Erik Brejls hjemmeside

StartSabro herred godsskifter

[Favrskov gods] [Ristrup gods]


Niels Sørensen

Favrskov gods
Skifteuddrag
1736-1834

[Nørre Galten sogn]   [Hadbjerg sogn sogn]   [Hadsten sogn]   [Lyngå sogn]   [Ødum sogn]"G 316 xx x/xx" er henvisning til nr. på Microfiche oprindeligt brugt som kilde til uddraget
1, 54, 1 februar 1743, Balle, Nørre Galten sogn (fortløbende nr, side i protokol, dato, lokalitet)


Nørre Galten sogn

Nørre Galten sogn består her af lokaliteterne: Balle og Vinterslev:

--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 3/16
1, 54, 1. februar 1743, Balle, Nørre Galten sogn
Jens Nielsen Balle, død
Hans børn:
Dorthe Jensdatter ~ Knud Poulsen i Hadbjerg på Clausholm Gods
Edel Jensdatter ~ Anders Nielsen i Balle på Faurskov Gods
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 3/16
2, 57, 15. oktober 1744, Balle, Nørre Galten sogn
Anders Nielsen, død
Edel Jensdatter, enke
Deres børn:
Niels Andersen, 10 år
Mette Andersdatter ~ Jens Andersen i Balle
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 4/16
3, 174, 18. juli 1758, Vinterslev, Nørre Galten sogn
Thomas Jensen Gustav, død
Anne Sørensdatter, enke
Hans barn:
Anne Thomasdatter, 26 år, Anne Sørensdatter var stedmoder
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 8/16
4, 434, 12. maj 1785, Balle, Nørre Galten sogn
Maren Andersdatter, død
Anders Jensen
Deres børn:
Jens Andersen, 12 år
Anders Andersen, 10 ½ år
Jens Andersen, 9 år
Christen Andersen, 6 år
Jens Andersen, 1 ½ år
Børnenes moders morbroder Jens Jensen Østergaard i Galten på Frisenvold Gods
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 11/16
5, 597, 1. juli 1801, Balle, Nørre Galten sogn
601, 1. juli 1801
Anders Sørensen Geding, død
Kirsten Sørensdatter, enke
Deres børn:
Søren Andersen, 30 år, tjener hos moderen
Søren Andersen, 35 år, gårdmand i Hadsten
Maren Andersdatter ~ Søren Nielsen i Tåstrup
Edel Andersdatter, 21 år hos moderen


Hadbjerg sogn

 
Hadbjerg sogn består her af lokaliteten: Kollerup Smedie
 
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 3/16
6, 171, 18. juli 1758, Kollerup Smedie, Hadbjerg sogn
Niels Sørensen Smed, død
Johanne Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Rasmus Nielsen, 6 år
Søren Nielsen, 3 år
Kirsten Nielsdatter, 8 år
Hendes fader Rasmus Simonsen i Hadbjerg
Børnenes faderbroder Niels Hansen i Tåstrup var formynder for drengene og for pigen Peder Rasmussen fra Hadbjerg


Hadsten sogn


Hadsten sogn består her af lokaliteterne: Hadsten, Hadsten Møllegyde, Hadsten Skovhus, Hadsten Mølle

--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 1/16
7, 20, 21. juni 1736, Hadsten
Frands Pedersen, død
Johanne Michelsdatter, enke
Deres børn:
Peder Frandsen, 11 år
Michel Frandsen, 8 år
Niels Frandsen, 20 uger
Lavværge var enkens kæreste Christen Christensen
Formynder, morbroder Ole Michelsen af Hadsten
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 1/16
8, 21, 29. juni 1736, Hadsten
Karen Rasmusdatter, død
Jens Nielsen Hjulmand
Deres børn:
1) Ole Jensen, 32 år
2) Niels Jensen, 20 år
3) Rasmus Jensen, død, enken ~ Jacob Jensen i Hadsten
3a) Rasmus Rasmussen, 12 år
4) Maren Jensdatter ~ Peder Michelsen i Tinning
5) Anne Jensdatter, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 1/16
9, 39, 20. juni 1740, Hadsten skovhus
Maren Nielsdatter Fog, død
Niels Christensen, enkemand
Hendes barn med anden mand:
Peder Frederichsen, 5 år
Barn med enkemanden:
Mette Nielsdatter, 3 uger
Laurs Pedersen Fog i Haurum, oldefader til børnene?
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 1/16
10, 50, 16. august 1742, Hadsten Møllegyde
Jens Christensen Bødker, død
Maren Nielsdatter, enke
Deres børn:
Anne Catrine Jensdatter, 28 år ~ Søren Sørensen Bødker i Østrup på Støvringgaard Gods
Mette Jensdatter, 23 år ~ Søren Madsen i Tvede på Gjesinggaard gods
Christen Jensen, 22 år
Palle Jensen, 19 år
Christoffer Jensen, 19 år
Niels Jensen, 15 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 2/16
11, 56, 10. juni 1744, Hadsten
Anne Sørensdatter, død
Niels Madsen, enkemand
Hendes arvinger:
1) hendes moder Mette Sørensdatter
2) broder Rasmus Sørensen i Over Hadsten
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 2/16
12, 70, 28. februar 1748, Hadsten
Christen Frandsen, død
Anne Olesdatter, enke
Deres børn:
Johanne Christensdatter, 2 ½ år
Ole Christensen, ½ år
På enkens vegne Mads Jensen
Farbrødre Frands Rasmussen og Erich Rasmussen
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 2/16
13, 72, 29. marts 1748, Hadsten
Niels Grosen, død
Giertrud Andersdatter, enke
Hans børn:
Kirsten Nielsdatter, 26 år
Søren Nielsen, 18 år
Rasmus Nielsen, 13 år
Jens Nielsen, 8 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 2/16
14, 73, 26. april 1748, Hadsten
Anne Marie Olesdatter, død
Niels Christensen, enke
Deres børn:
Ole Nielsen, 5 år
Christen Nielsen, 2 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 2/16
15, 77, 28. september 1748, Hadsten
Anne Nielsdatter, død
Rasmus Pedersen, enkemand
Deres barn:
Mette Rasmusdatter, 9 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 2/16
16, 78, 28. september 1748, Hadsten
Lisbeth Thomasdatter, død
Christen Kieldsen, enkemand
Deres børn:
Maren Christensdatter, 28 år
Jens Christensen, 23 år
Kield Christensen, 19 år
Kield Christensen, 10 år
Anne Christensdatter ~ Niels Michelsen i Vitten
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 2/16
17, 86, 13. januar 1751, Hadsten
Jens Hjulmand, død
Johanne Hansdatter, enke
Hans børn:
1) Anne Jensdatter ~ Rasmus Stolde i Hadsten
2) Maren Jensdatter ~ Peder Michelsen
3) Niels Jensen Hjulmand
4) Rasmus Jensen Hjulmand, død
4a) Rasmus Rasmussen
5)  Ole Jensen, bortrømt
Lavværge Niels Olesen fra Hadsten
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 2/16
18, 89, 26. maj 1751, Hadsten
Anders Michelsen, død
Deres børn:
Johanne Andersdatter, 16 år
Mathias Andersen, 9 år
Marie Andersdatter, 6 år
Mette Andersdatter, 4 år
Maren Andersdatter, 2 år
Peder Andersen, 10 uger
Farbroder Søren Michelsen
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 2/16
19, 91, 26. juli 1751, Hadsten Møllegyde
Frands Pedersen, død
Hustru Maren Nielsdatter, død 14 dage tidligere
Hans arvinger:
1) broder Jens Pedersen i Norring
2) halvsøster Anne Pedersdatter ~ Rasmus Østergaard i Lading
Afdøde hustrus børn:
1) Christen Jensen i Trige
2) Niels Jensen, 23 år
3) Palle Jensen i Løchsted?
4) Christoffer Jensen, bortrømt
5) Anne Cathrine Jensdatter ~ Laurs Nielsen Bødker i Randers
6) Mette Jensdatter ~ Smeden Søren Madsen i Tved
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 2/16
20, 99, 29. januar 1751, Hadsten
Anne Madsdatter, død
Rasmus Pedersen, enkemand
Deres barn:
Anne Rasmusdatter, 1 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 2/16
21, 103, 28. november 1752, Hadsten
Zidsel Sørensdatter, død
Jens Pedersen, enkemand
Deres børn:
Anne Jensdatter, 19 år
Kirsten Jensdatter, 11 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 2/16
22, 104, 28. november 1752, Hadsten
Niels Kieldsen, død
Karen Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Rasmus Nielsen, 15 år
Mette Nielsdatter, 24 år
Johanne Nielsdatter, 13 år
Anne Nielsdatter, 10 år
Formynder Frands Rasmussen af Hadsten
Enkens broder Erich Rasmussen var lavværge
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 3/16
23, 112, 27. april 1754, Hadsten
Anne Mogensdatter, død
Peder Sørensen, enkemand
Deres barn:
Anne Pedersdatter, barn, men alder ej angivet
Formynder Niels Mogensen
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 3/16
24, 120, 23. januar 1755, Hadsten
Christen Nielsen, død
Maren Sørensdatter, enke
Deres børn:
Søren Christensen, 24 år
Ellen Christensdatter, 27 år
Lavværge Niels Olesen af Hadsten
Formynder Mads Nielsen af Hadsten
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 3/16
25, 123, 4. april 1755, Hadsten
Karen Rasmusdatter, død
Rasmus Madsen, enkemand
Hendes 4 børn med Niels Kieldsen:
Mette Nielsdatter, 28 år, i Ørum præstegård
Rasmus Nielsen, 19 år, hos stedfaderen
Johanne Nielsdatter, 16 år, opholder sig i Vitten
Ane Nielsdatter, 12 år, hos stedfaderen
Formynder var Frands Rasmussen
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 3/16
26, 127, 15. juli 1755, Hadsten
Anders Koch, død
Karen Pedersdatter, enke
Deres børn:
Jens Andersen, 20 år, tjener i Sandby hos Anders Michelsen
Peder Andersen, 17 år, tjener Anders Jensen i Hinge
Anne Andersdatter, 15 år, tjener Jens Bygballe i Galten
Niels Andersen, 12 år, tjener i Kollerup Mølle
Bodil Andersdatter, 8 år, hos Anders Jensen i Hinge
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 3/16
27, 169, 9. maj 1758, Hadsten
Christen Laursen Smed, død
Johanne Nielsdatter, enke
Deres børn:
Niels Christensen, 9 år
Mette Christensdatter, 6 år
Anne Christensdatter, 2 år
Lavværge Niels Nielsen af Hadsten
Formynder, farbroder Laurs Laursen af Vinterslev
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 4/16
28, 185, 23. januar 1761, Hadsten
Niels Olesen, død
Kirsten Jensdatter, enke
Deres børn:
Ole Nielsen, 16 år
Jens Nielsen, 6 år
Niels Nielsen, 3 år
Rasmus Nielsen, 1 år
Mette Nielsdatter, 20 år
Maren Nielsdatter, 17 år
Zidsel Nielsdatter, 15 år
Lavværge var enkens broder Mads Jensen fra Hadsten
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 4/16
29, 189, 14. maj 1761, Hadsten
Niels Mogensen, død
Maren Christensdatter, enke
Deres barn:
Elisabeth Nielsdatter, 9 år
Enkens datter Maren Nielsdatter, født udenfor ægteskab
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 4/16
30, 197, 18. februar 1763, Hadsten Møllegyde
Peder Andersen, død
Mette Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Rasmus Pedersen, 5 år
Giertrud Pedersdatter, 14 år
Anne Pedersdatter, 10 år
Maren Pedersdatter, 2 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 4/16
31, 200, 19. februar 1763, Hadsten
Rasmus Jensen Stolde, død
Anne Jensdatter, enke
Deres børn:
Jens Rasmussen, 20 år
Rasmus Rasmussen, 15 år
Niels Rasmussen, 8 år
Karen Rasmusdatter, 11 år
Maren Rasmusdatter, 5 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 4/16
32, 216, 11. juli 1763, Hadsten
Jens Pedersen Balle, død
Anne Sørensdatter, enke
Deres børn:
Anne Jensdatter, 13 år
Maren Jensdatter, 10 år
Søren Jensen, 7 år
Peder Jensen, 4 år
Formynder Jens Andersen af Balle
————————————————————————————————————————
G 316 3 5/16
33, 239, 4. april 1771, Hadsten
Elle Christensdatter, død
Erich Thomassen, enkemand
Deres børn:
Thomas Erichsen, 8 år
Erichsen, 5 år
Mette Erichsdatter, 12 år
Maren Erichsdatter, 9 år
Ellen Erichsdatter, 1 år
Formynder Jens Nielsen Skieg af Selling og Mads Jensen af Hadsten
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 5/16
34, 243, 23. april 1771, Hadsten
Kield Christensen, død
Johanne Andersdatter, enke
Hendes stedfader Niels Andersen af Hadsten
Deres børn:
Christen Kieldsen, 6 år
Anders Kieldsen, 3 år
Lisbeth Kieldsdatter, 1 år
Formynder Mads Jensen af Hadsten
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 5/16
35, 255, 5. august 1772, Hadsten
Johanne Nielsdatter, død
Rasmus Nielsen, enkemand
Deres børn:
Niels Rasmussen, 3 år
Niels Rasmussen, 6 uger
Karen Rasmusdatter, 6 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 5/16
36, 257, 22. december 1772, Hadsten
Kirsten Jensdatter, enke, skifter i levende live i forbindelse med overdragelse af gården til sønnen Ole Nielsen.
Niels Olesen, tidligere død, se skifte 1761
Enkens broder Mads Jensen i Hadsten
Hendes børn:
Ole Nielsen, der fæster gården
Jens Nielsen, 18 år
Niels Nielsen, 14 år
Mette Nielsdatter, 35 år, vanvittig
Maren Nielsdatter ~ Jens Erichsen i Hadsten
Zidsel Nielsdatter ~ Jens Sørensen Stolde
Børnene får udbetalt fædrene og mødrene arv.
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 5/16
37, 262, 1. april 1773, Hadsten
Niels Christensen, død
Anne Jensdatter, enke
Deres børn:
Jens Nielsen, 28 år
Christen Nielsen,25 år
Maren Nielsdatter, 32 år
Karen Nielsdatter, 14 år
Broder Mads Jensen i Hadsten
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 5/16
38, 264, 9. juli 1773, Hadsten
Rasmus Pedersen, død
Johanne Madsdatter, enke
Deres barn:
Else Rasmusdatter, 9 år
Enkens fader Mads Sørensen fra Hadsten
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 5/16
39, 267, 25. maj 1774, Hadsten
Mogens Frandsen, død
Johanne Nielsdatter, enke
Deres barn:
Christen Mogensen, 14 år
Lavværge var enkens svigersøn Ole Nielsen
Formynder farbroder Rasmus Frandsen
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 5/16
40, 274, 31. januar 1775, Hadsten
Mads Jensen, død
Anne Olesdatter, enke
Deres børn:
Ole Madsen, 29 år
Jens Madsen, 27 ½ år
Niels Madsen, 25 år
Lavværge Erich Thomassen
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 5/16
41, 284, 8. februar 1776, Hadsten
Christen Pedersen, død
Anne Olesdatter, enke
Deres børn:
Christen Christensen, 26 år
Zidsel Christensdatter, 24 år
Kirsten Christensdatter, 12 år
Lavværge Ole Madsen af Hadsten
Formynder var søskendebarn Peder Pedersen af Skjød (der menes nok søskendebarn til afdøde)
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 6/16
42, 294, 28. januar 1777, Hadsten
Niels Hjulmand, skifte i levende live
Hans børn:
Peder Nielsen, fæstet gården
Jens Nielsen, 31 år
Anders Nielsen, 26 år
Johanne Nielsdatter ~ Sergent Granschou i Foldby
Maren Nielsdatter, 22 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 6/16
43, 337, 7. februar 1781, Hadsten
Johanne Hansdatter, død
Jens Andersen Hjulmand, enkemand
Hendes arvinger:
1)  broder Peder Hansen, død
1a) Niels Pedersen Brask, husmand i Norring
1b) Christen Pedersen, gårdmand i Norring
1c) Hans Pedersen, husmand i Søften
1d) Kirsten Pedersdatter ~ Peder Laursen i Sjelle
1e) Karen Pedersdatter ~ Christian Olesen i Norring
1f) Anne Pedersdatter ~ trompetter i Horsens ved navn Svanberg
2) broder Anders Hansen, død
2a) Peder Stolde i Århus
2b) Kirsten Andersdatter ~ Søren Rasmussen i Brundt
2c) Maren Andersdatter ~ Christen Laursen i Knudstrup
2d) Anne Andersdatter ~ Peder Christensen i Vitten
3) søster Anne Hansdatter, død
3a) søn Peder Smed i Hadsten
3b) søn Jens Stolde i Hadsten
3c) Mette Sørensdatter ~ Peder Sørensen i Hadsten
4) søster Kirsten Hansdatter ~ Henrich Drejer i Vinterslev
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 6/16
44, 343, 3. september 1781, Hadsten
Mette Malene Erichsdatter, død
Rasmus Rasmussen Stolde, enke
Deres barn:
Mette Malene Rasmusdatter, 4 uger
Morfader Erich Thomassen af Hadsten
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 6/16
45, 347, 22. april 1781, Hadsten
389, 24. maj 1782
Madame Maren Rasmusdatter Lassen, død
Mathias Lassen, død tidligere
Deres børn:
1)  Datter Christine Elisabeth Sophie Lassen ~ Skovrider Henrich
Blichfeldt i Fuglsang
1a) datter Ingeborg Marie Blichfeldt
2) Christian Lassen, død, forpagter af Ryberggaard, død
2a) søn Andreas Mathias Lassen, 12 år hos moderen Madame Anne Kirstine Lassen i Kirkeby i Velling sogn Ringkøbing amt
3) datter Sophie Hedevig Lassen, død ~ Joachim Lassen, kongelig bogholder
3a) Mathias Lassen, 3 1/2 år
Morbroder til Andreas Mathias Lassen var Niels Krogstrup, sognepræst i Skivholme
Et meget langt og indviklet skifte
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 8/16
46, 417, 30. december 1782, Hadsten
Giertrud Rasmusdatter, død
Mathias Nielsen, enkemand
Deres børn:
Niels Mathiassen, 11 år
Henrich Mathiassen, ¾ år
Morbroder Søren Rasmussen i Lerbjerg
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 8/16
47, 423, 15. december 1783, Hadsten
Jens Enevoldsen, død
Karen Jensdatter, enke
Hans arvinger:
1)  broder Jens Enevoldsen, 58 år i Lading
2)  broder Enevold Enevoldsen, 51 år, husmand i Enslev på Hagsholm
Gods
3)  broder Rasmus Enevoldsen, 43 år, gårdmand i Skivholme
4)  søster Maren Enevoldsdatter, 59 år ~ Niels Poulsen i Lading
5)  Else Enevoldsdatter, 49 år ~ Hans Sørensen i Hammel
6)  Karen Enevoldsdatter, 31 år, tjener Herman Feldtberedder i Århus
Lavværge Peder Jensen af Lyngå
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 8/16
48, 430, 28. oktober 1784, Hadsten
Edel Margrethe Christiansdatter, død
Jens Nielsen, enkemand
Deres barn:
Marie Cathrine Jensdatter, 3 ½ år
Morbroder Daniel Christiansen i Grundfør på Haraldslund Gods
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 8/16
49, 431, 11. januar 1785, Hadsten
Jens Madsen, død
Anne Christensdatter, enke
Deres børn:
Mads Jensen, 7 år
Christen Jensen, ¾ år
Anne Jensdatter, 9 år
Maren Jensdatter, 3 år
Farbroder Ole Madsen, gårdmand i Hadsten
Lavværge enkens mosters mand Rasmus Balle i Langskov
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 8/16
50, 444, 26. september 1785, Hadsten
Pige Maren Jørgensdatter, død
Hendes arvinger:
Fader Jørgen Jensen, gl. og affældig, døde unders skiftet
Hun blev angivet at være fra Overlund ved Viborg på Asmild Klosters Gods
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 8/16
51, 459, 28. december 1786, Hadsten
Erich Thomassen, død
Ellen Andersdatter:
Hans børn med Ellen Christensdatter:
1)  Maren Erichsdatter ~ Mathias Nielsen fra Hadsten
2)  Christen Erichsen, 20 år
3)  Ellen Erichsdatter, 16 år
Hans børn med enken:
1) Ellen Erichsdatter, 8 ¾ år
2)  Thomas Erichsen, 6 ½ år
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 8/16
52, 465, 23. november 1784, Hadsten
Peder Sørensen Badsker, død
Johanne Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Peder Pedersen, 6 uger
Maren Pedersdatter, 11 år
Anne Pedersdatter, 8 år
Hedevig Pedersdatter, 3 år
Børnenes farbroder Niels Badsker i Vrangstrup
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 8/16
53, 468, 17. februar 1786, Hadsten Møllegyde
Laurs Jensen Skovfoged, død
Anne Sørensdatter, enke
Afdødes arvinger:
1) halvbroder Mathias Nielsen, husmand i Hadsten
2) halvbroder Mads Nielsen, gårdmand i Tinning
3) halvsøster Zidsel Nielsdatter, enke efter Niels Balle i Sandby
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 9/16
54, 488, 24. juli 1789, Hadsten Møllegyde
Peder Gregersen, død
Johanne Kirstine Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Rasmus Pedersen, 7 år
Maren Pedersdatter, 2 år
Pelene Marie Pedersdatter, 8 uger
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 9/16
55, 498, 2. juni 1790, Hadsten
Anne Christensdatter, død
Niels Nielsen, enkemand
Hendes børn med Jens Madsen:
Mads Jensen, 12 år
Christen Jensen, 6 år
Anne Jensdatter, 14 år
Maren Jensdatter, 8 år
Børn med enken:
Kirsten Nielsdatter, 4 år
Farbroder Ole Madsen af Hadsten
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 9/16
56, 527, 26. maj 1792, Hadsten
Maren Jensdatter, død
Niels Jensen, enkemand
Peder Jensen, hendes broder kvitterer for arv efter hende, hvorvidt der er flere arvinger fremgår ikke
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 9/16
57, 530, 18. december 1792, Hadsten
Agnete Hansdatter, død
Søren Jensen, enkemand
Ingen livsarvinger.
Afdødes fader Hans Bonde i Lading
Broder Jens Hansen i Skjød
Der kan evt. være flere arvinger
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 9/16
58, 530, 7. juni 1793, Hadsten
Niels Jensen Smed, død
Karen Andersdatter, enke
Hans arvinger:
1)  Broder Peder Jensen Smed i Sandby
2)  Broder Jens Jensen Smed i Vinterslev
3)  Søster Ellen Jensdatter ~ Jens Sørensen Foged, død i Hadsten
Lavværge var enkens brodersøn, skovfoged Niels Nielsen fra Sandby
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 10/16
59, 537, 6. december 1796, Hadsten
Jens Jensen, død
Hans arvinger:
Helbroder Søren Jensen, 28 år
halvbroder Jens Nielsen, henimod 40 år, husmand i Hadbjerg
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 10/16
60, 538, 18. december 1796, Hadsten Mølle
565, 23. august 1797
Henrik Blichfeldt, død
Hans børn:
1) Christian Blichfeldt, boende i Fuglsang, 36 år
2) Erhard Blichfeldt, 30 år
3) Mathias Blichfeldt, 16 år
4) Ingeborg Marie Blichfeldt ~ Christian Erhard Sielle i Hadsten
Mølle
5) Christine Elisabeth Sophie Blichfeldt, 26 år
6) Maren Blichfeldt, 22 år
7) Sophie Hedevig Blichfeldt, 13 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 10/16
61, 574, 3. september 1798, Hadsten
Maren Pedersdatter, død
Mogens Nielsen, enkemand
Deres børn:
Peder Mogensen, 3 år
Niels Mogensen, 5 uger
Anne Marie Mogensdatter, 12 år
Birthe Johanne Mogensdatter, 8 år
Zidsel Mogensdatter, 6 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 10/16
62, 589, 31. juli 1799, Hadsten
Jens Thomassen, død
Mette Rasmusdatter, enke
Hans søskende:
1)  halvbroder Anders Thomassen, gårdmand i Hadsten
2)  halvbroder Niels Thomassen, gårdmand i Hadsten
3)  halvsøster Anne Thomasdatter ~ Niels Mogensen i Vinterslev
4)  halvsøster Maren Thomasdatter ~ Anders Christensen i Hadsten
Enkens myndige søn Rasmus Pedersen
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 11/16
63, 590, 4. oktober 1799, Hadsten
Hans Madsen, død
Maren Christensdatter, enke
Deres børn:
Christian Hansen, 5 år
Anne Hansdatter, 18 år
Maren Hansdatter, 14 år
Mette Hansdatter, 10 år
Lavværge Rasmus Stolde i Hadsten
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 11/16
64, 603, 2. februar 1803, Hadsten
Maren Nielsdatter, død
Jens Erichsen, enkemand
Deres børn:
Niels Jensen, 30 år
Maren Jensdatter ~ Mogens Nielsen i Hadsten
Kirsten Jensdatter, 16 år
Morbroder Niels Nielsen i Hadsten
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 11/16
65, 604, 2. februar 1803, Hadsten
Maren Rasmusdatter, død
Niels Olesen, enkemand
Ingen børn.
Hendes forældre var Rasmus Frandsen og Anne Rasmusdatter
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 11/16
66, 605, 9. februar 1803, Hadsten
Jens Sørensen Stolde, død
Hans børn:
Niels Jensen, gårdmand i Over-Hadsten
Søren Jensen, fæster af gården
Ane Jensdatter, 35 år
Kirsten Jensdatter ~ Christen Erichsen i Hadsten
Maren Jensdatter, 26 år
Johanne Jensdatter, 23 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 11/16
67, 606, 9. februar 1803, Hadsten
Anders Thomassen, død
Maren Jensdatter, enke
Deres børn:
Thomas Andersen i Lyngå
Jens Andersen, 26 år
Maren Andersdatter, 23 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 11/16
68, 607, 17. februar 1803, Hadsten
Bodil Sørensdatter, død
Niels Thomassen, enkemand
Deres børn:
Christen Nielsen, 31 år
Anne Nielsdatter, 28 år ~ Thomas Andersen i Lyngå
Inger Nielsdatter, 26 år ~ Niels Jensen i Over Hadsten
Maren Nielsdatter, 22 år
Mette Nielsdatter, 16 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 11/16
69, 615, 5. april 1804, Hadsten
Rasmus Jensen Bruun, død
Ane Pedersdatter, enke
Hans arvinger:
Broder Anders Jensen i Willendrup
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 11/16
70, 619, 23. maj 1804, Hadsten
Karen Jensdatter, død
Rasmus Iversen, enkemand
Hendes arvinger:
1)  broder Søren Jensen Søndermand af Vinterslev
2)  søster Kirsten Jensdatter ~ Peder Jensen i Lyngå
3)  broder (Poul Jensen?), død
3a) brodersøn Jens Poulsen i Hadbjerg
3b) broderdatter Kirsten Poulsdatter ~ Jens Stenhugger i Galten
Rasmus Iversens søster, Mette Pedersdatter i Århus
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 11/16
71, 621, 23. maj 1804, Hadsten
Thomas Kirk, død
Ane Jensdatter, enke
Hans børn:
Søren Thomassen, 30 år
Kirsten Thomasdatter, enke ~ Anders Hansen i Galten
Maren Thomasdatter, 25 år
Karen Thomasdatter, 22 år
Enkens broder Rasmus Jensen af Foldby
Enken var stedmoder til alle børnene
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 11/16
72, 622, 23. maj 1804, Hadsten
639, 4. juli 1805
Ungkarl Jens Jensen, død
Hans søskende arver:
1) broder Niels Jensen, 34 år
2) søster Ane Jensdatter, gift og bor i København
3) søster Kirsten Jensdatter, gift og bor i København
4) søster Dorthe Marie Jensdatter, gift og bor i København
5) halvsøster Karen Jensdatter, 38 år, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 11/16
73, 626, 25. oktober 1804, Hadsten
638, 27. februar 1805
Søren Jensen Stolde, død
Maren Pedersdatter, enke
Deres barn:
Zidsel Sørensdatter
Hans søstre Maren Jensdatter og Johanne Jensdatter
Lavværge var stedfaderen Mogens Michelsen Blak fra Hadsten Møllegyde
Afdødes søsters mand Christen Erichsen fra Hadsten
Afdødes fader Jens Sørensen Stolde, død 1803
Farbroder Niels Jensen Stolde
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 11/16
74, 634, 24. januar 1805, Hadsten
636, 13. februar 1805
Mogens Nielsen, død
Maren Jensdatter, enke
Hans børn af 1. ægteskab:
Peder Mogensen, 9 år
Anne Marie Mogensdatter, 17 år
Birthe Johanne Mogensdatter, 14 år
Zidsel Mogensdatter, 12 år
Hans børn med enken:
Niels Mogensen, 3 år
Enkens morbroder Ole Nielsen i Hadsten
Farbroder Las Nielsen fra Haldum, farbroder Jens Nielsen i Selling
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 11/16
75, 642, 20. marts 1806, Hadsten
Margrethe Joensdatter, død
Peder Mogensen, enke
Deres børn:
Rasmus Pedersen, 23 år
John Pedersen, 19 år
Laurs Pedersen, 14 år
Mogens Pedersen, 10 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 12/16
76, 655, 8. april 1807, Hadsten
Anne Christensdatter, død
Jens Andersen, enkemand
Deres børn:
Anders Jensen, 1 år
Mette Jensdatter, 3 år
Morfader Christen Christensen i Raungaard?
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 12/16
77, 658, 23. maj 1807, Hadsten
Niels Christensen, død
Zidsel Sørensdatter, enke
Deres børn:
Christen Nielsen, 5 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 12/16
78, 662, 3. marts 1808, Hadsten
Ole Madsen, død
Karen Pedersdatter, enke
Deres børn:
Mads Olesen, 26 år
Peder Olesen, 12 år
Ane Olesdatter ~ Niels Olesen i Hadsten
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 12/16
79, 663, 4. marts 1808, Hadsten
664, 27. maj 1808
Anne Marie Sørensdatter, død
Christen Christensen, enkemand
Deres børn:
Christen Christensen, 20 år
Søren Christensen, 18 år
Ane Marie Christensdatter, 20 år
Johanne Christensdatter, 19 år
Farbroder Anders Christensen i Hadsten
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 12/16
80, 681, 24. august 1810, Hadsten
682, 21. september 1810
Kirsten Jensdatter, død
Niels Nielsen, enkemand
Deres børn:
Niels Nielsen, 16 år
Jens Nielsen, 10 år
Faderen brodersøn Niels Olesen i Hadsten
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 12/16
81, 681, 17. september 1810, Hadsten
693, 28. november 1811
Niels Lorentsen, død
Maren Christensdatter, enke
Deres børn:
Karen Nielsdatter ~ Michel Topholm i Hadsten
Jens Nielsen, 20 år
Kirsten Nielsdatter, 13 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 12/16
82, 686, 4. marts 1811, Hadsten
Anne Rasmusdatter, død
Rasmus Frandsen, enkemand
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 12/16
83, 690, 27. oktober 1811, Hadsten
691, 25. november 1811
Mette Marie Jensdatter, død
Niels Pedersen, enkemand
Deres børn:
Jens Nielsen, 15 år
Mette Nielsdatter, 14 år
Zidsel Nielsdatter, 11 år
Lise Nielsdatter, 6 år
Mette Christine Nielsdatter, 4 år
Kirsten Nielsdatter, 2 år
Morbroder Anders Jensen i Tåstrup
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 12/16
84, 695, 29. november 1811, Hadsten
696, 12. april 1812
Indsidder Rasmus Iversen, død
Arvinger var hans søskende og søskendebørn:
1) Søster Mette Pedersdatter, 80 år
2) Christen Pedersen, der havde boet i Vivild, død efterladt sig:
2a) Niels Christensen, 30 år
2b) Peder Christensen, 22 år
2c) Peder Christensen, 21 år
2d) Anne Christensdatter ~ Peder Christian Jespersen i Lerbjerg
3e) Bodil Christensdatter ~ skoleholder Jens Udbyneder i Toustrup
3f) Anna Christensdatter, 24 år ugift
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 12/16
85, 698, 18. april 1812, Hadsten
700, 17. maj 1812
Peder Mogensen, død
Elleb Erichsdatter, enke
Deres børn:
Rasmus Pedersen, 29 år
John Pedersen, 25 år
Laurs Pedersen, 20 år
Mogens Pedersen, 16 år
Margrethe Pedersdatter, 5 år
Ellen Pedersdatter, 3 år
Ane Marie Pedersdatter, ½ år
Formynder og født værge Søren Frandsen i Haar
Enkens broder Christen Erichsen i Hadsten
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 12/16
86, 703, 17. juni 1812, Hadsten
705, 24. november 1812
Anders Christensen Smed, død
Afdødes eneste barn var gift med Søren Andersen i Hadsten
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 12/16
87, 705, 25. maj 1813, Hadsten
Anmeldt at pigen Karen Nielsdatter i Hadsten var død
Hendes arvinger:
1) helbroder Morten Nielsen
2) halvbroder Christen Nielsen
3) halvsøster Johanne Kirstine Nielsdatter, 19 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 12/16
88, 705, 29. januar 1813, Hadsten
712, 31. december 1813 (G 316 3 13/16)
Anmeldt at Rasmus Stolde var død
Hans børn:
Michel Rasmussen
måske flere
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 12/16
89, 705, 29. juni 1813, Hadsten
712, 23. marts 1814 (G 316 3 13/16)
714, 13. januar 1815 (G 316 3 13/16)
Johanne Rasmusdatter, død
Hans Nielsen, enkemand
Hendes børn med Peder Sørensen:
1)  Anne Pedersdatter, død
1a) Mette Marie Nielsdatter, 12 år
2)  Hedevig Pedersdatter, 32 år
Hendes børn med enkemanden:
1) Rasmus Hansen, 25 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 13/16
90, 723, 12. juli 1815, Hadsten
724, 15. august 1815
725, 28. december 1815
Pige Karen Marie Pedersdatter, død
Hendes arvinger:
1) helsøster Karen Pedersdatter ~ husmand Rasmus Sørensen i Hadsten
2) halvsøster Kirsten Pedersdatter ~ husmand Christen Bach i Lyngå
3) halvsøster Maren Pedersdatter, hos søsteren i Lyngå
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 13/16
91, 728, 15. oktober 1816, Hadsten
731, 27. december 1816
Mette Christensdatter, død
Ole Nielsen, enkemand
Deres børn:
1) Niels Olesen, sognefoged i Hadsten
2) Rasmus Olesen
3) Kirsten Olesdatter ~ Christen Nielsen i Hadsten
4) Anne Margrethe Olesdatter ~ Michel Rasmussen i Over Hadsten
5) Johanne Olesdatter, død ~ Niels Pedersen i Haldum
5a) Ole Nielsen, 10 år
5b) Søren Nielsen, 8 år
5c) Rasmus Nielsen, 6 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 13/16
92, 735, 7. februar 1818, Hadsten
736, 9. marts 1818
Jens Erichsen, død
Hans børn:
Niels Jensen
Kirsten Jensdatter, ugift
Maren Jensdatter ~ Niels Nielsen Porteur i Hadsten
Morbroder Niels Nielsen af Hadsten
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 13/16
93, 737, 13. juli 1818, Hadsten
740, 30. oktober 1818
Christen Erichsen, død
Kirsten Jensdatter, enke
Deres børn:
Erich Christensen, 22 år
Jens Christensen, 20 år
El Christensdatter, 18 år
Thomas Christensen, 15 år
Søren Christensen, 10 år
Zidsel Christensdatter, 8 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 13/16
94, 742, 26. april 1819, Hadsten
747, 23. december 1819
748, 16. marts 1820
748, 3. juli 1820
748, 19. december 1820
Mads Olesen, død
Karen Jensdatter, enke
Deres børn:
Ole Madsen, 5 år
Karen Marie Madsdatter, 8 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 13/16
95, 751, 27. november 1821, Hadsten
754, 28. december 1821
Niels Jensen Stolde, død
Inger Nielsdatter, enke
Deres børn:
Jens Nielsen, 17 år
Zidsel Nielsdatter, 11 år
Bodil Nielsdatter, 6 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 13/16
96, 759, 20. juli 1822, Hadsten
767, 23. december 1822
Enke Inger Nielsdatter, død
Niels Jensen Stolde, tidligere død
Deres børn:
Jens Nielsen, 18 år
Zidsel Nielsdatter, 12 år
Bodil Nielsdatter, 7 år
Morbroder Christen Nielsen i Hadsten
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 14/16
97, 770, 16. februar 1824, Hadsten
779, 16. juli 1824
783, 8. december 1824
785, 25. maj 1825
790, 14. september 1825
Johanne Kirstine Hammer, død
Mogens Blach, enkemand
Hendes børn med Peder Gregersen:
Rasmus Hammer, 38 år, ukendt opholdssted
Maren Pedersdatter, 36 år ~ Peder Ginnerup i Hadsten
Perlene Marie Pedersdatter, 35 år ~ Christen Mogensen i Bygballe
Børn med enkemanden:
Michel Mogensen Blach, 34 år, skolelærer i Lerbjerg
Peder Mogensen Blach, 32 år, dyrlæge i Norring
Jørgen Mogensen Blach, 27 år
Niels Mollerup Mogensen Blach, 21 år
Charlotte Mogensdatter, 29 år ~ sadelmagermester Løvengren i Århus
Mette Mogensdatter, 25 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 14/16
98, 777, 10. maj 1824, Hadsten
781, 19. oktober 1824
Niels Nielsen Porteur?, død
Maren Jensdatter, enke
Deres børn:
Maren Nielsdatter, 17 år
Johanne Nielsdatter, 15 år
Enkens morbroder Niels Nielsen i Hadsten var lavværge
Enkens søn ældste søn Niels Mogensen, 22 år
Farbroder til de umyndige børn, Ole Nielsen i Foldby
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 14/16
99, 784, 7. marts 1825, Hadsten
787, 2. september 1825
Birgitte Johanne Mogensdatter, død
Christian Hansen, enkemand
Hendes arvinger:
1)  halvbroder Niels Mogensen
2)  helsøster Ane Marie Mogensdatter ~ Rasmus Frandsen
3)  helsøster Zidsel Mogensdatter ~ Ole Jacobsen
4)  helbroder Peder Mogensen
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 14/16
100, 798, 28. december 1825, Hadsten
804, 15. september 1825
804, 18. september 1825
Niels Pedersen, død
Bodil Pedersdatter, enke
Deres børn:
Jens Nielsen, 29 år
Mette Nielsdatter ~ Rasmus Jensen i Kraiberg
Zidsel Nielsdatter, 24 år
Elisabeth Nielsdatter, 21 år
Mette Christine Nielsdatter, 18 år
Kirsten Nielsdatter, 15 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 14/16
101, 808, 19. februar 1827, Hadsten
827, 8. maj 1828
Mette Kirstine Andersdatter, død
Niels Christensen, enkemand
Hendes arvinger:
1)  halvbroder Peder Andersen i Pinneberg i Holsten
2)  halvsøster Maren Marie ~ daglejer Poul Sørensen i Mariager
helsøster Anne Dorthe Andersdatter ~ Peder Jensen i Hadsten
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 14/16
102, 827, 18. december 1827, Hadsten
829, 16. juli 1828
831, 6. august 1828 (G 316 3 15/16)
Johanne Christensdatter, død
Jens Sørensen, enkemand
Deres børn:
Søren Jensen, 2 år
Christen Jensen, 12 uger
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 14/16
103, 824, 23. februar 1828, Hadsten
832, 6. august 1828 (G 316 3 15/16)
833, 17. november 1828 (G 316 3 15/16)
Niels Nielsen, død
Maren Jensdatter, enke
Deres børn:
Niels Nielsen, gårdmand i Lyngå
Jens Nielsen, myndig
Jens Nielsen, 15 år
Kirsten Nielsdatter, 14 år
Formynder Jens Jensen i Langskov
Lavværge Peder Jensen i Hallendrup
Afdødes stedsøn Christen Jensen i Hadsten
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 14/16
104, 829, 19. juli 1828, Hadsten
Bevilling til Mette Mogensdatter Blach i Hadsten kro til at være myndig under curator, Søren Andersen, gårdmand i Hadsten beskikket
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 15/16
105, 855, 10. august 1830, Hadsten
859, 6. december 1830
869, 7. juli 1831
Ane Margrethe Olesdatter, død
Michel Rasmussen, enkemand
Deres børn:
Mette Marie Michelsdatter, 13 år
Rasmus Michelsen, 9 år
Malene Michelsdatter, 5 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 15/16
106, 864, 27. juni 1831, Hadsten
882, 16. november 1831
885, 30. november 1831
Ane Andersdatter, død
Søren Andersen, enkemand
Ingen børn, hendes arvinger:
På faderens side:
1)  farbroder Christen Christensen, død
1a) Christen Christensen Smed i Hadsten
1b) Marie Christensdatter ~ Jens Jensen i et hus på Kollerup mark
2)  farbroder Niels Christensen, død
2a) Christen Nielsen i Hedehuset i Ølst
2b) Simon Nielsen i Galten
2c) Karen Nielsdatter ~ Christen Madsen i Uglehusene Østen for Randers
2d) Dorthe Nielsdatter ~ Niels Pedersen i Askildrup
3)  Rasmus Christensen, død
3a) Laurs Rasmussen i Brundt
3b) Karen Rasmusdatter ~ Niels Christensen på Vinterslev mark
3c) Ane Rasmusdatter ~ Peder Christensen på Vitten mark
3d) Mette Rasmusdatter ~ Rasmus Jensen i Vitten
3e) Johanne Marie Rasmusdatter, enke ~ Knud Nielsen i Vitten
3f) Bodil Rasmusdatter ~ Hans Jensen i Brundt
3g) Maren Rasmusdatter ~ Hans Sørensen i Tinning
På moderens side:
1)  Morbroder Jens Thomassen, død uden arvinger
2)  morbroder Anders Thomassen
2a) Thomas Andersen, gårdmand i Lyngå
2b) Jens Andersen, gårdmand i Hadsten
2c) Maren Andersdatter, død ~ Thomas Nielsen i Lyngå
2ca) Niels Thomassen, 21 år
2cb) Anders Thomassen, 16 år
2cc) Mariane Thomasdatter, 22 år
2cd) Maren Thomasdatter, 19 år
2ce) Ane Marie Thomasdatter, 13 år
2cf) barn udenfor ægteskab, Ane Pedersdatter, 32 år
3)  morbroder Niels Thomassen, død
3a) Christen Nielsen i Hadsten
3b) Ane Nielsdatter ~ Thomas Andersen i Lyngå
3c) Inger Nielsdatter, død ~ Niels Stolde, død
3ca) Jens Nielsen, myndig
3cb) Zidsel Nielsdatter, 25 år
3cc) Bodil Nielsdatter, 19 år
3d) Maren Nielsdatter ~ Laurs Jensen i Lyngå
3e) Mette Nielsdatter ~ Niels Sørensen i Skjød
4)  moster Ane Thomasdatter
4a) Mogens Nielsen i Vinterslev
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 15/16
107, 880, 29. oktober 1831, Hadsten
900, 28. december 1831 (G 316 3 16/16)
Michel Rasmussen, død
Karen Nielsdatter, enke
Enken var ved 1. skiftesamling indsat i Viborg Tugthus på grund af tyverier
Hans barn:
Karen Marie Michelsdatter, 14 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 16/16
108, 907, 6. april 1832, Hadsten
912, 28. juni 1832
Mette Blach, død
Christian Lihme, enkemand


Lyngå sogn


Lyngå sogn består her af lokaliteterne: Lyngå, Vivild, Volstrup Smedje, Svejstrup, Faurskov

--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 1/16
109, 19, 4. august 1734, Lyngå
Protokollen har kun de sidste sider, men se skifte 110
Niels Pedersen Hjulmand, død - taget fra skifte 110.
Maren Pedersdatter, enke
Deres børn:
3 sønner og 1 Maren Nielsdatter, navne på drengene ikke nævnt
Lavværge Peder Rasmussen
Farbrødre: Søren Pedersen Hjulmand, Thomas Pedersen, Michel Pedersen og Søren Pedersen, usikkert
(Se den nærmere dokumentation vedrørende skifte side 25)
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 1/16
110, 25, 27. juli 1736, Lyngå
Maren Pedersdatter, død
Niels Christensen Braad, enkemand
Hendes børn med 1. mand Niels Pedersen Hjulmand
Peder Nielsen, 11 år
Maren Nielsdatter, 8 år
Peder Nielsen, 5 år
Rasmus Nielsen, 2 år
På børnenes vegne farbrødre Søren Hjulmand, Thomas Hjulmand, Michel Hjulmand, alle af Lyngå og Søren Pedersen Hjulmand af Tinning
Børnenes oldefader Peder Rasmussen Smed og morbrødre Peder Pedersen, Niels Pedersen og Jens Pedersen alle af Lyngå
Et nærmere studie af den arv der i dette bo er afsat til børnene viser at det allerførste skifte vedrører Niels Pedersen Hjulmand. Han døde 1734 i Lyngå
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 1/16
111, 30, 25. februar 1740, Lyngå
Maren Sørensdatter, død
Christen Nielsen Taastrup, enkemand
Deres børn:
Niels Christensen, 35 år
Søren Christensen, 28 år
Rasmus Christensen, 23 år
Maren Christensdatter, 26 år
Farbroder til børnene Hans Nielsen i Taastrup
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 1/16
112, 33, 9. marts 1740, Vivild
Johanne Sørensdatter, død
Niels Brandsen, enkemand
Deres børn:
Søren Nielsen, 2 1/2 år
Anne Nielsdatter, 6 år
Formynder var børnenes oldefader Søren Hjulmand i Lyngå
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 1/16
113, 37, 7. maj 1740, Volstrup Smedie
Anne Laursdatter, død
Hendes børn:
1) Maren Nielsdatter ~ Peder Smed i Lyngå
2) Anne Nielsdatter ~ Jens Rasmussen i Lyngå
3) Kirsten Nielsdatter ~ Hans Michelsen, han død
4) Anne Nielsdatter, død ~ Laurs Pedersen i Volstrup Smedje
4a) Niels Laursen, 13 år
Ser ud til at være indført 3 gange, se side 43 og 53
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 1/16
114, 41, 22. januar 1742, Lyngå
Kirsten Offers, død
Rasmus Laursen, enkemand
Deres børn:
Niels Rasmussen, 36 år
Jørgen Rasmussen, 32 år
Anne Rasmusdatter ~ Michel Mortensen i Skjød
Karen Rasmusdatter, 20 år
? Johanne Rasmusdatter, 18 år
Anne Rasmusdatter, 16 år
Maren Rasmusdatter, 14 år
? Maren Rasmusdatter, 10 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 1/16
115, 43, 7. maj 1742, Volstrup Smedje
Anne Laursdatter, død
Hendes børn:
1) Maren Nielsdatter ~ Peder Smed i Lyngå
2) Anne Nielsdatter ~ Jens Rasmussen
3) Kirstine Nielsdatter ~ Hans Michelsen i Lyngå, han død
4) Anne Nielsdatter ~ Laurs Pedersen i Volstrup smedje, hun død
4a) Niels Laursen, 13 år hos Niels Brandsen i Vivild
Ser ud til at være indført 3 gange, se side 37 og 53
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 1/16
116, 45, 31. maj 1742, Vivild
Mette Andersdatter, død
Niels Pedersen Brandsen, enkemand
Deres børn:
Johanne Nielsdatter, 1 år
Formynder Anders Andersen Krog af Selling, afdødes fader
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 2/16
117, 53, 7. maj 1742, Volstrup smedie
Anne Laursdatter, død
Hendes børn:
1) Maren Nielsdatter ~ Peder Smed i Lyngå
2) Anne Nielsdatter ~ Jens Rasmussen
3) Kirstine Nielsdatter ~ Hans Michelsen i Lyngå, han død
4) Anne Nielsdatter ~ Laurs Pedersen i Volstrup smedje, hun død
4a) Niels Laursen, 13 år hos Niels Brandsen i Vivild
Ser ud til at være indført 3 gange, se side 37 og 43
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 3/16
118, 59, 21. november 1744, Lyngå
Jørgen Kiær, død
Katrina Jensdatter, enke
Deres børn:
Mette Jørgensdatter, 12 år
Kirsten Jørgensdatter, 10 år
Jens Jørgensen i Hammel
Afdødes stedbørn:
Michel Snedker i Helstrup, Niels Smed i Skjød, Jens Laursen i Lyngå
Jens Conradsen påtog sig at opføde børnene.
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 3/16
119, 60, 3. juni 1745, Lyngå
Laurs Michelsen, død
Johanne Nielsdatter, enke
Deres børn:
Karen Laursdatter, 16 år
Niels Laursen, 15 år
Rasmus Laursen, 5 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 3/16
120, 61, 15. september 1746, Lyngå
Thomas Pedersen Hjulmand, død
Anne Jensdatter, enke
Deres børn:
Maren Thomasdatter, 22 år
Maren Thomasdatter, 20 år
Else Thomasdatter, 14 år
Peder Thomassen, 12 år
Jens Thomassen, 10 år
Mette Thomasdatter, 8 år
Niels Thomassen, 2 år
Lavværge Peder Jensen i Vrangstrup
Farbrødre, Søren Hjulmand, Michel Hjulmand i Lyngå
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 3/16
121, 64, 23. november 1746, Vivild
Niels Pedersen Brandsen, død
Anne Nielsdatter, enke
Hans børn med Johanne Sørensdatter, skifte 1740:
Søren Nielsen i Vivild
Anne Nielsdatter, som "er fød" hos den sal. mands moster Anne Nielsdatter Brandsen
Hans børn med Mette Andersdatter:
Johanne Nielsdatter, 6 år, Christen Christensen af Sandby var formynder
Hans børn med enken:
Niels Nielsen, 2 år
Anders Nielsen, 1 år
Mandens moster Anne Nielsdatter Brandsen
Peder Nielsen, enkens broder i Nielstrup havde penge til gode i boet
Enkens svoger Poul Simonsen Lyng
Søren Brandsen i Houlbjerg, afdødes broder
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 3/16
122, 69, 13. marts 1747, Lyngå
Peder Nielsen, død hos Niels Braad
Hans arvinger:
1) fader Niels Hjulmand, død
2) Peder Nielsen, 14 år, hos Niels Haargaard
3) Rasmus Nielsen, 12 år, tjener Niels Braad i Lyngå
4) Maren Nielsdatter, 18 år, tjener Peder Pedersen i Brundt
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 3/16
123, 75, 29. november 1748, Lyngå
Johanne Nielsdatter, død
Hendes børn:
Karen Laursdatter, 19 år
Niels Laursen, 18 år
Rasmus Laursen, 8 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 3/16
124, 80, 12. juli 1749, Volstrup Smedje
Rasmus Nielsen Degn, død
Ellen Madsdatter, enke
Deres børn:
Mads Rasmussen, 16 år
Niels Rasmussen, 13 år
Helle Rasmusdatter, 11 år
Jens Rasmussen, 9 år
Jens Rasmussen, 7 år
Maren Rasmusdatter, 4 år
Martha Rasmusdatter, 16 uger
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 3/16
125, 83, 30. oktober 1749, Lyngå
Karen Christensdatter, død
Jens Johansen, enkemand
Deres barn:
Christen Jensen, 6 år
Johan Jensen, 12 uger
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 3/16
126, 83, 22. juni 1750, Lyngå
Knud Rasmussen, død
Maren Knudsdatter, enke
Hans stedbørn:
Frands Rasmussen
Maren Rasmusdatter
Jens Rasmussen
Deres barn:
Rasmus Knudsen
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 3/16
127, 88, 21. maj 1751, Svejstrup
Terchel Michelsen, død
Inger Nielsdatter, enke
Deres børn:
Michel Terchelsen, 10 år
Maren Terchelsdatter ~ Søren Sørensen i Hadbjerg
Morbroder Søren Nielsen Vestergaard i Vinterslev
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 3/16
128, 93, 21. januar 1751, Svejstrup
Laurs Nielsen, død
Bodil Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Niels Laursen, 28 år
Jens Laursen, 27 år
Rasmus Laursen, 26 år
Søren Laursen, 23 år
Bodil Laursdatter, 21 år
Maren Laursdatter ~ Ole Sørensen i Halling på Clausholm Gods
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 3/16
129, 102, 5. juli 1752, Lyngå
Ane Pedersdatter, død
Rasmus Knudsen, enkemand
Hendes arvinger:
Moderen Maren Nielsdatter ~ Søren Sørensen
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 3/16
130, 105, 9. februar 1753, Lyngå
Maren Thomasdatter, død
Jens Nielsen Herborg, enkemand
Deres børn:
Thomas Jensen, 1 år
Maren Jensdatter, 5 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 3/16
131, 108, 13. august 1753, Lyngå
Mads Pedersen, død
Hans arvinger:
1) broder Niels Pedersen i Lyngå
2) broder Peder Pedersen
3) søster Karen Pedersdatter ~ Michel Hjulmand
4) søster Maren Pedersdatter
5) søster Ane Pedersdatter ~ Jens Want i Vitten
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 3/16
132, 114, 23. september 1754, Vivild
Søren Braad, død
Anne Pedersdatter, enke
Deres børn:
Niels Sørensen Braad
Formynder Niels Braad af Lyngå
Lavværge Poul Lyng i Voldum
Vurderingsmænd Peder Jensen og Peder Ivarsen af Vivild
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 3/16
133, 125, 20. april 1755, Lyngå
Niels Hvolgaard, død
Ane Sørensdatter, enke
Deres børn:
Peder Nielsen, 20 år
Søren Nielsen, 18 år
Elle Nielsdatter, 15 år
Giertrud Nielsdatter, 11 år
Anne Nielsdatter, 8 år
Maren Nielsdatter, 6 år
Lavværge var faderen Søren Kier i Glesborg
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 3/16
134, 129, 5. december 1755, Lyngå
Maren Pedersdatter, død
Niels Braad, enkemand
Deres børn:
Maren Nielsdatter, 18 år
Maren Nielsdatter, 16 år, hos faderen
Else Nielsdatter, 13 år
Christen Nielsen, 10 år
Peder Nielsen, 5 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 3/16
135, 131, 5. maj 1755, Volstrup Smedje
Elle Madsdatter, død
Søren Christensen Skovfoged, enkemand
Hendes børn med Rasmus Nielsen Degn:
Mads Rasmussen, 24 år
Niels Rasmussen, 21 år
Helle Rasmusdatter, 19 år
Jens Rasmussen, 17 år
Jens Rasmussen, 15 år
Maren Rasmusdatter, 9 år
Martha Rasmusdatter, 7 år
Formynder Mads Jensen af Hadsten
————————————————————————————————————————
G 316 3 3/16
136, 137, 20. juni 1757, Lyngå
Maren Jensdatter, død
Christian Simonsen, enkemand
Deres børn:
Jens Christiansen, 7 år
Maren Christiansdatter, 4 år
Anne Christiansdatter, 14 uger
Mette Christiansdatter, 14 uger
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 3/16
137, 141, 9. september 1757, Lyngå
Michel Pedersen Hjulmand, død
Maren Pedersdatter, enke
Deres børn:
Peder Michelsen, 16 år
Peder Michelsen, 14 år
Maren Michelsdatter ~ Jens Pedersen i Svejstrup
Else Michelsdatter, 12 år
Farbroder Søren Pedersen i Tinning
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 3/16
138, 147, 9. september 1757, Lyngå
Anne Rasmusdatter, død
Peder Pedersen, enkemand
Deres børn:
Else Pedersdatter, 22 år
Maren Pedersdatter, 20 år
Margrethe Pedersdatter, 18 år
Anne Pedersdatter, 16 år
Johanne Pedersdatter, 14 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 3/16
139, 152, 26. oktober 1757, Volstrup Smedje
Zidsel Pedersdatter, enke
Søren Christensen Skovfoged, enkemand
Hendes arvinger:
1)  Moderen Inger Christensdatter
2)  broder Jens Pedersen
3)  broder Christen Pedersen
4)  søster Anne Pedersdatter ~ Niels Pedersen
5)  Edel Pedersdatter, ugift
6)  Maren Pedersdatter, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 3/16
140, 158, 13. februar 1758, Vivild
Kirsten Rasmusdatter, død
Peder Sørensen Haargaard, enkemand
Deres børn:
Rasmus Pedersen, 15 år
Anne Pedersdatter, 11 år
Morbroder Niels Rasmussen af Skjød
Farbroder Niels Haargaard af Lyngå
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 3/16
141, 167, 10. april 1758, Lyngå
Johanne Andersdatter, død
Enevold Christensen, enkemand
Deres børn:
Anne Enevoldsdatter 1/2 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 4/16
142, 175, 10. januar 1759, Svejstrup
Inger Nielsdatter, død
Niels Pelsen, enkemand
Hendes børn af tidligere ægteskab:
Michel Terchildsen, 23 år
Maren Terchildsdatter ~ Søren Sørensen i Hadbjerg
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 4/16
143, 179, 7. december 1759, Lyngå
Niels Christensen Braad, død
Hans børn:
Christen Nielsen, 13 år
Maren Nielsdatter, 22 år
Maren Nielsdatter, 20 år
Else Nielsdatter, 17 år
Morbroder Søren Pedersen af Kvolbech, Peder Pedersen af Borum og Peder Rasmussen af Tinning
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 4/16
144, 184, 7. oktober 1760, Vivild
Peder Jensen, enkemand
Hans børn:
Christen Pedersen, 25 år
Jens Pedersen, 18 år
Mads Pedersen, 12 år
Anne Pedersdatter, 21 år
Maren Pedersdatter, 15 år
Anne Pedersdatter ~ Jens Pedersen i Hadsten
Maren Pedersdatter ~ Peder Kiær i Lyngå
Mette Pedersdatter ~ Anders Jensen i Vissing
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 4/16
145, 192, 16. april 1761, Lyngå
Rasmus Knudsen, død
Anne Sørensdatter, enke
Deres barn:
Knud Rasmussen, 8 år
Anne Rasmusdatter, 1 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 4/16
146, 195, 6. september 1761, Lyngå
Jens Johansen, død
Maren Andersdatter, enke
Hans børn med Karen Christensdatter:
Christen Jensen, 18 år
Barn med enken:
Anders Jensen, 11 år
Lavværge var hendes fæstemand Johan Rasmussen af Vinterslev
Morbroder til Christen Jensen Niels Thomassen
Morbroder til yngste Peder Nielsen
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 4/16
147, 208, 28. marts 1763, Vivild
Peder Sørensen Haargaard, død
Kirsten Pedersdatter, enke
Børn med 1. hustru Kirsten Rasmusdatter:
Rasmus Pedersen, 20 år
Anne Pedersdatter, 16 år
Barn med enken:
Søren Pedersen, 2 år
Farbroder Niels Sørensen Haargaard af Lyngå
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 4/16
148, 220, 23. marts 1764, Lyngå
Christen Jensen Bonde, død
Anne Jensdatter, enke
Deres børn:
Jens Christensen, 4 1/2 år
Johanne Christensdatter, 6 år
Enkens broder Rasmus Jensen af Lyngå
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 4/16
149, 222, 9. januar 1765, Lyngå
Marie Kirstine Pedersdatter, død
Søren Nielsen Skrædder, enkemand
Deres barn:
Anne Kirstine Sørensdatter, 10 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 4/16
150, 225, 21. januar 1767, Lyngå
Else Christensdatter, død
Peder Laursen Skrædder, enkemand
Deres børn:
Laurs Pedersen, 25 år
Søren Pedersen, 16 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 4/16
151, 227, 4. februar 1768, Lyngå
Niels Hansen, død
Karen Christensdatter, enke
Deres børn:
Kirsten Nielsdatter, 8 år
Christen Nielsen, 2 1/2 år
Enkens fader Christen Andersen af Balle
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 4/16
152, 230, 9. maj 1769, Lyngå
Maren Andersdatter, død
Johan Rasmussen, enkemand
Hendes søn:
Anders Jensen, 17 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 5/16
153, 232, 22. marts 1771, Lyngå
Else Pedersdatter, død
Rasmus Jensen, enkemand
Deres børn:
Jens Rasmussen, 5 år
Peder Rasmussen, 3 år
Anne Rasmusdatter, 12 år
Anne Rasmusdatter, 10 år
Margrethe Rasmusdatter, 8 år
Maren Rasmusdatter, 6 år
Børnenes mostres mænd Peder Nielsen og Rasmus Nielsen, begge af Lyngå
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 5/16
154, 236, 22. marts 1771, Lyngå
Anne Sørensdatter, død
Jens Helboe, enkemand
Hendes børn med Rasmus Knudsen:
Knud Rasmussen, 17 år
Børn med enkemanden:
Rasmus Jensen, 7 år
Søren Jensen, 5 år
Morbroder Niels Sørensen af Vrangstrup
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 5/16
155, 246, 18. juni 1771, Faurskov
Jens Jensen Leegaard, død
Maren Michelsdatter, enke
Deres børn:
Jens Jensen, 4 år
Michel Jensen, 1/2 år
Hendes broder Søren Michelsen af Værum
Hendes fader Michel Andersen af Værum på Frisenvold Gods
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 5/16
156, 248, 13. marts 1772, Lyngå
Thomas Sørensen, død
Maren Jensdatter, enkemand
Deres børn:
Jens Thomassen, 31 år
Laurs Thomassen, 25 år
Anne Thomasdatter ~ Niels Christensen i Skjød på Bidstrup Gods
Agnethe Thomasdatter, 22 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 5/16
157, 252, 13. marts 1772. Lyngå
Jens Jensen Bonde, skifte i anledning af afståelse af fæstet
Hans børn:
Jens Jensen, fæster gården
Rasmus Jensen Smed i Sandby
Søren Jensen, 25 år
Agnete Jensdatter, 34 år
Johanne Jensdatter, 17 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 5/16
158, 270, 11. marts 1774, Lyngå
Zidsel Nielsdatter, død
Jens Nielsen, enkemand
Deres børn:
Jens Nielsen, 10 år
Anne Jensdatter, 3 år
Morbroder Niels Jensen Tambour fra Vinterslev
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 5/16
159, 276, 18. november 1775, Lyngå
Niels Sørensen Haargaard, død
Mette Nielsdatter, enke
Deres børn:
Maren Nielsdatter, 21 år
Karen Nielsdatter, 17 år
Farbroders søn Rasmus Haargaard i Vejerslev på Hagsholm Gods
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 5/16
160, 288, 26. juni 1776, Vivild
Ivar Pedersen, død
Else Nielsdatter, død
Deres barn:
Anne Iversdatter, 14 dage
Farbroder Christen Pedersen af Vivild
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 6/16
161, 294, 26. februar 1777, Lyngå
Jens Pedersen Bødker, død
Maren Michelsdatter, enke
Afdødes forældre var Peder Jensen og Mette Olufsdatter
1) Faderen Peder Jensen ~ Mette Olufsdatter, døde
2) Ole Jensen, har boet i Søften sogn, død, efterladt sig:
2a) Johanne Olesdatter, død ~ Søren Jensen Skrædder, der også er død
2aa) Niels Sørensen Skrædder, som er død, har efterladt sig:
2aaa) Michel Nielsen i Haar
2aab) Søren Nielsen i Haar
2ab) Dorthe Sørensdatter ~ Søren Michelsen i Haar
2ac) Maren Sørensdatter ~ Baltzer Jensen i Søften
2ad) Anne Sørensdatter ~ Frands Rasmussen i Haar
2b) Niels Olsen, som boede i Søften, død, efterladt sig:
2ba) Frands Nielsen, boede i Søften, død, efterladt sig:
2baa) Niels Frandsen, stedfader Jens Sørensen Smed
2bab) Rasmus Frandsen, stedfader Jens Sørensen Smed
2bac) Søren Frandsen, stedfader Jens Sørensen Smed
2bb) Ole Nielsen, boende i Collerup Smedie, død, efterladt sig:
2bba) Karen Olesdatter, opholder sig hos moderen i Spørring, ved Niels Hansen i Søften
2bbb) Maren Olesdatter, opholder sig hos moderen i Spørring, ved Niels Hansen i Søften
2bc) Maren Nielsdatter, har været ~ Ole Sørensen i Søften, ved søn Søren Olesen
2bd) Johanne Nielsdatter ~ Hans Jacobsen i Søften, hun død:
2bda) Niels Hansen, 16 år
2be) Karen Nielsdatter ~ Niels Mogensen i Lisbjerg
2bf) Anne Nielsdatter ~ Christen Dam i Lading, død, efterladt 2 børn, men det vides ikke hvad de hedder
3) Jens Jensen, som boede i Truust, død, efterladt sig
3a) Michel Jensen Bødker, har boet i Weng, død, efterladt sig:
3aa) Maren Michelsdatter ~ afdøde Jens Pedersen Bødker
3ab) Ellen Michelsdatter ~ Ivar Hansen i Sielland, Osbye Herregaard, Salsøe
4) Jens Jensen Huass i Wærum
1) Moderen Mette Olufsdatter har efterladt sig følgende søskende:
2) Broder Jacob Olesen, boende i Hadsten, død og efterladt sig:
2a) Johanne Jacobsdatter ~ Niels Jensen i Foldby
2b) Kirsten Jacobsdatter ~ Frands Jensen i Foldby
3) Anne Olesdatter ~ Morten Nielsen i Voldby, død, efterladt sig:
3a) Ole Mortensen, boende i Norring
3b) Niels Mortensen, boende i Århus, død, efterladt sig:
3ba) Mogens Nielsen, Samsø, 15 år
3c) Ellen Mortensdatter ~ Laus Svendsen i Farre, som begge er døde, efterladt sig:
3ca) Zidsel Laursdatter, Herskind
3d) Anne Cathrine Mortensdatter ~ Peder Pedersen Aarslev i Voldby
Lavværge Jens Madsen af Lyngå
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 6/16
162, 303, 26. marts 1777, Vivild
Rasmus Nielsen Balle, død
Anne Nielsdatter, enke
Ingen livsarvinger
Hans arvinger:
1)  helbroder Søren Nielsen, 50 år i Haar
2)  helbroder Christen Nielsen, 41 år i Grundfør, Haraldslund Gods
3)  helsøster Anne Nielsdatter, ~ Christen Braad
3a) Niels Christensen, 9 år
3b) Jens Christensen, 7 år
Lavværge Mogens Pedersen af Vivild
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 6/16
163, 306, 10. august 1778, Lyngå
Karen Christensdatter, død
Niels Sørensen Hald, enke
Hendes børn af 1. ægteskab:
1)  Kirsten Nielsdatter, 19 år
2)  Christen Nielsen, 12 år
børn med enkemanden:
3) Karen Nielsdatter, 9 år
4)  Inger Nielsdatter, 6 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 6/16
164, 309, 5. februar 1779, Lyngå
313, 8. november 1779
Kirsten Bonnesdatter, død
Lille Peder Michelsen, enkemand
Deres børn:
Michel Pedersen, 7 år
Bonne Pedersen, 4 år
Maren Pedersdatter, 1 år ( død mellem 1. og 2. samling)
Børnenes morfader Bonne Pedersen
Enkemandens broder Peder Pedersen Kiær
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 6/16
165, 315, 26. februar 1779, Lyngå
320, 3. november 1779
Helle Hansdatter, død
Jens Sørensen Skrædder, enkemand
Deres børn:
Mette Jensdatter
Anne Marie Jensdatter, 1/4 år (død samme år)
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 6/16
166, 317, 26. maj 1779, Lyngå
Anne Pedersdatter, død
Peder Laursen, enkemand
Hendes arvinger:
1)  Niels Sørensen, gårdmand i Vrangstrup
2)  Rasmus Andersen, tjener i hammel
3)  Magrethe Andersdatter ~ Anders Skrædder i Aptrup
4)  Anne Sørensdatters børn
4a) Knud Rasmussen, 24 år, i Vrangstrup
4b) Rasmus Rasmussen, 15 år, i Vrangstrup
4c) Søren Rasmussen, 13 år, i Vrangstrup
Slægtsforholdene ses ikke angivet fuldt ud
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 6/16
167, 318, 8. november 1779, Lyngå
Niels Sørensen Hald, død
Christance Andersdatter, enke
Hans børn af 1. ægteskab med Karen Christensdatter:
Karen Nielsdatter, 10 år
Inger Nielsdatter, 7 år
Børn med enken:
Karen Nielsdatter, 8 uger
Farbroder Peder Hald fra Hadbjerg
Lavværge var enkens svoger Jens Sørensen Skrædder i Lyngå
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 6/16
168, 320, 8. november 1779, Lyngå
Marie Kirstine Christiansdatter, død
Jens Sørensen Mammen, enkemand
Deres barn:
Anne Kirstine Jensdatter
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 6/16
169, 321, 18. juli 1780, Vivild
Anne Pedersdatter, død
Peder Molboe, hendes trolovede
Hendes arvinger:
1)  moderen Anne Christensdatter i Lyngå
2)  broder Christen Pedersen i Vivild
3)  broder Rasmus Pedersen, tjener i Norring
4)  søster Mette Pedersdatter, ugift, tjener i Århus
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 6/16
170, 322, 5. februar 1779, Lyngå
Rasmus Sørensen Smed, død
Mette Jensdatter, død
Ingen livsarvinger.
Hans arvinger:
1)  Christen Sørensen, død
1a) Rasmus Christensen Brun i Lyngå
2)  søster Ingeborg Sørensdatter, død ~ Morten Ladefoged i Gundestrup
2a) Jens Mortensen i Vivild
2b) Niels Mortensen i Ougstrup
3) søster Dorthe Sørensdatter, død ~ Anders Jensen i Hørning
3a) Søren Andersen, Fårup
3b) Elsebeth Andersdatter, død ~ Christen Andersen i Fårup, død
3ba) Maren Christensdatter
4)  søster Anne Kirstine Sørensdatter, død ~ Jens Smed i Hollandsbjerg
4a) datter, enken Elisabeth Jensdatter, ~ Jens Ladegaard, død i Klosteriet
4b) datter Karen Jensdatter, enke ~ Laurs Buch i Lime
4c) Maren Jensdatter, død ~ Søren Laursen Lystrup, død
4ca) Karen Sørensdatter ~ Rasmus Overgaard i Vivild
4cb) Johanne Sørensdatter ~ Thomas Hjulmand i Lystrup på Løvenholm Gods
4d) Sophie Jensdatter ~ Niels Gaardskarl i Randers
4e) Maren Jensdatter, enke ~ Christen Andersen i Kahre i Rougsø herred på Holbækgaard Gods
5)  søster Kirsten Sørensdatter, enke ~ Morten Michelsen i Kierende?
5a) Michel Mortensen i Nimtofte
5b) Søren Mortensen i Nimtofte
5c) Otto Mortensen i Mesballe
6)  søster Mette Sørensdatter, enke ~ Peder Axelsen i Marie Magdalene
6a) Axel Pedersen i Lille Tvede på Gl. Estrup Gods
6b) Birthe Pedersdatter, død ~ Rasmus Hougaard i Fausing
6ba) Jørgen Rasmussen i Fausing
6bb) Anne Rasmusdatter, ugift, tjener på Bruusgaard
7)  søster Karen Sørensdatter, død ~ Mads Aldrup i Hvorslev
7a) Jens Madsen Aldrup i Hvorslev
Hendes arvinger:
1)  broder Jens Bonde i Lyngå
2)  broder Hans Bonde i Lading
3)  broder Christen Bonde i Sjælland på øen Glenø ved Skælskør
4)  søster Ellen Jensdatter, enke ~ Niels Hjulmand, død i Lyngå
5)  søster Maren Jensdatter, enke ~ Thomas Sørensen, død i Lyngå
6)  søster Johanne Jensdatter, død ~ Jens Christensen i Lyngå, død
6a) søn Christen Jensen, død
6aa) Jens Christensen, tjener i Vitten
6ab) Johanne Christensdatter, tjener i Lyngå
6b) datter Else Jensdatter ~ Christen Pedersen i Vivild
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 6/16
171, 335, 12. oktober 1780, Lyngå
Ellen Jensdatter, enke, død
Niels Huulgaard, død
Hendes arvinger:
1)  broder Jens Bonde i Lyngå
2)  broder Hans Bonde i Lading
3)  søster Maren Jensdatter, enke ~ Thomas Sørensen, død i Lyngå
Maren Jensdatters søn Jens Thomassen, gårdmand i Lyngå
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 6/16
172, 340, 2. maj 1781, Lyngå
Thomas Hansen, død
Maren Jensdatter, enke
Deres børn:
1) Hans Thomassen, gift, Tranberggaard
2) Kirsten Thomasdatter ~ Rasmus Nielsen i Haurum
3) Jens Thomassen, 32 år
4) Maren Thomasdatter, 29 år
5) Niels Thomassen, 28 år
6) Christen Thomassen
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 7/16
173, 385, 19. februar 1782, Lyngå
Jens Sørensen Bach, død
Karen Pedersdatter, enke
Deres børn:
Peder Jensen, 22 år
Søren Jensen, 20 år
Søren Jensen, 13 år
Christen Jensen, 8 år
Niels Jensen, 4 år
Lavværge Hans Thomassen af Lyngå
Formynder Jørgen Sørensen fra Jebjerg på Frisenvold Gods
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 8/16
174, 420, 20. februar 1783, Lyngå
Maren Jespersdatter, død
Christen Svendsen, enkemand
Deres barn:
Svend Christensen, 3 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 8/16
175, 425, 20. august 1784, Lyngå
Jens Rasmussen, død
Margrethe Jensdatter, enke
Deres børn:
Maren Jensdatter, 4 år
Dorthe Jensdatter, 1 år
Lavværge enkens broder Frands Jensen fra Tåstrup på Kollerup Gods
Han kaldes i referatet også Jens Simonsen
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 8/16
176, 428, 20. august 1784, Lyngå
Mette Jensdatter, død
Anders Andersen Bødker, enkemand
Deres børn:
Christen Andersen, 14 år
Anne Marie Andersdatter, 24 år
Else Cathrine Andersdatter, 17 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 8/16
177, 438, 3. november 1785, Lyngå
Maren Jensdatter, død
Rasmus Pedersen, enkemand
Hendes slegfredbarn:
Maren Nielsdatter, 10 år
Deres børn:
Peder Rasmussen, 3 uger
Inger Rasmussen, 6 år
Kirstine Rasmusdatter, 3 1/4 år
Formynder var faderens stedfader gårdmand Michel Nielsen i Haar
Maren Nielsdatters fader var Niels Thomassen i Lyngå
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 8/16
178, 441, 15. maj 1786, Lyngå
Peder Pedersen Badskier, død
Mette Sørensdatter, enke
Hans arvinger:
1)  broder Jens Pedersen i Lerbjerg på Hagsholm Gods
2)  søster Karen Pedersdatter ~ Niels Thomassen i Værum på Frisenvold
Gods
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 8/16
179, 442, 14. august 1786, Lyngå
Peder Laursen Skrædder, død
Anne Sophie Hansdatter, enke
Deres børn:
1)  Laurs Pedersen Skrædder, husmand i Lerbjerg på Hagsholm Gods
2)  Søren Pedersen, husmand i Hadsten på Faurskov Gods
Lavværge Hans Christensen Skrædder, husmand i Lyngå
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 8/16
180, 449, 19. juni 1786, Lyngå
Mette Nielsdatter, død
Peder Nielsen Hadsager, enkemand
Hendes arvinger:
1)  Niels Nielsen i Tinning på Frijsenborg Gods, han død
1a) Niels Nielsen, 28 år i København
1b) Niels Nielsen, 22 år i København
1c) Else Kirstine Nielsdatter, 19 år
1d) Johanne Nielsdatter, 16 år
2) Christen Nielsen Smed i Skjød på Hagsholm Gods
3) Maren Nielsdatter ~ Anders Haurum i Lyngå
Stedfader til Niels Nielsens børn var Rasmus Michelsen i Tinning
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 9/16
181, 486, 16. januar 1789, Lyngå
Anne Poulsdatter, død
Anders Offersen, enkemand
Hendes uægte barn:
Zidsel Marie ???datter, 22 år (kan ikke læse efternavn, men ved sin død i 1811 i Haar, kaldes hun Jensdatter Utholm)
Børn med enkemanden:
Maren Andersdatter, 14 år
Johanne Andersdatter, 1 ½ år
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 9/16
182, 492, 12. april 1790, Lyngå
Rasmus Nielsen Hjulmand, død
Maren Pedersdatter, enke
Ingen livsarvinger. Hans arvinger:
1) søster Maren Nielsdatter, død ~ Laurs Pedersen i Svejstrup
1a) Peder Laursen, død i Svejstrup
1aa) Peder Pedersen, 12 år, hos stedfaderen Svend Sørensen i Svejstrup
2)  Peder Laursen, 24 år
3)  Maren Laursdatter ~ Rasmus Pedersen i Lyngå
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 9/16
183, 504, 2. juli 1790, Lyngå
Anne Jensdatter, død
Hendes arvinger:
1)  helbroder Niels Jensen, 25 år
2)  halvbroder Thomas Jensen, 38 år
3)  halvsøster Maren Jensdatter, død ~ Rasmus Pedersen
3a) Peder Rasmussen, 4 år
3b) Maren Nielsdatter, 13 år
3c) Inger Rasmusdatter, 10 år
3d) Kirsten Rasmusdatter, 8 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 9/16
184, 507, 6. juni 1791, Vivild
Søren Pedersen, død
Maren Nielsdatter, enke
Enkens broder Thomas Nielsen fra Essendrup
Hans arving:
Rasmus Pedersen Haargaard i Vejerslev
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 9/16
185, 511, 11. august 1791, Vivild
Christen Pedersen Iversen, død
Zidsel Nielsdatter, enke
Deres børn:
Niels Christensen, 10 år
Peder Christensen, 3 år
Peder Christensen, 1 år
Anne Christensdatter, 15 år
Bodil Christensdatter, 12 år
Anne Christensdatter, 5 år
Enkens broder Jørgen Nielsen fra Bægaard på Bidstrup Gods
Farbroder Rasmus Pedersen fra Hadsten
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 9/16
186, 517, 11. november 1791, Vivild
Else Nielsdatter, død
Thomas Nielsen, enkemand
Deres barn:
Niels Thomassen, 11 år
Formynder, morbroder Christen Nielsen Braad i Lyngå
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 9/16
187, 523, 2. april 1792, Lyngå
526, 30. april 1792
Anne Pedersdatter, død
Hans Thomassen, enkemand
Deres barn:
Maren Hansdatter, 11 år
Formynder var søskendebarn til afdøde, nemlig gårdmand Peder Jensen i Lyngå
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 9/16
188, 531, 2. juni 1792, Lyngå
Johanne Nielsdatter, død
Laurs Jørgensen Banch, enkemand
Ingen livsarvinger.
1)  søstersøn Niels Nielsen Drejer i Randers
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 10/16
189, 532, 26. januar 1795, Lyngå
Maren Nielsdatter, død
Anders Rasmussen Haurum, enkemand
Deres børn:
Niels Andersen, 38 år
Mads Andersen, 30 år
Karen Andersdatter ~ Jens Jensen i Lerbjerg
Kirsten Andersdatter, 32 år, tjener i Tinning
Mette Andersdatter ~ Ernst Frederich Rhenius, spindemester i København
Anne Kirstine Andersdatter, 35 år, tjener i Lerbjerg
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 10/16
190, 535, 8. juni 1795, Lyngå
Jesper Nielsen, død
Hans barn:
1) Maren Jespersdatter, død ~ Christen Svendsen
1a) Svend Christensen, 15 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 10/16
191, 562, 26. september 1797, Lyngå
Jens Hansen, død
Kirsten Nielsdatter, enke
Deres barn:
Hans Jensen, 1 1/2 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 10/16
192, 562, 3. november 1797, Lyngå
580, 29. november 1798
Rasmus Christensen Brun, død
Johanne Jensdatter, enke
Hans arvinger:
1) morbroder Jesper Sørensen, død i Laurbjerg
1a) Anne Jespersdatter, enke ~ Anders Ladefoged i Vissing, død
1b) Søren Jespersen Bach, død
1ba) Anne Catrine Sørensdatter ~ Rasmus Christensen i Laurbjerg
1bb) Mette Marie Sørensdatter, tjener i Randers
1bc) Lille Søren Bach i Laurbjerg, død
1bca) Jesper Sørensen, gårdmand i Laurbjerg
1bcb) Niels Sørensen, gårdmand i Vissing
1bcc) Laurs Sørensen, 18 år, i Vissing
1bcd) Dorthe Marie Sørensdatter ~ gårdmand Peder Jensen i Vissing
1bce) Anne Sørensdatter
2a) Jens Mortensen i Vivild, død
2aa) Morten Jensen, død i København, efterladt sig 2 sønner, men navne og opholdssted ukendt
2ab) Ingeborg Marie Jensdatter ~ Anders Knudsen Drastrup i Vivild
3a) Søren Andersen, Fårup, død
3aa) Anders Sørensen, 24 år i Udby, vanvittig
3ab) Anne Kirstine Sørensdatter ~ Mads Nielsen Kaae i Randers
3ac) Maren Sørensdatter ~ Peder Sørensen Bur i Rougsø herred
3ad) Ingeborg Sørensdatter ~ Niels Hjulmand i Udby
3b) Elsebeth Andersdatter, død ~ Christen Andersen i Fårup, død
3ba) Maren Christensdatter ~ Peder Christensen i Langkastrup
4c) Maren Jensdatter, død ~ Søren Laursen Lystrup, død
4ca) Karen Sørensdatter ~ Rasmus Overgaard i Vivild
4caa) Søren Rasmussen Overgaard i København
4cab) Christen Rasmussen, Skovgaard på Løvenholm Gods
4cac) Knud Rasmussen, 26 år
4cad) Maren Rasmusdatter ~ Anders Sørensen Bøg i Randers
4cb) Johanne Sørensdatter ~ Thomas Hjulmand i Lystrup på Løvenholm Gods
4d) Sophie Jensdatter, død ~ Niels Gaardskarl i Randers
4da) Mads Nielsen Kaae i Randers
4db) Anne Nielsdatter, død ~ Anders Sørensen Bøg i Randers
4dba) Kirstine Marie Andersdatter, 18 år
4dbb) Sophie Marie Andersdatter, 16 år
4dbc) Søren Andersen, 10 år
4e) Maren Jensdatter, død ~ Christen Andersen i Kahre i Rougsø herred på Holbækgaard Gods
4ea) Kirstine Christensdatter
4eb) Maren Christensdatter
4ec) Ingeborg Christensdatter
5a) Michel Mortensen i Nimtofte, død
5aa) Marie Michelsdatter ~ en bødker i Randers
5b) Søren Mortensen i Nimtofte, død
5ba) Jens Sørensen i Nimtofte, 31 år
5bb) Elle Sørensdatter ~ Peder Hougaard i Nimtofte
6a) Axel Pedersen i Lille Tvede på Gl. Estrup Gods, død
6aa) Peder Axelsen
6b) Birthe Pedersdatter, død ~ Rasmus Hougaard i Fausing
6ba) Jørgen Rasmussen Hougaard i Fausing
6bb) Anne Rasmusdatter
7a) Jens Madsen Aldrup i Hvorslev, død
7aa) Jens Jensen i Hvorslev, 32 år
7ab) Mads Jensen, 30 år, soldat i Randers
7ac) Niels Jensen, 13 år
7ad) Maren Jensdatter ~ Jørgen Aidt i Tungelund
7ae) Karen Jensdatter, 30 år
7af) Kirsten Jensatter ~ Jens Hvid i Vellev
7ag) Elle Jensdatter, 24 år
7ah) Maren Jensdatter, 19 år
7ai) Dorthe Jensdatter, 16 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 10/16
193, 570, 11. januar 1798, Vivild
Anders Nielsen, død
Kirsten Jensdatter, enke
Hans arvinger:
1)  helbroder Niels Nielsen i Vitten
2)  halvbroder Søren Nielsen, husmand i Lyngå
3)  halvsøster Johanne Nielsdatter, død ~ Rasmus Nielsen, husmand i Haldum
3a) Karen Rasmusdatter, 29 år
Lavværge var enkens broder Christen Jensen i Norring
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 10/16
194, 578, 5. december 1798, Lyngå
590, 12. december 1799
Jacob Sørensen, død
Maren Olufsdatter, enke
Deres børn:
Søren Jacobsen, 11 år
Ole Jacobsen, 3 år
Niels Jacobsen, 1 år
Maren Jacobsdatter, 13 år
Maren Jacobsdatter, 6 år
Lavværge broderen Niels Olesen i Hummeluhr
Farbrødre Søren Madsen i Houlbjerg
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 10/16
195, 587, 1. april 1799, Lyngå
593, 17. december 1799
Inger Andersdatter, død
Christen Svendsen, enkemand
Deres børn:
Maren Christensdatter, 13 år
Jens Christensen, 5 år
Morbroder Rasmus Andersen af Laurbjerg
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 11/16
196, 593, 27. marts 1799, Lyngå
Michel Thomassen, død
Efterlod sig en datter, der var gift med Jens Jensen på Tyrrestrup Gods. Han kvitterer for arv efter Michel Thomassen til sine 2 umyndige sønner
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 11/16
197, 594, 20. december 1800, Vivild
595, 20. december 1800
59627. december 1800
Mogens Pedersen, død
Ingen børn:
1)  søster Kirsten Pedersdatter, enke ~ Jens Rasmussen i Halling
2a) broderdatter Kirsten Jensdatter ~ Peder Michelsen i Sandby
Peder Christensen Snog i Vivild anmeldte dødsfaldet, han var søn af Kirsten Pedersdatter.
Afståelseskontrakt gengivet
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 11/16
198, 595, 24. december 1800, Vivild
Enke, aftægtskone Anne Christensdatter, død
Hendes børn var Rasmus Pedersen, husmand i Hadsten og Mette Pedersdatter, ugift
Thomas Mogensen anmeldte dødsfaldet
Christen Pedersen, død, var søn af Anne Christensdatter og tidligere afdøde Peder Iversen.
Iver Pedersen, død er omtalt
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 11/16
199, 598, 22. juli 1801, Lyngå
Maren Pedersdatter, død
Niels Thomassen, enke
Deres børn:
Thomas Nielsen, 19 år
Maren Nielsdatter, 16 år
Bodil Nielsdatter, 14 år
Anne Nielsdatter, 12 år
Johanne Nielsdatter, 5 år
Farbroder Hans Thomassen
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 11/16
200, 602, 25. januar 1803, Lyngå
Niels Jensen Ladefoged, død
Zidsel Nielsdatter, enke
Deres børn:
Jens Nielsen, 25 år
Karen Nielsdatter ~ gårdmand Peder Christensen i Vivild
Maren Nielsdatter, 34 år
Mette Nielsdatter, 30 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 11/16
201, 603, 25. januar 1803, Lyngå
Else Sørensdatter, død
Michel Nielsen, enkemand
Deres børn:
Søren Michelsen, 24 år
Andreas Michelsen, 15 år
Niels Michelsen, 13 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 11/16
202, 608, 2. marts 1803, Volstrup Smedje
Anne Marie Jørgensdatter, død
Hendes børn:
Jørgen Laursen i Volstrup Smedje
2 andre sønner
1 datter ~ gårdmand Anders Andersen i Kongstrup
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 11/16
203, 609, 13. august 1803, Lyngå
Birthe Sørensdatter, død
Jens Rasmussen, enkemand
Hendes barn med afdøde Jens Rasmussen Smed i Lerbjerg:
Maren Jensdatter ~ skovfoged og boelsmand Niels Madsen i Sølvsten
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 11/16
204, 609, 20. december 1803, Lyngå
611, 1. februar 1804
Jens Nielsen, død
Maren Christensdatter, enke
Deres børn:
Niels Jensen, 22 år
Kirsten Jensdatter, 24 år
Inger Jensdatter, 19 år
Maren Jensdatter, 14 år
Enkens broder Michel Christensen i Vitten
Farbroder Ole Nielsen i Hadsten
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 11/16
205, 612, 27. marts 1804, Lyngå
Bodil Jensdatter, død
Laurs Andersen, enkemand
Hendes børn:
Birthe Pedersdatter ~ Christopher Frederichsen i Vellev
Ane Marie Jensdatter, 17 år, ugift
Peder Laursen, 11 år
Enkemanden var stedfader til alle 3 børn
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 11/16
206, 616, 11. april 1804, Lyngå
Thomas Jensen, død
Else Pedersdatter, enke
Ingen børn. Arvinger:
1)  halvbroder Niels Jensen Kiær, myndig, i Vellev
2)  søster, død ~ Rasmus Pedersen i Lyngå
2a) Inger Rasmusdatter, 24 år
2b) Ane Kirstine Rasmusdatter, 20 år
2c) Peder Rasmussen, 18 år
Lavværge Michel Sørensen i Hadsten
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 11/16
207, 624, 10. september 1804, Lyngå
629, 29. november 1804
Christen Thomassen, død
Maren Pedersdatter, enke
Deres børn:
Else Christensdatter, 12 år
Thomas Christensen, 9 år
Karen Marie Christensdatter, 5 år
Peder Christensen, 2 år
Farbroder Hans Thomassen af Tranbjerggaard
Enkens fader Peder Nielsen af Lyngå
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 11/16
208, 630, 3. december 1804, Lyngå
Jens Jensen Bonde, død
Maren Christensdatter, enke
Deres børn:
1)  Jens Jensen, 25 år
2)  Christen Jensen, 22 år
3)  Kirsten Jensdatter, 30 år ~ Mads Rasmussen i Skjød
4)  Agnete Jensdatter, 18 år
Enkens svoger Jens Thomassen i Lyngå
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 11/16
209, 641, 5. februar 1806, Lyngå
649, 27. oktober 1806
Jess Vilhelm Isense, død
Ide Magrethe Isense i Kolding, enke
Hans arving:
Dattersøn Jess Vilhelm Høxbroe, 12 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 11/16
210, 644, 2. maj 1806, Lyngå
645, 7. maj 1806
Anne Pedersdatter, død
Thomas Nielsen Bonde, enkemand
Hendes arvinger:
1)  søster Maren Pedersdatter, enke
2)  søster Else Pedersdatter, død
2a) Anne Rasmusdatter ~ Jens Rasmussen Smed i Lyngå
2b) Margrethe Rasmusdatter, 44 år ?
2c) Maren Rasmusdatter, 42 år
2d) Jens Rasmussen, gårdmand i Lyngå
2e) Peder Rasmussen, gårdmand i Lyngå
3)  søster Margrethe Pedersdatter, død
3a) Peder Pedersen, 28 år
4)  Johanne Pedersdatter ~ Laurs Jensen i Lyngå
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 11/16
211, 648, 27. oktober 1806, Lyngå
Anne Pedersdatter, død
Niels Thomassen, enkemand
Deres barn:
Mette Marie Nielsdatter, 4 år
Jens Pedersen Badskers hustru var beslægtet med afdøde
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 12/16
212, 653, 27. februar 1807, Lyngå
Peder Laursen, død
Karen Nielsdatter, enke
Deres barn:
Niels Pedersen, 1 1/2  år gl
Barnets farfader Laurs Pedersen, lavværge var enkens mosters mand Jens Sørensen Skrædder, begge fra Lyngå
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 12/16
213, 660, 19. august 1807, Lyngå
Mette Sørensdatter, død
Jens Pedersen Badsker, enkemand
Hendes arvinger:
1)  søsterdatter Elle Sørensdatter ~ Michel Hansen i Skjød
2)  broder Niels Sørensen i Vrangstrup
3)  broder Peder Sørensen, død
3a) Helvig Pedersdatter
3b) Ane Pedersdatter, død
3ba) Mette Marie Nielsdatter
Der var oprettet testamente
————————————————————————————————————————
G 316 3 12/16
214, 661, 19. februar 1808, Lyngå
Kirsten Jensdatter, død
Peder Jensen, død
Hans arvinger:
1)  broder Rasmus Jensen i Vinterslev
2)  broder Christen Jensen i Skjød, død
2a) Maren Christensdatter ~ Niels Andersen i Vitten
3)  søster Karen Jensdatter, død
3a) Niels Christensen i Brundt
3b) Ane Nielsdatter ~ Peder Sørensen i Lyngå
4)  søster Maren Jensdatter, enke ~ Anders Thomassen i Hadsten
Kirsten Jensdatters arvinger:
1)  broder Søren Jensen Søndermand, aftægtsmand i Vinterslev
2)  broder Poul Jensen, død
2a) Jens Poulsen, gårdmand i Hadbjerg
2b) Kirsten Poulsdatter ~ Jens Stenhugger i Galten
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 12/16
215, 666, 10. februar 1809, Lyngå
670, 4. oktober 1809
Jens Pedersen, død
Hans arvinger:
1)  broder Christen Pedersen i Vivild
2)  broder Mads Pedersen i Vinterslev
3)  søster Maren Pedersdatter, død ~ Peder Kiær i Lyngå
3a) Maren Pedersdatter ~ Peder Skytte i Lyngå
4)  søster Maren Pedersdatter ~ husmand Laurs Kiær i Lyngå
5)  søster Mette Pedersdatter, død
5a) Jens Andersen, 30 år
5b) Anne Andersdatter, 40 år i Vissing
6) søster Anne Pedersdatter, enke efter Jørgen Maler i Århus
7)  halvsøster Anne Pedersdatter, død
7a) Peder Jensen, over 40 år, tjener i Hadsten Mølle
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 12/16
216, 669, 20. oktober 1809, Faurskov
673, 21. marts 1810
681, 21. marts 1810
Madame Ane Margrethe Tørslev, død
Hendes børn:
1)  Hans Tørslev
2)  Vincent Tørslev
3) Andreas Tørslev
4) Madame Boserup af Ebeltoft
5) Cortsen, død
5a) Hans Christian Cortsen
5b) Ane Kirstine Cortsen
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 12/16
217, 672, 20. januar 1810, Lyngå
Kirsten Jensdatter, død
Jens Christiansen, enkemand
Deres børn:
Maren Jensdatter, 32 år
Karen Jensdatter, 18 år
Christian Jensen, 17 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 12/16
218, 677, 26. marts 1810, Lyngå
Anne Sophie Hansdatter, død
Hans Jensen, enkemand
Hendes arvinger:
1)  halvbroder Christian Brøns Degn i Mammen
2)  halvsøster Charlotte Amalie Brøns, enke ~ Wardinghuus i Hammel
3)  halvsøster Giertrud Brøns ~ gartner ved Silkeborg
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 12/16
219, 679, 26. juli 1810, Vivild
Kirsten Jensdatter, død, (der står Nielsdatter, men det er en fejlskrift)
Peder Nielsen, enkemand
Ingen børn, hendes arvinger:
1) helbroder Christen Jensen, gårdmand i Norring,
2) helbroder Lass Jensen, gårdmand i Vitten
3) halvbroder Christen Jensen, gårdmand i Vitten
4) halvbroder Niels Jensen i Vitten, død og har efterladt sig:
4a) Svend Nielsen, 28 år
4b) Edel Nielsdatter, 40 år
4c) Kirsten Nielsdatter, 30 år
begge ugifte
Testamente dat. 23 marts 1807 og konfirmeret 20 juli 1807. Indholdet af testamentet er gengivet
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 12/16
220, 683, 8. januar 1811, Lyngå
683, 6. februar 1811
689, 13. september 1811
Peder Michelsen, død
Johanne Jensdatter, enke
Deres børn:
Michel Pedersen, 31 år, gårdmand i Granslev
Jens Pedersen, 27 år
Peder Pedersen, 21 år
Maren Pedersdatter ~ gårdmand Peder Smed i Lyngå
Ellen Pedersdatter, 24 år
Maren Pedersdatter, 15 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 12/16
221, 683, 22. januar 1811, Lyngå
684, 21. februar 1811
Oluf Pedersen, død
Else Mouridsdatter, enke
Hans arvinger var søskende børn:
1)  Peder Andersen Horn i Aidt
2)  Jørgen Andersen Horn i Aidt
3)  Peder Rasmussen, død
3a) Rasmus Pedersen, 15 år
3b) Karen Pedersdatter, 10 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 12/16
222, 686, 16. juni 1811, Lyngå
687, 15. juli 1811
Johanne Pedersdatter, død
Laurs Jensen, enkemand
Deres børn:
Peder Laursen, 40 år
Else Laursdatter, 38 år ~ Niels Erichsen i Sabro
Ane Laursdatter ~ 28 år ~ Søren Nielsen i Skjød
Kirsten Laursdatter, 25 år, hjemme
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 12/16
223, 690, 28. oktober 1811, Lyngå
Christen Jensen, død
Maren Jacobsdatter, enke
Deres børn:
Christen Christensen, 3 år
Christen Christensen, 6 uger
Mette Marie Christensdatter, 6 år
Lavværge var enkens fæstemand Niels Sørensen Skjød
Farbroder Anders af Lyngå
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 12/16
224, 698, 12. april 1812, Lyngå
Knud Jensen, død
Margrethe Jensdatter, enke
Hans arvinger:
1)  broder Poul Jensen i Norring
2)  helsøsters børn:
2a) Jens Poulsen i Spørring
2b) Simon Poulsen i Spørring
2c) Peder Poulsen i Trige
2d Jens Poulsen fra Kasted
3)  afdød halvsøsters børn
3a) Jørgen Christensen i Spørring
3b) Kirsten Christensdatter, enke ~ Søren Ladefoged i Spørring
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 12/16
225, 698, 17. april 1812, Lyngå
702, 28. maj 1812
Maren Jacobsdatter, død
Niels Sørensen, enkemand
Hendes børn:
Mette Marie Christensdatter, 6 år
Kirsten Christensdatter, 4 år
————————————————————————————————————————
G 316 3 12/16
226, 699, 1. maj 1812, Lyngå
704, 20. november 1812
Kirsten Jensdatter, død
Niels Pedersen Smed, enkemand
Deres børn:
Peder Nielsen, 14 år
Anne Marie Nielsdatter, 17 år
Maren Nielsdatter, 13 år
Anne Nielsdatter, 11 år
Karen Nielsdatter, 3 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 12/16
227, 703, 25. juni 1812, Lyngå
Niels Nielsen, død
Efterladt sig 4 børn
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 12/16
228, 703, 26. oktober 1812, Lyngå
705, 24. november 1812
710, 4. oktober 1813
Jens Madsen, død (1812)
Maren Nielsdatter, død (1813)
Hans børn:
Niels Jensen Braad, sognefoged i Lyngå
Maren Jensdatter ~ Jørgen Laursen i Volstrup smedje
Maren Jensdatter ~ Laurs Sørensen i Lerbjerg
Der er tale om en anmeldelse
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 12/16
229, 705, 2. december 1812, Lyngå
705, 15. september 1813
Anmeldt at Hans Jensen Skrædder, død
Karen Jensdatter, enke
Arvinger:
Jens Christensen i Laurbjerg
Jens Poulsen i Laurbjerg
Der er formentlig flere
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 12/16
230, 705, 13. juni 1813, Lyngå
706, 28. juni 1813
710, 22. december 1813 (G 316 3 13/16)
Maren Laursdatter, død
Rasmus Pedersen, enkemand
Deres børn:
Laurs Rasmussen, 27 år
Michel Rasmussen, 19 år
Rasmus Rasmussen, 17 år
Niels Rasmussen, 12 år
Niels Rasmussen, 9 år
Maren Rasmusdatter, 20 år
Morbroder Peder Laursen fra Haurum
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 13/16
231, 717, 3. marts 1815, Faurskov
722, 26. maj 1815
733, 28. marts 1815
750, 14. juni 1821
Murersvend Jacob Meier Pedersen, død
Ane Marie Christensdatter, tidligere hustru, "adskilt fra bord og seng"
Han børn:
søn Christopher Pedersen, 14 år
søn Christian Pedersen, 6 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 13/16
232, 718, 19. april 1815, Lyngå
719, 17. maj 1815
725, 3. januar 1816
Laurs Jensen, død i Nydamsgaard
Hans børn:
Peder Laursen, 44 år, tjener i Tranbjerggaard
Christen Laursen, 29 år, hjemme
Else Laursdatter ~ Niels Erichsen i Sabro
Anne Laursdatter ~ husmand Søren Nielsen i Skjød
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 13/16
233, 727, 1. juni 1816, Lyngå
730, 21. december 1816
Gedske Sørensdatter, død
Peder Christensen Vonning, enkemand
Deres børn:
Søren Pedersen, 14 år
Else Marie Pedersdatter, 11 år
Christen Pedersen, 9 år
Christian Pedersen, 7 år
Søren Pedersen 4 ½ år
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 13/16
234, 756, 31. maj 1822, Lyngå
765, 21. december 1822
Karen Nielsdatter, død
Christen Erichsen, enkemand
Deres børn:
Christiane Christensen, 14 år
Ane Christensdatter, 11 år
Maren Christensdatter, 4 år
Peder Christensen, 1 år
Morbroder Niels Jespersen i Lading
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 13/16
235, 763, 7. november 1822, Lyngå
764, 17. december 1822
Niels Jensen Kielhule, død
Ane Nielsdatter, enke
Deres børn:
Karen Nielsdatter, 14 år
Maren Nielsdatter, 4 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 14/16
236, 802, 4. september 1826, Lyngå
807, 21. december 1826
Poul Jensen, død
Hans arvinger:
1) moderen, gift 2. gang med Niels Simonsen i Herst
2) broder Christen Jensen, 22 år
3) broder Hans Jensen, 17 år
4) søster Kirsten Jensdatter, 30 år
5) søster Maren Jensdatter, 20 år
6) søster Mette Jensdatter, 18 år
7) søster Ane Kirstine Jensdatter, 12 år
8) halvbroder Jens Nielsen, 7 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 14/16
237, 810, 16. juni 1827, Vivild
814, 16. juli 1827
819, 20. december 1827
Thomas Nielsen, død
Kirsten Jacobsdatter, enke
Børn af 1. ægteskab:
Niels Thomassen, gårdmand i Haldum
Børn med enken:
Søren Thomassen, 28 år
Else Thomasdatter ~ Rasmus Pallesen i Foldby
Karen Thomasdatter, 25 år
Maren Thomasdatter, 20 år
Lavværge Niels Jacobsen af Svejstrup
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 14/16
238, 811, 16. juli 1827, Vivild
821, 24. december 1827
Peder Christensen, død
Maren Nielsdatter, enke
Deres børn:
Niels Pedersen, myndig
Else Pedersdatter, 22 år
Johanne Pedersdatter, 19 år
Rasmus Christensen Vivild i Brundt var lavværge
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 15/16
239, 836, 20. november 1828, Volstrup Smedje
839, 18. marts 1829
841, 1. april 1829
848, 8. maj 1829
Jørgen Laursen, død
Maren Jensdatter, enke
Deres børn:
Laurs Jørgensen, myndig
Ane Marie Jørgensdatter ~ Jens Pedersen i Nygaard
Maren Jørgensdatter, 25 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 15/16
240, 851, 5. oktober 1829, Lyngå
853, 19. december 1829
Peder Poulsen, død
Mariane Pedersdatter, enke
Deres børn:
Poul Pedersen, 8 år
Peder Pedersen, 6 1/2 år
Michel Pedersen, 4 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 15/16
241, 860, 13. maj 1831, Volstrup Smedje
894, 10. december 1831 (G 316 3 16/16)
Maren Jensdatter, død
Jørgen Laursen, tidligere død
Deres børn:
Laurs Jørgensen, myndig
Ane Marie Jørgensdatter ~ Jens Pedersen i Nygaard
Maren Jørgensdatter, 31 år, ugift
Farbroder Laurs Sørensen fra Lerbjerg
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 15/16
242, 872, 14. juli 1831, Lyngå
896, 17. december 1831 (G 316 3 16/16)
902, 22. februar 1832 (G 316 3 16/16)
Jens Nielsen, død
Ane Jensdatter, tidligere død
Ingen børn:
Hans arvinger:
1)  broder Hans Nielsen, opholdsmand i Hadsten
2)  broder Thomas Nielsen, har været gift i Lyngå, men død
2a) Peder Thomassen, 20 år
2b) Niels Thomassen, 12 år
2c) Ane Kirstine Thomasdatter, 24 år
2d) Mariane Thomasdatter, 23 år
3)  Karen Nielsdatter, enke ~ Hans Pedersen i Lyngå
Hustruens arvinger:
1) Søren Sørensen af Sønderskov i Lystrup, ved sin søn Jens Sørensen af Sønderskov. Afdøde var søskendepar af afdøde og eneste arving.
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 15/16
243, 877, 19. juli 1831, Lyngå
889, 7. december 1831
Michel Michelsen, død
Forlovet med Christiane Christensdatter
Hans arvinger:
1)  broder Jens Michelsen, gårdmand i Lyngå
2)  broder Niels Michelsen, myndig
3)  Ane Michelsdatter ~ Hans Jensen, gårdmand i Kvolbæk
4)  Kirstine Michelsdatter ~ Rasmus Jensen i Sabro
5)  Kirsten Marie Michelsdatter, 23 år
6)  Maren Michelsdatter, 18 år
7)  moder Ane Jensdatter
Var delvis flyttet til Voldby
Han havde et barn med Christiane Christensdatter
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 16/16
244, 912, 13. maj 1832, Lyngå
Laurs Jensen, død
Maren Nielsdatter, enke
Ingen børn, testamente oprettet
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 16/16
245, 914, 18. december 1832, Lyngå
Ane Nielsdatter, død
Peder Andersen, enkemand
Hendes børn:
Maren Rasmusdatter, umyndig
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 16/16
246, 915, 18. december 1832, Lyngå
Thomas Nielsen, død
Hans børn:
4 umyndige døtre
3 umyndige sønner
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 16/16
247, 917, 8. januar 1834, Lyngå
Ane Hansdatter, død
Niels Jensen Møller, enkemand
Deres børn:
Jens Nielsen, 3 år
Maren Nielsdatter
Ane Margrethe Nielsdatter
Wilhelmine Marie Nielsdatter
Margrethe Nielsdatter
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 16/16
248, 919, 11. september 1833, Lyngå
Gengivelse af et testamente mellem indsidder Peder Rasmussen og Mette Christensdatter. Det fremgår ikke hvem af ægtefællerne der var død.
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 16/16
249, 922, 5. marts 1834, Lyngå
927, 12. december 1834
Thomas Andersen, død
Ane Nielsdatter, enke
Deres børn:
Anders Thomassen, 25 1/2 år
Niels Thomassen, 21 ¾ år
Maren Thomasdatter ~ Niels Rasmussen Schyt i Lyngå
Bodil Thomasdatter, ugift
Ane Thomasdatter, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 16/16
250, 924, 21. august 1834, Vivild
926, 5. december 1834
Ellen Kirstine Christensdatter, død
Niels Michelsen, enkemand
Deres børn:
Ellen Kirstine Nielsdatter, 6 uger
Formynder var morbroder Skolelærer Christensen i Skjød
-------------------------------------------------------------------------------- 

Skivholme sogn

Skivholme sogn består her af lokaliteten: Terp Mølle

--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 11/16
251, 608, 6. juni 1803, Terp Mølle
Møllersvend Niels Mathiassen kvitterer for mødrene og fædrene arv, modtaget af overformynderiet. (De afdøde må være døde under Faurskov Gods, navne ej nævnt, men måske Mathias Nielsen i Hadsten)

Ødum sogn

 
Ødum sogn består her af lokaliteten: Selling
 
--------------------------------------------------------------------------------
G 316 3 3/16
252, 135, 7. februar 1757, Selling
Niels Rasmussen, død
Hans arvinger:
1)  broder Jens Rasmussen i Mejlby
2)  broder Rasmus Rasmussen i Selling
3)  broder Christen Rasmussen i Selling
4)  søster Maren Rasmusdatter
Skifte efter deres moder af 20. september 1746


Niels Sørensen

Ristrup gods
Skifteuddrag
1719-1830

[Egå sogn]   [Fårup sogn]   [Lisbjerg sogn]   [Sabro sogn]  

[Søften sogn]   [Tilst sogn]   [Trige sogn]   [Ølsted sogn]

   [Uden sted]

Ristrup Gods
Sabro sogn

Skifteprotokoller 1719-1771
Skifteprotokoller 1771-1775
Skifteprotokoller 1792-1830

Opdelt efter sogne

"G 341 xx x/xx" er henvisning til nr. på Microfiche oprindeligt brugt som kilde til uddraget
1, 168, 21 juni 1729, Borum sogn (fortløbende nr, side i protokol, dato, lokalitet)


Egå sogn


Egå sogn består af lokaliteterne: Egå

--------------------------------------------------------------------------------
Filmrulle 10147
Bog nr. 1
--------------------------------------------------------------------------------
253, 1, 4. oktober 1719, Egå
Peder Nielsen, død
Dorthe Jørgensdatter, enke
Hans børn i 1. ægteskab med Dorthe Espensdatter
1)  Mette Pedersdatter ~ Niels Sørensen i Elev
2)  Anne Pedersdatter ~ Niels Hansen i Skæring, hun død
2a) Maren Nielsdatter
3)  Maren Pedersdatter ~ Anders Jensen i Egå
Børn med Maren Andersdatter:
4)  Anders Pedersen hos enken
5)  Dorthe Pedersdatter ~ Laurits Sørensen i Skejby
Børn med enken:
6)  Jørgen Pedersen, 10 år
7)  Maren Pedersdatter, 13 år
8)  Anne Pedersdatter, 3 år
Lavværge Peder Jørgensen i Ommestrup,
Søren Andersen i Skæring, morbroder til Anders Pedersen
Farbroder Niels Nielsen i Skæring


Fårup sogn


Fårup sogn består af lokaliteterne: Fårup, Mundelstrup, Kvottrup

--------------------------------------------------------------------------------
Filmrulle 10147
Bog nr. 1
--------------------------------------------------------------------------------
254, 14, 23. april 1721, Fårup sogn
Maren Sørensdatter, død
Hun havde til huse hos Niels Nielsen, intet at arve og ingen arvinger er nævnt
--------------------------------------------------------------------------------
255, 16, 12. maj 1722, Mundelstrup, Fårup sogn
Valborg Rasmusdatter, død
Jens Lauridsen, enkemand
Hendes børn med Peder Jensen:
1)  Jens Pedersen, tjener i København
2)  Rasmus Pedersen, rytter ved major Kneels Compagnie, nu indkvarteret i Kolding
3)  Mette Pedersdatter, var ej ved sin fulde fornuft
4)  Anne Pedersdatter ~ Niels Laursen
5)  Maren Pedersdatter, hos stedfaderen
Børn med Jens Laursen:
6) Laurids Jensen, 24 år
7)  Karen Jensdatter, 16 år
8)  Karen Jensdatter, 14 år
Morbroder Anders Rasmussen, Hjulsmed i True
Farbroder til Jens Lauridsens børn, Niels Lauridsen
Peder Jensen Balle fra Geding varetog skifteforretning
Skiftebrev efter Peder Jensen dateret 10. juni 1698
--------------------------------------------------------------------------------
256, 20, 8. oktober 1725, Mundelstrup, Fårup sogn
Anne Sørensdatter, død
Morten Jensen, enkemand
Deres børn:
Jens Mortensen, 12 år
Birgitte Mortensdatter, 7 år
Søren Mortensen, 5 år
Morten Mortensen, 2 år
--------------------------------------------------------------------------------
257, 23, 9. januar 1727, Fårup sogn
Peder Thomassen, død
Kirsten Jensdatter, enke
Hans børn af 1. ægteskab:
Thomas Pedersen, død 11 år gl, i Skjoldelev hos Jens Andersen Ovesen
Jens Pedersen, 17 år, hos Jens Andersen Ovesen i Skjoldelev
Frands Pedersen hos enken, 18 år, hos enken
Hans børn med enken:
Zidsel Pedersdatter, 13 år
Anne Pedersdatter, 11 år
Bodil Pedersdatter, 10 år
Kirsten Pedersdatter, 8 år
Jens Andersen Ovesen mødt ved sønnen Mogens Jensen Ovesen i Skjoldelev
Farbroder Laurs Thomassen af Sabro
Enkens svoger Niels Nielsen i Hæst, hendes broder Peder Brandenborg
--------------------------------------------------------------------------------
258, 34, 6. juni 1730, Fårup sogn
Maren Andersdatter, død
Laurs Sørensen, enkemand
Deres børn:
Maren Laursdatter, 2 år og 9 uger
Morfader Anders Sørensen i Herst
--------------------------------------------------------------------------------
259, 45, 16. april 1732, Kvottrup, Fårup sogn
Kirsten Hansdatter Wiinholdt, død
Peder Rasmussen, enkemand
Hendes arvinger:
1) broder Christoffer Bøg, sognepræst i Trige
2) broder Christen Bøg, provst i Vester Lisbjerg herred
2a) Margrethe Barbara Christensdatter Bøg
3) søster Anne Cathrine Bøg ~ Jesper Hansen Degn i Feldballe
4) søster Mette Nielsdatter Bøg
5) søster Mette Nielsdatter Bøg
--------------------------------------------------------------------------------
260, 51, 23. april 1734, Mundelstrup, Fårup sogn
Niels Laursen, død
Hans børn:
Peder Nielsen, 21 år
Karen Nielsdatter, 22 år trolovet med Peder Møller i Mundelstrup
Maren Nielsdatter, 15 år
Laurs Nielsen, 13 år
Morbroder Laurs Jensen i Mundelstrup
Moderen død ca. 10 år tidligere
--------------------------------------------------------------------------------
261, 68, 24. november 1739, Fårup sogn
Maren Nielsdatter, død
Niels Jensen Lassen, enkemand
Hendes arvinger:
1)  søster Johanne Nielsdatter ~ Michel Jensen Blegmand i Århus
2)  Jens Nielsen Snedker, død ~ Kirsten Frandsdatter
2a) Niels Jensen, 12-13 år
2b) Christen Jensen, 10 år, hos Mogens Jensen Blegmand i Århus
2c) Kirsten Jensdatter, 8 år
2d) Frands Jensen, 5 år, hos Henrik Pedersen i Sabro
Peder Andersen og Henrik Pedersens koner var søskendebørn til 4 børns moder Kirsten Frandsdatter
--------------------------------------------------------------------------------
262, 80, 9. november 1741, Mundelstrup, Fårup sogn
Morten Jensen, død
Cathrine Mathiasdatter, enke
Hans børn af 1. ægteskab:
Jens Mortensen, 28 år
Beret Mortensdatter, 23 år
Søren Mortensen, 21 år
Hans børn med enken:
Marie Mortensddatter, 13 år
Mathias Mortensen, 11 år
Johanne Mortensdatter, 9 år
3 ældste børns mostre var gift med Rasmus Jørgensen og Jacob Christensen i Sabro
--------------------------------------------------------------------------------
263, 85, 5. juni 1743, Fårup sogn
Kirsten Pedersdatter, død
Poul Sørensen, enke
Hendes arvinger:
Moderen Kirsten Jensdatter, nyder aftægt ved stedet
Helsøster Anne Pedersdatter ~ Rasmus Christensen i Lading
helsøster Bodil Pedersdatter Søren Jensen Brandt i Grundfør
halvbroder Jens Pedersen i Norring
halvbroder Frands Pedersen, 31 år, tjener sin morbroder Mogens Ovesen i Skjoldelev
--------------------------------------------------------------------------------
264, 88, 6. juni 1744, Fårup sogn
Zidsel Rasmusdatter, død
Niels Jensen Lassen, enkemand
Deres børn:
Mariane Nielsdatter, ¾ år
Morfader Rasmus Erichsen i Kasted
Overværende Søren Christensen i Borum, søsterbarn til Rasmus Erichsens hustru Johanne Pedersdatter
--------------------------------------------------------------------------------
265, 98, 9 januar 1747, Kvottrup, Fårup sogn
Peder Rasmussen, død
Mette Sørensdatter, enke
De efterlod sig ikke børn, hans arvinger var 4 forhen afdødes søskendes børn eller deres børn:
1)  Anders Rasmussen, tidligere Birkedommer til Rosenholm og Wosnæsgaard Birker, boede og døde i Kankbølle, hans efterladte børn:
1a) Hans Andersen Munck, provst og præst, boede og døde i Hjortlund udi Riber, efterlod 6 børn, 4 sønner og 2 døtre
1b) Rasmus Andersen i Elsegaarde ved Ebeltoft
1c) Søren Andersen Ladsen i Kankbølle
1d) Peder Andersen, boede og døde Skødstrup sogn, 3 børn, 1 søn og 3 døtre
1e) Jørgen Andersen, boede og døde i Blasbacke? Ved Ebeltoft, efterladt 1 søn og 1 datter
1f) Anne Andersdatter forhen degnekone udi Mørke, er nu i København
2)  Søren Rasmussen, boede og døde i Kankbølle, hans efterladte børn:
2a) Rasmus Sørensen i Pannerup
2b) Peder Sørensen i Hjortshøj
2c) Søren Sørensen Smed, som boede og døde i Hjortshøj, 3 børn, 2 sønner og 1 datter
2d) Laurs Sørensen i Faarup
2e) Michel Sørensen i Kankbølle
2f) Maren Sørensdatter ~ Niels Poulsen i Stenaa
2g) Karen Sørensdatter ~ Peder Nielsen i Kvottrup
3)  Maren Rasmusdatter ~ Tyge Nielsen, som boede og døde i Tierild, hendes børn:
3a) Niels Tygesen, boede og døde i Castrup, efterladt sig børn
3b) Jens Tygesen i Tierild
3c) Rasmus Tygesen
3d) Jesper Tygesen, Birkedommer i Løvenholm Birk
3e) Dorthe Tygesdatter ~ Rasmus Sørensen, boede og døde i Ommestrup
3f) Anne Marie Tygesdatter ~ Søren Jensen i Mesballe
4)  Dorthe Rasmusdatter ~ Rasmus Laursen, boede og døde her i byen:
4a) Laurs Rasmussen i Kvottrup
4b) Rasmus Rasmussen i Kvottrup
4c) Peder Rasmussen i Grundfør
4d) Anna Rasmusdatter ~ Anders Rasmusen i Søften
4e) Maren Rasmusdatter ~ Laurs Jensen i Tilst
--------------------------------------------------------------------------------
266, 118, 2 december 1748, Kvottrup, Fårup sogn
Maren Sørensdatter, død
Søren Poulsen, enkemand
Deres børn:
Poul Sørensen, 30 år i Gieding
Søren Sørensen, 23 år
Maren Sørensdatter, 27 år
Karen Sørensdatter, 25 år
Anna Marie Sørensdatter, 19 år
Anna Sørensdatter, 15 år
--------------------------------------------------------------------------------
267, 168, 10. juni 1754, Kvottrup, Fårup sogn
Niels Sørensen, død
Ellen Thomasdatter, enke
Deres børn:
Maren Nielsdatter, 9 år
Kirsten Nielsdatter, 6 år
Afdødes broder Poul Sørensen i Fårup, morbroder Søren Poulsen i Fårup
--------------------------------------------------------------------------------
268, 172, 7. januar 1755, Kvottrup, Fårup sogn
Rasmus Rasmussen, død
Mette Jensdatter, enke
Deres børn:
Rasmus Rasmussen, 34 år i Brendstrup på Kierbygaard Gods
Frands Rasmussen, 32 år
Jens Rasmussen, 8 år
Dorthe Rasmusdatter ~ Søren Sørensen i Kankbølle på Wosnesgaard Gods
Maren Rasmusdatter, 22 år
Karen Rasmusdatter, 16 år
Ingeborg Rasmusdatter, 13 år
--------------------------------------------------------------------------------
269, 177, 4. juli 1755, Mundelstrup, Fårup sogn
Zidsel Nielsdatter, død
Peder Jensen, enkemand
Deres børn:
Christine Charlotte Pedersdatter, 20 år
Jens Pedersen, 18 år
Karen Christiansdatter, 30 år, født udenfor ægteskab
--------------------------------------------------------------------------------
270, 182, 21. juni 1756, Mundelstrup, Fårup sogn
Laurs Jensen, død
Anne Jacobsdatter, enke
Deres børn:
Jacob Laursen, 30 år
Jens Laursen, 28 år
Zidsel Laursdatter, 26 år
Peder Laursen, 21 år
Valborg Laursdatter, 19 år
Mette Marie Laursdatter, 14 år
Marianne Laursdatter, 11 år
Lavværge Ristrupbonden Laurs Nielsen Mundelstrup i Lisbjerg
--------------------------------------------------------------------------------
271, 185, 27. januar 1757, Fårup sogn
Jens Ladsen, død
Zidsel Poulsdatter, enke
Deres børn:
Niels Jensen, 10 år
Mette Jensdatter, 18 år
Edel Jensdatter, 14 år
--------------------------------------------------------------------------------
272, 189, 20. september 1757, Kvottrup, Fårup sogn
Mette Sørensdatter, død
Niels Nielsen Ustrup, enkemand
Ingen børn, hendes arvinger:
1)  broder Laurids Sørensen boede og døde i Pannerup
1a) Niels Lauridsen i Pannerup
1b) Anne Laursdatter
1c) Appellone Laursdatter ~ Peder Elgaard i Røve
1d) Karen Laursdatter, død
1da) Anders Sørensen gift i Kankbølle
2)  Edel Sørensdatter, boede og døde i Århus
2a) Søren Pallesen i Århus
3)  Maren Sørensdatter ~ Søren Poulsen
4)  Anne Sørensdatter i Kankbølle
5)  Maren Sørensdatter, boede og døde i Århus, efterlod sig 3 børn
5a) Niels Henriksen, for 24-26 år rejst til Amsterdam, ikke hørt noget i ca. 14 år
5b) Else Henriksdatter, for 24-26 år siden rejst til Amsterdam, ikke hørt noget i ca. 14 år
5c) ????????
Peder Christensen af Kankbølle på sin moders vegne
--------------------------------------------------------------------------------
273, 195, 5. oktober 1723, Mundelstrup, Fårup sogn
Rasmus Pedersen kvitterer for arv overfor sin stedfader Jens Laursen efter moderen Volborg Rasmusdatter
Niels Nielsen i Kasted ~ Maren Pedersdatter kvitterer for arv overfor stedfaderen Jens Laursen, Kasted den 7. december 1723
Karen Jensdatter, 23 og Karen Jensdatter, 21 år kvitterer den 7. april 1729 i Ristrup
--------------------------------------------------------------------------------
274, 195, 10. juli 1758, Fårup sogn
Rasmus Michelsen, død
Kirsten Jørgensdatter, enke
Deres barn:
Niels Rasmussen, 16 år
Morbroder Jens Jørgensen, Mølgaard, på Kongens Gods
--------------------------------------------------------------------------------
275, 198, 4. august 1758, Kvottrup, Fårup sogn
Jens Nielsen, død
Mette Lorentsdatter, enke
Hans datter med tidligere hustru
Maren Jensdatter
En halvsøster til Maren Jensdatter hed Kirsten Jensdatter ~ Niels Lorendsen i Herst, Jens Nielsen var stedfader til Kirsten Jensdatter og hans tidligere hustru moder
--------------------------------------------------------------------------------
276, 211, 4. maj 1761, Mundelstrup, Fårup sogn
Johanne Pedersdatter, død
Christen Madsen, enke
Hendes arvinger:
1)  søster Anne Pedersdatter ~ Christen Madsen i Hoeberg på Palstrup Gods
1a) Mads Christensen, over 30 år
1b) Peder Christensen
1c) Maren Christensdatter
1d) Anne Christensdatter, ugift hos faderen
--------------------------------------------------------------------------------
277, 213, 8. maj 1761, Fårup sogn
Poul Sørensen, død
Anne Nielsdatter, enke
Deres børn:
Søren Poulsen, 10 år
Christen Poulsen, 4 år
Niels Poulsen, 10 uger
Kirsten Poulsdatter, 8 år
Morbroder Søren Poulsen
Enevold Pedersen var søskendebarn til afdøde
--------------------------------------------------------------------------------
278, 228, 30. marts 1764, Fårup sogn
Niels Jensen, død
Anne Pedersdatter, enke
Deres børn:
Kirsten Nielsdatter, 16 ½ år
Anne Marie Nielsdatter, 8 år
--------------------------------------------------------------------------------
279, 229, 6. april 1764, Mundelstrup, Fårup sogn
Cathrine Mathiasdatter, død
Thomas Laursen, enkemand
Hendes børn med Morten Jensen:
Mathias Mortensen, 34 år i Kvottrup
Marie Malene Mortensdatter ~ Søren Rasmussen i Sabro
Johanne Mortensdatter, 32 år
--------------------------------------------------------------------------------
280, 230, 4. juni 1764, Kvottrup, Fårup sogn
Enevold Pedersen, død
Maren Nielsdatter, enke
Deres børn:
Peder Enevoldsen, 13 år
Niels Enevoldsen, 6 år
Søren Enevoldsen, 2 år
Else Enevoldsdatter, 15 år
Anne Enevoldsdatter, 10 år
Karen Enevoldsdatter, 7 år
Formynder var Søren Sørensen i Røde Mølle for de 3 sønner, Poul Sørensen i Geding for de 3 døtre
Enkens broder Laurs Nielsen i Lisbjerg
--------------------------------------------------------------------------------
281, 231, 30 april 1764, Kvottrup, Fårup sogn
Peder Nielsen, død
Karen Sørensdatter, død
Deres børn:
Ane Pedersdatter, død samtidig med forældrene
Niels Pedersen, 17 år
Søren Pedersen, 14 år
Christen Pedersen, 13 år
Peder Nielsen af Borum, farbroder, Søren Rasmussen af Pannerup, Søren Poulsen af Hjortshøj, morbroder Laurs Pedersen af Fårup
--------------------------------------------------------------------------------
282, 238, 16. januar 1765, Fårup sogn
Kirsten Madsdatter, død
hyrde Jørgen Frandsen, enkemand
Deres børn:
Anne Jørgensdatter, 31 år ~ Peder Jensen Daas i Mundelstrup
--------------------------------------------------------------------------------
283, 239, 6. august 1766, Fårup sogn
Søren Jensen, død
Anne Dorthe Hansdatter, enke
Ingen børn. Hans arvinger, thi han var kommen som barn og ingen vidste hvorfra
--------------------------------------------------------------------------------
284, 244, 22. november 1765, Mundelstrup, Fårup sogn
Niels Pelsen, død
Mette Christensdatter, enke
Deres børn:
Jens Nielsen, 31 år
Christen Nielsen, 25 år
Rasmus Nielsen, 19 år
Mette Nielsdatter ~ Niels Pedersen i True
Anne Nielsdatter, 26 år
Maren Nielsdatter, 14 år
Lavværge Christen Rasmussen Balle af Geding
Sl. mands broder Jens Jensen Pelsen
--------------------------------------------------------------------------------
285, 249, 16. april 1766, Mundelstrup, Fårup sogn
Kirsten Pedersdatter, død
Rasmus Michelsen, enkemand
Deres børn:
Michel Rasmussen, 4 år
Peder Rasmussen, 2 år
Farbroder Mogens Michelsen i Tilst
Morbroder Jens Pedersen i Geding
--------------------------------------------------------------------------------
286, 252, 27. oktober 1768, Kvottrup, Fårup sogn
Niels Pedersen, død
Anne Nielsdatter, enke
Hans arvinger:
1 broder Søren Pedersen, 18 år
1 broder Christen Pedersen, tjener hos farbroderen i Borum
Peder Nielsen i Borum var formynder for den yngste søn
Lavværge Peder Poulsen i Elev, afdødes ældste søn Søren Pedersen med sin formynder Søren Rasmussen i Pannerup og Christen Pedersen med sin, Peder Nielsen af Borum
--------------------------------------------------------------------------------
287, 258, 21. november 1768, Fårup sogn
Laurits Sørensen, død
Maren Hansdatter, enke
Deres børn:
Søren Laursen, 33 år i Hjortshøj
Ellen Laursdatter ~ Søren Sørensen i Årslev
Anne Laursdatter ~ Peder Olesen i Kvottrup
Maren Laursdatter, 24 år
Barbara Laursdatter, 18 år
Karen Laursdatter
--------------------------------------------------------------------------------
288, 266, 14. juli 1769, Fårup sogn
Maren Hansdatter, død
Laurs Sørensen, død
Deres børn:
Søren Laursen i Hjortshøj
Ellen Laursdatter ~ Søren Sørensen i Årslev
Anne Laursdatter ~ Peder Olesen i Kvottrup
Maren Laursdatter, 25 år
Barbara Laursdatter, 23 år
Karen Laursdatter, 12 år
--------------------------------------------------------------------------------
289, 267, 24 juli 1769, Mundelstrup, Fårup sogn
Kirsten Pedersdatter, død
hun døde ugift hos Jacob Nielsen
Hendes søskende:
1) Niels Pedersen, hyrde i Pannerup
2) Karen Pedersdatter ~ Palle Nielsen i Herst
3) Birthe Pedersdatter, enke efter Jens Brandenborg i Herst
4) Ellen Pedersdatter ~ Jacob Nielsen i Mundelstrup
5) Pedersdatter ~ Jacob Pedersen, hyrde i Sabro
--------------------------------------------------------------------------------
290, 269, 25. januar 1770, Kvottrup, Fårup sogn
Maren Rasmusdatter, død
Rasmus Olesen, enkemand
Deres børn:
Rasmus Rasmussen, 9 år
Ole Rasmussen, 3 år
Maren Rasmusdatter, 21 uger
Mødt Poul Nielsen i Kankbølle, afdødes søster Ingeborg Rasmusdatter er nævnt
--------------------------------------------------------------------------------
BOG nr. 3
1771-1775
--------------------------------------------------------------------------------
291, 6, 31. marts 1772, Kvottrup, Fårup sogn
9, 25. april 1772
Frederich Pedersen, død
Anne Nielsdatter, enke
Deres børn:
Niels Frederichsen, 2 år
Anna Catrine Frederichsdatter, ½ år
Farbroder Jens Pedersen Ladefoged fra Sabro
Lavværge Mathias Mortensen i Kvottrup
--------------------------------------------------------------------------------
292, 14, 13. maj 1772, Mundelstrup, Fårup sogn
15, 11. juni 1772
Anne Rasmusdatter, død
Rasmus Balle, enkemand
Hendes børn med 1. mand, Niels Enevoldsen
Envold Nielsen ~ i Tilst på Lyngbygaard Gods
Jens Nielsen, ugift, bosat i Dyrhuset på Frijsenborg Gods
Peder Nielsen i Skjød på Bidstrup Gods
Anne Nielsdatter ~ Jens Andersen Andi?, der opholdt sig mest i Århus
Hendes børn med Rasmus Balle:
Niels Rasmussen, 27 år
Mette Rasmusdatter, 24 år
--------------------------------------------------------------------------------
293, 17, 14. maj 1772, Kvottrup, Fårup sogn
Niels Frederichsen, død
Hans arvinger:
Moderen Anne Nielsdatter, trolovet med Peder Troelsen
søster Anne Catrine Frederichsen, ½ år
Barnets farbroder Jens Pedersen Ladefoged i Sabro
Afdødes fader var Frederich Ladefoged, død
--------------------------------------------------------------------------------
294, 22, 17. oktober 1772, Mundelstrup, Fårup sogn
Poul Møller, død
Karen Nielsdatter, enke
Hendes børn:
Niels Pedersen, 37 år
Peder Pedersen, 33 år
Peder Poulsen, 27 år
Else Poulsdatter ~ ?, bortrømt for 3 år siden
Inger Poulsdatter, 22 år
Karen Poulsdatter, 16 år
--------------------------------------------------------------------------------
295, 28, 5. april 1773, Mundelstrup, Fårup sogn
Margrethe Pedersdatter, død
Niels Sørensen Spørring, enkemand
Deres børn:
Søren Nielsen, 26 år, hjemme
Anne Kirstine Nielsdatter, 28 år, tjener i Hasle
Edel Nielsdatter, 24 år, tjener i Vejlby
Catrine Nielsdatter, 15 år
--------------------------------------------------------------------------------
296, 29, 5. april 1773, Mundelstrup, Fårup sogn
Anders Andersen, hyrde, død
Anne Thomasdatter, enke
Hans børn med Anne Nielsdatter:
Niels Andersen, 26 år i Borrup
Maren Andersdatter, 28 år, tjener i Brabrand præstegård
Karen Andersdatter, 22 år
Anders Andersen, 27 år, tjener i Skejby
Børn med enken:
Anne Andersdatter, 15 år
--------------------------------------------------------------------------------
297, 29, 18. maj 1773, Fårup, sogn
ugift Karen Laursdatter, død
Arvinger var søskende:
1)  broder Søren Laursen i Hjortshøj
2)  søster Ellen Laursdatter ~ Søren Sørensen i Årslev
3)  Anna Laursdatter ~ Peder Olesen i Kvottrup
4)  søster Maren Laursdatter ~ Niels Nielsen i Fårup
5)  Barbra Laursdatter, ugift 27 år
Lavværge Niels Spørring af Mundelstrup
Skiftebrev af 1768 efter hendes fader nævnes
--------------------------------------------------------------------------------
298, 36, 18. september 1773, Kvottrup, Fårup sogn
37, 23. december 1773
ungkarl Niels Nielsen, død
Han døde hos Peder Troelsen
Hans arvinger:
1)  søster Anne Nielsdatter ~ Peder Troelsen
2)  søster Mette Marie Nielsdatter ~ Rasmus Laursen i Egå
--------------------------------------------------------------------------------
299, 38, 5. oktober 1773, Mundelstrup, Fårup sogn
39, 28. marts 1774
Christen Rasmussen Madsen, død
Kirsten Christensdatter, enke
Hans arvinger:
1)  broderdatters datter Anne Jørgensdatter ~ Peder Does i Søften
2)  broder Mads Rasmussen, død
2a) Peder Madsen, Hanghede
3)  Peder Rasmussen, død
3a) Karen Pedersdatter ~ Niels Tongaard i Sabro, død
3aa) Peder Nielsen
3ab) Margrethe Nielsdatter
3ac) Anne Nielsdatter
3ad) Kirsten Nielsdatter
4)  broder Anders Rasmussen, død
4a) Rasmus Andersen i Sjelle
4b) Mette Andersdatter i Toustrup
4c) Johanne Andersdatter ~ Jørgen Dons i Sabro, død
4ca Marie Jørgensdatter ~ og bor på Sjælland
4cb) Maren Jørgensdatter
5)  broder Søren Rasmussen, død
5a) Johanne Sørensdatter ~ Jens ? i Sabro
6)  søster Maren Rasmusdatter, død
6a) Ellen Christensdatter, tjener i Tilst
6b) Maren Christensdatter
7)  søster Maren Rasmusdatter, død
7a) Niels Jespersen i Århus
7b) Maren Jespersdatter ~ men vides ikke hvor
8)  søster Anne Rasmusdatter ~ Rasmus Balle i Mundelstrup, død
8a) Envold Nielsen ~ i Tilst på Lyngbygaard Gods
8b) Jens Nielsen, ugift, bosat i Dyrhuset på Frijsenborg Gods
8c) Peder Nielsen i Skjød på Bidstrup Gods
8d) Anne Nielsdatter ~ Jens Andersen Andi?, der opholdt sig mest i Århus
Hendes børn med Rasmus Balle:
8e) Niels Rasmussen, 28 år
8f) Mette Rasmusdatter, 25 år
Lavværge, Søren Pedersen i Mundelstrup
--------------------------------------------------------------------------------
Film 10147
BOG Nr. 2
--------------------------------------------------------------------------------
300, 33, 25. juni 1796, Fårup sogn
Søren Nielsen, 21 år gammel, søn af Niels Nielsen Herst i Fårup kvitterer for arv han modtog efter sin moder Maren laursdatter iht. skiftebrev af 12. novemver 1776. Envidere arv efter sin morbroder Søren Laursen i Hjortshøj.
--------------------------------------------------------------------------------
301, 84, 24. februar 1800, Kvottrup, Fårup sogn
97, 9. december 1800
Frederich Pedersen, død
Hans arvinger:
1)  helbroder Peder Pedersen, 24, tjener i Egå
2)  halvbroder Laurs Pedersen, 19 år
3)  halvbroder Poul Pedersen, 14 år
begge hos forældrene i stervbostedet
Stedfader Peder Enevoldsen
--------------------------------------------------------------------------------
302, 90, 3. juli 1800, Kvottrup, Fårup sogn
Ole Rasmussen, død
Hans arvinger:
1) helbroder Rasmus Rasmussen, gårdmand i Spørring
2) helsøster Maren Rasmusdatter, 31 år, ugift, tjener i Sabro
3) halvbroder Niels Rasmussen i Sabro på stedet
4) halvbroder Søren Rasmussen i Sabro på stedet
--------------------------------------------------------------------------------
303, 95, 3. oktober 1800, Kvottrup, Fårup sogn
96, 8. december 1800
Søren Rasmussen, død
Hans arvinger:
Moderen Ellen Nielsdatter
helbroder Niels Rasmussen på stervbostedet
halvbroder Rasmus Rasmussen i Spørring
halvsøster Maren Rasmusdatter, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
304, 101, 16. december 1800, Fårup sogn
Thomas Jensen Mariager, død
Maren Andersdatter, enkemand
Hans arvinger:
1)  søn Jens Thomassen, 14 år
enkens broder Niels Andersen i Faarup
Farbroder Christen Jensen Mariager i Søften
--------------------------------------------------------------------------------
305, 107, 6. januar 1802, Fårup sogn
179, 22. juni 1820
Mette Nielsdatter, død
Jacob Laursen, enkemand
Deres børn:
Johanne Jacobsdatter, 10 år
Anne Cathrine Jacobsdatter, 5 år
Maren Jacobsdatter, 1 år
--------------------------------------------------------------------------------
306, 127, 5. maj 1805, Fårup sogn
130, 12. juli 1805
Enken Anne Christensdatter, død
Frands Jensen, død tidligere
Deres børn:
Karen Frandsdatter, 35 år
Karen Frandsdatters mosters mand var gårdmand Jens Sørensen Gierman i Skjoldelev på Frijsenborg Gods
--------------------------------------------------------------------------------
307, 127, 12. juni 1803, Mundelstrup, Fårup sogn
130, 12. juli 1805
Rasmus Rasmussen Munch, død
Bodil Sørensdatter, enke
Deres børn:
Kirsten Rasmusdatter, 12 år
Lavværge Søren Pedersen, selvejer i Mundelstrup
Afdødes søsters mand, hjulmand Jørgen Hyllested i True
--------------------------------------------------------------------------------
308, 135, 5. september 1808, Fårup sogn
135, 12. december 1808
Laurs Nielsen, død
Birthe Sørensdatter, enke
Deres børn:
SørenLaursen, 4 år
Niels Laursen, 1 år
Hanne Marie Laursdatter, 9 år
Mette Laursdatter, 7 år
Mandens broder Erich Nielsen i Borum
--------------------------------------------------------------------------------
309, 144, 11. februar 1813, Mundelstrup, Fårup sogn
Pige Mette Christensdatter, død
Hendes arvinger:
1)  halvbroder Jesper Christensen i Geding
2)  halvbroder Peder Christensen i Kvottrup
Afdødes stedfader Niels Nielsen
--------------------------------------------------------------------------------
310, 170, 1. juni 1820, Mundelstrup, Fårup sogn
Bodil Sørensdatter, død
Rasmus Rasmussen, død tidligere
Deres børn:
Kirsten Rasmusdatter, 27 år
Morbroder Anders Sørensen i Grundfør
--------------------------------------------------------------------------------
311, 183, 17. september 1821, Mundelstrup, Fårup sogn
Hans Sørensen, død
Lotte Christensdatter, enke
Deres børn:
Maren Hansdatter, 13 år
Mette Marie Hansdatter, 10 år
Anne Johanne Hansdatter, 7 år
Laværge Jens Christensen i Mundelstrup
Formynder farbroder Jens Sørensen i Fajstrup
--------------------------------------------------------------------------------
312, 193, 10. august 1824, Fårup sogn
196, 8. september 1824
199, 25. november 1824
Jacob Laursen, død
Elisabeth Jensdatter, enke
Hans børn med Mette Nielsdatter:
1)  Johanne Jacobsdatter, 31 år
2)  Anne Catrine Jacobsdatter ~ Jens Christensen i Ølsted
3)  Maren Jacobsdatter, 22 år, ugift, tjener Jens Madsen i lading
Børn med enken:
Kirsten Marie Jacobsdatter, 15 år
--------------------------------------------------------------------------------
313, 201, 21. februar 1825, Fårup sogn
Gl. enkekone Anne Jørgensdatter, død hos Jacob Laursens enke Elisabeth Jensdatter, der var hendes eneste datter
--------------------------------------------------------------------------------
314, 212, 18. marts 1826, Fårup sogn
215, 14. april 1826
Else Laursdatter, død
Jens Nielsen, enkemand
Deres børn:
Niels Jensen, 18 år
Christen Jensen, 9 år
--------------------------------------------------------------------------------
315, 225, 17. januar 1827, Fårup sogn
Dorthe Cathrine Johansdatter, død
fader Johan Pedersen
--------------------------------------------------------------------------------
316, 238, 28. maj 1828, Mundelstrup, Fårup sogn
Niels Sørensen Overgaard
Anne Marie Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Søren Nielsen, 32 år
Rasmus Nielsen, 30 år
Ane Nielsdatter, 25 år
Maren Nielsdatter, 22 år
--------------------------------------------------------------------------------
317, 247, 11. februar 1829, Mundelstrup, Fårup sogn
Niels Nielsen, død
Maren Pedersdatter, enke
Hans børn af 1. ægteskab:
Birthe Nielsdatter, 56 år, ~
Hans børn af 2. ægteskab med Maren Pedersdatter:
Niels Nielsen, 30 år
Ane Nielsdatter, 24 år ~ Rudolf Johansen i Århus
--------------------------------------------------------------------------------
318, 248, 11. juli 1829, Fårup sogn
Ane Christensdatter, død
Fader Christen Sørensen
--------------------------------------------------------------------------------
319, 248, 17. juni 1829, Mundelstrup, Fårup sogn
249, 14. november 1829
Ane Marie Rasmusdatter, død
Niels Sørensen Overgaard, død tidligere
Deres børn:
Søren Nielsen Overgaard, 35 år i Geding
Rasmus Nielsen Overgaard, 33 i stervboet
Ane Nielsdatter ~ Laurs Christensen i Sabro
Maren Nielsdatter, 24 år, ugift


Lisbjerg sogn


Lisbjerg sogn består af lokaliteten: Lisbjerg

--------------------------------------------------------------------------------
Filmrulle 10147
Bog nr. 1
--------------------------------------------------------------------------------
320, 29, 17. januar 1729, Lisbjerg sogn
Søren Sørensen Laasbye, død
(Kirsten Jensdatter), enke
Deres barn:
Jens Sørensen, 11 år
Peder Rasmussen Smed i Longe (Lyngå?) var søskendebarn til afdøde
Rasmus Hansen lavværge, forlovet med enken og fæster
--------------------------------------------------------------------------------
321, 40, 12. april 1730, Lisbjerg sogn
Søren Jensen, død
Mette Nielsdatter, enke
Deres børn:
Niels Sørensen, 5 år
Maren Sørensdatter, 2 år
Afdødes fader Jens Sørensen ~ Karen Rasmusdatter, død i februar 1730
Afg. Søren Jensen faders søsters mand Niels Frandsen Lisbjerg, enkens fader Niels Pedersen Moldrup i Terp
Anders Jensen Bering fæstede og ægter enken
--------------------------------------------------------------------------------
322, 65, 4. juni 1738, Lisbjerg sogn
Kirsten Jensdatter, død
Rasmus Hansen, enkemand
Hendes barn:
Jens Sørensen, drejersvend i Århus
moderbrodersøn Jacob Drejer i Århus
--------------------------------------------------------------------------------
323, 88, 1. februar 1744, Lisbjerg sogn
Niels Laursen, død
Johanne Jensdatter, enke
Deres børn:
Laurs Nielsen, 20 år, i lære i Århus
Jens Nielsen, 17 år, tjener Frands Nielsen i Lisbjerg
Peder Nielsen, 6 år
Laurs Nielsen, 3 år
Karen Nielsdatter, 12 år
Lavværge og formynder Mogens Rasmussen
--------------------------------------------------------------------------------
324, 100, 13 marts 1747, Lisbjerg sogn
Anders Jensen Bering, død
Mette Nielsdatter, enke
Deres barn:
Jens Andersen, 15 år
Enkens broder Peder Moldrup og svoger Rasmus Poulsen af Terp
Formynder var faderbroder Søren Bering fra Lisbjerg og Jens Bering fra Trige
Laurs Nielsen Mundelstrup skal overtage fæstet, når boet er vurderet
Enchens ældste søn Niels Sørensen er nævnt
--------------------------------------------------------------------------------
325, 149, 3 marts 1751, Lisbjerg sogn
Else Christensdatter, død
Thomas Henriksen, enkemand
Deres barn:
Christen Thomassen
Henrik Thomassen, ca 26 år
--------------------------------------------------------------------------------
326, 199, 2. oktober 1758, Lisbjerg sogn
Christen Thomassen, død
Helle Jensdatter, enke
Deres børn:
Else Christensen, 7 år
Maren Christensdatter, 4 år
Anne Christensdatter, 2 år
Hans børn af tidligere ægteskab med
Anna Christensdatter, 12 år
Henrik Christensen, 11 år
Lavværge Laurs Nielsen af Lisbjerg, de 2 ældste børn moderbrødre var Peder Henriksen i Lisbjerg, farfader Thomas Henriksen i Sabro, hans 1 hustru hed Kirsten Henriksdatter, skiftebrev af 18 juni 1750 er nævnt i dette skifte
--------------------------------------------------------------------------------
327, 220, 26. februar 1763, Lisbjerg sogn
Jørgen Hald, død
Sophie Christoffersdatter, enke
Deres børn:
Rasmus Jørgensen, 23 år
Søren Jørgensen, 19 år
Johanne Jørgensdatter, 16 år
Mette Jørgensdatter, 11 år
--------------------------------------------------------------------------------
328, 228, 9. december 1763, Lisbjerg sogn
Anne Bendixdatter, død
Søren Jensen, enkemand
Alle erklærede at hun ikke havde nogen arvinger
--------------------------------------------------------------------------------
329, 237, 24. marts 1765, Lisbjerg sogn
Afkald og kvittering vedrørende skifte fol. 144, Peder Henriksen og Anne Christensdatter
--------------------------------------------------------------------------------
330, 252, 28. marts 1768, Lisbjerg sogn
Mogens Nielsen, død
Birthe Frandsdatter, enke
Hans børn med forrige hustru Maren Jørgensdatter:
Kirsten Mogensdatter, 12 år
--------------------------------------------------------------------------------
BOG nr. 3
1771-1775
--------------------------------------------------------------------------------
331, 1, 5. oktober 1771, Lisbjerg sogn
Helle Jensdatter, død
Christen Thomassen, enkemand
Deres børn:
Christen Christensen, 12 år, hos mormoderen Karen Jensdatter i Borum
Else Christensdatter, 22 år
Maren Christensdatter, 20 år
Anne Christensdatter, 14 år
--------------------------------------------------------------------------------
332, 17, 11. juni 1772, Lisbjerg sogn
Laurs Nielsen, død
Johanne Pedersdatter, enke
Deres børn:
Peder Laursen, 19 år
Anne Laursdatter, 26 år
Else Laursdatter, 24 år
Maren Laursdatter, 22 år
Karen Laursdatter, 17 år
Anne Marie Laursdatter, 13 år
Mette Laursdatter, 6 år
--------------------------------------------------------------------------------
Film 10147
BOG Nr. 2
--------------------------------------------------------------------------------
333, 23, 23. juli 1795, Lisbjerg sogn
23, 4. september 1795
Jens Hansen, død
Mette Jensdatter, enke
Han havde ikke slægtninge, der meldte sig. Han kom måske fra Randers-kanten
--------------------------------------------------------------------------------
334, 34, 20. marts 1797, Lisbjerg sogn
35, 19. april 1797
36, 12. juni 1797
Maren Sørensdatter, død
Ib Nielsen, enkemand
Deres børn:
Kirsten Ibsdatter ~ Niels Rasmussen i Vejlby
Mette Ibsdatter, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
335, 35, 18. maj 1797, Lisbjerg sogn
Niels Mogensen, død
Hans børn:
Niels Nielsen
Nielsdatter ~ Jens Jensen i Lisbjerg
Nielsdatter ~ Niels Godtfredsen i Lisbjerg
--------------------------------------------------------------------------------
336, 49, 9. oktober 1797, Lisbjerg sogn
50, 6. november 1797
Søren Jørgensen Hald, død
Maren Justdatter, enke
Hans arvinger:
1)  broder Rasmus Jørgensen Hald i Skjoldelev
2)  søster Johanne Jørgensdatter Hald ~ degnen Hr. Foss i Borum
3)  søster Mette Jørgensdatter Hald ~ Jørgen Baltzersen i Tilst
Lavværge Just Laursen i Kasted
--------------------------------------------------------------------------------
337, 81, 21. februar 1800, Lisbjerg sogn
88, 21. maj 1800
180, 24. juni 1820
Maren Kirstine Rasmusdatter, død
Peder Laursen, enkemand
Deres børn:
Laurs Pedersen, 7 år
Ane Johanne Pedersdatter, 2 år
Mariane Pedersdatter, 9 uger
Afdødes stedfader Jens Sørensen Aarslev fra Brendstrup
Afdødes broder Peder Rasmussen, gårdmand i Kasted
--------------------------------------------------------------------------------
338, 92, 31. juli 1800, Lisbjerg sogn
100, 12. december 1800
Maren Justdatter, død
Jacob Nielsen Piber, enkemand
Hendes arvinger:
søstersøn Just Laursen i Kasted
--------------------------------------------------------------------------------
339, 118, 24. oktober 1803, Lisbjerg sogn
Maren Rasmusdatter, død
Niels Nielsen, enke
Deres børn:
Mariane Nielsdatter, 15 år
Ane Kirstine Nielsdatter, 4 år
Rasmus Nielsen, ¾ år
Morbroder Rasmus Rasmussen i Spørring
--------------------------------------------------------------------------------
340, 133, 12. juli 1808, Lisbjerg sogn
Mogens Pedersen, død
Giertrud Zachariasdatter, enke
Hans arvinger:
halvsøster Mette Pedersdatter ~ Jesper Christensen Vesterbo i Geding
--------------------------------------------------------------------------------
341, 172, 20. juni 1820, Lisbjerg sogn
Henrich Christensen, død
Zidsel Pedersdatter, død
Deres børn:
Christen Henrichsen
Kirsten Henrichsdatter ~ Søren Jensen fra Ølsted
--------------------------------------------------------------------------------
342, 172, 31. juli 1820, Lisbjerg sogn
174, 19. september 1820
176, 21. september 1820
184, 18. oktober 1821
Peder Laursen, død
Anne Nielsdatter, enke
Børn med Anne Kirstine Rasmusdatter:
1)  Laurs Pedersen, gårdmand i Kasted
2)  Anne Johanne Pedersdatter, 22 år
3)  Marianne Pedersdatter, 21 år
Børn med enken:
4)  Niels Pedersen, døbt 18. juli 1802
5)  Rasmus Pedersen, døbt 19. april 1807
6)  Peder Pedersen, døbt 17. juli 1808
7)  Poul Pedersen, døbt 28. juni 1812
8)  Maren Kirstine Pedersdatter, 17 år
9)  Anne Cathrine Pedersdatter, 10 år
10)  Anne Johanne Pedersdatter, 6 år
Lavværge Niels Nielsen Mollerup
--------------------------------------------------------------------------------
343, 195, 30. juni 1822, Lisbjerg sogn
Mariane Pedersdatter ved Niels Nielsen kvitterer for arv efter sin moder Maren Kirstine Rasmusdatter i Lisbjerg
--------------------------------------------------------------------------------
344, 195, 5. juli 1822, Lisbjerg sogn
Anne Johanne Pedersdatter, ved sin formynder Laurs Pedersen i Kasted kvitterer for arv efter sin fader Peder Laursen
--------------------------------------------------------------------------------
345, 196, 18. december 1823, Lisbjerg
Laurs Mathiassen af Kvottrup på vegne af sin hustru Maren Kirstine Pedersdatter kvitterer for arv efter sin fader Peder Laursen
--------------------------------------------------------------------------------
346, 248, 22. april 1829, Lisbjerg sogn
Zidsel Poulsdatter, død, 4 år
Fader Poul Rasmussen
--------------------------------------------------------------------------------
347, 258, 11. april 1830, Lisbjerg sogn
Ellen Thomasdatter, død
Hendes barn:
Mette Marie Jacobsdatter ~ Jens Rasmussen i Lisbjerg


Sabro sogn


Sabro sogn omfatter lokaliteterne: Sabro, Ristrup, Ustrup, Sabro Mølle, Hanghede

--------------------------------------------------------------------------------
Filmrulle 10147
Bog nr. 1
--------------------------------------------------------------------------------
348, 5, 26. marts 1720, Sabro sogn
Peder Hansen, død
Anne Marie Jacobsdatter, enke
Deres børn:
Anne Pedersdatter, 9 år
Jacob Pedersen, 6 år
Lavværge Jens Willumsen
Formynder Mathias Jacobsen i Søften, morbroder
--------------------------------------------------------------------------------
349, 6, 27. april 1720, Sabro sogn
Maren Nielsdatter, død
Jens Nielsen, enkemand
Deres børn:
Niels Jensen, 7 år
Jens Jensen, 4 år
--------------------------------------------------------------------------------
350, 8, 22. april 1720, Sabro sogn
Peder Jensen Kirkemand, død
Maren Thomasdatter, døde
Morbroder Rasmus Thomassen i Sabro
--------------------------------------------------------------------------------
351, 13, 20. marts 1721, Ristrup, Sabro sogn
Forlig mellem Peder Brandenborg og søsteren Dorthe Jensdatter Brandenborg vedrørende deres
afgangne broder Søren Brandenborg
--------------------------------------------------------------------------------
352, 14, 11. september 1721, Sabro sogn
Enken Maren Nielsdatter, død
Jens Pedersen, død tidligere
Deres børn:
Jens Jensen, 34 år
Maren Jensdatter, tjener i København, 28 år
Anne Jensdatter, 19 år
Niels Jensen, 16 år
Peder Jensen, 13 år
Morbroder Niels Nielsen i Fårup
--------------------------------------------------------------------------------
353, 15, 12. maj 1722, Sabro sogn
Karen Christensdatter, død
Frands Thomassen Kokes, enkemand
Deres børn:
Anne Frandsdatter, umyndig
Else Frandsdatter, umyndig
Peder Jensen Balle af Geding mødt på vegne af de umyndige
--------------------------------------------------------------------------------
354, 18, 15 februar 1723, Sabro sogn
Niels Nielsen Overgaard, død
Anne Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Rasmus Nielsen i Tinning
Anne Nielsdatter ~ Peder Andersen i Sabro
Karen Nielsdatter, 30 år
--------------------------------------------------------------------------------
355, 19, 9. august 1722, Sabro sogn
Mogens Pedersen, død
Kirsten Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Mette Mogensdatter, 22 år
Maren Mogensdatter, 19 år
Peder Mogensen, 14 år
Rasmus Mogensen, 5 år
Anne Mogensdatter, 21 år
Lavværge Søren Rasmussen i Hadbjerg, farbroder Rasmus Pedersen i Mejlby
--------------------------------------------------------------------------------
356, 26, 30. januar 1728, Sabro sogn
Karen Nielsdatter, død
Peder Pedersen, enke
Deres børn:
Peder Pedersen, 3 ½ år
Morbroder Rasmus Nielsen Overgaard af Tinning
--------------------------------------------------------------------------------
357, 28, 18. december 1728, Ristrup, Sabro sogn
Jens Laursen, ladefoged ved Ristrup, død
Hans arvinger:
1)  Niels Laursen i Skovby
2)  Dorthe Laursdatter ~ Anders Trues enke i Sielløe
3)  Karen Laursdatter ~ Rasmus Christensen i Keilstrup på Møllerupgaard Gods
Dorthe Laursdatters sønner Niels og Laurs Andersen mødte for moderen
--------------------------------------------------------------------------------
358, 37, 7. september 1730, Ustrup, Sabro sogn
Kirsten Nielsdatter, død
Niels Nielsen, enkemand
Deres børn:
Niels Nielsen, 12 år
Peder Nielsen, 9 år
Maren Nielsdatter, 6 år, som har været og endnu er hos sin morfader Niels Jensen Møller i Norring
Mølle
Kirsten Nielsdatter, 7 uger
Morbroder Jens Nielsen Møller af Melleriis
--------------------------------------------------------------------------------
359, 58, 3. april 1737, Ustrup, Sabro sogn
Niels Nielsen, død
Zidsel Poulsdatter, enke
Hans børn med Kirsten Nielsdatter:
Niels Nielsen, 18 år
Peder Nielsen, 15 år
Maren Nielsdatter, 12 år, på 9. år hos sin afgangne moders stedfader Niels Jensen i Norring Mølle
2. ægteskab med enken
Poul Nielsen, 5 ½ år
Christen Nielsen, 4 år hos morfaderen Poul Sørensen i Spørring
Karen Nielsdatter, 2 år
Lavværge Jens Pedersen Pelsen i Sabro
Morbroder til 2 ældste børn var Jens Nielsen i Mellem Riis
Morbrødre til yngste børn Jens og Søren Poulsen i Spørring
--------------------------------------------------------------------------------
360, 73, 9. december 1740, Sabro sogn
Henrik Pedersen, død
Kirsten Jensdatter, enke, 60 år
Deres børn:
1)  Karen Henriksdatter, 34 år ~ Christen Gekler, rytter ved Oberst Kaases Regiment i Holbæk
2)  Anne Henriksdatter ~ Peder Jensen Frandsen
3)  Peder Henriksen
4)  Kirsten Henriksdatter, 19 år
Farbroder Peder Pedersen Overgaard i Sabro
--------------------------------------------------------------------------------
361, 77, 10. juli 1741, Sabro sogn
Inger Jensdatter, død
Daniel Gottlib Stephansen, sadelmager
Deres børn:
Ann Resine, 26 år ~ Jacob Christensen i Sabro
Inger, 20 år ~ Jens Rasmussen i Sabro
Hans Friderich, 15 år
Cathrine, 7 år
Morbroder Rasmus Jensen, tjener i Lille Ring
--------------------------------------------------------------------------------
362, 78, 12. juni 1741, Sabro sogn
Laurs Thomassen, død
Anne Jensdatter, enke
Hans børn af 1. ægteskab:
Maren Laursen, 34 år ~ Frederik Pedersen i Kvottrup
Thomas Laursen, 30 år
Børn med enken:
Jens Laursen, 12-13 år
Peder Laursen, 7-8 år
Poul Laursen, 2 år
--------------------------------------------------------------------------------
363, 87, 4. oktober 1743, Sabro sogn
Søren Rasmussen Madsen, død
Maren Nielsdatter, enke
Deres børn:
Rasmus Sørensen, 19 år
Johanne Sørensdatter, 15 år
Zidsel Sørensdatter, 12 år
Karen Sørensdatter, 5 år
Farbrødre Peder Rasmussen Madsen i Sabro og Christen Rasmussen Madsen i Mundelstrup
--------------------------------------------------------------------------------
364, 93, 4. november 1744, Sabro sogn
Afkald fra Jens Pelsens 4 gifte sønner:
Christen Jensen Pelsen
Rasmus Jensen Pelsen
Niels Jensen Pelsen
Niels Jensen Pelsen
andre sønner:
Peder Jensen Pelsen
Jens Jensen Pelsen
Jens Jensen Pelsen
Søren Jensen Pelsen
Maren Jensdatter Pelsen
--------------------------------------------------------------------------------
365, 93, 10. maj 1745, Ustrup, Sabro sogn
Anders Sørensen i Foldby kvitterer for arv modtaget til Maren Nielsdatter, barnefødt i Ustrup,
efter hendes forældre ved skifte 1737/1738
Niels Jensen Møller var Anders Sørensens svigerfader
Niels Nielsen kvitterer ligeledes
Niels Møller i Norring Mølle var morfader til Maren og Niels
--------------------------------------------------------------------------------
366, 94, 6. august 1745, Sabro sogn
Giertrud Rasmusdatter, død
Herman Christian Koch, enkemand
Deres børn:
Rasmus, 29 år, tjener Søren Hvas i Foldby
Christian, 25 år, snedkersvend i København
Bertel, 23 år, i København
Peder, 12 år, tjener Christen Truegaard i Sabro
Niels, 9 år
Anne, 31 år ~ Jørgen Sørensen Skrædder i Erslev
Karen, 24, tjener på Amager
Maren, 18 år, tjener Jens Aabye i Hasle
--------------------------------------------------------------------------------
367, 95, 25. april 1746, Sabro sogn
Anna Rasmusdatter, død
Mogens Jensen, enke
Deres børn:
Jens Mogensen, 3 år
Morfader Rasmus Jørgensen, morbroder Søren Rasmussen i Sabro
--------------------------------------------------------------------------------
368, 96, 5. oktober 1746, Sabro sogn
Rasmus Pedersen Pelsen, død
Anne Laursdatter, enke
Deres børn:
Karen Rasmusdatter ~ Mads Hansen i Sabro
Ell Rasmusdatter forlovet med Peder Mogensen, overtager stedet
Kirsten Rasmusdatter, 17 år
Maren Rasmusdatter, 14 år
Anna Rasmusdatter, 12 år
Lavværge Ole Laursen i Framlev
Farbroder Jens Pedersen Pelsen
--------------------------------------------------------------------------------
369, 103, 6. december 1746, Sabro sogn
Gl. pige Mette Johansdatter, død
Hun boede hos Peder Rasmussen
Hendes arvinger:
1)  broder Johan Johansen, død
1a) Bodil Johansdatter ~ Christen Pedersen Pelsen i Sabro
2)  søster Johanne Marie Johansdatter Meinertz ~ Rasmus Kornmaaler i Århus, nu bor hun i Grenå hos
datteren Cathrine Rasmusdatter
3)  Karen Johansdatter, død uden børn i Århus
--------------------------------------------------------------------------------
370, 104, 1 maj 1747, Sabro sogn
Lisbeth Pedersdatter, død
Mogens Jensen, enkemand
Deres barn:
Anna Christence Mogensdatter, 4 uger
Morfader Peder Andersen Pelsen af Skjoldelev
--------------------------------------------------------------------------------
371, 106, 9 juni 1747, Sabro sogn
Anna Henriksdatter, død
Peder Jensen Frandsen, enkemand
Deres datter:
Maren Pedersdatter, 9 år
Afdødes broder Peder Henriksen og søster Kirsten Henriksdatter ~ Christen Thomassen i Lisbjerg
--------------------------------------------------------------------------------
372, 107, 13. juni 1740, Sabro sogn
Karen Sørensdatter, død
Jacob Christensen, enke
Hendes arvinger:
1)  søster Maren Sørensdatter ~ Rasmus Jørgensen i Sabro
2)  Anna Sørensdatter ~ Morten Jensen i Mundelstrup
2a) Jens Mortensen, 26 år, næsten blind
2b) Søren Mortensen, 19 år
2c) Birgitte Mortensdatter, 23 år
--------------------------------------------------------------------------------
373, 112, 18. april 1748, Sabro sogn
Maren Rasmusdatter, død
Søren Jensen Pelsen, enkemand
Deres barn:
Maren Sørensdatter
Morfaderen Rasmus Jørgensen og morbroder Søren Rasmussen
--------------------------------------------------------------------------------
374, 113, 19. juni 1748, Sabro sogn
Bodil Jensdatter, død
Jens Jensen, enkemand
Ingen børn, hendes arvinger:
broder Christen Jensen
søster Maren Jensdatter i Søften
--------------------------------------------------------------------------------
375, 121, 9. oktober 1748, Sabro Mølle, Sabro sogn
Inger Sørensdatter, død
Christen Poulsen, enke
Hendes børn:
Søren Mortensen Møller, 37 år
Christen Mortensen Møller, 36 år
Morten Mortensen, 34 år, skoleholder i Fårup
Deres barn:
Morten Christensen, 29 år
--------------------------------------------------------------------------------
376, 124, 15. april 1749, Ristrup, Sabro sogn
Peder Nielsen kvitterer for arv efter sine forældre, skifte Ustrup 1738
Morfader Niels Møller i Norring Mølle
--------------------------------------------------------------------------------
377, 124, 12. september 1749, Sabro sogn
Christen Jensen Truegaard, død
Mette Mogensdatter, enke
Deres børn:
Kirsten Christensdatter, 21 år
Jens Christensen, 19 år
Enkens broder Peder Mogensen i Sabro
Farbrødre Niels Jensen Pelsen i Mundelstrup og Niels Jensen Pelsen i Sabro
--------------------------------------------------------------------------------
378, 144, 18. juni (1750), Sabro sogn
Kirsten Henriksdatter, død for kort tid siden
Christen Thomassen, skovfoged, enkemand
Deres børn:
Anne Christensdatter, 5 år
Henrik Christensen, 3 år
Morbroder Peder Henriksen, tjener Jens Kiær i Lisbjerg
--------------------------------------------------------------------------------
379, 145, 4. september 1750, Sabro sogn
Peder Rasmussen Madsen, død
Kirsten Pedersdatter, enke
Deres børn:
Rasmus Pedersen, 25 år
Peder Pedersen, 19 år, tjener Laurs Mundelstrup i Lisbjerg
Karen Pedersdatter, 16 år
Farbroder Christen Rasmussen Madsen i Mundelstrup
--------------------------------------------------------------------------------
380, 148, 24. april 1751, Sabro sogn
Jens Nielsen, død
Else Nielsdatter Kold, enke
Hans børn af tidligere ægteskab:
Søren Jensen Skrædder, ca. 40 år i Søften
Anne Jensdatter, 36 år, måske rejst til Sjælland for ca. 8 år siden
Hans barn med enken:
Karen Jensdatter, 27 år
Karen Jensdatter
--------------------------------------------------------------------------------
381, 152, 14. januar 1752, Sabro sogn
Anna Laursdatter, død
Rasmus Pedersen Pelsen, død tidligere
Deres børn:
1) Karen Rasmusdatter ~ Mads Hansen i Sabro
2) Ell Rasmusdatter ~ Peder Mogensen
3) Kirsten Rasmusdatter ~ Mogens Jensen i Sabro Mølle
4) Maren Rasmusdatter, 20 år
5) Anne Rasmusdatter, 18 år
--------------------------------------------------------------------------------
382, 155, 23. december 1752, Ustrup, Sabro sogn
Simon Sørensen Dyhr, død
Hans børn:
1) Mads Simonsen
2) Søren Simonsen, ca. 24 år
3) Zidsel Simonsdatter ~ 2 gange og død for ca. 11 år siden i Randers
3a) Poul Johansen Holst, 19 år
3b) Anne Marie Johansdatter Holst, 16 år
3c) Elisabeth Engerhardsen, ca. 13 år
hos faderen Engerhard Bosh, vagtmester hos Oberstløjtnant Rosenørn i Randers
--------------------------------------------------------------------------------
383, 163, 11. maj 1753, Sabro sogn
Maren Jensdatter, død
Søren Rasmussen, enkemand
Deres børn:
Rasmus Sørensen, 3 år
--------------------------------------------------------------------------------
384, 167, 2. juni 1753, Sabro sogn
Jens Rasmussen Klostergaard, død
Inger Gotlibsdatter, enke
Deres børn:
Inger Jensdatter, 7 år
Maren Jensdatter, 4 år
Kirsten Jensdatter, 1 år
Enkens fader Gotlib Stephan i Lille Ring
--------------------------------------------------------------------------------
385, 168, 26. april 1754, Ustrup, Sabro sogn
Poul og Christen Nielsen, Kirsten Nielsdatter kvitterer for udbetalt arv efter Niels Nielsen i
Ustrup i 1738
--------------------------------------------------------------------------------
386, 171, 2. oktober 1754, Sabro sogn
Christen Pedersen, død
Bodil Johansdatter, enke
Deres børn:
1)  Ellen Christensdatter, 40 år, tjener Niels Madsen i Tilst
2)  Maren Christensdatter, 30 år ~ Niels ?? hyrde i Taastrup
3)  Johan Christensen, 23 år, tjener Anders Clostergaard
4)  Maren Christensdatter, 24 år
Farbroder Søren Jensen Pelsen i Sabro
--------------------------------------------------------------------------------
387, 173, 13. juni 1755, Sabro sogn
Niels Jensen Pelsen, død
Dorthe Hansdatter, enkemand
Deres børn:
Anne Nielsdatter, 17 år
Christiane Nielsdatter, 14 år
Christiane Nielsdatter, 14 år
Søren Nielsen, 12 år
Dorthe Nielsdatter, 7 år
Zidsel Nielsdatter, 3 år
Afdødes brødre Niels Jensen Pelsen i Mundelstrup, Søren Jensen Pelsen i Sabro
--------------------------------------------------------------------------------
388, 186, 18. juli 1757, Sabro sogn
Kirsten Rasmusdatter, død
Mogens Jensen, enkemand
Deres børn:
Anne Lisbeth Mogensdatter, 4 år
Rasmus Mogensen, ¾ år
Peder Mogensen i Sabro gift med afdødes søster
--------------------------------------------------------------------------------
389, 194, 11. oktober 1749, Sabro sogn
Hører til skifte side 5
Jacob Pedersen
Anne Pedersdatter ~ Jens Jørgensen i Voldby
Stedfader Jens Villumsen og moderen Anne Marie Jacobsdatter
--------------------------------------------------------------------------------
390, 202, 19. april 1759, Sabro sogn
Niels Nielsen Vesterbo, død
Lisbeth Davidsdatter, enke
Deres børn:
David Nielsen, 30 år
Jens Nielsen Vesterbo, 19 år
Maren Nielsdatter, 26 år
Karen Nielsdatter, 24 år
--------------------------------------------------------------------------------
391, 205, 16. maj 1753, Sabro sogn
Peder Jensen Frandsen, registrering og vurdering på grund af ommatrikulering?
--------------------------------------------------------------------------------
392, 206, 10. maj 1760, Sabro sogn
Jens Thomasen, død
Maren Jensdatter, enke
Deres børn:
Jens Jensen, 27 år
Anne Jensdatter, 11 år?
Kirsten Jensdatter, 23 år
Mandens halvbroder Thomas Poulsen i Herst og Poul Christensen i Sabro
--------------------------------------------------------------------------------
393, 208, 12. september 1760, Sabro sogn
Michel Christensen, død
Chatrine Davidsdatter, enke
Deres børn:
Niels Michelsen, 34 år
David Michelsen, 19 år
Anne Michelsdatter, 32 år
Maren Michelsdatter, 25 år ~ Søren Christensen, tjener madame Qvist i Selling
Marie Michelsdatter, 22 år
David Davidsen i Skivholme er nævnt
--------------------------------------------------------------------------------
394, 220, 25. februar 1763, Sabro sogn
Lothe Pedersdatter, død
Jacob Pedersen, enkemand
Deres børn:
Peder Jacobsen, 16 år
Mathias Jacobsen, 14 år
Annemarie Jacobsdatter, 12 år
Maren Jacobsdatter, 5 år
Mette Jacobsdatter, 2 år
--------------------------------------------------------------------------------
395, 221, 14. april 1763, Sabro sogn
Mads Hansen, død
Karen Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Hans Madsen, 19 år
Jens Madsen, 10 år
Thomas Madsen, 8 år
--------------------------------------------------------------------------------
396, 222, 28. juli 1763, Sabro sogn
Søren Pelsen, død
Anne Rasmusdatter, enke
Børn med 1. hustru:
Maren Sørensdatter, 15 år, hos morbroderen Søren Rasmussen i Sabro
Børn med enken:
Rasmus Sørensen, 13 år
Jens Sørensen, 10 år
Niels Sørensen, 6 år
Maren Sørensdatter, 4 år
Helle Sørensdatter, ½ år
--------------------------------------------------------------------------------
397, 225, 14. september 1763, Sabro sogn
Karen Pedersdatter, død
Niels Truegaard, enkemand
Deres børn:
Peder Nielsen, 7 år
Margrethe Nielsdatter, 9 år
Anne Nielsdatter, 4 år
Kirsten Nielsdatter, ½ år
--------------------------------------------------------------------------------
399, 227, 7. oktober 1763, Sabro sogn
Maren Kirkegaard, død
Enkens broder var gl. Jens Frandsen i Sabro, måske var der andre, men intet at arve
--------------------------------------------------------------------------------
400, 227, 5. november 1763, Sabro sogn
Anders Sørensen, død
Maren Nielsdatter, død
Sidstafdødes svigermoder Elisabeth Davidsdatter, Anders Sørensens moder og søster var fra Årslev,
afdødes svoger Anders Galthen i Årslev
--------------------------------------------------------------------------------
401, 228, 21. januar 1764, Sabro sogn
Peder Frandsen, død
Anne Christine Matthiasdatter, enke
1. hustru Anna Henriksdatter:
Maren Pedersdatter, 24 år
Anne Pedersdatter, 14 år
Jens Pedersen, 9 uger
--------------------------------------------------------------------------------
402, 236, 19. september 1764, Sabro sogn
Niels Michelsen, død
Elle Christensdatter, enke
Deres børn:
Christen Nielsen, 9 år
--------------------------------------------------------------------------------
403, 236, 24. oktober 1764, Sabro sogn
Vurderingsforretning hos Poul Laursen i anledning af manglende betalinger. Han måtte gå fra gården
--------------------------------------------------------------------------------
404, 238, 18. december 1765, Sabro sogn
Anne Bleginds, død
Ingen arvnger nævnt, intet at arve
--------------------------------------------------------------------------------
405, 242, 12. november 1765, Sabro sogn
Maren Michelsdatter, død
Søren Christensen, enkemand
Deres børn:
Anne Sørensdatter, 6 år
Cathrine Sørensdatter, 3 år
--------------------------------------------------------------------------------
406, 246, 7. juni 1766, Sabro sogn
Mads Hansen, død
Kirstine Jensdatter, enke
Deres børn:
Jens Madsen, 10 år
Anne Catrine Madsdatter, 7 år
Maren Madsdatter, 5 år
Farbroder Niels Hansen i Tåstrup på Frijsenborg Gods
Farbroder Rasmus Hansen i Tåstrup
--------------------------------------------------------------------------------
407, 260, 28. november 1768, Sabro sogn
Marie Magdalene Hansdatter, død
Peder Rasmussen, enkemand
Deres børn:
Christian Pedersen, 10 år
Rasmus Pedersen, 6 år
Anne Pedersdatter, 8 år
--------------------------------------------------------------------------------
408, 261, 30. december 1768, Sabro sogn
Jens Mortensen hos Mogens Møller i Sabro havde på auktion ladet sig tilslå Ustrup Skovhus, men
ikke betalt, nu udlæg for pengene
--------------------------------------------------------------------------------
409, 262, 30. december 1768, Sabro sogn
Vurdering hos Mads Hansens enke, Karen Balle og søn Hans Madsen Skrædder
--------------------------------------------------------------------------------
410, 264, 8. april 1769, Sabro sogn
Søren Rasmussen, død
Maren Mortensdatter, enke
Deres børn:
Maren Sørensdatter, 9 år
Peder Sørensen, 1 ½ år
Af 1. ægteskab:
Rasmus Sørensen, 19 år
--------------------------------------------------------------------------------
411, 268, 28. august 1769, Sabro sogn
Inger Mathiasdatter, død
Jens Frandsen, enkemand
Deres børn:
Jens Jensen, 32 år
Maren Jensdatter ~ Jens Truegaard i Sabro
Inger Jensdatter, 26 år
--------------------------------------------------------------------------------
412, 271, 26. marts 1770, Sabro sogn
Anne Jensdatter, død
Jens Nielsen, enkemand
Hendes børn:
Peder Laursen, 34 år
Poul Laursen, 30 år
Laurs Laursen, 27 år
Deres fader Laurs Nielsen ?
--------------------------------------------------------------------------------
413, 272, 11. september 1770, Sabro sogn
Niels Jensen Haure, død
Johanne Mortensdatter, enke
Hans børn af 1. ægteskab:
Jens Nielsen, 24 år
Hans Nielsen, 20 år
Børn med enken:
Christen Nielsen, 3 år
Lisbeth Nielsdatter, 7 år
Lavværge Peder Mogensen
Farbroder Jens Jensen Haure af Sabro Mølle
--------------------------------------------------------------------------------
414, 279, 19. november 1770, Ustrup, Sabro sogn
Giertrud Kirstine Giørup, død
Christen Schiørring, enkemand
Deres børn:
Thøger Christensen, 29 år, på Endrupholm
Niels Christensen, 27 år i København
Christian Frederich Christensen, 25 år
Charlotte Amalie Christensdatter, 24 år på Endrupholm
Magdalene Dorthea Christensdatter, 22 år
--------------------------------------------------------------------------------
BOG nr. 3
1771-1775
--------------------------------------------------------------------------------
415, 10, 31. april 1772, Sabro sogn
11, 14. oktober 1772
Anne Andersdatter, død
Jørgen Hansen, enkemand
Deres børn:
Marie Jørgensdatter ~ Laurs Sørensen i Witterslev ved Ringsted
Karen Jørgensdatter, 19 år hos søsteren
På børnenes vegne mødte Rasmus Balle i Mundelstrup, der var svoger til afdøde
--------------------------------------------------------------------------------
416, 40, 24. november 1773, Sabro sogn
Jens Willunsen, død
Mette Christensdatter, enke
Deres barn:
Anne Marie Jensdatter, 19 år
--------------------------------------------------------------------------------
417, 42, 10. juni 1774, Sabro sogn
Karen Pedersdatter, død
Poul Weng, enkemand
Børn med hendes 1. mand Niels Røgter:
Stine Nielsdatter ~ hyrden ?Juel Hansen i Framlev
Christiane Nielsdatter ~ Niels Jensen i Åby
Maren Nielsdatter ~ Jens ? i Framlev
--------------------------------------------------------------------------------
418, 44, 29. oktober 1774, Sabro sogn
45, 30. november 1774
46, 29. juli 1775
Niels Tongaard, død
Maren Mortensdatter, enke
Hans børn af 1. ægteskab:
Peder Nielsen, 18 år
Margrethe Nielsdatter, 20 år
Anne Nielsdatter, 15 år
Kirsten Nielsdatter, 12 år
Farbroder Jens Pelsen den yngre af Sabro
--------------------------------------------------------------------------------
419, 47, november 1774, Sabro sogn
Thomas Henrichsen, død
Karen Madsdatter, enke
Afdødes børn:
1) Christen Thomassen, død i Lisbjerg
1a) Henrich Christensen, 25 år
1b) Christen Christensen, 16 år
1c) Else Christensdatter
1d) Maren Christensdatter
1e) Anne Christensdatter
2) Hemrich Thomassen i København
--------------------------------------------------------------------------------
420, 53, 3. juli 1775, Sabro sogn
Johanne Michelsdatters datter død
--------------------------------------------------------------------------------
421, 53, 10. november 1775, Sabro sogn
Anne Jensdatter, død
Jens Nielsen Høver, enkemand
Deres børn:
Anne Elisabeth Jensdatter, 6 uger
--------------------------------------------------------------------------------
Film 10147
BOG Nr. 2
--------------------------------------------------------------------------------
422, 85, 20. marts 1800, Sabro sogn
98, 10. december 1800
178, 5. april 1820
Laurs Sørensen, død
Inger Christensdatter, enke
Hans børn med 1. hustru, Ane Nielsdatter:
Niels Laursen, 14 år
Søren Laursen, 12 år
børn med enken:
Christen Laursen, 7 år
Lavværge Peder Christensen af Sabro
Formynder Peder Rasmussen i Mundelstrup
--------------------------------------------------------------------------------
423, 103, 17. marts 1801, Sabro Mølle, Sabro sogn
Anne Hansdatter, død
Afdødes søn Jens Christensen i Sabro Mølle
--------------------------------------------------------------------------------
424, 103, 30. marts 1801, Sabro sogn
106, 19. juni 1801
Karen Rasmusdatter, død
Christen Frederichsen, enke
Deres børn:
Rasmus Christensen, 18 år
Morten Christensen, 15 år
Morbroder Niels Rasmussen af Søften
--------------------------------------------------------------------------------
425, 113, 23. februar 1803, Sabro sogn
115, 22. april 1803
Kirsten Pedersdatter, død
Jens Pedersen Ladefoged, enkemand
Afdødes arving:
dattersøn Jens Andersen, 26 år, pt. Lading
--------------------------------------------------------------------------------
426, 137, 30. januar 1810, Sabro Mølle, Sabro sogn
179, 16. juni 1820
Maren Jacobsdatter, død
Hans Rasmussen, enkemand
Deres børn:
Jens Hansen, 21 år
Rasmus Hansen, 15 år
Else Hansdatter, 18 år
--------------------------------------------------------------------------------
427, 139, 29. maj 1810, Sabro sogn
139, 17. juli 1810
140, 15. oktober 1810
Anne Nielsdatter, død
Niels Pedersen, enkemand
Deres børn:
1) Niels Nielsen i Herst
2) Anne Nielsdatter ~ Laurs Rasmussen i True
3) Maren Nielsdatter, ugift
4) Dorthe Nielsdatter ~ Niels Rasmussen, død
4a) Christen Nielsen, 3 ½ år
5) Anne Catrine Nielsdatter, 28 år
--------------------------------------------------------------------------------
428, 141, 28. juni 1811, Sabro sogn
178, 16. juni 1820
Jens Nielsen, død
Birthe Pedersdatter, enke
Hans børn med Anne Jensdatter:
Anne Elisabeth Jensdatter ~ Holger Nielsen i Storring
Hans børn med enken:
Niels Jensen, 22 år
Maren Jensdatter, 32 år
Karen Jensdatter, 28 år
Ellen Jensdatter, 26 år
Kirstine Jensdatter, 19 år
--------------------------------------------------------------------------------
429, 149, 17. august 1813, Sabro sogn
Poul Laursen, død
Hans børn:
Jens Poulsen, gift
Morten Poulsen
Marie Kirstine Poulsdatter ~ Søren Enevoldsen i Kvottrup
Anne Poulsdatter ~ Anders Sørensen, han var død i Tinning
Laværge for Anne Poulsdatter var Peder Pedersen i Sabro
--------------------------------------------------------------------------------
430, 152, 30. november 1814, Sabro sogn
Dorthe Nielsdatter, død
Peiter Christiansen, enkemand
Deres børn:
Niels Peistersen, myndig
Anne Peitersdatter, 34 år
Anne Marie Peitersdatter, 27 år
--------------------------------------------------------------------------------
431, 158, 14. marts 1816, Sabro sogn
Enke Anne Marie Jensdatter, død
Christen Bertelsen, tidligere død
Deres børn:
Jens Christensen i Sabro
Kirsten Christensdatter ~ Niels Nicolajsen i Sabro
--------------------------------------------------------------------------------
432, 166, 26. januar 1819, Sabro sogn
Mette Sørensdatter, død
Peder Christensen, enke
Deres børn:
1)  Hans Pedersen Møller i Borum Mølle
2)  Christen Pedersen, gårdmand i Geding
3)  Søren Pedersen i Århus
4)  Bodil Pedersdatter ~ Casper Nielsen i Lading
5)  Maren Pedersdatter ~ Søren Pedersen i True
6)  Ellen Marie Pedersdatter ~ Poul Rasmussen i Lading på Frijsenborg Gods
--------------------------------------------------------------------------------
433, 167, 2. februar 1819, Sabro sogn
Marie Michelsdatter, død
Rasmus Sørensen, død
Ingen børn.
Rasmus Sørensens arvinger:
1)  broder Niels Sørensen, ugift i Mundelstrup
2)  søster Maren Sørensdatter ~ Jørgen Nielsen i Skejby, begge døde
2a) Niels Jørgensen, 21 år
2b) Anne Marie Jensdatter ¨ Hans Rasmussen
2c) Anne Jensdatter, 24 år
2d) Else Jensdatter, 18 år
Marie Michelsdatters arvinger:
1)  broder Niels Michelsen i Sabro, død
1a) Christen Nielsen, død
1aa) Elle Christensdatter ~ arbejdsmand Anders Jacobsen i Århus
2)  broder Davis Michelsen i Sabro, død
2a) Christen Dacidsen i Sabro
2b) Jørgen Davidsen ~ i Sabro
2c) Kirsten Davidsdatter, 28 år
2d) Anne Catrine Davidsdatter ~ Johan Pedersen i Sabro
--------------------------------------------------------------------------------
434, 167, 4. februar 1819, Hanghede, Sabro sogn
Søren Andersen Kaae, død
Maren Jensdatter, enke
Deres børn:
Inger Sørensdatter, 29 år
Bodil Marie Sørensdatter, 27 år
--------------------------------------------------------------------------------
435, 180, 3. maj 1821, Sabro Mølle, Sabro sogn
186, 19. december 1821
Grethe Poulsdatter, død
Hans Rasmussen, enkemand
Deres børn:
Poul Hansen, døbt 29. oktober 1815
Hans Hansen, døbt 1. marts 1818
Formynder Morten Poulsen af Sabro
--------------------------------------------------------------------------------
436, 182, 27. juli 1821, Sabro sogn
Peder Christensen, død
Hans børn:
Hans Pedersen i Borum Mølle
Christen Pedersen, gårdmand i Geding
Søren Pedersen i Sabro
Bodil Pedersdatter ~ Casper Nielsen i Lading
Maren Pedersdatter ~ Søren Pedersen i True
Ellen Marie Pedersdatter ~ Poul Rasmussen i Lading
--------------------------------------------------------------------------------
437, 188, 22. juli 1822, Hanghede, Sabro sogn
Gyde Christensdatter, død
Anders Nielsen, enke
Deres børn:
Søren Andersen, 4 år
Anne Marie Andersdatter, 7 år
Ingeborg Kristiane Andersdatter, 8 uger
--------------------------------------------------------------------------------
438, 189, 6. november 1823, Sabro Mølle, Sabro sogn
192, 16. december 1823
Mette Jensdatter, død
Jens Hansen, enkemand
Deres børn:
Jens Jensen, 7 uger
--------------------------------------------------------------------------------
439, 191, 9. december 1823, Hanghede, Sabro sogn
Niels Andersen, død, 10 uger
Faderen Anders Nielsen
--------------------------------------------------------------------------------
440, 191, 16. december 1823, Sabro Mølle, Sabro sogn
Hans Hansen, død
Hans arvinger:
1) faderen Hans Rasmussen
2) helbroder Poul Hansen, døbt 29. oktober 1815
3) halvbroder Jens Hansen, myndig
4) halvbroder Rasmus Hansen, ligeså
5) halvsøster Else Hansdatter, 32 år
--------------------------------------------------------------------------------
441, 196, 6. marts 1824, Hanghede, Sabro sogn
Anders Nielsen kvitterer på vegne af Inger Sørensdatter for arv efter hendes fader Søren Andersen
--------------------------------------------------------------------------------
442, 197, 10. september 1824, Sabro sogn
Mette Marie Pedersdatter, død, 20 uger gl
Fader Peder Jensen
--------------------------------------------------------------------------------
443, 197, 23. september 1824, Sabro sogn
200, 15. december 1824
Anne Cathrine Davidsdatter, død
Johan Pedersen, enkemand
Deres børn:
Rasmus Johansen, 7 år
Kirsten Marie Johansdatter, 5 år
--------------------------------------------------------------------------------
444, 201, 8. oktober 1824, Sabro sogn
Hans Rasmussen kvitterer for arv der var tilfaldet ham efter moderen Grethe Poulsdatter. Hans
Hansen død?.
--------------------------------------------------------------------------------
445, 209, 27. oktober 1825, Sabro Mølle, Sabro sogn
210, 24. november 1825
218, 23. maj 1826
Dorthe Rasmusdatter, død
Johan Pedersen, enkemand
Deres børn:
Peder Johansen, 5 uger
--------------------------------------------------------------------------------
446, 212, 15. december 1825, Hanghede, Sabro sogn
Maren Jensdatter, død
Søren Andersen, tidligere død
Deres børn:
Datter ~ Anders Nielsen
--------------------------------------------------------------------------------
447, 222, 2. august 1826, Sabro sogn
222, 31. august 1826
Maren Jensdatter, død
Peder Jensen, enkemand
Deres børn:
Ane Kirstine Pedersdatter, 7 år
Kirsten Marie Pedersdatter, 5 år
Ane Pedersdatter, 6 uger
--------------------------------------------------------------------------------
448, 225, 17. februar 1827, Sabro sogn
Ane Kirstine Nielsdatter, død
Jens Poulsen, enke
Deres børn:
3 myndige sønner og 2 gifte døtre, efterladenskaber tilfaldt fattigkassen
--------------------------------------------------------------------------------
449, 230, 1. november 1827, Sabro sogn
Karen Rasmusdatter, død
Hendes børn:
1)  Christen Davidsen, 56 år
2)  Jørgen Davidsen, 53 år
3)  Kirsten Davidsdatter, 40 år ~ Søren Nielsen
4)  Ane Kirstine Davidsdatter ~ Johan Pedersen i Sabro, hun død
4a) Rasmus Johansen, 10 år
4b) Kirsten Marie Johansdatter, 8 år
--------------------------------------------------------------------------------
450, 238, 16. maj 1828, Sabro sogn
Enke Inger Jensdatter, død
Niels Pedersen, død
Deres børn:
Peder Nielsen, men måske flere
--------------------------------------------------------------------------------
451, 241, 26. november 1828, Sabro Mølle, Sabro sogn
245, 24. december 1828
Hans Rasmussen, død
Deres børn:
Poul Hansen, 13 år
Jens Hansen, 39 år
Rasmus Hansen, 34 år
Else Hansdatter, 37 år, ~ Søren Rasmussen i Hummeluhr
--------------------------------------------------------------------------------
452, 247, 28. februar 1829, Sabro sogn
247, 23. marts 1829
Morten Jensen, død
Maren Larsdatter, enke
Deres børn:
Ane Kirstine Mortensdatter
Ane Mortensdatter, 31 år ~ Jens Hansen i Sabro Mølle
--------------------------------------------------------------------------------
453, 248, 9. juni 1829, Sabro sogn
Jens Christensen, død
Hans børn:
Christen Jensen i Sabro
Peder Jensen i Fårup
Ane Jensdatter ~ Laurs Jensen i Sabro Mølle
Karen Jensdatter ~ Jørgen Nielsen i Skjoldelev
--------------------------------------------------------------------------------
454, 255, 31. december 1829, Sabro sogn
Anders Michelsen, død, 2 år
Fader Michel Nielsen
--------------------------------------------------------------------------------
455, 255, 25. februar 1830, Sabro sogn
257, 26. marts 1830
Helle Pedersdatter, død
Peder Jensen, enkemand
Hendes arvinger:
1) halvbroder Rasmus Pedersen, 32 år
2) Michel Pedersen, 29 år i Hinnerup
3) halvsøster Ellen Pedersdatter, 26 år, tjener hos købmand Møller i Århus
--------------------------------------------------------------------------------
456, 258, 25. april 1830, Sabro Mølle, Sabro sogn
Jens Laursen, død
Fader Laurs Jensen


Søften sogn


Søften sogn består af lokaliteten: Søften

--------------------------------------------------------------------------------
Filmrulle 10147
Bog nr. 1
--------------------------------------------------------------------------------
457, 57, 3. juni 1736, Søften
Fæstebrev til Niels Jensen, født i Sabro, på en gård i Søften som Mathias Jacobsen afstod på grund af svaghed. Mathias Jacobsens yngste datter var Kirsten Mathiasdatter, 16 år
--------------------------------------------------------------------------------
458, 179, 5. marts 1756, Søften
Anne Pedersdatter, død
Søren Henriksen, enkemand
Deres barn:
Peder Sørensen, få uger
--------------------------------------------------------------------------------
459, 204, 28. januar 1760, Søften
Maren Sørensdatter, død
Hendes søn:
Søren Henriksen, ca 45 år
Morbroder Ole Sørensen
--------------------------------------------------------------------------------
460, 226, 20. september 1763, Søften
Maren Jensdatter, død
Peder Jensen, enkemand
Børn med Peder Rasmussen:
Anne Pedersdatter, 30 år
Birthe Pedersdatter, 27 år
Børn med Peder Rasmussen:
Karen Pedersdatter, 25 år
Rasmus Pedersen, 20 år
Børn med enkemanden:
Jens Pedersen, 12 år
Maren Pedersdatter, 15 år
--------------------------------------------------------------------------------
461, 241, 11 oktober 1765, Søften
Søren Henriksen, død
Maren Jensdatter, enke
Hans børn:
1 ægteskab:
Peder Sørensen
2 ægteskab med enken:
Jens Sørensen, 4 år
Lavværge var enkens fader Jens Pedersen i Tilst
Morbroder til ældste barn var Christen Pedersen af Lisbjerg
--------------------------------------------------------------------------------
BOG nr. 3
1771-1775
--------------------------------------------------------------------------------
462, 21, 18. juni 1772, Søften
Ungkarl Rasmus Pedersen, død
Han døde hos Jens Degn.
Hans arvinger:
1) halvbroder Jens Pedersen, 20 år
mødt ved sin fader Peder Jensen i Søften
2) helsøster Karen Pedersdatter, 32 år, ugift
3) halvsøster Anne Pedersdatter ~ Jens Degn
4) halvsøster Birgitte Pedersen ~ Christen Jensen i Søften
--------------------------------------------------------------------------------
463, 40, 29. november 1773, Søften
Karen Pedersdatter, død
Knud Pedersen, enkemand
Hendes arvinger:
1)  halvbroder Jens Pedersen, 23 år
2)  halvsøster Anne Pedersdatter ~ Jens Degen
Jens Pedersens fader var Peders Jensen i Søften
--------------------------------------------------------------------------------
Film 10147
BOG Nr. 2
--------------------------------------------------------------------------------
464, 5, 12. april 1792, Søften
7, 22. oktober 1792
Pige Maren Jensdatter, død
Hendes arvinger:
1)  halvbroder Niels Hansen. 41 år i Herst
2)  halvbroder Christen Nielsen, død i Haldum på Frijsenborg Gods
2a) søn Søren Christensen, 8 år
3)  helsøster Maren Jensdatter, 25 år, tjener Peder Jensen Møller i Geding
Formynder for Søren Christensen, Peder Hansen i Haar
--------------------------------------------------------------------------------
465, 6, 18. august 1792, Søften
7, 17. oktober 1792
Anders Willumsen, død
Kirsten Pedersdatter, enke
Deres børn:
Bodil Marie Andersdatter, 5 år
Lavværge Jens Rasmussen i Søften
--------------------------------------------------------------------------------
466, 21, 29. januar 1795, Søften
21, 27. februar 1795
Johanne Baltzersdatter, død
John Frandsen, enkemand
Deres barn:
Jens Johnsen, 14 år
--------------------------------------------------------------------------------
467, 21, 2. marts 1795, Søften
Johanne Sørensdatter, død
Søren Andersen, enkemand
Hendes børn med Christen Rasmussen:
1) Søren Christensen Skrædder i Foldby på Frijsenborg Gods
2)  Dorthe Marie Christensdatter ~ Johan Henriksen Dam, soldat i Århus
3)  Maren Christensdatter ~ Peder Andersen i Søften
børn med Søren Andersen:
Birthe Sørensdatter, 20 år
--------------------------------------------------------------------------------
468, 31, 16. december 1796, Søften
Kirsten Johansdatter, død
Hendes arvinger:
1) søn Søren Rasmussen i Vejlby
2) datter Maren Rasmusdatter ~ husmand Peder Michelsen i Lisbjerg
--------------------------------------------------------------------------------
469, 63, 19. februar 1799, Søften
64, 8. marts 1799
66, 8. april 1799
69, 2. september 1799
69, 11. september 1799
Baltzer Jensen, død
Kirsten Rasmusdatter, enke
Hans børn i 1. ægteskab med Inger Nielsdatter:
Niels Baltzersen, 24 år
Anne Baltzersdatter ~ Christen Jensen Mariager i Søften
Giertrud Baltzersdatter, 26 år
børn med enken:
Jens Baltzersen, 16 år
morbroder til de ældste børn Peder Nielsen i Søften
enkens broder Anders Rasmussen i Spørring
--------------------------------------------------------------------------------
470, 91, 4. juli 1800, Søften
102, 19. december 1800
Ole Hansen, død
Karen Hansdatter, enke
Deres børn:
Hans Olesen, 6 år
Ole Olesen, ¼ år
Formynder Jens Hansen i Søften
--------------------------------------------------------------------------------
471, 108, 7. januar 1802, Søften
Peder Sørensen, død
Maren Nielsdatter, enke
Afdødes søn:
Søren Pedersen, 17 år
Farbroder Jens Sørensen i Vejlby
Enkens broder Jens Nielsen i Norring
--------------------------------------------------------------------------------
472, 109, 15. marts 1802, Søften
112, 14. juni 1802
113, 13. august 1802
Niels Jensen Kier, død
Anne Olesdatter, enke
Hans eneste søster arver:
Maren Knudsdatter ~ Christen Rasmussen i Elev på Skaarupgaard Gods
Enkens lavværge hendes søn Ole Pedersen i Trige
--------------------------------------------------------------------------------
473, 114, 15. marts 1803, Søften
116, 25. april 1803
117, 13. juni 1803
120, 14. november 1803
120, 29. december 1803
121, 21. marts 1804
124, afskrift af testamente
179, 16. juni 1820
Christen Olesen Brandstrup, død
Karen Pedersdatter, død tidligere
Ingen børn
Hans arving:
helbroder Niels Olesen Holm, husmand i Hjortshøj
Hendes arvinger:
1)  halvbroder Mogens Pedersen, husmand i Kasted på Kierbygaard Gods, død
1a) Peder Mogensen, tjener i Skejby
1b) Jørgen Mogensen, 21 år i lære som snedker i Randers
1c) Dorthe Marie Mogensdatter, 4 år
--------------------------------------------------------------------------------
474, 117, 15. juli 1803, Søften
Karen Baltzersdatter, død
Peder Olesen, enkemand
Hendes arvinger:
1)  helbroder Jens Baltzersen, Søften, død
1a) Søren Jensen, 21 år
1b) Peder Jensen, 17 år
1c) Karen Jensdatter, 10 år
1d) ?Inger Jensdatter, 6 år?
2)  helbroder Søren Baltzersen, husmand i Søften
3)  helbroder Niels Baltzersen, gårdmand i Søften
4)  helsøster Maren Baltzersen ~ Lars Thomassen i Søften
5)  Johanne Baltzersdatter ~ John Frandsen, død
5a) Jens Johnsen
6)  Inger Baltzersdatter ~ Christen Jensen Haar i Søften
Bonne Rasmussen var stedfader til Jens Baltzersens børn
--------------------------------------------------------------------------------
475, 122, 6. april 1804, Søften
Dorthe Pedersdatter, død
Hans Jensen, enkemand
Deres børn:
Anne Christence Hansdatter, 1 måned
Birthe Hansdatter, 1 måned
Morbroder Steffen Pedersen i Egå
--------------------------------------------------------------------------------
476, 142, 29. juni 1812, Søften
143, 27. december 1812
144, 18. januar 1813
John Frandsen, død
Else Christensdatter, enke
Hans børn med Johanne Baltzersdatter:
Jens Johnsen, myndig
Hans børn med enken:
Frands Johnsen, 16 år
Christen Johnsen, 15 år
Ole Ancher Johnsen, 8 år
Niels Johnsen, 4 år
Johanne Johnsdatter, 3 år
--------------------------------------------------------------------------------
477, 150, 21. december 1813, Søften
Peder Olesen, død
Johanne Jacobsdatter, enke
Deres børn:
Peder Pedersen, 5 år
Karen Pedersdatter, 9 år
--------------------------------------------------------------------------------
478, 164, 27. marts 1818, Søften
165, 8. maj 1818
169, 24. september 1819
Søren Sørensen, død
Inge Pedersdatter, enke
Deres børn:
Søren Sørensen, 15 år
Peder Sørensen, 13 år
Niels Sørensen, 6 år
Rasmus Sørensen, ½ år
Anne Sørensdatter, 10 år
Karen Marie Sørensdatter, 3 år
Lavværge enkens svage Søren Sørensen i Søften
--------------------------------------------------------------------------------
479, 185, 26. oktober 1821, Søften
Kirsten Andersdatter, død
Hendes datter:
Maren Laursdatter ~ Hans Jensen i Søften
--------------------------------------------------------------------------------
480, 188, 28. december 1821, Søften
Niels Rasmussen, død
Hans datter:
Maren Nielsdatter ~ Jens Pedersen i Søften
--------------------------------------------------------------------------------
481, 189, 28. januar 1823, Søften
Kirsten Hansdatter, 8 ¾ år, død
Hendes fader Hans Jensen
--------------------------------------------------------------------------------
482, 212, 27. marts 1826, Søften
Søren Nielsen, død, 22 uger
Fader Niels Sørensen
--------------------------------------------------------------------------------
483, 217, 17. maj 1826, Søften
220, 31. august 1826
Albert Ditlevsen, død
Kirstine Pedersdatter, enke
Hans børn af 1. ægteskab:
Ditlev Albertsen, 38 år, i Haderslev
Ane Dorthe Albertsdatter, 22 år
--------------------------------------------------------------------------------
484, 245, 21. december 1828, Søften
Ane Christensdatter, død
Enevold Pedersen, enkemand
Deres børn:
3 myndige sønner
--------------------------------------------------------------------------------
485, 247, 15. marts 1829, Søften
Christian Christensen, død
Christen Enevoldsen, fader
--------------------------------------------------------------------------------
486, 247, 23. marts 1829, Søften
Kirsten Pedersdatter, død, 72 år
Hendes datter:
Bodil Andersdatter, 43 år
--------------------------------------------------------------------------------
487, 255, 29. januar 1830, Søften
Christen Christensen, død, ½ dag
Fader Christen Enevoldsen


Tilst sogn


Tilst sogn består af lokaliteterne: Geding

--------------------------------------------------------------------------------
Filmrulle 10147
Bog nr. 1
--------------------------------------------------------------------------------
488, 31, 22. november 1728, Geding, Tilst sogn
Søren Andersen, død
Karen Simonsdatter, enke, 50 år
Deres børn:
Simon Sørensen, 24 år
Giertrud Sørensdatter, 21 år
Anders Sørensen, 15 år
Lavværge var Peder Jensen Balle
Farbroder Peder Andersen i Tilst
do Niels Andersen i Kasted
farbroder Lars Andersen i Tilst
Vurderingsmænd Rasmus Nielsen Balle og Peder Nielsen Land
--------------------------------------------------------------------------------
489, 44, 7. september 1731, Geding, Tilst sogn
Anne Lucasdatter?, død
Christen Mariager, enkemand
Deres børn:
Anne Christensdatter, 7 år
Kathrine Christensdatter, 4 år
Boede hos Rasmus Nielsen Balle
afdødes halvbroder skulle være Søren Erichsen i Kasted
--------------------------------------------------------------------------------
490, 49, 7. juni 1730, Geding, Tilst sogn
Jesper Pedersen, død, han tjente bymændene
Inger Pedersdatter, enke
Hans børn:
Else Jespersdatter, 22 år
Børn med enken:
Cathrine Jespersdatter, 16 år
Inger Jespersdatter, 14 år
Johanne Jespersdatter, 12 år
Maren Jespersdatter, 5 år
Peder Jespersen, 8 år
Afdødes broder Rasmus Pedersen Smed i Funder
--------------------------------------------------------------------------------
491, 54, 1. oktober 1734, Geding, Tilst sogn
Jens Andersen, død
Karen Mogensdatter, enke
Deres børn:
Peder Jensen, 38 år
Anders Jensen, 31 år
Mogens Jensen, 22 år
Berethe Jensdatter, 32 år
Maren Jensdatter, 26 år
Anne Jensdatter, 20 år
Maren Jensdatter, 15 år
Enkens broder Christen Mogensen
--------------------------------------------------------------------------------
492, 66, 27. november 1738, Geding, Tilst sogn
Margrethe Olufsdatter, Peder Jensen Balle, Ole Jensen Balle og Bertel Jensen på vegne af sin hustru Maren Jensdatter afgiver erklæring i anledning af datter og søster Kirsten Jensdatters død. Hun var gift med Christen Rasmussen Balle.
Broderen Rasmus Jensen Balle i København er nævnt
--------------------------------------------------------------------------------
493, 84, 11. juni 1743, Geding, Tilst sogn
Anne Nielsdatter, død
Christen Mogensen, enkemand
Deres børn:
1)  Niels Christensen, 38 år
2)  Mette Christensdatter ~ Niels Pelsen i Mundelstrup
3)  Peder Christensen, 31 år
4)  Anne Christensdatter, 28 år
Morbroder Niels Nielsen af True
--------------------------------------------------------------------------------
494, 109, 9 april 1748, Geding, Tilst sogn
Niels Christensen, død
Mette Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Rasmus Nielsen, 2 år
Anna Nielsdatter, 3 ½ år
Enkens broder Jens Rasmussen af Tilst
Faders søsters mand Niels Jensen Pelsen i Mundelstrup
--------------------------------------------------------------------------------
495, 111, 13 april 1748, Geding, Tilst sogn
Hyrde Rasmus Pedersen, død
Anne Rasmusdatter, enke
Deres barn:
Peder Rasmussen, 8 år
Morbroder Christen Nielsen i True på Lyngbygaard Gods
--------------------------------------------------------------------------------
496, 114, 8 april 1748, Geding, Tilst sogn
Anders Jensen Kaaes, død
Bodil Jensdatter, enke
Deres børn:
Jens Andersen, 2 år
Søren Andersen, 14 uger
Farbroder Niels Jensen Kaas her af byen
--------------------------------------------------------------------------------
497, 119, 3. december 1748, Geding, Tilst sogn
Peder Nielsen Land, død
Kirsten Christensdatter, enke
Deres børn:
Maren Pedersdatter ~ Anders Nielsen i Terp
Kirsten Pedersdatter, 19 år, hos morbroderen Frands Christensen i True
Mette Pedersdatter, 17 år
Anna Pedersdatter, 15 år
Karen Pedersdatter, 12 år
--------------------------------------------------------------------------------
498, 161, 8 juni 1750 Geding, Tilst sogn
Mette Nielsdatter, død
Christen Rasmussen Balle, enkemand
Deres børn, 1 s og 4 d:
Karen Christensdatter, 4 år
Kirsten Christensdatter, 11 år
Maren Christensdatter
Anna Christensdatter, 8 år
Niels Christensen, 1 år
Morfader Niels Nielsen
--------------------------------------------------------------------------------
499, 162, 16. april 1753, Geding, Tilst sogn
Niels Nielsen, død i True
Arvingerne var datter og 2 sønner:
1)  Mette Nielsdatter, død ~ Christen Rasmussen Balle i Gieding
2)  Niels Nielsen
3)  Peder Nielsen i True
Søren Værum i Årslev er nævnt
--------------------------------------------------------------------------------
500, 170, 26. august 1754, Geding, Tilst sogn
Maren Madsdatter, død
Niels Hansen, enkemand
Hendes arvinger:
Anne Michelsdatter ~ Anders Nielsen i True på Lyngbygaards Gods
--------------------------------------------------------------------------------
501, 190, 16. januar 1758, Geding, Tilst sogn
Christen Pedersen Smed, død
Anne Nielsdatter, enke
Deres børn:
Niels Christensen, 12 år
Jens Christensen, 8 år
Peder Christensen, 4 år
Mette Christensdatter, 10 år
Anna Christensdatter, 9 år
--------------------------------------------------------------------------------
502, 203, 14. maj 1759, Geding, Tilst sogn
Mogens Christensen, død
Hans arvinger:
1)  halvsøster Ane Christensdatter ~ Peder Rasmussen i Herskind, på Saknderborg Ryttergods
2)  halvsøster Edel Christensdatter ~ Niels Mogensen i Tovstrup, på Skanderborg Ryttergods
Afdødes fader Christen Jensen, boede og døde i Herskind efter skiftebrev 1724
--------------------------------------------------------------------------------
503, 219, 19. april 1762, Geding, Tilst sogn
Karen Mogensdatter, død
Jens Andersen, død
Deres børn:
Anders Jensen, 8 a 59 år
Mogens Jensen, 50 år
Anne Jensdatter, 48 år
Maren Jensdatter, 43 år
Berrette Jensdatter, 61 år ~ Frands Christensen i Åby
Christen Rasmussen Balle var søskendebarn
--------------------------------------------------------------------------------
504, 233, 14 juni 1764, Geding, Tilst sogn
Jeppe Olesen, død
Bodil Jensdatter, enkemand
Deres børn:
Anders Jespersen, 8 år
Olle Jespersen, 5 år
Kirsten Jespersdatter, 13 år
Farbrødre Rasmus Ollesen og Peder Ollesen, begge i Kvottrup
--------------------------------------------------------------------------------
505, 234, 5 juli 1764, Geding, Tilst sogn
Johanne Jespersdatter, død
Christen Westerboe, enkemand
Deres børn:
Jesper Christensen, 9 år
Peder Christensen, 7 år
Inger Christensdatter, 4 år
--------------------------------------------------------------------------------
506, 235, 5 juli 1764, Geding, Tilst sogn
Christen Sørensen, død
Anne Nielsdatter, enke
Hans arvinger:
1) Anders Sørensen i Skejby på professor Worms Gods i Århus
2) Niels Sørensen i Sjelle på Ryttergodset
3) Mette Sørensdatter, forhen boende i Sjelle, men død ~ Jens Andersen Smed, efterlod sig 2 sønner og 1 datter
4) Anne Sørensdatter i Lading ~ Simon Nielsen Smed
5) Karen Sørensdatter ~ Zacharias Jensen i Skjoldelev
--------------------------------------------------------------------------------
507, 237, 24. november 1764, Geding, Tilst sogn
Niels Hansen, død
Cathrine Jespersdatter, enke
Hans arvinger:
1)  broder Søren Hansen i Sabro
2)  søster Maren Hansdatter ~ Hans Peitersen i Sabro
Enkens broder var Peder Jespersen i Tilst
--------------------------------------------------------------------------------
508, 237, 16. januar 1765, Geding, Tilst sogn
Peder Andersen, død
hængt sig selv, intet at arve, ingen arvinger omtalt
--------------------------------------------------------------------------------
509, 239, 6. august 1765, Geding, Tilst sogn
Christen Bertelsen, død
Anne Jensdatter, enke
Deres børn:
Jens Christensen, 3 år
Kirsten Christensdatter, 5 år
--------------------------------------------------------------------------------
510, 239, 6. august 1765, Geding, Tilst sogn
Simon Sørensen, død
Anne Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Søren Simonsen, 25 år
Rasmus Simonsen, 23 år
Peder Simonsen, 6 år
Karen Simonsdatter, 21 år
Mette Simonsdatter, 14 år
Anne Simonsdatter, 11 år
Morbroder Jens Rasmussen Trige fra Tilst
--------------------------------------------------------------------------------
511, 251, 14. februar 1768, Geding, Tilst sogn
Anne Rasmusdatter, død
Mads Hjulmand, enkemand
Deres børn:
Mette Madsdatter, 11 år
Maren Madsdatter, 9 år
--------------------------------------------------------------------------------
512, 271, 19. marts 1770, Geding, Tilst sogn
Maren Jensdatter, død
Jens Nielsen, enkemand
Deres børn:
Niels Jensen, 11 år
Farbroder Niels ? i Tilst
--------------------------------------------------------------------------------
BOG nr. 3
1771-1775
--------------------------------------------------------------------------------
513, 5, 11. november 1771, Geding, Tilst sogn
Anne Katrine Jensdatter, død
Jens Kaae, enkemand
Hendes børn af 1. ægteskab med Thomas Hansen:
Jens Thomassen, 16 år
Anne Katrine Thomasdatter, 13 år
Maren Thomasdatter, 11 år
Hendes børn med enkemanden:
Thomas Jensen, 3 år
Mette Marie Jensdatter, ? år
Niels Hansen og Rasmus Hansen i Tåstrup var fødte værger for de ældste børn.
Farbroder til de yngste børn var Niels Kaae
--------------------------------------------------------------------------------
514, 31, 6. juli 1773, Geding, Tilst sogn
31, 1. marts 1774
Enke Anne Dorthe Hansdatter, død
Efter sigende født på Lolland, døde hos Ole Balle
Boet balancerede, ingen arvinger nævnt
--------------------------------------------------------------------------------
515, 43, 27. oktober 1774, Geding, Tilst sogn (rettet fra 1771, fejl i skifteprotokollen, Søren S døde 1773 ifølge kirkebogen)
Søren Simonsen, død
Mette Simonsdatter, død
Deres forældre:
Moderen, enke Anne Rasmusdatter
Faderen Simon Sørensen, død 1765
Deres arvinger:
1) moderen Anne Rasmusdatter
2) broder Rasmus Simonsen
3) broder Peder Simonsen, 16 år
4) Karen Simonsdatter, 28 år
5) Anne Simonsdatter, 21 år
--------------------------------------------------------------------------------
516, 49, 6. december 1774, Geding, Tilst sogn
Jens Pedersen Ladefoged, død
Birgitte Andersdatter, enke
Deres børn:
Anders Jensen, 5 år
Mette Jensdatter, 3 år
Zidsel Jensdatter
Lavværge var hendes fader Anders Jensen
Morbroder Jens ? fra Kvottrup
--------------------------------------------------------------------------------
517, 51, 3. februar 1775, Geding, Tilst sogn
Mette Jensdatter, død, 3 år
Zidsel Jensdatter, død, 1 år
Deres arvinger:
1) moderen Birgitte Andersdatter
2)  helbroder Anders Jensen, 5 år
Lavværge Anders Jensen Yde
--------------------------------------------------------------------------------
Film 10147
BOG Nr. 2
--------------------------------------------------------------------------------
518, 9, 19. december 1792, Geding, Tilst sogn
Mette Rasmusdatter, død
Poul Sørensen, enkemand
Hendes børn med Niels Christensen:
Rasmus Nielsen i Kvottrup
Anne Nielsdatter ~ Anders Nielsen i Geding
med enkemanden:
Niels Poulsen, 33 år i Geding
Maren Poulsdatter ~ Peder Pedersen Skibby
--------------------------------------------------------------------------------
519, 10, 11. maj 1793, Geding, Tilst sogn
11, 5. juni 1793
14, 18. juni 1793
Niels Jensen Møller, død
Maren Sørensdatter, enke
Hans børn med Anne Simonsdatter:
1)  Simon Nielsen, 15 år
2)  Jens Nielsen, 14 år
3)  Rasmus Nielsen, 7 år
4)  Anne Nielsdatter, 11 år
børn med enken:
1)  Johanne Nielsdatter, 1 år
Farbroder Peder Jensen Møller af Geding
Lavværge gårdmand Niels Pedersen i True
--------------------------------------------------------------------------------
520, 16, 22. juli 1793, Geding, Tilst sogn
Maren Andersdatter, død
Husmand Christen Christensen Westerbo, enkemand
Deres børn:
Mette Christensdatter, 9 år
--------------------------------------------------------------------------------
521, 18, 7. juli 1794, Geding, Tilst sogn
19, 5. august 1794
Helene Laursdatter, død
Niels Frederichsen, enkemand
Hendes arvinger:
1) søster Else Laursdatter ~ Niels Pedersen i Flensted
2) søster Anne Sophie Laursdatter ~ Anders Sørensen i Sorring
3) Maren Laursdatter ~ Peder Andersen, husmand i Farre på Søbygaard Gods
4) Karen Laursdatter ~ Frands Mogensen, p.t København
--------------------------------------------------------------------------------
522, 22, 6. marts 1795, Geding, Tilst sogn
Christen Frandsen, død
Kirsten Christensdatter, enke
Deres børn:
Helle Christensdatter, 16 år
Christen Christensen, 14 år
Maren Christensdatter, 8 år
Birthe Christensdatter, 6 år
--------------------------------------------------------------------------------
523, 23, 30. december 1795, Geding, Tilst sogn
enke Karen Nielsdatter, død
Niels Jensen Kaae, død
Hun var hos sin svigersøn, Laurs Jensen i Geding
Hendes børn:
Jens Nielsen, husmand i Toustrup
Mette Nielsdatter ~ Peder Jensen
Birthe Nielsdatter ~ Niels Laursen Smed i Geding
Nielsdatter ~ Laurs Jensen
--------------------------------------------------------------------------------
524, 27, 5. august 1796, Geding, Tilst sogn
28, 1. september 1796
30, 13. oktober 1796
30, 21. oktober 1796
31, 11. november 1796
37, 15. juni 1797
Maren Jensdatter, død
Ole Jensen Balles enke
Deres børn:
Jens Olesen, 50 år
Peder Olesen, 40 år
Rasmus Olesen, 38 år
Christen Olesen, 33 år
Margrethe Olesdatter ~ Søren Rasmussen i Lerbjerg
Anne Kirstine Olesdatter ~ Anders Nielsen i Herskind
Kirsten Olesdatter ~ Søren Rasmussen i Søften
--------------------------------------------------------------------------------
525, 33, 24. september 1796, Geding, Tilst sogn
Niels Jensen ~ Mette Marie Jensdatter kvitterer for arv som hans kone modtager efter sin moder Anne Kirstine Jensdatters søster Edel Gieding, der døde i Randers 1781, skiftesamling den 12. december 1781
Niels Jensen var hos Søren Nielsen i Tilst, svoger Jens Thomassen i Geding
--------------------------------------------------------------------------------
526, 34, 28. januar 1797, Geding, Tilst sogn
Christen Pedersen, død
trolovet med Kirsten Christensdatter i Geding
Hans arvinger:
1) broder Peder Pedersen i Enslev
2) søster Maren Pedersdatter ~ Mads Rasmussen i Langå
--------------------------------------------------------------------------------
527, 35, 3. maj 1797, Geding, Tilst sogn
38, 26. juni 1797
Knud Johansen, død
Anne Pedersdatter, enke
Ingen børn, arvinger:
broder Mathias Johansen evt. i Horsens
--------------------------------------------------------------------------------
528, 38, 13. juli 1797, Geding, Tilst sogn
39, 10. august 1797
48, 30. oktober 1797
Peder Madsen, død
Maren Sørensdatter, enke
Deres børn:
Niels Pedersen, 2 år
Karen Pedersdatter, 15 år
Enkens tidligere mand var Niels Jensen Møller, død 1793
--------------------------------------------------------------------------------
529, 51, 17. november 1797, Geding, Tilst sogn
Christen Christensen Westerbo, død
Maren Pedersdatter, enke
Hans datter:
Mette Christensdatter, 13 år
Formynder Peder Christensen Westerbo i Kvottrup
Lavværge Mogens Pedersen i Kasted
--------------------------------------------------------------------------------
530, 52, 6. december 1797, Geding, Tilst sogn
Maren Jensdatter, død
--------------------------------------------------------------------------------
531, 67, 5. juli 1799, Geding, Tilst sogn
71, 17. oktober 1799
Niels Poulsen, død
Kirsten Pedersdatter, enke
Deres børn:
Mette Nielsdatter, 1 ¼ år
Enkens stedfader Knud Jensen af Skovby
Farbroder Anders Nielsen af Geding
--------------------------------------------------------------------------------
532, 73, 27. november 1799, Geding, Tilst sogn
79, 19. februar 1800
Sara Sørensdatter, død
Jens Olesen, enke, død?
Deres børn:
Ole Jensen, 19 år
Søren Jensen, 16 år
Jens Jensen, 15 år
Maren Jensdatter, 11 år
Mødrene frænder:
Søren Poulsen i Lystrup
Niels Sørensen i Lystrup
Maren Sørensdatter i Lystrup
Peder Sørensen i Lystrup i Geding
--------------------------------------------------------------------------------
533, 76, 20. december 1799, Geding, Tilst sogn
86, 3. april 1800
Bodil Marie Jensdatter, død
Jens Frandsen, enke
Bodil Marie Jensdatter døde hos sin søn Anders Kaae i Herst
Hendes børn:
1)  Jens Andersen, myndig i Århus
2)  Søren Andersen, tjener i Hanghede
3)  Kirsten Jespersdatter ~ Jens Henriksen i True, død
3a) Peder Jensen, 15 år
4)  Anders Jespersen i Herst
5)  Ole Jespersen i Trige, død
5a) Jesper Olesen, 5 år
5b) Maren Kirstine Olesdatter, 3 år
5c) Søren Olesen, 1 ¼ år
alle hos moderen Birthe Olesdatter i Trige
--------------------------------------------------------------------------------
534, 93, 6. september 1800, Geding, Tilst sogn
Samfrændeskifte
Peder Jensen Møller, død
Mette Christensdatter, enke
Børn med 1. hustru Maren Christensdatter:
1)  Jens Pedersen, myndig
2)  Niels Pedersen, myndig
3)  Johanne Pedersdatter, 20 år
børn med enken:
4) Christen Pedersen, 6 år
5)  Maren Pedersdatter, 15 år
Lavværge Anders Nielsen i Geding
Farbroder Søren Pedersen i Mundelstrup
En datter Mette Pedersdatter gift ?
--------------------------------------------------------------------------------
535, 133, 2. juni 1808, Geding, Tilst sogn
136, 13. december 1808
Anne Christensdatter, død
Peder Jensen Haukarl, enkemand
Deres børn
Kirsten Pedersdatter, 30 år
--------------------------------------------------------------------------------
536, 134, 29. august 1808, Geding, Tilst sogn
136, 13. december 1808
Mette Pedersdatter, død
Jesper Christensen, enkemand
Ingen arvinger meldte sig ud over manden
--------------------------------------------------------------------------------
537, 140, 14. marts 1811, Geding, Tilst sogn
Peder Jensen Haukarl, død
Hans eneste søn, Peder Pedersen, 30 år
--------------------------------------------------------------------------------
538, 151, 15. november 1814, Geding
Jens Frandsen, død
Anne Christensdatter, enke
Hans arvinger:
1)  søster Maren Frandsdatter i Eldahl, dø
1a) Michel Mogensen i Eldahl
1b) Birthe Marie Mogensdatter i Tilst
1c) Maren Mogensdatter ~ Niels Lassen i Vejlby
1d) Frands Mogensen, død
1da) Jens Frandsen, 21 år i Tilst
2)  halvbroder Christen Frandsen i Åby, død
2a) Michel Christensen i Åby, gårdmand
--------------------------------------------------------------------------------
539, 153, 6. marts 1815, Geding, Tilst sogn
154, 4. april 1815
157, 4. juli 1815
157, 27. juli 1815
178, 20. september 1820
Enke Anne Christensdatter, død
Jens Frandsen, død
Hendes arvinger:
1) Broder Jens Christensen, ungkarl så vidt vides og opholdssted ukendt
2) Søster Maren Christensdatter ~ Peder Jensen i Geding, død
2a) Jens Pedersen
2b) Anne Pedersdatter, 22 år
2c) Edel Pedersdatter, 16 år
--------------------------------------------------------------------------------
540, 169, 21. april 1820, Geding, Tilst sogn
171, 2. juni 1820
Jens Pedersen, død
Dorthe Pedersdatter, enke
Deres børn:
Peder Jensen, født 7. juni 1817
Lavværge gårdmand Peder Rasmussen af Mundelstrup
Farbroder gårdmand Søren Frandsen af Grundfør
--------------------------------------------------------------------------------
541, 193, 8. juli 1824, Geding, Tilst sogn
Jesper Christensen, død
Maren Pedersdatter, enke
Ingen børn
--------------------------------------------------------------------------------
542, 194, 1. juli 1821, Geding, Tilst sogn
Edel Pedersdatters mand Niels Andersen kvitterer for hustruens arv efter Anne Christensdatter i Geding
--------------------------------------------------------------------------------
543, 202, 2. august 1825, Geding, Tilst sogn
31.  august 1825
26. oktober 1825
Dorthe Pedersdatter, død
Jens Pedersen Daas?, død
Deres børn:
Peder Jensen, 8 år
Morbroder Peder Rasmussen Ladefoged fra Mundelstrup
--------------------------------------------------------------------------------
544, 212, 17. marts 1826, Geding, Tilst sogn
212, 14. april 1826
Else Knudsdatter, død
Niels Pedersen, enkemand
Deres børn:
Ane Kirstine Nielsdatter, 6 ½ år
Morbroder Søren Knudsen i Sorring i Dallerup sogn arvede
--------------------------------------------------------------------------------
545, 228, 14. august 1827, Geding, Tilst sogn
Else Marie Nielsdatter, død, 12 uger
Fader Niels Pedersen


Trige sogn


Trige sogn omfatter lokaliteterne: Herst, Stenalt

--------------------------------------------------------------------------------
Filmrulle 10147
Bog nr. 1
--------------------------------------------------------------------------------
546, 2, 8 maj 1719, Herst, Trige sogn
Kirsten Sørensdatter, død
Poul Christensen, enkemand
Deres børn:
Maren Poulsdatter, 12 år
Bodil Poulsdatter, 7 år
Ingeborg Poulsdatter, 5 år
Anne Poulsdatter, 2 år
Christen Poulsen, som dog døde 10 dage efter moderen
Morbroder Anders Sørensen Snedker i Herst
--------------------------------------------------------------------------------
547, 3, 8 februar 1720, Herst, Trige sogn
Bodil Pedersdatter, død
Christen Madsen, enkemand
Børn:
1)  Peder Christensen, 14 år, som er og har været i 13 år hos sin morfader Peder Jensen Bonde i Lisbjerg
2)  Mads Christensen, 12 år
3)  Mette Christensdatter, 10 år
4)  Rasmus Christensen, 8 år
5)  Christen Christensen, 6 år
6)  Jens Christensen, 4 år
Farfader var Mads Christensen af Ødum
Morfader Peder Jensen Bonde af Lisbjerg
--------------------------------------------------------------------------------
548, 8, 1. juni 1720, Herst, Trige sogn
Maren Jensdatter, død
Peder Andersen, enkemand
Deres børn:
Kirsten Pedersdatter, 2 år
Farbroder Jens Andersen i Hinge i Galten sogn
--------------------------------------------------------------------------------
549, 10, 26. september 1719, Herst, Trige sogn
Søren Andersen, død
Hans børn:
1) Anders Sørensen i Herst
2)  Kirsten Sørensdatter ~ Poul Christensen i Herst, hun død
2a) Maren Poulsdatter
2b) Bodil Poulsdatter
2c) Ingeborg Poulsdatter
2d) Anne Poulsdatter
--------------------------------------------------------------------------------
550, 51, 27. februar 1732, Herst, Trige sogn
Mogens Pedersen, død
Anne Michelsdatter, enke
Hans børn:
1 ægteskab:
Peder Mogensen i Herst
Rasmus Mogensen i Elmose Maarslet
2 ægteskab:
Bodil Mogensdatter, 10-11 år
--------------------------------------------------------------------------------
551, 57, 14. februar 1736, Herst, Trige sogn
Niels Nielsen, død
Afkald fra Søren Olesen i Trige på sin hustru Boel Nielsdatters vegne til fordel for Jens Nielsen og Niels Nielsen, hendes brødre
--------------------------------------------------------------------------------
552, 66, 12. marts 1739, Herst, Trige sogn
Knud Nielsen, død
Anne Pedersdatter, enke
Afdødes broder Niels Nielsen i Pannerup, der også mødte på deres moder, Maren Nielsdatters vegne
Afdødes søster Maren Nielsdatter ~ Christen Jensen i Spørring
Afdødes søster Anne Nielsdatter ~ Christen Madsen i Herst
Dorthe Nielsdatter ~ Jens Andersen
Ældste datter Mette Nielsdatter ~ Peder Bomholdt i Århus, begge døde for længe siden
Deres børn:
Else Pedersdatter tjener i København
Bodil Pedersdatter, ca 28 år, tjener Jens Andersen, forpagter på Møllerup
Anne Pedersdatter, ugift ca. 25 år
Maren Pedersdatter, 21 år nyder ophold af Århus Hospital
--------------------------------------------------------------------------------
553, 66, 27. april 1738, Herst, Trige sogn
Jens Sørensen i Erslev og Michel Sørensen i Robdrup, Ølst sogn ~ Ingeborg Jensdatter, moster til Kirsten Pedersdatter, kvitterer for modtagelsen af Kirsten Pedersdatters arv efter faderen Peder Andersen i Herst
--------------------------------------------------------------------------------
554, 69, 2. marts 1740, Herst, Trige sogn
Mette Rasmusdatter, død
Peder Mogensen, enkemand
Deres børn:
Rasmus Pedersen, 30 år, tjener i Kvottrup
Mogens Pedersen, 9 år, tjener hyrden i Elev
--------------------------------------------------------------------------------
555, 69, 16 maj 1740, Herst, Trige sogn
Poul Christensen, død
Sara Poulsdatter, enke
Hans børn:
Maren Poulsdatter ~ Jens Michelsen i Lisbjerg
Ingeborg Poulsdatter ~ Anders Jensen i Trige
Anne Poulsdatter, 25 år
Kirsten Poulsdatter avlet i 2. ægteskab med enken
Morbroder til Anne Poulsdatter var Anders Sørensen i den 2 del af gården
Enken med lavværge hendes søstersøn, Poul Olesen i Lystrup
--------------------------------------------------------------------------------
556, 74, 5. juli 1741, Herst, Trige sogn
Mads Christensen, død
Kirsten Nielsdatter, død
Børn:
Bodil Madsdatter, noget over 1 år
Barnets faderfader Christen Madsen, barnets morfader Niels Nielsen af Pannerup, Farbroder Christen Christensen i gården
--------------------------------------------------------------------------------
557, 76, 5 juli 1741, Herst, Trige sogn
Anna Nielsdatter, død
Christen Madsen, enkemand
Deres børn, 4 sønner og 3 døtre:
Niels Christensen, 15 år
Laurs Christensen, 13 år
Poul Christensen, 8 år
Knud Christensen, 5 år
Bodil Christensdatter, 18 år
Maren Christensdatter, 11 år
Mette Marie Christensdatter, 19 uger
Morbroder Niels Nielsen i Pannerup, moders søsters mand Jens Andersen
--------------------------------------------------------------------------------
558, 81, 14. juni 1742, Herst, Trige sogn
Niels Nielsen, død
Maren Nielsdatter, enke
Deres børn:
Ellen Nielsdatter, 5 år
Niels Nielsen, 2 år
For sønnen mødt Peder Brandenborg, moderbroder til afdøde
Laurs Sørensen af Faarup, var formynder for Ellen, han havde været gift med en søster til afdøde
enkens broder Niels Laursen af Pannerup
--------------------------------------------------------------------------------
559, 82, 8. august 1742, Herst, Trige sogn
Jens Houkarl, død
Kirsten Nielsdatter, enke
Hans børn af 1. ægteskab:
Jens Jensen Houkarl, 14 år
Peder Jensen Houkarl, 10 år
Rasmus Jensen Houkarl, 8 år, hos morbroderen Anders Kasted i Herst
Børn med enken:
Niels Jensen Houkarl, 3 uger
Rasmus Pedersen Houkarl, broder til afdøde var hyrde i Haldum
Enkens broder Mads Nielsen i Søften
--------------------------------------------------------------------------------
560, 105, 23 april 1747, Herst, Trige sogn
Anna Pedersdatter, død
Søren Dynesen, enkemand
Christen Pedersen i Gudenes by, Willeslov sogn i Thye gav afkald på arv overfor sin svoger på sin hustru Ingeborg Pedersdatters vegne
--------------------------------------------------------------------------------
561, 126, 15 september 1749, Herst, Trige sogn
Kirsten Nielsdatter, død
Christen Nielsen Brandenborg, enkemand
De havde en søn der døde 14 dage efter moderen.
Hendes søn: Niels Jensen, 8 år
Moderens søster Helle Nielsdatter ~ Frands Christensen i Trige
Barnets faderbroder Rasmus Pedersen Houkarl, hyrde i Haldum
--------------------------------------------------------------------------------
562, 127, 5 maj 1749, Herst, Trige sogn
Peder Jensen Brandenborg, død
Hans arvinger:
5 søskende, 1 broder og 4 søstre
1) Jens Jensen Brandenborg, levede og døde i Nørre Balle på Knuthenborg Gods, Lolland, efterlod sig 3 s og 2 d
1a) Adam Jensen i Erichstrup på Beenese Gods
1b) Jens Jensen i Haurlycke på dette gods
1c) Søren Jensen i Hundsebye
1d) Margrethe Jensdatter ~ Johan Laursen boende i Bandholm på Knuthenborg Gods
1e) Bodil Jensdatter ~ Jeppe Olesen i Gieding
2)  Maren Jensdatter Brandenborg ~ Niels Christensen, død
2a) Jens Nielsen
2b) Christen Nielsen i Herst
2c) Anna Nielsdatter ~ Christen Høeberg i Søften
2d) Bodil Nielsdatter, som ved næstafvigte paasketide skal ære bortgået at tjene, men havd sted vides ikke eller siden spurt
3)  Ellen Jensdatter Brandenborg, død ~ Niels Nielsen i Herst
3a) Niels Nielsen, død
3aa) Niels Nielsen
3ab) Ellen Nielsdatter
3b) Bodil Nielsdatter, død ~ Søren Olesen i Trige
3ba) datter Ellen Sørensdatter hos faderen
4)  Kirsten Jensdatter Brandenborg ~ Peder Thomassen fra Fårup
5)  Dorthe Jensdatter Brandenborg ~ Søren Hansen Todbjergs efterladte enke i Ølstvadbro Priviligerede Kro
Et meget langt skifte, der indeholder mange gode oplysninger
--------------------------------------------------------------------------------
563, 147, 5. marts 1751, Herst, Trige sogn
Anne Marie Rasmusdatter, død
Søren Dinesen, enkemand
Hendes arvinger:
1)  moderen Else Sørensdatter ~ Anders Kieldsen i Grundfør
1a) Anne Andersdatter, halvsøster
1b) Maren Andersdatter, halvsøster ~ Ole Sørensen i Søften
--------------------------------------------------------------------------------
564, 153, 27 juni 1753, Herst, Trige sogn
Beret Nielsdatter, død
hos Eberhard Vallentin Fogh
hendes mand var Niels Sørensen der døde i dec. 1749 i Todbjerg i Jens Rings hus
1)  Søren Nielsen, 12 år, tjener Knud Knudsen i Kolkiergaard
2)  Niels Nielsen, 10 år
3)  Mette Nielsdatter, 4 år
Hendes mand havde 4 brødre, 1 helbroder og 3 halvbrødre:
helbroder Christen Sørensen i Tåstrup
halvbroder Erich Sørensen i Selling
halvbroder Jens Sørensen i Hadbjerg
halvbroder Mogens Sørensen i Tåstrup
Enken agtede at gifte sig med Mogens Pedersen fra Herst
--------------------------------------------------------------------------------
565, 164, 30. maj 1753, Herst, Trige sogn
Niels Nielsen Kieldsen, død
Karen Pedersdatter, enke
Børn:
Peder Nielsen, 10 år
Zidsel Nielsdatter, 4 år
Kirsten Nielsdatter, 3 år
Lavværge Jens Andersen Smed
--------------------------------------------------------------------------------
566, 165, 1. maj 1753, Herst, Trige sogn
Maren Sørensdatter, død
Rasmus Christensen, enke
Hendes børn af 1 ægteskab med Jens Dinesen Smed som boede og døde i Trige:
Dines Jensen, 18 år
Søren Jensen, 14 år
Jens Jensen, 10 år, vanfør
afdødes fader Søren Sørensen Bødker
Farfader Dines Jensen Smed som boede og døde i Todbjerg
Halvfarbroder Søren Dinesen fra Trige, ældste halvfarbroder Joen Dinesen i Haarup
Enkemandens fader var Christen Madsen. Skiftet efter Rasmus Christensens moder i 1741 omtales. En broder Niels Christensen og en søster Mette Marie Christensdatter er døde. Bodil Christensdatter ~ Laurs Sørensen i Trige, Maren Christensdatter ~ Søren Laursen i Elev.
--------------------------------------------------------------------------------
567, 167, 12. september 1753, Herst, Trige sogn
Margrethe Simonsdatter, død
Christen Nielsen Brandenborg, enkemand
Hendes barn i ægteskab med Anders Knudsen:
Knud Andersen, 12 år
Med enkemanden:
Niels Christensen, 2 år
Morbroder Jens Simonsen og mosters søsn Søren Andersen i Farre, en anden moster gift med Anders Jensen Kasted
--------------------------------------------------------------------------------
568, 181, 29. marts 1756, Herst, Trige sogn
Peder Sørensen Schaarup, død
boede hos Ebberhard Vallentin Fogh
Hans arvinger:
1)  broder Ole Sørensen Schaarup i Pestrup i Nøragger sogn under Clostergodset til Århus Hospital
2)  Karen Sørensdatter i Langkastrup på Truustrup Gods, hendes datter Maren Sørensdatter mødte på moderens vegne
Rasmus Rasmussen i Selling til stede
--------------------------------------------------------------------------------
569, 191, 13. juli 1758, Herst, Trige sogn
Rasmus Andersen, død
Kirsten Poulsdatter, enke
Deres børn:
Else Rasmusdatter, 15-16 år
Enkens søskendebarn Jens Sørensen i Erslev i Nørre Galten sogn
--------------------------------------------------------------------------------
570, 194, 8. juni 1745, Herst, Trige sogn
Vedrører skifte side 2.
Maren Poulsdatter ~ Jens Michelsen i Lisbjerg
Ingeborg Poulsdatter ~ Anders Jensen i Trige
Anne Poulsdatter
kvitterer overfor Anders Sørensen for arv
--------------------------------------------------------------------------------
571, 204, 24. april 1760, Herst, Trige sogn
Frands Christensen, død
Helle Nielsdatter, enke
Deres barn:
Christen Frandsen, 16 år
Formynder Søren Dynesen i Herst
--------------------------------------------------------------------------------
572, 217, 6. april 1762, Herst, Trige sogn
Helle Nielsdatter, død
Poul Jensen, enkemand
En søn med hendes tidligere mand Frands Christensen:
Christen Frandsen, 18 år
Niels Nielsen i Haldum var morbroder
--------------------------------------------------------------------------------
573, 220, 6 april 1763, Herst, Trige sogn
Søren Dynesen, død
Anne Sørensdatter, enke
Deres børn:
Anne Marie Sørensdatter, 11 år
Dynes Sørensen, 7 år
Søren Sørensen, 1 ½ år
Formynder Joen Dynesen af Haarup, broder til afdøde
Anders og Christen Sørensen begge af Foldby morbrødre til enken
--------------------------------------------------------------------------------
574, 222, 14. maj 1763, Herst, Trige sogn
Kirsten Christensdatter, død
Jens Høgh, enkemand (kommentar 24-4-2016: Tror jeg har læst forkert eller der er skrevet forkert i skiftet. Ifølge kirkebog hedder han Peder Høgh. Sønnen Jens Jensen ændres til Jens Pedersen - søn af Peder Høgh og Kirsten Christensdatter)
Hendes børn med Jens Nielsen:
Niels Jensen, 28 år
Kirsten Jensdatter ~ Broder Jonasen i Skødstrup
Mette Jensdatter, 24 år
Jens Jensen, 5 år (Kommentar 24-4-2016: Jens Pedersen, 5 år)
--------------------------------------------------------------------------------
575, 248, 27 februar 1766, Herst, Trige sogn
Maren Nielsdatter, død
Søren Sørensen, enkemand
Hendes 4 børn:
Niels Nielsen, 26 år
Ellen Nielsdatter, 27 år
Søren Sørensen, 13 år
Anne Sørensdatter, 11 år
--------------------------------------------------------------------------------
576, 250, 18 november 1767, Herst, Trige sogn
Søren Mortensen, død
Maren Nielsdatter, enke (rette navn Karen Nielsdatter)
Hans arvinger:
halvsøster Johanne Andersdatter ~ Niels Sanger på Constantinsborg Gods i Trige
Lavværge Rasmus Christensen i Herst
--------------------------------------------------------------------------------
577, 263, 26 januar 1769, Herst, Trige sogn
Jens Nielsen Brandenborg, død
Birthe Pedersdatter, enke
Deres børn:
Maren Jensdatter, 5 år
Maren Jensdatter, 3 år
Farbroder Christen Brandenborg fra Brendstrup
--------------------------------------------------------------------------------
578, 273, 21 juni 1771, Herst, Trige sogn
Mads Nielsen, død
Kirsten Poulsdatter, enke
Hans arvinger:
1)  Hans moder Johanne Madsdatter hos sin søn Poul Nielsen i Todbjerg
2)  helbroder Michel Nielsen i Todbjerg, gift
3)  helbroder Poul Nielsen den ældre, gift og bosat i Todbjerg
4)  helbroder Poul Nielsen den yngre
5)  Niels Nielsen, 16 år
6)  Søren Nielsen, gift og bosat i Hesselballe
7)  Søster Maren Nielsdatter ~ Hans Nielsen Haarup
8)  Anne Nielsdatter ~ Peder Elgaard i Mejlby
9)  halvbroder Niels Nielsen, 40 år hos Poul Nielsen i Todbjerg
10)  halvbroder Jens Nielsen i Linaa, gift
11)  Niels Nielsen
12)  Margrethe Nielsdatter ~ Niels Pedersen i Taastrup
13)  Den afdødes forhen afdøde søster Kirsten Nielsdatter ~ Jens Jensen i Linaa:
13a) Jens Jensen, 16 år
13b) Niels Jensen, 12 år
13c) Rasmus Jensen, 9 år
13d) Bodil Jensdatter, 18 år
13e) Karen Jensdatter, 14 år
13f) Maren Jensdatter, 13 år
Lavværge Rasmus Christensen af Herst
--------------------------------------------------------------------------------
BOG nr. 3
1771-1775
--------------------------------------------------------------------------------
579, 12, 14. april 1772, Herst, Trige sogn
Maren Andersdatter, død
Mads Christensen, enke
Deres børn:
Anders Madsen, 3 år
Anne Madsdatter, 5 år
Anders Kasted var formynder
--------------------------------------------------------------------------------
580, 22, 28. oktober 1772, Herst, Trige sogn
Niels Jørgensen, død
Karen Nielsdatter, enke
Deres børn:
Michel Nielsen, 8 år
Jens Nielsen, 6 år
Niels Nielsen, 2 år
--------------------------------------------------------------------------------
581, 24, 26. januar 1773, Herst, Trige sogn
25, 25. februar 1773
27, 1. april 1773
Anders Kasted, død
Mette Simonsdatter, enke
Deres børn:
1)  Mads Andersen Kasted, gift i Herst
2)  Jens Andersen Kasted, 33 år
3)  Anne Andersdatter ~ Hans Nielsen i Herst
4)  Maren Andersdatter ~ Mads Christensen i Herst, død
4a) Anders Madsen, 3 år
4b) Anne Madsdatter, 5 år
--------------------------------------------------------------------------------
582, 32, 10. august 1773, Herst, Trige sogn
32, 4. oktober 1773
35, 31. juni 1774
Mads Andersen Kasted, død
Else Kirstine Fogh, enke
Deres barn:
Eberhard Fallentin Fogh, 1 ½ år
Lavværge Peder Rasmussen Brenstrup af Herst
Morfader Eberhard Fallentin Fogh
--------------------------------------------------------------------------------
583, 52, 21. juni 1775, Herst, Trige sogn
Birgitte Ustrup, død
Hendes børn:
Niels Hansen, 28 år
Christen Hansen, 22 år
Maren Hansdatter, 10 år
Maren Hansdatter, 8 år
--------------------------------------------------------------------------------
Film 10147
BOG Nr. 2
--------------------------------------------------------------------------------
584, 2, 17. februar 1792, Herst, Trige sogn
3, 15. marts 1792
5, 23. juni 1792
Beathe Henriksdatter, død
Anders Jespersen Kaas, enkemand
Hendes arvinger:
1)  moderen Anne Nielsdatter
2)  helsøster Mette Henriksdatter ~ Jens Nielsen i Kasted på Kierbygaard Gods
--------------------------------------------------------------------------------
585, 3, 14. marts 1792, Herst, Trige sogn
Eberhard Falentin Fogh, død
Hans arvinger:
datter Else Kirstine Eberhardsdatter ~ Peder Eschildsen, han var p.t i Århus
--------------------------------------------------------------------------------
586, 8, 20. marts 1793, Herst, Trige sogn
9, 22. april 1793
17, 7. august 1793
21, 12. august 1794
Anne Sørensdatter, død
Laurs Pedersens enke
Hendes børn:
1) Dinnes Sørensen, 37 år, husmand i Lisbjerg
2) Søren Laursen, 26 år
3) Anne Marie Sørensdatter, død ~ Rasmus Nielsen i Herst
3a) Anne Marie Rasmusdatter, 8 år
3b) Mette Marie Rasmusdatter, 6 år
--------------------------------------------------------------------------------
587, 24, 4. januar 1796, Herst, Trige sogn
Mette Marie Rasmusdatter, død
datter af Rasmus Nielsen Snedker
Arvinger:
Faderen og søster Anne Marie Rasmusdatter
--------------------------------------------------------------------------------
588, 24, 13. april 1795, Herst, Trige sogn
26, 23. april 1795
178, 24. januar 1820
Kirsten Jørgensdatter, død
Søren Sørensen, enke
Deres børn:
Maren Sørensdatter, 4 år
Ingeborg Sørensdatter, 4 uger
Enkens broder Jens Sørensen i Vejlby
--------------------------------------------------------------------------------
589, 32, 16. januar 1797, Herst, Trige sogn
Anne Andreasdatter, død
Jens Mouritsen, enkemand
Deres børn:
Anne Jensdatter, 10 år
Mette Jensdatter, 2 år
Farbroder Anders Mouritsen i Trige
--------------------------------------------------------------------------------
590, 36, 2. juni 1797, Herst, Trige sogn
Ingeborg Knudsdatter, død
Jens Nielsen Elgaard, enkemand
Afdødes arvinger var 3 døtre og en broder til enkemanden Søren Nielsen Elgaard i Søften
1)  Kirsten Jørgensdatter ~ Søren Sørensen i Herst, hun død
1a) Maren Sørensdatter, 5 år
1b) Ingeborg Sørensdatter, 1 år
2)  Malene Jørgensdatter ~ Jens Pedersen Bødker i Herst
3)  Johanne Jørgensdatter ~ Søren Frandsen i Søften, død og efterladt sig
3a) Jørgen Sørensen, 13 år
3b) Frands Sørensen, 11 år
3c) Hans Sørensen, 3 år
3d) Knud Sørensen, 5 uger
3e) Anne Sørensdatter, 8 år
3f) Maren Sørensdatter, 6 år
--------------------------------------------------------------------------------
591, 55, 24. juni 1798, Herst, Trige sogn
56, 23. juli 1798
59, 24. juli 1798
60, 6. august 1798
Christen Nielsen Ustrup, død
Mette Jensdatter, enke
Hans børn med Marie Nielsdatter:
Morten Christensen, 25 år
børn med enken:
Jens Christensen, 19 år
Mette Marie Christensdatter, 15 år
Zidsel Marie Christensdatter, 11 år
Kirsten Christensdatter, 9 år
Niels Christensen, 6 år
Skifte efter 1. hustru 22. januar 1777
Enkens broder Peder Jensen i Vejlby
--------------------------------------------------------------------------------
592, 62, 20. oktober 1798, Herst, Trige sogn
Maren Rasmusdatter, død
Hendes datter:
Ane Nielsdatter ~ Rasmus Jensen
--------------------------------------------------------------------------------
593, 123, 12. april 1804, Herst, Trige sogn
Anne Marie Sørensdatter, død
Niels Jensen, enkemand
Deres børn:
Jens Nielsen, 15 år
morbroder Peder Sørensen Fod? i Søften
--------------------------------------------------------------------------------
594, 125, 20. juli 1804, Herst, Trige sogn
179, 20. september 1820
Malene Jørgensdatter, død
Jens Pedersen, enkemand
Deres børn:
Jørgen Jensen, 19 år
Peder Jensen, 15 år
Anne Marie Jensdatter, 24 år
Ingeborg Jensdatter, 13 år
Maren Jensdatter, 10 år
Morbroder Rasmus Jørgensen i Søften
--------------------------------------------------------------------------------
595, 132, 21. maj 1806, Herst, Trige sogn
Knud Andersen, død
Maren Nielsdatter, død
Deres søn:
Anders Knudsen
--------------------------------------------------------------------------------
596, 146, 30. marts 1813, Herst, Trige sogn
Anders Jespersen Kaae, død
Maren Nielsdatter, enke
Deres børn:
Niels Andersen, 18 år
Jesper Andersen, 14 år
Ole Andersen, 2 år
Bodil Marie Andersdatter, 12 år
Beate Andersdatter, 10 år
Kirsten Andersdatter, 4 år
--------------------------------------------------------------------------------
597, 147, 9. august 1813, Herst, Trige sogn
194, 25. juni 1821
Karen Justdatter, død
Søren Sørensen, enkemand
Deres børn:
Søren Sørensen, 16 år
Just Sørensen, 13 år
Niels Sørensen, 9 år
Formynder Søren Justsen i Kasted
--------------------------------------------------------------------------------
598, 156, 19. april 1815, Herst, Trige sogn
Rasmus Nielsen, død
Anne Sophie Jensdatter, enke
Deres børn:
Anne Marie Rasmusdatter ~ Niels Rasmussen i Pannerup
--------------------------------------------------------------------------------
599, 159, 9. april 1817, Herst, Trige sogn
162, 6. juni 1817
Niels Jensen, død
Anne Andersdatter, enke
Børn med tidligere hustru Anne Marie Sørensdatter:
Jens Nielsen, myndig
--------------------------------------------------------------------------------
600, 159, 4. juni 1817, Herst, Trige sogn
Maren Jensdatter, død
Søren Sørensen, enke
Deres børn:
Karen Sørensdatter, 2 år
Formynder var afdødes stedfader Søren Rasmussen i Alstrup
--------------------------------------------------------------------------------
601, 163, 22. oktober 1817, Herst, Trige sogn
165, 15. juni 1818
Jens Poulsen Møller, død
Kirsten Christensdatter, enke
Deres børn:
Poul Jensen, 19 år
Christen Jensen, 16 år
Hans Jensen, 9 år
Kirsten Jensdatter, 20 år
Anne Jensdatter, 17 år
Maren Jensdatter, 13 år
Mette Jensdatter, 11 år
Anne Kirstine Jensdatter, 3 år
Lavværge Peder Mogensen fra Stobdrup
Farbroder Peder Poulsen Møller fra Astrup
--------------------------------------------------------------------------------
602, 173, 31. juli 1820, Herst, Trige sogn
Zidsel Marie Jensdatter, død
Søren Sørensen, død
Ingen børn, testamente
--------------------------------------------------------------------------------
603, 181, 19. juli 1821, Stenalt, Trige sogn
Søren Laursen, død
Zidsel Madsdatter, enke
Deres børn:
Laurs Sørensen, 20 år
Maren Sørensdatter ~ Jens Sørensen Grøttrup på Skaarupgaard Gods, død uden børn
Mette Marie Sørensdatter, 15 år
Anne Sørensdatter, 10 år
Lavværge Thomas Nielsen i Herst
--------------------------------------------------------------------------------
604, 191, 7. november 1821, Stenalt, Trige sogn
Ungkarl Laurs Sørensen, død
Hans arvinger:
1)  moderen Zidsel Madsdatter
Lavværge gårdmand Thomas Nielsen fra Herst, gårdmand Hans Laursen i Trige som formynder for den afdødes søster Mette Marie og Anne Sørensdatter
--------------------------------------------------------------------------------
605, 194, 25. juni 1821, Herst, Trige sogn
Just Sørensen kvitterer for arv efter sin moder Karen Justdatter iht skiftebrev 16. august 1813 og for broderen Søren Sørensens andel
--------------------------------------------------------------------------------
606, 194, 22. juni 1822, Herst, Trige sogn
Niels Sørensen kvitterer for arv efter sin moder Karen Justdatter og broder Søren Sørensens andel
--------------------------------------------------------------------------------
607, 195, 3. juli 1822, Herst, Trige sogn
Ingeborg Sørensdatter ved sin mand Christen Pedersen kvitterer for arv efter skiftebrev af 23. april 1796 efter moderen Kirsten Jørgensdatter i Herst
--------------------------------------------------------------------------------
608, 201, 7. februar 1825, Herst, Trige sogn
Peder Sørensen, død, dreng
Fader Søren Sørensen
--------------------------------------------------------------------------------
609, 225, 6. april 1827, Herst, Trige sogn
Niels Rasmussen, død
Ane Johanne Sørensdatter, enke
Deres børn:
Søren Nielsen, 29 år i Paderup
Rasmus Nielsen, 27 år
Anders Nielsen, 25 år
Ole Nielsen, 17 år
Peder Nielsen, 5 år
Ellen Marie Nielsdatter, 11 år
--------------------------------------------------------------------------------
610, 228, 20. oktober 1827, Stenalt, Trige sogn
Samfrændeskifte
Zidsel Madsdatter, enke, begærede skifte efter for længst afdøde mand Søren laursen.
Deres børn:
Mette Marie Sørensdatter, 21 år
Ane Sørensdatter, 16 år
--------------------------------------------------------------------------------
611, 231, 4. november 1827, Stenalt, Trige sogn
Zidsel Michelsdatter, død, 51 år
Hendes børn:
Mette Marie Sørensdatter
Stine Sørensdatter, tilkommende mand Jesper Andersen
--------------------------------------------------------------------------------
612, 232, 29. november 1827, Herst, Trige sogn
Anders Jespersen Kaae, død
Maren Nielsdatter, enke
Deres børn:
Niels Andersen, 33 år
Jesper Andersen 29 år i Stenalt
Ole Andersen, 17 år
Bodil Marie Andersdatter, 27 år ~ Niels Sørensen i Herst
Birthe Andersdatter, 25 år ~ Niels Christensen i Hinnerup
Kirsten Andersdatter, 17 år
--------------------------------------------------------------------------------
613, 237, 10. maj 1828, Herst, Trige sogn
Karen Sørensdatter, død, 13 år
Fader Søren Sørensen
Hendes afdøde moder Maren Jensdatter, skifte 4. juni 1817
--------------------------------------------------------------------------------
614, 238, 25. august 1828, Herst
Søren Sørensen, død, 62 år
Maren Sørensdatter, enke
Hans børn med Karen Justdatter og Kirsten Jørgensdatter:
1) Just Sørensen, 28 år, gift i Trige
2) Niels Sørensen, 24 år, gift i Søften
3) Ingeborg Sørensdatter, 32 år ~ Christen Pedersen i Herst
børn med enken:
4) Søren Sørensen, 6 år
5) Peder Sørensen, 1 år
6) Zidsel Kirstine Sørensdatter, 3 år
--------------------------------------------------------------------------------
615, 251, 30. oktober 1829, Herst, Trige sogn
253, 25. november 1829
Kirsten Christensdatter, død
Niels Simonsen, enkemand
Hendes børn af 1. ægteskab med Jens Poulsen:
1)  Kirsten Jensdatter, gift i Grundfør
2)  Maren Jensdatter, 26 år
3)  Mette Jensdatter, 22 år
4)  Anne Kirstine Jensdatter, 15 år
5)  Christen Jensen, 28 år
6)  Hans Jensen, 21 år
barn med Niels Simonsen:
7) Jens Nielsen, 11 år


Ølsted sogn


Ølsted sogn består af lokaliteten: Ølsted

--------------------------------------------------------------------------------
Film 10147
BOG Nr. 2

--------------------------------------------------------------------------------
616, 42, 13. august 1797, Ølsted på Kærbygaard Gods
Anne Nielsdatter, død
Afdødes datter Maren Jensdatter


Uden stedsangivelse


Der et skifte, der ikke er stedfæstet

--------------------------------------------------------------------------------
Film 10147
BOG Nr. 2
--------------------------------------------------------------------------------
617, 256, 10. marts 1830, Ukendt
Karen Marie Mortensdatter, død
Fader Morten Poulsen
--------------------------------------------------------------------------------

SLUT