Erik Brejls hjemmeside

Start

Rougsø herred godsskifter

[Estruplund gods]   [Holbækgård gods]   [Stenalt gods]


Niels Sørensen

Estruplund gods
Skifteuddrag
1777-1810

[1712-1789]   [1791-1831]   [1831-1850]


Estruplund gods
Skifteuddrag
1712-1789


1, 6. oktober 1712, Hevring, Ørsted sogn, Ørsted sogn (p.2)
Søren Jensen Schiødt, død
Karen Mortensdatter, enke, m/lavværge Christen Hansen
Hans barn med Sofia Mikkelsdatter:
1. Jens Sørensen Schiødt, 16 år, m/lavværge Anders Michelsen
Hans børn med enken:
2. Morten Sørensen, 10 år
3. Mads Sørensen, 8 år
4. Dorte Sørensdatter, 6 år
5. Sofia Sørensdatter, 4 år
Lavværge, deres farbror Niels Jensen Schiødt i Hevring, Ørsted sogn
--------------------------------------------------------------------------------
2, 10. februar 1714, Hevring, Ørsted sogn (p. 7)
Birgitte Jensdatter, død
Anders Jensen Kock, enkemand
Børn med Christen ....
1. Peder Christensen, mødt ved fuldmagt Niels Andersen af Hollandsbjerg
2. Karen Christensdatter, g.m. Rasmus Nielsen i Tørslev
Børn med Anders Jensen Kock:
3. Jens Andersen, 22 år
4. Karen Andersdatter, 17 år
--------------------------------------------------------------------------------
3, 23. november 1718, Store Sjørup, Estruplund sogn(p.11)
Maren Jensdatter, død
Thomas Christensen Ladefoged, enkemand
Deres børn:
1. Anna Kathrine Thomasdatter, 8 år
2. Else Thomasdatter, 10 uger
--------------------------------------------------------------------------------
4, 31. januar 1722, Ingerslev, Estruplund sogn (p. 13 b)
Anne Hansdatter, død
Hendes barn med afdøde Søren Sørensen:
1. datter, Dortea Sørensdatter, g.m. Jens Andersen i Ingerslev
2. Datterbørn:
a. Therkild Nielsen, 16 år
b. Søren Nielsen, 12 år
c. Jens Nielsen, 14 år
d. Hans Nielsen, 10 år
Værger, Anders Madsen af Kamstrup, Jens Andersen af Ingerslev
--------------------------------------------------------------------------------
5, 22. maj 1722, Hevring, Ørsted sogn (p. 15 b)
Christen Jensen Kok, død
Zidsel Rasmusdatter, enke, m/lavværge Anders Jensen Kok
1. Jens Christensen, 25 år
2. Margrethe Christensdatter, 22 år, g.m. Peder Jensen Bang, der overtog gården
3. Rasmus Christensen, 18 år
--------------------------------------------------------------------------------
6, 17. august 1724, Store Sjørup, Estruplund sogn (p. 19 )
Bodil Nielsdatter, død
Jens Jensen Ebbesen, enkemand
Hendes arvinger:
Broderen Christen Nielsen i Hevring, Ørsted sogn
--------------------------------------------------------------------------------
7, 1. juni 1723, Hevring, Ørsted sogn (p.20 b)
Gjertrud Sørensdatter, død
Rasmus Brun, enkemand
--------------------------------------------------------------------------------
8, 2. oktober 1723, Hevring, Ørsted sogn (p 22)
Maren Christensdatter, død
Anders Jensen Smed, enkemand
1. Jens Andersen, 4 år
Til stede mandens søster Inger Jensen og dennes mand Niels Jensen Smed i Ørsted
--------------------------------------------------------------------------------
9, 21. oktober 1723, Tørslev, Estruplund sogn (p. 22 b)
Lucie Jørgensdatter, død
Niels Albrechtsen, enkemand
1. Bodil Nielsdatter, 11 år
Se skifte 16
--------------------------------------------------------------------------------
10, 15. februar 1725, Tørslev, Estruplund  (p. 23)
Peder Jensen, død
Ane Nielsdatter, enke
Underskrevet af Rasmus Pedersen Salling og Peder Henriksen
--------------------------------------------------------------------------------
11, 30. juni 1726, Tørslev, Estruplund sogn (p. 26)
Jens Hovesen, død
Bodil Pedersdatter, enke
1. Hove Jensen, 14 år
2. Peder Jensen, 10 år
3. Mads Jensen, 1/2 år
4. Birgite Jensdatter, 12 år
5. Maren Jensdatter, 6 år
6. Else Jensdatter, 3 år
--------------------------------------------------------------------------------
12, 28. maj 1727, Tørslev, Estruplund sogn (p. 28)
Simon Nielsen, død
Maren Eriksdatter, enke
1. Maren Simonsdatter, 22 år
2. Ann Simonsdatter, 15 år
3. Birgitte Simonsdatter, 14 år
4. Sidse Simonsdatter, 11 år
5. Mette Simonsdatter, 9 år
6. Maren Simonsdatter, 6 år
7. Gjertrud Simonsdatter, 2 år
8. Karen Simonsdatter, 1 1/2 år
Mødt for enken og de umyndige børn, afdødes brødre Jens Nielsen af Store Sjørup og Rasmus Nielsen af Tørslev, samt Niels Albertsen og Jens Christensen, begge Tørslev
--------------------------------------------------------------------------------
13, 7. oktober 1728, Hevring, Ørsted sogn (p. 30 b)
Maren Jensdatter Krog, død
Søren (Christensen) Krog, enkemand
Hendes børn med Christen Hovesen af Hevring, Ørsted sogn, skifte 27.11.1717:
1. Jens Christensen Krog
2. Gjertrud Christensdatter Krog, g.m. Rasmus Pedersen, Drammelstrup
3. Mette Christensdatter Krog
4. Kirsten Christensdatter Krog
--------------------------------------------------------------------------------
14, 12. juni 1729, Hevring, Ørsted sogn (p. 35)
Anders Lauridsens hustru, død
Mette Pedersdatter, enke (?)
Børn med Rasmus......
1. Christen Rasmussen i Ingerslev
2. Anders Rasmussen i Ingerselv
3. Jørgen Rasmussen i Store Sjørup
4. Kirsten Rasmusdatter i Store Sjørup
--------------------------------------------------------------------------------
15, 7. oktober 1728, Ørsted sogn (p. 37)
Jens Hovesen, død
Margrethe Rasmusdatter, enke lavværge, hendes bror Rasmus Rasmussen Skifter af Ingerslev
1. Anna Jensdatter
2. Maren Jensdatter
3. Kirsten Jensdatter
4. Jens Jensen
Formynder, farbrødrene .... Hovesen af Ørsted og Hove Terkildsen af Store Sjørup
--------------------------------------------------------------------------------
16, 9. juli 1729 (p.43 b), Tørslev, Estruplund sogn
Niels Albrechtsen, død
Dorte Pedersdatter, enke, m/lavværge hendes bror Jens
Barn i ægteskab med Lucie Jørgensdatter:
1. Bodil Nielsdatter, 18 år, værge nærmeste slægt Rasmus af Tørslev
Se skifte 9
--------------------------------------------------------------------------------
17, 28. april 1734, Hevring, Ørsted sogn (p. 48)
Birgitte Pedersdatter, død
Anders Jensen Smed, enkemand
1. Karen Andersdatter, 7 år
--------------------------------------------------------------------------------
18, 2. januar 1739, Tørslev, Estruplund sogn(p. 51 b)
Rasmus Nielsen Salling, død
Karen Christensdatter, enke, m/lavværge Rasmus Salling af Tørslev
1. Anders Rasmussen, 18 år, formynder Jens Nielsen af Ingerslev
2. Birgitte Rasmusdatter, værge hendes mand Rasmus Nielsen Broemand af Ørsted
3. Anne Rasmusdatter, værge hendes mand Rasmus Bredkilde af Ørsted
4. Dorte Rasmusdatter, 20 år, formynder Rasmus Nielsen Morup af Hevring, Ørsted sogn
5. Maren Rasmusdatter, 14 år, formynder Rasmus Sørensen af Store Sjørup
Se skifte 616
--------------------------------------------------------------------------------
19, 19. august 1740, Hevring, Ørsted sogn (p. 56 b)
Anne Jensdatter, død
Christen Sørensen, enkemand
Hendes børn i ægteskab med Christen Rasmussen af Hevring, Ørsted sogn:
1. Rasmus Christensen
2. Jens Christensen
3. Maren Christensdatter
--------------------------------------------------------------------------------
20, 25. marts 1739, Hevring, Ørsted sogn (p. 61)
Kirsten Jensdatter, død
Niels Sørensen Brun, enkemand
Hendes børn i ægteskab med Christen....
1. Henrik Christensen i Store Sjørup
2. Jens Christensen i Store Sjørup
--------------------------------------------------------------------------------
17. februar 1742, Kahr, Holbæk sogn (p. 63)
Christen Pedersen, død
Enken Helvig Michelsdatter
1. Jens Christensen i Kahr
2. Helvig Christensdatter, gift med Bonne Niels Nielsen udi Ove på Overgård
3. Karen Christensdatter, 45 år, ugift, opholder sig hos svogeren
--------------------------------------------------------------------------------
21, 25. april 1742, Hevring, Ørsted sogn (p. 65 b)
Mette Rasmusdatter, død
Niels Sørensen Brun, enkemand Hendes arving:
1. Søsteren Kirsten Rasmusdatter, Løvenholm i Lystrup --------------------------------------------------------------------------------
22, 26. juni 1742, Hevring, Ørsted sogn (p. 67)
Zidsel Simonsdatter, død
Christen Sørensen, enkemand
1. Anne Christensdatter, 5 uger
--------------------------------------------------------------------------------
23, 27. juni 1742, Tørslev, Estruplund sogn (p. 70 b)
Jens Pedersen Kande, død
Hans moders slægt arver:
1. Hans morbror, Jens Michelsen Kande, Nørager
2. Hans moster, Anna Michelsdatter Kande, Nørager
Til stede Jens Michelsen og mosterens datter, Maren Mortensdatter
--------------------------------------------------------------------------------
24, 17. august 1742, Hevring, Ørsted sogn (p. 71 b)
Laurids Pedersen Harresø, død
Kirsten Nielsdatter, enke
1. Peder Lauridsen, 2 1/2 år
2. Catrine Helvig Lauridsdatter, 11 år
3. Anne Margrethe Lauridsdatter, 8 år
Formynder Knud Michelsen Brun af Ørsted
--------------------------------------------------------------------------------
25, 21. juli 1742, Store Sjørup, Estruplund sogn (p. 76)
Anne Pedersdatter, død
Hovi Therkildsen, enkemand
1. Peder Hovesen, 19 år
2. Jens Hovesen, 9 år
3. Karen Hovesdatter, 14 år
4. Maren Hovesdatter, 7 år
5. Anne Hovesdatter, 5 år
--------------------------------------------------------------------------------
26, 27. juli 1742, Hevring, Ørsted sogn (p. 80)
Peder Pedersen Poulsen Ladefoged , død
Hans børn:
1. Maren Pedersdatter, 26 år
2. Mette Pedersdatter, 24 år
Værge, Christen Sørensen og Søren Nielsen, i Hevring, Ørsted sogn
--------------------------------------------------------------------------------
27, 27. juli 1742, Hevring, Ørsted sogn 8p. 81 b)
Søren Krog, død
Mette Pedersdatter, enke
1. Peder Sørensen, 11 år
2. Søren Sørensen, 9 år
3. Rasmus Sørensen, 7 år
4. Henrik Sørensen, 4 år
Værge Peder Jensen Kock af Hevring, Ørsted sogn
--------------------------------------------------------------------------------
28, 18. juli 1742, Store Sjørup, Estriuplund sogn (p. 84)
Birgitte Sørensdatter, død
Rasmus Christensen Kock, enkemand
1. Søren Rasmussen, 1⁄2 år
2. Zidsel Rasmusdatter, 7 år
 --------------------------------------------------------------------------------
29, 4. august 1744, Ørsted sogn (p. 87)
Kirsten Sørensdatter, død
Peder Michelsen, enkemand
1. Lene Pedersdatter, 7 år
2. Michel Pedersen, 2 år
3. Søren Pedersen, 12 uge
Til stede konens halvbror Søren Rasmussen Grund og Knud Brun, Ørsted
--------------------------------------------------------------------------------
30, 24. februar 1746, Hevring, Ørsted sogn (p. 90 b)
Dorte Nielsdatter, død
Rasmus Eriksen, enkemand
Deres børn:
1. Karen Rasmusdatter, 7 år
2. Catrine Rasmusdatter, 4 år
3. Anne Rasmusdatter, 1 1⁄4 år Værge Laurits Rasmussen Binder
--------------------------------------------------------------------------------
31, 1. august 1746, Hevring, Ørsted sogn (p. 94 b)
Anne Jensdatter, død
Henrich Henrichsen, enkemand
1. Maren Henriksdatter, 41 år, gift med Jens Nielsen i Århus
2. Laurits Henriksen, 32 år
3. Birgitte Henriksdatter, 31 år, ugift, København
4. Laurits Henriksen, 28 år, Mejlgård
--------------------------------------------------------------------------------
32, 27. juli 1746, Demstrup, Kahr by, (p. 97 )
Jørgen Hiort, død, fhv. birkefuldmægtig og sættedommer, Overgård og Visborgård birk
Karen Pedersdatter, enke, lavværge Niels Jørgensen, Ballegård
1. Mari Anne Jørgensdatter, 14 år
2. Christiane Ane Catrine Jørgensdatter, 11 år
3. Else Maria Jørgensdatter, 8 år
4. Peder Nicolai Jørgensen, 6 år
5. Frands Jørgensen, 3 år
--------------------------------------------------------------------------------
33, 20. september 1748, Hevring, Ørsted sogn (p. 132)
Margrethe Christensdatter, død
Peder Kock, enkemand
1. Jens Pedersen, 25 år, København
2. Anders Pedersen, 15 år
--------------------------------------------------------------------------------
34, 27. december 1749, Store Sjørup, Estruplund sogn  (p. 136)
Anne Jensdatter, død
Jens Jensen Ebbesen, enkemand
1. Bodil Jensdatter, 22 år
2. Jens Jensen, 20 år
3. Hans Jensen, 18 år
4. Niels Jensen, 16 år
5. Laurids Jensen, 14 år
På børnenes vegne, Rasmus Sørensen og Henrik Christensen
--------------------------------------------------------------------------------
35, 29. maj 1750, Store Sjørup, Estruplund sogn (p. 138 b)
Birgitte Jensdatter, død
Rasmus Sørensen, enkemand
Deres børn:
1. Jens Rasmussen, 16 år
2. Rasmus Rasmussen, 4 år
3. Kristine Rasmusdatter, 12 år
4. Ane Rasmusdatter, 8 år
5. Zidsel Rasmusdatter, 6 år
6. Johanne Rasmusdatter, 1 år
Børnenes værge, Jens Christensen og Henrik Christensen
--------------------------------------------------------------------------------
36, 28. juni 1750, Store Sjørup, Estruplund sogn (p. 141)
Jens Jensen Ebbesen, død
Anne Nielsdatter, enke, m/lavværge Jens Christensen og Jens Jensen
Deres barn:
1. Mari Anne Jensdatter, 4 uger og 3 dage
Børn i ægteskab med Anne Jensdatter:
2, Bodil Jensdatter, 22 år
3. Jens Jensen, 20 år
4. Hans Jensen, 18 år
5. Niels Jensen, 16 år
6. Laurits Jensen, 14 år
Værger, Christen Brun, Rasmus Sørensen og Henrik Christensen
--------------------------------------------------------------------------------
37, 1751, Store Sjørup, Estruplund sogn  (p. 147 b)
Maren Eriksdatter, død
Anders Gidsel, enkemand
Hendes børn:
1. Anne Simonsdatter, 46 år
2. Birgitte Simonsdatter, 44 år, gift med Peder Frederiksen, København
3. Mette Simonsdatter, 36 år
4. Maren Simonsdatter, 32 år
5. Gjertrud Simonsdatter, 30 år
6. Karen Simonsdatter, 26 år
Værge Hove Terkildsen af Store Sjørup
--------------------------------------------------------------------------------
38, 10. maj 1752, Hevring, Ørsted sogn (p. 149 )
Christen Sørensen, død
Maren Pedersdatter,enke
1. Peder Christensen, 6 år
2. Søren Christensen, 3 år
3. Anne Christensdatter, 9 år
Børn i ægteskab med Zidsel Simonsdatter
4. Anne Christensdatter, 10 år
Værger, Rasmus Eriksen af Hevring, Ørsted sogn og Søren Mand af Vivild
--------------------------------------------------------------------------------
39, 13. juni 1752, Eistrup by (p. 154)
Birgitte Christensdatter
Hendes arvinger:
1. Christen Pedersen, 36 år
2. Niels Pedersen, 30 år
3. Gregers Pedersen, 26 år
4. Birgitte Pedersdatter, 40 år, værge broderen Niels Pedersen
--------------------------------------------------------------------------------
40, 19. oktober 1752, Ingerslev, Estruplund sogn (p. 159 b)
Anne Nielsdatter
Sømand Søren Jørgensen, enkemand
1. Jørgen Sørensen, 4 år
2. Else Marie Sørensen, 6 år
Mødt, afdødes søster Johanne Jørgensdatter, g.m. Peder Krüger, degn i Holbæk
--------------------------------------------------------------------------------
41, 2 april 1753, Store Sjørup (p. 172 )
Thormas Christensen, død
Anne Andersdatter, enke. Lavværge Jens Rasmussen, Store Sjørup
1. Else Thomasdatter, 33 år, gift med Jens Markussen i Ørsted
2. Maren Thomasdatter, 28 år
3. Anne Thomasdatter, 22 år, gift med Henrik Henriksen
Skifte 664
--------------------------------------------------------------------------------
42, 30. april 1753, Tørslev (p. 179)
Kirsten Madsdatter, død
Michel Andersen Grand, enkemand
1. Anders Michelsen, 3 uger
--------------------------------------------------------------------------------
43, 20. august 1753, Ørsted (p. 183 b)
Peder Michelsen, død
Karen Andersdatter, enke, m/lavværge Knud Brun af Ørsted
1. Lene Pedersdatter, 16 år
2. Kirsten Pedersdatter, 6 år
3. Michel Pedersen, 1 år
Værge, afdødes halvbrødre Jens Christensen i Kiærby og Jens Winther
--------------------------------------------------------------------------------
44, 7. marts 1754, Hevring, Ørsted sogn (p. 189)
Maren Pedersdatter, død
Niels Christensen, enkemand
Hendes børn med Christen Sørensen:
1. Anne Christensdatter, 12 år
2. Peder Christensen, 8 år
3. Karen Christensdatter, 5 år
Værge, deres farbror Søren Mand i Liltrup
--------------------------------------------------------------------------------
45, 2. maj 1754, Hevring, Ørsted sogn (p. 196)
Jens Nielsen, død
Maren Jepsdatter, enke m/lavværge L. Thørslev
1. Mette Marie Jensdatter, 19 år, værge Jens krog
--------------------------------------------------------------------------------
46, 6. juli 1754, Ingerslev (p. 197)
Else Andersdatter, død
Peder Saustrup, enkemand Hendes arvinger:
1. hendes søster, Karen Andersdatter, Sønder Onsild, værge Lars Nielsen, Ingerslev
--------------------------------------------------------------------------------
47, 2. august 1754, Hevring, Ørsted sogn (p. 196)
Maren Jepsdatter, død
Jens Nielsen, enkemand
Hendes børn med Søren......
1. Peder Sørensen, 29 år, Nibe
2. Karen Sørensdatter, 32 år, København
Hendes barn med Jens Nielsen:
3. Mette Marie Jensdatter, 19 år
På arvingernes vegne mødte Rasmus Morup
--------------------------------------------------------------------------------
48, 6. juli 1747, Kahr (p. 201)
Christen Andersen, død
Anne Jensdatter, enke, m/lavværge Ole Madsen i Kahre
1. Anders Christensen, 19 år
2. Jens Christensen, 15 år
3. Jacob Christensen, 10 år
4. Else Christensdatter, 16 år
5. Marie Christensdatter, 14 år
Værge Rasmus Madsen
--------------------------------------------------------------------------------
49, 5. april 1755, Tørslev (p. 204)
Karen Christensdatter, død
Peder Jensen, enkemand
Hendes børn med Rasmus Nielsen (skifte p. 51 b):
1. Maren Rasmusdatter, gift med Peder Andersen i Hollandsbjerg
2. Anders Rasmussen, opholder sig i København
--------------------------------------------------------------------------------
50, 12. januar 1755, Hevring, Ørsted sogn (p. 208 b)
Peder Salling, død
Maren Hovesdatter, enke, m/lavværge Laurits Rasmussen i Hevring, Ørsted sogn
1. Christen Salling, 50 år, Sjælland (?)
2. Hove Jensen, 35 år, Store Sjørup
3. Johanne Jensdatter, 45 år, Sjælland (?)
4. Maren Jensdatter, 44 år, Sjælland (?)
5. Anne Pedersdatter, 48 år, gift med Laurids Mand i Hevring, Ørsted sogn
--------------------------------------------------------------------------------
51, 14. april 1755, Ingerslev (p. 209 b)
Jens Hovesen, død
Arvinger:
1. Hans søster, Anne Jensdatter, g.m. Jens Jensen, Ingerslev
2. Hans søster, Maren Jensdatter, g.m. Ole Jensen, Rygård, gav afkald
--------------------------------------------------------------------------------
52, 17. oktober 1755, Hevring, Ørsted sogn (p. 211) Karen Andersdatter, død
Rasmus Morup, enkemand
1. Peder Rasmussen, 27 år
2. Jens Rasmussen, 25 år
3. Anders Rasmussen, 20 år
4. Birgitte Rasmusdatter, 36 år, gift med Jens Pedersen i Boe
5. Else Rasmusdatter, 17 år
--------------------------------------------------------------------------------
53, 10. juni 1756, Hevring, Ørsted sogn (p. 212)
Anders Pedersen, død
Margrethe Jensdatter, enke, m/lavværge Jens Krog
1. Maren Andersdatter, 8 år
2. Peder Andersen, 5 år
Værge Jens Rasmussen i Hevring, Ørsted sogn
--------------------------------------------------------------------------------
54, 1. august 1756, Kahre (p. 213)
Jens Rasmussen, død
Kirsten Andersdatter, enke, m/lavværge Mas Nielsen i Kahre
1. Mette Jensdatter, g.m. Peder Jørgensen i Tørselv
--------------------------------------------------------------------------------
55, 2. november 1756, Hevring, Ørsted sogn (p. 214 b)
Anne Pedersdatter, død
Søren Jensen, enkemand
1. Jens Sørensen, 30 år
2. Rasmus Sørensen, 22 år
--------------------------------------------------------------------------------
56, 26. januar 1772, Store Sjørup (p. 216)
Henrich Henrichsen, død
Anne Thomasdatter, enke, m/lavværge Peder Jensen
1. Thomas Henrichsen, 18 år
2. Hans Henrichsen, 19 år
3. Anne Henrichsdatter, 14 år
--------------------------------------------------------------------------------
57, 10. februar 1772, Hevring, Ørsted sogn (p. 216 b)
Peder Andersen, død
Sofie Nielsdatter, enke, m/lavværge Lars Rasmussen i Hevring, Ørsted sogn
1. Johanne Pedersdatter, værge Christen Dyer (?)
--------------------------------------------------------------------------------
58, 15. januar 1773, Ørsted sogn (p. 217 b)
Anders Jensen Rasmussen Morup
Hans arvinger:
1. Halvbror, Peder Rasmussen, Ørsted
2. Halvbror, Jens Rasmussen, Hevring, Ørsted sogn, død
a. Rasmus Jensen
b. Anders Jensen
c. Niels Jensen
d. Jens Jensen
3. Halvsøster, Birgitte Rasmusdatter, g. m. Jens Pedersen, Boe, død
a. Rasmus Jensen, 14 år, værge Søren Byrgesen
4. Halvsøster Else Rasmusdatter, g.m. Jens Nielsen, Ørsted
--------------------------------------------------------------------------------
59, 27. december 1775, Hevring, Ørsted sogn (p. 219 b)
Peder Christensen, død
Hans arvinger:
1. Halvbror, Søren Christensen, 26 år, Store Sjørup
2. Halvsøster, Anne Christensen, 31 år, Ingerslev, værge Søren Andersen
3. Halvsøster Anne Christensen, gift med Lars Brensen, København
--------------------------------------------------------------------------------
60, 12. maj 1777, Hevring, Ørsted sogn (p. 221 b)
Søren Andersen, død
Johanne Rasmusdatter, enke, m/lavværge Christen Brun 1. Anders Sørensen, 7 år
2. Mette Sørensdatter, 8 år
3. Anna Sørensdatter, 4 år
4. Karen Sørensdatter, 2 år
Værge, Jens Jensen af Hevring, Ørsted sogn
--------------------------------------------------------------------------------
61, 22. oktober 1777, Store Sjørup (p. 222)
Anne Pedersdatter, død
Anders Michelsen, enkemand
1. Dorte Andersdatter, 24 år
2. Kirsten Andersdatter, 21 år
--------------------------------------------------------------------------------
61a, 24. november 1777, Hevring, Ørsted sogn (p. 223)
Mette Jensdatter, død
Christen Brun, enkemand
Hendes børn i ægteskab med Rasmus Brun
1. Gjertrud Rasmusdatter g.m. Hovi Pedersen, Store Sjørup
2. Anne Rasmusdatter, g.m. Jeppe Sørensen, Hevring, Ørsted sogn
--------------------------------------------------------------------------------
62, 10. februar 1778, Store Sjørup (p. 223 b)
Rasmus Sørensen, død
Anne Espensdatter, enke,m /værge Lars Hellesen, Holbæk
1. Espen Rasmussen, 26 år
2. Niels Rasmussen, 11 år
3. Birgitte Rasmusdatter, 23 år
4. Karen Rasmusdatter, 18 år
Værge Jens Rasmussen i Store Sjørup
Hans børn med Birgitte Jensdatter (skifte 1750)
5. Jens Rasmussen, gav afkald
6. Rasmus Rasmussen, gav afkald
7. Anne Rasmusdatter g.m. Jens Jensen i Storejsørup, gav afkald
--------------------------------------------------------------------------------
63, 2. december 1779, Store Sjørup (p. 227)
Anne Olufsdatter, død
Peder Jensen, enkemand
1. Oluf Pedersen, 15 år
2. Anders Pedersen, 6 år
3. Karen Pedersdatter, 17 år
--------------------------------------------------------------------------------
64, 10. januar 1780, Hevring, Ørsted sogn (p. 228 b)
Helvig Sørensdatter, død
Jens Jensen, enkemand
1. Jens Jensen, 14 år
2. Søren Jensen, 8 år
3. Christen Jensen, 4 år 4. Karen Jensdatter, 10 år
--------------------------------------------------------------------------------
65, 1788, arveafkald, Hevring, Ørsted sogn
Afkald fra Christen Rasmussen i Hevring, Ørsted sogn efter farbroderen Jens Christensen, Hevring, Ørsted sogn
--------------------------------------------------------------------------------
66, 10. marts 1787, arveafkald, Hevring, Ørsted sogn
Afkald fra Rasmus Jensen Morup, Anders Jensen Morup, Niels Jensen Morup, Jens Jensen Morup, alle af Hevring, Ørsted sogn på arv efter farbroderen Anders Rasmussen Morup
--------------------------------------------------------------------------------
67, 12. december 1781, Hevring, Ørsted sogn (p. 229 b)
Tjenestekarl Søren Hovesen, død
1. Hans moder Maren Sørensdatter
2. Hans bror, Jens Hovesen
3. Hans søster Anne Hovesdatter
--------------------------------------------------------------------------------
68, 17. december 1782, Tørslev (p. 230)
Peder Thomsen, død
1. Hans søster, Maren Thomasdatter, g.m. Mikkel Grand
2. Hans søster, Johanne Thomasdatter, g.m. Christen Sørensen, Ørsted
3. hans bror, Jens Thomasen, Bode, død, hans arving:
a. Else Jensdatter, 27 år
--------------------------------------------------------------------------------
69, 9. februar 1784, Hevring, Ørsted sogn (p. 231b)
Christian Christensen, død
1. Christen Christiansen, husfæster i Hevring, Ørsted sogn
2. Hans Christiansen, 34, tjenende Jens Jensen
3. Kirsten Christiansdatter, g.m. Simon Christensen
4. Bodil Christiansdatter, g.m.Niels Knudsen i Randers
--------------------------------------------------------------------------------
70, 15. februar 1785, Store Sjørup (p. 232 )
Kirsten Rasmusdatter,død
Jens Bertelsen, enkemand
1. Rasmus Jensen, 18 år
--------------------------------------------------------------------------------
71, 14. maj 1785, Store Sjørup (p. 232)
Anne Nielsdatter, død
Jens Rasmussen, enkemand
Hendes børn med Andreas .... og Peder .... 1. Niels Andreasen, Hevring, Ørsted sogn
2. Therkild Pedersen, 30 år, til søs
--------------------------------------------------------------------------------
23. oktober 1785, Ørsted (p. 235)
Peder Marup, død
Arvinger:
1. Peder Pedersen, 28 år
2. Rasmus Pedersen, 25 år
3. Else Kirstine Pedersdatter, 21 år
--------------------------------------------------------------------------------
72, 31. marts 1786, Hevring, Ørsted sogn (p. 236)
Søren Rasmussen, død
Anne Hovesdatter, enke, m/værge Jens Hovesen
Hans arvinger:
1. Hans søster, Karen Rasmusdatter, Store Sjørup, værge Søren Jensen i Hevring, Ørsted sogn
2. Hans søster, Kirsten Rasmusdatter, g.m. Søren Bentsen i Tørslev, død,
2a. Anne Sofie Sørensdatter, 16 år
--------------------------------------------------------------------------------
73, 18. marts 1788, Hevring, Ørsted sogn, (p. 237)
Hjulmand og husmand Peder Christensen Gidsel, død
Anne Pedersdatter, enke, m/værge Simon Christensen
Hans arvinger:
1. Hans søster, Maren Christensen, 60 år, Ørsted, værge Espen Jensen, Ørsted
2. Hans Søster, Anne Christensen, 57 år, Hevring, Ørsted mølle, værge Peder Madsen
--------------------------------------------------------------------------------
74, 17. april 1789, Hevring, Ørsted sogn (p. 238 b)
Boelsmand, Søren Rasmussen Boje, død
Kirsten Laursdatter, enke, m/værge Anders Laursen
1. Rasmus Sørensen, 9 år
2. Laurs Sørensen, 5 år
Værge Søren Laursen, Hevring, Ørsted sogn
--------------------------------------------------------------------------------
75, 24. marts 1789, Hevring, Ørsted sogn (p. 239 b)
Karen Jensdatter, død
snedker Christian Christiansen, enkemand
1. Karen Christiansdatter, 19 år
2. Birgitte Christiansdatter, 16 år
3. Else Margrethe Christiansdatter, 14 år
4. Christian Christiansen, 13 år
5. Jens Christiansen, 11 år
6. Jacob Christiansen, 9 år
Værge Simon Christensen
--------------------------------------------------------------------------------
76, 19. april 1789, Hevring, Ørsted sogn (p. 240)
Hans Christiansen, død
Maren Jensdatter, enke, m/værge Niels Pedersen
1. Christian Hansen, 14 år
--------------------------------------------------------------------------------
77, 17. april 1789, Hevring, Ørsted sogn (p. 241)
Christian Jensen Brun, død
Maren Jensdatter, enke m/værge Søren Laursen
Hans arvinger:
1. Hans søster, Anne Jensdatter g.m. Christian Andersen, død, arvinger:
a. Jens Christiansen, Kahre
b. Anders Christiansen, Kahre, død
arvinger:
I. Christen Andersen, 34 år, København
II. Michel Andersen, 30 år, Kahre
III. Anders Andersen, 21 år, Ingerslev
IV. Ane Marie Andersdatter, ugift, København
V. Katrine Andersdatter, ugift, København
--------------------------------------------------------------------------------
78, 22. juni 1789, Hevring, Ørsted sogn (p. 243 b)
Indsidderske ved Søren Laursen, Mette Rasmusdatter, død
1. Hendes søster, Johanne Rasmusdatter, g.m. Søren Laursen
2. Hendes bror, Søren Rasmusen, Hollandsbjerg, død, arvinger:
a. Rasmus Sørensen, 9 år
b. Laurs Sørensen, 7 år
3. Hendes søster, Maren Rasmusdatter, g.m. Peder Hiort, død,
arvinger:
a. Rasmus Pedersen, 24 år
b. Ytte Rasmusdatter, 20 år
--------------------------------------------------------------------------------


Estruplund gods
Skifteuddrag
1791-1831

Rulle 9616 B, bog 2
Anmeldte dødsfald, hvor der ikke skiftes er kun medtaget, hvor anmeldelsen indeholder supplerende oplysninger
--------------------------------------------------------------------------------
79, 13. september 1791, Ingerslev (p. 2 m.fl.)
Kirsten Rasmusdatter, død
Christen Henriksen, enkemand
1. Inger Christensdatter, 8 år
2. Gjertrud Christensdatter, 6 år
3. Henric Christensen, 3 1/2 år
4. Zidsel Christensdatter, 1 år
Børnenes lavværge, Jens Hendriksen
--------------------------------------------------------------------------------
80, 17. Oktober 1791, Hevring, Ørsted sogn ( p. 4)
Ane Jensdatter, død
Simon Jørgensen, enkemand
1. Jens Simonsen, 25 år
2. Jørgen Simonsen, 24 år
3. Niels Simonsen, 23 år
4. Mette Marie Simonsdatter, 19 år
5. Søren Simonsen, 14 år
6. Kirsten Simonsdatter, 13 år
7. Maren Simonsdatter, 10 år
8. Christen Simonsen, 4 år
--------------------------------------------------------------------------------
81, 20. Marts 1792, Hevring, Ørsted sogn ( p. 5)
Birte Nielsdatter, død
Laurs Jensen Ebbesen, enkemand
Hendes arvinger, nevøer og niecer:
1. Søren Laursen, Hevring, Ørsted sogn
2. Anders Laursen, Hevring, Ørsted sogn
3. Maren Laursdatter g.m. Rasmus Pedersen i Hevring, Ørsted sogn
4. Dorte Sørensdatter g.m. Rasmus Jensen Krog
5. Jens Rasmussen, som er død, arvinger:
a. Rasmus, 12 år, værge Jens Jensen i Hevring, Ørsted sogn
b. Dorte, 18 år, værge Jens Jensen i Hevring, Ørsted sogn
c. Ane Catrine, 9 år, værge Jens Jensen i Hevring, Ørsted sogn
6. Karen Rasmusdatter g.m. Jens Skifter i Store Sjørup
7. Jens Sørensen, gårdfæster i Kahre by
8. Cathrine Sørensdatter enke efter Søren Havtorn af Kahre
9. Karen Sørensdatter, g.m. Søren Jensen af Hollandsbjerg, som er død
a. Niels Sørensen, 20 år, værge morbroderen Rasmus Krog af Hevring, Ørsted sogn
b. Ane Sørensdatter, 18 år, værge morbroderen Rasmus Krog af Hevring, Ørsted sogn
c. Kirsten Sørensdatter, 16 år, værge morbroderen Rasmus Krog af Hevring, Ørsted sogn d. Maren Sørensdatter, 14 år, værge morbroderen Rasmus Krog af Hevring, Ørsted sogn
--------------------------------------------------------------------------------
82, 29. marts 1792, Ingerslev (p. 6 m.fl.)
Gregers Michelsen, død
Johanne Christensdatter, enke, m/værge Rasmus Skifter, Ingerslev
1. Mikkel Gregersen, 41 år
2. Christen Gregersen, 39 år, bosat i København
3. Kirsten Marie Gregersen, gm. Poul Sørensen i Ørsted
4. Johanne, g.m. Christen Ørsted i Nakskov, som var død,
arvinger:
a. Jens Christensen, 1 3/4 år
b. Søren Christensen, 10 uger
5. Søren Gregersen, 30 år, bosat i København
--------------------------------------------------------------------------------
83, 31. marts 1792, Hevring, Ørsted sogn (p. 7)
Simon Jørgensen, død
Karen Laursdatter, enke, m/værge Rasmus Jensen Morup, Hevring, Ørsted sogn
1. Jens Simonsen
2. Jørgen Simonsen
3. Niels Simonsen
4. Mette Marie Simonsdatter, 20 år
5. Søren Simonsen, 14 år
6. Kirsten Simonsdatter, 12 år
7. Maren Simonsdatter, 9 år
8. Christian Simonsen, 4 år
Børnenes lavværge, Rasmus Sørensen Snedker i Hevring, Ørsted sogn
--------------------------------------------------------------------------------
84, 15. Marts 1793, Hevring, Ørsted sogn (p. 16 m. fl.)
Laurs Jensen Ebbesen, død
Karen Simonsdatter, enke, m/lavværge morbroderen Jens Nielsen, Hevring, Ørsted sogn
1. En broder, Hans Jensen, som er død
a. Søren Hansen, 23 år
b. Jens Hansen, 17 år
mødte, Rasmus Pedersen, Hevring, Ørsted sogn
2. En broder, Jens Jensen, som er død
a. Ane Jensdatter, som er død, arvinger
i. Kirsten Jensdatter, 16 år
ii Søren Jensen, 15 år
iii Jens Jensen, 14 år
iv Jens Jensen, 11 år
v Inger Jensdatter, 1o år
lavværge, stiffader Andreas Andreasen, Lille Sjørup
3. En søster, Bodil Jensdatter, som er død
a. Anne Nielsdatter, m.lavværge, faderen Niels Jespersen Roug, Lille Sjørup
b. Ane Katrine Nielsdatter, 34 år, g.m..Christen Skomager, Store Sjørup
c. Inger Marie Nielsdatter, 32 år, g.m. Peder Mahiasen, soldat ved 1. jyske regiment i Århus
--------------------------------------------------------------------------------
85, 21. Juni 1793, Hevring, Ørsted sogn (p. 23 m.fl.)
Niels Pedersen, død
Sophie Jensdatter, enke, m/lavværge Christen Skjøtt, Hevring, Ørsted sogn
1. Inger Marie Nielsdatter, 16 år
2. Peder Nielsen, 14 år
Børnenes værge, morbroderen Søren Jensen Morup, gårdfæster, Hevring, Ørsted sogn
--------------------------------------------------------------------------------
86, 26. Februar 1794, Store Sjørup (p. 31)
Maren Rasmusdatter, død
Anders Michelsen, enkemand Arvinger:
1. en søster, Ane Marie Rasmusdatter, som er død
a. Simon Jensen, 33 år, til skibs
b. Thomas Jensen, 28 år, Holbæk
c. Rasmus jensen, 25 år, til skibs
d. Mette Jensdatter, 31 år, g.m.Søren Nielsen, Kahre
--------------------------------------------------------------------------------
87, 13. juni 1795, Ingerslev (p. 35)
Jens Pedersen, død, landsoldat v. 7. infanteri, tjenestekarl ved Niels Hjulmand, Ingerslev
1. Bror, Søren Pedersen, 25 år
2. Bror, Hendrik Pedersen, 22 år
3. søster, Karen Pedersdatter g.m. Niels Michelsen i Hevring, Ørsted sogn
4. søster, Kirsten Pedersdatter, 20 år
5. søster, Ane Johanne Pedersdatter, 14 år
6. søster, Ane Pedersdatter g.m. Niels Hjulmand i Ingerslev
--------------------------------------------------------------------------------
88, 20. april 1795, Hevring, Ørsted sogn (p. 37)
Jens Jensen Bachmand, død
Bodil Sørensdatter, enke, m/lavværge Michel Gregersen
1. Jens Jensen, 28 år
2. Karen Jensdatter, 27 år, ugift
3. Søren Jensen, 26 år
4. Christen Jensen, 21 år
Lavværge, Jens Nielsen g.m. afdødes søster og morbror Thomas Sørensen, Lystrup
--------------------------------------------------------------------------------
89, 1. oktober 1796, Ingerslev (p. 45)
Jens Hellesen, død
Kirsten Andersdatter, enke, m/værge afdødes bror, Laurs Hellesen, Holbæk
1. Anders Jensen, 38 år
2. Kirsten Jensdatter, 45 år, g.m. Søren Sørensen, Wejlby
3. Kirsten Marie Jensdatter, 41 år, g.m. Jens Rasmussen, Store Sjørup
--------------------------------------------------------------------------------
90, 4. oktober 1796, Hevring, Ørsted sogn (p. 47)
Christiane Jensdatter, død
Rasmus Sørensen, enkemand
1.Søren Rasmussen, 13 år
2.Jens Rasmussen, 11 år
3. Ane Marie Rasmusdatter, 7 år
--------------------------------------------------------------------------------
91, 7. januar 1797, Tørslev (p. 50)
Kirsten Jensdatter, død
Jens Hevring, Ørsted sogn, enkemand
Børn med Jens Jensen Ebbesen:
1. Anne Jensdatter, g.m. Jens Sørensen Smed i Ginnerup, som er død
a) Kirsten Jensdatter, 22 år
b) Søren Jensen, 20 år
c) Jens Jensen, 17 år
d) Jens Jensen, 15 år
e) Inger Jensdatter, 12 år
Børn med Jens Hevring, Ørsted sogn:
2. Karen Jensdatter, 29 år
3. Anne Margrethe Jensdatter, g.m. Andreas Andreasen, Lille Sjørup
--------------------------------------------------------------------------------
92, 29. september 1797, Store Sjørup (p. 53 m.fl.)
Anne Henriksdatter, død
Søren Christensen Bach, enkemand Arvinger:
1. hendes moder, Anne Thomasdatter
2. hendes bror, Thomas Henriksen, Fjellerup
--------------------------------------------------------------------------------
93, 12. juli 1797, Store Sjørup (p. 54 m.fl.)
Maren Nielsdatter, død
Arvinger:
1. Søsterdatter, pige Else Jensdatter, 30 år, værge Gd. Niels Jensen, Udby
Se skifte 865, identisk
--------------------------------------------------------------------------------
94, 3. november 1797, Hevring, Ørsted sogn (p. 62)
Rasmus Andersen Smed, død
Maren Pedersdatter, enke, værge Søren Jensen
Arving:
1. Søsteren Maren Andersdatter, g.m. gd. Søren Kok i Store Sjørup
--------------------------------------------------------------------------------
95, 26. april 1798, Tørslev (p. 80)
Jens Jensen, død 1798 hos Jens Hevring, Ørsted sogn i Tørslev
Arvinger:
1. bror,Søren Jensen, 24 år
2. bror, Jens Jensen, 16 år
3. bror, Kirsten Jensdatter, 22 år
4. bror. Inger Jensdatter, 14 år
--------------------------------------------------------------------------------
96, 8. oktober 1798, Hevring, Ørsted sogn (p. 81)
Niels Christensen, død
Kirsten Laursdatter, enke Arvinger:
1. moderen, Mette Christensdatter i Skovager
2. broderen, Jens Christensen, Hegedal, Østergård gods
3. broderen, Laurs Christensen, Løvenholm gods
4. søsteren, Birte Christensdatter, g.m. gd. Peder (?) i Fjellerup
--------------------------------------------------------------------------------
97, 25. oktober 1798, Hevring, Ørsted sogn (p. 82)
Christen Nielsen Bach, død
Arvinger:
1. Fasteren, g.m. Rasmus Salling, Hevring, Ørsted sogn
2. Farbroderen, Jens Christensen Hevring, Ørsted sogn, Tørslev
--------------------------------------------------------------------------------
98, 17. oktober 1800, Hevring, Ørsted sogn (p. 90)
Zidsel Pedersdatter,død
Niels Sørensen Brun, enkemand
1. Dorte Jensdatter, opholder sig i hjemmet
2. Rasmus Jensen,24 år, tjenende i Store Sjørup
3. Ane Cathrine Jensdatter, tjenende i Hevring, Ørsted sogn Værge, gd. Christen Jensen Schiødt af Hevring, Ørsted sogn
--------------------------------------------------------------------------------
99, 17. januar 1801, Hevring, Ørsted sogn (p. 91)
Rasmus Sørensen Tækkemand, død
Arvinger:
1. broderen, Peder Sørensen, død, arvinger:
a. Søren Pedersen
b. Henrik Pedersen, 26 år
c. Karen Pedersdatter, g.m. Niels Mikkelsen, Hevring, Ørsted sogn
d. Anne Pedersdatter, g.m. Niels Hjulmand, Ingerslev
e. Kirsten Pedersdatter
f. Ane Johanne Pedersdatter
Værge, Niels Hjulmand
--------------------------------------------------------------------------------
100, 10. juni 1801, Hevring, Ørsted sogn (p. 94)
Søren Laursen, død
Johanne Rasmusdatter, enke
Arvinger:
1. Broderen, Anders Laursen, Hevring, Ørsted sogn
2. Søsteren, Maren Laursen, g.m. Rasmus Pedersen, Hevring, Ørsted sogn
--------------------------------------------------------------------------------
101, 1801, Hevring, Ørsted sogn (p. 96)
Søren Jensen Bachmand, død
Arvinger:
1. broderen, Jens Jensen
2. søsteren, Karen Jensdatter, g.m. Christen Christensen, Mellerup
3. broderen, Christen Jensen
--------------------------------------------------------------------------------
102, 29. januar 1802, Hevring, Ørsted sogn (p. 107)
Maren Pedersdatter, død, enke efter Rasmus Andersen Smed
Arvinger:
1. morbroderen, Jens Jepsen, boet og levet i Vivild, død
arvinger:
a. Jep Jensen i Wivild
b. Maren Jensdatter g.m. Niels Sørensen, udflytter i Wivild
2. morbroder, Peder Jepsen, der er død i Vejlby
arvinger:
a. Jens Pedersen, Ørsted
b. Søren Pedersen, Ørsted
c. Maren Pedersdatter g.m. Søren Tækker af Bode
3. morbroder, Søren Jepsen, død, arvinger:
a. Jeppe Sørensen, som er død og har efterladt sig
I. Jens Jepsen i Hevring, Ørsted sogn
II. Mette Jepsdatter g.m. Jens Bendsen i Ørsted
b. Maren Sørensdatter, som er død og har efterladt sig
I. Morten Jensen i Vejlby
II. Edel Jensdatter g.m. Jens Olesen Willendrup, Rygestrand
--------------------------------------------------------------------------------
103, 17. april 1802, Hevring, Ørsted sogn (p. 130)
Rasmus Pedersen, død
Maren Laursen, enke, m/værge Anders Laursen
Arvinger:
1. bror, Christen Pedersen, Hevring, Ørsted sogn
2. søster, Margrethe Pedersdatter, g.m. Søren Rasmussen Kok i Vivild
3. halvbror, Jens Jeppesen, Hevring, Ørsted sogn
4. halvsøster Mette Jeppesdatter, g.m. Jens Bendtsen i Ørsted
--------------------------------------------------------------------------------
104, 26. maj 1802, Store Sjørup (p. 113)
skovfoged Anders Michelsen, død
Arving:
1. Dorthe Andersdatter, afdødes enkes datter, g.m. Peder Pedersen Schiødt, Nøragergården, Perslev sogn
--------------------------------------------------------------------------------
105, 20. januar 1803, Hevring, Ørsted sogn (p. 116)
Karen Andersdatter, død
Niels Nielsen skomager, enke
1. Ane Cathrine Nielsdatter
2. Niels Nielsen, 10 år
3. Anders Nielsen, 5 år
4. Rasmus Nielsen, 2 måneder Formynder, Søren Morup, Hevring, Ørsted sogn
--------------------------------------------------------------------------------
106, 5. februar 1803, Estruplund (p. 117)
Else Kirstine Rasmusdatter, død
Arvinger:
1. Moderen, Johanne Jensdatter, enke efter Rasmus Nielsen, Fjellerup
a. søsteren, Anne Andersdatter, g.m. Peder Rasmussen
b. søsteren, Maren Rasmusdatter, g.m. Jacob Jensen, Voer
c. søsteren, Karen Rasmusdatter, m/værge Søren Christensen
--------------------------------------------------------------------------------
107, 11. maj 1803, Hevring, Ørsted sogn (p. 122)
Mette Hovesdatter, død
Rasmus Jensen Morup, enkemand
1. Jens Rasmussen, 14 år
2. Søren Rasmussen, 8 år
3. Peder Rasmussen, 6 år
4. Gjertrud Rasmusdatter, 12 år
Lavværge Anders Laursens, der er deres nærmeste frænde
--------------------------------------------------------------------------------
108, 25. juli 1803, Store Sjørup (p. 125)
Søren Rasmussen Kok, død
Maren Andersdatter, enke, m/lavværge Jens Henriksen
1. Anders Sørensen
2. Ane Margrethe Sørensdatter, m formynder Jens Rasmussen, Storejørup
--------------------------------------------------------------------------------
109, 11. august 1804, Hevring, Ørsted sogn (p. 133)
Kirsten Jensdatter, død
Jens Nielsen, enkemand
1. Jens Jensen
2. Søren Jensen, Saxkøbing
3. Karen Jensdatter, g.m. Otto Pedersen Slagter, Roskild
4. Maren Jensdatter, g.m. Niels Bødker, Ørsted
--------------------------------------------------------------------------------
110, 30. november 1804, Store Sjørup (p. 135)
Maren Rasmusdatter, død
Christen Nielsen Skomager, enkemand
Arv i h.t. testamente bekræftet af hendes brødre:
1, Niels Rasmussen, gårdmand i Voer
2. Troels Rasmussen, tjenende i Hevring, Ørsted sogn
3. Anne Rasmusdatter, g.m. Niels Rasmussen Bredgård, skovfoged i Ørum
--------------------------------------------------------------------------------
111, 30. maj 1805, Hevring, Ørsted sogn (p. 138)
Anne Hansdatter, død
Christen Henriksen, enkemand
1. Hans Christensen
2. Henrik Christensen
3. Christen Christensen
4. Simon Christensen
5. Karen Christensdatter, værge Simon Christensen i Hevring, Ørsted sogn
6. Marie Christensdatter, værge Simon Christensen i Hevring, Ørsted sogn
--------------------------------------------------------------------------------
112, 13. januar 1806, Hevring, Ørsted sogn (p. 139)
Karen Pedersdatter, død
Niels Andreasen, enkemand
1. Peder Nielsen, 14 år, værge morbroderen, Jens Pedersen af Store Sjørup
2. Jens Nielsen, 10 år, værge morbroderen, Jens Pedersen af Store Sjørup
3. Anne Nielsdatter, 18 år, værge morbroderen, Jens Pedersen af Store Sjørup
4. Anne Marie Nielsdatter, 6 år, værge morbroderen Jens Pedersen af Store Sjørup
--------------------------------------------------------------------------------
113, 18. marts 1806, Hevring, Ørsted sogn ( p. 142)
Sophia Nielsdatter, død
Søren Jensen Morup, enkemand
1. Rasmus Jensen Morup, 47 år, Hevring, Ørsted sogn
2. Anders Jensen Morup, 44 år, Ørsted mark
3. Niels Jensen, 43 år, Nielstrup
4. Jens Jensen, Hevring, Ørsted sogn
--------------------------------------------------------------------------------
114, 8. april 1806 Store Sjørup (p. 143)
Søren Christensen Bach, død
Kirsten Nielsdatter, enke, m/værge Jens Gris af Store Sjørup
1. Christen Sørensen, 7 år, værge deres fasters mand, Niels Skipper i Ørsted
2. Anne Kirstine Sørensdatter, værge deres fasters mand, Niels Skipper i Ørsted 3. Engel Kristine Sørensdatter, værge deres fasters mand, Niels Skipper i Ørsted
--------------------------------------------------------------------------------
115, 25. august 1806, Estruplund gods (p. 152)
ungkarl Troels Rasmussen, død
Arvinger:
1. bror, Niels Rasmussen, Voer
2. søster, Anne Rasmusdatter, g.m. Niels Rasmussen Bredgård, Harrelund Mark
--------------------------------------------------------------------------------
116, 26. august 1806,Tørslev (p. 152)
Else Eskildsdatter, død
Rasmus Rasmussen, enkemand
Børn i ægteskab med Peder Jensen:
1. Jens Pedersen, gårdmand i Vejlby
2. Anders Pedersen, gårdmand i Vivild
3. Karen Pedersdatter, g.m. gårdmand Søren Terkildsen, Store Sjørup Børn i ægteskab med Rasmus Rasmussen:
4. Peder Rasmussen
--------------------------------------------------------------------------------
117, 22. januar 1807, Tørslev (p. 156)
Christen Sørensen Snedker, død
Maren Madsdatter, enke, m/værge Rasmus Pedersen i Tørslev
1. Mads Christensen, Lystrup
2. Søren Christensen, S...gården
3. Peder Christensen, Lystrup
4. Anne Christensdatter, g.m. Anders Hansen, Lille Sjørup
5. Laurs Christensen, fraværende, mødt Mads Sørensen
6. Maren Christensdatter, formynder Rasmus Sørensen i Hevring, Ørsted sogn
--------------------------------------------------------------------------------
118, 12. marts 1807, Hevring, Ørsted sogn (p. 160)
pige, Mette Pedersdatter, død
Arvinger:
1. søster, Abelone, g.m. Frands Christensen, Vivild
2. søster, Ane Cathrine, g.m. Rasmus Morup, Hevring, Ørsted sogn
3. halvbror, Jørgen Gjesing, Randers
4. halvbror, Anders Pedersen, Hedegård, død, arvinger:
a. Thyge Andersen, Rygård
b. Anne Andersdatter, g.m. Niels Morup, Nielstrup
c. Zidsel Andersdatter, g.m. Niels Nielsen, Hedegård
d. Maren Andersdatter, g.m. Olle Hansen, Lystrup
e. Kirstine Andersdatter, g.m. Jens Smed, Nørager
5. halvbror. Sivert Pedersen, død, arvinger:
a. Søren Sivertsen, Rygestrand
6. halvsøster, Karen, g.m. Anders Ladsen Hue, Gjesing
7. halvsøster, Mette, g.m. Niels Ladefoged, Lystrup, død, arvinger:
a. Niels Nielsen, Hevring, Ørsted Mølle
b. Anne Marie Nielsdatter, hjemme i Hedegård
8. halvsøster, Anne Pedersdatter, København
9. halvbror, Albert Pedersen, København
10. halvbror, Hans Pedersen, København
--------------------------------------------------------------------------------
119, 30. juni 1807, Hevring, Ørsted sogn (p. 163)
Rasmus Jensen Krog, død
Dortea Sørensdatter, m/værge Christen Jensen Schiødt, Hevring, Ørsted sogn
1. Jens Rasmussen, 31 år
2. Søren Rasmussen, soldat ved 2. jyske regiment
3. Birte Rasmusdatter, g.m. Peder Rasmussen Skriver, Hevring, Ørsted sogn
4. Ane Cathrine Rasmusdatter
--------------------------------------------------------------------------------
120, 10. august 1807, Tørslev (p. 166)
Jens Hovesen, død
Kirsten Jensdatter, enke, m/værge Rasmus Rasmussen
1. Anne Marie Jensdatter
2. Maren Jensdatter
Værge Rasmus Pedersen, Tørslev
--------------------------------------------------------------------------------
121, 14. august 1807, Ingerslev (p. 168)
Michel Gregersen, død
Maren Sørensdatter, enke, m/værge Søren Grand i Ingerslev
1. Gregers Michelsen, 14 år
2. Søren Michelsen, 11 år
3. Jens Michelsen, 5 år
4. Mette Michelsdatter
Værge, deres nærmeste frænde, Poul Sørensen, Ørsted
--------------------------------------------------------------------------------
122, 30. november 1807, Hevring, Ørsted sogn (p. 175)
Rasmus Sørensen Snedker, død
Maren Simonsdatter, enke, m/værge Simon Christensen
1. Laurs Christian Rasmussen
2. Kirsten Rasmusdatter
3. Kristiane Rasmusdatter
4. Ane Rasmusdatter
Formynder, nærmeste frænde Søren Christensen, Tørslev
Børn i 1. ægteskab m. Christiane Jensdatter
5. Søren Rasmussen, 23 år, soldat
6. Jens Rasmussen, 21 år
7. Ane Marie Rasmusdatter, 19 år
Værge, skoleholder, Jens Jensen, Hevring, Ørsted sogn
--------------------------------------------------------------------------------
123, 29. december 1807, Hevring, Ørsted sogn (p. 180)
Rasmus Jensen Salling, død
...., enke, m/lavværge Jens Bendsen, Ørsted mark
1. Christen Rasmussen, 28 år
2. Maren Christensdatter
3. Karen Christensdatter
4. Maria Christensdatter
Værge, deres farbror Christen Jensen Schiødt, Hevring, Ørsted sogn
--------------------------------------------------------------------------------
124, 3. maj 1808, Hevring, Ørsted sogn (p. 186)
Ane Hansdatter, død
Christen Jørgensen, enkemand
1. Hans Christensen, 28 år, soldat 2. jyske regiment
2. Jørgen Christensen, 26 år, soldat 2. jyske regiment
3. Søren Christensen, i hjemmet
4. Rasmus Christensen, i hjemmet
5. Ane Cathrine Christensdatter, 21 år, i hjemmet
--------------------------------------------------------------------------------
125, 7. maj 1808, Store Sjørup (p. 187)
Kirsten Andersdatter, enke efter Jens Sørensen Hellesen, død
1. Anders Jensen, Ingerslev
2. Kirsten Jensdatter, enke i Vejlby
3. Kirsten Marie Jensdatter, g.m. Jens Rasmussen, Store Sjørup
--------------------------------------------------------------------------------
126, 9. januar 1809, Hevring, Ørsted sogn (p. 188)
Anders Laursen, død
Birte Hovesdatter, enke, med lavværge Søren Morup af Hevring, Ørsted sogn
1. Laurs Andersen, 29 år
2. Niels Andersen, 16 år
3. Hans Andersen, 11 år
4. Rasmus Andersen, 8 år
5. Gjertrud Andersdatter, 15 år
De umyndiges børns lavværge, Peder Christensen, Hevring, Ørsted sogn
--------------------------------------------------------------------------------
127, 25. september 1809, Tørslev (p. 191)
Søren Christensen Snedker
Ane Catrine Rasmusdatter, enke, værge Gøttsche
Arvinger:
1. bror, Mads Christensen, gårdmand i Lystrup
2. bror, Peder Christensen, gårdmand i Lystrup
3. bror, Laurs Christensen, soldat 2. jyske regiment, værge Mads Sørensen, Store Sjørup
4. søster, Ane Christensdatter, g.m. gårdmand Anders Hansen i Lille Sjørup
5. søster, Maren Christensdatter, ugift
værge, Rasmus Andersen Foged, Ørsted
--------------------------------------------------------------------------------
128, 13. juli 1813, Store Sjørup (p. 195)
Jens Henriksen, død
Birte Rasmusdatter, enke
1. Peder Jensen. i hjemmet
2. Henrik Jensen, Store Sjørup
--------------------------------------------------------------------------------
129, 19. februar 1814, Hevring, Ørsted sogn (p. 195)
Jørgen Christensen, død
Gjetrud Rasmusdatter, enke m/værge Søren Christensen
Arvinger:
1. faderen, Christen Jørgensen
2. broderen, Søren Christensen
3. broderen, Rasmus Christensen
--------------------------------------------------------------------------------
130, 17. april 1815, Hevring, Ørsted sogn (p. 196)
Clemens Sørensen Smed, død
Maren Andersdatter, enke, m/værge Rasmus Andersen, Nimtofte
1. Anders Clemensen, 14 år
2. Søren Clemensen, 12 år
3. Christen Clemensen, 9 år
4. Anne Cathrine Clemensdatter
Værge, farbroderen Søren Sørensen Nimtofte, Ingerslev
--------------------------------------------------------------------------------
131, 3. juni 1817, Estruplund (p. 199)
Peder Sørensen, død, røgter på Estruplund
Ane Kirstine Nielsdatter, enke, Stenild sogn, Hobro
--------------------------------------------------------------------------------
132, 21. oktober 1817, Ingerslev (p. 204)
Karen Jensdatter, død
Anders Jensen, enkemand
1. Kirsten Andersdatter, værge morbroderen Jens Jensen Bay, Store Sjørup
2. Kirsten Sofie Andersdatter, værge morbroderen Jens Jensen Bay, Store Sjørup
--------------------------------------------------------------------------------
133, 30. juli 1818, Hevring, Ørsted sogn (p. 207)
Gjertrud Rasmusdatter, død
Søren Christensen, enkemand
1. Jørgen Sørensen, 2 år, værge Rasmus Jensen Morup, Hevring, Ørsted sogn
--------------------------------------------------------------------------------
134, 30. juli 1818, Hevring, Ørsted sogn (p. 208) Karen Pedersdatter, død Niels Andersen, enkemand
1. Peder Nielsen, 26 år
2. Jens Nielsen, 23 år
3. Anne Nielsdatter, g.m. Søren Christensen, Hevring, Ørsted sogn
4. Anne Marie Nielsdatter, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
135, 10. oktober 1818, Store Sjørup (p. 213)
Peder Simonsen, død
Maren Olesdatter, enke, m/værge Ole Sørensen i Voer
1. Simon Pedersen, 2 år, værge Peder Nielsen Eldrup
--------------------------------------------------------------------------------
136, 25. november 1819, Hevring, Ørsted sogn (p. 217)
Niels Andreasen, død
Anne Nielsdatter, enke
1. Peder Nielsen
2. Jens Nielsen
3. Ane Marie Nielsen, m. lavværge Peder Andersen i Hevring, Ørsted sogn
4. Ane Nielsdatter, g.m. Søren Christensen
--------------------------------------------------------------------------------
137, 24. februar 1820, Store Sjørup (p. 217)
Maren Olesdatter, død
Christen Jensen, enkemand
1. Simon, 3⁄4 år, værge, morbroderen Søren Olesen, Vivild
--------------------------------------------------------------------------------
138, 23. september 1820, Hevring, Ørsted sogn (p. 225)
Maren Andersdatter, død
Terkil Andersen, enkemand
Børn i ægteskab med Clemens Sørensen
1. Søren, 17 år, værge farbroderen Søren Sørensen, Store Sjørup
2. Christen, 14 år, værge farbroderen Søren Sørensen, Store Sjørup
3. Dorte Catrine, 7 år, værge farbroderen Søren Sørensen, Store Sjørup
--------------------------------------------------------------------------------
139, 23. maj 1821, Hevring, Ørsted sogn (p. 236 m.fl.)
Dorte Rasmusdatter, død
Søren Rasmussen Krog, enkemand
1. Rasmus Sørensen, 10 år, formynder Peder Rasmussen Schiødt, Hevring, Ørsted sogn
2. Anne Sofie Sørensdatter, 7 år, formynder Peder Rasmussen Schiødt, Hevring, Ørsted sogn
--------------------------------------------------------------------------------
140, 1821, Hevring, Ørsted sogn (p. 237)
Dorte Sørensdatter, død 1819), enke efter Rasmus Jensen Krog
1. Jens Rasmussen Krog, 46 år, Hevring, Ørsted sogn
2. Søren Rasmussen Krog, 41 år, Hevring, Ørsted sogn
3. Birte Rasmudatter, g.m. Peder Rasmussen Schiøtt, Hevring, Ørsted sogn
4. Anne Cathrine Rasmusdatter, g.m. Jens Jensen Færgemand, Hevring, Ørsted sogn
--------------------------------------------------------------------------------
141, 23. marts 1822, Hevring, Ørsted sogn (p. 238)
Marianne Friederichsdatter, død
Anders Jensen Møller, enke
1. moderen, Johanne Jensdatter, g.m. afdøde Friederich Moss, Hevring, Ørsted sogn, værge Niels Andersen
--------------------------------------------------------------------------------
142, 25. februar 1823, Store Sjørup (p. 241 m.fl.)
Else Henriksdatter, død
Niels Jensen, enkemand
1. Jens Nielsen 32 år, Mellerup
2. Henrik Nielsen, 25 år
Børn i ægteskab med Søren ...,
1. Søren Sørensen, død, arvinger:
a. Else
b. Maren
c. Birgitte
--------------------------------------------------------------------------------
143, 24. februar 1825, Tørslev (p. 242 m.fl.)
Anders Nielsen (24. februar 1825) og Kirsten Jensdatter (11. februar 1825)
Arvinger efter Anders Nielsen:
1. halvbror, Jens Nielsen, 29 år, Udbygård, Vejlby sogn
2. halvbror, Niels Nielsen, 24 år, Udbygård, Vejlby sogn
3. halvsøster, Bodil Marie Nielsen, 34 år, g.m. Christen Nielsen, Liltved, Fausing sogn
4. halvsøster, Anne Marie Nielsdatter, 32 år, Randers (siden gift og enke efter Niels Andersen Randers)
5. halvsøster, Anna Nielsdatter, 30 år (siden gift med Niels Christensen, Vejlby)
6. halvsøster, Maren Nielsdatter, 29 år, tjener i Randers
Arvinger efter Kirsten Jensdatter:
Børn i ægteskab med Jens Hovesen:
1. Anne Marie Jensdatter, 36 år, g.m. Poul Espensen, Bode i Ørsted sogn
2. Maren Jensdatter, 30 år, opholder sig i Tørslev
--------------------------------------------------------------------------------
144, 5. april 1825, Tørslev (p. 244 m.fl.)
Anna Katrine Rasmusdatter, død
Laurs Jensen Kielstrup, enke
1. Søren Laursen, 14 år
2. Jens Laursen, 4 år
3. Inger Marie Laursdatter, 12 år
4. Anne Johanne Laursdatter, 9 år
5. Riise Laursdatter, 7 år
6. Else Kirstine Laursdatter, 1 år
Værge, den afdødes søsters mand, Christen Larsen i Tørslev
--------------------------------------------------------------------------------
145, 9. august 1825, Ingerslev (p. 249 m.fl.)
Enevold Laursen Dyhr, død
Maren Sørensdatter, enke, m/værge broderen Mads Sørensen
1. Maren Enevoldsdatter m.værge Rasmus Schifter
Børn i ægteskab med Michel Gregersen:
1. Gregers Michelsen, 32 år, degn i Fjellerup
2. Søren Michelsen, 27 år, hjemme
3. Jens Michelsen, 23 år, tjenende Rasmus Skfiter i Ingerslev
--------------------------------------------------------------------------------
146, 26. oktober 1825, Hevring, Ørsted sogn (p. 253)
Dorte Cathrine Clemendatter, død, arvinger
1. broderen, Christen Clemmesen, Tørslev
--------------------------------------------------------------------------------
147, 17. januar 1826, Hevring, Ørsted sogn (p. 254)
Kirsten Laursdatter, død
Laurs Laursen, enkemand
1. Laurs Sørensen, Ørsted mark
--------------------------------------------------------------------------------
148, 29. december 1826, Store Sjørup (p. 258)
Birte Rasmusdatter, død, Jens Henriksens enke
1. Peder Jensen, Store Sjørup
2. Henrik Jensen, Store Sjørup
--------------------------------------------------------------------------------
149, 26. marts 1828, Ingerslev (p. 261)
Christen Henriksen, død
Ane Rasmusdatter, enke, værge Søren Grand, Ingerslev
1. Rasmus Christensen, 30 år, hjemme
2. Niels Christensen, 27 1⁄2 år
3. Maren Christensdatter, g.m. Peder Jensen, Store Sjørup
4. Christiane Christensdatter, ugift
5. Ane Johanne Christensdatter, ugift
Børn i ægteskab med Kirsten Rasmusdatter:
1. Henrik Christensen, husmand på Frisenvold gods, Maarup, Nødager
2. Inger Christensdatter, g.m. Rasmus Pedersen Gribwad, København
3. Gjertrud Christensdatter, g.m. Rasmus Moeskjær, Hevring, Ørsted sognholm Mark
--------------------------------------------------------------------------------
150, 3. august 1828, Store Sjørup (p. 262)
selvejergårdsmand, Anders Sørensen Kok, død
Ane Catrine Rasmusdatter, enke, m/værge hendes bror Knud Rasmussen fra Ørsted
1. Maren Andersdatter, fasterens mand Anders Rasmussen i Ørsted, og hendes mand Peder Pedersen Krog
--------------------------------------------------------------------------------
151, 4. august 1828, Hevring, Ørsted sogn (p. 263)
Hans Nielsen, død
Børn i ægteskab med Karen Jensdatter
1, Frederik Hansen, 30 år, tjenende på Estruplund
2. Niels Hansen, 14 år, hos Jens Bay i Ørsted
3. Anne Kirstine Hansdatter, g.m. Laurs Laursen Mand
4. Inger Marie Nielsdatter, g.m. Mads Olesen
5. Kirsten Christiansdatter, g.m. Jens Nielsen
6. Ane Marie Christensdatter
7. Maren Christensdatter
--------------------------------------------------------------------------------
152, 24. november 1828, Hevring, Ørsted sogn (p. 266)
Jens Nielsen Jennum, død
Kirsten Pedersdatter, enke, værge gårdmand Niels Andersen, Hevring, Ørsted sogn
1. Mads Jensen, 13 år, formynder, farbroderen Søren Nielsen Jennum, Nørrehald
--------------------------------------------------------------------------------
153, 25. december 1828, Hevring, Ørsted sogn (p. 264)
Mette Sørensdatter, død
Christen Pedersen, enke
1. Søren Christensen, 24 år
2. Anne Christensdatter, g.m. Niels Andersen, Hevring, Ørsted sogn
--------------------------------------------------------------------------------
154, 19. december 1829, Hevring, Ørsted sogn (p. 267 m.fl.)
Anders Jensen Møller, død
Kirsten Nielsdatter, enke
1. Mette Andersdatter, 6 år
--------------------------------------------------------------------------------
155, 10. april 1829, Hevring, Ørsted sogn (p. 270)
Birte Hovesdatter, død
1. Laurs Andersen
2. Niels Andersen
3. Rasmus Andersen
--------------------------------------------------------------------------------
156, 12. maj 1829, Hevring, Ørsted sogn (p. 270)
Niels Andersen, død
1. Peder Nielsen
2. Jens Nielsen
--------------------------------------------------------------------------------
157, 26. august 1829, Hevring, Ørsted sogn (p. 272)
Henrik Rasmussen, død
Karen Simonsdatter, enke, værge Mads Rasmussen
1. Marie Cathrine Jensdatter, g.m. Jens Nielsen, arv i h.t. testamente
--------------------------------------------------------------------------------
158, 9. december 1829, Hevring, Ørsted sogn (p. 273)
Jens Nielsen Smed, død
Kirsten Pedersdatter, enke, siden g.m. Jens Poulsen Smed
1. Mads Jensen
--------------------------------------------------------------------------------
159, 10. december 1829, Hevring, Ørsted sogn ( p. 274)
Christen Jørgensen, død
1. Søren Christensen
2. Hans Christensen
3. Rasmus Christensen
4. Anne Cathrine Christensdatter, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
160, 17. december 1829, Hevring, Ørsted sogn (p. 274)
Anders Jensen Møller, død
Kirsten Nielsdatter, enke, lavværge, Niels Andersen Laursen, Hevring, Ørsted sogn
1. Mette Andersdatter, 6 år, værge Jens Jensen Møller
--------------------------------------------------------------------------------
161, 11. april 1830, Hevring, Ørsted sogn (p. 275)
Kirsten Madsdatter, død
Peder Dreier, enkemand
1. Hendes far, Mads Sørensen, Store Sjørup
--------------------------------------------------------------------------------
162, 11. juni 1830, Ingerslev (p. 275)
Christiane Christensdatter, død
Rasmus Christensen, enkemand
1. hendes bror, Niels Christensen
2. hendes bror, Rasmus Christensen
3. hendes søster, Maren Christensdatter, g.m. Peder Jensen, Store Sjørup
4. hendes søster, Ane Johanne Christensdatter, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
163, 28. december 1830, Hevring, Ørsted sogn (p. 280)
Hans Nielsen Hevring, Ørsted sogn, død
Børn i ægteskab med afdøde Bodil Jensdatter (tdl. g.m. Rasmus Pedersen Hartvig)
1. Frederik Hansen, Ingerslev
2. Niels Hansen
3. Ane Kirstine Hansen, g.m. Laurs Laursen Mann, Hevring, Ørsted sogn
4. Rasmus Pedersen Hartvigs broderdatter, Inger Nielsdatter, g.m. Mads Olesen i Voer
5. Kirsten Christensdatter, g.m. Jens Nielsen, Hevring, Ørsted sogn
6. Ane Marie Christensdatter
7. Maren Christensdatter
--------------------------------------------------------------------------------
164, 30. december 1830, Store Sjørup (p. 281)
Peder Thomsen, død
Else Marie Jensdatter, enke, værge Rasmus Jensen Griis, Holbæk
1. Jens Pedersen
2. Else Kirstine Pedersdatter
3. Mette Pedersdatter
4. Maren Pedersdatter
Værge, Rasmus Thomsen, Voer
--------------------------------------------------------------------------------


Estruplund gods
Skifteuddrag
1831-1850

--------------------------------------------------------------------------------
165, 17. maj 1831, Hevring, Ørsted sogn (p. 2)
husmand Peder Jørgensen Gissel, 66 år, død i Drammelstrup, Fausing sogn enke
1. Peder Pedersen, Vejlby
2. svigersønnen, Jørgen Christensen, Drammelstrup
--------------------------------------------------------------------------------
166, 6. januar 1832, Hevring, Ørsted sogn (p. 8)
Peder Christensen, død
Dorte Katrine Rasmusdatter, enke, siden g.m. Peder Rasmussen Skriver 1. Anne Marie Pedersdatter, 2 år
2. Christen Pedersen, 3 år, død 1833
3. Rasmus Pedersen
--------------------------------------------------------------------------------
167, 7. juni 1832, Hevring, Ørsted sogn (p. 14)
Karen Pedersdatter, død, enke efter Niels Mikkelsen
1. Mette Marie Nielsdatter, g.m. Thomas Rasmussen, Hevring, Ørsted sogn
2. Maren Nielsdatter, g.m. Peder Snedker, Lystrup
--------------------------------------------------------------------------------
168, 7. november 1832, Ingerslev (p. 14)
Laurs Rasmussen, død
Arvinger:
1. Faderen, Rasmus Laursen
2. Broderen, Niels Rasmussen
--------------------------------------------------------------------------------
169, 23. januar 1833, Hevring, Ørsted sogn (p. 14)
Tjenestekarl Niels Jensen Skrædder, død
enken sidder i uskiftet bo med 1 umyndigt barn
--------------------------------------------------------------------------------
170, 19. august 1833, Store Sjørup (p. 14 m.fl.)
Niels Christensen Højholdt, død
Ane Sørensdatter, enke, m/værge Jens Nielsen Dreier, Hevring, Ørsted sogn
Arvinger: 3 søstre til den afdødes bedstefars kone
1. Ane Jensdatter, død, arvinger:
a. Nille Marie Pedersdatter, g.m. Søren Andersen af Nørager, død, arvinger:
I. Anders Sørensen Nørager
II. Peder Sørensen, Vivild
b. Ane Marie Pedersdatter, g.m. Hans Pedersen, Fjellerup, som er død, arvinger:
I. Niels Hansen, Ørvækgård
II. Ane Hansdatter, g.m. Søren Smed, Ørum
III. Ane Margrethe Hansdatter, ugift, Løvenholm
IV. Maren Hansdatter, ugift, Nørager
V. Peder Hansen, Gjesing Præstegård
2. Karen Jensdatter, død, arvinger:
a. Christen Sørensen
b. Rasmus Sørensen, Nørager, død, arvinger:
I. Kirsten Rasmusdatter, g.m. Jørgen Sørensen Mogenstrup, Taustrup
II. Birte Rasmusdatter, g.m. Niels Ladefoged, Estruplund
III. Jacobmine Rasmusdatter, ugift
IV. Peder Rasmussen, København
V. Søren Rasmussen, 19 år, hjemme i Nørager
c. Maren Sørensdatter, g.m. Hans Khar i Rygård, død, arvinger:
I. Ane Katrine Hansdatter, g.m. mølleformand Lars Foulum, Nielstrup mølle
II. Søren Hansen, Eløv
d. Ane Kirstine Sørensdatter, død, arvinger:
I. Terkil Sørensen, Mariemalene
II. Gjertrud Sørensdatter, g.m. Christen Bachmann, Begstrup
3. Birte Jensdatter, død, arvinger:
a. John Jensen, som er død, arvinger:
I. Ole Jensen, 17 år
II. Maren Jensdatter, ugift
III. Birte Kirstine Jensdatter, ugift
IV. John Jensen
Værge, stedfaderen, Peder Rasmussen, Lystrup
--------------------------------------------------------------------------------
171, 20. juni 1833, Hevring, Ørsted sogn (p. 15)
Christen Pedersen, død, søn af afdøde Peder Christensen
1. Moderen, Dorte Catrine Rasmusdatter
2. Søsteren, Ane Marie Pedersdatter
3. Broderen, Rasmus Pedersen
--------------------------------------------------------------------------------
172, 22. august 1833, Hevring, Ørsted sogn (p. 16 m.fl.)
Kirsten Nielsdatter, død
Rasmus Nielsen Frisk, enkemand
Børn i ægteskab med Anders Møller:
1. Mette Andersdatter, 10 år
Værge, hendes farbror, Jens Nielsen Smed, Lystrup
--------------------------------------------------------------------------------
173, 10. oktober 1833, Ingerslev (p. 19)
Rasmus Laursen, død
Maren Christensdatter, enke, sidder i uskiftet bo
1. Christen Rasmussen
2. Niels Rasmussen
3. en datter
--------------------------------------------------------------------------------
174, 29. december 1833, Ingerslev (p. 19)
ungkarl Niels Rasmussen, død
1. moderen, Maren Christensen
2. broderen Christen Rasmussen
3. en søster
Intet at arve
--------------------------------------------------------------------------------
175, 3. december 1833, Hevring, Ørsted sogn (p. 19 m.fl.)
Johanne Madsdatter, død
Søren Christensen, enkemand
1. Christen Sørensen, 7 år
2. Mads Sørensen, 5 å
3. Anders Sørensen, 2 år
Værge, morbroderen Søren Madsen, Store Sjørup
--------------------------------------------------------------------------------
176, 13. marts 1834, Store Sjørup (p. 23 m.fl.)
Engelke Sørensdatter, død
Arvinger:
moderen Kirsten Nielsdatter, g.m. Henrik Jensen, Store Sjørup mark
1. bror, Christen Sørensen, Holbæk
2. søster, Ane Kirstine Sørensdatter, g.m. Søren Mogensen, Vejle
3. halvbror, Søren Henriksen, 24 år, Ingerslev
4. halvsøster, Birte Kirstine Henriksdatter, ugift
5. halvsøster, Jensine Henriksdatter, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
177, 5. april 1834, Store Sjørup (p. 24)
Peder Pedersen Krog, død
Maren Andersdatter, enke, m/værge Peder Rasmussen i Tørslev
1. Ane Margrethe Pedersdatter, 3 år, m /værge Hans Jensen Hijarsen
--------------------------------------------------------------------------------
178, 7. juli 1834, Hevring, Ørsted sogn (p. 26)
Laurs Laursen Mand, død
Ane Kirstine Hansdatter, enke, m/værge Søren Kløve, Hevring, Ørsted sogn
1. Hans Laursen, 7 år
2. Mette Kirstien Laursen, 2 år
Værge, en brodersøn, Christen Rasmussen Reeb
--------------------------------------------------------------------------------
179, 28. november 1834, Store Sjørup (p. 31)
Birte Christensdatter, død
Christen Nielsen Skomager, enkemand
1. hendes bror, Jens Christensen, tømmermand i Randers (født 1778)
2. hendes søster, Else Christensdatter, enke efter Mikkel Laursen, Hørning (født 1773)
3. hendes søster, Karen Christensdatter, gift i Halsted, skal være død, arvinger: (født 1769):
a. Christen Jensen Mønster, smed i Udbyover
4. hendes bror, Christian Christensen (født 1775)
5. hendes bror, Jakob Christensen (født 1780)
--------------------------------------------------------------------------------
180, 19. juni 1837, Hevring, Ørsted sogn (p. 37)
Jens Jensen Morup, død
Karen Nielsdatter, enke, m/værge Niels Andersen, Hevring, Ørsted sogn
1. Peder Jensen, 22 år
2. Mette Sofie Jensdatter, ugift
3. Jens Jensen, 16 år
4. Niels Jensen, 15 år
5. Ane Kirstine Jensdatter, 13 år
Værge, farbroderens søn, Jens Rasmussen Morup, Vivild mark
--------------------------------------------------------------------------------
181, 28. juni 1939, Hevring, Ørsted sogn ( p. 38)
Rasmus Christensen, søn af Christen Rasmussen Salling, død
--------------------------------------------------------------------------------
182, 9. maj 1838, Kokkegård (p. 40)
Mads Sørensen, død
Margrethe Nielsdatter, enke, m/værge Søren Nielsen, Nørager
1. Ane Madsdatter,
2. Marianne Madsdatter
3. Jensine Madsdatter
Værge Anders Sørensen, Nørager
--------------------------------------------------------------------------------
183, 25. juni 1838, Hevring, Ørsted sogn (p. 41)
Karen Nielsdatter, død,
Jens Jensen Morup enke
1. Peder Jensen, 23 år
2. Mette Sofie Jensdatter, 21 år, ugift
3. Jens Jensen, 17 år, Vivild
4. Niels Jensen, 16 år
5. Ane Kirstine Jensdatter, 14 år
Formynder, søskendebarn Jens Rasmussen Morup, Julianeholm
--------------------------------------------------------------------------------
184, 23. juni 1838, Hevring, Ørsted sogn ( p. 44)
Anne Christensen, død
Niels Andersen, enke
--------------------------------------------------------------------------------
185, 9. juli 1838, Hevring, Ørsted sogn (p. 44)
Jens Sørensen, 22 år, søn af Søren Nielsen Kløve død, intet at arve
--------------------------------------------------------------------------------
186, 28. juli 1838, Hevring, Ørsted sogn (p. 44)
Jørgen Sørensen, 22 år, søn Søren Christensen, intet at arve
--------------------------------------------------------------------------------
187, 9. september 1838, Hevring, Ørsted sogn (p. 44)
Ingeborg Jensdatter,død (31. august 1838) Peder Olesen, død (7. september 1838)
1. Ole Pedersen, 12 år
2. Margrethe Pedersdatter,10 år
3. Mette Kirstine Pedersdatter, 9 år
4. Søren Pedersen, 8 år
5. Anne Mette Pedersdatter, 7 år
6. Søren Christian Pedersen, 4 år
7. Ane Sofie Pedersdatter, 3 år
Værge, farbroderen Christen Olesen, Randers
--------------------------------------------------------------------------------
188, 15. februar 1839, Hevring, Ørsted sogn (p. 48)
Else Kirstine Pedersdatter, død
Jens Nielsen Glavind, enkemand
Arving:
1. hendes søster, Ane Johanne Pedersdatter, ugift, siden g.m. Jens Nielsen Glavind
--------------------------------------------------------------------------------
189, 22. december 1839, Tørslev (p. 51)
Peder Rasmussen Nygård, død
efter enke og 4 sønner, bl.a. anmelder Jakob Pedersen
--------------------------------------------------------------------------------
190, 27. november 1840, Hevring, Ørsted sogn (p. 55)
Jens Jensen, død
Ane Katrine Jensdatter, enke, m/værge Niels Andersen, Hevring, Ørsted sogn
Arvinger:
1. hans bror, Niels Jensen, hjulmand i Hevring, Ørsted sogn,død,
arvinger:
a. Marie Nielsdatter, ugift
2. hans bror, Christen Jensen
--------------------------------------------------------------------------------
191, 12. januar 1841, Hevring, Ørsted sogn (p. 56)
Ane Cathrine Christensdatter, død, ugift
Efter sig 3 brødre, bl.a. anmelder, Hans Christensen Gyde
--------------------------------------------------------------------------------
192, 13. september 1841, Ingerslev (p. 57)
Ane Rasmusdatter, død, enke efter Christen Henriksen
1. Rasmus Christensen, Ingerslev
2. Niels Christensen
3. Maren Christensdatter, g.m. Rasmus Jensen Bay, Store Sjørup
4. Ane Johanne Christensdatter, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
193, 28. december 1841, Ingerslev (p. 58)
Ane Marie Sørensdatter, død
Christen Rasmussen Reeb, enkemand
1. Rasmus Christensen, 8 år
2. Maren Christensdatter, 5 år
Værge, morbroderen, Laurs Sørensen, Store Sjørup
--------------------------------------------------------------------------------
194, 26. februar 1842, Tørslev (p. 60)
Karen Jensdatter, død
Poul Henriksen, enkemand
1. Jens Poulsen, 38 år, Tørslev
2. Ole Poulsen, 36 år, gårdmand i Voer
3. Christen Poulsen, 32 år, tjenende i Randers
4. Ane Kirstine Marie Poulsdatter, 40 år, ugift, Randers
--------------------------------------------------------------------------------
195, 10. november 1843, Hevring, Ørsted sogn (p. 64)
Ane Kirstine Hansdatter, død
Søren Sørensen kløve, enkemand
Børn i ægteskab med Niels....
1. Bodil Marie Nielsdatter
Børn i ægteskab med Lars.....
2. Hans Larsen, 16 år
3. Mette Birte Kirstine Larsdatter
Børn i ægteskab med Søren Sørensen Kløve
4. Birte Marie Sørensdatter
Værge, hendes bror, husmand Niels Hansen i Ørsted
--------------------------------------------------------------------------------
196, 27. december 1843, Hevring, Ørsted sogn (p. 67)
Niels Andersen, den ældre, død
Maren Christensdatter, enke
1. Anders Nielsen, gårdmand Ørsted, død, arvinger:
a. Niels Andersen, 22 år
b. Niels Andersen, 19 år,
c. Marie Andersdatter, ugift
Værge, morbroderen Jens Esbensen
2. Mads Nielsen
3. Christen Nielsen
4. Jens Nielsen
5. Birte Nielsdatter, g.m. Søren Rasmussen Krog, Hevring, Ørsted sogn
6. Kirsten Marie Nielsdatter, g.m. Jeppe Pedersen, Ørsted
7. Marie Cathrine Nielsdatter, g.m. Jens Pedersen Frandsen, Ørsted
--------------------------------------------------------------------------------
197, 27. januar 1844, Hevring, Ørsted sogn (p. 67)
Rasmus Hansen Bødker, død
Efterlader enke og 5 børn
--------------------------------------------------------------------------------
198, 30. august 1844, Hevring, Ørsted sogn (p. 71) Mette Marie Christensdatter, død
Peder Nielsen Foged, enkemand
1. Ane Sofie Pedersdatter, 32 år
2. Nille Marie Pedersdatter, 35 år Værge, Søren Jensen Schiødt, af Bode
--------------------------------------------------------------------------------
199, 23. april 1846, Hevring, Ørsted sogn (p. 73)
Peder Nielsen Dreier, død
Ane Cathrine Troelsdatter, enke, m/værge Clemens Jensen, Vivild
1. Kirsten Pedersdatter, 15 år
2. Niels Pedersen, 13 år
3. True Pedersen, 11
Værge farbroderen, Jens Nielsen Dreier, Hevring, Ørsted sogn
--------------------------------------------------------------------------------
200, 8. september 1846, Hevring, Ørsted sogn (p. 77)
Rasmus Andersen, død
Trine Pedersdatter, enke, m/værge Hove Pedersen, Store Sjørup
1. Anders Rasmussen, 3 år
2. Birte Kirstine Rasmusdatter, 5 år
3. Maren Rasmusdatter, 1 år
Værge, deres farbror, Niels Andersen, Hevring, Ørsted sogn
--------------------------------------------------------------------------------
201, 27. oktober 1846, Kokkegård, Nørager (p. 79)
Christen Andersen, død
Margrethe Nielsdatter, enke
Arvinger:
1. halvbror, Rasmus Andersen, gårdmand, Lystrup
2. halvbror, Jens Christian Andersen, gårdmand, Lystrup
3. halvsøster, Kirsten Marie Andersen, g.m. Søren Pedersen, Vejlby
4. halvsøster, Karen Andersdatter, g.m. Rasmus Gris, husmand, Vivild
--------------------------------------------------------------------------------
202, 24. december 1847, Store Sjørup (p. 80)
Christen Jensen, død
Kirsten Sofie Andersdatter, m./værge Christen Christensen, Store Sjørup
1. Anders Christensen
2. Jens Christensen
3. Maren Christensdatter, g.m. Rasmus Rasmussen, Tørslev
--------------------------------------------------------------------------------
203, 10. februar 1849 (p. 83)
Hense Pedersdatter, død
Rasmus Nielsen Frisk, enkemand
1. Kirsten Marie Rasmusdatter Formynder, Hove Pedersen, Store Sjørup
--------------------------------------------------------------------------------
204, 11. august 1849, Tørslev (p. 84)
Ane Nielsdatter, død
Jakob Neumann, enkemand
1. Peder Jakobsen, 8 år
2. Niels Jakobsen, 6 år
Værge, morbroderen Rasmus Nielsen, Store Sjørup
--------------------------------------------------------------------------------
205, 17. december 1849, Hevring, Ørsted sogn (p. 86)
Hans Laursen, død
Arvinger:
1. søsteren, Bodil Marie Nielsdatter, g.m. Severin Frandsen, Nørager
2. søsteren, Mette Kjerstine Laursdatter, ugift
3. halvsøsteren, Birte Marie Sørensdatter, ugift Værge Niels Hansen Grangård, Ørsted
--------------------------------------------------------------------------------
206, 24. september 1850, Store Sjørup (p. 90)
Maren Christensdatter, død
Rasmus Jensen Bay, enkemand
Børn med Peder Jensen:
1. Jens Pedersen
2. Christen Pedersen
3. Rasmus Pedersen
4. Birte Pedersdatter
Børn med Rasmus Jensen Bay
5. Peder Rasmussen, 15 år
Værge Rasmus Christensen, Ingerslev
--------------------------------------------------------------------------------

Niels Sørensen

Holbækgård gods
Skifteuddrag
1710-1850

[1710-1756]   [1779-1850]


Holbækgård gods
Skifteuddrag
1710-1756

--------------------------------------------------------------------------------
207, 3, 17 December 1710, Udby sogn
Rasmus Nielsen, død
Birthe Nielsdatter, enke
Deres børn:
Niels Rasmussen, 16 år
Bodil Rasmusdatter, 11 år
Lavværge Jens Jensen i Udby
Christen Iversen og Niels Sørensen på børnenes vegne, begge af Udby
--------------------------------------------------------------------------------
208, 5, 29 maj 1711, Bode, Ørsted sogn
6, 14 maj 1711, registreringsforretning
Husmand Niels Pedersen, død
Mette Qvist, død
Ingen børn
Mandens arvinger:
1) søster, død
1a) søstersøn Niels Rasmussen, i Ørsted
1b) søsterdatter Kirsten Rasmusdatter, gift med Anders Plattes
Hendes arvinger
2) søster, død
2a) datter, gift med Christen Nielsen i Hevring, Ørsted sogn
2b) Jens Pedersen i Fiilkjær?
3) søster
3a) søn Søren Jacobsen, ved Jacob Sørensen i Bode
Fattigt bo
--------------------------------------------------------------------------------
209, 10, 16 april 1712, Holbæk sogn
Peder Rasmussen, død
Karen Sørensdatter, enke
Deres barn:
Anne Pedersdatter, 6 år
Lavværge var Jens Pedersen af Holbæk
Hendes børn, som afdøde var stedfader til:
Søren Madsen, 16 år
Thomas Madsen, 11 år
Deres formynder var Peder Olufsen Løber i Holbæk
De 2 sønners far var Mads Thomassen, efter hvem de havde arv til gode i boet
Mads Jensen Hellesen ægter enken og overtager fæstet
--------------------------------------------------------------------------------
210, 15, 20 oktober 1712, Hollandsbjerg, Ørsted sogn
Jens Lausen Degner, død den 16 oktober
Kirsten Rasmusdatter, enke
Hans søskende arvede:
1) broder Laurs Laursen, smed i Vorre
2) søster Anne Laursdatter, tjener i boet
3) Søster Mette Laursdatter, bor i København med sin mand Mads Rasmussen
4) søster Maren Laursdatter, død
4a) i København hos sin far Laurs Pedersen i Borgergade
4b) i København hos sin far Laurs Pedersen i Borgergade
5) søster Johanne Laursdatter, død
5a) søn Jens Pedersen, der skulle sejle på langfart med et af Kongens skibe
Enkens lavværge var Espen Rasmussen af Hollandsbjerg
Arvingerne vedgik ikke arv og gæld og overlod enken de sparsomme værdier
--------------------------------------------------------------------------------
211, 19, 21 januar 1713, Hollandbjerg, Ørsted sogn
Boelsmand Søren Nielsen, død
Bodil Pedersdatter, enke
Ingen børn, hans arving:
Søster Anne Nielsdatter, i Kaere? Kahr, Holbæk sogn
Enkens lavværge Espen Rasmussen i Hollandsbjerg
Intet til arv
--------------------------------------------------------------------------------
212, 21, 2 maj 1713, Bode Ørsted sogn
Johanne Jensdatter, død den 7 april
Albert Nielsen, enke
Deres børn:
Kirsten Albertsdatter, 8 år
Ellen Albertsdatter, 2 år
--------------------------------------------------------------------------------
213, 25, 15 marts 1714, Dalsgaard, ? sogn
Bodil Andersdatter, død
Laurs Jensen, enke
Deres børn:
Inger Lauridsdatter, 3 år
På barnets vegne Jacob Pedersen af Castrup
--------------------------------------------------------------------------------
214, 29, 22 juni 1714, Bode, Ørsted sogn
Maren Pedersdatter, død
Albert Nielsen, enke
Deres barn:
Niels Albertsen, 9 uger
Formynder var Peder Christophersen
Barnet kom i pleje hos farmoderen  i Hollandsbjerg
--------------------------------------------------------------------------------
215, 31, 21 november 1714, Holbæk sogn
Kirsten Christensdatter, død den 24 august
Hans Eskildsen, enke
Hendes arvinger:
1) moster Bodil Rasmusdatter i Ørsted
2) søskende
2a) Jens Andersen Ballemand i Kahr
2b) Jens Andersen Ibm.
3) Gamle Jens Hellesen i Holbæk
4) unge Jens Hellesen, husmand
5) Kirsten Thomasdatter ved Iver Henriksen
Usikkert hvordan familierelationer præcist er. Der blev intet at arve
--------------------------------------------------------------------------------
216, 33, 16 december 1713, Holbækgård, Holbæk sogn
Fhv. ladefoged Thomas Wogensen, død
Kirsten Jørgensdatter, enke, med lavværge broder Niels Wogensen af Svendstrup
Afdødes fader Wogn Wogensen Munch.
Et langt skifte, med mange afskrevne dokumenter m.v.
Ifølge skiftet foretoges registrering 12 december (1713) og nedskrevet 16 december, og 17 februar 1714 meldte faderen Nogen Wogensen af Janum? Og hustru Kirsten Jørgensdatter af Øeland med lavværge Niels Wogensen af Svendstrup alle af Wendsyssel
Af Landstingsproklama fremgår, at Thomas Wogensen døde natten mellem 15 og 16 december sidst afvigte.
Det fremgår også at Thomas Wogensen og Kirsten Jørgensdatter var trolovet 6 januar 1707 og viet 13 februar 1707. Han havde før han blev ladefoged været staldkarl på Oxholm.
--------------------------------------------------------------------------------
217, 47, 9 oktober 1715, Holbæk sogn
Mads Løber, død
Else Andersdatter, enke
Deres børn
Anders Madsen,
Peder Madsen,
Anne Madsdatter
Oluf Madsen
Enkens søn:
Niels Andersen
Enkens lavværge var Iver Henriksen
Formynder Peder Olufsen Løber i Holbæk
Der blev intet til arv
--------------------------------------------------------------------------------
218, 50, 11 april 1715, Udby sogn
Afholdt registrering i Michel Bødkers gård, da han på grund af armod havde forladt den og overtages af Peder Jensen Bog
Vurdering foretaget af Søren Jensen og Rasmus Madsen af Udby
--------------------------------------------------------------------------------
219, 52, 27 april 1715, Holbækgårds Vejrmølle, Holbæk sogn
Niels Olufsen Vejrmøller, død den 27 marts
Anne Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Oluf Nielsen,
Rasmus Nielsen
Jørgen Nielsen, tvilling
Maren Nielsdatter, tvilling
Kirsten Nielsdatter, 28 år
Alle myndige
--------------------------------------------------------------------------------
220, 55, 10 oktober 1716, Ingerslev, Holbæk sogn
Anne Sørensdatter, død den 1 oktober
Niels Therkildsen, enke
Ingen arvinger nævnt, men gården overdrages til Anders Madsen af Holbæk, der har lavet aftale med enkemanden
--------------------------------------------------------------------------------
221, 57, 2 december 1716, Kahr, Holbæk sogn
Anne Troelsdatter, død den 4 november
Christen Nielsen, enke
Hendes børn:
Christen Laursen,
? Laursdatter, med formynder Søren Jensen Boje af Holbæk
--------------------------------------------------------------------------------
222, 60, 7 januar 1717, Udby sogn
Peder ladefoged, død
Karen Pedersdatter, enke
Deres børn:
Maren Pedersdatter, 8 år
Peder Pedersen, 6 år
Dorthe Pedersdatter, 4 år
Bodil Pedersdatter 1 år
Enkens lavværge Lars Andersen i Udby og børnenes formynder Søren Jensen i Udby
--------------------------------------------------------------------------------
223, 63, 23 juni 1717, Udby sogn
Vurdering af Rasmus Nielsens gård, da han ikke kunne blive vedgården og den skulle overgå til Lars Hiorsen? Rasmus Nielsen og hans kone overværede vurderingsforretningen
--------------------------------------------------------------------------------
224, 66, 28 juni 1717, Ørsted sogn
Søren Rasmussen og hans kone havde fæste af en halvgård. I anledning overdragelse af den anden halvdel fra Jens Bødker til Niels Jensen Boje af Holbæk, blev der foretaget vurdering af Niels Markussen, Peder Markussen og Søren Mortensen
--------------------------------------------------------------------------------
225, 68, 6 juli 1717, Pindstrup, Marie Magdalene sogn
Karen Madsdatter, død
Søren Michelsen, enke
Deres barn
Michel Sørensen, 11 år
Hendes barn af tidligere ægteskab
Margrethe Jørgensdatter i Gjesing
Der blev intet at arve
--------------------------------------------------------------------------------
226, 72, 1 December 1717, Udby sogn
Vurdering af en gård som Rasmus Thomassen var bortrømt.
Den forrige mands (fæster før Rasmus Thomassen?) enke Karen Pedersdatter og hendes broder Søren Pedersen overværede sammen med Anders Smed og Espen Jensen Bog.
--------------------------------------------------------------------------------
227, 74, 4 april 1718, Udby sogn
Jens Iversen begærede vurdering, da han ikke i sin alderdom magtede at blive ved gården
Vurdering foretaget af Rasmus Madsen, Peder Kock, Lass Andersen og Søren Jensen i Udby
--------------------------------------------------------------------------------
228, 77, 22 april 1718, Holbæk sogn
Søren Christensen havde bedt om vurdering af sin gård, da han ikke kunne blive ved den.
Hans søn Christen Sørensen overværede også vurdering tillige med Søren Ebbesen, der var udset til at overtage fæstet.
Søren Ebbesen døde imidlertid og Søren Boje af Holbæk overtog
--------------------------------------------------------------------------------
229, 81, 2 marts 1722, Holbæk sogn
Maren Andersdatter, død
Espen Madsen, enke
Deres barn:
Anne Espensdatter, død
Hendes barn
Anders Rasmussen, faderen Rasmus Nielsen i af Kahr
Om protokollen er helt ens med side 113, hvor skiftet også er, er ikke undersøgt
--------------------------------------------------------------------------------
230, 84, 20 December 1719, Ørsted sogn
88, 17 juli 1720
92, 7 august 1720
Pige Maren Nielsdatter, død den 15 december
Hendes arvinger
1) Søster Anne Nielsdatter i Ørsted, med lavværge Peder Jensen af Ørsted
2) Søster Bende Nielsdatter, der er i Seland?
3) Broder Søren Nielsen Hevring, Ørsted sogn, død, boede og døde ved Rygaard Strandhuset
3a) Peder Sørensen i Nørager
3b) Karen Sørensdatter i Randers
4) broder Jens Nielsen, død, boede i Nørager
4a) Niels Jensen, soldat på Sjælland
4b) Peder Jensen i København
4c) Magdalene Jensdatter i København
4d) Maren Jensdatter i Randers
Afdøde boede i et lejet hus tilhørende Peder Andersen Bachen
20 august udbetalt Bende Nielsdatter arv til Peder Hevring, Ørsted sogn, der havde fuldmagt fra hendes mand på Sjælland. Peder Hevring, Ørsted sogn var da skipper i Randers
--------------------------------------------------------------------------------
231, 98, 30 januar 1722, Smedehuset, Holbæk sogn
102, 16 februar 1722
105, 16 marts 1722
108, 24 marts 1722
112, 31 marts 1722
Thomas Rasmussen Smed, død
Ingeborg Rasmusdatter, enke, der var stedmoder til børnene, men hun havde ikke været hos ham de seneste 9 år, hendes lavværge Jens Rasmussen af Hollandsbjerg. Hun ville intet arve, men ønskede at hendes søn i København skulle have det, hvis der blev noget
Hans børn
Rasmus Thomassen, 30 år
Søren Thomassen, 27 år
Rasmus Thomassen, 20 år, tjener Grev Reventlov i København
Der var uenighed om deling og værdierne blev bortauktioneret
--------------------------------------------------------------------------------
232, 232, 113, 2 marts 1722, Holbæk sogn
Maren Andersdatter, død 31 januar
Espen Madsen, enke
Deres barn
1) Anne Espensdatter, død for 5/4 år siden
1a) Anders Rasmussen, 1 1/2 år, faderen Rasmus Nielsen i Kahr.
Om protokollen er helt ens med side 81, hvor skiftet også er, er ikke undersøgt
--------------------------------------------------------------------------------
233, 116, 8 marts 1720, Udby sogn
118, 26 marts 1720
Søren Jensen, død
Maren Hansdatter, enke, lavværge Rasmus Jensen Markussen
Ingen livsarvinge, hans arvinger:
1) broder Søren Jensen
2) broder Henrik Jensen
3) søster Anne Jensdatter
4) søster Maren Jensdatter, i København
5 broder Christen Jensen, død
5a) Jens Christensen, tjener på Fussingø
Jens Christensens moder underskriver sig med K:S:D
Enken giftede sig med Rasmus Jensen Markussen, der havde fæstet gården
--------------------------------------------------------------------------------
234, 119, 14 juni 1725, Klemstrup, Marie Magdalene sogn
124, 27 juli 1725
Niels Bang, død
Enke med lavværge Søren Nielsen, fuldmægtig ved Stenalt
Gælden oversteg aktiverne, så intet at skifte. Enkens navn og arvinger er ikke nævnt.
--------------------------------------------------------------------------------
235, 125, 26 marts 1726, Ørsted sogn
130, 7 maj 1726
131, 18 juni 1726
Peder Andersen Bachen, død
Hans arvinger:
1) Brodersøn Jens Sørensen Sparre i Ørsted
2) Broderdatter Anne Rasmusdatter, død
2a) Anders Nielsen, i Ørsted
2b) Rasmus Nielsen, i Ørsted, var i gården hos afdøde
3) broderdatter Maren Rasmusdatter, død, gift med Søren Sørensen Klog
3a) Søren Sørensen, 14 år, i Vejlby
3b) Rasmus Sørensen 7 år, i Vejlby
4) broderdatter Else Rasmusdatter af Vejlby, ved søn Niels Andersen (Østergaard)
5) broderdatter Ingeborg Rasmusdatter, gift med Christen Mejersen (Bertelsen?) i Ørsted
Afdøde havde i levende live givet Rasmus Nielsens (2b) datter en lille sølvkande, da hun var opkaldt efter afdødes afdøde søster Karen Andersdatter.
Der blev intet til arvingerne
--------------------------------------------------------------------------------
236, 133, 30 oktober 1727, Udby sogn
Kirsten Christensdatter, død
Søren Jensen Hellesen, enke
Deres børn:
Laurids Sørensen, 6 1/2 år
Jens Sørensen, 2 1/2 år
Formynder var afdødes søsters mand Knud Jensen i Udby
--------------------------------------------------------------------------------
237, 135, 29 oktober 1727, Udby sogn
Inger Christensdatter, død
Knud Jensen, enke
Deres barn:
Christen Knudsen, 6 år
Søren Jensen Hellesen var formynder
--------------------------------------------------------------------------------
238, 137, 21 januar 1729, Holbæk sogn
141, 9 februar 1729
144, 21 februar 1729
145, 26 april 1729
Espen Madsen, død
Karen Pedersdatter, enke
Deres børn:
Maren Espensdatter, 3 år
Anne Espensdatter, 1/2 år
Hans dattersøn
Anders Rasmussen af Kahr, 8 år
Enkens fader Peder Markussen af Ørsted havde penge til gode i boet
Der blev intet til arv, men Peder Markussen og Thomas Madsen betalte de umyndiges tilgodehavende arv
Enkens forlovede Thomas Madsen overtog gården og en del gæld
--------------------------------------------------------------------------------
239, 146, 20 oktober 1729, Holbæk sogn
Mette Rasmusdatter, død
Niels Hiarsen, enke
Deres barn:
Maren Nielsdatter, 15 år
--------------------------------------------------------------------------------
240, 147, 24 oktober 1729, Bode, Ørsted sogn
Kirsten Pedersdatter, død
Rasmus Nimtofte, enke
Deres børn:
Christen Rasmusen, 18 år
Anne Rasmusdatter, 14 år
Mette Rasmusdatter, 12 år
Formynder var børnenes mosters mand Anders Jensen Smed af Hevring, Ørsted sogn
--------------------------------------------------------------------------------
241, 150, 24 august 1720, Udby sogn
Karen Nielsdatter, død
Jacob Christensen, enke
Deres børn:
Dorthe Jacobsdatter, 20 år
Jens Jacobsen, 12 år
Niels Jacobsen, 7 1/2 år
Anne Jacobsdatter, 5 1/4 år
Deres formyndere, morbrødre Rasmus Nielsen, ladefoged ved Holbækgård og Oluf Nielsen boende ved Stenalt Mølle
Endvidere var til stede Jocum Halvorsen, der var gift med de umyndiges moster Kirsten Nielsdatter
--------------------------------------------------------------------------------
242, 154, 17 december 1729, Udby sogn
157, 8 januar 1730
Jacob Christensen, død
Karen Jensdatter, enke
Deres børn:
Christen Jacobsen, 6 år
Jens Jacobsen, 1 år
Hans børn med tidligere ægtefælle, se forrige skifte
Dorthe Jacobsdatter, 28 år
Jens Jacobsen, 21 år
Niels Jacobsen, 16 år
Anne Jacobsdatter, 14 år
Christen Mortensen overtog fæstet
--------------------------------------------------------------------------------
243, 160, 8 februar 1730, Ørsted sogn
Jens Simonsen Skrædder, død
Kirsten Michelsdatter, enke
Deres børn
Rasmus Jensen, 33 år, bor i Bode
Johanne Jensdatter, 28 år
Simon Jensen, 24 år
Der blev intet til arv. Enken blev ved fæstet med hjælp fra sønnen Simon Jensen, der skulle hjælpe hende og senere overtage fæstet efter hende
--------------------------------------------------------------------------------
244, 163, 29 april 1730, Holbæk sogn
Jens Hellesen, død
Anne Sørensdatter, enke
Deres børn:
Maren Jensdatter, 19 år
Kirsten Jensdatter, 16 år
Jens Jensen, 15 år
Søren Jensen, 12 år
Der blev ikke noget til arv
Peder Hellesen overtog fæstet
--------------------------------------------------------------------------------
245, 166, 17 august 1730, Holbæk sogn
Christen Furimand, død
Peder Sørensen Bøeg fæstede gården
--------------------------------------------------------------------------------
246, 169, 14 april 1731, Kahr, Holbæk sogn
170, 14 maj 1731
Hans Troelsen, død
Kirsten Lasdatter, enke
Der er ikke nævnt arvinger og der blev ikke noget til arv.
Anders Jensen, der igen tiltrådte stedet
--------------------------------------------------------------------------------
247, 172, 17 juli 1731, Holbæk sogn
175, 31 juli 1731
Karen Jensdatter, enke
Hans Jensen Hiarsen, død
Deres børn
Laurids Hansen, 12 år
Else Hansdatter, 4 år
Maren Hansdatter, 8 uger
Formynder var deres morbroder Søren Jensen Hellesen
--------------------------------------------------------------------------------
248, 177, 25 juni 1732, Holbæk sogn
Anne Jensdatter, død
Søren Jensen Boye, enke
Deres børn
Jens Sørensen, 13 år
Maren Sørensdatter, 9 år
Peder Sørensen, 8 år
Laurids Sørensen, 1/4 år
Afdødes morbroder Mads Jensen Hellesen af Holbæk
Børnenes mosters mand Laurs  Christen Smed
--------------------------------------------------------------------------------
249, 178, 24 December 1732, Udby sogn
Rasmus Jensen Grenaa, død
Efterlod sig 2 sønner og 7 døtre:
1) Anne Rasmusdatter, i København, gift med Poul Andersen
2) Dorthe Rasmusdatter, enke i Udby
3) Kirsten Rasmusdatter, gift med Jens Rasmussen i Randers
4) Mette Rasmusdatter, gift med Hove Lauridsen i Udby
5) Maren Rasmusdatter, gift med Niels Sørensen i Udby
6) Laurids Rasmussen i Udby
7) Anne Rasmusdatter, 36 år i Udby, ugift
8) Jens Rasmussen, I Udby
9) Karen Rasmusdatter, 27 år
I boet indgik en arv efter den salige mands søster Mette Sørensdatter, der var død i København
--------------------------------------------------------------------------------
250, 182, 28 februar 1733, Holbæk sogn
185, 21 marts 1733
Bente Nielsdatter, død
Niels Andersen, enke
Hendes søn:
Søren Christensen, 19 år, med formynder  og svoger Rasmus Hiarsen af Holbæk
--------------------------------------------------------------------------------
251, 187, 3 juni 1733, Udby sogn
Anne Larsdatter, død
Jens Michelsen Skrædder, enke
Deres børn:
Michel Jensen, 13 år
Maren Jensdatter, 10 år
Morbrødre Søren Larsen og Jens Larsen af Udby
Se skifte 293
--------------------------------------------------------------------------------
252, 189, 11 november 1733, Tørslev, Estruplund sogn
Mette Jensdatter, død
Peder Henriksen, enke
Deres børn:
Anders Pedersen, 40 år
Mette Pedersdatter, 36 år, gift i Hevring med Søren Krog
Eskild Pedersen, 30 år
Peder Henriksen afstod gården til Eskild Pedersen
--------------------------------------------------------------------------------
253, 190, 16 januar 1734, Udby sogn
Else Jensdatter, død
Michel Pedersen Beg, enke
Deres børn:
Jens Michelsen, 6 år
Anne Michelsdatter, 3 år
Formynder var Jens Møller af Udby, der var gift med en søster til afdøde, endvidere Rasmus Nielsen af Bode, der også var gift med en søster til afdøde
Skifte 279
--------------------------------------------------------------------------------
254, 192, 18 maj 1734, Udby sogn
194, 16 juni 1734
Anne Sørensdatter, død
Hendes arvinger:
Halvbroder Laurids Christensen
Halvsøster Maren Christensdatter
Helbroder Niels Sørensen
Brodersøn Niels Rasmussen Sortberg, der havde fæstet sin afdødes fasters hus
--------------------------------------------------------------------------------
255, 196, 16 september 1734, Holbæk sogn
202, 15 oktober 1734
204, 5 november 1734
Søren Michelsen Smed, død
Else Jensdatter, enke
Deres børn:
Jens Sørensen, 6 år
Maren Sørensdatter, 11 år
Anne Sørensdatter, 9 år
Hans børn med første hustru Maren Rasmusdatter:
Ellen Sørensdatter, 20 år
Hans børn med anden hustru Maren Christensdatter:
Niels Sørensen, 16 år
Christen Sørensen 15 år
Mads Sørensen, 14 år , var hos sin farbroder Niels Michelsen i Dalbyover på Trudsholm gods og havde været der siden sit 3. år
Morbroder Laurids Rasmussen Nørager fra Gjerlev på Støvringsgaard gods var formynder for den ældste datter, en anden morbroder Jens Rasmussen Nørager i Kahr på Estruplund gods
Mellemste kuld børn var i Bjerregrav på Fussingø gods, hos afdøde mands morbroder Jacob Svendsen
--------------------------------------------------------------------------------
256, 208, 6 oktober 1734, Udby sogn
211, 20 oktober 1734
213, 3 november 1734
Inger Nielsdatter, død
Søren Andersen Hyrde, enke
Hendes arvinger
Enkemanden kendte alene halvsøster Maren Andersdatter  i Holbæk, der havde kohyrden Christen Jensen til ægte
Dertil morbrødrebørn, men de var ikke arvinger og ikke nævnt med navne
--------------------------------------------------------------------------------
257, 216, 6 april 1735, Holbæk sogn
219, 18 april 1735
Søren Jensen Bøg, død
Bodil Pedersdatter, enke
Deres børn:
Jens Sørensen
Laurs Sørensen
Peder Sørensen
Anne Sørensdatter, gift med Søren Andersen
Maren Sørensdatter, gift med Oluf Madsen af Kahr
Kirsten Sørensdatter, gift med Espen Jensen, der overtog fæstet
--------------------------------------------------------------------------------
258, 220, 23 april 1736, Klemstrup, Marie Magdalene sogn
226, 14 maj 1736
Gårdfæster Frands Jensen, død
Dorthe Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Kirsten Frandsdatter, 8 år
Birgitte Marie Frandsdatter, 4 år
Karen Frandsdatter, 1 år
Nærmeste slægtning til afdøde var efter enkens  vidende Jens Jacobsen i Attrup på Ryomgaard gods og Rasmus Smed i Store Sjørup, gift med afdødes helsøster Kirsten Jensdatter og Rasmus Smeds søn Jens Rasmussen, der bor i Bode på Stenalt gods
Lavværge Rasmus Jensen Elling, der havde fæstet gården
Se skifte 561
--------------------------------------------------------------------------------
259, 230, 11 juni 1736, Aalborghuset, Marie Magdalene sogn
232, 21 juni 1736
Mads Madsen, død
Marie Andersdatter, enke
Deres børn:
Malene Madsdatter, 6 år
Anders Madsen, 2 år
Enkens broder Anders Andersen
Afdødes far Mads Steffensen og afdødes farbroder Mogens Steffensen i Nyborghuset på Løvenholm gods
--------------------------------------------------------------------------------
260, 234, 17 februar 1738, Holbæk sogn
Jens Madsen, død
Maren Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Mads Jensen, 4 år
Rasmus Jensen, 1 år
Formynder og farbroder Niels Madsen Krog
--------------------------------------------------------------------------------
261, 239, 27 februar 1738, Lille Sjørup, Ørsted sogn
Maren Poulsdatter, død
Jens Jensen, enke
Deres børn:
Anne Jensdatter, 17 år
Poul Jensen, 9 år
Birte Jensdatter, 5 år
Formynder var morbroder Christen Poulsen af Voer
Skifte 280
--------------------------------------------------------------------------------
262, 242, 5 marts 1738, Udby sogn
246, 12 marts 1738
Anne Pedersdatter, død
Knud Hansen, død
Hendes arvinger:
1) Søster
1a) datter
1aa) Thomas Pedersen Beg
1ab) Rasmus Pedersen i København
1ac) Anne Pedersdatter
1ad) Michel Pedersen Beg
2) søster, død
2a) Peder Rasmussen Gjesing i København
3) søster
3a) Maren Laursdatter gift med Hans Hiarsen
4) søster
4a) søn
4aa) Søren Hvadsen?
--------------------------------------------------------------------------------
263, 246, 25 marts 1739, Ørsted sogn
249, 22 april 1739
Niels Pedersen Møller, død
Anne Rasmusdatter, enke, med lavværge Jens Nielsen Mejlby
Deres børn:
Anders Nielsen Møller, 37 år, bor i Ørsted
Rasmus Nielsen Møller, 34 år, bor i Hald
Else Nielsdatter, 40 år, bor i Øster Tørslev, gift med Wenzel Grosman
--------------------------------------------------------------------------------
264, 252, 1 april 1739, Tørslev, Estruplund sogn
256, 30 oktober 1739
Eskild Pedersen, død
Kirsten Jensdatter, enke
Deres børn:
Else Eskildsdatter, 6 år
Peder Eskildsen, 4 år
Enkens tilkommende mand Poul Andersen fæstede
Formynder var afdødes søster mand Søren Sørensen Krog af Hevring
Afdødes moder, Mette Jensdatter havde været i gården i 8 år uden betaling
Afdødes fader Peder Henriksen, se skifte 253
--------------------------------------------------------------------------------
265, 261, 1 juli 1739, Udby sogn
261, 30 juli 1739
Laurs Christensen, død, 17 juni
Afdødes arvinger:
Søster Maren Christensdatter, enke efter Morten Beg, der havde haft gården i fæste og enken blev ved fæstet. Hendes afdøde broder havde ikke haft noget med fæstet at gøre.
Ny fæster Arent Michelsen og hustru Anne Mortensdatter fæster. Anne Mortensdatter var datter af Maren Christensdatter og Morten Beg
Skifte 278
--------------------------------------------------------------------------------
266, 264, 9 november 1739, Holbæk sogn
266, 30 november 1739
269, 12 december 1739
271, 11 april 1742
Niels Jensen Bech, død
Bodil Christensdatter, enke
Deres barn:
Birthe Nielsdatter, knap 3 1/2 år
Lavværge var sognedegn for Holbæk og Udby menigheder Peiter Krüger, senere gl Søren Poulsen i Holbæk, der ægtede enken
Enkens moder Bodil Terkildsdatter
Afdøde havde en del penge til gode hos forskellige personer og på grund af besvær med inddrivelsen trak boets afslutning ud.
--------------------------------------------------------------------------------
267, 274, 28 juni 1740, Holbæk sogn
Jens Nielsen Hvadsten, død
Anne Rasmusdatter, enke
Deres barn:
Mette Jensdatter, 1 1/2 år
Formynder var søskendebarn Jens Bøj af Holbæk
Lavværge Niels Jensen af Holbæk fæstede gården og ægtede enken
Intet at arve
Se skifte 284
--------------------------------------------------------------------------------
268, 279, 30 december 1740, Holbæk sogn
283, 24 januar 1741
Kirsten Sørensdatter, død
Espen Jensen, enke
Deres børn:
Bodil Espensdatter, 4 år
Jens Espensen, 2 år
Børnenes morbroder Laurs Sørensen Boj af Kahr
Se skifte 257
--------------------------------------------------------------------------------
269, 286, 2 januar 1741, Holbæk sogn
290, 30 oktober 1741
Jens Sørensen Boj, død
Anne Jensdatter, enke
Deres børn:
Bodil Jensdatter, 11 år
Anne Jensdatter, 8 år
Søren Jensen, 6 år
Maren Jensdatter, 2 år
Børnenes farbroder Laurs Sørensen Boj
Der blev ikke noget til arv
Se skifte 257
--------------------------------------------------------------------------------
269, 293, 19 februar 1741, Holbæk sogn
296, 26 februar 1741
Christen Olufsen, død
Karen Klemensdatter, enke
Deres børn:
Oluf Christensen, 10 år, hjemme hos moderen
Maren Christensdatter, 26 år, hjemme
Anne Christensdatter, 18 år, tjener Oluf Madsen i Kahr
Bodil Christensdatter, 7 år
Enkens lavværge Anders Klemensen
Formynder var faderens brodersøn Peder Boj af Holbæk
Der blev intet til arv
--------------------------------------------------------------------------------
270, 298, 7 juli 1741, Marie Magdalene sogn
302, 4 august 1741
Poul Jensen, død
Birgitte Espensdatter, enke
Deres børn:
Espen Poulsen, 33 år, hjemme
Jens Poulsen, 26 år, tjener Mads Aalborg
Rasmus Poulsen, 23 år, tjener præsteenken i Marie Magdalene
Søren Poulsen, 19 år, hjemme
Karen Poulsdatter, 36 år, gift med Jens Nielsen, Brunmose (Vivild sogn)
Kirsten Poulsdatter, 21 år
Lavværge Niels Jochumsen i Koed
--------------------------------------------------------------------------------
271, 306, 5 august 1741, Klemstrup, Marie Magdalene sogn
Jens Jensen, død
Dorthe Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Rasmus Jensen, 29 år, myndig
Kirsten Jensdatter, gift med Niels Bendixen i Marie Magdalene
Dorthe Marie Jensdatter, 16 år
Maren Jensdatter, 14 år
Lavværge Søren Christensen af Skarresø
Formynder for Dorthe Marie, Jens Madsen Skovfoged, der var afdødes brodersøn
Formynder for Maren, Jens Nielsen Brunmose, der er søstersøn til afdøde
--------------------------------------------------------------------------------
272, 314, 31 oktober 1741, Udby sogn
Anne Sørensdatter, død
Niels Jensen Hiarsen
Deres børn:
Mette Nielsdatter, 11 år
Marie Nielsdatter
Anne Nielsdatter
Søren Nielsen
Formynder var deres morbroder Søren Møller af Nørager
--------------------------------------------------------------------------------
273, 316, 16 februar 1742, Udby sogn
319, 23 oktober 1742
Hans Poulsen, død
Kirsten Laursdatter, enke
Deres børn:
Maren Hansdatter, 12 år
Peder Hansen, 6 år
Poul Hansen, 4 år
Ingeborg Hansdatter, 1 år
Jens Andersen fæster og ægter enken
Se skifte 298
--------------------------------------------------------------------------------
274, 321, 22 februar 1742, Holbæk sogn
325, 18 oktober 1742
Gårdfæster Mads Jensen Krog, død
Karen Nielsdatter, enke
Deres børn:
1) Niels Madsen, 30 år
2) Søren Madsen, 25 år
3) Maren Madsdatter, 28 år
Hans søn
4) Jens Madsen, død, børnenes stedfader Søren Thomassen i Holbæk
4a) Mads Jensen, 9 år
4b) Rasmus Jensen, 6 år
Lavværge var Mads Hellesen og formynder Christen Pedersen Hiarsen
Sønnen Niels Madsen overtog fæstet.
Intet til arv
Se skifte 260
--------------------------------------------------------------------------------
275, 327, 19 maj 1742, Holbæk sogn
334, 16 juni 1742
334, 16 oktober 1742
Selvejer Thomas Madsen, død
Karen Pedersdatter, enke
Deres børn:
Karen Thomasdatter, 12 år
Karen Thomasdatter, 4 år
Lavværge Espen Jensen af Holbæk, senere hendes broder Niels Pedersen i Hollandsbjerg
Formynder var børnenes fasters mand Laurs Sørensen Boj i Kahr
Der var indestående arv til enken Karen Pedersdatters børn med Espen Madsen, skifte 238
Enkens nye mand Morten Jensen overtog fæstet
--------------------------------------------------------------------------------
276, 338, 5 juni 1742, Holbæk sogn
341, 5 juli 1742
Enke Maren Lauridsdatter, død
Jørgen Skovfoged, død
Deres børn:
Anders Jørgensen, tjente i Vendsyssel
Thomas Jørgensen, tjente i byen
--------------------------------------------------------------------------------
277, 342, 21 april 1742, Pindstrup, Marie Magdalene sogn
344, 25 juli 1742
Peder Pedersen, død
Mette Rasmusdatter, død
Hans børn:
Maren Pedersdatter, 27 år
Niels Pedersen, 26 år
Anne Pedersdatter, 25 år
Kirsten Pedersdatter, 16 år
Rasmus Pedersen, 12 år
Rasmus Poulsen overtog fæstet
--------------------------------------------------------------------------------
278, 346, 9 juni 1742, Udby sogn
351, 18 juni 1742
352, 2 juli 1742
Anne Mortensdatter, død
Arent Michelsen, enke
Deres børn:
Inger Arentsdatter, 7 år
Maren Arentsdatter, 3 år
Anne Arentsdatter, 1 år
Formynder var børnenes moders mand Søren Jensen Hellesen af Ingerslev, der var gift med afdødes søster
Skifte 265
--------------------------------------------------------------------------------
279, 356, 9 juni 1742, Udby sogn
359, 15 maj 1743
Michel Pedersen Beg, død
Inger Jensdatter, enke
Deres børn:
Peder Michelsen, 8 år
Jens Michelsen, 4 år
Else Michelsdatter, 1 år
Hans børn med afdøde kone:
Jens Michelsen, 14 år
Anne Michelsdatter, 11 år
Lavværge Jens Møller af Udby
Der blev ikke noget at arve og enken kunne ikke blive ved stedet, der blev bortfæstet til Jens Christensen Helvegs søn Christen Jensen fra Udby
Skifte 253
--------------------------------------------------------------------------------
280, 361, 29 juni 1742, Lille Sjørup, Ørsted sogn
Jens Jensen, død
Maren Christensdatter, enke
Deres barn:
Christen Jensen, 3 år
Hans børn med første kone:
Anne Jensdatter, 17 åt
Poul Jensen, 9 år
Birte Jensdatter, 5 år
Skifte 261
--------------------------------------------------------------------------------
281, 365, 27 juli 1742, Udby sogn
370, 28 januar 1743
Karen Rasmusdatter, død
Søren Jensen Hvadsten
Hendes børn:
Jens Jensen, 25 år (der står Jensen)
Poul Pedersen, 22 år
Ingeborg Pedersdatter, 19 år
Børnenes morbroder Rasmus Rasmussen Vejrmøller
--------------------------------------------------------------------------------
282, 372, 4 oktober 1742, Udby sogn
374, 14 januar 1743
Rasmus Pedersen Skrædder, død
Mette Iversdatter, enke
Deres børn:
Gjertrud Rasmusdatter, 7 år
Maren Rasmusdatter, 6 år
Lavværge var hendes fader Iver Thrane
Enkens trolovede fæstemand Jens Jensen Beg
--------------------------------------------------------------------------------
283, 376, 4 oktober 1742, Udby sogn
378, 16 februar 1743
Margrethe Jensdatter, død
Jens Nielsen Markmand, enke
Deres børn:
Niels Jensen, 5 år
Maren Jensdatter, 6 år
Anne Jensdatter, 4 år
Kirsten Jensdatter, 4 år
Formynder var børnenes morbroder Mads Jensen i Udby
--------------------------------------------------------------------------------
284, 380, 9 oktober 1742, Holbæk sogn
384, 17 oktober 1742,
Anne Rasmusdatter, død
Niels Jensen Hvadsten, enke
Hendes barn:
Mette Jensdatter
Se skifte 267
--------------------------------------------------------------------------------
285, 386, 17 april 1742, Holbæk sogn
389, 21 november 1742
Maren Poulsdatter, død
Søren Poulsen, enke
På den afdødes moders (Ingeborg Hansdatter) vegne mødte Peiter Krüger af Holbæk
--------------------------------------------------------------------------------
286, 391, 26 november 1742, Udby sogn
395, 24 januar 1743
Kirsten Thomasdatter, død
Niels Nielsen, enke
Hendes børn:
Jens Henriksen,
Maren Henriksdatter
Kirsten Henriksdatter
Jens Helveg af Udby var beslægtet med afdødes børn
--------------------------------------------------------------------------------
287, 399, 13 november 1742, Kahr, Holbæk sogn
400, 14 december 1742
Anne Pedersdatter, død
Peder Madsen, enke
Deres børn:
Mads Pedersen, 16 år
Peder Pedersen, 14 år
Oluf Madsen i Kahr var farbroder og formynder
--------------------------------------------------------------------------------
288, 402, 7 maj 1743, Rosenborg Skovhus, Marie Magdalene sogn
Marie Andersdatter, død
Skovfoged Jens Madsen, enke
Deres børn:
Mads Jensen, 5 år
Jens Jensen, 2 år
Hendes børn med Mads Madsen:
Malene Madsdatter, 13 år
Anders Madsen, 9 år
Skifte 259
--------------------------------------------------------------------------------
289, 411, 22 juli 1743, Dalsgaard, Hvilsager sogn
422, 12 august 1743
424, 3 oktober 1743
Laurids Jensen, død
Maren Jensdatter, enke, lavværge Peder Olesen Møller i Lild Mølle
Deres børn:
Jens Lauridsen, 23 år
Anders Lauridsen, 20 år
Bodil Lauridsdatter, 27 år
Birgitte Lauridsdatter, 25 år, gift med Peder Laursen i Andi på hr. Grev Scheels gods
Hans barn af første ægteskab:
Inger Lauridsdatter, gift med Søren Hansen i Bendstrup på Skafføgaard gods
--------------------------------------------------------------------------------
290, 427, 22 april 1744, Ingerslev, Holbæk sogn
429, 8 maj 1744
Karen Christensdatter, død
Boelsmand Anders Sørensen, døde
Deres børn:
Søren Andersen , 29 år af Udby
Espen Andersen, 21 år
Oluf Thomassen fra Holbæk overtid fæstet
--------------------------------------------------------------------------------
291, 432, 22 februar 1747, Udby sogn
435, 23 februar 1747
Dorthe Pedersdatter, død
Niels Jacobsen, enke
Deres børn:
Jacob Nielsen, 6 år
Bodil Nielsdatter, 4 år
Formynder var afdødes søsters mand Jens Henriksen af Udby
--------------------------------------------------------------------------------
292, 438, 2 juni 1747, Ingerslev, Holbæk sogn
444, 22 august 1747
Rasmus Pedersen Beg, død
Bodil Poulsdatter, enke
Han efterlod sig ikke børn.
Hans arvinger:
1) broder Michel Pedersen Beg, død, havde været gift med  gl. Jens Møllers kones søster
1a) Jens Michelsen, 18 år
1b) Peder Michelsen, 13 år
1c) Jens Michelsen, 7 år
1d) Anne Michelsdatter, 16 år
1e) Anne Michelsdatter, 6 år (i skifte 279 Else Michelsdatter)
2) broder Thomas Pedersen, død, været gift med Jens Christensen Wejlbys søster
2a) Karen Thomasdatter, 9 år
2b) Mette Thomasdatter, 6 år
3) broder Rasmus Pedersen, tjener i København
4) søster Anne Pedersdatter, tjener i København
Skifte 253 og 279
--------------------------------------------------------------------------------
293, 445, 28 juni 1747, Udby sogn
451, 11 november 1747
Jens Michelsen Skrædder, død
Anne Rasmusdatter, enke, med lavværge Mads Hjulmand i Udby
Ingen børn
Hans børn med tidligere hustru Anne Larsdatter:
Michel Jensen, 26 år
Maren Jensdatter, 23 år, tjener i København
Farbroder Arent Michelsen af Udby
Michel Jensen overtog fæstet efter sin afdøde fader.
Se skifte 251
--------------------------------------------------------------------------------
294, 453, 2 september 1748, Udbyhøj Færgested, Udby sogn
456, 7 oktober 1748
462, 4 november 1748
463, 16 december 1748
Christen Nielsen Revsbech, død
Maren Pedersdatter, enke
Deres børn:
Peder Christensen, 27 år, “farer til skibs”
Else Marie Christensdatter, gift med skoleholder Anders Laursen i Raaby
Kirsten Christensdatter, gift med degnen Niels Søndergaard i Voer
Søren Christensen Revsbech, 24 år, hjemme og fæster huset
Hans børn med afgangen Anne Sørensdatter:
Niels Christensen Revsbech, borger og købmand i Randers
Maren Christensdatter, gift med Peder Hevring, borger i Randers
Anne Kirstine Christensdatter, gift med tømmermand Christopher Christophersen i Bragnis i Norge
Side 461 omtales familieskab. Søren Nielsen Dahl oplyste om en gæld afdøde havde til hans forældre, Kirsten Nielsdatter, der var broder til afdøde Christen Nielsen Revsbech. Søren Nielsen Dahl datter Kirstine havde været i hus hos afdøde og hans hustru i 6 1/2 år
--------------------------------------------------------------------------------
295, 464, 10 oktober 1748, Udby sogn
466, 24 oktober 1748
467, 21 november 1748
Else Christensdatter, død
Hans Villumsen, enke
Deres barn:
Anne Hansdatter, tjener i København
Der blev ikke noget til arv
--------------------------------------------------------------------------------
296, 468, 10 oktober 1748, Udby sogn
471, 24 oktober 1748
Birgitte Nielsdatter, død
Jens Jacobsen, enke
Deres børn:
Jacob Jensen, 8 år
Karen Jensdatter, 5 år
Maren Jensdatter, 1 år
--------------------------------------------------------------------------------
297, 472, 11 oktober 1748, Lille Sjørup, Ørsted sogn
Jens Laursen, død
Anne Sørensdatter, enke
Deres børn:
Hans Jensen, 28 år
Laurs Jensen, 23 år
Else Jensdatter, gift med Jens Skomager i Holbæk
Hans Jensen  fæster efter faderen
--------------------------------------------------------------------------------
298, 478, 26 oktober 1748, Udby sogn
Kirsten Laursdatter, død
Jens Andersen, enke
Deres barn:
Anders Jensen, 3 år
Hendes børn med afgangen Hans Poulsen:
Peder Hansen, 13 år
Poul Hansen, 10 år
Maren Hansdatter, 17 år
Ingeborg Hansdatter, 8 år
Formynder var afdødes søsters mand Søren Hvadsten
Se skifte 273
--------------------------------------------------------------------------------
299, 483, 21 februar 1749, Udby sogn
489, 7 marts 1749
490, 14 juni 1749
Karen Jensdatter, død
Rasmus Nielsen, enke
Deres børn:
Niels Rasmussen, 4 år
Maren Rasmusdatter, 8 år
Karen Rasmusdatter 1/2 år (døde mellem 2. og 3. skiftesamling)
Formynder Niels Andersen
Afdødes broder Niels Gjerild
Intet til arv
--------------------------------------------------------------------------------
300, 492, 17 juni 1749, Hollandsbjerg, Ørsted sogn
Inger Nielsdatter, død
Peder Sørensen, enke
Deres børn:
Laurs Pedersen, 26 år
Niels Pedersen, 16 år
Birgitte Pedersdatter, gift med Mads Jensen, der tjener i Glenstrup Præstegaard
Karen Pedersdatter, 20 år, tjener i Ørsted hos Thomas Feltbereder
Anne Pedersdatter, 18 år, hjemme
Der blev ikke noget til arv
--------------------------------------------------------------------------------
301, 496, 27 januar 1750, Holbæk sogn
499, 24 februar 1750
Kirsten Jensdatter, død
Jens Nielsen, enke, døde straks efter hustruen
Deres børn:
Niels Jensen, 28 år, hjemme hos faderen
Peder Jensen Saling, ved en gård i byen
Der blev ikke noget til arv.
Mads Christensen overtog fæstet
--------------------------------------------------------------------------------
302, 502, 24 marts 1750, Ørsted sogn
Peder Pedersen Trige, død
Anne Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Rasmus Pedersen, 9 uger
Mette Marie Pedersdatter, 3 år
Afdødes broder Anders Pedersen Trige, der tjener i gården
Lavværge Peder Nielsen Bay fra Stenalt
Enkens far Rasmus Hellesen af Allestrup
Knud Thomsen af Vivild, gift med en søster til afdøde
--------------------------------------------------------------------------------
303, 513, 15 maj 1750, Klemstrup,  Marie Magdalene sogn
522, 10 juli 1750,
527, 5 februar 1751,
Rasmus Jensen, død
Inger Laursdatter Holst, enke, hun var frugtsommelig
Deres barn:
Rasmus Rasmussen, født efter faderen død
Afdødes mor:
1) Dorthe Rasmusdatter, hendes lavværge Niels Rasmussen Snedker i Marie Magdalene, hun var enke efter Jens Jensen
Lavværge Thomas Pedersen Baasted af Nimtofte Mølle og hendes fader Laurs Holst fra Thorsager
Christen Poulsen havde fået løfte om fæste på afdødes gård og ville ægte enken
Afdøde havde en søster Maren Jensdatter, der under skiftet blev gift med Rasmus Nielsen i Rosenborghuset?
Se skifte 271
--------------------------------------------------------------------------------
304, 532, 21 maj 1751, Nørager sogn
Niels Christensen, død
Berrit Sørensdatter, enke
Deres børn:
Christen Nielsen, 8 år
Maren Nielsdatter, 4 år
Anne Nielsdatter, 1/2 år
--------------------------------------------------------------------------------
305, 534, 21 april 1752, Udby sogn
Maren Pedersdatter, død
Hans Madsen Smed, enke
Deres barn:
Mads Hansen, 3-4 år
--------------------------------------------------------------------------------
306, 536, 11 januar 1753, Udby sogn
Jens Knudsen, død
Hans arvinger:
Christen Knudsen, 30 år i Udby
Simon Knudsen, 26 år, opholder sig i København
Niels Knudsen, 23 år, i København
Knud Knudsen, 18 år
--------------------------------------------------------------------------------
307, 537, 16 februar 1753, Udby sogn
Maren Nielsdatter, død
Jens Jensen Møller, enke
Deres børn:
Jens Jensen, 6 år
Niels Jensen, 4 år
Mette Jensdatter, 1 1/2 år
--------------------------------------------------------------------------------
308, 540, 10 april 1753, Holbæk sogn
Espen Jensen, død
Maren Jensdatter, enke
Hans børn:
Jens Espensen, 13 år
Bodil Espensdatter, 18 år
Hans børn med enken:
Kirsten Espensdatter, 11 år
Anne Espensdatter, 1 1/2 år
Formynder var deres farbroder Peder Espensen af Hollandsbjerg og Laurs Boj
Enkens nye ægtefælle Peder Sørensen Boj
Se skifte 268
--------------------------------------------------------------------------------
309, 542, 10 april 1753, Holbæk sogn
Ole Sørensen, død
Bodil Sørensdatter, enke
Hans arving:
Søster Mette Sørensdatter, gift med  Jens Sørensen Boj af Holbæk
--------------------------------------------------------------------------------
310, 543, 22 januar 1753, Ørsted sogn
Else Andersdatter, død
Aage Rasmussen Skrædder, enke
Deres børn:
Kirsten Aagesdatter, 27 år, gift med Casper Godtfredsen Bager i Randers
Anders Aagesen, 25 år
Anne Margrethe Aagesdatter, 17 år
Rasmus Aagesen, 13 år
Christen Aagesen, 11 år
--------------------------------------------------------------------------------
311, 545, 28 november 1753, Udby sogn
551, 12 december 1753
Jens Beg, død i København
Mette Iversdatter, enke
Enkens broder Søren Iversen, skoleholder i Udby
Se skifte 282
--------------------------------------------------------------------------------
312, 552, 20 oktober 1753, Udby sogn
557, 14 januar 1754,
Jens Jacobsen, død
Ellen Sørensdatter, enke
Hans børn af tidligere ægteskab:
Jacob Jensen, 13 år
Karen Jensdatter, 8 år
Maren Jensdatter, 5 år
Lavværge var Søren Iversen,, skoleholder i Udby
Formynder var farbroder Niels Jacobsen i Lille Sjørup
Se skifte 296
--------------------------------------------------------------------------------
313, 561, 14 marts 1754, Ørsted sogn
Kirsten Andersdatter, enke
Peder Rasmussen Fisker, død for 7 år siden var død i Amsterdam, Holland, faderen Rasmus Jensen Fisker i Voer færgested
Deres barn:
Kirsten Pedersdatter
--------------------------------------------------------------------------------
314, 563, 9 maj 1754, Udby sogn
Inger Sørensdatter, død
Mourits Jørgensen, enke, boede førhen i Lille Sjørup, tjener Anders Post i Udby
Deres børn:
Zille Mouritsdatter, 12 år
Søren Mouritsen, 10 år
Jørgen Mouritsen, 4 år
--------------------------------------------------------------------------------
315, 564, 5 juni 1754, Udby sogn
Peder Michelsen, død
Karen Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Rasmus Pedersen, 13 år
Michel Pedersen, 10 år
Christen Pedersen, 5 år
David Pedersen, 3 år
Peder Pedersen, 1 1/2 år
Anne Pedersdatter, 7 år
Han døde hos gårdmand Rasmus Madsen i Udby
Formynder var Mads Rasmussen
Lavværge Søren Andersen
--------------------------------------------------------------------------------
316, 564, 15 juni 1754, Hollandsbjerg, Ørsted sogn
Boelsmand Peder Madsen, død
Enken navn ikke oplyst
Deres børn:
Mads Pedersen, 30 år, overtog fæstet
Niels Pedersen, 28 år
Peder Pedersen, 24 år
Kirsten Pedersdatter, 32 år
Anne Pedersdatter, 21 år
Maren Pedersdatter, 14 år
--------------------------------------------------------------------------------
317, 566, 3 oktober 1754, Holbæk sogn
Hustru, navn ikke oplyst
Niels Madsen, enke
Deres børn:
Rasmus Nielsen, 4 år
Karen Nielsdatter, 10 år
Karen Nielsdatter, 8 år
Maren Nielsdatter, 4 år
Mads Krog var tilsynsværge
--------------------------------------------------------------------------------
318, 566, 13 januar 1755, Udby sogn
Hustru, død - navn ikke oplyst
Søren Lassen, enke
Ingen arvinger nævnt, intet at arve
--------------------------------------------------------------------------------
319, 567, 14 februar 1755, Udby sogn
Rasmus Madsen, død
Havde haft en gård i fæste, men den var han frakommen på grund af alder og svagelighed
Hans børn:
Mads Rasmussen,
Karen Rasmusdatter, gift med gårdmand Niels Hansen
Maren Rasmusdatter, her i Udby
--------------------------------------------------------------------------------
317, 567, 15 februar 1755, Holbæk sogn
Jens Krogs hustru, død
Jens Krog, enke
Intet at arve
--------------------------------------------------------------------------------
318, 568, 18 februar 1755,  Hollandsbjerg, Ørsted sogn
568, 29 marts 1755
Peder Blomme, død
Enken, hendes lavværge Mads Pedersen
Hans ældste søn Laurids Pedersen, der havde fuldmagt fra øvrige arvinger, der ikke ville arve eller betale gæld.
--------------------------------------------------------------------------------
319, 569, 6 maj 1755, Hollandsbjerg, Ørsted sogn
570, 26 juni 1755
Maren Poulsdatter, død
Datter Kirsten Sørensdatter, umyndig arving, med formynder Anders Nielsen af Hollandsbjerg
Broder Peder Poulsen, boende i Torup. Han var morbroder til Kirsten.
Der var en broder, der var kobbersmed i Thisted købstad
--------------------------------------------------------------------------------
320, 571, 19 juli 1755, Udby sogn
Maren Hansdatter, død
Jens Møller
Deres barn
Maren Jensdatter, 4 uger
--------------------------------------------------------------------------------
321, 571, 3 november 1754, Udbyhøj Færgehus, Udby sogn
576, 15 december 1755
Visiteur og strandridder for toldfogeden i Randers, Peder Rafn, død
Han logerede hos Peder Christensen Revsbech
Hans Hasselbalch, køb-og handelsmand i Randers nævnes. Han havde penge til gode hos afdøde.
Afdødes broder Thomas Rafn nævnes. Han var udenlands
Der blev intet at arve
--------------------------------------------------------------------------------
322, 577, 8 december 1755, Holbæk sogn
579, 2 januar 1756
Morten Jensen Wejlbye, død
Karen Pedersdatter, enke
Hans arvinger:
Helbroder Rasmus Jensen
Helbroder Jens Jensen
Helbroder Morten Jensen
Helsøster Birthe Jensdatter
Helsøster Inger Jensdatter
Helsøster Maren Jensdatter
Halvbroder Niels Jensen
Halvbroder Søren Jensen
Halvsøster Else Jensdatter
Lavværge var Rasmus Sørensen af Store Sjørup
Afdødes ældste broder var Rasmus Rensen Tekker af Ørsted
Stedfader til 3 umyndige arvinger var Hans Andersen
Se skifte 275
--------------------------------------------------------------------------------
323, 583, 26 februar 1756, Lille Sjørup, Ørsted sogn
Hustru, død
Halvgårdsmand Søren Jensen Due, enke
Deres børn:
Jens Sørensen, 13 år
Laurs Sørensen, 11 år
Anne Sørensdatter, 10 år
Else Marie Sørensdatter, 1 1/2 år
--------------------------------------------------------------------------------
324, 584, 26 april 1756, Aalborghuset, Marie Magdalene sogn
Mads Steffensen, død
Hans børnebørn:
Malene Madsdatter, gift med Mads Nielsen
Anders Madsen, 22 år
Børnebørnenes stedfader Jens Madsen
Se skifte 259
--------------------------------------------------------------------------------
325, 585, 14 februar 1756, Udby sogn
585, 12 marts 1756, herefter er protokollen stærkt beskadiget
Maren Larsdatter, død hos gårdmand Jens Michelsen
Hendes børn:
Laurids Jacobsen, 28 år
Lars Jacobsen, 23 år
Farer til skibs som matroser
--------------------------------------------------------------------------------

Holbækgård gods
Skifteuddrag
1779-1850

--------------------------------------------------------------------------------
326, Folie 1a, 16 feb 1780, Udby sogn
1a, 16 marts 1780
2a) 26 september 1780
Bodil Rasmusdatter, død
Jens Rasmussen, død
Deres børn:
1) Peder Jensen i Udby
2) Niels Jensen i Ørsted
3) Rasmus Jensen, bosiddende i København, død
3a) Anders Rasmussen, 16 år
3b) Bodil Cathrine Rasmusdatter, 13 år
4) Maren Jensdatter, ugift, i stervbostedet
I slutning af skiftet har Niels Jensen og Maren Jensdatter efter Rasmussen og Rasmusdatter, hvilket formentlig er en fejl, da de ellers alle steder hedder Jensen/Jensdatter
--------------------------------------------------------------------------------
327, 2b, 20 februar 1781, Ørsted sogn
Husmand Ole Andersen, død
Karen Rasmusdatter, enke
Deres barn:
Peder Olesen, 20 år
Intet til arv
--------------------------------------------------------------------------------
328, 3a, 6 september 1781, Ingerslev, Holbæk sogn
Morten Sørensen Hellesen, død
Ellen Pedersdatter, enke
Deres barn:
Else Marie Mortensdatter, 17 år
Lavværge Peder Michelsen af Ørsted
Formynder var farbroderen Laurs Hellesen af Holbæk
--------------------------------------------------------------------------------
329, 3b, 6 oktober 1781, Udby sogn
Maren Jensdatter, død
Jens Michelsen, enke
Deres børn:
Jens Jensen, 15 år
Else Jensdatter, 13 år
Bodil Jensdatter, 11 år
--------------------------------------------------------------------------------
330, 4a, 20 november 1781, Ørsted sogn
Laurs Laursen, død
Hans arvinger:
Moderen Mette Pedersdatter, gift med Espen Jensen
Halvbroder Peder Andersen, 8 år
Afdødes fader tidligere afdøde Laurs Sørensen Bay, skiftebrev af 21 september 1780
Formynder for Peder Andersen var farfaderen Søren Andersen ad Bode
--------------------------------------------------------------------------------
331, 4b, 20 februar 1782, Ørsted sogn
Mette Pedersdatter, død
Espen Jensen, enke
Deres barn:
Jens Espensen, 3 uger, formynder morbroder Espen Pedersen af Hollandsbjerg
Hendes barn
Peder Andersen, 8 år, formynder farfader Søren Andersen Lassen af Bode
De sidste dele af skiftet mangler, da side Folie 5 mangler
Se skifte 331
--------------------------------------------------------------------------------
332, Folie 5 i protokollen mangler, men side 6a er der slutning af skifte
6a,
Enke Birthe Jensdatter
Lavværge Jens Sørensen, formynder den umyndige Mads Nielsen
Vidner Jens Nielsen Markmand og Jens Jensen Møller
--------------------------------------------------------------------------------
333, 6a, 20 november 1781, Udby sogn
6b, 9 marts 1782
Kirsten Rasmusdatter, død
Anders Nielsen, død
Hendes arvinger:
1) Søster Maren Rasmusdatter, død under skiftet, arv tilfaldt fattigkassen
2) Broder Niels Rasmussen i Udby, men død
2a) Søren Nielsen, bosiddende i København
2b) Rasmus Nielsen i Udby
2c) Dorthe Nielsdatter, gift med gårdmand Niels Sørensen Bech i Holbæk
--------------------------------------------------------------------------------
334, 7a, 24 februar 1782, Ørsted sogn
Mette Pedersdatter, død
Laurs Andersen Lassen, enke
Deres børn:
Mette Laursdatter, 21 år
Anne Laursdatter, 19 år
--------------------------------------------------------------------------------
335, 7a, 3 maj 1782, Udby sogn
Maren Espensdatter, død
Michel Jensen Skrædder, enke
Deres børn:
Espen Michelsen, 34 år, matros ved Holmen i København
Jens Michelsen, 29 år, står ved et “geworben” Regiment i København (hvervet soldat?) som rekrut
Peder Michelsen, 22 år, tjener i København for at lære bødkerprofessionen
Der blev ikke noget til arv
--------------------------------------------------------------------------------
336, 7b, 3 maj 1782, Udby sogn
Anders Pedersen Skrædder, død
Kirsten Jensdatter, enke
Deres børn:
Anne Andersdatter, 17 år
Peder Andersen, 11 år
Hans barn af tidligere ægteskab:
Kirsten Andersdatter, gift i København, med hvem vides ikke
Intet til arv
--------------------------------------------------------------------------------
337, 8a, 7 marts 1782, Udby sogn
Kirsten Nielsdatter, død
Skipper Anders Soelberg, død
Deres børn:
Anne Andersdatter, 16 år,
Anne Marie Andersdatter, 15 år
Formynder var deres mosters mand Peder Jensen af Udby
Folie 9 og 10 mangler og der med slutningen
--------------------------------------------------------------------------------
338, 12a, 13 oktober 1782, Udby sogn
Mette Jensdatter, død
Jens Clemmensen, enke
Deres børn:
Kirstine Jensdatter, 3 år
Ane Jensdatter, 2 år
Anders Jensen, 14 uger
--------------------------------------------------------------------------------
339, 12b,  5 marts 1783, Holbæk sogn
Gårdmand Laurs Jensen, død
Maren Jellesdatter, enke
Deres børn:
Ane Laursdatter, 23 år
Kirsten Laursdatter, 22 år
Maren Laursdatter, 15 år
Ane Marie Laursdatter, 13 år
Rasmus Laursen, 11 år
Søren Laursen, 11 år
Hans børn af første ægteskab:
Jens Laursen, 29 år
Peder Jensen, 27 år
--------------------------------------------------------------------------------
340, 13a, 24 marts 1783, Lille Sjørup, Ørsted sogn
Birthe Hansdatter, død
Rasmus Laursen, enke
Deres barn:
Birthe Rasmusdatter, 4 uge
--------------------------------------------------------------------------------
341, 13a, 24 marts 1783, Lille Sjørup, Ørsted sogn
Laurs Laursen, død
Kirsten Nielsdatter, enke
Deres børn:
Mette Marie Laursdatter, 32 år
Niels Laursen, 26 år
--------------------------------------------------------------------------------
342, 13b, 29 marts 1783, Udbyhøj Færgested, Udby sogn
14a, 18 juni 1783
Peder Revsbech, død
Kirsten Sørensdatter, enke
Deres børn:
Søren Pedersen, 29 år
Christen Pedersen, 26 år
Niels Pedersen, 24 år, “farer til skibs” - hjemkom inden 18 juni 1783
Jens Pedersen, 20 år
Maren Pedersdatter, 17 år
Anders Pedersen, 10 år
Børnenes værge Hr. Søndergaard i degn i Voer
Se skifte 294
--------------------------------------------------------------------------------
343, 14b, 17 september 1783, Ingerslev, Holbæk sogn
Ole Thomassen, død
Hans børn:
ThomasOlesen,
Maren Olesdatter, gift med Rasmus Jensen Smed i Holbæk
Johanne Olesdatter, gift med Rasmus Nielsen Bang i Lille Sjørup
Marie Olesdatter, gift med Jens Christensen Hiarsen i Holbæk
Mette Olesdatter, 26 år, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
344, 14b, 12 januar 1784, Holbæk sogn
Maren Arentsdatter, død
Jens Sørensen, enke
Deres børn:
Ane Jensdatter, 12 år
Arent Jensen, 10 år
Ane Marie Jensdatter, 8 år
Jens Jensen, 6 år
--------------------------------------------------------------------------------
345, 15a, 20 februar 1784, Ørsted sogn
15b, 22 marts 1784
Ungkarl Niels Jensen, død
Hans arvinger:
1) broder Espen Jensen i Ørsted. Her døde Niels Jensen
2) broder Peder Jensen
3) Kirsten Jensdatter, død, gift med Jens Pedersen på Frisenvold Gods (skifte 1782, Ørsted)
Efterlod 1 søn og 3 døtre
4) Ane Marie Jensdatter, 34 år, ugift, tjener broderen Espen Jensen
--------------------------------------------------------------------------------
346, 16a, 9 juni 1784, Holbæk sogn
Jacob Skrædder, død
Kirsten Olufsdatter, enke
Deres børn:
Birthe Jacobsdatter
Maren Jacobsdatter, 12 år
Formynder født værge Christen Christiansen Snedker i Hevring
Lavværge Thomas Olesen i Ingerslev
--------------------------------------------------------------------------------
347, 16a, 20 august 1784, Marie Magdalene sogn
Poul Espensen, død
Ane Cathrine Christensdatter, enke
Deres børn:
Espen Poulsen, 4 år
Christen Poulsen, 1 1/2 år
Lavværge Anders Christensen fra Skarresø på Ryomgaard gods
Formynder Søren Espensen i Klemstrup
Se skifte 352
--------------------------------------------------------------------------------
348, 16b, 18 oktober 1784, Klemstrup, Marie Magdalene sogn
17b, 9 maj 1785
Søren Espensen, død
Dorthe Marie Jensdatter, enke (kaldes i starten Laursdatter)
Deres børn:
Karen Sørensdatter, 4 år
Maren Sørensdatter, 2 år
Severine Sørensdatter, født efter faderens død
Formynder var børnenes faders søsters mand Peder Pedersen i Atterup på Ryomgaard gods
--------------------------------------------------------------------------------
349, 18b, 27 december 1784, Holbæk sogn
Karen Thomasdatter, død
Laurs Sørensen Hellesen, enke
Hendes arvinger:
1) helsøster Karen Thomasdatter, død, var gift med Rasmus Jensen
1a) Thomas Rasmussen
2) halvsøster Maren Espensdatter, gift med Iver Rasmussen i Kahr
2a-c) 3 piger
3) halvsøster Anne Espensdatter, gift med Rasmus Sørensen i Store Sjørup
Søn Espen Rasmussen
--------------------------------------------------------------------------------
350, 18b, 3 marts 1785, Holbæk sogn
Axel Ostersen, død
Anne Pedersdatter, enke
Deres børn:
Gjertrud Axelsdatter, 12 år
Oster Axelsen, 10 år
Peder Axelsen, 4 år
Formynder, født være Hr Brandt, degn i Holbæk
--------------------------------------------------------------------------------
351, 19a, 15 juli 1785, Holbæk sogn
Søren Boye, død
Anne Pedersdatter, enke, lavværge Peder Thomassen af Voer
Deres børn:
Peder Sørensen, 8 år
Mads Sørensen, 7 år
Birthe Sørensdatter, 4 år
Laurs Sørensen, 1 1/2 år
Hans børn med første hustru:
Jens Sørensen, 14 år
Anders Sørensen, 12 år
--------------------------------------------------------------------------------
352, 19a, 14 september 1785, Marie Magdalene Sogn
Anne Cathrine Christensdatter, død
Rasmus Jacobsen, enke (ved indledning kaldes han Jacob Rasmussen, fejl)
Hendes børn af tidligere ægteskab:
Espen Poulsen, 5 år
Christen Poulsen, 3 år
Se skifte 347
Formynder Peder Pedersen i Atterup
--------------------------------------------------------------------------------
353, 19b, 7 marts 1786, Holbæk sogn
Niels Madsen, død
Maren Thomasdatter, enke
Deres børn:
Mads Nielsen, 27 år, tvilling
Kirstine Nielsdatter, 27 år, tvilling
Hans børn i første ægteskab med Johanne Jensdatter:
Karen Nielsdatter, gift med Søren Mortensen i Voer
Maren Nielsdatter, tjener i Voer Præstegaard
Der blev intet til arv.
--------------------------------------------------------------------------------
354, 21a, 16 marts 1786, Voer
Søren Frederiksen Ravn, død
Anne Sørensdatter, enke, (Anne Sønderboe)
Deres barn:
Anne Sørensdatter, 11 år
Søren Sørensen, 4 år
Maren Sørensdatter, 1/2 år
Hans børn i første ægteskab med Anne Ottosdatter:
Nicolaj Sørensen Ravn, gift og bosiddende i Hadstrup i Schandrup sogn?
Enkens tilkommende mand Søren Jensen
Enken skyldte penge til sin broder Jens Sønderboe i Voer
--------------------------------------------------------------------------------
355, 22b, 27 januar 1786, Holbæk sogn
22b, 26 februar 1786
23b, 27 marts 1786
24a, 22 april 1786
Enken Karen Simonsdatter Gidsel, død
Hendes arvinger:
1) søster Maren Simonsdatter, død, var gift med Peder Hellesen i Holbæk
1a) Niels Pedersen, i Udby
1b) Simon Pedersen i Udby
2) søster Maren Simonsdatter, død, var gift med Peder Mols i Rimsøe. Nørre Herred
2a) Maren Pedersdatter, gift i Rimsøe med Peder pedersen Smed
3) søster Gjertrud Simonsdatter, gift i København
4) søster Mette Simonsdatter, gift i København
--------------------------------------------------------------------------------
356, 24b, 12 juni 1786, Bode, Ørsted sogn
25a, 25 juni 1786
Husmand Niels Nielsen Væver, død
Maren Andersdatter, enke, lavværge Jens Laursen af Bode
Hans arvinger:
1) Søster
1a) Niels Laursen af Bode
2) Søster Anne Nielsdatter, gift i Hollandsbjerg med Mads Pedersen
--------------------------------------------------------------------------------
357, 26b, 1 april 1786, Holbæk sogn
27b, 22 april 1786
Mads Thomassen, død
Kirstine Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Bodil Madsdatter, 11 år
Anne Madsdatter, 9 år
Formynder var Jens Sørensen fra Holbæk
Lavværge var enkens broder Søren Rasmussen i Kahr
Der blev ikke noget til arv
--------------------------------------------------------------------------------
358, 26b, 3 juli 1786, Hollandsbjerg, Ørsted sogn
Birthe Nielsdatter, død
Laurs Nielsen, enke
Deres børn:
Niels Laursen, 7 år
Maren Laursdatter, 2 år
Formynder var morbroder Niels Nielsen, der tjente i Holbæk
--------------------------------------------------------------------------------
359, 28b, 12 august 1786, Udby sogn
29a, 6 december 1786
Skipper Christen Hulvej, død
Anne Sørensdatter, enke, lavværge Laurs Hellesen
Deres børn:
Anne Marie Christensdatter, 22 år
Kirstine Christensdatter, 21 år
Anne Christensdatter, 15 år
Christiane Christensdatter, 5 år
Søren Christensen, 1 år
Enken havde en søster i Randers Birthe Sørensdatter
--------------------------------------------------------------------------------
360, 29b, 31 maj 1786, Holbæk sogn
30b, 7 juni 1786
31a, 8 marts 1787
Ungkarl Poul Hansen, død
Hans arvinger:
1) søster Ingeborg Hansdatter, gift med husmand Peder Jellesen i Holbæk
2) broder Peder Hansen, gartner på Steenalt
3) søster Maren Hansdatter, død, var gift med Jens Jensen Møller i Udby
3a) Maren Jensdatter, tjener i Store Sjørup hos Espen Rasmussen
Se skifte 273
--------------------------------------------------------------------------------
361, 33a, 27 December 1786, Udby sogn
34b, 14 marts 1787
Sophie Laursdatter, død
Søren Hellesen, enke
Ingen børn
Hendes arvinger:
Broder Rasmus Laursen, gift, gårdfæster i Lille Sjørup
Broder Søren Laursen, myndig, tjener hos Rasmus Laursen
Broder Christen Laursen, tjener i København
Halvsøster Mette Laursdatter, hos moderen i Holbæk
--------------------------------------------------------------------------------
362, 35a, 4 december 1787, Holbæk sogn
Jens Sørensen Boye, død
Ane Jensdatter, enke
Deres barn:
Karen Jensdatter, 4 år
--------------------------------------------------------------------------------
363, 36b, 3 januar 1788, Holbæk sogn
Inderste Jens Christensen, døde hos sin stedsøn Peder Jacobsen
Anne Laursdatter, enke
Hans arvinger
1) broder Mads Christensen, død i Kahr
1a) Anders Madsen Post, skrædder i Tjærby
1b) Mette Madsdatter, gift med Mads Christensen, soldat her i Holbæk,
1c) Kirstine Madsdatter, tjener Søren Skifter i Holbæk
Enkens lavværge var Peder Jacobsen
Se 364 og 365
--------------------------------------------------------------------------------
364, 37a, 3 januar 1788, Holbæk sogn
Maren Andersdatter, død
Peder Jacobsen, enke
Deres børn:
Søn, 4 år
Datter, 7 år
Formynder Mads Krog af Holbæk
Intet at arve
--------------------------------------------------------------------------------
365, 37b, 2 november 1787, Holbæk sogn
38a, 28 december 1788
Rasmus Christensen, død
Kirstine Laursdatter, enke
Ingen børn, hans brødre arver:
1) Jens Christensen, i Holbæk
2) Mads Christensen, Kahr. Død
2a) Anders Madsen Post, selvmyndig
2b) Mette Madsdatter, gift med Mads Christensen, soldat i Holbæk
2c) Kirsten Madsdatter, tjener Søren Skifter i Holbæk
Lavværge var Mads Jensen Krog
Se skifte 363
--------------------------------------------------------------------------------
366, 38b, 14 april 1788, Klemstrup, Marie Magdalene sogn
38b, 29 december 1788
Skifte af uskiftet bo
Christen Poulsen, enke
Inger Laursdatter, død
Deres børn:
Laurs Christensen, 23 år
Johanne Christensdatter, 21 år
Kirstine Christensdatter, 19 år
Mette Christensdatter, 16 år
Christen Poulsen var svag og ønskede at overdrage fæstet til sin søn Laurs Christensen, hvorfor han ville skifte
Se også skifte 303
--------------------------------------------------------------------------------
367, 39a, 11 januar 1788, Udbyhøj, Udby sogn
39a, 8 februar 1788
40a, 31 december 1788
Ugift Søren Pedersen Revsbech, død
Hans arvinger:
1) moderen Kirsten Sørensdatter, enke
2) broder Christen Pedersens Revsbech fra Hørning, smed
3) broder Niels Pedersen Revsbech, myndig, I København, styrmand, nylig hjemkommen (nævnt i møde 31-12-1788)
4) broder Jens Pedersen Revsbech, myndig
5) broder Anders Pedersen Revsbech, 15 år
6) søster Maren Pedersdatter Revsbech, gift under skiftet med skipper Hans Just, er i København p.t.
Formynder, morbroder Laurs Hellesen af Holbæk
--------------------------------------------------------------------------------
368, 41a, 6 februar 1787, Holbæk sogn
41b, 6 marts 1787
40b, 4 juni 1787
42a, 29 januar 1788
Kirsten Thomasdatter, død
Anders Geertsen, enke, døde under skiftet
Deres børn:
Niels Andersen, myndig
Mette Andersdatter, tjener i Dalbyneder
Maren Andersdatter, hjemme
Der var intet til arv
--------------------------------------------------------------------------------
369, 42b, 18 marts 1788, Udby sogn
43a, 7 april 1788
43b, 19 april 1788
Maren Sørensdatter, død
Christen Steffensen, enke
Ingen børn
Boet var fattigt og arvinger nævntes ikke. Ikke noget til arv
--------------------------------------------------------------------------------
370, 44a, 17 november 1788, Holbæk sogn
45b, 13 august 1789
Gårdfæster Mads Jensen Krog, død
Bodil Sørensdatter, enke
Deres børn:
Anders Madsen Krog af Holbæk
Ane Madsdatter, gift med Laurs Hellesen i Holbæk
Maren Madsdatter, gift med Mads Christensen ved Annexgaarden
Mette Marie Madsdatter, 17 år
Jens Madsen i Kahr
Ole Madsen Krog af Tørslev
--------------------------------------------------------------------------------
371, 46a, 1 september 1788, Udby sogn
47a, 29 september 1788
47a, 12 marts 1789
Karen Rasmusdatter, død
Niels Hansen, enke
Deres børn:
Hans Nielsen, myndig
Karen Nielsdatter, hjemme
Afdødes børn af første ægteskab med Peder Michelsen:
Michel Pedersen, i Udby
Christen Pedersen, tjener i Udby
--------------------------------------------------------------------------------
372, 47b, 12 december 1789, Udbyhøj Færgehus, Udby sogn
50a, 11 januar 1790
51b, 22 januar 1790
51b, 5 marts 1790
51b, 16 marts 1790
Enken Kirsten Sørensdatter Helli, død
Peder Revsbech, død
Hendes børn:
Niels Pedersen
Christen Pedersen,
Jens Pedersen
Anders Pedersen, umyndig, værge Laurs Hellesen i Holbæk
Maren Pedersdatter, gift med skipper Hans Just
Se skifte 342 og 367
--------------------------------------------------------------------------------
373, 52a, 4 februar 1790, Udby sogn
53a, 23 juni 1790
Husfæster Jens Steffensen, død
Ellen Pedersdatter, enke
Ingen børn, hans arvinger:
1) broder Peder Steffensen, husmand i Holbæk
2) broder Christen Steffensen, død i Holbæk
2a) Mads Christensen, husmand i Holbæk
2b) Simon Christensen, 21 år
2c) Barbara Christensdatter, gift med Peder Frandsen i Fausing
3) broder Christen Steffensen, husmand i Udby
4) søster Anne Marie Steffensdatter opholdende sig i Skødstrup, senere Aarhus
--------------------------------------------------------------------------------
374, 54a, 9 juli 1790, Lille Sjørup, Ørsted sogn
54b, 6 august 1790
Anne Jensdatter, død
Andreas Andreassen, enke
Deres barn:
Karen Andreasdatter, 3 uger, men død
Hendes børn med Jens Sørensen i Ginnerup, Clausholm Gods (Ølst sogn)
Kirstine Jensdatter, 14 år
Søren Jensen, 12 år
Jens Jensen, 10 år
Jens Jensen, 8 år
Inger Jensdatter, 6 år
Afdødes fader Jens Christensen af Tørslev, Estruplund sogn
--------------------------------------------------------------------------------
375, 56a, 2 august 1791, Holbæk sogn
59b, 31 august 1791
63b, 24 november 1791
Mette Pedersdatter, død
Gårdfæster Rasmus Pedersen, enke
Deres børn:
Peder Rasmussen, 5 år
Axel Rasmussen, 2 år
Formynder var deres morbroder Niels Pedersen Salling
--------------------------------------------------------------------------------
376, 57a, 25 august 1791, Udby sogn
64b, 24 november 1791
Gårdfæster Niels Bang, død
Zidsel Jensdatter, enke
Deres barn:
Karen Nielsdatter
Formynder var hendes farbroder Søren Kudsk i Udby
Enkens datter Bodil Jensdatter, til hvem afdøde var stedfader
Boet var fallit
--------------------------------------------------------------------------------
377, 61a, 24 oktober 1791, Udby sogn
Kirstine Pedersdatter, død
Rasmus Andersen Smed, enke
Deres børn:
Peder Rasmussen, 10 år
Andreas Rasmussen 7 år
Hans Rasmussen, 5 år
Kirstine Rasmusdatter, 5 uger
Enkemanden oplyste, at han havde 3 børn af tidligere ægteskab
Formynder var børnenes morbroder Jens Møller af Udby
--------------------------------------------------------------------------------
378, 62b, 21 november 1791, Holbæk sogn
Niels Jellesen, død 24 oktober
Karen Nielsdatter, enke
Deres børn:
Anne Nielsdatter, 10 år
Dorthe Nielsdatter, 9 år
Christiane Nielsdatter, 6 år
Formynder var farbroderen Thomas Jellesen af Holbæk
--------------------------------------------------------------------------------
379, 66b, 6 marts 1792, Holbæk Smedehus, Holbæk sogn
Maren Olesdatter, død
Rasmus Jensen Smed, enke
Deres barn
Anna Susanna Rasmusdatter
Formynder var hendes morbroder Thomas Olesen fra Ingerslev
--------------------------------------------------------------------------------
380, 68a, 25 juli 1792, Holbæk sogn
70a, 10 september 1792
71a, 4 november 1792
Ungkarl Mads Nielsen Krog, død
Hans arvinger:
1) Broder Anders Nielsen, død
1a) Niels Andersen
2) Søster Inger Nielsdatter, gift med Laurs Sørensen Væver i Holbæk
3) Søster Maren Nielsdatter, gift med Christian Prammand i Rasnders, begge døde
3a) Marianne Christiansdatter, 11 år, opholder sig hos sin moster i Holbæk
Han havde ligget syg hos gårdmand Christen Erichsen i Langkastrup, men var død samme sted.
--------------------------------------------------------------------------------
381, 74b, 24 maj 1793, Holbæk sogn
75b, 22 juni 1793
77a, 4 september 1793
Søren Pedersen Beg, død den 23 maj
Maren Jensdatter, enke, lavværge, hendes broer Niels Jensen i Kahr
Deres børn:
Anne Sørensdatter, hjemme hos moderen
Anne Marie Sørensdatter, hjemme hos moderen
Hans børn med afdøde første hustru Anne Jensdatter:
Jens Sørensen, gårdmand i Holbæk
Maren Sørensdatter, gift med Niels Hougaard i Lystrup på Hevringholm gods
Anne Sørensdatter, tjener Jens Boye i Ørsted
Farbroder var Jens Beg af Ørsted
--------------------------------------------------------------------------------
382, 78a, 20 januar 1794, Udby sogn
86a, 3 juni 1794
Christen Møller, død
Anne Sørensdatter, enke
Deres børn
Jens Christensen, 21 år
Maren Christensdatter, 23 år
Formynder Jens Møller af Udby
Der blev ikke noget til arv
--------------------------------------------------------------------------------
383, 79a, 19 januar 1794, Udby sogn
87a, 13 november 1794
Side 88a og 88b gengives gældsbeviser
Ladefoged Mads Clausen, død
Anne Marie Pedersdatter, enke
Deres barn:
Bodil Madsdatter, 1 1/2 år (Bodil Clausdatter?)
Enkens lavværger var hendes far Peder Hjulmand
Formynder for datteren var hendes morbroder Niels Pedersen af Udby
--------------------------------------------------------------------------------
384, 81b, 9 februar 1794, Udby sogn
85a, 15 juni 1794
Husmand Jens Hiarsen, død
Maren Jensdatter, enke
Deres børn:
Mette Jensdatter, 11 år
Maren Jensdatter, 9 år
Hans børn med første hustru Mette Hansdatter:
Hans Jensen 34 år
Der blev ikke noget til arv
--------------------------------------------------------------------------------
385, 88b, 12 september 1794, Udby sogn
89b, 9 oktober 1794
91a, 4 december 1794
91, 14 april 1795 (enken død)
94a, 30 maj 1795
Poul Christensen, død
Maren Jensdatter, enke (døde 1795)
Deres børn:
Ane Poulsdatter, gift med spækhøker Jens Westergaard i København
Anne Marie Poulsdatter, gift med værtshusmand Laurs Madsen og boende 16 Blegdam ved København
Inger Poulsdatter gift med gårdfæster Christen Bang i Lille Sjørup
Maren Poulsdatter, 43 år, ugift opholder sig hos sin søster i København
Laurs Madsen gav i brev af 29 november 1794 afkald på sin hustrus og hendes ugifte søsters vegne.
--------------------------------------------------------------------------------
386, 95a, 3 juni 1795, Udby sogn
100a, 12 maj 1796
118b, 27 juni 1797
Ellen Pedersdatter, død
Hun døde hos Rasmus Hulvej
Hun efterlod sig broderbørn Morten og Christen i København
Havde måske en søn i København. Han læste teologi.
--------------------------------------------------------------------------------
387, 96a, 6 maj 1796, Rosenborg, Marie Magdalene sogn
101a, ingen dato, men fortsat registrering
106b, 16 juni 1796
Skovfoged Søren Michelsen, død
Anne Marie Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Lene Sørensdatter, 18 år
Dorthe Marie Sørensdatter, 13 år
Rasmus Sørensen, 11 år
Johanne Marie Sørensdatter, 8 år
Michel Sørensen, 1 år
Enkens lavværge var hendes stedfader Godtfred Adamsen af Pindstrup
Formynder var deres morbroder Niels Rasmussen fra Andi i Skørring sogn
--------------------------------------------------------------------------------
388, 97a, 14 marts 1796, Udby sogn
97b, 30 april 1796
100b, 30 april 1796 (Pro Memoria fra Jens Sørensen)
125b, 10 januar 1799
Aftægtsmand Søren Andersen, død den 12 marts
Anne Madsdatter, enke
Deres børn:
Mads Sørensen, 35 år, der har gården i fæste
Kirsten Sørensdatter, 31 år
Maren Sørensdatter, 28 år
Christen Sørensen, 19 år
Hans børn af første ægteskab med Maren Pedersdatter:
Peder Sørensen, 50 år, på Tunø
Anders Sørensen, 48 år, i Uggelhuse
Jens Sørensen, 46 år, skoleholder og birkeskriver i Udby
Maren Sørensdatter, 37 år, tjener i København
Enkens broder Peder Madsen af Udby
--------------------------------------------------------------------------------
389, 104b, 9 maj 1796, Ørsted sogn
109a, 1 februar 1797
110a, brev fra kredit Rasmus Schifter
111a, 27 februar 1797
118b, afskrift af regning
Husmand Peder Jellesen, død
Anne Kirstine Pedersdatter, enke
Deres børn:
Kirsten Pedersdatter, 18 år
Peder Pedersen, 14 år
--------------------------------------------------------------------------------
390, 110a, 23 februar 1797, Lille Sjørup, Ørsted sogn
112b, 24 marts 1797
120a, 4 januar 1798
Indsidder Dorthe Nielsdatter, død 23 februar 1797, hun døde hos Christen Bang
Mourits Jørgensen, død tidligere
Der var ikke skiftet efter Mourits Jørgensen, hvorfor hans børn forlangte at arve
Søren Mouritsen oplyste, at afdøde havde været gift med hans far Mourits Jørgensen, der døde for ca. 3/4 siden. Derfor forlangte han og søskende arv i boet.
Han havde en broder Jørgen Mouritsen, der efter sigende er i Holland i Amsterdam, senere oplyst død uden børn.
En søster Zille Mouritsdatter, gift med rytter Niels Knudsen i Skader sogn på Clausholm gods.
En søster Anne Mouritsdattter, gift med tjenestekarlen Christen Møller i Paderup, Kristrup sogn
Afdødes eneste datter Anne Mathiasdatter, gift med Niels Sparkjær, der tjener på Stenalt
Hvis oplysningerne i skiftet og skifte 314 (og jeg har læst rigt) vat Mourits Jørgensen gift 3 gang
Se skifte 314
--------------------------------------------------------------------------------
391, 114a, 2 maj 1797, Lille Sjørup, Ørsted sogn
116b, 12 juni 1797
Gårdmand Jens Christensen Hiarsen, død
A C D (Anne Christensdatter), enke
Der var oprettet testamente
Afdødes søster Woldborg Christensdatter, gift med Lars Sørensen husmand i Lystrup, Løvenholm gods
--------------------------------------------------------------------------------
392, 121b, 24 februar 1798, Ingerslev, Holbæk sogn
Malene Pedersdatter, død
Søren Jørgensen, enke
Hendes arvinger
Halvsøster Kirstine Pedersdatter, gift med selvejer Christen Madsen i Ørsted. Hun var eneste udarving
Testamente af 20 november 1797
--------------------------------------------------------------------------------
393, 122b, 6 juni 1798, Marie Magdalene sogn
Ingeborg Sørensdatter, død
Rasmus Jacobsen, enke
Deres børn:
Jacob Rasmussen, 3 år
Anne Cathrine Rasmusdatter, 10 år
Mette Rasmusdatter, 5 år
Mette Marie Rasmusdatter, 18 uger
--------------------------------------------------------------------------------
394, 123b, 24 december 1798, Marie Magdalene sogn
Søren Jensen Kudsk, død
Anne Cathrine Nielsdatter, enke
Deres børn:
Jens Sørensen, 31 år
Rasmus Sørensen, 22 år
Niels Frederik Sørensen, 18 år
Niels Sørensen, 14 år
Anne Kirstine Sørensdatter, 25 år, gift med skoleholder Søren Pedersen i Dejret på Mols
Dorthe Marie Sørensdatter, tjener på Ryomgaard
Elisabeth Sørensdatter, hjemme
--------------------------------------------------------------------------------
395, 126b, 22 april 1799, Udbyhøj, Udby sogn
130a, 3 juni 1799
136, afskrift af regning
Færgemand Jens Pedersen Revsbech, død
Karen Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Kirsten Jensdatter, 8 år
Lavværge var enkens broder Iver Rasmussen Høg i Kahr
Afdødes broder Christen Revsbech
--------------------------------------------------------------------------------
396, 129a, 24 maj 1799, Holbæk sogn
131a, 21 juni 1799
134a, 23 december 1799
Ungkarl Terkild Pedersen, død
Hans arvinger
1) moderen Maren Jensdatter
2) Søren Pedersen Knejnsen
3) Espen Pedersen Knejnsen, husmand i Udby
Døde hos gårdmand Søren Pedersen Knejnsen, der mødte på egne og medarvingers vegne
--------------------------------------------------------------------------------
397, 129a, 25 maj 1799, Udby sogn
132a, 22 juni 1799
133b, 26 august 1799
134b, 11 januar 1800
Smed Rasmus Andreassen, død
Kirsten Pedersdatter, enke
Ders børn:
Peder Rasmussen, 17 år
Andreas  Rasmussen, 15 år
Hans Rasmussen, 13 år
Hans børn med første hustru Karen Jensdatter:
Anne Margrethe Rasmusdatter, 25 år, ugift
Maren Rasmusdatter, 23 år, ugift
Kirstine Marie Rasmusdatter, 27 år, tjener i Ølstvad kroe
Formynder var Mads Hjulmand af Udby
--------------------------------------------------------------------------------
398, 137a, 27 december 1800, Udbyhøj, Udby sogn
138a, 22 januar 1801
Lodsoldermand Johan August, død den 24 december
Madame August, (Birgitte Cathrine Lassen) enke
Ingen børn
Lavværge Hr Baarup, Holbæk Mølle
Der var testamente af 9 august 1784, efter hvilket længstlevende skulle overtage boet uden skifte
--------------------------------------------------------------------------------
399, 139a, 22 januar 1801, Holbæk sogn
140, 20 februar 1801
142, 15 maj 1801
Maren Rasmusdatter, død
Laus Sørensen Krog, enke
Hun efterlod sig ikke livsarvinger
Hendes arvinger:
Moster Anne Rasmusdatter, gift med Michel Andersen i Kahr, Holbæk sogn
Søskendebarn Kirsten Jensdatter, gift med selvejer Mads Nielsen Kastrup i Romalt
--------------------------------------------------------------------------------
400, 139b, 22 januar 1801, Holbæk sogn
141, 20 februar 1801
143b, 15 maj 1801
Gårdmand Rasmus Pedersen, død
Kirsten Laursdatter, enke
Ingen børn
Hans børn med afdøde føret hustru Mette Pedersdatter:
Peder Rasmussen, 14 år
Axel Rasmussen, 11 år
Boet var fallit og der blev ikke noget til arv
Se skifte 375
--------------------------------------------------------------------------------
401, 144b, juni 1802, Udby sogn
Jens Jørgensen Degn, død
Anne Sørensdatter, enke
Afdøde efterlod sig ikke børn
De havde oprettet testamente da afdøde var svagelig. Enkens skulle overtage hele boet uden skifterettes mellemkomst.
--------------------------------------------------------------------------------
402, 145b, 21 september 1802, Holbæk sogn
147a, 30 november 1802
Gårdmand Jens Christensen Hiarsen, død
Marie Olesdatter, enke
Deres børn:
Ole Jensen, 18 år
Anne Marie Jensdatter, 13 år
Formynder var farbroderen Mads Christensen fra Annexgaarden
Lavværge var Thomas Olesen fra Ingerslev
--------------------------------------------------------------------------------
403, 149a, 26 februar 1803, Holbækgaard, Holbæk sogn
152a, 13 juli 1803,
Godsforvalter Christen Fischer Toxværd, død
Hans moder Madame Toxværd, der foreviste testamente efter hvilket jun var universalarving
--------------------------------------------------------------------------------
404, 149b, 22 marts 1803, Udby sogn
153a, 23 april 1804
Anne Laursdatter, død
Husfæster  Niels Pedersen Ørsted, enke,
Deres børn
Laurs Nielsen, 10 år
Peder Christian Nielsen, 3 år
Ane Cathrine Nielsdatter
Formynder var Poul Andersen, der var gift med næstsøskendebarn til afdøde
--------------------------------------------------------------------------------
405, 153a, 23 april 1804, Udby sogn
184b, 28 december 1807
Niels Pedersen Ørsted, død
Kirsten Pedersdatter, enke, med lavværge Mads Pedersen i Udby
Deres barn:
Nielsine Nielsdatter
Hans børn med afdøde første hustru Anne Laursdatter:
Peder Christian Nielsen, 4 år
Anne Catrine Nielsdatter
Laurs Nielsen, død på samme rejse som faderen, se skifte 414
Mødt deres formynder Poul Andersen
Han havde været skipper på Helene Charlotte, et skib tilhørende  købmand Hans Christian Hansen i Randers. Skibet forliste i sept 1803. Formentlig mellem Memel og Rasnders
Se skifte 404
--------------------------------------------------------------------------------
406, 156a, 2 maj 1804, Ørsted sogn
160a, 13 februar 1805
Maren Pedersdatter, død
Hendes arvinger:
1) Broder Peder Pedersen, brændevinshandler i Randers, død
Hans 4 børn:
1a) søn Peder Pedersen, død, boede i Randers
1aa) Jens Pedersen, 13 år
1ab) Peder pedersen , 11 år
1ac) Carl Pedersen, 9 år
1ad) Anne Pedersdatter, 6 år
2) broder Jens Pedersen, 41 år, boende i Randers
3) søster Anne Pedersdatter, gift med vognmand Peder Jensen i Randers
4) søster Mette Marie Pedersdatter, gift med vognmand Jens Pedersen i Randers
5) broder Mads Pedersen, død, var boelsmand i Hollandsbjerg
4a) Peder Madsen, bor i Grenaa, snedker
4b) Christiane Madsdatter, gift med Anders Andersen i Høberg ved Grenaa
4c) Zidsel Madsdatter, gift med Jens Jensen Bang i Grenaa
4d) Anne Madsdatter, gift Anders Jensen på et udflyttersted fra Ørsted by
--------------------------------------------------------------------------------
407, 162a, 26 juni 1805, Udby sogn
163a, 10 august 1805
186a, 28 december 1807
Enke Anne Jensdatter Soelberg, død
Hendes børn:
1) Anne Laursdatter, død, var gift med Niels Pedersen Ørsted, død
1a) Peder Christian Nielsen, 8 år
1b) Anne Cathrine Nielsdatter
Formynder var kaptajn Poul Andersen i Randers
Se skifte 404 og 405
--------------------------------------------------------------------------------
408, 164b, 16 januar 1806, Holbæk sogn
165b, 21 februar 1806
166b, 27 marts 1806
183b, 11 december 1807
Anne Clausdatter, død
Peder Jacobsen, enke
Inger børn. Hendes arvinger:
1) broder Jens Clausen i Mejlby
2) Maren Clausdatter, gift med Niels Thygesen i Nebstrup
Der blev ikke noget til arv
--------------------------------------------------------------------------------
409, 167a, 31 marts 1806, Ørsted sogn
Enke Anne Christensdatter, død
Jens Hjulmand, død
Deres børn:
Christen Jensen, gift og bor i Nakskov
Peder Jensen
Søren Jensen, soldat
Else Jensdatter, gift med udflytter Jens Jensen Hørning af Ørsted
Anne Jensdatter, gift med Rasmus Lassen i Bode
--------------------------------------------------------------------------------
410, 170b, 13 august 1806, Udby sogn
188a, 29 december 1807
Anne Marie Pedersdatter, død
Christen Rasmussen Nygaard, enke
Deres børn
Rasmus Christensen, 9 år
Mads Christensen, 6 år
Hendes børn med afdøde første mand Mads Clausen:
Bodil Madsdatter
Se skifte 383
--------------------------------------------------------------------------------
411, 173b, 7 april 1807, Holbæk sogn
189b, 30 december 1807
191a, gældsbrev
Husmand og smed Rasmus Jensen, død
Anne Knudsdatter, enke
Deres børn:
Jens Rasmussen, 8 år
Johanne Marie Rasmusdatter,
Hans barn med første afdøde hustru Maren Olesdatter
Anne Susanne Rasmusdatter, gift med sognefoged Mads Nielsen i Holbæk
Anne Knudsdatter blev senere gift med Christen Handest
Boet var fallit
--------------------------------------------------------------------------------
412, 175a, 30 juni 1807, Aalborghuset, Marie Magdalene sogn
180b, 16 september 1807
Skovfoged Mads Madsen, død
Anne Marie Sørensdatter, enke
Deres børn:
Søren Madsen, 23 år, soldat
Malene Madsdatter, hjemme
Mette Marie Madsdatter, tjener i Astrup
Mads Madsen, 12 år, hjemme
Jens Madsen, 10 år, hjemme
Niels Madsen, 8 år
Formynder var børnenes farbroder Peder Jensen husbeboer i Marie Magdalene
Lavværge Michel Sørensen af Astrup
--------------------------------------------------------------------------------
413, 179a, 3 juli 1807, Holbæk sogn
184a, 11 december 1808
Maren Sørensdatter, død
Niels Jensen Krog, enke
Deres børn:
Niels Nielsen,
Mette Kirstine Nielsdatter
Mettes formynder var hendes moster Mette Sørensdatters mand Michel Christensen, selvejergårdmand i Udbyneder.
Der blev ikke noget til arv
--------------------------------------------------------------------------------
414, 187, 28 December 1807, Udby sogn
Laurs Nielsen, død
Hans arvinger:
Helbroder, Peder Christian Nielsen, 8 år
Helsøster Anne Cathrine Nielsdatter
Halvsøster Nielsine Nielsdatter
Faderen Niels Pedersen Ørsted, død, skifte 405
Mormoderen Anne Jensdatter Soelberg, død, skifte 407
Se skifte 404
--------------------------------------------------------------------------------
415, 191b, 27 august 1808, Ingerslev, Holbæk sogn
193b, 1 oktober 1808
Zidsel Thomasdatter, død
Laurs Knudsen, enke
Deres barn:
Niels Laursen, 5 år
Hendes børn af første ægteskab med afdøde Niels Thomassen i Holbæk:
Anders Nielsen, 14 år
Kirstine Marie Nielsdatter, 12 år
--------------------------------------------------------------------------------
416, 195a, 18 februar 1810, Udby sogn
196a, 19 marts 1810
197a, 30 april 1810
197b til 198b - gældsbre
Husfæster Hans Just, død
Maren Pedersdatter, enke
Deres børn:
Helene Hansdatter, 18 år, tjener gårdmand Søren Hellesen i Udby
Peder Hansen, 13 år
Kirsten Hansdatter
Fødte værge afdødes broder Rasmus Just var indkaldt som soldat og kunne ikke være til stede
Der blev ikke noget at arve
Se skifte 367 og 372 og 501
--------------------------------------------------------------------------------
417, 198b, 15 maj 1811, Udby sogn
199b, 14 juni 1811
200b, 19 juli 1811
Maren Madsdatter, død
Poul Sørensen Bech, enke                   
Ingen børn. Hendes arvinger:
1) broder Peder Madsen i Udby
2) søster Ane Madsdatter i Udby
3) broder Jens Madsen, død
3a) Mads Jensen i Ørsten
4) Christen Madsen, død
4a) Ane Christensdatter, gift i Hollandsbjerg
4b) Bodil Christensdatter, gift i Hollandsbjerg
4c) Karen Christensdatter, ugift, i Hollandsbjerg
5) søster Mette Christensdatter, død
5a) Juchum i Vendsyssel
5b) Wilhelm Schalstrup, gift
5c) Stine, gift og bosat på Skanderborgkanten
Boet var fallit og der var således ikke noget til arv.
--------------------------------------------------------------------------------
418, 201a, 2 november 1811, Udby sogn
202b, 2 december 1811
203a, 11 december 1811
Husfæster Espen Pedersen, død
Karen Espensdatter, enke
Deres børn:
Søren Espensen, i Holbæk Mølle
Peder Espensen, udkommanderet i Majestætens tjeneste op opholdsted kendes p.t ikke
Anne Marie Espensdatter, tjener gårdmand Jens Laursen i Udby
Maren Espensdatter, tjener Thomas Henriksen  i Udby
--------------------------------------------------------------------------------
419, 201a, 26 november 1811, Vejlby sogn
Jens Nielsen Skrædder, død
Kirsten Sørensdatter, enke
Deres barn
Peder Jensen
--------------------------------------------------------------------------------
420, 204a, 22 januar 1812, Udby sogn
205a, 20 februar 1812
Enke Karen Olesdatter, død
Rasmus Nygaard, død
Hendes arvinger:
På deres vegne mødte Jens Pedersen i Udby, der oplyste at være arving og mødte på øvrige arvingers vegne, men Christen Rasmussen Nygaard overtog det meste, da afdøde havde boet hos ham i mange år, men det ser ikke ud til, at han var søn af Karen Olesdatter
--------------------------------------------------------------------------------
421, 205b, 2 december 1812, Ingerslev, Holbæk sogn
206b, godkendelse og testamente
Boelsmand og fæster Thomas Olesen, død
Kirsten Olesdatter, enke
Ingen børn.
Der var oprettet testamente 15 marts 1803, godkendt 14 januar 1806 i København. Efter testamentet overtog længstlevende hele boet uden registrering og skifte.
--------------------------------------------------------------------------------
422, 207a, 26 januar 1813, Holbæk sogn
Christen Smeds stedsøn Jens Rasmussen, død.
Hans efterladenskaber var alene hans simple gangklæder:
--------------------------------------------------------------------------------
423, 207a, 15 maj 1813, Holbæk sogn
208a, 13 juli 1813
Gårdfæster Laurs Hellesen, død 20 april
Ane Madsdatter, enke
Deres børn:
Mads Laursen, 22 år
Søren Laursen, 15 år
Kirsten Laursdatter, gift med Søren Jensen, skipper i Ørsted
Bodil Laursdatter, 19 år, hjemme
Birthe Laursdatter 11 får, hjemme
Formynder for umyndige piger var morbroder Ole Rasmussen Krog i Holbæk
Skifte 349 og 370
--------------------------------------------------------------------------------
424, 209a, 10 juni 1814, Holbæk sogn
210b, 29 juni 1814
Ane Rasmusdatter, død
Peder Jacobsen, enke
Intet at arve, dr er heller ikke nævnt arvinger
--------------------------------------------------------------------------------
425, 211a, 30 november 1814, Udby sogn
213a, 21 december 1814
Niels Sørensen Bejder, død
Christiane Sørensdatter, enke
Deres børn:
Søren Nielsen, 16 år
Hans Nielsen, 2 år
Ane Kirstine Nielsdatter, 13 år
Birthe Nielsdatter, 9 år
Se skifte 491
--------------------------------------------------------------------------------
426, 212a, 19 December 1814, Vejlby sogn
Anne Laursdatter, død
Jacob Jensen, enke
Hendes børn:
Jens Jensen, 25 år
Laurs Jensen, 16 år
Marie Jensdatter, gift med maler Peder Pedersen i Bode
Birthe Jensdatter, 20 år, ugift
Formynder var afdødes kødelige broder Søren Laursen fra Vester Alling
--------------------------------------------------------------------------------
427, 214b, 27 januar 1815, Klemstrup, Marie Magdalene sogn
Elisabeth Nielsdatter, død (navn fra FT 1801)
Laurs Christensen, enke
Deres børn:
Christen Laursen, 20 år
Niels Laursen, 17 år
Rasmus Laursen, 13 år
Jens Laursen, 10 år
Inger Laursdatter, 24 år
Ane Laursdatter, 20 år
Formynder var afdødes kødelige broder Rasmus Morrup fra Marie Magdalene
--------------------------------------------------------------------------------
428, 215b, 2 marts 1815, Udby sogn
Søren Jensen Markmand, død
Else Marie Thomasdatter, enke
Deres børn:
Jens Sørensen, 18 år
Ane Katrine Sørensdatter, 17 år
Formynder enkens broder Poul Thomassen af Udby
Lavværge Mads Sørensen
--------------------------------------------------------------------------------
429, 217a, 22 juli 1815, Vejlby sogn
Jens Nielsen Hjulmand, død
Karen Jensdatter, enke
Deres børn:
Jens Jensen, 6 år
Ane Margrethe Jensdatter, 11 år
Formynder var afdødes broder Christen Nielsen Hjulmand
Lavværge Jens Jensen
--------------------------------------------------------------------------------
430, 218a, 9 marts 1816, Lille Sjørup, Ørsted sogn
219a, 26 marts 1816
219a, 30 april 1816
Michel Arentsen, død
Kirsten Jensdatter, enke
Deres børn:
Jens Michelsen, menes at være i hollandsk tjeneste
Marie Michelsdatter, gift med Hr Frederiksen
Ane Michelsdatter gift med husmand Hans Christian Skjødt
Maren Michelsdatter, gift med husmand Rasmus Jensen
--------------------------------------------------------------------------------
431, 220b, 30 april 1816, Udby sogn
222a, 21 maj 1816
Poul Sørensen Bech, død
Bodil Jensdatter, enke, lavværge Niels Nielsen
Hans arvinger
Søren Nielsen Bech
Bodil Nielsdatter
--------------------------------------------------------------------------------
432, 221b, 17 maj 1816, Holbæk sogn
Karen Jensdatter, død
Peder Jensen, enke
Deres børn:
Jens Pedersen, 39 år?
Else Pedersdatter
--------------------------------------------------------------------------------
433, 223a, 3 maj 1817, Marie Magdalene sogn
Jacob Rasmussen, død
Hans far Rasmus Jacobsen
--------------------------------------------------------------------------------
434, 223b, 8 juli 1817, Udby sogn
Jens Pedersen, død
Maren Pedersdatter, enke
Deres børn:
Peder Christian Jensen, 29 år
Peder Jensen, 26 år
Else Jensdatter, 23 år
Kirsten Jensdatter, 21 år
Maren Jensdatter, 19 år
Lavværge Laurs Pedersen
Der blev ikke noget til arv
--------------------------------------------------------------------------------
435, 224b, 15 maj 1818, Kastbjerg sogn (Gjerlev herred)
Mette Marie Jensdatter, død
Jens Pedersen Hjort, enke
Deres børn:
Peder Jensen, 32 år
Jens Jensen, 27 år
Ane Jensdatter, 37 år
Mette Jensdatter, 35 år
Ellen Jensdatter, 24 år
Afdødes broder Rasmus Møller var til stede
Der blev ikke noget til arv.
--------------------------------------------------------------------------------
436, 225b, 27 juli 1818, Udby sogn
Kirsten Pedersdatter, død
Anders Jensen Blenstrup, enke
Deres børn:
Nielsine Andersdatter, 15 år (enkemanden var stedfader, se protokol side 226a, hedder Nielsdatter, se skifte 514)
Ane Marie Andersdatter, 6 år
Ane Andersdatter, 5 år
Kirsten Andersdatter, 3 år
Jens Andersen, 2 år
Formynder var afdøde broder gårdmand Mads Pedersen i Udby
--------------------------------------------------------------------------------
437, 226b, 19 august 1818, Aalborghuset, Marie Magdalene sogn
Rasmus Andersen Bach, død
Ane Marie Sørensdatter, enke
Hans arving:
Søster Karen Rasmusdatter, mødt ved svigersøn Rasmus Rasmussen
Lavværge var Michel Sørensen
--------------------------------------------------------------------------------
438, 227b, 9 september 1818, Udby sogn
Niels Nielsen, død. Han var søn af Niels Hvadsten.
Han var hos faderen og havde ligget syg i 1 1/2 år og efterlod sig ikke noget til arv.
--------------------------------------------------------------------------------
439, 227b, 4 December 1818, Udby sogn
Marianne Laursdatter, død
Hans Christian Børresen, enke
Der var oprettet testamente 24 juni 1811, konfirmeret 29 september 1812.
Testamente og godkendelse indskrevet side 228a og b
--------------------------------------------------------------------------------
440, 231b, 7 februar 1819, Holbæk sogn
232a, 8 marts 1819
233b, 1 juni 1819
233b, 21 juni 1819
239a, 16 februar 1820
Smed Christen Pedersen, død
Anne Knudsdatter, enke
Hans arvinger:
1) morbroder Jens Nielsen Høg i Vorning
2) morbroder Peder Nielsen Høg i Kvorning
3) morbroder Niels Nielsen Høg i Bjerregrav
4) moster Maren Nielsdatter Høg i Tånum, død
4a) Jens Michelsen, bosat i Tånum
4b) Niels Michelsen, tjener på Bjellerup Ladegaard
5) Iver?
5a) Christen Iversen
5b) Peder Iversen
Alle var myndige
Lavværge Ole Jensen
Afkaldserklæringer af hhv 22 marts 1819 og 7 maj 1819, gengivet side 233b
I øvrigt blev der ikke noget til arv
--------------------------------------------------------------------------------
441, 232b, 9 marts 1819, Holbæk sogn
Maren Sørensdatter, død
Jens Koch, enke
Deres børn:
Søren Jensen, 5 år
Karen Jensdatter, 3 år
Formynder Rasmus Jensen
--------------------------------------------------------------------------------
442, 234a, 24 juni 1819, Vejlby sogn
239b, 21 marts 1820
Christen Hjulmand, død
Else Marie Michelsdatter, enke
Deres børn:
Niels Christensen, 38 år
Michel Christensen, 36 år
Frederik Christensen, 32 år
Dorthe Christensdatter, gift med Søren Jensen Friis
Mette Marie Christensdatter, 20 år
Lavværge Anders Michelsen
--------------------------------------------------------------------------------
443, 235a, 14 november 1819, Udby sogn
236b, 14 december 1819
240b, 22 marts 1820
Maren Pedersdatter, død
Mads Andreassen, enke
Deres børn:
Andreas Madsen, 33 år
Peder Madsen, 25 år
Karen Madsdatter, 31 år
Karen Madsdatter, 28 år
Kirsten Marie Madsdatter, 20 år
Inger Madsdatter, 16 år
Niels Rasmussen Kudsk mødte for formynderen - en morbroder - der var syg. Morbroder Hans Pedersen.
--------------------------------------------------------------------------------
444, 236a, 26 november 1819, Holbæk sogn
237b, 23 december 1819
240a, 21 marts 1820
Peder Jensen, død
Hans børn:
Jens Pedersen, 43 år
Else Pedersdatter, 41 år
Farbroder Jens Jensen af Holbæk var formynder
Der blev intet til arv
--------------------------------------------------------------------------------
445, 241b, 27 marts 1820, Udby sogn
242b, 26 april 1820
Mette Jensdatter, død
Niels Sørensen, enke
Deres børn:
Søren Nielsen, 6 år
Niels Nielsen, 3 år
Bodil Nielsdatter, 17 år
Birthe Nielsdatter, 15 år
Sophie Nielsdatter, 13 år
Ane Marie Nielsdatter, 11 år
Ane Cathrine Nielsdatter, 9 år
Morbroder og formynder Søren Jensen fra Lille Sjørup
--------------------------------------------------------------------------------
446, 242a, 27 marts 1820, Udby sogn
243a, 26 april 1820
Pige Kirsten Marie Sørensdatter, død
Hendes nærmeste og arvinger:
Broder Niels Sørensen, 14 år
Søster Maren Sørensdatter, 16 år
Søster Johanne Sørensdatter 19 år, opholder sig i København
Morbroder Poul Nielsen i Voer
Hun døde hos Mads Sørensen i Udby, hvor hun var anbragt og fik hjælp af fattigkassen
--------------------------------------------------------------------------------
447, 242b, 1 april 1820, Holbæk sogn
Anmeldt, at Peder Olesen Damborgs 2 døtre Else Katrine og Inger Marie var døde 19 og 22 marts, hhv 4 år og 2 år.
Efterlod sig intet til arv
--------------------------------------------------------------------------------
448, 244a, 13 maj 1820, Udby sogn
245b, 5 august 1820
Mads Hjulmand, død
Hans børn:
Andreas Madsen, 34 år
Peder Madsen, 26 år
Karen Madsdatter, gift med Rasmus Hansen
Karen Marie Madsdatter, 29 år
Kirsten Marie Madsdatter, 21 år
Inger Madsdatter, 17 år
Formynder var Hans Pedersen
Se skifte 443
--------------------------------------------------------------------------------
449, 244b, 5 juli 1820, Tørring, Øster Tørslev sogn
246a, 27 september 1820
Ane Pedersdatter, død
Christen Christensen Hansen, enke
Ingen børn, hendes arvinger:
1) Søster Ane Pedersdatter, enke
2) søster, død
2a) Peder Christensen
--------------------------------------------------------------------------------

247b, Tjentligt pålæg fra Randers Amtsstue: Alle anmeldelser om dødsfald skal tilføres protokollen.
Kom: Skifteudddrag vil ikke omfatte anmeldelser - typisk vedrørende børn- der ikke indeholder særlige oplysninger

--------------------------------------------------------------------------------
450, 247, 6 marts 1821, Holbæk sogn
248b, 2 april 1821
253a, 22 december 1821
255b, afskrift af gældsbrev af 7 juni 1818
Bødker Jens Pedersen, død
Charlotte Louise Eilersdatter, enke
Ingen børn. Arvinger
Faderen Peder Jensen i Enner ved Horsens
Søster Mette Pedersdatter
Stedbørn:
Søren, 35 år
Eiler, 32 år
Abraham, 26 år
Johanne, gift med Rasmus Laursen i ?
Maren, gift med Niels Nielsen i Holbæk
Afdødes stedsøn Abraham Dahl Pedersen
Lavværge var Niels Pedersen Salling
--------------------------------------------------------------------------------
451, 249a, 11 maj 1821, Klemstrup, Marie Magdalene sogn
250b, 14 august 1821
252a, 25 juli 1821
256, 29 marts 1822
Laurs Christensen, død
Marie Kathrine Pedersdatter, enke
Deres børn:
Peder Laursen, 5 år
Jens Laursen, 3 år
Enkens stedbørn:
Christen Laursen, 26 år
Niels Laursen, 23 år
Rasmus Laursen, 19 år
Jens Laursen, 17 år
Inger Laursdatter, gift med Rasmus Qvist
Ane Laursdatter, gift med Terkild Sørensen
Se skifte 427
--------------------------------------------------------------------------------
452, 249b, 12 maj 1821 Klemstrup, Marie Magdalene sogn
251b, 15 august 1821
Jens Pedersen, død
Dorthe Marie Jensdatter, enke
Deres barn:
Søren Jensen, 34 år
Jens Jensen, 32 år, men bortrømt for 8 år siden og ingen vidste hvor han var
Anne Marie Jensdatter, 28 år, ugift
Formynder var Anders Thomassen, der var gift med en halvsøster
Lavværge Søren Jensen
--------------------------------------------------------------------------------
453, 250a, 13 maj 1821, Holbæk sogn
250, 28 juni 1821 - anmeldt at enkemanden var død
252b, 17 august 1821
Bodil Pedersdatter, død
Henrik Bennedsen, enke/død kort efter
Deres børn:
Peder Henriksen, 7 år
Nicolaj Henriksen, 5 år
Hans Henriksen, 1/6 år
Formynder for børnene var Jens Pedersen, der var morbroder
--------------------------------------------------------------------------------
454, 257b, 1 april 1822, Udby sogn
Birthe Nielsdatter, død
Jens Nielsen, enke
Afdødes far Niels Sørensen i Udby
--------------------------------------------------------------------------------
455, 258a, 18 maj 1822, ikke angivet
Skomager Anders Madsen, død, enken Kirsten Andersdatter ønskede at sidde i uskiftet bo med sin datter
--------------------------------------------------------------------------------
456, 258a, 12 juni 1822, Udby sogn
Niels Rasmussen Krogh, død
Kirstine Sørensdatter, enke
Ingen børn, der var oprettet testamente 3 august 1805. Afskrevet 258-259
Længstlevende var eneste arving. Efter længstlevende død skulle arven tilfalde Kirstine Sørensdatters afdøde søster Karen Sørensdatters datter Kirstine Marie Nicolaisdatter, som er enke efter maler Christen Gundersen arve. Hvis hun var død skulle hendes søn Gunder Christensen arve i hendes sted
Skifte 484
--------------------------------------------------------------------------------
457, 260b, 12 juli 1822, Vejlby sogn
Søren Thorsen, død
Johanne Jensdatter, enke
Deres barn:
Mette Marie Sørensdatter, 14 år
Hans børn, hendes stedbørn
Terkild Sørensen, 31 år
Niels Sørensen, 28 år
Gjertrud Sørensdatter, gift med Christen jensen Smed i Marie Magdalene
--------------------------------------------------------------------------------
458, 261b, 27 november 1822, Udby sogn
263b, 4 januar 1823
266b, 5 marts 1823
269b, 21 marts 1823
270b, 5 maj 1823
278b, 19 september 1825
Else Sørensdatter, død
Niels Jensen, enke
Deres børn:
Jens Nielsen, 42 år
Søren Nielsen, 37 år
Maren Nielsdatter, 39 år, ugift
Formynder var afdødes søskendebarn Christen Rasmussen af Udby
--------------------------------------------------------------------------------
459, 264b, 6 januar 1823, Holbæk sogn
267a, 5 marts 1823
Peder Nielsen med tilnavn Jacobsen, død
Marianne Jensdatter, enke
Deres barn:
Niels Pedersen, 7 år
Hans børn:
Anders Pedersen, 38 år af Kahr
Anne Pedersdatter, gift med Søren Espensen i Udby
Se skifte 364
--------------------------------------------------------------------------------
460, 269a, 17 marts 1823, Vejlby sogn
Frederik Christensen, død
Mette Marie Jensdatter, enke
Deres barn:
Christen Frederiksen, 3/4 år
Formynder var barnets farbroder Niels Christensen, lavværge var Laurs Jensen, begge af Vejlby
--------------------------------------------------------------------------------
461, 271a, 5 juni 1823, Kastbjerg sogn
Anmeldt at aftægtsmand Jens Pedersen Hjort var død.
Efter aftægtskontrakten tilfaldt hans værdier den søn som var i besiddelse af gården og uden skifte
Underskrevet Peder Jensen Hjort og Niels Pedersen og Amnitsbøll
Se skifte 435
--------------------------------------------------------------------------------
462, 271a, 14 november 1823,  Udby sogn
273b, 14 januar 1824
Anders Jensen Blenstrup anmeldte at hans kone Ane Cathrine Nielsdatter var død.
Han ønskede at sidde i uskiftet bo med 2 umyndige børn. Han skiftede kort efter.
Børn:
Niels Peder Andersen, 4 år
Ane Kirstine Andersdatter, 2 år
--------------------------------------------------------------------------------
463, 271b, 19 December 1823, Udby sogn
274, 29 marts 1824
Niels Rasmussen Kudsk, død
Karen Nielsdatter, enke
Deres barn
Maren Nielsdatter, 24 år, nu gift med Rasmus Olesen, 39 år
--------------------------------------------------------------------------------
464, 274b, 17 marts 1824, Udby sogn
Anmeldte Jens Laursen at hans svigermoder Ane Thomasdater var død, men da hun var aftægtskone hos ham, tilfaldt alle hendes efterladenskaber ham iht. Aftægtskontrakten uden skifte.
--------------------------------------------------------------------------------
465, 275a, 14 september 1824, Vejlby sogn
Anmeldt at Jacob Jensen var død, men da han var på aftægt tilfaldt hans ubetydelige værdier svigersønnen iht aftægtskontrakt
--------------------------------------------------------------------------------
466, 275a, 22 september 1824, Holbæk sogn
Kirsten Jensdatter, død
Søren Jensen, enke
Deres børn:
Jens Sørensen, 18 år
Jens Hansen Sørensen, 17 år
Kjeld Sørensen, 10 år
Mette Marie Sørensdatter, 20 år
Ane Margrethe Sørensdatter, 13 år
--------------------------------------------------------------------------------
467, 277a, 21 marts 1825, Holbæk sogn
Mette Jensdatter, død
Niels Pedersen Salling, enke
Deres børn:
Jens Nielsen, 34 år
Andreas Nielsen, 29 år
Karen Nielsdatter, gift med Jens Jensen i Hevring
Else Nielsdatter, gift med Anders Nielsen i Ørsted,
Johanne Nielsdatter, 31 år
Mette Nielsdatter, 26 år
De 2 svigersønner gav afkald på arv, da de havde modtaget ved giftemålet
--------------------------------------------------------------------------------
468, 280a, 19 December 1825, Udby sogn
280b, 14 januar 1826
Husmand Niels Laursens Skjødt kone (Anne Pedersdatter) var fundet død i en sandgrav. Den eneste arving Ane Marie Nielsdatter er gift (Søren Nielsen) og derfor myndig og da boet ubetydeligt blev der ikke holdt skifte.
Amtet greb ind den 13 januar 1826 og der holdtes så en skiftesamling 14 januar 1826
--------------------------------------------------------------------------------
469, 280b, 9 marts 1826, Marie Magdalene sogn
Jens Sørensen Kudsk, død
Johanne Marie Christensdatter, enke
Deres børn:
Ane Cathrine Jensdatter, 21 år
Christiane Jensdatter, 18 år
Afdødes broder Rasmus Sørensen af Nimtofte
Lavværge var hendes broder Niels Christensen fra Øster Alling
--------------------------------------------------------------------------------
470, 281b, 17 maj 1826, Udby sogn
282b, 9 august 1826
Christen Rasmussen Nygaard, død
Ane Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Rasmus Christensen, 17 1/2 år
Enkens broder Iver Rasmussen af Kahr
Se skifte 395
--------------------------------------------------------------------------------
471, 283b, 3 januar 1827, Holbæk sogn
Anmeldt at enken efter husmand Jens Pedersen , Charlotte Louise Hoff var død, arvingerne er myndige og hun var i yderste armod og fik af fattigkassen. Underskrevet af Abraham Pedersen, (søn) og Niels Nielsen, (svigersøn) søn
Se skifte 450
--------------------------------------------------------------------------------
472, 283b, 7 marts 1827, Vejlby sogn
286b, 7 juni 1827
Karen Jensdatter, død
Søren Jensen Friis, enke
Hendes børn:
Jens Jensen, 18 år
Ane Margrethe Jensdatter, 23 år
Formynder var morbroderen Jens Jensen af Ørsted, han døde og afdødes søskendebarn Christen Sørensen i Hollandsberg blev ny formynder
Se skifte 429
--------------------------------------------------------------------------------
473, 284a, 7 marts 1827, Vejlby sogn
287a, 7 juni 1827
289b, Gældsbrev
Dorthe Abrahamsdatter, død
Peder Christensen Smed, enke
Deres børn:
Christen Pedersen, 14 år
Abraham Pedersen, 9 år
Birthe Marie Pedersdatter, 12 år
Marianne Pedersdatter, 6 år
--------------------------------------------------------------------------------
474, 284b, 21 marts 1827, Holbæk sogn
288a, 17 oktober 1827
Enkemand Niels Pedersen Salling, død
Hans børn:
Jens Nielsen, 36 år
Andreas Nielsen, 31 år
Karen Nielsdatter, gift med Jens Jensen i Hevring
Else Nielsdatter, gift med Anders Nielsen i Ørsted
Johanne Nielsdatter, 33 år
Mette Nielsdatter, 28 år
Formynder for de yngste døtre var mødt deres morbroder Oster Axelsen af Holbæk
Se skifte 467
--------------------------------------------------------------------------------
475, 285b, 26 marts 1827, Udby sogn
288b, 17 oktober 1827
Rasmus Nielsen Hulvej, død
Inger Arentsdatter, enke
Deres børn:
Niels Rasmussen, 32 år
Karen Rasmusdatter, 38 år, tjener p.t i København
Afdødes søskendebarn Søren Rasmussen af Udby
--------------------------------------------------------------------------------
476, 286a, 6 juni 1827, Udby sogn
Maren Pedersdatter, død
Peder Andersen Skrædder, enke
Deres børn:
Peder Pedersen, 17 år
Anders Pedersen, 14 år
Niels Pedersen, 11 år
Afdødes broder Jens Pedersen var til stede som formynder
--------------------------------------------------------------------------------
477, 287b, 7 juni 1827, Vejlby sogn
Rasmus Clausen, død
Bodil Christiansdatter, enke
Deres barn:
Ane Kirstine Rasmusdatter, 8 år
--------------------------------------------------------------------------------
478, 289a, 19 oktober 1827, Udby sogn
Ane Jensdatter, død
Gårdmand Søren Rasmussen, enke
Deres barn:
3 børn, alle myndige, afgav attest om boet lidenhed, så der ikke blev foretaget skifte
Underskrevet af Rasmus Sørensen, Jens Sørensen og  Revsbech
--------------------------------------------------------------------------------
479, 290b, 30 juli 1828, Udby sogn
Anmeldt at aftægtsmand Søren Jensen Hellesen var død uden større værdier.
Der var oprettet aftægtskontrakt.
Underskrevet af Peder Pedersen og Peder Rasmussen
--------------------------------------------------------------------------------
480, 290b, 7 april 1829, Holbæk sogn
Anmeldt at enken Maren Jensdatter efter Tobias Christophersen var død.
Hendes arvinger afgav erklæring om boet. Underskrevet af Christopher Tobiassen og Jens Tobiassen
--------------------------------------------------------------------------------
481, 291a, 24 april 1829, Udby sogn
292b, 9 juni 1829
293a, 29 juli 1829
294b, 26 november 1829
Enke Ane Sørensdatter Helli, død
Jens Degn, død
Hendes børn:
Christiane Christensdatter,
Kirsten Christensdatter, gift med Nicolaj Cortsen
Christensdatter, død, gift med Berthel Winding i Randers, død
Deres datter Ane Birgitte Winding, 21 år, tjener i København, mødt ved hendes moder søskendebarn Niels Rasmussen i Udby
Kirsten Christensdatter var indsat i Viborg forbedringshus. Hun havde fået en livstidsdom.
Skifte 401
--------------------------------------------------------------------------------
482, 291b, 16 maj 1829, Udby sogn
Enke, Ingeborg Laursdatter, død
Niels Pedersen, død
Deres børn
Peder Nielsen, 28 år
Nille Nielsdatter, 29 år
Bodil Nielsdatter, 32 år
Formynder var deres søskendebarn Søren Nielsen i Udby
Er usikker på om alle arvinger er nævnt
Der blev ikke noget til arv.
--------------------------------------------------------------------------------
483, 293b, 26 november 1829, Udby sogn
Karen Jensdatter, død
Jens Laursen, enke
Deres børn:
Jens Jensen, 24 år?
Laurs Jensen 21 år
Hans Jensen, 19 år
Ane Jensdatter, 26 år
Mette Marie Jensdatter, 16 år
Maren Jensdatter, 11 år
Formynder var deres morbroder Søren Jensen Thorn i Lille Sjørup,
Der blev ikke noget til arv.
--------------------------------------------------------------------------------
484, 295a, 26 november 1829, Udby sogn
Huskone Kirsten Sørensdatter, død
Der henvises til testamente af 3 august 1805, se skifte 456
Efter dette testamente er Kirsten Marie Nicolaisdatter eneste arving:
--------------------------------------------------------------------------------
485, 295b, 8 januar 1830, Marie Magdalene sogn
297a, 2 marts 1830
298a, gældsbrev afskrevet
Rasmus Jacobsen, død
Kirsten Nielsdatter, enke
Deres børn:
Niels Rasmussen, 29 år
Palle Rasmussen, 26 år
Afdødes bøn med første ægtefælle:
Ane Kathrine Rasmusdatter, gift med Anders Jacobsen Høeg i Adderup
Mette Rasmusdatter,
Mette Marie Rasmusdatter, gift med købmand Valentin Olsen i Præstø
--------------------------------------------------------------------------------
486, 298b, 17 juni 1831, Vejlby sogn
Tjenestepige Ane Margrethe Jensdatter, død
Hendes børn, avlet uden for ægteskab:
Mette Cathrine Jensdatter, 4 år
Karen Jensdatter, 3 år
Hun tjente hos sin stedfader gårdmand Søren Friis
Se skifte 472
--------------------------------------------------------------------------------
487, 301a, 12 oktober 1832, Vejlby sogn
303b, 27 november 1832
Birthe Clausdatter, død
Husmand Rasmus Sørensen, enke
Deres barn:
Ane Cathrine Rasmusdattter
Formynder Søren Jensen Friis i Vejlby
--------------------------------------------------------------------------------
488, 302b, 17 oktober 1832, Holbæk sogn
304b, 29 november 1832
Marianne Jensdatter, død
Thomas Schou, enke
Deres børn:
Jørgen Thomassen, 6 år
Ane Christine Thomasdatter,
Hendes bøn med sin første mand Peder Nielsen:
Jens Pedersen, 18 år
Niels Pedersen, 16 år
Se skifte 459
--------------------------------------------------------------------------------
489, 305b, 2 maj 1833, Holbæk sogn
312a, 27 november 1833,
Enke Ane Madsdatter, død
Laurs Sørensen Hellesen, død
Deres børn:
1) Mads Laursen, hjemme på stervbostedet
2) Søren Laursen, husmand i Holbæk
3) Bodil Laursdatter, gift med gårdmand Thomas Jensen i Holbæk
4) Kirsten Laursdatter, død, var gift med sognefoged og gårdmand Søren Skipper i Ørsted,
4a) Jens Sørensen, 18 år
4b) Ane Sørensdatter, ugift
Se skifte 370 og 423
--------------------------------------------------------------------------------
490, 306b, 19 maj 1833, Udby sogn
309, 26 november 1833,
Edel Jensdatter, død
Gårdmand Rasmus Sørensen, enke
Deres barn:
Peder Rasmussen, 7 år
Formynder var Søren Nielsen Bejder, der var gift med en søster til afdøde, da hendes fødte værge , hendes broder købmand Jensen i Randers ikke kommer til stede.
--------------------------------------------------------------------------------
491, 308a, 11 juni 1833, Udby sogn
308b, 19 juni 1833
311a, 26 november 1833
Christiane Sørensdatter, død
Gårdmand Mads Pedersen, enke
Deres børn:
Niels Madsen, 17 år
Ane Madsdatter, ugift
Kirsten Madsdatter, ugift
Hendes børn med første ægtefælle afdøde Niels Sørensen:
Søren Nielsen, myndig
Ane Kirstine Nielsdatter, gift med indsidder Jens Christensen i Udby
Birthe Nielsdatter, ugift
Hans Nielsen, 21 år
Morbroder var gårdmand Niels Sørensen i Udby
Se skifte 425
--------------------------------------------------------------------------------
492, 312b, 3 December 1833, Vejlby sogn
Selvejerhusmand Anders Sørensen anmeldte, at Søren Nielsens enke, Kirsten Christensdatter af Vejlby var død.
Afdøde opholdt sig hos Anders Sørensen, der var gift med afdødes eneste datter. Boet midler var begrænsede, så der skulle ikke skiftes.
--------------------------------------------------------------------------------
493, 312b, 23 januar 1834, Vejlby sogn
Else Marie Laursdatter, død
Søren Grann, enke
Deres børn:
Jens Sørensen, 17 år
Maren Sørensdatter, ugift
Laurs Sørensen, 9 år
Elisabeth Sørensdatter,
Louise Sørensdatter
Mette Sørensdatter
Christiane Sørensdatter
Formynder var børnenes morbroder Rasmus Laursen i Fausing
--------------------------------------------------------------------------------
494, 314b, 5 februar 1834, Tørring, Øster Tørslev sogn
315a, 12 marts 1834
Gårdmand Christen Christensen, død, kaldtes også Christen Hansen. Christopher Poulsen  anmeldte at hans husbond var død.
Enkens navn nævnes ikke, men ft 1834 tyder på Margrethe Knudsdatter
Hans arvinger:
Broder Anders Christensen, husmand i Aistrup
Søster Ane Christensdatter, gift med Jens Nielsen, aftægtsmand i Udbyneder
--------------------------------------------------------------------------------
495, 315a, 13 marts 1834, Lykkegaarden, Ørsted sogn
317b, 2 maj 1834
Fæstegårdmand Peder Jensen Espensen, død
Karen Espensdatter, enke, Lavværge Jens Espensen i Lystrup
Deres børn:
Espen Pedersen, 2 år
Formynder var farbroderen Jens Espensen af Ørsted
Enkens søster Kirsten Espensdatter
Se skifte 504
--------------------------------------------------------------------------------
496, 319a, 25 juni 1834, Vejlby sogn
Rasmus Christensen anmeldte, at hans søster Kirsten Christensdatter, der var hos sin fader Christen Rasmussen i Vejlby, var død uden at efterlade sig noget til arv.
--------------------------------------------------------------------------------
497, 319a, 11 oktober 1834, Holbækgaard, Holbæk sogn
Røgter Morten Jensen, død, han s eneste arving angives at være gårdmand Niels Andersen den ældre i Hevring.
Intet til arv.
--------------------------------------------------------------------------------
498, 319b, 8 januar 1835, Holbæk sogn
Nille Jensdatter, død
Husmand Thomas Krog, enke
Efterlod sig fælles bøn og inden særkuldbørn. Uskiftet bo
--------------------------------------------------------------------------------
499, 319b, 25 april 1835, Dalbyover sogn
Gårdmand Anders Rasmussen, død
Børn:
Rasmus Andersen, myndig
Søn, myndig
--------------------------------------------------------------------------------
500, 519b, 9 maj 1835, Vejlby sogn
519b, 22 maj 1835
322a, 12 december 1835
Mette Marie Andersdatter, død
Rasmus Sørensen, enke
Deres børn:
Søren Rasmussen, 2 år
Jens Rasmussen, 1/4 år
Formynder var moderens morbroder Hans Jensen Hjardsen fra Store Sjørup
--------------------------------------------------------------------------------
501, 519 b, 21 maj 1835, Udby sogn
320b, 4 juni1835,
321, 3 december 1835
323b, 23 august 1836
Enke Maren  Pedersdatter Revsbech, død
Hans Just, død
Deres børn
1) Søren Hansen, opholder sig i New York, Amerika
2) Karen Marie Hansdatter, ugift
3) Helene Hansdatter, enke efter Christen Eiler
Morbroder Christen Revsbech i Voer
Søren Hansen havde ved brev til Helene Hansdatter frafaldet arv efter moderen.
Moderen havd ligge syng i ca 10 år og Helene Hansdatter havde passet hende
Se skifte 416
--------------------------------------------------------------------------------
501a, 321b, 28 juni 1835, Udby sogn
Husmand Niels Nielsen anmeldte at hans kone Kirsten Pedersdatter var død. Han ønskede at sidde i uskiftet bo med deres 5 børn
Se skifte 537
--------------------------------------------------------------------------------
502, 326a, 15 februar 1839, Vejlby sogn
335b, 23 december 1839
Else Margrethe Henriksdatter, død
Jens Rasmussen Friis, enke
Deres børn:
Rasmine Jensdatter, 2 1/2 år
Husmand Niels Christensen i Bode var gift med en søster til den afdøde
Se skifte 533
--------------------------------------------------------------------------------
503, 326b, 20 marts 1839, Udby sogn
Bodil Henriksdatter, død
Poul Thomassen, enke
Deres barn:
Datter, ugift
Hans børn:
2 sønner, begge umyndige af første ægteskab.
An ønskede at sidde i uskiftet bo
--------------------------------------------------------------------------------
504, 326b, 24 marts 1839, Lykkegården, Ørsted sogn
327a, 25 april 1839
334b, 23 december 1839,
Karen Espensdatter, død
Rasmus Pedersen, enke
Deres barn:
Kirsten Rasmusdatter, 4 år
Hendes barn med afdøde Peder Jensen Espensen:
Espen Pedersen, 7 år
Formynder for børnene var Jens Espensen af Ørsted
Se skifte 495
--------------------------------------------------------------------------------
505, 329b, 6 maj 1839, Holbæk sogn
329b, 3 juni 1839
333, b, 23 december 1839
Abraham Pedersen Dahl, død
Hans arvinger:
1) Eiler Pedersen, husmand i Hørning ved Aarhus, myndig
2) Søren Pedersen, tømmermand i Aarhus, død, efterlod sig måske enke og børn
3) Maren Pedersdatter, gift med Niels Nielsen Kløve i Holbæk,
4) Johanne Frederikke Pedersdatter, gift med husmand Thomas Nielsen i Holbæk
Se skifte 450 og 471
--------------------------------------------------------------------------------
506, 330a, 17 juni 1839, Holbæk sogn
330b, 26 august 1839
336, 28 december 1839
339b, 24 november 1840
Gårdmand Mads Laursen, død
Bodil Olesdatter, enke
Deres barn:
Ane Kirstine Madsdatter, 10 år
Formynder var hendes farbroder husmand Søren Laursen af Holbæk
Enkens broder Jens Olesen var lavværge
--------------------------------------------------------------------------------
507, 332, b, 22 november 1839, Kastbjerg sogn
337b, 30 december 1839
Birthe Christensdatter, død
Peder Jensen Hjorth, enke
Deres børn:
Mette Marie Pedersdatter
Marie Pedersdatter
Maren Pedersdatter
Jens Pedersen, 13 år
Christen Pedersen, 10 år
Kirsten Pedersdatter
Else Marie Pedersdatter
Afdødes søskendepar Amdi Pedersen af Kastbjerg
Morbroder Andreas Christensen
--------------------------------------------------------------------------------
508, 337a, 30 december 1839, Ingerslev, Holbæk sogn
338b, 25 januar 1840
Pige Rasmine Laursdatter, død
Hendes arvinger:
Moderen Kirsten Marie Andersdatter, enke efter Laurs Grann
Halvbroder Laurids Rasmussen, 19 år
Halvsøster Ane Kirstine Rasmusdatter, ugift
Halvsøster Kirstine Rasmusdatter, ugift
Helbroder Søren Laursen, 11 år
Enkens lavværge Jørgen Andersen Grann af Vivild
--------------------------------------------------------------------------------
509, 339b, 25 april 1840, Holbæk sogn
Husmand Søren Laursen Thorn, død
Efterlader sig enke og ingen børn.
Der var oprettet testamente 1822, godkender 1829. Enken var eneste arving
--------------------------------------------------------------------------------
510, 339b, 26 april 1840, Holbæk sogn
Husmand Peder Sørensen Skifter, død
Enke
Deres 7 børn.
--------------------------------------------------------------------------------
511, 339b, 24 november 1840, Holbæk sogn
Rasmus Nielsen Bang, død
Fader Niels Bang, moderen tidligere død. Faderen eneste arving.
--------------------------------------------------------------------------------
512, 340b, 31 januar 1841, Udby sogn
341a, 3 februar 1841
346b, 27 december 1841
Fæstehusmand Anders Jensen Blenstrup, død
Maren Nielsdatter, enke
Hans børn:
Jens Andersen, 24 år
Niels Peter Andersen, 21 år
Ane Andersdatter, 27 år
Kirsten Andersdatter, 26 år
Ane Kirstine Andersdatter, 19 år
Afdødes broder Jens Jensen i Tørring
Se skifte 436 og 462 og 514
--------------------------------------------------------------------------------
513, 342a, 9 februar 1841, Udby sogn
342a, 11 februar 1841
346a, 29 april 1841
Husmand Poul Thomassen, død
Hans børn:
Henrik Poulsen, 40 år
Thomas Poulsen, 33 år
Marianne Poulsdatter, 24 år
--------------------------------------------------------------------------------
514,  343a, 10 april 1841, Udby sogn
344b, 21 april 1841
346b, 27 december 1841
Gårdmand Peder Pedersen, død
Kirsten Pedersdatter
Hans arvinger:
1) broder Mads Pedersen , gårdmand i Udby, myndig og til stede
2) broder Rasmus Pedersen, tjener i Udby, myndig og til stede
3) broder Søren Pedersen, tjener i Hevring, myndig
4) Mads Pedersen, død, husmand i Udby
4a) Peder Madsen, skipper, bor i Udby, men for tiden på farten
4b, Ane Madsdatter, gift med skolelærer Lyngby i Udby
5) søster Kirsten Pedersdatter, død, gift med Anders Jensen Blenstrup, død
5a) Nielsine Nielsdatter, ugift, tjener i København
5b) Ane Andersdatter, ugift tjener i Udbyhøj
5c) Kirsten Andersdatter, ugift, hjemme
5d,) Jens Andersen, myndig, til stede
Der var oprettet testamente af 21 juli 1823, hvorefter konen var eneste arving.
--------------------------------------------------------------------------------
515, 343a, 17 april 1841, Udby sogn
343a, 29 april 1841
348b, 27 december 1841
350a, 23 december 1842
Enke Karen Nielsdatter, død
Niels Rasmussen Kudsk, død
Deres barn:
Maren Nielsdatter, gift med Rasmus Olesen i Udby
--------------------------------------------------------------------------------
516, 346a, 23 juni 1841, Udby sogn
349b,
Anmeldt at Poul Bechs enke Bodil Jensdatter var død. Alle arvinger myndige
Se skifte 431
--------------------------------------------------------------------------------
517, 349a, 11 feb 1842, Ingerslev, Holbæk sogn
Enke, Maren Pedersdatter, død
351b, nederst
Jens Grann, død
Der var oprettet testamente 6 januar 1837.
Deres plejedatter Else Kirstine Jensdatter var indsat som eneste arving. Hun er gift med Jens Michelsen.
--------------------------------------------------------------------------------
518, 352a, 9 marts 1843, Holbæk sogn
Birgitte Cathrine Gjermandsen, død
Hans Christian Christensen, enke
Hendes arvinger er moderen og en 16 årig broder, men hun efterlod sig end  ikke midler til begravelsen.
--------------------------------------------------------------------------------
519, 352a, 12 juni 1843, Tørslev, Estruplund sogn
352b, 12 august 1843
352b, 28 august 1843
Ane Jeppesdatter, død
Henrik Olesen, enke
Ingen børn. Der var testamente, men ikke konformeret.
Længstlevende var arving, men der skulle betales til afdødes broderdatter, umyndige Mette Hybertsdatter 50 Rd
Hvis han ville giftes igen, skulle der betales yderligere 100 Rd til hendes arvinger.
Hendes arvinger blev angivet at være:
1) broder Hybert Jeppesen, gårdmand i Tørslev
2) Søren Jeppesen, husmand på Flensted hede ved Skanderborg
3) Christen Jeppesen, der har været gårdmand på Ørsted mark, død
3a) Jeppe Christensen, 7 år
3b) Mette Christensdatter
3c) Mette Marie Christensdatter
3d) Maren Christensdatter
Hybert Jeppesen formynder for sin afdøde broders børn
--------------------------------------------------------------------------------
520, 353b, 21 oktober 1843, Lykkegaarden, Ørsted sogn
356a, 15 december 1843
Gårdmand Rasmus Pedersen anmeldte, at hans stedsøn Espen Pedersen var død, 12 år. Hans arving var en halvsøster, 8 år. Den afdøde havde arv stående i overformynderiet.
Eneste arving var afdødes halvsøster Kirsten Rasmusdatter
Se skifte 495 og 504
--------------------------------------------------------------------------------
521, 353b, 26 oktober 1843, Vejlby sogn
354a, 8 december 1843,
356b, 28 marts 1844
357a, 1 april 1844
361b, 9 december 1844
Gårdmand Søren Jensen Friis, død
Bodil Christensdatter, enke, med lavværge Rasmus Christensen i Vejlby
Deres børn:
Nille Marie Sørensdatter, 11 år
Mette Kirstine Sørensdatter, 9 år
Jensine Sørensdatter, 7 år
Christen Sørensen, 5 år
Enken var frugtsommelig, men døde ved fødslen af 2 dødfødte piger, anmeldt 28 marts 1844
Farbroderen Jens Jensen Friis af Brunmose (Vivild sogn)
--------------------------------------------------------------------------------
522, 353b, 24 november 1843, Udby sogn
Husmand Niels Laursen Skjønt, død
Hans barn:
Nielsdattter, gift med Søren Nielsen
Se skifte 468
--------------------------------------------------------------------------------
523, 354a, 6 December 1843, Udby sogn
Enke Maren Nielsdatter, død
Anders Jensen Blenstrup, død.
Hun efterlod sig ikke livsarvinger.
Hendes arvinger:
Broder Søren Nielsen, i Udby
Broder ?
--------------------------------------------------------------------------------
524, 357a, 8 juni 1844, Vejlby sogn
357b, 1 juli 1844
365, 14 december 1844
Ane Marie Christensdatter, død
Husmand Knud Knudsen, enke
Deres børn:
Ane Kirstine Knudsdatter
Else Christine Knudsdatter
Ane Knudsdatter
Kirsten Knudsdatter
Værge for børnene var deres morfader Christen Jensen Væver, aftægtsmand i Gjesing
--------------------------------------------------------------------------------
525, 358b, 14 juli 1844, Ingerslev, Ørsted sogn
359a, 22 juli 1844
363a, 9 december 1844
Enke Charlotte Laursdatter, død
Søren Jørgensen Grann, død
Deres børn:
1) Laurs Sørensen Grann, død var gårdmand i Togstrup
1a) Søren Laursen Grann, 16 år
2) Lene Sørensdatter, gift med gårdmand Niels Morrup i Nielstrup (Vivild sogn)
For Søren Laursen Grann mødte Rasmus Andersen i Uggelhuse
Niels Isach i Nielstrup mødte for Niels Morrup
--------------------------------------------------------------------------------
526, 358b, 20 juli 1844, Holbæk sogn
367a, 4 juni 1845
Marie Magdalene Hansdatter, død
Husmand Søren Andersen Poulsen, enke
Deres børn:
Anders Sørensen, 20 år
Hans Sørensen, 18 år
Maren Sørensdatter
Ane Marie Sørensdatter
Ane Kirstine Sørensdatter
Ane Sørensdatter
Alle gifte.
Formynder var morbroder Søren Hansen i Voer
--------------------------------------------------------------------------------
527, 369a, 7 februar 1846, Udby sogn
Helene Sørensdatter, død
Søren Nielsen Bejder, enke
Ingen børn.
Der var oprettet testamente, hvorefter enkemanden arver.
--------------------------------------------------------------------------------
528, 369a, 28 februar 1846, Udby sogn
369a, 2 marts 1846
371b, 6 maj 1846
Enke Kirsten Nielsdatter, død
Jens Andersen Due, død
Deres børn:
Niels Jensen, 43 år
Anders Jensen, 40 år, gårdmand i Ingerslev
Rasmus Jensen, 37 år, boede i København
Maren Jensdatter, 46 år, gift med Jens Nielsen Koch i Holbæk
--------------------------------------------------------------------------------
529, 370a, 3 marts 1846, Udby sogn
376a, 31 december 1846
Jens Sørensen Markmand, død
Mette Kirstine Nielsdatter, enke
Ingen børn
1) søster (Ane Katrine Sørensdatter), død, gift med Peder Michelsen Schou
1a) Mads Pedersen, 26 år, tjente i Aarslev sogn
1b) Jens Pedersen, 9 år
1c) Anne Marie Pedersdatter, 22 år
1d) Else Marie Pedersdatter, 18 år
1e) Mikkeline Pedersdatter, 15 år
1f) Sophie Pedersdatter, 10 år
Se skifte 428
--------------------------------------------------------------------------------
530, 371a, 11 april 1846, Udby sogn
Birgitte Nielsdatter, død
Søren Thomassen, enke
Deres børn:
Søn
Der var ikke særkuldbørn på nogen af siderne og enkemanden ville sidde i uskiftet bo.
--------------------------------------------------------------------------------
531, 372b, 13 juni 1846, Kastbjerg sogn
374b, 31 december 1846
Gårdmand Peder Jensen Hjort, død
Hans børn:
Mette Marie Pedersdatter, ugift
Marie Pedersdatter, ugift
Maren Pedersdatter, ugift
Jens Pedersen Hjort, 20 år
Christen pedersen, 17 år
Else Marie Pedersdatter, ugift
Formynder var Anders Pedersen Kouring af Kastbjerg, der var gift med en søster til den afdøde.
--------------------------------------------------------------------------------
532, 376b, 1 marts 1847, Holbæk sogn
Maren Jensdatter, død
Andreas Madsen, enke
Deres børn:
Mads Andreassen, 26 år, artillerist i Freriksværk
Anders Andreassen, 24 år
Jens Andreassen, 20 år
Ane Marie Andreasdatter, ugift
Hendes uægte barn:
Jens Andersen, husmand i Holbæk
--------------------------------------------------------------------------------
533, 377b, 13 marts 1847, Vejlby sogn
377b, 26 april 1847
Husmand Jens Rasmussen Friis, død
Mette Kirstine Hansdatter, enke
Deres barn:
Else Kirstine Jensdatter, 3 år
Hans barn med afdøde Else Margrethe Henriksdatter:
Rasmine Jensdatter, 10 år
Efterlod sig enke og 2 umyndige børn, den ene med enken og den ande af tidligere ægteskab
Farbroder Niels Rasmussen Friis af Gjesing var formynder
Se skifte 502
--------------------------------------------------------------------------------
534, 378b, 18 maj 1847, Udbyhøj, Udby sogn
390b, 16 marts 1850
Ane Marie Høeg, død
Skipper Andreas Ravn, enke, fraværende farer (sejler) i udlandet
Deres børn:
Karen Helene Gjertea Ravn, 14 år
Formynder morbroderen færgemand Høeg i Udbyhøj
--------------------------------------------------------------------------------
535, 382a, 31 januar 1848, Holbæk sogn
382b, 29 maj 1848
Mette Olesdatter, død
Ole Pedersen Damborg, enke
Hendes arvinger:
Broder Jens Christian Olesen, 22 år
Søster Johanne Marie Olesdater, ugift
Formynder og kurator var morbroder gårdmand Thomas Jensen af Holbæk
--------------------------------------------------------------------------------
536, 384a, 17 januar 1849, Lille Sjørup, Ørsted sogn
Husmand Peder Nielsen, død
Johanne Marie Pedersdatter, enke
Deres børn:
Kirsten Marie Pedersdatter, 6 år
Karen Marie Pedersdatter, 2 1/2 år
--------------------------------------------------------------------------------
537, 385b, 20 juli 1849, Udby sogn
386a, 24 juli 1849
387b, 6 december 1849
389a, 25 februar 1850
Husmand Niels Nielsen, død
Else Marie Christensdatter, enke
Deres børn:
Peder Nielsen, 39 år
Niels Nielsen, 33 år
Hanne Katrine Nielsdatter, gift med Christen Mogensen i Store Sjørup
Ane Margrethe Nielsdatter, gift med Anders Jensen i Udby (gift under skiftet)
Se skifte 501a
--------------------------------------------------------------------------------
538, 389a, 28 januar 1850, Udby sogn
391a, 30 marts 1850
392a, 8 juni 1850,
392a, 21 september 1850
392b, 14 oktober 1850
Enke Else Marie Christensdatter, død
Hyrde, Niels Nielsen, død
Hendes barn
Niels Sørensen, 22 år, for tiden soldat i København
Hans morbroder Jesper Christensen af Raaby
--------------------------------------------------------------------------------
539, 391b, 10 april 1850, Dalbyover sogn
Henrik Rasmussen anmeldte, at hans søster Ane Marie Rasmusdatter, 28 år, en datter af gårdmand Rasmus Andersen i Dalbyover var død. Forældrene lever og hun efterlod sig ikke noget.
--------------------------------------------------------------------------------
540, 391b, 11 april 1850, Udby sogn
Skolelærer Lyngby anmeldte, at hans svigermoder fæstehusmand Mads Rasmussens enke, Ane Sørensdatter var død.
Anmelder var gift med en datter og desuden var hendes broder, skipper Peder Madsen arving.
Mads Rasmussen, fejl for Mads Pedersen
Se skifte 514
--------------------------------------------------------------------------------

Niels Sørensen

Stenalt gods
Skifteuddrag
1721-1850

[1721-1770]   [1769-1815]   [1815-1850]


Stenalt gods
Skifteuddrag
1721-1770

Skifteprotokol Stenalt Gods Ørsted sogn, Rougsø herred Randers amt
Skifteuddrag primo 1721- ult. 1850, Rulle 10.249-10.252 Skifteuddrag primo 1721 - primo 1745, Rulle 10249 Skifteuddrag ult.1745 - ult. 1805, Rulle 10250 Skifteuddrag ult. 1805-ult. 1850, Rulle 10.251-10.252
--------------------------------------------------------------------------------
541, 1, 25. februar 1721, Voer sogn (p. 1)
Christen Pedersen, død
Enke, Johanne Jensdatter, værge hendes bror Søren Havtorn i Kahr
Deres børn
1. Peder Christensen, 10 år
2. Rasmus Christensen, 6 år
Værge, deres farbror, Thomas Pedersen, Voer sogn
--------------------------------------------------------------------------------
542, 2, 13. februar 1722, Hollandsbjerg, Ørsted sogn (p. 1)
Jens Pedersen Hjardsen, død mellem 14 og 15 januar
Enke, Karen Hansdatter
Deres børn
1. Hans Jensen, 15 år, formynder og værge farbroderen Esben Pedersen Hjardsen, Hollandsbjerg
Se skifte 555 og 834
--------------------------------------------------------------------------------
543, 3, 2. april 1722, Hollandsbjerg, Ørsted sogn (p. 3)
Dorte Rasmusdatter, død
Enkemand, Niels Rasmussen Friis
Børn i 1. ægteskab:
1. Kirsten Mogensdatter, 24 år, værge Christen Rasmussen af Ring
Børn i 2. ægteskab med enkemanden:
2. Mogens Nielsen, 10 år
3. Anne Nielsdatter, 16 år
--------------------------------------------------------------------------------
544, 4, 3. november 1722, Hollandsbjerg, Ørsted sogn (p.4)
Ungkarl Søren Christensen, død
Arvinger:
1. Bror, Jens Christensen, Hollandsbjerg, Ørsted sogn, pga. sygdom mødte hans svoger, Jens Andersen af Bode
2. Halvbror på mødrene side, Niels Sørensen Markussen, Bode, død:
2a 7 sønner og 2 døtre, m. værge, deres morbror, Søren Rasmussen Bejder af Hollandsbjerg, Ørsted sogn
--------------------------------------------------------------------------------
545, 5, 8. januar 1723, Stenalt mølle, Voer sogn (p. 5)
Dorte Pedersdatter, død
Enkemand Oluf Nielsen Møller
Deres barn
1. Ane Olufsdatter, 6 år, værge morfaderen, Peder Rasmussen, Kahr
--------------------------------------------------------------------------------
546, 6, 8. marts 1723, Voer sogn (p. 6)
Jens Madsen, død
Han efterlod sig hustru og sønner og døtre. Ingen navne, men umyndige.
Christen Poulsen ægter og overtager
--------------------------------------------------------------------------------
547, 7, 16. marts 1724, Hollandsbjerg, Ørsted sogn (p, 6)
Jens Christensen, død
Enke, Maren Sørensdatter, værge Niels Andersen, Hollandsbjerg
Deres børn:
1. Christen Jensen, 12 år
2. Maren Jensdatter, 13 år
Værge Jens Andersen, Bode
--------------------------------------------------------------------------------
548, 8, 13. juni 1725, Ørsted sogn (p. 7)
Anders Jensen Morup, død
Enke, Maren Sørensdatter
Deres børn
1. Rasmus Andersen, 18 år
2. Jens Andersen, 15 år
3. Maren Andersdatter, 26 år
4. Kirsten Andersdatter, 14 år
Værge, Albert Christensen og Peder Nielsen
--------------------------------------------------------------------------------
549, 9, 6. marts 1725, Voer sogn (p. 8)
Johanne Pedersdatter, død
Enkemand, Christen Jensen, soldat under hr Captain Ørenfeldts Compagni
1. Barn, på 16 uger, værge barnets morfar Poul Due i Voer sogn (navn og køn ikke oplyst)
--------------------------------------------------------------------------------
550, 10, 31. juli 1725, Voer sogn (p. 8)
Kirsten Jensdatter, død
enke efter Christen Boesen
Hendes arvinger
1. Bror, Niels Jensen, Holbæk
2. Søstersøn, Søren Poulsen, der ikke vides hvor er, enten død eller levende, da han er søfarende
3. Søstersøn, Jens Persen, på søen, vides ikke om han er levende eller død
Christen Boesen og første hustru Zidsel Jensdatter:
Deres børn:
4. Peder Christensen Boesen
5. Karen Christensen
Der nævnes skiftebrev af 3 marts 1692 deres salig moder Zidsel Jensdatter
--------------------------------------------------------------------------------
551, 11, 29. oktober 1725, Voer sogn (p. 10)
Laurids Lauridsen Smed, død
Enke, Karen Thimsdatter
Deres børn
1. Thim Laursen, 28 år, udenlands
2. Else Laursdatter, 19 år
3. Zidsel Laursdatter, 16 år
Efter skifte 590 blev enken gift med Svend Olesen Smed
Ved dette skifte savner jeg en datter Maren Laursdatter, se skifte 590 og 626
--------------------------------------------------------------------------------
552, 12, 9. november 1725, Ørsted sogn (p. 11)
Dorte Jensdatter, død
Enkemand, Niels Ladsen
Deres børn:
1. Jens Nielsen, 18 år
2. Søren Nielsen, 13 år
3. Lads Nielsen, 11 år
4. Peder Nielsen, 9 år
5. Kirsten Nielsdatter, 4 år
--------------------------------------------------------------------------------
553, 13, 29. marts 1727, Ørsted sogn (p. 11)
Anders Pedersen, død 14 marts 1722
Enke, Kirsten Sørensdatter
Børn i 1. ægteskab med Birgitte Rasmusdatter:
1. Rasmus Andersen, 22 år
Børn i ægteskab med Kirsten Sørensdatter:
2. Søren Andersen, 12 år
3. Peder Andersen, 9 år
4. Birgitte Andersdatter, 17 år
5. Maren Andersdatter, 15 år
6. Anna Andersdatter, 13 år
Enkens fæstemand Peder Rasmussen Salling.
Værge, deres morbror, Peder Sørensen, Ramten
--------------------------------------------------------------------------------
554, 14, 20. februar 1726, Ørsted sogn (p. 12)
6 december 1725
Niels Jensen Bay, død
Enke, Johanne Mortensdatter, m. værge Rasmus Nielsen i Ørsted
Børn i 1. ægteskab:
1. Jens Nielsen
2. Rasmus Nielsen
3. Niels Nielsen, Værge, morbroderen, Rasmus Rasmussen Bredkilde i Ørsted
4. Inger Nielsdatter, g.m. Peder Rasmussen i Ingerslev
Børn i ægteskab med Johanne Mortensdatter:
5. Peder Nielsen, 10 år
6. Anders Nielsen, 8 år
7. Morten Nielsen, 12 år
Værge, Laurs Nielsen, Bode
--------------------------------------------------------------------------------
555, 19. juni 1727, Hollandsbjerg, Ørsted sogn (p. 14)
18 juli 1717
Albert Christensen, død
Karen Hansdatter, enke, lavværge hendes broder Rasmus Hansen i Lime
Efterlader sig ingen livsarvinger, arv udloddes til:
1. Søskendebarn, Albert Nielsen, Hollandsbjerg, Ørsted sogn
2. Søskendebarn, Else Nielsdatter, g.m. Peder Falck, Hollandsbjerg, Ørsted sogn
3. Søskendebarn, Kirsten Jørgensdatter, g.m. Peder Christensen, Fausing
Enken havde et særbarn, Hans Jensen, 20 år- se skifte 542
--------------------------------------------------------------------------------
556, 16. marts 1728, Bode, Ørsted sogn (p. 19)
Anders Christensen Møller og Karen Christensdatter
Deres børn
1. Kirsten Andersdatter, g.m. Søren Jørgensen, Bode
2. Christen Andersen, 34 år
3. Anne Andersdatter, g.m. Søren Nielsen, Hollandsbjerg, Ørsted sogn
--------------------------------------------------------------------------------
557, 16. marts 1728, Hollandsbjerg, Ørsted sogn (p. 21)
Søren Jensen Hamborg, død
Kirsten Rasmusdatter, enke, lavværge morbroderen Søren Andersen
Deres barn
1. Jens Sørensen, 5 år,  værge, Jens Andersen Lassen
Se skifte 565 og 690
--------------------------------------------------------------------------------
558, 16. marts 1728, Voer sogn by (p. 22)
Niels Sørensen Hevring, død
Anne Christensdatter, enke
Deres børn
1. Søren Nielsen, 29 år
2. Christen Nielsen, 27 år
3. Niels Nielsen, 13 år
4. Rasmus Nielsen, 16 år
5. Jens Nielsen, 18 år
6. Kirsten Nielsdatter, 4 år
Lavværge Jens Christensen Mols
--------------------------------------------------------------------------------
559, 29. juli 1729, Eldrup, Gjesing sogn (p. 24)
Christen Andersen, død
Gyde Laursdatter, enke
Deres børn
1. Søren Christensen, 36 år
2. Anne Christensdatter, g.m. Thomas Knudsen, Vivild
3. Karen Christensdatter, g.m. Peder Pedersen, Gjesing
--------------------------------------------------------------------------------
560, 30. oktober 1729, Ørsted sogn (p. 25)
Leene Nielsdatter, død
Thomas Jensen, enke
Deres børn
1. Niels Thomasen, 16 år
2. Kirsten Thomasdatter, 14 år
Værge morbroderen, Jens Nielsen Ørum
--------------------------------------------------------------------------------
561, 9. december 1729, Bode, Ørsted sogn (p. 27)
25 januar 1830
Rasmus Nielsen Busse, død
Maren Pedersdatter, enke
Deres barn
1. Dorte Rasmusdatter, g.m. Frands Jensen, Klemstrup
Se skifte 258
--------------------------------------------------------------------------------
562, 12. januar 1730, Ørsted (p. 30)
Mette Christensdatter, død
Peder Jensen Hørning, enke
Deres børn
1. Christen Pedersen, 10 år
2. Jens Pedersen, 2 år
3. Karen Pedersdatter, 6 år
--------------------------------------------------------------------------------
563, 12. januar 1730, Ørsted (p. 33)
Rasmus Pedersen, død
Hans barn
1. Aage Rasmussen
--------------------------------------------------------------------------------
564, 26. april 1730, Ørsted (p. 33)
34, 28 februar 1730
28 marts 1730
14 april 1730, p35
Feldbereder, Anders Madsen, død
Else Andersdatter, enke
Deres Børn
1. Mads Andersen, 28 år
2. Dorte Andersdatter, 26 år
3. Anders Andersen, 23 år
4. Christen Andersen, 19 år
5. Thomas Andersen, 15 år
6. Anne Andersdatter, 12 år
Børnenes værge, Jørgen Nielsen Skrædder
Der blev ikke noget til arv
--------------------------------------------------------------------------------
565, 20. december 1729, Hollandsbjerg, Ørsted sogn (p. 36)
18 januar 1730
15 juni 1730, side 42
Christian Hansen Møller, død
Kirsten Rasmusdatter, enke
Efterlader sig ingen livsarvinger, arv udloddes til:
1. En søster, Leonora Hansdatter Lybo, g.m. Jeppe Jacobsen Lybo, Flensborg
I en erklæring side 38 oplyses om afdøde: Havde været gartner ved gården, været degn i herredet, og han havde oplyst til sin hustru, at han var født på Als, hans far Hans Christiansen Møller og mor Maren Knudsdatter, som forlængst er døde. Han havde en søster dr hed Leonora Hansdatter, gift med Jeppe Jacobsen.
Enken havde tidligere vøret gift med afdøde Søren Jensen Hamborg, se skifte 557
Enken agtede at gifte sig med sin seneste lavværge Christen Andersen Møller af Bode
Se skifte 557 og 690
--------------------------------------------------------------------------------
567, 15. juni 1730, Hollandsbjerg, Ørsted sogn (p. 43)
Jens Andersen Lassen, død
Anne Pedersdatter, enke
Deres børn
1. Anne Jensdatter, 30 år, trolovet med Anders Jensen i Hollandsbjerg
2. Maren Jensdatter, g.m. Niels Sørensen, Ingstrup
3. Anna Jensdatter, g.m. Jens Pedersen, Holbæk
4. Anders Jensen, 18 år
5. Peder Jensen 14 år
Lavværge Niels Pedersen Skipper
--------------------------------------------------------------------------------
568, 22. september 1730, Lystrup, Vivild sogn (p. 44)
Maren Jørgensdatter, død
Niels Jensen Markussen, enkemand
Deres børn
1. En Nielsdatter, g.m. Søren Rasmussen, Rygård
2. Karen Nielsdatter, 21 år
3. Anna Nielsdatter, 20 år
4. Kirsten Nielsdatter, 15 år
--------------------------------------------------------------------------------
569, 26. januar 1731, Hollandsbjerg, Ørsted sogn (p. 46)
Birgitte Rasmusdatter, død
Niels Nielsen, enkemand
Deres barn
1. Niels Nielsen, 6 år
--------------------------------------------------------------------------------
570, 30. marts 1735, Ørsted sogn (p. 47)
4. maj 1735
13. maj 1735
10 juni 1735
29 juni 1735
27 juli 1735
7 september 1735
Rasmus Rasmussen Bredkilde, død 28 februar
Johanne Nielsdatter, enke, værge, broderen Rasmus Nielsen Broemand
Efterlader sig ingen livsarvinger, arv udloddes til:
1. En helbror, Søren Rasmussen Bredkilde, død, efter sig:
.    1a  Kirsten Sørensdatter g.m. Søren Pedersen, Ørsted (6-2-7 6/7)
.    1b  Anne Sørensdatter, (6-2-7 6/7) , hjemme i stervboet
.    2. En helsøster, Kirsten Rasmusdatter, død, g.m. Niels Jensen Hansen, Ørsted, død, efterlader sig:
.    2a  Jens Nielsen, i kongen tjeneste (12-4 1-5 5/7)
.    2b  Rasmus Nielsen, Ørsted (12-4 -15 5/7), stod til at overtage fæstet
.    2c  Niels Nielsen, Ørsted (12-4-15 5/7)
.    2d  Inger Nielsdatter g.m .Peder Rasmussen i Ingerslev (6-2-7 6/7)
.    3. En halvsøster, Anne Sørensdatter, død, efterlader sig:
.    3a  Anders Rasmussen Røgter, Gl. Estrup (6-2-7 6/7)
.    3b  Kirsten Rasmusdatter, g.m. Niels Lassen Murermester (3-1-3 13/7)
.    4. En søster, Karen Sørensdatter, død, efterlader sig:
4a Christen Madsen, Bode
4b Anders Madsen, Voer
4c Søren Madsen, død
4ca halvsøster Karen Sørensdatter, gift med Rasmus Nielsen Lassen, i Kahr på Estruplund gods
4d Anne Madsdatter, død, gift med Albert Nielsen i Bode på Holbækgaard gods
4da Mads Albertsen
4db Johanne Albertsdatter
4dc Karen Albertsdatter
Et meget langt skifte med mange oplysninger
Se skifte 212 og 214 og 617
--------------------------------------------------------------------------------
571, 6. april 1736, Voer sogn (p. 63)
Skiftebrev efter Karen Pedersdatter, død i dag, hendes mand Niels Rasmussen død tidligere.
Niels Rasmussen var tidligere degn til Ørum og Daugaard menigheder.
Trods proklama m.v var der ikke arvinger der meldte sig.
--------------------------------------------------------------------------------
572, 18. august 1736, Ørsted sogn (p. 68)
Skiftebrev efter Peder Jensen.
1) Der nævnes hans yngste datter Anne Marie Pedersdatter, ugift og hjemme i stervboet, 38 år
2) Pedersdatter i København, været gift med en Rasmus Pedersen, samme sted, måske bager
3) Zidsel Pedersdatter, død, været gift med Christen Christensen Smed, her i Ørsted
3a) smedsvend Christen Christensen
Enken Anne Knusdatter nævnes til slut.
Der blev ikke noget til arv, men den yngste datter lovede af kærlighed til sine svage forældre at betale, den lille gæld der var.
--------------------------------------------------------------------------------
573, 11. december 1736, Bode, Ørsted sogn (p. 69)
Enke Maren Pedersdatter Tækker, død,
Niels Sørensen Tækker, død
1. Anne Nielsdatter, g.m. mølleren ved Estrup mølle, Jens Rasmussen, afgangen
2. Søren Nielsen Lund, død tidligere By- og Rådstueskriver i Ribe
2a. Palle Lund
2b. Niels Lund
--------------------------------------------------------------------------------
574, 8. maj 1737, Ørsted sogn (p. 71)
Niels Jørgensen Trane, død - 17 september 1736
Rebekka Rasmusdatter, enke
Deres børn:
1. Rasmus Nielsen, 10 år
2. Karen Nielsdatter, 8 år
3. Anne Marie Nielsdatter, 6 år
4. Anne Christine Nielsdatter, 3 år
5. Niels Nielsen, 5 uger
Der blev ikke noget til arv
Se skifte 748
--------------------------------------------------------------------------------
575, 2. februar 1738, Stenalt gods, Voer sogn (p. 72)
8. februar 1738
8. marts 1738
10. april 1738
Pige Kirsten Kjeldsdatter, død- 2. februar
Efterlader sig ingen livsarvinger, arv udloddes til:
1. Kjeld Kjeldsen, Voer sogn
2. Maren Kjeldsdatter, 24 år, ugift, tjener i Voer
3. Anne Kjeldsdatter, tjener på Lundbeck
--------------------------------------------------------------------------------
576, 24. marts 1738, Ørsted sogn, p. 75)
Søren Lassen, død
Anne Nielsdatter, enke, værge Rasmus Sørensen
Efterlader sig ingen livsarvinger, arv udloddes til:
1 broder Jens Andersen
1a Anders Jensen, Hollandsbjerg, Ørsted sogn
1b Peder Jensen, Hollandsbjerg, Ørsted sogn
1c Anne Jensdatter, g.m. hjulmand Anders Jensen, Hollandsbjerg, Ørsted sogn
1d Maren Jensdatter, g.m. Niels
1f Anne Jensdatter den yngre, g.m Jens Sørensen i Holbæk
2. brodersøn, Anders Lassen, Bode
Der var ikke noget til arv.
--------------------------------------------------------------------------------
577, 29. maj 1738, Tørslev, Estruplund sogn (p. 76)
Anne Rasmusdatter, død
Christen Sørensen Bach, enkemand
Ingen børn, hendes arvinger:
Forældrene Rasmus Pedersen Salling og hustru
Der blev ikke noget til arv, men der blev ingået aftale med svigersønnen
--------------------------------------------------------------------------------
578, 15. januar 1738, Stenalt gods, Ørsted sogn (p. 79)
Niels Isaksen Schiøt, død
Else Pedersdatter, enke
Deres børn:
1. Peder Nielsen, 18 år
2. Henrik Nielsen, 9 år
3. Inger Nielsdatter, 15 år
4. Johanne Nielsdatter, 15 år
5. Susanne Nielsdatter, 13 år
6. Kirsten Nielsdatter, 3 år
Værge, skoleholder Peder Madsen
--------------------------------------------------------------------------------
579, 4. marts 1738, Ørsted sogn (p. 81)
5. juli 1738
Jørgen Ludvig Feltbereder, død
Anne Andersdatter, enke
1. Thomas Jørgensen, 20 år, i lære som feltbereder i Randers hos Terkild Henriksen?
2. Balzer Jørgensen, 18 år, i lære som feltbereder i Randers hos Anders Bentsen
3. Maren Jørgensdatter, 22 år
4. Anders Jørgensen, 14 år
5. Cathrine Jørgensdatter, 11 år
Lavværge Rasmus Pedersen Bøg i Ørsted.
Formynder Søren Jørgensen Grand
Enken havde 2 bøn af tidligere ægteskab med Thomas Nielsen:
1. Niels Thomassen
2. Karen Thomasdatter
Afdødes 2 stedbørn erklærede begge, at de ikke havde krav på fædrene arv i boet
--------------------------------------------------------------------------------
580, 14. juli 1739, Ørsted sogn (p. 84)
Hans Clausen, død
Anne Hovesdatter, enke
Hans arvinger:
Efterlader sig ingen livsarvinger, arv udloddes til:
1. Søskendebarn, Henrik Henriksen, Hevring
2. Søskendebarn, Christen Nielsen, Hevring
--------------------------------------------------------------------------------
581, 29. april 1738, Mellerup sogn (p. 85)
28 maj 1738
12 november 1738
Jens Jensen Færgemand, død
Anne Laursdatter, enke
Deres børn:
1. Jens Jensen, 21 år, i Norge med skipper Jens Sørensen Gullitz, Randers
2. Karen Jensdatter, g.m. Christen Nielsen, Store Sjørup
Enkens broder Peder Laursen af Øster Tørslev
--------------------------------------------------------------------------------
582, 10. oktober 1738, Bode, Ørsted sogn (p. 90)
Christen Møller, død
Kirsten Rasmusdatter, enke, værge Rasmus Tækker, Bode
Deres børn:
1. Søren Christensen, 1 år
2. Karen Christensdatter, 6 år
Formynder var Søren Markussen i Bode, der var gift med en søster til afdøde.
Der blev ikke noget til arv.
--------------------------------------------------------------------------------
583, 22. oktober 1738, Voer sogn (p. 93)
Søren Nielsen Spare, hjulmand, død
Anne Hansdatter, enke
Deres børn:
1. Hedvig Sørensdatter, g.m. Søren Due
2. Mette Sørensdatter, g.m. Søren Bødker, Ørsted på Hevringsholm Gods
3. Inger Sørensdatter, 30 år, tjener ved Hevringholm
4. Anne Sørensdatter, 24 år, tjener degnen i Ørsted
5. Ingeborg Sørensdatter, 17 år, hjemme hos moderen
Der blev ikke noget til arv
--------------------------------------------------------------------------------
584, 30. januar 1734, Voer sogn (p. 94)
16 januar 1739
Skrædder Johan Jacob Klotz, død (1734 er korrekt)
Else Klemensdatter, enke
Der var ingen kendte arvinger
--------------------------------------------------------------------------------
585, 3 marts 1739, Ørsted sogn (p. 95)
Else Jensdatter, Ørsted, død
Poul Jensen, enkemand
Deres børn:
1. Jens Poulsen, 24 år
2. Jørgen Poulsen, 21 år
3. Søren Poulsen, 18 år
4. Thomas Poulsen
Der blev ikke noget til arv
--------------------------------------------------------------------------------
586, 3. marts 1739, Ørsted (p. 97)
Niels Rasmussen Iversen, død
Anne Andersdatter, enke, lavværge Rasmus Nielsen
Deres barn
1. Niels Nielsen, 8 år,
Værge, farbroderen Rasmus Rasmussen Iversen, Ørsted
--------------------------------------------------------------------------------
587, 14. marts 1739, Hollandsbjerg, Ørsted sogn (p. 98)
Peder Rasmussen Foged, død
Mette Rasmusdatter, enke, værge Hans Jensen
Deres barn:
1. Anne Pedersdatter, 18 år, værge, farbroderen Mads Rasmussen Foged
--------------------------------------------------------------------------------
588, 2. august 1739, Ørsted sogn (p. 102)
Rasmus Ingerslev, død
Anne Rasmusdatter, enke
Deres børn:
1. Niels Rasmussen, 32 år
2. Christian Rasmussen, 29 år
3. Maren Rasmusdatter, 33 år, tjenende i København
4. Ytte Rasmusdatter, 23 år, trolovet med grovsmed Jens Nielsen, Ørsted
--------------------------------------------------------------------------------
589, 7 August 1740, Bode, Ørsted sogn (p. 103)
Mette Laursdatter, død
Anders Lassen, enke
1. Søren Andersen, 18 år
2. Laurs Andersen, 16 år
3. Anders Andersen, 14 år
4. Jens Andersen, 6 år
5. Birte Andersdatter, 11 å
 6. Anne Andersdatter, 9 år
--------------------------------------------------------------------------------
590, 25. november 1740, Voer sogn (p. 105)
Skibsmand Christoffer Andersen (død 1729)
Maren Laursdatter, enke, tjener i København, værge Svend Olesen Smed
1. Marie Christoffersdatter, 15 år, tjener i København
2. Karen Christoffersdatter, 13 år
Værge, Peder Laursen i Voer sogn
Enken og børn havde haft til huse hos enkens moder Karen Timsdatter, der var gift med Svend Olesen Smed i Voer
I boet indgår en regning for begravelse dateret Bragnis 20 september 1729
Se skifte 551, i dette skifte savner jeg Maren Laursdatter.
Se skifte 626
--------------------------------------------------------------------------------
591, 8. juli 1740, Voer sogn (p. 106)
Søren Hyrde, død
Enke (navn ikke opgivet), værge Anders Bødker
2 børn (navn, køn og alder ikke opgivet), værge Peder Laursen
--------------------------------------------------------------------------------
592, 17. marts 1741, Hollandsbjerg, Ørsted sogn (p. 107)
Niels Christensen Asendrup, død
Maren Rasmusdatter, enke, lavværge hendes fader Rasmus Due
Arvinger, repræsenteret ved Jens Christensen
Boet afsluttet med registrering, da gælden oversteg aktiver
--------------------------------------------------------------------------------
593, 17. maj 1741, Ørsted sogn (p. 107)
Else Rasmusdatter, død
Jens Nielsen Veilby, enkemand
1. Rasmus Jensen, 38 år
2. Niels Jensen, 31 år
3. Morten Jensen, 25 år
4. Jens Jensen, 21 år
5. Birgitte Jensdatter, 15 år
6. Inger Jensdatter, 13 år
7. Maren Jensdatter, 10 år
Børnenes værge, morbroderen Nikolaj Giørtsen, Vejlby
Der blev intet til arv
Se skifte 643
--------------------------------------------------------------------------------
594, 25. juli 1741, Ørsted sogn (p. 109)
28 marts 1842
Christen Jørgensen Skrædder, død
Anne Sørensdatter, enke, værge Hans Henrik Jensen
De havde alene været gift i 3 uger
Hans nærmeste og eneste arvinger:
1. ..... g.m. Niels Jensen, Årslev
2. Kirsten Pedersdatter, g.m. snedker Niels Rasmussen i Randers
Ingen af disse arvinger ville vedgå arv og gæld. Nr. 1 og 2 var søstre, men hvilken relation de havde er ikke oplyst.
--------------------------------------------------------------------------------
595, 31. juli 1742, Ørsted sogn (p. 110)
Mette Sørensdatter Lysgård, død
Afkald fra hendes far, Søren Christensen Lysgård, Thisted , da han havde modtaget den ham tilkommende arv.
--------------------------------------------------------------------------------
596, 8. februar 1742, Voer sogn (p. 110)
Peder Laursen, død
Johanne ...., enke, værge Niels Christensen Mols
Boet afsluttet med registrering, da gælden oversteg formuen
--------------------------------------------------------------------------------
597, 6. marts 1742, Ørsted sogn (p. 112)
Anders Nielsen Markussen, død
Karen Nielsdatter, enke, værge Peder Jensen Hørning
1. Niels Andersen, 8 år
2. ? Andersdatter, værge Peder Markussen Saugmand, Ørsted
Enkens trolovede Søren Nielsen
--------------------------------------------------------------------------------
598, 8. marts 1742, Voer sogn (p. 113)
Jørgen Jørgensen Sønderboe, død
Else Thomasdatter, enke, værge hendes far Thomas Christensen
De havde børn, men ingen navne nævnt
Intet til arv.
--------------------------------------------------------------------------------
599, 9. marts 1742, Bode, Ørsted sogn (p. 113)
Maren Pedersdatter, død
Jens Rasmussen Smed, enke
Arving, men slægtskabsforholdet ikke oplyst
1. Dorte Rasmusdatter, g.m. Rasmus Jensen, Klemstrup
--------------------------------------------------------------------------------
600, 25. maj 1742, Bode, Ørsted sogn (p. 114)
Rasmus Nielsen, død
Karen Jensdatter, enke, værge Jens Rasmussen Smed i Bode
Deres børn
1. Niels Rasmussen, 5 år
2. Jens Rasmussen, 3 år
3. Christian Rasmussen, 14 uger
4. Zidsel Rasmusdatter, 12 år
5. Maren Rasmusdatter, 10 år
6. Mette Rasmusdatter, 8 år
Værge, farbroderen, Jens Nielsen
Enken giftede sig med Jens Thomassen
Se skifte 607 og 632
--------------------------------------------------------------------------------
601, 12 oktober 1742, Stenalt gods, Ørsted sogn (p. 115)
Kirsten Nielsdatter, kokkepige på Stenalt, død
Hendes arvinger:
Hendes mor, Kirsten Ibsdatter, enke, i Ørsted Hospital
Hendes bror, Jens Nielsen Skomager
Hendes bror, Niels Nielsen Skomager Rytter, soldat ved Juels regiment
Hendes søster Anne Nielsdatter, g.m. Jens Christensen Bay i Store Sjørup
Arvinger delte selv og gav afkald på skifte
--------------------------------------------------------------------------------
602, 14. juni 1742, Ørsted sogn (p. 116)
Niels Jensen Veilby, død
Enke ... med lavværge, Søren Thomsen i Ørsted
Hans fader, Jens Veilby
Søren Jensen ægter enken
Der var intet til arv
--------------------------------------------------------------------------------
603, 3. juli 1742, Ørsted sogn (p. 116)
Rasmus Nielsen, død
Karen Mortensdatter, enke, værge Niels Hjardsen i Udby
For børnene (ikke navngivet), deres formynder, farbroderen Anders Nielsen af Voer sogn
--------------------------------------------------------------------------------
604, 16. august 1742, Ørsted sogn (p. 117)
Søren Jørgensen Grand, død
Anne Sørensdatter, enke, værge, hendes fæstemand Jens Poulsen
1. Jørgen Sørensen, 19 år
2. Søren Sørensen, 17 år
3. Peder Sørensen, 10 år
4. Anne Sørensdatter, 14 år
5. Mette Sørensdatter, 2 år
Værge, Anders Jensen Smed
Se Galten herred skifteuddrag, Brusgaard skifte nr. 14 og 733
--------------------------------------------------------------------------------
605, 5. marts 1743, Hollandsbjerg, Ørsted sogn (p. 118)
Mads Rasmussen Foged, død
1. Broderen, Peder Rasmussen Foged
2. Broderen, Peder Rasmussen Foged, død
2a datter, Anne Pedersdatter, formynder Peder Espensen og kæresten Anders Nielsen Bay
3. Søsteren Kirsten Rasmusdatter, København, værge Hans Jensen
4. Uægte barn, Rasmus Madsen. De øvrige arvinger tiltrådte, at han arvede på lige fod
--------------------------------------------------------------------------------
606, 28. september 1743, Ørsted sogn (p. 119)
Jens Jensen Huuger, død
Maren Andersdatter, enke, lavværge Peder Rasmussen Salling
Ingen arvinger havde meldt sig, arv udlagt til enken for begravelsesomkostninger
--------------------------------------------------------------------------------
607, Anno 174- , Bode, Ørsted sogn (p. 120)
Zidsel Rasmusdatter Markussen, død (1742)
1. Jens Nielsen Markussen, Bode
2. Rasmus Nielsen, død
2a Zidsel Rasmusdatter, 14 år
2b Maren Rasmusdatter, 10 år
2c Mette Rasmusdatter, 9 år
2d Niels Rasmussen, 6 år
2e Jens Rasmussen, 5 år
2f Christen Rasmussen, under 1 år
Værge, deres stedfader Jens Thomassen
3. Søren Nielsen Marcussen, Bode, død
3a Niels Sørensen, 14 år
3b Anders Sørensen, 10 år
4. Birte Nielsdatter, g.m. Jens Boesen, Bode
Zidsel Rasmusdatters 2. mand var Anders Jensen, der endnu levede og tjente Søren Grands enke i Ørsted. Han havde været fra afdøde i 10 år og han afgav erklæring om at han ikke ville arve eller vedgår nogen gæld.
Se skifte 600 og 632
--------------------------------------------------------------------------------
608, 11. oktober 1742, Ørsted sogn (p. 124)
12 maj 1743
Niels Madsen, død og hustru Maren Nielsdatter, død
Deres børn
1. Kirsten Nielsdatter, 9 år
2. Anne Nielsdatter, 7 år
3. Johanne Nielsdatter, 2 år
Værge, deres farbroder Rasmus Nielsen Bredkilde
Tilstede også børnenes mors halvbror Laurs Nielsen fra Ingerslev.
Søren Laursen af Voer sogn var gift med børnenes moster Zidsel Nielsdatter og moster Anne Nielsdatter, g.m. Søren Broemand fra Ørsted
--------------------------------------------------------------------------------
609, 20. oktober 1742, Ørsted sogn (p. 126)
17 juni 1743
Riise Margrethe, død
Hans Severinsen Smiths, enke
Deres børn:
1. Inger Hansdatter, 6 år
2. Sophie Marlia Hansdatter, 3 år
Værge børnenes morfader Rasmus Christensen podemester ved Hevringholm og morbroderen Severin Nielsen
--------------------------------------------------------------------------------
610, 23. oktober 1743, Bode, Ørsted sogn (p. 128)
Bodil Rasmusdatter, død
Søren Andersen, enke
Arving, hendes moder, Anne Pedersdatter af Nimtofte
--------------------------------------------------------------------------------
611, 26. oktober 1743, Voer sogn (p. 130)
Anne Kirstine, død
Michel Svagerus tømmermand, enke
1. Christoffer Michelsen, 15 år
2. Johan Michelsen, 5 år
3. Kirstine Michelsdatter, 8 år
--------------------------------------------------------------------------------
612, 27. oktober 1743, Ørsted sogn (p. 132)
Thomas Jensen, død
Anne Sørensdatter, enke, lavværge Michel Svagerus tømmermand
1. Rasmus Thomasen, 10 år
Værge, Rasmus Boye
--------------------------------------------------------------------------------
613, 31. januar 1744, Voer sogn (p. 133)
Mette Christensdatter, død
Søren Jespersen Hyrde, enke
1. Jesper Sørensen, 15 år
2. Anne Sørensdatter, 23 år
3. Kirsten Sørensdatter, 20 år
4. Rasmus Sørensen, 5 år
5. Laurs Sørensen, 9 måneder
6. Elisabeth Sørensdatter, 8 år
7. Anne Sørensdatter, 3 år
--------------------------------------------------------------------------------
614, 31. januar 1744, Hollandsbjerg, Ørsted sogn (p. 134)
Rasmus Jensen, død
Anne Jensdatter, enke, værge Søren Jespersen
1. Maren Rasmusdatter, 20 år
--------------------------------------------------------------------------------
615, 3. april 1744, Voer sogn (p. 135)
Anne Jensdatter, død
1. Jens Andersen, Voer sogn
2. Rasmus Andersen, Voer sogn
3. Zidsel Andersdatter, Stenalt
4. Christen Andersen, død
a. Anne Christensdatter
Formynder for de 2 sidste arvinger, Anders Nielsen den yngre, Voer sogn
--------------------------------------------------------------------------------
616, 27. juni 1744, Ørsted sogn (p. 135)
Anne Rasmusdatter, død
Rasmus Nielsen Bredkilde, enke
Deres børn
1. Niels Rasmussen, 6 år
2. Rasmus Rasmussen, 2 år
Tilsynsværge, afdødes stedfader Peder Jensen af Tørslev samt hendes farbroder, Jens Nielsen af Ingerslev
Se skifte nr. 18
--------------------------------------------------------------------------------
617, Ultimo 1744, Ørsted sogn (p. 136)
5 januar 1745
Enke Johanne Nielsdatter, død
Rasmus Bredkilde, død
1. hendes bror, Anders Nielsen Glavind, død
1a Niels Andersen Glavind
1b Søren Andersen Glavind
1c Peder Andersen Glavind
1d Mads Andersen Glavind
1e Jacob Andersen Glavind
1f Anne Andersdatter Glavind
1g Bodil Andersdatter Glavind g.m. Niels Christensen Kjeldsen
2. hendes bror, Rasmus Nielsen Broemand, død
2a Niels Rasmussen
2b Rasmus Rasmussen
2c Anne Rasmusdatter
Johanne Nielsdatter døde hos Rasmus Nielsen Bredkilde i Ørsted.
Se skifte 570
--------------------------------------------------------------------------------
618, 3. marts 1745, Voer sogn (p. 139)
Anne Nielsdatter, død
1. hendes bror, Hans Nielsen, Voer sogn
2. Hendes søster, Kirsten Nielsdatter, Sødring, værge Peder Morup, Voer sogn
3. Hendes søster, død. g.m. Søren Hevring, Ørsted
.    3a  Niels Sørensen, 16 år, hos faderen
.    3b  Christen Sørensen, 15 år, hos farbroderen Niels Hevring, Voer sogn
.    3c  Niels Sørensen, 13 år, hos faderen
.    --------------------------------------------------------------------------------
 Stenalt 1745-1805
Skifteuddrag primo 1721 - primo 1745, Rulle 10249 Skifteuddrag ult.1745 - ult. 1805, Rulle 10250 Skifteuddrag ult. 1805-ult. 1850, Rulle 10.251-10.252
--------------------------------------------------------------------------------
619, 25. august 1745, Ørsted sogn (p. 140)
Maren Rasmusdatter, død
Enkemand, Peder Trige
Efterlader sig ingen livsarvinger, arv til hendes brødre:
1. Anders Rasmussen, Auning
2. Peder Rasmussen, Thorup
3. Christen Rasmussen, Thorup
Der blev ikke noget til arv.
--------------------------------------------------------------------------------
620, 22. september 1745, Voer sogn (p. 142)
Christen Andersen, død
Enke, Anne Jensdatter, lavværge, broder Rasmus Bødker, Voer sogn
Deres barn
1. Anne Christensdatter, 5 år, formynder Søren Poulsen, enkens nye mand, født i Ørsted
Til stede barnets farbrødre, Rasmus Bødker og Jens Bødker, fra Voer sogn
--------------------------------------------------------------------------------
621, 12. juli 1746, Ørsted sogn (p. 143)
Niels Rasmussen Brun, død
Enke, navn ikke indskrevet
Deres barn:
1. Søn, navn ikke indskrevet
Skifte registreret, men ingen arv til udlodning
--------------------------------------------------------------------------------
622, 22. februar 1746, Ørsted sogn (p. 143)
Mads Jensen Smed, død
Enke, Else Christensdatter, lavværge hendes bror gørtler Nicolaj Christensen af Vejlby
Boet var fattigt og hun måtte fraflytte huset.
Eventuelle børn og arvinger nævnes ikke ud over broderen.
Se skifte 644
--------------------------------------------------------------------------------
623, 17. oktober 1746, Hollandsbjerg, Ørsted sogn (p. 144)
Anne Kirstine Sørensdatter, død
Enkemand, Niels Andersen Smed
Børn i 1. ægteskab:
1. Maren Jensdatter, 37 år, tjener i Årslev
2. Søren Jensen, 35 år
3. Elsebeth Jensdatter, 31 år, tjener i Klosteret i Essenbæk sogn
4. Sofie Jensdatter, 29 år, tjener i Randes
5. Karen Jensdatter, 26 år
Børn i 2. ægteskab:
6. Anders Nielsen, 24 år, der for 2 år siden var bortrejst uden tilladelse fra herskabet. Ingen vidste hvorhen.
7. Maren Nielsdatter, 21 år
--------------------------------------------------------------------------------
624, 28. oktober 1746, Ørsted sogn (p. 146)
Søren Andersen Bødker, død
Enke, Anne Christensdatter, værge Michael Karmark
Deres børn:
1. Rasmus Sørensen, 4 1/2 år
2. Karen Sørensdatter, 1/2 år
--------------------------------------------------------------------------------
625, 4. november 1746, Bode, Ørsted sogn (p. 147)
Anna Sørensdatter, død
Enkemand, Rasmus Rasmussen
Deres børn:
1. Søren Rasmussen, 8 1/2 år
2. Rasmus Rasmussen, 3 1/2 år
3. Anne Rasmusdatter, 6 1/2 år
Han havde tidligere været gift med Anne Pedersdatter:
Deres barn:
Rasmus Rasmussen, 11 år
--------------------------------------------------------------------------------
626, 22. juni 1746, Voer sogn (p. 148)
23 september 1746
7 oktober 1746
Svend Olufsen Smed, død
Karen Timsdatter, enke, lavværge Søren Henriksen, Voer sogn
Hans arving:
1. broder, Peder Olufsen, Sjælland
Enken havde en datter Maren Laursdatter i København, hun omtales i dette skifte, Hendes 1. mand var død i København
Se skifte 551 og 590
--------------------------------------------------------------------------------
627, 5. april 1746, Voer sogn (p. 152)
Mette Sørensdatter, død
Søren Andersen Bødker, enke
1. Anne Sørensdatter, 12 år
2. Kirsten Sørensdatter, 8 år
--------------------------------------------------------------------------------
628, 31. oktober 1746, Hollandsbjerg, Ørsted sogn (p. 152)
Anders Poulsen, død
Enke, Mette Enevoldsdatter, værge Peder Espensen, Hollandsbjerg, Ørsted sogn
Deres børn
1. Poul Andersen, 29 år, Tørslev
2. Peder Andersen, 26 år, på gården
3. Margrethe Andersdatter, 24 år, på gården
4. Enevold Andersen, 21 år
5. Anders Andersen, 19 år
6. Hans Andersen
Værge for de sidstnævnte 4 børn, Niels Pedersen Marcussen, Hollandsbjerg, Ørsted sogn
Se skifte 715
--------------------------------------------------------------------------------
629, 3. juni 1747, Ørsted sogn (p. 154)
Christen Andersen, død
Hans arvinger:
Moderen, Else Andersdatter
Bror, Anders Andersen
Bror, Thomas Andersen
Søster Dorte Andersdatter, hos moderen i Ørsted
Søster, Anne Andersdatter, Randers
--------------------------------------------------------------------------------
630, 13. juli 1747, Voer sogn (p. 155)
Rasmus Rasmussen Hvid, død
Kirsten Thomasdatter, enke, lavværge Jørgen Jørgensen
1. Rasmus Rasmussen, 6 år
2. Jens Rasmussen, 3 år
3. Anne Rasmusdatter, 10 år
4. Karen Rasmusdatter, 8 1/2 år
5. Johanne Rasmusdatter, 1/2 år
Værge Peder Jørgensen og Niels Jørgensen, begge Voer sogn
--------------------------------------------------------------------------------
631, 13. juli 1747, Voer sogn (p. 157)
Husmand Jochum Halversen, død
Kirsten Nielsdatter, enke
1. Halver Jochumsen, 27 år, til søs
2. Niels Jochumsen, 24 år, tjenende i Voer sogn
3. Gabriel Jochumsen, 21 år, tjenende i Voer sogn
Afdøde var styrmand og sejlede Mellem Aalborg og København med en skipper i København
Se skifte 700 og 840
--------------------------------------------------------------------------------
632, 14. oktober 1747. Bode, Ørsted sogn (p. 160)
16 oktober (p163)
Karen Jensdatter, død
Jens Thomassen, enke
Børn i ægteskab med Rasmus Nielsen
1. Niels Rasmussen, 11 år
2. Jens Rasmussen, 8 år
3. Christen Rasmussen, 5 år
4. Zidsel Rasmusdatter, 18 år
5. Maren Rasmusdatter, 16 år
6. Mette Rasmusdatter, 14 år
Børn i ægteskab med Jens Thomassen
7. Else Jensdatter, 3 år
Værge, for de ældste børn, deres farbror Jens Nielsen Marcussen i Bode
Se skifte 600 og 607
--------------------------------------------------------------------------------
633, 8. januar 1748, Hollandsbjerg, Ørsted sogn (p. 164)
7 febr 1748
9 marts 1748 (p 168)
Søren Nielsen Stryger, død
Maren Pedersdatter, enke, værge Peder Nielsen Gjesing, Hollandsbjerg, Ørsted sogn
Deres børn:
1. Peder Sørensen, 12 år
2. Anders Sørensen, 3 år
3. Nille Marie Sørensdatter, 10 år
4. Margrethe Sørensdatter, 7 år
Værge, deres farfar Niels Pedersen Stryger, Ørsted og deres morfar Peder Howisen i Ørsted på Brusgaard Gods
Afdøde havde sejlet fra Hobro til Mariager. På skibet var der ejendele.
--------------------------------------------------------------------------------
634, 29. marts 1748, Ørsted (p. 169)
Else Pedersdatter, død
Anders Christensen Høg, enke
Deres børn:
1. Peder Andersen, i Voer sogn
2. Niels Andersen, tjenende Peder Hørning i Ørsted
3. Jens Andersen, 29 år, hos faderen
4. Peder Andersen, tjenende Terkil Sørensen i Hollandsbjerg, Ørsted sogn
5. Christen Andersen, 20 år, hjemme
6. Anne Andersdatter, g.m. Anders Nielsen, Voer sogn
7. Maren Andersdatter, g.m. Terkil Sørensen, Hollandsbjerg, Ørsted sogn
8. Else Andersdatter, 24 år, Estrup Mølle
9. Birgitte Andersdatter, 15 år
Der blev ikke noget til arv
--------------------------------------------------------------------------------
635, 17. maj 1748, Voer sogn (p. 172)
Jørgen Poulsen, død
Kirsten Thomasdatter, enke, værge Peder Morup Thomsen, Voer sogn
Hans arving:
1. Hans fader, Poul Jensen, Ørsted
Der blev ikke noget til arv og enken kunne ikke blive ved gården
--------------------------------------------------------------------------------
636, 28. februar 1748, Ørsted sogn (p.174)
Else Jensdatter, død
Rasmus Nielsen Bredkilde, enke
Hun døde uden livsarvinger. Hendes arvinger:
1. hendes mor, Bodil Pedersdatter, lavværge hendes mand Knud Rasmussen i Tørslev
.    1a  hendes helbror, Peder Jensen, Tørslev
.    1b  hendes helbror, Howi Jensen, Tørslev
.    1c  hendes helsøster, Mette Jensdatter, g.m. Søren Sørensen, Hevring
.    Alle arvinger gav afkald på arv
.    --------------------------------------------------------------------------------
637, 7. februar 1748, Ørsted sogn (p. 175)
Anders Jensen Grand, død
Birgitte Pedersdatter, enke, værge Åge Rasmussen Skrædder, Ørsted
Deres barn:
1) Anne Andersdatter, død, gift med Peder Jensen Schou
1a) Jens Pedersen, 8 år
Se skifte 639 og 647
--------------------------------------------------------------------------------
638, 6. september 1748, Ørsted sogn (p. 177)
Bodil Christensdatter, død
Anders Andersen Snedker, enke
1. hendes moder, Kirsten Olufsdatter, til huse hos Laurs Skomager i Ørsted
.    1a  hendes bror, Søren Christensen, Skellerup, Skovsgårds gods
.    1b  hendes søster, Anne Christensdatter, g.m. Laurs Nielsen Skomager i Ørsten
.    1c  hendes søster, Maren Christensdatter, g.m. Christen Nielsen, Jellerup, Skovsgårds gods
.    --------------------------------------------------------------------------------
639, 3. juli 1748, Kahr, Holbæk sogn (p. 177)
Oluf Madsen og hustru Maren Sørensdatter, døde med kort tid imellem
Deres børn:
1. Dorte Olufsdatter, 15 år
2. Bodil Olufsdatter, 14 år
3. Anne Olufsdatter, 11 år
4. Søren Olufsen, 5 år
5. Kirsten Olufsdatter, 2 år
Værge, deres farbrødre Peder Madsen i Kahr og Anders Madsen i Ingerslev, og deres morbror Laurits Sørensen Boy i Kahr
Afdøde havde en søster Anne Sørensdatter, der var gift med Søren Jensen Ladefoged i Ørsted. Hun havde været i huset en tid og passet de afdøde under deres sygdom, og efterfølgende hjalp de den ældste datter med pasning af de øvrige børn.
Anders Jensen var den nye fæster.
Se skifte 647
--------------------------------------------------------------------------------
640, 25. januar 1749, Bode, Ørsted sogn (p. 198)
Jens Nielsen Marqvardsen, død
Zidsel Pedersdatter, enke, værge Peder Jensen, Bode
Deres børn:
1. Zidsel Jensdatter, 10 år
2. Niels Jensen, 5 år
3. Anders Jensen, 2 år
4. Drengebarn, som blev født under skiftet, men var dødfødt
Værge, deres morbror Jens Pedersen, og faderens nærmeste frænder, søskendebørn Christen Jensen Skipper og Rasmus Espensen, begge Hollandsbjerg, Ørsted sogn
Der blev ikke noget til arv
--------------------------------------------------------------------------------
641, 12. april 1749, Ørsted sogn (p. 203)
Maren Sørensdatter, død
Jens Christensen Stegger, enke
Deres børn:
1. Bodil Jensdatter, 10 år
2. Peder Jensen, 7 år
3. Anne Jensdatter, 4 år
--------------------------------------------------------------------------------
642, 5. juni 1749, Ørsted sogn (p. 205)
Jens Boesen, død
Enke, Esther Sørensdatter, lavværge Jens Nielsen
Deres børn
1. Søren Jensen
2. Anders Jensen
3. Else Jensdatter, g.m. Søren Andersen, Ørsted
4. Anne Jensdatter
Jens Jensen Vejlby overtog fæstet og ægtede datter Anne Jensdatter
--------------------------------------------------------------------------------
643, 2. april 1751, Ørsted (p. 206)
3 maj 1751
Jens Veilby, død
Enke, Anne Sørensdatter, lavværge Hans Jensen
Børn i 1. ægteskab:
1. Rasmus Jensen, 40 år
2. Morten Jensen, 36 år, Holbæk
3. Jens Jensen, 31 år
4. Berrit Jensdatter, 24 år
5. Inger Jensdatter, 22 år
6. Maren Jensdatter, 20 år
Børn i 2. ægteskab:
7. Else Jensdatter, 10 år
8. Niels Jensen, 6 år
9. Søren Jensen, 4 år
Værge, de 3 ældste halvbrødre
Se skifte 593
--------------------------------------------------------------------------------
644, 13. februar 1750, Ørsted (p. 208)
Else Marie Christensdatter, død
Hendes børn
1. Jens Madsen, 22 år, befuldmægtiget, Nicolai Christensen Holsvig, Vejlby
2. Risse Margrethe Johansdatter, g.m. Anders Andersen Snedker, Ingerslev
Se skifte 622
--------------------------------------------------------------------------------
645, 29. juni 1751, Voer sogn (p. 210)
14 juli 1751
Peder Andersen, død
Maren Rasmusdatter, enke, værge Jens Due
Deres barn
1. Rasmus Pedersen, 8 år
Formynder, farbroderen Jens Christensen, Ørsted
Enken ægter Mads Pedersen, der overtager fæstet.
--------------------------------------------------------------------------------
646, 16. januar 1753, Ørsted sogn (p. 212)
Morten Sørensen Vægter, død
Maren Rasmusdatter, enke, værge Niels Lind, Ørsted
Deres børn
1. Bodil Mortensdatter, 22 år
2. Søren Mortensen, 19 år
3. Birgitte Mortensdatter, 12 år
4. Rasmus Mortensen, 14 år
5. Karen Mortensdatter, 9 år
Værge, nærmeste pårørende, Jens Tanum
--------------------------------------------------------------------------------
647, 29. marts 1753, Kahr, Holbæk sogn (p. 212)
Dorte Olufsdatter, død
Anders Jensen, enke
Deres barn
1. Maren Andersdatter, 1/2 år
Se skifte 637 og 639
--------------------------------------------------------------------------------
648, 9. januar 1753, Ørsted sogn (p. 214)
Mette Jensdatter Schiøtte, død
Enkemand, Laurs Pedersen Blom
Børn i 1. ægteskab med Jens Schiøtte:
1. Søren Jensen
2. Jens Jensen
3. Kirsten Jensdatter, formynder, Peder Nielsen Stegger, Ørsted
4. Maren Jensdatter, formynder, Jens Sørensen Smed, Hollandsbjerg, Ørsted sogn
Børn i 2. ægteskab med enkemanden:
5. Anne Laursdatter
--------------------------------------------------------------------------------
649, 18. juli 1750, Ørsted sogn (p. 220)
10 oktober 1750
20 november 1750
Zidsel Pedersdatter Grand, død 17 juli 1750
Hans Faber, enke, menes at opholde sig på Citadellet i København, var rejst fra hende 2 år før
1. Sønnen, Jens Nielsen, 12 år, værge Søren Grand, Ørsted
Der blev intet til arv. Hans Faber meldte sig ikke, trods indkaldelse.
--------------------------------------------------------------------------------
650, 18. november 1750, Ørsted sogn (p. 222)
Mette Jensdatter, død
Rasmus Rasmussen Hyrde, enke
Deres barn
1. Jens Rasmussen, 3 år
--------------------------------------------------------------------------------
651, 14. marts 1753, Bode Ørsted sogn (p. 223)
Rasmus Jensen Skrædder, død
Karen Sørensdatter, enke, værge, Jens Christensen Thanum af ØrstedØrsted
Hans arvinger:
1. halvbroder, Simon Jensen Skrædder, Ørsted
2. helsøster, Kirsten Jensdatter, København, g.m. Peder Christensen Koberup
Begge arvinger gav afkald på grund af boets slette tilstand
--------------------------------------------------------------------------------
652, 25. april 1753, Voer sogn (p. 223)
Maren Thomasdatter, død
Enkemand, Peder Hevring
Deres børn
1. Laurs Pedersen, 8 år
2. Christen Pedersen, 6 år
Der blev ikke noget til arv, men enkemand blev ved gården
--------------------------------------------------------------------------------
653, 31. august 1753, Voer sogn (p. 225)
Mikkel Svagerus Tømmermand, død
Anne Sørensdatter, enke, værge Peder Schou
Børn i tidligere ægteskab:
1. Christoffer Mikkelsen, 22 år
2. Johannes Mikkelsen, 15 år
3. Anne Kristine Mikkelsdatter, 17 år
Se skifte 611
--------------------------------------------------------------------------------
654, 29. marts 1754, Ørsted sogn (p. 228)
Sophie Rasmusdatter, død
Laurits Boy, enke
1. Hendes far, Rasmus Boy
--------------------------------------------------------------------------------
655, 17. april 1754, Voer sogn (p. 229)
Birthe Andersdatter, død
Peder Christensen, enke
Deres børn:
1. Christen Pedersen, 6 år, værge, farbroderen Rasmus Christensen, Voer sogn
2. Johanne Pedersdatter, g.m. Rasmus Christensen i Voer
3. Kirsten Pedersdatter, 17 år, værge, farbroderen Rasmus Christensen, Voer sogn
4. Anne Pedersdatter, 13 år, værge, svogeren Rasmus Christensen i Voer
Der blev ikke noget til arv
--------------------------------------------------------------------------------
656, 2. maj 1754, Hollandsbjerg, Ørsted sogn (p. 231)
Margrethe Espensdatter, død
Rasmus Marcussen, enke
Deres børn
1. Maren Rasmusdatter, 30 år
2. Birte Rasmusdatter, 27 år
3. Anne Rasmusdatter, 24 år
Formynder, Jens Kock, Hollandsbjerg, Ørsted sogn
--------------------------------------------------------------------------------
657, 17. maj 1754, Voer sogn (p. 231)
Peder Christensen, død
Kirsten Poulsdatter, enke, værge, Rasmus Hellesen, Allestrup
Deres børn
1. Christen Sørensen, 25 år
2. Poul Sørensen, 16 år
3. Niels Sørensen, 11 år
4. Anne Sørensdatter, 20 år
Formynder, Knud Thomasen, Vivild
Børnenes efternavne står tydelig i protokollen, men de burde efter gængs skik hedde Pedersen og Pedersdatter:
--------------------------------------------------------------------------------
658, 29. november 1754, Ørsted sogn (p. 234)
Rasmus Rasmussen Hyrde, død
Anna Michelsdatter, enke, Værge, Niels Rygaard, Ørsted
Børn af tidligere og dette ægteskab;
1. Rasmus Rasmussen, 18 år, tjener Hans Veilby i Ørsted
2. Søren Rasmussen, 15 år, hjemme
3. Rasmus Rasmussen, 11 år, hjemme
4. Jens Rasmussen, 8 år, hos svinehyrden i Hollandsbjerg
5. Peder Rasmussen, 3 år
Formynder for disse 5 sønner var Rasmus Bredkilde, Ørsted
6. Anna Rasmusdatter, 14 år
7. Mette Rasmusdatter, 1/2 år
Formynder, Søren Lassen, Bode var formynder for de 2 døtre
Se skifte 625 og 650
--------------------------------------------------------------------------------
659, 24. februar 1755, Hollandsbjerg, Ørsted sogn (p. 236)
Maren Pedersdatter, død
Hagen Gundersen, enke
1. Esther Hagensdatter (Estretz? Greth?)
--------------------------------------------------------------------------------
660, 24. februar 1755, Hollandsbjerg, Ørsted sogn (p. 237)
Maren Christensdatter, død
Peder Gjesing, enke
Hendes arvinger var hendes broders børn:
1. Christen Michelsen, Ørsted, 43 år
2. Jens Michelsen Linde, Voer sogn, 41 år
3. Else Michelsdatter, Bode, g.m. Søren Lassen
4. Anne Michelsdatter, 36 år, værge, hyrdeenke, værge hendes bror Christen Linde, se skifte 658
5. Maren Michaelsdatter, 34 år, g.m. Niels Nielsen Nimtofte, Hollandsbjerg, Ørsted sogn
6. Anne Michelsdatter, 28 år, værge, hendes svoger Søren Lassen
Se skifte 685
--------------------------------------------------------------------------------
661, 10. maj 1755, Voer sogn (p. 239)
Maren Andersdatter, død, 89 år
1. Christen Nielsen Mols, Voer sogn
2. Maren Nielsdatter Mols, g.m. Rasmus Christensen, Voer sogn
--------------------------------------------------------------------------------
662, 24. juni 1755, Ørsted sogn (p. 240)
Poul Jensen, død
Anne Pedersdatter, enke, værge Knud Michelsen Bruun, Ørsted
Deres børn
1. Jens Poulsen, 40 år, Ørsted
2. Søren Poulsen, 35 år, Ørsted
3. Thomas Poulsen, 32 år, Udby
4. Peder Poulsen, 12 år
5. Else Poulsdatter, 14 år
Formynder, deres ældste bror Jens Poulsen
--------------------------------------------------------------------------------
663, 1. juli 1754, Voer sogn (p. 242)
23 september 1754
Cathrine Rasmusdatter, død
Da ingen arvinger viste sig efter avisbekendtgørelse, udlægges boet til Anne Sørensdatter, hvor afdøde boede, til dækning af begravelsesudgifter.
--------------------------------------------------------------------------------
664, 3. januar 1756, Ørsted sogn (p. 244)
Else Thomasdatter, død
Jens Pedersen Marcussen, enke
Deres barn
1. Maren Jensdatter, 6 år
Se skifte 41
--------------------------------------------------------------------------------
665, 3. januar 1756, Ørsted sogn (p. 246)
Anne Marie Danielsdatter, død
Rasmus Bredkilde, enke
Deres barn
1. Jens Rasmussen, 11 uger
Se skifte 673
--------------------------------------------------------------------------------
666, 1. marts 1756, Tørslev, Estruplund sogn (p. 249)
Christen Sørensen Salling, død
Enke, Anne Nielsdatter, lavværge Peder Jensen
Efterlader sig ingen livsarvinger. Hans arving:
Søster Maren Sørensdatter, g.m. Hove Jensen, der tjener Rasmus Erichsen i Hevring
--------------------------------------------------------------------------------
667, 13. januar 1756, Ørsted (p. 252)
Maren Andersdatter, død
Enkemand, Søren Rasmussen Salling.
Efterlader sig ingen livsarvinger. Arv til søskende:
1 Bror, Mourits Andersen, i København
2 Bror, Jens Andersen, død,
2a Anders Jensen, Randers
3 Søster, Anne Andersdatter, g.m. Rasmus Hellesen, Allestrup
4 Søster, Zidsel Andersdatter, g.m. Jens Bay, Ørsted
5. Søster, Else Andersdatter, død,
5a  Christen Nielsen, København
5b  Anders Nielsen, København
--------------------------------------------------------------------------------
668, 13. marts 1756, Stenalt gods, Ørsted sogn (p. 253)
Køkkenpige, Karen Nielsdatter, død
1. Hendes far, Niels Sørensen
.    1a  søsteren, Bodil Nielsdatter
.    1b  søsteren, Maren Nielsdatter
.    1c  søsteren, Anne Kirstine Nielsdatter
.    --------------------------------------------------------------------------------
669, 12. april 1756, Ørsted sogn (p. 254)
1. oktober 1756
Jens Nielsen Smed, død
Enke, Ytte Rasmusdatter, værge Michael Karmark
Deres børn
1. Niels Jensen, 13 år
2. Rasmus Jensen, 11 år
3. Christiane Jensdatter, 10 år
4. Anne Elisabeth Jensdatter, 8 år
5. Inger Jensdatter, 5 år
6. Jens Jensen, født under skiftet, 7 uger 1 oktober
Formynder, Niels Andersen Glavind
--------------------------------------------------------------------------------
670, 6. december 1756, Bode, Ørsted sogn (p. 257)
Jens Sørensen Hugger, død
Anne Rasmusdatter, enke, værge Jens Nielsen, Bode
Deres børn
1. Søren Jensen, 11 år
2. Anne Jensdatter, 24 år
3. Birgitte Jensdatter, 22 år
4. Maren Jensdatter, 14 år
Formynder, Rasmus Jensen Hugger, Bode
--------------------------------------------------------------------------------
671, 19. januar 1757, Voer sogn (p. 258)
Peder Iversen, død
Intet at udlægge og ingen arvinger angivet
Han var gammel og skrøbelig
--------------------------------------------------------------------------------
672, 22. december 1756, Voer sogn (p. 258)
Anne Christensdatter, død 21 december 1756
Niels Rasmussen Hummel, enke
Hendes arvinger
1. Broder Rasmus Bang, Floes, død, arv til børn og børnebørn
2. Broder Peder Bang, Fausing, død, arv til børnebørnene
3 broderJørgen Bang, død,  børn i Grund
4 søster Mette Christensdatter Bang
5 søster Zidsel Christensdatter,
5a datter g.m. Niels Stounum Nicolaisen, enke, Vejlby
En bror, sidst tjent i Tammestrup
Der blev ikke noget til arv.
--------------------------------------------------------------------------------
673, 9. maj 1757, Ørsted sogn (p. 262)
Rasmus Nielsen Bredkilde, død
Hans barn
1. Jens Rasmussen, 1 1/2 år
Værge, nærmeste pårørende, farbroderen Morten Nielsen og fasteren Inger Nielsdatter
Morten Nielsen overtid fæstet og lovede at tage vare på den lille fader- og moderløse dreng
Se skifte 665 og 676
--------------------------------------------------------------------------------
674, 26. juli 1757, Ørsted (p. 263)
Skibsmand, Johannes Hansen, død
Kirsten Marie Laursdatter Mørch, enke, værge Jens Pedersen Hørning, Ørsted
Ders børn
1. Johanne Hansen, 6 uger
2. Birgitte Katrine Hansen, 5 år
3. Stifsøn af afdøde, Johannes Pedersen, 10 år
Formynder, Gregers Hansen Skrædder, Ørsted
Afdøde sejlede til København, men skibet forliste og han druknede
--------------------------------------------------------------------------------
675, 1. september 1757, Hvidbarkhuset, Eldrup, Gjesing sogn (p. 263)
Mette Sørensdatter, død
Jens Hansen, enke
Deres børn
1. Hans Jensen, 15 år
2. Gjertrud Jensdatter, g.m. Jens Jensen, Tøjstrup
3. Bodil Jensdatter, 18 år
4. Anne Jensdatter, 10 år
5. Anne Dortea Jensdatter, 7 år
6. Mette Jensdatter, 3 år
Formynder, faderen Jens Hansen
--------------------------------------------------------------------------------
676, 10. august 1757, Ørsted sogn (p. 265)
7 september 1757
19 oktober 1757
2 november 1757
Morten Nielsen Bredkilde, død
Anne Pedersdatter, fæstemø, værge Christen Pedersen Hørning
Arv udloddes til hans søskende:
1. Broder, Peder Nielsen Bay, Ørsted
2. Halvbroder, Niels Nielsen Bay, død
2a Kirsten Nielsdatter
2b Anne Nielsdatter
2c Johanne Nielsdatter
Værge, Søren Jensen Boesen
3. Broder, Anders Nielsen Bay, Hollandsbjerg, Ørsted sogn
4. Halvsøster, Inger Nielsdatter Foged, med værge
5 Broder Rasmus Nielsen Bredkilde, død (se skifte 673)
5a Jens Rasmussen (Omtales sidste i skiftet, der er ret langt)
Bredekilde er navn på en gård i Ørsted
-------------------------------------------------------------------------------
677, 31. januar 1758, Hollandsbjerg, Ørsted sogn (p. 273)
Kirsten Nielsdatter, død
Laurits Sørensen Toft, enke
Deres børn
1. Niels Lauritsen, 18 år
2. Simon Lauritsen, 15 år
3. Anders Lauritsen, 11 år
4. Dorethe Lauritsdatter, 9 år
5. Kirsten Lauritsdatter, 8 år
--------------------------------------------------------------------------------
678, 3. februar 1758, Hollandsbjerg, Ørsted sogn (p. 274)
Peder Rasmussen Foged, død (81 år og ugift)
Hans arvinger:
1. Broderdatter, Anne Pedersdatter g.m. Anders Nielsen Bay
2. Søster Kirsten Rasmusdatter, København
--------------------------------------------------------------------------------
679, 6. april 1758, Ørsted (p. 275)
Anne Sørensdatter, død
Jens Andersen Vejlby, enke
Deres børn
1. Niels Jensen, 14 år
2. Søren Jensen, 10 år
3. Else Jensdatter, 16 år
Formynder, Jens Jensen, Ørsted
--------------------------------------------------------------------------------
680, 23. juli 1759, Bode, Ørsted sogn (p. 276)
Else Michelsdatter, død
Søren Andersen Lassen, enke
Deres børn:
1. Anders Sørensen, 13 år
2. Peder Sørensen, 7 år
3. Søren Sørensen, 4 år
Formynder, farbroderen Laurits Andersen Mand, Bode
--------------------------------------------------------------------------------
681, 30. august 1759, Bode (p. 276)
15 september 1759
22 september 1759
21 januar 1760
Birgitte Rasmusdatter, død 15. august
Jens Pedersen, død 6. september efter skiftets påbegyndelse, til stede indtil dødsfaldet hans moder Barbara Nielsdatter
Deres børn:
1. Peder Jensen, 6 år, opfostres ved en faster g.m. Jens Nielsen, Ørsted
2. Rasmus Jensen, under 1 år, opfostres ved et søskende til den afdøde moder, g.m. Peder Andersen i Hollandsbjerg, Ørsted sogn
3. Karen Jensdatter, 8 år, opfostres ved morbroderen Jens Rasmussen i Hevring
Angivne formyndere indtil fosterforældre udpeges; morbrødrene Peder Rasmussen Morup af Ørsted og Peder Morup af Hevring
Morfaderen Rasmus Morrup i Ørsted.
Se skifte 699 og 727
--------------------------------------------------------------------------------
682, 12. januar 1760, Hollandsbjerg, Ørsted sogn (p. 285)
Morten Christensen, død
Karen Jensdatter, enke, lavværge Amdi Bang af Vivild
Deres børn:
1. Jens Mortensen, 25 år
2. Maren Mortensdatter, 30 år
--------------------------------------------------------------------------------
683, 14. april 1760, Hollandsbjerg, Ørsted sogn (p. 286)
Selvejer Peder Espensen, død
Enke, Maren Rasmusdatter, lavværge Laurids Pedersen af Hollandsbjerg, Ørsted sogn
Deres børn
1. Rasmus Pedersen, 25 år, Hollandsbjerg, Ørsted sogn
2. Espen Pedersen, 20 år
3. Jens Pedersen, 13 år
4. Maren Pedersdatter, g.m. Rasmus Espensen, Hollandsbjerg, Ørsted sogn
5. Mette Pedersdatter, 11 år
--------------------------------------------------------------------------------
684, 12. januar 1759, Voer sogn (p. 287)
Søren Rasmussen, død
Enke, Gedske Jensdatter
Deres børn
1. Jens Sørensen, 1 år
2. Ingeborg Sørensdatter, 3 år
Værge, farbroderen Rasmus Rasmussen Gjesing af Voer sogn
--------------------------------------------------------------------------------
685, 21. januar 1760, Bode, Ørsted sogn (p. 288)
Peder Nielsen Gjesing, død
Efterlod sig ikke børn.
Var på aftægtskontrakt indgået med den afdøde hustrus broderdatter Anne Michelsdatter g.m. Jens Sørensen Smed i Bode. Jens Sørensen Smed havde overtaget fæstet efter Peder Nielsen Gjesing mod at han giftede sig med broderdatteren, Anne Michelsdatter, der var opdraget på stedet som ægtebarn. Kontrakt af 19 oktober 1756.
Boede ved dødsfaldet ved Søren Andersen i Bode, der havde overtaget pasningen af afdøde iht. kontrakt af 7 november 1758.
Se skifte 660
--------------------------------------------------------------------------------
686, 25. september 1760, Ørsted sogn (p. 289)
Anna Pedersdatter, død
Mads Rasmussen Rygård, enke
Deres barn:
1. Morten Madsen, 7 uger
Værge farbroderen Niels Rasmussen Rygård i Ørsted --------------------------------------------------------------------------------
687, 23. januar 1761, Ørsted (p. 290)
Else Marie Engerslev, død
Jens Pederse Beg, enke
Samtidig skiftes efter afdødes ligeledes afdøde mormor Anna Nielsdatter, enke efter Rasmus Engerslev
1. Afdødes moder, Maren Rasmusdatter g.m. Søren Sørensen i Fjellerup
--------------------------------------------------------------------------------
688, 4. oktober 1761, Hollandsbjerg, Ørsted sogn (p. 291)
Mette Sørensdatter, død
Hans Pedersen Fyndbo
Deres børn:
1. Peder Hansen, 17 år
2. Kirsten Hansdatter, g.m Christen Christensen
3. Maren Hansdatter, 22 år
--------------------------------------------------------------------------------
689, 22. november 1761, Ørsted (p. 291)
Zidsel Andersdatter
Jens Nielsen Bay, enke
1. Kirsten Jensdatter
2. født uden for ægteskab, Rasmus Madsen, 40 år
Værge for datteren, Peder Nielsen Bay, Ørsted
--------------------------------------------------------------------------------
690, 20. juli 1761, Vejlby sogn (p. 291)
Amdi Jensen, død
Birgitte Jensdatter, værge Rasmus Jacobsen Hougård af Nørager
Ingen børn, hans søskende arvede:
1. Halvbror, Niels Jensen Hamborre, opholdssted ukendt, men der foreligger et brev fra ham afsendt den 31.9. 1759 fra Heinslund som skal være på Sjælland, hvor der omtales en søn og 1 datter
2. Halvbror, Søren Jensen, død
2a Jens Sørensen Hamborre, Ørsted
3. Halvbror, Christen Jensen, smed på Clausholm gods, død, efterlader 1 datter
Da der ikke blev noget til arv, blev arvingerne ikke formelt indkaldt, så der kan være flere end de opgivne
Se skifte 557 og 565
--------------------------------------------------------------------------------
691, 11. juni 1761, Voer sogn (p. 293)
Johanne Pedersdatter, død
Rasmus Christensen, enke
Deres barn:
1. Datter, Birgitte Rasmusdatter, 3 år
Formynder, farbroderen Ole Christensen, Voer sogn
--------------------------------------------------------------------------------
692, 19. august 1762, Ørsted sogn (p. 295)
Rasmus Jensen Fisker, død
Karen Rasmusdatter, enke, lavværge Jens Boye i Ørsted
Deres børn:
1. Peder Rasmussen, død, Ørsted
1a Anne Kirstine Pedersdatter, 15 år, opholder sig hos stiffaderen Jens Nielsen Boye, Ørsted
2. Jens Rasmussen, 39 år, opholdssted ukendt, bortrejst for 9-10 siden, så ingen vidste om han var levende eller død
3. Maren Rasmusdatter, g.m. Erik Knudsen Læssø, Voer Færgested
Se skifte 749
--------------------------------------------------------------------------------
693, 27. juli 1761, Kahr, Holbæk sogn (p. 295)
19 september 1761
Maren Rasmusdatter, død
Søren Jørgensen, fraværende på langfart til Island
Arvinger
1. Bror, Mads Rasmussen Udby, Ørsted
2. Søster, Karen Rasmusdatter, g.m. Niels Hansen, Udby
Peder Krüger sognedegn til Holbæk og Udby menigheder var en svoger til enkemanden
--------------------------------------------------------------------------------
694, 30. september 1760, Bode, Ørsted sogn (p. 299)
Jens Rasmussen Smed, Bode
Anne Nielsdatter, værge, hendes trolovede Niels Sørensen Hevring
Deres børn
1. Rasmus Jensen, 11 år
2. Kirsten Jensdatter, 17 år
3. Maren Jensdatter, 16 år
4. Anne Jensdatter, 16 år
5. Mette Jensdatter, 14 år
6. Birgitte Jensdatter, 13 år
7. Dorte Jensdatter, 7 år
--------------------------------------------------------------------------------
695, 7. juni 1763, Bode, Ørsted sogn (p. 299)
Enke Karen Poulsdatter, død, enke
Rasmus Sørensen Kræg, død
Deres børn
1. Niels Rasmussen 40 år, Allestrup
2. Søren Rasmussen, 30 år, Ring
3. Jens Rasmussen, 28 år, Bode
4. Elisabeth Rasmusdatter, død g.m. Peder Jensen
.    4a  Jens Pedersen, 17 år
.    4b  Niels Pedersen, 6 år
.    4c  Karen Pedersdatter, 15 år
.    4d  Barbara Pedersdatter, 11 år
.    --------------------------------------------------------------------------------
696, 21. december 1761, Bode, Ørsted sogn (p. 300)
23 oktober 1763, (p 302) (efter auktions afholdelse)
Tømmermand Christen Hansen, død
Maren Jensdatter, enke, værge Søren Andersen Lassen, Bode
Deres børn:
1. Christen Christensen, 29 år
2. Jens Christensen, 21 år
3. Hans Christensen, 19 år
4. Anne Christensdatter, g.m. Niels Andersen
5. Karen Christensdatter, 16 år
--------------------------------------------------------------------------------
697, Ingen dato, 1762, Ørsted sogn (p 301)
Jens Nielsen Skippers hustru, død. Ingen arvinger nævnt.
Boet sluttet straks, da der ikke var mange værdier
--------------------------------------------------------------------------------
698, 3. april 1762, Voer sogn (p. 301)
Kirsten Jensdatter, død
Christen Christensen, enke
Ders børn
1. Jens Christensen, 3 år
2. Karen Christensdatter, 12 år
Formynder, morbroderen Peder Lauridsen Hevring, Voer sogn
--------------------------------------------------------------------------------
699, 30. November 1763, Bode, Ørsted sogn (p. 302)
Enke Barbara Nielsdatter, død, hos Jens Kræg
Peder Jensen, død
Deres børn
1. Jens Pedersen, død, havde overtaget fæstet ifølge fæstebrev af 21 maj 1741
1a Peder Jensen
1b Rasmus Jensen
1c Karen Jensdatter, var hos formynderen
Formynder, Peder Rasmussen Morup, Ørsted
Se skifte 681 og 727
--------------------------------------------------------------------------------
700, 3. februar 1764, Voer sogn (p. 303)
Kirsten Nielsdatter, død,
Jochum Halvorsensdød
Deres børn
1. Gabriel Jochumsen, Voer sogn
2. Niels Jochumsen i Holbæk
Se skifte 631 og 840
--------------------------------------------------------------------------------
701, 3. marts 1764, Hollandsbjerg, Ørsted sogn (p. 303)
Anna Michelsdatter, død
Jens Sørensen, enke
Deres børn
1. Peder Jensen, 6 år
2. Søren Jensen, 4 år
3. Kirsten Jensdatter, 3 ug
Formynder, farbroderen Jens Sørensen den ældre, Hollandsbjerg, Ørsted sogn
--------------------------------------------------------------------------------
702, 19. august 1762, Hummelborghuset, Eldrup, Gjesing sogn (p. 304)
15 september 1762
20 september 1762
27 september 1762
4 oktober 1762
18 oktober 1762
8 november 1762
12 marts 1763
5 maj 1763
Mogens Nielsen Friis, død - hos Rasmus Nielsen Friis
Moderen Dorte Rasmusdatter
Hendes børn i 1. ægteskab med Mogens Pedersen:
1. Halvsøster, Maren Mogensdatter, død, gift Peder Jensen og senere med Christen Jepsen af Ring:
1a Mogens Christensen, gårdfæster i Øster Alling
1b Jens Christensen, Estrup, 34 år
1c Rasmus Christensen, 39 år, Ring
1d Peder Christensen, 21 år, Thaarup
1e Maren Pedersdatter, g.m. Peder Pedersen Skarresø i  Marie Magdalene
1f Dorte Christensdatter, g.m. Michel Pedersen, Ring
2. Halvsøster, Kirsten Mogensdatter, enke efter Mogens Østergård, Lille Tved, mødt ved en søn Niels Mogensen
3. Halvsøster, Anne Nielsdatter, død, i ægteskab med Thomas Villadsen, Tustrup
3a Niels Thomasen, over 30 år, soldat ved Løvenholm Gods
3b Villads Thomasen, ca. 30 år, bortrømt fra Løvenholm Gods, ingen ved hvor er
3c Anders Thomasen, 20 år, i Virring
3d Birgitte Thomasdatter, tjener i Nimtofte sogn
Faderen Niels Rasmussen Friis, børn i ægteskab med Helvig Andersdatter
4. Halvsøster, Dorte Nielsdatter, g.m. Niels Rasmussen i Drammelstrup
5. Halvbror, Rasmus Nielsen Friis, Hummelborghuset, Eldrup
6. Halvsøster, Margrethe Nielsdatter, g.m. Rasmus Madsen, Koed
7. Halvsøster, Anne Nielsdatter, g.m. Niels Andersen, Schifter
8. Halvsøster, Birgitte Nielsdatter, g.m. Rasmus Nielsen, Schifter
Et langt skifte
--------------------------------------------------------------------------------
703, 6 april 1763, Voer sogn (p. 315)
24 maj 1764
Tømmermand Christopher Michelsen, død
Anne Rasmusdatter, enke, værge Rasmus Nielsen, Voer sogn
Deres barn
1. Christian Christophersen, 6 år
Søren Mortensen fra Hollandsbjerg ægter enken
Se skifte 793
--------------------------------------------------------------------------------
704, Underskrevet 19. juni 1764, Ørsted sogn (p. 316)
Dorte Nielsdatter, død
Søren Pedersen Smed, enke
Deres børn
1. Niels Sørensen, 7 år
2. Sofie Magdalene Sørensdatter, 10 år
Se skifte 740
--------------------------------------------------------------------------------
705, Underskrevet, 26. september 1764, Ørsted sogn (p. 317)
Ytte Rasmusdatter, død
Jens Jensen Smed, enke
Børn i 1. ægteskab med Jens Nielsen:
1. Niels Jensen, 21 år
2. Rasmus Jensen, 19 år
3. Jens Jensen, 8 år
4. Kristine Jensdatter, 18 år
5. Anne Elisabeth Jensdatter, 16 år
6. Inger Jensdatter, 13 år
Se skifte 588 og 669
--------------------------------------------------------------------------------
706, Underskrevet, 6. marts 1765, Ørsted sogn (p. 319)
Søren Jensen Boesen, død
Anne Nielsdatter, værge Søren Andersen Glavind
1. Niels Sørensen, 21 år
2. ... Sørensen
3. Else Sørensdatter, 19 år
4. Esther Sørensdatter, 8 år
Formynder, morbroderen Laurids Nielsen i Ingerslev
--------------------------------------------------------------------------------
707, 13. oktober 1764, Ørsted sogn (p. 320)
Anders Knudsen Ladefoged
Anne Marie Nielsdatter, enke
Deres børn:
1. Niels Andersen, 7 år
2. Anne Marie Andersdatter, 4 år
3. Birgitte Cathrine Andersdatter, 1 år
Formynder, deres morbror Rasmus Nielsen, Ørsted
--------------------------------------------------------------------------------
708, 20. februar 1764, Eldrup, Gjesing sogn (p. 321)
29 marts 1764
24 oktober 1764
Christen Sørensen, død
Kirsten Andersdatter, enke, værge Niels Rasmussen Ring, Allestrup
Ingen arvinger oplyst
--------------------------------------------------------------------------------
709, 20. maj 1764, Ørsted sogn (p. 324)
24 juli 1775, København , kvittering, se nederst i dette uddrag.
19 juni 1764
15 november 1764
Peter Henningsen Reit, død
Maren Sørensdatter, enke, værge Søren Poulsen, Ørsted
1. Henning Pedersen, død
1a Christiane Henningsdatter, 14 år
1b Marianne Henningsdatter, 12 år
2. Niels Pedersen, Hillerød, Sjælland
3. Søren Pedersen, Ørsted
4. Anne Katrine Pedersdatter, g.m. Ole Rasmussen Willendrup, Andi
5. Gjertrud Pedersdatter, g.m. Anders Laursen, Ørsted (usikker på hans efternavn)
Niels Pedersen Reit gav 5 juni 1764 afkald på arme til fordel for moderen
Kvittering: Johan Michael Herberes i København kvitterer på sin hustru Christiane Henningsdatter modtagne arv efter hendes moder Maren Sørensdatter, afgangen Henning pedersens enke, som boede og døde i Ørsted, ligeledes for modtagelse af søsteren Mariannes arv efter moderen
--------------------------------------------------------------------------------
710, 21. juni 1763, Ørsted, (p. 327)
Peder Laursen
Anne Cathrine Mogensdatter, enke, værge Søren Andersen Glavind
Ingen arvinger oplyst. Intet at arve.
--------------------------------------------------------------------------------
711, 26 april 1765, Stenalt mølle, Voer sogn sogn (p. 328)
Enke Karen Olufdatter, død
Peder Jensen Møller, enke
Hendes arving:
1. Hendes moder, Else Justsdatter, Oluf Nielsen Møllers enke
Lavværge var Gabriel Jochumsen
Se skifte 219 og 241
--------------------------------------------------------------------------------
712, 17. juni 1765, Ørsted sogn (p. 328)
korporal, Peder Jensen, død
Anne Sofie Christensdatter, enke, værge Michael Karmark
Deres barn:
1. Anne Sofie Pedersdatter, 13 år
Formynder, Peder Nielsen Bay, Ørsted
--------------------------------------------------------------------------------
713, 14. september 1765, Ørsted sogn (p. 330)
Karen Pedersdatter, død
Rasmus Sørensen, enke
Barn født uden for ægteskab:
1. Peder Jakobsen, 3 år
Intet at arve
--------------------------------------------------------------------------------
714, 16. september 1765, Bode, Ørsted sogn (p. 330)
Gårdmand Niels Sørensen Hevring, død
Anne Nielsdatter, enke
1. Faderen, Søren Nielsen Hevring, Voer sogn
--------------------------------------------------------------------------------
715, 30. december 1765, Hollandsbjerg, Ørsted sogn (p. 332)
31 januar 1766
Peder Andersen Poulsen, død
Maren Rasmusdatter, enke, nu gift med afdødes bror Enevold Andersen
1. Bror, Enevold Andersen
2. Poul Andersen, gårdmand i Tørslev
3. Bror, Hans Andersen Weilby, Ørsted
4. Bror, Anders Andersen Poulsen
5. Søster, Margrethe Andersdatter, g.m. Peder Christensen af byen
Se skifte 628
--------------------------------------------------------------------------------
716, 11. januar 1766, Bode, Ørsted sogn (p. 333)
Husmand Søren Simonsen, død
Hans børn:
1. Simon Sørensen, 9 år
2. Niels Sørensen, 3 år
Formynder, morfaderen Niels Nimtofte af Hollandsbjerg, Ørsted sogn
--------------------------------------------------------------------------------
717, 29. april 1766, Vejlby sogn (p. 335)
Johanne Christensdatter, død
Laurids Simonsen, enke
Ingen børn. Hendes arvinger:
1. Bror, Rasmus Christensen, Drastrup, Essenbæk sogn, død
1a Christen Rasmussen, Randers
1b Peder Rasmussen, Essenbæk gods
1c Jens Rasmussen, 25 år
1d Else Rasmusdatter, g.m. Anders Jensen, gårdmand, Estrup gods
2 Søster. Edel Christensdatter, død, Vejlby
2a Jens Mortensen, Vejlby
2b Else Mortensdatter, gift i Alling
2c Anne Mortensdatter, g.m. Peder i Assentoft
3 Halvsøster, Maren Pedersdatter, gift i Assentoft
--------------------------------------------------------------------------------
718, 30. september 1767, Hollandsbjerg, Ørsted sogn (p. 335)
28 november 1767
Christen Andersen Wissendal, død
Johanne Christensdatter, enke, værge Anders Jensen Lassen
1. Moderen Inger Christensdatter, Øster Hassing sogn, Vendsyssel
.    1a  Bror, Hans Andersen, Vester Hassing sogn, Kær herred, Vendsyssel
.    1b  Bror, Poul Andersen, Elsnab, Ulsted sogn, Vendsyssel
.    1c  Søster, Gertrud Andersdatter, g.m. Jens Jensen, Leedst,? Vendsyssel
.    1d  Søster, Dorte Andersdatter, g.m. Anders Pedersen, Mølleholt, Vendsyssel
.    --------------------------------------------------------------------------------
719, 26. maj 1766, Ørsted (p. 337)
25 juni 1766
12 november 1766
Jens Madsen Smed, død
Birgitte Sørensdatter, enke, værge Mads Udby
Børn i forrige ægteskab med Anne Simonsdatter
1. Mads Jensen, 10 år
2. Christen Jensen, 5 år
3. Simon Jensen, 3 år
4. Else Marie Jensdatter, 4 år
Formynder, Jens Simonsen i Lystrup og Christen Simonsen i Store Sjørup
--------------------------------------------------------------------------------
720, 28. oktober 1766, Voer sogn (p. 339)
30 november 1766
11 januar 1768 (der står 1768)
Søren Hevring, død
Kirsten Christensdatter, enke, værge Peder Skipper
Børn i forrige ægteskab
1. Niels Sørensen Hevring, Voer sogn
2. Christen Sørensen Hevring, Voer sogn
3. Christen Sørensen Hevring, til søs, vides ikke hvor han p.t er.
4. ? Sørensdatter, g.m. Jens Hellesen, Holbæk
Se skifte 694 og 714
Usikker på nr. 4
--------------------------------------------------------------------------------
721, 31. november 1766, Voer sogn (p. 340)
Maren Jensdatter, død
Iver Mols, enke
Deres børn
1. Jens Iversen, 22 år
2. Christen Iversen, 16 år
3. Jens Iversen, 7 år
4. Anne Iversdatter, 16 år
5. Bodil Iversdatter, 14 år
--------------------------------------------------------------------------------
722, 12 juni 1767, Voer sogn (p 341)
Karen Nielsdatter, død
Niels Hansen, enke
Deres børn:
1. Rasmus Nielsen, 10 år
2. Søren Nielsen, 1 1/2 år
3. Karen Nielsdatter, 17 år
4. Maren Nielsdatter
5. Slegfredsbarn, Anne Lauridsdatter, 22 år
--------------------------------------------------------------------------------
723, 1. august 1767, Voer sogn (p. 341)
Anne Poulsdatter, død
Jens Bunde, enke
Deres barn:
1. Maren Jensdatter, 20 år  (28?)
--------------------------------------------------------------------------------
724, 13. november 1767, Voer sogn (p. 341)
Jens Jensen Mols, død
Anne Troelsdatter, enke, værge Laurits Rytter
Deres børn:
1. Jens Jensen, 20 år
2. Troels Jensen, 18 år
3. Christen Jensen, 14 år
4. Niels Jensen, 6 år
5. Maren Jensdatter, 21 år
6. Anne Jensdatter, 1/2 år
Formynder, farbroderen Iver Mols
--------------------------------------------------------------------------------
725, 13. november 1767, Voer sogn (p. 342)
Niels Nielsen Hevring, død
Enke, Karen Nielsdatter, værge Rasmus Troelsen
Deres børn:
1. Niels Nielsen, 10 år
2. Jens Nielsen, 5 år
3. Peder Nielsen, 4 år
4. Christen Nielsen, 2 år
5. Anne Nielsdatter, 13 år
6. Mette Nielsdatter, 6 år
--------------------------------------------------------------------------------
726, 1. februar 1768, Voer sogn (p. 343)
Søren Jørgensen, død
Hustru, død, navn ikke nævnt, de døde kort efter hinanden
Deres børn
1. Jørgen Sørensen,
2. Karen Sørensdatter, 32 år
3. Maren Sørensdatter, 26 år
4. Else Sørensdatter, 25 år
5. Anne Sørensdatter, 22 år
6. Margrethe Sørensdatter
Formynder, morbroderen Peder Thomsen, Voer sogn
Se skifte 769
--------------------------------------------------------------------------------
727, 11. marts 1767, Hevring, Ørsted sogn (p. 343)
Pige Karen Jensdatter, død
Hendes arvinger
1. Broder Peder Jensen, 13 år, formynder morbroderen Jens Nielsen, Ørsted
2. Broder Rasmus Jensen, 10 år, formynder Søren Børgesen, Hollandsbjerg, Ørsted sogn
Afdøde havde arv stående efter sine forældre Jens Pedersen og Birthe Rasmusdatter, begyndt 30 august 1759
Se skifte 681 og 699
--------------------------------------------------------------------------------
728, 15. marts 1768, Vejlby sogn (p. 344)
Maren Christensdatter, død
Jens Pedersen, enke
Deres børn:
1. Jens Jensen, 7 år
2. Mette Jensdatter, 4 år
--------------------------------------------------------------------------------
729, 24. februar 1768, Stenalt Mølle, Voer sogn sogn (p. 345)
25 april 1768
Maren Jensdatter, død
Peder Jensen, enke
1. Halvbror, Hans Mortensen Wiibe, 21 år Christianshavn, sejlmager håndværker
Arvingens fader Morten Mortensen Wiibe i Vivild
Mødt og valgt til kurator Peder Bay, hvis hustru er Hans Mortensens moster og Knud Thomassen i Vivild morbroder til afdøde.
--------------------------------------------------------------------------------
730, 15. februar 1769, Elsborghuset, Gjesing sogn (p. 346)
Maren Axelsdatter, død
Niels Pedersen Thorsager, enke
Hendes arvinger:
1. Broder Laurs Axelsen, død
1a. Niels Laursen, i Nørager
1b. Anders Laursen, død
1ba Anne Andersdatter
1bb Mette Marie Andersdatter
1c Birgitte Laursdatter, g.m. Anders Therkildsen, Gjesing
2. Bror, Elias Axelsen, død
2a Anne Marie Eliasdatter, formynder, Jens Laursen af Kjærende
3. Søster, Karen Axelsdatter, død
3a Anne Margrethe, g.m. Jens Madsen i Ørsted
En brodersøn til afdøde, Rasmus Laursen var 22 år tidligere rømt til Holland, hvor han skulle være afgået ved døde n uden livsarvinger
--------------------------------------------------------------------------------
731, 14. september 1768, Tørslev, Estruplund sogn (p. 349)
30 september 1769
Peder Rasmussen Boye, død
Dorte Christensdatter, enke, værge Jens Rasmussen
Deres børn:
1. Zidsel Pedersdatter, 14 år
2. Bodil Pedersdatter, 12 år
3. Anne Sophie Pedersdatter, 4 år
Formynder, Poul Andersen og Rasmus Rasmussen, begge Tørslev
Se skifte 784
--------------------------------------------------------------------------------
732, 13. marts 1769, Ørsted sogn  (p. 351)
Laurids Boye, død
Bodil Jensdatter, enke, værge Mads Udby, Ørsted
Deres barn:
1. Jens Lauridsen, 4 1/2 år
Formynder, Peder Jensen, Stenalt Mølle
--------------------------------------------------------------------------------
733, 12. april 1769, Ørsted sogn (p. 352)
1 maj 1770
Anne Sørensdatter, død
Jens Poulsen, enke
Børn i tidligere ægteskab:
1. Jørgen Sørensen Grand, Ingerslev
2. Søren Sørensen Møller
3. Peder Sørensen Grand, tjenestekarl ved Peder Mourp i Ørsted
4. Anne Sørensdatter, g.m. Christen Christensen i Ørsted
Se skifte 604
--------------------------------------------------------------------------------


Stenalt gods
Skifteuddrag
1769-1815

--------------------------------------------------------------------------------
734, 29. juli 1769, Elsborghuset, Gjesing sogn (p. 2)
Niels Pedersen Thorsager, død
Peder Sørensen i Elsborghuset forklarede, at afdøde alene havde en søster, Karen Pedersdatter, der er død.
Hendes børn med Jørgen Jacobsen i Thorsager: Jens Jørgensen Snedker i Thorsager og Sophie Jørgensdatter gift med en matros i København.
Intet til arv.
--------------------------------------------------------------------------------
735, 8. februar 1769,  Ørsted sogn (p. 2)
6 april 1769
Hans Mortensen, skytte ved Stenalt, død
Anne Cathrine Jørgensdatter, enke, værge Mads Rasmussen
Deres børn
1. Johan Christian Hansen, 30 år, til søs
2. Knud Hansen, 24 år, Stenalt
3. Frederik Christian Hansen, 19 år, i lære som grovsmed i Randers
4. Margrethe Hansdatter, hos moderen
5. Anne Hansdatter, tjener i Øster Allinge
--------------------------------------------------------------------------------
736, 27. januar 1770, Ørsted sogn (p. 7)
14 juni 1770
Inger Sørensdatter, død
Jens Christensen Taanum, enkemand
Deres børn
1. Christen Jensen Taanum, skomager i Ørsted
2. Søren Jensen Taanum, 30 år, søfarende, gav afkald i brev af 2 juni 1770 fra København
3. Maren Jensdatter, g.m. Anders Wisborg i Randers
4. Kirsten Jensdatter
Se skifte 767
--------------------------------------------------------------------------------
737, 21. marts 1770, Voer sogn (p. 9)
Birgitte Jensdatter, død
Jørgen Sønderbo, enkemand
Hendes arvinger:
1. Søsterdatter, Kirsten Andersdatter, boende i Ingerslev, værge Jens Gregersen Smed i Voer sogn
2. Halvbroder, Christen Jensen, gårdmand i Lille Sjørup
--------------------------------------------------------------------------------
738, 6. juni 1770 Voer sogn (p. 12)
Maren Jørgensdatter, død
Jens Jensen, enke
Deres børn
1. Anne Jensdatter, 25 år
2. Mette Jensdatter, 23 år
3. Jens Jensen, 24 år
4. Jørgen Jensen, 21 år
5. Niels Jensen, 18 år
6. Birte Jensdatter, 10 år
7. Peder Jensen, 7 år
Værge, Peder Jensen Schou
--------------------------------------------------------------------------------
739, 20. juni 1770, Ørsted sogn (p. 13)
28 juli 1770
Gårdmand Rasmus Madsen, død
Karen Christensdatter, enke, lavværge Christen Christensen Bødker, Ørsted
Deres barn:
1. Zidsel Rasmusdatter
Formynder, morbroderen Niels Christensen, Ørsted
Se skifte 758
--------------------------------------------------------------------------------
740, 7. februar 1771, Ørsted sogn (p. 16)
Anne Nielsdatter, død
Søren Rasmussen Beider, enke
Hendes arvinger:
1. Søster, Birgitte Nielsdatter, enke efter Niels Sørensen, skibstømrer i København
2. Søster, Maren Nielsdatter, død
2a Niels Poulsen, 27 år, eller Pedersen? Vides ikke hvor er
3. Broder, Rasmus Nielsen, Findmarken
4. Søster, Dorte Nielsdatter, g.m. Søren Pedersen, Ørsted, død
4a Sophie Magdalene Sørensdatter, 19 år
4b Marianne Sørensdatter,
Se skifte 704
--------------------------------------------------------------------------------
741, 1. august 1771, Voer sogn (p. 18)
Jens Jensen Hansen, død
Værge for børnene, deres morbror, Peder Jensen Schou i Voer sogn
Ellers ingen navne vedrørende familie
--------------------------------------------------------------------------------
742, 3. juni 1772, Ørsted sogn (p. 18)
6 juni 1772
Jens Nielsen Jensen, død
Anne Andersdatter, enke, lavværge Christen Pedersen Hørning, Ørsted
Afdødes far Niels Andersen, Ørsted
--------------------------------------------------------------------------------
743, 21. juli 1772, Ørsted sogn  (p. 19)
20 august 1772
Rasmus Jensen Hugger, død
Ingeborg Ottesdatter, enke, lavværge Jens Nielsen Hugger, Bode
Deres børn:
1. Otte Rasmussen, 29 år
2. Kirsten Rasmusdatter, 24 år
3. Peder Rasmussen, 20 år
4. Karen Rasmusdatter, 14 år
Formynder, Søren Andersen Glavind
--------------------------------------------------------------------------------
744, 12. juni 1772, Bode, Ørsted sogn (p. 22)
13 oktober 1772
Maren Jensdatter Beider, død
Hendes børn:
1. Christen Christensen, Hollandsbjerg, Ørsted sogn
2. Jens Christensen
3. Hans Christensen
4. Anne Christensdatter, g.m. Niels Andersen, Hollandsbjerg, Ørsted sogn 5. Karen Christensdatter
--------------------------------------------------------------------------------
745, 10. december 1772, sted uoplyst (p. 24)
Jens Rasmussen Kreinsen, død
Arv ikke angivet
--------------------------------------------------------------------------------
746, 3. januar 1773, Ørsted sogn (p. 25)
Jens Andersen Haag, død
Karen Pedersdatter, enke, lavværge, søsterens mand, Christen Pedersen Hørning
Deres barn:
1. Kirsten Jensdatter
Værge, fasterens mand, Søren Rasmussen Tækker, Auning, Estrup Gods
--------------------------------------------------------------------------------
747, 4. januar 1773, Voer sogn (p. 26)
1 februar 1773 (p 97) - afkaldserklæring
Enke Karen Thomasdatter, død,
Hans Sørensen, gartner ved Stenalt
Deres barn:
1. Søren Hansen
2.Steddatter Inger Hansdatter, 30, tjener i Randers
3.Steddatter Sophie Amalia Hansdatter, Fussingø, enke efter birkedommer Gørtz
De 2 steddøtre af Karen Thomasdatter gav afkald i erklæring, Randers 1 februar 1773, til fordel for deres halvbroder Søren Hansen i Voer
--------------------------------------------------------------------------------
748, 7. januar 1773, Hollandsbjerg, Ørsted sogn (p. 27)
20 februar 1773
Rebekka Rasmusdatter, død
1. Rasmus Nielsen Skomager, Ørsted
2. Niels Nielsen Murmand, Ørsted
3. Karen Nielsdatter, g.m. Peder Madsen Feldbereder, Ørsted
4. Anne Marie Nielsdatter, g.m. Jens Michelsen Bunde i Hollandsbjerg, Ørsted sogn
5. Birgitte Lauridsdatter
Se skifte 574
--------------------------------------------------------------------------------
749, 3. februar 1773, Voer sogn (p. 29)
Karen Rasmusdatter, død
Hendes barn:
1. Maren Rasmusdatter, g.m. Erik Læssø
2. Jens Rasmussen, opholdssted ukendt
3. Brordatter, Anne Kirstine Nielsdatter
Se skifte 692
--------------------------------------------------------------------------------
750, 27. marts 1773, Ørsted (p. 29)
Kirsten Nielsdatter Stæger, død
Indsidder hos Christen Jensen Taanum
--------------------------------------------------------------------------------
751, 13. juli 1773, Kahr, Holbæk sogn (p. 30)
Anders Christensen, død
Anne Kirsten Michelsen, enke, lavværge Iver Rasmussen
Christen Andersen, 17 år
Michel Andersen, 13 år
Anne Kathrine Andersdatter, 10 år
Else Andersdatter, 5 år
Anders Andersen, 3 år
Børnenes værge, farbroderen Jens Christensen
--------------------------------------------------------------------------------
752, 26. oktober 1773, Hevring, Ørsted sogn (p. 31)
Karen Nielsdatter, død
1. Anne Nielsdatter, 19 år
2. Niels Nielsen, 16 år
3. Jens Nielsen, 12 år
4. Peder Nielsen, 11 år
5. Christen Nielsen, 8 år
6. Mette Nielsdatter, 13 år Formynder, Rasmus Gjesing, Voer sogn
--------------------------------------------------------------------------------
753, 17. december 1773, Ørsted sogn (p. 31)
11 oktober 1775, 2 kvitteringer, Købehavn, Jens Sørensen og Niels Sørensen kvitterer for arven efter sin fader (p 97)
Søren Jensen Madsen, død
Kirsten Nielsdatter, enke
Deres børn:
1. Jens Sørensen, 28 år, i København
2. Niels Sørensen, 26 år, I København
Formynder var afdødes broder Niels Jensen af Voer
Se skifte 756 og 814
--------------------------------------------------------------------------------
754, 4. juli 1773, Voer sogn (p. 32)
4 juli 1773, (p 36)
14 juli 1773
Rasmus Rasmussen, død
Maren Nielsdatter, enke
Deres barn:
1. Anne Rasmusdatter, formynder, Niels Pedersen
Lavværge Laurs Jensen Morup
Der blev ikke noget til arv.
--------------------------------------------------------------------------------
755, 29. november 1773, Ørsted sogn (p. 33)
Søren Rasmussen Bech
Maren Hansdatter, enke, værge Peder Christensen
Deres barn:
1. Anne Sørensdatter, lavværge
Formynder, farbroderen Rasmus Rasmussen i Holm
--------------------------------------------------------------------------------
756, 21. juni 1773, Voer sogn (p. 34)
20 juli 1773
13 oktober 1773
Niels Rasmussen Humble, død
Karen Jensdatter, enke, værge Peder Jensen Schou
Ingen arvinger meldte sig trods indkaldelse, og i øvrigt blev der ikke noget til arv.
Se skifte 753 og 814
--------------------------------------------------------------------------------
757, 13. juli 1773, Kahr, Holbæk sogn (p. 39)
Anders Christensen, død
Anne Kirstine Michelsdatter, enke, værge Jens Rasmussen
Deres børn
1. Christen Andersen, 17 år
2. Michel Andersen, 13 år
3. Anne Marie Andersdatter, 10 år
4. Else Andersdatter, 5 år
5. Anders Andersen, 3 år
Formynder, farbroderen Jens Christensen, Kahr
--------------------------------------------------------------------------------
758, 28. marts 1774, Ørsted sogn (p. 39)
Karen Christensdatter, død
Peder Sørensen Grand, enke
Hendes barn i tidligere ægteskab
1. Zidsel Rasmusdatter
Formynder, morbroder Niels Christensen, Ørsted
Se skifte 739
--------------------------------------------------------------------------------
758, 2. april 1774, Ørsted sogn (p. 40)
29 april 1774
Peder Christensen, død
Anne Sofie Christensdatter, enke, værge Mads Udby
Hans arving:
1. halvbror, Christen Hansen
I erklæring: ørsted en 5 april 1774 gav Christen Hansen afkald på arv efter sin halvbroder.
--------------------------------------------------------------------------------
759, 13. juni 1774, Hollandsbjerg, Ørsted sogn (p. 42)
Christen Jensen Skipper, død
Kirsten Sørensdatter, enke, værge Mads Udby
Deres børn
1. Jens Christensen, 25 år
2. Zidsel Christensdatter, 21 år
3. Niels Christensen, 16 år
4. Søren Christensen, 7 år
Formynder, morbroder Laurs Sørensen Boye, Ørsted
--------------------------------------------------------------------------------
760, 2. november 1774, Hollandsbjerg, Ørsted sogn (p. 42)
16 november 1774
24 juli 1786, (p 105) faderen kvitterer for modtagelse af børnenes arv
Anne Nielsdatter, død
Peder Hansen, enke
Deres børn
1. Niels Pedersen, 8 år
2. Frederik Pedersen, 6 år
Formynder, morbror, Peder Nielsen Salling, Hollandsbjerg, Ørsted sogn
--------------------------------------------------------------------------------
761, 19. november 1774, Ørsted sogn (p. 45)
Ole Petersen, død, Frederiks Hospital, København
Birgitte Pedersen, enke, Mads Udby
Deres børn:
1. Peter Olesen, 13 år
2. Charlotte Amalie Olesdatter, 7 år
Formynder, Jochum Christoffer Wurtz
Se skifte 839
--------------------------------------------------------------------------------
762, 24. februar 1775, Ørsted sogn (p. 47)
Anne Marie Bertelsdatter, død
Christen Christensen, enke
Deres børn
1. Rasmus Christensen, 17 år
2. Bertel Christensen, 12 år
3. Christen Christensen, 10 år
4. Margrethe Christensdatter, 15 år
5. Anne Sophie Christensdatter, 7 år
--------------------------------------------------------------------------------
763, 28. februar 1775, Ørsted sogn (p. 47)
23 marts 1775
Christen Nielsen, død
Inger Jensdatter, enke, værge Christen Martinussen
Hans arvinger
1. Bror, Søren Nielsen, Ørsted
2. Bror, Anders Nielsen, Udby
--------------------------------------------------------------------------------
764, 12. maj 1775, Hollandsbjerg, Ørsted sogn (p. 49)
14 december 1785 (p 106) kvittering på arven fra Christen Jensen
Jens Sørensen Smed, død
Karen Hansdatter, enke, værge Jens Lassen, Bode
Deres børn:
1. Christen Jensen, 14 år
2. Anne Jensdatter, 17 år
Formynder, farbroderen Jens Sørensen Gjesing, Hollandsbjerg, Ørsted sogn
--------------------------------------------------------------------------------
765, 14. maj 1775, Ørsted sogn (p. 52)
Jens Pedersen  Markussen, død
Anne Sørensdatter, enke, værge Poul Sørensen
1. Niels Jensen, 16 år
2. Else Jensdatter, 10 år
3. Jens Jensen
Formynder, Jens Laursen
--------------------------------------------------------------------------------
766, 31. januar 1776, Ørsted sogn (p. 54)
Mette Sørensdatter, død
Christen Christensen Sadelmager, enke
Hendes arvinger:
1. Søster, Kirsten Sørensdatter, g.m. Morten Krog, Lystrup
2. Bror, Niels Sørensen, Skellerup
Intet til arv
--------------------------------------------------------------------------------
767, 15. oktober 1776, Ørsted sogn (p. 55)
21 oktober 1776
Jens Christensen Taanum, død
Anne Pedersdatter, enke, værge Mads Rasmussen Udby
Deres børn
1. Peder Jensen, 1 1/2 år,
Formynder morbroderen Niels Pedersen
Hans børn af tidligere ægteskab:
2. Christen Jensen Taanum, skomager, Ørsted
3. Maren Jensdatter, g.m. Anders Wisborg, smed i Randers
4. Kirsten Jensdatter, tjener ved købmand Severin Hasselbalch i Randers
Se skifte 736
--------------------------------------------------------------------------------
768, 7. januar 1777, Ørsted sogn (p. 59)
Karen Nielsdatter, død
Søren Nielsen Murmand, enke
Deres børn:
1. Anders Sørensen, 28 år
2. Anne Sørensdatter, g.m. Anders Jensen Aarhus, Tørslev
--------------------------------------------------------------------------------
769, 6. februar 1777, Thorsagerhuset, Voer sogn (p. 60)
Else Sørensdatter, død
Hendes arvinger:
1. Bror, Jørgen Sørensen, Voer sogn
2. Søster, Karen Sørensdatter, g.m. Peder Pedersen, Tørslev
3. Søster, Maren Sørensdatter, g.m. Peder Pedersen, Kahr
4. Søster, Anne Sørensdatter, g.m. Søren Frederiksen
5. Søster, Margrethe Sørensdatter, København
Se skifte 726
--------------------------------------------------------------------------------
770, 8. marts 1777, Hollandsbjerg, Ørsted sogn (p. 61)
7 april 1777
Søren Byrgesen, død
Maren Rasmusdatter, enke, værge Espen Jensen
Hans arving:
1. Moderen, Maren Christensdatter
Formynder, hendes søn Christen Byrgesen, smed i Vivild. En anden søn Peder Byrgesen i København. De 2 brødre arver tillige
--------------------------------------------------------------------------------
771, 22. marts 1777, Ørsted sogn (p. 64)
Therkild Sørensen, død
Maren Andersdatter, enke, værge Peder Andersen, Ørsted
Deres børn
1. Christen Therkildsen, 21 år
2. Birgitte Therkildsdatter, g.m. Jens Rasmussen, gårdmand i Ørsted
3. Birgitte Therkildsdatter, tjenende i Randers, hendes svoger tiltrådte som formynder
--------------------------------------------------------------------------------
772, 24. marts 1777, Voer sogn (p. 65)
27 april 1777
Hyrde, Anders Nielsen, død
Anne Margrethe Nielsdatter, enke, lavværge Rasmus Pedersen Wirkus, Voer sogn
1. Niels Andersen, 20 år
2. Rasmus Andersen, 17 år
3. Kirsten Andersdatter, 12 år
Værge, farbroderen Søren Jensen, Holbæk
--------------------------------------------------------------------------------
773, 23. april 1777, Voer sogn (p. 66)
Søren Jensen Bødker, død
Anne Marie Rasmusdatter, enke, værge hendes bror Anders Rasmussen af Kahr
Deres børn:
1. Rasmus Sørensen, 5 år
2. Jens Sørensen, 3 år
3. Anne Kirstine Sørensdatter, 4 uger
Værge, farbroderen Rasmus Andersen Bødker, Voer sogn
--------------------------------------------------------------------------------
774, 23. april 1777, Hollandsbjerg, Ørsted sogn (p. 68)
Anders Sørensen Lassen, død
Mette Pedersdatter, enke, værge, Peder Nielsen, Hollandsbjerg, Ørsted sogn
1. Peder Andersen, 3 år
Værge, farfaderen Søren Andersen Lassen, Bode
--------------------------------------------------------------------------------
775, 26. april 1777, Hollandsbjerg, Ørsted sogn (p. 68)
26 maj 1777
8 september 1777
Johanne Christensdatter, død
Husmand Rasmus Hansen, enke
Hendes arvinger:
1. bror, Niels Christensen Præst,  i Mariager
2. bror, Jens Christensen, Øster Tørslev
--------------------------------------------------------------------------------
776, 22. april 1777, Voer sogn (p. 71)
8 august 1777, auktion
4 maj 1778, sluttet
29 december 1789 (p. 143) se tekst nederst
Jens Gregersen Smed og hustru Marie Jørgensdatter, døde kort efter hinanden
Deres børn:
1. Anne Dorte Jensdatter
2. Maren Jensdatter
3. Ingeborg Jensdatter, tjenende i København
4. Anne Jensdatter, g.m. Jørgen Sørensen i Voer sogn
Værge, deres farbror Hans Gregersen fra Randers
Datteren Maren Jensdatter giftede sig med Hans Sørensen fra Sødring, men nu 1789 i Kristrup. Han kvitterer for arven efter hans kones forældre.
--------------------------------------------------------------------------------
777, 20. januar 1778, Bode, Ørsted sogn (p. 77)
gårdmand Niels Rasmussen, død
Maren Jensdatter, enke, værge hendes svoger Niels Jensen Moeskjær i Bode
Deres børn:
1. Rasmus Nielsen, 12 år
2. Jens Nielsen 1/2 år
3. Karen Nielsdatter, 10 år
4. Kirsten Nielsdatter, 3 år
Værge, deres farbror, Jens Rasmussen, Ørsted
--------------------------------------------------------------------------------
778, 12. september 1778, Ørsted sogn (p. 79)
Thomas Andersen, død
Dorte Nielsdatter, enke, værge Poul Sørensen Skoleholder, Ørsted
Hans arvinger:
1. hans bror, Anders Andersen Snedker
2. hans søster, Dorte Andersdatter, Ørsted
--------------------------------------------------------------------------------
779, 4. februar 1779, Ørsted sogn (p. 80)
3 marts 1779
Anne Marie Stahlfest, død, enke efter Frands Andreas Stahlfest, korporal i Mollerup kompagni
Hans børn med 1. hustru:
1. Christian Frederik Stahlfest, København
2. Marianne Stahlfest, tjenende baronesse Trander, Rendsborg
Afkald i forbindelse med 1. hustrus død, datteren Bjellerup Ladegaard 17 april 1749
( p 97) gengives kvitteringer fra Christian F Stahlfeste og søster Marianne Stahlfeste af hhv 28 juni 1777 og 13 februar 1781
--------------------------------------------------------------------------------
780, 23. september 1780, Hollandsbjerg, Ørsted sogn (p. 87)
4 november 1780
Halvgårdsmand Jens Mortensen, død
Zidsel Amdisdatter Bang, enke, lavværge Christen Bierrum fra Aarupgaard
Deres barn:
1. Amdi Jensen
Værge, degnen Niels Bang, Vivild
Se skifte 862
--------------------------------------------------------------------------------
781, 5. juli 1781, Bode, Ørsted sogn (p. 89)
Niels Jensen, død
Birte Jensdatter, enke, lavværge Jens Lassen i Bode
Deres børn:
1. Jens Nielsen, 12 år
2. Zidsel Nielsdatter, 6 år
3. Anne Nielsdatter, 2 1/2 år
Værge, Søren Jensen Schiødt, Bode
Se skifte 802
--------------------------------------------------------------------------------
782, 11. oktober 1781, Voer sogn (p. 91)
Laurs Jensen Morrup, død
Bodil Pedersdatter, enke, værge Peder Laursen, Hevring
Deres børn:
1. Kirsten Laursdatter, 16 år
2. Jens Laursen, 7 år
3. Anne Laursdatter, 2 år
Formynder Niels Pedersen Wichus, Voer sogn
--------------------------------------------------------------------------------
783, 21. oktober 1781, Ørsted sogn (p. 93)
Anne Sørensdatter, død
Anders Andersen, enke
Hendes børn af tidligere ægteskab:
1. Niels Jensen, 24 år
2. Jens Jensen, 14 år
3. Else Jensdatter, døde straks efter moderen
Værge, Laurs Sørensen Hellesen
--------------------------------------------------------------------------------
784, 13. januar 1782, Kahr, Holbæk sogn (p. 94)
Dorte Christensdatter, død
Jens Rasmussen, enke
Hendes børn:
1. Zidsel Pedersdatter, 26 år
2. Bodil Pedersdatter, 24 år
3. Anne Sophie Pedersdatter, 14 år
Værge, Rasmus Rasmussen, Tørslev
Se skifte 731
--------------------------------------------------------------------------------
785, 19. Januar 1782, Ørsted sogn (p. 95)
19 december 1785, (p 112) afkald og kvittering
Kirsten Pedersdatter, død
Christen Pedersen Hørning, enke
Deres børn:
1. Peder Christensen, 34 år
2. Anders Christensen, i København
3. Else Christensdatter, g.m. Søren Andersen Skipper, Ørsted
4. Karen Christensdatter, 30 år
5. Kirsten Christensdatter, 23 år
Værge, deres farbror, Jens Pedersen Hørning, Ørsted
--------------------------------------------------------------------------------
786, 2. marts 1782, Bode, Ørsted sogn (p. 96)
Niels Jensen Murmand, død
Kirsten Jensdatter, enke, værge Niels Nielsen, Bode
Deres børn:
1. Jens Nielsen, 8 år
2. Jens Christian Nielsen, 5 år
3. Anne Margrethe Nielsdatter, 16 år
Værge, Jens Nielsen Lassen, Bode
--------------------------------------------------------------------------------
787, 30. oktober 1782, Kahr, Holbæk sogn (p. 98)
Christen Degn, død
Birte Kirstine Pedersdatter, enke, værge Anders Nielsen
1. Anne Christensdatter
Værge, Iver Rasmussen Høeg
--------------------------------------------------------------------------------
788, 29. april 1782, Ørsted sogn (p. 98)
Kirsten Christensdatter, død
Knud Jensen, enke
1. hendes bror, Mads Christensen, Kahr
2. hendes bror, Jens Christensen, Lille Sjørup
3. hendes bror, Rasmus Christensen, Holbæk
--------------------------------------------------------------------------------
789, 17. marts 1783, Ørsted sogn (p. 99)
Søren Olufsen Boye og Bodil Jensdatter, døde, de døde næsten samtidig
Børn i hendes ægteskab med Laurs Boye
1. Jens Laursen, 18 år
Børn i ægteskab med Søren Olufsen
2. Laurs Sørensen, 12 år
Værge, morbroderen Søren Jensen Boye, Holbæk
--------------------------------------------------------------------------------
790, 23. december 1783, Hollandsbjerg, Ørsted sogn (p. 102)
Anders Nielsen Bay, død
Ane Pedersdatter, enke, værge Jens Christensen Skipper, Hollandsbjerg, Ørsted sogn
Deres børn:
1. Peder Andersen, 31 år
2. Niels Andersen, 28 år
3. Rasmus Andersen, 25 år
4. Johanne Andersdatter, g.m. Peder Hansen, gartner ved Stenalt
Se skifte 811
--------------------------------------------------------------------------------
791, 8. februar 1784, Voer sogn (p. 103)
Peder Skomager, hyrde, død
Kirsten Simonsdatter, enke, værge Morten Pedersen, Voer sogn
Deres børn
1. Simon Pedersen, 8 år
2. Maren Simonsdatter, 13 år
3. Karen Simonsdatter, 3 år
Værge, Søren Pedersen Skipper
--------------------------------------------------------------------------------
792, 23. juni 1784, Ørsted sogn (p. 104)
Jens Pedersen Hørning, død
Anne Rasmusdatter, enke, værge Espen Jensen, Hollandsbjerg, Ørsted sogn
Deres børn:
1. Jens Jensen, 24 år
2. Karen Jensdatter, 16 år
3. Margrethe Jensdatter, g.m. Søren Christensen Beider, Hollandsbjerg, Ørsted sogn
Værge, farbroderen Christen Pedersen Hørning, Ørsted
--------------------------------------------------------------------------------
793, 2. maj 1785, Voer sogn (p. 105)
Anne Rasmusdatter, død
Søren Mortensen Skrædder, enke
Hendes barn af 1. ægteskab med Christopher Michelsen
1. Christian Christoffersen, myndig
Se skifte 703
--------------------------------------------------------------------------------
794, 27. maj 1785, Voer sogn (p. 105)
Kirsten Madsdatter, død
Anders Pedersen Skipper, enke
Hendes arvinger:
1. hendes halvbror, Søren Madsen, Store Sjørup
2. hendes søster, Maren Madsdatter, g.m. Christen Sørensen i Tørslev
3. hendes søster, Else Madsdatter, enke efter Jens Jensen i Dyrholmhuset, Gl. Estrup
--------------------------------------------------------------------------------
795, 14. juli 1785, Eldrup Skovhus, Gjesing sogn (p. 106)
Niels Tækkers hustru (Ane Nielsdatter), død
Niels Rasmussen Tækker, enke
1. Niels Nielsen, 20 år
2. Peder Nielsen, 5 år
3. Maren Nielsdatter
4. Kirsten Nielsdatter
5. Else Nielsdatter
Værge, børnenes nærmeste frænde på mødrene side, Niels Møller, Stenalt
--------------------------------------------------------------------------------
796, 28. november 1785, Ørsted kro, Ørsted sogn (p. 107)
Kromand, Groes Hansen, død
Anne Nielsdatter, enke
Deres børn:
1. Niels Groesen, 6 1/2 år
2. Ellen Groesdatter, 4 1/2 år
Værge, søskendebarn til deres fader, Michel Christensen Glavind, Ørsted
Se skifte 850
--------------------------------------------------------------------------------
797, 2. august 1785, Voer sogn (p. 109)
Christen Pedersen Schou, død
Ane Olufsdatter, enke
Deres barn:
1. Peder Christensen, 4 år
Værge, Jens Schou, Ørsted
--------------------------------------------------------------------------------
798, 9. august 1786, Ørsted sogn (p. 110)
16 august 1786
Peder Christensen Hørning, død
Enke, værge Poul Sørensen
Deres barn:
1. Kirsten Pedersdatter, 4 år
Værge, Jens Jensen Hørning
--------------------------------------------------------------------------------
799, 25. august 1786, Bode, Ørsted sogn (p. 112)
Rasmus Fisker, død
Zidsel Christensdatter, enke, værge, Rasmus Friis, Bode
Deres barn:
1. Hans Rasmussen, 9 år
Værge, Jens Skipper, Hollandsbjerg, Ørsted sogn, i mangel af født værge
--------------------------------------------------------------------------------
800, 2. oktober 1786, Ørsted sogn (p. 114)
Kirsten Groesdatter, død
Søren Peitersen, enke
Børn af tidligere ægteskab
1. Inger Jørgensdatter, København
født værge, morbroder Christen Groesen, Assentoft, i dennes fravær Michel Christensen Glavind
Inger Jørgensdatter havde en datter Dorthe, som var opvokset hos Kirsten Groesdatter fra hun var 2. til 22 år.
--------------------------------------------------------------------------------
801, 6. juli 1787, Hvidberg, Gjesing sogn (p. 115)
Hans Jensens hustru, død
Hans Jensen, enke
Deres børn:
1. Mette Hansdatter, 21 år
2. Nille Kirstine Hansdatter, 16 år
3. Niels Hansen, 11 år
Jens Nielsen i Pindstrup var børnenes morbroder.
Nille Kirstine Hansdatter fik udbetalt sin arv i 1793 ved giftemål med Jens Jørgensen af Randers
--------------------------------------------------------------------------------
802, 12. juni 1787, Bode, Ørsted sogn (p. 116)
11 juli 1787
Birte Jensdatter, død
Søren Sørensen, enke
Børn i ægteskab med Niels Jensen
Deres børn
1. Jens Nielsen
2. Anne Nielsdatter
3. Kirsten Nielsdatter
Børn i ægteskab med Søren Sørensen
4. Niels Sørensen
Værge, børnenes morbror Søren Jensen Schiødt
Se skifte 781
--------------------------------------------------------------------------------
803, 20. juli 1787, Mellerup Færgested, Mellerup sogn (p. 119)
3 august 1787
Anne Sørensdatter, død
Christen Christensen, enke
Deres børn
1. Anne Malene Christensdatter, 16 år
2. Elisabeth Christensdatter, 13 år Værge, Hans Madsen, kromand i Mellerup
Se skifte 809
--------------------------------------------------------------------------------
804, 16. oktober 1787, Ørsted sogn (p. 121)
4 marts 1788
(p 133) - Jens Iversen, Christen Madsen, kvittering/afkald
Anne Pedersdatter Steger, død
Hendes arvinger
1. hendes bror skibstømrersvend Niels Pedersen, København, mødt ved fuldmagt, Christen Madsen fra Ørsted
2. hendes søster, Margrethe Pedersdatter, g.m. Jens Iversen, Ørsted
--------------------------------------------------------------------------------
805, 7. juni 1788, Voer sogn (p. 123)
4 september 1788 (p 133)
Niels Jørgensen Schou, død
Birte Thomasdatter, enke, værge Rasmus Pedersen Wichus, Voer sogn
Deres børn
1. Jørgen Nielsen, 33 år
2. Thomas Nielsen Schou, 30 år
Se skifte 837
--------------------------------------------------------------------------------
806, 17. maj 1787, Ørsted sogn (p. 125)
18 august 1787 (p 128)
29 september 1787 (p 130)
(p 132) Gengives afkald/kvitteringer
Peder Nielsen Møller og Anne Marie Andersdatter Wodder
Testamente af 20. august 1764, oprettet i Weddersø mølle i Ribe Stift. Godkendt 14 december 1764
Universalarving; Barbara Andersdatter Windfeld og/eller hendes mand og livsarvinger.
Hvis ingen af disse levede ved længstlevendes død, arvede testatorernes arvinger efter loven.
Barbara Andersdatter døde før testatorerne og mand eller børn.
Peder Møllers arvinger; han døde 22 marts 1786.
1. Bror Niels Nielsen i Stenderup, død
1a Niels Møller
1b Niels Nielsen
1c Simon Nielsen
1d Cathrine Nielsdatter
2. Bror Jacob Nielsen, død
2a Niels Jacobsen,
2b  Inger Jacobsdatter
2c Maren Jacobsdatter
3. Søster, Cathrine Nielsdatter, g.m. Jens Møller, Sønder Bjert
Anne Marie Andersdatter Wodders arvinger , søskende
1. Laurits Fogtman, Varde
2. Anders Fogtman, Petersborg
3. Peder Fogtman, Åbenrå
4. Hans Wodder
4a. Peder Hansen Wodder, Højer- søskendebarn
5. broder, død
5a. Ane Wodder, gift med degnen Them
5aa. Gotfred Them, Lerchenborg gods
5ab. Peder Them, Lerchenborg gods
6. Maren Wodder, død gift med Richardt Meu i Tønder
6a. Ernestine Sofie Meu, enke
--------------------------------------------------------------------------------
807, 17. marts 1789, Bode, Ørsted sogn (p.135)
Christen Tækker, død
Hans søskende arver
1. søster, Maren Sørensdatter, g.m. Anders Christensen væver, Drammelstrup
2. søster, Mette Sørensdatter
Født værge, Christen Jørgensen i Hevring ikke mødt, tilsynsværge Søren Rasmussen Tækker, Bode
--------------------------------------------------------------------------------
808, 6. April 1789, Voer sogn (p. 137)
Indsidder Maren Schotte, død
3 efterladte børn, myndige og tilstede
--------------------------------------------------------------------------------
809, 23. juni 1789, Voer sogn (p. 140)
Else Isaksdatter, død (Else Offersdatter i FT)
Hendes børn
1. Offer Isaksen, myndig
2. Niels Isaksen, myndig
--------------------------------------------------------------------------------
810, 24 marts 1789, Hollandsbjerg, Ørsted sogn (p. 140)
Karen Pedersdatter, skifter i levende live gå grund af skrøbelighed
Jens Andersen Koch , død
Deres børn:
1. Anders Jensen Koch
2. Espen Jensen
3. Peder Jensen
4. Karen Jensdatter, g.m. Anders Andersen Markussen i Ørsted
5. Mette Jensdatter, g.m. Niels Salling i Holbæk
6. Else Jensdatter, død, hendes børn repræsenteret ved deres stedfader, Christen Bang i Lille Sjørup
Arvingerne 2-6 gav afkald til fordel for Anders Jensen Koch, der overtog fæstet
--------------------------------------------------------------------------------
811, 4. juli 1789, Hollandsbjerg, Ørsted sogn (p. 141)
Anne Pedersdatter, Anders Bays enke, skifter i levende live på grund af skrøbelighed
Deres børn
1. Peder Andersen, overtager gården, hvor moderen nyder aftægt
2. Rasmus Andersen
3. Johanne Andersdatter, g.m. Peder Hansen
Lavværge var Jens Christensen Skipper
Se skifte 790
--------------------------------------------------------------------------------
812, 18. juli 1789, Stenalt mølle, Voer sogn sogn (p. 142)
Niels Sørensen Fæster, død
Mette Maren Pedersdatter, enke
1. Peder Nielsen, 11 år
2. Anne Sofie Nielsdatter, 9 år
3. Anders Nielsen, 6 år
Værge, farbroderen Jens Sørensen Broemand, Voer sogn
--------------------------------------------------------------------------------
813, 16. marts 1790, Voer sogn (p. 143)
Færgemand, Erik Læssø og hustru Maren Rasmusdatter, skifter i levende live
Deres børn:
1. Kirsten Eriksdatter, g.m. Søren Andersen fra Kahr, overtager færgestedet
2. Birgitte Marie Eriksdatter
3. Karen Eriksdatter
4. Knud Eriksen
Der indgås samtidig en kontrakt om forældrenes ret til aftægt og underhold, så længe de lever
Se skifte 852
--------------------------------------------------------------------------------
814, 14. august 1789, Voer sogn (p. 145)
14 september 1789
15 februar 1790
23 november 1790 (p 153)
21 december 1790 (p 155)
4 januar 1791
15 februar 1791 (p 158)
24 januar 1793 (p 187)
Enke Karen Jensdatter, død,
Niels Humle, død
Ingen børn, hendes arvinger:
1. Hendes bror, Mads Jensen, i boet - han var 77 år
2. Hendes brodersønner
2a Niels Sørensen Ørsted, bosiddende Studiestræde 98, København
2b Jens Sørensen Ørsted, bosiddende i København
For begge mødte ved fuldmagt, Niels Bach af Dramstrup
3. Søster Kirsten Jensdatter, død, var gift med Thomas Thomassen
3a søn Jens Thomasen
Se skifte  753 og 756
--------------------------------------------------------------------------------
815, 2. juli 1790, Kahr, Holbæk sogn (p. 151)
17 august 1791
Enke Ellen Marie Nielsdatter, død,
Laurs Christensen Rittrup, død
Deres børn:
1. Christen Lauridsen, opholdssted ukendt
2. Margrethe Marie Lauridsdatter, gift i København død, efterlader sig 2 børn
3. Maren Lauridsdatter, tjenende i Randers
4. Johanne Lauridsdatter, Kahr, gift med Peder Jensen
--------------------------------------------------------------------------------
816, 10. august 1790, Voer sogn (p. 152)
20 december 1794 (p 229)
Anne Troelsdatter, død
Hendes børn:
1. Jens Jensen, gårdmand i Voer sogn
2. Troels Jensen
3. Christen Jensen
4. Niels Jensen, Kahr
5. Maren Jensdatter
6. Ane Jensdatter
7. Bodil Jensdatter
Se skifte 724
--------------------------------------------------------------------------------
817, 10. august 1790, Voer sogn (p. 152)
Christen Sørensen Hevring, død
Kirsten Troelsdatter, enke
Deres børn:
1. Mette Christensdatter, 30 år
2. Anne Christensdatter, 29 år
3. Troels Christensen, 26 år
4. Maren Christensdatter, 24 år
5. Søren Christensen, 15 år
De umyndiges lavværge, farbroderen Niels Hevring
--------------------------------------------------------------------------------
818, 9 februar 1791, Voer sogn (p. 158)
10 marts 1791
20 december 1794 (p 229) brev fra Jens Madsen, dateret Svendborg 12 april 1793
Mads Jensen Humle, død
Afdødes havde en søn Jens Madsen
Arv udloddes i henhold til testamente
Anders Pedersen Skipper var ansvarlig for boet og arving iht testamente
--------------------------------------------------------------------------------
819, 9. maj 1791, Kahr, Holbæk sogn (p. 159)
15 september 1791 (p 167)
Anders Jensen, død
Kirsten Jensdatter, enke, værge Rasmus Madsen af Kahr
Deres børn:
1. Jens Andersen, 36 år
2. Søren Andersen, 34 år
3. Dorte Marie Andersdatter, 30 år
4. Maren Andersdatter, 26 år
5. Anne Andersdatter, 22 år
Formynder var degnen Niels Brandt fra Holbæk
Afdøde havde fæstebrev dateret 20 februar 1749.
--------------------------------------------------------------------------------
820, 16. maj 1791, Hollandsbjerg, Ørsted sogn (p. 161)
Else Sørensdatter, død
Anders Jensen Kok, enke
Deres barn:
1. Jens Andersen, spæd
Værge, afdødes far Søren Andersen Lassen, Bode
--------------------------------------------------------------------------------
821, 17. august 1791, Kahr, Holbæk sogn (p. 162)
1 september 1791
Mette Jensdatter, død
Søren Rasmussen, enke
Efterlader sig ingen livsarvinger, hendes arvinger:
1. En bror, Niels Jensen, død i Granslev, efterlader sig
1a Zidsel Nielsdatter, umyndig
1b Anne Nielsdatter, umyndig
2. En søster, Anne Jensdatter, død, efterlader sig
2a Jens Laursen, formynder for sine søstre
2b Birgitte Laursdatter
2c Kirsten Laursdatter
Søren Jensen fra Granslev under Bistrup gods mødte som formynder for Niels Jensens børn. Søren Jensen var gift med børnenes mor og således deres stedfar.
--------------------------------------------------------------------------------
822, 11. oktober 1791, Kahr, Holbæk sogn (p. 168)
25 november 1791
Anne Kirstine Jensdatter, død
1. Dorte Andersdatter, g.m. Jens Sørensen
2. Rasmus Andersen, død, konens lavværge, Jens Madsen i Kahr
.    2a  Søren Rasmussen
.    2b  Anders Rasmussen
.    --------------------------------------------------------------------------------
823, 14. januar 1792, Voer sogn (p. 170)
Karen Rasmusdatter, død
Jens Iversen, enke
Hendes arvinger:
1. moderen, Mette Rasmusdatter, nu gift med Mads Pedersen Løber
1a broderen, Rasmus Rasmussen
--------------------------------------------------------------------------------
824, 10. februar 1792, Elsborg Skovhus, Gjesing sogn (p. 171)
14 september 1792 (p 179)
Karen Iversdatter, død
Peder Sørensen Thorsager, enke
Ingen livsarvinger:
1. bror, Jørgen Iversen, bortrømt for næsten 30 år siden fra lærerplads som bødker i Randers
Hendes arvinger
2. Børn af afdødes farbroder:
.    2a  Jørgen Sørensen Sønderbo, Voer sogn
.    2b  Ane Sørensdatter, g.m Søren Skomager i Ørsted
.    2c  Karen Sørensdatter, g.m. Jacob Sørensen, Tørslev, Estruplund sogn
.    3. Morbroder, Peder Thomasen, Voer sogn
.    4. Moster, Birte Schou
.    5. Mosters børn
.    5a  Jens Bagge, København
.    5b  Karen Rasmusdatter Bagge, g.m. Peder Madsen Smed i Kahr
.    5c  Maren Bagge, g.m. Peder Heilskou i Kahr
.    6) Margrethe Sørensdatter, død
.    6a) Else Rasmusdatter I København
.    Der blev ikke noget at arve. Slægtsskaberne er ikke sikre. Skiftet sluttede tidligt.
.    --------------------------------------------------------------------------------
825, 31. marts 1792, Ørsted Hospital, Ørsted sogn (p. 173)
Anne Sofie Pedersdatter, død,
Niels Andersen, enke
Hendes datter:
1. Anne Marie Pedersdatter, 26 år, opholder sig i København
--------------------------------------------------------------------------------
826, 31. marts 1792, Ørsted sogn (p. 174)
Anders Markussen, død
Karen Jensdatter, enke, værge, brødrene Espen og Peder Jensen
Deres barn:
1. Ane Andersdatter, 8 år
2. Karen Andersdatter, 3 år
Værge, farbroderen Anders Jensen Kok af Hollandsbjerg, Ørsted sogn
--------------------------------------------------------------------------------
827, 2. juni 1792, Hummelborg skovhus, Gjesing sogn (p. 176)
13 august 1792
24 september 1792
13 november 1792
12 august 1793 (p 192)
Lene Carstensdatter, død - 14 maj 1792
Jochum Koeberg, enke
Hendes arvinger:
1. bror, Niels Carstensen, Hygum sogn, død,
1a Carsten Nielsen
1b Gunder Nielsdatter, tjener i Gjesing præstegård
2. bror, Søren Carstensen, Henneberg? ved Ribe, død, børn kendes ikke
3. bror, Jens Carstensen, Brændstrup død, om børn vides intet
4. søster, navn og opholdssted ukendt for enkemanden
--------------------------------------------------------------------------------
828, 29. december 1792, Hollandsbjerg, Ørsted sogn (p. 182)
23 januar 1793
9 marts 1793
Birgitte Rasmusdatter, død 25 december 1792
Jens Hjardsen, enke
1. Søster, Maren Rasmusdatter, g.m Espen Jensen, Hollandsbjerg, Ørsted sogn
2. Søster, Anne Rasmusdatter, død,  g.m. Jens Hørning i Ørsted
2a Jens Jensen Hørning, gårdfæster i Ørsted
2b Margrethe Jensdatter g.m. Søren Christensen Beider i Ørsted
2c Karen Jensdatter
--------------------------------------------------------------------------------
829, 11. maj 1793, Kahr, Holbæk sogn (p. 191)
Jens Rasmussen Hugger, død
Anne Michelsdatter, enke, værge Søren Nielsen
Deres børn:
1. Rasmus Jensen, 8 år
2. Dorte Jensdatter, 6 år
3. Jens Jensen, 1 år
Værge, Peder Rasmussen, Bode
--------------------------------------------------------------------------------
830, 12. November 1793, Hollandsbjerg, Ørsted sogn (p. 193)
18 november 1793
Dorte Larsdatter, død
Peder Rasmussen Gjesing, enke
Deres børn:
1. Rasmus Pedersen, 18 år
2. Lars Pedersen, 11 år
3. Niels Christian Pedersen, 7 år
4. Anne Marie Pedersdatter, 1 år
Værge, deres morbror Christen Larsen i Ørsted
--------------------------------------------------------------------------------
831, 7. marts 1794, Voer sogn (p. 195)
4 april 1794
Anne Jensdatter, død
Niels Pedersen Wichus, enke
Deres børn:
1. Jens Nielsen, 26 år
2. Maren Nielsdatter, 28 år, ugift
Formynder, søskendebarn Peder Rasmussen Wichus af Voer sogn
--------------------------------------------------------------------------------
832, 7. marts 1794, Voer sogn (p. 197)
4 april 1794
17 maj 1794
Jens Andersen, død
Maren Nielsdatter, enke, værge Niels Pedersen Wichus af Voer sogn
Deres børn
1. Rasmus Jensen, gift, bosiddende i Holbæk sogn
2. Jens Jensen, gift, bosiddende i Nørager sogn
3. Ytte Jensdatter, gift, bosiddende i Fjellerup by
--------------------------------------------------------------------------------
833, 7. marts 1794, Voer sogn (p. 198)
4 april 1794
Peder Hansen Greisen, død
Anne Kirstine Nielsdatter, enke, værge Jørgen Nielsen Schou af Voer sogn
Deres børn
1. Maren Pedersdatter, 21 år
2. Kirsten Pedersdatter, 17 år
3. Mette Pedersdatter, 15 år
4. Karen Pedersdatter, 12 år
Da ingen født værge, udmeldt Niels Pedersen Wichus af Voer sogn
--------------------------------------------------------------------------------
834, 12. august 1794, Hollandsbjerg, Ørsted sogn by (p. 201)
10 september 1794
22 oktober 1794 (p 211)
3 december 1794
Jens Hansen Hjardsen, død
Birte Rasmusdatter, enke, værge Peder Gøtche, Ørsted
Ingen livsarvinger. Hans arvinger
1. Bror, Christen Hansen Hjardsen, gårdfæster og udflytter fra Ørsted
2. Søster, Ane Hansdatter, g.m. gårdfæster Christen Jørgensen, Hevring
3. Søster, Maren Hansdatter, g.m. Søren Larsen, Bode
4. Søster, Karen Hansdatter, g.m. Jens Laursen, Hollandsbjerg, Ørsted sogn
5. Bror, Peder Hansen Hjardsen, død
5a  Mette Pedersdatter, 20 år
5b  Søren Pedersen, 15 år
værge, Jens Simonsen, Ørsted
(p 228) Afskrift af skøde: Fremstod Rasmus Hansen og hans svoger Jens Pedersen Hjardsen i Hollandsbjerg læst skøde: Jeg Margrethe Rasmusdatter i Bode, med lavværge Espen Rasmussen i Hollandsbjerg, jeg Espen Pedersen Ibm på min egne vegne, jeg Anders Christensen i Bode på min hustru Kirsten Pedersdatters vegne, jeg Espen Rasmussen Johanne Pedersdatters formynder solgte til Jens Pedersen Hjardsen og fæstemø Karen Hansdatter den hele selvejerbondegaard som Jens Pedersen Hjardsen nu beboer…… dateret 20 januar 1695
Se skifte 542
--------------------------------------------------------------------------------
835, 3. september 1794, Voer sogn (p. 202)
29 oktober 1794
22 november 1794
Enke Inger Nielsdatter Skipper, død,
Anders Skipper, død
Deres børn:
1. Niels Skipper, Voer sogn
2. Søren Skipper, Ørsted
3. Maren Andersdatter, g.m. Christen Marcussen, Ørsted
4. Else Andersdatter, g.m. Jens Schou, Ørsted
5. Birte Andersdatter, g.m. Søren Jensen Bay, Holbæk, d
5a Jens Sørensen
5b Anders Sørensen
6 Jens Andersen Skipper, Voer sogn
--------------------------------------------------------------------------------
836, 3. september 1794, Voer sogn (p. 203)
29 oktober 1794
Rasmus Pedersen Due, død
Maren Olesen, enke
Deres børn:
1. Peder Rasmussen, 25 år
2. Ole Rasmussen, 17 år
3. Mads Rasmussen, 15 år
4. Else Rasmusdatter, 11 år
5. Anne Rasmusdatter, 9 år
Værge, Jens Rasmussen Schou, Voer sogn
--------------------------------------------------------------------------------
837, 30. september 1794, Voer sogn (p. 209)
29 oktober 1794
12 november 1794
22 november 1794
Thomas Nielsen Schou, død
Mette Nielsdatter, enke, værge, faderen Niels Hansen, Voer sogn
Hans arvinger
1. Moderen, Birthe Thomasdatter
1a Broderen, Jørgen Nielsen Schou
Se skifte 805
--------------------------------------------------------------------------------
838, 3. oktober 1794, Ørsted sogn (p. 210)
7 november 1794
Ole Vægter, død
Birte Mortensdatter, enke, værge broderen Rasmus Vægter i Ørsted
Deres barn
1. Christen Olesen
--------------------------------------------------------------------------------
839, 19. november 1794, Ørsted sogn (p. 219)
18 december 1794
19 december 1794
17 januar 1795
9 juli 1795
Birgitte Bidsgård, død
Søren Knudsen Bidsgård, enke
Børn af 1. ægteskab
1. Peter Olsen, gift og bosiddende i Kahr
2. Charlotte Amalie Olsen, 28 år, i København Formynder, Jens Pedersen Bech, Ørsted
Der blev ikke noget til arv
Se skifte 761
--------------------------------------------------------------------------------
840, 3. marts 1795, Hollandsbjerg, Ørsted sogn (p. 232)
17 marts 1795
Gabriel Jochumsen, død
Ane Margrethe Laursdatter, enke, formynder Rasmus Pedersen, Hollandsbjerg, Ørsted sogn
Deres børn:
1. Kirsten Marie Gabrielsdatter, 8 år
Værge, Hans Christensen, Hollandsbjerg, Ørsted sogn
Se skifte 631 og 700 og 888
--------------------------------------------------------------------------------
841, 12. april 1795, Ørsted (p. 234)
12 maj 1795
30 maj 1795
Johanne Sørensdatter, død
Rasmus Mortensen Vægter, enke
Hendes arvinger:
1. Bror, Jens Sørensen, Tuustrup
2. Søster, Ane Sørensdatter, død
2a Ane Johanne Sørensdatter, g.m. Laurs Nielsen, Kruusborghuset
2b Birte Sørensdatter, g.m. Simon Snedker, Nødager
2c Maren Sørensdatter, i København
3. søster Zidsel Sørensdatter, død
3a Johanne Hansdatter, g.m. Niels Kløve, Allestrup
--------------------------------------------------------------------------------
842, 25. maj 1795, Ørsted sogn  (p. 237)
24 juni 1795
11 januar 1796 (p 256)
Ane Frandsdatter, død
Poul Jensen, enke, tjener i Pindstrup
Hendes arvinger:
1. Søster, Ane Marie Frandsdatter, g.m. Anders Andersen Snedker, Ørsted
2. Bror, Peder Frandsen
--------------------------------------------------------------------------------
843, 19. september 1795, Voer sogn (p. 242)
Niels Hansen, død
Kirsten Pedersdatter, enke
Deres børn:
1. Peder Nielsen, 40 år, havde 1786 overtaget fæstet efter faderen
2. Mette Nielsdatter, 38 år, enke efter Thomas Schou
3. Birte Nielsdatter, g.m. Jens Skipper, Voer sogn
4. Johanne Nielsdatter, 32 år, g.m. Christen Jensen, Voer sogn
5. Ane Nielsdatter, 29 år, g.m. Mogens Rasmussen, Bode
6. Christen Nielsen, 25 år
7. Ane Marie Nielsdatter, 21 år
8. Søren Nielsen, 19 år
--------------------------------------------------------------------------------
844, 15. oktober 1795, Kahr, Holbæk sogn (p. 244)
13 november 1795
14 april 1796 (p 273)
Jens Jensen Boesen, død
Anne Jensdatter, enke, formynder Niels Rasmussen, Store Sjørup
Deres børn:
1. Jens Jensen, 9 år
2. Niels Jensen, 2 år
Værge, deres farbror Christen Hansen Hjardsen, siden Peder Todsk, Kahr
--------------------------------------------------------------------------------
845, 28. oktober 1795, Ørsted Hospital, Ørsted sogn (p. 245)
26 november 1795
13 januar 1796
Birthe Pedersdatter, død
Udarvinger, afdødes søskendebørn
1. Rasmus Mortensen, Ørsted
2. Søren Mortensen, Ørsted
3. Birte Mortensdatter, Ørsted
4. Birte Rasmusdatter, g.m. Jens Jensen Rebslager, Ørsted
5. Maren Terkildsdatter, g.m. Niels Marcussen, Ørsted
6. Peder Jensen Schou, Tørslev
7. Jens Thomasen, Holbæk
8. Rasmus Pedersen, Holbæk
9. Søren Pedersen, Holbæk
10. Rasmus Sørensen, Holbæk
--------------------------------------------------------------------------------
846, 6. november 1795, Ørsted sogn (p. 246)
20 februar 1796
Ane Andersdatter, død
Peder Jacobsen, enke
1. Faderen, Anders Poulsen, død under skiftet, herefter moderen Kirsten Pedersdatter, værge hendes bror Jens Pedersen Hjulmand i Ørsted
Se skifte 848
--------------------------------------------------------------------------------
847, 28. december 1795, Ørsted (p. 252)
21 marts 1796 (p 266)
Maren Jørgensdatter, død
Peder Eskildsen, enke
Deres børn:
1. Eskild Pedersen, 9 år
2. Kirsten Pedersdatter, 4 år
3. Else Pedersdatter, 1 år
Børn i tidligere ægteskab:
4. Maren Nielsdatter, 13 år
Værge, deres farbror Rasmus Nygård, Tørslev
Se skifte 864
--------------------------------------------------------------------------------
848, 28. december 1795, Ørsted (p. 254)
21 marts 1796
Anders Poulsen, død
Kirsten Pedersdatter, enke, formynder, hendes bror Jens Pedersen Hjulmand
Deres børn:
1. Anders Andersen Poulsen, 41 år
2. Peder Andersen Poulsen, 29 år
Se skifte 846
--------------------------------------------------------------------------------
849, 13. januar 1796, Voer sogn (p. 257)
Mette Rasmusdatter, død
Mads Pedersen Løber, enke
Børn i 1. ægteskab
1. Rasmus Rasmussen, 25 år
Se skifte 823
 --------------------------------------------------------------------------------
850, 17. februar 1796, Ørsted sogn (p. 260)
Niels Groesen, død på skibsfart, begravet i Norge
Hans arvinger
1. Moderen, Anne Nielsdatter, gift med kromand Iver Thrane
.    1a  Søster, Ellen Groesdatter
.    1b  Halvsøster, Ane Kirstine Iversdatter Trane
.    Se skifte 796
.    --------------------------------------------------------------------------------
851, 24. februar 1796, Kahr, Holbæk sogn (p. 264)
26 marts 1796
14 april 1796
Jørgen Mogensen Hjulmand
Kirsten Sørensdatter, enke, formynder, Jens Sørensen, Kahr
Deres børn:
1. Mogens Jørgensen, 17 år
2. Maren Jørgensdatter, 13 år
3. Bodil Jørgensdatter, 10 år
Værge, Jens Andersen, Kahr
--------------------------------------------------------------------------------
852, 25. februar 1796, Voer Færgested, Voer sogn (p. 265)
26 marts 1796
11 juli 1796 (p 286)
4 januar 1797 (p 293)
Knud Eriksen Læssø, tjenestekarl
Hans arvinger:
1. Moderen, Maren Rasmusdatter
.    1a Søster, Kirsten Eriksdatter, g.m. Søren Andersen, Voer sogn Færgested
.    1b  Søster, Karen Eriksdatter, 25 år, tjener ved Udbyhøj Færgested
.    1c  Søster, Birte Marie Eriksdatter, tjener ved Stenalt
.    Se skifte 813
.    --------------------------------------------------------------------------------
853, 10. marts 1796, Bode, Ørsted sogn (p. 266)
Karen Madsdatter, død
Hendes arvinger:
1. Søster, Sophie Madsdatter
Værge, hendes søn, Niels Frederiksen, Bode
--------------------------------------------------------------------------------
854, 12. april 1796, Kahr, Holbæk sogn (p. 272)
11 maj 1796
2 juni 1796 (p 284)
4 august 1796
Karen Pedersdatter, død
Peder Poulsen, enke
1. Bror, Niels Wichus, Voer sogn
2. Bror, Rasmus Wichus, død
2a Peder Rasmussen, myndig
2b Peder Rasmussen, myndig
3. Bror, Christen Pedersen, død
3a Johannes Christensen
3b Christen Christensen
3c Niels Christensen
3d Rasmus Christensen
3e Maren Christensdatter, gift
3f Elisabeth Christensdatter
Se skifte 831
--------------------------------------------------------------------------------
855, 14. april 1796, Kahr, Holbæk sogn (p. 276)
11 maj 1796,
2 juni 1796
Rasmus Madsen Todsk, død
Mette Iversdatter, enke, formynder Jens Thomasen, Holbæk
Deres børn:
1. Anne Marie Rasmusdatter, 17 år
2. Maren Rasmusdatter, 16 år
3. Ane Rasmusdatter, 14 år
4. Iver Rasmussen, 11 år
5. Ane Kathrine Rasmusdatter, 8 år
6. Kirsten Marie Rasmusdatter, 4 år
Værge, deres farbror, Peder Madsen Todsk, Kahr
Se skifte 968
--------------------------------------------------------------------------------
856, 11. maj 1796, Ørsted sogn  (p. 278)
Maren Nielsdatter, død
1. datteren, Johanne Nielsdatter, g.m. Mads Rasmussen Bredkilde, Ørsted
--------------------------------------------------------------------------------
857, 17. maj 1796, Hollandsbjerg, Ørsted sogn (p. 281)
15 juni 1796
17 oktober 1796
12 januar 1797 (p 293)
Laurs Nielsen Boesen, død
Hans arvinger
1. Brordatter, Maren Nielsdatter, g.m. skrædder Niels Iversen, Tøystrup
2. Brordatter, Ane, tjenende i Randers
3. Søster, gift og bosiddende i Hammerum By på Bidstrup Gods
--------------------------------------------------------------------------------
858, 27. juli 1796, Ørsted sogn (p. 287)
25 august 1796
Zidsel Jensdatter, død
Hendes arvinger
1. Farbroderen, Christen Sadelmager, Ørsted
2. Fasteren, Maren Christensen, g.m. Saul Rasmus, Tørslev
3. Mosteren, Maren Jensdatter, g.m. Jens Hjulmand, Ingerslev
--------------------------------------------------------------------------------
859, 10. december 1796, Kahr, Holbæk sogn (p. 289)
Espen Andersen Kræmer, død
Ane Kirstine Michelsdatter, enke, formynder, Peder Poulsen, Kahr
Deres børn:
1. Anders Espensen, 20 år
2. Karen Espensdatter, 17 år
Værge, birkeskriver, Jens Sørensen, Udby
--------------------------------------------------------------------------------
860, 10. december 1796, Voer sogn (p. 290)
8 april1797 (p 299)
Tidligere skovfoged Jens Skipper, død
Else Rasmusdatter, enke
Børn i 1. ægteskab
1. Else Marie Jensdatter, g.m. degn Rasmus Boye, Nørre Lyngelse, Fyn, død
1a Sofie Boye, 17 år
1b Axel Boye, 16 år
1c Mogens Frederik Boye, 15 år
2. Ane Dorthe Jensdatter, gift, bosiddende Gislevgård på Sjælland
Repræsenteret ved skiftet af deres halvbror, Niels Samuelsen, skovfoged ved Stenalt
--------------------------------------------------------------------------------
861, 23. december 1796, Bode, Ørsted sogn (p. 291)
skomager, Peder Christensen, død
Maren Nielsdatter, enke
Børn i 1. ægteskab
1. Niels Pedersen, 24 år
Børn med enken:
2. Niels Pedersen
3. Peter Pedersen
4. Anders Pedersen, død under skiftet. Værge, Niels Fjesing
--------------------------------------------------------------------------------
862, 24. december 1796, Hollandsbjerg, Ørsted sogn (p. 292)
Zidsel Kathrine Amdisdatter Bang, død
Hendes barn:
Amdi Jensen, myndig, Hollandsbjerg, Ørsted sogn
Se skifte 780
--------------------------------------------------------------------------------
863, 14. februar 1797, Bode, Ørsted sogn (p. 293)
Rasmus Friis, død
Bodil Jensdatter, enke
Deres børn:
1. Niels Rasmussen, 36 år
2. Mogens Rasmussen, 34 år
3. Knud Rasmussen, 29 år
4. Mette Rasmusdatter, 27 år, g.m. Søren Sørensen, Bode
5. Jens Rasmussen, 25 år
6. Laurs Rasmussen, 22 år
7. Søren Rasmussen, 18 år
8. Anders Rasmussen, 16 år
9. Christen Rasmussen, 13 år
Værge, afdødes søstersønnen, Niels Nielsen, Drammelstrup
Se skifte 702
--------------------------------------------------------------------------------
864, 13. maj 1797, Ørsted sogn (p. 302)
12 juni 19797
Peder Eskildsen, død
Anne Rasmusdatter, enke, formynder, Rasmus Rasmussen, Tørslev
Børn i 1. ægteskab med Maren Jørgensdatter:
1. Eskild Pedersen, 11 år
2. Kirsten Pedersdatter, 5 år
3. Else Pedersdatter, 3 år
Værge, deres morbror, Ole Madsen i Tørslev
Se skifte 847
--------------------------------------------------------------------------------
865, 12. juli 1797, Store Sjørup, Estruplund sogn (p. 305)
Maren Nielsdatter, død
Hendes arvinger:
1. Søsterdatter, Else Jensdatter
Konen I gården hvor Maren Nielsdatter døde: Mette Olesdatter
Se skifte 93, identisk indførsel
--------------------------------------------------------------------------------
866, 7. oktober 1797, Voer sogn (p. 306)
6 november 1797
Mette Nielsdatter, død
Niels Rasmussen Falslev, enke
Hendes arvinger:
1. Bror, Peder Nielsen, gift, bosiddende i Voer sogn
2. Søster, Birte Nielsdatter, gift med Jens Andersen
3. Søster, Johanne Nielsdatter, gift med Christen Jensen
4. Søster, Anne Nielsdatter, gift, med Mogens Rasmussen bosiddende i Voer sogn
5. Bror, Christen Nielsen, 26 år
6. Søster, Ane Marie Nielsdatter, 23 år
7. Bror, Søren Nielsen, 20 år
--------------------------------------------------------------------------------
867, 16. oktober 1797, Ørsted (p. 307)
Maren Andersdatter, død
Christen Markussen, enke
Deres børn:
1. Karen Christensdatter, 26 år
2. Inger Christensdatter, 24 år
Værge, deres morbror, Niels Skipper, Voer sogn
--------------------------------------------------------------------------------
868, 30. november 1797, Ørsted sogn (p. 309)
29 december 1797
Anne Jensdatter, død
Christen Hjardsen, enke
Hendes børn i 1. ægteskab:
1. Peder Jensen Boesen, gift, bosiddende i Ørsted
2. Else Jensdatter, enke efter Mads Hansen, København, hun hjemme i stervboet
--------------------------------------------------------------------------------
869, 30. december 1797, Hollandsbjerg, Ørsted sogn (p. 312)
Ole Bødker, død
Gjedstine Jensdatter, enke
Deres børn
1. Søren Olesen, 35 år
2. Peder Olesen, 28 år
3. Henrik Olesen, 33 år
4. Anne Marie Olesdatter, 35 år, g.m. Søren Nielsen Falck i Hollandsbjerg, Ørsted sogn
Der forelå kontrakt, efter hvilken Henrik Olesen, på grund af forældrenes svaghed, skulle give dem vi fri husværelse og ophold, mod ved deres død, at overtage alle værdier. Tiltrådt af samtlig øvrige arvinger.
--------------------------------------------------------------------------------
870, 23. januar 1798, Ørsted sogn (p. 313)
Karen Pedersdatter, død
Peder Andersen Kreinsen, enke
Børn i 1. ægteskab
1. Kirsten Jensdatter, g.m. Christen Tøysen, Ørsted
--------------------------------------------------------------------------------
871, 24. februar 1798, Hollandsbjerg, Ørsted sogn (p. 315)
Jens Laursen, død
Karen Hansdatter, enke, formynder, broderen Christen Hansen, Ørsted
Deres børn:
1. Mette Jensdatter, g.m. Christen Frisk i Vejlby
2. Maren Jensdatter, 24 år
3. Laurs Jensen, 22 år
4. Hans Jensen, 20 år
5. Jens Jensen, 17 år
6. Anne Jensdatter, 14 år
Værge, farbroderen Peder Salling, Hollandsbjerg, Ørsted sogn
--------------------------------------------------------------------------------
872, 16. maj 1798, Bode, Ørsted sogn (p. 317)
27 juni 1798
Maren Hansdatter, død
Søren Andersen, enke
Deres børn:
1. Hans Sørensen, Bode
2. Rasmus Sørensen, hos faderen
3. Else Sørensdatter, g.m. Anders Jensen Kok i Hollandsbjerg, Ørsted sogn, død
3a Jens Andersen, 6 år
Værge, Peder Rasmussen, Bode
--------------------------------------------------------------------------------
873, 6. juli 1798, Ørsted sogn (p. 320)
Anne Marie Nielsdatter, død
Anders Christensen Snedker, enke
Deres børn
1. Christen Andersen, 36 år, tømmersvend i København
2. Anne Andersdatter, g.m. skomager Jens Hobroe i Kahr
3. Maren Andersdatter, g.m. skræddermester Andreas Jensen, i København, begge døde, viet i Vor Frelser kirke 4 april 1788. Maren Andersdatter begravet 8 nov 1791 på Trinitatis kirkegård
3a Sophie Amalie Jensen, ca 10 år, på Vajsenhuset, døbt Trinitatis kirke 1789
4. Bodil Marie Andersdatter, 40 år, København
5. Karen Andersdatter, g.m. Christen Mikkelsen Glavind, Ørsted
--------------------------------------------------------------------------------
874, 8. december 1798, Ørsted sogn (p. 324)
Niels Christensen, død
Anne Nielsdatter, enke, formynder Jens Boye
Deres børn:
1. Karen Nielsdatter, g.m. Niels Sørensen, Pindstrup
2. Birte Nielsdatter, g.m. Rasmus Sørensen Todsted, Tøjstrup
3. Dorte Nielsdatter, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
875, 10. december 1798, Voer sogn (p. 325)
21 januar 1799
Jørgen Sørensen Sønderbo, død
Anne Jensdatter, enke
Deres børn
1. Kirsten Marie Jørgensdatter, 26 år
2. Ane Jørgensdatter, 22 år
3. Jens Jørgensen, 17 år
4. Søren Jørgensen, 14 år
Værge, Jens Wichus, Voer sogn
--------------------------------------------------------------------------------
876, 11. januar 1799, Voer sogn Færgested (p. 327)
9 februar 1799
Enke Maren Rasmusdatter, død,
Erik Læssø, død
Deres børn:
1. Kirsten Eriksdatter, g.m. Søren Andersen, Voer sogn Færgested
2. Karen Eriksdatter, Randers
3. Birte Marie Eriksdatter, Tørslev by på Estruplund gods
Se skifte 749 og 813 og 852 og 928
--------------------------------------------------------------------------------
877, 19. februar 1799, Ørsted sogn (p. 330)
20 marts 1799
(p 347) gældsbrev + 12 juni 1799
Ane Pedersdatter, død
Anders Sørensen Skipper, enke
Ingen børn, hendes arvinger:
Afdødes broder børn
1. Bror, Peder (Pedersen), død
1a. Jens Pedersen i Randers
1b. Peder Pedersen i Randers
.    1c.  Mette Marie Pedersdatter, g.m. Jens Pedersen, Randers
.    1d.  Anne Pedersdatter, g.m. Peder Pedersen, Randers
.    2. Bror, Mads (Pedersen), død
.    2a  Peder Madsen, Grenå
.    2b  Rasmus Madsen, Grenå
.    2c  Zidsel Madsdatter, g.m. Jens Jensen, Grenå
.    2d  Christiane Madsdatter, g.m. Rasmus Rasmussen Hjort, Høberg på Katholm Gods
.    2e  Ane Madsdatter, g.m. Anders Jensen, Hevring
.    3. Bror, Niels Pedersen
.    4. Søster, Maren Pedersdatter, 54 år, Ørsted
.    --------------------------------------------------------------------------------
878, 23. februar 1799, Ørsted sogn (p. 331)
Kirsten Jensdatter, død
Christen Rasmussen Thoysen, enke
Deres barn:
1. Karen Christensdatter, 4 år
Værge Laurs Andersen
Se skifte 986
--------------------------------------------------------------------------------
879, 20. februar 1799, Voer sogn (p. 332)
(p 432) afskrift
Søren Pedersen Skipper, død
Kirsten Laursdatter, enke
Testamente af 30 december 1797, konfirmeret 9 marts 1798, gengives i afskrift
Sædvanligt gensidigt testamente, hvor længstlevende arver.
(p 401) Kvittering fra arvingerne:
Hans arvinger efter testamentet:
Anders Pedersen i Voer
Anders Pedersen i Gjerlev
Else Pedersdatter, gift med Niels Rasmussen i Voer
Kirsten Pedersdatter, gift med Anders Mols (Moltz) i Voer
Margrethe Pedersdatter
--------------------------------------------------------------------------------
880, 16. marts 1799, Voer sogn (p. 333)
27 april 1799 (p 343)
8 juni 1799 (p 346)
Jens Jensen Bødker, død
Inger Sørensdatter, enke, formynder Niels Wichus
Deres børn:
1. Johannes Jensen, 32 år, smed i Hollandsbjerg, Ørsted sogn
2. Anne Charlotte Jensdatter, g.m. boelsmand Jens Hevring, Voer sogn
3. Mette Jensdatter, 28 år, i hjemmet
4. Bodil Jensdatter, 25 år, Bode
Intet at arve
--------------------------------------------------------------------------------
881, 20. marts 1799, Kahr, Holbæk sogn (p. 338)
ungkarl Mads Jørgensen, død
1. Moderen, Anne Madsdatter, g.m. Søren Olesen i Kahr
.    Halvbroder, Jens Sørensen, 21 år
.    Halvsøster, Margrethe Sørensdatter, 18 år
.    --------------------------------------------------------------------------------
882, 23. marts 1799, Ørsted sogn (p. 338)
4 maj 1799
Mads Bredkilde, død
Johanne Nielsdatter, enke
Deres børn
1. Niels Madsen, 33 år
2. Rasmus Madsen, 21 år
3. Jens Madsen, 15 år
4. Anne Marie Madsdatter, 13 år
Værge, Poul Sørensen
Boet var fallit, så intet at arve
Se skifte 856
--------------------------------------------------------------------------------
883, 3. april 1799, Voer sogn (p. 341)
3 maj 1799
Mads Pedersen Løber, død
Udlagt til Jørgen Jensen for begravelsesomkostninger
--------------------------------------------------------------------------------
884, 6. april 1799, Voer sogn (p. 341)
5 maj 1799
Kirsten Troelsdatter, død
Udlagt til sønnen, Troels Christensen for begravelsesomkostninger
--------------------------------------------------------------------------------
885, 22. maj 1799, Voer sogn (p. 345)
Jens Jensen Mols, død
Mette Rasmusdatter, enke, formynder, Rasmus Bødker, Voer sogn
1. Jens Jensen,
--------------------------------------------------------------------------------
886, 24. juni 1799, Ørsted sogn (p. 348)
23 juli 1799
3 september 1799
Maren Terkildsdatter, død
Niels Marcussen, enke
Børn i ægteskab med Christen Christensen Bødker
1. Karen Christensdatter, g.m. Niels Madsen Bredkilde, Ørsted
2. Christen Christensen, 15 år
3. Terkild Christensen, 12 år?
Værge, deres morbror Søren Terkildsen, Store Sjørup
Børn med enkemanden:
4. Christiane Nielsdatter, 8 år
--------------------------------------------------------------------------------
887, 28. juni 1799, Kahr, Holbæk sogn (p. 352)
27 juli 1799
4 oktober 1799 (p 358)
Ane Marie Jensdatter, død
Niels Rasmussen, enke
Børn i ægteskab med Jens Boesen
1. Jens Jensen, 13 år
2. Niels Jensen, 6 år
Værge, morbroderen Espen Bay, udflytter af Ørsted
--------------------------------------------------------------------------------
888, 15. januar 1800, Hollandsbjerg, Ørsted sogn (p. 360)
24 marts 1800 (p 376)
Ane Margrethe Laursdatter, død,
Gabriel Jochumsen, død
Deres børn:
2. Kirsten Marie Gabrielsdatter, 10 år
Værge, Jens Boye
Hendes barn:
1. Laurs Simonsen, 16 år
Værge, Hans Christensen
Se skifte 840
--------------------------------------------------------------------------------
889, 11. februar 1800, Ørsted sogn (p. 360)
1. marts 1800
12 april 1800 (p 377)
Anne Nielsdatter, død
Iver Trane, enke
Børn:
Børn i 1. ægteskab med Groes Hansen
1. Else Groesdatter, 19 år
Børn i 2. ægteskab med Iver Trane
2. Anne Kirstine Iversdatter, 13 år
Formynder, deres morbrødre, Gunder Nielsen og Anders Nielsen, begge Haslund sogn
Se skifte 893
--------------------------------------------------------------------------------
890, 17. februar 1800, Bode, Ørsted sogn (p. 362)
17 marts 1800 (p 371)
28 april 1800 (p 381)
9 juni 1800 (p 394)
(p 399 og 404) kvitteringer/afkald fra arvinger
Bådsmand, Søren Jensen Skiødt, død
Maren Jensdatter, enke, værge Peder Rasmussen i Bode
1. Bror, Jens Jensen, Dyrholmhuset, død
1a Jens Jensen, Hollandsbjerg, Ørsted sogn, 25 år
1b Mads Jensen, Gl. Estrup, 23 år
1c Søren Jensen, regimentet i Horsens, 21 år
2. Søster, Kirsten Jensdatter, g.m. Anders Rasmussen Bødker i Voer sogn, død
2a Rasmus Andersen, Ingerslev, 21 år
2b Mette Andersdatter
2c Mette Marie Andersdatter
2d Anne Andersdatter
3. Søster, Maren Jensdatter, død g.m. Niels Hansen Markmand i Randers, (p 400) afkald/kvittering Niels Hougst Markmand
3a Niels Nielsen, 16 år
3b Anne Margrethe Nielsdatter
--------------------------------------------------------------------------------
891, 18. marts 1800, Ørsted sogn (p. 374)
28 april 1800 (p 382)
Niels Rasmussen Præst
Kirsten Christensdatter, enke
1. Peder Nielsen, 28 år, matros til søs,  rejste for 3 år siden til Kina med en Kinafarer, opholdssted ukendt
2. Søren Nielsen, 26 år, tjener i Ørsted
3. Christen Nielsen, 25 år, til søs siden 1797, opholdssted ukendt
Formynder, deres farbror, Rasmus Rasmussen i Tørslev
--------------------------------------------------------------------------------
892, 22. marts 1800, Voer sogn (p. 375)
21 april 1800
23 maj 1800 (p 389)
26 maj 1800 (p 426)
23 jun 1801 (p 428)
(P 433-434) diverse dokumenter
Kirsten Laursdatter, død
Søren Rasmussen Skipper, enke
Hendes arvinger:
1. bror, Peder Lauridsen Rytter, Voer sogn
2. søster, Anne Lauridsdatter, g.m. Niels Pedersen Hartvig i Voer sogn
Der var testamente (p 390) og (p 396) var der kvittering/afkald fra hendes søskende
--------------------------------------------------------------------------------
893, 3. maj 1800, Ørsted sogn (p. 382)
3 juni 1800
15 juli 1800 (p 396)
7 oktober 1800 (p 399)
2 november 1800 (p 400) diverse
10 januar 1801 (p 406 - 410)
Iver Trane, død
1. datteren, Anne Kirstine Iversdatter Trane
Formynder, nærmeste frænde Iver Høeg, Kahr
Gældsbreve (p 396)
Se skifte 889
--------------------------------------------------------------------------------
894, 11. september 1800, Voer sogn, men død Ørsted hospital (p. 398)
Maren Jensdatter
Peder Jensen, enke
Udlagt for omkostninger
--------------------------------------------------------------------------------
895, 15. november 1800, Ørsted sogn (p. 401)
13 december 1800
Dortea Maria Andersdatter, død
Anders Sørensen Skipper, enke
1. Moderen, Kirsten Jensdatter, enke efter Anders Jensen i Kahr
.    1a  Bror, Jens Andersen
.    1b  Bror, Søren Andersen af Voer Færgested
.    1c  Søster, Maren Andersdatter
.    1d  Søster, Anne Andersdatter, g.m. Niels Jensen Markussen, Ørsted
.    Alle gav afkald på arv
.    --------------------------------------------------------------------------------
896, 7. januar 1801, Elsborg, Gjesing sogn (p. 404)
18 februar 1801 (p 414)
13 maj 1801
Peder Sørensen Thorsager, død
Anne Kirstine Christiansdatter, enke, værge Søren Christensen, Auning mark
Deres barn:
1. Søren Pedersen, 2 år
Formynder, skovfoged Hans Jensen
--------------------------------------------------------------------------------
897, 17. januar 1801, Voer sogn (p. 411)
28 februar 1801
28 marts 1801
Kirsten Pedersdatter, død
Anders Christensen Molts, enke
1. Anne Andersdatter, 21 år
2. Rasmus Andersen, 18 år
Formynder, morbroderen Anders Pedersen Skipper, Voer sogn
--------------------------------------------------------------------------------
898, 27. januar 1801, Ørsted Hospital, Ørsted sogn (p. 413)
23 februar 1801
7 april 1801 (p 422)
29 juni 1801 (p 435-437)
(p 440) Auktionspapirer
24 december 1801 (p 452)
(p 457) dokumenter og do (p 461)
Christen Drachart Plesner, død
1. Bror, Hans Billup Plesner, præst i Fodering
2. Bror, Christian Plesner, præst i Glud og Kiærnæs sogn
3. Bror, Hans Frederik Plesner, død
.    3a  Ulrik Hansen Plesner
.    3b  Birgitte Kirstine Hansdatter Plesner
.    3c  Leonora Hansdatter Plesner
.    4. Søster, Else Kirstine Plesner, enke efter Jørgen Ravn, Ørsted
.    5. Søster Inger Plesner, g.m. Gøttsche, Ørsted
.    6. Søster Sara Plesner
.    6a Mathæus Gøttsche
.    6b Henrik Gøttsche
.    6c Christiane Gøttsche
.    6d Inger Johanne Marie Gøttsche
.    7. Søster, Sophia Amalie Plesner, g.m. kammerherre Phillip Gøttsche, Jyderup på Sjælland
.    7a  Mathæus Gøttsche
.    7b  David Gøttsche
.    7c  Christian Carl Gøttsche
.    7d  Henrik Frederik Gøttsche
.    7e  Poul Christian Gøttsche
.    7f  Hans Phillip Gøttsche
.    7g  Henning Christoffer Gøttsche
.    7h  Henriette Christiane Gøttsche
.    7i  Birgitte Kirstine Gøttsche
Afdøde havde gennem mere end 20 år været hospitalslem i Randers Hospital, men fik også understøttelse af såkaldte Ørsted Hospital. Brev af 12 februar 1801. Fremlagt 23 februar 1801.
--------------------------------------------------------------------------------
899, 19. februar 1801, Voer sogn (p. 414)
19 marts 1801
30 april 1801 (p 423-424)
Mette Jensdatter, død
Christen Jensen, enke
Hendes arvinger:
1. Søster, Anne Jensdatter, g.m. Peder Hansen Fynbo, Voer sogn
2. Bror, Jens Jensen, død
2a Maren Jensdatter
3. Bror, Jørgen Jensen, husmand i Voer sogn
4. Søster, Birte Jensdatter, g.m. Christen Terkildsen, Ørsted, død
4a Terkild Christensen, 10 år
4b Maren Christensdatter
4c Mette Marie Christensdatter
4d Anne Christensdatter
5. Bror, Peder Jensen, 38 år
--------------------------------------------------------------------------------
900, 28. februar 1801, Voer sogn (p. 417)
Enke Ingeborg Sørensdatter, død,
Jens Meisen
Deres børn:
1. Christen Jensen
Måske flere, men meget fattigt bo
--------------------------------------------------------------------------------
901, 6. april 1801, Voer sogn (p. 421)
Hospitalslem og Enke Kirsten Sørensdatter, død, hos svigersøn
Jens Steger, død
Deres børn:
1. datter, g.m. Laurs Borum
Se skifte 915 og 934
--------------------------------------------------------------------------------
902, 30. april 1801, Voer sogn (p 424)
29 maj 1801
10 juli 1801 (p 435)
Niels Murermester, død, “ihjelslagen”
Grete ?…., enke
--------------------------------------------------------------------------------
903, 26. maj 1801, Voer sogn (p. 427)
23 juni 1801 + se (p 432-433)
3 oktober 1801 (p 441)
28 november 1801 (p 445)
15 december 1801
Søren Rasmussen Skipper, død
Karen Christensdatter, enke, siden g.m. Poul Nielsen
Hans arvinger: se dog sidste linje
1. Bror, Peder Rasmussen, myndig, tjener i Assentoft
2. Søster, Anne Rasmusdatter
3. Bror, Rasmus Rasmussen, myndig tjener Tammestrup
4. Bror, Anders Rasmussen, boende i Lystrup
5. Bror, Niels Rasmussen, myndig, tjener i ØrstedØrsted
Enken nedkom i løbet af skiftet behandling med en søn, Søren Sørensen, der arvede sammen med moderen
--------------------------------------------------------------------------------
904, 21. august 1801, Ørsted sogn (p. 437)
Laurits Simonsen, død
1. Søster, Kirsten Marie Gabrielsdatter
Formynder, Hans Christensen Fynbo, Hollandsbjerg, Ørsted sogn
Se skifte 840 og 888 og 974
--------------------------------------------------------------------------------
905, 26. september 1801, Bode, Ørsted sogn (p. 438)
22 oktober 1801
12 december 1801
Søren Andersen Ladsen, død
1. Peder Sørensen
2. Søren Sørensen
3. Hans Sørensen
4. Rasmus Sørensen, overtager fæstet iht. gengivet kontrakt
5. Else Sørensdatter, g.m. Anders Jensen Kok, død
5a Jens Andersen, 10 år, faderen er formynder
--------------------------------------------------------------------------------
906, 28. oktober 1801, Voer sogn (p. 443)
9 december 1801
Christen Iversen, død
Anne Markersdatter, enke, værge svigersønnen Knud Jensen
Deres børn:
1. Anne Cathrine Christensdatter, g.m. Knud Jensen, Hollandsbjerg, Ørsted sogn
2. Maren Christensdatter
3. Johanne Kirstine Christensdatter
4. Anne Marie Christensdatter
5. Kirsten Christensdatter
Formynder, Niels Hartvig, Voer sogn
--------------------------------------------------------------------------------
907, 16. november 1801, Ørsted sogn (p. 444)
14 december 1801
25 januar 1802 (p 456)
Søren Pedersen Bech, død
1. Søster, Mette Pedersdatter
Formynder, hendes farbroder Christen Hjardsen, Ørsted mark
2. Halvsøster, Anne Sørensdatter, g.m. Jens Simonsen
--------------------------------------------------------------------------------
908, 21. december 1801, Voer sogn (p. 451)
18 januar 1802 (p 454)
1 marts 1802
17 maj 1802
Enke, hospitalslem Else Rasmusdatter, død
Jens Skipper, død
Hendes arvinger:
1. Bror, død
1a Niels Sørensen, Ørsted.
1b Anne Sørensdatter, Ingerslev
1c Maren Sørensdatter i Voer
2. Søsterdatter, Birte Andersdatter, g.m. Christen Bødker, Ørsted
--------------------------------------------------------------------------------
909, 14 juli 1801, Mellerup sogn (p 455)
Tilladelse til at Anne Malene Christensdatter og Elisabeth Christensdatter må være deres egne værger
Se skifte 803
--------------------------------------------------------------------------------
910, 2. maj 1802, Ørsted sogn  (p. 457)
31 maj 1802
12 juli 1802
Ungkarl Rasmus Madsen Bredkilde, død
1. moderen, Johanne Nielsdatter, værge Peder Boye
.    1a  Bror, Niels Madsen, Ørsted
.    1b  Bror, Jens Madsen, 18 år, Ørsted
.    1c  Søster, Anne Marie Madsdatter, Ørsted
.    --------------------------------------------------------------------------------
911, 18. maj 1802, Hummelborg, Gjesing sogn (p. 458)
29 juni 1802
21 september 1802
30 oktober 1801
Jochum Koberg, død
Anne Laursdatter, enke
Deres børn:
1. Lene Jochumsdatter, 9 år
2. Jacob Jochumsen, 7 år
3. Mette Jochumsdatter, 3 år
4. Anne Marie Jochumsdatter, 2 år
Formynder, Laurs Nielsen af Krusborg
--------------------------------------------------------------------------------
912, 22. maj 1802, Ørsted sogn (p. 461)
Peder Paderup, død
Arvingerne myndige, privat skifte
--------------------------------------------------------------------------------
913, 22. juli 1802, Voer sogn (p. 463)
Søren Mortensen Skrædder, død
Karen Nielsdatter, enke, værge Peder Hansen
--------------------------------------------------------------------------------
914, 4. oktober 1802, Voer sogn (p. 464)
Else Rasmusdatter, død
1. Hendes moder Maren Olesdatter, Rasmus Dues enke
2. Bror, Peder Due, Hollandsbjerg, Ørsted sogn
3. Søster, Anne Rasmusdatter, tjener i Ørsted
4. Øvrige brødre, repræsenteres ved Peder Due
Boet var fallit
Se skifte 836
--------------------------------------------------------------------------------
915, 24. oktober 1802, Ørsted sogn (p. 465)
22 november 1802
Peder Jensen Steger, død
Inger Jensdatter, enke, lavværge Christen Foldby
Hans arvinger:
1. Søster, Anne Jensdatter, g.m. Jens Skipper, Ørsted
2. Halvsøster, Maren Jensdatter, g.m. Laurs Borum, Voer sogn
Se skifte 901 og 934
--------------------------------------------------------------------------------
916, 4. oktober 1802, Voer sogn (p. 465)
Bente Pedersdatter, død
Rasmus Wichus, enke
Arvingerne myndige, privat skifte
--------------------------------------------------------------------------------
917, 17. marts 1802 , Voer sogn (p. 468)
12 april 1803
Dorte Nielsdatter, død
Christen Christensen, enke
Hendes børn
1. Dorte Kirstine Marie Thomasdatter, 23 år
2. Mette Christensdatter, 21 år
--------------------------------------------------------------------------------
918, 12. april 1803, Voer mark, Voer sogn (p. 468)
24 maj 1803
5 juli 1803
27 september 1803
8 november 1803
Else Nielsdatter, død
Niels Rasmussen Møller
Deres barn:
1. Anne Marie Nielsdatter, 6 uger
Formynder, morbroderen Niels Nielsen, Ladegård i Nørager sogn
--------------------------------------------------------------------------------
919, 29. april 1803, Voer sogn (p. 471)
Søren Sørensen, død
Arvingerne myndige, privat skifte
--------------------------------------------------------------------------------
920, 7 juli 1803, Voer sogn
Kirsten Sørensdatter, død
Thomas Mandal, enke
Arvinger alle myndige
--------------------------------------------------------------------------------
921, 15. juli 1803, Ørsted sogn (p. 473)
12 august 1803
23 september 1803
(p 484) gældsbrev
24 oktober 1803
Maren Jensdatter, død
Jens Christensen Due, enke
Deres børn:
1. Kirsten Jensdatter, 20 år
2. Peder Jensen, 14 år
3. Karen Jensdatter, 12 år
4. Anne Johanne Jensdatter, 10 år
5. Christence Jensdatter
6. Anne Margrethe Jensdatter,
7. Kirsten Marie Jensdatter, 16 år
Formynder, morbroderen Peder Pedersen, Tørslev
--------------------------------------------------------------------------------
922, 12. august 1803, Voer sogn (p. 476)
10 september 1803
12 december 1803
Enke Karen Nielsdatter, død,
Rasmus Mikkelsen, død
1. Niels Jensen, 8 år
Formynder, Peder Hansen Fynbo
--------------------------------------------------------------------------------
923, 27. august 1803, Voer sogn (p. 477)
Kirsten Henriksdatter, død
Niels Jensen Katholm, enke
Arv udloddes til enkemanden og Ørsted hospital
--------------------------------------------------------------------------------
924, 22 september 1803, Ørsted sogn
Christen Foldby, død
Arvinger myndige
--------------------------------------------------------------------------------
925, 12. oktober 1803, Hollandsbjerg, Ørsted sogn (p. 480)
25 november 1803
Anne Andersdatter, død
Rasmus Pedersen, enke
Deres børn:
1. Peder Rasmussen, myndig
2. Maren Rasmusdatter, g.m. Christen Hansen, udflytter af Ørsted
3. Dorte Rasmusdatter
--------------------------------------------------------------------------------
926, 11. december 1803, Hollandsbjerg, Ørsted sogn (p. 488)
9 januar 1804
20 februar 1804
Peder Hansen, død
Johanne Andersdatter, enke, værge Søren Christensen
Af 1. ægteskab med Anne Nielsdatter
1. Niels Pedersen, 36 år
2. Frederik Pedersen, 33 år, Krastrup
Tilsynsværge, deres morbror Peder Salling
Af 2. ægteskab med enken
3. Anders Pedersen, 24 år, rekrut i Rendsborg
4. Peder Pedersen, 20 år i Randers ved maler Bech
5. Hans Pedersen, 15 år
6. Anne Pedersdatter, 26 år
Tilsynsværge, Peder Rasmussen Due
--------------------------------------------------------------------------------
927, 8. februar 1804, Voer sogn (p. 493)
8 marts 1804
Anders Rasmussen Bødker, død
Maren Jacobsdatter, enke, værge Niels Hartvig
Hans børn:
Af 1. ægteskab med Kirsten Jensdatter
1. Rasmus Andersen, 29 år, Ingerslev
2. Mette Andersdatter, 32 år, Tørslev
3. Mette Marie Andersdatter, g.m. Niels Skomager i Hevring
4. Anne Andersdatter, 22 år i Randers
Af 2. ægteskab med enken
5. Christen Andersen, 13 1/2 år
6. Jens Andersen, 10 år
7. Søren Andersen, 9 år
8. Anne Kirstine Andersdatter, 20 år
9. Kirsten Andersdatter, 18 år, København
Født værge, Jens Christensen
--------------------------------------------------------------------------------
928, 3. juli 1805, Voer Færgested, Voer sogn(p. 498)
Birte Marie Eriksdatter Læssø død (ugift)
Hendes arvinger:
1. Søsteren, Kirsten Eriksdatter, g.m. Søren Andersen
2. Søsteren, Karen Eriksdatter, Randers
Se skifte 876
--------------------------------------------------------------------------------
929, 4. oktober 1805, Ørsted sogn (p. 500)
29 november 1805
28 april 1806 (p 508)
21 juli 1806,
Else Sørensdatter, død
Niels Jensen Smed, enke
1. Søren Nielsen, soldat i Rendsburg, fuldmagt til morbroderen Jens Sørensen, Voer sogn
2. Jytte Nielsdatter, g.m. Søren Frandsen, Ørsted
3. Inger Marie Nielsdatter, g.m. Espen Laursen i Ingerslev
4. Anne Nielsdatter, hjemme
5. Elisabeth Nielsdatter, tjener i Voer sogn
6. Ester Nielsdatter, tjener i Ørsted
Formynder, deres morbror Jens Sørensen Broemand, Voer sogn
(p 508) afskrift af auktion over hus, der tidligere ejedes af Jens Pedersen Engel og Mette Nielsdatter, men købt på auktion  den 1 oktober 1801 af Niels Jensen Smed + afskrift af gældsbevis
--------------------------------------------------------------------------------
930, 22. oktober 1805, Ørsted sogn (p. 502)
20 november 1805
2 marts 1806, (p 507)
Jørgen Jensen Aarhus, død
Mette Pedersdatter, enke, værge, Peder Pedersen Morup, Ørsted
Deres børn:
1. Peder Jørgensen, Wisby, Tønderland, død
1a Søn
1b Datter
2. Jens Jørgensen, 17 år
Formynder, Jens Laursen
--------------------------------------------------------------------------------
931, 16. december 1805, Voer sogn (p. 504)
15 januar 1806
Enke Inger Sørensdatter, død,
Jens Bødker, død
Deres barn:
1. Mette Jensdatter, g.m. Søren Pedersen, soldat i Fredericia
Afdødes plejefar Søren Pedersen
--------------------------------------------------------------------------------
Stenalt 1805-1850
Skifteuddrag primo 1721 - primo 1745, Rulle 10249 Skifteuddrag ult.1745 - ult. 1805, Rulle 10250 Skifteuddrag ult. 1805-ult. 1850, Rulle 10.251-10.252
-----------------------------------------------------------------------------------
932, 18. december 1805, Ørsted sogn (p. 505)
15 januar 1806
Pige Maren Simonsdatter, død
Hendes arvinger:
1. Bror, Jens Simonsen, Ørsted
2. Bror, Jørgen Simonsen, Ørsted
3. Bror, Niels Simonsen, tjener i Hevring
4. Bror, Søren Simonsen, 23 år, København
5. Bror, Christian Simonsen, 19 år, Voer sogn
6. Søster, Mette Marie Simonsdatter, g.m. husmand Anders Grand i Ørsted
7. Søster, Kirsten Simonsdatter, i Udby
--------------------------------------------------------------------------------
933, 17. marts 1806, Voer sogn (p. 508)
Almisselem Peder Schou
Der udloddes ingen arv
--------------------------------------------------------------------------------
934, 23. maj 1806, Voer sogn (p. 509)
21 juni 1806
31 juli 1806
19 september 1806 (p 518-520) + diverse dok
Laurs Andersen Borum, død
Maren Jensdatter, enke, lavværge Jens Skipper
1. En bror, Peder Andersen Skrædder, Ørsted
2. En bror, Rasmus Andersen, husmand i Auning, død, efterlader sig:
2a En søn
2b En datter
3. En søster, Mette Marie Andersdatter, g.m. Jens Eriksen i Randers død, efterlader sig:
6 børn.
Se skifte 901 og 915
Se Brejl skifte1558 Randers Byfoged, skifter
--------------------------------------------------------------------------------
935, 24. maj 1806, Ørsted sogn (p. 512)
7 juli 1806
Søren Andersen Skipper, død
Else Christensdatter, enke
Deres børn:
1. Anders Sørensen, 18 år
2. Kirsten Sørensdatter, g.m. Mads Madsen
3. Birte Sørensdatter, tjenende i Haar
4. Kristiane Sørensdatter, hjemme
Værge, faderens brorsøn Poul Nielsen, Voer sogn
--------------------------------------------------------------------------------
936, 7. november 1806, Bode, Ørsted sogn (p. 521)
6 december 1806
(p 527) ingen dato
17 januar 1807
11 april 1807
11 juli 1807 (p 548)
22 december 1807 (p 553)
Kirsten Jensdatter, død
Jens Christensen, enke
Hendes børn:
1. Jens Nielsen, Lime
2. Christian Nielsen, Ålborg
3. Anne Margrethe Nielsdatter, g.m. Ole Poulsen, København
--------------------------------------------------------------------------------
937, 8. december 1806, Ørsted sogn (p. 526)
5 januar 1807
16 februar 1807
11 maj 1807
10 juli 1807 (p 546)
Bodil Christensdatter, død
Niels Sørensen Skipper, enke
Hendes arvinger:
1. bror, Laurs Christensen, Solbjerg sogn
2. bror, Christen Christensen, Terndrup, Lyngbye sogn
3. bror, Anders Christensen, Brønning
4. bror, Søren Christensen, Store Sjørup, død
.    4a  Christen Sørensen, 8 år
.    4b  Ane Kjerstine Sørensdatter,
.    4c  Engel Kirstine Sørensdatter
.    Deres værge, stedfaderen Henrik Jensen, Store Sjørup
.    5. søster, Maren Christensdatter, g.m. Peder Tambour, husmand i Skibsted, Randrup gods
.    6. søster, Kirsten Christensdatter, g.m. Niels Nielsen Hagensen, gårdmand i Sønder Kongslev
.    De 2 sidste gav afkald på arv.
--------------------------------------------------------------------------------
938, 22. december 1806, Kahr, Holbæk sogn (p. 528)
20 januar 1807
1 maj 1807 (p 541)
Peder Poulsen, død
Anne Kjerstine Mikkelsdatter, enke
Hans arvinger:
1. søster, Else Poulsdatter, g.m. Niels Skipper, Voer sogn
--------------------------------------------------------------------------------
939, 25. marts 1807, Voer sogn (p. 534)
23 april 1807
Else Jensdatter, død
Jens Pedersen Fynbo, enke
Hendes børn, avlet uden for ægteskab:
1. Birte Jensdatter, 12 år
2. Maren Christensdatter, 9 år
Værge, Jens Tørslef
--------------------------------------------------------------------------------
940, 31. marts 1807, Voer sogn (p. 535)
3 oktober 1807
Knud Rasmussen Friis, død
Anne Andersdatter, enke, lavværge G. Møller i Voer sogn
Deres børn:
1. Kirsten Knudsdatter, 5 år
2. Bodil Knudsdatter, 1 år
3. Knud Knudsen, født efter faderens død
Værge, farbroderen Mogens Rasmussen Friis af Voer
Der blev ikke noget til arv
--------------------------------------------------------------------------------
941, 1. april 1807, præstegården Voer sogn (p. 538)
22 maj 1807, (p 543)
(p 544) nederst, testamente oprettet umiddelbart før hans død
Jens Nielsen Schultz, død
Christiane Sofie Schultz, f. Lassen, enke, opholder sig i Ølgod sogn i Ribe stift
Arv udloddes til enke i h.t. testamente. Der var ikke børn i ægteskabet ifølge præsten
--------------------------------------------------------------------------------
942, 6. marts 1803, Stenalt Mølle, Voer sogn sogn (p. 538)
4 maj 1807, (p 542)
15 juni 1807
17 september 1807
25 januar 1808 (p 554)
Enke Mette Marie Pedersdatter, død,
Niels Sørensen, død
Deres børn:
1. Maren Nielsdatter, g.m. Peder Jensen Bay af Ørsted
2. Peder Nielsen, repræsenteret af farbroderen, Jens Sørensen Broemand, Voer sogn
3. Anders Nielsen, 24 år, men vanvittig
4. Anne Sophie Nielsdatter, gift med Peder Jensen Bay
Der blev ikke noget til arv.
--------------------------------------------------------------------------------
943, 30. april 1807, Kahr, Holbæk sogn (p. 540)
29 juni 1807
2 oktober 1807
Enke Kirsten Sørensdatter, død,
Jørgen Hjulmand, død
Hendes barn:
 1 Christen Nielsen
Deres børn:
2. Mogens Jørgensen, Hevring
3. Maren Jørgensdatter
4. Bodil Jørgensdatter, Harritslev
Formynder Jens Christensen, Kahr
--------------------------------------------------------------------------------
944, 28. september 1807, Elsborghuset, Gjesing sogn (p. 549)
Almisselem, Birte Sørensdatter, død
Udlagt til plejefaren, Henning Nielsen for betaling af gælden
Afdøde havde i mindst 15 år fået husly og pleje hos Henning Nielsen og hustru
Se skifte 896
--------------------------------------------------------------------------------
945, 20. januar 1808, Ørsted sogn (p. 555)
25 februar 1808
7 april 1808, (p 560)
Christen Lassen, død
Christiane Hansdatter, enke
Deres børn:
1. Lars Christensen, 33 år, Grenå
2. Hans Christensen, farer til søs
--------------------------------------------------------------------------------
946, 26. januar 1808, Ørsted sogn (p. 556)
25 februar 1808
7 april 1808 (p 561)
14 november 1808 (p 571)
Ane Albretsdatter, død
Niels Møller, enke
Hendes arvinger:
1. broderdatter, Anne Madsdatter, g.m. Anders Murmand, Ørsted
2. broderdatter, Anne Marie Madsdatter, g.m. Søren Kahr, Kahrhuset Marie Magdalene Sogn
3. broderdatter, ????, tilsynsværge Peder Bay i Ørsted
Der blev ikke noget til arv.
--------------------------------------------------------------------------------
947, 26. februar 1808, Ørsted sogn (p. 559)
4 oktober 1808
13 maj 1809 (p 581)
(P 583) afskrift af regning fra provst Gøtzsche for ophold siden maj 1800
18 juni 1809 (p 584)
pige Ane Kirstine Thrane, død
1. halvsøster, Ellen Groesdatter, Randers
Hun var i 1807 blev såret under bombardementet af København. Hun døde den 10 september 1807, 20 år gammel. Og begravet den 15 september. Indberettet  fra København den 29 november 1807.
Hendes fasters mand kandestøber Dahlgreen i København
4 oktober 1808 anmeldte Gunder Nielsen af Haslund sig som formynder for Ellen Groesdatter
Se skifte 796 og 850
--------------------------------------------------------------------------------
948, 14. maj 1808, Bode, Ørsted sogn (p. 561)
10 juni 1808
22 juli 1808, (p 565-567) + dokumenter afskrevet
14 oktober 1808 (p 370)
29 december 1808
Søren Sørensen, død
Mette Rasmusdatter, enke, lavværge Christen Rasmussen
Deres barn:
Else Marie Sørensdatter, 12 år
Hans barn med afdøde 1. Ægtefælle Birte Jensdatter
1. Niels Sørensen, 21 år
Tilsynsværge, Hans Sørensen
Se skifte 802 og 1144
--------------------------------------------------------------------------------
949, 17. august 1808, Voer sogn (p. 567)
Enke Else Jørgensdatter, død,
Peder Laursen, død
Deres barn
1. Jørgen Pedersen Hevring, Voer sogn
--------------------------------------------------------------------------------
950, 3. oktober 1808, Ørsted sogn (p. 568)
14 november 1808
13 februar 1809, (p 575)
Rasmus Mortensen Vægter, død
Anne Sørensdatter, enke, lavværge Jens Glavind
Deres børn:
1. Morten Rasmussen, 12 år
2. Søren Rasmussen, 9 år
Værge, Jens Jensen Bay
Intet blev til arv.
Skifte 1008
--------------------------------------------------------------------------------
951, 15. december 1808, Voer sogn (p. 573)
26 januar 1809
27 april 1809 (p 579)
Anne Kirstine Sørensdatter, død
Søren Rasmussen Hovesen, enke
Deres børn
1. Jens Sørensen, 6 år
2. Rasmus Sørensen, 4 år
3. Søren Sørensen, 2 år
Værge, deres morfar Jens Broemand, Voer sogn
Se skifte 985
--------------------------------------------------------------------------------
952, 8. marts 1809, Kahr, Holbæk sogn (p. 576)
29 april 1809
Søren Rasmussen, død
Maren Rasmusdatter, enke, lavværge, Jens Madsen Krog
Deres børn:
1. Rasmus Sørensen, 4 år
2. Mette Sørensdatter, 2 år
Værge, Jens Schou
--------------------------------------------------------------------------------
953, 11. april 1809, Ørsted sogn (p. 579)
5 juni 1809,
Karen Pedersdatter, død
Niels Sørensen Sejersen, enkemand
1. Søren Nielsen, 9 år
2. Peder Nielsen, 6 år
3. Karen Nielsdatter
4. Anne Nielsdatter
Værge, Christen Nielsen Bødker
--------------------------------------------------------------------------------
954, 29. maj 1809, Ørsted sogn (p. 582)
28 juni 1809
19 september 1809 (p 509)
Ole Pedersen, død
Birgitte Sørensdatter, enke, frugtsommelig
Hans arvinger?
1. Halvbror, Jens Pedersen, gårdmand i Store Sjørup
2. Helsøster Karen Pedersdatter, død, var gift med Niels Andreasen i Hevring
3a Anne Nielsdatter, 20 år
3b Peder Nielsen, 16 år
3c Jens Nielsen, 13 år
3d Anne Marie Nielsdatter, 9 år
--------------------------------------------------------------------------------
955, 23. juni 1809, Bode, Ørsted sogn (p. 585)
4 august 1809
Peder Jensen Lassen, død
Arv og arvinger ikke angivet
--------------------------------------------------------------------------------
956, 17. september 1809, Mellerup sogn (p. 590)
Christen Christensen, død
Arv og arvinger ikke angivet.
--------------------------------------------------------------------------------
957, 9. december 1809, Ørsted sogn (p. 592)
Peder Morup, død
Enken hensidder i uskiftet bo
Se skifte 1015
--------------------------------------------------------------------------------
958, 31. januar 1810, Bode, Ørsted sogn (p. 592)
Zidsel Nielsdatter, død
Lem af Ørsted Hospital
Arv og arvinger ikke angivet
--------------------------------------------------------------------------------
959, 6. februar 1810, Stenalt gods, Ørsted sogn (p. 592)
18 juni 1810 (p 601)
(p 603-604) fremlagte regninger
24 september 1810
kammertjener, Mads Nielsen, død
Der angives som arvinger 2 sønner og 1 datter, alle i København
--------------------------------------------------------------------------------
960, 3 maj 1810, Voer sogn (p 593)
1. juni 1810, (p. 596)
Anne Margrethe Pedersdatter, død
Jens Christensen Due, enke
1. Peder Christensen, 2 1/2 år
Værge, morbroderen Rasmus Pedersen, Nimtofte
--------------------------------------------------------------------------------
961, 19. maj 1810, Mellerup sogn (p. 593)
30 maj 1810 (p 595)
Maren Poulsdatter, død
Færgemand Søren Thomassen Dahl, enkemand
Hendes søskende arver:
1. Søster, Anne Poulsdatter, g.m. Westergård i København, død
1a Poul Christian
2. Søster, Inger Poulsdatter, g.m. selvejer Christen Bang, Lille Sjørup
3. Søster, Anne Marie Poulsdatter, g.m. værthusholder Madsen, Nørrebro i København
Der var oprettet testamente
--------------------------------------------------------------------------------
962, 21. maj 1810, Ørsted sogn (p. 594)
15 juni 1810
28 juni 1810 (p 602)
26 juli 1810
6 september 1810 (p 610)
18 oktober 1810 (p 616-619)
Søren Nielsen Præst, død
Inger Christensdatter, enke (død under skiftet, se skifte 964
Deres børn:
1. Marie Sørensdatter, 8 år
2. Kirsten Marie Sørensdatter, 7 år
3. Niels Sørensen, 6 år
4. Anne Johanne Sørensdatter, 3 år
Værge, farbroderen Christen Nielsen, København
--------------------------------------------------------------------------------
963, 12. juni 1810, Ørsted sogn (p. 598)
husmand Christen Bødker, død
Enke, i boet
1. Søn, udkommanderet i kgl majestæts tjeneste
2. Datter, hjemme
--------------------------------------------------------------------------------
964, 28. juni 1810, Ørsted (p. 602)
enke Inger Christensdatter, død,
enke efter Søren Nielsen Præst (p. 594)
Der foretages herefter samlet skifte med skifte 962
--------------------------------------------------------------------------------
965, 27. oktober 1810, Bode, Ørsted sogn (p. 607)
24 august 1810
5 oktober 1810
Hans Sørensen Fischer, død
Zidsel Christensdatter, enke, lavværge Jens Christensen Skipper, Hollandsbjerg, Ørsted sogn
Deres barn:
1. Rasmus Hansen, 25 år, udkommanderet til militærtjeneste på Sjælland
Værge, hans farbror, Rasmus Sørensen, Bode
--------------------------------------------------------------------------------
966, 13. august 1810, Ørsted sogn (p. 608)
10 september 1810
28 november 1810 (p 620)
29 december 1810
12 januar 1811
Anders Nielsen Skipper, død
Birgitte Sørensdatter, enke
Hans arvinger, brødre:
1. Poul Nielsen, Voer sogn
2. Søren Nielsen, Voer sogn
--------------------------------------------------------------------------------
967, 11. september 1810, Ørsted (p. 612)
25 oktober 1810
Peder Jacobsen, død
Anne Christensdatter, enke, lavværge broderen, Hans Christensen Fynbo, Hollandsbjerg, Ørsted sogn
Deres børn:
1. Anne Kirstine Pedersdatter, 12 år
2. Christen Pedersen, 7 år
Værge, Jens Sørensen, Ørsted
Se skifte 978
--------------------------------------------------------------------------------
968, 17. januar 1811, Kahr, Holbæk sogn (p. 623)
28 februar 1811
Mette Iversdatter, død
Anders Nielsen Krensen, enke
1. Iver Rasmussen, 26 år, soldat
2. Anne Marie Rasmusdatter, g.m. Gårdmand Christen Rasmussen Friis, Bode
3. Maren Rasmusdatter, g.m. gårdmand, Laurs Rasmussen Friis, Ørsted
4. Anne Rasmusdatter, g.m. Gårdmand, Christen Rasmussen, Udby
5. Anne Katrine Rasmusdatter, hjemme
6. Kirsten Marie Rasmusdatter, hjemme
Se skifte 855
--------------------------------------------------------------------------------
969, 7. februar 1811, Voer sogn (p. 625)
7 marts 1811
24 november 1810 (p 628) klage
18 april 1811
30 maj 1811
10 september 1811
Jens Nielsen Hevring, død
Anne Charlotte Jensdatter, enke, lavværge, broderen Johannes Jensen Smed i Willemberg
Deres børn:
1. Karen Jensdatter, 19 år
2. Niels Jensen, 16 år
3. Jens Jensen, 14 år
4. Peder Jensen, 12 år
5. Christen Jensen, 8 3/4 år, hjemme
Værge, nærmeste frænde på fædrene side, Niels Rasmussen Falsleff, Voer sogn
--------------------------------------------------------------------------------
970, 14. august 1811, Ørsted sogn (p. 632)
11 september 1811
25 oktober 1811
4 december 1811
23 marts 1812 (p 639-640
Anders Christensen Snedker, død
Børn
1. Christen Andersen, 49 år, gift i København
2. Anne Andersdatter, g.m. skomager Jensen Christensen Hobro i Kahr
3. Maren Andersdatter, har været g.m. Mads Jensen, København, begge død
3a Sofie Amalie Jensen, 22 år
4. Bodil Marie Andersdatter, 53 år, København
5. Karen Andersdatter, g.m. Christen Mikkelsen Glavind, Ørsted
--------------------------------------------------------------------------------
971, 19. oktober 1811, Voer sogn (p. 636)
Peder Nielsen, udflytter af Voer sogn, død
Maren Jensdatter, enke, lavværge hendes bror Christen Jensen, Voer sogn
1. Kirsten Pedersdatter, 13 år
2. Niels Pedersen, 12 år
3. Jens Pedersen, 10 år
4. Anne Pedersdatter, 5 år
5. Søren Pedersen, 1 1/2 år
Værge, farbroderen Christen Nielsen, gårdmand på Holbækgård
--------------------------------------------------------------------------------
972, 19. marts 1812, Ørsted sogn  (p. 638)
Karen Offersen, død,  almisselem, Ørsted hospital
Arv udlægges til begravelsesomkostningerne til datteren og svigersønnen Niels Kousted
--------------------------------------------------------------------------------
973, 9. april 1810, Ørsted sogn (p. 640)
Anders Møller, død
Arv og arvinger ikke angivet
--------------------------------------------------------------------------------
974, 14. juni 1812, Hollandsbjerg, Ørsted sogn (p. 641)
13 juli 1812
tjenestepige Kirsten Marie Gabrielsdatter, død
Arv og arvinger ikke angivet
Se skifte 904
--------------------------------------------------------------------------------
975, 23. juli 1812, Voer sogn (p. 642)
20 august 1812
(p 645) gældsbrev
1 oktober 1812
3 december 1812 (p 648)
30 januar 1813
Anne Jensdatter, død
Fæster Jens Sørensen Sønderbo, enke
Hendes børn i ægteskab med Jørgen Sørensen:
1. Jens Jørgensen, 31 år, Lolland
2. Søren Jørgensen, 27 år, Sjælland
3. Birte Marie Jørgensdatter, ugift, Randers
4. Anne Jørgensdatter, ugift, Randers
Værge, Anders Mandal, Voer sogn
--------------------------------------------------------------------------------
976, 20. august 1812, Voer sogn (p. 644)
Jørgen Jensen, død
Johanne Simonsdatter, enke
1. Maren Jørgensdatter,
Værge, Peder Hansen, Voer sogn
--------------------------------------------------------------------------------
977, 17. oktober 1812, Voer sogn (p. 646)
14 november 1812
Søren Rasmussen Friis, død
Mette Thomasdatter, enke, lavværge hendes far Thomas Madsen, Hevring
Deres barn
Bodil Sørensdatter
Værge, farbroderen, Mogens Rasmussen Friis, Voer sogn
--------------------------------------------------------------------------------
978, 23. december 1812, Ørsted sogn (p. 648)
12 januar 1813
12 februar 1813
6 marts 1813
Anne Christensdatter, død
Peder Andersen, enke
Børn i 1. ægteskab:
1. Christen Pedersen, 10 år, hjemme
2. Anne Christine Pedersdatter, 15 år, hjemme
Værge, morbroderen Hans Christensen Fynbo
Se skifte 967
--------------------------------------------------------------------------------
979, 23. december 1812, Ørsted sogn  (p. 649)
12 februar 1813
6 marts 1813
Peder Christensen Due, død
Anne Marie Pedersdatter, enke, lavværge Søren Pedersen, Holbæk
Deres børn:
1. Christiane Pedersdatter, 11 år
2. Marie Pedersdatter, 8 år
3. Maren Pedersdatter, 4 år
Værge, Jens Jensen Madsen, Ørsted
--------------------------------------------------------------------------------
980, 5. marts 1813, Bode, Ørsted sogn (p. 654)
20 maj 1813
Niels Sørensen, død
Hans arvinger:
1. Halvbror, Jens Nielsen Markussen, gift og bosiddende i Voer sogn
2. Halvsøster, Anne Nielsdatter, død
2a Birgitte Laursdatter, 13 år, Ørsted
Værge, Jens Nielsen Smed, Bode
3. søster, Else Marie Sørensdatter, 17 år, tjener i Bode
Værge, hendes morbror, Christen Rasmussen Friis, Bode
--------------------------------------------------------------------------------
981, 20. august 1813, Hollandsbjerg, Ørsted sogn (p. 656)
24 februar 1814
Jens Andersen Kok, død
Kirsten Jensdatter, enke, lavværge broderen Søren Jensen, siden den kommende mand, Anders Espensen
Deres barn:
1. Else Marie Jensdatter, 1/2 år
Værge, Rasmus Andersen, Hollandsbjerg, Ørsted sogn
--------------------------------------------------------------------------------
982, 5. december 1814, Ørsted sogn (p. 657)
Maren Jensdatter, almisselem, Ørsted Hospital, død
Ingen arv angives
--------------------------------------------------------------------------------
983, 5. december 1814, Kahr, Holbæk sogn (p. 657)
Anne Madsdatter, død
Søren Olesen, enke
1. Søn
2. Datter, gift
Arveafkald fra børnene
--------------------------------------------------------------------------------
984, 3. marts 1815, Ørsted (p. 657)
14 april 1815
Peder Andersen Kreinsen, død
Anne Jensdatter, enke, lavværge, hendes far, Jens Sørensen, Kahr
Deres børn:
1. Peder Pedersen, 10 år
2. Karen Pedersdatter, 8 år
Værge, Søren Sørensen Havtorn, Voer sogn
--------------------------------------------------------------------------------
985, 25. marts 1815, Voer sogn (p. 658)
22 april 1815
3 juni 1815 (p 662)
Søren Rasmussen Hovesen, død
Anne Marie Nielsdatter, enke, lavværge Troels Christensen
Hans børn i ægteskab med afdøde, Anne Kirstine Sørensdatter:
1. Jens Sørensen, 13 år
2. Rasmus Sørensen, 11 år
3. Søren Sørensen, 9 år
Formynder, Jens Sørensen, Voer sogn
Hans børn i ægteskab med enken, Anne Marie Nielsdatter:
4. Anne Kirstine Sørensdatter, 5 år
5. Kirsten Marie Sørensdatter, 2 1/2 år
Formynder, Rasmus Rasmussen, Voer sogn
Se skifte 951 og 1011
--------------------------------------------------------------------------------
986, 25. marts 1815, Ørsted (p. 659)
29 april 1815
husmand Christen Rasmussen Toysen, død
Karen Jensdatter, enke, lavværge Engelbrecht Jensen
Børn i 1. ægteskab med afdøde, Kirsten Jensdatter
1. Karen Christensdatter, 20 år
Børn i ægteskab med enken, Karen Jensdatter
2. Jens Christensen, 13 år
3. Kirsten Marie Christensdatter, 11 år
4. Rasmus Christensen, 7 år
Formynder Jens Jensen Bay
Se skifte 878
--------------------------------------------------------------------------------
987, 17. april 1815, Pindstrup, Marie Magdalene sogn (p. 659)
Poul Rasmussen, død
Maria Laursdatter, enke
Testamente
--------------------------------------------------------------------------------
988, 24. september 1815, Ørsted sogn (p. 662)
11 november 1815
(p 667) diverse
3 februar 1816 (p 5 ) - næste film
22 marts 1816 (p 9)
Klg. krovært, Asmus Hemmingsen, død
Marianne Axelsdatter, enke
Deres børn:
1. Johan Frederik Asmussen, 15 år
2. Christian Martin Asmussen, 12 år
3. Axel Asmussen, 6 år
Formynder, Peder Pedersen
--------------------------------------------------------------------------------
989, 4. december 1815, Ørsted sogn (p. 664)
Anne Andersdatter, død
Niels Jensen Markussen, enke
Deres barn:
1. Anne Marie Nielsdatter, 14 år
Væge, Søren Andersen, Voer sogn Færgested
--------------------------------------------------------------------------------


Stenalt gods
Skifteuddrag
1815-1850

RULLE, 10.251 bog 4
Der medtages ikke uddrag af anmeldelser om dødsfald, med mindre der ved anmeldsen er vigtigere oplysninger
--------------------------------------------------------------------------------
990, 19. december 1815, Pindstrup, Marie Magdalene sogn (p. 1)
16 januar 1816
27 februar 1816
21 maj 1816
24 juni 1816
Enke Anne Marie Laursdatter, død
Poul Rasmussen, død
Ingen livsarvinger. Deres arvinger:
Poul Rasmussens:
1 Farbrors søn, Poul Jensen, Kaarup, myndig
2  Fasters søn Niels Præst, Brunmose,  Marie Magdalene sogn, død
2a Lene Nielsdatter, g.m. Peder Qvist, Brunmose
2b Kirsten Nielsdatter, g.m. gårdmand Rasmus Jacobsen, Marie Magdalene
2c Birgitte Nielsdatter, g.m. Niels Jørgensen, Bastruphuse
3 Farbrors søn, Poul Espensen, død Marie Magdalene
3a Christen Poulsen, Krusborg
4 Farbrors søn, Søren Espensen, død, Klemstrup
4a Karen Sørensdatter, ugift, Klemstrup
4b Severine Sørensdatter, g.m. Jørgen Pedersen, Atterup
5 Farbrors datter, Birgitte Espensdatter, død, g.m. Peder Brok, Atterup
5a Espen Pedersen, Atterup
5b Rasmus Pedersen, Atterup
5c Peder Pedersen, boelsmand i Tuustrup
5d Jens Pedersen, Atterup
5e Maren Pedersdatter, g.m. Jens Bay, Hegedal
5f Anne Pedersdatter, ugift
.    6  Farbrors datter, Ellen Andersdatter, g.m. Jens Adamsen, Kva
.    7  Farbrors søn, Svend Espensen, vanvittig, nyder almisse af Randers Hospital
.    8  Morbrors søn, Søren Nielsen, Sønder Kastrup
.    9  Morbrors søn, Thomas Nielsen, Randers
.    10 fasterdatter Anne Jensdatter, død gift med Peder Krog? I Fannerup
.    10a Hans Pedersen i Fannerup, myndig
.    11 fasterdatter Maren Jensdatter, død, gift med Hans Pedersen i Brunmose
.    11a Peder Hansen i Lystrup
.    11b Karen Hansdatter, død gift med Jens Simonseni Holbæk
.    11ba Jochum Jensen, myndig, i Ørsted
.    12 fastersøn Poul Sørensen i Thorsager
.    13 fastersøn Mads Sørensen, død i Rostved
.    13a Søren Madsen,
.    13b Jens Madsen
.    14 fasterdatter Anne Margrethe Sørensdatter, død, gift med Peder Andersen, Egens
.    14a Anders Pedersen i Grønfeldt
.    14b Karen Pedersdatter, gift på Mols
.    14c Kirsten Pedersdatter, gift i Grønfeldt
.    14d Birgitte Pedersdatter, ugift
.   
.    Anne Marie Laursdatters arvinger;
1  Bror, Jens Laursen, Voer sogn
2  Bror, Clemens Laursen, Ørsted mark, død
2a Laurs Clemmesen
2b Clementine Clemmensdatter
.    3  Bror, Peder Laursen, Rygård
.    4  Bror, Mikkel Laursen, Pindstrup
.    5  Søster, Mette Laursdatter, g.m. Jens Nielsen, Auning, død
.    5a Niels Jensen, soldat
.    5b Laurs Jensen, Auning
.    5c Jørgen Jensen, Elstrup
.    6  Søster, Anne Laursdatter, g.m. Niels Hansen, Hollandsbjerg, Ørsted sogn
.    7  Søster, Nille Katrine Laursdatter, g.m. Christen Bech, Brunmose
.    Der var oprettet testamente i 1808
.    Se skifte 347 og 348 og 352
--------------------------------------------------------------------------------
991, 20. februar 1816, Bode, Ørsted sogn (p. 5)
20 marts 1816
Kirsten Nielsdatter, død
Jens Laursen, enke
Deres børn:
1. Laurs Jensen, 14 år
2. Maren Jensdatter, 12 år
3. Niels Jensen, 10 år
Formynder, Jens Nielsen, Bode
--------------------------------------------------------------------------------
992, 24. juni 1816, Voer sogn (p. 10)
Aksel Jespersen, død
Maren Jensdatter, enke, lavværge Mogens Rasmussen Friis
Deres barn:
1. Peder Akselsen, 3 år
Formynder, farbroderen Niels Jespersen, Store Eskildstrup, ved Løgstør
--------------------------------------------------------------------------------
993, 15. juli 1816, Kahr, Holbæk sogn (p. 12)
16 oktober 1816 (p 19)
Jens Sørensen, død
Dorte Andersdatter, enke
Deres børn:
1. Anne Jensdatter, g.m. Peder Andersen Kreinsen, Ørsted
2. Jens Jensen, 38 år, Kahr
3. Anne Kirstine Jensdatter, g.m. Jens Andersen, Kahr
4. Anne Marie Jensdatter, g.m. Jens Krog, Hevring
5. Anders Jensen, 31 år
6. Søren Jensen, 28 år
7. Maren Jensdatter, g.m. Anders Kok, udflytter på Ørsted mark
8. Karen Jensdatter, ugift, Holbækgård
--------------------------------------------------------------------------------
994, 3. august 1816, Bode, Ørsted sogn (p. 18)
Mette Sørensdatter, død
Peder Jacobsen
Ingen børn. Hendes arvinger:
1. søsteren, Maren Sørensdatter Formynder, Knud Jensen, Bode
--------------------------------------------------------------------------------
995, 3 marts 1817, Voer Færgested, Voer sogn (p. 20)
1 april 1816
6 oktober 1817 (p 28)
22 december 1817
14 oktober 1824 (p 123)
Søren Andersen, død
Kirsten Eriksdatter, enke, lavværge Peder Nielsen
Deres barn:
1. Kirsten Marie Sørensdatter
Formynder, Jens Andersen, Kahr
Erklæring 1824 fra Rasmus Christensen, der i mellemtiden var blevet gift med Kirsten Marie Sørensdatter, om størrelsen af arven.
--------------------------------------------------------------------------------
996, 21. maj 1817, Eldrup, Gjesing sogn (p. 22)
Dorte Marie Sørensdatter, død
Peder Nielsen, enke
Hendes arvinger:
1. Afdødes mor, Anne Nielsen
Datter ?
Formynder, Niels Sørensen
Se skifte 1149
--------------------------------------------------------------------------------
997, 20. juni 1817, Ørsted sogn, (p. 25)
Mette Elisabeth Rasmusdatter, død
Jens Laursens Boye, enke
Testamente
--------------------------------------------------------------------------------
998, 28. juni 1817, Ørsted sogn  (p. 26)
Christen Jensen Gammelmand
Arvinger ikke angivet
--------------------------------------------------------------------------------
999, 26. januar 1817, Ørsted sogn (p. 29)
23 februar 1818
29 maj 1818
Peder Frandsen, død
Else Marie Jensdatter, enke, lavværge Peder Pedersen
Hans arvinger:
1. Søster, Anne Marie Frandsdatter, død
1a Bodil Andersdatter, g.m. Søren Jensen, Ørsted
1b Riise Margrethe Andersdatter, g.m. skrædder, Anders Pedersen, Vejlby
1c Sara Andersdatter, ugift, Ørsted
Mødt for arvingerne, Søren Jensen Hjulmager, Ørsted
--------------------------------------------------------------------------------
1000, 5. februar 1818, Voer sogn (p. 30)
Karen Nielsdatter, død
Søren Mortensen, død
Privat skifte
--------------------------------------------------------------------------------
1001, 5. februar 1818, Voer sogn (p. 31)
Bodil Jensdatter, død
Jens Nielsen, enke
Deres børn:
1. Niels Jensen, 17 år
2. Jens Jensen, 15 år
3. Søren Jensen, 13 år
4. Kirsten Jensedatter, 6 år
5. Christen Jensen, 4 år
Formynder, morbroderen, Johannes Jensen
--------------------------------------------------------------------------------
1002, 2. februar 1818, Ørsted sogn (p. 33)
Maren Andersdatter, død
Rasmus Pedersen Skifter, enke
1. Maren Rasmusdatter, 20 år
Se skifte 1010
--------------------------------------------------------------------------------
1003, 9. april 1818, Bode, Ørsted sogn (p. 35)
Peder Rasmussen Thuesen, død
Karen Nielsdatter, enke, lavværge svogeren Jens Laursen, Bode
Deres børn:
1. Niels Pedersen, 20 år
2. Otto Pedersen, 14 år
Formynder, Søren Jensen Gjesing
Se skifte 1084
--------------------------------------------------------------------------------
1004, 24. april 1818, Tørslev Anneksgård, Estruplund sogn (p. 38)
30 juni 1818
Mads Christensen, død
Maren Madsdatter, enke, lavværge broderen Jens Madsen, Kahr
Deres børn:
1. Christen Madsen, 27 år
2. Mads Madsen, 24 år
3. Peder Madsen, 20 år
4. Søren Madsen, 18 år
5. Maren Madsdatter, g.m. Mads Nielsen, Vivild
6. Bodil Madsdatter, 14 år
Formynder, Søren Jensen, Holbæk
--------------------------------------------------------------------------------
1005, 12. maj 1818, Ørsted sogn (p. 40)
9 december 1818
Peder Christensen Skov, hans bo taget under konkursbehandling
--------------------------------------------------------------------------------
1006, 14. november 1818, Voer sogn (p. 43)
Anne Marie Rasmusdatter, død
Jens Sørensen Broemand, enke
Af 1. ægteskab
1. Rasmus Sørensen, 50 år, på gården
2. Jens Sørensen, 47 år, Voer sogn
3. Anne Kirstine Sørensdatter, g.m. Søren Rasmussen Hovesen, død
3a Jens Sørensen, 16 år
.    3b  Rasmus Sørensen, 14 år
.    3c  Søren Sørensen, 12 år
.    Formynder, deres farbroder, Jens Rasmussen Skov, Voer sogn
.    Se skifte 985
--------------------------------------------------------------------------------
1007, 15. december 1818, Ørsted sogn (p. 46)
13 januar 1819
26 februar 1819
20 december 1819 (p 61)
22 april 1820
3 oktober 1820
30 maj 1822 (p 89)
Niels Jensen Smed, død
Sofie Nielsdatter, enke
Deres børn
1. Søren Nielsen, 38 år, København
2. Ytte Nielsdatter, g.m. Søren Frandsen, Ørsted
3. Inger Marie Nielsdatter, g.m. Espen Laursen, Ingerslev
4. Anne Nielsdatter, g.m. Søren Nielsen, Voer sogn
5. Elisabeth Nielsdatter, g.m. Jens Sørensen Sønderbo, Voer sogn
6. Esther Nielsdatter, 30 år, ugift
Se skifte 929
--------------------------------------------------------------------------------
1008, 24. februar 1819, Ørsted sogn (p. 51)
Anne Sørensdatter, død
Jens Sørensen, enke
Hendes børn:
1. Morten Rasmussen, 23 år
2. Søren Rasmussen, 20 år
De 2 stedsønner gav afkald på arv. (p 52)
Se skifte 950
--------------------------------------------------------------------------------
1009, 20. marts 1819, Ørsted sogn (p. 52)
Maren Jensdatter, død
Jens Jensen Bay, enke
Deres børn
1. Else Marie Jensdatter, 22 år
2. Jens Jensen, 20 år
3. Kirsten Jensdatter, 17 år
4. Kirsten Marie Jensdatter, 13 år
5. Margrethe Jensdatter, 9 år
Formynder, morbroderen Jens Jensen, Ørsted
Faderbroder Peder Jensen Bay
--------------------------------------------------------------------------------
1010, 14. juli 1819, Ørsted sogn (p. 56)
11 august 1819
Rasmus Pedersen Skifter, død
Maren Mikkelsdatter, enke, lavværge Andreas Mikkelsen
Hans børn af 1. ægteskab:
1. Maren Rasmusdatter, 21
Formynder, Søren Pedersen Skifter, Holbæk
Hans børn af 2. ægteskab
2. Dorte Marie Rasmusdatter, 1/2 år
Formynder, Mogens Pedersen, Allestrup
Se skifte 1002
--------------------------------------------------------------------------------
1011, 27. oktober 1819, Voer sogn (p. 59)
Rasmus Sørensen, død,
Hans arvinger:
Faderen Søren Rasmussen Hovesen
1. Bror, Jens Sørensen, 17 år
2. Bror, Søren Sørensen, 13 år
3. Søster, Anne Kirstine Sørensdatter, 10 år
4. Søster, Kirsten Marie Sørensdatter, 7 1/2 år
Formynder, farbroderen, Jens Rasmussen Skov, Voer sogn
Se skifte 985
--------------------------------------------------------------------------------
1012, 26. december 1819, Voer sogn (p. 61)
24 januar 1819
Johanne Sørensdatter, død
Christen Nielsen Linnemand
Hendes barn:
1. Maren Jørgensdatter, 21 år
Formynder, nærmeste frænde, Jørgen Pedersen Hevring
--------------------------------------------------------------------------------
1013, 4. februar 1820, Ørsted sogn (p. 63)
4 marts 1820
19 april 1820
Niels Jensen Markussen, død
1. datter, Christiane Nielsdatter, g.m. Anders Jensen Kahr, Ørsted
2. datter, Anne Marie Nielsdatter, nu under skiftet gift med Jens Sørensen Gjesing, der fæster
Formynder, Jens Jensen Markussen, Ørsted
Hans stedbørn nævnes i et afkald (p 71)  Christen Christenen, Terkil Christensen og Niels Madsen Bredkilde og Maren Terkilsdatter.
Se skifte 886
--------------------------------------------------------------------------------
1014, 1. april 1820, Hollandsbjerg, Ørsted sogn (p. 68)
Enke Maren Lauridsdatter, død
Jens Christensen, død
Hun havde nydt almisse fra Ørsted Hospital i mange år.
Ingen arvinger nævnt, men en datter ser ud til at være gift med Thomas Sørensen
--------------------------------------------------------------------------------
1015, 3. april 1820, Ørsted sogn (p. 69)
5 april 1820
Karen Jensdatter, død
Peder Morup, død
1. Datter, g.m. Rasmus Jensen Morup, Ørsted
2. Datter, ugift
Afdøde havde nydt almisse.
Se skifte 957
--------------------------------------------------------------------------------
1016, 25. juli 1820, Ørsted sogn (p. 72)
29 september 1820
Niels Sørensen Skipper, død
Bodil Jensdatter, enke, lavværge broderen Jens Jensen, Ørsted
Deres børn:
1. Jens Nielsen, 12 år
2. Bodil Nielsdatter, 8 år
3. Maren Nielsdatter, 6 år
4. Margrethe Nielsdatter, 2 1/2 år
Formynder, brodersønnen Søren Jensen Skipper
Enken ægtede Anders Andersen Nielsen af Hevring, der fæster
Afdødes broder Peder Sørensen havde ophold i gården og havde penge  til gode.
--------------------------------------------------------------------------------
1017, 18. oktober 1820, Voer sogn (p. 76)
Almisselem af Ørsted Hospital, Ole Svendsen, død
Hans søn
1. Jens Olesen i Voer, hvor faderen død
--------------------------------------------------------------------------------
1018, 24. oktober 1820, Bode, Ørsted sogn (p. 76)
6 marts 1823 (p 97)
Jens Nielsen Smed, død
Inger Marie Nielsdatter, enke, lavværge broderen Peder Nielsen, Hevring
Deres børn
1. Niels Jensen, 17 år
2. Søren Jensen, 15 år
3. Jens Jensen, 11 år
Formynder, Jens Laursen, Bode
Se skifte 1113
--------------------------------------------------------------------------------
1019, 14. november 1820, Voer sogn (p. 78)
Enke Charlotte Carlsdatter, død
Niels Nimtofte, død
1. Frederikke Sofia Nielsdatter, 33 år, Gjerrild kro
2. Maren Nielsdatter, 26 år
Afdøde var almisselem af Ørsted Hospital. Hun døde i Voer hos datteren Maren Nielsdatter.
--------------------------------------------------------------------------------
1020, 27. december 1820, Bode, Ørsted sogn (p. 79)
Peder Rasmussen Gjesing, død
Enke
3 sønner og 2 døtre
--------------------------------------------------------------------------------
1021, 28. december 1820, Ørsted (p. 79)
Johannes Mikkelsen, død
1. Christian Johannesdatter, g.m. Mikkel Andersen, Kahr
2. Anne Katrine Johannesdatter, g.m. Niels Christensen, Ørsted
Afdøde var almisselem af Ørsted Hospital
--------------------------------------------------------------------------------
1022, 6. maj 1821, Voer sogn (p. 82)
Anders Pedersen smed, død
Anne Kirstine Christensdatter, enke
Hans arving:
Faderen, Peder Pedersen Smed
--------------------------------------------------------------------------------
1023, 28. maj 1821, Pindstrup, Marie Magdalene sogn (p. 82)
Maren Rasmusdatter, død
Mads Rasmussen, enke
Deres børn:
1. Rasmus Madsen, 23 år
2. Marie Kirstine Madsdatter, 21 år
Formynder, farbroderen Niels Rasmussen, Udby og morbroderen Jacob Linnemand, Pindstrup
--------------------------------------------------------------------------------
1024, 13. juni 1821, Voer sogn (p. 84)
Johannes Christensen, død
Dorte Hansdatter, enke
7 børn, uskiftet bo
--------------------------------------------------------------------------------
1025, 25. juni 1821, Voer sogn (p. 84)
28 juni 1821
Enke Karen Jacobsdatter, død
Anders Bødker, død
Deres børn:
1. Christen Andersen
2. Jens Andersen
3. Søren Andersen
Karen Jacobsdatter var almisselem af Ørsted Hospital
--------------------------------------------------------------------------------
1026, 21. juli 1821, Ørsted sogn (p. 85)
6 marts 1823 (p 96)
Christen Hansen Hjardsen, død
Maren Rasmusdatter, enke, lavværge Niels Pedersen, Hollandsbjerg, Ørsted sogn
1. Mette Christensdatter, 20 år
Formynder, Hans Jensen, Store Sjørup
--------------------------------------------------------------------------------
1027, 1. oktober 1821, Bode, Ørsted sogn (p. 87)
Anne Poulsdatter, død,
Espen Rasmussens enke
Deres børn:
1. Poul Espensen
2. Rasmus Espensen
3. Maria Espensdatter, g.m. Peder Pedersen
--------------------------------------------------------------------------------
1028, 25. juni 1822, Hollandsbjerg, Ørsted sogn (p. 89)
23 januar 1824 (p 117)
Hans Christensen Fynbo, død
Maren Sørensdatter, enke, lavværge broderen Christen Sørensen, Hollandsbjerg, Ørsted sogn
1. Søren Hansen, 19 år
2. Christen Hansen, 17 1/2 år
3. Bodil Hansdatter, 25 år
4. Kirsten Hansdatter, 21 år
5. Mette Hansdatter, 14 år
Formynder, fasterens mand Jørgen Pedersen Hevring, Voer sogn
--------------------------------------------------------------------------------
1029, 13. januar 1823, Kahr, Holbæk sogn (p. 91)
14 januar 1823
20 december 1823 (p 118)
Bodil Madsdatter, død
Iver Rasmussen, enke
Testamente afskrevet (p 107)
--------------------------------------------------------------------------------
1030, 15. januar 1823, Ørsted sogn (p. 91)
Skrædder Ole Bech, død
Kirsten Andersdatter, enke
Deres barn:
1. Christian Olesen
Christen Hansen Snedker havde ægtet enken den 2 juni 1822
--------------------------------------------------------------------------------
1031, 26. februar 1823, Bode, Ørsted sogn (p. 92)
16 april 1823 (p 98)
28 juli 1823
Marie Jensdatter, død
Skolelærer Peder Pedersen, enke
1. Ane Johanne Pedersdatter, 8 år
2. Maren Pedersdatter, 3 år
3. Jens Pedersen, 6 uger. Døde kort efter skiftet, anmeldelse 28 juli 1823 (p 107)
Værge, morbroderen Jens Jensen, Ørsted
Enkemand havde en broder Hans Pedersen
--------------------------------------------------------------------------------
1032, 27. februar 1823, Voer sogn (p. 92)
28 februar 1823
14 juli 1823 (p 105)
Niels Rasmussen Møller, død
Kirsten Pedersdatter, enke, lavværge Troels Christensen
Deres børn:
1. Else Kirstine Nielsdatter, 18 år, i Holbæk
2. Rasmus Nielsen, i hjemmet
3. Ane Catrine Nielsdatter, 10 år, i Ørsted
4. Peder Nielsen, 8 år, i hjemmet
5. Jørgen Nielsen, 5 år, i hjemmet
6. Dorte Catrine Nielsdatter, 3 år
Formynder, Jørgen Hevring
Børn i 1. ægteskab med Else Nielsdatter
7. Ane Marie Nielsdatter, 20 år, i hjemmet
Værge, Peder Nielsen af Eldrupgården
Se skifte 1106
--------------------------------------------------------------------------------
1033, 1. marts 1823, Voer sogn (p. 94)
Kirsten Larsdatter, død
Jens Olesen, enke
Deres børn:
1. Laurs Jensen, 16 år
2. Mette Marie Jensdatter, 22 år
Formynder, Jens Laursen, Bode
--------------------------------------------------------------------------------
1034, 10. maj 1823, Hollandsbjerg, Ørsted sogn (p. 100)
20 maj 1823
Christen Jensen Skipper, død
Hans arving:
1. Faderen, Jens Christensen Skipper, Hollandsbjerg, Ørsted sogn
--------------------------------------------------------------------------------
1035, 12. maj 1823, Voer sogn (p 100)
10 juni 1823
5 januar 1824 (p 114)
Kirsten Marie Jensdatter, død
Rasmus Sørensen Kahr, enke
1. Søren Rasmussen, 23 år
2. Jens Rasmussen, 19 år
3. Niels Rasmussen, 17 år
4. Christen Rasmussen, 15 år
Formynder, morbroderen Jacob Jensen, Voer sogn
--------------------------------------------------------------------------------
1036, 25. juni 1823, Hollandsbjerg, Ørsted sogn (p. 103)
28 juni 1823
6 april 1824,
Mette Marie Pedersdatter, død
Peder Gjesing, enke
Deres børn:
1. Christen Pedersen, 29 år
2. Jens Pedersen, 26 år
3. Peder Pedersen, 22 år
4. Amme Marie Pedersdatter, g.m. Christen Revsbech, Hollandsbjerg, Ørsted sogn
--------------------------------------------------------------------------------
1037, 20. august 1823, Hollandsbjerg, Ørsted sogn (p. 107)
18 september 1823
13 oktober 1823 (p 109)
24 november 1823 (p 118)
Birte Rasmusdatter, død,
Peder Rasmussen Dues enke
Deres børn:
1. Jens Pedersen, 27 år
2. Johanne Pedersdatter, 24 år, hun ægtede (11 oktober 1823) under skiftet enkemanden Iver Rasmussen, se skifte 1029
--------------------------------------------------------------------------------
1038, 11. november 1823, Ørsted sogn (p. 109)
10 december 1823
Anne Marie Nielsdatter, død
Jens Sørensen Gjesing, enke
Deres børn:
1. Ane Jensdatter, 2 1/2 år
Formynder, farbroderen Jens Jensen Markussen, Ørsted
--------------------------------------------------------------------------------
1039, 15. december 1823, Voer sogn (p. 113)
12 januar 1824
24 maj 1824, (p 121)
18 juni 1824
Bodil Madsdatter, død
Hans Mortensen, enke
Deres børn:
1. Sofie Caroline Hansdatter, 20 år
2. Margrethe Hansdatter, 18 år
3. Maren Hansdatter, 14 år
4. Jens Hansen, 11 år
5. Karen Hansdatter, 8 år
Formynder, født værge bosat på Fyn, udpeget Hans Andersen Fynbo, Voer sogn
--------------------------------------------------------------------------------
1040, 30. december 1823, Pindstrup, Marie Magdalene sogn (p. 113)
Maren Rasmusdatter, død
Mads Rasmussen, enke
Deres børn:
1. Rasmus Madsen
2. Marie Kirstine Madsdatter
--------------------------------------------------------------------------------
1041, 4 marts 1824, Ørsted sogn (p 119)
9 marts 1824
Maren Nielsdatter, død
Anders Pedersen Schou, enke
Hendes børn med afdøde Peder Skomager:
Niels Pedersen, husmand på Hevringholm mark
Peder Pedersen Vejlby, i Holbæk
Afdøde havde modtaget almisse og sønnerne gav afkald
Se skifte 861
--------------------------------------------------------------------------------
1042, 12. april 1824, Hollandsbjerg, Ørsted sogn (p. 120)
Aftægtsmand Espen Pedersen, død
1. Peder Espensen
2. Anders Espensen
3. Elisabeth Espensdatter, g.m. Peder Østergård i Hollandsbjerg, Ørsted sogn
--------------------------------------------------------------------------------
1043, 4. oktober 1824, Ørsted sogn (p. 122)
3 november 1824
17 marts 1825 (p 128)
Rasmus Rasmussen Nymand, død
Johanne Pedersdatter, enke
Hans arvinger:
1 arveladerens morbroder, Christen Rasmussen, død
.    1a  Karen Christensdatter, g.m. Poul Skipper, Voer sogn
.    1b  Inger Christensdatter, g.m. Søren Præst, død
.    1ba Niels Sørensen, 19 år, Voer sogn
.    1bb Maren Sørensdatter, g.m. Søren Nielsen, Kahr
1bc Ane Johanne Sørensdatter, tjener i København
2 arveladerens morbroder Niels Rasmussen, død
2a søn Rasmus Nielsen Smed, I Udby
2b søn Jens Nielsen Smed, død, i Bode
2ba søn Niels Jensen, 22 år
2bb søn Søren Jensen, 20 år
2bc søn Jens Jensen, 15 år
2c datter Karen Nielsdatter enke efter Peder Rasmussen i Bode Formynder, hendes søn, Niels Pedersen
2d Kirsten Nielsdatter, død, g.m. Jens Laursen, Bode
2da Laurs Jensen, 23 år
2db Niels Jensen, 19 år
2dc Maren Jensdatter
.    3  Halvfaster, Maren Terkildsdatter, enke efter Anders Morup, Bode
.    4  Halvmoster, Else Jensdatter, enke efter Niels Jensen, Kahr
.    --------------------------------------------------------------------------------
1044, 22. december 1824, Ørsted sogn (p. 125)
31 januar 1825
Kirsten Pedersdatter, død
Jens Sørensen Gjesing, enke
1. Moderen, Ingeborg Pedersdatter, Hollandsbjerg, Ørsted sogn, g.m. Peder Juul
.    1a  Helbror, Søren Pedersen Juul, Ørsted
.    1b  Helbror, Peder Pedersen Juul
.    1c  Helbror, Jens Pedersen Juul, Hollandsbjerg, Ørsted sogn
.    1d  Helsøster, Mette Pedersdatter, Ørsted
.    1e  Halvsøster, Maren Pedersdatter
.    --------------------------------------------------------------------------------
1045, 1. april 1825, Ørsted sogn (p. 131)
2 april 1825
2 maj 1825
Jens Jensen Bay, død
Maren Jensdatter, død
Deres børn:
1. Jens Jensen, myndig
2. Else Marie Jensdatter, g.m. Niels Jensen, Randers
3. Kirsten Jensdatter, g.m. indsidder Rasmus Sørensen, Ørsted
4. Kirsten Marie Jensdatter, ugift, hjemme
5. Margrethe Jensdatter, ugift, hjemme
Formynder, farbroderen Peder Jensen Bay
--------------------------------------------------------------------------------
1046, 5. august 1828, Ørsted sogn (p. 136)
10 august 1825
30 november 1825 (p147)
Kirsten Laursdatter, død
Søren Skipper, enke
Deres børn:
1. Jens Sørensen, 14 år
2. Laurs Sørensen, 7 år
3. Ane Sørensdatter
Formynder, morbroderen, Mads Lauridsen, Holbæk
--------------------------------------------------------------------------------
1047, 13. august 1825, Voer sogn (p. 137)
15 august 1825
14 september 1825
26 november 1825
Niels Troelsen, død, 70 år
Maren Pedersdatter, enke
Deres børn:
1. Peder Nielsen Skipper
2. Jens Nielsen Skipper, tjener købmand Holm i Randers
3. Rasmus Nielsen, tjener i Kongsted på Sjælland
4. Ane Nielsdatter, ugift
5. Kirsten Nielsdatter, ugift
Formynder, Peder Madsen, Voer sogn
--------------------------------------------------------------------------------
1048, 18. august 1825, Voer sogn (p. 138)
19 august 1825
9 november 1825
Mette Thomasdater, død
Mads Sørensen, enke
Af 1. ægteskab
1. Bodil Sørensdatter
Formynder, farbroderen Mogens Rasmussen, Voer sogn
Af ægteskab med enkemanden:
2. Søren Madsen, 11 år
3. Thomas Madsen, 9 år
4. Peder Madsen, 4 år
5. Else Marie Madsen, 2 år
6. Ane Kirstine Madsdatter, 6 uger
Formynder, morbroderen Rasmus Thomasen, Voer sogn
Se skifte 977
--------------------------------------------------------------------------------
1049, 8. september 1825, Ørsted sogn (p. 140)
Niels Jensen Bigum, død
Birte Marie Christensdatter, enke, lavværge Søren Andersen, Ørsted
Deres børn:
1. Jens Nielsen, 11 år
2. Birte Nielsdatter, 8 år
3. Maren Nielsdatter, 3 år
Formynder, Peder Pedersen, Ørsted
--------------------------------------------------------------------------------
1050, 16. februar 1826, Voer sogn (p. 149)
17 februar 1825
29 april 1826 (p 151)
Kirsten Pedersdatter, død
Peder Nielsen, enke
Hendes børn i ægteskab med Niels Møller:
1. Rasmus Nielsen, 17 år
2. Peder Nielsen, 10 år
3. Jørgen Nielsen, 8 år
4. Ane Katrine Nielsdatter, ugift
5. Else Kirstine Nielsdatter, ugift
6. Dorte Katrine Nielsdatter, ugift
Formynder, morbroderen, Peder Pedersen, Voer sogn
Se skifte 1032
--------------------------------------------------------------------------------
1051, 23. marts 1826, Ørsted sogn (p. 151)
Ane Nielsdatter, død
Christen Råby, enke
Ingen børn.
Privat skifte med hendes bor, Jens Nielsen Mariager
--------------------------------------------------------------------------------
1052, 26. maj 1826, Hollandsbjerg, Ørsted sogn (p. 152)
13 september 1826
Jens Jensen Dyrholm, død
Inger Jensdatter, enke
Deres børn:
1. Jens Jensen, 22 år
2. Else Margrethe Jensdatter, ugift
3. Maren Jensdatter, ugift
Formynder, farbroderen Mads Jensen Dyrholm, Rygårdstrand, Lystrup
--------------------------------------------------------------------------------
1053, 10. juli 1826, Voer sogn (p. 153)
8 december 1826 (p 157)
9 december 1826
19 februar 1827 (p 158)
5 marts 1827
22 marts 1827
27 september 1827 (p 164)
Birthe Nielsdatter, død
Jens Andersen Skipper, enke
Deres børn:
1. Inger Jensdatter, g.m. Laurs Jensen, Voer sogn
2. Kirsten Marie Jensdatter, g.m. Christen Pedersen, Voer sogn
3. Christine Jensdatter, g.m. Rasmus Koch, Christrup
4. Else Jensdatter, g.m. Søren Hovgård, Ørsted mark
5. Johanne Jensdatter, ugift
6. Ane Marie Jensdatter, ugift
Formynder, Søren Nielsen, Voer sogn
Se skifte 1075
--------------------------------------------------------------------------------
1054, 29. juli 1826, Voer sogn (p. 154)
21 december 1827 (p 166)
Bodil Madsdatter, død
Jens Mols, enke
Deres børn:
1. Jens Jensen, 24 år
2. Kirstine Jensdatter, ugift
3. Karen Jensdatter, ugift
Formynder, moderens søsters mand, sognefoged Rasmus Jensen af Holbæk
--------------------------------------------------------------------------------
1055, 29. august 1826, Bode, Ørsted sogn (p. 156)
12 september 1826
3 december 1826
30 december 1826 (p 158)
Jens Christensen, død
Karen Pedersdatter, enke
Arv udloddes i henhold til testamente
--------------------------------------------------------------------------------
1056, 14. maj 1827, Ørsted sogn (p. 159)
Jens Jensen Hørning, død
Enke, navn ikke oplyst
Deres børn:
1. Jens Jensen, 35 år, Ørsted
2. Peder Jensen, 32 år
3. Jens Jensen, 29 år
4. Christen Jensen, 26 år
--------------------------------------------------------------------------------
1057, 5. juni 1827, Bode, Ørsted sogn (p. 159)
7 juni 1827
24 september 1827
Maren Christensdatter, død
Peder Jacobsen, enke
Hendes arvinger:
1. Søster, Karen Christensdatter, g.m. Jørgen Hevring, Voer sogn
2. Søster, Mette Christensdatter, ugift
3. Søster, Anne Christensdatter, død
3a Christen Pedersen, 24 år, Ørsted
3b Ane Kirstine Pedersdatter, ugift, Århus
4. Bror, Hans Christensen Fynbo, død
4a Søren Hansen, Randers dragon regiment, mødt morbroderen, Christen Sørensen Beider i Hollandsbjerg, Ørsted sogn
4b Christen Hansen, Lille Sjørup
4c Bodil Hansdatter, ugift
4d Mette Hansdatter, ugift
4e Kirsten Hansdatter, g.m. Rasmus Pedersen, Hollandsbjerg, Ørsted sogn
Se skifte  967 og 978 og 1028
--------------------------------------------------------------------------------
1058, 30. maj 1828, Kahr, Holbæk sogn (p. 167)
18 december 1828 (p 181)
Maren Jørgensdatter, død
Søren Olesen, enkemand
Ders børn:
1. Geske Kirstine Sørensdatter, 10 år
2. Ole Sørensen, 6 år
Formynder, Christen Nielsen, Kahr
--------------------------------------------------------------------------------
1059, 8. juli 1828, Bode, Ørsted sogn (p. 168)
29 september 1828
3 oktober 1828
13 maj 1829 (p 185) anmeldt, at datteren var død 3/4 år
Kirstine Jørgensdatter, død
Skolelærer Peder Pedersen, enke
Deres barn:
1. Maren Pedersdatter, 14 dage
Formynder, Jørgen Bang, Bode
--------------------------------------------------------------------------------
1060, 4. oktober 1828, Voer sogn (p. 174)
19 december 1828 (p 182)
29 december 1829 (p 198)
29 december 1830 (p 200)
Søren Nielsen, død
Ane Nielsdatter, enke, lavvræge, Niels Mogensen
Deres barn:
1. Else Sørensdatter, 14 år
Formynder, farbroderen Poul Skipper, Voer sogn
--------------------------------------------------------------------------------
1061, 7. oktober 1828, Kahr, Holbæk sogn (p. 177)
Ane Dorte Sørensdatter, død
Christen Nielsen, enke
Af 1. ægteskab
1. Søren Pedersen
2. Christen Pedersen
Af 2. ægteskab
3. Niels Christensen
--------------------------------------------------------------------------------
1062, 22. oktober 1828, Ørsted sogn (p. 177)
(p 182) dateret tilføjelse
7 april 1835 (p 276)
8 november 1835 (p 279-282)
Ane Kirstine Clausdatter, død
Kromand Jørgen Frederiksen, enke
Af 1. ægteskab med fraskilte mand Martin Martinsen Bødker i Hornedrup, Odense amt
1. Martin Martinsen
2. Klaus Christian Martinsen
3. Niels Martinsen
Af 2. ægteskab med enkemanden
4. Frederik Christian Jørgensen, 6 uger
--------------------------------------------------------------------------------
1063, 16. november 1828, Voer sogn (p. 178)
Jørgen Hevring, død
1. Kirstine Jørgensdatter, g.m. Søren Andersen
--------------------------------------------------------------------------------
1064, 11. december 1828, Pindstrup; Marie Magdalene sogn (p. 179)
Ane Marie Nielsdatter, død
Rasmus Madsen, enke
Deres barn:
1. Mette Marie Rasmusdatter
Formynder; Niels Nielsen, Saaby
--------------------------------------------------------------------------------
1065, 2. marts 1829, Stenalt hovedgård Ørsted sogn (p. 182)
1 maj 1829
17 december 1829
Ane Catrine Elisabeth Møller, død
Murermester Johan Gotlieb Schlegelberger, enke
Deres børn:
1. Christian Benjamin Johansen, 17 år
2. Hans Jørgen Johansen, 9 år Formynder, Hans Fynbo, Voer sogn
--------------------------------------------------------------------------------
1066, 26. marts 1829, Voer sogn (p. 182)
Anders Pedersen, død
Enke?
Deres børn
1. Ane Andersdatter, ugift
2. Peder Andersen, 15 år
3. Inger Marie Andersdatter, ugift
4. Margrethe Andersdatter, ugift
Uskiftet bo
--------------------------------------------------------------------------------
1067, 20. april 1829, Voer sogn (p. 183)
Christen Linnemand, død
1. Bror, Peder Linnemand, Voer sogn
2. Søster, Ane Nielsdatter, g.m. Mads Due, Ørsted
--------------------------------------------------------------------------------
1068, 15. maj 1829, Voer sogn (p. 184)
22 december 1829 (p 194)
Ane Nielsdatter, død
Mogens Rasmussen Friis, enke
Deres børn:
1. Rasmus Mogensen, 32 år (døde under skiftet behandling)
2. Niels Mogensen, 30 år
3. Bodil Marie Mogensdatter, ugift
4. Kirsten Mogensdatter, ugift
5. Jens Mogensen, 20 år
6. Gjertrud Mogensdatter, g.m. Rasmus Wichus, Voer sogn
--------------------------------------------------------------------------------
1069, 12. august 1829, Hollandsbjerg, Ørsted sogn (p. 188)
17 august 1829
29 december 1829 (p 196)
Kirsten Jensdatter Grand, død
Anders Espensen, enke
Hendes børn:
Af 1. ægteskab med Jens Andersen
1. Else Marie Jensdatter
Af 2. ægteskab med ægtemanden
2. Barbara Andersdatter
3. Espen Andersen, 7 år
Formynder, morbroderen Søren Skipper af Ørsted
--------------------------------------------------------------------------------
1070, 18. marts 1830, Voer sogn (p. 199)
Ane Charlotte Jensdatter, død,
Jens Hevring, død
Deres børn
1. Niels Jensen
2. Peder Jensen
3. Christen Jensen
4. Jens Jensen
5. Maren Jensdatter, g.m. Mads Bendsen i Store Sjørup
--------------------------------------------------------------------------------
1071, 19. april 1830, Ørsted sogn (p. 199)
Ane Rasmusdatter, død
Jørgen Simonsen, enke
1. Halvsøster, Kirsten Sørensdatter, enke efter Søren Nielsen, Ørsted
2. Søskendebarn, Rasmus Bertelsen, Ørsted
3. Søskendebarn, Mikkel Poulsen, død
3a Jens Mikkelsen, Ørsted
--------------------------------------------------------------------------------
1072, 5. juni 1830, Ørsted sogn  (p. 200)
Karen Rasmusdatter, død
Søren Jensen Gjesing, enke
Deres børn:
1. Jens Sørensen, 38 år
2. Rasmus Sørensen, 35 år
3. Ane Marie Sørensdatter, g.m. Jens Hansen, Hollandsbjerg, Ørsted sogn
4. Ingeborg Sørensdatter, g.m. Peder Schou, Ørsted
5. Maren Sørensdatter, g.m. Christen Bødker, Lille Sjørup
6. Kirsten Sørensdatter, g.m. Christen Glavind, Ørsted
7. Ane Sørensdatter, g.m. Christen Gjesing, Hollandsbjerg, Ørsted sogn
--------------------------------------------------------------------------------
1073, 5. januar 1831, Ørsted sogn (p. 201)
4 februar 1831
23 februar 1831
(p 206) gældsbrev
Sara Andersdatter, død
Jens Sørensen Gjesing, enke
Deres børn:
1. Anders Jensen, 5 år
2. Søren Jensen, 4 år
Formynder, Søren Jensen Hjulmand
--------------------------------------------------------------------------------
1074, 22. november 1831, Ørsted sogn (p. 209)
Christen Rasmussen Saddelmager, død
1. Rasmine Christensdatter, 12 år
2. Marie Elisabeth Christensdatter,, 8 år
3. Christiane Christensdatter, 6 år
4. Ane Kirstine Christensdatter, 3 år
5. Kristine Christensen, 1/2 år
--------------------------------------------------------------------------------
1075, 26. april 1831, Voer sogn (p. 209)
27 maj 1831 (p 212)
30 november 1831
Jens Andersen Skipper, død
1. Inger Jensdatter, g.m. Laurits Bendsen, Voer sogn
2. Kirsten Marie Jensdatter, g.m. Christen Pedersen
3. Christine Jensdatter, g.m. Rasmus Kok, Christrup
4. Else Jensdatter, g.m. Søren Hovgård, Ørsted
5. (Hanne) Johanne Jensdatter, g.m. Laurs Jensen, Tørslev
6. Ane Marie Jensdatter, ugift
Se skifte 1053
--------------------------------------------------------------------------------
1076, 17. maj 1831, Kahr, Holbæk sogn (p. 211)
Christen Pedersen, 30 år, død
Hans arvinger:
1. Moderen, Johanne Jensdatter, enke efter Peder Jensen
1a Søster, Ellen Marie Pedersdatter
--------------------------------------------------------------------------------
1077, 26. maj 1831, Ørsted sogn (p. 211)
Cathrine Pedersdatter, død
Peder Boesen, enke
Deres børn:
1. Peder Pedersen, 28 år
2. Jens Pedersen, Ørslev
3. Ane Pedersdatter
--------------------------------------------------------------------------------
1078, 13. september 1831, Voer sogn (p. 214)
Ane Pedersdatter, død
Niels Falslev, enke
Deres børn:
1. Peder Nielsen, Voer sogn
2. Rasmus Nielsen, 20 år
3. Mette Nielsdatter, g.m. Søren Hansen, Voer sogn
4. Johanne Nielsdatter, g.m. Peder Engel, Hollandsbjerg, Ørsted sogn
5. Kirsten Marie Nielsdatter, ugift
6. Maren Nielsdatter, ugift
7. Ane Marie Nielsdatter, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
1079, 4. januar 1832, Hollandsbjerg, Ørsted sogn (p. 216)
Niels Sørensen Gabrielsen, død
Maren Sørensdatter, enke
Deres børn:
1. Søren Nielsen, 35 år
2. Zidsel Nielsdatter, g.m. Niels Pindstrup
--------------------------------------------------------------------------------
1080, 23. maj 1832, Ørsted sogn (p. 216)
Maren Andersdatter, død
Søren Moeskjær, enke
Hendes børn:
1. Else Christensdatter
2. Marianne Christensdatter, g.m. Christen Hellig
--------------------------------------------------------------------------------
1081, 10 maj 1832, Voer sogn, (p 217)
Enke Maren Jensdatter, død
Laurs Borums, død
Jens Jensen Skipper nævnes som arving
Se skifte 915 og 934
--------------------------------------------------------------------------------
1082, 9. juni 1832, Hollandsbjerg, Ørsted sogn (p. 216)
Amdi Jensen, død
Hans børn:
1. Rasmus Amdisen, 43 år
2. Peder Amdisen, 29 år
3. Maren Amdisdatter, g.m. Anders Kock, Hollandsbjerg, Ørsted sogn
--------------------------------------------------------------------------------
1083, 7. juni 1832, Kahr, Holbæk sogn (p. 216)
Maren Rasmusdatter, død
Søren Christensen, enke
1. Rasmus Sørensen, 26 år
2. Mette Sørensdatter, g.m. Anders Jensen, Kahr
--------------------------------------------------------------------------------
1084, 26. juni 1832, (Bode, Ørsted sogn) (p. 217)
Peder Rasmussens enke, død
Hans børn:
1. Niels Pedersen
2. Otte Pedersen
Se skifte 1003
--------------------------------------------------------------------------------
1085, 14. november 1832, Kahr, Holbæk sogn (p. 218)
10 december 1832
5 august 1833 (p 232)
Christen Christensen, død
Karen Jensdatter, enke
Deres børn:
1. Jens Christensen, 9 1/2 år
2. Christen Christensen, 5 1/2 år
3. Dreias Christensen, 3/4 år (døde under skiftet)
Formynder, Terkild Christensen, Klemstrup, Marie Magdalene sogn
--------------------------------------------------------------------------------
1086, 11. februar 1833, Hollandsbjerg, Ørsted sogn (p. 221)
Karen Jensdatter, død
Peder Ankersen
Deres barn:
1. Eline Pedersdatter, 4 år
Uskiftet bo
--------------------------------------------------------------------------------
1087, 25. marts 1833, Ørsted sogn (p. 222)
16 juli 1833
Birte Marie Christensdatter, død
Søren Andersen, enke
Af ægteskab med Niels Jensen Bigum
1. Jens Nielsen, 18 år
2. Birthe Nielsdatter
Hendes børn med enkemanden:
Niels Sørensen, 6 år
--------------------------------------------------------------------------------
1088, 26 marts 1833, Voer sogn, (p 223)
1 juli 1833
8 oktober 1833 (p 244)
30 oktober 1833
Fæstegårdmand Jens Pedersen, død
Bodil Laursdatter, enke
Hans arvinger:
1) moderen Maren Jensdatter, aftægtskone i gården
2) helbroder Niels Pedersen, gårdmand i Voer
3) helbroder Søren Pedersen, tjenestekarl
4) helsøster Kirsten Pedersdatter, død, gift med husmand Christen Andreassen i Ørsted
4a) Andreas Christensen, 2 1/2 år
5) helsøster Ane Pedersdatter, gift med Peder Larsen i Mellerup
6) halvbroder Peder Axelsen, 19 år tjenestekarl i Mellerup
Se skifte 1091
--------------------------------------------------------------------------------
1089, 22 april 1833, Ørsted sogn, (p 225)
7 oktober 1833 (p 243)
16 december 1833 (p 252)
Ane Marie Nielsdatter, død
Anders Schou, enke
Deres børn:
Jens Andersen, 12 år
Troels Andersen, 11 år
Peder Andersen, 9 år
Niels Andersen, 7 år
Christen Andersen, 3 år
Else Kirstine Andersdatter, 1/4 år
Formynder gårdmand Troels Christensen
--------------------------------------------------------------------------------
1090, 22 april 1833, Ørsted sogn (p 226)
7 oktober 1833 (p 241)
Kirsten Marie Jensdatter, død
Anders Friis, enke
Deres børn:
Rasmus Andersen, 18 år
Jens Andersen, 16 år
Peder Andersen, 14 år
Knud Andersen, 12 år
Søren Andersen, 5 år
Bodil Marie Andersdatter, 10 år
--------------------------------------------------------------------------------
1091, 22 april 1833, Ørsted sogn (p 228)
4 september 1833 (p 240)
Kirsten Pedersdatter, død
Christen Andreassen, enke
Deres barn
Andreas Christensen, 2 år
Se skifte 1088
--------------------------------------------------------------------------------
1091, 1 juli 1833, Voer sogn (p 230)
30 oktober 1833 (p 247)
Christian Gotlieb Christensen, død
Ane Kirstine Sørensdatter, enke
Deres barn:
Ane Sophie Christiansdatter
--------------------------------------------------------------------------------
1092, 6 august 1833, Ørsted sogn, (p 234)
8 oktober 1833 (p 244)
Fæstegårdmand Niels Rasmussen, død
Ane Margrethe Andersdatter, enke, lavværge Jørgen Andersen af Auning
Deres børn:
Anders Nielsen, 6 år
Marie Nielsdatter, 10 år
Ane Marie Nielsdatter, 1 år
Afdødes broder ?Johan Rasmussen i Fjellerup
Enkens broder Niels Andersen fra Ring.
--------------------------------------------------------------------------------
1093, 6 august 1833, Voer sogn, (p 236)
18 november 1833, (p 248)
Karen Christensdatter, død
Poul Nielsen Skipper, enke
Deres barn:
Else Poulsdatter, enke, gift med  tjenestekarl Thomas Andersen
Maren Poulsdatter, ugift
Se skifte 1094
--------------------------------------------------------------------------------
1094, 13 august 1833, Voer sogn, (p 237)
18 november 1833 (p 250)
Tjenestekarl Thomas Andersen, død
Else Poulsdatter, enke
Deres børn:
Karen Marie Thomasdatter, umyndig
Maren Thomasdatter, umyndig
Se skifte 1093
--------------------------------------------------------------------------------
1095, 14 august 1833, Ørsted sogn (p 238)
4 september 1833
16 december 1833, (p 251)
Boelsmand Jens Nielsen Vivild, død
Christiane Pedersdatter, død
Deres børn:
Peder Jensen, 1 1/2 år, formynder farbroder Niels Nielsen i Fjellerup
Hendes barn uden ægteskab med tjenestekarl Niels Jensen:
Kirsten Marie Nielsdatter
--------------------------------------------------------------------------------
1096, 12 marts 1834, Voer sogn, (p 254)
17 september 1834 (p 267)
Fæstehusmand Jens Markussen, død
Kirsten Christensdatter, enke
Hans børn med enken:
Christen Jensen, 15 år
Bodil Kirstine Jensdatter, 12 år
Birthe Jensdatter, 9 år
Maren Jensdatter, 7 år
Hans børn med 1. hustru Bodil Jensdatter:
Niels Jensen, 31 år, i Støvring
Jens Jensen, 29 år
Søren Jensen, 26 år
Christen Jensen, 20 år
--------------------------------------------------------------------------------
1097, 21 april 1834, Ørsted sogn, (p 255)
Ane Margrethe Jensdatter, død
Anders Friis, enke
Hendes arvinger gav afkald.
Hans børn:
Rasmus Andersen, 19 år
Jens Andersen, 18 år
Peder Andersen, 15 år
Knud Andersen, 13 år
Søren Andersen, 6 år
Bodil Marie Andersdatter, umyndig
--------------------------------------------------------------------------------
1098, 22 april 1834, Voer sogn (p 259)
22 november 1834 (p 268)
Laurs Jensen Bentzen, død
Inger Jensdatter, enke
Deres børn:
Niels Laursen, 12 år
Bodil Laursdatter, gift med fæstegårdmand Søren Laursen af Voer (afkald)
Birthe Kirstine Laursdatter, ugift, nu gift med Hans Andersen
Ane Laursdatter, ugift
Jensine Laursdatter, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
1099, 11 maj 1834, Hollandsbjerg, Ørsted sogn (p 260)
31 maj 1834
24 november 1834 (p 270)
Elisabeth Espensdatter, død
Peder Rasmussen Østergaard, enke
Deres børn:
Rasmus Pedersen, 26 år
Anne Pedersdattter, gift med fæstegårdmand Rasmus Nielsen af Ørsted
Barbara Pedersdatter, ugift, hjemme
--------------------------------------------------------------------------------
1100, 14 juli 1834, Voer sogn (p 263)
22 november 1834
20 november 1835 (p 284)
Enke Maren Pedersdatter, død
Niels Rasmussen, død
Deres børn:
Peder Nielsen Skipper, fuldmyndig i stervboet
Jens Nielsen Skipper, færgemand i Voer Færgested
Rasmus Nielsen, bør på Sjælland i nærheden af Køge? Kongsted
Kirsten Nielsdatter, gift med smeden Peder Pedersen fra Udby
Ane Nielsdatter, ugift, tjener hos broderen i Voer Færgested
Niels Rasmussens fæstebrev af 16 maj 1786
--------------------------------------------------------------------------------
1101, 18 juli 1834, Ørsted sogn (p 265)
Anders Nielsen, død
Bodil Jensdatter, enke
Deres børn:
Niels Andersen,
Niels Andersen,
Marie Andersdatter
Enkens børn af første ægteskab med Niels Sørensen Skipper havde arv til gode i boet.
Se skifte 1016
--------------------------------------------------------------------------------
1102, 16 august 1834, Voer sogn
Fæstegårdmand Jens Mols anmeldte, at hans datter Karen Jensdatter, 27 år var død uden efterladenskaber.
Se skifte 1054
--------------------------------------------------------------------------------
1103, 5 september 1834, Ørsted sogn (p 267)
Rasmus Rasmussen af Hevringholm anmeldte, at hans moder, Rasmus Rasmussen enke, Ane Jensdatter var døde i Ørsted Hospital, hvor hun havde understøttelse. Ingen efterladenskaber.
--------------------------------------------------------------------------------
1104, 20 december 1834, Hollandsbjerg, Ørsted sogn (p 273)
Fæstehusmand Søren Nielsen, død
Mette Jensdatter, enke
Deres barn:
Ane Kathrine Sørensdatter
Formynder Niels Pindstrup
Lavværge Peder Rasmussen
Se skifte 1118
--------------------------------------------------------------------------------
1105, 7 februar 1835, Hollandsbjerg, Ørsted sogn (p 274)
Maren Jensdatter, død
Peder Hansen Ankersen, enke
Deres barn:
Ellen Pedersdatter
Skifte af uskiftet bo.
Morbroder Jens Jensen af Bode var formynder.
--------------------------------------------------------------------------------
1106, 25 marts 1835, Bode, Ørsted sogn (p 276)
31 juli 1835
28 december 1835 (p 286)
Anmeldt at tjenestepige Dorthea Kathrine Nielsdatter, en datter af afd. Niels Rasmussen Møller var død.
Hendes arvinger:
1) Broder Rasmus Nielsen, 27 år
2) Broder Peder Nielsen, 20 år
3) Broder Jørgen Nielsen, 17 år
4) Søster Ane Kathrine Nielsdatter
5) Else Kirstine Nielsdatter, død, gift med Laurs Jensen i Udby
5a; Jens Laursen, 7 år
5b) Nicolaj Laursen, 5 år
5c) Ane Kirstine Laursdatter
Se skifte 1032
--------------------------------------------------------------------------------
1107, 31 juli 1835, Bode, Ørsted sogn (p 277)
19 november 1835  (p 282)
Fæstegårdmand Rasmus Sørensen, død
Ane Jensdatter, enke
Deres børn:
Søren Rasmussen, gårdmand i Store Sjørup
Jens Rasmussen, 26 år, tjenestekarl, hjemme
Maren Rasmusdatter, gift med gårdmand Jens Pedersen i Hollandbjerg
Else Marie Rasmusdatter, gift med daglejer Peder Pedersen af Randers
Mette Rasmusdatter, gift med tømmermand Jens Jensen i Bode
Ane Johanne Rasmusdatter, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
1108, 28 december 1835, Voer sogn (p 287)
8 januar 1836
Tjenestepige Maren Nielsdatter, død
Hendes arvinger;
Faderen Niels Falslev
Datter, 3/4 år, avlet uden for ægteskab
Afdødes svoger Søren Hansen
--------------------------------------------------------------------------------
1109, 17 december 1836, Hollandsbjerg, Ørsted sogn,  (p 287)
Fæstegaardmand Peder Andersen Foged, død
Hans arvinger skiftede selv. Indbetalt afgift. Erklæring underskrevet af arvingerne:
Rasmus Pedersen Foged
Anders Pedersen
Niels Pedersen
Christen Beider?
--------------------------------------------------------------------------------
1110, 7 juni 1835, Ørsted sogn, (p 287)
Peder Christensen af Ørsted erklærede, som eneste arving efter sin moster Kirsten Pedersdatter, enke efter Christen Tømmermand, at hendes efterladte værdier ikke overstiger 70 Rd
--------------------------------------------------------------------------------
1111, 7 juni 1835, Ørsted sogn, (p 287)
Jens Michelsen af Ørsted erklærede på egne og medarvingers vegne, at arven efter hans svigermoder Kirsten Andersdatter, Jesper Jensens enke af Ørsted, ikke var mere end til dækning af udgiften til hendes jordefærd.
--------------------------------------------------------------------------------
1112, 7 februar 1836, Kahr, Holbæk sogn (p 288)
9 marts 1836
23 december 1836
Gårdfæster Niels Rasmussen, død
Ane Jensdatter, enke
Deres børn:
Rasmus Nielsen, gårdfæster i Ørsted
Jens Nielsen, fuldmyndig, gårdfæster i Voer
Niels Nielsen, 22 år, hjemme
Søren Nielsen, 21 år, hjemme
Kirsten Nielsdatter, gift med gårdmand Jens Sørensen Thorn i Lille Sjørup
Ane Nielsdatter, ugift, hjemme
--------------------------------------------------------------------------------
1113, 12 august 1836, Bode, Ørsted sogn, (p 290)
Enke Inger Marie Nielsdatter, død
Jens Nielsen Smed, død
Ders børn, der indbetale afgift, erklæring 12. august 1836 underskrevet af:
Søren Jensen, Jens Jensen og Niels Jensen
Se skifte 1018
--------------------------------------------------------------------------------
1114, 15 september 1836, Voer sogn (p 290)
17 oktober 1836
23 december 1836
27 december 1836 (p295)
Sognefoged, gårdfæster Jens Sørensen Sønderbo, død
Elisabeth Nielsdatter, enke
Deres børn:
Jens Jensen, 24 år
Søren Jensen, 22 år
Else Marie Jensdatter, ugift, hjemme
--------------------------------------------------------------------------------
1115, 21 november 1836, Voer sogn, (p 292)
26 november 1836,
28 december 1837, (p 304)
Husgæster Niels Rasmussen Falslev, død
Ane Pedersdatter, død
Deres børn:
Peder Nielsen, gårdmand i Voer
Rasmus Nielsen, 23 år, soldat ved artilleriet og p.t i garnison
Kirsten Marie Nielsdatter, gift med gårdfæster Niels Thuesen af Bode
Johanne Nielsdatter, gift med sømand Peder Engel i Hollandsbjerg
Mette Nielsdatter, gift med Søren Hansen i stervboet
Ane Marie Nielsdatter, ugift, tjener gårdmand Anders Espensen i Hollandsbjerg
--------------------------------------------------------------------------------
1116, 3 maj 1837, Voer sogn
Erklæring om værdier i boet efter Arent Jensens afdøde hustru/enke Ane Madsdatter. Under skrevet af Jens Arentsen og Niels Pedersen
Se skifte 1145
--------------------------------------------------------------------------------
1117, 8 juni 1837, Ørsted sogn, (p 297)
3 november 1837
12 oktober 1838, (p 305)
20 september 1839 (p 317)
Kromand Jørgen Frederiksen, død
Elisabeth Dorthea Dahl, enke
Hans barn:
Frederik Christian Jørgensen
Enken ægtede N C Bodilsen
Se skifte 1062
--------------------------------------------------------------------------------
1118, 22 juni 1837, Hollandsbjerg, Ørsted sogn (p 300)
21 juli 1837
Ane Cathrine Sørensdatter, død
Hendes arvinger:
Moderen Mette Jensdatter, nu gift med Peder Rasmussen Byrresen
Halvbroder Søren Pedersen, 1 1/2 år
Der var alene arv efter afdødes afdøde far, husmand Søren Nielsen af Hollandsbjerg
Se skifte 1104
--------------------------------------------------------------------------------
1119, 15 November 1837, Bode, Ørsted sogn (p 302)
Tjenestekarl Peder Pedersen, død
Else Marie Rasmusdatter, enke
Deres barn:
Ane Pedersdatter, umyndig
Enkens lavværge og fæstemand Jens Jensen fra Store Sjørup
Hun havde siddet i uskiftet bo
--------------------------------------------------------------------------------
1120, 6 november 1838, Ørsted sogn,  (p 307)
Kirsten Pedersdatter, død
Stephen Pedersen, enke
Han havde siddet i uskiftet bo, men ønskede nu skifte af det fattige bo.
Attest udstedt, så han kunne blive gift.
Børnenes navne er ikke nævnt.
--------------------------------------------------------------------------------
1121, 22 november 1838, Hollandsbjerg, Ørsted sogn (p 307)
23 november 1838
10 december 1838
Ane Pedersdatter, død
Gårdfæster Laurs Jensen, enke
Hendes arvinger:
1) broder Anders Pedersen, husmand i Hollandsbjerg
2) broder Peder Pedersen, skolelærer i Bode
3) broder Hans Pedersen, død, husmand i Hollandsbjerg
3a) Johanne Hansdatter, ugift
3b) Gjertrud Marie Hansdatter, ugift
3c) Ane Hansdatter
Se skifte 1031
--------------------------------------------------------------------------------
1122, 28 februar 1839, Ørsted sogn, (p 311)
5 juli 1839,
Marie Bentsdatter, død
Poul Eriksen, enke
Deres barn:
Erik Poulsen, omtrent 1 år
Formynder Jens Sørensen Ove, da den fødte formynder Bent Bentsen formedelst alderdom og svaghed følte sig uskikket til at være formynder.
--------------------------------------------------------------------------------
1123, 8 maj 1839, Bode, Ørsted sogn, (p 312)
3 juli 1839,
Gårdfæster Niels Pedersen, død
Kirsten Marie Nielsdatter, enke
Deres børn:
Peder Nielsen, 3 år
Karen Nielsdatter, 2 år
Niels Nielsen, 1/4 år
Afdødes søskendebarn Rasmus Sørensen Gjesing
Se skifte 1128
--------------------------------------------------------------------------------
1124, 21 maj 1839, Ørsted sogn, (p 314)
7 juni 1839
Gårdfæster Niels Nielsen i Ørsted anmeldte, at hans steddatter Maire Nielsdatter, datter af afg. Niels Rasmussen var død og alene efterlod sig den arv hun havde til gode efter skifteslutning 8 oktober 1833
Se skifte 1092
--------------------------------------------------------------------------------
1125, 21 oktober 1839, Ørsted sogn (p 318)
Husfæster Anders Larsen, død
Ane Sørensdatter, enke
Deres børn:
Lars Andersen, 16 år
Rasmus Andersen, 14 år
Søren Andersen, 11 år
Ane Sophie Andersdatter, 9 år
Jens Andersen, 5 år
Niels Peter Andersen, 2 år
Formynder var børnenes farbroder Christen Larsen af Cecillieborg i Mariager sogn
--------------------------------------------------------------------------------
1126, 17 December 1839, Ørsted sogn (p 319)
20 december 1839
5 marts 1840
Husmand Jens Simonsen Mors, død
Skifte af uskiftet bo efter hans tidligere afdøde hustru Ane Sørensdatter:
Deres børn:
Søren Ben, gårdmand i Bode
Ane Marie Jensdatter, 37 år, hjemme
Maren Jensdatter, gift med husmand Thomas Poulsen i Voer
Christiane Jensdatter, ugift tjener købmand Christian Mørck i Randers
Farbroder Jørgen Simonsen Mors, husmand på Ørsted mark
Se skifte 907
--------------------------------------------------------------------------------
1127, 7 januar 1840, Ørsted sogn (p 320)
Murermester Johan Gotlieb Schlegelberger, død
Mette Jensdatter, enke
Deres barn:
Umyndig datter
Hans sønner:
Christian Benjamin Schlegelberger
Hans Jørgen Schlegelberger
Se skifte 1065
--------------------------------------------------------------------------------
1128, 4 februar 1840, Bode, Ørsted sogn (p 320)
5 marts 1840,
Niels Nielsen, død
Hans arvinger
Moderen Kirsten Marie Nielsdatter, gift med Karsten Johannesen
Broder Peder Nielsen
Søster Karen Nielsdatter
Se skifte 1123
--------------------------------------------------------------------------------
 1129, 18 maj 1840, Voer sogn, (p 322)
27 november 1840 (p 325)
Inger Marie Sørensdatter, død
Laurs Nielsen, enke
Deres barn:
Søren Laursen, 4 år
Formynder var morbroder Jens Sørensen
--------------------------------------------------------------------------------
1130, 27 maj 1840, Voer sogn, (p 323)
26 juni 1840
27 november 1840 (p 325)
Birthe Kirstine Laursdatter, død
Hans Andersen, enke
Deres børn:
Laurs Hansen, 3 1/2 år
Ane Hansdatter, 3/4 år
Formynder var afdødes svoger Søren Laursen
--------------------------------------------------------------------------------
1131, 25 marts 1841, Bode, Ørsted sogn, (p 326)
Fæstegårdmand Jens Larsen, død
Børn:
Niels Jensen, fuldmyndig, i Bode
Laurs Jensen, gårdmand i Ørsted
Maren Jensdatter, gift med gårdmand Jens Bay i Ørsted
--------------------------------------------------------------------------------
1132, 16 april 1841, Kahr, Holbæk sogn (p 327)
Johanne Pedersdatter, død
Iver Rasmussen, enke
Godkendelse til hensiddet i uskiftet bo med umyndige børn, så længe han forbliver ugift
--------------------------------------------------------------------------------
1133, 22 juli 1842, Hollandsbjerg, Ørsted sogn, (p 328)
Enke Maren Sørensdatter, død
Hans Christensen Fynbo, død
Deres børn:
Søren Hansen, i Hollandsbjerg
Mette Hansdatter, hjemme, formynder Christen Beider
Se skifte 1028
--------------------------------------------------------------------------------
1134, 4 juli 1842,  Pindstrup, Marie Magdalene sogn
16 september 1842
19 december 1842
Husmand Laurs Jensen, død
Kirsten Pedersdatter, enke
Deres barn:
Maren Laursdatter, 18 år
Lavværge Søren Simonsen af Pindstrup
Formynder var afdødes søskendebarn Laurs Knudsen fra Thorsager
--------------------------------------------------------------------------------
1135, 25 januar 1843, Voer sogn, (p 332)
27 februar 1843
Mette Marie Jensdatter, død
Gårdfæster Jens Christensen, enke
Deres børn:
Christen Jensen, 16 år
Henriette Louise Jensdatter, 14 år
Niels Christian Jensen, 7 år
--------------------------------------------------------------------------------
1136, 19 oktober 1842, Voer sogn (p 332)
Gårdfæster Christen Clemmensen, død
Mette Kirstine Jensdatter, enke
De havde oprettet testamente af 18 april 1842 og dette blev godkender den 19 oktober 1842, hvilket var efter Christen Clemmensens død.
Længstlevende arver. Hvis længstlevende dør uden at være i nyt ægteskab eller disponeret anderledes, deles boet efter længstlevendes død mellem deres arvinger efter loven.
--------------------------------------------------------------------------------
1137, 26 februar 1843, Hollandsbjerg, Ørsted sogn (p 333)
Gårdfæster Rasmus Byrresen anmeldte, at hans plejedatter Karen Nielsdatter, 2 år, var død uden efterladenskaber.
Hun var datter af gårdmand Niels Jørgensen i Skovby
--------------------------------------------------------------------------------
1138, 13 maj 1843, Hollandsbjerg, Ørsted sogn, (p 334)
12 juni 1843
25 september 1843 (p 344)
Ane Marie Sørensdatter, død
Gårdfæster Jens Hansen, enke
Deres børn:
Hans Jensen, gårdmand i Ørsted
Søren Jensen, 24 år, hjemme
Peder Christian Jensen, 22 år, hjemme
Karen Jensdatter, gift med gårdmand Søren Hansen Fynbo i Hollandsbjerg
Ane Jensdatter, ugift, hjemme
Formynder var afdødes broder Rasmus Sørensen Gjesing, Ørsted mark
--------------------------------------------------------------------------------
1139, 26 maj 1843, Ørsted sogn, (p 335)
26 juni 1843
21 oktober 1843 (anmeldt at Peder Jensen Skou var død)
3 november 1843 (p 347)
13 marts 1844, (p 352)
31 december 1844 (p 355)
Ingeborg Sørensdatter, død
Gårdmand Peder Jensen Skou, enke, men død der skiftet
Deres børn:
Jens Pedersen, fuldmyndig og hjemme
Søren Pedersen, 17 år, hjemme
Else Marie Pedersdatter, gift med husmand Frands Sørensen i Ørsted
Se skifte 1072
--------------------------------------------------------------------------------
1140, 16 juni 1843, Eldrupgaarden, Eldrup, Gjesing sogn (p 336)
14 juli 1843
20 september 1843 (p 343)
Zidsel Nielsdatter, død
Peder Nielsen Bay, enke
Deres børn:
Niels Pedersen, 25 år, hjemme
Niels Qvist Pedersen, 23 år, tjener gårdmand Christen Kløve i Gjesing
Jens Pedersen, 17 år, hjemme
Rasmus Pedersen, 13 år, hjemme
Formynder var morbroder Rasmus Qvist i Lemmer
--------------------------------------------------------------------------------
1141, 4 august 1843,  Hummelborg, Gjesing sogn (p 340)
30 oktober 1843 (p 347)
23 december 1843 (p 351)
18 maj 1844 (p 353)
Huskone Ane Laursdatter, død
Niels Hansen, enke
Deres børn:
Jochum Nielsen, gårdmand på Skafføgaard
Karen Nielsdatter, gift med gårdmand Mads Madsen i Langkastrup
Afdødes børn med afdøde Jochum Koberg:
Lene Jochumsdatter, gift med husmand Anders Jensen i Krusborg (Gjesing sogn)
Jacob Jochumsen, bor i Drastrup
Mette Jochumsdatter, gift med gårdmand Rasmus Jacobsen i Langkastrup
Ane Marie Jochumsdatter, gift med skovfoged Niels Madsen i Pindstrup
Afdødes datter uden for ægteskab:
Bolette Byrresdatter, død, var gift med bødker Espen Nielsen i Horsens (oplyst i brev af 8 november 1843)
Deres børn:
Ane Cathrine Nielsdatter, 21 år, tjener i Aarhus
Børge Delholm Nielsen, 19 år, tjener hos faderen
Niels Carl Nielsen, 15 år, hjemme
Jens Espen Nielsen, 12 år, hjemme
Se skifte 911
--------------------------------------------------------------------------------
1142, 28 august 1843, Hollandsbjerg, Ørsted sogn, (p 342)
25 september 1843 (p 345)
1 december 1843 (p 348)
Gårdfæster Peder Espensen, død
Bodil Sørensdatter, enke
Deres børn:
Søren Pedersen, 26 år, hjemme
Espen Pedersen, 24 år, hjemme
Barbara Pedersdatter, 30 år, ugift, hjemme
Margrethe Pedersdatter, 28 år, tjener Niels Salling i Hollandsbjerg
Maren Pedersdatter, 22 år
Ane Pedersdatter, 17 år, hjemme
Karen Pedersdatter, 15 år, hjemme
Ane Kirstine Pedersdatter, 10 år
--------------------------------------------------------------------------------
1143, 18 september 1843, Hollandsbjerg, Ørsted sogn, (p 342)
1 december 1843 (p 349)
Ane Jacobine Hansdatter, død
Husfæster Peder Ankersen, enke
Deres børn:
Hans Pedersen, 6 år
Maren Pedersdatter, 2 år
Hendes barn født uden ægteskab:
Hans Severin Axelsen, 12 år
--------------------------------------------------------------------------------
1144, 1 juli 1844, Bode, Ørsted sogn, (p 354)
Mette Rasmusdatter, død
Lars Pedersen Hevring, enke.
Enkemanden oplyste, at afdøde eneste barn er, Elise Marie Sørensdatter, gift med Knud Hansen i Bode. De deler boet indbyrdes.
Se skifte 948
--------------------------------------------------------------------------------
1145, 26 september 1844, Voer sogn, (p 354)
28 september 1844
Gårdfæster Arent Jensen, død
Hans børn:
Jens Arentsen
Maren Arentsdatter, gift med Niels Pedersen i Holbæk
Se skifte 1116
--------------------------------------------------------------------------------
1146, 17 november 1844, Hollandsbjerg, Ørsted sogn (p 355)
20 december 1844
Pigen Ane Pedersdatter, død
Af hendes arvinger nævnes:
Moderen Bodil Sørensdatter, enke efter Peder Espensen
Søren Pedersen, myndig
Espen Pedersen, myndig
Moderen fik tillagt hendes arv efter faderen, da hun igennem 4 år havde været syg og svagelig og moderen havde passet hende.
Se skifte 1142
--------------------------------------------------------------------------------
1147, 14 september 1845, Pindstrup, Marie Magdalene sogn, (p 358)
29 december 1845
17 august 1846 (p 366)
Kirsten Pedersdatter, død
Christen Jensen, enke
Hendes barn:
Maren Laursdatter
Formynder og født værge Laurs Knudsen af Thorsager
--------------------------------------------------------------------------------
1148, 16 december 1845, Kahr, Holbæk sogn (p 359)
11 februar 1846 (p 365)
3 december 1846 (p 369)
28 december 1846
Iver Rasmussen, død
Johanne Pedersdatter, død
Deres børn:
Rasmus Iversen, 21 år
Peder Iversen, 16 år
Formynder for Peder Iversen, hans morbroder Jens Pedersen Hjardsen af Hollandsbjerg
--------------------------------------------------------------------------------
1149, 31 december 1845, Pindstrup, Marie Magdalene sogn (p 360)
9 januar 1846
Peder Nielsen Bay, død
Nielsine Christensdatter, enke
Hans børn af første ægteskab:
1) Ane Pedersdatter, bosat ved Rygaard Strand, enke efter Jens Jacobsen Pallesen, ved lavværge Hans Johnsen Rygaard Strand
Hans barn af andet ægteskab:
Niels Pedersen, 27 år, tjener Søren Nielsen i Thorsager
Niels Qvist Pedersen, 25 år
Jens Pedersen, 20 år
Rasmus Pedersen, 15 1/2 år
Se skifte  996 og 1140
--------------------------------------------------------------------------------
1150, 19 februar 1846, Ørsted sogn, (p 365)
25 februar 1846
Tjenestepige/plejedatter Anne Cathrine Nielsdatter, død
Plejefar, gårdmand Jens Sørensen Vægter
Hendes arvinger:
Broder Rasmus Nielsen, i Ørsted
Broder Peder Nielsen i Gjerlev
Broder Jørgen Nielsen, Floes
Søster Else Kirstine Nielsdatter, død, gift med Laurs Jensen i Holbæk
Se skifte 1106
--------------------------------------------------------------------------------
1151, 21 april 1846, Ørsted sogn, (p 366)
Karen Enevoldsdatter fik tilladelse til at sidde i uskiftet bo med sine børn.
Hendes afdøde mand gårdfæster Peder Andersen
--------------------------------------------------------------------------------
1152, 26 september 1846, Voer sogn (p 368 )
Jens Jensen Hevring, død
Ane Jørgensdatter, enke
Deres børn:
Jens Jensen, 26 år
Jørgen Jensen, 20 år
Ane Jensdatter, ugift
Else Marie Jensdatter, ugift
Mette Marie Jensdatter, ugift
Formynder, farbroder Christen Jensen Hevring
--------------------------------------------------------------------------------
1153, 18 oktober 1846, Ørsted sogn, (p  368)
Niels Nielsen anmeldte, at hans plejesøn, Christen Madsen Nielsen, uægte søn af fruentimmeret Maren Nielsdatter i Ring var død 3/4 år
--------------------------------------------------------------------------------
1154, 6 November 1846, Ørsted sogn, (p 369)
(P 371) tilladelse til uskiftet bo
Jens Sørensen Vægter, død
Else Pedersdatter, enke
Deres børn:
Peder Jensen
Søren Jensen
Ane Kirstine Jensdatter
Enken ønskede at sidde i uskiftet bo
--------------------------------------------------------------------------------
1155, 13 februar 1847, Ørsted sogn (p 371)
16 februar 1847
6 juli 1847, (p 373)
Ungkarl Peder Pedersen Kreinsen
Han havde 7 februar 1847 oprettet testamente
Han havde en søn Peder Pedersen født uden for ægteskab. Moderen Ellen Kirstine Frederiksdatter. Han tillagde sønnen 350 Rd
Hans moder Anne Jensdatter, enke efter Peder Andersen Kreinsen.
Afdødes søster Karen Pedersdatter, gift med gårdfæster Jens Sørensen Gjesing
Hendes børn var p.t.
Peder Jensen, 13 år
Karen Jensdatter, 11 år
Niels Jensen, 6 år
Rasmus Jensen, 2 år
--------------------------------------------------------------------------------
1156, 6 juli 1847, Ørsted sogn, (p 375)
Karsten Hansen, død
Mette Nielsdatter, enke
Deres børn:
Hans Karstensen, 13 år
Else Kirstine Karstensdatter, 7 år
--------------------------------------------------------------------------------
1157, 7 juli 1847, Voer sogn, (p 376)
Barn, Laurs Hansen, død
Hans arvinger:
Faderen Hans Andersen
Søster Ane Hansdatter
Deres moder var afdøde Birthe Kirstine Laursdatter, som de havde arvet.
Se skifte 1130
--------------------------------------------------------------------------------
1158, 13 juli 1847, Voer sogn (p 377)
14 december 1847
Pige Ane Marie Laursdatter, død
Hendes arvinger:
Moderens Inger Jensdatter, lavværger Peder Axelsen
1) Broder Niels Laursen, gårdmand i Voer
2) Søster Bodil Laursdatter, gift ed gårdmand Søren Laursen
3) Søster Birthe Kirstine Laursdatter, død, var gift med Hans Andersen
4) Jensine Laursdatter
Se skifte 1098
--------------------------------------------------------------------------------
1159, 15 juli 1847, Ørsted sogn, (p 377)
Jens Pedersen Juul, død
Bodil Hansdatter, enke
Tilladelse til at sidde i uskiftet bo
--------------------------------------------------------------------------------
1160, 11 august 1847, Kahr, Holbæk sogn, (p 377)
21 januar 1848
Ane Kirstine Andersdatter, død
Thomas Jensen, enke
Deres børn:
Anders Thomassen, 5 år
Jens Thomassen, 3 år
Formynder var morbroderen Christian Andersen, styrmand
--------------------------------------------------------------------------------
1161, 21 januar 1848, Voer sogn, (p 378)
(p 379) testamente
20 maj 1848
Inger Nielsdatter, død
Mads Olesen, enke
Der var testamente af 22 august 1846
Længstlevende skulle arve, men der skulle udbetales 50 Rd til deres plejedatter Mette Marie Pedersdatter, gift med Jens Arentsen af Voer
Arvinger:
1) afdødes far Niels Pedersen
2) afdødes faster Zidsel Pedersdatter, død; gift med Jens Rasmussen af Hevring
2a) Dorthe Jensdatter, død; gift med Søren Lang
2aa) Zidsel Sørensdatter, gift med Hans Andersen i Tustrup (Nørager sogn)
2ab) Ane Sørensdatter, død, gift med Rasmus Christensen
2ab)  Søren Rasmussen, 17 år
2ac) Jens Rasmussen, 12 år
Begge hjemme hos faderen Rasmus Christensen i Tustrup (Nørager sogn)
2b) Rasmus Jensen i Skovgaard
2c) Ane Cathrine Jensdatter, enke efter Niels Møller i Hevring
a) Afdødes mor: Ane Laursdatter, død
b) Hendes broder Peder Laursen Rytter, død, af Voer
ba) Christen Pedersen Rytter
Se skifte 892 og 1165
--------------------------------------------------------------------------------
1162, 8 marts 1848, Kahr, Holbæk sogn, (p 380)
14 marts 1848,
Enke Anne jensdatter, død
Anders Andersen, død
Deres barn
Ane Kirstine Andersdatter, død, gift med Thomas Jensen
Christian Andersen, styrmand
Se skifte 1160
--------------------------------------------------------------------------------
1163, 30 maj 1848, Voer sogn, (p 384)
Husmand Mads Sørensen Friis, død
Else Espensdatter, enke
Hun fik bevilling til uskiftet bo med umyndige og myndige sted - og fællesbørn
--------------------------------------------------------------------------------
1164, 20 juni 1848, Voer sogn, (p 384)
Jens Pedersen Starup, død
Bodil Marie Thygesdatter, død
Deres børn:
Anders Jensen, 17 1/4 år
Trine Jensdatter, gift med gårdmand Hans Andersen i Voer
Maren Jensdatter, gift med Niels Andersen, smed (gift under skiftet)
--------------------------------------------------------------------------------
1165, 23 september 1848, Voer sogn (p 385)
4 oktober 1848
24 november 1848 (p 394)
Christen Pedersen Rytter, død
Kirsten Marie Jensdatter, enke, lavværge Søren Laursen af Voer
Hans arvinger:
1) moderen Anne Christensdatter, død
2) morbroder Søren Christensen i Kahr
3) morbroder Troels Christensen, død
3a) Peder Troelsen
3b) Else Marie Troelsdatter, gift med gårdmand Søren Rasmussen på Voer mark
4) moster Maren Christensdatter, død, gift med Niels Andersen i Hevring
4a) Anders Nielsen, død
4aa) Niels Andersen
4ab) Niels Andersen
4ac) Marie Andersdatter
4b) Mads Nielsen, Råballegaard i Hørning sogn
4c) Christen Nielsen
4d) Jens Nielsen
4e) Birthe Nielsdatter
4f) Kirsten Marie Nielsdatter, gift med gårdmand Jeppe Pedersen på Ørsted mark
4g) Marie Cathrine Nielsdatter, gift med gårdmand Jens Pedersen Frandsen på Ørsted mark
Arvinger på faderen Peder Laursen Rytter:
De mødte mente ikke, der var arvinger på Peder Laursens Rytters side
Se skifte 817 og 892 og 1161
--------------------------------------------------------------------------------
1166, 3 oktober 1848, Voer sogn, (p 385)
Louise Frederikke Sørensdatter, død
Gårdfæster Christen Jensen Hevring, enke
Deres børn:
Jens Christensen, 17 år
Søren Christian Christensen, 15 år
Henrik Carl Vilhelm Christensen, 6 år
Niels Jørgen Christensen, 2 1/2 år
Ane Margrethe Christensdatter, 12 år
Ane Marie Christensdatter, 8 år
--------------------------------------------------------------------------------
1167, 11 oktober 1848, Hollandsbjerg, Ørsted sogn, (p 390)
26 oktober 1848
7 december 1849, (p 404)
Gårdfæster Laurs Jensen, død
Ingen børn. Hans arvinger:
1) søster Ane Jensdatter, enke efter Anders Jensen Morup, passede hus for afdøde
2) bror Jens Jensen, der for ca 40 år siden forlod sit hjem uden at man siden har hørt til ham.
3) søster Mette Jensdatter, død, gift med Christen Jensen Rasmussen Just i Vejlby
3a) Rasmus Christensen, gårdfæster i Vejlby
3b) Karen Christensdatter, gift med gårdmand Niels Fjesing I Vejlby
3c) Bodil Christensdatter, død, gift med Søren Friis i Vejlby, død
3ca) Nille Marie Sørensdatter, ugift
3cb) Mette Kirstine Sørensdatter, ugift
3cc) Jensine Sørensdatter, ugift
3cd) Christen Sørensen, 9 år
4) søster Maren Jensdatter, død,  gift med skolelærer Jens Griis af Store Sjørup, død og derefter Jens Pedersen Hovesen i Vejlby
4a) Mette Marie Andersdatter, død, gift med Rasmus Sørensen af Vejlby
4aa) Søren Rasmussen, 15 år
4ab) Jens Rasmussen, 14 år
5) Karen Jensdatter, gift med gårdmand Rasmus Christensen Frisk i Vejlby
Se skifte 1121
--------------------------------------------------------------------------------
1168, 16 December 1848, Ørsted mark, Ørsted sogn (p 395)
28 december 1848
16 januar 1849 (p 400)
Boelsmand Jørgen Simonsen Mors, død
Dorthe Kirstine Sørensdatter, død
Ingen børn
Hans stedsøn Søren Jørgensen eller Jensen
Afdødes broder:
1) Jens Simonsen Mors, død
1a) Søren Ben
1b) Ane Marie Jensdatter, gift med Niels Andersen murmand i Ørsted
1c) Maren Jensdatter, gift med Thomas Poulsen
1d) Christiane Jensdatter, gift med Peder Rasmussen, hjulmand på Sorvad mark
2) Niels Simonsen, død, i Fausing
2a) Peder Nielsen Degn i Lille Sjørup
2b) Rasmus Nielsen, tjener Christian Møller i Randers
2c) Kirsten Nielsdatter, ugift, tjener i Randers,
3) Christian Simonsen, død, i Auning
3a) Peder Christian Christiansen, tjener på Gl Estrup, myndig
3b) Niels Christiansen, myndig, tjener i Fausing
3c) Simon Christiansen, under fattigforsørgelse i Auning
3d) Søren Christiansen, umyndig, hos stedfaderen Peder ? i Auning
3e) Kirsten Marie Christiansdatter hjemme
4) Mette Marie Simonsdatter, enke efter Anders Grann i Ørsted
5) Kirsten Simonsdatter, enke efter Søren Rasmussen i Ørsted
Se skifte 80 0g 83 og 932 og 1126
--------------------------------------------------------------------------------
1169, 29 maj 1849, Stenalt, Ørsted sogn (p 400)
14 juli 1849 (p 402)
Tjenestekarl Jens Laursen, død
Hans arvinger:
Hans fader husmand Laurs Jensen i Holbæk
Broder Niels Laursen, 18 år
Søster Ane Kirstine Laursdatter, 15 år
--------------------------------------------------------------------------------
1170, 23 juli 1849, Ørsted sogn, (p 404)
Ane Marie Nielsdatter, død
Anders Jensen Skou
Deres børn
Her nævnes 2:
Ane Marie Jensdatter 10 år og Niels Jensen, 6 år, Der står Jensdatter og Jensen, hvilket er i strid med sædvanlig navngivning.
--------------------------------------------------------------------------------
1171, 27 januar 1850, Ørsted sogn,  (p 408)
15 marts 1850
Tjenestekarl Jens Sørensen Skipper, død
Hans arvinger:
Faderen Søren Jensen Skipper
--------------------------------------------------------------------------------
1172, 20 marts 1850, Ørsted sogn, (p 408)
9 april 1850
Tjenestekarl Michel Jensen, død
Hans arvinger:
Faderen Jens Boesen bekostede begravelsen
--------------------------------------------------------------------------------
1173, 30 juni 1850, Hollandsbjerg, Ørsted sogn (p 409)
Rasmus Amdisen, død
Ane Nielsdatter, enke
Gårdfæster Anderes Espensen var gift med en søster, Maren Amdisdatter, til afdøde.
--------------------------------------------------------------------------------
1174, 18 september 1850, Voer mark, Voer sogn (p 409)
30 oktober 1850
Tjenestekarl Anders Pedersen, død, tjente hos gårdfæster Rasmus Jensen
Ane Rasmusdatter, enke, med lavværge Jens Christensen af Voer
Deres børn:
Rasmus Peter Andersen, 9 år
Niels Andersen, 5 år
Mette Marie Andersdatter, 2 år
Formynder var afdødes svoger Søren Jensen Skipper på Ørsted mark
--------------------------------------------------------------------------------
1175, 28 november 1850, Ørsted sogn, (p 410)
27 december 1850,
Husfæster Søren Andersen, død
Ane Johanne Rasmusdatter, enke
Deres barn:
Birthe Marie Sørensdatter, 14 år
Lavværge Søren Laursen Østrup
Formynder, gårdmand Peder Frandsen af Ørsted
--------------------------------------------------------------------------------
1176, 28 December 1850, Ørsted sogn (p 411)
Karen Pedersdatter, død
Gårdfæster Jens Gjesing, enke
Han ønskede at sidder uskiftet bo med sammenavlede umyndige børn
--------------------------------------------------------------------------------
1177, 31 december 1850, Voer sogn, (p 411)
Indsidder Søren Nielsen Drejer anmeldte, at svigermor, huskone Kirsten Christensdatter, enke efter afdøde husmand Jens Markussen var død. Hun havde nydt understøttelse af Ørsted Hospital, så intet til arv.
--------------------------------------------------------------------------------

Der er et spring i siderne og til sidst nogle indførsler fra tidligere år

--------------------------------------------------------------------------------
1178, 7 marts 1828, Pindstrup, Marie Magdalene sogn (p 546)
Ane Marie Nielsdatter, død
Rasmus Madsen, enke
Deres barn: Mette Marie Rasmusdatter, 10 år
Registreringsforretning
Se skifte 1064
--------------------------------------------------------------------------------
1179, 10 juli 1830, Voer sogn, (p 549)
Ane Olesdatter, død
Jens Schou, enke
Deres børn:
Peder Schou, gift husmand i Voer
Jens Schou, indsidder i Voer
--------------------------------------------------------------------------------
Slut