Erik Brejls hjemmeside

StartØster Lisbjerg herred godsskifter

[Hjortshøjlund gods]   [Kalø gods]   [Rosenholm gods]  

[Skæring Munkgård gods]   [Skårupgård gods]   [Vosnæsgård gods]


Niels Sørensen

Hjortshøjlund gods
Skifteuddrag
1777-1810--------------------------------------------------------------------------------
1, 2, 3. februar 1777, Hesselballe, Hjortshøj sogn
Laurs Zeyersen, død
Hans børn:
1) Anders Laursen, fæstehusmand på Schaarupgaard Gods i Bendstrup, Todbjerg sogn
2) Anne Laursdatter ~ Jens Poulsen i Bendstrup, Todbjerg sogn, hun død og efterladt sig
børn, ingen navne eller antal
3) Jens Laursen, i Vejlby sogn på Stadsgaards Gods
4) Kirsten Laursdatter ~ Christen Pedersen Skrædder i Hesselballe
--------------------------------------------------------------------------------
2, 3, 17. april 1780, Hesselballe, Hjortshøj sogn
4, 16. maj 1780
Anders Sørensen Yde, død
Kirsten Andersdatter, enke
Hans bøn med tidligere hustru Anne Jensdatter: 1) Jens Andersen, 31 år
Hans børn med enken:
2) Anders Andersen, 17 år
3) Laurs Andersen, 14 år
4) Søren Andersen, 11 år
5) Else Andersdatter, 28 år
6) Ellen Andersdatter, 20 år
7) Maren Andersdatter, 7 år
Lavværger Ole Andersen i Hesselballe og Søren Jensen Yde i Egå
--------------------------------------------------------------------------------
3, 6, 16. maj 1780, Hesselballe, Hjortshøj sogn
Kirsten Laursdatter, død
Christen Pedersen Skrædder, enkemand
Deres barn:
Maren Christensdatter, 6 år
Afdødes 2 særbørn:
Dorthe Jensdatter, 24 år
Anne Kirstine Jensdatter, 17 år ~ Niels Aasen i Ring Morbroder Anders Laursen af Bendstrup, Todbjerg sogn
--------------------------------------------------------------------------------
4, 4, 7, 28. marts 1781, Hesselballe, Hjortshøj sogn
Kirsten Nielsdatter, død
Niels Christoffersen, enkemand Deres børn:
Peder Nielsen, 11 år
Niels Nielsen, 4 år
Else Nielsdatter, 2 år
Hendes barn med sl. Peder Thomassen: Thomas Pedersen, 16 år
--------------------------------------------------------------------------------
5, 8, 19. marts 1783, Hesselballe, Hjortshøj sogn
Jens Andersen, ungkarl, død
Hans arvinger:
1) halvbroder Anders Andersen, 20 år 2) do Søren Andersen, 14 år
3) halvsøster Else Andersdatter ~ Peder Andersen i Bendstrup
4) do Ellen Andersdatter, 23 år
5) do Maren Andersdatter, 10 år
Morbroder til afdøde Jørgen Jensen i Brandstrup, Søren Jensen Yde i Egå er nævnt som formynder
--------------------------------------------------------------------------------
6, 9, 9. juli 1783, Hesselballe, Hjortshøj sogn
enke Maren Pedersdatter, død
Hendes børn:
1) Rasmus Nielsen, hyrde, han var gift, hustru mødte, men navn ej nævnt 2) enke Mette Nielsdatter ~ Ole Andersen, død
--------------------------------------------------------------------------------
7, 10, 9. juli 1783, Hesselballe, Hjortshøj sogn
Ole Andersen, død
Mette Nielsdatter, enke
Hans børn af 1. ægteskab:
Maren Olesdatter ~ Peder Knudsen i Hesselballe
Ellen Olesdatter, tjener i Egå
Anne Olesdatter, 25 år
Kirsten Olesdatter, 20 år
Magrethe Olesdatter, 17 år
Thomas Olesen, 23 år
Hans barn med enken: Anders Olesen, 8 år
--------------------------------------------------------------------------------
8, 10, 24. juni 1784, Hjortshøj, Hjortshøj sogn
Rasmus Michelsen, død
Anne Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Magrethe Rasmusdatter ~ Søren Jespersen i Elsted
Karen Rasmusdatter ~ Jens Nielsen i huset
Kirsten Rasmusdatter, 24 år
Anne Lisbeth Rasmusdatter, 18 år
--------------------------------------------------------------------------------
9, 11, 5. juli 1787, Egå sogn
Niels Thomasen, død
Kirsten Sørensdatter, enke
Deres barn:
Thomas Nielsen, 10 år
Lavværge Christen Jensen fra Egå, formynder Niels Jensen i Egå
--------------------------------------------------------------------------------
10, 12, 8. december 1788, Hesselballe, Hjortshøj sogn
Maren Rasmusdatter, død
Knud Sørensen, enkemand
Hendes arvinger:
1) Michel Jensen Kuk i Hjortshøj, søskendebarns barn
2) Jens Jensen Kuk, søskendebarns barn, udflyttergårdmand på Skæring mark
3) Rasmus Jensen Kuk i Skarresø skovhus på Ryomgaard Gods, søskendebarns barn, mødt sammen med en søn Søren Rasmussen
4) Jacob Pedersen, 26 år i Skæring, søskendebarns barns barn
5) Anne Pedersdatter, 29 år i Elsted, søskendebarns barns barn
6) Kirsten Pedersdatter, død, boede i Farre, søskendebarns barn, død, efterladt sig børn, men hvor mange vides ikke
--------------------------------------------------------------------------------
11, 14, 26. oktober 1791, Hesselballe, Hjortshøj sogn
17, 8. december 1791
Peder Jensen, død
Anne Jensdatter, enke
Deres børn:
Jens Pedersen, 14 år
Maren Pedersdatter, 11 år
Jens Pedersen, 6 år
Anders Pedersen, 3 år
Niels Pedersen, 1 1⁄2 år
Jørgen Jensen, Søren Jensen i Bendstrup tilstede som værger
--------------------------------------------------------------------------------
12, 19, 28. juli 1794, Hesselballe, Hjortshøj sogn
20, 2. september 1794
22, 14. oktober 1794
23, 24. oktober 1794
Enke Kirsten Andersdatter, død
Anders Yde, tidligere død
Deres børn:
Anders Andersen, 31 år
Søren Andersen, 25 år
Else Andersdatter ~ Peder Andersen i Bendstrup, Todbjerg sogn
Ellen Andersdatter
Maren Andersdatter
--------------------------------------------------------------------------------
13, 24, 6. januar 1794, Hjortshøjlund, Hjortshøj sogn
25, 22. september 1794
Skifte efter Søren Christensen Hjelmager, bortrømt ca 17-18. oktober 1793, mens han tjente på Hjortshøjlund måske fordi han havde besvangret Margrethe Nielsdatter fra Elsted, der tjente på Hjortshøjlund og tidligere, vist ca. 3 år, en pige Karen Rasmusdatter under ægteskabsløfte. Han var født i Hjelmager, på Vosnæsgaard Gods. Hans fader Christen Skrædder i Hesselballe
--------------------------------------------------------------------------------
14, 28, 10. januar 1803, Hesselballe, Hjortshøj sogn
29, 28. marts 1803
Peder Knudsen, død
Maren Olufsdatter, enke
Deres børn:
Knud Pedersen, 4 år
Maren Pedersdatter, 15 år
Mette Pedersdatter, 10 år
Else Pedersdatter, 7 år
Farbroder Niels Knudsen
--------------------------------------------------------------------------------
15, 31, 19. februar 1807, Hesselballe, Hjortshøj sogn
33, 4. april 1807
Maren Olesdatter, død
Niels Jensen, enkemand
Hendes børn af 1. ægteskab:
Knud Pedersen, 8 år
Maren Pedersdatter, 19 år
Mette Pedersdatter, 14 år
Else Pedersdatter, 11 år
--------------------------------------------------------------------------------
16, 35, 12. november 1807, Hesselballe, Hjortshøj sogn
36, 5. april 1808
Kirsten Andersdatter, død
Niels Knudsen, enkemand
Deres børn:
Knud Nielsen, 28 år
Kirsten Nielsdatter, 21 år
--------------------------------------------------------------------------------
17, 37, 2. juli 1809, Egå sogn
Jens Nielsen Mørke, død
Anne Jensdatter, enke
Deres børn:
Thomas Jensen, 7 år
Jens Jensen, 5 år
Niels Jensen, 1⁄2 år
Maren Jensdatter, 10 år
--------------------------------------------------------------------------------
18, 38, 26. november 1810, Hesselballe, Hjortshøj sogn
Karen Pedersdatter, død
Niels Christoffersen, enkemand
Begæring om at sidde i uskiftet bo
--------------------------------------------------------------------------------


Niels Sørensen

Kalø gods
Skifteuddrag
1722-1850

[1722-1770] [1770-1796] [1796-1838] [1838-1850]


Kalø gods
Skifteuddrag
1722-1770

--------------------------------------------------------------------------------
19, 2, 22 april 1722, Korup, Bregnet sogn
Dorthe Jensdatter, død
Niels Sørensen Bonde, enke
Deres børn:
Anne Nielsdatter, 8 år
Kirsten Nielsdatter, 2 1/2 år

--------------------------------------------------------------------------------

20, 6, 9 april 1725, Thorsager by og sogn
Jens Poulsen, død
Anne Marie Adriansdatter, enke, med lavværge Hans Sørensen Eg af Thorsager
Ingen børn.
Hans arvinger:
1) Margrethe Knudsdatter, mosterdatter til afdøde, gift med Jens Sørensen i Følle, Bregnet sogn
2) Morbroder Anders Hansen i Fleninge, Brahetrolleborg sogn, Sallinge herred, Svendborg amt
2a) Jesper Andersen
2b) Hans Andersen
2c) Margrethe Andersdatter den ældre
2d) Margrethe Andersdtater den yngre
2e) Anne Andersdatter
2f) Maren Andersdatter
3) Moster Anne Jensdatter i Geerup, Brahetrolleborg sogn
3a) Jens Rasmussen i Haagerup i Brahetrolleborg sogn
3b) Margrethe Rasmusdatter, Krarup sogn (annex sogn til Brahetrolleborg, gift med Jørgen Hansen
3c) Anne Rasmusdatter i Brendelydinge, Brahetrolleborg sogn, gift
4) Moster Karen Jensdatter i Haagerup, gift med Laurs N, eller en søn Jens Laursen
5) Moster, død, hendes børn
5a) Hans Knudsen, soldat
5b) Maren Knudsdatter, gift med Knud Madsen i Hillerslev sogn, Sallinge herred
5c) Gjertrud Knudsdatter, tjente på Brendegaard
Jens Poulsen moder var sal. Apelone Jensdatter, havde boet i Rønde
--------------------------------------------------------------------------------

21, 27, 21 september 1726, Rønde, Bregnet sogn
Forrige birkedommer Jørgen Eliassen, død
Margrethe Nielsdatter Bøeg, enke, lavværge var hendes broder sognepræst Christopher Høeg i Trige Ølsted. Inger børn.

--------------------------------------------------------------------------------

22, 41, 24 SEP 1727, Fårup, Thorsager sogn
Johanne Hansdatter, død
Jacob Rasmussen, enke
Deres barn:
Rasmus Jacobsen, 9 år
Farbroder Niels Rasmussen i Faarup og morbroder Søren Hansen af Bendstrup
--------------------------------------------------------------------------------
23, 46, 22 december 1727, Skrejrup, Thorsager sogn
Mette Sørensdatter, død
Peder Jensen, enke
--------------------------------------------------------------------------------
24, 51, 19 januar 1728, Thorsager sogn
Else Nielsdatter, død
Anders Pedersen Stub, enke
Deres børn:
Karen Andersdatter, 8 1/4 år
Niels Andersen, 4 år
Deres farbroder Søren Andersen
Se skifte 111
--------------------------------------------------------------------------------
25, 57, 2 december 1728, Thorsager sogn
Christen Jensen, død
Maren Jensdatter, enke
Deres børn:
Jens Christensen
Niels Christensen
Der blev intet at arve.
Sønnerne var ved gården
--------------------------------------------------------------------------------
26, 61, 2 december 1728, Thorsager sogn
Niels Bødker, skovfoged, død
Kirsten Jensdatter, enke, lavværge var hendes søn Poul Sørensen Smed
Hans barn:
Karen Nielsdatter
--------------------------------------------------------------------------------
27, 63, 24 januar 1729, Thorsager sogn
Maren Rasmusdatter, død
Anders Gregersen, enke
Deres søn:
Gregers Andersen, 2 1/2 år
Barnets morfader Rasmus Ibsen af Thorsager
--------------------------------------------------------------------------------
28, 68, 2 marts 1729, Thorsager sogn
Poul Sørensen, død
Maren Michelsdatter, enke, stedmoder til børnene
Hans børn:
Søren Poulsen
Niels Poulsen
Mette Poulsdatter
Hans barn med enken:
Hans Poulsen, 6 år
--------------------------------------------------------------------------------
29, 72b, 5 april 1729, Kalø Ladegaard, Bregnet sogn
Niels Fris, død
Auktion over hans efterladenskaber
Ingen arvinger nævnt, intet at arve.
--------------------------------------------------------------------------------
30, 73, 8 Marts 1730, Kjelstrup, Nødager sogn
Maren Rasmusdatter, død
Laurs Rasmussen, enke
Deres børn:
Rasmus Laursen, 20 år
Jens Laursen, 16 år
Bodil Laursdatter, 14 år
Dorthe Laursdatter, 6 år
På børnenes vegne Ebbe Jensen, fasters søn?
Se skifte 49
--------------------------------------------------------------------------------
31, 75b, 1 juni 1730, Rostved, Thorsager sogn
Mette Nielsdatter, død
Hjulmand Niels Christensen, enke
Deres barn:
Anne Nielsdatter
--------------------------------------------------------------------------------
32, 77, 14 juni 1730, Thorsager sogn
Anne Rasmusdatter, død
Rasmus Sørensen, enke
Deres børn:
Rasmus Rasmussen, 9 år
Anne Rasmusdatter, 7 år
Jørgen Rasmussen, 4 år
Dorthe Rasmusdatter, 2 år
--------------------------------------------------------------------------------
33, 79b, 12 juli 1730, Rønde, Bregnet sogn
Laurs Jacobsen, død
Kirsten Christensdatter, enke
Deres børn:
Maren Laursdatter, 19 år
Niels Laursen, 12 år
Christen Laursen, 6 år
Peder Laursen, 3 år
Anne Marie Laursdatter, 1/4 år
Lavværge var Bertel Christensen i Følle
Se skifte 42 og 152
--------------------------------------------------------------------------------
34, 82, 5 december 1730, Faarup, Thorsager sogn
Peder Jørgensen, død
Anne Pedersdatter, enke
Deres børn:
Mette Pedersdatter, 17 år
Maren Pedersdatter, 15 år
Karen Pedersdatter, 13 år
Kirsten Pedersdatter, 11 år
Jørgen Pedersen, 2 år
--------------------------------------------------------------------------------
35, 83b, 8 januar 1731, Thorsager sogn
Mette Jensdatter, død
Anders Gregersen, enke
Deres barn:
Jens Andersen, 14 uger
Morfader Jens Jensen, hjulmand i Rønde
--------------------------------------------------------------------------------
36, 88b, 20 januar 1731, Thorsager sogn
Rasmus Sørensen, død
Maren Michelsdatter, enke
Deres barn:
Jacob Rasmussen, 1/2 år
Se skifte 38
--------------------------------------------------------------------------------
37, 91, 5 maj 1731, Thorsager sogn
Rasmus Sørensen Holst, død
Anne Nielsdatter, enke, lavværge var hendes fader Niels Simonsen
Hans børn:
Rasmus Rasmussen, 9 1/2 år
Anne Rasmusdatter, 7 1/2 år
Jørgen Rasmussen, 4 1/2 år
Dorthe Rasmusdatter, 2 1/2 år
Farbroder Laurs Sørensen Holst og deres salig moders stedfader Søren Nielsen, mosters mand  Morten Jensen.
Se skifte 68
--------------------------------------------------------------------------------
38, 94a, 18 maj 1731, Thorsager sogn
Inger Nielsdatter, død
Hendes arving:
Jacob Rasmussen, 1 år
Hans salig faders (Rasmus Sørensen) morbroder var Søren Nielsen i Thorsager. Barnets moder Maren Michelsdatters kommende mand var Jørgen Nielsen
Se skifte 36
--------------------------------------------------------------------------------
39, 97, 7 marts 1732, Rønde, Bregnet sogn
106b, 12, 13, 14, 15 november 1731, auktion
Enke Helena Brachel, død
Wulf Christian Nurnberg, død
Arvinger var datters børn:
Helene Marie Fogh, 14 år
Wulf Christian Fogh, 11 år
Christian Ditlev Fogh, 8 år
Anna Marie Fogh, 5 år
Deres fader Niels Pedersen Fogh, kammer assessor gift med Madame Wulf?
Afdøde Helene Brachels brodersøn Rudolph Brachel i Fredericia og hans søster Anne Marie Brachel
--------------------------------------------------------------------------------
40, 147, 15 marts 1732, Thorsager sogn
Maren Rasmusdatter, død
Morten Jensen, enke
Deres børn:
Birgitte Mortensdatter, 10 år
Helle Mortensdatter, 6 1/2 år
Jens Mortensen, 2 år
Farbroder var Ebbe Jensen i Rostved, børnenes afdødes moders stedfader var Søren Nielsen i Thorsager.
Se skifte 51 og 68 og 75
--------------------------------------------------------------------------------
41, 152, 27 juni 1732, Thorsager sogn
Søren Nielsen, død
Anne Nielsdatter, enke med lavværge Laurs Holst
Hans arvinger:
1) Broder Mads Nielsen af Biørstrup
2) Søster Anne Nielsdatter gift med Søren Laarm? i Thorsager
3) Søster, død
3a) Jacob Rasmussen, stedfader Jørgen Nielsen
4) Halvsøster Kirsten Nielsdatter af Kielstrup,
5) Halvsøster Maren Nielsdatter af Taastrup,
6)Helsøster, død
6a) Datter Maren Jensdatter af Feldballe
Enken blev ved stedet og ægtede Søren Poulsen
--------------------------------------------------------------------------------
42, 154b, 15 januar 1731, Rønde, Bregnet sogn
Christen Laursen, 7 år, død
Hans arvinger:
Moderen (Kirsten Christensdatter) gift med Søren Jensen
Maren Laursdatter, 20 år
Niels Laursen, 13 år
Peder Laursen, 4 år
Anne Marie Laursdatter, 1 år
Stedfader Søren Jensen Skovfoged
Se skifte 33
--------------------------------------------------------------------------------
43, 155, 16 februar 1733, Thorsager sogn
Karen Sørensdatter, død
Tømmermand, Anders Jensen, enke
Deres børn:
Jørgen Andersen, 16 år
Jens Andersen, 8 år
Anne Andersdatter, 12 år
Maren Andersdatter, 4 år
Børnenes farbrødre Rasmus Jensen af Biørstrup og Søren Jensen af Rønde, fasters? mand Laurs Holst i Thorsager
Morbroder Niels Sørensen Bonde i Korup
--------------------------------------------------------------------------------
44, 155b, 5 maj 1733, Bjødstrup, Bregnet sogn
Birgitte Nielsdatter, død
Thomas Jensen, enke
Deres børn:
Niels Thomassen, 12 år
Jens Thomassen, 5 år
Karen Thomasdatter, 8 år
Fasters mand Mads Terchelsen i Bjødstrup
Se skifte 78 og 113
--------------------------------------------------------------------------------
45, 158, 14 oktober 1733, Bjødstrup, Bregnet sogn
Birgitte Jensdatter, død
Niels Rasmussen, enke
Hendes børn:
Erich Christensen, 35 år
Karen Christensdatter, 27 år
Maren Christensdatter, 24 år
Disse børns farbroder Jens Erichsen
Og morbroder Rasmus Jensen i Bjødstrup
Se skifte 52
--------------------------------------------------------------------------------
46, 21 december 1733, Thorsager sogn
Enevold Rasmussen, død
Maren Hansdatter, enke
Deres børn:
Hans Enevoldsen, 23 år
Anna Enevoldsdatter, 16 år
Niels Enevoldsen, 13 år
Kirsten Enevoldsdatter, 6 år
Enkens broder Elias Hansen var lavværge og formynder var enkens broder Peder Hansen, begge af Thorsager
--------------------------------------------------------------------------------
47, 161b, 6 juli 1734, Rostved, Thorsager sogn
Mette Sørensdatter, død
Jens Pedersen, enke
Deres børn:
Anne Jensdatter 2 1/4 år
Mette Jensdatter, 16 uger
--------------------------------------------------------------------------------
48, 166, 21 april 1735, Kalø, Bregnet sogn
Skovridder Christen Pedersen, død
Hans fader Peder Madsen Smed i Render? i Fyn nær Ottense (Odense)
--------------------------------------------------------------------------------
49, 176b, 9 dec 1834, Kjelstrup, Nødager sogn
178b, 13 januar 1735
Laurs Rasmussen, død
Hans børn:
Rasmus Laursen, 25 år
Jens Laursen, 16 år
Bodil Laursdatter, 19 år
Dorthe Laursdatter, 12 år
Afdødes søstersøn Ebbe Jensen
Se skifte 30
--------------------------------------------------------------------------------
50, 179, 19 april 1735, Rønde, Bregnet sogn
Niels Lerke, død
Lisbeth Christensdatter, enke
Deres børn:
Kirsten Nielsdatter, 19 år
Jens Nielsen, 16 år
Søren Nielsen, 16 år
Søren Nielsen, 9 år
Niels Nielsen, 6 år
Henrich Nielsen, 1 år
Børnenes mosters mand Jens Rasmussen, Rønde
Lavværge Christen Michelsen af Rønde
Se skifte 76
--------------------------------------------------------------------------------
51, 180, 13 maj 1735, Thorsager sogn
Else Jørgensdatter, død
Morten Jensen, enke.
Ingen børn.
Hendes arvinger:
Moderen Lisbeth Rasmusdatter
Broder Rasmus Jørgensen, gårdmand
Broder Basse Jørgensen, husmand
Søster Kirsten Jørgensdatter gift med Jens Frandsen
Søster Maren Jørgensdatter gift med Niels Christensen
Søster Anne Jørgensdatter, ugift
Søster Karen Jørgensdatter gift med Christopher ? I Fredericia
Se skifte 40
--------------------------------------------------------------------------------
52, 180b, 8 oktober 1735, Bjødstrup, Bregnet sogn
Karen Nielsdatter, død
Niels Rasmussen, enke
Hendes arving:
Faderen Niels Sørensen i Bjødstrup
Niels Rasmussens stedsøn Erich Christensen.
Se skifte 45
--------------------------------------------------------------------------------
53, 182b, 13 oktober 1735, Rønde, Bregnet sogn
Søren Lycke, død
Birgitte Jørgensdatter, enke
Hans børn med af første ægteskab, død 1711.
Tygge Sørensen, 33 år
Karen Sørensdatter gift med Rasmus Dam i Feldballe
Børn med enken:
Niels Sørensen, 23 år
Jens Sørensen 19 år
Laurs Sørensen 11 år
Inger Sørensdatter, 14 år
Lavværge var Jens Rasmussen af Rønde. Enkens trolovede Rasmus Rasmussen
Se skifte 104 og 218
--------------------------------------------------------------------------------
54, 184b, 22 november 1735, Egens sogn
Søren Jensen Bødker, død
Karen Jensdatter, enke
Hans børn:
Christen Sørensen i Rønde,
Jens Sørensen af Bjødstrup
Rasmus Sørensen af Egens
--------------------------------------------------------------------------------
55, 185b, 12 maj 1736, Faarup, Thorsager sogn
Jens Nielsen, død
Kirsten Jørgensdatter, enke, lavværge var hendes fader Jørgen Nielsen
Deres børn:
Niels Jensen, 4 år
Jørgen Jensen, 3 år
Karen Jensdatter 1/2 år
Farbroder Søren Nielsen Skrejrup
--------------------------------------------------------------------------------
56, 187b, 11 december 1736, Bjødstrup, Bregnet sogn
Jens Andersen Bach, død (februar 1734)
Maren Pedersdatter, enke
Deres børn:
Peder Jensen, 21 år
Anders Jensen, 13 år
Søren Jensen, 10 år
Else Jensdatter, 22 år
Ellen Jensdatter, 15 år
Lavværge var Peder Nielsen i Bjødstrup.
Farbroder Peder Bach af Skrejrup
--------------------------------------------------------------------------------
57, 190, 18 januar 1737, Kjelstrup, Nødager sogn
Maren Rasmusdatter, død
Jens Marcussen, enke
Deres børn:
Marcus Jensen, 6 år
Rasmus Jensen, 7 år
Søren Jensen, 2 år
Anne Jensdatter, 9 år
Morbroder Søren Jensen af Kjelstrup
--------------------------------------------------------------------------------
58, 193, 21 september 1737, Bjødstrup, Bregnet sogn
Niels Rasmussen Molbo, død
Mette Nielsdatter, enke
Hans datter af første ægteskab:
Dorthe Nielsdatter gift med Peder Nielsen i Bjødstrup
Hans børn med enken:
Maren Nielsdatter 4 1/2 år
Karen Nielsdatter 1 1/2 år
Enkens broder Søren Nielsen af Engsig
Formynder var deres halvsøsters mand Peder Nielsen af Bjødstrup og mosters mand Søren Jensen Mørk af Faarup
Se skifte 71
--------------------------------------------------------------------------------
59, 197b, 1 marts 1738, Bjødstrup, Bregnet sogn
Niels Sørensen, død
Anne Rasmusdatter, enke
Hans børn:
Jens Nielsen
Søren Nielsen
Hans børn med enken:
Jacob Nielsen, der har gården
Maren Nielsdatter gift med Søren Jørgensen i Korup
Kirsten Nielsdatter gift med Thomas Jensen i Bjødstrup
Dorthe Nielsdatter, hjemme og ugift
--------------------------------------------------------------------------------
60, 200, 13 marts 1738, Faarup, Thorsager sogn
Rasmus Sørensen, død
Anne Poulsdatter, enke
Deres barn:
Maren Rasmusdatter, 18 1/2 år
Formynder var hendes farbroder Søren Sørensen
--------------------------------------------------------------------------------
61, 202, 10 april 1738, Bjødstrup, Bregnet sogn
Rasmus Sørensen Hemmensen, død
Sophie Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Rasmus Rasmussen, havde haft gården i fæste siden 29. februar 1732
Ingeborg Rasmusdatter, 23 år
Mette Rasmusdatter, 17 år
Enkens lavværge  Rasmus Christensen i Ebdrup
--------------------------------------------------------------------------------
62, 203, 21 juli 1738, Thorsager sogn
Peder Rasmussen Skomager, død
Anne Nielsdatter, enke, lavværge, hendes fader Niels Simonsen
Deres børn:
Anne Pedersdatter, 5 1/2 år
Dorthe Pedersdatter, 4 år
Peder Pedersen, 3 uger
Børnenes farfar Rasmus Nielsen Skomager i Thorsager.
--------------------------------------------------------------------------------
63, 206, 27 november 1738, Rostved, Thorsager sogn
Mette Jensdatter, død
Søren Knudsen, enke
Hendes søn:
Søren Terkildsen, 36 år
Deres børn:
Maren Sørensdatter, 26 år
Birgitte Sørensdatter, gift med Rasmus Hemmensen i Bjødstrup
Anne Sørensdatter,
Afdødes brødre Albert Jensen og Jens Jensen  i Tierrild (Tjerrild, Skarresø sogn?)
--------------------------------------------------------------------------------
64, 207b, 25 februar 1739, Egens sogn
Anne Clemensdatter, død
Jens Sørensen, enke
Hendes arvinger:
Broder Søren Clemensen
Peder Clemensen af Kjeldstrup
Dorthe Clemensdatter gift med Søren Laursen
Mette Clemensdatter gift med Rasmus Jensen i Egens
--------------------------------------------------------------------------------
65, 208b, 20 december 1738, Thorsager sogn
28 juli 1738 - skifte begyndt
Jens Nielsen Stub, død
Kirsten Jensdatter Søndergaard, enke
Hans børn af første ægteskab:
Jørgen Jensen Stub, på Schafføegaard
Anne Jensdatter gift med degnen Peder Christiansen i Marie Magdalene sogn
Lavværge var hendes svoger Jens Andersen Borum
Omfattende skifte
--------------------------------------------------------------------------------
66, 228b, 29 jun 1839, Egens sogn
Anne Sørensdatter, død
Søren Hansen, enke
Deres barn:
Maren Sørensdatter, 1 år
Afdødes broder Søren Sørensen i Feldballe
--------------------------------------------------------------------------------
67, 231, 13 juli 1739, Egens sogn
Niels Jørgensen, død
Anne Rasmusdatter, død
Deres børn:
Rasmus Nielsen, 6 år
Kirsten Nielsdatter, 9 år
Dorthe Nielsdatter, 3 år
Karen Nielsdatter, 10 uger
--------------------------------------------------------------------------------
68, 234b, 8 oktober 1739, Thorsager sogn
Anne Nielsdatter, død
Søren Poulsen, enke
Hendes børn med Rasmus Holst:
Rasmus Rasmussen, 20 år
Anne Rasmusdatter, 16 år
Jørgen Rasmussen, 14 år
Dorthe Rasmusdatter, 11 år
Deres farbroder Laurs Holst
Hendes barn af 1. ægteskab:
Maren Rasmusdatter, gift med Morten Jensen, hun død, Deres børn:
Birgitte Mortensdatter, 18 år
Jens Mortensen, 9 år
Morten Jensen til stede på sine børns vegne
Se skifte 37 og 40
--------------------------------------------------------------------------------
69, 235b, 17 december 1739, Thorsager sogn
Mette Rasmusdatter, død
Jørgen Hansen, enke
Deres børn:
Maren Jørgensdatter, 7 år
Anne Jørgensdatter, 5 år
Rasmus Jørgensen, 3 år
På børnenes vegne var til stede Laurs Jørgensen Holst
--------------------------------------------------------------------------------
70, 240, 28 januar 1740, Egens sogn
Søren Jensen, død
Anne Madsdatter, enke
Deres børn:
Jens Sørensen, 20 år
Kield Sørensen, 15 år
Mads Sørensen, 12 år
Enkens trolovede fæstemand Søren Jensen var til stede.
Se skifte 156
--------------------------------------------------------------------------------
71, 242b, 13 juli 1740, Bjødstrup, Bregnet sogn
Mette Nielsdatter, død
Tygge Sørensen, enke
Hendes børn af 1. ægteskab:
Maren Nielsdatter, 7 1/2 år
Karen Nielsdatter, 4 1/4 år
Formynder var deres halvsøsters mand Peder Nielsen af Bjødstrup og mosters mand Søren Jensen Mørk af Faarup
Se skifte 58
--------------------------------------------------------------------------------
72, 247, 20 januar 1741, Bjødstrup, Bregnet sogn
Mads Nielsen, død
Zidsel Sørensdatter, enke
Deres børn:
Søren Madsen,
Maren Madsdatter,
Mette Madsdatter,
Lavværge var enkens svoger Poul Rasmussen Skrædder i Rønde, formynder for børnene Christen Sørensen af Bjødstrup.
Laurs Rasmussen, født i Egens var tilsagt gården i fæste
--------------------------------------------------------------------------------
73, 249b, 20 februar 1741, Rostved, Thorsager sogn
Karen Jensdatter, død
Jens Brems, enke
Hendes søskende arvede:
Broder Jørgen Jensen i Vistoft
Broder Rasmus Jensen i Vrinners
Søster Ane Jensdatter
--------------------------------------------------------------------------------
74, 252b, 11 marts 1741, Skrejrup, Thorsager sogn
Kirsten Andersdatter, død
Knud Bertelsen, enke
Deres børn:
Maren Knudsdatter, 6 år
Birthe Knudsdatter, 4 år
Rasmus Knudsen, 8 uger
Anders Knudsen, 8 uger
Formynder var Peder Hansen af Skrejrup
--------------------------------------------------------------------------------
75, 255, 18 maj 1741, Thorsager sogn
Morten Jensen, død
Karen Sørensdatter, enke
Deres børn:
Maren Mortensdatter, 4 år
Rasmus Mortensen, 1 1/2 år
Hans børn af tidligere ægteskab:
Birgitte Mortensdatter
Jens Mortensen
Farbroder var Ebbe Jensen af Rostved
Se skifte 40, 51, 68 og 204
--------------------------------------------------------------------------------
76, 258b, 23 juni 1741, Rønde, Bregnet sogn
Lisbeth Sparre, død
Peder Nielsen, enke (ved skiftets begyndelse kaldes han Frandsen, men underskriver sig med Nielsen.
Hendes børn af 1. Ægteskab:
Kirsten Lerke eller Løcke, 25 år
Jens Lerke eller Løcke 23 år
Søren Lerke eller Løcke 14 år
Niels Lerke eller Løcke 12 år
Henrich Lerke eller Løcke, 7 år
På børnenes vegne Jens Rasmussen i Rønde
Se skifte 50
--------------------------------------------------------------------------------
77, 260, 27 juni 1741, Bjødstrup, Bregnet sogn
Jacob Nielsen, død
Enkens navn ikke indskrevet
Deres barn:
Anne Jacobsdatter, 1/2 år
På barnets vegne Søren Jørgensen i Korup.
Søren Rasmussen var tilsagt fæstet.
--------------------------------------------------------------------------------
78, 263,14 juli 1741, Bjødstrup, Bregnet sogn
Kirsten Nielsdatter, død
Thomas Jensen, enke
Deres børn:
Birgitte Thomasdatter, 3 år
Niels Thomassen, 2 år
På børnenes vegne Tyge Sørensen
Se skifte 44 og 113
--------------------------------------------------------------------------------
79, 265, 26 juli 1741, Thorsager sogn
Dorthe Pedersdatter, død
Jørgen Sørensen Bødker, enke
Deres børn:
Peder Jørgensen, 13 år
Erich Jørgensen, 5 år
Formynder Jørgen Nielsen
--------------------------------------------------------------------------------
80, 266, 11 august 1741, Thorsager sogn
Poul Sørensen Smed, død
Maren Madsdatter, enke
Deres barn:
Søren Poulsen, 21 år
Maren Poulsdatter, 10 år
Karen Poulsdatter, 10 år
Anne Margrethe Poulsdatter, 1 1/2 år
Enkens forlovede fæstemand Lars Sørensen
Børnenes farbroder Iver Sørensen fra ?orup
--------------------------------------------------------------------------------
81, 268, 19 august 1741, Faarup, Thorsager sogn
Rasmus Rasmussen, død
Kirsten Jensdatter, enke
Hans søskende arver:
Søster Maren Rasmusdatter gift med Rasmus Smech i Korup
Halvbroder Rasmus Andersen
Halvbroder Poul Andersen i Skrejrup
Enkens forlovede fæstemand Rasmus Jacobsen
--------------------------------------------------------------------------------
82, 270, 26 november 1741, Faarup, Thorsager sogn
Christen Mortensen, død
Maren Pedersdatter, enke
Deres børn:
Peder Christensen
Mads Christensen
Kirsten Christensdatter
Maren Christensdatter
Appelone Christensdatter
--------------------------------------------------------------------------------
83, 271b, 16 december 1741, Egens sogn
Maren Joensdatter, død
Niels Jensen, enke
Deres børn:
Mette Nielsdatter, 9 år
Anne Jensdatter, 3 år
Deres morfader Joen Laursen af Egens
--------------------------------------------------------------------------------
84, 273, 4 maj 1742, Thorsager sogn
Kirsten Jørgensdatter, død
Wolle Kuulmannn
Deres barn:
Anne Marie Kuulmann, 7 år
--------------------------------------------------------------------------------
85, 275, 5 maj 1742, Rønde, Bregnet sogn
277, 11 maj 1742
Smed Christian Bertelsen Leth, død
Karen Laursdatter, enke
Deres børn:
Christian Bertelsen Leth i Frederiksstad
--------------------------------------------------------------------------------
86, 280b, 12 januar 1743, Bjødstrup, Bregnet sogn
Rasmus Jensen Windther, død
Maren Sørensdatter, enke
Deres børn:
Jens Rasmussen, 26 år
Søren Rasmussen, 24 år
Laurs Rasmussen, 23 år
Mette Rasmusdatter, 19 år
Jacob Rasmussen, 15 år
--------------------------------------------------------------------------------
87, 283b, 23 februar 1743, Thorsager sogn
Peder Bertelsen, død
Mette Poulsdatter, enke
Hans arvinger:
Moderen Karen Jensdatter
Broder Jens Bertelsen,
Broder Knud Bertelsen
Broder Niels Bertelsen
Broder Morten Bertelsen
Broder Søren Bertelsen
Broder Jacob Bertelsen
Broder Anders Bertelsen
--------------------------------------------------------------------------------
88, 284b, 23 april 1743, Thorsager sogn
Karen Andersdatter, død
Søren Jensen, enke
Deres børn:
Anne Sørensdatter, 7 år
Anders Sørensen, 5 år
Formynder var deres morbroder Jens Andersen af Thorsager
--------------------------------------------------------------------------------
89, 285, 27 juni 1743, Thorsager sogn
Søren Poulsen, død
Maren Sørensdatter, enke
Deres børn:
Poul Sørensen
Formynder morbroder Søren Sørensen Kiær
Søren Groesen overtager fæstet
Se skifte 248
--------------------------------------------------------------------------------
90, 288, 24 oktober 1743, Rønde, Bregnet sogn
288, 4 december 1742, skiftet påbegyndt
291b, 23 januar 1743
297b, 24 oktober 1743
Emmert Mortensen, død
Birgitte Angenes Hansdatter, enke
Deres børn:
Frederik Emmertsen, 17 år
Hans Emmertsen, 16 år
Morten Emmertsen, 14 år
Peder Emmertsen, 10 år
Lavværge var enkens broder Jacob Hansen i Feldballe
Farbroder Carl Mortensen
--------------------------------------------------------------------------------
91, 301, 9 maj 1744, Rostved, Thorsager sogn
Knud Sørensen, død
Anne Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Hans Knudsen,
Jens Knudsen,
Christen Knudsen,
Mads Knudsen,
--------------------------------------------------------------------------------
92, 305, 30 december 1744, Bjødstrup, Bregnet sogn
Niels Koch, død
Bodil Terkildsdatter, enke
Deres børn:
Birgitte Nielsdatter, 14 år
Mette Nielsdatter, 11 år
På enkens vegne som lavværge Søren Terchildsen i Rostved
På børnenes vegne var til stede Niels Nielsen i Bjødstrup
--------------------------------------------------------------------------------
93, 307, 18 oktober 1745, Bjødstrup, Bregnet sogn
Mette Sørensdatter, død
Niels Nielsen Ovesen, enke
Deres barn:
Anne Nielsdatter, 6 år
Maren Nielsdatter, 4 år
Niels Nielsen Ovesen, spæd
Formynder var deres farbroder Ove Nielsen
Se skifte 96
--------------------------------------------------------------------------------
94, 309b, 3 februar 1745, Thorsager sogn
311b, 17 december 1745
Ugift Hans Sørensen Hvitved, død
Hans søskende arver:
1) Broder Niels, død
1a) Maren Nielsdatter
1b) Anne Nielsdatter
2) broder Laurids Hvitved i Egaa
3) søster Karen Sørensdatter i Essig, død
3a) Maren Nielsdatter i Faarup, gift med Søren Mørck
4)
--------------------------------------------------------------------------------
95, 313, 5 februar 1746, Skrejrup, Thorsager sogn
Maren Gregersdatter, død
Poul Andersen, enke
Hendes barn:
Anders Pedersen, 23 år
--------------------------------------------------------------------------------
96, 315b, 25 februar 1746, Bjødstrup, Bregnet sogn
317b, 24 marts 1746,
Niels Ovesen, død
Anne Sørensdatter, fæstemø, hendes far Søren Terkildsen af Rostved
Hans børn:
Anne Nielsdatter, 6 år
Maren Nielsdatter, 4 år, død under skiftet
Børnenes farbroder Ove Nielsen
Jørgen Andersen overtog stedet.
Se skifte 93
--------------------------------------------------------------------------------
97, 318, 8 juni 1746, Thorsager sogn
Anne Andersdatter, død
Rasmus Jensen Bach, enke
Deres børn:
Hans Rasmussen 2 år
Maren Rasmusdatter, 1/2 år
Børnenes morfader Anders Jensen af Thorsager
se skifte 101 og 193
--------------------------------------------------------------------------------
98, 319, 28 december 1746, Skrejrup, Thorsager sogn
Maren Jensdatter, død
Rasmus Andersen, enke
Deres børn:
Jens Rasmussen
Rasmus Rasmussen
Anne Rasmusdatter
Karen Rasmusdatter,
Maren Rasmusdatter
Dorthe Rasmusdatter
Se skifte 200
--------------------------------------------------------------------------------
99, 320, 28 december 1746, Skrejrup, Thorsager sogn
Rasmus Groesen, død
Karen Sørensdatter, enke
Deres børn:
Maren Rasmusdatter
Bodil Rasmusdatter
Dorthe Rasmusdatter
Margrethe Rasmusdatter
--------------------------------------------------------------------------------
100, 321b, 14 februar 1747, Rostved, Thorsager sogn
Niels Jørgensen, død
Karen Jensdatter, enke
Deres børn:
Jacob Nielsen,
Jens Nielsen
--------------------------------------------------------------------------------
101, 323, 12 september 1747, Thorsager sogn
Anne Marie Sørensdatter, død
Rasmus Bach, enke
Hendes arving:
Dorthe Cathrine Sørensdatter
På arvingens vegne var mødt som formynder Niels Jacobsen fra Scharresø skovhus
Se skifte 97 0g 193
--------------------------------------------------------------------------------
102, 323b, 16 september 1747, Bjødstrup, Bregnet sogn
Aftale mellem Rasmus Foged og hans søn Peder Foged.
--------------------------------------------------------------------------------
103, 324, 23 januar 1748, Thorsager sogn
Anders Gregersen, død
Mette Poulsdatter, enke
Hans barn af tidligere ægteskab:
Gregers Andersen, 22 år
Jens Andersen
Barn med enken:
Rasmus Andersen, 13 år
Birgitte Andersdatter, 7 år
Niels Andersen, 5 år
Anne Andersdatter, 3 år
Deres farbroder Niels Gregersen
Lavværge Jørgen Nielsen
Se skifte 124
--------------------------------------------------------------------------------
104, 327, 25 januar 1748, Rønde, Bregnet sogn
Rasmus Mogensen, død
Birgitte Jørgensdatter, enke
Hans arvinger:
Broder Jens Mogensen i Rostved
Lavværge var enkens søn Jens Sørensen Lyche af Rønde
Se skifte 53 og 218
--------------------------------------------------------------------------------
105, 330, 25 januar 1748, Thorsager sogn
Maren Madsdatter, død
Jørgen Sørensen Bødker, enke
Deres børn:
Rasmus Jørgensen, 4 år
--------------------------------------------------------------------------------
106, 331b, 6 februar 1748, Ringelmose Skovhus, Bregnet sogn
Dorthe Hansdatter, død
Jacob Pettersen, enke
Deres børn:
Sophie Pedersdatter, 17 år
Dorthe Pedersdatter, 6 år
Birgitte Pedersdatter, 3 år
Conrad Pedersen, 12 år
Frederich Pedersen, 10 år
Simon Pedersen, 9 år
--------------------------------------------------------------------------------
107, 335b, 5 april 1748, Rostved, Thorsager sogn
Jens Bruus, død
Appelone Christensdatter, enke
Hans børn:
Anne Jensdatter, 16 år
Mette Jensdatter, 13 år
Enkens morbroder var Mads Gorrisen
--------------------------------------------------------------------------------
108, 337b, 5 februar 1749, Faarup, Thorsager sogn
Mette Jensdatter, død
Niels Rasmussen Uggelbølle, enke
Deres børn:
Christen Nielsen, 26 år
Poul Nielsen, 22 år
Farbroder Jacob Uggelbølle i Faarup
Se skifte 117
--------------------------------------------------------------------------------
109, 339, 3 juli 1749, Kalø, Bregnet sogn
339, 21 maj 1748, skifte begyndt
340b, 19 juni 1748
342b
Forpagter Jacob Lyche, død
Maren Christensdatter, enke
Deres børn:
Christian Lyche
Jens Lyche
Alexander Lyche
Phillip Lyche
Mari Christine Lyche i Følle Mølle, gift med Hans Poulsen
Lavværge var Peder Hansen i Skrejrup
--------------------------------------------------------------------------------
110, 344b, 6 august 1749, Egens sogn
Niels Christensen, død
Maren Jørgensdatter, enke
Deres børn:
Christen Nielsen, har stedet i fæste
Ane Nielsdatter, gift med Niels Sørensen i Følle
Jørgen Nielsen, 14 år
Enkens broder Søren Jørgensen i Korup
--------------------------------------------------------------------------------
111, 346b, 16 juni 1750, Thorsager sogn
Anders Stub, død
Anne Andersdatter, enke
Hans børn af 1. ægteskab:
Niels Andersen
Karen Andersdatter gift med Oluf Hulman
Hans børn med enken:
Anders Andersen
Peder Andersen,
Jørgen Andersen
Appelone Andersdatter
På enkens vegne, hendes broder Poul Andersen
Se skifte 24
--------------------------------------------------------------------------------
112, 348b, 22 juni 1750, Thorsager sogn
Lars Jensen Bach, død
Kirsten Madsdatter, enke
Deres børn:
Jens Bach
Mette Bach gift med Jørgen Danielsen
Else Bach
På enkens vegne mødte hendes søn Rasmus Bach, uklart om han er fællesbarn.
--------------------------------------------------------------------------------
113, 351, 11 marts 1751, Bjødstrup, Bregnet sogn
Thomas Jensen, død
Ingeborg Rasmusdatter, enke
Hans børn af 1. ægteskab:
Karen Thomasdatter
Jens Thomassen, vanfør
Hans børn af 2. ægteskab:
Birgitte Thomasdatter, 15 år
Niels Thomassen, 13 år
Hans børn med enken:
Søren Thomassen, 4 år
Rasmus Thomassen
Enkens broder Rasmus Hemmensen
På børnenes vegne mødte deres fasters mand Mads Terkildsen
Se skifte 44 og 78
--------------------------------------------------------------------------------
114, 353, 3 august 1751, Rønde, Bregnet sogn
Søren Svenningsen, død
Maren Nielsdatter, enke
Hans børn af 1. ægteskab:
Svenning Sørensen, ukendt opholdssted
Karen Sørensdatter gift med Espen Nielsen i Følle
Birgitte Sørensdatter gift med Christen Madsen i Rønde
Mette Sørensdatter gift med Niels Simonsen i Gosmer, Hads herred
Hans børn med enken:
Niels Sørensen, der har stedet i fæste
? Sørensdatter, i Thorsager gift med Jens Bach?
Søren Sørensen, 18 år
Farbroder Christen Svenningsen I Rønde
--------------------------------------------------------------------------------
115, 355, 9 jun 1753, Rønde, Bregnet sogn
Husmand Rasmus Christensen, død
Kirsten Madsdatter, enke
Ingen børn.
Hans arvinger:
Broder Jens Christensen i Rønde
Søster Zidsel Christensdatter gift med Rasmus Dusen “boende ved de fire møller”?
Søster Karen Christensdatter, tjener Peder Hansen i Skrejrup
Lavværge Jens Rasmussen af Rønde
--------------------------------------------------------------------------------
116, 356b, 26 februar 1753, Faarup, Thorsager sogn
Jens Jensen, død
Hans børn:
1) Thomas Jensen ved stedet
2) Karen Jensdatter
3) Margrethe Jensdatter, død, gift med Søren Sørensen i Uggelbølle, hun efterlod 4 børn
4) Jensdatter gift med Peder Christensen i Faarup
--------------------------------------------------------------------------------
117, 358b, 26 februar 1753, Faarup, Thorsager sogn
Niels Uggelbølle, død
Maren Sørensdatter, enke
Hans børn af 1. ægteskab:
Christen Nielsen,
Poul Nielsen
Hans barn med enken:
Jens Nielsen, 3 år
Farbroder var Jacob Rasmussen Uggelbølle i Faarup
Se skifte 108
--------------------------------------------------------------------------------
118, 360, 20 marts 1754, Skrejrup, Thorsager sogn
Niels Smed, død
Karen Nielsdatter, enke
Deres børn:
Maren Nielsdatter, 13 år
Dorthe Nielsdatter, 10 år
Lavværge var enkens broder Jens Nielsen i Faarup
--------------------------------------------------------------------------------
119, 362b, 21 marts 1754, Rønde, Bregnet sogn
Anne Svenningsdatter, død
Christen Svenningsen, enke
Deres børn:
Svenning Christensen
Mads Christensen
Hans Christensen
Knud Christensen
Alle myndige
--------------------------------------------------------------------------------
120, 364, 7 januar 1755, Thorsager sogn
Maren Andersdatter, død
Rasmus Sørensen Kiær
Deres børn:
Maren Rasmusdatter, 2 år
Anders Rasmussen, 15 uger
Formynder Jørgen Andersen Snedker
--------------------------------------------------------------------------------
121, 365, 9 januar 1755, Egens sogn
Søren Jensen, død
Maren Madsdatter, enke
Deres børn:
Søren Sørensen, 12 år
Niels Sørensen, 6 år
?Dorte Sørensdatter, 9 år
Maren Sørensdatter, 2 1/2 år
--------------------------------------------------------------------------------
122, 366b, 22 januar 1755, Korup, Bregnet sogn
Søren Jørgensen, død
Maren Nielsdatter, enke
Ingen børn. Lavværge var Tyge Sørensen i Bjødstrup
Hans arvinger var søster - salig Niels Christensens enke
På afdødes søsters vegne mødte hendes søn Christen Nielsen i Egens
Ser ud til søsteren kaldes Maren Jensdatter, men tror det er en fejl for Maren Jørgensdatter.
--------------------------------------------------------------------------------
123, 370, 9 januar 1755, Egens sogn
Jens Sørensen, død
Skifteafslutning i boet efter ham. Der har været samling tidligere, men den side ser ud til at mangle - nemlig side 368. Der blev intet at arve. I registeret angives enken som Anne Jensdatter. Fejl er indbrettet 10-5-2021
--------------------------------------------------------------------------------
124, 370, 13 juni 1755, Thorsager sogn
Mette Poulsen, død
Jacob Madsen, enke
Hendes børn med Anders Gregersen:
Rasmus Andersen
Birgitte Andersdatter
Peder Andersen
Anne Andersdatter
Farbroder Niels Gregersen
Hendes barn med enkemanden:
Mette Jacobsdatter
Se skifte 103
--------------------------------------------------------------------------------
125, 372b, 26 januar 1756, Rønde, Bregnet sogn
Dorthe Smed, død
Hendes arvinger:
Helsøster Maren Madsdatter i Aarhus
Halvbroder Hans Smed i Vistoft
Halvsøster gift med Michel Nielsen i Boslum
--------------------------------------------------------------------------------
126, 373, 5 maj 1756, Egens sogn
Søren Hansen, død
Kirsten Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Niels Sørensen, 14 år
Hans Sørensen, 12 år
Maren Sørensdatter, 6 år
Mads Sørensen, 2 år
Lavværge, enkens broder Jens Rasmussen Foged i Bjødstrup og formynder enkens broder Peder Rasmussen Foged i Bjødstrup
--------------------------------------------------------------------------------
127, 375, 15 juni 1756, Thorsager sogn
Søren Galskiødt, død
Maren Sørensdatter, enke
Ingen børn.
Hans arvinger:
Halvbroder Søren Jensen. Vides ikke om han er død eller lever. De havde ikke hørt noget om ham i 2-3 år
På fraværende vegne Mads Hansen, på enkens vegne Søren Rasmussen
--------------------------------------------------------------------------------

128, 376b, 20 oktober 1756, Thorsager sogn
Niels Bunde, død
Bodil Andersdatter, enke
Deres børn:
Ole Nielsen, 13 år
Lisbeth Nielsdatter, 10 år
Maren Nielsdatter, 8 år
Mette Nielsdatter, 5 år
se skifte 335, 280 og 298
--------------------------------------------------------------------------------
129, 378b, 11 maj 1757, Egens sogn
Anders Rasmussen, død
Kirsten Jensdatter, enke
Ingen børn:
Hans arvinger:
Broder Niels Rasmussen i Faarup
Søster Anne Rasmusdatter i Thorsager, gift med Christen Andersen
Enkens fæstemand Terkild Madsen fra Bjødstrup
--------------------------------------------------------------------------------
130, 380, 12 marts 1757, Faarup, Thorsager sogn
Maren Rasmusdatter, død
Ras Simonsen, enke
Deres børn:
Mette Rasmusdatter, 12 år
Anne Rasmusdatter, 9 år
Kirsten Rasmusdatter, 5 år
Poul Rasmussen (Jørgensen) var deres morbroder
--------------------------------------------------------------------------------
131, 380b, 12 marts 1757, Faarup, Thorsager sogn
Karen Pedersdatter, død
Peder Rasmussen, enke
Deres børn:
Karen Pedersdatter, 19 år
Rasmus Pedersen, 14 år
Anne Pedersdatter, 5 år
Morbroder Jørgen ? Fra Rønde
--------------------------------------------------------------------------------
132, 381b, 2 juni 1758, Thorsager sogn
Søren Poulsen, død
Kirsten Poulsdatter, enke
Deres børn:
Ane Margrethe Sørensdatter, 11 år
Poul Sørensen, 7 år
Mads Sørensen 1 1/2 år
Lavværge var hendes broder Espen Poulsen fra Marie Magdalene
På børnenes vegne, der faders stedfader Laurs Sørensen i Egens.
Se skifte 141
--------------------------------------------------------------------------------
133, 382b, 16 oktober 1759, Følle Mølle, Bregnet sogn
Marie Kirstine Jacobsdatter Lyche, død
Hans Poulsen Møller, enke
Deres børn:
Poul Hansen
Anne Marie Hansdatter
Formynder var Hr. Christian Løche fra Rønde, afdødes broder.
Farbroder var Peder Poulsen
Se skifte 109
--------------------------------------------------------------------------------
134, 385b, 20 november 1759, Thorsager sogn
Oluf Kuldmand, død, for nogle år siden
Hans børn med 1. hustru:
Ane Marie Kuldmand
Hans børn af 2. Ægteskab med enken:
Else Kuldmand
Gjertrud Kuldmand
Der var ikke afholdt skifte, da han døde da alt var brændt, men nu ville enken indgå nyt ægteskab.
På hendes vegne var til stede Rasmus Jensen og på børnenes vegne Søren Bassesen
Hans navn staves vist noget forskelligt, men der er måske sammenhæng med skifterne 84 og 111
--------------------------------------------------------------------------------
135, 386, 25 januar 1760, Bjødstrup, Bregnet sogn
Karen Nielsdatter, død
Hendes arving:
Søster Maren Nielsdatter
Formynder var hendes halvsøsters mand Peder Nielsen Skomager
Skiftebrev af 21 september 1737 nævnes Se skifte 58 og 71
Hendes far var Niels Molbo
--------------------------------------------------------------------------------
136, 387, 12 marts 1760, Thorsager sogn
Jacob Laursen, død, dræbt i skoven
Hans børn
Terkild Jacobsen
Rasmus Jacobsen
Berette Jacobsdatter
Mette Jacobsdatter
Dorthe Jacobsdatter
Lavværge Mads Terkildsen
--------------------------------------------------------------------------------
137, 388b, 12 marts 1760, Thorsager sogn
Jens Laursen, død
Enke?
Deres børn:
Laurs Jensen, som har gården i fæste
Maren Jensdatter,
Karen Jensdatter
På enkens vegne Hans Poulsen af Thorsager
--------------------------------------------------------------------------------
138, 389b, 28 marts 1760, Bjødstrup, Bregnet sogn
Tyge Sørensen, død
Dorthe Nielsdatter
Deres børn:
Niels Tygesen, 15 år
Bodil Tygesdatter, 11 år
Maren Tygesdatter, 8 år
Anne Marie Tygesdatter, 2 år
Enkens søsters mand Knud Smed fra Korup - underskrift KRS
Børnenes farbroder Niels Sørensen Smed fra Rønde
Se skifte 251
--------------------------------------------------------------------------------
139, 391b, 28 april 1760, Thorsager sogn
Jørgen Andersen, død
Anne Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Rasmus Jørgensen
Anders Jørgensen
Laurs Jørgensen
Karen Jørgensdatter
Anne Jørgensdatter
Dorthe Jørgensdatter
På enkens vegne var Jørgen Niels til stede
På børnenes vegne deres morbroder Laurs Holst af Thorsager
--------------------------------------------------------------------------------
140, 392b, 26 juli 1760, Rostved, Thorsager sogn
7  december 1759
393, 7 januar 1760
394, 26 juli 1760
Christen Ibsen, død
Han døde hos Jens Ebbesen, en søn af Ebbe Jensen.
Han havde boet hos dem i 17 år
Ingen kendte arvinger
--------------------------------------------------------------------------------
141, 394b, 13 oktober 1760, Thorsager sogn
Kirsten Poulsdatter, død
Niels Hansen, enke
Hendes børn af 1. ægteskab:
Anne Marie Sørensdatter
Poul Sørensen
Mads Sørensen
Formynder var børnenes morbroder Espen Poulsen
Se skifte 132
--------------------------------------------------------------------------------
142, 396, 19 december 1760, Bjødstrup, Bregnet sogn
Mads Terkildsen, død
Karen Jensdatter, enke
Deres børn:
Jens Madsen
Terkild Madsen
Rasmus Madsen
Peder Madsen,
Karen Madsdatter, gift med Søren Rasmussen i Egens
Borrette Madsdatter, gift med Rasmus Jensen
--------------------------------------------------------------------------------
143, 398, 22 april 1761, Egens sogn
Karen Andersdatter, død
Søren Rasmussen, enke
Deres børn:
Rasmus Sørensen, 16 år
Maren Sørensdatter, 11 år
Johanne Sørensdatter, 5 år
Se skifte 196
--------------------------------------------------------------------------------
144, 400, 15 juni 1761, Bjødstrup, Bregnet sogn
Erich Christensen, død
Maren Rasmusdatter, enke
Ingen børn.
Hans arvinger - formentlig søskende
Søster Dorthe Christensdatter gift med Niels Sørensen i Rodskov
Søster Karen Christensdatter i Ebdrup gift med Jørgen Rasmussen
Søster Maren Christensdatter i Kolding gift med Jacob Rasmussen
--------------------------------------------------------------------------------
145, 402, 14 juni 1762, Skrejrup, Thorsager sogn
Poul Andersen, død
Birgitte Mortensdatter, enke
Deres børn:
Anders Poulsen,
Morten Poulsen
Rasmus Poulsen
Knud Poulsen
Maren Poulsdatter
Anne Poulsdatter
Sille Poulsdatter, 2 år
Farbroder Rasmus Andersen
--------------------------------------------------------------------------------
146, 404, 17 februar 1763, Egens sogn
Niels Jensen, død
3 børn af 1. ægteskab
4 børn af 2. ægteskab
Hustruer og børn ikke nævnt ved navn
--------------------------------------------------------------------------------
147, 405b, 29 marts 1763, Thorsager sogn
Poul Andersen, død
Enke ikke nævnt ved navn.
8 børn
Ældste søn Anders Poulsen, der havde fået fæste på den halve gård for 1 år siden
--------------------------------------------------------------------------------
148, 407b, 6 juli 1763, Rønde, Bregnet sogn
Mads Svenningsen, død
Mette Bertelsdatter, enke
Deres børn:
Christensen Madsen
Bertel Madsen, Svenning Madsen
Knud Madsen
På enkens vegne var Søren Jensen i Rønde til stede.
Farbroder til børnene Knud Christensen
--------------------------------------------------------------------------------
149, 409b, 27 februar 1764, Følle Mølle, Bregnet sogn
Hans Poulsen, død
Mette Sørensdatter, enke
Hans børn af 1. ægteskab: skifte 133
Poul Hansen
Anne Marie Hansdatter
Hans barn med enken:
Søren Hansen
Lavværge var hendes svoger Niels Tyrresen i Følle
På børnenes vegne har Lyche fra Rønde
--------------------------------------------------------------------------------
150, 412, 16 april 1764, Rønde, Bregnet sogn
Enken Maren Christensdatter, død
Jacob Lyche, død
Deres børn:
Christian Lyche i Rønde
Jens Lyche på Sjælland
Alexander Lyche i København, side afskrift af fuldmagt
Phillip Lyche i Viborg
Marie Kirstine Jacobsdatter Lyche, død i Følle Mølle, gift med Hans Poulsen Møller, skifte 133
Deres børn:
Poul Hansen
Anne Marie Hansdatter
--------------------------------------------------------------------------------
151, 415, 25 juli 1764, Thorsager sogn
Dorthe Sørensdatter, død
Rasmus Kiær, enke
Deres børn:
Kirstine Marie Rasmusdatter, 7 år
Maren Rasmusdatter, 4 år
Formynder var moderrens søsters mand Niels Tyrresen i Følle
--------------------------------------------------------------------------------
152, 416b, 28 marts 1765, Rønde, Bregnet sogn
Kirsten Christensdatter, død
Søren Skovfoged, enke
Hendes børn:
Niels Laursen i Rønde
Peder Laursen i København
Maren Laursdatter i Thorsager, gift med Mads Hansen
Anne Marie Laursdatter i Rønde, gift med Bertel Jensen
Se skifte 33
Identisk med skifte 154
--------------------------------------------------------------------------------
153, 418b, 29 marts 1765, Rostved, Thorsager sogn
12 december 1764
420, 29 marts 1765
Jens Ebbesen, død
Maren Madsdatter, enke
Hans fader Ebbe Jensen og enkens fader Mads Tygesen
Afdødes brødre:
Søren Ebbesen fra Skrejrup
--------------------------------------------------------------------------------
154, 420b, 28 marts 1765, Rønde, Bregnet sogn
Kirsten Christensdatter, død
Er helt identisk med skifte 152
--------------------------------------------------------------------------------
155, 422, 17 april 1765, Thorsager sogn
Kirsten Axelsdatter, død
Jørgen Skrædder, enke
Deres barn:
Jens Jørgensen, 11 år, næsten blind
--------------------------------------------------------------------------------
156, 423, 25 juni 1765, Egens sogn
Søren Jensen, død
Ane Madsdatter, enke
Hans søskende arver:
Jens Jensen
Rasmus Jensen Snedker
På enkens vegne var mødt hendes søn Mads Sørensen
Se skifte 70
--------------------------------------------------------------------------------
157, 423b, 26 juni 1765, Faarup, Thorsager sogn
Rasmus Jacobsen, død
Enke, ved Poul Groesen af Faarup
Hans børn, måske fra 2 ægteskaber:
Karen Rasmusdatter, 15 år
Søren Rasmussen, 6 år
Inger Rasmusdatter, 8 år
Børnenes farfar Jacob Rasmussen Uggelbølle
--------------------------------------------------------------------------------
158, 425, 12 januar 1766, Rønde, Bregnet sogn
Christen Madsen, død
Birgitte Sørensdatter, enke
Deres børn:
Mads Christensen
Rasmus Christensen
Søren Christensen
Kirsten Christensdatter, gift med Jens Andersen i Følle
Zidsel Christensdatter, gift med Jens ?Mortensen? I Rønde
Karen Christensdatter
--------------------------------------------------------------------------------
159, 426b, 4 marts 1767, Egens sogn
Søren Stokholm, død
Karen Christensdatter, enke
Deres børn:
Søren Sørensen, 13 år
Thomas Sørensen, 8 år
Kirsten Sørensdatter, 11 år
Birgitte Sørensdatter, 9 år
Terkild Madsen fra Egens på enkens vegne
--------------------------------------------------------------------------------
160, 428, 18 april 1766, Kjelstrup, Nødager sogn
Marcus Jensen, registrering i anledning af hans manglende betalinger og betalingsmuligheder
--------------------------------------------------------------------------------
161, 428b, 17 marts 1767, Bjødstrup, Rønde sogn
Niels Christensen, registrering i anledning af hans manglende betalinger og betalingsmuligheder
--------------------------------------------------------------------------------
162, 429b, 11 marts 1768, Faarup, Thorsager sogn
Mette Jacobsdatter, død
Rasmus Sørensen, enke
Deres børn:
Søren Rasmussen, 3 år
--------------------------------------------------------------------------------
163, 430b, 13 juli 1768, Thorsager sogn
Karen Pedersdatter, død
Christen Rasmussen, enke
Deres børn:
Mette Christensdatter, 4 år
--------------------------------------------------------------------------------
164, 431, 15 juli 1768, Rønde, Bregnet sogn
Rasmus Sørensen Morsmand, død
Mette Jensdatter, enke
Deres børn:
Jens Rasmussen Morsmand, 39 år, som har stedet i fæste
Niels Rasmussen, 36 år
Anders Rasmussen, 30 år
Karen Rasmusdatter, 52 år, gift med Niels Sørensen i Skrejrup
Anne Rasmusdatter, 46 år
--------------------------------------------------------------------------------
165, 432b, 25 november 1768, Korup, Bregnet sogn
434b, 3 december 1768
Knud Smech, død
Maren Nielsdatter, enke
Hans arvinger:
Broder Rasmus Rasmussen Smech, gift og gårdbeboer i byen
Broder Niels Rasmussen, gift, boende i Thorsager
Broder Anders Rasmussen, 40 år, tjener Rasmus Smed i i Korup
Broder Søren Rasmussen, gift og beboer et gæstehus ved gården i Rostved
Halvsøster Maren Rasmusdatter gift med Peder Laursen i Morup på Ryomgaard Gods
Enkens lavværge Jens Nielsen Bunde
--------------------------------------------------------------------------------
166, 436, 24 februar 1769, Rostved, Thorsager sogn
437b, 30 marts 1768
Jens Knudsen, død
Anne Sørensdatter, enke
Deres børn:
Karen Jensdatter, 20 år, se skifte 202
Maren Jernsdatter, 15 år
Anne Jensdatter, 9 år
Knud Jensen,18 år
Søren Jensen, 13 år
Rasmus Jensen, 6 år
Formynder var farbroder Christen Knudsen i Rostved
Se skifte 91
--------------------------------------------------------------------------------
167, 439, 9 oktober 1769, Egens sogn
Rasmus Knøvl, død
Hans døde hos sin svigersøn.
Der nævnes 3 navne (søstre) Maren Christensdatter i Faarup, Karen Christensdatter, til huse hos Terkild Madsen, ?Abel Christensdatter til huse hos Knud Christensen i Egens. Noget uklar beskrivelse.
--------------------------------------------------------------------------------
168, 440, 11 november 1769, Thorsager sogn
Maren Poulsdatter; død hos Anders Sørensen, hendes stedsøn
Søren Jensen, enke
Hendes søskende arver:
1) Broder Niels Poulsen, i Uggelbølle på Vosnæsgaard Gods
2) Broder Jens Poulsen, for tiden i Aarhus
3) Søster Zidsel Poulsdatter, til huse hos Niels? I Thorsager
4) Broder Jacob Poulsen, død
4a) Mads Jacobsen, 24 år
4b) Emmerence Jacobsdatter gift med karetmager Niels Holdtz i Ebdrup
--------------------------------------------------------------------------------
169, 441b, 17 juli 1769, Rønde, Bregnet sogn
Jens Jacobsen Lyche, død
Han døde under besøg hos broderen Christian Lyche på Kalø
Hans arvinger:
1) Broder Christian Jacobsen Lyche i Rønde
2) Broder Alexander Jacobsen Lyche på Sjælland, Nørre Hvalsø
3) Phillip Jacobsen Lyche i Viborg
4) Søster, død i Følle Mølle, skifte 133
4a) Poul Hansen, 22 år
4b) Anna Maria Hansdatter, 24 år, i Nibe, bevilling til at være egen værge
--------------------------------------------------------------------------------
170, 453b, 15 december 1769, Faarup, Thorsager sogn
Anne Pedersdatter, død
Poul Jørgensen, enke, eller Poul Grosen
Hendes arvinger:
1) Helbroder Peder Pedersen i Marie Magdalene
2) Halvbroder Jens Rasmussen, død i Nimtofte
2a) Rasmus Jensen, der siden 1760 har haft den halve gård i fæste og skal overtage den hele gård ved Poul Grosens død
2b) Anne Jensdatter
2c) Anne Jensdatter gift med Jens Mogensen i Gjerrild
Se skifte 194
--------------------------------------------------------------------------------
171, 455, 8 januar 1770, Thorsager sogn
Husmand Jens Jensen Laan, død
Birthe Pedersdatter; enke
Hans arvinger:
Moderen Else Sørensdatter,
Broder Søren Jensen
Broder Michel Jensen
--------------------------------------------------------------------------------
172, 456, 13 marts 1770, Rønde, Bregnet sogn
Maren Hansdatter, registrering
Hendes søn Frederich Emmertsen
Se skifte 226
--------------------------------------------------------------------------------
173, 457, 29 juni 1769, Rostved, Thorsager sogn
Steen Rasmussen, død
Karen Pedersdatter, enke
Hans børn af 1. ægteskab:
Jacob Steensen, 24 år
Hans børn med enken:
Peder Steensen, 4 år
Jens Steensen, 1 1/2 år
--------------------------------------------------------------------------------
174, 458b, 12 oktober 1769, Skrejrup, Thorsager sogn
Aftægtsmand Peder Hansen, død
Hustru Karen Rasmusdatter, død
Hendes arvinger:
1) Broder Jens Rasmussen i Hyllested
2) Broder Niels Rasmussen i Rosmus
3) Broder Søren Rasmussen i Ørup, død, efterladt sig børn
Hans arvinger:
4) Halvbroder Hans Poulsen, død i Følle Mølle
4a) Poul Hansen, 25 år
4b) Anne Marie Hansdatter gift med Laurs Jensen i Nibe
Identisk med skifte 183
--------------------------------------------------------------------------------
175, 459b, 30 juni 1770, Korup, Bregnet sogn
Dorthe Andersdatter, død
Rasmus Rasmussen Smech, enke
Deres børn:
Rasmus Rasmussen, 16 år
Anders Rasmussen, 13 år
Hans Rasmussen, 9år
Niels Rasmussen, 7år
Karen Marie Rasmusdatter, 5 år
Morbroder Rasmus Andersen var formynder
--------------------------------------------------------------------------------
176, 460b, 20 december 1770, Korup, Bregnet sogn
Rasmus Pedersen, død
Karen Sørensdatter, enke
Deres børn:
Peder Rasmussen, 30 uger
Anne Marie Rasmusdatter, 2 år
Formynder var morbroder Jens Nielsen Bunde af Korup
Lavværge var hendes broder Søren Sørensen i Essig
--------------------------------------------------------------------------------
177, 463, 15 december 1770, Egens sogn
Maren Madsdatter, gammel og skrøbelig
Johan Jensen, ægtefælle
Hans stedsøn Søren Joensen havde overtaget fæstet
Stedsønnens broder Niels Sørensen, 18 år
Søster Dorthe Sørensdatter, 24 år
Søster Maren Sørensdatter, 17 år
Johan Jensens datter Birthe Johansdatter, 16 år, hendes farbroder Jens Laursen i Egens
Se skifte 276
--------------------------------------------------------------------------------
178, 465, 1 oktober 1770, Thorsager sogn
Jørgen Nielsen, død
Maren Michelsdatter, enke
Hans arvinger:
Broder Søren Nielsen, husmand i Thorsager
Boe Nielsen, husmand i Thorsager
Lavværge var enkens søn Hans Poulsen i Thorsager.
--------------------------------------------------------------------------------


Kalø gods
Skifteuddrag
1770-1796

--------------------------------------------------------------------------------
179, 2, 9 april 1770, Rostved, Thorsager sogn
Hans Sørensen, død
Anne Jensen, enke
Deres børn:
Jens Hansen, 10 år
Jørgen Hansen, 3 år
Mette Hansdatter, 8 år
Formynder Rasmus Madsen og lavværge Rasmus Christensen
--------------------------------------------------------------------------------
180, 4, 20 marts 1771, Bjødstrup, Bregnet sogn
Ingeborg Rasmusdatter, død
Anders Jensen Kiær, enke
Hendes arvinger:
Stedsøn Søren Thomassen, 24 år
Søn Thomas Andersen, 16 år
Datter Kirsten Andersdatter, 18 år
--------------------------------------------------------------------------------
181, 7, 20 marts 1771, Bjødstrup, Bregnet sogn
Ellen Jensdatter, død
Søren Winther, enke
Deres børn:
Rasmus Sørensen Winther, myndig, 29 år?
Jens Sørensen Winther, 18 år
Niels Sørensen Winther, 9 år
Karren Sørensdatter Winther, 23 år
Maren Sørensdatter Winther, 14 år
Formynder Jacob Rasmussen Winther
--------------------------------------------------------------------------------
182, 9b, 23 maj 1771, Faarup, Thorsager sogn
Karen Sørensdatter, død
Hendes børn:
Søren Jacobsen, 30 år
Johanne Jacobsdatter, 28 år, gift med Hans Jørgensen, gårdbeboer i Thorsager
Mette Jacobsdatter, gift med Rasmus Palsten? i Faarup
--------------------------------------------------------------------------------
183, 10b, 12 oktober 1769, Skrejrup, Thorsager sogn
Aftægtsmand Peder Hansen, død
Hustru Karen Rasmusdatter, død
Hendes arvinger:
1) Broder Jens Rasmussen i Hyllested
2) Broder Niels Rasmussen i Rosmus
3) Broder Søren Rasmussen i Ørup, død, efterladt sig børn
Hans arvinger:
4) Halvbroder Hans Poulsen, død i Følle Mølle
4a) Poul Hansen, 25 år
4b) Anne Marie Hansdatter gift med Laurs Jensen i Nibe
Døde hos Peder Andersen Stub
Identisk med skifte nr. 174
--------------------------------------------------------------------------------
184, 13b, 31 juli 1771, Egens sogn
16, 1 november 1771
Kirsten Jensdatter, død
Terkild Madsen, enke
Efterlod sig ikke livsarvinger.
Hendes arvinger:
1) Halvsøster Maren Nielsdatter, gift med Søren Molbo i Feldballe, han død
2) Helsøster Anne Jensdatter, gift med Mads ? I Feldballe, begge døde
2a) Maren Madsdatter, gift med Johan Jensen i Egens
3) Helsøster Maren Jensdatter, gift med Peder Jensen i Feldballe, begge døde
3a) Niels Pedersen i Feldballe på Ryomgaard Gods
--------------------------------------------------------------------------------
185, 17b, 24 september 1771, Thorsager sogn
20, 20 september 1771
Jens Jørgensen, død
Anne Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Karen Jensdatter, 9 år
--------------------------------------------------------------------------------
186, 25, 10 april 1771, Thorsager sogn
Anders Madsen, død
Maren Sørensdatter, enke
Deres børn:
Mads Andersen, 8 år
Søren Andersen, 5 år
Anne Marie Andersdatter, 12 år
Maren Andersdatter, 10 år
Anne Andersdatter, 3 år
Formynder var deres farbroder Søren Madsen i Thorsager
Lavværge var hendes broder Søren Sørensen Laan
Se skifte 339
--------------------------------------------------------------------------------
187, 28b, 23 januar 1772, Thorsager sogn
30, 11 marts 1772
Anne Nielsdatter, død, hos Christian Feldballe i Thorsager. Afdøde var hans hustrus faster.
Hendes arvinger:
1) Broder Poul Nielsen, død
1a) Niels Poulsen i Daustrup
1b) Poul Poulsen i Daustrup
1c) Søren Poulsen, gift i Castrup
1d) Hans Poulsen, lever formentlig i Hvilsager
1e) Michel Poulsen, gift og bor i Hvilsager
1f) Inger Poulsdatter, gift med Rasmus Jacobsen i Faarup, han død
1g) Edel Poulsdatter , gift med Mads Mortensen i Faarup
1h) Helvig Poulsdatter, gift med Niels Pedersen, hun død
1ha) Peder Nielsen, 8 år
1i) Maren Poulsdatter, gift med Peder Pedersen Basse i Rodskov på Rosenholm Gods
2) broder Simon Nielsen, død
2a) Jørgen Simonsen i Bendstrup
2b) Anne Simonsdatter, gift med Hans Clausen i Bendstrup
2c) Maren Simonsdatter, 30 år, ved Holbækgaard
2d) Karen Simonsdatter, gift med Rasmus Bødker i Bendstrup
2e) Kirsten Simonsdatter, gift med Anders Peders Lassen i Hvilsager
3) broder Erich Nielsen, død
3a) Maren Erichsdatter, gift med Rasmus Raugsing i Miesballe
3b) Helle Erichsdatter, 22 år, i Bendstrup
4) Maren Nielsdatter, død
4a) Jens Tierrild i Castrup
4b) Søren Tierrild i Tierrild
5) Malene Nielsdatter, død og efterlader 2 børn
6) Broder Jens Nielsen, død
6a) Kirsten Marie Jensdatter, gift med Christian Feldballe i Thorsager
6b) Malene Jensdatter, 24 år, tjener i Kalundborg
6c) Maren Jensdatter, 22 år, tjener i Aarhus
--------------------------------------------------------------------------------
188, 31b, 6 maj 1772, Egens sogn
Terkild Madsen, død
Dorthe Sørensdatter, enke
Ingen børn.
Hans arvinger:
Broder Jens Madsen i Skrejrup
Broder Rasmus Madsen i Rostved
Søster Karen Madsdatter, gift med Søren Rasmussen i Egens
Søster Birthe Madsdatter, gift med Rasmus Jensen Kielstrup i Bjødstrup
Se skifte 255
--------------------------------------------------------------------------------
189, 34b, 11 marts 1772, Thorsager sogn
36b, 27 marts 1772,
38b, 31 marts 1772,
38b, 26 juni 1772
Birthe Cath Christiansdatter, død
Niels Jensen Feldballe, enke
Hendes søn:
Lorentz Christian Andersen, på stedet
--------------------------------------------------------------------------------
190, 42b, 11 juni 1772, Rostved, Thorsager sogn
Mette Pedersdatter, død
Jacob Sørensen, enke
Ingen børn. Hendes arvinger:
Søster Maren Pedersdatter, gift med Anders Jensen i Rønde
Søster Karen Pedersdatter, gift med Rasmus Andersen, skomager i Ebeltoft
--------------------------------------------------------------------------------
191, 44b, 17 juli 1772, Rostved, Thorsager sogn
Anne Margrethe Sørensdatter, død
Søren Rasmussen Smed, enke
Deres barn:
Christen Sørensen, 4 år
Formynder var morfaderen Søren Laursen Bekker
--------------------------------------------------------------------------------
192, 46b, 31 oktober 1772, Thorsager sogn
Anne Rasmusdatter, død
Jep Laursen, enke
Ingen børn. Hendes arvinger:
Søster Karen Rasmusdatter, gift med husmand Niels Laursen i Rønde
Halvsøster Mette Rasmusdatter, 23 år
--------------------------------------------------------------------------------
193, 48, 31 oktober 1772, Thorsager sogn
Rasmus Jensen Bach, død
Dorthe Christensdatter, enke
Hans børn med afgangen Anne Andersdatter:
Hans Rasmussen, myndig, på stedet
Maren Rasmusdatter, 27 år
Hans børn med enken, hans 3. ægteskab:
Anne Marie Rasmusdatter, 23 år
Anne Rasmusdatter, 16 år
Maren Rasmusdatter, 15 år
Christen Rasmussen, 12 år
Poul Rasmussen, 8 år
Se skifte 97 og 101
--------------------------------------------------------------------------------
194, 50, 4 oktober 1771, Faarup, Thorsager sogn
51, 7 november 1771
Poul Jørgensen, død
Anne Pedersdatter, død tidligere
Hans arvinger:
1) Broder Søren Grosen, i Thorsager
2) Halvsøster Maren Rasmusdatter, gift med Rasmus Simonsen, begge døde, se skifte 130
2a) Mette Rasmusdatter, 24 år
2b) Anne Rasmusdatter, 22 år
2c) Kirsten Rasmusdatter, 19 år
Se skifte 170
--------------------------------------------------------------------------------
195, 52, 31 oktober 1772, Thorsager sogn
Peder Hermessen, død
Karen Sørensdatter, enke
Deres børn:
Jacob Pedersen, 12 år
--------------------------------------------------------------------------------
196, 53, 12 december 1772, Egens sogn
Søren Rasmussen, død
Karen Madsdatter, enke
Hans børn med afdøde Karen Andersdatter:
Rasmus Sørensen
Maren Sørensdatter, 23 år
Johanne Sørensdatter, 15 år
Hans børn med enken:
Mads Sørensen, 8 år
Karen Sørensdatter, 10 år
Mette Sørensdatter, 5 år
Se skifte 143
--------------------------------------------------------------------------------
197, 54b, 30 december 1772, Skrejrup, Thorsager sogn
Rasmus Jensen, død
Hans arvinger:
Søster Maren Jensdatter, gift med Laurs Skrædder
Søster Mette Jensdatter, gift med Søren Mahler?
--------------------------------------------------------------------------------
198, 55b, 21 marts 1773, Thorsager sogn
Jep Laursen, død
Hans arvinger:
1) Broder Rasmus Laursen, død i Viborg
1a) Christen Rasmussen
1b) Jens Rasmussen, død
1ba) Karen Jensdatter, 13 år
1c) Anders Rasmussen, i Viborg, der intet forlangte i boet
2) broder Jens Laursen, død
2a) Laurs Jensen
2b) Maren Jensdatter, gift med Hans Poulsen
2c) Karen Jensdatter, gift med Laurs Sørensen
--------------------------------------------------------------------------------
199, 56b, 17 april 1773, Egens sogn
Maren Pedersdatter, død
Jens Laursen:
Hans børn:
Peder Jensen, der overtaget fæstet
Jens Jensen, 15 år
Jensdatter, 13 år
Som formynder ders morbroder Rasmus Pedersen af Grønfeld
--------------------------------------------------------------------------------
200, 58, 29 april1772, Skrejrup, Thorsager sogn
Rasmus Andersen, død
Maren Andersdatter, enke
Hans børn med Maren Jensdatter: skifte nr. 98
Jens Rasmussen, gift i byen
Rasmus Rasmussen, 30 år, tjener efter tilladelse i Aarhus
Anne Rasmusdatter, gift med husmand Rasmus Rasmussen i Rønde, død uden livsarvinger
Karen Rasmusdatter, gift med Anders Aalborg i Bendstrup
Maren Rasmusdatter, 28 år, tjener ved Hvitvedgaard
Dorthe Rasmusdatter, 27 år, tjener Søren Bassersen i Thorsager
Hans børn med enken:
Anders Rasmussen, 20 år
Jørgen Rasmussen, 9 år
Poul Rasmussen, 5 år (der står Poul Andersen)
Karen Rasmusdatter, 26 år
Maren Rasmusdatter, 24 år
Ellen Kirstine Rasmusdatter, 18 år
Mette Rasmusdatter, 11 år
Kirsten Rasmusdatter, 10 år
Else Rasmusdatter, 6 år
--------------------------------------------------------------------------------
201, 60, 10 maj 1773, Thorsager sogn
Lisbeth Laursdatter, død
Christian Nielsen Uggelbølle, enke
Hendes barn:
Niels Pedersen, 10 år
Formynder Jens Rasmussen
--------------------------------------------------------------------------------
202, 61, 22 maj 1773, Korup, Bregnet sogn
Karen Jensdatter, død
Rasmus Rasmussen Smeck, enke
Ingen børn.
Hendes arvinger:
Moderen Anne Sørensdatter, gift med Rasmus Jørgensen i Rostved
Der blev indgået overenskomst, afdødes broder Knud Jensen nævnes.
Se skifte 166
--------------------------------------------------------------------------------
203, 61b, 14 juli 1773, Rostved, Thorsager sogn
Catharina Henrichsdatter, død
Jørgen Sørensen, enke
Ingen børn. Intet at arve. Peder Rasmussen i Feldballe nævnes som hendes søstersøn
--------------------------------------------------------------------------------
204, 62b, 27 oktober 1771, Thorsager sogn
Karen Sørensdatter, død
Anders Rasmussen Skomager, enke
Hendes børn:
Rasmus Mortensen, gift og bor i byen
Hendes børn med enkemanden:
Lisbeth Andersdatter, gift med Jens Andersen i Thorsager
Gjertrud Andersdatter, på stedet og nu indgår ægteskab med Søren Poulsen af Thorsager
Rasmus Mortensens halvsøskende Birgitte Mortensdatter i Skrejrup og Jens Mortensen havde tilgodehavende efter skiftebrev af 18 maj 1741.
Se skifte nr. 75
--------------------------------------------------------------------------------
205, 65b, 22 oktober 1773, Thorsager sogn
Margrethe Poulsdatter, død
Thomas Nielsen, enke
Deres børn:
Niels Thomassen, 6 år
Formynder Søren Bassersen
Intet at arve
--------------------------------------------------------------------------------
206, 66, 3 november 1773, Thorsager sogn
Kirsten Pedersdatter, død
Anders Stub, enke
Deres børn:
Anders Andersen, 14 år
Anne Andersdatter, 9 år
Deres morbroder Christen Molbo
--------------------------------------------------------------------------------
207, 67, 5 november 1773, Thorsager sogn
Rasmus Knudsen, død
Maren Pedersdatter, enke
Deres barn:
Anne Rasmusdatter, 10 år
Formynder Jens Nielsen i Thorsager
--------------------------------------------------------------------------------
208, 68, 11 januar 1774, Egens sogn
Peder Sørensen Bunde, død
Kirsten Rasmusdatter, enke
Ingen børn, hans søskende arver:
Søskendebarn, Anne Madsdatter, gift med Peder ? I Thorsager
Søskendebarn Kirsten Madsdatter, gift med Jens Jørgensen i Følle
Anne ? gift med Peder Winther i Egens
Intet at arve
Se skifte 212
--------------------------------------------------------------------------------
209, 69, 14 februar 1774, Thorsager sogn
Anne Nielsdatter, død
Søren Thomassen, enke
Deres børn:
? Sørensdatter gift med Rasmus Jensen fra Rønde, der har overtaget fæstet
Søren Sørensen, gift og bor i Thorsager
Kirsten Sørensdatter, 18 år
Enkemandens stedsøn Peder Pedersen Holst i Thorsager
Enkemandens steddatter Anne Pedersdatter gift med Søren Mørch i Thorsager
--------------------------------------------------------------------------------
210, 70b, 16 juli 1773, Bjødstrup, Bregnet sogn
Anne Jacobsdatter, død
Niels Sørensen, enke
Deres børn:
Jacob Nielsen, 1 år
Kirsten Nielsdatter, 4 år
Formynder var morfader? Søren Rasmussen af Bjødstrup
--------------------------------------------------------------------------------
211, 73b, 25 januar 1774, Thorsager sogn
Skiftet påbegyndt i 1773
Rasmus Erichsen, død
Anne Nielsdatter, enke
Hans børn med 1. hustru Anne Hansdatter
Anders Rasmussen, 16 år
Anne Rasmusdatter, 19 år
Formynder, deres morbroder Mads Hansen af Thorsager
Børn med enken:
Erich Rasmussen, 7 år
Formynder Søren Bassesen
--------------------------------------------------------------------------------
212, 77, 26 februar 1774, Egens sogn
Kirsten Rasmusdatter, død
Tidligere afdøde ægtefælle Peder Bunde
Hendes arvinger:
Broder Rasmus Thomesen, boende i Rønde
Broder Rasmus Thomesen, gl 72 år
Intet at arve
Se skifte 208
--------------------------------------------------------------------------------
213, 78, 11 marts 1774, Skrejrup, Thorsager sogn
Rasmus Rasmussen afstod sit sted til Jørgen Andersen Stub fra Thorsager. Der afholdtes registrering, da Rasmus Rasmussen og hustru skulle have ophold så længe de levede.
--------------------------------------------------------------------------------
214, 80, 27 april 1773, Rønde, Bregnet sogn
81, 12 marts 1774, ny skiftesamling, da Karen Rasmusdatter var død. Der nævnes en stedsøn Rasmus Pedersen?
Niels Laursen, død
Karen Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Søren Nielsen
Mette Kirstine Nielsdatter
Formynder Jørgen Jensen Bruus
Lavværge Niels Smed i Rønde
--------------------------------------------------------------------------------
215, 82, 3 august 1773, Rønde, Bregnet sogn
Enke Kirsten Jensdatter, død
Niels Rasmussen Torsager, tidligere død, der nævnes aftale af 12 juni 1762 om ikke at skifte.
Ingen børn.
Niels Torsagers arvinger:
Broder Peder Rasmussen, Ladefoged på Lillingegaard på Sjælland
Broder Svend Rasmussen, skytte på Hørbyegaard
Søsterdatter Maren Sørensdatter, gift med Niels Rasmussen Smidt på godset i Korup, måske hed moderen Maren Rasmusdatter, gift med Søren Knudsen i Thorsager
Kirsten Jensdatters arvinger:
Søsterdatter Anne Jensdatter, gift med Niels Nielsen Bødker på stedet
--------------------------------------------------------------------------------
216, 87b, 27 januar 1774, Torsager sogn
Ungkarl Hans Rasmussen Bach, død
Hans søskende arver:
Helsøster Maren Rasmusdatter, til huse hos Ole Kulmands enke i Thorsager, hendes farbroder Jacob Rasmussen Bjødstrup
Halvsøster Anne Marie Rasmusdatter, 24 år, tjener Anders Holst i Thorsager
Halvsøster Anne Rasmusdatter, 20 år
Halvsøster Maren Rasmusdatter, 16 år
Halvbroder Christen Rasmussen, 14 år
Halvbroder Poul Rasmussen, 9 år
--------------------------------------------------------------------------------
217, 89, 13 april 1774, Thorsager sogn
Karen Boesdatter, død
Zigfred Johansen, enke
Deres børn:
Johan Zigfredsen, 9 år
Niels Zigfredsen, 3 år
Anne Zigfredsdatter, 8 år
Anne Marie Zigfredsdatter, 5 år
Intet at arve
--------------------------------------------------------------------------------
218, 89b, 31 januar 1772, Rønde, Bregnet sogn
Laurs Sørensen Lycke, død
Hans arvinger var hans søskende:
1) Niels Sørensen Lycke
2) Jens Sørensen Lycke
3) Halvbroder Tyge Sørensen, død, men efterladt sig børn:
3a) søn Niels Tygesen, 24 år
3b) datter Bodil Tygesdatter gift med Jens Pedersen Skomager i Bjødstrup
3c) datter Maren Tygesdatter, 16 år
3d) Anne Marie Tygesdatter, 10 år
4) helsøster Inger Sørensdatter gift med Jørgen Bruus i Rønde
Se skifte 53 og 104 og 251
--------------------------------------------------------------------------------
219, 91, 10 april 1773, Rønde, Bregnet sogn
Knud Christensen, død, hos broderen Svenning Christensen
Kirsten Rasmusdatter, enke, til huse i Egens.
Ingen børn.
Hans arvinger:
Broder Svenning Christensen
Broder Hans Christensen
Intet at arve
--------------------------------------------------------------------------------
220, 92, 27 september 1774, Thorsager sogn
Dorthe Nielsdatter, død
Rasmus Kier, enke
Deres børn:
Niels Rasmussen, 4 år
Søren Rasmussen, 1 år
Dorthe Rasmusdatter, 4 1/2 år
--------------------------------------------------------------------------------
221, 93b, 7 januar 1775, Thorsager sogn
Michel Jensen Laan, død
Anne Nielsdatter, enke
Hans arving:
Hans moder Else Bachens
Intet at arve
--------------------------------------------------------------------------------
222, 94b, 23 marts 1775, Egens sogn
Karen Thomasdatter, død
Søren Rasmussen, enke
Hendes børn:
Søren Sørensen, 19 år
Thomas Sørensen, 13 år
Kirsten Sørensdatter, 18 år
Deres barn:
Birthe Sørensdatter, 16 år
Afdødes broder Niels Thomesen i Egens
Det er lidt uklart om Birthe Sørensdatter er hans datter eller en steddatter. Der nævnes 3 stedbørn, men der er 4 børn.
--------------------------------------------------------------------------------
223, 97b, 8 juni 1775, 8 juni 1775, Thorsager sogn
Karen Sørensdatter, død
Jacob Agrie, enke
Deres børn:
Niels Jacobsen, 14 år
Christen Jacobsen, 8 år
Søren Jacobsen, 5 år
Jørgen Jacobsen, 3 år
Karen Jacobsdatter, 11 år
Maren Jacobsdatter, 4 uger
Se skifte 356 og 387
--------------------------------------------------------------------------------
224, 99b, 2 september 1775, Korup, Bregnet sogn
Maren Jensdatter, død
Rasmus Rasmussen Smed, enke
Deres barn:
Jørgen Rasmussen, 3/4 år
Formynder, morbroder Peder Jensen af Astrup
--------------------------------------------------------------------------------
225, 102b, 20 januar 1776. Egens sogn
Christen Nielsen Housen, død
Maren Poulsdatter, enke
Deres børn:
Niels Christensen, 19 år
Laurs Christensen, 7 år
Karen Christensdatter gift med Søren Rasmussen Smed i Egens
Kirsten Christensdatter, 23 år
Maren Christensdatter, 14 år
Formynder var farbroderen Jørgen Nielsen i Bjødstrup
--------------------------------------------------------------------------------
226, 105b, 30 januar 1776, Rønde, Bregnet sogn
Maren Hansdatter, død
Emmert Mortensen, førhen død
Deres børn:
Frederik Emmertsen, på stedet
Peder Emmertsen, consumptionsbetjent i Holbæk, Sjælland
Se skifte 172
--------------------------------------------------------------------------------
227, 107b, 15 februar 1776, Bjødstrup, Bregnet sogn
Jens Christensen, død
Mette Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Christen Jensen, 25 år
Niels Jensen, 21 år
Søren Jensen, 18 år
Jens Jensen, 13 år
Mette Marie Jensdatter, 15 år
--------------------------------------------------------------------------------
228, 110, 17 februar 1776, Kjeldstrup, Nødager sogn
Skifteafhandling med Rasmus Laursen, der havde afstået gården til sønnen Ebbe Rasmussen iht. Fæstebrev af 16 oktober 1766. Rasmus Laursens hustru Karen Sørensdatter. Ebbe Rasmussens hustru Kirsten Jacobsdatter.
Der var vist 2 døtre gift med hhv. Joen Laursen og Laurs Madsen. Den ene datter hed Maren Rasmusdatter.
Se skifte 253
--------------------------------------------------------------------------------
229, 113b, 26 februar 1776, Bjødstrup, Bregnet sogn
Søren Nielsen, død
Dorthe Nielsdatter, enke
Ingen børn.
Hans arvinger:
Faderen Niels Sørensen, hos en gårdfæster og svigersøn Jens Nielsen Agrie i Egens.
Lavværge Niels Sørensen Lycke i Rønde.
Se skifte 138 efter Dorthe Nielsdatters tidligere afdøde mand Tyge Sørensen
--------------------------------------------------------------------------------
230, 117, 22 marts 1776, Rønde, Bregnet sogn
Jørgen Sørensen Bruus, død
Inger Sørensdatter, enke
Deres børn:
Maren Jørgensdatter, 26 år
Birthe Jørgensdatter, 23 år
Anne Jørgensdatter, 14 år
Knud Jørgensen, 19 år
Rasmus Jørgensen, 10 år
Formynder var morbroderen Niels Sørensen Lycke i Rønde
--------------------------------------------------------------------------------
231, 119b, 6 juni 1776, Rønde, Bregnet sogn
Anne Jørgensdatter, død
Søren Jensen, enke
Deres børn:
Jens Sørensen, 8 år
Jørgen Sørensen, 4 år
Maren Sørensdatter, 12 år
Se skifte 265
--------------------------------------------------------------------------------
232, 121, 4 juli 1776, Bjødstrup, Bregnet sogn
122, 27 juli 1776
Dorthe Jensdatter, død
Niels Rasmussen, enke
Ingen livsarvinger. Hendes arvinger:
1) På faderen, Jens Nielsens side, farbroder Niels Nielsen, død
1a) datter Dorthe Nielsdatter, var gift med afdøde Søren Nielsen i Bjødstrup, se skifte 229
På moderen Anne Sørensdatters side:
1) Helbroder Christen Sørensen, død i Bjødstrup
1a) søn Jens Christensen, gårdmand i Bjødstrup, død
1aa) Christen Jensen, 26 år, gårdmand i Bjødstrup
1ab) Niels Jensen, 23 år
1ac) Søren Jensen, 19 år
1ad) Jens Jensen, 14 år
1ae) Mette Marie Jensdatter, 16 år
1b) Niels Christensen, død i Bjødstrup
1ba) Karen Nielsdatter, 22 år
1bb) Else Nielsdatter, 20 år
1bc) Kirsten Nielsdatter, 15 år
1bd) Zidsel Nielsdatter, 12 år
1be) Mette Nielsdatter, 10 år
2) broder Mads Sørensen, død i Thorsager
2a) Kirsten Madsdatter, gift med Jens Jørgensen i Følle
2B) Anne Madsdatter gift med Peder Axel, husmand i Thorsager
--------------------------------------------------------------------------------
233, 124 (mangler) skifte begynder
Johanne Michelsdatter, enke, lavværge Michel Andersen
På umyndige børns vegne og på vegne af Anne Sørensdatter underskriver Jacob Agrie (han var fra Thorsager, se skifte 223
Se skifte 271
--------------------------------------------------------------------------------
234, 126, 19 oktober 1776, Faarup, Thorsager sogn
Birthe Nielsdatter, død
Rasmus Pedersen, enke
Deres børn:
Karen Rasmusdatter, 5 år
Anne Rasmusdatter, 2 år
Formynder var den afdødes stedfader Gregorius Pedersen i Feldhuset
Se skifte 313
--------------------------------------------------------------------------------
235, 128, 27 november 1776, Thorsager sogn
Rasmus Boesen, død
Anne Poulsdatter, enke
Deres børn:
Jørgen Rasmussen, 17 år
Poul Rasmussen, 12 år
Boe Rasmussen, 9 år
Kirsten Rasmusdatter, 5 år
Anne Rasmusdatter, 20 uger
Lavværge Søren Rasmussen af Thorsager
Enkens brødre Anders Poulsen og Søren Poulsen, begge af Thorsager
--------------------------------------------------------------------------------
236, 131, 20 januar 1777, Thorsager sogn
Karen Sørensdatter, død
Hans Enevoldsen, enke
Hendes arvinger:
1) helbroder Anders Sørensen i Uggelbølle
2) helbroder Laurs Sørensen Smed i Egens
3) helbroder Rasmus Sørensen, død, førhen i Uggelbølle
3a) Niels Rasmussen, 24 år
3b) Anne Rasmusdatter, 16 år
3c) Mette Rasmusdatter
4) helsøster Mette Sørensdatter, død
4a) Christen Nielsen I Vrinners
4b) Rasmus Nielsen, hjulmand i Egaa
4c) Niels Mouritsen, gartner ved Vosnæsgaard
4d) Mette Mouritsdatter, gift med Jacob Rasmussen Astrup, matros i Aarhus
--------------------------------------------------------------------------------
237, 135, 17 februar 1777, Egens sogn
Anne Jensdatter, død
Niels Pedersen, enke
Hendes børn af ægteskab med Kjeld Sørensen:
Mads Kjeldsen, 16 år
Kjeld Kjeldsen, 14 år
Dorthe Kjeldsdatter, 26 år, tjener i Feldballe hos Rasmus Stær
Birthe Kjeldsdatter, 19 år, hjemme
Hendes børn med Niels Pedersen eller Niels Hjulmand:
Kirsten Nielsdatter, 6 år
Formyndere var Kjeld Sørensens broder Mads Sørensen fra Egens, morbrødre Jens Jensen og Johan Jensen
--------------------------------------------------------------------------------
238, 138b, 22 marts 1776, Rønde, Bregnet sogn
140, 7 juli 1776
Morten Laursen, død
Mette Bertelsdatter, enke
Deres datter:
Mette Kirstine Mortensdatter
Lavværge var broderen Christian Bertelsen af Følle
Formynder var farbroderen Anders Laursen Holst fra Thorsager
--------------------------------------------------------------------------------
239, 140b, 2 marts 1777, Egens sogn
Søren Madsen, død for nogen tid siden
Anne Nielsdatter, enke
Deres børn:
Mads Sørensen, 16 år
Niels Sørensen, 14 år
Anne Sørensdatter, 12 år
Formynder var morbroderen Christen Nielsen af Egens
Se skifte 344
--------------------------------------------------------------------------------
240, 142, 25 maj 1777, Egens sogn
Kirsten Sørensdatter, død
Christian Poulsen, enke
Deres børn:
Maren Christiansdatter, 4 år
Karen Christiansdatter, 2 år
Kirsten Christiansdatter, 4 uger gl
Se skifte 344 og 408
--------------------------------------------------------------------------------
241, 143b, 17 maj 1777, Thorsager sogn
Anne Lisbeth Nielsdatter, død
Rasmus Andersen, enke
Deres børn:
Maren Rasmusdatter, 8 år
Bodil Rasmusdatter, 5 år
Se skifte 298
--------------------------------------------------------------------------------
242, 146, 4 juni 1777, Thorsager sogn
Maren Lauridsdatter, død
Mads Hansen, enke, på aftægt hos sønnen Christian Madsen:
Deres børn:
Laura Madsen, gårdmand i Kjelstrup
Christian Madsen, på stedet
Mette Marie Madsdatter, gift med gårdmand Søren Laan i Thorsager
Maren Madsdatter, gift med husmand Jørgen Simonsen på Skafføgaard Gods
Kirsten Madsdatter, 23 år, ugift
Se skifte 253 og 273
--------------------------------------------------------------------------------
243, 147b, 8 september 1777, Rønde, Bregnet sogn
Jens Rasmussen Moesmand, død
Zidsel Christensdatter, enke
Deres børn:
Mette Jensdatter, 10 år
Søren Jensen, 7 år
Karen Jensdatter, 10 uger
Enkens broder Mads Christensen af Rønde
Farbroder Anders Moesmand af Rønde
Morbroder Rasmus Christensen, gårdmand i Rostved
--------------------------------------------------------------------------------
244, 150, 22 juli 1777, Bjødstrup, Bregnet sogn
Niels Christensen, død for 4-5 år siden
Birthe Steens, enke
Deres børn:
Karen Nielsdatter, 22 år
Ellen Nielsdatter, 21 år
Kirsten Nielsdatter, 16 år
Zidsel Nielsdatter, 14 år
Mette Nielsdatter, 12 år
--------------------------------------------------------------------------------
245, 151, 7 september 1777, Thorsager sogn
Maren Pedersdatter, død
Rasmus Knudsen, enke
Deres datter:
Anne Rasmusdatter, 14 år
Formynder Anders Knudsen i Skrejrup
--------------------------------------------------------------------------------
246, 153b, 23 juni 1777, Egens sogn
Søren Rasmussen Snedker, død
Karen Michelsdatter, enke
Deres barn:
Søren Sørensen, 1 1/2 år
Maren Sørensdatter, født ca oktober 1777
Enkens fader Michel Budsk i Egens
Farbroder Niels Rasmussen i Egens var formynder
--------------------------------------------------------------------------------
247, 157b, 22 februar 1778, Rønde, Bregnet sogn
Dorthe Sørensdatter, død
Jørgen Sparre, enke
Deres børn:
Peder Jørgensen, 36 år
Anne Jørgensdatter, 31 år
--------------------------------------------------------------------------------
248, 159b, 28 september 1778, Thorsager sogn
Søren Groesen, død
Maren Sørensdatter, enke
Deres børn:
Søren Sørensen, 28 år, i gården
Jørgen Sørensen, 18 år, i gården
Anne Sørensdatter, gift med gårdmand Søren Thomesen i Bjødstrup
Dorthe Marie Sørensdatter, hjemme
Formynder for Dorthe Marie Sørensdatter var hendes halvbroder Poul Sørensen i Thorsager
Se skifte 89
--------------------------------------------------------------------------------
249, 162b, 30 november 1778, Thorsager sogn
Mette Pedersdatter, død
Anders Holst, enke
Deres børn:
Laurs Andersen, 5 år
Maren Andersdatter, 11 år
Mette Marie Andersdatter, 2 år
Afdødes havde  i hvert fald 2 brødre, Niels Pedersen og Christen Pedersen
--------------------------------------------------------------------------------
250, 166b, 17 november 1778, Ringelmose Skovhus, Bregnet sogn
Maren Michelsdatter, død
Skovridder Jacob Pedersen Bade, enke
Deres børn:
Martha Marie Jacobsdatter, 25 år
Dorthe Johanne Jacobsdatter, 23 år
Axcellie Jacobsdatter, 22 år
--------------------------------------------------------------------------------
251, 169b, 1 juni 1778, Rønde, Bregnet sogn
Niels Sørensen Smed, død
Maren Pedersdatter, enke
Hans arvinger:
1) helbroder Jens Lycke, gårdmand i Rønde
2) halvbroder Tyge Sørensen, gårdmand i Bjødstrup, død
2a) Niels Tygesen, 36 år, har fæste på gården
2b) Bodil Tygesdatter, gift med gårdmand Jens Pedersen i Bjødstrup
2c) Maren Tygesdatter, 30 år, hjemme
2d) Anne Marie Tygesdattter, 18 år, tjener Jørgen Nielsen
3) helsøster Inger Sørensdatter gift med gårdmand Niels Jensen i Rønde
Se skifte 53 og 104 og 138
--------------------------------------------------------------------------------
252, 173, 16 april 1779, Thorsager sogn
Karen Sørensdatter, død
Niels Enevoldsen, enke
Deres barn:
Søren Nielsen, 19 år
--------------------------------------------------------------------------------
253, 174, 17 november 1779, Kjeldstrup, Nødager sogn
Laurs Madsen, død
Maren Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Rasmus Laursen, 8 år
Mads Laursen, 4 1/2 år
Jens Laursen, 1/2 år
Lavværge var hendes broder Ebbe Rasmussen
Formyndere var farbrødrene Søren Sørensen Laan og Christian Madsen af Thorsager. Søren Laan var svoger til afdøde)
Se skifte 228 og 242
--------------------------------------------------------------------------------
254, 176b, 4 februar 1780, Egens sogn
Dorthe Rasmusdatter, død
Niels Christensen, enke
Deres barn:
Maren Nielsdatter, 5 uger
--------------------------------------------------------------------------------
255, 179b, 28 maj 1780, Bjødstrup, Bregnet sogn
Rasmus Jensen Kjelstrup, død
Birthe Madsdatter, enke
Ingen livsarvinger, hans søskende arver:
1) broder Marcus Jensen, tjener i Bjødstrup
Lavværge Rasmus Madsen i Rostved
Se skifte 188
--------------------------------------------------------------------------------
256, 181b, 26 august 1780, Thorsager sogn
Anne Jørgensdatter, død
Hendes arvinger:
Søskendebarn til afdøde på fædrene side David Peter Leegaard fra Nimtofte
Næstsøskendebarn på mødrene side Maren Sørensdatter gift med Niels R Smech i Korup
--------------------------------------------------------------------------------
257, 182b, 3 juli 1780, Thorsager sogn
Mette Jørgensdatter, død
Anders Sørensen Bech, enke
Deres barn:
Søren Andersen, 11 år
--------------------------------------------------------------------------------
258, 185b, 8 august 1780, Skrejrup, Thorsager sogn
Jørgen Stub, død
Maren Jørgensdatter, enke
Deres barn:
Rasmus Jørgensen, 3 1/2 år
Lavværge var enkens broder Rasmus Jørgensen af Rostved
Formynder var farbroderen Peder Stub af Skrejrup
--------------------------------------------------------------------------------
259, 189, 12 marts 1777, Bjødstrup, Bregnet sogn
Peder Rasmussen Foged, død
Dorthe Nielsdatter, enke
Børn:
Niels Pedersen, 28 år
Karen Pedersdatter, 24 år
Lavværge var Rasmus Hemmesen
--------------------------------------------------------------------------------
260, 191b, 27 maj 1780, Thorsager sogn
197b, Afkald fra Peder Olesen Følle i København
Maren Olesdatter, død
Boe Sørensen, død tidligere
Hendes arvinger:
1) broder Peder Olesen, opholder sig i København
2) broder Christen Olesen, død
2a) datter Maren Christensdatter opholder sig i Skødstrup
Afdødes stedsøn Christen Pedersen
Søren Jørgensen fra Følle var søskendebarn til 2a Maren Christensdatter
Maren Christensdatter havde desuden en halvbroder Søren Jørgensen, der tjente i Kankbølle
--------------------------------------------------------------------------------
261, 194b, 3 april 1781, Rønde, Bregnet sogn
Jørgen Jensen Bruus, død
Mette Christensdatter, enke
Hans barn af tidligere ægteskab:
Jens Jørgensen Bruus, 24 år
Enkens lavværge Niels Christensen af Uggelbølle
Jens Jørgensen Bruus´ farbroder Jens Jensen Bruus fra Rostved
Se skifte 263262, 196, 29 november 1781, Rønde, Bregnet sogn
Laurs Bertelsen, død
Kirsten Michelsdatter, enke
Deres barn:
Maren Laursdatter, 18 uger
Lavværge Rasmus Laursen
Formynder var morfaderen Michel Andersen Budsk fra Egens
--------------------------------------------------------------------------------
263, 198, 30 juni 1782, Rønde, Bregnet sogn
Mette Christensdatter, død
Jørgen Bruus, tidligere død
Hendes arvinger:
Niels Christensen Balle af Uggelbølle
Jens Balle af Segalt
Søren Balle i Treschou ved Vosnæsgaard
Hendes stedsøn Jens Jørgensen Bruus
Se skifte 261
--------------------------------------------------------------------------------
264, 199b, 13 februar 1781, Thorsager sogn
200b, 14 marts 1781
202, 25 april 1782
Margrethe Nielsdatter, død
Erich Jensen Haag, enke
Deres børn:
Niels Erichsen, 34 år, havde forladt byen for 18-19 år siden. Var matros i Svendborg. Intet hørt fra ham siden. Dukkede ikke op ved skiftet.
Rasmus Erichsen, 24 år, tjener Anders Beck i byen.
Maren Rasmusdatter, 37 år, gift med husmand Niels Sørensen i Thorsager
--------------------------------------------------------------------------------
265, 202b, 4 oktober 1782, Rønde, Bregnet sogn
Søren Jensen Hellesen, død
Maren Sørensdatter, enke
Hans børn af 1 ægteskab:
Jens Sørensen, 14 år
Jørgen Sørensen, 8 år
Maren Sørensdatter, 18 år
Formynder, deres morfader Jørgen Jensen Hjulmand i Rønde
Børn med enken:
Anne Sørensdatter, 6 år
Anne Marie Sørensdatter, 3 år
Se skifte 231
--------------------------------------------------------------------------------
266, 203, 22 oktober 1782, Thorsager sogn
Niels Rasmussen, død
Karen Rasmusdatter, enke
Ingen livsarvinger
1) broder Søren Rasmussen, havde haft fæste på en gård i Bjødstrup, men forladt
2) broder Peder Rasmussen i Korup, død
2a) Anders Pedersen, tjener i Thorsager
2b) Rasmus Pedersen, død
2ba) Anne Marie Rasmusdatter, 15 år, hos stedfaderen Hans Sørensen i Korup
2c) Dorthe Pedersdatter, enke efter Jens Bonde i Korup
3) søster Karen Rasmusdatter, død
3a) søn Rasmus Andersen, gårdmand i Korup
3b) søn Søren Andersen tjener i Korup
3c) søn Jens Andersen  tjener i Korup
3d) datter Karen Andersdatter gift med Niels Mejlby i Rostved
Se skifte 292
--------------------------------------------------------------------------------
267, 204b, 21 februar 1783, Thorsager sogn
Kirsten Mortensdatter, død
Niels Læger, enke
Ingen livsarvinger.
Hendes arving: søsterdatter Maren Bay gift med Anders Engel i Løgstrup
--------------------------------------------------------------------------------
268, 206, 7 januar 1783, Thorsager sogn
Ugifte Jørgen Sørensen, død
Hans arvinger:
Moderen Maren Sørensdatter, enke
Broder Søren Sørensen, gårdmand i Skrejrup
Søster Dorthe Marie Sørensdatter, gift med Søren Thomassen i Bjødstrup
--------------------------------------------------------------------------------
269, 208, 24 april 1783. Thorsager sogn
Karen Sørensdatter, død
Christen Nielsen Uggelbølle, enke
Hendes arvinger:
1) Broder Niels Sørensen, boede i Aarhus, men død
1a) datter Bodil Nielsdatter gift
1b) datter Anne Marie Nielsdatter, tjener i Aarhus
2) broder Søren Sørensen, angiveligt hyrde i Studstrup eller en anden by på Vosnæsgaard Gods
Intet at arve
--------------------------------------------------------------------------------
270, 209b, 3 maj 1783, Thorsager sogn
Anders Sørensen Budt, død
Else Nielsdatter, enke
Hans søn af forrige ægteskab:
Søren Andersen, 14 år
Hans søn med enken:
Niels Andersen, 2 år
Morbroderen Hans Jørgensen, gårdmand i Thorsager var formynder Niels Andersen
--------------------------------------------------------------------------------
271, 211b, 25 april 1782, Thorsager sogn
Johanne Michelsdatter, enke
Niels Wendel, tidligere død.
Ingen livsarvinger, hendes arvinger:
1) broder Anders Michelsen, død
1a) Michel Andersen af Egens
2) broder Niels Michelsen, død
2a) Maren Nielsdatter gift med Anders Snedker i Egaa
2b) Anne Nielsdatter gift med Michel Jacobsen i Egaa
2c) Anders Nielsen, gårdmand i Egaa
Der omtales en enke Maren Wendel
Se skifte 233
--------------------------------------------------------------------------------
272, 213b, 2 juni 1783, Rønde, Bregnet sogn
Maren Nielsdatter, død
Jacob Jørgensen, enke
Deres børn:
Jørgen Jacobsen, 6 år
Margrethe Jacobsdatter, 3 år
Inger Jacobsdatter, 1 år
Morfader Niels Sørensen Svenning var formynder
--------------------------------------------------------------------------------
273, 214b, 3 juni 1783, Thorsager sogn
Aftægtsmand Mads Hansen, død hos sin søn Christian Madsen
Maren Lauridsdatter, tidligere død, se skifte 242
Deres børn:
1) søn Laurs Madsen, død i Kjelstrup, se skifte 253
1a) Rasmus Laursen
1b) Mads Laursen
1c) Jens Laursen
2) søn Christian Madsen
3) datter Mette Marie Madsdatter, gift med gårdmand Søren Laan i Thorsager
4) datter Maren Madsdatter, gift med husmand Jørgen Simonsen på Bendstrup
5) Kirsten Madsdatter gift med husmand Søren Mortensen i Thorsager
Se skifte 300
--------------------------------------------------------------------------------
274, 216, 4 august 1783, Følle Mølle, Bregnet sogn
223, enken fødte efter mandens død i december en datter Dorthe Johanne Johansdatter, der døde den 25 december 1783.
Johan Jørgensen Møller, død
Mette Sørensdatter, enke
Deres børn:
Maren Johansdatter, 17 år
Kirsten Johansdatter, 14 år
Karen Johansdatter, 11 år
Mette Kirstine Johansdatter, 5 år
Formynder var deres farbroder Niels Jørgensen fra Følle
--------------------------------------------------------------------------------
275, 217b, 9 oktober 1783, Bjødstrup, Bregnet sogn
Rasmus Rasmussen, død
Maren Jensdatter, enke
Deres børn:
Jens Rasmussen, 9 år
Rasmus Rasmussen, 5 år
Søren Rasmussen, 3 år
Birthe Rasmusdatter, 12 år
Formynder var Jens Sørensen Balle fra Bjødstrup, der var gift med en søster til afdøde
--------------------------------------------------------------------------------
276, 219b, 26 august 1783, Egens sogn
Dorthe Sørensdatter, død
Niels Thomassen, enke
Deres børn:
Terchel Nielsen, 10 år
Thomas Nielsen, 14 uger
Maren Nielsdatter, 7 år
Kirsten Nielsdatter, 3 år
Se skifte 177 og 574
--------------------------------------------------------------------------------
277, 222, 19 december 1783, Egens sogn
Niels Rasmussen Bødker, død
Maren Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Birthe Nielsdatter, 6 år
Maren Nielsdatter, 4 år
Rasmus Nielsen, 4 uger
Formynder var enkens broder Niels Rasmussen i Egens
Se skifte 372
--------------------------------------------------------------------------------
278, 223b, 27 april 1784, Thorsager sogn
Anne Jørgensdatter, død
Rasmus Jacobsen, enke
Deres børn:
Jacob Rasmussen, 9 år
Jørgen Rasmussen, 4 år
Karen Rasmusdatter, 13 år
--------------------------------------------------------------------------------
279, 224b, 28 april 1784, Rønde, Bregnet sogn
Jens Jensen Lycke, død
Anne Margrethe Jensdatter, enke
Deres børn:
Jens Jensen 4 1/2 år
Anne Kirstine Jensdatter, 3 1/2 år
Peder Jensen, 1 1/2 år
Formynder var afdøde far Jens Sørensen Lycke på stedet
Tillige med børnenes farbroder Tyge Jensen, gårdmand i Thorsager
--------------------------------------------------------------------------------
280, 226b, 12 januar 1785, Thorsager sogn
Maren Nielsdatter, død
Poul Sørensen, enke
Deres børn:
Gregers Poulsen, 7 år
Anne Poulsdatter, 5 år
Søren Poulsen, 2 1/2 år
se skifte 128, 298, og 335
--------------------------------------------------------------------------------
281, 228b, 19 august 1784, Thorsager sogn
Gjertrud Olesdatter, død
Tyge Omme, enke
Deres barn:
Karen Tygesdatter, 8 år
Se eventuelt skifte 336
--------------------------------------------------------------------------------
282, 229b, 22 november 1784, Thorsager sogn
Karen Rasmusdatter, død
Niels Læger, enke
Hendes arvinger:
Søster Kirsten Rasmusdatter, gift med Peder Stær i Bjødstrup
--------------------------------------------------------------------------------
283, 231b, 25 marts 1783, Thorsager sogn
232b, 24 april 1783
Peder Andersen, død
Hans arvinger:
1) helbroder Rasmus Andersen, gårdmand i Thorsager
2) helsøster Anne Andersdatter gift med Søren Smed i Ommestrup
3) helsøster Birthe Andersdatter har været gift med Peder Andersen i Uggelbølle, men hun død og efterladt
3a) Anders Pedersen, ongefæhr 14 år
4) halvbroder Jens Andersen, gårdmand i Thorsager
5) halvsøster Mette Jacobsdatter var gift med gårdmand Niels Nielsen i Hvilsager, død
5a) Anne Nielsdatter, hos faderen
--------------------------------------------------------------------------------
284, 235b, 28 april 1785, Thorsager sogn
Christen Rasmussen, død
Maren Thomasdatter, enke
Hans barn med afdøde ægtefælle Karen Pedersdatter:
Mette Christensdatter, 20 år
Hans barn med enken:
Karen Christensdatter, 13 år
Maren Christensdatter, 4 år
--------------------------------------------------------------------------------
285, 236b, 31 januar 1785, Thorsager sogn
237b, 11 april 1785
238b, 22 september 1785
Maren Sørensdatter, død
Hans Gotliebsen, enke, var i Aarhus Hospital
Ingen livsarvinger, hendes arvinger:
1) helsøster Bodil Sørensdatter gift med husmand Peder Læger i Thorsager
2) helsøster Dorthe Sørensdatter, boede i Tistrup, men død
2a) søn Jens Jacobsen, gårdmand i Allerslev på Høegholm gods
2b) søn Søren Giødesen i Tustrup
2c) datter Margrethe gift med en skomager Søren Madsen Kong i Peerstrup, senere rytter og sammen rejst til Sjælland
3) helsøster Anne Sørensdatter, førhen gift med Mogens Skriver i Uggelbølle, begge døde, men efterladt børn:
3a) Søren Mogensen i Uggelbølle
3b) Kirsten Mogensdatter i Uggelbølle, gift med Søren Christensen, der er til opholdt Rostved
3c) Maren Mogensdatter gift med Jens Smed i Skødstrup på Vosnæsgaard Gods
3d) Mette Mogensdatter gift med Jens Svinboe, til huse i Segalt
3e) Zidsel Mogensdatter gift med en bådsmand ved Holmen i København, navn og opholdssted - kendtes ikke, senere under skiftet nævn L C Møller
--------------------------------------------------------------------------------
286, 241b, 19 december 1785, Rønde, Bregnet sogn
Husmand Rasmus Laursen, død
Anne Rasmusdatter, enke
Hans arvinger:
1) halvsøster Maren Rasmusdatter, død, var gift med Andreas Andreassen
1a) søn Søren Andreassen, 14 år, tjener i Følle
1b) datte Anne Andreasdatter, 22 år, tjener hos birkedommeren på Kalø
1c) Bodil Andreasdatter, tjener Søren Simonsen i Skrejrup
2) halvbroder Niels Rasmussen Koch, fattigfoged i Bjødstrup
Enkens broder Anders Moesmand
--------------------------------------------------------------------------------
287, 243, 12 maj 1787, Rønde Bregnet sogn
Maren Pedersdatter, død
Niels Smed, død tidligere
Hendes arvinger:
1) hel broder Jørgen Pedersen Sparre, død
1a) søn Peder Sparre, hos hvem Maren Pedersdatter døde
1b) datter Anne Jørgensdatter, opholdt sig hos sin broder Peder Sparre, men tidligere gift med Jens Bruus i Rønde, men han død
2) helbroder Anders Sparre, død og efterladt
2a) søn Peder Andersen til huse hos Svenning Nielsen i Rønde
3) søster Karen Pedersdatter, død
3a) Rasmus Pedersen, hyrde i Faarup
3b) Anne Pedersdatter gift med husmand Poul Læger i Thorsager
4) halvbroder Peder Christensen Sparre i Rønde
5) halvsøster Mette Christensdatter, død
5a) søn Jens Rasmussen, gift i Nimtofte
5b) datter Anne Marie Rasmusdattter gift med gårdmand Niels Jensen i Koed
5c) søn Jørgen Rasmussen, gift i Skarresø
6) halvsøster Anne Christensdatter gift med husmand Niels Laursen i Nimtofte
7) halvsøster Birgitte Christensdatter, død
7a) søn Niels Arntsen, tjener i Grønfeld
7b) Martha Arntsdatter tjener i Grønfeldt
--------------------------------------------------------------------------------
288, 246b, 18 maj 1786, Thorsager sogn
Karen Pedersdatter, død
Niels Moesmand, enke
Deres børn:
Søren Nielsen, 25 år
Rasmus Nielsen, 19 år
Peder Nielsen, 16 år
Jørgen Nielsen, 9 år
Mette Nielsdatter, 7 år
--------------------------------------------------------------------------------
289, 248b, 18 juli 1787, Faarup, Thorsager sogn
Mads Mortensen, død
Edel Poulsdatter, enke
Deres børn:
Anders Madsen, 39 år, tjener i Thorsager
Poul Madsen, 30 år, tjener i Fredericia
Christen Madsen, 26 år, hjemme
Maren Madsdatter, 37 år og gift med gårdmand Rasmus Andersen i Thorsager
Appelone Madsdatter 28 år, hjemme
Anne Madsdatter, 18 hjemme
--------------------------------------------------------------------------------
290, 253b, 20 august 1787, Bjødstrup, Bregnet sogn
Anne Nielsdatter, død
Jens Rasmussen, enke, født i Bjødstrup og overtog fæstet efter faderen
Deres børn:
Rasmus Jensen, 15 år
Niels Jensen, 6 år
Mette Jensdatter, 16 år
Kirsten Jensdatter, 12 år
Karen Jensdatter, 5 år
Morbroder Søren Nielsen
--------------------------------------------------------------------------------
291, 258, 2 januar 1788, Thorsager sogn
Jens Andersen, død
Elisabeth Andersdatter, enke
Deres børn:
Mette Jensdatter, 16 år
Formynder var farbroderen Rasmus Andersen i Thorsager.
lavværge var Laurs Mortensen
Jens Andersen var barnefødt i Thorsager og overtog fæstet efter Anders Simonsen
--------------------------------------------------------------------------------
292, 263b, 20 september 1787, Rostved, Thorsager sogn
Karen Andersdatter, død
Niels Jensen Mejlby, enke, han var født i Rostved, overtog 1765 fæstet efter faderen
Deres børn:
Anders Nielsen, 18 år
Jens Nielsen, 13 år
Niels Nielsen, 6 år
Se skifte 266
--------------------------------------------------------------------------------
293, 268b, 8 april 1788, Rønde, Bregnet sogn
Anne Nielsdatter, død
Hans Svenningsen, enke
Deres børn:
Christen Hansen, gårdmand i Rønde
Knud Hansen, i Rønde
Poul Hansen, tjener broderen Christen Hansen
Niels Hansen i Aarhus
Zidsel Hansdatter
--------------------------------------------------------------------------------
294, 270b, 29 februar 1788, Thorsager sogn
Christian Madsen, død, havde fæstet efter sin fader Mads Hansen
Karen Sørensdatter, enke
Deres børn:
Søren Christiansen, 9 år
Hans Christiansen, 7 år
--------------------------------------------------------------------------------
295, 276, 26 november 1787, Egens sogn
Husmand Simon Jacobsen, død
Marie Kirstine Madsdatter, enke
Deres børn:
Dorthe Simonsdatter, 12 år
Maren Simonsdatter, 9 år
--------------------------------------------------------------------------------
296, 277, 24 december 1787, Følle Mølle, Bregnet sogn
Ungkarl Jørgen Sørensen, død
Hans arvinger:
1) Helbroder Tyge Sørensen, tjener i Kiæries Mølle
2) Helbroder Anders Sørensen, gårdmand i Ommestrup på Vosnæsgaard Gods
3) Halvbroder Søren Sørensen skal være i Vestindien
4) Helsøster Mette Sørensdatter, gift med Søren Andersen i Følle Mølle
5) Helsøster Dorthe Sørensdatter var gift med gårdmand Rasmus Kiær i Thorsager, men hun død
5a) datter Kirsten Rasmusdatter gift med Niels Jensen i Følle
5b) datter Maren Rasmusdatter, tjener Olle Sørensen
6) halvsøster Inger Sørensdatter gift med Niels Jørgensen i Følle
--------------------------------------------------------------------------------
297, 280b, 19 juni 1788, Bjødstrup, Bregnet sogn
Bodil Tygesdatter, død
Jens Pedersen, enke
Deres børn:
Dorthe Jensdatter, 14 år
Anne Jensdatter, 10 år
Mette Jensdatter, 7 år
Karen Jensdatter, 5 år
Maren Jensdatter, 2 år
--------------------------------------------------------------------------------
298, 284, 28 april 1789, Thorsager sogn
Rasmus Andersen, død, havde overtaget fæstet efter Jørgen Nielsen
Maren Madsdatter, enke
Hans børn af 1. ægteskab med Anne Lisbeth Nielsdatter:
Maren Rasmusdatter, 19 år
Bodil Rasmusdatter, 16 år
Hans børn med enken:
Anders Rasmussen, 11 år
Anne Elisabeth Rasmusdatter, 9 år
Mads Rasmussen, 2 år
Enkens lavværge Hans Poulsen af Thorsager
Se skifte 241 og 128, 280 og 335
--------------------------------------------------------------------------------
299, 290, 31 marts 1790, Thorsager sogn
310, 8 december 1790
Gjertrud Andersdatter, død
Gårdmand Søren Poulsen, enke
Deres børn:
Anders Sørensen, 11 år
Poul Sørensen, 1 1/2 år
Anne Sørensdatter, 15 år
Maren Sørensdatter, 13 år
Karen Sørensdatter, 8 år
Dorthe Sørensdatter, 5 år
Ane Margrethe Sørensdatter, 3 1/2 år
Formynder var deres farbroder Ole Poulsen
Se skifte 386
--------------------------------------------------------------------------------
300, 292b, 25 august 1786, Thorsager sogn
Konfirmation af testamente oprettet af Søren Sørensen Laan og hustru Mette Marie Madsdatter. Testamente gengives. Mette Marie Madsdatter havde født flere børn, men de var alle døde som små, hvorfor de nu ikke kunne regne med at få livsarvinger. Testamentet var til fordel for Mette Marie Madsdatters fattige brodersøn Mads Laursen.
Se skifte 273
--------------------------------------------------------------------------------
301, 294, 19 februar 1790, Egens sogn
Husmand Laurs Sørensen Smed, død
Maren Sørensdatter, enke
Deres børn:
Søren Laursen, 15 år
Peder Laursen, 12 år
Lavværge var enkens broder Hans Sørensen, gårdmand i Korup
Formynder var deres morbroder gårdmand Niels Sørensen i Bjødstrup
--------------------------------------------------------------------------------
302, 294b, 15 januar 1790, Rostved, Thorsager sogn
Ane Marie Jensdatter, død
Indsidder Adam Hansen, enke
Deres barn:
Amalia Elisabeth Adamsdatter
--------------------------------------------------------------------------------
303, 296, 23 april 1790, Thorsager  sogn
Se skifte 300
Mette Marie Madsdatter var død og Søren Sørensen Laan var gift igen. Han havde udbetalt til Mette Marie Madsdatters arvinger:
1) Laurs Madsen, død i Kjeldstrup, se skifte 273
1a) søn Rasmus Laursen
1b) søn Jens Laursen
Den 3 søn Mads Laursen er åbenbart død i mellemtiden
2) Broder Christian Madsen, død, se skifte 294 og 509
2a) Søren Christiansen
2b) Hans Christiansen
3) Søster Maren Madsdatter gift med Jørgen Simonsen i Bendstrup på Skaarupgaard Gods
4) Kirsten Madsdatter, gift med skomager Søren Mortensen i Thorsager
--------------------------------------------------------------------------------
304, 297, 10 februar 1790, Thorsager sogn
Opbudsforretning hos Hagen Olesen
han var gået fallit.
--------------------------------------------------------------------------------
305, 299b, 25 maj 1790, Rostved, Thorsager sogn
Jacob Sørensen, død
Hans arvinger:
1) broder Hans Sørensen, død
1a) søn Jens Hansen
1b) datter Mette Hansdatter
2) søster Maren Sørensdatter, enke, hos Laus Bendixen i Rostved
--------------------------------------------------------------------------------
306, 300b, 12 jun 1790, Egens sogn
311, 23 december 1790
318, 24 januar 1791
Jens Agrie, død
Mette Nielsdatter, enke
Deres børn:
Niels Jensen, 25 år
Jens Jensen, 18 år
Karen Jensdatter, 12 år
Dorthe Jensdatter, 9 år
Lavværge var Rasmus Sørensen Foged fra Egens
--------------------------------------------------------------------------------
307, 302b, 22 december 1789, Rønde, Bregnet sogn
Peder Nielsen eller Frandsen, død
Anne Poulsdatter, enke
Hans arvinger var hans søskende:
1) søster Birthe Nielsdatter på Tunø
2) Maren Nielsdatter, har været gift med Peder Sparre i Rønde
3) Anne Nielsdatter, har været gift med død
3a) søn Christen Hansen, gårdmand I Rønde
3b) søn Poul Hansen i Rønde
3c) søn Knud Hansen i Rønde
3d) Zidsel Hansdatter, tjener i Aarhus
--------------------------------------------------------------------------------
308, 305, 6 november 1790, Kalø, Bregnet sogn
307b, 6 december 1790
314b, 18 januar 1791
340B, 22 august 1791
358, afskrift af fremlagte dokumenter
Skovridder Hans Georg Sembach, død
Hans søskende arvede:
1) moderen Karen Kabbel på Lolland
2) søster Else Elisabeth Sembach
3) broder Niels Linnesøe Sembach
4) Christian Dilev Sembach
5) Kaie Borch Sembach
6) Johan Friderich Sembach
7) Wilhelmine Sembach
8) Kanna Kabbel
--------------------------------------------------------------------------------
309, 306, 3 december 1790, Egens sogn
312, 23 december 1790
319, 24 januar 1791
Mads Sørensen, død
Mette Sørensdatter, enke
Deres børn:
Søren Madsen, 31 år
Hans Madsen, 24 år
--------------------------------------------------------------------------------
310, 313b, 24 december 1790, Rønde, Bregnet sogn
Margrethe Thomasdatter, død
Niels Svenningsen, enke
Deres børn:
1) Søren Nielsen, 40 år
2) Rasmus Nielsen, 30 år
3) Svenning Nielsen, 25 år
4) Niels Nielsen, 21 år
5) Lisbeth Jacobsdatter, 27 år, gift med Bertel Madsen i Rønde
5) Maren Nielsdatter, 27 år, død, var gift med husmand Jacob Jørgensen i Faarup
5a) Jørgen Jacobsen, 5 år
5b) Anne Margrethe Jacobsdatter, 11 år
5c) Inger Jacobsdatter, 9 år
--------------------------------------------------------------------------------
311, 316, 21 januar 1791, Rønde, Bregnet sogn
322b, 23 februar 1791
325b, 24 februar 1791
329b, 29 april 1791
346b, 9 november 1791
355, 19 november 1791
365b, afskrift af fremlagte dokumenter
Niels Jensen Bruus, død
Inger Sørensdatter, enke
Hans arvinger:
Faderen Jens Andersen
Moderen Anne Marie Nielsdatter
Broder Anders Jensen
Søster Inger Jensdatter gift med smeden Svenning Madsen i Rønde
Søster Anne Jensdatter gift med Peder Bertelsen i Skrejrup
Søster Anne Kirstine Jensdatter, 20 år
Søster Marren Jensdatter, 28 år gift med Niels Sørensen Balle på Rosenholm Gods
--------------------------------------------------------------------------------
312, 320b, 25 januar 1791, Egens sogn
327, 9 marts 1791
Karen Pedersdatter, død
Niels Pedersen, enke
Deres børn:
Anne Nielsdatter, 13 år
Maren Nielsdatter, 8 år
Dorthe Nielsdatter, 4 år
Formynder Christen Nielsen
--------------------------------------------------------------------------------
313, 321b, 19 februar 1791, Klokkerholm
327b, 21 marts 1791
Dorthe Andersdatter, død
Skovfoged Gregorius Pedersen, enke
Hendes børn med afdøde Niels Jensen:
1) Anders Bødker, 38 år, husmand i Thorsager
2) Birgitte Nielsdatter, var gift med Rasmus Pedersen, gårdmand i Faarup, begge døde, se skifte 234
2a) datter Karen Rasmusdatter, 22 år, tjer forpagter Asch på Kalø
2b) datter Anne Rasmusdatter, 17 år, opholder sig i Faarup
3) en slegfreddatter Maren Jørgensdatter, 48 år, gift med tømmermand på Holmen Lars Pedersen boende Borgergade 131 i København
--------------------------------------------------------------------------------
314, 332, 30 april 1791, Thorsager sogn
344b, 9 november 1791
Gårdmand Rasmus Jensen, død
Lisbeth Sørensdatter, enke
Deres børn:
Søren Rasmussen, 7 år
Anne Rasmusdatter, 14 år
Anne Margrethe Rasmusdatter, 5 år
Morbroder Søren Holst i Thorsager
Enken blev gift med Knud Poulsen
--------------------------------------------------------------------------------
315, 334b, 27 maj 1791, Bjødstrup, Rønde sogn
353, 19 november 1791
Karen Pedersdatter, død
Mads Sørensen Foged, enke
Deres børn:
Kirsten Madsdatter, 8 år
Maren Madsdatter, 5 år
Dorthe Madsdatter, 23 uger
Se skifterne 379 og 400
--------------------------------------------------------------------------------
316, 336, 3 juni 1791, Skæring, Egaa sogn
339b, 15 august 1791
Anne Nielsdatter, død
Niels Christensen Elev, enke
Deres børn:
Karen Nielsdatter, 22 år
Dorthe Nielsdatter, 17 år
Maren Nielsdatter, 2 år
Christen Nielsen, 11 år
Formynder Niels Nielsen af Boe
--------------------------------------------------------------------------------
317, 337b, 13 juli 1791, Bjødstrup, Rønde sogn
350b, 10 november 1791
Margrethe Knudsdatter, død
Jens Rasmussen Skomager, enke
Hens børn med Jens Nielsen I Thorsager:
Niels Jensen, 35 år, husmand i Thorsager
Rasmus Jensen, 18 år
Anne Jensdatter, 24 år, hos broderen Niels Jensen i Thorsager
--------------------------------------------------------------------------------
318, 343, 7 oktober 1791, Rostved, Thorsager sogn
Karen Olesdatter, død
Rasmus Nielsen Møller, enke
Deres børn:
Maren Rasmusdatter, 8 år
Niels Rasmussen, 5 år
Ole Rasmussen, 2 år
--------------------------------------------------------------------------------
319, 30 december 1791, Bjødstrup, Bregnet sogn
391, 26 september 1792
Gårdmand Jørgen Nielsen Koch, død
Mette Pedersdatter, enke
Deres børn:
Peder Jørgensen, 24 år
Christen Jørgensen, 12 år
Maren Jørgensdatter, 18 år
Morbroder Jens Pedersen af Bjødstrup
--------------------------------------------------------------------------------
320, 370b, 1 februar 1792, Thorsager sogn
410b, 26 april 1793
414b, 26 april 1793 Redegørelse
Indsidder Birthe Grønfeldt, død, til huse hos Niels Poulsen
Hendes arvinger:
Slegfredsøn, Anders Sørensen, 27 år. Han var taget til København og blev musketer, men rømmet og taget til Sverige. Ingen vidste om han var død eller levende ved moderens død
Der blev indkaldt i Berlingske, men ingen meldte sig eller kom med oplysninger.
--------------------------------------------------------------------------------
321, 371b, 9 februar 1792, Thorsager sogn
390, 19 september 1792
Niels Nielsen Bunde, død
Karen Jensdatter, enke
Deres børn:
Kirsten Nielsdatter gift med gårdmand Niels Nielsen i Hornslet
Karren Nielsdatter, 22 år, hjemme
--------------------------------------------------------------------------------
322, 372b, 21 februar 1792, Rostved, Thorsager sogn
393b, 20 september 1792
Ane Jensdatter, død
Gårdmand Mads Knudsen, enke
Hendes børn:
Jens Hansen, 36 år
Mette Hansdatter, 33 år
--------------------------------------------------------------------------------
323, 374, 5 marts 1792, Thorsager sogn
397, 20 september 1792
404b, 26 oktober 1792
406, afskrift af indkaldelse
Niels Pedersen Læger
Anne Pedersdatter, enke
Hans arvinger:
1) broder Peder Pedersen, gift og til huse i bymændenes hyrdehus
2) broder Poul Pedersen, død
2a) Rasmus Poulsen,
2b) Dorthe Poulsdatter, gift Simon Christensen i Aarhus
2c) Mette Poulsdatter, 20 år, tjener i Mesballe på Ryomgaard Gods
3) søster Maren Poulsdatter, død
3a) datter Anne Hansdatter gift og til huse i Mesballe
--------------------------------------------------------------------------------
324, 375, 19 marts 1792, Thorsager sogn
387, 19 september 1792
Karen Pedersdatter, død
Morten Poulsen, enke
Deres børn:
Poul Mortensen, 4 1/2 år
Peder Mortensen, 1 år
Anne Mortensdatter, 3 år
Formynder var morbroder Jørgen Pedersen Haag
Se skifte 363
--------------------------------------------------------------------------------
325, 377, 23 maj 1792, Thorsager sogn
381b, 20 juni 1792
413, 24 juli 1793
415, Afskrift af regninger
Skomager Bertel Pedersen, død
Ellen Sørensdatter, enke
Enkens lavværge Anders Laursen Holst
Enken vidste ikke hvem den afdødes arvinger var. Ingen meldte sig efter indkaldelser.
--------------------------------------------------------------------------------
326, 378, 11 juni 1792, Skæring, Egaa sogn
398, 21 september 1792
405b, 29 oktober 1792
406, 29 oktober 1792
Enke Kirsten Pedersdatter, død
Søren Nielsen, tidligere død
Deres børn:
Søren Sørensen, 30 år
Peder Sørensen, 26 år
Niels Sørensen, 43 år
Peder Sørensen, 40 år
Maren Sørensdatter, 46 år
Mette Marie Sørensdatter, 38 år gift med Poul Jensen i Lystrup
--------------------------------------------------------------------------------
327, 380, 18 juni 1792, Skrejrup, Thorsager sogn
395b, 20 september 1792
400, afskrift af panteobligation
Anne Sørensdatter, død
Ebbe Sørensen, enke
Deres børn:
Jens Ebbesen, 3 år
Søren Ebbesen, 1 år (død under skiftet)
--------------------------------------------------------------------------------
328, 382b, 24 juli 1792, Rønde, Bregnet sogn
406b, 18 december 1792
Margrethe Bertelsdatter, død
Jørgen Ovesen, enke
Deres børn:
Bertel Jørgensen, 6 år
Niels Jørgensen, 2 år
Maren Jørgensdatter, 5 år
Formynder var Peder Bertelsen fra Skrejrup
Se skifte 397
--------------------------------------------------------------------------------
329, 384, 1 august 1792, Rostved, Thorsager sogn
Maren Sørensdatter, død
Johan Jensen, enke
Deres børn:
Jens Johansen, 27 år
Anders Johansen, 14 år
Christen Johansen, 22 år
Mette Marie Johansdatter, 24 år
Karen Johansdatter, 18 år
Anne Johansdatter, 12 år
--------------------------------------------------------------------------------
330, 385, 2 august 1792, Thorsager sogn
388b, 19 september 1792,
Rasmus Sørensen Kiær, død
Anne Marie Rasmusdatter, enke
Hans børn:
Niels Rasmussen, 26 år
Rasmus Rasmussen, 16 år
Hans Rasmussen, 5 år
Søren Rasmussen, 3 år
Dorthe Marie Rasmusdatter, 12 år
Kirsten Rasmusdatter, 34 år gift med Niels Jensen i Følle
Maren Rasmusdatter, gift med Jørgen Jensen
Efter teksten i skiftet er det usikkert, om alle børnene er fællesbørn. Rasmus Sørensen Kiær var efter FT 1787 gift 4 gange.
--------------------------------------------------------------------------------
331, 23 september 1792, Rønde, Bregnet sogn
402, 20 oktober 1792
417b,
Madame Edel Sophie Lycke, død
Hendes arvinger:
1) broder Kield Lihme i Knebel
2) søster Else Pedersdatter gift med Mads Møller i Schou Mølle på Lyngsbækgaard Gods
3) søster Anne Marie, død
3a) søn Jørgen Rasmussen i København
3b) Dorthe Katrine Ramusdatter, gift med gårdmand SørenPunk i Knebel
4) søster Anne Kirstine, død
4a) datter Dorthe Marie Pedersdatter gift med husmand Knud Hansen i Rønde
5) broder Christian Lihme, død
5a) søn Bage Lihme, forvalter på Bidstrup
--------------------------------------------------------------------------------
332, 408, 18 januar 1793, Korup, Bregnet sogn
410, 14 februar 1793
Enke Dorthe Pedersdatter, død
Tidligere afdøde ægtefælle Jens Bonde i Korup
Deres børn:
Peder Jensen, 34 år
Søren Jensen, 32 år
Jens Jensen, 24 år
Anders Jensen, 22 år
Karen Jensdatter, 36 år
Maren Jensdatter, 26 år
Anne Jensdatter, 15 år
--------------------------------------------------------------------------------
333, 408b, 8 februar 1793, Kradberg, Hornslet sogn
Anne Jensdatter, død for ca 3 år siden i Bjødstrup
Christen Jespersen, enke
Deres børn:
Maren Christensdatter, 28 år
Anne Christensdatter, 24 år, gift med indsidder Rasmus Christensen i byen
Karen Christensdatter, 12 år
Inger Christensdatter, 8 år
Jens Christensen, 5 år
Christen Jespersen havde tidligere været gårdmand i Elsted på Skaarupgaard Gods
--------------------------------------------------------------------------------
334, 411b, 25 juni 1793, Thorsager sogn
414, 24 juli 1793
Maren Thomasdatter, død
Niels Poulsen, enke
Hendes barn i ægteskab med Christen Rasmussen:
Maren Christensdatter, 13 år
Formynder var morbroderen Rasmus Thomassen fra Uggelbølle
--------------------------------------------------------------------------------
335, 416, 2 december 1793, Thorsager sogn
Ole Nielsen Bunde, død
Mette Andersdatter, enke
Hans arvinger:
1) søster Maren Nielsdatter, død, tidligere gift med Poul Grosen i Thorsager
1a) søn Gregers Poulsen, 16 år
1b) Søren Poulsen, 11 år
1c) datter Anne Poulsdatter, 13 år
2) søster Anne Lisbeth Nielsdatter, død, gift med nu afdøde gårdmand Rasmus Andersen
2a) Maren Rasmusdatterdatter, 26 år, stedfader Jørgen Hansen
2b) Bodil Rasmusdatter, 24 år, stedfader Jørgen Hansen
3) søster Mette Nielsdatter gift med gårdmand Mads Espensen
Se skifterne 128, 241, 280 og 298
--------------------------------------------------------------------------------
336, 417b, 10 januar 1794, Thorsager sogn
420, 29 juli 1794
Husfæster Tyge Jørgensen, død
Anne Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Gjertrud Tygesdatter, 8 år
Karen Tygesdatter, 16 år
Anne Tygesdatter, 6 år
Maren Tygesdatter, 1 år
Formynder var deres morbroder Anders Rasmussen af Thorsager
Se eventuelt skifte 281
--------------------------------------------------------------------------------
337, 418b, 19 maj 1794, Thorsager sogn
427b, 1 december 1794
Ugift Mette Christensdatter, død
Hendes arvinger:
Halvsøster Maren Christensdatter, hos sin morbroder Rasmus Thomassen i Uggelbølle
--------------------------------------------------------------------------------
338, 421, 31 juli 1794, Rønde, Bregnet sogn
428b, 3 december 1794
Mads Sørensen Winther, død
Dorthe Jørgensdatter, enke
Deres børn:
Karen Madsdatter, 26 år, gift med indsidder Poul Hansen i Rønde
Søren Madsen, 25 år
Anne Madsdatter, 18 år
Maren Madsdatter, 13 år
--------------------------------------------------------------------------------
339, 422, 11 august 1794, Thorsager sogn
433, 24 december 1794,
Maren Sørensdatter, død
Gårdmand Rasmus Mortensen, enke
Hendes børn:
Mads Andersen, 31 år
Søren Andersen, 28 år
Anne Marie Andersdatter gift med gårdmand Rasmus Poulsen i Skrejrup
Morten Rasmussen, 22 år
Anders Rasmussen, 16 år
Karen Rasmusdatter, 20 år
Se skifte 186
--------------------------------------------------------------------------------
340, 424b, 27 oktober 1794, Rostved, Thorsager sogn
430b, 3 december 1794
Husmand Peder Rasmussen, død
Maren Andersdatter, enke
Deres børn:
Jacob Pedersen, 8 år
Se skifte 544
--------------------------------------------------------------------------------
341, 426, 5 november 1794, Rønde, Bregnet sogn
429b, 3 december 1794
431b, 24 december 1794
Husmand, tømmermand og snedker, Rasmus Laursen, død
Dorthe Andersdatter Hald, enke
Deres børn:
Anders Rasmussen, 11 år
Laurs Rasmussen, 5 år
Marianne Rasmusdatter, 13 år
Formynder var farbroderen, gårdmand Mads Laursen i Bjødstrup
--------------------------------------------------------------------------------
342, 434b, 17 december 1794, Rønde, Bregnet sogn
451b, 14 oktober 1795
Anne Poulsdatter, død
Hun døde hos Christen Hansen, der havde huset hende. Han oplyste, at hun ingen arvinger havde og boet var fattigt og uden større værdier
--------------------------------------------------------------------------------
343, 435b, 7 januar 1795, Bjødstrup, Bregnet sogn
441, 11 juni 1795
Mette Jensdatter, død
Rasmus Jensen, enke
Deres børn:
Peder Rasmussen, 19 år
Anne Rasmusdatter gift med gårdmand Mads Sørensen Foged i Bjødstrup
Maren Rasmusdatter, 17 år
Else Rasmusdatter, 16 år
--------------------------------------------------------------------------------
344, 437, 30 januar 1795, Egens sogn
458b, 30 januar 1796,
Anne Nielsdatter, død
Christian Poulsen, enke
Hendes børn:
Mads Sørensen, gårdmand i Egens
Niels Sørensen, 36 år
Anne Sørensdatter, 30 år, tjener på Marselisborg
Se skifte 239 og 408
--------------------------------------------------------------------------------
345, 438b, 7 februar 1795, Rostved, Thorsager sogn
452, 14 Oktober 1795
Rasmus Nielsen Smed, død
Anne Margrethe Hansdatter, enke, lavværge Niels Jensen Mejlby
Deres barn født efter mandens død:
Rasmus Rasmussen, 8 uger
Enken var frugtsommelig med afdøde
--------------------------------------------------------------------------------
346, 439, 10 marts 1795, Thorsager sogn
Gårdmand Laurs Jensen, død
Maren Knudsdatter, enke
Deres børn:
Jens Laursen, 35 år
Rasmus Laursen, 30 år
Knud Laursen, 27 år
Anders Laursen, 21 år
Peder Laursen, 18 år
Kirsten Laursdatter gift med gårdmand Peder Sørensen i Mørke
Maren Laursdatter gift med Peder Sørensen i Skarresø Skovhus
--------------------------------------------------------------------------------
347, 440, 1 juni 1795, Egens sogn
Mette Pedersdatter, død
Søren Bødker, enke
Deres børn:
Birthe Sørensdatter, 25 år
Anne Sørensdatter, 20 år
Else Sørensdatter, 19 år
--------------------------------------------------------------------------------
348, 442b, 23 juni 1795, Skæring, Egaa sogn
446, 23 juli 1795
455, 16 oktober 1795
Peder Sørensen, død
Ane Sørensdatter, enke
Hans barn med tidligere ægtefælle Maren Pedersdatter:
Inger Pedersdatter gift med kromand Peder Andersen i byen
--------------------------------------------------------------------------------
349, 444, 9 juli 1795, Rostved, Thorsager sogn
453, 16 oktober 1795,
Anne Rasmusdatter, død
Søren Christensen, enke
Hendes arvinger:
1) Moderen Johanne Nielsdatter, enke efter husmand Rasmus Madsen
2) Søster Karen Rasmusdatter gift med husmand Jacob Jørgensen i Faarup
3) Søster Dorthe Rasmusdatter, død - gift med Niels Christensen i Egens
3a) Maren Nielsdatter, 16 år
--------------------------------------------------------------------------------
350, 449, 12 september 1795, Bjødstrup, Bregnet sogn
466, 29 juli 179646
Husmand Niels Rasmussen Kok, død
Kirsten Andersdatter, enke
Deres børn:
Anders Nielsen, 12 år
--------------------------------------------------------------------------------
351, 450, 8 oktober 1795, Rønde, Bregnet sogn
460b, 16 april 1796,
Emmert Frederichsen, død
Mette Kirstine Mortensdatter, enke
Deres barn:
Anne Kirstine Emmertsdatter, 9 år
Mette Emmertsdatter, 7 år
Birthe Emmertsdatter, 2 1/2 år
Frederich Emmertsen, 1 1/2 år
Enken var ved skiftets begyndelse frugtsommelig og fødte:
Emmert Emmertsen, 11 uger
Se skifte 556
--------------------------------------------------------------------------------
352, 456b, 9 november 1795, Thorsager sogn
465, 29 juli 1796
Hans Jørgensen Smed, død
Anne Kirstine Poulsdatter, enke
Deres børn:
Jens Hansen, 16 år
Poul Hansen, 14 år
Jørgen Hansen, 4 år
Anne Hansdatter, 12 år
Johanne Hansdatter, 9 år
Else Hansdatter, 7 år
--------------------------------------------------------------------------------
353, 459b, 12 februar 1796, Egens sogn
Protokol 1796-1838 side 1
Michel Andersen Budsch, død
Dorthe Jørgensdatter, enke
Deres børn:
Anders Michelsen, 7 år
Maren Michelsdatter, 1 1/2 år
Hun giftede sig med Peder Kjeldsen Spendrup
--------------------------------------------------------------------------------
354, 7 maj 1796, Faarup, Thorsager sogn
Appolone Madsdatter, død
Niels Nielsen Uggelbølle, enke
Hendes arvinger:
1) moderen Edel Poulsdatter af Faarup
2) broder Anders Madsen, husmand i Rostved, 46 år
3) Poul Madsen, 39 år i Fredericia
4) Christen Madsen, 34 år, gårdmand I Rostved
5) Maren Madsdatter gift med gårdmand Jørgen Hansen i Thorsager
6) Anne Madsdatter gift med gårdmand Morten Poulsen i Thorsager
Se skifte 187 og 289
--------------------------------------------------------------------------------
355, 463, 21 maj 1796, Egens sogn
Protokol 1796-1838 side 2
Karen Christensdatter, død
Peder Rasmussen Snedker, enke
Deres børn:
Rasmus Pedersen, 22 år
Christen Pedersen, 14 år
Søren Pedersen, 11 år
Maren Pedersdatter, 8 år
--------------------------------------------------------------------------------
356, 464b, 30 juni 1796, Thorsager sogn
Protokol 1796-1838 side 3b
Protokol 1796-1838 side 7
Anne Sørensdatter, (Anne Agrie) død
Jens Nielsen Agrie, tidligere død (9-10 år tidligere)
Hendes arvinger:
1) Søster Karen Sørensdatter, død, se skifte 223 og 387
1a) søn Niels Jacobsen, 36 år
1b) søn Christen Jacobsen, 30 år
1c) søn Søren Jacobsen, 28 år
1d) søn Jørgen Jacobsen, 24 år
1e) datter Karen gift med tømmermand Søren Bang i Aarhus
2) halvbroder Niels Mortensen, 50 år, tømrer i København
3) halvbroder Søren Mortensen, 46 år, her i byen
Der var ikke afholdt skifte efter Jens Nielsen Agrie.
2 ugifte søstre til afdøde Jens Nielsen Agrie var Maren Nielsdatter på Clausholm Gods med formynder Bernt Jensen og Karen Nielsdatter, tjente på Sjælland
--------------------------------------------------------------------------------


Kalø gods
Skifteuddrag
1796-1838


--------------------------------------------------------------------------------
357, 6, 8 december 1796, Thorsager sogn
Tjenestekarl Erich Rasmussen, død, hængte sig
Hans arvinger:
Halvbroder Anders Rasmussen i Skarresø under Ryumgaard Gods
Halvsøster husmandsenke Anne Rasmusdatter i Thorsager, med lavværge Niels Sørensen, husmand i Thorsager
--------------------------------------------------------------------------------
358, 10, 2 marts 1797, Skrejrup, Thorsager sogn
Dorthe Sørensdatter, død
Niels Andersen, enke
Deres børn:
Søren Nielsen, 5 år
--------------------------------------------------------------------------------
359, 10b, 3 april 1797, Skæring, Egaa sogn
Anne Sørensdatter, død
Peder Villadsen, enke
Hendes arvinger:
1) moderen Maren Andersdatter i Skæring
2) broder Anders Sørensen, 35 år
3) helsøster Ellen Sørensdatter gift med Rasmus Jensen i Egaa
4) helsøster Inger Sørensdatter gift med Anders Jørgensen i Skæring
5) helsøster Dorthe Sørensdatter, ugift
6) halvbroder Peder Sørensen, 50 år
7) halvsøster Maren Sørensdatter gift med Søren Laursen i Vejlby
--------------------------------------------------------------------------------
360, 12, 30 april 1797, Rønde, Bregnet sogn
13, 30 maj 1797
14, 24 juli 1797
17b, 3 august 1797
Svenning Christensen, død
Anne Kirstine Pedersdatter, enke
Ingen livsarvinger, hans arvinger var:
1) Helbroder Hans Christensen, husmand i Rønde
2) Halvsøster Karen Christensdatter, enke efter Søren Laursen i Rostved
Se skifte 119 og 219
--------------------------------------------------------------------------------
361, 15, 25 juli 1797, Bjødstrup, Bregnet sogn
Gårdfæster Niels Jensen, død
Kirsten Giødesdatter, enke
Deres barn:
Mette Marie Nielsdatter, 10 år
Formynder var farbroderen Christen Jensen i Bjødstrup
--------------------------------------------------------------------------------
362, 18, 9 september 1797, Thorsager sogn
23, 24 januar 1798
Christian Feldballe, død
Kirsten Marie Jensdatter, enke
Deres børn:
Niels Christiansen, 33 år i Thorsager
Jens Christiansen, 30 år, hjemme hos moderen
Andreas Christiansen, 27 år, tjener i Aarhus
Peder Christiansen, 25 år, sammested tjenende
Hans Christiansen, 22 år, tjener i Thorsager
Anne Katrine Christiansdatter, ugift, tjener i Aarhus
--------------------------------------------------------------------------------
363, 19, 10 oktober 1797, Thorsager sogn
21, 9 november 1797
24, 24 januar 1798
Udflyttergårdmand Morten Poulsen, død
Anne Madsdatter, enke, hun var frugtsommelig
Hans børn med Karen Pedersdatter:
Poul Mortensen, 10 år
Peder Mortensen, 7 år
Anne Mortensdatter, 8 år
Hans børn med enken Anne Madsdatter:
Mads Mortensen, 3 år
Karen Mortensdatter, 2 år
Morten Mortensen, nyfødt efter faderens død
Formynder var farbroderen Knud Poulsen
Lavværge Anders Madsen af Rostved
Se skifte 324 og 367
--------------------------------------------------------------------------------
364, 26, 10 februar 1798, Egens sogn
Niels Bødker, død
Birthe Nielsdatter, enke
Hans arvinger:
Broder Niels Pedersen, husmand i Egens
Søster Karen Pedersdatter, gift med husmand Espen Sørensen i Rostved
--------------------------------------------------------------------------------
365, 26b, 10 marts 1798, Rønde, Bregnet sogn
30b, 10 september 1798
Birthe Kjeldsdatter, død
Niels Erichsen, enke
Deres børn:
Erich Nielsen, 14 år
Anne Nielsdatter, 10 år
Kirsten Nielsdatter, 6 år
Maren Nielsdatter, 3 år
--------------------------------------------------------------------------------
366, 27b, 15 maj 1798, Rønde, Bregnet sogn
31, 28 december 1798
Peder Rasmussen Skrædder, død
Hans børn:
Jens Pedersen, 32 år
Kirsten Pedersdatter, 34 år
--------------------------------------------------------------------------------
367, 29, 9 juni 1798, Thorsager sogn
Spæde Morten Mortensen, død
Hans arvinger var:
Hans moder Anne Madsdatter, nu gift med Knud Laursen af Thorsager
Halvbroder Poul Mortensen, 10 år
Halvbroder Peder Mortensen, 7 år
Halvsøster Anne Mortensdatter, 8 år
Helbroder Mads Mortensen, 3 år
Helsøster Karen Mortensdatter, 2 år
Se skifte 363
--------------------------------------------------------------------------------
368, 29b, 2 august 1798, Faarup, Thorsager sogn
Kirsten Rasmusdatter, død
Gårdmand Søren Thomassen, enke
Hendes børn:
Søren Rasmussen, omtrent 40 år, tjener i Aarhus Mølle
Inger Rasmusdatter gift med Anders Jensen i Thorsager
Deres børn:
Gjertrud Sørensdatter gift med Jens Pedersen på stedet
Kirsten Sørensdatter, 28 år, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
369, 32, 29 juni 1799, Thorsager sogn
Peder Christensen, bortgået
Anne Kirstine Poulsdatter
Der afholdtes registreringsforretning, da Peder Christensen var gået hjemmefra uden at fortælle, hvor han tog hen.
--------------------------------------------------------------------------------
370, 33, 18 november 1799, Bjødstrup, Bregnet sogn
36, 13 december 1799
Birgitte Madsdatter, død
Peder Jørgensen, enke
Hendes arvinger:
1) Broder Rasmus Madsen, død
1a) Broderdatter Karen Rasmusdatter gift med Jacob Jørgensen, Faarup, Thorsager sogn
1b) Broderdatter Dorthe Rasmusdatter, død gift med Niels Christensen i Egens
1ba) Maren Nielsdatter, 19 år
2) Broder Jens Madsen, død, tidligere i Skrejrup
2a) Broderdatter Maren Jensdatter gift med Søren Ave i Rønde
3) Søster Karen Madsdatter, død, var gift med gårdmand Søren Rasmussen i Egens
3a) Mads Sørensen, husmand i Vrinners
3b) Karen Sørensdatter i Thorsager, gift med husmand Jens Kyrald
3c) Mette Sørensdatter, 26 år, tjener i Thorsager
--------------------------------------------------------------------------------
371, 6 december 1799, Bjødstrup, Bregnet sogn
40, 28 februar 1800
Gårdmand Jens Rasmussen, død
Hans børn:
Rasmus Jensen, 26 år
Niels Jensen, 19 år
Mette Jensdatter gift med Søren Christensen, gårdmand i Rostved
Kirsten Jensdatter, 24 år
Karen Jensdatter, 17 år
Formynder og født værge gårdmand Søren Nielsen i Feldballe
--------------------------------------------------------------------------------
372, 37, 22 januar 1800, Egens sogn
46b, 25 marts 1800
Maren Rasmusdatter, død
Mads Sørensen Snedker, enke
Deres børn:
Maren Madsdatter, 11 år
Anne Madsdatter, 4 år
Afdødes barn af tidligere ægteskab:
Birthe Nielsdatter, 22 år
Maren Nielsdatter, 20 år, tjener i Agri Præstegaard
Rasmus Nielsen, 16 år
Formynder for de 3 sidstnævnt børn var farbroder Søren Rasmussen i Egens
Se skifte 277
--------------------------------------------------------------------------------
373, 39, 10 februar 1800, Skrejrup, Thorsager sogn
Søren Simonsen, død
Karen Sørensdatter, enke
Deres barn:
Søren Sørensen, 28 år
Lavværge gårdmand Peder Bertelsen
--------------------------------------------------------------------------------
374, 41b, 30 april 1800, Thorsager sogn
Karen Christensdatter, død
Mads Jacobsen, enke
Deres børn:
Jacob Madsen, 8 år
Christen Madsen, 2 år
Børnenes farbroder Jens Jacobsen i Thorsager
--------------------------------------------------------------------------------
375, 44, 20 maj 1800, Rostved, Thorsager sogn
54, 4 november 1800
Mads Sørensen Smed, død
Maren Jensdatter, enke
Deres børn:
Søren Madsen, 18 år
Jens Madsen, 12 år
Formynder var afdødes broder Poul Sørensen i Thorsager
--------------------------------------------------------------------------------
376, 45b, 20 maj 1800, Skrejrup, Thorsager sogn
48, 18 august 1800
49b, 24 september 1800
Maren Andersdatter, død
Søren Nielsen, enke
Hendes børn af tidligere ægteskab:
Jørgen Rasmussen, 35 år
Poul Rasmussen, 33 år
Else Rasmusdatter, 37 år opholdende sig i stervboet
Kirsten Rasmusdatter gift med Ebbe Sørensen i Skrejrup
Karen Rasmusdatter gift med Christen Skrædder i Thorsager
Maren Rasmusdatter gift med Niels Kok, prammand i Randers
Anders Rasmussen, 44 år, gårdmand i Faarup
Ellen Kirstine Rasmusdatter gift med Anders Pedersen Smed i Lihme
Mette Rasmusdatter, gift med husmand Jørgen Nielsen i Faarup
Se skifte 200
--------------------------------------------------------------------------------
377, 46, 24 maj 1800, Egens sogn
48, 18 juni 1800
51b, 11 oktober 1800
Dorthe Jørgensdatter, død
Peder Kjeldsen Spendrup, enke
Hendes børn:
Anders Michelsen, 11 år
Maren Michelsdatter, 4 år
Se skifte 353
--------------------------------------------------------------------------------
378, 52b, 2 november 1800, Rostved, Thorsager sogn
55, 2 december 1800
56b, 4 december 1800
57b, 24 februar 1801
60b, 5 august 1801
Gårdmand Rasmus Christensen, død
Maren Madsdatter, enke
Hans arvinger:
1) Broder Mads Christensen i Rønde
2) Broder Søren Christensen, død
2a) Maren Sørensdatter gift med Niels Bang i Følle
3) Søster Kirsten Christensdatter enke efter gårdmand Jens Andersen i Følle
4) Søster Zidsel Christensdatter gift med gårdmand Rasmus Andersen i Følle
5) Søster Karen Christensdatter gift med udflyttergårdmand Mads Laursen i Bjødstrup
--------------------------------------------------------------------------------
379, 58b, 30 juli 1801, Bjødstrup, Bregnet sogn
70, 11 januar 1803 + anmærkning side 72b
Mads Sørensen Foged, død
Ane Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Karen Madsdatter 8 år
Mette Madsdatter, 6 år
Hans barn af 1. ægteskab
Kirsten Madsdatter, 18 år
Lavværge Søren Klemmensen
Formynder Niels Sørensen i Bjødstrup
Se skifte 315 og 400
--------------------------------------------------------------------------------
380, 61b, 13 august 1801, Rønde, Bregnet sogn
62, 29 september 1801
Jens Nielsen Winter, død
Kirsten Andersdatter, enke
Hans arvinger:
1) søster Kirsten Nielsdatter, død, var gift med Anders Jensen i Rønde
1a) Niels Baltzersen, myndig, i Bjødstrup
Lavværge var Jørgen Clausen fra Rønde
--------------------------------------------------------------------------------
381, 62b, 27 februar 1802, Skrejrup, Thorsager sogn
71, 12 januar 1803 + anmærkning side 72b
Gårdmand Søren Simonsen, død
Ingeborg Nielsdatter, enke
Deres børn:
Søren Sørensen, 6 år
Karen Sørensdatter, 1 år
Enkens lavværger var hendes fader Niels Laursen, gårdmand fra Davstrup?
Formynder var Søren Groesen fra Skrejrup.
--------------------------------------------------------------------------------
382, 63b, 31 maj 1802, Thorsager sogn
69, 29 august 1802
74, 3 marts 1803,
Karen Jensdatter, død
Jens Rasmussen, enke
Hun havde en slegfredsøn Niels Olesen, der havde været soldat, men rømmet og ingen vidste hvor han var. Boet var beskedent.
--------------------------------------------------------------------------------
383, 64, 3 juni 1802, Bjødstrup, Bregnet sogn
66b, 2 juli 1802
Gårdmand Jens Rasmussen, død
Birthe Jørgensdatter, død
Deres barn:
Mette Jensdatter, 12 uger, hos morfaderen Jørgen Clausen i Rønde. Farfaderen var Rasmus Jensen, der var på aftægt på gården.
Barnet døde mellem 1. og 2. skiftesamling
--------------------------------------------------------------------------------
384, 67, 19 august 1802, Thorsager sogn
Niels Jacobsen Agrie, død
Karen Pedersdatter, enke
Deres børn:
Jens Nielsen, 13 3/4 år
Jacob Nielsen, 8 år
Peder Nielsen, 5 år
Karen Marie Nielsdatter, 2 år
--------------------------------------------------------------------------------
385, 72, 31 januar 1803, Thorsager sogn
73, 3 marts 1803
80b, 24 december 1803
Ane Marie Rasmusdatter, død
Anders Gergersen, enke
Hendes børn af tidligere ægteskab:
Rasmus Rasmussen, 35 år
Hans Rasmussen, 15 år
Søren Rasmussen, , 13 år
Dorthe Rasmusdatter,  22 år
Morbroder Christen Bach, gårdmand i Thorsager
--------------------------------------------------------------------------------
386, 74b, 18 april 1803, Thorsager sogn
75, 17 maj 1803
82, 24 december 1803
84b, 31 december 1803
Søren Poulsen, død
Ane Margrethe Pedersdatter, enke
Hans børn:
Anders Sørensen, 24 1/2 år
Ane Sørensdatter, 27 år
Maren Sørensdatter, 26 år
Karen Sørensdatter, 23 år
Dorthe Sørensdatter, 19 år
Grethe Sørensdatter, 16 år
Børnenes morbroder Rasmus Mortensen, gårdmand i Thorsager
Se skifte 204 og 299
--------------------------------------------------------------------------------
387,  76, 27 maj 1803, Thorsager sogn
86b, 14 januar 1804,
88b, 19 november 1804,
Jacob Agrie, død
Maren Rasmusdatter, enke
Hans børn med første hustru:
1) Niels Jacobsen, død, hans enke Karen Pedersdatter, se skifte 384
1a) Jens Nielsen, 15 år
1b) Jacob Nielsen, 8 år
1c) Peder Nielsen, 6 år
1d) Karen Marie Nielsdatter, 3 år
2) Christen Jacobsen Agrie, 36 år, I Thorsager
3) Søren Jacobsen Agrie, 33 år i Thorsager
4) Jørgen Jacobsen Agrie, 32 år, skomager i Ebeltoft - Fuglslev
5) Karen Jacobsdatter, død, var gift med med tømmermand Søren Bang
5a) Jacob Sørensen 16 år
5b) Rasmus Sørensen, 6 år
5c) Kirsten Sørensdatter, 20 år
5d) Ane Sørensdatter, 14 år
5e) Ane Marie Sørensdatter, 7 år
Hans barn med enken:
6) Rasmus Jacobsen Agrie, 22 år
--------------------------------------------------------------------------------
388, 77, 15 juni 1803, Thorsager sogn
78b, 15 juli 1803
86, 31 december 1803,
Enkemand Ole Poulsen, død
Hans børn:
Poul Olesen. 24 år
Jens Olesen, 18 år
Niels Olesen, 8 år
Kirsten Olesdatter, 22 år forlovet med Anders Jørgensen af Thorsager
Farbroder Christen Poulsen af Thorsager
--------------------------------------------------------------------------------
389, 77b, 11 juli 1803, Faarup Mølle, Thorsager sogn
82b, 24 december 1803,
Niels Sørensen, død
Ane Katrine Rasmusdatter, enke, lavværge hendes fader Jørgen Rasmussen, husmand i Skarresø
Deres børn:
Søren Nielsen, 7 år
Rasmus Nielsen, 6 år
Jørgen Nielsen, 2 år
Karen Nielsdatter, 11 år
Ane Nielsdatter, 3 år
Lavværge var enkens forlovede Christen Jensen fra Wedøe
--------------------------------------------------------------------------------
390, 79, 17 november 1803, Thorsager sogn
Mette Marie Johansdatter, død
Poul Smed, enke
Enkemandens børn med første hustru, Maren Sørensdatter, der var død et par år forinden og efter helme der ikke var afholdt skifte:
Søren Poulsen, 26 år
Laurs Poulsen, 24 år
Kirsten Poulsdatter, 21 år
Ane Margrethe Poulsdatter, 19 år
Hendes arvinger:
Broder Jens Johansen, 35 år, tjenestekarl i Thorsager
Søster Karen Johansdatter, 29 år, ugift
Søster Ane Johansdatter, 22 år, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
391, 87, 13 marts 1804, Egens sogn
90b, 31 december 1804,
Peder Rasmussen Snedker, død
Maren Nielsdatter, enken, lavværge var hendes fader Niels Thomassen af Egens
Ingen børn.
Hans børn med tidligere ægtefælle:
Rasmus Pedersen, myndig
Christen Pedersen, 22 år
Søren Pedersen, 19 år
Maren Pedersdatter, 16 år
--------------------------------------------------------------------------------
392, 88, 12 juli 1804, Egens sogn
Maren Nielsdatter, død
Peder Smæk, enke
Deres børn:
Niels. Pedersen, 17 år
Laurs Pedersen, 12 år
Søren Pedersen, 8 år
Mette Marie Pedersdatter, 4 år
Formynder var deres morbroder gårdmand Hans Nielsen af Taastrup
--------------------------------------------------------------------------------
393, 92, 17 juni 1805, Rostved, Thorsager sogn
99b, 31 december 1805
Gårdmand Niels Rønde, død
Maren Sørensdatter, enke
Deres barn:
Nelle Marie Nielsdatter, 18 år, ugift
Formynder var farbroderen husmand Rasmus Rønde i Rostved
Lavværge var gårdmand Christian Balle Af Rostved
Datteren blev gift med Rasmus Thomassen
--------------------------------------------------------------------------------
394, 93, 12 juni 1805, Skrejrup, Thorsager sogn
Gårdmand Søren Nielsen, død
97b, 23 december 1805
Kirsten Sørensdatter, enke - nu gift med Jens Nielsen? (Underskrev med Jens Jensen)
Deres børn:
Ane Sørensdatter, 6 måneder
Enkens lavværge, hendes fader Søren Holst i Thorsager og formynder var gårdmand Søren Groesen i Thorsager
--------------------------------------------------------------------------------
395, 93b, 18 juni 1805, Skrejrup, Thorsager sogn
96b, 23 december 1805,
Fæstegaardmand Jens Nielsen, død
Maren Nielsdatter, enke
Hans børn af første ægteskab med afdøde Birthe Jensdatter:
Niels Jensen, 33 år
Hans bøn med enken:
Jens Jensen, 28 år
Niels Jensen, 18 år
Birthe Jensdatter, 22 år, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
396, 94b, 19 juni 1805, Rønde, Bregnet sogn
100, 31 december 1805,
Boelsmand Søren Abell, død
Maren Jensdatter, enke
Deres barn:
Ane Sørensdatter, 9 år
Formynder Hans Abell. Lavværge Rasmus Poulsen
Enken Maren Jensdatter giftede sig med Jens Ebbesen
Se skifte 559
--------------------------------------------------------------------------------
397, 95, 29 juli 1805,  Rønde, Bregnet sogn
98b, 31 december 1805,
Jørgen Ovesen, død
Maren Sørensdatter, enke
Hans børn med afdødes første kone, Margrethe Bertelsdatter:
Bertel Jørgensen, 19 år
Maren Jørgensdatter, 17 år
Børn med enken:
Søren Jørgensen, 5 år
Rasmus Jørgensen, 2 år
Maren Jørgensdatter, 12 år
Grethe Jørgensdatter, 9 år
Enken blev gift med Jørgen Sørensen
Se skifte 328
--------------------------------------------------------------------------------
398, 100b, 10 februar 1806, Thorsager sogn
101b, 27 februar 1806
104b, 30 december 1806
Ane Margrethe Madsdatter, død
Gårdmand Morten Rasmussen Bach, enkemand
Ingen børn efterladt
Hendes arvinger:
Faderen Mads Espensen af Thorsager
--------------------------------------------------------------------------------
399, 102b, 22 april 1806, Bjødstrup, Bregnet sogn
104, 30 december 1806
Kirsten Andersdatter, død
Anders Jørgensen, enke
Hendes arvinger:
Helbroder Thomas Andersen, møllersvend, opholder sig i København
Halvbroder Søren Thomassen, fæstegårdmand i Bjødstrup
--------------------------------------------------------------------------------
400, 103, 18 december 1806, Bjødstrup, Bregnet sogn
Døvstum pige Kirsten Madsdatter, død hos Jens Nielsen Ebbese
Arv efter faderen Mads Sørensen Foged, der døde 1801. Se skifte 379 og 315
Hendes arvinger:
Halvsøster Karen Madsdatter
Halvsøster Mette Madsdatter
Jens Nielsen Ebbesens kone var moder til de 2 halvsøstre
Afdødes mødrene og fædrene arv tilfaldt Jens Nielsen Ebbesen for pleje i årene efter hendes faders død i 1801.
--------------------------------------------------------------------------------
401, 105, 13 juni 1807, Kjeldstrup, Nødager sogn
Gårdmand Ebbe Rasmussen, død
Kirsten Jacobsdatter, enke
Deres børn:
Jacob Ebbesen, 22 år
Karen Ebbesdatter, gift med Niels Christensen i Maarup
Lavværge var Michel Jensen, selvejer i Nødager.
Kurator for Jacob Ebbesen var morbroderen Knud Jensen
--------------------------------------------------------------------------------
402, 106b, 1 april 1808, Egens sogn
Gårdmand Peder Jensen Greve, død
Karen Sørensdatter, enke
Deres børn:
Jens Pedersen, 24 år
Søren Pedersen, 19 år
Maren Pedersdatter, 32 år
Ellen Pedersdatter, gift med skovfoged Niels Nielsen, i Torlyche (Feldballe sogn)
Karen Pedersdatter, 16 år
Formynder morbroder Rasmus Sørensen Winther
--------------------------------------------------------------------------------
403, 108b, 27 juni 1808, Thorsager sogn
Else Nielsdatter, død
Thyge Jensen, enke
Hendes børn med første mand, Anders Sørensen:
Niels Andersen, 28 år
Hendes børn med enkemanden:
Jens Thygesen, 16 år
Karen Thygesdatter, 21 år
Se skifte 441
--------------------------------------------------------------------------------
404, 111, 2 juli 1808, Thorsager sogn
Kirsten Nielsdatter, død
Jens Laursen Holst, enke
Deres børn:
Søren Jensen, 21 år
Laurs Jensen, 12 år
Niels Jensen, 8 år
Mette Marie Jensdatter, gift med Peder Stub i Skrejrup
Karen Jensdatter, gift med selvejer Hans Jensen i Esig (Feldballe sogn)
Anne Kirstine Jensdatter gift med Thyge Jensen i Thorsager
Maren Jensdatter, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
405, 114b, 9 juli 1808, Thorsager sogn
119b, 6 september 1808,
Anne Kirstine Jensdatter, død
Søren Pedersen Haag, enke
Deres børn:
Jens Sørensen, 6 år
Svenning Sørensen, 4 år
Peder Sørensen, 1 1/2 år
Elisabeth Sørensdatter, 8 1/2 år
Afdødes stedfader Svenning Nielsen af Rønde
--------------------------------------------------------------------------------
406, 116b, 21 juli 1808, Rønde, Bregnet sogn
127, 7 december 1808,
Karen Andersdatter, død
Peder Bertelsen, enke
Hendes barn:
Peder Jensen, 14 år, født uden ægteskab
Børn med enkemanden:
Bertel Pedersen, 8 år
--------------------------------------------------------------------------------
407, 117b, 25 juli 1808, Egens sogn
Niels Rasmussen Snedker, død
Kirsten Rasmusdatter, enke
Deres barn:
Rasmus Nielsen, 18 år, tjener Anders Pedersen i Grønfeld, formynder var morbroderen Jens Rasmussen i Egens
--------------------------------------------------------------------------------
408, 121, 24 september 1808, Egens sogn
127b, 10 maj 1809,
Christian Poulsen, død
Mette Nielsdatter, enke
Hans børn med Kirsten Sørensdatter:
Maren Christiansdatter gift med husmand Peder Kock i Kejlstrup
Karen Christiansdatter, ugift, tjener i Aarhus
Ingen børn med 2. hustru Anne Nielsdatter.
Hans børn med enken:
Poul Christiansen, 9 år
Kirsten Christiansdatter, 12 1/2 år
Enkens broder Peder Nielsen var lavværge
Der blev ikke noget til arv
Se skifte 240 og 344
--------------------------------------------------------------------------------
409, 122, 9 oktober 1808, Thorsager sogn
123b, 8 november 1808
Mads Espensen, død, hængte sig i Værum skov
Mette Nielsdatter, enke
Hans arvinger:
Søsterdatter Karen Nielsdatter gift med Niels Jensen Boyen i Daustrup på Skafføgaard Gods
Søsterdatter Zidsel Nielsdatter, 21 år, tjener enken
Søstersøn Espen Nielsen, 16 år, tjener enken
Lavværge var Peiter Olesen af Thorsager
--------------------------------------------------------------------------------
410, 129b, 13 maj 1809, Thorsager sogn
Maren Rasmusdatter, død
Gårdmand Jens Sørensen Groesen, enke
Deres barn:
Søren Jensen, 14 1/2 år
--------------------------------------------------------------------------------
411, 132, 14 juni 1809, Egens sogn
Maren Jørgensdatter, død
Søren Rasmussen, enke
Deres børn:
Jørgen Sørensen, 2 år
Maren Sørensdatter, 4 år
Formynder Peder Jørgensen Kock af Bjødstrup
Enkemandens far Rasmus Sørensen i Egens
Se skifte 319
--------------------------------------------------------------------------------
412, 133b, 20 juni 1809, Egens sogn
Kirsten Nielsdatter, død
Søren Madsen, enke
Deres børn:
Mads Sørensen, 14 år
Anne Sørensdatter, 10 år
Morfader Niels Sørensen af Bjødstrup
--------------------------------------------------------------------------------
413, 136, 4 juli 1809, Rostved, Thorsager sogn
Mette Jensdatter, død
Søren Christensen, enke
Deres børn:
Anne Sørensdatter, 12 år
Mette Kirstine Sørensdatter, 10 år
Dorthe Sørensdatter, 6 år
Christine Sørensdatter, 3 år
--------------------------------------------------------------------------------
414, 139b, 23 december 1809, Thorsager sogn
151, 21 december 1810
Ungkarl Hans Pedersen Schiffard, død
Døde hos Ellen Sørensdatter, enke efter Jørgen Jacobsen.
Afdøde var syg og var hos søsteren Karen Pedersdatter, udkommanderet soldat Søren Rasmussens kone
Hans arvinger:
Moderen Ellen Sørensdatter, enke efter Jørgen Jacobsen i Thorsager
Helsøster Dorthe Marie Pedersdatter, 31 år
Helsøster Karen Pedersdatter, gift med soldat Søren Rasmussen i Thorsager
Halvbroder Peder Jørgensen, 21 år, hos udflytter Jacob Jensen
Halvsøster Maren Rasmusdatter gift med Peder Madsen, husmand i Marie Magdalene
--------------------------------------------------------------------------------
415, 140b, 5 februar 1810, Rostved, Thorsager sogn
Gårdfæster Mads Knudsen, død
Karen Pedersdatter, enke
Deres barn:
Anne Kirstine Madsdatter, 1 1/2 år
Lavværge Rasmus Nielsen af Rostved
Enkens broder Peder Stub af Skrejrup var formynder
--------------------------------------------------------------------------------
416, 143b, 10 maj 1810, Thorsager sogn
168, 15 februar 1812
Søren Jacobsen Agrie, død
Maren Andersdatter, enke
Der var oprettet testamente den 24 juli 1804. Enken arvede alene.
Hun blev gift igen med Jens Andersen
--------------------------------------------------------------------------------
417, 143b, 10 juni 1810, Thorsager sogn
144, 24 juli 1810
150, 29 november 1810
Jens Groesen, død
Anne Margrethe Jensdatter, enke
Hans barn:
Søren Jensen, 15 1/2 år
Enkens far Jens Jacobsen af Thorsager
Se skifte 410
--------------------------------------------------------------------------------
418, 147, 25 juli 1810, Bjødstrup, Bregnet sogn
Else Rasmusdatter, død
Søren Rasmussen Winther, enke
Deres barn:
Mette Sørensdatter, 11 uger
Barnets morfader Rasmus Jensen
--------------------------------------------------------------------------------
419, 152, 13 januar 1811, Thorsager sogn
166, 25 november 1811
Ungkarl Laurs Jørgensen, død
Hans arvinger:
1) Broder Anders Jørgensen Snedker i Thorsager
2) Broder Rasmus Jørgensen, død
2a) Jørgen Snedker i Thorsager
2b) Mette Rasmusdatter, enke i Aarhus
2c) Anne Marie Rasmusdatter, ugift i Aarhus
3) søster Karen Jørgensdatter, gift med Niels Sørensen Molbo I Thorsager
4) Dorthe Jørgensdatter, ugift i Thorsager
--------------------------------------------------------------------------------
420 , 152b Diverse anmeldelser samles her
25 januar 1811 anmeldt, at aftægtsmand Niels Bendixen i Bjødstrup var død
6 februar 1811 anmeldt, at pige Birthe Jensdatter, Jens Nielsens enkes datter i Skrejrup var død, men alle arvinger var myndige (se skifte 422)
15 februar  1811 Søren Sørensen i Skrejrup anmeldte, at hans kone Maren Jørgensdatter var død og at arvingerne var myndige og nærværende (skifte 421)
3 maj 1811, Peder Jensen i Thorsager anmeldte, at hans 9 uger gl barn var død
6 maj 1811, anmeldt at husmand Anders Pedersen i Thorsager var død og at arvingerne var myndige.
153
11 marts 1811 anmeldte Jens Rasmussen Foged i Egens at hans 10 uger gl søn Niels var død
26 april 1811, anmeldte Niels Jensen at hans 11 dage gl pigebarn af Rønde var død
26 maj 1811, anmeldte Niels Hjulmand i Egens, at hans datter Karen var død, 15 år.
29 maj 1811, anmeldte Jens Agrie, at hans søster pige Dorthe Jensdatter var død, samt at arvingerne var myndige, og at deres søster som gebrækkelig og svagelig nød understøttelse
--------------------------------------------------------------------------------
421, 153, 20 juni 1811, Skrejrup, Thorsager sogn
Maren Jørgensdatter, død
Søren Sørensen Groesen, enke
Deres børn:
Jørgen Sørensen, der overtog gården
Maren Sørensdatter, gift med Morten Rasmussen Bach
--------------------------------------------------------------------------------
422, 155, 20 juni 1811, Skrejrup, Thorsager sogn
Pige Birthe Jensdatter, død
Hendes arvinger:
Hendes moder Maren Nielsdatter, enke efter Jens Nielsen (se skifte 395)
Afdødes broder gårdmand Jens Jensen i Skrejrup
Afdødes broder Niels Jensen, 24 år, tjener moderen
--------------------------------------------------------------------------------
423, 156, 29 juli 1811, Egens sogn
156b, 27 august 1811
Maren Sørensdatter, død
Smed Mads Nielsen, enke
Hendes børn med første mand smeden Laurs Sørensen:
Peder Laursen, gårdmand i Agri
Søren Laursen, smed i Agri
--------------------------------------------------------------------------------
424, 158, 17 oktober 1811, Rostved, Thorsager sogn
Gårdmand Søren Stochholm, død
Ane Margrethe Hansdatter, enke
Deres børn:
Svend Sørensen, 13 år
Søren Sørensen, 8 år
Hans Sørensen, 4 år
Karen Sørensdatter, 3 år
Formynder var deres morbroder Jens Hansen i Rostved
--------------------------------------------------------------------------------
425, 160b, 22 november 1811, Egens sogn
Maren Madsdatter, død
Gårdmand Søren Rasmussen, enke
Deres barn:
Mads Sørensen, 1 1/2 år
Barnets morfader Mads Sørensen, Egens
--------------------------------------------------------------------------------
426, 163, 23 november 1811, Thorsager sogn
Gårdfæster Søren Sørensen Laan, død
Johanne Madsdatter, enke
Deres børn:
Søren Sørensen, 12 år
Mette Marie Sørensdatter, 21 år
Anne Kirstine Sørensdatter, 19 år
--------------------------------------------------------------------------------
427, 167, 25 november 1811, Rostved, Thorsager sogn
Pige Mette Kirstine Sørensdatter, død, 12 1/2 år
Hendes arving:
Faderen Søren Christensen.
Afdøde havde indestående arv efter sin afdøde moder, Mette Jensdatter, se skifte nr. 413
--------------------------------------------------------------------------------
428, 167b, 25 november 1811, Egens sogn
Ungkarl Hans Rasmussen, død, 22-23 år
Hans arving:
Faderen Rasmus Sørensen Foged
--------------------------------------------------------------------------------
429, 167b og 168 og 170 - Diverse anmeldelser samles her
4 februar 1812
Jens Pedersen i Faarup anmeldte, at hans søn Niels 7-8 år var død
Husmand Svenning Madsen i Rønde, død, enken ønskede at sidde i uskiftet bo
2 februar 1812, Anmeldt at Peder Stubs datter Johanne 6-7 år var død
168
20 februar 1812 anmeldt, at Jens Fogeds datter Maren, omtrent 1 år var død i Bjødstrup
3 marts anmeldt at ungkarl Rasmus Nielsen var død i Egens
170
26 marts 1812 Anmeldte Anders Snedkers kone Abelone i Thorsager, at han var død. Arvinger var myndige
26 marts 1812, gårdmand Jens Laursen i Thorsager anmeldte, at hans datter Mette Kirstine var død
26 marts 1812, husmand Hans Demnits i Rønde var død, enken ønskede at sidde i uskiftet bo
27 marts 1812, svagelige pige Maren Pedersdatter var død hos sin broder hvor hun nød ophold og pleje
28 marts 1812 aftægtskone Mette Sørensdatter i Egens var død
25 april 1812 gårdmand Niels Thomassen i Faarup var død, se skifte 431
--------------------------------------------------------------------------------
430, 168b, 3 marts 1812, Faarup, Thorsager sogn
Birthe Rasmusdatter, død
Thomas Thomassen, enke
Deres børn:
Rasmus Thomassen, 8 3/4 år
Formynder var hans farbroder Niels Thomassen den ældre og Niels Thomassen den yngre begge af Thorsager
--------------------------------------------------------------------------------
431, 170, 30 maj 1812, Faarup, Thorsager sogn
Gårdmand Niels Thomassen, død
Dorthe Nielsdatter, enke
Deres børn:
Thomas Nielsen, 28 år
Niels Nielsen, 26 år
Jens Nielsen, 22 år
Søren Nielsen, 18 år
Christen Nielsen, 14 år
--------------------------------------------------------------------------------
432, 172b, 20 november 1812, Thorsager sogn
Appelone Andersdatter, død
Anders Jørgensen Snedker, enke
Hendes arvinger:
Uklart hvem der er arvinger, men Jens Holst nævnes, Peder Stub i Skrejrup og Rasmus Nielsen i Rostved nævnes. Niels Simonsen på sin kones vegne. Boet var fattigt, intet til arv.
--------------------------------------------------------------------------------
433, 173, 20 november 1812, Thorsager sogn
Maren Sørensdatter, død
Peder Holst, enke
Deres børn:
Peder Pedersen, 21 år
Anne Pedersdatter, 19 år
Dorthe Marie Pedersdatter, 18 år
Maren Pedersdatter, 16 år
--------------------------------------------------------------------------------
434, 175b og 176, - Diverse anmeldelser samles her
22 december 1812
Rostved, Jens Hansens spæde datter Kirsten, død
Rønde, Niels Eriksens søn Søren, død
Bjødstrup, Aftægtsmand Rasmus Jensen, død
Rønde, aftægtskone Anders Snedkers enke Maren Nielsdatter, død
Thorssager, husmand Søren Hansen nogle uger gl. datter Hanne, død
Thorsager, Peder Jensens nogle dage gl. datter Lisbeth, død
Rostved, Søren Christensens spæde søn Christen, død
Thorsager, Niels Bechs spæde søn Anders, død
Egens, husmand Thomas Sørensens stedsøn Rasmus Nielsen, død. Afdødes moder Kirsten Rasmusdatter var eneste arving.
3 januar 1813, anmeldte Jørgen Sørensen, at hans spæde datter Maren var død
Thorsager, Aftægtskone Jens Mortensens enke Mette Jacobsdatter var død
Thorsager, Anne Sørensdatter gårdmand Jørgen Boesens kone var død, 7 feb. 1813. (skifte 435)
20 marts 1813, anmeldt, at indsidder Poul Olesens søn Ole var død
--------------------------------------------------------------------------------
435, 176, 24 marts 1813, Thorsager sogn
178b, 21 december 1813
Anne Sørensdatter, død
Gårdmand Jørgen Boesen, enke
Deres børn:
Rasmus Jørgensen, 18 år
Anne Margrethe Jørgensdatter, 23 år
Mette Marie Jørgensdatter, 21 år
Dorthe Jørgensdatter, 15 1/2 år
--------------------------------------------------------------------------------
436, 179b og 180, 181b, - Diverse anmeldelser samles her
Egens, aftægtskone Karen Sørensdatter, død
Skrejrup, husmand Peder Piilgaard død, hans efterlevende hustru Anne Katrine Andersdatter ville hensidde i uskiftet bo
8 februar 1814, gårdmand Søren Ebbesen i Bjødstrup anmeldte, at hans datter Mette Cathrine, 10 måndervar død
17 februar 1814, gårdmand Søren Rasmussens søn Mads Sørensen, 4 år var død i Egens
28 marts 1814, husmand Rasmus Laans kone Dorthe Madsdatter var død, intet efterladt sig, se nederst side 183.
5 april 1814, pigen Mette Marie Andersdatter i Faarup var død, datter af Anders Rasmussen (se skifte 442)
12 april 1814, Anne Kirstine - død manden Peder Kejser? Ønskede at sidde i uskiftet bo, Rønde?, (se skifte 438)
17 april 1814, Thyge Bech i Thorsager anmeldte, at hans søn Jens Thygesen 21 år var død (Skifte 441)
26 april 1814, pigen Karen Hansdatter i Bjødstrup, død (se skifte 439)
13 maj 1814, anmeldt at Niels Bechs datter Else Marie var død
Husmand Rasmus Jensen Skovfoged i Thorsager, død, enken ville sidde i uskiftet bo
181b
28 august 1814, Poul Olesens søn Peder 1/2 år i Thorsager
--------------------------------------------------------------------------------
437, 18 april 1814, Egens sogn
Drengen Mads Sørensen, 3 3/4 år, død
Faderen Søren Rasmussen, enkemand efter Maren Madsdatter
Skifte 425
--------------------------------------------------------------------------------
438, 180b, 22 juli 1814, Rønde, Bregnet sogn
Anne Kirstine Pedersdatter, død
Peder Jensen Kejser, enke
Deres børn:
Anne Pedersdatter, 14 år
Gjertrud Pedersdatter, 12 år
Maren Pedersdatter, 10 år
--------------------------------------------------------------------------------
439, 23 juli 1814, Bjødstrup, Bregnet sogn
Pigen Karen Hansdatter, død
Opholdt sig og døde hos sin svoger Rasmus Jensen.
Underskriver: Rasmus Jensen af Bjødstrup, Søren Jensen af Bjødstrup, Niels Nielsen, på egne vegne og min broder Christians vegne Jens Hansen, Søren Hansen
--------------------------------------------------------------------------------
440, 181b, 13 december 1814, Thorsager sogn
Kirsten Olesdatter, død
Anders Jørgensen Bødker, enke
Deres børn:
Anne Kirstine Andersdatter, 11 år
Maren Andersdatter, 9 år
Anne Andersdatter, 5 år
Ole Andersen, 7 år
Jørgen Andersen, 3/4 år
Morbroder Poul Olesen i Thorsager
--------------------------------------------------------------------------------
441, 183, 14 december 1814, Thorsager sogn
Jens Thygesen, død
Faderen Thyge Jensen
Afdøde havde arvet efter sin moders død i 1808. Han havde de seneste 4 år været svagelig og kunne intet selv fortjene
Se skifte 403
--------------------------------------------------------------------------------
442, 183, 14 december 1814, Faarup, Thorsager sogn
Mette Marie Andersdatter, død
Hendes fader Anders Rasmussen
--------------------------------------------------------------------------------
443, 183b, 26 juni 1815, Egens sogn
191, 29 maj 1816 (sønnen død)
Mette Pedersdatter, død
Terchild Nielsen, enke
Deres børn:
Søren Therkildsen, 5 år
Dorthe Marie Therkildsdatter, 2 3/4 år
--------------------------------------------------------------------------------
444, 186, 13 juli 1815, Rønde, Bregnet sogn
186b, 16 juli 1815,
Christen Bertelsen, død hos hr. Schiøts
Hans arvinger:
Søn Søren Christensen, husmand og boende i Stabrand
Datter Anne Christensdatter, gift med Rasmus Stub Ørum? Ebeltoft
Børnene gav afkald på arv til fordel for Hr Schiøts, der havde passet faderen de seneste år
--------------------------------------------------------------------------------
445, 186b, 29 august 1815, Faarup, Thorsager sogn
Jens Pedersen anmeldte at hans 16 år gamle datter Abellone Jensdatter var død
--------------------------------------------------------------------------------
446, 186b, 29 august 1815, Egens sogn
187b, 23 december 1815, erklæring fra arvinger
Gamle Rasmus Foged i Egens var død
--------------------------------------------------------------------------------
447, 186b, 20 september 1815, Egens sogn
187, 1 november 1815,
190, 29 april 1816
Thomas Sørensen, død
Kirsten Rasmusdatter, enke
Hans arvinger:
1) Broder Søren Sørensen Stochholm i Rostved, han død
Svend Sørensen, 17 år
Søren Sørensen, 12 år
Hans Sørensen, 8 år
Karen Sørensdatter, 7 år
2) søster Kirsten Sørensdatter gift med Niels ?ved Høgen? i Basballe, begge døde
2a) datter Karen Nielsdatter gift med gårdmand Jens Sørensen i Basballe
2b) datter Anne Nielsdatter gift med Søren Jensen gårdmand i Grønfeld, men død
2ba) søn Jens Sørensen, 3 år
3) søster Birthe Sørensdatter gift med skomager i Vivild, navn kendes ikke, hun død
3a) søn Søren, omtrent 16-17 år opdraget og tjener i Basballe
--------------------------------------------------------------------------------
448, intet sidenummer, men mellem 186 og 187, 23 september 1815, Egens sogn
Søren Madsen anmeldte, at hans 3 uger gl datter Dorthe Marie Sørensdatter var død, uden noget til arv
--------------------------------------------------------------------------------
449, siden før 187, udateret, Thorsager sogn
Christen Sørensen, død
Hans arvinger afgav erklæring:
Søn Rasmus Christensen
Søn Søren Christensen
Svigersøn Terkild Nielsen af Daustrup gift med datter Maren Christensdatter
--------------------------------------------------------------------------------
450, siden før 187, udateret, Thorsager sogn
Karen Sørensdatter, død
Jens Hansen Kierrup? , enke
Deres barn:
Søren Jensen
--------------------------------------------------------------------------------
451, 188, 17 februar 1816, Følle Mølle, Bregnet sogn
Mette Sørensdatter, død
Søren Andersen, enke
Hendes børn med afdøde Hans Poulsen: (se skifte 149)
Søren Hansen, i Ommestrup
Hendes børn med Johan Jørgensen: (se skifte 274)
Maren Johansdatter, har været gift
Kirsten Johansdatter, har været gift
Mette Kirstine Johansdatter, har været gift
Karen Johansdatter, 42 år, på stedet
--------------------------------------------------------------------------------
452, 190, 28 april 1816, Thorsager sogn
Husmand Haagen Olesen, død
Anne Marie Sørensdatter, enke; lavværge Knud Poulsen
Jens Christiansen mødte på sin hustru Karen Thygesdatters vegne som eneste arving.
Intet at arve.
--------------------------------------------------------------------------------
453, 190b og 190, 191b - Diverse anmeldelser samles her
14 maj 1816, Mads Nielsen anmeldte, at hans 9 uger gl søn Niels var død
Ligeledes Hans Feldballes datter Kirsten Marie af Faarup, 7 1/2 år var død
20 maj 1816, anmeldt af Søren Rasmussens i Egens, at hans søn Rasmus, omtrent 2 år var død
24 maj 1816, blev af Terchild Nielsen i Egens anmeldt, at hans søn Søren, 6 år var død
27 maj 1816, Husmand Hans Madsens datter af Egens Mette Hansdatter, 4 1/2 år var død
29 maj 1816, Søren Pedersen i Thorsager fremviste det af ham og afdøde kone Else Jensdatter oprettede testamente af 8 juni 1806
29 maj 1816, Thomas Thomassen af Faarup anmeldte, at hans datter Birthe Kirstine var død, 1  1/2 år
3 juni 1816, Laurs Fisker? datter af Bjødstrup Anne Kirstine, 7 fjerdingår (1 3/4) var død
28 juni 1816, Jens Jensen af Skrejrup, Dorthe 1 år var død
1 juli 1816 anmeldt af Rasmus Jensen i Rønde at hans datter Anne Katrine var død, nogle uger gl.
13 juli 1816, anmeldt af Søren Haag i Thorsager, at datteren Anne 1 3/4 år var død
28 juli 1816 anmeldte Jens Holst i Thorsager, at hans søn Thyge var død, omtrent 5 år
5 august 1816, anmeldte Søren Christensen i Rostved, at hans søn Søren, 1 år var død
16 september 1816, Bertel Madsen af Rønde anmeldt, at hans søn Mads Bertelsen var død
--------------------------------------------------------------------------------
454, 191b, 20 december 1816, Thorsager sogn
Husmand Niels Sørensen Molbo, død
Hans arvinger:
Søren Nielsen
Jørgen Nielsen
Jens Nielsen
Alle af Thorsager og fuldmyndige. Søren Nielsen havde bekostet begravelsen og alle gav afkald til fordel for moderen. Fattigt bo.
Se også skifte 419.
--------------------------------------------------------------------------------
455, 192, 20 december 1816, Rønde, Bregnet sogn
Ungkarl Mads Bertelsen, død
Faderen oplyste, at han ikke havde arvet og ikke ejede meget og boet sluttet
--------------------------------------------------------------------------------
456, 192 og 192b  - Diverse anmeldelser samles her
20 december 1816, Niels Sørensen af Rønde anmeldte, at hans 4 måneder gl søn Søren var død
11 januar 1817, husmand Søren Frandsen,  hans kone Dorthe Laursdatter af Thorsager var død,  han forlangte at sidde i uskiftet bo
27 januar 1817 anmeldt, at husmand Poul Smed var død (se skifte 457)
1 marts 1817, anmeldt, at husmand i Thorsager Jørgen Snedkers datter Anne Kirstine Jørgensdatter , 17 år var død
1 marts 1817, husmand Rasmus Moesmand? anmeldte, at hans kone Anne Sørensdatter var død (se skifte 459)
13 marts 1817, Poul Hagens kone Bodil Rasmusdatter var død
14 marts 1817, anmeldte kromanden, enkemand  Peder Skjødt i Rønde var død
15 marts 1817, ligeledes, at gårdmand Jacob Jensen i Thorsager var død (se skifte 458)
--------------------------------------------------------------------------------
457, 192b, 15 marts 1817, Thorsager sogn
Poul Sørensen Smed, død
Anne Johansdatter, enke
Hans børn af første ægteskab med Maren Sørensdatter:
Søren Poulsen, gift og bor i  Toggerbo, Vistoft sogn
Laurs Poulsen, 37 år, tjener i Taastrup, Feldballe sogn
Kirsten Poulsdatter, gift med skræddermester Anders ? i Ebeltoft
Anne Marie Poulsdatter, gift med Christen Pedersen i Rantzausgade i København?
Hans børn med enken:
Marie Poulsdatter, 9 år
Enkens lavværge var hendes svoger af Aarslev Laurits Nielsen
--------------------------------------------------------------------------------
458, 194b, 16 marts 1817, Thorsager sogn
Gårdmand Jacob Jensen, død
Luche Hansdatter, enke
Hans arvinger:
Broder Peder Jensen, udflytter fra Thorsager
Lavværge Jørgen Hansen, Thorsager
--------------------------------------------------------------------------------
459, 195, 17 marts 1817, Thorsager sogn
Anne Johanne Sørensdatter, død
Rasmus Nielsen Moesmand, enke
Hendes børn af første ægteskab med Niels Sørensen Skrædder:
Niels Nielsen, 14 år
Anne Marie Nielsdatter, 23 år, tjener på Bjørnsholm?
--------------------------------------------------------------------------------
460, 197b, 198b, 199 - Diverse anmeldelser samles her
1 april 1817, anmeldt at Zidsel Nielsdatter var død i Thorsager
22 april 1817, enken Kirsten Nielsdatter i Rostved, død (se skifte 471)
1 maj 1817, Niels Skovfoged i Klokkerholm, hans datter Karen Nielsdatter, 7 år død
6 maj 1817, gårdmand Jens Hansen i Rostved, død (se skifte 463)
19 juni 1817, Peder Sparres datter Mette Pedersdatter, 27 år i Rønde, død, intet at arve
11 juli 1817, anmeldte Jørgen Bendixen i Bjødstrup at hans datter Kirsten Marie var død
22 juli 1817, anmeldte Søren Haag i Thorsager at hans spæde søn Christen Sørensen var død
21 november 1817, anmeldt at Rasmus Nielsen Agrie i Egens, hans søn Rasmus var død
--------------------------------------------------------------------------------
461, 197b, 16 juni 1817, Thorsager sogn
Bodil Rasmusdatter, død
Poul Rasmussen Haagen, enke
Deres børn:
Rasmus Poulsen,
Niels Poulsen, 13 år
--------------------------------------------------------------------------------
462, 199, 23 november 1817, Rønde, Bregnet sogn
200b, 23 december 1817
205, 26 februar 1818
Christen Hansen, død
Birthe Thomasdatter, enke
Deres børn:
Peder Christensen Frandsen, 34 år
Ane Lisabeth, gift med Søren Pedersen i Thorsager
Mette gift med gårdmand Mads Sørensen af Agri
--------------------------------------------------------------------------------
463, 199, 10 december 1817, Rostved, Thorsager sogn
Fæstegaardmand Jens Hansen, død
Karen Jensdatter, enke
Deres børn:
Peder Jensen, 6 år
Svend Jensen, 4 år
Jens Christian Jensen, 2 år
Jensine Jensdatter, født i juni måned efter faderens død
Se skifte 651
--------------------------------------------------------------------------------
464, 201, 27 december 1817, Rønde, Bregnet sogn
Kromand Peder Jensen Skjødt, død
Ane Godtfredsdatter Tilkjer, enke
Deres barn
Godtfred Skjødt i Rønde, der 27 december 1817 begærede skifte
Johannes Skjødt
Laurs Skjødt
Der var i ægteskabet 4 sønner og 3 døtre
Enken havde hensiddet i uskiftet bo iht godkendt bevilling godt i København den 19 marts 1810.
--------------------------------------------------------------------------------
465, 202, 7 januar 1818, Thorsager sogn
202, 16 januar 1818
208b, nederst (kvittering)
Mette Sørensdatter, død
Christen Agrie, enkemand
Ingen livsarvinger. Hendes arvinger:
Broder Mads Sørensen i Vrinders
Søstersøn, husmand Søren Jensen i Thorsager
Brodersøn gårdmand Søren Rasmussen i Egens
Halvsøster Johanne Sørensdatter nævnes, ingen vidste hvor hun opholdt sig. Hun var angiveligt enke
--------------------------------------------------------------------------------
466, 202b, 16 januar 1818, Egens sogn
Hans Madsens datter Karen Hansdatter, omtrent 7 år var død den 14 dennes uden at efterlade sig noget til arv. Anmeldt af Jens Foged af Egens
--------------------------------------------------------------------------------
467, 202b, 17 januar 1818, Thorsager sogn
205b, 27 februar 1818
209, 22 juni 1818,
Enke Kirsten Marie Jensdatter, død
Christian Andersen, død
Deres børn:
Husmand Jens Christiansen, 52 år, i Thorsager
Husmand Niels Christiansen, 55 år, i Thorsager
Tømmermand Anders Christiansen, omtrent 43 år, i Aarhus
?VærtshusmandPeder Christiansen, omtrent 40 år, i Aarhus
Husmand, Hans Christiansen, omtrent 38 år, i Thorsager
Trine Christiansdatter, gift med selvejer Søren Mortensen i Kløje
--------------------------------------------------------------------------------
468, 202b, 20 januar 1818, Thorsager sogn
202b, 29 januar 1818
Kirsten Nielsdatter, død
Husmand Rasmus Christensen, enke
Ingen børn, hendes arvinger:
Moderen Kirsten Rasmusdatter i Thorsager, enke efter Niels Jensen i Følle, hun skulle nu bo i Skødstrup, hendes lavværge Niels Kier af Skrejrup
Broder Johan Nielsen, omtrent 32 år, tjener i Skødstrup
Søster Dorthe Nielsdatter i Aastrup, ugift
Søster Mette Nielsdatter, tjener hos Rasmus Christensen
Formynder for de 2 piger Søren Skaarup af Ommestrup, der var deres farbroder
--------------------------------------------------------------------------------
469, 202b, 25 januar 1818, Egens sogn
203b, 24 februar 1818
209, 15 juli 1818
Ane Sørensdatter, død
Smed Mads Nielsen, enke
Hendes barn med første mand Peder Kock i Bjødstrup, de blev skilt
Mette Marie Pedersdatter, 12 år
Hendes børn med enkemanden:
Søren Madsen, 5 år
Ane Marie Madsdatter, 3 år
Dorthe Marie Madsdatter, 3 uger (døde inden boet blev sluttet, hendes andel tilfaldt faderen)
--------------------------------------------------------------------------------
470, 202b, 29 januar 1818, Thorsager sogn
Zidsel Nielsdatter, død
Hendes eneste arving
Espen Nielsen
--------------------------------------------------------------------------------
471, 203b, 30 januar 1818, Rostved, Thorsager sogn
Kirsten Nielsdatter, død
Hendes arvinger:
Rasmus Nielsen af Rostved,
Peder Sub i Skrejrup
Uklart hvordan familierelationerne er
--------------------------------------------------------------------------------
472, 203b, 24 februar 1818, Egens sogn
205b, 14 april 1818
Opholdsmand Søren Sørensen Johnsen, død hos Thomas Nielsen. Anmeldt af tjenestedreng Jørgen Rasmussen, efterlod sig intet
--------------------------------------------------------------------------------
473, 205b, 2 april 1818, Thorsager sogn
Niels Bech anmeldte at hans søn Jens omtrent 3 uger var død
--------------------------------------------------------------------------------
474, 205b, 5 april 1818, Skrejrup, Thorsager sogn
207, 6 maj 1818
Ane Marie Andersdatter, død
Rasmus Poulsen, enke
Deres barn:
Maren Rasmusdatter, 21 1/2 år
--------------------------------------------------------------------------------
475, 205b, 5 april 1818, Thorsager sogn
205b, 14 april 1818,
210, 16 juli 1818
Enke Ane Rasmusdatter, død
Thyge Omme, død
Deres børn
Gjertrud Thygesdatter, gift med Rasmus Andersen i Thorsager
Ane Thygesdatter, gift med Mads Pedersen i Gjesing?
Maren Thygesdatter, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
476, 205b, 13 april 1818, Thorsager sogn
206, 6 maj 1818
Ane Margrethe Jensdatter, død
Niels Bech, enke
Deres barn:
Else Marie Nielsdatter, 2 1/2 år
Afdøde var tidligere gift med afdøde Jens Sørensen Groesen, men der var ikke børn i det ægteskab.
Formynder var bedstefader Jens Jacobsen, gårdmand i Thorsager
--------------------------------------------------------------------------------
477, 208b, 21 juni 1818, Egens sogn
Husmand Rasmus Sørensen, død
Maren Simonsdatter, enke
Ingen livsarvinger:
Hans arvinger:
En søster gift med husmand Jens Hansen i Egens
Lavværge Niels Jensen i Egens
--------------------------------------------------------------------------------
478, 210b, 11 oktober 1818, Thorsager sogn
210b, 21 oktober 1818
218, 8 april 1819
Fæstegaardmand Søren Pedersen Haag, død
Ane Elisabeth Christensdatter, enke
Deres børn:
Ane Kjerstine Sørensdatter, 9 år
Birthe Sørensdatter, 7 år
Christen Sørensen 1/2 år (12 oktober 1818 anmeldes, at han er død samme dag)
Første gang gift med afdøde Elisabeth Andersdatter, ingen børn
Anden gang gift med afdøde Ane Kirstine Jensdatter:
Deres børn:
Elisabeth Sørensdatter, 18 år
Jens Sørensen, 16 år
Svenning Sørensen, 14 år
Peder Sørensen, 12 år
Enken giftede sig med Poul Hansen Smed , der overtog fæstet.
--------------------------------------------------------------------------------
479, 211, 14 november 1818, Kalø, Bregnet sogn
214, 15 februar 1819 (skifteforvalteren ønskede at få oplyst navne på arvingerne)
224b, 16 februar 1820
Skovridder Erich Sandberg, død
Charlotte Emmerence Qvist,
Hans arvinger:
1) Broder Anders i Løvskal
2) Broder Svend i Røjgaard, død
2a) søn True
2b) søn Niels
2c) Ane Kirstine
2d) Trine
3) søster Karen i Røjgaard, død
3a) True
3b) Anders
3c) Niels
3d, Søren
3e) Ane Margrethe
3f) Johanne, boende i København, død
3fa) kendes ikke
4) søster Anne Kathrine var gift med Niels Mousen i Vivild, død
4a) True
4b) Birthe Sophie
Gensidigt testamente oprettet 11 marts 1800 og godkendt 11 marts 1806
--------------------------------------------------------------------------------
480, 212b, 6 februar 1819, Thorsager sogn
212b, 8 februar 1819
Ungkarl Mads Rasmussen, død i 1803, uden skifte, oplyst af Anders Rasmusen: født 1787- død 1803
Hans arvinger:
1) Helbroder Anders Rasmussen, født 1778, Thorsager, nu smed i Grenaa
2) Helsøster Ane Elisabeth Rasmusdatter, gift med Mads Jacobsen, udflyttergårdmand fra Thorsager
3) Halvsøster Maren Rasmusdatter, enke efter Peder Sørensen i Skarresø Skovhus
4) Halvsøster Bodil Rasmusdatter, gift med Poul Rasmussen i Thorsager, men hun død (se skifte 461)
4a) Rasmus Poulsen, født 1 juli 1797
4b) Niels Poulsen, født 19 februar 1804
5) Halvsøster Mette Marie Jørgensdatter,  gift med Peder Bach af Ommestrup
6) Halvsøster Edel Marie Jørgensdatter, gift med Rasmus Nielsen i Thorsager
Afdødes moder Maren Madsdatter, gift med Jørgen Hansen, der erfar til de sidste 2 halvsøstre
Se skifte 298 og 608
--------------------------------------------------------------------------------
481, 213b, 27 januar 1819, Thorsager sogn
213b, 28 januar 1819
217b, 7 april 1819
Ane Marie Andersdatter, død
Niels Rasmussen Abel, enke
Ingen livsarvinger, men søskende arver:
Broder Rasmus Aalborg, husmand i Nimtofte
Broder Mads Andersen Aalborg i Tirstrup
Søster ? Gift med husmand Jens Thygesen i Marie Magdalene
Søster Maren Andersdatter gift med Therkild Andersen i Hevring i Rougsø herred
Ugift søstersøn Rasmus Sørensen i Rougsø herred
Enkemanden mente, der kunne være flere søskende
Der blev intet til arv, så boet sluttede uden forsøg på at finde dem.
--------------------------------------------------------------------------------
482, 213b, 10 februar 1819, Thorsager sogn
215b, 16 februar 1819
216, 1 april 1819
Fæstehusmand Jacob Sørensen Bejer, død
Kirsten Jørgensdatter, enke
Ingen børn med enken
Børn med tidligere afdøde ægtefælle Else Sørensdatter:
Søren Jacobsen Sauge, 51 år
Ole Jacobsen, omtrent 40 år, (Søren Jacobsen havde ikke hørt fra ham i 14 år) måske i Holsten, der blev afsat arv til ham.
--------------------------------------------------------------------------------
483, 214, 15 februar 1819, Thorsager sogn
214b, 16 februar 1819
216b, 4 april 1819
Enkemand Jørgen Boesen, død
Hans børn:
Grethe Jørgensdatter, ugift
Mette Marie Jørgensdatter, ugift (blev under skiftet gift med Jacob Madsen)
Rasmus Jørgensen, ved Boe Rasmussen af Mesballe, der var farbroder
Dorthe Jørgensdatter
Se skifte 435
--------------------------------------------------------------------------------
484, 219, 13 april 1819, Rostved, Thorsager sogn
219, 14 april 1819
222b, 26 november 1819
Maren Rasmusdatter, død
Peder Nielsen Lading, enke
Deres barn
Anne Marie Pedersdatter, 4 dage, hun død en 1 /2 time før moderen
Afdødes barn:
Karen Madsdatter, formynder var morbroder Ole Rasmussen af Rostved
--------------------------------------------------------------------------------
485, 219b, 15 maj 1819, Faarup, Thorsager sogn
219b, 22 maj 1819
221, 30 juni 1819
Gjertrud Sørensdatter, død
Udflytter, fæstegårdmand Jens Pedersen, enke
Deres børn:
Søren Jensen, 19 år
Thomas Jensen, 17 år
Ane Kirstine Jensdatter, 10 år
--------------------------------------------------------------------------------
486, 220b, 23 maj 1819, Thorsager sogn
220b, 25 maj 1819
Rasmus Nielsen Moesmand, død
Karen Andersdatter, enke
Ingen børn. Hans arvinger:
Broder Søren Nielsen Moesmand  i Thorsager
BroderJørgen Nielsen Moesmand i Thorsager
Boet overdraget til privat skifte
--------------------------------------------------------------------------------
487, 221b, 16 juli 1819, Rønde, Bregnet sogn
Enke Kirsten Nielsdatter, død
Jørgen Clausen, død
Deres barn:
Ane Kirstine Jørgensdatter, gift med husmand Rasmus Jensen i Rønde
--------------------------------------------------------------------------------
488, 222, 30 juli 1819, Faarup, Thorsager sogn
Ungkarl Jacob Nielsen, 18 år, død,
Hans fader Udflytter Niels Uggelbølle. Forældrene lever. Intet til arv.
--------------------------------------------------------------------------------
489, 222, 1 august 1819, Skrejrup, Thorsager sogn
Pige Maren Jørgensdatter, 8 år død
Faderen Jørgen Groesen,
Intet til arv
--------------------------------------------------------------------------------
490, 222, 24 august 1819, Egens sogn
Pige Anne Marie Madsdatter, 4 år, død
Faderen smed Mads Nielsen
Hun efterlod til faderen den arv, hun var tillagt efter moderens død
Skifte 469
--------------------------------------------------------------------------------
491, 222, 16 november 1819, Bjødstrup, Bregnet sogn
222b, 23 november 1819
Tjenestetyende Jens Pedersen, død
Hans børn:
Dorthe Jensdatter, gift med gårdmand Anders Sørensen i Klejstrup
Anne Jensdatter, gift med Jens Rasmussen Winther, hos hvem Jens Pedersen døde
Mette Jensdatter, gift med gårdmand Jørgen Rasmussen i Bjødstrup
Karen Jensdatter, gift med gårdmand Jens Rasmussen Møller i Egens
--------------------------------------------------------------------------------
492, 223, 1 januar 1820, Rønde, Bregnet sogn
223b, 3 januar 1819
229, 25 april 1820
Enke Inger Jensdatter, død
Svenning Smed, død
Deres børn:
Mads Svenningsen, 32 år
Mette Svenningsdatter, ugift, tjener på Vosnæsgaard
Niels Svenningsen, 24 år, tjener i Skrejrup
Søren Svenningsen, 18 år, tjente moderen
Jens Svenningsen, 15 år, tjente moderen
Anne Marie Svenningsdatter, ugift, hjemme
--------------------------------------------------------------------------------
493, 224, 12 januar 1820, Bjødstrup, Bregnet sogn
239, 27 september 1820
Enke Karen Sørensdatter, død
Fæstegårdmand Hans Sørensen, død i Korup
Hendes børn af første ægteskab med Rasmus Pedersen:
Ane Marie Rasmusdatter, gift med fæstegårdmand Peder Pedersen Attrup af Korup
Hendes børn med Hans Sørensen:
Søren Hansen, gårdmand i Korup
Husmand Rasmus Hansen i Bjødstrup
Kirsten Hansdatter, gift med fæstegårdmand Laurs Madsen, udflytter fra Bjødstrup
--------------------------------------------------------------------------------
494, 224b, 17 februar 1820, Egens sogn
225, 16 marts 1820
228b, 18 april 1820
Ingeborg Sørensdatter, død
Fæstegårdmand Søren Madsen, enke
Deres børn:
Kirsten Marie Sørensdatter, 6-7 år
Søren Sørensen, 1 1/2 år
Afdødes fader Søren Thomassen fra Bjødstrup
Formynder var afdødes broder Søren Sørensen i Agri
--------------------------------------------------------------------------------
495, 224b, 28 februar 1820, Skrejrup, Thorsager sogn
Pige Karen Jensdatter, 24 år, død
Hendes far, Jens Laursen anmeldte at hun var død. Moderen lever også. Intet at arve
--------------------------------------------------------------------------------
496, 224b, 2 marts 1820, Skrejrup, Thorsager sogn
Pige Zidsel Sørensdatter, 18 år, død
Faderen Søren Moesmand, hendes moder lever også. Intet at arve.
--------------------------------------------------------------------------------
497, 224b, 4 marts 1820, Thorsager sogn
237, Erklæring af 15 juli 1820 fra Peder Sørensen i Randers
Enke Ane Pedersdatter, død
Søren Mørche, død
Deres børn:
Ane Marie Sørensdatter, gift med fæstehusmand Jørgen Danielsen
Peder Sørensen, 60 år, tømmermand i Randers
Se skifte 682 og 788
--------------------------------------------------------------------------------
498, 225, 5 marts 1820, Rønde, Bregnet sogn
233, 24 august 1820
240b, 14 april 1820
Karen Rasmusdatter, død
Jens Poulsen, enke
Hendes barn med første mand Søren Laursen:
Christine Sørensdatter, gift med husmand Hans Hansen Bødker i Rønde
Ingen børn i ægteskabet med Jens Poulsen
--------------------------------------------------------------------------------
499, 225, 7 marts 1820, Skrejrup, Thorsager sogn
240b, 12 aug 1820, erklæring
Ungkarl Niels Pedersen, død
Ingen børn. Arvinger var:
Faderen Peder Bertelsen, i Skrejrup,
Søren Moesmand var gift med en søster til afdøde
--------------------------------------------------------------------------------
500, 226, 2 april 1820, Thorsager sogn
226b, 5 april 1820
233b, 13 september 1820
Fæstegårdmand Jens Holst, død
Dorthe Marie Rasmusdatter, enke
Hans børn med enken:
Rasmus Jensen, omtrent 9 år
Anders Jensen, omtrent 4 år
Kirsten Marie Jensdatter, omtrent 5 år
Ane Marie Jensdatter, omtrent 2 år
Hans børn med første hustru Kirsten Nielsdatter:
Mette Marie Jensdatter, gift med fæstegårdmand Peder Stub i Skrejrup,
Karen Jensdatter, gift med gårdmand Hans Jensen i Esig
Ane Kirstine Jensdatter, gift med Thyge Bech, udflytter fra Thorsager
Maren Jensdatter, gift med fæster og gårdmand Niels Bech i Thorsager
Søren Jensen, myndig og tjener Peder Stub i Skrejrup
Laurs Jensen, myndig, hjemme
Niels Jensen, myndig, tjener Thyge Bech
Se skifte 635
--------------------------------------------------------------------------------
501, 228, 15 april 1820, Faarup, Thorsager sogn
228, 15 april 1820
237b, 19 september 1820
240b, Erklæring af 1 september 1820 underskrevet Niels Nielsen i Grenå
Enke, fæstehusmand Niels Jørgensen, død
Margrethe Pedersdattter, død
Deres børn:
Niels Nielsen, myndig i Grenå
Dorthe Nielsdatter, gift med toldbetjent Niels Møller i Thisted
Peder Nielsen, myndig i Faarup
Jørgen Nielsen, myndig i København
Frederik Nielsen, myndig, i København
--------------------------------------------------------------------------------
502, 230, 3 maj 1820, Faarup, Thorsager sogn
230b, 17 juni 1820
239b, 28 september 1820
Fæstegårdmand Niels Jensen Skovfoged, død
Ane Margrethe Sørensdatter, enke
Deres børn:
Søren Nielsen, myndig
Jens Nielsen, mindreårig
Karen Nielsdatter, gift med Niels Sørensen, Rolsøgaard
Grethe Nielsdatter, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
503, 230, 5 maj 1820, Skrejrup, Thorsager sogn
239, 28 september 1820
Søren Groesen, død
Hans børn:
Jørgen Sørensen Groesen
Maren Sørensdatter gift med fæstergårdmand Morten Bach i Thorsager
--------------------------------------------------------------------------------
504, 230, 16 juni 1820, Thorsager sogn
234b, 15 september 1820
Mette Marie Nielsdatter, død
Jens Nielsen Snedker, enke
Deres børn:
Niels Jensen, 5 år
Ane Kirstine Jensdatter, 1 år
Uskiftet bo indtil videre
--------------------------------------------------------------------------------
505, 230, 16 juni 1820; Rostved, Thorsager sogn
235b, 16 september 1820
Enke Mette Marie Nielsdatter, ønskede skifte, på grund af nyt ægteskab
Husmand Rasmus Sørensen, død
Deres barn:
Karen Rasmusdatter, umyndig
Hendes kommende ægtefælle, Anders Jensen
--------------------------------------------------------------------------------
506, 230, 7 juli 1820, Rønde, Bregnet sogn
240b, 17 juli 1820, erklæring
Tjenestepige Zidsel Marie Christensdatter, død
Hendes fader Christen Olesen, Møeberg var eneste arving
Anmeldt af Søren Jørgensen Korup
--------------------------------------------------------------------------------
507, 230, 21 juli 1820, Egens sogn
230b, 19 august 1820,
Karen Rasmusdatter, død
Fæster Poul Christensen Kok, enke
Deres barn:
Ane Poulsdatter
Formynder var morbroderen, selvejergårdmand Jens Rasmussen Møller i Egens
--------------------------------------------------------------------------------
508, 230, 4 august 1820, Thorsager sogn
Fæstehusmand Jens Rasmussen, anmeldte, at hans søn Søren, var død få dage gammel, uden noget til arv. Begge forældre lever
--------------------------------------------------------------------------------
509, 230, 6 august 1820, Thorsager sogn
230b, 19 august 1820
Karen Sørensdatter, død
Sognefoged og fæstegårdmand Peder Basse, enke
De efterlod sig ikke børn
Hendes børn med tidligere afdøde ægtefælle Christian Madsen:
Søren Christiansen, gårdmand i Thorsager
Hans Christiansen, gårdmand i Begtrup
Se skifte 294 og 303
--------------------------------------------------------------------------------
510, 232b, 15 juli 1820, Rønde, Bregnet sogn
Ane Nielsdatter, død
Søren Madsen Winther, enke
Deres barn:
Mads Sørensen, død (få timer efter moderen)
Søren Madsen Winther arvede efter den afdøde søn og efter sin kone.
--------------------------------------------------------------------------------
511, 233, 21 august 1820, Thorsager sogn
Fæstehusmand Jens Rasmussen anmeldte, at hans datter Maren, 3 uger, var død. Intet til arv. Begge forældre lever.
--------------------------------------------------------------------------------
512, Røgter på Kalø, Jens Nielsen Bonde anmeldte, at hans søn Niels, 1 1/2 år var død uden noget til arv. Begge forældre lever.
--------------------------------------------------------------------------------
513, 233, 7 september 1820, Thorsager sogn
236, 18 september 1820
243b, 14 februar 1821
Karen Thygesdatter, død
Fæstehusmand Jens Christiansen Bonde, enke
Deres børn:
Kirsten Marie Jensdatter, umyndig
Gjertrud Jensdatter, umyndig
--------------------------------------------------------------------------------
514, 233, 10 september 1820, Bjødstrup, Bregnet sogn
237b, 19 september 1820
238b, 27 september 1820
Fæstegårdmand Peder Jørgensen Hjulmand, død
Dorthe Nielsdatter, enke
Deres børn:
Maren Pedersdatter, ugift
Mette Pedersdatter, ugift
Niels Pedersen, 16 år
Ane Pedersdatter, ugift
Jørgen Pedersen, 8 år
Alle hjemme
--------------------------------------------------------------------------------
515, 241, 11 december 1820, Bjødstrup, Bregnet sogn
241, 13 december 1820
250b, 13 december 1821
Dorthe Marie Sørensdatter, død
Fæstegårdmand Søren Thomassen, enke (se skifte 516)
Deres børn:
1) Søren Sørensen, gårdmand i Agri
2) Ane Sørensdatter, død, gift med Peder Kok i Bjødstrup, (se skifte 469) gift med smed Mads Nielsen
2a) Mette Marie Pedersdatter, ugift og hos faderen Peder Kok
2b) søn Søren Madsen, 8 år, hos faderen Mads Nielsen (Se skifte 469)
3) Thomas Sørensen
4) Ingeborg Sørensdatter, død var gift med gårdmand Søren Madsen i Egens (Se skifte 494)
4a) Kirsten Marie Sørensdatter, omtrent 6 år
4b) Søren Sørensen, 2 år
5) Maren Sørensdatter, gift med Søren Pedersen i Agri
Der blev ikke noget at arve
--------------------------------------------------------------------------------
516, 241, 12 december 1820, Bjødstrup, Bregnet sogn
241, 13 december 1820
250b, 13 december 1821
Fæstegårdmand Søren Thomassen, død
Første gang gift med afdøde Ane Sørensdatter, ingen børn
Anden gang med Dorthe Marie Sørensdatter, død, (se skifte 515)
Deres børn, se skifte 515
Der blev ikke noget at arve
--------------------------------------------------------------------------------
517, 242 - Diverse anmelder om dødsfald, særligt børn
22 december 1820, blev anmeldt, at Therkild Nielsens datter Dorthe Marie, omtrent 8 år var død i Egens uden noget til arv
242b, 23 december 1820 anmeldte husmand Peder Nielsen af Faarup, at hans datter Ane Elisabeth omtrent 4 år var død uden noget til arv
5 januar 1821, anmeldt at fæstegårdmand Morten Bachs søn Rasmus, omtrent 12 år var død uden noget til arv.
--------------------------------------------------------------------------------
518, 242b, 11 januar 1821, Thorsager sogn
242b, 12 januar 1821
251b, 20 december 1821
255b, nederst
Fæstegårdmand Peder Pedersen Holst, død
Maren Sørensdatter, død
Deres børn:
Peder Pedersen Holst, i Thorsager
Ane Pedersdatter, gift med fæstegårdmand Niels Jensen i Skrejrup
Dorthe Pedersdatter, gift med Rasmus Andersen i Thorsager
Maren Pedersdatter, ugift og er hos svogeren i Skrejrup, med formynder Søren Rygaard
Se skifte 433
--------------------------------------------------------------------------------
519, 244, 17 januar 1821, Thorsager sogn
252b, 20 december 1821
Søren Eliasen, død
Ane Nielsdatter, enke (død 4 juli 1821)
Deres børn:
Fæstehusmand Jørgen Sørensen i Thorsager (født 1788)
Niels Sørensen, gårdmand i Uggelbølle (født 1782)
--------------------------------------------------------------------------------
520, 244, 24 januar 1821, Klokkerholm, Thorsager sogn
Niels Pedersen Ladefoged anmeldte, at hans datter Ane Nielsdatter, 7 år var død uden at efterlade sig noget til arv
--------------------------------------------------------------------------------
521, 244, 14 februar 1821, Egens sogn
244b, 15 marts 1821
251, 14 december 1821
Ane Madsdatter, død
Sognefoged og fæstegårdmand Jens Møller
Deres børn:
Maren Jensdatter, gift med gårdmand Niels Rasmussen Rønde i Tved
Mette Jensdatter, gift med fæstegårdmand Anders Sørensen Skomager i Egens
Karen Jensdatter, ugift
Søren Jensen, 23-24 år
Mine Jensdatter, ugift
Ane Jensdatter, ugift
Formynder og kurator Søren Madsen af Egens
--------------------------------------------------------------------------------
522, 244, 24 februar 1821, Thorsager sogn
Anmeldt at husmand Søren Jensen søn, Jens, 3/4 år var død uden noget til arv.
--------------------------------------------------------------------------------
523, 244, 24 februar 1821, Thorsager sogn
Anmeldt at gårdbeboer Rasmus Andersens søn Anders, omtrent 3 år, var død uden noget til arv
--------------------------------------------------------------------------------
524, 244, 2 marts 1821, Rønde, Bregnet sogn
Anmeldt at skolelærer Jens Agries datter Karen omtrent 3 1/2 år var død uden noget til arv
--------------------------------------------------------------------------------
525, 244, 10 marts 1821, Thorsager sogn
250, 25 oktober 1821
266, 16 december 1822
Karen Sørensdatter, død
Fæstehusmand Søren Olesen, enke
Deres børn:
Kirsten Sørensdatter, gift med husmand Rasmus Hansen i Bjødstrup
Ellen Sørensdatter, gift med husmand Rasmus Buch i Weihuset ved Vedøe?
Maren Sørensdatter, ugift, tjener på Kalø
Karen Sørensdatter, gift med husmand Jørgen Thygesen i Følle
Søren Sørensen, i Uggelbølle, skolelærer
--------------------------------------------------------------------------------
526, 245b, 16 marts 1821, Rønde, Bregnet sogn
246, 16 marts 1821
253, 22 december 1821
Fæstegårdmand Niels Svenningsen anmeldte, at tjenestekarl Rasmus Pedersen var død hos ham. Afdøde havde kun været hos Niels Svenningsen nogle dage, han kom syg til ham. Han medbragte ingen skudsmålsbog, men angivet at den var hos Christen Clausen i Ebdrup? Usle klæders værdi kunne ikke dække begravelsen
Der nævnes en Jørgen Stevns på Samsø, der skulle være hans stedfader
Hans arvinger viste sig at være
Broder Søren Pedersen af Pillemark på Samsø
Søster Birthe Pedersdatter, gift med Søren Erichsen
Broder Morten Pedersen i Wadstrup
Afdøde var født i Besser sogn 1774
--------------------------------------------------------------------------------
527, 246b, 27 april 1821, Rønde, Bregnet sogn
246b, 28 maj 1821
248b - oversigt over afdødes tilgodehavende
249, 11 september 1821
292, 21 maj 1825
298, 22 september 1825
302b, 5 december 1825
307b, 13 januar 1826, Randers Amtsstue
Fæstegårdmand Anders Rasmussen, død
Birthe Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Rasmus Andersen, 8-9 år
Zidsel Andersdatter, 6-7 år
Jens Andersen, 1 1/2 år
Enken giftede sig med Peder Jensen Smech
--------------------------------------------------------------------------------
528, 246b, 15 maj 1821, Thorsager sogn
Hanne Sørensdatter, 4-5 år, død, faderen fæstehusmand Søren Hansen, intet til arv
--------------------------------------------------------------------------------
529, 246b, 27 maj 1821, Rønde, Bregnet sogn
Indsidder Peder Frandsens søn, Christen var død, få dage gl.
--------------------------------------------------------------------------------
530, 247b, 5 juni 1821, Rønde, Bregnet sogn
Husmand Søren Jensen anmeldte, at hans søn Jens, 14 dage gl var død uden noget til arv
--------------------------------------------------------------------------------
531, 247b, 30 juni 1821, Faarup, Thorsager sogn
247b, 1 juli 1821
264, 13 december 1822
Thomas Thomassen, død
Mette Pedersdatter, enke
Deres børn:
Thomas Thomassen, 9 år
Ane Thomasdatter, 5 1/2 år
Birthe Kirstine Thomasdatter, 11/2 år
Hans tidligere hustru Birthe Rasmusdatter, død (se skifte 430)
Deres barn:
Rasmus Thomassen, 19 år
Formynder for de umyndige farbroder Niels Thomassen i Thorsager
Enken giftede sig med Niels Sørensen
Intet at arve. Niels Sørensen lovede at betale gælden
--------------------------------------------------------------------------------
532, 248, 9 juli 1821, Faarup, Thorsager sogn
248, 8 august 1821
248b, 20 august 1821
264, 12 december 1822
Karen Marie Jensdatter, død
Tjenestekarl Rasmus Nielsen, enke
Deres barn:
Ane Rasmusdatter, 14 dage
Fæstegårdmand Jens Pedersen anmeldte, at hans datter Karen Marie Jensdatter, der tjente hos ham var død: Hun havde alene været gift med efterlevende mand tjenestekarl Rasmus Nielsen i Faarup
Ane Rasmusdatter døde kort efter moderen, se side 248b
--------------------------------------------------------------------------------
533, 248, 15 juli 1821, Thorsager sogn
Fæstehusmand Jens Hansen Abels datter Kirsten Marie Jensdatter, 5-5 måneder var død uden noget til arv
--------------------------------------------------------------------------------
534, 248b, 21 august 1821, Thorsager sogn
Anmeldt at husmand Niels Skrædders datter Cicilia Nielsdatter, omtrent 17 1/2 år var død, uden noget til arv. Forældrene lever.
--------------------------------------------------------------------------------
535, 249b, 24 september 1821, Thorsager sogn
Anmeldt at tjenestepige Gjertrud Pedersdatters uden for ægteskab fødte datter, Maren 1 1/4 år var død uden noget til arv.
--------------------------------------------------------------------------------
536, 249b, 8 oktober 1821, Thorsager sogn
249b, samme dag
266b, 16 december 1822
Tjenestedreng Søren Pallesen, 20 år, død
Hans søskende arver:
Broder Hans Pallesen, 34 år, tjener kammerråd Esmarch på Marienholt
Søster Ane, ugift, tjener i Vejlby ved Aarhus
Broder Jørgen Pallesen, 27 år, opholder sig ved Første Jydske Regiment i København
Søster Hanne, ugift, tjener i Hammelev
--------------------------------------------------------------------------------
537, 250b, 13 november 1821, Thorsager sogn
Husmand Søren Rasmussen anmeldte, at hans datter Karen Sørensdatter, 2 1/2 år var død uden noget til arv.
--------------------------------------------------------------------------------
538, 254, 12 januar 1822, Rønde, Bregnet sogn
Fæstehusmand Peder Keiser anmeldte, at hans søn Jens Pedersen 6-7 uger var død uden noget til arv
--------------------------------------------------------------------------------
539, 254, 3 februar 1822, Thorsager sogn
264b, 13 december 1822
Dorthe Nielsdatter, død
Søren Holst, enke
Deres børn:
Ane Sørensdatter, gift med gårdmand Poul Rasmussen i Mesballe
Kirsten Sørensdatter, gift med gårdmand Jens Jensen i Skrejrup
Niels Sørensen Holst, 35 år
Søren Sørensen, 30 år
--------------------------------------------------------------------------------
540, 256b, 3 marts 1822, Thorsager sogn
257, 2 april 1822
263b, 12 december 1822,
Maren Pedersdatter, død
Fæstehusmand Poul Rasmussen, enke
Deres børn:
Bodil Marie Poulsdatter, 3 år
Ane Kirstine Poulsdatter, omtrent 3 fjedring år
--------------------------------------------------------------------------------
541, 256b, 13 marts 1822, Egens sogn
256b, 14 marts 1822
265, 16 december 1822
Enke, fæstegårdmand Poul Christensen Koch, død
Karen Rasmusdatter, død
Deres barn:
Ane Poulsdatter, 15 år
--------------------------------------------------------------------------------
542, 257, 15 marts 1822, Klokkerholm, Thorsager sogn
258, 15 april 1822
266, 16 december 1822
Niels Pedersen Skovfoged, død
Wilhelmine Pedersdatter, enke
Deres børn:
Peder Nielsen Skovfoged, 17 år
Ane Kirstine Nielsdatter, 15 år
Søren Nielsen, 14 år
Mette Sophie Nielsdatter, 9 år
Kirsten Nielsdatter, 8 år
Maren Nielsdatter, 4 år
Karen Nielsdatter, 2 år
Afdødes broder Lars Pedersen Skovfoged ved Ringelmose var formynder
--------------------------------------------------------------------------------
543, 258, 9 april 1822, Thorsager sogn
259b, afskrift af testamente
260, 22 juni 1822
Maren Andersdatter, død
Fæstehusmand Jens Andersen, enke
Ingen børn
Hun havde tidligere været gift med Søren Jacobsen, men der var ikke børn i dette ægteskab.
--------------------------------------------------------------------------------
544, 259, 17 april 1822, Rostved, Thorsager sogn
259, 19 april 1822
Maren Andersdatter, død
Anders Madsen, enke
Der var ikke børn i ægteskabet.
Tidligere gift med:
Peder Rasmussen, død
Deres børn:
Jacob Pedersen, 30 år, i Maarup
Se skifte 340
--------------------------------------------------------------------------------
545, 259, 28 maj 1822, Korup, Bregnet sogn
260, 28 juni 1822
264b, 14 december 1822
Mette Jensdatter, død
Fæstegårdmand Peder Jensen Bonde, enke
Deres børn:
Jens Pedersen, 26 år
Dorthe Pedersdatter, ugift, hjemme
--------------------------------------------------------------------------------
546, 259, 22 juni 1822, Thorsager sogn
261, 22 juli 1822
273b, 22 december 1823
Fæstegårdmand Mads Sørensen Rygaard, død
Mette Nielsdatter, enke
Deres børn:
Søren Madsen, 26 år
Mette Marie Madsdatter, ugift, nu dec. 1823 gift med Rasmus Nielsen
Ane Marie Madsdatter, ugift
Intet at arve
--------------------------------------------------------------------------------
547, 261b, 30 juni 1822, Thorsager sogn
Anmeldt at Mads Jacobsens søn, Rasmus Madsen, 20 år var død, uden noget til arv:
--------------------------------------------------------------------------------
548, 262, 8 aug 1822, Bjødstrup, Bregnet sogn
Anmeldt at fæstegårdmand Søren Christensens søn Søren, 2 år var død uden noget til arv:
--------------------------------------------------------------------------------
549, 262, 12 august 1822, Thorsager sogn
Fæstegårdmand Søren Bech udflytter fra Thorsager, at hans søn Christen, 5 år var død uden noget til arv
--------------------------------------------------------------------------------
550, 262, 12 oktober 1822, Egens sogn
262, 12 november 1822
272b, 22 december 1823
Ane Mortensdatter, død
Fæstegårdmand Therkild Nielsen, enke
Deres børn:
Morten Therkildsen, 7 år
Niels Therkildsen, 4 1/2 år
Knud Therkildsen, 2 1/2 år
Søren Therkildsen, 8 dage (se skifte 559)
--------------------------------------------------------------------------------
551, 262, 17 oktober 1822, Egens sogn
Fæstegårdmand Bendix Nielsen anmeldte, at hans datter Ane, 15 år var død uden noget til arv
Og 1 november 1822 anmeldtes at hans datter Ane Marie,  3 år ligeledes var død
--------------------------------------------------------------------------------
552, 263, 18 november 1822, Egens sogn
Anmeldt at fæstegårdmand Jens Møllers datter, Karen Jensdatter var død uden noget til arv, da hendes arv efter moderen allerede var anvendt til hendes gavn.
Se skifte 521
--------------------------------------------------------------------------------
553, 263, 20 november 1822, Rønde, Bregnet sogn
282, 8 november 1824
301b, 11 november 1825
Fæstehusmand Hans Hansen Bødker, død
Christine Sørensdatter, enke
Deres børn:
Johanne Marie Hansdatter, ugift (gift med Jacob Sørensen mellem 1822 og 1824)
Karen Hansdatter, gift med indsidder Mads Poulsen i Rønde
Søren Hansen, 17-18 år
Hans Hansen, 15 år
Jens Hansen, 10-11 år
Ane Dorthe Hansdatter, hjemme
Enken giftede sig med Jens Nielsen
Se skifte 882
--------------------------------------------------------------------------------
554, 263b, 26 november 1822, Rønde, Bregnet sogn
Tjenestekarl Laurs Pedersen, død
Hans arvinger:
Faderen Peder Stilling i Rønde
Søster Marianne Pedersdatter
--------------------------------------------------------------------------------
555, 263b, 8 december 1822, Ringelmosehuset, Bregnet sogn
Barnet Christine Johanne Pedersdatter, 3/4 år, død
Faderen Skovridder Pedersen
Efterlod sig ikke noget til arv
--------------------------------------------------------------------------------
556, 267, 28 december 1822, Rønde, Bregnet sogn
268b, 14 marts 1823
287, 23 december 1824 (Sammen med skifte 557)
Ungkarl, Morten Rasmussen, død
Hans arvinger:
moderen Mette Kirstine Mortensdatter i Rønde
Søster Inger Rasmusdatter, ugift
Søster Edel Rasmusdatter, gift med snedker Søren Schousen i Ebeltoft
Broder Jørgen Rasmussen, 21-22 år, tjener i Rønde
Søster Ane Rasmusdatter, ugift
Broder Christen Rasmussen, omtrent 18 år
Halvsøster Ane Kirstine Emmertsdatter, ugift
Halvsøster Mette Emmertsdatter, ugift
Halvsøster Birthe Emmertsdatter, gift med husmand Henrik i Eskerod
Halvbroder Frederik Emmertsen, omtrent 28 år, opholder sig i København
Halvbroder Emmert Emmertsen, omtrent 26 år, tjener i Følle Mølle
Hans far, skovfoged Rasmus Jørgensen, død
Se skifte 351
Skarlagensfeber hærgede
--------------------------------------------------------------------------------
557, 267, 31 december 1822, Rønde, Bregnet sogn
287, 23 december 1824 (sammen med skifte 556)
Christen Rasmussen, død
Han var søn af skovfoged Rasmus Jørgensen.
Halvsøster Mette Emmertsdatter
Se skifte 556
Skarlagensfeber herskede
--------------------------------------------------------------------------------
558, 267b, 1 januar 1823, Thorsager sogn
268, 13 marts 1823
286b, 23 december 1824
Anmeldt af Christen Agrie, at afdøde fæstehusmand Rasmus Jensens søn Niels Rasmussen, 21 år var død af skarlagensfeber. Efterlader sig moderen Karen Nielsdatter og en søster Grethe Rasmusdatter, ugift, formynder Peder Bertelsen
--------------------------------------------------------------------------------
559, 267b, 268 - Diverse anmeldelser af børns død
5 januar 1823, fæstegårdmand Therkild Nielsens  søn Søren, 2-3 måneder, død uden noget til arv, bortset fra arv efter moderen, se skifte 550
11 januar 1823, Bertel Jørgensens søn af Rønde, Knud Bertelsen, 3 år, død, intet til arv
14 januar 1823, fæstegårdmand i Skrejrup Niels Jensens datter Maren Nielsdatter, 6 år, død, intet til arv
30 januar 1823, anmeldt at Niels Bach af Thorsager, at hans søn Jens Nielsen, 4 år gl. død
15 februar 1823, anmeldt at fæstegårdmand Thomas Sørensen Stær af Rostved, hans søn Rasmus omtrent 20 uger, død, intet til arv
4 marts 1823, Fæstehusmand Poul Rasmussen i Thorsager, hans datter Maren 2 dage, død uden noget til arv
15 marts 1823, Jens Ebbesen i Rønde anmeldte, at steddatter Ane Sørensdatter, 24-26 år var død, eneste arving var moderen Maren Jensdatter gift med anmelderen. Se skifte 396
18 marts 1823, fæstegårdmand Niels Sørensen Holst af Thorsager anmeldte, at hans datter Else Marie Nielsdatter, omtrent 8 år var død uden noget til arv
269b
20 marts 1823, fæstehusmand Jørgen Sørensen Eliasse i Thorsager anmeldte, at hans søn Peder, omtrent 1 år var død uden noget til arv
7 april 1823, tjenestekarl Laurs Jensen af Thorsager anmeldte at hans datter Maren 14 dage var død uden noget til arv.
7 april 1823 anmeldt at fæstegårdmand Sørens Hansens søn Svend, 8 år var død i Korup, uden noget til arv
12 april 1823, anmeldte fæstehusmand Jørgen Eliassen af Thorsager, at hans datter Ane Kirstine, 3 1/2 år var død uden noget til arv.
18 april 1823, anmeldt at fæstegårdmand Thomas Sørensens datter i Bjødstrup, 3 år var død uden noget til arv
22 april 1823, anmeldt at husmand Poul Olesen i Thorsager, hans datter Ane Kirstine, 7 1/2 år var død uden noget til arv
27 april 1823, anmeldte husmand Jørgen Rasmussen af Rønde, at hans stedsøn Michel Henriksen, 16-17 år søn af afdøde Henrik Krüger i Ebeltoft var død uden livsarvinger, moderen Ane Dorthe Michelsdatter, gift med anmelderen og en halvbroder Henrik Jørgensen, 5-6 år arvede. Se skifte 561
--------------------------------------------------------------------------------
560, 269, 29 marts 1823, Thorsager sogn
272, 27 november 1823
273, 22 december 1823
Grethe Pedersdatter, død
Peder Bertelsen, enke
Deres barn:
Peder Pedersen, 3 uger
--------------------------------------------------------------------------------
561, 270, 27 april 1823, Rønde, Bregnet sogn
286, 23 december 1824
Michel Henriksen, død
Hans arvinger:
Moderens Ane Dorthe Michelsdatter, gift med husmand Jørgen Rasmussen
Halvbroder Henrik Jørgensen, 5-6 år
Afdødes fader Henrik Krüger, død i Ebeltoft
Kromanden Johannes Skjødt i Rønde var formynder
--------------------------------------------------------------------------------
562, 270b, 30 august 1823, Egens sogn
270b, 2 september 1823
295, 31 maj 1825, Randers Amtsstue, afgørelse om boet behandling
307, 13 december 1825
315b, 13 september 1826
Birthe Nielsdatter, død
Fæstehusmand Peder Nielsen, enke
Ingen børn
Hun havde tidligere været gift med afdøde Niels Pedersen.
Ingen børn i dette ægteskab heller
Afdødes forældre er forlængst døde
Ingen arvinger meldte sig, iøvrigt intet til arv.
--------------------------------------------------------------------------------
563, 271, 5 oktober 1823, Thorsager sogn
273b, 22 december 1823
Fæstegårdmand Anders Jensen, død
Inger Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Jens Andersen, 40 år
Rasmus Andersen, 30 år
Ane Margrethe Andersdatter, gift med fæstegårdmand Peder Holst i Thorsager
--------------------------------------------------------------------------------
564, 271, 6 oktober 1823, Thorsager sogn
Karen Jensdatter, død
Fæstehusmand Niels Skrædder, enke
Deres børn:
Christen Nielsen, , 26 år
Maren Nielsdatter, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
565, 271, 25 november 1823, Thorsager sogn
Fæstehusmand Jens Nielsens søn Jørgen, 2 dage var død
--------------------------------------------------------------------------------
566, 271, 26 november 1823, Skrejrup, Thorsager sogn
274, 27 december 1823
285b, 22 december 1824
Fæstegårdmand Ebbe Sørensen, død
Første gang gift med Ane Sørensdatter, hun død
Deres børn
Jens Ebbesen, død
Søren Ebbesen, død
Anden gang gift med Kirsten Rasmusdatter, enke
Deres børn
Ane Ebbesdatter, ugift
Søren Ebbesen, 25-26 år
Ane Ebbesdatter, død
--------------------------------------------------------------------------------
567, 271b, 26 november 1823, Thorsager sogn
271b, 27 november 1823
283, 21, december 1824
Ane Johansdatter, død
Jens Rasmussen Lucas, enke
Deres børn:
Poul Jensen, 6 år
Hendes børn af første ægteskab med Poul Smed:
Marie Poulsdatter, ugift
Se skifte 457
--------------------------------------------------------------------------------
568, 272b, 5 december 1823, Thorsager sogn
281, 13 september 1824
305b, 9 december 1825
Ane Poulsdatter, død
Fæstehusmand Jens Nielsen, enke
Deres barn:
Poul Jensen, 2 år
Formynder var afdødes broder Niels Poulsen af Thorsager
--------------------------------------------------------------------------------
569, 274b, 21 januar 1824, Skrejrup, Thorsager sogn
275, 24 januar 1824
287b, 23 december 1824
Niels Andersen, død
Ane Rasmusdatter, enke
De efterlod sig ikke børn
Hans barn med første hustru Dorthe Sørensdatter:
Søren Nielsen, 33 år, i København
Enkens nye mand Søren Nielsen
--------------------------------------------------------------------------------
570, 275b, 4 februar 1824, Skrejrup, Thorsager sogn
Anmeldt at husmand Jens Hansen søn, Hans , 16 år var død uden noget til arv
--------------------------------------------------------------------------------
571, 275b, 8 februar 1824, Thorsager sogn
277, 14 maj 1824,
283b, 21 december 1824
Udflytter fæstegårdmand Niels Sørensen Holst, død
Karen Thygesdatter, enke
Deres børn:
Søren Nielsen, 7 år
Dorthe Nielsdatter, 5-6 år
Thyge Nielsen, 4 år
Rasmus Nielsen, 2 år
Nielsine Nielsdatter
Lavværge Søren Jensen, formynder fæstegårdmand Jens Jensen af Skrejrup, der er gift med den afdødes søster
--------------------------------------------------------------------------------
572, 275b, 15 februar 1824, Egens sogn
275b, 16 marts 1824
284, 21 december 1824
Gårdmand Jens Pedersen, død
Kirsten Marie Nielsdatter, enke
Deres børn:
Peder Jensen, omtrent 12 år
Karen Jensdatter, ugift
Birthe Sophie Jensdatter, ugift
Søren Jensen, omtrent 2 år
Niels Jensen, omtrent 1 1/2 år
Se skifte 575
--------------------------------------------------------------------------------
573, 276b, 12 april 1824, Thorsager sogn
280, 27 aug 1824
293, 21 maj 1825
Søren Andersen Bech, død
Maren Poulsdatter, enke
Deres børn:
Anders Sørensen, 21-22 år
Poul Sørensen, 19-20 år
Thyge Sørensen, 19-20 år
Hans Sørensen, 17-18 år
Mette Sørensdatter, ugift
Søren Sørensen, 13-14 år
Rasmus Sørensen, 11-12 år
Svenning Sørensen, 9-10 år
Dorthe Sørensdatter, ugift
Karen Marie Sørensdatter, ugift
Afdødes broder fæstegårdmand Niels Andersen Bech af Thorsager
Se skifte 742
--------------------------------------------------------------------------------
574, 276b, 6 maj 1824, Egens sogn
285, 21 december 1824
Fæstegårdmand Niels Thomassen, død
Birthe Sørensdatter, enke
Deres børn:
Kirsten Marie Nielsdatter, gift med gårdfæster Jens Greve i Egens, men han død
Maren Nielsdatter, gift med Søren Jensen i Egens
Hans børn med tidligere afdøde ægtefælle, Dorthe Sørensdatter:
Gårdmand Therkild Nielsen, 50 år
Maren Nielsdatter, gift med gårdmand Jens Foged i Egens
Se skifte 276
--------------------------------------------------------------------------------
575, 277, 12 maj 1824, Egens sogn
284, 21 december 1824
Barn Niels Jensen, 1 1/2 år, død
Hans familie:
Faderen Jens Greve, død
Moderen Kirsten Marie Nielsdatter
Broder Peder Jensen, 12 år
Søster Karen Jensdatter, ugift
Søster Birthe Sophie Jensdatter, ugift
Søren Jensen
Se skifte 572
--------------------------------------------------------------------------------
576, 277b, 2 juni 1824, Thorsager sogn
278b, 20 august 1824
285, 22 december 1824
Enke Ane Christensdatter, død
Udflyttergårdmand Jørgen Haag, enke
Deres børn:
Ane Jørgensdatter, gift med gårdmand Thomas Sørensen i Bjødstrup
Mette Jørgensdatter, gift med husmand Jens Bonde af Thorsager
Karen Jørgensdatter, ugift
Peder Jørgensen, 29-30 år
Christen Jørgensen, 27-28 år (død under skiftet behandling)
Formynder var afdødes broder Søren Christensen af Rostved
Se skifte 578 og 581
--------------------------------------------------------------------------------
577, 278, 20 juni 1824, Thorsager sogn
Anmeldt at gårdmand Jens Nielsens datter Dorthe var død 2-3 år, uden noget til arv
--------------------------------------------------------------------------------
578; 278, 20 juni 1824, Thorsager sogn
279b, 20 august 1824
294, 21 maj 1825
Karen Mortensdatter, død
Tjenestekarl Peder Jørgensen, enke
Deres barn:
Jørgen Pedersen, omtrent 1 år
Enkemandens broder Christen Jørgensen
Afdødes broder Mads Mortensen af Skrejrup
Se skifte 576 og 581
--------------------------------------------------------------------------------
579, 278, 30 juni 1824, Thorsager sogn
Gårdmand Søren Christiansen Stenaaes  datter Kirstine 1/2 år var død uden noget til arv.
--------------------------------------------------------------------------------
580, 278, 30 juni 1824, Thorsager sogn
Peder Pedersen Holsts datter Kirstine Marie Pedersdatter, 11 uger, var død uden noget til arv
--------------------------------------------------------------------------------
581, 278, 7 juli 1824, Thorsager sogn
Tjenestekarl Christen Jørgensen, død af smitsom sygdom, ugift, ingen børn
Hans fader Jørgen Haag
Se skifte 576 og 578
--------------------------------------------------------------------------------
582, 278b, 11 juli 1824, Rostved, Thorsager sogn
285b, 22 december 1824
Husmand Laurs Bendixen, død
Karen Jørgensdatter, død
Deres barn:
Maren Laursdatter, gift med Rasmus Sørensen i Rostved
Bendix Laursen, 28-30 år
Ane Laursdatter, gift med tjenestekarl Søren Sørensen i Feldballe
--------------------------------------------------------------------------------
583, 278b, 13 juli 1824, Thorsager sogn
287b, 23 december 1824
Karen Rasmusdatter, død
Husmand Peder Bertelsen, enke
Ingen børn, hendes fader Rasmus Olesen af Kradberg
--------------------------------------------------------------------------------
584, 278b, 31 juli 1824, Thorsager sogn
281b, 19 september 1824
306, 9 december 1825
Tjenestekarl Jørgen Jørgensen, død
Birgitte Pedersdatter, enke
Deres barn
Jørgen Jørgensen, 4 år
Enken giftede sig med Rasmus Christensen
--------------------------------------------------------------------------------
585, 278b, 6 august 1824, Ringelmosehuset, Bregnet sogn
Skovridder Pedersen anmeldte, at hans søn Peter Christian, 1/2 år var død uden noget til arv.
--------------------------------------------------------------------------------
586, 282, 6 november 1824, Thorsager sogn
Anmeldt at Poul Haagens søn, Jens Poulsen, 0? dag var død uden noget til arv
--------------------------------------------------------------------------------
587, 289b, 1 januar 1825, Thorsager sogn
304b, 7 december 1825,
Dorthe Marie Hansdatter, død
Husmand Niels Rasmussen, enke
Ingen børn med ham
Tidligere gift i Hyllested med afdøde Hans Jepsen og med ham avlet bøn, men de var efter anmelderen Greis Poulsens vidende ealle død uden børn
Hendes arvinger:
Helbroder  Michel Hansen, 56 år, husmand i Feldballe
Helsøster Mette Marie Hansddatter, gift med husmand Poul Christensen i Feldballe
Helsøster Ane Kirstine Hansdatter, gift med Michel pedersen i Aalsrode
Halvbroder Hans Jensen, 44 år, husmand i Grønfeldt
Halvsøster Marianne Jensdatter, gift med Knud Høj i Feldballe
Halvbroder Niels Jensen, 30 år
Halvbroder Jens Jensen, 26 år, tjener på Lyngsbækgaard
--------------------------------------------------------------------------------
588, 289b, anmeldt at fæstegårdmand Mortens Bachs søn af Thorsager, Rasmus var død 19 uger. Intet til arv.
--------------------------------------------------------------------------------
589, 289b, 9 februar 1825, Thorsager sogn
Mette Jørgensdatter, død
Husmand Jens Bonde, enke
Deres børn:
Jørgen Jensen, 3-4 år
Christen Jensen, 4 dage
--------------------------------------------------------------------------------
590, 290, 14 februar 1825, Thorsager sogn
290, 16 februar 1825
305, 8 december 1825
Mette Hansdatter, død
Peder Sørensen
Deres børn:
Christiane Pedersdatter, gift med gårdmand Rasmus pedersen i Thorsager
Søren Pedersen, omtrent 36 år
Maren Pedersdatter, gift med husmand Peder Nielsen i Faarup
Hans Pedersen, omtrent 30 år
Karen Pedersdatter, gift med husmand Peder Jørgensen i Thorsager
Mette Kirstine Pedersdatter, gift med husmand Jørgen Sørensen i Thorsager
Jacob Pedersen, omtrent 28 år
Grethe Pedersdatter, gift med Peder Bertelsen i Thorsager, hun død og efterladt en søn Peder Pedersen, 1 1/2 år, (se skifte 560)
--------------------------------------------------------------------------------
591, 290b, 16 februar 1825, Thorsager sogn
292, 3 april 1825
Mette Jørgensdatter, død
Jens Christiansen Bonde, enke
Deres børn
Jørgen Jensen
Christen Jensen, døde og arven efter ham var dn arv der var tillagt ham efter moderen.
--------------------------------------------------------------------------------
592, 292, 4 maj 1825, Thorsager sogn
Husmand Søren Pedersens søn Peder Sørensen, omtrent 3 år var død uden noget til arv
--------------------------------------------------------------------------------
593, 292, 12 maj 1825, Thorsager sogn
Mette Nielsdatter, død
Rasmus Christensen, enke
Se skifte 596
--------------------------------------------------------------------------------
594, 295, 12 juni 1825, Thorsager sogn
Gårdmand i Thorsager Søren Christensens søn Christian Sørensen, 12 uger, død. Intet til arv
--------------------------------------------------------------------------------
595, 295, 26 juli 1825, Thorsager sogn
297, 7 september 1825
Kirsten Christiansdatter, død
Snedker Jacob Pedersen, enke
Deres børn:
Christian Jacobsen
Se skifte 611
--------------------------------------------------------------------------------
596, 295b, 21 maj 1825, Thorsager sogn
Mette Nielsdatter, død
Husmand Rasmus Christensen, enke
Ingen børn. Hendes arvinger:
Moderen Kirsten Rasmusdatter, enke efter husmand Niels Jensen i Følle
Søster Dorthe Nielsdatter, 40 år
Se skifte 468
--------------------------------------------------------------------------------
597, 296b, 11 august 1825, Rønde, Bregnet sogn
Anmeldt at kromand Schjødts søn Julius 1 1/2 år var død, uden noget til arv
--------------------------------------------------------------------------------
598, 298, 7 september 1825, Thorsager sogn
299, 31 oktober 1825,
317b, 21 december 1826
Gårdmand Søren Christiansen, død
Zidsel Sørensdatter, enke
Deres børn:
Christian Sørensen, 18 år
Maren Sørensdatter, 16 år
Karen Sørensdatter, 13 år
Søren Basse Sørensen, 9 år
Afdødes helbroder Hans Christiansen fra Begtrup på Mols
--------------------------------------------------------------------------------
599, 298b, 29 september 1825, Thorsager sogn
305, 7 december 1825
Enke Maren Nielsdatter, død
Rasmus Nielsen, død
Ingen børn
Første gang gift med Søren Wendel?, død
Deres børn:
Sørensdatter, 55 år gift med Christen Jacobsen Agrie i Thorsager
Sørensdatter, 53 år, gift med Rasmus Jørgensen i Egens
Sørensdatter, 50 år, gift med husmand Søren i Dejret, Tved sogn
Se skifte 605
--------------------------------------------------------------------------------
600, 307b, 27 december 1825, Thorsager sogn
308, 11 januar 1826
Maren Hansdatter, død
Husmand Hans Christiansen Feldballe, enke
Deres børn:
Niels Hansen, 21 år
Christian, Hansen 15 år
--------------------------------------------------------------------------------
601, 307b, 9 januar 1826, Ringelmose, Bregnet sogn
Laurs Pedersen anmeldte, at hans datter Maren Laursdatter var død
--------------------------------------------------------------------------------
602, 309, 22 januar 1826, Thorsager sogn
Husmand Sørens Hansens datter Anne Sørensdatter, død. Forældrene lever, intet at arve.
--------------------------------------------------------------------------------
603, 309, 18 februar 1826, Thorsager sogn
309, 23 februar 1826
313, 17 juni 1826 (folie 314 og dermed slut af skiftesamling mangler)
Husmand Søren Olesen, død
Ane Nielsdatter, enke
Deres barn:
Karen Sørensdatter
Ole Sørensen, 3/4 år
Hans børn af første ægteskab:
Kirsten Sørensdatter, gift med husmand Rasmus Hansen i Bjødstrup
Ellen Sørensdatter, gift med husmand Rasmus Buch i Weihuset ved Vedøe gods
Maren Sørensdatter, gift med husmand Rasmus Andersen i Thorsager
Karen Sørensdatter, gift med husmand Jørgen Thygesen i Følle
Søren Sørensen, 25 år i Uggelbølle, skolelærer (Overbølle?)
Se skifte 525
--------------------------------------------------------------------------------
604, 310, 17 marts 1826, Faarup, Thorsager sogn
310, 12 april 1826
314b, (folie 314 mangler og dermed også start af referat fra denne skiftesamling)
Gårdmand Jens Pedersen, død
Kirsten Jensdatter, enke
Deres barn:
Peder Jensen, 3 år
Hans børn af første ægteskab:
Søren Jensen, 26 år
Thomas Jensen, 24 år
Ane Kirstine Jensdatter, ugift
Lavværge var enkens broder Jacob Jensen af Thorsager
Der blev ikke noget til arv.
Se skifte 485
--------------------------------------------------------------------------------
605, 311b, 20 april 1826, Thorsager sogn
311b, 20 april 1826
312b, 22 april 1826
312b, 29 april 1826
Ane Sørensdatter, død
Christen Agrie, enke
De efterlod sig ikke børn.
Hendes arvinger:
Søster Johanne Sørensdatter, gift med husmand Rasmus Jørgensen i Egens
Søster Karen Sørensdatter, gift med husmand Søren Jørgensen i Degerøe (Dejret) på Mols
Se skifte 599
--------------------------------------------------------------------------------
606, 315, 18 august 1826, Rostved, Thorsager sogn
Rasmus Meilbye anmeldte, at hans datter Kirsten Marie Rasmusdatter var død
--------------------------------------------------------------------------------
607, 315, 24 august 1826, Rønde, Bregnet sogn
316b, 20 december 1826
Ane Dorthea Michelsdatter, død
Gartner ved Kalø, Jørgen Rasmussen, enke
Deres barn:
Henrik Jørgensen, 8 år
Uskiftet bo indtil videre
--------------------------------------------------------------------------------
608, 315b, 1 september 1826, Thorsager sogn
319, 21 december 1826,
Maren Madsdatter, død
Gårdmand Jørgen Hansen, enke
Deres børn:
Mette Marie Jørgensdatter, gift med Peder Bach i Ommestrup
Edel Marie Jørgensdatter, gift med tjenestekarl Rasmus Nielsen i Thorsager
Afdødes børn med afdøde Rasmus Andersen:
Deres børn:
Anders Rasmussen, 41 år, smed i Grenaa
Ane Lisbeth Rasmusdatter, gift med gårdmand Mads Jacobsen, udflytter af Thorsager
Se skifte 480
--------------------------------------------------------------------------------
609, 316, 5 december 1826, Rønde, Bregnet sogn
319, 23 december 1826
Kirsten Andersdatter, død
Rasmus Sørensen Winther, enke
Ingen børn. Der var oprettet testamente.
--------------------------------------------------------------------------------
610, 316, 17 december 1826, Thorsager sogn
Husmand Christen Agrie anmeldte at hans kones, Kirsten Nielsdatter, uægte datter Birthe Marie, 2 år var død. Intet til arv
--------------------------------------------------------------------------------
611, 319, 9 september 1826, Thorsager sogn
Husmand Jacob Pedersen anmeldte, at hans søn Christian Jacobsen, 1 år og 8 måneder var død.
Faderen arvede den arv, der ved moderens død var tillagt ham.
Se skifte 595
--------------------------------------------------------------------------------
612, 319b, 9 februar 1827, Egens sogn
319b, 10 februar 1827
329b, 25 juli 1827
Else Sørensdatter, død
Husmand Jens Hansen, enke
Ingen livsarvinger.
Boet var fallit
--------------------------------------------------------------------------------
613, 320, 22 marts 1827, Rønde, Bregnet sogn
324b, 17 december 1827
Husmand Jens Pedersen, død
Mette Jensdatter, enke
Ingen livsarvinger, der var testamente fra 27 marts 1818
--------------------------------------------------------------------------------
614, 320b, 26 marts 1827, Egens sogn
Gårdmand Anders Sørensens datter, Maren Andersdatter, 1 år, død uden noget til arv
--------------------------------------------------------------------------------
615, 320b, 13 april 1827, Rønde, Bregnet sogn
Kromand Schjødt anmeldte, at hans søn Peder, få dage gl var død uden noget til arv
--------------------------------------------------------------------------------
616, 320b, 1 juni 1827, Thorsager sogn
Tjenestekarl Rasmus Nielsen anmeldte, at hans datter Ane Elisabeth var død uden noget til arv
--------------------------------------------------------------------------------
617, 320b, 20 juni 1827, Thorsager sogn
Gårdmand Anders Madsens søn Morten Andersen, 14 år var død, uden noget til arv
--------------------------------------------------------------------------------
618, 320b, 12 juli 1827, Skrejrup, Thorsager sogn
320b, 30 juli 1827
322, 8 september 1827
Mette Pedersdatter, død
Gårdmand Søren Jensen Moesmand, enke
Deres børn:
Jens Sørensen, 25 år, gårdmand i Rostved
Peder Sørensen, 22 år
Rasmus Sørensen, 18 år
Niels Sørensen, 14 år
Ane Sørensdatter, gift med gårdmand Søren Ebbesen i Skrejrup,
Maren Sørensdatter, ugift
Mette Marie Sørensdatter, ugift
Formynder var afdødes søkendebarn, gårdmand Thomas Jensen af Faarup
--------------------------------------------------------------------------------
619, 323b, 13 september 1827, Thorsager sogn
323b, 15 september 1827
324b, 29 december 1827
Tjenestekarl Rasmus Thomassen, død
Hans arvinger:
Halvbroder Thomas Thomassen, 16 år
Halvsøster, Ane Thomasdatter,
Halvsøster Birthe Kirstine Thomasdatter
Alle 3 opholdt sig hos stedfaderen Niels Stær af Faarup
Formynder Niels Thomassen af Thorsager
Se skifte 531
--------------------------------------------------------------------------------
620, 324, 26 september 1827, Rønde, Bregnet sogn
Anmeldt af husmand Christen Ladefoged, at hans søn, tjenestekarl Niels Christensen var død uden noget til arv.
--------------------------------------------------------------------------------
621, 324, 2 oktober 1827, Thorsager sogn
Husmand Søren Hansen anmeldte, at hans søn Søren, 8 år var død uden noget til arv
--------------------------------------------------------------------------------
622, 324, 8 november 1827, Egens sogn
Gårdmand Jens Møller anmeldte, at hans datter, ugift pige Ane Jensdattervar død uden noget til arv
--------------------------------------------------------------------------------
623, 324b, 12 december 1827, Thorsager sogn
Husmand Christen Sørensen Frandsen anmeldte, at hans datter Dorthe var død uden noget til arv
--------------------------------------------------------------------------------
624, 325b, 30 december 1827, Rostved, Thorsager sogn
Husfæster Rasmus Boesen anmeldte, at hans søn Boe, 4 år var død uden noget til arv
--------------------------------------------------------------------------------
625, 325b, 1 marts 1828, Bjødstrup, bregnet sogn
Gårdmand Niels Pedersen anmeldte at hans søn Niels Peter var død uden noget til arv
--------------------------------------------------------------------------------
626, 325b, 16 april 1828, Thorsager sogn
Gårdmand Emmert Emmertsen anmeldte, at hans søn Knud Emmertsen, 8 år var død uden noget til arv
--------------------------------------------------------------------------------
627, 325b, 26 maj 1828, Thorsager sogn
325b, 7 juni 1828
328b, 14 juli 1828
331b, 11 oktober 1828 (Folie 333 mangler)
Gårdmand Poul Hansen Smed, død
Ane Lisbeth Christensdatter, enke
Deres børn:
Ane Kirstine Poulsdatter, 2 1/2 år
Søren Poulsen, 8 1/2 år
Hans Poulsen, 6 år
--------------------------------------------------------------------------------
628, 325b, 6 juni 1828, Bjødstrup, Bregnet sogn
328, 20 juni 1828
Husmand Laurs Christiansen Fischer, død
Maren Jensdatter, enke
Deres børn:
Ingeborg Laursdatter, gift med Michel Jensen, gartner på Møllerup
Mette Marie Laursdatter, gift med husmand Niels Sørensen i Faarup
Christen Laursen, gårdmand i Korup
Jens Laursen, hjemme
Maren Laursdatter, hjemme
--------------------------------------------------------------------------------
629, 328b, 30 juni 1828, Thorsager sogn
Gårdmand Anders Gregersen anmeldte, at hans datter Ane Marie Andersdatter, ung pige, var død uden noget videre til arv
--------------------------------------------------------------------------------
630, 329, 16 juli 1828, Thorsager sogn
330b, 27 juli 1828
Husmand Søren Mortensen, død
Kirsten Madsdatter, enke
Deres børn:
Christiane Sørensdatter, 30 år, hjemme
Maren Sørensdatter, gift med gårdmand Peder Erichsen i Borup
--------------------------------------------------------------------------------
631, 329, 24 juli 1828, Thorsager sogn
330,b, 23 august 1828
331, 16 september 1828
Maren Andersdatter, død
Husmand Søren Laursen, enke
Deres børn
Karen Sørensdatter gift med Mads Rasmussen Lucas i Thorsager
Ane Marie Sørensdatter, 22 år, tjener i Thorsager
Se skifte 766
--------------------------------------------------------------------------------
632, 333b,  dato og sted ukendt, da folie 333 mangler.
Følgende nævnes:
Søster til afdøde Mette Pedersdatter
Enken Dorthe Nielsdatter
Ser ud til at afdødes moder lever
--------------------------------------------------------------------------------
633, 333b, 1 januar 1829, Rønde, Bregnet sogn
341b, 5 august 1829
Maren Jensdatter, død
Jens Ebbesen, enke (Jens Jørgensen Ebbesen)
Der var testamente fra 1823
Af hendes arvinger nævnes:
1) Halvsøster Ane Poulsdatter i Thorsager, gift med gårdmand Jens Pedersen
2) Halvbroder Morten Poulsen, død (se skifte 363 og 367)
2a) Peder Mortensen Laan
2b) Poul Mortensen
2c) Mads Mortensen
2d) Ane Mortensdatter, gift med Therkild Nielsen i Egens, men hun død, (se skifte 550)
2da) Morten Therkildsen
2db) Niels Therkildsen
2dc) Knud Therkildsen
2e) Karen Mortensdatter, gift med Peder Jørgensen, hun død (se skifte 578)
2ea) Jørgen Pedersen
Se skifte 396 og 559, der vedrører nærværende skiftes arvinger
--------------------------------------------------------------------------------
634, 334, 26 januar 1829, Faarup, Thorsager sogn
Tjenestekarl Mads Christensen, død
Faderen Christen Madsen
Intet til arv
--------------------------------------------------------------------------------
635, 334, 11 februar 1829, Thorsager sogn
334, 12 februar 1829
336, 15 marts 1829
375, 11 april 1830 (givetvis fej for 1831)
Dorthe Marie Rasmusdatter, død
Gårdmand Jens Nielsen, enke
Ingen børn
Hendes børn med Jens Laursen Holst:
Rasmus Jensen, 20 år
Anders Jensen, 12 år
Kirsten Jensdatter
Ane Marie Jensdatter
Morbroder, ungkarl Hans Rasmussen Kjær fra Thorsager
Se skifte 500
--------------------------------------------------------------------------------
636, 336, 12 marts 1829, Skrejrup, Thorsager sogn
Gårdmand Niels Jensens datter Maren Nielsdatter, 14 dage var død uden noget til arv
--------------------------------------------------------------------------------
637, 337b, 6 april 1829, Egens sogn
337b, 11 april 1829
344, 29 august 1829
Gårdmand Rasmus Pedersen, død
Karen Jensdatter, enke
Deres børn:
1) Niels Rasmussen, 48 år, gårdmand i Tved
2) Grethe Rasmusdatter, gift med gårdmand Søren Hansen i Kjelstrup, hun død
2a) Rasmus Sørensen, 19 år, tjener på Møllerup
2b) Mette Sørensdatter, tjener gårdmand Anders Sørensen i Kejlstrup
2c) Karen Sørensdatter , hjemme
3) Birthe Rasmusdatter, gift med gårdmand Jens Rasmussen Møller i Egens, hun død
3a) ) Ane Jensdatter gift med indsidder Mads Sørensen i Egens
4) Jens Rasmussen, 28 år
--------------------------------------------------------------------------------
638, 339b, 17 maj 1829, Thorsager sogn
340, 18 juni 1829
352b, 23 december 1829
Birthe Christensdatter, død
Gårdmand Jens Jacobsen, enke
Deres børn:
1) Niels Jensen, gårdmand i Rodskov,
2) Jacob Jensen, 35 år, indsidder i Thorsager
3) Ane Margrethe Jensdatter, gift med gårdmand Niels Bech af Thorsager,
3a) Else Marie Nielsdatter, 
4) Kirsten Jensdatter, gift med Poul Mortensen i Faarup
5) Mette Jensdatter, gift med Peder Axel i Thorsager, hun død
5a) Peder Pedersen, 5 år
--------------------------------------------------------------------------------
639, 339b, 17 maj 1829, Thorsager sogn
Kirsten Jensdatter, død
Jørgen Pedersen, enke
Ingen arvinger var kendt og afdøde havde de seneste 4 år levet af almisse.
--------------------------------------------------------------------------------
640, 339b, 13 juni 1829, Rønde, Bregnet sogn
Gårdmand Bertel Jørgensens datter Inger Margrethe Bertelsesdatter, 7 1/2 år, død
--------------------------------------------------------------------------------
641, 340, 14 juni 1829, Bjødstrup, Rønde sogn
Husmand Anders Trold, død, anmelderen, indsidder Anders Smech kendte ikke hans arvinger, men afdøde havde modtaget almisse
--------------------------------------------------------------------------------
642, 340, 18 juni 1829, Bjødstrup, Rønde sogn
Tjenestekarl Søren Grosen Poulsen, død
Hans arvinger
Helbroder Gregers Poulsen, husmand i Thorsager
Helsøster Ane Poulsdatter, gift med Mads Nielsen Smed i Egens
Halvbroder Knud Poulsen af Følle
Halvsøster gift med gårdmand Christen Jensen i Thorsager
--------------------------------------------------------------------------------
643, 341b, 19 juni 1829, Rostved, Thorsager sogn
343b, 10 august 1829
354b, 30 december 1829
374, 16 april 1831
Husmand Anders Madsen, død
Avel Marie Nielsdatter, enke
Deres barn
Mads Andersen, 6 år
Afdødes broder Christen Madsen af Faarup
--------------------------------------------------------------------------------
644, 341b, 20 juni 1829, Thorsager sogn
Gårdmand Peder Jensen anmeldte, at hans søn Jens Pedersen, 14 år var død uden noget til arv.
--------------------------------------------------------------------------------
645, 341b, 2 juli 1829, Thorsager sogn
345b, 31 august 1829
374b, 11 april 1831
Rasmus Nielsen, død
Edel Marie Jørgensdatter, enke
Deres børn:
Maren Rasmusdatter, 10 år
Ane Kirstine Rasmusdatter,
Nicoline Rasmusdatter,
Jørgen Rasmussen, 6 år
Mads Rasmussen, 5 år
Mette Marie Rasmusdatter, 1 1/2 år
Rasmus Rasmussen, født efter første skiftesamling
Enkens far, aftægtsmand Jørgen Hansen
Enkens forlovede Peder Jensen fra Tendrup
Formynder var afdødes far, husmand Niels Rasmussen af Thorsager
Se skifte 744
--------------------------------------------------------------------------------
646, 341b, 24 juli 1829, Thorsager sogn
Peder Pedersen Holst anmeldte, at hans datter Ane Lisbeth Pedersdatter var død uden noget til arv
--------------------------------------------------------------------------------
647, 347b, 16 oktober 1829, Ringelmose, Bregnet sogn
Skovfoged Lars Pedersen, død
Ane Jensdatter, enke
Deres børn:
Jens Peter Larsen, 22 år
Frederikke Larsdatter
Sophie Larsdatter
Maren Larsdatter
Mette Kirstine Larsdatter
Enken ønskede at sidde i uskiftet bo
Se skifte 708
--------------------------------------------------------------------------------
648, 347b, 28 oktober 1829, Egens sogn
347b, 4 november 1829
353b, 30 december 1829
386, 20 januar 1832
Gårdmand Anders Sørensen Skomager, død
Mette Jensdatter, enke
Deres børn:
Søren Andersen, 8 år
Ane Kirstine Andersdatter,
Gjertrud Andersdatter
Jens Andersen, 1 år
Lavværge Jens Møller af Egens
--------------------------------------------------------------------------------
649, 349, 3 november 1829, Bjødstrup, Bregnet sogn
Maren Hansdatter, død
Gårdmand Rasmus Jensen, enke
Hendes arvinger:
1) broder Jens Hansen i Rostved, død
1a) Peder Jensen, 19 år
1b) Svend Jensen, 16 år
1c) Jens Christian Jensen, 13 år
1d) Jensine Jensdatter
2) broder Christen Hansen i Rostved
3) søster Mette Kirstine Hansdatter, gift med Boelsmand Søren Balle i Bjødstrup
4) søster Abelone Hansdatter, gift med gårdmand Søren Hansen i Korup
5) Grethe Hansdatter, gift med indsidder Niels Stokholm i Rostved
Der var oprettet testamente i 1820
--------------------------------------------------------------------------------
650, 349, 13 november 1829, Bjødstrup, Bregnet sogn
Tjenestekarl  og ungkarl Jens Laursen, død
Hans arvinger:
Moderen Maren Jensdatter, enke efter Laurs Fischer (se skifte 628)
Broder Christian Laursen,
Søster Ingeborg Laursdatter, gift med gartner Michel Jensen, tjenende i Bjødstrup
Søster Mette Marie Laursdatter, gift med husmand Niels Sørensen i Vrinders
Søster Maren Laursdatter, 21 år, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
651, 349b, 16 november 1829, Rostved, Thorsager sogn
349b, 1 december 1829
Karen Jensdatter, død
Gårdmand Christen Hansen, enke
Hendes børn med første mand Jens Hansen:
Peder Jensen, 19 år
Svend Jensen, 16 år
Jens Christian Jensen, 13 år
Jensine Jensdatter
Hendes børn med enkemanden:
Hans Christensen, 11 år
Jens Christensen, 8 år
Anne Kirstine Christensdatter
Else Marie Christensdatter
Se skifte 463
--------------------------------------------------------------------------------
652, 351, 1 december 1829, Rønde, Bregnet sogn
351, 7 december 1829
Gårdmand Knud Jørgensen Bruus, død
Inger Sørensdatter, enke
Deres børn:
Maren Knusdatter, gift med gårdmand Mads Pedersen i Stabrand
Inger Knudsdatter, gift med Bertel Jørgensen i Rønde
Karen Knudsdatter, gift med Jens Jensen i Følle
Kirsten Knudsdatter, gift med Emmert Emmertsen i Faarup
Jørgen Knudsen, 26 år
Søren Knudsen, 24 år
Rasmus Knudsen, 19 år
Se skifte 653
--------------------------------------------------------------------------------
653, 355, 4 april 1830, Rønde Bregnet sogn
Enke Inger Sørensdatter, død
Gårdmand Knud Jørgensen Bruus, død
Deres børn:
Maren Knusdatter, gift med gårdmand Mads Pedersen i Stabrand
Inger Knudsdatter, gift med Bertel Jørgensen i Rønde
Karen Knudsdatter, gift med Jens Jensen i Følle
Kirsten Knudsdatter, gift med Emmert Emmertsen i Faarup
Jørgen Knudsen, 26 år
Søren Knudsen, 24 år
Rasmus Knudsen, 19 år
Se skifte 652
--------------------------------------------------------------------------------
654, 355, 10 april 1830, Egens sogn
355b, 11 april 1830
368b, 24 november 1830
Kirsten Rasmusdatter, død
Husmand Niels Jensen, enke
Ingen børn. Hendes arvinger:
1 ) halvbroder, gårdmand Rasmus Rasmussen af Egens
2) halvbroder, gårdmand Jens Rasmussen af Egens
3) helbroder Laus Rasmussen, aftægtmand i Boeslund
4 ) halvbroder Søren Rasmussen, død
4a) Karen Sørensdatter, enke efter husmand Christen Sørensen i Rostved
5 ) halvbroder Rasmus Rasmussen, husmand i Grønfeldt, død
5a) Jens Rasmussen, 30 år, vægter i Ebeltoft
5b) Rasmus Rasmussen, 24 år, soldat i København
5c) halvsøster Maren Rasmusdatter, tjener gårdmand Mads Rasmussen, i Rostved
6) helbroder Søren Rasmussen, død
6a) Karen Sørensdatter, gift med husmand Søren Jensen Faurboe?
7) søster Karen Rasmusdatter, gift med gårdmand Poul Koch i Egens, begge døde (se skifte 507 og 541)
7a) Ane Poulsdatter, tjener gårdmand Niels Pedersen i Bjødstrup
8) søster Karen Rasmusdatter, gift med gårdmand Jens Møller i Egnes
--------------------------------------------------------------------------------
655, 356b, 11 april 1830, Faarup, Thorsager sogn
359, 11 maj 1830
367, 19 november 1830
Gårdmand Niels Nielsen Uggelbølle, død
Ane Nielsdatter, enke
Deres børn:
Niels Nielsen, 32 år (døde, se skifte 660)
Abelone Nielsdatter, hjemme
Mette Marie Nielsdatter, tjener Niels Thomassens enke i Faarup
Søren Nielsen, 21 år
Jens Nielsen, 18 år, tjener gårdmand Poul Mortensen i Faarup
Lavværge var Emmert Emmertsen fra Faarup og formynder afdødes søstersøn ungkarl Niels Nielsen af Faarup
--------------------------------------------------------------------------------
656, 356b, 28 april 1830, Følle Mølle, Bregnet sogn
356b, 28 april 1830
360, 3 juni 1830
373b, 7 januar 1831
Møller Søren Andersen, død
Ingen livsarvinger efterladt
Hans arvinger:
1) helbroder Jens Andersen, gårdmand i Følle, mødt ved søn Jens Jensen
2) helbroder Niels Andersen, gårdmand i Følle, død
2a) Anders Nielsen
2b) Karen Nielsdatter, gift med husmand Niels Pedersen i Følle
2c) Maren Nielsdatter, gift med Boelsmand Niels Andersen i Ommestrup
2d) Mette Kirstine Nielsdatter, gift med husmand Jens Pedersen i Rønde
3) søster Kirsten Andersdatter, gift med gårdmand Anders Bendixen, udflytter fra Rønde, hun død
3a) Rasmus Andersen, gårdmand i Følle
3b) Mette Andersdatter, gift med gårdmand Anders Nielsen i Følle
3c) Karen Andersdatter, gift med gårdmand og sognefoged Peder Salling i Hvilsager
Ligestilles hermed stedatter Karen Johansdatter, der efter bevilling af 21 september 1821 er ligestillet arving, hendes søn Johannes Levering Møller
Endvidere steddatter Gjertrud Marie Hedevig Møller, tillægges legat
Steddatter Kirsten Johansdatter, der var gift med guldsmed Niels Hevring i Randers. Hun tillægges legat
Se skifter 451 og 274 og 149
--------------------------------------------------------------------------------
657, 358b, 30 april 1830, Thorsager sogn
Husmand Christen Sørensen anmeldte, at hans søn Niels Christensen, 4 1/2 år var død uden noget til arv
--------------------------------------------------------------------------------
658, 359, 5 maj 1830, Thorsager sogn
Husmand Gregers Poulsen anmeldte, at hans søn Michel, et barn på 3 uger var død uden noget til arv
--------------------------------------------------------------------------------
659, 359, 10 maj 1830, Thorsager sogn
360, 19 maj 1830
Gårdmand Jens Laursen, død
Ane Jørgensdatter, enke
Deres barn:
Laurs Jensen, 30 år, gift med Kirsten Pedersdatter
--------------------------------------------------------------------------------
660, 359,  11 maj 1830, Faarup, Thorsager sogn
362, 4 juni 1830
368, 19 november 1830
Ungkarl Niels Nielsen, 32 år, død
Hans arvinger:
Moderen Ane Nielsdatter, Niels Nielsen Uggelbølles enke (se skifte 655)
Søster Abelone Nielsdatter, hjemme hos moderen
Søster Mette Marie Nielsdatter, tjener i Faarup
Broder Søren Nielsen, 21 år,
Broder Jens Nielsen, 18 år
Se skifte 655
--------------------------------------------------------------------------------
661, 359, 11 maj 1830, Thorsager sogn
Jens Bonde anmeldte, at hans datter Gjertrud Jensdatter, 14 år var død uden noget til arv:
--------------------------------------------------------------------------------
662, 360, 18 maj 1830, Thorsager sogn
362, 5 juni 1830
366b, 18 november 1830
Gårdmand Jens Jacobsen, 70 år, død
Hans børn arver:
1) Jacob Jensen, 35 år
2) Niels Jensen, 30 år, gårdmand i Rodskov
3) Ane Margrethe Jensdatter, gift med gårdmand Niels Bech i Thorsager, hun død
3a) Else Marie Nielsdatter
4) Kirsten Jensdatter, gift med gårdmand Poul Mortensen i Faarup
5) Mette Jensdatter, gift med husmand Peder Axel i Thorsager, død
5a) Peder Pedersen, 5 år
Se skifte 638
--------------------------------------------------------------------------------
663, 363, 14 juni 1830, Rostved, Thorsager sogn
Husmand Jens Nielsen anmeldte, at hans søn Niels Jensen, 5 år var død uden noget til arv
--------------------------------------------------------------------------------
664, 363, 3 juli 1830, Skrejrup, Thorsager sogn
Gårdmand Peder Stub anmeldte, at hans søn Niels Pedersen, 14 år var død uden noget til arv
--------------------------------------------------------------------------------
665, 363, 3 juli 1830, Skrejrup, Thorsager sogn
Enke Ane Cathrine Andersdatter, død
Husmand Peder Piilgaard, død
Deres børn:
Mette Pedersdatter, gift med indsidder Thomas Sørensen
--------------------------------------------------------------------------------
666, 363, 17 september 1830, Bjødstrup, Bregnet sogn
363b, 20 september 1830
Gårdmand Peder Jørgensen, død
Johanne Andersdatter, enke
Deres barn:
Jørgen Pedersen, 15 år
Hans barn af tidligere ægteskab med Ane Sørensdatter:
Mette Marie Pedersdatter, hjemme hos faderen
Afdødes broder, ungkarl Christen Jørgensen, 52 år, tjente afdøde
--------------------------------------------------------------------------------
667, 364b, 23 oktober 1830, Faarup, Thorsager sogn
Gårdmand Christen Madsen anmeldte at hans datter Edel Christensdatters uægte søn Mads var død, 13 uger, og uden noget til arv
--------------------------------------------------------------------------------
668, 365, 23 oktober 1830, Thorsager sogn
365, 28 oktober 1830
Husmand Christen Jacobsen Agrie, død
Kirsten Nielsdatter, enke (4. ægteskab)
Deres barn:
Mette Marie Christensdatter,
Første gang gift med Ane Sørensdatter:
Deres børn:
Jacob Christensen, 33 år, indsidder i Tendrup
Niels Christensen, 29 år
Karen Christensdatter, 40 år gift med Jørgen Jonassen i Studstrup (Skødstrup sogn)
Anden gang gift med Mette Sørensdatter
Ingen børn
Tredie gang gift med Ane Sørensdatter:
Ingen børn
Se skifte: 465, 605, 610,
--------------------------------------------------------------------------------
669, 366b, 13 november 1830, Thorsager sogn
Karen Pedersdatter, død
Husmand Ander Nielsen Bødker, enke
Deres barn:
Birthe Andersdatter, gift med gårdmand Søren Boesen i Thorsager
--------------------------------------------------------------------------------
670, 369b, 27 november 1830, Egens sogn
369b, 29 november 1830
Mads Nielsen Smed, død
Ane Poulsdatter, enke
Ingen børn i dette ægteskab
Første ægtefælle Maren Sørensdatter, død, men ingenbørn
Anden ægtefælle Ane Sørensdatter, død
Deres barn:
Søren Madsen, 18 år
--------------------------------------------------------------------------------
671, 371b, 6 november 1830, Thorsager sogn
Husmand Søren Nielsen, død
Ane Marie Johansdatter, enke
Deres børn:
Rasmus Sørensen, 39 år
Ane Katrine Sørensdatter, gift med forhenværende husmand Jørgen Nielsen, der er 54 år
--------------------------------------------------------------------------------
672, 371b, 13 december 1830, Bjødstrup, Bregnet sogn
371b, 6 januar 1831
387, 8 marts 1832 Reasumtion
Gårdmand Søren Rasmussen Winther, død
Dorthe Christensdatter, enke
Deres børn:
Else Marie Sørensdatter
Dorthe Sørensdatter
Hans barn med første hustru, afdøde Else Rasmusdatter:
Mette Sørensdatter, hjemme, ugift
Afdødes broder Jørgen Rasmussen Winther
Lavværge Søren Nielsen i Bjødstrup
Formynder for Mette Sørensdatter, Jens Foged i Bjødstrup
Skifte 418
--------------------------------------------------------------------------------
673, 374, 2 marts 1831, Skrejrup, Thorsager sogn
Gårdmand Jørgen Groesen anmeldt, at hans datter Ane Margrethe, 5 år var død uden noget til arv
--------------------------------------------------------------------------------
674, 374, 9 april 1831, Rønde, Bregnet sogn
376, 28 april 1831
Husmand Mads Møller, død
Ane Olesdatter, enke
Deres børn:
Søren Madsen, 38 år, husmand i Egens
Ole Madsen, 23 år, soldat ved 1. Jydske Infanteriregiment i København
Karen Madsdatter, 26 år, tjener Søren Jensen i Egens
Kirsten Marie Madsdatter, 21 år, tjener skovridder Petersen udi Kalø
Se skifte 689
--------------------------------------------------------------------------------
675, 375b, 21 april 1831, Thorsager sogn
Udflyttergårdmand Christen Rasmussen Bach, død
Mette Hansdatter, enke
Ingen livsarvinger efterladt
Der var testamente af 1. Juni 1822
Afdødes broder Morten Rasmussen Bach anmeldte dødsfaldet
--------------------------------------------------------------------------------
676, 376, 9 maj 1831, Kalø, Bregnet sogn
382, 9 december 1831
Malkepige Karen Christensdatter, død
Hendes arvinger:
Moderen Kirsten Jacobsdatter, gift med smed Mads Svenningsen i Rønde
Halvbroder Jens Nielsen, 23 år, tjenestekarl i Følle
Halvbroder Svenning Madsen, 12 år
Ved anmeldelsen kaldes hun Karen Marie, senere Karen
--------------------------------------------------------------------------------
677, 376b, 3 juni 1831, Bjødstrup, Bregnet sogn
376b, 6 juni 1831
379, 5 september 1831
383, 30 december 1831
383b, 18 januar 1832
Gårdmandsenke Johanne Andersdatter, død
Gårdmand Peder Jørgensen, død
Deres barn:
Jørgen Pedersen, 16 år
Peder Jørgensens broder Christen Jørgensen, ungkarl
Morbroder husmand Jens Andersen i Thorsager
Se skifte 666
--------------------------------------------------------------------------------
678, 378, 23 juni 1831, Egens sogn
Gårdmand Peder Sørensen anmeldte, at hans datter Dorthe Marie 14 uger var død uden noget til arv
--------------------------------------------------------------------------------
679, 378, 28 juni 1831, Egens sogn
Anders Madsen af Egens anmeldte, at hans søn (stedsøn?) Poul Christiansen, 32 år var død. Han havde i flere år været krøbling og afsindig, hvorfor han har nydt almisse. Intet til arv
--------------------------------------------------------------------------------
680, 378, 6 juli 1831, Egens sogn
378, 7 juli 1831
381, 2 december 1831
Husmand Niels Jensen, død
Marie Elisabeth Nielsdatter, enke
Ingen børn
Hans arvinger:
1) helbroder Rasmus Jensen i Bjødstrup
2) helsøster Kirsten Jensdatter, gift med degnen Høeg i Thorsager
3) helsøster Karen Jensdatter, gift med husmand Søren Sørensen i Hornslet
4) helsøster Mette Jensdatter, gift med gårdmand Søren Christensen i Rostved, men hun død
4a) Ane Sørensdatter, gift med husmand Hans Laursen i Stabrand
4b) Dorthe Sørensdatter, gift med indsidder Jens Laursen i Rostved
4c) Kirsten Sørensdatter, ugift, tjener gårdmand Rasmus Pedersen i Følle
--------------------------------------------------------------------------------
681, 379, 18 juli 1831, Skrejrup, Thorsager sogn
Gårdmand Niels Rasmussen Kjær, død
Enke
Deres børn:
Rasmus Nielsen Kjær, 27 år
Søren Nielsen kjær, 26 år
--------------------------------------------------------------------------------
682, 379, 27 juli 1831, Thorsager sogn
Ane Marie Sørensdatter, død
Husmand Jørgen Danielsen, enke
Hendes arvinger:
Tømmermand Peder Sørensen i Randers
Se skifte 497 og 788
--------------------------------------------------------------------------------
683, 380, 3 oktober 1831, Skrejrup, Thorsager sogn
389, 29 marts 1832
390, 17 maj 1832
Mette Pedersdatter, død
Husmand Thomas Sørensen, enke
Deres børn:
Søren Thomassen, 2 1/2 år (han døde se tilførsel af 17 maj 1832
--------------------------------------------------------------------------------
684, 380, 14 november 1831, Egens sogn
380b, 25 november 1831
382b, 10 december 1831
Kirsten Marie Nielsdatter, død
Gårdmand Jens Sørensen Greve, enke
Deres børn:
Jens Jensen, 6 år
Mette Marie Jensdatter
Ane Marie Jensdatter
Hendes børn med første mand, afdøde Jens Pedersen:
Niels Peter Jensen, 18 år
Karen Jensdatter
Birthe Sophie Jensdatter
Søren Jensen, 9 år
Se skifte 572 og 575
--------------------------------------------------------------------------------
685, 383b, 30 december 1831, Thorsager sogn
Gårdmand Søren Rygaard anmeldte, at hans tjenestepige Maren Christensdatter havde født et barn, der straks efter døde. Intet til arv
--------------------------------------------------------------------------------
686, 383b, 16 januar 1832, Egens sogn
384b, 19 januar 1832
386b, 20 januar 1832
392, 4 juni 1832
398b, 15 januar 1832
399b, 19 januar 1833
Enke Karen Jensdatter, død
Gårdmand Rasmus Nielsen, død
Deres børn:
1) Niels Rasmussen, 50 år, gårdmand i Tved
2) Grethe Rasmusdatter, gift med gårdmand Søren Hansen i Kjeldstrup, hun død
2a) Rasmus Sørensen, 21 år
2b) Karen Sørensdatter, gift med Hans Sørensen i Kejlstrup
2c) Mette Sørensdatter
3) Birthe Rasmusdatter, gift med gårdmand Jens Rasmussen Møller i Egens, hun død
3a) Ane Jensdatter, gift med indsidder Mads Sørensen af Egens
4) Jens Rasmussen, 31 indsidder i Egens
Der blev intet at arve
Se skifte 637, Han kaldes tilsyneladende både Pedersen og Nielsen
--------------------------------------------------------------------------------
687, 387, 31 januar 1832, Rostved, Thorsager sogn
Rasmus Mejlby anmeldte, at hans datter Karen Rasmusdatter, 13 år var død, uden noget til arv
--------------------------------------------------------------------------------
688, 387, 3 februar 1832, Thorsager sogn
Rasmus Andersen anmeldte, at hans stedsøn Thyge Jensen, 23 år var død. Arvinger nævnt, moderen og halvsøskende Anders 15 år, Ane 19 år, Mette 9 år.
Se skifte 475
--------------------------------------------------------------------------------
689, 388, 8 marts 1832,  Egens sogn
388, 9 marts 1832
394, 6 november 1832
396b, 7 december 1832
Enke Ane Olesdatter, død
Mads Møller, død
Deres børn:
Søren Madsen, 30 år i Egens
Ole Madsen, 25 år, soldat i København
Karen Madsdatter, ugift, tjener i Følle
Kirsten Marie Madsdatter, ugift, tjener i Thorsager
Maren Madsdatter, død
Hendes barn Jens Nielsen, 5 år. Faderen husmand Niels Jensen
Se skifte 674
--------------------------------------------------------------------------------
690, 389, 16 marts 1832, Thorsager sogn
Gårdmand Søren Boesen anmeldte, at hans son Boe, nyfødt var død uden noget til arv
--------------------------------------------------------------------------------
691, 389, 19 marts 1832, Faarup, Thorsager sogn
390b, 25 maj 1832
394b, 13 november 1832
Gårdmand Niels Nielsen, død
Abelone Nielsdatter, enke
Deres barn
Dorthe Nielsdatter, 17 uger (25/5)
--------------------------------------------------------------------------------
692, 390, 24 maj 1832, Faarup, Thorsager sogn
Ane Cathrine Rasmusdatter, død
Christen Jensen Pib, enke
Deres barn:
Niels Christensen, 26 år
Hendes børn fra første ægteskab med afdøde gårdmand Niels Sørensen:
Søren Nielsen, 41 år, gårdmand i Thorsager
Karen Nielsdatter, gift med Boelsmand Peder Mortensen i Rønde,
Rasmus Nielsen, 40 år, gårdmand i Thorsager
Jørgen Nielsen, 32 år, gårdmand i Bjødstrup, Tved sogn på Mols
--------------------------------------------------------------------------------
693, 392b, 5 juni 1832, Rønde, Bregnet sogn
Tjenestedreng Jacob Rasmussen, 14 år,  død
Hans arvinger
Faderen indsidder Rasmus Axel i Følle
--------------------------------------------------------------------------------
694, 392b, 8 juli 1832, Rostved, Thorsager sogn
Rasmus Boesens datter, Jensine Rasmusdatter, 3 1/2 år, død. Intet efterladt til arv
--------------------------------------------------------------------------------
695, 392b, 14 juli 1832, Rønde, Bregnet sogn
393, 1 september 1832
396b, 10 december 1832
Gårdmand Bertel Jørgensen, død
Inger Knudsdatter, enke
Deres børn:
Knud Bertelsen, 1 år
Ane Margrethe Bertelsdatter, 7 år
Jørgen Bertelsen, 4 år
Lavværge var broderen Jørgen Knudsen i Rønde.
Formynder var afdødes stedfader gårdmand Jørgen Bruus
--------------------------------------------------------------------------------
696, 393, 7 august 1832, Rostved, Thorsager sogn
Gårdmand Christen Hansens søn Jens Christensen, 6 uger, død uden noget til arv
--------------------------------------------------------------------------------
697, 394, 23 oktober 1832, Egens sogn
Peder Sommers datter Zidsel Pedersdatter, 14 uger, død uden noget til arv
--------------------------------------------------------------------------------
698, 396, 24 november 1832, Rostved, Thorsager sogn
Gårdmand Rasmus Jensen anmeldte at hans søn Jens Rasmussen, 24 år, var død. Han havde altid været sygelig og han havde ikke arvet noget. Intet til arv.
--------------------------------------------------------------------------------
699, 396, 29 november 1832, Skrejrup, Thorsager sogn
396, 5 december 1832,
Gårdmand Søren Nielsen, død
Dorthe Marie Nielsdatter, enke
Ingen livsarvinger, disse arver:
Moderen Ingeborg Nielsdatter i Skrejrup, enke
Broder Rasmus Nielsen Kjær, ungkarl
Enkens far Niels Pedersen i Toggerbo, Vistofte sogn, Mols var lavværge for Ingeborg Nielsdatter
--------------------------------------------------------------------------------
700, 396b, 8 december 1832, Rostved, Thorsager sogn
405, 13 juni 1833
Husmand Jens Nielsen Skovfoged, død
Karen Nielsdatter, enke
Deres børn:
Ane Marie Jensdatter
Enken ønskede at sidder i uskiftet bo
Enkens lavværge og tilkommende mand Jens Andersen fra Vrinners
--------------------------------------------------------------------------------
701, 400b, 31 januar 1833, Rønde, Bregnet sogn
412b, 30 december 1833
Lisbeth Nielsdatter, død
Gårdmand Bertel Madsen, enke
Deres børn:
1) Christian Bertelsen, 27 år
2) Edel Bertelsdatter, gift med husmand Søren Andersen i Følle
3) Maren Bertelsdatter, gift med Jens Olsen, i Stabrand, død
3a) Bertel Jensen, 25 år, artillerist i København
--------------------------------------------------------------------------------
702, 401, 3 februar 1833, Egens sogn
Husmand Søren Madsens søn Niels Sørensen, 6 år død uden noget til arv
--------------------------------------------------------------------------------
703, 401, 6 februar 1833, Thorsager sogn
Gårdmand Rasmus Nielsen anmeldte, at hans datter Ane Rasmusdatter, et nyfødt barn var død uden noget til arv
--------------------------------------------------------------------------------
704, 401, 11 februar 1833, Korup, Bregnet sogn
Gårdmand Søren Pedersen anmeldte, at hans datter Karen Sørensdatter, 4 år var død uden noget til arv
--------------------------------------------------------------------------------
705, 401, 27 februar 1833, Thorsager sogn
Husmand Jens Sørensen anmeldte, at hans datter Dorthe Jensdatters nyfødte og udøbte barn var død uden noget til arv.
--------------------------------------------------------------------------------
706, 401, 3 april 1833, Egens sogn
Gårdmand Jens Sørensen anmeldte at hans kone havde født et dødt barn
--------------------------------------------------------------------------------
707, 401, 29 april 1833, Rønde, Bregnet sogn
Husmand Laurs Jacobsens kone havde født en Jacob, der døde straks efter fødslen uden noget til arv
--------------------------------------------------------------------------------
708, 401b, 31 maj 1833, Ringelmose, Bregnet sogn
401b, 1 juni 1833
410, 29 december 1833
Enke Ane Jensdatter, død
Lars Pedersen, død
Deres børn:
Peder Larsen, 27 år
Ane Sophie Larsdatter
Frederikke Larsdatter
Maren Larsdatter
Mette Kirstine Larsdatter
Se skifte 647
--------------------------------------------------------------------------------
709, 403b, 3 juni 1833, Rønde, Bregnet sogn
403b, 13 juni 1833
Maren Andersdatter, død
Husmand Jens Agrie, enke
Deres børn:
Niels Jensen, 15 år
Ane Kirstine Jensdatter
Kirsten Marie Jensdatter
Afdødes broder husmand Jens Andersen i Thorsager var værge
--------------------------------------------------------------------------------
710, 403b, 4 juni 1833, Rønde, Bregnet sogn
Husmand Jens Poulsens søn Poul Jensen, 12 år, død uden noget til arv
--------------------------------------------------------------------------------
711, 403b, 4 juni 1833, Skrejrup, Thorsager sogn
406b, 16 juli 1833
411, 29 december 1833
Mette Marie Jensdatter, død
Gårdmand Peder Pedersen Stub, enke
Deres børn:
Peder Pedersen Stub, 27 år
Jens Pedersen, 25 år, soldat i København
Kirsten Pedersdatter
Johanne Pedersdatter
Thyge Jensen Beck var gift med en søster til afdøde. Afdødes broder Laurs Jensen havde forfald
--------------------------------------------------------------------------------
712, 406, 13 juni 1833, Rostved, Thorsager sogn
Smed Søren Madsen, død
Margrethe Pedersdatter, enke
Deres børn:
Ane Marie Sørensdatter
Mette Marie Sørensdatter
Mette Kirstine Sørensdatter
Mads Sørensen, 13 år
--------------------------------------------------------------------------------
713, 406, 26 juni 1833, Skrejrup, Thorsager sogn
413, 30 december 1833
Ane Pedersdatter, død
Gårdmand Niels Jensen, enke
Deres børn:
Birthe Marie Nielsdatter
Jens Nielsen, 14 år
Peder Nielsen, 12 år
Maren Nielsdatter
Niels Nielsen, 3 år
Søren Nielsen, 7 uger, døde (se skifte 718)
Peder Pedersen Holst af Thorsager var broder til afdøde og formynder
--------------------------------------------------------------------------------
714, 406, 15 juli 1833, Skrejrup, Thorsager sogn
412, 30 december 1833
420, 23 oktober 1834
423b, 29 december 1834
Husmand Søren Nielsen, død
Ane Rasmusdatter, enke
Ingen børn.
Hans arvinger:
1) broder Jens Nielsen, husmand i Rostved, død, gift med Karen Nielsdatter, nu gift med Jens Andersen i Knebel
1a) Ane Marie Jensdatter
2) søster Karen Nielsdatter, gift med nu afdøde gårdmand Niels Jensen i Knebel, nu gift med Rasmus Jacobsen Loft af Knebel
3) søster Ane Margrethe Nielsdatter, gift med indsidder Søren Holst i Thorsager, hun død
3a) Dorthe Sørensdatter
Lavværge var husmand Niels Rasmussen af Hvilsager
--------------------------------------------------------------------------------
715, 409b, 30 juli 1833, Thorsager sogn
Gårdmand Jacob Jensens søn Anders Jacobsen, 1 år, død uden noget til arv
--------------------------------------------------------------------------------
716, 409b, 30 juli 1833, Thorsager sogn
Husmand Jørgen Mosmands søn Søren Jørgensen, 4 år død uden noget til arv
--------------------------------------------------------------------------------
717, 409b, 8 august 1833, Faarup, Thorsager sogn
Gårdmand Christen Pedersens søn Anders Christensen, 14 uger, død uden noget til arv
--------------------------------------------------------------------------------
718, 409b, 17 august 1833, Skrejrup, Thorsager sogn
Gårdmand Niels Jensens søn Søren Nielsen, 14 uger, død uden noget til arv
--------------------------------------------------------------------------------
719, 409b, 15 december 1833, Rønde, Bregnet sogn
414, 13 januar 1834
416b, 24 marts 1834
Boelsmand Peder Christian Jensen, død
Maren Christensdatter, enke
Deres børn:
Mette Kirstine Pedersdatter,
Jens Pedersen, 5 år
Formynder var gårdmand Rasmus Nielsen i Segalt, (Skødstrup sogn)
Afdødes havde vist familie i Tvilum sogn
Enkens lavværger og tilkommende mand, ungkarl Thomas Jensen
Formynder var afdødes broder Niels Jensen i Voel, Tvilum sogn
--------------------------------------------------------------------------------
720, 409b, 20 december 1833, Thorsager sogn
Husmand Rasmus Poulsens søn Poul Buch Rasmussen, 6 dage, død uden noget til arv
--------------------------------------------------------------------------------
721, 409b, 20 december 1833, Thorsager sogn
413b, 30 december 1833
Husmand Hans Christiansen Feldballe, død
Dorthe Rasmusdatter, enke
Hans børn med tidligere afdød ægtefælle Maren ?
Christian Hansen
Se skifte 600
--------------------------------------------------------------------------------
722, 415b, 5 marts 1834, Faarup, Thorsager sogn
Poul Jensens datter Ane Poulsdatter, 7 uger, død uden noget til arv
--------------------------------------------------------------------------------
723, 415b, 13 marts 1834, Thorsager sogn
415b 17 marts 1834
Gårdmand Mads Jacobsen, død
Ane Lisbeth Rasmusdatter, enke
Hans børn med enken:
Jørgen Madsen, 26 år
Hans børn med tidligere afdøde hustru Karen Christensdatter:
Jacob Madsen, 43 år, gårdmand i Thorsager
Christen Madsen, 36 år, gårdmand i Rønde
--------------------------------------------------------------------------------
724, 417b, 21 april 1834, Rostved, Thorsager sogn
Gårdbeboer Christen Hansens datter Maren Christensdatter, 3/4 år, død uden noget til arv
--------------------------------------------------------------------------------
725, 417b, 7 maj 1834, Thorsager sogn
Husmand Søren Jørgensen Moesmand anmeldte at hans søn Søren Jørgensen, 1/2 år var død uden noget til arv
--------------------------------------------------------------------------------
726, 418, 19 juni 1834, Ragholm, Thorsager sogn
Karen Rasmusdatter, død
Husmand Jacob Jørgensen, enke
Ingen livsarvinger
Hendes arvinger
Søsterdatter, navn ?, gift med Niels Nielsen smed i Grønfeldt
--------------------------------------------------------------------------------
727, 418, 21 juli 1834, Thorsager sogn
421b, 10 november 1834
427b, 7 januar 1835
Mette Kirstine Pedersdatter, død
Husmand Jørgen Eliassen, enke
Deres børn:
Søren Jørgensen, 17 år
Peder Jørgensen 10 år
Jørgen Jørgensen, 7 år
Niels Jørgensen, 4 år
Andreas Jørgensen, 3/4 år
Afdødes broder, snedker Jacob Pedersen af Thorsager
--------------------------------------------------------------------------------
728, 418b, 10 august 1834, Egens sogn
418b, 8 september 1834
428, 14 januar 1835
Enke Birthe Sørensdatter, død
Gårdmand Niels Thomassen, død
Deres børn:
1) Kirsten Marie Nielsdatter,  gift med  gårdmand Jens Greve, hun død
1a) Niels Peter Jensen, 21 år
1b) Søren Jensen, 8 år
1c) Karen Jensdatter,
1d) Birthe Sophie Jensdatter
1e) Ane Marie Jensdatter
1f) Jens Jensen
1g) Mette Marie Jensdatter
Jens Greve var stedfader til børnene: 1a til 1d og far til 1e til 1g
Se skifte 684
--------------------------------------------------------------------------------
729, 420, 10 september 1834, Thorsager sogn
420b, 10 november 1834
426b, 7 januar 1835
Dorthe Sørensdatter, død
Husmand Jens Nielsen
Deres børn:
Søren Jensen, 9 år
Jørgen Jensen, 6 år
--------------------------------------------------------------------------------
730, 420, 30 september 1834, Rønde, Bregnet sogn
Husmand Laurs Jacobsen anmeldte, at hans søn Jacob Laursen, 20 uger var død uden noget til arv
--------------------------------------------------------------------------------
731, 422b, 10 november 1834, Egens sogn
423, 15 november 1834
430, 26 maj 1835
434b, 21 december 1835
Husmand Søren Bendixen, død
Mette Sørensdatter, enke
Hans arvinger:
1) broder Niels Bendixen, gårdmand i Bjødstrup, død
1a) gårdmand Jørgen Bendixen, Bjødstrup (nok fejl for Jørgen Nielsen)
1b) Bendix Nielsen i Egens
1c) Maren Nielsdatter, gift med boelsmand Christen Wildfred i Sivested, (Tøstrup sogn) hun død
1ca ) Peder Christensen, 18 år
1cb) Marie Christensdatter, 20 år
2) broder Laurs Bendixen i Rostved, død
2a) Bendix Laursen, husmand i Feldballe
2b) Maren Laursdatter i Rostved, enke efter husmand Rasmus Sørensen i Rostved
--------------------------------------------------------------------------------
732, 423b, 3 december 1834, Faarup, Thorsager sogn
424b, 3 januar 1835,
Gårdmand Rasmus Andersen, død
Birthe Andersdatter, enke
Deres børn
Poul Rasmussen, 30 år
Anders Rasmussen, 23 år
Dorthe Marie Rasmusdatter, 12 år
--------------------------------------------------------------------------------
733, 429b, 15 januar  1835, Thorsager sogn
Gårdmand Jacob Jensens datter Maren Jacobsdatter, 16 år død, uden noget til arv
--------------------------------------------------------------------------------
734, 429b, 16 januar 1835, Rønde, Bregnet sogn
Jens Agrie anmeldte at hans søn Laurs Jensen, 40 dage var død uden noget til arv
--------------------------------------------------------------------------------
735, 429b, 27 februar 1835, Thorsager sogn
Gårdmand Peder Jørgensen anmeldte, at hans søn Carl Pedersen, 11 uger var død uden noget til arv.
--------------------------------------------------------------------------------
736, 429b, 1 marts 1835, Rønde, Bregnet sogn
431, 15 juli 1835,
433b, 28 september 1835
Kirsten Jacobsdatter, død
Mads Svenningsen, enke
Deres børn:
Svenning Madsen, 15 år
Hendes børn med afdøde første ægtefælle Niels Jensen Skrædder:
Jens Nielsen, 25 år, væver i Albøge (Albøge sogn)
--------------------------------------------------------------------------------
737, 429b, 24 marts 1835, Rostved, Thorsager sogn
437b, 11 februar 1836
Birthe Cathrine Nielsdatter, død
Husmand R Boesen, enke
Deres børn:
Ane Marie Rasmusdatter, ugift
Niels Rasmussen, 15 år
Marianne Rasmusdatter, 13 år
Bodil Rasmusdatter, 10 år
Boe Rasmussen, 4 år
Jens Rasmussen, født 12 marts d.a. Se skifte 738
--------------------------------------------------------------------------------
738, 430, 26 marts 1835, Rostved, Thorsager sogn
Rasmus Boesen anmeldte, at hans søn Jens Rasmussen var død, se skifte 737
--------------------------------------------------------------------------------
739, 430, 7 april 1835, Ragholm, Thorsager sogn
Husmand Peder Nielsen anmeldte, at hans søn Peder Pedersen, 14 år var død uden noget til arv
--------------------------------------------------------------------------------
740, 430, 6 maj 1835, Rostved, Thorsager sogn
Gårdmand Christen Hansen anmeldte, at hans søm Rasmus Christensen, 4 dage, var død uden noget til arv
--------------------------------------------------------------------------------
741, 430, 10 maj 1835, Thorsager sogn
Husmand Jens Nielsen anmeldte, at hans søn Jørgen Jensen, 7 år var død uden noget til arv, se skifte 729
--------------------------------------------------------------------------------
742, 433, 10 august 1835, Thorsager sogn
Tjenestekarl, ugift Thyge Sørensen, død
Hans arvinger:
1) Moderen Maren Poulsdatter, nu gift med gårdmand Christen Olesen
Helsøskende:
Anders Sørensen, 36 år, husmand i Thorsager
Poul Sørensen, 28 år, indsidder i Thorsager
Hans Sørensen, 27 år, gårdmand i Kastrup
Mette Sørensdatter, gift med indsidder Mads Foged i Bjødstrup
Rasmus Sørensen, 21 år, tjenestekarl i Thorsager
Svenning Sørensen, 20 år, hjemme hos stedfaderen
Dorthe Sørensdatter, ugift
Karen Marie Sørensdatter, ugift
Halvsøskende:
Jens Christensen, 9 år
Marianne Christensdatter, ugift
Se skifte 573
--------------------------------------------------------------------------------
743, 433, 8 september 1835, (Skrejrup, Thorsager sogn)
Gårdmand Peder Mortensen anmeldte, at hans datter Birthe Marie Pedersdatter, 1 måned var dø uden noget til arv
--------------------------------------------------------------------------------
744, 435b, 23 december 1835, Thorsager sogn
Enke Edel Marie Jørgensdatter, død
Rasmus Nielsen, død
Deres børn:
Maren Rasmusdatter
Ane Kirstine Rasmusdatter
Nicoline Rasmusdatter
Mette Marie Rasmusdatter
Rasmus Rasmussen, 6 år
Jørgen Rasmussen, 12 år
Mads Rasmussen, 11 år
Anders Rasmussen, 3 år( kan ikke være søn af afdøde Rasmus Nielsen, må være halvbroder)
Afdødes far Jørgen Hansen
Se skifte 645
--------------------------------------------------------------------------------
745, 435b, 23 december 1835, Thorsager sogn
436, 28 december 1835
447b, 13 september 1836
Husmandskone, enke Maren Jensdatter, død
Laurs Christiansen Fischer, død
Hun havde siden mandens død siddet i uskiftet bo, (se skifte 628)
Hendes arvinger:
Datter Ingeborg Laursdatter, gift med Michel Jensen, gartner i Bjødstrup
Datter Mette Marie Laursdatter, gift med husmand Niels Sørensen af Vrinners
Søn Christian Laursen, selvejerhusmand i Bjødstrup
Datter Maren Laursdatter, hjemme, forlovet med Jens Andersen
--------------------------------------------------------------------------------
746, 437b, 27 januar 1836, Thorsager sogn
Peder Jørgensen anmeldte, at hans datter Karen Pedersdatter, 3 uger var død uden noget til arv
--------------------------------------------------------------------------------
747, 438, 19 februar 1836, Faarup, Thorsager sogn
440b, 7 marts 1836
454b, 26 november 1836
457, 30 december 1836,
Ane Salome Koldsdatter, død
Gårdmand Christen Pedersen, enke
Deres børn:
Ane Kirstine Christensdatter
Mads Peter Christensen, 9 år
Johanne Christensdatter
Severine Kirstine Christensdatter
Det fremgår af skiftet, at gården var brændt året før
Der blev intet at arve
--------------------------------------------------------------------------------
748, 439b, 26 februar 1836, Faarup, Thorsager sogn
441b, 7 marts 1836
458, 31 december 1836
Abelone Nielsdatter, død
Udflytter Niels Nielsen Agrie, enke
Deres barn:
Ane Nielsdatter
Hendes barn med afdøde ægtefælle Niels Nielsen Uggelbølle, (se skifte 691)
Dorthe Nielsdatter
Boet fallit
--------------------------------------------------------------------------------
749, 439b, 4. marts 1836, Thorsager sogn
439b, 7 marts 1836
456, 30 december 1836
Dorthe Andersdatter, død
Gårdmand Søren Nielsen, enke
Deres børn:
Jørgen Sørensen, 12 år
Niels Sørensen, 7 år
Anders Sørensen, 2 år
Rasmus Sørensen, 1/2 år
Boet var fallit
--------------------------------------------------------------------------------
750, 442b, 7 marts 1836, Faarup, Thorsager sogn
Gårdmand Poul Jensen anmeldte, at hans datter Ane Poulsdatter var død uden noget til arv
--------------------------------------------------------------------------------
751, 442b, 7 marts 1836, Egens
443b, 11 april 1836
455, 22 december 1836
Maren Nielsdatter, død, “i et anfald af tungsindighed havde hun aflivet sig selv”
Gårdmand Søren Jensen, enke
Deres børn:
Jens Sørensen, 13 år
Niels Sørensen, 10 år
Søren Sørensen, 5 år
Bertel Sørensen, 1 1/2 år
--------------------------------------------------------------------------------
752, 443, 16 marts 1836, Thorsager sogn
445b, 10 maj 1836,
Karen Pedersdatter, død
Husmand Niels Thomassen, enke
Ingen sammenavlede børn
Hendes børn af tidligere ægteskab med Niels Jacobsen Agrie:
Jens Nielsen Agrie, 45 år, i Rønde
Jacob Nielsen Agrie, 40 år, husmand i Thorsager
Karen Marie Nielsdatter, 36 år, ugift, tjener gårdmand Søren Rygaard
Se skifte 384
--------------------------------------------------------------------------------
753, 443, 21 marts 1836, Skrejrup, Thorsager sogn
Tjenestekarl Søren Jørgensen, død
--------------------------------------------------------------------------------
754, 443, 17 marts 1836, Bjødstrup, Bregnet sogn
Gårdmand Jens Laursen anmeldte, at hans nyfødte datter Zidsel Jensdatter var død uden noget til arv
--------------------------------------------------------------------------------
755, 443b, 1 april 1836, Ragholm, Faarup, Thorsager sogn
Husmand Jens Jacobsen anmeldte, at hans datter Maren Katrine var død uden noget til arv
--------------------------------------------------------------------------------
756, 443b, 7 april 1836, Egens sogn
444b, 7 maj 1836
Mette Nielsdatter, død
Husmand Hans Madsen, enke
Deres børn:
De fik 2 børn, men de var begge døde uden børn
Hendes børn med første ægtefælle Christen Poulsen: se skifte 408
De fik også 2 børn, men også de var døde uden børn
Hendes arvinger:
1) broder Peder Nielsen, husmand i Egens, ikke mødt, sengeliggende i mange år, hans kone Karen Pedersdatter mødte
2) søster Lene Nielsdatter, gift med afdøde husmand Niels Hjulmand i Egens, hun død
2a) Niels Nielsen Hjulmand i Egens
2b) Peder Nielsen Hjulmand Ibm
3) Halvbroder Mads Nielsen Smed i Egens, død se skifte 670
3a) Søren Madsen Smed, 25 år, i Grønfeldt
--------------------------------------------------------------------------------
757, 443b, 10 april 1836, Skrejrup, Thorsager sogn
Søren Ebbesen anmeldte, at hans søn Søren Sørensen var død uden noget til arv
--------------------------------------------------------------------------------
758, 445, 7 maj 1836, Rønde, Bregnet sogn
Rasmus Grosen anmeldte, at hans søn Søren Rasmussen var død uden noget til arv
--------------------------------------------------------------------------------
759, 447, 20 maj 1836, Faarup, Thorsager sogn
Gårdmand Emmert Emmertsens datter Ane Marie Emmertsdatter, 1 1/2 år, død uden noget til arv
--------------------------------------------------------------------------------
760, 447, 3 juni 1836, Rønde, Bregnet sogn
Knud Hansen, død
Karen Poulsdatter, enke
Ingen efterladte børn
Han havde tidligere været gift med Dorthe Marie Andersdatter.
Ingen børn i dette ægteskab heller:
Hans arvinger kunne ikke oplyse, men det oplyste, at ægteparret i mange år havde fået hælp og derfor intet ejede.
Se måske også skifterne 293, 307, 331,
--------------------------------------------------------------------------------
761, 447, 27 juni 1836, Faarup, Thorsager sogn
Gårdmand Poul Jensen anmeldte, at hans datter Margrethe Poulsdatter, 1/2 år var død uden noget til arv
--------------------------------------------------------------------------------
762, 447, 3 juli 1836, Thorsager sogn
Gårdmand Christen Jensen anmeldte, at hans datter Marianne Christensdatter 5 år var død uden at efterlade sig noget til arv
--------------------------------------------------------------------------------
763, 447, 13 juli 1836, Ringelmose, Bregnet sogn
21, 17 juni 1839 (ny protokol 1838-1850)
34b, 19 oktober 1839
Gjertrud Jørgensdatter, død
Fisker Just Nielsen, enke
Deres børn:
Niels Justesen, 29 år, fisker i Nibe
Catrhrine Justdatter, 27 år, gift med skipper Rasmus Nielsen i Nibe
Karen Kirstine Justdatter, 28 år (1839), ugift
Cecilie Justdatter, 26 år (1839), ugift
Christen Justesen, 16 år (23 år , 1839? Skomagerlære i Randers)
Maren Justdatter, (18 år, 1839)
Søren Justesen, 14 år (16 år, 1839)
Peder Justesen, 12 år (14 år, 1839)
Thomas Justesen, 10 år (11 år, 1839)
Uskiftet bo, der blev skiftet 1839
--------------------------------------------------------------------------------
764, 447b, 12 september 1836, Thorsager sogn
448b, 25 september 1836
Husmand Rasmus Christensen, død
3 gange gift:
Første hustru: Kirsten Nielsendatter, ingen børn, se skifte 468
Anden hustru: Mette Nielsdatter, ingen børn, se skifte 596
Tredie hustru: Birgitte Pedersdatter, enke
Hans arvinger:
Søster Maren Christensdatter, gift med afdøde gårdmand Therkild Nielsen i Dagstrup, Hvilsager sogn
Lavværge for enken, Jens Hansen og for enken Maren Christensdatter Niels Jensen i Hvilsager
--------------------------------------------------------------------------------
765, 448b, 4 oktober 1836, Egens sogn
Gårdmand Rasmus Sørensen anmeldte, at hans datter Ane Rasmusdatter var død uden at efterlade sig større værdier
--------------------------------------------------------------------------------
766, 448b, 7 oktober 1836, Thorsager sogn
Husmand Søren Laursen, død
Maren Andersdatter, død
Hans børn:
Karen Sørensdatter, gift med husmand Mads Rasmussen i Thorsager
Marie Sørensdatter, gift med indsidder Gotlieb Pedersen i Thorsager
Se skifte 631
--------------------------------------------------------------------------------
767, 449, 7 oktober 1836, Rønde, Bregnet sogn
450b, 17 oktober 1836
459b, 31 december 1836
Dorthe Andersdatter, død
Søren Andersen Moesmand, enke
Hendes barn med første ægtefælle, husmand Rasmus Laursen:
1) Anders Rasmussen, gårdmand i Kysing, Saxild sogn
1a) Dorthe Andersdatter
2) Lars Rasmussen, 40 år, snedker og tømmermand i en by Bredal ved Vejle
3) Marianne Rasmusdatter, gift med afdøde gårdmand Anders Mathiesen i Elsegaarde ved Ebeltoft
Ingen børn med enkemanden
--------------------------------------------------------------------------------
768, 449, 13 oktober 1836, Følle Mølle, Bregnet sogn
449b, 13 oktober 1836
452, 11 november 1836
460b, 29 september 1837
466b, 25 november 1837
Jomfru Karen Johansdatter Møller, død
Hendes arvinger hendes hel- og halvsøskende:
1) søster Mette Kirstine Johansdatter Møller, død
1a) Johannes Severin Møller i Følle Mølle
1b) Gjertrud Hedevig Marie Møller i Aarslev Mølle
1c) Anders Tørslev Møller, 25 år, i Begtrup hos gårdmand Hans Christiansen
2) helsøster Maren Johansdatter Møller, gift med Hans Christiansen, gårdmand i Begtrup på Mols
3) helsøster Kirsten Johansdatter Møller, gift med guldsmed Hevring i Randers, hun død
3a) Mette Marie Hevring, opholder sig i Følle Mølle
4) Halvbroder Søren Møller i Ommestrup
Se skifte 451
--------------------------------------------------------------------------------
769, 454b, 17 og 18 november 1836, Korup, Bregnet sogn
Gårdmand Jens Bonde anmeldte at hans 2 sønner Søren Jensen og Niels Jensen, 6 uger, var døde uden noget til arv
--------------------------------------------------------------------------------
770, 455, 29 november 1836, Thorsager sogn
Gårdmand Søren Rasmussen anmeldte, at hans søn Jens Sørensen, 1 måned, var død uden noget til arv
--------------------------------------------------------------------------------
771, 460, 23 januar 1837, Rønde, Bregnet sogn
Anmeldte husmand Laurs Jacobsen, at hans søn Jacob Laursen 1 1/4 år, var død uden noget til arv
--------------------------------------------------------------------------------
772, 460, 24 april 1837, Egens sogn
Gårdmand Søren Jensen anmeldte, at hans søn Bertel Sørensen, 2 1/2 år var død uden noget til arv
--------------------------------------------------------------------------------
773, 460, 3 maj 1837, Faarup, Thorsager sogn
Gårdmand Christen Pedersen anmeldte, at hans datter Ane Salome Christensdatter, 8 uger var død uden noget til arv
--------------------------------------------------------------------------------
774, 460, 18 maj 1837, Rostved, Thorsager sogn
Rasmus Boesen, besidder af et hus anmeldte, at hans datter Birthe Cathrine Rasmusdatter, 16 uger var død uden noget til arv
--------------------------------------------------------------------------------
775, 460, 22 juni 1837, Rønde, Bregnet sogn
463b, 21 oktober 1837
470, 6 december 1837
Dorthe Marie Rasmusdatter, død
Husmand Peder Sørensen Bager, enke
Deres børn:
Rasmus Pedersen, 12 år
Henriette Artine Pedersdatter, 6 år
Niels Peter Pedersen, 3 år
Søren Pedersen, 17 uger, senere død, jf anmeldelse side 460 af 8 august 1837
--------------------------------------------------------------------------------
776, 460b, 23 september 1837, Rønde Bregnet sogn
462, 21 oktober 1837
469, 6 december 1837
Birthe Jensdatter, død
Husmand Jens Poulsen, enke
Deres børn:
Jens Jensen, 12 år
--------------------------------------------------------------------------------
777, 464b, 23 oktober 1837, Thorsager sogn
Husmand og bødker Niels Thomassen anmeldte, at hans søn Thomas Nielsen, 19 uger var død uden noget til arv
--------------------------------------------------------------------------------
778, 464b, 4 november 1837, Skrejrup, Thorsager sogn
464b, 4 november 1837
469, 2 december 1837
7b, 16 juli 1838 (næste protokol)
Gårdmand Søren Jensen Moesmand, død
Mette Pedersdatter, død
Deres børn
Jens, Sørensen, 36 år, gårdmand i Rostved
Ane Sørensdatter, gift med gårdmand Søren Ebbesen i Skrejrup
Peder Sørensen, 30 år, indsidder i Wistofte
Maren Sørensdatter, gift med boelsmand Rasmus Pedersen i Skrejrup Skovhus
Rasmus Sørensen, 28 år, gårdmand i Skrejrup
Niels Sørensen, 25 år, hjemme
Mette Marie Sørensdatter, ugift og hjemme
--------------------------------------------------------------------------------
779, 470b, 20 december 1837, Thorsager sogn
20, 12 april 1839 (ny protokol 1838-1850)
32b, 19 oktober 1839
Husmand Niels Rasmussen Abel, død
Maren Jensdatter, enke
Deres børn:
Ane Dorthe Nielsdatter
Jens Nielsen, 8 år
--------------------------------------------------------------------------------
780, 470b, 8 januar 1838, Rønde, Bregnet sogn
Husmand Rasmus Jacobsen, død
Maren Hansdatter, enke
Deres børn:
1) Maren Rasmusdatter, gift med indsidder Niels Jensen af Rønde, hun død
1a) Karen Marie Nielsdatter
Der blev intet at arve, da afdøde og ægtefælle havde nydt almisse
Se skifte 872
--------------------------------------------------------------------------------
781, 471, 10 januar 1838, Rønde, Bregnet sogn
471, 28 januar 1838
Kromand Johannes Schjødt, død
Madam A K Schjødt, enke
Deres børn:
Ane Kirstine Schjødt
Pouline Schjødt
Peter Wilhelm August Schjødt, 9 år
Juliane Marie Schjødt
Jacobine Jensine Schjødt
Adolph Wilhelm Schjødt, 4 år
Enken agtede at sidde i uskiftet bo
--------------------------------------------------------------------------------
782, 471, 5 februar 1838, Rostved, Thorsager sogn
471b, 20 februar 1838
Karen Jacobsdatter, død
Skolelærer Rasmus Pedersen Boesen, enke
Ingen livsarvinger, hendes arvinger:
1) søster Ane Pedersdatter, gift med gårdmand Rasmus Pedersen i Bendstrup
Det bemærkes at afdøde var et slegfredbarn og Ane Pedersdatter derfor var en halvsøster
Der var 3 februar oprettet testamente, der alene manglede godkendelse.
--------------------------------------------------------------------------------


Kalø gods
Skifteuddrag
1838-1850I det følgende udelades dødsanmeldelser af børn, hvor anmeldes ikke indeholder særlige oplysninger
--------------------------------------------------------------------------------
783, 2, 2 marts 1838, Rønde, Bregnet sogn
2, 7 april 1838
Ane Nielsdatter, død
Husmand Jørgen Jacobsen, enke
Deres børn
Carl Jørgensen, 6 år
Mette Cathrine Jørgensdatter, 3 år
Tilsynsværge for datter var afdødes broder ungkarl Niels Nielsen, 25 år
--------------------------------------------------------------------------------
784, 3b, 17 april 1838, Rostved, Thorsager sogn
4, 25 juni 1838
Ane Sørensdatter, død
Gårdmand Mads Rasmussen Læger
Deres børn:
Søren Madsen, 17 år
Karen Madsdatter, 15 år
Inger Marie Madsdatter, 12 år
Afdødes halvsøsters mand husmand Mads Mortensen af Thorsager fra formynder
Se skifte 804 og 876
--------------------------------------------------------------------------------
785, 3b, 27 april 1838, Rønde Braget sogn
Husmand Peder Sørensen Bager anmeldte, at hans datter Martine Henriette Christiane Sørensdatter, 6 år var død. Navn usikkert
Se skifte 775
--------------------------------------------------------------------------------
786, 3b, 7 maj 1838, Thorsager sogn
Husmand Christen Frandsens kone Helene Cathrine Nielsdatters  anmeldte, at hendes søn Niels Christensen, 4 år var død
--------------------------------------------------------------------------------
787, 3b, 11 maj 1838, Thorsager sogn
28, 19 september 1839
31b, 19 oktober 1839
Husmand Christen Sørensen Frandsen, død
Helene Cathrine Nielsdatter, enke
Deres børn:
Søren Christensen, 16 år
Peder Christensen, 8 år
Dorthe Christensdatter, 6 år
Enken ønskede at sidde i uskiftet bo
--------------------------------------------------------------------------------
788, 4, 14 maj 1838, Thorsager sogn
6, 25 juni 1838
9, 17 november 1838
Jordløs husmand Jørgen Danielsen, død
Kirsten Jørgensdatter, enke
Ingen livsarvinger, hans arvinger:
1) Søster Mette Kirstine Danielsdatter, gift med husmand Peder Nielsen Snedker i Bendstrup
2) Johanne Amalie Danielsdatter, gift med skolelærer Peder Abildgaard Lihme i Balle by Hads herred
2a) Christian Frederik Tamler Lihme, 35 år husmand i Finsteen
2b), Peder Daniel Lihme, 25 år, i smedelære på Wilhelmsborg
2c) Karen Lihme, gift med husmand Peder Rasmussen,  Balle i Hads herred
2d) Amalie Lihme
2e) Bodil Lihme
Afdøde havde tidligere været gift med Ane Marie Sørensdatter
Se skifte 497 og 682 og 788
--------------------------------------------------------------------------------
789, 4, 20 maj 1838, Thorsager sogn
6b, 23 juni 1838
9b, 17 november 1838
Husmand Jens Christiansen Bonde, død
Ane Cathrine Pedersdatter, enke
Deres barn:
Mette Kirstine Jensdatter
Hans børn med tidligere ægtefælle Karen Thygesdatter: se skifte 513
3 børn, men de 2 er døde uden børn.
Kirsten Marie Jensdatter, gift med husmand Peder Sørensen Bager i Rønde Se om ham skifte 470
Hans børn med Mette Jørgensdatter: se skifte 591
2 sønner, men en er død i tidlig alder
Jørgen Jensen, 16 år, tjener i Skrejrup
--------------------------------------------------------------------------------
790, 7b, 30 juni 1838, Rostved, Thorsager sogn
Husmand Anders Jensen, død
Nille Marie Nielsdatter, enke
Deres børn:
Jens Andersen, 17 år
Niels Andersen, 15 år
Maren Andersdatter, 7 år
--------------------------------------------------------------------------------
791, 10, 29 november 1838, Rønde, Bregnet sogn
14, 11 marts 1839
35b, 26 oktober 1839
Mette Andersdatter, død af tyfus
Gårdmand Niels Madsen, enke
Deres børn:
Mads Nielsen, 40 år, boende i Lundehuset, Laby sogn, Rygaard gods Holbæk på Sjælland
Dorthe Marie Nielsdatter, gift med husmand Søren Hjul i Bjødstrup, han død (mellem1. og 2. møde)
Anders Nielsen, 36 år, tjener i Skjaldstrup, se Aastrup i Skødstrup sogn
Christen Nielsen, 30 år
Søren Nielsen, 28 år, husmand i Uggelbølle
Maren Nielsdatter, ugift, hjemme
Rasmus Nielsen, 27 år ungkarl, hjemme
--------------------------------------------------------------------------------
792, 10b, 8 december 1838, Faarup, Thorsager sogn
17b, 12 marts 1839
29b, 18 oktober 1839
Edel Christensdatter, død - af tyfus
Gårdmand Laurs Jensen, enke
Deres børn:
Ane Laursdatter,
Ane Marie Laursdatter
Karen Marie Laursdatter,
Jens Laursen, 2 år
Birthe Laursdatter
Afdødes broder husmand Niels Christensen af Dagstrup
--------------------------------------------------------------------------------
793, 10b, 8 december 1838, Rønde, Bregnet sogn
Husmand og ladefoged Søren Jensen Groesen, død
Inger Nielsdatter, enke
Deres børn:
Maren Sørensdatter
Jens Sørensen, 11 år
Ane Cathrine Sørensdatter
--------------------------------------------------------------------------------
794, 10b, 12 december 1838, Rønde, Bregnet sogn
15b, 11 marts 1839,
30b, 18 oktober 1839
Udflyttet boelsmand Peder Jensen Mortensen, død af tyfus
Karen Nielsdatter, enke
Deres børn:
Niels Pedersen, 17 år
Afdødes broder Laurs Jensen, gårdmand i Faarup
Lavværge Rasmus Nielsen Pib af Thorsager
Enkens nye mand Rasmus Knudsen
--------------------------------------------------------------------------------
795, 10b, 31 december 1838, Rønde, Bregnet sogn
Arbejdskarl og ungkarl Mogens Nielsen, død
Hans arvinger:
Broder Peder Nielsen, 40 år, tjener på Vosnæsgaard
Broder Rasmus Nielsen, 38 år, indsidder i Thorsager
Broder Søren Nielsen, 34 år, tjener i Følle Mølle
Søster Kirsten Nielsdatter, gift med Søren Jonassen i Daugstrup
Søster Ane Nielsdatter, gift med husmand Rasmus Sørensen i Rønde
Skifte 800
--------------------------------------------------------------------------------
796, 11, 4 januar 1839, Thorsager sogn
11, 7 januar 1839
33b, 19 oktober 1839
Husmand Jens Nielsen Snedker, død
Kirsten Marie Sørensdatter, enke
Ingen børn
Hans børn af tidligere 3 ægteskaber:
Børn i første ægteskab: se skifte 504
Niels Jensen, 22 år, tjener Jens Just i Følle
Ane Kirstine Jensdatter, hjemme
Børn i andet ægteskab: skifte 568
Poul Jensen, 20 år tjener Knud Laursen i Thorsager
Børn i tredie ægteskab, se skifte 729
Søren Jensen 14 år, hjemme
--------------------------------------------------------------------------------
797, 11, 5 januar 1839, Egens sogn
13, 23 januar 1839
Gårdmand Jens Møller, død
Maren Rasmusdatter, enke
Ingen børn
Hans første ægtefælle, Ane Madsdatter, død
Deres børn:
1) Maren Jensdatter, gift med gårdmand Niels Rasmussen i Tved på Mols
2) Mette Jensdatter, gift med gårdmand Anders Sørensen i Egens, han død
3) Søren Jensen, 40 år
4) Rasmine Jensdatter, gift med husmand Jens Rasmussen i Egens
Peder Nielsen, afdøde Jens Møllers stedsøn anmeldte dødsfaldet
Se skifte 521 og 552 og 622
--------------------------------------------------------------------------------
798, 12, 19 januar 1839, Thorsager sogn
12b, 21 januar 1839
39b, 6 november 1839
Ungkarl Hans Rasmussen Kjær, død, tjener Anders Gregersen i Thorsager (hans stedfader)
Hans arvinger:
1) søster Dorthe Rasmusdatter, død, var gift med afdøde gårdmand Jens Holst (se skifte 635)
1a) Rasmus Jensen, 29 år, tjener Niels Beck i Thorsager
1b) Kirsten Jensdatter, tjener Anders Gregersen i Thorsager
1c) Anders Jensen, 23 år, soldat i København
1d) Ane Marie Jensdatter, tjener Jens Nielsen Holst i Thorsager
2) halvbroder Niels Kjær, død
2a) Rasmus Kjær, husmand i Gjesing
2b) Søren Kjær, var gårdmand i Skrejrup, men død
3) halvsøster Kirsten  Rasmusdatter, gift med
3a) Dorthe Nielsdatter, gift med Hans Rønde i Vrinners
Afdødes morbroder Poul Bach i Thorsager
Se skifte 635 og 681
--------------------------------------------------------------------------------
799, 13b, 5 februar 1839, Thorsager sogn
Maren Thomasdatter, død
Husmand Søren Hansen, enke
Deres børn:
Thomas Sørensen, 31 år, husmand i Korup
Hans Sørensen, 25 år
--------------------------------------------------------------------------------
800, 13b, 8 februar 1839, Følle Mølle, Bregnet sogn
17, 11 marts 1839
40b, 7 november 1839
Tjenestekarl Søren Nielsen, død
Hans arvinger:
1) Broder Rasmus Nielsen, 38 år, indsidder i Thorsager
2) Søster Kirsten Nielsdatter gift med Søren Jonassen i Dagstrup
3) Broder Peder Nielsen, død, var  staldkarl på Vosnæsgaard, Karen Nielsdatter, enke
3a) Niels Pedersen, 9 år
3b) Peder Pedersen, 5 år
3c) Mogens Pedersen, 1 år
3d) Maren Pedersdatter, 13 år
3e) Hedevig Pedersdatter, 11 år
4) Maren Nielsdatter, gift med Rasmus Jørgensen Greve i Rønde
Skifte 795
--------------------------------------------------------------------------------
801, 19, 12 marts 1839, Thorsager sogn
19, 13 marts 1839
37b, 6 november 1839
Husmand Jens Jørgensen Skriver, død
Karen Andersdatter, enke
Ingen børn, hans arvinger:
1) søster Maren Jørgensdatter, enke efter gårdmand Jens Laursen
2) søster Kirsten Jørgensdatter, gift med gårdmand Peder Hansen i Hornslet, hun død
2a) Mette Marie Pedersdatter, gift med husmand Hans Thygesen i Hornslet
2b, Mette Kirstine Pedersdatter, gift med Jens Mogensen, indsidder i Mørke, han død
2c) Kirsten Pedersdatter, tjener i Damsgaard ved Rodskov
--------------------------------------------------------------------------------
802, 21, 22 april 1839, Egens sogn
23b, 12 juni 1839
Husmand Hans Madsen, død
Ane Margrethe Christensdatter, enke
Deres børn:
Mette Hansdatter
Karen Hansdatter
Afdøde havde tidligere været gift med Mette Nielsdatter, men i dette ægteskab var der ikke børn.
Mads Sørensen i Egens var en brodersøn til afdøde
Lavværge var Jens Rasmussen Møller af Egens
Se skifte 756
--------------------------------------------------------------------------------
803, 23b, 1 juni 1839, Rønde, Bregnet sogn
Bertel Madsen, død
Hans børn:
1) Maren Bertelsdatter, gift med gårdmand Jens Olesen i Stabrand, hun død
1a) Bertel Jensen, husmand i Thaastrup?
1b) Edel Bertelsdatter, gift med hjulmand Søren Andersen i Følle
1c) Margrethe Bertelsdatter, gift med indsidder Mogens Christensen
1d) Christian Bertelsen, 30 år, ejer gårdmand Knud Laursen i Thorsager
--------------------------------------------------------------------------------
804, 23b, 6 juni 1839, Rostved, Thorsager sogn
25b, 19 juli 1839
Karen Marie Sørensdatter, død
Gårdmand Mads Rasmussen Læger, enke
Deres barn
Karen Marie Madsdatter, 1 1/2 måned
Afdødes fader Søren Hansen af Korup
Der var skyld til enkemandens børn af første ægteskab. Se skifte 784 og 876
--------------------------------------------------------------------------------
805, 25, 15 juni 1839, Thorsager sogn
Enke Kirsten Madsdatter, død
Søren Mortensen, død
Deres børn
Maren Sørensdatter, gift med Peder Erichsen
Christiane Sørensdatter, gift med skomager Rasmus Lund af Thorsager
Se skifte 630
--------------------------------------------------------------------------------
806, 25, 24 juni 1839, Bjødstrup, Bregnet sogn
Kirsten Sørensdatter, død
Husmand Rasmus Hansen, enke
Deres børn:
Karen Rasmusdatter
Maren Rasmusdatter
Begge ugifte
--------------------------------------------------------------------------------
807, 27b, 9 august 1839, Thorsager sogn
Anmeldt, at husmand Poul Rasmussen Haagens datter Bodil Marie Poulsdatter, 20 år var død. Faderen lever, men afdøde ejede intet. Hun var vanfør og har intet kunnet erhverve sig.
--------------------------------------------------------------------------------
808, 27b, 22 august 1939, Thorsager sogn
Mette Sørensdatter, død
Gårdmand Jens Hansen, enke
Deres barn
Hans Jensen, 39 år, tjener i København
Søren Jensen, 35 år, indsidder i Thorsager
Maren Jensdatter, gift med gårdmand Søren Rasmussen i Thorsager
--------------------------------------------------------------------------------
809, 42, 6 december 1839, Faarup, Thorsager sogn
Gårdmand Laurs Jensen anmeldte, at hans datter Birthe Laursdatter, 1 1/2 var død. Hun efterlod sig alene til arv til faderen, den arv der var tilfaldet hende efter moderen Edel Christensdatter, skifte 792
--------------------------------------------------------------------------------
810, 42, 31 januar 1840, Kalø, Bregnet sogn
42b, 7 februar 1840
Malkepige Mette Kirstine Sørensdatter, død
Hendes arving var en uden for ægteskab født datter Mette Severine Rasmusdatter, 6 år, hun havde været i pleje hos mormoderen
Rasmus Sørensen af Rostved blev udpeget som formynder, han var gift med en søster til afdøde.
Afdødes søster Karen Sørensdatter af Thorsager
--------------------------------------------------------------------------------
811, 42, 4 februar 1840, Thorsager sogn
49, 11 december 1840
50B, 16 januar 1841
Mette Kirstine Pedersdatter, død
Husmand Jørgen Sørensen Eliassen, enke
Deres børn:
Peder Jørgensen, 4 år
--------------------------------------------------------------------------------
812, 43b, 15 marts 1840, Thorsager sogn
54b, 27 januar 1841
Dorthe Pedersdatter, død
Husmand og bødker Niels Thomassen, enke
Ingen børn, men der var oprettet testamente af 14 juni 1839, efter hvilket enkemanden overtog boet mod at betale et beløb til afdødes arvinger, der ikke nævnes ved navn
--------------------------------------------------------------------------------
813, 44, 4 april 1840, Thorsager sogn
Enke Zidsel Sørensdatter, død
Søren Christiansen, død
Deres børn:
Gårdmand Christian Sørensen, 32 år, i Følle
Søren Basse Sørensen, 27 år, tjener hos sognefoged Peder Basse, der var en bror til afdøde
Maren Sørensdatter, gift med gårdmand Claus Erichsen i Thorsager
Karen Sørensdatter, gift med gårdmand Jørgen Rasmussen af Ommestrup
Se skifte 598
--------------------------------------------------------------------------------
814, 44b, 7 juni 1840, Rønde, Bregnet sogn
Indsidder Niels Jensens kone Mette Pedersdatter anmeldte, at husmand Jens Sørensens datter Ane Margrethe Jensdatter, 6 år var død. Barnet var sat i pleje hos Mette Pedersdatter af fattigkommissionen. Efterlod sig ikke noget til arv
--------------------------------------------------------------------------------
815, 44b, 7 juni 1840, Rønde, Bregnet sogn
45, 12 juni 1840
46b, 29 juli 1840
Maren Nielsdatter, død
Husmand Rasmus Sørensen Greve, enke
Ingen børn. Hendes arvinger:
1) Broder Rasmus Nielsen, 39 år, indsidder i Thorsager
2) Søster Kirsten Nielsdatter, gift med husmand Søren Jonasen i Dagstrup
3) Broder Peder Nielsen, død husmand i Uggelbølle, enke Karen Nielsdatter
3a) Niels Pedersen, 9 år
3b) Peder Pedersen, 5 år
3c) Maren Pedersdatter, 13 år
3d) Hedevig Pedersdatter, 11 år
Se skifte 800 og 795
--------------------------------------------------------------------------------
816, 44b, 8 juni 1840, Korup, Bregnet sogn
Husmand Peder Nielsen, død
Karen Pedersdatter, enke
Deres barn:
Niels Pedersen, 13 år
Enken agtede at sidde i uskiftet bo, da hun ikke havde til hensigt at gifte sig igen
--------------------------------------------------------------------------------
817, 46, 1 juli 1840, Egens sogn
Mads Sørensen i Egens anmeldte, at husmand Jørgen Jensen af Egens, hans steddatter Mette Hansdatter. Hun var tillagt en lille arv efter sin far.
Se skifte 802
--------------------------------------------------------------------------------
818, 46, 3 juli 1840, Thorsager sogn
50, 26 december 1840
Mette Nielsdatter, død
Gårdmand Søren Sørensen Rygaard, enke
Ingen børn efterladt
Der var testamente, hvorefter han overtog hendes ejendele mod at betale et beløb til afdødes arvinger.
Hendes søskende børn blev alligevel oplyst til at være:
1) søster Maren Nielsdatter, død
1a) Gregers Poulsen, husmand i Thorsager
1b) Ane Poulsdatter, gift med gårdmand Jens Andersen i Grønfeldt
2) søster Ane Lisbeth Nielsdatter, død
2a) Bodil Rasmusdatter, død
2aa) Rasmus Poulsen i Thorsager
2ab) Niels Poulsen i Thorsager
2b) Maren Rasmusdatter, død
2ba) Rasmus Pedersen, Skarresø skovhus
2bb) Mads Pedersen af Koed
2bc) Edel Marie Pedersdatter, gift med gårdmand Søren Jensen Boyen i Hvilsager
Se skifte 335 og 642,
--------------------------------------------------------------------------------
819, 48, 18 september 1840, Thorsager sogn
Husmand Laurs Pedersen anmeldte, at hans steddatter, Dorthe Sørensdatter, 17 år, ugift var død uden noget til arv efter hendes afdøde fader Søren Rasmussen. Moderen hed Maren Jensdatter og afdødes broder Rasmus Sørensen, tjenestekarl i Skrejrup. Afdøde var svagelig
--------------------------------------------------------------------------------
820, 48b, 9 november 1840, Thorsager sogn
Husmand Hans Pedersen, død
Ane Therkildsdatter, enke
Deres børn:
Mette Marie Hansdatter, 13 år
--------------------------------------------------------------------------------
821, 48b, 26 november 1840, Rostved, Thorsager sogn
Gårdmand Rasmus Nielsen, død
Karen Pedersdatter, enke
Deres barn
Mads Rasmussen, 28 år, indsidder i Thorsager
--------------------------------------------------------------------------------
822, 48b, 28 november 1840, Thorsager sogn
Kirsten Sørensdatter, død
Gårdmand Anders Gregersen, enkemand
Deres børn:
Søren Andersen, 33 år
Jacob Andersen, 28 år
--------------------------------------------------------------------------------
823, 49b, 20 december 1840, Faarup, Thorsager sogn
51, 20 januar 1841
62b, 11 december 1841
Udflyttergårdmand Emmert Emmertsen, død
Kirsten Knudsdatter, enke
Deres børn:
Mette Kirstine Emmertsdatter
Inger Emmertsdatter
Knud Emmertsen, 12 år
Emmert Emmertsen, 9 år
Ane Marie Emmertsdatter
Rasmus Emmertsen, 3/4 år
Enkens nye mand Jens Nielsen var lavværge i stedet for afdødes broder gårdmand Jørgen Knudsen af Rønde
Afdødes broder Jørgen Rasmussen af Grønfeldt
Skifte 556
--------------------------------------------------------------------------------
824, 52b, 24 januar 1841, Rønde, Bregnet sogn
Husmand Jørgen Jensen Bruus, død
Ane Jensdatter, enke
Deres børn:
Mette Jørgensdatter
Jens Jørgensen, 8 år
Mads Jørgensen, 4 år
Hans tidligere ægteskab med Mette Jensdatter
Deres barn
Karen Jørgensdatter
--------------------------------------------------------------------------------
825, 53, 25 januar 1841, Rønde, Bregnet sogn
Enke Inger Nielsdatter, skifte efter uskiftet bo
Ladefoged Søren Jensen Groesen, død
Deres børn:
Maren Sørensdatter
Jens Sørensen
Ane Cathrine Sørensdatter
Enkens lavværge Christian Bertelsen
Søren Jensen Groesens søskendebarn, Hans Poulsen i Thorsager
Se skifte 793 og 832
--------------------------------------------------------------------------------
826, 54b, 15 februar 1841, Thorsager sogn
Enke Mette Andersdatter, død
Husmand Niels Thomassen, død
Deres barn:
Husmand Ole Nielsen, 47 år
--------------------------------------------------------------------------------
827, 54b, 24 marts 1841, Thorsager sogn
Husmand Jens Sørensen Rønde, død
Ane Kirstine Hansdatter, enke
Deres barn:
Ane Dorthe Jensdatter, gift med husmand Poul Hansen af Thorsager
Maren Jensdatter, gift med husmand Laurs Pedersen i Thorsager
Dorthe Jensdatter, 40 år, ugift
Hans Jensen Rønde, 28 år husmand i Vrinners
Søren Jensen Rønde, 27 år, ligeledes husmand i Vrinners
Kirsten Marie Jensdatter, gift med indsidder Christen Nielsen Udengaard i Thorsager
--------------------------------------------------------------------------------
828, 55, 9 maj 1841, Bjødstrup, Bregnet sogn
Gårdmand Jens Ebbesen Foged, død
Ane Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Mads Jensen, 37 år
Rasmus Jensen, 35 år, tjenestekarl i Bjødstrup
Mette Marie Jensdatter, gift med gårdmand Peder Laursen i Jebjerg?
--------------------------------------------------------------------------------
829, 55, 25 maj 1841, Rostved, Thorsager sogn
55b, 24 juni 1841
63, 11 december 1841
Gårdmand Jens Sørensen Mesballe, død
Karen Nielsdatter, enke
Deres børn:
Søren Jensen, 26 år, tjenestekarl, hjemme i gården
Marianne Jensdatter, ugift, hjemme
Ane Cathrine Jensdatter, ugift, hjemme
--------------------------------------------------------------------------------
830, 55b, 23 juni 1841, Bjødstrup, Bregnet sogn
57b, 7 august 1841
64, 14 december 1841
Gårdmand Ole Jensen, død
Dorthe Sørensdatter, enke
Deres børn:
Jens Olesen, 26 år
Søren Olesen, 24 år
Rasmus Olesen, 19 år
Maren Olesdatter, ugift
Marie Olesdatter, ugift
Afdødes broder Hans Jensen af Esig var kurator og formynder
Se skifte 404 og 500
--------------------------------------------------------------------------------
831, 57, 3 juli 1841, Rønde, Bregnet sogn
85b, 13 september 1843
Ole Hansen, død
Maren Christensdatter, enke
Deres barn:
Hans Christian Olesen, 7 år
Lavværge var Jens Nielsen Agrie
Afdødes broder Hans Christopher Hansen af Møllerup
--------------------------------------------------------------------------------
832, 57, 19 juli 1841, Rønde, Bregnet sogn
68, 31 december 1841
Tjenestepige Maren Sørensdatter, død
Hendes arvinger:
Moderen Inger Nielsdatter, enke efter Søren Jensen, se skifte 825
Broder Jens Sørensen, 13 år
Søster Ane Cathrine Sørensdatter, ugift
Nuhavende mand Christian Bertelsen
--------------------------------------------------------------------------------
833, 57, 20 juli 1841, Egens sogn
58b, 30 september 1841,
66, 15 december 1841,
67, 31 december 1841
Maren Rasmusdatter, død
Gårdmand Therkild Nielsen, enke
Deres børn:
Ane Therkildsdatter (hun kaldes Maren flere steder, men Ane er det rigtige)
Kirsten Marie Therkildsdatter
Begge ugifte og hjemme hos faderen
Afdødes fader gårdmand Rasmus Sørensen af Egens blev værge for børnene
Se skifte 857
--------------------------------------------------------------------------------
834, 57b, 12 august 1841, Rønde, Bregnet sogn
Rasmus Emmertsen, 1 1/2 år død
Faderen , afdøde Emmert Emmertsen, se skifte 823
Skovfoged og husmand Jens Nielsen var stedfader til afdøde.
Efterlader sig intet til arv for moderen og søskende
--------------------------------------------------------------------------------
835, 60, 26 oktober 1841, Bjødstrup, Bregnet sogn
60b, 11 november 1841
79, 20 december 1842
Enken Dorthe Sørensdatter, død
Gårdmand Ole Jensen, død se skifte 830, hvor børnenes navne er opgivet
Børn
Jens Olesen, 26 år
Søren Olesen, 24 år
Rasmus Olesen, 19 år
Maren Olesdatter, ugift
Marie Olesdatter, ugift

--------------------------------------------------------------------------------
836, 60b, 10 november 1841, Thorsager sogn
61, 30 november 1841
65, 15 december 1841
Ane Cathrine Pedersdatter, død
Husmand Rasmus Rasmussen, enke
Ingen børn i dette ægteskab
Hendes børn med tidlige ægtefælle Jens Christiansen Bonde:
Mette Kirstine Jensdatter, ugift
Afdødes broder Søren Pedersen, gårdmand i Ebdrup var formynder og broder til afdøde
Se skifte 789
--------------------------------------------------------------------------------
837, 62, 30 november 1841, Bjødstrup, Bregnet sogn
Enke Karen Marie Rasmusdatter, død
Husmand Anders Jørgensen Trold, død
Hendes datter:
Karen Thomasdatter, 46 år
Afdøde havde i mange år modtaget fattighjælp, så der ville ikke være noget til arv
Se skifte 641
--------------------------------------------------------------------------------
838, 68b, 12 februar 1842, Rønde, Bregnet sogn
Husmand Søren Winther, død
Ane Margrethe Pedersdatter, enke
Deres barn:
Laurs Peder Sørensen, 16 år, tjenestedreng i Følle Mølle
Hans første kone Maren Jensdatter:
Deres børn:
1) Maren Sørensdatter, gift med indsidder Niels Philip i Thorsager
2) Dorthe Sørensdatter, død gift med afdøde Jens Nielsen Snedker i Thorsager, skifte 729
2a) Søren Jensen, 16 år, tjenestedreng i Thorsager
Hans anden kone, Ane Nielsdatter, død
Ingen børn
Se skifte 510
--------------------------------------------------------------------------------
839, 68b, 19 februar 1842, Thorsager sogn
Jordløs husmand Jens Hansen Kirald, død
Ane Jensdatter, enke
Deres børn:
Hans Jensen, 25 år, ungkarl
Hans første ægtefælle, Karen Sørensdatter, død
Deres børn
Søren Jensen Kirald, 47 år
--------------------------------------------------------------------------------
840, 69, 3 april 1842, Thorsager sogn
69b, 7 maj 1842
80b, 21 december 1842
81b, 29 december 1842
Gårdmand Peder Pedersen Holst, død
Ane Margrethe Andersdatter, enke
Deres børn:
Maren Pedersdatter
Peder Pedersen, 23 år
Anders Pedersen, 21 år
Inger Marie Pedersdatter
Søren Pedersen, 12 år
Ane Lisbeth Pedersdatter
Rasmus Pedersen, 7 år
Formynder Søren Sørensen Rygaard af Thorsager, lavværge Rasmus Andersen af Thorsager
Se skifte 518 og 563
--------------------------------------------------------------------------------
841, 69b, 11 april 1842, Egens sogn
Enke Karen Pedersdatter, død
Husmand Peder Nielsen, død
Deres børn:
Søren Pedersen
Niels Pedersen, 15 år
De afdøde havde modtaget fattighjælp
Skifte 756
--------------------------------------------------------------------------------
842, 71, 9 maj 1842, Rønde, Bregnet sogn
71b, 9 maj 1842
74b, 11 oktober 1842
81b, 27 december 1842
83, 29 december 1842
Rasmus Sørensen Winther, død, beboede et jordløst hus
Karen Jensdatter, enke
Ingen børn
Han havde tidligere været gift med Kirsten Bertelsdatter, (tror det er en fejl for Kirsten Andersdatter, (skifte 609) med hvem han heller ikke havde børn
Hans arvinger:
1) broder Peder Sørensen Winther, Rådstue- og politibetjent i Ebeltoft
2) søster Maren Sørensdatter, gift med tømrermester Søren Bang i Aarhus, han død
3) broder Christen Sørensen, husmand i Hyllested, død
3a) Niels Christensen, 26 år
3b) Kirstine Marie Christensdatter, gift med husmand Hans Pedersen i Boeslum, Draaby sogn
3c) Elisabeth Christensdatter, gift med husmand Claus Johansen i Ørby, Helgenæs sogn
3d) Ane Christensdatter, gift med indsidder Jens Jensen Thue i Handrup, Draaby sogn
4)  søster Ane Dorthe Sørensdatter, død , var gift med husmand Niels Jacobsen i Hyllested, død
4a) Jacob Nielsen, husmand eller indsidder i Helgenæs sogn
Enken oplyste, at hun og hendes mand havde modtaget fattighjælp og hun ønskede at sidde i uskiftet bo
Lavværge Jens Pedersen Skaarup af Rønde
Gårdmand Rasmus Andersen af Rønde var til stede
--------------------------------------------------------------------------------
843, 72b, 12 maj 1842, Rønde, Bregnet sogn
Enke Birthe Jensdatter, død
Husmand Jens Bruus, død
Deres børn:
1) Mads Jensen, 41 år, i København
2) Jørgen Jensen Bruus, husmand i Rønde, død, enken Ane Jensdatter
2a) Karen Jørgensdatter, hendes moder afdøde Mette Jensdatter (skifte 824)
2b) Mette Jørgensdatter
2c) Jens Jørgensen, 9 år
2d) Mads Jørgensen, 5 år
--------------------------------------------------------------------------------
844, 72b, 30 juni 1842, Thorsager sogn
73, 2 juli 1842
82b, 29 december 1842
Enke Ane Therkildsdatter, død
Husmand Hans Pedersen, død
Deres barn
Mette Marie Hansdatter, 15 år, tjener degnen Høeg i Thorsager
Afdøde havde tillige en datter Ane Marie Rasmusdatter, 26 år med afdøde Rasmus Nielsen af Thorsager. Hun tjente hos pastor Budtz i Thorsager
Afdødes broder Iver Therkildsen i Dagstrup, Hvilsager sogn
Jacob Pedersen, broder til Hans Pedersen, blev formynder for Mette Marie Hansdatter
--------------------------------------------------------------------------------
845, 74, 6 september 1842, Egens sogn
Husmand Søren Madsen, død
Karen Nielsdatter, enke
Deres børn:
Mads Sørensen, 11 år
Jens Sørensen, 8 år
Niels Sørensen, 6 år
Ane Sørensdatter
--------------------------------------------------------------------------------
846, 74b, 4 oktober 1842, Rønde, Bregnet sogn
75b, 14 oktober 1842
76b, 18 november 1842
77b, 25 november 1842
Husmand Jens Poulsen, død
Maren Jensdatter, enke
Deres barn:
Karen Jensdatter
Var tidligere gift med Birthe Jensdatter, død
Deres børn:
Jens Jensen, 17 år
Lavværge Jens Nielsen Agrie i Rønde, Poul Jensen fra Faarup var formynder for børnene
Enken blev under skiftet forlovet med tømrersvend Bertel Sørensen fra Følle
Skiftet trak lidt ud fordi der opstod rygter om , at enken havde gemt værdier tilhørende boet. Det benægtede hun imidlertid
Skifte 776
--------------------------------------------------------------------------------
847, 83b, 29 december 1842, Rønde, Bregnet sogn
Rasmus Jørgensen, død
Han døde i København, men han var soldat ved Marineregimentets 3 Batterie.
Han efterlod sig begrænsede værdier, der var sendt til faderen husmand Jørgen Jacobsen i Rønde
--------------------------------------------------------------------------------
848, 83b, 10 februar 1842, Thorsager sogn
Gårdfæster Jens Hansen, død
Mette Sørensdatter, enke
Deres børn:
Hans Jensen, 44 år, skovfoged i Jægersborg Dyrehavde
Søren Jensen, 39 år, indsidder i Thorsager
Maren Jensdatter, gift med gårdmand Søren Rasmussen i Thorsager
--------------------------------------------------------------------------------
849, 84, 31 marts 1843, Thorsager sogn
Husmand Jørgen Nielsen Moesmand, død
Ane Cathrine Sørensdatter, enke
Deres børn:
Niels Jørgensen, 17 år, tjenestekarl i Thorsager
Søren Jørgensen, 7 år, hjemme hos moderen
--------------------------------------------------------------------------------
850, 84b, 1 maj 1843, Thorsager sogn
Husmand Poul Rasmussen, død
Ane, enke
Deres børn:
Rasmus Poulsen, 40 år, husmand i Ebdrup
Hans Poulsen, 36 år, indsidder i Thorsager
Peder Poulsen, 27 år, hjemme
--------------------------------------------------------------------------------
851, 84b, 21 maj 1843, Thorsager sogn
90, 26 november 1843 (skifte, da enkemand ønskede at gifte sig igen)
Kirsten Jørgensdatter, død
Husmand Jacob Nielsen Agrie, enke
Afdøde havde tidligere været gift med afdøde husmand Jacob Beyer i Thorsager, der er død og med hvem hun ingen børn havde.
Heller ikke i sit ægteskab med enkemanden var der livsarvinger.
Der var testamente af 27 november 1823, kgl konfirmeret 9 februar 1827
Afdødes arvinger er oplyst i testamentet til:
1) broder Jens Jørgensen, almisselem i Thorsager
2) Anders Jørgensen, husmand i Thorsager
3) søster Maren Jørgensdatter, indsidderske i Thorsager
Enkemanden var eneste arving, men hvis han giftede sig igen, skulle de nævne arvinger efter afdøde have en sum.
--------------------------------------------------------------------------------
852, 84b, 27 maj 1843, Egens sogn
Gårdmand Mads Sørensen Snedker, død
Ane Sørensdatter, enke
Deres børn:
Søren Madsen, 35, ugift, hjemme
Mette Marie Madsdatter, gift med gårdmand Mads Andersen i Grønfeldt
Kirsten Marie Madsdatter, gift med gårdmand Ole Sørensen i Egens
Afdøde havde tidligere været gift med afdøde Ane Rasmusdatter, men der var i dette ægteskab ingen livsarvinger.
--------------------------------------------------------------------------------
853, 85, 16 august 1843, Bjødstrup, Bregnet sogn
88, 28 september 1843
90b, 23 december 1843
Gårdmand Jens Sørensen Hemmedsen, død
Mette Pedersdatter, enke
Deres barn:
Maren Jensdatter
Han havde ikke tidligere været gift og ikke flere børn. Han døde “ved en ulykkelig hændelse”
Lavværge, hendes broder, gårdmand Niels Pedersen af Bjødstrup, formynder var afdødes halvbroder, gårdmand Jens Rasmussen i Skjellerup
--------------------------------------------------------------------------------
854, 85, 23 august 1843, Skrejrup, Thorsager sogn
86b, 23 september 1843
94, 30 december 1843
103b, 11 juni 1844
115b, 20 november 1844
Gårdmand Jørgen Sørensen Groesen, død
Abel Svenningsdatter, enke
Deres børn
Kirsten Marie Jørgensdatter, gift med Indsidder Svenning Jensen
Svenning Jørgensen, 13 år
Hans Christian Jørgensen, 8 år
--------------------------------------------------------------------------------
855, 90, 9 november 1843, Rønde, Bregnet sogn
Husmand Laurs Jacobsen Bjørnsen, død
Ane Kirstine Andersdatter, enke
Deres børn:
Ane Laursdatter, gift med indsidder Niels Svenningsen
Christiane Andersdatter? Laursdatter, gift med husmand Rasmus Sørensen i Uggelbølle
Ane Marie Laursdatter, gift med husmand Niels Christiansen i Stødov på Helgenæs
Afdøde og hustru var begge almisselemmer
--------------------------------------------------------------------------------
856, 91b, 23 december 1843, Rønde, Bregnet sogn
92, 23 december 1843
94b, 23 januar 1844
104b, 19 juli 1844
Gårdmand og sognefoged Niels Svenningsen, død
Karen Jacobsdatter, enke
Ingen livsarvinger
Hans arvinger:
1) helsøster Grethe Svenningsdatter, gift med husmand Niels Trold i Taastrup
2) helsøster Abel Svenningsdatter, enke efter afdøde Jørgen Groesen (skifte 854)
3) helsøster Maren Svenningsdatter, gift med indsidder Jens Smech i Rostved
4) halvsøster Ane Kirstine Jensdatter, var gift med afdøde Søren Pedersen Haag i Thorsager
4a) Jens Sørensen Lykke, husmand i Rostved
4b) Svenning Sørensen, husmand i Mesballe, Skarresø sogn
4c) Peder Sørensen, indsidder i Rønde
4d) Lisbeth Sørensdatter i Kejlstrup
5 ) halvbroder, gårdmand Peder Jensen i Basballe, død
5a) Jørgen Pedersen, ungkarl i Basballe
5b) Ane Margrethe Pedersdatter, gift med Jens Espensen i Følle Mølle
6) halvbroder Jens Jensen i Dejret, død
6a) Jens Jensen, gårdmand i Bjødstrup, Tved sogn på Mols
6b) Rasmus Jensen, gårdmand i Dejret i Tved sogn
Se skifte 405 og 478
--------------------------------------------------------------------------------
857, 94b, 7 januar 1844, Egens sogn
96, 8 marts 1844
111b, 18 november 1844
Maren Rasmusdatter, død
Gårdmand Rasmus Sørensen, enke
Deres børn:
1) Kirsten Rasmusdatter, ugift
2) Maren Rasmusdatter, død, var gift med gårdmand Therkild Nielsen i Egens
2a) Ane Therkildsdatter i Egens
2b) Kirsten Marie Therkildsdatter i Egens
3) Karen Rasmusdatter
Se skifte 833
--------------------------------------------------------------------------------
858, 95b, 11 februar 1844, Rostved, Thorsager sogn
Kirsten Andersdatter, død
Jens Rasmussen Smech, enke
Deres børn:
Gårdmand Peder Jensen Smech
Indsidder Jens Jensen Smech
Se skifte 890
--------------------------------------------------------------------------------
859, 95b, 27 februar 1844, Bjødstrup, Rønde sogn
100b, 16 april 1844
116b, 20 november 1844
Udflytter Thomas Sørensen, død, “ved en ulykkelig hændelse”
Ane Jørgensdatter, enke
Deres børn:
Dorthe Marie Thomasdatter, hjemme
Søren Thomassen, 17 år, hjemme
--------------------------------------------------------------------------------
860, 97b, 11 marts 1844, Faarup, Thorsager sogn
97b, 20 marts 1844
113, 19 november 1844
Kirsten Jensdatter, død
Gårdmand Poul Mortensen, enke
Deres børn:
Karen Poulsdatter
Mette Poulsdatter
Ane Poulsdatter
Afdøde havde været gift med afdøde Jens Pedersen.
Deres barn:
Peder Jensen, 21 år
Formynder var afdøde broder, gårdmand Niels Jensen i Rodskov
--------------------------------------------------------------------------------
861, 97b, 12 marts 1844, Bjødstrup, Bregnet sogn
99, 16 april 1844
114, 19 november 1844
Gårdmand Jørgen Nielsen Bendixen, død
Ane Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Niels Jørgensen, 33 år
Kirsten Marie Jørgensdatter, gift med gårdmand Søren Jacobsen i Horstved, Nødager sogn
Maren Jørgensdatter, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
862, 99, 8 april 1844, Skrejrup, Thorsager sogn
107, 18 oktober 1844
Husmand Jens Laursen, død - fundet død i et “bækløb” mellem Skrejrup og Rønde mark
Zidsel Nielsdatter, enke
Deres børn:
1) Maren Jensdatter, gift med indsidder Jens Nielsen i Skrejrup
2) Dorthe Marie Jensdatter, gift med husmand Peder Jensen
2a) Jens Pedersen, 16-17 år
--------------------------------------------------------------------------------
863, 101b, 14 maj 1844, Thorsager sogn
102, 20 maj 1844
105, 16 august 1844
Husmand Jørgen Sørensen Eliassen, død
Bodil Rasmusdatter, enke
Ingen børn i ægteskabet
Hans børn med første hustru Mette Kirstine Pedersdatter: se skifte 727
Søren Jørgensen, 27 år, tjenestekarl i Ryumgaard
Peder Jørgensen, 20 år, tjenestekarl i Kragelund
Jørgen Jørgensen, 17 år, tjener i Uggelbølle
Niels Jørgensen, 14 år, tjener i Thorsager
Andreas Jørgensen, 11 år
Hans børn i andet ægteskab med Mette Kirstine Pedersdatter: se skifte 811
Peder Jørgensen
--------------------------------------------------------------------------------
864, 103b, 2 juni 1844, Thorsager sogn
Maren Sørensdatter, død
Rasmus Andersen, enkemand, jordløs husmand
Deres børn:
Karen Marie Rasmusdatter
Søren Rasmussen, 14 år
--------------------------------------------------------------------------------
865, 104 9 juli 1844, Egens sogn
104b, 10 juli 1844
Birthe Sophie Rasmusdatter, død
Husmand Peder Frandsen, enke
Deres børn:
Erich Sandberg Pedersen, indsidder
Lotte Pedersdatter, gift med tjenestekarl Peder Jensen Møller på Vosnæsgaard
Birthe Marie Pedersdatter, tjener Rasmus Olesen i Nødager
Ane Kirstine Pedersdatter, tjener gårdmand Søren Nielsen i Bjødstrup
--------------------------------------------------------------------------------
866, 107, 2 oktober 1844, Klokkerholm, Thorsager sogn
109, 18 oktober 1844,
Wilhelmine Pedersdatter, død
Husmand og skovfoged Jacob Christiansen, enke
Ingen børn med enkemanden
Hendes børn med afdøde Niels Pedersen:
Peder Nielsen, 40 år, tjener Anders Tyrresen i Ommestrup
Ane Kirstine Nielsdatter, ugift hjemme
Mette Sophie Nielsdatter, gift med Peder Jørgensen, indsidder i Følle
Søren Nielsen, 37 år, tjenestekarl hos Niels Thorsager i Uggelbølle
Kirsten Nielsdatter, tjener samme sted
Maren Nielsdatter, tjener Søren Jørgensens enke i Uggelbølle
Karen Nielsdatter, tjener Søren Andersen i Thorsager
Værge for umyndige børn var afdødes broder Rasmus Pedersen Mørke i Thorsager
Se skifte 542
--------------------------------------------------------------------------------
867, 111, 6 november 1844, Rønde, Bregnet sogn
Røgter Peder Spahr (Sparre?, død
Han havde tidligere været gift og boet i Grenaa. Han havde, så vidt man vidste, ikke børn i dette ægteskab.
Han havde været gift med Ane Kirstine, enke efter gårdmand Niels Svenningsen af Rønde. Hun ligeledes død. Ingen børn i dette ægteskab.
Var under første ægteskab indsidder i Rønde og blev i mange år understøttet af fattigkassen, der havde en betydelig fordring.
Få værdier, der ikke kunne dække udgifterne til begravelsen
--------------------------------------------------------------------------------
868, 111, 9 november 1844, Rønde, Bregnet sogn
Tømmermand Thyge Andersen, død
Inger Marie Hansen, enke
Deres børn
Caroline Wilhelmine Andersen
Flora Henriette Andersen
Anders Ferdinand Andersen, 7 år
Marie Ottine Andersen
Alle pigerne var umyndige
Han var beboer “af et hus beliggende på den fraskilte slotsplads under Kalø gods i Bregnet sogn”
Efter enkens oplysning ved anmeldelsen, havde han været gift i København, men enken vidste ikke med hvem, men hun var død og hendes afdøde mand havde ikke børn med hende
Afdøødes broder Hans Andersen i Skødstrup var formynder
--------------------------------------------------------------------------------
869, 111b, 10 november 1844, Thorsager sogn
118, 23 december 1844
Ane Christensdatter, død
Husmand Søren Rasmussen, enke
Deres børn:
Ane Kirstine Sørensdatter, ugift
Christen Sørensen, 16 år
Rasmus Sørensen, 13 år
Carl Sørensen, 8 år
Formynder var afdødes broder Søren Christensen af Dagstrup
--------------------------------------------------------------------------------
870, 117b, 26 november 1844, Egens sogn
118, 22 december 1844
Maren Simonsdatter, død
Husmand Hans Jensen, enke
Ingen børn i ægteskabet med enkemanden eller tidligere afdøde ægtefælle Rasmus Sørensen, se skifte 477
Hendes arvinger:
1) Dorthe Simonsdatter, der var gift med husmand Rasmus Sørensen i Begtrup, hun død
1a) Søren Rasmussen, indsidder i Strands by, Wistofte sogn omtrent 25 år
Se skifte 873
--------------------------------------------------------------------------------
871, 119b, 24 december 1844, Korup, Bregnet sogn
Ugift tjenestekarl Jørgen Andersen, død
Hans arvinger:
1) søster Karen Andersdatter, gift med gårdmand Søren Pedersen Greve i Korup
2) søster Maren Andersdatter, gift med gårdmand Jacob Rasmussen, udflytter af Ebdrup by, Ebdrup sogn, hun død
2a) Dorthe Jacobsdatter, gift med fæstegårdmand Peder Rasmussen af Rostved
--------------------------------------------------------------------------------
872, 120, 11 januar 1845, Rønde, Bregnet sogn
Enke Maren Hansdatter, død
Jordløs husmand Rasmus Jacobsen, død
Deres børn:
1) Maren Rasmusdatter, død var gift med indsidder Niels Jensen Smed
1a) Karen Marie Nielsdatter
Se skifte 780
--------------------------------------------------------------------------------
873, 120, 7 februar 1845, Egens sogn
120b, 7 februar 1845
124, 7 april 1845
145, 23 december 1845
Husmand Hans Jensen, død
Ane Margrethe Poulsdatter, forlovede, enke
Ingen børn
Hans havde tidligere været gift med Maren Simonsdatter, men hun død, se skifte 870
Hans arvinger:
1) broder Niels Jensen, gårdmand i Boeslum, Draaby sogn ved Ebeltoft
2) søster Kirsten Jensdatter, gift med Hans Balland i Goskjærhuset under Møllerup, hun død
2a) Søren Hansen, husmand ved Søholt eller i nærheden
2b) Pouline Hansdatter, gift med gårdmand Niels Wæver i Dolmer?
2c) Bendine Hansdatter, skal være død
2ca) søn Hans Nielsen, 21 år, tjener i Søholt
2d) Ane Hansdatter, almisselem, opholder sig i Grønfeldt, skal være enke efter Hans Kobbersmed
2e) Grethe Hansdatter, skal være gift i Fuglsang by ved Grenaa med Søren Jensen
Se skifte 870
--------------------------------------------------------------------------------
874, 121b, 23 februar 1845, Thorsager sogn
Husmand og væver Søren Hansen, død
Maren Thomasdatter, død
Deres børn
Thomas Sørensen, husmand og væver i Korup
Indsidder Hans Sørensen i Thorsager
Se skifte 799
--------------------------------------------------------------------------------
875, 122, 5 marts 1845, Thorsager sogn
147, 24 december 1845
Tjenestekarl Peder Christensen, død
Hans arvinger:
Broder Christen Christensen, 27 år
Broder Jeppe Christensen, tjenestekarl i Maarup, Nødager sogn
Søster Kirsten Christensdatter, indsidderske i Uggelbølle
Afdøde var ramt af smitsom sygdom og var derfor afsondret hos husmand Gregers Poulsen i Thorsager. Fattigkassen havde betalt hans ophold der.
--------------------------------------------------------------------------------
876, 122b, 30 marts 1845, Rostved, Thorsager sogn
122b, 1 april 1845
132b, 23 juni 1845
Gårdmand Mads Rasmussen Læger, død
Karen Andersdatter, enke
Deres børn:
Anders Madsen, 5 år
Rasmus Madsen, 1 år
Han havde været gift med afdøde Karen Marie Sørensdatter, andet ægteskab:
Deres børn:
Karen Marie Madsdatter, ugift, hjemme
Han havde været gift med afdøde Ane Sørensdatter, første ægteskab
Deres børn:
Søren Madsen, 24 år
Karen Madsdatter, gift med skrædder Jens Pedersen i Rostved
Inger Marie Madsdatter
Afdødes broder Poul Rasmussen Læger af Thorsager
Lavværge gårdmand og sognefoged Søren Abrahamsen af Attrup, Koed sogn
Se skifter 784 og 804
--------------------------------------------------------------------------------
877, 124b, 7 april 1845, Følle Mølle, Bregnet sogn
128, 8 maj 1845
140b, 3 november 1845
Ingeborg Cathrine Kirstine Møller, født Juul, død
Møller Johannes Severin Møller, enke
Deres børn:
Mette Kirstine Johanne Møller, 10 år
Jens Severin Møller, 9 år
Hans Christian Møller, 7 år
Andreas Christian Møller, 6 år
Afdødes søskende Juul til Kjellerup og snedker Juul i Randers, endvidere købmand J C Juul i Aarhus
Se skifte 768
--------------------------------------------------------------------------------
878, 125, 26 april 1845, Rønde, Bregnet sogn
131b, 26 maj 1845
Enken Karen Jacobsdatter, død
Niels Svenningsen, død
Ingen børn, hendes arvinger:
Søster Bodil Jacobsdatter, gift med Christen Møgeltoft i Koed
Søster Ane Jacobsdatter, gift med gårdmand Jørgen Laursen i Segalt Skødstrup sogn
Søster Ane Kirstine Jacobsdatter, gift med ladefoged Thomas Sørensen på Store Restrup ved Aalborg
Søster Dorthe Jacobsdatter, gift med husmand Rasmus Axel på Følle Mark
Søster Mette Marie Jacobsdatter, gift med gårdmand Søren Pedersen Houlbjerg i Følle
Søster Kirsten Jacobsdatter, gift med gårdmand Jacob Laursen, Balle, Mørke sogn
Søster Ane Johanne Jacobsdatter, gift med gårdmand Rasmus Sørensen Stub i Stabrand, Nødager sogn
Se skifte 856
--------------------------------------------------------------------------------
879, 132b, 14 juni 1845, Faarup, Thorsager sogn
Maren Pedersdatter, død
Husmand og snedker Peder Nielsen, enke
Deres børn:
Grethe Pedersdatter, ugift, tjener gårdmand Rasmus Bech i Kastrup
Mette Marie Pedersdatter, gift med gårdmand Laurs Jensen i Faarup
Niels Pedersen, 25 år, tjenestekarl hos Laurs Jensen i Faarup
Hans Pedersen, 24 år, tjenestekarl hos sognefoged R P Rasmussen i Følle
Lisbeth Pedersdatter, ugift, tjener gårdmand Laurs Jensen i Faarup
Marie Pedersen, ugift, hjemme
--------------------------------------------------------------------------------
880, 134b, 20 juli 1845, Klokkerholm, Thorsager sogn
135, 21 juli 1845
142, 10 november 1845
Pige Kirsten Nielsdatter, død
Hendes arvinger
Søster Ane Kirstine Nielsdatter, ugift, hos stedfaderen
Søster Karen Nielsdatter, tjenestepige hos gårdmand Søren Kjær i Thorsager
Broder Peder Nielsen, 40 år, tjener hos Anders Tyrresen i Ommestrup
Broder Søren Nielsen, 36 år, tjener Niels Thorsager i Uggelbøll
Søster Mette Sophie Nielsdatter, gift med indsidder Peder Thykjær i Følle
Søster Maren Nielsdatter, ugift, tjener Søren Jørgensens enke i Uggelbølle
Deres stedfader Jacob Christiansen
Se skifte 866
--------------------------------------------------------------------------------
881, 135b, 22 juli 1845, Bjødstrup, Bregnet sogn
136, 22 august 1845
144, 22 december 1845
Mette Jensdatter, død
Gårdmand Jørgen Rasmussen Winther, enke
Deres børn
Rasmus Jørgensen, 28 år, hjemme
Dorthe Marie Jørgensdatter, ugift, hjemme
--------------------------------------------------------------------------------
882, 137, 5 september 1845, Rønde, Bregnet sogn
138, 14 september 1845
Christine Sørensdatter, død, ved “et ulykkeligt tilfælde”
Husmand Jens Nielsen Snedker, enke
Ingen børn i ægteskabet
Hendes børn med tidligere afdød ægtefælle Hans Hansen Bødker:
Johanne Marie Hansdatter, gift med bolsmand Jacob Svenningsen på Grønfeldt Mark
Karen Hansdatter, gift med husmand Mads Poulsen af Rønde
Søren Hansen, 44 år, husmand i Toggerbo, Wistofte sogn på Mols
Hans Hansen, 40 år, indsidder i Basballe, Agri sogn
Jens Hansen, 30 år, tjenestekarl for Kastrup i Ringelmosehuset
Ane Dorthe Hansdatter, gift med Christian Frederiksen, husmand på Draaby mark
Enkemanden ville sidde i uskiftet bo, hvilket alle arvinger havde indvilget i, ifølge enkemanden
Se skifte 555
--------------------------------------------------------------------------------
883, 137b, 10 september 1845, Thorsager sogn
151, 18 april 1846
151b, 16 maj 1846
Husmand og hjulmand Anders Nielsen, død
Johanne Jensdatter, enke
Deres børn:
Ane Marie Andersdatter
Enken var frugtsommelig og nedkomst ventedes inden for kort tid.
Den 18 april 1846 meddelte enken, at hendes søn Anders Andersen 1/2 år var død
Enkens lavværge var hendes forlovede Niels Christian Jensen
Husmand Rasmus Jensen i Skomagerhuset på Andi Mark var formynder. Han var gift med en søster til afdøde Anders Nielsen
--------------------------------------------------------------------------------
884, 137b, 10 september 1845, Egens sogn
Ane Kathrine Nielsdatter, død
Jordløs husmand Søren Christensen, enke
Deres børn:
Christian Sørensen, 12 år
Ane Sørensdatter
Maren Sørensdatter
Et lille og fattigt bo
--------------------------------------------------------------------------------
885, 138, 25 september 1845, Thorsager sogn
Enke Ane Cathrine Sørensdatter, død
Husmand Jørgen Nielsen Moesmand, død
Deres børn:
Niels Jørgensen, 19 år
Søren Jørgensen, 10 år
Se skifte 849
--------------------------------------------------------------------------------
885, 140b, 1 oktober 1845, Egens sogn
Jordløs husmand Søren Christensen, død
Ane Kathrine Nielsdatter, død (skifte 884)
Deres børn:
Christian Sørensen, 12 år
Ane Sørensdatter
Maren Sørensdatter
Hans børn af tidligere ægteskab med ?
Ditlev Sørensen, 23-24 år, ligger inde i krigstjeneste
Kirsten Marie Sørensdatter, tjener gårdmand Niels Frandsen i Grønfeldt
Ane Margrethe Sørensdatter, tjener hos gårdmand Peder Thuesen i Agri
Han og første hustru havde modtaget fattighjælp i Agri sogn i flere år
--------------------------------------------------------------------------------
886, 147, 28 december 1845, Skrejrup, Thorsager sogn
147b, 8 januar 1846
Kirsten Sørensdatter, død
Gårdmand Jens Jensen, enke
Deres børn:
Søren Jensen, 38 år
Jens Jensen, 33 år
Maren Jensdatter, gift med gårdmand Rasmus Peder Madsen af Egens
Dorthe Jensdatter, gift med gårdmand Mads Sørensen Kjær i Rostved
Tidligere gift med afdøde gårdmand Søren Nielsen:
Deres børn:
Ane Sørensdatter, gift med gårdmand Anders Nielsen Agrie i Egens
--------------------------------------------------------------------------------
887, 147b, 5 januar 1846, Thorsager sogn
151, 6 maj 1846
Maren Nielsdatter, død
Husmand Niels Poulsen, enke
Ingen børn. Hendes arvinger:
Broder Christen Nielsen i Thorsager
Der var oprette testamente af 11 september 1839, men det var ikke konfirmeret:
Niels Poulsen udbetalte den i testamentet fastsatte sum til Christen Nielsen og overtid derefter retten af boet
--------------------------------------------------------------------------------
888, 149, 24 marts 1846, Skrejrup, Thorsager sogn
149, 15 april 1846
156b, 9 november 1846
Gårdmand Peder Pedersen Stub, død
Mette Marie Jensdatter, død
Deres børn:
Peder Pedersen, 40 år, i gården, da han havde fæsteløfte
Jens Pedersen, 38 år, gårdmand i Egens
Kirsten Pedersdatter, gift med Anders Poulsen, indsidder i Thorsager
Johanne Pedersdatter, ugift, hjemme
Formynder for den umyndige var Laurs Jensen Holst af Rønde, der var hendes morbroder
Se skifte 711
--------------------------------------------------------------------------------
889, 152b, 18 maj 1846, Thorsager sogn
152b, 28 maj 1846
Jordløs husmand Rasmus Christensen Faarevang, død
Ane Nielsdatter, enke
Deres børn:
Datter, umyndig (Lisbeth Rasmusdatter)
Enken ønskede at sidde i uskiftet bo
--------------------------------------------------------------------------------
890, 152b, 8 juli 1846, Rostved, Thorsager sogn
Husmand Jens Rasmussen Smech, død
Hans børn:
Indsidder Jens Jensen Smech af Rostved
Gårdmand Peder Jensen Smech af Rønde
Se skifte 858
--------------------------------------------------------------------------------
891, 153, 23 august 1846, Thorsager sogn
153, 24 august 1846
154b, 9 oktober 1846
Poul Rasmussen Haagen, død
Ane Dorthe Jensdatter, enke
Deres barn:
Jens Poulsen, 20 år
Hans børn med første hustru Bodil Rasmusdatter: skifte 461
Rasmus Poulsen, omtrent 50 år, husmand i Thorsager
Niels Poulsen, omtrent 42 år, husmand og væver i Thorsager
Hans børn i andet ægteskab med Maren Pedersdatter:
Bodil Poulsdatter, død, skifte 807
Ane Kirstine Poulsdatter, ugift, hjemme hos stedmoderen
--------------------------------------------------------------------------------
892, 154, 26 september 1846, Skrejrup, Thorsager sogn
158, 9 november 1846
Jensine Jensdatter, død
Gårdmand Peder Pedersen Stub, enke
Deres barn:
Peder Pedersen 1 1/4 år
--------------------------------------------------------------------------------
893, 154, 29 september 1846, Thorsager sogn
155b, 15 oktober 1846
Husmand Jens Jensen Agrie, død
Inger Jacobsdatter, enke
Deres børn
Jacob Jensen, 37 år
Jens Jensen, 39 år, indsidder, Balle, Odder sogn, Hads herred
Carl Jensen, 19 år, tjener gårdmand Peder Skriver i Ommestrup
Mette Marie Jensdatter, ugift
Afdøde var tidligere skolelærer i Rønde
--------------------------------------------------------------------------------
894, 154b, 6 oktober 1846, Egens sogn
159, 23 november 1846
Gårdmand Rasmus Peter Madsen, død
Maren Jensdatter, enke
Deres børn:
Mads Rasmussen, 2 år
Marie Kirstine Rasmusdatter, 4 år
Afdødes halvbroder gårdmand Peder Nielsen af Egens var formynder
--------------------------------------------------------------------------------
895, 160, 12 december 1846, Faarup, Thorsager sogn
Pigen Ane Laursdatter, død
Hendes arvinger:
Faderen, gårdmand Laurs Jensen
Broder Jens Laursen
Søster Karen Marie Laursdatter
Søster Ane Marie Laursdatter
Se skifte 792 og 809
--------------------------------------------------------------------------------
896, 160b, 25 marts 1847, Kalø, Bregnet sogn
Jens Jacobsen, død
Hans søn Søren Jensen, 20 år, tjener i Følle
Det oplyses, at afdøde tjente som røgter på Kalø.
Afdøde havde tidligere været indsidder i Følle og nydt understøttelse af Bregnet sogns fattigvæsen, ligesom han har fået understøttelse til sønnen indtil denne blev konfirmeret.
Efterlader sig ikke meget af værdi
--------------------------------------------------------------------------------
897, 161, 5 april 1847, Bjødstrup, Bregnet sogn
171b, 30 december 1847
Fæstegårdmand Laurs Madsen, død
Kirsten Hansdatter, enke
Hans børn:
Karen Laursdatter, gift med husmand Jens Nielsen Agri i Rønde
Mads Laursen
Maren Laursdatter, gift med indsidder Søren Jensen
Det oplyses, at Karen Laursdatter og Mads Laursen den 1. Juni 1846 gav afkald på såvel fædrene som mødrene arv, hvorfor alene enken og Maren Laursdatter er arveberettiget efter afdøde.
--------------------------------------------------------------------------------
898, 161b, 23 april 1847, Thorsager sogn
161b, 3 maj 1847
Johanne Jensdatter, død
Husmand Niels Christian Jensen, enke
Deres børn:
Dorthe Nielsdatter, nyfødt og straks efter død
Afdøde havde været gift med afdøde Anders Nielsen:
Deres barn:
Ane Marie Andersdatter, 4 år
Skifte 883
--------------------------------------------------------------------------------
899, 162b, 13 maj 1847, Bjødstrup, Bregnet sogn
171, 30 december 1847
Pige Dorthe Marie Jørgensdatter, død
Hendes arvinger:
Faderen Jørgen Rasmussen Winther, var gift med afdøde Mette Jensdatter
Broder Rasmus Jørgensen, 29 år
Se skifte 881
--------------------------------------------------------------------------------
900, 162b, 23 maj 1847, Thorsager sogn
Birthe Sørensdatter, død
Husmand Peder Andersen Karmand, enke
Deres børn:
Johannes Pedersen
Ane Pedersdatter, gift med indsidder Christen Christensen
Afdøde og ægtefæller var almisselemmer, så der blev intet at arve
--------------------------------------------------------------------------------
901, 162b, 28 maj 1847, Rønde, Bregnet sogn
166, 17 december 1847
Husmand Jens Nielsen Agrie, død
Huskone Karen Laursdatter, enke
Deres børn:
Laurs Jensen, 11 år
Mads Jensen, 5 år
Maren Jensdatter, 1 år
Hans arvinger med tidlige ægtefælle, afdøde Maren Andersdatter:
Niels Jensen, 28 år, skovfoged i Kirkehuset ved Kalø
Ane Kirstine Jensdatter, gift med husmand Søren Rasmussen Hornbæk i Uggelbølle
Kirsten Marie Jensdatter, ugift, tjener i Wrinners
--------------------------------------------------------------------------------
902, 163, 7 juni 1847, Kalø, Bregnet sogn
163, 10 juni 1847
171b, 30 december 1847
Gartner på Kalø, Søren Jørgensen, død
Maren Pedersdatter, forlovet med afdøde og “frugtsommelig” - datter af Peder Erichsen i Følle
Hun fødte en datter, der i dåben fik navnet Karen Sørensen
Hans far boelsmand Jørgen Tyrresen i Følle
--------------------------------------------------------------------------------
903, 163b, 8 juli 1847, Bjødstrup, Bregnet sogn
164, 9 juli 1847
169, 27 december 1847
Ugift tjenestekarl Jens Jensen, død
Hans arvinger:
1) broder gårdmand Søren Jensen, død
1a) Jens Sørensen, gårdmand i Bjødstrup, død, enke Mette Pedersdatter (skifte 853)
1aa) Maren Jensdatter, ugift
1b) Mette Sørensdatter, gift med gårdmand Søren Nielsen i Bjødstrup
2) broder Christen Jensen, død
2a) Mette Christensdatter, gift med gårdmand Niels Winther i Bjødstrup
2b) Dorthe Christensdatter, enke efter gårdmand Søren Winther
3) søster, Mette Marie Jensdatter, død
3a) Mette Kirstine Jensdatter, gift med gårdmand Jacob Rasmussen Hare på Feldballe mark
4) Niels Jensen, gårdmand i Bjødstrup, død
4a) Mette Marie Nielsdatter, gift med Niels Pedersen Trold i Bjødstrup
--------------------------------------------------------------------------------
904, 165, 16 juli 1847, Hedeskov, Thorsager sogn
171, 30 december 1847
Maren Sørensdatter, død
Gårdmand Morten Rasmussen Bach, enke
Deres børn:
Maren Mortensdatter, gift med gårdmand Laurs Knudsen af Hedeskov
Søren Mortensen, 33 år
Jens Mortensen, 27 år
--------------------------------------------------------------------------------
905, 165b, 4 november 1847, Rønde, Bregnet sogn
Pige Ane Sophie Jacobsdatter, død
Hun døde i forbindelse med fødsel. “ dagen før fødte hun et drengepar, der døde straks efter fødslen.
Hendes far husmand Jacob Jacobsen og moderen lever. Intet til arv.
--------------------------------------------------------------------------------
906, 166, 14 november 1847, Bjødstrup, Bregnet sogn
167b, 18 december 1847
Gårdmand Niels Pedersen Trold, død
Mette Marie Nielsdatter, enke
Deres børn:
Ane Marie Nielsdatter, ugift, hjemme
Anders Nielsen, 19 år
--------------------------------------------------------------------------------
907, 166, 10 december 1847, Rønde, Bregnet sogn
Jordløs husmand Jacob Jacobsen anmeldte, at hans datter, Karen Marie Jacobsdatters uægte søn Jacob Jacobsen 1 1/2 år var død uden noget til arv. Han var til opdragelse hos moderens forældre, hvor han døde
--------------------------------------------------------------------------------
908, 174, 29 januar 1848, Thorsager sogn
174b, 11 marts 1848

Grethe Sørensdatter, død
Jordløs husmand Johannes Pedersen, enke
Deres barn:
Rasmus Laan Johansen, 17 år
Birthe Marie Johansdatter, ugift
Hendes barn med afdøde ægtefælle Rasmus Laan:
Dorthe Marie Rasmusdatter, gift med smed Christen Willumsen i Mesballe
Hendes barn uden for ægteskab:
Søren Sørensen, 42 år, husmand i Thorsager (kaldes ved anmeldelsen fejlagtigt Søren Jensen)
--------------------------------------------------------------------------------
909, 174b, 15 februar 1848, Rønde, Bregnet sogn
Enke Karen Jensdatter, død
Jordløs husmand Rasmus Winther, død
Ingen børn
Ingen var bekendt med hendes arvinger
Se skifte 842
--------------------------------------------------------------------------------
910, 175b, 10 april 1848, Hedeskov, Thorsager sogn
182, 12 december 1848
Gårdmand Laurs Knudsen, død
Maren Mortensdatter, enke
Deres barn:
Christen Laursen Bach, 14 år
Lavværge var hendes broder Søren Mortensen i Thorsager
Afdødes broder gårdmand Morten Knudsen i Thorsager
--------------------------------------------------------------------------------
911, 175b, 6 maj 1848, Rønde, Bregnet sogn
175b, 6 maj 1848
178b, 11 maj 1848
180b, 11 december 1848
Husmand Søren Andersen Skovfoged, død
Dorthe Andersdatter, død
Ingen livsarvinger
Hendes arvinger:
1) helbroder Rasmus Andersen, død
1a) Edel Rasmusdatter, gift med husmand Laurs Jensen Holst i Rønde
1b) Anders Rasmussen, husmand i Balle, Rosmus sogn, død
1ba) Niels Severin Andersen, omtrent 13 år i Balle
1bb)Rasmine Kirstine Antoinette Andersen, ugift
1bc) Christiane Elisabeth Severine Andersen, hjemme i Balle
Hans arvinger:
1) Søn Anders Rasmussen, boelsmand i Kysing, Hads herred, død
1a) Dorthea Marie Andersdatter
2) søn Laurs Rasmussen, snedker i Ebeltoft
3) datter Marianne Rasmusdattter, enke efter gårdmand Andersen Mathisen i Elsegaarde
Se skifte 767
--------------------------------------------------------------------------------
912, 179b, 6 oktober 1848, Faarup, Thorsager sogn
Fruentimmeret Else Skrivers, død
Hendes børn
Søn Rasmus Skriver, omtrent 44 år, husmand i Uggelbølle
Datter Ane Marie Jensdatter, gift med Niels Christensen i Faarup, Hans far Christen Jensen Pip
Afdøde var fattiglem under Skødstrup sogn
Se skifte 913
--------------------------------------------------------------------------------
913, 180, 8 november 1848, Faarup, Thorsager sogn
180, 9 december 1848
Fæstegårdmand Christen Jensen, 74 år, død
Ane Cathrine Rasmusdatter, død
Deres barn:
Niels Christensen
Se skifte 912
--------------------------------------------------------------------------------
914, 180, 1 december 1848, Thorsager sogn
Enke Ane Jensdatter, død
Jens Kjerrald, død forlængst
Deres barn:
Hans Jensen, tjener proprietær Pind på Thustrup
Afdøde havde i flere år nydt fattighjælp.
--------------------------------------------------------------------------------
915, 183, 29 december 1849, Rønde, Bregnet sogn
Jordløs husmand Jørgen Jacobsen, død
Maren Christensdatter, enke
Deres børn:
Jacob Jørgensen, 45 år, indsidder i Rønde
Christen Jørgensen, 41 år
Jørgen Jørgensen, 36 år, husmand i Rodskov
Søren Jørgensen, 34 år, indsidder i Rønde
Niels Jørgensen, 32 år, husmand i Skødstrup
Karen Marie Jørgensdatter, ugift, ukendt opholdssted
--------------------------------------------------------------------------------
916, 183, 12 januar 1849, Thorsager sogn
184, 20 april 1849
187, 13 juli 1849
Tjenestepige Karen Sørensdatter, død
Hendes barn
Karen Sørensdatter, nyfødt og hjemmedøbt
Afdødes far var Søren Olesen og mor Ane Nielsdatter, skifte 309
Ane Nielsdatter var enke efter Rasmus Christensen Faarvang
Niels Erichsen, der anmeldte dødsfaldet angives som afdødes broder
Fader til barnet var Søren Nielsen, hvis far var Niels Møller i Uggelbølle
--------------------------------------------------------------------------------
917, 183b, 19 marts 1849, Thorsager sogn
193b, 24 december 1849
Dorthe Pedersdatter, død
Smed Jens Hansen, enke
Hun efterlod sig ikke livsarvinger, hendes arvinger:
1) broder Poul Pedersen, boelsmand i Væth, Ørum sogn, Galten herred
2) broder Christen Pedersen, død, husmand ligeledes i Væth
2a) Peder Christensen, udflytter af Væt
2b) datter
--------------------------------------------------------------------------------
918, 183b, 21 marts 1849, Egens sogn
196, 5 januar 1850
Ungkarl Søren Madsen, død
Hans arvinger:
1) moderen Ane Sørensdatter, enke efter Mads Sørensen Snedker, (skifte 852)
2) søster Kirsten Marie Madsdatter, gift med gårdmand Ole Sørensen i Egens
3) søster Mette Marie Madsdatter, gift med husmand Mads Andersen i Grønfeldt
Se skifte 852
--------------------------------------------------------------------------------
919, 183b, 4 april 1849, Rønde, Bregnet sogn
185b, 20 juni 1849
Maren Rasmusdatter, død
Gårdmand Rasmus Nielsen, enke
Deres børn:
Niels Rasmussen, 9 år
Rasmus Rasmussen, 6 1/2 år
Mette Rasmussen, 4 1/4 år
--------------------------------------------------------------------------------
920, 184, 20 april 1849, Rønde, Bregnet sogn
195b, 27 december 1849
Mette Emmertsdatter, død
Boelsmand Jens Ebbesen, enke
Deres børn:
Maren Jensdatter, ugift, hjemme
--------------------------------------------------------------------------------
921, 185, 17 maj 1849, Thorsager sogn
186b, 28 juni 1849
194, 24 december 1849
Karen Hansdatter, død, 78 år
Anders Jørgensen, enke
Ingen livsarvinger, hendes arvinger:
1) søster Mette Hansdatter, enke efter afdøde gårdmand Christen Bach i Hedeskov
2) broder Jørgen Hansen, i København
Lavværge for Mette Hansdatter, gårdmand Morten Knudsen i Thorsager
Værge for fraværende Jørgen Hansen, Jens Lund i Thorsager
--------------------------------------------------------------------------------
922, 185, 25 maj 1849, Korup, Bregnet sogn
192, 19 december 1849
Gårdmand Søren Hansen, død
Abelone Hansdatter, enke
Deres børn:
1) Karen Sørensdatter, gift med husmand Thomas Sørensen i Korup
2) Marianne Sørensdatter, gift med gårdmand Hans Sørensen i Bjødstrup
3) Maren Sørensdatter, ugift , hjemme
4) Hans sørensen, 43 år, indsidder
5) Laurs Sørensen, 38 år, hjemme i fødegården
6) Karen Marie Sørensdatter, død gift med afgangen gårdmand Mads Rasmussen Læger af Rostved
6a) Karen Marie Madsdatter
Se skifte 804
--------------------------------------------------------------------------------
923, 187, 10 juli 1849, Faarup, Thorsager sogn
Husmand Niels Sørensen Stær, død
Mette Pedersdatter, enke
Deres børn:
Ungkarl Søren Nielsen, 26 år
Kirsten Nielsdatter i Kejlstrup
Ane Kirstine Nielsdatter, tjener i Dagstrup
Jens Peter Nielsen, 21 år, i Thorsager
Thomas Nielsen, 16 år
--------------------------------------------------------------------------------
924, 188, 19 juli 1849, Skrejrup, Thorsager sogn
189, 10 december 1849
Enke Zidsel Nielsdatter, død
Husmand Jens Laursen, død
Deres børn:
1) Dorthe Marie Jensdatter, død, var gift med afdøde indsidder Peder Jensen i Mesballe
1a) Jens Pedersen , 21 år, tjener gårdmand Rasmus Sørensen i Skrejrup
2) Maren Jensdatter, gift med skrædder Jens Nielsen
Se skifte 862
--------------------------------------------------------------------------------
925, 188b, 31 august 1849, Bjødstrup, Bregnet sogn
Pige Maren Rasmusdatter, 32 år, død
Hendes arvinger:
Faderen Rasmus Hansen
Søster Karen Rasmusdatter, gift med indsidder Rasmus Sørensen i Bjødstrup
--------------------------------------------------------------------------------
926, 188b, 24 oktober 1849, Bjødstrup, Bregnet sogn
190b, 15 december 1849
Mette Marie Pedersdatter, død
Gårdmand Jens Laursen, enke
Deres børn
Laurs Jensen, 17 år
Ane Jensdatter, ugift
Mads Jensen 11 år
Jens Jensen, 10 år
Zidsel Jensdatter, ugift
Thomas Jensen, 4 år
Mette Marie Jensdatter
Enkens halvbroder Søren Madsen i Grønfeldt
--------------------------------------------------------------------------------
927, 189, 3 december 1849, Egens sogn
195b, 4 januar 1850
196, 5 januar 1850
196, 7 januar 1850
Maren Nielsdatter, død
Gårdmand Jens Rasmussen Foged, enke
Deres børn:
Kirsten Marie Jensdatter, gift med indsidder Ole Madsen i Egens
Rasmus Jensen, husmand i Egens, 40 år
Niels Jensen, gårdmand i Egens
--------------------------------------------------------------------------------
928, 197, 24 januar 1850, Faarup, Thorsager sogn
197, 26 februar 1850
Magdalene Andersdatter, død
Gårdmand Johannes Jensen, enke
Deres børn:
Jens Johannesen, 17 år
Maren Johannesdatter, 7 år
Johanne Marie Johannesdatter, 3 år
Formynder var afdødes broder Rasmus Andersen af Skjørring
--------------------------------------------------------------------------------
929, 198b, 3 april 1850, Rønde, Bregnet sogn
Enke Karen Madsdatter, død
Husmand Poul Madsen, død
Deres børn:
Indsidder Mads Poulsen, 54 år, af Rønde
Husmand Niels Poulsen, 56 år af Uggelbølle,
--------------------------------------------------------------------------------
930, 198b, 3 maj 1850, Rostved, Thorsager sogn
Ungkarl, soldat Niels Andersen, 28 år, død
Hans arvinger
1) moderen, enke Nille Marie Nielsdatter, faderen Anders Jensen, død, i Rostved
2) helbroder Jens Andersen Sparre, artellerist
3) helsøster Maren Andersdatter, ugift
4) halvsøster Karen Rasmusdatter, ugift
Skifte 790
--------------------------------------------------------------------------------
931, 199, 9 juni 1850, Kalø Gods, Bregnet sogn
Soldat Hans Andersen Eskerod, død
Han døde den 25 juni 1948 i slaget ved Dybbøl på Als
Hans moder var Ane Kirstine Emmertsdatter og afdøde var et slegfredbarn.
Ane Kirstine Emmertsdatter var nu gift med Morten Nielsen af Faarup, Thorsager sogn.
Afdøde havde følgende halvsøskende:
Niels Mortensen, 26 år
Johanne Kirstine Mortensdatter, ugift
Mortenmine Kirsten Mortensdatter, ugift
R Petersen, 38 år - slegfrebarn?
--------------------------------------------------------------------------------
932, 199b, 16 juni 1850, Thorsager sogn
202, 2 december 1850
Ungkarl Jacob Andersen, død
Hans arvinger:
Broder Søren Andersen, gårdmand i Thorsager
Afdøde havde tjent hos Søren Andersen i mange år.
--------------------------------------------------------------------------------
933, 199b, 1 juli 1850, Rostved, Thorsager sogn
Pige Maren Andersdatter, død
Moderen var Nille Marie Nielsdatter, faderen afdøde Anders Jensen Sparre
Hun efterlader sig intet til arv, da hun havde nydt understøttelse
Se skifte 930
--------------------------------------------------------------------------------
934, 200, 2 august 1850, Thorsager sogn
201b, 2 december 1850
Fæstehusmand Anders Jørgensen, død
Hans børn:
Ane Kirstine Andersdatter, gift med afdøde Poul Rasmussen i Faarup
Ole Andersen, husmand i Thorsager
Ane Andersdatter, gift med Jacob Nielsen i Thorsager
Jørgen Andersen, indsidder i Thorsager
--------------------------------------------------------------------------------
935, 200, 23 august 1850, Korup, Bregnet sogn
201, 30 november 1850
202b, 10 december 1850
Gårdmand Søren Pedersen Greve, død
Karen Andersdatter, enke
Ingen livsarvinger efterladt
Hans arvinger:
1) broder Jens Pedersen, gårdmand i Egens, hans død
1a) Niels Peder Jensen, tjenestekarl på Kalø
1b) Karen Jensdatter, gift med gårdmand Søren Jensen i Egens
1c) Birthe Sophie Jensdatter, ugift
1d) Søren Jensen, indsidder i Korup
2) søster Karen Pedersdatter, død, vaar gift med afdøde Peder Nielsen i Knebel
2a) Niels Peder Pedersen, 24 år, tjener i Korup
3) Ellen Pedersdatter, var gift med gårdmand Jens Laursen i Vrinners
3a) Laurs Jensen, 24 år
3b) Karen Jensdatter, gift med Jens Sørensen i Proustskov?
3c) Mette Marie Jensdatter, ugift, tjener hos Jens Rasmussen i Bjødstrup
Der var oprettet testamente
Se skifte 402 og 575 og 728 og 871
--------------------------------------------------------------------------------
936, 200b, 13 oktober 1850, Egens sogn
Mette Rasmusdatter, død
Gårdfæster Bendix Nielsen, enke
Deres Børn:
Ane Kirstine Bendixdatter, gift med gårdfæster Niels Jensen i Skrejrup
Niels Holst Bendixen, 40 år, husmand i Egens
Hans Bendixen, 38 år, tjener i Aarhus
Mette Cathrine Bendixdatter, ugift
Rasmus Bendixen, hjemme
Maren Bendixdatter, ugift
Ane Bendixdatter, ugift
Ane Marie Bendixdatter, ugift
Han ønskede at sidde i uskiftet bo
--------------------------------------------------------------------------------
Slut


Niels Sørensen

Rosenholm gods
Skifteuddrag
1711-1851

[1711-1741] [1785-1793] [1809-1841] [1841-1851]


Rosenholm gods
Skifteuddrag
1711-1741Filmrulle 10149
 --------------------------------------------------------------------------------
937, 1, 9 juli 1711, Rodskov, Hornslet sogn
Inger Nielsdatter, død
Rasmus Andersen, enke
Børn:
Anders Rasmussen
Niels Rasmussen
Christen Rasmussen, der ser ud til at overtage fæstet alle myndige
--------------------------------------------------------------------------------
938, 2, 6 August 1711, Karlby, Krogsbæk sogn
Jens Christensen Smed, død
Anna Sørensdatter, enke
Børn:
Peder Jensen, 5 år
Giertrud Jensdatter, 10 år
Karen Jensdatter, 1 år
Niels Pedersen var Lavværge og farbroderen Hans Christensen Smed i Thorsager er nævnt
--------------------------------------------------------------------------------
939, 3, 9 april 1712, Mørke sogn
Peder Frandsen, død
Catrine Christensdatter, enke
Deres børn:
Mette Kirstine Pedersdatter, 6 år
Inger Pedersdatter, 3 år
Anna Pedersdatter, 3⁄4 år
--------------------------------------------------------------------------------
940, 4, 20 juni 1712, Escherod, Hornslet sogn
Anna Lauridsdatter, død 29 maj 1712
Peder Andersen Tykjær, enkemand
Hendes børn og hans stedbørn:
Søren Pedersen, 19 år
Jens Pedersen, 13 år, i Rodskov mølle
Thomas Pedersen, 11 år, stedfaderen Peder Tykjær
Maren Pedersdatter, 16 år
Formynder Jørgen Bragaard i Rodskov mølle
--------------------------------------------------------------------------------
941, 7, 6 oktober 1711, Mørke sogn
Thomas Rasmussen, død
Eneste arving var en datter Maren Thomasdatter ~ Peder Jensen, der havde afdødes gård i fæste
--------------------------------------------------------------------------------
942, 7, 31 marts 1712, Segalt, Skødstrup sogn
Birgitte Jensdatter, død
Laurits Pedersen, enkemand
1 datter 12 år
1 dreng 7 år
Morbroder Michel Jensen i Segalt
--------------------------------------------------------------------------------
943, 8, 23 april 1712, Rodskov, Hornslet sogn
Jep Jensen, død
Maren Pedersdatter, enke
Deres børn:
Jens Jepsen, 22 år, får gården i fæste
Niels Jepsen, 16 år
Bodel Jepsdatter, 20 år
Laværge Jørgen Bragaard i Rodskov Mølle
--------------------------------------------------------------------------------
944, 10, 6 februar 1713, Skødstrup sogn
Hans Andersen, død
Karen Jensdatter, enke
Deres børn:
Margrethe Hansdatter, 2 år
Kirsten Hansdatter, 1⁄2 år
børnenes stedfader Jens Rasmussen
--------------------------------------------------------------------------------
945, 10, 9 april 1712, Følle, Bregnet sogn
Kirsten Nielsdatter, død
Mads Jensen, enkemand
Deres børn:
Niels Madsen
Mette Madsdatter
--------------------------------------------------------------------------------
946, 11, 12 september 1712, Karlby, Krogsbæk sogn
Maren Jensdatter, død
Niels Michelsen, enkemand
Børn:
Kirsten Nielsdatter, 24 år
Birgitte Nielsdatter, 21 år
--------------------------------------------------------------------------------
947, 12, 16 oktober 1712, Hornslet, Hornslet sogn
Michel Andersen Bragard, død
Maren Hansdatter, enke
Peder Rasmussen, stedsøn til afdøde (hans fader Rasmus Bragaard, død 1699, skiftebrev af 26. April 1699 er nævnt) hans formynder Søren Pedersen i Hornslet
Anders Michelsen fra Karlby var børnenes farfader
Søren Jensen fæster
--------------------------------------------------------------------------------
948, 14, 19 juli 1712, Segalt, Skødstrup sogn
Niels Sørensen Smed, død
enken og 2 umyndige børn, ingen navne, lavværge og formynder Jens Fisker
--------------------------------------------------------------------------------
949, 15, 31. januar 1713, Mørke sogn
Dorthe Jensdatter, død
Jens Rasmussen Winther, død
Hendes arvinger:
1) broder Peder Jensen
2) søster Kirsten Jensdatter ~ Niels Pedersen i Mygind
3) søster Ellen Jensdatter af Mygind
4) søster Birgitte Jensdatter i Tved Mølle ~ Christen Hovmand
Hans arvinger:
1) broder Søren Winther i Hornslet
2) søster Kirsten Rasmusdatter med lavværge Søren Jensen
3) søster Anna Rasmusdatter i Svejstrup ~ Niels Svendsen
4) søster Maren Rasmusdatter
--------------------------------------------------------------------------------
950, 16, 9 februar 1713, Følle, Bregnet sogn
Doretha Madsdatter, død
Mads Jensen, enkemand
Hendes barn:
Maren Jensdatter
Formynder Niels Jensen i Følle
--------------------------------------------------------------------------------
951, 17, 7 marts 1713, Karlby, Krogsbæk sogn
Margrethe Nielsdatter, død
Peder Espensen, enkemand
Deres børn:
Niels Pedersen, 2 år
--------------------------------------------------------------------------------
952, 19, 8 januar 1713, Brandstrup, Hjortshøj sogn
Efter begæring er herudi skifteprotokollen indført efterskrevne Contract oprettet imellem Niels Poulsen boende i Brandstrup og hans sl. hustru Maren Sørensdatters arvinger saaledes:
Var jeg underskrevne navnlig Olluf Ibsen i Brandstrup, paa forlig om den arvepart i Niels Poulsens boe i Brandstrup efter hans sl. hustru Maren Sørensdatter, som fornævnte Olluf Ibsen paa hans hustrus vegne og Jens Sørensen samme sted paa sin egne og sin søsters vegne nemlig Bodil Sørensdatter, blev nemlig Niels Jensen i Worre saa og 3 Dannermand overværelse som er Poul Nielsen i Kankbølle, Søren Rasmussen og Jep Christensen i Brandstrup …….
--------------------------------------------------------------------------------
953, 19, 21. marts 1712, Mørke sogn
Maren Nielsdatter, død
Peder Hansen Smed, død
Deres børn:
Hans Pedersen, 8 år
Niels Pedersen, 5 år
Afdødes 3 brødre:
Anders Nielsen,
Niels Nielsen i Begtrup
Mads Nielsen i Søby
--------------------------------------------------------------------------------
954, 20, 13 august 1714, Kankbølle, Hjortshøj sogn
Søren Rasmussen, død
Anne Sørensdatter, enke Børn:
Rasmus Sørensen, 15 år
Peder Sørensen, 13 år
Søren Sørensen, 9 år
Laurids Sørensen, 17 år
Michel Sørensen, 6 år
Maren Sørensdatter, 4 år
Karen Sørensdatter, 1 1⁄2 år
Farbrødre Anders Rasmussen af Kankbølle, Peder Rasmussen i Kvottrup,
Poul Nielsen i Kankbølle nævnes, Laurs Sørensen i Kvottrup, morbroder
--------------------------------------------------------------------------------
955, 23, 3 december 1714, Karlby, Krogsbæk sogn
Kirsten Nielsdatter, død
Jens Nielsen Hougaard, enkemand
Barn:
Peder Jensen, 15 uger gl
Morbroder Anders Nielsen Ladefoged i Karlby
--------------------------------------------------------------------------------
956, 24, 30 oktober 1715, Hjelmager, Skødstrup sogn
Anders Sørensen Skrædder og hans hustru Kirsten Pedersdatter, begge døde, skifte imellem begge deres arvinger som var børn i hans 2 ægteskaber:
1. ægteskab med Dorthe Mortensdatter
1) Søren Andersen Skrædder, som boede og døde i Worre, hans efterladte søn:
1a) Christen Andersen nu boende i Worre
2) Peder Andersen som boede og døde i Segalt
2a) Jens Pedersen, 17 år, tjener Christen Skrædder her i byen
3) Jens Andersen, som sidst var hyrde i Segalt og efterladt sig 3 sønner og en datter:
3a) Jens, 15 år
3b) Søren, 12 år
3c) Anders, 10 år
3d) Johanne, 3 år
4) Margrethe Andersdatter ~ Jens Nagelsmed i Aarhus, hendes efterladte 2 børn:
4a) Peder Jensen, 12 år
4b) Margrethe Jensdatter, 14 år
5) Anne Andersdatter som var gift med Johannes Nielsen, der boede i ?Træskohuset, hendes efterladte 2 sønner:
5a) Niels Johansen, tjener præsten i Skødstrup
5b) Søren Johansen, boende i Rodskov
Børn i ægteskabet med Kirsten Pedersdatter:
6) Hans Andersen boede og døde i Skødstrup
6a) Margrethe Hansdatter, 4 år
6b) Kirsten Andersdatter, 3 år
7) Christen Andersen skrædder i Segalt
8) Peder Andersen i Escherod
9) Anders Andersen skrædder i Hjelmager
10) Søren Andersen
--------------------------------------------------------------------------------
957, 26, 4. april 1716, Skødstrup sogn
Anders Jensen Mejlby, død
Birgitte Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Peder Andersen, 11 år
Enkens broder Anders Rasmussen Grosen i Hjelmager
Farbroder Peder Jensen i Mejlby
--------------------------------------------------------------------------------
958, 29, 24. april 1717, Aastrup, Skødstrup sogn
Anne Nielsdatter, død
Rasmus Rasmussen, enkemand
Deres barn:
Rasmus Rasmussen
--------------------------------------------------------------------------------
959, 30, ?? maj 1717, Rodskov, Hornslet sogn
31, maj 1717
Rasmus Jørgensen, død
Inger Andersdatter, død
Børn:
Else Rasmusdatter, 14 år, formynder Niels Andersen af Karlby, morbroder
Anne Rasmusdatter, 16 år, formynder Niels Nielsen, som har hendes salig forældres gaard i Rodskov i fæste
Else Rasmusdatter døde under skiftet
--------------------------------------------------------------------------------
960, 33, 20. september 1718, Karlby, Krogsbæk sogn
Mogens Andersen, død
Maren Mortensdatter, enke (trolovede)
Hans arvinger:
Moderen Maren Rasmusdatter ~ Rasmus Herløfsen i Skørring (afdødes stedfader)
--------------------------------------------------------------------------------
961, 35, 19 april 1719, Rodskov Mølle, Hornslet sogn
37, 27 april 1719
38, 22 juni 1719
42, 19 februar 1720
Jørgen Pedersen Bragaard, død
1) Anne Thomasdatter, enke
Børn:
2) Peder Jørgensen Bragaard, 28 år
3) Thomas Jørgensen Bragaard, 26 år
4) Birgitte Jørgensdatter Bragaard, 29 år
5) Else Jørgensdatter Bragaard, 24 år, var i København
6) Maren Jørgensdatter Bragaard, 21 år
7) Dorthe Jørgensdatter Bragaard, 20 år
8) Anne Marie Jørgensdatter Bragaard, 16 år
9)Mette Margrethe Jørgensdatter Bragaard, 14 år
Et langt skifte
--------------------------------------------------------------------------------
962, 51, 12. marts 1720, Karlby, Krogsbæk sogn
Birgitte Andersdatter, død
Anders Rasmussen Volle, enkemand
Hendes børn:
Rasmus Nielsen, 16 år
Bodil Nielsdatter, 18 år
Anne Andersdatter, 9 år
Maren Andersdatter, 7 år
Formynder Søren Vestermand og Conrad Willumsen
--------------------------------------------------------------------------------
963, 52, 29. januar 1721, Hornslet, Hornslet sogn
Karen Michelsdatter, død
Søren Jensen Bragaard, enkemand
Afdødes stedfader Laurids Christensen fra Krajbjerg
--------------------------------------------------------------------------------
964, 54 26 februar 1722, Mørke sogn
Anne Jensdatter, død
Ole Jacobsen, enke
Hendes arvinger:
1) Broder Ib Jensen som boede og døde i Rodskov
1a) Jens Ibsen i Rodskov
1b) Niels Ibsen tømmermand ved Bremerholm
1c) Boel Ibsdatter tj. I København
2) Maren Damsgaard
--------------------------------------------------------------------------------
965, 61, 6. juni 1722, Mørke sogn
Inger Rasmusdatter, død (mellem 20 og 21 november 1721)
Niels Jensen Styrch, enkemand
Hendes arvinger:
1) broder Thomas Rasmussen i Mørke, død
1a) Maren Thomasdatter ~ Peder Jensen Styrch
2) broder Peder Rasmussen, boede i Hadbjerg, død
2a) Rasmus Pedersen i Hadbjerg
2b) Maren Pedersdatter i Holbæk på Sjælland, gift med husmand Hans Christensen
2c) Anne Sophie Pedersdatter ~ Poul Jensen i København
3) broder Niels Rasmussen i Hadbjerg
--------------------------------------------------------------------------------
966, 63, 6. juni 1722, Mørke sogn
Søren Jensen Skomager, død 5 november 1721
Anne Nielsdatter, enke
Deres børn:
Maren Sørensdatter, 18 år
Jens Sørensen, 14 år
Helle Sørensdatter, 11 år
--------------------------------------------------------------------------------
967, 64, 6. juni 1722, Mørke sogn
Jens Jensen Styrch, død
Maren Jørgensdatter, enke
Deres børn:
Maren Jensdatter, 11 år
Karen Jensdatter, 3 år
Enkens lavværge var hendes trolovede Anders Jensen
Farbrødre Niels Jensen Styrch og Peder Jensen Styrch
--------------------------------------------------------------------------------
968, 65, 17. juni 1722, Karlby, Krogsbæk sogn
Peder Espensen, død  12 juni 1722
Mette Sørensdatter, enke
Hans søn af første ægteskab med Margrethe Nielsdatter
Niels Pedersen, 12 år
--------------------------------------------------------------------------------
969, 70, 22. august 1722, Karlby, Krogsbæk sogn
Bierrit Frandsdatter, død
Niels Andersen, enkemand
Frands Nielsen, 20 år
Anne Nielsdatter, 21 år
--------------------------------------------------------------------------------
970, 74, 9. juni 1723, Mørke sogn
Anne Nielsdatter, død
Søren Jensen Skomager, død
Deres børn:
Maren Sørensdatter ~ Rasmus Andersen (trolovet)
Jens Sørensen, 15 år
Helle Sørensdatter, 12 år
--------------------------------------------------------------------------------
971, 76, 3. juli 1724, Hornslet, Hornslet sogn
Skiftebrev efter Søren Nielsen i Hornslet.
Hans hustru Maren Ollufsdatter, hun døde 1720
Kirsten Sørensdatter i sit 25 år med hendes anordnede formynder Niels Nielsen i Hornslet, enkemandens søster Dorrit Nielsdatter.
--------------------------------------------------------------------------------
972, 82, 11. marts 1725, Tendrup, Hornslet sogn
Niels Pedersen Pottemager, død
Anne Nielsdatter, enke
Hans arvinger:
1) søster Anne Pedersdatter, død
1a) søn Cort Pedersen, bortrømt
1b) søn Christen Pedersen i København
1c) Anne Pedersdatter
2) Zidsel Pedersdatter, død unde børn
3) Karen Pedersdatter, død
--------------------------------------------------------------------------------
973, 86, 1. juli 1724, Hornslet, Hornslet sogn
Giertrud Sørensdatter, død
Niels Pedersen Balskov, enkemand Deres børn:
Maren Nielsdatter, 11 år
Hans Nielsen, 8 år
Søren Nielsen, 3 år
--------------------------------------------------------------------------------
974, 92, 10 marts 1725 Karlby, Krogsbæk sogn
Jens Nielsen muurmand, død
Anne Olufsdatter, enke
Lavværge Christen Nielsen Møller i Karlby Børn:
Peder Jensen Muurmand
Anne Jensdatter ~ Peder Svoger? i Karlby Kirsten Jensdatter, 25 år
Maren Jensdatter, 23 år
Karen Jensdatter, 16 år
--------------------------------------------------------------------------------
975, 93, 27 januar 1726, Hornslet, Hornslet sogn
Christen Jensen Guldmand, død
Boel Andersdatter, enke
Børn:
Mette Christensdatter ~ Rasmus Lauridsen boende i Thorsager
Boel Christensdatter ~ Peder Jensen Muurmand boende i Hornslet sogn, Tendrup
Maren Christensdatter ~ husmand Niels Andersen i ?
Peder Christensen, 21 år
--------------------------------------------------------------------------------
976, 97, 12. november 1725, Rosenholm, Hornslet sogn
Frederich Frederichsen Poedemester, død
Hansdatter, enke
Deres børn:
Fredrich Frederichsen, 13 år
Hans Frederichsen, 8 år
Knud Christian Frederichsen, 5 år
Cathrine Frederichsdatter, 11 år
--------------------------------------------------------------------------------
977, 102, 25. november 1724, Tendrup, Hornslet sogn
Kirsten Nielsdatter, død 15. November 1724
Niels Joensen, død 4. November 1722
Børn:
1) Michel Nielsen i Århus
2) Joen Nielsen, boede og døde i Tendrup
2a) Jens Joensen
2b) Niels Joensen
2c) Joen Joensen
2d) Mette Joensdatter
Stedfaderen Søren Jespersen af Tendrup
3) Inger Nielsdatter ~ Rasmus Andersen Glarmester i Hornslet
--------------------------------------------------------------------------------
978, 105, 3. juli 1725, Tendrup, Hornslet sogn
Mathiis Hansen, død
Maren Michelsdatter, enke
Ingen børn
--------------------------------------------------------------------------------
979, 106, 13. april 1725, Rodskov, Hornslet sogn
Mogens Sørensen, død
Karen Nielsdatter, enke, lavværge Niels Kieldsen Karlby i Rodskov Børn:
1) Søren Mogensen i faderen hus i Rodskov
2) Margrethe Mogensdatter ~ Rasmus ?????Bech i Uggelbølle
3) Anne Mogensdatter ~ Laurids ??? i Ommestrup
4) Kirsten Mogensdatter
--------------------------------------------------------------------------------
980, 107, 11. december 1726, Hornslet, Hornslet sogn
Yte Pedersdatter, død
Søren Rasmussen Winther, enkemand
Afdøde havde en søster Johanne Pedersdatter, død uden børn, ingen andre arvinger end manden
--------------------------------------------------------------------------------
981, 109, 26. oktober 1726, Hornslet, Hornslet sogn
pige Dorrit Nielsen, død
døde hos Søren Nielsen Ladefoged, hendes halvbroder.
Hendes arvinger:
1) helbroder Anders Nielsen, død i Ebeltoft
1a)datter Dorthe Andersdatter, hos stedfader Christen Holmer 2) halvbroder Søren Nielsen Ladefoged i Hornslet Undersøges nærmere
--------------------------------------------------------------------------------
982, 115, 4. juli 1727, Tendrup, Hornslet sogn
Frederich Christian Hansen, død
Hans arvinger:
1) moster Maren Jensdatter ~ Niels Nielsen Bødker af Tendrup, hun død 1a) Søren Nielsen
1b) Anne Nielsdatter
1c) Karen Nielsdatter
2) morbroder Jørgen Michelsen af Tendrup
3) morbroder Mads Jensen i Krajbjerg, død
3a) Mette Madsdatter
3b) Anne Madsdatter
3c) Rasmus Madsen
Ingen arvinger på fædrene side
--------------------------------------------------------------------------------
983, 121, 7. marts 1724, Tendrup, Hornslet sogn
Søren Madsen Murmand død, 28 oktober 1723
Anne Terkelsdatter, død
Ingen børn.
Hans arvinger:
1) Far Mads Nielsen, død
1a) afdøde Søren Madsen
2) Farbroder Søren Nielsen, død
2a) Niels Sørensen
3) faster Kirsten Nielsdatter i Nimtofte?, død
3a) Niels Jensen
Det ser ud til at Anne Terkelsdatters arvinger ikke er fundet
--------------------------------------------------------------------------------
984, 122, 22. oktober 1726, Tendrup, Hornslet sogn
Else Michelsdatter, død
Jens Espensen, enkemand
Hendes barn:
Maren Jørgensdatter, tjener i København, mødt ved formynder Niels Nielsen Bach i Hornslet.
Afdøde havde en søster Maren Michelsdatter
--------------------------------------------------------------------------------
985, 124, 15. april 1727, Karlby, Krogsbæk sogn
Karen Christensdatter, død
Mogens Sørensen Torengaard, enkemand
Ingen børn.
Hendes arvinger:
1) broder Anders Christensen i Skørring
2) broder Søren Vestergaard i Mørke
3) søster Maren Christensdatter ~ Anders Herlofsen
4) søster Mette Christensdatter ~ Rasmus Pedersen i Karlby
5) søster Anne Christensdatter ~ Jens Sørensen i Lemmer
--------------------------------------------------------------------------------
986, 125, 4. marts 1728, Rodskov, Hornslet sogn
Anne Sørensdatter, død
Søren Jacobsen, enkemand
De havde 2 børn, men hvis begge døde, en broder Anders Sørensen Muurmand arver
--------------------------------------------------------------------------------
987, 127, 24. marts 1728, Hornslet, Hornslet sogn
Søren Andersen Høg, død, 13. februar 1728
Anne Knudsdatter, død, 22. marts 1727
Deres børn:
Niels Sørensen
Jens Sørensen, 14 år
Maren Sørensdatter ~ ?Anfeld Rasmussen i Uggelbølle
Marie Sørensdatter, tjener i Møllerup
Maren Sørensdatter, tjener i Møllerup
--------------------------------------------------------------------------------
988, 128, 6. april 1728, Mørke sogn
Anders Simonsen, død
Mette Pedersdatter, enke
Deres børn:
Bodil Andersdatter, 14 år
Peder Andersen, 9 år
Karen Andersdatter, 5 år
--------------------------------------------------------------------------------
989, 129, 12. maj 1728, Mørke sogn
Gye Jensdatter, død
Peder Michelsen, enkemand
Deres børn:
Jens Pedersen, har fæstet gården
Niels Pedersen
Michel Pedersen
--------------------------------------------------------------------------------
990, 131, 29. juni 1728, Hornslet, Hornslet sogn
Søren Rasmussen Vinter, død
Maren Rasmusdatter, enke
Hans arvinger:
1) søster Anne Rasmusdatter ~ Niels Svendsen i Sveistrup
2) søster Kirsten Rasmusdatter, død i Hornslet ~ Søren Jensen Bragaard
2a) Inger Sørensdatter, 14 år
3) søster Maren Rasmusdatter ~ Rasmus Hansen i Århus
Enkens broder Rasmus Rasmussen af Aastrup
--------------------------------------------------------------------------------
991, 135, 26. juli 1728, Mørke sogn
Niels Jensen Styrich, død
Birthe Hansdatter, enke Deres barn:
Rasmus Nielsen, 2 år
--------------------------------------------------------------------------------
992, 136, 13. august 1728, Rodskov, Hornslet sogn
Jørgen Rasmussen Thykjær, død
Karen Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Rasmus Jørgensen Thykjær,
fæster Jens Jørgensen Thykjær
Anne Jørgensdatter
--------------------------------------------------------------------------------
993, 137, 6. april 1729, Karlby, Krogsbæk sogn
Anne Christensdatter, død
Søren Pedersen, enkemand
Deres børn:
Kirsten Nielsdatter, 6 år (der står Nielsdatter)
Farbroder Niels Pedersen af Karlby
--------------------------------------------------------------------------------
994, 140, 6. april 1729, Karlby, Krogsbæk sogn
Rasmus Iversen, død
Kirsten Nielsdatter, enke
Deres børn:
Jens Rasmussen, 11 år
Søren Rasmussen, 4 1⁄2 år
Karen Rasmusdatter, 7 år
Enkens fader Niels Michelsen i Karlby
--------------------------------------------------------------------------------
995, 142, 28 marts 1730 Hornslet, Hornslet sogn
Niels Nielsen Bach, død
Ellen Pedersdatter, enke
Børn:
Maren Nielsdatter, 19 år
Peder Nielsen, 12 år
Bodil Nielsdatter, 11 år
Peder Nielsen Bach af Mørke var formynder, han var farbroder til børnene
--------------------------------------------------------------------------------
996, 150, 22. december 1730, Tendrup, Hornslet sogn
Maren Jørgensdatter, død
Mogens Pedersen, enkemand
Deres børn:
Peder Mogensen, 17 år
Jørgen Mogensen, 10 år
Zidsel Mogensdatter, 6 år
?Christen Mogensen, 1 1⁄2 år
--------------------------------------------------------------------------------
997, 155, 2. august 1730, Tendrup, Hornslet sogn
Peder Sørensen Krause, død
Dorthe Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Rasmus Pedersen Høeg, gårdmand i Tendrup
Maren Pedersdatter ~ Peder Christen Bragaard?
Mette Pedersdatter
--------------------------------------------------------------------------------
998, 159, 14. juni 1731, Hornslet, Hornslet sogn
Søren Nielsen Ladefoged, død
Anne Sophie Andersdatter, enke
Hendes stedfader Michel Jensen i Mejlby
Mette Sørensdatter, eneste barn
Kirsten Sørensdatter ~ Niels Nielsen Munck i Egens på Møllerup Gods fra tidligere ægteskab med Maren Olufsdatter
--------------------------------------------------------------------------------
999, 167, 2. oktober 1731, Tendrup, Hornslet sogn
Kirsten Rasmusdatter, død
Jens Jensen Mejlby, enkemand
Hendes søn i ægteskab med Rasmus Pedersen
Peder Rasmussen, 35 år
Afdøde er også kaldt Gjertrud i skiftet
--------------------------------------------------------------------------------
1000, 172, 15. april 1730, Mørke sogn
Rasmus Madsen, død
Johanne Jacobsdatter, enke
Deres børn:
Margrethe Rasmusdatter ~ Peder Michelsen Hjulmand i Mørke
Helle Rasmusdatter ~ Peder Basse i Balle
Maren Rasmusdatter, 24 år
Mads Rasmussen
Afdødes broder Peder Madsen
--------------------------------------------------------------------------------
1001, 175, 6. august 1733, Karlby, Krogsbæk sogn
Jens Jensen Smed, død
Anne Sørensdatter, enke
Deres børn:
Jens Jensen, 15 år
Søren Jensen, 13 år
Farbroder Christen Jensen i Tved sogn på Mols
Jens Nielsen Haugaard var lavværge
Afdødes steddatter Gjertrud Jensdatter ~ Søren Pedersen i Karlby
--------------------------------------------------------------------------------
1002, 179, 14. juli 1734, Hornslet Hospital, Hornslet sogn
Karen Andersdatter, død
Lemmerne i Hospitalet fik hendes få efterladenskaber
--------------------------------------------------------------------------------
1003, 179, 12. august 1734, Tendrup, Hornslet sogn
Jens Jørgensen, død
Anne Christensdatter, enke Deres børn:
Anne Marie Jørgensdatter, 17 år (Jensdatter?)
Farbroder Niels Jørgensen i Havhuusene på Vosnæsgaard Gods
--------------------------------------------------------------------------------
1004, 181, 11. marts 1735, Karlby, Krogsbæk sogn
Rasmus Pedersen, død
Mette Christensdatter, enke
Deres børn:
Peder Rasmussen, myndig
Inger Rasmusdatter ved formynder Mads Laursen
--------------------------------------------------------------------------------
1005, 183, 17. juni 1735, Tendrup, Hornslet sogn
Albret Pottemager, død
--------------------------------------------------------------------------------
1006, 185, 1. oktober 1735, Hornslet, Hornslet sogn
Anne Sørensdatter, død
Hendes børn:
1) Søren Sørensen i Hornslet
2) datter ~ Niels Balskov
2a) Hans Nielsen
2b) Maren Nielsdatter
--------------------------------------------------------------------------------
1007, 187, 25. februar 1736, Rodskov, Hornslet sogn
Peder Solgaard, død
Maren Jochumsdatter, enke
Deres børn:
Rasmus Pedersen, 6 år
Peder Pedersen, 1 år
Anne Pedersdatter, 8 år
Morbroder Søren Johansen i Rodskov
Enkens lavværge og fæster Søren Nielsen
--------------------------------------------------------------------------------
1008, 189, 9. marts 1736, Karlby, Krogsbæk sogn
Johanne Andersdatter, død
Peder Rasmussen, enkemand
Enkemandens stedfader Peder Jacobsen i Karlby (undersøges igen enkens eller enkemandens stedfader)
--------------------------------------------------------------------------------
1009, 191, 2. marts 1736, Hornslet, Hornslet sogn
Karen Sørensdatter, død
Anders Terkelsen, enkemand
Deres børn:
Rasmus Andersen
Terchel Andersen
Søren Andersen
--------------------------------------------------------------------------------
1010, 194, 14. marts 1736, Mørke sogn
Niels Wolle, død
Kirsten Olesdatter, enke
Hans arvinger:
1) broder Søren Andersen i Skader på Clausholm Gods
2) søster Bodil Andersdatter hos Rasmus Laursen i Thorsager
3) Anne Andersdatter ~ Jens Molbo i Mørke
4) Karen Andersdatter ~ Conrad Willumsen i Karlby
Enkens søster Karen Olesdatter i Benstrup og broder Jens Olesen
--------------------------------------------------------------------------------
1011, 195, 22. marts 1736, Karlby, Krogsbæk sogn
Anne Jensdatter, død
Jens Nielsen Overgaard, enkemand Deres børn:
Kirsten Jensdatter, 11 år
Ellen Jensdatter, 5 år
Farbroder Anders Haugaard i Karlby
--------------------------------------------------------------------------------
1012, 196, 26. maj 1737, Mørke sogn
Anne Nielsdatter, død
Søren Laursen, enke
Deres barn:
Rasmus Sørensen
--------------------------------------------------------------------------------
1013, 197, 28. juni 1737, Karlby, Krogsbæk sogn
Anders Ougsen, død
Mette Madsdatter, enke
Deres barn:
Anne Andersdatter, 5 år
--------------------------------------------------------------------------------
1014, 199, 15. august 1737, Tendrup, Hornslet sogn
Zidsel Rodstrup, død
Frederich Urne, død
Deres børn:
Knud Christian Urne, sergeant
Amalie Urne, 35 år i Odense Kloster
Anne Sophie Urne, 33 år, hos broderen i Tendrup
--------------------------------------------------------------------------------
1015, 206, 24. august 1737, Tendrup, Hornslet sogn
Jens Mejlby død
Maren Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Anne Jensdatter, 4 år
Lavværge Rasmus Jørgensen af Hjelmager
--------------------------------------------------------------------------------
1016, 208, 2. december 1737, Mørke sogn
Søren Laursen, død
Kirsten Nielsdatter, enke
Ingen arvinger nævnt, ingen midler
--------------------------------------------------------------------------------
1017, 209, 4. december 1737, Karlby, Krogsbæk sogn
Conrad Willumsen, død
Karen Andersdatter, enke
Deres børn:
Rasmus Conradsen i Hornslet
Anders Conradsen, tj på Ryegaard på Siælland
Niels Conradsen
Maren Conradsen ~ i Karlby, navn ulæselig
Barbara Conradsdatter
--------------------------------------------------------------------------------
1018, 210, 28. juni 1736, Karlby, Krogsbæk sogn
Oluf Michelsen, død
Maren Pedersdatter, enke
Deres børn:
Peder Olufsen, 3 år (død i 1738)
Karen Olufsdatter, 1⁄2 år
Afdødes søsters mand Peder Hansen i Hvilsager på Skafføegaard Gods
Enkens ny mand Mads Jensen
--------------------------------------------------------------------------------
1019, 211, 3. februar 1738, Karlby, Krogsbæk sogn
Michel Sørensen, død
Karen Olufsdatter, enke
Hans arvinger:
1) søster Birgitte Sørensdatter, død
1a) Bodil Nielsdatter ~ Jørgen Molbo i Karlby
2) søster Mette Sørensdatter, død
2a) Anne Pedersdatter
2b) Maren Pedersdatter
3) søster Karen Sørensdatter ~ Rasmus Skomager i Ølsted (Olsted) 4) halvbroder Jens Degn i Karlby
--------------------------------------------------------------------------------
1020, 212, 28. september 1738, Hornslet Hospital, Hornslet sogn
Peder Laursen, død
Intet at arve og ingen navne
--------------------------------------------------------------------------------
1021, 213, 30. marts 1738, Hornslet, Hornslet sogn
Claus Schader, død
Mette Nielsdatter, enke
Deres børn:
Claus Clausen
Henrich Clausen
Enkens broder Christen Nielsen i Rodskov
--------------------------------------------------------------------------------
1022, 217, 10 april 1738, Hornslet, Hornslet sogn
Kirsten Mogensdatter, død
Johan Dankmeyer, enkemand, han var bortrømt
Johan Dankmeyer, 10 år
Anne Cathrine Johansdatter, 6 år
Moderbroder Søren Mogensen i Rodskov
--------------------------------------------------------------------------------
1023, 220, 19. april 1738, Rosenholm, Hornslet sogn
Mette Pedersdatter, død
Hans Clausen, enkemand
Hendes arvinger:
1) halvsøster Maren Thomasdatter ~ Hans Jørgen Michelsen i Haar på Frijsenborg Gods
2) halvsøster Bodil Thomasdatter, død i Knebel sogn
2a) Peder Jensen, 46 år i Knebel
2b) Gierborg Jensdatter ~ Jørgen Rasmussen i Skader sogn?
2c) Søren Jensen i Vrinners, 36 år
2d) Niels Jensen, 30 år
2e) Barbara Jensdatter ~ Søren Rasmussen i Vistoft
--------------------------------------------------------------------------------
1024, 223, 28. april 1738, Skørring
Anne Simonsdatter, død
Hendes søskende:
Jacob Simonsen i Søby Peder Simonsen
Karen Simonsdatter
+ forældre, navne ikke nævnt
--------------------------------------------------------------------------------
1025, 224, 11. august 1738, Karlby, Krogsbæk sogn
Niels Andersen, død
Anne Bertelsdatter, enke
Deres børn:
Anders Nielsen, 12 år
Hans børn:
Frands Nielsen, 36 år
Anne Nielsdatter ~ Peder Herløf i Mørke
Lavværge Søren Bertelsen i Karlby
 --------------------------------------------------------------------------------
1026, 226, 18. oktober 1738, Mørke sogn
Anne Hansdatter, død
Jens Pedersen, enke
Deres børn:
Maren Jensdatter, 6 år
Kirsten Jensdatter, 2 år
--------------------------------------------------------------------------------
1027, 228, 23. december 1738, Hornslet Hospital, Hornslet sogn
Margrethe Jensdatter, død
Ingen arvinger nævnt
--------------------------------------------------------------------------------
1028, 229, 4. juni 1739, Rosenholm, Hornslet sogn
Jens Sørensen Høeg, død
Hans arvinger:
1) broder Niels Høeg i Rodskov
2) søster Sørensdatter ~ Anders Rasmussen i Bjødstrup
3) søster Maren Sørensdatter, død ~ Rasmus Pedersen Grønfeldt
3a) Peder Rasmussen, 10 år
3b) Søren Rasmussen, 8 år
3c) Jens Rasmussen, 7 år
3d) Rasmus Rasmussen, 4 år
3e) Ole Rasmussen, 1 år
4) Maren Sørensdatter i Uggelbølle
Usikker på dette skifteudddag
--------------------------------------------------------------------------------
1029, 232, 18. januar 1740, Tendrup, Hornslet sogn
Anne Hansdatter, død
Jørgen Pedersen Andersen, enkemand
Deres børn:
Niels Jørgensen i Tendrup
Hans Jørgensen i Tendrup, 22 år Christen Jørgensen, 19 år
Kirsten Jørgensdatter, 21 år
Farbroder Peder Andersen af Tendrup
--------------------------------------------------------------------------------
1030, 232, 18. november 1740, Hornslet Hospital, Hornslet sogn
Jørgen Michelsen, død
Ingen arvinger nævnt
--------------------------------------------------------------------------------
1031, 233, 18. november 1740, Hornslet Hospital, Hornslet sogn
Catrine Svendsdatter, død
Ingen arvinger nævnt
--------------------------------------------------------------------------------
1032, 235, 23. februar 1741, Rodskov, Hornslet sogn
Hans Pedersen, død
Kirsten Sørensdatter, enke
Deres børn:
Peder Hansen, 40 år
Peder Hansen, 30 år
Maren Hansdatter ~ Knud Nielsen i Rodskov
--------------------------------------------------------------------------------
1033, 238, 23. februar 1741, Rodskov, Hornslet sogn
Søren Hansen, død
Stærkt beskadiget
--------------------------------------------------------------------------------Rosenholm gods
Skifteuddrag
1785-1793

 
Filmrulle 10149

--------------------------------------------------------------------------------
1034, 289, (begyndelsen mangler)
Maren Nielsdatter, død
Jacob Laursen, enkemand
Hendes arvinger:
faderen Niels Jørgensen
Som vidner overværede: Ole Hansen og Peder Marcussen
--------------------------------------------------------------------------------
1035, 289, 1. april 1785, Rodskov, Hornslet sogn
Anne Jacobsdatter Sommer, død
Hendes børn med Niels Andersen:
1) Anders Nielsen Sommer i Rodskov
2) Anne Nielsdatter, død
2a) Jacob Rasmussen, opholder sig i København, skræddersvend
2b) Anders Rasmussen, tjener Anders Sørensen i Tendrup
Hendes børn med Anders Pedersen
1) Karen Andersdatter soldat i København Lorents Henning, musketer, han død
2) Anne Andersdatter ~ Rasmus Nielsen i Mørke
I boet indgik arv efter Hermand Jacobsen og hans kone Anne Simonsdatter, der begge var døde i Mørke. Hermand Jacobsen var formentlig broder til Anne Jacobsdatter, hun arvede 1/6 ved skifte sluttet 20 juni 1785
--------------------------------------------------------------------------------
1036, 296, 28. september 1787, Rodskov, Hornslet sogn
Inger Frandsdatter, død
Rasmus Mogensen, enkemand
Deres børn:
Anne Rasmusdatter ~ Rasmus Andersen i Kradberg
Mogens Rasmussen, 32 år
Frands Rasmussen, 16 år
Jens Rasmussen, 14 år
Peder Rasmussen, 12 år
Bodil Rasmusdatter, 8 år
--------------------------------------------------------------------------------

Der mangler sider i skifteprotokollen fra 297 til 301 incl og side 302 kan ikke stedfæstes, men måske omtales skifte i Mørke sogn og enke Maren Jensdatter, idet der nævnes et par lokaliteter, Balle og Balskov

--------------------------------------------------------------------------------
1036, 303, 10. november 1786, Tendrup, Hornslet sogn
Inger Jørgensdatter, død
Andreas Hansen, enkemand
Deres arvinger:
Smed Hans Andreassen Tendrup i Skiffard, Tøstrup sogn
Smed Ivar Andreassen i Assendrup, Engum sogn
--------------------------------------------------------------------------------
1037, 304, 10. november 1786, Tendrup, Hornslet sogn
Anne Kirstine Pedersdatter, død
Søren Nielsen, enkemand
Deres børn:
Niels Sørensen
Morbroder Rasmus Pedersen af Tendrup
--------------------------------------------------------------------------------
1038, 305, 10. november 1786, Tendrup, Hornslet sogn
Joen Nielsen, død
Mette Jensdatter, enke
Deres børn:
Niels Joensen, 26 år
Jens Joensen, 24 år
Dorthe Joensdatter
--------------------------------------------------------------------------------
1039, 308, 2. januar 1787, Tendrup, Hornslet sogn
Kirsten Villadsdatter, død
Peder Hansen, enkemand
Hendes søskende:
1) Christen Villadsen i København
2) Else Villadsdatter i København
--------------------------------------------------------------------------------
1040, 308, 2. marts 1784, Karlby, Krogsbæk sogn
Maren Hansdatter, død
Peder Lassen enkemand
Hendes arvinger:
1) moderen Anne Andersdatter i Mørke
2) søster Dorthe Hansdatter ~ Christen Andersen i Mørke
3) søster Kirsten Hansdatter ~ Thyge Pedersen i Tendrup
4) halvsøster Sophie Andersdatter ~ Hans Guldmand i skovfogedhuset
--------------------------------------------------------------------------------
1041, 308, 4. november 1786, Karlby, Krogsbæk sogn
Maren Pedersdatter, død
Christen Terkildsen, enkemand
Deres børn:
Peder Christensen, 3⁄4 år
Else Christensdatter, 3 år
--------------------------------------------------------------------------------
1042, 314, 12. maj 1787, Teglhuset
Niels Jørgensen Skou, død
Else Sørensdatter, enke
Deres børn:
Søren Nielsen, 30 år
Anders Nielsen, 27 år
Lars Nielsen, 15 år
Anne Marie Nielsdatter, 18 år
Else Nielsdatter, 15 år
Ingeborg Nielsdatter, 12 år
Else Marie Nielsdatter, 8 år
--------------------------------------------------------------------------------
1043, 314, 26. februar 1788, Mørke sogn
Kirsten Pedersdatter, død
Rasmus Jensen, enkemand
Deres børn:
Jens Rasmussen, 8 år
Axel Rasmussen, 3 år
Bodil Rasmusdatter, 6 år
--------------------------------------------------------------------------------
1044, 315, 13. august 1787, Karlby, Krogsbæk sogn
Mogens Sørensen, død
Inger Marie Christiansdatter, enke
Deres børn:
Søren Mogensen, 15 år
Christian Mogensen, 13 år
Peder Mogensen, 9 år
Mette Mogensdatter, 7 år
--------------------------------------------------------------------------------
1045, 319, 21. februar 1788, Hornslet, Hornslet sogn
Teglbrænderenke Maren Christophersdatter, død
Hendes børn:
Kirstine Marie ~ Jens Basballe i Århus
Bodil Anthonidatter ~ Rasmus Sørensen i Karlby
Christopher Anthoni
Der mangler sider i skifteprotokollen
--------------------------------------------------------------------------------

Der mangler sider i skifteprotokollen fra 320 til 326 incl

--------------------------------------------------------------------------------
1046, 327, (beskadiget, begyndelsen mangler) død?
Inger Nielsdatter, enke
Arvinger:
1) Inger Pedersdatter, gift med Johannes Christensen i Mørke
2) Maren Pedersdatter, gift med Peder Sørensen Sparre i Escherod
3) Ane Pedersdatter, ugift
4) Datter, gift med Christen Basse i Karlby, hun død
4a) datter, Else Christensdatter
--------------------------------------------------------------------------------
1047, 328, 14. februar 1789, Mørke sogn
Maren Rasmusdatter, død
Søren Jensen, enkemand
Deres børn:
Rasmus Sørensen, 12 år
Jens Sørensen, 10 år
Niels Sørensen, 5 år
Maren Sørensdatter, 8 år
Kirsten Sørensdatter, 8 år
Ane Dorthe Sørensdatter, 1 år
Morfader Rasmus Jørgensen af Ommestrup
--------------------------------------------------------------------------------
1048, 329, 18. april 1789, Karlby, Krogsbæk sogn
Jens Iversen, død
Anne Jensdatter, enke
Deres børn:
Jens Jensen, 8 år
--------------------------------------------------------------------------------
1049, 330, 27. maj 1789, Mørke sogn
Ane Margrethe Andersdatter, død
Peder Sørensen, enkemand
Deres børn:
Ane Pedersdatter, 4 år
Morfader Anders Rasmussen Sommer i Rodskov
Der mangler slutning på skiftet
--------------------------------------------------------------------------------

I skifteprotokollen mangler sider 331-335 incl

--------------------------------------------------------------------------------
1050, 336, 23. januar 1790, Karlby, Krogsbæk sogn
Niels Sørensen, bortrømt for omtrent 7 år siden
Ane Christensdatter, hustru
Deres børn:
Jens Nielsen, 8 1⁄2 år
Søren Nielsen, 61⁄2 år
Hun fik tilladelse til at skifte og gifte sig igen
--------------------------------------------------------------------------------
1051, 338, 17. februar 1790, Hornslet, Hornslet sogn
18 marts 1790
Mette Rasmusdatter (Conradsdatter), død
Rasmus Conradsen, død
Deres barn:
Søren Conradsen eller Rasmussen i København
Enken havde lånt penge af Ane Pedersdatter i Elkier Skovhus, enke efter Peder Jørgensen.
Ane Pedersdatter nu død: hendes datter ~ Jens Nielsen i Hornslet, men død og efterladt sig Dorthe Jensdatter
--------------------------------------------------------------------------------
1052, 342, 27. september 1790, Hornslet, Hornslet sogn
Ane Larsdatter, død
Jens Jensen, enkemand
Side 343 I skifteprotokollen mangler, derfor er der ikke yderligere oplysninger.
--------------------------------------------------------------------------------
1053, 345, 7. marts 1791, Rodskov, Hornslet sogn
350, 26. juli 1791
Rasmus Mogensen, død
Hans børn:
Mogens Rasmussen, 27 år
Frands Rasmussen, 23 år
Jens Rasmussen, 19 år
Peder Rasmussen, 17 år
Ane Rasmusdatter ~ Rasmus Olesen i Kradberg
Bodil Rasmusdatter, 13 år
--------------------------------------------------------------------------------
1054, 345, 22. marts 1791, Karlby, Krogsbæk sogn
348, 24. maj 1791
Ole Andersen, død
Else Jensdatter, enke Deres børn:
Andreas Olesen, 4 år
Jens Olesen, 1 1⁄2 år
--------------------------------------------------------------------------------
1055, 347, 4. maj 1791, Mørke sogn
350, 26. juli 1791
351, 16. august 1791
Anders Rasmussen Skrædder, død
Karen Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Rasmus Andersen, 40 år
Anders Andersen, 42 år
Karen Andersdatter, 32 år ~ landsoldat i Mørke Maren Andersdatter, tjener i Mørke
--------------------------------------------------------------------------------
1056, 354, 27. april 1791, Hornslet, Hornslet sogn
Lars (Hans?) Sørensen, Anders Sørensen, Christen Sørensen gav afkald på arv efter moderen Ane Laursdatter
--------------------------------------------------------------------------------
1057, 354, 19. januar 1792, Karlby, Krogsbæk sogn
364, 19. juni 1792
Poul Overgaard, død
Anna Andersdatter, enke
Deres børn:
Bodil Poulsdatter, 8 år
Anne Poulsdatter, 2 år
--------------------------------------------------------------------------------
1058, 356, 19. januar 1792, Karlby, Krogsbæk sogn
366, 19. juni 1792
Anders Madsen, død
Kirsten Thomasdatter, enke
Deres børn:
Mette Andersdatter, 1 år
--------------------------------------------------------------------------------
1059, 357, 16. marts 1792, Karlby, Krogsbæk sogn
365, 19. juni 1792
Else Jensdatter, død
Søren Nielsen Schou, enkemand
Hendes børn:
Andreas Olesen, 5 år
Jens Olesen, 2 1⁄2 år
--------------------------------------------------------------------------------
1060, 359, 16. marts 1792, Karlby, Krogsbæk sogn
374, 29. september 1792
Jens Nielsen Bregaard, død
Kirsten Thomasdatter, enke
Deres barn:
Lisbeth Jensdatter, 1 år
--------------------------------------------------------------------------------
1061, 360, 18. juni 1792, Rodskov Mølle, Hornslet sogn
Inger Hansdatter, død
Anders Nielsen Taarsdal, enkemand
Hendes børn:
Martha Jensdatter, 14 år
Kirsten Marie Jensdatter, 11 år
Formynder Jens Rasmussen Degn fra Øster Alling mødt med fuldmagt fra morbroder og født værge Søren Hansen fra Demstrupraaehuusene? ved Udby...?
--------------------------------------------------------------------------------
1062, 362, 19. juni 1792, Mørke sogn
Anders Mygind, død
Maren Andersdatter, enke
Afdødes arvinger:
1) moder Zidsel Andersdatter ved lavværge Niels Jacobseen af Mørke
2) broder Niels Jacobsen
3) søster Kirsten Jacobsdatter ~ Jens Sørensen Torngaard i Tendrup
--------------------------------------------------------------------------------
1063, 367, 25. juli 1792, Balle, Mørke sogn
Kirsten Sørensdatter, død
Michel Jensen, enkemand
Deres børn:
Jens Michelsen, 1⁄4 år
Formynder Søren Jensen af Balle
 --------------------------------------------------------------------------------
1064, 369, 27. juli 1792, Balle, Mørke sogn
Anders Pedersen, død
Helena Pedersdatter, enke
Deres børn:
Niels Andersen, 13 år
Karen Andersdatter, 11 år
Ingeborg Andersdatter, 9 år
Mette Andersdatter, 7 år
--------------------------------------------------------------------------------
1065, 375, 30. januar 1793, Mørke sogn
376, 9. marts 1793
Karen Nielsdatter, død
Rasmus Pedersen, enkemand
Hendes barn:
Niels Christensen Westergaard i Mørke
Afdødes broder Christen Nielsen, hyrde i Mørke
--------------------------------------------------------------------------------
1066, 377, 7. maj 1793, Tendrup, Hornslet sogn
Anne Cathrine Sørensdatter, død
Jens Sørensen, enkemand
Hendes arvinger:
1) broder Laurs Sørensen i Søby
2) søster Johanne Sørensdatter ~ Søren Sørensen i Mygind
--------------------------------------------------------------------------------
1067, 378, 27. maj 1793, Karlby, Krogsbæk sogn
Mette Madsdatter, død
Anders Sørensen Haugaard, enkemand
Børn:
Søren Andersen, 4 år
Mads Andersen, 2 år
Mette Andersdatter, 9 år
--------------------------------------------------------------------------------
1068, 380, 27. maj 1793, Balle, Mørke sogn
380, 6. juli 1793
Maren Rasmusdatter, død
Hendes børn:
Mette Jensdatter, 14 dage
Jens Andersen i Balskov var fader til barnet
Hun døde hos Søren Jensen i Balle ~ afdødes moder, barnet døde
--------------------------------------------------------------------------------Rosenholm gods
Skifteuddrag
1809-1841


Kilde: Filmrulle 10149 og 10150
--------------------------------------------------------------------------------
1069, 2, 6. maj 1809, Tendrup, Hornslet sogn
5, dokument
Kirsten Hansdatter, død
Thyge Pedersen, enkemand
Deres børn:
Peder Thygesen, 24 år
Hans Thygesen, 22 år
Anne Marie Thygesdatter
--------------------------------------------------------------------------------
3, 6. maj 1809, Tendrup, Hornslet sogn
1070, 12, 17. juni 1809
27, dokument
Johanne Pedersdatter, død
Jens Jørgensen, enkemand
Deres børn:
Kirsten Jensdatter 1⁄4 år
Morbroder Emmert Clemensen af Tendrup, Hornslet sogn
--------------------------------------------------------------------------------
1071, 6, 5. juni 1809, Karlby, Krogsbæk sogn
pige Maren Pedersdatter, død hos stedfaderen Anders Olesen Hendes arvinger:
1) moderen Karen Poulsdatter ~ Anders Olesen Bas
2) broder Niels Pedersen, 15 år
3) søster Maren Pedersdatter
4) søster Anne Pedersdatter
5) søster Kirsten Pedersdatter
Afdødes fader Peder Nielsen, død 1804
Afdøde havde en broder Poul Pedersen, død 1807
--------------------------------------------------------------------------------
1072, 8, 6. juni 1809, Karlby, Krogsbæk sogn
21, 18. september 1809
31, dokumenter
Karen Jensdatter, død
Jens Jensen Mejlby, enke
Deres børn:
Søren Jensen, 1⁄4 år
Afdødes fader Jens Pedersen i Kirkegaarden
--------------------------------------------------------------------------------
1073, 10, 6. juni 1809, Karlby, Krogsbæk sogn
19, 18. september 1809 29, dokument
Peder Pedersen Overgaard, død
Mette Andersdatter, enke
Deres børn:
Peder Pedersen, 28 år
Anders Pedersen, 24 år
Søren Pedersen, 20 år
Anne Pedersdatter
Maren Pedersdatter
Bodil Pedersdatter
Else Marie Pedersdatter
Morbroder Niels Andersen i Skørring sogn
--------------------------------------------------------------------------------
1074, 14, 21. juni 1809, Mørke
22, 19. september 1809
Jens Pedersen, død
Giertrud Sørensdatter, enke
Deres børn:
Peder Jensen, 42 år
Lavværge Peder Sørensen i Mørke
--------------------------------------------------------------------------------
1075, 15, 19. juli 1809, Rosenholm, Hornslet sogn
33, 12. oktober 1809
Forvalter Iver Laulund, død
Hans arvinger:
1) moder Maren Brok ~ Peder Overgaard på Willestrup Gods
2) broder Christian Laulund i Norge
3) broder Verner Laulund i snedkerlære i Aalborg
4) broder Jørgen Laulund
5) søster Birgitte Laulund ~ forvalter Brendstrup
6) søster Marie Elisabeth ~ Anders Sundby i Lindenborg kro ved Aalborg
7) søster Leopoldine Laulund, tjener ved Rosenholm, Hornslet sogn
--------------------------------------------------------------------------------
1076, 17, 13. september 1809, Karlby, Krogsbæk sogn
34, 18. oktober 1809
42, dokument
Kirsten Rasmusdatter, død
Søren Jensen, enkemand
Deres børn:
Jens Sørensen, 1 måned
Barnets morbroder Rasmus Rasmussen i Rigtrup
--------------------------------------------------------------------------------
1077, 24, 5. oktober 1809, Mørke
33, 10. november 1809
43, dokument
Søren Pedersen, død
Karen Sørensdatter, enke
Hans børn med tidligere ægtefælle:
Peder Sørensen, gårdmand i Balle, Mørke sogn
Børn med enken:
Ane Sørensdatter, ugift
Søren Basse Sørensen, 13 år
--------------------------------------------------------------------------------
1078, 24, 5. oktober 1809, Balle, Mørke sogn
36, 10. november 1809
41, dokument
Inger Jensdatter, død
Thomas Christensen, enke
Deres børn:
Jens Thomassen, 7 år
--------------------------------------------------------------------------------
1079, 44, 6. december 1809, Tendrup, Hornslet sogn
46, 25. december 1809
Søren Nielsen, død
Mette Jensdatter, enke
Deres søn:
Niels Sørensen, i kongens tjeneste
--------------------------------------------------------------------------------
1080, 44, 22. december 1809, Mørke
46, dokumenter
Kirsten Jensdatter, død
Jens Sørensen, enke
Deres børn:
Birthe Jensdatter, 45 år,
ugift Anne Jensdatter, 36 år,
ugift Jens Jensen, 33 år
--------------------------------------------------------------------------------
1081, 47, 29. maj 1810, Hornslet
49, 6. august 1810
Niels Olesen, død
Karen Jørgensdatter, enke Hans børn:
Ole Nielsen, 27 år
Anders Olesen, 19 år
Bodil Olesdatter, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
1082, 48, 13. juli 1810, Skørring sogn
50, 10. november 1810
Ane Jensdatter, død
Jens Jensen, enke
Deres børn:
Birthe Jensdatter, ugift
Mette Jensdatter ~ Peder Pedersen Skørring sogn
Jens Jensen, 11 år
--------------------------------------------------------------------------------
1083, 50, 9. november 1810, Karlby, Krogsbæk sogn
52, 29. december 1810
Søren Sørensen Westergaard, død
Karen Sørensdatter, enke
Deres børn:
Ane Sørensdatter, ugift, hjemme, trolovet med Niels Madsen
--------------------------------------------------------------------------------
1084, 54, 3. august 1811, Hornslet
64, 12. oktober 1811
Hans Christian, død
Dorthe Jørgensdatter, enke
Deres børn:
Niels Hansen, 25 år
Ane Kirstine Hansdatter, 31 år
Mette Marie Hansdatter, 19 år
--------------------------------------------------------------------------------
1085, 55, 3. august 1811, Tendrup, Hornslet sogn
65, 24. oktober 1811
Mette Margrethe Mogensdatter, død
Hans Andersen, enkemand
Deres børn:
Else Marie Hansdatter, 1 1⁄2 år
Dorthe Hansdatter, 14 dage
Afdødes stedfader Peder Jensen var formynder
--------------------------------------------------------------------------------
1086, 56, 19. august 1811, Rodskov, Hornslet sogn
60, 29. september 1811
Villads Hansen, død
Anne Andersdatter, enke
Deres børn:
Anders Villadsen, 11 år
Hans Villadsen, 7 år
Jacob Villadsen, 4 år
Niels Villadsen, 1 år
Anne Margrethe Villadsdatter, 14 år
Afdødes broder Peder Hansen, udflytter fra Hornslet
--------------------------------------------------------------------------------
1087, 58, 31. august 1811, Hornslet
63, 30. september 1811
67, 29. december 1811
Jens Nielsen, død
Anne Christensdatter, enke
Deres børn:
Niels Jensen Haugaard, 38 år
Dorthe Jensdatter ~ Hans Madsen i Tendrup, Hornslet sogn
Maren Jensdatter, hjemme
Dorthe Jensdatter ~ Rasmus Jensen på Hornslet Mark (enken var stedmoder til denne Dorthe Jensdatter)
Farbroder Jens Soelgaard i Mørke
--------------------------------------------------------------------------------
1088, 59, 31. august 1811, Hornslet
61, 30. september 1811
68, 29. december 1811
Anne Jensdatter, død
Søren Westergaard, enkemand
Deres børn:
Søren Sørensen, 13 år
Jens Sørensen, 10 år
Kirsten Sørensdatter, ugift
Karen Sørensdatter, ugift
Anne Sørensdatter, ugift
Stedsøn Laurs Jacobsen, 16 år
Morbroder fæstegaardmand Anders Sørensen af Tendrup, Hornslet sogn
--------------------------------------------------------------------------------
1089, 66, 28. december 1811, Mørke
71, 9. marts 1812
Wendel Rasmusdatter, død
Conrad Jensen, enkemand
Deres børn:
Rasmus Conradsen, 14 år
Jens Conradsen, 7 år
Karen Conradsen, 16 år
--------------------------------------------------------------------------------
1090, 69, 29. februar 1812, Mørke
72, 11. marts 1812
Mette Pedersdatter, død
Jacob Nielsen, enkemand
Deres børn:
Anne Jacobsdatter, 7 uger
Formynder morbroder Peder Basse af Hornslet
--------------------------------------------------------------------------------
1091, 74, 20. april 1812, Karlby, Krogsbæk sogn
111, 10. oktober 1815
tjenestekarl Niels Pedersen, død hos Anders Olesen
Hans arvinger:
1) søster Karen Pedersdatter, ugift
2) søster Anne Pedersdatter ~ hjulmand Jens Thomassen (gift under skiftet)
3) søster Kirsten Pedersdatter
Formynder Niels Nielsen af Karlby, Krogsbæk sogn var farbroder
--------------------------------------------------------------------------------
1092, 74, 23. maj 1812, Hornslet
76, 23. juni 1812
Rasmus Nielsen, død
Mette Bartels, enke
Hans børn med Kirsten Nielsdatter: Niels Rasmussen, 21 år
Niels Rasmussen, 14 år
Jens Rasmussen, 8 år
Farbroder Kield Nielsen fra Hadbjerg i et udflyttet hus.
--------------------------------------------------------------------------------
1093, 76, 2. juni 1812, Karlby, Krogsbæk sogn
113, 10. oktober 1815
pige Kirsten Pedersdatter, død hos stedfaderen Anders Olesen ~ Karen Poulsdatter, afdødes moder
Hendes arvinger:
Karen Pedersdatter
Ane Pedersdatter
Farbroder Michel Nielsen i Karlby, Krogsbæk sogn
--------------------------------------------------------------------------------
1094, 77, 30. juli 1812, Skørring sogn
78, 29. august 1812
fæstegårdmand Peder Pedersen, død (druknede)
Mette Jensdatter, enke
Deres børn:
Peder Pedersen, 3 år
Johanne Pedersdatter
Anne Pedersdatter
Farbroder Jens Pedersen fra Krogsbæk Kirkegaard
--------------------------------------------------------------------------------
1095, 81, 1. marts 1813, Balle, Mørke sogn
Anders Pedersen Muurmand, død
Maren Sørensdatter, enke
Lavværge var hendes broder Søren Sørensen i Thostrup
Ingen livsarvinger
Afdødes søskende var døde, men der var søskendebørn, men navne ikke nævnt.
Testamente fra 1796, havde da været gift i 3 år
--------------------------------------------------------------------------------
1096, 82, 3. april 1813, Karlby, Krogsbæk sogn
85, 20. juli 1813
89, 21. februar 1814 Mogens Jensen Basse, død
Anne Mogensdatter, enke
Børn:
Jens Mogensen, 36 år
Søren Mogensen, 30 år
Ole Mogensen, 25 år
Rasmus Mogensen, 23 år
Peder Mogensen, 21 år
Niels Mogensen, 21 år
Maren Mogensdatter ~ Jens Ladefoged ved Schaarupgaard
--------------------------------------------------------------------------------
1097, 84, 5. juli 1813, Rodskov, Hornslet sogn
89, 21. juli 1813
Niels Jacobsen, død
Birthe Jensdatter, enke
Deres børn:
Jacob Nielsen, 3 år
Mette Nielsdatter. 1 år
Afdødes søskendebarn, Søren Bang i Rodskov, Hornslet sogn
--------------------------------------------------------------------------------
1098, 86, 20. juli 1813, Skørring sogn
Peder Pedersen, død
Mette Jensdatter, enke
Deres børn:
Peder Pedersen
Johanne Pedersdatter
Anne Pedersdatter
Enkens fader Jens Jensen
--------------------------------------------------------------------------------
1099, 90, 6. juli 1814, Mørke
95, 29. november 1814
Hans Cortsen, død
Maren Jensdatter, enke
Hans børn med Maren Jørgensdatter:
Rasmus Hansen, 39 år
Hans børn med enken:
Jens Hansen, 17 år
--------------------------------------------------------------------------------
1100, 91, 13. juli 1814, Karlby, Krogsbæk sogn
enken Anne Mogensdatter, død
Hendes børn:
Jens Mogensen, 36 år
Søren Mogensen, 30 år
Ole Mogensen, 25 år
Rasmus Mogensen, 23 år Peder Mogensen, 21 år
Niels Mogensen, 21 år
Niels Mogensen, 21 år
Maren Mogensdatter ~ Jens Ladefoged ved Schaarupgaard
--------------------------------------------------------------------------------
1101, 93, 13. juli 1814, Karlby, Krogsbæk sogn
Jens Høeg, død
Mette Nielsdatter, enke
Deres børn:
Niels Jensen, 29 år, hjemme
Birthe Jensdatter, ugift, hjemme
--------------------------------------------------------------------------------
1102, 96, 8. december 1814, Karlby, Krogsbæk sogn
Esther Conradsdatter, død
Jacob Nielsen, enkemand
Hensidder i uskiftet bo
--------------------------------------------------------------------------------
1103, 97, 17. januar 1815, Mørke
102, 11. marts 1815
103, 15. marts 1815
Maren Terkelsdatter, død
Rasmus Madsen, enke
Hendes børn med Peder Pedersen:
Terchel Pedersen, 27 år
Niels Pedersen, 24 år
Knud Pedersen, 21 år
Morbroder Christen Basse i Karlby, Krogsbæk sogn
--------------------------------------------------------------------------------
1104, 99, 3. marts 1815, Karlby, Krogsbæk sogn
108, 20. april 1815
Christen Terkelsen Basse, død
Karen Sørensdatter, enke
Børn af 1. ægteskab:
Else Christensdatter ~ Anders Volle i Karlby, Krogsbæk sogn
Børn af 2. ægteskab:
Jens Christensen
Maren Christensdatter
Børn af 3. ægteskab med enken:
Søren Christensen, 11 år
Anne Christensdatter, 5 år
Terkel Christensen, 1⁄2 år
--------------------------------------------------------------------------------
1105, 105, 30. marts 1815, Mørke
111, 26. april 1815
enken Anne Pedersdatter, død
Michel Nielsen, død
Deres børn:
Niels Michelsen, myndig
Peder Michelsen, 17 år
Anne Marie Michelsen,
ugift Maren Michelsen, ugift
Farbroder Peder Nielsen i Mørke
--------------------------------------------------------------------------------
1106, 106, 19. april 1815, Rodskov, Hornslet sogn
109, 25. april 1815
Jens Rasmussen Smed, død
Karen Pedersdatter, enke
Deres børn:
Peder Jensen, 14 år
Niels Jensen, 7 år
Formynder Rasmus Rasmussen i Escherod
Lavværge Markus Hansen
--------------------------------------------------------------------------------
1107, 112, 18. maj 1815, Mørke
Gårdmand Rasmus Koch anmeldte, at hans søn Jens var død 6 uger og 3 dage gl.
--------------------------------------------------------------------------------
1108, 112, 29. maj 1815, Karlby, Krogsbæk sogn
Gårdmand Peder Jensen Mols anmeldte, at hans fader Jens Jensen Laursen var død
--------------------------------------------------------------------------------
1109, 114, 28. november 1815, Rodskov, Hornslet sogn
28. maj 1816
Ane Hansdatter, død
Michel Knudsen, enkemand
Deres børn:
Peder Michelsen, myndig
Maren Michelsdatter ~ Jens Christensen i Benstrup på Skafføgaard Gods
Ane Marie Michelsdatter
Afdødes broder Mogens Rasmussen
--------------------------------------------------------------------------------
1110, 115, 9. juli 1802, Mørke
Bevilling til at Jens Nielsen Soelgaard og hustru Kirsten Andersdatter kan sidde i uskiftet bo. De havde ikke livsarvinger. Kirsten Andersdatter havde en datter Mette Marie ~ Søren Jørgensen i Mørke
--------------------------------------------------------------------------------
1111, 116, 21. februar 1816, Rodskov, Hornslet sogn
118, 9. marts 181
Peder Rasmussen, død
Inger Sørensdatter, enke
Deres børn:
Rasmus Pedersen, 14 år
Karen Pedersdatter, 12 år
Søren Pedersen, 10 år
Poul Pedersen, 5 år
Maren Pedersdatter, 5 år
Morbroder Jens Sørensen i Hornslet og Peder Jensen Bak i Damgaarden nævnes
--------------------------------------------------------------------------------
1112, 119, 28. marts 1816, Mørke
141, 14. november 1818
189, 30. december 1820
Peder Sørensen Skovfoged, død
Ane Conradsdatter, enke
Børn:
Søren Pedersen, myndig
Laurs Pedersen, 15 år
Conrad Pedersen, 9 år
Anne Pedersdatter ~ i København med en væver Peder Nielsen
Ane Margrethe Pedersdatter
Mette Marie Pedersdatter
Maren Pedersdatter
Mette Pedersdatter
Kirsten Pedersdatter
Anne Pedersdatter
Lavværge Jens Conradsen i Balle, Mørke sogn
--------------------------------------------------------------------------------
1113, 120, 25. juli 1816, Hornslet
120, 24. august 1816
Anne Nielsdatter, død
Jens Rasmussen, enke
Deres børn:
Lisbeth Jensdatter, 12 år
Rasmus Jensen, 6 år
--------------------------------------------------------------------------------
1114, 122, 1. oktober 1816, Rodskov, Hornslet sogn
124, 2. marts 1817
Ane Sørensdatter, død
Marcus Hansen, enke
Hendes arvinger:
1) helsøster Bodil Sørensdatter ~ Peder Jensen i Horup
2) søsterdatter Kirsten Christensdatter ~ Anders Madsen i Mygind Mølle
3) søsterdatter Ane Kirstine Jensdatter, ugift, tjener i Mejlby
4) søstersøn Niels Jensen i Mejlby
5) halvbroder Hans Sørensen, ugift i Mejlby
6) halvsøster Maren Sørensdatter ~ smeden i Mejlby
7) halvsøster Helle Sørensdatter ~ Niels Poulsen i Mejlby
--------------------------------------------------------------------------------
1115, 123, 14. januar 1817, Rosenholm, Hornslet sogn
123, 2. marts 1817
kvægrøgter Niels Hansen Carlby, død
Hans børn:
Anne Nielsdatter ~ Ove Jacobsen i Karlby, Krogsbæk sogn
Hans Nielsen, husmand på Lihme mark
Peder Nielsen, husmand i Fulling ved Århus
Rasmus Nielsen væver i Todbjerg
Inger Nielsdatter ~ Thomas Mogensen i Karlby, Krogsbæk sogn
--------------------------------------------------------------------------------
1116, 125, 3. april 1817, Karlby, Krogsbæk sogn
131, 26. april 1817
Jens Nielsen Gylling, død
Ellen Kirstine Sørensdatter, enke
Hans arvinger:
1) moderen Anne Christensdatter ~ Søren Gylling, aftægtsmand i Karlby, Krogsbæk sogn
2) broder Søren Nielsen Gylling
Enkens fader Søren Bak
--------------------------------------------------------------------------------
1117, 126, 11. april 1817, Rodskov, Hornslet sogn
130, 26. april 1817
Mette Pedersdatter, død
Peder Rasmussen, enke
Deres børn:
Peder Pedersen, 6 uger
Morbroder Laurs Pedersen fra HesselBalle, Mørke sogn
Peder Jensen Bak i Damgaarden nævnes
--------------------------------------------------------------------------------
1118, 132, 29. april 1817, Karlby, Krogsbæk sogn
Gjertrud Pedersdatter, død
Niels Pedersen, enkemand
Hendes arvinger:
1) moderen Gjertrud Sørensdatter
2) søster, død
2a) søn Anders Nielsen, tjenestekarl i Bendstrup
2b) søsterdatter Karen Nielsdatter ~ Rasmus Sørensen i Balle, Mørke sogn
--------------------------------------------------------------------------------
1119, 133, 16. maj 1817, Mørke
142, 12. december 1818
Conrad Jensen, død
Maren Sørensdatter, enke
Hans børn med Wendel Rasmusdatter:
Rasmus Conradsen, 20 år
Jens Conradsen, 14 år
Karen Conradsdatter, 22 år
Hans børn med enken:
Søren Conradsen, 1 år
Formynder Peder Jensen Bak af Damsgaarden
--------------------------------------------------------------------------------
1120, 134, 24. oktober 1817, Tendrup, Hornslet sogn
Johannes Groesen, død
Ane Pedersdatter, enke
Hans barn:
Datter ~ Laurs Sørensen Munch i Hornslet
--------------------------------------------------------------------------------
1121, 135, 25. oktober 1817, Karlby, Krogsbæk sogn
137, 14. december 1817
enke Karen Sørensdatter, død
Hendes børn:
Søren, 14 år
Ane, 7 år
Afdødes stedsøn, Jens Christensen
Formynder Anders Sørensen af Karlby, Krogsbæk sogn
--------------------------------------------------------------------------------
1122, 136, 8. november 1817, Tendrup, Hornslet sogn
Peder Pedersen, død
Maren Rasmusdatter, enke
Lavværge Rasmus Madsen i Tendrup, Hornslet sogn
Hans arving:
Broder Anders Pedersen
--------------------------------------------------------------------------------
1123, 138, 4. juli 1818, Karlby, Krogsbæk sogn
Maren Christensdatter, død
Peder Overgaard, enkemand
Ingen børn, hendes arvinger:
1) halvsøster Else Christensdatter ~ Anders Volle i Karlby, Krogsbæk sogn
2) broder Jens Christensen, myndig
3) broder Søren Christensen, 15 år
4) søster Ane Christensen, 9 å
 --------------------------------------------------------------------------------
1124, 139, 28. juli 1818, Tendrup, Hornslet sogn
Karen Christensdatter, død
Anders Andersen, enke
Hendes arving:
søn Hans Christian Giesing, skovfoged under Skrald, Rosenholm, Hornslet sogn Gods
--------------------------------------------------------------------------------
1125, 139, 17. september 1818, Skørring sogn
151, 24. december 1819
Birthe Jensdatter, død
Laurs Andersen, enke
Deres børn:
Anders Laursen, 6 år
Ane Laursdatter, 1 1⁄2 år
Afdødes søsters mand Thomas Mogensen i Skørring sogn
Farbroder Søren Andersen Westergaard i Balle, Mørke sogn
--------------------------------------------------------------------------------
1126, 141, 9. oktober 1818, Tendrup, Hornslet sogn 143, 4. januar 1819
Niels Poulsen, død
Ane Michelsdatter, enke
Hans børn af 1. ægteskab:
Ingeborg Nielsdatter ~ Jens Sabro, skipper i Århus, han død, ~ Jacob Pinkel i Århus
Niels Nielsen, myndig i Tendrup, Hornslet sogn
Johannes Nielsen, i Århus, tømmermand
Børn med enken:
Maren Nielsdatter ~ Rasmus Madsen i Tendrup, Hornslet sogn
--------------------------------------------------------------------------------
1127, 143, 15. januar 1819, Tendrup, Hornslet sogn
Ungkarl Niels Sørensen, død
Hans arvinger:
morbroder Rasmus Pedersen i Tendrup, Hornslet sogn
moster Bodil Pedersdatter i Hornslet
 --------------------------------------------------------------------------------
1128, 145, 2. oktober 1819, Rodskov, Hornslet sogn
Anne Marie Nielsdatter, død
Marius Hansen, enkemand
Hendes arvinger:
moderen, enke Maren Pedersdatter hos svigersønnen
--------------------------------------------------------------------------------
1129, 145, 26. oktober 1819, Balle, Mørke sogn
150, 24. november 1819
Søren Jensen, død
Karen Jensdatter, enke
Hans børn af 1. ægteskab med Maren Rasmusdatter:
1) Rasmus Sørensen, husmand i Eskerod på Vosnæsgaard Gods, 42 år gl
2) Maren Sørensdatter ~ tjenestekarl Niels Andersen i Mørke
3) Anne Dorthe Sørensdatter, ugift
Børn med enken:
4) Niels Sørensen, 26 år
5) Jens Sørensen, 17 år
6) Jens Sørensen, 12 år
7) Maren Sørensdatter, ugift
8) Kirsten Sørensdatter, ugift
Fæstebrev : Søren Jensen født i Tenderup fæstede en gård i Balle, Mørke sogn som Rasmus Thykier var fradød, ægter enken. Dateret 13. februar 1766 --------------------------------------------------------------------------------
1130, 146, 22. juni 1819, Rodskov, Hornslet sogn
148, 21. juli 1819
Ane Jensdatter, død
Peder Michelsen, enkemand
Deres børn:
Michel Pedersen, 5 år
Jens Pedersen, 4 år
Hans Pedersen, 2 år
Søren Pedersen, 5 uger
Formynder Jens Jensen af Kradberg, Hornslet sogn
--------------------------------------------------------------------------------
1131, 146, 26. juni 1819, Balskov
147, 26. juli 1819
Niels Jensen Løber, død
Hans børn:
Jens Nielsen i Balskov
Bodil Nielsdatter ~ Jens Nielsen i Uggelbølle
--------------------------------------------------------------------------------
1132, 151, 24. december 1819, Skørring sogn
Birthe Jensdatter, død
Laurs Andersen, enke
Deres børn:
Anders Laursen
Anne Laursdatter
Farbroder Søren Andersen Vestergaard af Balle, Mørke sogn
--------------------------------------------------------------------------------
1133, 161, 23. marts 1820, Tendrup, Hornslet sogn
171, 16. juni 1820
187, 30. december 1820
Jens Espensen, død
Kirsten Pedersdatter, enke
Uskiftet bo
--------------------------------------------------------------------------------
1134, 153, 14. januar 1820, Hornslet
157, 24. januar 1820
158, 10. februar 1820
161, 14. april 1820
175, 11. september 1820
190, 20. januar 1821
225, 30. januar 1822
549, 21. februar 1841
Søren Jonassen, død
Anne Pedersdatter, enke
Hans arvinger:
1) moderen Kirsten Sørensdatter, enke efter afdøde husmand Jonas Andreassen i Segalt
2) helbroder Christen Jonassen, selvejerboelsmand i ?
3) helsøster Anne Dorthea Jonasdatter ~ fæstegårdmand Jacob Hansen i Segalt
4) halvbroder Peder Jonassen, husmand i Skødstrup, død
4a) Maren Pedersdatter, død ~ Niels Rasmussen i Hjelmager
4aa) Christen Nielsen, fæstehusmand i Uggelbølle
4b) Anne Dorthe Pedersdatter, enke ~ Peder Rasmussen, fæstehusmand i Hjelmager 4c) Maren Pedersdatter ~ Broder Jonassen i Skødstrup
5) halvbroder Broder Jonassen, fhv. fæstehusmand i Skødstrup, død
5a) Jens Brodersen, fæstehusmand i Skæring
5b) Jonas Brodersen, fæstehusmand i Studstrup, død
5ba) Broder Jonassen, selvejerhusmand i Skødstrup
5bb) Jørgen Brodersen, myndig, i Studstrup
6) halvsøster Maren Jonasdatter, død som enke efter Søren Sørensen i Kradberg, Hornslet sogn: Hendes børn med 1. ægtefælle Peder Jensen:
6a) Jonas Pedersen, tidligere gmd i Hvilsager, død
6aa) Niels Jonassen, husmand i Mørke
6ab) Peder Jonassen, husmand i Hornslet
6ac) Søren Jonassen, tjener i Uggelbølle
6ad) Mads Jonassen, tjener i Rodskov, Hornslet sogn
6ae) Jens Jonassen, 22 år, formentlig i Helsingør
6af) Anders Jonassen, 14 år i Hvilsager
6ag) Ane Jonasdatter
6b) Jens Pedersen, aftægtsmand hos selvejergmd Peder Jensen i Kradberg, Hornslet sogn
6c) Ane Pedersdatter ~ Niels ? i Hvilsager, døde
6d) Peder Pedersen
2. ægteskab med Søren Sørensen:
6d) Peder Sørensen, selvejergårdmand i Kradberg, Hornslet sogn
7) halvsøster Ane Margrethe Jonasdatter ~ Michel Jensen i Skødstrup
7a) Jonas Michelsen i Uggelbølle
7b) Johanne Michelsdatter ~ Rasmus Rasmussen i Studstrup
7c) Ane Dorthea Michelsdatter ~ Morten Skomager i Hornslet
7d) Karen Michelsdatter ~ Niels Sørensen i Skødstrup
7e) Ane Michelsdatter ~ Jens Andersen i Hjelmager
8) halvbroder Andreas Jonassen, død i Grundfør
8a) Ane Marie Andreasdatter, død
8aa) Peder Sørensen i Grundfør
8ab) Andreas Sørensen i Grundfør
8ac) Maren Sørensdatter
8b) Ane Andreasdatter, død
8ba) Ane Jensdatter ~ Anders Laursen i Grundfør
--------------------------------------------------------------------------------
1135, 159, 19. februar 1820, Tendrup, Hornslet sogn
186, 30. december 1820
188, 2. oktober 1820
237, 25. maj 1822
Else Pedersdatter, død
Jens Jensen Sparre, enkemand
Arvingerne var ukendte, intet at arve
--------------------------------------------------------------------------------
1136, 160, 24. februar 1820, Hornslet
161, 1. marts 1820
164, 1. maj 1820
Ane Christensdatter, død
Christen Pedersen, enkemand
Deres børn:
Anne Christensdatter, 2 år
Afdødes søsters mand Jørgen Sørensen Winther i Grundfør
--------------------------------------------------------------------------------
1137, 161, 23. marts 1820, Tendrup, Hornslet sogn
171, 16. juni 1820
187, 30. december 1820
Jens Espensen, død
Kirsten Pedersdatter, enke
Uskiftet bo med 2 børn:
Peder Jensen, 16 år
Espen Jensen, 7 år
--------------------------------------------------------------------------------
1138, 163, 29. marts 1820, Rodskov, Hornslet sogn
Anmeldt at Niels Frandsens søn Anders Nielsen var død. Faderen eneste arving.
--------------------------------------------------------------------------------
1139, 163, 15. april 1820, Rodskov, Hornslet sogn
Conrad Sørensen anmeldte, at hans søn Søren Conradsen var død
--------------------------------------------------------------------------------
1140, 163, 22. april 1820, Skørring sogn
219, 8. december 1821
Jens Jensen, død
Børn:
1) Ane Marie Jensdatter ~ Søren Vestergaard i Balle, Mørke sogn
2) Mette Jensdatter ~ Thomas Mogensen i Skørring sogn
3) Birthe Jensdatter ~ Laurs Vestergaard, død
3a) Anders Laursen, 8 år
3b) Anne Laursdatter, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
1141, 165, 3. maj 1820, Mørke
169, 3. juni 1820
Niels Christensen, død i Føllegården
Anne Pedersdatter, enke
Hans børn i 1. ægteskab med Karen Jørgensdatter:
Christen Nielsen, 33 år i Mørke,
fæstegårdmand Jørgen Nielsen, 30 år
2. ægteskab med enken:
Peder Nielsen, 14 år
Mette Cathrine Nielsdatter, ugift
Karen Nielsdatter, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
1142, 166, 11. maj 1820, Mørke
Anmeldt at Jens Rasmussens søn Jens Jensen i Mørke var død. Faderen eneste arving
 --------------------------------------------------------------------------------
1143, 166, 18. maj 1820, Mørke
Anmeldt at Jacob Nielsens søn Niels Jacobsens var død
--------------------------------------------------------------------------------
1144, 166, 20. maj 1820, Tendrup, Hornslet sogn
182, 22. december 1820
222, 12. december 1821
Bødker Arve Rasmussens konkursbo
--------------------------------------------------------------------------------
1145, 167, 23. maj 1820, Karlby, Krogsbæk sogn 173, 18. juli 1820
174, 9. august 1820
Anne Nielsdatter, død
Christen Bach, enkemand
Deres børn:
Søren Bach, 1 år gl.
Bedstefader Søren Bach af Redsøgaard
--------------------------------------------------------------------------------
1146, 172, 19. juni 1820, Skørring sogn
172, 17. juli 1820
173, 9. august 1820
Mette Marie Jensdatter, død
Jørgen Nielsen Molboe, enke
Deres børn:
Jens Jørgensen, 15 år
Christen Jørgensen, 12 år
Clemmen Jørgensen, 3 år
Morbroder Søren Jensen i Karlby, Krogsbæk sogn
--------------------------------------------------------------------------------
1147, 178, 27. september 1820, Hornslet
Maren Jensdatter, død
Christen Poulsen, enkemand
Deres børn:
1) Jens Christensen, 28 år
2) Mette Kirstine Christensdatter, ugift
3) Ane Christensdatter ~ Christen Pedersen, hun død
3a) Ane Christensdatter, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
1148, 179, 10. november 1820, Balle, Mørke sogn
180, 9. december 1820
192, 27. januar 1821
210, 5. maj 1821
212, 22. maj 1821
214, 13. juni 1821
Mette Marie Andersdatter, død
Niels Nielsen, enkemand Deres børn:
Anders Nielsen, 3 år
Helene Marie Nielsen, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
1149, 179, 19. november 1820, Hornslet
Karen Jørgensdatter, død
Jens Nicolaj Friderichsen, enkemand
Testamente, længstlevende arver
--------------------------------------------------------------------------------
1150, 179, 20. november 1820, Rodskov, Hornslet sogn
181, 19. december 1820
196, 21. februar 1820
Else Marie Pedersdatter, død
Conrad Sørensen, enkemand
Deres børn:
Ane Conradsdatter
Kirsten Conradsdatter
Nærmeste formynder Peder Bach i Ommestrup
--------------------------------------------------------------------------------
1151, 186, 30. december 1820, Rodskov, Hornslet sogn
Peder Jensen i Giesing i Fruering sogn anmeldte, at hans søn Jens Pedersen, 22 år var død hos Jørgen Udsen.
--------------------------------------------------------------------------------
1152, 192, 8. februar 1821, Mørke
194, 13. februar 1821
200, 5. april 1821
223, 12. december 1821
Christen Nielsen, død
Anne Sørensdatter, enke
Deres børn:
Karen Christensdatter, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
1153, 194, 21. februar 1821, Rodskov, Hornslet sogn
194, 14. marts 1821
tjenestekarl Rasmus Conradsen, død
Hans arvinger:
Jens Conradsen i Rodskov, Hornslet sogn
--------------------------------------------------------------------------------
1154, 197, 13. marts 1821, Mørke
198, 14. marts 1821
202, 10. april 1821
206, 11. april 1821
208, 11. april 1821
216, 31. juli 1821
Jens Rasmussen, død
Mette Kirstine Sørensdatter, død
Deres børn:
Rasmus Jensen Snedker
--------------------------------------------------------------------------------
1155, 209, 23. april 1821, Hornslet
214, 13. juni 1821
217, 8. august 1821
217, 8. december 1821
221, 12. december 1821
Peder Hansen, død
Kirsten Jørgensdatter, enke
Deres børn:
Hans Pedersen, 19 år
Anne Pedersdatter, ugift
Maren Pedersdatter, ugift
Mette Kirstine Pedersdatter, ugift
Kirsten Pedersdatter, ugift
Lavværge Peder Jensen Bach, født værge Jacob Hansen i Segalt
--------------------------------------------------------------------------------
1156, 212, 5. maj 1821, Karlby, Krogsbæk sogn
212, 2. juni 1821
217, 8. december 1821
Michel Nielsen, død
Mette Nielsdatter, enke
Deres børn:
Niels Michelsen, 29 år
Peder Michelsen, 27 år
Niels Michelsen, 24 år
Alhede Michelsdatter ~ Søren Andersen i Karlby, Krogsbæk sogn
Maren Michelsdatter, ugift
Mette Kirstine Michelsdatter, ugift
Karen Michelsdatter, ugift
Afdødes broder gårdmand Niels Nielsen i Karlby, Krogsbæk sogn
--------------------------------------------------------------------------------
1157, 216, 24. juli 1821, Karlby, Krogsbæk sogn
Ungkarl Niels Sørensen, død
Hans arvinger:
1) moderen Inger Nielsdatter ~ Søren Simonsen, han død
2) broder fæstegårdmand Niels Sørensen
3) søster Maren Sørensdatter ~ Niels Jensen i Karlby, Krogsbæk sogn
--------------------------------------------------------------------------------
1158, 224, 12. december 1821, Mørke
Pige Karen Christensdatter, død
Hendes arving:
Moderen Anne Sørensdatter ~ Poul Laursen
--------------------------------------------------------------------------------
1159, 230, 18. marts 1822, Hornslet
231, 15. april 1822
Ane Marie Nielsdatter, død
Niels Rasmussen, enkemand
Deres børn:
Dorthe Nielsdatter, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
1160, 230, 3. april 1822, Karlby, Krogsbæk sogn
Boelsmand Søren Andersen anmeldte, at hans datter, Maren Sørensdatters uægte barn var død samme dag
--------------------------------------------------------------------------------
1161, 231, 6. april 1822, Balle, Mørke sogn
232, 4. maj 1822
233, 10. maj 1822
234, 22. maj 1822
240, 19. juli 1822
256, 30. december 1822
267, 26. juli 1823
Jens Conradsen, død
Dorthe Nielsdatter, enke
Deres børn:
Søren Jensen, 8 år
Farbroder Conrad Sørensen i Rodskov, Hornslet sogn, Lavværge gårdmand Christen Nielsen af Skæring
--------------------------------------------------------------------------------
1162, 232, 26. april 1822, Rodskov, Hornslet sogn Mølle
243, 19. juli 1822
Ane Kirstine Graner, død
Jens Møller, enkemand
Uskiftet bo
--------------------------------------------------------------------------------
1163, 234, 11. maj 1822, Rodskov, Hornslet sogn
236, 4. juli 1817
Karen Hansdatter, død
Peder Jensen, enkemand,
ingen arvinger
--------------------------------------------------------------------------------
1164, 234, 23. maj 1822, Karlby, Krogsbæk sogn
238, 21. juni 1822
259, 30. december 1822
260, 25. februar 1823
265, 25. juli 1823
Malene Rasmusdatter, død
Jens Christensen, enkemand
Deres børn:
Christen Jensen, 2 år
Karen Jensdatter, ugift
Morbroder Anders Rasmussen af Skørring sogn
--------------------------------------------------------------------------------
1165, 240, 27. juni 1822, Tendrup, Hornslet sogn
242, 19. juli 1822
256, 30. december 1822
Karen Sørensdatter, død
Arve Rasmussen, enkemand
Deres børn:
Rasmus Arvesen, 14 år
Søren Arvesen, 11 år
Jacob Arvesen, 5 år
Maren Arvesdatter, ugift
Karen Arvesdatter, ugift
Ane Kirstine Arvesdatter, ugift
Mette Kirstine Arvesdatter, ugift
Morbroder Christen Sørensen af Wadsten kro var morbroder
--------------------------------------------------------------------------------
1166, 243, 5. august 1822, Hornslet
245, 3. september 1822
245, 28. september 1822
254, 20. december 1822
257, 30. december 1822
Søren Sørensen Vestergaard, død
Karen Thomasdatter, enke
Hans børn med Ane Jensdatter:
Søren Sørensen, 24 år
Jens Sørensen, 19 år
Kirstine Sørensdatter, ugift
Anne Marie Sørensdatter, ugift
Børn med enken:
Thomas Sørensen, 4 år
Ane Kirstine Sørensdatter, ugift
Mette Sørensdatter, ugift
Enkens ny ægtefælle Søren Sørensen Torngaard
--------------------------------------------------------------------------------
1167, 246, 6. oktober 1822, Hornslet
248, 2. november 1822
250, 6. november 1822
251, 11. december 1822
269, 1. august 1823
377, 25. marts 1829
378, 25. marts 1829
enken Kirsten Jørgensdatter, død
Peder Hansen, død
Hendes børn:
Slegfreddatter Mette Marie Nielsdatter ~ Hans Thygesen
Børn med Peder Hansen:
Nævnt unders skiftet efter denne
Deres farbroder Jacob Hansen i Segalt
I 1829 nævnes 3 levende fællesbørn, Ane Pedersdatter, Mette Kirstine Pedersdatter, Kirsten Pedersdatter ved Jacob Hansen af Segalt. --------------------------------------------------------------------------------
1168, 247, 11. oktober 1822, Hornslet
253, 11. december 1822
Mette Jensdatter, død
Peder Rasmussen, enkemand
Hendes børn med Søren Sørensen:
Søren Sørensen, 17 år (hans farbroder Søren Sørensen i Skørring sogn)
Børn med Peder Rasmussen: Søren Pedersen, 9 år
Jens Pedersen, 7 år
Dorthe Pedersdatter
Morbroder Jørgen Jensen
De yngste børns farbroder Niels Rasmussen
--------------------------------------------------------------------------------
1169, 254, 24. december 1822, Hornslet
255, 28. december 1822
Else Jensdatter, død
Jens Frederich Nikolajsen, enkemand
Hendes arvinger:
1) broder Søren Jensen, indsidder i Rodskov, Hornslet sogn
2) broder Peder Jensen, tjenestekarl i Hornslet
3) broder Christian Jensen, tjenestekarl i Sønder Bendstrup
4) søster Mette Marie Jensdatter, tjener i Ommestrup Farbroder Niels Pedersen i Tendrup, Hornslet sogn
--------------------------------------------------------------------------------
1170, 260, 3. maj 1823, Rodskov, Hornslet sogn 267, 23. juli 1823
270, 5. august 1823
Ane Marie Nielsdatter, død
Niels Frandsen, enkemand
Deres børn:
Anders Nielsen, 2 år
Niels Nielsen, 1⁄4 år
Formynder Conrad Sørensen i Rodskov, Hornslet sogn
--------------------------------------------------------------------------------
1171, 262, 13. maj 1823, Rosenholm, Hornslet sogn
262, 21. juni 1823
267, 26. juli 1823
300, 3. august 1825
379, 11. april 1829
Jens Otto Bruun Wendelbo, død
Hans arvinger:
1) moderen Nicoline Mathiesen ~ Anders Wendelbo, han død i Mos, Christiania Stift Norge
2) han skulle efterlade sig halv og helsøskende
--------------------------------------------------------------------------------
1172, 263, 2. juli 1823, Tendrup, Hornslet sogn
266, 23. juli 1823
271, 31. oktober 1823
Enke Inger Marie Pedersdatter, død
Peder Sørensen, død
Deres børn:
Peder Pedersen, 12 år
Christen Pedersen, 7 år
Else Marie Pedersdatter, ugift
Ane Pedersdatter, ugift
Farbroder Peder Nielsen i Tendrup, Hornslet sogn
--------------------------------------------------------------------------------
1173, 271, 19. oktober 1823, Rodskov, Hornslet sogn
Søren Bach anmeldte, at hans datter Kirsten Sørensdatter var død samme dag, han eneste arving
--------------------------------------------------------------------------------
1174, 272, 20. december 1823, Skørring sogn
Rasmus Jensen Lassen, død
Ane Sørensdatter, enke
Deres børn:
Niels Rasmussen, 34 år
Jens Rasmussen, 32 år
Søren Rasmussen, 25 år
Thomas Rasmussen, 19 år
Alhede Rasmusdatter ~ Niels Jørgensen i Skjørring
Karen Rasmusdatter, ugift
Inger Marie Rasmusdatter, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
1175, 275, 16. februar 1824, Skørring sogn
275, 17. februar 1824
277, 15. marts 1824
277, 22. marts 1824
Mette Jensdatter, død
Thomas Mogensen, enkemand
Hendes børn med Peder Pedersen:
Peder Pedersen, 14 år
Johanne Pedersdatter, 16 år
Anne Pedersdatter, 12 år
Hendes børn med enkemanden:
Maren Thomasdatter, 10 år
Anne Kirstine Thomasdatter, 7 år
Peder Thomassen, 4 år
Mogens Thomassen, 1⁄2 år
--------------------------------------------------------------------------------
1176, 278, 24. maj 1824, Karlby, Krogsbæk sogn 281, 31. maj 1824
305, 24. december 1825 310, 30. december 1825 Jacob Nielsen, død
Hans børn med Ester Sørensdatter: Niels Jacobsen
Hans børn med Ester Conradsdatter: Conrad Jacobsen
Ester Jacobsdatter ~ Anders Andersen i Karlby, Krogsbæk sogn
--------------------------------------------------------------------------------
1177, 283, 29. september 1824, Hornslet
284, 13. oktober 1824
286, 7. december 1824
Jacob Bojesen Sæckmann, død
Maren Madsdatter, enke
Deres børn:
Dorthe Jacobsdatter, 4 år
Christen Jacobsen, 1 1⁄2 år
--------------------------------------------------------------------------------
1178, 284, 26. oktober 1824, Hornslet
284, 27. oktober 1824
Jens Rasmussen, død
Karen Jensdatter, enke
Hendes børn af 1. ægteskab med Ane Nielsdatter:
Lisbeth Jensdatter
--------------------------------------------------------------------------------
1179, 286, 28. november 1824, Karlby, Krogsbæk sogn
288, 28. december 1824
Anders Olesen, død
Karen Poulsdatter, enke
Deres børn:
Peder Andersen, 18 år
Ane Andersdatter, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
1180, 286, 28. november 1824, Hornslet
286, 7. december 1824
Jørgen Jensen, død
Enken ?
Deres børn:
Jens Jørgensen, myndig
Ane Marie Jørgensdatter ~ Niels Hougaard i Hornslet
--------------------------------------------------------------------------------
1181, 287, 8. december 1824, Karlby, Krogsbæk sogn
Peder Michelsen, død
Hans arvinger:
1) moderen Mette Nielsdatter, enke efter Michel Nielsen
2) broder Niels Michelsen
3) broder Niels Michelsen
4) søster Alhede Rasmusdatter ~ Søren Andersen i Karlby, Krogsbæk sogn
5) søster Maren Michelsdatter, ugift
6) søster Mette Kirstine Michelsdatter, ugift
7) søster Karen Michelsdatter
--------------------------------------------------------------------------------
1182, 290, 1. januar 1825, Tendrup, Hornslet sogn
290, 10. februar 1825
291, 21. marts 1825
Maren Jensdatter, død
Niels Nielsen, enkemand
Deres børn:
Jens Nielsen, 23 år
Ane Marie Nielsdatter, ugift
Mariane Nielsdatter, ugift
Anders Nielsen, 9 år
--------------------------------------------------------------------------------
1183, 293, 22. juni 1825, Skørring sogn
299, 22. juli 1825
304, 22. december 1825
325, 30. december 1826
335, 28. juni 1827
Søren Sørensen Torngaard, død
Maren Jensdatter, enke
Deres børn:
Søren Sørensen, gårdmand i Hornslet
Jens Sørensen, 24 år
Karen Sørensdatter, ugift
Ane Sørensdatter, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
1184, 295, 2. juli 1825, Karlby, Krogsbæk sogn
305, 28. december 1825
Søren Andersen, død
Mette Marie Christensdatter, død
Deres børn:
Marie Kirstine Sørensdatter, 9 år
Bodil Sørensdatter, 8 år
Ane Sørensdatter, 8 år
Kirsten Sørensdatter, 5 år
Christiane Sørensdatter, 4 år
Kirsten Marie Sørensdatter, 2 år
Gårdmand Rasmus Pedersen Haae? af Mygind,
Gårdmand Rasmus Jensen i Øster Alling og gmd. Anders Torste? af Skjørring var gift med søstre til Mette Marie Christensdatter.
Gårdmand Niels Jensen Høj af Karlby, Krogsbæk sogn var gift med en søster til Søren Andersen.
--------------------------------------------------------------------------------
1185, 297, 6. juli 1825, Karlby, Krogsbæk sogn
307, 28. december 1825
325, 29. december 1826
332, 27. juni 1827
Ole Mogensen, død
Maren Sørensdatter, enke
Deres børn:
Ane Olesdatter, 7 år
Kirsten Marie Olesdatter, 5 år
Mariane Olesdatter, 3 år
Ole Olesen, født under skiftet
Farbroder Jens Mogensen i Karlby, Krogsbæk sogn
--------------------------------------------------------------------------------
1186, 299, 30. juli 1825, Mørke
Zidsel Nielsdatter, død
Niels Jensen, enkemand
Hendes arvinger:
1) søster Else Nielsdatter ~ Frands Nielsen
2) broder Jacob Nielsen
3) broder Jens Nielsen, død
3a) Jens Jensen
--------------------------------------------------------------------------------
1187, 300, 4. november 1825, Karlby, Krogsbæk sogn
302, 21. november 1825
Niels Pedersen, død
Bodil Pedersdatter, enke Deres børn:
Peder Nielsen, 8 1⁄2 år
Markus Nielsen, 4 1⁄2 år
Jens Nielsen, 1 år
--------------------------------------------------------------------------------
1188, 301, 18. november 1825, Karlby, Krogsbæk sogn
308, 30. december 1825
Ane Christensdatter, død
Hendes arvinger:
1) helbroder Søren Christensen i Karlby, Krogsbæk sogn
2) halvbroder Jens Christensen
3) halvsøster Else Christensdatter ~ Anders Sørensen Volle
--------------------------------------------------------------------------------
1189, 303, 3. december 1825, Mørke
307, 29. december 1825
Kirsten Sørensdatter, død
Peder Johansen, enkemand
Deres børn:
Inger Marie Pedersdatter, 4 år
Søren Pedersen, 2 1⁄2 år
--------------------------------------------------------------------------------
1190, 311, 13. januar 1826, Tendrup, Hornslet sogn
321, 15. december 1826
Jens Jørgensen Høj, død
Mette Andersdatter, enke
Deres børn:
Johanne Kirstine Jensdatter, 16 år
Mette Kirstine Jensdatter, 12 år
Jørgen Jensen, 9 år
Kirsten Jensdatter, 7 år
Ane Jensdatter, 2 1⁄2 år
--------------------------------------------------------------------------------
1191, 314, 20. maj 1826, Karlby, Krogsbæk sogn
Inger Pedersdatter, død
Niels Poulsen, enkemand
Deres børn:
Ane Nielsdatter ~ Niels Michelsen i Karlby, Krogsbæk sogn
--------------------------------------------------------------------------------
1192, 314, 25. maj 1826, Skørring sogn
320, 11. december 1826
328, 3. maj 1827
331, 10. juni 1827
Ane Sørensdatter, død
Niels Rasmussen, enkemand
Deres børn:
Ane Marie Nielsdatter, 1 1⁄2 år
Morfader Søren Nielsen af Faarup
--------------------------------------------------------------------------------
1193, 316, 22. juli 1826, Rosenholm, Hornslet sogn
319, 4. oktober 1826
323, 18. december 1826
Malkepige Ane Pedersdatter, død
Hendes arvinger:
Hun havde i 1825 født et par tvillingpiger: Inger Cathrine Andersdatter og Karen Andersdatter, hvoraf den først var død den 21. marts 1826. Karen var under opfostring hos Jens Thisted, nybygger på gårdmand Niels Baches mark i Finnerup ved Viborg. Barnefader Anders Pedersen, der skulle tjene Østen for Viborg.
--------------------------------------------------------------------------------
1194, 317, 21. oktober 1826, Hornslet
322, 16. december 1826
Peder Rasmussen Høj, død
Ane Marie Thygesdatter, enke
Hans børn med Mette Jensdatter:
Søren Pedersen, 13 år
Jens Pedersen, 11 år
Dorthe Pedersdatter, 17 år
Hans børn med enken:
Mette Kirstine Pedersdatter, 2 1⁄2 år
Kirstine Pedersdatter, 8 dage
Enkens fader Thyge Pedersen i Tendrup, Hornslet sogn
Farfader Rasmus Pedersen Høj i Tendrup, Hornslet sogn
--------------------------------------------------------------------------------
1195, 319, 17. oktober 1826, Hornslet
319, 3. november 1826
334, 28. juni 1827
337, 28. juni 1827
Kirstine Sørensdatter, død
Hendes arvinger:
1) helbroder Søren Sørensen
2) helbroder Jens Sørensen
3) helsøster Ane Marie Sørensdatter
4) halvbroder Laurs Jacobsen
5) halvsøster Ane Kirstine Sørensdatter
6) halvsøster Mette Sørensdatter, 5 år
7) halvbroder Thomas Sørensen, 8 år
--------------------------------------------------------------------------------
1196, 323, 16. december 1826, Hornslet
325, 31. december 1826
Morten Christensen Skomager, død
Hans børn:
1) Maren Mortensdatter ~ Søren Mogensen
2) Christen Mortensen i Kradberg, Hornslet sogn
3) Zidsel Mortensdatter ~ Hans Poulsen
4) Mette Kirstine Mortensdatter ~ Jacob Mogensen i Ommestrup
--------------------------------------------------------------------------------
1197, 326, 21. februar 1827, Karlby, Krogsbæk sogn
334, 27. juni 1827
350, 30. november 1827
Enken Mette Nielsdatter, død
Michel Nielsen, død
Deres børn:
Niels Michelsen, gårdmand i Karlby, Krogsbæk sogn
Niels Michelsen, myndig
Alhede Michelsdatter ~ Søren Andersen i Karlby, Krogsbæk sogn
Maren Michelsdatter, ugift
Mette Kirstine Michelsdatter, ugift
Karen Michelsdatter, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
1198, 328, 17. april 1827, Mørke
329, 6. juni 1827
348, 29. november 1827
Søren Jørgensen, død
Mette Marie Mortensdatter, enke
Deres børn:
1) Niels Sørensen, gårdmand i Mørke
2) Mette Kirstine Sørensdatter ~ Axel Rasmussen i Mørke
3) Kirsten Sørensdatter, død ~ Peder Johansen
3a) Inger Marie Pedersdatter, 6 år
3b) Søren Pedersen, 4 år
4) Maren Sørensdatter, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
1199, 330, 6. juni 1827, Mørke
349, 29. november 1827
Maren Sørensdatter, død
Niels Jonasen, enkemand
Deres børn:
Johans Nielsen, 20 år
Hans Nielsen, 14 år
Anders Nielsen, 7 år
Jens Nielsen, 5 år
Herudover havde hun en søn født uden ægteskab Søren Nielsen, 22 år, tjener i Elsted
--------------------------------------------------------------------------------
1200, 338, 18. juli 1827, Hornslet
338, 30. august 1827
Johanne Kirstine Jacobsdatter, død
Peder Pedersen Basse, enkemand
Hendes børn med Michel Pedersen:
Marie Kirstine Michelsdatter ~ Peder Jacobsen i Hornslet
Hendes børn med enkemanden:
Michel Pedersen, 18 år
Maren Pedersdatter, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
1201, 340, 30. august 1827, Skørring sogn
344, 12. september 1827
355, 17. december 1827
Jørgen Nielsen Molbo, død
Hans børn:
Niels Jørgensen
Jens Jørgensen
Christen Jørgensen
Clemen Jørgensen, 12 år
Ane Jørgensdatter ~
Inger Marie Jørgensdatter, ugift
Bodil Jørgensen, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
1202, 341, 31. august 1827, Mørke
356, 28. december 1827
359, 25. februar 1828
Jens Jensen Ahme, død
Ane Pedersdatter, enke
Hans arvinger:
1) helsøster Ane Jensdatter ~ husmand Jens Pedersen i Mørke
2) halvsøster Birthe Jensdatter, ugift
3) halvsøster Maren Jensdatter, død
3a) Karen Marie Pedersdatter, ugift
Enkens kommende svigersøn, Rasmus Rasmussen
--------------------------------------------------------------------------------
1203, 343, 11. september 1827, Karlby, Krogsbæk sogn
Karen Jensdatter, død
Christen Sørensen Bach, enke
Deres børn:
Ane Christensdatter, 5 år
Jens Christensen, 3 år
Niels Christensen, 1⁄2 år
Farfader Søren Bach af Karlby, Krogsbæk sogn var værge
Christen Bach havde tidligere været gift med Anne Nielsdatter og i dette ægteskab havde han en søn Søren Bach
--------------------------------------------------------------------------------
1204, 345, 10. oktober 1827, Hornslet
351, 1. december 1827
Maren Sørensdatter, død
Niels Rasmussen, enkemand
Deres børn:
Rasmus Nielsen, 3 år gl
Gårdmand Rasmus Pedersen Høj fra Tendrup, Hornslet sogn var værge
--------------------------------------------------------------------------------
1205, 347, 25. oktober 1827, Skørring sogn Mølle
347, 16. november 1827
353, 11. december 1827
Søren Offenfeld, død
Maren Offenfeld, enke
Deres børn:
Hans Offenfeld
Christen Offenfeld
Dorthea Marie Offenfeld ~ Christen Jensen Offenfeld
Laurids Offenfeld tillige værge for mindreårige brødre Niels Offenfeld
Det er bevilling til uskiftet bo. Der er vist flere børn end de der er nævnt ved navn
--------------------------------------------------------------------------------
1206, 353, 12. december 1827, Tendrup, Hornslet sogn
Ane Jensdatter, død i Aastrup under Wosnæsgaard Gods. Der er tale om en registreringsforretning i Tendrup, Hornslet sogn hos moderen Elisabeth Knudsdatter --------------------------------------------------------------------------------
1207, 358, 23. februar 1828, Rosenholm, Hornslet sogn hovedgårds mark
364, 16. juni 1828
368, 13. juli 1828
Husfæster Søren Madsen, død
Ane Nielsdatter, enke
Afdødes arvinger:
1) broder Anders Madsen, død
1a) Mette Andersdatter, ugift i Karlby, Krogsbæk sogn
2) søster Mette Madsdatter, død
2a) Søren Andersen, myndig i Kradberg, Hornslet sogn
2b) Mads Andersen, tjener i Søby, myndig
2c) Mette Andersdatter ~ Laurs Jacobsen i Tendrup, Hornslet sogn
Rasmus Borups enke havde penge til gode. Hendes lavværge Niels Frederichsen i Voldum --------------------------------------------------------------------------------
1208, 360, 26. marts 1828, Karlby, Krogsbæk sogn
365, 17. juni 1828
Maren Conradsdatter, død
Søren Pedersen, enke
Deres børn:
Søren Sørensen, 27 år
Peder Sørensen, 25 år
Ane Marie Sørensdatter, 29 år
--------------------------------------------------------------------------------
1209, 362, 28. marts 1828, Karlby, Krogsbæk sogn
Peder Laursen, død
Maren Nielsdatter, død
Uskiftet bo med en datter
--------------------------------------------------------------------------------
1210, 362, 28. marts 1828, Mørke
Niels Sørensen anmeldte, at hans svigerfader Rasmus Jensen var døde efterladende sig enke og myndige arvinger, der ikke ønskede skifte
--------------------------------------------------------------------------------
1211, 362, 25. april 1828, Mørke
369, 17. oktober 1828
Anders Rasmussen Sommer, død
Mette Nielsdatter, enke
Deres barn:
Karen Marie Andersdatter, 16 år
Værge Thomas Nielsen, Mørke
--------------------------------------------------------------------------------
1212, 362, 14. juni 1828, Rodskov, Hornslet sogn
371, 26. november 1828
Husmand Laurs Christensen Høegh af Rodskov, Hornslet sogn, død
Maren Nielsdatter, enke
Hans arvinger:
1) broder Erich Christensen, død for mange år siden uden arvinger
2) søster Karen Christensdatter, rejst til København for mere end 5o år siden, ~ Peder Pedersen Dahl. Ingen havde hørt fra eller om hende i 20 år
2a) Ingeborg Dahl, født i København den 14. juli 1799. Formentlig døbt i Holmens kirke. Lavværge Anders Nielsen af Hornslet
--------------------------------------------------------------------------------
1213, 366, 20. juni 1828, Mørke
Niels Sørensen, død
Kirsten Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Rasmus Nielsen, 6 år
Axel Rasmussen var formynder
--------------------------------------------------------------------------------
1214, 369, 17. oktober 1828, Mørke
373, 3. december 1828
Karen Jensdatter, død
Rasmus Jørgensen, enke
Deres børn:
Edel Rasmusdatter, 15 år
Jens Rasmussen, 7 år
Morbroder Frederich Jensen af Dagstrup
--------------------------------------------------------------------------------
1215, 370, 27. oktober 1828, Tendrup, Hornslet sogn
370, 25. november 1828
373, 3. december 1828
383, 15. december 1829
Anders Sørensen, død
Else Marie Jensdatter, enke
Deres børn:
Mette Marie Andersdatter, 6 år
Helle Marie Andersdatter, 4 år
Ane Cathrine Andersdatter, 1 år
--------------------------------------------------------------------------------
1216, 370, 16. november 1828, Tendrup, Hornslet sogn
Inger Rasmusdatter, død
Jens Jørgensen, enkemand
Hendes arvinger:
Faderen Rasmus Pedersen Høj
--------------------------------------------------------------------------------
1217, 374, 20. januar 1829, Rodskov, Hornslet sogn
374, 28. februar 1829
376, 17. marts 1829
385, 22. december 1829
Jens Møller, død
Hans børn:
Hedevig Elisabeth Jensdatter ~ Hans Sørensen i Rodskov, Hornslet sogn mølle
Christiane Jensdatter ~ Jens Nielsen i Hvitvedgaard
--------------------------------------------------------------------------------
1218, 376, 11. marts 1829, Karlby, Krogsbæk sogn
Søren Pedersen Lassen anmeldte, at hans broder Niels Pedersen, 37 år gl var død samme dag uden livsarvinger, intet at arve
--------------------------------------------------------------------------------
1219, 380, 1. maj 1829, Tendrup, Hornslet sogn
Ane Cathrine Pedersdatter, død
Jacob Christensen, enke
Deres børn:
Peder Jacobsen, 4 år
Christiane Jacobsen, 6 år
Børnenes morfader Peder Hansen af Tendrup, Hornslet sogn
--------------------------------------------------------------------------------
1220, 381, 11. juni 1829, Hornslet
384, 19. december 1829
Peder Jonasen, død
Karen Pedersdatter, enke
Deres børn:
Ane Marie Pedersdatter, 20 år
Anders Pedersen, 12 år
Sophie Pedersdatter, 8 år
Født værge Søren Jonassen af Daugstrup
--------------------------------------------------------------------------------
1221, 382, 11. juni 1829, Rodskov, Hornslet sogn
Mette Kirstine Andersdatter, død
Jens Nielsen, enkemand
Hendes arvinger:
1) moderen Karen Nielsdatter, enke efter Anders Svendsen i Uggelbølle, mødte ved sin søn Jørgen Andersen
2) broder Niels Andersen, gårdmand i Hjelmager
3) broder Jørgen Andersen i Uggelbølle
4) søster Ane Andersdatter ~ Søren Jensen i Uggelbølle
--------------------------------------------------------------------------------
1222, 382, 15. juni 1829, Rodskov, Hornslet sogn
383, 11. november 1829
400, 7. juni 1830
Mette Mogensdatter, død
Søren Nielsen Bang, enkemand
Hendes børn:
Mogens Christensen i Rønde
Peder Christensen i Rodskov, Hornslet sogn
Karen Christensdatter ~ Jens Nielsen af Torsager
--------------------------------------------------------------------------------
1223, 386, 23. december 1829, Mørke
399, 27. maj 1830
Enke Mette Marie Mortensdatter, død
Søren Jørgensen, død
Hendes børn:
1) Mette Marie Sørensdatter ~ Axel Rasmussen
2) Kirsten Sørensdatter, død ~ Peder Johansen
2a) Søren Pedersen, 7 år
2b) Inger Marie Pedersdatter, 8 1⁄2 år
3) Maren Sørensdatter, ugift
4) Niels Sørensen, død
4a) Rasmus Nielsen, 8 år
--------------------------------------------------------------------------------
1224, 387, 24. december 1829, Hornslet
Ane Marie Jørgensdatter, død
Niels Jensen Haugaard, enkemand
Deres børn:
Jens Nielsen, 17 år
Ane Nielsdatter, 12 år
morbroder Jens Jørgensen i Hornslet
--------------------------------------------------------------------------------
1225, 390, 9. februar 1830, Mørke
390, 10. februar 1830
399, 26. maj 1830
Niels Jonassen, død
Ane Margrethe Jacobsdatter, enke
Hans børn med Maren Sørensdatter:
Anders Nielsen, 10 år
Jens Nielsen, 8 år
Farbroder Søren Jonassen af Dagstrup
Enkens broder Jeppe Jacobsen i Hauhusene og Jens Jacobsen i Uggelbølle
--------------------------------------------------------------------------------
1226, 391, 18. marts 1830, Balle, Mørke sogn
391, 19. marts 1830
Mette Thomasdatter, død
Michel Rasmussen, enkemand
Hendes børn med Michel Jensen:
1) Christen Michelsen, 23 år
2) Inger Michelsdatter, ugift
3) Kirsten Michelsdatter ~ Gregers Poulsen i Torsager
4) Else Michelsdatter ~ Jens Nielsen i Egens
5) Ane Michelsdatter, død
5a) Ane Margrethe Jensdatter
Afdødes halvbroder Thomas Christensen af Balle, Mørke sogn
--------------------------------------------------------------------------------
1227, 392, 6. april 1830, Tendrup, Hornslet sogn
393, 27. april 1830
397, 23, april 1830
Laurs Jacobsen Vestergaard, død
Mette Andersdatter, enke
Hans arvinger:
1) halvbroder gårdmand. Søren Sørensen i Hornslet
2) halvbroder Jens Sørensen, gårdmand i Lime
3) halvsøster Ane Marie Sørensdatter, ugift
Afdøde var slegfredbarn
Hans slægtninge på fædrene side:
1) halvbroder Jens Jacobsen
2) halvbroder Niels Jacobsen i Tendrup, Hornslet sogn
3) Halvbroder Hans Jacobsen, 24 år
4) Peder Jacobsen, 21 år
5) halvsøster Sophie Jacobsen, ugift
6) halvsøster Bodil Jacobsdatter, ugift
7) halvsøster Maren Jacobsdatter, ugift
Enkens tidligere ægtefælle Jens Jørgensen Høj, død 1826
--------------------------------------------------------------------------------
1228, 398, 1. maj 1830, Mørke
Birthe Jensdatter, død
Søren Jensen Løber, enkemand
Ingen livsarvinger
Efterlod sig en myndig broder i Karlby, Krogsbæk sogn, Niels Høgh
--------------------------------------------------------------------------------
1229, 402, 17. juni 1830, Balle, Mørke sogn
Margrethe Nielsdatter, død
Niels Nielsen, enkemand
Efterlod sig umyndige børn, men sognefogeden oplyste, at der ikke var nogen værdier, idet manden kort forinden havde opgivet fæstet af en gård.
--------------------------------------------------------------------------------
1230, 402, 22. oktober 1830, Karlby, Krogsbæk sogn
404, 28. december 1830
Jens Jensen Mogensen, død
Ane Kirstine Mogensdatter, enke
Deres børn:
Jens Jensen, 20 år
Mogens Jensen, 18 år
Karen Jensdatter, 16 år
Jens Jensen, 13 år
Niels Jensen, 10 år
Christen Jensen, 8 år
--------------------------------------------------------------------------------
1231, 404, 20. november 1830, Karlby, Krogsbæk sogn
Ane Sørensdatter, død
Peder Jensen Mols, enkemand
Hendes arvinger:
Faderen aftægtsmand Søren Andersen i Uggelhuse
--------------------------------------------------------------------------------
1232, 405, 21. januar 1831, Karlby, Krogsbæk sogn
406, 25. januar 1831
418, 31. august 1831
Jens Christensen Basse, død
Mette Kirstine Andersdatter, enke
Hans børn med Malene Rasmusdatter:
1) Christen Jensen, 10 år
2) Karen Jensdatter, 8 år
Hans børn med enken:
Anders Jensen, 7 år
Peder Jensen, 4 år
Ane Malene Jensdatter, 1 år
Gårdmand Mogens Nielsen i Faarp var værge for se ældste børn og Anderse Sørensen Volle for de yngste.
--------------------------------------------------------------------------------
1233, 407, 28. januar 1831, Rodskov, Hornslet sogn
Niels Sørensen, husmand anmeldte, at hans søn Peder, 28 år var død uden at efterlade sig livsarvinger eller noget til arv.
--------------------------------------------------------------------------------
1234, 407, 30. januar 1831, Tendrup, Hornslet sogn
408, 3. marts 1831
Kirsten Nielsdatter, død
Søren Rasmussen Bruun, enke
Deres børn:
Inger Marie Sørensdatter, 7 år
Rasmus Sørensen, 5 år
Niels Sørensen, 2 år
Afdødes fader Niels Nielsen Uggelbølle
--------------------------------------------------------------------------------
1235, 408, 20. februar 1831, Rosenholm, Hornslet sogn
Gartner Nicolai Skipper, død
Kirstine Bjødstrup, enke
De havde 2 umyndige børn, uskiftet bo
--------------------------------------------------------------------------------
1236, 410, 25. marts 1831, Mørke
411, 5. maj 1831
426, 6. februar 1832
Jens Jensen Pannerup, død
Maren Andersdatter, enke
Ingen børn, hans arvinger:
1) broder Søren Pannerup af Kejlstrup
2) broder Jens Pannerup i Rodskov, Hornslet sogn
3) søster Mette Margrethe Jensdatter ~ Niels Frandsen i Mørke
Lavværge Søren Simonsen af Lihme
Enkens broder Peder Andersen i Mørke
--------------------------------------------------------------------------------
1237, 411, 10. maj 1831, Tendrup, Hornslet sogn
417, 30. august 1831
Hans Poulsen, død
Zidsel Mortensdatter, enke
Deres børn:
Maren Hansdatter, 4 år
Anders Hansen, 1 1⁄2 år
Gårdmand Peder Nielsen i Tendrup, Hornslet sogn var værge
--------------------------------------------------------------------------------
1238, 413, 28. juni 1831, Balle, Mørke sogn
418, 21. august 1831
420, 11. november 1831
Niels Thomassen, død
Maren Sørensdatter, enke
Deres børn:
Thomas Nielsen, 17 år
Jens Nielsen, 8 år
Farbroder Rasmus Thomassen i Munkdrup Lavværge Søren Andersen Vestergaard i Balle, Mørke sogn
--------------------------------------------------------------------------------
1239, 415, 15. juli 1831, Balle, Mørke sogn
420, 31. august 1831
Kirsten Marie Rasmusdatter, død
Anders Christensen, enkemand
Deres børn:
Helene Andersdatter, 3 år
morbroder Niels Rasmussen Torst af Tjerrild, Skarresø sogn
--------------------------------------------------------------------------------
1240, 420, 30. september 1831, Mørke
422, 1. november 1831
423, 27. december 1831
Kirsten Marie Nielsdatter, død
Rasmus Pedersen Bech, enkemand
Deres børn:
Peder Rasmussen, 18 år
Niels Rasmussen, 10 år
Hans Rasmussen, 8 år
Ane Cathrine Rasmusdatter, 6 år
Ane Kirstine Rasmusdatter, 4 år
Kirsten Marie Rasmusdatter, 6 uger
Morfader Niels Simonsen af Thorsager
--------------------------------------------------------------------------------
1241, 424, 29. december 1831, Tendrup, Hornslet sogn
424, 10. januar 1831
444, 18. november 1832
455, 15. marts 1833
467, 18. december 1833
469, 3. januar 1834
Kirsten Laursdatter, død
Jens Jensen Sparre, enkemand
Hendes arvinger:
1) broder Rasmus Laursen, død i Rodskov, Hornslet sogn
1a) Laurs Rasmusen, 13 år
1b) Edel Margrethe Rasmusdatter, 5 år
Beskikket værge Peder Jensen Bak, børnenes stedfader Poul Hansen
--------------------------------------------------------------------------------
1242, 426, 24. marts 1832, Rodskov, Hornslet sogn
426, 28. marts 1832
Maren Jørgensdatter, død
Peder Rasmussen, enke
Hendes fader:
husmand Jørgen Johansen i Følle
mødt ved sønnen Knud Jørgensen og svigersønnen Søren Sørensen i Følle, afdødes stedsøn, tjenestekarl Rasmus Pedersen
--------------------------------------------------------------------------------
1243, 427, 21. april 1832, Hornslet
439, 15. oktober 1832
Jens Jørgensen, død
Karen Sørensdatter, enke
Deres børn:
Inger Marie Jørgine Jensdatter, 2 1⁄2 år
Mette Marie Jensdatter, 1 år
Ny ægtefælle Anders Sørensen Bak
--------------------------------------------------------------------------------
1244, 428, 23. april 1832, Karlby, Krogsbæk sogn
428, 8. maj 1832
Maren Pedersdatter, død
Søren Pedersen, enkemand
Ingen livsarvinger, men hendes forældre lever
Hendes fader gårdmand Peder Pedersen i Karlby, Krogsbæk sogn
Aftale med enkemanden om fordeling af arven
--------------------------------------------------------------------------------
1245, 429, 14. maj 1832, Mørke
449, 4. december 1832
Peder Thomassen, død
Kirsten Simonsdatter, enke
Deres børn:
Thomas Pedersen, 22 år
Rasmus Pedersen, 15 år
Simon Pedersen, 13 år
Søren Pedersen, 9 år
Karen Pedersdatter, 6 år
Inger Kirstine Pedersdatter, 4 år
Afdødes halvbroder Rasmus Laursen i Halling Lavværge Jørgen Andersen i Følle
--------------------------------------------------------------------------------
1246, 429, 2. juni 1832, Balle, Mørke sogn
429, 13. juni 1832
431, 15. juni 1832
437, 11. juli 1832
440, 16. november 1832
447, 4. december 1832
Ane Sørensdatter, død
Poul Laursen, død
Deres børn:
Christen Poulsen, 6 år
Afdødes broder Rasmus Laursen af Halling
Helbroder til Ane, Søren Sørensen Basse i Mørke
--------------------------------------------------------------------------------
1247, 429, 14. juni 1832, Karlby, Krogsbæk sogn
434, 16. juni 1832
451, 22. december 1832
452, 29. december 1832
Enken Kirsten Andersdatter, død
Niels Nielsen, død
Deres børn:
Anders Nielsen, 29 år
Mette Marie Nielsdatter
Karen Nielsdatter
Bodil Nielsdatter
Maren Nielsdatter
Morbroder Søren Andersen Vestergaard af Balle, Mørke sogn
--------------------------------------------------------------------------------
1248, 429, 5. juni 1832, Karlby, Krogsbæk sogn
436, 16. juni 1832
451, 22. december 1832,
1249, 454, 29. december 1832
Ane Marie Jensdatter, død
Jens Nielsen, enkemand
Hendes arvinger:
1) broder Rasmus Jensen, død i Segalt
1a) Jens Rasmussen, 13 år
1b) Laurs Rasmussen, 11 år
1c) Ane Cathrine Rasmusdatter
Børnenes værge Johannes Laursen i Segalt
--------------------------------------------------------------------------------
1250, 438, 26. juli 1832, Karlby, Krogsbæk sogn
Maren Nielsdatter, død 1828
Peder Laursen Bødker, enkemand
Deres børn:
Barbara Nielsdatter ~ Jens Sørensen Ladefoged i Skødstrup
--------------------------------------------------------------------------------
1251, 439, 3. september 1832, Mørke
Anders Pedersen, død
Hans børn:
Peder Andersen, myndig i Chaistrup? (Kristrup? Kejlstrup?)
Karen Andersdatter ~ Hans Madsen
Ane Margrethe Andersdatter ~ Peder Rasmussen i i Bjødstrup
--------------------------------------------------------------------------------
1252, 439, 4. september 1832, Mørke
Ane Marie Sørensdatter, død
Anders Pedersen Haae, enkemand
Deres børn:
Peder Andersen i Mørke
Maren Andersdatter, enke ~ Jens Jensen Pannerup, død
--------------------------------------------------------------------------------
1253, 439, 14. oktober 1832, Mørke
Rasmus Pedersen Kok, død
Maren Pedersdatter, enke
Deres børn:
Peder Rasmussen, 31 år
Rasmus Rasmussen, 25 år
Else Marie Rasmusdatter, ugift
Birthe Kirstine Rasmusdatter ~ Jørgen Pedersen i Ommestrup
Helene Rasmusdatter, ugift
Peder Basse Rasmussen, 16 år
Peder Rasmussen af Vester Alling var brodersøn af afdøde
--------------------------------------------------------------------------------
1254, 446, 22. november 1832, Tendrup, Hornslet sogn
Jens Jensen Sparre, død
Maren Poulsdatter, enke
Hans børn af tidligere ægteskab:
1) Anders Jensen, bortrømt for 30 år siden, ingen hørt fra eller om ham, selvom han var efterlyst. 2) Mette Marie Jensdatter ~ Jens Krogh i Fjellerup ved Grenå
--------------------------------------------------------------------------------
1255, 447, 26. november 1832, Skørring sogn Mølle
Pige Trine Marie Ostenfeldt, død, 26 år
Hendes arvinger:
Moderen Søren Ostenfeldts enke, og søskende, bl.a Rasmus Ostenfeldt. Ingen skifte blev forlangt.
--------------------------------------------------------------------------------
1256, 450, 5. december 1832, Balle, Mørke sogn
Dorthe Nielsdatter, død
Jørgen Nielsen, enke
Arvinger:
Søren Jensen, 19 år, søn af tidligere ægteskab
Afdødes broder Christen Nielsen i Skørring sogn
--------------------------------------------------------------------------------
1257, 455, 14. januar 1833, Hornslet
Indsidder Jens Hansen anmeldte, at hans svigermoder, fattiglem Johanne Kirstine Andersdatter var død. Hun efterlod sig ikke noget.
--------------------------------------------------------------------------------
1258, 456, 2. april 1833, Tendrup, Hornslet sogn
456, 10. april 1833
Ane Kirstine Pedersdatter, død
Søren Sørensen, enkemand
Deres børn:
Peder Sørensen af Rodskov, Hornslet sogn
Ane Margrethe Sørensdatter ~ Poul Espensen i Kradberg, Hornslet sogn
Zidsel Sørensdatter ~ Niels Nielsen i Rønde
--------------------------------------------------------------------------------
1259, 457, 21. juni 1833, Karlby, Krogsbæk sogn
457, 12. juli 1833
Bodil Pedersdatter, død
Peder Madsen, enkemand
Børn af 1. ægteskab med Niels Pedersen:
Peder Nielsen, 16 år
Marcus Nielsen, 12 år
Jens Nielsen, 8 år
børn med enkemanden:
Niels Pedersen, 4 år
--------------------------------------------------------------------------------
1260, 459, 12. juli 1833, Mørke
Niels Jensen, død
Karen Jørgensdatter, enke
Deres børn:
Zidsel Marie Nielsdatter, 7 år
Ane Kirstine Nielsdatter, 3 år
Farbroder Erich Jensen
--------------------------------------------------------------------------------
1261, 461, 24. juli 1833, Tendrup, Hornslet sogn
466, 18. december 1833
Hans Andersen, død
Inger Cathrine Erichsdatter, enke
Børn med Mette Margrethe Mogensdatter:
Else Marie Hansdatter, ugift
Børn med enken:
Mette Margrethe Hansdatter, 13 år
Christen Hansen, 10 år
Dorthe Marie Hansdatter, 4 år
Afdødes halvbroder Anders Christensen Bødker i Følle, Mørke sogn
--------------------------------------------------------------------------------
1262, 462, 29. juli 1833, Karlby, Krogsbæk sogn
Ane Christensdatter, død
Didrich Knudsen, enkemand
Ingen børn, testamente, længstlevende arvede.
--------------------------------------------------------------------------------
1263, 463, 1. august 1833, Rosenholm, Hornslet sogn
463, 2. august 1833
467, 18. december 1833
Stuepige Ane Jensdatter, død
Børn:
Maren Rasmusdatter, 2 år
Afdødes 2 svogre, Mads Madsen af Assentoft og Niels Houlbjerg af Hørning, barnets morfader Jens Andersen i Hørning
--------------------------------------------------------------------------------
1264, 463, 12. august 1833, Mørke
464, 22. oktober 1833
468, 27. december 1833
482, 29. september 1834
Maren Christensdatter, død
Jens Jensen Høgh, død
Deres børn:
Søren Jensen i Dystrup, (Ørum sogn, Djurs Nørre herred)
Mette Marie Jensdatter ~ Johannes Schlytter i Ørsted
Mette Jensdatter
--------------------------------------------------------------------------------
1265, 464, 26. august 1833, Mørke
Kirsten Jacobsdatter, død
Hendes barn:
Gårdmand Niels Frandsen i Mørke
Afdøde havde tidligere modtaget fattighjælp  fra Hornslet sogn. Efterlod sig intet
--------------------------------------------------------------------------------
1266, 464, 16. oktober 1833, Tendrup, Hornslet sogn
Jens Jørgensen Høghs enke anmeldte, at en søn af hendes datter Mette Kirstine Jensdatter nemlig Jens Thoengaard var død 1⁄4 år
--------------------------------------------------------------------------------
1267, 465, 23. oktober 1833, Rodskov, Hornslet sogn
Ane Kirstine Madsdatter, død
Rasmus Pedersen, enkemand
Hendes arvinger:
1) moderen Karen Pedersdatter ~ Rasmus Nielsen i Rostved
2) broder Mads Rasmussen
--------------------------------------------------------------------------------
1268, 466, 1. december 1833, Mørke Enke Maren Pedersdatter, død Anders Pedersen, død
Deres børn:
Peder Andersen
der var flere, men navne ikke nævnt
 --------------------------------------------------------------------------------
1269, 470, 18. februar 1834, Skørring sogn
Anders Rasmussen Torst, død
Ane Kirstine Christensdatter, enke
Deres børn:
Christen Andersen, 24 år
Rasmus Andersen, 22 år
Malene Andersdatter, ugift
Ane Marie Andersdatter, ugift
Ane Andersdatter, ugift
Farbroder Niels Rasmussen Torst af Tjere
--------------------------------------------------------------------------------
1270, 472, 25. februar 1834, Tendrup, Hornslet sogn
Thyge Pedersen, død
Børn:
Peder Thygesen, gmd i Kradberg, Hornslet sogn
Hans Thygesen, inds. i Hornslet
Ane Marie Thygesdatter ~ Søren Sørensen Vestergaard
--------------------------------------------------------------------------------
1271, 473, 23. april 1834, Mørke
Rasmus Rasmussen Snedker, død
Kirsten Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Ane Kirstine Rasmusdatter, 5 år
--------------------------------------------------------------------------------
1272, 476, 30. maj 1834, Skørring sogn
Jens Sørensen Torngaard, død
Ane Nielsdatter, enke
Deres børn:
Jensine Jensdatter, 3 uger gl.
Farbroder Søren Sørensen Torngaard i Hornslet
--------------------------------------------------------------------------------
1273, 479, 23. august 1834, Balle, Mørke sogn
Ingeborg Andersdatter, død
Thomas Christensen, enkemand
Deres børn:
Anders Thomassen, 18 år
Jørgen Thomassen, 10 år
Inger Thomasdatter ~ Jørgen Nielsen i Balle, Mørke sogn
Helene Marie Thomasdatter, 16 år
Mette Marie Thomasdatter, 12 år
Rasmus Mogensen i Rodskov, Hornslet sogn var gift med en søster til afdøde
--------------------------------------------------------------------------------
1274, 483, 14. november 1834, Rodskov, Hornslet sogn
483, 17. december 1834
490, 1. juni 1835
Søren Nielsen Bang, død
Ane Kirstine Pedersdatter, enke
Deres børn
Mette Marie Sørensdatter, 2 1⁄2 år
Søren Sørensen, født efter faderens død
Gmd. Søren Sørensen i Studstrup var gift med en søster til afdøde
Peder Christensen Bach anmeldte at hans stedfader Søren Nielsen Bang af Rodskov, Hornslet sogn var død. --------------------------------------------------------------------------------
1275, 485, 7. januar 1835 Skørring sogn
485, 15. januar 1835 Jensine Jensdatter, død
Hendes arvinger:
1) moderen Ane Nielsdatter ~ Anders Sørensen
Afdødes fader, afdøde Jens Sørensen Thorngaard
--------------------------------------------------------------------------------
1276, 486, 23. april 1835, Karlby, Krogsbæk sogn
486, 7. april 1835
489, 29. maj 1835
493, 3. september 1835
496, 21. august 1835
Peder Jensen Mols, død
Ane Marie Sørensdatter, enke ~ Peder Jørgensen
Hans arvinger:
1) moderen Karen Pedersdatter, enke, ~ Jens Jensen i Karlby, Krogsbæk sogn
2) broder Jens Jensen Mols i Karlby, Krogsbæk sogn
3) broder Poul Jensen, husmand i Mejlby
4) søster Karen Jensdatter ~ Christen Sørensen i Søby, han død
5) søster Ane Jensdatter ~ Niels Rasmussen Smed i Hvilsager
6) søster Maren Jensdatter ~ Poul Sørensen i Uggelhuse
7) søster Bodil Jensdatter i Assentoft, ugift
Han efterlod sig også en slegfredsøn, der dog ikke arver faderen.
--------------------------------------------------------------------------------
1277, 488, 12. maj 1835, Karlby, Krogsbæk sogn
495, 14. januar 1836
Hans Pedersen, død
Hans barn, Peder Hansen
--------------------------------------------------------------------------------
1278, 489, 20. maj 1835, Tendrup, Hornslet sogn
489, 24. maj 1835
Peder Hansen, død
Hans børn:
Maren Pedersdatter ~ Jens Andersen i Tendrup, Hornslet sogn
Ane Cathrine Pedersdatter ~ Jacob Christensen i Draaby
Else Pedersdatter ~ Jens Peter Johansen
Mette Kirstine Pedersdatter ~ Søren Sørensen Thorngaard
--------------------------------------------------------------------------------
1279, 489, 27. maj 1835, Mørke
Ane Margrethe Jacobsdatter, død
Peder Jensen, enke
Hendes arving, en søn Søren Jacobsen, født uden for ægteskab, myndig, i Uggelbølle
--------------------------------------------------------------------------------
1280, 491, 20. juni 1835, Tendrup, Hornslet sogn
Johanne Kirstine Jensdatter, død
Hendes arvinger:
1) moderen Mette Andersdatter ~ Laurs Jacobsen Vestergaard
2) helbroder Jørgen Jensen, 19 år
3) helsøster Mette Kirstine Jensdatter ~ boelsmand Peder Jensen i Linaa
4) helsøster Kirsten Jensdatter, 15 år
5) helsøster Ane Jensdatter, 12 år
--------------------------------------------------------------------------------
1281, 494, 3. oktober 1835, Skørring sogn
Søren Sørensen Thorngaard, død
Hans børn:
Karen Sørensdatter ~ Niels Rasmussen Søren Sørensen Thorngard i Hornslet
Ane Sørensdatter
--------------------------------------------------------------------------------
1282, 494, 19. marts 1835, Karlby, Krogsbæk sogn
Mette Andersdatter, død
Jens Nielsen Svoger, enkemand
Hendes arvinger:
Thomas Nielsen af Mejlby
Thomas Pedersen af Clausholm
Søren Andersen af Kradberg, Hornslet sogn
Mads Andersen af Karlby, Krogsbæk sogn
Mette Andersdatter ~ Laurs Vestergaard
Der er tale om en kvittering, slægsforhold ikke oplyst
--------------------------------------------------------------------------------
1883, 495, 28. februar 1836, Karlby, Krogsbæk sogn
enke Karen Christensdatter, død
Peder Sørensen, død
Barn:
Søren Pedersen Lassen
måske flere arvinger, intet at arve.
--------------------------------------------------------------------------------
1284, 496, 16. maj 1836, Tendrup, Hornslet sogn
Fattiglem Ane Marie Nielsdatter, død
Jens Hansen, død
Hun efterlod sig kun en datter ~ Mogens Thomassen i Tendrup, Hornslet sogn
--------------------------------------------------------------------------------
1285, 496, 9. juni 1836, Tendrup, Hornslet sogn
Ane Marie Pedersdatter, død, 10 eller 13 år
Forældre Peder Jensen Bach, aftægtsmand og dennes hustru
--------------------------------------------------------------------------------
1286, 496, 29. september 1836, Rosenholm, Hornslet sogn Skovhus
499, 31. december 1836
Ane Michelsdatter, død
Søren Bach, enke
Deres børn:
Niels Sørensen Bach
Christen Sørensen
Uskiftet bo
--------------------------------------------------------------------------------
1287, 499, 9. februar 1837, Rosenholm, Hornslet sogn Mølle
500, 10. marts 1837
509, 28. december 1837
Marianne Sørensdatter, død
Niels Udsen, enkemand
Deres børn:
Søren Nielsen, 25 år på Bygholm ved Horsens
Søren Nielsen, 19 år
Ane Mette Nielsdatter ~ Søren Jensen, gmd i Auning
Ane Nielsdatter ~ Christen Lund Wendelboe
Ane Kirstine Nielsdatter, ugift
5 fællesbørn i ægteskabet, myndig og umyndige
--------------------------------------------------------------------------------
1288, 497, 14. oktober 1836, Hornslet
Niels Rasmussen Høj, død
Karen Sørensdatter, enke
Deres børn:
Rasmus Nielsen, 11 år
Dorthe Nielsdatter, 15 år
Peder Nielsen, 5 år
Marianne Nielsdatter, 2 1⁄2 år
Afdødes broder Søren Rasmussen Høj i Tendrup, Hornslet sogn
--------------------------------------------------------------------------------
1289, 498, 28. oktober 1836, Tendrup, Hornslet sogn
Bodil Jacobsdatter, død
Efterlod sig 4 brødre og 2 søstre
En broder Niels Jacobsen var husmand i Tendrup, Hornslet sogn
--------------------------------------------------------------------------------
1290, 499, 13. februar 1837, Hornslet
Fattiglem Jens Johnsen, død
Han havde en søn Johan Jensen i Segalt.
Ingen andre nævnt.
--------------------------------------------------------------------------------
1291, 499, 28. februar 1837, Skørring sogn
511, 29. december 1837
Ane Sørensdatter, død
Christen Rasmussen Torst, enkemand
Deres børn:
Kirsten Marie Christensdatter
Sophie Christensdatter
--------------------------------------------------------------------------------
1292, 502, 17. marts 1837, Skrald, skovfogedhuset ved Rosenholm, Hornslet sogn
Hans Christian Gjesing
Likvidationsbo
--------------------------------------------------------------------------------
1293, 504, 27. marts 1837, Rodskov, Hornslet sogn
504, 4. april 1837
Enke Marie Nielsdatter, død
Skolelærer Møller, død
Deres børn:
Gmd Niels Møller i Uggelbølle
Skolelærer Christian Møller i Hasle ?
Gmd Søren Møller i Rodskov, Hornslet sogn
Gmd Peder Møller i Skjødstrup
Gmd Jens Møller i Tjeri
Gmd Søren Møller i Segalt
Gmd Anders Jensen i Hjelmager ~ Inger Sophie Jensdatter (det er nok hende der er barn af afdøde)
--------------------------------------------------------------------------------
1294, 504, 15. april 1837, Mørke
504, 17. april 1837
507, 9. juni 1837
Lars Jensen anmeldte at hans kone Mette Kirstine Rasmusdatter var død Ingen børn
Hendes arvinger:
1) moderen Ingeborg Sørensdatter, enke efter gmd Rasmus Sørensen i Halling
2) helbroder Rasmus Rasmussen i Halling, død
2a) Rasmus Rasmussen, 11 år
2b) Inger Marie Rasmusdatter
2c) Mette Kirstine Rasmusdatter
Deres stedfader Søren Christensen
3) helbroder Christen Rasmussen i Villendrup, død
3a) Rasmus Christensen, 17 år
3b) Jens Christensen, 16 år
3c) Maren Christensdatter
3d) Marianne Christensdatter
3e) Inger Marie Christensdatter
Deres stedfader Niels Jensen
4) halvsøster Ane Rasmusdatter ~ gmd Søren Nielsen i Hvalløse
--------------------------------------------------------------------------------
1295, 504, 15. april 1837, Rodskov, Hornslet sogn
Rasmus Sørensen, død
Ane Marie Nielsdatter, enke
De efterlod sig myndige og umyndige børn, men intet til arv, da værdier tilfaldt fattigkassen
--------------------------------------------------------------------------------
1296, 507, 13. maj 1837, Mørke
507, 20. maj 1837
Ane Kirstine Sørensdatter, død
Peder Jensen, enke
Hendes arvinger:
1) faderen Søren Thomassen, skovfoged i Termestrup
--------------------------------------------------------------------------------
1297, 509, 12. juli 1837, Hornslet
Aftægtsmand Niels Hougaard anmeldte, at hans søster Maren Jensdatter, smst, var død dagen forud uden livsarvinger, men halvsøskende.
--------------------------------------------------------------------------------
1298, 509, 7. september 1837, Rodskov, Hornslet sogn
Fattiglem Maren Jacobsdatter, enke efter Peder Laursen, anmeldte at hendes søn Laurs Pedersen var død 6 år gl.
--------------------------------------------------------------------------------
1299, 509, 9. september 1837, Rodskov, Hornslet sogn
Aftægtsmand Peder Rasmussen, død, 71 år
Hans søn Rasmus Pedersen overtog efterladenskaber iht. aftægtskontrakt
--------------------------------------------------------------------------------
1300, 509, 10. november 1837, Mørke
Anders Pedersen Haae, aftægtsmand, død
Hans børn:
Peder Andersen
datter ~ Jens Christensen
--------------------------------------------------------------------------------
1301, 509, 22. december 1837, Rosenholm, Hornslet sogn
Svend Jensen, død
Efterlod sig enken, 1 umyndig søn og 2 gifte døtre. Intet at arve.
--------------------------------------------------------------------------------
1302, 512, 23. februar 1838, Tendrup, Hornslet sogn
Emmert Nielsen, død 4 februar,  på Garnisonshospitalet i Staden. Intet at arve. Forældrene levede.
--------------------------------------------------------------------------------
1303, 512, 7. marts 1838, Mørke
Knud Norring i Mørke anmeldte, at hans søster Marie Sophie Sørensdatters uægte barn Gjertrud Marie Rasmusdatter, 13 år gl var død dagen forinden, moderen lever, intet at arve.
--------------------------------------------------------------------------------
512, 26. april 1838, Balle, Mørke sogn
Aar 1838 den 26. april anmeldte sognefoged og gårdmand Jens Rasmussen af Balle, Mørke sogn, at hans moder Birthe Sørensdatter, 8o år gl. var død den 24. dm. Anmelderen, som er eneste arving efter den afdøde, erklærede at hendes efterladenskaber ikke engang ville være tilstrækkelige til hendes begravelse, hvilket han med eed ville bekræfte.
sign. Jens Rasmussen
--------------------------------------------------------------------------------
1304, 512, 12. maj 1838, Tendrup, Hornslet sogn
512, 4. juni 1838
515, 9. juli 1838
Rasmus Pedersen Høj, død
Mette Marie Hansdatter, enke
Deres børn:
1) Søren Rasmussen, husmand i Tendrup, Hornslet sogn
2) Rasmus Rasmussen, tjener i Hornslet
3) Ane Rasmusdatter ~ Niels Emmertsen i Tendrup, Hornslet sogn
4) Peder Rasmussen, gmd. i Hornslet, død
4a) Søren Pedersen
4b) Jens Pedersen, 22 år
4c) Dorthe Pedersdatter ~ Søren Tjeri i Daugstrup
4d) Mette Kirstine Pedersdatter, ugift
4e) Kjerstine Pedersdatter, ugift
5) Niels Rasmussen, gmd. i Hornslet, død
5a) Rasmus Nielsen, 12 år
5b) Peder Nielsen, 6 år
5c) Dorthe Nielsdatter
5d) Marianne Nielsdatter
6) Hans Rasmussen
7) Jørgen Rasmussen, 21 år
8) Dorthe Rasmusdatter ~ Anders Pedersen i Tendrup, Hornslet sogn
9) Kirsten Rasmusdatter ~ Søren Damsgaard i Rodskov, Hornslet sogn
10) Ane Kirstine Rasmusdatter ~ Søren Møller i Rodskov, Hornslet sogn
11) Maren Rasmusdatter ~ Jens Møller i Tjeri
--------------------------------------------------------------------------------
1305, 514, 8. maj 1838, Balle, Mørke sogn
Laurs Jensen, død
Hans eneste arving:
Søn Jens Laursen
--------------------------------------------------------------------------------
1306, 514, 25. juni 1838, Mørke
514, 26. juni 1838
518, 25. august 1838
Mette Nielsdatter, død
Rasmus Jørgensen, enke
Hendes arvinger:
Karen Marie Andersdatter
Afdødes broder Peder Nielsen Gjesing
--------------------------------------------------------------------------------
1307, 516, 9. juli 1838, Rodskov, Hornslet sogn
Christen Sørensen Volle anmeldte; at hans moder Kirsten Christensdatter var død 80 år gl. Hun havde 3 myndige børn, intet at arve.
--------------------------------------------------------------------------------
1308, 516, 28. juli 1838, Tendrup, Hornslet sogn
519, 27. august 1838
522, 15. november 1838
Mette Jensdatter, død
Mads Hansen, enkemand
Deres børn:
Jens Madsen, 1 1⁄2 år
Afdødes fader Jens Jensen af Sønderholm
--------------------------------------------------------------------------------
1309, 516, 31. juli 1838, Hornslet
Aftægtsmand Peder Basse, død
Hans børn:
Michel Pedersen, myndig, i Hornslet
et barn mere, navn ikke er oplyst
--------------------------------------------------------------------------------
1310, 517, 22. august 1838, Hornslet
517, 23. august 1838
539, 17. december 1839
Ane Dorthe Michelsdatter, død
Søren Christensen Bonde, enkemand
Hendes arvinger:
1) broder Thomas Michelsen, aftægtsmand i Uggelbølle
2) søster Ane Michelsdatter, enke efter gmd. Jens Andersen i Hjelmager
3) søster Maren Michelsdtater, enke efter Niels Rytter i Skødstrup
--------------------------------------------------------------------------------
1311, 520, 22. oktober 1838, Karlby, Krogsbæk sogn
523, 24. december 1838
540, 31. december 1839
Niels Madsen, død
Ane Sørensdatter, enke
Deres børn:
Søren Nielsen, 25 år
Niels Nielsen, 18 år
Peder Nielsen, 16 år
Karen Nielsdatter
Kirsten Marie Nielsdatter
Ane Kirstine Nielsdatter
--------------------------------------------------------------------------------
1312, 522, 13. december 1838, Rodskov, Hornslet sogn
523, 22. december 1838
Skolelærer Jens Christensens Møller, død
Hans børn:
Niels Jensen Møller i Uggelbølle
Søren Jensen Møller i Rodskov, Hornslet sogn
Jens Jensen Møller i Tjerri
Søren Jensen Møller i Segalt
Peder Jensen Møller Skødstrup
Jensdatter ~ Anders Jensen
Christen Jensen Møller i Randlev
--------------------------------------------------------------------------------
1313, 523, 7. februar 1839, Karlby, Krogsbæk sogn
531, 11. juli 1839
539, 30. december 1839
542, 31. marts 1840
Jens Nielsen, død
Inger Marie Jørgensdatter, enke
Ingen børn.
Afdødes arving:
Søster Inger Nielsdatter, død ~ gmd. Christen Offersen i Spørring
Hendes børn arvede, navne ikke nævnt
Herudover havde Inger Nielsdatter en datter uden for ægteskab, Mette Lauridsdatter, ugift, tjente i Søby Præstegaard
--------------------------------------------------------------------------------
1314, 525, 17. marts 1839, Hornslet
Mette Marie Christensdatter, død
Christen Pedersen Munch, enkemand
Hendes arvinger:
1) fader hospitalslem, Christian Guldmand
--------------------------------------------------------------------------------
1315, 525, 18. april 1839, Hornslet
537, 4. december 1839
Christian Nielsen, død
Ane Nielsdatter, død den 20. august 1838
Deres børn:
Niels Christiansen, 2 år
Maren Christiansdatter
Mette Christiansdatter
Karen Christiansdatter
--------------------------------------------------------------------------------
1316, 526, 20. april 1839, Hornslet
536, 30. november 1839
Niels Jørgensen Pot, død
Ane Madsdatter, enke
Deres børn:
Jørgen Nielsen, 5 år
Mads Nielsen, 3 år
Niels Jørgen Nielsen, nyfødt
Farbroder Peder Jørgensen Pot af HesselBalle, Mørke sogn
Afdødes broder Mogens Nielsen af Uggelbølle
--------------------------------------------------------------------------------
1317, 527, 28. april 1839, Hornslet
530, 3. juli 1839
Rasmus Pedersen, død
Maren Mortensdatter, enke Deres børn:
Morten Rasmussen, 1 år
Christine Sophie Rasmusdatter, 5 1⁄2 år
Afdødes svoger Peder Kirkegaard af Ølst
Lavværge var enkens fader Morten Mogensen i Selling?
--------------------------------------------------------------------------------
1318, 529, 9. juni 1839, Skørring sogn
538, 5. december 1839
Tjenestekarl Anders Jacobsen, død
Hans arvinger:
1) helbroder Peder Jacobsen i Søften, under fattigforsørgelse
2) Jens Jacobsen i Kankbølle, 26 år
3) Thomas Jacobsen, 26 år
4) halvsøster Helle Jacobsdatter, 7 år, hos moderen Ane Rasmusdatter i Søby Hospital
--------------------------------------------------------------------------------
1319, 529, 1. juli 1839, Karlby, Krogsbæk sogn
531, 31. juli 1839
540, 30. december 1839
Ane Jensdatter, død
Peder Pedersen, enke
Hendes børn i 2 ægteskaber:
Anders Pedersen, sognefoged og gmd. i Tendrup, Hornslet sogn
Peder Pedersen, gmd. i Mørke
Jens Pedersen, tjener på Bidstrup
Michel Pedersen, 23 år
Mette Kirstine Andersdatter ~ gmd. Søren Christensen i Karlby, Krogsbæk sogn
Else Marie Pedersdatter ~ Søren Sørensen Basse i Mørke
Kirsten Pedersdatter, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
1320, 531, 25. juli 1839, Hornslet
532, 27. august 1839
Hans Madsen, død
Dorthe Jensdatter, enke
Deres børn:
Mads Hansen i Tendrup, Hornslet sogn
Jens Hansen
Christen Hansen, 19 år
Ane Mette Hansdatter, 9 år
Afdødes broder Rasmus Madsen i Tendrup, Hornslet sogn
--------------------------------------------------------------------------------
1321, 531, 26. juli 1839, Rodskov, Hornslet sogn
Maren Nielsdatter, død
Laurs Christensen Høg, død
Efterladenskaber tilfaldt iht. aftægtskontrakt, husmand Niels Jensen Thykjer i Rodskov, Hornslet sogn.
Afdødes broder Anders Nielsen Skrædder i Hornslet
--------------------------------------------------------------------------------
1322, 534, 27. august 1839, Rodskov, Hornslet sogn
542, 31. december 1839
Bodil Rasmusdatter, død
Christen Sørensen Volle, enkemand
Hendes arvinger:
1) Ane Cathrine Rasmussen ~ Niels Lassen i Nødager
2) Zidsel Rasmusdatter ~ skomager Peder Nicolaj Christensen
3) Maren Rasmusdatter ~ Christen Naundrup, han død i ?Øxen Mølle?
--------------------------------------------------------------------------------
1323, 534, 7. september 1839, Mørke
Ane Marie Pedersdatter, død
Han efterlod sig 2 myndige børn og en umyndig datter, intet at arve
--------------------------------------------------------------------------------
1324, 534, 13. september 1839, Tendrup, Hornslet sogn
Frederich Hald, død
Kirsten Andersdatter, enke
Deres børn:
Anders Frederichsen Hald, 19 år
Peder Nicolaj Frederichsen Hald, 11 år
Mads Anthon Frederichsen Hald, 5 år
Johanne Frederichsdatter, 7 år
--------------------------------------------------------------------------------
1325, 536, 27. november 1839, Tendrup, Hornslet sogn
537, 3. december 1839
Mette Laursdatter, død, 70 år
Niels Andersen, enkemand
Hun efterlod sig ikke børn.
Hendes arvinger:
søster ~ tømmermand, husmand Christen Erichsen i Haarup
--------------------------------------------------------------------------------
1326, 542, 12. januar 1840, Rodskov, Hornslet sogn
Ane Margrethe Hansdatter, død 77 år gl.
Hendes søn Rasmus Mogensen.
--------------------------------------------------------------------------------
1327, 542, 27. februar 1840, Mørke
544, 31. marts 1840
Ane Marie Christensdatter, død, 32 år
Knud Sørensen Norring, enkemand
Deres børn:
Søren Knudsen, 5 år
Zidsel Knudsdatter, 2 1⁄2 år
Afdødes broder smed Anders Christensen i Mørke
--------------------------------------------------------------------------------
1328, 545, 7. april 1840, Rosenholm, Hornslet sogn Mølle
Søren Nielsen, død, 22 1⁄2 år
Hans arving:
Faderen Niels Udsen
--------------------------------------------------------------------------------
1329, 545, 14. november 1840, Hornslet
Rasmus Rasmussen Pip, død
Karen Nielsdatter, enke
Børn:
1 søn og 2 døtre
--------------------------------------------------------------------------------
1330, 545, 13. december 1840, Balle, Mørke sogn
Maren Sørensdatter, død
Niels Thomassen, død
Deres børn:
Thomas Nielsen, 26 år
Jens Nielsen, 17 3/4 år
Farbroder Rasmus Thomassen i Munkdrup
--------------------------------------------------------------------------------
1331, 547, 27. december 1840, Karlby, Krogsbæk sogn
547, 26. januar 1841
549, 14. april 1841
Niels Nielsen Palle, død
Ane Kirstine Jespersdatter, enke
Deres børn:
Niels Christian Nielsen, 3 måneder
Alhede Nielsdatter, 2 3⁄4 år
--------------------------------------------------------------------------------
1332, 548, 2. februar 1841, Skørring sogn
Niels Rasmussen anmeldte, at hans tjenestepige Karen Marie Mortensdatter var død den 29. januar 1841. Den afdøde var et uægte barn af anmelderens søster. Intet at arve. --------------------------------------------------------------------------------
1333, 549, 8. februar 1841, Rosenholm, Hornslet sogn
Poul Jensen af Stautrup, død 69 år. En søn Jens Poulsen, husmand på Kolt mark. Afdøde var vist fra Stautrup.
--------------------------------------------------------------------------------
1334, 549, 5. marts 1841, Balle, Mørke sogn
Aftægtsmand Niels Nielsen anmeldte, at sognefoged og gårdmand Jens Rasmussen ibd. var død aftenen før. Han efterlod sig enke og 4 i ægteskab med hende avlede børn, herunder en mindreårig søn og en ugift datter.
--------------------------------------------------------------------------------Rosenholm gods
Skifteuddrag
1841-1851

Filmrulle 10150
-------------------------------------------------------------------------------
1335, 2, 17. marts 1841, Mørke
7, 3. juni 1841
Peder Johannesen, død
Maren Nielsdatter, enke
Hans børn af 1. ægteskab: Søren Pedersen, 18 år
Inger Marie Pedersdatter
Hans børn med enken:
Niels Pedersen, 8 år
Kirsten Marie Pedersdatter, 14 år
--------------------------------------------------------------------------------
1336, 3, 21. marts 1841, Mørke
Peder Pedersen anmeldte at hans hustru Birgitte Jensdatter var død. Hun efterlod sig moderen, enke efter Jens Rasmussen i Balle, Mørke sogn og 3 søskende
--------------------------------------------------------------------------------
1337, 3, 22. marts 1841, Mørke
16, 29. november 1841
Søren Sørensen Basse, død
Else Marie Pedersdatter, enke
Deres børn:
Søren Sørensen, 5 år
Peder Sørensen, 2 1⁄2 år
Ane Cathrine Pedersdatter, 7 1⁄2 år
Farbroder Peder Sørensen af Balle, Mørke sogn
--------------------------------------------------------------------------------
1337, 4, 27. marts 1841, Hornslet
Jens Jensen Sommer, død, 75 år
Enken?
Hans børn:
Jens Jensen ved Amaliegaard
Søren Jensen, tjener i Århus
--------------------------------------------------------------------------------
1338, 4, 15. april 1841, Mørke
8, 3. juni 1841
Jens Rasmussen, død
Ane Jensdatter, enke
Deres børn:
Jens Jensen, 23 år
Rasmus Jensen, 17 år
Birgitte Jensdatter ~ Peder Pedersen i Mørke
Johanne Jensdatter, ugift
Værge Peder Sørensen af Balle, Mørke sogn
Lavværge kirkesanger og skolelærer Høj af Mørke
--------------------------------------------------------------------------------
1339, 6, 15. april 1841, Mørke
9, 3. juni 1841
Birgitte Jensdatter, død
Peder Pedersen, enkemand
Hendes arvinger:
1) moderen Ane Jensdatter af Balle, Mørke sogn
2) broder Jens Jensen, 23 år
3) broder Rasmus Jensen, 17 år
4) søster Johanne Jensen, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
1340, 10, 12. juni 1841, Mørke
12, 10. juli 1841
Søren Erichsen, død
Mette Marie Laursdatter, enke
Deres børn:
Laurs Sørensen, 9 år
Erich Sørensen, 4 år
Dorthe Sørensen, 7 år
Maren Sørensdatter, 1 1⁄4 år
Farbroder Anders Erichsen af Ommestrup
--------------------------------------------------------------------------------
1341, 11, 22. juni 1841, Tendrup, Hornslet sogn
17, 30. november 1841
Else Marie Jensdatter, død
Mogens Thomassen, enkemand
Hendes børn:
Mette Marie Andersdatter
Helle Marie Andersdatter
--------------------------------------------------------------------------------
1342, 13, 20. juli 1841, Karlby, Krogsbæk sogn
Niels Christian Nielsen, død
Hans arvinger:
1) moderen Ane Kirstine Jespersdatter ~ Søren Christensen
2) søster Alhede Nielsdatter
Afdødes fader Niels Nielsen Palle
--------------------------------------------------------------------------------
1343, 13, 21. juli 1841, Balle, Mørke sogn
Maren Sørensdatter, død
Niels Thomassen, død
Deres børn:
Thomas Nielsen, 26 år
Jens Nielsen, ca. 18
--------------------------------------------------------------------------------
1344, 14, 21. august 1841, Tendrup, Hornslet sogn
21, 11. marts 1842
Else Pedersdatter, død, 38 år
Jens Johan Pedersen, enkemand
Deres børn:
Mads Jensen, 17 år
Niels Jensen, 14 år
Else Jensdatter, 8 år
--------------------------------------------------------------------------------
1345, 14, 7. september 1841, Hornslet
Jens Hansen, død
Kirstine Nielsdatter, enke
Uskiftet bo med 4 børn.
--------------------------------------------------------------------------------
1346, 14, 13. oktober 1841, Rodskov, Hornslet sogn
15, 18. oktober 1841
Ane Dorthea Sørensdatter, død
Niels Jørgensen, enkemand
Hendes arvinger:
broder Laurs Sørensen i Thorup, Tved sogn
broder Michel Sørensen i Toggerbo, Vistofte sogn
søster Maren Sørensdatter ~ Søren Jørgensen i Strands, Vistofte sogn
--------------------------------------------------------------------------------
1347, 15, 14. oktober 1841, Hornslet
23, 9. april 1842
Pigen Zidsel Jacobsdatter anmeldte, at hendes moders søster, husmand Søren Mogensens enke Maren Mortensdatter var død. Hun efterlod sig ikke livsarvinger. Zidsel Jacobsdatter var indsat som universalarving.
--------------------------------------------------------------------------------
1348, 15, 18. november 1841, Karlby, Krogsbæk sogn
18, 31. december 1841
Mette Kirstine Andersdatter, død
Søren Christensen, enkemand
Hendes børn:
Peder Jensen, 14 år
Ane Malene Jensdatter, 12 år
hendes børn med enkemanden:
Jens Christian Sørensen, 9 år
Anders Peter Sørensen, 7 år
Jens Sørensen, 3 1⁄2 år
Mette Kirstine Sørensen, 14 dage
--------------------------------------------------------------------------------
1349, 18, 27. december 1841, Escherod
Jacob Bøje, husmand, anmeldte, at hans søn Jørgen Jacobsen var død hos gårdmand Peder Pedersen i Mørke. Faderen eneste arving.
--------------------------------------------------------------------------------
1350, 19, 6. januar 1842, Hornslet
19, 4. februar 1842
Anmeldt at gårdmand Niels Andersen var død. Ingen børn, men efterlevende enke. Afdødes fader Anders Nielsen i Alstrup, Rud sogn
--------------------------------------------------------------------------------
1351, 20, 5. februar 1842, Mørke
Jens Pedersens hustru Ane Jensdatter død, ingen børn, testamente.
--------------------------------------------------------------------------------
1352, 24, 11. april 1842, Hornslet
32, 23. november 1842
Enken Ane Rasmusdatter, død
Rasmus Jacobsen, død
Deres børn:
Jacob Rasmussen, 25 år, i Hornslet
Rasmus Rasmussen, 19 år
Marianne Rasmusdatter ~ Niels Sørensen i Tendrup, Hornslet sogn
Maren Rasmusdatter, ugift
Mette Kirstine Rasmusdatter, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
1353, 25, 28. april 1842, Tendrup, Hornslet sogn
Jørgen Thorngaard anmeldte, at hans moder Bodil Sørensdatter var død
--------------------------------------------------------------------------------
1354, 25, 12. maj 1842, Karlby, Krogsbæk sogn
25, 13. maj 1842
27, 8. august 1842
35, 30. januar 1843
40, 30. august 1843
Kirsten Pedersdatter, død
Peder Laursen Bødker, død
Ingen livsarvinger
Kirsten Pedersdatters arvinger:
1) søn af afdødes moster, Niels Tost aftægtsmand i Tjerri
2) husmand Anders Pedersen i Drammelstrup, søn af afdødes moster, Maren Laursdatter
Peder Laursens arvinger:
1) halvbroder Niels Laursen, død
1a) datter Ane Nielsdatter ~ Rasmus Poulsen
1b) datter Karen Nielsdatter ~ Søren Castberg i Voldum, han død
1c) datter Maren Nielsdatter ~ Søren Andersen Skiffer i Gundestrup
1d) Mette Nielsdatter ~ Niels Sørensen Kudsk på Clausholm
1e) Laurs Nielsen, husmand i Koling
1f) Marianne Nielsdatter, død ~ Jens Christensen i Amaliegaard
1fa) Rudolf Jensen, 17 år
1fb) Niels Christian Jensen, 12 år
1fc) Kirsten Jensdatter
1fd) Ane Marie Jensdatter
1fe) Ane Johanne Jensdatter
2) helsøster Ane Laursdatter ~ husmand True Jørgensen i Rigtrup
--------------------------------------------------------------------------------
1355, 28, 14. juli 1842, Rosenholm, Hornslet sogn Mølle
30, 21. juli 1842
33, 23. november 1842
Niels Udsen, død
Hans børn:
1) Søren Møller
2) Ane Mette Nielsdatter ~ Søren Jensen, gmd. i Auning
3) Ane Nielsdatter ~ Christian Lund Vendelboe, gmd på ?? mark
4) Ane Kirstine Nielsdatter, ugift i Møllen
--------------------------------------------------------------------------------
1356, 31, 2. oktober 1842, Hornslet
gmd. Jens Hansen anmeldte, at hans moder Dorthe Jensdatter var død
--------------------------------------------------------------------------------
1357, 31, 7. oktober 1842, Karlby, Krogsbæk sogn
34, 12. december 1842
Christen Sørensen, død
Kirsten Sørensdatter, enke
Hans børn:
Søren Christensen, 23 år i første ægteskab
Jens Christensen, 181⁄2 år i andet ægteskab
Ane Christensdatter, ugift i andet ægteskab
Hans børn med enken:
Karen Marie Christensdatter, 91⁄2 år
Kirsten Christensdatter, 71⁄2 år
Ane Christensdatter, 5 år
Dorthe Christensdatter, 21⁄2 år
--------------------------------------------------------------------------------
1358, 36, 18. februar 1843, Karlby, Krogsbæk sogn
Edel Sørensdatter, død
Morten Sørensen, enkemand
Deres børn:
Søren Mortensen, 41⁄2 år
Helle Mortensen, 9 år
Bodil Mortensen, 61⁄2 år
Værge var Peder Frandsen af Hadbjerg, der var gift med en søster til afdøde
--------------------------------------------------------------------------------
1359, 38, 14. juni 1843, Mørke
Mette Andersdatter, død
Hans Villadsen, enkemand
Deres børn:
Ane Hansen, 3 år
Mette Hansen, 1⁄4 år
-------------------------------------------------------------------------------
1360, 39, 25. juli 1843, Karlby, Krogsbæk sogn
42, 18. oktober 1843
Inger Marie Andersdatter, død
Niels Jensen Høeg, enkemand
Deres børn:
Anders Nielsen, 25 år
Jens Nielsen, 22 år
Rasmus Nielsen, 16 år
Mette Marie Nielsdatter ~ Jens Sørensen i Karlby, Krogsbæk sogn
Kirsten Marie Nielsdatter, ugift
Bodil Nielsdatter, ugift
Afdødes broder Anders Andersen i Karlby, Krogsbæk sogn
--------------------------------------------------------------------------------
1361, 43, 14. november 1843, Rodskov, Hornslet sogn
43, 11. december 1843
Maren Mogensdatter, død, 43 år
Peder Jensen Bach, enke
Deres børn:
Karen Pedersdatter, 20 år
Kirsten Marie Pedersdatter, 17 år
Ane Margrethe Pedersdatter, 15 år
Else Marie Pedersdatter, 11 år
Morbroder gårdmand Rasmus Mogensen i Rodskov, Hornslet sogn var værge
--------------------------------------------------------------------------------
1362, 46, 22. december 1843, Hornslet
Laurs Jørgensen, død
Maren Sørensdatter, enke
Deres barn:
Niels Jørgen Laursen, 6 år
--------------------------------------------------------------------------------
1363, 43, 30. oktober 1843, Rodskov, Hornslet sogn
47, 20. december 1843
Niels Sørensen, død
Hans børn:
Søren Nielsen, husmand i Skødstrup
Jens Nielsen, indsidder i Rodskov, Hornslet sogn
Rasmus Nielsen, hjemme hos moderen
Dorthe Marie Nielsdatter ~ Mads Johnassen i Rodskov, Hornslet sogn
Anders Nielsen, 29 år
--------------------------------------------------------------------------------
1364, 48, 9. november 1843, Karlby, Krogsbæk sogn
Anders Sørensen Volle ́s hustru Else Christensdatter var død. Arvinger Jens Andersen og Niels Michelsen af Karlby, Krogsbæk sogn var eneste arvinger og forlangte ikke skifte efter moderen
--------------------------------------------------------------------------------
1365, 48, 22. februar 1844, Karlby, Krogsbæk sogn
49, 4. juni 1844
Maren Andersdatter, død
Peder Pedersen Halling, enkemand
Deres børn:
Anders Peder Pedersen, 9 år
Søren Pedersen, 5 år
Edel Pedersdatter, ugift
Afdødes broder Poul Andersen af Bendstrup
--------------------------------------------------------------------------------
1366, 49, 13. maj 1844, Karlby, Krogsbæk sogn Peder Michelsen, død
Inger Jensdatter, enke
De havde 4 børn
--------------------------------------------------------------------------------
1367, 50, 8. juni 1844, Rodskov, Hornslet sogn
Søren Jensen anmeldte,  at drengen Niels Pedersen, en uægte søn af hans datter Mette Kirstine Nielsdatter var død 5 år gl.
--------------------------------------------------------------------------------
1368, 50, 17. september 1844, Balle, Mørke sogn
62, 24. november 1845
Drengen Peder Rasmussen, død, 18 år
Hans arvinger:
1) helbroder Thomas Rasmussen, 18 år
2) helbroder Niels Rasmussen, 16 år
3) helbroder Søren Rasmussen, 15 år
4) helbroder Jens Christian Rasmussen, 13 år
5) halvsøster Ane Mette Rasmusdatter, 11 år
6) halvbroder Mads Rasmussen, 9 år
7) halvbroder Peder Rasmussen, 7 år
8) halvsøster Margrethe Rasmussen, 4 år
Han var opdraget i Søren Pedersens hus i Balle, Mørke sogn. Han var søn af gårdmand Rasmus Thomassen og hustru Ane Pedersdatter på Munkholm i Kristrup sogn
--------------------------------------------------------------------------------
1369, 51, 18. december 1844, Hornslet
59, 27. oktober 1845
Anders Sørensen Bach, død
Karen Sørensdatter, enke
Deres børn:
Søren Andersen, 7 år
Jens Andersen, 3 år
Andersine Andersen, 11 uger
Enken havde 2 særbørn
Formynder Rasmus Sørensen Bach af Rodskov, Hornslet sogn
Enken gift med Peder Nielsen Snedker
--------------------------------------------------------------------------------
1370, 51, 30. november 1844, Hornslet
52, 4. december 1844
Morten Rasmussen, død, 6 1⁄2 år
Hans arvinger:
1) moderen Karen Mortensdatter ~ Søren Pedersen
2) helsøster Kirstine Sophie Rasmusdatter, 11 år
3) halvsøster Rasmine Nielsine Sørensdatter
Afdødes fader Rasmus Pedersen, død
--------------------------------------------------------------------------------
1371, 53, 30. december 1844, Mørke
Sørensine Sørensdatter, død
Hendes arvinger:
1) moderen Else Marie Pedersdatter ~ Niels Pedersen
2) helbroder Søren Sørensen, 9 år
3) helbroder Peder Sørensen, 6 år
4) helsøster Ane Cathrine Sørensdatter, 11 år
5) halvbroder Peder Nielsen, 1 1⁄4 år
--------------------------------------------------------------------------------
1372, 54, 3. februar 1845, Rosenholm, Hornslet sogn
54, 10. februar 1845
54, 10. marts 1845
64, 4. december 1845
Jens Jensen, død
Ingen børn
Hans arvinger:
halvsøster Kirsten Jensdatter, 14 år
Afdødes stedfader husmand Jens Jensen i Termestrup
--------------------------------------------------------------------------------
1373, 56, 1. april 1845, Karlby, Krogsbæk sogn
59, 27. oktober 1845
Esther Jacobsdatter, død
Anders Andersen, enkemand
Deres børn:
Anders Andersen, 14 år
Jacob Andersen, 10 år
Esther Marie Andersdatter, ugift
Kirsten Marie Andersdatter, ugift, 16 år
Maren Andersdatter, 12 år
Ane Andersdatter, 8 år
Esther Andersdatter, født 1. april 1845, men død kort efter
--------------------------------------------------------------------------------
1374, 58, 28. juli 1845, Rodskov, Hornslet sogn
58, 16. september 1845
Anmeldte Peder Jensen Bach af Rodskov, Hornslet sogn, at Søren Jensen Damsgaard af Rodskov, Hornslet sogn var død dagen før. Enken Kirsten Rasmusdatter og 6 fælles børn. Uskiftet bo
--------------------------------------------------------------------------------
1375, 59, 16. oktober 1845, Karlby, Krogsbæk sogn
59, 27. oktober 1845
Ane Christine Mogensdatter, død, 66 år
Jens Jensen Mogensen, død
Deres børn:
Jens Jensen, 35 år
Mogens Jensen, 33 år
Jens Jensen Mogensen, 28 år
Niels Jensen, 25 år
Christen Jensen, 23 år
Karen Jensdatter ~ Peder Andersen Madsen af Bendstrup
--------------------------------------------------------------------------------
1376, 60, 22. november 1845, Mørke
Jens Christensen, død
Maren Andersdatter, enke
Deres barn:
Anne Marie Jensdatter, 8 år
Enkens broder Peder Andersen af Mørke
--------------------------------------------------------------------------------
1377, 61, 22. november 1845, Rosenholm, Hornslet sogn
70, 15. december 1846
Pige Ane Marie Rasmusdatter, død
Hendes arving:
datter Ane Kirstine Christensdatter
Afdødes fader Rasmus Nielsen af Rigtrup
--------------------------------------------------------------------------------
1378, 63, 24. november 1845, Balle, Mørke sogn
Christen Pedersen, død
Ane Kirstine Christensdatter, enke
Deres børn:
Christen Peder Christensen, 13 år
--------------------------------------------------------------------------------
1379, 65, 24. februar 1846, Rodskov, Hornslet sogn
77, 17. april 1847
pige Ane Jørgensdatter, død
Hendes arvinger:
1) helsøster Mette Kirstine Jørgensdatter ~ Anders P Lassen i Daugstrup
2) halvsøster Kirsten Marie Jørgensdatter ~ Peder Jensen i Daugstrup, 27 år
3) helbroder Søren Jørgensen af Daugstrup, 40 år
4) helbroder Peder Jørgensen, 17 år
Forældre Jørgen Sørensen Boien og Kirsten Thomasdatter i Kastrup, Lime sogn
--------------------------------------------------------------------------------
1380, 66, 27. juni 1846, Balle, Mørke sogn
Dorthe Marie Nielsdatter, død
Anders Christensen Skrædder, enkemand Deres børn:
Hans Andersen, 13 år
Kirsten Marie Andersdatter, 12 år
Karen Andersdatter, 10 år
Ingeborg Andersdatter, 7 år
Rasmus Mogensen af Rodskov, Hornslet sogn var værge
--------------------------------------------------------------------------------
1381, 67, 23. september 1846, Skørring sogn
68, 11. december 1846
Laurs Andersen Westergaard, død
Ane Margrethe Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Rasmus Laursen, 26 år
Jens Christian Laursen, 18 år
Ane Laursdatter, ugift
Kirsten Marie Laursen, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
1382, 67, 9. november 1846, Mørke
69, 12. december 1846
71, 28. december 1846
Anders Andersen Bødker, død
Bodil Marie Jensdatter, enke
Deres børn:
Jens Møller Andersen, 28 år
Anders Christian Andersen, 12 år
Jens Peter Andersen, 8 år
Michel Andersen, 6 år
--------------------------------------------------------------------------------
1383, 71, 28. december 1846, Mørke
Kirsten Rasmusdatter, død
Jacob Villadsen, enkemand
Hendes børn:
Ane Kistine Rasmusdatter
Rasmus Nielsen, 25 år
--------------------------------------------------------------------------------
1384, 72, 28. december 1846, Skørring sogn
Peder Sørensen, død
Hans arvinger:
1) broder til afdødes moder Niels Michelsen, død
1a) Peder Nielsen på Gl. Estrup, 22 år
1b) Søren Nielsen i Torup, 17 år
--------------------------------------------------------------------------------
1385, 73, 29. december 1846, Mørke
Rasmus Bugtrup, død
Ane Marie Michelsdatter, enke
Hans børn:
Rasmus Rasmussen, 27 år
Niels Rasmussen, 16 år
--------------------------------------------------------------------------------
1386, 74, 29. december 1846, Hornslet
Drengen Niels Jørgen Nielsen, død
Hans arvinger:
1) broder Jørgen Nielsen, 13 år
2) broder Mads Nielsen, 11 år
3) moderen ~ Mogens Mortensen
Deres fader var afdøde Niels Jørgensen Pot
--------------------------------------------------------------------------------
1387, 74, 9. april 1847, Tendrup, Hornslet sogn
Søren Rasmussen Bruus, død
Maren Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Rasmus Sørensen, 21 år
Inger Marie Sørensdatter, 23 år
--------------------------------------------------------------------------------
1388, 76, 17. april 1847, Karlby, Krogsbæk sogn
Ane Kirstine Jespersdatter, død
Søren Christensen Hagholdt, enkemand
Afdødes børn:
Alhede Nielsdatter, 9 år
Ane Mette Sørensdatter, 5 år
Enkemandens brødre Jens og Niels
--------------------------------------------------------------------------------
1389, 78, 3. maj 1847, Karlby, Krogsbæk sogn
Jørgen Israelsen anmeldte, at hans svoger tjenestekarl Peder Jespersen var død hos gårdmand Christen Torst i Skørring sogn. Ingen livsarvinger.
--------------------------------------------------------------------------------
1390, 78, 24. april 1847, Skørring sogn
Bodil Nielsdatter, død
Niels Andersen, enkemand
Hendes arvinger:
1) søster Kirsten Nielsdatter ~ Søren Andersen Ostenfeldt af Skødstrup
2) søster Maren Nielsdatter ~ Søren Bertelsen i Skødstrup
3) søster Marie Kirstine Nielsdatter ~ Søren Rasmussen af Skørring sogn
--------------------------------------------------------------------------------
1391, 79, 26. maj 1847, Tendrup, Hornslet sogn
83, 24. november 1847
Mette Kirstine Nielsdatter, død, 58 år
Søren Rasmussen Høg, enkemand
Deres børn:
Niels Sørensen, 40 år
Rasmus Sørensen, 32 år
Niels Sørensen, 28 år
Søren Sørensen, 22 år
Peter Sørensen, 17 år
Kirsten Sørensdatter ~ Jacob Mortensen i Kradberg, Hornslet sogn
Mette Marie Sørensdatter, ugift
Dorthe Sørensdatter, ugift
Ane Marie Sørensdatter, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
1392, 79, 9. juni 1847, Hornslet
Mette Marie Andersdatter, død
Søren Jensen, skovfoged, enkemand
Deres børn:
Jens Sørensen, 6 år
Anders Sørensen 4 1/2 år
Ane Margrethe Sørensdatter, 2 1/2 år
Afdødes fader Anders Lassen Smed af Fløjstrup
--------------------------------------------------------------------------------
1393, 80, 15. juni 1847, Skørring sogn
81, 21. juni 1847
Christen Rasmussen Torst, død
Marie Kirstine Mortensdatter, enke
Hans børn af tidligere ægteskab:
Kirsten Marie Christensdatter, 30 år,
ugift Sophie Christensdatter, ugift
Hans børn med enken:
Mette Christensdatter, 7 år
Ane Christensdatter, 5 1/2 år
Morten Christensen, 3 1/2 år
Christen Rasmussen Christensen, 8 uger
Lavværge Jens Mortensen af Langå
Afdødes broder Niels Christian Rasmussen, murermester i Årslev
--------------------------------------------------------------------------------
1394, 81, 25. juni 1847, Rodskov, Hornslet sogn
Hedevig Elisabeth Møller, død
Hans Sørensen Bach, enkemand
Uskiftet bo med 4 umyndige børn
--------------------------------------------------------------------------------
1395, 82, 19. november 1847, Karlby, Krogsbæk sogn
Ane Marie Andersdatter, død
Søren Sørensen, enkemand
Deres børn:
Søren Sørensen, 10 år
Anders Sørensen, 8 1/2 år
Hans Henrik Sørensen, 6 år
Marie Cathrine Sørensen, 4 1/2 år
Maren Sørensen, 3 år
Karen Sørensen, 1 1/2 år
Afdødes eneste broder Rasmus Andersen af Kolind
--------------------------------------------------------------------------------
1396, 85, 2. marts 1848, Rodskov, Hornslet sogn
87, 11. marts 1848
87, 19. april 1848
88, 5. maj 1848
88, 23. maj 1848
90, 21. juni 1848
91, 30. august 1848
95, 12. januar 1849
101, 19. december 1849
Peder Jensen Bach, død
Hans børn:
Karen Pedersdatter ~ Jacob Simonsen i Gjesing sogn ?
Kirsten Marie Pedersdatter ~ Jens Pedersen i Kolind
Ane Margrethe Pedersdatter, ugift
Else Marie Pedersdatter, ugift
Værge var Rasmus Mogensen fra Rodskov, Hornslet sogn.
Anders Pedersen i Tendrup, Hornslet sogn var til stede. Jacob Simonsen havde en broder Anders Simonsen i Hjelmager.
Ane Margrethe Pedersdatter blev gift med Søren Poulsen fra Balle, Mørke sogn. Hans fader var Poul Jensen i Balle, Mørke sogn.
--------------------------------------------------------------------------------
1397, 89, 26. maj 1848, Rodskov, Hornslet sogn Mølle
Hedevig Elisabeth Møller, død
Hans Sørensen Bach, enkemand
Deres børn:
Jens Christian Hansen, 20 år
Søren Hansen, 15 år
Ane Kirstine Hansdatter, ugift
Maren Hansdatter, ugift
Jens Løvskal i Havmøllen? ~ afdødes søster
--------------------------------------------------------------------------------
1398, 92, 3. november 1848, Skørring sogn mølle
Christiane Marie Friis, død
R Ostenfeldt, enkemand, møller
Deres børn:
Søren Rasmussen Ostenfeldt, 11 år
Christian Frederich Ostenfeldt, 9 år
Laurids Theodor Ostenfeldt, 7 år
Morbroder forvalter Friis på Rosenholm, Hornslet sogn.
--------------------------------------------------------------------------------
1399, 93, 1. december 1848, Karlby, Krogsbæk sogn (Redsøgaard)
Kirsten Sørensdatter, død
Anders Sørensen, enkemand
Hendes børn af tidligere ægteskab:
Karen Marie Christensdatter, 15 år
Ane Christensdatter, 11 år
Kirsten Christensdatter, 13 år
Dorthe Christensdatter, 8 år
Hendes børn med enkemanden:
Christen Andersen, 2 1/2 år
--------------------------------------------------------------------------------
1400, 96, 13. april 1849, Mørke
Karen Andersdatter, død
Hans Madsen, enkemand
Deres børn:
Christian Hansen, 17 år
Mads Hansen, 14 år
Hanne Hansdatter
Mette Marie Hansdatter ~ Rasmus Christensen i Mørke
Maren Dorthea Hansdatter, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
1401, 97, 16. april 1849, Hornslet
Karen Marie Jensdatter, død
Emmert Peter Henriksen, enkemand
Deres børn:
Hans Henrik Pedersen, 5 år
Morfader Jens Olesen af Hornslet
--------------------------------------------------------------------------------
1402, 98, 29. juni 1849, Karlby, Krogsbæk sogn
Søren Rasmussen, død, 19 år gl.
Tjente hos Michel Pedersen. Hans søsters mand Michel Vernersen i Andie
Arvinger var moderen, 3 brødre og 1 søster
--------------------------------------------------------------------------------
1403, 98, 6. august 1849, Hornslet
104, 22. december 1849
Laurs Peter Thomassen, død
Hustruen var i Aarhus, syg
Hans børn af 1. ægteskab:
Thomas Peter Laursen, ukendt opholdssted
Søren Laursen, husmand i Slet, Ning Herred
Frederich Laursen, ukendt opholdssted
Hanne Laursdatter
Lovise Laursdatter
Hans børn af 2. ægteskab med enken:
Søren Laursen
Hans Peter Laursen, 11 år
Christen Laursen, 11 år
Kirstine Laursen, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
1404, 99, 22. september 1849, Karlby, Krogsbæk sogn
101, 10. oktober 1849
Niels Christensen, død
Hedevig Linnemand, enke
Ingen børn, testamente.
--------------------------------------------------------------------------------
1405, 100, 19. oktober 1849, Balle, Mørke sogn
Kirsten Marie Pedersdatter, død
Jens Laursen, enkemand
Deres børn:
Laurs Jensen, 5 år
Peder Jensen, 2 md.
Ane Jensen, 7 år
Ingeborg Jensen, 3 år
Morbroder Søren Pedersen af Balle, Mørke sogn.
--------------------------------------------------------------------------------
1406, 103, 21. december 1849, Hornslet
Ane Sophie Rasmusdatter, død
Niels Olesen, enkemand
Hendes arvinger:
Christen Hansen, 13 år i Voldby
Ane Kirstine Nielsen, 5 år
--------------------------------------------------------------------------------
1407, 105, 27. december 1849, Karlby, Krogsbæk sogn
Mogens Sørensen, død
Ane Laursdatter, enke
Deres barn:
Ane marie Mogensen, 11 år
--------------------------------------------------------------------------------
1408, 105, 5. februar 1850, Mørke
Mette Cathrine Nielsdatter, død
Rasmus Rasmussen Udsen, enkemand
Deres børn:
Rasmus Rasmussen, 19 år
Niels Rasmussen, 17 år
Ane Rasmussen, 18 år
Birthe Marie Rasmusdatter, 13 år
Karen Rasmusdatter, 10 år
Morbroder Jørgen Nielsen af Balle, Mørke sogn.
--------------------------------------------------------------------------------
1409, 106, 13. februar 1850, Rodskov, Hornslet sogn
107, 22. februar 1850
Niels Jensen, død
Mette Johanne Sørensdatter, enke
Deres børn:
Zidsel Marie Nielsdatter ~ Jørgen Thomassen af Ulstrup
--------------------------------------------------------------------------------
1410, 107, 29. marts 1850, Rosenholm, Hornslet sogn skovhus
109, 25. april 1850
Skovfoged Niels Sørensen Bach anmeldte,  at hans kones søster Maren Michelsdatter, der opholdt sig i hus, var død. Ingen børn.
Hendes arvinger:
Niels Michelsen Vestergaard i Karlby, Krogsbæk sogn
Niels Michelsen Nørgaard i Karlby, Krogsbæk sogn
Karen Michelsen ~ Søren Pedersen Laursen gmd. ibid
Alhede Michelsdatter ~ Søren Andersen
Mette Kirstine Michelsdatter ~ Niels Sørensen Bach Rosenholm, Hornslet sogn skovhus
--------------------------------------------------------------------------------
1411, 107, 25. april 1850, Hornslet
Søren Vestergaard anmeldte, at hans datter Ane Kirstine Sørensdatter, 20 år gl. var død
--------------------------------------------------------------------------------
1412, 107, 24. maj 1850, Rodskov, Hornslet sogn
Jørgen Jørgensen Udsen, død
Ane Cathrine Glavind, enke
Deres børn:
Jørgen Jørgensen Udsen, 10 år
Jørgen Glavind Jørgensen, 8 år
Jens Peter Jørgensen, 6 år
Mette Kirstine Jørgensen, 1 år
Født værge Peder Jørgensen Udsen af Karlby, Krogsbæk sogn
Broder Jens Jørgensen Udsen i Skødstrup Mølle
--------------------------------------------------------------------------------
1413, 109, 2. februar 1850, Rosenholm, Hornslet sogn
Marie Demcke, død
enke efter tjener Jensen
Følgende gav afkald på skifte:
Underskrevet af Ane Elisabeth Bruuusdatter føft Jensen i Nørre Lands ~ Peder Marcussen Brundt, Johanne Jensen
Maren Torsager født her? Peder Torsager i Ingstrup
--------------------------------------------------------------------------------
1414, 110, 24. maj 1850, Mørke
Marianne Jensdatter, død
Jacob Villadsen, enke
Arvinger:
1) moderen Karen Nielsdatter, enke efter Jens S MeesBalle, Mørke sogn af Rasted?
2) søster Ane Cathrine Jensdatter ~ Jens Sørensen
3) broder Søren Jensen
--------------------------------------------------------------------------------
1415, 110, 11. september 1850, Karlby, Krogsbæk sogn
115, 15. oktober 1851
Peder Pedersen Halling, død
Hans børn:
Anders Peder Pedersen, 15 år
Søren Pedersen, 10 år
Edel Pedersdatter, 13 år ~ Anders Nielsen Høgh ?
Morbroder Laurs Andersen Bødker af Andie
--------------------------------------------------------------------------------
1416, 112, 17. september 1850, Tendrup, Hornslet sogn
Niels Emmertsens datter Ane Marie Nielsdatter, død, 22 år
--------------------------------------------------------------------------------
1417, 112, 27. december 1850, Rodskov, Hornslet sogn
pige Mette Marie Sørensdatter, død
Afdødes stedfader Jens Thomassen af Rodskov, Hornslet sogn ~ moderen Ane Kirstine Pedersdatter og afdødes broder Søren Sørensen, 15 år
--------------------------------------------------------------------------------
1418, 113, 27. december 1850, Karlby, Krogsbæk sogn (Redsøgaard), Krogsbæk sogn
pige Dorthe Christensdatter, død
afdødes stedfader Anders Sørensen
Hendes arvinger:
1) halvbroder Søren Christensen
2) halvbroder Jens Christensen
3) søster Ane Christensdatter ~ Anders Sørensen
4) helsøster Karen Marie Christensdatter
5) Kirsten Christensdatter
6) Ane Christensdatter
7) halvbroder Christen Andersen, 5 år
--------------------------------------------------------------------------------
SlutNiels Sørensen

Skæring Munkgård gods
Skifteuddrag
1741, 1776-1817

Skæring Munkgaard gods
1741


--------------------------------------------------------------------------------
1419, 11 december 1741, Elsted sogn
Husmand Just Jensen, død
Mette Nielsdatter, enke
Ingen livsarvinger
Hans arvinger:
Broder Christen Jensen i Roskilde
Søster Anne Jensdatter, død i Høje Tåstrup for 20 år siden, efterladende sig en datter, der kort efter moderen var ød
Søster Anne Jensdatter, gift med arbejdsmand eller daglejer  Christopher Svensen? I Roskilde
Broder Jens Jensen
Broder Jacob Jensen
Han døde mellem 11 og 12 november 1741
Enkens lavværge Laurs Sørensen i Hesselballe
De 2 sidstnævne brødre skulle levede og var matroser i Kongens tjeneste på Holmen og boede i Nyboder
--------------------------------------------------------------------------------


Skæring Munkgaard gods
1776-1817

Filmrulle M 10229, Rigsarkivet
--------------------------------------------------------------------------------
1420, 1, 4. september 1776, Skæring, Egå sogn
Niels Olesen, død
Dorthe Jørgensdatter, enke
Deres børn:
Anne Nielsdatter, 10 år
Ole Nielsen, 8 år
Jørgen Nielsen, 5 år
Mette Nielsdatter, 3 år
Formynder Peder Jørgensen af Egå
Lavværge Christen Nielsen Farre
--------------------------------------------------------------------------------
1421, 3, 7. april 1778, Skæring, Egå sogn
Søren Nielsen Mols, død
Johanne Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Poul Sørensen Høgen, 45 år
Maren Sørensdatter ~ Peder Marcussen i Skæring, Egå sogn
--------------------------------------------------------------------------------
1422, 4, 19. april 1779, Skæring, Egå sogn
Karen Jensdatter, død
Jens Nielsen Sparre, enkemand
Deres barn:
Niels Jensen, 4 år
--------------------------------------------------------------------------------
1423, 5, 22. marts 1782, Skæring, Egå sogn
Jørgen Sørensen Trold, død
Han var fra Egsmark på Lyngsbækgaard Gods
Hans arvinger:
1) halvbroder Peder Sørensen, 13 år på Lyngbækgaards Gods
2) halvsøster Giertrud Sørensdatter ~ Lars Borgmester? i Agri
--------------------------------------------------------------------------------
1424, 8, 23. februar 1782, Skæring, Egå sogn
Anders Pedersen, død
Hans arvinger:
1) helbroder Terchild Pedersen i Skæring, Egå sogn
2) helsøster Dorthe Pedersdatter ~ afdøde Anders Thykier
Der blev intet at arve
--------------------------------------------------------------------------------
1425, 9, 22. april 1782, Skæring, Egå sogn
Dorthe Jørgensdatter, død
Niels Laursen, enkemand, stedfader
Hendes børn:
Ole Nielsen, 14 år
Jørgen Nielsen, 12 år
Ane Nielsdatter, 16 år
Mette Nielsdatter, 8 år
Formynder, morbroder Niels Jørgensen i Egå
--------------------------------------------------------------------------------
1426, 10, 30. maj 1782, Skæring, Egå sogn
Niels Laursen, død
Hans arvinger:
1) helbroder Rasmus Laursen, gårdmand i Egå
2) helbroder Simon Laursen, husmand i Egå
--------------------------------------------------------------------------------
1427, 13, 27.juni 1782, Skæring, Egå sogn
Søren Thomassen, død
Hans børn:
Maren Sørensdatter ~ Michel Rasmussen i Vejlby på stiftsprovst Monrads Gods
Maren Sørensdatter ~ Niels Christensen Farre i Skæring, Egå sogn
--------------------------------------------------------------------------------
1428, 14, 15. juli 1782, Skæring, Egå sogn
Jens Andersen, død
Dorthe Nielsdatter, enke
Deres børn:
Michel Jensen, 1 1⁄2 år
Maren Jensdatter, 3 1⁄2 år
Enkens svoger Jens Jensen Kuk
Børnenes oldefader(her farfader) Anders Jacobsen
--------------------------------------------------------------------------------
1429, 15, 22. marts 1782, Skæring, Egå sogn
Anders Thykjær, død
Dorthea Pedersdatter, død
Deres børn:
Peder Andersen Thykjær, 32 år, tjener brygger Voigt i Nyhavn
Karen Andersdatter, 29 år
--------------------------------------------------------------------------------
1430, 16, 22. marts 1783, Skæring, Egå sogn
Niels Nielsen Sparre, død
Karen Andersdatter, enke
Deres børn:
Dorthea Nielsdatter, 1⁄4 år
Lavværge Terchel Pedersen
Farbroder Søren Nielsen Sparre
--------------------------------------------------------------------------------
1431, 17, 23. marts 1783, Skæring, Egå sogn
Peder Jensen, død
Karen Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Jens Pedersen, 8 år
Rasmus Pedersen, 2 år
Anne Pedersdatter, 13 år
Mette Pedersdatter, 10 år
Helle Pedersdatter, 5 år
Enkens fader Rasmus Snedker
--------------------------------------------------------------------------------
1432, 19, 15. juli 1782, Skæring, Egå sogn
Niels Erichsen, død
Maren Rasmusdatter, død
Deres børn:
Rasmus Nielsen, 4 år
Erich Nielsen, 1 år
Farbroder Rasmus Erichsen i Skæring, Egå sogn
--------------------------------------------------------------------------------
1433, 21, 12. december 1782, Skæring, Egå sogn
Jens Nielsen Sparre, død
Dorthe Andersdatter, død
Hans barn:
Niels Jensen, 4 år
Hans børn med enken:
Jens Jensen, 3 år
Karen Jensdatter, 1⁄2 år
Farbroder Søren Nielsen Sparre
Anders Jensen var morbroder til sønnen Niels
--------------------------------------------------------------------------------
1434, 23, 4. april 1786, Skæring, Egå sogn
Anders Jacobsen, død
Magdalene Ladsdatter, enke
Deres børn:
Marcus Andersen, 26 år
Jacob Andersen, 22 år
Kirsten Andersdatter, 20 eller 26 år
--------------------------------------------------------------------------------
1435, 26, 7. oktober 1785, Skæring, Egå sogn
Maren Sørensdatter, død
husmand Rasmus Jensen Kuch, enkemand
Deres børn:
Søren Rasmussen, 21 år
Karen Rasmusdatter, 18 år
Mette Rasmusdatter, 16 år
Farbroder Jens Jensen Kuch fra Kuchstrup?
--------------------------------------------------------------------------------
1436, 26, 17. august 1785, Skæring, Egå sogn
ungkarl Jens Kyndersen, død
Intet at arve, arvinger ikke nævnt
--------------------------------------------------------------------------------
1437, 28, 7. oktober 1786, Skæring, Egå sogn
Jens Andersen, død
Karen Pedersdatter, enke
Hans børn med Maren Andersdatter:
1) Anders Jensen, 40 år, husmand i Skæring, Egå sogn
2) Søren Jensen, 32, landsoldat i Århus
3) Anne Jensdatter, 28 år, tjener i Hjortshøj
4) Karen Jensdatter, død
4a) Niels Jensen, 9 år
Hans børn med enken:
5) Peder Jensen, 7 år
--------------------------------------------------------------------------------
1438, 29, 27. december 1786, Skæring, Egå sogn
tjenestekarl Mads Pedersen, død
Han var fra Mørke
Hans arving:
Anders Fabach, halvbroder
--------------------------------------------------------------------------------
1439, 30, 2. maj 1791, Skæring, Egå sogn
Mette Jensdatter, død
Marcus Rasmussen, enkemand
Hendes børn med Christen Jensen:
Kirsten Christensdatter, 21 år
Hendes børn med enkemanden:
Rasmus Marcussen, 16 år
Ole Marcussen, 13 år
Christiane Marcusdatter, 18 år
Formynder for det ældste barn, Søren Jensen Øverst
--------------------------------------------------------------------------------
1440, 31, 3. maj 1792, Skæring, Egå sogn
Mette Jørgensdatter, død
Rasmus Erichsen, enkemand
Deres børn:
Karen Rasmusdatter, 23 år
Anne Rasmusdatter, 17 år
Maren Rasmusdatter, 6 år
Anne Kirstine Rasmusdatter, 3 år
--------------------------------------------------------------------------------
1441, 32, 7. juli 1792, Skæring, Egå sogn
Anne Nielsdatter, død
Michel Madsen, enkemand
Deres børn:
Niels Michelsen, 2 år
Dorthe Michelsdatter, 4 år
Ellen Michelsdatter, 10 uger
--------------------------------------------------------------------------------
1442, 37, 4. juli 1793, Skæring, Egå sogn
41, 26. september 1793
42, 2. december 1793
Michel Madsen, død
Mette Marie Pedersdatter, enke
Hans børn med Anne Nielsdatter:
Dorthe Michelsdatter, 5 år, hos enken
Niels Michelsen, 3 år, hos enken
Hans barn med enken:
Michel Michelsen, født efter faderen død
Ellen Michelsdatter, 1 år, hos sin farfar Mads Andersen
Lavværge Peder Jensen Øverst fra Skæring, Egå sogn
--------------------------------------------------------------------------------
1443, 38, 5. juli 1793, Skæring, Egå sogn
Ane Sørensdatter, død
Peder Rasmussen Synder, enkemand
Deres børn:
Rasmus Pedersen, 6 år
Jens Pedersen i Hjortshøj var beslægtet med afdøde
--------------------------------------------------------------------------------
1444, 45, 5. maj 1794, Skæring, Egå sogn
Michel Jensen, død
Anders Jørgensens stedsøn
Han havde arv til gode iht. skiftebrev af 15. juli 1782 efter sin fader Jens Andersen
Hans arvinger:
moderen Dorthe Nielsdatter ~ Anders Jørgensen
søster Maren Jensdatter, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
1445, 45, 30. juli 1794, Skæring, Egå sogn
dreng Niels Michelsen, død
var hos Peder Sørensen Udsen
Hans arvinger:
helsøster Dorthe Michelsdatter, i stervboet
helsøster Ellen Michelsdatter, hos bedstefaderen Mads Andersen
halvbroder Michel Michelsen, døde under skiftet
--------------------------------------------------------------------------------
1446, 46, 30. juli 1794, Skæring, Egå sogn
49, 11. december 1794
Michel Michelsen, død
hos Peder Sørensen Udsen
Hans arvinger:
1) moderen Mette Marie Pedersdatter ~ Peder Sørensen Udsen
2) halvsøster Dorthe Michelsdatter
3) halvsøster Ellen Michelsdatter, hos bedstefaderen
--------------------------------------------------------------------------------
1447, 47, 12. november 1794, Skæring, Egå sogn
Ane Nielsdatter, død
Anders Jensen, enkemand
Deres børn:
Bodil Andersdatter, 4 år
Niels Andersen, 19 år
--------------------------------------------------------------------------------
1448, 50, 29. juni 1795, Skæring, Egå sogn
52, 5. oktober 1795
55, 12. april 1796
56, 19. april 1796
aftægtsmand Jørgen Jørgensen, død
Maren Sørensdatter, enke
Hans arvinger:
1) broder Peder Jørgensen i Elsted, død
1a) Jørgen Pedersen, 40 år, gårdmand i Elsted
1b) Karen Pedersdatter ~ Søren Mortensen i Elsted
1c) Maren Pedersdatter ~ Niels Sørensen i Todbjerg
2) broder Niels Jørgensen i Lystrup, død
2a) Poul Nielsen, husmand i Vejlby
2b) Jørgen Nielsen, 38 år, i Elev
2c) Espen Nielsen, 28 år, tjener i Lystrup
2d) Jens Nielsen, 26 år, tjener i Elev
2e) Mette Nielsdatter ~ snedker i Elev
2f) Anne Dorthe Nielsdatter, tjener i Lystrup
2g) Ane Nielsdatter ~ Jens Bondt i Todbjerg, hun død, han rytter i Horsens
2ga) Niels Jensen, 10 år
3) søster Maren Jørgensdatter, død ~ Jens Nielsen i Egå
3a) Jørgen Jensen, 50 år, gårdmand i Egå
3b) Peder Jensen, i Hesselballe, men død
3ba) Jens Pedersen, 17 tjener i Bendstrup
3bb) Jens Pedersen, 12 år, i Hesselballe, hos stedfaderen Søren Olesen
3bc) Anders Pedersen, 8 år
3bd) Niels Pedersen, 6 år
3be) Maren Pedersdatter, 14 år
3c) Niels Jensen, 48 år, husmand i Egå
3d) Søren Jensen, 43 år, gårdmand i Bendstrup
3e) Ane Margrethe Jensdatter ~ Niels Tyrresen i Egå
3f) Mette Jensdatter, død ~ Christen Sørensen i Lystrup
3fa) Poul Christensen, 10 år
4) søster Kirsten Jørgensdatter, død ~ Mogens Nielsen, gårdmand i Terp
4a) Jørgen Mogensen, 42 år, gårdmand i Framlev
4b) Niels Mogensen, 38 år, gårdmand i Terp
4c) Ane Mogensdatter, død ~ Rasmus Holm i Terp
4ca) Peder Rasmussen, 20 år
4cb) Niels Rasmussen, 18 år
4cc) Marianne Rasmusdatter ~ Søren Jensen, gårdmand i Trige
4cd) Ane Kirstine Rasmusdatter
4d) Mette Mogensdatter, død ~ Peder Pedersen i Trige
4da) Søren Pedersen, 3 år
4db) Ane Pedersdatter, 8 år
4dc) Kirsten Pedersdatter, 5 år
5) Mette Jørgensdatter ~ Ole Poulsen i Lystrup, han død, hun var i Elsted hos sin søn Jørgen Olesen
--------------------------------------------------------------------------------
1449, 52, 26. september 1795, Skæring, Egå sogn
54, 7. december 1795
tjenestekarl Ole Nielsen, død
Hans arvinger:
1) broder Jørgen Nielsen, selvejergårdmand i Egå
2) søster Ane Nielsdatter, død ~ Michel Madsen
2a) Dorthe Michelsdatter, 4 år
2b) Ellen Michelsdatter, 3 år
3) Mette Nielsdatter, tjener Peder Andersen, kromand i Skæring, Egå sogn
--------------------------------------------------------------------------------
1450, 58, 9. juli 1796, Skæring, Egå sogn
Maren Nielsdatter, død
Niels Rasmussen Hjord, enkemand
Hendes arvinger:
1) Søren Nielsen Sparre i Skæring, Egå sogn
2) Jens Nielsen Sparre, død
2a) Niels Jensen, 18 år
2b) Jens Jensen, 16 år
2c) Karen Jensdatter
3) halvbroder Rasmus, død
3a) Niels Rasmussen, 24 år
3b) Niels Rasmussen, 10 år
3c) Rasmus Rasmussen, 4 år
3d) Ane Margrethe Rasmusdatter, hos moderen i Hadsten
4) helsøster Kirsten Nielsdatter ~ røgter Peder Gyde i Skæring, Egå sogn
--------------------------------------------------------------------------------
1451, 60, 6. februar 1797, Skæring, Egå sogn
61, 8. marts 1797
Terchel Pedersen, død
Ane Olufsdatter, enke
Hans arvinger:
1) søster Ane Pedersdatter, død
1a) Karen Rasmusdatter ~ Peder Mogensen i Skæring, Egå sogn
1b) Maren Rasmusdatter, i Århus, ugift
2) søster Dorthe Pedersdatter, død
2a) Peder Andersen, tjener hos grev Machhausen i København
2b) Karen Andersdatter ~ Jens Pedersen Snedker, husmand i Skæring, Egå sogn
Som arvinger meldte sig endvidere efterkommere af Jens Øverst i Skæring, Egå sogn.
1) søn Peder Øverst, gårdmand i Skæring, Egå sogn
2) sønnesøn Christen Nielsen i Skjellerup v Hobro
3) datterbarn Kirsten Christensdatter ~ Peder Synder i Skæring, Egå sogn
4) datterbarn Rasmus Marcussen, 21 år
5) datterbarn Ole Marcussen, 17 år
6) datterbarn Christiane Marcusdatter, tjener Peder Pedersen i Hjortshøj
Jens Øverst skulle være en slegfredsøn af arveladerens fader. Disse arvinger var ikke tilstede på
2. skiftesamling
Enkens broder Niels Olesen
--------------------------------------------------------------------------------
1452, 62, 21. juni 1797, Skæring, Egå sogn
Søren Nielsen Sparre, død
Maren Laursdatter, enke
Deres børn:
Laurs Sørensen, 23 år
Lavværge Peder Øverst
--------------------------------------------------------------------------------
1453, 63, 3. maj 1798, Skæring, Egå sogn
Ane Marie Jacobsdatter, død
Anders Jensen, enkemand
Deres børn:
Jens Andersen, 2 år
Maren Andersdatter, 6 uger
--------------------------------------------------------------------------------
1454, 64, 18. maj 1802, Skæring, Egå sogn
66, 14. juni 1802
68, 21. august 1802
Niels Olesen, død
Else Pedersdatter, enke
Hans børn med Karen Jensdatter:
Ole Nielsen, 27 år
Jens Nielsen, 26 år
Hans børn med enken:
Peder Nielsen, 6 år
Søren Nielsen, 4 år
Dorthe Nielsdatter, 14 år
Mette Kirstine Nielsdatter, 12 år
Ane Nielsdatter, 9 år
--------------------------------------------------------------------------------
1455, 70, 28. juli 1806, Skæring, Egå sogn
Jens Andersen Krause, død
Karen Pedersdatter, enke
Hans arvinger:
Peder Andersen Glad i Boeslum i Mols Herred
--------------------------------------------------------------------------------
1456, 72, 21. december 1807, Skæring, Egå sogn
Rasmus Erichsen, død
Bodil Jensdatter
Deres børn:
Ane Rasmusdatter ~ Laurs Jensen
Karen Rasmusdatter ~ Peder Sørensen i Over Hornbæk
Maren Rasmusdatter, tjener Anders Sørensen i Egå
Ane Kirstine Rasmusdatter
--------------------------------------------------------------------------------
1457, 73, 26. januar 1808, Skæring, Egå sogn
Maren Sørensdatter, død
Peder Marcussen, enkemand
Deres børn:
Rasmus Pedersen, i Svinbo
Peder Pedersen, 17 år
Maren Pedersdatter ~ Christen Budtz i Skæring, Egå sogn
Ane Marie Pedersdatter, 23 år
--------------------------------------------------------------------------------
1458, 75, 19. februar 1811, Skæring, Egå sogn
Peder Holm, død
Maren Jensdatter, enke
Deres børn:
Jens Pedersen, 11 år
Maren Pedersdatter, tjener i Grøttrup
Else Pedersdatter, tjener i Grøttrup
Mette Kirstine Pedersdatter, tjener i Segalt
Ellen Pedersdatter, hjemme
Ane Pedersdatter, hjemme
Dorthe Pedersdatter, hjemme
--------------------------------------------------------------------------------
1459, 78, 17. juni 1812, Skæring, Egå sogn
Søren Smed anmeldte at hans hustru Ane Andersdatter var død uden at efterlade sig særkuldbørn
--------------------------------------------------------------------------------
1460, 78, 4. april 1813, Skæring, Egå sogn
Husmand Laurs Jensen anmeldte at hans yngste søn, Rasmus, 1⁄2 år gammel, var død. Intet at dele.
--------------------------------------------------------------------------------
1461, 78, 5. maj 1814, Skæring, Egå sogn
79, 22. december 1814
Peder Sørensen Grosen, død
Ane Katrine Andersdatter, enke
Deres børn:
Søren Pedersen, ca 4 år, hos Poul Skrædder i Lystrup, Egå sogn
Afdødes broder Peder Sørensen Groesen (død under skiftet)
Afdødes broder Niels Groesen i Svinbo
--------------------------------------------------------------------------------
1462, 78, 25. november 1814, Skæring, Egå sogn
Ane Andersdatter, død
Søren Nielsen Smed, enkemand
Deres børn:
Ane Sørensdatter ~ Niels Frederichsen i Vejlby
Maren Sørensdatter, ugift, hjemme
Ane Sørensdatter ~ husmand Niels Christensen Budtz i Skæring, Egå sogn
--------------------------------------------------------------------------------
1463, 80, 6. marts 1816, Skæring, Egå sogn
Anmeldt at Niels Farre var død
--------------------------------------------------------------------------------
1464, 80, 8. maj 1816, Skæring, Egå sogn
Niels Sparre meddelte at hans søn, Niels 11/2 år var død
--------------------------------------------------------------------------------
1465, 80, 6. april 1816, Skæring, Egå sogn
Niels Christensen Farre, død
Maren Sørensdatter, enke
Deres børn:
Christen Nielsen, 29 år
Hans Nielsen, 25 år
Mette Marie Nielsdatter ~ Anders Frederichsen i Elev
Ellen Nielsdatter, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
1466, 83, 18. juni 1814, Skæring, Egå sogn
Anmeldt at husmand Jesper Sørensen af Skæring, Egå sogn, hans datter, Ane Kirstine Jespersdatter var død, 27 uger gl.
--------------------------------------------------------------------------------
1467, 83, 18. september 1814, Skæring, Egå sogn
Niels Sørensen Elsted dokumenterede, at han til Peder Holms 3 døtre Maren Pedersdatter, Else Pedersdatter, Mette Pedersdatter havde udbetalt arv efter skiftebrev af 1811
--------------------------------------------------------------------------------Niels Sørensen

Skårupgård gods
Skifteuddrag
1782-1845

[1782-1845] [1791-1845]


Skårupgård gods
Skifteuddrag
1782-1845--------------------------------------------------------------------------------
1468, 2, 7 maj 1782, Elev sogn
Peder Thomassen, død
Dorthe Sørensdatter, enke
Deres børn:
Søren Pedersen, 16 1⁄2 år
Peder Pedersen, 12 år
Anne Marie Pedersdatter, 13 år
Mette Marie Pedersdatter, 7 år
Farbroder Morten Thomassen
Morbroder Søren Sørensen i Søften
--------------------------------------------------------------------------------
1469, 4, 4 juli 1782, Todbjerg sogn
Maren Pedersdatter, død
Hendes børn:
Jens Jørgensen, 27 år
Margrethe Jørgensdatter, 25 år
Anne Jørgensdatter, 21 år
--------------------------------------------------------------------------------
1470, 5, 8 juli 1782, Sønderskovhuset, Elsted sogn
Maren Johansdatter, død
Hendes arvinger:
1) helbroder Marcus Johansen
2) helbroder Jens Johansen, død ~ Maren Rasmusdatter
2a) Johan Jensen
2b) Rasmus Jensen
2c) Karen Jensen
3) Karen Johansdatter tjener i Århus
4) halvbroder Laurs Johansen af Elsted
5) halvsøster Zara Johansdatter i Hospitalet i Århus
6) halvsøster Maren Johansdatter af Elsted
7) Kirsten Johansdatter, død ~ Søren Jepsersen
7a) Kirsten Sørensdatter
8) Mette Johansdatter ~ Peder Jensen i Lystrup
--------------------------------------------------------------------------------
1471, 5, 12 juli 1782, Elev sogn
Marianne Nielsdatter, død
Laurs Sørensen, enkemand
Deres børn:
Søren Laursen, 5 år
Niels Laursen, 1⁄2 år
--------------------------------------------------------------------------------
1472, 7, 7 august 1782, Sønderskovhuset, Elsted sogn
Karen Nielsdatter, død
Søren Sørensen, enkemand
Deres børn:
Søren Sørensen, 12 uger
--------------------------------------------------------------------------------
1473, 8, 24 september 1782, Elev sogn
Kirsten Nielsdatter, død
Mads Pedersen, enkemand
Deres børn:
Peder Madsen, 22 år
Madsen, 15 år
Søren Madsen, 13 år
Anders Madsen, 10 år
Niels Madsen, 7 år
Anne Madsdatter, 18 år
--------------------------------------------------------------------------------
1474, 9, 25 september 1782, Haarup , Todbjerg sogn
Dorthe Jørgensdatter, død
Christen Ladsen, enkemand
Hendes børn af 1. Ægteskab med Jens Jacobsen:
Søren Jensen, 9 år
Jacob Jensen, 8 år
Jørgen Jensen, 4 1⁄2 år
af 2 ægteskab med enkemanden:
Kirsten Christensdatter, 1 1⁄2 år
--------------------------------------------------------------------------------
1475, 10, 17 januar 1783, Bendstrup, Todbjerg sogn
Tyre Jensdatter, død
Christen Willumsen, enkemand
Deres børn:
Jens Christensen af Hjortshøj, 30 år
Søren Christensen, 21 år
hvilken sidste er bortrømt
Anne Christensdatter, som er død og efterladt sig et barn uden for ægteskab, Marianne Johansdatter
--------------------------------------------------------------------------------
1476, 11, 17 januar 1783, Bendstrup, Todbjerg sogn
Anne Christensdatter, død
Datter:
Marianne Johansdatter, 4 1⁄2 år
Bedstefader Christen Willumsen og morbroder Jens Christensen
--------------------------------------------------------------------------------
1477, 11, 7 august 1782, Lystrup, Egå sogn
Maren Nielsdatter, død
Rasmus Olesen, enkemand
Deres børn:
Niels Rasmussen, 15 år
Anne Margrethe Rasmusdatter ~ Landsoldat Jens Simonsen i Skivholme på Frijsenborg Gods
Maren Rasmusdatter, 23 år
Anne Sophie Rasmusdatter, 19 år i Viborg Tugthus
Mette Rasmusdatter, tjener her i byen, 15 år
--------------------------------------------------------------------------------
1478, 13, 25 februar 1783, Haarup, Todbjerg sogn
Niels Sørensen Haugaard, død
aftægtsmand
Maren Pedersdatter, tidligere død
Hans arvinger:
1) søn Søren Nielsen, død ~ Ingeborg Sørensdatter, der også er død og efterladt:
1a) Maren Sørensdatter, 12 1⁄2 år
2) Karen Nielsdatter ~ Poul Pedersen i Bendstrup, Todbjerg sogn
3) Ingeborg Nielsdatter, død ~ Poul Nielsen i Todbjerg
3a) Niels Poulsen, 11 år
3b) Johanne Poulsdatter, 13 år
3c) Kirsten Poulsdatter, 12 år
--------------------------------------------------------------------------------
1479, 15, 24 juli 1783, Bendstrup, Todbjerg sogn
Maren Andersdatter, død
Søren Øvlesen, enkemand
Deres børn:
Bodil Sørensdatter, 6 uger
--------------------------------------------------------------------------------
1480, 16, 7 april 1784, Haarup, Todbjerg sogn
Birthe Poulsdatter, død
Niels Rasmussen, enkemand
Deres børn:
Niels Nielsen, 8 uger
Ingeborg Nielsdatter, 2 1⁄2 år
--------------------------------------------------------------------------------
1481, 19, 26 april 1784, Lystrup, Egå sogn
Jens Steffensen, død
Maren Poulsdatter, enke
Deres børn:
Poul Jensen, 22 år
Niels Poulsen, 20 år
Morbroder Jens Poulsen
--------------------------------------------------------------------------------
1482, 20, 25 juni 1784, Elsted sogn
Poul Haar, død
Karen Laursdatter, enke
Hans søskende arver:
1) Niels Sørensen Haar af Todbjerg
2) Mette Sørensdatter ~ Søren Pedersen i Grundfør
--------------------------------------------------------------------------------
1483, 21, 10 maj 1784, Haarup, Todbjerg sogn
Anders Jensen Svoger, død
Maren Jørgensdatter, enke
Deres børn:
Ingeborg Andersdatter, 5 år
Zidsel Andersen, 3 år
Jens Andersen, 1 år
1 ægteskab med Ingeborg Pedersdatter:
Dorthe Andersdatter, 16 år
Maren Andersdatter, 13 år
Anne Andersdatter, 10 år
Faderbroder Søren Svoger
--------------------------------------------------------------------------------
1484, 23, 7 oktober 1783, Elev sogn
Ingeborg Jensdatter, død, enke
Hendes børn:
1) Anne Rasmusdatter ~ Peder Pedersen her på stedet
2) Kirsten Rasmusdatter, død
2a) søn udenfor ægteskab Jens Henriksen i Lystrup
2b) Niels Poulsen, bortrejst
2c) Rasmus Poulsen i Sabro
begge i ægteskab med Poul Nielsen
3) Dorthe Rasmusdatter ~ hyrden Jens Erichsen i Haarup
--------------------------------------------------------------------------------
1485, 24, 16 februar 1784, Todbjerg sogn
Maren Joensdatter, død
Hans Jensen, død
De afdødes søn:
Jens Hansen, 1 år og 8 dage
Morfader Jens Dinesen af Haarup
--------------------------------------------------------------------------------
1486, 31, 26. april 1784, Lystrup, Egå sogn
Niels Jensen, død
Kirsten Eskildsdatter, enke
Hans børn af 1. ægteskab:
Jens Nielsen, 10 år
Hans Nielsen, 6 3⁄4 år
Søren Nielsen, 4 1⁄2 år
Hans barn med enken:
Eskild Nielsen
Lavværge Peder Eskildsen af Vejlby
--------------------------------------------------------------------------------
1487, 35, 22. juli 1784, Elev sogn
Baltzer Hansen, død
Karen Sørensdatter, enke
Hans arvinger:
1) helbroder Jens Hansen, gmd i Grundfør
2) helsøster Karen Hansdatter, tjener i København
3) halvbroder Laurids Hansen i København
4) halvsøster Zidsel Hansdatter, hos moderen i Mejlby
Enkens broder Niels Sørensen i Elsted
Under skiftet fødte enken en datter, Zidsel Baltzersdatter
--------------------------------------------------------------------------------
1488, 39, 29. september 1784, Elev sogn
Jacob Pedersen Hedevig, død
Mette Marie Villadsdatter, enke
Hans børn med Maren Poulsdatter:
Anders Jacobsen i Elev
Niels Jacobsen, tjener broderen i Elev
Jens Jacobsen, fæstehusmand i Lystrup
Poul Jacobsen, i København
Laurs Jacobsen, tjener i Skejby
Maren Jacobsdatter
Anne Jacobsdatter ~ Jørgen Hansen, vægter i Århus
Dorthe Jacobsdatter, tjener i Århus
Anne Marie Jacobsdatter, tjeneri Vejlby
Inger Jacobsdatter ~ Jørgen Olesen i Elsted
--------------------------------------------------------------------------------
1489, 40, 5. januar 1785, Todbjerg sogn
Peder Pedersen Skrædder, død
Mette Willumsdatter, enke
Deres børn:
Laurs Pedersen, 3 år
Kirsten Pedersdatter, 1 år
Farbroder Søren pedersen i Grøttrup
--------------------------------------------------------------------------------
1490, 40, 16. februar 1785, Haarup, Todbjerg sogn
Jørgen Jensen, død
Hans arvinger:
1) helbroder Søren Jensen, 12 år
2) helbroder Poul Jensen, 11 år
3) halvsøster Kirsten Christensdatter, 3 3⁄4 år
Afdødes stedfader Christen Lassen
--------------------------------------------------------------------------------
1491, 41, 12. april 1785, Hjortshøj sogn
Karen Laursdatter, død
Michel Jensen, enkemand
Deres børn:
Laurs Michelsen, 14 år
Jens Michelsen, 12 år
Jacob Michelsen, 9 år
Anne Michelsdatter, 5 år
Mandens broder Jens Jensen i Skæring
--------------------------------------------------------------------------------
1492, 42, 22.august 1785, Bendstrup, Todbjerg sogn
Anne Andersdatter, død
Anders Laursen, enkemand
Hendes arvinger:
1) søstersøn Anders Christensen, 31 år, tjener i Kankbølle
2) søsterdatter Maren Christensdatter ~ Rasmus Jensen i Kankbølle
--------------------------------------------------------------------------------
1493, 43, 11. juli 1785, Todbjerg sogn
Christen Madsen, død
Kirsten Rasmusdatter, død
Hans børn med Mette Rasmusdatter:
1) Rasmus Christensen, 38 år, tjener i Haarup
2) Mads Christensen, 31 år i Todbjerg
3) Maren Christensdatter, 30 år, ugift, i Todbjerg
Kirsten Rasmusdatters arvinger:
1) helbroder Jens Rasmussen, død
1a) Anders Jensen i Hadbjerg
1b) Maren Jensdatter
1c) Mette Jensdatter
2) helbroder Peder Rasmussen, død
2a) Christian Pedersen i Hadbjerg
2b) Johanne Pedersdatter ~ Terchel Sørensen i Hadbjerg
3) helsøster Anne Rasmusdatter, død
3a) Rasmus Andersen, tjener i Selling på Kollerup Gods
4) helsøster Ellen Rasmusdatter, enke i Robdrup på Clausholm Gods
--------------------------------------------------------------------------------
1494, 45, 27. marts 1786, Elev sogn
Karen Sørensdatter, død
Søren Nielsen, enkemand
Hendes barn:
Zidsel Baltzersdatter med afdøde Baltzer Hansen
Hendes barn med enkemanden:
Maren Sørensdatter
--------------------------------------------------------------------------------
1495, 49, 30. maj 1786, Haarup, Todbjerg sogn
Hans Nielsen, død
Maren Nielsdatter, enke
Deres børn:
Niels Hansen, 11 år
Christen Hansen, 11 uger
Johanne Hansdatter, 12 år
Maren Hansdatter, 5 år
Morbroder Poul Nielsen af Todbjerg
Lavværge Poul Poulsen
--------------------------------------------------------------------------------
1496, 52, 1. juni 1786, Bendstrup, Todbjerg sogn
Peder Rasmussen, død
Karen Sørensdatter, enke
Deres børn:
Rasmus Pedersen, 5 år
Søren Pedersen, 2 år
Enkens broder Søren Sørensen i Todbjerg
Farbroder Niels Rasmussen i Haarup
--------------------------------------------------------------------------------
1497, 55, 5. januar 1784, Elsted sogn
Enke Anne Sørensdatter, død
Hendes børn:
1) Rasmus Jespersen i Grundfør
2) Søren Jespersen, hyrde i Elsted
3) Christen Jespersen i Fuglslev
4) Peder Jespersen på Sjælland
5) Jens Jespersen i Sundby ved Ålborg, død
6) Maren Jespersdatter, ugift, 64 år
7) Bodil Jespersdatter ~ husmand Anders Christensen i Pannerup
--------------------------------------------------------------------------------
1498, 56, 4. oktober 1786, Haarup, Todbjerg sogn
Niels Nielsen, død
Maren Jørgensdatter, enke
Hans søskende:
1) halvbroder Niels Sørensen, boelsmand i Todbjerg
2) helsøster Johanne Nielsdatter, 42 år, ugift i Todbjerg
--------------------------------------------------------------------------------
1499, 57, 5. oktober 1786, Bendstrup, Todbjerg sogn
Søren Pedersen, død
Hans arvinger:
1) moderen Karen Sørensdatter
2) helbroder Rasmus Pedersen, 5 1⁄2 år
Stedfader Peder Poulsen
--------------------------------------------------------------------------------
1500, 57, 8. august 1786, Bendstrup, Todbjerg sogn
Jens Poulsen, død
Bodil Rasmusdatter, enke
Hans børn med Ane Laursdatter:
Johanne Jensdatter, 28 år
Morbroder til arving, Anders Laursen i Bendstrup, Todbjerg sogn
--------------------------------------------------------------------------------
1501, 59, 10. august 1786, Grøttrup, Todbjerg sogn
Karen Rasmusdatter, død
Jens Jensen Tendrup, enke
Hendes arvinger:
1) helbroder Anders Rasmussen, død i Grøttrup
1a) Rasmus Andersen, 30 år
1b) Niels Andersen, 18 år
1c) Maren Andersdatter, ugift, 25 år
1d) Birgitte Andersdatter, 23 år, tjener i Elsted
2) helsøster Anne Rasmusdatter, død ~ Jens Christensen i Hasle
2a) Niels Jensen, 45 år
2b) Christen Jensen, 42 år
2c) Marianne Jensdatter ~ Riber Søren i Brabrand
2d) Birgitte Jensdatter ~ Poul Terrild i Hasle
3) Maren Rasmusdatter, helsøster, 58 år, ugift, hos Niels Jensen i Grøttrup
--------------------------------------------------------------------------------
1502, 61, 13. november 1786, Grøttrup, Todbjerg sogn
Jens Andersen, død
Hans arvinger:
1) broder Rasmus Andersen, 30 år, tjener i Grøttrup
2) broder Niels Andersen, 18 år, tjener i Trige
3) Maren Andersdatter, 25 år, ugift, i Saastrup, Elsted sogn
4) Birthe Andersdatter, 23 år, ugift, i Saastrup, Elsted sogn
--------------------------------------------------------------------------------
1503, 62, 20 februar 1787, Todbjerg sogn
Mogens Jensen Ring, død
Hans børn:
Jens Mogensen, 26 år tjener i Elsted
Jens Mogensen, 20 år i Todbjerg
Johanne Mogensdatter ~ Niels Poulsen på stedet
Maren Mogensdatter tjener Århus
--------------------------------------------------------------------------------
1504, 63, 28 marts 1787, Haarup, Todbjerg sogn
Karen Rasmusdatter, død
Mogens Nielsen Land, enkemand
Deres børn:
Rasmus Mogensen, 23 år
Jens Mogensen, 15 år
Anne Mogensdatter, 21 år
--------------------------------------------------------------------------------
1505, 65, 10. april 1787, Lystrup, Elsted sogn
Mette Jensdatter, død
Christen Sørensen, enkemand
Deres børn:
Poul Christensen, 2 år
Jens Christensen, 14 uger
Morbroder Jørgen Jensen af Egå
--------------------------------------------------------------------------------
1506, 68, 26. februar 1787, Elev sogn
Anne Nielsdatter, død
Jens Henriksen, enkemand
Deres børn:
Niels Jensen, 1 1⁄4 år
--------------------------------------------------------------------------------
1507, 69, 4. juni 1787, Lystrup, Egå sogn
Søren Jørgensen, død
Dorthea Pedersdatter, enke
Deres børn:
Jørgen Sørensen, 9 år
Peder Sørensen, 7 år
Rasmus Sørensen, 1 år
--------------------------------------------------------------------------------
1508, 71, 20 august 1787, Todbjerg sogn
Niels Sørensen Haar, død
Maren Andersdatter, enke
Hans arvinger:
Mette Sørensdatter ~ Søren Pedersen i Grundfør
--------------------------------------------------------------------------------
1509, 72, 27 oktober 1787, Elev sogn
Bodil Rasmusdatter, død
Søren Jensen, enkemand
Deres børn:
Niels Sørensen, 4 år
Maren Sørensdatter, 13 uger
1 ægteskab med Niels Sørensen:
Rasmus Nielsen, 18 år
Christen Nielsen, 14 år
Anders Nielsen, 12 år
Jens Nielsen, 6 år
Marianne Nielsdatter, 10 år
Maren Nielsdatter, 8 år
--------------------------------------------------------------------------------
1510, 76, 21. december 1787, Todbjerg sogn
Anne Jensdatter Kattrup, død
smed Søren Ladsen, enkemand
Hendes arvinger:
1) halvbrodersøn Ditlev Jensen, ungkarl i Århus, heste og kvæghandler
2) Peder Jensen Kattrup
3) Henrik Jensen Kattrup
4) Dorthea Jensdatter Kattrup ~ Fabricius Frauendorff i Thorsinge Land?
5) Jens Jensen, husmand i Ormslev på Constantinsborg Gods
--------------------------------------------------------------------------------
1511, 79, 17 marts 1788, Todbjerg sogn
Helle Sørensdatter, død
Poul Nielsens enke
Deres børn:
Søren Poulsen, 11 år
Jens Poulsen, 8 år
Ingeborg Poulsdatter, 5 år
Mette Poulsdatter, 4 år
Niels Poulsen, død kort efter moderen, tvilling
Hans Poulsen, død kort efter moderen, tvilling
--------------------------------------------------------------------------------
1512, 82, 18 marts 1788, Haarup, Todbjerg sogn
Niels Jensen, død
Maren Nielsdatter, enke
Deres barn:
Hans Nielsen, 19 uger
--------------------------------------------------------------------------------
1513, 84, 5. juni 1788, Elsted sogn
Anders Pedersen, død
Karen Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Kirsten Andersdatter, 4 1⁄4 år
Enkens broder Christen Rasmussen i Elsted
Afdødes broder Rasmus Pedersen i Elsted
--------------------------------------------------------------------------------
1514, 86, 4. juli 1788, Elev sogn
Niels Christensen Snedker, død
Inger Nielsdatter, enke
Deres børn:
Christen Nielsen, 14 år
Niels Nielsen, 8 år
Anders Nielsen, 7 år
Lavværge Niels Pedersen i Lisbjerg
Afdødes broder Søren Christensen i Hasle
--------------------------------------------------------------------------------
1515, 89, 15. maj 1789, Haarup, Todbjerg sogn
Maren Poulsdatter, død
Søren Jensen, enkemand
Hendes børn med Peder Pedersen:
1) Ingeborg Pedersdatter, død ~ Anders Jensen, død
1a) Dorthe Andersdatter, 21 år
1b) Maren Andersdatter, 19 år
1c) Anne Andersdatter, 15 år
Hendes børn med enkemanden:
1) Poul Sørensen, 31 år
2) Karen Sørensdatter ~ Anders Jensen i Haarup
--------------------------------------------------------------------------------
1516, 92, 17 juni 1789, Haarup, Todbjerg sogn
Ingeborg Sørensdatter, død
Rasmus Christensen, enkemand
Deres børn:
Søren Rasmussen, 8 år
Christen Rasmussen, 6 år
Maren Rasmusdatter, 2 år
--------------------------------------------------------------------------------
1517, 92, 6. juni 1788, Bendstrup, Todbjerg sogn
Rasmus Andersen, død
Mette Nielsdatter, enke
Deres børn:
Anders Rasmussen, 5 år
Niels Rasmussen, 1 1⁄2 år
Farfader Anders Joensen i Elev
--------------------------------------------------------------------------------
1518, 94, 28. januar 1790, Elsted sogn
Søren Jespersen, død
Margrethe Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Kirsten Sørensdatter, 10 år
Ane Sørensdatter, 7 år
--------------------------------------------------------------------------------
1519, 95, 5 februar 1790, Elsted sogn
Maren Sørensdatter, død
Jens Sørensen, enkemand
Deres børn:
1) Søren Jensen, død
1a) Jens Sørensen, død
1b) Peder Sørensen, 16 år
1c) Kirsten Sørensdatter, 27 år ~ Jens Pedersen Brandt i Elev
1d) Kirsten Sørensdatter, 22 år
1e) Maren Sørensdatter
2) Peder Jensen, 49 år
3) Jens Jensen, 47 år
4) Søren Jensen, 39 år
5) Ane Jensdatter, 44 år ~ Christen Jespersen i Bildstrup på Caløe
6) Zarra Jensdatter, 40 år ~ Jens Jacobsen i Lystrup
7) Mette Jensdatter, 30 år ugift
--------------------------------------------------------------------------------
1520, 96, 8. februar 1790, Saastrup, Elsted sogn
pige Maren Andersdatter, død
Hendes arvinger:
1) broder Rasmus Andersen, 34 år
2) broder Niels Andersen, 22 år
3) Birgitte Andersdatter, 27 år
--------------------------------------------------------------------------------
1521, 96, 22 februar 1790, Elev sogn
Maren Pedersdatter, død, opholdskone hos Laurs Andersen
Hendes arvinger, søsterbørn:
1) Peder Sørensen Hjortshøj, gårdmand i Vejlby
2) Ole Sørensen Hjortshøj i Elsted
3) Niels Sørensen Hjortshøj i Brabrand
4) Maren Sørensdatter ~ Laurs Andersen her ved stedet
5) Kirsten Sørensdatter førhen ~ med afdøde Peder Nielsen, Vejlby, men død og efterladt
5a) Karen Pedersdatter, 11 år gl hos en halvbroder Søren Pedersen i Vejlby
--------------------------------------------------------------------------------
1522, 97, 26. februar 1787, Elev sogn
Christen Laursen, død
Helle Christensdatter, enke
Deres børn:
Laurs Christensen, 15 år
Mette Marie Christensdatter, 10 år
--------------------------------------------------------------------------------
1523, 102, 1. juni 1790, Elsted sogn
105, 21. juli 1790
Else Jensdatter, død
Niels Sørensen Groesen, enkemand
Deres børn:
Ellen Nielsdatter, 5 år
Karen Nielsdatter, 2 år
--------------------------------------------------------------------------------
1524, 103, 30. juni 1790, Saastrup, Elsted sogn
105, 17. juli 1790
Maren Pedersdatter, død
Hendes arvinger:
1) broder Christen Pedersen, tjener i Riis på Kielsgaard Gods
2) søster Inger Pedersdatter ~ Anders Vestergaard i Schiellerup by, Linå sogn på Silkeborg Gods
Farbroder Søren Christensen i Saastrup, Elsted sogn
--------------------------------------------------------------------------------
1525, 104, 2. juli 1790, Elsted sogn
111, 22. september 1790
ugift tjenestekarl Niels Olesen Mickuvig, død
Der var ganske få værdier. Han var født i Norge, ingen arvinger kendt.
--------------------------------------------------------------------------------
1526, 106, 23. august 1790, Haarup, Todbjerg sogn
115, 19. november 1790
Maren Nielsdatter, død
Jørgen Sørensen, enkemand
Hendes børn med Hans Nielsen:
Niels Hansen, 14 år
Christen Hansen, 6 år
Johanne Hansdatter, 17 år ~ Anders Pedersen i Mejlby på Clausholm Gods
Maren Hansdatter, 10 år
Hendes børn med Niels Jensen:
Hans Nielsen, 2 1⁄2 år
Morbroder Michel Nielsen i Todbjerg
--------------------------------------------------------------------------------
1527, 111, 20. oktober 1790, Haarup, Todbjerg sogn
Anne Nielsdatter, død
Peder Jørgensen, enke
Deres børn:
Jørgen Pedersen, 1⁄2 år
Karen Pedersdatter, 3 1⁄2 år
--------------------------------------------------------------------------------
1528, 112, 15. november 1790, Bendstrup, Todbjerg sogn
115,
117,
Poul Pedersen, død
Karen Nielsdatter, enke
Deres børn:
Peder Poulsen, 32 år
Jens Poulsen, 28 år
Søren Poulsen, 22 år
Maren Poulsdatter ~ Søren Sørensen i Todbjerg
--------------------------------------------------------------------------------
1529, 118, 29. april 1791, Haarup, Todbjerg sogn
Søren Hansen, død
Inger Nielsdatter, enke
Hans børn med Kirsten Hansdatter:
Hans Sørensen, 40 år
Helle Sørensdatter, 38 år ~ gmd Niels Poulsen i Mejlby
Maren Sørensdatter, 36 år ~ Jens Christensen Smed i Mejlby
Hans børn med enken:
Maren Sørensdatter, 30 år ~ Jens Nielsen Ring i Mejlby
Kirsten Sørensdatter, 29 år ~ Christen Jensen i Ødum
Anne Sørensdatter, 23 år, ugift
Bodil Sørensdatter, 20 år, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
1530, 124, 30 december 1791, Todbjerg sogn
138, 29. november 1792
Niels Poulsen, død
Johanne Mogensdatter, enke
Deres børn:
Mogens Nielsen, 11 år
Søren Nielsen, 1⁄2 år
Anne Nielsdatter, 9 år
Kirsten Nielsdatter, 6 år
--------------------------------------------------------------------------------
1531, 128, 22 marts 1792, Haarup, Todbjerg sogn
135, 28. november 1792
Niels Jensen Svoger, død
ugift
Hans arvinger:
1) helbroder Søren Jensen Svoger, aftægtsmand i Haarup
2) helbroder Anders Jensen Svoger, førhen død og efterladt sig:
2a) Dorthe Andersdatter, 24 år
2b) Maren Andersdatter, 22 år
2c) Anne Rasmusdatter, 17 år
2d) Ingeborg Andersdatter, 13 år
2e) Zidsel Andersdatter, 11 år
2f) Jens Andersen
3) Helsøster Anne Jensdatter ~ Søren Pedersen husmand i Grøttrup
4) helsøster Mette Jensdatter ~ Søren Nielsen Skrædder, husmand i Tendrup
--------------------------------------------------------------------------------
1532, 129, 7. juli 1792, Grøttrup, Todbjerg sogn
Niels Rasmussen, død
Han var fra Egå
Hans broder Jens Rasmussen i Egå
Han var flyttet til Grøttrup for at blive gift, men omkom ved ulykke forinden.
--------------------------------------------------------------------------------
1533, 130, 16 juli 1792, Grøttrup, Todbjerg sogn
137, 29. november 1792
Anne Nielsdatter, død
Niels Jensen, enkemand
Deres børn:
Jens Nielsen, 16 år
Mette Marie Nielsdatter, 27 år
Anne Dorthe Nielsdatter, 22 år ~ Jørgen Pedersen i Haarup
Karen Nielsdatter, 20 år
Børnenes farbroder Jens Pedersen af Hjortshøj
--------------------------------------------------------------------------------
1534, 132, 20 august 1792, Hjortshøj sogn
Bodil Pedersdatter, død
Christen Willumsen, enkemand
Hendes børn med Jens Christoffersen:
Maren Jensdatter ~ Ole Joensen i Ommestrup
--------------------------------------------------------------------------------
1535, 134, 30. oktober 1792, Haarup, Todbjerg sogn
136, 28. november 1792
ugifte Maren Rasmusdatter Sejer, død
Hendes arvinger:
1) søn Jørgen Rasmussen, født uden for ægteskab, tjener i Haarup
--------------------------------------------------------------------------------
1536, 141, 27. december 1792, Todbjerg sogn
145, 24. maj 1793
ugift Ane Sofie Erichsdatter, død
Hendes arvinger:
uægte søn Niels Christensen, 4 1⁄2 år
uægte datter Ane Kirstine Christensdatter, 3⁄4 år
Morbroder Thomas Erichsen, tjener i Århus
--------------------------------------------------------------------------------
1537, 142, 6. maj 1793, Lystrup, Egå sogn
147, 3. oktober 1793
Kirsten Eskilsdatter, død
Søren Pedersen Bak, enkemand
Deres børn:
Maren Sørensdatter, 8 år
Birthe Sørensdatter, 6 år
Dorthe Sørensdatter, 4 år
Maren Sørensdatter, 2 år
Morbroder Laurs Eskildsen af Elev
--------------------------------------------------------------------------------
1538, 145, 5 august 1793, Todbjerg sogn
Anne Michelsdatter, død
Søren Poulsen, enkemand
Hun døde hos sin fader Michel Nielsen i Todbjerg
Barn:
Poul Sørensen, 6 uger
--------------------------------------------------------------------------------
1539, 149, 15. februar 1794, Hjortshøj sogn
Enken Mette Nielsdatter, død
Hendes børn og arvinger:
1) Niels Pedersen, gårdmand i Elev
2) Peder Pedersen, gårdmand i Hjortshøj
3) Rasmus Pedersen, gårdmand i Vejlby
4) Mette Pedersdatter ~ Jens Pedersen, gårdmand i Hjortshøj
5) Anne Kirstine Pedersdatter ~ Niels Rasmussen i Haarup
--------------------------------------------------------------------------------
1540, 149, 23. februar 1794, Lystrup, Egå sogn
Enke Johanne Jensdatter, død
Hendes arvinger:
1) broder Poul Jensen,, aftægtsmand i Grøttrup
2) Peder Jensen, aftægtsmand i Lystrup
3) søster Elle Jensdatter, enke- og aftægtskone hos Laurs Nielsen, hvor også afdøde opholdt sig
Laurs Nielsen var gift med en niece til afdøde
--------------------------------------------------------------------------------
1541, 150, 23 maj 1794, Bendstrup, Todbjerg sogn
151, 20. juni 1794
Inger Poulsdatter, død
Ugift, hendes arvinger:
moderen Maren Pedersdatter, enke
helsøster Maren Poulsdatter, ugift
halvsøster Kirsten Offersdatter ~ husmand Niels Andersen i Fårup på Ristrup Gods
--------------------------------------------------------------------------------
1542, 152, 27 august 1794, Todbjerg sogn
154, 25. september 1794
160, 14. marts 1795
Michel Nielsen, død
børn i 1 ægteskab med Anne Sørensdatter:
Poul Michelsen, 29 år
Maren Michelsdatter ~ Søren Larsen Smed i byen
2 ægteskab med enken Maren Sørensdatter:
Niels Michelsen, 18 år
Søren Michelsen, 7 år
Maren Michelsdatter, 20 år
Johanne Michelsdatter, 10 år
Farbroder Poul Nielsen fra Todbjerg
--------------------------------------------------------------------------------
1543, 158, 23. november 1794, Haarup, Todbjerg sogn
162, 27. maj 1795
Rasmus Christensen, død
Karen Larsdatter, enke
Børn af 1. ægteskab:
Søren Rasmussen, 14 år
Christen Rasmussen, 10 år
Maren Rasmusdatter, 8 år
Lavværge poul Poulsen af Haarup
Farbroder Mads Christensen i Todbjerg
--------------------------------------------------------------------------------
1544, 159, 13. januar 1795, Lystrup, Egå sogn
159, 12. februar 1795
162, 11. juli 1795
ungkarl Niels Sejersen, død
Hans arvinger, søskendebørn:
1) Niels Rasmussen Sejersen fra Kradberg
2) Anders Rasmussen i Mejlby
3) Jørgen Rasmussen i Haarup
--------------------------------------------------------------------------------
1545, 162, 9. september 1795, Haarup, Todbjerg sogn
164, 18. januar 1796
Maren Jørgensdatter, død
Ole Nielsen, enkemand
Deres børn:
Dorthe Olesdatter, 8 år, tvilling
Maren Olesdatter, 8 år, tvilling
Anne Olesdatter, 6 år
Afdødes særbørn:
Ingeborg, 16 år
Zidsel, 14 år
Jens, 13 år
Deres farbroder Søren Jensen i Haarup
--------------------------------------------------------------------------------
1546, 165, 11. marts 1796, Bendstrup, Todbjerg sogn
Anders Lassen, død
Hans børn:
Peder Andersen
Dorthe Andersdatter, 40 år
Bodil Andersdatter
Niels Knudsen af Hesselballe var værge for Bodil
--------------------------------------------------------------------------------
1547, 166, 6. februar 1787, Haarup, Todbjerg sogn
Clemen Andersen, død
Johanne Jensdatter, enke
Deres børn:
Anders Clemensen, 15 år
Jens Clemensen, 11 år
Søren Clemensen, 6 år
Karen Clemensen, 16 år
Jens Clemensen, 1 1⁄2 år
--------------------------------------------------------------------------------
1548, 169, 18. januar 1798, Todbjerg sogn
177, 1. marts 1798
Helle Nielsdatter, død
Conrad Simonsen, enke
Deres børn:
Søren Conradsen, 13 år
Maren Conradsdatter, 9 år
Niels Conradsen, 7 år
Christen Conradsen, 3 år
--------------------------------------------------------------------------------
1549, 172, 26. januar 1798, Hjortshøj sogn
180,
Appelone Nielsdatter, død
Søren Laursen, død tidligere
Ingen fællesbørn.
Der var testamente, et lang skifte.
Hans arvinger:
1) søster Maren Laursdatter, død
1a) datter ~ Christen Clemensen i Søften
1b) Søren Nielsen
2) Ellen Laursdatter, hun var ikke død
2a) Niels Sørensen, 28 år i Årslev
2b) Bodil Marie ~ Peder Madsen
3) Anne Laursdatter, død i Kvottrup
3a) Laurs Pedersen, 30 år
3b) Ole Pedersen, 26 år
3c) Jesper Pedersen, 24 år
Hendes søn:
Poul Sørensen i Oudrupgaarden, 48 år
Et langt og lidt kompliceret skifte
--------------------------------------------------------------------------------
1550, 179, 5. marts 1798, Todbjerg sogn
Maren Nielsdatter, død
Hans Madsen, enkemand
Deres børn:
Mette Hansdatter, 14 år
Birgitte Hansdatter, 11 år
Niels Hansen, 9 år
Maren Hansdatter, 7 år
Anne Hansdatter, 4 år
1 dreng 1 år
--------------------------------------------------------------------------------
1551, 185, 2. april 1798, Hjortshøj sogn
Søren Pedersen, død
Anne Sørnsdatter, enke
Deres børn:
Karen Sørensdatter, 15 år
Dorthe Sørnsdatter, 8 år
Anne Cathrine Sørensdatter, 5 år
Søren Sørensen, 1 1⁄2 år
Lavværge Søren Pedersen af Kankbølle
--------------------------------------------------------------------------------
1552, 188, 14. maj 1798, Hjortshøj sogn
Anne Sørensdatter, død
Niels Jensen, enkemand
Der var testamente, enkemanden arvede
--------------------------------------------------------------------------------
1553, 190, 2. juli 1798, Haarup, Todbjerg sogn
Jørgen Sørensen, død
Karen Larsdatter, enke
Deres børn:
Søren Jørgensen, 6 år
Kirsten Jørgensdatter, 3 år
Bodil Marie Jørgensdatter, 1⁄2 år
--------------------------------------------------------------------------------
1554, 194, 28. februar 1799, Todbjerg sogn
Bodil Olesdatter, død
Hans Madsen, enkemand
Deres barn:
Anne Marie Hansdatter, 5 uger
--------------------------------------------------------------------------------
1555, 195, 18. april 1799, Haarup, Todbjerg sogn
Anne Andersdatter, død
Christen Lassen, enkemand
Hendes barn uden for ægteskab:
Mette Jacobsdatter, 24 år
Deres børn:
Kirsten Christensdatter, 17 år
Jens Christensen, 15 år
--------------------------------------------------------------------------------
1556, 198, 20. februar 1800, Hjortshøj sogn
Michel Jensen, død
Johanne Nielsdatter, enke
Hans børn af 1. ægteskab:
Laurs Michelsen, 28 år
Jens Michelsen, 26 år
Anne Michelsdatter, 19 år
Deres børn:
Karen Michelsdatter, 14 år
Maren Michelsdatter, 9 år
Johanne Michelsdatter, 7 år
Niels Michelsen, 3 1⁄2 år
Peder Michelsen, 3⁄4 år
--------------------------------------------------------------------------------
1557, 200, 30 marts 1801, Hjortshøj sogn
Mette Pedersdatter, død
Jens Pedersen, enkemand
Deres børn:
Peder Jensen, 28 år
Niels Jensen, 25 år
Jens Jensen, 20 år
Søren Jensen 9 år
Dorthe Jensdatter, 26 år
Anne Jensdatter, 22 år
--------------------------------------------------------------------------------
1558, 204, 20 juni 1801, Todberg sogn
Søren Hansen Torst, død
Maren Pedersdatter, død
Der var et testamente, indhold ikke fundet
--------------------------------------------------------------------------------
1559, 204, 21 september 1801, Bendstrup, Todbjerg sogn
207, 8. december 1801
Maren Sørensdatter, død
Jens Poulsen, enkemand
Deres børn:
Ingeborg Jensdatter
--------------------------------------------------------------------------------
1560, 209, 16 juni 1802, Bendstrup, Todbjerg sogn
Jørgen Nielsen, ungkarl, død
Hans arvinger var hans søskendebørn:
1) Jens Nielsen, 28 år i Grøttrup
2) Mette Marie Nielsdatter ~ Hans Christensen i Grøttrup
3) Anne Dorthea Nielsdatter ~ Niels Nielsen i Hjortshøj
4) Maren Nielsdatter, 26 år i Bendstrup, Todbjerg sogn
Niels Jensen i Grøttrup var fader til dem
--------------------------------------------------------------------------------
1561, 210, 16 august 1802, Todbjerg sogn
Mette Pedersdatter, død
Poul Jensen, enke
Deres børn:
Jens Poulsen, 16 år
Peder Poulsen, 14 år
Giertrud Marie Pedersdatter, 18 år
--------------------------------------------------------------------------------
1562, 212, 28 maj 1803, Todbjerg sogn
Maren Poulsdatter, død
Søren Sørensen, enkemand
Deres børn:
Søren Sørensen, 27 år
Poul Sørensen, 23 år
Jens Sørensen, 14 år
Niels Sørensen, 10 år
Maren Sørensdatter, 20 år
--------------------------------------------------------------------------------
1563, 216, 11 oktober 1803, Todbjerg sogn
Inger Pedersdatter, død
Peder Jørgensen Kudsk, enkemand
Deres børn:
Peder Pedersen, 4 år
Anne Pedersdatter, 6 år
--------------------------------------------------------------------------------
1564, 218, 13 april 1804, Todbjerg sogn
Laurs Pedersen, død
Hans søskende arver:
1) Helsøster Karen Pedersdatter ~ Christen Jensen Smed i Aarestrup
2) Giertrud Pedersdatter ~ ?, hun enke i Haverslev
3) halvbroder Peder Christensen Rytter, gårdmand i Rørbech
4) halvsøster Maren Christensdatter ~ Anders Jensen Degn i Brastrup
--------------------------------------------------------------------------------
1565, 221, 9. april 1805, Todbjerg sogn
Maren Andersdatter, død
Rasmus Rasmussen, enkemand
Testamente, enkemanden arvede
--------------------------------------------------------------------------------
1566, 222, 23 oktober 1805, Todbjerg sogn
227, 20. januar 1806
Peder Jørgensen Kudsk, død
Magrethe Nielsdatter, enke
1 ægteskab:
Karen Pedersdatter, 20 år
2 ægteskab:
Ane Pedersdatter, 8 år
Peder Pedersen, 7 år
3 ægteskab:
Niels Pedersen, 1 1⁄2 år
--------------------------------------------------------------------------------
1567, 225, 27 december 1805, Hjortshøj sogn
229, 24. marts 1806
Rasmus Rasmussen, død
Arvinger var hans søsterbørn:
Rasmus Pedersen, 26 år
Søren Pedersen, 22 år
Jørgen Pedersen, 20 år
Maren Pedersdatter, 13 år
Anne Marie Pedersdatter, 13 år
Ane Pedersdatter, 6 år
Børnenes fader Peder Thomassen i Castrup
--------------------------------------------------------------------------------
1568, 226, 8 januar 1806, Grøttrup Todbjerg sogn
231, 14. juli 1806
Jochum Nielsen, død
Kirsten Pedersdatter, enke
Deres børn:
Niels Jochumsen, 31 år
Peder Jochumsen, 28 år
Jens Jochumsen, 26 år
Anders Jochumsen, 20 år
Jens Jochumsen, 15 år
Zidsel Jochumsen, 37 år ~ Jens Nielsen i Iller
--------------------------------------------------------------------------------
1569, 230, 31. marts 1806, Grøttrup, Todbjerg sogn
Ane Cathrine Poulsdatter, død
Peder Sørensen, enkemand
Deres børn:
Jens Sørensen?, 2 år
--------------------------------------------------------------------------------
1570, 234, 13 august 1806, Hjortshøj sogn
Kirsten Andersdatter, død
sognefoged Peder Pedersen, enkemand
Deres børn:
Peder Pedersen, 6 år
Anders Pedersen, 2 år
Birthe Pedersdatter, 13 år
Maren Pedersdatter, 10 år
Mette Pedersdatter, 4 uger
Farbroder Niels Pedersen i Elev
--------------------------------------------------------------------------------
1571, 238, 27 april 1807, Bendstrup, Todbjerg sogn
245, 3. august 1807
Søren Nielsen Sønder, død
Ane Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Mette Sørensdatter, 23 år
Ane Sørensdatter, 18 år
Lavværge Anders Laursen
Farbroder Søren Nielsen, husmand i Rodskov
--------------------------------------------------------------------------------
1572, 240, 22 maj 1807, Hjortshøj sogn
243, 23. maj 1807
246, 12. januar 1808
Peder Pedersen , død
Hans børn:
Birthe Pedersdatter, 14 år
Maren Pedersdatter, 12 år
Peder Pedersen, 6 år
Anders Pedersen, 4 år
Mette Pedersdatter, 3⁄4 år
Den med afdøde forlovede Mette Marie Jensdatter var ikke efter loven 5 2 33 arving efter ham.
Farbroder Niels Pedersen i Elev
--------------------------------------------------------------------------------
1573, 248, 5. januar 1809, Haarup, Todbjerg sogn
251, 9. juni 1809
Christen Lassen, død
Dorthe Andersdatter, enke
Hans børn af tidligere ægteskab:
Jens Christensen, 22 år
Kirsten Christensdatter, ugift i Hadbjerg
Enkens broder Peder Andersen i Bendstrup, Todbjerg sogn
Farbroder Søren Lassen i Todbjerg
--------------------------------------------------------------------------------
1574, 249, 29. marts 1809, Todbjerg sogn
252, 12. december 1809
Jørgen Jensen, død
Ane Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Søren Jørgensen, 43 år
Jens Jørgensen, 31 år, ved Livgarden
Christen Jørgensen, 28 år
Ane Jørgensdatter ~ Peder Andersen i Todbjerg
--------------------------------------------------------------------------------
1575, 251, 11. december 1809, Skaarupgaard, Todbjerg sogn
Christen Pedersen, død
Hans arvinger:
1) helbroder Anders Pedersen i Terp
2) helsøster Marianne Pedersdatter ~ Søren Jensen i Trige
3) halvbroder Søren Nielsen i Todbjerg
--------------------------------------------------------------------------------
1576, 254, 9. januar 1813, Lystrup, Egå sogn
Mette Marie Sørensdatter, død
Poul Jensen Skrædder, enkemand
Testamente efter hvilket længstlevende arver mod et beløb til afdødes arvinger der var:
1) helbroder Niels Grosen, 66 år i Svinbo
2) helbroder Peder Grosen, 62 år, gmd i Skæring
3) helbroder Peder Grosen, 53 år, tjener på Skæring Munkegaard
4) Søren Grosen, død, gårdmand i Skæring
4a) Søren Sørensen, 17 år
4b) Kirsten Sørensdatter, 14 år
4c) Maren Sørensdatter, 6 år
5) helsøster Maren Groesdatter, ugift, i Skæring
--------------------------------------------------------------------------------
1577, 255, 19. juli 1814, Todbjerg sogn
Anders Jensen, død
Dorthe Andersdatter, enke
Afdødes arvinger:
Maren Jensdatter ~ Hans Sørensen
Dorthe Jensdatter ~ Anders Johnsen i Hvilsager
--------------------------------------------------------------------------------
1578, 256, 15. september 1815, Bendstrup, Todbjerg sogn
Peder Andersen, død
Else Andersdatter, enke
Deres børn:
Anders Pedersen, 33 år
Lads Pedersen, 29 år
Jens Pedersen, 26 år
Søren Pedersen, 24 år
Laurs Pedersen, 21 år
Lavværge Anders Andersen
--------------------------------------------------------------------------------
1579, 256, 26. september 1815, Todbjerg sogn
Niels Tost?, død
Maren Pedersdatter, enke
Deres børn:
Peder Nielsen, 36 år
Jens Nielsen, 28 år
Søren Nielsen, 26 år
Niels Nielsen, 21 år
Karen Nielsdatter ~ Thomas Olesen i Hesselballe
--------------------------------------------------------------------------------
1580, 257, 14. marts 1816, Todbjerg sogn
Mads Christensen, død
Mette Willumsdatter, enke
Deres børn:
Christen Madsen, 27 år
Anders Madsen, 20 år
Mette Kirstine Madsdatter ~ Jens Jørgensen i Terp
--------------------------------------------------------------------------------
1581, 257, 31. oktober 1816, Hjortshøj sogn
258, 1. januar 1817
Niels Olesen Holm, død
Ingen arvinger
--------------------------------------------------------------------------------
1582, 257, 7. oktober 1816, Bendstrup, Todbjerg sogn
Christen Jensen Elgaard, død
Maren Jensdatter, enke
Deres børn:
Jens Christensen, 28 år
Niels Christensen, 26 år
Christen Christensen, 22 år
--------------------------------------------------------------------------------
1583, 259, 4. februar 1817, Todbjerg sogn
Hans Madsen, død
Maren Pedersdatter, enke
Hans Børn:
Niels Hansen, 27 år
Mads Hansen, 19 år
Mette Hansdatter, 30 år
Kirsten Hansdatter, 28 år
Maren Hansdatter, 26 år ~ Søren Andersen
Ane Hansdatter, 24 år
Lavæærge, enkens broder Rasmus Pedersen, smed i Elev
--------------------------------------------------------------------------------
1584, 260, 26. april 1817, Grøttrup, Todbjerg sogn
265, 29. august 1817
Mads Pallesen, død
enke?
Hans børn:
Niels Adolf Nielsen, 10 år
Inger Nielsdatter, 12 år
Mette Marie Nielsdatter, 11 år
Edel Kirstine Nielsdatter, 9 år
--------------------------------------------------------------------------------
1585, 263, 8. august 1817, Todbjerg sogn
Søren Larsen, død
Maren Michelsdatter, enke
Deres børn:
Michel Sørensen, 20 år
Lars Sørensen, 14 år
Jens Sørensen, 12 år
Christen Sørensen, 8 år
Søren Sørensen, 4 år
Ane Marie Sørensdatter, 25 år ~ Jens Jacobsen i Bendstrup, Todbjerg sogn
Ane Sørensdatter, 22 år
Kirsten Sørensdatter, 15 år
Morbroder Søren Michelsen i Todbjerg
--------------------------------------------------------------------------------
1586, 266, 4. november 1817, Todbjerg sogn
Ane Sørensdatter, død
Jens Jørgensen, enkemand
Deres børn:
1) Søren Jensen, 35 år
2) Maren Jensdatter ~ Rasmus Olesen i Haarup
2a) Søren Rasmussen, 8 år
2b) Kirsten Rasmusdatter, 10 år
2c) Inger Marie Rasmusdatter, 6 år
--------------------------------------------------------------------------------
1587, 267, 8. juli 1817, Lystrup, Egå sogn
Rasmus Rasmussen, død
Dorthe Pedersdatter, enke
Afdødes arvinger:
1) halvsøster Else Rasmusdatter ~ aftægtsmand Jens Rasmussen i Egå
Dorthe Pedersdatters søn Rasmus Sørensen, fuldmyndig gårdmand i Ramden
--------------------------------------------------------------------------------
1588, 268, 16. januar 1818, Balle, Todbjerg sogn
Peder Christensen, død
Ane Mogensdatter, enke
--------------------------------------------------------------------------------
1589, 269, 6. februar 1819, Hjortshøj sogn
Smed Søren Nielsen, død
Mette Jensdatter, enke
Deres børn:
Jens Sørensen, 27 år
Rasmus Sørensen, 10 år
Marie Kirstine Sørensdatter, 16 år
Ane Sørensdatter, 12 år
Lavværge Jens Knudsen i Trige
--------------------------------------------------------------------------------
1590, 272, 24. september 1819, Lystrup, Egå sogn
277, 10. december 1819
Mette Pedersdatter, død
Poul Jensen, enkemand
Hendes arvinger:
1) Fader Peder Steffensen, død
1a) Jens Pedersen, 60 år, husmand i Skæring
1b) Steffen Pedersen, 57 år, husmand i Storring
1c) Niels Pedersen, 51 år, husmand i Karlby
1d) Ane Pedersdatter, død
1da) Rasmus Rasmussen, 33 år, i Halling
1db) Peder Rasmussen, 31 år, i Hadbjerg
1dc) Laurs Rasmussen, 29 år, i Astrup
1dd) Jens Rasmussen, 26 år, i Kattrup
1de) Niels Rasmussen, 19 år i Bramstrup
1df) Ane Marie Rasmusdatter, i Hadbjerg
2) Farbroder Rasmus Steffensen, død
2a) Jens Rasmussen, aftægtsmand i Egå
2b) Mette Rasmusdatter, død ~ Jens Jensen, husmand i Egå
2ba) Kirsten Jensdatter ~ Johannes Laursen, husmand i Egå
2c) Ane Rasmusdatter, død ~ Jens Sørensen i Harlev
2ca) Søren Jensen i Brendstrup, Tilst sogn
3) Anne Steffensdatter, død ~ Niels Torst? i Langskov
3a) Steffen Nielsen i Langskov
4) morbroder Søren Poulsen i Lystrup, død
4a) Christen Sørensen, død på Sjælland
4aa) Poul Christensen, husmand i Egå
4b) Niels Sørensen, selvejer på Spørring mark
4c) Peder Sørensen, husmand i Terp, Lisbjerg sogn
4d) Sara Sørensdatter, død ~ i Geding, Tilst sogn
4da) Ole Jensen, i Randers
4db) Søren Jensen, i Nørre Herred?
4dc) Maren Jensdatter, i True?
4e) Zidsel Sørensdatter, død ~ underofficer Helbert i Århus
4ea) Bodil Marie
4f) Maren Sørensdatter ~ Laurs Nielsen i Hvilsted
5) Ole Poulsen, død
5a) Jørgen Olesen, død
5aa) Ole Jørgensen, gårdmand i Elsted
5ab) Jacob Jørgensen, i København
5ac) Mette Jørgensdatter ~ Eskild Pedersen i Vejlby
5ad) Ane Jørgensdatter i Elsted
5b) Mette Olesdatter, i Elsted
6) Zidsel Poulsdatter, død i Mollerup
6a) Niels Jensen, aftægtsmand i Framlev
7) Jens Poulsen, gårdmand i Elsted, død
7a) Poul Jensen i Elsted, død
7aa) Mette Marie Poulsdatter, i Elsted
7ab) Marianne Poulsdatter i Lystrup
7b) Anders Jensen, i Elsted
7c) Maren Jensdatter, død ~ Niels Thomassen i Linå, Todbjerg sogn
7ca) Thomas Nielsen, 28 år
7cb) Jens Nielsen, 22 år
7cc) Inger Nielsdatter, 24 år
7cd) Ellen Nielsdatter, 20 år
7d) Zidsel Jensdatter, død ~ Rasmus Jensen i Elsted
7da) Mogens Rasmussen, 10 år
7db) Ellen Rasmusdatter, 12 år
7dc) Marianne Rasmusdatter, 10 år
8) Niels Poulsen, død i Lystrup
8a) Poul Nielsen i Elsted, død
8aa) Rasmus Poulsen i Elsted
8ab) Sara Poulsdatter ~ Christen Rasmussen i Brandstrup
8ac) Ellen Poulsdatter i Lystrup
8ad) Maren Poulsdatter
8b) Jens Nielsen, 47 år, i Vejlby
8c) Søren Nielsen, 43 år, i Halling
9) Niels Poulsen, død i Elsted
9a) Margrethe Nielsdatter
--------------------------------------------------------------------------------
1591, 275, 14. oktober 1819, Haarup; Todbjerg sogn
Peder Jensen, død
Kirsten Rasmusdatter, enke
Deres børn:
1) søn Jens Pedersen, død
1a) Peder Jensen, 28 år
1b) Bodil Marie Jensdatter
2) Marianne Pedersdatter, 44 år
3) Karen Pedersdatter, 42 år
Afdødes broder Jens Jensen i Elsted
--------------------------------------------------------------------------------
1592, 285, 6. december 1820, Lystrup, Egå sogn
Kirsten Nielsdatter, død
7 år og 10 måneder
Fader Niels Jochumsen, ejede intet og begge forældre levede
--------------------------------------------------------------------------------
1593, 285, 24. 1821, Grøttrup, Todbjerg sogn
Maren Sørensdatter, død
Jens Sørensen, enkemand
Der var lavet testamente, ingen arvinger nævnt. Længstlevende arvede.
--------------------------------------------------------------------------------
1594, 285, 24. juli 1821, Hjortshøj sogn
Johannes Espensen anmeldte at hans datter Ane Dorthe, 19 dage gl. var død, ejede intet, begge forældre levede
--------------------------------------------------------------------------------
1595, 285, 25. august 1821, Hjortshøj sogn
Rasmus Sørensen, død, 13 år
Hans arvinger:
1) moderen Mette Jensdatter ~ Christen Rasmussen
2) broder ungkarl Jens Sørensen, 30 år
3) søster Marie Kirstine Sørensdatter, 18 år
4) søster Ane Sørensdatter, 15 år
--------------------------------------------------------------------------------
1596, 286, 3. marts 1822, Todbjerg sogn
Bodil Andersdatter, død
Rasmus Rasmussen, enkemand
Testamente, ingen arvinger nævnt, længstlevende arver
--------------------------------------------------------------------------------
1597, 286, 29. april 1823, Lystrup, Egå sogn
291, 14. november 1823
298
Søren Pedersen Bak, død
Marianne Rasmusdatter, enke
Hans børn af 1. ægteskab:
1) Maren Sørensdatter ~ Peder Nielsen i Åby
2) Dorthe Sørensdatter ~ Søren Sørensen i Elsted
3) Maren Sørensdatter ~ Ole Mogensen i Karlby på Rosenholm Gods
Hans børn af 2. ægteskab:
Peder Sørensen, 25 år
Rasmus Sørensen, 16 år
Ane Sørensdatter, 26 år
Johanne Sørensdatter, 11 år
--------------------------------------------------------------------------------
1598, 290, 26. september 1823, Todbjerg sogn
293, 30. december 1823
Christen Sørensen, død
Ane Marie Jørgensdatter, enke
Deres børn:
Søren Christensen, 26 år
Jørgen Christensen, 14 år
datter, 20 år
--------------------------------------------------------------------------------
1599, 290, 18 august 1823
296b, 16. juli 1823, Lystrup, Egå sogn
Anmeldelse af konkurs
Jens Christensen Haarup og hustru Maren Pedersdatter indgav konkursbegæring
--------------------------------------------------------------------------------
1600, 300, 10. januar 1824, Bendstrup, Todbjerg sogn
Ingeborg Jensdatter, død
fader Jens Poulsen
--------------------------------------------------------------------------------
1601, 301, 8. februar 1824, ukendt
Christen Rasmussen, barn 1⁄4 år gl. død
Moderen tjenestepige Ane Pedersdatter
--------------------------------------------------------------------------------
1602, 301, 23. februar 1824, Bendstrup, Todbjerg sogn
Anmeldt at Rasmus Christensens søn Rasmus var død, 4 uger gl.
--------------------------------------------------------------------------------
1603, 301, 7. februar 1825, Lystrup, Egå sogn
305, 31. maj 1825
306 14. oktober 1825
310, 29. december 1826
Jens Jacobsen, død
Zara Jensdatter, enke
Hans arvinger:
1) broder Niels Jacobsen, død i Vejlby
1a) Laurs Nielsen
1b) Volborg Nielsdatter, ugift
1c) Bodil Marie Nielsdatter
2) broder Laurs Jacobsen, død
2a) Karen Laursdatter i Vejlby, ugift
3) broder Poul Jacobsen, død
3a) Jacob Poulsen, 15 år
3b) Stine Poulsdatter ~ kromand Johannes Schytte i Rønne
3c) Mette Kirstine Poulsdatter ~ bødkermester Møller i Århus
3d) Anne Marie Poulsdatter ~ i København
3e) Christiane Poulsdatter på Sjælland
3f) Maren Poulsdatter, ugift
4) søster Anne Marie Jacobsdatter, enke i Elsted ~ Poul Nielsen
5) søster Inger Jacobsdatter, enke i Elsted efter Jørgen Olesen
6) Dorthe Jacobsdatter, død
6a) Christen Bårhøj, bødker i Århus
7) Maren Jacobsdatter, død
7a) Dorthe Laursdatter ~ Peder Nielsen i Vejlby
--------------------------------------------------------------------------------
1604, 304, 18. maj 1825, Lystrup, Egå sogn
Indsidder Anders Nielsen anmeldte, at hans kones slegfredbarn var død uden midler
--------------------------------------------------------------------------------
1605, 306, 19. september 1825, Lystrup, Egå sogn
Niels Jacobsen i Lystrup anmeldte at hans datter Maren, 19 år gl. var død. Ingen værdier.
--------------------------------------------------------------------------------
1606, 307, 14. marts 1826, Lystrup, Egå sogn
308, 21. december 1826
Enke Marianne Rasmusdatter, død
Søren Pedersen Bak, død
Deres børn:
Peder Sørensen Bak
Rasmus Sørensen
Johanne Sørensdatter, ugift, hjemme
Ane Sørensdatter ~ Thomas Mogensen i Skjørring på Rosenholm Gods
--------------------------------------------------------------------------------
1607, 308, 26. maj 1826, Bendstrup, Todbjerg sogn
Jens Jensen anmeldte at hans datter Ellen var død. Ingen midler.
--------------------------------------------------------------------------------
1608, 312, 6. maj 1829, Todbjerg sogn
Maren Michelsdatter, død
Søren Mogensen, enke
Deres børn:
Michel Sørensen
Lars Sørensen
Jens Sørensen, 24 år
Christen Sørensen, 21 år
Søren Sørensen, 17 år
Ane Marie Sørensdatter ~ Jens Jacobsen i Bendstrup, Todbjerg sogn
Ane Sørensdatter ~ Mogens Jensen i Røve
Kirsten Sørensdatter ~ Poul Espensen
--------------------------------------------------------------------------------
1609, 314, 6. juli 1830, Todbjerg sogn
Dorthea Andersdatter, død
Anders Andersen, enkemand
Ingen børn, ægtefællen arvede iht. testamente
--------------------------------------------------------------------------------
1610, 315, 29. august 1830, Elsted sogn
Rasmus Poulsen, død
Ane Jørgensdatter, enke
Deres børn:
Datter 2 år gammel
--------------------------------------------------------------------------------
1611, 315, 14. september 1830, Todbjerg sogn
Anders Andersen, anmeldte at hans søn Anders Andersen var død
--------------------------------------------------------------------------------
1612, 315, 8. marts 1832, Todbjerg sogn
317, 24. januar 1833
Poul Jensen, død
Ingeborg Andersdatter, enke
Hans børn:
1) Jens Poulsen i Grundfør
2) Anders Poulsen, 21 år
3) Maren Poulsdatter ~ Søren Mogensen, død
4) Marie Poulsdatter ~ Rasmus Pedersen i Svinboe
5) Peder Poulsen, død
5a) Mette Marie Pedersdatter
--------------------------------------------------------------------------------
1613, 318, 19. september 1832, Todbjerg sogn
320, 31. december 1833
Enke Ane Marie Jørgensdatter, død
Christian Sørensen, død
Deres børn:
Jørgen Christiansen, 21 år
Anne Christiansdatter ~ Mads Hald
--------------------------------------------------------------------------------
1614, 318, 18. marts 1833, Grøttrup, Todbjerg sogn
320, 31. december 1833
Michel Christensen, død
Hans arvinger:
1) broder Niels Christensen i Linaae
2) søster Inger Christensdatter ~ Niels Nielsen i Grundfør
3) søster Dorthe Marie Christensdatter, 20 år
--------------------------------------------------------------------------------
1615, 321, 13. marts 1834, Todbjerg sogn
322, 15. juli 1834
Søren Andersen, død
Maren Hansdatter, enke
Deres børn:
Anders Sørensen, 17 år
Hans Sørensen, 13 år
--------------------------------------------------------------------------------
1616, 324, 12. juni 1837, Bendstrup, Todbjerg sogn
Jørgen Jensen, død
Else Andersdatter, enke
Deres børn:
Anders Jørgensen, 22 år
Jens Jørgensen, 18 år
Farbroder gmd Rasmus Jensen i Kradberg
--------------------------------------------------------------------------------
1617, 324, 20. oktober 1837, Todbjerg sogn
Anders Andersen anmeldte at hans udøbte datter var død, 8 dage
--------------------------------------------------------------------------------
1618, 325, 14. juni 1839, Todbjerg sogn
Søren Mogensen anmeldte at hans datter Johanne Marie var død, 3 år
--------------------------------------------------------------------------------
1619, 325, 4. september 1839, Grøttrup, Todbjerg sogn
Niels Lassen anmeldte at hans søn Niels var død, 9 uger
--------------------------------------------------------------------------------
1620, 325, 19. marts 1840, Bendstrup, Todbjerg sogn
328, 31. december 1840
Karen Jensdatter, død
Jens Poulsen, enkemand
Deres børn:
Poul Jensen
Helle Jensdatter, 34 år
Jens Jensen, 33 år
Karen Jensdatter, 31 år
Poul Jensen, 28 år
Niels Jensen, 26 år
--------------------------------------------------------------------------------
1621, 327, 4. juli 1840, Bendstrup, Todbjerg sogn
Poul Pedersen, død
Maren Hansdatter, enke
Deres børn:
Hans Poulsen, 20 år
--------------------------------------------------------------------------------
1622, 327, 19. juli 1840, Todbjerg sogn
Anders Andersen anmeldte at hans søn Søren var død
--------------------------------------------------------------------------------
1623, 329, 24. februar 1842, Lystrup, Egå sogn
335, 25. januar 1843
Niels Jochumsen, død
Ingeborg Christensdatter, enke
Deres børn:
Ane Kirstine Nielsdatter ~ Jens Pedersen
Maren Nielsdatter ~ Hans Sørensen i Egå
Peder Nielsen, 26 år
Mette Nielsdatter, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
1624, 332, 14. juli 1842, Bendstrup, Todbjerg sogn
335, 25. januar 1843
336, 13. oktober 1843
339, 23. november 1843
340, 30. december 1843
Jens Poulsen, død
Hans børn:
Poul Jensen
Helle Jensdatter, 36 år
Jens Jensen
Karen Jensdatter, 33 år
Poul Jensen, 30 år
Niels Jensen, 28 år
--------------------------------------------------------------------------------
1625, 333, 3. september 1842, Bendstrup, Todbjerg sogn
Niels Christensen Elgaard, død
Anne Andersdatter, enke
Deres børn:
Christen Nielsen, 26 år
Anders Nielsen, 21 år
Jens Christian Nielsen, 17 år
Anne Kirstine Nielsdatter, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
1626, 333, 15. januar 1843, Todbjerg sogn
338, 22. november 1843
Søren Mogensen, død
Maren Poulsdatter, enke
Deres børn:
Mogens Sørensen, 10 år
Poul Sørensen, 4 år
--------------------------------------------------------------------------------
1627, 336, 16. februar 1843, Todbjerg sogn
Maren Sørensdatter, død
Christen Madsen, enkemand
Deres børn:
Søren Christensen, 34 år
Mette Kirstine Christensdatter, 28 år
Mads Christensen, 27 år
Christen Christensen, 24 år
Kirstine Christensen, 18 år
--------------------------------------------------------------------------------
1628, 336, 28. marts 1843, Todbjerg sogn
Søren Mogensens enke Maren Poulsdatter anmeldte at hendes søn Poul, 4 år, var død
--------------------------------------------------------------------------------
1629, 336, 18. april 1843, Lystrup, Egå sogn
Enke Ingeborg Christensdatter, død
Niels Jochumsen, død
Deres børn:
Ane Kirstine Nielsdatter ~ Jens Pedersen
Maren Nielsdatter ~ Hans Sørensen i Egå
Peder Nielsen, 26 år
Mette Nielsdatter, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
1630, 337, 30. oktober 1843, Todbjerg sogn
339, 22. november 1843
Enke Maren Sørensdatter, død
Christen Madsen, død
Deres børn:
Søren Christensen
Mads Christensen, 28 år
Christen Christensen, 25 år
Mette Kirstine Christensdatter, 28 år
Kirsten Christensdatter, 18 år
--------------------------------------------------------------------------------
1631, 340, 18. december 1843, Bendstrup, Todbjerg sogn
Lars Pedersen anmeldte at hans datter Mette Kirstine var død 6 år gl
--------------------------------------------------------------------------------
1632, 341, 2. april 1844, Todbjerg sogn
Anders Andersen anmeldte at hans søn Anders var død 12 år gl.
--------------------------------------------------------------------------------
1633, 341, 8. februar 1845, Egå sogn
Jens Jensen, 19 år gl., død
Fader: Jens Christensen
--------------------------------------------------------------------------------
1634, 341, 22. februar 1845, Lystrup, Egå sogn
341, 31. maj 1845
342, 12. juni 1845
Peder Sørensen Bak, død
Kirsten Sørensdatter, enke
Deres børn:
Søren Pedersen, 19 år
Søren Pedersen, 16 år
Niels Pedersen, 10 år
Anders Pedersen, 5 år
Marianne Pedersdatter, 17 år
Karen Marie Pedersdatter, 12 år
Kirsten Marie Pedersdatter, 4 år
--------------------------------------------------------------------------------
1635, 341, 26. april 1845, Bendstrup, Todbjerg sogn
Lars Pedersen anmeldte at hans datter Ellen var død 4 år gl.
--------------------------------------------------------------------------------
1636, 343, 8. juli 1845, Bendstrup, Todbjerg sogn
Lars Pedersen anmeldte at hans datter Else Marie Larsdatter, 23 år, var død
--------------------------------------------------------------------------------
Skårupgård gods
Skifteuddrag
1791-1845


-------------------------------------------------------------------------------
1637, 53, 28 april 1791, Elsted sogn
54, 12 maj 1791
60, 11 august 1791
62, 22 september 1791
66, 2 December 1791 - slutter side 71
Enkemand Jens Sørensen, død
Hans børn:
1) Peder Jensen, 50 år, tjener ved Skaarupgaard
2) Jens Jensen, 48 år, husmand i Elsted
3) Søren Jensen, 40 år, gårdmand i Elsted
4) Søren Jensen, død
4a) Jens Sørensen, 29 år, død
4b) Peder Sørensen, 17 år, bortrømt fra byen for 1 1/2 år siden
4c) Kirsten Sørensdatter, 27 år ~ Jens Pedersen Brandt i Trige
4d) Karen Sørensdatter, 23 år, ugift, tjener i København
4e) Maren Sørensdatter, 16 år, tjener i Hjortshøj
5) Zara Jensdatter, gift med Jens Jacobsen, husmand i Lystrup, Egå sogn
6) Mette Jensdatter, 31 år, ugift
7) Anne Jensdatter, død, var gift med Christen Jespersen i Bjødstrup
7a) Jens Christensen, 3 år
7b) Maren Christensdatter, 26 år, ugift
7c) Anne Christensdatter, 23 år,  tjener i Kradberg, trolovet med Rasmus Christensen
7d) Karen Christensdatter, 12 år, hjemme
7e) Inger Christensdatter, 9 år
--------------------------------------------------------------------------------
1638, 56, 25 maj 1791, Elsted sogn
58, 22 juni 1791
Indsidder Laurs Johansen, død
Anne Pedersdatter, enke
Ingen livsarvinger. Hans hel- og halvsøskende:
1) helsøster Maren Johansdatter, indsidder og enke i Elsted
2) helsøster Zara Johansdatter, over 60 år, ugift er i Aarhus Hospital
3) helsøster Mette Johansdatter, død, var gift med Peder Jensen i Lystrup, Elsted sogn
3a) Jens Pedersen, gårdmand i Lystrup, Elsted sogn
3b) Espen Pedersen, gårdmand i Egå
3c) Peder Pedersen, 25 år, tjener i Lystrup
3d) Christen Pedersen, gårdmand i Vejlby
3e) Karen Pedersdatter, gift med gårdmand Søren Jensen i Egå
3f) Anne Dorthe Pedersdatter, gift med gårdmand Søren Rasmussen i Lystrup, Elsted sogn
3g) Karen Pedersdatter, gift med Søren Andersen i Trige
4) halvbroder Jens Johansen, død, var gift med Maren Rasmusdatter, hun gift med Peder Jørgensen
4a) Johan Jensen, 21 år, tjener i Haarup
4b) Rasmus Jensen, 18 år, tjener i Lystrup
4c) Karen Jensdatter, 23 år
5) halvbroder Markus Johansen, 51 år, opholder sig i Elsted
6) Karen Johansdatter, gift med Jørgen Hansen Skrædder i Trige
Lavværge var Rasmus Pedersen i Elsted
--------------------------------------------------------------------------------
1639, 62, 26 september 1791, Elsted sogn
73, 21 februar 1792,
76-79 21 maj 1792, incl diverse dokumenter
Indsidderenke Ane Pedersdatter Winther, død
Laurs Johansen, død
Hun efterlod sig ingen livsarvinger
Hendes arvinger:
Mads Rasmussen Winther, selvejerhusmand i Kradberg og hans søster Anne Rasmusdatter Winther, indsidderenke efter afgangen Søren Pedersen i Hornslet, meldte sig som arvinger, idet de var søskende børn af afdøde.
Der meldte sig ikke andre arvinger
--------------------------------------------------------------------------------
1640, 71, 9 December 1791, Elsted sogn
Tjenestekarl Niels Olesen Mickuvig, død 2 juli 1790
Han døde hos gårdmand Christen Rasmussen i Elsted
Hans arvinger var indkaldt i Berlingske Tidende, 4. 15. og 25. oktober 1790, men ingen  meldte sig.
Se side 104 I forrige protokol
Skiftet slutter side 73
--------------------------------------------------------------------------------
1641, 79, 23 juli 1792, Elsted sogn
Kirsten Rasmusdatter, død
Indsidderhusmand Anders Pedersen Bech, enke
Deres børn:
Rasmus Andersen, 6 uger
Maren Andersdatter 1 1/2 år
--------------------------------------------------------------------------------
1642, 81, 23 februar 1793, Elsted sogn
84, 23 marts 1793
Karen Nielsdatter, død
Søren Nielsen, enke
Deres barn:
Christen Sørensen, 27 år, tjener i Hesselballe
Hendes børn med tidligere afdød ægtefælle Christen Sørensen:
Anne Christensdatter, gift med gårdmand Christen Rasmussen på stedet
Zidsel Christensdatter, gift med spækhøker Knud Laursen i København, der gav afkald på arv i erklæring af 14 marts 1793
--------------------------------------------------------------------------------
1643, 83, 27 februar 1793, Pannerup, Trige sogn
87, 27 marts 1793
90, 9 juli 1793
Aftægtsmand Dines Jensen, død
Apelone Jensdatter, enke
Ingen børn i ægteskabet. Hans arving.
1) halvsøster Bodil Rasmusdatter, død i Elev efter 2 ægteskaber, børn med Niels Sørensen
1a) Rasmus Nielsen, 23 år, tjener i Elev
1b) Christen Nielsen, 21 år, tjener i Spørring
1c) Anders Nielsen, 18 år, tjener i Elev
1d) Jens Nielsen, 11 år, tjener i Hjortshøj
1e) Marianne Nielsdatter, 16 år, tjener i Elev
1f) Maren Nielsdatter, 14 år, tjener i Viby
Børn med Søren Jensen:
1g) Niels Sørensen, 9 år
1h) Maren Sørensdatter, 5 år
--------------------------------------------------------------------------------
1644, 93, 25 august 1793, Elev sogn
94, 2 september 1793
Musketer Philip Bogen, død
Han var inkvarteret hos gårdmand Christen Rasmussen
--------------------------------------------------------------------------------
1645, 95, 11 november 1793, Elsted sogn
96, 9 december 1793
105, 9 april 1794
Husmand Anders Rasmussen Lund, død
Elisabeth Nielsdatter, enke
Ingen livsarvinger. Hans arvinger:
1) halvbroder Niels Christensen Als, død i Elev, var gift med Dorthe Jensdatter
1a) Christen Nielsen, død, har boet i Øster Tørslev og været smed der
1aa) Niels Christensen, 12 år, tjener ved Demstrup
1ab) Peder Christensen, 9 år, hjemme hos moderen i Øster Tørslev
1b) Jens Nielsen, 26 år, tjener i Elev
1c) Karen Nielsdatter, gift med skibstømrersvend Hans Larsen i København
1d) Anne Nielsdatter,  også gift med en skibstømrersvend i København, men hans navn ukendt
1e) Else Nielsdatter, gift med husmand Michel Michelsen i Fløjstrup på Moesgaard Gods
1f) Mette Nielsdatter, 29 år, ugift
1g) Margrethe Nielsdatter, 23 år, ugift, ejer på Hjortshøjlund
Lavværge var skoleholder Niels Knudsen i Elsted
Der blev intet til arvingerne
--------------------------------------------------------------------------------
1646, 99, 24 December 1793, Elsted sogn
101, 27 januar 1794
107, 11 april 1794
Indsidderenke Karen Laursdatter, død
Ingen livsarvinger, hendes arvinger:
1) helbroder Niels Laursen, død
1a) Laurs Nielsen, gårdmand i Elsted
1b) Søren Nielsen, gårdmand i Elev
1c) Anne Nielsdatter, gift med gårdmand Thomas Sørensen i Elsted
2) helsøster Kirsten Laursdatter i Elsted
2a) Niels Jensen, 42 år, tjener i Hjortshøj
2b) Anders Jensen, skrædder og husmand i Todbjerg
2c) Maren Jensdatter, gift med selvejer Hans Sørensen i Sønder Kastrup
2d) Dorthe Jensdatter, 36 år, ugift, tjener i Hjortshøj
--------------------------------------------------------------------------------
1647, 100, 8 januar 1794, Elsted sogn
103, 5 februar 1794
Indsidderhusmand Rasmus Pedersen, død
Ellen Poulsdatter, enke
Ingen børn, hans arvinger:
1) helbroder Søren Pedersen, husmand i Grøttrup
2) helbroder Anders Pedersen, død, boede i Elsted
2a) Kirsten Andersdatter, 10 år, hos modren Kirsten Rasmusdatter i Elsted
Gårdmand Jens Poulsen i Elsted var lavværge og broder til enken
--------------------------------------------------------------------------------
1648, 105, 18 februar 1794, Elsted sogn
Ugift Peder Rasmussen, død
Hans arvinger:
Broder Christen Rasmussen, gårdmand i Elsted
Broder Anders Rasmussen, gårdmand i Aastrup, Skødstrup sogn
Søster Karen Rasmusdatter, gift med husmand Christen Rasmussen i Elsted
-------------------------------------------------------------------------------
1649, 109, 14 april 1794, Elev sogn
Anders Rasmussen, 11 år, død
Hans arvinger:
Moderen Mette Nielsdatter, nu gift med Niels Jørgensen Smed
Helbroder  Niels Rasmussen, 7 1/2 år - faderen Rasmus Andersen
Halvbroder Rasmus Nielsen, 2 1/2 år
Farfar var Anders Joensen i Elev
Se skifte 1788 side 92
-------------------------------------------------------------------------------
1650, 111, 18 april 1795, Elsted sogn
114, 18 maj 1795
132, 21 oktober 1795
Gårdmand Ole Sørensen Hjortshøj, død
Maren Nielsdatter, enke
Deres børn:
Niels Olesen, 21 år
Søren Olesen, 13 år
Maren Olesdatter, 20 år
Bodil Olesdatter, 9 år
Hans barn af 2. ægteskab:
Eskild Olesen, 24 år
I 1. ægteskab var der ikke børn
Lavværge var enkens broder gårdmand Søren Nielsen i Mejlby
-------------------------------------------------------------------------------
1651, 112, 7 maj 1795, Elev sogn
118, 6 juni 1795,
Birthe Hansdatter, død
Anders Joensen, enke
Deres børn:
Kirsten Andersdatter, gift med gårdmand Laurs Nielsen i Elev
Ane Marie Andersdatter, gift i København med Johan Traugott Lohr, der skulle tjene en købmand Jens Laursen. Han gav efter erklæring, der gengives afkald på arv efter afdøde
-------------------------------------------------------------------------------
1652, 113, 11 maj 1795, Elev sogn
127, 12 august 1795
Mette Nielsdatter, død
Hendes arvinger:
1) Moderen Dorthe Jensdatter, gift med Mads Pedersen
2) Helsøster Karen Nielsdatter, gift i København
3) Helsøster Anne Nielsdatter, gift i København
4) Helbroder, død, smed Christen Nielsen i Øster Tørslev, 2 børn
4a)
4b)
5) Helsøster Else Nielsdatter, gift med husmand Michel Michelsen i Fløjstrup på Moesgaard gods
6) helbroder Jens Nielsen Als, 27 år, i Elev
7) helsøster Margrethe Nielsdatter, tjener på Hjortshøjlund
Se skifte side 95
-------------------------------------------------------------------------------
1653, 117, 21 maj 1795, Elsted sogn
119, 19 juni 1795,
134, 3 november 1794
Fæstehusmand Niels Poulsen Grim, død
Mette Mortensdatter, enke
Deres barn:
Margrethe Nielsdatter, født efter faderen død
Lavværge var hendes broder Søren Mortensen
Hans arvinger:
1) Broder Jens Poulsen, i Elsted
2) Broder Søren Poulsen i Lystrup
3) Ole Poulsen, død
3a) Jørgens Olesen
3b) Mette Olesdatter
4) Broder Niels Poulsen, død
4a) Poul Nielsen
4b) Jens Nielsen
4c) Søren Nielsen
5)  Zidsel Poulsdatter, gift med Jens Nielsen i Mollerupgaard, men død
5a) Niels Jensen, gårdmand i Framlev
6) Maren Poulsdatter, gift med Jens Steffensen i Lystrup, begge døde
6a) Poul Jensen i Lystrup
7) Ellen Poulsdatter, i Elsted
-------------------------------------------------------------------------------
1654, 121, 14 juli 1795, Elsted sogn
124, 27 juli 1795
136, 2 marts 1796,
Sognefoged og gårdmand Anders Nielsen, død
Marianne Pedersdatter, enke
Deres børn:
Karen Andersdatter, 16 år
Mette Andersdatter, 14 år
Christen Andersen, 10 år
Niels Andersen, 8 år
Jens Andersen, 5 år
Maren Andersdatter, , født og død efter faderens død
Deres formynder Christen Andersen Torst af Elsted
Lavværge Jens Jensen Smed af Hæst
Enken var frugtsommelig
-------------------------------------------------------------------------------
1655, 124, 10 august 1795, Elev sogn
129, 21 oktober 1795
Else Nielsdatter, død
Gårdmand Niels Christensen, enke
Deres børn:
Christen Nielsen, 23 år
Kirsten Nielsdatter, 19 år
Anne Marie Nielsdatter, 16 år
Mette Nielsdatter, 12 år
Maren Nielsdatter, 9 år
Inger Nieldatter, 8 uger
-------------------------------------------------------------------------------
1656, 138, 9 april 1796, Røde Mølle, Lisbjerg sogn
145, 2 juni 1796
Møller Søren Sørensen, død
Anne Jensdatter, enke
Deres børn:
Rasmus Sørensen, 22 år
Maren Sørensdatter, gift med Rasmus Mortensen
Anne Marie Sørensdatter
Karen Sørensdatter
Lavværge Niels Jensen af Skejby
Mathias Peitersen var kurator for Rasmus Sørensen
Mathias Mortensen i Kvottrup, Fårup sogn var formynder for de umyndige piger
Boet var fallit
-------------------------------------------------------------------------------
1657, 140, 10 april 1796, Elev sogn
142, 9 maj 1796,
147, 12 oktober 1796
Gårdfæster Laurs Eskildsen, død
Helle Christensdatter, enke
Ingen børn. Hans arvinger:
1) broder Peder Eskildsen, 50 år
2) Johan Eskildsen, 48 år
3) Niels Eskildsen, 43 år
4) Bodil Eskildsdatter, gift med Niels Jensen i Vejlby
5) Anne Eskildsdattter, gift med Anders Nielsen i Vejlby
6) Maren Eskildsdatter, død, gift med Laurs Nielsen i Vejlby
6a) Karen Laursdatter
6b) Birthe Laursdatter
6c) Anne Laursdatter
6d) Thomas Laursen
7) Kirsten Eskildsdatter, død, gift med Søren Pedersen Bach i Lystrup, Egå sogn
7a) Maren Sørensdatter, 11 år
7b) Birthe Sørensdatter, 9 år
7c) Dorthe Sørensdatter, 7 år
7d) Maren Sørensdatter, 5 år
-------------------------------------------------------------------------------
1658, 150, 15 januar 1797, Saastrup, Elsted sogn
152, 13 februar 1797
157, 28 marts 1797
Fæstegårdmand Søren Christensen, død
Kirsten Sørensdatter, enke
Hans børn med enken:
Søren Sørensen, 16 år
Peder Nicolaj Sørensen, 14 år
Maren Sørensdatter, 13 år
Jesper Sørensen, 11 år
Rasmus Sørensen, 4 år
Hans børn af 1. ægteskab:
Christen Sørensen, 50 år
Jens Sørensen, 36 år
Niels Sørensen, 29 år
Christen Sørensen, 23 år
Peder Sørensen, 21 år
Lavværge Peder Pedersen af Hjortshøj
-------------------------------------------------------------------------------
1659, 156, 21 marts 1797, Elsted sogn
160, 20 april 1797
163, 13 juni 1797
Ungkarl Hans Johansen, død
Hans datter, slegfredbarn:
Anne Marie, opholder sig i Rantzausgave i Aarhus, hendes værge Rasmus Sørensen i Elsted
Intet at arve
-------------------------------------------------------------------------------
1660, 156, 21 marts 1797, Elsted sogn
159, 20 april 1797
161, 9 maj 1797
Ungkarl Peder Sørensen, død
Hans søskende arver:
1) helbroder Jens Sørensen, 28 år
2) helbroder Rasmus Sørensen, 22 år
3) halvsøster Else Rasmusdatter, gift med Jens Rasmussen i Egå (kaldes også Stephensen) gav afkald på arv
4) helsøster Mette Sørensdatter, gift med Rasmus Rasmussen i Elsted
5) helsøster Maren Sørensdatter, 24 år
-------------------------------------------------------------------------------
1661, 164, 22 november 1797, Pannerup, Trige sogn
168, 2 februar 1798
Appelone Nielsdatter, død
Gårdfæster Søren Christensen, enke
Deres børn:
Christen Sørensen, 3 år
-------------------------------------------------------------------------------
1662, 170, 4 marts 1799, Skaarupgaard, Elsted sogn
179, 12 november 1799
Ungkarl, tjenestekarl, Markus Johansen, død
Hans arvinger:
1) helbroder Jens Johansen, død
1a) Rasmus Jensen, 26 år
1b) Johan Jensen, 25 år
1c) Karen Jensdatter, 22 år
2) søster Karen Johansdatter, død uden livsarvinger
3) søster Maren Johansdatter, død uden livsarvinger
4) halvbroder Laurs Johansen, død uden livsarvinger
5) halvbroder Espen Johansen, død uden livsarvinger
6) halvsøster Maren Johansdatter, 64 år i Elsted
7) halvsøster Zara Johansdatter, i Aarhus Hospital
8) halvsøster Kirsten Johansdatter, død uden livsarvinger
9) halvsøster Mette Johansdatter, død, har været gift med Peder Jensen i Lystrup
9a) Espen Pedersen, 40 år, gårdmand i Egå
9b) Jens Pedersen, 38 år, gårdmand i Lystrup
9c) Peder Pedersen, 32 år i Haarup
9d) Christen Pedersen, 34 år i Mejlby
9e) Karen Pedersdatter, gift med Jens Ovesen i Egå
9f) Karen Pedersdatter, gift med Søren Andersen i Trige
9g) Ane Pedersdatter, gift med Søren Rasmussen i Lystrup
10) halvsøster Dorthe Johansdatter, død uden livsarvinger, har været gift med Søren Knudsen i Lisbjerg
Boet var fallit, intet til arv
-------------------------------------------------------------------------------
1663, 171, 28 marts 1799, Elev sogn
172 26 april 1799
178, 11 november 1799
Fæstehusmand Anders Joensen, død
Anne Olesdatter, enke
Deres barn:
Birthe Andersdatter, 3 år
Hans børn af første ægteskab:
1) Rasmus Andersen, død
1a) Niels Rasmussen, 12 år
Hans børn af andet ægteskab:
2) Kirsten Andersdatter, gift med gårdmand Laurs Nielsen i Elev
3) Anne Marie Andersdatter, død, har været gift med handelsbetjent Johan Traugoth Lohr i København
3a) Birthe, 5 år
3b) datter, navn ikke oplyst
Enkens broder Thomas Olesen af Hesselballe
Boet var fallit, så intet til arv
-------------------------------------------------------------------------------
1664, 175, 9 november 1799, Elsted sogn
190, 24 oktober 1800
Marie Nielsdatter, død
Gårdmand Søren Jensen, enke
Deres børn:
Jens Sørensen, 8 år
Niels Sørensen, 7 år
Christen Sørensen, 6 år
Rasmus Sørensen, 5 år
Maren Sørensdatter, 2 år
-------------------------------------------------------------------------------
1665, 180, 4 marts 1800, Elsted sogn
188, 24 oktober 1800
Ellen Jensdatter, død
Gårdfæster Jens Poulsen, enke
Deres børn:
Poul Jensen, 30 år
Anders Jensen, 19 år
Maren Jensdatter, gift med gårdmand Niels Thomassen i Linaa
Zidsel Jensdatter, 11 år
-------------------------------------------------------------------------------
1666, 183, 11 august 1800, Elev sogn
186, 29 september 1800
Anne Marie Pedersdatter, død
Rasmus Pedersen Smed, enke
Deres barn:
Anne Dorthe Rasmusdatter, 1 1/4 år
-------------------------------------------------------------------------------
1667, 192, 6 februar 1801, Elsted sogn
194, 7 marts 1801
197, 18 maj 1801
Dorthe Pedersdatter, død
Anders Sørensen, enke
Ingen børn, hendes arvinger:
1) helbroder Jens Pedersen, 46 år i Elsted
2) søster Mette Pedersdatter, gift med Poul Jensen Snedker i Todbjerg
3) søster Maren Pedersdatter, gift med husmand Peder Jensen Sønder i Aanig? Auning på Gl Estrup Gods
4) søster Anne Pedersdatter, død, gift med Laurs Sørensen I Vejlby
4a) Peder Lausen, 23 år
4b) Anne Laursdatter, 24 år
4c) Maren Laursdatter, 26 år
5) søster Christiane Pedersdatter, død,  gift med indsidder Peder Nielsen i Vejlby
5a) Niels Pedersen, 18 år
5b) Maren Pedersdatter, 15 år
-------------------------------------------------------------------------------
1668, 197, 16 maj 1801, Borishusert, Elev sogn
199, 13 juni 1801
Maren Rasmusdatter, død
Peder Jørgensen, enke
Hendes børn:
Johan Jensen, 30 år, tjener i Vejlby
Rasmus Jensen, 27 år, tjener i Elev
Karen Jensdatter, hjemme hos stedfaderen
-------------------------------------------------------------------------------
1669, 201, 27 februar 1802, Lystrup, Egå sogn
202, 27 marts 1802
203, 10 april 1802
204, 22 maj 1802
Tjenestekarl Jens Jensen, død
Hans arvinger:
1) moderen Anne Rasmusdatter?, enke efter Jens Rasmussen i Wering, (Virring) på Gl Estrup Gods
2) helsøster Anne Jensdatter, gift med Peder Laursen i Wering (Virring)
3) halvsøster Mette Jensdatter, gift med Knud Nielsen Smed i Lystrup, Egå sogn
4) Karen Jensdatter, enke efter Jens Pedersen, i Romalt, Kristrup sogn
5) halvbroder Rasmus Jensen, død
5a) Laurs Rasmussen, 20 år i Vester Alling
-------------------------------------------------------------------------------
1670, 205,  28 februar 1803, Elsted sogn
Fæstehusmand Anders Sørensen Drejer, død
Der fremvistes af enken et original testamente, konfirmeret 2 oktober 1802. Efter dette testamente skulle længstlevende betale en sum til førstafdødes arvinger og ellers overtage boet.
Boet herefter udleveret enken og lavværge til videre foranstaltning
Enkens navn nævnes ikke
-------------------------------------------------------------------------------
1671, 205, 27 juni 1803, Elev sogn
209, 11 oktober 1803
Gårdmand Laurs Andersen, død
Maren Sørensdatter, enke
Deres børn:
Søren Laursen, 30 år
Bodil Laursdatter, gift med gårdmand Peder Jensen Just i Vejlby ved Aarhus
Mette Laursdatter, 31 år, hos sin farbroder Rasmus Andersen i Sødring på Sødringholm Gods
Maren Laursdatter, 26 år
Kirsten Laursdatter, 24 år, tjener Peder Just i Vejlby
Marianne Laursdatter, 21 år, hjemme
Formynder farbroderen Rasmus Andersen i Sødring
-------------------------------------------------------------------------------
1672, 212, 12 oktober 1803, Elsted sogn
217, 11 januar 1804
Karen Rasmusdatter, død
Husmand Christen Rasmussen, enke
Ingen børn i ægteskabet
Hendes barn med tidligere ægtefælle Anders Pedersen:
Kirsten Andersdatter, 20 år
Formynder var enkens broder Christen Rasmussen den ældre fra Elsted
-------------------------------------------------------------------------------
1673, 214, 28 December 1803, Elev sogn
Husmand Niels Pedersen Bødker, død
Zidsel Andersdatter, enke
Deres børn
Anne Marie Nielsdatter, 3 år
Maren Nielsdatter, 1/2 år
Enkens lavværge var hendes broder Niels Nielsen i Lisbjerg
-------------------------------------------------------------------------------
1674, 220, 14 marts 1806, Elev sogn
221, 14 april 1806
224, 30 maj 1806
225, 9 juli 1806
Gjertrud Baltzersdatter, død
Anders Frederiksen, enke
Hendes arvinger:
1) helbroder Niels Baltzersen, 31 år i Søften
2) helsøster Ane Baltzersdatter, gift med husmand Christen Jensen i Søften
3) halvbroder Jens Baltzersen, 22 år, hjemme hos moderen
Arvingerne modtog et beløb og gav ellers afkald, gengivet efter sidste skiftesamling, side 226/227
-------------------------------------------------------------------------------
1675, 227, 25 februar 1807, Elev sogn
235, 12 oktober 1807
Gårdmand Søren Nielsen, død
Mette Marie Jacobsdatter, enke
Deres børn:
Niels Sørensen, 20 år
Peder Sørensen, 17 år
Jacob Sørensen, 12 år
Jens Sørensen, 6 år
Børnenes farbroder Laurs Nielsen af Elsted
-------------------------------------------------------------------------------
1676, 230, 27 marts 1807, Elev sogn
Maren Thomasdatter, død
Anders Frederiksen, enke
Deres barn:
Jens Andersen, 7 uger
Gældsbevis afskrevet side 235 til 235
-------------------------------------------------------------------------------
1677, 239, 8 november 1807, Elev sogn
245, 27 oktober 1808
Fæstegårdmand Jørgen Nielsen, død
Maren Laursdatter, enke
Deres børn:
Niels Jørgensen, 8 år
Laurs Jørgensen, 5 år
Else Kirstine Jørgensdatter, 2 år
Formynder var børnenes farbroder Jens Nielsen af Egå
Der blev intet til arv
-------------------------------------------------------------------------------
1678, 244, 11 juni 1808, Elev sogn
250, 7 december 1808
Fæstehusmand Niels Jensen, død
Ane Olesdatter, enke
Hans arvinger
1) helbroder Anders Jensen, husmand i Todbjerg
2) helsøster Maren Jensdatter, gift med Hans Bang i Kastrup i Hvilsager sogn
3) helsøster Dorthe Jensdatter, gift med husmand Anders Johansen i Hvilsager
-------------------------------------------------------------------------------
1679, 248, 6 December 1808, Elsted sogn
250, 9 juni 1809
Husmand Peder Johansen, død
Maren Hansdatter, enke
Deres børn:
Niels Pedersen, 20 år
Hans Pedersen, 17 år
Ane Kirstine Pedersdatter, gift med Rasmus Rasmussen Kudsk i Sødringholm hovedgaards mark, der gav afkald på arv
Ane Johanne Pedersdatter, 11 år
Kurator for ældste søn Rasmus Rasmussen den ældre, der også var formynder for umyndige børn
Lavværge Søren Jensen i Elsted
-------------------------------------------------------------------------------
1680, 252, 20 juni 1809, Elsted sogn
253, 10 januar 1810
Maren Eriksdatter, død
Husmand Jens Jensen
Deres børn:
Erik Jensen, 30 år, soldat ved 2. Jyske Infanteri Regiment
Jens Jensen, 18 år
Maren Jensdatter, gift med indsidder Christen Sørensen i Elsted
Marianne Jensdatter, ugift, i Elsted
Farbroder Søren Jensen i Elsted var formynder
-------------------------------------------------------------------------------
1681, 255, 25 juni 1810, Elev sogn
Ane Sørensdatter, død
Fæstegårdmand Rasmus Pedersen, enke
Han havde fået tilladelse til at sidde i uskiftet, så længe han ikke giftede sig.
Ingen arvinger nævnt
-------------------------------------------------------------------------------
1682, 255, 24 april 1811, Elsted sogn
Fæstehusmand Poul Jensen, død
Mette Olesdatter, enke
Deres børn:
Mette Marie Poulsdatter, 14 år
Marianne Poulsdatter, 12 år
Lavværge var hendes broder Jørgen Olesen
-------------------------------------------------------------------------------
1683, 258, 3 maj 1811, Elsted sogn
Anders Sørensen Munk, død
Mette Mortensdatter, enke
Hans arvinger:
1) helbroder Laurs Sørensen, 60 år, bor i et hus på Søby bymark ved Klausholm
2) helbroder Christen Sørensen, 45 år, selvejerhusmand i Skødstrup
Enkens lavværge var hendes broder Søren Mortensen af Elsted
Brødrene ville ikke vedgå arv og gæld og gav afkald til fordel for enken
-------------------------------------------------------------------------------
1684, 259, 6 august 1811, Elsted sogn
270, 11 maj 1813
Fæstegårdmand Thomas Sørensen, død
Ane Nielsdatter, enke
Deres børn:
1) Niels Thomassen, 25 år, hjemme
2) Ane Thomasdatter, 29 år
3) Karen Thomasdatter, 27 år
4) Maren Thomasdatter, død, gift gårdmand Anders Frederiksen
4a) Jens Andersen, 4 år
Der blev intet til arv
-------------------------------------------------------------------------------
1685, 263, 24 november 1812, Elsted sogn
Fæstehusmand Thomas Sørensens enke, Ane Nielsdatter indkaldte skifteretten til vurdering med efterfølgende auktion for fordeling af provenu til kreditorerne. Hendes lavværge var hendes bror Laurs Nielsen af Elsted
-------------------------------------------------------------------------------
1686, 267, 9 December 1812, Elev sogn
Fæstehusmand Niels Sørensen, død
Zidsel Andersdatter, enke
Deres børn:
Søren Nielsen, 6 år
Niels Nielsen, 1 år
Lavværge var enkens halvbroder Niels Nielsen i Lisbjerg
Formynder var farbroderen Jens Sørensen i Hjortshøj
-------------------------------------------------------------------------------
1687, 273, 7 maj 1814, Elev sogn
Gårdmand Rasmus Pedersen, død
Hans børn:
Peder Rasmussen, 34 år, overtid fæstet
Jens Rasmussen, 29 år
Niels Rasmussen, 19 år
Der foreligger afkald fra Jens og Niels Rasmussen, gengivet side 274
-------------------------------------------------------------------------------
1688, 273, 10 januar 1815, Elsted sogn
Zidsel Jensdatter, død
Husmand Rasmus Jensen, enke
Deres børn:
Jens Rasmussen, 7 år
Mogens Rasmussen, 5 år
Maren Rasmusdatter, 10 år
Ellen Rasmusdatter, 6 år
Marianne Rasmusdatter, 3 år
Formynder for de umyndige børn, deres morbroder Anders Jensen i Bendstrup
-------------------------------------------------------------------------------
1689, 277, 18 januar 1815, Elsted sogn
Mette Mortensdatter, død
Jens Nielsen, enkemand
Ingen børn
Hendes datter af tidligere ægteskab:
Margrethe Nielsdatter, 19 år
Formynder var hendes morbroder Søren Mortensen i Elsted
-------------------------------------------------------------------------------
1690, 279, 13 December 1815, Elsted sogn
Husmand Poul Nielsen Væver, død
Enken ønskede at sidde i uskiftet bo med børn, navne ikke angivet
-------------------------------------------------------------------------------
1691, 280, 1. Juni 1816, Elev sogn
Annexgårdmand Niels Pedersen, død
Kirsten Sørensdatter, enke
Deres børn:
Søren Nielsen, 18 1/2 år
Mette Nielsdatter, 26 år
Lavværge var Hans Jensen fra Todbjerg
Formynder var børnenes farbroder Rasmus Pedersen fra Vejlby
-------------------------------------------------------------------------------
1692, 283, 2 juli 1816, Elev sogn
283, 1 august 1816
284, 28 oktober 1816
Ungkarl Søren Poulsen, død
Hans arvinger
1) helbroder Jens Poulsen, 36 år
2) helsøster Ingeborg Poulsdatter, gift med Peder Pedersen i Lisbjerg
3) helsøster Mette Poulsdatter, ugift
4) halvsøster Johanne Poulsdatter, gift med Espen Poulsen i Grøttrup
5) halvsøster Kirsten Poulsdatter, enke efter Jens Poulsen i Todbjerg
-------------------------------------------------------------------------------
1693, 287, 20 oktober 1816, Elev sogn
Tjenestedreng Peder Pedersen, død hos gårdmand Niels Pedersen i Elev
Hans arvinger:
1) helbroder Anders Pedersen, 13 år
2) helsøster Birthe Pedersdatter, 25 år
3) hel søster Maren Pedersdatter, 21 år
Farbroder Rasmus Pedersen i Vejlby
Afdøde havde indestående arv efter sin fader gårdmand Peder Pedersen i Hjortshøj i Øster Lisbjerg Herreds Overformynderikasse. I Aarhus Købstads overformynderikasse stod der en tilsvarende arv til afdødes søster Mette Pedersdatter.
-------------------------------------------------------------------------------
1694, 289, 17 juli 1817, Elsted sogn
290, 24 august 1817
293, 9 december 1817
Maren Jørgensdatter, død
Husfæster Søren Sørensen, enke
Ingen børn, hendes arvinger:
1) moderen Inger Jacobsdatter, enke efter aftægtsmand Jørgen Olesen
2) broder Ole Jørgensen, 31 år, gårdmand i Elsted
3) broder Jacob Jørgensen, 25 år, ugift
4) søster Mette Jørgensdatter, 24 år,
5) søster Ane Jørgensdatter, 22 år
-------------------------------------------------------------------------------
1695, 296, 27 september 1818, Elsted sogn
297, 5 november 1818
299, 20 november 1818
303, Viborg 5 oktober 1818, afkald
Gårdfæster Niels Sørensen Groesen, død
Kirsten Jensdatter, enke
Deres børn:
Jens Nielsen, 20 år
Dorthea Nielsdatter, gift med Rasmus Mogensen, på stedet
Else Nielsdatter, 28 år
Inger Nielsdatter, 23 år
Ane Nielsdatter, 18 år
Hans børn af første ægteskab:
Ellen Nielsdatter, 34 år
Karen Nielsdatter, gift med  drejer Christen Rasmussen Møller i Viborg (gav afkald)
Aftæfgtsmand Niels Sørensen Groesen af Svinbo var afdødes søskendebarn og formynder
-------------------------------------------------------------------------------
1696, 302, 18 marts 1819, Elsted sogn
303, 29 april 1819
307, 9 september 1819
310, 6 oktober 1819
Gårdfæster Søren Jensen, død
Maren Hansdatter, enke
Deres børn:
Niels Sørensen, 10 år
Ane Marie Sørensdatter, 16 år
Maren Sørensdatter, 14 år
Ane Sørensdatter, 7 år
Birthe Sørensdatter, 3 år
Hans børn af første ægteskab:
Jens Sørensen, 28 år
Niels Sørensen, 26 år
Christen Sørensen, 25 år
Maren Sørensdatter, 21 år
-------------------------------------------------------------------------------
1697, 311, 6 oktober 11819, Elsted sogn
313, 23 december 1819
Ungkarl Christen Sørensen, død
Hans arvinger:
Helbroder Jens Sørensen, 28 år
Helbroder Niels Sørensen, 26 år
Helsøster Maren Sørensdatter, 21 år
Halvbroder Niels Sørensen, 10 år
Halvsøster Ane Marie Sørensdatter, 16 år
Halvsøster Maren Sørensdatter, 14 år
Halvsøster Ane Sørensdatter, 7 år
Halvsøster Birthe Sørensdatter, 3 år
-------------------------------------------------------------------------------
1698, 312, 1 februar 1820, Elsted sogn
315, 1 marts 1820
Husgæster Rasmus Jensen, død
Maren Pedersdatter, enke
Deres børn:
Espen Rasmussen, 1/2 år
Hans børn af første ægteskab:
Mogens Rasmussen, 10 år
Ellen Rasmusdatter, 12 år
Marianne Rasmusdatter, 8 år
-------------------------------------------------------------------------------
1699, 317, 6 april 1820, Borishuset, Elev sogn
Ane Andersdatter, død
Husfæster Peder Jørgensen, enke
Der var oprettet konfirmeret testamente den 4 april 1810
-------------------------------------------------------------------------------
1700, 318, 30 november 1820, Elsted sogn
Husmand Ole Rasmussen, død
Kirsten Olesdatter, enke
Der var oprettet konfirmeret testamente 12 juni 1815. Længstlevende overtog boet uden behandling, så længe længstlevende var ugift.
-------------------------------------------------------------------------------
1701, 318, 28 December 1820, Elsted sogn
Pige Marianne Rasmusdatter, død, 9 år
Hendes arvinger:
Helsøster Ellen Rasmusdatter, 12 år
Helbroder Mogens Rasmussen,
Halvbroder Espen Rasmussen, 1 år
Hendes stedfader Christen Andersen
-------------------------------------------------------------------------------
1702, 319, 1 juni 1821, Elsted sogn
320, 30 juni 1821
Tjenestekarl Niels Thomassen, død
Hans arvinger:
1) moder, Ane Nielsdatter, enke efter gårdfæster Thomas Sørensen i Elsted
2, søster Maren Thomasdatter, død
2a) Jens Andersen, 14 år
3) søster Ane Thomasdatter, gift med husfæster Peder Nicolaj Sørensen i Elsted
4) Karen Thomasdatter, 34 år, ugift
-------------------------------------------------------------------------------
1703, 321, 30 juli 1821, Elsted sogn
323, 29 december 1821
Gårdfæster Laurs Nielsen, død
Zara Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Rasmus Laursen, 32 år
Christen Laursen, 29 år
Ane Laursdatter, 24 år, ugift
Niels Laursen, 20 år
Maren Laursdatter, 15 år
Søren Laursen, 11 år
Enkens lavværge gårdfæster Søren Rasmussen i Lystrup
Rasmus Laursen værge, ChristenLaursen blev angivet som “vanvittig”.
-------------------------------------------------------------------------------
1704, 326, 17 februar 1822, Elsted sogn
335, 17 juli 1822
Husfæster og tidligere skoleholder Niels Knudsen, død
Der var testamente af 1797, hvorefter hans søskende Jens Knudsen og Maren Knudsdatter skulle være hans eneste arvinger:
Men da afdøde siden 1815 havde modtaget understøttelse af Randers Hospital ville skifteforvalteren ikke godkende testamente på grund af hospitalets ret til værdierne.
De få værdier blev delt mellem Randers Hospital og Elsted sogns fattigkasse
-------------------------------------------------------------------------------
1705, 327, 13 marts 1822, Elev sogn
331, 9 maj 1822
Gårdfæster Rasmus Nielsen, død
Maren Laursdatter, enke
Deres barn:
Laurs Rasmussen, 12 år
Sognefoged og gårdfæster Niels Sørensen i Elsted var formynder og halvbroder til afdøde
Lavværge var gårdfæster Søren Laursen
-------------------------------------------------------------------------------
1706, 336, 27 september 1822, Elsted sogn
337, 26 oktober 1822
339, 30 december 1822
Gårdmand Jens Nielsen, død
Karen Jørgensdatter, enke
Deres børn:
Niels Jensen, 6 år
Jørgen Jensen, 1 1/2 år
Lavværge selvejergårdmand Niels Jørgensen i Egå
Formynder for de umyndige var Niels Jensen, da den fødte værge Hans Nielsen ikke ønskede at være det
-------------------------------------------------------------------------------
1707, 342, 21 maj 1823, Elev sogn
343, 20 juli 1823
346, 5 november 1823
349, 6 november 1823
Gårdmand Rasmus Pedersen Smed, død
Marianne Jensdatter, enke
Deres børn:
Jens Rasmussen, 12 år
Peder Rasmussen, 6 år
Hans børn af første ægteskab:
Ane Dorthe Rasmusdatter, 26 år, ugift, tjener i Bendstrup (se side 183)
-------------------------------------------------------------------------------
1708, 351, 7 august 1824, Elsted sogn
351, 6 september 1824
Husfæster Søren Mortensen, død
Karen Pedersdatter, enke
Deres børn:
Karen Sørensdatter, gift med fæstehusmand Espen Espensen i Ølsted sogn
Maren Sørensdatter, ugift og hjemme
Lavværge Peder Jørgensen af Elsted
Espen Espensen gav på sin kone vegne afkald på arv, da de havde modtaget hvad der var rimeligt henset til boet stilling
-------------------------------------------------------------------------------
1709, 353, 19 december 1824, Lystrup, Elsted sogn
Espen Pedersen Aaboe, død
Efterlod sig ikke børn, men enke i Hjortshøj
Han ejede ingenting af betydning.
Han var af forpagter Favrskov indlogeret hos gårdfæster Søren Pedersen Just i Lystrup, Elsted sogn, hvor han døde. Nød understøttelse, intet at arve
-------------------------------------------------------------------------------
1710, 353, 25 marts 1825, Elev sogn
353, 2 april 1825
Husgæster Jens Pedersen, død
Anne Christensdatter, enke
Deres barn:
Anne Kirstine Jensdatter, 5 år
Lavværge Peder Rasmussen
Enken tilkendegav at hun ønskede at vedstå fæstet og sidde i uskiftet bo indtil videre
-------------------------------------------------------------------------------
1711, 354, 4 juni 1825, Elsted sogn,
Gårdfæster Rasmus Christensen, død
Johanne Rasmusdatter, enke
Ingen børn.
Der var oprettet testamente 12 december 1822 og godkendt 24 juli 1824
Længstlevende overtog.
-------------------------------------------------------------------------------
1712, 355, 16 januar 1826, Elsted sogn
Ugift Niels Laursen, 25 år, død
Faderen Laurs Nielsen, død
Enken lever. Hans arv efter faderen var brugt under hans 2 årige sygdomsforløb.
-------------------------------------------------------------------------------
1713, 355, 8 marts 1826, Elsted sogn
356, 6 april 1826
Mette Marie Nielsdatter, død
Gårdfæster Peder Sørensen, enke
Deres børn:
-------------------------------------------------------------------------------
1714, 355, 19 marts 1826, Elsted sogn
357, 3 maj 1826
Husgæster Christen Andersen, død
Maren Pedersdatter, enke
Enkens sønner Niels Espensen, 25 år og Espen Rasmussen, 7 år
Det er anført at hans arvinger selv har foretaget skifte
-------------------------------------------------------------------------------
1715, 357, 3 maj 1826, Elsted sogn
358, 18 december 1826
361, 27 december 1827
Enke Maren Pedersdatter, død den 19 marts 1826
Hendes børn
Niels Espensen, 25 år
Espen Rasmussen, 7 år
På grund af smitsom sygdom trak skiftet ud
-------------------------------------------------------------------------------
1716, 358, 24 november 1826, Elev sogn
Drengen Peder Rasmussen, død, 10 år
Han havde arv stående efter faderen, men den var brugt under hans sygdom
Hans moder Marianne Jensdatter og faderen Rasmus Pedersen Smed
Afdødes stedfader Rasmus Frederiksen
-------------------------------------------------------------------------------
1717, 363, 1 november 1828, Elev mark, Elev sogn
364, 20 november 1828
372, 21 december 1829
Gårdfæster Anders Hansen, død
Mette Sørensdatter, enke, døde 3 uger efter manden
Deres børn
Søren Andersen
Hans Andersen
Ane Andersdatter, 32 år, ugift
-------------------------------------------------------------------------------
1718, 367, 25 februar 1829, Elsted sogn
367, 12 marts 1829
369, 29 juli 1829
375, 21 april 1830
Ungkarl Søren Laursen, død
Hans arvinger
Moderen Zara Rasmusdatter, enke efter gårdfæster Laurs Nielsen, med lavværge Hans Andersen af Elsted
Helbroder Christen Laursen - vanvittig
Helsøster Maren Laursdatter, gift med Niels Sørensen i Elsted
Helsøster Ane Laursdatter, ugift, senere gift med Peder Rasmussen af Elsted
Helbroder, sognefoged og gårdfæster Rasmus Laursen i Elsted
-------------------------------------------------------------------------------
1719, 369, 23 juni 1829, Elev sogn
370, 3 oktober 1829
385, 17 februar 1832
Husfæster Michel Jensen Strunk, død
Zidsel Andersdatter, enke, død 3 oktober 1829
Deres børn
Ane Kirstine Michelsdatter
Hendes børn med Niels Pedersen Bødker:
Ane Marie Nielsdatter, tjener Thomas Grim i Herst, under skiftet gift med Rasmus Pedersen i Grundfør
Maren Nielsdatter, gift med indsidder Jens Nielsen Yde i Elev
Hendes barn med Niels Sørensen:
Søren Nielsen, 23 år, soldat i København
Niels Nielsen, 18 år, tjener gårdmand Jens Møller i Terp
Formynder for Ane Kirstine Michelsdatter var morbroder Rasmus Andersen i Mollerupgaard
-------------------------------------------------------------------------------
1720, 374, 5 april 1830, Elsted sogn
377, 23 juli 1830
379, 22 februar 1831
Husgæster og skovfoged Anders Rasmussen, død
Karren Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Rasmus Andersen, 8 år
Rasmus Peter Andersen, 5 år
Anne Andersdatter, 9 år
Anders Andersen, 2 måneder
Enkens lavværge var Rasmus Rasmussen den yngre
-------------------------------------------------------------------------------
1721, 374, 20 april 1830, Elev sogn
374, 21 april 1830
Marianne Jensdatter, død
Rasmus Frederiksen, enke
Hendes barn:
Jens Rasmussen, mindreårig og avlet i ægteskab med Rasmus Pedersen Smed
Kurator for Jens Rasmussen var Niels Hoerup fra Kankbølle
-------------------------------------------------------------------------------
1722, 382, 13 juli 1831, Elev sogn
382, 14 juli 1831
388, 17 februar 1832
Gårdfæster Peder Sørensen, død
Mette Marie Jacobsdatter, enke
Ingen børn
Hans arvinger
Broder Søren Sørensen Søbye i Dagstrup under Skafføgaard Gods
Søster Birthe Sørensdatter, der er gift med en husmand boende ved Randers
Enkens søn Jens Sørensen mødte på skiftesamling 1832 og foreviste testamente
-------------------------------------------------------------------------------
1723, 385, 15 februar 1832, Pannerup, Trige sogn
Fæstegårdmand Søren Christensen, død
Christiane Jensdatter, enke
Deres barn
Søn
Hans barn af tidligere ægteskab
Christen Sørensen, myndig
-------------------------------------------------------------------------------
1724, 388, 28 marts 1832, Elsted sogn
389, 24 april 1832
391, 1 oktober 1832
Gårdfæster Rasmus Mogensen, død
Dorthe Kirstine Nielsdatter, enke
Deres børn:
Niels Rasmussen, 14 år
Mogens Rasmussen, 11 år
Peder Rasmussen, 8 år
Søren Rasmussen, 6 år
Ole Rasmussen, 5 år
Anthon Rasmusssen, 2 1/2 år
Rasmine Rasmusdatter, 3 måneder (født under skiftet)
Formynder Søren Mogensen af Knagstrup
-------------------------------------------------------------------------------
1725, 394, 15 maj 1833, Elsted sogn
Jens Nielsen, 18 år, død
Han var slegfredsøn af Søren Sørensen Vævers hustru Dorthe Væver og barnefader Niels Høegh i Karlby.
Han efterlod sig ikke noget til genstand for arv, da han hidtil kun havde haft tjeneste som dreng uden løn.
-------------------------------------------------------------------------------
1726, 395, 12 oktober 1833, Elev sogn
Christiane Jensdatter, død, 50 år
Peder Rasmussen, enke
Deres børn:
Jens Pedersen, 26 år
Anders Pedersen, 20 år
Poul Pedersen, 18 år
Rasmus Pedersen, 13 år (anmeldt død 9 juli 1836, side 398)
Anne Pedersdatter, 16 år
Anne Johanne Pedersdatter, 10 år
Han ønskede at sidde i uskiftet bo, bevilling gengivet nederst side 395f
-------------------------------------------------------------------------------
1727, 398, 11 august 1836, Elsted sogn
Husfæster Søren Johansen Hesse, død
Bodil Olesdatter, enke
Deres børn:
Johan Sørensen, 19 år
Ole Sørensen, 15 år
Jens Sørensen, 6 1/2 år
Maren Sørensdatter, 23 år
Edel Kirstine Sørensdatter, 21 år
Madssine Marie Sørensdatter, 13 år
-------------------------------------------------------------------------------
1728, 399, 30 december 1836, Lystrup, Egå sogn
399, 31 december 1836
400, 25 januar 1837
Zara Jensdatter, død
Jens Jacobsen, død
Hendes børn:
1) Søren Nielsen i Halling
2) Poul Nielsen i Elsted, død
2a) Rasmus Poulsen i Lystrup, død
2aa) Zara Rasmusdatter i Lystrup, 8 år
2b) Zara Poulsdatter, gift med Christen Rasmussen i Brandstrup, Hjortshøj sogn
2c) Ellen Marie Poulsdatter, gift med indsidder Jens Sørensen i Elev
2d) Maren Poulsdatter, gift med Jørgen Frederiksen i Egå
3) Jens Nielsen i Vejlby, død
3a) Zara Marie Jensdatter, gift med Peder Pedersen Vittrup i Tendrup, Hornslet sogn
-------------------------------------------------------------------------------
1729, 401, 5 maj 1837, Elev sogn
406, 3 juli 1838
Niels Jørgensen, 37 år, død
Hans arvinger:
1) moderen Maren Laursdatter, nu gift med sognefoged og gårdmand Rasmus Jacobsen
2) broder Laurs Jørgensen, gårdmand i Hornslet
3) søster gift med gårdmand Laurs Rasmussen i Skørring
4, halvbroder Jacob Rasmussen, 24 år
-------------------------------------------------------------------------------
1730, 401, 6 september 1837, Sønderskov, Elsted sogn
Husgæster Søren Sørensen, død
Kirsten Pedersdatter, enke
Deres børn:
1) Peder Sørensen, myndig, husmand i Elsted
2) Jens Sørensen, myndig, indsidder i Elsted
3) Søren Sørensen, myndig, husmand i Egå, død
3a-3f)
4) Niels Sørensen, myndig, husmand i Lisbjerg
5) Rasmus Sørensen, myndig, indsidder i Elev
6) Karen Sørensdatter, gift med Jens Skriver, husmand i Egå
7) Anne Sørensdatter, gift med indsidder Rasmus Samsing i Lisbjerg
Uskiftet bo
-------------------------------------------------------------------------------
1731, 402, 12 september 1837, Elsted sogn
402, 27 september 1837
404, 27 november 1837
Karen Rasmusdatter, død
Husfæster Søren Rasmussen, enke
Deres børn:
Søn, 8 dage
Hendes børn af tidligere ægteskab med Anders Rasmussen:
Rasmus Andersen, 16 år
Rasmus Peter Andersen, 13 år
Anders Andersen, 7 år
Anne Andersdatter, 19 år
Formynder var afdødes broder gårdmand Rasmus Rasmussen i Elsted
-------------------------------------------------------------------------------
1732, 407, 10 april 1839, Elev sogn
408, 22 april 1839
428, 28 juli 1842
433, 30 december 1843
435, 28 december 1844
438, 20 december 1845
Gårdfæster Peder Rasmussen, død
Hans børn:
Jens Pedersen, 31 år
Anders Pedersen, 26 år
Poul Pedersen, 24 år
Anne Pedersdatter, 22 år
Anne Johanne Pedersdatter, 15 år
Farbroder gårdmand Jens Rasmussen i Balleboe
Skiftet trak ud på grund af en verserende retssag, der var endt i Højesteret.
-------------------------------------------------------------------------------
1733, 414, 29 september 1839, Elev sogn
414, 31 december 1839
Maren Laursdatter, død
Gårdmand og sognefoged Rasmus Jacobsen, enke
Deres barn
Jacob Rasmussen, 26 år, hjemme
Hendes børn:
Laurs Jørgensen, 31 år, gårdmand i Hornslet
Else Kirstine Jørgensdatter, gift med gårdmand Laurs Rasmussen, i Skørring
-------------------------------------------------------------------------------
1734, 416, 15 maj 1840, Sønderskov, Elsted sogn
416, 25 maj 1840
418, 17 november 1840
Kirsten Pedersdatter, død
Søren Sørensen, død
Deres børn:
1) Peder Sørensen, myndig, husmand i Elsted
2) Jens Sørensen, myndig, indsidder i Elsted
3) Søren Sørensen, myndig, husmand i Egå, død
3a) Marianne Sørensdatter, 21 år
3b) Anne Dorthea Sørensdatter, 19 år
3c) Christiane Sørensdatter, 16 år
3d) Anders Sørensen, 14 år
3e) Anne Mette Sørensdatter, 12 år
3f) Anne Kirstine Sørensdatter, 9 år
4) Niels Sørensen, myndig, husmand i Lisbjerg
5) Rasmus Sørensen, myndig, indsidder i Elev
6) Karen Sørensdatter, gift med Jens Skriver, husmand i Egå
7) Anne Sørensdatter, gift med indsidder Rasmus Samsing i Lisbjerg
-------------------------------------------------------------------------------
1735, 421, 5 februar 1841, Elsted sogn
421, 16 februar 1841
Husgæster Jens Sørensen, død
Maren Mogensdatter, enke
Deres børn:
Søren Jensen, myndig og bosat i Randers
Mogens Jensen, myndig og hjemme
Marie Jensdatter, ugift, hjemme
Hans første hustru Kirstine Marie Rasmusdatter, død
Deres børn:
Kirstine Jensdatter, gift med indsidder Niels Nielsen Farre i Elsted
Anne Margrethe Jensdatter, død uden at efterlade sig arvinger
Enken fik lovning på at sidde i uskiftet bo
-------------------------------------------------------------------------------
1736, 422, 16 oktober 1841, Elev sogn
422, 25 oktober 1841
424, 26 januar 1842
Enke Anne Christensdatter, død, 53 år
Husfæster Jens Pedersen, død tidligere side 353
Deres barn
Anne Kirstine Jensdatter, 22 år
Tilsynsværge var tømmermand Christian Bøgh af Mejlby, hvis kone var en halvsøster til afdøde Jens Pedersen.
-------------------------------------------------------------------------------
1737, 426, 26 januar 1842, Elsted sogn
Anne Thomasdatter, død, 61 år
Husfæster Peder Nicolaj Sørensen, enke
Deres børn:
Maren Pedersdatter, gift med indsidder Anders Nicolajsen
Kirsten Marie Pedersdatter, 22 år, ugift
Anne Pedersdatter, 20 år, ugift
Søren Pedersen, 17 år
Mette Pedersdatter, 13 år
Uskiftet bo
-------------------------------------------------------------------------------
1738, 428, 11 februar 1843, Elsted sogn
Husgæster Sørensen Sørensen Væver, død, 63 år
Dorthe Sørensdatter, enke
Deres børn:
Søren Sørensen, 24 år
Enken ønskede at sidde i uskiftet bo
-------------------------------------------------------------------------------
1739, 429, 27 maj 1843, Elev sogn
Pige Edle Kirstine Sørensdatter, død, 28 år
Moderen Bodil Olesdatter, enke efter Søren Hesse.
Hun havde været syv de seneste 2 år
-------------------------------------------------------------------------------
1740, 429, 29 juli 1843, Lystrup, Elsted sogn
Ungkarl Søren Sørensen, død, 21 år
Døde hos gårdfæster Hans Brandstrup i Lystrup. Dette dødsfald forgik i maj, han tog sit eget liv
Hans fader Søren Andersen af Kattrup anmeldte
-------------------------------------------------------------------------------
1741, 429, 1 september 1843, Elsted sogn
429, 29 september 1843
432, 15 december 1843
Gårdmand Hans Andersen, død
Maren Sørensdatter, enke
Deres børn:
Mette Marie Hansdatter, 19 år
Sophie Hansdatter, 16 år
Inger Marie Hansdatter, 13 år
Anders Hansen, 10 år
Enkens broder gårdfæster Niels Sørensen af Elsted
Afdødes broer Søren Andersen af Elev
-------------------------------------------------------------------------------
1742, 433, 26 oktober 1844, Elev sogn
434, 21 november 1844
436, 28 juli 1845
Ane Andersdatter, død
Gårdfæster Jens Andersen, enke
Deres barn:
Anders Jensen, 15 år
-------------------------------------------------------------------------------
1743, 434, 9 november 1844, Lystrup, Elsted sogn
Gårdbestyrer anmeldte, at hans søster Karen Hansdatter uden for ægteskab havde født et drebngebarn, død udøbt. Hun opholdt sig hos faderen Hans Christensen Brandstrup i Lystrup
-------------------------------------------------------------------------------
1744, 435, 9 december 1844, Lystrup, Elsted sogn
Mette Marie Sørensdatter, død
Faderen Søren Pedersen Just
Intet til arv
-------------------------------------------------------------------------------
1745, 435, 28 December 1844, Elev sogn
435, 15 februar 1845
Fæstegårdmand Søren Laursen, død
Mette Marie Christensdatter, enke
Deres børn:
Christen Sørensen, myndig
Laurs Sørensen, myndig
-------------------------------------------------------------------------------Niels Sørensen

Vosnæsgård gods
Skifteuddrag
1736-1850

[1736-1743] [1839-1850]


Vosnæsgård gods
Skifteuddrag
1736-1743-------------------------------------------------------------------------------
1746, dato mangler
Det første skifte stærkt beskadiget.
Anne Nielsdatter, enke
Arvinger kunne være:
Niels Jørgensen
Jørgen Jørgensen
Jens Jørgensen
Knud Jørgensen
På sin datters vegne var Søren Sørensen til stede, på sin hustrus vegne Esben Laursen, måske hed hun Inger Jørgensdatter
+ en Søren Jørgensen nævnt, vist søn afdødes 1. ægteskab. Protokollen er meget beskadiget
--------------------------------------------------------------------------------
1747, 106, 5. marts 1738, Uggelbølle, Mørke sogn
Budfoged Niels Michelsen, død
Mette Sørensdatter, enke
Deres børn:
Christen Nielsen, 6 år
Rasmus Nielsen, 1 år
Enkens fæstemand Mourits Hansen
Farbroder Peder Michelsen i Mørke
Enkens broder Laurs Sørensen i Uggelbølle, Mørke sogn
Mosters søn Niels Pedersen i Knebel
--------------------------------------------------------------------------------
1748, 107, 16. juni 1738, Skødstrup sogn
Karen Andersdatter, død
Peder Lauridsen Sparre, enkemand
Deres børn:
Margrethe Pedersdatter, 4 år
Laurs Pedersen, 2 år
Morbroder Jens Andersen af Hielmager
--------------------------------------------------------------------------------
1749, 108, 21. februar 1737, Vorre, Skødstrup sogn
Mette Jensdatter, død
Peder Hansen, enkemand
Hendes 1. mand Jens Mogensen i Studstrup, Skødstrup sogn og deres børn:
1) søn, død
2) Mogens Jensen, 22 år
3) Jens Jensen, 19 år
Børn med enkemanden:
1) Hans Pedersen, 14 år
2) Dorthe Pedersdatter, 11 år i Hornslet hos Anders Hansen
--------------------------------------------------------------------------------
1750, 109, 24. februar 1739, Segalt, Skødstrup sogn
Maren Pedersdatter, død
Rasmus Jensen, enkemand
Børn med 1. mand Mourits Sørensen:
1) Søren Mouritsen i Skødstrup
2) Boel Mouritsdatter ~ Peder Nielsen i Uggelbølle, Mørke sogn
3) Maren Mouritsdatter ~ Jens Simonsen her på stedet
Børn med Rasmus Jensen:
1) Thomas Rasmussen
2) Mourits Rasmussen
3) Mette Rasmusdatter
--------------------------------------------------------------------------------
1751, 110, 30. juni 1739, Uggelbølle, Mørke sogn
Anne Johansdatter, død
Søren Thomassen, enkemand
Hendes søskende:
Jørgen Johansen
Anne Johansdatter ~ Jørgen Madsen i Bregnet sogn
Rasmus Christensen på sin moder og samtlige søskendes vegne?
--------------------------------------------------------------------------------
1752, 112, 9. november 1739, Segalt, Skødstrup sogn
Thomas Christensen, død
Zidsel Michelsdatter, enke
Deres barn:
Christen Thomassen, ca 20 år
--------------------------------------------------------------------------------
1753, 115, 26. maj 1740, Segalt, Skødstrup sogn
Anders Christensen, død
Sophie Jensdatter, enke
Hans søskende:
1) helbroder Christen Christensen
2) Søren Christensen i Alstrup på Mariager Klosters Gods
3) Christen Christensen af Segalt, Skødstrup sogn
4) Lene Christensdatter ~ Niels Joensen, på stedet
Lavværge Peder Ollufsen
--------------------------------------------------------------------------------
1754, 117, 10. april 1736, Skødstrup sogn
9. maj 1736
Laurits Jensen Sparre, død
Hans børn:
1) Peder Lauridsen Sparre
2) Jens Lauridsen, 17 år
3) Maren Laursdatter ~ Rasmus Mogensen i Segalt, Skødstrup sogn
4) Kirsten Lauridsdatter, ugift
5) Margrethe Lauridsdatter ~ Laurits Jensen i Skødstrup
6) Mette Lauritsdatter, 14 år hos sin søster i Segalt, Skødstrup sogn
--------------------------------------------------------------------------------
1755, 119, 4. december 1741, Elsted sogn
Maren Nielsdatter, død
Niels Nielsen, enkemand
Ingen børn. Arvinger:
1) halvsøster Maren Nielsdatter, ugift
2) halvsøster Helle Nielsdatter, 22 år
--------------------------------------------------------------------------------
1756, 120, 23. februar 1742, Segalt, Skødstrup sogn
Christen Nielsen Balle, død
Birthe Jensdatter, enke
Hans børn af 1. ægteskab:
Niels Christensen, 19-20 år
Jens Christensen, 14 år
Søren Christensen, 11 år
Anne Christensdatter, 24 år
Mette Christensdatter, 22 år
Karen Christensdatter, 17 år
2. ægteskab med enken:
Karen Christensdatter, 2 år
Farbroder Anders Nielsen Balle
--------------------------------------------------------------------------------
1757, 122, 5. marts 1742, Uggelbølle, Mørke sogn
Jochum Rasmussen, død
Maren Jensdatter, enke
Deres børn:
Jens Jochumsen, 1 år
Enkens broder Rasmus Jensen
--------------------------------------------------------------------------------
1758, 122, 2. april 1742, Ommestrup, Mørke sogn
Rasmus Læger, død
Karen Jørgensdatter, død
Mandens søskende arver:
1) helsøster Giertrud Pedersdatter ~ Søren Simonsen i Ommestrup, Mørke sogn
2) helsøster Dorthea Pedersdatter ~ København, død, mandens navn ukendt
3) halvsøster Anne Pedersdatter ~ Søren Pedersen, husmand i Torsager
Hustruen arvinger:
1) Søren Jørgensen i Egå
2) Anne Jørgensdatter ~ Peder Udsen i Ommestrup, Mørke sogn
2a) Jørgen Pedersen
2b) Else Pedersdatter ~ Peder Nielsen Smed
2c) Kirsten Pedersdatter ~ Peder Væver i Hvilsager
3) Dorthea Jørgensdatter ~ Peder Molboe, død
3a) Jørgen Pedersen
3b) Maren Pedersdatter ~ Søren Pedersen i Skæring, Egå sogn
4) Maren Jørgensdatter, død ~ Niels Sørensen i Egå Annexgaard
4a) Laurids Rasmussen
4b) Inger Rasmusdatter ~ i Vejlby
5) Emmerts Jørgensdatter ~ Mads Jensen ~ Niels Torst i Ommestrup, Mørke sogn
5a) Maren Madsdatter ~ Jacob Poulsen i Uggelbølle, Mørke sogn
5b) Mette Nielsdatter ~ Niels Christensen på Mejlgaard Gods
5c) Anne Nielsdatter, 24 år
--------------------------------------------------------------------------------
1759, 130, 4. april 1742, Bregnet sogn
Anne Christensdatter, død
Knud Jørgensen, enkemand
Ingen børn. Arvinger:
1) moderen Else Rasmusdatter, enke efter Christen Johansen
2) broder Rasmus Christensen, 28 år
3) Johan Christensen, 16 år
alle i Uggelbølle, Mørke sogn
--------------------------------------------------------------------------------
1760, 131, 24 marts 1742, Svinbo, Skødstrup sogn
Søren Nielsen, død
Maren Andersdatter, enke
Deres børn:
Niels Sørensen, 14 år
Anders Sørensen, 10 år
Jens Sørensen, 5 år
Kirsten Sørensdatter, 13 år
Maren Sørensdatter, 8 år
Enkens fader Anders Groesen i Hielmager
Farbroder Christen Nielsen af Svinbo, Skødstrup sogn
--------------------------------------------------------------------------------
1761, 134, 24 marts 1742, Svinbo, Skødstrup sogn
Peder Nielsen, død
Arvinger:
1) broder Christen Nielsen af Aastrup på Løvenholm Gods
2) Rasmus Nielsen i Svinbo, Skødstrup sogn
3) Søren Nielsens efterladte 5 børn, 3 sønner og 2 døtre
4) Maren Nielsdatter ~ Thomas Lauridsen i Hielmager
--------------------------------------------------------------------------------
1762, 135, 2. maj 1742, Bregnet sogn
Peder Jensen, død
Dorthe Knudsdatter, enke
Ingen børn. Arvinger:
1) broder Jens Jensen i Torsager, husmand ~ Anne Andersdatter
2) søster Kirsten Jensdatter ~ afdøde Rasmus Nielsen i Rønde
3) søster Karen Jensdatter, ~ Søren Pedersen, tidligere corporal og husmand i Todbjerg
4) helbroder, afgangne Rasmus Jensen i Torsager
4a) Jens Rasmussen, soldat på Kalø Gods, 23 år
4b) Christen Rasmussen, 18 år
4c) Peder Rasmussen, 14 år
--------------------------------------------------------------------------------
1763, 139, 2. maj 1742, Ommestrup, Mørke sogn
Jens Pedersen, død
Anne Christensdatter, enke
Deres børn:
Peder Jensen, 6 år
Niels Jensen, 4 år
Kirsten Jensdatter, 2 år
Maren Jensdatter, 1 år
--------------------------------------------------------------------------------
1764, 141, 9. juli 1742, Bregnet sogn
Maren Lauridsdatter, død
Niels Madsen, enke
Deres børn:
Peder Nielsen, 9 år
Mads Nielsen, 2 år
--------------------------------------------------------------------------------
1765, 143, 11. august 1742, Segalt, Skødstrup sogn
Peder Olesen, død
Kirsten Lauridsdatter, død
Deres børn:
Olluf Pedersen, 18 år
Laurids Pedersen, 5 år
Elisabeth Pedersdatter, 23 år
Bergitte Pedersdatter, 15 år
Maren Pedersdatter, 10 år
Formynder Rasmus Lauridsen, her i byen
Ældste datters fæstemand Rasmus Rasmussen, der har fæstet stedet
--------------------------------------------------------------------------------
1766, 145, 30. november 1742, Ommestrup, Mørke sogn
Giertrud Pedersdatter, død
Søren Simonsen, enkemand
Deres børn:
?Birthe Sørensdatter, 21 år
Else Sørensdatter, 19 år
Anne Sørensdatter, 15 år
Maren Sørensdatter, 13 år
--------------------------------------------------------------------------------
1767, 146, 27. juli 1736, Skødstrup sogn
Anders Pedersen Bunde, død
1) datter Ingeborg Andersdatter, død ~ Christen Pedersen i Aastrup
1a) Peder Christensen, 14 år
1b) Anders Christensen, 12 år
--------------------------------------------------------------------------------
1768, 153, 20. marts 1737, Vorre, Skødstrup sogn
ugift Niels Sørensen, død
Arvinger:
1) søster Mette Sørensdatter, død ~ Søren Jensen i Worre
1a) Jens Sørensen
2) halvbroder Søren Sørensen i Worre
 --------------------------------------------------------------------------------
1769, 156, 19. oktober 1737, Brandstrup, Hjortshøj sogn
Søren Nielsen, død
Mette Nielsdatter, enke
Arvinger:
1) broder Niels Nielsen, død
1a) Peder Nielsen, 24 år
1b) Laurs Nielsen, 22 år
1c) Niels Nielsen, 19 år
1d) Anne Nielsdatter ~ Christen Christensen i Segalt, Skødstrup sogn
Lavværge Knud Nielsen i Hesselballe
--------------------------------------------------------------------------------
1770, 158, 18. december 1737, Segalt, Skødstrup sogn
Karen Jensdatter, død
Christen Nielsen Balle, enkemand
Deres børn:
Niels Christensen, 15 år
Jens Christensen, 9 år
Søren Christensen, 6 år
Anna Christensdatter, 20 år
Mette Christensdatter, 18 år
Karen Christensdatter, 12 år
Formynder Peder Jensen i Kradberg
--------------------------------------------------------------------------------
1771, 159, 16. marts 1738, Ommestrup, Mørke sogn
Jørgen Rasmussen, død
Maren Rasmusdatter, død
Deres børn:
Rasmus Jørgensen, 16 år
Søren Jørgensen, 12 år
Hans Jørgensen, 8 år
Claus Jørgensen, 4 år
Jørgen Jørgensen, 2 år
Marie Jørgensdatter, 10 år
Morbroder Jochim Rasmussen af Uggelbølle, Mørke sogn
--------------------------------------------------------------------------------
1772, 160, 30. november 1740, Skødstrup sogn
Berthe Christensdatter, død
Peder Møller, enkemand
Deres barn:
Appolone Pedersdatter, 3 år
Morbroder Jens Fisker i Skjødstrup
--------------------------------------------------------------------------------
1773, 161, 28. december 1740, Ommestrup, Mørke sogn
Peder Jensen, enkemand
Hustruens navn ikke nævnt
Ingen børn. Arvinger:
1) halvsøster Maren Nielsdatter, 25 år
2) halvsøster Helle Nielsdatter
Morbroder til dem Michel Rasmussen i Egå
--------------------------------------------------------------------------------
1774, 162, 12. maj 1740, Kankbølle, Hjortshøj sogn
Ungkarl Niels Troelsen, død
Hans arvinger:
1) søster Anne Troelsdatter ~ Oluf Andersen, han død, i Segalt, Skødstrup sogn
2) broder Christen Troelsen, død
2a) Søren Christensen, 22 år
2b) Peder Christensen, 18 år
3) Peder Troelsen, død
3a) Peder Pedersen, 4 år
4) søster Kirsten Troelsdatter, død
4a) Søren Nielsen i Svinbo, Skødstrup sogn
4b) Peder Nielsen i Svinbo, Skødstrup sogn
4c) Rasmus Nielsen i Svinbo, Skødstrup sogn
4d) Christen Nielsen i Aastrup
4e) Maren Nielsdatter ~ Thomas Lauridsen i Hjemager
5) søster Maren Pedersdatter ~ Poul Nielsen i Hjortshøj
--------------------------------------------------------------------------------
1775, 166, 4. december 1741, Elsted sogn
Maren Nielsdatter, død
Niels Nielsen, enkemand
Afdødes arvinger:
1) halvsøster Maren Nielsdatter, ugift, tjener Anders Pedersen i Egå
2) halvsøster Helle Nielsdatter, 22 år, ugift, tjener Frans Sørensen i Egå
--------------------------------------------------------------------------------
1776, 167, 11. maj 1743, Skødstrup sogn
Anders Rasmussen Bonde, død
Mette Jensdatter, enke
Deres barn:
Johanne Andersdatter, 11 år
 --------------------------------------------------------------------------------Vosnæsgård gods
Skifteuddrag
1839-1850--------------------------------------------------------------------------------
1777, 28, 29. april 1839, Skødstrupp sogn
Anders Jensen Ostenfeldt, død
Bodil Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Niels Andersen Ostenfeldt
Karen Andersdatter Ostenfeldt
--------------------------------------------------------------------------------
1778, 30, 29. april 1839, Brandstrup, Hjortshøj sogn
Rasmus Nielsen Helbo, død
Kirsten Hansdatter, enke
Deres børn:
Maren Rasmusdatter
Lavværge Hans Hansen i Egå
--------------------------------------------------------------------------------
1779, 30, 6. maj 1839, Ommestrup, Mørke sogn
Jens Jensen anmeldte, at hans svigerfader, fattiglem Troels Tammesen var død.
--------------------------------------------------------------------------------
1780, 30, 9. maj 1839, Bregnet sogn Gotfred Schiøtt, død
Kirstine Nielsdatter, enke
Deres børn:
Peder Tilkjer Schiøtt, 16 år
Peter Schiøtt, 14 år
--------------------------------------------------------------------------------
1781, 30, 17. juli 1839, Havhusene, Hornslet sognn
32, 24. september 1839
Jens Pedersen Løber, død
Inger Thomasdatter, enke
Ingen børn, testamente af 20. december 1837
--------------------------------------------------------------------------------
1782, 32, 15. august 1839, Studstrup, Skødstrup sogn
Inger Pedersdatter, død
Rasmus Andersen Grosen, enkemand
Deres børn:
1) Ane Rasmusdatter ~ Andreas Bertelsen i Tåstrup i Feldballe sogn
2) Birthe Kirstine Rasmusdatter, ugift
3) Ane Dorthe Rasmusdatter, ugift
4) Else Rasmusdatter, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
1783, 32, 2. september 1839, Vorre, Skødstrup sogn
ugift Jens Nielsen, død
Hans arvinger:
1) moder Dorthe Rasmusdatter ~ Niels Nielsen, han død
2) broder Rasmus Nielsen
3) halvbroder Søren Rasmusdatter Hornbech, hustruens slegfredsøn i Uggelbølle, Mørke sogn
--------------------------------------------------------------------------------
1784, 34, 3. oktober 1839, Eskerod, Hornslet sogn
Birthe Emmerstdatter anmeldte, at hendes mand Henrich Pedersen var død. Uskiftet bo med sønnen Peder Henrichsen, 17 år og 3 umyndige døtre.
--------------------------------------------------------------------------------
1785, 34, 2. november 1839, Uggelbølle, Mørke sogn
Karen Christensdatter, død
Søren Mogensen, enkemand
Hendes barn:
Datter ~ Peder Michelsen Kuk på Vosnæsgaard Gods
--------------------------------------------------------------------------------
1786, 34, 8. december 1839, Skødstrup
38, 27. oktober 1840
Anne Sørensdatter, død
Søren Nielsen Kudsk, enkemand
Deres børn:
Søren Sørensen, 11 år
Niels Sørensen, 3 år
Anders Sørensen, 1⁄2 år
Anne Kathrine Sørensdatter, 9 år
--------------------------------------------------------------------------------
1787, 35, 30. januar 1840, Ommestrup, Mørke sogn
Ane Andersdatter, død
Christen Løistrup, død tidligere
Efterlod 5 myndige børn, der selv delte
--------------------------------------------------------------------------------
1788, 35, 27. februar 1840, Skødstrup
Karen Pedersdatter, død hos sognefoged Søren Rytter. Hun var datter af aftægtsmand Peder Skrædder i Skødstrup
--------------------------------------------------------------------------------
1789, 36, 29. april 1840, Bregnet sogn
36, 29. maj 1840
39, 29. oktober 1840
Jens Jensen Simonsen, død
Zidsel Nielsdatter, enke
Ingen Børn
1) søster Johanne Jensdatter af Øster Alling, ugift
2) søster Lisbeth Jensdatter, i Udby i Rougsø Herred
3) søster Mette Jensdatter i Tistrup
Der var megen gæld, der var måske flere arvinger
--------------------------------------------------------------------------------
1790, 37, 13. august 1840, Uggelbølle, Mørke sogn
Jørgen Sørensen anmeldt at hans moder Ane Jørgensdatter, enke efter Søren Andersen Smed var død.
Datter Mette Kirstine Sørensdatter ~ Søren Jensen i Kejlstrup
--------------------------------------------------------------------------------
1791, 37, 24. august 1840, Uggelbølle, Mørke sogn
Skifte efter begæring af frasepareret ægtefælle, distriksjordmoder Mette Marie Marie Schlütter ~ Johannes Schlütter af Rønde fattighus
Deres børn:
Johannes Schlütter, 15 år
Jens Schlütter, 9 år
Maren Schlütter, 13 år
Christine Schlütter, 7 år
--------------------------------------------------------------------------------
1792, 40, 15. december 1840, Bregnet sogn
30. december 1840
Jens Rasmussen Hvede, død
Maren Nielsdatter, enke
Ingen børn med enken.
Børn med 1. hustru Else Marie Jensdatter:
1) Rasmus Jensen, husmand i Kastrup på Skafføegaard Gods
2) Jens Jensen, indsidder i Bregnet sogn
3) Poul Jensen, husmand i Rostved, Torsager sogn
4) Maren Jensdatter ~ Niels Hansen i Bregnet sogn
--------------------------------------------------------------------------------
1793, 40, 9. januar 1841, Segalt, Skødstrup sogn
41, 18. januar 1841
tjenestekarl Mads Christensen, død
Hans søskende:
1) helbroder Peder Christensen Møller i Segalt, Skødstrup sogn
2) halvbroder Jonas Christensen Møller i Hjelmager, Skødstrup sogn
3) halvbroder Rasmus Christensen Møller i Segalt, Skødstrup sogn
4) halvbroder Søren Christensen Møller i Segalt, Skødstrup sogn
5) halvsøster Ane Kistine Christensdatter ~ Søren Jensen Møller i Segalt, Skødstrup sogn
--------------------------------------------------------------------------------
1794, 41, 18. januar 1841, Ommestrup, Mørke sogn
41, 21. januar 1841
41, 26. februar 1841
Niels Andersen, død
Maren Nielsdatter, enke
Deres børn:
Karen Nielsdatter, 27 år
Giertrud Nielsdatter, 25 år
Peder Nielsen, 23 år
--------------------------------------------------------------------------------
1795, 42, 13. april 1841, Segalt, Skødstrup sogn
Maren Christensdatter, død
Rasmus Poulsen, enkemand
Deres børn:
Poul Rasmussen, 21 år
Ane Marie Rasmusdatter, 18 år
Maren Rasmusdatter, 15 år
Christen Rasmussen, 28 år
--------------------------------------------------------------------------------
1796, 42, 26. november 1841, Skødstrup
43, 27. november 1841
48, 23. februar 1842
Kirsten Nielsdatter, død
Jens Sørensen, død tidligere
Deres børn:
1) Niels Jensen, død
1a) Rasmus Nielsen, 20 år
1b) Mette Kirstine Nielsdatter, 22 år
1c) Kirsten Marie Nielsdatter, 17 år
1d) Karen Nielsdatter, 13 år
--------------------------------------------------------------------------------
1797, 44, 25. december 1841, Hjelmager, Skødstrup sogn
44, 5. januar 1842
49, 6. juni 1842
Gmd Jochum Bertelsen, død
Ane Marie Rasmusdatter, enke
Deres barn:
Ane Mette Jochumsdatter, 6 år
--------------------------------------------------------------------------------
1798, 46, 7. januar 1842, Aastrup
Mette Kirstine Pedersdatter, død
Niels Sørensen, enkemand
Ingen livsarvinger, manden arvede efter testamente
--------------------------------------------------------------------------------
1799, 49, 25. februar 1842, Ommestrup, Mørke sogn
50, 3. marts 1842
Kirsten Pedersdatter, død
Anders Sørensen, tidligere død
Deres børn:
Søren Andersen, 30 år
Peder Andersen, 26 år
Mette Kirstine Andersdatter ~ Jørgen Andersen i Torsager
Ellen Andersdatter ~ Søren Andersen i Torsager
--------------------------------------------------------------------------------
1800, 50, 29. april 1842, Eskerod, Hornslet sogn
Kirsten Jensdatter, død
Christen Boie, enkemand
Deres børn:
Jens Christensen, 21 år
Helle Marie Christensdatter, 18 år
--------------------------------------------------------------------------------
1801, 51, 26. januar 1843, Hjelmager, Skødstrup sogn
Jens Thomassen død 19 år gammel
Hans fader var Thomas Nielsen, ingen andre nævnt
--------------------------------------------------------------------------------
1802, 51, 17. april 1843, Hjelmager, Skødstrup sogn
Jonas Christensen anmeldte,  at hans datter Ane Kirstine var død 19 år gl. Hun druknede i et vandhul ved byen
--------------------------------------------------------------------------------
1803, 1, 22. april 1843, Vorre, Skødstrup sogn
51, 25. maj 1843
Dorthe Rasmusdatter, død
Niels Nielsen, død tidligere
Hendes børn:
Søren Rasmussen, 34 år, husmand i Uggelbølle, Mørke sogn
Rasmus Nielsen, 23 år, hjemme
--------------------------------------------------------------------------------
1804, 51, 10. maj 1843, Studstrup, Skødstrup sogn
Rasmus Grosen anmeldte, at hans datter Ane Dorthe Rasmusdatter var nedkommet med et dødfødt barn
--------------------------------------------------------------------------------
1805, 52, 30. maj 1843, Uggelbølle, Mørke sogn
Peder Bangs enke anmeldte,  at hendes datter Maren Pedersdatter var død 17 år gl.
--------------------------------------------------------------------------------
1806, 52, 11. januar 1844, Aastrup
53, 18. januar 1844
54, 9. juni 1844
tjenestekarl Rasmus Nielsen, død
Hans arvinger:
1) moderen Kirsten Rasmusdatter ~ Niels Jensen, han død
2) søster Mette Kirstine Nielsdatter, 23 år
3) søster Kirsten Marie Nielsdatter, 20 år
4) Karen Nielsdatter, 15 år
--------------------------------------------------------------------------------
1807, 54, 9. juni 1844, Segalt, Skødstrup sogn
54, 11. juni 1844
Niels Rasmussen Just, død
Karen Rasmusdatter, enke
Hans børn med Ane Andersdatter:
1) Rasmus Nielsen, i København
2) Anders Nielsen
3) Søren Nielsen, 28 år
4) Ane Nielsdatter ~ Jonas Christensen i Hjelmager, Skødstrup sogn
5) Ane Kirstine Nielsdatter, enke efter Anders Pedersen i Segalt, Skødstrup sogn
--------------------------------------------------------------------------------
1808, 55, 11. november 1845, Bregnet sogn
Zidsel Nielsdatter, død
Jens Simonsen, tidligere død
Deres barn:
Jens Jensen
--------------------------------------------------------------------------------
1809, 56, 13. juni 1845, Skødstrup
62, 30. december 1845
71, 30. november 1846
Jens Rasmussen Just, død
Ane Charlotte Amalie Jørgensdatter, død tidligere
Deres børn:
1) Rasmus Jensen, gårdmand i Ramten
2) Jørgen Jensen
3) Niels Jensen, 22 år
4) Johanne Marie Frederikka Jensdatter ~ Jens Udsen i Uggelbølle, Mørke sogn
5) Ane Jensdatter ~ Anders Sørensen i Ommestrup, Mørke sogn
6) Maren Jensdatter ~ Søren Andersen i Ommestrup, Mørke sogn
7) Ane Kistine Jensdatter, ugift
8) Karen Jensdatter, 20 år
9) Jensine Jensdatter, 19 år
10) Mette Marie Jensdatter, 15 år
--------------------------------------------------------------------------------
1810, 59, 6. september 1845, Skødstrup
 62, 30. december 1845
tjenestepige Mette Jensdatter, død
Hendes arvinger:
1) søster Ane Jensdatter, enke efter arbejdsmand Jens Simonsen i Århus
2) søster Kirstine Jensdatter ~ aftægtsmand Peder Thomassen i Skødstrup
3) søster Ane Cathrine Jensdatter, død ~ bødker Barlach i Århus
3a) Frederich Barlach
3b) Ane Dorthe Barlach
3c) Ane Kirstine Barlach
4) søster Karen Jensdatter, død, hendes uægte børn:
4a) Niels Korell i Hæst?
4b) Ane Pedersdatter, ugift
5) søster Maren Jensdatter, død ~ Bertel Laursen
5a) Jens Bertelsen i Vinderslev
--------------------------------------------------------------------------------
1811, 60, 18. september 1845, Segalt, Skødstrup sogn
Jørgen Jensen Kolbek, død
hustru?
Deres barn:
Jens Jørgensen, 10 år
--------------------------------------------------------------------------------
1812, 60, 18. oktober 1845, Skødstrup
60, 20. oktober 1845
62, 30. december 1845
67, 16. maj 1846
Ane Marline Obbekjær, født Ingerslev, død
Hendes børn:
Hans Peter Obbekjær, 15 år
Rasmus Marius Obbekjær, 12 år
Christian Erhard Obbekjær, 10 år
--------------------------------------------------------------------------------
1813, 61, 13. november 1845, Havhusene, Hornslet sogn
Niels Joensen, død
Mette Kirstine Nielsdatter, enke
Deres børn:
Søren Nielsen, 16 år
Kirsten Nielsdatter, 23 år
Mette Marie Nielsdatter, 22 år
--------------------------------------------------------------------------------
1814, 61, 13. december 1845, Eskerod, Hornslet sogn
Anders Jensen Boie, død
Bodil Rasmusdatter, enke
Hans barn af 1. ægteskab med Mette Kirstine Jensdatter:
Jens Andersen, 27 år
Hans barn med enken:
Rasmus Andersen, 19 år
--------------------------------------------------------------------------------
1815, 62, 24. december 1845, Hjelmager, Skødstrup sogn
64, 30. december 1845
Else Jensdatter, død
Christen Kragelund, enkemand
Deres børn:
Karen Christensdatter ~ Hans Pedersen i Stabrand
Rasmus Christensen, 20 år
Christen Christensen, 14 år
--------------------------------------------------------------------------------
1816, 65, 3. marts 1846, Hjelmager, Skødstrup sogn
65, 4. marts 1846
Birthe Kirstine Jensdatter, død, 18 år
Hendes arvinger:
1) moderen Kirsten Marie Andersdatter ~ Niels Pedersen
2) broder Rasmus Jensen, 22 år
Børnenes fader Jens Rasmussen Grosen
--------------------------------------------------------------------------------
1817, 65, 5. maj 1846, Egå
Christen Jensen, død
Mette Andersdatter, enke
Ingen børn, der var oprettet testamente.
--------------------------------------------------------------------------------
1818, 66, 9. maj 1846, Eskerod, Hornslet sogn
Kirsten Jensdatter, død
Christen Jensen Boie, enkemand
Deres børn:
Jens Christensen, 25 år
Mette Marie Christensdatter, 22 år
--------------------------------------------------------------------------------
1819, 68, 17. maj 1846, Studstrup, Skødstrup sogn Maren Jensdatter, død Jens Jonassen, enke
Uskiftet bo
--------------------------------------------------------------------------------
1820, 68, 6. oktober 1846, Uggelbølle, Mørke sogn
68, 14. oktober 1846
73, 27. marts 1847
Tjenestepige Karen Jensdatter, død
Hendes arvinger:
1) broder Rasmus Jensen, gårdmand i Ramten
2) broder Jørgen Jensen, tjener i Hjortshøj
3) broder Niels Jensen, 23 år
4) søster Johanne Marie Frederikka Jensdatter ~ Jens Udsen i Uggelbølle, Mørke sogn
5) Ane Jensdatter ~ Anders Sørensen i Ommestrup, Mørke sogn
6) Maren Jensdatter ~Søren Andersen i Ommestrup, Mørke sogn
7) Ane Kirstine Jensdatter, ugift
8) Jensine Jensdatter, ugift
9) Mette Marie Jensdatter, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
1821, 69, 14. november 1846, Uggelbølle, Mørke sogn
75, 27. marts 1847
Niels Christoffersen, død
Kirsten Mogensdatter, enke
Deres børn:
1) Peder Nielsen, 38 år
2) Kirsten Nielsdatter, død ~ Søren Bruun i Tendrup
2a) Rasmus Sørensen, 20 år
2b) Inger Marie Sørensdatter, 22 år
3) Else Nielsdatter, død ~ Søren Nielsen Bødker i Uggelbølle, Mørke sogn
3a) Niels Peter Sørensen, 16 år
3b) Mette Kirstine Sørensdatter, 22 år
3c) Kirsten Marie Sørensdatter, 13 år
4) Ane Nielsdatter ~ Jens Kroer i Uggelbølle, Mørke sogn
5) Else Marie Nielsdatter ~ Kort Jacobsen i Uggelbølle, Mørke sogn
--------------------------------------------------------------------------------
1822, 69, 16. november 1846, Uggelbølle, Mørke sogn
70, 17. november 1846
Kirsten Mogensdatter, død
Niels Christoffersen, død tidligere Deres børn:
1) Peder Nielsen, 38 år
2) Kirsten Nielsdatter, død ~ Søren Bruun i Tendrup
2a) Rasmus Sørensen, 20 år
2b) Inger Marie Sørensdatter, 22 år
3) Else Nielsdatter, død ~ Søren Nielsen Bødker i Uggelbølle, Mørke sogn
3a) Niels Peter Sørensen, 16 år
3b) Mette Kirstine Sørensdatter, 22 år
3c) Kirsten Marie Sørensdatter, 13 år
4) Ane Nielsdatter ~ Jens Kroer i Uggelbølle, Mørke sogn
5) Else Marie Nielsdatter ~ Kort Jacobsen i Uggelbølle, Mørke sogn
--------------------------------------------------------------------------------
1823, 73, 20. marts 1847, Studstrup, Skødstrup sogn
73, 25. marts 1847
Rasmus Andersen Grosen, død
Hans børn med Inger Pedersdatter:
1) Ane Rasmusdatter ~ Andreas Bertelsen i Taastrup
2) Birthe Kirstine Rasmusdatter ~ Peder Thyri i Skødstrup
3) Ane Dorthe Rasmusdatter ~ Jens Seier i Studstrup, Skødstrup sogn
--------------------------------------------------------------------------------
1824, 77, 2. februar 1848, Skødstrup
77, 9. februar 1848
79, 24. marts 1848
Peder Nielsen, død ved ulykkelig hændelse
Ane Nielsdatter, enke
Deres børn:
Mette Kirstine Pedersdatter ~ Rasmus Pedersen
Inger Pedersdatter, 26 år
Maren Pedersdatter, 24 år
--------------------------------------------------------------------------------
1825, 80, 8. august 1848, Hjelmager, Skødstrup sogn
Ane Nielsdatter, død
Søren pedersen, enkemand
Deres børn:
Peder Sørensen, 30 år
Niels Sørensen, 25 år
Ane Dorthe Sørensdatter, 22 år
Rasmus Sørensen, 20 år
Maren Sørensdatter, 14 år
--------------------------------------------------------------------------------
1826, 81, 20. november 1848, Skødstrup sogn
81, 28. november 1848
Rasmus Jensen Helbo, død
Ane Pedersdatter, enke
Deres børn:
Peder Rasmussen, 20 år
Jens Rasmussen, 14 år
Niels Rasmussen, 11 år
Søren Rasmussen, 7 år
Mette Kirstine Rasmusdatter, 22 år
--------------------------------------------------------------------------------
1827, 81, 31. marts 1849, Hjelmager, Skødstrup sogn
81, 3. april 1849
83, 24. april 1849
93, 27. december 1850
Søren Pedersen, død
Ane Nielsdatter, død tidligere
Deres børn:
Peder Sørensen, 31 år
Niels Sørensen, 26 år
Rasmus Sørensen, 20 år
Ane Dorthe Sørensdatter, 23 år
Maren Sørensdatter, 14 år
--------------------------------------------------------------------------------
1828, 84, 20. januar 1849, Hjelmager, Skødstrup sogn
84, 3. februar 1849
92
Thomas Nielsen, død
Else Sørensdatter, enke
Hans børn med Karen Rasmusdatter:
1) Niels Thomassen, 35 år i Studstrup, Skødstrup sogn
2) Rasmus Thomassen, 32 år, ugift
3) Laurs Thomassen, 23 år, ugift
Hans barn med enken:
4) Karen Marie Thomasdatter, 12 år
--------------------------------------------------------------------------------
1829, 86, 18. februar 1850, Uggelbølle, Mørke sogn
Karen Sørensdatter, død, 1 år gl.
Hun var pelejebarn hos Niels Møller. Moder Ane Erichsdatter ~ Søren Olesen i Torsager, broder Ole Sørensen.
--------------------------------------------------------------------------------
1830, 86, 15. marts 1850, Hjelmager, Skødstrup sogn
Niels Andersen, død
Maren Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Rasmus Nielsen i Skødstrup
Anders Nielsen, 30 år
Peder Nielsen, 26 år
Søren Nielsen, 22 år
Anders Nielsen, 13 år
Ane Marie Nielsdatter, 28 år
Maren Nielsdatter ~ Rasmus Thomassen
--------------------------------------------------------------------------------
1831, 86, 17. marts 1850, Skødstrup sogn
Søren Nielsen, død
Kirsten Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Marie Sørensdatter
Maren Sørensdatter
Niels Sørensen
Rasmus Sørensen
--------------------------------------------------------------------------------
1832, 86, 17. juni 1850, Eskerod, Hornslet sogn
89, 23. september 1850
Maren Poulsdatter, død
Christen Fisker, enkemand
Deres børn:
Christen Christensen, 9 år
Poul Christensen, 5 år
Else Christensen, 7 år
--------------------------------------------------------------------------------
1833, 86, 20. juni 1850, Brandstrup, Hjortshøj sogn
89, 23. september 1850
89, 2. oktober 1850
92, 9. december 1850
95, 30. december 1850
Poul Jensen Helbo, død
Else Christensdatter, enke
Deres børn:
Christen Poulsen, 22 år
Jens Poulsen, 19 år
Else Marie Poulsdatter, 14 år
Afdødes fader Poul Nielsen Helbo i Skødstrup
--------------------------------------------------------------------------------
1834, 87, 3. juli 1850, Skæring, Egå sogn
Niels Jensen, død, 26 år
1) moder Mette Kirstine Jensdatter ~ Jacob Rasmussen
2) helbroder Peder Jensen, 32 år
3) helsøster Ane Marie Jensdatter, 34 år
4) halvbroder Jens Jacobsen, 26 år
--------------------------------------------------------------------------------
1835, 87, 7. august 1850, Skødstrup sogn
Søren Nielsen, død
Kirsten Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Marie Sørensen
Maren Sørensen
Niels Sørensen
Rasmus Sørensen
--------------------------------------------------------------------------------
1836, 88, 9. august 1850, Uggelbølle, Mørke sogn
88, 21. august 1850
Ane Marie Terkildsdatter, død
Poul Jensen, enkemand
Deres børn:
Niels Poulsen, 20 år
Inger Marie Poulsdatter, 16 år
--------------------------------------------------------------------------------
1837, 91, 7. oktober 1850, Ommestrup, Mørke sogn
Rasmus Nielsen eller Knudsen, død
Karen Rasmusdatter, død tidligere
Deres børn:
Niels Rasmussen i Ommestrup, Mørke sogn
Mette Cathrine Rasmusdatter, 28 år
Morbroder Jacob Rasmussen af Skæring, Egå sogn
--------------------------------------------------------------------------------

Øster Lisbjerg herreds godser slut