Erik Brejls hjemmeside

Start

Ålborg byfoged
Skifteuddrag
1584 - 1805[1584-1627]  [1603-1620]  [1606-1627]  [1629-1632]  [1631-1640] 

[1641-1643]  [1643-1646]  [1647-1648]  [1647-1662]  [1649-1651] 

[1650-1655]  [1650-1657]  [1652-1663]  [1656-1659]  [1661] 

[1661-1668]  [1662-1663]  [1668-1672]  [1673-1675]  [1675-1678] 

[1677-1678]  [1679-1680]  [1681-1683]  [1684]  [1685]  [1686] 

[1688-1689]  [1690 januar-]  [1690 august-]  [1691]  [1693]  [1694]  [1695] 

[1696]  [1697]  [1698]  [1699]  [1700]  [1701]  [1702]  [1703]  [1704]  [1705] 

[1706]  [1707]  [1708]  [1709]  [1710]  [1711]  [1712]  [1713] 

[1714-1716]  [1717-1719]  [1718-1726]  [1718-1734]  [1731-1750]  [1739-1765] 

[1759-1773]  [1765-1778]  [1777-1785]  [1782-1800]  [1790-1800]  [1796-1803]  [1803-1820]  [1798-1821]  [1807-1821] 

[Jordebøger]


1584-1676 har lbnr.1-809
1677-1713 har lbnr.1050-1640
1714-1726 har lbnr.810-1037
1718-         har lbnr.1641-

krusedulleUdarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.

I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til kendte skifter efter anførte personer.
Lavværge og formynder angives ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie.
Personnavne er standardiserede, f.eks. angives Laurs og Lars som Laurids og Ole som Oluf.
Stednavne staves som i Trap Danmark's 5. udgave.
Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i skiftet, men er fundet i kirkebogen, folketællinger eller andre steder.
Der henvises til side, dog henvises ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.

Forkortelser:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
LV: lavværge
FM: formynder
g.m.: gift med
fol.: folio
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder

Der henvises til bogen:
Embeds- og bestillingsmænd i Aalborg af E. Tauber og A. H. Nielsen. 1879
der også ligger på nettet.


Jordebøger over hovedgårde:

Klarupgård 1690 lbnr.1267
Refsnæs 1690 lbnr.1267
Rødslet 1690 lbnr.1267
Vester Ladegård 1690 lbnr.1267


Jordebøger over privatpersoners gods:

Niels Lauridsen Berregaard i Ålborg over beboerne på Gjøl 1725 lbnr.1833
Johanne Henriksdatter de Hemmer i Ålborg 1695 lbnr.1325
Niels Jespersen i Ålborg 1696 lbnr.1351
Peder Madsen i Thisted 1672 lbnr.735Ålborg byfoged
Konceptskifter
1584-1627
B 37 - 527

1 Henrik Piphering i Ålborg. 19.6.1584, no.1.
E: Birthe Christensdatter. B:
1) Reinholt Piphering
2) Christen Piphering
3) Helleche Piphering.

2 Ender Skriver i Ålborg. 1.2.1589, no.2.
Arvinger angives ikke.

3 Didrik Brinck i Ålborg. 20.1.1592, no.3.
E: Ida Albertsdatter. LV: Søren Ibsen, der ægter enken. B:
1) Henning Brinck
2) Johan Brinck.

4 Laurids Nielsen, byfoged og hustru Karen Jørgensdatter i Ålborg. 27.8.1594, no.4.
Arvinger angives ikke.

5 Hans Ovid i Ålborg. 10.5.1620, no.5.
Enkemand. B:
1) Jacob Hansen Ovid
2) Anne Gertsdatter (Giersdatter)
3) Maren Hansdatter.
FM:
1 Anders Jensen Krag
2 Christen Nielsen Stubdrup.
Desuden overværes skiftet af:
1 Gert [Pedersen] von Achen, præst i Hjørring
2 Christoffer Thomsen [Galskyt], præst i Vester og Øster Hassing.
Skiftet er også indført i Ålborg byfoged. Originale skiftebreve 1606 - 1627 som skifte no.2.

6 Mette Hansdatter i Ålborg. 9.3.1622, no.6.
A:
1) søster, død. 3B:
a Jens Olufsen
b Villads Olufsen
c Anne Olufsdatter.

7 Christen Ibsen Femer (Fembaar) i Ålborg. 13.11.1622, no.7.
E: Dorthe Sørensdatter. A:
1) Dorthe Pedersdatter g.m. Mikkel Bloch
2) Inger Christensdatter. FM: Morten Christensen i Fræer
3) Maren Christensdatter. FM: Anders Jensen i Villestrup mølle
4) Christen Sørensen i Gravlev
5) Peder Andersen i Hornum.

8 Johanne Jørgensdatter i Ålborg. 24.11.1622, no.8.
E: Christoffer de Hemmer, rådmand. B:
1) Henrik de Hemmer
2) Poul de Hemmer
3) Maren de Hemmer
4) [Johanne de Hemmer].

9 Anders Nielsen, pottemager i Ålborg. 6.4.1622, no.9.
E: Kirsten Jensdatter. B:
1) Maren Andersdatter.

10 Christen Kjeldsen, kældersvend i Ålborg. 23.10.1622, no.10.
E: Vennike Hermansdatter. B:
1) Kjeld Christensen
2) Sidsel Christensdatter 22, forlovet
3) Margrethe Christensdatter 20
4) Herman Christensen 17
5) Mette Christensdatter 15
6) Anders Christensen 13
7) Peder Christensen 11, der døde, arv fordeles 22.10.1630 i Originale skiftebreve 1629-1632 fol.207 no.24
8) Christen Christensen 9
9) Maren Christensdatter 8
10) Johanne Christensdatter 6.
FM:
1 Villum Ortmann
2 Peder Lauridsen
3 Søren Bøssemager
4 Steffen Andersen, kræmmer
5 Jens Clemensen.
Arv i boet til afdødes søster Margrethe Kjeldsdatter.
Skiftet er også indført i Ålborg byfoged. Originale skiftebreve 1606 - 1627 som skifte no.16.

11 Knud de Hemmer i Ålborg. 13.5.1623, no.11.
E: Barbara Nielsdatter. LV: bror Laurids Nielsen. B:
1) Rasmus Knudsen
2) Niels Knudsen
3) Thomas Knudsen
4) Anne Knudsdatter
5) Johanne Knudsdatter.
FM: Laurids Jensen.
(Samme skifte som lbnr.67).

12 Christen Sørensen Hedegaard i Ålborg. 29.7.1623, no.12.
E: Inger Simonsdatter.
Af første ægteskab B:
1) Maren Christensdatter g.m. Peder Pedersen i Saksby?
2) Anne Christensdatter 20
3) Else Christensdatter 18
4) Karen Christensdatter 17, der døde, skifte i Ålborg byfoged. Originale skiftebreve 1606 - 1627 skifte no.18.
FM:
1 Jacob Vognsen
2 Christen Jensen
3 Just Rasmussen.
(Samme skifte som lbnr.68).

13 Christen Poulsen i Ålborg. 8.7.1623, no.13.
E: Karen Mikkelsdatter. LV: bror (navn mangler). A:
1) søster Birgitte Poulsdatter g.m. Claus Olufsen i Opslo i Norge.

14 Tønnes Piphering i Ålborg. 18.11.1623, no.14.
Arvinger angives ikke.
(Sml.lbnr.52).

15 Frederik Christensen, borgmester i Ålborg. 2.11.1623, no.15.
E: Margrethe Jørgensdatter. B:
1) Anne Frederiksdatter.
FM: Poul Knudsen.

16 Peder Frandsen Koch i Ålborg. 25.7.1623, no.16.
E: Kirsten Nielsdatter. A:
1) søster Dorthe Frandsdatter i Kolding
2) søster Mette Frandsdatter g.m. Jens Andersen i Vamdrup
3) søster Anne Frandsdatter på Sjælland, død, efter hvem der er arv.

17 Hans [Pedersen] Vandel, borgmester i Ålborg. 4.7.1623, no.17.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Laurids Hansen, borgmester. B:
1) Maren Hansdatter 20
2) Laurids Hansen 18
3) Peder Hansen 17
4) Jens Hansen 13
5) Lambert Hansen 12
6) Else Hansdatter 10
7) Karen Hansdatter 9
8) Ingeborg Hansdatter 6
9) Hans Hansen 4.
FM:
1 Iver Bertelsen
2 Christen Madsen
3 Johan Brinck.
Desuden nævnes Hans [Iversen] Vandel, biskop i Viborg stift.
Litteratur: Nogle familier med rod i 1500-tallets Ribe. III Slægten Vandel. Af Ejnar C. Larsen i: Personalhstorisk tidsskrift 1995 side 31-85. Heri side 34-: Hans Pedersen Vandel.

18 Karen Jensdatter i Ålborg. 24.7.1623, no.18.
E: Thomas Christensen. B:
1) Christen Thomsen
2) Jens Thomsen
3) Thomas Thomsen
4) Mette Thomasdatter
5) Anne Thomasdatter.

19 Lisbeth Nielsdatter i Ålborg. 17.7.1624, no.19.
E: David Jensen Klyne, præst i Ålborg Frue. B:
2) Kirsten Davidsdatter 20
3) Maren Davidsdatter 19
4) Karen Davidsdatter 18
5) Lisbeth Davidsdatter 15.
Første ægteskab med Christen Andersen. B:
1) Bodil Christensdatter 24, på Finstrupgård [i Dall sogn].
FM: Villum Vorvad i Ålborg.
Skiftet er også indført i Ålborg byfoged. Originale skiftebreve 1606 - 1627 som skifte no.9.

20 Maren Lauridsdatter i Ålborg. 28.4.1624, no.20.
E: Niels Jensen Thybo. B:
1) Maren Nielsdatter
2) Karen Nielsdatter
3) Anne Nielsdatter
4) Jens Nielsen.

21 Poul Knudsen i Ålborg. 22.3.1626, no.21.
E: Maren Hermansdatter. B:
1) Knud Poulsen 18
2) Herman Poulsen 17
3) Anne Poulsdatter 14
4) Frederik Poulsen 5.
Desuden nævnes:
1 [afdødes mor] Dorthe Jørgensdatter
2 [afddes bror] Anders Knudsen, [rektor i Ålborg Katedralskole]
3 [afdødes] svoger Laurids Nielsen.

22 Thøger Pedersen, præst i Ålborg [Budolfi]. 24.7.1626, no.22.
E: Jacobe Bentin (Bentsdatter). LV: Hans Sørensen i Ålborg. A:
1) bror Peder Pedersen, præst i Viborg [Sortebrødre].
Skiftet er også indført i Ålborg byfoged. Originale skiftebreve 1606 - 1627 som skifte no.15.

23 Sidsel Jensdatter i Ålborg. 30.7.1626, no.23.
Arvinger angives ikke.

24 Karen Christensdatter i Ålborg. 13.1.1627, no.24.
E: Christen Hedegaard. B:
5) Anne Christensdatter
6) Else Christensdatter.
FM: Jacob Vognsen.
Af første ægteskab B:
1) Laurids Jensen
2) Anders Jensen, rådmand
3) Rasmus Jensen
4) Christen Jensen


Ålborg byfoged
Originale skiftebreve
1603-1620
B 37 - 529

25 Laurids Jensen, skomager i Ålborg. 22.2.1603, fol.1. no.1.
E: Karen Madsdatter. LV: Peder Andersen, der ægter enken. B:
1) Maren Lauridsdatter 8
2) Jens Lauridsen 7
3) Anne Lauridsdatter 3
4) Karen Lauridsdatter 9 mdr.
Desuden nævnes afdødes søster Maren Jensdatter i Sejlflod.

26 Oluf Hansen i Ålborg. 4.3.1603, fol.7, no.2.
E: Karen Madsdatter.
Arvinger angives ikke.

27 Christen Sørensen [Uttrup], rådmand i Ålborg. 25.10.1603, fol.9, no.3.
E: Anne Jensdatter. B:
1) Jens Christensen, død. 2B:
a Christen Jensen i Bergen i Norge
b Maren Jensdatter i Ålborg.
FM: Henrik Bruun.

28 Jens Nielsen Bjesk i Ålborg. 6.6.1603, fol.17, no.4.
E: Mette Knudsdatter. B:
1) Gertrud Jensdatter
2) Jens Jensen.
FM: farbror Mourids Nielsen i Gudum [i Fleskum herred].

29 Vitus Skomager i Ålborg. 29.11.1603, fol.19, no.5.
E: Margrethe [Thomasdatter]. LV: Rasmus Husstein, skomager. der ægter enken. B:
1) Poul Vitussen
2) Thomas Vitussen
3) Anne Vitusdatter.

30 Henrik Middeldorf i Ålborg. 16.7.1608, fol.25, no.6.
Enkemand. B:
1) Gert Henriksen
2) Nille Henriksdatter
3) Birthe Henriksdatter
4) Anne Henriksdatter
5) Barbara Henriksdatter
6) Johanne Henriksdatter i Holland
7) Johanne Henriksdatter i Ålborg.
FM:
1 Rasmus Pedersen
2 Palle Rasmussen
3 Niels Hansen, badskær.

31 Niels Christensen, rådmand i Ålborg. 7.3.1610, fol.36, no.7.
Enke efter Maren Thøgersdatter. B:
1) Christen Nielsen
2) Thøger Nielsen
3) Niels Nielsen
4) Anne Nielsdatter g.m. Christen de Hemmer.

32 Maren Hansdatter i Ålborg. 4.7.1610, fol.55, no.8.
E: Christen Mikkelsen, kedelsmed. B:
1) Ellen Christensdatter
2) Gertrud Christensdatter.
Desuden nævnes:
1 afdødes mor Tilsche Gertsdatter, enke efter Hans Mathiassen
2 afdødes søster Johanne Hansdatter, enke efter Søren Frandsen.

33 Jacob [Nielsen] Ovid, tolder i Ålborg. 3.7.1611, fol.57, no.9.
E: Maren Jørgensdatter. LV: Niels Iversen, borgmester. B:
1) Hartvig Jacobsen Ovid
2) Niels Jacobsen Ovid
3) Maren Jacobsdatter Ovid.
FM: farbror Hans Ovid.

34 Jens Poulsen i Ålborg. 27.2.1612, fol.82, no.10.
E: Johanne Jacobsdatter. LV: Jens Thøgersen, der ægter enken. B:
1) Jacob Jensen
2) Johanne Jensdatter
3) Maren Jensdatter.
FM: Christen Paaske.

35 Anne Nielsdatter i Ålborg. 7.5.1613, fol.91.
E: Christen de Hemmer. B:
1) Christen Christensen
2) Inger Christensdatter.
FM: morbror Christen Nielsen.

36 Margrethe Mortensdatter i Ålborg. 1.6.1613, fol.95, no.12.
E: Christen Jacobsen. B:
3) Iver Christensen
4) Jacob Christensen.
Af første ægteskab B:
1) Iver Iversen
2) Maren Iversdatter.

37 Peder Andersen i Ålborg. 19.7.1614, fol.97. no.13.
E: Else [Mortensdatter] Bolt. B:
1) Anne Pedersdatter.
FM: Mogens Mikkelsen, rådmand.

38 Maren Madsdatter i Ålborg. 5.8.1615, fol.109, no.14.
E: Anders Pottemager. B:
1) Dorthe Andersdatter.

39 Johan Jacobsen, organist i Ålborg. 9.7.1616, fol.111, no.15.
E: Anne Adamsdatter. LV: Just Nielsen, der ægter enken. B:
1) Jacob Johansen
2) Mette Johansdatter
3) Maren Johansdatter.
FM:
1 Niels Hansen Kræmmer
2 Claus Markussen.

40 Peder Lauridsen, rådmand i Ålborg. 26.7.1616, fol.135, no.16.
E: Anne Knudsdatter. LV: Laurids Jensen, rådmand.
I følge tingsvidne A:
1) Bodil Jensdatter g.m. Peder Griis, rådmand i Thisted
2) Villads Jensen på Torstedlund
3) Christen Jensen i Thisted
4) Niels Jensen i Thisted
5) Kirsten Jensdatter på Ballerum
6) Villads Knudsen i Snurren [formentlig i Skæve sogn]
7) Christen Knudsen i Thisted
8) Niels Knudsen i Tolstrup
9) Jens Christensen i Ålborg
10) Anders Christensen Marholt på Bu i Nennis Len i Norge
11) Jens Christensen i Skjernsund i Mandal len i Norge
12) Anne Christensdatter i Skien i Norge.

41 Maren Madsdatter i Ålborg. 9.10.1616, fol.143, no.17.
E: Laurids Madsen Hørup, bødker. B:
1) Peder Lauridsen
2) Mads Lauridsen
3) Niels Lauridsen
4) Anne Lauridsdatter.
Enkemandens første ægteskab med Anne Poulsdatter. Arv til B:
1) Mads Lauridsen
2) Anders Lauridsen.

42 Bertel Madsen, skomager i Ålborg. 9.3.1617, fol.149, no.18.
E: Maren Christensdatter. A:
1) bror Anders Madsen, skomager. 1B:
a Laurids Andersen
2) søskende, død. 3B:
a Mads Nielsen i Norge
b Niels Nielsen i Norge
c Maren Nielsdatter g.m. Peder Andersen i Ålborg
3) søskende, død. 3B:
a Mads Jensen
b Ingeborg Jensdatter i Ribe
c Mette Jensdatter
4) søskende, død. 1B:
a Kirsten Lauridsdatter g.m. Erik Lauridsen i Ovby?.

43 Palle Rasmussen i Ålborg. 9.2.1613, fol.170, no.19.
E: Anne Andersdatter. LV: Villum Wagtmann, der ægter enken. B:
1) Søren Pallesen
2) Rasmus Pallesen
3) Christen Pallesen
4) Maren Pallesdatter.

44 Formynderregnskab i Ålborg. 10.11.1614, fol.183, no.20.
Christen Poulsen fremlægger formynderregnskab for arv til Jens Christensen for arv efter far Christen Jensen, kræmmer.

45 Ellen Nielsdatter i Ålborg. 1.3.1616, fol.189, no.21.
E: Anders Olufsen, sadelmager. B:
2) Cornelius Andersen.
Første ægteskab med Cornelius Jacobsen, sadelmager. B:
1) Lisbeth Corneliusdatter.
FM: Christen Ibsen.

46 Maren Jensdatter i Ålborg. 20.7.1617, fol.192, no.22.
E: Mads Thybo. B:
1) Jens Madsen
2) Christen Madsen
3) Laurids Madsen
4) Niels Madsen
5) Karen Madsdatter.

47 Anne i Ålborg. 2.11.1614, fol.195, no.23.
E: Hans, præst. B:
1) Christen Hansen, død. Børn i Norge ved FM: Christen Poulsen i Ålborg
2) Maren Hansdatter, død, var g.m. afdøde Thomas Lauridsen. 3B:
a Laurids Thomsen, guldsmed
b Hans Thomsen
c Birthe Thomasdatter.
FM: fars [halv]bror Laurids Nielsen, guldsmed

48 Christen Thøgersen i Ålborg. 10.10.1615, fol.204, no.24.
E: Maren Lauridsdatter. B:
1) Thøger Christensen
2) Niels Christensen
3) Christen Christensen
4) Karen Christensdatter
5) Johanne Christensdatter.

49 Rasmus Husstein, skomager i Ålborg. 14.11.1608, fol.228, no.25.
E: Margrethe Thomasdatter. LV: Markus van der Vinde, der ægter enken. B:
1) Henrik Rasmussen Husstein 3.
Enkens første ægteskab med Vitus Skomager, [skifte 29.11.1603 lbnr.29]. Arv til 3B:
1) [Poul Vitussen]
2) [Thomas Vitussen]
3) [Anne Vitusdatter].

50 Thure Frederiksen i Ålborg. 10.11.1614, fol.231, no.26.
E: Ingeborg Hansdatter. LV: Jens Bang. B:
1) Christen Thuresen
2) Barbara Thuresdatter
3) Lambert Thuresen
4) Maren Thuresdatter
5) Niels Thuresen
6) Herman Thuresen
7) Frederik Thuresen
8) Hans Thuresen.
FM:
1 Baltser Buch
2 Hans Felthus, rådmand
3 Herman Egemose
4 Gregers Christensen, rådmand
5 Rasmus Pedersen
6 Herman Vacher
7 Carsten Werchmester.

51 Frederik Christensen, borgmester i Ålborg. 18.9.1616, fol.256, no.27.
E: Margrethe Jørgensdatter. LV: Søren Frandsen. B:
1) Bente Frederiksdatter
2) Anne Frederiksdatter.
FM: Jens Sørensen, skriver
3) Thure Frederiksen i Ålborg. 10.11.1614 lbnr.50. 8B:
a Christen Thuresen
b Barbara Thuresdatter
c Lambert Thuresen
d Maren Thuresdatter
e Niels Thuresen
f Herman Thuresen
g Frederik Thuresen
h Hans Thuresen.

52 Jochum Steffensen [Rostocker], rådmand i Ålborg. 26.9.1617, fol.290, no.28.
E: Dorthe Hansdatter. B:
1) Else Jochumsdatter g.m. Herman Jensen
2) Anne Jochumsdatter g.m. Johan Ertmann
3) Barbara Jochumsdatter, død, var g.m. afdøde Reinholt Tønnesen Piphering. 2B:
a Tønnes Piphering
b Elsebeth Piphering.
FM: Christoffer de Hemmer.

53 Anne Adamsdatter i Ålborg. 9.7.1616, fol.311, 328, no.29.
E: Just Nielsen. B:
4) Maren Justsdatter.
FM: Jørgen Adamsen.
Første ægteskab med Johan Jacobsen, organist i Ålborg, skifte 9.7.1616 lbnr.39
1) Jacob Johansen
2) Mette Johansdatter
3) Maren Johansdatter.
FM:
1 Niels Hansen Kræmmer
2 Claus Markussen.

54 Maren Christensdatter i Ålborg. 7.7.1619, fol.322, 354, no.30.
E: Just Nielsen. B:
1) Anne Justsdatter.
FM: morfar Christen Lauridsen.

55 Mads Andersen i Ålborg. 31.3.1620, fol.370, no.31.
Enke og børn, hvis navne ikke angives.

56 Hans Lichthart i Ålborg. 29.4.1619, fol.374, no.32.
E: Ida Sørensdatter. B:
1) Anne Hansdatter.
FM: Iver Bertelsen.

57 Margrethe Sørensdatter i Ålborg. 22.5.1619, fol.376, no.33.
Enke efter Jesper Bødker. B:
1) Anne Jespersdatter
2) Birthe Jespersdatter.
FM:
1 fars søsterdatters mand Christen Pedersen, tømrer
2 Peder Poulsen g.m. moster Maren Sørensdatter.

58 Margrethe Jensdatter i Ålborg. 26.6.1619, fol.380, no.34.
E: Eskild Madsen.
Af første ægteskab B:
1) Kirsten Mikkelsdatter
2) Peder Mikkelsen.

59 Laurids Bagge, murer i Ålborg. 22.2.1620, fol.382, no.35.
E: Anne Jensdatter. A:
1) bror, død. 3B:
a Niels Christoffersen i Tise
b Jacob Christoffersen
c Gregers Christoffersen
2) søster Maren Ibsdatter på Thorsø på Fyn.

60 Anne Jensdatter i Ålborg. 16.11.1618, fol.388, no.36.
Enke efter Niels Eriksen. B:
1) Erik Nielsen hos Terkild Skrædder
2) Else Nielsdatter hos Maren Jørgensdatter g.m. Jens Bang
3) Maren Nielsdatter hos moster i Karup.

61 Anne Jensdatter i Ålborg. 28.9.1619, fol.398, no.37.
E: Mikkel Smed. B:
1) Anne Mikkelsdatter
2) Else Mikkelsdatter.

62 Clemen Andersen, hjulmand i Ålborg. 28.9.1619, fol.400, no.38.
E: Johanne Lauridsdatter. LV: Mikkel Sidel, smed, der ægter enken. B:
1) Margrethe Clemensdatter
2) Maren Clemensdatter.
FM:
1 farbror Laurids Andersen i Agersted
2 morbror Peder Lauridsen i Vester Hassing.Ålborg byfoged
Originale skiftebreve
1606-1627
B 37 - 528

63 Herman van Ginchel i Ålborg. 21.7.1606 og 23.11.1613. No.1.
E: Bente Frederiksdatter. B:
1) Didrik van Ginchel, nævnes ikke 1613
2) Niels van Ginchel
3) Christen van Ginchel, 15 år i 1613
4) Herman van Ginchel, 11 år i 1613
5) Arent van Ginchel, 8 år i 1613
6) Maren van Ginchel, i 1613 er hun g.m. Poul Knudsen
7) Johanne van Ginchel.
FM: morfar Frederik Christensen, borgmester.

64 Udgår.

65 Anne Lauridsdatter i Ålborg. 6.5.1620. No.3.
Enke efter Christen Lauridsen. B:
1) Thomas Christensen
2) Laurids Christensen
3) Christen Christensen.
4) Johanne Brandt, død. E: Just Nielsen. 1B:
a Anne Justsdatter.

66 Bertel Jensen, skomager i Ålborg. 12.9.1621. No.4.
E: Dorthe Lauridsdatter. LV: Iver Bertelsen. A:
1) Johanne Sørensdatter, død. E: Peder Andersen i Hvorup. 2B:
a Christen Lauridsen
b Kirsten Lauridsdatter
2) Hans Eriksen i Hvorup
3) Johanne Eriksdatter g.m. Oluf Ibsen i Hvorup
4) Anne Eriksdatter g.m. Christen Andersen i Hvorup
5) Maren Eriksdatter g.m. Herman Hansen, hattemager i Ålborg
6) Karen Eriksdatter g.m. Laurids Bødker.

67 Knud de Hemmer i Ålborg. 16.5.1623. No.5.
E: Barbara Nielsdatter. LV: bror Laurids Nielsen, guldsmed. B:
1) Anne Knudsdatter g.m. Erik Jensen
2) Rasmus Knudsen 18
3) Niels Knudsen 13
4) Johanne Knudsdatter 10
5) Thomas Knudsen 7.
FM:
1 Gregers Thomsen
2 Christoffer de Hemmer.
(Samme skifte som lbnr.11).

68 Christen Sørensen Hedegaard i Ålborg. 29.7.1623. No.6.
E: Inger Simonsdatter.
Af første ægteskab:
1) Maren Christensdatter g.m. Peder Pedersen i Saksby
2) Anne Christensdatter 20
3) Else Christensdatter 18
4) Karen Christensdatter 17.
FM:
1 Anders Vognsen
2 Christen Jensen
3 Just Rasmussen.
(Samme skifte som lbnr.12).

69 Anne Jensdatter i Ålborg. 1.7.1623. No.7.
Enke efter Niels [Iversen] Skriver, borgmester, [død 23.9.1617]. B:
1) Gertrud Nielsdatter 17
2) Bjørn Nielsen 16
3) Iver Nielsen 15
4) Hans Nielsen 13.
FM:
1 Jacob Vognsen, byfoged
2 Didrik Grubbe
3 Iver Bertelsen
4 Gregers Christensen
5 Iver Thuesen.

70 Karen Jensdatter i Ålborg. 24.7.1623. No.8.
E: Clemen Christensen. B:
1) Christen Clemensen
2) Jens Clemensen
3) Thomas Clemensen
4) Mette Clemensdatter
5) Anne Clemensdatter.

71 Peder Nielsen i Ålborg. 21.2.1624. No.10.
E: Maren Nielsdatter. LV: Gunde Christensen, der ægter enken. B:
1) Maren Pedersdatter 16
2) Niels Pedersen 14
3) Johanne Pedersdatter 12.
FM:
1 morbror Anders Nielsen, skipper
2 Mads Lauridsen Thybo
3 Christen Lauridsen.

72 Anne Jochumsdatter i Ålborg. 1.9.1624. No.11.
E: Johan Ertmann, rådmand. B:
1) Marie Ertmann 18
2) Frands Ertmann 14
3) Barbara Ertmann 13.

73 Laurids Mortensen i Ålborg. 12.12.1624. No.12.
Arvinger angives ikke.

74 Henrik Christensen i Ålborg. 24.9.1625. No.13.
Enkemand efter Anne Mikkelsdatter. B:
1) en søn, der var rejst til Norge for 16 år siden, men siden ikke hørt fra.
Hvis han ikke lever da A:
1) bror Thomas Christensen, født i Salling i Rødding herred på gården Bellegrav.

75 Anne Mikkelsdatter i Ålborg. 30.4.1625. No.14.
E: Henrik Christensen.
Arvinger angives ikke.

76 Karen Pedersdatter i Ålborg. 10.8.1626, no.17.
E: Hans Rasmussen, knivsmed. B:
1) Anne Hansdatter 11
2) Johanne Hansdatter 5
3) Rasmus Hansen 20 uger.

77 Jørgen Feldbereder i Ålborg. 21.2.1627, no.19.
E: Margrethe Hansdatter. LV: Claus Chur, skrædder, der ægter enken. B:
1) Anne Jørgensdatter 9
2) Inger Jørgensdatter 7
3) Kirsten Jørgensdatter 5
4) Jochum Jørgensen 2.
FM:
1 morfar Hans Holm
2 morbror Ejler Hansen, guldsmed.

78 Udgår.


Ålborg byfoged
Originale skiftebreve, indbundet i protokol
1629-1632
B 37 - 530

79 Mette Jensdatter i Ålborg. 19.11.1629, fol.1, no.1.
E: Jens Jensen Krag. A:
1) søster Maren Jensdatter g.m. enkemandens bror Anders Jensen.

80 Christen Lauridsen, smed og afdøde hustru i Ålborg. 19.12.1629, fol.11, no.2.
B:
1) Laurids Christensen den ældre, smed
2) Niels Christensen
3) Laurids Christensen den yngre, smed
4) Maren Christensdatter g.m. Niels Jensen Øst.

81 Jacobe Bentin (Bentsen) i Ålborg.4.1.1630, fol.13, no.3 og 4.
E: Christen [Nielsen] Skytte, læge i Ålborg. A:
1) søster Anne Bentin i Hamborg
2) søster Sofie Bentin g.m. Anders Kampmann i Frankrig
[Afdøde i første ægteskab med Thøger Pedersen, præst i Ålborg Budolfi, skifte 24.7.1626 lbnr.22].

82 Constance Pedersdatter i Ålborg. 11.2.1630, fol.33, no.5.
Enke efter Claus Buntmager. A:
1) brorsøn Zibrandt Dichez.
FM: Jørgen Weidemann.

83 Christian Thyrresen i Ålborg. 1.2.1630, fol.37, no.6.
E: Mette Thøgersdatter. LV: Gunde Mikkelsen, der ægter enken. B:
1) Dorthe Christensdatter forlovet med Hans Hansen, guldsmed
2) Christen Christensen den ældre
3) Christen Christensen den yngre.
FM: Mads Lauridsen Thybo.

84 Bartholomæus Schlegel, bager i Ålborg. 13.2.1630, fol.43, no.7.
E: Agnethe Hansdatter. LV: Rasmus Christensen, der ægter enken. B:
1) Jochum Schlegel
2) Hans Schlegel
3) Karen Bartholomæusdatter
4) Lisbeth Bartholomæusdatter.
FM: Claus Markussen.

85 Anne Hansdatter i Ålborg. 4.3.1630, fol.49, no.8.
Enke efter Søren Christensen. B:
1) Christen Sørensen
2) Lisbeth Sørensdatter g.m. Gunde Jensen, kræmmer
3) Barbara Sørensdatter
4) Anne Sørensdatter
5) Maren Sørensdatter
6) Karen Sørensdatter.
FM:
1 Niels Andersen
2 Hans Borthuus
3 Gregers Thomsen
4 Jens Jensen Krag
5 Peder Rørsig.

86 Jens Andersen Krag, rådmand i Ålborg. 6.3.1630, fol.55, 75, no.9 og 12.
E: Maren Jacobsdatter. LV: Just Nielsen, rådmand. Ved skifte samling 19.6.1633 angives hendes trolovede fæstemand Mathias Dinesen. B:
1) Anders Jensen Krag
2) Maren Jensdatter
3) Jens Jensen Krag
4) Hans Jensen Krag
5) Else Jensdatter g.m. Niels Andersen.
Fordeling af arv i skifteprotokol 1631-1640 fol.62, no.61.
[Afdøde blev gift 26.8.1599 med enken, der var datter af Jacob Jensen Holm, biskop i Ålborg. Enken er mor til Else Jensdatter, men det er uvist, hvor mange af de andre børn hun er mor til. Kilde: Peder Hegelunds almanakoptegnelser ved Bue Kaae, Ribe 1976, heri side 335].

87 Christen Pedersen i Ålborg. 18.3.1630, fol.63, no.10.
E: Karen Madsdatter. A:
1) mor Kirsten Jensdatter
2) bror Vagn Pedersen i Nøtten [i Ferslev sogn]
3) søster Maren Pedersdatter g.m. Hans Henriksen i Nøtten.

88 Dorthe Hansdatter i Ålborg. 7.4.1630, fol.69, no.11.
Enke efter Jochum Steffensen [Rostocker, rådmand i Ålborg. 26.9.1617 lbnr.52]. B:
1) Else Jochumsdatter, enke efter Herman Jensen
2) Anne Jochumsdatter, [skifte 1.9.1624 lbnr.72]. E: Johan Ertmann, rådmand. 3B:
a Marie Ertmann
b Frands Ertmann
c Barbara Ertmann.
3) Barbara Jochumsdatter g.m. Reinholt Tønnesen Piphering, begge døde. 1B:
a Else Reinholtsdatter g.m. Jørgen Røssler.

89 Dorthe Jørgensdatter i Ålborg. 29.4.1630, fol.81, no.13.
Enke efter Knud Poulsen, rådmand. B:
1) Anne Knudsdatter g.m. Laurids Nielsen, guldsmed
2) [Poul Knudsen, skifte 22.3.1626 lbnr.21]. 2B:
a Knud Poulsen
b Herman Poulsen.
FM:
1 Carsten Werchmester
2 Christen van Ginchel
3) Anders Knudsen, [rektor i Ålborg Katedralskole], død, efter hvem, der er arv.

90 Johanne Nielsdatter i Ålborg. 26.5.1630, fol.101, no.14.
Enke efter Mogens Mikkelsen Skriver, rådmand. B:
1) Niels Mogensen Bech.
FM: Christoffer de Hemmer, rådmand
2) Kirsten Mogensdatter g.m. Claudi Naudi (eller Nauti) i Grimstad i Norge
3) Johanne Mogensdatter, der ægter Hans Andersen
4) Anne Mogensdatter 12.
FM: Søren Madsen i Ålborg, skriver på Stjernholm.

91 Niels Christensen i Ålborg. 15.6.1630, fol.122, no.15.
E: Bodil Pedersdatter.
Første ægteskab med Maren Lauridsdatter. B:
1) Jens Nielsen, myndig
2) Laurids Nielsen
3) Poul Nielsen
4) Karen Nielsdatter
5) Maren Nielsdatter.
FM:
1 Mathias Sadelmager
2 Ove Andersen
3 Jens Tordsen.

92 Poul Pop i Ålborg. 26.6.1630, fol.135, no.16.
E: Elsebeth.
Børn, hvis navne ikke angives.
(Sml. lbnr.324).

93 Peder Christensen Rytzer i Ålborg. 6.7.1630, fol.139, no.17.
E: Anne Henriksdatter. LV: Hans Felthus, rådmand. B:
1) Christen Pedersen.
FM: født værge Niels Christensen i Vandsted.

94 Johanne Pedersdatter i Ålborg. 15.7.1630, fol.143, no.18.
Enke efter Poul Nielsen, snedker. B:
1) Peder [Poulsen] Lam, tjener på Borreby
2) Christen Poulsen
3) Maren Poulsdatter
4) Søren [Poulsen] Lam.

95 Jacob Jensen, ugift i Ålborg. 3.9.1630, fol.149, no.19.
A:
1) mor Johanne Jacobsdatter, enke efter Jens Thøgersen. Første ægteskab med [Jens Poulsen, skifte 27.2.1612 lbnr.34]
2) søster Johanne Jensdatter g.m. Peder Nielsen, skipper i Bergen i Norge
3) søster Maren Jensdatter g.m. Laurids Nielsen i Ålborg
4) halvsøster Dorthe Jensdatter.

96 Jens Andersen Hals, rådmand og hustru Johanne Pedersdatter i Ålborg. 4.9.1630, fol.157 og 189, no.20 og 22.
B:
1) Anders Jensen [Hals], præst i Slagelse [Peder], ved Laurids Pedersen i Øster Halne, herredsfoged i Kær herred
2) Maren Jensdatter forlovet med Knud Andersen [Hammer], foged i Buskerud i Akershus stift i Norge
3) Anne Jensdatter
4) Knud Jensen
5) Jens Jensen
6) Gertrud Jensdatter. Ved skiftesamling 17.3.1636, næste protokol fol.211, er hun død og efterlader arv.
Arv i boet til:
1) Erik Nielsen [Børglum] på sin forlovede [Birthe Andersdatter Kjærulf, enke efter formanden Laurids Lauridsen, død 1629]
2) Niels Ludvigsen [i Vester Halne] på sin hustru [Mette Andersdatter Kjærulf]
3) Anders Lauridsen [Kjærulf] i Bjørnkær [i Biersted sogn] på sin hustru [Bodil Andersdatter Kjærulf]
4) Søren Rasmussen i Stade [i Serreslev sogn] på sin hustru [Anne Andersdatter Kjærulf]
5) Søren Andersen [Kjærulf i Rostock] i Vester Brønderslev på sin hustru [Anne Andersdatter Kjærulf]
6) Johanne Andersdatter ved Niels Ludvigsen
7) Johanne Andersdatter ved Hans Nielsen i Sæby,
der har arv i en gård, et bol og et gadehus i Øster Brønderslev, der tilhørte:
0) Anders Skriver i Hals og Anne Andersdatter Kjærulf
og tilfaldt deres B:
1) Jens Anders Hals, som er afdøde, hans børn
2) Anders Andersen [Kjærulf] i Brønderslev's børn
3) Anne Andersdatter g.m. Niels Jensen [Skielvig] i Hals
4) Johanne Andersdatter.
Litteratur: Vester Brønderslev sogns og Vester Brønderslev købstads historie af C. Klitgaard, 1942. Heri side 213-216.

97 Peder Andersen Skriver i Ålborg. 8.10.1630, fol.183.
E: Maren Nielsdatter. LV: Hans Sørensen, bøgmester [dvs. bygmester, eller kæmner], der ægter enken. B:
1) Niels Pedersen
2) Anne Pedersdatter.

98 Christen Jensen Hald i Ålborg. 21.10.1630, fol.199 og 251, no.23 og 29.
E: Anne Hansdatter. LV: Claus Markussen. A:
1) bror Peder Jensen Hald i Ålborg
2) bror Christen Jensen Hald i Bergen.
Desuden nævnes enkens farbror Villum Voetmann.

99 Opbudsbo i Ålborg. 26.10.1630, fol.215, no.25.
Registrering af fallitbo hos Christen Nielsen Stubdrup.

100 Søren Lauridsen, dragon i Ålborg. 14.12.1630, fol.235, no.26.
E: Mette Jensdatter. LV: bror Christen Jensen i Skaustrup. B:
1) Christen Sørensen.
FM: Christen Pedersen, bødker.

101 Anne Madsdatter i Ålborg. 8.1.1631, fol.239, no.27.
E: Peder Jacobsen Soel. B:
1) Abelone Pedersdatter
2) Gertrud Pedersdatter, forlovet med Jørgen Jensen Bislev, skrædder.

102 Dorthe Nielsdatter i Ålborg. 15.1.1631, fol.245, no.28.
Enke efter Jens Pedersen, hjulmand.
Af første ægteskab B:
1) Hans Pedersen, guldsmedesvend
2) Johanne Pedersdatter, i København
3) Kirsten Pedersdatter
4) Anne Pedersdatter, død, efter hvem, der er arv.

103 Søren Ibsen Scott og hustru Eva Mikkelsdatter i Ålborg. 6.2.1631, fol.263, no.30.
B:
1) Anne Sørensdatter.
FM: Anders Knudsen i Øster Svenstrup i [Øster] Han herred g.m. afdødes mor Abelone Rasmusdatter.

104 Helvig Jespersdatter i Ålborg. 8.2.1631, fol.267, no.31.
Enke efter Anders Jensen, skrædder. B:
1) Jørgen Andersen 18.
FM: Christen Christensen Heegaard.

105 Søren Pedersen i Ålborg. 9.2.1631, fol.271.
E: Anne Andersdatter Tysk. A:
1) bror Mikkel Pedersen i Romdrup
2) bror Laurids Pedersen i Lille Brøndum.

106 Dal Mortensen i Ålborg. 12.2.1631, fol.275, no.33.
E: Helene Christensdatter. A:
1) Søren Dal i Sjøstrup [i Års sogn]
2) Inger Mortensdatter g.m. Mikkel Christensen i Søndergård ved Haubro
3) Christen Mortensen Koch, død. Hans enke Karen Olufsdatter i Ålborg med LV: Mogens Jespersen, byfoged.

107 Anne Lauridsdatter i Ålborg. 19.2.1631, fol.287, no.34.
E: Niels Pedersen, skomager. B:
1) Laurids Nielsen 7.
FM: morbror Jens Lauridsen, skomager.

108 Else Mortensdatter i Ålborg. 3.3.1631, fol.293, no.35.
E: Søren Jensen Bislev. B:
1) Else Sørensdatter ved Søren Pedersen, foged på Ågård
2) Aarslev Hansdatter 2, ved stedfar Oluf Kjeldsen, prammand.

109 Maren Hansdatter i Ålborg. 5.3.1631, fol.295, no.36.
E: Anders Jensen.
Af første ægteskab B:
1) Gertrud Madsdatter g.m. Niels Hansen
2) Maren Madsdatter.
FM: farbror Christen Hansen i Nørholm.

110 Karen Poulsdatter i Ålborg. 12.3.1631, fol.299, no.37.
Enke efter Søren Sørensen, skolemester. B:
1) Kirsten Sørensdatter 7.
FM: Niels Eskildsen.
Desuden nævnes afdødes far Poul Snedker i Ålborg.

111 Dorthe Jensdatter i Ålborg. 30.4.1631, fol.305, no.38.
E: Jens Andersen, tømrer.
Arvinger angives ikke.

112 Hans Borthuus i Ålborg. 10.5.1631, fol.309, no.39, næste protokol 13.12.1636, fol.239, no.88.
E: Margrethe Hansdatter. LV: Hans Sørensen, rådmand. B:
1) Hans Hansen Borthuus
2) Anne Hansdatter, død. E: Christen Suhr. 3B:
a Niels Christensen
b Grethe Christensdatter
c Gertrud Christensdatter
3) Morten Hansen Borthuus.
Arv i boet efter Niels Eriksen, rorkarl til 2B:
1 Else Nielsdatter
2 Maren Nielsdatter, der nu er død.

113 Niels Sørensen i Ålborg. 20.5.1631, fol.323, no.40.
E: Maren Mikkelsdatter. LV: Christen Christensen, der ægter enken. B:
1) Søren Nielsen 16
2) Anne Nielsdatter 11
3) Christen Nielsen 6.
FM: Joen Jensen, bøgmester.

114 Niels Poulsen i Ålborg. 21.5.1631, fol.329, no.41.
Arvinger angives ikke.

115 Peder Sørensen i Ålborg. 28.6.1631, fol.331, no.42.
E: Kirsten Davidsdatter. LV: Christen van Ginchel, rådmand. A:
1) søster Ingeborg Sørensdatter g.m. Morten Sørensen på Bjerget
2) søster Maren Sørensdatter i Vedsted ved søn Holden Lauridsen,
alle på Sofie Brahes gods [Rævkærgård], enke efter Jørgen Lunge til Odden, [død 1619].

116 Laurids Hansen Skriver, borgmester i Ålborg. 30.8.1631, fol.365, no.43.
E: Elsebeth Pedersdatter [Hegelund]. LV: Hans Sørensen, tolder og forrige borgmester. B:
1) Jacob Lauridsen 20
2) Peder Lauridsen 19
3) Elsebeth Lauridsdatter 17
4) Ingeborg Lauridsdatter 15
5) Mathias Lauridsen 12.
FM:
1 Christen Madsen, rådmand
2 Villum Koch,
da afdødes frænde Carsten Andersen ikke ville påtage sig værgemålet.

117 Christen Knudsen, vognmand i Ålborg. 2.9.1631, fol.381, no.44.
E: Else Pedersdatter. LV: Jens Mortensen, der ægter enken. B:
1) Christen Christensen 9 mdr.
FM: Joen Jensen, bøgmester.

118 Johanne Madsdatter i Ålborg. 15.10.1631, fol.385, no.45.
E: Hans Mortensen, sadelmager. B:
1) Sidsel Hansdatter 6
2) Morten Hansen 4.
FM:
1 Laurids Nielsen Aars i Ålborg, som beslægtet
2 morbror Gregers Madsen, skrædder.

119 Hans Koch i Ålborg. 1.2.1632, fol.387, no.46.
E: Sidsel Christensdatter. LV: Thure Jensen, der ægter enken. B:
1) Mette Hansdatter 4.
FM: Joen Jensen, bøgmester.

120 Johan Ertmann, rådmand i Ålborg. 6.3.1632, fol.391, no.47, næste protokol fol.361, 409, no.111, 115.
E: Barbara Nielsdatter. LV: Hans Andersen. B:
4) Johan Ertmann 6.
Første ægteskab med [Anne Jochumsdatter, skifte 1.9.1624 lbnr.72]. B:
1) Marie Ertmann g.m. Christen Pallesen
2) Frands Ertmann 24
3) Barbara Ertmann g.m. Villum Koch.
Enkens første ægteskab med [Knud de Hemmer, skifte 16.5.1623 lbnr.67]. Arv til B:
1) Rasmus Knudsen
2) Johanne Knudsdatter g.m. Troels Poulsen
3) Thomas Knudsen 15.
FM: Johan Brandt.
Registrering 30.11.1631.

121 Jens Olufsen Krag i Ålborg. 16.3.1632, fol.445, no.48 [A].
E: Kirsten Christensdatter Kjær.
Arvinger angives ikke.
Desuden nævnes Anders Olufsen Krag.
Registrering 25.11.1630.

122 Anders Mikkelsen, Maltmand i Ålborg. 13.4.1632, fol.453, no.48 [B].
E: Anne Jørgensdatter. LV: Sejer Jensen, der ægter enken. B:
1) Maren Andersdatter 8
2) Karen Andersdatter 6
3) Mette Andersdatter 1.

123 Anne Knudsdatter Kari i Ålborg. 30.6.1632, fol.455, no.49.
Af arvinger angives:
1) søster Mette Knudsdatter
2) søster Maren Knudsdatter.
Registrering 3.1.1632.

124 Maren Pedersdatter i Ålborg. 4.7.1632, fol.459, no.50.
E: Hans Hansen, bodsmand.
Af første ægteskab B:
1) Maren Christensdatter
2) Anders Christensen
3) Mette Christensdatter
4) Hans Christensen
5) Kirsten Christensdatter.
FM: Laurids Lauridsen.

125 Anne Christensdatter i Ålborg. 10.7.1632, fol.463, no.51.
E: Laurids Madsen, murer. B:
1) Mads Lauridsen.

126 Jørgen Voetmann i Ålborg. 25.7.1632, fol.467, no.52.
Arvinger angives ikke.

127 Mette Nielsdatter i Ålborg. 21.8.1632, fol.53.
E: Jens Jørgensen Koch. B:
1) Køniche Jensdatter 20
2) Jens Jensen 11.

128 Hans Pedersen, guldsmed i Ålborg. 13.9.1632, fol.477, no.54.
E: Anne Christensdatter. LV: Laurids Nielsen Aasberg i Ålborg. A:
1) Kirsten Pedersdatter g.m. Peder Nielsen
2) Johanne Pedersdatter i København.

129 Laurids Thomsen, guldsmed i Ålborg. 16.10.1632, fol.485, no.55.
E: Gertrud Hansdatter. LV: Mogens Jespersen.
Arvinger angives ikke.
Afdøde havde arv efter far og bror.


Ålborg byfoged
Originale skiftebreve, indbundet i protokol
1631-1640
B 37 - 531

130 Anders Christensen Bauer i Ålborg. 28.2.1633, fol.1, no.57.
E: Else Mortensdatter Bolt. B:
1) Peder Andersen 17
2) Anne Andersdatter 14
3) Else Andersdatter 11
4) Maren Andersdatter 8.
FM: Laurids Nielsen, guldsmed.
Enkens første ægteskab med Peder Andersen, [skifte 19.7.1614 lbnr.37]. Arv til B:
1) Anne Pedersdatter.
Registrering 5.2.1633.

131 Morten Madsen, skomager i Ålborg. 1.3.1633, fol.21, no.58.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Thomas Simonsen, der ægter enken. B:
1) Mads Mortensen 3
2) Anne Mortensdatter 1.
FM: farbror Niels Madsen, skomager.
Enkens første ægteskab med [Jens Nielsen, skomager]. Arv til B:
1) Else Jensdatter
2) Maren Jensdatter, død.
FM: morbror Jens Lauridsen, skomager.

132 Villum Koch i Ålborg. 14.3.1633, fol.25, no.59.
E: Barbara Ertmann. LV: Christen van Ginchel, rådmand. B:
2) Herman Koch 2½
3) Mette Villumsdatter 1.
FM:
1 Peder Røring
2 Thøger Christensen.
Af første ægteskab. B:
1) Johan Koch 6.
FM: morbror Jacob Johansen.

133 Hans Holm, guldsmed i Ålborg. 28.5.1633, fol.59, no.60.
E: Kicklande Zegert. B:
1) Ejler Guldsmed
2) Hans Hansen, guldsmed.

134 Mikkel Nielsen Skaarup (Skorup) i Ålborg. 26.6.1633, fol.64, no.62.
E: Anne Nielsdatter. LV: bror Jens Nielsen, murer. A:
1) Peder Nielsen Skaarup på Sorø.
Registrering 18.6.1633.

135 Else Sørensdatter i Ålborg. 9.7.1633, fol.70, no.63.
E: Iver Bertelsen. B:
1) Niels Iversen 14
2) Ingeborg Iversdatter 12
3) Karen Iversdatter 9
4) Margrethe Iversdatter 7.
FM: morbror Johan Brinck.

136 Karen Poulsdatter i Ålborg. 3.8.1633, fol.81.
E: Christen Christensen. B:
1) Dorthe Christensdatter 8
2) Birgitte Christensdatter 3.

137 Carsten Andersen, rådmand i Ålborg. 1.8.1633, fol.87, no.65.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Laurids Lauridsen. A:
1) Laurids Andersen [Holst] til Mølhave [i Skannerup sogn, Gjern herred]
2) Karen Andersdatter i Tønder.
FM: Carsten Werchmester i Ålborg.
Enkens første ægteskab med Hans [Pedersen] Vandel, borgmester i Ålborg, [skifte 4.7.1623 lbnr.17]. Arv til B:
1) Else Hansdatter
2) Karen Hansdatter
3) Ingeborg Hansdatter.
FM:
1 Iver Bertelsen
2 Christen Madsen
3 Johan Brinck.

138 Cort Andersen, tidligere byfoged i Ålborg. 17.10.1633, fol.105, no.66.
Enkemand efter [Maren Jensdatter, død 1629]. B:
1) søn Anders Cortsen, død. E: Mectilde van Leeuwen (Meckle van Levn). 2B:
a Reinholt Andersen 15
b Maren Andersdatter, død, efter hvem, der er arv.
FM: Christoffer de Hemmer, borgmester.
I boet findes kontrafejer af afdøde og hustru og af sønnen Anders Cortsen og dennes to søstre.

139 Peder Andersen, skomager i Ålborg. 28.1.1634, fol.115, no.67.
E: Anne Pedersdatter. LV: Mogens Jespersen, byfoged. B:
4) Karen Pedersdatter 8
5) Anne Pedersdatter 6.
Af første ægteskab B:
1) Niels Pedersen den yngre, skomager
2) Laurids Pedersen, skomagersvend
3) Maren Pedersdatter g.m. Poul Christensen Læsø, skomager.
FM: Niels Nielsen den ældre, skomager.
Registrering 11.1.1634.

140 Jeppe Justesen i Ålborg. 26.2.1634, fol.121, no.68.
E: Birgitte Lauridsdatter. B:
1) Just Ibsen
2) Johanne Ibsdatter g.m. Jørgen Poulsen, smed.
(Sml. lbnr.293, 435).

141 Poul Jensen Samsing i Ålborg. 25.6.1634, fol.123, no.69.
E: Maren Jensdatter. B:
1) Jens Poulsen 13.
FM: Christen Poulsen.

142 Maren Svendsdatter i Ålborg. 19.8.1634, fol.129, no.70.
E: Niels Christensen. B:
1) Christen Nielsen 23, i Bergen
2) Anne Nielsdatter 19
3) Maren Nielsdatter 13.

143 Maren Knudsdatter i Ålborg. 6.1.1635, fol.135, no.71.
Enke efter Mads Andersen Krag. B:
1) Karen Madsdatter g.m. Didrik Nielsen
2) Sidsel Madsdatter 29
3) Inger Madsdatter 27
4) Barbara Madsdatter 23
5) Knud Madsen 21
6) Anne Madsdatter 19.
Registrering 13.12.1634.

144 Maren Clemensdatter i Ålborg. 26.1.1635, fol.139, no.72.
A:
1) mor Johanne Lauridsdatter g.m. Mads Hansen, rebslager.
Mors første ægteskab med afdødes far Clemen Andersen, hjulmand, skifte 28.9.1619 lbnr.62
2) søster Margrethe Clemensdatter
Mors andet ægteskab med Mikkel [Sidel], smed, [skifte 24.2.1635 lbnr.146. B:
3) halvsøster Sofie Mikkelsdatter

145 Kirsten Mikkelsdatter i Ålborg. 20.2.1635, fol.143, no.73.
Enke efter Joen Winther, skipper. B:
1) Niels Joensen 5
2) Else Joensdatter 1.
FM: Peder Malle, skipper.
Registrering 29.11.1634.

146 Mikkel Sidel, smed i Ålborg. 24.2.1635, fol.147, no.74.
E: Johanne Lauridsdatter. LV: Mads Hansen, rebslager, der ægter enken. B:
1) Sofie Mikkelsdatter 10.
FM: Niels Jensen Thybo.
Enkens første ægteskab med Clemen Andersen, hjulmand, skifte 28.9.1619 lbnr.62. Arv til B:
1) Margrethe Clemensdatter
2) Maren Clemensdatter, skifte 26.1.1635 lbnr.144, efter hvem der er arv.
Registrering 9.8.1631.

147 David Jensen Klyne, præst i Ålborg Frue. 21.4.1635, fol.153, lbnr.75.
E: Maren Hansdatter [Vandel]. LV: Niels Andersen [Holm Vadum], successor i Ålborg Frue, der ægter enken. B:
1) Karen Davidsdatter g.m. Oluf Pedersen, præst i Kollerup og Skræm
2) Kirsten Davidsdatter g.m. Oluf Lauridsen i Ribe
3) Lisbeth Davidsdatter.
FM: Laurids Lauridsen.
Første ægteskab med [Lisbeth Nielsdatter, skifte 17.7.1624 lbnr.19]. Hendes første ægteskab med [Christen Andersen]. Arv til B:
1) Bodil Christensdatter.
Registrering 12.3.1635.

148 Maren Jensdatter i Ålborg. 6.5.1635, fol.167, no.76.
E: Jesper Nielsen, bødker. A:
1) Jens Jensen i Dragstrup
2) Niels Jensen, kongens trommeslager i København
3) Peder Jensen, kongens trommeslager i København
4) Maren Jensdatter g.m. Peder Eriksen Kongelv i København
5) Christen Sørensen 9, i Ålborg.
Afdøde i første ægteskab med Christen Andersen, bødker.
Afdøde døde 11.6.1634.

149 Dorthe Jensdatter Sallingbo i Ålborg. 17.6.1635, fol.173, 187, no.77, 80.
E: Anders Nielsen, skipper. B:
2) Niels Andersen, bøssemager.
Af første ægteskab B:
1) Lisbeth Bertelsdatter.
FM: Urban Jacobsen.

150 Christen Thorsen i Ålborg. 10.7.1635, fol.179, no.78.
E: Else Pedersdatter. B:
1) Anne Christensdatter 17.
FM: Urban Jacobsen.

151 Anne Hansdatter i Ålborg. 21.8.1635, fol.183, 235, no.79, 87.
E: Henning van Kleven, organist. A:
1) søsterdatter, død. 1B:
a Niels Jensen i Oddergård mølle ved husbond Poul Andersen i Hjulsgård, foged i Fleskum herred.

152 Sidsel Hansdatter i Ålborg. 30.10.1635, fol.193, no.81.
E: Ejler Hansen Holm. B:
1) Hans Ejlersen Holm 15
2) Ejler Ejlersen Holm 7
3) Herman Ejlersen Holm 4.

153 Karen Mikkelsdatter i Ålborg. 30.12.1635, fol.197, no.82.
E: Christen Nielsen, forrige møller i Kærsmølle [i Linå sogn], nu i Ålborg.
Af første ægteskab B:
1) Jacob Pedersen Schade, tjener på Trinderup
2) Karen Pedersdatter g.m. Jens Thomsen Rakjær, skomager i Ålborg
3) Mette Pedersdatter g.m. Christen Mortensen i Hasseris.
Afdøde døde 10.12.1635.

154 Christen Nielsen i Ålborg. 10.3.1636, fol.205, no.83.
E: Mette Nielsdatter. LV: Hans Sørensen, rådmand. B:
1) Niels Christensen 19.
FM: Thøger Christensen.

155 Anders Rasmussen, hatstafferer i Ålborg. 12.4.1636, fol.219, no.84.
E: Gertrud Christensdatter. LV: Christen Thurissen. Hans B:
1) Hans Rasmussen 17.

156 Johanne Ibsdatter i Ålborg. 27.7.1636, fol.225, no.85.
E: Haj Wakinch, skomager. B:
1) Sidsel Hajsdatter 16.
FM: morbror Gregers Ibsen i Nørholm.

157 Hallen Lauridsen i Ålborg. 30.7.1636, fol.231.
E: Maren Nielsdatter. LV: Laurids Christensen, der ægter enken. B:
1) Maren Hallensdatter 9 mdr.
FM: farbror Søren Lauridsen i Ålborg.
Desuden nævnes enkens far Niels Gregersen i Aggersund.

158 Mette Pedersdatter i Ålborg. 14.1.1637, fol.247, no.89.
E: Jørgen Jochumsen, guldsmed. B:
1) Jochum Jørgensen 6.
FM: morbror Didrik Pedersen, skomager.

159 Jens Jensen Krag i Ålborg. 18.2.1637, fol.251, no.90.
Skiftesamling 1.2.1642, skifteprotokol 1641-1643 fol.187, no.156, no.30.
Arvinger angives ikke.

160 Gabriel Hansen, svingfyrsmed? i Ålborg. 25.2.1637, fol.255, 295, no.91, 98.
E: Johanne Sørensdatter.
Arvinger angives ikke.
Registrering 19.1.1637.

161 Anders Hansen i Ålborg. 2.3.1637, fol.259, no.92.
E: Gertrud Jensdatter Riber. LV: Ove Andersen. B:
1) Anne Andersdatter 17.
FM: morbror Niels Jensen Riber.

162 Anne Frandsdatter i Ålborg. 17.4.1637, fol.263.
A:
1) Mette Poulsdatter, enke efter Anders Holmbo
2) Sille Clausdatter g.m. Frands Nielsen.

163 Mads Hansen, rebslager i Ålborg. 16.5.1637, fol.265, no.94.
E: Johanne Lauridsdatter. LV: bror Peder Lauridsen i Vester Hassing. A:
1) far Hans Madsen, rebslager.
Registrering 19.4.1637.

164 Bodil Jensdatter i Ålborg. 27.6.1637, fol.271, no.95.
Enke efter Thor Hvid. B:
1) Jens Thorsen den ældre
2) Gertrud Thorsdatter
3) Anne Thorsdatter g.m. Jens Clemensen
4) Jens Thorsen, den yngre.

165 Johanne van Ginchel i Ålborg. 25.7.1637, fol.275, no.96.
E: Carsten Werchmester. B:
1) Claus Werchmester 20
2) Anne Werchmester 13
3) Agnethe Werchmester 12
4) Herman Werchmester 9
5) Henning Werchmester 3.
FM: Christen van Ginchel, rådmand.

166 Markus Lauridsen, skomager i Ålborg. 30.9.1637, fol.293, no.97.
Arvinger angives ikke.

167 Niels Jørgensen, sadelmager i Ålborg. 20.1.1638, fol.301, 313, no.99, 101.
E: Anne Madsdatter. LV: bror Mathias Mathiassen, sadelmager. A:
1) søster Maren Jørgensdatter g.m. Jens Knudsen i Sønder Åby i Husby sogn på Fyn
2) søster Dorthe Jørgensdatter, død. 2B:
a Anne Jensdatter, født i Stifts Bjergby på Sjælland
b Jørgen Jensen, uvist hvor.

168 Sidsel Jensdatter i Ålborg. 1.3.1638, fol.309. no.100.
E: Christen Mikkelsen. B:
1) Mikkel Christensen i Ütrecht i Holland
2) Mads Christensen, student i København
3) Maren Christensdatter gift i København
4) Jens Christensen
5) Hans Christensen
6) Karen Christensdatter i København
7) Christen Christensen, sejlingskarl i Holland
8) Frederik Christensen 16.

169 Jens Hansen, skrædder i Ålborg. 17.4.1638, fol.313, no.101.
E: Dorthe Madsdatter. LV: Niels Jørgensen. B:
1) Johanne Jensdatter 17.
FM: Urban Jacobsen.

170 Hagen Christensen i Ålborg. 21.8.1638, fol.325, no.103.
E: Bodil Pedersdatter. LV: Hans Sørensen, toldfuldmægtig. A:
1) Laurids Christensen i Bejstrup i [Øster] Han herred
2) Christen Knudsen i Mejls ved Anders Jacobsen i Dall
3) Karen Lauridsdatter g.m. Jens Mikkelsen i Kragdrup ved hendes morbror Mikkel Nielsen i Hvorups Torup.
Desuden nævnes som A:
1) Christen Pedersen i Ajstrup
2) Anne Pedersdatter
3) Jens Pedersen i Trondhjem.

171 Anders Madsen, snedker i Ålborg. 30.8.1638, fol.333, no.104.
E: Else Jensdatter. LV: Mogens Jespersen, byfoged. Ved skiftesamlingen 28.3.1645 er enken g.m. Thomas Nielsen, snedker. B:
1) Gertrud Andersdatter 13.
FM: Thomas Lauridsen.

172 Niels Nielsen, drager i Ålborg. 9.10.1638, fol.337, no.105.
E: Maren Simonsdatter.
Af første ægteskab B:
1) datter g.m. Peder Christensen, tømrer
2) datter g.m. Niels Holst, graver
3) Niels Nielsen 13.
FM: Jens Jensen.
Afdødes steddatter Maren Pedersdatter har arv efter sin mor.

173 Mads Sørensen, kalkslager i Ålborg. 20.11.1638, fol.341, no.106.
E: Anne Andersdatter. LV: Christen Madsen, bødker. A:
1) søskendebarn Maren Christensdatter, død. 1B:
a Anne Lauridsdatter g.m. Niels Justesen.

174 Jens Jensen Hanherred, skrædder i Ålborg. 20.2.1639, fol.343, no.107.
E: Dorthe Madsdatter. LV: Thomas Nielsen, der ægter enken. B:
1) Johanne Jensdatter 18.
FM: Urban Jacobsen.
Desuden nævnes:
1 afdødes bror Niels Jensen i Gøttrup
2 afdødes [halv]bror Poul Christensen i Gøttrup
3 afdødes [halv]bror Knud Christensen i Kjeldgård.

175 Peder Jørgensen, sejermager i Ålborg. 12.3.1639, fol.349, no.108.
E: Anne Hansdatter. LV: Gøde Jensen, der ægter enken. B:
1) Trine Pedersdatter 22
2) Jørgen Pedersen 19
3) Volbert Pedersen 17
4) Inger Pedersdatter 15
5) Thøger Pedersen 10
6) Hans Pedersen 7.
FM: Niels Christensen, smed.

176 Margrethe Hansdatter i Ålborg. 29.6.1639, fol.353, no.109.
Enke efter Hans Borthuus, [skifte 10.5.1631 lbnr.112]. B:
1) Hans Hansen Borthuus
2) Anne Hansdatter, død. E: Christen Suhr. 3B:
a Niels Christensen 20
b Grethe Christensdatter 19
c Gertrud Christensdatter 16
3) Morten Hansen Borthuus.
Registrering 13.12.1638.

177 Kirsten Jensdatter i Ålborg. 6.7.1639, fol.357, no.110.
E: Anders Andersen Læsø. B:
1) Anders Andersen 26
2) Jens Andersen 17
3) Peder Andersen 9.

178 Maren Jørgensdatter i Ålborg. 6.8.1639, fol.369, no.112.
E: Jens Bang.
Arvinger angives ikke.
Desuden angives en af arvingernes stedfar Just Rasmussen.
Registrering 26.7.1639.

179 Mads Lauridsen Thybo i Ålborg. 22.8.1639, fol.397, no.113.
E: Maren Gertsdatter. LV: bror Thomas Gertsen. B:
5) Maren Madsdatter 18
6) Anne Madsdatter 13
7) Thomas Madsen 14
8) Johanne Madsdatter 11
9) Mette Madsdatter 9
10) Maren Madsdatter 7
11) Laurids Madsen 5.
Første ægteskab med [Maren Jensdatter, skifte 20.7.1617 lbnr.46]. B:
1) Jens Madsen i Norge
2) Christen Madsen
3) Laurids Madsen, præst i Holland
4) Karen Madsdatter g.m. Dines Christensen i Ålborg.

180 Anders Thøgersen, skomager i Ålborg. 28.11.1639, fol.403, no.114.
E: Anne Jensdatter. LV: svoger Kjeld Hallensen, bøssemager. B:
1) Thøger Olufsen, degn i Nørre Kongerslev
2) Mette Olufsdatter 13.

181 Anders Jensen, guldsmed i Ålborg. 5.2.1640, fol.413, no.116.
E: Anne Jensdatter. LV: Gunde Mikkelsen. B:
7) Anders Andersen 10
8) Niels Andersen 6.
Første ægteskab med Anne Nielsdatter. B:
1) Jens Andersen i Skippinge på Sjælland
2) Anne Andersdatter ved Akselvold på Sjælland
3) Karen Andersdatter
4) Kirsten Andersdatter
5) Jacob Andersen
6) Hans Andersen, præst i Råde sogn (Roe sogn) i Norge, død. Hans børn, hvis navne ikke angives
FM: Hans Tidemann i Ålborg.

182 Oluf Christensen Krag i Ålborg. 6.2.1640, fol.417, no.117, protokollen 1662-1663 den 16.2.1663, side 617.
E: Maren Christensdatter. LV: svoger Laurids Nielsen (i 1663). B:
1) Christen Olufsen i Bergen i Norge.

183 Bodil Pedersdatter i Ålborg. 12.5.1640, fol.423, no.118.
Enke efter Hagen Christensen, [skifte 21.8.1638 lbnr.170]. A:
1) bror Laurids Pedersen i Vester Vedsted, død. 4B:
a Peder Lauridsen i Ribe
b Rasmus Lauridsen
c Abelone Lauridsdatter
d Karen Lauridsdatter
2) søster Anne Pedersdatter, død. B:
a datter g.m. Obbe Jensen i Vester Vedsted
3) søster i Åbølling, død. 5B:
a Claus Pedersen i Ribe
b Mikkel Pedersen i Løgumkloster
c Anders Pedersen i Løgumkloster
d Laurids Pedersen i Løgumkloster
e Maren Pedersdatter g.m. Peder Jacobsen, snedker i Ålborg
4) søster Karen Pedersdatter, død. 1B:
a Karen Pedersdatter i Ålborg.

184 Anne Pedersdatter i Ålborg. 16.5.1640, fol.429, no.119.
E: Albert Pedersen, spillemand. B:
1) Maren Albertsdatter i Sverige
2) David Albertsen, fange i Konstantinobel i Tyrkiet.

185 Clemen Simonsen i Ålborg. 20.5.1640, fol.433, 439, no.120, 121.
Enke efter Johanne Nielsdatter. B:
1) Bodil Clemensdatter g.m. Erik Lauridsen
2) Maren Clemensdatter g.m. Jens Christensen
3) Anne Clemensdatter
4) Johanne Clemensdatter forlovet med Samuel Hermansen [Gesmell] i Sæby.

186 Peder Hansen, ligger til Ålborg Slot. 6.8.1640, fol.445, no.122.
E: Margrethe Mikkelsdatter. B:
1) Jens Pedersen 13
2) Mikkel Pedersen 11
3) Søren Pedersen 9
4) Laurids Pedersen 6
5) Poul Pedersen 3½
6) Karen Pedersdatter 1.
FM: Niels Terkildsen, skrædder.

187 Knud Sørensen, kræmmer i Ålborg. 8.8.1640, fol.449, no.123.
E: Maren Andersdatter. LV: Jens Jacobsen.
Afdøde blev henrettet på grund af drab på Gregers Jensen, kræmmer i Ålborg.
Derfor arver A:
1) Gregers Jensens enke
2) Gregers Jensens søn Jens Gregersen
3) Gregers Jensens datter.
Registrering 10.7.1640.

188 Kirsten Nielsdatter i Ålborg. 4.11.1640, fol.455, no.124.
E: Jens Nielsen.
Arvinger angives ikke.

189 Hans Sørensen, bøgmester i Ålborg. 14.11.1640, fol.465, no.125.
E: Maren Nielsdatter. LV: Dines Nielsen. B:
1) Thomas Hansen.
Enkens første ægteskab med [Peder Andersen Skriver, skifte 8.10.1630 lbnr.97]. Arv til B:
1) Niels Pedersen.

190 Anne Frederiksdatter i Ålborg. 8.12.1640, fol.473, no.126.
E: Thomas Gertsen. B:
1) Maren Thomasdatter 10
2) Dorthe Thomasdatter 10
3) Gert Thomsen 4
4) Bente Thomasdatter 2
5) Anne Thomasdatter 2.

191 Poul Staal, bartskær i Ålborg. 10.12.1640, fol.481, no.127.
E: Karen Christensdatter.
Arvinger angives ikke.Ålborg byfoged
Originale skiftebreve, indbundet i protokol
1641-1643
B 37 - 532

192 Jørgen Røssler (Rysler) i Ålborg. 12.1.1641, fol.1, no.128, no.1.
E: Else Piphering. LV: Villum Ertmann. B:
1) Barbara Jørgensdatter 15
2) Mathæus Røssler 14
3) Anne Jørgensdatter 11
4) Dorthe Jørgensdatter 8
5) Jochum Røssler 6
6) Reinholt Røssler 4
7) Jørgen Røssler 9 mdr.
FM: Henrik Sherhagen.

193 Jens Hansen i Ålborg. 28.1.1641, fol.9, 23, no.129, 130, no.2, 3, næste protokol fol.98, no.189.
E: Barbara Ertmann. LV: svoger Christen Pallesen. B:
1) Anne Jensdatter 6
2) Villum Jensen 5
3) Hans Jensen 3
4) Johan Jensen 2.
FM: Gert Henriksen.
Enkens første ægteskab med [Villum Koch, skifte 14.3.1633 lbnr.132. Arv til B:
2) Herman Villumsen Koch
3) Mette Villumsdatter.
FM:
1 Peder Røring
2 Thøger Christensen.
Af Villum Kochs første ægteskab. Arv til B:
1) Johan Villumsen Koch.
FM: morbror Jacob Johansen [van Distelberg], rådmand.

194 Albert Pedersen, spillemand i Ålborg. 9.3.1641, fol.29, no.131, no.4.
E: Anne Nielsdatter. LV: Søren Rasmussen, bøssemager.
Første ægteskab med [Anne Pedersdatter, skifte 16.5.1640 lbnr.184. B:
1) Maren Albertsdatter
2) David Albertsen.

195 Christen Lauridsen Brems i Gammelmølle i Ålborg. 16.3.1641, fol.35, no.131, no.5.
E: Sofie Poulsdatter. LV: far Poul Christensen Nøvling, foged på Ålborg Slot. B:
1) Laurids Christensen Brems 9
2) Peder Christensen Brems 7.
FM: Didrik Nielsen i Ålborg.
Desuden nævnes enkens bror Christen Poulsen på Finstrupgård [i Dall sogn], herredsskriver i Fleskum herred.

196 Erik Jensen i Ålborg. 23.3.1641, fol.41, no.132, no.6.
E: Anne Knudsdatter. B:
1) Knud Eriksen 18
2) Jens Eriksen 17
3) Henrik Eriksen 13
4) Margrethe Eriksdatter 9
5) Johanne Eriksdatter 7
6) Poul Eriksen 5
7) Abel Eriksdatter 2.
FM: Gregers Thomsen.

197 Christen Poulsen Stauaa i Ålborg. 8.4.1641, fol.47, 349, no.133, 166, no.7, 40, protokollen 1650-1655 den 23.2.1652 fol.45, no.56.
E: Maren Jensdatter. LV: Søren Jensen Hadsten, der ægter enken. B:
1) Poul Christensen 14
2) Jens Christensen 11
3) Anne Christensdatter 8
4) Peder Christensen 6
5) Jørgen Christensen 3
6) Christen Christensen, født 20 uger efter sin fars død.
FM: farbror Jørgen Poulsen.
Desuden nævnes enkens bror Christen Jensen Mumgaard.

198 Karen Christensdatter i Ålborg. 10.4.1641, fol.67, no.134, no.8.
E: Christen Thomsen. B:
1) Christen Christensen 16
2) Thomas Christensen 10.

199 Christen Andersen i Ålborg. 13.4.1641, fol.69, no.135, 152, no.9, 26.
E: Mette Christensdatter. LV: Urban Jacobsen. B:
1) Voldborg Christensdatter 23, der ægter Bent Madsen
2) Christen Christensen 16, i København
3) Anders Christensen 13, i Ålborg latinskole.
FM: Thomas Nielsen Hanherred.

200 Margrethe Jensdatter i Ålborg. 25.5.1641, fol.73, no.136, no.10.
E: Oluf Sindelsen, skrædder.
Arvinger angives ikke.

201 Sidsel Gregersdatter i Ålborg. 27.5.1641, fol.75, no.137, no.11.
E: Jens Sørensen Morsing, skomager. B:
1) Johanne Jensdatter.

202 Anne Pedersdatter i Ålborg. 28.5.1641, fol.79, no.138, no.12.
E: Christen Christensen.
Af første ægteskab B:
1) Roland Andersen 15.
FM: svoger Peder Offersen Sterker.

203 Mikkel Grydestøber og hustru Mette Christensdatter i Ålborg. 28.5.1641, fol.81, no.139, no.13.
B:
Hans Mikkelsen 3.
FM: Anders Christensen, slagter.
Hendes barn B:
1) Laurids.
FM: Poul Sørensen.

204 Anne Lauridsdatter i Ålborg. 29.5.1641, fol.83, no.140, no.14.
Enke efter Joen Snedker.
Arvinger angives ikke.

205 Jacob Jensen, nådler i Ålborg. 5.6.1641, fol.85, no.141, 143, no.15, 17.
E: Bodil Christensdatter. LV: Joen Jensen.
Af første ægteskab B:
1) Dorthe Jacobsdatter 34, i Ålborg Hospital
2) Anders Jacobsen 19, i Randers.

206 Mette Pedersdatter i Ålborg. 3.7.1641, fol.89, no.142, no.16.
E: Laurids Nielsen. B:
1) Niels Lauridsen 7
2) Henrik Lauridsen 5
3) Peder Lauridsen 4.

207 Svend Christensen, rebslager i Ålborg. 8.7.1641, fol.101, no.144, no.18.
E: Kirsten Jensdatter. LV: bror Jens Jensen i Klitgårde. A:
1) Christen Mikkelsen Markmand i Ålborg.

208 Jens Nielsen i Ålborg. 5.8.1641, fol.105, no.145, 146, no.19, 20.
A:
1) bror Just Nielsen
2) bror Anders Nielsen i Viborg, død. 3B:
a Niels Andersen i Ålborg
b Knud Andersen i Viborg
c Anne Andersdatter forlovet med Herman Christensen i Viborg
3) bror Thøger Nielsen i Morsund i Norland i Norge.

209 Gertrud Hansdatter Nymer i Ålborg. 2.9.1641, fol.137, no.147, no.21.
Arvinger angives ikke.

210 Christen Mikkelsen i Ålborg. 6.9.1641, fol.143, no.148, no.22.
B:
1) Jens Christensen.

211 Christen Nielsen Suhr i Ålborg. 30.9.1641, fol.145, no.149, no.23.
Arvinger angives ikke, men det anføres, at der er børn.
Afdøde døde 18.8.1641.

212 Else Bolt i Ålborg. 15.10.1641, fol.149, no.150, no24.
Arvinger angives ikke.

213 Maren Christensdatter i Ålborg. 23.11.1641, fol.153, no.151, no.25.
E: Jacob Madsen, skomager. B:
3) Laurids Jacobsen 10
4) Mette Jacobsdatter 6
5) Anne Jacobsdatter 4
6) Mads Jacobsen 2.
Af første ægteskab B:
1) Gertrud Lauridsdatter 14
2) Anders Lauridsen 12.
FM:
1 Jens Thomsen Rakjær, skomager
2 morbror Søren Nielsen i Hjørring.

214 Sofie Poulsdatter i Ålborg. 12.1.1642, fol.153, no.27.
Enke efter Christen Lauridsen Brems, [skifte 16.3.1641 lbnr.195]. B:
1) Laurids Christensen Brems 10
2) Peder Christensen Brems 8.
FM:
1 morfar Poul Christensen Nøvling, foged på Ålborg Slot
2 morbror Christen Poulsen på Finstrupgård [i Dall sogn], herredsskriver i Fleskum herred

215 Maren Lauridsdatter i Ålborg. 18.1.1642, fol.169, no.154, no.28.
Enke efter [Carsten Andersen, rådmand, skifte 1.8.1633 lbnr.137].
Første ægteskab med Hans [Pedersen] Vandel, borgmester i Ålborg, [skifte 4.7.1623 lbnr.17]. B:
1) Maren Hansdatter g.m. Niels Andersen Vadum, præst i Ålborg Frue
2) Laurids Hansen Vandel
3) Peder Hansen Vandel, der døde i Holland
4) Jens Hansen Vandel
5) Lambert Hansen Vandel
6) Else Hansdatter
7) Karen Hansdatter
8) Ingeborg Hansdatter
9) Hans Hansen Vandel.
Registrering 15.12.1640.

216 Jens Andersen, vognkarl i Ålborg. 29.1.1642, fol.185, no.155, no.29.
Arvinger angives ikke.

217 Karen Lauridsdatter i Ålborg. 4.2.1642, fol.193, fol.193, no.157, no.31.
B:
1) Laurids Nielsen 13.
FM: mors svoger Mikkel Jensen.

218 Johan [Pedersen] Brandt, rådmand i Ålborg. 8.2.1642, fol.195,263, 377, no.158, 163, 169, no.32, 37, 43.
E: Mette Christensdatter, der også døde, [begravet 3.4.1642]. B:
1) Christen Brandt 23, død, [begravet 19.12.1641]
2) Peder Brandt 21
3) Anne Johansdatter g.m. Jacob Sørensen [Bie], præst i Saltum og Hune
4) Johan Brandt 18
5) Maren Johansdatter 16. Ved skiftet 1662 er hun g.m. Johan Budtz
6) Thomas Brandt 11
7) Cathrine Johansdatter 9
8) Margrethe Johansdatter 7. Ved skiftet 1662 er hun g.m. Bertel Mathiassen
9) Laurids Brandt 5
10) Inger Johansdatter 2
11) Otto Brandt 6 mdr, der døde i Hamborg, skifte i skifteprotokollen 1647-1662 den 15.1.1662 fol.126, no.16, samt i skifteprotokollen 1662-1663 side 71.
FM: morbror Laurids Christensen i Ålborg.

219 Søren Jørgensen, ridefoged på Ålborg slot. 15.2.1642, fol.247, 259, no.159, 161, no.33, 35.
E: Anne Bertelsdatter. LV: bror Iver Bertelsen. A:
1) bror, død. 1B:
a datter Margrethe Lauridsdatter, nu i Fladstrand, enke efter Oluf Hamand på Hirschholm ved stedfar Oluf Madsen i Elling
2) søster Anne Jørgensdatter, død. E: Anders Rasmussen i Ørnsvig i Rårup sogn i Bjerre herred. Hendes Børn, hvoraf nævnes Rasmus Andersen
3) halvsøster Johanne Mortensdatter i Gramrode ved søn Frands Nielsen i Rårup.

220 Maren Jørgensdatter i Ålborg. 23.2.1642, fol.255, no.160, no.34.
E: Jens Christensen Hasseris.
Af første ægteskab B:
1) Kirsten Sørensdatter g.m. Hans Jørgensen, væver
2) Oluf Sørensen, soldat
3) Karen Sørensdatter g.m. Bertel Andersen, bådsmand
4) Maren Sørensdatter i Bergen i Norge.

221 Oluf Jensen, skipper i Ålborg. 15.4.1642, fol.261, no.162, no.36.
E: Kirsten Christensdatter. B:
1) Jens Olufsen 31, der kom ud med fjenderne, om han er i live
2) Else Olufsdatter 28
3) Christen Olufsen 26
4) Jochum Olufsen 21
5) Laurids Olufsen 16.

222 Anne Pedersdatter i Ålborg. 22.7.1642, fol.333, no.164, no.38.
E: Søren Lauridsen [Bjerre], skomager. B:
1) Anne Sørensdatter 10
2) Peder Sørensen 3.

223 Niels Jensen Thybo i Ålborg. 30.8.1642, fol.337, no.165, 168, no.39, 42.
E: Anne Andersdatter. LV: Rasmus Jensen, slotsskriver på Ålborghus. B:
1) Maren Nielsdatter.
FM:
1 Mads Lauridsen Bay, skomager
2 Jens Nielsen i Nibe, som beslægtet.

224 Bodil Clemensdatter i Ålborg. 3.9.1642, fol.361, 477, no.167, 174, no.41, 48.
E: Erik Lauridsen. B:
1) Poul Eriksen 10
2) Else Eriksdatter 7
3) Simon Eriksen 6
4) Clemen Eriksen 3.
FM: fars svoger Jens Christensen.

225 Christen Poulsen, skomager i Ålborg. 14.12.1642, fol.429, 449, no.170, 172, no.44, 46.
E: Maren Madsdatter. LV: bror Christen Olufsen Krag. A:
1) mor Anne Jensdatter
2) bror Rasmus Poulsen i Gjerrild ved søn Poul Rasmussen, skomager
3) søster Karen Poulsdatter
4) søster Maren Poulsdatter g.m. Peder Sørensen i Århus
5) bror Jacob Poulsen i Stokkebro i Gjerrild sogn i Djurs Nørre herred, død. 2B:
a Karen Jacobsdatter g.m. Laurids Hansen Riber
b Bodil Jacobsdatter
6) [halv]bror Peder Jensen, smed
7) [halv]søster Bodil Jensdatter g.m. Søren Sørensen i Gjerrild.

226 Gert Henriksen, rådmand i Ålborg. 12.1.1643, fol.435, no.171, no.45.
E: Maren Jacobsdatter. LV: [sted]far Hans Felthus, rådmand. A:
1) søster Nille Henriksdatter g.m. Oluf Lauridsen Sæby
2) søster Johanne Henriksdatter i den Haag i Holland, om hun eller hendes børn lever
3) søster Birgitte Henriksdatter, død. 1B:
a Barbara Lauridsdatter, der er født i Norge.

227 Just Rasmussen i Ålborg. 19.4.1643, fol.455, 505, no.173, 178, no.47, 52, næste protokol fol.353, no.218.
E: Bodil Jørgensdatter. LV: Peder Pedersen, kræmmer, der ægter enken. B:
1) Didrik Justesen 9 uger.
FM: morfar Jørgen Weidemann.
Første ægteskab med Maren Juul, skifte 9.3.1641. Arv til søn af hendes første ægteskab B:
1) Jens Thøgersen, der er udrejst til Ostindien for nogle år siden.

228 Henrik Koch i Ålborg. 14.6.1643, fol.483, no.175, no.49.
E: Anne de Hemmer. LV: Christoffer de Hemmer, borgmester. B:
1) Margrethe Henriksdatter g.m. Morten Jensen
2) Magdalene Henriksdatter
3) Mette Henriksdatter
4) Else Henriksdatter.
FM: Niels Andersen.

229 Bertel Ebbesen (Ebensen) i Ålborg. 8.8.1643, fol.493, no.176, no.50.
E: Anne Nielsdatter. LV: Jens Lauridsen, der ægter enken. B:
1) Poul Bertelsen 4.
FM: Hans Nielsen.

230 Henning van Kleven, organist i Ålborg Budolfi, der lever. 17.10.1643, fol.497, no.177, no.51.
Registrering af hans bo i hans sygdom.
Arvinger angives ikke.


Ålborg byfoged
Originale skiftebreve, indbundet i protokol
1643-1646
B 37 - 533

231 Hans Hansen Borthuus i Ålborg. 12.4.1643, fol.1, no.179, protokollen 1650-1657 fol.418 no.62.
E: Margrethe Jørgensdatter. LV: bror Johan Budtz. B:
1) Maren Hansdatter 14, (kaldes også Johanne Hansdatter Borthuus)
2) Hans Hansen Borthuus 11
3) Oluf Hansen Borthuus 10
4) Baltser Hansen Borthuus 7
5) Jørgen Hansen Borthuus 5
6) Hybert Hansen Borthuus 3.
FM: farbror Morten Borthuus.

232 Anders Boesen, "en præstemand" i Ålborg. 2.3.1644, fol.21, no.180.
Arvinger angives ikke.
Afdøde, der var født på "Lawind" [dvs. Langeland], ejede to præstekjoler og nogle bøger, heriblandt en ligprædiken over magister Anders Poulsen, [formentlig præst i Odense Frue, død 1632].
[Afdøde havde været præst i Simmerbølle på Langeland, men afskediget 3.10.1638].
Han blev begravet på Budolfi kirkegård.

233 Ove Andersen i Ålborg. 21.9.1644, fol.23, no.181.
E: Anne Jensdatter. A:
1) bror Laurids Andersen i Vester Hassing.

234 Herman Sircke i Ålborg. 26.9.1644, fol.46, no.182.
E: Maren Thomasdatter. LV: Peder Røring. B:
1) Hans Sircke 2½
2) Gedske Hermansdatter 1 år og 3 mdr
3) [Herman Sircke, født efter fars død].
FM: Hans Schuster.

235 Anne de Hemmer. 8.10.1644, fol.64, no.183.
Enke efter Henrik Koch, [skifte 14.6.1643 lbnr.228]. B:
1) Margrethe Henriksdatter g.m. Morten Jensen
2) Magdalene Henriksdatter
3) Mette Henriksdatter
4) Else Henriksdatter.
FM: morbror Christoffer de Hemmer, borgmester i Ålborg.

236 Eskild Lauridsen Læsø i Ålborg. 18.12.1644, fol.74, no.184.
E: Maren Jacobsdatter. A:
1) far Laurids Nielsen på Læsø
2) bror Jens Lauridsen Læsø.
[men enken føder B:
1) Maren Eskildsdatter der er 14 dage den 16.8.1645, se lbnr.243].

237 Jens Thøgersen i Ålborg. 12.2.1645, fol.78, no.185.
Afdødes mor var [Maren Juul, se skifte efter Just Rasmussen 19.4.1643 lbnr.227].
Afdøde var udrejst til Ostindien for nogle år siden og følgende var forsamlede for at skifte efter ham, der havde arv i afdøde Maren Bangs ejendom.
På den ene side A:
1) Hans Felthus, rådmand
2) Margrethe Bang i Horsens, der er moster til Hans Felthus
3) Anne Juul ved datters mand Daniel Calow, apoteker i Ålborg
4) Jørgen Olufsen, forhen borgmester ved søn Johan Budtz
På den anden side A:
5) Just Rasmussen, [skifte 19.4.1643 lbnr.227]. E: Bodil Jørgensdatter. B:
a Didrik Justesen.
FM: morfar Jørgen Weidemann

238 Iver Cortsen i Ålborg. 17.3.1645, fol.82, 297, no.186, 209.
E: Inger Pedersdatter. LV: Hans Pedersen, der ægter enken. B:
1) Anne Iversdatter 14.
FM:
1 morfar Peder Jacobsen Soel
2 Oluf Sørensen Raakær.

239 Rasmus Christensen, bager i Ålborg. 18.3.1645, fol.90, no.187.
E: Agnethe Hansdatter. LV: Jens Christensen, skomager. B:
1) Margrethe Rasmusdatter 15.
FM: Niels Lauridsen.
Enkens første ægteskab med Bartholomæus Schlegel, [skifte 13.2.1630 lbnr.84]. Arv til B:
1) Jochum Schlegel
2) Hans Schlegel
3) Karen Bartholomæusdatter
4) Lisbeth Bartholomæusdatter.

240 Johanne Svendsdatter i Ålborg. 14.4.1645, fol.96, no.188.
E: Peder Clausen, skomager. A:
1) søster Karen Svendsdatter g.m. Laurids Mogensen i Horsens mølle i Vendsyssel
2) bror Hans Svendsen i Bergen, død. Børn, hvis navne ikke kendes
3) søster Karen Svendsdatter i Trondhjem
4) søster Maren Svendsdatter ved Vejle på Brandbjerg gods.

241 Else Piphering i Ålborg. 13.6.1645, fol.100, no.190.
E: Erik Lauridsen.
Første ægteskab med Jørgen Røssler, skifte 12.1.1641 lbnr.192. B:
1) Barbara Jørgensdatter 20
2) Mathæus Røssler 19
3) Anne Jørgensdatter 16
4) Dorthe Jørgensdatter 13
5) Jochum Røssler 11
6) Reinholt Røssler 9
7) Jørgen Røssler, død, efter hvem der er arv.
FM: Henrik Sherhagen.

242 Maren Thomasdatter i Ålborg. 1.7.1645, fol.106, no.191.
Enke efter Herman Sircke, [skifte 26.9.1644 lbnr.234]. B:
1) Hans Sircke 4
2) Gedske Hermansdatter 3
3) Herman Sircke, bliver 1 år til mikkelsdag.
FM: Peder Røring.
Forseglet 29.5.1645.

243 Maren Jacobsdatter i Ålborg. 16.8.1645, fol.146, 155, no.192, 194.
Enke efter Eskild Lauridsen Læsø, [skifte 18.12.1644 lbnr.236]. B:
1) Maren Eskildsdatter 14 dage, der døde, skifte 30.8.1645 fol.303, no.210.
FM: farbror Jens Lauridsen Læsø.
Desuden nævnes:
1 Eskild Lauridsen Læsøs far Laurids Nielsen på Læsø
2 afdødes mor Anne Mikkelsdatter
3 afdødes søster Johanne Jacobsdatter.

244 Christoffer Weidemann i Ålborg. 26.8.1645, fol.148, no.193, protokollen 1650-1655 den 15.3.1651 fol.35, no.53.
E: Dorthe Clemensdatter. LV: [halv]bror Christen Hansen i Nibe. B:
1) Simon Weidemann 23
2) Clemen Weidemann 22
3) Johannes Weidemann 15
4) Christian Weidemann 13
5) Margrethe Christoffersdatter 11
6) Abraham Weidemann 8
7) Elsebeth Christoffersdatter 7.

245 Bent Madsen i Ålborg. 8.9.1645, fol.161, no.195.
E: Voldborg Christensdatter. LV: Mikkel Jørgensen, skipper, der ægter enken. B:
1) Anne Bentsdatter, bliver 3 år til Mikkelsdag.
FM: Oluf Madsen, skipper.

246 Birgitte Mouridsdatter i Ålborg. 27.9.1645, fol.167, 257, no.196, 202.
E: Mads Nielsen, skomager. B:
1) Peder Sørensen, død. 4B:
a Maren Pedersdatter g.m. Niels Madsen, skomager
b [Anne Pedersdatter, skifte 22.7.1642 lbnr.222]. E: Søren Lauridsen Bjerre, skomager, nu på Sjælland. B:
1 [Anne Sørensdatter]
2 [Peder Sørensen]
c Karen Pedersdatter g.m. Niels Christensen Koch, skomager
d Bodil Pedersdatter g.m. Simon Simonsen den yngre, smed.

247 Anne Thorsdatter i Ålborg. 14.10.1645, fol.173, no.197.
E: Jens Clemensen. B:
1) Clemen Jensen 17
2) Thor Jensen 11.
FM: morbror Jens Thorsen.

248 Anders Christensen i Ålborg. 22.10.1645, fol.185, no.198.
E: Maren Steffensdatter. LV: bror Clemen Steffensen. A:
1) bror Christen Christensen i Rødding på egne og søskendes vegne.

249 Claus Markussen, rådmand i Ålborg. 28.10.1645, fol.193, 227, no.199, 201.
E: Anne Nielsdatter. Ved formynderregnskab 19.9.1656 i protokollen 1650-1657 fol.326 no.48, er hun g.m. Johannes Christoffersen Weidemann. B:
5) Inger Clausdatter 2
6) Maren Clausdatter 1 md.
FM: Hans Sørensen, tolder.
Første ægteskab med [Inger Poulsdatter], skifte 29.7.1643. B:
1) Poul Clausen, præst i Albæk og Voer
2) Dille Clausdatter g.m. Thøger Thomsen
3) Cathrine Clausdatter 16
4) Boldevin Clausen 12.
FM: Knud Poulsen.

250 Niels Andersen Vadum, præst i Ålborg Frue. 4.11.1645, fol.213, 269, no.200, 205, protokollen 1668-1672 fol.494, no.119.
E: Maren Hansdatter. LV: Laurids Lauridsen, rådmand. B:
1) Anne Nielsdatter 10
2) Margrethe Nielsdatter 8
3) Maren Nielsdatter 4.
FM: farbror Anders Andersen, præst i Klim.
Arv efter enkens søster Else Hansdatter, [skifte 2.1.1646 lbnr.254].
Ved værgemålsregnskab i 1672 har børnene arv efter deres moster Karen Hansdatter Vandel.
Afdøde overtog følgende værgemål efter sin far Anders Nielsen [Holm], præst i Vadum, [død ca. 1640]. Værgemål efter:
1) [afdødes farbror] Jens Nielsen [Holm], præst i Hundstrup og Østerild og efter dennes søn Jacob Jensen
2) [afdødes faster Marie Nielsdatter Holm] g.m. Mads Andersen [Morsing], præst i Visby og Heltborg
og afregnede med
1 Peder Pedersen [Holstebro], præst i Ræer, Hansted og Vigsø
2 Anders Bertelsen på Sønder Brogård i Hune sogn
3 Kjeld Jensen i Vesterhal
4 Poul Skrædder i Thisted.

251 Niels Jensen, billedskærer i Ålborg. 25.11.1645, fol.261.
E: Lene Lauridsdatter. B:
1) Gertrud Nielsdatter 10½
2) Margrethe Nielsdatter 8
3) Jens Nielsen 6
4) Johannes Nielsen 4.
FM: Hans Nielsen.

252 Voldborg Christensdatter i Ålborg. 28.11.1645, fol.267, no.204.
E: Christen Thomsen, skrædder. A:
1) mor Karen Christensdatter
2) bror Niels [Christensen] Overvad
3) søster Anne Christensdatter g.m. Fide Justus Røder, lutenist
4) bror Laurids [Christensen] Overvad, byskriver i Mariager.

253 Johan [Poulsen] Pop i Ålborg. 16.12.1645, fol.279, no.206.
E: Sidsel Villadsdatter. B:
1) Hans Pop
2) Inger Johansdatter
3) Mette Johansdatter, død. E: Jacob Andersen, kongens skibskaptajn i København. 5B:
a Anders Jacobsen 8
b Hans Jacobsen 7
c Mette Jacobsdatter 5
d Villads Jacobsen 4
e Christian Jacobsen 2.

254 Else Hansdatter, ugift i Ålborg. 2.1.1646, fol.285, no.207.
A:
0) forældre Hans [Pedersen] Vandel, [skifte 4.7.1623 lbnr.17] og Maren Lauridsdatter, skifte 18.1.1642 lbnr.215. Hendes andet ægteskab med Carsten Andersen, rådmand, skifte 1.8.1633 lbnr.137
1) søster Maren Hansdatter, enke efter Niels Andersen [Vadum], præst i Ålborg Frue, [skifte 4.11.1645 lbnr.250]
2) søster Karen Hansdatter
3) bror Laurids Hansen Vandel i Ålborg
4) søster Ingeborg Hansdatter g.m. Iver Nielsen, tolder på Skagen.

255 Maren Jørgensdatter i Ålborg. 8.1.1646, fol.291, no.208.
E: Urban (Orben) Jacobsen, feldbereder. B:
1) Jacob Urbansen, skriver på Bremerholm i København
2) Johanne Urbansdatter g.m. Peder Nielsen Boesen
3) Anne Urbansdatter g.m. Jacob Mortensen
4) Jørgen Urbansen 22
5) Maren Urbansdatter 18
6) Anders Urbansen17
7) Peder Urbansen
8) Maren Urbansdatter den yngre 12
9) Anne Urbansdatter 8.

256 Peder Jacobsen Soel i Ålborg. 24.2.1646, fol.309.
E: Ellen Pedersdatter. LV: Jens Clemensen. B:
3) Inger Pedersdatter g.m. Hans Pedersen.
[Første ægteskab med Anne Madsdatter, skifte 8.1.1631 lbnr.101]. B:
1) Gertrud Pedersdatter g.m. Jørgen Jensen Bislev, begge døde. 1B:
a Jens Jørgensen 14
2) Abelone Pedersdatter g.m. Peder Esbensen, skrædder i Nørholm.

257 Søren Nielsen i Ålborg. 13.3.1646, fol.317, no.212.
E: Elisabeth Jacobsdatter. LV: Hans Sørensen, tolder. A:
1) bror, død. 4B:
a Peder Lauridsen i Fjellerup
b Niels Lauridsen i Holbæk
c Lisbeth Lauridsdatter g.m. Gregers Pedersen, smed i Fredebo i Frederiksborg len på Sjælland
d Margrethe Lauridsdatter g.m. Rasmus Hagensen i Kare [i Holbæk sogn] i Rougsø herred.
Afdøde var skriver på Elbækgård og havde været forstander i Helliggejst Kloster i Ålborg.

258 Anne Pedersdatter i Ålborg. 25.4.1646, fol.319.
E: Christen Jensen, bøssemager. A:
1) søskendebarn Vibeke Nielsdatter g.m. Jens Andersen
2) søskendebarn Kjeld Nielsen, der tjener på Vesløsgård.

259 Anne Nielsdatter i Ålborg. 26.4.1646, fol.322A, no.214.
A:
1) Kirsten Christensdatter g.m. Peder Jensen.

260 Niels Andersen i Ålborg. 21.5.1646, fol.323, no.215.
E: Else Jensdatter. LV: Hans Sørensen, tolder. B:
1) Jacob Nielsen 18
2) Else Nielsdatter 10
3) Anders Nielsen 8
4) Anne Nielsdatter 6
5) Maren Nielsdatter 3
6) Jens Nielsen 2
7) [Margrethe Nielsdatter, født efter fars død]. FM: Didrik Nielsen.
Ved værgemåls regnskab 30.4.1667 i protokollen 1661-1668 fol.573 nævnes arv til 3B:
1) Anne Nielsdatter
2) Maren Nielsdatter
3) Margrethe Nielsdatter.

7) [Margrethe Nielsdatter, født efter fars død]. FM: Didrik Nielsen. Ved værgemåls regnskab 30.4.1667 i protokollen 1661-1668 fol.573 nævnes arv til 3B: 1) Anne Nielsdatter. 2) Maren Nielsdatter 3) Margrethe Nielsdatter.

261 Anne Lauridsdatter i Ålborg. 2.6.1646, fol.343, fol.216.
E: Clemen Steffensen. A:
1) bror Laurids Lauridsen i Nibe
2) bror Peder Lauridsen i Trudslev [i Ingstrup sogn], død. 3B:
a Anne Pedersdatter g.m. Anders Pedersen i Hune i Hvetbo herred
b Niels Pedersen, der tjener hos Hannibal Sehested i Norge
c Laurids Pedersen.

262 Karen Pedersdatter i Ålborg. 4.6.1646, fol.351, no.217.
På fars side A:
1) Anders Nielsen i Dovergård [i Ydby sogn] i Thy på sin hustru og hendes medarvingers vegne
På mors side A:
1) Christen Mikkelsen, sergent i Thisted på sin mors og hendes medarvingers vegne.
Afdøde døde i Torslev præstegård.

263 Christen Hansen i Ålborg. 8.7.1646, fol.359, no.219.
E: Dorthe Jensdatter. LV: Hans Andersen. B:
2) Johanne Christensdatter
3) Maren Christensdatter.
FM: Peder Hansen Fox, prokurator i Ålborg.
Af første ægteskab B:
1) Anne Christensdatter.

264 Ingeborg Nielsdatter i Ålborg. 14.7.1646, fol.363, no.220.
E: Christen Thøgersen.
Arvinger angives ikke.

265 Sidsel Villadsdatter i Ålborg. 29.8.1646, fol.365, no.221.
Enke efter Johan Pop, skifte 16.12.1645 lbnr.253. B:
1) Hans Pop
2) Inger Johansdatter
3) Mette Johansdatter, død. E: Jacob Andersen, kongens skibskaptajn i København. 5B:
a Anders Jacobsen 9
b Hans Jacobsen 8
c Mette Jacobsdatter 6
d Villads Jacobsen 5
e Christian Jacobsen 3.

266 Oluf Andersen, klejnsmed i Ålborg. 13.10.1646, fol.373, 377, no.222, 223.
E: Maren Pedersdatter. LV: Christen Jacobsen. B:
1) Anne Olufsdatter 21, der er udrejst med de svenske folk
2) Christen Olufsen 19.
FM: Søren Lauridsen, klejnsmed.

267 Birthe Andersdatter i Ålborg. 10.11.1646, fol.381, no.224.
Enke efter Peder Blytækker.
Arvinger angives ikke.

268 Mette Nielsdatter i Ålborg. 12.11.1646, fol.383, no.225.
E: Laurids Andersen, feldbereder. A:
1) søster Anne Nielsdatter g.m. Mogens Snedker
2) søster Else Nielsdatter g.m. Jens Pedersen i Furreby
3) søster Anne Nielsdatter i Queby?
4) søster Maren Nielsdatter i København.

269 Christen Nielsen Wadschier i Ålborg. 30.12.1646, fol.386, no.226.
E: Maren Sørensdatter. LV: svoger Niels Poulsen. B:
1) Henrik Christensen 22
2) Hans Christensen 21.
FM:
1 Frederik Bang i Mariager
2 Henrik Sørensen i Ålborg.


Ålborg byfoged
Originale skiftebreve, indbundet i protokol
1647-1648
B 37 - 534

270 Mette Bertelsdatter i Ålborg. 19.1.1647, fol.1, no.227.
E: Jens Jensen, skrædder. B:
1) Bertel Jensen 2
2) Laurids Jensen 20 uger.

271 Jørgen Jochumsen, guldsmed i Ålborg. 26.1.1647, fol.5, no.228.
Enkemand efter [Mette Pedersdatter, skifte 14.1.1637 lbnr.158]. B:
1) Jochum Jørgensen.
FM: morbror Erik Pedersen, skomager.
Afdøde døde 15.1.1647.

272 Fide Justus [Røder, lutenist] i Ålborg. 27.1.1647, fol.11. no.229.
E: Anne Christensdatter. LV: Niels Terkildsen, skrædder. B:
3) Christian Fidesen 15
4) Maren Fidesdatter 14
5) Reinholt Fidesen 12
6) Johannes Fidesen 10
7) Lisbeth Fidesdatter 8
8) Susanne Fidesdatter 1.
FM: Jacob Nielsen.
Af første ægteskab B:
1) Poul Røder
2) Christian Røder.
Registrering 16.1.1647.
(Skiftet delvist indført i skifteprotokollen 1647-1662 16.1.1647, fol.1, no.1).

273 Karen Lauridsdatter i Ålborg. 9.2.1647, fol.21. no.230.
E: Mikkel Jensen Brandt. B:
1) Maren Mikkelsdatter 16
2) Jens Mikkelsen 14
3) Laurids Mikkelsen 12
4) Anne Mikkelsdatter 8.
Arv i boet til afdødes søstersøn Laurids Nielsen.

274 Peder Broch i Ålborg. 11.2.1647, fol.29, no.231.
E: Maren Nielsdatter. B:
1) Kirsten Pedersdatter 8.

275 Johanne Eriksdatter i Ålborg. 12.2.1647, fol.31, no.232.
E: Poul Henriksen Bader. B:
1) Jacobine Poulsdatter g.m. Poul Nielsen, skrædder i Ringkøbing
2) Mette Poulsdatter g.m. Mikkel i Christiania i Norge.

276 Poul Hansen, bøssemager i Ålborg. 6.3.1647, fol.35, no.233.
E: Vibeke Clausdatter. LV: stedfar Niels Rasmussen, bøssemager.
Arvinger angives ikke.

277 Oluf Sørensen Raakær i Ålborg. 9.3.1647, fol.38, no.234.
E: Anne Thomasdatter. B:
1) Maren Olufsdatter g.m. Niels Sørensen
2) Birgitte Olufsdatter 15.
FM: morbror Jens Thomsen.

278 Karen Mikkelsdatter i Ålborg. 30.3.1647, fol.53, no.235.
E: Jens Thorsen. A:
1) bror Troels Mikkelsen, skomager
2) bror Peder Mikkelsen, skomager, død. 2B:
a Mikkel Pedersen i Rødby på Lolland
b Laurids Pedersen 8.
Arv efter afdødes forældre, skifte 27.6.1637.
Arv efter Johan [Pedersen] Brandt, skifte 8.2.1642 lbnr.218 til B:
1) Margrethe Johansdatter
2) Otto Brandt.

279 Martha Poulsdatter i Ålborg. 13.4.1647, fol.67, no.236.
Enke efter Thøger Husum. B:
1) Christen Thøgersen
2) Dorthe Thøgersdatter g.m. Anders Christensen, præst i Ørlandet [i Trondhjem stift] i Norge
3) Johanne Thøgersdatter.
Desuden nævnes afdødes brorsøn Niels Christensen.

280 Peder Clausen, [skomager] i Ålborg. 27.4.1647, fol.73, 119, no.236[A], 246.
Enkemand efter [Johanne Svendsdatter, skifte 14.4.1645 lbnr.240]. A:
1) søster Maren Clausdatter ved søn Claus Pedersen i Hals
2) søster, død. 2B:
a Peder Svendsen
b Knud Svendsen.

281 Mathias Nielsen Mild, snedker og hustru Anne Rasmusdatter i Ålborg. 21.5.1647, fol.75, no.237, protokollen 1656-1659 fol.220.
B:
1) Gertrud Mathiasdatter 14
2) Maren Mathiasdatter 12
3) Margrethe Mathiasdatter 7
4) Villum Mathiassen 3
5) Rasmus Mathiassen 9 mdr.

282 Jens Christensen i Ålborg. 21.6.1647, fol.77, no.238.
E: Mette Sørensdatter. A:
1) søster, død. E: Thomas Mikkelsen i Hammelmose mølle [i Tise sogn]. 1B:
a Christen Thomsen.

283 Søren Lauridsen i Ålborg. 6.7.1647, fol.79, no.239.
E: Gertrud Justsdatter. LV: Hans Christensen i Nørholm, der ægter enken. B:
1) Johan Sørensen 25, i udlandet
2) Anne Sørensdatter 21
3) Inger Sørensdatter 19
4) Just Sørensen 12.
FM: Niels Christensen, smed.

284 Mette Jensdatter i Ålborg. 7.7.1647, fol.83, no.240.
E: Søren Handskemager. B:
1) Anne Sørensdatter 12
2) Mette Sørensdatter 10
3) Niels Sørensen 7.

285 Sidsel Hansdatter i Ålborg. 20.7.1647, fol.89, no.241.
E: Christen Thuresen. B:
1) Thure Christensen 14
2) Didrik Christensen 6.
FM: morfar Hans Felthus, rådmand.

286 Maren Pedersdatter i Ålborg. 31.7.1647, fol.101, no.242.
Enke efter Gregers Christensen. B:
1) datter, død. E: Peder Caspersen. 3B:
a Peder Pedersen Caspersen 14
b Mariche Pedersdatter 11
c Gregers Pedersen 6.

287 Poul Christensen Læsø, skomager i Ålborg. 12.8.1647, fol.105, no.243.
E: Maren Pedersdatter. LV: Jens Christensen, skomager.
Skifte efter første hustru 15.8.1629. B:
1) Laurids Poulsen 24
2) Christen Poulsen 23.

288 Karen Hansdatter, ugift i Ålborg. 16.8.1647, fol.113, no.244.
Af arvinger angives A:
1) søster Maren Hansdatter g.m. Jacob Poulsen, præst i Ålborg Frue.
Arv efter afdødes søster Else Hansdatter, [skifte 2.1.1646 lbnr.254].
Arv efter afdødes søster Maren Hansdatters første mand Niels Andersen [Vadum], præst i Ålborg Frue, [skifte 4.11.1645 lbnr.250].

289 Laurids Jørgensen, skibstømrer i Ålborg. 3.9.1647, fol.117, no.245.
E: Karen Pedersdatter.
Arvinger angives ikke.

290 Laurids Nielsen i Ålborg. 25.10.1647, fol.131, no.248.
E: Lisbeth Caspersdatter.
Første ægteskab med Mette Pedersdatter, skifte 3.7.1641 lbnr.206. B:
1) Niels Lauridsen 13
2) Henrik Lauridsen 11
3) Peder Lauridsen 10.
FM: Jens Nielsen Sallingbo.
Registrering 24.1.1645.

291 Peder Hansen, kapellan i Ålborg Budolfi. 3.11.1647, fol.137, no.249.
E: Anne Mogensdatter. LV: successor Søren Poulsen [Lam], der ægter enken. B:
1) Mogens Pedersen 8
2) Hans Pedersen 5
3) Johanne Pedersdatter 3
4) Anne Pedersdatter 10 uger.

292 Anders Andersen, drager i Ålborg. 20.11.1647, fol.147, no.250.
E: Karen Christensdatter. LV: Peder Olufsen.
Af første ægteskab B:
1) Maren Andersdatter 8
2) Anne Andersdatter 6.
FM: Rasmus Væver.

293 Jeppe Justesen i Ålborg. 27.11.1647, fol.151, no.251.
E: Birgitte Lauridsdatter. B:
1) Christen Ibsen
2) Laurids Ibsen, død, efter hvem, der er arv
3) Just Ibsen
4) Johanne Ibsdatter g.m. Jørgen [Poulsen], smed
5) Anne Ibsdatter.
(Sml. lbnr.140, 435).

294 Laurids Nielsen Aas i Ålborg. 30.11.1647, fol.157, no.252.
E: Elsebeth Nielsdatter. LV: Niels Jørgensen. B:
1) Niels Lauridsen Aas i Ålborg
2) Niels Lauridsen Aas i Holland
3) Jens Lauridsen Aas 25, i Landskrona
4) Johanne Lauridsdatter 21, der døde.
FM: Poul Nielsen, maler i Ålborg.

295 Christen Jensen Momgaard i Ålborg. 10.12.1647, fol.167, 191, no.253, 258.
E: Mette Justsdatter. LV: bror Jørgen Justesen i Dall, herredsfoged i Fleskum herred. B:
1) Unse [Gedske] Christensdatter 18
2) Jørgen Christensen 16
3) Just Christensen 11
4) Else Christensdatter 8.
FM: farbror Jens Jensen i Thuongård? i Vendsyssel.

296 Karen Lauridsdatter i Ålborg. 11.1.1648, fol.175, no.254.
E: Peder Thogsen. B:
1) Margrethe Pedersdatter g.m. Peder Christensen, bødker
2) Maren Pedersdatter 22
3) Anne Pedersdatter 20.
FM: svoger Mads Lauridsen Bay.

297 Margrethe Pedersdatter i Ålborg. 13.1.1648, fol.179, no.255.
E: Mads Nielsen Hundslund. B:
1) Laurids Madsen 15, på Lolland
2) Markus Madsen 13
3) Niels Madsen 6
4) Maren Madsdatter 6 mdr.
183, no.256.

298 Emerentse Feltkelder i Ålborg. 15.1.1648, fol.183, no.256.
E: Anton Medike, feltskær. B:
1) Theofilus Medike 8
2) Anton Medike 3.

299 Niels Olufsen, skipper i Ålborg. 9.2.1648, fol.187, no.257.
E: Anne Mogensdatter. LV: Mads Nielsen Hundslund, der ægter enken. B:
1) Kirsten Nielsdatter 6.
FM: Thomas Nielsen Hanherred.

300 Laurids Nielsen, hjulmand i Ålborg. 1.3.1648, fol.195, no.259.
E: Else Thorsdatter.
Første ægteskab med Mette Hansdatter. B:
1) Hans Lauridsen, uvist hvor
2) Niels Lauridsen, snedkersvend i København
3) Anne Lauridsdatter i Lund i Skåne.

301 Karen Christensdatter i Ålborg. 7.3.1648, fol.199, no.260.
E: Christen Jensen Rohde. B:
1) Maren Christensdatter 23
2) Anne Christensdatter 13.
FM: morbror Niels Christensen Øjgaard i Ålborg.

302 Hans Felthus, rådmand i Ålborg. 28.3.1648, fol.203, 356, no.261, 274.
E: Maren Jørgensdatter. LV: Niels Hansen Bech, prokurator. B:
1) [Sidsel Hansdatter, skifte 20.7.1647 lbnr.285]. E: Christen Thuresen. B:
a Thure Christensen
b Didrik Christensen.
Arv i boet til Lambert Thuresen efter far og farfar.
Registrering 21.3.1648.
(Skiftet delvist indført i skifteprotokollen 1647-1662 21.3.1648, fol.5, no.2).

303 Johanne Nielsdatter i Ålborg. 16.5.1648, fol.219, no.262.
E: Anders Andersen Læsø. B:
1) Niels Andersen 5
2) Kirsten Andersdatter 4
3) Jens Andersen 2.
FM: morbror Mads Nielsen i Skovshoved i Hals sogn.
Enkemandens første ægteskab med Kirsten Jensdatter, [skifte 6.7.1639 lbnr.177]. Arv til B:
1) Peder Andersen, der drog ud af landet med svenskerne.

304 Jacob Lauridsen i Ålborg. 12.6.1648, fol.223, no.263.
E: Marie Johansdatter. LV: bror Jacob Johansen, rådmand.
Arvinger angives ikke.

305 Villum Voetmann i Ålborg. 17.6.1648, fol.251, 261, 264, 266.
E: Anne Andersdatter. LV: søn Christen Pallesen. A:
1) Henning Voetmann
2) Anne Hansdatter Voetmann g.m. Henning Schiernhage
3) Margrethe Voetmann g.m. Claus Bull
4) Engel Voetmann g.m. Daniel Mandsfeld
5) Agnethe Voetmann g.m. Henrik Sax, alle i Lübeck.

306 Jacob Terkildsen i Ålborg. 20.6.1648, fol.259, no.265.
E: Mette Christensdatter. A:
1) far Terkild Nielsen i Tylstrup i Ajstrup sogn.
Registrering 9.5.1648.

307 Mikkel Jørgensen, [skipper] i Ålborg. 11.7.1648, fol.268, no.267.
E: Voldborg Christensdatter. LV: Mads Aistesen, der ægter enken. B:
1) Mikkel Mikkelsen 2.
FM: Christen Thomsen.
Enkens første ægteskab med Bent Madsen, skifte 8.9.1645 lbnr.245. Arv til B:
1) Anne Bentsdatter.

308 Anne [Poulsdatter] Pop i Ålborg. 25.7.1648, fol.274, no.268, protokollen 1661-1668 fol.53.
E: Knud Poulsen. B:
1) Dorthe Knudsdatter 10
2) Lukas Knudsen 9
3) Gedske Knudsdatter 5.
FM: Villum Frandsen.

309 Else Baggesdatter i Ålborg. 27.7.1648, fol.284, no.269.
E: Laurids Lauridsen, rådmand. B:
1) Bagge Lauridsen 18
2) Laurids Lauridsen 16
3) Ingeborg Lauridsdatter 14
4) Karen Lauridsdatter 13
5) Margrethe Lauridsdatter 8.

310 Mogens Christensen, snedker i Ålborg. 19.8.1648, fol.330, no.270.
E: Anne Nielsdatter. B:
1) Niels Mogensen 18
2) Helvig Mogensdatter 14
3) Hans Mogensen 9.

311 Hans Olufsen, bogbinder i Ålborg. 19.8.1648, fol.332.
E: Anne Nielsdatter. B:
1) Niels Hansen 23, i Christiania
2) Magdalene Hansdatter 21
3) Jacob Hansen 19
4) Maren Hansdatter 19.

312 Niels Madsen, fikser i Ålborg. 31.8.1648, fol.334, no.272.
E: Anne Christensdatter. B:
1) Anne Nielsdatter g.m. Anders Pop, tømrer
2) Bodil Nielsdatter g.m. Jørgen Jørgensen.

313 Søren Nielsen Hunt i Ålborg. 15.9.1648, fol.336, no.273.
E: Mette Jensdatter. LV: Thomas Simonsen. B:
1) Anne Sørensdatter 13
2) Mette Sørensdatter 13
3) Mette Sørensdatter 11
4) Niels Sørensen.
FM:
1 Jens Christensen, skomager
2 Mads Bay, skomager.
Desuden nævnes Poul Pedersen g.m. afdødes første hustrus søster.

314 Rasmus Jensen [Holst], rådmand i Ålborg. 18.10.1648, fol.370, no.275.
E: Margrethe Christensdatter. LV: Laurids Lauridsen, rådmand, [der ægter enken]. B:
1) Kirsten Rasmusdatter 8
2) Karen Rasmusdatter 6
3) Christen Rasmussen 5
4) Otto Rasmussen 6 mdr. Han er død ved værgemålsregnskab 10.3.1662 i protokollen 1662-1663 side 190.
FM:
1 Hans Sørensen, borgmester
2 Christen van Ginchel, forrige borgmester.

315 Margrethe Henriksdatter i Ålborg. 26.10.1648, fol.394, no.276.
E: Jochum Bagmand, sadelmager. B:
2) Christoffer Jochumsen 4
3) Morten Jochumsen 1½.
FM: morfar Henrik Kücher, maler.
Første ægteskab med [Morten Jensen]. B:
1) Anne Mortensdatter 9.

316 Anne Thomasdatter i Ålborg. 7.11.1648, fol.400, no.277.
E: Henrik Hunt, skomager. B:
1) Thomas Henriksen Hunt 15
2) Johan Henriksen Hunt 13
3) Herman Henriksen Hunt 11.

317 Laurids Rasmussen, vognmand i Ålborg. 23.11.1648, fol.406, no.278.
E: Maren Rasmusdatter. LV: bror Anders Rasmussen i Sundby.
Arvinger angives ikke.

318 Jørgen Adamsen i Ålborg. 24.11.1648, fol.410, no.279.
E: Anne Hansdatter. LV: Peder Nielsen, der ægter enken. B:
1) Johanne Jørgensdatter.
FM: Jacob Johansen, rådmand.

319 Christen Jacobsen Haderslev [ved Østerå] i Ålborg. 7.12.1648, fol.416, no.280.
E: Anne Nielsdatter. LV: Laurids Hansen.
Arvinger angives ikke.

320 Anne Poulsdatter i Ålborg. 9.12.1648, fol.422, no.281.
E: Christen Jensen Tyrrestrup. A:
1) bror, død. 3B:
a Poul Andersen i Guldbæk
b Niels Andersen i Guldbæk
c Maren Andersdatter g.m. Peder Knudsen i Gassum
2) søster, død. 3B:
a Laurids Andersen i Mariager
b Niels Andersen i Ålborg
c Karen Andersdatter g.m. Christen Christensen i Bonderup mølle
3) søster, død. 3B:
a Maren Lauridsdatter g.m. Thomas Thomsen
b Anders Lauridsen i Gravlund
c Poul Lauridsen i Sejlstrup
4) søster, død. E: Søren Jensen i Lundum på Gjøl. 4B:
a Jens Sørensen
b Poul Sørensen
c Jacob Sørensen
d Maren Sørensdatter i Gislum.


Ålborg byfoged
Originale skiftebreve, indbundet i protokol
1647-1662
B 37 - 535

321 Else Jensdatter, ugift i Ålborg. 10.4.1649, fol.11, no.3.
A:
1) mor Maren Lauridsdatter g.m. afdødes stedfar.
Arv efter afdødes far Jens Nielsen, skomager.
Arv efter afdødes søster Maren Jensdatter.
Mors andet ægteskab med [Morten Madsen, skifte 1.3.1633 lbnr.131]. B:
2) halvbror Mads Mortensen
3) halvsøster Anne Mortensdatter, død, efter hvem, der er arv.

322 Søren Madsen, [slotsskriver] i Ålborg. 2.3.1652, fol.13, no.4, protokollen 1650-1655 den 2.3.1652 fol.77, no.59, protokollen 1650-1657 fol.422, no.63.
E: Birgitte Thomasdatter. B:
1) Anne Sørensdatter g.m. Hans Egidius, rektor i Ålborg
2) Maren Sørensdatter 19
3) Johanne Sørensdatter 15
4) Sidsel Sørensdatter 13. Ved samling 4.11.1657 er hun forlovet med Hybert Hybertsen
5) Birgitte Sørensdatter 11.

323 Gregers Thomsen i Ålborg. 21.2.1654, fol.25, 45, 53, no.5, 8, 10, protokollen 1650-1657 fol.274, no.37, protokollen 1662-1663 side 573.
E: Johanne Christensdatter. LV: Niels [Lauridsen] Bech, prokurator. B:
1) Anne Gregersdatter 22, der ægter Jeremias Hofmann
2) Maren Gregersdatter 16
3) Thomas Gregersen 12
4) Niels Gregersen 7.
FM: Thøger Christensen, rådmand.
Arv i boet efter [Johan Pedersen Brandt, rådmand, skifte 8.2.1642 lbnr.218] til B: Cathrine Brandt ved bror Peder Brandt.
(Skiftet også indført i skifteprotokollen 1650-1657, fol.25, no.9).

324 Elsebeth i Ålborg. 29.3.1653, fol.37, no.6.
Enke efter [Poul Pop, skifte 26.6.1630 lbnr.92]. B:
1) Poul Pop, der døde 16.11.1655 i Amsterdam, skifte i protokollen 1650-1657 fol.185, no.27, fol.278, no.38, protokollen 1652-1663 fol.56, no.6, fol.344, no.41 (se herunder lbnr.324A)
2) Maren Pop, enke efter Lukas [Paludan], læge i Viborg, [død 1638] ved søn Hans Lukassen [Paludan], præst i Jetsmark
3) Anne Pop, [skifte 25.7.1648 lbnr.308], var g.m. Knud Poulsen. 3B:
a Dorthe Knudsdatter 18
b Lukas Knudsen 17
c Gedske Knudsdatter 13.
(Skiftet også indført i skifteprotokollen 1650-1655, fol.251, no.85).Ålborg Skifteprotokol 1650-1657

324A    Poul Pop i Ålborg. 14.2.1656, fol.185 no.27, fol.278 no.81, protokollen 1652-1663 fol.56 no.6, fol.344 no.41.
A:
1) søster Maren Pop, enke efter Lukas [Paludan], læge i Viborg, [død 1638] ved sønnen Hans Lukassen, præst i Jetsmark
2) søster [Anne Pop, skifte Ålborg 25.7.1648 lbnr.308]. E: Knud Poulsen i Ålborg. 3B:
a Dorthe Knudsdatter 18
b Lukas Knudsen 17
c Gedske Knudsdatter 13.
FM:
1 Laurids Hansen
2 Villum Frandsen.
Desuden nævnes:
1 Maren Pops datter [Marie Lukasdatter Paludan] g.m. Clemen Weidemann i Ålborg
2 afdødes far [Poul Pop] i Ålborg, [død 1630, g.m. Elsebeth, skifte Ålborg 29.3.1653 lbnr.324]
3 Poul Lukassen.
Afdøde døde 16.11.1655 i Amsterdam i Holland.
Litteratur: Forskelligt fra genealogiens og personalhistoriens verden. Særligt vedrørende navnesagen. Af Vilhelm Marstrand i: Personalhistorisk Tidsskrift 1917 side 97-108. Heri side 102: Clemwen Weidemann.325 Gunde Jensen i Ålborg. 13.9.1655, fol.43, no.7, næste protokol fol.224.
E: Lisbeth Sørensdatter.
Arvinger angives ikke.
Arv i boet efter Mathias Koch til B:
1) Anne Mathiasdatter Koch
2) Barbara Mathiasdatter Koch.
FM: morbror Christen Sørensen.

326 Peder Jensen Hald i Ålborg. 27.8.1656, fol.49, no.9.
Enkemand. B:
1) Laurids Pedersen Hald
2) Jens Pedersen Hald, [skifte 9.9.1656 lbnr.496]. E: Kirsten Nielsdatter. 2B:
a Christen Jensen 11
b Niels Jensen 9.
(Skiftet også indført i skifteprotokollen 1650-1657, fol.318, nr.46).

327 Hans Tidemand i Ålborg. 2.4.1660, fol.69, 77, no.11, 12.
E: Anne Christensdatter. LV: Hans Hermansen, hattemager. B:
1) Else Hansdatter 22
2) Christen Hansen 19
3) Dorthe Hansdatter 12
4) Cathrine Hansdatter 9
5) Marichen Hansdatter 5.
FM: Thomas Nielsen Hanherred.
(Skiftet også indført i skifteprotokollen 1652-1663, fol.129, 139, nr.17, no.19).

328 Poul Sørensen, grydestøber i Ålborg. 19.1.1661, fol.89.
E: Johanne Jensdatter. LV: Jens Bruun, guldsmed. B:
3) Jens Poulsen 3.
Af første ægteskab B:
1) Mikkel Poulsen 18, i København
2) Søren Poulsen 13.

329 Hans Sørensen i Ålborg. 23.10.1661, fol.103, 112, no.14, 15.
E: Cathrine Clausdatter. LV: Jørgen Nielsen. B:
1) Johanne Hansdatter 9
2) Søren Hansen 5
3) Hans Hansen 18 uger, den 14.3.1662.
FM: Jørgen Sørensen.
Arv i boet efter enkens forældre i Norge.
Arv i boet efter Tønnes Rasmussen, [skifte 26.2.1652 lbnr.392] og Gertrud Christensdatter til B:
1) Rasmus Tønnesen.Ålborg byfoged
Originale skiftebreve, indbundet i protokol
1649-1651
B 37 - 536

330 Christen Christensen Struer i Ålborg. 2.1.1649, fol.1, no.1.
E: Maren Hansdatter. LV: Gunde Mikkelsen. A:
1) bror Jens Christensen i Struer
2) søster Anne Christensdatter, enke efter Christen Madsen i Struer
3) søster Else Christensdatter i Struer
4) bror Steffen Christensen i København.

331 Margrethe Christensdatter i Ålborg. 19.2.1649, fol.13, no.2.
E: Christen Hansen, vognmand. B:
1) en søn i Bergen, død. 1B: en søn.

332 Niels Christensen Øjgaard (Odgard) i Ålborg. 19.2.1649, fol.15, no.3.
E: Margrethe Jensdatter. B:
1) Maren Nielsdatter 30, i Holland
2) Anne Nielsdatter 25, i København
3) Kirsten Nielsdatter 17
4) Jens Nielsen 15
5) Maren Nielsdatter 13
6) Karen Nielsdatter 10.

333 Christen Madsen, rådmand i Ålborg. 23.1.1649, fol.17, 28, no.4, 5.
E: Ida Sørensdatter. LV: bror Johan [Sørensen] Brinck, rådmand. B:
1) [Ida Christensdatter] g.m. Jørgen [Jacobsen Moldrup], præst i Vadum
2) [Gunde Christensdatter] g.m. Claus [Thomsen] Høgh
3) [Else Christensdatter], død. E: Peder Jensen [Helsingør], præst i Gudum. 1B:der lever
4) Mads Christensen 18
5) Margrethe Christensdatter 15
6) Søren Christensen 14.

334 Christen Offersen, murer i Ålborg. 24.2.1649, fol.38, no.6.
E: Maren Jensdatter.
Arvinger angives ikke.

335 Kirsten Christensdatter Stabel i Ålborg. 5.4.1649, fol.42, no.7.
A:
1) søster Anne Christensdatter Stabel.
Arvingen fremgår af tingsvidne af Horsens byting onsdag efter påske 1649.
Registrering 20.2.1649.

336 Thøger Jensen i Ålborg. 3.5.1649, fol.51, no.8.
A:
1) søsterdatter Karen Nielsdatter g.m. Laurids Nielsen på Gjøl
2) morbrorsøn Jeppe Nielsen på Gjøl
3) søskendebarn Anne Hansdatter g.m. Jens Sørensen, snedker i Ålborg.

337 Karen Baltsersdatter i Ålborg. 30.4.1649, fol.53, no.9.
A:
1) bror Laurids Baltsersen ved søn Anders Lauridsen i Gedsted
2) søster Anne Baltsersdatter, død. 3B:
a Else Christensdatter g.m. Peder Pedersen i Gedsted
b Anne Christensdatter g.m. Jens Poulsen
c Dorthe Christensdatter ved søn Peder Jensen
3) bror Christen Baltsersen i Ørsted på Sjælland, død. 1B:
a Baltser Christensen.
Tilsynsværge var Peder Nielsen i Nonbo, forrige ridefoged på Hald.

338 Claus Torsmede i Ålborg. 7.5.1649, fol.59, 123, no.10, 18.
E: Sille Mors. B:
1) Lisbeth Clausdatter 8
2) Gedske Clausdatter 7
3) Jochum Clausen Torsmede 1.
FM: Claus Thomsen Høgh.

339 Bodil Sørensdatter i Ålborg. 22.5.1649, fol.77, no.11.
E: Mads Pedersen, bøssemager. A:
1) morbrorsøn Niels Baggesen Kjærulf i Øster Brønderslev
2) morbrorsøn Thomas Vognsen Kjærulf i Vester Brønderslev.

340 Iver Bertelsen i Ålborg. 5.6.1649, fol.85, no.12, protokollen 1656-1659 fol.345 no.24.
Enkemand efter Kirsten Nielsdatter. B:
5) Jens Iversen.
Første ægteskab med [Else Sørensdatter, skifte 9.7.1633 lbnr.135]. B:
1) Niels Iversen, død
2) Ingeborg Iversdatter g.m. Christen Sørensen i Ålborg
3) Karen Iversdatter g.m. Noe Simonsen, ridefoged på Knabberup og Thulø i Skåne hos fru Ida Scheel, enke efter Henrik Rantzau
4) Margrethe Iversdatter.

341 Anne Andersdatter Juul i Ålborg. 16.6.1649, fol.99, no.13.
Enke efter Didrik Grubbe, borgmester, [begravet Ålborg Frue 4.8.1643]. Af børn angives B:
1) Else Grubbe
1) [Sidsel Grubbe] g.m. Jacob Johansen [van Distelberg, rådmand]
2) [Mette Grubbe] g.m. Daniel Calow, [apoteker i Ålborg].

342 Kirsten Jespersdatter i Ålborg. 19.6.1649, fol.109, no.14.
Enke efter Niels Jensen. A:
1) søster, død. 1B:
a Else Christensdatter g.m. Jesper Nielsen
2) bror. død. 3B:
a Mette Bertelsdatter i Holland
b Anne Bertelsdatter hos sin mor i Borregård i Bjørnsholm sogn
c Poul Bertelsen på Livø i Bjørnsholm sogn.

343 Kirsten Jensdatter i Ålborg. 24.7.1649, fol.113, no.15.
E: Peder Hansen, prammand.
Arvinger angives ikke.

344 Birgitte Nielsdatter Rogild i Ålborg. 18.9.1649, fol.115, no.16.
A:
1) søster Inger Nielsdatter, død. 2B:
a Johanne Olufsdatter g.m. Joen Mikkelsen i Tollegården i Slebsager
b Maren Olufsdatter g.m. Gunde Børgesen i Gydegården
2) søster Karen Nielsdatter, død. 3B:
a Oluf Lauridsen i Krogsgård
b Maritte Lauridsdatter
c Niels Lauridsen i Ostindien.
Registrering 16.4.1649.

345 Herman Hansen, hattemager i Ålborg. 8.9.1649, fol.119, no.17.
E: Abelone Christensdatter. LV: bror Jens Christensen, tolder.
Arvinger angives ikke.

346 Laurids Lauridsen, rådmand i Ålborg. 16.10.1649, fol.142, no.19.
E: Margrethe Christensdatter. LV: Thøger Christensen, rådmand. B:
6) Else Lauridsdatter 2 uger.
Første ægteskab med Else Baggesdatter, [skifte 27.7.1648 lbnr.309]. B:
1) Bagge Lauridsen 20
2) Laurids Lauridsen 18
3) Ingeborg Lauridsdatter 16
4) Karen Lauridsdatter 15
5) Margrethe Lauridsdatter 10.
Enkens første ægteskab med Rasmus Jensen [Holst], rådmand i Ålborg. 18.10.1648 lbnr.314. Arv til børn.

347 Søren Poulsen, hattemager i Ålborg. 30.10.1649, fol.265, 265[A], no.22, 23.
E: Cathrine Jørgensdatter. LV: Jens Raakjær, skomager. B:
1) Ellen Sørensdatter g.m. Vibert Pedersen i Bergen i Norge
2) Anne Sørensdatter g.m. Peder Sørensen, skomager
3) Poul Sørensen, i udlandet
4) Hans Sørensen.

348 Thomas Jørgensen, der døde i Nibe. 25.10.1649, fol.275, no.24.
A:
1) far Jørgen Thomsen i Ålborg.

349 Knud Kræmmer i Ålborg. 15.1.1650, fol.279, no.25.
E: Maren Andersdatter. LV: Christen Pedersen, der ægter enken. B:
1) Anders Knudsen
2) Gertrud Knudsdatter.

350 Christen Clemensen i Ålborg. 22.1.1650, fol.287, no.26.
E: Ellis Pedersdatter. LV: Niels Eskildsen. B:
1) Bertel Christensen
2) Hans Christensen 21.

351 Maren Mortensdatter i Ålborg. 24.1.1650, fol.291, no.27.
E: Niels Jensen, bødker.
Arvinger angives ikke.

352 Mathias Svendsen i Ålborg. 7.2.1650, fol.295, no.28.
E: Sidsel Jensdatter. LV: Gregers Thomsen. B:
2) Maren Mathiasdatter 22, i Bergen i Norge
3) Karen Mathiasdatter 20, i Ålborg
4) Jens Mathiassen 17, i København.
FM: Niels Jørgensen.
Af første ægteskab B:
1) Cornelius Mathiassen, advokat i Hamborg.

353 Jens Jacobsen, dansk og tysk skoleholder i Ålborg. 19.2.1650, fol.303, no.29.
E: Karen Simonsdatter. LV: Hans Jensen.
Arvinger angives ikke.

354 Henrik Kücher, maler i Ålborg. 25.4.1650, fol.309, no.30.
E: Dorthe Iversdatter. LV: Poul Ibsen. B:
1) Frederik Henriksen
2) datter, død. 1B:
a Anne Mortensdatter
3) Margrethe Henriksdatter, død. E: Jochum Bechmann, sadelmager. 2B:
a Christoffer Jochumsen
b Morten Jochumsen.

355 Herman Boes i Ålborg. 22.5.1650, fol.313, no.31.
E: Anne Tauris.
Arvinger angives ikke.

356 Hans Mortensen, sadelmager i Ålborg. 25.6.1650, fol.331, no.32.
E: Ellen Christensdatter. LV: Tønnes Rasmussen. B:
3) Christen Hansen 18
4) Johanne Hansdatter 16
5) Christoffer Hansen 12
6) Casper Hansen 9
7) Hans Hansen 6.
FM: This Mathiassen.
Første ægteskab med [Johanne Madsdatter, skifte 15.10.1631 lbnr.118]. B:
1) Sidsel Hansdatter. Ved afkald 14.4.1657 er hun g.m. Laurids Jensen, skomager
2) Morten Hansen.
FM: Søren Nielsen.

357 Bernt Hincheldey i Ålborg. 4.7.1650, fol.343, no.33.
E: Maren Jacobsdatter. LV: Niels Bech.
Arvinger angives ikke.
Afdøde havde tidligere boet på Gjøl.

358 Poul Jørgensen Pop i Ålborg. 30.7.1650, fol.353, 357, no.34, 35.
E: Johanne Lauridsdatter. LV: bror Thomas Lauridsen, rådmand. B:
1) Inger Pop g.m. Jens Mortensen i Kolding
2) Karen Pop
3) Oluf Pop
4) Maren Pop g.m. Jens Tordsen
5) Anne Pop
6) Jens Pop
7) Laurids Pop.
FM: Johan Budtz.

359 Maren Jacobsdatter i Ålborg. 30.7.1650, fol.361, no.36.
E: Just Nielsen.
Hans Sørensen er værge for børnene, hvis navne ikke angives.

360 Niels Terkildsen i Ålborg. 1.8.1650, fol.365, no.37.
E: Kirsten Clausdatter. B:
1) Birgitte Nielsdatter 20
2) Mette Nielsdatter 19
3) Claus Nielsen 14
4) Edel Nielsdatter 9
5) Mads Nielsen 7.
FM: Bernt Tinstøber.

361 Thure Jensen i Ålborg. 20.8.1650, fol.369, fol.38.
E: Sidsel Christensdatter. LV: Henrik Sørensen. B:
1) Hans Thuresen 18
2) Laurids Thuresen 13.
FM: farbror Morten Jensen.

362 Maren Pedersdatter i Ålborg. 28.8.1650, fol.381, no.39.
E: Niels Madsen, skomager. B:
1) Anne Nielsdatter 22
2) Peder Nielsen 14
3) Mads Nielsen 8
4) Birgitte Nielsdatter 2.
FM: Niels Christensen Koch.

363 Niels Pedersen i Ålborg. 6.9.1650, fol.383, no.40.
E: Karen Jensdatter. LV: svoger Søren Pedersen.
Arvinger angives ikke.

364 Kirsten Jørgensdatter i Ålborg. 12.9.1650, fol.385, no.41.
Enke efter Jacob Hakkelseskærer.
Arvinger angives ikke.
Gregers Thomsens hustru Johanne Christensdatter overtager arven indtil videre.
Gave til Bodil, datter af Visti Vognmand, der er opkaldt efter afdødes datter.

365 Anne Nielsdatter i Ålborg. 14.9.1650, fol.389, no.42.
Enke efter Hans Trommeslager. B:
1) Niels Hansen, bøssemager i Hamborg
2) Mourids Hansen, uvist hvor.

366 Maren Sørensdatter i Ålborg. 11.10.1650, fol.391, no.43.
B:
1) Niels Olufsen 14
2) Søren Olufsen 10
3) Anne Olufsdatter 5.
FM:
1 Gunde Jensen, kræmmer
2 Mathias Koch
3 Christen Sørensen.

367 Karen Clemensdatter i Ålborg. 8.11.1650, fol.395, no.44.
Arvinger angives ikke.
Afdøde boede hos Poul Dresler, organist i Ålborg Frue og hustruAnne Mortensdatter.

368 Hans Ahl (Ald) i Ålborg. 12.11.1650, fol.397, no.45.
E: Johanne Nielsdatter. LV: Niels Vognsen, der ægter enken. B:
1) Christen Hansen 23
2) Margrethe Hansdatter 14
3) Otto Hansen 12
4) Hans Hansen 9.
FM: Poul Hansen Ahl.
(Skiftet også indført i skifteprotokollen 1650-1657, fol.1, no.1).

369 Bodil Sørensdatter i Ålborg. 5.12.1650, fol.399, no.46.
E: Mads Pedersen, bøssemager.
Arvinger kendes ikke.
Registrering 22.5.1649.

370 Christen Nielsen i Ålborg. 10.12.1650, fol.405, 407, no.47, 48.
E: Gertrud Esbensdatter. A:
1) søster Maren Nielsdatter i Årestrup
2) søster Ingeborg Nielsdatter
3) søster Maren Nielsdatter i Brøndbjerg.

371 Anne Ditlevsdatter i Ålborg. 11.12.1650, fol.411, no.49.
E: Poul Jensen, maler.
Arvinger angives ikke.

372 Niels Pedersen i Ålborg. 30.12.1650, fol.415, 421, no.50, 51.
E: Maren Nielsdatter. LV: Niels Christensen, smed. A:
1) mor Anne Nielsdatter i Haverslev i [Øster] Han herred
2) søster Johanne Pedersdatter g.m. Mads Nielsen
3) søster Margrethe Nielsdatter i København.
FM: Gert Gregersen i Ålborg.

373 Gertrud Justsdatter i Ålborg. 19.2.1651, fol.425, no.52.
E: Hans Christensen.
Første ægteskab med [Søren Lauridsen, skifte 6.7.1647 lbnr.283]. B:
1) Johan Sørensen 29, i udlandet
2) Anne Sørensdatter 25, på Sjælland
3) Inger Sørensdatter 23
4) Just Sørensen 16.
FM: Niels Christensen, smed.

374 Maren Nielsdatter i Ålborg. 4.3.1651, fol.431, no.53.
E: Mads Nielsen, nådler. B:
1) Mette Madsdatter.
FM: Paaske Johansen, glarmester.

375 Mads Rasmusdatter i Ålborg. 11.3.1651, fol.437, no.54.
Enkemand efter Else Hermansdatter. B:
1) Rasmus Madsen, hører i Helsingør skole
2) Herman Madsen
3) Helle Madsdatter
4) Gertrud Madsdatter g.m. Peder Clemensen
5) Johanne Madsdatter
6) Maren Madsdatter.
FM: Urban Jacobsen.
(Muligvis er Rasmus Madsen, søn af et tidligere ægteskab).

376 Christen Christensen i Ålborg. 27.5.1651, fol.445, no.55.
E: Else Simonsdatter. B:
3) Karen Christensdatter 17
4) Christen Christensen 16.
Første ægteskab med [Karen Poulsdatter, skifte 3.8.1633 lbnr.136]. B:
1) Dorthe Christensdatter g.m. Niels Christensen, bødker
2) Birgitte Christensdatter g.m. Laurids Christensen, bødker.

377 Troels Mikkelsen, skomager i Ålborg. 26.7.1651, fol.56.
Enkemand.
Arvinger angives ikke.

378 Maren Iversdatter i Ålborg. 13.5.1651, fol.471, no.57.
E: Christen Madsen. B:
1) Iver Christensen, rådmand, [skifte 18.2.1652, lbnr.386]. E: Anne Pedersdatter.4B:
a Peder Iversen 7
b Maren Iversdatter 5
c Mette Iversdatter 3
d Iver Iversen, spæd
2) Mette Christensdatter, enke efter Christen Guldsmed.

379 Sidsel Baggesdatter i Ålborg. 21.6.1651, fol.478, no.58.
E: Thomas Lauridsen, rådmand. B:
1) Margrethe Thomasdatter 14
2) Johanne Thomasdatter 11
3) Bagge Thomsen 10
4) Maren Thomasdatter 9
5) Laurids Thomsen 5
6) Hans Thomsen 3.

380 Maren Christensdatter i Ålborg. 23.9.1651, fol.503, no.59.
E: Oluf Pedersen Samsing. B:
1) Karen Olufsdatter 1.

381 Jacob Mikkelsen i Ålborg. 24.10.1651, fol.507, no.60.
A:
1) søster Gunild Mikkelsdatter i Vejle, enke efter Poul Lauridsen, [byfoged, skifte Vejle 18.3.1649 lbnr.67] ved svigersøn M
Niels Pedersen i Middelfart.

382 Anders Rasmussen og hustru Kirsten Lauridsdatter i Ålborg. 18.7.1651, fol.513.
B:
1) Mette Andersdatter g.m. Jens Jensen, skrædder
2) Rasmus Andersen
3) Laurids Andersen 16
4) Kirsten Andersdatter 10.

383 Anne Sørensdatter i Ålborg. 30.10.1651, fol.529, no.62.
E: Mathias Hermansen Koch. B:
1) Søren Mathiassen 10
2) Villum Mathiassen 8
3) Anne Mathiasdatter 5
4) Barbara Mathiasdatter 3.
FM: morbror Christen Sørensen.

384 Søren Jensen, fisker i Ålborg. 25.11.1651, fol.539.
E: Anne Sørensdatter. LV: Niels Christensen, smed. B:
1) Kirsten Sørensdatter 3.

385 Laurids Christensen og hustru Anne Lauridsdatter i Ålborg. 16.12.1651, fol.543, 545, no.64, 65, næste protokol fol.234 no.79.
B:
1) Peder Lauridsen, død, skifte 16.12.1651 fol.545 no.65
2) Bodil Lauridsdatter
3) Christen Lauridsen i Bergen i Norge
4) Maren Lauridsdatter g.m. Laurids Hansen, sorenskriver i Rørvig i Norge
5) Inger Lauridsdatter, død, var g.m. Hans [Svendsen], præst i Inderøen ved Trondhjem. Børn, hvis navne ikke angives.


Ålborg byfoged
Originale skiftebreve, indbundet i protokol
1650-1655
B 37 - 537

386 Iver Christensen, rådmand i Ålborg. 18.2.1652, fol.1, no.49.
E: Anne Pedersdatter. LV: Niels Pedersen. B:
1) Peder Iversen 8
2) Maren Iversdatter 6
3) Mette Iversdatter 4
4) Iver Iversen 9 mdr.
FM: farfar Christen Madsen.

387 Jens Christensen, skrædderi Ålborg. 19.2.1652, fol.13, no.50.
E: Dorthe Christensdatter. LV: Niels Eskildsen. B:
1) Anders Jensen
2) Niels Jensen, i udlandet
3) Maren Jensdatter g.m. Poul Nielsen, tinstøber.

388 Mogens Jespersen, [byfoged] i Ålborg. 15.1.1652, fol.17, no.51.
B:
1) Ingeborg Mogensdatter g.m. Christen Jensen Aarestrup
2) Anne Mogensdatter
3) Lene Mogensdatter g.m. Niels Lauridsen Bech, prokurator i Ålborg.
(Skiftet også indført i skifteprotokollen 1650-1657, fol.3, no.2).

389 Maren Hansdatter i Ålborg. 5.11.1650, fol.21, no.52.
E: Jacob Poulsen, præst i Ålborg Frue.
Første ægteskab med formanden Niels Andersen [Vadum, skifte 4.11.1645 lbnr.250]. B:
1) Anne Nielsdatter 15
2) Margrethe Nielsdatter 13
3) Maren Nielsdatter 9.
FM: farbror Anders Andersen, præst i Klim.
Arv efter afdødes søster Else Hansdatter, [skifte 2.1.1646 lbnr.254].
Ved værgemålsregnskab 1656 i næste protokol fol.366 no.52, er der arv efter:
1 afdødes bror Hans Hansen Vandal
2 afdødes søster Ingeborg Hansdatter på Skagen.

390 Christen Kjeldsen i Ålborg. 10.2.1652, fol.39, no.54.
E: Maren Melchiorsdatter. LV: Urban Jacobsen.
Arvinger angives ikke.

391 Niels Andersen, skrædder i Ålborg. 21.2.1652, fol.41, no.55.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Mathias Mathiassen, sadelmager. B:
1) Maren Nielsdatter 9
2) Mette Nielsdatter 7.
FM: Steffen Andersen, skrædder.

392 Tønnes Rasmussen i Ålborg. 26.2.1652, fol.63, no.57.
E: Gertrud Christensen. B:
1) Rasmus Tønnesen 6.
FM: Hans Sørensen.

393 Peder Nielsen [Boesen] i Ålborg. 27.2.1652, fol.69, no.58.
E: Johanne Urbansdatter. LV: far Urban Jacobsen. B:
1) Niels Pedersen 15
2) Maren Pedersdatter 10
3) Inger Pedersdatter 8
4) Jacob Pedersen 7
5) Urban Pedersen 5
6) Birgitte Pedersdatter 3.
FM: Jacob Mortensen.
(Skiftet også indført i skifteprotokollen 1650-1657, fol.440, no66).

394 Poul Rasmussen, skomager i Ålborg. 6.3.1652, fol.89. no.60.
E: Maren Pedersdatter. LV: Hans Mikkelsen. B:
1) Poul Poulsen 9 mdr.
FM: Simon Nielsen.

395 Laurids Clausen i Ålborg. 8.3.1652, fol.93, no.61.
E: Barbara Madsdatter. LV: Didrik Nielsen, rådmand. B:
1) Claus Lauridsen 12
2) Maren Lauridsdatter 10
3) Peder Lauridsen 8
4) Cathrine Lauridsdatter 4.
FM: Jens Clemensen.

396 Christen Jacobsen i Ålborg. 9.3.1652, fol.103, no.62.
E: Anne Clausdatter. B:
1) Iver Christensen i Bergen i Norge
2) Hans Christensen i Bergen
3) Maren Christensdatter g.m. Hans Hansen [Varde], præst i [Nørre] Sundby [og Hvorup]
4) Mette Christensdatter 28, i København
5) Mette Christensdatter den yngre 21, på stedet.
Den ældste søn har arv efter Iver Iversen i Julstrup præstegård, [præst i Årestrup, Buderup og Gravlev].

397 Mads Lauridsen Bay i Ålborg. 16.3.1652, fol.109, 125, no.63, 64.
E: Margrethe Jensdatter. LV: Mathias Mathiassen, sadelmager. B:
1) Laurids Madsen Bay, død
2) Anne Madsdatter g.m. Laurids Hansen
3) Mette Madsdatter 12.
Arv i boet efter Søren Nielsen Hunt i Ålborg. 15.9.1648 lbnr.313 til B:
1) Mette Sørensdatter
2) Niels Sørensen.

398 Niels Lauridsen, skrædder i Ålborg. 6.4.1652, fol.129, no.65.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Mathias Mathiassen, sadelmager. B:
1) Maren Nielsdatter 9
2) Mette Nielsdatter 7.
Registrering 21.2.1652.

399 Thomas Pedersen, bøssemager i Ålborg. 29.4.1652, fol.133, no.66.
E: Helvig Cortsdatter. LV: Daniel Børresen, pottemager. B:
1) Lisbeth Thomasdatter 22
2) Cort Thomsen 20, i Polen
3) Peder Thomsen 16
4) Herman Thomsen 15.

400 Kirsten Tønnesdatter i Ålborg. 29.4.1652, fol.135, no.67.
E: Søren Lauridsen Munch, skomager. B:
1) Anne Sørensdatter 7
2) Laurids Sørensen 6
3) Tønnes Sørensen 5
4) Jens Sørensen 9 mdr.

401 Elisabeth Jacobsdatter i Ålborg. 3.5.1652, fol.139, no.68.
Enke efter Søren [Nielsen] Skriver, forstander i Helliggejst Kloster i Ålborg, [skifte 13.3.1646 lbnr.257].
Arvinger angives ikke.

402 Niels Lauridsen, skrædder i Ålborg. 4.5.1652, fol.143, no.69.
E: Maren Ludvigsdatter. LV: Jørgen Poulsen. B:
1) Laurids Nielsen
2) Hans Nielsen, i udlandet.

403 Johanne Jensdatter i Ålborg. 6.5.1652, fol.148, no.70.
E: Laurids Knudsen. A:
1) bror, død. 1B:
a en datter, død. 1B:
1 Aaste Thurisdatter 12 ved Christiania i Norge.

404 Jens Thorsen i Ålborg. 25.5.1652, fol.154, 166, no.71, 72.
E: Maren Poulsdatter Pop. LV: morbror Thomas Lauridsen, rådmand. B:
1) Laurids Jensen 4
2) Thor Jensen 3
3) Poul Jensen 2.
[Første ægteskab med Karen Mikkelsdatter, skifte 30.3.1647 lbnr.278].
Arv efter Johan [Pedersen] Brandt, rådmand, skifte 8.2.1642 lbnr.218 og hustru Mette Christensdatter til B:
1) Otto Brandt.
FM: Claus Thomsen Høgh.
(Skiftet også indført i skifteprotokollen 1652-1663, fol.30, no.4).

405 Formynderregnskab i Ålborg. 28.5.1652, fol.178, no.73.
Jens Raakær, skomager i Ålborg aflægger regnskab for arv til
Anders Lauridsen
til ny formynder Jens Bertelsen.

406 Formynderregnskab i Ålborg. 29.5.1652, fol.180, no.74.
Mads Nielsen i Ålborg aflægger regnskab for mødrene arv til
Peder Sørensen
til ny formynder Niels Simonsen, skomager.

407 Mathias Hermansen Koch i Ålborg. 6.7.1652, fol.182, 204, no.75, 76, næste protokol fol.229, no.29.
E: Anne Gundesdatter. LV: far Gunde Jensen. B:
5) Mathias Mathiassen, født efter fars død, der døde.
Første ægteskab med [Anne Sørensdatter, skifte 30.10.1651 lbnr.383]. B:
1) Søren Mathiassen 11
2) Villum Mathiassen 9
3) Anne Mathiasdatter 6
4) Barbara Mathiasdatter 4.
FM: morbror Christen Sørensen.

408 Johanne Jensdatter i Ålborg. 13.7.1652, fol.226, no.77.
E: Jens Nielsen.
Arvinger angives ikke.

409 Jørgen Rasmussen i Ålborg. 14.8.1652, fol.230, no.78.
E: Johanne Andersdatter. LV: far Anders Villumsen. B:
1) Rasmus Jørgensen 10
2) Dorthe Jørgensdatter 6
3) Jørgen Jørgensen 5
4) Jens Jørgensen 4.
FM: farbror Troels Rasmussen.
(Skiftet også indført i skifteprotokollen 1650-1657, fol.9, nr.4).

410 Anne Knudsdatter i Ålborg. 25.8.1652, fol.236, no.80.
E: Hans Pedersen, handskemager. B:
1) Kirsten Hansdatter 12
2) Maren Hansdatter 10
3) Knud Hansen 3.
FM: morbror Niels Knudsen, skomager.

411 Henrik Gertsen, slagter i Ålborg. 10.11.1652, fol.238, no.81.
E: Maren Jensdatter. A:
1) bror, død. 2B:
a Oluf Lauridsen
b Thyra Lauridsdatter, i København
2) bror, død. 2B:
a Poul Hermansen i Rostock
b Herman Hermansen i Rostock.

412 Christen Jensen Tyrrestrup i Ålborg. 16.11.1652, fol.240.
E: Dorthe Christensdatter. B:
1) Jens Christensen 2.
FM: Just Poulsen i Hasseris, som beslægtet.
[Første ægteskab med Anne Poulsdatter, skifte 9.12.1648 lbnr.320].

413 Anders Nielsen, bødker i Ålborg. 14.12.1652, fol.244, no.83.
E: Kirsten Andersdatter. LV: Christen Jensen, slagter. A:
1) Niels Lauridsen
2) Peder Lauridsen
3) Anne Lauridsdatter.

414 Gunde Mikkelsen i Ålborg. 22.1.1653, fol.247, no.84.
E: Mette Thøgersdatter. LV: søn Christen Christensen den yngre. B:
1) Mikkel Gundesen i Norge.
Tilsyn af svoger Hans Holm, guldsmed.
Enkens første ægteskab med Christian Thyrresen, [skifte 1.2.1630 lbnr.83]. Arv til B:
1) Christen Christensen den yngre.

415 Kirsten Olufsdatter i Ålborg. 31.3.1653, fol.257, no.86.
E: Niels Rasmussen, bøssemager.
Af første ægteskab B:
1) Vibeke Clausdatter g.m. Daniel Sporemager
2) Margrethe Clausdatter
3) Ingeborg Clausdatter
4) Agnethe Clausdatter, død. var g.m. Oluf Andersen i København. Børn, hvis navne ikke angives.

416 Anders Jensen Rask, murer i Ålborg. 12.5.1652, fol.261, no.87.
E: Maren Pedersdatter. B:
1) Jens Andersen Rask 9
2) Peder Andersen Rask 7.
(Skiftet også indført i skifteprotokollen 1650-1657, fol.7, nr.3).

417 Registrering i Ålborg. 5.5.1653, fol.264, no.88.
Registrering hos rømte Jochum Gyldemester, garver i Ålborg.

418 Cornelius Christensen, skipper i Ålborg. 9.5.1653, fol.267, no.88.
E: Marike. LV: Christen Frost, der ægter enken. B:
1) Marike Corneliusdatter 8
2) Christian Corneliussen 4
3) Cornelius Corneliussen 3.

419 Engel Taurich i Ålborg. 10.5.1653, fol.271, no.90.
E: Frands Griis, bager. B:
1) Anders Griis 2.
Desuden nævnes:
1 afdødes bror Anders Taurich i Hamborg
2 afdødes søster Lisbeth Taurich i Hamborg.

420 Maren Jørgensdatter i Ålborg. 17.5.1653, fol.275, no.91.
Enke efter Hybert Snitlach, [rådmand, død 1640]. B:
1) Cathrine Hybertsdatter, enke efter Niels Lauridsen
2) Sidsel Hybertsdatter g.m. Herman Poulsen
3) Hybert Hybertsen Snitlach i Trondhjem i Norge
4) Maren Hybertsdatter
5) Margrethe Hybertsdatter.

421 Johanne Lauridsdatter i Ålborg. 21.6.1653, fol.281, no.92.
E: Thomas Lauridsen Hanherred.
Første ægteskab med [Clemen Andersen, skifte 28.9.1619 lbnr.62]. B:
1) Margrethe Clemensdatter g.m. Oluf Jacobsen, smed i Næstved på Sjælland.
[Andet ægteskab med Mikkel Sidel, skifte. 24.2.1635].
[Tredje ægteskab med Mads Hansen, skifte 16.5.1637 lbnr.163].

422 Kirsten Sørensdatter i Ålborg. 1.7.1653, fol.287, no.93.
E: Hans Jørgensen, væver. B:
1) Maren Hansdatter 21
2) Søren Hansen 19
3) Jørgen Hansen 18
4) Anne Hansdatter 15
5) Hans Hansen 9.
(Skiftet også indført i skifteprotokollen 1650-1657, fol.15, nr.6).

423 Christoffer Testmann, organist i Ålborg Budolfi. 15.10.1652, fol.289, no.94.
E: Anneke Jochumsdatter.
Arvinger angives ikke.

424 Steffen Andersen i Ålborg. 16.8.1653, fol.293, no.95.
E: Gertrud Clemensdatter. B:
1) Clemen Steffensen
2) Maren Steffensdatter g.m. Hans Reimer.

425 Jens Jespersen i Ålborg. 20.8.1653, fol.295, no.96.
E: Abelone Hansdatter.
Arvinger angives ikke.

426 Peder Pedersen Sejlflod i Ålborg. 23.8.1653, fol.297, no.97.
E: Maren Christensdatter. B:
1) Peder Pedersen 10
2) Maren Pedersdatter 9
3) Johanne Pedersdatter 7
4) Bodil Pedersdatter 5.
FM: morfar Christen Pedersen, bødker.

427 Niels Rasmussen, bødker i Ålborg. 24.8.1653, fol.303, no.98.
E: Anne Jensdatter. B:
1) Rasmus Nielsen, bødker i København
2) Anders Nielsen 30, bødkersvend
3) Maren Nielsdatter 26
4) Peder Nielsen 25, skomagersvend
5) Jens Nielsen 16, skomagerdreng.

428 Daniel Børresen, pottemager i Ålborg. 1.10.1653, fol.305, no.99.
E: Helvig Cortsdatter. LV: Niels Jørgensen. A:
1) søster Anne Nielsdatter g.m. Peder Andersen i Brøndbjerg [i Rostrup sogn].

429 Johanne Jensdatter i Ålborg. 4.10.1653, fol.309, no.100.
E: Hans Nielsen. B:
1) Karen Hansdatter 9.
FM: mors stedfar Thomas Nielsen Hanherred.

430 Maren Christensdatter i Ålborg. 12.10.1653, fol.321, no.101.
E: Christen Pedersen, pottemager. A:
1) bror Christen Nielsen i Hellum, død. 2B:
a Jens Christensen
b Anne Christensdatter.

431 Niels Eskildsen i Ålborg. 19.10.1653, fol.323, no.102.
E: Agnethe Poulsdatter. LV: Joen Jensen. B:
1) Poul Nielsen, tinstøber
2) Eskild Nielsen, skrædder
3) Christen Nielsen, bøssemagersvend
4) Frederik Nielsen 12
5) Johanne Nielsdatter g.m. Søren Jørgensen, degn i Skibsted
6) Trine Nielsdatter 18
7) Anne Nielsdatter 14.

432 Maren Nielsdatter i Ålborg. 20.10.1653, fol.329, no.103.
E: Christen Pedersen, bødker. B:
1) Peder Christensen, bødker
2) Niels Christensen, bødker
3) Laurids Christensen, bødker
4) Christen Christensen, student og pædagog i Gunderup præstegård
5) Peder Christensen18, bødkersvend
6) Maren Christensdatter, enke efter Peder [Pedersen] Sejlflod, [skifte 23.8.1653 lbnr.426]
7) Johanne Christensdatter g.m. Jens Gregersen.

433 Oluf Madsen, skipper i Ålborg. 24.1.1654, fol.335, no.104.
E: Maren Jensdatter. LV: Henrik Sørensen.
Arvinger angives ikke.
Desuden nævnes:
1 afdødes far Mads Thomsen i Hallund
2 afdødes bror Helle Madsen i Kerteminde
3 afdødes bror Svend Madsen.

434 Maren Mikkelsdatter i Ålborg. 7.2.1654, fol.341.
E: Poul Sørensen, grydestøber. B:
1) Maren Poulsdatter 14
2) Mikkel Poulsen 10
3) Søren Poulsen 7.

435 Birgitte Lauridsdatter i Ålborg. 29.12.1653, fol.345.
Enke efter Jeppe Justesen, [skifte 27.11.1647 lbnr.293]. B:
1) Christen Ibsen
2) Just Ibsen, i Ostindien
3) Johanne Ibsdatter g.m. Jørgen Poulsen, smed
4) Anne Ibsdatter, på Anholt.

436 Jens Christensen Friis, kapellan i Ålborg Frue [og præst i Sønder og Nørre Tranders]. 7.2.1654, fol.349, no.107.
E: Maren Pedersdatter. B:
1) Christen Jensen Friis, der døde, skifte 10.8.1655, fol.365
2) Jens Jensen Friis 20
3) David Jensen Friis 18.
FM: Peder Panch, byskriver.

437 Mourids Mikkelsen i Ålborg. 7.12.1653, fol.367, no.108.
E: Dorthe Rasmusdatter. LV: Mads Ibsen i Nibe, der ægter enken. B:
1) Dorthe Mouridsdatter 11.
FM: morbror Hans Rasmussen, bødker.

438 Anne Mogensdatter i Ålborg. 18.2.1654, fol.369, no.109.
E: Søren Poulsen Lam, kapellan i Ålborg Budolfi, nu præst i Åsted og Skærum. B:
5) Johanne Sørensdatter 5
6) Peder Sørensen 4
7) Poul Sørensen 3.
FM:
1 Hans Andersen, byfoged
2 Niels Mogensen Bech.
Første ægteskab med formanden Peder [Hansen, skifte 3.11.1647 lbnr.291]. B:
1) Mogens Pedersen 14
2) Hans Pedersen 12
3) Johanne Pedersdatter 10
4) Anne Pedersdatter 7.

439 Christen Christensen i Ålborg. 8.4.1654, fol.375, no.110.
E: Anne Kjeldsdatter. B:
1) Christen Christensen 6 mdr.
FM: farbror Hans Christensen.

440 Maren Jensdatter i Ålborg. 8.9.1654, fol.379, no.110.
E: Jens Nielsen, tømrer. B:
1) Maren Jensdatter 34
2) Margrethe Jensdatter 31
3) Anders Jensen 20
4) Inger Jensdatter 18
5) Anne Jensdatter 15.

441 Niels Lauridsen i Ålborg. 24.5.1654, fol.381, no.111.
E: Maren Thomasdatter. B:
1) Anne Nielsdatter 24
2) Laurids Nielsen 15
3) Margrethe Nielsdatter 13
4) Maren Nielsdatter 12.

442 Jens Nielsen Sallingbo i Ålborg. 1.6.1654, fol.384, 395, no.112, 113.
A:
1) bror Peder Nielsen i Junget i Salling
2) søster Anne Nielsdatter g.m. Simon Jensen i Durup
3) søster Dorthe Nielsdatter ved søn Jens Jepsen den yngre i Kærgård
4) søster Maren Nielsdatter i Møjbæk i Torum sogn, død. 1B:
a Christen Villumsen i Møjbæk
5) bror Poul Nielsen i Junget, død. 1B:
a Thor Poulsen i Grættrup i Junget sogn
6) bror Christen Nielsen i Selde, død. 2B:
a Poul Christensen i Fløjstrup i Selde sogn
b Peder Christensen 15.
Arv i boet efter [Mette Pedersdatter, skifte 3.7.1641 lbnr.206], var g.m. Laurids Nielsen, skifte 25.10.1647 lbnr.290 til B:
1) Niels Lauridsen
2) Henrik Lauridsen
3) Peder Lauridsen.

443 Niels Christensen, skomager i Ålborg. 10.6.1654, fol.401, no.114.
E: Sidsel Højsdatter . B:
1) Johanne Nielsdatter 13
2) Christen Nielsen 11
3) Ida Nielsdatter 9
4) Høj Nielsen 6.
FM: morfar Høj Vacher, skomager.

444 Anne Frandsdatter i Ålborg. 27.6.1654, fol.403, no.115.
E: Thomas Lauridsen, kræmmer. B:
1) Frands Thomasen 3.

445 Maren Pedersdatter i Ålborg. 27.6.1654, fol.407, no.116.
E: Christen Thomsen Lemvig. B:
1) Anne Christensdatter 13
2) Karen Christensdatter 11
3) Thomas Christensen 9
4) Sidsel Christensdatter 6
5) Peder Christensen 2
6) Jens Christensen 2.
FM: Poul Knudsen.

446 Maren Jensdatter i Ålborg. 6.7.1654, fol.413, no.117.
E: Christen Christoffersen, murer.
Arvinger angives ikke.

447 Jacob Hellesen i Nymølle. 18.7.1654, fol.417, no.118.
A:
1) bror Laurids Hellesen
2) søster Kirsten Hellesdatter i Gravlev, enke efter Jens Jensen, skrædder
3) søster Anne Hellesdatter, i Norge.

448 Oluf Andersen Griis i Ålborg. 9.8.1654, nol.119.
E: Anne Nielsdatter. LV: Hans Jørgensen, sporemager. B:
1) Anders Olufsen Griis 31, i udlandet
2) Niels Olufsen Griis
3) Jens Olufsen Griis 18.

449 Thøger Christensen, rådmand i Ålborg. 15.8.1654, fol.426, no.120.
E: Anne Hansdatter. LV: Jørgen Weidemann. B:
1) Maren Thøgersdatter, forlovet med Simon Jørgensen Weidemann
2) Johanne Thøgersdatter 16
3) Ida Thøgersdatter 15
4) Christen Thøgersen 12
5) Else Thøgersdatter 10
6) Anne Thøgersdatter 8
7) Margrethe Thøgersdatter 4
8) Johanne Thøgersdatter 6 mdr.
FM:
1 Peder Pedersen Løgstør
2 Daniel Glasmeier.

450 Ejler [Hansen] Holm, guldsmed i Ålborg. 6.9.1654, fol.457, no.121.
E: Anne Hermansdatter. B:
4) Sidsel Ejlersdatter 17
5) Rikland Ejlersdatter 16
6) Anne Ejlersdatter 14
7) Karen Ejlersdatter 11
8) Herman Ejlersen 10
9) Peder Ejlersen 9.
FM: farbror Hans Holm, guldsmed.
Første ægteskab med [Sidsel Hansdatter, skifte 30.10.1635 lbnr.152]. B:
1) Hans Ejlersen Holm
2) Ejler Ejlersen Holm, foged på Odden
3) Herman Ejlersen Holm.

451 Thomas Lauridsen, rådmand i Ålborg. 31.8.1654, fol.472, 518, 561, no.122, 123, 124, næste protokol fol.41, no.12, protokollen 1656-1659 fol.474 no.46.
E: Maren Hansdatter. LV: bror Bent Hansen, hæderlig og vellærde.
Første ægteskab med Sidsel Baggesdatter, skifte 21.6.1651 lbnr.379. B:
1) Margrethe Thomasdatter 14
2) Johanne Thomasdatter 11
3) Bagge Thomsen 10
4) Maren Thomasdatter 9
5) Laurids Thomsen 5.
FM:
1 farbror Niels Lauridsen Bech, præst i Hjørring
2 Bagge Lauridsen
3 Christen van Ginchel.

452 Vennike Hermansdatter i Ålborg. 12.1.1655, fol.563, no.125.
Enke efter [Christen Kjeldsen, skifte 23.10.1622 lbnr.10]. B:
1) Sidsel Christensdatter, enke efter Thure Jensen, [skifte 20.8.1650 lbnr.361]
2) Margrethe Christensdatter g.m. Henrik Sørensen
3) Mette Christensdatter.

453 Anders Sørensen, vognmand i Ålborg. 23.1.1655, fol.569, no.126.
B:
1) Søren Andersen
2) Mads Andersen
3) Else Andersdatter 30.

454 Bodil Mikkelsdatter i Ålborg. 7.3.1655, fol.573, no.127.
E: Søren Jacobsen, skipper. B:
3) Mads Sørensen 27
4) Jacob Sørensen 23.
Af første ægteskab B:
1) Peder Madsen i Tyrkiet
2) Maren Madsdatter g.m. Laurids Rebslager.

455 Helvig Carstensdatter i Ålborg. 13.3.1655, fol.577, no.128.
E: Christen Sørensen. B:
1) Carsten Christensen 6
2) Gertrud Christensdatter 4.
FM: Belov Hagensen, skipper.

456 Margrethe Christensdatter i Ålborg. 2.4.1655, fol.583, no.129.
E: Jens Nielsen, murer, der døde, skifte 18.4.1655.
Hans A:
1) søster, død. B:
a Maren Arildsdatter g.m. Christen Sørensen i Glenstrup
b Niels Nielsen i Eriks?
c Maren Nielsdatter i Amsterdam
2) bror eller søster i Ebeltoft, død. 1B:
a Maren Jensdatter.
Hendes A:
1) bror, død. 1B:
a Christian Nielsen Kastor? i Løgstør.

457 Anders Voget i Ålborg. 28.4.1655, fol.596, no.130.
E: Anne Frandsdatter.
Arvinger angives ikke.
Registrering 25.2.1654.

458 Maren Poulsdatter i Ålborg. 16.5.1655, fol.604, no.131.
E: Høj Vacher. B:
1) Johanne Højsdatter g.m. Hans Andersen, skomager
2) Anne Højsdatter 15.
FM: morbror Jørgen Poulsen.

459 Gabriel Glarmester i Ålborg. 15.3.1655, fol.616, no.132.
E: Magdalene Cortsdatter. LV: Hans Jørgensen, sporemager. B:
1) [Johannes Gabrielsen] i Kristiansand i Norge
2) Claus Gabrielsen i Sæby
3) Cort Gabrielsen 24
4) Dorthe Gabrielsdatter 20
5) Margrethe Gabrielsdatter 15.

460 Christen Andersen, sergent i Ålborg. 10.7.1655, fol.620, no.133, næste protokol fol.82, no.142.
E: Inger Sørensdatter. B:
1) Anders Christensen 22, i Norland
2) Beathe Christensdatter 12
3) Søren Christensen 10.
FM: Niels Maker, skomager.

461 Else Christensdatter i Ålborg. 21.8.1655, fol.622, no.134.
E: Jesper Nielsen. A:
1) morbror, død. 1B:
a Mette Bertelsdatter 22, i Amsterdam.

462 Hans Jørgensen i Ålborg. 22.11.1652, fol.626, no.135.
A:
0) forældre [Jørgen Olufsen, borgmester, begravet Budolfi 5.10.1645 og hustru, begravet Budolfi 2.3.1645]
1) søster Sidsel Jørgensdatter g.m. Christen van Ginchel
2) søster Johanne Jørgensdatter, [skifte 24.11.1622 lbnr.8. E: Christoffer de Hemmer, borgmester]. Af børn angives B:
a Henrik de Hemmer, rådmand
b Poul de Hemmer
3) bror Poul Jørgensen Pop, [skifte 30.7.1650 lbnr.358]. B:
a Karen Pop g.m. Niels Pedersen
b Maren Pop, enke efter Jens Thorsen, [skifte 25.5.1652 lbnr.404]
4) bror Johan [Jørgensen] Budtz
5) søster Maren Jørgensdatter, [enke efter Hybert Snitlach, rådmand, død 1640] ved svigersøn Herman Poulsen
6) søster Margrethe Jørgensdatter, enke efter Hans Borthuus, skifte 12.4.1643 lbnr.231].

463 Anne Jørgensdatter i Ålborg. 29.8.1655, fol.636, no.136.
E: Christen Lauridsen Hørup, bødker. B:
1) Anne Christensdatter 8
2) Mads Christensen 7
3) Adam Christensen 5
4) Maren Christensdatter 3.
FM:
1 morbror Thomas Jørgensen
2 morbror Daniel Jørgensen
3 morbror Hans Jørgensen.


Ålborg byfoged
Originale skiftebreve, indbundet i protokol
1650-1657
B 37 - 538

464 Johanne Sørensdatter i Ålborg. 7.1.1653, fol.13, no.5.
E: Henrik Henriksen, bødker. A:
1) slegfredsøn Niels Christensen 6.
FM: stedfars svoger Jens Jørgensen.

465 Hans Sørensen, tolder og tidligere borgmester i Ålborg, 22.5.1656, fol.18, no.7, næste protokol fol.40, no.5.
E: Anne Bentsdatter. LV: Niels Bentsen, medikus i Ålborg.
Testamente. B:
1) Bent Hansen, magister
2) Poul Hansen, der døde i Kampen i Holland
3) Søren Hansen, hæderlig og vellærde, nu i udlandet
4) Maren Hansdatter, død, var g.m. Thomas Lauridsen, rådmand, [skifte 31.8.1654 lbnr.451]. 1B:
a Sidsel Thomasdatter
5) Johanne Hansdatter
6) Kirsten Hansdatter.
[Afdøde begravet Ålborg Budolfi 8.7.1651].

466 Anne Rasmusdatter i Ålborg. 20.2.1654, fol.23, no.8.
B:
1) Maren Melchiorsdatter 31
2) Daniel Melchiorsen 29
3) Rasmus Melchiorsen 27
4) Thøger Melchiorsen 20, i Holland.
FM: Rasmus Madsen.

467 Anders Olufsen, sejlingsmand i Ålborg. 9.5.1654, fol.37, no.10.
E: Else Jochumsdatter.
Arvinger angives ikke.

468 Anne Lauridsdatter i Ålborg. 19.9.1654, fol.39, no.11.
E: Niels Jensen, guldsmed. B:
1) Maren Nielsdatter 17 uger.
FM: morbror Niels Lauridsen.

469 Karen Vollesdatter i Ålborg. 18.5.1655, fol.50, no.13.
E; Dines Andersen, murer. B:
1) Sidsel Dinesdatter 5½
2) Margrethe Dinesdatter 15 uger.
FM: mors morbror Mikkel Lauridsen.

470 Barbara Madsdatter i Ålborg. 28.6.1655, fol.52, no.14, protokollen 1661 fol.321, no.19.
Enke efter Laurids Clausen, [skifte 8.3.1652 lbnr.395]. B:
1) Claus Lauridsen 16
2) Maren Lauridsdatter 14
3) Peder Lauridsen 12
4) Cathrine Lauridsdatter 8.
FM: Jens Clemensen.

471 Maren Pedersdatter i Ålborg. 13.7.1655, fol.84, no.15.
E: Peder Jørgensen. B:
3) Anders Pedersen 1½.
Første ægteskab med Anders Jensen Rask, [skifte 12.5.1652 lbnr.416]. B:
1) Jens Andersen Rask 13
2) Peder Andersen Rask 11.
FM: Enevold Olufsen, skrædder i Bodum.

472 Maren Christensdatter i Ålborg. 21.7.1655, fol.88, no.16.
Enke efter Rasmus Leger. B:
1) Karen Rasmusdatter 14
2) Maren Rasmusdatter 10
3) Christen Rasmussen 5.
FM:
1 Christen Thomsen den yngre
2 Jens Mortensen.

473 Mette Thøgersdatter i Ålborg. 16.8.1655, fol.94, no.17.
[Enke efter Gunde Mikkelsen i Ålborg, skifte 22.1.1653 lbnr.414]. B:
4) Mikkel Gundesen, guldsmed.
Første ægteskab med [Christian Thyrresen, skifte 1.2.1630 lbnr.83]. B:
1) Dorthe Christensdatter g.m. Hans Hansen, guldsmed
2) Christen Christensen den ældre, guldsmed, død. E: Mette Christensdatter. LV: Christen Madsen. 4B:
a Christen Christensen
b Mads Christensen
c Johanne Christensdatter
d Thøger Christensen
3) Christen Christensen den yngre, guldsmed.

474 Morten Robertsen i Ålborg. 3.10.1655, fol.100, no.18.
E: Johanne Rasmusdatter. B:
1) Rasmus Mortensen 31, i Holland
2) Kirsten Mortensdatter 24
3) Niels Mortensen 18.

475 Didrik Pedersen, skomager i Ålborg. 9.10.1655, fol.104.
E: Maren Nielsdatter. LV: Jens Thomsen Raakjær. B:
1) Peder Didriksen, 22, skomagersvend
2) Anders Didriksen 18.
FM: Anton Medike, feltskær.

476 Peder Hansen Bøgvad i Ålborg. 2.11.1655, fol.116, no.20.
E: Ingeborg Lauridsdatter.
Afdøde havde bofællesskab med Børge Rasmussen.
Arvinger angives ikke.

477 Else Sørensdatter i Ålborg. 27.11.1655, fol.132, no.21.
E: Peder Bertelsen. B:
1) Karen Pedersdatter 5
2) Karen Pedersdatter den yngre2.

478 Mikkel Jensen Holmbo, skomager i Ålborg. 29.11.1655, fol.136.
Enkemand efter Karen Andersdatter. B:
1) Anders Mikkelsen.
FM: farbror Niels Jensen.

479 Søren Jensen Koch i Ålborg. 18.1.1656, fol.142, no.23.
E: Maren Christensdatter. B:
1) Jens Sørensen 7
2) Maren Sørensdatter 3.
FM: Anders Hartvig.

480 Søren Nielsen, sværdfeger i Ålborg. 22.1.1656, fol.146, no.24, fol.454 no.70.
E: Kirsten Sørensdatter. LV: Hans Andersen, der ægter enken. B:
1) Niels Sørensen 23, i Vestindien
2) Mette Sørensdatter 21
3) Abelone Sørensdatter 17
4) Johanne Sørensdatter 14
5) Rasmus Sørensen 9.
FM:
1 morfar Søren Rasmussen, bøssemager
2 Poul Ibsen, bygmester.

481 Mathias Dinesen i Ålborg. 8.2.1656, fol.152, no.25.
E: Maren Jacobsdatter. LV: Didrik Nielsen, rådmand. A:
1) bror Jens Dinesen i Haderslev
2) bror Laurids Dinesen i Haderslev
3) søster Kirsten Dinesdatter g.m. Christen Jepsen i Haderslev.

482 Christen Pedersen, bødker i Ålborg. 12.2.1656, fol.173, no.26.
E: Else Rasmusdatter. B:
8) Christen Christensen 3.
Første ægteskab med [Maren Nielsdatter, skifte 20.10.1653 lbnr.432]. B:
1) Peder Christensen, bødker
2) Niels Christensen, bødker
3) Laurids Christensen, bødker
4) Christen Christensen, student
5) Peder Christensen den yngre
6) Maren Christensdatter g.m. Peder Jørgensen, bødker
7) Johanne Christensdatter g.m. Jens Gregersen.

483 Christoffer Knapmager i Ålborg. 3.3.1656, fol.193, no.28.
E: Maren Hansdatter. LV: Jens Bruun, guldsmed, der ægter enken. B:
1) Magdalene Christoffersdatter 5.
FM: Christoffer Gregersen.

484 Else Jensdatter i Ålborg. 3.3.1656, fol.197, no.29.
E: Søren Mikkelsen. B:
1) Mikkel Sørensen 10.

485 Bertel Knudsen, arnefoged i Ålborg. 6.3.1656, fol.201, no.30.
E: Sidsel Nielsdatter.
Arvinger angives ikke.

486 Christen Thuresen i Ålborg. 1.4.1656, fol.203, lbnr.31, 32, 33.
E: Mette Hansdatter. LV: bror Johannes Hansen.
Første ægteskab med [Sidsel Hansdatter, skifte 20.7.1647 lbnr.285]. B:
1) Thure Christensen 23
2) Didrik Christensen 15.
FM: Niels Sørensen Læsø.
Arv i boet til afdødes bror Lambert Thuresen efter farfar, skifte 21.9.1648 og efter bror Herman Thuresen i København
Desuden nævnes afdødes bror Frederik Thuresen i København.

487 Johan Brinck, rådmand i Ålborg. 20.5.1656, fol.240, no.34.
E: Kirsten Nielsdatter. B:
1) Ida Brinck g.m. Morten Borthuus
2) Elsebeth Brinck g.m. Simon Christoffersen Weidemann
3) Margrethe Brinck g.m. Søren Selgensen i Løgstør
4) Niels Brinck 25, student
5) Didrik Brinck, 23, student
6) Anne Brinck 21
7) Maren Brinck 20
8) Mette Brinck 19
9) Albert Brinck 14.

488 Anne Jørgensdatter i Ålborg. 13.6.1656, fol.258, fol.258, no.35.
E: Jacob Mathiassen, sadelmager. A:
0) forældre [Jørgen Røssler, skifte 12.1.1641 lbnr.192 og Else Piphering i Ålborg. 13.6.1645 lbnr.241]
1) søster Barbara Jørgensdatter
2) bror Mathæus Jørgensen
3) søster Dorthe Jørgensdatter
4) bror Jochum Jørgensen
5) bror Reinholt Jørgensen
FM: Henrik Sherhagen.

489 Haj Wakinch (Vachen), skomager i Ålborg. 25.6.1656, fol.264, 288, no.36, 39.
E: Mette Andersdatter. LV: bror Niels Andersen i Hals. B:
2) Johanne Hajsdatter g.m. Hans Andersen, skomager
3) Anne Hajsdatter.
Første ægteskab med [Johanne Ibsdatter, skifte 27.7.1636 lbnr.156]. B:
1) Sidsel Hajsdatter g.m. Niels Lauridsen, skomager.

490 Jens Munch, skomager i Ålborg. 18.7.1656, fol.300, no.40.
E: Margrethe Mathiasdatter. LV: Søren Lauridsen Munch. B:
1) Jens Jensen, student og pædagog i Christiania i Norge
2) Mathias Jensen
3) Johanne Jensdatter g.m. Thomas Lauridsen Hanherred i Ålborg.

491 Maren Villadsdatter i Ålborg. 31.7.1656, fol.304, no.41.
B:
1) Maren Christensdatter 12
2) Christen Christensen 9
3) Johanne Christensdatter 9.
FM:
1 Christen Villadsen i Horsens
2 Jens Thorsen, vognmand i Ålborg.

492 Maren Sørensdatter i Ålborg. 9.8.1656, fol.306, no.42.
E: Christen Ludvigsen. B:
1) Maren Christensdatter 17
2) Margrethe Christensdatter 12.

493 Oluf Sindelsen, skrædder i Ålborg. 9.8.1656, fol.306, no.42.
E: Bodil Sørensdatter. LV: bror Peder Sørensen, skomager. B:
1) Margrethe Olufsdatter 13
2) Sindel Olufsdatter? 8
3) Laurids Olufsen 7
4) Anne Olufsdatter 6
5) Birgitte Olufsdatter 3.
FM:
1 farbror Kjeld Sindelsen
2 Mathias Clausen, skrædder.
[Første ægteskab med Margrethe Jensdatter, skifte 25.5.1641 lbnr.200].

494 Hans Rasmussen, skrædder i Ålborg26.8.1656, fol.312.
E: Kirsten Jørgensdatter. B:
1) Rasmus Hansen
2) Kirsten Hansdatter
3) Abelone Hansdatter.
FM: svoger Christen Thomsen, skrædder.

495 Niels Andersen i Ålborg. 7.8.1656, fol.314, no.45.
E: Anne Christensdatter. B:
5) Anne Nielsdatter 7
6) Maren Nielsdatter 3.
Første ægteskab med Karen Nielsdatter. B:
1) Laurids Nielsen 28
2) Niels Nielsen 24.
Andet ægteskab med Anne Nielsdatter. B:
3) Karen Nielsdatter 16
4) Niels Nielsen 14.

496 Jens Pedersen Hald, badskær i Ålborg. 9.9.1656, fol.322, no.47.
E: Kirsten Nielsdatter. B:
1) Christen Jensen 11
2) Niels Jensen 9.
FM: Jochum Lytke, badskær.

497 Maren Kjeldsdatter i Ålborg. 21.9.1656, fol.328, no.49.
E: Cort Hansen, stenhugger. B:
1) Anne Cortsdatter 4
2) Hans Cortsen 3
3) Kjeld Cortsen 9 uger.

498 Peder Koch i Ålborg. 23.9.1656, fol.330, no.50.
E: Johanne Nielsdatter. LV: Bernt Mathiassen. B:
1) Jens Pedersen 6
2) Maren Pedersdatter 4
3) Niels Pedersen 1.
FM: Morten Simonsen.

499 Hans Pedersen Løgstør i Ålborg. 25.9.1656, fol.335, no.51.
E: Talke Thomasdatter. LV: Daniel Calow, borgmester. B:
1) Thomas Hansen 5
2) Elsebeth Hansdatter 4
3) Peder Hansen 2.

500 Jens Pedersen i Ålborg. 27.11.1656, fol.374, no.53.
A:
1) søster Maren Pedersdatter g.m. Christen Poulsen
2) bror Laurids Pedersen, død. 2B:
a Kirsten Lauridsdatter
b Ellen Lauridsdatter.
FM: Søren Lauridsen i Klarup.

501 Niels Poulsen, bødker i Ålborg. 3.12.1656, fol.378, no.54.
E: Else Mikkelsdatter. LV: bror Søren Mikkelsen. B:
1) Anne Nielsdatter 3½
2) Niels Nielsen 10 uger.
FM: farbror Poul Poulsen, bødker.

502 Laurids Pedersen, rådmand i Ålborg. 18.12.1656, fol.382, no.55.
E: Anne Jensdatter. LV: Hans Jessen. B:
1) Karen Lauridsdatter.
FM: Jens Christensen, skrædder.
(Skiftet også indført i skifteprotokollen 1652-1663, fol.81, nr.7).

503 Dorthe Thomasdatter i Ålborg. 22.12.1656, fol.392, no.56.
E: Christen Jensen Rohde. B:
1) Karen Christensdatter 3.

504 Peder Fox, prokurator i Ålborg. 3.1.1657, fol.396, no.57.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 29.12.1656.

505 Jens Andersen, smed i Ålborg. 7.1.1657, fol.404, no.58.
Enkemand efter Inger Christensdatter. B:
1) Christen Jensen i Ingstrup
2) Kirsten Jensdatter 18
3) Maren Jensdatter 15.

506 Peder Clemensen i Ålborg. 7.1.1657, fol.406, no.59.
E: Gertrud Madsdatter. LV: svoger Hans Nielsen. B:
1) Else Pedersdatter 15
2) Anne Pedersdatter 13
3) Dorthe Pedersdatter 10
4) Peder Pedersen 8.
FM: morbror Herman Madsen.

507 Hans Pedersen i Ålborg. 9.1.1657, fol.414, no.60.
E: Inger Pedersdatter. LV: svoger Clemen Steffensen.
Arv i boet efter enkens far Peder Jacobsen Soel, skifte 24.2.1646 lbnr.256 til [enkens halvsøster Gertrud Pedersdatter] g.m. Jørgen Jensen Bislev til B: Jens Jørgensen.

508 Niels Jensen Winther i Ålborg. 6.4.1657, fol.416.
A:
1) søster Karen Jensdatter Winther.

509 Laurids Nielsen i Ålborg. 16.6.1657, fol.432, no.64.
Enkemand efter [Mette Pedersdatter, skifte 3.7.1641 lbnr.206]. B:
1) Niels Lauridsen.
FM: Steffen Andersen.

510 Karen Mathiasdatter i Ålborg. 19.6.1657, no.65.
E: Anders Lauridsen. B:
1) Mathias Andersen 4
2) Laurids Andersen 7 uger.

511 Jørgen Røssler i Ålborg. 21.7.1657, no.68, næste protokol fol.91, no.8.
A:
0) forældre [Jørgen Røssler, skifte 12.1.1641 lbnr.192 og Else Piphering], skifte 13.6.1645 lbnr.241
1) søster Barbara Jørgensdatter
2) bror Mathæus Jørgensen
3) søster Anne Jørgensdatter, [skifte 13.6.1656 lbnr.488]. E: Jacob Mathiassen, sadelmager
4) søster Dorthe Jørgensdatter
5) bror Jochum Jørgensen
6) bror Reinholt Jørgensen
FM: Henrik Sherhagen.

512 Jens Lauridsen Brønderslev i Ålborg. 18.8.1657, fol.448, no.69.
E: Kirsten Andersdatter. LV: Frands Griis, bager. B:
1) Maren Jensdatter 15
2) Anders Jensen 13
3) Kirsten Jensdatter 11
4) Karen Jensdatter 10.
FM: Hans Henriksen, feldbereder.

513 Mikkel Hattemager i Ålborg. 21.9.1657, fol.460, no.71.
E: Johanne Christensdatter. LV: Niels Christensen, hattemager. B:
1) Maren Mikkelsdatter 18
2) Christen Mikkelsen 16, i Norge
3) Karen Mikkelsdatter 14.
FM: Herman Jensen, guldsmed.

514 Dorthe Christensdatter i Ålborg. 23.10.1657, fol.464, no.72.
E: Niels Rasmussen, bøssemager.
Første ægteskab med [Jens Christensen, skifte 19.2.1652 lbnr.387]. B:
1) Anders Jensen, i Polen
2) Niels Jensen, i Holland
3) Maren Jensdatter g.m. Poul Nielsen, tinstøber.


Ålborg Byfoged
Originale skiftebreve, indbundet i protokol.
1652, 1656-1660, 1663
B 37-539

515 Lisbeth Davidsdatter i Ålborg. 15.1.1657, fol.4, no.1.
E: Niels Mogensen Bech, dansk skolemester. B:
1) Johanne Nielsdatter 15
2) Lisbeth Nielsdatter 13
3) Maren Nielsdatter 12
4) Sidsel Nielsdatter 8
5) Karen Nielsdatter 6.

516 Maren Mogensdatter i Ålborg. 8.1.1657, fol.12, no.2.
E: Villads Nielsen. A:
1) Maren Steffensdatter ved Hans Nielsen
2) Lisbeth Steffensdatter g.m. Niels Andersen
3) Anne Steffensdatter g.m. Anders Christensen.
Skiftet også indført i protokollen 1662-1663 side 559.

517 Dorthe Madsdatter i Ålborg. 18.6.1663, fol.19, no.3.
E: Thomas Nielsen Hanherred.
Første ægteskab med [Jens Jensen Hanherred, skifte 20.2.1639 lbnr.174. B:
1) [Johanne Jensdatter, skifte 4.10.1653 lbnr.429]. E: Hans Nielsen. B:
a Karen Hansdatter.

518 Jens Christensen, skrædder i Ålborg. 11.2.1658, fol.93, no.9.
E: Maren Poulsdatter. LV: Didrik Christensen. A:
1) bror, død. 1B:
a Maren Nielsdatter
2) bror, død. 1B:
a Anne Madsdatter
3) søster, død. 9B:
a Maren Andersdatter g.m. Johan Hansen, bådsmand
b Christen Andersen
c Laurids Andersen
d Johan Andersen
e Else Andersdatter
f Christen Andersen
g Anne Andersdatter
h Mette Andersdatter
i Mads Andersen.
Registrering 25.1.1658.
(Skiftet også indført i skifteprotokollen 1656-1659, fol.2, nr.3, fol.7, no.3).

519 Else Olufsdatter i Ålborg. 26.5.1658, fol.97, no.10.
Arvinger angives ikke.
(Skiftet også indført i skifteprotokollen 1656-1659, fol.45, nr.10).

520 Peder Thomsen, klejnsmed i Ålborg. 5.8.1658, fol.101, no.11.
E: Karen Andersdatter. LV: Christen Paaske. B:
1) Thomas Pedersen 1.
FM: Morten Simonsen, knivsmed.
(Skiftet også indført i skifteprotokollen 1656-1659, fol.179, nr.18).

521 Rasmus Pedersen Samsing i Ålborg. 15.6.1659, fol.105, 113, no.12, no.14.
E: Mette Frederiksdatter. LV: Christen Pedersen, der ægter enken. B:
1) Anne Rasmusdatter 18.
FM: Jens Nielsen.
(Skiftet også indført i skifteprotokollen 1656-1659, fol.406, nr.36).

522 Niels Hansen, der døde i Norge. 7.1.1660, fol.109, no.13.
Skiftet blev afholdt hos afdødes bror Laurids Hansen i Ålborg.
Man fordelte indholdet i en kiste, der havde været hos Anne Lauridsdatter i Hjørring ved hendes svoger Christen Jensen Winther i Ålborg.

523 Hybert Hybertsen Snitlach i Ålborg. 24.2.1660, fol.119, no.15.
E: Sidsel Sørensdatter. LV: Niels Lauridsen Bech. B:
1) Maren Hybertsdatter 3
2) Birgitte Hybertsdatter 9 mdr.
FM: Herman Poulsen.
Arv efter afdødes mor [Maren Jørgensdatter], skifte 17.5.1653 lbnr.420.

524 Jens Jørgensen Koch i Ålborg. 9.3.1660, fol.125, no.16.
B:
3) Zacharias Jensen
4) Jørgen Jensen.
FM: Jens Thorsen.
Første ægteskab med Mette Nielsdatter, skifte 21.8.1632 lbnr.127. B:
1) Køniche Jensdatter
2) Jens Jensen, vanvittig.

525 Anders Villumsen, snedker i Ålborg. 16.4.1660, fol.137, no.18.
E: Karen Jensdatter. LV: Poul Christensen. A:
1) Johanne Andersdatter g.m. Thomas Nielsen, snedker
2) Johanne Andersdatter, enke efter Jørgen Rasmussen, [skifte 14.8.1652 lbnr.409]. LV: Jens Bruun, guldsmed.

526 Claus Bødtcher, instrumentist i Ålborg. 2.5.1660, fol.151, no.20.
E: Anne Bertelsdatter. LV: Mathias Sadelmager. B:
1) Hans Clausen 16
2) Niels Clausen 15
3) Margrethe Clausdatter 14
4) Peder Clausen 12
5) Bartholomæus Clausen 10.
FM: Søren Nielsen.

527 Hans Skult, bager i Ålborg. 8.5.1660, fol.159, 163, 181, no.21, no.22. no.25.
E: Ellen Jensdatter. LV: Niels Pedersen. B:
1) Hans Hansen 18, i Norge
2) Anne Hansdatter 17
3) Didrik Hansen 14
4) Vessel Hansen 12
5) Christen Hansen 10.
FM: Jens Christensen Pallesen.
Arv i boet efter Poul Bader til B:
1) Johanne Poulsdatter
2) Bodil Poulsdatter.
Ny FM: Erik Frandsen, bager.

528 Karen Hansdatter Vandel, ugift i Ålborg. 11.5.1660, fol.169, no.23.
A:
0) forældre [Hans Pedersen Vandel, borgmester i Ålborg, skifte 4.7.1623 lbnr.17 og Maren Lauridsdatter i Ålborg. 18.1.1642 lbnr.215]
1) søster Maren Hansdatter, død, var g.m. Niels Andersen Vadum, præst i Ålborg Frue, [skifte 4.11.1645 lbnr.250]. 3B:
a Anne Nielsdatter
b Margrethe Nielsdatter
c Maren Nielsdatter
2) bror Hans Hansen Vandel
3) bror Lambert Hansen Vandel
4) bror Laurids Hansen Vandel
5) bror Jens Hansen Vandel, i Tønsberg i Norge.

529 Henrik Hunt, skomager i Ålborg. 17.5.1660, fol.175, no.24.
E: Ellen Justsdatter. LV: Christoffer Gregersen, drejer. B:
4) Anders Henriksen.
FM: Hans Andersen, hatstafferer.
Første ægteskab med [Anne Thomasdatter, skifte 7.11.1648 lbnr.316]. B:
1) Thomas Henriksen Hunt, i Ribe
2) Johan Henriksen Hunt
3) Herman Henriksen Hunt.

530 Johan Reimer i Ålborg. 17.7.1660, fol.187, no.26.
E: Maren Steffensdatter. LV: bror Clemen Steffensen.
Arvinger angives ikke.
Dog nævnes afdødes bror Henrik Reimer i Stift Bremen.

531 Margrethe Carstensdatter i Ålborg. 26.7.1660, fol.196, no.196.
E: Bagge Lauridsen, købmand. B:
1) Elsebeth Baggesdatter 3
2) Ida Baggesdatter 2.
Arv i boet efter enkemandens forældre [Laurids Lauridsen, rådmand i Ålborg, skifte 16.10.1649 lbnr.346 og Else Baggesdatter, skifte 27.7.1648 lbnr.309] til
enkemandens søster Karen Lauridsdatter.

532 Johan Küchmeister, ugift barber i Ålborg. 30.7.1660, fol.225, 261, no.28,no.34.
A:
1) mor Magdalene, enke efter Küchmeister i Hamborg
2) søster Rebekka Selienne
3) søster g.m. Hans Lüeder.

533 Poul Jensen, maler i Ålborg. 7.8.1660, fol.235, no.30, næste protokol fol.420, no.39, fol.482, no.47.
E: Johanne Mortensdatter.
[Første ægteskab med Anne Ditlevsdatter, skifte 11.12.1650 lbnr.371]. A:
1) Maren Pedersdatter ved søn Anders Mikkelsen i Vejby
2) Peder Poulsen i Snorup
3) Christen Christensen i Mostrup i Mosbjerg sogn
4) Niels Andersen i Ajstrup, død. 3B:
a Anders Nielsen
b Niels Nielsen
c Maren Nielsdatter.

534 Niels Knudsen i Ålborg. 9.8.1660, fol.241, no.31.
E: Sofie Christensdatter. B:
3) Anne Nielsdatter.
FM: Niels Simonsen, skomager.
Af første ægteskab B:
1) Simon Nielsen, skomager
2) Johanne Nielsdatter g.m. Søren Christensen, skomager.
Registrering 21.7.1660.

535 Ellen Carstensdatter i Ålborg. 9.8.1660, fol.245, no.32.
E: Jacob Gabrielsen Svingfyr, løjtnant. B:
4) Lisbeth Jacobsdatter 20
5) Mariche Jacobsdatter 17
6) Susanne Jacobsdatter 14
7) Gabriel Jacobsen 12
8) Johan Jacobsen 10
9) Carsten Jacobsen 7.
Af første ægteskab B:
1) Margrethe Johansdatter
2) Nellike Johansdatter g.m. Anders Andersen
3) Anne Johansdatter g.m. Jens Sørensen, bådsmand.

536 Maren Christensdatter i Ålborg. 7.9.1660, fol.255, no.33.
E: Albert von Himbsen. skomager.
Af første ægteskab B:
1) Maren Lauridsdatter 12
2) Christen Lauridsen 10.
FM: Niels Jensen, bødker.

537 Anne Clausdatter på klosterjord i Ålborg. 19.9.1660, fol.266, no.35. Protokollen 1661 fol.385, no.28.
Enke efter Christen Jacobsen, [skifte 9.3.1652 lbnr.396]. B:
1) Hans Christensen
2) Maren Christensdatter, enke efter Hans Hansen [Varde], præst i [Nørre] Sundby [og Hvorup]. LV: successor Laurids Jensen [Lemvig], der ægter enken
3) Mette Christensdatter i København
4) Mette Christensdatter den yngre.

538 Poul Sørensen, grydestøber i Ålborg. 21.9.1660, fol.272, no.36, protokollen 1661 fol.65,no.4.
E: Johanne Jensdatter. LV: Jens Bruun, guldsmed. B:
3) Jens Poulsen 3.
Første ægteskab med [Maren Mikkelsdatter, skifte 7.2.1654 lbnr.434]. B:
1) Mikkel Poulsen 18, i København
2) Søren Poulsen 13.
Afdøde blev begravet i Marstrand.

539 Maren Clausdatter i Ålborg. 26.9.1660, fol.280, no.37, næste protokol fol.226, no.22.
Enke efter Peder Madsen Mørch. B:
1) Claus Pedersen Mørch i Hals
2) Peder Pedersen Mørch, i Norge
3) Kirsten Pedersdatter Mørch
4) Maren Pedersdatter Mørch g.m. Jørgen Christensen Naur, landstingshører på Fyn
5) Anne Pedersdatter Mørch g.m. Nikolaj Lorentz, kirurg i Odense
6) Karen Pedersdatter Mørch g.m. Jochum Skult Sadler
7) [Mads Pedersen Mørch], død. Enken g.m. Mogens Jørgensen, overformynder i Odense. 1B:
a Mads Madsen Mørch.
Registrering 19.8.1658.

540 Agnethe Hansdatter i Ålborg. 26.9.1660, fol.286, no.38, protokollen 1662-1663 side 373.
E: Mads Lauridsen, bager.
Første ægteskab med [Bartholomæus Schlegel, skifte 13.2.1630 lbnr.84]. B:
1) Jochum Bartholomæussen
2) Hans Bartholomæussen, i udlandet
3) Karen Bartholomæusdatter, død. 1 slegfredbarn B:
a Margrethe Rasmusdatter, uvist hvor
4) Lisbeth Bartholomæusdatter g.m. Søren Nielsen. Andet ægteskab med [Rasmus Christensen, bager, skifte 18.3.1645 lbnr.239. B:
E: Agnethe Hansdatter. LV: Jens Christensen, skomager. B:
5) Margrethe Rasmusdatter g.m. Antonius Günther Simring.

541 Anneke Jochumsdatter i Ålborg, der døde 7.11.1660, fol.324, no.39.
Enke efter Christoffer Testmann, organist i Ålborg Budolfi, [skifte 15.10.1652 lbnr.423].
Arvinger angives ikke.

542 Mette Hansdatter i Ålborg. 19.11.1660, fol.330, no.40, protokollen 1661 fol.10, no.2.
Enke efter Christen Thuresen, [skifte 1.4.1656 lbnr.486]. A:
0) far [Hans Sørensen Vejle, præst i Nyborg, død 1622]
1) bror Jacob Hansen [Bruun], præst i Ålborg [Budolfi]
2) søster Kirsten Hansdatter, død. 1B:
a Karen Lauridsdatter
3) bror Johannes Hansen
4) bror Jens Hansen
5) bror Christoffer Hansen, præst i Skørpinge [og Fårdrup] på Sjælland
6) bror Søren Hansen, præst i Lynge og Broby på Sjælland, død [1650 eller 1651]. 1B:
a Maren Sørensdatter
7) søster Anne Hansdatter, død. 1B:
a Anne Frandsdatter, enke efter Andreas Foght
Arv i boet efter Christen Thuresens bror Herman Thuresen i København.
Desuden nævnes:
1 Lambert Thuresen
2 Frederik Thuresen.

543 Erik Olufsen, skipper i Ålborg. 27.11.1660, fol.392, no.42.
Enkemand efter Inger Andersdatter, der døde kort tid før sin mand. B:
1) Maren Eriksdatter 16
2) Karen Eriksdatter 15
3) Anders Eriksen 13
4) Mette Eriksdatter 10.
FM: morbror Peder Andersen, sværdfeger.

544 Maren Lauridsdatter i Ålborg. 26.1.1659, fol.397.
E: Hans Rasmussen, bødker. B:
1) Rasmus Hansen 7
2) Laurids Hansen 3.


Ålborg Byfoged
Originale skiftebreve, indbundet i protokol.
1656-1659
B 37-540

545 Oluf Frandsen i Ålborg. 16.1.1656, fol.1, no.1.
E: Engel Frandsdatter. B:
1) Frands Olufsen 5
2) Karen Olufsdatter 2.
FM: farbror Niels Frandsen.

546 Christen Christensen, guldsmed i Ålborg. 13.3.1658, fol.11, no.4.
E: Cathrine Christensdatter, der nu er i Bergen i Norge. B:
1) Anne Christensdatter 8
2) Mette Christensdatter 6.

547 Poul Henriksen Tim og hustru Kirsten Sørensdatter i Ålborg. 24.3.1658, fol.15, no.5.
B:
1) Johanne Poulsdatter 10
2) Bodil Poulsen 8.
FM: fars svoger Hieronymus Lauridsen i Nibe.

548 Søren Rasmussen, bøssemager i Ålborg. 11.5.1658, fol.21, no.6, fol.35, no.9.
E: Helvig Cortsdatter. LV: Mathias Mathiassen, sadelmager. B:
1) Kirsten Sørensdatter g.m. Hans Andersen.

549 Mette Pedersdatter i Ålborg. 15.5.1658, fol.31. no.7.
E: Thomas Simonsen, skomager.
Arvinger angives ikke.

550 Anne Bentsdatter i Ålborg. 21.5.1658, fol.33, no.8, fol.87, no.14, fol.187, no.20.
Enke efter Hans Sørensen, tolder og borgmester, [skifte 22.5.1656 lbnr.465]. B:
1) Bent Hansen, præst i Hammer, [Horsens, Sulsted og Ajstrup]
2) Søren Hansen, hæderlig og vellærde [medikus i Ålborg]
3) Maren Hansdatter, død, var g.m. [Thomas Lauridsen, rådmand, skifte 31.8.1654 lbnr.451]. 1B:
a Sidsel Thomasdatter 6
4) Johanne Hansdatter 20
5) Kirsten Hansdatter 13.
Forsegling 5.1.1658.

551 Maren Nielsdatter i Ålborg. 9.6.1658 fol.49, no.11.
B:
1) Niels Pedersen
2) Anne Pedersdatter, enke efter Iver Christensen, rådmand, [skifte 18.2.1652 lbnr.386]. LV: Jens Nielsen.

552 Poul de Hemmer, der døde ugift i København. 23.6.1658, fol.57, no.12.
Af arvinger angives A:
1) mor Karen Lauridsdatter, enke efter Christoffer de Hemmer, borgmester, [skifte 16.7.1658, lbnr.555]
2) bror Henrik de Hemmer, rådmand
3) søster [Johanne Christoffersdatter] g.m. Mads Hansen i Randers
4) bror Laurids de Hemmer
5) bror Christoffer de Hemmer.

553 Troels Rasmussen i Ålborg. 1.7.1658, fol.83, no.13.
E: Johanne Hansdatter. LV: far Hans Rasmussen, knivsmed. B:
1) Karen Troelsdatter 4.
FM: Jens Bruun, guldsmed.

554 Maren Jensdatter i Ålborg. 16.7.1658, fol.119, no.15.
E: Gregers Madsen. A:
1) søster Margrethe Jensdatter, enke efter Niels Øjgaard. LV: Thomas Nielsen Hanherred.

555 Christoffer de Hemmer, borgmester i Ålborg. 16.7.1658, fol.125, no.16, fol.230, no.23.
E: Karen Lauridsdatter [Suhr]. LV: Christen van Ginchel, borgmester. B:
5) Karen Christoffersdatter 29
6) Laurids de Hemmer
7) Christoffer de Hemmer
8) Anne Christoffersdatter 21
9) Hans de Hemmer 20, i Viborg latinskole
10) Didrik de Hemmer 15
11) Margrethe Christoffersdatter 15
[Første ægteskab med Johanne Jørgensdatter, skifte 24.11.1622 lbnr.8]. B:
1) Henrik de Hemmer, rådmand
2) Poul de Hemmer, død, [skifte 23.6.1658 lbnr.552]
3) Maren Christoffersdatter, død. E: Jacob Hansen Bruun, præst i Ålborg Budolfi. 2B:
a Maren Jacobsdatter g.m. Anders Olufsen [Trane] i Årup, præst [i Torslev]
b Johanne Jacobsdatter 22
4) Johanne Christoffersdatter g.m. Mads Hansen, rådmand i Randers.

556 Maren Nielsdatter i Ålborg. 3.8.1658, fol.175, no.17.
E: Christen Jensen Paaske. B:
1) Anne Christensdatter 6
2) Niels Christensen 4.

557 Christen Pedersen, pottemager i Ålborg. 7.8.1658, fol.183, no.19.
E: Dorthe Madsdatter. LV: Søren Jensen Hadsten. A:
1) bror Laurids Pedersen i Hellum.

558 Kirsten Nielsdatter i Ålborg. 17.8.1658, fol.222, no.21.
Enke efter [Jens Pedersen] Hald, [skifte 9.9.1656 lbnr.496]. B:
1) Christen Jensen 13
2) Niels Jensen 11.
FM: Jochum Lytke, badskær.

559 Kjeld Svendsen i Ålborg. 19.1.1659, fol.347, no.25, fol.351, no.27.
E: Anne Sørensdatter. LV: Christoffer Gregersen.
Arvinger angives ikke.

560 Anders Jensen i Ålborg. 26.1.1659, fol.349, no.26.
Anders Jensen er rejst fra sin hustru Kirsten Christensdatter for 8 år siden og er nu skilt fra hende ved dom.
Arvinger angives ikke.

561 Gertrud Christensen i Ålborg. 10.3.1659, fol.353, no.28, protokollen 1661-1668 fol.357.
Enke efter [Tønnes Rasmussen, skifte 26.2.1652 lbnr.392]. B:
1) Rasmus Tønnesen 13.
FM: Hans Sørensen.

562 Poul Dresler, organist i Ålborg. 12.3.1659, fol.362, no.29.
E: Anne Mortensdatter. LV: Henrik Sørensen, der ægter enken. B:
1) Anneke Poulsdatter 18.
FM: Niels Pedersen.

563 Anne Bertelsdatter i Ålborg. 6.4.1659, fol.373, no.30.
Enke. B:
1) Morten Nielsen
2) datter, død. 2B:
a Anne Mikkelsdatter
b Rebekka Mikkelsdatter.

564 Elsebeth Nielsdatter i Ålborg. 18.4.1659, fol.377, no.31.
Enke efter [Laurids Nielsen] Aas, [skifte 30.11.1647 lbnr.294]. B:
1) Niels Lauridsen Aas
3) Jens Lauridsen Aas, student
Arv efter afdødes bror Peder Nielsen.

565 Johanne Lauridsdatter i Ålborg. 19.4.1659, fol.381, no.32.
Arvinger angives ikke.

566 Poul Knudsen i Ålborg. 9.6.1659, fol.388, no.34, fol.427, no.40.
E: Inger Poulsdatter. LV: Mikkel Madsen Vittrup. B:
1) Anne Poulsdatter 9
2) Poul Poulsen 7
3) Else Poulsdatter 4
4) Maren Poulsdatter 1.
FM: Hans Mikkelsen.

567 Maren Pedersdatter i Ålborg. 15.6.1659, fol.400, no.35.
E: Jochum Købke, snedker. B:
2) Anne Jochumsdatter 30.
Af første ægteskab B:
1) Mette Frederiksdatter, enke efter Rasmus Pedersen Samsing, [skifte 15.6.1659 lbnr.521].
Arv i boet til enkemandens søn af første ægteskab B:
Daniel Jochumsen, byskriver i Århus, der døde 26.6.1658 efter mor, død 12.3.1658. Enkemanden er eneste arving efter sin søn.

568 Jørgen Tønnesen i Ålborg. 16.6.1659, fol.410, no.37.
E: Anne Christensdatter. LV: Søren Pedersen, skipper. B:
1) Christen Jørgensen 20
2) Tønnes Jørgensen 19
3) Anne Jørgensdatter 16
4) Jens Jørgensen 13
5) Niels Jørgensen 9
6) Maren Jørgensdatter 5.
FM: Anders Jensen Klarup.

569 Søren Sørensen i Ålborg. 23.6.1659, fol.414, no.38, protokollen 1662-1663 side 497.
E: Anne Kjeldsdatter. LV: Henrik Sørensen. B:
1) Christen Sørensen 4
2) Søren Sørensen 2, der døde.
FM:
1 farbror Peder Sørensen i Øster Sundby
2 farbror Christen Sørensen i Øster Sundby.

570 Magdalene Cortsdatter i Ålborg. 7.7.1659, fol.446, no.41.
Enke efter [Gabriel Glarmester, skifte 15.3.1655 lbnr.459]. B:
1) Johannes Gabrielsen i Kristiansand i Norge
2) Claus Gabrielsen
3) Cort Gabrielsen
4) Dorthe Gabrielsdatter forlovet med Isak Frederiksen
5) Margrethe Gabrielsdatter.

571 Johanne Jensdatter Munch i Ålborg. 18.7.1659, fol.452, no.42.
E: Thomas Lauridsen Hanherred. B:
1) Johanne Thomasdatter 3
2) Jens Thomsen 6 mdr.

572 Maren Christensdatter i Ålborg. 14.8.1659, fol.458, no.43.
E: Søren Christensen, podemester. B:
1) Johanne Sørensdatter 12
2) Karen Sørensdatter 9
3) Christen Sørensen 7
4) Mikkel Sørensen 5
5) Maren Sørensdatter 3.

573 Peder Jørgensen, bødker i Ålborg. 22.8.1659, fol.462, no.44.
E: Maren Christensdatter. LV: Niels Christensen, bødker. A:
1) mor Anne Christensdatter
2) bror Just Jørgensen
3) bror Anders Jørgensen i Hads herred
4) bror Peder Jørgensen
5) søster Johanne Jørgensdatter
6) søster Maren Jørgensdatter.

574 Dorthe Christensdatter i Ålborg. 27.9.1659, fol.466, no.45.
E: Hans Holm, guldsmed. B:
1) Christen Hansen18
2) Hans Hansen 12
3) Margrethe Hansdatter 5.

575 Peder Røring i Ålborg. 28.12.1659, fol.489, no.48.
E: Anne Grubbe. B:
1) Peder Røring.Ålborg Byfoged
Originale skiftebreve, indbundet i protokol.
1661
B 37-541

576 Johanne Hansdatter i Ålborg. 2.1.1661, fol.4, no.1
Enke efter Troels Rasmussen, [skifte 1.7.1658 lbnr.553]. B:
1) Karen Troelsdatter 7.
FM: morbror Rasmus Hansen i Sæby.

577 Jørgen Weidemann og hustru Anneke Thielsdatter i Ålborg. 10.1.1661, fol.29, no.3, fol.279, no.15.
B:
1) Margrethe Jørgensdatter g.m. Peder Jespersen, rådmand
2) Bodil Jørgensdatter g.m. Peder Pedersen
3) Simon Jørgensen Weidemann
4 Ernst Jørgensen Weidemann.
I boet et kontrafej af afdøde Cathrine Jørgensdatter.
Arv i boet efter [datteren Bodil Jørgensdatters første mand] Just Rasmussen,[skifte 19.4.1643 lbnr.227] til B:
1) Didrik Justesen.

578 Værgemålsregnskab i Ålborg. 23.1.1661, fol.75, no.5.
Arv efter Bertel Nielsen, bager til B:
1) Anne Bertelsdatter.
FM: Søren Pedersen Vadum efter forening af 26.12.1646 med
1 barnets farbror Jens Thorsen
2 Benedikt Nielsen, der bor ved Ribe.

579 Jens Pedersen i Ålborg. 23.1.1661, fol.77, no.6.
E: Helle Girialsdatter. LV: Niels Jensen, der ægter enken. B:
1) Peder Jensen 3.
FM: Morten Hansen, sadelmager

580 Just Andersen, skomager i Ålborg. 23.1.1661, fol.81, no.7.
E: Maren Pedersdatter. LV: Jens Christensen, skomager. A:
1) bror Hans Andersen, skomager
2) bror Søren Andersen i Haderslev, død. 4B:
a Anne Sørensdatter
b Maren Sørensdatter
c Bodil Sørensdatter
d Agnethe Sørensdatter
3) søster Karen Andersdatter g.m. Søren Lauridsen, skomager.

581 Ingeborg Iversdatter i Ålborg. 28.1.1661, fol.87, no.8.
E: Christen Sørensen. B:
1) Søren Christensen 12
2) Else Christensdatter 8
3) Hans Christensen 6
4) Anne Christensdatter 3.

582 Hans Sørensen, borgmester i Ålborg. 5.2.1661, fol.107, no.9, fol.159, no.11.
E: Elisabeth Lauridsdatter. LV: Daniel Calow, borgmester, der ægter enken. B:
1) Laurids Hansen 22, student
2) Else Hansdatter g.m. Thøger Lassen, forrige slotsskriver
3) Søren Hansen 17
4) Birthe Hansdatter 12
5) Bodil Hansdatter 9
6) Jacob Hansen 6.
Desuden nævnes afdødes søster i Christiania, (men navn angives ikke).

583 Mette Grubbe i Ålborg. 6.2.1661, fol.131, no.10, fol.231, no.14.
E: Daniel Calow, borgmester. B:
1) Cathrine Calow 20
2) Didrik Calow 17
3) Abraham Calow 16
4) Magdalene Calow 14
5) Else Calow 9.

584 Sidsel Christensdatter i Ålborg. 6.2.1661, fol.207, 219, no.13, fol.455, 473, no.32.
E: Niels Rasmussen, bøssemager.
Første ægteskab med [Hans Koch, skifte 1.2.1632 lbnr.119]. B:
1) Mette Hansdatter g.m. Frands Griis, bager.
Andet ægteskab med [Thure Jensen, skifte 20.8.1650 lbnr.361]. B:
2) Hans Thuresen
3) Laurids Thuresen.

585 Henrik Skjernhagen i Ålborg. 28.2.1661, fol.305, no.16, fol.395, no.29.
E: Anne Hansdatter. LV: Jens Nielsen. B:
1) Evert Henriksen
2) Christen Henriksen
3) David Henriksen, skoleperson, der døde efter sin far.

586 Jens Andersen Læsø i Ålborg. 4.3.1661, fol.315, no.17.
E: Sidsel Olufsdatter. LV: Christen Jensen, slagter. B:
1) Kirsten Jensdatter 26
2) Anne Jensdatter 25
3) Anders Jensen 23
4) Oluf Jensen 21
5) Dorthe Jensdatter 19
6) Hans Jensen 17
7) Jens Jensen 7.
FM: Laurids Olufsen Wild.

587 Johan Jørgensen, sværdfeger i Ålborg. 8.3.1661, fol.317, no.18.
E: Karen Pedersdatter. LV: Henrik Bremer, skomager. B:
1) Johanne Johansdatter 32
2) Elisabeth Johansdatter 30
3) Kirsten Johansdatter g.m. Poul Christensen, sværdfeger
4) Peder Johansen 19.
FM: Mads Pedersen, bøssemager.

588 Maren Andersdatter i Ålborg. 15.3.1661, fol.323, no.20, fol.531, no.40.
E: Peder Brandt. B:
1) Maren Pedersdatter 15
2) Mette Pedersdatter 14
3) Niels Pedersen 11
4) Inger Pedersdatter 10
5) Johan Pedersen 6
6) Anders Pedersen 3.
FM: Laurids Christensen.

589 Maren Sørensdatter i Ålborg. 18.3.1661, fol.239, no.21.
E: Eskild Feldbereder. B:
1) Maren Eskildsdatter 4.

590 Dorthe Clemensdatter i Ålborg. 18.4.1661, fol.345, no.22, 23.
Enke efter Christoffer Weidemann, [skifte 26.8.1645 lbnr.244]. B:
1) Simon Weidemann i Nibe
2) Clemen Weidemann
3) Johannes Weidemann
4) Christian Weidemann
5) Margrethe Christoffersdatter 26
6) Abraham Weidemann
7) Elsebeth Weidemann 22.

591 Maren Jørgensdatter i Ålborg. 16.5.1661, fol.364, no.24.
E: Lukas Hansen, tolder. B:
1) Karen Lukasdatter 8
2) Susanne Lukasdatter 5
3) Gedske Lukasdatter 2.
Afdøde døde i København 29.6.1659.

592 Thomas Nielsen, ugift i Ålborg. 19.6.1661, fol.366, no.25.
Arvinger angives ikke.

593 Christen Hansen og hustru Maren Nielsdatter i Ålborg. 1.7.1661, fol.367, no.26.
B:
1) Hans Christensen, død. 1B:
a Hans Hansen i Bergen i Norge.

594 Kirsten Christensdatter i Ålborg. 5.7.1661, fol.370, no.27.
E: Niels Poulsen. B:
1) Ellen Nielsdatter 22
2) Mette Nielsdatter 19.

595 Kirsten Nielsdatter i Ålborg. 13.8.1661, fol.407, no.30.
Enke efter Johan Brinck, rådmand, skifte 20.5.1656 lbnr.487. B:
1) Ida Brinck g.m. Morten Borthuus
2) Elsebeth Brinck g.m. Simon Christoffersen i Nibe
3) Margrethe Brinck g.m. Søren Selgensen i Løgstør
4) Niels Brinck, student
5) Didrik Brinck, student, i Norge
6) Anne Brinck
7) Maren Brinck
8) Mette Brinck
9) Albert Brinck.

596 Else Andersdatter [Ringkøbing] i Ålborg. 28.8.1661, fol.430, no.31.
E: Jacob Poulsen [Thisted], præst i Ålborg Frue. B:
1) Poul Jacobsen 8
2) Ingeborg Jacobsdatter 7
3) Helvig Jacobsdatter 6
4) Anders Jacobsen 5
5) Dorthe Jacobsdatter 4
6) Christen Jacobsen 3.
Desuden nævnes enkemandens mor Ingeborg Sørensdatter i Thisted.
Litteratur : Aalborg-præster og deres efterkommere. Af Flemming Aagaard Winther (Uafsluttet Manuskript, november 2013). Heri: B.
Ses her.

597 Mette Justsdatter i Ålborg. 27.9.1661, fol.489, no.33.
E: Poul Kunstmann, organist. B:
1) Hans Poulsen 5
2) Magdalene Poulsdatter 2.

598 Hans Rasmussen, bødker i Ålborg. 5.10.1661, fol.498, no.34.
E: Kirsten Christensdatter. LV: Niels Sørensen, der ægter enken.
Første ægteskab med [Maren Lauridsdatter, skifte 26.1.1659 lbnr.544]. B:
1) Rasmus Hansen 10
2) Laurids Hansen 6.
FM: farbror Peder Rasmussen.

599 Maren Christensdatter i Ålborg. 29.10.1661, fol.504, no.36.
E: True Ogisen, potemager. B:
1) Ogi Truesen 3.

600 Mette Madsdatter i Ålborg. 11.11.1661, fol.507, no.37.
E: Hans Carstensen, skomager. B:
1) Mads Hansen 6
2) Carsten Hansen 3
3) Margrethe Hansdatter 2.

601 Kirsten Clausdatter i Ålborg. 15.11.1661, fol.522, no.38.
E: Niels Pedersen, skrædder.
Første ægteskab med Niels Terkildsen, [skifte 1.8.1650 lbnr.360]. B:
1) Birgitte Nielsdatter g.m. Knud Andersen i Kristiansand i Norge
2) Mette Nielsdatter
3) Claus Nielsen i Pommern
4) Edel Nielsdatter 18, i Norge
5) Mads Nielsen.
FM: Christen Christensen, murer.

602 Udgår.

603 Laurids [Poulsen] Pop, der døde på rejse på Fyn. 16.11.1661, fol.526, no.39.
Registrering 19.4.1659 hos hans mor Johanne Lauridsdatter, enke efter Poul Jørgensen Pop, [skifte 30.7.1650 lbnr.358].
Arvinger angives ikke.


Ålborg Byfoged
Originale skiftebreve, indbundet i protokol.
1661-1668
B 37-542

604 Laurids Lauridsen [Suhr] og hustru Johanne Jacobsdatter [Bruun] i Ålborg. 11.3.1664, fol.1.
B:
1) Else Lauridsdatter.
FM: morfar Jacob Hansen [Bruun], præst i Ålborg Budolfi.
Litteratur : Aalborg-præster og deres efterkommere. Af Flemming Aagaard Winther (Uafsluttet Manuskript, november 2013). Heri: A2.
Ses her.

605 Richard Væver i Ålborg. 4.4.1664, fol.31.
E: Anne Hansdatter.
Arvinger angives ikke.

606 Anne Gundesdatter i Ålborg. 14.7.1664, fol.33, 43.
E: Poul Christensen. B:
1) Christen Poulsen 9
2) Gunde Poulsen 8
3) Balli Poulsdatter 6
4) Anne Poulsdatter 3.

607 Mads Mortensen i Ålborg. 29.7.1664, fol.59.
E: Anne Hajsdatter. LV: Jens Christensen, skomager. B:
1) Morten Madsen 3.
FM: Simon Nielsen, skomager.

608 Søren Hansen, ugift medikus i Ålborg. 5.8.1664, fol.65.
A:
0) forældre [Hans Sørensen, tolder og borgmester, skifte 22.5.1656 lbnr.465 og Anne Bentsdatter i Ålborg. 21.5.1658 lbnr.550]
1) bror Bent Hansen, præst i Hammer, [Horsens, Sulsted og Ajstrup]
2) søster Maren Hansdatter, død, var g.m. [Thomas Lauridsen, rådmand, skifte 31.8.1654 lbnr.451]. 1B:
a Sidsel Thomasdatter
3) søster Johanne Hansdatter g.m. Jacob Urbansen, tolder i Ålborg
4) søster Kirsten Hansdatter.

609 Niels Christensen, smed i Ålborg. 17.8.1664, fol.99.
E: Maren Christensdatter. LV: Poul Ibsen, bygmester. A:
1) bror Laurids Christensen, smed
2) søster Maren Christensdatter ved søn Christen Nielsen.
Arv i boet efter [Søren Lauridsen, skifte 6.7.1647 lbnr.283].til B:
1) Inger Sørensdatter.
FM: stedfar Hans Christensen.

610 Anne Lauridsdatter i Ålborg. 1.8.1664, fol.109.
E: Jens Christensen. B:
1) Jens Jensen 6
2) Bodil Jensdatter 3.

611 Kirsten Christensdatter i Ålborg. 18.8.1664, fol.111.
E: Anders Feldbereder. B:
1) Anne Lauridsdatter 17
2) Mette Lauridsdatter 9
3) Maren Lauridsdatter 4.
FM: morbror, (navn mangler).

612 Johanne Nielsdatter i Ålborg. 8.11.1664, fol.116.
E: Søren Christensen, skomager.
Arvinger angives ikke.

613 Herman Poulsen i Ålborg. 5.12.1664, fol.118.
E: Sidsel Hybertsdatter. LV: Morten Nielsen. A:
1) bror Knud Poulsen i Bergen. Hvis han er død, da hans 3B:
a Dorthe Knudsdatter
b Lukas Knudsen
c Gedske Knudsdatter
2) [halvsøster?] Bente Nielsdatter g.m. Hans Nielsen, kræmmer.

614 Hans Sørensen i Ålborg. 8.5.1665, fol.134.
E: Cathrine Clausdatter. LV: Niels Christensen. B:
1) Johanne Hansdatter 9
2) Søren Hansen 5
3) Hans Hansen 18 uger.
(Alder angivet 13.3.1662). FM: Søren Sørensen Banner.
Skiftet også indført i protokollen 1662-1663 den 13.3.1662 side 250.

615 Jens Jensen fra København, der døde i Ålborg 8.9.1665, fol.142.
Enke i København, hvis navn ikke angives.
Arvinger angives ikke.

616 Johanne Christensdatter i Ålborg. 27.9.1665, fol.145.
E: Søren Christensen, podemester. B:
1) Christen Sørensen 5
2) Maren Sørensdatter 3.
Enkemandens første ægteskab med Maren Christensdatter, [skifte 14.8.1659 lbnr.572]. Arv til B:
1) Johanne Sørensdatter
2) Karen Sørensdatter
3) Christen Sørensen
4) Mikkel Sørensen
5) Maren Sørensdatter.
FM: Mikkel Olufsen, podemester.

617 Hans Nielsen. købmand i Ålborg. 13.12.1665, fol.1148.
E: Bente Nielsdatter. LV: Christen van Ginchel, forrige borgmester. B:
1) Ida Hansdatter 17
2) Niels Hansen 15
3) Herman Hansen 11
4) Bente Hansdatter 3
5) Hans Hansen 2.
FM: Jens Eriksen.

618 Niels Sørensen i Ålborg. 5.5.1665, fol.168.
E: Kirsten Christensdatter. LV: Niels Rasmussen, bøssemager. A:
1) bror Hans Sørensen
2) bror Jens Sørensen i Hobro
3) bror Niels Sørensen, der tjener i Binderup
4) søster Else Sørensdatter g.m. Jørgen Murmester
5) søster Maren Sørensdatter g.m. Anders Jørgensen, murer i Ålborg
6) søster Dorthe Sørensdatter g.m. Niels Jensen, skrædder i Sønderholm.

619 Else Mortensdatter i Ålborg. 24.4.1665, fol.173.
E: Steffen Andersen, skrædder. B:
1) Anders Steffensen 3
2) Morten Steffensen 2.
FM: morbror Christen Mortensen, rektor i Ålborg skole.

620 Laurids Olufsen i Ålborg. 12.4.1665, fol.183.
E: Maren Nielsdatter. LV: Christen Jacobsen i Ørndrup. B:
1) Oluf Lauridsen 5
2) Niels Lauridsen 3
FM: Rasmus Andersen i Ålborg.

621 Mette Frederiksdatter i Ålborg. 2.8.1665, fol.189.
E: Christen Pedersen.
Første ægteskab med Rasmus Pedersen Samsing, [skifte 15.6.1659 lbnr.521]. B:
1) Anne Rasmusdatter g.m. Jens Sørensen Bislev i Ålborg.

622 Rasmus Sørensen i Ålborg. 6.4.1665, fol.192.
Arvinger anføres ikke.

623 Gertrud Esbensdatter i Ålborg. 14.1.1665, fol.196.
E: Peder Christensen Ged. A:
1) bror Jens Esbensen
2) søster Maren Esbensdatter.

624 Jens Lauridsen Brønderslev i Ålborg. 5.7.1665, fol.198.
E: Kirsten Andersdatter. B:
1) Maren Jensdatter g.m. Peder Nielsen
2) Anders Jensen
3) Kirsten Jensdatter
4) Karen Jensdatter.
FM: Hans Henriksen, feldbereder.
Registrering 18.7.1657.

625 Maren Christensdatter i Ålborg. 27.2.1665, fol.201.
Enke efter Niels Christensen, smed, [skifte 17.8.1664 lbnr.609]. A:
1) søstersøn Mikkel Andersen, der menes død i krigen.
Hvis han er død, da arver A:
1) farbror Christen Andersen, død. 4B:
a Anders Christensen Glad i Uttrup
b Christen Christensen Glad i Uttrup
c Maren Christensdatter Glad g.m. Christen Lauridsen i Uttrup
d Thomas Christensen i Nørre Tranders
2) farbror Villads Andersen, død. 1B:
a Maren Villadsdatter g.m. Svenning Christensen i Ålborg
3) faster, død. 4B:
a Anders Thomsen Uttrup i Ålborg
b Christen Thomsen i Uttrup
c Kirsten Thomasdatter g.m. Niels Selgensen i Fjellerad i Gunderup sogn
d Maren Thomasdatter g.m. Christoffer Lauridsen i Horsens i Hellum herred.

626 Henrik Grotum, købmand i Ålborg. 13.3.1665, fol.204.
E: Talke Thomasdatter, der døde kort efter sit nye ægteskab med Jens Jensen, købmand. B:
1) Margrethe Henriksdatter 7
2) Maren Henriksdatter 5.
FM: Jens Christensen, væver.
Enkens første ægteskab med Hans Pedersen [Løgstør, skifte 25.9.1656 lbnr.499]. B:
1) Elsebeth Hansdatter.

627 Jochum Torsmede, ugift købmand i Ålborg. 7.8.1665, fol.235.
A:
1) bror Reinholt Torsmede, borgmester i Store Heddinge på Sjælland
2) bror Anders Torsmede i Store Heddinge
3) søster Gedske Torsmede, død. 2B:
a Helvig Veller g.m. Johan Kattenberg, rådmand i Køge
b Sofie Veller g.m. Bernt Smertz, organist i Køge
4) bror Claus Torsmede, købmand i Ålborg, [skifte 7.5.1649 lbnr.338]. 1B:
a Jochum Clausen Torsmede 17½
5) søster Mette Torsmede g.m. Jochum Velius i Holsten, begge døde. 1B:
a en søn, uvist hvor.

628 Florette Hansdatter i Ålborg. 23.10.1665, fol.266.
E: Jacob Nielsen, bager. B:
1) Hans Jacobsen 2.

629 Kirsten Jensdatter i Ålborg. 17.7.1665, fol.269.
E: Morten Hansen. B:
1) Karen Mortensdatter.

630 Ida Lauridsdatter i Ålborg. 21.3.1665, fol.273.
E: Johan Gøbel, podemester. B:
1) Jacob Johansen 22
2) Rasmus Johansen 18
3) Anne Johansen 16
4) Ordi Johansdatter 14.

631 Kirsten Clausdatter i Ålborg. 15.11.1661, fol.285.
E: Niels Pedersen.
Første ægteskab med Niels Terkildsen, [skifte 1.8.1650 lbnr.360]. B:
1) Birgitte Nielsdatter g.m. Knud Andersen i Kristiansand i Norge
2) Mette Nielsdatter
3) Claus Nielsen, i Pommern
4) Edel Nielsdatter 18
5) Mads Nielsen.
FM: Christen Christensen, murer.

632 Kirsten Jensdatter i Ålborg.17.7.1665, fol.288.
E: Morten Hansen. B:
1) Karen Mortensdatter.

633 Hans Christensen i Ålborg. 26.10.1666, fol.292, protokollen 1668-1672 fol.224 no.95.
E: Mette Christensdatter Pallesen. LV: Christen Frederiksen, der ægter enken. B:
1) Elles Hansdatter 4
2) Dorthe Hansdatter 3
3) Christen Hansen 1.
FM: morbror Jens Christensen Pallesen.
Arv i boet til Ellis Bertelsdatter.

634 Jens Christensen Brinck i Ålborg. 14.2.1666, fol.328, 340, 489.
E: Else Pedersdatter, der døde, skifte 15.2.1667. B:
1) Peder Jensen 2.
FM: Christen Olufsen Krag.
Desuden nævnes:
1 enkens mor Gertrud Madsdatter, enke efter [Peder Clemensen, skifte 7.1.1657 lbnr.506]
2 enkens svoger Hans Nielsen.

635 Anne Knudsdatter i Ålborg. 27.6.1666, fol.345.
Enke efter Erik Jensen, [skifte 23.3.1641 lbnr.196]. B:
1) Knud Eriksen
2) Jens Eriksen
3) Henrik Eriksen
4) Margrethe Eriksdatter g.m. Christen Henriksen
5) Johanne Eriksdatter, der døde, skifte 26.6.1666, fol.347.
6) Abel Eriksdatter.

636 Melchior Randulf i Ålborg. 10.2.1666, fol.353.
E: Maren Olufsdatter. B:
1) Anders Melchiorsen 22
2) Marie Melchiorsdatter 13
3) Cathrine Melchiorsdatter 6.

637 Lisbeth Esbensdatter i Ålborg, der døde 24.1.1666, fol.368.
Arvinger angives ikke.
Desuden nævnes afdødes stedsøn Henrik Lauridsen, knapmager.

638 Poul Nielsen, tinstøber i Ålborg. 12.2.1666, fol.370.
E: Maren Jensdatter. B:
1) Agnethe Poulsdatter 13
2) Jens Poulsen 11
3) Margrethe Poulsdatter 9
4) Niels Poulsen 6
5) Bernt Poulsen 3
6) Dorthe Poulsdatter 14 uger.
FM: Cort Nielsen, hattemager.

639 Mads Aistesen i Ålborg. 20.3.1666, fol.374.
E: Voldborg Christensdatter. LV: Hans Mikkelsen. B:
1) Maren Madsdatter 17
2) Bent Madsen 15
3) Mette Madsdatter 11.
FM: Anders Justesen.

640 Bente Jensdatter i Ålborg. 3.7.1666, fol.386.
A:
1) bror Laurids Jensen
2) bror Simon Jensen i Hälsingborg, død. 1 barn hvis navn ikke angives
3) søster Maren Jensdatter i Ajstrup i Kær herred.

641 Anne Pedersdatter i Ålborg. 3.5.1666, fol.391.
E: Christen Mortensen, skomager. B:
3) Else Christensdatter.
Første ægteskab med [Peder Andersen, skifte 28.1.1634 lbnr.139]. B:
1) Karen Pedersdatter
2) Anne Pedersdatter g.m. Christoffer Reche, rytter i Pommern.

642 Laurids Christensen, væver i Ålborg. 6.2.1666, fol.397.
E: Gertrud Madsdatter. LV: svoger Hans Nielsen. B:
1) Peder Lauridsen 2.
FM: farbror Jens Christensen, væver.

643 Laurids Jensen Bech i Ålborg. 2.3.1666, fol.421.
E: Kirsten Andersdatter. LV: Laurids Olufsen Wild.
Skifte efter første ægtemand 10.9.1664. B:
1) Jens Lauridsen 24
2) Jørgen Lauridsen 21
3) Johan Lauridsen 18.
FM:
1 Niels Jensen, guldsmed
2 Christen Mikkelsen.

644 Peder Madsen, skomager i Ålborg. 4.5.1666, fol.436.
E: Anne Hajsdatter. LV: Jens Christensen, skomager. B:
1) Peder Pedersen, død, hvis halvbror er arving.
Enkens første ægteskab med [Mads Mortensen, skifte 29.7.1664 lbnr.607]. B:
1) Morten Madsen.
FM: Simon Nielsen, skomager.

645 Søren Pedersen Vadum i Ålborg. 26.78.1666, fol.440.
E: Maren Knudsdatter. B:
1) Kirsten Sørensdatter 20
2) Mette Sørensdatter 14
3) Bertel Sørensen 11.
FM: Hans Mikkelsen.

646 Gertrud Christensdatter i Ålborg. 28.8.1666, fol.452.
E: Oluf Pedersen Samsing. B:
1) Dorthe Olufsdatter 13
2) Maren Olufsdatter 8
3) Anne Olufsdatter 4
4) Christen Olufsen 1½.
FM: Laurids Nielsen.

647 Lisbeth Sørensdatter i Ålborg. 30.10.1666, fol.458.
Enke efter Gunde Jensen, kræmmer, [skifte 13.9.1655 lbnr.325]. A:
1) bror Christen Sørensen
2) søster Karen Sørensdatter
3) søster Anne Sørensdatter, [skifte 30.10.1651 lbnr.383,var g.m. Mathias Hermansen Koch, skifte 6.7.1652 lbnr.407]. 4B:
a Søren Mathiassen 27
b Villum Mathiassen 24
c Anne Mathiasdatter 18
d Barbara Mathiasdatter 17
4) søster Maren Sørensdatter, [skifte 11.10.1650 lbnr.366]. B:
a Anne Olufsdatter 18.

648 Karen Lauridsdatter i Ålborg. 12.12.1666, fol.471.
Arvinger angives ikke.

649 Knud Valentinsen (Falentinsen) i Ålborg. 10.2.1666, fol.473.
E: Maren Clausdatter. LV: Frederik Poulsen, der ægter enken. B:
1) Valentin Knudsen 21
2) Claus Knudsen 12
3) Maren Knudsdatter 10
4) Jacob Knudsen 6
5) Gregers Knudsen 4.
FM: Oluf Nielsen.

650 Morten Borthuus i Ålborg. 22.1.1667, fol.475.
E: Ida Johansdatter [Brinck]. B:
1) Hans Mortensen Borthuus 16
2) Jørgen Mortensen Borthuus 14
3) Margrethe Mortensdatter 13.

651 Thomas Lauridsen Hanherred i Ålborg. 26.6.1667, fol.503.
E: Kirsten Christensdatter.
Første ægteskab med [Johanne Jensdatter Munch, skifte 18.7.1659 lbnr.571]. B:
1) Johanne Thomasdatter 11
2) Jens Thomsen 9.
FM: Christen Vacher.

652 Gedske Hansdatter i Ålborg. 20.4.1667, fol.514.
E: Peder Sørensen Malt, toldbetjent. B:
3) Hans Pedersen 6 mdr.
Af første ægteskab B:
1) Hans Frederik 15
2) Gertrud 13.

653 Thomas Nielsen, snedker i Ålborg.9.7.1667, fol.519.
E: Johanne Andersdatter. LV: Paaske Glarmester. B:
1) Niels Thomsen 11
2) Karen Thomasdatter 9
3) Margrethe Thomasdatter 6
4) Else Thomasdatter 3
5) Kirsten Thomasdatter 2.
FM: Holden Pedersen, bøssemager.

654 Inger Lauridsdatter i Ålborg. 23.7.1667, fol.529.
E: Evert [Christoffersen Barwich], handskemager. B:
1) Christoffer Evertsen 13
2) Ellen Evertsdatter 10.

655 Johan [Jørgensen] Budtz i Ålborg. 13.8.1667, fol.533.
E: Maren Johansdatter Brandt. LV: Christen van Ginchel, tidligere borgmester. B:
1) Maren Johansdatter Budtz 19
2) Johan Johansen Budtz 18, student
3) Mette Johansdatter Budtz 17
4) Anne Johansdatter Budtz 14
5) Hans Johansen Budtz 12
6) Herman Johansen Budtz 9.

656 Jens Mortensen, vognmand i Ålborg. 3.10.1667, fol.569.
E: Else Pedersdatter. B:
1) Peder Jensen, der drog i krig 1657, formentlig død.

657 Niels Jensen, kornmåler i Ålborg. 12.6.1667, fol.581.
E: Helle Girialsdatter. LV: Paaske Johansen. A:
1) bror Christen Jensen, slagter
2) bror Jens Jensen ved søn Niels Jensen, bager.
Enkens første ægteskab med [Jens Pedersen, skifte 23.1.1661 lbnr.579]. Arv til B:
1) Peder Jensen.
FM: Christen Jensen Paaske

658 Barbara Nielsdatter i Ålborg. 19.2.1668, fol.587.
Enke efter [Johan Ertmann, rådmand, skifte 6.3.1632 lbnr.120]. B:
4) Johan Ertmann, der døde kort tid før sin mor. 1B:
a Maren Johansdatter
Første ægteskab med [Knud de Hemmer, skifte 16.5.1623 lbnr.67]. B:
1) Anne Knudsdatter, [skifte 27.6.1666 lbnr.635, var g.m. Erik Jensen, skifte 23.3.1641 lbnr.196]. 5B:
a Knud Eriksen i Holland
b Jens Eriksen
c Henrik Eriksen
d Margrethe Eriksdatter g.m. Christen Henriksen
e Abel Eriksdatter g.m. Didrik Christensen Thuresen
2) Johanne Knudsdatter, død, var g.m. Troels Poulsen. 5B:
a Poul Troelsen i Norge
b Thøger Troelsen i Malmø
c Mads Troelsen i Norge
d Christen Troelsen, i udlandet
e Johanne Troelsdatter g.m. Christen Sørensen
3) Thomas Knudsen.


Ålborg Byfoged
Originale skiftebreve, indbundet i protokol.
1662-1663
B 37-543

659 Mathias Mathiassen, sadelmager i Ålborg. 20.8.1662, side 3.
E: Kirsten Lauridsdatter. LV: Laurids Hansen Holm. B:
1) Henrik Mathiassen, sadelmagersvend
2) Jacob Mathiassen
3) Niels Mathiassen, sadelmager
4) Laurids Mathiassen, sadelmager i Viborg
5) Mathias Mathiassen 12
6) Bente Mathiasdatter 10
7) Anne Mathiasdatter 6
8) Kirsten Mathiasdatter 5
9) Kjeld Mathiassen 3
10) Cathrine Mathiasdatter, nogle uger.

660 Mette Justsdatter i Ålborg. 5.5.1662, side 43.
E: Mikkel Madsen Vilstrup.
Første ægteskab med [Christen Jensen Momgaard, skifte 10.12.1647 lbnr.295]. B:
1) Gedske Christensdatter, enke efter Christen Christensen
2) Jørgen Christensen Momgaard
3) Else Christensdatter.

661 Peder Ibsen i Ålborg. 17.1.1662, side 109.
E: Maren Thomasdatter. LV: Erik Pedersen. B:
1) Anne Pedersdatter 26
2) Maren Pedersdatter 23
3) Karen Pedersdatter 15.
FM:
1 Anders Thomsen, som beslægtet
2 Christen Ibsen, som beslægtet.

662 Niels Jørgensen i Ålborg. 1.2.1662, side 117.
E: Maren Lauridsdatter, der også døde.
Arvinger angives ikke.

663 Jørgen Nielsen, skipper. 17.2.1662, side 123.
E: Ellen Rasmussen. B:
1) Ellen Jørgensdatter.
Enkens første ægteskab med Jacob Carstensen. Arv til B:
1) Karen Jacobsdatter.

664 Karen Sørensdatter i Ålborg. 26.2.1662, side 131.
E: Hans Lydiksen. B:
1) Anne Hansdatter.

665 Herman Madsen i Ålborg. 7.3.1662, side 137, protokollen 1668-1672 fol.506, no.120.
Enkemand efter Bodil Lauridsdatter. B:
1) Mads Hermansen 7
2) Anne Hermansdatter 6
3) Laurids Hermansen 4
4) Kirsten Hermansdatter 2.
FM: Mads Christensen [Holbæk], kapellan i Ålborg Budolfi.

666 Mette Jensdatter i Ålborg. 24.3.1662, fol.253, side 253.
E: Hans Johansen Pop. B:
1) Johan Hansen Pop 16.
Arv i boet efter enkemandens søster [Mette Johansdatter. E: Jacob Andersen, kongens skibskaptajn i København]. Arv til B:
1) Hans Jacobsen i Riga
2) Mette Jacobsdatter.

667 Christen Madsen i Ålborg. 25.3.1662, side 275.
Enkemand efter [Maren Iversdatter i Ålborg. 13.5.1651 lbnr.378]. B:
1) Iver Christensen, [rådmand, skifte 18.2.1652, lbnr.386. E: Anne Pedersdatter].4B:
a Peder Iversen, der døde, skifte 3.2.1668 i protokollen 1668-1672 no.78, fol.52
b Maren Iversdatter
c Mette Iversdatter
d Iver Iversen
2) Mette Christensdatter, [enke efter Christen Guldsmed].

668 Just Jørgensen Harbo, vognmand i Ålborg. 9.4.1662, side 289.
E: Maren Mikkelsdatter. LV: Anders Christensen, der ægter enken. B:
1) Karen Justsdatter 7
2) Anne Justsdatter 5
3) Jørgen Justesen 3.
FM: Christen Kjeldsen.

669 Peder Didriksen i Ålborg. 10.4.1662, side 297.
E: Johanne Jensdatter. LV: far Jens Sørensen Morsing. B:
1) Maren Pedersdatter 33 uger.
FM: Mads Lauridsen, bager.

670 Gunde Lauridsen, slagter i Ålborg. 21.4.1662, side 311.
A:
1) bror Hans Lauridsen, kornmåler.

671 Niels Lauridsen i Ålborg. 14.5.1662, side 315, 393.
E: Cathrine Hybertsdatter. LV: Herman Poulsen. A:
1) halvsøster Anne Lauridsdatter i Bergen i Norge
2) halvbror, død. 1B:
a Laurids Hansen i København.
Arv i boet efter Poul [Jørgensen] Pop, [skifte 30.7.1650 lbnr.358. E: Johanne Lauridsdatter] til B:
1) Oluf Pop.

672 Christen Nielsen, glarmester i Ålborg. 31.5.1662, side 342.
E: Maren Christensdatter. B:
1) Anne Christensdatter 11.

673 Svend Pedersdatter Læsø i Ålborg. 2.6.1662, side 346.
E: Johanne Jacobsdatter. B:
1) Søren Svendsen.
Afdøde døde i København.

674 Søren Andersen, vognmand. 3.6.1662, side 350.
A:
1) Niels Andersen
2) Knud Andersen i Viborg
3) Anne Andersdatter g.m. Herman Christensen i Viborg.

675 Maren Pedersdatter i Ålborg. 10.6.1662, side 361.
A:
1) mor Gertrud Geilsdatter i fattighuset.

676 Johan Reimer i Ålborg. 17.7.1660, side 365.
E: Maren Steffensdatter. LV: Just Lauridsen, der ægter enken.
Arvinger kendes ikke.

677 Bjørn Pedersen i Ålborg. 28.7.1662, side 377.
E: Helvig Mogensdatter. LV: Peder Svendsen, der ægter enken. B:
1) Mogens Bjørnsen 8
2) Anne Bjørnsdatter 5
3) Maren Bjørnsdatter 3.
FM: Christen Jensen Winther.

678 Mette Nielsdatter i Ålborg. 8.9.1662, side 397.
E: Hans Hermansen, hattemager. A:
1) søskendebarn Maren Knudsdatter g.m. Niels Thorsen i Nørhald herred.

679 Else Jensdatter i Ålborg. 16.9.1662, side 409.
Enke efter Niels Andersen, [skifte 21.5.1646 lbnr.260]. B:
1) Jacob Nielsen [Holm], præst i Them
2) Else Nielsdatter [Holm] 26
3) Anders Nielsen [Holm] 25, student
4) Anne Nielsdatter 21
5) Maren Nielsdatter 18
6) Jens Nielsen 17
7) Margrethe Nielsdatter 14.
[Afdøde var datter af Jens Andersen Krag, rådmand i Ålborg, skifte 6.3.1630 lbnr.86 og Maren Jacobsdatter].

680 Margrethe Andersdatter i Ålborg. 7.10.1662, side 463.
E: Jeremias Hofmann. B:
1) Susanne Jeremiasdatter 15
2) Melchior Jeremiassen 11
3) Margrethe Jeremiasdatter 6.
Desuden nævnes Zacharias Hofmann i Gotha i Thüringen.

681 Helvig Schmidt i Ålborg. 10.10.1662, side 487.
E: Peder Brandt. B:
1) Maren Pedersdatter, nyfødt.
FM: Hans Schursen.
Enkemandens første ægteskab med Maren Andersdatter, skifte 15.3.1661 lbnr.588. Arv til børn.
Afdøde døde 28.1.1662.

682 Jens Nielsen, prammand i Ålborg. 30.10.1662, side 493.
A:
1) søster Mette Nielsdatter, enke efter Andreas Hatstafferer ved svoger Peder Drejer
2) søster Else Nielsdatter g.m. Jens Christensen, prammand
3) søster, død, 1B:
a Niels Andersen i Norge.
Afdøde døde 15.8.1662

683 Mathias Mathiassen, sadelmageri Ålborg. 5.12.1662, side 505, næste protokol fol.282 no.98, fol.332 no.100.
E: Anne Kjeldsdatter. Jens Christensen, skomager. B:
1) Mathias Mathiassen 12
2) Birthe Mathiasdatter 10
3) Anne Mathiasdatter 6
4) Kirsten Mathiasdatter 5
5) Kjeld Mathiassen 3
6) Cathrine Mathiasdatter 6 mdr.
FM:
1 farbror Niels Mathiassen
2 farbror Henrik Mathiassen
3 farbror Jacob Mathiassen
4 Niels Christensen Leth, som beslægtet.
Arv efter afdødes far Mathias Mathiassen, sadelmager, [skifte 20.8.1662 lbnr.659].

684 Joen Lauridsen i Ålborg. 29.4.1663, side 601.
E: Karen Christensdatter. LV: bror Christen Christensen, rebslager. A:
1) søster i Holland
2) søster i Holland, død. Børn, hvis navne ikke angives.

685 Hans Rasmussen, knivsmed i Ålborg. 13.2.1663, side 605.
E: Anne Jensdatter. LV: bror Morten Jensen, rådmand.
[Første ægteskab med Karen Pedersdatter, skifte 10.8.1626 lbnr.76]. B:
1) Johanne Hansdatter, [skifte 2.1.1661 lbnr.675, var g.m. Troels Rasmussen, skifte 1.7.1658 lbnr.553]. B:
a Karen Troelsdatter
FM: Jens Bruun, guldsmed.

686 Karen Lauridsdatter i Ålborg. 17.3.1663, side 629.
E: Rasmus Andersen. B:
1) Kirsten Rasmusdatter 10
2) Laurids Rasmussen 8½
3) Gertrud Rasmusdatter 7.

687 Christen Christensen i Ålborg. 30.4.1663, side 645.
E: Unse Christensdatter. LV: Peder Sørensen, der ægter enken. B:
1) Maren Christensdatter 8
2) Mette Christensdatter 6
3) Christen Christensen 3.

688 Else Christensdatter i Ålborg. 18.5.1663, side 661.
E: Herman Jensen, guldsmed. A:
1) søster Maren Christensdatter ved Poul Christensen.

689 Henrik Sørensen, købmand. 20.5.1663, side 679.
E: Anne Mortensdatter. LV: svoger Poul Kunstmann. B:
1) Christen Henriksen.

690 Christen Simonsen, skipper i Ålborg. 1.6.1663, side 711.
E: Johanne Nielsdatter. LV: Søren Andersen Søren Andersen. B:
1) Margrethe Christensdatter 5
2) Susanne Christensdatter 1½.
FM:
1 farbror Markus Simonsen
2 Paaske Johansen, glarmester.

691 Anne Thourig i Ålborg. 4.8.1663, side 727.
E: Jens Christensen Pallesen. A:
1) bror Hans Thourig
2) søster Lisbeth Thourig, død. E: Carl Distall i Hamborg. Børn, hvis navne der ikke angives
3) søster Engel Thourig, død. E: Frands Griis, bager. 1B:
a Anders Frandsen.

692 Jørgen Mogensen i Ålborg. 28.10.1663, side 807.
E: Anne Nielsdatter. LV: bror Torben Nielsen på Elkær. A:
1) søster Kirsten Mogensdatter g.m. Niels Lauridsen Bech, prokurator
2) søster Maren Mogensdatter g.m. Christen Jensen Aarestrup
3) søster Else Mogensdatter
4) søster Ingeborg Mogensdatter


Ålborg Byfoged
Originale skiftebreve, indbundet i protokol.
1668-1672
B 37-544

693 Laurids de Hemmer, rådmand i Ålborg. 26.2.1668, fol.3, no.75.
E: Maren Sørensdatter. LV: svoger Peder Panch. B:
1) Johanne Lauridsdatter 7
2) Christoffer de Hemmer 5
3) Birgitte Lauridsdatter 4
4) Poul de Hemmer 2.
FM:
1 farbror Henrik de Hemmer, borgmester
2 farbror Christoffer de Hemmer.

694 Inger Pedersdatter i Ålborg. 15.10.1668, fol.38, no.76.
E: Niels Christensen Leth.
Første ægteskab med [Iver Cortsen, skifte 17.3.1645 lbnr.238]. B:
1) Anne Iversdatter g.m. Jacob Christensen.
[Andet ægteskab med Hans Pedersen, skifte 9.1.1657 lbnr.507].

695 Johanne Nielsdatter i Ålborg. 10.10.1668, fol.50, no.77.
E: Niels Vognsen. B:
5) Else Nielsdatter.
Første ægteskab med Hans Ahl, [skifte 12.11.1650 lbnr.368]. B:
1) Christen Hansen Ahl
2) Margrethe Hansdatter Ahl
3) Otto Hansen Ahl
4) Hans Hansen Ahl.

696 Niels Pedersen Vacher i Ålborg. 6.4.1668, fol.56, no.79 , fol.68, no.82.
E: Karen Kjeldsdatter. LV: Hans Mikkelsen. A:
1) bror Christen Pedersen.

697 Johanne Hajsdatter i Ålborg. 20.6.1668, fol.60, no.80.
E: Hans Andersen, skomager. B:
1) Anders Hansen 11
2) Maren Hansdatter 8
3) Haj Hansen 5.
FM: Niels Lauridsen.

698 Johanne Jacobsdatter Gram i Ålborg. 15.6.1668, fol.65, no.81.
Arvinger angives ikke.

699 Tingsvidne i Ålborg. 21.12.1668, fol.72, no.83.
Tingsvidne angående de gamle slagterboder i Ålborg, som Niels Bendsen, medikus i Ålborg, har købt af Ålborg Helligåndskloster og Hospital.

700 Karen Christensdatter i Ålborg. 11.11.1669, fol.78, no.84.
E: Hans Henriksen, feldbereder. B:
1) Christen Hansen 14
2) Henrik Hansen 12
3) Jørgen Hansen 9
4) Jacob Hansen 7
5) Peder Hansen 5.

701 Hans Nielsen i Ålborg. 23.11.1669, fol.90, no.85.
E: Maren Madsdatter. LV: svoger Lyder Ridderhusen.
Første ægteskab med Johanne Jensdatter, skifte 4.10.1653 lbnr.429. B:
1) Karen Hansdatter 25.
FM: Joen Bjørnsen.

702 Maren Jørgensdatter i Ålborg. 27.7.1669, fol.116, no.86.
E: Anders Jensen Klarup. B:
1) Johanne Andersdatter 11
2) Jørgen Andersen 10.

703 Anne Hansdatter i Ålborg. 2.4.1669, fol.120, n.87.
E: Christen Christensen, rebslager. B:
1) Mads Christensen 24.

704 Christoffer Gregersen og hustru Engel Christensdatter i Ålborg. 11.12.1669, fol.125, no.88.
B:
1) Agnethe Christoffersdatter g.m. Rolluf Baltsersen
2) Gregers Christoffersen 20
3) Barbara Christoffersdatter 17.

705 Birgitte Sørensdatter i Ålborg. 27.2.1669, fol.132, no.89.
E: Anders Jensen Lund.
Af første ægteskab B:
1) Anne Pedersdatter Saxe g.m. Søren Rasmussen, skomager
2) [Christen Pedersen Saxe], død. E: Maren Svendsdatter. 1B:
a Christian Christensen.

706 Anne Poulsdatter i Ålborg. 17.2.1669, fol.137, no.90.
Arvinger angives ikke.

707 Hans Henrik Schnell, kirurg og broksnider i Ålborg. 4.11.1669, fol.141, no.91.
E: Maren Nielsdatter.
Hans Henrik Schnell blev 1.10.1669 dømt til døden for drab på sin svend Peder Nikolaj Lorentz den 4.6.1669.
[6 børn, heraf Ulrik Hansen Schnell, præst i Sønderup og Nordrup på Sjælland].
Arv i boet efter enkens søster Kirsten Nielsdatter, skifte 178.1658 lbnr.558 g.m. Jens Pedersen Hald, [skifte 27.8.1656 lbnr.326] til B:
1) Christen Jensen Hald i Bergen i Norge
2) Niels Jensen Hald i Bergen.
Disse børn har også arv efter:
1 deres farfar Peder Jensen Hald, skifte 27.8.1656 lbnr.326
2 deres farbror Laurids Pedersen Hald, guldsmed i Randers
3 Christen Hald, skifte 17.5.1664.

708 Niels Pedersen i Ålborg. 10.8.1669, fol.152, no.92.
E: Karen Poulsdatter Pop. LV: svoger Jens Nielsen. B:
1) Poul Nielsen 11
2) Maren Nielsdatter 10
3) Johanne Nielsdatter 7
4) Anne Nielsdatter 6
5) Karen Nielsdatter 5.
FM: Jens Eriksen.

709 Johanne Christensdatter i Ålborg. 21.8.1669, fol.178, no.93.
Enke efter Gregers Thomsen, [skifte 21.2.1654 lbnr.323]. B:
1) Anne Gregersdatter g.m. Jeremias Hofmann
2) Maren Gregersdatter
3) Thomas Gregersen
4) Niels Gregersen.

710 Hans Seehus. købmand i Ålborg. 4.8.1669, fol.204, nr.94.
E: Margrethe Beffuer. LV: Harding Pedersen.
Arvinger angives ikke.

711 Anders Andersen [Ringkøbing], superintendent (biskop) i Ålborg stift. 15.2.1669, fol.226.
E: Helvig Villumsdatter [Paludan]. LV: bror Peder Villumsen, lektor og amanuensis i Viborg. B:
1) Anders Andersen [Ringkøbing], præst i Bodum, [Ydby og Hurup, død 1666]. 3B:
a Maren Andersdatter
b Claus Andersen
c Anders Andersen.
FM: Erik Pedersen, foged på Læsø
2) Else Andersdatter [Ringkøbing, skifte 28.8.1661 lbnr.596]. E: Jacob Poulsen [Thisted], præst i Ålborg Frue. 6B:
a Poul Jacobsen
b Ingeborg Jacobsdatter
c Helvig Jacobsdatter
d Anders Jacobsen
e Dorthe Jacobsdatter
f Christen Jacobsen
3) Maren Andersdatter, skifte 15.3.1661 lbnr.588, var g.m. Peder [Johansen] Brandt. 6B:
a Maren Pedersdatter
b Mette Pedersdatter
c Niels Pedersen
d Inger Pedersdatter
e Johan Pedersen
f Anders Pedersen.
FM: Harding Pedersen.

712 Jeppe Olufsen i Ålborg. 23.10.1669, fol.274, no.97.
E: Kirsten Christensdatter. LV: Niels Olufsen Wild, kæmner i Ålborg. A:
1) Oluf Bjørnsen Høgh
2) Anne Olufsdatter i Grættrup i Junget sogn i Salling ved søn Peder Christensen
3) Anne Olufsdatter g.m. Niels Sørensen i Risum i Åsted sogn i Salling
4) Oluf Iversen i Durup sogn i Salling
5) Villads Nielsen i Grættrup
6) Anne Nielsdatter.

713 Laurids Hansen, rådmand i Ålborg. 28.2.1670, fol.293, no.99.
E: Anne Madsdatter. LV: Hans Knudsen i København. B:
1) Hans Lauridsen
2) Margrethe Lauridsdatter g.m. Jens Sørensen Gjessing, kapellan i Ålborg Budolfi
3) Mads Lauridsen.

714 Kirsten Christensdatter i Ålborg. 7.6.1670, fol.342, no.101.
Enke efter Thomas Lauridsen [Hanherred], skifte 26.6.1667 lbnr.651. A:
1) Svenning Christensen i Tulstrup i Rinds herred
2) Christen Christensen i Tulstrup
3) Sofie Christensdatter g.m. Peder Andersen i Pederstrup i Nørlyng herred.
Thomas Lauridsens første ægteskab med [Johanne Jensdatter Munch, skifte 18.7.1659 lbnr.571]. Arv til B:
1) Johanne Thomasdatter 14
2) Jens Thomsen 12.
FM: Christen Vacher.

715 Maren Pedersdatter i Ålborg. 13.9.1670, fol.346.
Enke efter Søren Lauridsen. B:
1) Maren Sørensdatter, død, var g.m. Peder Jensen. 2B:
a Søren Pedersen
b Jens Pedersen.
FM: farbror Iver Jensen
2) Mette Sørensdatter 26, på Fyn
3) Sofie Sørensdatter 23, på Fyn
4) Karen Sørensdatter 20
5) Sidsel Sørensdatter 18.
FM: Jens Boesgaard, skibsmand.

716 Hustru i Ålborg. 27.2.1670, fol.352, no.104.
E: Thomas Jensen.
Arvinger angives ikke.

717 Mads Nielsen, skomager i Ålborg. 15.1.1670, fol.356, no.103.
E: Maren Sørensdatter. LV: Søren Andersen, der ægter enken. B:
1) Niels Madsen 12.

718 Anne Clemensdatter i Ålborg. 15.3.1670, fol.358, no.105.
E: Christen Christensen Hegn. B:
1) Simon Christensen 5
2) Christen Christensen 3.

719 Mikkel Brandt i Ålborg. 2.8.1670, fol.362, no.106.
E: Anne Olufsdatter. LV: Peder Jensen Stavad. B:
1) Anne Mikkelsdatter g.m. Jens Christensen, slagter
2) Laurids Mikkelsen, i udlandet.

720 Karen Olufsdatter Ålborg. 3.12.1670, fol.368, no.107.
E: Troels Jensen.
Første ægteskab med [Hans Christensen, degn i Storvorde]. B:
1) Christen Hansen, degn i Storvorde
2) Oluf Hansen
3) Jens Hansen
4) Niels Hansen
5) Ellen Hansdatter
6) Karen Hansdatter
7) Gunde Hansdatter
8) Bertel Hansen.
FM:
1 morbror Niels Olufsen Wild, kæmner i Ålborg
2 morbror Laurids Olufsen Wild.

721 Rasmus Lauridsen, vrager i Ålborg. 9.7.1670, fol,374, no.108.
E: Maren Poulsdatter. B:
1) Poul Rasmussen
2) Peder Rasmussen 17
3) Sidsel Rasmusdatter 12
4) Laurids Rasmussen 7.

722 Laurids Christensen i Ålborg. 28.8.1671, fol.378, no.109.
Enkemand efter Maren Jensdatter, skifte 14.1.1668. B:
1) Anne Lauridsdatter g.m. Christen Olufsen Krog
2) Christen Lauridsen
3) Use Lauridsdatter
4) Maren Lauridsdatter.

723 Maren Pedersdatter i Ålborg. 30.6.1671, fol.402, no.110.
E: Mads Lauridsen, bager. B:
1) Agnethe Madsdatter 7
2) Peder Madsen 6
3) Maren Madsdatter 2.

724 Sidsel Hajsdatter i Ålborg. 28.3.1671, fol.412, no.111.
E: Niels Lauridsen, skomager. B:
5) Maren Nielsdatter 15
6) Karen Nielsdatter 11.
Første ægteskab med Niels Christensen. B:
1) Johanne Nielsdatter
2) Christen Nielsen
3) Ida Nielsdatter
4) Haj Nielsen.

725 Johanne Jensdatter i Ålborg. 10.2.1671, fol.416, no.112.
E: Bernt Olufsen, skomager. B:
2) Margrethe Berntsdatter 3
3) Sidsel Berntsdatter 2.
FM: Mads Lauridsen.
Første ægteskab med Peder Didriksen, skifte 10.4.1662 lbnr.669. B:
1) Maren Pedersdatter 9.

726 Hans Holm, guldsmed i Ålborg. 6.6.1671, fol.420, no.113.
E: Anne Jensdatter. B:
1) Hans Hansen Holm i Trondhjem
2) Christen Hansen
3) Margrethe Hansdatter 17.
FM: farbrors søn Ejler Ejlersen på Odden.

727 Gertrud Madsdatter i Ålborg. 6.11.1672, fol.426, no.114.
Enke efter Laurids Christensen, [skifte 6.2.1666 lbnr.642]. B:
5) Peder Lauridsen 9.
FM: farbror Jens Christensen, væver.
Første ægteskab med [Peder Clemensen, skifte 7.1.1657 lbnr.506]. B:
1) Else Pedersdatter g.m. Jens [Christensen] Brinck, [skifte 14.2.1666 lbnr.634]. 1B:
a Peder Jensen
2) Anne Pedersdatter g.m. Christen Pedersen Gullerup i Nykøbing
3) Dorthe Pedersdatter g.m. Lyder Ridderhusen
4) Peder Pedersen.

728 Jacob Mortensen [Riber], købmand i Ålborg. 21.3.1672, fol.460, no.115.
E: Anne Urbansdatter. B:
1) Maren Jacobsdatter g.m. Poul Christensen
2) Anne Jacobsdatter, forlovet med Søren Jensen [Glimsholt], forstander i Ålborg Hospital
3) Margrethe Jacobsdatter 23
4) Morten Jacobsen, uvist hvor
5) Urban Jacobsen 21
6) Maren Jacobsdatter 19
7) Johanne Jacobsdatter 13.
FM: Jacob Urbansen, forrige tolder i Ålborg.

729 Christen Pedersen Hasseris, vognmand i Ålborg. 31.6.1672, fol.476, no.116.
E: Margrethe Jensdatter. B:
1) Margrethe Christensdatter 10.
FM: Christen Knudsen, bødker.

730 Christen Madsen, skrædder i Ålborg. 14.8.1672, fol.481, no.117.
E: Anne Christensdatter. B:
1) Anne Christensdatter g.m. Henrik Pedersen, skrædder i København
2) Mads Christensen i København
3) Maren Christensdatter 27, i Christiania i Norge
4) Bodil Christensdatter 25, i København
5) Anne Christensdatter 15
6) Vibeke Christensdatter 13
7) Engel Christensdatter 11
8) Sofie Christensdatter 9.
FM: Søren Sørensen.
Desuden nævnes afdødes bror Jens Madsen.

731 Steffen Jørgensen, snedker i Ålborg. 5.9.1672, fol.490, no.118.
E: Karen Mikkelsdatter. A:
1) søster Maren Jørgensdatter
2) søster Karen Jørgensdatter.

732 Use Rasmusdatter i Ålborg. 22.3.1672, fol.508, no.121.
E: Niels Lauridsen Aas, prokurator. B:
1) Mette Nielsdatter 23
2) Maren Nielsdatter 22.

733 Simon Weidemann, købmand i Ålborg. 11.7.1672, fol.510, no.122.
E: Maren Thøgersdatter. B:
1) Thøger Weidemann 13
2) Anne Weidemann 12
3) Jørgen Weidemann 8
4) Cathrine Weidemann 7
5) Hans Weidemann 5
6) Maren Weidemann 2½.
FM: farbror Ernst Weidemann.

734 Ellen Sørensdatter i Ålborg. 11.1.1672, fol.554, no.123.
E: Jens Jørgensen Bisp. A:
1) søster Else Sørensdatter g.m. Jens Andersen Markmand
2) søster Anne Sørensdatter i Sønderby, død. 6B:
a Anders Sørensen
b Niels Sørensen
c Maren Sørensdatter
d Johanne Sørensdatter
e Mette Sørensdatter
f Anne Sørensdatter
3) søster Karen Sørensdatter i Sønderby, død. 6B:
a Anders Nielsen
b Jens Nielsen
c Peder Nielsen
d Søren Nielsen
e Maren Nielsdatter
f Margrethe Nielsdatter
4) søster Johanne Sørensdatter, død, var g.m. Henrik Bødker. 1B:
a Niels Christensen i København.

735 Mourids [Pedersen] Kønig, biskop i Vendelbo stift. 1.7.1672, fol.564, no.124, 125, 126.
E: Margrethe [Pedersdatter Brønsdorph]. LV: bror Peder Pedersen, forvalter på Dueholm Kloster.
Første ægteskab med Anne Mortensdatter Lelius, [begravet Ålborg Budolfi 9.12.1670]. B:
1) Anne Kirstine Kønig 4
2) Frederik Kønig 3
3) Anne Sofie Kønig 2.
FM:
1 farbror Frands Kønig, præst i Kirke Helsinge og Drøsselbjerg på Sjælland
2 morbror Christian Mortensen Lelius, borgmester i Thisted.
Enkens første ægteskab med Peder Madsen i Thisted, forvalter på Ørum, skifte 24.9.1670. Arv til B:
1) Barbara Pedersdatter.
Desuden nævnes afdødes søster Kirsten Pedersdatter på Dueholm.
[Afdøde begravet Ålborg Budolfi 21.5.1672].
Jordebog 1672 over gods der tilhører Peder Madsen i Thisted med angivelse af hartkorn og landgilde fol. 620-622.
Hillerslev herred
Nors sogn
Peder Frandsen i Hinding 3200
Christen Frandsen i Hinding 1200
Jens Christensen i Vorring 0600
Jesper Christensen i Vorring 0400
Søren Lauridsen i Lerhøj 1000
Terkild Nielsen i Hinding 16.000
Tved sogn
Gregers Sørensen i Kærgård 13.200
Jeppe Nielsen i Sønderby 2000
Jens Christensen i Sønderby 1400
Niels Jensen og Anders Thomsen i Sønderby 1400
Anders Jensen i Sønderby 0400
Simon Sørensen i Sønderby 0400
Hillerslev sogn
Søren Jensen 6400
Peder Nielsen og Niels Bollesen 6400
Thisted torv
Anders Christensen 8300
Hardsyssel
Vandfuld herred
Vandfuld sogn
Niels Madsen 5000
Skodborg herred
Gudum sogn
Jens Sørensen i Nørre Bredal 0400
Fabjerg sogn
Mads Simonsen og Jens Ibsen i Børring 3500
Hjerm herred
nogle enge i Sir sogn
samt efter skøde af 22.10.1669 fra Christen Harbo til Nygård på en gård
Mads Mikkelsen i Tustrup 4100
og efter gælds betaling fra Anders Sandberg til Kvelstrup [i Tved sogn på Mols] underskrevet Randers 24.1.1670
Giver sogn
Knud Pedersen og Germand Jensen 4510.

736 Peder Jepsen Hou i Ålborg. 17.7.1672, fol.632, no.127.
E: Karen Jensdatter Winther. A:
1) søster Anne Jepsdatter g.m. Mads Poulsen i Hov
2) bror Jørgen Jepsen i Hov
3) søster, død. var g.m. Christen Andersen i Hov. Børn, hvis navne ikke angives
4) Anders Jepsen i Hals
5) Mette Jepsdatter.


Ålborg Byfoged
Originale skiftebreve, indbundet i protokol.
1673-1675
B 37-545

737 Christen Frederiksen i Ålborg. 18.2.1673, fol.1, no.1.
E: Mette Christensdatter. LV: bror Christen [Christensen] Pallesen. B:
1) Frederik Christensen.
Enkens første ægteskab med Hans Christensen, [skifte 26.10.1666 lbnr.633]. Arv til børn B:
1) [Elles Hansdatter]
2) [Dorthe Hansdatter]
3) [Christen Hansen].
FM: Christen Nielsen Hundt.

738 Søren Christensen, [podemester] i Ålborg. 15.9.1673, fol.26, no.2.
E: Anne Sørensdatter. LV: Mikkel Olufsen, podemester. B:
8) Eva Sørensdatter 6
9) Johanne Sørensdatter 4.
Første ægteskab med Maren Christensdatter, skifte 14.8.1659 lbnr.572. B:
1) Johanne Sørensdatter 25
2) Karen Sørensdatter 23
3) Christen Sørensen 21
4) Mikkel Sørensen 19
5) Maren Sørensdatter 17.
Andet ægteskab med Johanne Christensdatter, skifte27.9.1665 lbnr.616. B:
6) Christen Sørensen 13
7) Maren Sørensdatter 11.

739 Margrethe Johansdatter i Ålborg. 21.1.1673, fol.35.
E: Hans Reimer, købmand. B:
1) Anne Hansdatter 8
2) Lisbeth Hansdatter 6
3) Claus Hansen 5.

740 Anne Hansdatter i Ålborg. 3.9.1673, fol.53.
Enke efter Thøger Christensen, rådmand i Ålborg, [skifte 15.8.1654 lbnr.449]. B:
1) Maren Thøgersdatter, enke efter Simon Jørgensen Weidemann, [skifte 11.7.1662 lbnr.733]
2) Johanne Thøgersdatter g.m. Oluf Jensen [Munchgaard]
3) Ida Thøgersdatter g.m. Herman Samuelsen
4) Christen Thøgersen, i udlandet
5) Else Thøgersdatter
6) Anne Thøgersdatter
7) Margrethe Thøgersdatter
8) Johanne Thøgersdatter.
FM: Christen Henriksen, rådmand.

741 Anders Andersen i Ålborg. 10.3.1674, fol.73, no.5.
E: Nellike Johansdatter. LV: Peder Christensen, skrædder, der ægter enken. B:
1) Anne Andersdatter
2) Johanne Andersdatter.

742 Ellen Jensdatter i Ålborg. 15.9.1674, fol.75, no.6.
E: Christoffer Jørgensen, bager.
Første ægteskab med Hans Skult, skifte 8.5.1660 lbnr.527. B:
1) Anne Hansdatter g.m. Niels Nielsen Skovstrup
2) Didrik Hansen
3) Vessel Hansen, i Norge
4) Christen Hansen, bager.

743 Maren Ibsdatter i Ålborg. 25.9.1674, fol.81, no.7.
E: Christen Nielsen, skomager. B:
1) Anne Christensdatter 3.

744 Peder Pedersen, kontrollør i Ålborg. 26.8.1674, fol.85, no.8.
E: Johanne Sørensdatter. LV: Gert Kellermann, der ægter enken. B:
1) Peder Pedersen 12
2) Søren Pedersen 10
3) Susanne Pedersdatter 9
4) Niels Pedersen 6
5) Laurids Pedersen 4.
FM: Jens Jensen, købmand.

745 Margrethe Jensdatter i Ålborg. 23.7.1674, fol.104.
E: Erik Frandsen, bager. B:
1) Hans Eriksen 22
2) Bodil Eriksdatter 19
3) Margrethe Eriksdatter 15
4) Rasmus Eriksen 10.

746 Peder Madsen Gay i Ålborg. 27.5.1674, fol.110, no.10.
E: Anne Christensdatter. B:
1) Kirsten Pedersdatter Gay 4
2) Edel Pedersdatter Gay 2.
FM: Peder Svendsen, skipper.

747 Ejner Jensen i Ålborg. 31.3.1674, fol.114, no.11.
E: Kirsten Urbansdatter. LV: Jens Pedersen Koch, der ægter enken. B:
1) Jesper Ejnersen 16
2) Urban Ejnersen 15.

748 Mikkel Nielsen, skipper i Ålborg. 14.5.1674, fol.117, no.12.
E: Gertrud Pedersdatter. B:
1) Maren Mikkelsdatter g.m. Niels Aas, prokurator
2) Anne Mikkelsdatter.
FM: Vilmann Munchert.

749 Christen Jensen Paaske i Ålborg. 25.8.1674, fol.124, no.13.
E: Mette Jespersdatter.
Første ægteskab med Maren Nielsdatter, skifte 3.8.1658 lbnr.556. B:
1) Anne Christensdatter 22
2) Niels Christensen Paaske 20.
FM: Christen Knudsen.

750 Anne Christensdatter i Ålborg. 5.3.1674, fol.132, no.14.
Enke efter Fide Justus Røder, [skifte 27.1.1647 lbnr.272]. B:
4) Maren Fidesdatter i Slagelse, død. Børn, hvis navne ikke angives
5) Reinholt Røder i Nibe
6) Johannes Røder, i Stockholm
7) Lisbeth Røder, på Kragerø i Norge.

751 Jacob Johansen [van Distelberg], ældste rådmand i Ålborg. 1.4.1674, fol.136, no.15.
Enkemand efter [Sidsel Didriksdatter Grubbe, begravet 5.5.1668]. B:
1) Gertrud Jacobsdatter van Distelberg, af papistisk religion, der derfor ikke arver. E: Johan Jansen van Martens, af reformert religion. B:
a Gertrud Martens, der opdrages i den lutherske religion
2) Johannes Jacobsen van Distelberg, præst i Brørup og Lindknud
3) Anne Jacobsdatter van Distelberg
4) Jochum Jacobsen, van Distelberg, død. 1B:
a Gertrud Jochumsdatter
5) Agnethe Jacobsdatter van Distelberg
6) Adam Jacobsen van Distelberg
7) Mette Jacobsdatter van Distelberg.
Afdøde døde 25.2.1674.

752 Joen Bjørnsen, købmand i Ålborg. 4.10.1675, fol.156, no.16, 17.
E: Maren Pedersdatter LV: stedfar Laurids Jensen. B:
1) Peder Joensen 7
2) Margrethe Joensdatter 6
3) Bjørn Joensen 4.
FM: Iver Pedersen, ved den murede port.
Registrering 13.4.1675.

753 Maren Paaskesdatter i Ålborg. 23.6.1675, fol.194.
E: Hans Ostenburg Schifter.
Første ægteskab med Peder Andersen, skomager. B:
1) Anne Margrethe Pedersdatter 6.
FM: Paaske Johansen.

754 Daniel Jørgensen, sporemager og hustru Vibeke Clausdatter i Ålborg. 10.8.1675, fol.198, no.19.
B:
1) Erik Danielsen 20
2) Jørgen Danielsen 18.
FM: farbror Hans Jørgensen, sporemager.

755 Poul Poulsen Kraas i Ålborg. 8.7.1675, fol.202, no.20.
E: Maren Skammelsdatter. B:
1) Poul Poulsen, spæd.
FM: farbror [formentlig fejl for morfar] Skammel Madsen.

756 Karen Lauridsdatter i Ålborg. 26.1.1675, fol.210, no.21, fol.242 no.25.
E: Jens Christensen, skomager.
1) bror Jens Lauridsen, skomager, død. 1B:
a Peder Jensen, i Trondhjem
2) [halv]søster Maren Pedersdatter, enke efter Just Andersen, [skifte 23.1.1661 lbnr.580]
3) [halv]bror Niels Pedersen, skomager, død. 3B:
a Peder Nielsen, rytter
b Karen Nielsdatter gift i Stettin i Pommern
c Anne Nielsdatter i Stettin.

757 Karen Sørensdatter i Ålborg. 10.2.1675, fol.222.
E: Aron Bjørnsen, skipper. B:
1) Bjørn Aronsen 6 mdr.

758 Anders Jensen Klarup i Ålborg. 29.11.1675, fol.228, no.23.
Enkemand efter [Maren Jørgensdatter, skifte 27.7.1669 lbnr.702]. B:
1) Johanne Andersdatter
2) Jørgen Andersen.
FM: Niels Jensen, bødker.

759 Laurids Nielsen i Ålborg. 2.11.1675, fol.238, no.24.
E: Mette Thomasdatter. B:
1) Laurids Lauridsen 3.
Afdøde døde på rejse til København for nogle år siden.

760 Kirsten Sørensdatter i Ålborg. 19.1.1675, fol.252, no.26.
Enke efter Niels Pedersen Rokkjær. B:
1) Søren Nielsen 20
2) Anne Nielsdatter 19
3) Peder Nielsen 16
4) Anne Nielsdatter 14
5) Laurids Nielsen 12
6) Niels Nielsen 10.
FM: morbror Niels Sørensen Rokkjær.

761 Margrethe Jensdatter i Ålborg. 17.8.1675, fol.278, no.27.
Enke efter Jacob Adriansen.
Første ægteskab med [Mads Lauridsen Bay, skifte 16.3.1652 lbnr.397]. B:
1) Anne Madsdatter g.m. Gert [Zachariassen] Thiesen, kapellan i Ålborg Frue. [Hendes første ægteskab med Laurids Hansen, rådmand i Ålborg, skifte 28.2.1670 lbnr.713]
2) Mette Madsdatter, [skifte 11.11.1661 lbnr.600]. E: Hans Carstensen, skomager. B:
a Mads Hansen Bay, student
b Carsten Hansen
c Margrethe Hansdatter 17.

762 Søren Lassen, købmand i Ålborg. 9.12.1675, fol.296, no.28.
E: Margrethe Christensdatter. LV: svoger Claus Thomsen Høj. A:
1) søster Maren Lasdatter, enke efter Laurids Thomsen i Ribe
2) søster Kirsten Lasdatter, enke efter Mikkel Nielsen i Ribe, [skifte Ribe 1654 lbnr.66]
3) søster Anne Lasdatter g.m. Ebbe Hansen i Ribe
4) søster Maren Lasdatter g.m. Johan Meinertsen i Ribe
5) bror Ib Lassen, rådmand i Holstebro, død. 5B:
a Søren Ibsen i Holstebro
b Las Ibsen
c Anne Ibsdatter
d Anders Ibsen
e Niels Ibsen.

763 Kirsten Jensdatter i Ålborg. 10.10.1674, fol.339.
E: Søren Nielsen, tømrer. B:
1) Anne Sørensdatter 4.Ålborg Byfoged
Originale skiftebreve, indbundet i protokol
1675-1678
B 37-546

764 Peder Sørensen, skipper i Ålborg. 27.1.1675, fol.1, no.1.
E: Unse (Ousen) Christensdatter. B:
1) Jens Sørensen i København
2) Eskild Sørensen
3) Bodil Sørensdatter.
Enkens første ægteskab med Christen Christensen, skifte 30.4.1663 lbnr.687. Arv til børn.

765 Anne Pedersdatter i Ålborg. 27.3.1675, fol.8, no.2.
E: Oluf Pedersen Samsing. B:
1) Peder Olufsen 7.
Enkemandens [andet] ægteskab med Gertrud Christensdatter, [skifte 28.8.1666 lbnr.646]. Arv til B:
1) Dorthe Olufsdatter.

766 Christen Enevoldsen, dansk skoleholder i Ålborg. 16.11.1675, fol.12, no.3.
B:
1) Enevold Christensen i Larvik i Norge.

767 Løjtnant Anthony i Ålborg. 16.11.1675, fol.16, no.4.
E: Mette Didriksdatter. LV: Christoffer Jørgensen, der ægter enken. B:
1) Karen Anthony.
FM: Hans Pop, købmand.

768 Niels Andersen Kaas, toldvisiterer i Ålborg. 31.1.1676, fol.20, no.5.
E: Gertrud Nielsdatter. LV: svoger Niels Olufsen Wild, kæmner i Ålborg. B:
1) Margrethe Nielsdatter Kaas 12
2) Niels Nielsen Kaas 10
3) Edel Nielsdatter Kaas 9
4) Anders Nielsen Kaas 7
5) Frederik Nielsen Kaas 4
6) Laurids Nielsen Kaas 2
7) Lene Cathrine Nielsdatter Kaas 1.
FM: morbror Johan Nielsen, købmand.

769 Abelone Christensdatter i Ålborg. 8.3.1676, fol.46, no.6.
Enke efter Laurids Pedersen.
Arvinger angives ikke.

770 Rasmus Tønnesen, købmand i Ålborg. 2.5.1676, fol.49, no.7.
E: Maren Iversdatter. LV: Christen Henriksen, rådmand. B:
1) Iver Rasmussen 5
2) Tønnes Rasmussen 4
3) Gertrud Rasmusdatter, født efter fars død.
FM: Hans Pedersen Nakskov.

771 Jochum Lytke, badskær i Ålborg. 12.5.1676, fol.60, no.8.
E: Bodil Mikkelsdatter.
Arvinger angives ikke.

772 Niels Frandsen i Ålborg. 6.7.1676, fol.62, no.9.
E: Anne Hansdatter. B:
1) Barbara Nielsdatter 16.
FM: farbror Christen Frandsen.

773 Agnethe Koping i Ålborg. 17.7.1676, fol.66, no.10.
E: Jochum Styrken, bækkenslager. B:
1) Cathrine Jochumsdatter 13
2) Magdalene Jochumsdatter 12
3) Elisabeth Jochumsdatter 8.

774 Anne Christensdatter i Ålborg. 14.9.1676, fol.72, no.11.
E: Knud Jensen, hjulmand. B:
1) [Birgitte Knudsdatter, nyfødt].

775 Kirsten Lauridsdatter i Ålborg. 22.9.1676, fol.74, no.12.
Enke efter Thomas Simonsen. B:
1) Maren Thomasdatter
2) Kirsten Thomasdatter.

776 Peder Jespersen, rådmand i Ålborg. 24.10.1676, fol.76, no.13.
E: Margrethe Jørgensdatter. B:
1) Maren Pedersdatter g.m. Mikkel Vittrup
2) Iver Pedersen
3) Anne Pedersdatter, død, var g.m. Hans Madsen, toldforvalter. 2B:
a Kirsten Hansdatter 4
b Anne Margrethe Hansdatter 3
4) Jørgen Pedersen
5) Mette Pedersdatter Krabbe.

777 Jens Pallesen i Ålborg. 15.1.1677, fol.86, no.14.
E: Helvig Bertelsdatter Kløcker. B:
1) Bertel Jensen 11
2) Hans Jensen 10
3) Christen Jensen 9
4) Hans Jensen 7
5) Jacob Jensen 6
6) Vessel Jensen 4½
7) Abraham Jensen 3
8) Aksel Jensen 1.
Arv i boet efter afdødes søster Mette Pallesdatter. E: Hans Christensen til hendes børn.

778 Aron Bjørnsen, skipper i Ålborg. 22.1.1677, fol.98, no.15.
E: Sidsel Jensdatter.
[Første ægteskab med Karen Sørensdatter, skifte 10.2.1675 lbnr.757]. B:
1) Bjørn Aronsen.

779 Knud Jensen i Ålborg. 26.1.1677, fol.106, no.16.
E: Else Simonsdatter.
Arvinger angives ikke.

780 Hans Rasmussen, købmand i Ålborg. 28.2.1677, fol.112, no.17, 22.10.1677, no.44.
E: Johanne Henriksdatter. LV: Peder Hoffmand til Hammergård [i Hammer sogn i Vrads herred], der ægter enken. B:
1) Anne Hansdatter 12
2) Hans Hansen 11
3) Rasmus Hansen 9
4) Karen Margrethe Hansdatter 7
5) Christoffer Hansen 6
6) Henrik Hansen 5
7) Karen Hansdatter 3.
FM: født værge Jens Jensen Almstrup, købmand.
Arv efter enkens forældre Henrik de Hemmer, borgmester, [skifte 2.10.1676 lbnr.804] og Karen Hansdatter, der døde før Hans Rasmussen.

781 Cathrine [Nikolajsdatter] Wichmann i Ålborg. 9.3.1676, fol.194, no.18.
E: Laurids Lassen, rådmand, der ægter Else Thøgersdatter, datter af Thøger Christensen, rådmand i Ålborg.
Intet skifte. Kun regnskab for det jordegods i Vendsyssel, der tilhørte hans bror Jens Lassen, assessor i Højesteret og landsdommer over Fyn.

782 Anne Ludvigsdatter i Ålborg. 20.3.1677, fol.196, no.19.
E: Albert Skomager. A:
1) bror Christen Ludvigsen, skrædder.

783 Jochum Blicher, ugift kirurg i Ålborg. 5.4.1677, fol.199, no.20.
A:
1) bror Frederik Blicher, organist i Ålborg. 2 børn, hvis navne ikke angives.
FM: Nikolaj Reinburg, tysk og dansk skoleholder i Ålborg.

784 Jens Madsen Ovesen i Ålborg. 1.5.1677, fol.218, no.21.
E: Anne Jensdatter. B:
1) Anne Jensdatter 21
2) Mads Jensen 20.
FM: Anders Justesen.

785 Didrik [Henriksen] Blicher, købmand [og bartskær] i Ålborg. 7.5.1677, fol.229, no.22.
E: Maren Hansdatter. LV: søstersøn Oluf Jespersen, stud. theol. A:
1) søster Magdalene Blicher g.m. Jochum Henriksen, præst i Hertzhorn i Pinneberg provsti i Holsten.3B:
a Johan Thøger Jochumsen eller Johan Boye
b Anne Cathrine Jochumsdatter
c Elisabeth Jochumsdatter
2) bror Frederik Blicher, organist i Ålborg Frue, død. 2B:
a Magdalene Frederiksdatter Blicher
b Anne Cathrine Frederiksdatter Blicher.
FM: Nikolaj Reinburg, tysk og dansk skoleholder i Ålborg
3) søster Margrethe Blicher g.m. Joachim Havemann i Wedel [i Pinneberg provsti] i Holsten
4) bror Henrik Blicher i Wedel, død. 2B:
a Anne Cathrine Henriksdatter Blicher
b Elisabeth Henriksdatter Blicher.
FM: Johan Boye i Glückstadt, kancellist i Tyske Kancelli.
Enken ejede en sølvkande, hun havde fået i fæstensgave af sin første mand.

786 Anne Andersdatter i Ålborg. 15.5.1677, fol.265, no.23.
E: Jørgen Nielsen Thybo, købmand. A:
1) bror Melchior Andersen Kli i Assens ved Mariager
2) bror Anders Andersen Kli i Århus
3) bror Herman Andersen Kli i Ålborg
4) søster Mette Andersdatter Kli g.m. Bertel Eriksen i Hjørring
5) søster Lisbeth Andersdatter Kli g.m. Steffen Trenklein, lygtemager i Christiania i Norge.

787 Kirsten Jensdatter i Ålborg, der døde 20.10.1676, fol.294, no.24.
E: Henrik Jensen Uttrup, der ægter Anne Thøgersdatter. B:
1) Mette Henriksdatter 11
2) Maren Henriksdatter 10
3) Else Henriksdatter 8
4) Karen Henriksdatter 6
5) Didrik Henriksen 5
6) Anne Henriksdatter 4
7) Jens Henriksen 2.

788 Simon Nielsen, skomager i Ålborg. 29.5.1677, fol.297, no.25.
E: Anne Pedersdatter. LV: Niels Lauridsen, skomager. B:
1) Anne Simonsdatter 21
2) Karen Simonsdatter 18
3) Niels Simonsen 16
4) Peder Simonsen 6
5) Ellen Simonsdatter 2.

789 Christen Gregersen, skipper i Ålborg. 9.6.1677, fol.311.
E: Elisabeth Jensdatter. LV: Svend Mortensen, der ægter enken. B:
1) Johanne Christensdatter 5
2) Maren Christensdatter 3.

790 Christen Nielsen, skomager i Ålborg. 13.6.1677, fol.326.
E: Karen Jensdatter. B:
2) Jens Christensen 2
3) Maren Christensdatter 9 uger.
Første ægteskab med Maren Ibsdatter, [skifte 25.9.1674 lbnr.743]. B:
1) Anne Christensdatter 6.

791 Ida Sørensdatter i Ålborg. 6.7.1677, fol.335.
Enke efter Christen Madsen, rådmand, [skifte 23.1.1649 lbnr.333]. B:
2) Ida Christensdatter, død. E: Jørgen Jacobsen Moldrup, præst i Vadum. Hendes børn hvis navne ikke angives
3) Gunde Christensdatter g.m. Claus Thomsen Høgh, rådmand i Ålborg
4) Margrethe Christensdatter g.m. Bertel Nielsen Læsø.
Første ægteskab med [Hans Lichthart, skifte 29.4.1619 lbnr.56]. B:
1) Anne Hansdatter, [skifte 3.9.1673 lbnr.740]. var g.m.Thøger Christensen, rådmand i Ålborg, [skifte 15.8.1654 lbnr.449]. 8B:
a Maren Thøgersdatter g.m. Jacob Panch
b Johanne Thøgersdatter g.m. Oluf Jensen [Munksgaard], rådmand
c Ida Thøgersdatter g.m. Herman Samuelsen [Gesmell]
d Christen Thøgersen, i udlandet
e Else Thøgersdatter g.m. Laurids Lassen
f Anne Thøgersdatter g.m. Henrik Jensen Uttrup
g Margrethe Thøgersdatter
h Johanne Thøgersdatter, (kaldes Johanne Lauridsdatter).

792 Oluf Pedersen Samsing i Ålborg. 10.7.1677, fol.350, no.29.
E: Else Bertelsdatter. B:
[Første ægteskab med Maren Christensdatter, skifte 23.9.1651 lbnr.380].
Andet ægteskab med Gertrud Christensdatter, [skifte 28.8.1666 lbnr.646]. B:
1) Dorthe Olufsdatter 24, i Norge
2) Maren Olufsdatter 19
3) Anne Olufsdatter 15
4) Christen Olufsen 13.
Tredje ægteskab med Anne Pedersdatter, [skifte 27.3.1675 lbnr.765]. B:
5) Peder Olufsen 7.

793 Niels Mathiassen, sadelmager i Ålborg. 26.7.1677, fol.358, no.30.
E: Dorthe Bertelsdatter. B:
1) Bertel Nielsen 16
2) Mathias Nielsen 12
3) Hans Nielsen 11
4) Christen Nielsen 10
5) Margrethe Nielsdatter 4.
FM:
1 farbror Jacob Mathiassen, sadelmager
2 farbror Henrik Mathiassen.
Arv i boet efter afdødes bror Laurids Mathiassen i Viborg til dennes børn.
Arv i boet efter afdødes mor Kirsten Lauridsdatter, enke efter [Mathias Mathiassen, skifte 20.8.1662 lbnr.659].

794 Rebekka (Beche) Frederiksdatter i Ålborg. 29.7.1677, fol.370, no.31.
E: Mads Jensen, podemester. B:
1) Hans Madsen 20
2) Frederik Madsen 16
3) Alhed Madsdatter 12
4) Jens Madsen 10
5) Johan Madsen 7.

795 Maren Hansdatter i Ålborg. 2.8.1677, fol.377, no.32.
E: Jens Bruun, guldsmed. B:
1) Kirsten Jensdatter 20
2) Dorthe Jensdatter 18
3) Else Jensdatter 16
4) Peder Jensen 15
5) Rebekka Jensdatter 13
6) Hans Jensen 12.
Arv i boet til Karen Troelsdatter.

796 Anne Pedersdatter i Ålborg. 14.8.1677, fol.379, no.33.
Enke efter Iver Christensen, rådmand, [skifte 18.2.1652 lbnr.386]. B:
1) Maren Iversdatter , enke efter Rasmus Tønnesen, [skifte 2.5.1676 lbnr.770]
2) Mette Iversdatter, forlovet med Iver Olufsen.

797 Karen [Poulsdatter] Pop i Ålborg. 21.8.1677, fol.391, no.34.
Enke efter Niels Pedersen, købmand, [skifte 10.8.1669 lbnr.708]. B:
1) Maren Nielsdatter 18
2) Johanne Nielsdatter 16
3) Anne Nielsdatter 14
4) Karen Nielsdatter 13.
FM: Jens Eriksen.

798 Søren Nielsen i Ålborg. 31.8.1677, fol.445.
E: Lisbeth Meyersdatter. B:
1) Bartholomæus Sørensen 32
2) Abigael Sørensdatter 28
3) Maren Sørensdatter 27
4) Niels Sørensen 26
5) Agnethe Sørensdatter 23.

799 Christen Jensen, vognmand i Ålborg. 4.10.1677, fol.449.
E: Birgitte Bertelsdatter. B:
1) Bertel Christensen 14
2) Mette Christensdatter 12
3) Jens Christensen 8.

800 Christen Mikkelsen i Ålborg. 8.10.1677, fol.451, no.37.
E: Mette Christensdatter. LV: Christen Nielsen Hundt. A:
1) bror Jacob Mikkelsen, vognmand
2) søster Maren Mikkelsdatter g.m. Anders Sallingbo
3) halvbror Jens Jensen i Volsted.

801 Bertel Wolch, bogbinder i Ålborg. 10.10.1677, fol.483, no.38.
E: Margrethe Ewertz. B:
1) Dorthe Bertelsdatter, enke efter Niels Mathiassen, sadelmager, [skifte 26.7.1677 lbnr.793]
2) Anne Bertelsdatter g.m. Ulrik Hansen Schnell, præst i Sønderup og Nordrup på Sjælland
3) Cathrine Bertelsdatter
4) Hans Bertelsen, bogbinder i Viborg
5) Margrethe Bertelsdatter
6) Lisbeth Bertelsdatter.
Litteratur: Provst, Mag. Uldrich Schnell i Sønderup, af Paul Hennings i: Personalhistorisk Tidsskrift 1923, side 255-266.

802 Margrethe Thøgersdatter, ugift i Ålborg. 15.10.1677, fol.493, no.39 og 40.
0) forældre Thøger Christensen, rådmand i Ålborg, [skifte 15.8.1654 lbnr.449], var g.m. Anne Hansdatter, der døde sankt Olufs dag 1673, [skifte 3.9.1673 lbnr.740]
1) søster Maren Thøgersdatter g.m. Jacob Panch
2) søster Johanne Thøgersdatter g.m. Oluf Jensen [Munksgaard, rådmand]
3) søster Ida Thøgersdatter, [skifte 22.7.1677lbnr.808]. E: Herman Samuelsen [Gesmell]. 2B:
a Johanne Marie Hermansdatter
b Samuel Hermansen
4) bror Christen Thøgersen, uvist hvor
5) søster Else Thøgersdatter g.m. Laurids Lassen
6) søster Anne Thøgersdatter g.m. Henrik Jensen Uttrup
7) søster Johanne Thøgersdatter, (kaldes Johanne Lauridsdatter).

803 Sidsel Hybertsdatter [Snitlach] i Ålborg. begravet 6.9.1676, fol.509, no.41.
E: Jens Nielsen Himmerig.
[Første ægteskab med Herman Poulsen, skifte 5.12.1664 lbnr.613].
Testamente af 22.2.1676. A:
0) forældre [Hybert Snitlach, rådmand, død 1640 og Maren Jørgensdatter, skifte 17.5.1653 lbnr.420]
1) bror Johan Snitlach, formentlig død
2) [søster] Maren Hybertsdatter g.m. Peder Pedersen Stub, præst i Veggerby og Bislev
3) [søster Anne Hybertsdatter, død, var g.m. Christen Poulsen Lam, guldsmed]. 1B:
a Hybert Christensen Lam
4) [søster, død]. 1B:
a Mads Nielsen Vilstrup g.m. Jacobe Nielsdatter
5) [søster Maren Hybertsdatter, begravet 18.4.1675]. E: Jens [Jensen] Batum. Hendes børn.
6) [bror Hybert Hybertsen Snitlach, skifte 24.2.1660 lbnr.523]. B:
a Birgitte Hybertsdatter

804 Henrik de Hemmer, rådmand i Ålborg. 2.10.1676, fol.513, no.43.
Enkemand efter Karen Hansdatter. B:
1) Johanne Henriksdatter, enke efter Hans Rasmussen, skifte 28.2.1677 lbnr.780
2) Maren Henriksdatter g.m. Herman Werchmester
3) Karen Henriksdatter g.m. Thøger Hofmann [til Gunderupgård]
4) Anne Henriksdatter 22
5) Christoffer Henriksen 18.
FM: Christoffer de Hemmer, købmand.

805 Hans Pedersen, bøssemager i Ålborg. 22.10.1677, fol.669.
E: Karen Ejlersdatter. B:
1) Peder Hansen 7
2) Kirsten Hansdatter 6
3) Margrethe Hansdatter 3
4) Anne Hansdatter 1.

806 Mette Sørensdatter i Ålborg. 23.1.1678, fol.679.
Enke efter Niels Jensen, fisker. A:
1) bror Niels Sørensen
2) søster Maren Sørensdatter
3) søster Karen Sørensdatter, alle i Hundslund sogn.

807 Ida Thøgersdatter i Ålborg, der døde 22.7.1677, fol.683, no.47.
E: Herman Samuelsen Gesmell. B:
1) Johanne Marie Hermansdatter Gesmell 6
2) Samuel Hermansen Gesmell 2.

808 Else Andersdatter i Ålborg. 4.6.1678, fol.685, no.48.
E: Mads Nielsen, feldbereder. B:
1) Niels Madsen
2) Maren Madsdatter.

809 Johan Hansen i Ålborg. 25.2.1676, fol.688, no.42.
E: Maren Jensdatter. B:
4) Laurids Johansen 6.
FM: Jens Nielsen Øjgaard.
Første ægteskab med Maren Andersdatter. B:
1) Hans Johansen, i udlandet
2) Jens Johansen, i udlandet
3) Kirsten Johansdatter.

Lbnr.810-1049 se efter lbnr.1640.


Ålborg Byfoged
Originale skiftebreve
1677-1678
B 37-547

1050 Søren Nielsen, sværdfeger i Ålborg. 26.7.1677, no.1.
E: Kirsten Sørensdatter. LV: Hans Andersen, der ægter enken. B:
1) Niels Sørensen, uvist hvor, formentlig død
2) Johanne Sørensdatter, død
3) Rasmus Sørensen
4) Abelone Sørensdatter g.m. Jens Mortensen
5) Mette Sørensdatter.

1051 Hans de Hemmer, doktor [jur.], ugift i Ålborg. 6.8.1677, no.2.
Forældre [Christoffer de Hemmer, borgmester i Ålborg. 16.7.1658 lbnr.555 og Karen Lauridsdatter Suhr, begravet 16.10.1671] B:
1) [søster ]Karen Christoffersdatter, enke efter Jesper Hansen, rådmand i Ribe
2) [bror] Laurids de Hemmer, [rådmand i Ålborg, skifte 26.2.1668 lbnr.693]. 4B:
a Johanne Lauridsdatter
b Christoffer de Hemmer
c Birgitte Lauridsdatter
d Poul de Hemmer
3) [søster] Anne Christoffersdatter g.m. Peder Mathiassen i Randers, assessor i kommercekollegiet
4) [søster ] Margrethe Christoffersdatter g.m. Mathias Worm, præsident i Ribe
[Fars første ægteskab med Johanne Jørgensdatter, skifte 24.11.1622 lbnr.8]. B:
5) [halvbror] Henrik de Hemmer, borgmester i Ålborg, [skifte 2.10.1676 lbnr.804]. 5B:
a Johanne Henriksdatter, [enke efter Hans Rasmussen, skifte 28.2.1677 lbnr.780]
b Maren Henriksdatter g.m. Herman Werchmester, købmand i Ålborg
c Karen Henriksdatter g.m. Thøger Hofmann til Gunderupgård
d Anne Henriksdatter
e Christoffer Henriksen de Hemmer, købmand i Ålborg
6) [halvsøster Maren Christoffersdatter, død. E: Jacob Hansen Bruun, præst i Ålborg Budolfi]. 2B:
a Maren Jacobsdatter g.m. Anders Olufsen [Trane] i Årup, præst [i Torslev]
7) [halvsøster] Johanne Christoffersdatter, enke efter Mads Hansen, borgmester i Randers ved søn Hans Bentsen, sekretær i Danske Kancelli i København

1052 Christen Sørensen i Ålborg. 1.3.1678, no.3.
E: Johanne Troelsdatter. LV: Christen Henriksen, rådmand. B:
5) Ingeborg Christensdatter 15
6) Knud Christensen 13.
Første ægteskab med Ingeborg Iversdatter, skifte 28.1.1661 lbnr.581. B:
1) Søren Christensen, student, fjerde lektiehører i Ålborg latinskole
2) Else Christensdatter g.m. Peder Hansen Holst i København
3) Hans Christensen
4) Anne Christensdatter.
FM: Jørgen Madsen.
Arv i boet:
1 efter Mathias Koch til B:
a Anne Mathiasdatter Koch
b Barbara Mathiasdatter Koch
2 til afdødes søster Karen Sørensdatter
3 afdødes søsterdatter Anne Olufsdatter.

1053 Cort Nielsen, hattemager i Ålborg. 6.5.1678, no.4.
E: Sidsel Ejlersdatter. LV: Peder Sørensen. B:
1) Ejler Cortsen 15
2) Niels Cortsen 13
3) Herman Cortsen 11
4) Mette Cortsdatter 9
5) Kirsten Cortsdatter 5
6) Margrethe Cortsdatter 1.
FM: morbror Ejler Ejlersen.

1054 Peder Justesen i Ålborg. 3.6.1678, no.5.
E: Johanne Jensdatter. A:
1) Peder Espersen i Skartved i [Sønder] Bjert sogn i [Nørre] Tyrstrup herred i Haderslevhus amt
2) Selge Espersen i Skartved
3) Steffen Espersen
4) Mette Espersdatter i Skartved
5) Anne Espersdatter i Skartved
6) Anne Espersdatter den yngre i Skartved.

1055 Daniel Bloch, garver i Ålborg. 5.6.1678, no.6.
E: Anne Hansdatter. B:
1) Barbara Danielsdatter 22½
2) Ditlev Danielsen 20½
3) Ellen Danielsdatter 18½
4) Hans Danielsen 16
5) Henrik Danielsen 13
6) Maren Danielsdatter 11
7) Kirsten Danielsdatter 8
8) Else Danielsdatter 6.

1056 Gregers Christoffersen i Ålborg. 10.6.1678, no.7.
A:
1) søster, død. E: Rolf Baltersen. Børn, hvis navne ikke angives
2) søster Barbara Christoffersdatter.

1057 Maren Mikkelsdatter i Ålborg. 18.6.1678, no.8.
E: Anders Christensen Sallingbo, vognmand. B:
2) Gertrud Andersdatter 14
3) Maren Andersdatter 11
4) Just Andersen 9
5) Kirsten Andersdatter 6.
Første ægteskab med [Just Jørgensen Harbo], skifte 9.4.1662 lbnr.668. B:
1) Anne Justsdatter 23.

1058 Niels Andersen i Ålborg. 19.6.1678, no.9.
Enkemand efter Else Jensdatter, skifte 30.4.1667. B:
1) Maren Nielsdatter
2) Margrethe Nielsdatter
3) Anne Nielsdatter.
FM: Jens Pedersen.

1059 Bagge Lauridsen [Suhr], rådmand i Ålborg. 20.6.1678, no.10.
E: Jacobe Christensdatter Schiøtt. B:
3) Margrethe Cortsen Baggesdatter 17
4) Margrethe Grubbe Baggesdatter 14
5) Christen Baggesen 13
6) Johanne Baggesdatter 9
7) Laurids Baggesen 5.
Første ægteskab med [Margrethe Carstensdatter, skifte 26.7.1660 lbnr.531]. B:
1) Else Baggesdatter g.m. Hans Friis, præst i Vilslev og Hundrup
2) Ida Baggesdatter.
Andet ægteskab med
Arv i boet til:
1 Anne Schiøtt
2 Else Lauridsdatter.

1060 Maren Hybertsdatter i Ålborg. 30.7.1678, no.11.
E: Jens Jensen Batum. B:
1) Maren Jensdatter 12
2) Hybert Jensen 10
3) Cathrine Margrethe Jensdatter 6.
Arv i boet til Birgitte Hybertsdatter g.m. Jens Erlandsen efter
1 faster Cathrine Hybertsdatter
2 faster Margrethe Hybertsdatter i Løgstør.
(Sml. lbnr.420 og lbnr.523).

1061 Lyder Ridderhusen i Ålborg. 7.8.1678, no.12.
E: Dorthe Pedersdatter. B:
1) Lyder Ridderhusen 9
2) Peder Lydersen 7
3) Gertrud Lydersdatter 5
4) Cort Lydersen 4
5) Frands Lydersen 1 år 3 mdr.
FM: morbror Peder Pedersen i Ålborg.
Arv i boet til
1 Peder Jensen efter far, mor og mormor
2 Laurids Hermansen.

1062 Christen Mikkelsen, skomager i Ålborg. 30.10.1678, no.13.
E: Anne Christensdatter. B:
1) Sidsel Christensdatter 2
2) Anne Christensdatter 1.

1063 Peder Christensen Ged i Ålborg. 10.11.1678, no.14.
E: Mette Pedersdatter. LV: Mikkel Sørensen, der ægter enken. B:
1) Maren Pedersdatter 9
2) Gertrud Pedersdatter 9
3) Margrethe Pedersdatter 6.

1064 Christen Pallesen i Ålborg. 23.11.1678, no.15.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 22.11.1678.Ålborg Byfoged
Originale skiftebreve
1679-1680
B 37-548

1065 Else Mikkelsdatter i Ålborg. 23.1.1679, no.16.
E: Morten Simonsen, [knivsmed]. B:
1) Cathrine Mortensdatter g.m. Mads Mouridsen [Borchhorst], kapellan i Gunderup [og Nøvling]
2) Simon Mortensen 26, i Nykøbing Falster
3) Else Mortensdatter 19
4) Mikkel Mortensen 16.
Litteratur: Knivsmedens datter - en vanskelig ane af Flemming Aagaard Winther i: Slægten nr. 44, juli 2011, side 63-71.

1066 Hans Pop i Ålborg. 24.1.1679, no.17.
Enkemand efter Bente Thomasdatter. B:
2) Mette Hansdatter Pop 16
3) Sidsel Hansdatter Pop 11
4) Thomas Hansen Pop 9
5) Inger Hansdatter Pop 7.
FM: morbror Gert Thomsen Schrøder i København.
Første ægteskab med Mette Jensdatter. B:
1) Johan Hansen Pop, i Riga.

1067 Niels Christensen, bødker i Ålborg. 6.2.1679, no.18.
E: Dorthe Christensdatter. LV: Adam Jacobsen. B:
1) Karen Nielsdatter 29
2) Christen Nielsen 27
3) Maren Nielsdatter 18
4) Christen Nielsen 17.

1068 Kirsten Lauridsdatter i Ålborg. 27.5.1679, no.19.
E: Poul Nielsen, graver og klokker i Ålborg Frue kirke. B:
1) Karen Poulsdatter g.m. Peder Andersen, klejnsmed
2) Else Poulsdatter, død. 2B:
a Kirsten Joensdatter 5
b Poul Joensen 3
3) Maren Poulsdatter g.m. Christen Andersen, snedker.

1069 Christen Nielsen i Ålborg. 30.6.1679, no.20.
E: Maren Pedersdatter. LV: Hans Mikkelsen. B:
1) Niels Christensen 13.

1070 Christen Pedersen Wacher i Ålborg. 21.7.1679, no.21.
E: Maren Christensdatter. LV: Adam Jacobsen. A:
1) faster, død. 4B:
a Anders Eriksen i Bergen i Norge
b Mette Eriksdatter i København
c Maren Eriksdatter, uvist hvor
d Karen Eriksdatter, uvist hvor.

1071 Henrik Niemand, kaptajn i Ålborg. 23.7.1679, no.22.
A:
1) søster Margrethe Niemand g.m. Mads Christensen, skrædder
2) søster Anne Marie Niemand g.m. Thomas Broch
3) søster Cathrine Niemand.

1072 Maren Jensdatter i Ålborg. 29.7.1679, no.23.
Enke. B:
1) Jens Mathiassen Wild, bødker
2) Margrethe Mathiasdatter Borthuus i København.

1073 Laurids Christensen Bruun, skomager i Ålborg. 29.7.1679, no.24.
E: Else Christensdatter. LV: Jens Olufsen, der ægter enken. B:
1) Peder Lauridsen 7
2) Anders Lauridsen 5
3) Anne Lauridsdatter 1½.
Arv i boet efter [Anne Pedersdatter], skifte 3.5.1666 lbnr.641] til B:
1 Karen Pedersdatter, død. Arv til søster
2 Anne Pedersdatter.

1074 Mikkel Lauridsen i Ålborg. 31.7.1679, no.25.
Enkemand efter Johanne Clemensdatter. B:
1) Anders Mikkelsen i Christiania i Norge
2) Inger Mikkelsdatter 28
3) Kirsten Mikkelsdatter 26
4) Laurids Mikkelsen 21.

1075 Frederik Næring i Ålborg. 5.8.1679, no.26.
E: Sidsel Rasmusdatter. B:
1) Sibylle Frederiksdatter 6 mdr.

1076 Mourids Jensen i Ålborg. 26.8.1679, no.27.
E: Gye Jensdatter. LV: Niels Svendsen, forpagter på Hundslund Kloster. B:
1) Rebekka Mouridsdatter 17
2) Anne Marie Mouridsdatter 15
3) Christen Mouridsen 13
4) Hans Mouridsen 6.
FM: Søren Sørensen Banner.

1077 Laurids Olufsen Wild i Ålborg. 9.9.1679, no.28.
E: Kirsten Mortensdatter. B:
1) Maren Lauridsdatter 8.
FM: farbror Niels Olufsen Wild.

1078 Maren Mikkelsdatter i Ålborg. 10.9.1679. no.29.
E: Jens Høgh, farver. B:
1) Mikkel Høgh 4
2) Karen Høgh 3
3) Jens Høgh 2
4) Christen Høgh 9 mdr.

1079 Ida Hansdatter i Ålborg. 30.9.1679, no.30.
E: Jens Olufsen, skipper. B:
1) Maren Jensdatter 8
2) Hans Jensen 7
3) Oluf Jensen 6
4) Bodil Jensdatter 5.
FM: morbror Niels Hansen.

1080 Anton Mediche i Ålborg. 31.10.1679, no.31.
E: Birgitte Olufsdatter. B:
1) Benjamin Antonsen Mediche i Holland
2) Emerentse Antonsdatter Mediche.

1081 Niels Sørensen Raakjær i Ålborg. 3.11.1679, no.32.
E: Maren Bentsdatter. B:
1) Søren Nielsen 23
2) Urban Nielsen 16.
Arv i boet efter Niels Pedersen Raakjær til 2B:
a Niels Nielsen den ældre
b Niels Nielsen den yngre.

1082 Christoffer Lauridsen de Hemmer i Ålborg. 12.11.1679, no.33.
A:
1) mor Maren Sørensdatter nu g.m. Jens Christensen, rådmand i Ålborg
2) søster Johanne Lauridsdatter g.m. Peder [Jensen] Stauning, præst i Nykøbing Mors
3) søster Birgitte Lauridsdatter
4) bror Poul de Hemmer.
FM: farbror Christoffer de Hemmer, købmand i Ålborg.
Arv efter afdødes farmor Karen Lauridsdatter [Suhr, begravet 16.10.1671].
Afdøde, der døde 25.2.1679, havde arv efter far Laurids de Hemmer, rådmand i Ålborg, [skifte 26.2.1668 lbnr.693].

1083 Søren Mikkelsen i Ålborg. 13.11.1679, no.34.
E: Maren Knudsdatter. LV: Iver Pedersen Riber. B:
1) Mikkel Sørensen 12
2) Knud Sørensen 10
3) Jens Sørensen 8.
FM: farbror Hans Mikkelsen.

1084 Jørgen Nielsen Thybo i Ålborg. 22.11.1679, no.35.
Enkemand. A:
1) Mikkel Nielsen i Ljørslev på Mors
2) Karen Nielsdatter
3) Anne Nielsdatter
4) Jens Nielsen, død. 3B:
a Birgitte Jensdatter, uvist hvor
b Ellen Jensdatter
c Niels Jensen i Ostindien.

1085 Johan Sellenskov, snedker i Ålborg. 26.11.1679, no.36.
E: Margrethe Momme. B:
1) Annike Sellenskov 10
2) Johan Sellenskov 8
3) Elsebeth Sellenskov 7
4) Årsele Sellenskov 4.

1086 Gødert Schmidt, rådmand i Ålborg. 27.11.1679, no.37.
E: Sidsel Didriksdatter. B:
1) Sara Schmidt g.m. Hans Øsser i Ålborg
2) Karen Schmidt 17
3) Gødert Schmidt 16
4) Anders Schmidt 12
5) Didrik Schmidt 7.
Desuden nævnes afdødes bror Albert Schmidt i Lübeck.

1087 Maren Nielsdatter i Ålborg. 13.12.1679, no.38.
E: Iver Pedersen, mester.
Første ægteskab med [Laurids Olufsen, skifte 12.4.1665 lbnr.620]. B:
1) Oluf Lauridsen, i badskærlære. Oplysning 23.9.1682, at han var i Malmø i militæret.

1088 Mette Didriksdatter i Ålborg. 12.2.1680, no.39.
E: Christoffer Jørgensen, bager. B:
2) Jørgen Christoffersen 3
3) Cathrine Christoffersdatter 1.
Første ægteskab med [Løjtnant Anthony i Ålborg. 16.11.1675 lbnr.767]. B:
1) Karen Anthony 8.

1089 Svenning Lauridsen i Ålborg. 13.1.1680, no.40.
E: Margrethe Mathiasdatter Wild. B:
4) Kirsten Svenningsdatter 6.
Af første ægteskab B:
1) Laurids Svenningsen i Svenstrup, død. 1B:
a Svenning Lauridsen i Nibe
2) Kirsten Svenningsdatter g.m. Christian Urban
3) Christen Svenningsen, i militæret
4) Bodil Svenningsdatter i København.

1090 Maren Henriksdatter de Hemmer i Ålborg. 8.3.1680, no.41.
E: Herman Werchmester, købmand. B:
1) Johanne Hermansdatter 7
2) Karen Hermansdatter 6
3) Bente Cathrine Hermansdatter 4.
FM:
1 mosters mand Peder Hofmann
2 Søren Jacobsen.

1091 Mette Christensdatter Pallesen. 29.3.1680, no.42.
Enke efter Christen Frederiksen. B:
5) Frederik Christensen 9 i Torslev præstegård hos Frederik [Rasmussen] Wilsbech
FM: morbror Jens Christensen Pallesen.
Første ægteskab med Hans Christensen, [skifte 26.10.1666 lbnr.633]. B:
1) Elles Hansdatter
2) Dorthe Hansdatter
3) Christen Hansen
4) Hans Hansen.
FM: Christen Nielsen Hundt.
Afdøde døde 20.3.1680.

1092 Christen Thomsen Lemvig i Ålborg. 5.4.1680, no.43.
E: Johanne Christensdatter. B:
6) Jens Christensen 19
7) Henrik Christensen 17.
Første ægteskab med [Maren Pedersdatter, skifte 27.6.1654 lbnr.445]. B:
1) Anne Christensdatter g.m. Christen Mortensen i Ålborg
2) Karen Christensdatter g.m. Jerlov Lauridsen ved Fredericia
3) Sidsel Christensdatter
4) Peder Christensen i Norge
5) Jens Christensen i Norge.

1093 Rasmus Andersen i Ålborg. 22.4.1680, no.44.
Enkemand efter Ingeborg Olufsdatter.
Første ægteskab med Karen Lauridsdatter, [skifte 17.3.1663 lbnr.686]. B:
1) Kirsten Rasmusdatter g.m. Hans Reimer
2) Laurids Rasmussen
3) Gertrud Rasmusdatter 23.

1094 Christen Ludvigsen, skrædder i Ålborg. 27.4.1680, no.45.
E: Anne Joensdatter. B:
1) Anne Christensdatter 15
2) Jens Christensen 13
3) Barbara Christensdatter 7
4) Ludvig Christensen 4
5) Maren Christensdatter 1½.

1095 Niels Pedersen, skrædder i Ålborg. 27.4.1680, no.46.
E: Maren Lauridsdatter. B:
1) Kirsten Nielsdatter 18
2) Laurids Nielsen 16
3) Maren Nielsdatter 14
4) Jens Nielsen 7.
FM: Jacob Jacobsen, skrædder.

1096 Anne Sørensdatter i Ålborg. 23.6.1680, no.47.
E: Peder Sørensen, skomager. B:
1) Anne Pedersdatter 33
2) Niels Pedersen 26
3) Søren Pedersen 22
4) Hans Pedersen 18
5) Margrethe Pedersdatter 18.

1097 Christen Justesen i Ålborg. 1.7.1680, no.48.
E: Bente Jørgensdatter. B:
1) Jørgen Christensen 22
2) Mette Christensdatter 18
3) Maren Christensdatter 13
4) Just Christensen 8.

1098 Susanne Olufsdatter i Ålborg. 7.7.1680, no.49.
E: Søren Sørensen, skrædder. A:
1) Enevold Olufsen, skrædder
2) Hans Olufsen, i Grøndert i Polen
3) Oluf Olufsen på Bragernes i Norge.

1099 Mette Carlsdatter i Ålborg. 15.7.1680, no.50.
E: Niels Christensen, hattemager. B:
1) Maren Nielsdatter g.m. Holden Pedersen, bøssemager
2) Iver Nielsen på Bragernes i Norge
3) Cort Nielsen, hattemager, [skifte 6.5.1678 lbnr.1053]. 4B:
a Ejler Cortsen
b Niels Cortsen
c Mette Cortsdatter
d Kirsten Cortsdatter.
FM: Peder Sørensen, havnefoged.

1100 Unse Christensdatter i Ålborg. 22.9.1680, no.51.
E: Henrik Frederiksen, der har "mistet en stor del af sin sunde fornuft. Gud bedre det."
Første ægteskab med [Christen Christensen, skifte 30.4.1663 lbnr.687]. B:
1) Maren Christensdatter, enke efter Morten Knudsen
2) Mette Christensdatter 23
3) Christen Christensen 22.
FM: Laurids Christensen Skaber.

1101 Mette Poulsdatter i Ålborg. 23.9.1680, no.52.
Enke efter Claus Clausen, garver. B:
1) Anne Clausdatter, der døde for kort tid siden
2) Claus Clausen i Drammen i Norge
3) Gregers Clausen

1102 Margrethe Jørgensdatter i Ålborg. 27.11.1680, no.53.
Enke efter Hans [Hansen] Borthuus, [skifte 12.4.1643 lbnr.231. B:
1) Johanne Hansdatter Borthuus, død, var g.m. Herman Volmer, kaptajn i København, uvist om børn
2) Oluf Hansen Borthuus
3) Baltser Hansen Borthuus
4) Jørgen Hansen Borthuus, i Ostindien
5) Hybert Hansen Borthuus.

1103 Ingeborg Pedersdatter i Ålborg. 1.12.1680, no.54.
Enke efter Niels Jensen, guldsmed. A:
1) søster Karen Pedersdatter g.m. Niels Thorsen i Lønstrup i Mårup sogn, begge døde. 5B:
a Laurids Thorsen i København
b Niels Thorsen i Præstholm i Skallerup sogn
c Sofie Thorsdatter i København
d Maren Thorsdatter i København
e Thomas Thorsen i Lønstrup.

1104 Niels Hermansen, hattemager i Ålborg. 18.12.1680, no.55.
E: Else Hansdatter. B:
1) Mette Hansdatter 13.
FM: Mads Nielsen, feldbereder.

1105 Kirsten Frandsdatter i Ålborg. 20.12.1680, no.56.
E: Bernt Berntsen. B:
1) Bernt Berntsen 16.


Ålborg Byfoged
Originale skiftebreve
1681-1683
B 37-549

1106 Agnethe Christoffersdatter i Ålborg. 10.1.1681, no.57.
E: Rolluf Baltsersen, klokkestøber. B:
1) Cathrine Rollufsdatter 11
2) Christoffer Rollufsen 8
3) Baltser Rollufsen 6.

1107 Karen Andersdatter i Ålborg. 18.5.1681, no.58.
E: Enevold Olufsen, skrædder. A:
1) Anders Pedersen i Skarum, præst [i Alsted og Bjergby] på Mors, [død 1655]. 3B:
a Anders Andersen
b Claus Andersen
c Jens Andersen, uvist hvor
2) Maren Pedersdatter, skifte 13.7.1655 lbnr.471. Første ægteskab med [Anders Jensen Rask, skifte 12.5.1652 lbnr.416]. 2B:
a Jens Andersen Rask, murer i Ålborg.
b Peder Andersen Rask, sergent ved Steffen Andersen i Ålborg.

1108 Use Lauridsdatter i Ålborg. 10.6.1681, no.59.
E: Jens Jensen Almstrup. B:
1) Ingeborg Jensdatter 6
2) Maren Jensdatter 5
3) Anne Marie Jensdatter 3.
(Ved skifte efter afdødes bror Christen Lauridsen Aalborg i København, konceptskifte København 15.9.1716 lbnr.1220, kalde enkemanden for Jes Jensen Almstrup).

1109 Ejler Jensen Koch, ugift i Ålborg. 18.7.1681, no.60.
A:
1) søster Anne Jensdatter
2) bror Simon Jensen i Hvorup
3) søster Karen Jensdatter i Holland
4) søster Maren Jensdatter i Vadskær
5) søster Anne Jensdatter i Hallund i Vendsyssel
6) bror Christen Jensen på Sjælland
7) halvbror Laurids Jensen
8) halvbror Jacob Jensen
9) halvbror Jens Jensen
10) halvbror Iver Jensen
11) halvbror Markus Jensen.
Afdøde blev begravet 17.7.1681.

1110 Abelone Poulsdatter i Ålborg. 9.9.1681, no.61.
E: Jacob Nielsen, bager. B:
1) Niels Jacobsen 14.

1111 Karen Poulsdatter i Ålborg. 16.9.1681, no.62.
E: Peder Andersen, klejnsmed. B:
1) Johanne Pedersdatter 9
2) Hans Pedersen 5.

1112 Peder Pedersen Løgstør den yngre, købmand i Ålborg. 3.10.1681, no.63.
E: Karen Christensdatter, der flyttede til Nibe, hvor hun døde 1686. B:
1) Christen Pedersen 3
2) Bodil Pedersdatter 2
3) Maren Pedersdatter 5 uger.
FM:
1 farfar Peder Pedersen Løgstør den ældre
2 Just Pedersen Løgstør.

1113 Anne Jensdatter i Ålborg, der døde 7.10.1681, no.64.
Enke efter Hans Rasmussen, knivsmed, skifte 13.2.1663 lbnr.685]. A:
1) [Morten Jensen], død. 2B:
a Jens Mortensen
b barn. død. Uvist om børn
2) Thure Jensen, skifte 20.8.1650 lbnr.361 2B:
a Hans Thuresen
b Laurids Thuresen.

1114 Jens Sørensen Egholm i Ålborg. 3.11.1681, no.65.
E: Dorthe Pedersdatter. B:
1) Laurids Jensen Egholm, byfoged i Mariager, død. 4 børn, hvis navne ikke angives
2) Søren Jensen Egholm i Ribe.

1115 Christen Jepsen i Ålborg. 7.11.1681, no.66.
E: Maren Jensdatter. LV: Frederik Tinstøber. B:
1) Maren Christensdatter 3
2) Jens Christensen 6 mdr

1116 Karen Jensdatter i Ålborg. 21.11.1681, no.67.
Enke efter Hans Nielsen Hundt. A:
1) bror Peder Jensen i Haldager i Vadum sogn
2) bror Laurids Jensen i Vedsted i Åby sogn
3) Anne Jensdatter i Vedsted
4) Johanne Jensdatter på stedet
5) Kirsten Jensdatter, død. 1B:
a Niels Clemensen i Fristrup i Åby sogn.

1117 Peder Pedersen, skrædder i Ålborg. 14.1.1682, no.68.
E: Barbara Jørgensdatter. LV: Jens Jensen Høgh, farver. B:
1) Morten Pedersen 16.
FM: Jens Mortensen. købmand.

1118 Lisbeth Bartholomæusdatter i Ålborg. 23.1.1682, no.69.
Enke efter Søren Nielsen, [skifte 31.8.1677 lbnr.798. B:
1) Bartholomæus Sørensen, købmand i København
2) Abigael Sørensdatter 32
3) Maren Sørensdatter g.m. Hans Henriksen, feldbereder
4) Agnethe Sørensdatter 26.
FM: Frederik Poulsen, tinstøber.

1119 Karen Sørensdatter, ugift i Ålborg. 16.2.1682, no.70.
A:
0) forældre [Søren Christensen og Anne Hansdatter, skifte 4.3.1630 lbnr.85]
1) bror [Christen Sørensen, skifte 1.3.1678 lbnr.1052]. 6B:
a Søren Christensen, præst i Vilsted [og Vindblæs]
b Hans Christensen i Ålborg
c Else Christensdatter i København
d Anne Christensdatter i København
e Knud Christensen
f Ingeborg Christensdatter hos sin mor Johanne Troelsdatter i Ålborg
2) [søster Anne Sørensdatter, skifte 30.10.1651 lbnr.383,var g.m. Mathias Hermansen Koch, skifte 6.7.1652 lbnr.407]. 4B:
a Søren Koch
b Villum Koch
c Anne Mathiasdatter
d Barbara Mathiasdatter, uvist hvor
3) [søster Maren Sørensdatter, skifte 11.10.1650 lbnr.366]. 1B:
a Anne Olufsdatter
(Sml. lbnr.647).

1120 Falentin Dönell, medicinæ practicus i Ålborg. 13.3.1682, no.71.
A:
1) bror Johan Martin Dönell, uvist hvor
2) halvbror Jeremias Hofmann ved søn Melchior Hofmann, barberer i Ålborg
Desuden arver
3) Frederik Heller i Gotha i Thüringen i Tyskland.
Afdøde døde 11.3.1682.

1121 Sejer Jensen, maltmand i Ålborg. 17.3.1682, no.72.
Enkemand efter Anne Christensdatter. B:
3) Anne Sejersdatter 18
4) Maren Sejersdatter 16
5) Karen Sejersdatter 13.
Første ægteskab med Anne Jørgensdatter. B:
1) Anders Sejersen i Trondhjem
2) Dorthe Sejersdatter g.m. Niels Pedersen i Rousby? på Sjælland.

1122 Jens Sørensen Baadsgaard i Ålborg. 30.3.1682, no73.
E: Johanne Jensdatter. B:
1) Maren Jensdatter i Norge
2) Søren Jensen i Bergen i Norge
3) Brix Jensen i Ostindien
4) Anne Jensdatter g.m. Peder Simonsen, bøssemager
5) Kirsten Jensdatter g.m. David Drejer.
Afdøde blev begravet i København.

1123 Evert Christoffersen Barwich i Ålborg. 3.4.1682, no.74.
Enkemand efter Maren Christensdatter. B:
2) Henrik Evertsen 14, nu i England "til Baberling"
3) Elsebeth Evertsdatter 11
4) Anne Evertsdatter 9.
FM: Jens Poulsen, handskemager.
Første ægteskab med Inger Lauridsdatter, skifte 23.7.1667 lbnr.654. B:
1) Ellen Evertsdatter 23.

1124 Anne Thomasdatter i Ålborg. 4.4.1682, no.75.
E: Christen Henriksen, buntmager. B:
1) Henrik Christensen 16, i København
2) Anne Christensdatter 13
3) Bente Christensdatter 11
4) Margrethe Christensdatter 9, i Norge.

1125 Laurids Thomsen i Ålborg. 29.4.1682, no.76.
Forlovet med Anne Mouridsdatter. A:
1) søster Anne Thomasdatter.
Afdøde blev dræbt af en rytter den 28.4.1682 og blev begravet i Nørre Sundby.

1126 Laurids Justesen i Ålborg. 12.5.1682, no.77.
E: Mette Lauridsdatter.
Af første ægteskab B:
1) Anne Lauridsdatter 17
2) Just Lauridsen 14
3) Peder Lauridsen 12.

1127 Jacob Urbansen, borgmester i Ålborg. 11.7.1682 no.78.
Enkemand efter Johanne Hansdatter, død 1670. B:
1) Karen Jacobsdatter 18
2) Hans Jacobsen 16
3) Urban Jacobsen 15
4) Søren Jacobsen 14.
FM:
1 Christen Lauridsen Hobro
2 Søren Christensen Port
3 Jens Hansen
4 Anders Jensen Høgh
5 Urban Andersen i Klitgård
6 Peder Nielsen Himmerig.
Arv i boet efter afdødes hustrus far Hans Sørensen, tolder, [skifte 22.5.1656 lbnr.465] til B:
1 Bent Hansen, præst [i Hammer, Horsens, Sulsted og Ajstrup]
2 Kirsten Hansdatter g.m. Niels Jespersen, assessor i Konsistorialkollegiet.
Selve skiftet afholdt 26.1.1683 er henlagt efter skifte no.85.

1128 Mads Lauridsen Ged i Ålborg. 17.7.1682, no.79.
E: Karen Mikkelsdatter.
Af første ægteskab B:
1) Kirsten Madsdatter 18
2) Maren Madsdatter 12.

1129 Maren Madsdatter i Ålborg. 28.7.1682, no.80.
E: Laurids Nielsen. A:
1) bror Anders Madsen lagmand i Norge, død
2) bror Christen Madsen, byskriver i Bergen, død
3) [halv?]bror Christen Olufsen Krog, købmand i Ålborg.

1130 Anne Christensdatter i Ålborg. 31.7.1682, no.81.
E: Christen Jensen, borstmager, (børstemager). B:
1) Karen Christensdatter g.m. Anders Christensen i Krogerøn i Norge
2) Anne Christensdatter, død, var g.m. Christen Mikkelsen i Krogerøn. Børn, hvis navne ikke angives
3) Johanne Christensdatter, enke efter Laurids Sørensen
4) Mette Christensdatter g.m. Laurids Nielsen, skipper
5) Jørgen Christensen 25, uvist hvor.

1131 Karen Sørensdatter i Ålborg. 23.8.1682, no.82.
E: Anders Mikkelsen Ledertouger. A:
1) bror Niels Sørensen i Skåne, død
2) bror Søren Sørensen, der har været borte siden første svenskekrig 1644, formentlig død
3) bror Christen Sørensen i København
4) søster Kirsten Sørensdatter i Christiania i Norge.
Afdøde døde 14.8.1682.

1132 Margrethe Jensdatter i Ålborg. 26.8.1682, no.83.
Enke efter Anders Andersen Kjærulf. A:
1) bror Christen Mørch
2) bror Anders Mørch i Burgård, død. E: Johanne Bertelsdatter. LV: Thomas Bertelsen i Sindholt. 8B
a Jens Andersen Mørch
b Anders Andersen Mørch
c Bertel Andersen Mørch
d Inger Andersdatter Mørch
e Mette Andersdatter Mørch
f Karen Andersdatter Mørch
g Anne Andersdatter Mørch
h Johanne Andersdatter Mørch
3) søster Maren Jensdatter g.m. Anders Kjærulf i Torpet
4) søster Gertrud Jensdatter g.m. Niels Christensen i Uttrup
5) søster Anne Jensdatter, død. E: Rasmus Rasmussen i Bjørnum. 2B:
a Jens Rasmussen
b Anne Rasmusdatter
6) søster Johanne Jensdatter, død. 3B:
a Jens Vognsen
b Gertrud Vognsdatter g.m. Anders Mikkelsen i Lindholm
c Inger Vognsdatter g.m. Jørgen Jørgensen i Nibe
7) søster Maren Jensdatter, død. 3B:
a Jens Nielsen i Hvidsted Tårs sogn
b Søren Nielsen på Fyn
c Maren Nielsdatter g.m. Jacob Lauridsen i Vidstrup.
Afdøde døde 1.8.1682.

1133 Visti Christensen, vognmand i Ålborg. 3.10.1682, no.84.
E: Kirsten Mikkelsdatter. B:
4) Else Vistisdatter g.m. Troels Jensen
5) Oluf Vistisen i København.
Af første ægteskab B:
1) Jørgen Vistisen
2) Bodil Vistisdatter
3) Ingeborg Vistisdatter i Thisted.

1134 Jacob Christensen, feldbereder i Ålborg. 30.12.1682, no.85.
E: Else Poulsdatter. B:
1) Hans Jacobsen 12
2) Anne Jacobsdatter 10
3) Christen Jacobsen 9.

1135 Mads Christensen, ugift i Ålborg. 5.2.1683, no.86.
A:
1) farbror Poul Madsen, død. 1B:
a Maren Poulsdatter g.m. Thor Jensen
2) moster Maren Pedersdatter, død. 3B:
a Jens Christensen i Mjels
b Maren Christensdatter g.m. Gyde Iversen
c Bodil Christensdatter
3) faster Maren Madsdatter, død. 4B:
a Jens Nielsen, død. 2B:
1 Maren Jensdatter
2 Barbara Jensdatter
b Peder Nielsen, død. 6B:
1 Niels Pedersen
2 Jens Pedersen
3 Christen Pedersen
4 Niels Pedersen den yngre
5 Anne Pedersdatter
6 Maren Pedersdatter
c Niels Nielsen, død. 2B:
1 Anne Nielsdatter
2 Dorthe Nielsdatter
d Mette Nielsdatter, død. 2B:
1 Niels Jensen i Vidsted
2 Maren Jensdatter i Vidsted.

1136 Gert Kellermann i Ålborg. 5.3.1683, no.87.
E: Johanne Sørensdatter. A:
2 søstre i Minden i Westphalen.
Enkens første ægteskab med Peder Pedersen, toldkontrollør, [skifte 26.8.1674 lbnr.744]. Arv til B:
1) Peder Pedersen
2) Søren Pedersen
3) Susanne Pedersdatter g.m. Melchior Hofmann
4) Niels Pedersen
5) Laurids Pedersen, død, efter hvem, der er arv.

1137 Johanne Jensdatter i Ålborg. 20.4.1683, no.88.
Enke efter Jens Sørensen Baadsgaard, [skifte 30.3.1682 lbnr.1122]. B:
1) Maren Jensdatter g.m. Thomas Andersen ved Kristiansand i Norge
2) Søren Jensen i Bergen i Norge
3) Anne Jensdatter g.m. Peder Simonsen, bøssemager
4) Kirsten Jensdatter g.m. David Drejer.

1138 Jacob Jensen, bager i Ålborg. 30.4.1683, no.89.
E: Karen Madsdatter. LV: Søren Thomsen, dansk skoleholder i Ålborg. B:
1) Anne Marie Jacobsdatter 7.
FM: farbror Niels Jensen, forpagter på Sæbygård.

1139 Claus Thomsen Høgh, rådmand og købmand i Ålborg. 21.5.1683, no.90.
E: Gunde Christensdatter. B:
1) Thomas Høgh, på Ceylon i Ostindien
2) Hans Høgh, i Ratzeburg i Preussen
3) Christen Høgh, død. 2B:
a Mogens Høgh
b Maren Høgh
4) Enevold Høgh i Hamborg
5) Søren Høgh i Helsingør, under militien
6) Jens Høgh, student
7) Ida Høgh g.m. Anders Jensen i Ålborg
8) Maren Høgh 23
9) Claus Høgh 21, på de danske pladser i Ostindien.

1140 Jacob Gabrielsen Svingfyr, løjtnant i Ålborg. 12.6.1683, no.91.
E: Maren Nielsdatter. B:
7) Nikolaj Jacobsen 20
8) Andreas Jacobsen 13.
Første ægteskab med Ellen Carstensdatter, [skifte 9.8.1660 lbnr.535]. B:
1) Lisbeth Jacobsdatter, i Sorø på Sjælland
2) Mariche Jacobsdatter i Voer, død. Børn, hvis navne ikke angives
3) Susanne Jacobsdatter, uvist hvor
4) Gabriel Jacobsen, uvist hvor
5) Johan Jacobsen i Rendsborg, under militien
6) Carsten Jacobsen, i Lübeck.

1141 Johanne Christensdatter i Ålborg. 7.7.1683, no.92.
Enke efter Jens Gregersen. B:
1) Jacob Jensen i Køge
2) Stig Jensen, handskemager i Christiania i Norge
3) Else Jensdatter i København
4) Magdalene Jensdatter 23.

1142 Christen Christensen, bødker i Ålborg. 16.8.1683, no.93.
E: Sidsel Jensdatter. LV: Christian Urban. A:
1) søskendebarn Anders Jensen i Gug
2) søskendebarn Karen Jensdatter i Gug ved søn Knud Christensen sst
3) søskendebarn Peder Nielsen i Nøvling, død. 3B:
a Jens Pedersen
b Kirsten Pedersdatter
c Maren Pedersdatter i Fredericia.

1143 Maren Sørensdatter i Ålborg. 4.9.1683, no.94.
E: Søren Andersen, skomager.
Første ægteskab med Mads Nielsen, skifte 15.1.1670 lbnr.717. B:
1) Niels Madsen.
Sønnen har arv efter farbror Peder Nielsen i Gandrup.

1144 Christen Lauridsen Hørup, bødker i Ålborg. 17.9.1683, no.95.
E: Ingeborg Justsdatter. B:
5) Mette Christensdatter 25, i Horsens
6) Anne Christensdatter 23
7) Maren Christensdatter 18.
Første ægteskab med Anne Jørgensdatter, skifte 29.8.1655 lbnr.463. B:
1) Anne Christensdatter 36, i Holsten
2) Mads Christensen 35, i Haderslev
3) Adam Christensen 33, i København, under militien
4) Maren Christensdatter 31.
FM: morbror Hans Jørgensen, skomager.

1145 Maren Mikkelsdatter i Ålborg. 21.9.1683, no.96.
E: Peder Andersen, hattemager. B:
1) Anders Pedersen 17
2) Johanne Pedersdatter 13
3) Cathrine Pedersdatter 11.

1146 Arild Christensen, smed i Ålborg. 22.9.1683, no.97.
E: Anne Christensdatter. LV: Jens Pedersen, smed i Vester Hassing, der ægter enken. B:
1) Mads Arildsen 14
2) Christen Arildsen 9.
Afdøde døde i påsken 1678.

1147 Maren Pedersdatter i Ålborg. 26.9.1683, no.98.
E: Helle Mortensen, skomager. A:
1) halvsøster Margrethe Berntsdatter
2) halvsøster Sidsel Berntsdatter.
FM: far Bernt Olufsen , skomager, nu i Gravlev.

1148 Laurids Jacobsen, væver i Ålborg. 27.9.1683, no.99.
E: Else Madsdatter. B:
1) Jacob Lauridsen 19.
Afdøde døde i pinsen for 4 år siden.

1149 Inger Jensdatter i Ålborg. 20.10.1683, no.100.
E: Peder Nielsen. B:
1) Christen Pedersen 6.

1150 Hans Reimer, købmand i Ålborg. 3.12.1683, no.101.
Enkemand efter Kirsten Rasmusdatter. B:
3) Claus Hansen
4) Ingeborg Hansdatter
5) Anne Cathrine Hansdatter 2.
FM: Hans Henriksen, feldbereder.
Første ægteskab med Margrethe Johansdatter, skifte 21.1.1673 lbnr.739. B:
1) Anne Hansdatter
2) Lisbeth Hansdatter.
Desuden nævnes afdødes bror Claus Reimer, købmand i København.

1151 Just Pedersen Løgstør, købmand i Ålborg. 10.12.1683, no.102.
E: Inger Jensdatter. LV: Christen Rasmussen, købmand. B:
1) Jens Justesen 8
2) Peder Justesen 4.
Afdøde døde 1.7.1682.

1152 Fledføringskontrakt i Ålborg. 10.12.1683, no.103.
Sofie Mikkelsdatter i Ålborg får ophold hos sin bror Peder Mikkelsen Bloch i Hørby i Børglum herred mod at han overtager alle hendes midler.


Ålborg Byfoged
Originale skiftebreve
1684
B 37-550 og B 37-550A

1153 Johanne Urbansdatter i Ålborg. 7.1.1684, no.104.
Enke efter Niels Nielsen Koch, skifte 13.9.1679. B:
1) Niels Nielsen Koch 19.

1154 Thure Jacobsen, guldsmed i Ålborg. 9.1.1684, no.105.
E: Maren Christensdatter. B:
1) Peder Thuresen 22
2) Johanne Thuresdatter 19.
FM: morbror Søren Christensen Port, købmand.

1155 Anders Christensen i Ålborg. 10.1.1684, no.106.
E: Kirsten Pedersen. B:
1) Peder Andersen 8
2) Karen Andersdatter 6
3) Maren Andersdatter 3.
FM: farbror Christen Christensen.
Afdøde døde sidste høst på rejse i Norge.

1156 Christen Christensen Solholt i Ålborg. 31.1.1684, no.107.
E: Johanne Lauridsdatter. B:
1) Maren Christensdatter 2.
Afdøde døde 1682.

1157 Johanne Jørgensdatter i Ålborg. 25.2.1684, no.108.
E: Niels Nielsen, hattemager. B:
1) Jørgen Nielsen 30, i København
2) Sidsel Nielsdatter 28
3) Niels Nielsen 25
4) Hans Nielsen 23.

1158 Anders Nielsen Hovkarl i Gammelmølle i Brandstrup. 20.3.1684, no.109.
E: Anne Nielsdatter. B:
1) Niels Andersen Hovkarl 24
2) Gabriel Andersen Hovkarl 20.

1159 Thomas Knudsen, købmand i Ålborg. 24.3.1684, no.110.
A:
0) forældre [Knud de Hemmer, skifte 16.5.1623 lbnr.67 og Barbara Nielsdatter, skifte 19.2.1668 lbnr.658]
1) søster Anne Knudsdatter, [skifte 27.6.1666 lbnr.635, var g.m. Erik Jensen, skifte 23.3.1641 lbnr.196]. 5B:
a Knud Eriksen i Holland i Røgelund? 6B:
1 Hans Knudsen
2 Cort Knudsen
3 Henrik Knudsen
4 Carl Knudsen
5 Barbara Knudsdatter
6 Anne Marie Knudsdatter
b Jens Eriksen ved søn Poul Jensen
c Henrik Eriksen
d Margrethe Eriksdatter g.m. Christen Henriksen, rådmand
e Abel Eriksdatter g.m. Didrik Christensen Thuresen [Felthuusen] til Bremersvold [i Errindlev sogn] på Lolland
2) søster Johanne Knudsdatter, død, var g.m. [Troels Poulsen]. 5B:
a Poul Troelsen i Søndhordlen syd for Bergen i Norge, død. 3B:
1 Hans Poulsen
2 Johanne Poulsdatter
3 Else Poulsdatter
b Thøger Troelsen i Malmø i Skåne, død. 1B:
1 Thøger Thøgersen
c Mads Troelsen i Christiania
d Christen Troelsen, i Ostindien, død uden børn
e Johanne Troelsdatter i Ålborg
Mors andet ægteskab med [Johan Ertmann, rådmand, skifte 6.3.1632 lbnr.120]. B:
3) halvbror Johan Ertmann. 1B:
a Maren Johansdatter g.m. Brandt Tietchen, bækkenslager i Bergen i Norge.

1160 Thomas Gertsen, rodemester i Ålborg. 25.3.1684, no.111.
E: Gertrud Christensdatter, der også døde. B:
2) Gertrud Thomasdatter 16.
Første ægteskab med Gertrud Sørensdatter. B:
1) Søren Thomsen, dansk skolemester i Ålborg.

1161 Else Bertelsdatter i Ålborg. 19.4.1684, no.112.
E: Christen Andersen. A:
1) Mads Bertelsen i Uttrup, død. 2B:
a Christen Madsen 15
b Bertel Madsen 13.
FM: Christen Olufsen i Nørre Tranders
2) Birgitte Bertelsdatter g.m. Thomas Pedersen, vognmand
3) Dorthe Bertelsdatter g.m. Poul Christensen i Uttrup
4) Johanne Bertelsdatter i Uttrup.

1162 Delman Munchert, købmand i Ålborg. 284.1684, no.113.
E: Maren Andersdatter. B:
1) Mette Munchert 23
2) Andreas Munchert 20.

1163 Anne Nielsdatter i Ålborg. 284.1684, no.114.
E: Niels Jensen, bager. B:
1) Niels Nielsen 20, bagersvend
2) Jens Nielsen 15, i skrædderlære
3) Karen Nielsdatter 10.

1164 Melsen Jensen, podemester i Ålborg. 7.6.1684, no.115.
E: Maren Fæstersdatter. B:
1) Niels Melsen
2) Hans Melsen
3) Dorthe Melsdatter 26
4) Kirsten Melsdatter 24.
FM: Thomas Hals.
Afdøde døde på Grinderslevkloster i Salling.

1165 Jens Sørensen, grovsmed i Ålborg. 16.6.1684, no.116.
E: Kirsten Madsdatter. B:
1) Søren Jensen 19
2) Anne Jensdatter 16
3) Maren Jensdatter 14
4) Inger Jensdatter 12
5) Mads Jensen 9
6) Else Jensdatter 6
7) Sofie Jensdatter 2.

1166 Peder Christensen Bøtcher i Ålborg. 18.6.1684, no.117.
E: Margrethe Pedersdatter. B:
1) Laurids Pedersen Bøtcher
2) Christen Pedersen Bøtcher
3) Mads Pedersen Bøtcher på Island
3) Adrian Pedersen Bøtcher på Island
4) Karen Pedersdatter 24.
Arv i boet efter Peder Pedersen Sejlflod, [skifte 23.8.1653 lbnr.426] til B:
2) Maren Pedersdatter
3) Johanne Pedersdatter
4) Bodil Pedersdatter.

1167 Birgitte Thomasdatter i Ålborg. 10.7.1684, no.118.
Enke efter Søren Madsen, slotsskriver, [skifte 2.3.1652 lbnr.322]. B:
1) Anne Sørensdatter, enke efter Peder Panch, byfoged
2) Maren Sørensdatter g.m. Jens Christensen, rådmand
3) Johanne Sørensdatter g.m. Baltser Borthuus
4) Sidsel Sørensdatter g.m. Mikkel Vokslev i Nibe
5) Birgitte Sørensdatter g.m. Lukas Knudsen i Ålborg.

1168 Christoffer de Hemmer, købmand i Ålborg. 15.7.1684 no.119.
E: Magdalene van Ginchel. B:
1) Christoffer de Hemmer 22
2) Jørgen de Hemmer 20
3) Bente Marie de Hemmer 16
4) Karen de Hemmer 12
5) Christen van Ginchel de Hemmer 5.

1169 Enevold Olufsen, skrædder i Ålborg. 17.7.1684, no.120.
Enkemand efter Karen Andersdatter, skifte 18.5.1681 lbnr.1107. A:
1) bror Oluf Olufsen, fændrik i Norge.
Registrering 25.9.1683.

1170 Værgemålsregnskab i Ålborg. 25.7.1684, no.121.
Værgemålsregnskab for arv efter Simon Weidemann, skifte 11.7.1672 lbnr.733 for arv til B:
1) Anne Weidemann
2) Jørgen Weidemann
3) Cathrine Weidemann
4) Hans Weidemann
5) Maren Weidemann
aflagt af børnenes stedfar Jacob Panch.

1171 Anne Olufsdatter i Ålborg. 4.8.1684, no.122.
E: Jens Pedersen, klejnsmed. B:
1) Oluf Jensen, degn i Sandefjord i Norge
2) Anne Jensdatter 24
3) Johanne Jensdatter 21.
Afdøde døde for 2½ år siden.

1172 Jens Høgh, farver i Ålborg. 26.8.1684, no.123.
E: Kirsten Mortensdatter. B:
Første ægteskab med Maren Mikkelsdatter, skifte 10.9.1679 lbnr.1078. B:
1) Mikkel Høgh 9
2) Karen Høgh 8
3) Christen Høgh 6.
Enkens første ægteskab med Laurids Olufsen [Wild, skifte 9.9.1679 lbnr.1077]. Arv til B:
1) Maren Lauridsdatter.

1173 Søren Christensen i Ålborg. 8.9.1684, no.124.
E: Anne Nielsdatter. B:
1) Christen Sørensen 32
2) Niels Sørensen 26
3) Mette Sørensdatter 22,
alle 3 på Island

1174 Laurids Jensen, købmand i Ålborg. 8.9.1684, no.125.
E: Johanne Urbansdatter. B:
1) Maren Lauridsdatter.

1175 Maren Mortensdatter i Ålborg. 9.9.1684, no.126.
Enke efter Christen Pedersen, kornmåler. B:
1) Peder Christensen
2) Jacob Christensen
3) Sidsel Christensdatter 24.

1176 Oluf Andersen, vognmand i Ålborg. 9.9.1684, no.127.
E: Anne Pedersdatter. B:
1) Anders Olufsen 19, i Norge
2) Maren Olufsdatter 16.

1177 Jens Christensen, rådmand i Ålborg. 22.9.1684, no.128.
E: Maren Sørensdatter. A:
1) bror Christen Christensen i København
2) bror Hans Christen i Bergen, død. 4B:
a Christen Hansen, skomager i Bergen
b Maren Hansdatter
c Sidsel Hansdatter g.m. Jens Jensen i Sæby
d Jens Hansen, under militien i Tyskland, formentlig død
3) søster Karen Christensdatter g.m. Oluf Olufsen i Ringe [måske Ringsted, hvis ikke Ringe på Fyn] på Sjælland, begge døde. 4B:
a Christen Olufsen
b Oluf Olufsen
c Sidsel Olufsdatter
d Karen Olufsdatter.
Enkens første ægteskab med [Laurids de Hemmer, rådmand i Ålborg skifte Ålborg 26.2.1668 lbnr.693]. Arv til B:
1) [Birgitte de Hemmer] g.m. Laurids Jensen Pop, købmand.

1178 Hans Christensen i Ålborg. 23.9.1684, no.129.
E: Magdalene Jensdatter. A:
1) far Christen Nielsen, graver.

1179 Peder Nielsen Filsted, tømrer i Ålborg. 24.9.1684, no.130.
A:
1) søster g.m. Niels Nielsen, hattemager
2) bror, død. 2 børn
3) søster, død, var g.m. Christen Sørensen. 2 børn i Norge.

1180 Dorthe Esbensdatter i Ålborg. 26.9.1684, no.131.
E: Andreas Hartvig, sadelmager. B:
1) Jacob Andreassen, sadelmager
2) Kirsten Andreasdatter forlovet med Johan Krey, skomager
3) Enevold Andreassen 18.

1181 Niels Olufsen Wild i Ålborg. 21.10.1684, no.132.
E: Maren Christensdatter. B:
1) Hans Nielsen Wild
2) Oluf Nielsen Wild
3) Christen Nielsen Wild
4) Else Nielsdatter 21.
Arv efter Hr. Christen Lauridsen i Ulstrup præstegård til brordatter g.m. Peder Hansen, smed i Christiania.

1182 Margrethe Thomasdatter [Høgh] i Ålborg. 13.11.1684, no.133.
E: Søren Sørensen Banner, rådmand og købmand. B:
1) Thomas Banner 29, student
2) Jacob Banner 27
3) Herman Banner 25
4) Arent Banner 22
5) Reinert Banner 21
6) Johan Banner 19.

1183 Karen Mikkelsdatter i Ålborg. 13.11.1684, no.134.
E: Henrik Henriksen, bødker. B:
1) Henrik Henriksen 9
2) Maren Henriksdatter 7
3) Mikkel Henriksen 5
4) Johanne Henriksdatter 3.

1184 Iver Olufsen, rådmand i Ålborg. 17.11.1684, no.135.
A:
1) søster Kirsten Olufsdatter g.m. Jens Hansen, skrædder i København.

1185 Helvig Mogensdatter i Ålborg. 26.11.1684, no.136.
E: Peder Svendsen, skipper. B:
4) Bjørn Pedersen 20
5) Kirsten Pedersdatter 18
6) Svend Pedersen 15
7) Erik Pedersen 12
8) Peder Pedersen 10
9) Anne Pedersdatter 8.
Første ægteskab med Bjørn Pedersen, skifte 28.7.1662 lbnr.677. B:
1) Mogens Bjørnsen i Norge, der døde for 3 år siden
2) Anne Bjørnsdatter 27, i København
3) Maren Bjørnsdatter 25.

1186 Sidsel Jensdatter i Ålborg. 1.12.1684, no.137.
Enke efter Christen Knudsen, bødker, nu forlovet med Niels Madsen, bødkersvend. A:
1) søster Margrethe Jensdatter, enke efter Christen Pedersen. LV: Hans Henriksen, feldbereder.


Ålborg Byfoged
Originale skiftebreve
1685
B 37-551

1187 Christen Lauridsen [Svin], skipper i Ålborg. 7.1.1685, no.138.
E: Anne Hajsdatter. B:
1) Laurids Christensen 14
2) Mads Christensen 11
3) Haj Christensen 7
4) Christen Christensen.

1188 Laurids Sørensen i Ålborg. 17.1.1685, no.139.
E: Johanne Christensdatter. B:
1) Søren Lauridsen 8.
Afdøde, der døde for 6 år siden i kongens tjeneste, er begravet på Amager.

1189 Anne Lauridsdatter i Ålborg. 19.1.1685, no.140.
E: Christen Olufsen Krog, købmand. A:
1) bror Christen Lauridsen i København
2) søster Use Lauridsdatter, skifte 10.6.1681 lbnr.1108. E: Jens Jensen Almstrup. B:
a Ingeborg Jensdatter
b Maren Jensdatter
c Anne Marie Jensdatter
3) søster Maren Lauridsdatter g.m. Jens Iversen [Holst], præst i Vejerslev og Blistrup på Mors.

1190 Jens Jensen Batum i Ålborg. 26.1.1685, no.141.
E: Else Jensdatter.
Første ægteskab med Maren Hybertsdatter, skifte 30.7.1678 lbnr.1060. B:
1) Maren Jensdatter 19
2) Hybert Jensen Batum, død
3) Cathrine Margrethe Jensdatter 13.
Børnene har arv efter moster Sidsel Hybertsdatter, [skifte 6.9.1676 lbnr.803].
Desuden nævnes afdødes bror Anders Jensen Batum i Bergen.

1191 Bertel Rudolf (Rodulf), farver i Ålborg. 9.3.1685, no.142.
E: Mette Clausdatter. B:
1) Cathrine Marie Bertelsdatter 16
2) Anne Marie Bertelsdatter 14
3) Johan Bertelsen Rudolf 13
4) Nikolaj Bertelsen Rudolf 10
5) Christen Bertelsen Rudolf 8
6) Peder Bertelsen Rudolf 6
7) Kirsten Bertelsdatter 4.

1192 Anne Thøgersdatter i Ålborg. 19.3.1685, no.143.
E: Henrik Jensen Uttrup, købmand. B:
1) Kirsten Henriksdatter 7
2) Anne Margrethe Henriksdatter 5
3) Thøger Henriksen 3.
FM: Oluf Jensen Munchgaard, tidligere rådmand i Ålborg g.m. moster [Johanne Thøgersdatter].

1193 Anne Jensdatter i Ålborg. 28.3.1685, no.144.
Enke efter Søren Mikkelsen Bisp. B:
1) Mikkel Sørensen i København
2) Else Sørensdatter i København.

1194 Bodil Gundesdatter i Ålborg. 30.3.1685, no.145.
E: Mads Pedersen, bøssemager. B:
1) Peder Madsen
2) Bille Madsdatter 31.

1195 Laurids Clausen, damgraver i Ålborg. 3.4.1685, no.146.
E: Anne Pedersdatter. B:
1) Christoffer Lauridsen
2) Anton Lauridsen
3) Else Lauridsdatter g.m. Anders Didriksen i København
4) Kirsten Lauridsdatter.
Enkens først ægteskab med Christen Jacobsen i Ålborg. Arv til B:
1) Dorthe Christensdatter
2) Karen Christensdatter.

1196 Peder Madsen Gay i Ålborg. 18.4.1685, no.137.
E: Anne Christensdatter, der er forlovet med Morten Jensen. B:
1) Kirsten Pedersdatter 15
2) Edel Pedersdatter 11.
FM: farbror Jens Madsen Gay i Sæby.

1197 Jacob Pedersen i Ålborg. 23.4.1685, no.148.
A:
1) søster Maren Pedersdatter i Vejle. LV: Christian Urban.

1198 Hans Mikkelsen, købmand i Ålborg. 23.4.1685, no.149.
E: Ida Jørgensdatter. LV: Hans Thøgersen, præst i Vadum. A:
1) bror Søren Mikkelsen i Ålborg, [skifte 13.11.1679 lbnr.1083]. 3B:
a Mikkel Sørensen
b Knud Sørensen
c Jens Sørensen
2) søster Maren Mikkelsdatter, død. 4B:
a Maren Pedersdatter
b Mette Pedersdatter
c Anne Pedersdatter
d Iver Pedersen Riber
3) bror Niels Mikkelsen på Fanø, død. 2B:
a Hans Nielsen
b Kirsten Nielsdatter
4) søster Mette Mikkelsdatter g.m. Laurids Clemensen i Ålborg
5) søster Lene Mikkelsdatter g.m. Fentz Hansen på Fanø
6) halvbror Peder Mikkelsen, død. 5B:
a Morten Pedersen på Fanø
b Poul Pedersen på Fanø
c Karen Pedersdatter på Fanø
d Mette Pedersdatter på Fanø
e Voldborg Pedersdatter på Sønderho.
Afdødes første ægteskab med Kirsten Andersdatter.
Arv i boet til afdødes første hustrus søstersøn Anders Jensen.

1199 Henrik Wadschier i Ålborg. 27.6.1685, no.150.
E: Maren Jensdatter. LV: Christen Brøndum. B:
1) Hans Henriksen 12
2) Johanne Marie Henriksdatter 12
3) Frederik Henriksen 7.

1200 Edualt Hintze, organist i Ålborg. 15.7.1685, no.151.
B:
1) Carl Edualsen 15
2) Anne Barbara Edualsdatter 13.

1201 Niels Christensen, rådmand i Ålborg. 15.7.1685, no.152.
E: Gundel Olufsdatter. LV: Søren Jensen Glimsholt, prior i Helligåndskloster i Ålborg.
Testamente konfirmeret 13.8.1674. A:
1) bror Poul Christensen i Rønde ved Kalø slot, død. 2B:
a Christen Poulsen 18
b Jens Poulsen 13.
FM: stedfar Jørgen Eliassen.
Afdøde døde 22.6.1679.

1202 Vogn Pedersen Fisker. 5.8.1685, no.153.
Enkemand efter Kirsten Eriksdatter, død 1680. B:
1) Gertrud Vognsdatter 24
2) Christen Vognsen 22, i snedkerlære
3) Anne Vognsdatter 20.

1203 Maren Jensdatter i Ålborg. 5.8.1685, no.154.
Enke efter Jens Christensen, feldbereder, død 1677. B:
1) Karen Jensdatter 34, på Fyn
2) Anne Jensdatter 32
3) Laurids Jensen 28
4) Christen Jensen 22.

1204 Lukas Knudsen, købmand i Ålborg. 10.8.1685, no.155.
E: Birgitte Sørensdatter. LV: Laurids Jensen Pop. B:
1) Knud Lukassen 13
2) Anne Lukasdatter 12
3) Søren Lukassen 11
4) Birgitte Lukasdatter 9
5) Elisabeth Lukasdatter 5.

1205 Harding Pedersen, rådmand, der døde for nogle år siden. 17.8.1685, no.156.
E: Margrethe [Mumme, begravet 5.6.1685]. B:
1) Peder Harding, købmand i Ålborg
2) Anne Harding, der lever i København, enke efter Poul Kriesch, [inspektør på Børnehuset på Christianshavn, tidligere ejer af Klarupgård i Klarup sogn]. 6B:
a Anne Cathrine Kriesch
b Harding Vilhelm Kriesch
c Margrethe Elisabeth Kriesch
d Jørgen Mathiassen Kriesch
e Vendela Kriesch
f Alhed Kriesch.
FM:
1 mors svoger Bernt Niehuusen
2 Hans Jacobsen, købmand.
Afdøde [blev begravet 21.5.1676], uden skifte.

1206 Johanne Christensdatter Væver i Ålborg. 3.9.1685, no.157.
Enke efter Christen Thomsen [Lemvig, skifte 5.4.1680 lbnr.1092]. B:
1) Jens Christensen 25
2) Henrik Christensen 23.

1207 Johanne Lauridsdatter i Ålborg. 11.9.1685, no.158.
E: Oluf Joensen. A:
1) søster Karen Lauridsdatter g.m. Søren Nielsen, tømrer
2) søster Kirsten Lauridsdatter g.m. Laurids Børresen i København.

1208 Niels Christoffersen, knapmager i Ålborg. 24.9.1685, no.159.
E: Anne Jensdatter. A:
1) en morbror i Landskrona.
Afdøde døde Alle Helgen 1684.

1209 Anne Sørensdatter i Ålborg. 24.10.1685, no.160.
E: Niels Lauridsen, skomager. B:
1) Sidsel Nielsdatter 13
2) Laurids Nielsen 9
3) Karen Nielsdatter 7
4) Søren Nielsen 6
5) Anne Nielsdatter 5.

1210 Mette Brixdatter i Ålborg. 26.10.1685, no.161.
E: Hans Christoffersen. B:
1) Cathrine Hansdatter 9
2) Mette Hansdatter 8
3) Søren Hansen 4.

1211 Ellen Jørgensdatter i Ålborg. 27.10.1685, no.162.
E: Thomas Iversen. B:
1) Iver Thomsen 10.

1212 Maren Troelsdatter i Ålborg. 29.10.1685, no.163.
E: Niels Christensen. B:
1) Christen Nielsen 28
2) Niels Nielsen 26, i Christiania
3) Karen Nielsdatter 25
4) Søren Nielsen 24.

1213 Laurids Nielsen i Ålborg. 13.11.1685, no.164.
Arvinger angives ikke.
Dog nævnes afdødes svoger Christen Olufsen Krog,

1214 Christen Olufsen, drager i Ålborg. 17.11.1685, no.165.
E: Margrethe Hallandsdatter. B:
3) Laurids Christensen 7.
Første ægteskab med Lene Jensdatter. B:
1) Anne Christensdatter 16
2) Oluf Christensen 8.
FM: morbror Mikkel Jensen.

1215 Hans Øser, købmand i Ålborg. 23.11.1685, no.166.
E: Sara Schmidt. B:
1) Gøde Øser 6
2) Gertrud Øser 4, der kom til Lübeck hos sin farmor
3) Hans Øser 2.

1216 Anders Andersen Glad, ugift i Ålborg. 12.12.1685, no.167.
Forlovet med Karen Madsdatter. A:
1) mor Mette Jensdatter Glad g.m. afdødes stedfar Christen Christensen Glad.
Desuden nævnes:
1 Laurids Glad i Randrup
2 Niels Glad i Randrup.

1217 Inger Pedersdatter i Ålborg. 14.12.1685, no.168.
Enke. B:
1) Inger Rasmusdatter, der døde.
I stedet arver afdødes A:
1) søster, død. 4B:
a Søren Christensen Niemand
b Anne Christensdatter g.m. Morten Lydersen
c Kirsten Christensdatter g.m. Niels Jensen i Vindblæs
d Maren Christensdatter i København
2) søster Sindel Pedersdatter i Havbro i Års herred
3) bror Laurids Pedersen i Ejdrup, død. 2B:
a Johanne Lauridsdatter
b Maren Lauridsdatter, død. 2B:
1 Peder Christensen i Ålborg
2 Anders Christensen i Ålborg.

1218 Margrethe Ditlevsdatter i Ålborg. 15.12.1685, no.169.
E: Jørgen Behm, toldinspektør. B:
1) Marie Jørgensdatter Behm 30
2) Jørgen Jørgensen Behm 25, hos rentemester Møller i København.Ålborg Byfoged
Originale skiftebreve
1686
B 37-552

1219 Peder Sørensen [Malt] i Ålborg. 10.12.1686, no.170.
E: Anne Jensdatter. LV: Anders Madsen. B:
2) Jens Pedersen 18, student
3) Gedske Pedersdatter 17
4) Søren Pedersen 13.
Første ægteskab med Gedske Hansdatter, [skifte 20.4.1667 lbnr.652]. B:
1) Hans Pedersen 21, badskærsvend.Ålborg Byfoged
Originale skiftebreve
1688-1689
B 37-553

1220 Anne Mouridsdatter i Ålborg. 24.1.1688, no.171.
E: Christen Olufsen, bødker. A:
1) bror Laurids Mouridsen i Åby i Vendsyssel
2) søster Johanne Mouridsdatter g.m. Jens Christensen i Ålborg.

1221 Jens Nielsen Himmerig, købmand i Ålborg. 14.2.1688, no.172.
E: Elsebeth Hansdatter Mumme. LV: Rasmus Hornemann, der ægter enken. B:
1) Hans Jensen Himmerig 7
2) Henrik Jensen Himmerig 3.
FM: født værge Thomas Hansen Mumme.

1222 Christoffer Jørgensen, bager i Ålborg. 29.2.1688, no.173.
E: Cathrine Bertelsdatter.
Første ægteskab med Mette Didriksdatter, skifte 12.2.1680 lbnr.1088. B:
1) Jørgen Christoffersen 11
2) Cathrine Christoffersdatter 9.
Mette Didriksdatter første ægteskab med løjtnant Anthony, skifte 16.11.1675 lbnr.767. Arv til B:
1) Karen Anthony.
Afdødes første ægteskab med [Ellen Jensdatter, skifte 15.9.1674 lbnr.742. Hendes første ægteskab med Hans Skult, skifte 8.5.1660 lbnr.527]. Arv til B:
1) Christen Hansen, bager.

1223 Birgitte Hansdatter i Ålborg. 16.3.1688, no.174.
A:
1) søster Anne Hansdatter g.m. Jacob Miller, garver,
og en del søskendebørn i Stangenæs i Båhus len i Norge og en del andre steder.

1224 Christen Andersen Brøndum i Ålborg. 22.5.1688, no.175.
E: Anne Nielsdatter. LV: bror Anders Nielsen.
Afdøde blev henrettet ved sværd på grund af en ulykke han havde pådraget sin hustru.
Forsegling 26.3.1688.

1225 Maren Andersdatter i Ålborg. 28.5.1688, no.176.
E: Jørgen Andersen Klarup. A:
1) søster, død. 2B:
a Anne Nielsdatter 17
b Laurids Nielsen 15.

1226 Rasmus Poulsen i Ålborg. 10.7.1688, no.177.
E: Maren Sørensdatter. LV: bror Jens [Sørensen] Koch, kapellan [i Vrå, Emb og Serreslev].B:
1) Søren Rasmussen 10
2) Poul Rasmussen 8
3) Maren Rasmusdatter 6
4) Else Rasmusdatter 3.

1227 Jens Mortensen, købmand i Ålborg. 24.7.1688, no.178.
E: Anne Jensdatter. LV: svoger Johan Nielsen Pop. B:
1) Morten Jensen 7
2) Jens Jensen 6
3) Henrik Jensen 3
4) Erik Jensen 1.
Arv i boet efter Anne Lauridsdatter, skifte 19.1.1685 lbnr.1189, der var g.m. Christen Olufsen Krog til søster [Use Lauridsdatter, skifte 10.6.1681 lbnr.1108], der var g.m. Jens Jensen Almstrup til B:
1) Ingeborg Jensdatter
2) Maren Jensdatter
3) Anne Marie Jensdatter.

1228 Svend Mortensen, skipper i Ålborg. 3.10.1688, no.179.
E: Elisabeth Jensdatter. B:
1) Christen Svendsen 11
2) Maren Svendsdatter 8.
FM: farbror Niels Mortensen, rebslager i Ålborg.
Enkens første ægteskab med [Christen Gregersen], skifte 9.6.1677 lbnr.789. Arv til B:
1) Johanne Christensdatter
2) Maren Christensdatter.

1229 Anne Svendsdatter i Ålborg. 22.11.1688, no.180.
E: Otto Jørgensen, skibsmand. B:
1) Laurids Ottesen 7 uger.

1230 Maren Jensdatter i Ålborg. 17.12.1688, no.181.
E: Niels Madsen, bødker. A:
0) mor Inger Nielsdatter, død. I andet ægteskab med Peder Møller i Morten Kjærulfs mølle i Øster Halne. B:
1) halvsøster Maren Pedersdatter i Drammen i Norge.
FM: morbror Laurids Nielsens søn Niels Lauridsen i Hostrup i Sulsted sogn.
Desuden nævnes Anne Lauridsdatter, datter af afdødes moster Karen Nielsdatter i Nørre Sundby.
Afdøde, der var født i Åby, døde 19.11.1688.

1231 Birgitte Bertelsdatter i Ålborg. 11.1.1689, no.182.
Enke efter [Christen Jensen, skifte 4.10.1677 lbnr.799]. B:
1) Mette Christensdatter 23
2) Jens Christensen 19.

1232 Maren Jensdatter i Ålborg. 22.1.1689, no.183.
E: Peder Knudsen, sejllægger. A:
1) bror Niels Jensen i Nørholm
2) søster Karen Jensdatter g.m. Peder Christensen i "Stafuend"
3) bror Laurids Jensen, rebslager, død. 3B:
a Jens Lauridsen på Moss i Norge
b Mads Lauridsen, rebslager i Ålborg
c Else Lauridsdatter
4) bror Jens Jensen i Nørholm, død. 3B:
a Jens Jensen
b Margrethe Jensdatter
c Maren Jensdatter.

1233 Anne Andersdatter i Ålborg. 23.1.1689, no.184.
E: Niels Lauridsen Læsø, skibsmand. B:
1) Anne Nielsdatter 3
2) Maren Nielsdatter 16uger.

1234 Sidsel Christensdatter i Ålborg. 24.1.1689, no.185.
E: Christen Christensen. bødker. A:
1) bror Jens Christensen i Uttrup i Nørre Sundby sogn, død. 1B:
a Anne Jensdatter
2) søster Bodil Christensdatter i Ejdrup sogn
3) bror Laurids Christensen, uvist hvor
4) bror Niels Christensen, uvist hvor
5) bror Laurids Christensen, uvist hvor.
Afdøde var født i Ejdrup i Års herred.

1235 Kirsten Sørensdatter i Ålborg. 8.3.1689, no.186.
Enke efter Hans Andersen.
Første ægteskab med [Søren Nielsen, skifte 26.7.1677 lbnr.1050]. B:
1) Rasmus Sørensen, uvist hvor
2) Abelone Sørensdatter, død. E: Jens Mortensen, hattemager. 2B:
a Morten Jensen
b Søren Jensen
3) Mette Sørensdatter 56.

1236 Margrethe Nielsdatter i Ålborg. 21.3.1689, no.187.
Enke efter Jens Pedersen, rådmand, skifte 31.8.1686. B:
1) Niels Jensen 25, student i Norge
2) Dorthe Jensdatter 24, i Ålborg
3) Jacob Jensen 23, i Norge
4) Maren Jensdatter 21
5) Peder Jensen 20.
FM: Gyde Iversen, som beslægtet.

1237 Maren Lauridsdatter i Ålborg. 10.4.1689, no.188.
Enke efter Niels Pedersen, skrædder, [skifte 27.4.1680 lbnr.1095]. B:
1) Kirsten Nielsdatter g.m. Terkild Jacobsen, guldsmed i Ålborg
2) Laurids Nielsen, musketer i København
3) Maren Nielsdatter 23
4) Jens Nielsen 16, i guldsmedelære.

1238 Adelus Tobiasdatter i Ålborg. 7.5.1689, no.189.
E: Hans Pedersen Nakskov (Naschou), rådmand og købmand. B:
1) Peder Hansen Nakskov 20
2) Johanne Hansdatter Nakskov 18
3) Tobias Hansen Nakskov 15
4) Anne Sofie Hansdatter Nakskov 11
5) Kirsten Hansdatter Nakskov 8.
Desuden nævnes afdødes bror Jacob Pedersen i Nakskov.

1239 Hans Jedtzen, køgemester i Ålborg. 18.6.1689, no.190.
B:
1) David Hansen på Sjælland
2) Oluf Hansen, død. 1B:
a Dorthe Kirstine Olufsdatter
3) Karen Hansdatter g.m. Jacob Svendsen
4) Lisbeth Hansdatter i København.

1240 Maren Thøgersdatter i Ålborg. 10.7.1689, no.191.
E: Jacob Panch, tidligere rådmand, nu købmand.
Første ægteskab med [Simon Weidemann, skifte 11.7.1672 lbnr.733]. B:
1) Thøger Weidemann
2) Anne Weidemann
3) Jørgen Weidemann
4) Cathrine Weidemann 26
5) Hans Weidemann 24, i Norge
6) Maren Weidemann 20.
FM: Johan Nielsen Pop.
Forsegling 11.6.1689.

1241 Skammel Madsen, rebslager i Ålborg. 6.8.1689, no.192.
E: Ingeborg Andersdatter. B:
1) Mads Skammelsen, uvist hvor
2) Maren Skammelsdatter g.m. Christen Pedersen, bødker
3) Mette Pedersdatter 27.

1242 Niels Sørensen, podemester i Ålborg. 14.8.1689.
E: Johanne Knudsdatter. B:
1) Jens Sørensen i Brinde?
2) Margrethe Sørensdatter i Viborg.

1243 Anne Pedersdatter i Ålborg. 16.8.1689, no.194.
E: Carl Ruhmann, instrumentist. B:
1) Helvig Carlsdatter 4
2) Cathrine Carlsdatter 2.

1244 Nellike Johansdatter, jordemoder i Ålborg. 17.8.1689, no.195.
B:
1) Johan Andersen 20
2) Anne Andersdatter g.m. Christen Lauridsen, skrædder i Ålborg.

1245 Birgitte Clemensdatter i Ålborg. 23.9.1689, no.196.
Enke efter Laurids Johansen. B:
2) Johan Lauridsen 15.
Første ægteskab med Christen Iversen. B:
1) Anne Dorthe Christensdatter 18, i København.

1246 Søren Simonsen, købmand i Ålborg. 28.11.1689, no.197.
E: Johanne Pedersdatter. B:
1) Simon Sørensen
2) Peder Sørensen
3) Hans Sørensen
4) Anne Sørensdatter g.m. Mikkel Poulsen, skipper
5) Mette Sørensdatter g.m. Villum Sahlmann, korporal.
Forsegling 30.10.1689.

1247 Hustru i Ålborg. 19.11.1689, no.198.
E: Rasmus Berntsen. B:
1) Anne Margrethe Rasmusdatter 11
2) Marie Rasmusdatter 9
3) Cathrine Rasmusdatter 5.

1248 Ellen Pedersdatter, ugift i Ålborg. 1689, no.199.
A:
1) bror Christen Pedersen.


Ålborg Byfoged
Originale skiftebreve
1690, januar - juli
B 37-554

1249 Maren Christensdatter i Ålborg. 14.1.1690, no.200.
Enke efter Thure Jacobsen, guldsmed, skifte 9.1.1684 lbnr.1154. B:
1) Peder Thuresen 27, i England
2) Johanne Thuresdatter 24.
Forsegling 20.11.1689.

1250 Abelone Sørensdatter i Ålborg. 20.1.1690, no.201.
E: Jens Mortensen, hattemager. B:
1) Morten Jensen 7
2) Søren Jensen 5.

1251 Else Christensdatter Schiøtt i Ålborg. 21.1.1690, no.202.
E: Gosvinus Helleche, bager. B:
1) Adrian Helleche 8
2) Christian Helleche 6
3) Anne Cathrine Helleche 1.

1252 Maren Pedersdatter i Ålborg. 22.1.1690, no.203.
Enke efter Søren Pedersen Sæby, skipper, skifte 6.7.1686. B:
2) Peder Sørensen, skipper
3) Anne Sørensdatter g.m. Niels Bjørnsen
4) Mette Sørensdatter, enke efter Hans Carstensen
5) Margrethe Sørensdatter.
Første ægteskab med Poul Rasmussen, skomager, [skifte 6.3.1652 lbnr.394]. B:
1) Poul Poulsen, skipper i København.

1253 Peder Pedersen Gjølbo i Ålborg. 23.1.1690, no.204.
E: Maren Andersdatter. B:
1) Sidsel Pedersdatter 3.

1254 Peder Nielsen Kaag, vognmand i Ålborg. 18.3.1690, no.205.
E: Maren Christensdatter. B:
1) Niels Pedersen 5
2) Peder Pedersen 1.

1255 Anne Lauridsdatter i Ålborg. 20.2.1690, no.206.
Enke efter Jens Bruun, guldsmed. A:
1) søster Maren Lauridsdatter i Ålborg
2) søster Gertrud Lauridsdatter i Ålborg
3) søster Maren Lauridsdatter i Frejlev g.m. Hans Jørgensen i København, i kongens tjeneste.
Afdøde døde 18.12.1689.

1256 Hans Tønnesen i Ålborg. 18.3.1690, no.207.
E: Anne Pedersdatter. B:
1) Tønnes Hansen 3.

1257 Christence Henriksdatter Risør i Ålborg. 24.3.1690, no.208.
E: Laurids Lassen, rådmand og købmand. B:
1) Henrik Lauridsen 4
2) Johanne Elisabeth Lauridsdatter 22 uger.
Enkemandens første ægteskab med Cathrine [Nikolajsdatter] Wichmann, der døde marts 1673, [skifte 9.3.1676 lbnr.781]. Arv til B:
1) Nikolaus Lassen
2) Cathrine Lisbeth Lassen
3) Laurids Lassen
4) Jens Lassen
5) Jacob Lassen
Enkemandens andet ægteskab med Else Thøgersdatter, der døde september 1680. Arv til B:
6) Thøger Lassen
7) Anne Cathrine Lassen
8) Else Lassen.

1258 Baltser Hansen i Ålborg. 7.6.1690, no.209.
E: Maren Rasmusdatter. B:
3) Mette Baltsersdatter 4.
Første ægteskab med Mette Thomasdatter, skifte 25.1.1686. B:
1) Thomas Baltsersen 14
2) Hans Baltsersen 13.
Mette Thomasdatter første ægteskab med Laurids Nielsen, skifte 2.11.1675 lbnr.759. Arv til B:
1) Laurids Lauridsen 18.

1259 Margrethe Jensdatter i Ålborg. 13.6.1690, no.210.
E: Jens Markussen. A:
1) bror Niels Jensen, uvist hvor
2) søster Esther Jensdatter i Ajstrup
3) søster Kirsten Jensdatter i Stenum.
Forsegling 29.3.1690.

1260 Mads Nielsen Vittrup, skipper i Ålborg. 3.7.1690, no.211.
E: Jacobe Nielsdatter. B:
1) Herman Madsen 22
2) Cathrine Madsdatter 19
3) Christen Madsen 15
4) Niels Madsen 10
5) Hybert Madsen 9.
Forsegling 7.4.1690.

1261 Clemen Jensen i Ålborg. 3.7.1690, no.212.
E: Anne Jensdatter. B:
1) Jens Clemensen 5
2) Gertrud Jensdatter 1, der døde 14.12.1690.
FM: farbror Thor Jensen.

1262 Svenning Christensen i Ålborg. 4.7.1690, no.213.
E: Maren Villadsdatter. B:
1) Johanne Svenningsdatter 25
2) Christen Svenningsen 24, i Surinam
3) Maren Svenningsdatter 22.

1263 Jens Jensen, hjulmand i Ålborg. 4.7.1690, no.214.
E: Ingeborg Villadsdatter. B:
1) Birgitte Jensdatter 8
2) Jens Jensen 4
3) Hans Jensen 2.
FM: farbror Knud Jensen, hjulmand.

1264 Christen Troelsen, ugift handelskarl i Ålborg. 25.7.1690. no.215.
A:
0) forældre Troels Poulsen og Johanne Knudsdatter. 5B:
1) bror Mads Troelsen, købmand i Christiania
2) bror Poul Troelsen [i Søndhordlen syd for Bergen i Norge], død. 3B:
a Hans Poulsen
b Johanne Poulsdatter
c Else Poulsdatter
3) bror Thøger Troelsen i Malmø i Skåne, død. 1B:
a Thøger Thøgersen
4) søster Johanne Troelsdatter ved svigersøn Niels Sørensen Rebstrup.
Afdøde døde 6.6.1690.

1265 Maren Knudsdatter i Ålborg. 31.7.1690, no.216.
E: Søren Christensen Ferslev, skipper. B:
4) Mikkel Sørensen 24
5) Knud Sørensen 21
6) Jens Sørensen 20.
Første ægteskab med Søren Mikkelsen, skifte 13.11.1679 lbnr.1083. B:
1) Mikkel Sørensen
2) Knud Sørensen
3) Jens Sørensen.
Afdøde døde 5.7.1690.


Ålborg Byfoged
Originale skiftebreve
1690, august - december
B 37-555

1266 Niels Jensen Hald i Ålborg. 30.12.1690, no.217.
E: Maren Jensdatter. B:
1) Jens Nielsen 12
2) Søren Nielsen 11.
Afdøde døde 11.12.1690 i København.

1267 Thøger Lassen i Ålborg. 12.8.1690, no.218.
E: Magdalene van Ginchel.
Testamente af 27.5.1687.
Første ægteskab med Elsebeth Hansdatter, død 22.8. 1671. B:
1) Hans Thøgersen Lassen
2) Laurids Thøgersen Lassen
3) Peder Thøgersen Lassen
4) Maren Thøgersdatter Lassen g.m. Christoffer Christoffersen de Hemmer, [søn af enkens første mand Christoffer de Hemmer]
5) Elsebeth Thøgersdatter Lassen
6) Elsebeth Thøgersdatter Lassen
7) en datter.
FM:
1 morbror Laurids Hansen [Tanch], præst i Haverslev og Bejstrup
2 Søren Hansen, student
3 Laurids Christian Carel, prokurator.
Enkens første ægteskab med Christoffer de Hemmer, [skifte 15.7.1684 lbnr.1168]. Arv til B:
1) Jørgen de Hemmer
4) Karen de Hemmer
5) Christen van Ginchel de Hemmer.
Jordebog 1690 for Refsnæs i Komdrup sogn i Hellum herred side 72-90
Jordebog 1690 for Klarupgård i Klarup sogn i Fleskum herred side 90-106
Jordebog 1690 for Rødslet i Vadum sogn i Kær herred side 106-144
Jordebog 1690 for Vester Ladegård i Ålborg Budolfi sogn side 144-170.

1268 Peder Nielsen Raakjær, ugift i Ålborg. 15.8.1690, no.219.
A:
1) bror Søren Nielsen Raakjær i Ålborg
2) bror Niels Nielsen Raakjær i Frederiksstad i Norge
3) bror Laurids Nielsen Raakjær i Ålborg
4) bror Niels Nielsen Raakjær, badskærsvend i Stokholm
5) Anne Nielsdatter g.m. Mogens Christensen i Ålborg.
Afdøde død 4.4.1690.

1269 Johannes [Frederik] Friedenreich, apoteker i Ålborg. 27.8.1690, no.220.
E: Magdalene Calow. LV: Lukas Hansen, tolder i Ålborg. B:
1) Christoffer Didrik Friedenreich 21, stud. theol.
2) Julius Frederik Friedenreich 17
3) Johannes Friedenreich 16
4) Magdalene Margrethe Friedenreich 15
5) Daniel Friedenreich 13
6) Christian Friedenreich 10
7) Peder Friedenreich 9
8) Anne Cathrine Friedenreich 5.
FM: farbror Daniel [Frederik] Friedenreich, apoteker i Viborg.
Bevilling til uskiftet bo af 17.6.1690.

1270 Peder Andersen, skipper i Ålborg. 28.8.1690, no.221.
E: Maren Sørensdatter. A:
1) bror Albert Andersen på Læsø
2) bror Anders Andersen på Læsø
3) bror Peder Andersen i København
4) bror Laurids Andersen Buch i København
5) søster Else Andersdatter, enke efter Peder Lauridsen
6) søster Maren Andersdatter g.m. Peder Jensen på Læsø
7) søster Maren Andersdatter på Læsø.
Forsegling 14.7.1690.

1271 Anne Hansdatter i Ålborg. 2.9.1690, no.222.
E: Jacob [Andersen] Miller, garver.
Første ægteskab med [Daniel Bloch, skifte 5.6.1678 lbnr.1055]. B:
1) Barbara Danielsdatter g.m. Jochum Gørslev, buntmager i Ålborg
2) Ditlev Danielsen Bloch, garver i Århus
3) Ellen Danielsdatter g.m. Adrian von Horn, garver i Viborg
4) Henrik Danielsen Bloch, garver i Randers
5) Maren Danielsdatter g.m. Søren Christensen Høgh, farver i Viborg
6) Kirsten Danielsdatter g.m. Anders Ibsen, købmand i Ålborg
7) Else Danielsdatter Bloch 18.

1272 Dorthe Lauridsdatter i Ålborg. 11.11.1690, no.223.
Tønnes Sørensen, skomager. B:
1) Kirsten Tønnesdatter 12
2) Søren Tønnesen 6.

1273 Karen Jensdatter i Ålborg. 30.12.1690, no.224.
E: Frands Christensen. B:
1) Jens Frandsen 5.Ålborg Byfoged
Originale skiftebreve
1691
B 37-556

1274 Henrik Jensen Uttrup, købmand i Ålborg. 25.2.1691, no.225.
E: Margrethe Nielsdatter. LV: bror Johan Nielsen Pop, købmand i Ålborg. B:
9) Anne Marie Henriksdatter 5
10) Henrik Henriksen.
Første ægteskab med Kirsten Jensdatter, [skifte 20.10.1676 lbnr.787]. B:
1) Mette Henriksdatter 26
2) Else Henriksdatter g.m. Hans Lauridsen, organist i Ålborg Frue
3) Karen Henriksdatter 21
4) Didrik Henriksen 19
5) Anne Henriksdatter 18
Andet ægteskab med Anne Thøgersdatter, [skifte 19.3.1685 lbnr.1192]. B:
6) Kirsten Henriksdatter 13
7) Anne Margrethe Henriksdatter 11
8) Thøger Henriksen 9.Ålborg Byfoged
Originale skiftebreve
1693
B 37-557

1275 Johanne Christensdatter i Ålborg. 11.1.1693, no.226.
E: Anders Jacobsen. A:
1) bror Søren Christensen i Lørsted i Haverslev sogn
2) søster Karen Christensdatter i Han herred
3) søster Johanne Christensdatter på stedet.
Desuden nævnes enkemandens bror Hans Jacobsen, rebslager i Drammen i Norge.
Afdøde døde 7.1.1693.

1276 Mette Christensdatter i Ålborg. 15.1.1693, no.227.
E: Søren Jensen. B:
1) Hans Sørensen 1.
FM: morfar Søren Christensen, handskemager i Ålborg.

1277 Jens Andersen Draaby, ugift skipper i Ålborg. 31.3.1693, no.228.
A:
1) søster Anne Andersdatter g.m. Mads Nielsen Gabrielsen i Nykøbing Mors.

1278 Anne Jensdatter i Ålborg. 11.5.1693, no.229.
E: Knud Hansen, forrige kontrollør og inspektør ved Ålborg toldsted. B:
1) Hans Knudsen 18, der til Sankt Hans skal studere på Akademiet i København
2) Anne Margrethe Knudsdatter 16
3) Peder Knudsen 13.
FM: mors [halv]bror Knud Pedersen på Bodum Bisgård i Thy.

1279 Christen Nielsen, kammager i Ålborg. 16.5.1693, no.230.
Enkemand efter Karen Madsdatter. B:
1) Christen Christensen
2) Niels Christensen, under militien i Tyskland.

1280 Marichen Hansdatter Tidemann i Ålborg. 18.5.1693, no.231.
E: Mads Nielsen, feldbereder. B:
1) Else Madsdatter 14
2) Hans Christian Madsen 12.
Enkemandens første ægteskab med Else Andersdatter, [skifte 4.6.1678]. Arv til børn.

1281 Jens Christensen, snedker i Ålborg. 20.5.1693, no.232.
E: Maren Jensdatter. B:
1) Maren Jensdatter 12
2) Jens Jensen 11
3) Anne Jensdatter 8.

1282 Bernt Berntsen, skipper i Ålborg. 27.5.1693, no.233.
E: Else Hansdatter Tidemann. B:
2) Hans Berntsen 10.
FM: farbror Laurids Berntsen i Ålborg.
Første ægteskab med Kirsten Frandsdatter, [skifte 20.12.1680 lbnr.1105]. B:
1) Bernt Berntsen i Frederikshald i Norge.
Afdøde døde 6.3.1693.

1283 Maren Poulsdatter i Ålborg. 30.5.1693, no.234.
Enke efter Rasmus Lauridsen, [skifte 9.7.1670 lbnr.721]. B:
1) Poul Rasmussen Lam, stykfendrik på Bornholm
2) Peder Rasmussen Lam, korporal
3) Sidsel Rasmusdatter Lam, der døde efter sin mor, var g.m. Bernt Steffensen, nålemager. Hendes børn
4) Laurids Rasmussen i Frederiksstad i Norge.
Forsegling 4.3.1693.

1284 Christen Jensen Winther, købmand i Ålborg. 1.6.1693, no.235.
E: Anne Nielsdatter. B:
1) Christen Christensen Winther, borgmester i Ringkøbing, [skifte Ringkøbing 12.2.1690 lbnr.180]. 4B:
a Rasmus Christensen Winther 8
b Christen Christensen Winther 7
c Laurids Christensen Winther 6
d Christen Christensen Winther den yngre 3.
FM: morfar Rasmus Andersen [til Søgård], amtsforvalter i Lundenæs amt.
2) Jens Christensen Winther, købmand i Ålborg
3) Karen Christensdatter Winther, enke efter Christen Rubechsen [Humble], præst i Vrejlev og Hæstrup, [skifte Ålborg bisp 7.1.1692 lbnr.97]
4) Johanne Christensdatter Winther g.m. Hans Schløf, købmand i Ålborg
5) Ingeborg Christensdatter Winther g.m. Christen Bering, købmand i Ålborg.

1285 Sidsel Rasmusdatter i Ålborg. 23.6.1693, no.236.
E: Bernt Steffensen, nålemager. B:
2) Frederik Berntsen 11
3) Maren Berntsdatter 8.
FM: morbror Poul [Rasmussen] Lam, stykfendrik på Bornholm
Første ægteskab med Frederik Næring, skifte 5.8.1679 lbnr.1075. B:
1) Sibylle Frederiksdatter 14.

1286 Laurids Andersen Læsø, skipper i Ålborg. 29.6.1693, no.237.
E: Maren Jensdatter. B:
1) Anders Lauridsen 13.

1287 Mette Christensdatter i Ålborg. 8.7.1693, no.238.
Enke efter Terkild Rasmussen. B:
1) Anne Cathrine Terkildsdatter, død. E: Frederik Eckhoff i Bergen. 1B:
a Johan Frederik Eckhoff 3.
Afdøde døde 26.7.1692.

1288 Morten Simonsen. knivsmed i Ålborg. 11.7.1693, no.239.
E: Eva Mikkelsdatter. LV: bror Oluf Mikkelsen, 2. lektiehører i Ålborg Latinskole. B:
5) Mikkel Christian Mortensen 13, under information i Ålborg.
Første ægteskab med Else Mikkelsdatter, [skifte 23.1.1679 lbnr.1065]. B:
1) Cathrine Mortensdatter g.m. Jens [Pedersen] Husbond, præst i Gunderup [og Nøvling]
2) Simon Mortensen i Radsted på Lolland
3) Else Mortensdatter g.m. Ditlev Bloch, garver i Århus
4) Mikkel Mortensen 31, garversvend.
Afdøde døde 31.5.1693.
Litteratur: Knivsmedens datter - en vanskelig ane af Flemming Aagaard Winther i: Slægten nr. 44, juli 2011, side 63-71.

1289 Simon Sørensen i Ålborg. 19.7.1693, fol.240.
E: Anne Pedersdatter. LV: svoger Jens Olufsen, skipper. A:
1) mor Johanne Pedersdatter, enke efter Søren Simonsen, [skifte 28.11.1689 lbnr.1246]
2) bror Peder Sørensen
3) bror Hans Sørensen
4) søster Anne Sørensdatter g.m. Mikkel Poulsen, skipper
5) søster Mette Sørensdatter, død, var g.m. [Villum Sahlmann, korporal]. 3B:
a Henrik Villumsen 12
b Margrethe Villumsdatter 8
c Søren Villumsen 4.
Afdøde døde på rejse til Vestindien i 1690.

1290 Anne Marie Henriksdatter Risør, ugift i Ålborg. 8.8.1693, no.241.
A:
1) bror Hans Henriksen, præst i Ilstorp i Skåne
2) bror Gert Henriksen Risør i Polen
3) søster Christence Henriksdatter Risør, død. E: Laurids Lassen. 2B:
a Henrik Lassen
b Johanne Lisbeth Lauridsdatter.

1291 Birgitte Olufsdatter i Ålborg. 22.8.1693, no.242.
E: Søren Nielsen, glarmester. B:
2) Bodil Sørensdatter 6.
Første ægteskab med Jacob Willer, skifte 15.3.1686. B:
1) Abel Jacobsdatter 8.

1292 Bente Pedersdatter Tønder i Ålborg. 24.8.1693, no.243.
E: Bendix [Christoffersen] Fideler, kirurg. B:
1) Anne Kirstine Bendixdatter 9.

1293 Laurids Jensen Juul, skipper i Ålborg. 28.8.1693, no.244.
E: Anne Budtz. LV: svoger Jens Hansen, købmand. B:
1) Jens Lauridsen Juul 11
2) Johan Lauridsen Juul 8
3) Ingeborg Lauridsdatter Juul 3.
FM: morbror Hans Budtz, købmand i Ålborg.

1294 Niels Bjørnsen, skipper i Ålborg. 30.8.1693, no.245.
E: Anne Sørensdatter. LV: bror Peder Sørensen. B:
1) Karen Nielsdatter 8
2) Maren Nielsdatter 2.

1295 Christian Urban, prokurator i Ålborg. 19.9.1693, no.246.
E: Kirsten Svenningsdatter. B:
1) Clara Christiansdatter 37
2) Elisabeth Christiansdatter g.m. Hans Andersen Falch
3) Cathrine Christiansdatter 31
4) Anne Christiansdatter 27.

1296 Peder Nielsen Brønderslev, vognmand i Ålborg. 21.10.1693, no.247.
E: Maren Knudsdatter. B:
2) Maren Pedersdatter 22
3) Knud Pedersen 19, i bøssemagerlære
4) Enevold Pedersen 17
5) Jens Pedersen 13.
Første ægteskab med Maren Jensdatter.
B:
1) Niels Pedersen 27, i hattemagerlære.

1297 Oluf Bjørnsen Høgh, vognmand i Ålborg. 24.10.1693, no.248.
Enkemand efter Maren Pedersdatter. B:
1) Kirsten Olufsdatter 36
2) Bodil Olufsdatter 35, g.m. Christen Svendsen
3) Maren Olufsdatter 32, g.m. Svend Pedersen, kågmand.

1298 Jacob Jensen, ugift handelskarl i Ålborg. 16.11.1693, no.249.
A:
0) forældre [Jens Pedersen, rådmand, skifte 31.8.1686 og Margrethe Nielsdatter, skifte 21.3.1689 lbnr.1236]
1) bror Niels Jensen, student, tjener i Porsgrunn i Skien i Norge
2 ) søster Dorthe Jensdatter på Strømsø i Norge
3) søster Maren Jensdatter Norup
4) bror Peder Jensen Norup, der tjener hos Jens Kjærulf, tolder i Stavanger i Norge.
Afdøde døde 14.10.1693.

1299 Jens Svendsen, skipper i Ålborg. 17.11.1693, no.250.
E: Agnethe Sørensdatter. LV: Hans Henriksen, feldbereder. B:
1) Svend Jensen 6
2) Søren Jensen 3
3) Niels Jensen 1.

1300 Jacob Hansen, toldkontrollør i Ålborg. 11.12.1693, no.251.
E: Johanne Lauridsdatter de Hemmer. LV: Laurids Jensen Pop. B:
1) Elsebeth Jacobsdatter 8
2) Maren Jacobsdatter 7
3) Peder Jacobsen 4
4) Hans Jacobsen 3
5) Karen Jacobsdatter de Hemmer 9 uger.
FM: farbror Laurids Hansen, præst i Haverslev og Bejstrup.
Afdøde døde 13.11.1693.

1301 Thor Jensen i Ålborg. 18.12.1693, no.252.
E: Maren Poulsdatter. B:
1) Peder Thorsen 22, toldbetjent
2) Jens Thorsen 20, i handskemagerlære
3) Poul Thorsen 18
4) Thomas Thorsen 15
5) Anne Thorsdatter 10.

1302 Niels Sørensen, bødker i Ålborg. 19.12.1693, no.253.
Enkemand. B:
1) Karen Nielsdatter g.m. Knud Jensen, hjulmand
2) Anne Nielsdatter 30, forlovet med Peder Christensen, bødkersvend.
Afdøde døde 23.11.1693.


Ålborg Byfoged
Originale skiftebreve
1694
B 37-558

1303 Jens Mortensen, hattemager i Ålborg. 10.1.1694, no.254.
E: Mette Hansdatter. B:
3) Laurids Jensen 3.
Første ægteskab med Abelone Sørensdatter, skifte 20.1.1690 lbnr.1250. B:
1) Morten Jensen 13
2) Søren Jensen 12.
FM: Jacob Andersen, sadelmager, som beslægtet.
Desuden nævnes enkens mor Else Hansdatter, enke efter Bernt Berntsen.
Afdøde døde 27.11.1693.

1304 Christen Olufsen Krog, købmand i Ålborg. 18.1.1694, no.255.
Enkemand efter [Anne Lauridsdatter, skifte 19.1.1685 lbnr.1189].
Her redegøres for afdødes gård som ved skifte efter afdøde 126.6.1691 blev givet til Maren Jensdatter, datter af afdødes hustrus søster [Use Lauridsdatter, skifte 10.6.1681 lbnr.1108 og nu afdøde Jens Jensen Almstrup ved FM: Christen Lauridsen Hobro.

1305 Anne Jensdatter i Ålborg. 19.1.1694, no.256.
Enke. B:
1) Thomas Lauridsen i Østerild i Thy
2) Margrethe Lauridsdatter 28
3) Johanne Lauridsdatter 23.

1306 Margrethe Pedersdatter i Ålborg. 20.1.1694, no.257.
Enke efter Peder Christensen Bøtcher, skifte 18.6.1684 lbnr.1166. B:
1) Laurids Pedersen Bøtcher
2) Christen Pedersen Bøtcher
3) Mads Pedersen Bøtcher i København
3) Adrian Pedersen Bøtcher i København
4) Karen Pedersdatter, død, efter hvem, der er arv.

1307 Margrethe Momme i Ålborg. 13.2.1694, no.258.
E: Hans Jacobsen. B:
1) Dorthe Margrethe Hansdatter 8
2) Johan Hansen 3.

1308 Hans Nielsen, handskemager i Ålborg. 24.2.1694, no.259.
E: Maren Christensdatter. B:
1) Anne Hansdatter 6
2) Niels Hansen 3.

1309 Laurids Rasmussen, købmand i Ålborg. 2.5.1694, no.260.
E: Anne Hansdatter Reimer. A:
0) Rasmus, skifte 22.4.1680
1) søster Gertrud Rasmusdatter g.m. Poul Sternberg
2) søster Kirsten Rasmusdatter, død, var g.m. Hans Reimer, skifte 3.12.1683 lbnr.1150. B:
a Claus Hansen Reimer 16, i København
b Ingeborg Hansdatter 15
c Anne Cathrine Hansdatter 13.
Hans Reimers første ægteskab med [Margrethe Johansdatter, skifte 21.1.1673 lbnr.739]. Arv til B:
1) Lisbeth Hansdatter g.m. Gotfred Calmer, buntmager i Ålborg.
Arv efter Hans Reimers bror Claus Reimer, købmand i København.
Desuden nævnes Poul Sternbergs bror Johan Sternberg.
Afdøde døde 2.4.1694.

1310 Maren Hansdatter, ugift tjenestepige i Ålborg. 9.5.1694, no.261.
A:
1) søster Johanne Hansdatter g.m. Torsten Nielsen i Møntergade i København
2) søster Anne Hansdatter i Nørre Sundby.
FM: morbror Anders Knudsen i Vester Halne.
Afdøde døde 12.4.1694.

1311 Elisabeth Hansdatter i Ålborg. 26.6.1694, no.262.
E: Gotfred Jacobsen Calmer, buntmager. A:
0) forældre Hans Reimer, skifte 3.12.1683 lbnr.1150 og [Margrethe Johansdatter, skifte 21.1.1673 lbnr.739]
1) søster Anne Hansdatter, enke efter Laurids Rasmussen.
Fars andet ægteskab med Kirsten Rasmusdatter. B:
2) halvbror Claus Hansen Reimer
3) halvsøster Ingeborg Hansdatter Reimer
4) halvsøster Anne Cathrine Hansdatter Reimer.
Arv efter afdødes moster Maren Tobin i Lübeck.
Afdøde døde 24.5.1694.

1312 Villads Jacobsen, snedker i Ålborg. 9.7.1694, no.263.
E: Johanne Andersdatter. LV: svigersøn Christen Jensen Behm. A:
1) søster Mette Jacobsdatter, død. 1B:
a Jacob Sørensen, der tjener på Lolland
2) bror Christian Jacobsen, død. 2B:
a Jacob Christiansen
b en datter i Frederiksstad i Norge.
Afdøde døde 7.6.1694.

1313 Jens Olufsen, væver i Ålborg. 9.7.1694, no.264.
E: Anne Lauridsdatter. A:
1) bror Jørgen Olufsen, uvist hvor.

1314 Johanne Madsdatter, ugift i Ålborg. 10.7.1694, no.265.
A:
1) søster Maren Madsdatter på Hirsholmene
2) søster Ingeborg Madsdatter i Biersted
3) søster Dorthe Madsdatter, død. 6B:
a Mads Rasmussen i Nørre Sundby
b Jeppe Rasmussen i Nørre Sundby
c Christen Rasmussen i Nørre Sundby
d Jens Rasmussen, skipper i Ålborg g..m. Birgitte Lauridsdatter
e Birgitte Rasmusdatter på Hirsholmene
f Kirsten Rasmusdatter
4) søster Karen Madsdatter i Åby, død. 2B:
a Christen Mortensen i Jetsmark
b Mads Mortensen på Sjælland.

1315 Laurids Bertelsen i Ålborg. 30.7.1694, no.266.
E: Anne Nielsdatter.
Der skal være søskendebørn i Gettrup i Vester Han herred.
Arv i boet efter Mads Lauridsen Ged i Ålborg. 17.7.1682 lbnr.1128 til B:
1) Kirsten Madsdatter
2) Maren Madsdatter.
Afdøde døde 28.6.1694.

1316 Laurids Sørensen, skipper i Ålborg. 22.8.1694, no.267.
E: Maren Christensdatter. B:
1) Anne Lauridsdatter 22
2) Søren Lauridsen 21, hos regimentskriveren i Skanderborg
3) Christen Lauridsen 19
4) Maren Lauridsdatter 16
5) Hans Lauridsen 8.

1317 Gye Jensdatter i Ålborg. 25.9.1694, no.268.
Enke efter Mourids Jensen, skifte 26.8.1679 lbnr.1076. B:
1) Rebekka Mouridsdatter 32
2) Anne Marie Mouridsdatter g.m. Morten Nielsen, købmand i Ålborg
3) Hans Mouridsen 22.
FM: Søren Sørensen Banner, rådmand i Ålborg.

1318 Ellen Ibsdatter i Ålborg. 12.11.1694, no.269.
E: Christen Nielsen Hundt. A:
1) bror Thue Ibsen i Gåser i Øster Hassing sogn
2) bror Poul Ibsen i Starbæk i Øster Hassing sogn ved søn Jeppe Poulsen
3) bror Jens Ibsen i Dokkedal, død. 1B:
a Mette Jensdatter g.m. Peder Andersen i Haslevgård i Als sogn
4) bror Christen Ibsen i Ålborg, død. 5B:
a Poul Christensen
b Jens Christensen
c Mette Christensdatter
d Maren Christensdatter
e Ellen Christensdatter.
FM: Erik Nielsen Koch
5) søster Maren Ibsdatter , den ældre, død, var g.m. Niels Pedersen. 3B:
a Poul Nielsen i Dokkedal i Mou sogn
b Jacob Nielsen i Ålborg
c Jens Nielsen i Lien i Nørup sogn ved Kolding
6) søster Maren Ibsdatter den yngre g.m. Laurids Jespersen i Jelling, begge døde. 3B:
a Christen Lauridsen, rytter
b Jens Lauridsen, soldat i Kastellet i København
c Mette Lauridsdatter g.m. Mads Thomsen i Jelling.
Testamente af 6.4.1691.

1319 Margrethe Schmidt i Ålborg. 5.12.1694, no.270.
Enke. B:
1) Dorthe Kirstine Olufsdatter 19, i København.
Desuden nævnes:
1 afdødes brorsøn Didrik Schmidt, postmester
2 afdødes brordatter Sara Schmidt, enke efter Hans Øster, [skifte 23.11.1685 lbnr.1215]
3 Karen Hansdatter g.m. Jacob Svendsen, prior til Vor Frue Kirke i Ålborg.

1320 Børge Mathiassen Lemmiche, guldsmed i Ålborg. 15.12.1694, no.271.
E: Birthe Thiesdatter. LV: Kaj Piper, købmand i Ålborg. B:
1) Anne Børgesdatter Lemmiche 17
2) Susanne Børgesdatter Lemmiche 16
3) Mathias Børgesen Lemmiche 14
4) Kjeld Børgesen Lemmiche 13
5) Hans Børgesen Lemmiche 11
6) Anne Kirstine Børgesdatter Lemmiche 1.
FM: morbror Mathias Thiesen, bøssemager i Ålborg.
Desuden nævnes Anne Madsdatter, enke efter Gert [Zachariassen] Thiesen, kapellan i Ålborg Frue, [begravet 22.12.1685].


Ålborg Byfoged
Originale skiftebreve
1695 januar-februar
B 37-559

1321 Margrethe Pedersdatter [Stork] i Ålborg. 8.1.1695, no.272.
E: Peder Andersen, hattemager. B:
1) Niels Pedersen [Stork] 10.
Enkemandens første ægteskab med Maren Mikkelsdatter, skifte 21.9.1683 lbnr.1145. Arv til B:
1) Anders Pedersen
2) Johanne Pedersdatter
3) Cathrine Pedersdatter.

1322 Dorthe Gabrielsdatter i Ålborg. 10.1.1695, no.273.
Enke efter Isak Frederiksen, hattemager. B:
1) Frederik Isaksen
2) Tobias Isaksen
3) Magd2213alene Isaksdatter
4) Gertrud Isaksdatter.
FM: mors næstsøskendebarn Mikkel Jensen Scheffer (Schæffer) g.m. Anne Jacobsdatter.

1323 Ellen Ibsdatter i Ålborg. 13.1.1695, no.274.
Enke efter Oluf Drage.
Arvinger kendes ikke.

1324 Dorthe Sørensdatter i Ålborg, begravet 30.1.1695, no.275.
Enke efter Niels Lauridsen Berg. B:
1) Søren Nielsen Berg 33, i Kjeldsund i Norge
2) Søren Nielsen Berg 28, der tjener på Knivsholt.

1325 Johanne Henriksdatter de Hemmer i Ålborg. 12.2.1695, no.276.
Enke efter Peder Hofmann, assessor i Kammerkollegiet. B:
6) Margrethe Hofman 17
7) Maren Hofmann 16
8) Mette Marie Hofmann 11.
FM: morbror Christoffer Henriksen de Hemmer, købmand i Ålborg.
Første ægteskab med Hans Rasmussen, skifte 28.2.1677 lbnr.780. B:
1) Anne Hansdatter, død, var g.m. Niels Jespersen, kancelliråd. 4B:
a Hans Nielsen Jespersen
b Kirsten Nielsdatter
c Henrik Nielsen Jespersen
d Karen Nielsdatter
2) Rasmus Hansen
3) Karen Margrethe Hansdatter 26
4) Christoffer Hansen
5) Karen Hansdatter 22
Jordebog 1695 over afdødes gods fol.468-491.
Der angives brugers navn(e), landgilde og hartkorn.
Vendsyssel. Voergård birk. Albæk sogn
Lyngsø
Peder Jørgensen og Laurids Jørgensen 4111
Jens Christensen og Christen Poulsen 4111
Kær herred. Vester Hassing sogn
Gåser
Niels Jensen 3400
Børglum herred. Hørby sogn
Hale
Christen Christensen 9000
Stoltholt
Jens Nielsen 1320
Stjernholm Amt. Tamdrup sogn
Vrønding
Anders Nielsen 5122
Thy. Hillerslev herred Sennels sogn
Sennels
Mikkel Poulsen 1300
Mors. Torp
Maren Madsdatter. et gadehus
Christen Smed, et gadehus
Harre herred. Harre sogn
Harre
Lave Pedersen 1420
Inger Pedersdatter, enke efter Oluf Smed 4720
Himmersyssel. Hellum herred. Fræer sogn
Fræer
Mikkel Lauridsen halvdelen af 9000
Niels Rasmussen, halvdelen af 9530
Poul Smed, et bol
Salling. Hindborg herred. Hindborg herred. Hindborg sogn
Kongens anpart af korntienden 13,222
Brøndum sogn
Kongens anpart af korntienden 8222
Ved Tønder
Carl Almstrup, en marskeng.
Afdøde døde 11.1.1695.

1326 Bente Nielsdatter i Ålborg. 14.2.1695, no.277.
Enke efter Hans Nielsen, købmand, [skifte 13.12.1665 lbnr.617]. B:
1) Ida Hansdatter, [skifte 30.9.1679 lbnr.1079], var g.m. Jens Olufsen, skipper. 3B:
a Maren Jensdatter 23
b Hans Jensen 22
c Oluf Jensen 21.
2) Niels Hansen i Nibe g.m. Maren Nielsdatter
3) Bente Hansdatter g.m. Nikolaj Holst.

1327 Peder Pedersen, farver i Ålborg. 28.2.1695, no.278.
E: Kirsten Mortensdatter. LV: svigersøn Andreas Eriksen, farver. A:
1) bror Jørgen Pedersen, farver i Randers
2) halvbror Hans Pedersen 17
3) halvsøster Cathrine Pedersdatter 13, hos Søren Christensen, farver i Viborg.
Afdøde døde 20.2.1695.


Ålborg Byfoged
Originale skiftebreve
1695 marts-december
B 37-560

1328 Johanne Sørensdatter i Ålborg. 4.3.1695, no.279.
E: Hans Ingvorsen. A:
1) bror Peder Sørensen i Kerteminde, død. 3B:
a Elias Pedersen i Dalby på Fyn
b Jens Pedersen i Tårnby på Fyn
c Anne Pedersdatter g.m. Anders Svendsen i Hundslev på Fyn.
Afdøde døde 10.2.1695.

1329 Cathrine Danielsdatter i Ålborg. 6.3.1695, no.280.
E: Johan Mølmann, købmand. B:
1) Johan Johansen Mølmann 11
2) Daniel Johansen Mølmann 7.

1330 Birgitte Rasmusdatter i Ålborg. 8.4.1695. no.281.
E: Christen Frandsen. B:
1) Rasmus Christensen i Ungarn
2) Oluf Christensen i Ålborg
3) Mads Christensen
4) Jens Christensen
5) Maren Christensdatter 18.

1331 Laurids Jensen Pop i Ålborg. 8.5.1695, no.282.
E: Birgitte de Hemmer. LV: Johan Nielsen Pop, købmand i Ålborg. B:
1) Maren Pop 4.
Arv i boet efter [Maren Urbansdatter, skifte Ålborg bisp 3.6.1680 lbnr.25] og Christen Mortensen, rektor i Ålborg latinskole til B:
1) Maren Christensdatter g.m. Søren Pedersen, forpagter på Torstedlund
2) Anne Christensdatter
3) Else Christensdatter.
Arv i boet til Karen de Hemmer.

1332 Laurids Nielsen, købmandskarl i Ålborg. 20.5.1695, no.283.
A:
1) mor Kirsten Mortensdatter i Vadum sogn
2) bror Jens Nielsen, købmand i Ålborg
3) bror Morten Nielsen, købmand i Ålborg
4) bror Anders Nielsen, købmand i Ålborg
5) bror Peder Nielsen, købmand i Ålborg
6) søster Margrethe Nielsdatter
7) søster Maren Nielsdatter.
Afdøde døde på sørejse til Norge sidst i april 1695.

1333 Magdalene Jochumsdatter Bonsach i Ålborg. 12.6.1695, no.284.
E: Christen Pedersen. A:
0) forældre [Jochum Bonsach, bartskær i Odense, skifte Odense 1657 og Lucie Gertsdatter, skifte Odense 1661]
1) bror Henrik Bonsach, doktor i Christiania i Norge
2) bror Gert [Jochumsen] Bonsach, præst i Karlslunde og Karlstrup på Sjælland
3) søster Cathrine Bonsach i København, enke efter Anders Cortsen, islandsk købmand.
Fars første ægteskab med [Cathrine Harder, skifte Odense 1647]
4) halvsøster [Elisabeth Bonsach] g.m. Henrik Følscher i Odense.

1334 Christen Sørensen, klejnsmed i Ålborg. 29.6.1695, no.285.
E: Kirsten Bertelsdatter. LV: Mathias Thisted, bøssemager. B:
1) Knud Christensen 8
2) Søren Christensen 4.

1335 Anne Pedersdatter i Ålborg. 8.7.1695, no.286.
Enke efter Simon Sørensen, [skifte 19.7.1693 lbnr.1289].
Første ægteskab med [Simon Nielsen, skifte 29.5.1677 lbnr.788]. B:
1) Anne Simonsdatter g.m. Søren Sørensen, skrædder
2) Karen Simonsdatter g.m. Jens Olufsen
3) Niels Simonsen, bor 3 mil nord for Bergen i Norge.

1336 Feit Gabel, garversvend i Ålborg. 10.7.1695, no.287.
E: Anne Abelone Schiønning. B:
1) Hans Bernt Gabel 11
2) Jacob Gabel 5.

1337 Jens Poulsen, bødker i Ålborg. 11.7.1695, no.288.
E: Anne Pedersdatter. A:
1) bror Hans Poulsen, klejnsmed i Bergen i Norge
2) søster Maren Poulsdatter g.m. Hans Bartram, korporal i Flensborg.
Afdøde døde 4.6.1695.

1338 Søren Nielsen, tømrer i Ålborg. 11.7.1695, no.289.
E: Karen Lauridsdatter. B:
2) Glob Sørensen 20
3) Niels Sørensen 18
4) Laurids Sørensen 12.
Første ægteskab med Kirsten Jensdatter, [skifte 10.10.1674 lbnr.763]. B:
1) Anne Sørensdatter 25.

1339 Drude Olufsdatter i Ålborg. 16.7.1695, no.290.
E: Poul Christensen, murer. B:
1) Ellen Poulsdatter 5
2) Christen Poulsen 3.

1340 Karen Pedersdatter i Ålborg. 19.7.1695, no.291.
E: Niels Jensen Hald. A:
1) bror Christen Pedersen i Skelsgård i Tved sogn i Thy
2) bror Jens Pedersen på Ballerumgård i Tved sogn
3) søster Inger Pedersdatter i Tved sogn.

1341 Laurids Jensen, feldbereder i Ålborg. 5.8.1695, no.292.
E: Ellen Eriksdatter. B:
4) Anne Lauridsdatter 8
5) Lisbeth Lauridsdatter 6.
Første ægteskab med Mette Andersdatter. B:
1) Hans Lauridsen 22, feldberedersvend
2) Cathrine Lauridsdatter 22, g.m. Laurids Olufsen, feldbereder i Stubbekøbing på Falster
3) Mette Lauridsdatter 19.
Afdøde døde 10.7.1695.

1342 Peder Andersen, hattemager i Ålborg. 24.10.1695, no.293.
Enkemand efter Margrethe Pedersdatter, [skifte 8.1.1695 lbnr.1321]. B
4) Niels Pedersen 11.
FM: mosters mand Engelbrecht Mortensen, skrædder i Ålborg.
Enkemandens første ægteskab med Maren Mikkelsdatter, [skifte 21.9.1683 lbnr.1145]. B:
1) Anders Pedersen, hattemager
2) Johanne Pedersdatter 29, i København
3) Cathrine Pedersdatter 24.

1343 Peder Simonsen Toxten, ugift matros i Ålborg. 11.11.1695, no.294.
A:
1) mor Anne Pedersdatter,[skifte 8.7.1695 lbnr.1335], enke efter Simon Sørensen, [skifte 19.7.1693 lbnr.1289].
[Mors første ægteskab med Simon Nielsen, skifte 29.5.1677 lbnr.788]. B:
1) søster Anne Simonsdatter g.m. Søren Sørensen, skrædder
2) søster Karen Simonsdatter g.m. Jens Olufsen, skipper i Ålborg
3) bror Niels Simonsen, bor 3 mil nord for Bergen i Norge.


Ålborg Byfoged
Originale skiftebreve
1696
B 37-561

1344 Hans Hansen Østerberg, skriver i Ålborg. 27.1.1696, no.295.
E: Anne Hansdatter. B:
1) Niels Hansen 12.
FM: morbror Christen Hansen, bager i Ålborg.

1345 Jens Olufsen, skomager i Ålborg. 16.3.1696, no.296.
E: Else Christensdatter. A:
1) far Oluf Sørensen, skomager.
Enkens første ægteskab med Laurids Christensen Bruun, skifte 29.7.1679 lbnr.1073. Arv til B:
1) Anders Lauridsen
2) Anne Lauridsdatter.
Arv i boet efter [Anne Pedersdatter], skifte 3.5.1666 lbnr.641] til B:
1 Karen Pedersdatter, død. Arv til søster
2 Anne Pedersdatter.

1346 Maren Sørensdatter i Ålborg. 26.3.1696, no.297.
E: Rasmus Christensen, pumpedrejer, der er dragon, uvist hvor.
Første ægteskab med Rasmus Poulsen, [skifte 10.7.1688 lbnr.1226]. B:
1) Søren Rasmussen 16, i guldsmedelære i Randers
2) Poul Rasmussen 13
3) Maren Rasmusdatter 12
4) Else Rasmusdatter 11.
FM:
1 stedfars far Christen Frandsen
2 mormors stedfar Mikkel Jensen Koch.

1347 Erik Joensen, skipper i Ålborg. 1.4.1696, no.298.
E: Maren Lauridsdatter. B:
1) Joen Eriksen 8
2) Laurids Eriksen 4.

1348 Niels Eriksen, skipper i Ålborg. 16.4.1696, no.299.
E: Kirsten Mikkelsdatter. A:
1) søster Anne Eriksdatter den ældre
2) søster Anne Eriksdatter den yngre
3) søster Karen Eriksdatter
4) søster Anne Eriksdatter, alle i Vester sogn på Læsø.
FM: Niels Nielsen Himmerig på Læsø.
Forsegling 20.3.1696.

1349 Inger Hansdatter [Pop] i Ålborg. 30.6.1696, no.300.
E: Laurids Selgensen. B:
2) Maren Lauridsdatter 1.
Af første ægteskab B:
1) Bente Frederiksdatter 6.
FM: [mosters mand] Hans Budtz i Ålborg.

1350 Jens Poulsen, handskemager i Ålborg. 13.7.1696, no.301.
E: Maren Nielsdatter. B:
1) Kirsten Jensdatter g.m. Laurids Olufsen i København
2) Niels Jensen 18
3) Hans Jensen 13
4) Poul Jensen 11.
FM: fars halvbror Jeppe Poulsen, handskemager.

1351 Niels Jespersen, assessor i Konsistorialkollegiet. 12.10.1696, no.302.
E: Anne Poulsdatter. LV: Søren Jacobsen Brunov, borgmester. B:
8) Jens Nielsen Poulsen 4
9) Laurids Nielsen Poulsen 3
10) Anne Margrethe Nielsdatter 1.
Første ægteskab med Kirsten Hansdatter, død. B:
1) Anne Nielsdatter g.m. Erik Jensen
2) Jesper Nielsen Jespersen
3) Bent Nielsen 19.
Andet ægteskab med Anne Hansdatter, skifte 17.11.1687. B:
4) Hans Nielsen 14
5) Kirsten Nielsdatter 13
6) Henrik Nielsen 12
7) Karen Nielsdatter 11.
FM: morbror Hans Hansen.
Børnene af andet ægteskab har arv efter deres mormor Johanne Henriksdatter de Hemmer, [skifte 12.2.1695 lbnr.1325].
Jordebog 1696 fol.175-214.
Afdøde døde 11.9.1696.

1352 Bente Hansdatter i Ålborg. 4.11.1696, no.303.
E: Nikolaj Holst, købmand. B:
1) Maren Nikolajsdatter 11
2) Bente Nikolajsdatter 9.

1353 Simon Jensen, hjulmand i Ålborg. 17.11.1696, no.304.
E: Maren Løvesdatter. LV: Anders Christensen Thiel, købmand. B:
1) Jens Simonsen 5.

1354 Peder Knudsen i Ålborg. 26.11.1696, no.305.
E: Magdalene Jensdatter. B:
1) Johanne Pedersdatter 11
2) Karen Pedersdatter 9
3) Inger Pedersdatter 5.


Ålborg Byfoged
Originale skiftebreve
1697
B 37-562

1355 Margrethe [Johansdatter] Brandt i Ålborg. 20.2.1697, no.305a.
Enke efter Bertel Mathiassen. B:
1) Christen Bertelsen, adjudant
2) Johan Bertelsen Budtz
3) Nille Bertelsdatter 19.
Desuden nævnes afdødes søster Cathrine Brandt, enke efter Niels Andersen, præst i Gerding og Blenstrup, [død 1685].

1356 Maren Thomasdatter i Ålborg. 8.3.1697, no.305b.
E: Niels Olufsen Fyhr, skomager. B:
1) Oluf Nielsen 20
2) Thomas Nielsen 18
3) Jens Nielsen 13.

1357 Rasmus Hornemann, negotiant i Ålborg. 7.4.1697, no.305c.
E: Elsebeth Hansdatter Mumme. LV: svoger Christen Lauridsen Hobro. B:
1) Talke Hornemann 7
2) Christence Hornemann 6
3) Anne Marie Hornemann 5
4) Elsebeth Hornemann 3.
Enkens første ægteskab med Jens Nielsen Himmerig, skifte 14.2.1688 lbnr.1221. Arv til B:
1) Hans Jensen Himmerig
2) Henrik Jensen Himmerig.

1358 Hans Johansen i Ålborg. 13.4.1697, no.305d.
E: Ida Gregersdatter. B:
1) Johan Hansen 7
2) Peder Hansen 3.
Afdøde døde 26.11.1696.

1359 Anne Nielsdatter i Ålborg. 26.4.1697, no.305e.
Enke efter Christen Jensen Winther, [skifte 1.6.1693 lbnr.1284]. B:
1) Christen Christensen Winther, borgmester i Ringkøbing, [skifte Ringkøbing 12.2.1690 lbnr.180]. 4B:
a Rasmus Christensen Winther 11
b Christen Christensen Winther 10
c Laurids Christensen Winther 9
d Christen Christensen Winther den yngre 6.
2) Jens Christensen Winther, købmand i Ålborg
3) Karen Christensdatter Winther, enke efter Christen Rubechsen [Humble], præst i Vrejlev og Hæstrup, [skifte Ålborg bisp 7.1.1692 lbnr.97]
4) Johanne Christensdatter Winther g.m. Hans Schløf, købmand i Ålborg
5) Ingeborg Christensdatter Winther g.m. Christen Bering, købmand i Ålborg.
Forsegling 13.3.1696.
[Ved trolovelse Ålborg Budolfi 21.11.1649 kaldes han Christen Jensen Bech]
[Første ægteskab med Christen Jacobsen Haderslev, skifte 7.12.1648 lbnr.319].

1360 Mikkel Vogel, en skipper fra Stettin, der døde i Ålborg 12.5.1697, no.305f.
E: Elisabeth Mosmann. 2 børn, en søn og en datter, hvis navne ikke angives.
FM: farbror Poul Vogel, matros.

1361 Maren Knudsdatter i Ålborg. 26.5.1697, no.305g.
E: Niels Thomsen, vognmand.
Første ægteskab med Peder [Nielsen] Brønderslev, [skifte 21.10.1693 lbnr.1296]. B:
1) Maren Pedersdatter 25
2) Knud Pedersen 22, hattemagersvend i København
3) Enevold Pedersen 20, under militien
4) Jens Pedersen 17.

1362 Frederik Poulsen, kandestøber i Ålborg. 1.6.1697, no.305h.
E: Anne Danielsdatter. B:
1) Poul Frederiksen 9.
FM: morbror Didrik Danielsen Glasmeier, købmand.
Forsegling 16.3.1696.

1363 Niels Nielsen, hjulskrædder i Ålborg. 7.8.1697, no.305i.
E: Anne Madsdatter. B:
2) Anne Nielsdatter 14.
Første ægteskab med Maren Clemensdatter, efter hvem, der ikke er holdt skifte. B:
1) Peder Nielsen 21, i mesterlektien i Ålborg latinskole.

1364 Søren Pedersen Ville, toldbetjent i Ålborg. 9.8.1697, no.305j.
E: Ellen Christensdatter Worm. B:
1) Else Cathrine Sørensdatter 8
2) Peder Christian Sørensen 6
3) Sille Marie Sørensdatter 3.

1365 Johanne Nielsdatter i Ålborg. 16.8.1697, no.305k.
E: Just Pedersen, skibskaptajn. B:
1) Peder Justesen 13
2) Karen Justsdatter 6
3) Johan Justesen 5.

1366 Maren Christensdatter i Ålborg. 30.8.1697, no.305l.
E: Knud Sørensen, snedker. B:
1) Dorthe Knudsdatter 9 mdr.

1367 Niels Mortensen, rebslager i Ålborg. 1.9.1697, no.306m.
E: Maren Jensdatter. A:
1) søster Kirsten Mortensdatter g.m. Christen Iversen, sejlingsmand i Ålborg
2) bror Svend Mortensen, [skifte 3.10.1688 lbnr.1228]. 2B:
a Christen Svendsen
b Maren Svendsdatter
3) bror Christen Mortensen, død. 2B:
a Søren Christensen
b Maren Christensdatter
4) søster Mette Mortensdatter.

1368 Oluf Nielsen, fisker i Ålborg. 3.9.1697, no.305n.
E: Gertrud Poulsdatter. A:
1) bror Peder Nielsen i Hellevad sogn
2) bror i Allerup i Hellevad sogn
3) bror Morten Nielsen i Klavsholm i Hellevad sogn. 5B:
a Jens Mortensen i Kalum i Serreslev sogn
b Simon Mortensen i Lem i Hellevad sogn
c Christen Mortensen i Klavsholm
d Christen Mortensen i Lem
e Maren Mortensdatter i Milholt i Hundslund sogn
4) bror Christen Nielsen, død. 2B:
a Niels Christensen i Nørre Sundby
b Maren Christensdatter i Hurup
5) bror Laurids Nielsen, død. 4B:
a Niels Lauridsen i Holt i Serreslev sogn
b Peder Lauridsen i Hellevad sogn
c Bodil Lauridsdatter, enke efter Hans Mikkelsen i Hellevad sogn
d Birgitte Lauridsdatter gift i Serreslev sogn
6) søster Anne Nielsdatter i Klavsholm, død. 2B:
a Karen Mikkelsdatter, enke efter Christen Jensen i Glinvad i Hundslund sogn
b Niels Mikkelsen i Klavsholm.
Afdøde døde 30.7.1697.

1369 Laurids Jensen, ugift i Ålborg. 9.9.1697, no.305o.
A:
1) bror Albert Jensen, død. E: Ida Gregersdatter. 1B:
a Ellen Albertsdatter
2) bror Laurids Jensen på Læsø, død. 2B:
a Peder Lauridsen
b Maren Lauridsdatter
3) søster Margrethe Jensdatter g.m. Claus Sørensen på Læsø.

1370 Jens Christensen Vive, hattemager i Ålborg. 16.9.1697, no.305p.
E: Maren Olufsdatter. LV: bror Claus Olufsen, hattemager. B:
1) Henrik Jensen 12
2) Oluf Jensen 10.
FM: Frands Olufsen, hattemager.

1371 Margrethe Madsdatter i Ålborg. 30.11.1697, no.305q.
E: Rasmus Christensen Bruun, skomager. B:
1) Mads Rasmussen 15
2) Anne Rasmusdatter 10.

1372 Johanne Jensdatter i Ålborg. 17.12.1697, no.305r.
E: Laurids Nielsen, murer. B:
1) Niels Lauridsen 28.


Ålborg Byfoged
Originale skiftebreve
1698
B 37-563

1373 Maren Christensdatter i Ålborg.20.1.1698, no.306.
E: Niels Christensen, podemester. B:
1) Mette Nielsdatter 4.

1374 Kirsten Svenningsdatter i Ålborg. 5.2.1698, no.307.
Enke efter Christian Urban, prokurator, [skifte 19.9.1693 lbnr.1295]. B:
1) Clara Christiansdatter 42
2) Elisabeth Christiansdatter g.m. Hans Andersen Falch
3) Cathrine Christiansdatter 36.

1375 Anne Sørensdatter i Ålborg. 10.2.1698, no.308.
Enke efter Søren Christensen, podemester, [skifte 15.9.1673 lbnr.738]. B:
1) Eva Sørensdatter g.m. Johan Jacobsen, kandestøber i Helsingør
2) Johanne Sørensdatter 25, på stedet.

1376 Nikolaj Holst i Ålborg. 21.1.1698, no.309.
Enkemand efter Bente Hansdatter, [skifte 4.11.1696 lbnr.1352]. B:
1) Maren Nikolajsdatter 13
2) Bente Nikolajsdatter 9.
FM:
1 farbror Laurids Jensen Holst, præst i Estvad
2 farbror Reinholt [Jensen] Holst.
Desuden nævnes afdødes kones søsterdatter Maren Jensdatter.
Afdøde døde 22.12.1696.

1377 Voldborg Christensdatter i Ålborg. 28.2.1698, no.310.
Enke efter Mads Aistesen, skifte 20.3.1666 lbnr.639. B:
2) Maren Madsdatter 48, på stedet
3) Bent Madsen i Christiania i Norge, død. 2B:
a Anders Bentsen
b Anne Bentsdatter g.m. Anders Justesen
4) Mette Madsdatter, død, var g.m. Morten Madsen i Nykøbing. Uvist hvor mange børn.
[Første ægteskab med Bent Madsen, skifte 8.9.1645 lbnr.245].
Andet ægteskab med [Mikkel Jørgensen, skifte 11.7.1648 lbnr.307]. B:
1) Mikkel Mikkelsen.

1378 Vilhelm Schmidt, kirurg i Ålborg. 10.3.1698, no.311.
E: Kirsten Sørensdatter [Ravn]. LV: Jacob Panch. B:
1) Clemen Vilhelmsen, præst i Hårlev og Himlingøje på Sjælland
2) Vilhelm Vilhelmsen, præst i Harring og Stagstrup
3) Christoffer Otto Vilhelmsen 21, i Ålborg latinskole
4) Søren Vilhelmsen 19, i Ålborg latinskole
5) Jørgen Vilhelmsen 17, i Ålborg latinskole
6) Anne Vilhelmsdatter 12
7) Christen Vilhelmsen 9, i Ålborg latinskole.
(Sønnerne kaldes også Villumsen).

1379 Gundel Olufsdatter i Ålborg. 28.3.1698, no.312.
Enke efter Niels Christensen, rådmand, [skifte 15.7.1685 lbnr.1201].
Testamente konfirmeret 13.8.1674.
Hans A:
1) bror [Poul Christensen] i Rønde ved Kalø slot, død, var g.m. Abelone Jensdatter. 2B:
a Christen Poulsen, død, efter hvem, der er arv
b Jens Poulsen i Torsager.
Hendes A:
1) bror Hans Olufsen, død. 5B:
a Oluf Hansen i Skåne
b Sidse Hansdatter i Skåne
c Anne Hansdatter i Skåne
d Karen Hansdatter i Erstad
e Margrethe Hansdatter i Erstad
2) bror Anders Olufsen, død. 2B:
a Kirsten Andersdatter i Henneberg
b Sidse Andersdatter i Henneberg
3) søster Anne Olufsdatter, død. 2B:
a Peder Nielsen
b Johanne Nielsdatter
4) bror Jens Olufsen i Malmø, død uden børn
5) Bent Olufsen i København, død uden børn
6) Peder Olufsen i København, død uden børn.
Afdøde døde 23.2.1698.

1380 Hans Henriksen, feldbereder i Ålborg. 12.4.1698, no.313.
E: Maren Sørensdatter. LV: Jochum Gøsler, buntmager i Ålborg. B:
6) Magdalene Hansdatter 20
7) Sille Hansdatter 17.
Første ægteskab med Karen Christensdatter, [skifte 11.11.1669 lbnr.700]. B:
1) Jacob Hansen, feldbereder i Randers
2) Peder Hansen, feldbereder i Randers.
Andet ægteskab med Magdalene Johansdatter Tobin. B:
3) Karen Hansdatter g.m. Jørgen Klarup i Ålborg
4) Anne Hansdatter 24, i København
5) Lisbeth Hansdatter g.m. Morten Mortensen Luffe, buntmager i Randers.

1381 Oluf Rose, ritmester i Ålborg. 28.5.1698, no.314.
E: Margrethe Mogensdatter [Villumsen]. B:
1) Mogens Rose 16
2) Dorthe Marie Rose 14
3) Bolle [Luxdorph Olufsen] Rose 12
4) Gustav Vilhelm Rose 9.

1382 Jørgen Andersen Klarup i Ålborg. 11.6.1698, no.315.
E: Karen Hansdatter. B:
1) Anders Jørgensen 9
2) Maren Jørgensdatter 4.
FM: Jacob Andersen, sadelmager.

1383 Christen Hansen Wadschier i Ålborg. 16.6.1698, no.316.
E: Gertrud Pedersdatter. LV: Niels Christensen Kjeldsen, bødker. B:
1) Kirsten Christensdatter 15
2) Maren Christensdatter 12
3) Hans Christensen 9.
Arv i boet efter Mads Gertsen til B:
1) Kirsten Madsdatter
2) Maren Madsdatter.

1384 Engelbrecht Mortensen, skrædder i Ålborg. 21.6.1698, no.317.
E: Cathrine Pedersdatter. A:
1) søster Karen Mortensdatter, enke efter Peder Rasmussen, skomager i Grenå
2) søster Maren Mortensdatter i Grenå.
Forsegling 31.5.1698.

1385 Jens Jochumsen, købmand i Ålborg. 2.7.1698, no.318.
E: Anne Nielsdatter. B:
1) Kirsten Jensdatter 13
2) Karen Jensdatter 10
3) Anne Marie Jensdatter 7
4) Johanne Jensdatter 3
5) Anne Jensdatter 2.

1386 Maren Lauridsdatter i Ålborg. 18.8.1698, no.319.
E: Anders Eriksen, farver. B:
1) Cathrine Andersdatter 8
2) Kirsten Andersdatter 6
3) Maren Andersdatter 2
4) Lisbeth Andersdatter 1.

1387 Christen Nielsen Hundt i Ålborg. 14.9.1698, no.320.
Enkemand efter [Ellen Ibsdatter, skifte 12.11.1694 lbnr.1318]. A:
1) bror Søren Nielsen på Lundø i Fjends herred på Stårupgård gods
2) bror Niels Nielsen på Sortbjerggård [i Ørslevkloster sogn] på Ørslevkloster gods
3) bror Peder Nielsen, død. 2B:
a Jesper Pedersen
b Karen Pedersdatter g.m. Jens Christensen i Lund i Ørslevkloster sogn
c Anne Pedersdatter hos in mor i Bøstrup i Ørslevkloster sogn
på Ørslevkloster gods
4) bror Jacob Nielsen, død. 8B:
a Terkild Jacobsen
b Niels Jacobsen
c Anders Jacobsen på Lundø
d Christen Jacobsen
e Agathe Jacobsdatter
f Peder Jacobsen
g Inger Jacobsdatter
h Karen Jacobsdatter g.m. Niels Christensen
5) søster Kirsten Nielsdatter på stedet.
Afdøde døde 16.8.1698.

1388 Cathrine Bertelsdatter i Ålborg. 21.9.1698, no.321.
E: Gosvinus Helleche, bager. A:
0) forældre [Bertel Wolch, bogbinder, skifte 10.10.1677 lbnr.801 og Margrethe Ewertz]
1) søster Lisbeth Bertelsdatter gift i Malmø i Skåne
2) søster Dorthe Bertelsdatter, død, var g.m. [Niels Mathiassen, skifte 26.7.1677 lbnr.793]. 5B:
a Bertel Nielsen, bogbinder
b Mathias Nielsen, bøssemager
c Hans Nielsen, sejlingsmand
d Christen Nielsen, sadelmagersvend
e Margrethe Nielsdatter
3) Hans Bertelsen, bogbinder i Viborg, død. 5B:
a Margrethe Hansdatter
b Bertel Hansen
c Jens Hansen
d Hans Hansen
e Hans Hansen
4) søster Anne Bertelsdatter, [begravet Sønderup 14.1.1678, var g.m. Ulrich Hansen Schnell, afsat præst i Sønderup og Nordrup, skifte Slagelse herred gejstlig 24.8.1685 lbnr.6]. 5B:
a Hans Schnell
b Frederik Christian Schnell
c Bertel Schnell
d Peder Schnell
e Bernhard Schnell.
Afdøde døde 23.8.1698.

1389 Anne Jørgensdatter i Ålborg. 26.9.1698, no.322.
E: Søren Nielsen Nørup, skrædder. B:
1) Maren Sørensdatter 10
2) Kirsten Sørensdatter 7
3) Anne Sørensdatter 3
4) Niels Sørensen 20 uger.

1390 Anne Sørensdatter i Ålborg. 15.10.1698, no.323.
E: Mikkel Poulsen. B:
1) Søren Mikkelsen 16
2) Jens Mikkelsen 14.


Ålborg Byfoged
Originale skiftebreve
1699
B 37-564

1391 Peder Lauridsen Ursin (Bjørn), ugift krambodskarl i Ålborg. 13.1.1699, no.324.
A:
1) mor Anne Pedersdatter [Hemmet] g.m. Jens [Olufsen] Vang, præst i Glade, [Gerum og Fladstrand]. Første ægteskab med afdødes far [Laurids Jensen Ursin, præst i Jerslev og Brønderslev, død 12.3.1684]
2) bror Niels Lauridsen Ursin, præst i Nørholm
3) bror Jørgen Lauridsen Ursin, konrektor i København Latinskole
4) bror Jacob Lauridsen Ursin, student
5) bror Laurids Lauridsen Ursin
6) søster Else Lauridsdatter Ursin g.m. Peder [Jensen] Bloch, præst i Torslev [og Lendum]
7) søster Cathrine Lauridsdatter Ursin g.m. Christen [Pedersen] Splid i Lund, præst [i Vrejlev og Hæstrup]
8) søster Elsebeth Magdalene Lauridsdatter Ursin
9) søster Cathrine Margrethe Lauridsdatter Ursin.
Registrering 16.12.1698.

1392 Gertrud Nielsdatter i Ålborg. 6.2.1699, no.325.
E: Søren Sørensen Kjær.
Første ægteskab med Niels Andersen Kaas, [toldvisiterer, skifte 31.1.1676 lbnr.768]. B
1) Margrethe Nielsdatter Kaas g.m. Peder Sørensen
2) Niels Nielsen Kaas, ridefoged på Halkær
3) Edel Nielsdatter Kaas g.m. Morten Pedersen, skrædder
4) Anders Nielsen Kaas i Ølby i Hardsyssel
5) Frederik Nielsen Kaas, under militien i Ungarn
6) Laurids Nielsen Kaas på Hegnet
7) Lene Cathrine Nielsdatter Kaas 21, på Lolland.
Afdøde døde 7.1.1699.

1393 Baltser Borthuus i Ålborg. 13.2.1699, no.326.
E: Johanne Sørensdatter. B:
1) Søren Baltsersen Borthuus 30, på Gammel Estrup
2) Margrethe Baltsersdatter Borthuus g.m. Søren Nielsen Raakær, købmand.
Afdøde døde 12.2.1699.

1394 Jens Mathiassen Wild, bødker i Ålborg. 23.2.1699, no.327.
E: Anne Lauridsdatter. B:
1) Marie Jensdatter 10.

1395 Pernille Pedersdatter i Ålborg. 2.3.1699, no.328.
Enke efter Poul Thomsen, rådstueskriver. B:
1) Peder Poulsen, løjtnant og generalkvartermester på Christianshavn i København, død. 1B:
a Peder Pedersen Poulsen 10, hos sin mor
2) Karen Poulsdatter 37
3) Hans Poulsen 36
4) Otto Johan Poulsen, løjtnant i København.
Afdøde døde 28.2.1699.

1396 Anders Nielsen Vadum, købmand i Ålborg. 11.3.1699, no.329.
E: Anne Henriksdatter. LV: far Henrik Widtschen, kobbersmed. B:
1) Kirsten Andersdatter, født efter fars død.
FM: farbror Morten Nielsen.

1397 Vincent Baltser Heggelmann fra byen Montanie i Mailandt, der døde 11.3.1699 i Ålborg.
Afdøde har kone og 3 børn.

1398 Henrik Mathiassen i Ålborg. 28.3.1699, no.331.
E: Anne Lauridsdatter. B:
5) Margrethe Henriksdatter 8
6) Kirsten Henriksdatter 5
7) Laurids Henriksen 3.
Første ægteskab med Sofie Lauridsdatter. B:
1) Anne Henriksdatter i Sverige
2) Mathias Henriksen 24, sadelmagersvend
3) Dorthe Henriksdatter i Lund i Skåne
4) Laurids Henriksen hos sin morbror Hr. Laurids Lund i Skåne.

1399 Niels Christensen, gårdskarl i Ålborg. 13.4.1699, no.332.
E: Birgitte Andersdatter.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 9.3.1699.

1400 Anne Christensdatter, ugift tjenestepige i Ålborg. 26.5.1699, no.333.
A:
1) halvsøster Anne Christensdatter g.m. Jens Jensen Jyde i Ellidshøj
2) halvbror Christen Christensen i Sørup
3) halvsøster Maren Christensdatter i København
4) halvbror Jørgen Christensen, i udlandet
5) halvbror Anders Christensen, i udlandet.
Afdøde, der var født i Årestrup i Hornum herred, døde 25.5.1699.

1401 Christen Hansen, bager i Ålborg. 27.6.1699, no.334.
E: Maren Christensdatter. LV: Hans Nielsen. B:
1) Ellen Christensdatter g.m. Gosvinus Helleche, bager
2) Christen Christensen 24, student
3) Trine Christensdatter 22
4) Hans Christensen 20, bagersvend.

1402 Elsebeth Jørgensdatter i Ålborg. 6.7.1699, no.335.
E: Jens Nielsen [Vadum], købmand. B:
1) Ida Jensdatter 7
2) Jørgen Jensen 5
3) Kirsten Jensdatter 4
4) Niels Jensen 1½.
FM: farbror Peder Nielsen.

1403 Christen Nielsen, graver i Ålborg. 7.7.1699, no.336.
E: Kirsten Lauridsdatter. B:
1) Didrik Christensen, degn i Skræm og Kollerup i Han herred
2) Anne Christensdatter g.m. Rasmus Jensen Bislev, kandestøber i København
3) Laurids Christensen, glarmester i Ålborg.

1404 Iver Eriksen, købmand i Ålborg. 19.7.1699, no.337.
E: Gedske Pedersdatter. B:
1) Erik Iversen1.
FM: morbror Jens Pedersen Rimann, 4. lektiehører i Ålborg Latinskole.
Afdøde døde 19.6.1699.

1405 Laurids Svendsen, krejler i Ålborg. 22.7.1699, no.338.
E: Johanne Sørensdatter. B:
1) Svend Lauridsen.

1406 Hans Jacobsen, rebslager i Ålborg. 25.7.1699, no.339.
E: Maren Christensdatter. B:
1) Birgitte Hansdatter 6 mdr.
FM: morfar Christen Frandsen.
Forsegling 30.6.1699.

1407 Cathrine Margrethe Gertmann i Ålborg. 3.8.1699, no.340.
E: Kaj Henrik Piper, købmand. B:
1) Christian Kajsen Piper 18
2) Mette Marie Kajsdatter Piper 16
3) Anne Sofie Kajsdatter Piper 13
4) Susanne Cathrine Kajsdatter Piper 11
5) Inger Marie Kajsdatter Piper 7
6) Sofie Kajsdatter Piper 5
7) Johan Frederik Kajsen Piper 1.

1408 Just Pedersen, kommandør i Ålborg. 14.8.1699, no.341.
Enkemand efter Johanne Nielsdatter, skifte 16.8.1697 lbnr.1365. B:
1) Peder Justesen 15
2) Karen Justsdatter 8
3) Johan Justesen 7.
FM: farbror Peder Holt, hæderlig og vellærde.
Forsegling 16.7.1699.

1409 Jens Rasmussen, skipper i Ålborg. 23.8.1699, no.342.
E: Birgitte Lauridsdatter. B:
1) Maren Jensdatter 12
2) Dorthe Jensdatter 7.
FM: farbror Christen Rasmussen, smed i Nørre Sundby.

1410 Anne Hansdatter i Ålborg. 7.8.1699, no.343.
E: Albert Bjørnsen, skipper. B:
1) Anne Margrethe Albertsdatter 3½.

1411 Gregers Clausen, købmand i Ålborg. 31.8.1699, no.344.
E: Margrethe Borthuus. LV: Jacob Otto Hyberts. B:
1) Claus Gregersen 24
2) Ida Gregersdatter g.m. Claus Pedersen Toft
3) Mette Gregersdatter 19
4) Else Gregersdatter 13.

1412 Maren Sørensdatter Thybo. 7.9.1699, no.345.
E: Hans Pedersen, skipper. A:
1) mor Anne Nielsdatter i Lødderup sogn på Mors
2) bror Svenning Sørensen i Rønde i Bregnet sogn ved Kalø slot
3) Niels Sørensen Thybo, skipper i Ålborg g.m. Bodil Eriksdatter
4) Søren Sørensen Thybo i Fredsø i Lødderup sogn
5) Niels Sørensen Thybo i Nykøbing Mors
6) Sidsel Sørensdatter gift i Nykøbing Mors.

1413 Johanne Lauridsdatter i Ålborg. 28.12.1699, no.346.
E: Laurids Hansen, skomager. B:
1) Hans Lauridsen 9.


Ålborg Byfoged
Originale skiftebreve
1700
B 37-565

1414 Mette Sørensdatter i Ålborg. 11.1.1700, no.347.
E: Niels Haagensen, skoflikker. B:
1) Anne Margrethe Nielsdatter 13
2) Haagen Nielsen 11
3) Karen Nielsdatter 8
4) Søren Nielsen 6.

1415 Karen Mathiasdatter i Ålborg, der døde 5.3.1700, no.348.
Afdøde havde 3 slagfredbørn. B:
1) Oluf Mortensen 12, i Ålborg
2) Anne Ovesdatter 9, i Ålborg
3) Mathias Jensen 4, i Mariager.

1416 Christoffer Pudorph, blikmager i Ålborg. 18.3.1700, no.349.
E: Cathrine Zachariasdatter Hofmann i Kristiansand i Norge. B:
1) Margrethe Christoffersdatter Pudorph g.m. Johan Meiner, bådsmand i København
2) Cathrine Christoffersdatter Pudorph 20, i København
3) Anne Christoffersdatter Pudorph 19, i Kristiansand
4) Marie Christoffersdatter Pudorph 18, i Hamborg
5) Elisabeth Christoffersdatter Pudorph 15, i Ålborg
6) Dorthe Christoffersdatter Pudorph 13, i Ålborg
7) Zacharias Christoffersen Pudorph 6, i Ålborg
8) Hans Christoffersen Pudorph 4, i Kristiansand.
FM: Christen Hansen, sejllægger i Ålborg.
Afdøde døde 8.1.1700.

1417 Jacob Niemand, ugift skarpretter i Ålborg. 13.3.1700, no.350.
A:
1) søster Else Niemand 43, på stedet
2) søster Gertrud Niemand 40, på stedet
3) bror Johan Niemand i Randers, død. 4B:
a Johan Johansen
b Jochum Johansen
c Julius Johansen
d Eva Johansdatter
4) søster Kirsten Niemand, enke efter Morten Skytte i Kolding
5) søster Cathrine Niemand g.m. Johan Bredicher i Ålborg.

1418 Henrik Pedersen, skrædder i Ålborg. 30.3.1700, no.351.
E: Karen Sindelsdatter. B:
1) Christen Henriksen, skrædder i København
2) Mette Henriksdatter g.m. Peder Pedersen, feldbereder på hin side Arendal i Norge
3) Maren Henriksdatter 39, på stedet.

1419 Laurids Selgensen, købmand i Ålborg. 22.4.1700, no.352.
E: Cathrine Christensdatter. LV: Christen Rasmussen. B:
1) Selgen Lauridsen 3
2) Christen Lauridsen 1.
Første ægteskab med Inger Hansdatter Pop, skifte 30.6.1696 lbnr.1349. B:
2) Maren Lauridsdatter
Af første ægteskab B:
1) Bente Frederiksdatter.
FM: mosters mand Hans Budtz.
Arv i boet efter afdødes far [Selgen Christensen, forpagter på Vang] til
1 afdøde søster Maren Selgensdatter
2 afdødes søster Johanne Cathrine Selgensdatter
efter skifte 2.12.1695 udfærdiget af nu afdøde Ove Christensen, præst i Skallerup og Vennebjerg.

1420 Jacob Miller , barber i Ålborg. 29.4.1700, no.353.
Enke efter Margrethe Eriksdatter.
Testamente af 30.8.1698.Hans A:
1) søster Marie Miller g.m. Hans Strube i Strassburg
2) halvbror Poul Miller, garver i Bremen
3) halvbror Anders Miller i Bahr
4) halvsøster Cathrine Miller g.m. Hans Jørgen Budtz i Strassburg
5) Anne Marie Miller g.m. Claus Martin, stadsskriver i Bahr
6) Chinniont Miller g.m. Johan Høgh i Bahr
7) Marie Salome 21, hos sin mor i Bahr
8) Johan Miller.
Hendes A:
1) søster Bodil Eriksdatter g.m. Niels Sørensen Thybo.

1421 Terkild Rasmussen i Ålborg. 15.5.1700, no.354.
A:
1) far Rasmus Olufsen, øst for Arendal i Norge
2) bror Ejvind Rasmussen.
Afdøde 27.3.1700 i København.

1422 Hans Bentsen Harsdorff, købmand i Ålborg. 17.5.1700, no.355.
E: Ellen Sørensdatter. A:
1) bror Hans Bentsen i Harres i Brede sogn
2) søster Kirsten Bentsdatter, enke efter Jens Pedersen i Borg i Brede sogn ved søn Hans Jensen
3) bror Jes Bentsen, død. 4B:
a Nis Jessen
b Bendix Jessen
c Maren Jesdatter
d en datter.
Afdøde døde 8.4.1700.

1423 Niels Josefsen i Ålborg. 15.6.1700, no.356.
E: Karen Thomasdatter. B:
1) Anne Nielsdatter 8
2) Mette Nielsdatter 6
3) Maren Nielsdatter 2
4) en datter 1.

1424 Jacob Lauridsen i Ålborg. 22.6.1700, no.357.
E: Mette Christensdatter. LV: stedfar Niels Christensen, rebslager.
Første ægteskab med Mette Andersdatter, skifte 30.9.1691. B:
1) Anders Jacobsen 24, skomagersvend
2) Karen Jacobsdatter g.m. Mogens Jensen, skomager.
Afdøde døde 23.5.1700.

1425 Poul Christensen, murer i Ålborg. 10.7.1700, no.358.
Enkemand efter Drude Olufsdatter, skifte 16.7.1695 lbnr.1339. B:
1) Ellen Poulsdatter 10
2) Christen Poulsen 8.
FM: fars næstsøskendebarn Anders Pedersen Rask, murer.
Desuden nævnes:
1 afdødes søsterdatter Anne Kjeldsdatter i De fattiges Hus
2 afdødes brorsøn Christen Nielsen Gelstrup i Nibe.
Afdøde døde 10.6.1700.

1426 Niels Olufsen Fyhr (Fur), skomager i Ålborg. 15.7.1700, no.359.
E: Salome Jensdatter. LV: svoger Niels Kjeldsen, bødker.
Første ægteskab med Maren Thomasdatter, [skifte 8.3.1697 lbnr.1356]. B:
1) Oluf Nielsen Fyhr 23, skomagersvend
2) Thomas Nielsen 21, i Ålborg Latinskole
3) Jens Nielsen 17, i Ålborg Latinskole.
Afdøde døde 15.6.1700.

1427 Jens Olufsen, skipper i Ålborg. 3.8.1700, no.360.
E: Karen Simonsdatter. B:
4) Simon Jensen 20, i Ålborg Latinskole
5) Anne Jensdatter 17, på Bangsbo
6) Ida Jensdatter 11
7) Cathrine Jensdatter 7.
Første ægteskab med Ida Hansdatter, skifte 30.9.1679 lbnr.1079. B:
1) Maren Jensdatter 29 på Lolland
2) Hans Jensen 28, i Roskilde
3) Oluf Jensen 27, i Christiania.
Afdøde døde 4.7.1700.

1428 Christen Lauridsen Kynde, skibstømrer i Ålborg. 5.8.1700, no.361.
E: Maren Clemensdatter. B:
1) Karen Christensdatter g.m. Peder Andersen, snedker
2) Maren Christensdatter 35
3) Clemen Christensen 31, snedkersvend.

1429 Jens Christensen Winther, købmand i Ålborg. 5.8.1700, no.362.
E: Mette Lukasdatter. B:
1) Cathrine Jensdatter Winther 12
2) Lukas Jensen Winther 10
3) Christen Jensen Winther 6
4) Daniel Jensen Winther 5
5) Mette Marie Jensdatter Winther 4
6) Johanne Cathrine Jensdatter Winther 2.
FM: morbror Hans Lukassen, kontrollør.
Arv i boet efter Christoffer Jørgensen, bager, skifte 29.2.1688 lbnr.1222 og mor [Mette Didriksdatter, skifte 12.2.1680 lbnr.1088] til B:
1) Jørgen Christoffersen
2) Cathrine Christoffersdatter.

1430 Peder Sørensen, skipper i Ålborg. 19.10.1700, no.363.
E: Anne Sørensdatter. B:
1) Anne Pedersdatter 15
2) Else Pedersdatter 11.
FM: morbror Niels Sørensen, skipper.

1431 Anne Knudsdatter i Ålborg. 25.10.1700, no.364.
E: Søren Jensen. A:
1) bror Niels Knudsen i Lundegård i Hindsted herred, død. 2B:
a Maren Nielsdatter
b Sofie Nielsdatter
2) bror Anders Knudsen i Nibe, død. Børn, men uvist hvor mange
3) bror Christen Knudsen i Store Arden
4) bror Knud Knudsen i Støvring i Buderup sogn
5) søster Maren Knudsdatter g.m. Peder Rasmussen, murer i Ålborg
6) søster Inger Knudsdatter g.m. Bent Jensen, livgarder i København
Enkemandens første ægteskab med Mette Christensdatter, skifte 15.1.1693 lbnr.1276. Arv til B:
1) Hans Sørensen.

1432 Margrethe Nielsdatter i Ålborg. 5.11.1700, no.365.
E: Peder Sørensen Simonsen. B:
1) Søren Pedersen 8
2) Niels Pedersen 6
3) Hans Pedersen 3.
FM: mosters mand Morten Pedersen i Ålborg.

1433 Rolluf Baltsersen, klokkestøber i Ålborg. 14.12.1700, no.366.
E: Kirsten Pedersdatter, der døde 29.11.1700. B:
3) Lukas Rollufsen 18
4) Agnethe Rollufsdatter 15
5) Peder Rollufsen 9.
FM:
1 morbror Jens Pedersen i Nørre Sundby
2 Iver Jensen i Nørre Sundby g.m. moster Maren Pedersdatter.
Første ægteskab med Agnethe Christoffersdatter, skifte 10.1.1681 lbnr.1106. B:
1) Christoffer Rollufsen i København
2) Baltser Rollufsen, hattemagersvend i København.
Afdøde døde 12.11.1699.

1434 Inger Brandt, ugift i Ålborg. 28.12.1700, no.367.
A:
0) forældre [Johan Pedersen Brandt, rådmand, skifte 8.2.1642 lbnr.218 og Mette Christensdatter, begravet 3.4.1642]
1) Peder Brandt, død, var g.m. [Maren Andersdatter, skifte 15.3.1661 lbnr.588]. 8B:
a Maren Pedersdatter Brandt, død. 2B:
1 Jørgen Jensen i København
2 Kirsten Frandsdatter i København
b Mette Pedersdatter Brandt gift i Frederiksborg
c Niels Pedersen Brandt, død. 4B:
1 Maren Nielsdatter
2 Else Nielsdatter
3 Cathrine Nielsdatter
4 Anne Kirstine Nielsdatter
d Inger Pedersdatter Brandt, gift i Norge
e Helvig Pedersdatter Brandt g.m. Peder Nielsen i Ålborg
f Johan Pedersen Brandt
g Anders Pedersen Brandt
2) Anne Brandt, [død 24.9.1680, var g.m. Erland Hansen Dyssel, præst i Saltum og Hune. Første ægteskab med formanden Jacob Sørensen Bie, begravet 25.9.1666]. 4B:
a Peder Jacobsen Bie ved Ebeltoft
b Birgitte Jacobsdatter Bie gift i Fladstrand
c Mette Jacobsdatter Bie gift i Skåne
d Kirsten Jacobsdatter Bie, gift i Volstrup
3) Maren Brandt g.m. [Johan Jørgensen Budtz, skifte 13.8.1667 lbnr.655]. 5B:
a Maren Johansdatter Budtz g.m. Jens Hansen [Bergh] til Boller [i Tårs sogn]
b Johan Johansen Budtz, præst i Dronninglund
c Mette Johansdatter Budtz, død [1696]. E: Gravers [Christensen Assels], præst [i Øster og Vester Assels] på Mors. 4B:
1 Niels Graversen
2 Johan Graversen
3 Maren Graversdatter
4 Hylleborg Graversdatter
d Anne Johansdatter Budtz g.m. Bjørn Lauridsen i Ålborg
e Hans Johansen Budtz i Ålborg
4) Thomas Brandt, død. 2B:
a Johan Brandt i Skåne
b Johan Budtz i Skåne
5) Cathrine Brandt i Ålborg, [enke efter Niels Andersen, præst i Gerding og Blenstrup, død 1685]
6) Margrethe Johansdatter, [skifte 20.2.1697 lbnr.1355, var g.m. Bertel Mathiassen]. 3B:
a Christen Bertelsen i København
b Johan Bertelsen [Budtz] i Randers
c Nille Bertelsdatter på Boller
7) Laurids Brandt i Ostindien.
Afdøde døde 28.11.1700.


Ålborg Byfoged
Originale skiftebreve
1701
B 37-566

1435 Maren Jensdatter i Ålborg. januar 1701, no.368.
E: Thomas Madsen, kræmmer. B:
1) Johanne Thomasdatter 20
2) Johanne Marie Thomasdatter 14.

1436 Karen Lauridsdatter i Ålborg. 19.2.1701, no.369.
Enke efter Søren Nielsen, tømrer, skifte 11.7.1695 lbnr.1338. B:
1) Glob Sørensen, købmandskarl
2) Laurids Sørensen 18.
Søren Nielsens første ægteskab Kirsten Jensdatter, skifte 10.10.1674 lbnr.763. Arv til B:
1) Anne Sørensdatter.

1437 Christen Nielsen Prudt, ugift i Ålborg. 22.2.1701, no.370.
A:
1) bror Søren Nielsen Prudt. 3B:
a Bartholomæus Sørensen Schläger i København
b Maren Sørensdatter g.m. Søren Jørgensen, feldbereder i Ålborg
c Agnethe Sørensdatter g.m. Torsten Lauridsen, skipper i Ålborg
2) søster Anne Nielsdatter i Ålborg, død. 4B:
a Niels Lauridsen i Andkær syd for Vejle
b Jens Lauridsen i Ålborg
c Peder Lauridsen i Holmstrand i Norge
d Maren Lauridsdatter g.m. Peder Sørensen, skoflikker i Ålborg.
Afdøde døde 21.1.1701.

1438 Søren Andersen Buchholt, købmand i Ålborg. 23.2.1701, no.371.
E: Cathrine Hansdatter Tidemann. LV: Niels Madsen Himmerig, købmand. B:
1) Hans Sørensen 15
2) Anne Cathrine Sørensdatter 13
3) Anders Sørensen 9.
FM: søskendebarns mand Niels Christensen, feldbereder.

1439 Sidsel Thomasdatter i Ålborg. 10.3.1701, no.372.
E: Christen Gudmandsen, skomager. A:
1) bror Oluf Thomsen, bødker i Ålborg, død. E: Margrethe Sørensdatter. 2B:
a Thomas Olufsen 11
b Laurids Olufsen 10
2) bror Peder Thomsen i Sebbersund, død. 3B:
a Jens Pedersen
b Johanne Pedersdatter
c Maren Pedersdatter 8, hos moster Johanne Christensdatter i Sebbersund.
Afdøde døde 9.2.1701.

1440 Maren Jensdatter i Ålborg, der døde 2.3.1701, no.373.
A:
1) bror Niels Jensen i Nørre Tranders
2) bror Peder Jensen i Vindblæs
3) søster Johanne Jensdatter.

1441 Anne Nielsdatter i Ålborg, der døde 24.3.1701, no.374.
E: Laurids Thomsen, fisker.
Af tidligere ægteskaber B:
1) Johanne Andreasdatter g.m. Jens Mortensen Kær på Gjøl
2) Karen Nielsdatter, død. E: Laurids Jensen i Vadum på Peder Thøgersen Lassens gods. 3B:
a Jens Lauridsen
b Thomas Lauridsen
c Anne Lauridsdatter. 9.

1442 Didrik Danielsen Glasmeier i Ålborg. 1.4.1701, no.375.
E: Dorthe Jochumsdatter. LV: Anders Nielsen Hou, købmand. A:
1) mor Maren Nielsdatter, på stedet
2) søster Anne Danielsdatter, enke efter Frederik Poulsen, kandestøber, [skifte 1.6.1697 lbnr.1362]
3) bror Johan Danielsen Glasmeier i Ålborg, død. 2B:
a Margrethe Johansdatter 14
b Maren Johansdatter 12, hos mor Marie Behm, nu g.m. Andreas Jacobsen Svingfyr
4) søster Cathrine Danielsdatter, [skifte 6.3.1695 lbnr.1329]. E: Johan Mølmann, købmand. 2B:
a Johan Johansen Mølmann 16
b Daniel Johansen Mølmann 12.
Registrering 26.2.1701.

1443 Karen Nielsdatter i Ålborg. 18.4.1701, no.376.
E: Henrik Widtschen, kobbersmed. B:
1) Johan Henriksen Widtschen 35, i København
2) Anne Henriksdatter Widtschen 32, enke efter Anders Nielsen Vadum, [skifte 11.3.1699 lbnr.1396]
3) Niels Henriksen Widtschen 28, student i Nykøbing Mors
4) Didrik Henriksen Widtschen 26, kobbersmedesvend
5) Henrik Henriksen Widtschen 23, kobbersmedesvend
6) Margrethe Henriksdatter Widtschen 21
7) Elsebeth Henriksdatter Widtschen 19.

1444 Opbudsbo i Ålborg. 20.5.1701, no.377.
Registrering af fallitbo hos Johan Kleisen og hustru Maren Jensdatter.

1445 Søren Sørensen Banner, købmand i Ålborg. 1.6.1701, no.378.
E: Inger Clausdatter [von Tade]. LV: Andreas Munchert.
Første ægteskab med Margrethe Thomasdatter [Høgh, skifte 13.11.1684 lbnr.1182]. B:
1) Jacob Banner, død. Første ægteskab med Else Madsdatter, skifte 18.9.1686. Andet ægteskab med Kirsten Hansdatter. Uvist af hvilke ægteskaber B:
a Margrethe Jacobsdatter
b Kirsten Jacobsdatter
2) Herman Banner i Ostindien
3) Arent Banner, toldskriver i Fredericia
4) Johan Banner, tolder i Fredericia.
Afdøde, [der havde været rådmand i Ålborg], døde 2.5.1701.

1446 Christian Nielsen Botzen, ugift organist i Ålborg Frue kirke, der døde 21.6.1701, no.379.
A:
1) søster Maren Nielsdatter i Randers
2) søster Kirsten Nielsdatter i Randers.
Desuden nævnes afdødes far Niels Jensen Botzen.

1447 Agnethe Jacobsdatter [van Distelberg], ugift i Ålborg. 23.6.1701, no.380.
A:
0) forældre [Jacob Johansen van Distelberg, rådmand, skifte 1.4.1674 lbnr.751 og Sidsel Didriksdatter Grubbe, begravet 5.5.1668]
1) søster Gertrud Jacobsdatter [van Distelberg, død, var g.m. Johan Jansen van Martens]. 1B:
a Gertrud Johansdatter g.m. Hans Christensen i Ålborg
2) søster Anne Jacobsdatter [van Distelberg] g.m. Søren Madsen Telling, degn i Lerup og Tranum
3) bror Jochum Jacobsen [van Distelberg], død. 1B:
a Gertrud Jochumsdatter, enke efter Niels Nielsen Koch i Ålborg
4) bror Adam Jacobsen [van Distelberg], død. 4B:
a Sidsel Adamsdatter 30
b Henrik Adamsen 29
c Didrik Adamsen 27
d Abraham Adamsen 26
5) søster Mette Jacobsdatter [van Distelberg, skifte Ålborg bisp 3.1.1701 lbnr.168, var g.m. Ejler Ejlersen [dvs. Ejler Nielsen Ryberg], præst i Lerup og Tranum, skifte Ålborg bisp 14.12.1691 lbnr.95]. 5B:
a Sidsel [Elise] Ejlersdatter 24
b Niels Jacob Ejlersen 23, student
c Magdalene Marie Ejlersdatter 22
d Agnethe Ejlersdatter 20
e Birgitte Margrethe Ejlersdatter 16.
Afdøde døde 25.5.1701.

1448 Lydolf Ridderhusen, guldsmed i Ålborg. 7.7.1701, no.381.
E: Mette Delmannsdatter Munchert. LV: bror Andreas Munchert. B:
1) Lydolf Ridderhusen 1.
FM: fars morbror Peder Pedersen, købmand i Ålborg.

1449 Morten Nielsen, købmand i Ålborg. 19.7.1701, no.382.
B: Anne Marie Mouridsdatter. B:
1) Niels Mortensen 7
2) Mourids Mortensen 3.
FM:
1 farbror Peder Nielsen
2 farbror Jens Nielsen.

1450 Melchior [Jeremiassen] Hofmann, kirurg i Ålborg. 22.7.1701, no.383.
E: Susanne Pedersdatter Kellermann. B:
1) Margrethe Melchiorsdatter Kellermann 18
2) Susanne Melchiorsdatter Kellermann 17
3) Peder Johan Melchiorsen Kellermann 8.
Arv i boet efter enkens far Peder Pedersen, kontrollør, [skifte 26.8.1674 lbnr.744] til:
1) enkens bror Søren Pedersen Kellermann, kirurg i Randers
2) enkens bror Niels Pedersen Kellermann, kapellan i Randers Morten.
Arv i boet efter enkens farbror Laurids Pedersen.

1451 Barbara Danielsdatter i Ålborg. 29.8.1701, no.384.
E: Jochum Gøsler, buntmager. B:
1) Daniels Gøsler 19
2) Cathrine Marie Gøsler 7
3) Rasmus Gøsler 5
4) Frands Gøsler 2.
FM: morbror Henrik Bloch, garver i Randers.
Arv efter børnenes bedstefar Jacob Miller.

1452 Laurids Lassen, rådmand og købmand i Ålborg. 9.9.1701, no.385.
E: Maren Anchersdatter. LV: bror Mathias Anchersen [Mohr], præst i Storvorde og Sejlflod. B:
10) Christence Lassen 10
11) Ancher Lassen 8
12) Sofie Amalie Lassen 4.
Første ægteskab med Cathrine Nikolajsdatter Wichmann, [skifte 9.3.1676 lbnr.781]. B:
1) Niels Lassen, prokurator i Christiania i Norge
2) Laurids Lassen, købmand i Randers
3) Jens Lassen i Fredericia
4) Jacob Lassen på Gjøl.
Andet ægteskab med Else Thøgersdatter, [der døde september 1680]. B:
5) Thøger Lassen 26
6) Anne Cathrine Lassen 24, i København
7) Else Lassen 21.
Tredje ægteskab med Christence Henriksdatter Risør, [skifte 24.3.1690 lbnr.1257]. B:
8) Henrik Lassen 14
9) Johanne Elisabeth Lassen 11.
Afdøde døde 1.8.1701.

1453 Kjeld Nielsen Koch, ugift i Ålborg. 23.9.1701, no.386.
Arvinger kendes ikke.

1454 Maren Sørensdatter i Ålborg. 27.10.1701, fol.387.
E: Søren Jørgensen.
Første ægteskab med Hans Henriksen, feldbereder, skifte 12.4.1698 lbnr.1380. B:
1) Magdalene Hansdatter g.m. Steffen Lemmiche, guldsmed
2) Sille Hansdatter 19.
Afdøde døde 10.9.1701.

1455 Peder Jensen, feldberedersvend i Ålborg. 11.11.1701, no.388.
A:
1) far Jens Nielsen, degn i Søttrup.

1456 Kirsten Johansdatter i Ålborg. 14.11.1701, no.389.
E: Poul Christensen, sværdfeger. B:
1) Dorthe Poulsdatter 38
2) Anne Poulsdatter 36
3) Christen Poulsen
4) Johan Poulsen 32, i Ostindien
5) Karen Poulsdatter g.m. Thomas Lauridsen i Stapris [i Sulsted sogn].

1457 Niels Sørensen Gelstrup, skomager i Ålborg. 7.12.1701, no.390.
E: Johanne Eriksdatter. B:
1) Søren Nielsen Gelstrup 12.
FM: fars søskendebarn Laurids Hansen, skomager.


Ålborg Byfoged
Originale skiftebreve
1702
B 37-567

1458 Thomas Nielsen, bødker i Ålborg. 2.1.1702, no.391.
E: Anne Nielsdatter. LV: svoger Laurids Jensen. B:
1) Niels Thomsen 8.
FM: farbror Christen Nielsen, sejlingsmand.

1459 Hans Ingvarsen i Ålborg. 28.1.1702, no.392.
E: Anne Pedersdatter. LV: Mikkel Jensen.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 30.12.1701.

1460 Mads Nielsen, feldbereder i Ålborg. 28.3.1702, no.393.
Enkemand efter Marichen Hansdatter Tidemann, skifte 18.5.1693 lbnr.1280. B:
3) Else Madsdatter 22
4) Hans Christian Madsen 20, i mesterlektien i Ålborg latinskole.
Første ægteskab med Else Andersdatter, skifte 4.6.1678. B:
1) Niels Madsen 29, feldberedersvend
2) Maren Madsdatter 27.
Afdøde døde 27.2.1702.

1461 Iver Knudsen, skipper i Ålborg, der døde 19.4.1702, no.394.
Enkemand efter Maren Pedersdatter.
Der er 2 kuld børn, uvist hvor.
Maren Pedersdatters første ægteskab med Joen Bjørnsen, [skifte 4.10.1675 lbnr.752] Af børn nævnes B:
1) Peder Joensen, student
2) [Margrethe Joensdatter] g.m. Laurids Christensen.
Desuden nævnes afdødes svigermors morbror Jacob Urbansen, borgmester.
(De første 7 blade af skiftet mangler).

1462 Andreas Danielsen Vestervig, hattemager i Ålborg. 30.5.1702, no.395.
E: Else Nielsdatter Wild (Wille). B:
1) Barbara Andreasdatter 11
2) Maren Andreasdatter 10
3) Anneke Andreasdatter 6
4) Peder Andreassen 1.
FM: morbror Hans Nielsen Wild.

1463 Christen Jensen, ugift handskemagersvend i Ålborg. 1.6.1702, no.396.
A:
1) søster Karen Jensdatter i Odense, enke efter Ahasverus [Nielsen Bøgvad], præst [i Skamby, død 2.9.1693]
2) bror Laurids Jensen, feldberedersvend i Randers.
Afdøde døde 4.5.1702.

1464 Christen Jensen, murer i Ålborg. 3.7.1702, no.397.
E: Margrethe Jensdatter. B:
1) Jens Christensen 25, murersvend
2) Else Christensdatter 24.

1465 Karen Simonsdatter i Ålborg. 12.7.1702, no.398.
Enke efter Jens Olufsen, skipper, [skifte 3.8.1700 lbnr.1427]. B:
E: Karen Simonsdatter. B:
4) Simon Jensen 22, student
5) Anne Jensdatter 20, på Lolland
6) Ida Jensdatter 12
7) Cathrine Jensdatter 8.
Afdøde døde 12.6.1702.

1466 Else Christensdatter i Ålborg. 9.8.1702, no.399.
Enke efter Jens Olufsen, skomager, [skifte 16.3.1696 lbnr.1345].
Første ægteskab med Laurids Christensen Bruun, skomager, skifte 29.7.1679 lbnr.1073. B:
1) Anders Lauridsen Bruun 28, skomagersvend
2) Anne Lauridsdatter Bruun.
Afdøde døde 11.7.1702.

1467 Henrik Widtschen, kobbersmed i Ålborg. 22.8.1702, no.400.
Enkemand efter [Karen Nielsdatter], skifte 18.4.1701 lbnr.1443. B:
1) Johan Henriksen Widtschen 37, under militien i København
2) Anne Henriksdatter Widtschen, enke efter Anders Nielsen Vadum, [skifte 11.3.1699 lbnr.1396]
3) Niels Henriksen Widtschen 30, hører i Nykøbing Mors skole
4) Didrik Henriksen Widtschen 28, kobbersmedesvend
5) Henrik Henriksen Widtschen 25, kobbersmedesvend
6) Margrethe Henriksdatter Widtschen 23
7) Elsebeth Henriksdatter Widtschen 21.
Afdøde døde 23.7.1702.

1468 Svend Joensen, snedker i Ålborg. 25.8.1702, no.401.
E: Gertrud Olufsdatter. B:
1) Anne Svendsdatter 20
2) Joen Svendsen 18
3) Peder Svendsen 8
4) Ellen Svendsdatter 6.

1469 Anders Hansen, sejlingsmand i Ålborg. 28.8.1702, no.402.
E: Gertrud Erlandsdatter. B:
1) Dorthe Andersdatter 4.

1470 Jens Jensen Kræmmer den yngre i Ålborg. 29.8.1702, no.403.
E: Engel Nielsdatter. LV: Jens Nielsen Tranders, skrædder i Ålborg. A:
1) bror Troels Jensen, hospitalslem i Ålborg Helligånds Kloster
2) bror Jens Jensen Kræmmer den ældre
3) søster Inger Jensdatter, død. 4B:
a Kirsten Lauridsdatter g.m. Christen Madsen i Skyum i Års herred
b Maren Lauridsdatter i Skyum
c Else Lauridsdatter i Ågård i Giver sogn
d Anne Lauridsdatter g.m. Anders Nielsen i Ejdrup på Halkær gods.
Afdøde døde 30.7.1702.

1471 Maren Madsdatter i Ålborg. 2.9.1702, no.403.
E: Søren Pedersen, snedker. B:
1) Mads Sørensen 9
2) Peder Sørensen 7
3) Abraham Sørensen 5
4) Isak Sørensen 2
5) Dorthe Sørensdatter 7 uger.

1472 Lukas Hansen, tolder i Ålborg. 25.9.1702, no.405.
E: Cathrine Calow. B:
4) Mette Lukasdatter g.m. Anders Andersen Balling, købmand i Ålborg. Hun var først g.m. Jens Christensen Winther, [skifte 5.8.1700 lbnr.1429]. Arv til børn
5) Abraham Lukassen, præst i Klarup og Randrup
6) Hans Lukassen, rådmand og kontrollør i Ålborg
7) Christian Lukassen, politifiskal i København
8) Maren Lukasdatter 34.
Første ægteskab med Maren Jørgensdatter, [skifte 16.5.1661 lbnr.591]. B:
1) Karen Lukasdatter g.m. Didrik Schmidt, postmester
2) Susanne Lukasdatter g.m. Peder [Pedersen] Holst, præst i Vrå, Em og Serreslev
3) Gedske Lukasdatter g.m. Morten Mortensen Weis, præst i Ulbjerg og Lynderup.
Afdøde døde 26.8.1702.

1473 Anne Jensdatter i Ålborg. 11.10.1702, no.406.
E: Christian Nikolaj. B:
1) Maren Christiansdatter 6
2) Else Christiansdatter 6 mdr.
FM: mors stedfar Niels Nielsen Dahl.

1474 Mads Jensen, krejler i Ålborg. 28.10.1702, no.407.
E: Inger Christensdatter. A:
1) bror Søren Jensen i Hasseris, død. 2B:
a Jens Sørensen i Hasseris
b Hans Sørensen i Hasseris
2) søster Karen Jensdatter, død. 4B:
a Niels Lauridsen 13
b Dorthe Lauridsdatter
c Else Lauridsdatter
d Karen Lauridsdatter.

1475 Anneke Momme i Ålborg. 17.11.1702, no.408.
Enke efter Bernt Niehuusen. A:
1) Gertrud Momme, enke efter Poul Eriksen, snedker
2) søster Margrethe Momme, [skifte 13.2.1694 lbnr.1307], var g.m. Hans Jacobsen. 2B:
a Dorthe Margrethe Hansdatter 16
b Johan Hansen 11
Afdøde døde 19.10.1702.

1476 Anne Sørensdatter i Ålborg. 30.12.1702, no.409.
E: Christen Nielsen [Griis], slagter. B:
2) Karen Christensdatter 21
3) Maren Christensdatter 17.
Af første ægteskab B:
1) Søren Thomsen 29.


Ålborg Byfoged
Originale skiftebreve
1703
B 37-568

1477 Jens Christensen, grovsmed i Ålborg. 25.1.1703, no.410.
E: Karen Christensdatter. A:
1) søskendebarn Anne Jacobsdatter g.m. Søren Madsen Telling, degn i Lerup
2) søskendebarn Mette Jacobsdatter, død, var g.m. Ejler [Nielsen] Ryberg, præst i Lerup og Tranum. 5B: 1 søn og 4 døtre
3) søskendebarn Adam Jacobsen, død. 5B: 4 sønner og 1 datter
4) næstsøskendebarn Jackie Johansdatter g.m. Hans Christensen
5) næstsøskendebarn Gertrud Jochumsdatter.
Afdøde døde 26.12.1702.
(Sml. lbnr.751 og lbnr.1447).

1478 Anders Mikkelsen Ledertouger i Ålborg. 27.1.1703, no.411.
E: Margrethe Lauridsdatter. LV: Peder Poulsen, købmand. B:
1) Laurids Andersen 20, i Ålborg latinskole
2) Mikkel Andersen 17, i Ålborg latinskole.
[Første ægteskab med Karen Sørensdatter, skifte 23.8.1682 lbnr.1131].

1479 Sofie Jensdatter Bay, ugift i Ålborg. 14.3.1703, no.412.
Arvinger kendes ikke.

1480 Christen Thøgersen Rosenberg i Ålborg. 12.4.1703, no.413.
E: Anne Christensdatter Humble. B:
1) Christen Humble 3
2) Thøger Christensen Rosenberg 16 uger.
FM: farbror Hans Thøgersen Rosenberg, præst i Vadum.
Arv i boet efter Rebekka Rubechsdatter Humble, skifte Hjørring 11.6.1700 lbnr.24, der var g.m. Jens Christensen i Hjørring til hendes brorsøn Rubech Christensen Humble.

1481 Maren Christensdatter i Ålborg. 23.4.1703, no.414.
E: Anders Nielsen, kornmåler. B:
1) Anne Andersdatter gift i Basse? på Sjælland
2) Helene Andersdatter i Svingel i Tise sogn
3) Niels Andersen i Ålborg
4) Maren Andersdatter g.m. Laurids Madsen
5) Peder Andersen, dragon
6) Christen Andersen i Kalum i Serreslev sogn
7) Mette Andersdatter i Malmø i Skåne
8) Anne Marie Andersdatter
9) Karen Andersdatter i Holland
10) Kirsten Andersdatter i Haslevgård i Als sogn.

1482 Peder Christensen i Ålborg. 28.4.1703, no.415.
E: Kirsten Jensdatter, der døde 29.3.1703. B:
1) Christen Pedersen, ridefoged på Høgholt
2) Jens Pedersen, under militien i København.
Afdøde døde 17.3.1703.

1483 Christen Andersen, snedker i Ålborg. 25.6.1703, no.416.
E: Maren Poulsdatter. B:
1) Anders Christensen 28, snedkersvend
2) Kirsten Christensdatter 22
3) Karen Christensdatter 15
4) Bodil Christensdatter 10
5) Laurids Christensen 7.

1484 Bente Christensdatter i Ålborg, der døde 4.10.1703, no.417.
E: Hans Olufsen. B:
1) Oluf Hansen 9
2) Christen Hansen 6
3) Mads Hansen 4.
FM: mosters mand Claus Hansen, silkevæver i København.

1485 Anne Nielsdatter i Ålborg. 29.10.1703, no.418.
E: Anders Nielsen Hov. B:
6) Anne Cathrine Andersdatter 2
7) Jens Jochumsen 6 uger.
FM: Jacob Nielsen Hundt, købmand.
Første ægteskab med Jens Jochumsen, skifte 2.7.1698 lbnr.1385. B:
1) Kirsten Jensdatter 19
2) Karen Jensdatter 16
3) Anne Marie Jensdatter 13
4) Johanne Jensdatter 9
5) Anne Jensdatter 8.
FM: Niels Jørgensen g.m. faster Dorthe Jochumsdatter.
Afdøde døde 29.9.1703.

1486 Maren Christensdatter i Ålborg. 8.11.1703, no.419.
Enke efter Niels Olufsen Wild (Wilder), skifte 21.10.1684 lbnr.1181. B:
1) Hans Nielsen Wild
2) Oluf Nielsen Wild, hattemager
3) Christen Nielsen Wild, bødker
4) Else Nielsdatter, enke efter Andreas Danielsen Vestervig, [skifte 30.5.1702 lbnr.1462].
Afdøde døde 3.9.1703.

1487 Laurids Poulsen, købmand i Ålborg. 13.11.1703, no.420.
E: Anne Hansdatter. LV: Christen Bering. B:
1) Anne Kirstine Lauridsdatter 7.

1488 Johanne Sørensdatter i Ålborg. 20.11.1703, no.421.
E: Albert Bertelsen, sejlingsmand. B:
1) Anne Albertsdatter 6 uger.
Afdøde døde 17.10.1703.


Ålborg Byfoged
Originale skiftebreve
1704
B 37-569

1489 Engel Christensdatter i Ålborg. 5.2.1704, no.422.
E: Jens Nielsen Tranders, skrædder. A:
1) søster Anne Christensdatter 47, på Ormsholt
2) søster Vibeke Christensdatter 44, på stedet
3) søster Sofie Christensdatter 40, husholderske på Ålborg apotek
4) søster Anne Christensdatter i København, død. 2B: 1 søn og 1 datter, uvist hvor
5) søster Maren Christensdatter i Bergen, der døde i den sidste store ildebrand. 3B: 2 sønner og 1 datter, uvist hvor.
Afdøde døde 6.1.1704.

1490 Jesper Nielsen i Ålborg. 19.2.1704, no.423.
E: Maren Christensdatter. LV: Peder Cortsen. B:
1) Gertrud Jespersdatter g.m. Søren Jørgensen, feldbereder
2) Unse Jespersdatter g.m. Hans Christensen, bager
3) Morten Jespersen 12
4) Anne Jespersdatter 10
5) Magdalene Jespersdatter 9.

1491 Maren Pedersdatter i Ålborg. 26.2.1704, no.424.
E: Christen Rasmussen, købmand. B:
1) Rasmus Christensen
2) Peder Christensen
3) Cathrine Christensdatter g.m. Hans Gregersen, købmand
4) Anne Christensdatter.

1492 Oluf Andersen Falch, ugift garversvend i Ålborg. 4.3.1704, no.425.
A:
1) far Anders Olufsen Falch , skrædder i København.

1493 Jacob Pedersen, krejler i Ålborg. 3.5.1704, no.426.
E: Kirsten Nielsdatter. B:
1) Else Jacobsdatter 30, i København
2) Anne Jacobsdatter 27
3) Peder Jacobsen 25, smedesvend
4) Mette Jacobsdatter 23.

1494 Anders Vognsen i Ålborg. 3.5.1704, no.427.
E: Margrethe Andersdatter. LV: Ebbe Poulsen. A:
1) bror Jørgen Vognsen i Nørholm
2) søster Anne Jørgensdatter g.m. Niels Markussen i Vejrum ved Viborg
3) søster Margrethe Jørgensdatter g.m. Mads Pedersen Løvesgaard i Ullerup i Aggersborg sogn i Han herred.
Afdøde døde 4.4.1704.

1495 Kirsten Mikkelsdatter i Ålborg, der døde 28.5.1704, no.428.
Enke efter Niels Eriksen, skipper, [skifte 16.4.1696 lbnr.1348]. A:
1) søster Dorthe Mikkelsdatter g.m. Filip Pedersen i Drammen på Bragernes i Norge
2) bror Jens Mikkelsen i Blokhuset i Hune sogn, død. 5B:
a Mikkel Jensen på Birkelse
b Anne Jensdatter, gift i Ingstrup sogn
c Johanne Jensdatter g.m. Thomas Christensen i Hune
d Dorthe Jensdatter g.m. Jens Nielsen i Hune
e Johanne Jensdatter g.m. Søren Christoffersen i Ålborg.

1496 Christen Christensen Krog, skomager i Ålborg. 28.5.1704, no.429.
E: Karen Jensdatter. B:
4) Else Christensdatter 5.
Første ægteskab med Margrethe Christensdatter Tolstrup. B:
1) Karen Christensdatter 25, i København
2) Niels Christensen Krog 21
3) Andreas Christensen Krog 19.

1497 Hans Nielsen Lange, farver i Ålborg. 10.6.1704, no.430.
E: Mette Clausdatter. B:
1) Helene Hansdatter Lange 18
2) Anne Hansdatter Lange 15.
Enkens første ægteskab med Bertel Rudolfsen, farver, skifte 9.3.1685 lbnr.1191. Arv til B:
1) Nikolaj Bertelsen Rudolf
2) Christen Bertelsen Rudolf
3) Peder Bertelsen Rudolf
4) Kirsten Bertelsdatter i Holland.

1498 Mette Christensdatter i Ålborg. 28.7.1704, no.431.
E: Sybrandt Joensen, løjtnant. A:
1) søster Margrethe Christensdatter i København,
samt 3 halvsøster i København.
Afdøde døde 6.12.1703 i Merano i Tyrol.

1499 Laurids Christensen Sejer i Ålborg. 28.7.1704, no.432.
E: Margrethe Pedersdatter. B:
1) Christen Lauridsen 2.
FM: farbror Haj Christensen Sejer.

1500 Margrethe Jensdatter i Ålborg. 14-10.1704, no.433.
Enke efter Christen Jensen, murer, skifte 3.7.1702 lbnr.1464. B:
1) Jens Christensen 28, murersvend
2) Else Christensdatter 25.

1501 Anne Jensdatter i Ålborg. 24.11.1704, no.434.
Enke efter Peder Sørensen [Malt], skifte 10.12.1686 lbnr.1219. B:
1) Jens Pedersen Rimann, student og amanuensis hos doktor Jens Bircherod i Ålborg
2) Gedske Pedersdatter, enke efter Iver Eriksen, [skifte 19.7.1699 lbnr.1404]
3) Søren Pedersen, der døde september 1689, efter hvem, der er arv
Peder Sørensen [Malt]s første ægteskab med [Gedske Hansdatter, skifte 20.4.1667 lbnr.652]. Arv til B:
1) Hans Pedersen.
Afdøde døde 25.10.1704.


Ålborg Byfoged
Originale skiftebreve
1705
B 37-570

1502 Niels Jensen, ugift grovsmed i Ålborg. 25.1.1705, no.435.
A:
1) far Jens Christensen i Mjels [i Ferslev sogn].

1503 Anne Henriksdatter i Ålborg. 10.3.1705, no.436.
Enke efter Anders Nielsen Vadum, skifte 11.3.1699 lbnr.329.B:
1) Kirsten Andersdatter 6.
FM:
1 farbror Jens Nielsen, købmand
2 farbror Peder Nielsen, købmand
3 morbror Niels Henriksen Widtschen, student
4 morbror Didrik Henriksen Widtschen, kobbersmed
5 morbror Henrik Henriksen Widtschen, kobbersmed
6 svoger Jochum Gøsler, buntmager.
Arv efter afdødes far Henrik Widtschen, kobbersmed, [skifte 22.8.1702 lbnr.1467].
Afdøde døde 30.1.1705.

1504 Mette Andersdatter Hammer i Ålborg. 12.3.1705, no.437.
E: Johan Behr (Bæhr), instrumentist. B:
1) Sofie Behr 10
2) Maren Behr 8
3) Birgitte Behr 7
4) Karen Behr 5
5) Esbjørn Behr 1.

1505 Jacob Andreassen Hartvig, sadelmager i Ålborg. 26.3.1705, no.438.
E: Johanne Andersdatter. B:
1) Maren Jacobsdatter g.m. Søren Andersen, bager
2) Dorthe Jacobsdatter 22
3) Margrethe Jacobsdatter 19
4) Andreas Jacobsen 6.
FM: farbror Enevold Andreassen Hartvig, sadelmager.

1506 Hans Henriksen, bager i Ålborg. 30.4.1705, no.439.
E: Sidsel Knudsdatter. B:
1) Herman Hansen, bager
2) Henrik Hansen, bager
3) Peder Hansen 27, grenader.

1507 Mette Pedersdatter i Ålborg. 11.5.1705, no.440.
E: Villads Andersen Svensk, kræmmer. B:
1) Anders Villadsen 16.

1508 Anne Marie Mouridsdatter i Ålborg. 19.5.1795, no.441.
E: Peder Hansen Nakskov, købmand.
Første ægteskab med Morten Nielsen, skifte 19.7.1701 lbnr.1449. B:
1) Niels Mortensen 11
2) Mourids Mortensen 7.
FM:
1 farbror Peder Nielsen, købmand
2 farbror Jens Nielsen, købmand.
Afdøde døde 20.4.1705.

1509 Claus Lauridsen Pilgaard i Ålborg. 26.6.1705, no.442.
E: Anne Pedersdatter. A:
1) bror Morten Lauridsen, død. 1B:
a Mads Mortensen
2) bror Niels Lauridsen, uvist hvor, hvis datter Anne Nielsdatter var til stede
3) søster Maren Lauridsdatter på Læsø
4) søster Gertrud Lauridsdatter på Læsø.

1510 Maren Lukasdatter i Ålborg. 17.8.1705, no.443.
E: Kaj Henrik Piper.
A:
1) mor Cathrine Calow, enke efter Lukas Hansen, tolder, skifte 25.9.1702 lbnr.1472
2) søster Mette Lukasdatter g.m. Michael [Frederik] Chemnits de Strømberg, doktor i Ålborg
3) bror Abraham Lukassen [Calow], præst i Romdrup og Klarup, [skifte Fleskum herred gejstlig 8.6.1705 lbnr.4]. 2B:
a Cathrine Abrahamsdatter
b Anders Abrahamsen.
FM: morfar Peder Thomsen i Dal
3) bror Hans Lukassen, rådmand i Ålborg
4) bror Christian Lukassen, politifiskal i København
Fars første ægteskab med [Maren Jørgensdatter, skifte 16.5.1661 lbnr.591]. B:
5) halvsøster Karen Lukasdatter g.m. Didrik Schmidt, postmester
6) halvsøster Susanne Lukasdatter g.m. Peder [Pedersen] Holst, præst i Vrå, Em og Serreslev
7) halvsøster Gedske Lukasdatter, enke efter Morten Mortensen [Weis], præst i Ulbjerg og Lynderup.
Afdøde døde 18.7.1705.

1511 Hans Berntsen, ugift skibskarl i Ålborg. 4.9.1705, no.444.
A:
1) mor Else Hansdatter Tidemann, enke efter Bernt Berntsen, [skifte 27.5.1693 lbnr.1282]
2) halvbror Bernt Berntsen, død. E: Gertrud Angrimsdatter i Frederikshald i Norge. 3B
a Kirsten Berntsdatter 13
b Andreas Berntsen 10
c Bernt Berntsen 7
3) halvsøster Mette Hansdatter g.m. Knud Hansen, hattemager i Ålborg.
Afdøde døde 14.2.1705.

1512 Gunder Olufsen Linde, købmand i Ålborg. 28.9.1705, no.445.
E: Anne Marie Jacobsdatter, LV: Niels Sørensen. B:
1) Jacob Gundersen 12
2) Inger Gundersdatter 10
3) Karen Gundersdatter 5.
FM:
1 mors stedfar Søren Andersen, bager
2 farbror Anders Olufsen Linde.

1513 Christen Frandsen i Ålborg. 6.10.1705, no.446.
Enkemand efter [Birgitte Rasmusdatter, skifte 8.4.1695 lbnr.1330]. B:
1) Oluf Christensen i København
2) Jens Christensen g.m. Marie Olufsdatter i København
3) [Maren Christensdatter] g.m. Hans Jacobsen [i Drammen i Norge], begge døde. 1B:
a Birgitte Hansdatter.

1514 Laurids Erlandsen, skipper i Ålborg. 3.12.1705, no.447.
E: Mette Christensdatter. B:
1) Anne Kirstine Lauridsdatter 10 uger.
Enkens første ægteskab med Jacob Lauridsen, skifte 22.6.1700 lbnr.1424
og Jacob Lauridsens første ægteskab med Mette Andersdatter, skifte 30.9.1691, nævnt i forbindelse med gæld.

1515 Johanne Andersdatter i Ålborg. 10.12.1705, no.448.
Enke efter Jacob Andreassen Hartvig, sadelmager, skifte 26.3.1705 lbnr.1505. B:
1) Maren Jacobsdatter g.m. Søren Andersen, bager
2) Dorthe Jacobsdatter 22
3) Margrethe Jacobsdatter 19
4) Andreas Jacobsen 6.
FM: farbror Enevold Andreassen Hartvig, sadelmager.
Arv i boet efter Jørgen Andersen, skifte 11.6.1698 lbnr.1382 til B:
1) Anders Jørgensen
2) Maren Jørgensdatter.
Afdøde døde 10.11.1705.

1516 Albert Bjørnsen, skipper i Ålborg. 15.12.1705, no.449.
Enkemand efter Anne Hansdatter, skifte 7.8.1699 lbnr.1410. B:
1) Anne Margrethe Albertsdatter 9.
FM: mors halvsøsters mand Didrik Henriksen Witschen, kobbersmed.


Ålborg Byfoged
Originale skiftebreve
1706
B 37-571

1517 Maren Sørensdatter i Ålborg. 9.1.1706, no.450.
E: Frederik Mathiassen, podemester. B:
1) Mathias Frederiksen 21, i hattemagerlære i Hobro
2) Rebekka Marie Frederiksdatter 18.
FM: farbror Jens Mathiassen, hattemager i Hobro.

1518 Hans Andersen Falch i Ålborg. 20.2.1706, no.451.
E: Lisbeth Christensdatter. A:
1) bror Oluf Andersen i Danzig
2) halvbror Anders Andersen i København, død. E: Else Andersdatter sst. 6B:
a Anders Andersen i Frankrig
b Hans Andersen 18
c Kirsten Andersdatter g.m. Jens Lauridsen i København
d Marie Andersdatter
e Anne Andersdatter
f Signe Andersdatter
3) halvsøster i Falkenberg i Halland i Sverige.
Afdøde døde 22.1.706.

1519 Margrethe Nielsdatter i Ålborg. 4.3.1706, no.452.
E: Peder Hansen Holm, bager. B:
1) Dorthe Pernille Pedersdatter 2
2) Hans Pedersen 4 uger.
FM:
1 morbror Bertel Nielsen, bogbinder
2 morbror Mathias Nielsen, bøssemager
3 morbror Hans Nielsen, skipper.

1520 Bendix Fideler, badskær i Ålborg. 17.3.1706, fol.453.
E: Anne Andersdatter. B:
2) Bente Bendixdatter 10
3) Karen Margrethe Bendixdatter 7
4) Cathrine Bendixdatter 4.
FM: morbror Søren Andersen Ærtebølle, købmand i Ålborg.
Første ægteskab med Bente Pedersdatter [Tønder, skifte 24.8.1693 lbnr.1292]. B:
1) Anne Kirstine Bendixdatter 23.
Afdøde døde 17.2.1706.

1521 Dorthe Nielsdatter, ugift i Ålborg. 8.5.1706, no.454.
A:
1) søster Maren Nielsdatter i Rønnebjerg i Vrejlev sogn
2) søster Kirsten Nielsdatter i Rønnebjerg
3) søster Anne Nielsdatter, død. 1B:
a Thomas Christensen, død. 5B:
1 Christen Thomsen 10
2 Maren Thomasdatter 8
3 Maren Thomasdatter 6
4 Kirsten Thomasdatter 3
5) Laurids Thomsen 1½.
Afdøde døde 1.2.1706.

1522 Johan Behr, instrumentist i Ålborg. 14.5.1706, no.455.
E: Bodil Jensdatter Hvid.
Første ægteskab med Mette Andersdatter [Hammer], skifte 12.3.1705 lbnr.1504. B:
1) Sofie Behr 11
2) Maren Behr 9
3) Birgitte Behr 8
4) Karen Behr 7.
Afdøde døde 16.4.1706 i Viborg.

1523 Jacob Jacobsen, toldbetjent i Ålborg. 26.7.1706, no.456.
E: Ida Christence Iversdatter. B:
1) Rise Jacobsdatter 26, i København
2) Else Jacobsdatter 24, i København
3) Anne Cathrine Jacobsdatter 22
4) Cathrine Susanne Jacobsdatter 20
5) Iver Jacobsen 18
6) Jacob Jacobsen 7.
Afdøde døde 26.6.1706.

1524 Jens Ludvigsen, købmand i Ålborg. 4.8.1706, no.457.
E: Susanne Børgesdatter [Lemmiche]. LV: Christen Hansen, sejlmager. B:
1) Maren Jensdatter 5½
2) Birthe Jensdatter 4½
3) Jens Jensen 14 uger.

1525 Sille Hansdatter i Ålborg. 3.9.1706, no.458.
E: Niels Madsen, feldbereder. B:
1) Else Nielsdatter
2) Mads Nielsen 5 uger.

1526 Kirsten Madsdatter i Ålborg. 28.10.1706, no.459.
E: Laurids Jensen Hobro, grovsmed.
Første ægteskab med [Jens Sørensen, skifte 16.6.1684 lbnr.1165]. B:
1) Søren Jensen, grovsmed i Ålborg
2) Anne Jensdatter g.m. Jacob Akselsen, nagelsmed i København
3) Maren Jensdatter g.m. Villads Blokkedrejer på Christianshavn
4) Inger Jensdatter g.m. Otto Jensen, skomager i Ulkegade i København
5) Mads Jensen, nagelsmed på Christianshavn ved København
6) Else Jensdatter g.m. Baltser Vilhelm Fisker, blokmager i København
7) Sofie Jensdatter g.m. Holger Pedersen, nagelsmed på Christianshavn.

1527 Henrik Henriksen, bødker i Ålborg. 9.11.1706, no.460.
E: Anne Lauridsdatter. LV: Johan Mølmann.
Første ægteskab med Karen Mikkelsdatter, [skifte 13.11.1684 lbnr.1183]. B:
1) Maren Henriksdatter 29, i København
2) Mikkel Henriksen 27, bødkersvend
3) Johanne Henriksdatter g.m. Jonas Mortensen.
Afdøde døde 10.1.1706.


Ålborg Byfoged
Originale skiftebreve
1707
B 37-572

1528 Karen Hansdatter [Ahl] i Ålborg. 8.1.1707, no.461.
E: Christen Madsen, skrædder. B:
1) Henrik Christensen 11
2) Niels Christensen 3.
FM: morfar Hans Poulsen Ahl, klejnsmed.

1529 Niels Poulsen Møller i Ålborg. 2.3.1707, no.462.
E: Gertrud Vognsdatter, der døde 25.11.1706, 4 uger efter sin mand. B:
1) Kirsten Nielsdatter 14
2) Poul Nielsen 9
3) Vogn Nielsen 7.
FM:
1 morbror Christen Vognsen
2 mosters mand Jens Pedersen Bonde.

1530 Hans Christensen, bager i Ålborg. 14.3.1707, no.463.
E: Unse Jespersdatter. LV: Søren Jørgensen, feldbereder. B:
1) Maren Hansdatter 1½.
FM: fasters mand Gosvinus Helleche, bager.
Desuden nævnes afdødes mor Maren Christensdatter, enke efter Christen Hansen, bager, [skifte 27.6.1699 lbnr.1401].

1531 Maren Nielsdatter i Ålborg. 25.3.1707, no.464.
Enke efter Jacob [Gabrielsen] Svingfyr, [skifte 12.6.1683 lbnr.1140]. B:
7) Nikolaj Jacobsen Svingfyr i Århus
8) Andreas Jacobsen Svingfyr, parykmager i Ålborg.

1532 Sofie Christensdatter, ugift i Ålborg. 29.3.1707, no.465.
A:
1) søster Anne Christensdatter g.m. Peder Hansen Holm, bager
2) søster Vibeke Christensdatter, på stedet
3) søster Engel Christensdatter, [skifte 5.2.1704 lbnr.1489]. E: Jens Nielsen Tranders.

1533 Anne Jensdatter i Ålborg. 3.5.1707, no.466.
Enke efter Anders Thomsen. B:
1) Karen Andersdatter g.m. Christen Smed i Hasseris.
Desuden nævnes afdødes brordatter Anne Mogensdatter.

1534 Peder Pedersen, ugift skomagersvend i Ålborg. 4.5.1707, no.467.
A:
1) far Peder Olufsen i Hallund.

1535 Hans Bruun, købmand i Ålborg, der døde 8.5.1707, no.468.
E: Anne Margrethe. B:
1) Gregorius Hansen Bruun 9
2) Peder Hansen Bruun 7.

1536 Anders Madsen Klæstrup, købmand i Ålborg. 10.5.1707, no.469.
E: Agnethe Carstensdatter Werchmester.
Testamente af 18.2.1692.
Hans A:
1) bror Christen Madsen i Svenstrup, død. 5B:
a Niels Christensen 29
b Else Christensdatter g.m. Hans Jensen i Svenstrup på ryttergodset
c Maren Christensdatter g.m. Bjørn Christensen på Restrup gods
d Gertrud Christensdatter g.m. Niels Christensen i Årestrup på Torstedlund gods
2) søster Inger Madsdatter, der døde 23.4.1707. E: Peder Nielsen i Lyngbjerggård på Ålborg Helligåndskloster gods.
Af første ægteskab B:
a Peder Poulsen, købmand
b Maren Poulsdatter g.m. Poul Hansen Winther, murer i Ålborg
c Anne Poulsdatter g.m. Søren Christensen, handskemager
d Gertrud Poulsdatter g.m. Hans Hansen Tanch
e Birgitte Poulsdatter, død, var g.m. Anders Frimodt. 3B:
1 Anders Andersen Frimodt
2 Vendel Andersdatter Frimodt
3 Gertrud Andersdatter Frimodt
3) søster Maren Madsdatter, enke i Nibe.
Hendes A:
1) bror Herman Werchmester, borgmester i Ålborg
2) halvsøster Maren Werchmester g.m. Laurids Nielsen Mønbo, skomager i Ålborg
3) halvsøster Johanne Werchmester g.m. Laurids Eskildsen, begge døde. 1B:
a Anne Marie Lauridsdatter g.m. Hans Funch, kobbersmed i Kristiansand i Norge.

1537 Peder Nielsen, købmand i Ålborg. 11.5.1707, no.470.
E: Helvig Pedersdatter Brandt. LV: Hans Budtz, købmand. B:
2) Inger Pedersdatter Brandt 21
3) Mette Pedersdatter Brandt 18
4) Peder Pedersen Brandt 12.
Første ægteskab med Inger Jensdatter, [skifte 20.10.1683 lbnr.1149]. B:
1) Christen Pedersen Brandt i Langesund i Norge.

1538 Johanne Henriksdatter i Ålborg. 9.7.1707, no.471.
E: Jonas Mortensen. B:
1) Morten Jonassen 2.
FM: morbror Mikkel Henriksen, bødkersvend.

1539 Henrik Christensen Høgh, vognmand i Ålborg. 18.7.1707, no.472.
E: Mette Nielsdatter. LV: Christen Nielsen, kusk. B:
1) Johanne Henriksdatter 14
2) Christen Henriksen 11.

1540 Jens Jacobsen, bager i Ålborg. 22.7.1707, no.473.
E: Maren Kjeldsdatter. LV: far Kjeld Holdensen, bøssemager. A:
1) mor Dorthe Pedersdatter
2) halvbror Hans Jacobsen, regimentskriver på Lolland
3) halvbror Niels Jacobsen, handskemager i Ålborg.
Afdøde døde 13.6.1707.

1541 Karen Nielsdatter, ugift i Ålborg. 27.8.1707, no.474.
A:
1) bror Christen Nielsen, skomager i Nibe, død. 4B:
a Niels Christensen
b Maren Christensdatter
c Else Christensdatter
d Maren Christensdatter
2) bror Niels Nielsen, feldberedersvend i Ålborg
3) bror Søren Nielsen, skomager i Ålborg.

1542 Karen Christensdatter i Ålborg. 15.10.1707, no.475.
E: Peder Jensen, vægter. A:
1) bror Anders Christensen i Egense i Mou sogn
2) bror Søren Christensen i Egense i Mou sogn.

1543 Hans Poulsen Ahl, klejnsmed i Ålborg. 27.10.1707, no.476.
E: Maren Nielsdatter. LV: Jens Munch, skoleholder. B:
1) Poul Hansen Ahl
2) Dorthe Hansdatter Ahl g.m. Henrik Madsen, skrædder
3) Karen Hansdatter Ahl, [skifte 8.1.1707 lbnr.1528] E: Christen Madsen, skrædder. 2B:
1) Henrik Christensen
2) Niels Christensen.

1544 Peder Mathiassen Roberts i Ålborg. 5.11.1707, no.477.
E: Johanne Pedersdatter Nakskov. LV: Peder Hansen Nakskov. A:
1) bror Elias Roberts i England, nu uvist hvor. Af hans børn angives B:
a Cathrine Roberts, på stedet.

1545 Jens Mortensen, feldberedersvend i Ålborg. 28.12.1707, no.478.
A:
1) morbror, uvist hvor.


Ålborg Byfoged
Originale skiftebreve
1708
B 37-573

1546 Jens Nielsen i Ålborg. 27.1.1708, no.479.
E: Magdalene Knudsdatter. LV: Hans Nielsen Wille.
Første ægteskab med Cathrine Nielsdatter, skifte 9.11.1702. B:
1) Agnethe Jensdatter g.m. Bertel Nielsen, bogbinder
2) Kirsten Jensdatter g.m. Jens Thomsen, bager i Nibe
3) Dorthe Jensdatter, enke efter Bendix Conradsen
4) Gunder Jensdatter g.m. Knud Behr i Kristiansand i Norge.
Afdøde døde 29.12.1707.

1547 Gedske Hermansdatter i Ålborg. 6.4.1708, no.480.
Enke efter Jørgen Kryger, badskær. A:
1) søstersøn Rasmus Hermansen Kjeldgaard i Næsborg ved Løgstør.

1548 Joen Lauridsen i Ålborg. 21.4.1708, no.481.
E: Anne Olufsdatter. B:
1) Kirsten Joensdatter 4½
2) Laurids Joensen 2½.

1549 Karen Akselsdatter, ugift i Ålborg. 4.6.1708, no.482.
A:
1) søster Sidsel Akselsdatter g.m. Laurids Jensen i Sveje i Hørby sogn
2) søster Johanne Akselsdatter g.m. Søren ved Hjørring
3) søster Lisbeth Akselsdatter på Sjælland.
Arv i boet efter afdødes farbror Peder Christensen [Olsdorf], præst i Rubjerg, skifte 7.4.1704.
Desuden nævnes afdødes farbror Albert Christensen [Olsdorf], præst i Volstrup og Hørby.

1550 Bernt Steffensen, nålemager i Ålborg. 27.6.1708, no.483.
E: Anne Henriksdatter. B:
3) Sidsel Berntsdatter 12
4) Adrian Berntsen 10
5) Henrik Berntsen 7
6) Anne Kirstine Berntsdatter 5
7) Margrethe Berntsdatter 4
8) Diderikke Berntsdatter 18 uger.
Første ægteskab med Sidsel Rasmusdatter, [skifte 23.6.1693 lbnr.1285]. B:
1) Frederik Berntsen, student, præceptor i Ellidshøj
2) Maren Berntsdatter 24, i Helsingør.
Afdøde døde 28.5.1708.

1551 Maren Mortensdatter i Ålborg. 5.7.1708, no.484.
E: Anders Bertelsen, snedker. B:
1) Bertel Andersen 15.
Desuden nævnes afdødes søster Karen Mortensdatter i Frejlev.

1552 Anne Abelone Susanne Skønnegabler i Ålborg. 12.7.1708, no.495.
E: Peder Christensen Skalland.
Første ægteskab med Pheit Gafel (Gabel). B:
1) Hans Bernt Gafel
2) Pheit Pheidesen Gafel 14.
Afdøde døde 13.6.1708.

1553 Helvig Pedersdatter Brandt i Ålborg. 4.8.1708, no.486.
E: Peder Nielsen, købmand. B:
1) Inger Pedersdatter Brandt g.m. Niels Klæstrup
2) Mette Pedersdatter Brandt 19
3) Peder Pedersen Brandt 13.
FM: Hans Schløf.
Afdøde døde 5.7.1708.

1554 Christen Nielsen Wille i Ålborg. 8.12.1708, no.487.
E: Anne Hajsdatter. LV: Niels Sørensen Thybo. A:
1) bror Jens Nielsen Wille
2) bror Oluf Nielsen Wille, hattemager
3) søster Else Nielsdatter Wille g.m. Henrik Hasse, hattemager.
Enkens første ægteskab med Christen Lauridsen Svin, skipper 7.1.1685 lbnr.1187. Arv til B:
1) Christen Christensen.
Afdøde døde 8.11.1708.

1555 Cathrine Andersdatter i Ålborg. 13.12.1708, no.488.
E: Haj Christensen.
Første ægteskab med Erik Cortsen, skipper. B:
1) Anne Cathrine Eriksdatter 14.
FM: fasters mand Christen Lang, skipper.
Forsegling 10.11.1708.

1556 David Elling, ugift visiterer ved Ålborg toldsted. 22.12.1708, no.489.
A:
1) halvsøster Lisbeth Elling, på stedet.
Forsegling 23.11.1708.


Ålborg Byfoged
Originale skiftebreve
1709
B 37-574

1557 Jørgen Jacobsen Jern, bedemand i Ålborg. 3.1.1709, no.490.
E: Anne Cathrine Henriksdatter. LV: Hans Nielsen. A:
1) bror Jens Jacobsen i Thisted i Thy
2) halssøster Helvig Jacobsdatter i Kristiansand i Norge, død. 3B:
a Magdalene Cortsdatter g.m. Gotfred Osmund
b Christence Cortsdatter g.m. Halvor Ellingsen, søfarer i Kristiansand
c Gabriel Cortsen.
Afdøde døde 3.12.1708.

1558 Anders Jensen Skaaland i Ålborg. 5.2.1709, no.491.
E: Birgitte Christensdatter. B:
1) Maren Andersdatter 2.
FM: fars søskendebarn Andreas Christensen Skaaland.
Afdøde døde 4.1.1709.

1559 Peder Andersen, rebslager i Ålborg. 9.2.1709, no.492.
E: Inger Jensdatter. B:
1) Anders Pedersen 8.
FM: farbror Jørgen Andersen Gyrsting.

1560 Karen Aagesdatter Kruse i Ålborg. 23.2.1709, no.493.
E: Jens Poulsen, kræmmer. B:
2) Poul Jensen 24, skræddersvend i Norge
3) Dorthe Marie Jensdatter 22.
Af første ægteskab B:
1) Jens Bollesen.
Afdøde døde 24.1.1709.

1561 Anders Rasmussen Saksild, toldskriver i Ålborg. 8.3.1709, no.494.
E: Anne Olufsdatter [Boller]. LV: Henrik Christian [Corneliussen], tolder i Ålborg. A:
1) mor Johanne Andersdatter i Saksild, enke efter Rasmus Pedersen i Saksild
2) bror Søren Rasmussen Saksild, forpagter på Dybvad
3) bror Peder Rasmussen Saksild
samt 2 søstre, hvis navne ikke kendes.
Afdøde døde 6.2.1709.

1562 Villads Bering, købmand i Ålborg. 27.3.1709, no.495.
E: Anne Rasmusdatter Mørch. B:
1) Jens Villadsen Bering 18, i København
2) Anne Villadsdatter 5
3) Gertrud Villadsdatter 2.
FM: farbror Peder Jensen Bering, købmand.

1563 Dorthe Pedersdatter i Ålborg. 3.4.1709, no.496.
E: Peder Adrian, væver. A:
1) Anders Pedersen i Egense i Mou sogn
2) bror Søren Pedersen, død. 8B:
a Peder Sørensen i Håls i Gunderup sogn på Lindenborg gods
b Aksel Sørensen ved Næstved på Sjælland
c Clemen Sørensen, ladefoged på Sjælland
d Christen Sørensen i Gravlev på Torstedlund gods
e Anders Sørensen, soldat i landmilitien
f Maren Sørensdatter i Gravlev
g Maren Sørensdatter i Rebild i Skørping sogn
h Johanne Sørensdatter i Rebild
3) søster Maren Pedersdatter i Rebild.
Afdøde døde 5.3.1709.

1564 Jens Sørensen, skipper i Ålborg. 17.4.1709, no.497.
E: Mette Mortensdatter. A:
1) halvbror Jens Sørensen i Byrum på Læsø
2) halvbror, død. 1B:
a Peder Svendsen i Byrum sogn
3) halvbror, død. 1B:
a Peder Andersen i Vester sogn på Læsø samt 2 afdøde halvsøstres børn, hvis navn ikke kendes.
Afdøde døde 17.3.1709.

1565 Gertrud Poulsdatter i Ålborg. 18.4.1709, no.498.
E: Søren Madsen, fisker. A:
1) søster, død. 1B:
a Poul Nielsen i København
2) søster, død. 1B:
a Anne Justsdatter g.m. Jens Poulsen i Svenstrup.
Afdøde døde 18.3.1709.

1566 Knud Jensen, hjulmand i Ålborg. 29.4.1709, no.499.
E: Karen Nielsdatter. B:
2) Anne Knudsdatter 28
3) Maren Knudsdatter 22, på Bjørnsholm
4) Jens Knudsen 20, i København
5) Niels Knudsen 18, i 4.lektie i Ålborg latinskole
6) Christen Knudsen 16, i dansk skole
7) Henrik Knudsen 13
8) Cathrine Knudsdatter 10.
Første ægteskab med Anne Christensdatter, [skifte 14.9.1676 lbnr.774. B:
1) Birgitte Knudsdatter g.m. Knud Jensen, bødker i København.

1567 Karen Jørgensdatter Koch i Ålborg. 8.5.1709, no.500.
E: Søren Jensen, grovsmed, der døde 22.6.1709. B:
1) Christen Sørensen 22
2) Anne Kirstine Sørensdatter 14
3) Jørgen Sørensen 11
4) Jens Sørensen 7
5) Inger Sørensdatter 5.

1568 Jens Kampmann, købmand i Ålborg. 24.5.1709, no.501.
E: Karen Laasby. LV: Jørgen Lohse. B:
1) Mette Magdalene Bloch Kampmann 4.
FM:
1 morbror Peder Laasby, købmand i Århus
2 farbror Halk Jensen Bloch Kampmann
3 svoger Hans Justesen, forpagter på Kølskegård.
Afdøde døde 24.4.1709.

1569 Anne Danielsdatter Glasmeier i Ålborg. 8.6.1709, no.502.
Enke efter Frederik Frederiksen, kandestøber. B:
1) Poul Frederiksen Schrøder 22,
hos Daniel Glasmeier, forrige tolder på Skaven? (Skagen?)
Afdøde døde 10.5.1709.

1570 Niels Lauridsen, gårdskarl i Ålborg. 10.7.1709, no.503.
A:
1) bror Jens Lauridsen, en mariner
2) søster Anne Lauridsdatter g.m. Jørgen Nielsen i Stae i Vester Hassing sogn
3) søster Margrethe Lauridsdatter g.m. Laurids Justesen, rytterbonde i Vester Hassing
4) søster Johanne Lauridsdatter g.m. Jens Andersen, degn i Torning syd for Viborg
5) søster Maren Lauridsdatter 21, i Vester Hassing.

1571 Jørgen Nielsen, blokdrejer i Ålborg. 12.7.1709, no.504.
E: Maren Lauridsdatter. B:
1) Maren Jørgensdatter, død, var g.m. Hans Cortsen, snedker. 5B:
a Anne Hansdatter
b Cort Hansen
c Jørgen Hansen
d Johan Hansen
e Peder Hansen
2) Anne Jørgensdatter, død. E: Søren Nielsen Nørup, skrædder. 4B:
a Maren Sørensdatter
b Kirsten Sørensdatter
c Anne Sørensdatter
d Niels Sørensen
3) Ingeborg Jørgensdatter g.m. Laurids Christensen, glarmester
4) Mette Jørgensdatter 33, på stedet
5) Niels Jørgensen 32.
6) Margrethe Jørgensdatter 28, på stedet
7) Else Jørgensdatter 26.

1572 Christian Nikolaj Drejer i Ålborg. 22.7.1709, no.505.
E: Barbara Nielsdatter. B:
1) Anne Marie Christiansdatter 7.

1573 Inger Pedersdatter Brandt. 24.7.1709, no.506.
E: Niels Klæstrup. A:
1) bror Peder Pedersen Brandt, umyndig. FM: Johannes Møller, garver
2) søster Mette Pedersdatter Brandt g.m. Rasmus Hegelund
3) halvbror Christian Pedersen Brandt i Langesund i Norge.
Afdøde døde 22.7.1709.

1574 Christen Andersen Rolstrup, ugift dansk skoleholder i Ålborg. 20.8.1709, no.507.
A:
1) bror Niels Andersen, sejlingsmand i Nykøbing Mors
2) bror Jens Andersen, under militien
3) søster Dorthe Andersdatter, enke i Hedemark i Opland ved Christiania i Norge.
Afdøde døde 29.6.1709.

1575 Vibeke Christensdatter, ugift i Ålborg. 13.11.1709, no.508.
A:
1) søster Anne Christensdatter g.m. Peder Hansen Holm, bager.
Desuden nævnes Jens Nielsen Tranders, enkemand efter afdødes søster [Engel Christensdatter, skifte 5.2.1704 lbnr.1489].


Ålborg Byfoged
Originale skiftebreve
1710
B 37-575

1576 Peder Bering, købmand i Ålborg. 25.1.1710, no.509.
E: Mette Sørensdatter. LV: Søren Nielsen Lunge. B:
1) Gertrud Marie Pedersdatter Bering 8.
FM: morbror Peder Sørensen, skipper.

1577 Bertel Nielsen, skipper i Ålborg. 30.1.1710, no.510.
E: Margrethe Christensdatter. A:
1) bror Anders Nielsen på Læsø
2) bror Laurids Nielsen, død. 4B:
a Niels Lauridsen på Læsø
b Anne Lauridsdatter, enke på Læsø
c Else Lauridsdatter g.m. Niels Olufsen på Læsø
d Margrethe Lauridsdatter på Læsø
3) søster Anne Nielsdatter, død. 4B:
a Peder Lauridsen Cortsen i Ålborg
b Bjørn Lauridsen i Ålborg
c Christen Lauridsen i Ålborg
d Bertel Lauridsen på Læsø, død. 5B:
1 Søren Bertelsen på Læsø
2 Mikkel Bertelsen på Læsø
3 Anne Bertelsdatter, enke på Læsø
4 Karen Bertelsdatter g.m. Oluf Gay på Læsø
5 Anne Bertelsdatter på Læsø
4) søster Kirsten Nielsdatter, død. 3B:
a Jens Jensen på Læsø
b Anne Jensdatter på Læsø
c Maren Jensdatter på Læsø
5) søster Birgitte Nielsdatter, død. 1B:
a Margrethe Pedersdatter på Læsø.
Afdøde døde 29.12.1709.

1578 Henrik Henriksen Witschen, kobbersmed i Ålborg. 15.2.1710, no.511.
E: Maren Svendsdatter. B:
1) Karen Henriksdatter 4
2) Henrik Henriksen 6 mdr.
FM: farbror Didrik Henriksen Witschen, kobbersmed.

1579 Jens Eliassen, murer i Ålborg. 19.2.1710, no.512.
E: Anne Justsdatter. A:
1) mor Barbara Jacobsdatter, enke efter Elias Jensen, murer
2 bror Jacob Eliassen, degn i Øsløs i Vester han herred
3) søster Susanne Eliasdatter 23, på Gudumlund
4) bror Elias Eliassen 16, i skomagerlære.
Afdøde døde 20.1.1710.

1580 Anneke Johansdatter i Ålborg. 24.3.1710, no.513.
E: Morten Mortensen, skrædder. A:
1) søster Elsebeth Johansdatter g.m. Cornelius Niemand
2) søster Årsele Johansdatter
3) halvbror Bernt Poulsen, handskemager.
Afdøde døde 22.2.1710.
(Se skifte efter enkemandens far Morten Mortensen i Odense, skifte Odense 25.3.1705 lbnr.1136).

1581 Anders Christensen Sallingbo i Ålborg. 26.5.1710, no.514.
Enkemand efter Kirsten Rasmusdatter, død 17.4.1710.
Første ægteskab med Maren Mikkelsdatter, skifte 18.6.1678 lbnr.1057. B:
1) Gertrud Andersdatter 40, uvist hvor
2) Maren Andersdatter 37, i København
3) Just Andersen 36
4) Kirsten Andersdatter 32, skal være død for nogle år siden i Børnehuset i København.
Afdøde døde 24.4.1710.

1582 Else Olufsdatter i Ålborg. 31.3.1710, no.515.
E: Mikkel Andersen, færgemand. B:
1) Mikkel Andersen, på Holmen i København
2) Anne Mikkelsdatter g.m. Ditlev Skrædder
3) Johanne Mikkelsdatter 24, i København
4) Mette Mikkelsdatter 19
5) Oluf Mikkelsen 15.

1583 Thomas Madsen, kræmmer i Ålborg. 5.4.1710, no.516.
E: Birgitte Poulsdatter. LV: Hans Nielsen Wille.
Første ægteskab med [Maren Jensdatter, skifte januar 1701 lbnr.1435]. B:
1) Johanne Thomasdatter g.m. Jens Mølgaard
2) Johanne Marie Thomasdatter g.m. Laurids Nielsen, toldbetjent.
Afdøde døde 8.3.1710.

1584 Søren Christensen, handskemager i Ålborg. 14.4.1710, no.517.
E: Anne Poulsdatter. A:
1) bror Rasmus Christensen i Vestermark i Ingstrup sogn
2) søster Maren Christensdatter g.m. Niels Knudsen i Vejlby
3) søster Kirsten Christensdatter g.m. Christen Poulsen i Trudslev i Ingstrup sogn
4) bror Jens Christensen i Søndergaard i Ingstrup sogn
5) søster Mette Christensdatter, død, var g.m. Søren Jensen i Nørre Sundby. 1B:
a Hans Sørensen 15.
Arv i boet efter enkens mor Inger Madsdatter, [død 23.1707], der har arv efter sin bror Anders Madsen Klæstrup, [skifte 10.5.1707 lbnr.1536].
Afdøde døde 15.3.1710.

1585 Anders Pedersen, handskemager i Ålborg. 24.4.1710, no.518.
E: Mette Lauridsdatter. LV: Anders Jacobsen, skomager. B:
1) Karen Andersdatter 9
2) Laurids Andersen 6
3) Peder Andersen 4.

1586 Kirsten Sørensdatter Ravn i Ålborg. 20.5.1710, no.519.
Enke efter Vilhelm Schmidt, kirurg, [skifte 10.3.1698 lbnr.1378]. B:
1) Clemen Vilhelmsen Schmidt, præst i Hårlev og Himlingøje på Sjælland
2) Vilhelm Vilhelmsen, præst i Harring og Stagstrup, [død 11.6.1708]. 9B:
a Sofie Schmidt 15
b Margrethe Schmidt 14
c Christine Schmidt 13
d Vilhelm Schmidt 10
e Johannes Schmidt 9
f Maren Schmidt
g Helvig Schmidt
h Frederikke Schmidt
i Martha Schmidt
3) Christoffer Otto Vilhelmsen, i København
4) Søren Vilhelmsen, student, hører i Ålborg latinskole
5) Jørgen Vilhelmsen, kantor og hører i Kristiansand latinskole i Norge
6) Anne Vilhelmsdatter g.m. Gotfred Thim, kirurg og regimentfeltskær i Ålborg
7) Christen Vilhelmsen, præceptor i Kristiansand.
Afdøde døde 18.4.1710.

1587 Peder Sørensen, luemand i Ålborg. 8.7.1710, no.520.
E: Anne Hansdatter. B:
1) Søren Pedersen 36, klejnsmedesvend, uvist hvor
2) Jens Pedersen 34, kyrasser
3) Hans Pedersen
4) Karen Pedersdatter g.m. Engelbrecht Jørgensen i Ålborg.
Afdøde døde 31.5.1710.

1588 Jens Andersen, klejnsmed i Ålborg. 12.8.1710, no.521.
E: Anne Christensdatter. LV: Mathias Nielsen, bøssemager. B:
1) Christen Jensen, klejnsmed
2) Gertrud Jensdatter g.m. Christen Nielsen, handskemager
3) Dorthe Jensdatter, i København.
Afdøde døde 13.7.1710.

1589 Kirsten Lauridsdatter i Ålborg. 25.8.1710, no.522.
Enke efter Niels Svendsen, tømrer. B:
1) Laurids Nielsen, skrædder i Christiania i Norge
2) Karen Nielsdatter 35, på stedet.
Afdøde døde 25.6.1710 i København.

1590 Else Poulsdatter, ugift tjenestepige i Ålborg. 29.8.1710, no.523.
Arvinger kendes ikke.

1591 Poul Albertsen, skipper i Ålborg. 22.9.1710, no.524.
E: Kirsten Mikkelsdatter. B:
1) Albert Poulsen, købmand
2) Mikkel Poulsen, købmand
3) Niels Poulsen, under militien
4) Jacob Poulsen, student
Johanne Poulsdatter 13.
Afdøde døde 9.8.1710.

1592 Marie Nielsdatter i Ålborg. 3.10.1710, no.525.
Forlovet med Hans Fynbo på kongens flåde.
Afdøde var født i Vendsyssel.
Arvinger kendes ikke.

1593 Maren Nielsdatter, ugift i Ålborg. 30.10.1710, no.526.
A:
1) søster Cathrine Nielsdatter gift i København.

1594 Maren Pedersdatter i Ålborg. 4.11.1710, no.527.
Enke efter Anders Justesen. B:
1) Maren Andersdatter g.m. Jens Pedersen Lundtofte i København, på kongens flåde.

1595 Didrik Schmidt i Ålborg. 12.11.1710, no.528.
E: Karen Lukasdatter. LV: Kaj Henrik Piper. A:
1) søster Sara Schmidt i Nibe
2) søster Karen Schmidt i Hals.
Afdøde døde 13.10.1710.

1596 Niels Jørgensen Dam i Ålborg. 22.11.1710, no.529.
E: Dorthe Jochumsdatter.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 30.9.1710.Ålborg Byfoged
Originale skiftebreve
1711
B 37-576

1597 Peder Christensen Viborg i Ålborg. 20.2.1711, no.530.
A:
1) mor Anne ved Viborg
2) bror i skomagerlære i Viborg.
Afdøde døde 9.2.1711.

1598 Anne Nielsdatter i Ålborg. 17.3.1711, no.531.
E: Thomas Sørensen, tømrer.
Første ægteskab med Knud Madsen. B:
1) Anne Knudsdatter.
FM: Christen Hansen, som beslægtet.
Afdøde døde 16.2.1711.

1599 Markus Høgh, styrmand i Ålborg, der døde 28.3.1711, no.532.
B:
1) en datter g.m. Søren Rasmussen Koch på Strømsø ved Drammen i Norge.
Afdøde kom fra Tønsberg i Norge.

1600 Albert Jensen, skomager i Ålborg. 16.4.1711, no.533.
E: Anne Mogensdatter. A:
1) farbror, død. 1B:
a Jens Sørensen, skomager i Besser på Samsø.
Afdøde døde 15.3.1711.

1601 Henrik Lassen i Ålborg. 16.5.1711, no.534.
A:
0) forældre Laurids Lassen, rådmand og købmand, skifte 9.9.1701 lbnr.1452 og
Christence Henriksdatter Risør, [skifte 24.3.1690 lbnr.1257]. B:
1) søster Johanne Elisabeth Lassen i København.
Fars første ægteskab med [Cathrine Nikolajsdatter Wichmann, skifte 9.3.1676 lbnr.781]. B:
2) halvbror Nikolaj Lassen, [prokurator i Christiania] i Norge
3) halvbror Laurids Lassen, toldkontrollør i Randers, [skifte Randers 21.9.1706 lbnr.289]. 5B:
a Jens Lauridsen 17
b Ancher Lauridsen 15
c Gedske Cathrine Lauridsdatter 13
d Laurids Lassen Lauridsen 9
e Else Lauridsdatter 5
4) halvbror Jens Lassen ved Ribe
5) halvbror Jacob Lassen på Gjøl.
Fars andet ægteskab med [Else Thøgersdatter, død september 1680]. B:
6) halvbror Thøger Lassen i Thy
7) halvsøster Anne Cathrine Lassen, enke i København
8) halvsøster Else Lassen g.m. Ancher Anchersen.
Fars fjerde ægteskab med Maren Anchersdatter, nu enke. LV: bror Ancher Anchersen. B:
9) halvsøster Christence Lassen 21
10) halvbror Ancher Lassen 19
11) halvsøster Sofie Amalie Lassen 14.
Afdøde døde i England november 1705.

1602 Maren Christensdatter i Ålborg. 3.6.711, no.535.
Enke efter Jesper Nielsen, [skifte 19.2.1704 lbnr.1490]. B:
1) Gertrud Jespersdatter g.m. Søren Jørgensen, feldbereder
2) Unse Jespersdatter g.m. Jens Jensen, bager
3) Morten Jespersen 20
4) Anne Jespersdatter 18
5) Magdalene Jespersdatter 17.
FM: mosters mand Peder Lorentsen, købmand.
Afdøde døde 4.5.1711.

1603 Jens Poulsen Kruse, kræmmer i Ålborg. 8.6.1711, no.536.
E: Maren Poulsdatter. LV: Christian Berntsen, bøssemager. B:
3) Anders Jensen 9 mdr.
Første ægteskab med [Karen Aagesdatter Kruse, skifte 23.2.1709 lbnr.1560]. B:
2) Poul Jensen 28, skræddersvend
3) Dorthe Marie Jensdatter 26.
Afdøde døde 9.5.1711.

1604 Laurids Nielsen, skipper i Ålborg. 25.6.1711, no.537.
E: Johanne Christensdatter. LV: Jens Henriksen, bødker.
A: søskendebørn i Løgstør, hvis navne ikke kendes.
Afdøde døde 27.5.1711.

1605 Kirsten Mortensdatter i Ålborg. 7.7.1711, no.538.
E: Christen Iversen, rebslager. A:
1) bror Christen Mortensen, død. 1B:
a Maren Christensdatter i Norge
2) bror Svend Mortensen, [skifte 3.10.1688 lbnr.1228]. 2B:
a Christen Svendsen, præst i Torslev [og Øster Svenstrup] i Øster Han herred
b Maren Svendsdatter g.m. Nikolaj Kobbersmed i Ålborg.

1606 Anne Jensdatter i Ålborg. 18.8.1711, no.539.
E: Niels Pedersen, kågmand i kongens tjeneste, uvist hvor. B:
1) Jens Nielsen, i kongens tjeneste i Holsten ved marinerne
2) Peder Nielsen, i kongens tjeneste i Holland.

1607 Johanne Pedersdatter Ålborg, der døde 8.9.1711.no.540.
Enke efter Mikkel Henriksen. A:
1) bror Jens Pedersen, skomager ved Kolding
2) søster, død. 1B:
a Peder Mortensen, buntmagersvend i København.

1608 Jacob Nielsen Hundt, købmand i Ålborg. 16.10.1711, no.541.
E: Karen Nielsdatter. LV: Johan Mølmann. B:
1) Niels Jacobsen 18, i København
2) Karen Jacobsdatter 17
3) Poul Jacobsen 14.
Enken var enke efter andet ægteskab.

1609 Peder Hansen Holm, bager i Ålborg, der døde 17.11.1711, no.542.
E: Anne Christensdatter. A:
1) mor i Langholt?
2) halvbror i militien
3) halvbror i militien
4) halvsøster Gunder Jensdatter i København.


Ålborg Byfoged
Originale skiftebreve
1712
B 37-577

1610 Margrethe Christensdatter i Ålborg. 15.2.1712, no.543.
Enke efter Bertel Nielsen, skipper, skifte 30.1.1710 lbnr.1577. A:
0) [forældre Christen Madsen, rådmand i Ålborg, skifte 23.1.1649 lbnr.333 og Ida Sørensdatter, skifte 6.7.1677 lbnr.791]. B:
1) søster Ida Christensdatter, død, var g.m. Jørgen Jacobsen [Møldrup], præst i Vadum, [død ca.1679]. 9B:
a Ludvig Jørgensen [Vadum], præst i Bedsted og Grurup, [skifte Ålborg bisp 22.11.1709 lbnr.209]. 4B:
1 Jørgen Ludvigsen
2 Peder Ludvigsen
3 Christen Ludvigsen
4 Mette Marie Ludvigsdatter
b Jacob Jørgensen, præst i Vallerør i Norge, død. 1B:
1 Jørgen Jacobsen i Ålborg latinskole
c Christen Jørgensen i Jonstrup i Hvetbo herred
d Birgitte Jørgensdatter, enke efter Hans Thøgersen Rosenberg, præst i Vadum, [skifte Ålborg bisp 17.6.1709 lbnr.205]
e Kirsten Jørgensdatter, død, var g.m. Hans Haahr på Stårupgård. 1B:
1 Ida Marie Hansdatter
f Gunder Jørgensdatter, enke efter Anders Lauridsen
g Elsebeth Jørgensdatter, [skifte 6.7.1699 lbnr.1402], var g.m. Jens Nielsen, købmand i Ålborg. 3B:
1 Ida Jensdatter
2 Jørgen Jensen
3 Kirsten Jensdatter
h Helvig Jørgensdatter g.m. Ehrenfried Eberhardsen på Poppholz i Holsten
i Margrethe Jørgensdatter, enke efter Laurids Hansen, præst i Haverslev og Bejstrup i Øster Han herred, [død 27.4.1702]
2) søster Gunde Christensdatter, død, var g.m. Claus Thomsen Høgh, rådmand og købmand i Ålborg. [skifte 21.5.1683 lbnr.1139]. 7B:
a Hans Høgh i Preussen, død. 1B:
1 Cathrine Lisbeth Hansdatter Høgh
b Christen Høgh, død. 2B:
1 Mogens Høgh
2 Maren Høgh
c Enevold Høgh, negotiant i Hamborg, død. 1B:
1 Sofie Enevoldsdatter Høgh
d Søren Høgh, under militien, død. 1B:
1 en søn, uvist hvor
e Ida Høgh g.m. Anders Jensen i Ålborg
f Maren Høgh 23
g Claus Høgh i Ostindien.
Mors første ægteskab med [Hans Lichthart i Ålborg, skifte 29.4.1619 lbnr.56]. B:
3) halvsøster Anne Hansdatter, [skifte 3.9.1673 lbnr.740], var g.m. Thøger Christensen, rådmand i Ålborg, [skifte 15.8.1654 lbnr.449]. 5B:
a Maren Thøgersdatter, [skifte 10.7.1689 lbnr.1240], var g.m. Jacob Panch, tidligere rådmand. Første ægteskab med [Simon Jørgensen Weidemann, skifte 11.7.1672 lbnr.733]. B:
1 Thøger Weidemann
2 Jørgen Weidemann
3 Hans Weidemann, død. 1 barn, uvist hvor
b Ida Thøgersdatter, død, var g.m. Herman Samuelsen i København. 1B:
1 Johanne Marie Hermansdatter i Ålborg
c [Christen Thøgersen] i Ostindien
d Else Thøgersdatter, [død september 1680], var g.m. Laurids Lassen, rådmand og købmand i Ålborg. 9.9.1701 lbnr.1452
1 Anne Cathrine Lassen i København
2 Else Lassen g.m. Ancher Anchersen i Ålborg
e Anne Thøgersdatter. [skifte 19.3.1685 lbnr.1192], var g.m. Henrik Jensen Uttrup, købmand, [skifte 25.2.1691 lbnr.1274]. 3B:
1 Kirsten Henriksdatter, enke efter Frands [Nielsen] Arctander, præst i Ålborg Hospital, [skifte Ålborg bisp 14.5.1712 lbnr.233]
2 Anne Margrethe Henriksdatter
3 Thøger Henriksen, købmand i Ålborg.
Afdøde døde 16.1.1712.

1611 Maren Christensdatter i Ålborg. 8.3.1712, no.544.
Enke efter Christen Hansen, bager, [skifte 27.6.1699 lbnr.1401. B:
1) Ellen Christensdatter g.m. Gosvinus Helleche, bager
2) Christen Christensen [Bagger], præst i Ølsted ved Horsens, [skifte Hatting herred gejstlig 6.10.1710 lbnr.6]. 2B:
a Maren Christensdatter 7
b Gregers Christensen 6
3) Cathrine Christensdatter g.m. Hans Jacobsen, postmester i Ålborg
4) Hans Christensen, bager, [skifte 14.3.1707 lbnr.1530]. E: [Unse Jespersdatter], nu g.m. Jens Jensen, bager. Børn, uvist hvor mange.
Afdøde døde 6.2.1712.

1612 Peder Pedersen Brandt i Ålborg. 6.4.1712, no.545.
A:
1) halvbror Christen Pedersen Brandt, halvbror i Skien i Norge.
Afdøde havde arv efter far Peder Nielsen, skifte 16.4.1709.
Desuden nævnes Christen Brandt i Bredvig.
Afdøde i København af pest.

1613 Gunder Svendsen, bager i Ålborg. 12.4.1712, no.546.
E: Karen Antonsdatter. LV: Hans Nielsen Wille. B:
1) Anton Gundersen
2) Svend Gundersen 21, i Norge, nu i Holland
3) Oluf Gundersen 16
4) Mette Gundersdatter 13.
Afdøde døde 5.9.711 i pestens tid i København, og er der begravet.

1614 Frederik Nielsen, skrædder i Ålborg. 6.5.1712, no.547.
E: Inger Andersdatter. LV: Hans Nielsen Wille. A:
1) mor Maren Lauridsdatter
2) bror Christen Nielsen i Ellidshøj
3) bror Laurids Nielsen, uvist hvor
4) søster Maren Nielsdatter g.m. Laurids Pedersen på Øland
5) søster Anne Nielsdatter g.m. Albert Nielsen, skipper
6) søster Else Nielsdatter gift i Karlslunde på Sjælland.
Afdøde døde 6.4.1712.

1615 Maren Jensdatter i Ålborg. 11.5.1712, no.548.
E: Mads Lauridsen.
Skifte efter første mand 20.5.1691. B:
1) Maren Jensdatter 31, på Kjeldgård i Salling
2) Jens Jensen 30, snedkersvend i Norge
3) Anne Jensdatter 27, i Gudbrandsdalen i Norge.

1616 Christen Christensen Niemand i Ålborg. 18.5.1712, no.549.
E: Johanne Andersdatter. B:
1) Niels Christensen Niemand, kollega i 5. klasse i Ålborg latinskole
2) Elisabeth Christensdatter Niemand 33
3) Karen Christensdatter Niemand g.m. Niels Jensen Bruun i Grenå.
Arv efter afdødes bror Anders Christensen, skifte 10.1.1684 lbnr.1155 til dennes børn.
Dennes enke [Kirsten Pedersen] er nu g.m. Hans Thomsen i Nibe.

1617 Niels Christensen, rebslager i Ålborg. 27.5.1712, no.550.
E: Kirsten Mouridsdatter. LV: Carsten Andersen, møller i Kærs mølle. A:
1) bror Christen Christensen i Langtved ved Ribe, død. 6 børn, uvist hvor
2) søster Maren Christensdatter i Mejlby ved Ribe
3) halvbror Peder Christensen, rebslagersvend
4) halvsøster Maren Christensdatter.
Afdøde døde 28.4.1712.

1618 Maren Urbansdatter i Ålborg. 8.6.1712, no.551.
E: Johanne Nielsdatter. A:
0) forældre [Urban Jacobsen, feldbereder og Maren Jørgensdatter, skifte 8.1.1646 lbnr.255] B:
1) bror Jacob Urbansen, borgmester i Ålborg, [skifte 11.7.1682 lbnr.1127]. 1B:
a Karen Jacobsdatter g.m. Laurids Kjærulf til Viffertsholm
2) søster Johanne Urbansdatter, død. Første ægteskab med [Peder Nielsen Boesen, skifte 27.2.1652 lbnr.393]. 3B:
c Maren Pedersdatter, død, var g.m. Iver Knudsen, [skifte19.4.1702 lbnr.1461]. Første ægteskab med [Joen Bjørnsen, skifte 4.10.1675 lbnr.752]. B:
3 Peder Joensen
og hans søskende, uvist hvor
Johanne Urbansdatter første ægteskab med [Laurids Jensen, skifte 8.9.1684 lbnr.1174]. 2B:
1 Maren Lauridsdatter.
2 Kirsten Lauridsdatter, enke efter Niels Rasmussen i København
b Jacob Pedersen Bruun, præst i Skæve
c Urban Pedersen Bruun i Kærup, præst [i Tømmerby og Lild, død 2.4.1696]. 6B:
1 Peder Urbansen Bruun, præst i Ferslev, Dal og Volsted
2 Else Urbansdatter g.m. Peder Skade
3 Johanne Urbansdatter
4 Helvig Urbansdatter
5 Inger Urbansdatter
6 Anders Urbansen Bruun, korporal
3) søster Anne Urbansdatter, død, var g.m. Jacob Mortensen [skifte 21.3.1672 lbnr.728]. 6B:
a Maren Jacobsdatter i Vust, enke efter Poul Christensen
b Anne Jacobsdatter g.m. Søren Jensen Glimsholt, forstander i Ålborg Hospital
c Margrethe Sofie Jacobsdatter, enke efter Hans Pedersen Østrup
d Urban Jacobsen i Holland, død. Hans børn
e Maren Jacobsdatter g.m. Henrik From
f Johanne Jacobsdatter, død, var g.m. Frederik Pedersen, forpagter i Skåne. Hendes børn
4) søster Maren Urbansdatter, [skifte Ålborg bisp 3.6.1680 lbnr.25], var g.m. Christen Mortensen, rektor i Ålborg latinskole. 3B:
a Maren Christensdatter, død. Første ægteskab med Søren Pedersen, forpagter på Torstedlund. 2B:
1 Laurids Sørensen
2 Birgitte Marie Sørensdatter.
Maren Christensdatters andet ægteskab med Søren Madsen på Teglgården. 4B:
3 Søren Sørensen
4 Mads Sørensen
5 Christen Sørensen
6 Maren Sørensdatter
b Anne Christensdatter
c Else Christensdatter g.m. Peder Bering, landstingshører i Viborg
5) søster Anne Urbansdatter, død, var g.m. Søren Jensen, købmand i Horsens. 2B:
a Urban Sørensen
b Elisabeth Sørensdatter.

1619 Christen Vognsen, ugift i Ålborg. 20.7.1712, no.552.
A:
1) søster g.m. Jens Pedersen Bonde.
Afdøde døde i København.

1620 Laurids Christensen, ugift tjenestekarl i Ålborg. 23.6.1712, no.553.
0) forældre Christen Lauridsen, rytterbonde i Vrensted og Margrete Mortensdatter, begge døde
1) bror Niels Christensen, kogmand, død. E: Maren Christensdatter. 1B:
a Christen Nielsen 25
2) søster Maren Christensdatter, død. Første ægteskab med Niels Jensen i Vanggård i Vrensted sogn. 1B:
a Maren Nielsdatter.
Maren Christensdatters andet ægteskab med Jens Lauridsen i Vanggård. 3B:
b Else Jensdatter
c Maren Jensdatter
d Margrethe Jensdatter
3) bror Jens Christensen, død. var g.m. Maren Christensdatter. 2B:
a Christen Jensen
b Johanne Jensdatter.
FM: stedfar Anders Jensen, rytterbonde i Vrensted.

1621 Ellen Henriksdatter i Ålborg. 9.8.1712, no.554.
E: Niels Thomsen Øjgaard, bødker. B:
1) Henrik Nielsen Øjgaard 30, student i Nors
2) Thomas Nielsen 26
3) Kirsten Nielsdatter g.m. Jens Pedersen Mariager, bødker i Ålborg
4) Mette Margrethe Nielsdatter 22
5) Maren Nielsdatter 20
6) Jens Nielsen 16
7) Margrethe Nielsdatter 15.

1622 Niels Sørensen, handskemager i Ålborg. 25.8.1712, no.555.
Enkemand efter Anne Madsdatter, død 10.3.1712. Han nu forlovet med Maren Pedersdatter. B:
1) Maren Nielsdatter 13
2) Søren Nielsen 8
3) en liden datter 3.
FM: Niels Jensen Sundby.
Forsegling 26.7.1712.

1623 Karen Poulsdatter i Ålborg. 25.10.1712, no.556.
E: Thor Sørensen, guldsmed. B:
1) Søren Thorsen 8.

1624 Birthe Thiesdatter (Mathiasdatter) i Ålborg. 8.12.1712, no.557.
E: Hans Clausen, guldsmed.
Første ægteskab med Børge Mathiassen Lemmiche, guldsmed, skifte 15.12.1694 lbnr.1320]. 6B:
1) Anne Børgesdatter Lemmiche g.m. Laurids Andersen Kjær
2) Susanne Børgesdatter Lemmiche g.m. Thomas Nielsen Askov, købmand
3) Mathias Børgesen Lemmiche, guldsmedesvend
4) Kjeld Børgesen Lemmiche, guldsmed i Nibe
5) Hans Børgesen Lemmiche, klokker og graver i Ålborg Budolfi
6) Anne Kirstine Børgesdatter Lemmiche 18.
FM: morbror Mathias Thiesen, bøssemager i Ålborg.
Afdøde døde 8.11.1712.

1625 Anders Pedersen Rask, fattigforstander i Ålborg. 10.12.1712, no.558.
E: Karen Andersdatter. A:
På fars side:
1) halvbror Jørgen Pedersen Rask
2) halvsøster Maren Pedersdatter Rask.
På mors side:
3) halvbror Peder Andersen Rask, død. 1B:
a Karen Pedersdatter 30.
Forsegling 11.11.1712.


Ålborg Byfoged
Originale skiftebreve
1713
B 37-578

1626 Sidsel Knudsdatter i Ålborg, der døde 11.1.1713, no.559.
Enke efter Hans Henriksen, bager, skifte 30.4.1705. B:
1) Herman Hansen, bager
2) Henrik Hansen, bager
3) Peder Hansen.

1627 Maren Christensdatter i Ålborg. 19.1.1713, no.560.
Enke efter Laurids Sørensen, skipper. B:
1) Søren Lauridsen på Sødringsholm ved Randers
2) Christen Lauridsen 36, i Ostindien
3) Hans Lauridsen 24, på rentekammeret i København
4) Anne Lauridsdatter g.m. Jens Jensen Sommer, toldbetjent i Ålborg
5) Maren Lauridsdatter 32.
Afdøde døde 20.12.1712.

1628 Broder Jørgensen, ugift skipper i Ålborg. 3.3.1713, no.561.
A:
1) mor Jonge g.m. Thor Jørgensen
2) bror Jens Jørgensen
3) bror Nahum Jørgensen
4) bror Claus Jørgensen.
Afdøde døde i Norge 1711.

1629 Amir Ibsdatter i Ålborg. 27.3.1713, no.562.
Enke efter Jens Eliassen, murer. A:
1) bror Oluf Ibsen i Hvorup i Kær herred
2) søster Anne Ibsdatter g.m. Anders Lauridsen, degn i Nørre og Sønder Tranders
3) søster Maren Ibsdatter i Hurup
4) søster Johanne Ibsdatter i Grindsted.
Afdøde døde 20.2.1713.

1630 Cathrine Calov i Ålborg. 22.5.1713, no.563.
Enke efter Lukas Hansen, tolder i Ålborg, [død 26.8.1702]. B:
1) Mette Lukasdatter g.m. Mikkel Frederik Chemnitz de Strømberg, praktiserende læge i Ålborg
2) Abraham Lukassen Calov, præst i Romdrup og Klarup, [skifte Fleskum herred gejstlig 8.6.1705 lbnr.4]. E: Maren Pedersdatter, nu g.m. successor Hans Lauridsen [Tancke]. 2B:
a Cathrine Abrahamsdatter
b Anders Abrahamsen.
Lukas Hansens første ægteskab med [Maren Jørgensdatter, skifte16.5.1661 lbnr.591]. Arv til B:
1) Karen Lukasdatter, enke efter Didrik Schmidt, [postmester, begravet 21.9.1710]
2) Susanne Lukasdatter, enke efter Peder [Pedersen] Holst, præst [i Vrå, Emb og Serreslev, død 2.6.1714]
3) Gedske Lukasdatter, enke efter [Morten Mortensen Weis, præst i Ulbjerg og Lynderup, død 28.12.1703] ved svigersøn Jens Hansen Wald [i København]
4) Christian Lukassen, politifiskal i København, død, efter hvem, der er arv.

1631 Søren Christoffersen, skipper i Ålborg. 2.6.1713, no.564.
E: Johanne Jensdatter. B:
1) Anne Sørensdatter 18
2) Maren Sørensdatter 16
3) Kirsten Sørensdatter 6
4) Dorthe Sørensdatter 3.
Desuden nævnes afdødes bror Peder Christoffersen på Læsø.
Afdøde døde 11.4.1713 i Sønderborg.

1632 Christoffer Østbjørn, garver i Ålborg. 3.7.1713, no.565.
E: Karen Olufsdatter. LV: Johannes Møller, garver. B:
1) Børge Christoffersen 18
2) Margrethe Christoffersdatter 15.
Enkens første ægteskab med Børge (Byrge) Jensen. Arv til B:
1) Christen Børgesen i Bergen i Norge
2) Oluf Børgesen i København.
Afdøde døde 3.6.1713.

1633 Laurids Andersen Kjær i Ålborg. 1.8.1713, no.566.
E: Anne Børgesdatter (Byrgesdatter) [Lemmich]. B:
1) Børge Lauridsen 17?
2) Anders Lauridsen 15?
3) Peder Lauridsen 13?
FM:
1 farbror Jacob Andersen Kjær i Gammelmølle
2 morbror Mathias Børgesen, guldsmed.
(Dato, samt børnenes navne og alder er stort set ulæselig, måske er det som anført).

1634 Anne Pedersdatter Tolstrup, ugift i Ålborg. 6.9.1713, no.567.
A:
1) bror Anders Pedersen, bødker i Thisted i Thy
2) bror Jens Pedersen Tolstrup, præst i Rær, Hansted og Vigsø, [død 17.9.1708]. 9B:
a Daniel Jensen, på de lange rejser
b Peder Jensen, i Thisted skole
c Jørgen Christian Jensen, i Thisted skole
d Anne Marie Jensdatter, gift i Norge
e Maren Jensdatter
f Kirsten Jensdatter
g Karen Jensdatter
h Lisbeth Jensdatter
i Abigael Jensdatter
3) søster Maren Pedersdatter g.m. Laurids Gertsen, degn i Sennels i Thy.
[Præsten i Rær kaldes andre steder for Jens Pedersen Poulstrup].

1635 Maren Nielsdatter i Ålborg. 21.9.1713, no.568.
E: Søren Nielsen, bødker. A:
1) bror, uvist hvor
2) bror, uvist hvor
3) søster Karen Nielsdatter i Hobro
4) søster Engel Nielsdatter, død, var g.m. Niels Smed i Nysted?. Uvist om børn
5) søster Margrethe Nielsdatter i Hobro, død. Uvist om børn.
Afdøde døde 20.8.1713.

1636 Margrethe Enevoldsdatter, ugift tjenestepige i Ålborg. 10.10.1713, no.569.
A:
1) far Enevold Basse i Løgstør.
Afdøde døde 9.10.1713.

1637 Anne Simonsdatter Weidemann, ugift i Ålborg. 13.11.1713, no.570.
A:
1) bror Christoffer Simonsen Weidemann i Danzig.
Afdøde døde 13.10.1713.

1638 Johan Mølmann, stadsbedemand i Ålborg. 17.11.1713, no.571.
E: Margrethe Nielsdatter. B:
2) Cathrine Johansdatter Mølmann 17.
Første ægteskab med Cathrine Danielsdatter Glasmeier, [skifte 6.3.1695 lbnr.1329]. B:
1) Johan Johansen Mølmann.
Afdøde døde 18.10.1713.

1639 Karen Jensdatter i Ålborg, der døde 11.12.1713, no.572.
B:
1) Else Margrethe Christensdatter Krog 14, i København hos sin halvbror Anders Christensen.

1640 Kirsten Svenningsdatter i Ålborg. 23.8.1713, no.573.
E: Vogn Thorsen, handskemager. B:
1) Svenning Vognsen 9
2) Thor Vognsen 6.


Ålborg Byfoged
Originale skiftebreve, indbundet i protokol
1711 - 1716
Dvs. 1714-1716
B 37-579

810 Cathrine Herfordt, ugift i Ålborg. 8.3.1714, no.1.
Arvinger kendes ikke.

811 Gertrud Jespersdatter i Ålborg. 17.3.1714, no.2.
E: Søren Jørgensen, feldbereder. B:
1) Maren Sørensdatter 10
2) Jesper Sørensen 8.
FM: mosters mand Jens Jensen, bager.

812 Maren Jensdatter i Ålborg. 12.3.1714, no.3.
E: Laurids Villumsen, kalkslager. B:
1) Kirsten Lauridsdatter 20, i Norge
2) Jens Lauridsen 19, i militsen

813 Jens Simonsen, ugift handelskarl i Ålborg. 18.5.1714, no.4.
A:
1) søster Else Simonsdatter 33, i Christiania i Norge
2) søster Mette Simonsdatter 28, på Trudsholm.
Afdøde døde 19.4.1714.

814 Else Nielsdatter Ville i Ålborg. 9.6.1714, no.5.
E: Henrik Hass, hattemager. B:
5) Andreas Henriksen 7.
Første ægteskab med Anders Danielsen Vestervig, hattemager. B:
1) Barbara Andersdatter 23, på Høgholt
2) Maren Andersdatter 22
3) Anneke Andersdatter 18
4) Peder Andersen 13.
FM: morbror Hans Nielsen Ville.
Afdøde døde 22.4.1714.

815 Else Pedersdatter Toft i Ålborg. 20.6.1714, no.6.
E: Niels Madsen, feldbereder. B:
1) Cecilie Nielsdatter 5.
FM: morbror Claus Pedersen Toft.

816 Niels Christensen Dahl, ugift handelskarl i Ålborg. 20.6.1714, no.7.
A:
1) mor Sofie Lauridsdatter i Ferslev, enke efter Christen Christensen, skifte 12.10.1697
2) bror Christen Christensen den ældre i Ferslev
3) bror Laurids Christensen i Oppelstrup kro [i Gunderup sogn]
4) bror Christen Christensen i Lundegård i Nøvling sogn
5) bror Christen Christensen den yngre i Horsens
6) søster Dorthe Christensdatter g.m. Niels Pedersen, murer i Ålborg
7) søster Anne Christensdatter g.m. Anders Jepsen i Lien [i Elling sogn]
8) søster Maren Christensdatter g.m. Laurids Pedersen, smed i Ferslev
9) søster Johanne Christensdatter g.m. Jens Mortensen i Flamsted [i Gunderup sogn]
10) søster Maren Christensdatter i Ålborg
11) søster Maren Christensdatter, død, var g.m. Laurids Kjeldsen i Ferslev. 4B:
a Kjeld Lauridsen
b Christen Lauridsen
c Dorthe Lauridsdatter
d Sofie Lauridsdatter
12) søster Kirsten Christensdatter, død, var g.m. Niels Kjeldsen i Bonderup. 1B:
a Sofie Nielsdatter.
Afdøde døde 22.5.1714.

817 Bodil Christensdatter i Ålborg. 22.6.1714, no.8.
E: Frederik Mathiassen, podemester. A:
1) bror Rasmus Christensen i Store Brøndum
2) bror Peder Christensen i Skørping, død. 2B:
a Maren Pedersdatter, enke efter Peder Pedersen, bådsmand i Ålborg
b Sinne Pedersdatter, død, var g.m. Mikkel Nielsen, skrædder. 3B:
1 Niels Mikkelsen 11
2 Christen Mikkelsen 8
3 Johanne Mikkelsdatter 4
3) søster Anne Christensdatter g.m. Oluf Christensen, sporemager i Ålborg.
Enkemandens første ægteskab med Maren Sørensdatter, skifte 9.1.1706 lbnr.1517. Arv til B:
1) Mathias Frederiksen
2) Rebekka Marie Frederiksdatter.
Afdøde døde 24.5.1714.

818 Anders Jacobsen, skipper i Ålborg. 21.8.1714, no.9.
E: Kirsten Thøgersdatter. B:
1) Jacob Andersen 19
2) Thøger Andersen 18
3) Mette Andersdatter 16.
Afdøde døde 26.1.1714.

819 Kirsten Sørensdatter Slagters i Ålborg. 24.1.1715, no.10.
Enke efter Niels Hansen Rostock, der døde for 2 år siden i kongens tjeneste.
Afdøde der var født i København, kom til Ålborg som spæd og arvinger kendes ikke.
Hans A:
1) halvbror Jens Poulsen, snedker i Nibe.

820 Maren Christensdatter, ugift i Ålborg. 18.3.1715, no.11.
A:
1) bror Christen Christensen Ring i Viborg.

821 Christen Nielsen, kusk og vognmand i Ålborg. 6.4.1715, no.12.
E: Johanne Nielsdatter. B:
1) Kirsten Christensdatter 17.

822 Maren Nielsdatter i Ålborg. 16.5.1715, no.13.
E: Christen Nielsen. B:
1) Niels Christensen 29, tilfangetaget af Svensken, nu på Øsel i Sverige.

823 Karen Thomasdatter i Ålborg. 27.5.1715, no.14.
E: Enevold Andreassen [Hartvig], sadelmager. B:
1) Birgitte Enevoldsdatter 14
2) Thomas Enevoldsen 11
3) Dorthe Enevoldsdatter 9
4) Andreas Enevoldsen 6
5) Mette Enevoldsdatter 3
6) Jens Enevoldsen 8 uger.
FM: mors stedfar Søren Nielsen, glarmester.

824 Maren Thomasdatter i Ålborg. 27.6.1715, no.15.
E: Peder Jensen, murer.
Af første ægteskab B:
1) Maren Jensdatter.
Afdøde døde 18.6.1715.

825 Maren Andersdatter i Ålborg. 13.8.1715, no.16.
E: Christen Sørensen, købmand. B:
1) Søren Christensen 1.
FM:
1 fars svoger Jacob Christensen, farver
2 fars svoger Anders Hansen Hegelund.

826 Maren Løvesdatter i Ålborg. 3.10.1715, no.17.
E: Peder Olufsen, feldbereder. B:
2) Dorthe Marie Pedersdatter 17.
Første ægteskab med Simon Jensen, hjulmand, skifte 17.11.1696. B:
1) Jens Simonsen 26, feldberedersvend i Hjørring.

827 Maren Madsdatter i Ålborg. 30.10.1715, no.18.
E: Nikolaj Lorentsen Holst, sejlmager. B:
1) Lorents Nikolajsen 7
2) Margrethe Nikolajsdatter 5
3) Else Nikolajsdatter 4 uger.
FM:
1 morbror Jochum Madsen Buch, student
2 mors svoger Frands Christensen Venstre, skrædder i Ålborg.

828 Peder Nielsen Schmidt, kågmand i Ålborg. 4.2.1716, no.19.
E: Maren Andersdatter. B:
1) Niels Pedersen Schmidt 25
2) Anne Pedersdatter Schmidt 22.
FM: farbror Jens Christensen Schmidt, skipper.

829 Laurids Jensen i Ålborg. 4.2.1716, no.20.
E: Maren Nielsdatter. B:
1) Mette Lauridsdatter, i København
2) Lisbeth Lauridsdatter, i København.
FM: morbror Mikkel Jensen Østers i Ålborg.

830 Margrethe Hansdatter Holm, ugift i Ålborg, der døde 9.2.1716, no.21.
A:
01) farbror Ejler [Hansen] Holm, guldsmed, [skifte 6.9.1654 lbnr.450. Første ægteskab med Sidsel Hansdatter, skifte 30.10.1635 lbnr.152]. B:
1) Ejler Ejlersen Holm, [foged på Odden], død. 3B:
a Kirsten Ejlersdatter Holm g.m. Anders Brønsdorph, begge døde. 1B:
1 Jacob Brønsdorph
b Sofie Ejlersdatter Holm, død, var g.m. Poul Iversen på Åstrup. 4B:
1 Iver Poulsen
2 Mogens Christian Poulsen
3 Laurids Madsen Poulsen
4 Otto Poulsen
c Karen Ejlersdatter Holm, død, var g.m. Jesper Jespersen på Høgholt. 4B:
1 Niels Jespersen
2 Kirstine Margrethe Jespersdatter
3 Cecilie Holm Jespersdatter
4 Ejler Kirstine Jespersdatter.
[Ejler Hansen Holms andet ægteskab med Anne Hermansdatter]. B:
2) Sidsel Ejlersdatter Holm, død, var g.m. Cort Nielsen, hattemager. 2B:
a Ejler Cortsen i Vodskov i Vendsyssel, nu på Sjælland
b Herman Cortsen, guldsmed i Nakskov
3) Rikland Ejlersdatter Holm, død. 3B:
a Inger Hansdatter i Grøntved i Vendsyssel på Odden gods
b Kirsten Hansdatter i Grøntved
c Anne Hansdatter på Høgholt
4) Karen Ejlersdatter Holm g.m. Mathias Thiesen, bøssemager i Ålborg
5) Herman Ejlersen Holm, præst i Tjæreby på Sjælland.
6) Peder Ejlersen Holm, forvalter på Vallø på Sjælland, død. 1B:
a Ejler Pedersen Holm, kapellan i København Vor Frelser.
7) søskendebarn på mors side Johanne Christensdatter Guldsmed, enke efter Laurids Nielsen skipper i Ålborg.

831 Maren Jensdatter i Ålborg. 17.3.1716, fol.22.
E: Jacob Christoffersen Rogs, vognmand. B:
1) Jens Jacobsen 14
2) Anne Margrethe Jacobsdatter 5.
FM: morbror Jens Jensen Lindholm, hattemager.

832 Johanne Lauridsdatter, ugift sypige i Ålborg. 17.3.1716, no.23, 24.
Arvinger kendes ikke.

833 Daniel Jensen Winther i Ålborg. 20.5.1716, no.25.
A:
1) mor Mette Lukasdatter g.m. Michael Frederik Chemnitz de Strømberg, medicus practicus i Ålborg.
Mors første ægteskab med afdødes far Jens Christensen Winther, skifte 5.8.1700 lbnr.1429. B:
2) bror Lukas Winther
3) bror Christen Winther
4) søster Anne Cathrine Winther g.m. Andreas Borchorst, kaptajn
5) søster Mette Marie Winther
6) søster Johanne Cathrine Winther.
Mors andet ægteskab med [Anders Andersen Balling, købmand i Ålborg]. B:
7) halvsøster Johanne Balling.
Afdøde døde i København 1711.

834 Anne Kirstine [Poulsdatter] i Ålborg. 10.6.1716, no.26.
E: Johan Thorbech, urmager. B:
1) Adelgunde Lisbeth Thorbech 13
2) Johan Christian Thorbech 11
3) Regine Dorthe Thorbech 3.
Afdøde døde 10.5.1716.

835 Maren Lauridsdatter i Ålborg. 27.6.1716, no.27.
Enke efter Jørgen Nielsen, blokdrejer, skifte 12.7.1709 lbnr.1571. B:
1) Maren Jørgensdatter, død, var g.m. Hans Cortsen, snedker. 5B:
a Anne Hansdatter
b Cort Hansen
c Jørgen Hansen
d Johan Hansen
e Peder Hansen
2) Anne Jørgensdatter, død. E: Søren Nielsen Nørup. 4B:
a Maren Sørensdatter
b Kirsten Sørensdatter
c Anne Sørensdatter
d Niels Sørensen
3) Ingeborg Jørgensdatter g.m. Laurids Christensen, glarmester
4) Mette Jørgensdatter
5) Margrethe Jørgensdatter
6) Else Jørgensdatter 33, på Vester Ladegård
7) Niels Jørgensen 39.

836 Christian Nikolaj Jensen, ugift i Ålborg. 18.2.1711, no.28.
A:
1) mor Magdalene Nielsdatter Lem i Øster Balle, enke efter Jens Sørensen, forpagter på Lerkenfeld [i Vester Bølle sogn], skifte [Hald amt] 2.12.1704 lbnr.19]
2) søster Birgitte Jensdatter
3) søster Karen Jensdatter
4) søster Dorthe Jensdatter.
Mors første ægteskab med [Christian Christensen Solholt, død 7.7.1681, skifte 24.3.1684, forpagter på Hjermeslevgård, ligsten i Tolstrup kirke]
5) halvsøster Maren Christensdatter [Solholt, skifte Slet herred gejstlig 25.2.1716 lbnr.22]. E: Jens Rasmussen Snedker i Barmer præstegård, præst [i Sebber og Lundby]. 5B:
a Christen Jensen, student
b Abraham Jensen
c Rasmus Jensen
d Sara Jensdatter
e Susanne Jensdatter
6) halvsøster Maren Christensdatter g.m. Jens Pedersen Kolbech i Skive
7) halvbror Christen Christensen i Amsterdam, død. Efterlader enke og en datter.
Afdøde døde 9.2.1711.

837 Karen Madsdatter i Ålborg. 14.7.1716, no.29.
E: Daniel Christensen, skoflikker. B:
1) Mads Danielsen 30, i militsen.

838 Dorthe Pedersdatter i Ålborg, der døde 17.7.1716, no.30.
Enke efter Jacob Nielsen, bager. A:
1) søster, død. 1B:
a Bodil Christensdatter, enke efter Jens Thomsen.
Arv i boet til afdødes søskendebarn Bodil Christensdatter og dennes søn Thomas Jensen i Ålborg latinskole.
Desuden nævnes afdødes stedsøn Niels Jacobsen.

839 Christen Jensen, feldberedersvend i Ålborg. 17.7.1716, no.31.
A:
1) mor Mette Christensdatter i Hvorvarp [i Ulstrup sogn] i Års herred
2) bror Anders Jensen på Lindeborggård
3) søster Dorthe Jensdatter g.m. Christen Jensen i Ulsted sogn i Kær herred.
Desuden nævnes afdødes morbror Christen Ejstrup, købmand i Ålborg.
Afdøde, der var født i Hyllebjerg, døde 27.6.1716.

840 Karen Eriksdatter, ugift tjenestepige i Ålborg. 20.7.1716, no.32.
A:
1) søster Johanne Eriksdatter i Nørre Sundby, enke efter Niels Christensen
2) søster Sidsel Eriksdatter i København. død. 1B:
a en søn, der døde i pestens tid
3) søster Johanne Eriksdatter g.m. Anders Nielsen i København, begge døde. 1B:
a Erik Andersen, sejlende fra Lübeck
4) bror Oluf Eriksen i Hvorup
5) bror Peder Eriksen i Hvorup.
Afdøde døde 21.6.1716.

841 Mette Jensdatter i Ålborg. 23.7.1716, no.33.
E: Christen Lauridsen Fisker.
Af første ægteskab B:
1) Jens Clausen 18, i bødkerlære i Ålborg.
FM: morbror Niels Hals, fisker.
Desuden nævnes afdødes søster Maren Jensdatter g.m. Peder Nielsen Mov.

842 Bodil Thomasdatter i Ålborg. 31.7.1716, no.34.
E: Mikkel Jensen. B:
1) Maren Mikkelsdatter g.m. Oluf Svendsen, skipper i København
2) Mette Mikkelsdatter g.m. Jens Nielsen Tranders, købmand i Ålborg
3) Margrethe Mikkelsdatter g.m. Niels Jensen Pederstrup, købmand i Ålborg
4) Kirsten Mikkelsdatter g.m. Poul Feldbereder i Ålborg
5) Abraham Mikkelsen 19
6) Sara Mikkelsdatter 16.
Bevilling til uskiftet bo af 14.7.1716.

843 Else Madsdatter i Ålborg. 22.9.1716, fol.35.
E: Henrik Jensen. bødker. B:
1) Mads Henriksen 11
2) Marichen Henriksdatter 10.Ålborg Byfoged
Skifteprotokol
1714 - 1719
Dvs. 1717-1719
B 37-580

844 Jacob Rasmussen, rebslager i Ålborg. 30.1.1717, side 1.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Laurids Pedersen, bødker. B:
1) Anne Jacobsdatter 4.
FM: Oluf Knudsen Rebech.

845 Inger Jensdatter i Ålborg. 13.2.1717, side 12.
E: Mathias Pedersen, rebslager.
Første ægteskab med Peder Andersen, rebslager, skifte 9.2.1709. B:
1) Anders Pedersen 15.
FM: Christen Pedersen Lund, skipper.
Afdøde døde 11.1.1717.

846 Niels Madsen, bødker i Ålborg. 3.2.1717, side 41.
E: Anne Jensdatter. B:
1) Anne Marie Nielsdatter 25
2) Else Nielsdatter 23
3) Sidsel Nielsdatter 21
4) Anne Nielsdatter 16
5) Kirsten Nielsdatter 13.
FM: Peder Olufsen, feldbereder.

847 Mikkel Rasmussen skrædder i Ålborg. 25.5.1717, side 50.
E: Mette Hansdatter. LV: Niels Jacobsen. A:
1) forældre Rasmus Mikkelsen Toft og Anne Hansdatter ved Århus.
Afdøde døde 25.4.1717.

848 Nikolaj Christoffersen Aagaard, købmand i Ålborg. 3.12.1714, side 73.
Enkemand efter Johanne Thøgersdatter,[begravet Ålborg Budolfi 14.11.1694].
Testamente af 9.6.1694.
A:
0) forældre Christoffer Jensen i Ågård i Smerup sogn [på Stevns] og Bodil Lauridsdatter, begge døde. B:
1) bror Jens Christoffersen i Smerup, død. 4B:
a Niels Jensen, døbt Smerup 14.11.1686
b Christoffer Jensen, døbt Smerup 1.6.1690
c Johanne Jensdatter, døbt Smerup 15.4.1694
d Lisbeth Jensdatter, døbt Smerup 2.7.1702
2) bror Hans Christoffersen, død 12.6.1696 på kastellet Dansborg i Ostindien, uden børn.
Mors første ægteskab med Rasmus Olufsen i Tågerup i Alslev sogn. B:
3) halvbror Oluf Rasmussen
4) halvbror Jeppe Rasmussen i Roholte, død i Farup i Faxe sogn. 2B:
a Rasmus Jepsen, død uden børn
b Bodil Jepsdatter g.m. Jacob Hansen, væver i Orup i Roholte sogn
5) halvsøster Dorthe Rasmusdatter, død uden børn.
Johanne Thøgersdatters første ægteskab med Oluf Jensen Munchgaard, rådmand i Ålborg, [begravet Ålborg Frue 23.12.1690].
Oluf Jensen Munchgaards søster Anneche Jensdatter Munchgaard g.m. Andreas Grove, oberstløjtnant, begge døde. Uberettiget krav om arv fra 2B:
1) Ida Sofie Grove g.m. Villads Beyer, (fejl for Valentin [Hermansen] Beyer) i Damgård i Grurup sogn i Thy, herredsfoged i Hassing og Refs herreder.
2) Dorthe Grove, død. 2B:
a Andreas Frederik Opitz til Lydumgård
b Mikkel Hannibal Opitz, løjtnant.
Afdøde, der havde boet på Ullerupgård i Thy, men nu logerede i Ålborg, døde 2.11.1714.

849 Margrethe Johanne Behm i Ålborg. 30.8.1717, side 164.
E: Nikolaj Lorentsen, sejllægger. B:
1) Jørgen Nikolajsen 5 uger.
FM: morfar Andreas Svingfyr, parykmager.

850 Morten Pedersen, skomager i Ålborg. 29.11.1717, side 176.
E: Abel Jacobsdatter. B:
1) Maren Mortensdatter 10
2) Bodil Mortensdatter 8
3) Birgitte Mortensdatter 6
4) Peder Mortensen 4.
FM:
1 mors stedfar Søren Nielsen, glarmester
2 Vogn Thorsen, handskemager.
Afdøde døde 28.10.1717.

851 Søren Christensen, toldbetjent i Ålborg. 30.11.1717, side 190.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Jens Munch, skomager. B:
1) Kirsten Sørensdatter 8
2) Christen Sørensen 2.

852 Karen Poulsdatter i Ålborg. 28.10.1717, side 195.
E: Jens Ellingsen Munch, skomager. A:
1) mor Maren Nielsdatter, enke efter Poul Pedersen, smed
2) bror Niels Poulsen
3) bror Peder Poulsen, skomagersvend
4) bror Laurids Poulsen, skomager i København
5) søster Margrethe Poulsdatter.

853 Niels Pedersen Raag den yngre, ugift vognmand i Ålborg. 20.11.1717, side 203.
A:
1) mor Maren Christensdatter g.m. Niels Pedersen Raag, vognmand
2) halvsøster Maren Margrethe Nielsdatter 26.
FM: farbror Jacob Christoffersen.

854 Christen Behm, toldinspektør i Ålborg. 1.12.1717, side 210.
E: Margrethe Thomasdatter. LV: Claus Toft, skipper. B:
1) Karen Christensdatter g.m. Henrik Jensen, bødker
2) Jens Christensen 24
3) Thomas Christensen 21.

855 Abigael Arentsdatter i Ålborg. 1.12.1717, side 219.
E: Carsten Godske, skrædder.
Første ægteskab med Christen Madsen, skrædder, skifte 6.6.1714. B:
1) Karen Christensdatter 10.
FM: farbror Jochum Madsen Buch.
Christen Madsens første ægteskab med Karen Ahl, skifte 8.1.1707. Arv til B:
1) Henrik Christensen Niemand.
Henrik Christensen Niemand har arv efter morfar Hans Ahl, klejnsmed.

856 Karen Andersdatter i Ålborg. 23.3.1717, side 232.
Enke efter Peder Andersen. B:
1) Anders Pedersen, der tjener i kongens flåde
2) Niels Pedersen, uvist hvor
3) Lisbeth Pedersdatter i Amsterdam i Holland
4) Kirstine Pernille Pedersdatter g.m. en løjtnant i København.

857 Bent Mogensen, ugift bådsmand i Ålborg. 27.5.1717, side 237.
Arvinger kendes ikke.

858 Maren Christensdatter i Ålborg. 14.4.1717, side 239.
E: Peder Knudsen. B:
1) en datter, død. 2B:
a Anne Andersdatter 7
b Peder Andersen 4.

859 Peder Christensen, skoflikker i Ålborg. 15.5.1717, side 243.
E: Kirsten Christensdatter. B:
1) en søn
2) en datter.

860 Peder Mikkelsen, vrager i Ålborg. 11.6.1717, side 247.
E: Kirsten Gynthersdatter. B:
1) Hans Pedersen
2) Anders Pedersen.

861 Jens Hansen i Ålborg. 11.6.1717, side 251.
E: Maren Eriksdatter. B:
1) Johan Christian Jensen 14
2) Anne Kirstine Jensdatter 10.

862 Anders Svendsen i Ålborg. 15.7.1717, side 254.
E: Karen Hansdatter. B:
1) Svend Andersen, på Holmen i København
2) Anne Andersdatter i København.

863 Jens Jensen Krogerup i Ålborg. 22.7.1717, side 257.
E: Kirsten Thomasdatter.
Af første ægteskab B:
1) Christen Jensen, uvist hvor
2) Jens Jensen, i kongens tjeneste, uvist hvor,
Hvis Jens Jensen er død, arver en datter i Ålborg.

864 Ellen Christensdatter Lindam i Ålborg. 22.2.1717, side 260.
Enke efter Jens Hansen, vognmand. B:
1) Inger Jensdatter g.m. Christian Vilhelm Lodde ved Holmens kirke i København.

865 Alhed Qvant i Ålborg. 30.11.1717, side 266.
E: Hans Simonsen, skomager.
Arvinger kendes ikke.

866 Morten Andersen, væver i Ålborg. 2.3.1717, side 268.
E: Navn ikke angivet. LV: Niels Pedersen. B:
1) Navn ikke angivet.

867 Elisabeth Bendixdatter Niemand i Ålborg. 15.3.1718, side 272.
E: Andreas Andreassen Liebknecht. A:
1) bror Johan Bendixen, død. 4B:
a Johan Johansen Niemand, skarpretter i Kristiansand i Norge
b Jochum Johansen i Kongsberg
c Julius Johansen i Tønder
d Eva Johansdatter g.m. Evert Althuusen i Tønder
2) søster Stine Bendixdatter i Ålborg, enke efter Morten Skytte
3) søster Gertrud Bendixdatter 60
4) søster Cathrine Bendixdatter, enke efter Johan Bredicher.

868 Anne Jensdatter i Ålborg. 1.3.1718, side 284.
Enke efter Niels Madsen, bødker, [skifte 3.2.1717 lbnr.846]. 5B:
1) Anne Marie Nielsdatter 26
2) Else Nielsdatter 24
3) Sidsel Nielsdatter 22
4) Anne Nielsdatter 17
5) Kirsten Nielsdatter 14.
FM: Peder Olufsen, feldbereder.
Forsegling 30.1.1718.

869 Johanne Baggesdatter i Ålborg. 22.4.1718, side 298.
E: Svend Mortensen. B:
1) Bagge Svendsen 17
2) Jacobe Svendsdatter 16
3) Marie Svendsdatter 9
4) Margrethe Svendsdatter Grubbe 8.
Afdøde døde 27.10.1717.

870 Melchior Pedersen Gay, ugift i Ålborg. 26.11.1717, side 308.
A:
1) mor Anne Melchiorsdatter på Læsø
2) bror Oluf Pedersen Gay på Læsø
3) bror Anders Pedersen Gay i Ålborg
4) bror Peder Pedersen Gay i Norge
5) søster Else Pedersdatter på Læsø
6) søster Anne Pedersdatter, død. E: Niels Olufsen, skrædder på Læsø. 3B:
a Peder Nielsen
b Oluf Nielsen
c Anders Nielsen.
Afdøde døde 27.10.1717.

871 Hans Pedersen, fattigforstander i Ålborg. 14.7.1716, side 324.
E: Lisbeth Christensdatter Niemand.
Første ægteskab med Kirsten Poulsdatter. B:
1) Jens Hansen 6.

872 Mette Vibeke Mørch i Ålborg. 30.4.1718, side 334.
E: Hans Jørgensen Gleerup. B:
1) Jørgen Christoffer Gleerup 9 mdr.
FM: morfar Poul [Jensen] Mørch, kapellan i Ålborg Frue samt Sønder og Nørre Tranders.
Afdøde døde 30.7.1717.

873 Johan Witschen, musketer i Ålborg. 3.3.1718, side 352.
A:
1) bror Didrik Henriksen Witschen i Ålborg
2) bror Henrik Henriksen Witschen, død. 2B:
a Henrik Henriksen Witschen
b Karen Henriksdatter Witschen.
FM: stedfar Nikolaj Nikolajsen, kobbersmed
3) søster Elsebeth Henriksdatter Witschen g.m. Jens Madsen, skipper
4) søster Anne Henriksdatter Witschen, død, var g.m. Anders Nielsen Vadum, købmand. 1B:
a Kirsten Andersdatter
5) søster Margrethe Henriksdatter Witschen, død. E: Hans Ernst Esmann, buntmager. 1B:
d Cathrine Margrethe Esmann, der døde før sin mor.
Margrethe Henriksdatter Witschens første ægteskab med Jochum Gosler, skifte 3.12.1712. 3B:
a Barbara Cathrine Jochumsdatter
b Anne Margrethe Jochumsdatter, der døde efter sin mor
c Karen Jochumsdatter, der døde før sin mor.
Jochum Goslers første ægteskab med Barbara Danielsdatter Bloch. 3B:
a Daniel Jochumsen Gosler
b Rasmus Jochumsen Gosler
c Cathrine Jochumsdatter Gosler g.m. Niels Madsen, skipper.
FM: Adrian von Horn, garver.

874 Anne Cathrine Sørensdatter Buchholt i Ålborg. 20.12.1718, side 367.
E: Søren Jensen Buchholt. B:
1) Abelone Sørensdatter 6
2) Søren Sørensen Buchholt 3.

875 Birgitte Lauridsdatter de Hemmer i Ålborg. 13.10.1715, side 378.
Enke efter Christen Mouridsen Trap. B:
2) Mourids Christensen Trap 18
3) Johanne Christensdatter Trap 15
4) Laurids de Hemmer Trap 13
5) Anne Christensdatter Trap 13.
FM:
1 Georg de Hemmer, sekretær
2 Anders Nielsen Hørup, købmand.
Første ægteskab med Laurids Jensen Pop. B:
1) Maren Lauridsdatter Pop g.m. Sixtus [Adamsen] Aspach, præst i Ålborg Frue samt Sønder og Nørre Tranders.
Afdøde døde 23.9.1715.

876 Mette Hansdatter i Ålborg. 9.8.1718, side 617.
E: Knud Hansen, hattemager. B:
2) Maren Knudsdatter 13.
Første ægteskab med Jens Mortensen, hattemager. B:
1) Laurids Jensen, der farer til søs på de lange rejser.

877 Dorthe Sørensdatter i Ålborg. 30.9.1717, side 628.
E: Andreas Eriksen, farver. B:
1) Maren Andreasdatter 16
2) Erik Christian Andreassen 14
3) Johanne Andreasdatter 12.
FM: Jacob Christensen, farver i Ålborg.

878 Gertrud Jensdatter i Ålborg. 19.10.1718, side 666.
E: Søren Kjeldsen, slagter. B:
1) Anne Sørensdatter 8.

879 Mette Pedersdatter i Ålborg. 7.2.1719, side 677.
E: Hans Mandsfeld, maler.
Første ægteskab med Jochum Maler. B:
1) Peder Jochumsen, uvist hvor
2) Jacob Jochumsen, uvist hvor
3) Anne Marie Jochumsdatter g.m. en grenader i København.

880 Christian Gram, ugift købmandskarl i Ålborg. 10.1.1719, side 682.
A:
1) mor Anne Christensdatter Mule, enke efter Niels [Hansen] Gram, præst i Bjergby og Mygdal, [død 18.2.1712]
2) bror Hans Gram, professor i København
3) bror Mogens Gram
4) bror Laurids Gram
5) søster Karen Gram g.m. Kjeld Christian Mule, købmand i Ålborg
6) søster Johanne Gram g.m. Søren Fausing, podemester i Ålborg
7) søster Margrethe Gram g.m. fars successor Christen Madsen Gassum
8) søster Anne Gram, i Hammer præstegård
9) søster Kirsten Gram, på Attrupgård i Thy.

881 Niels Jørgensen, ugift blokkedrejer i Ålborg. 5.3.1718, side 713.
A:
0) forældre [Jørgen Nielsen, blokkedrejer, skifte 12.7.1709 og Maren Lauridsdatter, skifte 27.6.1716 lbnr.835]
1) søster Maren Jørgensdatter, død, var g.m. Hans Cortsen, snedker. 5B:
a Anne Hansdatter i København
b Cort Hansen, til søs i kongens tjeneste
c Jørgen Hansen, farer som matros
d Johan Hansen
e Peder Hansen 15
2) søster Anne Jørgensdatter, død. E: Søren Nielsen Nørup, skrædder. 4B:
a Maren Sørensdatter
b Kirsten Sørensdatter
c Anne Sørensdatter
d Niels Sørensen
3) søster Ingeborg Jørgensdatter g.m. Laurids Christensen, glarmester
4) søster Mette Jørgensdatter 44
5) Margrethe Jørgensdatter g.m. Christen Pedersen Langgaard på Langgård i Nors sogn i Thy
6) Else Jørgensdatter 35, på Langholt.

882 Anne Jensdatter i Ålborg. 11.3.1719, side 722.
E: Erland Jensen, skipper. B:
1) Maren Erlandsdatter 4.

883 Gotfred Reich, kirurg, (bartskær) i Ålborg. 19.9.1718, side 732.
E: Maren Christensdatter [Klestrup].
Første ægteskab med Else Danielsdatter Bloch, skifte 21.4.1706. B:
1) Gotfred Reich 17, i Ålborg latinskole.
FM: Anders Ibsen i Ålborg.
Else Danielsdatter Blochs første ægteskab med Jørgen Bredhøft, [bartskær i Ålborg, skifte 12.4.1699]. Arv til B:
1) Jørgen Jørgensen Bredhøft.
Afdøde døde 20.8.1718.

884 Anne Hansdatter i Ålborg. 19.7.1719, side 745.
E: Søren Nielsen, glarmester. B:
1) Karen Thomasdatter, [skifte 27.5.1715 lbnr.823]. E: Enevold Andreassen Hartvig, sadelmager. 6B:
1) Birgitte Enevoldsdatter 18
2) Thomas Enevoldsen 15
3) Dorthe Enevoldsdatter 13
4) Andreas Enevoldsen 10
5) Mette Enevoldsdatter 8
6) Jens Enevoldsen 5.
Forsegling 17.6.1719.Ålborg Byfoged
Skifteprotokol
1718 - 1726
B 37 - 581

885 Kirsten Mortensdatter i Ålborg. 4.2.1719, side 3.
Enke efter Peder Pedersen, farver, [død 1696].
Af første ægteskab B:
1) Maren Lauridsdatter Ville, død, [skifte 18.8.1698 lbnr.1386], var g.m. [Anders Eriksen, farver]. B:
a Kirsten Andersdatter g.m. Anders Hansen Hegelund
b Cathrine Andersdatter g.m. Jacob Christensen Kærskov, farver
c Maren Andersdatter, død. E: Christen Sørensen. 1B:
1 Søren Christensen 5
d Lisbeth Andersdatter 21.
FM: Palæmon Fogh købmand.
Afdøde døde 26.11.1719.

886 Anne Henriksdatter Uttrup i Ålborg. 31.10.1718, side 18.
E: Johan Augustinussen, nålemager.
Første ægteskab med Bernt Steffensen, nålemager. B:
1) Sidsel Johansdatter 21
2) Adrian Johansen 19, nålemagersvend
3) Henrik Johansen 17
4) Anne Kirstine Johansdatter 15
5) Anne Margrethe Johansdatter 13
6) Diderikke Johansdatter 11.
FM: morbror Thøger Henriksen, købmand.
Afdøde døde 30.9.1718.

887 Maren Christensdatter i Ålborg. 4.8.1719, side 28.
E: Mikkel Henriksen, bødker. B:
1) Gertrud Mikkelsdatter 6
2) Johanne Marie Mikkelsdatter 4
3) Henrik Mikkelsen 15 uger.
FM: morbror Hans Christensen Wadschier.
Afdøde døde 5.7.1719.

888 Maren Pedersdatter Bremer i Ålborg. 2.3.1719, side 32.
Enke efter Jens Jensen. B:
1) Anne Jensdatter.
FM: farbror Jens Jensen, skipper.

889 Dorthe Sørensdatter i Ålborg. 15.8.1719, side 37.
E: Peder Mikkelsen, skomager. B:
1) Mikkel Pedersen 5
2) Mathias Pedersen 3.
FM: Morten Pedersen, skrædder, beslægtet på mors side.

890 Jens Jensen Munch, skoleholder i Ålborg. 9.12.1719, side 42.
E: Karen Jensdatter Høgh. LV: Hans Nielsen Ville. B:
1) Margrethe Jensdatter 20
2) Jens Jensen 15.

891 Anne Hajsdatter i Ålborg. 15.3.1718, side 47.
Enke efter Christen Nielsen Ville. B:
1) Mads Christensen i Nykøbing Mors
2) Christen Christensen i Christiania i Norge
3) Laurids Christensen, død. 1B:
a Christen Lauridsen 13.
FM:
1 Hans Christensen Ville
2 Peder Christensen Holst.

892 Mette Christensdatter i Ålborg. 22.9.1718, side 52.
Enke efter Peder Sørensen Cortsen.
Testamente af 23.8.1709.
Hans A:
1) bror Erik Sørensen Cortsen, skipper i Ålborg. 1B:
a Anne Cathrine Eriksdatter 23
2) søster Dorthe Sørensdatter Cortsen g.m. Christen Laue, parykmager
3) søster Else Sørensdatter Cortsen g.m. Melchior Poulsen på Læsø
4) søster Anne Sørensdatter Cortsen 60.
Hendes A:
1) Maren Christensdatter g.m. Jesper Nielsen, begge døde. 5B:
a Unse Jespersdatter g.m. Jens Jensen, bager
b Gertrud Jespersdatter, død, var g.m. Søren Jørgensen, feldbereder
1 Maren Sørensdatter 13
2 Jesper Sørensen 11
c Anne Jespersdatter g.m. Jacob Andersen i Gammelmølle i Ålborg
d Malene Jespersdatter g.m. Thor Sørensen, guldsmed
e Morten Jespersen g.m. Karen Knudsdatter i Åmølle.
Afdøde døde 24.8.1718.

893 Peder Pedersen Koch, skoleholder i Ålborg. 21.10.1718, side 117.
E: Cathrine Hansdatter. B:
1) Clara Pedersdatter 18
2) Andreas Munchert Pedersen 5
3) Helene Pedersdatter 3.

894 Karen Hansdatter Lodberg. i Ålborg, der døde 6.9.1719, side 120.
E: Niels Christensen Vestervig.
Af første ægteskab B:
1) Hans Peder Christensen 20.

895 Joen Snedker i Ålborg. 21.12.1718, side 122.
E: Karen Olufsdatter. B:
1) Jens Joensen
2) Oluf Joensen.

896 Niels Christensen Holst, vognmand i Ålborg. 23.1.1718 side 125.
E: Anne Christensdatter. B:
1) Anne Nielsdatter 22
2) Bent Nielsen 9
3) Peder Nielsen 7
4) Karen Nielsdatter 5.

897 Amon Thorbjørnsen, skibsmand i Ålborg. 29.11.1719, side 127, 284.
E: Maren Mogensdatter. B:
1) Martha Marie Amonsdatter 21
2) Ingeborg Amonsdatter 19.

898 Bodil Nielsdatter i Ålborg. 24.5.1718, side 130.
Enke efter Christen Andersen. B:
1) Anders Christensen, tinstøber
2) Maren Christensdatter 49.

899 Jens Christensen, sporemager i Ålborg. 27.6.1718, side 132.
E: Maren Sørensdatter. LV: Christen Olufsen sporemager. B:
4) Bernt Jensen 6
5) Anders Jensen 4.
FM: farbror Oluf Christensen, sporemager.
Første ægteskab med Anne Poulsdatter. B:
1) Poul Jensen 20
2) Christen Jensen 17
3) Morten Jensen 14.

900 Anne Jensdatter i Ålborg. 23.7.1718, side 134.
E: Thomas Poulsen, der har siddet som fange i Sverige i 14 år. B:
2) Gertrud Thomasdatter.
Første ægteskab med Clemen Jensen. B:
1) Jens Clemensen.

901 Jens Sommer, toldbetjent i Ålborg. 1.8.1718, side 135.
E: Anne Lauridsdatter. B:
1) Laurids Jensen 21
2) Christen Jensen 19.

902 Villadsen, skibstømrer i Ålborg. 20.5.1719, side 137.
E: Maren Pedersdatter. B:
1) Gundel Olufsdatter 29, i København
2) Ingeborg Olufsdatter 18
3) Anne Olufsdatter 16
4) Villum Olufsen 9
5) Maren Olufsdatter 5
6) Peder Olufsen 2½.
Afdøde døde 13.1.1719.

903 Registrering i Ålborg 13.4.1720, side 139.
Registrering af gods og ejendom der tilhørte Vibeke Dorthe Gersdorff på Urup i Østbirk sogn.
E: Gotfred von Pentz til Urup.
Afdøde døde 24.2.1720.
[Skifte Pr 593 Gersdorff, se lbnr.903A].


Private personarkiver i Landsarkivet for Nørrejylland
Pr 593 Gersdorff, Vibeke Dorthe (1687-1720).

903A Vibeke Dorthe Gersdorff på Urup. 25.3.1710.
E: Gotfred von Pentz til Urup, stiftsbefalingsmand over Ålborg stift og amtmand over Ålborghus amt. B:
6) Christian Carl Pentz.
Første ægteskab med Jørgen Gyldenkrone, skifte 27.4.1714. B:
1) Edel Margrethe Gyldenkrone 13
2) Frederik Gyldenkrone 11½
3) Regitze Gyldenkrone 8
4) Ida Dorthe Gyldenkrone 7
5) Georgine Christine Gyldenkrone, død, efter hvem, der er arv.
FM:
1 morfar Frederik Gersdorff til Bramstrup, Lindved og Kærgård
2 farbror Christian Gyldenkrone til Vilhelmsborg, Moesgård, Østergård, Lerbæk og Højgård.904 Christen Mikkelsen, ugift fra Skive, der døde i Ålborg. 7.5.1718, side 143.
A: 5 søskende, hvis navne ikke angives.

905 Peder Bertelsen i Ålborg. 18.2.1719, side 144.
Arvinger kendes ikke.

906 Christen Christensen Ejstrup, ugift i Ålborg. 5.12.1719, side 145.
A:
0) forældre Christen Nielsen og Johanne Madsdatter i Ejstrup i Flejsborg sogn i Års herred, begge døde. B:
1) bror Niels Christensen Ejstrup 56, i Store Torup i Ulbjerg sogn på Anders Kjærulfs gods
2) søster Anne Christensdatter g.m. Peder Andersen i Hyllebjerg i Svenstrup sogn, begge døde. 1B:
a Anders Pedersen 30, i Ejstrup på Anders Kjærulfs gods
3) søster Maren Christensdatter g.m. Laurids Jensen i Års på Hans Mathiassens gods.
Mors første ægteskab med Christen Lauridsen. B:
4) halvsøster Kirsten Christensdatter, død, var g.m. Laurids Lauridsen i Sjørup i Flejsborg sogn. 4B:
a Anne Lauridsdatter 34, i Ølst i Galten herred på ryttergodset
b Laurids Lauridsen 33, i Galten i Galten herred på ryttergodset
c Troels Lauridsen 30, i Ølst på ryttergodset
d Christen Lauridsen i Spørring, død for8 år siden
5) halvbror Mads Christensen i Ejstrup
6) halvsøster Mette Christensdatter, død, var g.m. Jens Christensen i Svenstrup i Hyllebjerg sogn. 2B:
a Dorthe Jensdatter, enke efter Christen Jensen i Hvorvarp
b Anders Jensen.
7) halvbror Mads Christensen Ejstrup i Ejstrup på Horsens Hospital gods ved ældste søn Christen Madsen 24
8) halvsøster Mette Christensdatter Ejstrup 40, enke efter Jens Christensen i Svenstrup i Hyllebjerg sogn hos sin datter Dorthe Jensdatter g.m. Christen Jensen. ladefoged i Ulstrup på Viborg Hospital gods.

907 Inger Christensdatter i Ålborg. 8.4.1719, side 158.
E: Niels Peber.
Arvinger kendes ikke.

908 Maren Nielsdatter i Ålborg. 22.8.1719, side 159.
Enke efter Niels Nielsen, hjulmand. B:
1) Anne Mikkelsdatter 38
2) Mette Mikkelsdatter 36, i København
3) Margrethe Mikkelsdatter 32
4) Maren Mikkelsdatter 25, g.m. Laurids Bjørnsen, tømrer på Holmen i København.

909 Anne Christensdatter i Ålborg. 8.6.1720, side 161.
E: Laurids Poulsen, drejer. A:
1) bror Jens Christensen i København
2) bror Niels Christensen i Ulsted i Kær herred
3) søster Maren Christensdatter g.m. Svend Sørensen i Sønderlund i Ulsted sogn.
Afdøde havde en slegfreddatter Inger, der formentlig er død.

910 Anders Eriksen, farver i Ålborg. 15.2.1720, side 165.
Enkemand efter Dorthe Sørensdatter, skifte 30.9.1717 lbnr.877. B:
5) Maren Andersdatter g.m. Anders Nielsen, farver i Ålborg
6) Erik Christian Andersen 17
7) Johanne Andersdatter 15.
Første ægteskab med [Maren Lauridsdatter Ville, død, skifte 18.8.1698 lbnr.1386]. B:
1) Kirsten Andersdatter g.m. Anders Hansen Hegelund
2) Cathrine Andersdatter g.m. Jacob Christensen Kærsgaard, farver
3) Maren Andersdatter, død. E: Christen Sørensen, købmand. 1B:
a Søren Christensen 6
4) Lisbeth Andersdatter 21.
FM: Palæmon Fogh købmand.
Afdøde døde 17.1.1720.
(Sml. lbn.885).

911 Mette Nielsdatter i Ålborg. 17.6.1720, side 172.
E: Peder Jensen Høgh, vognmand.
Første ægteskab med Henrik Christensen Høgh, vognmand. B:
1) Johanne Henriksdatter 27, g.m. Laurids Nielsen.
Desuden nævnes afdødes søster Johanne Nielsdatter g.m. Niels Andersen,, vognmand i Ålborg.
Afdøde døde 18.5.1720.

912 Anne Pallesdatter i Ålborg. 4.7.1720, side 175.
E: Laurids Jensen, skrædder. A.
1) søster Kirsten Pallesdatter, enke i Stenum i Jerslev herred
2) søster Mette Pallesdatter g.m. Thomas Ovesen
3) søster Anne Pallesdatter g.m. Hans Hansen
4) søster Johanne Pallesdatter, enke i Holt i Serreslev sogn.

913 Maren Christensdatter Thisted. 13.6.1720, side 179.
E Terkild Jens Brandt, tinstøber. B:
1) Anne Terkildsdatter Brandt 9.

914 Filip Vadsen, toldvisiterer i Ålborg. 29.8.1719, side 188.
E: Dorthe Jacobsdatter. LV: Mikkel Poulsen Helbech, købmand. B:
1) Stivert Marie Filipsdatter 22
2) Else Filipsdatter 18.

915 Dorthe Marie Pedersdatter i Ålborg. 4.5.1720, side 195.
E: Jacob Sørensen Holstebro, skrædder. B:
1) Maren Jacobsdatter 2.
Afdøde døde 22.3.1720.

916 Susanne Pedersdatter i Ålborg. 22.1.1720, side 198.
E: Jochum [Mathiassen] Reich, barber. B:
3) Jochum [Melchior] Reich 15
4) Johanne [Eva] Reich 13.
Første ægteskab med Melchior [Jeremiassen] Hofmann, kirurg i Ålborg, [begravet Ålborg Budolfi 30.6.1701]. B:
1) Margrethe Hofmann g.m. Claus Gøtsche i Segeburg i Holsten
2) Susanne Marie Hofmann 35.

917 Anne Cathrine Hansdatter Reimer i Ålborg. 28.8.1720, side 211.
E: Didrik Witschen, kobbersmed. B:
1) Cathrine Kirstine Didriksdatter 15
2) Barbara Didriksdatter 12
3) Engel Didriksdatter 11
4) Gertrud Didriksdatter 9
5) Anne Cathrine Didriksdatter 24 uger.
Afdøde døde 8.3.1720.

918 Peder Andersen, snedker i Ålborg. 18.10.1720, side 217.
E: Karen Christensdatter. LV: Christen Berntsen, bøssemager. B:
1) Anne Pedersdatter g.m. Peder Bertelsen, toldbetjent
2) Inger Pedersdatter 28
3) Anders Pedersen 25, snedkersvend i Flensborg.
4) Christen Pedersen 16, i snedkerlære.

919 Margrethe i Ålborg. 29.7.1719, side 222.
E: Adam Jacobsen. B:
1) Didrik Adamsen Distelberg, købmand i Hobro
2) Abraham Adamsen i Hobro
3) Sidsel Adamsdatter 57.

920 Karen Hansdatter, ugift tjenestepige i Ålborg, der døde 10.12.1718, side 225, 268.
Arvinger angives ikke.

921 Laurids Jensen, skrædder i Ålborg. 25.9.1720, side 227.
A:
1) bror Niels Jensen, hjulmand
2) søster Karen Jensdatter, [formentlig fejl for Maren Jensdatter], enke efter Christen Svendsen, hjulmand
3) søster Gertrud Jensdatter g.m. Jens Mogensen i Øster Uttrup på Ålborg Hospital gods.
Afdøde døde 28.8.1720.

922 Cathrine Christensdatter Schultz i Ålborg. 3.9.1720, side 233.
E: Hans Jacobsen, postmester. B:
1) Christen Hansen 12
2) Jacob Hansen 5
3) Christian Hansen 1½.
FM: Gosvinus Helleche, bager.
Afdøde døde 5.8.1720.

923 Anne Jensdatter Kaas i Ålborg. 20.12.1719, side 239.
E: Christen Christensen Fischer.
Arvinger kendes ikke.

924 Bente Cathrine Werchmester i Ålborg. 16.9.1720, side 241.
E: Christian Friedenreich, rådmand og apoteker. B:
1) Magdalene Friedenreich 11
2) Henrik Friedenreich 2.
FM:
1 farbror Christoffer Didrik Friedenreich, præst i Ålborg Budolfi
2 morbror Carsten Werchmester
3 morbror Herman Werchmester.
Afdøde døde 7.2.1719.

925 Anne Pedersdatter i Ålborg. 24.1.1721, side 271.
E: Christen Nielsen, toldbetjent. A:
1) søster Karen Pedersdatter i Hvam
2) halvsøster Maren Jensdatter i Sjøstrup i Års sogn.
Afdøde døde 14.12.1720.

926 Laurids Poulsen, skomager i Ålborg. 24.9.1720, side 275.
E: Karen Lauridsdatter. LV: Niels Madsen, feldbereder. B:
1) Laurids Lauridsen 15
2) Rasmus Lauridsen 14.

927 Thomas Davidsen, drejer i Ålborg. 6.2.1719, side 280.
E: Maren Jensdatter. B:
1) Kirstine Marie Thomasdatter 18
2) Anne Kirstine Thomasdatter 16
3) David Thomsen 14
4) Rebekka Thomasdatter 11.
FM: morfar Jens Christensen Morsbæk.

928 Christen Svendsen, hjulmand i Ålborg. 7.1.1721, side 282.
E: Maren Jensdatter. B:
1) Jens Christensen 20, hjulmandsvend i København.
FM: morbror Niels Jensen.
Afdøde døde 28.8.1720.

929 Dorthe Christensdatter i Ålborg. 5.2.1720, side 286.
E: Rasmus Lauridsen Mørch, i kongens søtjeneste. B:
1) Else Rasmusdatter g.m. Søren Sørensen i Ålborg
2) Anne Rasmusdatter 11.

930 Mads Pedersen Ged i Ålborg. 16.12.1720, side 288.
E: Gertrud Pedersdatter. B:
1) Anne Madsdatter 15.
FM: farbror Svend Pedersen i Hals på præstens anneksgods.

931 Christen Rasmussen Holstebro, skrædder i Ålborg. 18.7.1720, side 293.
E: Cathrine Pedersdatter. A:
1) bror Hans Rasmussen, købmand i Holstebro
2) halvbror Niels Hansen Bonde i Nykøbing.
Afdøde døde 19.6.1720.

932 Palle Jensen, toldbetjent i Ålborg. 13.7.1720, side 298.
Enke efter Maren Christensdatter Ove. B:
1) Christen Pallesen 15, i skrædderlære.
FM: farbror Frederik Jensen i Ålborg.
Desuden nævnes afdødes svoger Jens Pedersen.
Afdøde døde 13.6.1720.

933 Hans Henriksen, skipper i Ålborg. 22.4.1720, side 303.
E: Karen Andersdatter. B:
1) Henrik Hansen g.m. Maren Madsdatter
2) Jens Hansen i Trondhjem i Norge
3) Gosvinus Hansen, i militæret.
Afdøde døde 23.3.1720.

934 Niels Madsen, slagter i Ålborg. 10.8.1719, side 306.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Christian Schiønnemann, købmand. A:
1) far Mads Nielsen i Nibe.

935 Maren Pedersdatter, ugift i Ålborg. 5.12.1720, side 310.
A:
1) bror Christen Pedersen
2) bror Peder Pedersen, i København.

936 Laurids Lauridsen Hvid i Ålborg. 12.7.1720, side 311.
E: Mette Christensdatter Ligoth. A:
0) forældre [Laurids Lauridsen Hvid, præst i Hals, død 16.10.1694 og Inger Gregersdatter]
1) bror Peder Hvid, på toldboden i København
2) bror [Gregers Lauridsen Hvid], byfoged i Helsingør
3) søster Anne Margrethe Hvid g.m. Peder Lassen, præst i Hals
4) søster Karen Hvid i Hals
5) søster på Heden i Hals.

937 Hans Mansfeld i Ålborg. 22.9.1719, side 313.
Enkemand efter Mette Pedersdatter Moberg.
Arvinger angives ikke.
Arven går til afdødes hustrus datterdatter Mette Ditlevsdatter, nu i de fattiges hus i Ålborg, til hendes "nødtørftig ophold af klæde og føde, samt kristelig optugtelse og undervisning udi sin saligheds sag, og anden sømmelig opdragelse udi læsning, skriven, regning og andet, indtil hun hendes brød og andet selv kan fortjene"
Afdøde døde 17.5.1719.

938 Ellen Bentsdatter i Ålborg. 1.2.1720, side 322.
E: Henrik Hass, hattemager. A:
1) mor Maren Olufsdatter g.m. Knud Pedersen Brønderslev, hattemager i Ålborg
2) Kirsten Bentsdatter i København.
Enkemandens første ægteskab med Else Nielsdatter Ville, skifte 9.6.1714 lbnr.814.
Else Nielsdatter Villes første ægteskab med Anders Danielsen Vestervig. Arv til B:
1) Barbara Andersdatter 29, i Christiania i Norge
2) Maren Andersdatter 28, i København
3) Anneke Andersdatter 24, i København
4) Peder Andersen 19, i Ålborg latinskole.
FM: morbror Hans Nielsen Ville.
Afdøde døde 26.12.1719.

939 Martha Hofmester i Ålborg. 22.11.1719, side 331.
E: Christian Schmidt, byfoged. A:
Forældre [Nikolaj Hofmester, skolemester i Klosterstræde 23 i København, skifte København Byting Konceptskifter 5.4.1693 lbnr.135 og Maren Hansdatter].
[Nikolaj Hofmesters andet ægteskab med Anne Cathrine Hansdatter Balche, begravet Nørre Sundby 10.7.1699]
1) halvbror Hans Hofmester i København.
[Anne Cathrine Hansdatter Balches] andet ægteskab med Markus Ulsø [til Hvolgård i Vester Hassing sogn]. B:
2) halvbror Johannes [Nikolaj] Ulsø, [døbt Ålborg Budolfi 28.6.1694]
3) halvbror Hieronymus Ulsø, [døbt Ålborg Budolfi 17.7.1695]
4) halvsøster Susanne [Marie] Ulsø, [døbt Ålborg Budolfi 22.4.1697]
5) halvsøster Helvig Sofie Ulsø, [døbt Ålborg Budolfi 14.4.1698], g.m. Søren Hortulan, præst i Vester Hassing.

940 Abigael Andersdatter Muncheberg i Ålborg. 15.1.1720, fol.344.
E: Rasmus Juul, forvalter over Skagen og Anholt fyr. A:
1) mor, enke efter Anders Clausen på Enggård [i Nørre Sandager sogn] på Fyn
2) søster Anne Christine Andersdatter Muncheberg i København
3) søster Ingeborg Margrethe Andersdatter Muncheberg i Pretz kloster
4) halvbror Claus Muncheberg, søløjtnant.
Afdøde døde 1512.1719.

941 Else Bonde i Ålborg. 23.9.1721, fol.346.
E: Johan Mikkel Meyer, stolemager. B:
1) Christian Meyer 4,
hos farmor Anne Ditlevsdatter i Hobro.

942 Thomas Sørensen, tømrer i Ålborg. 1.9.1721, fol.448.
E: Anne Mortensdatter. LV: Lorents Lorentsen, bager. A:
1) søster Kirsten Sørensdatter, enke efter Peder Smed hos søn Jens Pedersen, smed i Hasseris
2) søster Anne Sørensdatter, død. 1B:
a Christen Jensen, skrædder i Guldbæk
3) søster Maren Sørensdatter i Ålborg, død. 2B:
a Jens Mikkelsen i Ålborg
b Peder Mikkelsen i Barmer, død. 3 B: 2 sønner og en datter.

943 Anders Villumsen i Ålborg. 23.1.1721, fol.351.
E: Maren Poulsdatter. B:
1) Jens Andersen 9
2) Villads Andersen 5.

944 Søren Christensen, klejnsmed i Ålborg. 16.10.1721, fol.358.
E: Bodil Pedersdatter. LV: Anders Hegelund, købmand. B:
1) (fornavn mangler) Sørensdatter 4
2) Anne Kirstine Sørensdatter 3
3) Kirsten Sørensdatter 2.
FM: farbror Knud Christensen, klejnsmed.

945 Else Jensdatter i Ålborg. 15.7.1721, fol.362.
E: Christen Madsen, snedker. B:
1) Johannes Christensen 2
2) Malene Christensdatter 29 uger.

946 Poul Kruse i Ålborg. 18.11.1721, fol.365
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 2.11.1721.

947 [Anne] Kirstine Eriksdatter i Ålborg. 28.10.1721, fol.370.
E: Holger Nielsen, hattemager. B:
1) Niels Holgersen 16, femte lektiehører i Ålborg latinskole
2) Isak Holgersen 5
3) Hans Holgersen 4.
FM: morbror Terkild Eriksen, handskemagersvend.

948 Maren Christensdatter i Ålborg. 14.8.1719, side 375.
Enke efter Gyde Iversen, købmand.
Testamente af 30.12.1687.
Hans A:
1) søskendebarn Joen Pedersen skrædder i Kolding, [skifte Kolding 12.4.1689 lbnr.272]. 5B:
a Niels Joensen, guldsmed i København
b Peder Joensen, skrædder i København
c Dorthe Joensdatter i Kolding, har været gift 2 gange. 5B: 2 sønner og 3 døtre
d Maren Joensdatter 42, g.m. Bertel Nielsen, bogbinder i Ålborg
e Anne Joensdatter 36, g.m. Hans Kabbel, sejlingsmand i København
2) søskendebarn Jens Pedersen i Malmø, død. Uvist om børn
3) søskendebarn Maren Pedersdatter, død, var g.m. Knud Bertelsen Rebech i Kolding. 3B:
a Inger Knudsdatter, død, var g.m. Hans Nielsen, skipper i Ålborg. 2B:
1 Gyde Hansen 20
2 Niels Hansen 14
b Malene Knudsdatter g.m. Jørgen Pedersen Bagger i Ålborg
c Dorthe Knudsdatter g.m. Laurids Nielsen, feldbereder i Kolding.
Disse 3 søskendebørn er på fars side [og formentlig alle børn af Peder Ladefoged og Maren i Kolding].
Desuden arver 4 søskendebørn på mors side:
4) søskendebarn Jens Pedersen, rådmand i Ålborg, [død 28.6.1686] g.m. Margrethe Nielsdatter [Vadum, død 20.2.1689]. 2B:
a Maren Jensdatter [Norup] g.m. [Henrik Christensen Morsing], præst [Hjerk og Harre] i Salling
b Dorthe Jensdatter i Drammen i Norge
5) søskendebarn Jacob Pedersen Norup i Kerteminde på Fyn
6) søskendebarn Anne Pedersdatter Norup, død, [skifte Kerteminde 11.7.1707 lbnr.244], var g.m. Peder Nielsen, borgmester i Kerteminde. B: 3 døtre
7) søskendebarn Niels Madsen på Strømsø i Norge, død. 1B:
a en datter g.m. Søren Pedersen, postmester i Bragernes.
Hendes A:
1) bror Jens Christensen i Mjels i Ferslev sogn, død. 3B:
a Christen Jensen i Mjels
b Niels Jensen Pederstrup, købmand i Ålborg
c Karen Jensdatter g.m. Christen Poulsen Sværdfeger, købmand i Ålborg.
Litteratur: Gravskrifter fra den gamle "Vor Frue Kirke" i Ålborg og fra dennes nedlagte kirkegård af C. Klitgaard i: Personalhistorisk Tidsskrift 1915 side 223-247. Heri side 230: Jens Pedersen Norup.

949 Inger Margrethe Vejerslev i Ålborg. 24.7.1720, side 399.
E: Henrik [Himmerig] Grotum, viceborgmester. B:
2) Jens Himmerig Grotum 6
3) Marie Grotum 4
4) Laurids Christian Grotum 3
5) Christian Grotum 9 uger.
FM:
1 morfar Christen Vejerslev, stiftsskriver i Århus
2 morbror Peder Vejerslev 25.
Første ægteskab med Laurids Christensen, borgmester i Holbæk, [skifte Holbæk 28.9.1708 lbnr.288]. B:
1) Harbo Meulengracht Lauridsen 14, under information hos Ring, rektor i Næstved.
Forsegling 15.7.1720.

950 Rasmus Christensen Holst i Ålborg. 5.6.1721, side 419, 604.
E: Margrethe Poulsdatter Køning. LV: Kjeld Christian Mule, købmand. A:
1) bror Peder Christensen Holst
2) søster g.m. Claus Gregersen, garver
3) søster Anne Christensdatter g.m. Christen Krag.
Enken var rejst til Skagen til sin fars begravelse.
Afdøde døde 1.5.1721.

951 Andreas Christensen, herredsskriver i Ålborg. 7.6.1720, side 439.
E: Johanne Nielsdatter.
Første ægteskab med Johanne Suhrsdatter. B:
1) Thure Andreassen 28
2) Johanne Marie Andreasdatter 23
3) Christen Andreassen 18.
Afdøde døde 8.5.1720.

952 Christen Hansen, skipper i Ålborg. 26.8.1721, side 428.
E: Johanne Christensdatter LV: Jens Christensen. B:
1) Christen Christensen 26
2) Elsebeth Dorthe Christensdatter 16
3) Dorthe Christensdatter 12
4) Christen Svendsen Christensen 7.

953 Anders Jensen, tømrer i Ålborg. 14.3.1722, side 454.
E: Maren Sørensdatter. A:
1) bror Niels Jensen i Hasseris på Sundgårdsholm gods
2) søster Anne Jensdatter g.m. Christen Pedersen, drejer i Ålborg
3) søster Karen Jensdatter g.m. Søren Nielsen i Sejlstrup.

954 Maren Lauridsdatter Lindgaard i Ålborg. 26.3.1722, side 456.
Enke efter Oluf Danielsen Bleg. B:
1) Maren Olufsdatter 45, i Næstved på Sjælland
2) Otto Olufsen 40
3) Mette Cathrine Olufsdatter 31.

955 Frederik Mathiassen, podemester i Ålborg. 28.4.1722, side 459.
E: Anne Nielsdatter. LV: Christen Sørensen, købmand. B:
2) Dorthe Marie Frederiksdatter 5.
FM: farbror Johan Mathiassen, limkoger.
Første ægteskab med Maren Sørensdatter, [skifte 9.1.1706 lbnr.1517]. B:
1) Rebekka Marie Frederiksdatter g.m. Henrik Schultz i Store Brøndum i Hellum herred.
Forsegling 27.3.1722.

956 Kirsten Pedersdatter Svindt i Ålborg. 28.3.1722, side 463.
E: Christen Pedersen. B:
1) Anne Christensdatter 31.

957 Christen Jensen Borre, ugift i Ålborg. 24.2.1721, side 464.
A:
1) bror Bendix Jensen i Store Emmerske i Tønder amt
2) bror Hans Jensen 40, i Borg i Brede sogn
3) søster Kirsten Jensdatter i Borg
4) søster Margrethe Jensdatter i Borg.
Afdøde, der var født i Borg (Borre), døde 24.1.1721.

958 Gertrud Pedersdatter i Ålborg. 18.1.1718, side 480, 893.
Enke efter Andreas Munchert, købmand. B:
1) Delman Munchert 22
2) Bente Munchert 21
3) Mette Munchert 19
4) Peder Munchert 16
5) Maren Munchert 16
6) Anne Marie Munchert 13.
FM: morbror Peder Clementin, præst i Tømmerby og Lild.
Bevilling til uskiftet bo af 14.10.1709.
Afdøde døde 20.12.1717.

959 Johanne Mathiassen Bech i Ålborg. 30.4.1722, side 584.
E: Else Sørensdatter. LV: svoger Søren Jensen, handskemager. A:
1) bror Frederik Mathiassen Bech, [skifte 28.4.1722 lbnr.955]. 2B:
a Rebekka Marie Frederiksdatter gift i Store Brøndum i Hellum herred
b Dorthe Marie Frederiksdatter
2) bror Jens Mathiassen Bech i Hobro
3) søster Alhed Mathiasdatter Bech i Hals.

960 Mette Christensdatter i Ålborg. 20.1.1721, side 586.
E: Oluf Thomsen, skipper. B:
1) Cathrine Marie Olufsdatter g.m. Jacob Godsche i København
2) Mette Olufsdatter 22.

961 Jens Christensen i Ålborg. 13.1.1722, side 591.
A:
0) forældre Christen Andersen, død, og Maren Jespersdatter, nu g.m. Peder Pedersen i Stenum i Børglum herred
1) bror Mourids Christensen i Vittrup.
Fars første ægteskab med Karen Christensdatter. B:
2) halvbror Christen Christensen i Tollestrup i Vrejlev sogn
3) halvsøster Else Christensdatter g.m. Jens Olufsen i Høgsted i Vrejlev sogn.
Fars andet ægteskab med Kirsten Madsdatter. B:
4) halvbror i Karmesholt i Tårs sogn.
Mors andet ægteskab med Niels Lauridsen. B:
5) halvbror i Øster Hjermeslev, død. 2B:
a Christen Nielsen 29, i Stavad i Tise sogn
b Laurids Nielsen 27, i Filholm i Tise sogn.
Forsegling 8.12.1721.

962 Peder Olufsen, feldbereder i Ålborg. 7.5.1722, side 595.
E: Kirsten Mikkelsdatter. B:
2) Oluf Pedersen 5
3) Bodil Marie Pedersdatter 3.
Første ægteskab med Maren Løvesdatter, [skifte 3.10.1715 lbnr.826]. B:
2) Dorthe Marie Pedersdatter g.m. Hans Christensen Wadschier, bødker.
Forsegling 8.4.1722.

963 Kjeld Holdensen, bøssemager i Ålborg. 29.6.1722, side 605.
E: Maren Sørensdatter. B:
1) Holden Kjeldsen 31, bøssemagersvend i Norge
2) Søren Kjeldsen 30, bagersvend
3) Laurids Kjeldsen 28, bøssemagersvend
4) Maren Kjeldsdatter g.m. Laurids Lauridsen, bager
5) Dorthe Christine Kjeldsdatter 21.
Afdøde døde 30.5.1722.

964 Bente Bentsdatter i Ålborg. 28.1.1722, side 675.
B:
1) Kirsten Christensdatter
2) Karen Christensdatter
3) Cathrine Christensdatter
4) Jens Christensen 14.

965 Johanne Lauridsdatter i Ålborg, der døde 2.5.1722, side 616.
B:
1) Anne Mortensdatter 8.

966 Gertrud Pedersdatter i Ålborg. 7.1.1722, side 618.
Enke efter Mads Pedersen Ged, skifte 16.12.1720 lbnr.930. B:
1) Anne Madsdatter.
FM: farbror Svend Pedersen i Hals.
Forsegling 18.12.1721.

967 Mette Clausdatter i Ålborg. 25.11.1721, side 625.
Enke efter Hans Nielsen [Lange], farver, skifte 10.6.1704 lbnr.1497. B:
7) Helene Hansdatter Lange, død, var g.m. Peder Thomsen i Nibe. 3B:
a Thomas Pedersen Munch
b Anne Pedersdatter
c Sidsel Pedersdatter
8) Anne Hansdatter g.m. Christoffer Frederik Grossmann i Nibe
Første ægteskab med [Bertel Rudolfsen, farver, skifte 9.3.1685 lbnr.1191]. B:
1) Cathrine Marie Bertelsdatter g.m. Oluf Knudsen Aarhus i Skørping kro
2) Anne Marie Bertelsdatter g.m. Mathias Jørgensen
3) Nikolaj Bertelsen Rudolf, farver
4) Christen Bertelsen Rudolf 43, i udlandet
5) Peder Bertelsen Rudolf 41, i Løgstør
6) Kirsten Bertelsdatter 33.

968 Else Lauridsdatter i Ålborg. 13.4.1722, side 630.
0) far Laurids Jensen, rebslager, død. B:
1) bror Mads Lauridsen, rebslager i Ålborg, død. 1B:
a Mads Madsen 28.
(Sml. lbnr.1232).

969 Søren Poulsen i Ålborg. 26.9.1722, side 631.
E: Margrethe Jensdatter. A:
1) søster Maren Poulsdatter
2) halvsøster Kirsten, tjener i Thy
3) halvsøster Anne, tjener i Thy.

970 Hans Nielsen, skipper i Ålborg. 20.8.1722, side 633.
E: Dorthe Poulsdatter. LV: Niels Jacobsen den ældre.
Første ægteskab med Inger Knudsdatter. B:
1) Gyde Hansen 25
2) Niels Hansen 19, i Christiania i Norge.
FM: farbror Bertel Nielsen, bogbinder.

971 Anders Lauridsen, grovsmed i Ålborg. 10.1.1722, side 636.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Johan Augustinus, nålemager. B:
1) Mette Marie Andersdatter 10
2) Niels Andersen 4, vanfør
3) Laurids Andersen 14 uger.

972 Jens Jensen, snedker i Ålborg. 27.1.1721, side 647.
E: Malene Sørensdatter. LV: Christen Madsen, snedker. B:
1) Søren Jensen 5.

973 Peder Adrian, væver i Ålborg. 14.11.1721, side 650.
0) forældre Markus Adrian, drabant og Anne Sofie von Schallenberg på Christianshavn ved København, begge døde
1) bror Markus Adrian, livgarder i København
2) søster Anneke Adrian, død. 1B:
a Marie Pedersdatter på Frederiksberg
3) bror Lorents Adrian, død. 1B:
a Erik Adrian i Moskva
4) bror Frederik Adrian i England, død uden børn.

974 Niels Thomsen Øjgaard, bødker i Ålborg. 8.10.1722, side 660.
E: Dorthe Andersdatter. LV: bror Anders Andersen på Gjøl. B:
7) Ellen Marie Nielsdatter 5.
Første ægteskab med Ellen Henriksdatter, [skifte 9.8.1712 lbnr.1621]. B:
1) Thomas Nielsen, bødker
2) Kirsten Nielsdatter g.m. Jens Pedersen Mariager, bødker i Ålborg
3) Mette Margrethe Nielsdatter 34
4) Maren Nielsdatter g.m. Johan Christoffer Klein, garver i København
5) Jens Nielsen, bødkersvend
6) Margrethe Nielsdatter 24, i København.
Forsegling 8.9.1722.

975 Niels Thomsen, vognmand i Ålborg. 11.1.1723, side 666.
E: Dorthe Jensdatter. LV: Jens Hansen, sporemager. A:
1) halvsøster Kirsten Thomasdatter g.m. Niels Pedersen Lecher
2) halvsøster Sofie Thomasdatter i Volsted
3) halvsøster Maren Thomasdatter g.m. Laurids Jensen i Blære.

976 Thomas Jensen, bødker i Ålborg. 19.2.1723, side 670.
E: Anne Clemensdatter. LV: Otto Jørgensen. B:
3) Jacob Thomsen 3.
Første ægteskab med Birthe Mikkelsdatter. B:
1) Jens Thomsen 19, bødkersvend
2) Niels Thomsen 12.

977 Maren Christensdatter, tjenestepige i Ålborg. 21.1.1723, side 673.
E: bror Jens Christensen i Krogdal på Røgelhede mark i Hellevad sogn ved svigersøn Erik Andersen Svensk.

978 Anne Sørensdatter Bache i Ålborg. 14.6.1723, side 676.
E: Anders Nielsen Byrum. B:
1) Ingeborg Andersdatter 16 uger.
Desuden nævnes afdødes mor Johanne Jensdatter g.m. Jacob Jensen Grishauge.

979 Karen Jensdatter Hopp i Ålborg. 19.5.1723, side 681.
E: Peder Henriksen Sandgaard, skipper. B:
1) Jens Pedersen.

980 Mads Hansen, tømrer i Ålborg. 27.2.1723, side 683.
E: Anne Pedersdatter. B:
1) Anders Madsen 1
2) Mads Madsen 8 uger.

981 Anne Christensdatter Fomsgaard i Ålborg. 26.7.1723, side 684.
E: Anders Christensen Skaaland. B:
1) Jens Andersen 22, ved søfarten
2) Christen Andersen 19,ved søfarten.

982 Mads Jensen, fisker i Ålborg. 27.5.1723, side 686.
E: Birgitte Jensdatter.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde var født på Sjælland.

983 Søren Nielsen i Ålborg. 29.6.1723, side 688.
Forlovet med Anne Lauridsdatter. A:
1) bror Jens Nielsen i København
samt flere ukendte søskende.

984 Johanne Cathrine Jensdatter Winther i Ålborg. 7.9.1722, side 690.
0) forældre Jens Christensen Winther, skifte 5.8.1700 lbnr.1429 og [Mette Lukasdatter, død]. Mors tredje ægteskab med Michael Frederik Chemnitz de Strømberg, medicus practicus i Ålborg
1) bror Lukas Winther, kaptajn i Holmstrand i Norge
2) bror Christen Winther, forpagter på Bryskesborg [i Daugård sogn]
3) søster Mette Marie Winther g.m. Hans Fædder, forpagter på Visborggård
Mors andet ægteskab med [Anders Andersen Balling, købmand i Ålborg]. B:
4) halvsøster Johanne Andersdatter Balling.
Afdøde døde 7.8.1722.

985 Maren Christensdatter i Ålborg. 3.2.1724, side 695.
E: Christen Nielsen. A:
1) mor Mette Nielsdatter g.m. Niels Hansen i Sønder Tranders
2) søster Else Christensdatter g.m. Niels Jensen i Sønder Tranders.
Afdøde døde 30.12.1723.

986 Niels Christensen Hobro i Ålborg. 27.5.1723, side 696.
E: Else Andreasdatter. B:
1) Maren Nielsdatter 9
2) Kirsten Nielsdatter 8
3) Nikolaj Nielsen 4.'
FM: morfar Andreas Krag.

987 Margrethe Pedersdatter i Ålborg. 18.9.1723, side 697.
E: Knud Hansen, hattemager. B:
1) Else Knudsdatter.
FM: mosters mand Christen Lauridsen i Vester Kornum i Vester Brønderslev sogn.

988 Margrethe Christensdatter Højer i Ålborg. 18.1.1724, side 700.
E: Henrik Christensen Bondo, bager. B:
1) Christian Henrik Bondo 7
2) Anne Henriksdatter Bondo.
Registrering 9.12.1723.

989 Maren Lauridsdatter i Ålborg. 15.2.1723, side 708.
E: Thomas Nielsen Øjgaard. A:
1) bror Jens Lauridsen tømrersvend i København
2) bror Christen Lauridsen i København
3) søster Gertrud Lauridsdatter i København.
Afdøde døde 3.2.1723.

990 Anne [Marie] Knudsdatter i Ålborg. 21.3.1724, side 714.
E: Christen Olufsen, skomager. B:
1) [Anne] Marie Christensdatter 7.
Afdøde døde 21.2.1724.

991 Søren Nielsen, bødker i Ålborg. 11.11.1723, side 716.
E: Karen Pedersdatter Rask. B:
1) Anne Marie Sørensdatter 9 mdr.

992 Henrik Bertram From, købmand i Ålborg. 27.2.1722, side. 718.
E: Maren Jacobsdatter. B:
1) Jacob From 38
2) Jørgen From 30
3) Henrik From 24
4) Drude From g.m. Mads Sørensen Wulf, købmand
5) Hans From, købmand i Christiania i Norge
6) Søren From, nu i England, gift i Fredericia, hvor hustru og børn nu bor.

993 Morten Madsen i Ålborg. 19.6.1724, side 790.
E: Maren Christensdatter. LV: Hans Nielsen Wulf, købmand. A:
1) søster Anne Madsdatter 56, i Vester Hassing
2) halvbror Anders Madsen 31, møllersvend i København.
Afdøde døde 20.5.1724.

994 Johanne Andersdatter i Ålborg. 26.6.1724, side 797.
A:
0) forældre [Anders Eriksen, farver, skifte 15.2.1720 lbnr.910 og Dorthe Sørensdatter, skifte 30.9.1717 lbnr.877]. B:
1) søster Maren Andersdatter g.m. Anders Nielsen, farver
2) bror Erik Christian Andersen 21
Fars første ægteskab med [Maren Lauridsdatter Ville, død, skifte 2.1.1708]. B:
3) halvsøster Kirsten Andersdatter g.m. Anders Hansen Hegelund, købmand
4) halvsøster Cathrine Andersdatter, død, var g.m. Jacob Christensen [Kærsgaard], farver. 3B:
a Abelone Jacobsdatter 15
b Kirsten Jacobsdatter 12
c Christen Jacobsen 5
5) halvsøster Maren Andersdatter, død. E: Christen Sørensen, købmand. 1B:
a Søren Christensen1
6) Elisabeth Andersdatter g.m. Borre Hansen, købmand.

995 Ellen Danielsdatter Bloch i Ålborg. 17.8.1723, side 800.
E: Adrian von Horn, garver. B:
1) Daniel von Horn 28
2) Anne Adriansdatter g.m. Laurids Pedersen Brøndlund, købmand
3) Else Adriansdatter g.m. Johan Jensen Koch, købmand
4) Maren Adriansdatter g.m. Christian Poulsen Ravnstrup, købmand.

996 Karen Andersdatter i Ålborg. 27.3.1724, side 818.
Enke efter Anders Pedersen Rask, murer. A:
1) søster Maren Andersdatter g.m. Niels Christensen Gjøl, uvist hvor, ved svigersøn Christen Bødker g.m. datteren Sidsel Pedersdatter.
Afdøde døde 27.2.1724.

997 Maren Jensdatter i Ålborg. 8.6.1724, side 822.
Enke efter Christen Sørensen Doktor, tømrer. B:
1) Søren Christensen i København
2) Daniel Christensen, toldskriver i Nibe g.m. Margrethe Pedersdatter
3) Jens Christensen i København død. E: Magdalene Jensdatter. 1B:
a Peder Jensen 3
4) Maren Christensdatter g.m. Henrik Kolshus i København
5) Cathrine Christensdatter g.m. Christen Andersen Berg.
Christen Sørensen Doktors første ægteskab med Maren Jensdatter. 1B:
1) Else Christensdatter, enke i København.
Desuden nævnes afdødes søster Anne Sørensdatter.
Afdøde døde 9.5.1724.

998 Johanne Mikkelsdatter, ugift i Ålborg. 9.5.1724, side 827.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 27.4.1724.

999 Kirsten Jensdatter, ugift i Ålborg. 30.6.1724, side 829.
A:
1) bror Laurids Jensen i Øster Sundby
2) søster Margrethe Jensdatter g.m. Niels Jensen
3) halvbror Christen Jensen
4) halvsøster Kirsten Jensdatter i København
5) halvsøster Lene Jensdatter, uvist hvor.
Afdøde døde 1.6.1724.

1000 Ellen Joensdatter i Ålborg. 25.6.1724, side 833.
A:
1) søster Karen Joensdatter
2) slegfredsøster Mette Pedersdatter gift i Christiania i Norge
3) slegfredsøster Maren Pedersdatter i Christiania.

1001 Find Lauridsen Fuusmann, ugift kornet i Ålborg. 8.5.1717, side 835.
A:
0) forældre Laurids Thomsen og Maren Christensdatter Fuusmann i Thisted, begge døde
1) søster Maren Lauridsdatter g.m. Mikkel Bergen i Tørslev ved Skanderborg
2) søster Inger Lauridsdatter Fuusmann g.m. Anders Christensen, skomager i Thisted, begge døde. 1B:
a Thomas Andersen, gift i Kristiansand i Norge.

1002 Jens Sørensen i Ålborg. 15.7.1724, side 842.
E: Kirsten Jensdatter. B:
1) Anne Jensdatter g.m. Peder Nielsen Dyreborg
2) Karen Jensdatter 18.

1003 Ancher Andersen, toldskriver i Ålborg. 5.9.1724, side 846.
E: Else Lassen. LV: Thøger Henriksen. B:
1) Ancher Anchersen 13
2) Else Anchersdatter 12
3) Gedske Anchersdatter 10.
FM: farbror Mathias Anchersen Mohr, præst i Storvorde og Sejlflod.

1004 Christen Nielsen i Ålborg. 27.5.1724, side853.
A:
1) bror Jens Nielsen i Lindholm i Nørre Sundby sogn på etatsråd Bjelkes gods
2) søster Anne Nielsdatter, død uden børn
3) søster Maren Nielsdatter g.m. Morten Mouridsen, begge døde uden børn
4) søster Kirsten Nielsdatter, død, var g.m. Simon Hansen. 4B:
a Hans Simonsen 57, i Lindholm på magister Jørgen Bjergs gods
b Niels Simonsen 44, i Lindholm på gods der tilhører Steen Kjærulf, præst i Ulsted
c Mette Simonsdatter g.m. Niels Eriksen i Lindholm på Peder Thøgersen Lassens gods
d Maren Simonsdatter g.m. Christoffer Hansen i Lindholm på Peder Thøgersen Lassens gods.

1005 Søren Nielsen, slagter i Ålborg. 23.9.1724, side 861.
E: Margrethe Christensdatter. LV: Niels Pedersen, grovsmed. B:
1) Niels Sørensen 8
2) Christen Sørensen 5.
Afdøde døde 24.8.1724.

1006 Maren Sørensdatter i Ålborg. 30.6.1724, side 866.
E: Anders Lauridsen, vognmand. A:
1) far Søren Jensen i Grarup?.
Afdøde døde 21.5.1724.

1007 Mette Isaksdatter i Ålborg. 6.11.1724, side 867.
E: Laurids Jensen.
Af første ægteskab B:
1) Maren Mikkelsdatter 26, i København.

1008 Jacobe Nielsdatter i Ålborg. 3.7.1724, side 869.
Enke efter Mads [Nielsen] Vittrup, [skifte. 3.7.1690 lbnr.1260]. B:
1) Herman Madsen Vittrup, på de lange rejser
2) Cathrine Madsdatter Vittrup

1009 Hans [Henriksen] Schlöpke (Schløf), købmand i Ålborg. 7.1.1724, side 872.
Enkemand efter Johanne Christensdatter Winther.
Testamente af 20.4.1714.
Hans A:
0) forældre: [Heinrich Schlöpke, bager i Ratzeburg og 1. hustru]
1) bror Peder Schlöpke, rådmand [og bager] i Ratzeburg
2) bror Henrik Christoffer Schlöpke, bager i Ratzeburg
3) søster Dorthe Schlöpke i Mecklenburg
4) halvsøster Anne Judith Schlöpke, enke efter Hans Henrik Stoltz, [snedker] i Ratzeburg
5) halvsøster Anne Elisabeth Schlöpke g.m. Herman Johan, barber i Mecklenburg
6) halvbror Christian Schløpke, præst i Lauenburg, død. 2B:
a Johan Albert Schlöpke
b Henrik Schlöpke, bager i Lübeck, død. Børn, uvist hvor.
Hendes A:
0) forældre [Christen Jensen Winther, skifte 1.6.1693 lbnr.1284 og Anne Nielsdatter, skifte 26.4.1697 lbnr.1359]
1) bror Christen Christensen Winther, borgmester i Ringkøbing, [skifte Ringkøbing 12.2.1690 lbnr.180]. 4B:
a Rasmus Christensen Winther, tolder i Randers, [skifte Randers 17.12.1721 lbnr.401]. B:
1 [Christian Winther 7]
b Christen Christensen Winther, i Ostindien
c Laurids Christensen Winther, student
2) bror Jens Christensen Winther, købmand i Ålborg, [skifte 5.8.1700 lbnr.1429 og [Mette Lukasdatter, død]. Mors tredje ægteskab med Michael Frederik Chemnitz de Strømberg, medicus practicus i Ålborg. 3B:
a Lukas Winther, kaptajn [i Holmstrand i Norge]
b Christen Winther
c Mette Marie Winther g.m. Hans Fædder, forpagter på Brusgård
3) søster Karen Christensdatter Winther, enke efter Christen Rubechsen [Humble], præst i Vrejlev og Hæstrup, [skifte Ålborg bisp 7.1.1692 lbnr.97]
4) søster Ingeborg Christensdatter Winther g.m. Christen Bering, accisemester Ålborg.
Litteratur:Die Neubürger der Stadt Ratzeburg von 1601 bis 1871/ (Ratzeburg 1933) af Bruno Raute.

1010 Maren Nielsen, ugift i Ålborg. 25.9.1724, side 883.
Arvinger kendes ikke.

1011 Hans Riber, privilegeret prokurator i Ålborg. 20.3.1722, side 885.
E: Sigbrit, i København.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 18.2.1722.

1012 Opbudsbo i Ålborg. 20.1.1720, side 924.
Registrering af fallitbo hos Laurids Baggesen.

1013 Herman Christian Werchmester, ugift i Ålborg. 3.8.1722, side 965.
A:
1) Carsten Werchmester, købmand
2) søster Talke Werchmester g.m. Frands Rantzau Benzon til Ågård [i Kettrup sogn i Vester Han herred]
3) søster Cecilie Marie Werchmester g.m. Mathias Testrup, landsdommer
4) søster Agnethe Werchmester g.m. Claus Høgh, købmand
5) søster Johanne Marie Werchmester g.m. Jacob Bergh til Boller [i Tårs sogn]
6) halvsøster Johanne Werchmester, død, var g.m. Oluf Bornemann, landsdommer. 1B:
a Henrik Bornemann
7) halvsøster Karen Werchmester g.m. Johan Adolf de Clerque på Bjergbygård [i Stigs Bjergby sogn] på Sjælland
8) halvsøster Bente Cathrine Werchmester, [skifte 16.9.1720 lbnr.924]. E: Christian Friedenreich, rådmand. B:
a Magdalene Friedenreich
b Henrik Friedenreich.

1014 Lukas Rolfsen, klokkestøber i Ålborg. 9.3.1724, side 1071.
Han, der er rømt, var dømt til henrettelse ved sværd for drab på Frederik Hansen.
Arv tilfalder kongens kasse.
Dog nævnes afdødes bror Peder Rolfsen.

1015 Jacob Pedersen, ugift borgmester i Ålborg. 14.1.1719, side 1079.
A:
1) mor Bente Jensdatter, enke efter Peder Pedersen, købmand
2) bror Peder Clementin, præst i Tømmerby og Lild
3) søster Mette Pedersdatter g.m. Niels Sørensen Rebstrup, købmand i Ålborg
4) søster Gertrud Pedersdatter, skifte 18.1.1718 lbnr.958, enke efter Andreas Munchert, købmand. 6B:
a Delman Munchert 23
b Bente Munchert 22
c Mette Munchert 20
d Peder Munchert 18, i Hamborg
e Maren Munchert 17
f Anne Marie Munchert 14.

1016 Ida Clausdatter Høgh (Heug) i Ålborg. 27.11.1722, side 1113.
Enke efter Anders Jensen. B:
1) Jens Andersen Høgh, præst i Anst og Gesten
2) Claus Andersen Høgh, købmand i Ålborg
3) Christen Andersen Høgh, købmand i Ålborg
4) Enevold Andersen Høgh, på Kærsgård i Vendsyssel
5) Bodil Andersdatter Høgh g.m. Niels Lauridsen Bjerregaard, købmand i Ålborg
6) Gundel Andersdatter Høgh g.m. Jørgen [Jensen] Berg, præst i [Vrå], Em og Serreslev
7) datter, død, var g.m. Morten Henriksen, købmand i Ålborg. 1B:
a Gundel Margrethe Mortensdatter 23, på Ormsholt i Vendsyssel.

1017 Erik Nielsen Kochkær, skipper i Ålborg. 5.5.1723, side 1164.
E: Margrethe Pedersdatter. B:
1) Iver Eriksen i København
2) Peder Eriksen, skipper
3) Karen Eriksdatter 27
4) Anne Eriksdatter g.m. Enevold Andreassen, sadelmager i Ålborg.

1018 Albert Bertelsen, skipper i Ålborg. 17.10.1724, side 1168.
E: Anne Nielsdatter. LV: svoger Laurids Pedersen, forvalter på Oksholm. B:
2) Niels Albertsen 20, i Norge
3) Johanne Marie Albertsdatter 17.
FM: Søren Jensen Buchholt.
Første ægteskab med Johanne Sørensdatter, [skifte 20.11.1703 lbnr.1488]. B:
1) Anne Albertsdatter 22, i København.
Forsegling 23.9.1724.

1019 Peder Jensen Høgh, vognmand i Ålborg. 9.4.1725, side 1176.
E: Else Thomasdatter. LV: Niels Jensen, hjulmand. A:
1) mor Inger Christensdatter i Tømmerby i Lild sogn
2) bror Christen Jensen i København
3) bror Niels Jensen Stenum, handskemager i Ålborg
4) søster Maren Jensdatter g.m. Søren Mortensen, skolemester i Tømmerby.

1020 Christen Nielsen Griis, slagter i Ålborg. 25.5.1725, side 1179.
Enkemand efter [Anne Sørensdatter, skifte 30.12.1702 lbnr.1476]. B:
1) Karen Christensdatter g.m. Peder Thorsen Dalvig, skomager i København
2) Maren Christensdatter, enke efter Jens Mørch, skrædder i København.
Af [Anne Sørensdatters] første ægteskab B:
1) Søren Thomsen Griis, bødker i Ålborg.

1021 Niels Sørensen, skipper i Ålborg. 4.6.1720, side 1181.
E: Anne Pedersdatter. LV: Thomas Nielsen Asklev. B:
1) Søren Nielsen 20
2) Peder Nielsen 19
3) Jens Nielsen 14
4) Anne Nielsdatter 10
5) Laurids Nielsen 9.
FM:
1 morfar Peder Lauridsen Cortsen, købmand i Ålborg
2 farbror Claus Sørensen, skipper på Læsø.
Bevilling til uskiftet bo af 9.3.1716.
Samfrændeskifte 4.6.1720.

1022 Jens Christensen, bødker i Ålborg. 12.7.1725, side 1183.
E: Sidsel Pedersdatter. LV: Niels Madsen, feldbereder. A:
1) bror Oluf Christensen, bødker
2) bror Laurids Christensen, bødker
3) søster Maren Christensdatter 48, i København.

1023 Anders Nielsen, farver i Ålborg. 13.12.1725, side 1194.
E: Maren Andersdatter. LV: Jacob Andersen, farver. B:
1) Niels Andersen 3
2) Dorthe Andersdatter 3
3) Andreas Andersen 6 mdr.
FM: Anders Hansen Hegelund.

1024 Niels Jacobsen den ældre i Ålborg. 2.10.1725, side 1201.
Enkemand efter Anne Henriksdatter. B:
1) Else Margrethe Nielsdatter 25
2) Johanne Marie Nielsdatter 23
3) Henrik Nielsen 21
4) Søren Nielsen 20
5) Ingeborg Cathrine Nielsdatter 17.
FM:
1 farbror Hans Jacobsen, postmester i Ålborg
2 farbror Niels Jacobsen junior i Ålborg.

1025 Niels Kjærulf i Ålborg. 5.12.1720, side 1204.
E: Ellen Sørensdatter Vejby. LV: Peder Worm.
[Første ægteskab med Maren Thomasdatter Kjærulf, begravet Hallund 1.12.1699]. B:
1) Peder Nielsen Kjærulf
2) Maren Nielsdatter Kjærulf
3) [Gertrud Kirstine Nielsdatter Kjærulf] g.m. Steen [Clausen] Kjærulf, præst [i Åby og Bjergsted].
Litteratur: Kjærulfske studier af C. Klitgaard. 1914-1918, heri side 299: Niels Pedersen Kjærulf.

1026 Jacob Johansen, bedemand i Ålborg. 24.1.1726, side 1272.
E: Anne Jensdatter Baadsgaard. B:
1) Hans Jacobsen, postmester i Ålborg
2) Niels Jacobsen den ældre, [skifte 2.10.1725 lbnr.1024]. 5B:
a Else Margrethe Nielsdatter
b Johanne Marie Nielsdatter
c Henrik Nielsen
d Søren Nielsen
e Ingeborg Cathrine Nielsdatter
3) Niels Jacobsen den yngre
4) Ida Jacobsdatter g.m. Peder Maler
5) Anne Jacobsdatter
6) Kirsten Jacobsdatter, enke efter løjtnant Hetler.
Enkens første ægteskab med [Simon Pedersen, bøssemager]. Arv til B:
1) Sinne Pedersdatter.

1027 Maren Lauridsdatter i Ålborg, der døde 27.9.1725, side 1276.
Arvinger angives ikke.

1028 Kirsten Themsdatter, ugift i Ålborg. 6.4.1724, side 1277.
Afdøde, der var en aldrende slegfreddatter af Johanne Pedersdatter, død, var lyst i kuld og køn af:
0) far Them Styggesen.
A:
1) halvbror Stygge Themsen på Søholt [i Fuglslev sogn], herredsfoged i Mols og Djurs Sønder herred, [skifte Kalø amt 22.1.1710 lbnr.3]. E: [Cathrine Westerholtz] nu g.m. Adrian Becher til Søholt [i Fuglslev sogn] 3B:
a Niels Christian Styggesen Themsen, student, præceptor i Norge
b Herman Styggesen Themsen, student, på Vallø på Sjælland
c Helle Styggesdatter g.m. Casper Rupach, kantor i Sankt Petri tyske kirke i København
2) halvbror Peder Themsen (Timsen), kontrollør i Grenå
3) halvbror Anders Themsen i Kristrup ved Randers, birkedommer i Dronningborg rytterdistrikt
4) halvsøster Maren Themsdatter i København, død i pestens tid. 1B:
a Laurids Ottesen, der farer på Island
5) halvsøster Birgitte Themsdatter 64, husholderske på Tustrup [i Hørning sogn]
6) halvsøster Margrethe Themsdatter 60, på Søholt
7) halvsøster Karen Themsdatter g.m. Laurids Lauridsen, smed på Vår.
Ingen arvinger på mors side.

1029 Dorthe Jacobsdatter, ugift i Ålborg. 5.3.1726, side 1289.
A:
1) bror i Hjermeslev sogn, hvis navn ikke angives
2) søster Kirsten Jacobsdatter i Hjermeslev sogn.
Forsegling 15.8.1725.

1030 David Augustinussen blikmager i Ålborg. 5.3.1726, side 1291.
A:
1) bror Johan Christian Augustinussen
2) søster Anne Lisbeth Augustinusdatter, uvist hvor.
Forsegling 21.1.1726.

1031 Delman Munchert, ugift i Ålborg. 23.2.1725, side 1293.
A:
0) forældre [Andreas Munchert, købmand og Gertrud Pedersdatter, skifte 18.1.1718 lbnr.958]
1) søster Bente Munchert g.m. Thomas Torstensen
2) søster Mette Munchert g.m. Thomas Hopp, konrektor
3) bror Peder Munchert i Christiania i Norge
4) søster Maren Munchert
5) søster Anne Marie Munchert.
Afdøde døde 23.1.1725.

1032 Dorthe Jochumsdatter i Ålborg. 26.5.1725, side 1307.
Enke efter Niels Jørgensen [Dam, skifte 22.11.1710 lbnr.1596]
1) bror Jens Jochumsen, [skifte 2.7.1698 lbnr.1385]. 2B:
a Kirsten Jensdatter [Jyngling, skifte Øster Han herred gejstlig 23.1.1715 lbnr.3], første ægteskab med Christen Svendsen, præst i Torslev, [skifte Øster Han herred gejstlig 16.11.1713 lbnr.2]. 3B:
1 Anne Christensdatter 17
2 Didrik Christian Christensen 14
3 Elsebeth Christensdatter 13
b Anne Marie Jensdatter g.m. Christoffer Nielsen
2) søster Cathrine Jochumsdatter, død. var g.m. Peder Nikolaj, amtsbarber i Roskilde. 6B:
a Anne Cathrine Pedersdatter g.m. Michael Borsdorph, gørtler i Ålborg
b Margrethe Pedersdatter g.m. Gotfred Cardis, bogtrykker i København
c Mette Kirstine Pedersdatter g.m. Johan Colt i København
d Nikolaj Jochum Pedersen, barbersvend i Hobro
e Christen Pedersen Lodberg, barbersvend i Ålborg
f Peder Pedersen, i Mikkel Brøggers gade i København.

1033 Anne Christensdatter i Ålborg. 6.10.1725, side 1315.
E: Peder Simonsen, murersvend. A:
1) far Christen Christensen i Sønderholm.

1034 Mads Lauridsen, snedker i Ålborg. 9.2.1726, side 1317.
E: Maren Pedersdatter. LV: Mikkel Henriksen. A:
1) halvsøster Maren Lauridsdatter i Øster Halne i Vadum sogn, død. 3B:
a Johanne Mikkelsdatter, gift i Vadum sogn
b Kirsten Mikkelsdatter, uvist hvor
c Maren Mikkelsdatter g.m. Christian Holt, galanterikræmmer.

1035 Elisabeth Jensdatter, 85 år gammel i Ålborg. 4.5.1726, side 1321.
Enke efter Svend Mortensen, [skifte 3.10.1688 lbnr.1228]. B:
3) Christen Svendsen, præst i Torslev [og Øster Svenstrup, skifte Øster Han herred gejstlig 16.11.1713 lbnr.2]. 3B:
1 Anne Christensdatter 17
2 Didrik Christian Christensen 15
3 Elsebeth Christensdatter 14.
FM: Christoffer Nielsen, skipper g.m. moster Anne Marie Jensdatter
4) Maren Svendsdatter g.m. Nikolaj Nikolajsen, kobbersmed i Ålborg.
Første ægteskab med [Christen Gregersen, skifte 9.6.1677 lbnr.789]. B:
1) Johanne Christensdatter, enke efter Christen Hansen, skipper, [skifte 26.8.1721 lbnr.952]
2) Maren Christensdatter g.m. Hans Lauridsen, klokker i Ålborg Frue.
Afdøde døde 2.4.1726.

1036 Karen Jacobsdatter Pop i Ålborg. 2.5.1726, side 1321.
E: Rasmus Simonsen. A:
1) bror Niels Jacobsen i Nedstrand ved Kobbervig, kongens foged
2) bror Poul Jacobsen, fuldmægtig hos sin bror i Norge.
Afdøde døde 22.3.1726.

1037 Hans Pedersen Nimtofte i Ålborg. 29.1.1726, side 1324.
E: Maren Sørensdatter. LV: Laurids Lund, købmand.
Første ægteskab med Maren Christensdatter. B:
1) Dorthe Hansdatter i Århus.
Afdøde døde 31.10.1725.

Lbnr.1038-1049 udgår.


Ålborg Byfoged
Skifteprotokol
1718 - 1734
B 37 - 582

1641 Anne Christensdatter i Ålborg. 6.7.1724, side 2.
E: Peder Mikkelsen Winther Gotlænder, skomager. B:
1) Christen Pedersen 3
2) Anne Dorthe Pedersdatter 5 uger.

1642 Mette Christensdatter i Ålborg. 3.8.1725, side 4.
E: Mads Lauridsen. B:
1) Christen Madsen 8
2)..[mangler]rs Madsen 2.

1643 Søren Jørgensen, handskemager i Ålborg. 4.7.1726, side 5.
Mette Marie Clausdatter. LV: Christen Nielsen Hasseris, handskemager. B:
1) Maren Sørensdatter 6.
FM: farbror Daniel Jørgensen i Hasseris.
Afdøde døde 16.6.1726.

1644 Søren Hansen Brixen i Ålborg. 3.7.1726, side 6.
Enkemand efter Sidsel Christensdatter, død 16.4.1726. B:
1) Karen Sørensdatter 15, på Gjøl
2) Anne Sørensdatter 10, hos Niels Pedersen på Gjøl
3) Inger Marie Sørensdatter hos farmor Kirsten Sørensdatter Brixen.
FM: fars søskendebarn Søren Thomsen, bødker.
Afdøde, [der egentlig hed Søren Jepsen, se lbnr.1854], døde 14.6.1726.

1645 Hans Lauridsen Fischer i Ålborg. 8.5.1726, side 8.
E: Karen Randers. LV: Søren Tønnesen. B:
1) Laurids Hansen Pop 16
2) Anders Hansen Pop 7.

1646 Niels Nielsen Fristrup i Ålborg. 15.7.1726, side 10.
Anne Henriksdatter. B:
1) [mangler] Nielsdatter 8
2) Johanne Nielsdatter 3.
Afdøde døde 1.6.1726.

1647 Sofie Christensdatter i Ålborg. 23.5.1726, side 11.
E: Laurids Villumsen. A:
1) søster Margrethe Christensdatter, uvist hvor
2) halvbror Christen [mangler], uvist hvor.

1648 Søren Raakær, købmand i Ålborg. 18.8.1725, side 11.
Enkemand efter Margrethe Baltsersdatter Borthuus. B:
1) Kirsten Sørensdatter, enke efter Peder Sørensen Bruun, købmand
2) Niels Sørensen Raakær 41, uvist hvor
3) Baltser Raakær 36, på stedet.
Bevilling til uskiftet bo af 1.5.1717.
Afdøde døde 14.7.1725.

1649 Gudmand Mogensen i Ålborg. 13.10.1725, side 13.
E: Johanne Pedersdatter. B:
1) Bodil Gudmandsdatter 8
2) Mogens Gudmandsen 6.

1650 Maren Thomasdatter i Ålborg. 22.8.1726, side 18.
E: Christen Nielsen, bødker. B:
1) Jens Christensen, bødker
2) Dorthe Christensdatter 29, i København.

1651 Else Adriansdatter Horn i Ålborg. 20.6.1726, side 19.
E: Johan Jensen Koch. B:
1) Jens Johansen Koch 11
2) Adrian Johansen Koch 9.
FM:
1 morbror Daniel von Horn i Ålborg
2 farbror Anders Jensen Koch i Nibe.

1652 Peder Bertelsen, bødker i Ålborg. 17.10.1725, side 21.
E: Kirsten Christensdatter. B:
1) Christen Pedersen 22
2) Bertel Pedersen 21
3) Niels Pedersen 11
4) Peder Pedersen 8.
FM:
1 morbror Hans Christensen Wadschier, bødker i Ålborg
2 farbror Niels Bertelsen, bødker i Nibe.
Afdøde døde 17.9.1725.

1653 Gregers Jørgensen, pramkarl på Vorsø, der døde i Ålborg. 29.6.1719, side 23. Fattigregistrering.
Arvinger angives ikke.

1654 Niels Nielsen i Ålborg. 30.4.1720, side 23. Fattigregistrering.
E: Johanne Jensdatter. B:
2) Johanne Nielsdatter 24.
Første ægteskab med Maren Jacobsdatter. B:
1) Maren Nielsdatter.

1655 Anders Nielsen, drejer i Ålborg. 24.5.1720, side 24. Fattigregistrering.
E: Else Thomasdatter. B:
2) Jacob Andersen, drejer
3) Anne Marie Andersdatter.
Første ægteskab med Maren Poulsdatter. B:
1) Else Andersdatter g.m. Jesper Sørensen, drejer i Viborg.

1656 Knud Pedersen i Ålborg. 5.6.1720, side 24. Fattigregistrering.
E: Sara Jacobsdatter. B:
1) Peder Knudsen 7
2) Jens Knudsen 3.

1657 Daniel Andersen Strand i Ålborg. 24.7.1720, side 25. Fattigregistrering.
E: Mette Pedersdatter. B:
1) Anders Danielsen 9 mdr.
Afdøde druknede ved Lübeck.

1658 Christen Olufsen, bødker i Ålborg. 26.9.1720, side 25. Fattigregistrering.
E: Anne Jacobsdatter. LV: Jens Christensen, bødker. B:
1) Johannes Christensen 29
2) Anne Christensdatter 24
3) Anne Kirstine Christensdatter 15.

1659 Jens Nielsen, handskemager i Ålborg. 21.5.1721, side 25. Fattigregistrering.
E: Anne Evertsdatter. B:
1) Maren Jensdatter 24, i København
2) Marie Jensdatter 18
3) Margrethe Jensdatter 16
4) Evert Jensen 5.
Afdøde døde 20.4.1721.

1660 Hans Pedersen Faxe, skipper i Skælskør, der døde i Ålborg. 30.5.1721, side 26. Fattigregistrering.
Arvinger angives ikke.

1661 Knud Nielsen, kågmand i Ålborg. 7.2.1722, side 26. Fattigregistrering.
E: Johanne Hansdatter. B:
1) Anne Knudsdatter 18
2) Edel Knudsdatter 8.

1662 Henrik Hegn, vognmand i Ålborg. 22.8.1722, side 26. Fattigregistrering.
E: Anne Rasmusdatter. A:
1) søster Anne Christensdatter Hegn g.m. Thomas Møller, tømrer.

1663 Hans Clausen, hyrde i Ålborg. 26.2.1723, side 27.
E: Maren Hansdatter.
Første ægteskab med Mette Christensdatter. B:
1) Laurids Hansen, vrager, g.m. Kirsten Nielsdatter
2) Claus Hansen i København, farer på Island som bødkersvend
3) Karen Hansdatter i København.

1664 Maren Sørensdatter i Ålborg. 27.5.1723, side 27. Fattigregistrering.
E: David Blikmager.
Hendes B:
1) Jens Nielsen 18.

1665 Laurids Poulsen i Ålborg. 16.11.1724, side 27. Fattigregistrering.
E: Karen Andersdatter.
Arvinger på Fejø og Femø, der ikke angives, dog angives som A:
1) søskendebarn g.m. Rasmus Hansen på Fejø.
Afdøde døde 16.10.1724.

1666 Christen Christensen, skomager i Ålborg. 2.5.1726, side 30.
E: Cathrine Pedersdatter. LV: Peder Rasmussen. A:
1) far Christen Jensen i Haverslev på admiral Ritz gods.
Afdøde døde 7.3.1726.

1667 Christen Nielsen fra Nør Langer i Harboør i Hardsyssel, der døde i Ålborg. 28.5.1723, side 32. Fattigregistrering.
Arvinger angives ikke.

1668 Niels Christensen [Lynderup], podemester i Ålborg. 20.10.1718, side 32. Fattigregistrering.
E: Maren Olufsdatter. B:
2) Anne Marie Nielsdatter 20
3) Maren Nielsdatter 18
4) Else Nielsdatter 15
5) Anne Nielsdatter 10.
Første ægteskab med Maren Christensdatter. B:
1) Mette Nielsdatter 24.

1669 Erhard Pedersen Urban, ugift i Ålborg. 22.3.1719, side 32. Fattigregistrering.
A:
1) mor Clara Christiansdatter g.m. Anders Svendsen Bruun
2) moster Cathrine Christiansdatter g.m. Christian Schiønnemann, købmand.

1670 Registrering i Ålborg. 21.10.1718, side 33. Fattigregistrering.
Registrering af bo hos Laurids Jensen i Ålborg, til betaling af bøde for lejermål med pigen Dorthe Kruse.
Desuden nævnes Laurids Jensens hustru Barbara Nielsdatter.
Arv i boet til Anne Marie Christensdatter efter far Christen Nikolajsen.

1671 Karen Lauridsdatter i Ålborg. 9.9.1721, side 33. Fattigregistrering.
E: Christen Jensen Bager, krejler. B:
1) Anne Cathrine Christensdatter 25, forlovet med Laurids Thorsen, skibskarl i Larvik i Norge.

1672 Anne Clausdatter i Ålborg. 6.12.1723, side 33. Fattigregistrering.
E: Carsten Pedersen. B:
1) Claus Carstensen
2) Margrethe Carstensdatter 28, i København
3) Else Carstensdatter 22
4) Anne Carstensdatter 18.

1673 Anne Svendsdatter i Ålborg. 10.12.1723, side 34. Fattigregistrering.
E: Peder Mogensen, skipper. B:
1) Ingeborg Pedersdatter.

1674 Christen Nielsen, ugift bødkersvend i Ålborg. Dato mangler, side 34. Fattigregistrering.
A:
1) fars navn kendes ikke
2) mor Maren Nielsdatter
3) søskende, hvis navne ikke kendes.
Afdøde var født i Østerbølle ved Testrupgård.

1675 Christen [Jensen] Bager, krejler i Ålborg. 23.3.1724, side 34. Fattigregistrering.
Enkemand efter [Karen Lauridsdatter, skifte 9.9.1721 lbnr.1671]. B:
1) Erik Christensen Bager i Hjørring
2) Oluf Christensen, handskemager i Hjørring
3) Anne Cathrine Christensdatter g.m. [ Laurids Thorsen, skibskarl] i Larvik i Norge.
(Sønnerne er muligvis af et tidligere ægteskab, da de ikke er nævnt i lbnr.1671).

1676 Niels Pedersen, hyrde i Ålborg. 6.7.1724, side 35. Fattigregistrering.
Arvinger angives ikke.

1677 Laurids Harbo, rådstuetjener i Ålborg. 6.11.1724, side 35. Fattigregistrering.
E: Johanne Pedersdatter. B:
1) Christen Lauridsen 4
2) Anne Magdalene Lauridsdatter 3.
FM: farbror Niels Lauridsen Harbo.

1678 Jens Mikkelsen, kågmand i Ålborg. 11.12.1723, side 35. Fattigregistrering.
E: Anne Mikkelsdatter. B:
1) Anne Marie Jensdatter.

1679 Sidsel Pedersdatter Ledertoug i Ålborg. 11.6.1724, side 36. Fattigregistrering.
B:
1) Peder Andersen i København, "en halvsøn"
2) Kirsten Jensdatter g.m. Niels Pedersen, handskemager, "en datter".

1680 Haagen Andersen i Ålborg. 18.6.1724, side 36. Fattigregistrering.
E: Sidsel Pedersdatter. B:
3) Hans Haagensen 12.
Af første ægteskab B:
1) Anders Haagensen, handskemager
2) Kirsten Haagensdatter.

1681 Hans Tancke i Ålborg. 3.3.1725, side 36. Fattigregistrering.
E: Gertrud Poulsdatter. B:
1) Bodil Hansdatter 26, i Norge
2) Agnethe Hansdatter 24, i Norge
3) Peder Hansen 17.
Afdøde døde 2.2.1725.

1682 Laurids Nielsen, kobbersmedesvend i Ålborg 12.7.1725, side 37. Fattigregistrering.
Arvinger angives ikke.
Afdøde var født i Jylland.

1683 Bent Nielsen, toldbetjent i Ålborg. 2.10.1725, side 37. Fattigregistrering.
E: Dorthe Olufsdatter. B:
1) Johanne Bentsdatter 31
2) Karen Bentsdatter 29
3) Anne Bentsdatter 27
4) Maren Bentsdatter 25.

1684 Oluf Nielsen Wille, hattemager i Ålborg. 13.2.1726, side 37. Fattigregistrering.
B:
1) Niels Wille, i København
2) Peder Wille, skomagersvend
3) Johanne Wille g.m. en tømrer på Holmen i København
4) Anne Wille.
FM: fasters mand Henrik Hasse.
(Sml. lbnr.1554).

1685 Ludvig Worwalt, skrædder i Ålborg. 3.9.1721, side 38. Fattigregistrering.
E: Helle Jensdatter. B:
2) Engelbrecht Ludvigsen 13, i Ålborg latinskole.
Første ægteskab med Anne Olufsdatter. B:
1) Oluf Ludvigsen.

1686 Søren Nielsen Nørup i Ålborg. 6.3.1723, side 38. Fattigregistrering.
E: Mette Svendsdatter.
Første ægteskab med Anne Jørgensdatter, [skifte skifte 26.9.1698 lbnr.1389]. B:
1) Maren Sørensdatter 32
2) Kirsten Sørensdatter, på Sjælland
3) Anne Sørensdatter 27
4) Niels Sørensen 25.

1687 Anne Nielsdatter i Ålborg. 13.1.1725, side 58. Fattigregistrering.
E: Christen Christensen Wadschipper. A:
1) bror Jens Nielsen i Myrhøj i Strandby sogn
2) søster i Grynderup
3) søster, uvist hvor.

1688 Oluf Eriksen, skipper i København, der døde i Ålborg. 24.5.1725, side 39. Fattigregistrering.
Afdøde døde 23.5.1725.

1689 Magdalene Jensdatter i Ålborg. 24.10.1726, side 39.
E: Carsten Hansen. B:
4) Maren Carstensdatter 24.
Første ægteskab med [Hans Christensen, skifte 23.9.1684 lbnr.1178].
Andet ægteskab med Peder Knudsen, [skifte 26.11.1696 lbnr.1354]. B:
1) Johanne Pedersdatter, enke efter Gudmand Mogensen, [skifte 13.10.1725 lbnr.1649]
2) Karen Pedersdatter g.m. Johannes Poulsen, sejlingsmand
3) Inger Pedersdatter g.m. Anders Haagensen, handskemager.

1690 Henrik Lattendorph, bogbinder i Ålborg. 17.9.1726, side 41.
E: Anne Cathrine Vilhelmsdatter [Weidemann]. LV: Niels Christensen. B:
1) Anne Cathrine Henriksdatter 5
2) Henrik Vilhelm Lattendorph, født efter fars død.

1691 Oluf Jensen Marstrand i Frederikssund, der døde i Ålborg. 7.4.1727, side 43.
Arvinger angives ikke.
Forsegling 14.10.1726.

1692 Nikolaj Andersen Nørager, købmandskarl i Ålborg. 8.2.1727, side 44.
A:
1) mor Maren Mortensdatter, enke efter Anders Joensen i Hobro, [skifte Hobro 10.6.1696 lbnr.2]
2) søster Anne Johanne Andersdatter 40
3) søster Maren Andersdatter 32
4) bror Claus Christian Andersen Nørager, enkemand i Hobro
5) Cathrine Andersdatter g.m. Hans Madsen Winther, købmand.

1693 Maren Jellesdatter i Ålborg. 15.2.1727, side 50.
Enke efter Thomas Lauridsen. B:
1) Torgeir Thomsen Kjærulf i Kristiansand i Norge.

1694 Kirsten Terkildsdatter i Ålborg. 26.4.1727, side 51.
Enke efter Christen Rasmussen, podemester. A:
1) søster Maren Terkildsdatter, død. 2B:
a Terkild Eriksen, handskemagersvend
b Anne Kirstine Eriksdatter, død. 2B:
1 Niels Holgersen
2 Jacob Holgersen.
FM: Holger Nielsen, hattemager.

1695 Anne Poulsdatter i Ålborg. 18.7.1727, side 52.
E: Søren Thomsen, bødker. B.
1) Anne Marie Sørensdatter 10
2) Poul Sørensen 8.

1696 Peder Andersen, bortrejst 1709, uvist hvorhen. 5.8.1727, side 53.
E: Anne Olufsdatter i Ålborg. LV: Søren Hansen, der ægter konen, efter bevilling til ægteskab. B:
1) Joen Pedersen 18.

1697 Maren Jensdatter Riis i Ålborg. 1.7.1727, side 56.
B:
1) Mogens Jensen, ved søn Aksel Mogensen Bjørn.
Forsegling 1.6.1727.

1698 Anne Marie Jensdatter i Ålborg. 17.5.1727, side 57.
E: Christen Pedersen, knapmager. B:
2) Bodil Christensdatter 14.
Af første ægteskab B:
1) Anne Kirstine Jensdatter 25, i København.

1699 Maren Sørensdatter i Ålborg. 3.5.1727, side 59.
Enke efter Anders Jensen, tømrer, [skifte 14.3.1722 lbnr.953]. A:
1) søster Anne Sørensdatter 71, i Ålborg
2) bror Christen Sørensen, død, var g.m. [Maren Jensdatter, skifte 8.6.1724 lbnr.997]. 4B:
a Søren Christensen, kandestøber i København, død. 4B: 2 sønner og 2 døtre
b Daniel Christensen i Nibe
c Maren Christensdatter g.m. Henrik Kolshus i København
d Cathrine Christensdatter g.m. Christen Andersen Berg i København, farer på Island som bødker.
Afdøde døde 3.4.1727.

1700 Peder Sørensen Bruun i Ålborg. 19.10.1725, side 61.
E: Kirsten Sørensdatter Raakær. LV: Mads Sørensen Wulf, købmand. B:
1) Anne Margrethe Pedersdatter Bruun 9
2) Johanne Marie Pedersdatter Bruun 7
3) Søren Pedersen Bruun 6.
Bevilling til uskiftet bo af 27.11.1719.

1701 Johan Bernt Borchenhoff, podemester i Ålborg. 6.8.1727, side 75.
E: Kirsten Henningsdatter. B:
1) Johan Henrik Borchenhoff
2) Barbara Cathrine Johansdatter i København
3) Mette Elisabeth Johansdatter i København.
Forsegling 7.7.1727.

1702 Christen Høgh, handskemager i Ålborg. 27.9.1727, side 76.
E: Bodil Andersdatter. LV: Laurids Nielsen, murer. B:
1) Maren Christensdatter 11
2) Niels Christensen 8
3) Mette Christensdatter 5
4) Anders Christensen 3
5) Hans Christensen 1.
FM: Niels Jensen, handskemager.

1703 Niels Christensen, stenhugger i Ålborg. 17.4.1727, side 78.
Enkemand efter Karen Lauridsdatter, der døde 15.3.1727.
Hans A:
1) søster Maren Christensdatter, død, var g.m. Søren [Mathiassen] Munch, præst [i Slaglille og Bjernede] ved Sorø, [død 11. jan. 1704]. 2B:
a Christian Ulrik Munch
b Maren Sørensdatter g.m. Poul Snabel.
Hendes A:
0) far Laurids Andersen i Boldrup [i Stenild sogn]
1) bror Anders Lauridsen i Hornum sogn, sidst i Skørbæk i Ejdrup sogn, død uden børn
2) bror Laurids Lauridsen i Mosbæk i Giver sogn, sidst i Pisselhøj i Års sogn, død for 10 år siden, var gift med Inger Poulsdatter, født i Pisselhøj, nu i Fredericia.4B:
a Laurids Lauridsen Boldrup i Fredericia
b Anne Lauridsdatter g.m. Johan Gotfred Svirnern underofficer i Rendsborg
c Ingeborg Lauridsdatter g.m. Peder Madsen i Rodnæs i Husum amt
d Mette Lauridsdatter i Fredericia
3) Karen Lauridsdatter, som var afdødes hustru
4) søster Anne Lauridsdatter i Hylleborg, død. 1B:
a Anne Lauridsdatter i Ertebølle på Gunderupgård gods.
Afdøde døde 7.4.1727.

1704 Cathrine Pedersdatter Stork i Ålborg. 26.10.1727, side 83.
Enke efter Christen Rasmussen Holstebro, skrædder. A:
1) søster Margrethe Pedersdatter Stork, [skifte 8.1.1695 lbnr.1321], var g.m. Peder Andersen, hattemager. 1B:
a) Niels Pedersen [Stork] g.m. Johanne Andersdatter
samt øvrige arvinger i Norge.

1705 Jens Christensen, bødker i Ålborg. 8.2.1726, side 86. Fattigregistrering.
E: Helvig Nielsdatter. B:
1) Peder Jensen 13
2) Niels Jensen 7
3) Christen Jensen 4
4) Rasmus Jensen 1½.
FM: farbror Christen Christensen, skomager.

1706 Jens Mosbæk i Ålborg. 14.2.1726, side 86. Fattigregistrering.
E: Anne Christensdatter. B:
1) Maren Jensdatter g.m. Henrik Gotschalk, blokdrejer.

1707 Else Henriksdatter i Ålborg. 8.5.1726, side 86. Fattigregistrering.
E: Ebbe Jensen. B:
1) Kirsten Ebbesdatter g.m. Arent Skram, sejlingsmand i København
2) Johanne Ebbesdatter g.m. Peder Hansen i Ålborg.

1708 Ingeborg Nielsdatter i Ålborg. 23.5.1726, side 86. Fattigregistrering.
Enke efter Søren Laue, skoflikker. B:
1) Søren Laue 15, i Ålborg latinskole
2) Niels Laue i København
3) Christen Laue, rebslagersvend i København
4) Johanne Sørensdatter 30.

1709 Niels Lauridsen, kågmand i Ålborg. 23.5.1726, side 87. Fattigregistrering.
E: Maren Olufsdatter. B:
1) Maren Nielsdatter
2) Gertrud Nielsdatter g.m. Mogens Christensen, kirkebetjent i Ålborg Frue
3) Anne Nielsdatter i København
4) Barbara Nielsdatter i København
5) Else Nielsdatter i Ålborg
6) Kirsten Nielsdatter 12.

1710 Birgitte Christensdatter Sæderup i Ålborg. 20.2.1727, side 87. Fattigregistrering.
Enke. B:
1) Steffen Pedersen, skrædder i Skørping
2) Niels Pedersen, under militien i Rendsborg
3) Maren Pedersdatter 26.

1711 Anne Andersdatter i Ålborg. 22.3.1727, side 87. Fattigregistrering.
E: Hans Clausen, guldsmed. A:
1) søster Mette Andersdatter g.m. Peder Mortensen Vinkel i Viborg.
Afdøde døde 25.11.1726.

1712 Anders Pedersen i Ålborg. 22.3.1727, side 88. Fattigregistrering.
E: Dorthe Nielsdatter. B:
1) Poul Andersen i Skien i Norge
2) Maren Andersdatter g.m. en matros i København.

1713 Jens Christensen, bødker i Ålborg. 8.2.1726, side 88. Fattigregistrering.
E: Helvig Nielsdatter. B:
1) Peder Jensen 13
2) Niels Jensen 7
3) Christen Jensen 4
4) Rasmus Jensen 1½.

1714 Anne Jensdatter i Ålborg. 22.3.1727, side 88. Fattigregistrering.
E: Jens Jensen, kågmand. B:
1) Jens Jensen, tambur
2) Peder Jensen, bødkersvend
3) Anne Jensdatter.
Afdøde døde 10.12.1726.

1715 Anne Lauridsdatter Colding, ugift i Ålborg. 20.2.1728, side 88.
A:
1) bror Anders Colding, død. 3B:
a Niels Andersen
b Laurids Andersen
c Mette Marie Andersdatter.
FM: stedfar Thomas Poulsen, grovsmed
2) bror Laurids Colding, død. 3B:
a Thomas Lauridsen
b Mette Lauridsdatter
c Maren Lauridsdatter.

1716 Inger Thomasdatter i Ålborg. 25.2.1728, side 89.
Jens Jochumsen. B:
2) Karen Jensdatter 4.
FM: morbror Anders Thomsen, handskemager.
Uden ægteskab med Niels Winther, soldat B:
1) Bent Nielsen 13, i Viborg.

1717 Peder Hansen Nakskov, bedemand i Ålborg. 28.8.1725, side 92.
E: Mette Margrethe Akselsdatter Bjørn. LV: Johannes Møller, garver. B:
1) Adelus Marie Nakskov 16.
FM: farbror Tobias Nakskov.
Afdøde døde 29.7.1725.

1718 Birthe Hansdatter [Berg] i Ålborg. 5.2.1727, side 95.
Enke efter Lukas [Andersen] Nors til Kabbel [i Nørlem sogn, begravet Nørlem 15.1.1717].
Arvinger angives ikke.

1719 Henrik Knudsen, sadelmager i Ålborg. 17.5.1727, side 97.
E: Margrethe Andersdatter. B:
1) Karen Henriksdatter 3½
2) Gertrud Henriksdatter 1.
FM: Anders Jepsen.

1720 Else Mikkelsdatter i Ålborg. 24.7.1728, side 98.
E: Knud Sørensen, snedker. B:
1) Søren Knudsen , snedker 27
2) Dorthe Marie Knudsdatter 24
3) Margrethe Knudsdatter 18.
FM: Christen Mikkelsen, klejnsmed.

1721 Maren Eskildsdatter i Ålborg. 17.5.1728, side 100.
A:
1) søskendebarn Anders Pedersen
2) søskendebarn Petronelle Pedersdatter g.m. Kabbel, kaptajn i Lemvig.
Afdøde døde 23.4.1728.

1722 Anne Christensdatter i Ålborg. 7.7.1728, side 101.
E: Laurids Jacobsen, skomager. B:
1) Maren Lauridsdatter 24
2) Jacob Lauridsen 22
3) Karen Lauridsdatter 17.
Afdøde døde 1.6.1728.

1723 Jens Nielsen Vadum i Ålborg. 19.4.1728, side 102.
E: Elsebeth Lauridsdatter. LV: Thøger Lauridsen. B:
4) Elsebeth Jensdatter Vadum 27
5) Maren Margrethe Jensdatter Vadum 26
6) Anne Margrethe Jensdatter Vadum 24
7) Laurids Jensen Vadum 22, student, på Akademiet i København
8) Niels Jensen Vadum 20
9) Claus Jensen Vadum 17.
Første ægteskab med Elsebeth Jørgensdatter, [skifte 6.7.1699 lbnr.1402]. B:
1) Ida Jensdatter Vadum g.m. Oluf Hansen Berlin
2) Jørgen Jensen Vadum 34
3) Kirsten Jensdatter Vadum 31.

1724 Anders Andersen Bislev i Ålborg. 27.9.1728, side 107.
E: Johanne Pedersdatter. LV: Hans Christensen Wadschier. A:
1) søster Anne Andersdatter Bislev g.m. Christen Jensen Bjerregaard
2) bror Mads Andersen Bislev i Haderslev
3) bror Niels Andersen Bislev i København.

1725 Maren Joensdatter i Ålborg, der døde 30.9.1728, side 110.
E: Bagge Simonsen. B:
1) bror Søren Joensen, undergraver ved Helliggejst kirke i København.

1726 Anne Christensdatter i Ålborg. 21.8.1728, side 112.
E: Christen Knudsen, kornmåler. B:
1) Knud Christensen Schiøtt, student
2) Maren Christensdatter g.m. Johan Bauer, kirurg i Hjørring
3) Karen Christensdatter 26, i København
4) Kirsten Christensdatter 24, i København
5) Anne Christensdatter 23
6) Else Christensdatter 21
7) Mette Christensdatter 20
8) Gertrud Christensdatter 13.
FM: Johan Augustinus, nålemager.
Afdøde døde 22.7.1728.

1727 Gosvinus Helleche, bager i Ålborg. 16.9.1728, fol.113.
E: Ellen Christensdatter Schultz. LV: Lorents Lorentsen, bager. B:
2) Christian Didrik Helleche 26
3) Aksel Helleche 23
4) Cathrine Helleche 22
5) Gosvinus Helleche 20
6) Anne Cathrine Helleche 17
7) Adrian Helleche 13.
FM: Hans Jacobsen, postmester, som beslægtet.
Første ægteskab med [Else Christensdatter Schiøtt, skifte 21.1.1690 lbnr.1251]. B:
1) Christian Helleche 46, i Sohn ved Moss i Norge.
[Andet ægteskab med Cathrine Bertelsdatter, skifte 21.9.1698 lbnr.1388].

1728 Else Pedersdatter i Ålborg. 20.5.1728, side 118.
E: Christen Olufsen, skomager. B:
2) Anne Margrethe Christensdatter 3
3) Oluf Christensen 6 uger.
FM: morfar Peder Mortensen.
Enkemandens første ægteskab med Anne Knudsdatter, [skifte 21.3.1724 lbnr.990]. Arv til B:
1) Anne Marie Christensdatter 11.

1729 Maren Mikkelsdatter i Ålborg. 15.9.1728, side 120.
E: Johan Nielsen Øland. B:
1) Else Margrethe Johansdatter 11.

1730 Bente Jensdatter i Ålborg. 6.10.1727, side 120.
Enke efter Peder Pedersen, købmand. B:
1) Peder Pedersen Clementin, præst i Tømmerby og Lild, [død 21.3.1721], var g.m. [Karen Jensdatter] Fogh. 4B:
a Peder Clementin 15
b Jens Clementin
c Jørgen Fogh Clementin 10
d Bente Clementin 13
2) Mette Pedersdatter g.m. Niels Sørensen Rebstrup, købmand i Ålborg
3) Gertrud Pedersdatter, [skifte 18.1.1718 lbnr.958], enke efter Andreas Munchert, købmand. 5B:
a Bente Munchert, enke efter Thomas Torstensen
b Mette Munchert g.m. Thomas Hopp, rektor i Ålborg
c Peder Munchert, købmand i Christiania i Norge
d Maren Munchert g.m. morten Sørensen
e Anne Marie Munchert
Afdøde døde 6.9.1727.

1731 Anne Christensdatter i Ålborg. 16.3.1729, side 139.
E: Anders Nielsen, krejler. B:
2) Cathrine Marie Andersdatter 4.
FM: Laurids Andersen. murer.
Desuden B:
1) Kirsten Madsdatter 15
Afdøde døde 17.11.1728.

1732 Kirsten Mikkelsdatter i Ålborg. 29.6.1728, side 141.
E: Jørgen Sørensen, feldbereder. B:
3) Søren Jørgensen 4.
Første ægteskab med Peder Olufsen, [skifte 7.5.1722 lbnr.962]. B:
1) Oluf Pedersen 10
2) Bodil Marie Pedersdatter 09.
FM:
1 Jens Nielsen Tranders
2 Hans Christensen Wadschier, bødker.

1733 Albert Arvesen, handskemagersvend i Ålborg. 24.5.1728, side 142.
A:
1) halvbror Simon Lorentsen i Ålborg.
2) halvsøster Dorthe Lorentsdatter g.m. Mads Jensen i Svenstrup.

1734 Mette Mortensdatter i Ålborg. 13.7.1728, side 143.
A:
1) bror Christen Mortensen, bødker i Nibe, død. 1B:
a Maren Christensdatter hos sin mor i Nibe
2) søster Anne Mortensdatter, død. 2B:
a Bodil Christensdatter g.m. Jens Hald i Hadsund?
b Johanne Christensdatter g.m. Niels, Clausen i Mou
3) søster Maren Mortensdatter, død. 1B:
a Bodil Andersdatter på stedet, enke efter Christen Høgh, [skifte 27.9.1727 lbnr.1702]
4) halvsøster Bodil Mortensdatter g.m. Christen Kjær i Hals, nu i København.
Afdøde døde 28.5.1728.

1735 Jens Jacobsen, ugift i Ålborg. 5.5.1729, side 144.
A:
1) bror Mikkel Jacobsen 34
2) søster Marie Christine Jacobsdatter g.m. Poul Andersen Borup i Viborg
3) søster Maren Jacobsdatter g.m. Jens Pedersen, handskemager i Viborg
4) søster Kirsten Jacobsdatter 26.
Afdøde døde 5.4.1729.

1736 Kjeld Bentsen i Ålborg. 21.2.1729, side 147.
E: Maren Andersdatter. LV: Didrik Witschen, kobbersmed. A:
1) bror Daniel Bentsen
2) bror Peder Bentsen
samt 2 søstre i Arendal i Norge, hvis navne ikke kendes.
Desuden nævnes enkens søn Christen Lauridsen.

1737 Maren Olufsdatter i Ålborg. 1.4.1728, side 151.
Arvinger kendes ikke.

1738 Elsebeth Evertsdatter i Ålborg. 25.8.1728, side 152.
E: Svend Christensen, uvist hvor.
Første ægteskab med Jeppe Handskemager. B:
1) Maren Jepsdatter g.m. Thomas Mørch, skrædder
2) Kirsten Jepsdatter 32
3) Anne Jepsdatter g.m. Laurids Bentsen, skipper
4) Edel Marie Jepsdatter 26, i København.

1739 Jesper Nielsen, skrædder i Ålborg. 30.10.1728, side 153.
E: Inger Sørensdatter. B:
1) Ingeborg Marie Jespersdatter 6 uger.
FM: Søren Jensen Buchholtz.

1740 Hedvig Margrethe Møller i Ålborg. 14.6.1729, side 154.
E: Jørgen Bertelsen, rådmand. B:
1) Bertel Jørgensen 14 uger.
Afdøde døde 15.5.1729.

1741 Carsten Hansen i Ålborg. 18.12.1728, side 156.
E: Maren Pedersdatter. LV: Morten Sørensen Hjort. B:
2) Carsten Carstensen 6 uger.
Første ægteskab med Magdalene Jensdatter, [skifte 24.10.1726 lbnr.1689]. B:
1) Maren Carstensdatter 26.
Afdøde døde 12.10.1728.

1742 Børre Herbjørnsen, der døde i Ålborg. 18.8.1729, side 157.
A:
1) forældre Herbjørn Engelbrechtsen og Marie Byrresdatter i Narsted ved Østergat Trommesund i Norge.
Afdøde døde 1.7.1729.

1743 Niels Hoschelsen, skipper, der døde i Ålborg. 17.8.1729, side 158.
Afdøde boede i gården Flodstad i Østergat Trommesund i Øster Risør tolddistrikt i Norge, hvor skiftet foretages.

1744 Jeppe Lauridsen, skoleholder i Ålborg. 24.10.1728, side 159.
E: Maren Hansdatter. B:
1) Hans Jepsen Hals i gården Lindal i Telemarken i Norge, kaptajn i milien
2) Henrik Jepsen Hals, student i Arendal i Norge
3) Maselle Jepsdatter 24.
Afdøde døde 23.10.1728.

1745 Marie Jørgensdatter Behm i Ålborg. 12.3.1729, side 160.
E: Andreas Svingfyr, parykmager, der døde 28.2.1729.
Hans A:
0) [Jacob Gabrielsen Svingfyr, løjtnant, skifte 12.6.1683 lbnr. 1140 og Maren Nielsdatter]
1) bror Nikolaj Svingfyr, død. E: Mette Christensdatter. 1B:
a Jacob Christian Svingfyr, i militien i Frederikshald i Norge.
Fars første ægteskab med [Ellen Carstensdatter, skifte 9.8.1660 lbnr.535]. B:
2) halvsøster [Elisabeth Jacobsdatter, død, var g.m. Hans Bentsen Clod]. B:
a Anne Cathrine [Hansdatter Clod] g.m. [Johannes Bonde], kapellan i Stege
samt
3) halvsøsters søn Carsten, parykmager i Amsterdam.
Hendes A:
1) Maren Johansdatter Glasmeier g.m. Oluf Joensen i Skien i Norge.
Desuden nævnes, enke efter [afdøde mands bror] Nikolaj Svingfyr.
Afdøde døde 23.2.1729.
(Sml. lbnr.1442).

1746 Søren Nielsen i Ålborg. 18.5.1729, fol.166.
A:
1) mor Anne Pedersdatter g.m. Søren Bertelsen Just.
Mors første ægteskab med [Niels Sørensen, skifte 4.6.1720 lbnr.1021]. B:
2) bror Peder [Nielsen] Cortsen, præst i Thisted i Thy
3) bror Jens Nielsen 25
4) bror Anne Nielsdatter 19
5) bror Laurids Nielsen 18.

1747 Abigael Marie Henriksdatter i Ålborg. 31.8.1729, side 168.
E: Peder [Christiansen] Worm. B:
1) Henrik Christian Worm 3.
FM:
1 Jens Nielsen Iversen, præst i Vilsted og Vindblæs g.m. [faster Margrethe Christiansdatter Worm]
2 Poul Nielsen [Børglum], tolder i Hjørring.
Bevilling til uskiftet bo af 19.3.1728.
Samfrændeskifte 31.8.1729.

1748 Lucie Mathiasdatter, ugift i Ålborg. 19.9.1729, side 168.
Arvinger kendes ikke.

1749 Anne Hansdatter Lyders i Ålborg. 4.4.1729, side 169.
Enke efter Christen Hansen Fynbo.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 5.3.1729.

1750 Else Kaas i Ålborg, der døde 2.8.1729, side 170.
Enke efter Frands Vilhelm von Folchersam.
Testamente Christiania 22.10.1709. A:
Afdødes steddatter Ulrikke Eleonora g.m. Christian Frederik von Brochdorff til Klitkamp, Bortkam og Grünerhaus
og hendes yngste søn Hans Schack von Brochdorff.

1751 Margrethe Pedersdatter i Ålborg. 22.3.1729, side 180.
Enke efter Oluf Nielsen. B:
1) Peder Olufsen 17.
FM: Christoffer Nielsen.
Afdøde døde 19.2.1729.

1752 Anders Pedersen Thurmann, skomager i Ålborg. 8.1.1729, side 181.
E: Anne Nielsdatter. B:
1) Peder Andersen 14
2) Maren Andersdatter 12
3) Kirsten Andersdatter 6
4) Henrik Andersen 4.
FM: Jens Raakjær, skomager.
Afdøde døde 3.12.1728.

1753 Laurids Nielsen, murer i Ålborg. 20.7.1728, side 183.
E: Anne Sørensdatter. LV: Christen Sørensen, købmand. B:
1) Mette Lauridsdatter 3.
FM: Anders Mortensen.

1754 Jens Jørgensen Bruun i Ålborg. 3.12.1729, side 188.
E: Else Nielsdatter. LV: Johan Møller. A:
0) forældre Jørgen Justesen og Maren Jensdatter ved Sebbersund, begge døde
1) søster Birgitte Jørgensdatter g.m. Mads Christensen, 51 år, færgemand i Valsted i Sebber sogn på Sebberkloster gods
2) bror Just Jørgensen i Valsted på Sebberkloster gods
3) søster Johanne Jørgensdatter g.m. Christen Christenen, skovkarl i Sebbersund på Sebberkloster gods.
Mors første ægteskab med Jens Bisp i Ålborg.
Mors andet ægteskab med Anders Pedersen ved Sebbersund. B:
4) halvsøster Anne Andersdatter g.m. Peder Mortensen ved Sebbersund.

1755 Christen Andersen, ugift i Ålborg. 18.9.1728, side 190.
A:
1) mor Anne Marie Olufsdatter g.m. Laurids Poulsen.
Mors første ægteskab med Anders Sørensen. B:
2) søster Else Andersdatter 19, døbt 13.4.1710 i Nørum i Skallerup sogn i Vennebjerg herred.
Afdøde blev døbt 20.12.1705 i Nørlev i Skallerup sogn.
Afdøde døde 24.8.1728.

1756 Margrethe Thomasdatter i Ålborg. 20.4.1729, side 192.
Enke efter Christen Behm, [toldinspektør, skifte 1.12.1717 lbnr.854]. B:
E: Margrethe Thomasdatter. LV: Claus Toft, skipper. B:
1) Jens Christensen, negotiant i Lübeck.

1757 Jens Hauch, ugift i Ålborg. 9.12.1729, side 199.
A:
1) mor Maren [Lauridsdatter] Borch, enke efter Johannes [Jørgensen] Hauch, [forpagter senere ejer af] Juellingsholm [i Sønder Omme sogn, død1723]
2) bror Laurids Hauch
3) bror Jørgen [Klarup] Hacin, præst i [Sønder] Borris og Faster
4) bror Jørgen Hauch 20
5) bror Hans Hauch 13
6) søster [Sara] Sofie Kirstine Hauch
7) søster Anne Elsebeth Hauch.

1758 Johanne Nielsdatter i Ålborg. 20.8.1729, side 200.
Enke efter Søren Andersen, bager.
Testamente af 17.11.1727.
Hans A:
1) far Niels Andersen, kusk på Lundø
2) bror Christen Andersen, skomager i Viborg
3) bror Thure Andersen på Island.
Hendes A:
1) søskendebarn Christen Christensen, skoleholder i Løgstør, død. 2B:
a Thure Christensen, substitut i Ranum ved Bjørnsholm
b Voldborg Christensdatter, enke efter Bouer Olufsen Vig, sejlingsmand i Løgstør.
2) søskendebarn Johanne Thuresdatter, død. 2B:
a Christen Andersen, skomager
b Johanne Marie Andersdatter g.m. Mikkel Andersen.

1759 Margrethe [Lauridsdatter] Budtz i Ålborg. 20.4.1729, side 210, 1013.
Enke efter Anders [Mikkelsen] Ledertouger, [skifte 27.1.1703 lbnr.1478]. B:
1) Laurids Andersen Ledertouger, præst i Dronninglund, [død 1727]. E: Mette [Johansdatter] Budtz. 2B:
a Carl Lauridsen Ledertouger 11, der døde februar 1732
b Christian Lauridsen Ledertouger 10.
FM: morbror Mikkel [Hansen] Budtz, præst i Bælum og Solbjerg
2) Mikkel Andersen Ledertouger, præst i Hundborg og Jannerup i Thy g.m. Else Sofie [Christensdatter] Søe.

1760 Adelheit Steinhofer i Ålborg. 14.2.1730, side 222.
E: Oluf Juul.
Af første ægteskab B:
1) Sofie Christiane Grellen 30
2) Cathrine Dorthe Grellen 26, hos sin moster i Hamborg
3) Elisabeth Vilhelmine Grellen g.m. Melchior Folsach, amtsforvalter i Ringsted og Sorø amter.

1761 Johan Jensen Koch. 10.6.1729, side 225.
Enkemand efter [Else Adriansdatter Horn, skifte 20.6.1726 lbnr.1651]. B:
1) Jens Johansen Koch 14
2) Adrian Johansen Koch 13.
FM:
1 morbror Daniel von Horn i Ålborg
2 mosters mand Laurids Pedersen Brøndlund.

1762 Mathias Christoffersen i Ålborg. 7.10.1729, side 229.
E: Johanne Carlsdatter. LV: Anders Christensen Schaland. A:
1) bror Peder Christoffersen i København
2) bror Søren Christoffersen i Ebeltoft
3) bror Rasmus Christoffersen i Ebeltoft
4) søster Karen Christoffersdatter i Ebeltoft.

1763 Maren Thomasdatter, ugift i Ålborg. 7.12.1729, side 230.
Arvinger kendes ikke.

1764 Gundel Margrethe Mortensdatter i Ålborg. 23.6.1729, side 231.
E: Mourids Trap. B:
1) Ida Mouridsdatter Trap.
FM:
1 farbror Laurids de Hemmer Trap
2 mors morbror Christen Høgh.
Bevilling til uskiftet bo af 26.11.1725.
Samfrændeskifte 23.6.1729.

1765 Jens Mikkelsen, hof-feldberedersvend i Ålborg. 10.2.1730, side 237.
A:
2 søstre ved Drammen i Norge, hvis navne ikke kendes.
Afdøde var født i Christiania i Norge.

1766 Opbudsbo i Ålborg. 13.1.1727, side 239.
Registrering af fallitbo hos Pierre Quenouauet, købmand.

1767 Laurids Hansen Grøn, feldberedersvend i Ålborg. 110.10.1729, side 271.
0) far Hans Lauridsen, feldbereder i Sæby, død
1) søster Anne Hansdatter Grøn 20, født i Sæby, nu i Ålborg.
FM:
1 morbror Søren Jørgensen, feldbereder
2 svoger Christen Poulsen, sværdfeger.
Afdøde døde 11.9.1729.

1768 Enevold Andreassen Hartvig, sadelmager i Ålborg. 30.1.1730, side 274.
E: Anne Eriksdatter Koch. LV: svoger Bertel Albertsen. B:
7) Karen Enevoldsdatter 13
8) Anne Margrethe Enevoldsdatter 12.
Første ægteskab med Karen Thomasdatter, skifte 27.5.1715 lbnr.823]. B:
1) Birgitte Lisbeth Enevoldsdatter g.m. Jacob Andersen
2) Thomas Enevoldsen 25, skomagersvend på Bragernes i Norge
3) Dorthe Enevoldsdatter 20
4) Andreas Enevoldsen 19
5) Mette Enevoldsdatter 17
6) Jens Enevoldsen 14.

1769 Johanne Stidsdatter i Ålborg. 26.10.1729, side 276.
E: Oluf Andersen Raae. B:
1) Peder Olufsen
2) Martha Lichen Anne Marie Olufsdatter
3) Jacob Olufsen.

1770 Thomas Lachmann, kirurg i Ålborg. 20.4.1730, side 277.
E: Maren Christensdatter [Klestrup]. LV: Hans Madsen Winther. B:
1) Cathrine Elisabeth Lachmann 8
2) Else Lachmann 6
3) Gotfred Reich Lachmann 4
4) Margrethe Lachmann 6 mdr.
FM: Lyder Lind, musikant.
Afdøde døde 22.3.1730.
(Sml. lbnr.883).

1771 Mourids Trap i Ålborg. 10.11.1729, side 279.
Enke efter Gundel Margrethe Mortensdatter. B:
1) Ida Mouridsdatter Trap 4.
FM:
1 farbror Laurids de Hemmer Trap, købmand
2 fasters mand Hans Jørgensen Gleerup
3 mors morbror Christen Høgh.
Forsegling 11.10.1729.

1772 Hans Henriksen Stampe, ugift i Ålborg. 11.6.1729, side 292.
A:
0) forældre [Henrik Jensen Stampe], præst i Hammer, [Horsens, Sulsted og Ajstrup. 20.4.1711 lbnr.225 og Marie Lauridsdatter Witløff, skifte 23.5.1712 lbnr.232]
1) søster Elsebeth Stampe, død, var g.m. Jochum Broch i København. 4B:
a Henrik Broch
b Frederikke Kirstine Broch
c Elisabeth Marie Broch
d Helene Broch
2) bror Laurids Stampe, student, på Akademiet i København
3) søster Ida Kirstine Stampe g.m. Christian Mikkelsen Bo
4) søster Anne Marie Stampe g.m. Carsten [Hansen] Friis, præst i Astrup, Rostrup og Store Arden
5) bror Frederik Stampe på Eget i Skærum sogn
6) bror Henrik Stampe, student i København
Fars første ægteskab med [Elsebeth Jacobsdatter Mumme, skifte 20.9.1693 lbnr.115]. B:
7) halvsøster Elisabeth Stampe, enke efter Christen Christensen, rådmand i Holbæk
8) halvbror Ejler Stampe, præst i Torslev og Lendum
9) halvsøster Cathrine Stampe g.m. Peder Christensen Holst, købmand i Ålborg
10) halvbror Jens Stampe, præst i Hammer, Horsens, Sulsted og Ajstrup
11) halvbror Jacob Stampe i Viborg
12) halvsøster Dorthe Kirstine Stampe g.m. Jens [Mikkelsen] Langballe, præst i Sjørring og Torsted i Thy
13) halvbror Hans Nikolaj Stampe i Holbæk, død. 1B:
a en datter
14) halvsøster Bodil Marie Stampe g.m. Bertel Langballe til Nebel [i Vester Vandet sogn] i Thy.

1773 Christian Friedenreich, rådmand og apoteker i Ålborg. 2.1.1727, side 298.
Enkemand efter Bente Cathrine Werchmester, skifte 16.9.1720 lbnr.924. B:
1) Magdalene Friedenreich 18, der ægter Rübner, apoteker
2) Henrik Friedenreich 8.
FM:
1 farbror Johannes Friedenreich, vejermester
2 farbror Daniel [Johansen] Friedenreich, præst i Kettrup og Gøttrup
3 mors halvbror Carsten Werchmester
Arv efter børnenes morbror Herman Werchmester.

1774 Andreas Andersen, 5 år gammel i Ålborg. 13.9.1729, side 407.
A:
1) mor Maren Andersdatter g.m. Christen [Peder Clausen] Vibro, farver i Ålborg. B:
3) halvbror Anders Vibro 10 uger.
Mors første ægteskab med afdødes far Anders Nielsen, farver, skifte 13.12.1725 lbnr.1023. B:
1) bror Niels Andersen
2) søster Dorthe Andersdatter.
Afdøde døde 7.7.1729.

1775 Maren Andersdatter i Ålborg. 6.5.1730, side 409.
E: Anders Svendsen Svensk. A:
1) bror Christen Olufsen i Veddum
2) bror Anders Olufsen i Veddum
3) søster Maren Olufsdatter g.m. Peder Lauridsen i Veddum
4) søster Johanne Olufsdatter, enke i Veddum
5) søster Karen Olufsdatter, enke i Helberskov.

1776 Anne Madsdatter i Ålborg. 13.6.1730. Fattigregistrering.
E: Jeppe Pedersen, bødkersvend. B:
1) Peder Jepsen 13, i knapmagerlære.

1777 Søren Jørgensen, feldbereder i Ålborg. 29.4.1730, side 411.
E: Anne Børgesdatter.
Første ægteskab med Gertrud Jespersdatter, skifte 17.3.1714 lbnr.811. B:
1) Maren Sørensdatter g.m. Christen Poulsen, sværdfeger og kirkeværge
2) Jesper Sørensen 24.

1778 Inger Pedersdatter i Ålborg. 18.11.1730, side 419.
E: Hans Pedersen Hillerød.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde var født i København.

1779 Maren Nielsdatter i Ålborg. 25.11.1730, side 421.
Enke efter Hans Jørgensen Teglgaard i København, forrige Lollandsførende post. B:
2) Elisabeth Dorthe Teglgaard, [død 24.7.1720]. E: Bolle Jensen Mørch, præst i Gerding og Blenstrup. 2B:
a [Cathrine Marie Mørch, døbt Gerding 18.2.1719]
b [Jens Henrik Mørch, døbt Gerding 24.7.1720].
[Af første ægteskab B]:
1) Johann Christian Bjerregaard, gift i Rønne på Bornholm.
Afdøde døde 19.11.1730.
Litteratur: Lærerstanden ved Randers lærde Skole, II; Stamtavle over Familien Mørch af F. E. Hundrup i: Efterretninger om Randers lærde Skole for 1871-72 side 4 ff.

1780 Niels Jensen, hjulmand i Ålborg. 26.6.1730, side 422.
E: Anne Marie Eriksdatter. LV: Hans Christian Wadschier. B:
1) Cathrine Margrethe Nielsdatter 23
2) Jens Nielsen 20.
FM: Jens Christensen, hjulmand.
Afdøde døde 27.5.1730.

1781 Nikolaj Nikolajsen, kobbersmed i Ålborg. 15.7.1730, side 425.
E: Maren Svendsdatter. B:
1) Nikolaj Nikolajsen 19
2) Elsebeth Nikolajsdatter 17
3) Svend Nikolajsen 15
4) Ingeborg Nikolajsdatter 10
5) Christen Nikolajsen 9.
FM:
1 Frands Christensen Venstre
2 Anders Nielsen Byrum, skipper.

1782 Hans Madsen, kræmmer i Ålborg. 21.12.1730, side 429.
E: Sofie Nielsdatter. LV: Jens Jochumsen Gøstrau. B:
1) Niels Hansen 24
2) Jens Hansen 18
3) Abraham Hansen 13
4) Hans Hansen 10
5) Maren Hansdatter 4.
FM: Jørgen Sørensen, feldbereder.
Bevilling til uskiftet bo af 27.6.1729.

1783 Otto Jørgensen, skipper i Ålborg. 9.1.1731, side 432.
E: Maren Jensdatter. LV: Christoffer Nielsen. B:
1) Jørgen Ottesen 36
2) Anne Ottesdatter 32
3) Karen Ottesdatter 30.
FM: Søren Jørgensen, skipper.

1784 Margrethe Pedersdatter, ugift i Ålborg. 22.6.1730, side 434.
A:
1) bror Niels Pedersen Stavn i Nibe.
Afdøde var født i Stavn [i Farstrup sogn].

1785 Sidsel Christensdatter i Ålborg. 30.10.1730, side 436.
E: Christen Rasmussen. A:
1) bror Clemen Christensen, død. 2B:
a Gyde Clemensen, gift i Saltum sogn
b Jens Clemensen i Saltum sogn.

1786 Rasmus Jensen, bådsmand i Ålborg. 8.1.1731, side 438.
E: Dorthe Sibertsdatter. LV: Søren Thomsen. A:
1) søster Margrethe Jensdatter g.m. en tømrersvend i København
2) halvsøster Marie Olufsdatter g.m. en underofficer i København.
Afdøde druknede ved Hals 1.1.1731.

1787 Laurids Jensen Hobro, grovsmed i Ålborg. 21.8.1730, side 440.
E: Malene Cathrine Mikkelsdatter. LV: Christian Schønemann. B:
1) Jens Lauridsen Hobro 23
2) Johanne Lauridsdatter Hobro 17.
FM: Christen Poulsen, sværdfeger.

1788 Registrering i Ålborg. 18.7.1729, side 445.
Registrering af bo hos Henrik Jensen, bødker i Ålborg til betaling af bøde for lejermål med pigen Sara Jacobsdatter, efter at hans hustru var rejst fra ham.

1789 Unse Jespersdatter i Ålborg. 15.12.1730, side 449.
E: Jens Jensen, bager. B:
2) Else Jensdatter g.m. Frederik Jensen
3) Hans Jensen 15.
Første ægteskab med Hans Christensen, bager. B:
1) Maren Hansdatter 24.
Afdøde døde 28.11.1730.

1790 Anne Cathrine Miller i Ålborg. 30.1.1731, side 454.
E: Daniel von Horn, [garver]. B:
1) Ellen Danielsdatter Blach 3
2) Adrian von Horn 2
3) Johannes von Horn 1.
FM:
1 morfar Johannes Miller, garver
2 morbror Jacob Miller
3 fasters mand Laurids Pedersen Brøndlund
4 fasters mand Christen Poulsen Ravnstrup.
Bevilling til uskiftet bo af 10.11.1730.
Samfrændeskifte 30.1.1731.

1791 Gustav Vilhelm Rose, ugift i Ålborg. 5.4.1730, side 456.
A:
0) forældre [Oluf Rose, ritmester i Ålborg. 28.5.1698 lbnr.1381 og Margrethe Mogensdatter Villumsen], død. B:
1) søster Dorthe Marie Rose g.m. Sixtus [Adamsen] Aspach, præst i Ålborg Frue
2) bror Bolle Luxdorph Rose, død. E: Elisabeth Helene Krog i København. 3B:
a Oluf Rose 8
b Laurids Rose 7
c Margrethe Marie Rose 5.
FM: Bertel Bertelsen i Ålborg, som beslægtet.

1792 Niels Rasmussen, ugift i Ålborg, der døde 29.8.1730, side 470.
A:
1) bror Anders Rasmussen i Storring ved Skanderborg
2) bror Niels Rasmussen i Storring
3) søster Anne Rasmusdatter i Ålborg
4) søster Karen Rasmusdatter i Storring.

1793 Jørgen Vognsen, ugift købmandskarl i Ålborg. 17.11.1725, side 471.
A:
1) mor Anne Nielsdatter, enke efter Vogn Christensen, købmand
2) bror Niels Vognsen, proviantforvalter i Frederiksstad i Norge
3) bror Christen Vognsen 48, på stedet
4) søster Kirsten Vognsdatter, enke efter Palæmon Fogh
5) søster Margrethe Vognsdatter 32
6) søster Anne Marie Vognsdatter 31, husholderske i Frederiksstad
7) bror Nikolaj Vognsen 29, i Frederiksstad.
Afdøde døde 19.10.1725.

1794 Søren Hansen Kjallerup i Ålborg. 18.11.1730, side 484.
E: Anne Olufsdatter Nysom. LV: Christian Schønemann. A:
1) mor Birgitte Poulsdatter, enke efter Hans Sørensen i Kjallerup i Hvidbjerg vesten Å i Thy
2) søster Maren Hansdatter g.m. Jens Emmichsen i Roddenbjerg i Vestervig sogn
3) søster Anne Hansdatter g.m. Jens Christensen i Kjallerup
4) søster Karen Hansdatter, død, var g.m. Niels Pedersen, soldat i Kjallerup. 3B:
a Peder Nielsen
b Hans Nielsen
c Birgitte Nielsdatter.
Enkens første ægteskab med [Joen Lauridsen, skifte 21.4.1708 lbnr.1548]. Arv til B:
1) Laurids Joensen.
Enkens andet ægteskab med [Peder Andersen, skifte 5.8.1727 lbnr.1696]. Arv til B:
2) Joen Pedersen.

1795 Anne Cathrine Caspersdatter, ugift tjenestepige i Ålborg. 16.2.1731, side 492.
A:
1) far Casper Platz i Skåde ved Århus.

1796 Anders Olufsen, matros, der døde i Ålborg. 23.5.1731, side 493.
Arvinger angives ikke.
Afdøde boede i Norge.

1797 Niels Andersen, hjulmand i Ålborg. 2.8.1730, side 493, næste protokol side 385.
E: Karen Jensdatter. LV: Hans Christensen Wadschier, bødker. B:
1) Anders Nielsen 5
2) Anne Marie Nielsdatter 3
3) Niels Nielsen, 9 uger den 28.11.1730. der døde, skifte 14.11.1737.
FM: farbror Mikkel Andersen, skibstømrer.

1798 Margrethe Sofie Jacobsdatter i Ålborg. 27.1.1723, side 496.
Enke efter Hans [Pedersen] Østrup. B:
1) Jacob Hansen Østrup, i København
2) Maren Hansdatter g.m. Peder Simonsen i Hals
3) Anne Marie Hansdatter 32.
FM: svoger Mads Sørensen Wulff, købmand.

1799 Kirsten Sørensdatter [Raakjær] i Ålborg. 3.4.1730, side 502.
Enke efter [Peder Sørensen Bruun, skifte 19.10.1725 lbnr.1700]. B:
1) Anne Margrethe Pedersdatter Bruun 13
2) Johanne Marie Pedersdatter Bruun 11
3) Søren Pedersen Bruun 10.
FM: Søren Madrau Borthuus, postmester ved det norske posthus i København.
Forsegling 10.3.1730.

1800 Karen Lauridsdatter i Ålborg. 27.2.1731, side 516.
E: Anders Mikkelsen, færgemand.
Første ægteskab med Peder Lauridsen Mørch. B:
1) Søren Pedersen Mørch, degn i Gunderup og Nøvling
2) Niels Pedersen, snedker i Ålborg.

1801 Thomas Enevoldsen Hartvig, ugift i Ålborg. 4.7.1731, side 518.
A:
1) mor Anne Eriksdatter [Koch], enke efter Enevold Andreassen Hartvig, sadelmager, [skifte 30.1.1730 lbnr.1768].
Fars første ægteskab med [Karen Thomasdatter, skifte 27.5.1715 lbnr.823]. B:
1) søster Birgitte Enevoldsdatter, enke efter Jacob Andersen, [skifte 12.5.1731 lbnr.1802]
2) søster Dorthe Enevoldsdatter
3) bror Andreas Enevoldsen Hartvig 22, i sadelmagerlære
4) søster Mette Enevoldsdatter
5) bror Jens Enevoldsen Hartvig 17, i parykmagerlære.
FM: Mogens Sommer.
Af mors andet ægteskab med Enevold Andreassen Hartvig B:
6) halvsøster Karen Enevoldsdatter
7) halvsøster Anne Margrethe Enevoldsdatter.

1802 Jacob Andersen i Ålborg. 12.5.1731, side 519.
E: Birgitte Enevoldsdatter. LV: Søren Nielsen, glarmester. B:
1) Anders Jacobsen 4
2) Karen Jacobsdatter 3
3) Søren Jacobsen 10 uger.
FM: Jacob Jensen Grishauge.
Afdøde døde i Svelvigen ved Drammen i Norge.

1803 Hans Nielsen Wille i Ålborg. 2.4.1725, side 520.
E: Mette Nielsdatter [Munch]. LV: Søren Jensen Buchholt. B:
1) Niels Hansen Wille 21, i femte lektie i Ålborg latinskole
2) Laurids Hansen Wille 17
3) Christoffer Hansen Wille 9.

1804 Kirsten Olufsdatter Munch i Ålborg. 12.7.1731, side 538.
E: Hans Lauridsen, dansk skoleholder. A:
1) bror Jens Munch, død i krigen. 4B:
a Oluf Jensen Munch
b Jens Jensen Munch i Næsborg i Slet herred
c Ingeborg Munch, gift i Holstebro
d Elisabeth Munch g.m. en handskemager i Mariager
2) bror Peder Munch, død i krigen. Børn uvist hvor.

1805 Niels Christensen Møller, betjent i Ålborg. 17.12.1728, side 539.
E: Birgitte Nielsdatter Fastrup. A:
1) bror Christen Christensen Møller, i København
2) søster Johanne Christensdatter g.m. Frands, murer i Sæby, begge døde. 2B:
a Christian Frandsen i Drammen i Norge
b Johanne Frandsdatter 26, i Drammen
3) bror Erik Christensen, død. 1B:
a Niels Eriksen 16, i Thisted latinskole.

1806 Niels Jensen Stenum i Ålborg. 23.1.1731, side 541.
E: [mangler] Zebaotsdatter. A:
1) bror Christen Jensen Stenum på den femte blegedam i København, død. 1B: en datter, hvis navn ikke angives
2) søster Maren Jensdatter g.m. Søren Mortensen i Stenum.
Afdøde døde 24.12.1730.

1807 Bente [Martinsdatter] Bremer i Ålborg. 4.5.1731, side 544, 1031.
Enke efter Laurids Svendsen, byfoged, [begravet 10.11.1717]. B:
1) Abraham Hvid, præst i Næsborg, Salling og Oudrup
2) Anne Kirstine Lauridsdatter g.m. Christen Olufsen i København
3) Dorthe Marie Lauridsdatter g.m. [Søren] Stilling, byskriver i Holbæk
4) Bente Elisabeth Hvid, [skifte Hobro 22.12.1728 lbnr.67], var g.m. Jesper Johansen [Skipper], byskriver i Hobro, [skifte Hobro 11.6.1731 lbnr.75]. 2B:
a Cathrine Margrethe Jespersdatter 10, der døde, forsegling 15.7.1734
b Bente Marie Jespersdatter 9
5) Cathrine Margrethe Hvid 42, på stedet
6) Utilia Rafn g.m. Hans Christian Bloch, kapellan i Børglum, Vejby og Furreby.
Afdøde døde 4.4.1731.

1808 Peder Svendsen, bager i Ålborg. 28.5.1731, side 558.
E: Karen Antonsdatter. A:
1) søster Bodil Svendsdatter g.m. Elnuel Fuchs, skrædder i Danzig
2) søster Margrethe Svendsdatter, uvist hvor.
Enkens første ægteskab med [Gunder Svendsen, skifte 12.4.1712 lbnr.1613]. Arv til B:
1) Svend Gundersen
2) Oluf Gundersen [Kamp], præst [i Skjoldborg og Kallerup]
3) Mette Gundersdatter.

1809 Mette Hansdatter i Ålborg. 6.4.1731, side 562.
E: Jens Pedersen Bælum, skrædder. B:
1) Mikkel Jensen 13.

1810 Jens Nielsen Tranders i Ålborg. 29.5.1731, side 566.
E: Mette Mikkelsdatter. LV: Oluf Knudsen Rebech, bager. B:
1) Mikkel Jensen 21, i København
2) Engel Kirstine Jensdatter 20
3) Bodil Jensdatter 18
4) Kirsten Jensdatter 17
5) Niels Jensen 16
6) Jens Jensen 12
7) Christian Jensen 10.

1811 Claus Christensen, hjulmand i Ålborg. 1.3.1731, side 569.
E: Maren Nielsdatter. LV: Hans Christensen Wadschier, bødker. B:
1) Inger Cathrine Hansdatter 4.
FM: farbror Peder Christensen i Vognsild ved Hobro på Århus Stifts kirkegods.

1812 Anders Christensen, podemester i Ålborg. 13.8.1731, side 572.
E: Maren Sørensdatter. LV: Søren Høstmark. B:
1) Søren Andersen Hortulan, præst i Øster og Vester Hassing
2) Christen Andersen Hortulan, præst i Storvorde og Sejlflod
3) Christen Andersen Hortulan, præst i Sønder Kirkeby og Sønder Alslev på Falster
4) Laurids Andersen Hortulan, student i Vester Hassing præstegård
5) Oluf Andersen Hortulan, student i Storvorde præstegård
6) Kirsten Andersdatter g.m. Christen Lauridsen Møller i Ålborg
7) Anne Andersdatter 34.

1813 David Doche, sprogmester i Ålborg. 5.6.1731, side 573.
E: Karen Andreasdatter. LV: Didrik Witschen, kobbersmed. B:
1) Anne Marie Doche 23, hos sin farbror Jan Doche i Amsterdam i Holland
2) Regine Doche 15.
Afdøde døde 12.1.1731.

1814 Oluf Jensen, uvist hvor. 11.9.1731, side 574.
A:
0) forældre [Jens Olufsen, skifte 3.8.1700 lbnr.1427 og Ida Hansdatter, skifte 30.9.1679 lbnr.1079]. B:
1) søster Maren Jensdatter g.m. Elling Nielsen, skomager i København
Fars andet ægteskab med [Karen Simonsdatter]. B:
2) halvbror Simon Jensen Samsing, degn i Slaglille og Bjernede på Sjælland
3) halvsøster Anne Jensdatter g.m. Laurids Hermansen, skipper i Nyborg på Fyn
4) halvsøster Cathrine Jensdatter.
Fordeling af den arv, der blev indleveret på Ålborg amtstue 18.4.1721.

1815 Maren Adriansdatter von Horn i Ålborg. 4.10.1731, side 575.
E: Christen Poulsen Ravnstrup. købmand. B:
1) Adrian von Horn Ravnstrup 4
2) Poul Ravnstrup 3.
FM: morbror Daniel von Horn.
Afdøde døde 1.4.1731.
Bevilling til uskiftet bo af 4.5.1731.
Samfrændeskifte 4.10.1731.

1816 Søren Madsen i Ålborg. 14.8.1731, side 577.
E: Anne Jørgensdatter (kaldes også Anne Sørensdatter). LV: Laurids Pedersen Brøndlund. A:
1) søskendebarn Christen Jepsen i Skindbjerg [i Skørping sogn] på gods der tilhører Jens Madsen i Trustrup, død. 5B:
a Christen Christensen 9
b Knud Christensen 7
c Maren Christensdatter
d Margrethe Christensdatter
e Anne Christensdatter
2) søskendebarn Inger Jepsdatter g.m. Peder Poulsen i Fræer på Refsnæs gods
3) søskendebarn Abel Jepsdatter i Gerding på Lindenborg gods
4) søskendebarn Maren Jepsdatter i Gerding
5) søskendebarn Mette Jepsdatter i Skindbjerg.

1817 Karen Nielsdatter i Ålborg. 29.6.1730, side 580.
Enke efter Jacob Nielsen Hundt, [skifte 16.10.1711 lbnr.1608]. B:
1) Niels Jacobsen Hundt, foged i Nerstrand ved Bergen
2) Poul Jacobsen Hundt.
Desuden nævnes afdødes søster Maren Nielsdatter, enke efter Niels Hansen i Ålborg.

1818 Registrering i Ålborg. 11.5.1731, side 582, 825.
Registrering af bo hos Anders Pedersen Bentsen i Ålborg til betaling af bøde for lejermål med pigen Bente Nielsdatter.

1819 Laurids Pedersen, bødker i Ålborg. 15.8.1731, side 585.
E: Maren Nielsdatter. LV: Niels Madsen, feldbereder.
[Første ægteskab med Maren Gregersdatter]. B:
1) Gregers Lauridsen Bøtcher, præst i Kegnæs på Als
2) Christen Lauridsen i Ove, død. 1B:
a Laurids Christensen, kusk i Århus.

1820 Cathrine Marie Jochumsdatter Gøsler i Ålborg. 9.10.1731, side 592.
E: Niels Madsen, skipper. A:
1) bror Daniel Jochumsen Gørslev
2) bror Rasmus Jochumsen Gørslev
3) halvsøster Barbara Jochumsdatter.
Forsegling 7.9.1731.

1821 Christen Mikkelsen, klejnsmed i Ålborg. 16.6.1731, side 595.
E: Maren Jensdatter. B:
1) Maren Christensdatter 31.

1822 Niels Sørensen Lynderup, ugift i Ålborg. 1.6.1728, side 596.
A:
1) bror Søren Sørensen i Mosbæk
2) Christen Sørensen i Rebstrup
3) søster Anne Sørensdatter, enke i Hyldal
4) søster Mette Sørensdatter g.m. Niels Madsen i Hjedsbæk
5) søster Else Sørensdatter, død, var g.m. Christen Skørring i Mosbæk. Uvist om børn.

1823 Anne Hansdatter i Ålborg. 10.2.1730, side 601.
Enke efter [Peder Sørensen, skifte 8.7.1710 lbnr.1587]. B:
1) Karen Pedersdatter, skifte 3.5.1729 lbnr.1824. E: Engelbrecht Jørgensen. B: se der
2) Jens Pedersen, bøssemager i Kolding
3) Hans Pedersen i Ringkøbing.

1824 Karen Pedersdatter i Ålborg. 3.5.1729, side 602.
E: Engelbrecht Jørgensen, skipper. B:
1) Anders Engelbrechtsen 20
2) Peder Engelbrechtsen 19
3) Jørgen Engelbrechtsen 14
4) Kirsten Engelbrechtsdatter 13
5) Søren Engelbrechtsen 9
6) Christen Engelbrechtsen 7
7) Maren Engelbrechtsdatter 7 mdr.
Forsegling 6.11.1728.

1825 Herman Werchmester, borgmester i Ålborg. 9.11.1713, side 606.
Enke efter Margrethe Grotum [begravet 5.5.1713]. B:
4) Carsten Hermansen Werchmester 33
5) Herman Christian Hermansen Werchmester 25
6) Agnethe Hermansdatter Werchmester 23
7) Sidsel Marie Hermansdatter Werchmester 21
8) Johanne Marie Hermansdatter Werchmester 17.
Første ægteskab med Maren Henriksdatter de Hemmer, [skifte 8.3.1680 lbnr.1090]. B:
1) Johanne Hermansdatter Werchmester, død, var g.m. Oluf Bornemann, landsdommer på Sjælland, der også døde. 2B:
a Henrik Bornemann 9
b Herman Bornemann 7
2) Karen Hermansdatter Werchmester g.m. Johan Adolf de Clerque til Bjergbygård [i Stigs Bjergby sogn] på Sjælland
3) Bente Cathrine Hermansdatter Werchmester g.m. Christian Friedenreich, apoteker og rådmand i Ålborg.
(Sml. lbnr.1013).

1826 Jens Pedersen Bonde i Ålborg. 14.2.1731, side 777.
E: Anne Vognsdatter. LV: Christen Møller. B:
1) Ida Jensdatter i København.
FM: Erland Jensen.

1827 Karen Nielsdatter i Ålborg. 19.7.1731, side 778.
E: Niels Thøgersen. A:
1) søster Maren Nielsdatter i Nørre Sundby
2) Niels Graversen, betjent i Nørre Sundby
3) Anne Svendsdatter i Nørre Sundby.

1828 Anne Jensdatter i Ålborg. 15.2.1732, side 780.
E: Oluf Nielsen Svensk. B:
1) Mathias Andersen 13, en slegfredsøn.
FM: Joen Hansen.

1829 Michael Siebert, ugift glashandler, der døde i Ålborg. 24.10.1730, side 781.
A:
0) stedmor Susanne enke efter afdødes far Siebert
1) søster Elisabet Siebert 40, i Reichstadt, en halv mil fra Brünetz
2) halvbror Felix Siebert 20
3) halvbror Albert Siebert 16.
Afdøde var født i landsby Brünetz ved Wartburg i Böhmen.

1830 Kirsten Christensdatter i Ålborg. 29.1.1732, side 785.
Enke efter [Peder Bertelsen, skifte 17.10.1725 lbnr.1652]. B:
1) Bertel Pedersen 27
2) Niels Pedersen 14
3) Peder Pedersen 13.
FM: morbror Hans Christensen Wadschier, bødker.

1831 Mathias Henriksen i Ålborg. 21.8.1731, side 788.
E: Abel Marie Jørgensdatter. LV: Holger Nielsen, hattemager. B:
1) Cathrine Sofie Mathiasdatter g.m. Anders Lauridsen Kjær i Ålborg
2) Christen Mathiassen 19
3) Henrik Mathiassen 15, i latinskolen i Lund i Skåne hos sin faster
4) Mathias Mathiassen 11, hos borgmester Fasting i Bergen i Norge
5) Jørgen Mathiassen 9.
FM: Jens Mathiassen, guldsmed.

1832 Dorthe Christensdatter i Ålborg. 23.2.1732, side 791.
E: Carsten Andersen Kjær. B:
1) Christen Carstensen 27
2) Anne Carstensdatter 25
3) Anders Carstensen 19, i snedkerlære.

1833 Niels Lauridsen Berregaard, købmand i Ålborg. 14.3.1725, side 792.
E: Bodil Andersdatter Heug. LV: Christen Høgh, købmand. B:
1) Gundel Nielsdatter Heug 21
2) Laurids Nielsen Heug 19.
FM: farbror Enevold Berregaard til Kølbygård [i Hunstrup sogn].
Jordebog 1725 for beboerne på Gjøl side 796-798.

1834 Hans Rommedal, skrædder i Ålborg. 31.8.1730, side 816.
E: Anne Christensdatter. LV: Levi Johansen. B:
1) Idel Johan Hansen 19
2) Thale Dorthe Hansdatter 18
3) Iver Christian Hansen 14.
FM: farbror Niels Rommedal, skrædder.
Afdøde, der rejste fra kone og børn for 14 år siden, døde i militæret i Fredericia medio juli 1730.

1835 Anders Pedersen Lund, ugift skipper i Ålborg. 22.1.1732, side 818.
A:
1) bror Anders Pedersen Lund
2) søster Kirsten Pedersdatter Lund
3) halvbror Søren Pedersen Lund 14, hos sin mor i Nibe
4) halvsøster Maren Pedersdatter Lund 13, i Nibe.
FM: Mads Troelsen, købmand i Ålborg.
Afdøde døde 20.12.1731.

1836 Niels Joensen i Ålborg. 24.7.1731, side 819.
Arvinger kendes ikke.

1837 Elisabeth Pedersdatter i Ålborg. 9.3.1728, side 820. Fattigregistrering nr.1.
Enke efter Anders Theil. B:
1) Jens Andersen 34, i København
2) Peder Andersen 28
3) en datter 28, i præstegården i Udby sogn i Tuse herred
4) Anne Andersdatter 27.

1838 Anne Christensdatter fra København, der døde i Ålborg. 1.12.1728, fol.820. Fattigregistrering nr.2.
E: Filip Hersig, kaptajn i København. B:
1) Jens Filipsen 12, hos sin far i København
2) Cathrine Filipsdatter 7, i København.

1839 Laurids Pedersen Sejlstrup, en betler, der døde i Ålborg. 11.3.1729, side 820. Fattigregistrering nr.3.
Arvinger kendes ikke.

1840 Johanne Lauridsdatter, en slegfredpige i Ålborg. 23.4.1729, side 821. Fattigregistrering nr.4.
A:
1) mors søstersøns kone Maren Madsdatter, enke i Hvorup i Sundby sogn.

1841 Christoffer Brugner, skarprettersvend i Ålborg, der døde 1.7.1729, side 821. Fattigregistrering nr.5.
A:
1) en bror i København, hvis navn ikke angives.

1842 Karen Nielsdatter i Ålborg. 28.7.1729, side 821. Fattigregistrering nr.6.
A:
1) mor Maren Thomasdatter, ifølge tingsvidne af Torstedlund birketing.

1843 Maren Andersdatter, ugift pige, 22 år gammel i Ålborg. 8.12.1729, side 822. Fattigregistrering nr.7.
Arvinger angives ikke.
Afdøde var født i Vester Hassing.

1844 Anne Christensdatter Skovbo i Ålborg. 2.9.1730, side 822. Fattigregistrering nr.8.
Arvinger angives ikke.

1845 Registrering i Ålborg. 19.3.1732, side 823.
Registrering af bo hos Henrik Jensen i Ålborg, der lever i ægteskab, til betaling af bøde for lejermål med pigen Anne Ibsdatter, født i Fristrup i Børglum sogn.

1846 Kirsten Nielsdatter i Ålborg. 7.4.1732, side 825.
E: Niels Christensen, møller i Nymølle i Ålborg. B:
1) Gertrud Nielsdatter 21
2) Karen Nielsdatter 20
3) Dorthe Nielsdatter 18
4) Christen Nielsen 14.

1847 Anne Margrethe i Ålborg. 26.2.1732, side 827.
E: Andreas Liebknecht, skarpretter. B:
1) Else Kirstine Andreasdatter 13.
Afdøde døde 25.1.1732.

1848 Maren Nielsdatter i Ålborg. 15.10.1731, side 830.
Enke efter Laurids Pedersen, bødker, [skifte 15.8.1731 lbnr.1819]. A:
1) bror Jens Nielsen i Bredmose [i Hørby sogn]
2) bror Villads Nielsen i Koldbro i Torslev sogn [i Dronninglund herred]ved svigersøn Peder Nielsen i Koldbro
3) søster Anne Nielsdatter, død. 1B:
a Laurids Sørensen i Terpet på etatsråd Billes gods
4) søster Sidsel Nielsdatter i Koldbro
5) bror Christen Nielsen på kongens gods, død. 5B:
a Laurids Christensen
b Niels Christensen
c Gertrud Christensdatter
d Margrethe Christensdatter
e Kirsten Christensdatter
6) søster Maren Nielsdatter, død. 3B:
a Niels Jensen i København, i kongens tjeneste
b Niels Jensen, savskærer på Holmen i København
c Karen Jensdatter, enke i København.

1849 Anne Jensdatter Baadsgaard i Ålborg. 23.1.1732, fol.835.
Enke efter Jacob Johansen, [skifte 24.1.1726 lbnr.1026].
Første ægteskab med [Simon Pedersen, bøssemager]. B:
1) Anne Cathrine Pedersdatter 52
2) Johanne Pedersdatter, enke efter Henrik Jensen, bødker
3) Ingeborg Pedersdatter g.m. Jens Jensen, skipper
4) Sinnet Pedersdatter g.m. Knud Christensen Lund.

1850 Birgitte Jespersdatter i Ålborg. 20.2.1732, side 836.
E: Christen Justesen, snedker. A:
1) søster Johanne Jespersdatter, død. E: Jens Nielsen, sejlingsmand. 1B:
a Anne Jensdatter i Norge.

1851 Niels Pedersen Mørch, snedker i Ålborg. 2.5.1732, side 839, næste protokol side 370.
E: Anne Jensdatter. LV: Christen Madsen, snedker. B:
1) Peder Nielsen 10
2) Maren Nielsdatter 7
3) Terkild Nielsen 5.
FM: farbror Søren Mørch, degn i Gunderup og Nøvling.

1852 Gertrud [Bendixdatter] Niemand, ugift i Ålborg.
A:
1) bror Johan Bendixen, død. 4B:
a Johan Johansen Niemand, skarpretter i Kristiansand i Norge
b Jochum Johansen
c Julius Johansen
d Eva Johansdatter
2) søster Cathrine Bendixdatter g.m. [Johan Bredicher], begge døde. 1B:
a Jacob Johansen Bredicher, klokker ved den lutherske kirke i London i England.
(Sml. lbnr.867).

1853 Karen Jacobsdatter i Ålborg. 13.8.1732, side 841.
E: Niels Nielsen, kornmåler. B:
1) Karen Nielsdatter 18.

1854 Kirsten Sørensdatter Brixen i Ålborg. 19.4.1732, side 842.
Enke efter Hans Christoffersen. B:
2) Mette Marie Hansdatter g.m. Niels Lauridsen Tise, bødkersvend i København, der farer på Ostindien.
Uden ægteskab med Jeppe Fisker på Lindenborg B:
1) Søren Jepsen, [skifte 3.7.1726 lbnr.1644]. 3B:
a Karen Sørensdatter 18, i København
b Anne Sørensdatter 14, på Gjøl
c Inger Marie Sørensdatter 10.

1855 Niels Nielsen Bovet, ugift i Ålborg. 9.5.1731, side 844.
A:
1) bror Jens Nielsen [i Bovet i Hals sogn] på Læsø, [skifte Viborg Bisps landfoged på Læsø 23.2.1723]. 6B:
a Claus Jensen i Ålborg
b Laurids Jensen på Læsø
c Niels Jensen
d Anne Jensdatter 42, på Læsø
e Else Jensdatter 42, på Læsø
f Barbara Jensdatter 36, på Læsø
2) bror Søren Nielsen, død, [var g.m. Else Bjørnsdatter]. 4B:
a Niels Sørensen på Læsø
b Laurids Sørensen på Læsø
c Else Sørensdatter g.m. Laurids Nielsen Hyldebusch, skibskarl på Læsø
d Ingeborg Sørensdatter g.m. Mads Jørgensen på Læsø
3) søster Maren Nielsdatter g.m. Anders Nielsen [Ambjørnsen] på Læsø
4) søster Kirsten Nielsdatter, enke på Læsø
5) søster Ingeborg Nielsdatter, død. 4B;
a Anders Nielsen i Ålborg
b Simon Nielsen på Læsø
c Niels Nielsen på Læsø, død. 1B:
1 Ingeborg Nielsdatter 20
d Søren Nielsen 32, farende til skibs fra København.
Forsegling 11.4.1731.
Afdøde døde i Christiania i Norge.

1856 Johan Miller, garver i Ålborg. 24.4.1731, side 847.
E: Anne Sofie Nakskov. LV: Mathias Mikkelsen, købmand. B:
1) Anne Cathrine Miller, [skifte 30.1.1731 lbnr.1790], var g.m. Daniel von Horn, garver. 3B:
a Ellen Danielsdatter Blach von Horn 3
b Adrian von Horn 2
c Johannes von Horn 6 mdr
2) Jacob Miller 29
3) Anne Marie Miller 26
4) Hans Miller 24, garversvend i England
5) Andreas Miller 22, i Ostindien
6) Johannes Miller 19, i farverlære i Lübeck
7) Peder Miller 13
8) Anne Sofie Miller 10.
Afdøde døde 16.2.1731.

1857 Knud Christensen, klejnsmed i Ålborg. 31.1.1732, side 851.
E: Else Poulsdatter. LV: Poul Schiøtt. A:
1) mor Kirsten Bertelsdatter, enke efter [Christen Sørensen, skifte 29.6.1695 lbnr.1334]
2) bror Søren Christensen i Ålborg, død. 2B:
a Gertrud Marie Sørensdatter
b Anne Kirstine Sørensdatter.
FM: stedfar Søren Jensen, klejnsmed
3) halvbror Christen Andersen, dømt til arbejde på Kronborg fæstning.

1858 Jacob Christoffersen Rogh, vognmand i Ålborg. 17.6.1730, side 855.
E: Karen Jensdatter. LV: Jacob Sørensen, skrædder. B:
2) Niels Jacobsen 10
3) Else Margrethe Jacobsdatter 8.
FM: Mathias Pedersen, rebslager.
Af første ægteskab B:
1) Jens Jacobsen 26.

1859 Cathrine Jacobsdatter i Ålborg. 7.6.1730, side 856.
E: Jens Lauridsen. B:
1) Johanne Jensdatter 9
2) Else Jensdatter 7.
FM: Christen Jensen Grøn.

1860 Jens Christensen i Ålborg. 12.11.1732, side 859.
E: Anne Nielsdatter. LV: Niels Christensen Leere, feldbereder. B:
1) Johanne Jensdatter g.m. Mads Troelsen, købmand
2) Karen Jensdatter 18.

1861 Anne Sørensdatter i Ålborg. 8.7.1732, side 860.
E: Melchior Nikolajsen. B:
1) Maren Melchiorsdatter 20
2) Anne Melchiorsdatter 16
3) Kirsten Melchiorsdatter 13, blind af børnekopper.

1862 Anne Nielsdatter i Ålborg. 21.4.1732, side 863.
Enke efter Vogn Christensen, købmand. B:
1) Christen Vognsen 52, ikke ved sin fornuft
2) Kirsten Vognsdatter, enke efter Palæmon Fogh
3) Margrethe Vognsdatter 36
4) Anne Marie Vognsdatter g.m. Frederik Sablitney. løjtnant i Frederiksstad i Norge
5) Nikolaj Vognsen i København.

1863 Kirsten Simonsdatter i Ålborg. 12.8.1732, side 873.
E: Jens Christensen Post. A:
1) søster Maren Simonsdatter g.m. Knud Jensen i Fjelsø i Rinds herred på Restrup gods
2) søster Karen Simonsdatter, enke i Østerbølle i Rinds herred ved søn Christen Jensen Kjær, skræddersvend i Ålborg.

1864 Anne Terkildsdatter i Ålborg. 13.1.1733, side 875.
E: Laurids Nielsen Fischer. B:
1) Maren Lauridsdatter 21
2) Anne Lauridsdatter 19.
Afdøde døde 7.12.1732.

1865 Niels Jensen Pederstrup i Ålborg. 3.1.1728, side 877, 913.
E: Margrethe Mikkelsdatter. LV: Søren Wulf. B:
1) Bodil Marie Pederstrup 18. I 1733 er hun g.m. Mikkel Sørensen Sparre i Århus
2) Gyde Iver Pederstrup 16
3) Mikkel Pederstrup 14
4) Karen Marie Pederstrup 13
5) Maren Pederstrup 12
6) Jens Christian Pederstrup 10
7) Johannes Pederstrup 6
8) Oluf Nikolaj Pederstrup 4, der døde 20.9.1731, skifte 26.2.1733
9) Niels Pederstrup 1.
FM:
1 fasters mand Christen Poulsen
2 mosters mand Jens Nielsen Tranders
3 Laurids Munch i København g.m. moster Sara Mikkelsdatter.

1866 Rebekka Mouridsdatter i Ålborg. 18.6.1732, side 890.
E: Søren Hegelund. A:
1) bror Hans Mouridsen [Treven], degn i Vadum.

1867 Rasmus Esmarch, skipper fra København, der døde i Ålborg. 23.11.1732, side 902.
Arvinger angives ikke.

1868 Jochum Mathiassen Reich, amtsbarber i Ålborg. 24.11.1732, side 905.
E: Helvig Ursin. LV: Lorents Lorentsen, bager. B:
3) Peder Schmering Reich 10
4) Aksel Christian Reich 8.
Første ægteskab med [Susanne Pedersdatter, skifte 22.1.1720 lbnr.916]. B:
1) Jochum Melchior Reich 28
2) Johanne Eva Reich.
Afdøde døde 21.10.1732.

1869 Peder Jensen Sundby, toldbetjent i Ålborg. 18.9.1732, side 914.
E: Karen Pedersdatter. LV: far Peder Sørensen Bavn. B:
1) Mette Pedersdatter 11.
Afdøde døde 1.8.1732.

1870 Barbara Gjessing i Ålborg. 4.7.1732, side 916.
E: Henrik Hass, hattemager. A:
1) bror Mikkel Vibe, degn i Ingstrup
2) søster i Gjesing præstegård
3) søster Helene Gjessing i Århus.

1871 Anders Jensen, bødker i Ålborg. 3.9.1732, side 918.
E: Maren Pedersdatter Pop. LV: Jens Jochumsen Gøstrau. A:
1) mor Sinne Andersdatter i de fattiges hus i Ålborg
2) søster Anne Jensdatter g.m. Kjeld Nielsen i Terndrup
3) søster Kirsten Jensdatter i Ålborg.
Afdøde døde 16.3.1730 på Grønland.

1872 Søren Hansen Hegelund i Ålborg. 11.12.1732, side 919.
A:
1) bror Anders Hegelund
2) søster Sofie Hansdatter Hegelund g.m. Villum Berntsen Falenkamp, degn i Høje Tåstrup på Sjælland.

1873 Ingeborg [Christensdatter] Winther i Ålborg. 22.9.1732, side 920.
Enke efter Christen Bering. B:
1) Christen Bering, stadskaptajn i København
2) Anne Bering, på stedet.
FM: Christen Sørensen Bering.

1874 Mette Nielsdatter [Munch] i Ålborg. 1.7.1732, side 924.
Enke efter Hans Nielsen Wille, [skifte 2.4.1725 lbnr.1803]. B:
1) Niels Hansen Wille 27, student i København
2) Laurids Hansen Wille 25, på stedet
3) Christoffer Hansen Wille 16, i Christiania.
FM: Søren Jensen Buchholt.
Afdøde døde 30.5.1732.

1875 Joen Poulsen, sejlingsmand i Ålborg. 26.2.1732, side 933.
E: Karen Pedersdatter. LV: Christen Poulsen Sværdfeger. B:
1) Malene Joensdatter 13
2) Ingeborg Joensdatter 11
3) Kirsten Joensdatter 8
4) Poul Joensen 3.
FM: farbror Niels Poulsen.
Afdøde døde i Nakskov og er der begravet 25.1.1732.

1876 Christoffer Rasmussen, skipper fra København. 14.4.1733, side 936.
Enken lever i København.
Afdøde druknede i fjorden 10.4.1733, og er begravet i Vester Hassing.

1877 Christen Nielsen Hasseris, handskemager i Ålborg. 28.4.1733, side 939.
E: Gertrud Jensdatter. LV: Christen Jensen Wadschier, smed. B:
1) Peder Christensen 17.
FM: Christen Jensen Hornum, klejnsmed.
Afdøde døde 22.3.1733.

1878 Laurids Jensen Worm, handskemager i Ålborg. 7.8.1728, side 941.
E: Marie Jensdatter. LV: Oluf Halvorsen, handskemager. B:
1) Anne Cathrine Lauridsdatter 1¼.
Afdøde døde 26.6.1728.

1879 Laurids Pedersen Brøndlund i Ålborg. 7.1.1733, side 942.
E: Anne Adriansdatter [von Horn]. LV: Christen Poulsen Ravnstrup. B:
1) Peder Lauridsen 17
2) Karen Lauridsdatter 16
3) Adrian Lauridsen 12
4) Mette Lauridsdatter 6.
FM: morbror Daniel von Horn.
Desuden nævnes afdødes bror Peder Pedersen, degn i Øster Brønderslev.
Litteratur: Optegnelser om slægter Brøndlund fra Vendsyssel af C. Klitgaard i: Personalhistorisk tidsskrift 1946 side 159-197. Heri side 178-184: Slægten Brøndlund fra Øster Brønderslev degnebolig.

1880 Christen Poulsen, fisker i Ålborg. 4.9.1732, side 949.
E: Anne Jensdatter. LV: Hans Wadschier, bødker.
Af første ægteskab B:
1) Karen Christensdatter g.m. Jens Jørgensen i Åby
2) Mette Christensdatter 21, i Amsterdam i Holland
3) Poul Christensen 19.
Afdøde døde 21.7.1732.

1881 Gotschalk Henrik Bruun (Bruner), blokdrejer i Ålborg. 15.7.1733, side 950.
E: Maren Jensdatter. LV: Bertel Mikkelsen, klejnsmed. B:
1) Cathrine Elisabeth Bruun 12
2) Hans Henrik Bruun 10.
FM: Christen Christensen, drejer.

1882 Maren Steensdatter i Ålborg. 25.8.1733, side 954.
E: Jens Frandsen, bødker. A:
1) mor Mette Nielsdatter, enke efter Steen Nielsen i Stae i Vester Hassing sogn.
Afkald fra Niels M: i Stae i Vester Hassing sogn.

1883 Andreas Liebknecht, skarpretter i Ålborg. 4.3.1733, side 954.
Enkemand efter [Anne Margrethe, skifte 26.2.1732 lbnr.1847]. B:
1) Else Kirstine Andreasdatter 14.
FM: Jørgen Brøchner.

1884 Margrethe [Mortensdatter] Borthuus i Ålborg. 12.6.1733, side 957.
Enke efter Gregers Clausen Garfven, [skifte 31.8.1699 lbnr.1411]. B:
1) Claus Gregersen, død. 3B:
a Margrethe Clausdatter Garf g.m. Jacob Miller
b Lorentse Marie Clausdatter Garf g.m. Laurids Pedersen Borre
c Else Clausdatter Garf g.m. Søren Bigum
2) Ida Gregersdatter, der døde 13.5.1733. E: Jens Thagaard. Testamente af 10.11.1721
3) Mette Gregersdatter Garfven g.m. Jacob Otto Hübertz, rådmand i Ålborg.

1885 Anne Margrethe Jensdatter Vadum, ugift i Ålborg. 2.12.1733, side 971.
A:
1) mor Elsebeth Lauridsdatter, enke efter Jens Nielsen Vadum, skifte 19.4.1728 lbnr.1723
2) søster Elsebeth Jensdatter Vadum, på stedet
3) søster Maren Margrethe Jensdatter Vadum, på stedet
4) bror Laurids Jensen Vadum, præst i Tørring og Heldum
5) bror Niels Jensen Vadum 25, på stedet
6) bror Claus Jensen Vadum 22, student på Akademiet i København.
Fars første ægteskab med [Elsebeth Jørgensdatter, skifte 6.7.1699 lbnr.1402]. B:
1) halvsøster Ida Jensdatter Vadum g.m. Oluf Hansen Berlin, købmand
2) halvbror Jørgen Jensen Vadum, købmand
3) halvsøster Kirsten Jensdatter Vadum g.m. Morten Christian Hjort, købmand.
Afdøde døde 20.10.1733.

1886 Thomas Nielsen Holm, skomagersvend i Ålborg. 26.12.1732, side 976.
A:
1) far Niels Thomsen i Skarp Salling.

1887 Anders Knudsen, feldbereder i Ålborg. 1.6.1733, side 977.
E: Maren Madsdatter. A:
1) bror Peder Knudsen i Egens
2) søster Maren Knudsdatter i Mov
3) søster Dorthe Knudsdatter g.m. Christen Frou i Egens.

1888 Jens Christensen, bødker i Ålborg. 5.12.1833, side 981.
E: Maren Andersdatter. A:
1) søskendebarn Karen Wittesdatter g.m. Søren Sindalsen, hyrekusk i København
2) søskendebarn Karen Pedersdatter, enke i Århus eller i Horsens.

1889 Maren Jensdatter i Ålborg. 23.4.1729, side 984.
E: Peder Christensen, rebslager. B:
1) Christen Pedersen 10.
FM: Peder Jensen, skomager.
Afdøde døde 22.3.1729.

1890 Peder Hansen Tancke, ugift i Ålborg. 13.10.1733, side 986.
A:
1) mor Gertrud Poulsdatter, enke i København
2) søster Bodil Hansdatter g.m. Johan Ryberg i Udiksval i Sverige
3) søster Agnethe Hansdatter i Christiania I Norge.

1891 Bodil Hansdatter i Ålborg. 8.4.1728, side 988.
Enke efter Christen Pedersen, tinstøber. B:
1) Johanne Marie Jensdatter g.m. Christen Nielsen Ørsnæs
2) Jens Christensen 23, i sejlmagerlære i København.
Afdøde døde 3.4.1728.

1892 David Jacobsen, ugift snedkersvend i Ålborg. 22.10.1733, side 989.
A:
1) mor Maren Christensdatter i Nibe
2) bror Christen Jacobsen, tømrersvend i København
3) søster Kirsten Jacobsdatter i Bergen i Norge
4) søster Karen Jacobsdatter på Antvorskov på Sjælland.
Afdøde var født i Nibe.

1893 Søren Nielsen Lunge, rådmand i Ålborg. 5.2.1728, side 990.
Enkemand efter [Margrethe Hansdatter Bay, begravet 11.10.1701]. B:
1) Mette Margrethe Lunge g.m. Jacob Kammerbech, silkefarver på Algade i København
2) Bodil Sørensdatter Lunge g.m. Christian [Hansen] Ravn, præst i Volstrup og Hørby
3) Niels Lunge, præst i [Sønder] Asmindrup og Lille Granløse
4) Anne Lunge, enke efter Bernt [Jacobsen] Rohde, præst i Sønderup og Suldrup, [skifte Hornum herred gejstlig 17.6.1726 lbnr.8]
5) Johanne Lunge g.m. Conrad Rye, by- og rådstueskriver i Ålborg
6) Hans Lunge, student i København.
Desuden nævnes afdødes bror Mikkel Nielsen Lunge, stiftsskriver og bedemand i Ålborg.

1894 Mette Hansdatter i Ålborg. 3.4.1734, side 1001.
E: Jens Andersen, fisker.
Uden ægteskab B:
1) Peder Henriksen 21, i murerlære.

1895 Anne Jensdatter i Ålborg. 3.4.1734, side 1002.
E: Christen Pedersen, rokkedrejer. A:
1) bror Niels Jensen i Hasseris på Sohngårdsholm gods
2) søster Maren Jensdatter i De fattiges hus i Ålborg
3) søster Bodil Jensdatter i Nibe. død. 2B:
a Søren Jensen
b Jens Jensen.
Afdøde døde 5.3.1734.

1896 Peder Svendsen, skipper i Ålborg. 22.9.1733, side 1003.
E: Sidsel Andersdatter. LV: Jørgen Ritter, bager. B:
1) Anders Pedersen 6.
FM: Thomas Guldsmed.

1897 Karen Andersdatter i Ålborg. 16.2.1734, side 1005.
Enke. B:
1) Frands Olufsen i Amsterdam i Holland
2) Christen Olufsen i København
3) Anders Olufsen i Ålborg, g.m. Anne Mikkelsdatter
4) Birgitte Olufsdatter i Mellerup g.m. Søren Lauridsen, ladefoged på Stenballegård ved Horsens
5) Mette Olufsdatter, gift i København
6) Martha Olufsdatter g.m. Christen Pedersen, snedker, med hvem afdøde havde fledføringskontrakt af 16.5.1732.

1898 Anne Nielsdatter i Ålborg. 30.3.1734, side 1007.
E: Peder Rolfsen, podemester.
Første ægteskab med [Frederik Mathiassen, podemester, skifte 28.4.1722 lbnr.955]. B:
1) Dorthe Marie Frederiksdatter 17.
FM: Christen Andersen, tinstøber.
Afdøde døde 27.2.1734.

1899 Sidsel Kirstine [Carlsdatter] Ermandinger i Ålborg. 15.5.1734, side 1009.
E: Niels Vium, toldkontrollør. B:
1) Margrethe Vium 5
2) Carl Vium 4
3) Jens Jørgen Vium 2
4) Sofie Amalie Vium 4 mdr.
FM:
1 morfar Carl [Henningsen] Ermandinger, præst i Kragelund og Funder
2 Andreas Bering, tolder i Ålborg.
Afdøde døde 17.2.1734.

1900 Gertrud Jansdatter i Ålborg. 7.9.1733, side 1012.
Enke efter Hans Christensen. B:
1) Sidsel Hansdatter g.m. Svend Mortensen, købmand
2) Ingeborg Cathrine Hansdatter g.m. Rasmus Lund, skipper
3) Elisabeth Hansdatter 38.

1901 Gertrud Rasmusdatter i Ålborg, der døde 12.4.1734, side 1014.
Enke efter Poul Sternberg. B:
1) Poul Sternberg, købmand i København
2) Cathrine Margrethe Sternberg g.m. Søren Wulf, købmand i Ålborg
3) Rasmus Sternberg.

1902 Kirsten Henningsdatter i Ålborg. 9.9.1734. side 1026.
Enke efter [Johan Bernt Borchenhoff, podemester, skifte 6.8.1727 lbnr.1701]. B:
1) Johan Henrik Borchenhoff, podemester
2) Barbara Cathrine Johansdatter g.m. Joen Sørensen, købmand
3) Mette Elisabeth Johansdatter40, i København.
Afdøde døde 14.8.1734.

1903 Anne Lauridsdatter i Ålborg. 17.3.1734, side 1027.
Enke efter Jens Thorsen. A:
1) søster, død. 1B:
a Laurids Thomsen Skaaning i Nibe.

1904 Jens Christensen Post i Ålborg. 12.5.1734, side 1028.
A:
1) bror Laurids Christensen i Øster Uttrup, død. 1B:
a Laurids Lauridsen i Øster Uttrup på doktor Lodbergs gods
2) bror Christen Christensen i Ålborg, død. 1B:
a Christen Christensen 8
3) søster Inger Christensdatter, enke i Øster Uttrup
4) halvsøster Kirsten Christensdatter g.m. Oluf Nielsen i Gudum på Buchwalds gods
5) halvsøster Anne Christensdatter g.m. Peder Jensen i Øster Uttrup på Johan Benzons gods
Afdøde døde 12.4.1734.

1905 Mathias Børgesen Lemmiche, guldsmed i Ålborg. 12.2.1734, side 1039.
E: Dorthe Marie Nielsdatter Gørding. LV: Johan Mølmann. B:
1) Niels Lemmiche 19, i Ålborg latinskole
2) Birgitte Lemmiche 17
3) Børge Lemmiche 15, i guldsmedelære
4) Marie Anne Lemmiche 12.
FM: Hans Lemmiche, klokker i Ålborg Frue.
Desuden nævnes afdødes søster Anne Børgesdatter Lemmiche, enke efter Søren Jørgensen, feldbereder, [skifte 29.4.1730 lbnr.1777].
Afdøde døde 14.1.1734.

1906 Carsten Werkmester i Ålborg. 5.2.1733, side 1040.
E: Helvig Bruun. LV: Thomas Hoppe, rektor i Ålborg latinskole. B:
1) Herman Werkmester 3
2) Margrethe Grotum Werkmester 24 uger.
FM: morfar Peder [Urbansen] Bruun, præst i Ferslev, Dall og Volsted.
Afdøde døde 4.9.1732.
Bevilling til uskiftet bo af 22.6.1732.

1907 Margrethe Lauridsdatter i Ålborg. 10.8.1734, side 1101.
E: Laurids Olufsen, podemester. B:
1) Laurids Lauridsen 13
2) Anders Lauridsen 10
3) Niels Lauridsen 8
4) Maren Lauridsdatter 9 mdr.
FM: farfar Oluf Olufsen.


Ålborg Byfoged
Skifteprotokol
1731 - 1750
B 37 - 583

1908 Ingeborg Olufsdatter Abildgaard i Ålborg, der døde 11.12.1750, side 1233, men indsat først i protokollen.
E: Laurids Lauridsen, skipper. A:
1) bror Villum Olufsen, fuldmægtig på savværket i Grårud? ved Christiania
2) søster Anne Olufsdatter g.m. Engelbrecht Ludvigsen [Faarevalt], degn i Romdrup [og Klarup]
3) søster Maren Olufsdatter g.m. Morten Jensen, skomager i Ålborg.

1909 Ove Pedersen Bigum, skomager i Ålborg. 7.6.1734, side 9.
E: Mette Sørensdatter. LV: Vogn Thorsen, handskemager. B:
1) Søren Ovesen Bigum, kapellan i Sparbu i Trondhjem stift i Norge
2) Peder Ovesen Bigum 38, hører i Tønsberg latinskole i Norge
3) Maren Ovesdatter Bigum g.m. Evald Hein, skomager i Ålborg
4) Anne Ovesdatter Bigum i en præstegård i Toten i Norge.

1910 Cathrine Sofie Mathiasdatter. 27.1.1735, side 11.
E: Anders Lauridsen Kjær. B:
1) Christian Lauridsen Kjær 5.

1911 Christen Sørensen i Ålborg. 26.10.1734, side 18, 710.
E: Maren Jensdatter. LV: Christen Jacobsen, der ægter enken. B:
2) Thomas Aslov Christensen Lemmiche 11, der døde 5.6.1742, skifte 30.7.1742 side 740
3) Børge Christensen Lemmiche 8
4) Susanne Christensdatter 4.
FM: mors stedfar Thomas Nielsen Aslov, købmand.
Første ægteskab med Maren Andersdatter, [skifte 13.8.1715 lbnr.825]. B:
1) Søren Christensen 21.
FM:
1 farbror Anders Sørensen, brændevinsmand i København
2 Søren Christensen, købmand i Ålborg, som beslægtet.
Forsegling 25.9.1734.

1912 Inger Jensdatter i Ålborg. 30.11.1734, side 27.
E: Anders Lauridsen. B:
1) Laurids Andersen 2.
FM: Peder Nielsen Knob, murer.
Afdøde døde 1.11.1734.

1913 Helvig Christoffersdatter i Ålborg. 21.6.1735, side 29.
E: Jens Andersen, drejer. B:
1) Christoffer Jensen 6 uger.
Afdøde døde 18.6.1735.

1914 Mette Jørgensdatter i Ålborg. 26.4.1735, side 30.
Enke efter Niels Mortensen. B:
1) Jørgen Nielsen 26, i Vestindien
2) Morten Nielsen 24.
Afdøde døde 5.4.1735.

1915 Gotfred Lindtner, murer i Ålborg. 30.3.1735, side 31.
E: Anne Sørensdatter. LV: Hans Hansen Winther. A:
1) bror Christian Lindtner. murer i København
2) bror Johan Lindtner i København, død. 1B:
a Johan Gotfred Lindtner 22, murersvend.

1916 Oluf Knudsen Rebech, bager i Ålborg. 2.4.1735, side 37.
E: Anne Lauridsdatter From. LV: Christen Friis, skipper. B:
1) Knud Rebech 5
2) Laurids Rebech 4
3) Peder Helt Rebech 3
4) Oluf Rebech, født efter fars død.
FM: Jørgen Pedersen, bager.
Afdøde døde 25.2.1735.

1917 Anne Clemensdatter i Ålborg. 20.7.1735, side 43.
E: Christen Christensen Fladstrand. A:
1) bror Jens Clemensen, død. 5B:
a Clemen Jensen i Øster Halne i Vadum sogn
b Jens Jensen i Vester Halne i Vadum sogn
c Peder Jensen på Egholm
d Hans Jensen i Vester Halne
e Dorthe Jensdatter g.m. Laurids Nielsen i Vester Halne.

1918 Jens Thagaard i Ålborg. 28.4.1734, side 48.
Enkemand efter Ida Gregersdatter.
Testamente af 10.11.1721.
Hans A:
0) forældre Jens Lauridsen og Margrethe Pedersdatter i Tagård i Humlum sogn
1) bror Laurids Jensen Thagaard i Humlum sogn
2) bror Mads Jensen Thagaard i Humlum
3) bror Bertel Jensen Thagaard i Majgård i Mejrup sogn
4) bror Oluf Jensen Thagaard i Vester Ølby på Bækmark gods
5) bror Anders Jensen Thagaard i Ålborg
6) søster Kirsten Jensdatter Thagaard g.m. Jens Knudsen Riis i Resen.
Hendes A:
0) forældre [Gregers Clausen Garfven, skifte 31.8.1699 lbnr.1411 og Margrethe Mortensdatter Borthuus, skifte 12.6.1733 lbnr.1884]. B:
1) bror Claus Gregersen, død. 3B:
a Margrethe Clausdatter Garfven g.m. Jacob Miller, købmand
b Laurentse Marie Clausdatter Garfven g.m. Laurids Pedersen Borre, købmand
c Else Clausdatter Garfven g.m. Søren Bigum, købmand
2) søster Mette Gregersdatter Garfven g.m. Jacob Otto Hübertz, rådmand i Ålborg.

1919 Thomas Hansen Dahl i Ålborg. 7.5.1735, side 64.
E: Karen Rasmusdatter. B:
1) Hans Thomsen 16
2) Anne Sofie Thomasdatter 14
3) Mette Thomasdatter 12
4) Birgitte Thomasdatter 10.
FM: Christen Vejle, bødker.

1920 Knud Sørensen, snedker i Ålborg. 13.8.1735, side 67.
Enkemand efter [Else Mikkelsdatter, skifte 24.7.1728 lbnr.1720]. B:
1) Søren Knudsen 34
2) Dorthe Marie Knudsdatter g.m. Jens Pedersen Klarup, snedker
3) Margrethe Knudsdatter 25.

1921 Erik Eriksen Solberg i Ålborg. 16.8.1735, side 69.
E: Anne Christensdatter. B:
1) Birgitte Eriksdatter 11
2) Kirsten Eriksdatter 7.
FM: Peder Mortensen, slagter.
Afdøde døde 7.7.1735.

1922 Birgitte Pedersdatter i Ålborg, der døde 11.5.1735, side 70.
Enke. B:
1) Morten Andersen 32, i Nykøbing
2) Christen Andersen 27, i Nykøbing
3) Oluf Andersen 20, i Ålborg.

1923 Peder Nielsen Dyreborg i Ålborg. 27.6.1735, side 72.
E: Anne Jensdatter. LV: Christian Schiønnemann. B:
1) Jens Pedersen 11
2) Marie Pedersdatter 5
3) Kirsten Pedersdatter 2.
FM: farbror Jørgen Nielsen Dyreborg i Nakskov.

1924 Ancher Anchersen, ugift købmandskarl i Ålborg. 31.10.1735, side 75.
A:
1) mor Else Lassen g.m. Christen Andersen.
Mors første ægteskab med afdødes far [Ancher Andersen, toldskriver, skifte 5.9.1724 lbnr.1003]. B:
2) søster Else Anchersdatter
3) søster Gedske Anchersdatter.
FM: Jørgen Jensen Vadum, købmand, som beslægtet.
Afdøde døde 14.8.1735.

1925 Henrik Mikkelsen, ugift fuldmægtig i Ålborg. 23.11.1734, side 76.
Afdøde skal have nogle brødre og en søster i Lemvig.
Forsegling 30.9.1734.

1926 Didrik Witschen, kobbersmed i Ålborg. 21.12.1734, side 78.
E: Malene Olufsdatter Hegelund. LV: Anders Hegelund. B:
6) Sara Didriksdatter 11
7) Anne Didriksdatter 8.
FM: morbror Thue Hegelund.
Første ægteskab med [Anne Cathrine Hansdatter Reimer, skifte 28.8.1720 lbnr.917]. B:
1) Cathrine Kirstine Didriksdatter g.m. Laurids Thomsen, guldsmed
2) Anne Barbara Didriksdatter 26
3) Engel Didriksdatter 25
4) Gertrud Didriksdatter 23
5) Anne Cathrine Didriksdatter 14.
Afdøde søster Gertrud Magdalene Witschen g.m. Jochum Gøsler, buntmager, begge døde. Arv til B:
1) Barbara Cathrine Jochumsdatter Gøsler 34, vanvittig,
der også har arv efter
1 stedfar Hans Exmann, buntmager
2 morbror Johan Witschen
3 halvsøster[Cathrine Marie Jochumsdatter Gøsler, skifte 9.10.1731 lbnr.1820] og mand Niels Madsen, skipper.

1927 Søren Jensen Buchholt i Ålborg. 29.8.1735, side 94.
E: Mette Hansdatter. LV: Niels Hofmann Sevel, prokurator. B:
3) Anders Møller Buchholt 9.
FM: Mikkel Jacobsen.
Første ægteskab med Anne Cathrine Sørensdatter Buchholt, [skifte 20.12.1718 lbnr.874]. B:
1) Abelone Sørensdatter Buchholt
2) Søren Sørensen Buchholt, i Trankebar i Ostindien.
Andet ægteskab med Anne Margrethe Albertsdatter, [gift Ålborg Budolfi 13.4.1719, begravet Ålborg Budolfi 31.10.1721].
Børnepenge i boet efter:
1) Christen Ibsen g.m. Kirsten Lauridsdatter Ligoth, skifte 7.6.1686. Arv til B:
a Laurids Christensen
b Poul Christensen; i 1735 er han død
c Jens Christensen; i 1735 er han død
d Mette Christensdatter, i 1735 er hun enke efter Anders Bertelsen
e Maren Christensdatter; i 1735 er hun g.m. Anton Vriesberg
f Ellen Christensdatter.
FM: Jacob Nielsen Hundt og efter dennes død var afdøde værge.
Disse børn har arv efter faster Ellen Ibsdatter, skifte 12.11.1694 lbnr.1318, var g.m. Christen Nielsen Hundt.
2) Albert Bertelsen, skifte 17.10.1724 lbnr.1018, var g.m. Anne Nielsdatter. Arv til B:
a Niels Albertsen
b Johanne Marie Albertsdatter
3) Jens Jacobsen, skifte 15.9.1729. Arv til A:
a søster Kirsten Jacobsdatter, født i Holstebro,
der også har arv efter far, skifte 26.8.1726
og efter mor, skifte 15.2.1721.
4) [afdødes mor] Mette Hansdatter, skifte 9.8.1718 lbnr.876, var g.m.[Knud Hansen, hattemager og i første ægteskab med afdødes far Jens Mortensen, hattemager, skifte 10.1.1694 lbnr.1303]. Arv til B:
1) afdødes halvbror Laurids Jensen, på de lange rejser.
Afdøde døde 29.7.1735.

1928 Anne Pedersdatter Moldbjerg i Ålborg.21.4.1735, side 108.
E: Peder Pedersen Gay. B:
1) Anne Pedersdatter 5
2) Mette Marie Pedersdatter 1.
FM: Jens Nielsen Øjgaard.
Desuden nævnes afdødes mor Anne Lauridsdatter, enke efter Laurids Jensen i Moldbjerg i [Øster] Hornum sogn.
Afdøde døde 14.3.1735.

1929 Johan Thorbech, privilegeret urmager i Ålborg. 20.1.1735, side 110.
E: Cathrine Christensdatter. LV: Bertel Holst, parykmager. B:
3) Anne Kirstine Johansdatter 18
4) Kirstine Cathrine Johansdatter 10.
FM: Christen Nielsen, kobbersmed.
Første ægteskab med Anne Kirstine Sleenfucht. B:
1) Adelgunde Lisbeth Johansdatter 32, g.m. Henrik Kroll på Sankt Croix i Vestindien.
2) Johan Christian Thorbech 28
Afdøde døde 18.12.1734.

1930 Anne Jensdatter i Ålborg. 21.4.1736, side 116.
Forlovet med Peder Gay, skipper. A:
1) mor Maren Pedersdatter i Mejlsted [i Tolstrup sogn] i Vendsyssel, enke efter Jens Simonsen
2) bror Ejler Jensen i Hvorup
3) bror Simon Jensen i Hvorup
4) søster Benedikte Jensdatter gift i København
5) søster Maren Jensdatter.
Afdøde døde 9.3.1736.

1931 Oluf Hansen Berlin i Ålborg. 5.4.1736, side 118.
E: Ida Jensdatter Vadum. LV: Søren Just, købmand. B:
1) Jens Olufsen Berlin 8.
FM:
1 Mikkel Budtz, præst i Bælum
2 Morten Christian Hjort, købmand i Ålborg
3 Jørgen Jensen Vadum. købmand i Ålborg.
Bevilling til uskiftet bo af 18.2.1735.
Samfrændeskifte 5.4.1736.

1932 Maren Olufsdatter i Ålborg. 9.5.1736, side 123.
Enke efter [Niels Christensen Lynderup, podemester, skifte 20.10.1718 lbnr.1668]. B:
1) Anne Marie Nielsdatter g.m. Anders Christensen, podemester
2) Maren Nielsdatter g.m. Christen Sørensen Testrup, herredsfoged i Rinds og Gislum herreder
3) Anne Nielsdatter 26, i København.
Afdøde døde 21.2.1736.

1933 Maren Christensdatter i Ålborg. 24.1.1736, side 123.
E: Christen Pedersen Klarup. A:
1) søster Anne Christensdatter, død. E: Anders Christensen i Rakkeby ved Hjørring. 3B:
a Kirsten Andersdatter 25
b Anne Andersdatter 18
c Christen Andersen 15.
Afdøde døde 24.12.1735.

1934 Anne Hermansdatter i Ålborg. 10.5.1735, side 125.
Enke. B:
1) Bodil Madsdatter i Løgstør, død. 2B:
a Herman Jørgensen i Norge
b Niels Jørgensen i Løgstør
2) Karen Madsdatter g.m. Jens Andersen Holm, skoleholder i Ålborg.
Afdøde døde 18.4.1735.

1935 Niels Jensen Øland i Ålborg. 5.5.1736, side 126.
E: Rebekka Jensdatter. LV: Hans Christensen Wadschier, bødker. A:
1) søster Dorthe Jensdatter, død. 2B:
a Søren Sørensen, bødker i Skive
b Jens Sørensen, handskemagersvend i Viborg
2) søster Maren Jensdatter, død. 2B:
a Anne Margrethe Ejlersdatter g.m. Esper Svensk i Ålborg
b Johanne Nielsdatter.

1936 Laurids Nielsen, toldbetjent i Ålborg. 25.11.1735, side 127.
E: Johanne Marie Thomasdatter. LV: Hans Christensen Wadschier, bødker. B:
1) Maren Lauridsdatter 26
2) Thomas Lauridsen 9
3) Anne Marie Lauridsdatter 5.
FM: Peder Christensen Skaal.

1937 Lorents Lorentsen, bager og overbrandmester i Ålborg. 1.12.1734, side 129.
E: Maren Kjeldsdatter. LV: Laurids Kjeldsen, bøssemager. B:
1) Maren Lorentsdatter 20
2) Margrethe Marie Lorentsdatter 11.
FM:
1 farbror Hans Lorentsen, apoteker i Tønder
2 Hans Madsen Winther i Ålborg.

1938 Søren Nielsen, glarmester i Ålborg. 13.4.1734, side 144.
Enkemand efter [Anne Hansdatter], skifte 19.7.1719 lbnr.884.
Første ægteskab med [Birgitte Olufsdatter], skifte 22.8.1693 lbnr.1291.
A:
1) bror Anders Nielsen i Vester Hassing, død for 20 år siden. 5B:
a Karen Andersdatter 60
b Johanne Andersdatter 57
c Anne Andersdatter, død, var g.m. [Johan Stadinger] i Malmø i Sverige. 2B:
1 [Johan Stadinger, klejnsmedesvend i Ålborg]
2 [Maren Stadinger i Malmø i Sverige]
d Kirsten Andersdatter g.m. Troels Pileqvist, skomager i Ålborg
e Niels Andersen 36, sadelmagersvend i Glückstadt
2) bror Peder Nielsen, død for 30 år siden, uden børn
3) søster Margrethe Nielsdatter i De fattiges Hus i Ålborg, død, var g.m. [Henrik Jensen Uttrup, skifte 25.2.1691 lbnr.1274]. 3B:
a Didrik Henriksen 60, glarmester i Ålborg
b Margrethe Henriksdatter i Ålborg, død. 1B:
1 Gedske Marie 44, i Ålborg
c Cathrine Henriksdatter, død. 1B:
1 Jacob From 30, handskemagersvend
4) søster Margrethe Nielsdatter, død. 2B:
a Christen Tranders, uvist hvor. Ikke hørt fra ham siden pestens tid
b Bodil Tranders, uvist hvor. Ikke hørt fra hende siden pestens tid
5) halvbror Christen Nielsen i Jetsmark på Bjørnkær gods
6) halvsøster Karen Nielsdatter g.m. Rasmus Frandsen i Attrup på Brahes gods.

1939 Anne Christensdatter i Ålborg. 22.10.1735, side 151.
E: Christen Hansen, skrædder. B:
1) Jacob Christensen 16.
Afdøde døde 31.8.1735.

1940 Oluf Graa i Ålborg. 5.4.1736, side 154.
E: Johanne Knudsdatter. LV: Jens Kjeldsen, guldsmed. B:
1) David Graa 9
2) Knud Graa 8
3) Mette Olufsdatter 7
4) Niels Graa 5.
FM: Niels Troelsen.

1941 Hans [Johansen] Budtz, købmand i Ålborg. 8.2.1720, side 159.
E: Mette Hansdatter Pop. LV: bror Thomas Pop, guldsmed. B:
1) Johan Hansen Budtz 30, student. Ved afkald 14.6.1726 er han præst i Sahl [i Ginding herred], død, [skifte Ginding herred gejstlig 16.5.1731 lbnr.2]
2) Bente Marie Hansdatter Budtz g.m. Anders Rasmussen Sommerfeldt, købmand, Afkald 4.5.1723
3) Dorthe Budtz 21. Ved afkald 19.5.1724 er hun g.m. Steffen Lauridsen Brøndlund.
FM: farbror Johan [Johansen] Budtz, præst i Dronninglund.
Afdøde døde 10.1.1720.

1942 Søren Pedersen, toldbetjent i Ålborg. 11.8.1736, side 167.
E: Maren Cathrine Henriksdatter. LV: Jørgen Møller, overtoldbetjent. B:
1) Peder Torp 26
2) Maren Sørensdatter 22
3) Karen Sørensdatter 19.

1943 Margrethe Svendsdatter Grubbe i Ålborg. 28.8.1736, side 168.
E: Anders [Jensen] Thagaard, løjtnant. B:
1) Margrethe Thagaard 3
2) Johanne Thagaard 2.
FM:
1 morfar Svend Mortensen, købmand
2 morbror Bagge Svendsen Grubbe, købmand.

1944 Anne Jensdatter i Ålborg. 30.6.1736, side 171.
Enke efter Christen Olufsen, bødker. B:
1) Johannes Christensen, bødker
2) Anne Christensdatter g.m. Anders [Christensen] Horne, degn i Torslev i Øster Han herred
3) Anne Kirstine Christensdatter 30, på stedet.
Afdøde døde 31.12.1735.

1945 Hans Pedersen, vrager i Ålborg. 5.6.1736, side 173.
E: Inger Madsdatter. LV: Hans Christensen Wadschier, bødker. A:
1) mor Kirsten Gynthersdatter, enke efter Peder Mikkelsen, [vrager, skifte11.6.1717 lbnr.860]
1) bror Anders Pedersen, bødkersvend g.m. Else Christensdatter.
Afdøde døde 22.4.1736.

1946 Peder Hansen Tobach i Ålborg. 21.4.1736, side 174.
E: Gertrud Thomasdatter. B:
1) Jens Pedersen 11
2) Thomas Pedersen 7
3) Søren Pedersen 5
4) Peder Pedersen 3.
FM: Laurids Poulsen, drejer.
Afdøde døde 21.3.1736.

1947 Maren Jacobsdatter i Ålborg. 2.8.1735, side 176.
Enke efter Henrik From. B:
1) Jacob Henriksen From i Ålborg
2) Hans Henriksen From, købmand i Christiania i Norge
3) Søren Henriksen From, i København
4) Henrik Henriksen From i Busk Kro, 4 mil fra København.

1948 Elisabeth Dorthe Christensdatter i Ålborg. 15.2.1735, side 192.
E: Anders Nielsen Byrum, skipper, der døde 19.6.1735, skifte 6.7.1735. B:
1) Christen Andersen 10.
FM: morbror Hans Christensen.
Hans første ægteskab med Anne Sørensdatter [Bache, skifte 14.6.1723 lbnr.978]. B:
1) Ingeborg Andersdatter 12.
FM: Jens Poulsen.
Afdøde døde 30.12.1734.

1949 Christen Pedersen, knapmager. 29.7.1733, side 203.
E: Maren Nielsdatter. LV: Peder Schiøtt.
Første ægteskab med Anne Marie Jensdatter, [skifte 17.5.1727 lbnr.1698]. B:
1) Bodil Christensdatter.
FM: Thomas Mørch, skrædder.
Afdøde døde 30.6.1733.

1950 Laurids Jensen, podemester i Ålborg. 10.2.1734, fol.205.
E: Karen Andersdatter. LV: Rasmus Danielsen. A:
1) bror Thomas Jensen i Christiania i Norge
2) bror Peder Jensen på Bragernes i Norge.

1951 Mads Madsen i Ålborg. 28.4.1735, side 207.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Søren Pedersen Styr. B:
1) Peder Madsen 34, uvist hvor
2) Kirsten Madsdatter 32
3) Dorthe Madsdatter g.m. Mikkel Sørensen
4) Sofie Madsdatter g.m. Mads Christensen
5) Mathias Madsen 24, på stedet.

1952 Dorthe Christensdatter i Ålborg. 15.4.1735, side 208.
E: Niels Pedersen. B:
1) Sofie Nielsdatter g.m. Laurids Ambrosiussen Gay, skibsmand
2) Else Nielsdatter 30
3) Christen Nielsen 27
4) Niels Nielsen 21.

1953 Anders Lauridsen, vognmandssvend i Ålborg. 16.3.1736, side 209.
E: Maren Nielsdatter. LV: Hans Christensen, bødker. B:
1) Anne Marie Andersdatter 9
2) Christen Andersen 5.
FM: Hans Lauridsen.

1954 Maren Jepsdatter i Ålborg. 6.9.1735, side 210.
E: Thomas Jensen Mørch, skrædder. B:
1) Karen Thomasdatter 19
2) Jeppe Thomsen 18
3) Elsebeth Thomasdatter 10
4) Jens Thomasen 8
5) Henrik Thomsen 7 uger.
FM: Christen Jensen Kjær, skrædder.

1955 Dorthe Sofie Mathiasdatter i Ålborg. 3.12.1735, side 211.
Enke efter [Mourids Balling, dronningens livskrædder]. B:
1) Søren Mouridsen Balling, brygger og prokurator i København
2) Christian Mouridsen Balling, prokurator
3) Margrethe Mouridsdatter Balling g.m. [Andreas Ottesen] Bering, tolder i Ålborg.
Afdøde døde 3.11.1735.

1956 Peder Jensen Helsingør i Ålborg. 7.1.1735, side 216.
E: Maren Lauridsdatter. A:
1) bror Jens Jensen.

1957 Oluf Christensen, sporemager i Ålborg. 30.10.1731, side 217.
Enkemand efter [Anne Christensdatter]. B:
1) Christian Olufsen sporemager
2) Jens Olufsen Høgh, dragon i Christiania i Norge.

1958 Mikkel Henriksen, bødker i Ålborg. 3.9.1734, side 218.
E: Johanne Jensdatter. LV: Bertel Pedersen.
Første ægteskab med Maren Christensdatter, [skifte 4.8.1719 lbnr.887]. B:
1) Gertrud Mikkelsdatter 21
2) Johanne Marie Mikkelsdatter 17
3) Henrik Mikkelsen 14.
FM: [morbror] Hans Christensen Vadskær, bødker.

1959 Markus Mortensen Vadum, slagter i Ålborg. 3.7.1732, side 220.
E: Anne Jensdatter. LV: Vogn Thorsen, handskemager. B:
1) Maren Markusdatter 18
2) Anne Markusdatter 18.
FM: Christen Jensen, bødker.
Afdøde døde 27.5.1732.

1960 Anders Bentsen, toldbetjent i Ålborg. 8.9.1735, side 223, 271.
E: Anne Christensdatter, der døde, 1.7.1736. B:
1) Christen Andersen 30, i Ålborg
2) Jens Andersen 28, i Christiania i Norge
3) Anne Andersdatter g.m. Hans Ottesen Aarø i Ålborg
4) Gertrud Andersdatter 25, på Høgholt
5) Andreas Andersen 24, i Ostindien
6) Niels Andersen Bentsen 19, student på stedet.

1961 Anne Gregersdatter i Ålborg. 13.7.1732, side 226.
E: Niels Christensen Leere, feldbereder. B:
1) Christen Nielsen Leere
2) Mogens Wiingaard, tredje lektiehører i Ålborg Latinskole
3) Gregers Nielsen
4) Anne Kirstine Nielsdatter 24
5) Bodil Nielsdatter 21, i Jelstrup præstegård.
Afdøde døde 2.6.1732.

1962 Anders Andersen, skipper i Ålborg. 12.7.1736, side 230.
A:
1) søster, død. 3B:
a Margrethe Lauridsdatter, [skifte 10.8.1734 lbnr.1907], var g.m. Laurids Olufsen, podemester. 4B:
1 Laurids Lauridsen 15
2 Anders Lauridsen 12
3 Niels Lauridsen 10
4 Maren Kirstine Lauridsdatter 3
b Barbara Lauridsdatter
c Kirsten Lauridsdatter.
FM: Harbo Lassen Meulengracht.

1963 Anne Mikkelsdatter Møller i Ålborg. 26.5.1735, side 235.
E: Johan Levin, knapmager. B:
1) Levine Elisabeth Mikkelsdatter 18
2) Johanne Marie Mikkelsdatter 14
3) Johannes Mikkelsen 11.
FM: Levin Johansen.
Afdøde døde 27.3.1735.

1964 Jeppe Markussen, kræmmer i Ålborg. 28.7.1731, side 237.
E: Kirsten Christensdatter Legaard. LV: Christen Lauridsen Møller. B:
1) Christen Jepsen [Hortulan] 13.
FM: Mads Sørensen von Heden.

1965 Niels Albertsen, ugift i Ålborg. 1.12.1736, side 238.
A:
1) mor Anne Nielsdatter, enke efter Albert Bertelsen, [skifte 17.10.1724 lbnr.1018]
2) søster Johanne Marie Albertsdatter 28.
Fars første ægteskab med [Johanne Sørensdatter i Ålborg. 20.11.1703 lbnr.1488]. B:
3) halvsøster Anne Albertsdatter g.m. Anders Christensen, brændevinsbrænder i København.

1966 Daniel von Horn, garver i Ålborg. 18.9.1733, side 239, 275.
E: Anne Jensdatter. LV: svoger Jens Arevad. B:
4) Anne Cathrine Danielsdatter 2.
FM: Christoffer Nielsen.
Første ægteskab med Anne Cathrine Miller, [skifte 30.1.1731 lbnr.1790]. B:
1) Ellen Danielsdatter Blach 6
2) Adrian von Horn 5
3) Johannes von Horn 2.
FM: morbror Jacob Miller, købmand.
Forsegling 9.8.1733.

1967 Anning Johansen, hattemager i Ålborg. 15.4.1735, side 258.
E: [Navn angives ikke]. LV: Oluf Ludvigsen, skrædder. B:
1) Helene Marie Anningsdatter 14
2) Maren Anningsdatter 13
3) Maren Anningsdatter 11
4) Johan Christian Anningsen 10.
FM: Holger Nielsen, hattemager.
Afdøde døde 26.2.1735.

1968 Maren Christensdatter, ugift i Ålborg. 28.12.1728, side 259.
A:
1) bror Peder Christensen, rebslager.
Afdøde havde arv efter [halvbror] Niels Christensen, skifte 27.5.1712 lbnr.1617.
Afdøde døde 25.12.1728.

1969 Christian Bentsen, bøssemager i Ålborg. 3.8.1736, side 260.
E: Maren Nielsdatter. LV: Anders Pedersen, snedker. B:
1) Margrethe Christiansdatter g.m. Carl Ludvig Conradi.

1970 Jørgen Ottesen i Ålborg. 13.11.1736, side 262.
E: Maren Pedersdatter. LV: Morten Sørensen Hjort. B:
1) Anne Marie Jørgensdatter 5.
FM: født værge Søren Jørgensen, skipper.
Afdøde døde i Lübeck.

1971 Anne Jensdatter i Ålborg. 4.7.1736, side 264.
Enke efter Hans Troelsen. B:
1) Peder Kynde, købmand i Ålborg
2) Niels Hansen Kynde 28, på Sundsmøre i Norge.
Afdøde døde 22.5.1736.

1972 Anne Christensdatter i Ålborg. 1.10.1736, side 267.
E: Jonas Hammer.
Første ægteskab med [Hans Rommedal, skifte 31.8.1730 lbnr.1834]. B:
1) Idel Johan Hansen Rommedal 28
2) Thale Dorthe Hansdatter g.m. Levi Johansen, skrædder
3) Iver Christian Hansen Rommedal 20.
FM:
1 [farbror] Niels Rommedal, skrædder.
2 Christian With, skrædder.
Forsegling 31.8.1736.

1973 Conrad Rye, by- og rådstueskriver i Ålborg. 7.7.1736, side 275.
E: Johanne Lunge. LV: Christen Andersen, købmand. B:
1) Nikolaj Rye 17.
FM: Poul Poulsen, købmand.
Afdøde døde 16.5.1736.

1974 Ingeborg Lauridsdatter Juul i Ålborg. 2.11.1735, side 283.
E: Thøger Henriksen. B:
1) Anne Thøgersdatter 24
2) Maren Bente Thøgersdatter 22
3) Anne Lorentse Thøgersdatter g.m. Aksel Møller, købmand
4) Henrik Thøgersen 16
5) Margrethe Thøgersdatter 13
6) Johanne Thøgersdatter 11
7) Bjørn Thøgersen 10
8) Didrik Thøgersen 5.
Arv i boet til enkemandens søster Anne Margrethe Henriksdatter.
Afdøde døde 15.4.1735.

1975 Peder Knudsen i Ålborg. 15.1.1737, side 293.
E: Johanne Jørgensdatter. LV: Jens Simonsen, skipper. A:
1) bror Søren Knudsen i Grydsted ved Nibe
2) søster i Grydsted.

1976 Niels Madsen, fisker i Ålborg. 15.10.1736, side 294.
E: Ellen Lauridsdatter. LV: Johan Meyer, stolemager. B:
1) Bodil Marie Nielsdatter 3.
FM: farbror Søren Madsen.
Afdøde døde 14.10.1736.

1977 Anne Andersdatter i Ålborg. 21.2.1737, side 295.
E: Laurids Joensen, snedker. B:
1) Joen Lauridsen 19.
Afdøde døde 27.12.1736.

1978 Maren Hansdatter i Ålborg. 16.2.1737, side 296.
A:
0) forældre [Hans Christensen, bager og Unse Jespersdatter, skifte 15.12.1730 lbnr.1789]
Mors andet ægteskab med:
1) stedfar Jens Jensen, bager
2) halvsøster Else Jensdatter g.m. Frederik Jensen
3) halvbror Hans Jensen 23, bagersvend.

1979 Pierre Bordier, købmand i Ålborg. 24.3.1733, side 297.
Enkemand. B:
1) Pierre Bordier 20, i Hamborg
2) Johanne Bordier 18
3) Anne Bordier 17
4) Jacob Bordier 15, i Hamborg.
FM: Hans Gleerup.
Afdøde døde 21.2.1733.

1980 Anne Sørensdatter Doktor i Ålborg. 29.11.1736, side 314.
A:
1) bror Christen Sørensen Doktor, tømrer, var g.m. [Maren Jensdatter, skifte 8.6.1724 lbnr.997]. 5B:
a Søren Christensen, kandestøber i København, død. 3B:
1 Søren Sørensen, kandestøbersvend i Bergen
2 Frederik Sørensen Bloch
3 en datter i København
b Daniel Christensen i Nibe
c Jens Christensen i København død. 1B:
1 [Peder Jensen]
d Maren Christensdatter, død, var g.m. [Henrik Kolshus i København]. 6B:
1 Johannes Findsmark, lakaj hos dronningen
2 Christian Findsmark i København
3 en søn i København
4 Silke Marie Henriksdatter i København, enke efter Henrik Nielsen Slot, forvalter
5 Anne Marie Henriksdatter i Holsten
6 en datter i København
e Cathrine Christensdatter g.m. Christen Andersen Berg i København.

1981 Johan Mikkel Meyer, stolemager i Ålborg. 20.2.1737, side 316.
E: Maren Christensdatter. LV: Christian Schiønnemann.
Første ægteskab med [Else Bonde, skifte 23.9.1721 lbnr.941]. B:
1) Johan Christian Meyer 20.
FM: Laurids Poulsen.

1982 Mathias Hollænder, skipper i Ålborg. 8.6.1737, side 318.
E: Birgitte Jensdatter i Västervik i Sverige. 2B: en søn og en datter hvis navne ikke angives.

1983 Anne Christensdatter Dragstrup i Ålborg. 28.11.1736, side 320.
A:
1) søster Søster Christensdatter g.m. Jens Sørensen i Dragstrup
2) Maren Christensdatter, enke efter Just Christensen i Serup.

1984 Kirsten Nielsdatter i Ålborg. 13.9.1736, side 322.
E: Daniel Lummer. A:
1) bror Christen Nielsen i Rakkeby.
Afdøde døde 4.8.1736.

1985 Claus Jensen, sejlingsmand i Ålborg. 16.8.1735, side 323.
E: Karen Andersdatter. LV: Niels Madsen Boysen. B:
1) Jens Clausen 4
2) Cathrine Clausdatter 1.
FM: Jens Jensen, skipper.
Afdøde døde i Riga 26.6.1735.

1986 Anders Svendsen Svensk i Ålborg. 29.11.1736, side 324.
E: Johanne Thomasdatter. LV: Thomas Bruun. B:
1) Svend Andersen 6
2) Birgitte Andersdatter 2.
FM: Johan Jensen Sund, bødker.
Afdøde døde 29.10.1736.

1987 Bertel Mikkelsen, klejnsmed i Ålborg. 27.10.1736, side 325.
E: Mette Sørensdatter. LV: Johan Meyer, stolemager. B:
1) Gertrud Marie 8.
FM: Søren Jensen, klejnsmed.
Afdøde døde 28.9.1736.

1988 Niels Nielsen Nysom i Ålborg. 13.12.1735, side 328.
Enkemand. B:
1) Anders Nysom, købmand
2) Niels Nysom, negotiant i København, død. 1B:
a Cathrine Nielsdatter Nysom 10
3) Mette Cathrine Nysom, enke efter Glob Sørensen, købmand
4) Anne Bloch Nysom g.m. Bagge Svendsen Grubbe, købmand.

1989 Laurids Thomsen, guldsmed i Ålborg. 16.7.1737, side 337.
Cathrine Kirstine Vistisen. LV: Jens Kjeldsen, guldsmed. B:
1) Anne Cathrine Lauridsdatter 7
2) Anne Lauridsdatter 4.
FM: Hans Madsen Winther, købmand.

1990 Inger Andersdatter i Ålborg. 9.3.1737, side 338.
E: Oluf Ludvigsen, skrædder. A:
1) bror Søren Andersen i Vedsted i Vendsyssel på Birkelse gods
2) søster Anne Andersdatter i Hollen nær Christiania i Norge, enke efter andet ægteskab
3) bror Frands Andersen i Pirup i Hune sogn, død. 1B:
a Maren Frandsdatter i Pirup.
Forsegling 8.2.1737.

1991 Edel Gundersdatter i Ålborg. 5.7.1737, side 340.
E: Jens Jensen, toldbetjent. A:
1) søster Kirsten Gundersdatter i Salmehøj i Skåne
2) bror Peder Gundersen i Grenå
3) søster, død. 1B:
a Gunder Eriksen i Kongens tjeneste, uvist hvor.
Afdøde døde 5.6.1737.

1992 Niels Pedersen Reisen i Ålborg. 7.8.1737, side 343.
E: Johanne Andersdatter.
Som arving meldte sig uden bevis A:
1) næstsøskendebarn Bodil g.m. Jens Vilstring, kågmand i Ålborg,
som var enken ganske ubekendt.
Afdøde døde 4.7.1737.

1993 Oluf Henriksen Waldau i Ålborg. 13.6.1737, side 344.
E: Maren Nielsdatter Juul. LV: Niels Knob. B:
1) Birgitte Marie Olufsdatter 16, i Amsterdam.
FM: Christian Jørgensen Douritz, podemester.
Afdøde døde 10.4.1737.

1994 Laurids Joensen Svensk i Ålborg. 4.6.1737, side 345.
Enkemand efter [Anne Andersdatter, skifte 21.2.1737 lbnr.1977]. B:
1) Joen Lauridsen 20, i skomagerlære.
Afdøde døde 21.4.1737.

1995 Christen Christensen, vognmand i Ålborg. 28.2.1737, side 346.
E: Ingeborg Christensdatter, der døde 27.2.1737.
Hans A:
1) søster Anne Christensdatter g.m. Otto i Vendsyssel.
Hendes A:
1) bror Christen Christensen, død. 3B:
a Christen Christensen i København
b Anders Christensen, snedker i Haderslev
c Anne Christensdatter g.m. Jens Lauridsen, grovsmed i Ålborg
2) bror Henrik Christensen, død. 1B:
a Johanne Henriksdatter gift i København
3) halvsøster Sofie Christensdatter g.m. Christen Christensen i Stenild ved Hobro
4) halvsøster Anne Christensdatter, død. 4B:
a Søren Rasmussen i København
b Jens Rasmussen, uvist hvor
c Kirsten Rasmusdatter gift i København
d Anne Rasmusdatter gift i Norge.
Afdøde døde 25.2.1737.

1996 Søren Pedersen, snedker i Ålborg. 5.3.1737, side 347.
E: Helvig Jensdatter. LV: Jens Jochumsen Gøstrau. B:
4) Dorthe Marie Sørensdatter 19.
Af første ægteskab B:
1) Peder Sørensen 40, i Ditmarsken
2) Isak Sørensen 38, i København.
Af andet ægteskab B:
3) Jacob Sørensen 33.
Afdøde døde 3.2.1737.

1997 Niels Madsen, skipper i Ålborg. 13.7.1737, side 350.
E: Maren Nielsdatter Hald. LV: Christian Sømark. B:
1) Claus Nielsen 4
2) Cathrine Marie Nielsdatter 2.
FM: Laurids Lauridsen Fladstrand.
Enkens første ægteskab med Claus Christensen, hjulmand, skifte 1.3.1731 lbnr.1811. Arv til B:
1) Inger Cathrine Hansdatter 10.
Afdøde døde 2.5.1737.

1998 Anne Christensdatter Hasseris i Ålborg. 30.7.1737, side 353. Fattigregistrering.
A:
1) søster Mette Christensdatter g.m. Niels Rasmussen, klejnsmed i København.

1999 Søren Laue i Ålborg. 21.2.1737, side 353. Fattigregistrering.
A eller B:
1) Niels Laue, skipper i København
2) Johanne Laue g.m. Christen Andersen i Ålborg.

2000 Dorthe Sørensdatter i Ålborg. 10.9.1737, side 353. Fattigregistrering.
Enke efter Jens Christensen, snedker. B:
2) Bodil Jensdatter.
[Af første ægteskab eller uden ægteskab] B:
1) Maren Pedersdatter.
Afdøde døde 8.9.1737.

2001 Knud Troelsen, kornmåler i Ålborg. 10.7.1737, side 353. Fattigregistrering.
E: Anne Thorsdatter. LV: Anders Lauridsen. B:
1) Troels Knudsen 25, i Oldenburg
2) Peder Knudsen 13
3) Anne Marie Knudsdatter.
FM: Niels Hougaard.

2002 Søren Jensen Haverslev, snedker i Ålborg. 29.11.1737, side 454, 367.
E: Karen Christensdatter. LV: Anders Pedersen, snedker. A:
1) søster Maren Jensdatter g.m. Laurids Steffensen i Storvorde
2) søster Margrethe Jensdatter g.m. Niels Pedersen, tømrer i København
3) søster Johanne Jensdatter i Storvorde
4) søster Karen Jensdatter i København.

2003 Niels Sørensen Møller, skipper i Ålborg. 26.2.1737, side 357.
E: Sidsel Lauridsdatter Kynde. LV: Villum Green. B:
1) Johanne Nielsdatter 4
2) Maren Nielsdatter 2
3) Søren Nielsen 9 mdr.
FM: morbror Mads Lauridsen Kynde, snedker.

2004 Niels Pederstrup, et barn i Ålborg. 29.11.1737, side 360.
A:
1) mor Margrethe Mikkelsdatter g.m. Christen Vognsen
2) søster Bodil Marie Pederstrup g.m. Mikkel Sørensen Sparre, gartner på Antvorskov på Sjælland
3) bror Gyde Iver Pederstrup 25, i Vestindien
4) bror Mikkel Pederstrup 23, student i København
5) søster Karen Marie Pederstrup g.m. forrige fabrikant Johan Henrik Edholt i Ålborg
6) søster Maren Pederstrup 21
7) bror Jens Christian Pederstrup 19, i Norge
8) bror Johannes Pederstrup 15
Arv efter afdødes far Niels Jensen Pederstrup, skifte 3.1.1728 lbnr.1865

2005 Bodil Jensdatter Tranders, ugift i Ålborg. 29.11.1737, side 360, 718.
A:
1) mor Mette Mikkelsdatter, enke efter [Jens Nielsen Tranders, skifte 29.5.1731 lbnr.1810]
2) bror Mikkel Jensen Tranders 27, i København
3) søster Engel Kirstine Jensdatter Tranders g.m. Niels Christensen Hougaard
4) søster Kirsten Jensdatter Tranders 20. Ved skiftet 7.2.1743 er hun g.m. Jens Sommer
5) bror Niels Jensen Tranders 22, i København. Ved skiftet 7.2.1743 er han ridefoged på Holbækgård
6) bror Jens Jensen Tranders 17, i København. Ved skiftet 7.2.1743 er han theologisk student i København
7) bror Christian Jensen Tranders 16, der døde, skifte 7.2.1743 side 718.

2006 Kirsten Mathiasdatter i Ålborg. 13.6.1737, side 360.
E: Bernt Lauridsen, murer. B:
2) Gundel Marie Berntsdatter 25, i København.
Af første ægteskab [eller uden ægteskab] B:
1) Engel Cathrine Markusdatter 38, i København.
Afdøde døde 6.4.1737.

2007 Christen Christensen i Ålborg. 10.9.1737, side 361.
A:
1) halvbror Jens Christensen i Store Astrup.

2008 Søren Sørensen, færgemand i Ålborg. 21.11.1737, side 365.
E: Birgitte Jensdatter. LV: Steffen Lauridsen Brøndlund. B:
1) Søren Sørensen 22
2) Jens Sørensen 17.
FM: Laurids Poulsen, drejer.

2009 Mathias Pedersen, rebslager i Ålborg. 21.11.1737, side 367.
E: Dorthe Margrethe Mathiasdatter. LV: Villum Green. B:
1) Peder Mathiassen 19
2) Inger Marie Mathiasdatter 17
3) Johanne Marie Mathiasdatter 15
4) Mathias Mathiassen 11
5) Jørgen Mathiassen 8
6) Christian Mathiassen 5
7) Marie Mathiasdatter 4
8) Enok Mathiassen 6 mdr.
FM: Jens Jensen, skipper.

2010 Kirsten Christensdatter i Ålborg. 2.12.1737, side 369.
E: Christen Jensen, skomager. A:
1) bror Jens Christensen i Horsens i Vendsyssel
2) søster Nille Christensdatter i Gandrup i Vendsyssel.

2011 Udgård.

2012 Marie Agnethe Eriksdatter Rose i Ålborg. 27.8.1737, side 371.
E: Niels Mortensen Kjærulf. B:
1) Karen Nielsdatter Kjærulf 6
2) Morten Nielsen Kjærulf 3.
FM: Christoffer Sørensen, sejlingsmand.

2013 Niels Jacobsen, handskemager i Ålborg. 7.12.1737, side 373.
E: Mette Zebaotsdatter. LV: Hans Christensen Wadschier, bødker. B:
1) Jacob Nielsen 36, handskemager
2) Dorthe Nielsdatter
3) Mette Nielsdatter.
FM: Rasmus Olufsen, handskemager.
Forsegling 23.2.1736.

2014 Christen Pedersen, podemester i Ålborg. 22.5.1737, side 374.
E: Johanne Pedersdatter. LV: Peder Rolfsen podemester. B:
1) Peder Christensen Hostrup 29, degn i Hammer og Horsens
2) Mette Cathrine Christensdatter 21.
FM: Niels Kjærulf, parykmager.

2015 Dorthe Hansdatter Ahl i Ålborg. 23.5.1737, side 375.
E: Frands Christensen Venstre, skrædder. B:
2) Christian Venstre, student, i Stenholt mølle på Sjælland.
Første ægteskab med Henrik Madsen, skrædder. B:
1) Peder Niemand 28, student.
Afdøde døde 15.4.1737.

2016 Margrethe Pedersdatter i Ålborg, der døde 13.11.1737, side 378.
E: Peder Mortensen, slagter. B:
1) [Else Pedersdatter, skifte 20.5.1728 lbnr.1728, var g.m. Christen Olufsen, skomager]. 2B:
a Anne Margrethe Christensdatter
b Oluf Christensen.
Bevilling til uskiftet bo af 14.7.1730.

2017 Niels Lauridsen Peber i Ålborg. 19.2.1738, side 379. Fattigregistrering.
E: Maren Simonsdatter. LV: Niels Svendsen. B:
1) Laurids Nielsen 14.

2018 Niels Thøgersen i Ålborg. 19.2.1738, side 379. Fattigregistrering.
E: Kirsten Jensdatter. A:
1) bror Hans Thøgersen i København
2) bror Peder Thøgersen i København, død. Uvist om børn.

2019 Registrering i Ålborg. 8.3.1738, side 379.
Registrering af ejendele, der tilhører Bjørn Lauridsen Bech på Læsø, hvor skiftet foretages.

2020 Kirsten Andersdatter i Ålborg. 13.3.1738, side 379.
E: Jørgen Nielsen, natmand. B:
4) Kirsten Jørgensdatter 15
5) Jørgen Jørgensen 10
6) Karen Jørgensdatter 7.
FM: Johan Mølmann, kæmner.
Første ægteskab med Jens Ludvigsen. B:
1) Jens Ludvigsen 26, på Bremerholm efter dom
2) Niels Ludvigsen 21
3) Dorthe Marie Ludvigsdatter, i Holland.
Afdøde døde 12.2.1738.

2021 Jens Sørensen, maler i Ålborg. 28.11.1737, side 380.
E: Sidsel Bertelsdatter. B:
1) Søren Jensen, student på Sjælland
2) Else Jensdatter.
FM: Jens Eriksen, murer.
Afdøde døde 14.10.1737.

2022 Maren Sørensdatter i Ålborg. 25.5.1737, side 380.
E: Peder Nielsen Kjærulf. A:
1) søster Anne Sørensdatter i Bonderup i Vendsyssel.
Afdøde døde 26.4.1737.

2023 Peder Rolfsen, podemester i Ålborg. 8.8.1737, side 383.
Enkemand efter [Anne Nielsdatter, skifte 30.3.1734 lbnr.1898]. A:
1) bror Lukas Rolfsen, uvist hvor. Flygtet for 15 år siden på grund af begået manddrab
2) halvbror Baltser Rolfsen, hattemager i København, død. 1B:
a Oluf Baltsersen, hattemagersvend i København.
[Anne Nielsdatters første ægteskab med Frederik Mathiassen, podemester, skifte 28.4.1722 lbnr.955]. Arv til B:
1) Dorthe Marie Frederiksdatter på stedet.
Afdøde døde 10.7.1737.

2024 Opbudsbo i Ålborg. 7.11.1735, side 385.
Registrering af fallitbo hos Søren Christensen i Ålborg.

2025 Christen Thomsen, prokurator i Ålborg. 11.3.1738, side 395.
E: Birgitte Lauridsdatter. LV: Mathias Mikkelsen.
Testamente af 20.6.1735,
underskrevet af svigersøn og steddatter Dorthe Jensdatter Braadsø.

2026 Dorthe Jensdatter i Ålborg. 9.5.1738, side 387.
E: Mathias Mikkelsen. B:
1) Karen Mathiasdatter 17.
FM: mors næstsøskendebarn Laurids Jensen Sting.
Bevilling til uskiftet bo af 1.11.1735.

2027 Christen Madsen Fladstrand, sejlingsmand i Ålborg. 9.3.1737, side 387.
E: Maren Margrethe [Nielsdatter Rog]. B:
1) Kirstine Marie Christensdatter 12
2) Anne Kirstine Christensdatter 9.
FM: Mikkel Sørensen, skipper.

2028 Knud Nielsen, rebslager i Ålborg. 22.5.1737, side 390.
E: Karen Eriksdatter. LV: Søren Pedersen Styhr. B:
1) Mette Knudsdatter 11
2) Niels Knudsen 9
3) Erik Knudsen 8
4) Helvig Knudsdatter 6
5) Knud Knudsen 4.
FM: farbror Børge [Nielsen] Krog, præst i Vester- og Øster Bølle.

2029 Barbara Cathrine Johansdatter i Ålborg. 7.2.1738, side 392.
E: Joen Sørensen, sejlingsmand. A:
1) bror Johan Henrik Johansen, podemester i Ålborg
2) søster Mette Elisabeth Johansdatter i Sjæleboderne i København.

2030 Søren Christensen, tømrer i Ålborg. 8.2.1738, side 392.
E: Anne Lauridsdatter. LV: Laurids Jensen, tømrer. B:
1) Christen Sørensen 10
2) Laurids Sørensen 6.
FM: Søren Nielsen Rytter, tømrersvend.
Afdøde døde 22.12.1737.

2031 Anders Olufsen Frandsen i Ålborg. 3.9.1737, side 393.
E: Anne Mikkelsdatter. LV: Anders Pedersen, snedker. B:
1) Cathrine Marie Andersdatter 13
2) Johanne Andersdatter 12.
FM: fasters mand Christen Pedersen.

2032 Poul Jensen, ugift bødker i Ålborg. 11.5.1736, side 395.
A:
1) bror Henrik Jensen, bødker
2) søster Maren Jensdatter g.m. Laurids Christensen, bødker
3) søster Johanne Jensdatter g.m. Christian Sporemager
4) søster Anne Sofie Jensdatter g.m. Peder Lund, skoflikker.

2033 Niels Haagensen i Ålborg. 11.6.1738, side 399.
E: Inger Jensdatter. LV: Carsten Godske, skrædder. B:
1) Søren Nielsen, skoleholder i København
2) Anne Margrethe Nielsdatter g.m. Bremer, knapmager i København
3) Mette Marie Nielsdatter.
FM: Erik Mikkelsen, murer.
Afdøde døde 2.5.1738.

2034 Hans Pedersen, klejnsmed i Ålborg. 13.12.1736, side 400.
E: Karen Andersdatter. LV: Søren Jensen, klejnsmed. B:
1) Cathrine Hansdatter 26, i Christiania i Norge.

2035 Bertel Nielsen, bogbinder i Ålborg. 12.6.1738, side 401.
E: Maren Joensdatter, der døde straks efter ham.
Hans A:
Hans første ægteskab med [Agnethe Jensdatter]. B:
1) Hans Bertelsen Wolch
2) Dorthe Margrethe Wolch g.m. Enok [Lauridsen] Dahlin, præst i Storvorde og Sejlflod.
Hendes A:
0) forældre [Joen Pedersen skrædder i Kolding, skifte Kolding 12.4.1689 lbnr.272 og Kirsten Nielsdatter]
1) søster Anne Joensdatter i København
2) bror Niels Joensen, guldsmed i København, død. 5B:
3) søster [Dorthe Joensdatter], død. 5B:
a Jonas Bertelsen i København
b Maren Bertelsdatter i Kolding
c Christian Jørgensen i København
d Margrethe Jørgensdatter i København
e Kirsten Jørgensdatter Lindberg på stedet.

2036 Peder Munchert i Ålborg. 10.7.1737, side 402.
E: Johanne Sofie Batta. LV: Morten Sørensen Hjort, købmand. B:
1) Bente Sofie Munchert 15
2) Peder Munchert 8.
FM:
1 fars svoger Poul Poulsen, købmand
2 Jens Boller, købmand.

2037 Christen Rasmussen, kornmåler i Ålborg. 16.8.1738, side 407.
A:
1) søster Mette Rasmusdatter g.m. Christen Knudsen, kornmåler.

2038 Niels Poulsen, smed i Ålborg. 20.8.1738, side 407.
E: Mette Sørensdatter. LV: Morten Christian Hjort. B:
1) Niels Nielsen Overvad
2) Ellen Nielsdatter g.m. Johan Arent, skomager
3) Søren Nielsen, murersvend.

2039 Mikkel Andersen, toldbetjent i Ålborg. 28.8.1738, side 409.
E: Johanne Marie. LV: Jørgen Møller, overbetjent. A:
1) mor Margrethe Nielsdatter
2) bror Just Andersen i Nørholm
3) bror Sørensen Andersen i Fjelsø sogn i Rinds herred
4) søster Else Andersdatter g.m. Jacob Sørensen, skrædder.

2040 Troels Brodersen Pileqvist, skomager i Ålborg. 21.8.1738, side 410.
E: Kirsten Andersdatter. LV: Peder Schiøtt, skomager. A:
1) en bror i Tögelsjö i Skåne.
Afdøde døde 22.7.1738.

2041 Jens Pedersen Klarup, snedker i Ålborg. 28.4.1738, side 412.
E: Dorthe Marie Knudsdatter. LV: bror Søren Knudsen, snedker. B:
1) Peder Jensen Klarup 4.
FM: Hans Ernst Exmann, buntmager.

2042 Jens Nielsen Øjgaard i Ålborg. 26.4.1738, side 413.
E: Anne Jensdatter. LV: Søren Pedersen Styhr. A:
0) forældre [Niels Thomsen Øjgaard, skifte 8.10.1722 lbnr.974 og Ellen Henriksdatter, skifte 9.8.1712 lbnr.1621]. B:
1) bror Thomas Nielsen Øjgaard, bødker
2) søster Kirstine Marie Nielsdatter g.m. Jens Pedersen Mariager, bødker
3) søster Mette Margrethe Nielsdatter g.m. Peder Jacobsen, knapmager i København
4) søster Maren Nielsdatter g.m. Johan Christoffer Klein, garver i København
5) søster Margrethe Nielsdatter g.m. Hans Hansen, snedker i København.
Fars andet ægteskab med [Dorthe Andersdatter]. B:
6) halvsøster Ellen Marie Nielsdatter hos sin mor i Ålborg.

2043 Opbudsbo i Ålborg. 12.10.1736, side 416.
Registrering af fallitbo hos Jacob Christian Højer i Ålborg.

2044 Hans Morsing, ugift i Ålborg. 28.3.1736, side 434.
A:
1) mor Kirsten Pedersdatter, enke efter Mathias Hansen Vibe, degn i Torslev, [skifte Øster Han herred gejstlig 21.3.1735 lbnr.16]
Mors første ægteskab med [Christen Lauridsen Morsing, degn på Øland, begravet 31.7.1716]. B:
1) søster Anne Sofie Christensdatter.

2045 Bodil Jensdatter i Ålborg. 19.7.1738, side 437.
Enke efter Hans Caspersen, bogbinder. B:
1) Christence Hansdatter.
FM: Hans Madsen Winther.

2046 Jacob Hansen Schultz i Ålborg. 9.12.1738, side 437.
A:
0) forældre Hans Jacobsen, postmester, [begravet 9.4.1738 og Cathrine Christensdatter Schultz, skifte 3.9.1720 lbnr.922]. B:
1) bror Christen Hansen Schultz
2) bror Christian Hansen Schultz.
Fars andet ægteskab med [Abelone Samuelsdatter Kjærsgaard], der lever. B:
3) Cathrine Hansdatter
4) Morten Hansen.
FM: Jens Kjeldsen, guldsmed.
Afdøde døde 10.11.1738 som sergent i Frederikshald i Norge.

2047 Søren Madsen i Ålborg. 27.9.1738, side 438.
E: Else Madsdatter. A:
1) bror Thomas Madsen i Storvorde
2) bror Niels Madsen, [skifte 15.10.1736 lbnr.1976]. 2B:
a Bodil Marie Nielsdatter 5
b Bente Cathrine Nielsdatter 2
3) bror Peder Madsen i København
4) halvbror Anders Madsen.
Afdøde døde 29.8.1738.

2048 Knud Christensen, købmand og kirkeværge i Ålborg Budolfi. 3.5.1735, side 439.
E: Mette Henriksdatter, der døde 27.10.1736, skifte 26.11.1736 side 445. B:
1) Johanne Knudsdatter 40, g.m. Oluf Graa, købmand, der døde [skifte 5.4.1736 lbnr.1940]
2) Henrik Knudsen 38, i Christiania i Norge
3) Kirsten Knudsdatter 36, der døde 4.4.1738, skifte 24.5.1738 side 448. 4B:
a David Graa
b Knud Graa
c Mette Olufsdatter Graa
d Niels Drastup Graa
4) Christen Knudsen 35, i Bergen
5) Johanne Knudsdatter 31, g.m. Mogens Wiingaard, tredje lektiehører i Ålborg latinskole. Ved skifte efter enken er han degn i Dronninglund
6) Anne Marie Knudsdatter 27.
Afdøde døde 4.4.1735.

2049 Just Lauridsen, grovsmed i Ålborg. 16.9.1738, side 450.
E: Anne Christensdatter. LV: Jens Kjeldsen, guldsmed. A:
1) bror Anders Lauridsen, grovsmedesvend
2) søster Maren Lauridsdatter
3) søster Anne Lauridsdatter g.m. Søren Christensen Krog i Nibe
4) halvsøster Else Lauridsdatter g.m. Niels Christensen Helverskov i Svenstrup
5) halvsøster Maren Lauridsdatter g.m. Rasmus Eriksen, grovsmed.
Afdøde døde 17.8.1738.

2050 Anne Sofie Nakskov (Naschou) i Ålborg. 4.12.1736, side 452.
Enke efter Johan Miller, garver, [skifte 24.4.1731 lbnr.1856]. B:
1) Anne Cathrine Miller, [skifte 30.1.1731 lbnr.1790], var g.m. Daniel von Horn, garver, [skifte 18.9.1733 lbnr.1966]. 3B:
a Ellen Danielsdatter Blach von Horn 9
b Adrian von Horn 8
c Johannes von Horn 7
2) Jacob Miller, garver
3) Anne Marie Miller g.m. Gotfred Reich, præst i Gudum og Lillevorde
4) Hans Miller
5) Andreas Miller, på Batavia i Ostindien
6) Johannes Miller
7) Peder Miller 20, student
8) Anne Sofie Miller 17.
Afdøde døde 23.11.1736.

2051 Knud Hansen Hopp i Ålborg. 27.1.1739, side 459.
E: Anneke Thomasdatter Kærsgaard. B:
1) Frederik Hans Knudsen Hopp
2) Thomas Knudsen Hopp, [rektor i Ålborg]
3) Jens Jørgen Knudsen Hopp til Irup [i Hørdum sogn] i Thy
4) Jørgen Knudsen Hopp, kaptajn i Rotterdam
5) Maren Knudsdatter Hopp, enke efter Lyder Jansen i Amsterdam
6) Anne Knudsdatter Hopp g.m. Gert Jensen, skibsbygger i Amsterdam
7) Ellen Johanne Knudsdatter Hopp g.m. Laurids Christensen Aggersund i Amsterdam
8) Karen Knudsdatter Hopp, enke efter Jens Madsen Stjernsund i Stjernsund i Norge.

2052 Kirsten Andersdatter, ugift tjenestepige i Ålborg, der døde 27.11.1738, side 460.
Arvinger angives ikke.

2053 Frederik [Vilhelm] Schou, kirurg i Ålborg. 15.2.1735, side 460.
E: Cathrine Ravn [Bendixdatter Fideler]. LV: Christian Schiønnemann. B:
1) Cathrine Elisabeth Frederiksdatter 11
2) Bente Marie Frederiksdatter 10
3) Bendix Christian Frederiksen 3
4) Frederik August Frederiksen1.
FM: Anders Sommerfelt.
Afdøde døde 14.1.1735.

2054 Maren Nielsdatter i Ålborg. 17.12.1735, side 463.
Enke efter Niels Hansen, købmand.
Hans A:
Af hans første ægteskab B:
1) Hans Nielsen, urtekræmmer i København, død. 1B:
a en søn, hvis navn ikke kendes.
Hendes A:
1) søster Karen Nielsdatter, [skifte 29.6.1730 lbnr.1817], var g.m. Jacob Nielsen Hundt, [skifte 16.10.1711 lbnr.1608]. 2B:
a Niels Jacobsen Hundt, foged i Ryfos ved Stavanger
b Poul Jacobsen Hundt i Ryfos
2) søster Johanne Nielsdatter, [skifte 16.8.1697 lbnr.1365], var g.m. Just Pedersen, kommandør i Ålborg, [skifte14.8.1699 lbnr.1408]. 1B:
a Johan Justesen
3) søster Anne Nielsdatter, [skifte 29.10.1703 lbnr.1485]. [Første ægteskab med Jens Jochumsen, skifte 2.7.1698 lbnr.1385]. B:
a Kirsten Jensdatter [Jyngling, død 22.12.1714], var i første ægteskab med Christen Svendsen, præst i Torslev, [skifte Øster Han herred gejstlig 16.11.1713 lbnr.2]. 3B:
1 Anne Christensdatter på Nørlund
2 Didrik Christian Christensen 26
3 Elsebeth Christensdatter i Christiania i Norge
b Anne Marie Jensdatter g.m. Christoffer Nielsen, købmand i Ålborg
c Johanne Jensdatter g.m. Jens Overvad
d Anne Jensdatterenke efter Daniel von Horn, garver, [skifte 18.9.1733 lbnr.1966].
Afdøde døde 16.11.1735.

2055 Dorthe Jensdatter i Ålborg. 30.11.1738, side 466.
Enke efter Niels Thomsen, [skifte 11.1.1723 lbnr.975]. A:
1) bror Christen Jensen i Nørholm, død. 1B:
a Anne Christensdatter g.m. Simon Jensen i Nørholm
2) bror Jørgen Jensen i Nibe, død. 3B:
a Jens Jørgensen på Fyn
b Søren Jørgensen i Nibe
c Mette Jørgensdatter i Nibe
3) søster Birgitte Jensdatter i Ålborg, død. 2B:
a Laurids Nielsen i Fladstrand
b Anne Nielsdatter
4) søster, uvist hvor.

2056 Maren Nielsdatter, ugift tjenestepige i Ålborg. 1.6.1738, side 469.
A:
1) søster Karen Nielsdatter i Ålborg
2) halvbror Knud Nielsen i Nibe.

2057 Johanne Nielsdatter i Ålborg, der døde 26.1.1739, side 470.
E: Niels Andersen, kusk.
Hendes B:
1) Kirsten Christensdatter g.m. Hans Meyer i Hesselholt ved Rold skov.

2058 Johanne Hansdatter i Ålborg. 18.11.1738, side 471.
A:
1) søster Karen Hansdatter
2) bror Christen Hansen i Sæby
3) søster Ingeborg Hansdatter i Skien i Norge, død. Uvist om børn.

2059 Cathrine [Elisabeth] Mortensdatter Lund i Ålborg. 14.4.1739, side 472.
E: Anders [Christensen] Tødslev (Tørslev), [skrædder]. B:
1) Morten Andersen Tødslev 9
2) Christen Andersen Tødslev 8
3) Nikolaj Andersen Tødslev 5
4) Zacharias Andersen Tødslev 2
5) Christen Andersen Tødslev 1
6) Margrethe Sofie Andersdatter Tødslev.
FM: Christen Andersen, kandestøber.
Afdøde døde 15.3.1739.

2060 Anders Lauridsen i Ålborg. 13.11.1738, side 473.
A:
1) bror Thøger Rosenberg, købmand i Kristiansand i Norge.

2061 Johanne Marie Nielsdatter i Ålborg. 15.6.1739, side 474.
E: Laurids Pedersen Skyum. B:
1) Anne Erika Lauridsdatter 3
2) Karen Lauridsdatter 2.
FM:
1 Erik [Pedersen] Skyum, præst i Skørping og Fræer
2 Peder Johansen, maler i Ålborg
3 Søren Nielsen i Ålborg.

2062 Jørgen Ritter, bager i Ålborg. 20.5.1739, side 477.
E: Maren Sørensdatter, der døde 19.5.1739. B:
1) Søren Christoffer Jørgensen 12
2) Johanne Jørgensdatter 8.
FM: Jens Poulsen.
Afdøde døde 11.5.1739.

2063 Mette Jørgensdatter i Ålborg. 10.4.1739, side 477.
E: Laurids Poulsen, drejer. A:
0) forældre [Jørgen Nielsen, skifte 12.7.1709 lbnr.1571 og Maren Lauridsdatter, skifte 27.6.1716 lbnr.835]
1) søster Maren Jørgensdatter, død, var g.m. [Hans Cortsen]. 4B:
a Anne Hansdatter g.m. en gørtler i København
b Cort Hansen, skipper i Nørre Sundby
c Johan Hansen, i militien
d Peder Hansen, skomager i Tønsberg i Norge
2) Anne Jørgensdatter, [skifte 26.9.1698 lbnr.1389, var g.m. Søren Nielsen Nørup, skifte 6.3.1723 lbnr.1686]. 4B:
a Maren Sørensdatter i Ålborg
b Kirsten Sørensdatter g.m. Laurids Svane ved garnisonen i Fladstrand
c Anne Sørensdatter i Christiania i Norge
d Niels Sørensen i Hasseris
3) søster Ingeborg Jørgensdatter g.m. Laurids Christensen, glarmester
4) søster Else Jørgensdatter, enke efter Jochum Madsen Buch, klokker ved Ålborg Budolfi.

2064 Niels Jensen Hald, fisker i Ålborg. 12.8.1738, side 479.
E: Karen Christensdatter, der døde. B:
1) Christen Nielsen Hald, snedkersvend, i krigstjeneste i København
2) Jens Nielsen Hald 26, snedkersvend i Ålborg
3) Maren Nielsdatter, enke efter Niels Madsen, skipper, [skifte 13.7.1737 lbnr.1997]
4) Kirsten Nielsdatter g.m. Niels Hansen Dahl.
Afdøde døde 13.7.1738.

2065 Peder Jørgensen Schiøtz, skomager i Ålborg. 13.3.1739, side 485.
E: Cathrine Pedersdatter Kjeldgaard. LV: Jens Thomsen Raakjær, skomager. B:
1) Laurids Christian Pedersen Schiøtz 11.

2066 Johan Levin, knapmager i Ålborg. 17.2.1738, side 486.
Enkemand efter [Anne Mikkelsdatter Møller, skifte 26.5.1735 lbnr.1963]. B:
1) Levine Elisabeth 23
2) Johanne Marie 18
3) Johannes 15.
FM: Jens Christensen, skomager.

2067 Ellen Pedersdatter, ugift vævepige i Ålborg, der døde 11.10.1739, side 487.
A:
1) mor Else Christensdatter g.m. Poul Jensen i Ferslev på Harbo Meulengrachts gods.

2068 Søren Christensen Tødslev, handskemager i Ålborg. 2.5.1739, side 489.
E: Johanne Bentsdatter. LV: Oluf Halvorsen, handskemager. B:
1) Johanne Sørensdatter Tødslev 6
2) Bente Sørensdatter Tødslev 3.
FM: farbror Anders Tødslev, skrædder.
Afdøde døde 1.4.1739.

2069 Ida Jacobsdatter i Ålborg. 30.10.1739, side 490.
E: Peder Johansen, maler. B:
1) Dorthe Margrethe Pedersdatter 34
2) Johanne Marie Pedersdatter 32
3) Johan Pedersen, student 30
4) Jochum Pedersen 26.

2070 Karen Meulengracht Lowson i Ålborg. 31.10.1739, side 491.
E: Poul Sternberg. B:
1) Gertrud Sternberg 7
2) Jørgen Sternberg 5
3) Poul Sternberg 15 uger.
FM: Christen Kløcker, købmand.
Afdøde døde 30.9.1739.

2071 Lyder Jensen Lind, instrumentalist i Ålborg. 4.7.1739, side 498, 515.
E: Anne Poulsdatter, der døde 22.7.1739.
Hans A:
1) søster, død. 2B:
a Jens Jochumsen Gøstrau i Ålborg
b Anne Jochumsdatter g.m. Ejler Hansen i Stavanger.
Hendes A:
0) mor [Inger Madsdatter, død 23.4.1707, var sidst g.m. Peder Nielsen i Lyngbjerggård på Ålborg Helligåndskloster gods. Af første ægteskab B:
1) søster Maren Poulsdatter, død, var g.m. Poul Hansen Winther, murer i Ålborg, [begravet Ålborg Frue 25.1.1730]. 5B:
a Poul Winther, præst i Grenå
b Anders Poulsen, i krigstjeneste i Norge
c Peder Poulsen i Grenå
d Søren Poulsen, handskemagersvend i Uddevalla i Sverige
e Anne Poulsdatter g.m. en barber i København
2) søster Gertrud Poulsdatter, død, var g.m. Hans Hansen Tanch i Ålborg, [begravet Ålborg Frue 7.2.1725]. 2B:
a Bodil Hansdatter g.m. Johan Ryberg i Uddevalla
b Agnethe Hansdatter i Uddevalla
3) søster Birgitte Poulsdatter, død, var g.m. Anders Frimodt. 3B:
a Anders Andersen Frimodt på Års i Vendsyssel
b Vendel Andersdatter Frimodt, enke efter Hans Christoffersen i København
c Gertrud Andersdatter Frimodt g.m. Carl Christian Wien, organist i Ålborg Frue.

2072 Maren Pedersdatter i Ålborg. 10.9.1739, side 508.
E: Germand Engelbrechtsen, skibstømrer. A:
1) bror [Jens Pedersen], død. E: Maren Jensdatter. LV: Frederik Stampe. 4B:
a Anne Jensdatter i København
b Kirsten Jensdatter i København
c Ellen Jensdatter
d Peder Jensen 18, i snedkerlære.

2073 Niels Christensen Vestervig i Ålborg, der døde 27.12.1738, side 510.
E: Kirsten Clemensdatter.
Af første ægteskab B:
1) Anne Nielsdatter Vestervig, gift i København.

2074 Pierre Bordier, købmand i Ålborg. 27.6.1739, side 511.
E: Else Margrethe Helbech. LV: Christen Winther, bedemand i Ålborg. B:
1) Maren Bordier 4
2) Johanne Bordier 2.
FM:
1 fasters mand Abraham Hansen
2 fasters mand Anders Thagaard.
Afdøde døde 19.5.1739.

2075 Maren Sørensdatter i Ålborg. 12.10.1739, side 515.
Enke efter [Jens Christensen, sporemager, skifte 27.6.1718 lbnr.899]. B:
1) Bernt Vadum 26, student i Norge
2) Anders Vadum, rytter i Randers.

2076 Helvig Christensdatter i Ålborg. 17.12.1739, side 516.
E: Morten Henrik Hass, handskemager. B:
1) Christen Mortensen 12.
FM: Peder Christensen, rebslager.

2077 Dorthe Sivertsdatter i Ålborg. 18.2.1740, side 517.
E: Arres Henriksen. A:
1) bror Jens Sivertsen i Serridslev
2) søster Johanne Sivertsdatter, enke efter Jens Børgesen, skoflikker
3) søster Margrethe Sivertsdatter g.m. Søren Tønnesen.

2078 Jacob Christensen Kærskov, farver i Ålborg, der døde 27.2.1740, side 518.
Enkemand efter [Cathrine Andersdatter]. B:
1) Abelone Kirstine Jacobsdatter Kærskov, enke efter Jørgen Bertelsen, rådmand, [begravet 20.5.1737]. LV: Anders Hegelund, købmand
2) Kirsten Jacobsdatter Kærskov g.m. Johan Henrik Møller, købmand
3) Christen Jacobsen Kærskov.
FM: Borre Hansen, købmand.

2079 Peder Jacobsen Stødt i Ålborg. 15.10.1739, side 522.
Arvinger kendes ikke.

2080 Anne Kirstine Pedersdatter i Ålborg. 9.4.1740, side 523.
E: Søren Jensen. B:
1) Anne Kirstine Sørensdatter 1.

2081 Johanne Knudsdatter i Ålborg. 4.4.1737, side 524.
Enke efter Oluf Graa, [skifte 5.4.1736 lbnr.1940]. B:
1) David Graa 10
2) Knud Graa 9
3) Mette Graa 7
4) Niels Restrup Graa 6.
FM: morbror Henrik Knudsen.

2082 Johan Christoffer Thim, regimentskvartermester i Ålborg. 7.4.1740, side 528.
E: [Sara] Sofie Kirstine Hauch i København. LV: bror Jørgen Hauch, regimentskvartermester.
Bevilling til uskiftet bo af 22.4.1740 for hende og hendes umyndige børn.

2083 Opbudsbo i Ålborg. 10.5.1737, side 529.
Registrering af fallitbo hos Jens Poulsen Hersom, købmandskarl i Ålborg, der rømte 8.5.1737 på grund af gæld.

2084 Søren Thomsen, bødker i Ålborg. 17.5.1740, side 536.
E: Maren Jensdatter. LV: Hans Christensen Wadschier. B:
3) Thomas Christian Sørensen, hos en guldsmed i Næstved
4) Jan Sørensen 11
5) Steffen Sørensen 10.
FM: Poul Hansen, bager.
Første ægteskab med [Anne Poulsdatter, skifte 18.7.1727 lbnr.1695]. B:
1) Anne Marie Sørensdatter 22
2) Poul Sørensen 20, bødkersvend.

2085 Peder Nielsen Kjærulf i Ålborg, parykmager, der døde 28.8.1739, side 538.
E: Johanne Nielsdatter. LV: Thomas Mørch, skrædder. B:
1) Anne Cathrine Pedersdatter, født efter fars død.
FM: Niels Kjærulf, parykmager.
[Første ægteskab med Maren Sørensdatter, skifte 25.5.1737 lbnr.2022].

2086 Johan Hansen, angelmager i Ålborg. 27.8.1738, side 540.
E: Anne Christensdatter. LV: Niels Christensen, slagter. B:
1) Hans Johansen 2
2) Johan Johansen 1.

2087 Maren Andersdatter i Ålborg. 25.6.1740, side 541.
E: Peder Christensen, bødker.
Af første ægteskab B:
1) Jochum Rasmussen, soldat ved Rhinen
2) Margrethe Rasmusdatter g.m. Anders Bay, bødkersvend i Ålborg
3) Dorthe Rasmusdatter i Christiania i Norge.
Afdøde døde 25.5.1740.

2088 Christen Christensen, drejer i Ålborg. 11.6.1740, side 542.
E: Maren Mogensdatter. LV: Anders Pedersen. B:
1) en datter 29
2) Christen Christensen 26
3) Johanne Christensdatter 23
4) Anne Marie Christensdatter 20.
FM: Jørgen Kuchler.

2089 Inger Christensdatter, ugift tjenestepige i Ålborg. 23.7.1740, side 544.
A:
1) mor Ingeborg Poulsdatter, enke efter Christen Christensen i Jerslev
2) bror Christen Christensen i Tårs
3) søster Maren Christensdatter g.m. Laurids Pedersen i Serridslev
4) søster Anne Christensdatter i Ålborg.

2090 Christen Pedersen Sallingbo i Ålborg, der døde 2.6.1740, side 544.
E: Anne Hansdatter. A:
1) søster Anne Pedersdatter i Vendsyssel
2) halvbror Niels Pedersen i Nørre Tise i Salling
3) halvsøster Anne Pedersdatter i Grættrup i Salling
4) halvsøster Barbara Pedersdatter i Trend mølle.

2091 Christen Jensen, skomager i Ålborg. 2.5.1740, side 545.
A:
1) bror Peder Jensen, skomagersvend i Berlin
2) søster Anne Jensdatter i København.

2092 Christen Riis i Ålborg. 13.9.1738, side 546.
E: Anne Marie Jacobsdatter. A:
1) søster Inger Riis, enke efter Jens Hansen i Skive
2) søster Maren Riis, enke efter Kjeld Bøg i Skive.

2093 Thomas Thorsen i Ålborg. 19.2.1738, side 546.
E: Maren Christensdatter. LV: Johan Augustinus, nålemager. B:
1) Mette Thomasdatter 5
2) Thor Thomsen 2.
Afdøde døde 11.12.1737.

2094 Niels Svendsen, kågmand i Ålborg. 9.4.1740, side 547.
E: Johanne Lauridsdatter. B:
1) Svend Nielsen 23
2) Maren Nielsdatter i København
3) Anne Nielsdatter på stedet.

2095 Laurids Børgesen, skoflikker i Ålborg. 23.12.1739, side 547.
E: Johanne Sivertsdatter.
Afdøde var født i Sverige.
Arvinger kendes ikke.

2096 Anne Marie Mogensdatter i Ålborg. 23.7.1740, side 548.
E: Casper Vind, kalkslager. B:
1) Bertel Nikolaj Hemmer (Emmer), degn i Voer ved Randers, [skifte Rougsø herred gejstlig 20.4.1740 lbnr.21]. 3B:
a Anne Marie Bertelsdatter 9
b Nikolaj Bertelsen 6
c Anne Sofie Bertelsdatter 3.

2097 Johan Augustinus [Grønau], nålemager i Ålborg. 27.2.1740, side 549.
E: Helvig Margrethe Jensdatter Bay. LV: Jens Thomsen Raakjær. B:
1) Anne Cathrine Johansdatter 18
2) Augustinus Johansen15
3) Karen Johansdatter 13
4) Lisbeth Sofie Johansdatter 9.
FM: Anders Pedersen, snedker.

2098 Anders Henriksen i Ålborg, der døde 10.4.1739, side 549.
E: Margrethe Andersdatter. B:
1) Henrik Andersen 25, i Viborg
2) Hans Andersen 12.
FM: Christian Lund, skipper.

2099 Svend Mortensen i Ålborg. 1.10.1738, side 550.
E: Sidsel Hansdatter. LV: Anders Nysom, købmand. B:
5) Johanne Svendsdatter 16.
Første ægteskab med Johanne Baggesdatter, [skifte 22.4.1718 lbnr.869]
1) Bagge Svendsen Grubbe, rådmand
2) Jacobe Svendsdatter Grubbe
3) Marie Svendsdatter Grubbe
4) Margrethe Svendsdatter Grubbe, [skifte 28.8.1736 lbnr.1943]. E: Anders Thagaard, købmand. 2B:
a Margrethe Thagaard 6
b Johanne Thagaard 5.
Afdøde døde 30.8.1738.

2100 Erland Jensen i Ålborg. 23.9.1739, side 566.
E: Ida Gregersdatter Klitgaard. LV: Johan Mølmann. B:
2) Johannes Erlandsen 18, i København
3) Jens Erlandsen 16, i København.
FM: morbror Jens Gregersen Klitgaard.
Første ægteskab med [Anne Jensdatter, skifte 11.3.1719 lbnr.882]. B:
1) Maren Erlandsdatter 24, på Bremersvold på Lolland.

2101 Vogn Thorsen, handskemager i Ålborg. 29.6.1740, side 569.
E: Anne Sørensdatter. LV: Rasmus Olufsen, handskemager. B:
2) Søren Vognsen 12.
Første ægteskab med [Kirsten Svenningsdatter, skifte 23.8.1713 lbnr.1640]. B:
1) Thor Vognsen, i krigstjeneste i København.

2102 Cathrine Madsdatter Vittrup i Ålborg. 23.10.1739, side 571.
A:
1) Christen Vittrup, købmand i Ålborg
og på hans søskendes vegne mødte Christen Ravn maler.
(Sml. lbnr.1260).

2103 Margrethe Iversdatter, ugift i Ålborg, der døde 18.6.1739, side 572.
A:
0) forældre [Iver Nielsen Iversen Aarø, præst i Tornby og Vidstrup og hustru Maren Sørensdatter Højbjerg, skifte Horns herred gejstlig 9.1.1730 lbnr.9]. B:
1) Anne [Brøndlund] Iversdatter, i Holland
2) Søren Iversen 22
3) Niels Iversen 18, i Tolstrup præstegård
4) Karen Iversdatter i Tolstrup præstegård
5) Mads Iversen 15, på Sjælland
6) Christen Iversen i Tornby
7) Maren Iversdatter i Sindal præstegård.

2104 Niels Christensen Leere, [feldbereder] i Ålborg. 20.5.1740, side 575.
Enkemand efter [Anne Gregersdatter, skifte 13.7.1732 lbnr.1961]. B:
1) Christen Nielsen Leere, bogbinder i Ålborg
2) Mogens Wiingaard, degn i Dronninglund
3) Gregers Nielsen Leere, feldbereder
4) Anne Kirstine Nielsdatter 28
5) Bodil Nielsdatter 25.
FM: Frederik Stampe.
Afdøde døde 15.4.1740.

2105 Didrik Henriksen, glarmester i Ålborg. 23.11.1737, side 578.
A:
0) forældre [Henrik Jensen Uttrup, købmand i Ålborg. 25.2.1691 lbnr.1274 og Margrethe Nielsdatter]
1) søster Margrethe Henriksdatter i Ålborg, død. 1B:
a Gedske Marie Arentsdatter
2) søster Cathrine Henriksdatter, død. 1B:
a Jacob From 30, handskemagersvend.

2106 Carl Christian Wien, organist i Ålborg. 23.11.1740, side 579.
E: Gertrud Andersdatter Frimodt. LV: Christen Bentsen. B:
1) Hans Andreas Wien 18, i mesterlektien i Ålborg latinskole
2) Anne Birgitte Elisabeth Wien 15
3) Carl Christian Wien 9
4) Bernhard Wien 4.
FM: Jens Jochumsen Gøstrau, beslægtet på mors side.
Afdøde, der var født i Tyskland døde 22.10.1740.

2107 Mette Christensdatter i Ålborg. 30.11.1740, side 580.
E: Peder Toft. B:
1) Anne Pedersdatter
2) Anne Kirstine Pedersdatter, [skifte 9.4.1740 lbnr.2080]. E: Søren Jensen, toldbetjent. 1B:
a Anne Kirstine Sørensdatter 2.

2108 Maren Christensdatter i Ålborg. 21.12.1740, side 582.
E: Hans Bertelsen Wolch. B:
1) Christen Hansen Wolch 19.
FM: morfar Christen Poulsen, sværdfeger.

2109 Peder Kynde i Ålborg. 15.12.1740, side 583, 953.
E: Elisabeth Himmerig. LV: far Niels Himmerig. B:
1) Niels Kynde 21, der døde på rejse til Ostindien 12.2.1742, skifte 30.3.1746
2) Maren Masse Kynde 20
3) Niels Himmerig 15. Ved skifte 30.3.1746 er han i Ålborg latinskole
4) Jens Himmerig 13
5) Hans Kynde Himmerig 12. Ved skifte 30.3.1746 er han i Ålborg latinskole.
FM: morbror Jacob Himmerig.
Arv efter afdødes mor Anne Jensdatter, skifte 4.7.1736 lbnr.1971.

2110 Maren Sørensdatter i Ålborg. 9.8.1740, side 585.
E: Laurids Andersen, murer. B:
1) Karen Lauridsdatter 28.
Afdøde døde 9.7.1740.

2111 Mette Sørensdatter i Ålborg. 29.6.1740, side 586.
Enke efter Ove Pedersen Bigum, skomager, [skifte 7.6.1734 lbnr.1909]. B:
1) Søren Ovesen Bigum, kapellan i Sparbu i Trondhjem stift i Norge
2) Peder Ovesen Bigum, hører i Tønsberg latinskole i Norge
3) Maren Ovesdatter Bigum g.m. Evald Hein, skomager i Ålborg
4) Anne Ovesdatter Bigum i en præstegård i Norge.

2112 Johanne Andersdatter i Ålborg. 23.7.1740, side 587.
A:
0) far [Anders Nielsen i Vester Hassing, død for 26 år siden]. B:
1) bror Niels Andersen, sadelmagersvend
2) søster Karen Andersdatter
3) søster Anne Andersdatter, død, var g.m. Johan Stadinger i Sverige. 2B:
a Johan Stadinger, klejnsmedesvend i Ålborg
b Maren Stadinger i Malmø i Sverige
4) søster Kirsten Andersdatter g.m. Anders Morloch, skomager.
Afdøde døde 1.6.1740.

2113 Anne Margrethe Henriksdatter i Ålborg. 13.6.1740, side 588.
A:
0) forældre [Henrik Jensen Uttrup, skifte 25.2.1691 lbnr.1274 og Anne Thøgersdatter, skifte 19.3.1685 lbnr.1192]. B:
1) søster Kirsten Henriksdatter på Øland, enke efter Frands [Nielsen] Arctander, [præst i Ålborg Hospital, skifte Ålborg bisp 14.5.1712 lbnr.233]
2) bror Thøger Henriksen i Ålborg.
Fars første ægteskab med [Kirsten Jensdatter, skifte 20.10.1676 lbnr.787]. B:
3) halvsøster Mette Henriksdatter, [skifte 26.11.1736 lbnr.2048, var g.m. Knud Christensen, [skifte 3.5.1735lbnr.2048]. 4B:
a Henrik Knudsen, købmand i Ålborg
b Johanne Knudsdatter, [skifte 4.4.1737 lbnr.2081], var g.m. Oluf Graa, købmand, [skifte 5.4.1736 lbnr.1940]. 4B:
1 David Graa
2 Knud Graa
3 Mette Graa
4 Niels Graa
c Johanne Knudsdatter 31, g.m. Mogens Wiingaard, degn i Dronninglund
d Anne Marie Knudsdatter
4) halvsøster Else Henriksdatter g.m. Hans Lauridsen, organist i Ålborg Frue. 6B:
a Laurids Hansen Meyer, præst i Østrup og Hjadstrup på Fyn
b Jens Hansen Meyer, vinhandler i København
c Henrik Hansen Meyer, død. 1B:
1 Henrik Henriksen Meyer i Helsingør
d Else Hansdatter g.m. Niels Ørsnæs, købmand i Christiania i Norge
e Kirsten Hansdatter g.m Otto Lytken, organist i Ålborg
f Johanne Hansdatter i Østrup præstegård
g Anne Marie Hansdatter g.m. Adam Schnell i Helsingør
5) halvsøster Karen Henriksdatter i København
6) halvsøster Anne Henriksdatter, [skifte 31.10.1718 lbnr.886], var g.m. Bernt Berntsen [fejl for Bernt Steffensen], nålemager, [skifte 27.6.1708 lbnr.1550]. 6B:
a Sidsel Berntsdatter g.m. Søren [Frederiksen] Bloch, præst i Barrit og Vrigsted
b Adrian Berntsen
c Henrik Berntsen i Norge
d Anne Kirstine Berntsdatter på Palsgård
e Margrethe Berntsdatter i Skæve præstegård
f Diderikke Berntsdatter, i København.
Afdøde døde 14.5.1740.

2114 Mette Zebaotsdatter i Ålborg. 21.6.1741, side 591.
Enke efter Niels Jacobsen, handskemager, skifte 7.12.1737 lbnr.2013. B:
1) Jacob Nielsen 39
2) Dorthe Nielsdatter 33
3) Mette Nielsdatter 30.
FM: Rasmus Olufsen, handskemager.
Forsegling 15.12.1741.

2115 Anders Thorsen (Torstensen), skomager i Ålborg. 14.2.1739, side 592.
E: Maren Sørensdatter, der døde 23.2.1739. B:
1) Anne Elisabeth Andersdatter 2.
FM: Jacob Sørensen, skrædder.
Desuden nævnes enkens søster Johanne Sørensdatter.
Afdøde døde november 1738.

2116 Anne Margrethe Lerche i Ålborg. 19.1.1741, side 594.
E: Jens Nielsen Kjeldsen. B:
1) Niels Jensen 2.

2117 Karen Nielsdatter i Ålborg. 20.9.1740, side 596.
E: Laurids Lauridsen, tømrer. B:
1) Karen Lauridsdatter
2) Maren Lauridsdatter
3) Birthe Marie Lauridsdatter.
Afdøde døde 18.8.1740.

2118 Johanne Marie i Ålborg. 14.9.1741, side 596.
E: Christian Herman Halling. B:
1) Herman Christiansen 5.

2119 Mette Frederiksdatter i Ålborg. 25.4.1741, side 597.
Enke efter Christian Lund, skipper. A:
1) bror Peder Frederiksen i Bække ved Foldingbro, død. 1B:
a Christence Pedersdatter, gift i Bække
2) søster Cathrine Frederiksdatter, død. 3B:
a Palle Jensen, død. 1B:
1 Christen Pallesen i København, død. 1søn
b Frederik Jensen, købmand i Ålborg
c Christence Jensdatter g.m. Jens Trane, skrædder i Ålborg
3) søster Bodil Frederiksdatter i Hornum herred, død. 4B:
a Levi Johansen, skrædder i Ålborg
b Gedske Johansdatter g.m. Laurids Kjeldsen, bøssemager i Ålborg
c Kirsten Nielsdatter g.m. Jens Broch, skrædder i Ålborg
d Adriane Nielsdatter g.m. Christian Reisen, kræmmer på Vinge i Norge.
Afdøde døde 26.3.1741.

2120 Melchior Nikolajsen, fisker i Ålborg. 1.7.1741, side 598, 718.
E: Johanne Nielsdatter. LV: Christen Nielsen Hvolbæk, havnefoged. B:
4) Anne Melchiorsdatter 7, der døde 28.9.1742, skifte 26.10.1742 side 718.
Første ægteskab med [Anne Sørensdatter, skifte 8.7.1732 lbnr.1861]. B:
1) Maren Melchiorsdatter g.m. Poul Andersen
2) Anne Melchiorsdatter 26
3) Kirsten Melchiorsdatter 23, i Ålborg Hospital på grund af svaghed.
Afdøde døde 3.6.1741.

2121 Thyge Thomsen i Ålborg. 8.4.1741, side 601.
Enkemand efter Gedske Blume, [død Ålborg 14.8.1736, begravet Nørre Tranders 23.8.1736].
Testamente af 18.7.1736.
Hans A:
1) bror Gregor Thomsen, død. 5B:
a Johan Gregorius Thomsen
b Eva Sofie Thomasdatter
c Anne Marie Elisabeth Thomasdatter
d Johan Frederik Thomsen
e Johan Christian Thomsen.
Hendes Arvinger:
Hendes arvinger angives ikke.
Afdøde, der døde 4.7.1737, [havde været amtsforvalter 1705-1716. Epitafium i Nørre Tranders kirke].

2122 Karen Bertelsdatter i Ålborg. 8.5.1741, side 621.
E: Anders Pedersen, snedker. A:
1) søster Margrethe Bertelsdatter g.m. Niels Christensen i Nibe.

2123 Thomas Sørensen Møller, toldbetjent i Ålborg. 7.11.1741, side 622.
E: Mette Cathrine Hansdatter. LV: Jørgen Møller. B:
1) Søren Thomsen 23, i København
2) Hans Thomsen 21, student.

2124 Niels Nielsen Kusk i Ålborg. 24.11.1741, side 623.
E: Else Nielsdatter.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 13.10.i København.

2125 Aksel Jørgensen, kågmand i Ålborg. 14.10.1741, side 623.
E: Anne Marie Christensdatter. B:
1) Johanne Margrethe Akselsdatter 21
2) Bertel Akselsen 16, i rebslagerlære
3) Jørgen Akselsen 6.
Afdøde døde 30.8.1741.

2126 Mette Margrethe [Akselsdatter Bjørn] i Ålborg. 21.7.1739, side 624.
Enke efter Peder Hansen Nakskov, [skifte 28.8.1725 lbnr.1717]. B:
1) Adelus Marie Nakskov, på Moss i Norge.
FM: farbror Tobias Nakskov, rådmand i Ålborg.
Afdøde døde 20.7.1739.

2127 Johan Kloehn, instrumentist i Ålborg. 18.10.1740, side 626.
E: Dorthe Sofie. LV: Jens Jochumsen Gøstrau.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 7.10.1740.

2128 Peder Christensen Kratmand i Ålborg. 11.4.1741, side 633.
Birgitte Sørensdatter. LV: Niels Overvad, snedker.
Arvinger kendes ikke.

2129 Herman Finke, ugift i Ålborg. 19.1.1740, side 634.
A:
1) søster Gedske Finke, død, var g.m. Johan Siemer i Bremen. 1B:
a Alhed Johansdatter.
Afdøde døde 18.12.1739.

2130 Maren Kjeldsdatter i Ålborg, der døde 1.7.1741, side 645.
Enke efter Lorents Lorentsen, bager, [skifte 1.12.1734 lbnr.1937]. B:
1) Maren Lorentsdatter i Tønder
2) Margrethe Marie Lorentsdatter i Tønder.
FM: morbror Laurids Kjeldsen, hattemager.

2131 Anders Lauridsen, ugift i Ålborg. 5.7.1741, side 649.
A:
1) bror Søren Lauridsen i Vibsig i Tolstrup sogn
2) bror Jens Lauridsen i København
3) søster Johanne Lauridsdatter, død. E: Christen Esbensen i Sæby mølle. 3B:
a Laurids Christensen
b Sofie Christensdatter
c Maren Christensdatter
4) halvbror Christen Lauridsen i København
5) halvbror Ove Lauridsen
6) halvbror Thomas Lauridsen
7) halvsøster Johanne Lauridsdatter g.m. Peder Thomsen i Ålborg.

2132 Inger Marie Nielsdatter Skaarup i Ålborg. 27.3.1741, side 652.
E: Niels Mortensen Kjærulf, parykmager. B:
1) Maren Nielsdatter Kjærulf 14 uger.
FM: mors [halv]bror Christen Mogensen.
Afdøde døde 7.2.1741.

2133 Elisabeth Rasmusdatter i Ålborg. 14.11.1741, side 653.
E: Peder Hansen, knapmager. B:
1) Anne Elisabeth Pedersdatter 5.
Afdøde døde 15.10.1741.
[Se skifte efter afdødes far Rasmus Jepsen, murer i Nykøbing Falster, skifte Nykøbing Falster 25.2.1738 lbnr.420].

2134 Jørgen Sørensen, feldbereder i Ålborg. 11.11.1741, side 655.
E: Johanne Pedersdatter. LV: Christen Vognsen, toldinspektør. B:
1) [Agnethe Kirstine Jørgensdatter]
2) Søren Jørgensen.
FM: Niels Christensen Hovgaard, købmand.

2135 Hans Jacobsen, postmester i Ålborg. 29.4.1738, side 657.
E: Abelone Samuelsdatter [Kjærsgaard]. LV: Mikkel Jacobsen, købmand. B:
4) Cathrine Hansdatter Schultz 16
5) Morten Hansen 2.
FM: Jens Kjeldsen, guldsmed.
Første ægteskab med [Cathrine Christensdatter Schultz, skifte 3.9.1720 lbnr.922]. B:
1) bror Christen Hansen Schultz
2) bror Jacob Hansen Schultz 24, sergent i Frederikshald i Norge
2) bror Christian Hansen Schultz 19, i Vestindien.
FM: farbror Niels Jacobsen i Sønder Tranders.
Forsegling 31.3.1738.

2136 Johanne Kirstine [Christensdatter Sund] i Ålborg. 8.5.1741, side 666.
E: Søren [Pedersen] Styhr. B:
1) Christian Styhr 10
2) Gertrud Malene Styhr 7
3) Peder Styhr 5
4) Anne Margrethe Styhr 3.
FM: mors søskendebarn Knud Qvist.
Bevilling til uskiftet bo af 8.5.1741.
(Se skifte efter afdødes far Christen Pedersen Sund, skifte Nykøbing Mors 16.4.1719 lbnr.136).

2137 Marie Jensdatter i Ålborg. 4.11.1741, side 667.
E: Christen Jensen Kjær, skrædder. B:
2) Karen Christensdatter Kjær 7
3) Jens Laurids Christensen 5.
FM: Thomas Jensen Mørch.
Første ægteskab med [Laurids Jensen Worm, skifte 7.8.1728 lbnr.1878]. B:
1) Anne Cathrine Worm 15.
Afdøde døde 5.10.1741.

2138 Didrik Johan Warner, ugift nålemagersvend i Ålborg. 29.8.1741, side 670.
A:
1) søster Marie Margrethe Warner g.m. Jochum Meyer, nålemager i Lübeck
2) søster Cathrine Dorthe Warner g.m. Lorents Rogenbuch i Lübeck
3) søster Christine Elisabeth Warner i Lübeck.
Afdøde døde 31.7.1741.

2139 Niels Nielsen, kornmåler i Ålborg. 22.9.1741, side 673.
E: Sidsel Pedersdatter. LV: Anders Haagensen, handskemager.
Første ægteskab med Karen Jacobsdatter, [skifte 13.8.1732 lbnr.1853]. B:
1) Karen Nielsdatter 27, i Holland.

2140 Mads Sørensen i Ålborg. 3.11.1738, side 674.
E: Maren Andersdatter. LV: Hans Christensen Wadschier, bødker. A:
1) bror Jens Sørensen i Nørre Sundby
2) halvbror Søren Sørensen, kornmåler i Nørre Sundby
3) halvbror Christen Sørensen i Agdrup i Sulsted sogn
4) halvbror Niels Sørensen i Melsted i Sulsted sogn
5) halvsøster Kirsten Sørensdatter i på Hejselt i Torslev sogn [i Dronninglund herred].
Afdøde døde 3.10.1738.

2141 Maren Nielsdatter på Klosterjorden i Ålborg. 21.4.1741, side 680.
B:
1) Maren g.m. en soldat i København.
Afdøde døde 19.4.1741.

2142 Maren Christensdatter i Ålborg. 29.10.1738, side 681.
E: Bendix Hein, skomager. B:
1) Sara Margrethe Hein 14
2) Johan Vilhelm Hein 12
3) Peder Daniel Hein 9
4) Edvard Hein 6
5) Magdalene Hein 3.
FM: farbror Evald Albert Hein.

2143 Mette Marie Mortensdatter i Ålborg. 13.3.1742, side 683.
E: Christoffer Sørensen. B:
1) Karen Christoffersdatter 10
2) Cathrine Christoffersdatter 8
3) Johanne Christoffersdatter 6
4) Marie Christoffersdatter 4
5) Søren Christoffersen 2.
FM: Niels Mortensen Kjær, parykmager.

2144 Oluf Nielsen Kokvad i Ålborg. 23.4.1742, side 684.
E: Karen Andersdatter. LV: Eskild Knudsen.
Arvinger kendes ikke.

2145 Sidsel Jensdatter, ugift tjenestepige i Ålborg. 13.6.1742, side 685.
A:
1) bror Christen Jensen i Torup ved Hadsund
2) bror Albert Jensen på Voergård
3) bror Søren Jensen i Brøndum
4) søster Mette Jensdatter på Voergård.
FM: farbror Peder Christensen Torup.

2146 Peder Nielsen, ugift købmandskarl i Ålborg. 30.11.1741, side 686.
A:
1) mor Karen Christensdatter g.m. Jørgen Jensen Sten i Valsted
2) bror Christian Nielsen 27, snedkersvend
3) bror Jens Nielsen 25, i Valsted
4) halvbror Niels Jørgensen 9.
Afdøde døde 1.11.1741.

2147 Johan Mølmann, købmand i Ålborg. 31.8.1741, side 690.
E: Anne Kirstine Børgesdatter. A:
0) forældre [Johan Mølmann, skifte17.11.1713 lbnr.1638 og Cathrine Danielsdatter Glasmeier, skifte 6.3.1695 lbnr.1329].
Fars andet ægteskab med [Margrethe Nielsdatter]. B:
1) halvsøster Cathrine Mølmann g.m. Anders [Rasmussen] Carlsen, præst i Vrensted [og Tise].

2148 Johanne Lauridsdatter de Hemmer i Ålborg. 19.12.1741, side 693.
Enke efter Jens Pedersen, toldkontrollør, [begravet 28.11.1729].
Hans A:
1) bror Bernt Pedersen, styrmand i kongens tjeneste, død, var gift 3. gang i København, uvist om enken lever og uvist om børn
Første ægtefælle død uden børn.
Andet ægteskab med Marie Schiønnemannsdatter, død uden børn.
2) søster Anne Pedersdatter g.m. Schiønnemann.
Hendes A:
Første ægteskab med Peder Jensen Stauning, præst i Nykøbing Mors, Lødderup og Elsø, [skifte Ålborg bisp 8.3.1683 lbnr.32]. B:
1) Laurids Pedersen de Hemmer, død uden børn.
Andet ægteskab med Jacob Hansen, toldkontrollør, [skifte 11.12.1693 lbnr.1300]. B:
2) Elsebeth Jacobsdatter, enke efter Pierre Quenovoult i Hamborg
3) Maren Jacobsdatter, død, var g.m. Pierre Bordier, købmand, [skifte 24.3.1733 lbnr.1979]. B:
a Pierre Bordier, [skifte 27.6.1739 lbnr.2074], var g.m. Else Margrethe Helbech, nu g.m. Mathias Høberg, vinhandler i Ålborg. 2B:
1 Maren Bordier 6
2 Johanne Bordier 4
b Johanne Bordier g.m. Abraham Hansen, købmand
c Anne Bordier g.m. Anders Thagaard, købmand
d Jacob Bordier 24, i Hamborg.
4) Peder Jacobsen, dansk skoleholder i Århus
5) Hans Jacobsen, død, var g.m. Worm. 2B:
a Ulrik Hemmer 23, student i København
b Jens Peder Hemmer 17, på rejse til Kina.
Tredje ægteskab med Hans Lukassen, toldkontrollør, [begravet 25.9.1705].
Afdøde døde 30.11.1741.

2149 Gertrud Gundersdatter Torup i Ålborg. 11.7.1742, side 697.
E: Nikolaj Lorentsen. B:
1) Anne Nikolajsdatter 18
2) Kirsten Nikolajsdatter 17
3) Laurids Nikolajsen 11.
FM: Frands Venstre, skrædder.
Afdøde døde 2.3.1742.

2150 Kirsten Thomasdatter i Ålborg. 5.7.1742, side 699.
Enke efter Ebbe Poulsen, skrædder. B:
1) Poul Ebbesen], skoleholder i Asminderød på Sjælland
2) Thomas Ebbesen [Sandholt], degn i Børglum
3) Egidius Ebbesen [Sandholt], degn i Ulsted
4) Margrethe Ebbesdatter
5) Johanne Ebbesdatter g.m. Christen Stausholm, skrædder i Ålborg
6) Anne Kirstine Ebbesdatter på stedet.
Afdøde døde 30.5.1742.

2151 Abelone Samuelsdatter [Kjærsgaard] i Ålborg. 18.4.1742, side 701.
Enke efter Hans Jacobsen, postmester, [skifte 29.4.1738 lbnr.2135]. B:
1) Cathrine Hansdatter [Schultz] g.m. Knud Svindt, købmand
2) Morten Hansen 6.
FM: farbror Niels Jacobsen.
Afdøde døde 7.4.1742.

2152 Martha Hansdatter i Ålborg. 17.8.1742, side 705.
E: Thomas Torup, skoleholder.
Første ægteskab med Hovalt Guldbrandsen. B:
1) Kirsten Hovaltsdatter g.m. en soldat i Christiania
2) Niels Hovaltsen, død 1734, uden børn, efter hvem, der er arv.
Registrering 28.7.1742.

2153 Niels Christensen Møller i Nymølle i Ålborg. 30.9.1741, side 706.
Enkemand efter Kirsten Jensdatter. B:
1) Karen Nielsdatter g.m. Laurids Pedersen, Skyum, købmand
2) Dorthe Nielsdatter 27
3) Christen Nielsen 23.

2154 Laurids Jensen i Ålborg. 19.10.1742, side 709.
E: Mette Hansdatter. LV: Jens Kjeldsen. B:
1) Søren Buchholtz 6.
FM:
1 Poul Jensen
2 Hans Jensen.
Bevilling til uskiftet bo af 19.1.1742.

2155 Johanne Poulsdatter i Ålborg. 18.9.1742, side 711.
Enke efter Jørgen Sørensen, [skifte 11.11.1741 lbnr.2134]. B:
1) Agnethe Kirstine Jørgensdatter 20, i København
2) Søren Jørgensen 17.

2156 Lorents Gabrielsen Hartmann, parykmagersvend i Ålborg. 17.2.1742, side 712.
Af arvinger angives A:
1) far Gabriel [Henriksen] Hartmann i Lemvig.
Afdøde døde 16.1.1742.
(Se skifte efter afdødes far Lemvig 16.9.1748 lbnr.3).

2157 Niels Mortensen Kjærulf, parykmager i Ålborg. 20.11.1742, side 713.
E: Engel Didriksdatter Witschen. LV: Frands Venstre, skrædder.
Første ægteskab med [Marie Agnethe Eriksdatter Rose, skifte 27.8.1737 lbnr.2012]. B:
1) Karen Nielsdatter Kjærulf 11
2) Morten Nielsen Kjærulf 8.
FM: fars svoger Christoffer Sørensen, sejlingsmand.
[Andet ægteskab med Inger Marie Nielsdatter Skaarup, skifte 27.3.1741 lbnr.2132].
Forsegling 22.10.1742.

2158 Bertel Pedersen, bødker i Ålborg. 13.9.1742, side 719.
E: Else Lauridsdatter, der døde 6.12.1742.
Hans A:
1) bror Niels Pedersen 26
2) bror [hvis navn ikke angives] 25, i København.
Hendes A:
1) bror Peder Lauridsen i Hammer præstegård i Vendsyssel
2) bror Anders Lauridsen, død. 2B:
a Laurids Andersen 3
b Christen Andersen 2.
Forsegling 14.8.1742.

2159 Else Clemensdatter i Ålborg. 5.3.1743, side 725.
E: Hans Bertelsen Wolch, bogbinder. B:
1) Bertel Hansen 6
2) Agnethe Hansdatter 4.

2160 Maren Jensdatter i Ålborg. 14.2.1743, side 726.
E: Jørgen Kuchler, drejer.
Første ægteskab med [Thomas Davidsen, skifte 6.2.1719 lbnr.927]. B:
1) Kirstine Marie Thomasdatter, enke efter Roland Skrædder
2) Anne Kirstine Thomasdatter g.m. Laurids Poulsen Frich, drejer i Ålborg
3) David Thomsen, blokdrejer i Arendal i Norge
4) Rebekka Thomasdatter g.m. Christian Ejberg, slotsforvalter på Frydenlund slot på Sjælland
Af andet ægteskab B:
5) Hans Henrik Brüner, strømpemagersvend i København
6) Cathrine Lisbeth Henriksdatter g.m. Johan Simon, strømpemager i København.

2161 Mette Lauridsdatter i Ålborg. 24.1.1743, side 728.
E: Niels Svendsen. B:
1) Henrik Nielsen Hammer, i fodgarden i København
2) Laurids Pedersen i Øster Brønderslev.

2162 Jørgen Bertelsen, rådmand i Ålborg. 13.5.1743, side 729.
E: Abelone Marie Jacobsdatter Kærskov. B:
1) Hedvig Margrethe Jørgensdatter 12
2) Jacob Christian Jørgensen 11.
FM:
1 farbror Vincent [Otto] Bartholin, proviantforvalter på Kronborg
2 Christen Jacobsen Kærskov.
[Afdøde begravet 20.5.1737].
Bevilling til uskiftet bo af 28.6.1737.
Samfrændeskifte 13.5.1743.

2163 Mads Ottesen Broch, stolemagersvend i Ålborg. 8.1.1743, side 731.
A:
1) far Otto Nielsen Broch i Hals.

2164 Anne Christensdatter i Ålborg. 13.3.1743, side 732.
Enke. B:
1) Dorthe Marie [Nielsdatter] g.m. Carsten Skrædder ved søn Niels Carstensen, student
2) Anne Kirstine [Nielsdatter] g.m. Niels Poulsen, skipper
3) Anne Nielsdatter g.m. Albert Biermann, kirurg
4) Ingeborg Nielsdatter 60, på stedet.

2165 Dorthe Jensdatter i Ålborg. 6.3.1743, side 732.
Slegfredbarn B:
1) Maren Lauridsdatter 33, i København, forlovet med Ulrik Christian Rosenbech.

2166 Johan Jørgen Brøchner, skarpretter i Ålborg. 28.7.1741, side 734.
E: Johanne Nielsdatter. LV: Niels Ditlevsen, skrædder. A:
1) bror Hans Casper Brøchner på Lolland
2) søster Anne Gertrud Brøchner i Ålborg
3) søster Marichen Brøchner, gift i Holsten
4) halvbror Hans Gotfred Brøchner i Kraghave på Lolland [dvs. Falster], død. 1B:
a Jochum Brøchner, uvist hvor
5) halvbror Christian Brøchner, uvist hvor
6) halvsøster Lisbeth Brøchner i Holsten
7) halvsøster Marie Brøchner, død uden børn.
Afdøde døde 29.6.1741 i Ebeltoft, hvor han er begravet. Han var i Ebeltoft for at forrette eksekution af delinkventen Maren Nielsdatter, der havde født i barn i dølgsmål, men hun døde natten før i sit logi.

2167 Elsebeth Nikolajsdatter og bror Svend Nikolajsen, student i Ålborg. 23.5.1743, side 746.
A:
1) mor Maren Svendsdatter, enke efter Nikolaj Nikolajsen, kobbersmed, [skifte 15.7.1730 lbnr.1781]. LV: svoger Hans Børgesen Lemmiche, klokker i Ålborg Frue
2) bror Nikolaj Nikolajsen 30, kobbersmedesvend
3) søster Ingeborg Nikolajsdatter 22
4) bror Christen Nikolajsen 21, tinstøbersvend i København.
Mors første ægteskab med Henrik Henriksen Witschen, kobbersmed, [skifte 15.2.1710 lbnr.1578]. B:
5) halvsøster Karen Henriksdatter g.m. Immanuel Touberg, kobbersmed
6) halvbror Henrik Henriksen Witschen 34, kobbersmedesvend.
Afdøde datter døde januar 1743.
Afdøde søn døde oktober 1742, men da han var student, forrettes skiftet af den gejstlige skifteret.

2168 Dorthe Marie Pedersdatter i Ålborg. 12.3.1743, side 747.
E: Hans Christensen Wadschier. B:
1) Peder Christian Hansen Wadschier 18
2) Hans Hansen Wadschier 14.
Afdøde døde 10.2.1743.

2169 Ditlev Christensen, skrædder i Ålborg. 17.6.1741, side 749.
E: Anne Mikkelsdatter. B:
1) Christen Hegelund 30, i Trondhjem i Norge
2) Niels Hegelund, skrædder i Ålborg
3) Andreas Hegelund i Ålborg
4) Mikkel Hegelund 18
5) Anne Kirstine g.m. Hans Andersen Bornholm, overkonstabel i København
6) Else Marie 23.
Afdøde døde 18.5.1741.

2170 Christen Jensen Kløcker, købmand i Ålborg. 30.5.1741, side 752.
A:
0) forældre [Jens Pallesen i Ålborg. 15.1.1677 lbnr.777 og Helvig Bertelsdatter Kløcker]. B:
1) bror Bertel Jensen Kløcker i København, død. Hans børn, hvis navne ikke angives
2) bror Hans Jensen Kløcker, død. Hans børn, hvis navne ikke angives
3) bror Abraham Jensen Kløcker i København, død. Hans børn, hvis navne ikke angives.
Afdøde døde 1.5.1741.

2171 Anders Pedersen, snedker i Ålborg. 31.12.1742, side 757.
E: Anne Kirstine. LV: Christen Bentsen. B:
1) Claus Holer, "en liden søn".
FM: Ebbe Kynde.

2172 Gedske Anchersdatter, ugift i Ålborg. 3.7.1743, side 759.
A:
1) mor Else Lassen g.m. Christen Andersen, kirkeværge
2) søster Else Anchersdatter
Arv efter:
1 afdødes far Ancher Andersen, toldskriver], skifte 5.9.1724 lbnr.1003.
2 afdødes bror [Ancher Anchersen], skifte 31.10.1735 lbnr.1924.

2173 Gertrud Rasmusdatter i Ålborg. 30.1.1743, side 760.
Enke efter Knud Tømmermand. B:
1) Anne Marie Knudsdatter 28, i København
2) Christen Knudsen, 22, guldsmedesvend i København.
Desuden nævnes afdødes brorsøn Didrik Iversen [Braes] til Sødal [i Rødding sogn ved Viborg].
Afdøde døde 31.12.1742.

2174 Laurids Baltsersen, snedker i Ålborg. 21.6.1743, side 761.
E: Helvig Jensdatter. A:
1) bror Jens Baltsersen i Sebbersund.
Afdøde døde 20.5.1743.

2175 Jens Henriksen, ugift handskemagersvend i Ålborg. 13.4.1743, side 763.
A:
1) søster g.m. en handskemager i Viborg.

2176 Peder Christensen, bødker i Ålborg. 2.5.1743, side 764.
Enkemand efter [Maren Andersdatter, skifte 25.6.1740 lbnr.2087]. A:
1) halvbror, død. 2B:
a Christen Christensen Møller på Birkelse i Åby sogn
b Thomas Christensen Møller i Åby sogn
2) halvsøster Anne Mathiasdatter i Vedsted. 4B:
a Anne Mathiasdatter g.m. Thøger i Vedsted
b Maren Mathiasdatter g.m. Jens Ladefoged i Røgild [i Brovst sogn]
c Christen Mathiassen i Risager i Jetsmark sogn
d Niels Mathiassen i Løkken.

2177 Bodil Mortensdatter i Ålborg. 25.5.1743, side 765.
E: Jens Christensen Mørch, skomager. B:
1) Christen Jensen 5
2) Anne Jensdatter 6 uger.
FM: mors stedfar Jørgen Christensen, skomager.

2178 Maren Ovesdatter i Ålborg. 26.8.1743, side 766.
E: Evald Hein, skomager. A:
0) forældre [Ove Pedersen Bigum, skifte 7.6.1734 lbnr.1909 og Mette Sørensdatter]
1) bror Søren Ovesen Bigum, præst i Sparbu [i IOnnherred provsti] i Trondhjem stift i Norge
2) bror Peder Ovesen Bigum, student i Tønsberg i Norge
3) søster Anne Ovesdatter Bigum.

2179 Hans Peder Jensen, slagtersvend i Norge. 24.1.1743, side 768.
A:
1) far Jens Pedersen i Rheide i Hollingsted sogn ved Slesvig.
Afdøde døde 15.12.1742.

2180 Niels Jensen i Ålborg. 25.7.1742, side 769.
E: Maren Christensdatter. A:
1) mor Anne Nielsdatter, enke efter Jens Pedersen i Hals. LV: Anders Christensen, podemester
2) bror Peder Jensen i Hals
3) bror Svend Jensen i Hals
4) søster Mette Jensdatter i Hals.
Afdøde døde 26.6.1742.

2181 Karen Marie Pederstrup i Ålborg. 7.2.1743, side 771.
E: Johan Henrik Egholt, fabrikant, der rejste fra hende for at finde arbejde andet sted. Sidst hørt fra ham i Hamborg Sankt Hans dag 1742. B:
1) Johan Henrik Blom Egholt 7
2) Sara Marie Blom Egholt 2.
FM: mors stedfar på stedet.
Afdøde døde 31.12.1742.

2182 Peder Bertelsen Møller i Ålborg. 15.1.1743, side 773.
E: Anne Pedersdatter. B:
1) Maren Pedersdatter 25
2) Bertel Pedersen 21, i Nyborg.

2183 Anders Christensen, podemester i Ålborg. 8.9.1742, side 775.
E: Anne Marie Nielsdatter. LV: Niels Christensen Hald. B:
1) Bodil Marie Andersdatter 10.
FM: Laurids Wille, toldbetjent, som beslægtet.
Afdøde døde 11.7.1742.

2184 Hans Sørensen Knurborg, handskemager i Ålborg. 8.6.1737, side 776.
E: Birgitte Mortensdatter. LV: Niels Madsen, feldbereder. A:
1) bror Peder Sørensen Knurborg i Sundby.
Afdøde døde 26.4.1737.

2185 Karen Nielsdatter i Ålborg. 5.10.1743, side 778.
E: Hans Sørensen Vittrup, handskemager. A:
1) søster Birgitte Nielsdatter , død. 3B:
a en søn
b Bente Bertelsdatter på Sohngårdsholm
c Elsebeth Bertelsdatter på stedet
2) halvbror, død. 4B:
a Jørgen Thomsen i Uttrup mølle
b Christen Thomsen i Vendsyssel
c Maren Thomasdatter g.m. Peder Møller i Vrå mølle
d Kirsten Thomasdatter på Ørslev Kloster
3) halvsøster Anne Christensdatter g.m. Peder Mogensen i Øster Hassing sogn.

2186 Mathias Roland, podemester i Ålborg. 21.3.1743, side 779.
E: Kirsten Andersdatter. LV: Hans Christensen Wadschier, bødker.
Arvinger kendes ikke.

2187 Margrethe Pedersdatter i Ålborg. 15.11.1743, side 779.
Enke. B:
1) datter g.m. Thomas Jensen Nibe i Ålborg
2) Peder Olufsen, snedker, gift i København
3) Svend Olufsen, drejer, gift i Kristiansand i Norge.

2188 Laurids Bjørnsen, skibstømrer i Ålborg. 13.6.1742, side 780.
E: Maren Mikkelsdatter. LV: Hans Christensen Skaaland. B:
1) Maren Lauridsdatter 21
2) Mikkel Lauridsen 20, farer på Ostindien
3) Jens Lauridsen 14
4) Bjørn Lauridsen 13
5) Malene Lauridsdatter 11
6) Terkild Lauridsen 9.
FM: Gunderik Didriksen, skipper, som beslægtet.
Afdøde døde 1.4.1742.

2189 Anne Cathrine Thomasdatter i Ålborg. 17.8.1743, side 781.
E: Laurids Poulsen, drejer. B:
1) Anne Marie Lauridsdatter 4.

2190 Christian Ludvig Harlev i Ålborg. 22.1.1742, side 783.
E: Maren Andreasdatter. A:
0) forældre [Laurids Jensen Harlev, præst i Bjerregrav, Ålum og Tånum], skifte Sønderlyng herred gejstlig 10.10.1731 lbnr.36 og [Lene Margrethe Gyberg], skifte Sønderlyng herred gejstlig 6.5.1736 lbnr.38
1) søster [Charlotte Amalie Harlev], død, var g.m. Niels Moldrup, regimentskriver. 2B:
a Cathrine Elisabeth Moldrup
b Edel Lene Margrethe Moldrup
2) søster Cathrine Elisabeth Harlev g.m. Frederik Hansen [Curtz], præst i Sønder Vissing og Voerladegård
3) søster Kirstine Marie Harlev g.m. Just [Ulriksen] Schandorff, præst i Ugilt og Tårs
4) søster Clara Eleonora Harlev g.m. [Peder] Fensten, købmand i Horsens
5) søster Birthe Harlev g.m. Laurids [Bertelsen] Bay, præst i Højbjerg og Elsborg
6) søster Anne Sofie Harlev
7) søster Christiane Magdalene Harlev g.m. Anders [Hansen] Haasum i Brandstrup, præst [i Vindum].
Mors andet ægteskab med Christian [Mathiasen] Faber, præst i Bjerregrav, Ålum og Tånum. B:
8) halvbror Mathias Gyberg Faber
9) halvsøster Lene Margrethe Faber.
Afdøde døde 22.12.1741.

2191 Else Andersdatter i Ålborg. 21.5.1743, side 799.
E: Jacob Sørensen, skrædder. B:
1) Dorthe Marie.

2192 Margrethe Christensdatter i Ålborg. 12.11.1743, side 800.
E: Niels Christensen, slagter. B:
2) Karen Nielsdatter 18
3) Kirsten Nielsdatter 12
4) Margrethe Nielsdatter 8.
FM: Peder Mortensen.
Første ægteskab med Søren Nielsen, slagter, [skifte 23.9.1724 lbnr.1005]. B:
1) Christen Sørensen.

2193 Anne Marie Thomasdatter Vestrup i Ålborg. 14.1.1744, side 804.
E: Søren Christensen. B:
1) Anne Christence Sørensdatter 8
2) Thomas Sørensen 4.
Afdøde døde 14.12.1743.

2194 Christen Christensen Terkild i Ålborg. 9.4.1740, side 808.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Christen Nielsen Hvolbæk. B:
1) Anne Marie Christensdatter 5
2) Christiane Christensdatter 2.
FM: Joen Nysom.

2195 Anders Jensen Griis, slagter. 23.3.1743, side 809.
E: Anne Jensdatter. LV: Hans Wadschier, bødker. B:
1) Jens Andersen 15
2) Christen Andersen 12
3) Johanne Marie Andersdatter 8
4) Anne Marie Andersdatter 6
5) Mette Andersdatter 3
6) Else Cathrine Andersdatter 1½.
FM: Hans Børgesen.

2196 Oluf Jensen Krag, skibsmand i Ålborg. 26.10.1743, side 810.
E: Sidsel Lauridsdatter. LV: Hans Wadschier, bødker.
Af første ægteskab B:
1) Ellen Marie Olufsdatter 10
2) Kirsten Olufsdatter 6.
FM: Mikkel Andersen, som beslægtet.

2197 Margrethe Dunche i Ålborg. 18.2.1744, side 812.
E: Lorents Rogenbuch. maler. A:
1) søster Anne Gertrud Dunche i Lübeck.

2198 Mette Nielsdatter i Ålborg. 18.2.1744, side 814.
E: Peder Villumsen, handskemager. B:
1) Mette Pedersdatter.
FM: mosters mand Christen Christensen Skalstrup, hattemager.

2199 Martha Marie i Ålborg. 20.7.1743, side 815.
E: Hans Henrik Schnell, bogbinder. B:
1) Christian Schnell 26, uvist hvor
2) Henrik Schnell 16, på Christiansø ved Bornholm
3) Margrethe Schnell g.m. Hallengreen, konstabel i Fredericia
4) Elisabeth Schnell g.m. Jochum Carsten Litzau på stedet
5) Martha Schnell.
Afdøde døde 19.7.1743.

2200 Dorthe Andersdatter i Ålborg. 19.2.1744, side 829.
A:
1) mor Maren Andersdatter g.m. Christen [Peder Clausen] Vibro, [farver i Ålborg]
Mors første ægteskab med Anders Nielsen, [farver, skifte 13.12.1725 lbnr.1023]
2) bror Andreas Andersen.
3) halvbror Anders Christian Vibro 15
4) halvsøster Cathrine Marie Vibro 12
5) halvsøster Johanne Vibro 11
6) halvbror Claus Christian Vibro 9
7) halvsøster Maren Vibro 6
8) halvbror Nikolaj Christian Vibro 4.
Afdøde døde 18.1.1744.

2201 Anne Nielsdatter i Ålborg. 9.11.1743, side 830.
E: Laurids Christensen Sundby. B:
1) Margrethe Lauridsdatter.
FM: farbror Anders Thagaard, købmand.
Desuden nævnes afdødes mor Marie Olufsdatter.

2202 Johanne Jensdatter i Ålborg. 5.7.1743, side 835.
E: Mads Troelsen, købmand. B:
1) Anne Marie Madsdatter 12
2) Troels Madsen 10
3) Johanne Madsdatter 7
4) Jens Madsen 5
5) Anne Madsdatter 2½.
FM:
1 mors søskendebarn Søren Hassel, klokker i Ålborg Budolfi
2 fasters mand Eskild Knudsen.
Bevilling til uskiftet bo af 8.3.1743.
Samfrændeskifte 5.7.1743.

2203 Abraham Hansen i Ålborg. 29.8.1743, side 836.
E: Johanne Bordier.
Arvinger angives ikke.
Desuden nævnes enkens bror Jacob Bordier.

2204 Thomas Christian, ugift barbersvend i Ålborg, der døde 28.2.1743, side 838.
Forlovet med Else Thomasdatter. A:
0) forældre Christian Thomsen og Kirsten, begge døde
1) farbror Hans Thomsen, død. 1B:
a Karen Hansdatter g.m. Mads Nielsen i landsbyen Kær
2) farbror Niels Thomsen i Husum, død. 5B:
a Thorkild Nielsen, der døde 1743
b Christian Nielsen
c Peder Nielsen
d Cathrine Nielsdatter g.m. Iver Lorentsen i Husum
e Anne Nielsdatter, død. 1B:
1 en søn i Ejdersted
3) faster Anne Thomasdatter g.m. Johannes Poulsen i Østerby, begge døde. 1B:
a Wolf Johansen i Østerby
4) faster Maren Thomasdatter g.m. Bertel Mortensen i Kær, begge døde. 1B:
a Hans Bertelsen i Kær
5) moster Anne, død. E: Jørgen Christensen, på aftægt hos Mads Jensen, købmand i Vollerup under Amsted. 2B:
a Marie Jørgensdatter, enke efter Morten Staldhorn i Sønderborg
b Christine Jørgensdatter i Horupgård
6) moster Elsabe, død uden børn, var g.m. Jørgen Jude, søfarende i Sønderborg.

2205 Søren Jensen Hornum i Ålborg. 15.12.1742, side 843.
E: Anne Simonsdatter. LV: Christen Jensen Hornum, klejnsmed.
Arvinger angives ikke.

2206 Anders Nysom, købmand i Ålborg. 7.7.1744, side 847.
E: Margrethe Marie Aspach. LV: Morten Sørensen Hjort, købmand. B:
1) Anders Nysom.
FM: Christian Frederik [Ludvigsen] Milling, personlig kapellan i Ålborg Frue, beslægtet på fars side.
Bevilling til uskiftet bo af 30.8.1743.
Samfrændeskifte 7.7.1744.

2207 Anne Christensdatter i Ålborg. 18.6.1744, side 848.
E: Oluf Jørgensen, slagter.
Første ægteskab med [Erik Eriksen Solberg, skifte 16.8.1735 lbnr.1921]. B:
1) Kirsten Eriksdatter 16.
FM: født værge Peder Mortensen, slagter.

2208 Inger Pedersdatter i Ålborg. 17.6.1744, side 851.
E: Thomas Øjgaard, bødker. B:
1) Anne Cathrine Thomasdatter 25.

2209 Peder Christensen Degn, ugift skibskarl i Ålborg. 7.3.1739, side 853.
A:
1) bror Anders Christensen Degn i Holland
2) bror Niels Christensen Degn i Holland
3) søster Maren Christensdatter på Læsø.

2210 Niels Madsen Boyesen, sætteskipper i Ålborg. 21.1.1744, side 853.
E: Mette Andersdatter. LV: Hans Christensen. B:
1) Kirstine Marie Nielsdatter 23
2) Johanne Nielsdatter 21
3) Maren Nielsdatter 19
4) Cathrine Nielsdatter 16
5) Florentine Nielsdatter 11.
FM: Søren Jørgensen.

2211 Anne Lauridsdatter i Ålborg. 1.11.1742, side 857.
Enke efter Søren [Christensen], tømrer, [skifte 8.2.1738 lbnr.2030]. B:
1) Christen Sørensen 15
2) Laurids Sørensen 10.
FM: Laurids Jensen, tømrer.

2212 Johanne Marie Christensdatter i Ålborg. 4.7.1744, side 860.
E: Peder Christensen, handskemager. B:
1) Christen Pedersen 9
2) Sidsel Pedersdatter 3½
3) Morten Pedersen 5 uger.
Afdøde døde 5.6.1744.

2213 Anders Møller i Ålborg. 2.5.1744, side 862.
E: Anne Hansdatter, nu enke efter Morten Jensen,[begravet Budolfi 18.4.1735].
Testamente af 12.10.1720 for enken og første mand Anders Møller, [begravet Ålborg Frue 17.1.1721]. Arv ifølge dette testamente til Anders Møllers A:
På fars side:
01) [farbror eller faster], død. 1B:
1) søskendebarn Peder Pedersen, degn i Gudum [ og Lillevorde, skifte Fleskum herred gejstlig 24.2.1741 lbnr.37, var i første ægteskab med Maren Jensdatter Døes, skifte Fleskum herred gejstlig 22.2.1731]. 3B:
a Jens Pedersen Døes, dansk skoleholder i Fræer
b Villum Pedersen Gudum, uvist hvor
c Johan Richard Pedersen, underofficer i Gudum.
På mors side:
02) [moster Maren Christensdatter, skifte 8.3.1712 lbnr.1611 g.m. Christen Hansen, bager, skifte 27.6.1699 lbnr.1401]. 3B:
2) søskendebarn Hans Christensen, bager i Ålborg, død, var g.m. [Unse Jespersdatter, skifte 15.12.1730 lbnr.1789]. 1B:
a Maren Hansdatter, [skifte 16.2.1737 lbnr.1978]. Hendes A:
1 halvsøster Else Jensdatter g.m. Frederik Jensen, købmand
2 halvbror Jensen 23, bager
3) søskendebarn Ellen Christensdatter Schultz i Ålborg, enke efter Gosvinus Helleche, bager, [skifte 16.9.1728 lbnr.1727]
4) søskendebarn Cathrine Christensdatter Schultz, død. 2B:
a Christen Hansen Schultz, i preussisk tjeneste, formentlig død
b Christian Hansen Schultz, i Ostindien, formentlig død
03) morbror Christen Christensen i Ålborg, død. 5B:
5) søskendebarn Henrik Bonde, bager i Hals
6) søskendebarn Margrethe Christensdatter
7) søskendebarn Niels Christensen Bonde
8) søskendebarn Maren Christensdatter, død, 5B:
a Peder Nielsen i Øster Sundby
b Christen Nielsen i Hasseris
c Karen Nielsdatter g.m Stig Christensen i Hasseris
d Johanne Nielsdatter g.m. Jens Christensen i Hasseris
e Anne Nielsdatter, død. 3B:
1 Jens Akselsen 16, i snedkerlære
2 Anne Akselsdatter 10, hos farbror Laurids Jensen, tømrer i Ålborg
3 Niels Akselsen 5, hos stedfar i Hasseris på Ålborg Hospital gods
9) søskendebarn Kirsten Christensdatter, død. 3B:
a Søren Steffensen, soldat i København
b Christen Steffensen i Hasseris på Ålborg Hospital gods
c Anne Steffensdatter g.m. Markus Christensen i Hasseris.

2214 Kirsten Christensdatter Degns i Ålborg. 4.12.1743, side 865.
A:
1) bror Anders Christensen Horne, degn i Tørslev i Øster Han herred
2) bror Jørgen Christensen Horne, degn i Jetsmark
3) søster Andrea Christensdatter Horne, død, var g.m. Laurids Pedersen i Attrup. 2B:
a Peder Lauridsen 18
b Maren Lauridsdatter 12
4) søster Mette Christensdatter Horne, død, var g.m. Jens Mathiassen i Tørslev i Øster Han herred på Kokkedal gods. 3B:
a Anne Jensdatter 12
b Mathias Jensen 11
c Maren Jensdatter 10
5) søster Ellen Christensdatter Horne g.m. Jens Pedersen i Attrup på Kokkedal gods
6) søster Maren Christensdatter, gift i København.
Afdøde havde arv efter Anders Mathiasen [Førslev], præst i Ålborg hospital.

2215 Anne Nielsdatter i Ålborg. 7.1.1745, side 868.
Enke efter Troels Madsen. B:
1) Mads Troelsen, købmand i Ålborg
2) Søren Troelsen, købmand i Ålborg
3) Niels Troelsen, i udlandet, uvist hvor
4) Kirstine Marie Troelsdatter g.m. Eskild Knudsen i Ålborg
5) Gretchen Troelsdatter g.m. Christoffer Sørensen, skipper
6) Karen Troelsdatter g.m. Laurids Olufsen, podemester.

2216 Anne Jensdatter i Ålborg. 15.12.1744, side 869.
E: Christian Jørgensen, betjent. A:
1) bror, død. 2B:
a Niels Jensen i Brovst Nørremølle
b Jens Jensen i Brovst Nørremølle
2) søster, død. 1B:
a Poul Jensen Schmidt, sergent i Thy
3) bror, død. 1B:
a Maren Sørensdatter på Randrup.

2217 Maren Pedersdatter i Ålborg, der døde 24.5.1744, side 871.
A:
1) far Peder Skotland i Janderup i Hundborg sogn på gods, der tilhører [Claus] Caspergaard i Thisted, amtsforvalter i Dueholm, Ørum og Vestervig amter.

2218 Johan Gotfred Hein, bogbindersvend i Ålborg. 25.4.1744, side 874.
A:
1) bror Mathias Hein i Lund i Skåne i Sverige.
Afdøde, der var født i Lund, døde 15.4.1744.

2219 Jens Christensen Schou, vognmand i Ålborg. 12.7.1744, side 877.
E: Birgitte Christensdatter. A:
1) mor Karen Mikkelsdatter i Sønderskov [i Ryde sogn] ved Rydhave
2) bror Mikkel Christensen
3) bror Jørgen Christensen på Krabbesholm
4) bror Morten Christensen, uvist hvor.

2220 Mette Jensdatter Klarup i Ålborg. 22.12.1744, side 880.
E: Niels Christensen Kjeldsen, bødker. B:
1) Jens Nielsen Kjeldsen
2) Christen Nielsen Kjeldsen
3) Laurids Nielsen Pop
4) Margrethe Nielsdatter
5) Mette Nielsdatter
6) Kirsten Nielsdatter g.m. Knud Askesen, købmand i Nykøbing Mors
7) Abel Nielsdatter 36.

2221 Niels Christensen, slagter i Ålborg. 23.10.1744, side 881.
Enkemand efter [Margrethe Christensdatter, skifte 12.11.1743 lbnr.2192]. B:
1) Karen Nielsdatter
2) Kirsten Nielsdatter
3) Margrethe Nielsdatter.
FM: Peder Mortensen, slagter.

2222 Jens Hansen, vognmand i Ålborg. 17.2.1745, side 886.
E: Karen Jensdatter. LV: Andreas Hansen. A:
1) bror Christen Hansen
2) bror Laurids Hansen, død. 1B:
a Hans Lauridsen på Havbrogård.

2223 Anne [Nielsdatter] Jespersen i Ålborg. 25.6.1745, side 887.
Enke efter Erik Jensen, rådmand, [begravet Ålborg Frue 6.6.1725]. A:
1) bror, død. 1B:
a Kirsten Jespersen.
FM: farbror Hans Jespersen.
Kirsten Jespersens arv står hos farbror Henrik Jespersen, præst i Tømmerby og Lild.

2224 Else Christensdatter i Ålborg, der døde 25.5.1745, side 888.
E: Anders Thomsen, handskemager. A;
1) søskendebarn Niels, i Bondesholt i Jerslev sogn.

2225 Anne Barbara Didriksdatter Widtschen i Ålborg. 22.7.1745, side 889.
E: Oluf Pedersen, feldbereder. B:
1) Peder Olufsen.
FM: mosters mand Frands VI dette skifte er en attest fra Amsterdam, allerførst i skiftet. Da skifteprotokollen på nettet er absolut ulæselig medsender jeg foto af hele skiftet.

2226 Karen Mikkelsdatter i Ålborg. 15.3.1745, side 890.
Enke efter Anders Jensen Nærup. B
1) Mikkel Andersen Nærup i Randers, [skifte Randers 18.6.1742 lbnr.907]. 3B:
B:
a Andreas Mikkelsen Nærup 11
b Karen Mikkelsdatter Nærup 11
c Maren Mikkelsdatter Nærup 6.
Desuden nævnes Mikkel Andersen Nærups stedsøn Christoffer Andersen Bræmer 17.

2227 Karen Lauridsdatter From i Ålborg. 6.2.1745, side 892.
E: Christen Bruun, maler. B:
1) Johanne Christensdatter Bruun 2.
Afdøde døde 2.1.1745.

2228 Johanne Andersdatter Hoe i Ålborg. 12.7.1745, side 895.
E: Jens Clemensen. A:
1) bror Christen Andersen Hoe, i livregimentet i Holsten.

2229 Peder Tørringgreen, bogbindersvend i Ålborg. 3.7.1745, side 896.
Afdøde skal have arvinger i Sverige.

2230 Birgitte Mortensdatter i Ålborg. 17.1.1744, side 897.
Enke efter Hans Sørensen Knurborg, [skifte 8.6.1737 lbnr.2184]. A:
01) faster Maren Pedersdatter g.m. Peder Lauridsen, begge døde. 4B:
1) Laurids Christensen, død. 3B:
a Christen Lauridsen i Stae i Vester Hassing sogn
b Karen Lauridsdatter i Stae
c Maren Lauridsdatter
2) Niels Christensen, død 2B:
a Christen Nielsen i Vester Hassing
b Morten Nielsen, landsoldat
3) Peder Christensen i Stae
4) Bendike Christensdatter, død. 5B:
a Christen Nielsen i Vester Hassing sogn
b Bodil Nielsdatter g.m. Mikkel Duche i Nørre Sundby
c Anne Nielsdatter, gift i Lindholm
d Maren Nielsdatter i Vester Hassing
e Anne Cathrine Nielsdatter, uvist hvor
02) morbror Christoffer Lauridsen, død. 3B:
5) Samuel Christoffersen på Læsø
6) Kirsten Christoffersdatter på Læsø
7) Abelone Christoffersdatter på Læsø.
03) moster Cathrine Samuelsdatter, død. 4B:
8) Margrethe Jensdatter i Ålborg, enke efter Christen Pedersen, rebslagersvend
9) Maren Jensdatter, død, var g.m. Peder Jensen, rebslager. 1B:
a Christen Pedersen, rebslagersvend i Ålborg
10) Kirsten Jensdatter g.m. Peder Jensen, overskærer på Børnehuset i København
11) Anne Jensdatter, død. 5B:
a Anne Niels datter g.m. Simon Jensen Broch i Ulsted
b Jens Nielsen i Ulsted
c Laurids Nielsen i Ulsted
d Thomas Nielsen i Ulsted
e Christen Nielsen, brændevinsmand i København
04) moster Sofie Samuelsdatter, død. 5B:
12) Laurids Jensen, murersvend i Ålborg
13) Samuel Jensen i Øster Hassing
14) Peder Jensen i Ulsted
15) Simon Jensen i Grindsted i Hammer sogn
16) Niels Jensen på Jesper Nielsens gods.

2231 Karen Frandsdatter i Ålborg, der døde 8.3.1745, side 902.
Enke efter Søren Christensen, podemester. B:
1) Christen Sørensen 30, i København
2) Anne Sørensdatter 27
3) Frands Sørensen 25, student, på stedet
4) Maren Sørensdatter 22
5) Søren Sørensen 19, i Ålborg latinskole
6) Hans Sørensen 16
7) Jens Sørensen 15.
FM: farbror Jørgen Christensen, skomager.

2232 Jens Broch, skrædder i Ålborg. 23.1.1745, side 904.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Christen Friis. B:
1) Thomas Jensen Broch 13
2) Anne Marie Jensdatter Broch.

2233 Laurids Bentsen, skipper i Ålborg. 16.4.1744, side 906.
E: Anne Jespersdatter. LV: Niels Haslund, hattemager. B:
1) Bent Lauridsen 23, i Flensborg
2) Jeppe Lauridsen 22, i Grønland
3) Henrik Lauridsen 13
4) Niels Lauridsen 8
5) Anne Lauridsdatter, i København
6) Elsebeth Lauridsdatter.
FM: fars halvbror Mads Bentsen.

2234 Rasmus Eriksen, grovsmed i Ålborg. 30.12.1745, side 907.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Andreas Hansen, grovsmed. B:
1) Birgitte Rasmusdatter 14
2) Laurids Rasmussen 3.
FM: Anders Lauridsen.

2235 Mette Marie i Ålborg. 8.9.1744, side 908.
Enke efter Knud Bjerregaard. B:
1) Knud Christian Knudsen 5.
FM: Elias Bertelsen, skrædder.

2236 Laurids Christensen, grovsmed i Ålborg. 18.1.1746, side 913.
E: Johanne Lauridsdatter. LV: Peder Schmidt. B:
1) Jens Lauridsen 5.
FM: Laurids Holst.
Desuden nævnes afdødes mor Malene Cathrine [Mikkelsdatter, enke efter Laurids Jensen Hobro, skifte 21.8.1730 lbnr.1787].

2237 Registrering i Ålborg. 15.5.1745, side 914.
Registrering hos afdøde Poul Johansen, der havde været fuldmægtig hos stiftamtmanden i Ålborg, og som døde hos sin mor [Anne Poulsdatter]i Ry mølle, enke efter [Johan Hagensen herredsskriver i Rye Mølle, skifte Skanderborg Rytterdistrikt 17.7.1731 lbnr.1504].

2238 Birgitte i Ålborg. 30.7.1745, side 916.
B:
1) Niels Jørgen Knudsen i København, islandsk købmand.

2239 Poul Sørensen, bødkersvend i Ålborg. 15.6.1746, side 918.
A:
0) forældre [Søren Thomsen, skifte 17.5.1740 lbnr.2084 og Anne Poulsdatter, skifte 18.7.1727 lbnr.1695]. B:
1) Anne Sørensdatter i København. død, efter hvem, der er arv.
Fars andet ægteskab med [Maren Jesdatter]. B:
2) halvbror Thomas Christian Sørensen 18
3) halvbror Steffen Sørensen 16.

2240 Kirsten Jensdatter Grøn i Ålborg. 18.12.1739, side 918.
E: Christen Vittrup. B:
1) Christen Gjørup 11
2) Kirstine Marie Christensdatter 8.
FM: mors næstsøskendebarn Christen Bruun.

2241 Johan Henrik Ernst Bech, kok i Ålborg. 19.4.1746, side 919.
E: Maren Sørensdatter. B:
1) Charlotte Louise Johansdatter 9.

2242 Anne Cathrine Helleche i Ålborg. 30.6.1746, side 920.
E: Laurids Holst. B:
1) Margrethe Cathrine Holst 2
2) Ellen Holst 6 uger.
FM: morbror Christian Helleche, bager.

2243 Johanne Nakskov i Ålborg. 12.12.1745, side 921.
Enke efter Knud Lauridsen. A:
0) forældre [Hans Pedersen Nakskov, rådmand, død 6.10.1693 og Adelus Tobiasdatter, skifte 7.5.1689 lbnr.1238]. B:
1) bror Peder Hansen Nakskov, [skifte 28.8.1725 lbnr.1717]. 1B:
a Adelus Marie Nakskov 36
2) bror Tobias Hansen Nakskov, rådmand, begravet 7.7.1741. 2B:
a Hans Jørgen Nakskov
b Tobias Nakskov 19
3) søster Anne Sofie Hansdatter Nakskov, [skifte 4.12.1736 lbnr.2050], var g.m. Johan Miller, garver, [skifte 24.4.1731 lbnr.1856]. 7B:
a Anne Cathrine Miller, [skifte 30.1.1731 lbnr.1790], var g.m. Daniel von Horn, garver, [skifte 18.9.1733 lbnr.1966]. 3B:
1 Ellen Blach von Horn 18
2 Adrian von Horn 17
3 Johannes von Horn 16
b Jacob Miller
c Anne Marie Miller, [begravet Gudum 12.5.1745]. E: Gotfred Reich, præst i Gudum og Lillevorde. 4B:
1 Johan Gotfred Reich 10
2 Else Anne Sofie Reich 6
3 Adelus Margrethe Reich 5
4 Johanne Kirstine Reich ¾
d Hans Miller
e Johannes Miller, død. 1B:
1 Adelus Margrethe Miller 3
f Peder Miller, student
g Anne Sofie Miller g.m. Niels Christian Krog, student
4) søster Kirsten Hansdatter Nakskov g.m. Niels Normann, kaptajnløjtnant i Norge.
[Første ægteskab med Ludvig Pedersen Winsløv, død 1710, præst i Våle, Norge].

2244 Anne Marie Christensdatter i Ålborg. 24.11.1744, side 929.
E: Gunder Didriksen. B:
1) Didrik Christian Gundersen Birch 7.
Forsegling 27.10.1744.

2245 Johanne Nielsdatter i Ålborg. 7.5.1746, side 938.
E: Laurids Christensen Thorsen. A:
1) søster Maren Nielsdatter g.m. Anders Nielsen Brorholt
2) søster Mette Nielsdatter g.m. Christen Christensen i Thise i Vendsyssel
3) bror Jens Nielsen, død. 3B:
a Thøger Jensen
b Niels Jensen
c Laurids Jensen
4) bror Anders Nielsen, død. 2B:
a Niels Andersen
b Mads Andersen
5) søster Bodil Nielsdatter i Tolstrup, død. 3B:
a Christen Pedersen i Christiania i Norge
b Karen Pedersdatter
c Maren Pedersdatter gift i Sønder Tranders på etatsråd Benzons gods.

2246 Kirsten Pedersdatter i Ålborg. 30.7.1746, side 943.
E: Laurids Poulsen, blokdrejer. B:
1) Poul Lauridsen 2.

2247 Anne Andersdatter i Ålborg. 28.9.1746, side 945.
E: Anders Christensen Thorsen. B:
1) Margrethe Andersdatter 8.

2248 Harild Børgesen i Ålborg. 28.3.1746, side 946.
E: Else Christensdatter. LV: Erik Spentrup.
Afdøde var født i Skåne i Sverige.
Arvinger kendes ikke.

2249 Jens Overvad i Ålborg. 9.12.1746, side 947.
E: Johanne Jensdatter Jyngling. B:
1) Jens Overvad 29
2) Christen Overvad 27
3) Karen Overvad g.m. Niels Vadum
4) Niels Overvad 24.
FM: Didrik Christian Jyngling, købmand.
Bevilling til uskiftet bo af 7.1.1746.
Samfrændeskifte 9.12.1746.

2250 Anne Andersdatter i Ålborg. 20.10.1746, side 952.
E: Christen Bjerregaard, toldbetjent.
Arvinger kendes ikke.

2251 Peder Joensen i Ålborg. 19.11.1746, side 954.
E: Sidsel Lauridsdatter. A:
1) bror Bent Joensen, feldbereder i Randers
samt nogle søskende i Skåne i Sverige.

2252 Henrik Borchert Emmert, urmager i Ålborg, der døde 3.5.1744, side 956.
Enkemand efter Anne Cathrine Bom.
Testamente af 21.4.1742. A:
1) hendes søster Marie Bom g.m. en gæstgiver i Södermannland i Sverige
2) hendes søster Lene Bom, død. 1B:
a Johan Ulborn, møller i Stockholm
3) hendes søster Christine Bom, død. 5B:
a Oluf Nørling i Södermannland
b Peder Nørling i Södermannland
c Johan Nørling i Södermannland
d Erik Nørling, toldinspektør i Göteborg
e Marie Nørling, død, var g.m. Bahne, gæstgiver. 2B:
1 Anne Jonasdatter
2 Christine Jonasdatter.

2253 Christian Jørgensen, toldbetjent i Ålborg. 1.2.1742, side 970.
E: Mette Cathrine Christensdatter. LV: Søren Jensen Alstrup. B:
1) Jørgen Christiansen 9 mdr.
FM: Christen Andersen.

2254 Maren Pedersdatter i Ålborg. 3.3.1746, side 972.
A:
1) søster Johanne Pedersdatter 70, i Christiania i Norge
2) bror, død. 1B:
a Susanne Kirstine g.m. Steen Guldsmed i Christiania.

2255 Anne Olufsdatter Boller i Ålborg. 24.3.1747, side 974.
Enke efter Anders Rasmussen Saksild, [toldskriver, skifte 8.3.1709 lbnr.1561].
Testamente af 16.10.1734. A:
1) bror Peder Olufsen Boller, død. 1B:
a Anne Kirstine Boller g.m. Anders Gødvad, købmand.
Hvis hun dør arver øvrige søskendebørn hvoraf nævnes A:
2) søster, død. 1B:
a Jens Boller, købmand

2256 Carl Frededrik Stolpenberg, ugift organist i Ålborg. 18.10.1745, side 975.
A: en søster, hvis navn ikke angives.

2257 Ellen Sørensdatter Vejby i Ålborg. 17.4.1746, side 976.
Enke efter Niels Kjærulf, skifte 5.12.1720 lbnr.1025. A:
0) forældre Søren Sørensen Vejby og Karen Poulsdatter
1) bror Søren Vejby, død. 3B:
a Vibeke Vejby g.m. Hans Nikolaj von Huten, negotiant i København
b Anne Cathrine Vejby, enke efter Thomas Herlev i København
c Lene Susanne Vejby, enke efter Hans Henrik Kückelin i København
2) bror Poul Vejby, kasserer i Norge, død. 2B:
a Severin Vejby, kaptajn i København
b Peder Vejby, officer i København
3) søster Susanne Marie Vejby, [begravet Bislev 24.10.1744], var g.m. Ditlev [Lauridsen Møller], birkedommer på Lundbæk [i Bislev sogn]. 6B:
a Søren Møller, forpagter på Fyn
b Ditlev Møller i London i England
c Poul Møller, urtekræmmer i København
d Lisbeth Cathrine Møller, enke efter Johan [Ernst Corfitzen] Mavors, [kapellan] i Randers, [skifte Støvring herred gejstlig 5.11.1734 lbnr.52]
e Johanne Møller g.m. Christian Frederik Wefling, købmand i København
f Ellen Møller.
Litteratur: Himmerlandske herredsfogeder, by- og birkefogeder samt -skrivere af Ole Færch. Slægten 2011, heri side 143: Ditlev Lauridsen Møller.

2258 Christen Poulsen, sværdfeger i Ålborg. 12.5.1746, side 982.
Enkemand. B:
1) [Maren Christensdatter, skifte 21.12.1740 lbnr.2108], var g.m. Hans Bertelsen Wolch
a Christen Hansen Wolch.

2259 Helvig Margrethe [Jensdatter Bay] i Ålborg. 1.9.1746, side 988.
Enke efter Johan Augustinus Grønau, nålemager, [skifte 27.2.1740 lbnr.2097]. B:
1) Anne Cathrine Johansdatter Grønau 24
2) Augustinus Johansen Grønau 23
3) Karen Johansdatter Grønau 21
4) Lisbeth Sofie Johansdatter Grønau 16.
FM: Didrik Christian Jyngling, købmand.

2260 Anne Knudsdatter Lund i Ålborg. 20.5.1747, side 995.
E: Hans Miller. B:
1) Sinnet Sofie Miller 8
2) Knud Miller 7
3) Tobias Miller 5
4) Peder Miller 3
5) Andreas Miller 2
6) Jens Miller 7 uger.
FM: morfar Knud Lund.

2261 Peder Johansen, maler i Ålborg. 26.10.1746, side 997.
Enkemand efter [Ida Jacobsdatter, skifte 30.10.1739 lbnr.2069]. B:
2) Dorthe Margrethe Pedersdatter 42
3) Johanne Marie Pedersdatter 40, vanvittig
4) Johan Pedersen, student 36
5) Jochum Pedersen 32.
Af første ægteskab B:
1) Søren Pedersen i Skive.

2262 Laue Nielsen, skibsmand i Ålborg. 8.6.1747, side 998.
E: Dorthe Hansdatter. LV: Børge Halvorsen. A:
1) søster Maren Nielsdatter i Fladstrand.

2263 Albert Biermann, kirurg i Ålborg. 20.5.1743, side 998.
E: Anne Nielsdatter. LV: Jens Poulsen. A:
1) mor i Ratzeburg
og muligvis søskende.

2264 Jens Gjørup i Ålborg. 3.8.1747, side 1004.
E: Christence Hornemann.
Testamente af 28.3.1742.
Hans A:
0) forældre Søren Jørgensen og Kirstine Marie Gjørup i Marie Magdalene sogn. B:
1) Mogens Gjørup, død uden børn
2) Christen Gjørup, død uden børn
3) Christoffer Gjørup, død uden børn
4) Else Gjørup, død ugift
5) Kirsten Gjørup, død uden børn
6) Maren Gjørup, død, var g.m. Jens Grøn i Gjørup. 3B:
a Anne Grøn g.m. Giefhardt Borch i Kølsen ved Viborg
b Kirsten Grøn, [skifte 18.12.1739 lbnr.2240], var g.m. Christen Vittrup. 2B:
1 Christen Gjørup
2 Kirstine Marie Christensdatter
c Christen Grøn i Nibe, død, var g.m. [Kirsten Clemensdatter]. 5B:
1 Niels Grøn
2 Clemen Grøn
3 Christen Grøn
4 Maren Grøn
5 Helene Marie Grøn
7) søster Mette Gjørup g.m. Søren Christensen i Store Binderup, begge døde. 1B:
c Kirsten Sørensdatter g.m. Ib Nielsen Smal i Marie Magdalene sogn.
Mette Gjørups første ægteskab med Søren Jørgensen, birkedommer på Høgholm [i Tirstrup sogn på Djursland]. 2B:
a Christiane Sørensdatter g.m. Gunder Pedersen, skipper i Grenå
b Erika Cathrine Sørensdatter g.m. Joen Jensen i Søby mølle i Fjends herred.

2265 Casper Windt, kalkslager i Ålborg. 3.7.1747, side 1007.
E: Anne Pedersdatter. LV: Jørgen Møller, skomagersvend. A:
1) bror Jørgen Windt i Rødemølle, død. 6 børn, hvis navne ikke angives.

2266 Maren Mortensdatter i Ålborg 29.4.1747, side 1008.
E: Christen Andersen Horn, skipper. B:
1) Morten Christensen 15
2) Anders Christensen 6½
3) Peder Christensen 1½.

2267 Opbudsbo i Ålborg. 11.5.1747, side 1009.
Registrering af fallitbo hos Jacob Miller, garver.

2268 Anne Villadsdatter Bering, ugift i Ålborg, der døde 6.1.1744, side 1032.
Arvinger kendes ikke, dog angives i skiftets begyndelse, at der er en eneste arving A:
1) Rasmus [Henriksen] Kop i Årup, præst [i Torslev].

2269 Sofie Phliong i Ålborg. 31.8.1746, side 1036.
E: Peder Christensen Randers, murer.
Afdøde skal have 2 brødre i København, hvor hun er født.

2270 Villum Vium i Ålborg. 3.2.1746, side 1039.
E: Anne Christensdatter. LV: Rasmus Saxmand, skipper. B:
1) Christian Villumsen 7
2) Peder Villumsen 5.
FM: Jacob Brusgaard, podemester.

2271 Niels Hansen i Ålborg, der døde 14.10.1747, side 1041.
E: [Navn angives ikke]. LV: Peder Poulsen, bødker. A:
1) bror Jens Hansen, gift i Nørre Kongerslev
2) halvbror Christen Markussen i Bolle i Dronninglund sogn
desuden
3) halvbror Hans Hansen i Vester Hassing, død. 1B:
a Kirsten Hansdatter
der ikke arver, da han er slegfredsøn af afdødes far.
(Se Danske lov 5.2.70).

2272 Christian Klitgaard i Ålborg. 26.10.1735, side 1043.
E: Anne Cathrine Schubert i Lübeck, hvor afdøde var købmand. A:
1) mor Kirsten Sørensdatter [Kjærulf i Nibe, enke efter Jens Jensen Klitgaard, død omkring 1725]
2) bror Jens Klitgaard i København
3) søster Karen Klitgaard, enke efter Peder Thybo i Nibe
4) bror Søren Klitgaard i Nibe
5) bror Peder Klitgaard, klokker i Christiania i Norge
6) bror Thomas Klitgaard, købmand i Drammen
7) søster Maren Klitgaard g.m. Conrad Weidemann i Nibe
8) søster Else Klitgaard g.m. Christian [Christiansen] Kaalund, præst i Farstrup og Ajstrup.
Litteratur: Himmerlandske slægter. Familien Klitgaard af C. Klitgaard i: Personalhistorisk Tidsskrift 1925 side 136-150. Heri side 140-146: Jens Jensen Klitgaard.

2273 Maren Christensdatter i Ålborg. 19.1.1747, side 1050.
E: Morten Madsen, kågmand. B:
1) Knud Mortensen
2) Anne Cathrine Mortensdatter 25
3) Søren Mortensen 23, i København
4) Gissel Mortensdatter 20
5) Anne Kirstine Mortensdatter 13
6) Mathias Christian Mortensen 10.

2274 Birgitte Olufsdatter i Ålborg. 12.8.1747, side 1050.
E: Peder Gay, skipper.
Arvinger kendes ikke.

2275 Bente Munchert i Ålborg. 22.2.1748, side 1052.
E: Jens Boller, købmand. B:
1) Thomas Boller 15 i Tødsø præstegård
2) Gertrud Boller 14.
FM:
1 Morten Sørensen Hjort g.m. moster Maren Munchert
2 Poul Poulsen g.m. moster Anne Marie Munchert.
Bevilling til uskiftet bo af 20.5.1735.
Samfrændeskifte 22.2.1748.

2276 Will Christensen i Ålborg. 1.7.1747, side 1053.
E: Dorthe Pedersdatter. LV: Anders Tødslev, skrædder. B:
1) Isak Willsen 8
2) Dorthe Willsdatter 2½.
FM: farbror Peder Christensen.

2277 Maren Margrethe Raakjær i Ålborg. 7.2.1748, side 1054.
E: Georg Christoffer Rose, feldbereder. B:
1) Johan Conrad Rose 3.
FM: morfar Jens Raakjær. skomager.

2278 Mette [Hansdatter] Pop i Ålborg. 3.6.1747, side 1055.
Enke efter [Hans Johansen Budtz, skifte 8.2.1720 lbnr.1941]. B:
1) Johan Hansen Budtz, præst i Sahl [i Ginding herred, skifte Ginding herred gejstlig 16.5.1731 lbnr.2]. 1B:
a Mette Cecilie Budtz 9
2) Bente Marie Hansdatter Budtz g.m. Anders Rasmussen Sommerfeldt, negotiant
3) Dorthe Budtz g.m. Steffen Lauridsen Brøndlund, negotiant.

2279 Maren Jensdatter i Ålborg. 4.5.1748, side 1058.
Enke efter Otto Jørgensen, skipper, [skifte 9.1.1731 lbnr.1783]. B:
1) Jørgen Ottesen, [skifte 13.11.1736 lbnr.1970]. 1B:
a Anne Marie Jørgensdatter
2) Anne Ottesdatter g.m. Søren Jørgensen, skipper
3) Karen Ottesdatter g.m. Fomsgaard, kaptajn.

2280 Hans Jørgensen, murersvend i Ålborg. 21.3.1743, side 1058.
E: Mette Marie Nielsdatter. LV: Hans Vitus, handskemager. A:
1) far Jørgen Iversen, murer i Mollerup på Vilstrup gods.

2281 Peder Mortensen, slagter i Ålborg. 10.5.1748, side 1060.
E: Maren Cathrine Henriksdatter. LV: søn Peder Torp, landstingsskriver i Viborg. B:
1) [Else Pedersdatter, skifte 20.5.1728 lbnr.1728]. E: Christen Olufsen, skomager. 2B:
2) Anne Margrethe Christensdatter i Kær mølle ved Ålborg
3) Oluf Christensen 20.
Desuden nævnes afdødes svigersøn Knud Møller i Kær mølle.

2282 Oluf Pedersen, feldbereder i Ålborg. 22.6.1747, side 1062.
A:
0) forældre [Peder Olufsen, skifte 7.5.1722 lbnr.962 og Kirsten Mikkelsdatter, skifte 29.6.1728 lbnr.1732]
1) søster Bodil Marie Pedersdatter g.m. Niels Ibsen i København
Mors andet ægteskab med [Jørgen Sørensen, feldbereder]. B:
2) halvbror Søren Jørgensen 23.
Fars første ægteskab med [Maren Løvesdatter, skifte 3.10.1715 lbnr.826]. B:
3) halvsøster Dorthe Marie Pedersdatter, [skifte 12.3.1743 lbnr.2168. E: Hans Christensen Wadschier]. B:
1) Peder Christian Hansen [Wadschier] 22
2) Hans Hansen [Wadschier] 18.

2283 Voldborg Terkildsdatter i Ålborg. 30.3.1748, side 1073.
B:
1) Anders Jensen, bødker
2) Peder Jørgensen, skomager
3) Bodil Jørgensen.

2284 Opbudsbo i Ålborg. 14.4.1746, side 1074.
Registrering af fallitbo hos Niels Søraa i Ålborg.

2285 Christen [Nielsen] Hvolbæk, havnefoged i Ålborg. 8.5.1748, side 1113.
E: Sara Jørgensdatter. B:
1) Niels Christian Christensen 9 mdr.
FM: Morten Hansen, skomager.

2286 Maren Pedersdatter i Ålborg. 8.5.1748, side 1115.
E: Jens Wigelsen, sejlingsmand. B:
1) Mette Marie Jensdatter 3
2) Dorthe Jensdatter 9 mdr.

2287 Anders Pedersen, kandestøber i Ålborg. 31.7.1747, side 1116.
E: Anne Pedersdatter Glad. LV: Hans Christensen Wadschier. B:
1) Peder Andersen 11
2) Marie Andersdatter 10
3) Mette Marie Andersdatter 3.
FM: Frands Esmann, buntmager.

2288 Else Hübertz i Ålborg. 31.10.1748, side 1117.
E: Christen Poulsen Ravnstrup, købmand. B:
1) Jacob Otto Ravnstrup 17
2) Mette Margrethe Ravnstrup 13.
Bevilling til uskiftet bo af 25.10.1737.

2289 Johanne Pedersdatter i Ålborg. 13.3.1748, side 1117.
Enke efter Jørgen Sørensen, feldbereder, [skifte 11.11.1741 lbnr.2134]. A:
1) søskendebarn Christen Andersen i Torderup i Gunderup sogn
2) søskendebarn Lene Andersdatter g.m. Anders Andersen Bloch i Torderup
3) søskendebarn Karen Andersdatter, død, var g.m. Christian Justesen i Gunderup. 4B:
a Just Christiansen 19
b Maren Christiansdatter 16
c Birgitte Christiansdatter 13
d Kirsten Christiansdatter 9
4) søskendebarn Niels Mikkelsen, død. 1B:
a Anne Cathrine Nielsdatter g.m. Jens Villadsen i Hals
5) søskendebarn Karen Jørgensdatter g.m. Jens Nielsen, ladefoged på Øland
6) søskendebarn Maren Jensdatter, enke
7) søskendebarn Margrethe Jensdatter, død. 1B:
a Mette Christensdatter 34, i Svenstrup.

2290 Maren Christensdatter i Ålborg. 22.2.1748, side 1124.
Enke. B:
1) Frederik Vriesberg 37, på stedet
2) Anton Vriesberg 35, købmand i København.
Afdøde døde 19.2.1748.

2291 Johanne Madsdatter i Ålborg. 27.6.1748, side 1125.
E: Jørgen Andersen. B:
1) Anders Jørgensen 6
2) Anne Kirstine Jørgensdatter 2.

2292 Anders Andersen Batum, ugift købmandskarl i Ålborg. 5.11.1748, side 1126.
A:
1) mor i Lille Binderup
2) far Anders Christensen i Oustrup i Års sogn ved fætter Peder [Jensen] Sommer, byskriver i Skive.

2293 Laurids Andersen Schiøtt, løjtnant i Ålborg, der døde 1.8.1748, side 1127.
A:
0) forældre Anders Christensen Schiøtt og Mette Johansdatter i Rær sogn, begge døde
1) søster Else Andersdatter Schiøtt, enke i Bjerre i Vigsø sogn.

2294 Johan Arentsen, skomager i Ålborg. 13.5.1741, side 1130.
E: Ellen Nielsdatter. LV: bror Niels Overvad, snedker. B:
1) Ingeborg Johansdatter 7
2) Mette Cathrine Johansdatter 3
3) Marie Cathrine Johansdatter 1.
FM: Søren Skyum.
Afdøde døde 11.4.1741.

2295 Karen Andersdatter i Ålborg. 3.12.1748, side 1132.
B:
1) Jens Johansen i Alstrup på Hammelmose gods.

2296 Dorthe Margrethe Flori (Fleuri) i Ålborg. 13.5.1748, side 1133.
E: [Jacob] Filstrup, rådmand og postmester. A:
1) mor Hilleborg Hein i København, enke efter Nikolaj Flori
2) søster Mette Marie Flori, enke efter Ferdinand
3) søster Johanne Flori i København
4) søster Sofie Flori i København.

2297 Søren Christensen, senior i Ålborg. 23.11.1747, side 1143.
Enkemand efter [Anne Marie Thomasdatter Vestrup, skifte 14.1.1744 lbnr.2193]. B:
1) Anne Christence Sørensdatter 11
2) Thomas Sørensen 8.
FM: Søren Troelsen.

2298 Anne Christensdatter i Ålborg, der døde 7.11.1748, side 1144.
E: Knud Mortensen. A:
1) bror Jens Pallesen i Sebbersund
2) søster Kirsten Christensdatter i Viborg.

2299 Jens Bruun fra Haderslev, der døde i Ålborg. 31.5.1749, side 1145.
E: Cathrine Harbo.
Arvinger angives ikke.

2300 Maren [Nielsdatter] Juul i Ålborg. 13.6.1749, side 1145.
Enke efter Oluf Henriksen [Waldau, skifte 13.6.1737 lbnr.1993]. B:
1) Birgitte Marie Olufsdatter.
FM: Christen Friis.

2301 Jens Jensen, ugift i Ålborg. 19.2.1749, side 1146.
A:
1) far Jens Henriksen i Ajstrup på Vrå gods.

2302 Hans [Christensen] Wadschier, bødker i Ålborg. 17.7.1748, side 1148.
E: Anne Knudsdatter, [formentlig fejl for Margrethe Knudsdatter]. LV: Mads Henriksen, bødker.
Første ægteskab med [Dorthe Marie Pedersdatter, skifte 12.3.1743 lbnr.2168]. B:
1) Peder Christian Hansen Wadschier 24
2) Hans Hansen Wadschier 19.
FM: søskendebarn Peder Gandrup.

2303 Lambert Mogensen Guldager i Ålborg. 23.4.1749, side 1150.
E: Karen Nielsdatter. LV: Christen Friis. B:
1) Ellen Lambertsdatter Guldager.

2304 Christen Jensen Hornum, smed i Ålborg. 10.6.1749, side 1151.
E: Anne Nielsdatter. A:
1) søster Cathrine Jensdatter g.m. Laurids Andersen i Tandrup i Års sogn.

2305 Børge Sørensen, slagter i Ålborg, der døde 15.5.1748, side 1152.
E: Anne Andersdatter. LV: Oluf Mogensen, slagter. B:
1) Birgitte Børgesdatter, født efter fars død, der døde.
A:
1) bror Knud Sørensen Juul, skrædder.

2306 Christoffer Jensen Gyrup, ugift i Ålborg, der døde 4.3.1749, side 1154.
A:
1) mor Anne Christoffersdatter i Lille Gyrup i Sønderhå sogn i Thy, enke efter Jens Pedersen
2) søster Karen Jensdatter g.m. Niels Bollesen i Hørdum i Skyum sogn i Thy på Irup gods
3) søster Kirsten Jensdatter 39, i Klitmøller.

2307 Kirsten Andersdatter Hortulan i Ålborg. 11.4.1749, side 1155.
E: Christen Lauridsen Møller. A:
0) forældre [Anders Christensen, podemester, skifte 13.8.1731 lbnr.1812 og Maren Sørensdatter]
1) bror Søren Andersen Hortulan, præst i Øster og Vester Hassing, [skifte Kær herred gejstlig 4.8.1733 lbnr.12, var g.m. Hedvig Sofie Markusdatter Ulsø]. 2B:
a [Anne Cathrine Hortulan] g.m. Bang, forvalter på Lindenborg [i Blenstrup sogn]
b Markus Hortulan, aktør i De danske Komedier i København
2) bror Christen Andersen Hortulan, præst i Storvorde og Sejlflod, [skifte Fleskum herred gejstlig 14.9.1733 lbnr.31, var g.m. Marie Sofie Bruun]. 1B:
a Anne Cathrine Hortulan g.m. [Peder Norden] Sølling, søløjtnant i Nyborg
3) bror Laurids Andersen Hortulan, degn i Øster og Vester Hassing
4) bror Oluf Andersen Hortulan, soldat
5) søster Anne Andersdatter Hortulan, på stedet.

2308 Børge Halvorsen, skipper i Ålborg. 15.7.1749, side 1159.
E: Karen Knudsdatter. LV: Jonas Hammer, købmand. B:
1) Hans Børgesen 22, i Ålborg latinskole
2) Anne Børgesdatter 21, i København
3) Ingeborg Børgesdatter 16.
Afdøde døde 15.6.1749.

2309 Anne Adriansdatter [von Horn] i Ålborg. 23.4.1749, side 1161.
Enke efter Laurids Pedersen Brøndlund, [skifte 7.1.1733 lbnr.1879]. B:
1) Peder Lauridsen Brøndlund 34, student, i Harlev præstegård
2) Karen Lauridsdatter Brøndlund i Øster Nykirke præstegård
3) Adrian Lauridsen Brøndlund 28, student
4) Mette Lauridsdatter Brøndlund 23.

2310 Søren Nielsen Serup, ugift skræddersvend i Ålborg, der døde 10.2.1748, side 1163.
A:
1) mor Margrethe Solgaard i Nibe.

2311 Gertrud Brøchner i Ålborg, der døde 22.2.1749, side 1163.
A:
1) slegfredsøn Hans Jørgen 8.
FM: Laurids Nielsen Brødsgaard.

2312 Jacob Strømsø, glarmestersvend i Ålborg, der døde 14.4.1749, side 1163.
Afdøde var født i Uppsala i Sverige.
Arvinger kendes ikke.

2313 Else Margrethe Johansdatter i Ålborg. 30.6.1749, side 1164.
E: Peder Jensen Ejstrup. B:
1) Anne Pedersdatter 14 dage.

2314 Andreas Hansen, grovsmed i Ålborg. 25.7.1749, side 1164.
E: Anne Christensdatter. LV: Jens Kjeldsen, guldsmed.
Arvinger angives ikke.

2315 Søren Jensen Ulstrup i Ålborg. 2.5.1749, side 1166.
E: Maren Christensdatter. LV: Jørgen Møller.
Første ægteskab med [Anne Kirstine Pedersdatter, skifte 9.4.1740 lbnr.2080]. B:
1) Anne Kirstine Sørensdatter 10.
FM: Jens Bech.

2316 Maselle (Sille) Margrethe Jepsdatter Hals i Ålborg. 25.10.1749, side 1169.
E: Laurids Lauridsen, skipper. B:
1) Dorthe Marie Lauridsdatter 11
2) Laurids Lauridsen 4
3) Anne Marie Lauridsdatter 2.

2317 Kirsten Pedersdatter i Ålborg, der døde 9.8.1748, side 1170.
E: Jacob Flemming, pottemager.
Første ægteskab med Oluf Nielsen, pottemager i Helsingør. B:
1) Niels Olufsen, i 5. lektie i Helsingør latinskole.
FM: Johan Sund, bødker i Ålborg.

2318 Anders Mikkelsen, handskemager i Ålborg. 19.2.1749, side 1173.
E: Kirsten Rasmusdatter. LV: Christen Nielsen Urt, handskemager. B:
1) Rasmus Andersen 13
2) Else Andersdatter 11
3) Maren Andersdatter 4
4) Mikkel Andersen 3
5) Jens Andersen 9 mdr.

2319 Maren Hansdatter i Ålborg. 20.9.1749, side 1174.
E: Niels Pedersen, grovsmed. B:
1) Peder Nielsen 6 uger.
Afdøde døde 21.8.1749.

2320 Anne Nielsdatter i Ålborg. 25.10.149, side 1175.
E: Erik Johansen, murersvend. A:
1) halvsøster i Bjerring på hin side Viborg.

2321 Anne Jensdatter i Ålborg. 4.8.1749, side 1177.
E: Laurids Nielsen, murersvend. A:
1) bror Oluf Jensen i Vestbjerg [i Sulsted sogn] på Vang gods, død. 4B:
a Jens Olufsen i Hostrup
b Karen Olufsdatter i Ålborg
c Maren Olufsdatter i København
d Bodil Olufsdatter i Ålborg
2) bror Peder Jensen i Vestbjerg, død. 1B:
a Jens Pedersen i Vestbjerg på Vang gods
3) søster Else Jensdatter i Sundby, død. 2B:
a Jens Christensen i Hvorup sogn
b Anne Christensdatter i Christiania i Norge.

2322 Hans Lauridsen i Ålborg. 1.8.1748, side 1177.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Søren Knudsen, snedker. A:
1) søster Mette Lauridsdatter i Sæby, enke efter Søren Hattemager
2) søster Johanne Lauridsdatter i Vedsted i Åby sogn. 2B:
a Niels Pedersen, farversvend i Randers
b Laurids Pedersen i Vedsted.

2323 Mette Marie Piper i Ålborg, der døde 11.12.1747, side 1178.
Enke efter Johan Wulf, boghandler.
Testamente af 19.3.1725.
Hans A:
Hans arvinger kendes ikke. Han er født i Hamborg.
Hendes A:
1) bror Johan Frederik Piper i København
2) søster Anne Sofie Piper, enke efter Albert Poulsen i Ålborg. Hendes datter Sofie Albertsdatter er til stede
3) søster Susanne Cathrine Piper, enke efter Gesius, apoteker i Randers
4) søster Engel Margrethe Piper, enke efter Helmer i København
5) søster Sofie Piper, enke i København.
Testamentet er underskrevet af
1 Johan Peder Piper, hospitalsforstander i Randers
2 Peder Christian Piper, præst i Udbyneder og Kastbjerg.

2324 Kirsten Christensdatter Legaard i Ålborg. 3.2.1750, side 1188.
Enke efter Jeppe Markussen, [skifte 28.7.1731 lbnr.1964]. B:
1) Christen Jepsen Hortulan, musketer i Helsingør.

2325 Andreas [Ottesen] Bering, tolder i Ålborg, der døde 2.7.1745, side 1189.
E: Margrethe [Mouridsdatter] Balling. LV: [Niels Hofmann] Sevel, rådstueskriver. B:
1) Ingeborg Bering 20
2) Dorthe [Kirstine] Bering 18
3) Mourids Bering 16
4) Christiane [Barbara] Bering 13
5) Frederikke [Sofie] Bering 8
6) Margrethe [Lisbeth] Bering 6.
FM: Christen Andersen, kirkeværge.

2326 Morten Valentinsen Schmidt, sadelmager i Ålborg. 9.5.1750, side 1198.
E: Anne Marie Mikkelsdatter. B:
1) Valentin Schmidt 33
2) Mikkel Schmidt 29
3) Hans Schmidt 22
4) Mads Schmidt 13
5) Anne Marie Schmidt g.m. Hans Jensen, bager
6) Anne Schmidt g.m. Gregers Nielsen, feldbereder
7) Martha Schmidt 10.

2327 Ditlev Hieronymus Tidemann, ugift barbersvend i Ålborg, der døde 27.6.1748, side 1199.
A:
1) en søster i Glückstadt.

2328 Oluf Lauridsen, kongelig enroulleret matros i Ålborg. 6.6.1743, side 1201.
Arvinger angives ikke.

2329 Ejler Jørgensen Schiøtt, toldbetjent i Ålborg. 23.4.1750, side 1202.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Aksel Møller. B:
1) Else Schiøtt 15
2) Jacobe Schiøtt 13
3) Jørgen Schiøtt 11
4) Christiane Schiøtt 6.
FM: Jacob Brusgaard, podemester.

2330 Laurids Nielsen [Fischer], slagter i Ålborg. 10.6.1748, side 1203.
E: Maren Nielsdatter. LV: Johan Sund. B:
3) Niels Lauridsen 13
4) Frederik Lauridsen 11
5) Peder Lauridsen 8
6) Anne Lauridsdatter 8
7) Niels Lauridsen 6.
FM: Poul Andersen.
Første ægteskab med Anne Terkildsdatter, [skifte 13.1.1733 lbnr.1864]. B:
1) Maren Lauridsdatter 30
2) Anne Lauridsdatter 29.

2331 Maren Jensdatter i Ålborg. 13.3.1750, side 1204.
E: Mads Henriksen, bødker.
Første ægteskab med [Søren Thomsen, skifte 17.5.1740 lbnr.2084]. B:
1) Thomas Christian Sørensen 25, bødkersvend
2) Steffen Sørensen 22, bødkersvend.

2332 Maren Lauridsdatter i Ålborg. 22.4.1748, side 1204.
Enke. A:
1) søster Kirsten Lauridsdatter g.m. Søren Jensen i Sjørup
2) søster Johanne Lauridsdatter g.m. Laurids Jensen i Vester Hassing
3) søster Maren Lauridsdatter 43
4) halvsøster Maren Lauridsdatter, død. 1B:
a Maren Thomasdatter i Gandrup i Vester Hassing sogn
5) halvbror Anders Lauridsen i Sulsted i Hammer sogn.

2333 Maren Svendsdatter i Ålborg. 9.3.1750, side 1206.
Enke efter Nikolaj Nikolajsen, kobbersmed, [skifte 15.7.1730 lbnr.1781]. B:
3) Nikolaj Nikolajsen Lemberg
4) Ingeborg Nikolajsdatter Lemberg 30
5) Christen Nikolajsen Lemberg, kandestøber.
Første ægteskab med Henrik Henriksen Witschen, kobbersmed, [skifte 15.2.1710 lbnr.1578]. B:
1) Karen Henriksdatter Witschen g.m. Immanuel Rubjerg
2) Henrik Henriksen Witschen, kobbersmedesvend.

2334 Hans Miller, garver i Ålborg. 28.7.1749, side 1207.
Enkemand efter [Anne Knudsdatter Lund, skifte 20.5.1747 lbnr.2260]. B:
1) Sinnet Sofie Miller
2) Knud Miller 9
3) Tobias Miller 7
4) Andreas Miller 4
5) Jens Miller 3.
FM:
1 farbror Jacob Miller
2 Hans Jørgen Nakskov.

2335 Erik Jensen Billegrav i Ålborg, der døde 3.6.1750, side 1212.
E: Johanne Pedersdatter. LV: Anders Haagensen.
Arvinger kendes ikke.

2336 Anne Jacobsdatter i Ålborg. 29.7.1750, side 1213.
E: Mogens Pedersen, hørbryder. B:
1) Peder Mogensen [Klein], degn i Husby ved Rysensten.

2337 Maren Nielsdatter i Ålborg. 13.5.1750, side 1214.
Enke efter Christen [Pedersen], knapmager, [skifte 29.7.1733 lbnr.1949]. A:
1) søster, død. 3B:
a Peder Jensen, kateket på fortet i Christiansborg i Ostindien
b Niels Jensen, skomagersvend i København
c Christen Jensen, skomagersvend i København.

2338 Maren Billing i Ålborg. 8.5.1750, side 1215.
E: Niels Nielsen, skoflikker.
Af første ægteskab B:
1) Jens Hansen Tidemann 40, i Bagsværd på Sjælland
2) Beathe Hansdatter, gift i Sverige.

2339 Anne Olufsdatter Nysom i Ålborg. 5.3.1749, side 1216.
Enke efter Søren Hansen Kjallerup, [skifte 18.11.1730 lbnr.1794].
Første ægteskab med [Joen Lauridsen, skifte 21.4.1708 lbnr.1548]. B:
1) Laurids Joensen 27, i Stockholm i Sverige.
Andet ægteskab med [Peder Andersen, skifte 5.8.1727 lbnr.1696]. B:
2) Joen Pedersen Sand.

2340 Johanne Lauridsdatter i Ålborg. 21.3.1750, side 1220.
E: Anders Jensen, grovsmed. B:
2) Magdalene Cathrine Andersdatter 2
3) Marie Andersdatter 5 uger.
Første ægteskab med [Laurids Christensen, skifte 18.1.1746 lbnr.2236]. B:
1) Jens Lauridsen 8.
FM: Laurids Holst, købmand.

2341 Otto Christensen Schiøtt i Ålborg. 28.7.1750, side 1225.
E: Elisabeth Eriksdatter. B:
1) Frederik Schiøtt, på stedet
2) Erik Christian Schiøtt, klokker i Nibe
3) Kirsten Schiøtt g.m. Christian Solberg, borgmester i Ålborg
4) Ingeborg Johanne Schiøtt.

2342 Else Margrethe [Jacobsdatter] Paulin i Ålborg. 28.11.1750, side 1232.
Enke efter Herman Kuhr, købmand, [begravet Ålborg Budolfi 20.1.1727]. B:
1) Anne Margrethe Kuhr, enke efter Mikkel Poulsen Helbech, [købmand, død 1731] ved svigersøn Lassen Bruun, [toldkontrollør]
2) Maren Kuhr, død, var g.m. Bertel Bertelsen. 1B:
a Maren Bering Bertelsdatter 19
3) Talke Kuhr, enke efter Claus Svendsen
4) Anneke Kuhr, enke efter Johan Filip Rotmann.
Litteratur: Aalborg-præster og deres efterkommere. Af Flemming Aagaard Winther (Uafsluttet Manuskript, november 2013). Heri B11: Else Margrethe Jacobsdatter Paulin. Ses her.

Blad med side 1233 og 1234 mangler i selve skifteprotokollen.

2343 Ingeborg Olufsdatter i Ålborg. 15.2.1751, side 1235.
E: Laurids Lauridsen, skipper. A:
1) søster Maren Olufsdatter g.m. Morten Jørgensen, skomager
2) søster Anne Olufsdatter g.m. Engelbrecht Ludvigsen Faarevalt, degn i Romdrup og Klarup.

2344 Oluf Christensen Holm i Ålborg. 10.10.1750, side 1236.
E: Johanne Nielsdatter. LV: Thomas Mørch. B:
1) Mette Marie Olufsdatter.
FM: Henrik Berg, parykmager.

2345 Maren Sørensdatter i Ålborg, der døde 20.12.1750, side 1237.
E: Anders Christensen.
Første ægteskab med [Johan Henrik Ernst Bech, skifte 19.4.1746 lbnr.2241]. B:
1) Charlotte Louise Bech.
FM: Jens Poulsen.

Herefter følger en del skifter, som ikke kan ventes at blive indløst og derfor her til bevis om de ringe efterladenskaber indføres. Angivet som: Fattigregistrering.

2346 Anne Mortensdatter i Ålborg. 14.10.1749, side 1239. Fattigregistrering.
E: Søren Nielsen, murersvend.
Arvinger angives ikke.

2347 Peder Jensen, ugift tjenestekarl i Ålborg, der døde 24.8.1738, side 1239.
Arvinger kendes ikke.

2348 Oluf Vive, hattemagersvend og hustru Utilia Johansdatter Lund i Ålborg. 7.7.1739, side 1240. Fattigregistrering.
B:
1) Jens Olufsen, skomagersvend
2) Frands Olufsen, skomagersvend på Fyn
3) Johannes Olufsen 19, i hattemagerlære
4) Oluf Olufsen 17, i hattemagerlære
5) Christen Olufsen 11.

2349 Johanne Sørensdatter Worm i Ålborg, der døde 9.7.1741, side 1240. Fattigregistrering.
Enke. B:
1) Søren Poulsen i Nibe
2) Søren Poulsen i Sverige
3) Johanne Poulsdatter
4) Mette Marie Poulsdatter, på Sjælland.

2350 Frederikke Frigast i Ålborg. 16.3.1742, side 1241. Fattigregistrering.
Enke efter Kjeld Bøgh. B:
1) Andreas Kjeldsen 25
2) Jochum Kjeldsen 23
3) Cathrine Kjeldsdatter 21, g.m. Niels Lauridsen, tømrer i Ulbjerg
4) Beathe Kjeldsdatter 18
5) Christian Kjeldsen 15
6) Johanne Marie Kjeldsdatter 10
7) Ferdinand Kjeldsen 8
8) Birgitte Kjeldsdatter 4.

2351 Jens Sørensen i Ålborg, der døde 7.6.1742, side 1241. Fattigregistrering.
Afdøde var født i Århus.
Arvinger kendes ikke.

2352 Søren Nielsen Serup, aftakket korporal i landmilitsen, i Ålborg, der døde 10.2.1748, side 1241. Fattigregistrering.
A:
1) mor Margrethe Solgaard i Nibe.

2353 Frederik Hartmann, ugift skriverkarl i Ålborg. 26.4.1748, side 1242. Fattigregistrering.
Afdøde var født i Frederiksborg på Sjælland.
Arvinger angives ikke.

2354 Henrik Vilhelm Lattendorph i Ålborg. 19.12.1741, side 1242.
A:
1) mor Anne Cathrine [Vilhelmsdatter] Weidemann, nu enke efter Christen Nielsen Leere, der døde kort efter sin stedsøn. LV: Christoffer Hansen Wille, bogbinder
2) søster Anne Cathrine Henriksdatter Lattendorph.
Arv i boet efter afdødes far Henrik Lattendorph, bogbinder, [skifte 17.9.1726 lbnr.1690].

2355 Christian Solberg i Ålborg, der døde 5.6.1748, side 1243.
Arvinger angives ikke.
Afdøde havde været forvalter på Birkelse og sidst opholdt sig på Hammelmose.

2356 Sofie Jørgensdatter i Ålborg. 1.6.1747, side 1244.
Enke efter Jens Bisp eller Jens Nielsen Kjeldsen. B:
1) Karen Holst 5.
FM: Hans Christensen.
Desuden nævnes Lucie Emerentse Holst.Ålborg Byfoged
Skifteprotokol
1739 - 1765
B 37 - 584

2357 Mette Gregersdatter Garfven i Ålborg. 13.5.1749, fol.1B:
Enke efter Jacob Otto Hübertz, rådmand i Ålborg, [død 23.8.1734]. B:
1) Ida Margrethe Hübertz g.m. Christen Schmidt, prokurator
2) Peder Jacob Hübertz, købmand i Christiania i Norge
3) Gregers Claus Hübertz, købmand
4) Else Hübertz, [skifte 31.10.1748 lbnr.2288]. E: Christen Poulsen Ravnstrup, købmand. 2B:
a Jacob Otto Ravnstrup 17
b Mette Margrethe Ravnstrup 13
5) Kirstine Birgitte Hübertz g.m. Mathias Mikkelsen, købmand.

2358 Jacob Goffen, skomager i Ålborg. 30.12.1750, fol.7B:
E: Cathrine Pedersdatter Kjeldgaard. LV: Jens [Thomsen] Raakjær, skomager.
Arvinger kendes ikke.
Enkens første ægteskab med [Peder Jørgensen Schiøtz, skomager], skifte 13.3.1739 lbnr.2065. Arv til B:
1) Laurids Christian Pedersen Schiøtt 23.
Afdøde var født i Beginge mølle 2 mil fra Stockholm i Sverige.

2359 Anne Jensdatter i Ålborg. 9.5.1751, fol.9B.
E: Søren Andersen, slagter.
Første ægteskab med [Anders Jensen Griis, slagter, skifte 23.3.1743 lbnr.2195]. B:
1) Jens Andersen 23
2) Christen Andersen 20
3) Johanne Andersdatter 18
4) Anne Marie Andersdatter 15
5) Mette Andersdatter 12
6) Else Andersdatter 10.
FM: Mads Henriksen, bødker.

2360 Hans Jørgensen i Ålborg. 29.4.1743, fol.10B.
E: Inger Gundersdatter. LV: Morten Pedersen, rebslager. B:
1) Inger Margrethe Hansdatter 22
2) Jørgen Hansen 19
3) Anne Marie Hansdatter 10.
Afdøde døde 30.3.1743.

2361 Inger Gundersdatter i Ålborg. 15.7.1751, fol.11.
Enke efter Hans Jørgensen, skifte 29.4.1743 lbnr.2360. B:
1) Inger Margrethe Hansdatter Birk 29
2) Jørgen Hansen Birk, købmand i København
3) Anne Marie Hansdatter Birk 18.
FM: Jens Thagaard, købmand.

2362 Søren Andersen Schiøtt i Ålborg. 20.7.1751, fol.11.
E: Anne Poulsdatter. LV: Laurids Nielsen, garversvend. B:
1) Poul Sørensen 26, skræddersvend i København
2) Karen Sørensdatter Schiøtt 19, i København.
FM: Thomas Bovbjerg.
Afdøde døde 10.1.1751 i gården Bonderup, begravet Tornby 13.1.1751.

2363 Anne Sebbersdatter i Ålborg, der døde 24.2.1751, fol.11B.
E: Rasmus Olufsen, handskemager. A:
1) søster [Mette Zebaotsdatter, skifte 21.6.1741 lbnr.2114, var g.m. Niels Jacobsen, handskemager, skifte 7.12.1737 lbnr.2013]. 3B:
a søstersøn Jacob Nielsen, handskemager
b søsterdatter Dorthe Nielsdatter g.m. Christen [Christensen] Skalstrup, hattemager
c søsterdatter Mette Nielsdatter, [skifte 18.2.1744 lbnr.2198]. E: Peder Villumsen, handskemager. 1B:
1 Mette Pedersdatter
2) søster, død. 1B:
a Poul Nielsen, handskemager i Randers, død. 3B:
1 Niels Christian Poulsen i Odense
2 Anders Poulsen, handskemagersvend
3 Marie Cathrine Poulsdatter i Randers.

2364 Cathrine Pihl, ugift i Ålborg. 24.7.1751, fol.11B.
A:
1) far Henrik Pihl i København.
Desuden nævnes afdødes morbror Niels Nielsen i Hillerød.

2365 Peder Lauridsen Degn og hustru Anne Jensdatter i Ålborg, der begge døde 2.2.1751, fol.12.
B:
1) Jens Pedersen, bødkersvend.

2366 Dorthe Sørensdatter Bach i Ålborg. 17.4.1750, fol.13B.
E: Frederik Julius Arfmann. B:
1) Johannes Arfmann 20
2) Engel Arfmann 17
3) Johanne Arfmann 12
4) Frederikke Arfmann 10
5) Anne Dorthe Arfmann 4.
FM: mosters mand Jens Poulsen.
Bevilling til uskiftet bo af 13.9.1748.
Samfrændeskifte 17.4.1750.

2367 Børge Lauridsen Kjær, skoleholder i Ålborg. 25.1.1751, fol.14.
E: Johanne Christensdatter Torndal. LV: Didrik Jyngling, købmand. B:
1) Laurids Kjær 25, student
2) Elisabeth Kjær 24, på Bragernes i Norge hos sin bedstemor
3) Christen Kjær 23, på apoteket i Frederikshald i Norge
4) Andreas Kjær 20, i skomagerlære
5) Anne Cathrine Kjær 13
6) Henrik Severin Kjær 10
7) Susanne Kjær 7.

2368 Anne Olufsdatter i Ålborg. 21.8.1751, fol.15.
E: Niels Andersen, kalkslager. A:
1) søster Maren Olufsdatter g.m. Christen Stibech i Gåser.

2369 Johan Olufsen, tømrer i Ålborg. 30.11.1751, fol.15.
E: Maren Nielsdatter. LV: Erik Spentrup, toldinspektør. B:
1) Oluf Johansen Brandt, skibstømrer i Christiania i Norge
2) Ingeborg Johansdatter Brandt g.m. Thøger Thomsen Fur, skipper
3) Anne Johansdatter Brandt 29
4) Niels Johansen Brandt 26, tømrersvend.

2370 Christen Bjerregaard, betjent i Ålborg. 10.5.1751, fol.16B.
A:
1) bror Jens Bjerregaard i Nibe
2) bror Mads Bjerregaard i Nibe
3) bror Søren Bjerregaard i Ålborg.

2371 Niels Andersen, glarmester i Ålborg. 14.12.1751, fol.18.
E: Dorthe [Kirstine] Kjeldsdatter. B:
1) Kjeld Nielsen 26, glarmestersvend i Randers
2) Anders Nielsen 22, guldsmedesvend
3) Lorents Nielsen 18, i guldsmedelære
4) Holle Nielsen, i glarmesterlære
5) Maren Nielsdatter g.m. Peder Andersen, bager
6) Kirsten Nielsdatter.

2372 Karen Vilsdatter i Ålborg. 21.12.1751, fol.18B.
E: Christen Sørensen Mørch, podemester. B:
1) Anne Christensdatter 2.
FM: Christen Sørensen, skomager.

2373 Jens Boller, købmand i Ålborg. 3.4.1750, fol.19, 60B.
E: Birgitte Sofie [Pedersdatter] Brøndlund. LV: Albert Deichmann, købmand. B:
3) Bente Munchert 2.
FM: Morten Sørensen Hjort.
Første ægteskab med Bente Munchert, [skifte 22.2.1748 lbnr.2275]. B:
1) Thomas Boller 18
2) Gertrud Cathrine Boller 17.
Litteratur: Optegnelser om slægter Brøndlund fra Vendsyssel af C. Klitgaard i: Personalhistorisk Tidsskrift 1946 side 159-197. Heri side 168: Sognepræst Peder Andersen Brøndlunds børn med Sofie Bruun.

2374 Birgitte Nielsdatter Gram i Ålborg. 27.2.1751, fol.37B.
Enke efter Johan Steffensen Thode, angelmager. B:
1) Niels Thode 38, i Kristiansand i Norge
2) Inger Thode g.m. Jørgen Knudsen Stuberg i Kristiansand
3) Barbara Thode g.m. Johan Vinding, købmand i Kristiansand
4) Birgitte Marie Thode 30
5) Johan Thode 28
6) Dorthe Thode 26
7) Steffen Frederik Thode 24, i Kristiansand.
Afdøde har siddet i uskiftet bo efter bevilling af 21.5.1745.

2375 Anne Kirstine Jensdatter i Ålborg, der døde 15.9.1751, fol.41.
Enke efter Johan Gotfred Schultz, soldat og til sidst borger i København. B:
1) Johan Barthold Schultz 20, matros i København
2) Henrik Gotfred Schultz 15.

2376 Anne Marie Bornholm i Ålborg. 22.2.1752, fol.42.
A:
1) mor Sofie Marie, enke efter Grubbe
2) bror Jens Bornholm i Tyskland.

2377 Margrethe Knudsdatter i Ålborg. 6.11.1751, fol.43.
E: Christen [Christensen] Tyrrestrup, [bødker]. B:
1) Hans Christensen 1 måned.
Første ægteskab med [Hans Christensen Wadschier, skifte 17.7.1748 lbnr.2302]. Dennes første ægteskab med [Dorthe Marie Pedersdatter, skifte 12.3.1743 lbnr.2168]. Mødrene arv til B:
1) Peder Christian Hansen Wadschier
2) Hans Hansen Wadschier. (Se lbnr.2302).

2378 Mathias Lorentsen, knapmager i Ålborg. 9.3.1750, fol.44.
E: Maren Andersdatter. A:
1) bror Lorents Wolf, knapmager.

2379 Sidsel Adamsdatter i Ålborg. 8.6.1751, fol.44B.
A:
1) bror Didrik Adamsen Distelberg i Hobro, død, var g.m. [Anne Lauridsdatter, skifte Hobro 30.1.1747 lbnr.110]. B:
1) Laurids Distelberg i Hobro
2) Sidsel Cathrine Didriksdatter
3) Mette Marie Didriksdatter
4) Andreas Distelberg, kapellan i Arendal i Norge, [født Hobro 30.12.1720]
5) Margrethe Didriksdatter.

2380 Anne Marie Trane i Ålborg, der døde 9.4.1751, fol.45B.
Enke efter Laurids Wivet, tolder og ritmester i Ålborg, [begravet Ålborg Budolfi 22.11.1746], samfrændeskifte 15.11.1748. B:
1) Nikolaj Wivet, løjtnant i Ålborg
2) Marie Wivet g.m. Søren [Jensen] Lodberg, kapellan i Ålborg Frue
3) Sofie Amalie Wivet
4) Abigael Antonie Wivet, død [1750]
5) Frederik Wilhelm Wivet, student i København
6) Niels Barfoed Wivet, på rejse til Ostindien som styrmand.
Laurids Wivets forældre Nikolaj Wivet, viceborgmester i København og Marie [Lauridsdatter] Barfoed fik bevilling 30.1.1719 på at drive krohold i Toldbodhuset i København deres livstid og ved senere bevillinger efter dem, deres søn og efter ham, hans børn.

2381 Anne Marie Beger i Ålborg. 26.4.1751, fol.50.
E: Thomas Bovbjerg, rådstuetjener. B:
1) Mette Johanne Bovbjerg g.m. Halvor Lauridsen, matros i Kristiansand i Norge.

2382 Maren Christensdatter i Ålborg, der døde 30.11.1751, fol.50B.
E: Mads Lauridsen Kynde, snedker. A:
1) faster [Else Mikkelsdatter i Ålborg. 24.7.1728 lbnr.1720 og Knud Sørensen, skifte 13.8.1735 lbnr.1920]. 3B:
a søskendebarn Søren Knudsen, snedker
b søskendebarn Dorthe Marie Knudsdatter g.m. Jens Nielsen Kongerslev, snedker
c søskendebarn Margrethe Knudsdatter, [skifte 6.11.1751 lbnr.2377]. E: Christen Christensen Tyrrestrup, bødker. 1B:
1 Hans Christensen 6 mdr.
2) faster Maren Mikkelsdatter i de fattiges hus g.m. Niels Kynde, snedker
samt arvinger i Lübeck A:
3) Anne Marie Margrethe Cathrine, enke efter Noeselmann
4) Cathrine Elisabeth g.m. Mikkel Rathen
5) Jacob Mikkelsen, død. 1B:
a Anne Elisabeth Jacobsdatter.

2383 Anne Pedersdatter, ugift i Ålborg. 31.12.1751, fol.52B.
A:
1) bror Thomas Pedersen, død. 3B:
a Hans Thomsen i Kastbjerg
b Else Thomasdatter g.m. Niels Madsen i Stangerum [i Dalbyover sogn] på Trudsholm gods
c Cathrine Thomasdatter i Randers
2) søster, død. 1B:
a Laurids Christensen Post i Mariager
3) søster, død. 1B:
a Johanne Hansdatter g.m. Christian Podemester i Als.

2384 Maren Nielsdatter Høgh (Heug) i Ålborg. 20.7.1751, fol.53B.
A:
1) Jens Nielsen Høgh i Hvorup
2) søster Margrethe Nielsdatter i Vestbjerg [i Sulsted sogn], død. 1B:
a en datter
3) bror Christen Nielsen i Vestbjerg, død. 1B:
a Carl Christensen.

2385 Gertrud Pedersdatter i Ålborg. 14.11.1750, fol.54.
A:
1) bror Laurids Pedersen i Skyttegården i Ålborg
2) en brorsøn i København.

2386 Maren Nielsdatter i Ålborg. 17.3.1752, fol.55.
E: Peder Andersen. A:
1) [halv]søster Cathrine Jørgensdatter, enke efter Niels [Pedersen] hattemager i Viborg, [skifte Viborg 14.3.1742 lbnr.704].

2387 Vitalis Eriksen, ugift møllersvend i Ålborg. 28.6.1750, fol.55B.
A:
1) bror Christen Eriksen i Holland, død uden børn
2) bror Anders Eriksen på Nørlund gods, død. 2B:
a Margrethe Andersdatter
b Karen Andersdatter
3) søster Johanne Eriksdatter g.m. Jesper Pedersen, skomager i København
4) søster Inger Eriksdatter i København.

2388 Maren Mortensdatter i Ålborg. 23.6.1752, fol.57.
E: Jens Haverslev, skomager.
[Af første ægteskab] B:
1) Peder Hansen 12
2) Christen Hansen 8
3) Maren Hansdatter.
FM: Morten Jørgensen, skomager.

2389 Karen Svendsdatter i Ålborg. 31.1.1751, fol.58.
Enke efter Laurids Bjørnsen. B:
1) Bjørn Lauridsen 22, student
2) Svend Lauridsen 20
3) Laurids Lauridsen 19, ved søfarten
4) Mikkel Lauridsen 10
5) Else Kirstine Lauridsdatter
6) Kirstine Marie Lauridsdatter.
FM: Laurids Olufsen, podemester.
Desuden nævnes Bjørn Lauridsens svoger Svend Aagesen.
Afdøde har siddet i uskiftet bo efter bevilling 28.5.1745.

2390 Dorthe Marie Rasmusdatter i Ålborg. 4.4.1742, fol.60.
E: Jens Mikkelsen, betjent. B:
1) Mikkel Jensen 34
2) Søren Jensen 24, rytter i Vejle
3) Anne Jensdatter 20.

2391 Laurids Ilstorph, byfoged i Ålborg. 7.12.1747, fol.61.
Enke efter Anne Dorthe Bruun, [begravet Ålborg Budolfi 18.2.1739]. B:
1) Christiane Ilstorph 23, døbt København Holmen 28.9.1725
2) Marie Ilstorph 19
3) Andreas Ilstorph 18
4) Gertrud Marie Ilstorph 16
5) Mathias Ilstorph 15
6) Marsen [Lauridsdatter] Ilstorph 13
7) Birgitte Marie Ilstorph 12.
Desuden nævnes:
1 Severin Bruun, herredsfoged [i Øster og Vester Han herreder] g.m. børnenes moster [dvs. morbrors kone] Mette Bruun
2 Mathias Bruun, landfiskal [i Viborg].
(Se skifte efter afdødes hustrus forældre Anders Bruun, skifte Viborg 20.6.1718 lbnr.318 og Marie Lauridsdatter Bering, skifte Viborg 12.9.1741 lbnr.706).
Litteratur: Himmerlandske herredsfogeder, by- og birkefogeder samt -skrivere af Ole Færch. Slægten 2011. Heri side 16: Laurids Ilstorph.

2392 Anne Lauridsdatter From i Ålborg, der døde 13.2.1750, fol.68.
E: Christen Mogensen. B:
5) Adelus Margrethe Christensdatter.
Første ægteskab med [Oluf Knudsen Rebech, skifte 2.4.1735 lbnr.1916].
1) Knud Rebech 20, student
2) Laurids Rebech 19
3) Peder Helt Rebech 17, i Frederiksborg latinskole
4) Oluf Rebech 15
FM: Christen Bruun, maler.

2393 Christen Lauridsen Wilsøe i Ålborg. 25.4.1750, fol.72B.
E: Lene Trap. B:
1) Christen Wilsøe 7.
FM:
1 Gotfred C. Trap
2 Christen P. Tranmose, købmand
3 L. H. Trap
4 Jacob Møller.
Bevilling til uskiftet bo af 10.4.1750.
Samfrændeskifte 25.4.1750.

2394 Søren Fausing, podemester i Ålborg. 3.6.1745, fol.73.
E: Johanne Nielsdatter Gram. LV: Hans Ottesen Aarø, købmand. B:
1) Peder Sørensen Fausing, degn i Vridsted og Fly
2) Anne Marie Sørensdatter Fausing 22
3) Erik Sørensen Fausing 14, i 5.lektie i Ålborg latinskole.
Afdøde døde 3.5.1745.

2395 Jens Albertsen i Ålborg. 17.5.1749, fol.73B.
E: Mette Christensdatter. B:
1) Karen Jensdatter 12 uger.
FM: mors farbror Jens Andersen, drejer.

2396 Rasmus Simonsen, skipper i Ålborg. 23.3.1750, fol.73B.
E: Sidsel Andersdatter. LV: Anders Ditlevsen. B:
1) Karen Rasmusdatter 15.
FM: farbror Niels Simonsen, købmand.

2397 Poul Sternberg, købmand i Ålborg. 10.9.1745, fol.74.
Enkemand efter [Karen Meulengracht Lowson, skifte 31.10.1739 lbnr.2070]. B:
1) Gertrud Sternberg
2) Jørgen Lowson Sternberg.
FM:
1 farbror Rasmus Sternberg, købmand i København, der døde, i stedet hans eftermand i ægteskabet Hans Houmann i København
2 Villum Green, købmand i Ålborg, som beslægtet.
Desuden nævnes:
1 børnenes mormor [Anne Margrethe Vestengaard], enke efter [Jørgen] Lawson, rådmand, [død 9.9.1715]
2 børnenes faster madam Wulf.

2398 Søren Nielsen Rytter, tømrersvend i Ålborg. 13,6,1739, fol.94.
E: Anne Lauridsdatter. B:
1) Niels Sørensen 5.
FM: Johan Henrik Podemester.

2399 Jacob Christensen [Mørch], skomager i Ålborg. 30.3.1748, fol.94B.
E: Mette Mikkelsdatter. LV: Erik Christoffersen Rue, skomager. B;
1) Anne Marie Jacobsdatter 22
2) Jens Christian Jacobsen 21
3) Kirstine Margrethe Jacobsdatter 20
4) Anders Jacobsen 16
5) Peder Jacobsen 11.
FM: Anton Jacobsen, skomager.

2400 Anne Mikkelsdatter i Ålborg. 22.5.1744, fol.94B.
E: Ditlev Christensen, skrædder. B:
1) Christen Ditlevsen Hegelund 34, student i Norge
2) Niels Ditlevsen 32, skrædder
3) Andreas Ditlevsen 30
4) Anne Kirstine Ditlevsdatter g.m. Hans Andersen Bornholm, sergent i København
5) Else Marie Ditlevsdatter 25
6) Mikkel Ditlevsen 22.

2401 Christen Wacher, klejnsmed i Ålborg. 25.5.1745, fol.95.
E: Anne Jensdatter. LV: Christen Jensen Hornum. B:
1) Laurids Christensen, præst i Sønderhå og Hørsted
2) Jens Christensen 28
3) Birgitte Christensdatter g.m. Johan Frederik Levaldt, murer i København
4) Kirstine Marie Christensdatter
5) Cathrine Christensdatter.

2402 Jens Mikkelsen, betjent i Ålborg. 2.3.1746, fol.95.
Enkemand efter [Dorthe Marie Rasmusdatter, skifte 4.4.1742 lbnr.2390]. B:
1) Mikkel Jensen 38
2) Søren Jensen 28, rytter i Vejle
2) Anne Jensdatter 24.

2403 Jens Sørensen, skrædder i Ålborg. 8.2.1742 [dvs. 1743], fol.95B.
E: Johanne Davidsdatter [Neylandt]. LV: Jens Thomsen Raakær, skomager. B:
1) Jens Peder Jensen 23
2) Johanne Jensdatter 21
3) Søren Jensen 15.
FM: Levi Johansen, skrædder.
Afdøde døde 10.1.1743.

2404 Anne Marie Christensdatter Hillemann i Ålborg. 31.10.1750, fol.95B.
E: Bertel Holst, parykmager. B:
1) Anne Holst g.m. Johan Christian Becher, parykmager
2) Peder Holst 23, parykmagersvend
3) Martha Holst 23
4) Ingeborg Holst 19
5) Albert Christoffer Holst 18, i parykmagerlære
6) Gabriel Holst 17, i parykmagerlære
7) Anne Marie Holst 14
8) Helle Hillemann Bertelsen Holst 11
9) Marie Undal Holst 9.
Afdøde døde 2.10.1750.

2405 Sidsel Christensdatter, ugift i Ålborg. 29.2.1752, fol.96.
A:
1) søster Mette Jensdatter g.m. Hans Hansen i Vestbjerg i Sulsted sogn.
Afdøde døde 26.2.1752.

2406 Niels Albertsen, væver i Ålborg. 25.8.1752, fol.96B.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Bertel Albertsen. B:
1) Albert Nielsen 19
2) Anne Nielsdatter.
FM: Anders Haagensen.
Afdøde døde 27.6.1752.

2407 Maren Eriksdatter, ugift i Ålborg. 17.6.1741, fol.96B.
A:
1) søster, død. 3B:
a Laurids Pedersen i Visse?
b Christen Pedersen i Døstrup
c Margrethe Pedersdatter, gift på landet.
Afdøde døde 18.5.1741.

2408 Laurids Lauridsen Svensk, tømrersvend i Ålborg. 25.6.1740, fol.97.
E; Anne Jensdatter. LV: Bertel Parykmager. B:
1) Jens Lauridsen 23, skomagersvend
2) Anders Lauridsen 16, i skomagerlære
3) Søren Lauridsen 10.
FM: Christen Nielsen Hvolbæk.
Afdøde døde 15.5.1740.

2409 Niels Olufsen Holm i Ålborg. 26.4.1748, fol.97.
E: Kirsten Christensdatter. LV: Anders Christensen Schaland. B:
1) Johanne Cathrine Nielsdatter 4
2) Christen Nielsen 1¾
3) Oluf Nielsen 24 uger.
FM: Laurids Lauridsen, skipper.

2410 Jens Rasmussen Brandt i Ålborg. 16.3.1748, fol.97B.
E: Torbor Tønnesdatter. B:
1) Tønnes Jensen Brandt 21, i London i England.

2411 Mette Nielsdatter i Ålborg. 1.10.1751, fol.97B.
E: Laurids Hansen Wille. A:
0) forældre [Niels Christensen Lynderup, podemester, skifte 20.10.1718 lbnr.1668 og Maren Christensdatter].
Fars andet ægteskab med [Maren Olufsdatter]. B:
1) halvsøster Anne Marie Nielsdatter g.m. Oluf Nielsen, podemester
2) halvsøster Maren Nielsdatter g.m. Christen [Sørensen] Testrup i Vesterris, herredsfoged [i Rinds-Gislum herred]
3) halvsøster Anne Nielsdatter 43.
Litteratur: Himmerlandske herredsfogeder, by- og birkefogeder samt -skrivere af Ole Færch. Slægten 2011, heri side 245: Christen Sørensen Testrup.

2412 Else Jespersdatter i Ålborg. 2.6.1750, fol.98.
Enke efter Søren Jensen, murer. B:
1) Jens Sørensen i Sverige
2) Jesper Sørensen, prokurator i Skien i Norge
3) Cathrine Marie Sørensdatter g.m. Christen Bertelsen, slagter i Ålborg.
Afdøde døde 26.5.1750.

2413 Johan Christian Meyer, ugift stolemagersvend i Ålborg. 27.2.1750, fol.98.
A:
1) farmors søstersøn Christen Pedersen, smed i Hobro.
Afdøde døde 19.2.1750.

2414 Christian Roslev, ugift købmandskarl i Ålborg. 13.3.1749, fol.98B.
Arvinger kendes ikke. Muligvis findes nogle i Nykøbing Mors.

2415 Søren Jensen Hornum, ugift hattemagersvend i Ålborg, der døde 19.5.1752, fol.100B.
A:
1) mor Anne Lauridsdatter i Mastrup i Buderup sogn, enke efter Jens Sørensen
2) bror Laurids Jensen 30, hattemagersvend i Horsens
3) søster Inger Jensdatter i Ålborg
4) søster Anne Jensdatter 24.
FM: Andreas Hass.
Desuden nævnes afdødes faster Anne Sørensdatter, enke efter Joen Hansen.

2416 Karen Jacobsdatter, ugift i Ålborg, der døde 14.5.1751, fol.101.
A:
1) søster Maren Jacobsdatter g.m. Andreas Asse i Stenløse på Sjælland.

2417 Joen Pedersen Sand i Ålborg. 21.8.1752, fol.101B, 149B.
E: Anne Jensdatter. LV: Erik Spentrup, tolddirektør og købmand. B:
1) Niels Nysom Joensen 15
2) Laurids Severin Nysom Joensen 9.
FM: Albert Deichmann.
Bevilling til uskiftet bo af 1.9.1752.
Samfrændeskifte 19.6.1754.

2418 Elisabeth Mikkelsdatter [Berlin] i Ålborg. 31.10.1752, fol.102.
E: Christian Frederik Modera, skrædder. B:
1) Gotfred Christian Modera, skræddersvend
2) Regine Modera
3) Elisabeth Modera i København.
FM:
1 mosters mand Morten Hansen, skomager
2 Lukas Berlin, værtshusmand.
Afdøde døde 13.6.1751.

2419 Peder Nielsen, murersvend i Ålborg. 30.10.1752, fol.102.
E: Karen Pedersdatter. LV: Daniel Hopp, murer. B:
1) Margrethe Kirstine Pedersdatter
2) Ellen Pedersdatter.
FM: Niels Pedersen, grovsmed.
Afdøde døde 30.9.1752.

2420 Ellen Christensdatter Schultz i Ålborg. 6.1.1751, fol.102B, 111.
Enke efter [Gosvinus Helleche, skifte 16.9.1728 lbnr.1727]. B:
1) Christian Didrik Helleche, bager
2) Aksel Helleche, købmand i Bergen i Norge
3) Gosvinus Helleche 30, hos en sorenskriver i Christiania i Norge
4) Anne Cathrine Helleche, [skifte 30.6.1746 lbnr.2242]. E: Laurids Holst, købmand. B:
a Ellen Holst 5.

2421 Christen Pedersen Romdrup i Ålborg. 11.11.1752, fol.104.
E: Karen Nielsdatter. B:
4) Niels Christensen 15
5) Laurids Christensen 11.
FM: Skammel Nielsen i Hasseris på Restrup gods.
Første ægteskab med Maren Jørgensdatter. B:
1) Anne Christensdatter 27, i København
2) Maren Christensdatter, København
3) Peder Christensen 19, i Granslev på Buderupholm gods.

2422 Peder Jepsen, skibstømrer i Ålborg. 9.10.1752, fol.104B.
E: Sidsel Lauridsdatter. LV: Mads Kynde, snedker. B:
1) Niels Pedersen 9
2) Laurids Pedersen 8.
FM: Thomas Bovbjerg i Ålborg.

2423 Anne Marie Nielsdatter i Ålborg, der døde 28.6.1752, fol.104B.
E: Oluf Nielsen, podemester.
Første ægteskab med Anders Christensen, podemester, [skifte 8.9.1742 lbnr.2183]. B:
1) Bodil Marie Andersdatter 20.
Desuden nævnes:
1 afdødes søsters mand Christen Sørensen Testrup i Vesterris, herredsfoged i Rinds-Gislum herred
2 afdødes søster Anne Nielsdatter
3 afdødes halvsøsters enkemand Laurids Wille, toldbetjent.
(Sml. lbnr.2411).

2424 Johannes Miller i Ålborg. 22.7.1745, fol.105B.
E: Johanne Knudsdatter Lund. LV: far Knud Lund. B:
1) Adelus Margrethe Johansdatter 2
2) Ingeborg Cathrine Johansdatter 13 uger.
FM: farbror Jacob Miller.

2425 Peder Nielsen Knop, murer i Ålborg. 18.7.1743, fol.106B.
E: Karen Jensdatter. LV: Hans Christian Wadschier, bødker. A:
1) mor Else Christensdatter.
Afdøde døde på sølvværket i Kongsberg i Norge, begravet Sandsværd 4.2.1742.

2426 Jens Gregersen, kalkslager i Ålborg. 25.7.1752, fol.107.
E: Maren Christensdatter. LV: Søren Lauridsen Helbech, toldbetjent. A:
1) bror, død. 1B:
a Maren Jørgensdatter g.m. Niels Bonde i Smidie i Bælum sogn.

2427 Oluf Ludvigsen, skrædder i Ålborg. 4.12.1752, fol.107B.
E: Dorthe Lisbeth Bech. LV: Niels Jensen Herslev, bager. B:
1) Hans Olufsen
2) Inger Olufsdatter.
[Første ægteskab med Inger Andersdatter, skifte 9.3.1737 lbnr. 1990].

2428 Maren Andersdatter i Ålborg, der døde 4.12.1752, fol.108.
B:
1) Anne Hansdatter g.m. Niels Nielsen Wolsen, arbejdsmand.

2429 Jens Clemensen i Ålborg. 10.3.1751, fol.108.
E: Dorthe Nielsdatter. LV: Jens Christensen Mørch, skomager. B:
1) Johanne Marie Jensdatter 2.
FM: Niels Overvad, snedker.

2430 Maren Christensdatter, ugift i Ålborg. 21.11.1752, fol.108B.
A:
1) halvsøster Ingeborg Poulsdatter g.m. Oluf Vægter
2) halvsøster Anne Christensdatter, enke efter Oluf Nielsen
3) halvsøster Dorthe Christensdatter g.m. Christen Jensen i Sønderholm.

2431 Anne Knudsdatter i Ålborg. 2.4.1752, fol.109.
Enke efter Niels Fogedgaard. B:
1) Søren Nielsen, student i Bergen i Norge
2) Knud Nielsen i Ridemands mølle [i Øster Hornum sogn]
3) Johanne Nielsdatter g.m. Oluf Madsen Vinding.

2432 Niels Nielsen Olufsen, vognmand i Ålborg, der døde 27.2.1751, fol.109B.
E: Karen Madsdatter. B:
1) Laurids Nielsen, vognmand
2) Niels Nielsen, musketer i København.

2433 Anne Jørgensdatter i Ålborg. 24.1.1753, fol.110.
E: Just Andersen. B:
4) Anne Justsdatter
5) Kirsten Justsdatter.
Af første ægteskab B:
1) Laurids Christensen 36, i Sønderholm
2) Jørgen Christensen 34
3) Maren Christensdatter.

2434 Else Thomasdatter i Ålborg. 20.9.1752, fol.110.
E: Søren Nielsen, murersvend. A:
1) far Thomas Nielsen i Sigsgård i Jetsmark sogn
2) søster Karen Thomasdatter.

2435 Søren Sørensen, færgemand i Ålborg. 14.2.1753, fol.110B.
E: Karen Jensdatter Hjelmersdal. LV: Anton Nålemager. B:
1) Else Birgitte Sørensdatter 14
2) Anne Nysom Sørensen 12.
FM: Holger Nielsen, hattemager.
Afdøde døde 13.1.1753.

2436 Jens Sørensen Bejlegaard i Ålborg, der døde 19.12.1752, fol.110B.
E: Karen Pedersdatter. LV: Laurids Lauridsen, skipper. A:
1) bror Anders Sørensen på Gjøl
2) bror Hans Sørensen på Gjøl.

2437 Laurids Graversen i Ålborg, der døde 10.2.1753, fol.111. (Fattigregistrering).
B:
1) Niels Graversen i København.

2438 Cathrine Clausdatter i Ålborg. 21.2.1753, fol.111.
E: Niels Terndrup. B:
1) Else Nielsdatter g.m. Niels Johansen, tømrer
2) Anne Nielsdatter 22
3) Christen Nielsen 20, skomagersvend
4) Claus Nielsen 18, skomagerdreng
5) Inger Nielsdatter 15.

2439 Anne Jensdatter i Ålborg. 7.11.1752, fol.111B.
E: Christen Kjær, skrædder. B:
1) Marie Christensdatter Kjær
2) Niels Christensen Kjær 4
3) Søren Christensen Kjær 5 uger.
FM: Jacob Sørensen Holstebro, skrædder.

2440 Hans Jørgensen Gleerup, kommerceråd i Ålborg. 22.4.1750, fol.112.
E: Johanne Trap. LV: [Laurids de Hemmer] Trap, rådmand. B:
2) Christian Gleerup, 30, student
3) Laurids Gleerup 29, købmand i København
4) Johannes Gleerup 24, købmand i Ålborg
5) Frederik Christian Gleerup 22, student på Akademiet i København
6) Hans Jacob Gleerup 21, ved handelen, der døde 14.11.1750 i Nibe uden børn, skifte 7.12.1750 fol.121B
7) Christoffer Gleerup 19, i København
8) Else Cathrine Gleerup 15
9) Mourids Gleerup 13
10) Abraham Gleerup 12
11) Birgitte Gleerup 10
12) Peder Gleerup 7
13) Johanne Gleerup 6.
FM: farbror Jacob Jørgensen Gleerup.
[Første ægteskab med Mette Vibeke [Poulsdatter] Mørch, skifte 30.4.1718 lbnr.872]. B:
1) Jørgen Christoffer Gleerup, præst i Torslev og Lendum.

2441 Frederik [Henriksen] Stampe, prokurator i Ålborg, der døde 15.10.1751, fol.122.
E: [Anna Cathrine Christoffersdatter Mumme] i Åsted præstegård. B:
1) Christoffer [Mumme Frederiksen] Stampe, student
2) Henrik Stampe, student.
FM: Peder Gay.

2442 Abel Jacobsdatter i Ålborg. 5.3.1748, fol.122B.
E: Jørgen Christensen. B:
5) Morten Jørgensen 28.
Første ægteskab med [Morten Pedersen, skifte 29.11.1717lbnr.850]. B:
1) Maren Mortensdatter g.m. Jens Haverslev, skomager
2) Bodil Mortensdatter, [skifte 25.5.1743 lbnr.2177]. E: Jens [Christensen] Mørch, skomager. 1B:
a Christen Jensen 9
3) Birgitte Mortensdatter g.m. Oluf Lauridsen, skomager i Altona
4) Peder Mortensen 30, farer til skibs fra England.

2443 Mikkel Sørensen i Ålborg. 23.8.1746, fol.123.
E: Maren Nielsdatter. LV: Peder Lauridsen Aaby. A:
1) søster Anne Sørensdatter, død. var g.m. en maler i København. 2B:
en søn og en datter
2) søster Johanne Sørensdatter g.m. Morten Jørgensen i Åby i Vendsyssel
3) bror Søren Sørensen.

2444 Jens Colding, bager i Ålborg. 16.6.1747, fol.123.
E: Maren Nielsdatter. B:
1) Jens Jensen Herslev den yngre, bager i Ålborg
2) Ingeborg Jensdatter g.m. Hans Baltsersen, bager i Randers.

2445 Mogens Rose, maler i Ålborg. 17.6.1749, fol.123B.
E: Magdalene Nielsdatter. LV: Hans Ottesen Aarø. B:
1) Anne Margrethe Rose 16.
FM: Morten Hjort.

2446 Edel Margrethe Andersdatter i Ålborg. 25.2.1753, fol.124B.
E: Jørgen Andersen, toldbetjent. A:
1) far Anders Rasmussen i Nårup i Verninge sogn på Fyn.

2447 German Engelbrechtsen, skibstømrer i Ålborg. 9.3.1753, fol.124B.
E: Else Madsdatter. LV: Jonas Hammer.
Arvinger angives ikke.

2448 Anne Sofie Torper, ugift i Ålborg, der døde 16.3.1753, fol.125.
A:
1) bror [Peder] Torper, byfoged
2) søster Cathrine Elisabeth Torper.

2449 Sidsel Pedersdatter i Ålborg. 3.7.1748, fol.125B.
Enke efter Niels Nielsen, kornmåler, [skifte 22.9.1741 lbnr.2139].
Første ægteskab med [Haagen Andersen, skifte 18.6.1724 lbnr.1680]. B:
1) Hans Haagensen, snedker i Otterndorph i Tyskland.

2450 Anne Jørgensdatter i Ålborg, der døde 5.11.1752, fol.126.
E: Mathias Madsen, skipper. B:
1) Mads Mathiassen 11
2) Jørgen Mathiassen 8.
FM: Andreas Hass, hattemager.

2451 Jens Lauridsen Krog, toldforpagter i Fladstrand. 13.7.1752, fol.1752.
Enkemand efter [Karen Madsdatter Bjerregaard ], død 3.7.1752, [begravet Ålborg Budolfi 7.7.1752]. B:
1) Anne Jensdatter Krog.
FM: Søren Bjerregaard.
Afdøde døde i Fladstrand.

2452 Anne Lauridsdatter i Ålborg. 16.4.1753, fol.129B.
E: Peder Lauridsen. A:
1) bror Niels Lauridsen i Hune på Birkelse gods.

2453 Bertel Holst, parykmager i Ålborg. 29.3.1752, fol.129B.
Enkemand efter [Anne Marie Christensdatter Hillemann, skifte 31.10.1750 lbnr.2404]
1) Anne Holst g.m. [Johan Christian] Becher, parykmager
2) Peder Holst 24, parykmagersvend i Hannover
3) Martha Holst 24, i København
4) Ingeborg Holst 20
5) Albert Christoffer Holst 19
6) Gabriel Holst 18
7) Anne Marie Holst 14
8) Helle [Hillemann] Bertelsen Holst 11
9) Marie [Undal] Holst 9.

2454 Gudmand Ammundsen, klejnsmed i Ålborg. 14.8.1752, fol.132.
E: Else Poulsdatter. LV: Niels Haslund, hattemager. B:
1) Knud Gudmandsen 18.
FM: Tobias Nakskov, købmand.

2455 Christen Olufsen, skomager i Ålborg. 18.11.1752, fol.133.
E: Maren Knudsdatter. LV: Thomas Madsen, bødker. B:
4) Knud Christensen 23
5) Christian Christensen 230
6) Marie Christensdatter 15
7) Søren Christensen 13.
Første ægteskab med Anne Marie [Knudsdatter, skifte 21.3.1724 lbnr.990]. B:
1) Anne Marie Christensdatter g.m. Laurids Skipper Hvid til Ågård [i Kettrup sogn].
Andet ægteskab med Else Pedersdatter, [skifte 20.5.1728 lbnr.1728]. B:
2) Anne Margrethe Christensdatter g.m. Anders Nielsen, skomager
3) Oluf Christensen 25, skomagersvend.

2456 Laurids Mortensen Mørch i Ålborg, der døde 11.1.1753, fol.134.
E: Kirsten Hansdatter. LV: Søren Nielsen, murer. B:
1) Lorentse Lauridsdatter, født efter fars død.
FM: farbror Mogens Mortensen Mørch i Skive.

2457 Anne Cathrine Henriksdatter Lattendorph i Ålborg, der døde 25.2.1753, fol.134B.
E: Joen Pedersen Holm, småkræmmer. A:
1) mor Anne Cathrine [Villumsdatter Weidemann], enke efter Christen Nielsen Leere, [begravet Ålborg Budolfi 20.11.1741].
LV: Aksel Nielsen Møller.

2458 Niels Poulsen Bou i Ålborg. 3.1.1753, fol.135.
E: Anne Kirstine Nielsdatter. LV: Mads Bertelsen Gaarn. B:
1) Anne Kirstine Nielsdatter 21
2) Kirsten Nielsdatter 19.
Afdøde døde 5.11.1752.

2459 Christen Lauridsen, fisker i Ålborg. 4.4.1753, fol.135B.
E: Maren Christensdatter [Urt]. B:
1) Mette Christensdatter i København
2) Maren Christensdatter.
FM: Poul Andersen.

2460 Thomas Boller i Ålborg. 19.3.1753, fol.136.
A:
1) søster Gertrud Cathrine Boller
2) halvsøster Bente Munchert.
FM:
1 Morten Sørensen Hjort, købmand
2 Peder Lauridsen Attrup, købmand
3 Anders Gødvad, købmand.

2461 Anne Christensdatter i Ålborg. 7.6.1752, fol.137.
E: Mads Knudsen, skoflikker. B:
1) Christen Madsen, bødker i Christiania i Norge
2) Johanne Madsdatter, [skifte 27.6.1748 lbnr.2291], var g.m. Jørgen Andersen, skoflikker. B:
a Anders Jørgensen 9
b Anne Kirstine Jørgensdatter 6
3) Dorthe Madsdatter g.m. Peder Jensen, skomager
4) Anne Madsdatter 36.
Afdøde døde i oktober 1751.

2462 Cathrine Joensdatter i Ålborg, der døde 10.11.1752, fol.137B.
E: Anders Christensen, tambur. B:
1) Jonas Andersen i Fredericia
2) Anders Andersen, uvist hvor
3) Cathrine Andersdatter 24.

2463 Joen Hansen Svensk i Ålborg. 2.5.1752, fol.138.
E: Anne Sørensdatter.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde var født i Sverige, 1 mil fra Stockholm.

2464 Jørgen Mathiassen, buntmager i Ålborg. 5.8.1753, fol.138B.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Hans Jensen, bager. A:
1) mor Anne Marie Bertelsdatter. LV: Christoffer Roskilde
2) bror Bertel Mathiassen, snedkersvend i København
3) bror Hans Mathiassen, uvist hvor.

2465 Gertrud Didriksdatter Witschen i Ålborg, der døde 1.11.1752, fol.139B.
E: Frands Venstre, skrædder. A:
0) forældre [Didrik Witschen, skifte 21.12.1734 lbnr.1926 og Anne Cathrine Hansdatter Reimer, skifte 28.8.1720 lbnr.917]
1) søster Cathrine Kirstine Didriksdatter Witschen g.m. Børge Mikkelsen, guldsmed
2) søster Engel Didriksdatter Witschen g.m. Henrik Berg, parykmager
3) søster Anne Cathrine Didriksdatter Witschen g.m. Hans Troelsen, skibstømrer.
Fars andet ægteskab med [Malene Olufsdatter Hegelund]. B:
4) halvsøster Sara Didriksdatter Witschen g.m. Nikolaj Nikolajsen Lemberg
5) halvsøster Anne Didriksdatter Witschen 22.

2466 Lukas Mikkelsen Berlin i Ålborg, der døde 12.9.1753, fol.141.
E: Kirsten Mortensdatter. LV: Christian Nielsen Urt. A:
1) bror Hans Mikkelsen Berlin, værtshusmand i Christiania i Norge
2) søster Margrethe Mikkelsdatter Berlin g.m. Morten Hansen, skomager
3) søster [Elisabeth Mikkelsdatter Berlin, skifte 31.10.1752 lbnr.2418]. E: Christian Frederik Modera, skrædder. B:
a Gotfred Christian Modera, skræddersvend i København
b Regine Elisabeth Modera g.m. Niels Jacobsen Guding, skræddersvend i Ålborg
c Elisabeth Modera i København
4) søster Kirsten Mikkelsdatter Berlin, enke efter Peder Johan.

2467 Hans Lauridsen i Ålborg. 11.9.1753, fol.142.
E: Maren Christensdatter. B:
1) Laurids Hansen 21, skomagersvend
2) Christen Hansen 7
3) Johanne Hansdatter g.m. Jens Haverslev, skomager
4) Inger Hansdatter.

2468 Rasmus Nielsen, toldbetjent i Ålborg. 10.9.1753, fol.142.
E: Johanne Marie Andreasdatter Ilstorph. A:
1) bror Niels Nielsen
2) bror, hvis navn ikke angives
3) søster Dorthe Nielsdatter
4) søster Bodil Nielsdatter,
alle gift på Sjælland.

2469 Thomas Mørch, skrædder i Ålborg. 9.8.1753, fol.143.
E: Kirsten Jørgensdatter. LV: Hans Bertelsen Wolch. B:
6) Jørgen Thomsen Mørch 10
7) Dorthe Marie Thomasdatter 7.
FM: Christen Jacobsen Kærskov.
Første ægteskab med [Maren Jepsdatter, skifte 6.9.1735 lbnr.1954]. B:
1) Karen Thomasdatter, i København
2) Jeppe Thomsen 36, skrædder i København
3) Elsebeth Thomasdatter
4) Jens Thomasen 24, skræddersvend i København
5) Henrik Thomsen 17, i København.

2470 Else Thomasdatter i Ålborg, der døde 6.1.1752, fol.143B.
E: Peder Høgh, vognmand. A:
1) søster Kirsten Thomasdatter, gift i Nibe
2) søster Sofie Thomasdatter i Christiania.

2471 Jens Kolding, bager i Ålborg. 13.11.1753, fol.144B.
E: Inger Sørensdatter. LV: Peder Andersen, bager. B:
1) Jens Jensen Herslev 17, i billedhuggerlære i København
2) Søren Jensen Herslev 16.
FM: Christen Kjær, skrædder.

2472 Christen Vittrup, købmand i Ålborg, der døde 3.6.1752, fol.145.
E: Anne Johansdatter. LV: Christen Knudsen, guldsmed.
Første ægteskab med [Kirsten Jensdatter Grøn, skifte 18.12.1739 lbnr.2240]. B:
1) Christen Gjørup Vittrup 17, i Ålborg latinskole
2) Kirstine Marie Vittrup 14.
FM:
1 farbror Mikkel [Pedersen] Vittrup, præst i Gislum og Testrup
2 Christen Bruun, maler, som beslægtet.

2473 Malene Olufsdatter [Hegelund] i Ålborg. 1.2.1754, fol.148.
Enke efter Didrik Witschen, [skifte 21.12.1734 lbnr.1926]. B:
1) Sara Didriksdatter Witschen g.m. Nikolaj Nikolajsen Lemberg, kobbersmed
2) Anne Didriksdatter Witschen.
FM: morbror Thue Hegelund, købmand.

2474 Niels Hansen Møller, toldbetjent i Ålborg. 7.3.1754, fol.148B.
E: Anne Nielsdatter. LV: Niels Johansen, tømrer. B:
1) Niels Nielsen 10
2) Hans Nielsen 6
3) Mette Kirstine Nielsdatter.
FM: farbror Laurids Hansen, toldbetjent.

2475 Dorthe Cathrine Nielsdatter i Ålborg. 12.3.1754, fol.148B.
E: Peder Villumsen, handskemager. B:
1) Niels Pedersen 7
2) Mette Cathrine Pedersdatter.
FM: Christen Skalstrup, hattemager.

2476 Anders Thomsen, hyrde i Ålborg. 7.2.1754, fol.149.
E: Maren Mikkelsdatter. LV: Christen Jensen Fur, tømrersvend. B:
1) Anne Johanne Andersdatter 2.
FM: Thomas Bovbjerg.

2477 Udgår.

2478 Else Jacobsdatter Schmidt i Ålborg, der døde 28.12.1753, fol.149B.
E: Hans Pedersen Lund. A:
1) mor Christence Sørensdatter g.m. Thomas Printzler (Prentzler), degn på Gjøl.
Mors første ægteskab med [Jacob Jensen, smed, begravet Gjøl 14.4.1731]. B:
2) bror Terkild Jacobsen, snedkersvend i København
3) bror Jens Jacobsen, bryggersvend i København
4) søster Anne Jacobsdatter g.m. skytten på Lundgård i Vendsyssel
5) søster Karen Jacobsdatter g.m. en snedker i Thisted.

2479 Christen Christensen, kågmand i Ålborg. 29.11.1746, fol.150.
E: Birthe Olufsdatter. B:
1) Laurids Christensen Adler 30, student
2) Anne Cathrine Christensdatter 13
3) Sara Christensdatter 24
4) Jacob Christensen 22.

2480 Maren Christensdatter Urt i Ålborg, der døde 24.11.1753, fol.150.
Enke efter Christen Lauridsen, fisker, [skifte 4.4.1753 lbnr.2459]. B:
1) Mette Christensdatter 33, i København
2) Maren Christensdatter 31, på stedet.
FM: Christen Nielsen Urt, handskemager i Ålborg.

2481 Anders Lauridsen Schmidt i Ålborg. 8.6.1754, fol.150B.
E: Mette Christensdatter. LV: Niels Johansen Brandt, tømrer. B:
1) Inger Andersdatter 18
2) Laurids Christian Andersen 11.
FM: Jens Christensen Hammer, grovsmed.

2482 Anne Jensdatter i Ålborg. 11.3.1754, fol.150B.
E: Søren Gjølbo. B:
1) Jens Sørensen 18, i Ålborg latinskole
1) Jens Christian Sørensen 13, i Ålborg latinskole.
FM: Thomas Bovbjerg.

2483 Niels Jensen Sundby, handskemager i Ålborg. 4.5.1752, fol.151.
E: Anne Lauridsdatter. LV: Christen Nielsen Urt, handskemager. B:
1) Jens Nielsen 36, i Fladstrand
2) Else Nielsdatter 34, g.m. Jacob Nielsen, handskemager i Thisted
3) Inger Kirstine Nielsdatter, på stedet.

2484 Henrik Mikkelsen i Ålborg. 16.8.1754, fol.151.
E: Mette Cathrine [Hastrup]. LV: Mads Henriksen, bødker. B:
1) Johanne Marie Henriksdatter.
FM: Oluf Nielsen, podemester.
Afdøde døde 16.7.1754.

2485 Elias Fidler, skærslipper i Ålborg. 8.5.1754.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde var hjemmehørende i Bøhmen.

2486 Maren Mikkelsdatter i Ålborg, der døde 18.2.1754, fol.152.
Enke efter Laurids Bjørnsen, [skifte 13.6.1742 lbnr.2188]. B:
1) Maren Lauridsdatter på Villerslevgård
2) Jens Lauridsen i København
3) Bjørn Lauridsen, skomagersvend i København
4) Malene Lauridsdatter på Nørlund
5) Terkild Lauridsen, ved søfarten.

2487 Anne Marie Jensdatter Jyngling i Ålborg. 9.6.1754, fol.152B.
Enke efter Christoffer Nielsen.
Hans A:
1) søster Johanne Nielsdatter g.m. Jens Nielsen Riis på Læsø
2) søster på Læsø, død uden børn.
Hendes A:
0) forældre [Jens Jochumsen, skifte 2.7.1698 lbnr.1385 og Anne Nielsdatter, skifte 29.10.1703 lbnr.1485]
1) søster Johanne Jensdatter Jyngling, enke efter Jens Overvad, [skifte 9.12.1746 lbnr.2249] ved søn Jens Overvad
2) søster Anne Jensdatter Jyngling, enke efter Adrian von Horn, [skifte 18.9.1733 lbnr.1966]
3) søster Kirsten [Jensdatter] Jochumsen Jyngling, [skifte Øster Han herred gejstlig 23.1.1715 lbnr.3], var i første ægteskab med Christen Svendsen, [præst i Torslev, skifte Øster Han herred gejstlig 16.11.1713 lbnr.2]. 3B:
a Anne Christensdatter Jyngling
b Didrik Christian Christensen Jyngling
c Elsebeth Christensdatter Jyngling

2488 Else Lauridsdatter Hass i Ålborg, der døde 13.7.1754, fol.153.
E: Søren Christensen. A:
1) far Laurids Hass, tolder i Thisted.

2489 Lorents Rogenbuch, maler i Ålborg. 15.11.1754, fol.153B.
E: Margrethe Sofie Getreuer. LV: Christen Bruun, maler. A:
1) en bror, uvist hvor
2) en søster i Hamborg
3) en søster i Lübeck.

2490 Søren [Pedersen] Styhr i Ålborg, der døde 21.4.1746, fol.154.
E: Mette Margrethe Wedege. LV: [Niels Hofmann] Sevel, rådstueskriver. B:
5) Christian Leonard Styhr 3.
FM: morbror Søren Wedege, magister.
Første ægteskab med [Johanne Kirstine Christensdatter Sund, skifte 8.5.1741 lbnr.2136]. B:
1) Christian Styhr 15, i København
2) Gertrud Malene Styhr 11
3) Peder Styhr 9
4) Anne Margrethe Styhr 8.
FM:
1 morbror Peder [Christensen] Sund i Nykøbing Mors
2 fars svoger Morten Sørensen Hjort.

2491 Bodil Christensdatter i Ålborg. 6.4.1754, fol.155B.
A:
1) søster Anne Elisabeth Christensdatter, død. 1B:
1) Rasmus Nielsen 14.
FM: Laurids Scavenius.

2492 Niels Lauridsen, ugift i Ålborg, der døde 4.10.1752, fol.155B.
A:
1) søster Maren Lauridsdatter, død, var g.m. Morten Jensen Glejbjerg i Gudum. 2B:
a Anders Mortensen Glejbjerg, kornmåler i København
b Kirsten Mortensdatter i København, enke efter en matros
2) søster Kirsten Lauridsdatter i København, enke efter Anders Terkildsen Lindholm ved søn Christen Andersen.
Afdøde kom fra Ferslev.

2493 Niels Jensen i Ålborg. 27.3.1754, fol.156B.
E: Karen Sørensdatter Mørch. B:
1) Johanne Nielsdatter, gift i København
2) Karen Nielsdatter, gift i København
3) Inger Marie Nielsdatter, gift i København.

2494 Christen Christensen Krans i Ålborg. 8.3.1754, fol.157.
E: Anne Jensdatter. LV: Morten Sørensen Hjort. B:
1) Ida Johanne Christensdatter 7
2) Anne Christensdatter 5
3) Johanne Christensdatter 4
4) Christen Christensen 1½.
FM: Otto Jensen.

2495 Torben (Torbor) Tønnesdatter i Ålborg. 25.7.1753, fol.157.
Enke efter Jens Rasmussen Brandt, [skifte 16.3.1748 lbnr.2410]. B:
1) Tønnes Jensen Brandt, i London i England, formentlig død.
A:
1) søster Astrid Tellefsdatter, død. 2B:
a Ingeborg Andersdatter g.m. Joen Knudsen Evertsen i Landvik sogn i Hommedal præstegæld
b Inger Andersdatter g.m. Laurids Hansen Morholt i Landvik sogn
2) Inger Tellefsdatter, død. 2B:
a Tellef Omnedsen Brihel i Bricher sogn i Tvede præstegæld i Kristiansand stift
b Sigrid Omnedsen g.m. Joen Tellefsen.

2496 Laurids Peber, murersvend i Ålborg. 7.11.1754, fol.158.
E: Maren Christensdatter. LV: Peder Hansen Møller, toldbetjent. B:
1) Niels Christian Lauridsen 7 uger.
FM: Laurids Greber.

2497 Niels Ditlevsen, skrædder i Ålborg. 9.8.1754, fol.158.
E: [Karen Nielsdatter]. A:
1) bror Anders Ditlevsen
2) bror Christen Ditlevsen, student i Norge
3) søster Else Marie Ditlevsdatter g.m. Peder Krogstrup, skoleholder i Sønder Tranders
4) søster Anne Kirstine Ditlevsdatter g.m. Christen Nielsen, skoleholder i Torsø skole på Sjælland.

2498 Maren Jensdatter i Ålborg. 14.10.1754, fol.158B,
E: Jens Lauridsen. A:
1) søster Karen Jensdatter g.m. Jens Bottesen i Rugtved Brønd i Dronninglund sogn
2) søster Anne Jensdatter g.m. Anders Christensen i Horsens
3) søster Gertrud Jensdatter.

2499 Jørgen Nielsen Brinck i Ålborg. 16.7.1754, fol.159.
E: Johanne Nielsdatter. LV: Morten Christian Hjort.
Af første ægteskab B:
1) Niels Jørgensen Brinck, foged i Lynggård? på Lolland
2) Jens Jørgensen Brinck, i udlandet
3) Hans Jørgensen Brinck, i udlandet.

2500 Christen Lauridsen, skipper i Ålborg. 6.11.1754, fol.159B.
E: Kirsten Christensdatter. LV: Anders Christensen Schaland. B:
1) Niels Christensen 2½
2) Hans Christensen Ørsnæs 6 mdr.
FM: Thomas Madsen, bødker.

2501 Christen Pedersen, rebslager 17.12.1754, fol.160.
E: Gertrud Villadsdatter. LV: Morten Pedersen, rebslager. B:
1) Maren Christensdatter 7
2) Peder Christensen 5
3) Karen Christensdatter 2½
4) Christen Christensen 16 uger.
FM: Jens Bech, købmand.

2502 Poul Pedersen, kornmåler i Ålborg. 14.9.1754, fol.160.
E: Kirsten Pedersdatter. A:
1) søster Anne Pedersdatter, enke i Vårst
2) søster Kirsten Pedersdatter g.m. Laurids Nielsen i Blenstrup
3) søster Maren Pedersdatter, enke i Voldsted.

2503 Jørgen Jensen Vadum i Ålborg. 30.11.1752, fol.160.
A:
0) forældre [Jens Nielsen Vadum, skifte 19.4.1728 lbnr.1723 og Elsebeth Jørgensdatter, skifte 6.7.1699 lbnr.1402]. B:
1) søster Ida Vadum, enke efter Jens Juul
2) søster Kirsten Vadum g.m. Morten Christian Hjort.
Fars andet ægteskab med [Elsebeth Lauridsdatter]. B:
3) halvbror Laurids [Jensen] Vadum, præst i Tørring og Heldum
4) halvbror Niels Vadum, købmand i Ålborg
5) halvbror Claus Vadum på Nørgård i Salling, død. 2B:
6) Jens Vadum 6
7) Elisabeth Birgitte Vadum 5.

2504 Jens Christensen Koch, fisker i Ålborg. 30.11.1754, fol.163.
E: Maren Jensdatter. LV: Christoffer Wille.
Af første ægteskab B:
1) Dorthe Jensdatter i København
2) Johanne Jensdatter
3) Maren Jensdatter.
FM: Andreas Hass, hattemager.

2505 Mathias Mikkelsen Boding, snedkerlærling i Ålborg, der døde 24.2.1755, fol.163B.
A:
1) bror Ernst Mikkelsen på Moss i Norge
2) søster Elisabeth Mikkelsdatter i Thisted.
Afdøde var født i Snedsted i Thy.

2506 Anders Morlok, skomager i Ålborg. 23.2.1755, fol.163B.
E: Kirsten Andersdatter.
Arvinger kendes ikke.

2507 Morten Christensen i Ålborg. 25.2.1755, fol.163B.
E: Mette Christensdatter. B:
1) Svend Mortensen 15, i Viborg
2) Maren Mortensdatter.
FM: Christen Pedersen Tranmose.

2508 Christen Pedersen i Ålborg, der døde 10.12.1754, fol.164.
E: Kirsten Selgensdatter. LV: Laurids Haven. A:
1) søster Bodil Pedersdatter i Tårs i Vendsyssel
2) søster Maren Pedersdatter i Thise.

2509 Niels Andersen Brorholt i Ålborg. 20.5.1754, fol.164.
E: Bodil Lauridsdatter. LV: Peder Niemand. A:
1) far Anders Nielsen Brorholt.

2510 Mads Knudsen, [skoflikker] i Ålborg. 18.6.1754, fol.164B.
Enkemand efter [Anne Christensdatter, skifte 7.6.1752 lbnr.2461]. B:
1) Christen Madsen, bødker i Christiania i Norge
2) Johanne Madsdatter, [skifte 27.6.1748 lbnr.2291], var g.m. Jørgen Andersen, skoflikker. B:
a Anders Jørgensen 12
b Anne Kirstine Jørgensdatter 9
3) Dorthe Madsdatter g.m. Peder Jensen, skomager
4) Anne Madsdatter.

2511 Christen Mogensen i Ålborg. 27.3.1754, fol.165.
A:
0) forældre Mogens Sørensen og Anne Jensdatter
01) farbror Jørgen Sørensen, død. 2B:
1) Christen Jørgensen i Nørre Sundby
2) Peder Jørgensen, død. 4B:
a Maren Pedersdatter 30, i Sundby
b Jørgen Pedersen 25, i København
c Anne Pedersdatter på Linderumgård
d Jens Pedersen 18, snedkersvend i København
02) faster Anne Sørensdatter, død. 2B:
1) Niels Andersen, bødker i Nørre Sundby
2) Johanne Andersdatter i København, død. 2B:
a Jørgen
b en søn
03) faster Anne Sørensdatter, død, var g.m. Jens Lauridsen. 1B:
1) Laurids Jensen Sand, murersvend i Sundby
04) mors halvbror Steffen Christensen, død. 2B:
1) Anne Steffensdatter, enke efter Jens Drejer i Sundby
2) Margrethe Steffensdatter, enke efter Niels Jensen Uttrup i Sundby.

2512 Christen Nielsen i Ålborg, der døde 3.8.1754, fol.166.
Arvinger angives ikke.

2513 Gertrud Jochumsdatter i Ålborg. 26.12.1753, fol.166B.
Enke efter Niels Nielsen [Koch]. B:
1) Jochum Distelberg, svagt sindet.

2514 Poul Pedersen Graa, ugift købmandskarl i Ålborg. 7.4.1755, fol.167.
A:
1) far Peder Mouridsen Graa, toldskriver i Viborg, [enkemand efter Else Gregersdatter, skifte Viborg 11.4.1742 lbnr.709]
2) bror Gregers Graa, degn i Skørping og Fræer.

2515 Søren Christensen Høstemark i Ålborg. 18.5.1753, fol.167.
Enkemand efter Anne Pedersdatter.
Hans A:
1) bror Villads Christensen Høstemark, død. 2B:
a Anders Villadsen, ladefoged på Førslevgård på Sjælland
b Johanne Marie Villadsdatter g.m. Jens Mortensen i Mov på Høstemark gods.
Hendes A:
1) bror Jens Pedersen i Skibsted, død. 2B:
a Mogens Jensen, død. 3B:
1 Jens Mogensen i Skibsted
2 Anne Mogensdatter g.m. Laurids Pedersen i Bælum
3 Kirsten Mogensdatter g.m. Anders Pedersen i Bælum
b Peder Jensen, død uden børn
2) bror Peder Pedersen, død. 2B:
a Peder Christian Pedersen i Slesvig
b Mathias Pedersen i Slesvig, død. 4B:
1 Anne Dorthe Pedersdatter 28
2 Hans Henrik Pedersen 26
3 Claus Jochum Pedersen 16
4 Peder Jacob Pedersen 11.

2516 Knud Møller i Ålborg. 30.5.1755, fol.168B.
E: Karen Sørensdatter Torp. B:
1) Cathrine Møller 5.
FM: morbror [Peder] Torp, rådmand.

2517 Else Berntsdatter i Ålborg. 15.2.1755, fol.169B.
E: Anders Erslev, købmand. B:
1) Maria Anne Erslev 13
2) Anne Marie Erslev 11
3) Bernt Joen Erslev 10.
FM: Laurids Scavenius, købmand.
Afdøde døde 16.1.1755.

2518 Christian Feilke i Ålborg. 8.4.1755, fol.169B.
E: Sofie Nielsdatter Dahl. LV: Jens Sommer. A:
1) søster Anne Sofie Feilke g.m. Otto Lytken, organist i Horsens
2) bror Morten Feilke, død. 2B: 2 sønner i København
3) halvsøster Sofie Feilke, [skifte Ålborghus amt 15.2.1755 lbnr.221]. E: Gude (Gutzon) Colding i Voerbjerg [i Nørre Sundby sogn], herredsskriver i [Kær og Hvetbo herreder]. 5B:
a Margrethe Colding g.m. Anders Krag [Jensen], præst i Lundum [og Hansted]
b Sofie Amalie Kolding, enke efter Christen Bruun, maler i Ålborg
c Marie Cathrine Colding g.m. [Schurmann], skrædder i Vejle
d Kirsten Colding g.m. [Niels Knudsen Børglum], degn i Øster Brønderslev
e Henrik Frederik Christian Colding, fuldmægtig på Hammelmose.

2519 Iver Pedersen Kjærulf, podemester i Ålborg. 28.6.1755, fol.170B.
E: Kirsten Pedersdatter. A:
1) bror Peder Pedersen Kjærulf, toldkontrollør og -skriver på Moss i Norge
2) bror Søren Pedersen Kjærulf i Dronninglund sogn
3) søster Kirstine Marie Pedersdatter Kjærulf, enke i København.

2520 Anne Hansdatter i Ålborg. 8.4.1755, fol.171.
E: Knud Sørensen, skrædder. A:
1) bror Jens Hansen i Voerbjerg
2) bror Peder Hansen i Staegård [i Vester Hassing sogn]
3) halvbror Christen Hansen på Hassinggård
4) halvsøster Karen Hansdatter.

2521 Cathrine Øjgaard i Ålborg. 25.8.1755, fol.171.
E: Peder Wormslev. A:
1) halvbror Peder Christensen Øjgaard i Brevik i Norge
2) halvsøster Inger Christensdatter i København.

2522 Rasmus Olufsen i Ålborg. 5.3.1755, fol.172.
E: Kirsten Jensdatter. LV: søn Jørgen Hansen i Øster Halne i Vadum sogn.
Arvinger kendes ikke.

2523 Anne Andersdatter i Ålborg. 25.2.1755, fol.172.
E: Tønnes Sørensen. B:
1) Margrethe Tønnesdatter 18
2) Andrea Tønnesdatter 14
3) Anders Tønnesen 11.
FM: Anton Jacobsen, skomager.

2524 Peder Jensen, tømrer i Ålborg. 2.9.1755, fol.172.
E: Johanne Jensdatter. LV: Henrik Hansen, tømrer. B:
4) Jens Pedersen 4.
FM: Søren Andersen. slagter.
Af første ægteskab B:
1) Jens Pedersen 22, på Næs jernværk i Norge
2) Karen Pedersdatter g.m. Frederik Temmiksen, toldbetjent
3) Anne Pedersdatter.

2525 Niels Jørgensen, vægter i Ålborg. 29.10.1755, fol.172B.
E: Johanne Johansdatter. B:
1) Christen Nielsen 21, skomagersvend i Norge
2) Birthe Kirstine Nielsdatter i København.

2526 Mette Mikkelsdatter i Ålborg. 10.10.1755, fol.172B.
Enke efter Jens Nielsen Tranders, [skifte 29.5.1731 lbnr.1810]. B:
1) Mikkel Jensen Tranders, død. 3B:
a Jens Nikolaj Tranders
b Anne Marie Tranders
c Mette Kirstine Tranders
2) Engel Kirstine Jensdatter Tranders g.m. Niels Christensen Hougaard
4) Kirsten Jensdatter Tranders g.m. Jens Andersen Sommer
5) Niels Jensen Tranders, kontrollør i Assistentshuset i København
6) Jens Jensen Tranders, præst i Varde.
Afdødes søster Maren Mikkelsdatter i København. død som enke efter Oluf Svendsen. Testamente af 23.12.1750. A;
1) søster Mette Mikkelsdatter, som er afdøde
2) bror Abraham Mikkelsen Ørslev.

2527 Christoffer Jørgensen, natmand og skorstensfejer i Ålborg. 8.11.1755, fol.173.
E: Bodil Jensdatter. B:
1) Christoffer Christoffersen på Lolland
2) Adam Christoffersen
3) Anne Cathrine Christoffersdatter, død. 1B:
a Christoffer Jørgensen, uvist hvor
4) Karen Christoffersdatter, enke.

2528 Bodil Lauridsdatter i Ålborg, der døde 20.6.1754, fol.173.
Enke efter Niels Andersen Brorholt, [skifte 20.5.1754 lbnr.2509]. A:
1) bror Just Lauridsen i Mejlby i Smorup sogn [dvs. Brorstrup sogn]
2) bror Jens Lauridsen, uvist hvor
3) søster Gertrud Lauridsdatter i Mejlby på Ålborg Hospital gods
4) søster Inger Lauridsdatter, død, var g.m. Jens Bach i Skårup i Ravnkilde sogn på Nørlund gods. 2B:
a Sidsel Jensdatter
b Kirsten Jensdatter.
Afdøde boede hos sin svigerfar Anders Nielsen Brorholt.

2529 Laurids Nielsen Fischer, skræddersvend i Ålborg. 11.2.1755, fol.173B.
E: Karen Olufsdatter, nu i København. B:
1) et barn, hvis navn ikke angives.

2530 Christian Bruun, maler i Ålborg. 29.8.1754, fol.174, 243B.
E: Sofie Amalie Colding. LV: Henrik Berg, parykmager. B:
2) Iver Bruun 4, der døde, skifte 14.1.1757, fol.243B
3) Karen Bruun.
FM: Søren Lunge.
Første ægteskab med Karen [Lauridsdatter] From, [skifte 6.2.1745 lbnr.2227]. B:
1) Johanne Christensdatter Bruun 12.
FM: Christen Svendsen, købmand.

2531 Christen Heug, købmand i Ålborg. 24.3.1752, fol.175B, 197B.
E: Elisabeth Marie Holst. LV: Erik Spentrup. B:
1) Ida Heug g.m. Laurids Krag, premierløjtnant i søetaten
2) Cathrine Heug 22, forlovet med Johannes Gleerup, købmand
3) Gundel Marie Heug 18
4) Christiane Marie Heug 13.

2532 Poul Poulsen, købmand i Ålborg. 8.3.1752, fol.188B.
Enkemand efter Anne Marie Munchert, død 26.7.1751. B:
1) Anders Poulsen Munchert 20
2) Poul Poulsen Munchert 15.
Bevilling til uskiftet bo af 16.3.1742.
Arv i boet til Gertrud Cathrine Boller efter forældre Jens Boller, skifte 3.4.1750 lbnr.2373 og Bente Munchert, skifte 22.2.1748 lbnr.2275.

2533 Peder Tødslev i Ålborg. 6.4.1756, fol.212B.
E: Agnethe Gleerup. LV: Johannes Gleerup, købmand. B:
1) Thomas Tødslev 22, forpagter af Bredkær præstegård [i Hellevad sogn]
2) Johanne Elisabeth Tødslev 18
3) Christiane Tødslev 15
4) Jørgen Christian Tødslev 14.
FM:
1 morbror Jacob Jørgensen Gleerup til Bjørnkær [i Biersted sogn]
2 Hans Jørgensen Nakskov, købmand.
Bevilling til uskiftet bo af 24.1.1749.

2534 Peder Jacob Hübertz, købmand i Ålborg. 21.1.1755, fol.214B.
E: Dorthe Lassen. LV: [Niels Hofmann] Sevel, rådstueskriver. B:
1) Jacob Otto Hübertz 21, student, hos sin morbror Albert Lassen, præst i Skiptvet i Norge
2) Christian Lassen Hübertz 18, hos sin morbror Jørgen Lassen, købmand i Christiania
3) Hans Hübertz 17
4) Henrik Hübertz 13
5) Peder Hübertz 10.
FM: farbror Gregers Claus Hübertz, rådmand i Ålborg.
Desuden nævnes enkens søster [Sidsel Christiansdatter Lassen, enke efter Jens Christensen] Splid, præst [i Brovst og Øster Svenstrup, skifte Øster Han herred gejstlig 30.4.1742 lbnr.22].
(Se skifte efter enkens far Christian Lassen, forpagter på Aggersborggård, herredsfoged i Øster og Vester Han herreder, skifte Ålborghus amt 26.3.1715 lbnr.33).

2535 Johan Simonsen, ugift toldbetjent i Ålborg. 30.7.1755, fol.217B.
A:
1) bror Jeppe Simonsen i Stenderup ved Kolding
2) søster Elisabeth Simonsdatter g.m. Jørgen Madsen i Stenderup
3) søster Maren Simonsdatter g.m. Jens Pedersen i Stenderup.
Desuden nævnes afdødes søskendebarn Jacob Tvistmand, svend på sukkerhuset i Ålborg.

2536 Jens Nielsen Prent, ugift bødkersvend i Ålborg, der døde 12.10.1755, fol.218B.
A:
1) bror Peder Nielsen Prent på Kokkedal i Han herred.

2537 Laurids Jørgensen Bloch, ugift sadelmagersvend i Ålborg. 21.6.1756, fol.219.
A:
1) søster Sidsel Jørgensdatter
2) Anne Jørgensdatter.

2538 Margrethe Mikkelsdatter i Ålborg. 22.6.1754, fol.219B.
E: Christen Vognsen, toldinspektør og borgmester.
Første ægteskab med [Niels Jensen] Pederstrup, [skifte 3.1.1728 lbnr.1865]. B:
1) Bodil Marie Pederstrup i Slagelse, enke efter Mikkel Sørensen Sparre, gartner på Antvorskov på Sjælland
2) Gyde Iver Pederstrup, død. Enken nu g.m. Bernt Munch i Ålborg. 1B:
a Margrethe Gydesdatter Pederstrup 12
3) Mikkel Pederstrup, student, skoleholder i Skarsfjord i Norge
4) Karen Marie Pederstrup, [skifte 7.2.1743 lbnr.2181] var g.m. afdøde uldfabrikant Johan Henrik Egholt i Ålborg. 2B:
a Johan Henrik Blom Egholt 16
b Sara Marie Blom Egholt 14
5) Jens Christian Pederstrup i Mov kro

2539 Hans Jepsen Holmager, toldbetjent i Ålborg. 31.7.1756, fol.229B.
E: Anne Lauridsdatter. LV: Morten Skomager. B:
1) Laurids Hansen 8.
FM: farbror Svend Jepsen.
Afdøde døde 26.6.1756.

2540 Anne Cathrine Vilhelmsdatter Weidemann i Ålborg, der døde 23.2.1752, fol.229B.
Enke efter Christen Nielsen Leere, bogbinder.
Hans A:
0) forældre [Niels Christensen Leere, feldbereder, skifte 20.5.1740 lbnr.2104 og Anne Gregersdatter, skifte 13.7.1732 lbnr.1961]. B:
1) bror Mogens Wiingaard, degn i Dronninglund, [begravet Dronninglund 6.6.1751], var g.m. Johanne Knudsdatter, begravet Ålborg Budolfi 9.7.1752]. 3B:
a Niels Wiingaard, student i Davrupgård på Sjælland
b Knud Wiingaard, købmandskarl i København
c Peder Lorents Wiingaard 13, i Ålborg latinskole
3) bror Gregers Nielsen Leere, feldbereder, død uden børn
4) Anne Kirstine Nielsdatter Leere, [skifte Randers 23.2.1753 lbnr.798], var g.m. Bent Joensen, feldbereder i Randers. Ingen børn
5) Bodil Nielsdatter Leere g.m. Frederik Hald, feldbereder i Norge.
Hendes A:
1) bror Vilhelm Weidemann, bogtrykker i Christiania, skifte 8.8.1718. E: Ambro Marie Jensdatter Hobro. Første ægteskab med Agnethe Jensdatter Hoff. 3B:
a Johannes Weidemann 36
b Just Weidemann 33
c Cathrine Vilhelmsdatter 26, g.m. Henrik Lattendorph
2) bror Johannes Weidemann, skoleholder i Christiania, skifte 16.9.1748. Første ægteskab med Judith Hansdatter, død 1735. Andet ægteskab med Johanne Marie Hansdatter Moss, nu i København. 1B:
a Elsebeth Johansdatter 12, hos sine mostre Rachel Hansdatter Moss og Anne Hansdatter Moss
3) bror Just Weidemann, bogtrykker i København ved søn Johannes Weidemann, bogtrykkersvend sst.
[Første ægteskab med Henrik Lattendorph, skifte 17.9.1726 lbnr.1690].

2541 Karen Lauridsdatter i Ålborg. 13.5.1756, fol.233B.
E: Christoffer Andersen, skipper. B:
1) Andreas Christoffersen 9
2) Niels Kraas Christoffersen 6
3) Anne Johanne Christoffersdatter
4) Marianne Christoffersdatter
5) Sofie Christoffersdatter.
FM: morbror Hans Christian Esmann.

2542 Otto Nielsen, arbejdsmand i Ålborg. 21.7.1756, fol.234B.
E: Maren Jensdatter. LV: Niels Thygesen, købmand. A:
1) bror Søren Nielsen i Hasseris
2) bror Niels Nielsen i Hasseris
3) bror Jens Nielsen ved Hjørring
4) søster Bodil Nielsdatter, enke efter Mads Nielsen i Nørholm.

2543 Else Nielsdatter i Ålborg. 30.3.1756, fol.235.
Enke efter Christen Knudsen, vægter. A:
1) søster Birthe Nielsdatter g.m. Søren Jensen, arbejdsmand
2) bror Mads Nielsen, vådskipper, død. E: Bodil Jørgensdatter i Ålborg. 1B:
a Maren Madsdatter 22.

2544 Johanne Davidsdatter Neylandt i Ålborg, der døde 21.11.1755, fol.235B.
Enke efter Jens Sørensen, skifte 8.2.1743 lbnr.2403. B:
4) Johanne Jensdatter Larberg
5) Søren Jensen Larberg, student i København.
Af første ægteskab B:
1) Sofie Cathrine Jensdatter Meyer g.m. Jacob Pedersen Bragernes i Holstebro ved søn Oluf Lauridsen Krog i Ålborg latinskole
2) Kirsten Jensdatter Meyer, på Torstedlund
3) Anne Jensdatter Meyer, [skifte Lysgård herred gejstlig 28.5.1754 lbnr.28], var g.m. Hans Andreas Wien, degn i Høbjerg og Elsborg. 3B:
a [Caroline Christiane Hansdatter]
b [Hans Hansen Wien]
c [Anne Hansdatter].

2545 Maren Nielsdatter Brems i Ålborg. 12.4.1756, fol.236B.
Enke efter Jens Herslev, bager. B:
1) Jens Herslev, bager, død. E: Inger Sørensdatter. 2B:
a Jens Jensen Herslev 22, billedhuggersvend i København
b Søren Jensen Herslev 20, bagersvend
2) Ingeborg Jensdatter, død. var g.m. Hans Baltsersen Kneppenager, bager i Randers. 6B:
a Marie Hansdatter g.m. Thomas Sørensen, skoleholder i Hellum [i Torup sogn] i Hellum herred
b Ellen Hansdatter g.m. Niels Jensen, bager i Ålborg
c Anne Elisabeth Hansdatter 20
samt 2 sønner og 1 datter, uvist hvor.

2546 Anders Andersen Brøndlund, toldbetjent i Ålborg. 6.8.1746, fol.238.
E: Cathrine Pedersdatter, der døde 27.9.1750. B:
1) Jørgen Jacob Brøndlund, urtekræmmer i København, død. E: [Johanne Dorthe Muhle]. 1B:
a [Johan Henrik Brøndlund]
2) Andreas Brøndlund, guldsmed i København
3) Marie Kirstine Brøndlund 30
4) Johan Albert Brøndlund 28, farer på Kina.
Hendes første ægteskab med Jørgen Jacobsen. B:
1) Anne Marie Jørgensdatter g.m. Hans Hansen, skrædder i Hjørring.
Afdøde mand havde arv efter Else Jensdatter i Christiania, der var g.m. Ouls Christensen, tømrer.
I boet arv til Else Jensdatters A:
1) farbror Anders Christensen, død. B:
a Anders Lauridsen på Høgholt gods
b Christen Lauridsen i Øster Brønderslev
c Peder Lauridsen, død. 1B:
1 Jørgen Pedersen
2) [faster Maren Christensdatter, skifte 21.12.1749 lbnr.2108], var g.m. Hans Bertelsen Wolch. Arv til hendes arvinger
3) moster Maren Andersdatter, død, var g.m. Anders Andersen i Ålborg
4) moster Dorthe Andersdatter, død, var g.m. Niels Thomsen Øjgaard, bødker, skifte 8.10.1722 lbnr.974]. 1B:
a Ellen Marie Nielsdatter g.m. Niels Pedersen, bødker
5) morbror Anders Andersen Brøndlund, som er afdøde

2547 Niels Jensen Bergendal, gørtler. 2.9.1756, fol.240.
E: Inger Madsdatter. LV: Niels Henriksen, bødker. A:
1) bror Morten Jensen, på Sjælland
2) søster Else Jensdatter, uvist hvor
3) bror Peder Jensen Bergendal, død. 1B:
a Anne Cathrine Pedersdatter Bergendal i København.

2548 Mathias Mikkelsen i Ålborg. 24.5.1756, fol.241B.
E: Kirsten Hübertz. LV: bror Gregers Claus Hübertz, rådmand. B:
2) Dorthe Mathiasdatter 17
3) Mette Jacobe Mathiasdatter 9.
FM: farbror Jens Mikkelsen, møller.
Første ægteskab med [Dorthe Jensdatter, skifte 9.5.1738 lbnr.2026]. B:
1) Karen Mathiasdatter g.m. Jochum Zirch, købmand og brygger i Lübeck].

2549 Christen Stausholm, skrædder i Ålborg. 14.11.1744, fol.243.
E: Johanne Ebbesdatter. LV: Laurids Pedersen Borre. B:
1) Christen Christensen 8
2) Ebbe Christensen 5
3) Bertel Christian Rosdal Christensen 10 uger.
FM: Christen Kjær, skrædder.

2550 Erik Lauridsen i Ålborg. 5.4.1756, fol.244.
E: Bente Andersdatter. LV: Laurids Lauridsen, skipper. B:
1) Birgitte Eriksdatter
2) Maren Eriksdatter.

2551 Anders Christensen, stadstambur i Ålborg, der døde 13.10.1755, fol.244.
E: Anne Nielsdatter. LV: Laurids Nielsen, kræmmer.
Første ægteskab med [Cathrine Joensdatter, skifte 10.11.1752 lbnr.2462]. B:
1) Jonas Andersen i Slaveriet i København
2) Anders Andersen, farer på de lange rejser
3) Cathrine Andersdatter.

2552 Margrethe Andersdatter i Ålborg. 3.6.1749, fol.245.
Enke efter Anders Henriksen, [skifte 10.4.1739 lbnr.2098]. B:
1) Hans Andersen Bundgaard, farer til skibs fra Amsterdam.

2553 Laurids Hansen, toldbetjent i Ålborg. 4.3.1757, fol.246.
E: Anne Johansdatter. LV: bror Niels Johansen, tømrer. B:
1) Maren Lauridsdatter 4
2) Johanne Margrethe Lauridsdatter 1.
FM: farbror Henrik Hansen. tømrer.
Afdøde døde 2.2.1757.

2554 Marie Cathrine [Martinsdatter] Bøtticher i Ålborg. 3.5.1756, fol.246.
Enke efter Christoffer [Christiansen] Ferslev, tolder i Skagen, [skifte Skagen 18.5.1748 lbnr.159].
Testamente af 21.4.1752. A:
1) bror Martin Bøtticher i København
2) søster Anne Dorthe Bøtticher i Stralsund, enke efter Henrik Mathias Prehn, væver ved datterdatter Anne Barbara Pedersdatter i Ålborg.

2555 Jens Wigelsen, skipper i Ålborg. 9.11.1756, fol.251.
E: Ingeborg Joensdatter. LV: Christen Pedersen Tranmose, købmand. B:
3) Wigel Jensen 7
4) Joen Jensen 4
5) Hans Christian Jensen.
FM: farbror Frands Wigelsen på Hirtsholmene.
Første ægteskab med Maren Pedersdatter, [skifte 8.5.1748 lbnr.2286]. B:
1) Mette Marie Jensdatter 11
2) Dorthe Jensdatter 8.

2556 Bertel Albertsen, skipper i Ålborg. 30.4.1757, fol.252B.
E: Karen Eriksdatter Kochkær. LV: Laurids Scavenius, købmand. B:
1) Maren Bertelsdatter
2) Kirsten Bertelsdatter.
FM: Christen Pedersen Tranmose, købmand.
Afdøde døde 1.4.1757.

2557 Erik Christian Spentrup i Ålborg. 3.7.1757, fol.252B.
E: Margrethe Marie Aspach. B:
1) Maren Spentrup 12
2) Sixtus Aspach Spentrup 10
3) Dorthe Marie Spentrup 9
4) Niels Christian Spentrup 7
5) Niels Nysom Spentrup 4.
FM:
1 farbror Nikolaj Spentrup, farver i Skive
2 morbror Sixtus Aspach, personlig kapellan i Ålborg Budolfi.
Enkens første ægteskab med Anders Nysom, [skifte 7.7.1744 lbnr.2206]. Arv til B:
1) Anders Nysom 14.
Afdøde døde 28.12.1755.
Bevilling til uskiftet bo af 16.1.1756.
Samfrændeskifte 3.7.1757.

2558 Tobias [Tobiassen] Nakskov, rådmand i Ålborg. 14.6.1755, fol.253B.
E: Maren Bordier. LV: Jacob Bordier, købmand. B:
1) Tobias Nakskov 3
2) Peder Nakskov 1.
FM: farbror Hans Jørgen Nakskov, købmand.

2559 Johan Adolf Sipping i Ålborg. 4.7.1757, fol.263B-
E: Karen Nielsdatter Gjørup. B:
1) Cathrine Margrethe Sipping 4.
FM: morbror Jacob Nielsen Gjørup på Krastrup.
Bevilling til uskiftet bo af 2.7.1756.
Samfrændeskifte 4.7.1757.

2560 Bodil Marie Clemensdatter Holm, ugift i Ålborg. 17.8.1757, fol.263B.
Af arvinger angives A:
1) bror Lorents Clemensen Holm.
Afdødes far var Clemen [Christensen] Holm i Løgstør, [skifte Løgstør 16.9.1750 lbnr.2].

2561 Anne Rasmusdatter i Ålborg. 13.7.1757, fol.264.
E: Christen Clemensen, skipper, der døde 13.9.1757. B:
1) Susanne Christensdatter g.m. Jens Bech, købmand
2) Karen Christensdatter på Lyngbjerggård
3) Johanne Christensdatter.

2562 Maren Christensdatter. 26.2.1757, fol.265.
Enke efter Hans Lauridsen, [skifte 11.9.1753 lbnr.2467]. B:
1) Laurids Hansen 24, skomagersvend
2) Christen Hansen 12
3) Johanne Hansdatter g.m. Jens Hansen Haverslev, skomager
4) Inger Hansdatter.

2563 Elisabeth Marie Langballe, ugift i Ålborg. 5.8.1757, fol.265B.
A:
0) forældre [Bertel Mikkelsen Langballe til Nebel og Søgård og hustru Bodil Marie Henriksdatter Stampe, skifte Dueholm, Ørum og Vestervig amter 14.4.1746 lbnr.223]
B:
1) søster Kirstine Marie Langballe g.m. Jens [Pedersen] Clementin til Nørtorp [i Ræer sogn] ved svoger Laurids Hemmer Trap, rådmand i Ålborg, [g.m. Bente Clementin]
2) Hans Nikolaj Langballe, student i København
3) Henrik Langballe, købmand i Kristiansand i Norge
4) Michael Langballe, student i Nørtoft i Thy
5) Anders Harding Langballe, i København
6) Margrethe Elisabeth Langballe g.m. Palæmon Fogh [Olufsen] Obel, præst i Sennels i Thy.

2564 Jørgen Berntsen Solbjerg, overtoldbetjent i Ålborg. 21.10.1757, fol.266.
E: Marie Cathrine Adamsdatter. LV: Jens Bech. B:
1) Adam Jørgensen Solbjerg 15
2) Anneke Jørgensdatter Solbjerg 12
3) Johanne Margrethe Jørgensdatter Solbjerg 8.
FM: fasters mand Søren Lauridsen Helbech, toldbetjent.

2565 Rasmus Sørensen Møller, ugift skipper i Ålborg. 25.11.1757, fol.266B.
A:
0) forældre Søren Jacobsen og Sidsel Rasmusdatter i Treå mølle i Hemmed sogn i Djurs Nørre herred på Mejlgård gods, begge døde
1) søster Kirsten Sørensdatter, døbt Hemmed 23.4.1713, g.m. Poul Pedersen i Emmedsbo i Hemmed sogn på Scheel gods
2) søster Anne Sørensdatter, døbt Hemmed 21.5.1714, i Hemmed sogn på Mejlgård gods
3) bror Jacob Sørensen, døbt Hemmed 2.2.1716, i Laen i Glesborg sogn på Mejlgård gods
4) søster Mette Sørensdatter, døbt Hemmed 30.5.1717, g.m. Jens Pedersen Juul i Emmedsbo på Scheel gods
5) bror Laurids Sørensen, døbt Hemmed 24.6.1721, i Glesborg på Mejlgård gods
6) bror Søren Sørensen i Laen, døbt Hemmed 21.2.1723, i Glesborg sogn på Mejlgård gods.
Afdøde, der var døbt Hemmed 11.4.1719, døde 24.8.1757 på rejse til England.

2566 Anders Iversen, klejnsmed i Ålborg. 10.6.1749, fol.267.
E: Maren Poulsdatter. LV: Morten Sørensen Hjort. B:
1) Christen Andersen 5
2) Poul Andersen 3
3) Mette Andersdatter
4) Anne Cathrine Andersdatter
5) Marie Kirstine Andersdatter.
FM: Niels Pedersen.

2567 Margrethe Jensdatter i Ålborg. 31.8.1757, fol.267B.
E: Niels Bentzon, skomager. B:
1) Bendix Nielsen Hammer, degn i Skallerup og Drastup på Mors
2) Mads Nielsen Hammer 24, skomagersvend.
Afdøde døde 2.8.1757.

2568 Johanne Christensdatter i Ålborg. 13.12.1757, fol.268.
E: Joen Sørensen Holm, podemester. B:
1) Søren Joensen 18, i skomagerlære.
FM: Johan Henriksen, podemester.

2569 Mads Lauridsen, handskemagersvend i Ålborg. 7.1.1758, fol.268B.
A:
1) bror Peder Lauridsen.

2570 Jens Thomsen Riis, hattemagersvend i Ålborg, der døde 12.1.1758, fol.268B.
E: Karen. B:
Der er tre børn i Randers, hvis navne ikke angives.

2571 Kjeld Justesen, værtshusmand i Ålborg, der døde 9.1.1758, fol.268B.
E: Karen Olufsdatter. LV: Laurids Christensen, navigationsmester.
Første ægteskab med Birgitte Marie. B:
1) Just Kjeldsen i Stridsmølle i Mou sogn på Høstemark gods, død. 4B:
a Just Justesen 16
b Marie Justsdatter
c Mette Justsdatter
d Johanne Justsdatter.

2572 Anne Jensdatter i Ålborg. 7.1.1758, fol.270.
Enke efter Christen Wacher, klejnsmed, [skifte 25.5.1745 lbnr.2401]. B:
1) Laurids Christensen, præst i Sønderhå og Hørsted, [død 23.4.1754]. E: [Bente Christine Thomasdatter Hopp] på Damgård. Første ægteskab med [Eva Sophie Thomasdatter, død 29.10.1750]. 2B:
a Kirstine Marie Wacher 13
b Jacob Christian Wacher 8
2) Jens Christensen Wacher, klejnsmed
3) Birgitte Christensdatter Wacher g.m. Johan Frederik Levaldt, murer i København
4) Kirstine Marie Christensdatter Wacher
5) Cathrine Christensdatter Wacher.

2573 Jørgen Pedersen, bager i Ålborg. 28.1.1758, fol.270B.
E: Anne Lauridsdatter. LV: Anders Harbo. B:
1) Magdalene Jørgensdatter.
Afdøde døde 30.12.1757.

2574 Niels Vognsen Stistrup, ugift købmandskarl i Ålborg. 9.4.1757, fol.271.
A:
1) søster Maren Vognsdatter g.m. Oluf Asmussen, skibstømrer på Det ostindiske Kompagni i København
2) halvbror Jacob Vognsen i Stistrup [i Fovlum sogn] i Gislum herred
3) halvbror Søren Vognsen, bryggersvend i København
4) halvsøster Else Vognsdatter g.m. Oluf Mortensen i Fovlum
5) halvsøster Gertrud Vognsdatter i Stistrup.

2575 Niels Hansen Dahl i Ålborg. 14.8.1757, fol.273.
E: Kirsten Nielsdatter. B:
1) Hans Nielsen Dahl 28, møllebygger i Øster Risør i Norge
2) Niels Nielsen Dahl 25, bogbindersvend i Ålborg
3) Bodil Nielsdatter Dahl 16.

2576 Johanne Jensdatter i Ålborg. 10.4.1758, fol.273B.
Enke efter Christen Urt. B:
1) Anne Marie Christensdatter. enke efter Poul Jensen Mørch, skipper
2) Hans Christensen Urt, skoflikker
3) Peder Christensen Urt i Gåser i Vendsyssel
4) Jens Christensen Urt, student, uvist hvor
5) Søren Christensen Urt, skomager i Kristiansand i Norge
6) Søren Christensen Urt i Kragerø i Norge
7) Christen Christensen Urt, skomager i Mariager.

2577 Frederik Julius Arfmann i Ålborg, der døde 3.4.1756, fol.273B.
E: Kirstine Marie Goll. LV: [Christian Christiansen] Solberg, borgmester. B:
6) Dorthe Hansine Elisabeth Arfmann.
Første ægteskab med [Dorthe Sørensdatter Bach, skifte 17.4.1750 lbnr.2366]. B:
1) Johannes Arfmann
2) Engel Arfmann g.m. Engelbrecht Brinck, købmand
3) Johanne Arfmann
4) Frederikke Arfmann
5) Anne Dorthe Arfmann.

2578 Laurids Poulsen, drejer i Ålborg. 24.5.1757, fol.282.
E: Mette Jørgensdatter.
Første ægteskab med [Anne Cathrine Thomasdatter, skifte 17.8.1743 lbnr.2189]. B:
1) Anne Marie Lauridsdatter.
FM: Christen Christensen, drejer.

2579 Kirsten Jacobsdatter i Ålborg. 10.5.1758, fol.282B.
Enke efter [Frederik] Hetlau (Hetlob), løjtnant. B:
1) Frederikke [Frederiksdatter Hetlau].
Litteratur: J. C. W. og K. Hirsch. Fortegnelse over danske og norske officerer 1648-1814, bind 5 side 108.

2580 Henrik Hansen, tømrer i Ålborg. 3.5.1758, fol.283.
E: Anne Lauridsdatter. LV: Jens Bech, købmand. B:
1) Kirsten Henriksdatter 3.
FM: Søren Nielsen. murer.

2581 Inger Cathrine Clausdatter Linaa i Ålborg. 23.5.1758, fol.283.
E: Laurids [Christian] Schiøtt, skomager. B:
1) Cathrine Marie Lauridsdatter 5.
FM: Andreas Hass, hattemager.

2582 Christen Qvist, skomager i Ålborg. 23.6.1757, fol.283B.
E: Maren Jensdatter. A:
1) bror Peder Qvist
2) søster g.m. Laurids Malle, blegemand.

2583 Mette Mortensdatter i Ålborg. 18.12.1756, fol.283B.
E: Jens Hansen, sporemager. B:
1) Morten Jensen, sporemager i Ålborg
2) Hans Jensen, sporemager i Ålborg
3) Helvig Margrethe Jensdatter i København
4) Mette Kirstine Jensdatter, på stedet
5) Bodil Cathrine Jensdatter i København
6) Margrethe Lorentse Jensdatter i Ålborg.

2584 Anne Sørensdatter i Ålborg. 22.7.1758, fol.284.
E: Christen Nielsen Urt.
Første ægteskab med Vogn Thorsen, handskemager, [skifte 29.6.1740 lbnr.2101]. B:
1) Søren Vognsen, handskemager i Slesvig.

2585 Birgitte Nielsdatter i Ålborg, der døde 3.7.1757, fol.284.
E: Anders Mikkelsen, færgemand, der også døde.
Arvinger angives ikke.

2586 Mette Mikkelsdatter i Ålborg. 24.2.1758, fol.285.
Enke efter Jacob Christensen Mørch, skomager, [skifte 30.3.1748 lbnr.2399]. B:
1) Anne Marie Jacobsdatter
2) Jens Christian Jacobsen, skomager
3) Kirstine Margrethe Jacobsdatter
4) Anders Jacobsen, skomager
5) Peder Jacobsen 21, skomagersvend

2587 Mads Troelsen, købmand i Ålborg, der døde 18.1.1755, fol.285B.
E: Mette [Marie Pop Steffensdatter] Brøndlund. LV: far Steffen Lauridsen Brøndlund, købmand.
Første ægteskab med [Johanne Jensdatter, skifte 5.7.1743 lbnr.2202]. B:
1) Anne Marie Madsdatter 23
2) Troels Madsen 22
3) Johanne Madsdatter 20
4) Jens Madsen 16
5) Anne Madsdatter 14.
FM: farbror Søren Troelsen, købmand.
Litteratur: Optegnelser om slægter Brøndlund fra Vendsyssel af C. Klitgaard i: Personalhistorisk tidsskrift 1946 side 159-197. Heri side 167 og 172: Steffen Larsen Brøndlund.

2588 Peder Christensen Randers, murer i Ålborg. 29.1.1758, fol.290.
E: Maren Christensdatter Bruun. LV: Didrik Jyngling, købmand. A:
1) bror, død. 1B:
a Jens Nielsen Randers, hjulmand i Sønder Kongerslev på Randrup gods.

2589 Johanne Mortensdatter i Ålborg. 16.9.1758, fol.290B.
E: Jens Christensen, sporemager. B:
1) Salomon Albert Jensen, skomagersvend, uvist hvor.

2590 Niels Christensen, skomager i Ålborg. 12.10.1758, fol.291.
E: Bodil Antonsdatter. LV: far Anton Jacobsen. B:
1) Jacob Christian Nielsen 21 uger.
FM: Jens Mørch.

2591 Hans Pedersen, tømrer 23.5.1758, fol.291.
E: Maren Jensdatter. B:
1) Anne Hansdatter 6
2) Iver Peder Hansen 1½.
FM: Knud Gandrup, skomager.

2592 Christian Lund, skipper i Ålborg. 18.8.1757, fol.291B.
Enkemand. B:
1) Simon Lund, student i Slagelse
2) Gunde Lund i København
3) Marie Lund i København
4) Elisabeth Lund i Jylland.
FM: Hans Ottesen Aarø.
Afdøde døde på Nøtterøy i Norge 2.8.1757.

2593 Mikkel Pedersen, skibsdreng i Ålborg. 30.9.1758, fol.292.
A:
1) far Peder Nielsen Herman i Klim.

2594 Jens [Jørgensen] Vodskov, købmand i Ålborg. 6.2.1759, fol.292.
E: Anne Marie Hvas. LV: Andreas Lodberg. B:
1) Andreas Vodskov.
FM:
1 født værge Niels Justesen Vodskov i Grydelund [i Vester Hassing sogn]
2 Otto Himmelstrup Mørch, pastor adjunktus i Gerding og Blenstrup g.m. [Christine Augusta Madsdatter Hvas]
3 Peder Christian Hvas, forpagter på Voer og Hornstrup i Slet herred.
Bevilling til uskiftet bo af 7.2.1758.
Samfrændeskifte 6.2.1759.

2595 Else Nielsdatter i Ålborg. 23.5.1758, fol.292.
E: Jacob Thøgersen, murer. B:
1) Kirsten Jacobsdatter 9 mdr.
FM: Jens Hansen, handskemager.

2596 Anders Mogensen, vægter i Ålborg. 23.9.1758, fol.292B.
E: Anne Pedersdatter. LV: Jens Hansen, vægter. B:
1) Anne Andersdatter 17
2) Jens Andersen 14.

2597 Jesper Peber i Ålborg. 23.9.1758, fol.292B.
E: Johanne Eriksdatter. B:
1) Peder Jespersen, uvist hvor
2) Erik Jespersen, møllersvend på Øster Vrå [i Torslev sogn]
3) Svend Jespersen på Øster Vrå gods
4) Peder Jespersen, i bødkerlære
5) Else Jespersdatter g.m. Christian Jacobsen i Hals
6) Margrethe Jespersdatter i Ålborg.
FM: Thomas Bovbjerg.

2598 Peder Vilhelm Hansen, skræddersvend i Ålborg. 18.10.1758, fol.292B.
A:
1) mor Kirsten i Store Violstræde i København, enke efter Hans Pedersen.

2599 Kirsten Poulsdatter i Ålborg. 21.10.1758, fol.292B.
E: Knud Mortensen, murer. B:
1) Ove Knudsen, der døde 4 dage efter sin mor.

2600 Maren Madsdatter i Ålborg. 13.8.1758, fol.292B.
E: Laurids Thomsen, værtshusmand. A:
1) bror Peder Madsen i Lille Odde [i Klim sogn] i Vester Han herred
2) søster Ingeborg Madsdatter i Aggersborg sogn
3) søster Margrethe Madsdatter i København.

2601 Mette Lauridsdatter i Ålborg. 4.11.1758, fol.293.
E: Mathias Madsen, skipper. B:
1) Daniel Hopp Mathiassen 4
2) Anne Lorentse Mathiasdatter 3.
FM: Daniel Hopp, murer i Ålborg, der er enkemandens første hustrus far.

2602 Jens Nielsen, møllersvend i Ålborg. 14.9.1758, fol.294.
A:
1) bror Simon Nielsen på Kraghede på Vrå gods
2) søster Kirsten Nielsdatter, enke efter Morten Grud, skipper i Ålborg
3) søster Sidsel Nielsdatter, død. 4B:
a Niels Pedersen, over 30 år, i Ulsted præstegård
b Maren Pedersdatter g.m. Peder Jørgensen i Ulsted præstegård
c Kirsten Pedersdatter i Ulsted præstegård
d Else Pedersdatter.

2603 Maren Margrethe Nielsdatter Rog i Ålborg, der døde 6.12.1758, fol.294.
E: Andreas Hass.
Første ægteskab med [Christen Madsen Fladstrand, skifte 9.3.1737 lbnr.2027]. B:
1) Kirstine Marie Christensdatter g.m. Oluf Vedsteen, bryggersvend i København
2) Anne Kirstine Christensdatter g.m. Christian Fischer i Ålborg.

2604 Mette Kirstine Lauridsdatter Aarø i Ålborg. 4.1.1759, fol.294B.
E: Jens Vejle, parykmager. B:
1) Peder Jensen Vejle, parykmager
2) Marie Kirstine Jensdatter Vejle g.m. Markus Wigandt, parykmager i Ålborg
3) Johanne Marie Jensdatter Vejle 27
4) Anne Kirstine Jensdatter Vejle 17.

2605 Jesper Gram, garver i Ålborg. 21.4.1759, fol.294B.
E: Anne Cathrine von Horn. B:
1) Daniel Jespersen Gram 4
2) Johanne Jespersdatter Gram 3.
FM:
1 Christen Overvad, købmand i Ålborg
2 Niels Overvad, købmand i Ålborg.

2606 Maren Pedersdatter i Ålborg. 15.1.1759, fol.295.
Enke efter [Jørgen Ottesen], skifte 13.11.1736 lbnr.1970. B:
1) Anne Marie Jørgensdatter 27.
FM: født værge Søren Jørgensen, skipper.

2607 Cathrine Margrethe i Ålborg. 23.9.1758, fol.295B.
Enke efter Steffen Bilenberg. B:
1) Leonora Bilenberg
2) Nikolaj Bilenberg, i Holland
3) Rudolf Bilenberg, i Holland
4) Henrik Bilenberg, i København
5) Egert Bilenberg, hattemager, uvist hvor
6) Cathrine Margrethe Bilenberg, i København.

2608 Kirsten Nielsdatter i Ålborg. 20.10.1758, fol.295B.
E: Svend Jepsen. B:
1) Juliane Svendsdatter 2½.

2609 Maren Jacobsdatter, ugift tjenestepige i Ålborg, der døde 27.9.1758, fol.295B.
A:
1) mor Kirsten Jensdatter, i Vester Brønderslev
2) bror Simon Jacobsen i Drejergården Vester Brønderslev
3) søster Mette Jacobsdatter 34 i Vester Brønderslev.

2610 Maren Jensdatter Sparre i Ålborg, der døde 28.8.1758, fol.296.
Uden ægteskab B:
1) Hans
2) Anne Andersdatter i København.

2611 Johanne Nielsdatter i Ålborg, der døde 16.10.1758, fol.296B.
Enke efter Søren Mikkelsen. B:
1) Mette Sørensdatter g.m. Christian Ledertoug, købmand
2) Karen Sørensdatter g.m. Christian Saxtorph, kandestøber
3) Else Sørensdatter i København
4) Johanne Sørensdatter [Møller] g.m. Peder [Andersen] Torning, degn i Åby [og Biersted]
5) Anne Sørensdatter g.m. Johan H[enrik] Vibro, farver i Ålborg.

2612 Karen Jensdatter i Ålborg. 28.9.1759, fol.297.
E: Jørgen Jensen, guldsmedesvend, der var rejst fra hende for 11 år siden, uvist hvorhen.
Arvinger angives ikke.
Desuden nævnes:
1 hans bror Henrik Jensen, feldberedersvend i Ålborg
2 hans bror Niels Jensen Bering, bødker i Ålborg.

2613 [Johanne] Marie [Andreasdatter] Ilstorph i Ålborg. 19.10.1758, fol.297B.
Enke efter Rasmus Nielsen, toldbetjent, [skifte 10.9.1753 lbnr.2468]. A:
1) [halv?]bror Christen Thuresen, skomager i Viborg, [skifte Viborg 30.11.1743 lbnr.749]. 4B:
a Johanne Marie Christensdatter
b Andreas Christensen Thuresen 24, skomagersvend i Viborg
c Marie Kirstine Christensdatter i Viborg
d Anne Marie Christensdatter i Viborg.

2614 Jens Nielsen Møller i Ålborg. 5.5.1758, fol.298.
E: Else Nielsdatter. LV: Jens Bech, købmand. B:
1) Jens Jensen 8
2) Margrethe Jensdatter 6.

2615 Peder [Anton] Bianco, købmand i Fredericia, der døde på Ålborg pinsemarked 6.6.1759, fol.298B.
Registrering af afdødes ejendele, der blev overgivet til ældste søn Frands Bianco.
[Skifte Fredericia 19.7.1759 lbnr.827].

2616 Laurids Lauridsen [Holm], skipper i Ålborg. 12.10.1759, fol.299.
E: Malene Joensdatter. LV: Christen Friis, købmand. B:
3) Sille Marcelle Lauridsdatter 6
4) Ingeborg Lauridsdatter 5
5) Joen Lauridsen 1.
Første ægteskab med Sille [Margrethe] Jepsdatter [Hals, skifte 25.10.1749 lbnr.2316]. B:
1) Dorthe Marie Lauridsdatter 21, på Randrup
2) Laurids Lauridsen 14.

2617 Christen Madsen, snedker i Ålborg. 22.5.1759, fol.299B.
E: Karen Sørensdatter. B:
1) Malene Marie Christensdatter.
FM: Søren Knudsen, snedker.

2618 Laurids Nikolajsen Holst, ugift i Amsterdam i Holland.18.8.1756, fol.300.
A:
0) forældre Nikolaj Lorentsen Holst, sejlmager, begravet i Gedsted 31.10.1746 og Gertrud Gundersdatter Torup, skifte 11.7.1742 lbnr.2149. B:
1) søster Anne Nikolajsdatter Holst
2) søster Kirsten Nikolajsdatter Holst 33 i Gislum præstegård.
Fars første ægteskab med [Maren Madsdatter, skifte 30.10.1715 lbnr.827]. B:
3) halvbror Lorents Nikolajsen Holst, præst i Gedsted og Fjelsø
4) halvsøster Margrethe Nikolajsdatter Holst, enke efter Jens Thomsen Helmich, degn i Vrensted og Tise.
Arv efter afdødes moster Anne Margrethe [Gundersdatter] Torup i Pjedsted, [skifte Holmans herred gejstlig 3.6.1754 lbnr.13], var g.m. Jørgen [Ottesen] Mørk, præst [i Harte og Bramdrup i Brusk herred, død 1753].
Afdøde døde i Amsterdam 14.10.1753, på rejse til Surinam.

2619 Sidsel Nielsdatter i Ålborg. 25.10.1758, fol.300.
E: Bertel Jacobsen, skomager. B:
1) Jacob Kolberg 40, skomagersvend, nu musketer i København
2) Anne Kolberg i København
3) Kirsten Kolberg g.m. Jens Christensen Tyrrestrup, skoflikker i Ålborg.

2620 Laurids Christian Schiøtt, skomager i Ålborg. 16.1.1759, fol.301, 302.
E: Maren Enevoldsdatter.
Første ægteskab med [Inger Cathrine Clausdatter Linaa, skifte 23.5.1758 lbnr.2581]. B:
1) Cathrine Marie Schiøtt 6.
FM: Andreas Hass, hattemager, som beslægtet.

2621 Jørgen Johansen Kuchler (Kugler) i Ålborg. 11.1.1760, fol.301B.
E: Karen Hansdatter. B:
1) Just Kuchler 16
2) Johannes Kuchler 14
3) Cathrine Kuchler 10.
FM: Niels Benzon, skomager.
Første ægteskab med Maren Jensdatter, skifte 14.2.1743 lbnr.2160].

2622 Mette Marie Andersdatter. 21.9.1759, fol.302.
E: Jørgen Jørgensen. B:
1) Anders Jørgensen
2) Christiane Jørgensdatter 10
FM: Christian Sørensen, skomager.

2623 Maren Gregersdatter i Ålborg. 9.3.1759, fol.302B.
Enke efter Abraham, murersvend. B:
1) Peder Abrahamsen Frejstrup, degn i Hundborg og Jannerup i Thy
2) Else Margrethe Abrahamsdatter.

2624 Jørgen Jensen, 14 år gammel i Ålborg. 20.10.1759, fol.302B, 329B.
A:
1) mor Johanne Jørgensdatter g.m. Didrik Wils
2) søster Karen Jensdatter 16
3) halvbror Christen Jensen i Langebro Kro i Hammer sogn
4) halvbror Hans Christian Jensen i Kraghede, død. 1B:
a Else Hansdatter, på Vrå gods
5) halvbror Peder Jensen i Sundby, død. 1B:
a Jacob Pedersen 18
6) halvbror Bernt Didriksen Wils.
Didrik Wils blev gift 1755 med afdødes mor og flyttede samme år til Ålborg.

2625 Maren Jørgensdatter i Ålborg. 6.6.1759, fol.303, 309.
Enke efter Jens Simonsen Holm. B:
1) Anne Jensdatter Holm g.m. Hans Andreassen Hoffmeyer
2) Cathrine Marie Jensdatter Holm g.m. Poul Ravnstrup
3) Simon Jensen Holm 19
4) Jørgen Jensen Holm
5) Jens Jensen Holm.
FM: farbror Niels Simonsen Holm.

2626 Jens Bech, købmand i Ålborg. 21.4.1760, fol.303.
E: Susanne Marie Christensdatter Møller. B:
1) Nikolaj Peder Bech 4.
Bevilling til uskiftet bo af 30.3.1759.

2627 Niels [Hansen] Fuglede, justitsråd og [byfoged] i Ålborg. 6.3.1759, fol.303.
E: Cathrine Margrethe de Thomsen. B:
1) Otto Jacob Fuglede 16
2) Hans Fuglede 15
3) Birgitte Cathrine Fuglede 14
4) Filip Christian Fuglede 11.
Litteratur: Himmerlandske herredsfogeder, by- og birkefogeder samt -skrivere af Ole Færch. Slægten 2011, heri side 17: Niels Hansen FDuglede.

2628 Susanne Christensdatter [Lemmiche] i Ålborg. 10.7.1760, fol.306B.
E: Simon Kraft. B:
1) Anne Marie Simonsdatter 9
2) Maren Simonsdatter 8
3) Gertrud Marie Simonsdatter 7
4) Cathrine Marie Simonsdatter 4.
Arv efter afdødes farbror Anders Sørensen Ove i København, [skifte København Originale skiftebreve 15.10.1757 lbnr.886.
Bevilling til uskiftet bo af 17.12.1756.
Samfrændeskifte 10.7.1760.

2629 Anne Albertsdatter i Ålborg. 4.6.1760, fol.308B.
Enke efter Christian Lassen, herredsfoged i Øster og Vester Han herreder, [forpagter på Aggersborggård. skifte Ålborghus amt 26.3.1715]. B:
1) Sidsel Lassen, enke efter Jens [Christensen] Splid, præst [i Brovst og Øster Svenstrup, [skifte Øster Han herred gejstlig 30.4.1742 lbnr.22]
2) Dorthe Lassen, enke efter Peder [Jacob] Hübertz, [skifte 21.1.1755 lbnr.2534]
3) Anne Lassen i Ålborg ved Niels Splid i Randers
4) Maren Buds Lassen i Roskilde ved svoger Morten Munthe, assessor i Højesteret
5) Laurids Christian Lassen i Vester Torup
6) Albert Lassen, præst i Trøgstad i Akershus stift i Norge
7) Jørgen Lassen, købmand i Christiania i Norge.

2630 Bagge Simonsen, slagter i Ålborg. 28.7.1760, fol.309.
Enkemand. B:
1) Henrik Baggesen
2) Anne Marie Baggesdatter.
FM: Joen Holm.

2631 Kirsten Johansdatter [dvs. Kirsten Nielsdatter] i Ålborg. 9.6.1760, fol.309.
Enke efter Jens Broch, skrædder, [skifte 23.1.1745 lbnr.2232]. B:
1) Anne Marie Jensdatter Broch g.m. Mads Christoffersen, væver
2) Thomas Jensen Broch, i Norge
FM: morbror Levi Johansen, skrædder.

2632 Anne Kirstine Nielsdatter Dahl i Ålborg. 9.4.1759, fol.309.
E: Peder Pedersen, slagter. B:
1) Mogens Pedersen 25.
FM: Peder Hansen Bloch, skoflikker, beslægtet på mors side.

2633 Frands Christensen Venstre, skrædder. 23.7.1759, fol.310, 333B.
E: Maren Engelbrechtsdatter. LV: bror Engelbrecht Brinck, købmand.
Første ægteskab med [Dorthe Hansdatter Ahl, skifte 23.5.1737 lbnr.2015]. B:
1) Christian Venstre, degn i Karby, [Hvidbjerg og Redsted] på Mors.
Første hustrus første ægteskab med [Henrik Madsen, skrædder]. B:
1) Peder Niemann, skoleholder, skifte Ålborg by provsti gejstlig 3.2.1755 lbnr.13. Arv til B:
a Villum Niemann.

2634 Christian Schmidt, prokurator i Ålborg. 31.7.1758, fol.311.
E: Ida Margrethe Hübertz. LV: bror Gregers Claus Hübertz, rådmand. B:
1) Kirsten Schmidt 35
2) Margrethe Schmidt g.m. David Graa, købmand i Ålborg
3) Vilhelm Schmidt 29
4) Martha Schmidt 24
5) Jacob Schmidt 23, student i København
6) Else Schmidt 20, der døde.

2635 Peder Albertsen i Ålborg. 2.3.1759, fol.313B.
E: Maren Cathrine Rasmusdatter. LV: Jens Pedersen Ruus. B:
1) Anne Pedersdatter 12
2) Inger Marie Pedersdatter 4.
FM: Christen Nielsen Møller, graver i Ålborg Frue.

2636 Frederik Graamann, skoflikker i Ålborg. 9.3.1759, fol.314.
E: Elisabeth. LV: Didrik Wils. A:
1) bror Daniel Graamann, skærslipper i Böhmen
2) bror Elias Graamann, død. Børn uvist hvor.

2637 Melchior Lauridsen Dam i Ålborg. 10.12.1757, fol.314B.
A:
1) bror Bjørn Gleerup, anden lektiehører i Ålborg Katedralskole
2) bror Svend Lauridsen Gleerup, stud. theol. i Christiania
3) bror Laurids Lauridsen Dam, styrmand i Amsterdam
4) søster Else Kirstine Lauridsdatter Gleerup
5) søster Kirstine Marie Lauridsdatter Gleerup.
Afdøde døde på rejse fra Lübeck.

2638 Else Marie Husbond i Ålborg. 16.4.1759, fol.315.
E: Christen Winther, bedemand. B:
1) Jens [Mathias Christensen] Winther, præst i Haverslev og Bejstrup
2) [Sofie Cathrine Winther, skifte Ålborghus amt 15.9.1762 lbnr.328]. E: Andreas Svejstrup, forpagter på Pandum. 3B:
a Anne Elisabeth Svejstrup 8
b Christen Svejstrup 7
c Jens Jørgen Svejstrup 4.

2639 Henrik Knudsen, købmand i Ålborg. 22.5.1759, fol.317B.
E: Margrethe Sørensdatter. LV: Peder Jensen, snedker. B:
1) Søren Henriksen, købmand i Skælskør
2) Mette Henriksdatter 28.
FM: Aksel Mølle, købmand.

2640 Anne Christensdatter i Ålborg. 3.3.1759, fol.318.
A:
1) far Christen Andersen, smed i Hjeds i Veggerby sogn
2) bror Laurids Christensen i Vokslev på Lundbæk gods
3) bror Anders Christensen i Vokslev
4) søster g.m. Jens Christensen.

2641 Laurids Poulsen, snedker i Ålborg. 16.3.1759, fol.318.
E: Mette Jensdatter.
Første ægteskab med Abel Marie Nielsdatter. B:
1) Anne Cathrine Lauridsdatter 15
2) Mette Kirstine Lauridsdatter 12
3) Poul Lauridsen 9
4) Dorthe Lauridsdatter 6.
FM: Jørgen Andersen, tambur.

2642 Oluf Falkenberg, skipper i Ålborg. 27.8.1759, fol.319.
E: Anne Kjeldsdatter. LV: Laurids Scavenius, købmand. B:
1) Birgitte Marie Olufsdatter 27
2) Bodil Kirstine Olufsdatter 25, i København
3) Anne Kirstine Olufsdatter 21.
Af første ægteskab B:
1) Niels Olufsen Falkenberg
2) Anders Olufsen Falkenberg, død.

2643 Holger Nielsen, hattemager i Ålborg. 20.9.1758, fol.319B.
E: Margrethe Christensdatter. LV: Niels Haslund. B:
2) Anne Kirstine Holgersdatter g.m. Andreas [Benjamin] Poulsen, præst i Gierslev på Sjælland
3) Else Holgersdatter, enke efter Niels Aars, skomager
4) Karen Holgersdatter i København
5) Marie Holgersdatter
6) Kirsten Holgersdatter
7) Bodil Holgersdatter.
Første ægteskab med Anne Kirstine Eriksdatter, [skifte 28.10.1721 lbnr.947]. B:
1) Isak Holgersen.

2644 Peder Nielsen Aasberg, ugift postrytter i Ålborg. 25.9.1759, fol.321.
A:
1) en halvsøster, der skal bo mellem Århus og Randers.

2645 Helene Mortensdatter Beyer i Ålborg. 21.11.1759, fol.321B.
E: Poul Ibsen, handskemager. B:
1) Karen Poulsdatter 12
2) Morten Poulsen 9.
FM: morbror Hans Jørgen Beyer.
Afdøde døde 22.10.1759.

2646 Anne Ernstsdatter Hjørring i Ålborg. 6.11.1760, fol.322B.
E: Anders Sørensen Schandorph, købmand. B:
1) Ernst Andersen Schandorph 4
2) Søren Andersen Schandorph 3
3) Andreas Andersen Schandorph 1.
FM: Christen Christensen Schandorph ved Sukkerraffinaderiet i Ålborg.
Bevilling til uskiftet bo af 11.1.1760.
Samfrændeskifte 6.11.1760.

2647 Maren Sørensdatter i Ålborg, der døde 25.4.1760, fol.323.
E: Kjeld Nielsen, skomager. A:
1) bror Niels Sørensen Møller, skipper,[skifte 26.2.1737 lbnr.2003]. 3B:
a Johanne Nielsdatter 28
b Maren Nielsdatter 25
c Søren Nielsen 22, snedkersvend i København
FM: morbror Mads Lauridsen Kynde, snedker.

2648 Anne Cathrine Brumen i Ålborg. 21.12.1759, fol.323B.
E: Henrik Pertuhn, sukkerfabrikant. B:
1) Henrik Pertuhn 17
2) en søn 15
3) Anne Marie Elisabeth Pertuhn 6.
FM: Jens Berlin, købmand.
Afdøde døde 21.11.1759.

2649 Maren Nielsdatter, ugift tjenestepige i Ålborg. 7.1.1760, fol.324B.
A:
1) far Niels Svendsen i Svenstrup i Tårs sogn på Ås gods
2) bror Mads Nielsen i Støvring mølle
3) bror Svend Nielsen i Svenstrup
4) søster Johanne Nielsdatter g.m. Gyde Steffensen på Boller gods.

2650 Anne Clemensdatter i Ålborg. 17.1.1760, fol.324B.
E: Anders Christensen Schaland. A:
1) søster Maren Clemensdatter i Svingelen i Furreby sogn
2) bror Svend Clemensen, død. 3 børn i Furreby sogn.

2651 Johan Both, parykmager i Ålborg. 22.1.1760, fol.325.
E: Kirsten Madsdatter. LV: bror Mathias Madsen, skipper. B:
1) Anne Sofie Johansdatter Both 23
2) Johan Mathias Johansen Both 20, parykmagersvend
3) Anne Elisabeth Johansdatter Both 13.
FM: Søren Troelsen, købmand.
Afdøde døde 22.12.1759.

2652 Arent Vosstein i Ålborg. 19.2.1760, fol.325B.
B:
1) Johan Vosstein.

2653 Jens Simon, møllekusk i Gammel Mølle i Ålborg. 22.8.1760, fol.325B.
A:
1) bror Hans Simonsen i Ulsted sogn på Vrå gods
2) søster Margrethe Simonsdatter g.m. Niels Mortensen i Kagløs i Vester Hassing sogn
3) halvbror Niels Simonsen i Ulsted sogn hos sin mor
4) halvbror Peder Simonsen på Vrå gods
5) halvsøster Margrethe Simonsdatter
6) halvsøster Else Simonsdatter hos stedfar Søren Hansen i Ulsted.

2654 Johan Gotfred Schubert, ugift buntmagersvend i Ålborg, der døde 31.10.1759, fol.327.
A:
1) bror Johan Christoffer Schubert
2) bror Tobias Schubert
3) bror Johan Gotlieb Schubert.
Afdøde var født i Leipsig i Saxen.

2655 Magdalene Cathrine Juulsen, ugift i Ålborg, der døde 17.1.1760, fol.329.
Forlovet med Hans Henrik de Lichtenberg, der er enearving efter testamente af 3.11.1759.
Desuden nævnes afdødes forlovedes far Gert de Lichtenberg.

2656 Anne Marie Andersdatter, ugift og 22 år gammel i Ålborg. 22.10.1758, fol.330.
A:
0) forældre [Anders Jensen Griis, slagter, skifte 23.3.1743 lbnr.2195] og Anne Jensdatter, skifte 9.5.1751 lbnr.2359. B:
1) bror Jens Andersen, murerdreng
2) bror Christen Andersen Griis, tømrersvend
3) søster Johanne Andersdatter
5) søster Mette Andersdatter
6) søster Else Andersdatter.
Mors andet ægteskab med Søren Andersen, slagter, på stedet.

2657 Jens Jespersen, skrædder i Ålborg. 20.5.1758, fol.330B.
A:
1) mor Dorthe [Margrethe Andersdatter] Broch g.m. Niels [Andersen Holst] skrædder i Viborg
Mors første ægteskab med [Jesper Jensen, skrædder, skifte Viborg 22.10.1733 lbnr.525]. B:
1) bror Anders Jespersen, skræddersvend.
2) halvbror Jesper Nielsen, ved rytteriet i Randers.

2658 Ellen Marie Nielsdatter Øjgaard i Ålborg. 13.10.1758, fol.332.
E: Niels Pedersen, bødker. B:
1) Kirstine Marie Nielsdatter 14
2) Margrethe Nielsdatter 13
3) Gertrud Nielsdatter 10
4) Christiane Nielsdatter 9
5) Peder Nielsen 6
6) Cathrine Nielsdatter 4.
FM: Peder Christian Hansen Wadschier, bødker.

2659 Carsten Godsche, skrædder og hustru Dorthe Marie Nielsdatter i Ålborg. 21.11.1758, fol.332B.
B:
1) Niels Carstensen [Godsche], degn i Saltum og Hune
2) Carsten Carstensen, rytter i Odense
3) Cathrine Carstensdatter g.m. Ove Møller i Bonderup
4) Anne Carstensdatter g.m. Nis Johansen, skipper i Ålborg.

2660 Søren Nielsen, murersvend i Ålborg. 29.11.1758, fol.333.
E: Anne Cathrine Mortensdatter. LV: Jens Andersen. B:
1) Ingeborg Marie Sørensdatter 1½
2) Søren Sørensen 7 uger.
FM: Casper Herman Lindved, skrædder.

2661 Bendix Henrik Bergenhammer, ugift skriverkarl i Ålborg, der døde 6.2.1759, fol.334.
A:
1) mor Maren Jensdatter Hjersing på Dybvad ved Åkær, enke efter [Jens Madsen] Bergenhammer, [præst i Ørting og Falling, død 1737]
2) bror Mads Bergenhammer, hovmester på Åkær
3) bror Jens Bergenhammer på Sukkerraffinaderiet i København.
FM: [morbror] Dines [Jensen] Hjersing, præst i Ørslevkloster.
Litteratur: Slægten Bergenhammer af Thøger Rugholm i: Personalhistorisk Tidsskrift 1970 side 165-176.

2662 Margrethe Christiansdatter Schmidt i Ålborg. 16.2.1761, fol.335.
E: David [Olufsen] Graa, købmand [og mægler]. B:
1) Johanne Davidsdatter Graa 5
2) Oluf Davidsen Graa 4
3) Else Davidsdatter Graa 2.
FM:
1 Ida Margrethe, enke efter Christian Schmidt, [skifte 31.7.1758 lbnr.2634]
2 Gregers Claus Hübertz, rådmand.
Samfrændeskifte.

2663 Engelbrecht Gregersen toldbetjent i Ålborg. 17.1.1761, fol.335B.
E: Else Jensdatter. LV: Christen Lauridsen Ørsnæs, købmand. B:
1) Kirsten Engelbrechtsdatter 25
2) Maren Engelbrechtsdatter 21
3) Karen Engelbrechtsdatter 18
4) Gregers Engelbrechtsen Riber 13, i Ålborg latinskole.
FM: Christen Sørensen, podemester.

2664 Karen Jensdatter i Ålborg. 23.2.1761, fol.336.
E: Jens Pedersen Ruus. B:
1) Anne Kirstine Jensdatter 2.
FM: Laurids Nielsen.

2665 Karen Nielsdatter i Ålborg. 8.6.1760, fol.336.
Enke efter Niels Ditlevsen, skrædder, [skifte 9.8.1754lbnr.2497]. A:
1) bror Mikkel Nielsen i Sønder Tranders, død. 1B:
a Dorthe Mikkelsdatter g.m. Anders Christensen i Visse i Nøvling sogn på Visse Ladegård gods.

2666 Mette Olufsdatter i Ålborg. 10.3.1761, fol.338.
E: Anders Gundersen, murersvend. B:
1) Anne Kirstine Andersdatter 12
2) Oluf Christian Andersen 9
3) Kirsten Andersdatter 4.
FM:
1 morfar Oluf Christian Frost i Nørre Sundby
2 Niels Bendsen. skomager.
Afdøde døde 8.2.1761.

2667 Poul Jacobsen Børglum, bagerdreng i Ålborg. 1.8.1760, fol.338B.
A:
0) forældre [Jacob Christensen, forpagter på Rønnovsholm, død 1750 og Margrethe Ida Poulsdatter Børglum, død januar 1751]
1) bror Bertel Jacobsen Børglum 15
2) bror Niels Jacobsen Børglum 12
3) søster Christiane Jacobsdatter Børglum.
FM:
1 Niels Jespersen til Høgholt i Vendsyssel
2 [Peder Ejler Nielsen], degn i Rubjerg og Mårup
3 Peder Hansen Højer.
Gave fra morfar Poul Nielsen Børglum, byfoged i Hjørring.

2668 Ingeborg Johansdatter i Ålborg. 25.3.1761, fol.339B.
E: Thøger Fur, skipper. B:
1) Maren Thøgersdatter 12
2) Johannes Thøgersen 10
3) Peder Thøgersen 8
4) Thomas Thøgersen 4
5) Niels Thøgersen 20 uger.
FM:
1 morbror Niels Johansen, tømrer, der døde
2 Johan Christian Anningsen Fich, hattemager.
Afdøde døde 19.2.1761.

2669 Anne Johansdatter i Ålborg. 5.1.1761, fol.340B.
Enke efter Laurids Hansen, toldbetjent, [skifte 4.3.1757 lbnr.2553]. B:
1) Maren Lauridsdatter 8
2) Johanne Margrethe Lauridsdatter 5.
FM:
1 mosters mand Thøger Fur
2 morbror Niels Johansen, tømrer.

2670 Karen Marie Hofmann i Ålborg, der døde 8.8.1760, fol.341B.
Enke efter Mathias Fogh [til Jensgård, død 1716, skifte Havreballegård og Stjernholm amter 4.5.1744 lbnr.12]. B:
1) Kirsten Fogh 43, hos fætter [Jens de] Hofmann til Kås [i Lihme sogn] i Salling
2) Elisabeth Fogh, [skifte Ålborghus amt 30.5.1743 lbnr.146], var g.m. [Ernst] Halchus til Langholt [i Horsens sogn i Kær herred], død. 3B:
a Christian Georg Halchus 21, på Langholt
b Karen Marie Halchus
c Ernst Halchus 17, i Fredericia
3) Dorthe Kirstine Fogh (eller Dorthe Cathrine Fogh), død. Første ægteskab med Peder [Pedersen] Møller, præst [i Skjold, skifte Bjerre herred gejstlig 3.2.1746 lbnr.51]. 1B:
a Peder Møller 14, i Århus.
Dorthe Kirstine Fogs andet ægteskab med Peder [Jørgensen] Stauning, præst i Nørup og Randbøl, [skifte Tørrild herred gejstlig 1.8.1749 lbnr.34]. 1B:
b Peder Tycho Stauning 10.

2671 Lucie Margrethe Meyer i Ålborg. 2.5.1761, fol.346.
E: Christian Stengel, skarpretter. B:
1) Augustinus Stengel 18
2) Frands Vilhelm Stengel 16
3) Malene Stengel 14
4) Lucie Marie Stengel 11.
FM: Christen Urt.

2672 Kirsten Mortensdatter Vadum i Ålborg. 14.2.1761, fol.347.
E: Ejler Jørgensen, klejnsmed. B:
1) Jørgen Ejlersen, klejnsmed
2) Maren Ejlersdatter 29
3) Kirsten Ejlersdatter 27.

2673 Bertel Christensen i Ålborg. 4.10.1760, fol.347.
E: Mette Marie Thomasdatter. LV: Mads Henriksen, bødker.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde var født i Blære i Års.

2674 Anders Jensen, grovsmed i Ålborg, der døde 17.5.1760, fol.347B.
E: Anne Marie Nielsdatter. LV: Laurids Scavenius. B:
2) Laurids Andersen 8
3) Niels Andersen 7
4) Jens Andersen 6
5) Johanne Malene Cathrine Andersdatter.
Første ægteskab med Johanne Lauridsdatter, skifte 21.3.1750 lbnr.2340. B:
1) Marie Andersdatter.

2675 Maren Jensdatter Fastrup i Ålborg. 17.6.1761, fol.349B.
E: Hejle Lauridsen, skipper. B:
1) Laurids Hejlesen 17
2) Jens Hejlesen 15
3) Cathrine Hejlesdatter 12
4) Christen Kraft Hejlesen 10.
FM: Simon Kraft, købmand.

2676 Søren Madsen i Ålborg. 16.9.1759, fol.350.
Enkemand efter Karen Jensdatter, der døde for nylig. B:
1) Jens Sørensen, skomagersvend i Christiania i Norge
2) Karen Sørensdatter i Helsingør.
Afdøde døde 14.9.1759.

2677 Hans Villumsen, maler i Ålborg. 10.6.1761, fol.351.
E: Johanne Laurberg. LV: Levi Johansen, skrædder. B:
1) Villum Hansen 4.
FM: Søren Calmer, birkedommer [i Torstedlund birk].

2678 Dorthe Hansdatter i Ålborg. 11.4.1760, fol.351B.
Enke efter Laue Nielsen, skipper, [skifte 8.6.1747 lbnr.2262]. A:
1) bror Børge Hansen, skipper, død. E: Karen Knudsdatter. 3B:
a Hans Børgesen, degn i Strøby og Varpelev ved Køge
b Anne Børgesdatter g.m. Peder Christensen Hurtigkarl i København
c Inger Marie Børgesdatter
2) bror Immanuel Hansen, skipper, død. E: Anne Mogensdatter. 6B:
a Anne Cathrine Immanuelsdatter 27, i København
b Morten Immanuelsen 25, skomagersvend i København
c Karen Immanuelsdatter 23, i København
d Anne Dorthe Immanuelsdatter 20
e Hans Immanuelsen 18, skomagersvend i Ålborg
f Mogens Immanuelsen 16.

2679 Anne Nielsdatter i Ålborg. 11.7.1761, fol.352B.
E: Jens Mikkelsen Højslev. B:
1) Mikkel Jensen Højslev 32, farer på Ostindien
2) Søren Jensen Højslev 29, farer på Ostindien
3) Kirsten Jensdatter Højslev 27, i København, forlovet med Niels [Thomsen Bjerre], smedesvend.
Afdøde døde 15.6.1761.

2680 Johanne Pedersdatter With i Ålborg. 31.10.1760, fol.353.
E: Christian Constantin Bendix, skrædder. B:
1) Frederik Verner Bendix16, i Ålborg latinskole
2) Frederikke Louise Bendix 11
3) Ulrikke Sofie Bendix 7
4) Øllegaard Christiane Bendix 5
5) Johan Christian Bendix 4.
FM: Frederik Immanuel Bendix, på stedet, som beslægtet.
Desuden nævnes enkemandens stedsøn Peder Bendix, parykmager i Viborg.

2681 Karen Nielsdatter i Ålborg. 4.4.1761, fol.354.
E: Oluf Mogensen, slagter. B:
1) Niels Olufsen 12
2) Christen Olufsen 7
3) Mogens Olufsen 2.
FM: Christen Sørensen, podemester.
Afdøde døde 6.3.1761.

2682 Søren Andersen Halse, slagter i Ålborg. 10.3.1761, fol.354B.
E: Else Lauridsdatter. LV: Johan Henrik Vibro, farver. B:
1) Anders Sørensen 7
2) Laurids Sørensen 9 mdr.
FM: farbror Jens Andersen Halse.

2683 Ancher Bloch, billedhugger i Ålborg, der døde 3.4.1758, fol.355B.
E: Johanne Christiane Engelsdatter. B:
1) Ancher Anchersen Bloch, født efter fars død.
Desuden nævnes:
1 afdødes mor Birgitte Marie, enke efter Bloch
2 afdødes bror Thomas Bartholin Bloch, student
3 enkens far Engel Nikolaj Lorentsen, skibstømrer
4 enkens søster Anne Dorthe Engelsdatter.

2684 Søren Pedersen i Ålborg. 13.6.1760, fol.357.
A:
1) Mads Jensen, skytte på Voergård
2) Søren Jensen i Lyngby i Hellum herred på Voergård gods
3) Karen Jensdatter i Torsted på Torstedlund gods.

2685 Anne Marie Zillemann i Ålborg. 18.1.1759, fol.358.
E: Jens Hansen, urmager. B:
1) Johanne Marie Jensdatter 2
2) Anne Marie Zillemann 8 uger.
FM: Poul Wormslev, købmand.

2686 Kirsten Pedersdatter i Ålborg. 7.3.1760, fol.359.
Enke efter Iver Pedersen Kjærulf, podemester, [skifte 28.6.1755 lbnr.2519]. A:
1) bror Mathias Pedersen, skoflikker i København
2) søster Karen Pedersdatter i Holland. Uvist om død. 1B:
a Frederik Gert Kronborg 20, matros på Holmen i København.

2687 Dorthe Kirstine Kjeldsdatter i Ålborg, der døde 23.2.1761, fol.361B.
Enke efter Niels [Andersen], glarmester, skifte 14.12.1751 lbnr.2371. B:
1) Anders Nielsen 28, guldsmed i Rotterdam i Holland
2) Holle Nielsen, glarmestersvend i Tyskland
3) Maren Nielsdatter g.m. Peder Andersen, bager
4) Kirsten Nielsdatter, på stedet.

2688 Søren Andersen, murersvend i Ålborg. 15.3.1761, fol.362B.
A:
1) søster Margrethe Andersdatter g.m. Jens Pedersen i Lindholm
2) søster Else Andersdatter.

2689 Anders Emmichsen, købmandskarl i Ålborg. 13.5.1760, fol.363.
Forlovet med Maren Nielsdatter Mørch. LV: bror Søren Mørch. A:
1) bror Jacob Emmichsen
2) bror Erik Emmichsen på Toftegård.

2690 Jørgen Pedersen i Ålborg. 21.8.1761, fol.367B.
E: Inger Andersdatter. LV: Mads Henriksen, bødker. B:
1) Anders Jørgensen Nybro.
FM: Peder Ovilt.
Desuden nævnes enkens mor [Mette Christensdatter], enke efter Anders Lauridsen, smed, [skifte 8.6.1754 lbnr.2481].

2691 Margrethe Andersdatter i Ålborg, der døde 17.11.1761, fol.368.
E: Oluf Lauridsen, sadelmager. B:
Første ægteskab med [Henrik Knudsen, skifte 17.5.1727 lbnr.1719]. B:
1) Karen Henriksdatter, skifte Thisted 7.12.1759 lbnr.266]. E: Peder Christensen Knakkergaard, købmand i Thisted. 4B:
a Anne Pedersdatter Knakkergaard
b Henrik Christian Pedersen Knakkergaard
c Oluf Christian Pedersen Knakkergaard
d Gertrud Marie Pedersdatter Knakkergaard.
FM: Frederik Vormstrup.

2692 Else Nielsdatter i Ålborg. 4.10.1761, fol.369B.
E: Niels Christensen, arbejdsmand. A:
1) søster Gertrud Nielsdatter i Dall på salig Johannes Frederik Juulsons gods, død. 2B:
a Karen Christensdatter i Horsens på Lindenborg gods
b Maren Christensdatter.

2693 Dorthe Nielsdatter i Ålborg. 11.8.1761, fol.370.
E: Niels Troelsen, værtshusmand.
Første ægteskab med [Jens Clemensen, skifte 10.3.1751 lbnr.2429]. B:
1) Johanne Marie Jensdatter 13.
FM: farbror Kjeld Nielsen, skomager.

2694 Morten Madsen Gruud (Grue), kågskipper i Ålborg. 15.9.1758, fol.371.
E: Kirsten Nielsdatter. B:
7) Niels Mortensen, der døde 8 dage efter sin far.
Første ægteskab med Maren Nielsdatter, [fejl for Maren Christensdatter, skifte 19.1.1747 lbnr.2273]. B:
E: Morten Madsen, kågmand. B:
1) Knud Mortensen Holm, murersvend
2) Anne Cathrine Mortensdatter, enke efter Søren Nielsen, murersvend, [skifte 29.11.1758 lbnr.2660]
3) Søren Mortensen, kalkslager
4) Gissel Mortensdatter g.m. Anders Hansen, skibsmand
5) Anne Kirstine Mortensdatter
6) Mathias Christian Mortensen, bødkersvend.

2695 Dorthe Madsdatter i Ålborg. 12.10.1758, fol.371B.
E: Peder Jensen, skomager. B:
1) Marianne Pedersdatter 8
2) Jens Mathias Pedersen 6.
FM: Jens Poulsen Vokslev, possementmager.

2696 Maren Olufsdatter i Ålborg. 11.8.1761, fol.372.
E: Jens Thomsen Raakjær, skomager. B:
1) Anne Jensdatter Raakjær g.m. Christen Lembke
2) Maren Margrethe Raakjær, [skifte 7.2.1748 lbnr.2277]. E: Christoffer Rose, feldbereder. 1B:
a Johan Conrad Christoffersen Rose 17.
Afdøde døde 6.1.1761.
Bevilling til uskiftet bo af 30.1.1761.
Samfrændeskifte 11.8.1761.

2697 Dorthe Stenstrup, ugift tjenestepige i Ålborg. 11.11.1761, fol.372B.
A:
1) forældre Niels [Mikkelsen] Stenstrup, degn i Olai og Sankt Hans i Hjørring og Cathrine Marie Jensdatter Torp.
[Hendes søskende angives ikke].

2698 Mette Pedersdatter i Ålborg. 28.3.1760, fol.373.
A:
1) mor Birgitte Simonsdatter, enke efter Peder Skrædder i Brovst på Bratskov gods
2) søster Kirsten Pedersdatter g.m. Mads Lauridsen Kynde, snedker i Ålborg
3) søster Else Pedersdatter g.m. Laurids Nielsen i Brovst på Bratskov gods.
Testamente af 27.2.1761.

2699 Johan Gregorius Thomsen og bror Johan Christian Thomsen, der begge døde i Vestindien. 19.3.1762, fol.373B.
A:
0) far [Gregor Thomsen], død
1) bror Johan Frederik [Gregoriussen] Thomsen i Ålborg
2) søster Eva Sofie [Gregoriusdatter] Thomsen, [død 29.10.1750]. Første ægteskab med [Jacob Offesen] Højer, prokurator, [herredsfoged i Års og Slet herreder, begravet Løgsted 28.8.1739]. 1B:
a Gregorius Højer 23, student i Flade præstegård på Mors.
Eva Sofie Thomsens andet ægteskab med Laurids [Christensen] Wacher, [præst i Sønderhå og Hørsted, død 23.4.1754]. 2B:
b Jacob Christian Wacher 10, på Mors
c Christine Marianne Wacher
3) søster Marie Elisabeth [Gregoriussdatter] Thomsen, død. E: Carl Henrik von Braun, kaptajn i Humtrup i Tønder amt. 2B:
a Johan Carl Vilhelm von Braun, kadet ved søetaten i København
b Frederik von Braun 19, fændrik i Tønder.
(Sml. skifte efter Thyge Thomsen, skifte 8.4.1741 lbnr.2121].

2700 Else Poulsdatter i Ålborg. 9.12.1758, fol.374.
Enke efter Gudmand Ammundsen, klejnsmed, [skifte 14.8.1752 lbnr.2454]. B:
1) Knud Gudmandsen, smed i Frederiksberg på Sjælland.

2701 Jens Enevoldsen, parykmager i Ålborg. 25.8.1761, fol.375.
E: Maren Pedersdatter Overgaard. LV: Jørgen Hansen Møller, sadelmager. A:
0) forældre [Enevold Andreassen Hartvig, skifte 30.1.1730 lbnr.1768 og Karen Thomasdatter, skifte 27.5.1715 lbnr.823]
1) søster Birgitte Lisbeth Enevoldsdatter, død, var g.m. Jacob Thuesen, skipper i Hobro. 3 børn, hvis navne ikke angives
2) søster Dorthe Enevoldsdatter, enke efter Sindel Nielsen
3) søster Mette Enevoldsdatter g.m. Jacob Christensen Mørch, skrædder

2702 Jørgen Krøyer, snedker i Ålborg, der døde 16.6.1761, fol.376.
E: Anne Kirstine Christensdatter, der døde 18.6.1761. B:
1) Hans Christian Jørgensen Krøyer, der døde 19.6.1761
2) Karen Marie Jørgensdatter Krøyer 17
3) Anne Jørgensdatter Krøyer 15.
FM:
1 morbror Christen Christensen, drejer
2 mosters mand Bent Andersen Ladsted, [bogbinder].

2703 Mette Andersdatter i Ålborg. 1.5.1762, fol.377B.
Enke efter [Niels Madsen Boyesen, skifte 21.1.1744 lbnr.2210]. B:
1) Kirstine Marie Nielsdatter
2) Cathrine Nielsdatter
3) Florentine Nielsdatter 30.
FM: Hans Jensen, bager.

2704 Rasmus Olufsen, handskemager i Ålborg. 17.2.1761, fol.377B.
E: Anne Olufsdatter, der døde 8.6.1761. B:
1) Oluf Rasmussen 3.
FM:
1 fars forrige hustrus søsterdatters mand Christen Christensen Skalstrup, hattemager
2 fars svoger Peder Villumsen, handskemager.
Hendes børn uden ægteskab B:
1) Anne Rasmusdatter.
FM: mosters mand Poul Ibsen Skovendal, handskemager.

2705 Anne Jensdatter Holm i Ålborg. 17.6.1762, fol.380.
E: Hans Andreassen Hoffmeyer. B:
1) Maren Hansdatter.
FM:
1 Niels Simonsen Holm, købmand
2 Simon Kraft, købmand.
Bevilling til uskiftet bo af 18.4.1761.
Samfrændeskifte 17.6.1762.

2706 Peder Kjærulf Klein, købmand i Ålborg. 15.6.1762, fol.380B.
E: Susanne Marie [Christensdatter] Møller. B:
1) Peder Kjærulf Klein 1.
FM:
1 farbror Henrik Wulf Klein, købmand i Nykøbing
2 Peder Torp, rådmand og postmester i Ålborg.
Enkens første ægteskab med Jens Bech, skifte 21.4.1760 lbnr.2626. Arv til B:
1) Nikolaj Peder Bech.
Bevilling til uskiftet bo af 8.1.1762.
Samfrændeskifte 15.6.1762.

2707 Kirsten Christensdatter i Ålborg. 24.5.1762, fol.381.
E: Christen Lauridsen Møller. B:
1) Laurids Christian Evenius Christensen Møller 12
2) Marie Kirstine Christensdatter Møller 10.
FM: Laurids Christian Thorsen, navigationsmester.
Afdøde døde 24.4.1762.

2708 Jacob Christensen Lendrup, farver, linnedtrykker, ovelick- og trillefabrikant i Ålborg. 17.2.1761, fol.381B.
E: Magdalene Hedvig Augusta Breuniche. LV: Simon Brødslev. A:
1) Peder [Jensen] Taftebjerg, præst på Holmsland
2) Magdalene Taftebjerg i Løgstør, disse to arvinger er søskende.

2709 Anders [Christensen] Tødslev, skrædder i Ålborg. 13.12.1760, fol.383B.
E: Maren Andersdatter Børglum.
Første ægteskab med Cathrine [Elisabeth] Mortensdatter [Lund, skifte 14.4.1739 lbnr.2059]. B:
1) Morten Andersen Tødslev, i krigstjeneste
2) Christen Andersen Tødslev, i Christiania i Norge
3) Christen Andersen Tødslev den yngre, i Sindal præstegård.

2710 Maren Pedersdatter Saxtorph i Ålborg. 27.4.1761, fol.383B.
E: Christen Jacobsen Kirkeskov, der rejste fra sin hustru for nogle år siden, uvist hvorhen. B:
1) Christen Christensen Kirkeskov 12
2) Cathrine Christensdatter 10.
FM:
1 morfar Peder Olufsen Saxtorph
2) morbror Christian Saxtorph, tinstøber.

2711 Niels Johansen, tømrer i Ålborg. 29.4.1761, fol.l384B.
E: Else Nielsdatter [Terndrup]. LV: Albert Deichmann. B:
1) Cathrine Marie Nielsdatter 8
2) Johan Nielsen 5
3) Niels Nielsen 9 mdr.
FM: Johan Christian Anningsen Fieh, hattemager.

2712 Maren Christensdatter i Ålborg, der døde 5.4.1761, fol.385.
Enke efter Johan Mikkel Meyer, stolemager, [skifte 20.2.1737 lbnr.1981]. A:
1) søster Inger Christensdatter i Solbjerg i Hellum herred på Viffertsholm gods
2) søster Agnethe Christensdatter i Lille Brøndum på Viffertsholm gods.

2713 Maren Davidsdatter i Ålborg. 11.6.1762, fol.385B.
E: Christen Jensen Fur, tømrer. B:
1) David Christensen Fur 30, snedkersvend i København.

2714 Jens Christensen, vrager i Ålborg. 21.6.1762, fol.386.
E: Johanne Christensdatter. A:
1) bror Peder Christensen ved Sebbersund.

2715 Anne Jensdatter i Ålborg. 11.11.1758, fol.386.
Enke efter Søren Terkildsen. B:
1) Terkild Sørensen, aftakket soldat i Flensborg.

2716 Laurids Mikkelsen, graver i Ålborg. 27.3.1761, fol.386B.
E: Anne Selgensdatter. B:
1) Mikkel Lauridsen 21, i København
2) Selgen Lauridsen 20, i Ålborg latinskole
3) Johanne Lauridsdatter 15.
FM: Arrits Johansen, skoflikker.
Afdøde døde 23.2.1761.

2717 Maren Jensdatter i Ålborg. 21.6.1760, fol.387.
E: Jens Valdemar, sadelmager. B:
1) Valdemar Jensen 20 uger.
FM: Hans Jensen.

2718 Laurids Tollesen, skrædderdreng i Ålborg, der døde 7.10.1758, fol.387B.
Arvinger kendes ikke.

2719 Johan Andreassen Vilhelm Nanfeldt, parykmager i Ålborg. 5.5.1761, fol.388.
E: Anne Lauridsdatter. LV: Jonas Hammer, købmand. B:
1) Johan Martin Nanfeldt 9
2) Levi Johansen Nanfeldt 7
3) Andreas Nanfeldt 1½
4) Anne Kirstine Nanfeldt 9 mdr.
FM: morfar Levi Johansen, skrædder.

2720 Anne Marie Christensdatter i Ålborg. 9.7.1762, fol.388.
E: Bent Andersen Last (Ladsted), bogbinder. B:
1) Anne Bentsdatter 13
2) Kirsten Bentsdatter 8
3) Christiane Bentsdatter 3.
FM: morbror Christen Christensen, drejer.

2721 Mette Ernstsdatter i Ålborg. 25.5.1762, fol.388B.
E: Jens Eriksen, nu i Thisted. B:
1) Inger Marie Winther 25
2) Maren Cathrine Winther 24
3) Ernst Jensen Winther 22, i femte lektie i Ålborg latinskole.
FM:
1 fasters mand Søren Overvad, murer
2 fasters mand Anders Lauridsen, drejer.

2722 Bolette Aagesdatter i Ålborg. 21.5.1762, fol.389.
E: Christian Lauridsen, skibstømrer. B:
1) Rasmus Christiansen, drejer
2) Anne Cathrine Christiansdatter.
Afdøde døde 20.4.1762.

2723 Karen Hollensdatter, ugift i Ålborg. 18.10.1758, fol.389.
A:
1) far Hollen Jensen, der tjener på Panum og Lundbæk.

2724 Laurids Andersen Horn i Ålborg. 21.5.1762, fol.398B.
Enkemand. B:
1) Johanne Lauridsdatter Horn g.m. Christoffer Berg, bager
2) Anne Lauridsdatter 25.
FM: farbror Christen Horn, skipper.

2725 Anne Cathrine Danielsdatter von Horn i Ålborg, der døde 5.6.1762, fol.390.
E: Johannes Falkenberg, garver. B:
3) Jesper Johansen Falkenberg 3.
Første ægteskab med Jesper Gram, garver, [skifte 21.4.1759 lbnr.2605]. B:
1) Daniel Jespersen Gram 7
2) Johanne Jespersdatter Gram 6.
FM:
1 Christen Overvad, købmand i Ålborg
2 Niels Overvad, købmand i Ålborg.
Desuden nævnes afdødes mor Anne Jensdatter Jyngling, enke efter Daniel von Horn, [skifte 18.9.1733 lbnr.1966]. LV: Johan Henrik Vibro, farver.

2726 Jens Nikolaj Tranders, 20 år gammel i Ålborg. 21.2.1761, fol.391B.
A:
1) mor Helene Marie Fogh g.m. Peder Stenstrup i København
2) søster Anne Marie Tranders 19, i Ålborg
3) søster Mette Kirstine Tranders 16.
FM: Niels Hougaard.
Arv efter afdødes far Michael Jensen Tranders, købmand i Skindergade i København.
Afdøde har arv Maren Mikkelsdatter, enke efter Oluf Svendsen i København og søster til afdødes farmor Mette Mikkelsdatter, skifte 10.10.1755 lbnr.2526 efter testamente af 23.12.1750.
Afdøde blev døbt København Frue 1.7.1740.

2727 Anne Andersdatter i Ålborg. 1.9.1762, fol.393.
E: Peder Nielsen Torup, vognmand. B:
1) Inger Pedersdatter 16
2) Else Pedersdatter 15
3) Marie Pedersdatter 14
4) Maren Pedersdatter 10
5) Niels Pedersen 6
6) Jens Pedersen 3.
FM: Jens Sloth, maler.

2728 Anders Nielsen Fladstrand, skipper i Ålborg. 31.8.1762, fol.393.
E: Kirsten Poulsdatter Friis. LV: Christen Tranmose, købmand. B:
1) Christen Andersen Friis 16
2) Else Cathrine Andersdatter Fladstrand.
FM: Jens Kjeldsen.

2729 Niels Jensen Knappen, værtshusmand i Ålborg. 16.10.1762, fol.393B.
E: Anne Villadsdatter. LV: Anders Lodberg. B:
1) Jens Christian Nielsen Knappen 3.
FM: Mads Henriksen, bødker.

2730 Mette Margrethe Knudsdatter i Ålborg. 8.12.1762, fol.394.
E: Jens Mikkelsen Højslev. B:
1) Anne Kirstine Jensdatter Højslev 12 uger.
FM: Didrik Wils, kobbersmed.
Afdøde døde 9.11.1762.

2731 Morten Jensen, klejnsmed i Ålborg. 22.4.1761, fol.394B.
E: Anne Frederiksdatter. LV: Hans Jensen, sporemager. B:
1) Immanuel Mortensen 9
2) Kirsten Mortensdatter 6
3) Mette Mortensdatter 4
4) Frederik Mortensen 2.
FM: farbror Jens Jensen, klejnsmed.

2732 Jacob Christensen Bruusgaard i Ålborg. 22.4.1761, (med blyant tilføjet dvs. 1762), fol.395.
E: Anne Pedersdatter. LV: Laurids Morsing, podemester. B:
1) Else Bruusgaard 19
2) Christian Bruusgaard 11.
FM: Morten Hjort.

2733 Laurids Selgensen, købmand i Ålborg. 19.2.1763, fol.395B.
E: Mette Kirstine Boe. LV: Christen Pedersen Tranmose, købmand. B:
1) Henrikke Margrethe Lauridsdatter 16
2) Christiane Lauridsdatter 14
3) Ida Kirstine Lauridsdatter 13
4) Laurids Selgensen 12.
FM: Niels Thygesen, købmand.

2734 Valentin Schmidt, ugift købmandskarl i Ålborg. 21.6.1759, fol.396.
A:
1) mor Anne Marie Mikkelsdatter, enke efter Morten [Valentinsen] Schmidt, [skifte 9.5.1750 lbnr.2326]
2) bror Mikkel Schmidt, personlig kapellan i Ørlandet [i Fosen provsti] i Trondhjem stift
3) bror Hans Gotfred Schmidt 28, student i Mou præstegård
4) bror Mads Schmidt, bagersvend
5) søster Anne Marie Schmidt g.m. Hans Jensen, bager
6) søster Anne Schmidt g.m. Svend Hultin, feldbereder
7) søster Martha Schmidt 19.

2735 Anne Christensdatter i Ålborg. 5.1.1762, fol.398.
Enke efter Mads Christensen.
Arvinger kendes ikke.

2736 Niels Hofmann Sevel, by- og rådstueskriver i Ålborg. 14.4.1759, fol.398B.
E: [Anne] Cathrine Langhorn. B:
1) Anne Marie Sevel 27
2) Barbara [Maximiliane] Sevel 25
3) Kirsten Sevel 21
4) Søren [Hofmann] Sevel 20, student i København
5) Marie Sevel 18
6) Iver [Hofmann] Sevel 16
7) Magnus [Hofmann] Sevel 15
8) Peder Hofmann Sevel 13.
FM:
1 farbror Knud Christian [Sørensen] Sevel, præst i Hammer og Lundby på Sjælland.
2 Laurids Scavenius, købmand i Ålborg.
Litteratur: Himmerlandske herredsfogeder, by- og birkefogeder samt -skrivere af Ole Færch. Slægten 2011, heri side 28: Niels Hofmann Sevel.

2737 Ingeborg Pedersdatter i Ålborg. 23.12.1762, fol.l399.
Afdøde var født i Gunderup i Hellum herred.
Arvinger kendes ikke.

2738 Laurids Andersen Nejsig i Ålborg. 5.2.1763, fol.399.
A:
1) mor Inger Christensdatter, enke efter Anders Lauridsen i Vester Nejsig i Øster Hassing sogn
2) bror Christen Andersen i Hollandsbjerg [i Ørsted sogn] ved Randers
3) bror Hans Andersen i Vester Nejsig
4) bror Poul Andersen i Elsnab i Ulsted sogn
5) søster Gertrud Johanne Andersdatter g.m. Jens Jensen, hjulmand i Ulsted sogn
6) søster Dorthe Andersdatter g.m. Niels Jensen på Mølholt i Hals sogn.
Desuden nævnes afdødes søskendebarn Ellen Johanne Brønnum i Ålborg.

2739 Peder Bruhan. løjtnant i Ålborg. 14.8.1762, fol.400.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde under et besøg i Hamborg.

2740 Anne Marie Christensdatter i Ålborg. 21.7.1762, fol.401.
Enke efter Aksel Jørgensen Krog, skipper. skifte 14.10.1741 lbnr.2125]. B:
1) Johanne Margrethe Akselsdatter 42
2) Bertel Akselsen, rebslagersvend i København
3) Jørgen Akselsen, rytter i kongens tjeneste.

2741 Christen Sørensen, skomager i Ålborg. 25.4.1761, fol.401B.
E: Anne Sørensdatter Mørch. LV: Christen Sørensen Mørch. B:
1) Karen Christensdatter 11
2) Søren Christensen 7.
FM:
1 Christen Sørensen, podemester
2 Joen Sørensen Holm.

2742 Mette Andersdatter, ugift tjenestepige i Ålborg, der døde 4.10.1762, fol.402.
A:
0) forældre [Anders Jensen Griis, skifte 23.3.1743 lbnr.2195 og Anne Jensdatter, skifte 9.5.1751 lbnr.2359]
1) bror Jens Andersen Griis, i kongens artilleri
2) bror Christen Andersen Griis, tømrersvend
3) Johanne Marie Andersdatter Griis.
FM: Mads Henriksen, bødker.

2743 Mette Marie Thomasdatter i Ålborg. 4.12.1762, fol.402B.
Enke efter Bertel Christensen, [skifte 4.10.1760 lbnr.2673].
Arvinger kendes ikke.

2744 Karen Hansdatter i Ålborg. 6.9.1762, fol.403.
Enke efter Jens Mikkelsen, kågmand. B:
1) Mikkel Jensen i Nørre Sundby
2) Laurids Jensen Svindt, købmand i Brevik i Norge
3) Tiche Jensen Fastrup i Nørre Sundby
4) Maren Jensdatter [Fastrup], [skifte 17.6.1761 lbnr.2675]. E: Hejle Lauridsen, skipper. 4B:
a Laurids Hejlesen
b Jens Hejlesen
c Cathrine Hejlesdatter
d Christen Kraft Hejlesen.

2745 Mette Gundersdatter i Ålborg. 11.2.1763, fol.403.
E: Kjeld Andersen, bager.
Der skal være nogle mosterbørn i Thy.

2746 Niels Christensen Hald i Ålborg. 19.5.1760, fol.404.
Enkemand efter Maren Christensdatter Høgh.
Hans A:
1) søster Birgitte Christensdatter Hald g.m. Laurids Nielsen, vognmand
2) søster Anne Christensdatter, død, var g.m. Søren Pedersen, bødker. 1B:
a Peder Christian Sørensen, bødkersvend, uvist hvor.
Hendes A:
1) søster Maren Christensdatter g.m. Henrik Christensen i Nørre Sundby
2) bror Anders Christensen, podemester, [skifte 8.9.1742 lbnr.2183]. 1B:
a Bodil Marie Andersdatter.
FM: stedfar Oluf Nielsen, podemester.

2747 Cathrine Stampe i Ålborg, der døde 20.6.1760, fol.406B.
Enke efter Peder Christensen Holst, købmand. B:
1) Christen Holst død, var g.m. Olivia Mørch, nu g.m. Thomas Thorsen, købmand i Nibe. 2B:
a Cathrine [Stampe] Holst 18
b Karen Gleerup Holst 17
FM: Oluf Christian Holst, købmand
2) Elisabeth Marie Holst, enke efter Christen Heug, skifte 24.3.1752 lbnr.2531 ved svigersøn Johannes Gleerup, vejermester i Ålborg
3) Henrikke Margrethe Holst, enke efter Bagge [Jørgensen] Gleerup til Sebberkloster, [begravet Sebber 25.4.1750]
4) Maren Grotum Holst g.m. Arnold Christian Dyssel i Viborg, landsdommer.

2748 Margrethe Vinde i Ålborg. 24.9.1763, fol.424.
E: Jens Berlin, købmand. B:
1) Ida Berlin 9
2) Birthe Berlin 6
3) Elisabeth Berlin 1.
FM:
1 morbror Niels [Hansen] Vinde til Odden
2 Jens Kjærulf i Ålborg.

2749 Anne Pedersdatter i Ålborg. 17.1.1763, fol.424.
Enke efter Jacob Brusgaard, podemester. B:
1) Else Jensdatter Brusgaard 19
2) Christian Jacob Jensen Brusgaard 16.
FM: Morten Hjort.

2750 Johanne Pedersdatter i Ålborg. 7.2.1763, fol.425.
Enke efter Erik Jensen Billegrav, [skifte 3.6.1750 lbnr.2335]. A:
1) søster Karen Pedersdatter, enke efter Joen Poulsen, sejlingsmand, [skifte 26.2.1732 lbnr.1875] hos sin datter Ingeborg Joensdatter, enke efter Jens Wigelsen, skipper, [skifte 9.11.1756 lbnr.2555]
2) søster Inger Pedersdatter g.m. Anders Haagensen, handskemager ved datter Malene Andersdatter
3) halvsøster Maren Christensdatter g.m. Mads Jensen i Nørre Sundby.

2751 Else Pedersdatter Bisgaard, ugift i Ålborg. 29.6.1762, fol.425B.
A:
1) bror Niels Pedersen Aggersborggård i Øster Han herred.

2752 Johanne Nielsdatter i Ålborg. 6.6.1762, fol.426.
Enke efter Jørgen [Nielsen] Brinck, tobaksspinder [skifte 16.7.1754 lbnr.2499].
Af første ægteskab [Peder Nielsen Kjærulf, skifte 28.8.1739 lbnr.2085]. B:
1) Anne Cathrine Pedersdatter Kjærulf g.m. Christoffer Samuelsen, skibsmand.
Andet ægteskab med [Oluf Christensen Holm, skifte 10.10.1750 lbnr.2344]. B:
2) Mette Marie Olufsdatter.
FM: Oluf Hansen Holm, snedker.
Litteratur: Kjærulfske studier af C. Klitgaard, 1914-1918, heri side 438-439: Peder Nielsen Kjærulf.

2753 Hans Pedersen Langgren, ugift toldbetjent i Ålborg. 4.4.1762, fol.427.
A:
1) far byfoged i Odense, død, uvist om børn.

2754 Jørgen Mortensen, toldbetjent i Ålborg. 30.5.1763, fol.427B.
E: Anne Pedersdatter. LV: Laurids Ville, overtoldbetjent. B:
1) Morten Jespersen 22, snedkersvend.
FM: Poul Ibsen, handskemager.
Afdøde døde 29.4.1763.

2755 Anne Jacobsdatter i Ålborg. 16.3.1763, fol.427B.
E: Christen Jensen Hald, kornmåler. B:
1) Jens Christensen 26, skomagersvend i Drammen i Norge.

2756 Inger Pedersdatter Reimer i Ålborg. 17.11.1763, fol.428.
E: Jens Jensen Slot, maler. B:
1) Samuel Jensen Slot 11.
FM:
1 Peder Hansen Møller
2 Laurids Nielsen.
Bevilling til uskiftet bo af 23.9.1763.
Samfrændeskifte 17.11.1763.

2757 Peder Nielsen [Torup], vognmand i Ålborg. 3.5.1763, fol.428B.
E: Maren Christensdatter.
Første ægteskab med Anne Andersdatter, skifte 1.9.1762 lbnr.2727]. B:
1) Inger Pedersdatter 17
2) Else Pedersdatter 15
3) Marie Pedersdatter 11
4) Maren Pedersdatter 8
5) Niels Pedersen 7
6) Jens Pedersen 4.
FM: Laurids Mossin, podemester.
Desuden nævnes:
1 afdødes søster Maren Nielsdatter
2 afdødes søster Anne Nielsdatter g.m. Poul Christensen i Ribergård i Hune sogn
3 afdødes første hustrus søster Karen Andersdatter g.m. Niels Bentsen.

2758 Margrethe Eriksdatter i Ålborg. 11.5.1763, fol.429.
E: Jeppe Lauridsen, skipper. A:
1) søster Birgitte Eriksdatter g.m. Søren Nielsen, rytter i Hals.
Desuden nævnes enkemandens søster Elisabeth Lauridsdatter g.m. Jens Kjær, skrædder.

2759 Abelone Marie [Jacobsdatter] Kærskov i Ålborg. 22.12.1761, fol.429B.
E: Oluf Juul, rådmand og toldvisiterer. B:
3) Adelheit Marie Juul.
FM: Johan Møller.
Første ægteskab med [Jørgen Bertelsen, rådmand, skifte 13.5.1743 lbnr.2162]. B:
1) Hedvig Margrethe Jørgensdatter
2) Jacob Christian [Jørgensen] Bertelsen, forpagter på Villerup [i Skallerup sogn].
Afdøde døde 14.12.1761.

2760 Karen [Nielsdatter] Gram i Ålborg. 2.6.1762, fol.432.
Enke efter Kjeld Christian Mule. B:
1) Susanne Mule 48
2) Anne Sofie Mule g.m. Jacob Wildgaard, kontrollør i Højer og Tønder
3) Anne Cathrine Mule 46.

2761 Anders Hintze, skibskokkedreng i Ålborg. 29.12.1762, fol.432B.
Afdøde kom fra Bornholm.
Arvinger angives ikke.

2762 Anders Jensen Mols, skibstømrer i Ålborg. 7.1.1763, fol.432B.
A:
1) bror Jens Jensen ved Lystrup strand i Vivild sogn i Kalø amt
2) Jeppe Jensen Mols i Lystrup i Vivild sogn.

2763 Henning Abraham Boesen, kobbersmedesvend i Ålborg. 19.2.1763, fol.433.
A:
1) mor Sofie [Antonsdatter] Walschleben på Højbygård på Lolland, enke efter [Boas] Boesen, degn i Toreby i Musse herred på Lolland, [begravet Toreby 26.10.1741]
2) søster Marie Elisabeth Boesen på Højbygård.

2764 Christen Eriksen Lundø (Lunø), købmand i Ålborg. 25.1.1760, fol.433B.
A:
1) bror Niels Eriksen Lundø, snedker i Ålborg
2) bror Peder Eriksen Lundø på Lundø ved Skive
3) halvbror Thyge Eriksen Lundø
4) halvbror Christen Eriksen Lundø på Lundø, vanvittig
5) halvsøster Karen Eriksdatter Lundø.

2765 Jens Johansen Sund i Ålborg. 16.4.1762, fol.439.
A:
1) brors søskendebarn Maren Christensdatter, enke efter Oluf Jensen, bødker.

2766 Anton Lerche, galanterikræmmer i Ålborg. 28.9.1762, fol.439B.
Afdøde kom fra Bøhmen.
Arvinger kendes ikke.

2767 Ingeborg Nielsdatter i Ålborg. 18.10.1762, fol.440.
A:
1) søster Anne Kirstine Nielsdatter, enke efter Niels Poulsen Bou, skifte 3.1.1753 lbnr.2458
2) Dorthe Marie Nielsdatter g.m. Carsten Godske, skrædder, begge døde, skifte 21.11.1758 lbnr.2659]. 4B:
a Niels Carstensen [Godske], degn i Saltum og Hune, [skifte Hvetbo herred gejstlig 1.6.1759 lbnr.16]. 2B:
1 [Johanne Birgitte Nielsdatter]
2 [Maren Nielsdatter], begge hos mor i Løkken i Furreby sogn
b Carsten Carstensen, rytter i Odense
c Cathrine Marie Carstensdatter g.m. Ove Møller i Bonderup i Haverslev sogn
d Anne Carstensdatter g.m. Nis Johansen, skipper i Ålborg.

2768 Johan Ludvig Beviere (Biviere), billedhugger i Ålborg. 21.4.1762, fol.440B.
E: Johanne Dych (Jeanette de Duc). B:
1) Charlotte Emanuela (Amalie) Beviere 8
2) Cathrine Elisabeth Beviere 6
3) Johan Ludvig Beviere 4
4) Johanne Sofie Beviere 1½.
FM: Rasmus Koch, bager.

2769 Maren Lauridsdatter i Ålborg. 18.2.1764, fol.441.
E: Simon Jensen, skipper. B:
1) Laurids Simonsen 28, skipper i Løgstør
2) Niels Simonsen 27, skibsmand i Løgstør
3) Sidsel Johanne Simonsdatter 20.

2770 Else Christensdatter i Ålborg. 9.6.1763, fol.441.
E: Nikolaj Vægter. B:
1) Nikolaj Nikolajsen, skomagersvend, nu musketer
2) Thomas Nikolajsen, skomagersvend, nu musketer
3) Birgitte Marie Nikolajsdatter, enke efter en matros i København.

2771 Elisabeth Lauridsdatter i Ålborg. 28.12.1763, fol.441B.
E: Jens Lafrents Christensen Kjær, skrædder. B:
0) forældre Laurids Bentsen, skifte 16.4.1744 lbnr.2233 og Anne Jespersdatter
1) bror Bent Lauridsen i Nørre Sundby
2) bror Jeppe Lauridsen
3) søster Anne Lauridsdatter g.m. Poul Lund, toldbetjent
4) bror Henrik Lauridsen, styrmand i København
5) bror Niels Lauridsen, i rebslagerlære.

2772 Elisabeth [Eriksdatter] i Ålborg, der døde 20.2.1764, fol.441B.
Enke efter Otto [Christensen] Schiøtt, [skifte 28.7.1750 lbnr.2341]. B:
1) Frederik Schiøtt, i Bergen i Norge
2) Erik Christian Schiøtt, kordegn i Nibe, død. 2B:
a Elisabeth Schiøtt i Nibe
b Erika Christiane Schiøtt i Nibe
3) Kirsten Schiøtt, enke efter Christian [Christiansen] Solberg, borgmester i Ålborg, [død 24.12.1759]
4) Ingeborg Johanne Schiøtt.

2773 Peder Torper, byfoged i Ålborg. 30.4.1761, fol.442B.
E: Malene Margrethe Kofoed, der døde for 3 uger siden. B:
1) Christoffer Henrik Torper, underofficer
2) Frederik Christian Torper 10
3) Ludvig Torper 9
4) Margrethe Cathrine Torper, på Lundbæk
5) Sofie Torper.

2774 Jannike Johansdatter Weische i Ålborg. 18.4.1764, fol.444B.
E: Johan Hamming, skomager. B:
1) Christian Hamming 27, student i Frederiksværk på Sjælland.

2775 Thøger Henriksen, købmand i Ålborg. 12.3.1763, fol.445.
Enkemand efter [Ingeborg Lauridsdatter Juul, skifte 2.11.1735 lbnr.1974]. B:
1) Anne Thøgersdatter g.m. Jens [Lauridsen] Hass, præst i Sønderholm og Frejlev
2) Johanne Thøgersdatter g.m. Christian Frederik Westenholt, stiftsforvalter på Vemmetofte Kloster på Sjælland
3) Margrethe Thøgersdatter.
FM: Christen Tranmose.

2776 Anne i Ålborg. 11.5.1762, fol.446B.
Enke efter Johan Frederik Brodersen, organist i Frederikstad i Norge. B:
1) Nikolaj Frands Brodersen, købmand i Holland.

2777 Anne Pedersdatter i Ålborg. 28.1.1756, fol.448B.
E: Søren Lindholm. B:
1) Karen Sørensdatter g.m. Elias Lummer (Lommer), degn i Hammer og Horsens
2) Peder Sørensen, død. 1B:
a Søren Pedersen 11.
FM: stedfar Morten Hass, handskemager.

2778 Anne Simonsdatter i Ålborg. 28.6.1756, fol.448B.
E: Søren Hansen, bødker. B:
1) Jens Sørensen, uvist hvor.
Desuden nævnes afdødes søstersøn Simon Nielsen, rytter.

2779 Christian Nielsen, skipper i Ålborg. 10.8.1756, fol.448B.
E: Anne Dorthe Clausdatter. A:
1) mor Kirsten Jensdatter i Nibe, enke efter Niels Christiansen
2) bror Laurids Nielsen i Nibe
3) bror Jens Nielsen i Christiania i Norge
4) søster Maren Nielsdatter i Nibe.
Afdøde døde på hjemrejse fra Grønland og er begravet i Marstrand i Sverige.

2780 Elisabeth Hansdatter i Ålborg. 19.7.1758, fol.449B.
E: Jesper Jensen. B:
1) Knud Jespersen, skipper
2) Maren Jespersen g.m. Johan Christian Tvingel, maler i Nakskov.

2781 Anders Mogensen. vægter i Ålborg. 23.9.1758, fol.449B.
E: Anne Pedersdatter. LV: Jens Hansen, vægter. B:
1) Anne Andersdatter 17
2) Jens Andersen 14.

2782 Malene Nielsdatter i Ålborg. 21.10.1758, fol.449B.
Enke efter [Mogens Rose, skifte 17.6.1749 lbnr.2445]. B:
1) Anne Margrethe Mogensdatter Rose.
FM: Niels Jacobsen, som beslægtet.

2783 Rasmus Møller, skipper i Ålborg. 12.6.1759, fol.450.
Arvinger angives ikke.
Afdødes skib blev opbragt i England.

2784 Christen Poulsen, kornmåler i Ålborg, der døde 12.11.1759, fol.451.
E: Anne Dorthe Mortensdatter. LV: Anders Christensen Schaland. A:
1) halvbror Christen Poulsen, ladefoged på Klarupgård
2) halvbror Niels i Næsby [i Ranum sogn] ved Løgstør
3) halvsøster Maren Poulsdatter gift i Næsby.

2785 Margrethe Christensdatter i Ålborg. 5.4.1760, fol.451B.
Arvinger kendes ikke.

2786 Inger Madsdatter i Ålborg. 16.12.1760, fol.451B.
Arvinger angives ikke.
Afdøde havde fledføringskontrakt af 3.9.1757 med husværten Niels Løve, gørtler.

2787 Johan Christian Arent, toldbetjent i Ålborg. 11.4.1761, fol.451B.
E: Maren Nielsdatter. LV: Jørgen Andersen, toldbetjent. B:
3) Niels Christian Johansen 20
4) Anne Dorthe Johansdatter 19
5) Frederik Christian Johansen 18
6) Andreas Vilhelm Johansen 16
7) Karen Marie Johansdatter 13
8) Karen Theokaro Johansdatter 10.
FM: Jacob Brunsgaard.
Af første ægteskab B:
1) Johan Ulrik Johansen i Svebølle [i Avnsø sogn] på Sjælland
2) Cathrine Marie Johansdatter i Svebølle.

2788 Christen Christensen, kornmåler i Ålborg. 2.9.1761, fol.451B.
B:
1) Christen Christensen 22, ved søfarten
2) Ellen Christensdatter i Ingstrup præstegård
3) Anne Kirstine Christensdatter 14
4) Thomas Christensen 10
5) Cathrine Christensdatter 9.
FM: Johan Hamming, skomager.

2789 Søren Jensen, snedkersvend i Ålborg. 24.3.1762, fol.452.
A:
1) mor Anne Joensdatter i Sundby, enke efter Jens Sørensen i Lindholm
2) bror Laurids Jensen
3) bror Joen Jensen
4) bror Niels Jensen
5) søster Else Jensdatter, alle i Sundby.

2790 Johan Sund, bødker i Ålborg. 16.5.1761, fol.452B.
B:
1) Jens Johansen Sund, bødkersvend.
Afdøde døde 2.5.1761.

2791 Johanne [Johansdatter] i Ålborg. 3.12.1762, fol.453.
Enke efter Niels Jørgensen, vægter, [skifte 29.10.1755 lbnr.2525]. B:
1) Christen Nielsen, uvist hvor
2) Birthe [Kirstine] Nielsdatter i Norge.

2792 Thomas Poulsen Colding i Ålborg. 7.12.1762, fol.453B.
B:
1) Anders Colding, smed, død, var g.m. Inger Nielsdatter. 2B:
a Laurids Andersen Colding, købmandskarl, uvist hvor
b Mette [Marie] Andersdatter Colding g.m. [Knud Olufsen] Ramme, degn i Bindslev og Uggerby.

2793 Johan Kobbersmed i Ålborg. 12.3.1763, fol.453B.
Arvinger angives ikke.

2794 Brøugel Andersen, feltskærsvend i Ålborg. 14.4.1763, fol.453B.
Afdødes hustru er rejst fra ham for 28 år siden, uvist hvorhen. B:
1) Anders Breugelsen, uvist hvor, rejst fra ham for 10 år siden.

2795 Jens Nielsen, hjulmager i Ålborg. 13.5.1763, fol.454.
E: Dorthe Christensdatter. B:
1) Bodil Marie Jensdatter 18
2) Anne Marie Jensdatter
3) Margrethe Jensdatter
4) Kirsten Jensdatter
5) Maren Jensdatter 9.
FM: Hans Ravnkilde.

2796 Anne Christiansdatter Krossing i Ålborg. 24.5.1764, fol.454.
A:
1) far Christen Krossing i Ilbjerg, degn i Rybjerg sogn i Salling
2) søster Karen Sofie Christensdatter
3) søster Marie Christensdatter.

2797 Jens Lauridsen, ugift kusk i Ålborg. 16.2.1763, fol.454.
A:
0) far Laurids [Christensen] i Fællen i Hellevad sogn, død
1) faster Kirsten Christensdatter g.m. Simon Christensen, begge døde. 5B:
a Christen Simonsen i Rævdal [i Gerum sogn]
b Christen Simonsen den yngre i Allerup [i Hellevad sogn]
c Jens Simonsen i Lille Skoven i Dronninglund sogn
d Maren Simonsdatter, død, var g.m. Otto Jensen Aagaard i Ørum sogn.5B:
1 Jens Ottesen i Ågård på Langholt gods
2 Simon Ottesen 40, i Lyngdrup i Horsens sogn
3 Karen Ottesdatter g.m. Laurids Nielsen i Stagsted [i Skæve sogn] på Dronninglund gods
4 Kirsten Ottesdatter g.m. Peder Christensen i Kjeldal på Nørre Ravnstrup gods
5 Maren Ottesdatter g.m. Albert Henriksen [Bondo], degn på Jegindø i Thy
e Margrethe Simonsdatter, død, var g.m. Laurids Jensen i Kraghede7B:
1 Jens Lauridsen i Kraghedegård på Børglumkloster gods
2 Niels Lauridsen i Skarvad [i Øster Brønderslev sogn] på Børglumkloster gods
3 Otto Lauridsen 30, i Skarvad
4 Kirsten Lauridsdatter g.m. Christen Jensen i Sønder Ravnstrup på Langholt gods
5 Karen Lauridsdatter g.m. Mikkel i Skarvad på Nørre Ravnstrup gods
6 Mette Lauridsdatter g.m. Christen Trentved på Dronninglund gods
7 Maren Lauridsdatter i Kraghede
0) mor Maren Jensdatter, død
2) moster Benedikte Jensdatter, død. 2B:
a Anne Pedersdatter, død. 2B:
1 Peder Thøgersen i Øster Brønderslev på Burholt gods
2 Benedikte Thøgersdatter g.m. Niels Lauridsen i Kraghede
b Maren Pedersdatter, død. 4B:
1 Kirsten Jensdatter g.m. Peder Christensen i Lunden i Hallund sogn
2 Mette Jensdatter, død. 1B:
x Jens Nielsen i Linderup
3 Christen Jensen i Ørum sogn
4 Jens Jensen i Ørum sogn, over 30 år
3) moster Mette Jensdatter, død. 1B:
a Niels Nielsen, død. 5B:
1 Niels Nielsen i Kraghede ved Jerslev bro
2 Benedikte Nielsdatter g.m. Peder Mortensen i Hvilshøj
3 Niels Nielsen på Hvilshøj hede
4 Thomas Nielsen, i udlandet
5 Jens Nielsen, musketer
b Anne Pedersdatter, død. 1B:
1 Jens Lauridsen i Hvilshøj
4) mors halvbror Budolf Jensen i Hvilshøj, død. 1B:
a Svend Budolfsen, død. 8B:
1 Budolf Svendsen i Hvilshøj
2 Thomas Svendsen i Hvilshøj
3 Jens Svendsen i Hvilshøj
4 Peder Svendsen i Lyngdrup i Horsens sogn på Langholt gods
5 Margrethe Svendsdatter g.m. Laurids Pedersen i Tylstrup i Ajstrup sogn på Vrå gods
6 Maren Svendsdatter g.m. Jacob Poulsen i Vodskov i Hammer sogn på Kølskegård gods
7 Anne Svendsdatter g.m. Christen Pedersen i Søholt [i Torslev sogn] på Knudseje gods
8 Karen Svendsdatter g.m. Deffe Derius i Øster Hebelstrup på Kølskegård gods.

2798 Helvig Ursin i Ålborg. 22.8.1762, fol.457.
Enke efter Jochum Mathiassen Reich, barber, [skifte 24.11.1732 lbnr.1868]. B:
1) Peder Schmering Reich, fuldmægtig på Bærum Jernværk i Norge
2) Aksel Christian Reich, studiosus philosofiae i Norge.
Desuden nævns afdødes stedsøn Jochum Melchior Reich, kirurg.

2799 Massen (Maren) Vibro i Ålborg. 4.9.1764, fol.458.
E: Hans Budtz Sommerfeldt. B:
1) Anders Rasmussen Sommerfeldt 6 mdr.
FM: morbror Anders Vibro.
Desuden nævnes enkemandens bror Rasmus Sommerfeldt.
Afdøde døde 28.2.1764.

2800 Peder Lauridsen Østergaard i Ålborg. 24.2.1764, fol.458B.
A:
1) bror Rasmus Lauridsen Bælum i Try i Dronninglund sogn på Dronninglund gods
2) bror Christen Lauridsen i København.

2801 Johanne Marie Jensdatter, 15 år gammel i Ålborg. 1.8.1764, fol.460B.
A:
0) forældre [Jens Clemensen, skifte 10.3.1751 lbnr.2429] og Dorthe Nielsdatter, skifte 11.8.1761 lbnr.2693
1) farbror Christen Clemensen på Gjøl på krigsråd Gleerups gods
2) faster Else Clemensdatter g.m. Niels Overvad, snedker
3) morbror Kjeld Nielsen, skomager
4) morbror Peder Nielsen, grovsmed i Stubbekøbing på Falster.
Desuden nævnes afdødes stedfar Niels Troelsen.
Afdøde døde 8.7.1764.

2802 Laurids Nielsen, murersvend, 88 år gammel i Ålborg. 30.11.1763, fol.461.
E: Else Jensdatter.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde var født i Lund i Sverige.

2803 [Anne] Sofie Piper i Ålborg. 7.12.1762, fol.461B.
Enke efter Albert Poulsen. B:
1) Sofie Albertsdatter 46
2) Aler Andrine Albertsdatter 36
3) Cathrine Margrethe Albertsdatter, død, var g.m. Jacob Høgh, violong i København. 1B:
a Margrethe Høgh i Randers.

2804 Laurids Jensen Malle i Ålborg. 15.8.1764, fol.462B.
E: Anne Jensdatter Kjærulf. LV: Andreas Ditlevsen Hegelund. B:
1) Jens Lauridsen Malle 15
2) Niels Lauridsen Malle 12
3) Marie Cathrine Lauridsdatter 3.
FM: Jens Slot, maler.
Afdøde døde 13.7.1764.

2805 Jens Holt, ugift i Ålborg. 1.5.1763, fol.463.
A:
1) bror Andreas Jørgensen Graa, på gården Bastrup ved Viborg
2) bror Oluf Christian Holt i Ålborg
3) søster Inger Cathrine Wraa Holt på Stokkildegård [i Rind sogn] mellem Holstebro og Ringkøbing.

2806 Helvig Jensdatter i Ålborg. 10.12.1760, fol.463B.
Enke efter Laurids Baltsersen, snedker, [skifte 21.6.1743 lbnr.2174].
Første ægteskab med Søren Pedersen, snedker, [skifte 5.3.1737 lbnr.1996]. B:
1) Dorthe Marie Sørensdatter.
Arv i boet til Søren Pedersen børn af tidligere ægteskaber, B:
1) Isak Sørensen
2) Peder Sørensen
3) Jacob Sørensen.

2807 Kirsten Bentsdatter i Ålborg. 10.12.1764, fol.464.
Enke efter Knud Hansen, hattemager. B:
1) Bent Knudsen 30, i Sønder Saltum
2) Mette Knudsdatter, død, var g.m. Jens Mikkelsen Højslev. 1B:
a Anne Kirstine Jensdatter 3½.

2808 Peder Holle, toldbetjent i Ålborg. 28.12.1764, fol.464.
E: Maren Christensdatter. LV: Lassen Bruun. B:
1) Christiane Pedersdatter
2) Niels Christian Pedersen Holle 3
3) Jens Pedersen Holle 1.
FM: Søren Helbech.

2809 Kirsten Nielsdatter, ugift i Ålborg. 8.2.1763, fol.464B.
A:
1) bror Laurids Nielsen, ved rytteriet i Randers
2) søster Anne Nielsdatter på Lolland
3) halvsøster Maren Nielsdatter 14
4) halvbror Jens Nielsen hos mor i Skørbæk [i Ejdrup sogn].

2810 Johan Thorbech, urmager i Ålborg. 28.7.1764, fol.464B.
E: Marie Trane. B:
1) Johannes Martin Thorbech 29, ved søfarten
2) Marianne Kirstine Thorbech 27, i Fur præstegård
3) Adelgunde Elisabeth Thorbech 26
4) Morten Trane Thorbech 14.
FM: Elias Holst.
Afdøde døde 11.6.1764.

2811 Inger Bertelsdatter i Ålborg, der døde 13.11.1764, fol.465.
A:
1) bror Søren Bertelsen Paludan, klokker på Strømsø i Norge
2) søster Johanne Bertelsdatter på stedet.

2812 Anders Haagensen, handskemager i Ålborg. 17.1.1765, fol.465B.
E: Inger Pedersdatter. LV: Mads Henriksen, bødker. B:
1) Peder Andersen, handskemager i Randers
2) Magdalene Andersdatter 38.

2813 Christian With, skrædder i Ålborg. 8.1.1763, fol.466.
E: Inger Sørensdatter [Schandorph]. B:
1) Peder [Christiansen] With, præst i Dragstrup og Skallerup på Mors
2) Inge Bodil With
3) Sofie With.

2814 Kjeld Andersen Winther, bager i Ålborg, der døde 29.2.1764, fol.466B.
E: Marie Agerbæk. LV: Mads Henriksen.
Der skal være søskende og søskendebørn på Sjælland, hvor afdøde er født.
Desuden nævnes:
1 enkens søster Cathrine Agerbæk
2 enkens søster Kirsten Agerbæk.

2815 Anne Nielsdatter i Ålborg. 4.7.1762, fol.470B.
Enke efter Albert Biermann, barber, [skifte 20.5.1743 lbnr.2263].
A:
1) søster Ingeborg Nielsdatter, 80 år gammel
2) søster Anne Kirstine Nielsdatter, enke efter Niels Poulsen Bou, skipper, [skifte 3.1.1753 lbnr.2458]
3) søster Dorthe Marie Nielsdatter g.m. Carsten Godske, skrædder, begge døde, skifte 21.11.1758 lbnr.2659]. 4B:
a Niels Carstensen [Godske], degn i Saltum og Hune, [skifte Hvetbo herred gejstlig 1.6.1759 lbnr.16]. 2B:
1 Johanne Birgitte Nielsdatter 6
2 Maren Nielsdatter 4
b Carsten Carstensen, underofficer i Holsten
c Cathrine Marie Carstensdatter g.m. Niels Pedersen i Bonderup i Haverslev sogn
d Anne Carstensdatter g.m. Nis Johansen, skipper i Ålborg.

2816 Hans Jensen Aas, toldbetjent i Ålborg. 29.10.1762, fol.472.
E: Anne Marie Jensdatter. B:
1) Jens Hansen Aas, snedkersvend i Øster Halne i Vadum sogn
2) Else Marie Hansdatter Aas, i København
3) Karen Marie Hansdatter Aas, i København
4) Helvig Hansdatter Aas.
FM: Christen Pedersen Pandrup, skrædder.

2817 Else Madsdatter i Ålborg, der døde 13.11.1764, fol.472B.
Enke efter German Engelbrechtsen, skibstømrer, [skifte 9.3.1753 lbnr.2447]. A:
1) bror, død. 1B:
a Maren Christensdatter.

2818 Anne Nielsdatter i Ålborg. 7.7.1764, fol.473.
Uden ægteskab B:
1) Maren Christoffersdatter 8 hos moster Maren Nielsdatter på Gjøl.

2819 Maren Jensdatter i Ålborg. 6.6.1764, fol.473B.
A:
1) Christen Pedersen, der meldte sig som arving, men kun begyndelsen af skiftet er indført her, uden henvisning til fortsættelsen.


Ålborg Byfoged
Skifteprotokol
1759 - 1773
B 37 - 585

2820 Jochum [Melchior] Reich, kirurg og hustru Cathrine Ravn [Bendixdatter Fideler] i Ålborg, der begge døde 27.10.1764, fol.1B.
B:
3) Jochum Mathias Reich 24
4) Susanne Reich.
FM: Christen Svendsen.
Hendes første ægteskab med Frederik Vilhelm Schou, kirurg, [skifte 15.2.1735 lbnr.2053]. B:
1) Cathrine Elisabeth Schou
2) Bente Marie Schou.

2821 Jacob Bordier, købmandskarl, der døde 5.4.1759 i Ålborg, fol.7B.
A:
0) far [Pierre Bordier, skifte 24.3.1733 lbnr.1979]
1) bror Pierre Bordier, [skifte 27.6.1739 lbnr.2074]. E: Else Margrethe Helbech nu g.m. Mathias Høberg. 2B:
a Massen (Maren) Bordier, enke efter [Tobias Tobiassen] Nakskov, rådmand, [skifte 14.6.1755 lbnr.2558]
b Johanne Bordier, der ægter Henrik Krag, instrumentist i Århus
2) søster Johanne Bordier. enke efter Abraham Hansen, [skifte 29.8.1743 lbnr.2203]
3) søster Anne Bordier, død. E: Anders [Jensen] Thagaard, købmand. 2B:
a Peder Thagaard 19
b Margrethe Grubbe Thagaard 17.

2822 Sinnet Pedersdatter [Baadsgaard] i Ålborg. 26.12.1764, fol.13B.
Enke efter Knud [Christensen] Lund, toldoverbetjent. B:
1) Peder Lund, købmand i Lübeck
2) Gregers Lund, præst i Ferring ved Lemvig
3) Knud Lund, præst i Øster og Vester Assels på Mors
4) Poul Lund, guldsmed i Ålborg
5) Jens Lund, købmand i Ålborg
6) Kjeld Lund, student på Aggersborggård
7) Anne Lund, skifte 20.5.1747 lbnr.2260], var g.m. Hans Miller, garver, [skifte 28.7.1749 lbnr.2334]. 4B:
a Sinnet Sofie Miller, i Ugilt præstegård
b Knud Miller, student i Larvik i Norge
c Tobias Miller, farer til søs
d Jens Miller, i Arendal
8) Johanne Lund, enke efter Christian Gottlieb Olbricht, kirurg i Thisted, [skifte Thisted 4.8.1764 lbnr.311]
9) Sinnet Kirstine Lund g.m. Arent [Andersen] Torning, præst i Sønderup og Suldrup.

2823 Johanne Lunge i Ålborg. 18.2.1763, fol.19B.
Enke efter Conrad Rye, by- og rådstueskriver, [skifte 7.7.1736 lbnr.1973]. A:
0) forældre [Søren Nielsen Lunge, rådmand i Ålborg. 5.2.1728 lbnr.1893 og Margrethe Hansdatter Bay, begravet 11.10.1701]
1) søster Bodil [Sørensdatter] Lunge, [død 27.5.1762], var g.m. Christian [Hansen] Ravn, præst i Volstrup og Hørby, begravet 15.8.1757]. 7B:
a Hans Ravn, landstingsprokurator i Viborg
b Casper Conrad Ravn, præst i Volstrup og Hørby
c Frederik Ravn, student
d Johanne Ravn g.m. Niels [Pedersen] Iversen til Hejselt [i Torslev sogn]
e Mette Cathrine Ravn, [skifte Ålborghus amt 5.8.1743 lbnr.153]. E: Anders Christensen Brønnum til Hørbylund. 1B:
1 Hans Andersen Brønnum
f Margrethe Ravn, g.m. Peder Mejling på Haven i Hørby sogn
g Sille Marie Ravn, død, var g.m. Jens Christensen, farver i Sæby. 1B:
1 Jens Jensen i Sæby
2) bror Hans [Sørensen] Lunge, præst [i Selde og Åsted] i Salling, [skifte Salling Nørre herred 8.7.1740 lbnr.4]. 2B:
a Søren Hansen Lunge, foged på Skerrildgård
b Christiane Hansdatter Lunge g.m. Hans Mulvad, degn i Selde og Åsted
3) søster Mette Margrethe Lunge, død. E: Jacob Kammerbech, silkefarver i København. 1B:
a Jacob Kammerbech
Af første ægteskab 1B:
b Christiane Schilling g.m. Anders Knudsen Vejle i Amstruphus ved Randers.

2824 Anne Cathrine Heilmann i Ålborg, der døde 18.7.1765, fol.27.
Enke efter Christian Fibiger, hoftrompeter i København, [død 4.5.1720]. B:
1) Johan Adolf Fibiger, toldkontrollør i Ålborg
2) [Frederik Christian Fibiger, kordegn i Nykøbing Mors, skifte Morsø Sønder herred gejstlig 25.9.1749 lbnr.27]. 1B:
a Frederik Christian Fibiger 16, hos sin mor [Bolette Høgenhof] i København.

2825 Torben Størn, posthusskriver i Ålborg. 20.5.1765, fol.28B.
Enkemand efter [Kirsten Nielsdatter]. B:
1) Nikolaj Jacob Størn 22, på rejse til Kina
2) Christiane Størn, hos sin morfar Niels Nielsen, toldkontrollør
3) Elisabeth Marie Størn, på Sjælland
4) Filippine Marie Størn.

2826 Christen Mortensen, gårdskarl i Ålborg. 5.6.1764, fol.30B.
Arvinger angives ikke.

2827 En engelsk skibskarl, der druknede på fjorden. 3.10.1765, fol.32.
Arvinger kendes ikke.

2828 Anne Knudsdatter i Ålborg, der døde22.9.1764, fol.33.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde var født i Nyrup i Sønderholm sogn.

2829 Jens Nielsen Gullev, overtoldbetjent i Ålborg. 12.3.1761, fol.35.
E: Maren Andersdatter, der bor i Rind på Vindum Overgård gods. B:
1) Niels Jensen Gullev 48, toldbetjent
2) Ida Sofie Jensdatter Gullev, over 30
3) Anders Jensen Gullev i Rind
4) Anne Margrethe Jensdatter Gullev 22, i Rind.

2830 Anne Marie Hvas i Ålborg. 29.10.1765, fol.38B.
E: Christen Lauridsen Ørsnæs, købmand.
Af første ægteskab B:
1) Just Frederik Vodskov.

2831 Jens Schierup, herredsfoged [i Hellum-Hindsted herred og prokurator i Ålborg. 18.7.1764, fol.43.
Enkemand efter Susanne Marie Gesmel. B:
1) Peder [Mathias] Gesmel Schierup 17.
FM: Hans Jensen, sporemager.
Afdøde døde i København 12.7.1764.
Bevilling til uskiftet bo af 19.6.1761.
Afdøde døde 12.7.1764 i København.

2832 Christen Andersen, malersvend i Ålborg. 19.9.1763, fol.49B.
A:
1) søster Maren Andersdatter.

2833 Anders Erslev, købmand i Ålborg. 8.9.1765, fol.51.
Enkemand efter [Else Berntsdatter, skifte 15.2.1755 lbnr.2517]. B:
1) Maria Anne Erslev
2) Anne Marie Erslev g.m. Mads Isager til Glomstrup [i Hvidbjerg sogn] på Mors
3) Bernt [Joen] Erslev 22.
FM: Andreas Ditlevsen Hegelund, købmand.

2834 Johanne Marie Albertsdatter i Ålborg. 1.5.1765, fol.54B.
Enke efter Peder Testrup. B:
1) Else Marie Testrup.
FM: Johan Henrik Vibro, farver.

2835 Gertrud Jensdatter Boller, ugift i Ålborg, der døde 16.11.1765, fol.62.
A:
0) forældre Jens Boller, [skifte 3.4.1750 lbnr.2373] og [Birgitte Sofie Pedersdatter Brøndlund], nu g.m. Albert Deichmann, købmand
3) Bente Jensdatter Boller.

2836 Jacob Joachim Werner, købmandskarl i Ålborg. 19.12.1764, fol.67.
Arvinger angives ikke.

2837 Peder Bruun, dansk skoleholder i Ålborg Budolfi sogn, der døde 27.5.1762, fol.71.
A:
0) far Hans Jochum Bruun
1) faster Anneke Bruun, død. 1B:
a Peder Klovtoft i Flensborg
2) faster Dorthe Bruun, død. 1B:
a Jacob Hansen og søskende.
Afdødes mor og afdøde har modtaget en årlig gave til deres underhold af:
1 Generalmajor West og nu hans søn ritmester Peder West, som søn af Madam Klein
2 Peder [Hansen] Wallenberg, præst i Hammer og hustru [Anne] Cathrine Ravn og efter dem deres datter Christine Wallenberg g.m. Niels [Jacob Lauridsen] Haverslev, præst i Rødding i Salling
3 Henrik Klein, præst i Jerslev og efter ham deres søn Henrik Wulff Klein, by- og herredsfoged i Nykøbing Mors.

2838 Jens Hansen Kryssing, 18 år gammel kramboddreng i Ålborg. 14.1.1766, fol.79B.
A:
1) mor Sidsel Jensdatter Arendal g.m. Frederik Raae i Århus.
Mors første ægteskab med afdødes far Hans Clemensen Kryssing, købmand i Århus, skifte Århus 27.4.1749 lbnr.1475
2) halvsøster Anne Cathrine Kryssing, død, var g.m. Baltser Haarup. 1B:
a Gertrud Baltsersdatter Haarup 10
3) halvbror Clemen Hansen Kryssing, købmand i Århus
4) halvbror Hans Frederik Raae 10.
Afdøde døde 4.12.1766.

2839 Kirsten Jensdatter i Ålborg. 16.3.1765, fol.84B.
E: Søren Sørensen Mørch, skrædder. B:
1) Jens Sørensen 16
2) Else Marie Sørensdatter 3
3) Anne Marie Sørensdatter 7 uger.
FM: Oluf Nielsen, podemester.

2840 Christoffer Sørensen, værtshusmand i Ålborg. 28.5.1765, fol.85B.
E: Grædike Troelsdatter. LV: bror Søren Troelsen, købmand. B:
5) Troels Christoffersen, på rejse til Grønland.
Første ægteskab med Mette Marie [Mortensdatter, skifte 13.3.1742 lbnr.2143]. B:
1) Karen Christoffersdatter g.m. Johan Schrøder, værtshusmand i København
2) Cathrine Christoffersdatter g.m. Peder Olufsen, murersvend i København
3) Johanne Christoffersdatter g.m. Jens Rasmussen, skipper i Ålborg
4) Marie Christoffersdatter g.m. Peder Pedersen, bager i Ålborg.

2841 Oluf Juul, rådmand og overvisiterer i Ålborg. 17.9.1765, fol.89B.
Enkemand efter [Abelone Marie Jacobsdatter Kærskov, skifte 22.12.1761 lbnr.2759]. B:
1) Adelheit Marie Juul 12.
FM: Gregers Claus Hübertz, rådmand.
Afdøde døde 17.8.1765.

2842 Cathrine Kirstine Didriksdatter Witschen i Ålborg. 18.2.1766, fol.96B.
E: Børge Mikkelsen, guldsmed. B:
3) Didrik Børgesen 25, guldsmedesvend.
Første ægteskab med Laurids Thomsen Holm, guldsmed, skifte sluttet 27.7.1737. B:
1) Anne Cathrine Holm 36, på stedet
2) Anne Holm 33.
FM:
1 Nikolaj Lemberg, kobbersmed
2 Andreas Hals, hattemager.

2843 Edel Margrethe Bruun, ugift i Ålborg. 6.9.1764, fol.101.
Forlovet med Peder Trane, degn i Sønderholm og Frejlev. A:
1) bror Ernst Magnus Bruun, uvist hvor
2) bror Andreas Bruun, uvist hvor
3) bror Mathias Bruun, uvist hvor
4) bror Frederik Bruun, uvist hvor
5) søster Elsebeth Bruun
6) søster Gertrud Bruun.
FM: Søren Lunge.

2844 Christen Hansen Tobak, handskemagersvend i Ålborg. 2.6.1766, fol.108.
E: Martha Pedersdatter. B:
1) Hans Christensen 17, ved søfarten.

2845 Karen Sørensdatter i Ålborg. 27.4.1764, fol.108, 123.
Enke efter Christen [Pedersen] Friis, [begravet Ålborg Budolfi 30.5.1760].
Testamente af 4.2.1760.
Hans A:
1) Helene Guldager, som de har opdraget siden hun var 2 år, nu g.m. Andreas Kraft, herredsfoged i Øster og Vester Han herred
2) søskendebarn Sivert Jensen i Ullerup i Aggersborg sogn
3) søskendebarn Søren Nielsen i Thy og hans 7B:
a Vibeke Sørensdatter på Koldbygård
b Maren Kirstine Sørensdatter g.m. Christen Hansen Kold i Hansted
c Karen Sørensdatter
d Dorthe Sørensdatter
e Maren Sørensdatter
f Niels Sørensen, på søfarten
g Niels Sørensen, på Højris [i Ljørslev sogn] på Mors
4) søskendebarn Kirsten Nielsdatter g.m. Simon Skomager i Bjerre i Ræer sogn og hendes 4 B:
a Maren Simonsdatter g.m. Christian Henrik Gøtting, kontrollør i Øster Risør i Norge
b Anne Simonsdatter g.m. Christen [Mikkelsen] Krog i Thisted
c Vibeke Simonsdatter g.m. Anders Nielsen, smed i Bjerre i Ræer sogn
d Jens Simonsen Dahl
5) søskendebarn Karen Guldager på Frisenborg
6) søskendebarn Ellen Poulsdatter g.m. Gregers Poulsen i Aggersund og hendes 2B:
a Maren Gregersdatter
b Karen Margrethe Gregersdatter Rohde i Vestindien
7) søskendebarn Niels Nielsen Kold i Løvskal og hans 3B:
a Niels Nielsen Kold, der farer fra Holland
b Margrethe Nielsdatter Hans Christian Tarp, snedker i Viborg
c Lene Nielsdatter Kold g.m. Mads Pedersen i Løvskal
8) søskendebarn Mette Jørgensdatter, født i Aggersborg, død, var g.m. Ejler Kramer, glarmester i Næstved. 1B:
a Hans Ejlersen Svane, glarmester i Ringsted.
Hendes A:
1) lille Christen Andersen Friis 13 år gammel, søn af Anders Fladstrand, som de har haft til opdragelse siden han var 2 år. FM: Jens Fladstrand. Han skal have Frisenborg
2) Kirsten Poulsdatter g.m. Anders Fladstrand og hendes datter:
a Else Cathrine Andersdatter
3) Maren Poulsdatter i Christiania Hospital i Norge, enke efter Morten Tange
4) Mette Poulsdatter g.m. Poul Skrædder i Bælum
5) Oluf Krog Troelsen i Hals
6) Jens Troelsen i Lille Brøndum
7) Kjeld Troelsen, skræddersvend i Christiania
8) Niels Troelsen, død. 2B:
a Troels Nielsen
b Anne Nielsdatter.
FM: farbror Oluf Troelsen i Hals
9) Laurids Christensen i Veddum i Skelund sogn og hans søn
a Christen Lauridsen, vanfør
10) Maren Christensdatter, død. 7B:
a Laurids Lauridsen 27
b Christen Lauridsen 23
c Anders Lauridsen 21
d Jens Lauridsen 18
e Peder Lauridsen 16
f [navn mangler] Lauridsdatter 13
g [navn mangler] Lauridsdatter 11.

2846 Peder Langhorn, studiosus chirurgiae i Ålborg. 24.5.1761, fol.113B.
Arv efter:
1 far Langhorn, garnisonsfeltskær
2 halvbror Søren Mikkelsen Schumacher,
ifølge brev underskrevet på Christiansø.
Arvinger angives ikke.

2847 Dorthe Thomasdatter i Ålborg. 6.12.1761, fol.119B.
Enke efter Klein.
Arvinger kendes ikke.

2848 Else Johanna Brøndum i Ålborg. 5.8.1760, fol.120B.
Enke efter Niels Jørgensen. B:
1) Maren Nielsdatter 42
2) Ellen Johanne Nielsdatter 40.
FM: morbror Anders Christensen Brøndum på Hørbylund.

2849 Inger Nielsdatter i Ålborg. 15.9.1766, fol.121.
E: Jens Møller, værtshusmand. B:
1) Christen Jensen Møller 6
2) Niels Jensen Møller 4
3) Anders Jensen Møller 8 uger.
FM: Niels Frost, skoleholder i Ålborg.
Afdøde døde 16.8.1766.

2850 Inger Andersdatter, ugift i Ålborg, der døde 7.8.1765, fol.136.
A:
1) halvbror Anders Andersen i Holsten, født på Burholt gods
2) halvbror Søren Andersen i Hvilshøj i Øster Brønderslev gods på Burholt gods
3) halvbror Laurids Andersen, uvist hvor
4) halvsøster Kirsten Andersdatter g.m. Peder Christensen Øster Hornum i Hornum herred på præsten Millings gods
5) halvsøster Anne Andersdatter i Ålborg.

2851 Anneke Kuhr i Ålborg. 5.7.1765, fol.138.
Enke efter Johan Filip Rotmann. A:
0) forældre [Herman Kuhr, købmand, begravet Ålborg Budolfi 20.1.1727 og Else Margrethe Jacobsdatter Paulin, skifte 28.11.1750 lbnr.2342]. B:
1) søster Anne Margrethe Kuhr i Ålborg, enke efter Mikkel Poulsen Helbech, [købmand, død 1731]. 10B:
a Margrethe Helbech g.m. Mathias Høberg
b Jacob Helbech, i udlandet
c Anne Kirstine Helbech, død. Første ægteskab med Jacob Christian Højer, købmand i Ålborg. 7B:
1 Mikkel Poulsen Højer, student, skoleholder på Falster
2 Christian Højer, skoleholder på Sjælland
3 Herman Højer, i Rusland
4 Jacob Højer, farversvend i Ålborg
5 Else Margrethe Højer
6 Anne Margrethe Højer g.m. Søren Jensen Mariager, thehandler i København
7 Johanne Cathrine Højer.
Anne Kirstine Helbechs andet ægteskab med Niels Knudsen Hoe, degn i Ferslev, Dall og Volsted. 2B:
8 Marie Hoe i Viborg
9 Anne Cathrine Hoe
d Poul Helbech i Holland
e Maren Bering Helbech g.m. Lassen Bruun, kontrollør i Ålborg
f Augusta Grotum Helbech [måske fejl for Margrethe Grotum Helbech] i Hornum præstegård
g Johanne [Christence] Helbech i Århus
h Ingeborg [Cathrine] Helbech g.m. Frands [Sørensen] Mørch, degn i Torning ved Viborg
i Herman Kuhr Helbech, hører i Århus latinskole
j Ove Poulsen Helbech, præst i Vammen, [Bigum og Lindum]
2) søster Maren Kuhr, død, var g.m. Bertel Bertelsen, købmand. 1B:
a Maren Bering Bertelsdatter g.m. Christian [Severin Jensen] Broch, skoleholder [i Søndersted] på Sjælland
3) søster Talke Kuhr i Ålborg, enke efter Claus Svendsen.

2852 Peder Hansen Møller, politibetjent i Ålborg. 29.1.1766, fol.142.
Enkemand. B:
1) Hans Pedersen Møller, skomager i Grenå
2) Jens Pedersen Møller, soldat i Viborg
3) Marie Pedersdatter g.m. Jørgen Jensen, skibsmand i Hals.

2853 Anders Lauridsen, fæster af Kettrupgård ved Ålborg. 14.8.1765, fol.142B.
E: Karen Mortensdatter. LV: Jens Slot i Ålborg. A:
1) søster Karen Lauridsdatter, enke efter Søren Sørensen i Torup i Dronninglund sogn
2) søster Kirsten Lauridsdatter, enke på stedet
3) søster Anne Lauridsdatter g.m. Erik Jacobsen i Sønderholm på Restrup gods.

2854 Niels Rasmussen Fogh, skrædder i Ålborg. 15.4.1766, fol.144.
E: Marie Poulsdatter. LV: bror Jens Poulsen. B:
1) Poul Fogh, kapellan i Åsted i Vendsyssel
2) Marie Fogh g.m. Daniel Filipsen, snedker
3) Inger Fogh 26
4) Jens Fogh 21, i snedkerlære.

2855 Kirsten Christensdatter Baun i Ålborg. 16.7.1766, fol.144B.
E: Christian Georg Fischer. B:
1) Christiane Margrethe Fischer 10
2) Maren Margrethe Fischer 7.
FM: Niels Lauridsen Holm, podemester.

2856 Niels Christensen, arbejdsmand i Ålborg. 19.4.1765, 146B.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Anders Madsen.
Arvinger kendes ikke.

2857 Kirsten Rasmusdatter i Ålborg. 25.11.1766, fol.147.
Enke efter Peder Budde, skoleholder[begravet Århus Domsogn 20.4.1741]. B:
1) Rasmus Budde, dansk skoleholder
2) Claus Budde, i Holland
Afdøde havde boet i Århus.

2858 Else Nielsdatter Terndrup i Ålborg. 23.9.1766, fol.1247B.
E: Laurids Lindberg, tømrer. B:
4) Else Lauridsdatter Lindberg 3.
Første ægteskab med Niels Johansen, [skifte 29.4.1761 lbnr.2711]. B:
1) Cathrine Marie Nielsdatter 11
2) Johan Nielsen 9
3) Niels Nielsen 7.
FM:
1 morfar Niels Terndrup, kræmmer
2 morbror Claus Nielsen Terndrup, skomager.

2859 Sidsel Andersdatter i Ålborg. 6.3.1766, fol.151.
E: Anders Poulsen, skoflikker. B:
1) Poul Kjærulf, degn i Frøslev og Mollerup på Mors
2) Ingeborg Marie Andersdatter 38, på stedet.

2860 Anne Knudsdatter i Ålborg. 2.6.1766, fol.151B, 200.
E: Peder Christensen Agerbo, skibsmand. B:
1) Knud Pedersen 20, i skomagerlære.

2861 Kirsten Jensdatter Lund i Ålborg. 29.6.1761, fol.153.
E: Jens Vokslev, possementmager. B:
1) Elisabeth Jensdatter 8
2) Magdalene Cathrine Jensdatter 1½.
FM: morfar Jens Christensen Lund, karossemager.

2862 Peder Christian Obert, garversvend i Ålborg. 18.4.1765, fol.155.
E: Mette Marie Olufsdatter Holm. LV: Oluf Bornholm.
Afdøde var født i Wien.
Arvinger kendes ikke.

2863 Christian Wetzig, galanterikræmmer i Ålborg. 4.4.1767, fol.158.
Afdøde var født i Böhmen.
Arvinger kendes ikke.

2864 Rasmus Poulsen, arbejdsmand i Ålborg. 12.10.1765, fol.158B.
E: Maren Pedersdatter. LV: Christen Nielsen Urti. A:
1) søster Maren Poulsdatter, død. 4B:
a Anne, gift i Egens
b Kirsten, gift i Egens
c Poul
d Claus, på Gudumlund.

2865 Hans Bertelsen Wolch i Ålborg. 26.7.1766, fol.159.
E: Gertrud Kirstine Lunge. LV: Simon Brødslev. B:
1) Mikkel Lunge Wolch.

2866 Mette Knudsdatter Krog i Ålborg. 25.8.1767, fol.163.
E: Enok Mathiassen Dahlin, rebslager. B:
1) Knud Enoksen Dahlin 9 mdr.
FM: Børge Krog, præst i Vester og Øster Bølle.
Arv i boet efter barnets bedstemor [dvs. mormor] Karen Eriksdatter, der var g.m. Knud Nielsen, skifte 22.5.1737 lbnr.2028].

2867 Anders Brorholt i Ålborg. 18.12.1766, fol.164B.
E: Maren Nielsdatter Bay. LV: Laurids Christensen Thorsen, navigationsmester.
Arvinger kendes ikke.

2868 Johanne Pedersdatter Baadsgaard i Ålborg. 27.4.1766, fol.166.
A:
1) søster Sinnet Pedersdatter [Baadsgaard, skifte 26.12.1764 lbnr.2822], var g.m. Knud [Christensen] Lund. 9B:
1) Peder Lund, købmand i Lübeck
2) Gregers Lund, præst i Ferring ved Lemvig
3) Knud Lund, præst i Øster og Vester Assels på Mors
4) Poul Lund, guldsmed i Ålborg
5) Jens Lund, købmand i Ålborg
6) Kjeld Lund, student, i Sønderup præstegård
7) Anne Lund, [skifte 20.5.1747 lbnr.2260], var g.m. Hans Miller, garver, [skifte 28.7.1749 lbnr.2334]. 4B:
a Sinnet Sofie Miller g.m. Frands Ginkelberg på Egebjerg i Vendsyssel
b Knud Miller 22, student i Norge
c Tobias Miller, farer til søs
d Jens Miller 20, købmandsdreng i Arendal i Norge
8) Johanne Lund g.m. Johannes Miller, silkefarver i Ålborg, skifte . 1B:
a Adelus Miller
9) Sinnet Kirstine Lund g.m. Arent [Andersen] Torning, præst i Sønderup og Suldrup.

2869 Sofie Nielsdatter Hjerrild i Ålborg. 7.9.1765, fol.168B, 199.
Enke efter Jørgen Jensen. A:
1) halvsøster [Anne Albertsdatter, skifte 4.6.1760 lbnr.2629, var g.m. Christian Lassen, herredsfoged i Øster og Vester Han herreder, [forpagter på Aggersborggård. skifte Ålborghus amt 26.3.1715]. 6B:
a Sidsel Lassen, enke efter Jens [Christensen] Splid, præst [i Brovst og Øster Svenstrup, [skifte Øster Han herred gejstlig 30.4.1742 lbnr.22]
b Dorthe Lassen, enke efter Peder [Jacob] Hübertz, [skifte 21.1.1755 lbnr.2534]
c Anne Lassen i Ålborg
d Laurids Christian Lassen i Vester Torup i Vester Han herred
e Albert Lassen, præst i Trøgstad i Akershus stift i Norge
f Jørgen Lassen, købmand i Christiania i Norge.

2870 Laurids Hemmer Trap, rådmand i Ålborg, der døde 8.3.1766, fol.169B, 190.
E: Bente [Pedersdatter] Clementin. LV: bror Peder [Pedersen] Clementin, kapellan i Ålborg Budolfi. B:
1) Christian Trap
2) Henrikke Marie Trap.

2871 Maren Jensdatter i Ålborg. 29.4.1766, fol.174.
E: Niels Pedersen, bødker. A:
1) søster Mette Jensdatter g.m. Søren Degn, bonde i Flø
2) søster Anne Jensdatter, enke i Fræer
3) søster, død. Børn, uvist hvor.

2872 Anne Madsdatter Rodsted i Ålborg, der døde 11.6.1766, fol.176B, 178B.
E: Martinus Goresen, skibstømrer.
Første ægteskab med Peder Starch, gartner i København. B:
1) Regine Pedersdatter Starch 15.
FM:
1 morbror Christen Madsen Rodsted i København
2 morbror Niels Madsen Rodsted i København.

2873 Sidsel Andersdatter i Ålborg. 11.5.1767, fol.177B.
Enke efter Rasmus Simonsen. B:
2) Karen Rasmusdatter Holm g.m. Christen Sørensen Mørch, podemester i Ålborg.
Af første ægteskab B:
1) Anders Pedersen Høgh, købmand i Porsgrunn i Norge.

2874 Karen Olufsdatter i Ålborg, der døde 7.4.1767, fol.185B.
E: Christen Jensen Borup. B:
1) Maren Nielsdatter g.m. Johan Henrik Møller, angelmager
2) Niels Sørensen i Dronninglund sogn. død. 4B:
a Jens Nielsen
b Anne Nielsdatter
c Maren Nielsdatter
d Kirsten Nielsdatter. alle hos deres mor i Ørsø i Dronninglund sogn.

2875 Jens Lauridsen Kruse, klejnsmedesvend i Ålborg. 1.5.1766, fol.201.
A:
1) halvsøster Anne Marie Andersdatter 16.
FM:
1 stedfar Søren Jensen Klit, grovsmed
2 Jens Hansen, urmager.

2876 Anne Henriksdatter i Ålborg. 3.9.1767, fol.203B.
E: Jens Pedersen, slagter. B:
1) Søren Jensen 7
2) Peder Jensen 5.
FM: morfar Henrik Lorentsen i Nørre Sundby.

2877 David Kunchler, købmand i Ålborg. 20.11.1767, fol.204B.
E: Anne Marie Wisch. LV: Troels Madsen. B:
1) Hans Jacob Kunchler 5.
FM: morbror Lorents Wisch.
Bevilling til uskiftet bo af 6.4.1764.
Samfrændeskifte 20.11.1767.

2878 Maren Bentsdatter i Ålborg. 18.8.1766, fol.206.
A:
1) søster Johanne Bentsdatter g.m. Bent Nielsen, handskemager i Thisted
2) søster Anne Bentsdatter g.m. Jens Jensen Skovbo, podemester.

2879 Frederik Gotlieb Grünert, kirurg i Ålborg, der døde 20.11.1767, fol.207, 217B.
A:
1) bror Johan Christian Grünert, død. 1B:
a Cathrine Sofie Grünert
2) søster Marie Elisabeth Grünert, død, var g.m. Ludvig Georg Muderspach i Hamborg. 1B:
a Johan Ludvig Augustus Muderspach.

2880 Jørgen Christensen i Ålborg. 6.7.1765, fol.210B.
A:
0) forældre Christen Jørgensen, materielkusk i København, København Borgret konceptskifte 13.1.1755 lbnr.251 og Karen Eriksdatter, København Borgret konceptskifte 2.9.1754 lbnr.241
01) bror Erik Christensen Østrup i København, skifte 26.10.1757
1) farbror Niels Jørgensen Krag i Ålborg g.m. Christence Andersdatter
2) farbror Poul Jørgensen Krag i Østrup i Saltum sogn, død. 5B:
a Jørgen Poulsen, hos sin mor i Østrup
b Laurids Poulsen i Østrup
c Maren Poulsdatter g.m. Peder Pedersen i Østrup
d Johanne Poulsdatter i Østrup
e Kirsten Poulsdatter i Østrup
3) morbror Christen Eriksen i Råby på Demstrup gods
4) moster i Råby.
Afdøde døde 20.1.1765 på rejse til Lissabon.

2881 Christian Stenild, prokurator i Ålborg. 17.6.1765, fol.214B.
E: Dorthe Marie Bloch. LV: bror Andreas Bloch i Hobro. B:
3) Anne Cathrine Stenild 19
4) Mette Marie Stenild 12.
Af første ægteskab B:
1) Anne Cathrine Stenild g.m. Søren Hassing, skriverkarl i København
2) Birgitte Sofie Stenild i København.

2882 Jacob Jacobsen, sukkerkogersvend i Ålborg. 6.8.1766, fol.221B.
E: Margrethe Pedersdatter. LV: Jens Andersen Skibsted. B:
3) Gertrud Jacobsdatter 9 mdr.
4) Jacobe Jacobsdatter 1 år og 4 dage den 14.1.1768.
FM: Laurids Nielsen, garver.
Første ægteskab med Anne Lauridsdatter i Helsted ved Randers. 2 børn, hvis navn og køn ikke kendes.

2883 Poul Ibsen, handskemager i Ålborg. 29.1.1768, fol.223B.
E: Karen Olufsdatter Vestergaard. LV: Christen Nielsen Urtz, værtshusmand.
Første ægteskab med Helene Mortensdatter [Beyer, skifte 21.11.1759 lbnr.2645]. B:
1) Karen Poulsdatter 22
2) Morten Poulsen Skovendal 18.

2884 Niels Christensen Hougaard, købmand i Ålborg. 4.3.1766, fol.227, 237.
Enkemand efter Engel Kirstine Jensdatter Tranders
Testamente af 30.8.1738, fornyet 7.3.1749.
Hans A:
1) bror Anders Hougaard i Terndrup
2) bror Peder Hougaard, død. 1B:
a Andreas Hougaard i Åbenrå
3) bror Jens Hougaard, død. 4B:
a Thomas Hougaard o Terndrup
b Christen Hougaard
c Anne Hougaard
d Bodil Hougaard
4) søster Anne Hougaard, død. 1B:
a Maren g.m. Thøger Fur.
Hendes A:
0) forældre [Jens Nielsen Tranders, skifte 29.5.1731 lbnr.1810 og Mette Mikkelsdatter, skifte 10.10.1755 lbnr.2526]. B:
1) søster Kirsten Jensdatter Tranders g.m. Jens Knudsen Lund, købmand i Ålborg
2) bror Niels Jensen Tranders, kontrollør i København
3) bror Mikkel Jensen Tranders, død. Enken nu g.m. Stenstrup i København. 2B:
a Anne Marie Tranders g.m. Jørgen Elberg, skipper i Ålborg
b Mette Kirstine Tranders i København
4) Jens Jensen Tranders, præst i Varde, [skifte Vester Horne herred gejstlig 21.3.1748 lbnr.24]. E: [Maren Pop Sixtusdatter Aspach], nu g.m. Mathias Steenfeldt, [forpagter] på Mølgård [i Ugilt sogn] i Vendsyssel. 2B:
1) Dorthe Marie [Rose] Tranders i København
2) Mette Kirstine Tranders på Mølgård

2885 Bertel Jacobsen Børglum, ugift i Ålborg, der døde 14.6.1767, fol.229.
A:
1) søster Christiane Marie Jacobsdatter Børglum g.m. Johan Filip Haack
2) bror Niels Jacobsen Børglum, på rejse til Kina.

2886 Anne Sofie Amalie Colding i Ålborg. 23.3.1768, fol.254B.
E: Laurids Frederik Weyse.
Første ægteskab med [Christian Bruun, skifte 29.8.1754 lbnr.2530]. B:
1) Karen Bruun 18.
FM: morbror Henrik Colding i Ingstrup.
[Christian Bruuns] første ægteskab med Karen [Lauridsdatter] From, [skifte 6.2.1745 lbnr.2227]. Arv til B:
1) Johanne [Christensdatter] Bruun.

2887 Anders Pedersen Mariager i Ålborg. 26.1.1766, fol.261.
B:
1) en datter i København, enke efter Otto Ottesen Brich Stavanger, bådsmand i kongens flåde
2) Karen Pedersdatter Mariager, der har fædrene og mødrene arv i boet.
Afdøde har tidligere haft borgerskab af 7.3.1736 i København som øltapper.

2888 Niels Rasmussen, vognmand i Ålborg. 26.12.1766, fol.263.
E: Dorthe Hansdatter. LV: Laurids Ville, overtoldbetjent. A:
1) en person i Øster Halne, hvis navn ikke kendes
2) en person i Vester Halne, hvis navn ikke kendes
3) en person i Uttrup, hvis navn ikke kendes

2889 Else Filipsdatter Watson i Ålborg. 8.1.1768, fol.265B.
A:
1) søsterdatter jomfru Vogelius i Ålborg.

2890 Peder Magnus Lund, skrædder i Ålborg. 10.9.1767, fol.268.
E: Anne Nielsdatter. B:
1) Kirstine Elisabeth Lund g.m. Johannes Schwasch, værtshusmand i København
2) Anne Elisabeth Lund på stedet.
FM: Peder Hollænder, skrædder.

2891 Else Jensdatter i Ålborg, der døde 25.11.1767, fol.268B.
Enke efter Laurids Nielsen, murer, [skifte 30.11.1763 lbnr.2802]. A:
1) bror, død. 3B:
a Johanne Andersdatter, på stedet
b Karen Andersdatter hos sin mor i Børglum
c Maren Andersdatter hos sin mor i Børglum.
FM: Christian Wilsen.

2892 Steffen Thomsen Kjærulf, ugift købmand i Ålborg, der døde 1.8.1765, fol.271, 293.
1) bror Niels Thomsen Kjærulf i Tronhjem i Norge, død. 2B:
a Andreas Kjærulf 40, i Romsdal fogederi
b Anne Kjærulf i Romsdal fogederi
2) søster Margrethe Kjærulf i Nørre Sundby, død. 1B:
a en datter, uvist hvor.

2893 Peder Jensen Ejstrup i Ålborg. 28.2.1768, fol.275.
E: Maren Christensdatter. LV: Christen Storgaard, gørtler. A:
1) søster Maren Jensdatter g.m. Jacob Madsen i Store Brøndum
2) søster Dorthe Jensdatter g.m. Christen With i Store Brøndum,
samt 1 bror og 2 søster, uvist hvor.

2894 Maren Christensdatter i Ålborg. 30.5.1768, fol.277B.
E: Jacob Thygesen, murersvend. A:
1) søster Karen Christensdatter på Finstrupgård i Dall sogn
2) halvsøster Mette Christensdatter
3) halvbror Mikkel Christensen i Dall på Hospitalets gods
4) halvbror Just Christensen i Dall på Hospitalets gods
5) halvbror Christen Christensen i Ålborg.

2895 Niels Jensen Samsø, skipper i Ålborg. 2.3.1766, fol.280.
B:
1) Carsten Nielsen Samsø, ridefoged på Helligkildegård
2) Jens Nielsen Samsø, skomagersvend i København
3) Christen Nielsen Samsø, i skomagerlære i Ålborg
4) Niels Nielsen Samsø, i skomagerlære i Ålborg.

2896 Anders Sørensen, toldbetjent i Ålborg. 13.9.1768, fol.283B.
Mette Jensdatter Tylstrup. LV: Gregers Claus Hübertz, rådmand. B:
1) Søren Andersen 17, i fjerde lektie i Ålborg latinskole
2) Jens Andersen 16
3) Laurids Andersen 9
4) Anne Andersdatter 3
5) Anne Sara Andersdatter 10 uger.
FM: Laurids Sørensen, hørbinder.
Afdøde døde 6.7.1768.

2897 Rasmus Danielsen, væver i Ålborg. 29.11.1765, fol.285B.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Morten Ottesen Mørch. søerfarne i Ålborg. B:
3) Anne Rasmusdatter i København
4) Laurids Rasmussen 11.
FM: Jørgen Andersen. toldbetjent i Ålborg.
Af første ægteskab B:
1) Marie Cathrine Rasmusdatter g.m. Christen Reus i Hjørring
2) Anders Rasmussen i Ålborg, død. 1B:
a Anders Andersen, skomagersvend i Randers.

2898 Jens Mikkelsen Højslev i Ålborg. 29.10.1768, fol.286, 288B.
E: Inger Jensdatter [Lund]. LV: Simon Brødslev i Ålborg. B:
3) Peder Jensen 4.
FM: fars svoger Christen Antonsen, skomager.
Første ægteskab med Anne Nielsdatter, [skifte 11.7.1761 lbnr.2679]. B:
1) Kirsten Jensdatter Højslev g.m. Niels Thomsen Bjerre, smed på Holmen i København.
Andet ægteskab med Mette [Margrethe] Knudsdatter Brønderslev, [skifte 8.12.1762 lbnr.2730], var g.m. Jens Mikkelsen Højslev. 1B:
2) Anne Kirstine Jensdatter 6.

2899 Karen Christensdatter i Ålborg. 25.6.1768, fol.286B.
E: Jens Mogensen Schou, købmand. B:
1) Marie Kirstine Schou 14
2) Mogens Schou 13
3) Christen Schou 10.
FM:
1 fars svoger [Christen] Christensen til Klarupgård [i Klarup sogn]
2 Oluf Christian Holt i Ålborg.
Bevilling til uskiftet bo af 17.6.1768.
Samfrændeskifte 25.6.1768.

2900 Anne Lauridsdatter i Ålborg. 25.6.1768, fol.293.
E: Jens Hansen Møller. B:
1) Niels Jensen 11
2) Hans Jensen 10
3) Anders Jensen 6
4) Birgitte Jensdatter 2.

2901 Karen Pedersdatter i Ålborg. 6.6.1768, fol.293B.
Enke efter Peder Nielsen, murersvend, [skifte 30.10.1752 lbnr.2419]. B:
1) Margrethe Kirstine Pedersdatter 33
2) Ellen Pedersdatter 28.
FM: Niels Christensen Schou.

2902 Margrethe Mikkelsdatter Lunge, ugift i Ålborg. 12.8.1768, fol.295.
A:
0) forældre [Mikkel Nielsen Lunge stiftsskriver i Ålborg, begravet 9.6.1730 og Maren Sørensdatter Glemsholt]
1) bror Søren [Mikkelsen] Lunge, [købmand i Ålborg]
2) søster [Anne] Cathrine [Mikkelsdatter] Lunge
3) søster Gertrud Kirstine [Mikkelsdatter] Lunge, enke efter Hans Bertelsen Wolch, [skifte 26.7.1766 lbnr.2865]
4) søster Anne [Mikkelsdatter] Lunge, død [10.3.1758], var g.m. Julius [Henrik] von Werden, præst på Orø, [død 5.11.1751]. 3B:
a Peder von Werden, forvalter på Lindholm [i Gevninge sogn]
b Michael von Werden, tjener hos enkedronning Sofie Magdalene
c Cathrine Marie von Werden g.m. Niels Christiansen Østerild, præst på Orø
5) søster Bodil [Mikkelsdatter] Lunge, skifte Nørlyng herred gejstlig 27.6.1741 lbnr.74]. E: Søren [Jensen] Ferslev, præst i Vorde, Fiskbæk og Romlund. 1B:
a Jens Sørensen Ferslev, kapellan hos sin far
6) søster Johanne [Mikkelsdatter] Lunge i Orø præstegård, skifte Horns herred gejstlig 13.8.1761 lbnr.24.

2903 [Anne] Cathrine Langhorn i Ålborg. 10.3.1768, fol.297B.
Enke efter Niels Hofmann Sevel, by- og rådstueskriver, [skifte 14.4.1759 lbnr.2736]. B:
1) Anne Marie Sevel g.m. Søren Bloch, by- og rådstueskriver
2) Barbara Maximiliane Sevel 34
3) Kirsten Sevel 29, i Idestrup præstegård på Falster
4) Søren Hofmann Sevel 28, student på Akademiet i Leipzig
5) Marie Sevel 27, hos Malling i Viborg
6) Iver Sevel 25, advokat og plantør på St. Croix i Vestindien
7) Peder Sevel 22, ved søfarten i København.

2904 Laurids Olufsen, politibetjent i Ålborg. 4.8.1767, fol.304.
E: Else Jensdatter, der også døde. B:
1) Oluf Lauridsen, skomager i Drøbak i Norge
2) Jens Lauridsen, købmand på Grønland
3) Johanne Lauridsdatter 35
4) Bodil Marie Lauridsdatter 25.

2905 Henrik [Himmerig] Grotum, borgmester i Ålborg, der døde 19.11.1768, fol.306.
Enkemand efter [Sidsel Hansdatter Pop, død 11.4.1735].
[Første ægteskab med Inger Margrethe Vejerslev, skifte 24.7.1720 lbnr.949].
Arvinger angives ikke.
Boopgørelsen udleveres til 2 kommissarier:
1 Johannes Benzon til Sohngårdsholm
2 Peder Clementin, kapellan i Ålborg Budolfi.
Desuden nævnes afdødes søstersøn Gotfred Christian Trap, forstander i Ålborg Hospital.

2906 Dorthe Margrethe Mathiasdatter i Ålborg, der døde 24.5.1767, fol.312.
Enke efter Mathias [Pedersen], rebslager, [skifte 21.11.1737 lbnr.2009]. B:
1) Inger Marie Mathiasdatter g.m. Jørgen Engelbrechtsen
2) Johanne Marie Mathiasdatter, enke efter Christian Heiliche
3) Mathias Mathiassen, død, [skifte 27.12.1766 lbnr.2907]
4) Jørgen Mathiassen, uvist hvor, formentlig død. E: Johanne Jensdatter Klit. 2B:
a Mathias Jørgensen 9
b Peder Christian Jørgensen 5
5) Enok Mathiassen Dahlin, rebslager.

2907 Mathias Mathiassen, rebslager i Ålborg. 27.12.1766, fol.315B.
A:
1) mor Dorthe Margrethe Mathiasdatter, [skifte 24.5.1767 lbnr.2906]
2) søster Inger Marie Mathiasdatter g.m. Jørgen Engelbrechtsen
3) søster Johanne Marie Mathiasdatter, enke efter Christian Heiliche
4) bror Jørgen Mathiassen, rebslager på Drejø, nu uvist hvor, formentlig død. E: [Johanne Jensdatter Klit]. 2B:
a Mathias Jørgensen 8
b Peder Christian Jørgensen 4
5) bror Enok Mathiassen Dahlin, rebslager.

2908 Kirsten Pedersdatter i Ålborg. 18.3.1769, fol.340.
Enke efter Christen Nielsen Kærsgaard. B:
1) Hans Christensen, handskemagersvend
2) Anne Margrethe Christensdatter Kærsgaard g.m. kongelig inspektør og fontænemester i København
3) Christen Christensen 22, spejlmagersvend i København.

2909 Anne Nielsdatter i Ålborg, der døde 15.1.1769, fol.341.
E: Jens Pedersen Ruus. B:
1) Karen Marie Ruus 3.
FM: Jens Jørgensen, skomager.
Enkemandens første ægteskab med Karen Jensdatter [skifte 23.2.1761 lbnr.2664]. Arv til B:
1) Anne Kirstine Jensdatter Ruus 10.

2910 Maren Pedersdatter i Ålborg, der døde 23.1.1769, fol.344.
Enke efter Rasmus Poulsen, arbejdsmand, skifte 12.10.1765 lbnr.2864.
Arvinger kendes ikke.

2911 Anne Nielsdatter i Ålborg, der døde 17.11.1768, fol.346.
Enke efter Jens [Christensen] Schmidt, [skifte 12.11.1732 lbnr.1860]. B:
1) Johanne Jensdatter, [skifte 5.7.1743 lbnr.2202]. 4B:
a Anne Marie Madsdatter g.m. Mathias Madsen, skipper
b Troels Madsen, købmand
c Johanne Madsdatter 28 g.m. Børge Lemmiche, købmand i Holland
d Anne Madsdatter, var g.m. Mads Troelsen, købmand, [skifte 18.1.1755 lbnr.2587]
2) Karen Jensdatter g.m. Søren Troelsen.

2912 Opbudsbo i Ålborg. 28.5.1768, fol.349B, 360B.
Registrering af fallitbo hos Thyge Eriksen Lundø (Lunø).

2913 Cathrine [Anine Christensdatter] Høgh (Heug) i Ålborg. 10.10.1769, fol.358B.
E: Johannes [Hansen] Gleerup, rådmand. B:
1) Johanne Gleerup 17
2) Cathrine Marie Gleerup 16.
FM:
1 fars [halv]bror Jørgen Christian Gleerup, præst i Torslev og Lendum
2 Johan Vandel, personlig kapellan i Ålborg Frue.
Bevilling til uskiftet bo 8.6.1764.
Samfrændeskifte 10.10.1769.

2914 Jørgen Govertsen, toldskriver i Ålborg, der døde 10.3.1769, fol.363.
E: Maren Nielsdatter. LV: Ammon Johansen. B:
1) Cornelius Jørgensen 18, der farer til skibs.

2915 Karen Lauridsdatter i Ålborg, der døde 15.10.1769, fol.371.
E: Anders Jensen Aastrup. A:
1) bror Jeppe Lauridsen i Uttrup
2) bror Peder Lauridsen i Lindholm, død. 4B:
a Hans Pedersen
b Thomas Pedersen
c Anne Pedersdatter
d Bodil Pedersdatter, alle hos deres mor i Lindholm
3) bror Hans Lauridsen, død. 1B:
a Laurids Hansen i Uttrup
4) søster Maren Lauridsdatter, enke efter Thomas Jensen i Lindholm.

2916 Dorthe Svendsdatter i Ålborg. 14.11.1769, fol.375.
E: Svend Aagesen. B:
1) Maren Svendsdatter Aagesen i København
2) Christen Svendsen 25, i Ålborg.
Afdøde døde 26.10.1769.

2917 Eskild Eskildsen, værtshusmand i Ålborg 6.11.1768, fol.377.
E: Maren Andersdatter. LV: Albert Deichmann. A:
1) halvbror Christen Ørsnæs, købmand
samt nogle halvsøskende på landet.

2918 Agnethe Gleerup i Ålborg. 27.6.1769, fol.381.
Enke efter Peder Tødslev, skifte 6.4.1756 lbnr.2533. B:
1) Thomas Tødslev, kapellan i Sæby
2) Johanne Elisabeth Tødslev g.m. Andreas Ditlevsen Hegelund, købmand
3) Christiane Tødslev
4) Jørgen Christian Tødslev i København.
Ophold i huset til enken efter Peder Tødslevs bror Anders Tødslev.

2919 Opbudsbo i Ålborg. 27.11.1769, fol.410.
Registrering af fallitbo hos Christen Overvad, købmand.

2920 Peder Andersen, tinstøber i Ålborg. 19.8.1769, fol.435.
E: Else Marie Mikkelsdatter. LV: Isak Vontilius, parykmager. B:
1) Andreas Pedersen 6
2) Michael Pedersen 3.
FM: Baltser Hansen, skomager.

2921 Laurids Jensen Idskov, gårdskarl i Ålborg. 15.4.1768, fol.438.
A:
1) søster Maren Jensdatter i Voer sogn i Vendsyssel på Knudseje gods, død. 5B:
a Christen Pedersen 29
b Søren Pedersen 27 i Idskov i Voer sogn
c Anne Pedersdatter 27
d Morten Pedersen 25
e Niels Pedersen, død. 1B:
1 Karen Nielsdatter, alle i Voer sogn
2) bror Christen Jensen i tjeneste hos degnen på Læsø.

2922 Opbudsbo i Ålborg. 23.2.1770, fol.442B, 464.
Registrering af fallitbo hos Jens Thagaard, købmand.

2923 Else Madsdatter Bach i Ålborg. 30.3.1770, fol. 463.
E: Jens Bomholt, købmand. B:
1) Anne Marie Bomholt 11
2) Mads Bertelsen Bomholt 10
3) Ingeborg Bomholt 9
4) Marianne Bomholt 8
5) Dorthe Kirstine Bomholt 5
6) Kirsten Bomholt 4.
FM:
1 morfar Mads Bertelsen
2 Laurids Vinde.
Bevilling til uskiftet bo af 23.2.1770.
Samfrændeskifte 30.3.1770.

2924 Maren Jensdatter Griis i Ålborg. 13.6.1769, fol.496.
Enke efter Jørgen Nikolajsen. B:
1) Birgitte Marie Jørgensdatter 17.
FM: Niels Sundby, handskemagersvend.

2925 Maren Christensdatter [Klestrup] i Nykøbing. 28.8.1769, fol.497B, 528B.
Enke efter Thomas Lachmann, barber, skifte 20.4.1730 lbnr.1770]. B:
1) Cathrine Elisabeth Lachmann
2) Elisabeth Lachmann i Viborg, enke efter Hans Pors, [skifte Viborg 8.10.1765 lbnr.1103]
3) Gotfred Reich Lachmann, skoleholder i Hals.
FM: Oluf Hansen Holm, snedker.
[Første ægteskab med Gotfred Reich, kirurg, skifte 19.9.1718 lbnr.883].

2926 Kirsten Svendsdatter i Ålborg. 8.3.1769, fol.498.
A:
1) søster Dorthe Svendsdatter g.m. Svend Ovesen i Gåser
2) søster Karen Svendsdatter, [skifte 31.1.1751 lbnr.2389, enke efter Laurids Bjørnsen]. 4B:
1) Svend Lauridsen Gleerup i Skien i Norge
2) Laurids Lauridsen Dam, skipper
3) Else Kirstine Lauridsdatter
4) Kirstine Marie Lauridsdatter på Bollergård.

2927 Mette Enevoldsdatter i Ålborg. 20.10.1765, fol.499.
E: Jacob Mørch, skrædder. B:
1) Enevold Jacobsen 17
2) Johanne Jacobsdatter.
FM: Niels Sørensen.

2928 Morten Holgersen, dansk skoleholder i Ålborg Frue sogn. 22.8.1769, fol.500B.
E: Karen Hansdatter. LV: Jens Lauridsen Ørum, graver i Ålborg Frue. A:
1) mor "ugifte Anne Mortensdatter".
LV: Laurids Thorsen, navigationsmester.

2929 Mette Marie Jacobsdatter i Ålborg. 9.1.1771, fol.501.
E: Andreas Hansen Lilleballe, skibsmand. B:
1) Anne Elisabeth Andreasdatter 9 uger.
FM: mors mosters mand Erik Flensborg, skipper.

2930 Johan Frederik Ditlev i Ålborg. 11.7.1765, fol.502.
E: Mette Nielsdatter. LV: Hans Thomsen Dahl. A:
1) halvbror Andreas Aalborg, skillingsmand ved Amagerport i København.

2931 Elisabeth Lauridsdatter i Ålborg. 2.3.1767, fol.503B.
E: Jens Christensen Lund, karetmager. B:
1) Else Margrethe Jensdatter 42, vanvittig
2) Kirsten Jensdatter Lund, død. E: Jens Vokslev, tidligere possementmager i Ålborg, nu degn i Ferslev, Dall og Volsted. 2B:
a Elisabeth Vokslev
b Magdalene Cathrine Juulsen Vokslev
3) Christen Jensen 40, karetmagersvend.

2932 Peder Villumsen, handskemager i Ålborg, der døde 21.11.1770, fol.518B.
E: Clara Marie Christensdatter. LV: Jens Sloth, maler. B:
4) Christen Pedersen 15
5) Villum Pedersen 12
6) Marie Pedersdatter 10.
FM: søskendebarn Villum Pedersen, bødker i Ålborg.
Første ægteskab med Mette Nielsdatter, skifte 18.2.1744 lbnr.2198]. B:
1) Mette Pedersdatter 28, i København.
Andet ægteskab med [Dorthe Cathrine Nielsdatter, skifte 12.3.1754 lbnr.2475]. B:
2) Niels Pedersen, handskemager
3) Mette Cathrine Pedersdatter 26, i Tønsberg i Norge.

2933 Laurids Hansen i Ålborg. 13.1.1769, fol.524.
E: Mette Lauridsdatter. LV: Christen Hjørring. B:
1) Kirstine Cecilie Elisabeth Lauridsdatter 8.
FM: Anders Christensen Skørping.

2934 Poul Jørgensen, arbejdsmand i Ålborg. 14.1.1769, fol.525B.
E: Esther Davidsdatter. LV: Laurids Morsing, podemester. B:
1) David Poulsen 25, møllerkusk
2) Maren Poulsdatter 17.

2935 Anne Simonsdatter i Ålborg. 17.7.1769, fol.526B.
E: Jens Jensen, tømrersvend. B:
1) Simon Christian Bo 30, på Fritzø Jernværk i Larvik i Norge
2) Jens Jensen Boe, tømrer i Ålborg.

2936 Christian Jørgensen Donneritz i Ålborg. 29.4.1766, fol.529B.
E: Marie Andersdatter. LV: Didrik Jyngling, købmand. B:
1) Jørgen Christiansen 30
2) Else Marie Christiansdatter 30
3) Anders Christiansen, gift og snedker i Løgstør
4) Maren Christiansdatter 17.

2937 Thue Andersdatter Munch, sværdfegersvend i Ålborg. 25.8.1769, fol.531B.
Arvinger kendes ikke.

2938 Frederik Simonsen i Ålborg. 15.12.1769, fol.532.
E: Anne Lauridsdatter. LV: Arent Jørgensen Hougaard. A:
1) Jens Frederiksen.
Afdøde druknede ved Løgstør.

2939 Else Pedersdatter Trolle i Ålborg. 7.12.1771, fol.533B.
Enke.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 3.12.1771 i Vrå i Torslev sogn på Hejselt gods.

2940 Johanne Bertelsdatter, ugift i Ålborg. 14.12.1769, fol.535.
A:
1) bror Søren Bertelsen Paludan, klokker i Drammen i Norge, død. 2B:
a Martha Sørensdatter Paludan g.m. Peder Nyborg Hesselberg i Drammen
b Karen Sørensdatter Paludan i Drammen.
Afdøde døde hos Peder Nyborg Hesselbergs svoger Anders Lauridsen Holm i Ålborg.

2941 Laurids Hansen Hedegaard, kræmmer i Ålborg. 24.7.1770, fol.536B.
E: Margrethe Christensdatter Østrup. LV: Søren Jensen Klit, grovsmed. A:
1) søster Gyde Hansdatter
2) søster Anne Hansdatter
3) søster Mette Hansdatter g.m. Jens Evensen Bellevie, hyrekusk i København
4) halvbror Jens Hansen, gift i Skive.

2942 Bodil Marie Pederstrup i Ålborg, der døde 24.4.1769, fol.543B.
Enke efter Mikkel Sparre. B:
1) Niels Severin Sparre, sergent i København
2) Vilhelm Sparre, på silkefabrikken i København
3) Kirsten Sparre i København.
Desuden nævnes afdødes søster, enke efter Bernt Munch.
(Sml. lbnr.2538).

2943 Søren Knudsen, snedker i Ålborg. 9.1.1771, fol.547.
E: Sidsel Nielsdatter. LV: svoger Jørgen Andersen, toldbetjent. A:
1) søster Dorthe Marie Knudsdatter g.m. Jens Kongerslev, snedker.

2944 Jacob Sørensen, blegemand i Ålborg. 23.3.1771, fol.549.
E: Bodil Marie Andersdatter. LV: Anders Christensen Skørping, podemester. A:
1) halvsøster Dorthe Sørensdatter g.m. Anders Vissing, knapmager.

2945 Kirsten Andersdatter i Ålborg. 4.2.1771, fol.553B.
E: Peder Hansen, knapmager. B:
1) Hans Pedersen 28, knapmagersvend
2) Kirsten Pedersdatter 18.
FM: Hans Peder Lund.

2946 Anne Pedersdatter Hørup i Ålborg. 5.10.1770, fol.555B, 559B.
E: Christen Christensen Tyrrestrup, bødker. B:
1) Knud Christensen Tyrrestrup 18.

2947 Maren Ejlersdatter i Ålborg. 20.12.1771, fol.558.
E: Salomon Thielsen, klejnsmed. B:
1) Thiel Salomonsen 8.
FM:
1 farbror Jens Thielsen, klejnsmed
2 fars svoger Jørgen Ejlersen. klejnsmed.
Bevilling til uskiftet bo 13.12.1771.
Samfrændeskifte 20.12.1771.

2948 Bodil Antonsdatter i Ålborg, der døde 1.12.1770, fol.562.
E: Carl Frederik Hintze, skomager. B:
2) Karen Margrethe Carlsdatter Hintze 11
3) Niels Carlsen Hintze 8
4) Anne Regine Carlsdatter Hintze 5
5) Anne Elisabeth Carlsdatter Hintze 6 uge, der døde.
FM: morbror Christen Antonsen, skomager.
Første ægteskab med Niels Christensen, [skifte 12.10.1758 lbnr.2590]. B:
1) Jacob Christian Nielsen 13.

2949 Erik Lauridsen Morsing i Ålborg. 6.12.1770, fol.567.
E: Bente Sørensdatter. LV: Lorents Nathanaelsen Kleis, rebslager. A:
1) Maren Thomasdatter
2) Thomas Nielsen i Vester Hjermeslev sogn
3) Anders Nielsen i Jetsmark sogn
4) Erik Nielsen
5) Mette Ibsdatter i Jetsmark sogn
6) Christen Ibsen, alle søskendebørn.
Desuden nævnes afdødes moster Karen Eriksdatter, enke efter Morten Pedersen, rebslager.

2950 Mads Poulsen, toldbetjent i Ålborg. 19.7.1770, fol.569.
E: Anne Andersdatter. LV: Jens Sloth, maler. B:
1) Maren Madsdatter 7.
FM: ens Andersen Skibsted, værtshusmand.

2951 Cathrine Frederiksdatter i Ålborg. 2.3.1772, fol.573.
E: Mads Schmidt, bager. A:
1) mor Else Jensdatter, enke efter Frederik Jensen. LV: Søren Lunge
2) bror Jens Frederiksen, student
3) søster Unse Frederiksdatter g.m. Claus Hansen Foss, bager i Hals.
Afdøde døde 27.2.1772.

2952 Kirsten Christensdatter i Ålborg. 7.11.1770, fol.578.
Enke efter Christen Lauridsen Holm, [skifte 6.11.1754 lbnr.2500]. B:
2) Niels Christensen Holm 19.
FM: Jens Hjettrup, skipper.
Første ægteskab med Niels Olufsen Holm, [skifte 26.4.1748 lbnr.2409]. B:
1) Oluf Nielsen Holm 24.

2953 Laurids Hansen Wille, toldbetjent i Ålborg. 12.2.1770, fol.586B.
A:
0) forældre [Hans Nielsen Wille, skifte 2.4.1725 lbnr.1803 og Mette Nielsdatter Munch, skifte 1.7.1732 lbnr.1874]
1) bror Christoffer Wille, bogbinder
2) bror Niels Hansen Wille, præst [i Tødsø og Erslev, skifte Morsø Nørre herred gejstlig 30.9.1748, lbnr.16]. 1B:
a Anne Cathrine Wille g.m. Adam Solberg, guldsmed i Sæby.

2954 Peder Lysholt, ugift købmandskarl i Ålborg, der døde 15.8.1771, fol.590B.
A:
1) mor Mette i Mariager, enke efter Lysholt
2) bror Jens Lysholt, købmand og Strandvisiterer i Ålborg
3) søster Marianne Lysholt g.m. Hans Aarø, urtekræmmer i København.

2955 Niels Jørgensen, værtshusmand i Ålborg. 17.4.1767, fol.600.
E: Maren Thomasdatter Kjærulf. LV: Poul Jensen Vormslev. A:
1) søster Johanne Jørgensdatter
2) bror Poul Jørgensen i Østrup, død. E: Maren Poulsdatter. 5B:
a Maren Poulsdatter g.m. Peder Pedersen Thybo
b Jørgen Poulsen
c Laurids Poulsen
d Johanne Poulsdatter
e Kirsten Poulsdatter.
alle i Østrup [i Saltum sogn] på Lundergård gods.

2956 Kirsten Poulsdatter i Ålborg, der døde 1.10.1770, fol.603.
E: Laurids Nielsen, garver. A:
1) bror Jens Poulsen, skovfoged på Sjælland'
2) søster Anne Poulsdatter g.m. Niels Nielsen Skytte i Ålborg
3) søster Maren Poulsdatter, [begravet Ramme 8.8.1765], var g.m. [Christian Hoese, degn i Ramme, skifte Vandfuld herred gejstlig 28.2.1757 lbnr.20]. 3B:
a Poul Christian [Christiansen], tømrer i Ålborg
b Claus Georg Hoese, degn i Ramme
c Sofie Hoese, gift i Ramme sogn
4) søster Maren Poulsdatter, død, var g.m. Peder Møller, betjent i Ålborg. 1B:
a Karen Marie Pedersdatter, gift i Hals.

2957 Anders Joensen, matros i Ålborg. 1.1.1772, fol.606.
A:
1) bror i Norge.

2958 Opbudsbo i Ålborg. 30.5.1770, fol.608, 653.
Registrering af fallitbo hos Johannes Fuus.
Til stede var hans hustru Margrethe Marie med LV: bror Sixtus [Sixtussen] Aspach, præst [i Ålborg Hospital] og hendes 2 sønner:
1) Andreas Nysom
2) Niels Christian Spentrup.

2959 Anders Lauridsen Hortulan, fuldmægtig på amtstuen i Ålborg. 19.10,1768, fol.624.
A:
1)
a søskendebarn Mette Marie Jensdatter
2) farbror [Søren Andersen Hortulan, præst i Øster og Vester Hassing. skifte Kær herred gejstlig 4.8.1733 lbnr.12]. 2B:
a [Anne Cathrine Hortulan]
b Markus [Ulsø] Hortulan, aktør ved Det kongelige danske Komediehus i København.

2960 Margrethe Hansdatter i Ålborg. 28.11.1770, fol.632B.
E: Laurids Morsing, podemester. A:
1) bror Henrik Hansen, tømrer, [skifte 3.5.1758 lbnr.2580]. 1B:
a Kirsten Henriksdatter, i Norge
2) bror Laurids Hansen, toldbetjent, [skifte 4.3.1757 lbnr.2553]. 1B:
a Maren Lauridsdatter
3) bror Knud Hansen, snedkeri Hamborg
4) bror Johan Hansen, stolemager i Hamborg
5) bror Hans Hansen, tømrersvend i København
6) bror Niels Hansen, klejnsmed i Nibe.

2961 Karen Sørensdatter i Ålborg. 22.2.1771, fol.637B.
E: Christen Madsen, snedker. B:
1) Malene Christensdatter i Ålborg Hospital.

2962 Elisabeth Eriksdatter Schiøtt, ugift i Ålborg, der døde 16.11.1770, fol.642.
A:
1) [sted]mor Kirstine Marie [Weidemann] g.m. Ulrik Adolf Holm, købmand i Nibe
2) halvsøster Erika Christine Schiøtt 13.
FM: Peder Andersen, bager i Ålborg.
Arv efter afdødes far Erik Christian Schiøtt, degn i Nibe, [skifte Hornum herred gejstlig 17.2.1758 lbnr.41].
[Afdødes mor var iflg skifterne fra Nibe ikke Kirstine Marie Weidemann, men Abigael Marie Sigvardsdatter Altewelt, skifte Hornum herred gejstlig 17.12.1756 lbnr.40].

2963 Christen Nielsen Urt, værtshusmand i Ålborg. 4.5.1772, fol.645B.
E: Inger Pedersdatter i Farum. B:
1) Anne Christine Christensdatter Urt 5.
FM: Peder Poulsen, snedker i Ålborg.

2964 Anne Madsdatter i Ålborg. 9.5.1771, fol.648.
E: Peder Guldager, skipper. A:
1) søster Johanne Madsdatter g.m. Christen Bleggrav, kromand i Vester Hassing kro
2) søster Karen Madsdatter i Ålborg
3) søster Margrethe Madsdatter, død, var g.m. Hans Baltsersen Demel ved Kongsberg eller Kragerø i Norge. Uvist om børn.

2965 Jens Thielsen, klejnsmed i Ålborg. 30.3.1772, fol.654.
E: Anne Sofie Jensdatter Kjærulf. B:
1) Maren Jensdatter.
FM: født værge Salomon Thielsen.

2966 Peder Møller i Ålborg. 4.7.1772, fol.656.
A:
1) bror Thøger Møller i Bolle skole i Dronninglund sogn
2) søster g.m. Niels Overgaard i Vester Halne
3) søster g.m. Peder Skov i Halager.
Desuden nævnes afdødes stedfar Morten Rasmussen i Vadum mølle.
Afdøde døde på Vrejlevkloster.

2967 Jens Jochumsen Gøstrau i Ålborg. 14.10.1769, fol.658.
Testamente af 4.8.1739.
Hans A:
1) halvbror Hybertus Jochumsen Gøstrau, skomager i Køge.
Hendes A:
1) bror Morten Christensen i Sønderup sogn, død. 4B:
a Jens Mortensen, skoleholder i Giver sogn
b Christen Mortensen, skrædder i Sterup i Jerslev sogn, død. 4B:
1 Laurids Christensen i Bondesholt i Jerslev sogn
2 Christen Christensen i Sterup
3 Maren Christensdatter g.m. Laurids Pedersen i Løt i Jerslev sogn
4 Anne Christensdatter i Jerslev sogn g.m. Anders Christensen. ladefoged på Ås i Tårs sogn
c Karen Mortensdatter i København. død. 1B:
a Jens Lauridsen
d Margrethe Mortensdatter i København
2) halvbror Enevold Christensen, død. 1B:
a Christen Enevoldsen, skomager i Randers.

2968 Ida Marie Olufsdatter i Ålborg, der døde 31.12.1771, fol.667B.
Uden ægteskab B:
1) Søren, over 20 år hos sin mormor i Signeborg i Haubro sogn.
FM: mors søskendebarn Peder Nielsen, kræmmer i Ålborg.
Desuden nævnes afdødes søster Anne Olufsdatter.

2969 Hans Exmann, buntmager i Ålborg. 20.12.1766, fol.670.
E: Anne Lauridsdatter. LV: Anders Christensen.
Arvinger kendes ikke.

2970 Marie Christoffersdatter Rud i Ålborg, der døde 30.4.1772, fol.672B.
E: Lorents Thomsen, postmester. B:
3) Cathrine Marie Thomsen 9
4) Anne Margrethe Thomsen 6
5) Thomas Thomsen 4.
FM: Jens Gjørup Møller, kantor i Ålborg.
Første ægteskab med Anders Nygaard, brygger i København. B:
1) Oluf Andersen Nygaard 22, i Algier
2) Christoffer Nygaard 16.

2971 Peder Andersen, skomager, 89 år gammel i Ålborg. 12.11.1772, fol.679.
E: Maren Svendsdatter. LV: Erik Stokmann, skrædder.
Arvinger kendes ikke.

2972 Opbudsbo i Ålborg. 3.6.1771, fol.682B.
Registrering af fallitbo hos Børge Christian Lemmiche i Ålborg.

2973 Mette Cathrine Hansdatter i Ålborg, der døde 22.10.1772, fol.696B.
E: Jørgen Møller, sadelmager.
Første ægteskab med Thomas Sørensen Møller, toldbetjent, [skifte 7.11.1741 lbnr.2123]. B:
1) Hans Thomsen Møller, præst i Hunstrup og Østerild, [skifte Hillerslev herred gejstlig 28.7.1770 lbnr.25]. 5B:
a Broder Hansen Møller 15
b Øllegaard [Vilhelmine] Hansdatter Møller 13
c Mette Cathrine Hansdatter Møller 10
d Thomas Hansen Møller 7
e Christine Amalie Hansdatter Møller 5.
FM: Niels Schiønning.

2974 Knud Møller, skipper i Ålborg. 27.3.1770, fol.700B.
E: Anne Hansdatter. LV: Auner, maler. B:
1) Hans Knudsen, skipper
2) Anne Elisabeth Knudsdatter Møller 30
3) Marie Knudsdatter Møller 25.
Afdøde døde 15.3.1770 i København.

2975 Mads Kynde, snedker i Ålborg. 28.5.1768, fol.703.
E: Kirsten Pedersdatter LV: Niels Eriksen Lundø. B:
1) Marie Kynde 14
2) Laurids Christian Kynde 12
3) Niels Kynde 11
4) Else Marie Kynde 8
5) Elisabeth Kynde 7
6) Cathrine Kynde 5.
FM: Peder Jensen, skomager.

2976 Jens [Madsen] Troelsen i Holland. 21.12.1770, fol.704B.
A:
00) mormor Anne Nielsdatter, skifte 17.11.1768 lbnr.2911, enke efter [Jens Christensen] Schmidt, [skifte 12.11.1732 lbnr.1860]
0) [mor Johanne Jensdatter, skifte 5.7.1743 lbnr.2202, var g.m afdødes far Mads Troelsen, skifte 18.1.1755 lbnr.2587]
1) søster Anne [Madsdatter] Troelsen g.m. [Sixtus Sixtussen] Aspach, præst i Ålborg Hospital
2) bror Troels Madsen
3) søster Johanne [Madsdatter] Troelsen g.m. Børge Christian Lemmiche
4) søster Anne Marie [Madsdatter] Troelsen g.m. Mathias Madsen.
Afdøde døde 9.6.1768 på rejse til Guinea.

2977 Else Marie Carstensdatter i Ålborg. 30.8.1770, fol.705.
B:
1) Mette Marie Christensdatter.
FM: Christen Andersen, skomager.

2978 Anne Margrethe Christensdatter i Ålborg. 12.9.1770, fol.706.
E: Anders Nielsen. B:
1) Else Margrethe Andersdatter 16
2) Anne Andersdatter 14
3) Karen Andersdatter 12
4) Peder Andersen 10
5) Niels Andersen 6.
FM: Jens Christian Jacobsen, skomager.

2979 Elisabeth Marie Holst i Ålborg. 8.8.1769, fol.707.
Enke efter Christen Heug, købmand, skifte 24.3.1752 lbnr.2531]. B:
1) Ida Heug, enke efter [Laurids] Krag, kaptajnløjtnant
2) Cathrine [Anine Christensdatter] Heug, [skifte 10.10.1769 lbnr.2913], var g.m. [Johannes [Hansen Gleerup, rådmand. 2B:
a Johanne Gleerup
b Cathrine Marie Gleerup
3) Gundel Marie Heug, enke efter Christen Byrum, købmand
4) Christiane Marie Heug g.m. Johan [Pedersen] Vandal, kapellan i Ålborg Frue.

2980 Niels Nielsen Rasch i Ålborg. 12.2.1771, fol.709B.
E: Bodil Christensdatter i Gravlev på Torstedlund gods. LV: Poul Christian Rams, toldbetjent. B:
1) Karen Nielsdatter 19
2) Terkild Nielsen 13
3) Niels Nielsen 6.

2981 Samuel Torner, skrædder i Ålborg. 30.1.1771, fol.710B.
E: Gertrud Hjort. LV: Mikkel Lunge, rebslager. B:
1) Jacob Samuelsen 5.
FM: Hans Peder Lund, glarmester.

2982 Maren Lauridsdatter i Ålborg. 2.7.1771, fol.711B.
E: Peder Engelsen, rebslagersvend. B:
1) Inger Kirstine Pedersdatter 11.

2983 Johanne Lauridsdatter Lund i Ålborg. 10.7.1767, fol.711B.
E: Jørgen Danielsen Brandt i Christiania, uvist om død. gift Vester Hassing 6.7.1736. A:
1) bror Peder Lauridsen i Vester Hassing
2) bror Just Lauridsen i Saltum, død. 2B:
a Anders Justesen
b Margrethe Justsdatter
3) bror Laurids Lauridsen, død. Uvist om børn
4) søster Anne Lauridsdatter, død. B: 2 døtre.

2984 Niels Thomsen Ørsnæs i Ålborg. 15.2.1772, fol.715.
E: Anne Gregersdatter. B:
1) Anne Nielsdatter 23
2) Karen Marie Nielsdatter 20
3) Maren Nielsdatter 18
4) Jens Christian Nielsen 15
5) Thomas Nielsen 14
6) Marie Elisabeth Nielsdatter 10
7) Karen Nielsdatter 9
8) Gregers Christian Nielsen 6.
FM: Niels Andersen.

2985 Anne Cathrine Winther, ugift i Ålborg. 1766, fol.716.
Der skal være en arving i Visby ved Tønder.

2986 Peder Lauridsen Bøss, tømrersvend i Ålborg. 1771, fol.717B.
Enkemand. B: 3 døtre, hvis navne ikke angives.
FM: fars halvbror Christen Thøgersen, tømrersvend.

2987 Christen Andersen Griis i Ålborg. 13.5.1772, fol.7128B.
E: Inger Andersdatter. LV: Jens Kjær, skrædder. B:
1) Anders Christensen 19
2) Niels Christensen 18
3) Søren Christensen 10
4) Jørgen Christensen 6
5) Anders Christensen 5
6) Anne Cathrine Christensdatter 1½.
FM: Niels Jensen.

2988 Karen Sørensdatter i Ålborg, der døde 21.4.1772, fol.718B.
E: Jens Tanderup, toldbodbud i Ålborg. A:
1) bror Christen Sørensen, skrædder i Nørre Kongerslev på Refsnæs gods
2) søster Kirsten Sørensdatter g.m. Peder Buchholtz , stolemager
3) halvsøster Anne Margrethe Sørensdatter.

2989 Villads Sørensen i Ålborg. 21.5.1772, fol.719B.
E: Anne Lauridsdatter. LV: Salomon Thielsen, smed. A:
1) søster Maren Sørensdatter g.m. Niels Nielsen i Hasseris på Restrup gods
2) søster Else Sørensdatter g.m. Peder Jensen i Ferslev.

2990 Maren Christensdatter i Ålborg. 19.6.1772, fol.720B.
E: Jens Christian Lund, spandmager? A:
1) bror Niels Christensen ved blokhuset i Hune sogn.

2991 Johanne Andersdatter i Ålborg, der døde 22.6.1772, fol.721B.
E: Carl Ludvig Conradi, blikkenslager. A:
1) mor g.m. Laurids Christensen i Skøttrup i Børglum sogn på Børglumkloster gods
2) søster Karen Andersdatter g.m. Anders Jørgensen i Vrensted på Børglumkloster gods
3) søster Maren Andersdatter, hos sin stedfar.

2992 Anne Sofie Jensdatter i Ålborg, der døde 25.6.1772, fol.722B.
E: Peder Lund. B:
1) Jens Pedersen Lund, skomager i Tønsberg i Norge
2) Johan Pedersen Lund, skomager i Hillerød
3) Maren Pedersdatter Lund
4) Malene Pedersdatter Lund g.m. Christen Stadt, maler (stadsmaler?) i Tønsberg
5) Anne Sofie Pedersdatter Lund.
FM: Niels Frost, skoleholder i Ålborg.

2993 Christen Andersen i Ålborg. 21.6.1768, fol.723B.
Arvinger kendes ikke.

2994 Bodil Marie Andersdatter i Ålborg. 4.6.1772, fol.724B.
Enke efter Jacob Sørensen, blegemand, [skifte 23.3.1771 lbnr.2944]. A:
1) søster Anne Christine Andersdatter g.m. Engel Nikolaj Lorentsen, skibstømrer
2) søster g.m. Anders Vissing, knapmager.

2995 Anders Hass, hattemager i Ålborg. 1.8.1770, fol.727.
E: Anne Didriksdatter Witschen. LV: Andreas Thuesen Hegelund. B:
1) Else Margrethe Andersdatter Hass 10
2) Magdalene Andersdatter Hass 6
3) Didrik Andersen Hass 2.
Bevilling til uskiftet bo af 28.11.1766.

2996 Christen Jensen, tømrersvend i Ålborg. 21.8.1772, fol.731B.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde var fra Brønderslev på Villestrup gods.

2997 Else Pedersdatter Wilsen i Ålborg. 13.11.1771, fol.732B.
E: Hans Nielsen Frost, musikantsvend. A:
1) mor Anne, enke efter Peder Wilsen
2) bror Christen Pedersen Wilsen
3) søster Maren Pedersdatter Wilsen g.m. Jens Haarup
4) søster Maren Pedersdatter Wilsen 30.

2998 Lorents Hansen, garver, men til sidst toldbetjent i Ålborg. 15.11.1772, fol.734B.
E: Johanne Valentinsdatter. B:
1) Elisabeth Lorentsdatter 22, i Drammen i Norge
2) Hans Christian Lorentsen 20
3) Valentin Lorentsen 13
4) Adser Lorentsen 10
5) Marianne Lorentsdatter 8.

2999 Niels Andersen, kalkslager i Ålborg. 8.12.1772, fol.735.
E: Margrethe Thomasdatter.
Arvinger kendes ikke.

3000 Anders Hansen Holm, skibstømrer i Ålborg. 22.12.1771, fol.735.
E: Gidsel Mortensdatter. LV: bror Søren Mortensen. B:
1) Hans Andersen 14
2) Maren Cathrine Andersdatter 7
3) Jens Christian Andersen 2.
FM. Rasmus Markussen.

3001 Maren Sørensdatter i Ålborg. 7.4.1772, fol.736.
E: Søren Antonsen, toldbetjent. B:
1) Anton Sørensen 24
2) Søren Sørensen 17
3) Marianne Sørensdatter 14
4) Johanne Marie Sørensdatter 10.

3002 Elisabeth Vilhelmine [Grellen] i Ålborg. 29.11.1771, fol.738.
Enke efter [Melchior] Folsach, amtsforvalter [i Ringsted og Sorø amter]. B:
1) Alhed Folsach gift i Tyskland
2) Kirsten Folsach g.m. Erik Jespersen, forpagter på Schaungård [i Vindum sogn].

3003 Kirsten Kærskov i Ålborg. 27.3.1772, fol.740B.
Enke efter Johan Henrik Møller. B:
1) Johan Henrik Møller, student
2) Margrethe Elisabeth Møller g.m. Hans Møller, toldskriver
3) Jacobe Cathrine Møller g.m. Bushaft, kobberhandler i Nakskov.

3004 Niels Sørensen, toldbetjent i Ålborg. 12.12.1772, fol.741.
E: Mette Christensdatter. B:
1) Søren Nielsen 14
2) Maren Margrethe Nielsdatter 9.
FM: Henrik Baggesen, skomager.

3005 Kirsten Selgensdatter i Ålborg, der døde 12.3.1772, fol.742B.
Enke efter Christen Pedersen, [skifte 10.12.1754 lbnr.2508]. A:
1) bror Niels Selgensen, død. 1B:
a Søren Nielsen i Gug på Ålborg Hospital gods
2) søster Maren Selgensdatter g.m. Arent Henriksen, skoleholder i Ålborg
3) søster Anne Selgensdatter, enke efter Laurids [Mikkelsen], graver i Ålborg, [skifte 27.3.1761 lbnr.2716].

3006 Ellen Lauridsdatter Mørch i Ålborg. 23.11.1772, fol.745B.
E: Christen Karup, tømrer. B:
1) Johanne Christensdatter Karup 4½
2) Niels Christensen Karup 2.
FM: Jørgen Thøgersen, værtshusmand.

3007 Peder Madsen, rustvognskusk i Ålborg. 8.4.1773, fol.746B.
Enke efter Anne Madsdatter. A:
1) bror Thomas Madsen, død. 1B:
a Mads Thomsen i Storvorde på Klarup gods
2) bror Niels Madsen, [skifte 15.10.1736 lbnr.1976]. 2B:
a Bodil Marie Nielsdatter g.m. Cronplat, soldat i København
b [Bente Cathrine Nielsdatter] i København
3) halvbror Anders Madsen, podemester i Ålborg.

3008 Johanne Andersdatter i Ålborg. 5.1.1773, fol.747.
E: Niels Wille. B:
1) Simon Nielsen Wille 2.
FM: morfar Anders Stengel i Vester Hassing.

3009 Jacob Christoffersen Spjellerup i Ålborg. 21.5.1773, fol.749.
E: Maren Nielsdatter. LV: Jacob Fontilius, parykmager.
Arvinger kendes ikke.

3010 Gertrud Christensdatter i Ålborg. 24.5.1773, fol.750.
E: Søren Rasmussen. A:
1) bror Amdi Christensen, gevorben soldat i Rendsborg.

3011 Johan Henrik Vibro, toldbetjent i Ålborg. 19.6.1772, fol.751.
E: Anne Sørensdatter Møller. B:
1) Claus Vibro 15
2) Søren Vibro 13
3) Christian Vibro 10
4) Anne Marie Vibro 9
5) Niels Vibro 7
6) Johanne Vibro 6
7) Iver Vibro 3.
FM: Anders Schandorff, købmand.

3012 Margrethe Jensdatter i Ålborg. 20.10.1772, fol.752.
A:
1) morbror Christen Pedersen i Mou på Høstemark gods
2) moster Maren Pedersdatter, død. 3B:
a Mads Madsen 24, i Mou præstegård
b Maren Madsdatter 20, i Ålborg
c Søren Madsen 16, i Mou.

3013 Jens Kjeldsen [Sommerfeldt], guldsmed i Ålborg. 27.4.1772, fol.753.
Enkemand efter Bente Thomasdatter Pop, [begravet Ålborg Budolfi 14.1.1765].
Testamente konfirmeret 17.3.1758.
Hans A:
1) bror Peder Kjeldsen i Lundgård, død. 1B:
a Jens Pedersen Lund, købmand i Ålborg
2) bror Søren Kjeldsen, død. 1B:
a Anne Sørensdatter g.m. Jens Christensen Frenderup, bødker i København
3) søster Maren Kjeldsdatter i Lille Tvede ved Gammel Estrup, enke efter Andreas Christensen, kystdriver?
Hendes A:
00) morforældre [Delman Munchert, skifte 28.4.1684 lbnr.1162 og Maren Andersdatter]
0) forældre [Thomas Hansen Pop, guldsmed, begravet Ålborg Budolfi 16.12.1729 og Mette Delmansdatter Munchert, begravet Ålborg Budolfi 29.1.1717]
01) faster [Mette Hansdatter Pop, skifte 3.6.1747 lbnr.2278, var g.m. Hans Johansen Budtz, skifte 8.2.1720 lbnr.1941]. 3B:
1) Johan Hansen Budtz, præst i Sahl [i Ginding herred, skifte Ginding herred gejstlig 16.5.1731 lbnr.2]. 1B:
a Mette Cecilie Budtz g.m. Mads Schiønning, foged på Ovegård
2) Bente [Marie] Hansdatter Budtz g.m. Anders Rasmussen Sommerfeldt i Ålborg
3) Dorthe Hansdatter Budtz g.m. Steffen Lauridsen Brøndlund i Jetsmark præstegård
02) morbror [Andreas Munchert, købmand g.m. Gertrud Pedersdatter, skifte 18.1.1718 lbnr.958]. 4B:
1) Mette Munchert, [skifte Ålborg by provsti gejstlig 7.6.1743 lbnr.1], var g.m. Thomas Hopp, rektor i Ålborg katedralskole. 7B:
a Andreas Munchert Hopp, præst i Tornby og Vidstrup
b Thomas Hopp i Tornby
c Knud Paulin Hopp, degn i Søndbjerg og Odby
d Jens Jacob Hopp, købmand i Skagen
e Frands Mathias Testrup Hopp, kapellan i Hjørring
f Johan Højer Delman Hopp på Kjeldgård i Selde sogn i Salling]
g Gertrud Helvig Hopp g.m. Andreas [Eriksen] Hvas, præst i Snedsted i Thy
2) Peder Munchert, [begravet Ålborg Budolfi 14.6.1737]. 2B:
a Peder Andreassen Pedersen Munchert på Stutterigården i Vester Moeland sogn i Kristiansand stift i Norge
b Bente Sofie [Amalie] Munchert g.m. Jacob [Arent Nielsen] Winther, præst i Bjergby og Mygdal
3) [Maren] Massen Munchert, enke efter Morten Sørensen Hjort, købmand i Ålborg
4) Anne Marie Munchert, [død 26.7.1751], var g.m. Poul Poulsen, købmand, [skifte 8.3.1752 lbnr.2532]. 2B:
a Anders Poulsen Munchert, uvist hvor
b Poul Poulsen Munchert, uvist hvor.

3014 Jørgen Engelbrechtsen Brinck, skipper i Ålborg. 31.3.1773, fol.759.
E: Inger Marie Mathiasdatter. B:
1) Engelbrecht Jørgensen Brinck 25
2) Anders Christian Jørgensen Brinck 20
3) Dorthe Cathrine Jørgensdatter g.m. Christian Hübertz, købmand
4) Karen Jørgensdatter Brinck 15.
FM:
1 Engelbrecht Brinck
2 Christoffer Wille.
Bevilling til uskiftet bo af 16.5.1772.
Samfrændeskifte 31.3.1773.

3015 Frederik Christian Bendix, toldbetjent i Ålborg. 25.7.1772.
E: Maren Simonsdatter. LV: Jens Vamdrup i Ålborg. B:
1) Simon Christian Bendix 8
2) Jacob Christian Bendix 5
3) Frederikke Bendixdatter, 10 uger den 1.4.1773.
FM: Niels Frost.

3016 Christen Jensen Fur, tømrersvend i Ålborg. 6.12.1772, fol.762B.
E: Anne Lauridsdatter. LV: Peder Ravn.
Første ægteskab med Maren Davidsdatter, [11.6.1762 lbnr.2713]. B:
1) David Christensen Fur, snedkersvend i Flensborg.

3017 Niels Bjørnsen i Ålborg. 22.12.1772, fol.764B.
E: Anne Margrethe Iversdatter. LV: Jens Rasmussen, vognmand. A:
1) bror Peder Bjørnsen i Tårs på Ålborg Hospital gods
2) søster Anne Bjørnsdatter g.m. Niels Justesen i Hasseris
3) halvbror Laurids Bjørnsen i Hasseris.


Ålborg Byfoged
Skifteprotokol
1765 - 1778
B 37 - 586

3018 Kirstine Marie Thyme i Ålborg, der døde 10.4.1773, fol.1B.
Enke efter [Johan Georg] Svendevig, regimentfeltskær. A:
0) forældre [Gotfred Ludvig Thyme, regimentsfeltskær i Ålborg, begravet Ålborg Budolfi 19.8.1746 og Anne Vilhelmsdatter Schmidt, begravet Ålborg Budolfi 23.6.1761]
1) bror Ludvig Valentin Thyme, femte lektiehører i Ålborg latinskole, der døde [24.6.1773]. E: Ingeborg Bering
2) søster [Elisabeth] Sofie Thyme g.m. Jens Hansen, præst i Hundborg og Jannerup
3) bror Christian [Frederik] Thyme, degn [Vor Frue sogn] i Roskilde
4) søster Constance Thyme g.m. Christoffer Momme [Frederiksen] Stampe, præst i Børglum, Furreby og Vejby.

3019 Sofie Nielsdatter Dahl i Ålborg. 16.3.1772, fol.7.
Enke efter Christian Feilke (Feiliche), [skifte 8.4.1755 lbnr.2518.
Første ægteskab med Hans Madsen. 5B:
1) Jens Hansen Dahl, købmand, på stedet
2) Niels Hansen Dahl, [skifte 14.8.1757 lbnr.2575]. 3B:
a Hans Nielsen Dahl, møllebygger [i Øster Risør] i Norge
b Niels Nielsen Dahl, uvist hvor
c Bodil Nielsdatter Dahl g.m. Anders Jensen Schmidt, skibstømrer i Hals
3) Abraham Hansen Dahl, [birkeskriver og skovrider på Rugård, begravet Hyllested 22.11.1761]. Enken [Johanne Frederikke Luttermann gift Hyllested 29.3.1763] med Ejler Hoff i Gjerrild, skovrider på Skeel. 2B:
a Elisabeth Sofie Dahl
b Charlotte Dahl.
4) Hans Hansen Dahl, død. 2B:
a Hans Hansen Dal, i Norge
b Peder Hansen Dahl, hos sin mor i Hjørring
5) Maren Hansdatter Dahl g.m. Rasmus Henriksen, værtshusmand i Hjørring.

3020 Peder Aagaard, købmandskarl i Ålborg, der døde 2.7.1773, fol.10B.
A:
0) forældre Peder [Sørensen] Aagaard, kapellan i Horsens, [begravet 25.2.1750] og Anne Cathrine Fohlmann, [skifte Nim herred gejstlig 5.10.1770. lbnr.24]. B:
1) bror Jacob Aagaard, student i København
2) søster Margrethe Kirstine Aagaard g.m. Christian Frederik Nysted, guldsmed i Horsens.
Fars første ægteskab med Margrethe [Jacobsdatter] Borchorst. B:
3) Søren Aagaard, konrektor i Helsingør, begravet 18.4.1755, skifte Lynge-Kronborg gejstlig1755 lbnr.112. E: Diderikke Blicher [Hunderup]. 2B:
a Margrethe Aagaard, døbt 7.8.1750
b Marie Sibylle Aagaard, døbt 15.10.1752.

3021 Birthe Kjeldsdatter i Ålborg, der døde 4.8.1773, fol.13.
Enke efter Christen Ravnstrup. B:
1) Christen Ravnstrup 30, i København
2) Anne Ravnstrup 29
3)Johanne Kirstine Ravnstrup 27, (kaldes også Johanne Cathrine Ravnstrup)
4) Anne Kirstine Ravnstrup 22.
FM: Joen Madsen Møller, skrædder.
(Afdøde kaldes også Bente Kjeldsdatter).

3022 Christen Løber, arbejdsmand i Ålborg. 10.9.1773, fol.15.
E: Kirsten Jensdatter. A:
1) mor Maren Olufsdatter.

3023 Maren Enevoldsdatter i Ålborg. 23.8.1773, fol.15.
E: Oluf Kronholm. A:
1) søster Helvig Enevoldsdatter, [skifte 27.11.1772 lbnr.3044]. E: Peder Jensen, snedker. 1B:
a Anne Pedersdatter
2) søster Dorthe Enevoldsdatter, død, var g.m. Jochum Jensen i Stavn [i Farstrup sogn]. 1B:
b Enevold Jochumsen.
Af Dorthe Enevoldsdatter første ægteskab B:
a Enevold Poulsen i Staven.

3024 Christen Jensen Drastrup, ugift i Ålborg. 5.9.1773, fol.17B.
A:
1) bror Jens Jensen Drastrup
2) bror Søren Jensen i Drastrup, død. 1B:
a Birgitte Sørensdatter i Drastrup
3) bror Niels Jensen, død. 4 børn i Drastrup, hvis navne ikke angives
4) søster Mette Jensdatter, enke i Sønderup.

3025 Ingeborg Cathrine Hansdatter i Ålborg. 13.9.1773, fol.18B.
Enke efter Rasmus Nielsen Lund. B:
1) Gertrud Marie Lund i Holstebro, enke efter Olufsen
2) Bente [Marie] Lund g.m. [Jens Christiansen] Vendelin, præst i Staby.

3026 Thomas Bovbjerg, rådstuetjener i Ålborg. 27.9.1773, fol.21B.
E: Maren Jespersdatter. LV: Jørgen Jespersen Haugaard, skibstømrer. B:
1) Christian Thomsen Bovbjerg 15.
FM: Christen Storgaard, gørtler.

3027 Jacob Simonsen Colding i Ålborg. 9.6.1772, fol.25B.
E: Charlotte Louise Becher. B:
1) Simon Colding 12
2) Johan Vilhelm Colding 7
3) Marie Kirstine Colding 5.
FM: Peder Poulsen, snedker.
Afdøde døde 10.5.1772.

3028 Kirsten Christensen i Ålborg, fol.29.8.1773, 27B.
E: Christen Christensen, knapmagersvend. A: 1 bror og 2 søstre, hvis navne ikke angives.

3029 Anne Nielsdatter, ugift i Ålborg. 19.12.1772, fol.29.
A:
1) søster Anne Nielsdatter, enke efter Knud Juul
2) halvbror Laurids Nielsen i Volstrup i [Øster] Hornum sogn
3) halvbror Mads Nielsen i Sønderholm præstegård.

3030 Anne Pedersdatter i Ålborg, der døde 12.10.1772, fol.30B.
Enke efter Casper Windt, kalkslager, [skifte 3.7.1747 lbnr.2265].
Arvinger kendes ikke.

3031 Ellen Jensdatter i Ålborg. 18.4.1773, fol.32.
E: Laurids Nielsen Pop.
Arvinger angives ikke.
Afdøde kaldes også Ellen Iversdatter.

3032 Margrethe Jensdatter Møller i Ålborg, der døde 26.8.1773, fol.33.
E: Jens Christensen, købmand. A;
1) bror Niels Jensen Møller i Stade [i Vennebjerg sogn]
2) bror Christen Jensen, bryggersvend i København
3) bror Steffen Jensen, uvist hvor
4) søster Inger Cathrine Jensdatter Møller.
Testamente af 24.8.1773.

3033 Marie Arnkiel i Ålborg. 11.8.1773, fol.35.
E: Terkild [Hansen] Bagger, toldbetjent. B:
1) Cathrine Margrethe Terkildsdatter 6
2) Anne Marie Terkildsdatter.
Desuden nævnes afdødes far Jes Arnkiel, degn i Brovst [og Øster Svenstrup].

3034 Christiane Marie Jacobsdatter Børglum i Ålborg. 22.3.1773, fol.37.
E: Johan Filip Haack, dansemester. B:
1) Simon Filip Haack 11
2) Johan Christian Haack 10
3) Anne Margrethe Haack 8
4) Ida Kirstine Haack 5.
FM: Niels Thygesen, købmand.
Arv i boet efter afdødes bror Bertel Jacobsen Børglum, [skifte 14.6.1767 lbnr.2885].

3035 Frederikke Margrethe Buchelmann, ugift i Ålborg. 25.2.1773, fol.40B.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 24.2.1773.

3036 Sidsel Christensdatter, ugift i Ålborg. 6.6.1772, fol.41B.
A:
1) søster Else Christensdatter g.m. Morten Smed i Nøvling.
Muligvis flere arvinger.
Afdøde døde 7.5.1772.

3037 Andreas Jacobsen, skomager i Ålborg. 11.5.1773, fol.42B.
E: Johanne Marie Christensdatter. LV: Oluf Kronholm, skomager. B:
1) Massen Andersdatter 13
2) Mette Andersdatter 9
3) Christen Andersen 7
4) Jacob Andersen 5.
FM: Salomon Thielsen.
Bevilling til uskiftet bo af 23.6.1773.

3038 Enok Mathiassen Dahlin, rebslager i Ålborg. 4.4.1773, fol.45.
E: Maren Christensdatter. B:
2) Mette Enoksdatter 3
3) Dorthe Cathrine Enoksdatter 6 mdr.
Første ægteskab med Mette Knudsdatter [Krog, skifte 25.8.1767 lbnr.2866]. B:
1) Knud Enoksen Dahlin 7.
FM: Mikkel Lunge, rebslager.

3039 Else Jacobsdatter Rog i Ålborg, der døde 12.12.1772, fol.57.
E: Peder Hald, vognmand. A:
1) bror Niels Jacobsen Rog på Kragerø i Norge.

3040 Hans Mathiassen, tømrer i Ålborg. 15.3.1773, fol.61.
E: Helene Pedersdatter. LV: Christen Anthonisen, skomager. B:
1) Gedske Hansdatter

3041 Anne Cathrine Jensdatter i Ålborg. 8.11.1773, fol.63B.
E: Anders Tønnesen, skomager. B:
1) Cornelius Wettermann Andersen 12 uger.

3042 Susanne Marie Christensdatter Møller i Ålborg, der døde 28.9.1773, fol.65B.
E: Hans Andreassen Hoffmeyer, købmand. B:
3) Maren Hansdatter, død.
Første ægteskab med Jens Bech, [skifte 21.4.1760 lbnr.2626]. B:
1) Nikolaj Peder Bech 18, i Christiania i Norge.
Andet ægteskab med Peder Kjærulf Klein, [skifte 15.6.1762 lbnr.2796]. B:
1) Peder Kjærulf Klein 13.
FM: Jeppe Lauridsen, købmand.
Bevilling til uskiftet bo af 3.12.1773.

3043 Opbudsbo i Ålborg. 27.2.1770, fol.70B.
Registrering af fallitbo hos Frederik Christian Vormstrup.

3044 Helvig Enevoldsdatter i Ålborg. 27.11.1772, fol.96B.
E: Peder Jensen, snedker. B:
1) Anne Pedersdatter 21.
FM:
1 fars svoger Oluf Kronholm
2 Jacob Troelsen.
Bevilling til uskiftet bo af 24.7.1772.
Samfrændeskifte 27.11.1772.

3045 Peder Krogsbølle, havnefoged i Ålborg. 20.12.1771, fol.98.
E: Margrethe Møller. B:
1) Iver Krogsbølle, født 28.1.1758.
FM:
1 Johan Vandal, kapellan i Ålborg Budolfi
2 Mads Bertelsen Gaarn, købmand i Ålborg.
Afdødes slægt findes på Fyn.
Bevilling til uskiftet bo af 27.9.771.
Samfrændeskifte 20.12.1771.

3046 Mikkel Bech, bogbinder i Ålborg. 21.12.1772, fol.99B.
Enkemand. B:
1) Søren Daniel Bech.
FM: Christen Schandorff.
Afdøde døde for et år siden.

3047 Karen Olufsdatter Vestergaard i Ålborg. 9.10.1773, fol100B.
E: Niels Pedersen Dam (Dahm), handskemager. B:
1) Dorthe Marie Nielsdatter Dam 4.
FM: Villum Pedersen, bødker.

3048 Niels Eriksen Lundø (Lunø) i Ålborg. 16.3.1774, fol.102.
E: Anne Margrethe Haslund. B:
1) Erik Nielsen Lundø 16
2) Maren Nielsdatter Lundø 14
3) Karen Nielsdatter Lundø 11
4) Kirsten Nielsdatter Lundø 9
5) Christence Nielsdatter Lundø 8
6) Anne Margrethe Nielsdatter Lundø 5.
FM:
1 mors farbror Oluf Nielsen Haslund
2 morbror Andreas Haslund.
Bevilling til uskiftet bo af 5.9.1772.
Samfrændeskifte 16.3.1774.

3049 Ejler Jørgensen, klejnsmed i Ålborg. 26.12.1773, fol.103B.
Enkemand efter [Kirsten Mortensdatter Vadum, skifte 14.2.1761 lbnr.2672]. B:
1) Jørgen Ejlersen, klejnsmed
2) Maren Ejlersdatter, [skifte 20.12.1771 lbnr.2947]. E: Salomon Thielsen, klejnsmed. 1B:
a Thiel [Hubert] Salomonsen 10
3) Kirsten Ejlersdatter 38.

3050 Anne Jensdatter [Jyngling] i Ålborg. 18.3.1773, fol.105.
Enke efter Daniel von Horn, [skifte 18.9.1733 lbnr.1966]. B:
1) Anne Cathrine Danielsdatter von Horn, [skifte 5.6.1762 lbnr.2725]. E: Johannes Falkenberg, garver. B:
3) Jesper Johansen Falkenberg 14.
Første ægteskab med Jesper Gram, garver, [skifte 21.4.1759 lbnr.2605]. B:
1) Daniel Jespersen Gram, garversvend i København
2) Johanne Jespersdatter Gram.
FM: Jens Overvad.

3051 Laurids Sørensen, hørbinder i Ålborg, der døde 3.5.1772, fol.110.
Enkemand efter Kirsten Lauridsdatter, død 21.3.1772.
Hans A:
1) bror Jens Sørensen i Øster Halne i Vadum sogn på Rødslet gods
2) søster Maren Sørensdatter, nu i Nørre Sundby, enke efter Peder Nielsen i Øster Halne på Vrå gods
3) søster Anne Sørensdatter, enke efter Peder Bentsen i Nørre Sundby. 3B:
a Marie Pedersdatter 23, på Egholm
b Anne Pedersdatter 22, i Ålborg
c Bent Pedersen 20, på Egholm på Rødslet gods.
Hendes A:
0) forældre Laurids Jensen og Anne Andersdatter i Lyngsø i Vorde sogn
1) bror Jens Lauridsen, handskemagersvend i København, død for 16 år siden
2) bror Anders Lauridsen i Holland
3) bror Søren Lauridsen over 40 år, i Ravnstrup ved Viborg på Balle gods
3) søster Karen Lauridsdatter g.m. Jens Sørensen i Kølsen i Vorde sogn på Viborg latinskoles gods.

3052 Karen Hansdatter i Ålborg. 29.10.1773, fol.127B.
E: Aasmund Christian Hjort.
Første ægteskab med Jørgen [Johansen] Kuchler, [skifte 11.1.1760 lbnr.2621]. B:
1) Johannes Georg Kuchler 26, drejersvend
2) Cathrine Kuchler.

3053 Opbudsbo i Ålborg. 17.2.1774, fol.131.
Registrering af fallitbo hos Nickel Seidelin Worsø, farver.

3054 Mette Jensdatter i Ålborg, der døde 30.1.1774, fol.138.
E: Gunder Nielsen, skibstømrer.
Arvinger kendes ikke.

3055 Christen Lauridsen Møller, podemester i Ålborg, der døde 14.3.1774, fol.139.
E: Johanne Marie Madsdatter. LV: Hans Ottesen Aarø. B:
3) Kirsten Christensdatter 11
4) Else Marie Christensdatter 8.
FM: Laurids Thorsen, navigationsmester.
Første ægteskab med Kirsten Christensdatter, skifte 24.5.1762 lbnr.2707. B:
1) Laurids Christian [Evenius] Christensen Møller 24, snedkersvend
2) Marie Kirstine Christensdatter Møller.

3056 Maren Lauridsdatter i Ålborg. 20.3.1774, fol.141B.
E: Gregers Sørensen Fjordbach. B:
1) Christen Gregersen Fjordbach 7.
FM: David Becher, gartner.

3057 Ingeborg Nikolajsdatter Lemberg i Ålborg, der døde 21.6.1773, fol.143B.
Enke efter Christen Svendsen, købmand. B:
1) Christen Svendsen 23
2) Nikolaj Svendsen 18.
FM: morbror Christen Lemberg, tinstøber i Ålborg.

3058 Peder Torp, viceborgmester, rådmand og postmester i Ålborg. 3.5.1770, fol.147.
E: Øllegaard Grønvald. LV: Claus Nissen.
Af børn nævnes B:
1) Henrik Torp.

3059 Opbudsbo i Ålborg. 12.5.1772, fol.189.
Registrering af fallitbo hos Gregers Claus [Jacobsen] Hübertz, rådmand.

3060 Marianne Erslev i Ålborg. 7.10.1774, fol.216B.
E: Oluf Sørensen Wiig, købmand. B:
1) Kirstine Elisabeth Olufsdatter.
FM: Bernt Erslev på Ørndrup [i Karby sogn] på Mors.
Bevilling til uskiftet bo af 5.2.1773.
Samfrændeskifte 7.10.1774.

3061 Laurids Lauridsen Dam i Ålborg. 13.10.1774, fol.219B.
E: Anne Sørensdatter Bruun. B:
1) Laurids Severin Dam 6
2) Karen Lauridsdatter Dam 5
3) Laurids Lauridsen Dam 2.
FM:
1 fars søskendebarn Peder Gay, negotiant
2 Søren Troelsen, negotiant.
Bevilling til uskiftet bo af 18.12.1772.
Samfrændeskifte 13.10.1774.

3062 Peder Raft, skipper i Ålborg. 22.8.1774, fol.220B.
E: Anne Christensdatter. LV: Christen Anthonisen, skomager. B:
1) Dorthe Marie Pedersdatter 22, på Kokkedal.
FM: Jacob Ejlersgaard.

3063 Kirsten Sørensdatter Bach i Ålborg, der døde 4.3.1772, fol.223.
E: Jens Poulsen Rodskov, værtshusmand. B:
1) Søren Jensen Rodskov 40, i Norge
2) Niels Jensen Rodskov 34, i Vestindien, formentlig død
3) Johanne Marie Jensdatter Rodskov g.m. Peder Biering til Tidemandsholm [i Tårs sogn]
4) Anne Jensdatter Bach 28
5) Peder Jensen Rodskov 27
6) Marianne Jensdatter Rodskov 24
7) Inger Jensdatter Rodskov 23, på Tidemandsholm.

3064 Hans Jørgensen Neuhaus, væver i Ålborg. 11.1.1773, fol.228.
E: Anne Sofie Kjeldsdatter. LV: Oluf Nielsen Haslund, feldbereder. B:
1) Ingeborg Neuhaus 6
2) Johanne Neuhaus 4
3) Hans Jørgen Neuhaus 3
4) Peder Neuhaus 6 uger.
FM: født værge Simon Neuhaus, drejlsvæver i Ålborg.

3065 Jochum Anton Krøyer, glarmester i Ålborg. 16.1.1774, fol.231.
E: Ellen Cathrine Schiønnemann.
Arvinger kendes ikke.

3066 Ulrik Frederik Lime, musikantsvend i Ålborg, der døde 15.3.1774, fol.232B.
Enkemand. B:
1) Malene Lime 25, på Sohngårdsholm
2) Anne Cathrine Lime 24
3) Johanne Lime 22
4) Andreas Lime 20, i flåden
5) Søren Faring Lime 15
6) Christiane Lime 13.
FM: Joen Eriksen Holm, værtshusmand.

3067 Grædike Troelsdatter i Ålborg. 6.5.1774, fol.234.
Enke efter Christoffer Sørensen, [skifte 28.5.1765 lbnr.2840]. B:
1) Troels Christoffersen, farer som styrmand fra Holland.
Desuden nævnes afdødes bror Søren Troelsen, købmand i Ålborg.

3068 Laurids Andersen Mørch i Ålborg. 28.2.1772, fol.234B.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Jens Slot. maler. B:
2) Andreas Nikolaj Lauridsen 31, murersvend, uvist hvor
3) Ida Marie Lauridsdatter 25, på stedet.
FM: Laurids Hansen Dammann.
Første ægteskab med Maren Sørensdatter, død 9.7.1740, [skifte 9.8.1740 lbnr.2110]. B:
Karen Lauridsdatter 55, på Gudumlund.

3069 Maren Massen Munchert i Ålborg. 6.8.1774, fol.237.
Enke efter Morten Sørensen Hjort. B:
1) Maren Hjort g.m. Knud Qvist, købmand
2) Bente Cathrine Hjort g.m. Jens Pedersen Lund, købmand
3) Gertrud Hjort
4) Anne Kirstine Hjort
5) Mette Marie Hjort.
FM: Christen Rubjerg, købmand.

3070 Erik Johansen Frostberg, murersvend i Ålborg, der døde 24.8.1774.
E: Inger Jensdatter.
Arvinger kendes ikke.

3071 Martin Gorresen, skibstømrer i Ålborg. 24.8.1774, fol.239B.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Jens Jensen Nørretranders.
Arvinger kendes ikke.

3072 Laurids Etzen (Essen), købmandskarl i Ålborg. 22.7.1773, fol.240B.
A:
1) søster [Inger Cathrine Holst] g.m. Jens [Nielsen] Møller hos svigersøn Lorents [Simonsen] Klitgaard til Bangsbo.

3073 Søren Jensen Klit, grovsmed i Ålborg. 21.7.1774, fol.244.
E: Anne Marie Nielsdatter. LV: Anders Østerild, købmand. B:
1) Jens Sørensen 10
2) Malene Kirstine Sørensdatter 6
3) Johanne Sørensdatter 1½.
FM:
1 Christen Jensen Hassel
2 Niels Borum, købmand.

3074 Peder Pedersen, slagter i Ålborg. 6.9.1773, fol.247.
E: Anne Nielsdatter. LV: Niels Schiønning. B:
2) Peder Pedersen 8.
Første ægteskab med Anne Kirstine Nielsdatter [Dahl, skifte 9.4.1759 lbnr.2632]. B:
1) Mogens Pedersen, slagter g.m. Anne Jensdsatter.

3075 Helene Wagaard i Ålborg. 21.1.1774, fol.249.
E: Svend Vendel (Vendelius). B:
1) Margrethe Svendsdatter 11
2) Morten Svendsen 8
3) [Maren Marie Svendsdatter] 5.

3076 Maren Christensdatter, ugift i Ålborg, der døde 8.7.1773, fol.250.
Arvinger angives ikke.

3077 Christoffer Rose i Ålborg. 21.6.1773, fol.252.
E: Maren Mau. B:
2) Jens Rose 22, i Århus
3) Mare Rose 13
4) Nikolaj Rose 11
5) Conrad Rose 9.
FM: Christen Lemberg, tinstøber.
Første ægteskab med Maren Margrethe Raakjær, [skifte 7.2.1748 lbnr.2277]. B:
1) Johan [Conrad] Christoffersen Rose 27, købmandskarl i Skien i Norge.

3078 Maren Selgensdatter i Ålborg. 16.4.1774, fol.253B.
E: Arris Henriksen. B:
1) Dorthe Margrethe Arrisdatter 32.
FM: Jens Slot, maler.

3079 Anne Bentsdatter i Ålborg. 31.10.1773, fol.254B.
E: Andreas Wallaus. B:
2) Birgitte Cathrine Andreasdatter Wallaus.
Første ægteskab med David Johansen Hald. B:
1) Bent Frederik Davidsen Hald, skomagersvend i København.

3080 Hans Bertelsen Wolch, bogbinder i Ålborg. 15.2.1773, fol.258.
Enkemand. B:
3) Christen Hansen Wolch 29, kræmmer
4) Else Hansdatter Wolch 26
5) Carl Hansen Wolch 24, matros.
Første ægteskab med [Else Clemensdatter, skifte 5.3.1743 lbnr.2159]. B:
1) Bertel Hansen Wolch 37, i Ostindien
2) Agnethe Hansdatter Wolch g.m. Hans Elgaard, styrmand i København.

3081 Karen Rasmusdatter Holm i Ålborg. 12.8.1773, fol.259B.
E: Christen Sørensen Mørch. B:
1) Søren Christensen Mørch 13
2) Sidsel Cathrine Christensdatter Mørch 11
3) Cathrine Christensdatter Mørch 7.

3082 Anne Hansdatter i Ålborg, der døde 15.3.1773, fol.262B.
Enke efter Niels Nielsen, toldkontrollør, [død 19.11.1772]. B:
1) Kirsten Nielsdatter, død, var g.m. Torben Størn, posthusskriver,[skifte 20.5.1765 lbnr.2825]. 4B:
a Nikolaj Jacob Størn
b Christiane Størn
c Elisabeth Marie Størn
d Filippine Marie Størn
2) Inger Marie Nielsdatter g.m. Jan Holst, toldskriver, konstitueret toldkontrollør
3) Nille Marie Nielsdatter, død, var g.m. [Hans] Semp, tolder i Skagen. 1B:
a Anne Semp g.m. Hans Holm, toldforpagter i Skagen.

3083 Hans Hübertz, ugift acciseskriver i Ålborg. 9.12.1765, fol.270B.
A:
1) mor Dorthe Lassen, enke efter Peder Jacob Hübertz, [skifte 21.1.1755 lbnr.2534]
2) bror Jacob Otto Hübertz, degn i Albæk og Voer
3) bror Christian Lassen Hübertz i Ålborg
4) bror Henrik Hjerrild Hübertz, uvist hvor
5) bror Peder Jacob Hübertz, farer på Island fra København.
Desuden nævnes afdødes farbror Gregers Claus Hübertz, rådmand i Ålborg.

3084 Andreas Jacobsen, skomager i Ålborg. 24.9.1773, fol.280B.
E: Johanne Marie Christensdatter. LV: Oluf Kronholm, skomager. B:
1) Massen Andreasdatter 15
2) Mette Jacobe Andreasdatter 11
3) Christen Andreassen 9
4) Jacob Andreassen 7.
FM: farbror Peder Jacobsen, skomager.
Bevilling til uskiftet bo af 25.6.1773.

3085 Morten Jørgensen Mørch i Ålborg. 5.6.1973, fol.281B.'
E: Maren Olufsdatter. LV: Jens Slot, maler. A:
1) halvbror Peder Mortensen, hørkræmmersvend, taget på de lange rejser for 40 år siden
2) halvsøster Maren Mortensdatter, [skifte 23.6.1752 lbnr.2388], var g.m. Jens Haverslev, skomager. 1B:
a Christen Jensen Haverslev, skomagersvend i København
3) halvsøster Birthe Mortensdatter g.m. Oluf Lauridsen i Altona
4) halvsøster Bodil Mortensdatter, [skifte 25.5.1743 lbnr.2177], var g.m. Jens Christensen Mørch, skomager. 1B:
a Christen Jensen Mørch i Vestindien.

3086 Peder Knudsen, parykmager i Ålborg, der døde 5.3.1772, fol.285B.
E: Maren Simonsdatter. LV: Peder Poulsen, snedker. B:
1) Simon Pedersen, død. 1B:
a Anne Kirstine Simonsdatter 2
2) Johanne Marie Pedersdatter, død, var g.m. Thor Olufsen, skibstømrer i København. 2B:
a Oluf Thorsen 5
b Sofie Dorthe Hedvig Thorsdatter 3
3) Anders Pedersen 19.

3087 Oluf Nielsen Rohde, skomager. 7.12.1774, fol.291B.
E: Dorthe Knudsdatter. B:
1) Else Kirstine Olufsdatter 5.
FM: Gregers Sørensen, værtshusmand.

3088 Kirsten Madsdatter i Ålborg. 1.1.1775, fol.294.
E: Niels Pedersen, postrytter.
Af første ægteskab B:
1) Mads Thomsen 7.
FM: Christen Hassel.

3089 Anne Marie Madsdatter i Ålborg. 21.12.1774, fol.295.
E: Engelbrecht Hansen. B:
1) Frederik Engelbrechtsen, murer, gift i Fræer
2) Christian Engelbrechtsen
3) Anne Marie Kirstine Engelbrechtsdatter i Christiania i Norge
4) Engelbrecht [d.v.s. Hans] Engelbrechtsen 23, matros i Volsted
5) Laurids Engelbrechtsen 21.

3090 Niels Mortensen Visborg, skipper i Nykøbing Mors, der døde i Ålborg 4.5.1775, fol.296B.
Enkemand efter [Sara Nielsdatter Draaby, skifte Nykøbing Mors 10.11.1758 lbnr.335]. A:
1) søster Barbara Kirstine Mortensdatter Visborg i Nykøbing.
Skiftet afholdes i Nykøbing Mors.

3091 Johannes Christian Kærsgaard, købmandsdreng i Ålborg, der døde 25.6.1775, fol.298.
A:
0) forældre Christen Samuelsen Kjærskov, farver i Hjørring, [skifte Hjørring 1.12.1757 lbnr.46 og
Andet ægteskab med Cathrine Marie Johansdatter Wiltmann, skifte Hjørring 6.5.1754. B:
1) bror Jens Juulby Christensen Kjærskov 26, i København.
Fars første ægteskab med [Maren Rasmusdatter, samfrændeskifte 22.5.1748]. B:
2) halvbror Samuel Peder Bering Kjærskov, student i Norge
3) halvbror Rasmus [Sundt] Christensen Kjærskov, student i Norge
4) halvbror Niels Christensen Kjærskov, farer på de lange rejser fra København
5) halvbror Jacob Christensen Kjærskov, hos postmester Elling i Sorø.
Fars tredje ægteskab med [Ida Marie Rasmusdatter Schiøtt]. B:
6) Peder Christensen Kjærskov 20, hos sin mor i Hjørring

3092 Anne Jepsdatter i Ålborg. 24.3.1775, fol.302.
E: Anders Jørgensen, tambur. A:
1) bror Oluf Jepsen Sølt i Vust i [Vester] Han herred
2) bror Thomas Jepsen Sølt i Torslev[Øster] i Han herred
3) søster Karen Jepsdatter g.m. Christen Andersen i Torslev.

3093 Karen Nielsdatter Holm i Ålborg. 25.8.1775, fol.304.
E: Jacob Ejlersgaard, skrædder. B:
1) Kirstine Cathrine Jacobsdatter 3
2) Christen Jacobsen 1
3) Niels Jacobsen 5 uger.
FM: Søren Nielsen Toft, skomager.

3094 Opbudsbo i Ålborg. 26.1.1770, fol.305B.
Registrering i fallitbo hos Albert Deichmann i Ålborg.

3095 Ellen Nielsdatter i Ålborg. 28.4.1775, fol.349B.
Enke efter Hans Sørensen [Ravnholt], der
rejste fra byen for 21 år siden, uvist hvorhen. B:
4) Edel Johanne Hansdatter i København.
Første ægteskab med Johan Arent, skomager. B:
1) Ingeborg Bergengreen 16
2) Mette Cathrine Bergengreen
3) Marie Cathrine Bergengreen i København.

3096 Jacob Madsen, kornmåler i Ålborg. 13.5.1775, fol.350.
E: Maren Jensdatter. B:
1) Marianne Jacobsdatter 9
2) Anne Cathrine Jacobsdatter 7
3) Dorthe Marie Jacobsdatter 9 mdr.
FM: Hans Damsgaard.

3097 Jacob Lund, skomager i Ålborg, der døde 24.5.1773, fol.351.
E: Anne Sørensdatter Mørch. LV: Niels Frost, skoleholder i Ålborg. A:
1) søster Sidsel Lund g.m. Cornelius Rohde, kågbygger i Nibe
2) søster Maren Lund i København.
FM: Christen Sørensen Mørch, podemester.

3098 Oluf Jochumsen Manniche, bager i Ålborg. 9.3.1775, fol.353B.
E: Margrethe Pedersdatter Møller.
Testamente af16.8.1775.
Hans A:
1) mor Anne Olufsdatter i Århus, enke efter Jochum Manniche, [skifte Århus 7.4.1773 lbnr.2236]
Hendes A:
Hendes første ægteskab med Peder Kogsbøl. 1B:
a Iver Pedersen Kogsbøl.

3099 Peder Guldager, skipper i Ålborg. 27.6.1774, fol.355.
Enkemand efter [Anne Madsdatter, skifte 9.5.1771 lbnr.2964]. A:
1) mor Maren Guldager i Ålborg Hospital
2) bror Christian Guldager, matros i Ålborg, død. 2B:
a Maren Christiansdatter Guldager 10, hos sin faster i Kongsberg i Norge
3) søster g.m. Hans Baltsersen Demmil (Daniel?), skomager i Kongsberg.

3100 Christen Svendsen, købmand i Ålborg. 26.9.1767, fol.355B.
E: Ingeborg Lemberg. LV: bror Christen Lemberg. B:
1) Christen Hansen Christensen 16
2) Nikolaj Christensen 13.
FM: Didrik Christian Jyngling.

3101 Oluf Madsen Vinding, skrædder i Ålborg. 7.10.1774, fol.359.
Enkemand efter [Johanne Nielsdatter]. B:
1) Marianne Vinding 28, på Havnø [i Visborg sogn]
2) Johanne Marie Vinding 26
3) Johannes Vinding 22
4) Christian Vinding 12.
FM: Mikkel Ditlevsen Hegelund, skrædder.

3102 Helene Pedersdatter i Ålborg. 11.5.1774, fol.360.
Enke efter Oluf Hansen, snedker og møller i Ny Mølle i Ålborg. B:
2) Laurids Christian Olufsen 24
3) Mads Hvas Olufsen 20
4) Johanne Marie Olufsdatter 16, der døde.-7.6.1774.
FM: Hans Peder Lund, glarmester.
Af hendes første ægteskab B:
1) Laurids 26.

3103 Niels Pedersen Hybendal i Ålborg. 14.6.1775, fol.365B.
E: Petronelle Møller. LV: Poul Engelstrup. B:
1) Hans Andreassen Nielsen 11.

3104 Maren Jensdatter i Ålborg. 16.11.1775, fol.367B.
Enke efter Christen Jacobsen.
Første ægteskab med [Christen Sørensen, skifte 26.10.1734 lbnr.1911]. B:
1) Susanne Christensdatter [skifte 10.7.1760 lbnr.2628]. E: Simon Kraft. 4B:
a Anne Marie Simonsdatter Kraft
b Massen Simonsdatter Kraft g.m. Rasmus Mørch
c Gertrud Marie Simonsdatter Kraft
d Cathrine Marie Simonsdatter Kraft.
Enkemandens testamente af 25.9.1737, hvorefter der er arv til 3 stedbørn:
1) Thomas Aslov Christensen Lemmiche, død
2) Børge Christensen Lemmiche, [formentlig død]
3) Susanne Christensdatter.

3105 Margrethe Christensdatter, ugift tjenestepige i Ålborg. 1.7.1775, fol.370.
A:
1) bror Peder Christensen Dahl i Ferslev sogn, død. 1B:
a Maren Pedersdatter Dahl 18.
FM: Christen Lange i Ferslev.

3106 Kirsten Pedersdatter i Ålborg, der døde 5.11.1774, fol.372B.
E: Niels Christensen Sundby, tømrersvend. B:
1) Peder Nielsen, der døde.
FM: Jens Lauridsen Ørum, graver.
A:
1) søster Anne Pedersdatter i Ålborg
2) søster Gertrud Pedersdatter i anneksgården i Mårup sogn.
3) bror Niels Pedersen i Størup i Skallerup sogn, død. 6B:
a Peder Nielsen, døbt Skallerup 8.8.1756
b Christen Nielsen, døbt Skallerup 14.12.1760
c Johanne Nielsdatter, døbt Skallerup 12.6.1763
d Kirsten Nielsdatter, døbt Skallerup 12.6.1763
e Jens Nielsen, døbt Skallerup 18.8.1765
f Niels Nielsen, døbt Skallerup 20.8.1769.

3107 Anders Madsen, podemester i Ålborg. 21.12.1775, fol.375B.
E: Anne Dorthe Lorentsdatter. LV: Johan Vandel, kapellan i Ålborg Budolfi. B:
1) Karen Lorentse Andersdatter 15.
FM:
1 Thomas Pedersen på Pederstrup
2 Laurids Damsgaard i Ålborg.
Bevilling til uskiftet bo af 17.2.1775.
Samfrændeskifte 21.12.1775.

3108 Laurids Jørgensen. slagter i Ålborg. 13.11.1775, fol.377.
E: Mette Pedersdatter. LV: Niels Poulsen. B:
1) Johannes Lauridsen 7.
FM: Gregers Sørensen Fjordbæk.

3109 Jens Andersen Holm, dansk skoleholder i Ålborg. 21.6.1775, fol.378B.
Enkemand efter [Karen Madsdatter]. B:
1) Gertrud Jensdatter Holm 51.
FM: Lorents Klejs, rebslager.
Afdøde døde 22.5.1775.

3110 Margrethe Thomasdatter i Ålborg. 12.3.1775, fol.380.
A:
1) bror Jacob Thomsen, uvist hvor
2) søster Maren Thomasdatter, enke i Ålborg.

3111 Anne Jensdatter i Ålborg, der døde 27.12.1775, fol.382.
A: en søster, uvist hvor.

3112 Frederik Immanuel Bendix, toldbetjent i Ålborg. 27.11.1775, fol.382B.
E: Anne Nielsdatter. LV: Laurids Pedersen Lemberg. B:
1) Sofie Magdalene Frederiksdatter 38, enke i Helsingør
2) Jørgen Christian Bendix 26, uvist hvor
3) Johannes Frederik Bendix 24, i Amsterdam
4) Frederik Gotlob Bendix 22, farer fra Ålborg
5) Ditmer Ladiges Bendix 20, farer fra Ålborg
6) Immanuel Bendix 18
7) Ingeborg Marie Frederiksdatter 16
8) Anne Marie Frederiksdatter Hvas.
FM: Niels Schiønning.

3113 Søren Mortensen Hvid, politibetjent i Ålborg. 25.8.1775, fol.384.
E: Maren Thomasdatter. LV: Mikkel Lunge, rebslager. A:
1) bror Knud Mortensen, murer
2) bror Mathias Mortensen i Göteborg i Sverige
3) søster Anne Cathrine Mortensdatter g.m. Christen Christensen, murer
4) søster Gidsel Mortensdatter, enke efter Anders Hansen [Holm], skibsmand, [skifte 22.12.1771 lbnr.3000].

3114 Christen Jensen Vestergaard, avlskarl i Kærs Mølle. 14.2.1776, fol.386B.
Enkemand. B:
1) Anne Christensdatter i København.
FM: farbrors søn Poul Nielsen, bødkersvend.

3115 Jørgen Andersen i Ålborg. 29.3.1776, fol.387.
E: Sofie Lauridsdatter. LV: Gregers Sørensen, værtshusmand. B:
1) Anders Jørgensen 2
2) Søren Jørgensen 9 mdr.
FM: Joen Sørensen Holm, købmand.

3116 Jens Vejle, [parykmager] i Ålborg. 14.7.1775, fol.388B.
Enkemand. B:
5) Jacob Jensen Vejle, parykmager i Christiania i Norge
6) Anne Cathrine Jensdatter Vejle g.m. Villum Pedersen, bødker.
Første ægteskab med [Mette Kirstine Lauridsdatter Aarø, skifte 4.1.1759 lbnr.2604]. B:
1) Peder Jensen Vejle, parykmager
2) Marie Kirstine Jensdatter Vejle g.m. Markus Wigandt, parykmager
3) Johanne Marie Jensdatter Vejle g.m. [Christian] Sørensen, parykmager i Skive
4) Anne Kirstine Jensdatter Vejle g.m. Børge Malmberg, skomager.

3117 Jan Holst i Ålborg. 15.3.1776, fol.390.
E: Inger Marie [Nielsdatter]. LV: [Christian Frederik Ludvigsen] Milling, kapellan i Ålborg Frue. B:
1) Anne Kirstine Holst 34, forlovet med Mathias Ellidsbøl
2) Niels Holst 30
3) Ida Holst 26
4) Christiane Holst 24
5) Anne Magdalene Holst 21.

3118 Andreas Fomsgaard, skipper i Ålborg. 8.3.1776, fol.392.
E: Maren [Nielsdatter] Bruun. LV: Mikkel Lunge. B:
1) Anne Fomsgaard 12
2) Christian Fomsgaard 9
3) Niels Fomsgaard 8
4) Gertrud Fomsgaard 7
5) Andreas Fomsgaard 1.
FM: Andreas Bruun, skipper.

3119 Dorthe Enevoldsdatter i Ålborg. 29.4.1776, fol.393.
Enke efter Sindel Nielsen. B:
1) Niels Agerlund i Viborg
2) Karen Sindelsdatter.

3120 Karen Jensdatter, ugift tjenestepige i Ålborg. 14.3.1776, fol.393B.
A:
1) forældre Jens Sørensen og hustru i Vadum.
Afdøde var født i Øster Halne i Vadum sogn.

3121 Niels Werden, skriverkarl i Ålborg. 1.1.1776, fol.394.
Arvinger kendes ikke.

3122 Christen Sund, indrulleret matros i Ålborg. 23.12.1775, fol.395.
Arvinger kendes ikke.

3123 Oluf Mogensen, [slagter] i Ålborg. 29.4.1776, fol.396.
E: Karen Christensdatter. LV: Laurids Damsgaard, værtshusmand. B:
4) Anne Olufsdatter 10
5) Peder Christian Olufsen 7.
Første ægteskab med [Karen Nielsdatter, skifte 4.4.1761 lbnr.2681]. B:
1) Niels Olufsen 26, i København
2) Christen Olufsen 22
3) Mogens Olufsen 16.

3124 Peder Madsen, gårdskarl i Ålborg. 2.6.1776, 397B.
A:
1) mor Anne Sørensdatter i Lund i Lild sogn i Vester Han herred
2) søster Maren Madsdatter g.m. Peder Nielsen på Kæret i Lild sogn
3) søster Anne Madsdatter i Vust
4) søster Anne Marie Madsdatter hos sin mor i Lund.

3125 Hans Rasmussen, ugift skipper i Ålborg. 28.10.1774, fol.399.
Forlovet med jomfru Dokkedal. A:
1) far Rasmus Nielsen Satmann
2) bror Søren Rasmussen, skipper
3) søster, hvis navn ikke angives.

3126 Eskild Eskildsen, værtshusmand i Ålborg. 18.1.1775, fol.411.
A:
bror i Frejlev, død. 2B:
a Anders Christensen 14, hos sin mor i Frejlev
b Søren Christensen 11, hos sin mor i Frejlev.
FM: Christen Jensen Hassel i Ålborg.

3127 Niels Nielsen, kalkslager i Ålborg. 22.8.1776, fol.412.
E: Maren Jensdatter. B:
1) Mette Cathrine Nielsdatter.
Afdøde døde 4.7.1776.

3128 Maren Jensdatter i Ålborg, der døde 4.2.1773, fol.412B.
E: Christen Jensen Hassel, rådstuetjener.
Testamente af 4.1.1773.
Afkald for arv efter deres søster fra A:
1) Jens Mikkelsen Hvorup
2) Bertel Pedersen Hvorup
3) Erik Pedersen Hvorup
4) Anders Bertelsen Hvorup
5) Hans Bertelsen Hvorup
6) Jens Bertelsen Hvorup
7) Svend Mikkelsen underskriver på sin stedsøns vegne, der er søn af Niels Stengenberg.

3129 Niels Nikolajsen Bering, toldbetjent i Ålborg. 1.7.1777, fol.414.
E: Karen Sørensdatter. LV: Jan Madsen Møller, skrædder. B:
1) Ingeborg Nielsdatter 15
2) Søren Nielsen 12.
FM: Niels Jensen Guldbæk.

3130 Bernhard Hohorst i Ålborg. 17.2.1775, fol.417B.
E: Cathrine Elisabeth Schou. LV: David Graa. B:
1) Cathrine Margrethe Hohorst 7.
FM: Johan Jacob Grøn, skrædder.

3131 David [Olufsen] Graa, købmand i Ålborg. 1.9.1775, fol.419.
E: Inger [Christensdatter] Stausgaard. LV: Hans Ottesen Aarø, købmand. B:
3) Christen Graa 12
4) Margrethe Graa 11
5) Kirsten Graa 10
6) Anne Marie Graa 7
7) Knud Graa 5.
FM: Lorents Schmidt.
Første ægteskab med Margrethe [Christiansdatter] Schmidt, [skifte 16.2.1761 lbnr.2662]. B:
1) Johanne Graa 20
2) Oluf Graa 19.

3132 Anne Lercheberg i Ålborg, der døde 9.6.1775, fol.422B.
E: Augustinus Schandorff. A:
1) en bror på Fyn
2) en søster i Norge.

3133 Hans Urt, skoflikker i Ålborg. 8.7.1776, fol.426.
E: Ingeborg Halvorsdatter. B:
1) Johanne Marie Urt.

3134 Ove Markussen, hyrde i Ålborg. 16.9.1776, fol.427.
E: Else Pedersdatter Bloch. LV: Niels Poulsen. B:
1) Peder Ovesen.
FM: Gregers Sørensen Fjordbæk.

3135 Dorthe Christiane Brinck i Ålborg. 2.10.1776, fol.428B.
E: Christian Lassen Hübertz. B:
1) Peder Jacob Hübertz 7½
2) Jørgen Engelbrecht Hübertz 6
3) Jørgen Lassen Hübertz 3¾
4) Laurids Christian Lassen Hübertz 1¼.
FM:
1 morbror Engelbrecht Engelbrechtsen Brinck
2 morbror Engelbrecht Jørgen Brinck
3 morbror Anders Christian Brinck
4 mosters mand Laurids Hauskov.
Samfrændeskifte.

3136 Christen Christensen Tyrrestrup, bødker i Ålborg. 21.10.1776, fol.430.
E: Anne Cathrine Lauridsdatter Holm. LV: afdødes svoger Anders Thuesen Hegelund.
[Første ægteskab med Margrethe Knudsdatter, skifte 6.11.1751 lbnr.2377].
Andet ægteskab med Anne Pedersdatter Hørup, [skifte 5.10.1770 lbnr.2946]. B:
1) Knud Christensen Tyrrestrup 24.
FM: farbror Jens Tyrrestrup.

3137 Hans Møller, toldskriver i Ålborg. 28.2.1774, fol.435B.
E: Margrethe Elisabeth. LV: stadsmægler Graa. B:
1) Johanne Henrikke Hansdatter 10
2) Jørgen Bartholin Hansen 6.
FM: [Johan Adolf] Fibiger, toldkontrollør.

3138 Christian Adam Herenius, organist i Ålborg. 25.5.1776, fol.439B.
Afdøde var født i Oldenburg i Tyskland.
Arvinger kendes ikke.

3139 Cathrine Aagaard i Ålborg. 23.2.1776, fol.444.
E: Niels Hass, vinhandler. B:
1) Laurids Aagaard Hass 4
2) Hans Hass 3
3) Anne Marie Hass 1.
FM:
1 fars svoger Peder Deichmann Aagaard, præst i Årestrup, Buderup og Gravlev
2 Knud Theil, forpagter på Restrup.
Bevilling til uskiftet bo af 9.2.1776.
Samfrændeskifte 23.2.1776.

3140 Christen Nielsen Tvede, kobbersmed i Ålborg. 14.5.1771, fol.444B.
E: Anne Marie Sørensdatter Møller. LV: Christen Lemberg, tinstøber. B:
1) Severin Christensen Tvede, vognmand.

3141 Kirsten Jørgensdatter Møller i Ålborg, der døde 1.10.1773, fol.452.
E: Otto Bering, fuldmægtig hos vejermesteren. A:
1) mor Ida Sofie Neumann, enke efter [Jørgen Hansen] Møller, [toldbetjent i Ålborg]
2 bror Jens Gjørup Møller, kantor og kollega i 4 klasse i Ålborg latinskole
3) bror Henrik [Grotum Jørgensen] Møller, præst i Kongerslev [og Komdrup], død. 2B:
a Andreas Georg Møller 9
b Jørgen Møller 6.

3142 Jeppe Mathias Mann, overtoldbetjent i Ålborg. 18.5.1776, fol.457B.
Enkemand. B:
1) Jens Jepsen 27, snedkersvend i Tønder
2) Anne Marie Jepsdatter 25, i Holmsø [i Haverslev sogn] i Øster Han herred
3) Anne Margrethe Jepsdatter 22, i Haverslev
4) Barbara Jepsdatter 17, i Ålborg
5) Niels Jepsen 13 i Haverslev.

3143 Maren, ugift tjenestepige i Ålborg. 21.2.1777, fol.462.
Arvinger kendes ikke.

3144 Mette Marie Nielsdatter, ugift i Ålborg. 12.2.1777, fol.462B.
A:
1) bror Laurids Nielsen Ferslev, værtshusmand i Ålborg
2) bror Peder Nielsen Ferslev i Ålborg
3) bror Christen Nielsen Ferslev i Flensborg
4) søster Anne Kirstine Nielsdatter i Ålborg
5) søster Agnethe Nielsdatter i Flensborg
FM: Jens Kongerslev, snedker.

3145 Jens Andersen Søgaard, ugift tjenestekarl i Ålborg. 9.3.1777, fol.463B.
A:
1) søster på Søgård ved Julstrup [i Buderup sogn]
2) søster på Solgård ved Julstrup.

3146 Søren Nielsen Ørsnæs i Ålborg. 21.2.1777, fol.465B.
E: Maren Christensdatter. LV: Hans Andreassen Hofmeyer. B:
4) Karen Sørensdatter 7
5) Kirsten Sørensdatter 2.
FM: Niels Christian Holm.
Enkens første ægteskab med [Peder Holle, toldbetjent, skifte 28.12.1764 lbnr.2808. B:
1) Christiane Pedersdatter 17
2) Niels Christian Pedersen [Holle] 16, i Ålborg latinskole
3) Jens Pedersen [Holle] 13, på Sohngårdsholm.

3147 Kjeld Nielsen, skomager i Ålborg. 2.4.1777, fol.468.
E: Else Christensdatter. LV: Niels Troelsen. B:
1) Niels Christian Kjeldsen 14
2) Maren Margrethe Kjeldsdatter 13
3) Anne Kirstine Kjeldsdatter 3.
FM: Niels Andersen Møller, værtshusmand.

3148 Inger Sørensdatter i Ålborg, der døde 29.12.1775, fol.469B.
Enke efter Jens Colding, bager, [skifte 13.11.1753 lbnr.2471]. B:
1) Jens Jensen Herslev, billedhuggersvend i København
2) Søren Jensen Herslev, bagersvend i Norge.

3149 Mogens Pedersen, slagter. 2.5.1777, fol.473B.
E: Anne Jensdatter Mørch. LV: Mikkel Lunge. B:
1) Anne Kirstine Mogensdatter 15
2) Ellen Sofie Mogensdatter 12
3) Peder Mogensen 11.
FM: Mikkel Høgh, værtshusmand.
Afdøde døde 15.3.1777.

3150 Ingeborg Halvorsdatter i Ålborg. 12.4.1777, fol.474B.
Enke efter Hans Urt, skoflikker. [skifte 8.7.1776 lbnr.3133]. B:
1) Johanne Marie Urt, skrøbelig på sind og legeme.
Desuden nævnes barnets faster Anne Marie [Christensdatter], enke efter Poul Jensen Mørch i Løgstør, [skifte 8.4.1775 lbnr.63].

3151 Sille Marie Jensdatter i Ålborg. 31.5.1777, side 476.
E: Peder Madsen Sparre, feldbereder. B:
1) Anne Pedersdatter Sparre 7
2) Mads Pedersen Sparre 4
3) Jens Pedersen Sparre 3
4) Niels Mathias Pedersen Sparre 2
5) Else Pedersdatter Sparre 9 mdr.
FM:
1 Jens [Madsen] Bondorph Sparre, præst i Sindal, [dvs. i Sennels]
2 Niels Jensen Møller Gammelmølle.
Bevilling til uskiftet bo af 31.1.1777.
Samfrændeskifte 31.5.1777.

3152 Elias Bertelsen Holst, skrædder i Ålborg. 25.2.1777, fol.477B.
A: en søn der er gift i Århus, hvis navn ikke angives.

3153 Maren Olufsdatter i Ålborg. 11.4.1777, fol.477B.
E: Niels Christensen, bødker. B:
1) Oluf Nielsen, på Holmen i København.

3154 Niels Pedersen. bødker i Ålborg. 12.5.1777, fol.478.
E: Ellen Pedersdatter. LV: Niels Poulsen Freiler. B:
7) Thomas Nielsen 8
8) Ellen Nielsdatter 5
9) Gertrud Marie Nielsdatter 7 uger.
FM: Oluf Nielsen, podemester.
Første ægteskab med Ellen Marie Nielsdatter Øjgaard, skifte 13.10.1758 lbnr.2658]. B:
1) Kirstine Marie Nielsdatter 26, i København
2) Margrethe Nielsdatter 25, i København
3) Gertrud Nielsdatter g.m. Severin Nysom
4) Christiane Nielsdatter 22, i København
5) Peder Nielsen 21, i København
6) Cathrine Nielsdatter 18, i København.

3155 Erik Bjerregaard, skriverkarl hos amtsforvalteren i Ålborg, der døde 18.5.1776, fol.479.
E: mor i Slesvig
2) søster Anne Cathrine i Slesvig.
Desuden nævnes afdødes søskendebarn Christen Jensen Bjerregaard på Toruphede.

3156 Laurids Frederik [Lauridsen] Weise, maler i Ålborg, der døde 7.11.1775, fol.481.
Enkemand efter [Elisabeth Jensdatter Brøndlund, begravet Ålborg Budolfi 24.8.1775]. B:
1) Jens Brøndlund Weise 6
2) Frederik Weise 5
3) Sofie Weise 4
4) Margrethe Weise 3
5) Massen Juliane Weise 9 mdr, der døde i Jetsmark 10.6.1776.
FM: morbror [dvs. mosters mand] Holger Anders [Vilhelmsen] Bondorph, præst i Jetsmark g..m. [Maren Jensdatter Brøndlund].
Afdøde mands arvinger, skal være i Sverige.
Litteratur: Optegnelser om slægter Brøndlund fra Vendsyssel af C. Klitgaard i: Personalhistorisk Tidsskrift 1946 side 159-197. Heri side 186-188: Tredje slægtled: Jens Lauridsen [i Østergård i Vester Brønderslev sogn]s børn med Maren Nielsdatter Brøndlund.

3157 Anne Johanne Hansdatter, ugift i Ålborg. 2.3.1777, fol.488.
A:
1) bror Søren Steensen, død. Enken lever i Nørre Sundby. 3B:
a Maren Sørensdatter 18
b Dorthe Sørensdatter 14
c Else Johanne Sørensdatter 11.

3158 Kirstine Margrethe Jespersen i Ålborg. 19.3.1777, fol.489B.
Enke efter [Christoffer] de Hemmer [i Uttrup i Nørre Sundby sogn].
0) forældre [Jesper Jespersen til Høgholt i Hørmested sogn, skifte Ålborghus amt 13.9.1748 lbnr.183 og Karen Ejlersdatter Holm].
Fars andet ægteskab med [Johanne Kjærulf]. B:
1) [halv]bror Laurids Kjærulf Jespersen, byskriver i Mariager
2) [halv]bror Morten Kjærulf Jespersen i Schaungård [i Vindum sogn
3) [halv]bror Erik Jespersen, forvalter på Schaungård.

3159 Ida Margrethe Hübertz i Ålborg, der døde 19.4.1776, fol.493.
Enke efter [Christian] Schmidt, byfoged, skifte 31.7.1758 lbnr.2634. B:
1) Kirsten [Margrethe] Schmidt g.m. Jens Lorents Schmidt, [dansemester]
2) Margrethe Schmidt g.m. David [Olufsen] Graa, købmand, [skifte 1.9.1775 lbnr.3131]. 2B:
a Johanne Graa 20
b Oluf Graa 19
3) Villum Schmidt, visiterer i Stige ved Odense på Fyn
4) Martha Schmidt g.m. Hans Tidemann, kapellan i Valle [i Audnedal (Undal) præstegæld] i Lister provsti i Kristiansand stift i Norge
5) Jacob Schmidt, bjergværks-prokurator i Kongsberg i Norge.

3160 Peder Christensen Tranmose, købmand. 10.6.1776, fol.497B.
E: Anne Lorentse Gødvad. LV: Jens Skibby. B:
1) Christiane Jacobæa Pedersdatter 4
2) Anders Christian Pedersen 3.
FM: Anders Gødvad.

3161 Jørgen Jensen Holm, skipper i Ålborg. 7.5.1777, fol.504B.
E: Anne Pedersdatter Malling. LV: Rasmus Mørch.
Testamente af 2.5.1777.

3162 Peder Poulsen, snedker i Ålborg. 28.6.1777, fol.505B.
E: Maren Pedersdatter. B:
1) Peder Christian Pedersen 8
2) Poul Pedersen6
3) Anne Marie Pedersdatter 4
Elisabeth Schrøder Pedersdatter 3.
Bevilling til uskiftet bo af 21.2.1777.
Samfrændeskifte 28.6.1777.

3163 Gertrud Jensdatter Holm i Ålborg. 19.4.1776, fol.506B, 510.
A:
0) forældre Jens Andersen Holm, dansk skoleholder, [skifte 21.6.1775 lbnr.3109] og Karen Madsdatter, død.
A:
1) farbror Anders Andersen, død. 5B:
a Christen Andersen [Holm, skifte Viborg 19.3.1768 lbnr.1164], var g.m. [Kirsten Nielsdatter]. 4B:
1 Anders Christensen 26, i København
2 Gertrud Christensdatter 23 på Holmgård [i Skals sogn]
3 Maren Christensdatter 19, i Viborg
4 Niels Christensen [Holm] 18, i Viborg latinskole
b Niels Andersen Holm, kopist i Københavns Politikammer
c Thomas Andersen Holm, boghandler i Geneve
d Maren Andersdatter g.m. Laurids Christensen Hougaard i Store Torup i Ulbjerg sogn på Restrup gods
e Anne Andersdatter g.m. Andreas Ellermann, skrædder i Nykøbing Mors
2) faster Anne Andersdatter, død. 5B:
a Anders Sørensen 25, i Ovenskov i Lovns sogn
b Anne Sørensdatter g.m. Christen Sørensen i Hole i Lovns sogn på Hessel gods
c Sofie Sørensdatter g.m. Peder Skrædder i Hole
d Karen Sørensdatter g.m. Peder Hansen i Ovenskov
e Maren Sørensdatter g.m. Niels Sørensen i Ullits på Lerkenfeld gods.

3164 Christen Vognsen, borgmester i Ålborg, der døde 21.1.1774, fol.507B.
E: Karen Fogh Clementin. LV: Lorents Klejs. B:
1) Peder Vognsen 15.
FM:
1 Christian Frederik Milling, kapellan i Ålborg Frue og Nørre og Sønder Tranders
2 Søren Nors, præst i Veggerby og Bislev.
Bevilling til uskiftet bo af 12.11.1773.
Samfrændeskifte 14.4.1779.

3165 Niels Thomsen Frost, dansk skoleholder i de fattiges skole i Ålborg. 8.8.1777.
E: Bodil Marie Pedersdatter. LV: Oluf Nielsen, podemester. B:
1) Thomas Nielsen Frost 12
2) Anne Marie Nielsdatter 9
3) Anders Nielsen Frost 3.
FM: farbror Jens Thomsen Frost i Nørre Sundby.

3166 Svend Hultin, feldbereder i Ålborg. 4.4.1777, fol.515B.
E: Anne Mortensdatter Schmidt, der døde kort tid efter sin mand. B:
1) Gregers Hultin 20, i Randers
2) Morten Hultin.
FM: morbror Mads Schmidt, bager i Ålborg.
Afdøde døde 21.3.1777.

3167 Marie Pedersdatter Schott i Ålborg. 15.11.1777, fol.518B.
E: Søren Klitgaard, toldskriver. A:
1) bror Knud Pedersen Schott, skrædder
2) bror Peder Pedersen, Schott, parykmager.

3168 Margrethe [Mouridsdatter] Balling i Ålborg. 17.7.1777, fol.519.
Enke efter [Andreas Ottesen] Bering, tolder, [skifte 2.7.1745 lbnr.2325]. B:
1) Ingeborg Bering, enke efter [Ludvig Valentin] Thyme, [femte lektiehører i Ålborg latinskole, død 24.6.1773]
2) Dorthe Kirstine Bering g.m. Jens Buus, købmand i Randers
3) Mourids Bering, apoteker i Århus
4) Christiane Barbara Bering g.m. [Hans] Vilhelm [Lauridsen] Kaalund, præst i [Kattrup, Ørridslev og Tolstrup] ved Horsens
5) Frederikke Sofie Bering i København
6) Margrethe Lisbeth Bering i København.

3169 Simon Neuhaus, drejlsvæver i Ålborg. 18.10.1776, fol.520.
E: Maren Jepsdatter. LV: Oluf Nielsen Haslund. B:
1) Marianne Simonsdatter 17
2) Marie Elisabeth Simonsdatter 10
3) Anne Marie Simonsdatter.
FM: Christian Brunsgaard.

3170 Svend Vendel i Nykøbing. 16.6.1777, fol.522.
Enkemand efter [Helene Wagaard, skifte 21.1.1774 lbnr.3075]. B:
1) Morten Svendsen 12
2) Maren Marie Svendsdatter 9.
FM: Hans Ottesen Aarø.

3171 Inger Nielsdatter i Ålborg. 20.2.1778, fol.523.
E: Laurids Klæstrup, fattigfoged.
Af første ægteskab B:
1) [Anne Jensdatrter Winther] 8.
FM: morbror Christen Henriksen.

3172 Clemen Nielsen, skipper i Ålborg. 8.10.1777, fol.523.
E: Karen Lauridsdatter. LV: Mikkel Lunge. B:
1) Karen Clemensdatter 35, g.m. Christen Haverslev, skomager
2) Laurids Christian Clemensen 37, farer til søs
3) Mette Marie Clemensdatter 25
4) Niels Clemensen 22, i Hambergsund ved Arendal i Norge.
FM: Niels Lund, skrædder.
Afdøde døde 8.10.1777.

3173 Johanne Andersdatter, ugift i Ålborg. 2.7.1777, fol.524.
A:
0) forældre [Anders Jensen Griis, slagter, skifte 23.3.1743 lbnr.2195] og Anne Jensdatter, skifte 9.5.1751 lbnr.2359. B:
1) bror Jens Andersen
2) bror Christen Andersen Griis, [skifte 13.5.1772 lbnr.2987]. E: Inger Andersdatter. 6B:
a Niels Christensen 25, rebslagersvend
b Anders Christensen 23, i Århus
c Søren Christensen 17, farer til søs
d Jørgen Christensen 13
e Anders Christensen 10
f Anne Cathrine Christensdatter 7.

3174 Ida Jensdatter i Ålborg. 2.5.1777, fol.525B.
Enke efter Christen Olufsen. B:
1) Jens Tyrrestrup, slotsvægter
2) Christen Christensen Tyrrestrup, bødker, [skifte 21.10.1776 lbnr.3136]. 1B:
a Knud Christensen Tyrrestrup
3) Sofie Christensdatter Tyrrestrup.
4) Niels Christensen Tyrrestrup.

3175 Christen Nielsen Kjeldsen i Ålborg. 13.2.1778, fol.527B.
E: Karen Jensdatter. LV: David Becher. B:
2) Nille Christence Christensdatter 10 uger.
Af første ægteskab B:
1) Adelus Kirstine Christensdatter 28.

3176 Margrethe Andersdatter i Ålborg, der døde 30.3.1778, fol.528.
E: Ludvig Ellerbroch. A:
1) far Anders Christensen i Haldager [i Vadum sogn].

3177 Carl Cornelius Betiga, bogbinder i Ålborg, der døde 22.10.1771, fol.528B.
Enkemand. A:
1) brordatter Ulrikke Cornelius g.m. Frands Dantzer, musketer i København.
Afdøde var født i Sverige.

3178 Laurids Bang, toldbetjent i Ålborg. 29.5.1778, fol.532.
E: Elisabeth Birgitte Tanderup. LV: Mikkel Lunge. B:
1) Anne Cathrine Bang 20.

3179 Jens Nielsen, ugift skibstømrersvend i Ålborg. 15.5.1778, fol.532B.
A:
1) far Niels Jensen, skovfoged i Ove ved søn Christen Nielsen på Viffertsholm.
(Faderen kaldes eneste arving, uanset hans søn repræsenterer ham, men det må vel så være en stedsøn)?

3180 Christian Stengel, skarpretter i Ålborg. 7.4.1777, fol.533.
E: Anne Marie Magdalene. LV: Peder Haslund. B:
5) Anne Cathrine Stengel 7.
FM: Ulrik Frederik Lund, prokurator.
Første ægteskab med [Lucie Margrethe Meyer, skifte 2.5.1761 lbnr.2671]. B:
1) Augustinus Christian Stengel, skarpretter i Odense
2) Frands Vilhelm Stengel, skarpretter i Tronhjem i Norge
3) Malene Dorthe Stengel 24, i København
4) Lucie Christiane Stengel g.m. Skov, bryggersvend i København.
Afdøde døde 4.4.1777 i Grenå under embedsforretninger.

3181 Mette Sørensdatter i Ålborg. 6.6.1778, fol.537B.
Enke efter [Christen Sørensen Klæstrup, skrædder i Svenstrup i Ålborg amt]. B:
1) Søren Klæstrup, student i en præstegård syd for Viborg.

3182 Kirsten Lauridsdatter i Ålborg. 27.6.1778, fol.538.
E: Cornelius Carl Betiga, børstenbinder. B:
1) Carl Cornelius 35, feldberedersvend
2) Josef Cornelius 18.

3183 Dorthe Christensdatter i Ålborg. 19.6.1777, fol.538.
E: Christen Horn. B:
1) Christen Christensen Horn, på de lange rejser.

3184 Else Thomasdatter i Ålborg. 18.4.1777, fol.539B.
E: Christen Horn, matros, der farer på Grønland fra København. B:
1) Albert Birman Christensen 1¼.
FM: farfar Christen Horn.

3185 Kirsten Nielsdatter i Ålborg. 17.1.1777, fol.541.
E: Søren Nielsen, vognmand. B:
1) Else Sørensdatter 27, på Sohngårdsholm
2) Bodil Cathrine Sørensdatter 21.
FM: Lorents Lifland.

3186 Peder Andersen Grøn, gørtlersvend i Ålborg. 15.8.1778, fol.542B.
A:
1) mor Anne Cathrine i Holstebro, enke efter Anders Grøn.

3187 Gundel Marie Heug i Ålborg. 16.2.1777, fol.542B.
Enke efter Christen Byrum. B:
1) Elisabeth Marie Byrum 20.
FM: Johan Vandal, kapellan i Ålborg Budolfi g.m. moster [Christiane Marie Heug].

3188 Opbudsbo i Ålborg. 22.7.1776, fol.545.
Registrering af fallitbo hos Poul Engelstrup, købmand i Ålborg.

3189 Opbudsbo i Ålborg. 25.3.1776, fol.559.
Registrering af fallitbo hos Christen Lemberg, købmand i Ålborg.

3190 Opbudsbo i Ålborg. 30.3.1776, fol.559.
Registrering af fallitbo hos Daniel Linaa, købmand i Ålborg.

3191 Peder Haslund, farver i Ålborg, der døde 14.5.1777, fol.612.
E: Johanne Bastrup. LV: Oluf Holt. A:
1) søster Dorthe Marie Haslund g.m. Hans [Lauridsen] Kjær, købmand i Holstebro
2) søster Maren Haslund g.m. Jens Hørning, klokker i Viborg Søndre sogn
3) søster Abelone Haslund i Marselisborg ved Århus
4) halvbror Søren [Lauridsen] Haslund, købmand i Viborg, død, skifte Viborg 20.1.1777 lbnr.1322. Enke og 5 børn lever i Viborg.

3192 Opbudsbo i Ålborg. 23.7.1776, fol.617.
Registrering af fallitbo hos Niels Nygaard, købmand i Ålborg.

3193 Laurids Pedersen Skyum i Ålborg, der døde 8.3.1765, fol.626B.
E: Karen Nielsdatter. LV: Knud Qvist. B:
3) Niels Skyum 23, i Helsingør
4) Johanne Marie Skyum
5) Gertrud Marie Skyum.
Jens Andersen Ladefoged.
Første ægteskab med [Johanne Marie Nielsdatter, skifte 15.6.1739 lbnr.2061]. B:
1) Anne Erika Skyum
2) Karen Skyum.

3194 Anders Andersen Svensk, bælgetræder i Ålborg. 18.4.1768, fol.627B.
E: Maren Mouridsdatter, i de fattiges hus. B:
1) Anders Andersen 40
2) Søren Andersen, skomagersvend og dragon
3) Mourids Andersen, i København
4) Laurids Andersen, skomagersvend i Ebeltoft
5) Kirsten Andersdatter g.m. Ludvig Hoved, skrædder i København.

3195 Anders Lauridsen Kjær, købmand i Ålborg. 17.7.1769, fol.628.
Enkemand. B:
1) Christen Lauridsen Kjær.

3196 Ingeborg Andersdatter Thiele i Ålborg. 2.6.1773, fol.629B.
A:
1) søster [Anne Andersdatter Thiele] g.m. Laurids Pop, degn i Udby på Tuse Næs på Sjælland.

3197 Niels Nielsen Overvad, snedker i Ålborg, der døde 18.6.1773, fol.630B.
A:
0) forældre [Niels Poulsen, skifte 20.8.1738 lbnr.2038 og Mette Sørensdatter]
1) søster Ellen Nielsdatter, enke efter Johan Arent, skomager, [skifte 13.5.1741 lbnr.2294]
2) Søren Nielsen, murer.

3198 Nikolaj Lemberg, kobbersmed i Ålborg. 19.3.1774, fol.631B.
E: Sara Didriksdatter Witschen. LV: Jacob Troelsen, værtshusmand. B:
1) Maren Nikolajsdatter 24
2) Didrik Nikolajsen 21
3) Magdalene Nikolajsdatter 18
4) Elisabeth Nikolajsdatter 16
5) Nikolaj Nikolajsen 15
6) Henrik Nikolajsen 14
7) Svend Nikolajsen 12
8) Euphrosyne Nikolajsdatter 10
9) Sofie Nikolajsdatter 7.
FM: farbror Christen Lemberg, tinstøber.

3199 Maren Nielsdatter Bay i Ålborg. 17.1.1777, fol.634.
Enke efter Anders [Nielsen] Brorholt, [skifte 18.12.1766 lbnr.2867]. A:
1) søster Mette Nielsdatter g.m. Christen Christensen i Thise i Vendsyssel, begge døde , uden børn
2) bror Jens Nielsen i Tømmerby, død. 3B:
a Thøger Jensen i Hjortdal sogn, død. 4B:
1 Levi Thøgersen
2 en datter g.m. Niels Jensen i Hjortdal
3 Johanne Thøgersdatter
4 Dorthe Thøgersdatter
b Niels Jensen, på Hjermeslev gods
c Laurids Jensen i Vester Mellerup på Hjermeslev gods
3) bror Anders Nielsen i Serreslev sogn på Ås gods, død. 2B:
a Niels Andersen i Vester Mellerup på Ås gods
b Mads Andersen, død. 1B:
1 en datter på Ås gods
4) søster Bodil Nielsdatter [i Tolstrup], død. 3B:
a Christen Pedersen Steenberg i Christiania i Norge
b Karen Pedersdatter. død. 1B:
1 Peder Skomager i Ellidshøj
c Maren Pedersdatter g.m. Anders Andersen Egelund i Norge.
Testamente af 20.12.1769, hvorefter der er arv til Laurids Christensen Thorsen, navigationsmester.

3200 Ida Kirstine Stampe i Ålborg. 24.3.1777, fol.637.
Enke efter Christian [Mikkelsen] Bo. B:
1) Mette Kirstine Bo g.m. Jens Hansen Lund, købmand
2) Marie Cathrine Bo, død, var g.m. Christen Knakkergaard, købmand i Thisted, [skifte Thisted 4.12.1773 lbnr.395]. 3B:
a Ida Kirstine Christensdatter Knakkergaard 21
b Christen Christensen Knakkergaard
c Christiane Marie Knakkergaard
3) Henrikke [Christensdatter] Bo g.m. [Frederik Christian] Wormstrup, byfoged i Ålborg
4) Cathrine Bo.

3201 Mette Cathrine Hastrup i Ålborg. 2.7.1777, fol.645.
Enke efter Henrik Mikkelsen, [skifte 16.8.1754 lbnr.2484]. B:
1) Johanne Marie Henriksdatter Hastrup 24.
FM: Mikkel Lunge.

3202 Maren Jacobsdatter i Ålborg. 12.3.1778, fol.648.
Enke efter Niels Haslund, hattemager. B:
1) Andreas Haslund, hattemager
2) [Johanne Haslund] g.m. Theodor Benjamin Waurer
3) Niels Haslund i Norge
4) Jacob Haslund i Frederikshald i Norge
5) Oluf Nielsen Haslund
6) [Anne Haslund], enke efter Johan Jochum Hein.
(Muligvis flere børn).

3203 Johanne Andersdatter Balling i Ålborg. 28.10.1778, fol.656.
Enke efter Jens Lauridsen Thagaard. Testamente af 30.10.1743.
Første ægteskab med Laurids Lund. Testamente af 24.8.1741.
Laurids Lunds A:
1) søster Kirsten Pedersdatter, [skifte Nibe 24.7.1778 lbnr.403. var g.m. Jens Jensen Lund]. 1B:
a Laurids Jensen Lund i Nibe.
Hendes A:
0) forældre [Anders Andersen Balling, købmand i Ålborg og Mette Lukasdatter]
Mors første ægteskab med [Jens Christensen Winther, skifte 5.8.1700 lbnr.1429]. B:
1) halvbror Lukas Winther, oberst, død. 3B
a Otte Winther, kaptajn i Norge
b [Mette Cathrine Winther], død, var g.m. [Knud] Schiantz (Schiaart), oberst. 1B:
1 Martha Charlotte Schiantz g.m. Lorents Jørgensen, købmand i Holmestrand i Norge
c Marie Amalie Winther i Norge, enke efter Schultz, major
2) halvbror Christen Winther, bedemand i Ålborg, [skifte Øster Han herred gejstlig 16.4.1762 lbnr.32, var g.m. Elisabeth Marie Jensdatter Husbond]. 3B:
a Jens Mathias [Christensen] Winther, præst i Haverslev og Bejstrup, [skifte Øster Han herred gejstlig 13.4.1765 lbnr.33]. 3B:
1 Christen Winther i Ålborg
2 Rudolf [Abraham] Winther, student
3 Jens Bloch Winther i Ålborg
b Sofie Cathrine Winther, [skifte Ålborghus amt 15.9.1762 lbnr.328], var g.m. Andreas Svejstrup, forpagter på Pandum [i Vokslev sogn, skifte Ålborghus amt 5.1.1778 lbnr.634]. 3B:
1 Elisabeth Svejstrup g.m. Christian Holst [Thorsen], købmand i Nibe
2 Christen Svejstrup, student
3 Jens Jørgen Svejstrup
3) halvsøster Mette Marie Winther, [skifte Løvenholm gods 26.9.1741, skifteprotokol 1732-1751 fol.179B], var g.m. [Hans Pedersen] Fædder til Refsnæs [i Komdrup sogn. skifte Ålborghus amt 1.9.1753 lbnr.237]. 3B:
a Peder [Hansen] Fædder, kapellan i Ringsted
b Jens Fædder til Refsnæs
c Maren Fædder g.m. Henrik Christoffer [Henriksen] Bützow, præst i [Øster] Starup [og Nebel].

3204 Ulrik Frederik Lund, prokurator i Ålborg. 30.10.1778, fol.658B.
E: Eleonora [Sofie] Christensdatter [Stub]. B:
1) Anne Margrethe Lund 16
2) Christian Lund 12
3) Ulrikke Lund 12
4) Angelette (Alette) Marie Lund 4.

3205 Birgitte Kirstine Mørch i Ålborg. 30.10.1778, fol.659.
Uden ægteskab B:
1) Kirstine Marie.
Desuden nævnes afdødes søster Anne Marie Mørch.

3206 Jens Koch, købmand i Ålborg. 26.2.1777, fol.659B, 728.
Enkemand efter Marie Svendsdatter Grubbe.
Hans A:
1) bror [Clemen Nielsen Weidemann i Nibe. 14.2.1756 lbnr.106, var g.m. Dorthe Jensdatter Koch]. 4B:
a Karen Clemensdatter Weidemann i Ålborg
b Kirsten Clemensdatter Weidemann i Nibe.
c Niels Christensen Koch, maler i Nibe
d Jens Clemensen Weidemann, snedker i Nibe
Hendes A:
0) forældre [Svend Mortensen, skifte 1.10.1738 lbnr.2099 og Johanne Baggesdatter, skifte 22.4.1718 lbnr.869]
1) søster Jacobe Svendsdatter Grubbe g.m. Christen Tranmose, købmand i Ålborg
2) søster Margrethe Svendsdatter Grubbe, [skifte 28.8.1736 lbnr.1943]. E: Anders [Jensen] Thagaard, købmand. 1B:
a Margrethe Thagaard g.m. Jens Iver Balling, [der begge døde under skiftet, se skifte 8.11.1778 lbnr.3383]
Fars andet ægteskab med [Sidsel Hansdatter]. B:
3) halvsøster Johanne Svendsdatter Grubbe g.m. Jacob Filstrup, rådmand og landstingsskriver i Viborg.

3207 Søren Mikkelsen Lunge i Ålborg. 4.6.1777, fol.675.
A:
1) søster Gertrud Kirstine Lunge, enke efter Hans Bertelsen Wolch, [skifte 26.7.1766 lbnr.2865] ved søn Mikkel Lunge, rebslager
2) søster [Anne Mikkelsdatter Lunge, død 10.3.1758], var g.m. Julius Henrik von Werden, præst på Orø, død 5.11.1751]. 3B:
a Peder von Werden, forvalter på Selsøgård [i Selsø sogn] på Sjælland
b Michael von Werden på Selsøgård
c Cathrine Marie von Werden g.m. Niels Christiansen Østerild, præst på Orø ved Holbæk.

3208 Mette Nielsdatter i Ålborg. 17.10.1778, fol.684.
Enke efter Palle Smed. B:
1) Niels Pallesen, smed i Hjørring
2) Karen Pallesdatter 31, på stedet.

3209 Hans Jensen, sporemager i Ålborg. 24.12.1778, fol.684B.
E: Dorthe Christensdatter.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 21.12.1778.

3210 Helene Juliane Andrup i Ålborg, der døde 28.9.1778, fol.685.
E: Bendix Hansen, parykmager. A:
1) far Peder Hermansen Andrup i Havbro på Handbjerg Hovgård gods
2) halvsøster g.m. Andreas Møller i Skibelund mølle [i Sahl sogn i Houlbjerg herred].

3211 Maren Jensdatter Koch i Ålborg. 23.12.1778, fol.687.
E: Clemen Mikkelsen Skaaning, snedker. A:
1) søster Johanne Jensdatter.
Testamente af 26.11.1778.

3212 Opbudsbo i Ålborg. 2.3.1775, fol.688B.
Registrering af fallitbo hos Frederik Henneberg.

3213 Christen Nielsen Havsig i Teglgården uden for Østerport i Ålborg. 8.8.1760, fol.714B.
A:
1) bror Hans Nielsen Havsig i Havsig i Ålbæk sogn
2) søster Sidsel Nielsdatter g.m. Jesper Madsen i Vester Idskov i Voer sogn
3) bror Markus Nielsen Havsig i Knøsen i Albæk sogn
4) søster Malene Nielsdatter g.m. Christen Andersen i Rønholt i Volstrup sogn
5) søster Mette Nielsdatter, død, var g.m. Christen Poulsen. 1B:
a Niels Christensen Havsig.

3214 Niels Jørgensen, værtshusmand i Ålborg. 17.4.1767, fol.729B.
E: Maren Thomasdatter Kjærulf. LV: Poul Jensen Vormslev. A:
1) søster Johanne Jørgensdatter, enke
2) bror Poul Jørgensen i Østrup, død. E: Maren Poulsdatter. 5B:
a Maren Poulsdatter g.m. Peder Pedersen Thybo i Østrup
b Jørgen Poulsen
c Laurids Poulsen
d Johanne Poulsdatter
e Maren Poulsdatter.

3215 Marie Cathrine Adamsdatter i Ålborg. 9.5.1767, fol.735.
E: Laurids Wille, overtoldbetjent.
Første ægteskab med [Jørgen Berntsen Solbjerg, skifte 21.10.1757 lbnr.2564]. B:
1) Adam Jørgensen Solbjerg, guldsmed i Sæby
2) Anneke Jørgensdatter Solbjerg 21
3) Johanne Margrethe Jørgensdatter Solbjerg 19

3216 Laurids Scavenius, købmand i Ålborg. 11.3.1768, fol.742.
Enkemand efter Anne Kirstine Børgesdatter Lemmiche.
Hans A:
1) søster Anne Dorthe Scavenius i Larvik i Norge
2) bror Peder Scavenius, død. 2B:
a Henrik Møller
b Anne Else Møller
3) søster Bodil Scavenius g.m. Saalfeldt, kontrollør, begge døde. 3B:
a Maren Saalfeldt, enke efter Troils
b Malene Saalfeldt
c Marichen Saalfeldt
4) søster Anne Dorthe Scavenius i Larvik
5) bror Peder Scavenius, foged i Neder Telemarken og Bamle i Norge, begravet 21.5.1761. 2B:
a Hans Lund
b Justine g.m. Mads Sørensen, foged i Strinde og Selbo ved Tronhjem.
Hendes A:
0) forældre [Børge Mathiassen Lemmiche, skifte 15.12.1694 lbnr.1320 og Birthe Thiesdatter, skifte 8.12.1712 lbnr.1624]. B:
1) søster Anne Børgesdatter Lemmiche, død, var g.m. [Laurids Andersen Kjær]. 3B:
a Anders Lauridsen Kjær
b Børge Lauridsen Kjær, skoleholder i Ålborg, [skifte 25.1.1751 lbnr.2367]. 6B:
1 Laurids Kjær, student
2 Anders Kjær, skomagersvend
3 Christen Børgesen Kjær i Drammen hos sin mor
4 Anne Kjær i Drammen hos sin mor
5 Christine Kjær, i Drammen hos sin mor
2) søster Susanne Børgesdatter Lemmiche, død. Første ægteskab med [Jens Ludvigsen, skifte 4.8.1706 lbnr.1524]. Andet ægteskab med Thomas Nielsen Aslov, auditør og købmand, [begravet Ålborg Budolfi 25.11.1745]. 2B:
a Maren Jensdatter g.m. Christen Jacobsen, købmand i Ålborg
b Birthe Jensdatter, død [22.1.1753], var g.m. Jacob Bloch, død. 1B:
1 [Maren Jacobsdatterdatter Bloch] g.m. Niels [Christensen] Overvad, købmand i Ålborg
3) bror Mathias Børgesen Lemmiche, guldsmed i Ålborg, død. 3B:
a Niels Lemmiche, præst [Hornum og Snæbum] i Viborg stift
b Børge Lemmiche, guldsmed i København
c Marianne Lemmiche g.m. [Christen Andersen] Schalesin, præst i Ellidshøj og Svenstrup
4) bror Kjeld Børgesen Lemmiche, død. 1B:
a Birthe Kjeldsdatter Lemmiche i Ålborg, enke efter Christen Ravnstrup i Løgstør
5) bror Hans Børgesen Lemmiche, klokker i Ålborg Frue

3217 Christen Jensen Borup, værtshusmand i Ålborg. 23.10.1767, fol.754.
Enkemand efter [Karen Olufsdatter, skifte 7.4.1767 lbnr.2874].
A:
1) en søster g.m. Søren Pedersen i Fjelsted i Sindal sogn på Linderumgård gods
2) en søster i Norge.
Desuden nævne afdødes hustrus datter Maren Nielsdatter g.m. Johan Henrik Møller, ang