ulsted sogn]
6) Anne Hjersing i København.

70 Søren Olufsen Handrup, degn i Vester og Øster Hassing. 11.10.1786, fol.490B, 491.
E: Gertrud Nørlem. LV: N. L. Dal, successor. B:
1) Oluf Frederik Handrup, degn i Vadum
2) Mette Marie Handrup
3) Andreas Christian Handrup, degn i Vester og Øster Hassing
4) Frederik Christian Handrup på Sjælland.
Bevilling til uskiftet bo af 30.9.1768.
Samfrændeskifte 9.3.1787.
Afdøde døde 11.10.1786.

71 Sara Johansdatter Schmidt i Ajstrup. marts 1786, fol.491.
Enke efter Jens Lauridsen Gandrup, degn i Ajstrup og Suldrup, skifte 20.3.1760 lbnr.35. B:
1) Maren Jensdatter Gandrup g.m. Jens Madsen, møllersvend i Kattinge valkemølle ved Roskilde
2) Johan Jensen Gandrup i København
3) Jens Jensen Gandrup i København.
Desuden nævnes børnenes fætter Peder Gandrup, præst i Sulsted og Ajstrup.

72 Jacobæa Kjærulf Vestrup i Ulsted. 25.10.1786, fol.493, 506B.
Enke efter Arved [Svendsen] Orre, præst i Sulsted og Ajstrup. der døde 18.4.1781 lbnr.62.
Testamente af 23.4.1771.
Hans A:
1) søster, død. 4B:
a Mette Marie Pajkær
b Anne Pajkær g.m. en kongelig rustvognskusk
c Kirsten Pajkær g.m. en tømrer på papirmøllen
d Martha Pajkær i København.
Hendes A:
0) far [Peder Nielsen]
Fars første ægteskab med mor [Margrethe Kjeldsdatter]. B:
1) bror Thomas Andreas Pedersen Vestrup, guldsmed i Badstuestræde 83 i København
2) søster Maren Pedersdatter Vestrup g.m. Jens Hansen, klejnsmedesvend i København, begge døde. 4B:
a Jens Jensen Berg, døbt 30.10.1760, kaptajn i det Østersøiske og Guineiske Handelskompagni
b Margrethe Hedvig Jensdatter Berg, døbt 24.2.1753, g.m. Christian Kaas, instrumentmager i Trompetergangen 71 i København
c Sidsel Marie Jensdatter Berg, døbt 22.1.1758, kammerjomfru i Sorø.
Af fars andet ægteskab B:
3) halvbror Christen Pedersen Vestrup i Lønstrup i Mårup sogn, død. 3B:
a Oluf Christensen Vestrup i Lønstrup, "ej velforvaret i hovedet"
b Johanne Christensdatter Vestrup g.m. Peder Andersen Vrensted i Lønstrup
c Marie Christensdatter Vestrup g.m. Peder Christensen Ladefoged i Lønstrup
4) halvsøster Ellen Pedersdatter Vestrup i Lønstrup, enke efter Laurids Rasmussen, ejer af Hunderup i Skallerup sogn
5) halvsøster Ida Dorthe Vestrup g.m. Niels Sørensen Vang, skoleholder i Aså i Dronninglund sogn, begge døde. 6B:
a Søren Nielsen Vang på Læsø, død. 4B:
1 Niels Sørensen Vang 27 på Læsø
2 Dorthe Sørensdatter på Læsø
3 Johanne Sørensdatter på Læsø
4 Gertrud Sørensdatter, død, var g.m. Jens Jensen Skarnvad på Læsø. 1B: Søren
b Peder Nielsen Vang, skoleholder i Karmisholt i Skæve sogn
c Johanne Nielsdatter Vang g.m. Erik Thomsen, kvartermester på Almindeligt Hospital i København
d Ida Dorthe Nielsdatter Vang, død, var g.m. Niels Nielsen Bjørn, kobbersmed i Stege på Møn. 2B:
1 Johannes Bjørn, født 22.4.1775
2 Jens Peder Bjørn, født 14.11.1778
e Karen Nielsdatter Vang i Aså, enke efter Jens Hansen, skoleholder i Aså
f Johanne Marie Nielsdatter Vang i Aså.
Afdøde døde 24.10.1786 i Ulsted.

73 Peder [Eriksen] Bondorff, præst i Åby og Biersted, [der døde 16.2.1789], fol.506.
E: Sofie Helvig [Steensdatter] Kjærulf.
Testamente af 26.7.1771.

74 Inger Agnethe [Bendixdatter] Lykke i Vadum. 23.3.1789, fol.507.
E: Oluf Frederik Handrup, degn i Vadum. B:
1) Johanne Cathrine Elisabeth Handrup 8.
FM: Peder Olufsen i Torpet i Vadum sogn.

75 Gertrud Nørlem i Vester Hassing degnebolig. 20.7.1789, 508B.
Enke efter Søren Olufsen Handrup, degn i Vester og Øster Hassing, [skifte 11.10.1786 lbnr.70]. B:
1) Oluf Frederik Handrup, født 15.9.1755, degn i Vadum
2) Mette Marie Handrup 28
3) Andreas Christian Handrup, født 24.10.1759, degn i Vester og Øster Hassing
4) Frederik Christian Handrup, født 15.11.1762, på Svanholm på Sjælland.
Afdøde døde 20.6.1789.

76 Jens Olufsen, degn i Hals, der lever i høj alderdom. 4.12.1791, fol.510.
E: Anne Marie Sørensdatter.
Afkald fra B:
1) Inger Jensdatter g.m. Claus Johansen.

77 Clemen Kjærulf [Pedersen] Splid, præst i Hammer og Horsens, der døde [15.7.1792], fol.510B.
E: Marie [Lauridsdatter] Splid.
Testamente af 8.11.1771.

78 Elisabeth Cathrine [Pedersdatter] Bruun i Hals præstegård. 24.4.1793, fol.511B.
Enke efter Damianus Christian [Andersen] Hald, præst i Nibe og Vokslev, [død 5.12.1780]. B:
1) Anders Jacob Hald, toldforvalter i Tønsberg i Norge
2) Laurids Jacob Hald, præst i Højbjerg og Elsborg
3) Hans Peder Hald, møller i Klostermølle [i Voerladegård sogn] ved Skanderborg
4) Abelone Marie Hald i Skive, enke efter Niels [Johansen] Nysum, [præst i Flade og Dråby, skifte Morsø Nørre herred gejstlig 18.4.1785 lbnr.43], tidligere kapellan i Nibe og Vokslev
5) Maren Margrethe Hald i København
6) Nikoline Hald, [skifte Skivehus amt 14.9.1787 lbnr.422], var g.m. Hieronymus Peder Moldrup, nu i Nykøbing Mors. 4B:
a Damianus Christian Moldrup 15, i 5. lektie i Viborg latinskole
b Cathrine Elisabeth Moldrup 14, i Hals præstegård
c Peder Moldrup 13, på Vestervig Kloster
d Johan Rantzau Moldrup
7) Frederikke Christiane Hald g.m. Arild [Hansen] Lassen, præst i Hals.
Afdøde døde 26.3.1793.

79 Mette Marie Østergaard i Vadum. 26.9.1793, fol.513.
E: Oluf Frederik Handrup, degn i Vadum. B:
1) Søren Handrup 2.
FM: morbror Jens Østergaard i Løgstør.
Afdøde døde 25.9.1793.

80 Peder Torning, degn i Åby og Biersted. 18.11.1793, fol.516B, 561B.
E: Johanne Sørensdatter Møller. LV: Haarup, forvalter på Birkelse [i Åby sogn]. B:
2) Iver Christian Torning på Brahetrolleborg [på Fyn], død ugift 1792 i Altona
3) Søren Torning 24, snedkersvend i København
4) Bertel Torning 20, skriverkarl i Svendborg
5) Gedske Kirstine Torning g.m. Joachim Becher, kongelig fontænemester i København
6) Else Anker Torning g.m. Jens Jepsen, toldbetjent i Nibe
7) Johanne Torning g.m. Christian Jæger, toldkontrollør i Løgstør
8) Anne Lorentse Torning 31 på Rammegård.
Første ægteskab med [Kirstine Marie Pedersdatter, skifte 22.9.1749 lbnr.23]. B:
1) Andreas Torning, købmand i Ålborg, død. 2B:
a Peder Christian Torning 11
b Kirstine Marie Torning 10.
Afdøde døde 18.11.1793.

81 Thøger Hjersing på Gettrup i Ulsted sogn. 26.8.1794, fol.526, 530B.
A:
0) [forældre Dines Jensen Hjersing, præst i Ørslevkloster og Cathrine Lauridsdatter Lassen, skifte 29.4.1782 lbnr.69] B:
1) bror Jens [Daniel] Hjersing, rektor i Viborg latinskole, død. 3B:
a Peder Hjersing 18, student i København
b Charlotte Cathrine Hjersing g.m. Carl Christian Bech, kapellan pro persona i Borbjerg og Ryde
c Fransiska Margrethe Hjersing hos stedfar Peder Skovrup (Skaarup), præst i Borbjerg og Ryde
2) Niels Hjersing i Hobro
3) Magdalene Margrethe Hjersing g.m. Niels Thygesen Lund, præst i Ulsted
4) Laurids Hjersing, forpagter på Gettrup
5) Anne Hjersing g.m. Jeppe Kongsted i København.
Afdøde, der tidligere var degn i Bælum og Solbjerg, døde 26.8.1794.

82 Arild Hansen Lassen, præst i Hals, der døde [8.2.1795], fol.530.
E: Frederikke Christiane Hald.
Testamente af 16.1.1788. De blev gift 1773 [da hun var enke efter Hans Frandsen Bruun, præst i Ulsted, skifte 28.8.1772 lbnr.49].

83 Hans Jørgen Guldbech, student i Hammer præstegård. 15.4.1796, fol.532B.
A:
0) forældre Niels Jensen Guldbech og Jytte Hansdatter [Hjort]. B:
1) bror Jens Guldbech, døbt Ålborg Frue 6.2.1773, skræddersvend i København
2) bror Christen Guldbech, døbt Ålborg Frue 4.9.1776, skomagersvend i Ålborg
3) bror Poul Guldbech, døbt Ålborg Frue 14.2.1778, skræddersvend i Ålborg
4) søster Frederikke Guldbech, døbt Ålborg Frue 3.12.1782
5) søster Else Cathrine Guldbech, døbt Ålborg Frue 17.8.1784.
FM: Torsten Sylvester [Haaven, rådstuetjener i Ålborg g.m. moster Karen Hansdatter Hjort].

84 Laurids Harlev Langebæk, degn i Ulsted. 23.4.1798, fol.535, 545, 554, 554B, 561, 561B, 564B, 566.
E: Dorthe Sørensdatter [Rask], der døde 24.3.1798. B:
1) Magnus Peder Langebæk, ejer af Ulstedlund
2) Caroline Cathrine Langebæk.
FM:
1) Thomas Fanø i Vester Hassing kro
2) Hesselberg i Klitgård i Ulsted sogn.
Udskrift af Sæby skifteprotokol 23.9.1796 vedrørende testamentarisk arv efter afdødes bror:
Peder Langebæk, ugift birkedommer i Sæby. A:
0) [forældre Magnus Langebæk, degn i Ulsted, skifte 20.6.1771 lbnr.46 og Karen Ovesdatter]
1) bror Jens Stampe Langebæk, død på rejse til Kina. 1B:
a Karen Langebæk g.m. Mads Ratke Møller, urmager i København
2) søster Dorthe Marie Langebæk g.m. Mads Schmidt, klejnsmed i Store Kongensgade i København og deres B:
a Cathrine Elisabeth Schmidt
3) bror Laurids Harlev Langebæk, degn i Ulsted, som er afdøde.
Bevilling til uskiftet bo af 9.2.1798.
Afdøde døde 13.1.1798.

85 Anne Kirstine Rasmusdatter i Gåser i Øster Hassing sogn. 8.5.1798, fol.544.
E: Jens Pedersen, skoleholder i Gåser. B:
1) Peder Jensen 2.
FM: mosters mand Christen Nielsen i Gåser.
Afdøde døde 9.4.1798.

86 Jens Jensen, skoleholder i Øster Halne i Vadum sogn. 19.12.1799, fol.556, 562B, 565, 567B.
[Enkemand efter Maren Christensdatter].
B:
1) Christen Jensen 19
2) Cathrine Marie Jensdatter 15.
FM:
1) Jeppe Jacobsen i Vester Halne
2) Niels Pedersen i Nørre Sundby.
Afdøde døde 19.11.1799.

87 Nille Marie Haslund i Hammer præstegård. 28.11.1801, fol.569, 571, 590.
E: Laurids Bjørn Splid, præst i Hammer og Horsens. B:
1) Ingeborg Marie Splid, født 24.4.1795
2) Søren Haslund Splid, født 27.4.1796
3) Anne Margrethe Splid, født 16.7.1797
4) Hans Lorents Splid, født 11.9.1798
5) Petrine Bredal Splid, født 21.12.1799.
FM: mors morbror Johannes Nybo på Lindtorp [i Asp sogn] ved Holstebro.
Bevilling til uskiftet bo af 29.10.1800.
Samfrændeskifte 28.11.1801.
Afdøde døde 25.10.1800.

88 Anne Andersdatter Skaarup i Nørre Sundby. 14.3.1801, fol.569B.
E: Søren Mørk, degn i Nørre Sundby og Hvorup. B:
1) Søren Sørensen Mørk, købmand i Sæby
2) Anders Sørensen Mørk i Øster Risør i Norge
3) Cathrine Marie Sørensdatter Mørk g.m. Søren Christensen Mørk, podemester i Ålborg.
Afdøde døde 12.3.1801.

89 Anne Marie Sørensdatter i Hals. 22.1.1801, fol.570.
Enke efter Jens Olufsen, degn i Hals, [skifte 4.12.1791 lbnr.76.
A:
1) bror Morten Sørensen i Hals.
Afdøde døde 21.1.1801.

90 Bevilling til uskiftet bo i Ulsted. 18.9.1795, fol.570B.
Bevilling til uskiftet bo af 18.9.1795 for Niels Thygesen Lund, præst i Ulsted og hustru Magdalene Margrethe Hjersing.

91 Hans Peder Vadum, præst i Vadum, der døde [27.8.1801], fol.570B, 588B, 590B.
E: Margrethe [Nielsdatter] Lassen.
Bevilling til uskiftet bo af 18.9.1801 for enken og 4 børn.
Bevilling at være egen værge for B:
1) Elisabeth Marie Vadum
2) Kirsten Vadum.

92 Kirsten [Stensdatter] Kjærulf i Vadum præstegård. 18.6.1802, fol.572, 577B, 581.
Enke efter [Niels Rasmussen] Lassen, præst i Vadum, [skifte 22.4.1776 lbnr.54]. B:
1) Margrethe Lassen, enke efter Hans Peder Vadum, præst i Vadum, skifte 27.8.1801 lbnr.91. LV: [Christian] Valeur, successor
2) Rasmus Steno Lassen, uvist hvor.
Desuden nævnes afdødes søster Sofie Kjærulf, enke efter Peder [Eriksen] Bondorff, præst Åby og Biersted, [skifte 16.2.1789 lbnr.73].
Afdøde døde 18.6.1802.

93 Margrethe Pedersdatter i Gåser [i Øster Hassing sogn]. 4.11.1802, fol.577, 578B, 580.
E: Jens Pedersen, skoleholder i Gåser. B:
1) Jørgen Magnus Jensen 3
2) Peder Jensen 2.
FM: Engelbrecht Pedersen i Gåser.

94 Kvittering. 24.12.1802, fol.580.
Kvittering fra Caroline Cathrine Langebæk.

95 Jens Jensen Dam, skoleholder i Fristrup [i Åby sogn]. 1.7.1803, fol.587, 588B.
E: Anne Mikkelsdatter. LV: Jens Jensen i Fristrup. B:
1) Anne Marie Jensdatter 23.
FM: farbror Peder Jensen Dam i Fristrup.

96 Testamente i Åby. 28.7.1802, fol.589.
Testamente af 28.7.1802 for Jeppe Andersen, degn i Åby og Biersted og hustru Anne Knudsdatter.

97 Niels Lyndesø Dal, præst i Vester og Øster Hassing, der døde [22.2.1806], fol.590.
E: Lucie Abelone [Nielsdatter] Studsgaard.
Testamente af 15.6.1780, hvor afdøde var kapellan i Tirsted, Skørringe og Vejleby på Lolland.
Enkens første ægteskab med [Herman Jørgensen] Fuglsang, præst i Holeby og Bursø på Lolland, [begravet 29.4.1779].

98 Peder Steffensen, skoleholder i Øster Hassing. 27.9.1806, fol.590B, 617B.
Enkemand. B:
1) Johanne Marie Pedersdatter 24, der ægter Christen Christensen
2) Marianne Pedersdatter 15.
FM: farbror Jørgen Steffensen, skoleholder i Horsens.
Afdøde døde 27.9.1806.

99 Peder Gandrup, ugift præst i Sulsted og Ajstrup. 10.2.1807, fol.593B, 596B, 605, 619, 620B, 627B, 632.
Testamente af 25.2.1806. A:
1) bror Laurids Pedersen Gandrup, født i Ålborg 26.5.1749, snedker i Flensborg.
Afdøde døde 9.2.1807.

100 Maren Thomasdatter i Vester Hassing. 3.3.1807, fol.595, 603B, 616.
Enke efter Laurids Sørensen Myre, degn i Vang og Torup, [skifte Hundborg herred gejstlig 22.11.1786 lbnr.64].
Hans A:
1) bror Oluf Sørensen i Hammerdam i Hammer sogn
2) bror Frederik Sørensen i Vester Hassing
3) bror Christen Sørensen, død. 1B:
a Børge Christensen i Ajstrup sogn
4) søster, død. 3B:
a Søren Christensen i Horsens
b datter g.m. Thomas Rasmussen i Gandrup
c datter på Sjælland.
Hendes A:
1) bror, død. 1B:
a Thomas Pedersen i Vester Hassing.
Testamente for begge ægtefæller af 17.12.1776.
Testamente for afdøde af 20.1.1807.
Desuden nævnes om beslægtede:
1) Søren Bertelsen i Horsens
2) Christen Pedersen i Vester Hassing.
Afdøde døde 23.1.1807.

101 Afkald i Randers. 24.11.1806, fol.619B.
Afkald fra Elisabeth Splid g.m. Christian Ludvig Sinding, adjunkt i Randers lærde skole for arv efter faster Maren Splid i Ålborg, skifte slut 17.6.1802.

102 Peder Sørensen, skoleholder i Nørre Uttrup [i Hvorup sogn]. 11.11.1808, fol.622, 631B.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Jens Mortensen.
Første ægteskab med Kirsten Gregersdatter, [skifte 3.12.1781 lbnr.63]. B:
1) Anne Marie Pedersdatter i Ridemands mølle [i Øster Hornum sogn]
2) Gregers Pedersen, soldat ved Hals skanse.
FM: farbror Rasmus Sørensen i Nørre Uttrup.

103 Sofie Hedvig Kjærulf i Nørre Sundby. 15.12.1808, fol.623, 628, 629B, 632, 635B.
Enke efter Peder [Eriksen] Bondorff, præst i Åby og Biersted, skifte 16.2.1789 lbnr.73]. A:
0) forældre [Sten Clausen Kjærulf, præst i Åby og Biersted, død 11.2.1762 og Gertrud Kirstine Nielsdatter Kjærulf, skifte Hundborg herred gejstlig 3.5.1778 lbnr.54]
1) bror Claus Gottlieb Kjærulf på Nørhågård i Thy, død. 11B:
a Sten Kjærulf, købmand i Ålborg
b Laurids Toft Kjærulf til Bodum Bisgård i Thy
c Morten Kjærulf på Sjælland
d Niels Lassen Kjærulf, urtekræmmer i København
e Christian Kjærulf i Vildsund mølle i Thy
f Jørgen Kjærulf i Nykøbing Mors
g Peder Bondorff Kjærulf i København
h Peder Kjærulf i København, død. 1B: der døde
i Karen Kjærulf g.m. [Knud] Lund i Kærup, præst [i Tømmerby og Lild] i [Vester] Han herred
j Gertrud Kirstine Kjærulf g.m. [Mogens] Nyborg til Nørhågård
k Kirstine Sofie Kjærulf
2) bror Christian Kjærulf i Nykøbing Mors, død. 1B:
a Sten Kjærulf til Aggersborggård
3) søster Kirsten Kjærulf g.m. Niels Rasmussen Lassen, præst i Vadum, [skifte 22.4.1776 lbnr.54]. 2B:
a Rasmus Steno Lassen, formentlig død
b Margrethe Lassen i København, enke efter Hans Peder Vadum, præst i Vadum
Afdøde døde 15.12.1808.

104 Laurids Christian Schmidt, degn i Hals. 20.6.1809, fol.628B, 629B, 639.
E; Ellen Madsdatter. B:
4) Frederikke Claudiane Kirstine Schmidt 12.
FM: Tønnes Christensen, skoleholder i Hals.
Første ægteskab med [Kirsten Baadsgaard i Løgstør skolehus, skifte Slet herred gejstlig 12.6.1793 lbnr.83]. B:
1) Andreas Schmidt, købmand i Arendal i Norge
2) Niels Schmidt i Hamborg, død
3) Mette Cathrine Schmidt 32.
FM: Mourids Hansen i Hals.
Afdøde døde 19.6.1809.

105 Tønnes Christensen, skoleholder i Hals. 16.4.1810, fol.635, 638B.
E: Gertrud Marie Hagstrøm. LV: Thomas Fanø i Vester Hassing. B:
1) Carl Christian Tønnesen 15
2) Hans Stenfeldt Tønnesen 10.
FM: farbror Oluf Christian Bach, skoleholder i Nibe.

SLUT


Slet herred
Gejstlig skifter
1686 - 1810

[1686]    [1690]    [1786]   


Slet herred
Gejstligt skifte
1686
C 17B-3

1 Otto Jensen [Farstrup], præst i Sebber og Lundby, der døde marts 1686.
E: Else Lauridsdatter.
Børn, hvis navne ikke angives.
Begyndelsen af skiftet mangler.
(Sml. lbnr.3).Slet herred
Gejstlig skifteprotokol
1690-1776
C 17B-1

De første 23 folio mangler.

2 [Maren] Christensdatter [Stub] i Kornum præstegård, der døde 1690 eller før, fol.24.
Enke efter Jens Olufsen [Skytte], præst i Kornum og Løgsted, [død 1681]. B:
1) Christen Jensen Stub, student
2) Peder Jensen i København
3) Oluf Jensen
4) Anne Jensdatter i København
5) Magdalene Jensdatter i Løgstør
6) [Maren Jensdatter] g.m. Poul Hansen Grum, successor.
Desuden nævnes afdødes søster Helvig Christensdatter.
Begyndelsen af skiftet mangler.

3 Jens Ottesen i Sebber præstegård. 6.11.1690, fol.26B.
A:
1) mor Else Lauridsdatter, enke efter afdødes far Otto Jensen, præst i Sebber og Lundby, [skifte marts 1686 lbnr.1]
2) bror Otto Ottesen
3) søster Margrethe Ottesdatter
4) søster Johanne Ottesdatter.
FM:
1) farbror Niels Jensen Farstrup, præst i Roslev og Rybjerg
2) farbror Albert Jensen, præst i Farstrup og Ajstrup.

4 Hans Nielsen Hagæus, præst i Sebber og Lundby. 9.9.1691, fol.29.
E: Rikke (Rønne) Frandsdatter. LV: Jørgen Jensen, forpagter på Sebberkloster. A:
1) bror Nahum Nielsen, toldskriver i Helsingør ved svoger Carsten Olpius
2) søster Ingeborg Nielsdatter g.m. Erik Thomsen [Aarhus], præst i Gjern og Skanderup
3) halvbror Anders Nielsen i København, død, hans arvinger.
Afdøde døde 9.5.1691.

5 Kirsten Ottesdatter i Ranum præstegård. 3.5.1693, fol.45.
Enke efter Isak Christensen, præst i Bjørnsholm og Malle, [død 1664]. A:
1) bror Christen Ottesen, død. 1B:
a Otto Christensen, skomager i Løgstør
2) bror Villy Ottesen, død. 1B:
a Inger Villysdatter i Nibe
3) halvbror Jens Christensen, død. 3B:
a Peder Jensen, skrædder i Ranum
b Maren Jensdatter g.m. Christen Christensen i Næsborg
c Christen Jensen i Ranum.

6 Albert Jensen Farstrup, præst i Farstrup og Ajstrup. 12.11.1694, fol.47B.
E: Ellen Nielsdatter. LV: bror Anders Nielsen Abildtrup på Bajlumgård i Salling. B:
1) Niels Albertsen
2) Johan Otto Albertsen
3) Else Margrethe Albertsdatter.
FM:
1) farbror Niels Jensen Farstrup, præst i Roslev og Rybjerg
2) morbror Christen Nielsen.
Arv i boet efter:
1) [afdødes bror] Otto Jensen [Farstrup], præst i Sebber og Lundby, [der døde marts 1686 lbnr.1]
2) [afdødes brorsøn] Jens Ottesen, skifte 6.11.1690 lbnr.3.

7 Peder Styggesen, degn i Sebber og Lundby. 3.3.1696, fol.72B.
E: Maren Pedersdatter. LV: Jens Andersen i Valsted. B:
1) Stygge Pedersen
2) Peder Pedersen
3) Maren Pedersdatter.
FM: fars stedfar Laurids Jacobsen i Mølgård [i Lundby sogn].

8 Thomas Sørensen Banner i Barmer, ugift degn i Sebber og Lundby. 11.5.1697, fol.74B.
Arvinger angives ikke.

9 Poul Hansen Grum, præst i Kornum og Løgsted. 12.8.1697, fol.76.
E: Maren Jensdatter [Skytte]. LV: Hans Richardsen, herredsskriver i Års og Slet herreder. B:
1) Anne Poulsdatter 14
2) Morten Poulsen 12
3) Sveder Poulsen 7
4) Hans Poulsen 3
5) Poul Poulsen, født efter faders død.
FM: [farmors brorsøn] Hans Thøgersen Rosenberg, præst i Vadum.

10 Oluf Nielsen Aslov, præst i Næsborg, Salling og Oudrup. 4.7.1698, fol.86.
E: Anne Pedersdatter. LV: Hans Richardsen, herredsskriver i Løgstør. B:
1) Samuel Olufsen 25, i Norge
2) Maren Olufsdatter g.m. Hans Pedersen Mule, successor
3) Peder Olufsen 19
4) Niels Olufsen 18
5) Peder Pedersen Olufsen 17
6) Just Olufsen 15
7) Hans Didrik Olufsen 11
8) Karen Olufsdatter 7
9) Knud Olufsen 1.
FM:
1) farbror Thomas Nielsen Aslov i Ålborg
2) Peder Tuxen, præst i Kornum
3) Jens Snedker i Barmer, [præst i Sebber og Lundby].

11 Niels Nielsen i Ranum præstegård, kapellan i Bjørnsholm og Malle. 23.12.1699, fol.100.
E: Karen Jensdatter. LV: Mathias Villumsen, præst i Strandby, Bjørnsholm og Malle. A:
1) søsterdatter Ida Sofie Pedersdatter g.m. Oluf Hansen Branderup, herredsskriver i Framlev og Gjern herreder
2) søsterdatter Anne Pedersdatter g.m. Søren Sørensen i Skellerup i Linå sogn
3) søsterdatter Anne Mikkelsdatter g.m. Jens Kuhr
4) søstersøn Peder Mikkelsen
5) søsterdatter Kirsten Mikkelsdatter, enke i Grønbæk
6) søsterdatter Malene Christoffersdatter i Ranum præstegård
7) søsterdatter Maren Christoffersdatter, enke i Helsingør.
FM: Jens Christensen i Ranum.

12 Anne Pedersdatter i Næsborg. 9.8.1700, fol.102B.
Enke efter Oluf Nielsen [Aslov], præst i Næsborg, Salling og Oudrup, [skifte 4.7.1698 lbnr.10]. B:
1) Maren Olufsdatter g.m. Hans Pedersen Mule, successor
2) Peder Olufsen, der døde få dage før sin mor
3) Niels Olufsen
4) Peder Pedersen Olufsen
5) Just Olufsen
6) Hans Didrik Olufsen
7) Karen Olufsdatter
8) Knud Olufsen.
FM:
1) farbror Thomas Nielsen Aslov i Klakring
2) Peder Tuxen, præst i Kornum og Løgsted
3) Jens Snedker, [præst i Sebber og Lundby]..

13 Hans Pedersen Mule, præst i Næsborg Salling og Oudrup. 26.5.1704, fol.108.
E: Maren Olufsdatter [Aslov]. LV: Hans Richardsen, herredsskriver i Løgstør. B:
1) Peder Hansen 3
2) Hans Hansen 1.
FM: Abraham Hviid, successor.
Arv efter enkens far [Oluf Nielsen Aslov, skifte 4.7.1698 lbnr.10] til enkens søster Karen Olufsdatter Aslov ved Thomas Nielsen Aslov i Klakring.

14 Søren Christensen, præst i Vilsted og Vindblæs, der døde 14.6.1704, fol.118.
E: Inger Jensdatter, der døde 10.8.1724. B:
1) Hans Sørensen, successor
2) Jens Sørensen, student, fra 1724 præst i Junget og Torum.
FM: Egidius Lassen, [præst i Farstrup og Ajstrup], der døde 1724.

15 Mathias Villumsen, præst i Strandby, Bjørnsholm og Malle. 9.10.1708, fol.119.
E: Kirsten [Jensdatter] Bloch. B:
1) Villum Mathiasen Wassard (Wagaard) [navnet antaget efter Vadgård præstegård]
2) Jens Mathiasen Wassard, regimentskvartermester
3) Hans Mathiasen Wassard til Testrupgård [i Testrup sogn]
4) Bente Cathrine Wassard g.m. Hans [Olufsen] Højer], præst i Skivum og Giver
5) Inger Marie Mathiasdatter Villumsen, død [25.7.1708], var g.m. Iver Enevoldsen Wagaard, successor. 4B:
a Mathias Iversen 11
b Enevold Iversen 10
c Johanne Cathrine Iversdatter 6
d Niels Iversen 3.

16 Gregers Engelbrechtsen, degn i Sebber og Lundby. 12.12.1707, fol.137B, 210.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: far Peder Svendsen i Valsted. B:
1) Mette Gregersdatter
2) Karen Gregersdatter
3) Engelbrecht Gregersen
4) Maren Gregersdatter.
FM:
1) morbror Niels Pedersen i Valsted
2) morbror Jens Pedersen i Valsted.

17 Jens Sørensen Bay, degn i Bjørnsholm og Malle. 8.1.1709, fol.143.
E: Dorthe Andersdatter. B:
3) Anders Jensen på Sebberkloster.
Af første ægteskab B:
1) Niels Jensen i Nibe
2) Anne Marie Jensdatter på Ulstrup.

18 Mette Poulsdatter i Løgstør. 5.5.1710, fol.144B.
E: Niels Lauridsen Vilsted, degn i Kornum og Løgsted. B:
1) Maren Nielsdatter 29
2) Christen Nielsen 27, udenlands
3) Poul Nielsen Hanning 23.

19 Kirsten Bloch i Strandby. 30.5.1714, fol.167B.
Enke efter Mathias Villumsen, præst i Strandby, Bjørnsholm og Malle, [skifte 9.10.1708 lbnr.15]. B:
1) Jens Mathiasen, krigskommissær
2) Hans Mathiasen til Testrupgård [i Testrup sogn]
3) Bente Cathrine Mathiasdatter g.m. Hans [Olufsen] Højer], præst i Skivum og Giver
4) Inger Marie Mathiasdatter, død [25.7.1708], var g.m. Iver Enevoldsen i Vadgård præstegård, successor. 4B:
a Mathias Iversen
b Enevold Iversen
c Johanne Cathrine Iversdatter
d Niels Iversen.

20 Niels Lauridsen, degn i Kornum og Løgsted. 24.8.1714, fol.187.
E: Mette Didriksdatter. LV: Niels Thomsen i Løgstør. B:
1) Maren Nielsdatter 34
2) Christen Nielsen 32, udenlands
3) Poul Nielsen 25.
FM: Abraham Martin Hviid, præst i Næsborg, Salling og Oudrup.

21 Dorthe Jensdatter i Farstrup. 7.1.1716, fol.198.
E: Niels Olufsen, tidligere degn i Farstrup og Ajstrup. B:
1) Johanne Nielsdatter g.m. Johan Georg Ziegler
2) Oluf Nielsen i Farstrup
3) Christen Nielsen i Farstrup
4) Birgitte Nielsdatter g.m. Niels Christensen i Ålborg.
Afdøde døde 25.11.1715.

22 Maren Christensdatter Solholt i Barmer præstegård i Sebber sogn. 25.2.1716, fol.200B.
E: Jens Rasmussen Snedker, præst i Sebber og Lundby, der ægter Gertrud Poulsdatter. B:
1) Christen Jensen 18, student
2) Abraham Jensen 14
3) Rasmus Jensen 12
4) Sara Jensdatter 10
5) Susanne Jensdatter 5.

23 Oluf Nielsen, degn i Farstrup og Ajstrup. 20.11.1719, fol.206.
E: Maren Hansdatter. LV: Christen Nielsen, skrædder i Farstrup. B:
1) Marie Lisbeth Olufsdatter 14
2) Alette Kirstine Olufsdatter 10
3) Niels Olufsen 9
4) Anne Cathrine Olufsdatter 4
5) Jørgen Olufsen 3.
FM: farbror Jens Nielsen, degn i Vilsted og Vindblæs.

24 Egidius [Pedersen] Lassen, præst i Farstrup og Ajstrup. 19.4.1724, fol.210B.
E: Anne Cathrine Lowson. LV: Niels Christensen, fuldmægtig på Krastrup [i Farstrup sogn]. B:
1) Jacob Egidiussen Lassen 21
2) Johanne Egidiusdatter Lassen.
Bevilling til uskiftet bo af 10.4.1722.

25 Hans Sørensen, præst i Vilsted og Vindblæs. 10.9.1726, fol.217.
E: Ingeborg Hansdatter Bruun. LV: Jens Taftebjerg, herredsfoged i Års og Slet herreder. B:
1) Søren Hansen 18
2) Hans Hansen 15
3) Jacob Hansen 12.
FM:
1) farbror Jens Sørensen, præst i Junget og Torum i Salling
2) fars farbror Hans Christensen, købmand i Ålborg.

26 Peder [Pedersen] Bering, præst i Farstrup og Ajstrup. 4.3.1727, fol.231B.
E: Else Jensdatter Klitgaard. LV: Jochum Poulsen til Vår [i Farstrup sogn], Christian [Christiansen] Kaalund, successor, der ægter enken. B:
1) Peder Pedersen Bering 2
2) Petrea Kirstine Pedersdatter Bering 9 mdr.
FM:
1) farfar Peder [Pedersen] Bering, præst i Verninge og Køng på Fyn
2) farbror Vitus Bering, præst i Rind og Herning.
Desuden nævnes
1) Christian Klitgaard
2) Madam Klitgaard i Nibe.

27 Jens Rasmussen Snedker, præst i Sebber og Lundby. 17.2.1729, fol.237.
E: Gertrud Poulsdatter. LV: Anders Andersen på Havbrogård. B:
1) Christen Jensen Barmer, degn i Harreslev og Albæk
2) Sara Jensdatter
3) Rasmus Jensen
4) Susanne Jensdatter.
FM:
1) Peder [Sørensen] Tuxen, præst i Kornum og Løgsted
2) Mathias [Iversen] Wagaard i Ranum, [kapellan i Strandby, Bjørnsholm og Malle.

28 Anne [Rasmusdatter] Rodskov i Årupgård [i Vindblæs sogn]. 12.4.1728, fol.249.
E: Søren [Christoffersen] Gjesing, magister. B:
1) [Else Margrethe]
2) [Kirsten Cathrine Marie]
3) [Theodora 12].
Desuden nævnes:
1) afdødes mor Sidsel Pedersdatter Paludan, enke efter Rasmus [Jensen] Rodskov, [præst i Blære og Ejdrup, skifte Års herred gejstlig 1.6.1722 lbnr.16]
2) afdødes søster Maren [Rasmusdatter] Rodskov.

29 Mads Bruun, degn i Sebber og Lundby. 12.3.1731, fol.254B.
E: Cathrine Marie Jensdatter. LV: Jens Iversen, præst i Vilsted og Vindblæs. B:
1) Johanne Madsdatter g.m. Mads Christensen Farstrup
2) Kirsten Madsdatter.
FM: fasters mand Mikkel Christensen Koch.

30 Petrea Kirstine Bering, et barn i Farstrup præstegård. 11.1.1732, fol.256B.
A:
1) mor Else [Jensdatter] Klitgaard, enke efter afdødes far Peder Pedersen Bering, præst i Farstrup og Ajstrup, skifte 4.3.1727 lbnr.26, nu g.m. Christian [Christiansen] Kaalund, successor
2) bror Peder Pedersen Bering.
FM: farbror Vitus Bering, præst i Rind og Herning.
3) halvsøster, der døde 20.9.1731
4) halvsøster Karen Marie Kaalund
5) halvsøster Hedvig Kaalund.
Afdøde døde 16.9.1731.

31 Margrethe Jørgensdatter Møldrup (Muldorf) i Løgstør. 26.3.1736, fol.257B.
Enke efter Laurids Hansen [Tancke], præst i Haverslev og Bejstrup.
Registrering.
Arvinger angives ikke.
[Afdødes forældre var Jørgen Jacobsen Møldrup, præst i Vadum, død omkring 1679 og Ida Christensdatter].

32 Cathrine Marie Jensdatter Galskyt i Valsted [i Sebber sogn]. 5.3.1737, fol.257B.
Enke efter Mads Bruun, degn i Sebber og Lundby, [skifte 12.3.1731 lbnr.29]. B:
1) [Johanne Madsdatter] g.m. Mads Christensen Farstrup
2) Kirsten Madsdatter.
FM: successor Søren Jensen i Valsted.

33 Peder Sørensen Tuxen, præst i Kornum og Løgsted. 3.6.1737, fol.261, 281.
E: Cathrine [Hansdatter Figenskov]. LV: Jens [Nielsen] Iversen, præst i Vilsted [og Vindblæs]. B:
1) Søren Tuxen, kapellan i Frederiksborg Slot
2) Elias Tuxen 27
3) Mandrup Tuxen 21, ved Akademiet i København
4) Kirsten [Regine Marie] Tuxen g.m. Steen Holger [Hansen] Bang, præst i Barløse på Fyn
5) Cathrine Tuxen 30, i Stralsund
6) Dorthe Sofie Tuxen
7) Ingeborg Tuxen i Barløse
8) Else Kirstine Tuxen.

34 Inger Magdalene Lauridsdatter Skipper i Næsborg præstegård. 2.12.1737, fol.270, 284.
E: Abraham Martin [Lauridsen] Hviid, præst i Næsborg, Salling og Oudrup. B:
1) Laurids Hviid, fuldmægtig på Ågård i Hads herred
2) Karen Hamborg Hviid g.m. Aagesen, byfoged i Nibe
3) Anne Dorthe Hviid i Nibe
4) Lorents Mathias Hviid i Ribe skole
5) Margrethe Cathrine Hviid i Ribe
6) Bente Kirstine Hviid
7) Mette Marie Hviid
8) Anders Hviid.
FM: farbror Villum Meller, klokker i Ribe.

35 Sidsel Pedersdatter Paludan i Løgstør. 20.5.1739, fol.287, 292B.
Enke efter Rasmus [Jensen] Rodskov, præst i Blære og Ejdrup, [skifte Års herred gejstlig 1.6.1722 lbnr.16]. B:
1) Maren Rasmusdatter Rodskov g.m. Niels Christensen Hjørring
2) Anne Rasmusdatter Rodskov, [skifte 12.4.1728 lbnr.28], var g.m. Søren [Christoffersen] Gjesing i Løgstør. 3B:
a Else Margrethe 15
b Kirsten Cathrine Marie 13
c Theodora 12.
Afdøde døde 16.5.1739.

36 Maren Christensdatter i Vilsted degnebolig. 30.1.1740, fol.291B, 293, 316.
E: Jens Nielsen, degn i Vildsted og Vindblæs.
Arvinger kendes ikke.

37 Martin Abraham Hviid, præst i Næsborg, Salling og Oudrup. 8.2.1740, fol.292, 294, 314B, 316B, 331.
Enke efter Inger Magdalene Lauridsdatter Skipper, [skifte 2.12.1737 lbnr.34].
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 6.2.1740.

38 Thomas Christensen Torup i Toftebjerg degnebolig, degn i Kornum og Løgsted. 19.2.1740, fol.292, 305, 315.
E: Kirsten Nielsdatter Børglum. LV: Frederik Breum i Kornum. B:
1) Marie Torup 25
2) Christian Torup 23
3) Niels Torup 20
4) Johannes Mourids Torup 14
5) Karen Thorup 14
6) Helene Torup 10.
Desuden nævnes afdødes bror Peder Christensen Torup i Løgstør.

39 Jens Pedersen Vidsted, degn i Farstrup og Ajstrup. 3.11.1742, fol.320, 320B, 330B, 331B.
E: Gertrud Pedersdatter Sølvgaard. LV: Christen Jensen Mønsted i Voer. A:
1) bror Claus Pedersen Vidsted, smed i Farstrup
2) bror Laurids Pedersen Vidsted, korporal.

40 Jens [Nielsen] Iversen, præst i Vilsted og Vindblæs. 29.11.1742, fol.320B, 324B, 335B, 337.
E: Margrethe [Christiansdatter] Worm. B:
1) Karen Jensdatter g.m. Peder [Christensen] Hostrup, degn i Øster Brønderslev og Hallund
2) Anne Jensdatter g.m. Johannes Møller
3) Kirsten Jensdatter 26
4) Niels Christian Iversen 23
5) Anneke Jensdatter 21
6) Henrikke Christiane Jensdatter 19
7) Abigael Marie Jensdatter 15.
FM: morbror Peder [Christiansen] Worm i Ålborg.

41 Maren Jensdatter Skytte i Løgstør. 8.7.1743, fol.332B, 336B.
Enke efter Poul Hansen Grum, præst i Kornum og Løgsted, skifte 12.8.1697 lbnr.9]. B:
1) Anne Poulsdatter Grum g.m. Hans Jessen Ahrenkiel i Gjern ved søn Jes Ahrenkiel, degn i Brovst og Svenstrup
2) Sveder Poulsen Grum
3) Hans Poulsen Grum i København.
Afdøde døde 6.7.1743.

42 Inger Kirstine [Andersdatter] Anchersen (Anker) i Vilsted præstegård. 8.6.1744, fol.340B.
E: Hans Henrik Obenhausen, præst i Vilsted og Vindblæs.
Testamente af 4.3.1744.
Desuden nævnes:
1) hans morbror Thøger Bentsen
2) hendes morbror Andreas [Ottesen] Bering, tolder i Ålborg.

43 Thomas [Henriksen] Blichfeldt i Ranum præstegård, kapellan i Strandby Bjørnsholm og Malle. 18.12.1747, fol.341B.
Testamente af 14.11.1747. A:
1) søster [Maren Henriksdatter Blichfeldt g.m. Peder Pedersen Aabo, præst i Vellev], begge døde. 2B:
a Anne Elisabeth Aabo, enke efter Søren Ascanius. LV: svoger Peder Møller i Granslev mølle, fuldmægtig på Bistrup
b Sofie Cathrine Aabo. FM: Henrik Blichfeldt i Vellev.

44 Frederik [Nielsen] Breum, præst i Kornum og Løgsted. 10.1.1750, fol.353B, 364, 364B, 365.
E: Birgitte Dorthe Molbech. LV: Laurids Vestergaard. B:
1) Niels Breum
2) Anders Breum
3) Jens Breum
4) Peder Breum
5) Frederik Breum
6) Barine Frederiksdatter Breum
7) Cathrine Breum.
FM: Peder Christensen Torup i Løgstør.

45 Margrethe Evertsdatter Røring i Næsborg degnebolig. 28.4.1750, fol.362, 364. 365, 366.
E: Niels Olufsen Aslov, degn i Næsborg, Salling og Oudrup.
Hans A:
1) søster Maren Olufsdatter Aslov g.m. Hans Mule, præst i Næsborg, Salling og Oudrup, [skifte 26.5.1704 lbnr.13]. 2B:
a Peder Hansen Mule, købmand i Horsens
b Cathrine Hjardemaal
Hendes A:
1) Niels Pallesen i Hjørring
2) Gertrud Jørgensdatter g.m. Poul Lauridsen Karberg

46 Margrethe [Christiansdatter] Worm i Vilsted præstegård. 23.7.1754, fol.367B.
Enke efter Jens [Nielsen] Iversen, præst i Vilsted og Vindblæs, [skifte 29.11.1742 lbnr.40]. B:
1) Karen Jensdatter, enke efter Peder [Christensen] Hostrup, degn i Øster Brønderslev og Hallund, [begravet Øster Brønderslev 24.5.1748]
2) Anne Jensdatter g.m. Johannes Møller
3) Kirsten Jensdatter g.m. Hans Pedersen Møldorf i København
4) Niels Christian Iversen i København
5) Anneke Jensdatter g.m. Jørgen Severin Rostved, degn i Marie Magdalene
6) Henrikke Christiane Jensdatter g.m. Jens Kærgaard på Bajlumgård [i Hjerk sogn] i Salling
7) Abigael Marie Jensdatter.
FM: Søren Mogensen, degn i Vilsted og Vindblæs.
Afdøde døde 24.6.1754.

47 Niels [Nielsen] Juul Bølle, kapellan i Strandby, Bjørnsholm og Malle. 27.6.1756, fol.369B.
E: Anne Sofie Amalie [Henriksdatter] Morsing.
Testamente af 21.4.1755.
Underskrevet af:
1) Hans Henrik Obenhausen som hans frænde
2) Christian Torup, præst i Kornum og Løgsted som hendes frænde.

48 Ida [Mouridsdatter] Trap i Vilsted præstegård. 21.5.1759, fol.370, 375.
E: Hans Henrik Obenhausen, præst i Vilsted og Vindblæs.
Bevilling til uskiftet bo af 12.5.1759.
Samfrændeskifte 5.8.1761. B:
1) Mourids Bentsen Obenhausen 14
2) Henrik Conrad Obenhausen 13
3) Johannes Obenhausen 12
4) Inger Kirstine Obenhausen 10
5) Elisabeth Cathrine Obenhausen 8
6) Jochum Obenhausen 4
7) Thøger Obenhausen 3.
FM:
1) fars morbror Johannes Bentsen
2) mors farbror [Laurids] Hemmer Trap, rådmand i Ålborg.
Afdøde døde 28.4.1759.

49 Christian [Christiansen] Kaalund, præst i Farstrup og Ajstrup, der døde [11.11.1759], fol.370B.
E: Else Jensdatter Klitgaard.
Bevilling til uskiftet bo af 16.11.1759.

50 Elisabeth Christensdatter i Farstrup degnebolig. 18.3.1761, fol.371, 380.
E: Christian Pedersen Lodbjerg, degn i Farstrup og Ajstrup. B:
1) Christen Christiansen
2) Peder Christiansen
3) Hans Christiansen
4) Christian Christiansen
5) Martine Christiansdatter.

51 Johanne Lauridsdatter i Kornum degnebolig, der døde 26.12.1761, fol.37, 380, 385B.
E: Peder [Mouridsen] Søkær, degn i Kornum og Løgsted. B:
1) Laurids Pedersen 7
2) Frederikke Christiane Pedersdatter 2
3) Marianne Pedersdatter 1, der døde 19.7.1763.
FM:
1) født værge Niels Lauridsen i Nyrup i Sønderholm sogn på [Store] Restrup gods
2) født værge Christen Lauridsen i Sønderholm på [Store] Restrup gods.

52 Kirsten [Nielsdatter] Børglum i Kornum. 13.9.1762, fol.381, 447B.
Enke efter Thomas Christensen Torup, degn i Kornum og Løgsted, [skifte 19.2.1740 lbnr.38]. B:
1) Marie Torup i Løgstør
2) Christian Torup 23
3) Niels Torup i København
4) Johannes Mourids Torup, præst i Tørring og Heldum ved Lemvig, [skifte Skodborg herred gejstlig 28.12.1761 lbnr.47], var g.m. [Anne Sofie Jacobsdatter] Hyphoff, der lever i Lemvig. B:
a [Anne Margrethe Thorup 13]
b [Christine Thorup 11]
c [Johanne Jacobi Thorup 10]
d [Louise Thorup 5]
e [Thomas Thorup 4]
f [Frederikke Christiane Thorup 2]
5) Karen Thorup i Lemvig
6) Helene Torup i Hedemølle [i Fruering sogn] i Århus stift.

53 Christian [Thomsen] Torup, præst i Kornum og Løgstrup. 21.32.1763, fol.383B.
E: [Cathrine Marie Eberhardt].
Forhandling med successor Søren Anker [Nielsen] Munch om enkepension.

54 Kirsten Jensdatter i Farstrup degnebolig. 9.10.1764, fol.385B.
E: Christian Lodbjerg, degn i Farstrup og Ajstrup. A:
1) far Jens Caspersen i Nibe.

55 Poul Pedersen, skoleholder i Kølby [i Farstrup sogn]. 8.3.1765, fol.385B.
Enke og børn, hvis navne ikke angives.

56 Else Jensdatter Klitgaard i Farstrup præstegård. 22.3.1765, fol.387.
Enke efter Christian [Christiansen] Kaalund, præst i Farstrup og Ajstrup, [der døde 11.11.1759 lbnr.49]. B:
2) Christian Kaalund, forvalter på Lundenæs
3) Jens Christian Kaalund, præst på Øland i Ålborg stift
4) Joachim Jacob Kaalund
5) Karen Marie Kaalund g.m. Frederik Pedersen Deichmann, præst i Engum
6) Anne Cathrine Kaalund
7) Johanne Marie Kaalund
8) Marie Elisabeth Kaalund
9) Helvig Christiansdatter Kaalund.
Første ægteskab med Peder [Pedersen] Bering, præst i Farstrup og Ajstrup, [skifte 4.3.1727 lbnr.26]. B:
1) Peder Pedersen Bering, præst i Farstrup og Ajstrup.
Gavebrev fra [afdøde mands bror Eskild Christiansen Kaalund, præst i Blære og Ejdrup's kones søster] Cecilie Nielsdatter Evensø i Blære. (Sml. Års herred gejstlig lbnr.27].

57 Mette Christensdatter i Stavn i Farstrup sogn. 6.11.1766, fol.397B.
E: Just Lauridsen, skoleholder i Stavn. B:
1) Johanne Marie Justsdatter 21
2) Lisbeth Justsdatter 16
3) Maren Justsdatter 9.
FM: Niels Sørensen.

58 Søren Knudsen , skoleholder i Skarp Salling. 6.7.1767, fol.400B.
E: Karen Nielsdatter. LV: Christen Jensen Borup i Salling anneksgård. B:
1) Kirsten Sørensdatter 20
2) Jørgen Sørensen 18
3) Knud Sørensen 8.
FM: Laurids Nielsen.

59 Peder Lauridsen, skoleholder i Ranum. 2.1.1768, fol.403B.
Enkemand. B:
1) Erik Pedersen på Sjælland
2) Mette Pedersdatter
3) Karen Pedersdatter.
FM: Søren Pedersen i Borregård [i Overlade sogn].

60 Niels Pedersen, skoleholder i Kølby [i Farstrup sogn], der døde 2.7.1770, fol.405.
E: Maren Pedersdatter. LV: Laurids Mortensen i Kølby.
B:
1) Peder Nielsen.

61 Christen Skytte, skoleholder i Vindblæs. 21.5.1772, fol.407.
E: (Navn angives ikke). Ingen børn.

62 Peder [Mouridsen] Søkær, degn i Kornum og Løgsted. 17.7.1772, fol.407, 414B, 434B, 436B.
E: Maren Jensdatter. LV: Søren Anker Munch, præst i Kornum og Løgsted. B:
3) Johan Pedersen 7.
Første ægteskab med Johanne Lauridsdatter, [skifte 26.12.1761 lbnr.51]. B:
2) Laurids Pedersen 19, i Holland
3) Frederikke Christiane Pedersdatter 13.
FM:
1) Anders Nielsen, snedker i Kølby
2) Peder Jensen i Kølby
begge fædrende frænder.

63 Sidsel Marie Johansdatter Karmark i Barmer degnebolig. 27.7.1772, fol.412B, 415.
E: Enevold Jensen, degn i Sebber og Lundby. B:
1) Johan Christian Enevoldsen 7
2) Mette Enevoldsdatter 5
3) Inger Enevoldsdatter 3
4) Jens Enevoldsen 9 mdr.
FM:
1) Peder Andersen i Sebbersund

2) Niels Møller i Mølgård mølle.

64 Hans Henrik Obenhausen, præst i Vilsted og Vindblæs, der døde 21.12.1772, fol.416, 438, 439, 441B, 443B, 449B.
E: Jane Frederikke Bonne. LV: Christen Bjerrum i Årupgård [i Vindblæs sogn]. B:
8) Jens Bonne Obenhausen
9) Marianne Obenhausen
10) Rasmus Obenhausen
11) Christian Obenhausen
12) Johanne Marie Obenhausen
13) Vilhelm Obenhausen.
Første ægteskab med Inger Kirstine [Andersdatter] Anchersen, skifte 8.6.1744 lbnr.42].
Andet ægteskab med Ida [Mouridsdatter] Trap, [skifte 21.5.1759 lbnr.48]. B:
1) Mourids Bentsen Obenhausen i København
2) Henrik Conrad Obenhausen
3) Johannes Obenhausen
4) [Inger Kirstine Obenhausen]
5) [Elisabeth Cathrine Obenhausen]
6) Jochum Obenhausen
7) Thøger Obenhausen.

65 Johan Gotfred Reich, ugift student i Næsborg præstegård, der døde 22.3.1773, fol.429B, 436, 439, 440B, 443, 444.
A:
1) søster [Adele Margrethe Reich] g.m. [Aksel Sørensen] Lykke, degn i Understed i Vendsyssel
2) søster i Hjardemål præstegård.

66 Maren Bjørn [Nielsdatter Kragelund] i Barmer præstegård, der døde 15.2.1774, fol.443B, 448.
E: [Laurids Struch Christensen] Engelstoft, præst i Sebber og Lundby. B.
1) Christian Engelstoft, præst i Gislum og Testrup
2) Jens Nikolaj Engelstoft, præst i Greve og Kildebrønde
3) Anne Engelstoft g.m. [Henrik Caspersen] Lemvig, præst i Ulstrup og Gundersted
4) Magdalene Engelstoft, død, var g.m. Christen Ettrup [i Nibe, skifte Nibe 30.4.1764 lbnr.199]. 2B:
a Laurids Christian Ettrup 22, student i København
b Peder Ettrup 19, student i København.

67 Clementine Marie Poulsen i Farstrup præstegård, der døde 23.11.1774, fol.447B.
E: Peder [Pedersen] Bering, præst i Farstrup og Ajstrup.
Bevilling til uskiftet bo af 11.6.1769.

68 Søren Mogensen, degn i Vilsted og Vindblæs. 11.6.1776, fol.449B.
E: Marie Juliane Dorthe. LV: Jens Nielsen i Vilsted mølle. A:
1) [halv]bror Mogens [Pedersen] Kandberg, købmand i Nykøbing Mors, {skifte Nykøbing 15.4.1760 lbnr.336]. 4B:
a Kirsten [Mogensdatter Kandberg] g.m. Andreas Knie på Mors
b Magdalene [Mogensdatter Kandberg] g.m. Anders Skaarup i Nykøbing Mors, nu i København
c Peder Mogensen, rejst til Holland for 4 år siden
d Susanne [Mogensdatter Kandberg] g.m. Niels, en dragon i Nykøbing Mors
2) [halv]søster Maren Pedersdatter g.m. Christen Abel i Korsør, begge døde. 1B:
a Karen Kirstine Christensdatter g.m. Christen Andersen, skoleholder i Vindblæs.

Slet herred
Gejstlig skifteprotokol
1786-1810
C 17B-2

69 [Johannes Danielsen] Friedenreich, præst i Næsborg, Salling og Oudrup. 26.5.1786, fol.1.
E: Mette Kneyn (Kneyln)). B:
1) [Hedvig Sabine Johansdatter Friedenreich] g.m. Johan Filip [Andersen] Vinding, præst i Vestervig og Agger.

70 Mette Kirstine [Christensdatter] Speitzer i Sebber præstegård, der døde 13.7.1786, fol.1, 5B, 17.
E: Hans Frederik [Jensen] Bloch, præst i Sebber og Lundby. B:
1) Anne Margrethe Bloch.
FM:
1) morbror Mads Speitzer til Aggersborggård [i Aggersborg sogn]
2) morbror Anders Speitzer til Sindinggård [i Sinding sogn].
Bevilling til uskiftet bo af 21.7.1786.

71 Søren Anker [Nielsen] Munch, præst i Kornum og Løgsted. 22.9.1787, fol.1B, 2, 16B.
E: Birgitte Ottonia Wirnfeldt, (Wirenfeldt). LV: Christen Bjerrum i Årupgård [i Vindblæs sogn]. B:
6) Niels Severin Munch
7) [Anne Fædder Munch] g.m. [Peder Mathias Gesmel] Skærup, præst [i Elling og Tolne]
8) Jacobine [Severine] Munch.
Første ægteskab med [Anne Bertelsdatter Fædder, skifte Ålborg bisp 13.6.1757 lbnr.426]. B:
1) Margrethe Cathrine Munch, [skifte Morsø Nørre herred 30.5.1785 lbnr.42], var g.m. Jacob [Andersen] Hald, degn i Sejerslev, Ejerslev og Jørsby på Mors, [skifte Morsø Nørre herred 15.12.1786 lbnr.47]. 3B:
a Peder Hald. Ved afkald 2.7.1789 vinhandlersvend i København
b Søren Hald. Ved afkald 24.6.1789 i Viborg
c Anne Hald
FM: født værge Laurids Hald i København
2) Niels Munch i Pindsmølle [i Sønder Vissing sogn] i Skanderborg amt
3) Bertel (Bartholomæus) Fædder Munch, justitssekretær i overhofretten i Christiania, boende i Narvestad i Norge, der døde. Hans 3 børn
4) Signe Marie Munch g.m. Lambert Frank Winther, præst i Gedsted og Fjelsø
5) Henrik Christian Munch.

72 Kirsten Thomasdatter Sand i Næsborg degnebolig, der døde 11.2.1787, fol.8B.
E: Johan Christian Harmens, degn i Næsborg, Salling og Oudrup. A:
1) mor Maren Joensdatter Krog ved Torup Strand i [Vester Torup sogn] i Vester Han herred
2) bror Jens Sand ved Torup strand
3) bror Joen Krog ved Torup strand
4) søster Cathrine Thomasdatter g.m. Laurids Lauridsen Lund i Nør Klit
5) søster Margrethe Thomasdatter g.m. Godik Hansen i Vester Ullerup i Torup sogn
6) søster Birgitte Thomasdatter Sand ved Torup strand.

73 Ida Amalie [Christiansdatter] Barfoed i Vilsted præstegård, der døde [14.5.1787], fol.14B:
E. Thomas Eriksen Hvas, præst i Vilsted og Vindblæs.
Testamente af 24.7.1776.
Underskrevet af hans bror Frands Hvas, forvalter på Krastrup [i Farstrup sogn].

74 Maren Lauridsdatter i Ranum skolehus [i Bjørnsholm sogn], der døde 5.11.1788, fol.15B, 19B, 79.
Enke efter Cort. B:
1) Christen Cortsen, skoleholder i Vust i [Vester] Han herred
2) Maren Cortsdatter g.m. Jens Christian Nielsen Flynder i Holstebro
3) Karen Marie Cortsdatter g.m. Aksel Jensen Sjørup, skoleholder i Ranum.

75 Sidsel Marie Karmark, skifte 1773, fol.20.
E: [Enevold Jensen Stavn, degn i Sebber og Lundby].
Afkald 14.7.1789 fra B:
1) Johan Christen Enevoldsen, købmandskarl i Ålborg
2) Jens Enevoldsen, discipel i øverste lektie i Ålborg latinskole.

76 Schack Vittinghof Højer, degn i Kornum og Løgsted, der døde 31.1.1790, fol.20B, 24, 86, 88, 91B.
E: Anne Marie Kirstine (Castine) Dyreborg. LV: Rudolf Abraham Winther, kapellan i Strandby, Bjørnsholm og Malle.
Første ægteskab med [Enel Kirstine Ramus, begravet 28.9.1781]. B:
1) Petrea Marianne Højer 10
2) Jens Brøndlund Højer 9.
FM: farbror Laurids Højer i Vestergård i Visby sogn, herredsfoged i Hassing og Refs herreder.
Testamente af 26.8.1778 for afdødes moster Anne Margrethe Eylandt [skifte Hassing herred gejstlig 17.12.1795 lbnr.28], enke efter Jens [Nielsen] Brøndlund til Nørre Elkær [i Tværsted sogn, død 22.4.1778]. A:
Hans A:
0) [forældre Peder Andersen Højer, præst i Hammer, Horsens, Sulsted og Ajstrup, død 14.5.1760 og anden hustru Marie Cathrine Eylandt]
1) søster [Maren Nielsdatter Brøndlund], begravet [Vester Brønderslev 24.1.1759.
[Første ægteskab med Jens Lauridsen i Østergård i Vester Brønderslev, begravet Vester Brønderslev 5.3.1752]. 6B:
a Laurids [Jensen Brøndlund]
b Johanne [Jensdatter Brøndlund]
c Maren [Jensdatter Brøndlund]
d Lisbeth [Jensdatter Brøndlund]
e Christen, død. 1B:
1 Birthe [Marie Christensdatter Brøndlund]
f Maren [Jensdatter Brøndlund, begravet Hune 23.11.1770, var g.m. Peder Christensen Krat, skudehandler i Blokhus]. 4B: Christen, Jens, Niels, Anders.
Hendes A:
1) søster [Marie Cathrine Eylandt i Vestergård i Visby sogn, skifte Hassing herred gejstlig 27.6.1796 lbnr.27]. 5B:
a Schack Vittinghof Højer, som er afdøde
b Laurids Højer
c Jens Christian Højer
d Kirstine Birgitte Højer
e Anne Elisabeth Højer.
(Kilde: Personalhistorisk Tidsskrift 1946 side 159-197: C. Klitgaard: Optegnelser om slægter Brøndlund fra Vendsyssel).

77 Anne [Mechtilde Sørensdatter] Lassen i Vilsted præstegård. 10.2.1790, fol.22B.
E: Thomas Eriksen Hvas, præst i Vilsted og Vindblæs. B:
1) Erik Christian Severin Hvas 11 mdr.
FM:
1) farbror Anders Hvas, præst i Nors og Tved
2) morbror Frands Lassen på Samsø
3) [Laurids] Gregersen, præst i Todbjerg [og Mejlby] g.m. moster [Dorthe Johanne Lassen]
[Afdødes forældre var Søren Olufsen Lassen på Samsø og Johanne Christine Blichfeldt, datter af Frands Blichfeldt, præst i Besser og Onsbjerg, skifte Samsø herred gejstlig 12.7.1746 lbnr.36].

78 Peder [Pedersen] Bering, præst i Farstrup og Ajstrup, der døde 11.11.1791, fol.47, 74B, 80; 85B, 88B, 93B, 94B, 101.
Enkemand efter [Clementine Marie Poulsen i Farstrup præstegård, der døde 23.11.1774 lbnr.67]. B:
1) Maren Hofmann Bering 26
2) Jochum Bering 23, student ved Akademiet i København
FM:
1) født værge [fars halvbror] Jens Christian Kaalund, præst på Øland i Øster Han herred.
2) født værge [fars halvbror] Joachim Jacob Kaalund, præst i Hemmet og Sønder Vium.
Penge i boet efter Kirsten Poulsdatter, enke efter Jens Jensen i Røde Mølle [i Store Ajstrup sogn] til 2 sønner Mathias Jensen, skoleholder i Store Ajstrup på Kyø gods og Jens Jensen. FM: Christen Lauridsen, sadelmager i Skærbæk kro.

79 Else Kirstine [Pedersdatter] Galten i Næsborg degnebolig, der døde 3.12.1791, fol.71, 85, 91B, 92, 94.
Enke efter Hans [Hansen] Harbo, præst i Gislum og Testrup, [begravet 4.7.1773]. B:
1) Birthe Marie Harbo i Thisted
2) Juliane Harbo på Bustrup
3) Margrethe Galten Harbo i Eveldrup præstegård [i Simested sogn].
FM: morbror Mathias [Pedersen] Galten, kapellan i Ribe domkirke.

80 Just Lauridsen, skoleholder i Stavn i Farstrup sogn. 18.6.1783, fol.75B, 87, 93, 100B.
Enkemand efter Edel Pedersdatter. B:
4) Mette Kirstine Justsdatter.
FM: Peder Ladefoged på Munkgård i Barmer.
Første ægteskab med Mette Pedersdatter. B:
1) Johanne Marie Justsdatter g.m. Niels Pedersen i Kølby
2) Elisabeth Justsdatter, der ægter Jens Skriver i Stavn
3) Maren Justsdatter.
FM: Niels Sørensen i Skovhusene.

81 Knud Jacobsen, skoleholder i Kølby. 2.11.1784, fol.78, 87B.
E: Anne Jensdatter. LV: Laurids Hedegaard i Kølby. A:
1) bror Christen Jacobsen i Strandby sogn på Gunderupgård gods
2) bror Morten Jacobsen i Knudstrup i Vester Bølle sogn på Gunderupgård gods
3) bror Niels Jacobsen i Strandby sogn på Gunderupgård gods
4) søster Kirsten Jacobsdatter g.m. Christen Jacobsen, der rejste for 18 år siden
5) halvbror Jens Knudsen i Kærgård i Bjørnsholm sogn på Bjørnsholm gods (Vitskølkloster gods)
6) halvsøster Anne Knudsdatter g.m. Jens Myrhøj i Overlade i Bjørnsholm sogn.

82 Anne Jensdatter i Overlade skole [i Bjørnsholm sogn]. 25.4.1793, fol.97B, 100, 100B, 108.
E: Jens Jespersen, skoleholder i Overlade, der rejste bort for 29 år siden. B:
1) Christen Jensen, der rejste bort for 21 år siden.
Til stede som A:
1) bror Niels Jensen Vestergaard, skoleholder i Svenstrup
2) søster, død. 1B:
a Karen Marie Pedersdatter.

83 Kirsten Baadsgaard i Løgstør skolehus. 12.6.1793, fol.99B, 100, 102B.
E: Laurids Christian Schmidt, skoleholder i Løgstør. B:
1) Mette Cathrine Lauridsdatter 20 i Julstrup præstegård [i Buderup sogn]
2) Andreas Christian Lauridsen 17 i Arendal i Norge
3) Niels Christian Lauridsen 15.

84 Christian Lodbjerg, degn i Farstrup og Ajstrup, der døde 5.9.1793, fol.102B, 104B, 106, 106B.
E: Antoinette Christensdatter. LV: Andreas Høstmark Vibe, præst i Farstrup og Ajstrup. B:
4) Christen Christiansen, i snedkerlære i København
5) Christiane Elisabeth Christiansdatter.
FM: Søren Christensen, skoleholder i Stavn.
Første ægteskab med [Elisabeth Christensdatter, skifte 18.3.1761 lbnr.50]. B:
1) Christen Christiansen i Christiania i Norge
2) Peder Christiansen i København, død. 2B:
a Jens Peder Pedersen
b Elisabeth Christiane Pedersdatter hos moderen i København
3) Hans Christiansen 40, i kongens liberi i København.

85 Thomas Christian Hopp i Vilsted præstegård, ugift degn i Farstrup og Ajstrup, der døde 13.1.1794, fol.104B, 105, 106, 107, 108B.
A:
1) mor Anne Elisabeth [Eriksdatter] Hvas i Vidstrup, enke efter [Andreas Munchart Thomsen] Hopp, [præst i Tornby og Vidstrup, død 26.7.1789]
2) bror Erik Christian Grave Hopp, forvalter på Urup [i Østbirk sogn]
3) søster Mette Marie Munchart Hopp i Vidstrup.

86 Johanne Sørensdatter Møller i Løgstør. 22.4.1796, fol.109, 117, 118B.
Enke efter Peder Torning, degn i Åby og Biersted. B:
1) Gedske Kirstine Torning, enke efter Joachim Bekker, fontænemester i København
2) Else Anker Torning g.m. Jens Jepsen, underbetjent i Nibe
3) Anne Lorentsdatter Torning i Gunderup præstegård
4) Johanne Torning g.m. Christian Jeeg, toldkontrollør i Løgstør
5) Søren Torning, snedkersvend i København
6) Bertel Torning, på Glorup [i Svindinge sogn] på Fyn.
FM: født værge Ove [Andersen] Torning, præst i Sevel.

87 Marie Kirstine [Rasmusdatter] Lihme i Næsborg. 29.12.1796, fol.113, 118, 119B, 122B.
Enke efter Thomas [Pedersen] Lillelund, præst i Årslev og Tilst, [død 15.6.1781].
Testamente af 22.4.1782.
Hans A:
0) forældre Peder Madsen Lillelund til Rybjerg i Velling sogn, begravet Velling 9.5.1730, og Ellen Thomasdatter Lund, skifte Lundenæs og Bøvling amter 30.11.1776 lbnr.602].
Første ægteskab med [Ingeborg Kirstine Pedersdatter Wedege, død 4.8.1775]. B:
1) Christian Lillelund, præst i Øster og Vester Assels på Mors
2) Mads Lillelund, præst i Ramme, [skifte Vandfuld herred gejstlig 4.12.1795 lbnr.61]. 4B:
a Ingeborg Marie Kirstine Lillelund 16
b Dorthe Cathrine Lillelund 15, hos en landinspektør på Horsens kanten
c Søren Pertou Lillelund 11
d Rasmine Lillelund 8, hos in mor i Ramme præstegård
3) Eleonora Hedvig Lillelund g.m. Christian [Lauridsen] Engelstoft, præst i Næsborg, Salling og Oudrup.
Hendes A:
0) forældre [Rasmus Pedersen Lihme, præst i Them, skifte Vrads herred gejstlig 1747 lbnr.108 og Ingeborg Lauridsdatter Højsgaard, skifte Vrads herred gejstlig 4.9.1762 lbnr.123]. Af børn B:
1) søster [Anne Birgitte Rasmusdatter Lihme g.m. Hans Olufsen Ravn, præst i Hinge og Vinderslev]. Af børn B:
a Oluf Ravn, guldsmed i Århus. Af børn B:
1 Thomas Olufsen Ravn.
Hvis han dør, da arver hans søskende.

88 Bertel Jensen, skoleholder i Oudrup. 18.4.1797, fol.118, 122, 124.
E: Anne Pedersdatter. LV: Jens Nielsen Erikstrup i Oudrup. B:
1) Peder Bertelsen 4
2) Karen Marie Bertelsdatter 3
3) Anne Bertelsdatter 16 uger.
FM:
1) farbror Christen Jensen i Øster Fald[gårde i Overlade sogn]
2) Søren Frandsen i Oudrup.

89 Opbudsbo i Næsborg. 25.7.1797, fol.119B, 122B.
Registrering af fallitbo for Johan Christian Harmens, degn i Næsborg, Salling og Oudrup.

90 Henrik Caspersen Lemvig, præst i Ulstrup og Gundersted i Års herred, nu i Løgstør. 14.1.1800, fol.125, 137B, 141, 148.
E: Anne [Lauridsdatter] Engelstoft. LV: [bror Christian Lauridsen] Engelstoft, præst i Næsborg. B:
1) Niels Henriksen Lemvig, præst i Ulstrup og Gundersted
2) Henrik Henriksen Lemvig, præst i Ulstrup og Gundersted, [skifte Års herred gejstlig 13.11.1798 lbnr.89]. B:
a Charlotte Amalie Lemvig 4
3) Mette Marie Lemvig g.m. Christen Heiberg, landmåler, Lavendelstræde 82 i København.

91 Karen Marie Cortsdatter i Ranum skolehus, der døde 19.3.1801, fol.134B, 139, 144.
E: Aksel Sjørup, skoleholder i Ranum.
Første ægteskab med Peder Poulsen. B:
1) Johanne Marie Pedersdatter 27 i Varde
2) Anne Pedersdatter 25, der ægter A. Møller i Hølund [i Øster Hassing sogn].
FM: morbror Christen Cortsen, degn og skoleholder i Vust.

92 Anne [Lauridsdatter] Engelstoft i Løgstør, der døde 21.2.1803, fol.149, 153B, 207B.
Enke efter Henrik Caspersen Lemvig, [skifte 14.1.1800 lbnr.90]. B:
1) Niels Henriksen Lemvig, præst i Ulstrup og Gundersted
2) [Henrik Henriksen Lemvig, præst i Ulstrup og Gundersted, skifte Års herred gejstlig 13.11.1798 lbnr.89]. 1B:
a Charlotte Amalie Lemvig
3) Mette Marie Lemvig g.m. Christen Heiberg, landmåler i København.
Gavebrev til Christen Heibergs søn Henrik.
Desuden nævnes afdødes bror Christian Engelstoft, præst i Næsborg, Salling og Oudrup.

93 Christian Engelstoft, præst i Næsborg, Salling og Oudrup, der døde 15.2.1803, fol.151B.
E: Eleonora Hedvig Lillelund. LV: Thomas Lund, præst i Kornum og Løgsted. B:
1) Ingeborg Marie Engelstoft, enke efter Nakskov. LV: [Søren] Wichen, forvalter på Vår [i Farstrup sogn]
2) Laurids Engelstoft, magister i København.

94 Hans Frederik Bloch, præst i Sebber og Lundby, der døde 15.7.1803, fol.164, 211.
E: Dorthe Cathrine Hass. LV: Afdødes søstersøn Rudolf Abraham Winther, præst i Durup og Stenild. B:
1) Ane Margrethe Bloch, gift [Sebber 4.4.1804] med [Albert Filip] Kaalund i Krogshave [i Hellum sogn].

95 Christen Find, skoleholder i Valsted [i Sebber sogn], der døde 12.6.1806, fol.222B.
Enkemand efter [Anne Cathrine Knudsdatter]. B:
1) Knud Christensen Find i Sankt Petersborg i Rusland
2) Christen Christensen Find, husfæster i Sebbersund
3) Jens Christensen Find, husfæster i Sebbersund
4) Bagge Christensen Find, bødkersvend i Nibe
5) Anders Christensen Find, skræddersvend i Sebbersund
6) Johanne Marie Christensdatter Find g.m. J. C. Christensen, bødker i Nibe
7) Else Kirstine Christensdatter Find.

96 Marie Sybille Clementin i Kornum degnebolig, der døde 6.2.1807, fol.226, 234.
Enke efter Søren Nors, præst i Veggerby og Bislev, [død 23.1.1801]. B:
1) Andreas Nors i Skødstrup
2) Peder Nors
3) Frederik Nors, uvist hvor
4) Louise Nors i Brøndumgård.
FM: halvbror Otto Henrik Nors, forpagter på Brøndumgård [i Skarp Salling sogn].
Desuden nævnes børnenes afdøde halvsøsters søn Frederik.

97 Johan Christian Abrahamsen, degn i Kornum og Løgsted, der døde 28.4.1807, fol.232.
E: Anne Marie Carstine Dyreberg.
Testamente af 22.11.1804.

98 Erik Fausing, degn i Lerup og Tranum, der døde i Næsborg degnebolig 1807, 233.
E: Anne Cathrine Kaalund.
Testamente af 14.8.1780.

99 Christen Pedersen, skoleholder i Overlade, der døde 16.4.1810, fol.237B.
E: Else Jensdatter. B:
1) Peder Christensen, døbt Bjørnsholm 11.9.1791
2) Anne Christensdatter, døbt Bjørnsholm 17.1.1795.

SLUTÅlborg by provsti
Gejstlig skifteprotokol

[1743-1782]    [1779-1827]   


Ålborg by provsti
Gejstlig skifteprotokol
1743-1782
C 13B-1

1 Mette Munchert i Ålborg. 7.6.1743, fol.1, 108B.
Enke efter Thomas Hopp, rektor i Ålborg katedralskole. B:
1) Andreas Munchert Hopp 16
2) Knud Paulin Hopp 15
3) Anne Cathrine Hopp 14
4) Bente Kirstine Hopp 13
5) Jens Jacob Hopp 10
6) Frands Mathias Testrup Hopp 8
7) Gertrud Helvig Hopp 7
8) Johannes Højer Delman Hopp 5
9) Thomas Hopp 2.
FM:
1) farbror Jens Jørgen Hopp til Irup [i Hørdum sogn]
2) farbror Hans Hopp, løjtnant
3) Morten Sørensen Hjort.
Bevilling til uskiftet bo af 23.2.1742.
Afdøde døde 7.6.1743.

2 Anne Martensdatter i Ålborg. 12.3.1748, fol.80.
Enke efter Christen Pedersen Langevad, student. A:
1) Christen Martensen, sporemager i København
2) Christian Marin, hof-grovsmed i Libau i Kurland.
Afdøde døde 12.3.1748.

3 Anne Sørensdatter Lunge i Ålborg. 7.7.1748, fol.85B.
Enke efter Bent [Jacobsen] Rohde, præst i Sønderup og Suldrup, [skifte Hornum herred gejstlig 17.6.1726 lbnr.8]. A:
0) forældre Søren Nielsen Lunge, rådmand og byskriver i Ålborg, død 1728 og Margrethe Hansdatter Bay, død 1701]
1) søster Mette Margrethe Lunge g.m. Jacob Kammerbech, [silkefarver] i København hos datter i Brusgård mølle [i Ølst sogn] ved Randers
2) søster Bodil Lunge g.m. Christian [Hansen] Ravn, præst i Volstrup og Hørby
3) bror Hans Lunge, præst i Selde og Åsted i Salling, [begravet 17.6.1740]. E: Elisabeth [Thøgersdatter] Holst. 3B:
a Anne Margrethe Lunge 17
b Søren Lunge 15
c Christiane Lunge 10.
FM: fars svoger Jeremias Sander
4) bror Søren Lunge
5) bror Niels Lunge, præst i [Sønder] Asmindrup [og Grandløse] på Sjælland, død 1737. 1B:
a Dorthe Lunge, død juni 1747.

4 Ida Christence Tancke, ugift i Ålborg. 20.4.1749, fol.94.
A:
0) far [Hans Poulsen Tancke, præst i Åby og Biersted, skifte Ålborg bisp 8.6.1696 lbnr.140]
Fars andet ægteskab med mor [Bodil Hansdatter]. B:
2) bror Hans Tancke i Ålborg, død. 2B:
a Agnethe Tancke g.m. Herman Mathias Heidemann, silkevæver i København
b Bodil Tancke g.m. Johan Ryberg, guldsmed i Uddevalla i Sverige
3) søster Sofie Hansdatter Tancke g.m. Oluf [Jørgensen] Obel, præst i Øsløs, [Vesløs og Arup] i [Vester] Han herred
4) søster Elisabeth Malene Tancke, død, var g.m. Hans [Pedersen] Lund, præst i Rødding [og Krejbjerg] i Salling. 1B:
a Karen Lund i København.
Fars første ægteskab med [Johanne Thomasdatter, død ca. 1669]. B:
1) halvsøster Mette Hansdatter Tancke, død, var g.m. Niels Vinde præst i Gjøl. 1B:
a Hans Vinde, præst i Saltum [og Hune] i Vendsyssel, [skifte Hvetbo herred gejstlig 30.9.1741 lbnr.8]. 13B:
1 Mette Hansdatter Vinde i Ålborg, enke efter Claus Vadum
2 Johanne Hansdatter Vinde i København
3 Karen Hansdatter Vinde i København
4 Bodil Marie Hansdatter Vinde i Saltum præstegård
5 Niels Hansen Vinde på Knudseje
6 Elisabeth Hansdatter Vinde i Ålborg
7 Johanne Marie Hansdatter Vinde i Ribe
8 Christen Hansen Vinde, skoleholder i Jetsmark i Vendsyssel
9 Margrethe Hansdatter Vinde i Ålborg, enke efter Jens Juul
10 Peder Hansen Vinde, discipel i Ålborg latinskole
11 Helene Hansdatter Vinde i Ålborg
12 Laurids Hansen Vinde i Randers
13 Jens Hansen Vinde, discipel i Randers latinskole.
Afdøde døde 20.4.1749.

5 Anne Margrethe [Jensdatter] Lodbjerg i Ålborg. 23.3.1750, fol.107B.
E: Peder [Olufsen] Hovedstrup (Hovstrup), præst i Ålborg Frue. B:
1) Oluf Christian Hovedstrup 7.
FM:
1) morbror Søren [Jensen] Lodbjerg, præst i Skagen
2) morbror Anders Lodbjerg.
Bevilling til uskiftet bo af 9.8.1748.

6 Helvig Urbansdatter Bruun i Ålborg. 10.8.1752, fol.112.
A:
0) forældre [Urban Pedersen Bruun, præst i Tømmerby og Lild, død 2.4.1696 og Helvig Jacobsdatter Paulin, skifte Ålborg bisp 18.4.1727 lbnr.334]. B:
1) bror Peder Urbansen Bruun, præst i Ferslev, Dall og Volsted, [skifte Fleskum herred gejstlig 20.7.1737 lbnr.32]. E: Maren Lauridsdatter Vandel i Ålborg. 5B:
a Lassen Bruun, overtolder og købmand i Ålborg
b Massen Pedersdatter Bruun g.m. Hans Christensen, købmand i Ålborg
c Helvig Bruun g.m. Harboe [Lassen] Meulengracht til Vorgård [i Bælum sogn] og Dragsgård [i Bælum sogn]
d Elisabeth [Cathrine] Bruun g.m. Damianus [Christian Andersen] Hald, præst i Ferslev, Dall og Volsted
e Ingeborg Bruun
2) Anders Urbansen Bruun, død. Enke og 2 døtre på Rodsteenseje
3) Else Urbansdatter Bruun, enke efter Hans Schade i Larvik i Norge. 3B:
a Anne Schade
b Bodil Schade
c Isabelle Schade
4) Johanne Urbansdatter Bruun g.m. Mads Jensen Bjerregaard i Ålborg, begge døde. 1B:
a Karen Bjerregaard, død, var g.m. Jens Lauridsen Krog. 1B:
1 Anne Jensdatter Krog 7.

7 Johanne Knudsdatter i Ålborg. 5.7.1752, fol.116.
Enke efter Mogens Vingaard, degn i Dronninglund. B:
1) Niels Vingaard 29, student i Davrup [i Bjergsted sogn] på Sjælland
2) Knud Vingaard 21
3) Peder Lorents Vingaard 12.
FM:
1) farbror Gregers Nielsen Leere i Ålborg
2) morbror Henrik Knudsen.
Desuden nævnes afdødes søster Anne Marie Knudsdatter på stedet.
Afdøde døde 5.7.1752.

8 Frederik von Buchwald, doktor i Ålborg. 8.1.1753, fol.120B.
E: Maren Martensdatter.
Bevilling til uskiftet bo af 1.12.1752.

9 Margrethe Frich i Ålborg. 25.12.1752, fol.121B.
A:
1) mor Pernille Bützow i Varde, enke efter Niels Frich, løjtnant
2) søster Anne Magdalene Frich
3) halvbror Johan Frich, forpagter på Lundenæs [i Skjern sogn]
4) halvbror Ulrik Frich i Kolding
5) halvbror Selio Frich i Kolding
6) halvsøster Anne Sofie Frich g.m. Christen [Andersen] Friis, [degn] i Sønder Omme [og Hoven]
7) halvsøster Cathrine Frich g.m. Peder Jacobsen Kjær i Kolding.
Afdøde døde 25.12.1752.

10 Maren Lauridsdatter Vandel i Ålborg. 3.2.1753, fol.123.
Enke efter Peder Urbansen Bruun, præst i Ferslev, Dall og Volsted, [skifte Fleskum herred gejstlig 20.7.1737 lbnr.32]. 5B:
1) Lassen Bruun, overtolder og købmand i Ålborg
2) Massen Pedersdatter Bruun g.m. Hans Christensen, købmand i Ålborg
3) Helvig Bruun g.m. Harboe [Lassen] Meulengracht [til Vorgård i Bælum sogn og Dragsgård i Bælum sogn]
4) Elisabeth Cathrine Bruun g.m. Damianus [Christian Andersen Hald], præst i Ferslev, Dall og Volsted
5) Ingeborg Bruun.
Afdøde døde 3.2.1753.

11 Bartholus Bloch, degn i Sønder og Nørre Tranders. 8.11.1753, fol.128.
E: Benedikte Margrethe Anchersen. B:
1) Jens Andersen Bloch, døbt 25.10.1730
2) Thomas Bartholus Bloch, døbt 26.9.1731
3) Anker Bloch, døbt 7.10.1735
4) Mette Bering Bloch, døbt 15.7.1738.
FM: Amdi Anchersen, degn i Hvorslev.
Afdøde døde 10.10.1753.

12 Karen Marie Svendsdatter Kirketerp i Ålborg. 6.8.1754, fol.136.
Enke efter Peder Jensen Skibsted, præst i Hjardemål, [skifte Ålborg bisp 24.1.1714 lbnr.252]. B:
1) Maren Pedersdatter Skibsted g.m. Jens Pedersen Vandel, stolemager i København
2) Ida Pedersdatter Skibsted
3) Kirsten Pedersdatter Skibsted, forlovet med Bendix Hammer, degn i Ræer, Hansted og Vigsø.
Afdøde døde 3.8.1754.

13 Peder Niemann, skoleholder i Ålborg Frue sogn. 3.2.1755, fol.143B.
E: Anne Villumsdatter. LV: Ludvig Valentin Thyme, 4. lektiehører i Ålborg latinskole. B:
1) Villum Niemann 7.
FM: fars stedfar Frands Winther, skrædder i Ålborg.
Afdøde døde 5.1.1755.

14 Johannes Juul, hospitalsforstander i Helligåndskloster i Ålborg. 5.4.1755, fol.150B.
E: Marie Cathrine Poulsen.
Bevilling til uskiftet bo af 31.10.1749.
Afdøde døde 5.4.1755.

15 Karen Globsdatter i Ålborg. 29.4.1756, fol.151B.
E: Christian Frederik [Ludvigsen] Milling, præst i Ålborg Hospital. B:
1) Glob Sørensen Milling 13
2) Ludvig Christian Milling 12
3) Nikolaj Severin Milling 11
4) Mette Cathrine Milling 9.
Desuden nævnes afdøde mor Mette Cathrine, enke efter Glob Sørensen.
Afdøde døde 20.10.1748.
Bevilling til uskiftet bo af 8.11.1748.
Samfrændeskifte 29.4.1756.

16 Dorthe Cathrine Hedvig Evensdorph i Ålborg. 2.8.1755, fol.154.
Enke efter Frands Eberhard [Lauridsen] Friis, præst i Besser og Onsbjerg, skifte Samsø og Tunø gejstlig 22.4.1748 lbnr.40. B:
1) Anne Friis 24, i København
2) Anne Margrethe Friis 22, på Randrup
3) Morten Friis 19, student i København
4) Helene Christine Friis 16
5) Hilaria Lorentse Fris 15, i Skibsted
6) Hans Friis 14, i 4. lektie i Ålborg latinskole
7) Frederik Christian Friis 11, i 1. lektie i Ålborg latinskole.
FM: farbror Hans [Lauridsen] Friis, præst i Alslev og Hostrup.

17 Niels Schiersing, kollega i 5. klasse i Ålborg katedralskole. 22.7.1756, fol.158B.
E: Karen Margrethe Aspach. LV: Laurids Hemmer Trap, rådmand og toldinspektør i Ålborg. B:
1) Sixtus Aspach Schiersing 13
2) Christian Schiersing 11
3) Anne Cathrine Schiersing 9.
FM:
1) født værge Sixtus Aspach, kapellan i Ålborg Budolfi
2) født værge Adam Daniel Aspach, præst i Kongens Tisted og Binderup.

18 Claus Winther i Ålborg. 22.2.1757, fol.163.
A:
1) bror Anders Hansen Winther i Ostindien
2) søster Anne Cathrine Winther
3) søster Ida Winther.
Afdøde var søn af Hans Madsen Winther og [Cathrine Andersdatter i Ålborg].

19 Cathrine Jensdatter i Ålborg. 31.12.1757, fol.165B.
Enke efter Niels Iversen [Christensen Aarø, præst i Tolstrup og Stenum, skifte Ålborg bisp 2.9.1726 lbnr.329]. B:
1) Ida Marie Iversen i Ålborg.
FM: Mathias Iversen.
Afdøde døde 31.12.1757.

20 Hans Jespersen, student i Ålborg. 2.9.1756, fol.166.
A:
0) far [Niels Jespersen, læge i Ålborg, død 11.9.1696]
[Fars første ægteskab med Kirsten Hansdatter, død 9.2.1680]. B:
1) halvbror Jesper Jespersen, justitsråd [til Høgholt i Hørmested sogn, død 1746]. 8B:
a Niels Jespersen, oberstløjtnant i Saksisk tjeneste
b Laurids Kjærulf Jespersen, sekretær i Ålborg
c Morten Jespersen, fændrik på Høgholt i Vendsyssel
d Erik Jespersen på Demstrup [i Råby sogn] ved Randers
e Kirstine Margrethe Jespersen, enke efter Christoffer de Hemmer
f Karen Holm Jespersen i Mariager, enke efter overhovmester Holstein
g Martine Jespersen i Hobro
h Johanne Jespare Jespersen hos mor i Hobro
2) halvbror Bent Jespersen, assessor [til Holmgård i Skals sogn, død 1727]. 2B:
a Niels Jespersen til Høgholt
b Elisabeth Kirstine Jespersen g.m. Jørgen Christoffer [Johansen] Glerup, præst i Torslev og Lendum
[Fars andet ægteskab med mor Anne Hansdatter de Hemmer, begravet 26.3.1686]. B:
3) bror Henrik Jespersen, præst i Tømmerby og Lild i Vester Han herred, [død 13.3.1756]. 2B:
a Anne Marie Jespersen, død oktober 1755 i Hernhut i Tyskland, var g.m. Anders Langgaard i Hernhut i Tyskland. 2B:
1 Marie Kirstine Fogh Langgaard
2 Karen Fogh Langgaard
b Anne Kirstine Jespersen g.m. Laurids [Lauridsen] Fugl, præst i Saltum og Hune
[Fars tredje ægteskab med Margrethe Eriksdatter, begravet 17.12.1689].
[Fars fjerde ægteskab med Anne Jensdatter Poulsen, død 1732]. B:
4) halvsøster Anne Margrethe Jespersen g.m. Niels Hurtigkarl, præst i Grønbæk og Svostrup.
Arv i boet efter Cort Hansen og hustru Anne Marie Hansdatter Bowitz, se lbnr.21.

21 Cort Hansen og hustru Anne Marie Hansdatter Bowitz i Nørre Sundby ifølge tingsvidne af Kær og Hvetbo herred 21.1.1758, fol.915B.
B:
1) Hans Frederik Bowitz , død på rejse til Kina
2) Jørgen Nikolaj Cortsen Bloch, rejst til Holland for 19 år siden og formentlig død.
Disse børn har arv efter moster Else Jørgensdatter, enke efter Jochum Busch.
Cort Hansens A:
1) bror Peder Hansen Bloch i Ålborg
2) bror Johan Hansen i København
3) søster Anne Hansdatter g.m. Frederik Kæseler i København
4) halvbror Christian Hansen, snedker i Sønderholm
5) halvsøster Marie Hansdatter gift på Als
6) halvsøster Anne Margrethe Hansdatter gift i Suldrup
7) halvsøster Dorthe Marie Hansdatter gift i Gåser
8) halvsøster Mette Marie Hansdatter gift i Gunderup.
(Disse arvinger har arv i boet efter Hans Jespersen, student i Ålborg, skifte 2.9.1756 lbnr.20 og er bilag til dette skifte).

22 Else Ankersdatter i Ålborg. 1755, fol.226B.
E: Aksel Møller.
Testamente af 14.3.1755.
Heri nævnes afdødes stedfar Christen Andersen og [Mette Pedersdatter Spentrup], enke efter Anders [Jacobsen] Skov, der har børn af første ægteskab med [Anker Jensen Anchersen]. (Sml. lbnr.24).

23 Peder [Olufsen] Hovedstrup (Hovstrup), præst i Ålborg Frue. 10.9.1758, fol.227.
E: Anne Ware. LV: bror Jens Ware til Nørhågård [i Nørhå sogn] og Faddersbøl [i Hundborg sogn].
Andet ægteskab med Anne Margrethe [Jensdatter] Lodbjerg, skifte 23.3.1750 lbnr.5. B:
1) Oluf Christian Hovedstrup 16.
FM:
1) morbror Søren [Jensen] Lodbjerg, præst i Skagen
2) morbror Anders Lodbjerg, købmand i Ålborg
3) morbror Jens Lodberg, kapellan i Skagen.

24 Anne Ankersdatter Anchersen i Ålborg. 30.10.1758, fol.260B.
A:
1) mor Mette Pedersdatter [Spentrup]. LV: Christen Andersen
Mors første ægteskab med far Anker [Jensen] Anchersen, præst [i Torslev, skifte Øster Han herred gejstlig 3.2.1727 lbnr.8]. B:
2) søster Inger Kirstine Ankersdatter Anchersen i Ålborg
3) bror Jens Anchersen, præst i Storvorde og Sejlflod
4) bror Didrik Christian Anchersen, aftensangspræst på Strømsø i Norge
Mors andet ægteskab med Anders [Jacobsen] Skov, successor, [skifte Øster Han herred gejstlig 29.7.1735 lbnr.19]. B:
5) halvsøster Kirstine Margrethe Andersdatter Skov i huset
6) halvsøster Karen Andersdatter Skov i huset
7) halvsøster Helvig Cathrine Andersdatter Skov i Skagen præstegård.
Afdøde døde 29.9.1758.

25 Johanne Dorthe [Mathiasdatter] Atke i Ålborg. 15.7.1759, fol.264.
Enke efter Oluf [Frandsen] Testrup, præst i Dannemare og Tillitse på Lolland, [død 3.6.1736]. B:
1) Georg Frederik Testrup, konrektor i Ålborg
2) Frands Testrup, student
3) Else Kirstine [Olufsdatter] Testrup, enke efter [Laurentius Michael Andersen] Frølund, [præst i Fakse, skifte Fakse herred gejstlig 28.8.1753 lbnr.40]
4) [Magdalene Barbara Testrup, begravet 3.12.1752], var g.m. Søren [Pedersen] Wedege i Randers Sct. Morten. 8B:
a Johanne Dorthe Wedege g.m. Mikkel Budtz, forvalter på Frisenvold
b Oluf Testrup Wedege
c Peder Testrup Wedege
d Mette Marie Wedege
e Else Marie Wedege
f Kirstine Vilhelmine Wedege
g Anne Cathrine Wedege
h Christiane Wedege.
Afdøde døde 15.7.1759.
(Kilde: Borberg, L. P: Slægten Wedege i Danmark, Kbh. 1919).

26 Karen Andersdatter Skov i Ålborg. 10.4.1760, fol.276B, 284.
A:
1) mor Mette Pedersdatter Spentrup, enke efter Anders [Jacobsen] Skov, præst [i Torslev, skifte Øster Han herred gejstlig 29.7.1735 lbnr.19]. LV: Christen Andersen
2) søster Kirstine Margrethe Andersdatter Skov
3) søster Helvig Cathrine Andersdatter Skov i Skagen præstegård
Mors første ægteskab med far Anker [Jensen] Anchersen, præst [i Torslev, skifte Øster Han herred gejstlig 3.2.1727 lbnr.8]. B:
4) halvsøster Inger Kirstine Ankersdatter Anchersen
5) halvbror Didrik Christian Anchersen, aftensangspræst på Strømsø i Norge
Afdøde døde 10.4.1760.

27 Ida Sørensdatter Bering i Ålborg. 16.9.1760, fol.280.
Enke efter Jens [Christiansen] Lodbjerg, [læge i Ålborg, død 9.4.1741].
Af børn angives B:
1) Søren Lodbjerg, præst i Skagen
2) Jens Lodberg, kapellan i Skagen.
3) Anne Margrethe Lodbjerg, [skifte 23.3.1750 lbnr.5]. B:
a Oluf Christian Hovedstrup i København.
Afdøde døde 16.9.1760.

28 Dorthe Jensdatter i Ålborg. 1.8.1760, fol.282.
A:
1) søster Karen Jensdatter g.m. Christen Antonsen, skomager i Ålborg
2) bror Søren Jensen i København
3) bror Christen Jensen Lund, skomagersvend
4) søster Karen Jensdatter
5) søster Inger Jensdatter i København
6) søster Maren Jensdatter, skal have været gift på Falster.

29 Use [Jensdatter] Almstrup i Ålborg. 2.10.1761, fol.285.
Enke efter Mads [Mogensen] Vogelius, præst i Hjardemål, [skifte Ålborg bisp 26.6.1709 lbnr.206]. B:
1) Anne Vogelius.

30 Peder Jensen Baadsgaard, discipel i Ålborg latinskole mesterlektie. 28.1.1763, fol.286.
A:
1) mor Birgitte Pedersdatter.
Mors første ægteskab med Jens Baadsgaard, forpagter på Sønder Elkær. B:
2) søster Birgitte Baadsgaard 16
3) bror Peder Møller Baadsgaard 15
4) søster Sofie Kirstine Baadsgaard 13
5) søster Kirsten Baadsgaard 12.
Mors andet ægteskab med Otto Nielsen Lund, selvejer i Tømmerby i Tolstrup sogn. B:
6) halvbror Niels Jansen Lund
7) halvsøster Karen Lund, døbt Tolstrup 5.6.1763.
Afdøde døde 28.1.1763.

31 Thomas Praëm, præst i Hjardemål. 12.10.1763, fol.292.
Til stede af A:
1) Oluf Bagger Praëm, præst i Tømmerby og Lild
2) svigersøn Michael Langballe, kapellan i Hjardemål.
Afdøde døde 12.10 1763 i Ålborg Budolfi kirke.
[Skifte Hillerslev herred gejstlig 12.10.1763 lbnr.21].

32 Søren Hassel, klokker og graver i Ålborg Budolfi. 6.10.1762, fol.294.
A:
1) søster Johanne Christensdatter Hassel.
FM: Peder Clementin, kapellan i Ålborg Budolfi.
Afdøde døde 6.10.1762.

33 [Cathrine Elisabeth Stolten] i Ålborg. 21.3.1757, fol.303B.
Enke efter [Anton Frederiksen] Sundt, læge i Ålborg, [begravet 23.3.1746].
Arvinger angives ikke.

34 Christen Nielsen Møller, undergraver i Ålborg Frue. 18.5.1763, fol.306.
E: Anne Pedersdatter. LV: Christen Horn, skipper i Ålborg. A;
1) Laurids Pedersen Skyum.

35 Anne Lauridsdatter (Lassen) [Tancke], ugift i Ålborg. 11.6.1762, fol.307B.
A:
0) far [Laurids Hansen Tancke, præst i Haverslev og Bejstrup, skifte Ålborg bisp 29.5.1702 lbnr.171].
Fars første ægteskab med [Maren Nielsdatter, skifte Ålborg bisp 22.11.1686 lbnr.53]. B:
1) søster Elisabeth Lauridsdatter, død, [var g.m. Jens Nielsen i Ålborg]. 3B:
a Laurids [Jensen] Vadum, præst i Tørring og Heldum. 8B:
1 Jens Lauridsen Vadum
2 Hans Peder Lauridsen Vadum
3 Peder Vandborg Vadum
4 Claus Vadum
5 Mette Elisabeth Vadum g.m. Fligaard i Lemvig
6 Elisabeth Vadum g.m. [Hans Lauridsen] Rømer, præst i Hygum
7 Inger Vadum
8 Maren Margrethe Vadum
b Claus Vadum, død. 2B:
1 Jens Clausen Vadum
2 Elisabeth Clausdatter Vadum
c Niels Vadum, død. 2B: (Navne angives ikke)
2) søster Maren Lauridsdatter [Tancke, død, var g.m. Peder Urbansen Bruun, præst i Ferslev, Dall og Volsted, skifte Fleskum herred gejstlig 20.7.1737 lbnr.32]. 5B:
a Lassen Bruun i Ålborg
b Maren Margrethe Bruun, enke efter Hans Christensen i Ålborg
c Helvig Bruun, enke efter [Harboe Lassen] Meulengracht, krigsråd, [til Vorgård og Dragsgård, begge i Bælum sogn]
d Ingeborg Bruun, [skifte Fleskum herred gejstlig 27.1.1764 lbnr.54], var g.m. Niels Knudsen [Hoe], degn i Ferslev, [Dall og Volsted, skifte Fleskum herred gejstlig 28.7.1762 lbnr.53]
e Elisabeth Bruun g.m. [Damianus Christian Andersen] Hald, præst i Ferslev, [Dall og Volsted]
3) søster Ingeborg Lauridsdatter [Tancke, begravet 9.7.1737, var g.m. Jacob Hansen Jelstrup, præst i Reerslev og Vindinge, død 7.3.1756]. 2B:
a Laurids Johan [Jacobsen] Jelstrup, præst i Gudum og Fabjerg
b Marianne Jelstrup, enke efter Peder Lauridsen i Ålborg
4) bror Hans Lauridsen [Tancke], præst i Romdrup [og Klarup, skifte Fleskum herred gejstlig 2.11.1714 lbnr.16]. 1B:
a Abraham Hansen, død. 1B:
1 Peder Abrahamsen, bourdier i Ostindien
5) bror Niels Jacob Lauridsen, præst i Rødding og Krejbjerg, [begravet 27.4.1747]. 1B:
a Peder Rosenstand, successor.
Fars andet ægteskab med [Margrethe Jørgensdatter]. B:
6) halvbror Thøger Lassen til Vester Ladegård i Ålborg, død [1746]. 7B:
a Peder Thøgersen Lassen til Høstemark [i Mou sogn]
b Else Margrethe Lassen g.m. Haugaard, begge døde. 5B:
1 Thøger Haugaard
2 Elisabeth Haugaard
3 Karen Haugaard
4 Kirsten Haugaard
5 Cecilie Cathrine Haugaard
c [Anne] Elisabeth Lassen g.m. [Johan Arent] Althalt, krigsråd, til Lyngbygård i Lyngby sogn i Hasle herred
d Anne Margrethe Lassen g.m. [Hans] Mollerup [til Østergård i Fjellerup sogn]
e Ida Cathrine Lassen g.m. [Niels] Bjørn, kancelliråd, [til Buderupholm i Buderup sogn]
f Helvig Lassen
g Birgitte Lassen
7) halvsøster Birgitte Lauridsdatter.

36 Ludvig de Hemmer, rektor i Ålborg latinskole. 16.1.1763, fol.311.
E: Johanne Hauch. LV. Peder Clementin. B:
2) Else Cathrine de Hemmer 16
3) Iver de Hemmer 16.
FM: Laurids Hemmer Trap, rådmand i Ålborg.
Første ægteskab med [Else Cathrine Kølichen]. B:
1) Sofie Christiane de Hemmer 18.
Afdøde døde 16.1.1763.

37 Ulrik Adolf Jæger, kapellan i Ålborg Budolfi. 22.12.1761, fol.336B.
E: Marianne Reenberg. LV: Peder Clementin. B:
1) Nikolaj Christian Jæger. 1 år og 3 mdr.

38 Anne Lassen Vogelius i Ålborg. 26.8.1765, fol.353B.
A:
1) mor Anne Marie [Pedersdatter] Rosenkilde, enke efter far Mads Madsen Vogelius, [degn i Karby, Hvidbjerg og Rested, skifte Morsø søndre herred gejstlig 18.12.1747 lbnr.24]
2) søster Use Marie Vogelius hos mor i Ræer i Thy.
Afdøde havde arv efter farbror Jes Almstrup [Madsen] Vogelius, præst i Bjergby og Mygdal.

39 [Anne Cathrine Bentsdatter Reimer] i Ålborg. 21.6.1766, fol.356.
Enke efter Ernst [Henrik Adamsen] Muus Hjørring, kapellan i Skagen, [begravet Ålborg 10.6.1748]. B:
1) Niels Ernst Muus i Vestindien
2) Bent Ernstsen Hjørring, skoleholder i Skagen
3) Jørgen Ernstsen Muus, kommandersergent i Viborg
4) Ernst Ernstsen Hjørring 30, i Norge
5) Conrad Ernstsen Hjørring 29, på de lange rejser
6) Bertel Ernstsen Hjørring 28
7) Søren Ernstsen Hjørring 25
8) Anne Ernstsdatter Hjørring, død, var g.m. Anders Schandorph. købmand i Ålborg. 1B:
a Søren Schandorph.

40 Elisabeth Cathrine Stenfeldt i Ålborg. 27.5.1768, fol.369.
E: Sixtus Sixtussen Aspach, præst i Ålborg [Hospital]. B:
5) Sixtus Aspach 11
6) Oluf Jacob Aspach 10
7) Frederik Vilhelm Aspach 8
8) Christian Aspach 5.
Første ægteskab med Jens [Jørgensen] Seidelin, præst i Ulsted, skifte Kær herred gejstlig 20.7.1750 lbnr.25]. B:
1) Peder Stenfeldt Seidelin 21, stud. theol. i København
2) Cathrine Dorthe Seidelin 20
3) Oluf Nikolaj Seidelin 19, på Knivholt
4) Jens Seidelin 17
FM: Johannes Friis.

41 Christian Glerup i Ålborg. 27.6.1768, fol.378.
A:
0) far Hans [Jørgensen] Glerup, [begravet Ålborg Budolfi 6.4.1750].
Fars første ægteskab med Mette Vibeke Mørch. B:
1) halvbror Jørgen Christoffer Glerup, [præst i Torslev og Lendum].
Fars andet ægteskab med mor Johanne [Christensdatter Trap], der lever. B:
2) bror Johannes Glerup, rådmand i Ålborg
3) bror Frederik Christian Glerup, borgmester i Ålborg
4) bror Christoffer Glerup
5) søster Else Cathrine Glerup g.m. Johan Frederik Becher
6) bror Mourids Glerup i Gettrup
7) bror Abraham Glerup i Amsterdam
8) søster Birgitte Glerup, enke efter Jens Jessen i Kolding
9) bror Peder Harch Glerup i Amsterdam
10) søster Johanne Glerup.
Afdøde døde 27.6.1768.

42 Oluf Nikolaj Hygum, student i Ålborg. 23.10.1768, fol.379B.
A:
1) søster Karen Hygum
2) søster Cathrine Margrethe Hygum.
FM: Johan Hieronymus [Nikolajsen] Clausen, præst i Visby i Lø herred i Ribe stift.
Afdøde døde 23.9.1768.

43 Georg Nikolaj Popp, apoteker i Ålborg, der døde 24.3.1765, fol.396.
E: Magdalene Marie Friedenreich. B:
1) [Henrik Jørgen Popp, begravet 29.8.1757].
Testamente af 28.2.1763.
Hans A:
1) bror Godske Evald Popp, død 2B: 1 søn og 1 datter
2) søstersøn Henrik August Suhl.
Hendes A:
Første ægteskab med [Christian Leonhardt Rübner, apoteker i Ålborg, død 2.5.1742]. B:
1) Henrik Rübner.
[Hendes andet ægteskab med Frederik Christian Helms, apoteker i Ålborg, død 14.10.1745].

44 Marianne [Didriksdatter] Blicher i Ålborg, der døde [9.7.1767], fol.398.
E: Peder [Pedersen] Clementin, kapellan i Ålborg Budolfi.
Bevilling til uskiftet bo af 16.12.1746.

45 Testamente i Ålborg. 28.11.1769, fol.399.
Testamente af 28.11.1769 for Frederikke Anne Sofie [Conradsdatter] Ryder, enke efter Ove Henrik Lauridsen Rømer i Kirketerp, præst i Veggerby og Bislev, [skifte Hornum herred gejstlig 25.5.1761 lbnr.50] efter ægteskabsløfte til Anders Tved, købmandskarl i Ålborg.
Desuden nævnes hendes bror Frederik Ryder.

46 Henrik Grotum [Jørgensen] Møller i Ålborg. 19.10.1768, fol.400B.
E: Bodil Bondo.
Bevilling til uskiftet bo af 14.10.1768.
Afdøde, [der døde i Ålborg 21.9.1768], var tidligere præst i Sønder og Nørre Kongerslev og Komdrup.

47 Bertel Wichmann, landfysikus og dr. med. i Ålborg, der døde [22.2.1770], fol.401B.
E: Anne Erika Glerup.
Bevilling til uskiftet bo af 14.4.1770.

48 Peder Thomsen Krogstrup, degn i Sønder og Nørre Tranders. 7.4.1772, fol.402B.
E: Else Marie Hegelund. LV: bror Anders Ditlevsen Hegelund. B:
1) Niels Pedersen Krogstrup 16
2) Anne Pedersdatter Krogstrup 14.
FM: morbror Michael Ditlevsen Hegelund.
Afdøde døde 20.3.1772.

49 Anne Kirstine [Christensdatter] Errebo i Ålborg. 24.1.1773, fol.408.
Enke efter Christen [Andersen] Krag, degn i [Nørre] Sundby, [skifte Kær herred gejstlig 15.7.1772 lbnr.47].
Første ægteskab med [Enok Enoksen Green, degn i Nørre Sundby og Hvorup, skifte Kær herred gejstlig 24.11.1766 lbnr.42]. B:
1) Enok Christian Green 21
2) Andreas Christian Green 20
3) Claus Holm Green 19.
Afdøde døde 23.1.1773.

50 Ane Vogelius, ugift i Ålborg. 5.11.1773, fol.416B.
A:
0) forældre Mads [Mogensen] Vogelius, præst i Hjardemål, [skifte Ålborg bisp 26.6.1709 lbnr.206] og [Use Jensdatter Almstrup i Ålborg, skifte 2.10.1761 lbnr.29]
1) bror [Mads Madsen Vogelius, degn i Karby, Hvidbjerg og Rested, skifte Morsø søndre herred gejstlig 18.12.1747 lbnr.24]. 1B:
a Use Marie Vogelius hos mor i Ræer i Thy.
2) bror [Mogens Madsen Vogelius, degn i Hunstrup og Østerild, skifte Hillerslev herred gejstlig 3.8.1750 lbnr.6]. 2B:
a Mads Vogelius, over 25, i Arendal i Norge
b Niels Christian Vogelius, over 25, på de lange rejser.

51 Peder [Pedersen] Clementin, kapellan i Ålborg Budolfi. 24.4.1772, fol.432, 542B.
Enkemand efter [Marianne Didriksdatter Blicher, der døde 9.7.1767, lbnr.44]. B:
1) Karen Fogh Clementin g.m. Christian Vognsen, borgmester i Ålborg
2) Marie Sybille Clementin g.m. Søren Nors, præst i Veggerby og Bislev
3) Petrine Clementin 26
4) Didrik Blicher Clementin 24
5) Henrik Jespersen Clementin 23
6) Peder Fogh Clementin 17.

52 Herman Peder [Nielsen] Gudme, præst i Ålborg Budolfi. 9.9.1772, fol.481B.
A:
1) mor Kirsten [Andersdatter] Bruun i Herslev, [skifte Brusk herred gejstlig 16.12.1776 lbnr.36], enke efter Niels [Pedersen] Gudme, præst i Herslev og Viuf
2) bror Søren Gudme, præst i Ærøskøbing
3) bror Peder Gudme, kapellan i Ålborg Budolfi
4) søster Anne Kirstine Gudme, enke efter Jochum Iversen Arresø? i Fredericia, [skifte 8.9.1746 lbnr.678]
5) søster Johanne Gudme i Ålborg
6) Maren Gudme, [skifte Anst herred gejstlig 15.2.1746 lbnr.35], var g.m. Henrik [Gregersen] Morville, præst i Lejrskov og Jordrup. 3B:
a Gregers Morville
b Niels Morville
c Peder Christian Morville
7) Kirsten Gudme, [skifte Fredericia 14.12.1767 lbnr.993], var g.m. [Bertel Johansen] Bruun i Fredericia, [skifte Fredericia 12.7.1764 lbnr.933]. 8B:
a Johannes Bruun, rådmand i Fredericia
b Anders Bruun
c Knud Bruun
d Søren Bruun
e Jens Bruun,
f Niels Bruun
g Hans Bruun
h Gye Kirstine Bruun
8) Gye Marie Gudme, [skifte Holmans herred gejstlig 12.3.1762 lbnr.16, var g.m. Jens Blicher, præst i Gauerslund, [skifte Holmans herred gejstlig 13.5.1765 lbnr.17]. 4B:
1) Niels Gudme Blicher
2) Pouline [Thomasia] Blicher
3) Kirsten Blicher
4) Gye Marie Blicher.
Afdøde døde 9.9.1772.

53 Maren Jensdatter Sneebang i Ålborg. 24.3.1775, fol.524B.
Enke efter Peder [Mouridsen] Søkær, degn i Kornum og Løgsted. B:
1) Johanne Pedersdatter Søkær 10.
FM: Anders Lodbjerg.
Afdøde boede hos søster Else Johanne Sneebang i Ålborg.

54 Laurids Vandborg Winther, discipel i 3.lektie i Ålborg latinskole. 15.8.1775, fol.528B.
A:
0) far Peder Jørgen [Rasmussen] Winther, præst i Harring og Stagstrup, skifte Morsø Søndre herred gejstlig 1.10.1767 lbnr.36
1) bror Rasmus Winther, student
2) søster Gertrud Marie Winther
3) søster Anne Marie Winther.
FM:
1 stedfar Johan Peder Woydemann, by- og herredsfoged i Nykøbing Mors
2 farbror [Mathias Rasmussen] Winther, præst i Ørbæk på Fyn
Arv efter farfar Rasmus [Pedersen] Winther, formand i Ørbæk, [død 5.12.1767].

55 Karen Margrethe Aspach i Ålborg. 31.1.1774, fol.539.
Enke efter Nikolaj Schiersing, 5.lektiehører i Ålborg latinskole, [skifte 22.7.1756 lbnr.17]. B:
1) Sixtus Schiersing 31
2) Christian Schiersing 29
3) Anne Cathrine Schiersing 27.
FM: Sixtus [Sixtussen] Aspach, præst i Ålborg Hospital

56 Peder Miller, student i Ålborg. 23.12.1776, fol.567.
Arvinger angives ikke.

57 Niels Poulsen Grejbjerg, undergraver i Ålborg Budolfi.4.7.1777, fol.568.
E: Anne Cathrine Bertelsdatter. LV: Jens Clausen Bo, klokker i Ålborg Budolfi. B:
1) Poul Nielsen Grejbjerg 21
2) Bertel Christian Grejbjerg 17.
FM: Niels Troelsen.

58 Hans Pedersen Kynde, student i Ålborg. 15.6.1775, fol.570B.
Testamente af 23.9.1774. A:
1) Hans [Hansen] Boye, præst i Ugilt og Tårs.

59 Anne Selgensdatter i Ålborg. 13.9.1779, fol.582.
Enke efter Laurids Mikkelsen, undergraver. B:
1) Johanne Lauridsdatter
2) Mikkel Lauridsen
3) Selgen Lauridsen i Christiania i Norge.
Afdøde døde 13.9.1779.

60 Georg Frederik [Olufsen] Testrup, rektor i Ålborg katedralskole. 8.9.1778, fol.588B.
E: [Anne Elisabeth Mikkelsen]. LV: Anders Kjær, prokurator. B:
1) [Cathrine Elisabeth] Testrup g.m. Jens Mathias [Pedersen] Blicher, præst i Søllerød.
Desuden nævnes:
1 afdødes bror Frands Testrup, 5. lektiehører i Ålborg latinskole
2 Mathias de Testrup til Mariagerkloster, [død 1769].
Afdøde døde 8.9.1778.

61 Inger Poulsdatter i Ålborg. 9.6.1781, fol.633B.
Enke efter Jacob [Hansen] Bruun, degn [i Hornum, skifte Hornum herred gejstlig 24.7.1748 lbnr.31. B:
1) Sofie Bruun
2) Anne Cathrine Bruun g.m. Laurids Lind, skipper i Ålborg
3) Else Bruun g.m. Otto i Sjørup.
Desuden nævnes afdødes søster Bodil Poulsdatter.
afdøde døde 28.5.1781.

62 Broder Brorson, biskop i Ålborg. 29.8.1778, fol.634B.
E: [Antoinette Margrethe Christiansdatter Riise]. B:
1) Broder Brorson, præst i Dronninglund, død.
Første ægteskab med [Anne Nielsdatter Lindam]. B:
a Niels Lindam Brorson 27 på Fyn
b Antoinette Cathrine Brorson 25
c Broder Brorson 21 i Viborg.
Andet ægteskab med [Karen Stenfeldt]. B:
d Peder Stenfeldt Brorson 13
2) Christian Riise Brorson, præst i Thisted og Tilsted, [skifte Hundborg herred gejstlig 11.4.1765 lbnr.43]. 3B:
a Anders Vinding Brorson, student
b Broder Brorson, i Vestervig præstegård
c Antoinette Margrethe Brorson
3) Hans Adolf Brorson, præst i Øster Brønderslev og Hallund
4) Cathrine Margrethe Brorson g.m. Ebbe [Clemensen] Kynde, præst i Ålborg Frue
5) Anne Brorson g.m. [Søren Juul Pedersen] Cortsen, præst i Tværsted og Uggerby
6) Anne Sofie Brorson g.m. Johannes [Hauch] Clausen, præst i Nørre Sundby og Hvorup.

63 Magdalene Foss Frølund i Ålborg. 14.10.1782, fol.660.
E: Jens Gjørup Møller, kollega i 5.lektie. B:
1) Henrik Lorents Schwarzenstein Møller 11
2) Elise Christiane Møller 7.

64 Testamente i Ålborg. 13.5.1778, fol.664B.
Testamente af 13.5.1778 for Kirstine Birgitte [Jacobsdatter] Hübertz i Ålborg, enke efter Andreas Christian Fugl, skoleholder i Vive, skifte [Hindsted herred gejstlig] 9.4.1778 lbnr.5.
[Første ægteskab med Mathias Mikkelsen i Ålborg], B:
1) [Dorthe Kirstine Mathiasdatter Mikkelsen] g.m. Johannes Falkenberg, garver i Ålborg.

65 Testamente i Ålborg. 9.11.1781, fol.666.
Testamente af 9.11.1781 for Gertrud Øser, enke efter Peder Oppelstrup, [degn i Skibsted, begravet 2.12.1765]. LV: Anders Kjær, prokurator. A:
1) Mourids [Sørensen] Mørch, præst i Sønder og Nørre Kongerslev og Komdrup
2) Maren Bloch Errebo i København
3) Dorthe Elisabeth Hvidbjerg.

66 Anne Cathrine Lassen, der døde i Ålborg [5.11.1781], fol.667.
Enke efter Andreas Knudsen Serup, præst i Sønder og Nørre Kongerslev og Komdrup, [død i Århus 18.1.1782].
Testamente af 6.11.1764. A:
1) Hendes søster Anne Lassen Jørgensen i Ålborg, enke efter Wentzel.

67 Testamente i Ålborg. 1781, fol.669B.
Testamente af 3.12.1776 for Christian Frederik Nielsen Ursin, præst i Nørholm, der døde [8.11.1781] og hustru Inger Marie Jensdatter Blicher, nu i Ålborg. A:
1) svigersøn Mads Mathiasen Ravn, købmand i Ålborg.Ålborg by provsti
Gejstlig skifteprotokol
1779-1827
C 13C-48

68 Sidsel [Christiansdatter] Lassen i Ålborg. 17.11.1779, fol.1.
Enke efter Jens [Christensen] Splid, præst i Brovst og Øster Svenstrup, [skifte Øster Han herred 30.4.1742 lbnr.22]. A:
0) forældre [Christian Lassen, forpagter på Aggersborggård, død 1715. Andet ægteskab med Anne Albertsdatter, død Ålborg 3.6.1760]. 3B:
1) bror Laurids Christian Lassen i Vester Torup i Vester Han herred
2) bror Albert Lassen, præst i Trøgstad, [Askim og Mysen] ved Frederikshald i Norge, død. 4B:
a Hans Christian Lassen
b Nikolaj Christian Lassen
c Vilhelm Cornix Lassen
d Jens Paulin Lassen
3) søster Dorthe Lassen, enke efter Peder Jacob Hübertz
[Fars første ægteskab med Cathrine Danielsdatter Hammer, død Aggersborg 20.3.1700]. 4B: 4) halvbror Lorents Hammer Lassen, uden kontakt i 50 år
5) halvbror Ejler Lassen, død. 1B:
a Markus Lassen på Randers kanten
6) halvbror Daniel Lassen, degn i Blære og Ejdrup, [skifte Års herred gejstlig 13.5.1743 lbnr.37. 5B:
a Christian Daniel Lassen, successor, død uden børn
b Anne Lassen g.m. Peder Mohn, underofficer i Rendsborg
c Otto Lassen i Løgstør
d Henrik Lassen i Flensborg
e Christine Cathrine Lassen g.m Pudewelt, sukkermester i Helsingør
7) halvsøster Cathrine Lassen, død. 1B:
a Anne Kirstine Torsbæk i Ålborg hospital.
[Afdødes første ægteskab med Poul Jacobsen Basballe, præst i Aggersborg, skifte Øster Han herred gejstlig 22.2.1731 lbnr.12].

69 Elias [Johansen] Apoldi (Appolti), 4. lektiehører i Ålborg latinskole. 29.4.1783, fol.19B.
A:
0) far [Johan Christoffer Apoldi i Thisted, begravet 21.11.1746]
1) bror Henrik Apoldi, oboist i Sjællandske regiment
2) søster Margrethe Ottilie Apoldi g.m. Thue Iversen, snedker i Vejerslev på Mors
3) søster Frederikke Marie Apoldi g.m. Oluf Jørgensen Busch, skibs lods i Fladstrand.
Afdøde. der boede hos sin ugifte moster [Johanne Kirstine] Krabidel i Ålborg, døde 20.4.1783.

70 Jens Lauridsen Ørum, undergraver i Ålborg Frue. 19.7.1784, fol.24B.
E: Kirsten Andersdatter. LV: Niels Borup. B:
1) Cathrine Marie Ørum 18
2) Margrethe Elisabeth Ørum 16
3) Johanne Christiane Ørum 12.
FM: Jens Hvidbjerg.

71 Else Kirstine Olufsdatter Testrup i Ålborg. 23.8.1784, fol.26.
Enke efter Laurentius Michael [Andersen] Frølund, præst i Fakse, [skifte Fakse herred gejstlig 28.8.1753 lbnr.40]. B:
1) Johanne Dorthe Frølund 42, i Ålborg
2) [Magdalene Foss Frølund, skifte 14.10.1782 lbnr.63]. E: Jens Gjørup Møller, kollega i 5. lektie i Ålborg latinskole. B:
a Henrik Lorents Schwarzenstein Møller 13
b Elisabeth Christiane Møller 9.
Afdøde døde 9.3.1784.

72 Ingeborg Bering i Ålborg. 17.9.1783, fol.26B.
Enke efter Ludvig Valentin Thyme, 5. lektiehører i Ålborg latinskole. B:
1) Andrea Margrethe Thyme 28
2) Dorthe Kirstine Thyme 24.

73 Johan Peder Holtzberg, faktor i Ålborg Bogtrykkeri. 5.9.1783, fol.29.
A:
1) bror Jochum Peder Holtzberg, degn i Vallensbæk på Sjælland
2) bror Frederik Holtzberg i København.

74 Anne Elisabeth [Mikkelsen] i Ålborg. 9.12.1785, fol.35B.
Enke efter Georg Frederik [Olufsen] Testrup, rektor i Ålborg katedralskole, skifte 8.9.1778 lbn.60]. B:
1) Cathrine Elisabeth Testrup g.m. Jens Mathias [Pedersen] Blicher, præst i Søllerød.
Desuden nævnes afdødes mands bror [Frands] Testrup, konrektor i Ålborg latinskole.

75 Mogens Christensen Riber, undergraver i Ålborg Budolfi. 28.4.1786, fol.36B.
E: Kirsten Christensdatter Damgaard. LV: Jens Bro, klokker i Ålborg Budolfi. B:
1) Niels Christian Mogensen 5.
FM: Bertel Grejbjerg.

76 Anne Marie Lange i Ålborg. 2.6.1785, fol.37.
Enke efter Mogens [Nielsen] Toftum, præst i Flade, Gerum og Fladstrand, [død 3.7.1760]. B:
1) en datter, død ugift i Ålborg
2) Erik Lange Toftum i Amsterdam, død for 5 år siden.
A:
1) bror Jacob Eriksen Lange, kirkeværge i Bergen, død. 5B:
a Erik Lange, prokurator g.m. en datter af en sorenskriver i Trondhjem stift
b Christian Lange, farer til søs som styrmand
c Tønnes Lange, holdt til bogen
d Morten Lange 11
e Rise Birgitte Lange
2) søster Rise Birgitte lange, død, var g.m. kaptajn Kraft i Gudbrandsdalen, uden børn
3) søster Sofie Lange, død, var g.m. Frederik Didriksen, købmand i Trondhjem. 2B:
a en søn
b en datter
4) søster Anne Cathrine Lange, enke efter major Orning i Gudbrandsdalen
5) bror Morten Lange, der farer til søs som styrmand, død
6) halvsøster Birthe (Barthe) Malene Lange g.m. Robsham (Robsahm), foged i Hedemarken, begge døde. 5B:
a Erik Lange Robsham, regimentskvartermester i Ringerike i Akershus stift
b Engelhardt Robsham, student i København
c Cathrine Hedvig Robsham g.m. Niels Ytter, advokat i Stange sogn i Akershus stift
d Johanne Robsham hos farbror Andreas Robsham, købmand på Bragernes
e Lorentse Floriane Robsham g.m. Ibbe, regimentfeltskær i Hedemarken
7) halvbror Ditlev Vilhelm Lange, død ugift.
Afdøde døde 2.6.1785.

77 Dorthe Kirstine Hvidbjerg i Ålborg. 16.1.1786, fol.50.
E: Ludvig Christian Milling, klokker i Ålborg Frue. B:
1) Anne Martha Milling 10
2) Karen Milling 6.

78 Frederikke Louise Bruun i Ålborg. 8.5.1787, fol.50B.
E: Christian Frederik [Ludvigsen] Milling, kapellan i Ålborg Frue og præst i Sønder og Nørre Tranders. B:
1) Karen Milling
2) Charlotte Louise Vilhelmine Milling. Ved afkald 13.6.1790 g.m. Frederik Christian Haslund, præst i [Øster] Hornum
3) Christiane Frederikke Milling.

79 Just Gregersen, skoleholder i Hasseris og Sofiendal. 28.2.1787, fol.51B.
E: Margrethe Jensdatter Bondrup. LV: Jens Nielsen Bondrup. B:
1) Gregers Justesen, død for 14 dage siden.
A:
1) mor Mette Justsdatter, enke i Sønderholm
2) bror Peder Gregersen i Sønderholm
3) søster Kirsten Gregersdatter på Torstedlund [i Årestrup sogn]
4) søster Karen Gregersdatter g.m. Christen Sørensen Barmer i Sofiendal
5) søster Maren Gregersdatter g.m. Claus Nielsen i Sønderholm.

80 Johanne Christiane Jensdatter Ørum i Ålborg. 11.12.1786, fol.54B.
A:
1) mor Kirsten Andersdatter, enke efter Jens [Lauridsen] Ørum, undergraver i Ålborg Frue, [skifte 19.7.1784 lbnr.70]. LV: Niels Brorup
1) søster Cathrine Marie Ørum
2) søster Margrethe Elisabeth Ørum.
FM: Jens Hvidbjerg.
Afdøde døde 10.11.1786.

81 Nikolaj Clausen, personlig kapellan i Ålborg Frue. 19.4.1788, fol.55.
E: Marie Dorthe Cortsen.
Bevilling til uskiftet bo af 19.4.1788.

82 Margrethe Elisabeth Milling i Ålborg. 29.4.1787, fol.55B.
Enke efter Hans Børgesen Lemmeke, klokker og graver i Ålborg Frue. A:
1) bror Christian Frederik [Ludvigsen] Milling, kapellan i Ålborg Frue og præst i Sønder og Nørre Tranders
2) bror Hans Jørgen [Ludvigsen] Milling, præst i [Øster] Hornum, [skifte Hornum herred gejstlig 23.11.1774 lbnr.64]. 3B:
a Ludvig Christian Milling, præst i Romdrup og Klarup
b Niels Ursin Milling, degn i Nørholm
c Charlotte Vilhelmine Milling g.m. [Frederik Christian Olufsen] Haslund, præst i Øster Hornum.
3) søster Vilhelmine Milling g.m. [Henrik] Munch, [borgmester i Viborg], begge døde. 6B:
a Ludvig Munch, præst i Kobberup og Feldingbjerg
b Terkild Kleve Munch, personlig kapellan i Kobberup og Feldingbjerg
c Hans Christian Munch, kollega i 5. lektie i Ålborg latinskole
d Charlotte Munch
e Vilhelmine Munch
f Karen Munch
4) søster Marie Cathrine Milling i Mariager, enke efter Niels Hvid, købmand.
Desuden nævnes afdødes stedsøn Børge Christian Lemmeke.
Afdøde døde 29.4.1787.

83 Ebbe [Clemensen] Kynde, præst i Ålborg Frue, der døde [19.1.1789], fol.73.
E: Cathrine Margrethe [Brodersdatter] Brorson.
Bevilling til uskiftet bo af 13.2.1789.

84 Bodil Marie Stampe [Jensdatter] Clementin i Ålborg. 4.9.1788, fol.73B.
Enke efter Johannes [Jacobsen] Herfordt, præst [i Ferslev, Dall og Volsted, skifte Fleskum herred gejstlig 30.11.1781 lbnr.72]. B:
1) Kirstine Marie Herfordt 18
2) Anne Grubbe Herfordt 17, i Bredkær præstegård [i Hellevad sogn]
3) Jens Clementin Johansen 15, i Boller skole i Dronninglund
4) Petrea Jacobe Herfordt 12 hos [Henrik Jespersen] Clementin, præst i Rødby [og Ringsebølle]
5) Peder Torp Herfordt 9
6) Johanne Herfordt 6.

85 Cathrine Margrethe Junge i Ålborg. 19.2.1790, fol.80, 82.
E: Hans Gottschalck, rektor i Ålborg latinskole. B:
1) Sofie Gottschalck g.m. Claus Vilhelm Claudi, præst i Kornum og Løgsted
2) Christiane Gottschalck g.m. Peder Adam Obel, kapellan i Tikøb og Hornbæk
3) David Gottschalck 21, student
4) Christian Frederik Templer Gottschalck 19, på Akademiet i København
FM:
1 Johan Ludvig Christian Pontoppidan, præst i Ålborg Budolfi
2 Peder Top, rådmand, by- og herredsskriver i Ålborg.
Bevilling til uskiftet bo af 19.2.1790.
Samfrændeskifte 25.7.1791.

86 Elisabeth Cathrine Obenhausen i Ålborg. 21.5.1790, fol.80B.
E: Claus Vadum, personlig kapellan i Sønder og Nørre Tranders.
Bevilling til uskiftet bo af 21.5.1790.

87 Afkald i Ålborg. 4.1.1790, fol.81B.
Afkald fra Malene Sofie Frederikke [Paludan] g.m. Oluf Frederik [Hansen] Obel, præst i Gudum og Lillevorde efter mor Bolette Cathrine [Ovesdatter] Elling, der døde i Sorø 1773.
Arven overført fra Alsted herred.

88 Inger Marie [Enevoldsdatter] Wagaard i Ålborg. 12.11.1791, fol.84.
Enke efter Peder [Pedersen] Rosted, præst i Sejerslev, Ejerslev og Jørsby, [skifte Morsø Nørre herred gejstlig 22.4.1776 lbnr.35]. B:
1) Enevold Rosted, over 25, premierløjtnant i Randers
2) Peder Rosted 25, skoleholder i Tjørnelund [i Finderup sogn] på Sjælland.

89 Peder Ditlevsen Ilum, 19 år, discipel i Ålborg latinskole øverste lektie. 7.1.1793, fol.85B, 88, 94B, 99B.
A:
1) mor [Ida Kirstine Lykke] g.m. Hans [Severin] Haagen, bager i Ålborg
2) søster Birgitte Johanne Ilum 18
3) bror Markus (Markvard) Ilum 17, skriverdreng på Kølskegård [i Hallund sogn].
FM: farbror Hans [Pedersen] Ilum, forpagter på Hammelmose [i Tise sogn].
Afdødes far var Ditlev Henrik Ilum, forpagter på Rønnovsholm, [begravet Vrejlev 3.3.1780].
Arv efter fars stedmor Kirstine [Hansdatter] Mygind på Sø hovedgård [i Sejerslev sogn], skifte slut 23.4.1781, enke efter afdødes farfar Peder [Madsen] Ilum, [begravet Sulsted 13.9.1767].
Afdøde døde 7.1.1793.
(Kilde: Personalhistorisk tidsskrift 1969 side 143-182: Illum studier af Palle Gravesen; med senere tilføjelser).

90 Peder [Nielsen] Gudme, [ugift] pensioneret præst i Ålborg. 24.7.1793, fol.86B.
A:
0) [far Niels Pedersen Gudme, præst i Herslev og Viuf og Kirsten Andersdatter Bruun, skifte Brusk herred gejstlig 16.12.1776 lbnr.36]
1) søster Kirsten Gudme g.m. Iversen, vejermester i Fredericia, begge døde. 4B:
a Niels Iversen, farer til søs, uvist hvor
b Søren Iversen, landmåler i København
c Hagar Kirstine Iversen g.m. Andreas [Bertelsen] Bruun i Påby, præst [i Harte og Bramdrup] ved Kolding
d Dorthe Iversen
2) søster Maren [Nielsdatter] Gudme g.m. [Henrik Gregersen] Morville, præst i Lejrskov og Jordrup, begge døde. 3B:
a Gregers Morville, degn [i Nørre Nissum, skifte Skodborg herred gejstlig 4.6.1787 lbnr.77]. 3B:
1 [Marie Elisabeth Morville 13]
2 [Henrikke Morville 16]
3 [Niels Christian Morville 9]
b Niels Morville, [landmålings]konduktør i København
c Peder Morville, købmand i Fredericia
3) søster Kirsten Gudme, [skifte Fredericia 14.12.1767 lbnr.993], var g.m. [Bertel Johansen] Bruun, rådmand i Fredericia, [skifte Fredericia 12.7.1764 lbnr.901]. 8B:
a Johannes Bruun, borgmester i Fredericia
b Anders Bruun i Påby, præst [i Harte og Bramdrup] (se 1c)
c Knud Brun, rådmand i Kolding, død. B: (Navne angives ikke)
d Søren Bruun, landmåler i København
e Jens Bruun, præst i Taulov
f Niels Bruun præst [i Hald] i Århus stift
g Hans Bruun, grossist i København
h Gye Kirstine Bruun g.m. [Jens Knudsen] Storm, præst i Smidstrup [og Skærup]
4) bror Søren Gudme, præst i Ærøskøbing
5) søster Gye Marie Gudme, [skifte Holmans herred gejstlig 12.3.1762 lbnr.16], var g.m. [Jens] Blicher, præst i Gauerslund, [skifte Holmans herred gejstlig 13.5.1765 lbnr.17]. 4B:
a Niels Gudme Blicher, præst i Vejerslev, [Aidt og Torslev] i Århus stift
b Pouline Thomasia Blicher 30, hos moster i Ålborg
c Kirsten Gudme Blicher g.m. [Hans Buhl] Bønnelykke, købmand i Kolding
d Gye Marie Blicher i Vejerslev præstegård.
6) søster Johanne Gudme på stedet.
Afdøde, der har været emeritus i 20 år og var personlig kapellan i Ålborg Budolfi, døde 24.7.1793.

91 Johanne [Pedersdatter] Hauch i Ålborg. 15.9.1794, fol.88B, 89B, 94.
E: [Ludvig Christoffersen de] Hemmer, professor og rektor i Ålborg. B:
1) Iver de Hemmer, præst i Vallø Kloster.
Afdøde døde 15.9.1794.

92 Cathrine Margrethe [Brodersdatter] Brorson i Ålborg. 25.9.1794, fol.89, 93, 94.
Enke efter Ebbe [Clemensen] Kynde, præst i Ålborg Frue, [skifte 19.1.1789 lbnr.83[. B:
1) Antoinette Margrethe Kynde 43
2) Barbara Nikolette Kynde g.m. Brorson, konrektor på Herlufsholm
3) Broder Brorson Kynde 36, student
4) Anne Marie Kynde
5) Clemen Kynde, stud. jur. i København
6) Hans Adolf Kynde, kantor i Vallø Kloster
7) Otto Christian Kynde, landmåler på Sjælland
8) Clementine Marie Kynde 24
9) Maren Kynde 23, hos søsteren på Sjælland.
Afdøde døde 25.9.1794.

93 Kirsten Christensdatter Damgaard i Ålborg. 19.5.1795, fol.95.
E: Jens Jensen, graver ved Ålborg Budolfi.
Første ægteskab med [Mogens Christensen Riber, undergraver i Ålborg Budolfi, skifte 28.4.1786 lbnr.75]. B:
1) Niels Christian Mogensen 14.

94 Johanne Marie [Andersdatter] Torning i Ålborg. 5.6.1795, fol.95, 95B.
Enke efter Morten [Pallesen] Fogh, præst i Frøslev og Mollerup, [skifte Morsø søndre herred gejstlig 5.4.1742 lbnr.21]. B:
1) [Gedske Cathrine Fogh], død, var g.m. Peder Altewelt (Alderecht), mønsterskriver ved Asiatisk Kompagni i København. 4B:
a Nikolette Cathrine Altewelt, død, [var g.m. Gramberg, skrædder i København]. 1B:
1 [Peder Gramberg]
b Morten Altewelt
c [Karen Abigael Altewelt] g.m. Stougaard, skipper i Sønderborg
d [Anne Kirstine Altewelt g.m. Ørgaard, kinakaptajn i København].
Desuden nævnes afdødes søsterdatters mand Laurids Kjellerup.

95 Niels Christensen Kjærsgaard, discipel i 3. lektie i Ålborg. 13.6.1795, fol.95B.
A:
1) far Christen Christensen, væver i Solbjerg på Viffertsholm gods.
Afdøde blev holdt i skole af sin morbror i Norge.

96 Peder Torp Herfordt, discipel i 3. lektie i Ålborg. 13.2.1796, fol.96, 105.
A:
0) forældre [Johannes Jacobsen] Herfordt, præst i Ferslev, [Dall og Volsted, skifte Fleskum herred gejstlig 30.11.1781 lbnr.72] og [Bodil Marie Stampe Jensdatter Clementin, skifte Fleskum herred gejstlig 4.9.1788 lbnr.84]
1) søster Kirstine Marie Herfordt 26, i Ferslev præstegård
2) søster Anne Grubbe Herfordt, i Vium præstegård ved Viborg
3) bror Jens Clementin Herfordt, i København
4) søster Petrea Jacobe Herfordt hos [Henrik Jespersen Clementin, præst i Rødby og Ringsebølle] på Lolland
5) søster Johanne Herfordt, hos Madam Clementin på Marsvinslund [i Vium sogn] ved Viborg.

97 Anne Sofie [Henriksdatter] Kjeldsen i Ålborg. 27.4.1796, fol.97, 107, 110.
Enke efter Jacob [Pedersen] Deichmann, præst i Lerup og Tranum, [skifte Øster Han herred gejstlig 19.6.1771 lbnr.39]. B:
1) Cathrine Deichmann, død, af andet ægteskab med Bertel Spreckelsen, sukkerbager i Ålborg. 2B:
a Marie Elisabeth Spreckelsen 16
b Bartholine Spreckelsen 14
2) Henrik Deichmann, købmand i Ålborg
3) Hans Justinus Deichmann, præst i Tornby og Vidstrup
4) Karen Deichmann i andet ægteskab med Poul Søltoft, farver i Hjørring
5) Dorthe Margrethe Deichmann g.m. Bertel Spreckelsen, sukkerbager i Ålborg.
6) Laurids Bartholomæus Deichmann, præst i Bodum og Ydby på Thyholm
7) Anne Jacobe Deichmann g.m. [Mathias] Schiønnemann, vinhandler i Ålborg
8) Knud Schiøtt Deichmann, præst i Torslev og Lendum.
Afdøde døde 27.4.1796.

98 Christian Frederik [Ludvigsen] Milling, præst i Ålborg Frue. 16.8.1796, fol.100, 105B, 110B, 120B.
Enkemand efter Frederikke Louise Bruun, [skifte 8.5.1787 lbnr.78]. B:
5) Karen Milling
6) Charlotte [Louise] Vilhelmine Milling, enke efter [Frederik Christian] Haslund, præst i [Øster] Hornum, [død 6.4.1791]
7) Christiane Frederikke Milling g.m. Simon Røst, præst i Hassing [og Villerslev] i Thy.
Første ægteskab med [Karen Globsdatter, skifte 29.4.1756 lbnr.15]. B:
1) Glob Sørensen Milling, præst i Sønder og Nørre Kongerslev [og Komdrup]
2) Ludvig [Christian] Milling, klokker i Ålborg Frue
3) Nikolaj Severin Milling. præst i Saltum og Hune
4) Mette Cathrine Milling, død, var g.m. Hans Christian Hvidt, postmester på Moss i Norge. 3B:
a Helene Christine Hvidt 23
b Karen Hvidt 22
c Christian Frederik Hvidt, døbt Moss 20.12.1776.
Afdøde døde 16.8.1796.

99 Edel Kirstine [Johansdatter] Lange i Ålborg. 21.12.1796, fol.104, 112B.
Enke efter [Søren Frederiksen] Winther, præst i Kollerup og Vindelev, [skifte Tørrild herred gejstlig 14.2.1781 lbnr.62]. B:
1) Ulrik Frederik Winther, student.
Afdøde døde 21.12.1796.

100 Inger Margrethe [Lauridsdatter] Meulengracht i Ålborg. 10.3.1797, fol.107.
E: Johan [Mikkelsen] Budtz, præst i Skivum og Giver, nu emeritus i Ålborg. B:
1) Harbo Meulengracht von Budtz, løjtnant
2) Hedvig Johansdatter Budtz, [skifte Års herred gejstlig 20.2.1795 lbnr.83], var g.m. Laurids [Rasmussen] Lyngby, præst i Skivum og Giver, [skifte Års herred 17.6.1796 lbnr.85]. B:
a Johan Harbo Lyngby 8
b Rasmus Lyngby 7.
FM: farbror Anders Lyngby, købmand i Nibe.
Bevilling til uskiftet bo af 5.10.1781, [Års herred gejstlig 8.9.1781 lbnr.68].
Samfrændeskifte 10.3.1797.

101 Johan [Pedersen] Vandal, kapellan i Ålborg Budolfi. 13.9.1797, fol.111.
E: Christiane Marie Høgh. LV: [Peder Mathias Gesmel] Skærup, præst i Ålborg Frue og Nørre Tranders. B:
1) Peder Friis Vandal 33, bogtrykker
2) Bente Marie Vandal 29
3) Johan Frederik Vandal 26, i København
4) Christen Høgh Vandal 25
5) Poul Mørk Vandal 20.
Bevilling til uskiftet bo af 22.9.1797.
Afdøde døde 13.9.1797.

102 Jørgen Christoffer Glerup, præst i Torslev og Lendum, død i Ålborg. 23.12.1797, fol.113, 114.
Enkemand efter [Elisabeth Kirstine Bentsdatter Jespersen, død 4.12.1778]. Af børn nævnes B:
1) [Anne Marie Glerup], [begravet Vrejlev 2.9.1794], var g.m. Laurids Hastrup ejer af Vrejlevkloster. 2B:
a Elisabeth Kirstine Hastrup
b Cathrine Lucie Hastrup
2) Mette Vibeke Glerup i Vrejlev sogn
3) Poul Mørk Glerup, rådmand i Ålborg.

103 Anne Elisabeth [Christensdatter] Hauch i Ålborg. 14.1.1798, fol.113, 115B, 121B, 125B.
Enke efter Nikolaj Clausen, præst i Ålborg Frue, [død 16.2.1773]. B:
1) Johannes [Hauch] Clausen, præst i Klim og Torup
2) Johan Christoffer Clausen, præst på Sejerø
3) Christian Ulrik Clausen, præst i Dronninglund
4) Otto Frederik Clausen, skrøbelig på forstanden
5) Nikolaj Clausen, [skifte 19.4.1788 lbnr.81]. 2B:
a Anne Juul Clausen 16
b Sofie Charlotte Clausen15.
FM: kaptajn Hauch.
Afdøde døde 14.1.1798.

104 Frederikke Marie Bruun i Ålborg. 2.10.1798, fol.124, 145.
E: Hans Hobolt, degn i Sønder Tranders. B:
1) Karen Hansdatter 1½
2) Frederikke Marie Hansdatter 8 uger.
FM: morbror Christian Bruun i Sønder Tranders.
Afdøde døde 4.8.11798.

105 Johan Ludvig Christian [Børgesen] Pontoppidan, præst i Ålborg Budolfi. 14.2.1799, fol.130, 146, 153B, 165B.
Enkemand efter Unse Marie [Jensdatter] Kraft, [død 10.9.1793]. B:
3) Jens Pontoppidan, kollega i Ålborg latinskole
4) Birthe Pontoppidan 24
5) Andreas Pontoppidan 22, stud. theol.
6) Amalie Louise Pontoppidan 20
7) Magnine Pontoppidan 18
8) Christian Henrik Pontoppidan 16, student
9) Charlotte Pontoppidan 14.
FM: farbror Christian Pontoppidan, tegnemester for landkadetterne på Als.
Første ægteskab med [Bolette Cathrine Ovesdatter Elling, død 22.2.1772]. B:
1) Børge Pontoppidan i Odense
2) Frederikke Sofie Magdalene Pontoppidan g.m. Oluf Frederik Obel, præst i Gudum og Lillevorde.
Afdøde der døde 14.2.1799, havde tidligere været præst i Sorø.

106 Hans Hobolt, degn i Sønder Tranders. 29.12.1800, fol.148, 170B, 173B.
E: Anne Søgaard. LV: James Ogilvie i Sønder Tranders.
Første ægteskab med Frederikke Marie Bruun, skifte 2.10.1798 lbnr.104. B:
1) Karen Hansdatter
2) Frederikke Marie Hansdatter.
FM: farfar Mathias Hobolt, degn i Nørre Tranders.
Afdøde døde 29.12.1800.

107 Anne Marie Jessen i Ålborg. 17.3.1801, fol.163, 172B.
A:
1) mor Karen Hamborg Hvid, enke efter Jens Jesse [Clemensen] Jessen, præst i Kettrup og Gøttrup, [skifte Vester Han herred gejstlig 10.4.1799 lbnr.61]. LV: Georg Glerup, revisor.
2) bror Laurids Skipper Jessen 16.
FM: morbror Christen Hvid til Kokkedal.
Fars første ægteskab med [Anne Elisabeth Abrahamsdatter Rüdiger, skifte Vester Han herred gejstlig 18.3.1782 lbnr.40]. B:
3) Anne Dorthe [Elisabeth] Jessen
4) Augusta Vilhelmine Jessen
5) Dorthe Margrethe [Frixius] Jessen.
Afdøde døde 9.2.1801

108 Marie Gandrup i Ålborg. 6.5.1801, fol.168B.
Enke efter [Clemen Kjærulf Pedersen] Splid, præst i Hammer og Horsens, [skifte Kær herred 15.7.1792 lbnr.77].
Bevilling at afholde kommissionsskifte.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 6.5.1801.

109 Johannes Gottschalk, rektor i Ålborg. 20.6.1804, fol.175B, 189B, 191B, 214B.
E: Anne Margrethe Knudsen. LV: Mikkel Jeeg, købmand i Ålborg. B:
1) Sofie Gottschalk g.m. Claus Vilhelm Claudi, præst i Ålborg Budolfi
2) David Gottschalk i Lille Års, præst i Års og Haubro
3) Christiane Gottschalk g.m. Peder Adam Obel, præst i Hals
4) Christian Frederik Temler Gottschalk, præst i Odder.
Afdøde døde 19.6.1804.

110 Johanne Cathrine Hostrup i Ålborg. 25.10.1804, fol.183B, 185B, 189.
Enke efter Oluf Mygdal, [skoleholder i Ålborg Frue].
Testamente af 10.1.1797. B:
1) Christen Mygdal i København.

111 Maren Jensdatter i Ålborg. 3.12.1804, fol.184B, 188.
Enke efter Peder [Sørensen] Mørk, degn i Gerding[ og Blenstrup, skifte Hellum herred gejstlig 7.5.1788 lbnr.16]. A:
1) hendes søsterdatter g.m. Laurids Nørgaard, købmand i Ålborg
2) [hans halvbror] Mourids [Sørensen] Mørk, præst i Ferslev, Dall og Volsted, [skifte Fleskum herred gejstlig 24.9.1801 lbnr.84]. Børn hvis navne ikke angives.

112 Maren Jensdatter i Ålborg. 29.7.1805, fol.190B.
E: Christen Pedersen, undergraver i Ålborg Frue. B:
1) Jens Peder Christensen 11
2) Christen Christensen 5
3) Anne Margrethe Christensdatter 3.
FM: farbror Anders Pedersen i Ålborg.
Afdøde døde 29.6.1805.

113 Inger Marie Kirkegaard i Ålborg. 15.7.1806, fol.192B, 228B.
Enke efter Niels [Bjørn] Tødslev, præst i Mariager. A:
1) bror Hans Kirkegaard, købmand i Drammen i Norge
2) søster Marie Kirkegaard på stedet, enke efter Jens Mønster. LV: Anders Herskind, købmand i Ålborg
3) søster Marie Kirstine Kirkegaard, død, var g.m. Andreas Schmidt, skolelærer i den kongelige danske skole i København. 3B:
a Morten Andreasen Schmidt, kontorbetjent i London
b Conrad Kirkegaard, student, uvist hvor
4) søster Marie Kirkegaard, død. Sidste ægteskab med Dietrich, krigskommissær i Ålborg. Første ægteskab med [Frederik Johansen] Buchwald, dr. med i Ålborg. B:
a Louise Buchwald, død, var g.m. Peder Wagaard, præst i Skelund [og Visborg]. 3B:
1 Enevold Wagaard, successor
2 Marie Elisabeth Wagaard, døbt 18.2.1778, gift 1.7.1800 med Nis Jens Jørgen Jessen, ejer af Ernstpris [i Blenstrup sogn], birkedommer
3 Frederikke Dorthe Wagaard, gift 11.7.1800 med Johannes Meldahl ejer af Benzonslund [i Holmstrup sogn].
Afdøde døde 15.7.1806.

114 Christian Beverlin Studsgaard, biskop og præst i Ålborg Budolfi. 15.11.1806, fol.196, 201, 239B, 243, 247B, 268, 280.
Enkemand efter [Charlotte Mouridsdatter Ho, død 29.6.1797]. B:
1) Charlotte Kirstine Studsgaard g.m. Holger Christian Reiersen, konferensråd i København
2) Maren Studsgaard. FM: Claus Vilhelm Claudi, præst i Ålborg Budolfi
3) Frederik Carl Studsgaard.
Afdøde døde 15.11.1806.

115 Søren Sørensen Mørk, degn i Nørre Sundby. 28.11.1806, fol.200, 220.
Enkemand. B:
1) Søren Mørk i Nørre Sundby
2) Cathrine Mørk g.m. Søren Mørk, podemester i Ålborg
3) Anders Mørk i Øster Risør i Norge.

116 Sofie Tancke Obel i Ålborg. 31.10.1806, fol.224, 242B, 246B.
Enke efter Oluf [Bagger] Praëm, præst i Øsløs, Vesløs og Arup, [skifte Vester Han herred gejstlig 31.1.1802 lbnr.65]. B:
1) Christian Praëm 10
2) Hans Jørgen Obel Praëm 8½
3) Jens Obel Praëm 6 mdr.
FM: født værge Peder Adam Obel, præst i Hals.
Desuden nævnes:
1 afdødes søster Ida Elisabeth Obel
2 afdødes bror Frederik Obels enke Anne Margrethe Berlin.
Afdøde døde 31.10.1806.

117 Anne Troelsen i Ålborg, der døde [24.6.1807], fol.236B.
Enke efter Sixtus [Sixtussen Aspach], præst i Ålborg Hospital.
Hendes testamente af 8.4.1807. A:
Hans første ægteskab med [Elisabeth Cathrine Stenfeldt, skifte 27.5.1768 lbnr.40]. B:
1) hendes stedsøn Sixtus Aspach i København. 3B:
a Louise Aspach
b Henriette Aspach
c Sixtine Aspach
2) hendes stedsøn Oluf Jacob Aspach, kateket og kirkesanger i Rødby på Lolland. 1B:
a Hans Hetner Aspach, farer til søs
b Niels Ryberg Aspach
c Henriette Aspach
d Sixtine Aspach
3) hendes stedsøn Frederik Vilhelm Aspach, kongelig landmåler
4) hendes stedsøn Christian Michael Aspach, kapellan i Ålborg Frue
5) hendes bror [Mads Troelsen]. 3B:
a Magdalene Madsen
b Johanne Madsen g.m. Jørgensen, fuldmægtig i København
c Christiane Madsen g.m. Dannefeldt, tobaksspinder i København
6) Gyrsting, bager i Ålborg, hans børn
7) [Anton Henrik] von Jacheln, major i Ålborg, hans B:
a Juliane Jacheln
b Hedvig Jacheln
8) Søren Troelsen, købmand. 1B:
a Anne Troelsen, sidst g.m. Laurids Jensen, værtshusmand.

118 Johanne Margrethe Pedersdatter i Nørre Tranders. 7.6.1809, fol.241.
E: Jens Karmark, skolelærer i Nørre Tranders. B:
1) Jens Peder Jensen 15
2) Theodora Jensdatter 11
3) Johannes Jensen 5.
FM: født værge Knud Karmark i Ålborg.

119 Johan [Mikkelsen] Budtz, præst i Skivum og Giver. 28.9.1809, fol.243B, 278B.
Enkemand efter [Inger Margrethe Lauridsdatter Meulengracht, skifte 10.3.1797 lbnr.100]. B:
1) [Hedvig Johansdatter Budtz, skifte Års herred gejstlig 20.2.1795 lbnr.83, var g.m. Laurids Rasmussen Lyngby, præst i Skivum og Giver, skifte Års herred 17.6.1796 lbnr.85]. 2B:
a Johan [Harbo] Lyngby, farer til søs
b Rasmus Lyngby over 18, smed i Nibe.

120 Sinnet Kirstine Knudsdatter Lund i Ålborg. 7.12.1810, fol.265, 286B, 327.
Enke efter Arent Andersen Torning, præst [i Sønderup og Suldrup, død 10.8.1782].
Hendes testamente af 11.9.1798.
[Hans første ægteskab med Maren Thomasdatter Lund, skifte Hornum herred gejstlig 30.4.1752 lbnr.34].
[Hans andet ægteskab med Nikolette Johanne Hee, skifte Hornum herred gejstlig 9.11.1753 lbnr.37].
[Hans tredje ægteskab med Sofie Elisabeth Christine Lange, skifte Hornum herred gejstlig 1.8.1759 lbnr.43].
Hans A:
0) forældre [Anders Torning, præst i Gjøl, død 22.1.1748 og Gedske Cathrine Arentsdatter Printzler (Prentzler), begravet 5.2.1768]
1) bror Ove [Andersen] Torning, præst i Sevel, [død 5.1.1801]. Enken lever i Holstebro. 2B:
a Gedske Cathrine g.m. Johannes Holland Kuntz
b Christiane Ottine, der ægter Søren Jensen Carstensen
2) bror Thøger [Andersen] Torning, præst i Torslev, [skifte Øster Han herred 7.5.1792 lbnr.56]. 5B:
a Anne Torning i Åsted præstegård i Vendsyssel, død ugift
b Peder Enevold Torning, erklæret umyndig af Han herred, der døde
c Andreas Peder Torning, købmand i Kragerø i Norge, død. 3B:
1 Thøger Torning
2 Johannes Torning
3 Malene Torning
d Gedske Marie Torning g.m. Mads Bang, købmand i Ålborg
e Niels Lassen Torning, præst i Næsborg, Salling og Oudrup, død [15.12.1813]. 1B:
1 Christian Engelstoft Torning
3) bror Peder Torning, degn i Åby og Biersted, [skifte Kær herred gejstlig 18.11.1793 lbnr.80]. 7B:
a Andreas Torning, købmand i Ålborg, død. 2B:
1 Peder Christian Torning, købmandskarl
2 Anne Kirstine Torning i København
b Søren Torning
c Bertel Torning på Sjælland
d Gedske Kirstine Torning, død, var g.m. [Joachim] Becher, kongelig fontænemester i København. 4B:
1 Johanne Becher
2 Margrethe Becher
3 Cathrine Becher
4 Sofie Becher
e Else Anker Torning g.m. Jens Jepsen, toldbetjent i Nibe, begge døde. 2B:
1 Anne Jepsen g.m. skoleholderen i Ejdrup
2 Johanne Kirstine Jepsen i København
f Johanne Torning, enke efter [Christian] Jæger, toldkontrollør i Løgstør
g Anne Lorentse Torning g.m. Vibro, farver i Løgstør
4) søster Barbara Johanne Torning, død, var g.m. [Niels] Vium, kontrollør i Ålborg. 2B:
a Niels Vium, død. 2B:
1 Niels Vium i Norge
2 Barbara Vium, enke efter en bortrømt klædehandler
b Gedske Cathrine Vium, [skifte Bjerre herred gejstlig 16.2.1797 lbnr.127, var g.m. Peder [Johan] Torning, degn [i Stouby og Hornum] ved Vejle, [skifte Bjerre herred gejstlig 7.6.1790 lbnr.115]. 2B:
1 Sofie Amalie Torning. Første ægteskab med Anders Vestrup i Kideris mølle i Hammerum herred. Andet ægteskab med Staal, tolder i Vejle
2 Peder Staal Torning, på herredskontoret i Odense
5) søster Johanne Marie Torning, [skifte Ålborg by gejstlig 5.6.1795 lbnr.94], var g.m. Morten [Pallesen] Fogh, præst i Frøslev og Mollerup på Mors, [skifte Morsø søndre herred gejstlig 5.4.1742 lbnr.21]. 1B:
a Gedske Cathrine Fogh g.m. [Peder] Altewelt, mønsterskriver i Asiatisk Kompagni i København, begge døde. 4B:
1 Nikolette Cathrine Altewelt, død, var g.m. Gramberg, skrædder i København. 1B: Peder Gramberg
2 Karen Abigael Altewelt g.m. Stougaard, skipper i Sønderborg
3 Anne Kirstine Altewelt g.m. Ørgaard, kinakaptajn i København
4 Morten Fogh Altewelt, død ugift
6) søster Judith Torning, død [5.6.1800], var g.m. Jungersen præst i Gjøl, [død 31.3.1796]. 3B:
a Anders Jungersen, præst i Brøndum, [Siem og Torup]
b Regitze Sofie Jungersen g.m. [Laurids] Kjellerup, agent i Ålborg
c Gedske Cathrine Jungersen g.m. [Peder] Estrup, præst i Randers
7) søster Sofie Hedvig Torning, død, var g.m. [Mads] Nørager, herredsfoged i Løgstør. 2B:
a Bolette Nørager, død, var g.m. Josef Nielsen, købmand i Ålborg. 4B:
1 Marie Sofie Josefsdatter
2 Elisabeth Cathrine Josefsdatter
3 Susanne Petrea Josefsdatter
4 Madseline Nielsine Josefsdatter
b Gedske Cathrine Nørager g.m. [Andreas] Jungersen, præst i Brøndum, Siem og Torup.
Hendes A:
0) forældre [Knud Christensen Lund, overtoldbetjent i Ålborg, begravet Ålborg Budolfi 6.8.1749 og Sinnet Pedersdatter Baadsgaard, begravet Ålborg Budolfi 3.1.1765]
1) bror Gregers Knudsen Lund, præst i Ferring, [død 11.6.1796, var g.m. Anne Elisabeth Markusdatter Alsing]. 3B:
a Knud Lund i Skarum præstegård, præst i Alsted og Bjergby på Mors
b Markus Alsing Lund, fuldmægtig på Østergade 48 i København
c Elisabeth Sofie Lund, enke efter Jens Bjerrum i Hals
2) søster Anne Knudsdatter Lund, død, var g.m. Hans Miller, garver i Ålborg. 1B:
a Sinnet Sofie Miller i Sønderholm, enke efter Frands Ginkelberg
3) søster Johanne Knudsdatter Lund, død, var g.m. Miller, bogholder i Ålborg. 1B:
a Adelus Margrethe Miller, enke efter Hans [Mandrup] Tuxen, degn [i Hejninge ] på Sjælland, [skifte Slagelse herred gejstlig 8.9.1796 lbnr.206]. 1B:
1 Mathilde Johanne Tuxen, død, var g.m Haldor Hellesen, guldsmed i Slagelse. 3B:
x Sivert Mandrup Hellesen 14
y Hans Christian Hellesen 13
z Margrethe Kirstine Hellesen 10.
Afdøde døde 7.12.1810.

121 Gertrud Marie Kraft i Ålborg. 17.12.1810, fol.265B, 272B.
Enke efter Christian Ulrik Clausen, præst i Dronninglund, [død 24.1.1804].
Hans A:
1) bror Nikolaj Clausen, præst i Ålborg Frue, [skifte 19.4.1788 lbnr.81. 2B:
a Anne Juul [Cortsen] Clausen g.m. [Christian Michael] Aspach, [præst i Vejlby i Hads herred]
b Sofie Charlotte Clausen
2) bror Johannes [Hauch] Clausen, pastor resignatus i Hjørring
3) søster Anne Elisabeth Clausen g.m. [Johan] Christoffer Clausen, præst i Mygind, [død 22.1.1810], nu g.m. Peder Lidemark, købmand i Christiania.
Hendes A:
1) søster Cathrine Marie Kraft g.m. Søren Hvidberg, købmand i Ålborg
2) Anne Marie Kraft, enke efter Mikkel Jeeg.
Afdøde døde 17.12.1810.

122 Peder Christian [Hansen] Rosenkilde, præst i Astrup, Rostrup og Store Arden. 15.1.1813, fol.283B, 326, 332, 347.
Enke efter [Ingeborg Dorthe Juul Munch, skifte Hindsted herred gejstlig 23.3.1801 lbnr.29. B:
5) Christian [Stevelin] Rosenkilde, successor
6) Niels Severin Rosenkilde, død. 1B:
a Henrik hos Ahrenkiel i Nykøbing Sjælland
7) Anne Dorthe Rosenkilde i Astrup præstegård
8) Marie Elisabeth Rosenkilde på Rosenholm
9) Jens Jacob Rosenkilde, købmand i Bergen, skifte Bergen 25.4.1812
10) Didrik Rosenkilde i Ålborg.
Første ægteskab med [Karen Munch, skifte Hindsted herred 17.5.1773 lbnr.17]. B:
1) Karen Rosenkilde, død, var g.m. Frederik Munch. 3B:
a Peder Christian Munch
b Karen Lassen Munch g.m. Didrik Marcellus Galtrup, overkirurg i København
c Caroline Munch i København
2) Anne Lene Rosenkilde, enke efter kaptajn Galtrup
3) Frederik Rosenkilde i København
4) Iver Rosenkilde, skolelærer på Falster.

123 Mathias Hobolt i Sønder Tranders, degn i Nørre Tranders. 26.5.1816, fol.330, 364B, 366B.
[Enkemand efter Mette Christensdatter]. B:
1) Cathrine Hobolt
2) Karen Staal Hobolt
3) Frederikke Marie Hobolt.

124 Karen Hamborg Hviid i Ålborg. 17.12.1816, fol.336B, 358B.
Enke efter Jens Jesse Jessen, [præst i Kettrup og Gøttrup, skifte Vester Han herred gejstlig 10.4.1799 lbnr.61].
Testamente. A:
0) forældre [Laurids Skipper Hviid til Ågård i Kettrup sogn og Anne Marie Christensdatter]
1) bror Mathias Hviid til Ågård, død [1815]. Enken Marianne lever på Ågård. 3B:
a Didrik Hviid på Ågård
b Mette Pouline Hviid på Ågård
c Laurentse Hviid på Ågård
2) bror Laurids Svendsen Hviid, død. 2B:
a Ingeborg Cathrine Hviid
b Olene Christine Hviid.
FM: Otto Frederik Mørk, løjtnant i Sæby.
Afdødes mands første ægteskab med [Anne Elisabeth Abrahamsdatter Rüdiger, skifte Vester Han herred gejstlig 18.3.1782 lbnr.40]. B:
3) Anne Dorthe Elisabeth gift Cold i Århus
4) Augusta Vilhelmine g.m. Enevold Vrå i Sejlstrup mølle
5) Frands Berg i Kollerup. 2B:
a Anne Marie Berg
b Karen Hamborg Berg
6) Søren Mørup, ejer af Nørtorup [i Hjortdal sogn g.m. Mette Cathrine Steen]. 1B:
a Anne Cathrine Mørup.

125 Hedvig Cathrine Skov i Ålborg. 4.5.1817, fol.338B, 367.
Enke efter Christen [Andersen] Scalesin (Schallesen), præst i Ellidshøj og Svenstrup.
Testamente.
Hans A:
[Første ægteskab med Marianne Lemmiche, død 4.4.1783]
1) søster Marie Andersdatter Scalesin, død, var g.m. [Christen Helverskov i Lørsted mølle i Haverslev sogn]. 4B:
a Niels Christensen Helverskov i Lørsted mølle
b Anders Christensen Helverskov i Holmsø [i Haverslev sogn]
c Laurids Christensen Helverskov i Holmsø
d Elisabeth Christensdatter Helverskov g.m. Peder Jensen i Stagsted
2) søster [Karen Andersdatter Stege], død Holtug sogn på Møn 19.9.1821, var g.m. Pontus David Sparre, degn i Romdrup og Klarup, [skifte Fleskum herred gejstlig 5.2.1761 lbnr.50]. 1B:
a Pontus David Høgh Sparre, degn i Holtug sogn, død, var g.m. Ellen Emmerling, død Holtug sogn 26.10.1821. 3B:
1 Jens Christian Sparre Møller i Flintinge på Lolland
2 Sidsel Cathrine g.m. Henrik Knudsen Henriksen, skolelærer i Holtug sogn
3 Christiane Louise g.m. Lampe, skolelærer i Ejby.
Hendes A:
1) bror, død. 5B:
a Anker Bartholomæus Anchersen, købmand i Drammen
b Anne Petronelle Anchersen, enke efter Niels Ratting, købmand
c Dorthe Elisabeth Anchersen , enke efter Kjønning, overtolder i Drammen
d Mette Dorthe Anchersen g.m. Niels Hansen, bager i Vejle
e Marianne Anchersen i København.
(I skiftet kaldes afdøde Johanne Skov).

126 Damaskus Klauen, præst i Ålborg Hospital, død [9.3.1818], fol.350.
E: Anne Cathrine RosenMeyer.
Testamente af 5.12.1782.

127 Niels Christensen Møller, degn og skolelærer i Sønder Tranders. 18.8.1818, fol.350B, 365B.
E: Karen Andersdatter Vestergaard. LV: Laurids Steen, ejer af Postgården.
Testamente af 30.8.1795. A:
1) bror Jørgen Møller.
Afdøde døde 17.8.1818.

128 Niels Hasselbalch, præst i Lerup og Tranum, [død Ålborg 6.3.1820], fol.361B.
E: Margrethe Charlotte Skytte.
Testamente af 5.7.1793.

129 Maren Jensdatter i Sønder Tranders. 4.3.1820, fol.362B.
E: Jens Mogensen, kirkesanger og skolelærer i Sønder Tranders. 1B:
1) [Marianne Jensdatter].
Samfrænder, FM:
1 morfar Jens Christensen Uttrup i Sønder Tranders
2 J. Ogilvie, kromand
3 Peder Clausen i Sønder Tranders.

130 Ingeborg Lassen i Ålborg. 21.5.1824, fol.369.
Enke efter Laurids [Nielsen] Helverskov, præst i Haverslev og Bejstrup, [død 28.5.1793].
Testamente af 29.7.1822.
[Hans første ægteskab med Anne Margrethe Malte, skifte Øster Han herred gejstlig 11.2.1780 lbnr.49].

131 Ulrik Bruun, student i Ålborg. 21.6.1824, fol.369B.
A:
1) bror Bruun, oberstløjtnant.

132 Anne Cathrine RosenMeyer i Ålborg. 7.11.1825, fol.370, 373, 386B.
Enke efter [Damaskus] Klauen, [præst i Ålborg Hospital, skifte 9.3.1818 lbnr.126].
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 6.11.1825.

133 Jens Karmark, degn og skolelærer i Nørre Tranders. 23.11.1825, fol.371B, 378B, 381B, 384B.
Enkemand efter [Johanne Margrethe Pedersdatter, skifte 7.6.1809 lbnr.118].
Af børn nævnes B:
1) Johannes Karmark i København.

134 Hustru i Ålborg. 8.5.1826, fol.381.
E: Rasmus Severin Kisby, professor.
Bevilling til uskiftet bo af 8.5.1826.

135 Anne Jensdatter i Sønder Tranders. 29.1.1827, fol.382B.
E: Jens Mogensen, kirkesanger og skolelærer i Sønder Tranders.
[Første ægteskab med Maren Jensdatter, skifte 4.3.1820 lbnr.129]. 1B:
1) Marianne Jensdatter.
FM: morfar Jens Christensen Uttrup, udflytter af Sønder Tranders.

SLUTÅrs herred
Gejstlig skifteprotokol
1703-1814
C 17A-2

De første 13 blade mangler.

1 Laurids Hieronymussen, præst i Års og Havbro. Skiftesamling 17.8.1703, fol.14.
E: Elsebeth Clemensdatter [Weidemann]. LV: Rasmus [Jensen] Rodskov, præst i Blære og Ejdrup. B:
1) Christoffer Lauridsen Weidemann 22, student
2) Maren Lauridsdatter
3) Sidsel Lauridsdatter.
FM:
1) født værge Poul Weidemann i Nibe
2) født værge Frederik [Jensen] Printzler, præst i Brorstrup, Ravnkilde og Haverslev
3) Christen Jacobsen Ullits, præst i Vester Hornum, Hyllebjerg og Flejsborg.
[Afdøde blev begravet 26.2.1703].
(Begyndelsen af skiftet mangler).

2 Peder Pedersen Bay, præst i Brorstrup, Ravnkilde og Haverslev. 26.1.1705, fol.24B.
Enkemand efter Malene Samuelsdatter. B:
1) Johan Bay, student
2) Anne Bay g.m. successor Frederik [Jensen] Printzler
3) Frederik Bay
4) Cathrine Bay
5) Anne Margrethe Bay g.m. Jens Justesen i Bisgård
6) Johanne Bay g.m. Kjeld Andersen i Svenstrup.
Desuden nævnes afdødes bror Jens Bay, kapellan på stedet.
Afdøde døde 26.12.1704.

3 Niels Jacobsen Ullits, præst i Ulstrup og Gundersted. 22.8.1708, fol.53B.
E: Gertrud Poulsdatter.
Testamente af 24.2.1703.

4 Christen Jacobsen Ullits, præst i Vester Hornum, Hyllebjerg og Flejsborg. 15.2.1709, fol.56, 60.
E: Margrethe Clausdatter Rose.
Testamente af 10.5.1700.

5 Jens Pedersen Bay, kapellan i Brorstrup, Ravnkilde og Haverslev. 11.7.1709, fol.57, 61.
Enkemand efter [Clara Hansdatter]. B:
1) Hans Jensen Bay
2) Dorthe Marie Jensdatter Bay
3) Anne Cathrine Jensdatter Bay.
Desuden nævnes
1) afdødes søster Bodil Bay
2) afdødes bror Peder Pedersen Bay, præst i Brorstrup, Ravnkilde og Haverslev, hos hvem afdøde var kapellan.
Afdøde, der døde 11.6.1709, boede i Ravnkilde anneksgård.

6 Niels Christensen, degn i Skivum [og Giver]. 5.9.1711, fol.65, 71.
E: Pernille Mikkelsdatter. LV: Vogn Jacobsen i Lynnerup. A:
1) søster Kirsten Christensdatter, enke, LV: Christen Jensen Stub, degn i Blære
2) søster Anne Christensdatter i Nibe, død. 1B:
a Niels Jensen 18 i Årestrup på major Dues gods, [Torstedlund].
FM: Jacob Jacobsen på Albæk.
Afdøde døde 6.8.1711.

7 Elsebeth Clemensdatter Weidemann i Års. 19.7.1712, fol.72B.
Enke efter Laurids Hieronymussen, præst i Års og Havbro, [skifte 17.8.1703 lbnr.1]. B:
1) Christoffer Lauridsen Weidemann
2) Maren Lauridsdatter
3) Sidsel Lauridsdatter.
FM:
1) Markus [Nielsen] Holstebro, successor
2) Knud Ludvig [von Stoltzig Knudsen] Flechtner, præst i Vester Hornum, Hyllebjerg og Flejsborg.

8 Karen Justsdatter Schiønning i Års degnebolig. 15.9.1712, fol.77.
E: Ludvig Christensen, degn i Års og Havbro.
Første ægteskab med [Claus Hansen Vinholt, degn i Års og Havbro og tingskriver i Års herred, død 13.5.1682]. B:
1) Anne Clausdatter g.m. Laurids Pedersen i Dalsgård
2) Hans Clausen Vinholt, død
3) Christen Schiønning Vinholt, brygger i København
4) Else Clausdatter g.m. Jacob Jensen, murer i Nibe
5) Maren Clausdatter g.m. Andreas Frederik Frimodt, korporal i Suldrup
6) Johanne Vibeke Clausdatter, enke efter Peder? Mikkelsen i Hobro
7) Margrethe Clausdatter.

9 Markus Holstebro, præst i Års og Havbro. 27.2.1713, fol.80B, 89, 102B.
E: Barbara Elisabeth Bording. KV: Anders Espersen i Års. B:
1) Hans Bording Markussen Holstebro 8
2) Christen Markussen Holstebro 7
3) Mette Cathrine Markusdatter Holstebro 4
4) Jørgen Markussen Holstebro 2.
FM:
1) Rasmus [Jensen] Rodskov, præst i Blære og Ejdrup
2) Knud Ludvig [von Stoltzig Knudsen] Flechtner, præst i Vester Hornum, Hyllebjerg og Flejsborg
3) Frands [Nielsen] Rosenberg, præst i Ulstrup og Gundersted.
Børnene har arv efter afdød bror Claus Ulrik Markussen.
Desuden nævnes afdødes bror Henrik Zytochomæus Holstebro.

10 Frederik [Jensen] Printzler, præst i Brorstrup, Ravnkilde og Haverslev. 9.8.1713, fol.88B, 106B.
E: Anne [Pedersdatter] Bay. LV: Jens Justesen i Grynderup. B:
1) Gedske Frederiksdatter Printzler 13
2) Jens Frederiksen Printzler 12.
FM: Melchior Edvard [Christensen] Agerholm, successor.
[Afdøde døde 7.6.1712].

11 Karen Jensdatter i Fyrkilde i Ravnkilde sogn. 20.10.1713, fol.99B.
E: Anders Trap, degn i Ravnkilde sogn. B:
1) Maren Andersdatter Trap 7
2) Maren Andersdatter Torslev 4.

12 Christoffer Nielsen Blymester (Blimester), ugift student i Mølgård [i Havbro sogn]. 22.6.1714, fol.104.
Arvinger kendes ikke.
Dog nævnes Anne Vandal i Ålborg, enke efter afdødes farbror [Christen Christoffersen] Blymester, [præst i Ålborg Budolfi, skifte Ålborg bisp 13.6.1685 lbnr.42].
Afdøde døde 24.5.1714.

13 Vincent Rønnebæk, præst i Års og Havbro. 9.3.1716, fol.110.
E: Sabine Marie Stoltzig. LV: far Christian Daniel Stoltzig til Mølgård i Havbro sogn. B:
1) Vincent Christian Rønnebæk, 12 uger den 16.9.1716, der døde.
Desuden nævnes afdødes søster Margrethe Evertsdatter Rønnebæk, der for sin brors skyld var kommet hertil fra et fremmed land og var fader- og moderløs.

14 Anders Trap i Fyrkilde, degn i Ravnkilde sogn. 22.1.1718, fol.125B.
E: Inger Nielsdatter. LV: Jesper Johansen i Hobro. B:
1) Maren Andersdatter 11
2) Maren Andersdatter 8.
FM: farbror Søren [Jensen] Trap i Hobro.

15 Hans [Olufsen] Højer, præst i Skivum og Giver. 16.3.1722, fol.131, 151.
E: Bente Cathrine [Mathiasdatter] Wagaard. LV: Abraham [Martin Lauridsen] Hvid, præst i Næsborg, Salling og Oudrup. B:
2) Iver Højer, cand. theol. 27
3) Frederik Højer 25
4) Oluf Højer 22.
FM:
1) Melchior Edvard [Christensen] Agerholm, præst i Brorstrup, Ravnkilde og Haverslev
2) Absalon Kofoed i Lynnerup i Skivum sogn.
Første ægteskab med [Barbara Jørgensdatter Horsin]. B:
1) Anne Margrethe Højer, der ægter Peder Christensen.
FM:
1) morbror Niels Jørgensen Horsin, fyrbøder på kongens Rentekammer i København
2) mosters mand Laurids [Jensen] Stadelin, præst i Kongsted på Sjælland.
Desuden nævnes enkens afdøde bror Hans Mathiasen på Testrupgård.
Datteren af første ægteskab var bragt til fald af præstens tjenestekarl og forjaget fra huset og fradømt fædrene arv.
Afdøde døde 13.3.1722.

16 Rasmus [Jensen] Rodskov, præst i Blære og Ejdrup. 1.6.1722, fol.150B, 160B.
E: Sidsel Pedersdatter Paludan. LV: Iver Enevoldsen [Wagaard], præst i Strandby, [Bjørnsholm og Malle]. B:
1) Maren Rasmusdatter Rodskov
2) Anne Rasmusdatter Rodskov g.m. Søren [Christoffersen] Gjesing.
Bevilling til uskiftet bo af 11.7.1721.

17 Ludvig Christensen, degn i Års og Havbro. 9.9.1726, fol.163, 181, 202.
E: Anne Agnethe [Ejlersdatter] Ryberg. LV: Mogens Christoffersen Vesterbølle (Bølle), degn i Ulstrup og Gundersted, der ægter enken. B:
1) Ejler Christian Ludvigsen 6.
FM: Laurids Henriksen Thomelius, degn i Skivum og Giver g.m. moster [Birgitte Margrethe Ryberg].
[Enkens forældre var Ejler Nielsen Ryberg, præst i Lerup og Tranum, skifte Ålborg bisp 14.12.1691 lbnr.95 og Mette Jacobsdatter Distelberg].

18 Anne Christensdatter i Blære. 24.11.1727, fol.168.
Enke efter Laurids Olufsen, præst i Blære og Ejdrup. B:
1) Anne Elisabeth Lauridsdatter
2) Bodil Lauridsdatter
3) Maren Lauridsdatter
4) Pernille (Panele) Lauridsdatter
5) Oluf Christian Lauridsen.
Afdøde døde 26.10.1727.

19 Margrethe [Christensdatter] Vorgod i Lynnerup degnebolig i Skivum sogn. 4.2.1728, fol.170, 179.
E: Absalon [Jacobsen] Kofoed, degn i Skivum og Giver.
Første ægteskab med forgænger i embedet. B:
1) Samuel Jensen Rødding, degn i Kvong og Lyne.

20 Jens Nielsen, degn i Ulstrup. 15.4.1728, fol.178.
E: Birgitte Pedersdatter. LV: Mogens Christoffersen Vesterbølle (Bølle), degn i Ulstrup og Gundersted. B:
1) Jørgen Jensen, død
2) Maren Jensdatter i København
3) Morten Jensen, garder til hest i København
4) Inger Jensdatter g.m. Christen Nielsen Rohde i Søttrup i Ulstrup sogn.
Afdøde døde 17.3.1728.

21 Anne Pedersdatter Bay i Smorup præstegård. 28.2.1730, fol.182.
E: Melchior Edvard [Christensen] Agerholm, præst i Brorstrup, Ravnkilde og Haverslev.
Første ægteskab med [Frederik Jensen Printzler, skifte 9.8.1713 lbnr.10]. B:
1) Gedske Frederiksdatter Printzler
2) Jens Frederiksen Printzler 26, student.

22 Maren Jørgensdatter Hem i Hornum præstegård. 19.4.1730, fol.200.
Enke efter Poul Damsgaard, postmester i Ringsted.
Første ægteskab med Peder Madsen Allerup, byfoged i Ringsted. B:
1) Jørgen Pedersen i Ringsted.
Andet ægteskab med Hans Andersen, kæmner i Ringsted. B:
2) Karen Hansdatter Lund g.m. Knud Ludvig [von Stoltzig Knudsen] Flechtner, præst i Vester Hornum, Hyllebjerg og Flejsborg.
Desuden nævnes afdødes stedmor Johanne Madsdatter i Benløse på Sjælland, enke efter Christen Thøgersen, herredsfoged i Ringsted og Tybjerg herreder og birkefoged i Sørup birk.

23 Karen Hansdatter Lund i Hornum præstegård. 14.7.1730, fol.201, 206B.
E: Knud Ludvig [von Stoltzig Knudsen] Flechtner, præst i Vester Hornum, Hyllebjerg og Flejsborg, der ægter Gedske [Frederiksdatter] Printzler af Smorup præstegård. B:
1) Cathrine Marie Flechtner 22
2) Daniel Ludvig Flechtner 17, i Viborg skole
3) Jørgen Christian Flechtner 16, i Viborg skole
4) Elisabeth Anne Sofie Flechtner 14
5) Frederikke Louise Flechtner 12
6) Margrethe Elisabeth Schönbach Flechtner 10
7) Niels Thøgersen Flechtner 8
8) Johannes Meller Flechtner 5
9) Knud Christian Flechtner 3.
(Sml. lbnr.10).

24 Gertrud Poulsdatter i Lynnerup i Skivum sogn. 7.6.1731, fol.202B, 204, 209B.
Enke efter Jens [Rasmussen] Snedker i Barmer, præst [i Sebber og Lundby, skifte Slet herred gejstlig 17.2.1729]. A:
1) bror Christen Poulsen i Asferg, død. 10B:
a Poul Christensen i Asferg
b Peder Christensen, der døde ugift
c Niels Christensen i Asferg
d Anne Christensdatter g.m. Jens Nielsen i Asferg
e Birthe Christensdatter g.m. Anders Andersen på stedet
f Maren Christensdatter i Farstrup
g Birthe Christensdatter g.m. Christen Sørensen i Asferg
h Anne Christensdatter i Asferg
i Sidsel Christensdatter i Tebbestrup
j Karen Christensdatter i Asferg
2) bror Mads Poulsen i Fårup, død. 2B:
a Anne Madsdatter g.m. Jens Andersen i Sønderbæk
b Maren Madsdatter g.m. Peder Christensen i Kousted
3) bror Niels Poulsen, død. 6B:
a Mads Nielsen Rebstrup i Nibe
b Rasmus Nielsen i Kousted
c Christen Nielsen i København
d Anne Nielsdatter g.m. Mads Christensen i Kousted
e Kirsten Nielsdatter, død, var g.m. Morten Christensen i Asferg. Hendes børn
f Gertrud Nielsdatter.
Afdøde ankom til sognet mikkelsdag 1729 med 2 af sine [sted]børn: Rasmus Jensen og Susanne Jensdatter.
Afdøde døde 5.6.1731.

25 Jens Printzler, ugift student i Smorup præstegård. 18.6.1731, fol.203, 208B.
A:
0) forældre [Frederik Jensen Printzler, præst i Brorstrup, Ravnkilde og Haverslev, skifte 9.8.1713 lbnr.10 og Anne Pedersdatter Bay, skifte 28.2.1730 lbnr.21]
1) søster Gedske Printzler, der ægter Knud Ludvig [von Stoltzig Knudsen] Flechtner, præst i Vester Hornum, Hyllebjerg og Flejsborg.
Desuden nævnes afdødes moster Cathrine Bay.

26 Melchior Edvard [Christensen] Agerholm, præst i Brorstrup, Ravnkilde og Haverslev. 24.7.1731, fol.206B, 209, 210B.
E: Kirstine Marie Thomasdatter Karmark (Kalmark), 35 år gammel.
Testamente af 29.5.1731. A:
0) forældre [Christen Pedersen Agerholm, præst i Vester og Øster Vandet, skifte Ålborg bisp 24.3.1690 lbnr.82 og Anne Melchiorsdatter]. B:
1) søster Ingeborg Agerholm g.m. Peder Knudsen [Gram], præst i Galtrup og Øster Jølby
2) søster Susanne Agerholm
3) søster Kirsten Agerholm g.m. Peder Pedersen Schmidt, kongelig skoleholder i Tønning i Skanderborg amt
4) søster Mette Sofie Agerholm.
Afdødes første ægteskab med [Anne Pedersdatter Bay, skifte 28.2.1730 lbnr.21] i første ægteskab med [Frederik Jensen Printzler, skifte 9.8.1713 lbnr.10]. B:
1) Gedske Printzler g.m. Knud Ludvig [von Stoltzig Knudsen] Flechtner, præst i Vester Hornum, Hyllebjerg og Flejsborg.
Desuden nævnes:
0) [enkens forældre Thomas Pedersen Karmark, rådmand i Randers og Maren Mikkelsdatter]
1) enkens bror Peder [Thomsen] Karmark, præst i Rold [og Vebbestrup] ved søn Thomas Pedersen Karmark
2) enkens bror Konrad Karmark.
Afdøde blev gift med enken 23.5.1731 og døde 29.5.1731.

27 Cathrine Elisabeth Graa i Blære præstegård. 9.6.1732, fol.210.
Enke. B:
1) Elsebeth Nielsdatter Evensø g.m. Eskild [Christensen] Kaalund, præst i Blære og Ejdrup
2) Cecilie Nielsdatter Evensø.

28 Pernille Mikkelsdatter i Ravnkilde. 10.10.1732, fol.212B.
Enke efter [Niels Christensen, degn i Skivum og Giver. 5.9.1711 lbnr.6]. A:
1) søster [Kirsten Christensdatter], død. 3B:
a Anders Christensen g.m. Inger Pedersdatter på stedet
b Christen Christensen i Allestrup i Grynderup sogn
c Stive Christensdatter g.m. Niels Christensen i Haverslev.

29 Peder Olufsen Rolf, degn i Års og Havbro. 11.11.1733, fol.213.
E: Sofie Hansdatter Dahl. LV: Anders Andersen i Lynnerup [i Skivum sogn]. B:
1) Maren Pedersdatter 9
2) Anne Birgitte Pedersdatter 7
3) Anne Pedersdatter 5
4) Adelus Margrethe Pedersdatter 2.
FM:
1) Jørgen Sørensen, feldbereder i Ålborg, som pårørende
2) Thomas Hansen Dahl, som pårørende.

30 Gedske Printzler i Hornum præstegård. 13.5.1735, fol.218B.
E: Knud Ludvig [von Stoltzig Knudsen] Flechtner, præst i Vester Hornum, Hyllebjerg og Flejsborg. B:
1) Anne Cathrine Flechtner, nyfødt.
FM: Frederik Højer, præst i Skivum og Giver.
Afdøde havde arv efter bror Jens Printzler, [skifte 18.6.1731 lbnr.25].
Enkemandens første ægteskab med Karen Hansdatter Lund, [skifte 14.7.1730 lbnr.23]. Arv til børn.

31 Eva Cathrine Reutz i Ulstrup. 12.6.1736, fol.221.
E: Frands [Nielsen] Rosenberg, præst i Ulstrup og Gundersted.
Testamente af 29.3.1732.

32 Hans Pedersen Møller, ugift i Års præstegård. 13.6.1736, fol.222B, 240B, 245B.
A:
1) bror Bent [Pedersen] Møller [til Lergrav i Avlum sogn], død. hans enke [Birgitte Sofie Blom] lever i et hus ved Avlum kirke, [skifte efter hende Lundenæs og Bøvling amter 2.11.1736 lbnr.109]. 1B:
a Dorthe Marie Møller g.m. Mads Nielsen Hundkær.

33 Frands Nielsen Rosenberg, præst i Ulstrup og Gundersted. 9.5.1737, fol.226B, 243B, 246, 261B.
Enkemand efter Eva Cathrine Reutz, skifte [12.6.1736 lbnr.31].
Testamente af 29.3.1732. A:
1) søster Anne Kirstine Nielsdatter Serup 66 på stedet. FM: Hans [Henriksen] Kampmann til Ørndrup [i Vester Hornum sogn] ved stedsøn Jens Bjerregaard i Ålborg
2) halvsøster Karen Nielsdatter, død, var g.m. Joen Christensen i Øls Hovgård ved Hobro. B:
a Laurids Joensen, garver i København, død. 4B:
1 Karen Lauridsdatter g.m. Hans Pedersen Krag i København
2 Maren Lauridsdatter
3 Jonas Lauridsen
4 Laurentse Christine Lauridsdatter
FM: stedfar Christoffer Huberts, garver i København
b Margrethe Joensdatter g.m. Knud Lund i Kongens Lyngby ved København
c Kirstine Marie Joensdatter, død uden børn, var g.m. en løjtnant
d Else Joensdatter i Norge, død. 1B:
1 en søn i Holland
e Anne Marie Joensdatter g.m. Peder Nielsen Mørk, garver i København
3) halvsøster Else Nielsdatter i Norge, død uden livsarvinger.
Desuden nævnes Peder Nielsen Mørks svoger Christen Pedersen Thorsen, købmand i Nibe og dennes to sønner Peder og Jens.
Afdøde døde 9.5.1737.

34 Absalon [Jacobsen] Kofoed, degn i Skivum og Giver. 12.9.1737, fol.251B.
E: Anne Sørensdatter. B:
1) Augusta Margrethe Kofoed 7
2) Hans Jacob Kofoed 5
3) Karen Kirstine Kofoed 2.
FM:
1) Anders Andersen i Veggergård [i Skivum sogn]
2) Morten Nielsen i Veggergård
3) Niels Jacobsen i Gatten mølle [i Vilsted sogn].
[Første ægteskab med [Margrethe Christensdatter Vorgod, skifte 4.2.1728 lbnr.19].

35 Eskild [Christiansen] Kaalund, præst i Blære og Ejdrup. 13.8.1738, fol.274.
E: Elsebeth Nielsdatter Evensø. LV: Christen Andersen til Halkær [i Ejdrup sogn]. A:
0) forældre [Christian Jensen Kaalund, præst i Tirsted, Skørringe og Vejleby, død 1709 og Hedvig Bartholin]
1) bror Christian Kaalund, præst i Farstrup og Ajstrup
2) bror Jens Kaalund, rektor i Stubbekøbing, død. 1B:
a Christian Samuel Kaalund 13 i Præstø skole
FM: morbror Jacob Skricke, klokker i Præstø
2) søster Johanne Kaalund g.m. Gerhard (Gjort) Sidelmann, præst i Arninge på Lolland
3) søster Mette Cathrine Kaalund g.m. Peder [Nielsen] Hellevad, præst på Femø ved Lolland.
Desuden nævnes enkens søster Cecilie Nielsdatter Evensø på stedet og enkens mor Cathrine Elisabeth Graa, der døde i præstegården 1732, [skifte 9.6.1732 lbnr.27].
Afdøde døde 13.8.1738.

36 Anders Christensen Møller i Fyrkilde degnebolig, degn i Ravnkilde og Haverslev. 25.2.1743, fol.299, 301B.
E: Inger Pedersdatter. LV: Peder Jensen i Bisgård. B:
1) Anne Marie Andersdatter Møller i Vester Velling præstegård
2) Pernille Andersdatter Møller i Ålborg
3) Judith Cathrine Andersdatter Møller
4) Karen Andersdatter Møller g.m. Bendix Christensen i Fyrkilde.
FM: farbror Christen Christensen Møller.
Afdøde døde 25.2.1743.

37 Daniel Lassen, degn i Blære og Ejdrup. 13.5.1743, fol.300B, 305.
E: Magdalene Pedersdatter Kampmann. LV: This Martin Stenbjerg, præst i Blære og Ejdrup. B:
1) Christian Lassen 24, successor
2) Peder Lassen 21
3) Anne Lassen 19
4) Steffen Lassen 17
5) Jørgen Lassen 15
6) Otto Lassen 13
7) Henrik Lassen 10
8) Christine Cathrine Lassen 8.

38 Elsebeth [Nielsdatter] Evensø i Blære. 27.5.1743, fol.301B.
Enke efter [Eskild Christiansen] Kaalund, præst i Blære og Ejdrup, [skifte 13.8.1738 lbnr.35]. A:
1) søster Cecilie [Nielsdatter] Evensø.
FM: Christian Kaalund, præst i Farstrup og Ajstrup

39 Anne [Marie Andersdatter] Møller i Fyrkilde degnebolig. 4.5.1744, fol.304B.
E: Ejler Christian [Ludvigsen] Ryberg, degn i Ravnkilde og Haverslev. B:
1) Ludvig Ryberg, nyfødt, der døde 28.4.1744, 5 uger gammel.
A:
1) søster Pernille Andersdatter Møller
2) søster Judith Cathrine Andersdatter Møller.
Afdøde havde arv efter sin far Anders Christensen Møller, degn i Ravnkilde og Haverslev, [skifte 25.2.1743 lbnr.36].

40 Cathrine Pedersdatter Bay ugift i Vester Hornum præstegård. 9.6.1745, fol.306B.
A:
1) søster [Anne Pedersdatter Bay, skifte 28.2.1730 lbnr.21]. 1B:
a Gedske Frederiksdatter Printzler, [skifte 13.5.1735 lbnr.30], var g.m. Knud Ludvig [von Stoltzig Knudsen] Flechtner, præst i Vester Hornum, Hyllebjerg og Flejsborg. B:
1 Anne Cathrine Flechtner 11.
Afdøde døde 11.5.1745.

41 Christen Andersen, degn i Vester Hornum, Hyllebjerg og Flejsborg. 8.12.1745, fol.308B.
E: Ellen Sørensdatter. B:
1) Cathrine Marie Christensdatter g.m. Mogens Jensen
2) Mette Margrethe Christensdatter.
FM: Mads Jensen Østergaard i Hornum.

42 Frederik [Hansen] Højer, præst i Skivum og Giver. 13.4.1747, fol.309B, 316B.
E: Elisabeth Margrethe Stenbjerg. LV: Conrad [Nielsen] Ryder i Kirketerp, præst i Veggerby og Bislev. B:
1) Charlotte Amalie Højer 24
2) Christian Højer 23, i Ålborg latinskole
3) Bente Cathrine Højer 19
4) Elsebeth Højer 18
5) Hans Højer 16.
FM:
1) morbror Ove [Thisen] Stenbjerg, præst i Hedensted
2) morbrors søn Laurids Foss Ovesen Stenbjerg, kapellan hos faderen
3) morbrors søn This Martin Ovesen Stenbjerg, præst i Blære og Ejdrup.

43 Anne Agnethe Ejlersdatter Ryberg i Ulstrup degnebolig. 3.8.1747, fol.315B.
E: Mogens Christoffersen Bølle (Vesterbølle), degn i Ulstrup og Gundersted.
Første ægteskab med [Ludvig Christensen, degn i Års og Havbro, skifte 9.9.1726 lbnr.17]. B:
1) Ejler Christian [Ludvigsen] Ryberg.

44 Pernille Lauridsdatter i Blære. 29.3.1748, fol.332, 342B.
A:
1) bror Oluf Lauridsen 60
2) søster Anne Lisbeth [Lauridsdatter] g.m. en bådsmand i København
3) søster Bodil [Lauridsdatter] g.m. en krigsmand i kongens tjeneste
4) søster Maren [Lauridsdatter].
Afdøde døde 28.2.1748.

45 Christine Steensdatter i Smorup præstegård [i Brorstrup sogn]. 30.1.1749, fol.333B.
Enke efter [Daniel Filip] Rask, forvalter [på Lundenæs, begravet Skjern 17.11.1735].
Af børn nævnes B:
1) [Johanne Mette Danielsdatter Rask] g.m. Anders Hebo [Christensen] Holst, præst i Brorstrup, Ravnkilde og Haverslev
2) Lambert Rask
3) Christine Rask.
(Sml. skifte efter Knud Jacobsen, herredsfoged i Nørtarp i Strellev sogn, skifte Lundenæs og Bøvling amter 6.5.1738 lbnr.121).
Afdøde døde 2.1.1749.

46 Anne Christine Nielsdatter Serup i Års præstegård. 25.4.1749, fol.335.
A:
1) bror Frands Nielsen Rosenberg, præst i Ulstrup og Gundersted, [skifte 9.5.1737 lbnr.33].
Testamente af 29.1.1740. A:
1) Niels Kolding, præst i Års og Havbro, hos hvem afdøde har boet i 12 år.
Afdøde døde 19.3.1749.

47 Mogens Christoffersen Bølle (Vesterbølle), degn i Ulstrup og Gundersted. 16.5.1749, fol.338, 343.
Enkemand efter Anne Agnethe Ejlersdatter Ryberg, [skifte 3.8.1747 lbnr.43]. A:
1) søster [Bente Christoffersdatter, død 1741, var g.m. Laurids Wegner, degn] i Vester Tostrup, død. 2B:
a Christoffer Wegner 23 på Dronninglund i Vendsyssel
b Laurids Wegner 17 i Hobro.
FM: Christen Hansen Wassard, købmand i Hobro, hvis mor var gift med børnenes farbror.

48 Anders Heebo [Christensen] Holst, præst i Brorstrup, Ravnkilde og Haverslev. 25.6.1753, fol.354B, 375, 378B, 386.
E: Johanne Mette [Danielsdatter] Rask. LV: Adam Daniel Aspach, præst i Kongens Tisted og Binderup. A:
0) forældre Christen Poulsen Holst, forpagter på Estvadgård, sidst på Ulstrup i Thy og Else Andersdatter Heebo]. B:
1) bror Poul Christian Holst, præst i Røken (Røyken) i Akershus stift i Norge, der beretter at af hans 6 børn er 4 i live og den ældste er 19 år og i militær stand
2) bror Johan [Jørgen] Holst, kammerråd i København
3) søster [Else Holst g.m. Sivert Harch, vintapper i Viborg] begge døde]. 5B:
a Agnethe Cathrine Harch g.m. Steen Rask, forvalter [på Lundenæs]
b Anne Harch
c [Else Harch] g.m. en vagtmester i Randers
d Gunnar Harch, bogbinder i Århus
e Peder Harch, kobbersmed i København.
Arv efter enkens mor Christine Stensdatter, [skifte 30.1.1749 lbnr.45], enke efter Daniel Filip Rask, forvalter [på Lundenæs].
(Sml. skifte efter afdødes søster Anne Heebo, Fredericia 19.3.1732 lbnr.510).
Afdøde døde 25.5.1753.

49 Maren Pedersdatter i Hornum. 6.8.1753, fol.374B.
B:
1) Hans Jensen, degn i Vester Hornum, Hyllebjerg og Flejsborg
2) søn i Holsten.

50 Poul Snestrup, degn i Års og Havbro. 27.5.1754, fol.377, 385B, 389B.
E: Ellen Andersdatter Aas. LV: Niels Vognsen i Tolstrup.
Arvinger angives ikke.
Desuden nævnes afdødes bror Christen Poulsen, smed i Vester Vandet i Thy.

51 Kirsten Bertelsdatter Pehn (Pen) i Haverslev. 24.3.1755, fol.391B.
Enke efter Casper Tørring, degn i Sønderup og Suldrup, [skifte Hornum herred gejstlig 25.6.1742 lbnr.21]. A:
1) bror Eskild Bertelsen på Læsø, der Lever. Af børn nævnes B:
a Else Eskildsdatter Læsø g.m. Albert Christoffer Lytken, degn i Sønderup og Suldrup
2) søster Maren Bertelsdatter, enke på Læsø
3) bror Albert Bertelsen i Ålborg, død. 2B:
a Johanne Marie Albertsdatter i Ålborg, enke efter Peder Testrup sst.
b Anne Albertsdatter g.m. Anders Pedersen i København.

52 Rebekka Bech i København, der døde i Smorup præstegård [i Brorstrup sogn]. 26.8.1757, fol.394.
Enke efter Tiffenbach. B:
1) [Rebekka Helene Graf] g.m. Hans David [Hansen] Celius, præst i Brorstrup, Ravnkilde og Haverslev
2) [Anne Barbara Graf]
3) [Anne Marie Graf].

53 Knud Ludvig [von Stoltzig Knudsen] Flechtner, præst i Vester Hornum, Hyllebjerg og Flejsborg. 30.11.1758, fol.394, 413.
E: Else Jensdatter Snitlach, nu i Nibe, enke efter sin fjerde ægtemand. LV: Børge Krog, præst i Vester og Øster Bølle.
Første ægteskab med [Karen Hansdatter Lund, skifte 14.7.1730 lbnr.23]. B:
1) Cathrine Marie Flechtner g.m. Poul Hassing i Ferslev
2) Daniel Ludvig Flechtner
3) Jørgen Christian Flechtner, successor
4) Elisabeth Anne Sofie Flechtner
5) Niels Thøgersen Flechtner, død. 1B:
a Karen Nielsdatter Flechtner
6) Johannes Meller Flechtner
7) Knud Christian Flechtner i København.
Andet ægteskab med [Gedske Printzler, skifte 13.5.1735 lbnr.30]. B:
8) Anne Cathrine Flechtner.
Afdøde døde 30.11.1758.

54 Niels Jepsen Kolding, præst i Års og Havbro. 23.12.1759, fol.411.
E: Anne Birgitte [Frederiksdatter] Bloch. LV: Børge Krog, præst i Vester og Øster Bølle. B:
1) Jacob Johan Kolding, forpagter på Tårupgård [i Tårup sogn]
2) Didrik Kolding, foged på Halkær [i Ejdrup sogn]
3) Maren Kolding g.m. successor Peder [Thomsen] Lund.
Afdøde døde 24.11.1759.

55 Magdalene Pedersdatter Kampmann i Blære degnebolig. 20.5.1760, fol.414B.
Enke efter [Daniel Lassen, degn i Blære og Ejdrup, skifte 13.5.1743 lbnr.37].
Afdøde døde hos sin søn Christian Lassen, successor, der selv skifter med sine søskende.

56 Ejler Christian [Ludvigsen] Ryberg, degn i Ulstrup og Gundersted. 10.6.1760, fol.414B.
E: Anne Cathrine Herlev. LV: Nikolaj [Ulrik] Krossing, [degn i Års og Havbro].
Arvinger angives ikke.
[Første ægteskab med Anne Marie Andersdatter Møller, skifte 4.5.1744 lbnr.39].
(Sml. lbnr.43).

57 Peder Thomsen Lund, præst i Års og Havbro. 15.12.1762, fol.419, 422B, 426, 432B, 434B.
E: Maren [Nielsdatter] Kolding. LV: Børge Krog, præst i Vester og Øster Bølle. B:
1) Thomas Pedersen Lund
2) Abelone Pedersdatter
3) Marie Cathrine Pedersdatter.
FM:
1) farbror Thomas Thomsen Lund til Lund [i Øster Assels sogn] og Blistrup [i Blistrup sogn]
2) morbror Jacob [Johan] Kolding, [forpagter på Tårupgård i Tårup sogn]
3) morbror Didrik Kolding, [foged på Halkær i Ejdrup sogn].

58 Ellen Andersdatter i Års. 14.2.1763, fol.420B, 429B.
Enke efter Poul Snestrup, degn i Års og Havbro, [skifte 27.5.1754 lbnr.50]. B:
1) Jørgen Poulsen Snestrup
2) Niels Poulsen Snestrup i Norge.
FM:
1) født værge Christen Bundgaard
2) født værge Salomon Nielsen Sundborg i Thy.
Afdøde døde 13.1.1763.

59 Nikolaj [Ulrik] Krossing, degn i Års og Havbro. 3.3.1763, fol.421B, 430.
E: Dorthe Jørgensdatter. LV: Christoffer Rougtved til Skovsgård [i Skellerup sogn]. B:
1) Jørgen Christian Krossing.
FM:
1) farfar Christian Krossing, degn i Jebjerg og Rybjerg [dvs. Roslev og Rybjerg]
2) mors stedfar Christoffer Christensen i Slemstrup [i Års sogn].

60 Jens Christian Fabricius, præst i Skivum og Giver. 14.7.1763, fol.424B, 430, 433B.
E: Sinnet Pedersdatter, der døde straks efter manden. B:
1) Christen Fabricius
2) Peder Fabricius
3) Conrad Frederik Fabricius
4) Hans Fabricius
5) Jens Fabricius
6) Anne Margrethe Fabricius
7) Maren Fabricius
8) Dorthe Birgitte Fabricius
9) Martha Cathrine Fabricius.
FM: Arent Torning, præst i Sønderup og Suldrup.
Afdøde mand døde 15.6.1763.

61 Hans Jensen Møller, degn i Vester Hornum, Hyllebjerg og Flejsborg. 26.9.1768, fol.436B.
E: Johanne Marie Christensdatter Krejbjerg. LV: Erik Silkemann, degn i Strandby, Bjørnsholm og Malle. B:
1) Mette Marie Hansdatter Møller
2) Birgitte Hansdatter Møller
3) Anne Cathrine Hansdatter Møller.
FM: født værge [morbror] Christen [Christensen] Thisenius, præst i Kollerup og Vindelev.
Afdøde døde 28.8.1768.

62 Laurids Olufsen i Fyrkilde degnebolig, degn i Brorstrup, Ravnkilde og Haverslev. 19.7.1771, fol.438.
E: [Anne Mortensdatter]. B:
1) Morten Lauridsen Skaarup, successor
2) [Anne Marie Lauridsdatter] g.m. Claus Andreasen Høltzermann
3) Jørgen Lauridsen Skaarup.

63 Jacob Frandsen Hjort, degn i Skivum og Giver. 12.12.1772, fol.438B.
E: Else Marie Lauridsdatter. Af børn nævnes B:
1) Margrethe Jacobsdatter
2) Niels Iversen Jacobsen Hjort, successor.

64 Christian Danielsen Lassen, degn i Blære og Ejdrup. 5.11.1773, fol.439B.
E: Magdalene Marie Jepsdatter. LV: Christian Bjerrum på Ørupgård? [i Rosmus sogn]. A:
1) bror Otto Lassen i Løgstør, døv
2) bror Henrik Gjerulf Lassen, grynmøller i Flensborg
3) søster Anne Lassen i Sverige
4) søster Kirsten Lassen i Holland.
Arv efter fars halvbror Jørgen Lassen, der døde i Christiania i Norge i december 1772.

65 Jens Frederiksen, ugift degn i Blære og Ejdrup. 20.3.1775, fol.442, 445.
A:
1) mor Else Jensdatter i Ålborg, enke efter Frederik Jensen. LV: Knud Theil, forpagter på Restrup [i Sønderholm sogn].
2) søster g.m. Claus Hansen, bager i Hals.

66 Morten Lauridsen Skaarup i Fyrkilde degnebolig, degn Brorstrup, Ravnkilde og Haverslev. 17.2.1776, fol.444.
E: Elisabeth Kirstine Thorsdatter. LV: Claus Budtz, successor, der ægter enken. B:
1) Laurids Mortensen Skaarup
2) Anne Marie Mortensdatter Skaarup.
FM: farbror Jørgen Lauridsen.
Ophold til afdødes mor Anne Mortensdatter, enke efter afdødes far Laurids Olufsen, [skifte 19.7.1771 lbnr.62]

67 Christen Sørensen Morum, skoleholder i Ejdrup. 29.6.1778, fol.448.
E: Kirsten Gabrielsdatter. LV: Didrik Kolding til Halkær [i Ejdrup sogn].
Arvinger angives ikke.

68 Inger Margrethe [Lauridsdatter] Meulengracht i Skivum præstegård. 8.9.1781, fol.448B.
E: Johan Mikkelsen Budtz, præst i Skivum og Giver. B:
1) [Harbo Meulengracht Budtz]
2) [Hedvig Johansdatter Budtz].
Bevilling til uskiftet bo af 5.10.1781.

69 Anne Sofie Amalie [Henriksdatter] Morsing i Hornum præstegård. 2.4.1782, fol.449B.
E: Jørgen Christian [Knudsen] Flechtner, præst i Vester Hornum, Hyllebjerg og Flejsborg.
Testamente af 25.10.1775.
Hans A:
1) bror Johan Meller Flechtner, der lever. B:
a Knud Ludvig Flechtner, student i København.
Hendes A:
1) bror Jacob [Henriksen] Morsing, [præst i Durup og Tøndering, død 13.7.1752]. 1B:
a Hylleborg Jacobsdatter Morsing
2) søster Margrethe Morsing.
[Første ægteskab med Niels Nielsen Bølle, kapellan i Strandby, Bjørnsholm og Malle, død 21.5.1756].
(Sml. lbnr.71).

70 Rebekka Helene Graf i Smorup præstegård. 25.10.1782, fol.450B.
E: Hans David [Hansen] Celius, præst i Brorstrup, Ravnkilde og Haverslev, 65 år gammel. B:
1) Hans Celius 33, degn i Skivum og Giver
2) Johanne Oksdal Celius 29
3) Rebekka Celius 25.

71 Hylleborg Marie Jacobsdatter Morsing i Vester Hornum præstegård. 12.12.1782, fol.451.
A:
1) mor Cathrine Margrethe [Brynnich], enke efter Jacob [Henriksen] Morsing, præst i Durup og Tøndering, nu g.m. Laurids Hopp, sergent på Frøsang i Havbro sogn
2) bror Henrik Jacobsen Morsing på Nyborg postkontor på Fyn
3) søster Maren Morsing, enke efter Niels Skive
4) søster Jytte (Ytte) Jacobsdatter Morsing g.m. Hans Bjørn, skomager i Randers
5) søster Maren Norup Jacobsdatter Morsing på Frøsang.
Afdøde døde hos Jørgen Christian [Knudsen] Flechtner, præst i Vester Hornum, Hyllebjerg og Flejsborg, hvis hustru [Anne Sofie Amalie Henriksdatter Morsing, skifte 2.4.1782 lbnr.69], var afdødes faster.
Afdøde havde arv efter en farbror i Svendborg.

72 Anne Mortensdatter i Skårup i Ravnkilde sogn. 8.3.1784, fol.453, 454.
Enke efter Laurids Olufsen, degn i Brorstrup, Ravnkilde og Haverslev, [skifte 19.7.1771 lbnr.62]. B:
1) Morten Lauridsen Skaarup, formand, [skifte 17.2.1776 lbnr.66]
a Laurids Mortensen Skaarup
b Anne Marie Mortensdatter Skaarup.
2) Anne Marie Lauridsdatter, død, var g.m. Claus Andreasen Høltzermann, skoleholder i Ravnkilde. B:
a Anne g.m. Anders Pedersen på stedet, ladefoged på Nørlund [i Ravnkilde sogn]
b mange umyndige sønner.
3) Jørgen Lauridsen i Nibe.

73 Anne Kirstine Jensdatter Aagaard i Giver skolehus. 16.3.1784, fol.453B.
E: Morten Jensen Gyldendal, skoleholder i Giver. B:
1) Jens Mortensen 7
2) Christen Mortensen 3.

74 Lorents Pedersen Herch, præst i Års og Havbro. 26.4.1785, fol.454, 456, 462, 463.
E: Ellen Marie Thomasdatter Herlev, der døde 25.6.1785.
Testamente af 27.2.1773.
Hans A:
1) næstsøskendebarn Christian Morsing, parykmager, Kattesundet 127 i København, da hans mor og afdødes mor er født af to søskende
2) næstsøskendebarn Otto Christian Glatved, kapellan i Ide og Enningsdalen? i Neder Borgesyssel i Akershus stift.
Hendes A:
1) bror Christoffer Herlev, isenkræmmer, død ugift
2) søster Vibeke Herlev g.m. Jørgen Møller, brygger og stadskæmner, Nørregade 237 i København
3) søster Anne Marie Herlev, Dronningens tværgade 119 i København, enke efter Adam Hintze, divisionskirurg ved søetaten på Holmen i København.
Afdøde døde 28.3.1785.

75 Mette Marie Albertsdatter Sadolin i Blære præstegård. 26.4.1785, fol.455.
E: Peder [Jacobsen] Timmermann, successor som præst i Blære og Ejdrup. B:
1) Jacobe Albertine, nyfødt.
FM: morfar Albert Olufsen Sadolin, præst i Blære og Ejdrup.

76 David Hansen Schmidt, degn i Blære og Ejdrup. 20.6.1785, fol.455, 461.
E: Engel Pedersdatter. . B:
1) Hans Peder Davidsen 8
2) Christian Davidsen 6
3) Fransiska Louise Davidsdatter 3.

77 Claus Mikkelsen Budtz, degn i Brorstrup, Ravnkilde og Haverslev. 9.3.1785, fol.461B, 462B.
E: Elisabeth Kirstine Thorsdatter. LV: Niels Schiønning, degn i Thisted og Store Binderup. B:
1) Laurids Clausen
2) Anne Marie Clausdatter
3) Helvig Clausdatter
4) Kirsten Clausdatter.
FM: farbror Johan Mikkelsen Budtz, præst i Skivum og Giver.

78 Oluf Lauridsen, degn i Års og Havbro. 5.5.1786, fol.467B.
E: Anne Marie Feld.
Bevilling til uskiftet bo af 5.5.1786.

79 Dorthe Sofie [Fogsdatter] Ørsted i Blære præstegård. 12.3.1787, fol.468.
E: Albert Olufsen Sadolin, præst i Blære og Ejdrup. B:
1) Margrethe Cathrine Sadolin g.m. Hans Henrik [Henriksen] Sadolin, præst i Oddense og Otting i Salling
2) Mette Marie Sadolin, [skifte 26.4.1785 lbnr.75], var g.m. Peder Jacobsen Timmermann, successor. 1B:
a Jacobe Albertine Timmermann
3) Henrikke Kirstine Sadolin
4) Karen Sofie Sadolin.
Afdøde 10.2.1787.

80 Jørgen Christian [Knudsen] Flechtner, præst i Vester Hornum, Hyllebjerg og Flejsborg. 23.3.1789, fol.468B.
Enke efter Anne Sofie Amalie [Henriksdatter] Morsing, skifte 2.4.1782 lbnr.69.
Testamente af 25.10.1775.
Universalarving A:
1) bror Johannes Meller Flechtner i København.

81 Albert Olufsen Sadolin, præst i Blære og Ejdrup. 12.1.1793, fol.468B.
Enkemand efter Dorthe Sofie [Fogsdatter] Ørsted, skifte 12.3.1787 lbnr.79]. B:
1) Margrethe Cathrine Sadolin g.m. Hans Henrik [Henriksen] Sadolin, præst i Oddense og Otting i Salling
2) Mette Marie Sadolin, [skifte 26.4.1785 lbnr.75], var g.m. Peder Jacobsen Timmermann, der nu er g.m. afdøde hustrus søster Karen Sofie Sadolin (4). 1B:
a Jacobe Albertine Timmermann
3) Henrikke Kirstine Sadolin
4) Karen Sofie Sadolin g.m. Peder Jacobsen Timmermann, nu præst i Udbyneder og Kastbjerg.

82 Niels Jensen Vestergaard i Svenstrup i Hyllebjerg sogn, skoleholder i Hyllebjerg. 27.11.1793, fol.469B.
E: Kirsten Ottesdatter. LV: Christen Nielsen i Gatten mølle [i Vilsted sogn]. B:
1) Anne Sofie Amalie Nielsdatter 25
2) Anne Martine Nielsdatter 22
3) Jørgen Christian Nielsen 17
4) Jesper Nielsen 13
5) Otto Nielsen 9
6) Jens Nielsen 6.
FM: født værge Peder Nielsen i Bjørumslet i Vindblæs sogn.
Desuden nævnes:
1) afdødes søster Anne Jensdatter g.m. Jens Jespersen, skoleholder i Overlade, der er rømt for en del år siden og dennes søn Christen Jensen, der er rømt for 16 år siden
2) afdødes søsterdatter Kirsten Pedersdatter.

83 Hedvig [Johansdatter] Budtz i Skivum præstegård. 20.2.1795, fol.473B, 475B.
E: Laurids Rasmussen Lyngby, præst i Skivum og Giver. B:
1) Johan Harbo Lauridsen 5½
2) Rasmus Lauridsen 4.

84 Niels Christensen Nørgaard, degn i Års og Havbro, der døde 5.6.1795, fol.474, 476.
E: [Anne] Cathrine Christensdatter. LV: Lauridsen, forvalter Øster Oustrup [i Års sogn]. A:
1) bror Oluf Christensen Holm i Kastrup i Testrup sogn
2) søster Anne Christensdatter i Randers, enke efter Peder Winther, prammand sst.
3) bror Jens Christensen i Rørbæk, død. 3B:
a Jens Jensen i Enslev på Sødringholm gods
b Inger Jensdatter i Rørbæk
c Karen Jensdatter, gift på Overgård gods
4) søster Maren Christensdatter, død, var g.m. Christen Skriver i Hvarre i Vebbestrup sogn. 1B:
a Jens Christensen, tjener på Villestrup [i Astrup sogn].

85 Laurids Rasmussen Lyngby, præst i Skivum og Giver. 17.6.1796, fol.477, 513.
Enkemand efter Hedvig [Johansdatter] Budtz, [skifte 20.2.1795 lbnr.83]. B:
1) Johan Harbo Lauridsen
2) Rasmus Lauridsen.
FM:
1) morfar Johan [Mikkelsen] Budtz i Ålborg, [tidligere præst i Skivum og Giver]
2) farbror Andreas Lyngby i Nibe.
Afdøde døde 15.5.1796.

86 Hans David [Hansen] Celius, præst i Brorstrup, Ravnkilde og Haverslev, der døde 29.10.1796, fol.477B, 506B, 516B.
Enkemand efter Rebekka Helene Graf, [skifte 25.10.1782 lbnr.70]. B:
1) Hans David Celius, degn i Skivum og Giver, død for nogle år siden. 2B:
a Rebekka Helene Celius, døbt Skivum 3.12.1782
b Jørgen Christian Celius, døbt Skivum 12.3.1786.
FM: Peder Møller, klædehandler i Ålborg.

87 Christiane Marie Christiansdatter Hensemann i Hornum præstegård. 27.1.1797, fol.506B.
E: Christoffer Georg [Christoffersen] Stampe, præst i Vester Hornum, Hyllebjerg og Flejsborg. A:
1) bror Hans Christian Hensemann, degn i Thorsager [og Bregnet]
2) søster Mette Marie Hensemann g.m. [Gravers] Baadsgaard, tugthusinspektør og stiftsrevisor i Viborg
3) søster Johanne Cathrine Hensemann i Viborg.
ASfkald fra alle arvinger i Års gejstlige justitsprotokol fol.326B-327.
Afdøde døde 27.10.1796.

88 Morten Christian Buchholtz, skoleholder i Fyrkilde i Ravnkilde sogn. 27.8.1797, fol.514B.
E: Anne Magdalene [Nielsdatter Møller]. LV: Niels Jensen, successor. A:
1) søster Anne Marie Buchholtz, enke i Viborg.
Afdøde døde 25.8.1797.

89 Henrik Henriksen Lemvig, præst i Ulstrup og Gundersted, der døde 13.11.1798, fol.521, 523B.
E: Anne Madsdatter Nysum. LV: Visti Søndergaard, prokurator på Lundbæk [i Bislev sogn]. B:
1) Charlotte Amalie Lemvig.
FM: farbror Niels [Engelstoft] Henriksen Lemvig, kapellan i Simested, Hvam, og Hvilsom.

90 Laurids Mengler, skoleholder i Brorstrup. 18.11.1798, fol.522B.
E: Karen Marie Isaksdatter. LV: Isak Gotfred Hansen i Kemtrup [i Grynderup sogn]. B:
1) Jens Lauridsen 21
2) Christen Lauridsen 14
3) Laurids Lauridsen 10.
FM: farbror Jens Mengler, husmand i Nysum [i Ravnkilde sogn].
Afdøde døde 17.11.1798.

91 Anne Poulsdatter i Ejdrup. 9.1.1800, fol.524.
E: Søren Olufsen Bloch, skoleholder i Ejdrup.
Testamente af 15.4.1797.
Afdøde døde 8.1.1800.

92 Registrering af opbudsbo i Smorup præstegård. 9.1.1801, fol.524B, 536.
Registrering af fallitbo hos den vanvittige Hans Sletting, fradømt embedet som præst i Brorstrup, Ravnkilde og Haverslev, hvis værge var hans bror Frederik Sletting.

93 Niels Andersen Smed, skoleholder i Haverslev. 29.1.1802, fol.535.
E: Kirsten Sørensdatter. LV: Jens Pedersen i Vestby. B:
1) Anders Nielsen 12
2) Karen Nielsdatter 9½
3) Anne Nielsdatter 7½
4) Maren Nielsdatter 3
5) Niels Nielsen 1½.
Afdøde døde 30.1.1801.

94 Frederik Gotfred Stampe, præst i Års og Havbro. 15.9.1802, fol.546.
E: Dorthe Ørum.
Testamente af 30.12.1793.
Hans A:
0) forældre [Christoffer Mumme Frederiksen Stampe, præst i Børglum, Furreby og Vejby, død 20.5.1780 og Constance Georgsdatter Thyme, død 30.4..1780]
1) bror Jens Poulsen Stampe.
Hendes A:
0) forældre [Jens Jacobsen Ørum, degn i Ørslevkloster og Anne Marie Sejersdatter Sander]
1) bror [Sejer Ørum, præst i Rørbæk, Grynderup og Stenild]. B:
a Anne Marie Sejersdatter Ørum i Rørbæk præstegård
2) bror [Jacob Ørum, præst i Ørum, Viskum og Vejrum]. B:
a Anne Marie Jacobsdatter Ørum i Ørum præstegård.
Om disse to brordøtre måtte dø før arvs udbetaling, arver deres søskende.
Afdøde døde 3.9.1802.

95 Anne Cathrine Christensdatter i Havbro. 11.6.1807, fol.547.
Enke efter Niels [Christensen] Nørgaard, degn i Års og Havbro, [skifte 5.6.1795 lbnr.84].
Af første ægteskab B:
1) Oluf Christian Damgaard, bolsmand i Års sogn
2) Peder Sørensen Damgaard, smed på stedet
3) Anne Cecilie Sørensdatter Damgaard g.m. Niels Christian Andersen Lund, skoleholder i Gjørup i Ulbjerg sogn.

96 Niels Pedersen Clausen, degn i Skivum og Giver, der døde 22.8.1808, fol.549, 556.
E: Maren Bertelsdatter. B:
1) Peder Christian Nielsen 19
2) Claus Christian Nielsen 15
3) Niels Nielsen 12
4) Christen Nielsen 10
5) Bertel Nielsen 7.
FM: morbror Niels Bertelsen i Troelstrup [i Blære sogn].

97 Mikkel Lerche Munch, degn i Års og Havbro, der døde 7.4.1809, fol.552B, 558B.
E: Sofie Amalie Mønsted. LV: [Mathias Svante] Lassen, [møller] i Øster Oustrup [i Års sogn]. B:
1) Mette Severine Munch 29
2) Jane Christiane Ellen Margrethe Munch 28
3) Gertrud Helene Munch g.m. Jens Nielsen Allerup, skrædder i Ålborg
4) Knud Engelbrecht Munch 26, kaperkaptajn i København
5) Anne Ulrikke Munch 25
6) Søren Munch 24, husar
7) Jens Carl Munch 23, rebslagersvend i Ålborg
8) Bolette Munch, i København.
FM: farbror Peder Munch, købmand i Ebeltoft.

98 Johan Klysner, skoleholder og kirkesanger i Ravnkilde, der døde 3.3.1813, fol.568.
Arvinger, der alle er myndige, deler selv indbyrdes.
[Kirkebogen udsiger, at afdøde døde 9.3.1813].

99 Johannes [Frederiksen] Struch, præst i Brorstrup, Ravnkilde og Haverslev. 29.4.1813, fol.568B.
E: A[nne] L[aurentse Jacobsdatter Aagaard]. LV: [Frederik] Schiønning, præst i Årestrup, Buderup og Gravlev. B:
1) Jacob Aagaard Struch 21
2) Frederik Casper Struch 20
3) Peder Deichmann Struch 18
4) Poul Abraham Struch 16
5) Sofie Magdalene Struch
6) Margrethe Cathrine Pontoppidan Struch.
FM: [Rudolf Abraham] Winther, præst i Durup [og Stenild].

SLUT