Erik Brejls hjemmeside

Start

Vester Lisbjerg herreds godsers skifteuddrag

[Haraldslund]Niels Sørensen

Haraldslund gods
Skifteprotokol
1721-1811

[1721-1762]   [1760-1811]Haraldslund gods
Skifteprotokol
1721-1762
G 315-2

Haraldslund Gods
Skifteuddrag
Grundfør sogn, Vester Lisbjerg herred, Århus amt


--------------------------------------------------------------------------------
 
2, 24. maj 1721, Grundfør
Halvgaardsmand Mogens Møller, død
Maren Jensdatter, død kort forinden
Hans børn med 1. hustru Anne Jensdatter:
Niels Mogensen, 5 år tidligere kommet til kongens flåde, vides ikke om han lever
Rasmus Mogensen, 25 år
Maren Mogensdatter, 23 år
Børn med Maren Jensdatter:
Jens Mogensen, 19 år
Hans Mogensen, 15 år
Jens Mogensen, 11 år
Ane Mogensdatter, 8 år
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
4, 22. december 1723, Grundfør
Gl. Peder Vinther, død
Mette Christensdatter, enke
Deres børn:
unge Peder Pedersen Vinther i Grundfør
? Pedersdatter ~ Søren ? i Spørring
Lavværge Søren Skriver i Grundfør

--------------------------------------------------------------------------------

4b, 30. december 1723, Grundfør
Mette Pedersdatter, død
Peder Laursen, enke
Deres børn:
Karen Pedersdatter, 6 år
Maren Pedersdatter, 5 år
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
5b, 1725, Grundfør
Peder Westerboe, død
Maren Nielsdatter, enke
Ingen børn
Hustruen kendte ikke til nogen arvinger
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
6, 4. december 1726, Grundfør
Søren Jensen Skriver, død
Bodil Rasmusdatter, enke
Lavværge Jens Rasmussen af Ølsted
Deres børn:
Karen Sørensdatter, 34 år ~ Peder Pedersen Vinther
Jens Sørensen Skriver, 25 år, gift
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
8b, 4. februar 1729, Grundfør
Margrethe Nielsdatter, død
Jeppe Sørensen, enke
Hendes børn:
1) Christian Hansen i Bryrup
2) Niels Hansen Rosborg i Viborg, død ~ Sophie Michelsdatter ~ Johan Jacobsen
2a) Hans Rosborg på Haraldslund
2b) Niels Hansen i Skive
2c) Jacob Rosborg i København
2d) Bodil Hansdatter i Mønsted, hendes kæreste Knud Braad sognedegn i Daubjerg
2e) Jens Rosborg, forpagter på Løvenholm, død ~ Maren Nielsdatter
hans børn? 3 børn
3)  Christen Hansen, død i ung alder uden børn
4)  Anders Hansen, også død
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
13, 4 april 1729, Grundfør mølle
En fattig enke, Anne Hansdatter, død
Ingen børn, ingen større værdier
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
14, 3. februar 1730, Søby
Elisabeth Knudsdatter Schalstrup, død
Herredsfoged Jens Lundorff, enke
Deres børn:
Knud Jensen Lundorff, 11 år
Jens Jensen Lundorff, 9 år
Morbrødre Helvicus Knudsen Friis i Aarslev Mølle, Knud Knudsen Danske, skoleholder i Voldum
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
29, 17. april 1731, Søby
Anne Jensdatter, død
Peder Blach, enke
Hendes børn:
Søren Rasmussen
Michel Rasmussen
Niels Rasmussen
Peder Rasmussen
Anne Rasmusdatter
Bodil Rasmusdatter
Mette Rasmusdatter
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
29b, 8. maj 1732, Søby
Maren Jensdatter, død
Peder Rasmussen Bredegaard, enke
Deres børn:
Rasmus Pedersen, 6 år
Jens Pedersen, 4 år
Niels Pedersen, 1½ år
Faderens brødre Michel Rasmussen og Niels Rasmussen Bredegaard
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
31, 18. februar 1732, Grundfør
Bodil Rasmusdatter, død
Søren Skriver, død
Deres børn:
Jens Sørensen Skriver
Karen Sørensdatter ~ Peder Vinter
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
31, 29. december 1731, Grundfør
Maren Jensdatter, død
Peder Frandsen, enke
Afdødes søn, Peder Hansen
Intet af værdi
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
31, 14. marts 1732, Grundfør
Mette Ibsdatter, død
Søren Nielsen Hjulmand, enke
Hendes arvinger:
Søsterbørn Peder og Søren Granslev?
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
32b, 9. april 1733, Grundfør
Karen Sørensdatter, død
Peder Pedersen Vinter, enke
Deres barn:
Peder Pedersen, 11 dage
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
35b, 26. marts 1734, Grundfør Mølle
Anne Madsdatter, død
Mads Sørensen, død
Deres børn:
Anne Madsdatter ~ hospitalsforstander Niels Nielsen i Århus
Helle Madsdatter ~ Hans Rosborg på Haraldslund
Kirsten Madsdatter ~ Jens Elsegaard i Ebeltoft
Maren Madsdatter ~ Niels Jørgensen i Nielstrup
Søren Madsen, vides ej hvor er
Mads Madsen, vides ej hvor er
Iver Madsen
 
--------------------------------------------------------------------------------

38, 29. januar 1734, Grundfør
Christen Lassen, død
Kirsten Jensdatter, enke
Deres børn:
Jens Christensen Dixen
Las Christensen
Laurs Christensen, fæstebrev af 10. november 1728
Zidsel Christensdatter ~ Christen Nielsen i Grundfør
Karen Christensdatter, ugift
 
——————————————————————————————

42b, 16. april 1734, Grundfør
Jørgen Nielsen, død
Kirsten Christensdatter, enke
Hans arvinger:
Afdødes stedfader Jens Olesen ~ Moderen lever, navn?
Halvbroder Niels Jensen
Halvsøster Mette Jensdatter
Helsøster Anne Margrethe Nielsdatter ~ Niels Ødum i Grundfør
Halvsøster Johanne Jensdatter ~ Niels Sommer i Grundfør
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
44b, 1. juli 1734, Grundfør
Mette Christensdatter, død
Peder Vinter, død
Deres børn:
Peder Pedersen Vinter
Maren Pedersdatter, i Spørring, med lavværge Søren Nielsen Skrædder
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
45b, 5. januar 1735, Grundfør
Søren Nygaard, død
Kirsten Pedersdatter, enke
Deres børn:
Niels Sørensen, 3 år
Peder Sørensen, 1 år
Lavværge Anders Nygaard
Morfader Peder Lauridsen
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
46, 24. mart 1735, Grundfør
Johanne Jensdatter, død
Niels Andersen Sommer, enke
Deres børn:
Jens Nielsen, 6 år
Birgitte Nielsdatter, 4 år
Børnenes morfader Jens Olesen i Grundfør
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
48b, 29. juni 1736, Grundfør
Laurs Christensen, død
Mette Nielsdatter, enke
Deres børn:
Christen Laursen, 5 år
Anne Laursdatter, 7½ år
Kirsten Laursdatter, 1 år
Lavværge Niels Andersen Ladding
Farbrødre Jens Dixen,  Lars Christensen og deres svoger Christen Nielsen, alle i Grundfør.
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
51b, 27. marts 1737, Grundfør
Kirsten Jensdatter, død
Hendes børn:
Michel Værum i Århus
Jens Dixen i Grundfør
Lars Christensen
Zidsel Christensdatter ~ Christen Nielsen
Laurs Christensen, død, børn
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
52b, 21. maj 1738, Grundfør
Anders Jensen Brandt, død
Zidsel Simonsdatter, enke
Deres barn:
Anders Andersen, 5 dage
Lavværge Mads Nielsen Snedker i Grundfør
Afdødes broder Søren Jensen og moder Maren Sørensdatter ~ Jens Brandt, død
Der var 2 brødre mere, Jens Jensen, 22 år, Niels Jensen, 15 år
--------------------------------------------------------------------------------
 
57, 5. februar 1738, Grundfør
Jens Batrup, død
Johanne Jacobsdatter, enke
Deres børn:
Søren Jensen Batrup
Dorthe Jensdatter ~ Anders Jensen Bach
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
57b, 10. december 1738, Grundfør
Kirsten Michelsdatter, død
I teksten kaldes hun Kirsten Jensdatter
Hendes søn Michel Jensen var myndig og eneste arving.
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
58, 25. februar 1739, Grundfør
Ungkarl Christen Jensen, død
Var fra Friisholdt Gods. Faderen Jens Jørgensen i Saal
Afdødes broder Christen Jensen
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
58, 2. april 1739, Grundfør
Peder Pedersen Vinter den yngre, død
Hans arving:
Faderen Peder Pedersen Vinter ~ afdøde Karen Sørensdatter.
 
--------------------------------------------------------------------------------

58b, 5. oktober 1739, Grundfør
Anne Hansdatter, død
Jens Marcussen, enke
Deres børn:
Anders Jensen, beboer en ½gaard i byen,
Dorthe Jensdatter, 17 år
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
61, 10. august 1740, Søby
Peder Rasmussen Blach, død
Giertrud Andersdatter, enke
Hans arvinger:
halvsøster Else Sørensdatter i Værum
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
62b, 8. maj 1741, Grundfør
Hans Jensen, død
Anne Andersdatter, enke
Deres børn:
Jens Hansen, 25 år
Søren Hansen, 21 år
Gye Hansdatter, 27 år
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
63, 2. december 1741, Grundfør
ungkarl Jens Hansen, død
Broderen fik hans værdier, da han havde bekostet begravelsen
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
63, 22. januar 1742, Grundfør
Simon Nielsen, død
Maren Nielsdatter, enke
Deres børn:
Niels Simonsen, 21 år
Jens Simonsen, 17 år
Peder Simonsen, 11 år
Ingeborg Simonsdatter, 12 år
På børnenes vegne Christen Nielsen af Grundfør.
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
64, 30. januar 1742, Grundfør
Søren Jensen Batrup, død
Anne Nielsdatter, enke
Deres barn:
Johanne Sørensdatter, 6 uger
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
66b, 13. februar 1742, Grundfør
Peder Pedersen Vinter, død
Anne Jensdatter, enke
Lavværge, hendes fader Jens Jensen i Søften
Deres børn:
Jens Pedersen, 6 år
Søren Pedersen, 3 år
Karen Pedersdatter, 8 år
Maren Pedersdatter, 1 år
Formyndere Jens Nielsen i Grundfør og Peder Sørensen i Spørring
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
70, 2. august 1742, Søby
Kirsten Christensdatter, død
Peder Rasmussen Bredegaard, enke
Deres børn:
Christen Pedersen, 9 år
Søren Pedersen, 6 år
Farbroder Niels Rasmussen Bredegaard i Søby
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
71b, 14. december 1746, Grundfør Mølle
Kvittering fra Jens Mogensen Møller, birkedommer i Friisholt birketing, Rasmus Mogensen Møller, fæstebonde i Grundfør og Jens Lassen i Middelfart på sin hustrus vegne, kvitterer for arv efter Hans Mogensen Møller, møllersvend.
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
72, 21. jan 1747, Grundfør Mølle.
Peder Simonsen, barnefødt i Værum på Frijsenvold Gods, kvittere for arv efter sin moder Anne Pedersdatter, der døde 3. januar i Grundfør Mølle. Han var eneste arving.
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
72, 8. oktober 1742, Grundfør hyrdehus
Anna Kirstine Bonnesdatter, død
Peder Hansen, enke
Deres børn:
Marie Kirstine Pedersdatter, 21 år
Johanne Pedersdatter, 16 år
Anne Pedersdatter, 12 år
Peder Hansen flyttede vist fra byen 1743.
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
76, 19. marts 1743, Grundfør
Anne Pedersdatter, død
Døde i Grundfør, men kom fra Rind, hvor hendes fader boede angiveligt skulle hedde Peder Christensen og endnu leve.
Søster Birthe Pedersdatter og Christen Jørgensen mødte sammen i stedet for faderen der var gammel og svagelig.
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
77b, 13. april 1744, Haraldslund
Laurs Erichsen, død
Arvinger var brodersønner Michel Jensen og Niels Christensen.
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
80b, 29. juni 1744, Søby
Christen Jacobsen, død
Giertrud Andersdatter, enke
Ingen børn.
Hans moder Mette Jacobsdatter i Rigtrup
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
81b, 9. marts 1745, Grundfør
Giertrud Nielsdatter, død
Jens Dixen, enke
Deres børn:
Kirsten Jensdatter ~ Niels Sommer i Grundfør
Anne Jensdatter ~ Laurs Kieldsen i Svejstrup
Helle Jensdatter, 26 år
Maren Jensdatter, 24 år
Kirsten Jensdatter, 20 år
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
83b, 9. april 1745, Grundfør
Karen Nielsdatter, død
Baltzer Hansen, enke
Deres børn:
Hans Baltzersen, 40 år
Karen Baltzersdatter, 35 år
Anne Baltzersdatter ~ Søren Christensen i Grundfør
Bodil Baltzersdatter ~ Stibjørn Pedersen i København
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
85b, 21. marts 1746, Grundfør
Mads Nielsen, død
Dorthe Madsdatter, enke
Deres børn:
Niels Madsen
Jens Madsen
Mads Madsen
Helle Madsdatter ~ Niels Jensen i Grundfør
Mette Madsdatter, 19 år
Maren Madsdatter, 15 år
Kirsten Madsdatter, 13 år
Anne Madsdatter, 9 år
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
87b, 10. juni 1746,
Jens Jacobsen, død
Zidsel Christensdatter, enke
Lavværge Søren Christensen i Grundfør
Ingen børn.
Hans søster Anne Jacobsdatter i Odder
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
90b, 10. december 1746, Grundfør
Mette Simonsdatter, død
Hendes afdøde datters børn:
Kirsten Jensdatter ~ Niels Andersen Sommer i Grundfør
Anne Jensdatter ~ Laurs Kieldsen i Svejstrup
Helle Jensdatter, 26 år
Maren Jensdatter, 24 år
Kirsten Jensdatter, 20 år
Deres fader Jens Dixen
 
--------------------------------------------------------------------------------

91b, 27. april 1747, Grundfør
Johanne Jacobsdatter, død
Hendes børn:
Dorthe Jensdatter ~ Anders Jensen Bach i Grundfør
Søn, død, hans datter Johanne Sørensdatter, 5 år, ved formynder Søren Nielsen i Grundfør
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
92, 16. marts 1747, Grundfør
Bodil Nielsdatter, død
Anders Christensen Nygaard, enke
Hendes søskende arver:
Broder Rasmus Nielsen i Lisbjerg
Søster Mette Nielsdatter i Århus Hospital
Søster Maren Nielsdatter ~ Rasmus Christensen i Terp
Birgitte Nielsdatter, gl. enke i Grundfør
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
94b, 18. maj 1748, Grundfør
Bodil Pedersdatter, død
Søren Jensen Brandt, enke
Deres børn:
Maren Sørensdatter, 7 år
Jens Sørensen, 2 år
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
96b, 11. juli 1748, Søby
Maren Jensdatter, død
Frands Andersen, enke
Deres børn:
Anders Frandsen, i Voldum
Jens Frandsen, i Søby
Rasmus Frandsen,
Maren Frandsdatter ~ Søren Andersen i Voldum
Anne Frandsdatter ~ Niels Thomassen i Søby
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
97, 18. juli 1748, Grundfør
Inger Christensdatter, død
Jens Olesen Smed, enke
Deres børn:
1) Niels Jensen, myndig
2) Mette Jensdatter ~ Søren Lauridsen Bonde
3) Datter, død ~ Niels Andersen Sommer
3a) Anne Margrethe Nielsdatter ~ Niels Sørensen Ødum
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
97b, 21. marts 1748, Grundfør
Christen Rasmussen, død
Dorthe Madsdatter, enke
Ingen børn.
Hans arving en broderdatter Mette Pedersdatter, tjener i Grundfør Præstegaard
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
102b, 21. januar 1750, Grundfør
Enken Birgitte Nielsdatter, død
Peder Lauridsen, død
Hendes arvinger:
Broder Rasmus Nielsen i Lisbjerg
Søster Maren Nielsdatter ~ ?? i Herst
Hendes steddatter Kirsten Pedersdatter i Grundfør
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
103b, 3. august 1750, Grundfør
Landsoldat Søren Hansen, død
Hans søster Gyde Hansdatter, vanvittig kvinde i Grundfør.
Søskende næst børn?:
Jens, Søren og Niels Brandt
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
106, 31. august 1750, Grundfør
Jens Sørensen Møller, død
Dorthe Madsdatter, enke
Hendes tidligere mand Christen Rasmussen.
Hans søskende arver:
Søren Poulsen i Thorsø Mølle
Christen Sørensen, tjener i Grundfør
Anne Sørensdatter ~ Hans Larsen i Vejerslev sogn
Maren Sørensdatter ~ Peder Svendsen i Aidt
Else Sørensdatter ~ Christen Christensen i Grølsted
Anne Sørensdatter ~ Vidrich Andersen i Røgind
Karen Sørensdatter ~ Jens Nielsen Pottemager i Århus
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
109b, 30. oktober 1752, Grundfør/Randers Hospital
Mette Nielsdatter, død
Ingen børn. Aldrig gift.
Hendes søskende:
Helle Nielsdatter, der havde plejet hende i 20 år.
Der kan være andre arvinger, men ikke nævnt.
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
110, 24. februar 1755, Grundfør
Christen Christensen Snedker, død
Anne Christensdatter, enke
Hans arvinger:
broder Søren Christensen Snedker i Grundfør
søster Zidsel Christensdatter ~ Søren Wistoft i Grundfør
søster Kirsten Christensdatter ~ Michel Jensen i Grundfør
søster Anne Christensdatter ~ Søren Pedersen ibm

--------------------------------------------------------------------------------
111b, 24. april 1755, Grundfør
Zidsel Jensdatter, død
Hans Baltzersen, enke
Deres børn:
Jens Hansen, 6 år
Baltzer Hansen, 5 år
Niels Hansen, 2 år
Karen Baltzersdatter, 8 år
Morfader Jens Nielsen i Hinnerup
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
113b, 24. september 1749, Grundfør
Andreas Andreassen, død
Hans børn:
Jonas Andreassen i Segalt
Niels Andreassen i Skødstrup
Maren Andreasdatter ~ Søren Brandt i Grundfør
Karen Andreasdatter , ugift ved sin farbroder Baltzer Hansen i Grundfør
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
114b, 17. december 1748, Grundfør
Johanne Sørensdatter, død
Anders Laursen, enke
Deres børn:
Laurs Andersen, 8 år
Søren Andersen, 6 år
Jens Andersen, 4 år
Mads Andersen, ½ år
 
--------------------------------------------------------------------------------
 117b, 8. december 1755, Grundfør
Karen Andreasdatter, død
Hendes arvinger:
1) broder Jonas Andreassen i Segalt
2) Hans Andreassen, død
2a-d, 1 søn og 3 døtre
3)  Niels Andreassen, død
3a-e, 3 sønner og 2 døtre?
4) halvsøster ~ Søren Brandt
Startet, den 22. august 1998
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
118b, 25. oktober 1755, Grundfør
Søren Rasmussen Wistoft, død
Zidsel Christensdatter, enke
Ingen børn.
Følgende arvinger meldte sig:
Søren Villumsen fra Borup på Helgenæs angav at være stedfader til afdødes afdøde søster Maren Rasmusdatters børn. En Rasmus Laursen i Jeeg i Tved sogn var til stede. Da der intet var at arve afstod de.
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
121b, 3. juli 1754, Grundfør
Jens Nielsen, død
Helle Pedersdatter, enke
Ingen børn:
Hans søskende arver:
1) broder Christen Nielsen, i Grundfør
2) søster Birgitte Nielsdatter, i Grundfør, mødt ved en søn Niels Sommer
3) broder Andreas Nielsen, der for 30 år siden skulle have opholdt sig i Amsterdam, men intet vides om ham.
Afdødes ser ud til at have drevet pantelånervirksomhed! Hans fæstebrev er dateret 23. april 1719. Han havde været formynder for Gyde Hansdatter.
Brev fra broder Andreas Nielsen i Amsterdam, dat. 15. april 1723. Forældrene levede på det tidspunkt.
Et langt skifte.
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
135, 10. september 1756, Søby
Niels Rasmussen Bredegaard, død
Anne Madsdatter, enke
Deres børn:
Rasmus Nielsen, 26 år
Mads Nielsen, 11 år (i begyndelsen af skiftet kaldes han Niels, men Mads nævnes senere)
Maren Nielsdatter, 20 år
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
138b, 29. december 1756, Grundfør
Gårdmand Jens Andersen, død
Anne Sørensdatter, enke
Deres børn:
Anders Jensen, 27 år
Søren Jensen, 25 år
Karen Jensdatter, 30 år ~ Mads Madsen i Grundfør
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
142b, 10. september 1757, Grundfør
Maren Andreasdatter, død
Søren Jensen Brandt, enke
Deres børn:
Anders Sørensen, 8 år
Andreas Sørensen, 5 år
Bodil Marie Sørensdatter, 2 år
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
143, 17. oktober 1757, Grundfør
Christen Lauridsen, død
Hans arvinger:
Moderen Mette Nielsdatter ~ husmand Niels Andersen
Helsøster Anne Lauridsdatter, 28 år
Helsøster Kirsten Lauridsdatter, 24 år
Halvbroder Anders Nielsen, 19 år (hans fader Niels Andersen)
Disse søstres morbroder Jens Christensen af Grundfør
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
145, 24. marts 1758, Grundfør
Maren Rasmusdatter Elgaard, død
Hendes børn:
Rasmus Rasmussen, 47 år
Simon Rasmussen, 37 år
Jens Rasmussen, 34 år
Anne Rasmusdatter, 52 år
Kirsten Rasmusdatter, 44 år
Formynderen for døtrene Anders Iversen og Knud Knudsen begge af Voldum, Deres mænd?
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
145, 17. maj 1758, Grundfør
Anne Pedersdatter, død
Søren Thomassen, enke
Hendes arvinger:
helsøster Ellen Pedersdatter, 54 år, holdt trolovelse med Peder Jensen i Hinnerup
helsøster Kirsten Pedersdatter, 52 år, enke, lavværge Jens Sørensen Skriver
helsøster Anne Pedersdatter, 49 år ~ Peder Andersen i Over Hadsten
halvsøster Anne Sørensdatter, 63 år ~ Thomas Nielsen Bødker i Spørring
halvsøster Maren Pedersdatter, 46 år, ugift
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
145b, 29. juni 1758, Grundfør
Niels Sørensen Ødum, død
Anne Margrethe Nielsdatter, enke
Deres børn:
Maren Nielsdatter, 35 år, måske i Århus
Inger Nielsdatter, 33 år ~ Niels Madsen Skrædder i Grundfør
Kirsten Nielsdatter, 31 år ~ Anders Jensen i Grundfør
Anne Nielsdatter, 26 år, tjener i Lading
Johanne Nielsdatter, 24 år, tjener i København
Formynder Niels Sørensen Steenstrup, da ingen født værge kendes.
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
146b, 23. august 1758, Grundfør
Søren Thomassen, død
Hans arvinger:
Helbroder Rasmus Thomassen i Grundfør
Halvbroder Niels Andersen i Grundfør
Helbroder som var rejst væk for ca. 40 år siden. Skæbne ukendt.
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
148b, 16. marts 1759, Grundfør
Gårdmand Mogens Rasmussen Møller, død
Kirsten Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Rasmus Mogensen, 1½ år
Anne Mogensdatter, 4 uger
Lavværge enkens fader Rasmus Nielsen Klog af Trige.
Formynder var farbroderen Peder Rasmussen Møller af Grundfør

--------------------------------------------------------------------------------

151, 18. juli 1759, Grundfør
Helle Jensdatter, død
Rasmus Pedersen, enke
Deres barn:
Giertrud Rasmusdatter, 5 år
Afdødes fader Jens Christensen Dixen.
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
152b, 24. april 1760, Grundfør
Kirsten Baltzersdatter, død
Christen Jensen Nyegaard, død
Deres børn:
Baltzer Christensen, 11 år
Jens Christensen, 8 år
Karen Christensdatter, 18 år
Birthe Christensdatter, 12 år
Ellen Christensdatetr, 5 år
Bodil Christensdatter, 2 år
Farbroder Peder Jensen Nyegaard i Grundfør
Intet at arve
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
156b, 8. maj 1760, Grundfør
Peder Rasmussen Qvottrup, død
Maren Jensdatter, enke
Deres barn:
Dorthe Pedersdatter, 17 år
Margrethe Pedersdatter, 9 år
Kirsten Pedersdatter, 5 år
Enkens broder Søren Jensen i Søften var lavværge
Niels Andersen blev formynder da der ikke var nogen født værge til stede.
 
--------------------------------------------------------------------------------
157b, 20. juli 1761, Grundfør
Jørgen Christensen, død
Maren Jensdatter, enke
Deres barn:
Margrethe Jørgensdatter, 3 år
Lavværge Peder Jensen Nyegaard.
Formynder Søren Christensen Elgaard.
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
158b, 20. juli 1761, Grundfør
Anders Kieldsen, død
Else Sørensdatter, enke
Deres børn:
1)  Maren Andersdatter, 41 år ~ Ole Sørensen Smed, død i Søften
2)  Anne Andersdatter ~ Søren Jensen Tendrup i Grundfør
Lavværge Andreas Jonassen i Grundfør
Lavværge for Maren Andersdatter, hendes afdøde mands broder Thomas Sørensen i Søften.
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
159, 15. juli 1762, Grundfør
Rasmus Mogensen Møller, død
Ellen Pedersdatter, død
Deres børn:
1) Mogens Rasmussen, død
1a) Rasmus Mogensen, 5 år
1b) Anne Mogensdatter, 4 år
2)  Peder Møller, gårdmand i Grundfør
3)  Anne Rasmusdatter Møller ~ Peder Nyegaard i Grundfør
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
160, 13. juli 1762, Grundfør
Jens Christensen Nyegaard, død
Hans børn:
1) Peder Jensen Nyegaard, i Grundfør
2) Christen Jensen Nyegaard, død
2a) Baltzer Christensen, 12 år
2b) Jens Christensen, 10 år
2c) Karen Christensdatter, 21 år
2d) Birthe Christensdatter, 16 år
2e) Ellen Christensdatter, 9 år
2f) Bodil Christensdatter, 5 år
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
160b, 6. september 1762, Grundfør
Else Sørensdatter, død
Anders Kieldsen, tidligere død
Deres børn:
Maren Andersdatter, i Søften, enke efter Ole Sørensen
Anne Andersdatter ~ Søren Jensen Tendrup
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
161b, 17. september 1762, Grundfør
Kirsten Andersdatter, død
Jens Nielsen Sommer, enke
Deres børn:
Johanne Jensdatter, 4 år
Kirsten Jensdatter, 2 år
Morbroder Søren Andersen Smed
 

Haraldslund gods
Skifteprotokol
1760-1811
G 315-3

 
2, 21. april 1760, Grundfør
Peder Hansen Thorenfeldt, død
Mette Sørensdatter Blach, enke
Hans arvinger:
Fader Hans Pedersen Thorenfeldt i Odder
Lavværge Søren Christensen Elgaard
Afdøde havde arvet efter sin morbroder Michel Hansen Bonsen ~ Anna Hansdatter i Rudkøbing efter skifteslutning 26. maj 1757.
Afdøde havde en broder Urbanus Thorenfeldt
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
6, 28. maj 1760, Grundfør
Anders Lauridsen Smed, død
Kirsten Jensdatter, enke
Deres børn:
Niels Andersen, 10 år
Jens Andersen, 8 år
Johanne Andersdatter, 5 år
Anne Andersdatter, 18 uger
Hans børn med tidligere hustru Johanne Sørensdatter:
Laurids Andersen, 19 år
Søren Andersen, 17 år
Jens Andersen, 15 år
Mads Andersen, 12 år
Enkens fader Jens Christensen var lavværge
Formynder for de 4 ældste børn, Niels Andersen Sommer,
Farbroder Thomas Lauridsen af Grundfør
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
11b, 15. januar 1765, Grundfør
Anne Margrethe Nielsdatter, død
Niels Ødum, død tidligere
Deres børn:
Maren Nielsdatter, 42 år ~ Sergeant Jacob Schierping i Århus
Inger Nielsdatter, 40 år ~ Niels Madsen i Grundfør
Kirsten Nielsdatter, 38 år ~ Anders Jensen i Grundfør
Anne Nielsdatter, 33 år, tjener i København
Johanne Nielsdatter, 30 år, tjener i København
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
12, 18. februar 1765, Søby
Rasmus Nielsen Bredegaard, død
Kirsten Lauridsdatter, enke
Deres barn:
Niels Rasmussen, 2 år
Enkens fader Laurids Pedersen fra Estrup i Søby sogn
Formynder Jens Michelsen, som nærmeste født værge
Skiftebrev efter afdødes fader af 10. september 1756.
Mads Nielsen
Maren Nielsdatter var nu gift med Anders Hansen i Gunnestrup
Deres moder levede endnu.
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
18b, 12. april 1765, Grundfør
Enke Birthe Nielsdatter, død
Anders Sørensen, død
Deres børn:
Niels Andersen Sommer, 63 år
Søren Andersen Sommer, 46 år, skulle være død i Slagelse, men havde givet afkald i 1756 til fordel for broderdatteren Birthe Nielsdatter som nu er gift med Niels Sørensen Steenstrup i Grundfør.
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
19, 15. november 1765, Grundfør
Jens Christensen Dixen, død
Han bo var fattigt. Han døde hos Rasmus Pedersen i Grundfør
"Af tilstedeværende arvinger underskriver Niels Andersen Sommer, Rasmus Pedersen og Kirsten Jensdatter med lavværge Christen Nielsen Kop.
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
19b, 27. marts 1766, Grundfør
Søren Jensen Bech, død
Maren Nielsdatter Brandt, enke
Hans arvinger:
broder Anders Jensen Væver, 37 år, fæstegårdmand i Grundfør
søster Karen Jensdatter, 39 år ~ Mads Madsen i Grundfør
Enkens fader Niels Madsen Brandt
Enken fødte senere en datter, der dog døde. Hun arvede derfor efter datteren.
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
23, 26. maj 1766, Grundfør
Anne Andersdatter, død
Jens Jensen Brandt, enke
Ingen børn.
Hendes arvinger:
1) halvbroder Jens Andersen Lading, 53 år i Grundfør
2) halvbroder Niels Andersen Lading, havde været gift og boet Saal på Hr. Krigsraad Hans Thansen Rosborgs Gods
2a) Kirstine Nielsdatter, ca. 30 år
3)  halvsøster Maren Andersdatter ~ Jørgen Sørensen, fæstegårdmand i Saal.
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
26, 31. juli 1766, Grundfør
Rasmus Rasmussen Elgaard, død
Maren Jensdatter, enke
Deres barn:
Maren Rasmusdatter
Formynder farbroderen Jens Elgaard af Grundfør.
Lavværge Niels Madsen Skrædder i Grundfør.
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
27b, 11. november 1766, Grundfør
Andreas Jonassen, død
Mette Madsdatter, enke
Deres børn:
Jonas Andreassen, 8 år
Anne Dorthe Andreasdatter, 12 år
Anne Andreasdatter, 10 år
Anne Marie Andreasdatter, 6 år
Enkens broder Niels Madsen Brandt af Grundfør
Børnenes farfader Jonas Andreassen fra Segalt, Skødstrup sogn
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
30b, 31. oktober 1767, Grundfør
Niels Madsen Skrædder, død
Inger Nielsdatter, enke
Deres barn:
Helle Nielsdatter, 15 år
Enkens morbroder Niels Jensen Smed.
Formynder Peder Sørensen Møller
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
34b, 25. januar 1765, Grundfør
Kirsten Christensdatter, død
Michel Jensen, enke
Hendes arvinger:
broder Søren Christensen, 75 år
søster Zidsel Christensdatter, 63 år ~ Søren Pedersen Snedker i Grundfør
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
37b, 4. august 1768, Grundfør
Marcus Andersen Wejle, død
Afdødes fader Anders Wejle
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
39b, 2. marts 1765, Grundfør
Helle Pedersdatter, død
Jens Nielsen, tidligere død
Hendes arvinger:
1)  søster Ellen Pedersdatter, død ~ Rasmus Mogensen Møller
1a) Mogens Rasmussen, død ~ Kirsten Rasmusdatter ~ Anders Jensen
1aa) Rasmus Mogensen, 8 år,
1ab) Anne Mogensdatter, 6 år,
1b) Peder Rasmussen Møller, 33 år i Grundfør
1c) Anne Rasmusdatter, 41 år ~ Peder Jensen Nyegaard i Grundfør
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
44, 9. august 1768, Grundfør
Karen Jensdatter, død
Mads Madsen, enke
Deres barn:
Mads Madsen, 17 år
Morbroder Anders Jensen Væver, men på grund af svaghed blev Niels Simonsen som på sin hustrus vegne var nærmest.
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
48b, 11. oktober 1768, Grundfør
Anne Rasmusdatter Møller, død
Peder Jensen Nyegaard, enke
Deres bæørn:
Helle Pedersdatter, 14 år
Ellen Pedersdatter, 12 år
Anne Marie Pedersdatter, 9 år
Margrethe Pedersdatter, 6 år
Maren Pedersdatter, 4 år
Ellen Marie Pedersdatter, ¾ år
Morbroder Peder Rasmussen Møller i Grundfør.
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
52, 19. august 1768, Grundfør
Karen Christensdatter, død
Hendes arvinger:
broder Baltzer Christensen, 18 år
broder Jens Christensen, 16 år
søster Birthe Christensdatter, 20 år
søster Ellen Christensdatter, 16 år
søster Bodil Christensdatter, 9 år
Værge Peder Jensen Nyegaard i Grundfør
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
54, 17. oktober 1768, Grundfør
Anne Sørensdatter, død
Jens Rasmussen Elgaard, enke
Hendes arvinger:
broder Poul Sørensen, 54 år
broder Niels Sørensen, 42 år
søster Mette Sørensdatter, 30 år
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
56, 20 oktober 1768, Grundfør
Jens Rasmussen Elgaard, død
Hans arvinger:
broder Simon Rasmussen Elgaard, 48 år
søster Kirsten Rasmusdatter, 50 år
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
58, 30. marts 1769, Grundfør
Karen Pedersdatter, død
Christen Sørensen Elgaard, enke
Deres børn:
Peder Christensen, 4 uger
Anne Christensdatter, 4 år
Johanne Christensdatter, 3 år
Morbroder Jens Pedersen Vinter fra Søby
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
61, 3. august 1770, Grundfør
Jens Nielsen Sommer Bech, død
Kirsten Rasmusdatter, enke
Hans børn med Kirsten Andersdatter:
Johanne Jensdatter, 10 år
Kirsten Jensdatter, 8 år
Børn med enken:
Kirsten Jensdatter, 6 år
Giertrud Jensdatter, 3 år
Lavværge Niels Mortensen fra Selling i Ødum sogn,
Farbroder Jens Nielsen Sommer af Grundfør
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
64b, 18. marts 1771, Grundfør
Peder Rasmussen Møller, død
Maren Thomasdatter, enke
Hans arvinger:
1) broder Mogens Rasmusen Møller, død
1a) Rasmus Mogensen, 13 år
1b) Anne Mogensdatter, 11 år
begge hjemme hos stedfaderen Anders Møller
2) søster Anne Rasmusdatter, død ~ Peder Nyegaard
2a) Helle Pedersdatter, 17 år
2b) Ellen Pedersdatter, 14 år
2c)Ane Marie Pedersdatter, 13 år
2d) Maren Pedersdatter, 6 år
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
70, 9. juli 1769, Grundfør
Jens Christensen Skibsmand, død
Dorthe Jensdatter, død
Deres barn:
Maren Jensdatter, 10 år
Morfader Jens Sørensen Skriver
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
73, 30. april 1772, Grundfør
Anders Nielsen Brandt, død
Hans arvinger:
Zidsel Simonsdatter, afdødes moder
Afdødes broder Mads Nielsen, 29 år
søster Maren Nielsdatter ~ Laurs Andersen Smed i Grundfør
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
78, 7. juni 1773, Grundfør
Ungkarl Jens Lading, død
Han døde hos husmand Niels Andersen og hustru Mette Pedersdatter.
Hans arvinger var ukendte, men havde muligvis en søster og nogle broderbørn i Saal.
Intet at arve.
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
78b, 26. november 1771, Søby
Niels Rasmussen Bredegaard, død, 8 år
Stedfader Jens Pedersen Vinter
Søn af afdøde Rasmus Nielsen Bredegaard og hustru Kirsten Lauridsdatter.
Arvinger:
Moderen Kirsten Lauridsdatter
halvbroder Rasmus Jensen, 1 år
halvsøster Bodil Jensdatter, 3 år
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
80, 10. marts 1775, Grundfør
Michel Jensen, død
Zidsel Sørensdatter, enke
Deres børn:
Kirsten Michelsdatter, 6 år
Maren Michelsdatter, 3 år
Enkens fader Søren Møller af Hinderup
Søren Elgaard fra Søften var formynder.
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
82b, 12. marts 1777, Grundfør
Niels Nielsen, død
Maren Pedersdatter, enke
Deres barn:
Niels Nielsen, 14 år
Lavværge Jens Pedersen af Grundfør
Formynder Niels Pedersen af Hinnerup
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
83b, 20. januar 1778, Grundfør
Ane Marie Jacobsdatter, død
Ole Nielsen, enke
Deres barn:
Karen Olesdatter, 5 år
Formynder Hans Andersen i Haar, nærmeste slægt
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
87, 25. september 1779, Grundfør
Inger Nielsdatter, død
Søren Baltzersen, enke
Ingen børn.
Hendes forældre Niels Jensen og hustru i Grundfør
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
88b, 7. marts 1781, Grundfør
Else Jensdatter, død
Søren Sørensen Bonde, enke
Deres barn:
Mette Sørensdatter, 2 år
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
92, 3. april 1782, Grundfør
Ane Madsdatter, død
Christen Nielsen Kop, enke
Deres barn:
Niels Christensen, 15 år
Farbroder Søren Nielsen Kop i Haar.
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
94b, 24. november 1783, Grundfør
Maren Sørensdatter, død
Christen Medelhede, enke
Deres barn:
Karen Christensdatter, 1 år
Morbroder Niels Pedersen af Hinnerup
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
96b, 28. februar 1783, Grundfør
Maren Jensdatter, død
Peder Sørensen, enke
Hendes børn med Jens Sørensen Bech i Skivholme:
Søren Jensen, 28 år
Deres børn:
Søren Pedersen, 21 år, blind
Jens Pedersen, 17 år
Niels Pedersen, 13 år
Ane Marie Pedersdatter, 25 år
Farfader gl Søren Pedersen
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
97b, 27. maj 1783, Søby
Jens Pedersen Vinter, død
Kirsten Laursdatter, enke
Deres børn:
Bodil Jensdatter, 18 år
Rasmus Jensen, 19 år
Rasmus Bertelsen i Borup, Gl. Estrup Gods var lavværge
Farbroder Søren Pedersen Vinter, tjener ved Haraldslund.
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
100, 10. marts 1788, Engelberggaard
Laurs Sørensen Bonde, død
Anne Marie Andersdatter, enke
Hans arvinger:
moderen Kirsten Jensdatter
broder Jens Sørensen Bonde
broder Søren Sørensen Bonde
broder Thomas Sørensen Bonde
Lavværge Jens Jensen af Hinnerup
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
103, 21. juni 1788, Grundfør
Søren Pedersen Snedker, død
Mette Sørensdatter, enke
Hans børn med Anne Christensdatter:
Peder Sørensen, 52 år, i Grundfør
Jørgen Sørensen, 48 år, i Grundfør
Dorthea Johanne Sørensdatter ~ Søren Frandsen, i Grundfør
Børn med enken:
Christen Sørensen, 10 år
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
103b, 28. november 1788, Grundfør
Rasmus Jespersen, død
Anne Nielsdatter, enke
Børn med Mette Jensdatter:
Maren Rasmusdatter ~ Jens Sørensen Gammel i Grundfør
Jens Rasmussen, selvejer i Grøttrup
Niels Rasmussen, gårdmand i Elsted
Kirsten Rasmusdatter ~ Baltzer Christensen i Grundfør
Børn med Johanne Rasmusdatter:
Rasmus Rasmussen, gårdfæster i Elsted
Børn med enken:
Anne Rasmusdatter, ugift, tjener Jens Sommer i Grundfør
Mette Rasmusdatter, ugift, tjener Niels Rasmussen i Elsted
Jesper Rasmussen, 19 år
Knud Rasmussen, 16 år
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
104b, 9. august 1784, Grundfør
Ane Sørensdatter, død
Poul Jensen, enke
Deres børn:
Mette Poulsdatter, 9½ år
Maren Poulsdatter, 5 år
Ane Poulsdatter, 1 år
Søren Poulsen, 4 år
Jens Poulsen, 2 år
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
104b, 16. december 1785, Grundfør
Niels Simonsen, død
Mette Jensdatter, enke
Deres børn:
Maren Nielsdatter ~ Anders Mathiassen, skovfoged i Amdrup Skovhus
Ane Marie Nielsdatter
Karen Nielsdatter
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
105b, 13. august 1787, Grundfør
Maren Larsdatter, død
Jens Jacobsen, enke
datter, 7 år
Lars Jensen, 3 år
Formynder Thomas Sørensen i Grundfør
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
105b, 28. december 1789, Grundfør
Mette Madsdatter, død
Jens Sørensen Bonde, enke
Hendes børn med Andreas Jonassen:
Ane Andreasdatter ~ Jens Mouridsen, husmand i Trige
Jonas Andreassen, 31 år, tjener i Hinnerup
Ane Marie Andreasdatter ~ Søren Pedersen Feldballe, husmand i Grundfør
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
107, 26. marts 1790, Grundfør
110, 3. juni 1790
111b, 10. juni 1790
Thomas Sørensen Bonde, død
Ellen Nielsdatter, enke
Deres børn:
Niels Thomassen, 10 år
Søren Thomassen, 8
Mette Thomasdatter, 6 år
Christen Thomassen, 2 år
Mette Marie Thomasdatter, født efter faderens død
Enkens broder Rasmus Nielsen Vitten af Haar.
Formynder Jens Sørensen Bonde.
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
108, 27. april 1790, Grundfør
Maren Christensdatter, død
Peder Sørensen Snedker, enke
Ingen børn.
broder Rasmus Christensen i Horup, husmand
broder Mads Christensen i Todbjerg, husmand
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
111, 3. juni 1790, Grundfør
Kirsten Nielsdatter, død
Hendes børn:
Niels Andersen i Grundfør
Ane Andersdatter ~ Niels Rasmussen, husmand i Skjoldelev
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
113b, 28. juli 1790, Grundfør
115b, 26. august 1790
117, 17. november 1790
Christen Pedersen Medelhede, død
Ane Nielsdatter, enke
Hans børn af 1. ægteskab med Maren Sørensdatter af Grundfør:
Karen Christensdatter, 8 år, morbroder Niels Pedersen af Hinnerup ~ barnets moster
Avlet i 2. ægteskab med Maren Sørensdatter fra Haar:
Søren Christensen, 4 år, formynder Mads Madsen i Grundfør ~ barnets moster
Enken med lavværge Niels Graver fra Haldum
Afdødes helbroder Thomas Pedersen i Medelhede.
Søren Vitten af Haldum var morbroder til Søren Christensen.
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
114b, 16. august 1790, Grundfør
ungkarl Jonas Andreassen, død
Hans arvinger:
Søren Pedersen Feldballe ~ afdødes søster
Jens Mouridsen ~ afdødes søster
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
118b, 4. maj 1791, Grundfør
Jomfru Christiane Dorthea Sunds, død
Hendes arvinger:
helsøster Jomfru Catharine Sunds
moster Madame Lund, til stede
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
119, 5. oktober 1791, Grundfør
121, 23. december 1791
hospitalslem Jens Pedersen, død hos svogeren Anders Sørensen Brandt, gårdmand i Grundfør. En søstersøn Niels Nielsen, gårdmand i Grundfør nævnes
Intet at arve.
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
120, 1. december 1791, Grundfør
121b, 12. januar 1792
Ane Nielsdatter, død
Niels Jensen Skrædder, enke
Ingen børn.
1)  helsøster Apelone Nielsdatter ~ Søren Christensen, gårdmand i Pannerup
2)  halvsøster Kirsten Nielsdatter ~ Morten Mortensen, husmand i Trige
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
122, 4 maj 1792, Grundfør
124b, 11. september 1792
Mette Jensdatter, død
Søren Pedersen, enke
Hendes barn:
Christen Sørensen, 15½ år
Farbroder Jørgen Sørensen Ladefoged på Haraldslund
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
123, 9 juni 1792, Grundfør
Mette Andersdatter, død
Laurs Busch, enke
Hendes søskende:
1) broder Jens Andersen, gårdmand i sandby
2)  broder Niels Andersen i Nielstrup, død
2a) Anders Nielsen, 40 år
2b) Frands Nielsen, 26 år
2c) Karen Nielsdatter, 28 år, ugift
2d) Anne Nielsdatter, 25 år, ugift
Sidstnævnte 4 børns søskendebarn gårdmand Rasmus Welling i Grundfør.
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
125, 7. juni 1793, Amdrup Skovhus
Maren Nielsdatter, død
Anders Mathiassen, enke
Deres børn:
Niels Andersen, 6 år
Poul Andersen, 1 år
Else Marie Andersdatter, 12 år
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
127, 4. november 1793, Grundfør
tjenestepige Ane Marie Simonsdatter, død
Hendes helsøskende arver:
husmand Rasmus Simonsen i Grundfør
husmand Jens Simonsen i Trige
Mette Simonsdatter, 34 år, ugift
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
128, 16. december 1793, Grundfør
Christen Thomassen, 6 år, død
Hans afdøde fader Thomas Sørensen Bonde. Arv efter denne skiftes.
Hans arvinger:
moderen Ellen Nielsdatter ~ Frands Frandsen i Grundfør
broder Niels Thomassen, 13 år
broder Søren Thomassen, 12 år
søster Mette Thomasdatter, 10 år
søster Mette Marie Thomasdatter, 4 år
halvbroder Thomas Frandsen, 2 år
Farbroder til de ældste Jens Sørensen, gårdmand i grundfør
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
128b, 23. december 1793, Grundfør
fattig enke Karen Rasmusdatter Hjort, død
Hendes eneste søn Christen Andersen, 38 år, gift og bosiddende i et hus som ved Tobech Mølle
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
128b, 27. januar 1794, Grundfør
129, 25. februar 1794
ungkarl Christen Jensen Skriver, død hos sin svoger gårdmand Rasmus Sørensen Møller.
1) Afdødes søster Ane Jensdatter ~ Rasmus Sørensen Møller
2) søster Dorthe Jensdatter ~ Jens Christensen Skibsmand, begge døde
2a) Maren Jensdatter ~ Jens Sørensen Bonde
3) søster Maren Jensdatter, død ~ Frands Jensen Dahl i Haar,
3a) Jens Frandsen, husmand i Haar
3b) Frands Frandsen, gårdmand i Grundfør
3c) Søren Frandsen Skriver, 31 år
3d) Edel Frandsdatter, 34 år
3e) Jens Frandsen, 36 år
3f) Søren Frandsen, 26 år, livgarder
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
130, 4. april 1794, Grundfør
Jens Simonsen, død,
Anne Kirstine Madsdatter, enke
Deres barn:
Mads Jensen
Simon Jensen
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
131, 9. august 1794, Grundfør
Kirsten Jensdatter, død
Mads Nielsen Brandt, enke
Deres børn:
Mette Madsdatter, 16 år
Niels Madsen, 14 år
Anne Madsdatter, 9 år
Anders Madsen, 4 år
Morbroder Niels Jensen af Grundfør
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
134b, 11. april 1795, Grundfør
Maren Sørensdatter, død
Rasmus Christensen Welling, enke
Deres børn:
Søren Rasmussen, 9 år
Karen Rasmusdatter, 6 år
Christen Rasmussen, 3 år
Morfader Søren Nielsen Kop af Haar.
Morbroder Christen Sørensen Møller af Hinnerup
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
137, 5. april 1796, Grundfør
142, 22. juni 1796
Margrethe Hansdatter, død
Rasmus Mogensen, enke
Deres børn:
Mogens Rasmussen, 4 år
Hans Rasmussen, 3 år
Morbroder Thomas Hansen af Haar
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
138b, 30. april 1796, Grundfør
Mette Laursdatter, død
Jens Nielsen, enke
Hendes arvinger:
helbroder Mads Laursen, tjener i Tåstrup
helsøster ~ husmand Peder Sørensen i Galten
helbroder Hans Laursen, tjener i Hadbjerg
helbroder Jens Laursen, tjener i Århus
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
139, 20. juni 1796, Raundahl, Grundfør sogn
144b, 20. december 1796
ungkarl og landsoldat Christen Nielsen, døde under mønstring i Rensborg
Broder Rasmus Nielsen, 25 år
Anders Nielsen, 20 år
Marianne Nielsdatter, 18 år
Maren Nielsdatter, 16 år
Jens Nielsen, 15 år
halvbroder Søren Nielsen, 27 år
halvbroder Niels Sørensen, 13 år
halvsøster Maren Sørensdatter, 9 år
Stedfader Søren Jensen i Elev, gårdmand
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
139b, 20. juni 1796, Grundfør
143b, 13. juli 1796
Mette Marie Christensdatter, død
Peder Nielsen, enkemand
Deres børn:
Christen Pedersen, 2 år
Mette Marie Pedersdatter, 6 uger, tvilling, dreng der døde 7 dage efter moderen
morbroder Jens Christensen af Lisbjerg
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
141, 21. juni 1796, Grundfør
enke Mette Jensdatter, død
Niels Simonsen, død
Hendes børn:
1) Ane Marie, 36 år, ugift
2) Karen Nielsdatter, 30 år, ugift
3) Maren, død 4 år tidligere ~ Anders Mathiassen
3a) Else Marie, 15 år
3b) Niels, 10 år
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
146, 19. marts 1797, Grundfør
147b, 17. juni 1797
Enke Ellen Christensdatter, død
Hendes barn:
Edel Marie Jensdatter
Broder Baltzer Christensen
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
146b, 6. maj 1797, Grundfør
148b, 6. juni 1797
150, 28. juli 1797
Frands Frandsen, død
Ellen Nielsdatter, enke
Deres børn:
Thomas Frandsen, 5 år
Frands Frandsen, 2 år
Lavværge Rasmus Nielsen Vitten, gårdmand i Haar
Formynder farbroder, ungkarl Søren Frandsen
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
151b, 5. august 1797, Grundfør
Niels Jensen Skrædder, død
Zidsel Christensdatter, enke
Deres barn:
Ane Nielsdatter, 2 år
Enkens fader Christen Rasmussen af Grundfør
Mads Nielsen Brandt var gift med en søster til afdøde
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
152b, 22. august 1797, Grundfør
Enke Kirsten Rasmusdatter, død
Hendes afdøde mand Rasmus Christensen var død i Kolind under Ryomgaard Gods. Skifte 18. december 1785.
Ingen børn.
Kom til Søren Pedersen 1786, da manden døde
Hendes arvinger:
1)  broder, død
1a) Rasmus Nielsen i Skejby
1b) Poul Nielsen i Tinning
1c) søster Maren Nielsdatter ~ Jacob Jacobsen i Skejby
2) Søster Mette Rasmusdatter ~ gårdmand Søren Pedersen
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
154b, 29. januar 1798, Grundfør
Søren Sørensen Bonde, død
Ane Marie Nielsdatter, enke
Hans barn med Else Jensdatter:
Mette Sørensdatter, 18 år
Hans børn med enken:
Niels Sørensen, 13 år
Inger Sørensdatter, 7 år
Ane Kirstine Sørensdatter, 10 år
Else Marie Sørensdatter, 3 år
Farbroder Jens Sørensen Bonde, gårdmand i Grundfør
Enkens broder Jens Nielsen, gårdmand i Grundfør
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
157, 13. august 1799, Grundfør
Ane Kirstine Madsdatter, død
Hendes børn:
Mads Jensen Væver, i Grundfør
Simon Jensen, bortrømt fra Godset
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
158, 17. september 1799, Grundfør
160b, 7. april 1800
Jens Nielsen, død
Mette Mortensdatter, enke
Lavværge Niels Stenstrup
Hans børn med Maren Larsdatter:
Birthe Jensdatter, 18 år
Lars Jensen, 15 år
Barn med enken:
Jens Jensen, født efter faderens død
Afdødes broder Christen Sørensen Elgaard i Grundfør
Enkens ny mand Jens Nielsen Stenstrup af Grundfør
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
158b, 8. marts 1800, Raudahl, Grundfør sogn
Peder Rasmussen Sunden?, død
Mette Kirstine Christensdatter, enke
Deres børn:
Ane Pedersdatter, 7 år
Christen Pedersen, ½ år
Lavværge Jens Hansen af Rauholdt
Afdødes fader Rasmus Sunden af Grundfør
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
159, 24. marts 1800, Grundfør
161, 1. august 1800
Zidsel Sørensdatter, død
Rasmus Madsen, enke
Hendes børn med Michel Jensen:
Kirsten Michelsdatter, 32 år, ugift
Maren Michelsdatter ~ Jens Nielsen Wilhelm i København
Med enkemanden:
Søren Rasmussen, 22 år
Karen Rasmusdatter, 17 år
Morbroder Christen Sørensen Møller af Hinnerup
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
163b, 10. december 1800, Grundfør
Mette Mortensdatter, død i barselsseng
Jens Stenstrup, enke
Hendes arvinger:
broder Hans Mortensen, 48 år i Galten
søster (Johanne Mortensdatter) ~ John Olsen i Kalundborg købstad
søster Helle Mortensdatter ~ indsidder Jesper Laursen i Lisbjerg mødt ved Niels Sørensen Snedker i Lisbjerg
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
165, 13. februar 1801, Grundfør
170, 6. maj 1801
172, 22. juni 1801
173b, 5. januar 1802,
Ane Marie Nielsdatter, død
Peder Nielsen, enke
Ingen børn.
1) Helsøster ~ Peder Christensen Hauch (Hou) møllersvend i Grundfør Mølle
2)  Helsøster Maren Nielsdatter, død ~ Anders Mathiassen, husmand i Kristrup
2a) Niels Andersen
2b) Else Marie Andersdatter
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
166b, 14. marts 1801, Grundfør
Jens Jensen, død, 1 år
Stedfader Jens Nielsen Stenstrup.
Afdødes fader Jens Nielsen alias Jens Jacobsen, moderen Mette Mortensdatter
halvbroder Lars Jensen, 15 år
halvsøster Birthe Jensdatter, 19 år
De 2 halvsøskendes farbroder Christen Elgaard i Grundfør
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
167, 14. marts 1801, Grundfør
Barn, Ane Nielsdatter, død, 6 år
Hendes afdøde fader Niels Jensen Skrædder.
Stedfader Jens Pedersen i Grundfør
Hendes arvinger:
Moderen Zidsel Christensdatter ~ Jens Pedersen
halvøster Kirstine Marie Jensdatter, 1 år, fader afdøde Jens Stenstrup
Jens Pedersens broder Niels Pedersen, tjenestekarl på Haraldslund.
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
168, 4. maj 1801, Grundfør
170, 15. juni 1801
Mette Jensdatter, død
Rasmus Hansen, enke
Deres børn:
Anne Rasmusdatter, 7 år
Maren Rasmusdatter, 4 år
Søren Rasmussen, 2 år
Niels Rasmussen i Elsted var mødt, han var morbroder til afdøde.
Enkemandens svoger Peder Jensen, tjener i Elsted. Der ser ud til at være en søster Ane.
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
174b, 4. januar 1804, Grundfør
184b, 26. september 1804
Niels Andersen Væver, død
Kirsten Pedersdatter, enke
Deres børn:
Anders Nielsen, 15 år
Peder Nielsen, 7 år
Jens Nielsen, 2 år
Niels Nielsen, født efter faderens død
Enkens svoger Niels Jensen Sommer, selvejer i Holmgaard.
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
176, 17. januar 1804, Grundfør
Jens Sørensen Bonde, død
Maren Jensdatter, enke
Deres børn:
Jens Jensen, 13 år
Søren Jensen 10 år
Laurs Jensen, 8 år
Jens Jensen, 4 år
Lavværge Niels Rasmussen Stolde i Engelberggaarden.
Formynder Søren Frandsen Dahl af Grundfør.
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
186b, 7. oktober 1805, Raundahl, Grundfør sogn
189b, 4. december 1805
Jens Hansen, død
Giertrud Pedersdatter, enke
Deres børn:
Ane Jensdatter, 20 år
Peder Jensen, 17 år
Zidsel Jensdatter, 15 år
Zara Jensdatter, 13 år
Hans Jensen, 10 år
Baltzer Jensen, 6 år
Jens Jensen, 3 år
Karen Jensdatter, ¼ år
Lavværge Niels Jensen Sommer, enkens svoger i Holmgaard
Formynder Søren Frandsen Dahl.
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
188b, 26. november 1805, Grundfør
190b, 20. december 1805
Jens Nielsen Stenstrup, død
Maren Sørensdatter, enke
Deres barn:
Jens Jensen, 4 uger
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
192, 30. jan 1806, Grundfør
Maren Nielsdatter, død
Laurs Andersen, enke
Deres børn:
Anne Johanne Laursdatter, 38 år
Niels Laursen, 36 år
Zidsel Laursdatter, 30 år
Johanne Laursdatter, 28 år
Anders Laursen,
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
193, 16. marts 1806, Grundfør
Rasmus Hansen, død
Maren Sørensdatter, enke
Hans børn med 1. hustru Mette Jensdatter:
Ane Rasmusdatter, 12 år
Maren Rasmusdatter, 9 år
Søren Rasmussen, 2 år
Barn med enken:
Mette Rasmusdatter, ½ år
Enkens broder Christen Sørensen af Grundfør
Frederich Hansen af Egå til stede.
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
197, 18. april 1807, Grundfør
198b, 19. maj 1807
203, 12. juli 1807
Anne Marie Nielsdatter, død
Laurs Christensen, enke
Hendes børn:
Niels Sørensen, 23 år
Anne Kirstine Sørensdatter, 20 år
Inger Sørensdatter, 17 år
Else Marie Sørensdatter, 15 år
Morbroder gårdmand Jens Nielsen i Grundfør
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
197b, 12. maj 1807, Grundfør
199b, 10. juni 1807
Mads Nielsen Brandt, død
Johanne Marie Stephensdatter, enke
Hans børn af 1. ægteskab:
Niels Madsen, 27 år
Anders Madsen, 17 år
Mette Madsdatter ~ gårdmand Christen Sørensen i Grundfør
Anne Madsdatter ~ Hans Jensen, selvejer Grundfør
Lavværge Jesper Rasmussen i Grundfør
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
204, 12. august 1807, Grundfør
207b, 12. januar 1811
Bodil Christensdatter, død
Christen Elgaard, enke
Deres børn:
Søren Christensen i Foldby
Anne Kirstine Christensdatter, ved formynder Mourids Rasmussen i Grundfør
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
204b, 6. november 1807, Grundfør
Laurs Johansen Busch, død
Anne Marie Pedersdatter, enke
Deres barn:
Anne Laursdatter
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
207, 9. marts 1810, Grundfør
Maren Nielsdatter, død
Laurs Andersen, enke
Deres børn:
Anders Laursen
Niels Laursen
Anne Johanne Laursdatter ~ Søren Christensen i Foldby
Zidsel Laursdatter ~ Eberhard Danielsen i Grundfør
Johanne Laursdatter, umyndig
 

SLUT