Erik Brejls hjemmeside

StartHoulbjerg herred godsskifter

[Bidstrup gods]   [Hagsholm gods]   [Ormstrup gods]


Niels Sørensen

Bidstrup gods
Skifteuddrag
1719-1850

[1719-1758, 1723-1765, 1769-1819]

[1794-1829 Skanderborg amt]   [1794-1831 Havreballegård amt]   [1831-1850 Skanderborg amt]

Skifteakter og afkald 1758-1791 (alle amterne)

Bidstrup Gods
Granslev sogn, Houlbjerg Herred

Skifteprotokoller 1719-1758 (alle amterne)
Skifteprotokoller 1723-1765
Skifteprotokoller 1769-1819
Foranstående opdelt efter sogne
På grund af overlap er følgende uddrag i kronologisk rækkefølge:
Skifteprotokoller 1794-1829 (Skanderborg amt)
Skifteprotokoller 1794-1831 (Gammel Havreballegård amt)
Skifteprotokoller 1831-1850 (Skanderborg amt)


Bidstrup gods
Skifteuddrag
1719-1758, 1723-1765, 1769-1819
Opdelt efter sogne

"G 240 xx x/xx" er henvisning til nr. på Microfiche oprindeligt brugt som kilde til uddraget
1, 168, 21 juni 1729, Astrup i Aidt (fortløbende nr, side i protokol, dato, lokalitet)
--------------------------------------------------------------------------------

Aidt Sogn
Aidt sogn omfatter lokaliteten:
Astrup eller Astrupgaard: 1 skifteuddrag

--------------------------------------------------------------------------------

G 240 71 6/12
1, 168, 1731, Astrup i Aidt
Niels Laursen, død
Anne Nielsdatter, enke
Deres børn:
Laurs Nielsen, gift og fæster i Astrupgaard
Niels Nielsen, 14 år
Mette Nielsdatter, 15 år
Anne Nielsdatter, 11 år
--------------------------------------------------------------------------------

Asferg Sogn
Nørhald Herred
Asferg sogn omfatter lokaliteten:
Asferg: 1 skifteuddrag

--------------------------------------------------------------------------------

G 240 71 4/12
2, 105, 21. juni 1729, Asferg
110, 18. juni 1729
Christen Poulsen, død
Kirsten Nielsdatter, enke
Hans børn af tidligere ægteskab:
Poul Christensen, tjener i Asferg, knap 40 år
Anne Christensdatter ~ Jens Nielsen i Asferg
Birgitte Christensdatter ~ Anders Christensen Møller i Fastrup Mølle
Børn med enken:
Niels Christensen, 22 år
Peder Christensen, 17 år
Birgitte Christensdatter ~ Christen Nielsen i Asferg
Anne Christensdatter
Zidsel Christensdatter
Karen Christensdatter

--------------------------------------------------------------------------------

Galten Sogn
Galten Herred
Galten sogn består af lokaliteten:
Galten: 2 skifteuddrag

-------------------------------------------------------------------------------

G 240 71 2/12
3, 50, 30. januar 1723, Galten
Maren Thomasdatter, død
Jens Nielsen, enkemand
Hendes arvinger:
fader Thomas Pedersen ~ Maren Nielsdatter i Houlbjerg

--------------------------------------------------------------------------------

G 240 71 9/12
4, 241, 27. september 1743, Galten
Maren Pedersdatter, død
Jens Lyngballe, enkemand
Hendes arvinger:
1)  broder Rasmus Pedersen i Galten
2)  broder Michel Pedersen i Erslev
3)  søster Anna Pedersdatter, død
3a) Margrethe Sørensdatter, tjener i Randers
3b) Giertrud Sørensdatter, tjener i Randers

-------------------------------------------------------------------------------
Gerning Sogn
Houlbjerg Herred
Gerning sogn består af lokaliteterne:
Gjerning: 1 skifteuddrag
Tind: 1 skifteuddrag

--------------------------------------------------------------------------------

G 240 71 7/12
5, 196, 27. maj 1737, Gjerning
Jens Jensen, død
Anna Sørensdatter, enke
Deres børn:
Jens Jensen, 15 år
Søren Jensen, 12 år
Maren Jensdatter, 10 år
Christen Jensen, 8 år
Elle Jensdatter, 4 år
Lavværge Jens Jørgensen af Tind

--------------------------------------------------------------------------------
G 240 71 8/12
6, 217, 13. juni 1740, Tind
Jens Jørgensen Bødker, død
Zidsel Pedersdatter, enke
Deres børn:
Jens Jensen, gift og bor i Tind
Karen Jensdatter ~ Jens Mogensen i Borre
Jørgen Jensen, 26 år
Jens Jensen, 23 år
Mette Jensdatter, 20 år
Peder Jensen, 17 år
Farbroder Peder Jørgensen

--------------------------------------------------------------------------------
Granslev Sogn
Houlbjerg Herred
Granslev sogn består af lokaliteterne:
Bidstrup: 5 skifteuddrag
Granslev: 115 skifteuddrag
Knudstrup: 21 skifteuddrag
Oustruphuset: 3 skifteuddrag
Granslev Mølle: 4 skifteuddrag
Røde Mølle: 7 skifteuddrag
Voer Mølle: 4 skifteuddrag
Rosenlund: 3 skifteuddrag
Bidstrup Brohus: 5 skifteuddrag
Ialt: 167 skifteuddrag
 --------------------------------------------------------------------------------

G 240 71 1/12
7, 1, 25. februar 1719, Oustruphuset, Granslev sogn
Søren Rasmussen Kraiberg, død
Anne Sørensdatter, enke
Hans søn:
Søren Sørensen, 29 år, i udlandet
Lavværge Christen Jensen i Granslev
På sønnens vegne Niels Jensen Møller fra Skjød
 --------------------------------------------------------------------------------

G 240 71 1/12
8, 3, 14. august 1719, Granslev
Anne Rasmusdatter, død
Jens Andersen, enkemand
Deres børn:
Anders Jensen, 13 år
Niels Jensen, 11 år
Vurderingsmænd Niels Jensen Møller i Skjød og Søren Jespersen i Granslev Mølle
Formynder var faderen, men tilstede var børnenes fader-brodersøn Thomas Pedersen i Granslev
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 71 2/12
9, 53, 23. juni 1723, Granslev
Birgitte Poulsdatter, død
Søren Laursen, skovfoged, enkemand
Hendes arvinger:
Peder Pedersen i Langå mødte på sine 3 børns vegne:
1)  Karen Pedersdatter
2)  Maren Pedersdatter
3)  Kirsten Pedersdatter
Der blev intet at arve. Slægtsforholdet er ikke angivet, men arvingerne er nok søsterbørn til afdøde
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 71 3/12
10, 56, 7. januar 1724, Granslev
Niels Nielsen, død
Zidsel Nielsdatter, enke
Deres børn:
Kirsten Nielsdatter, 19 år
Johanne Nielsdatter, 15 år
Maren Nielsdatter, 12 år
Else Nielsdatter, 8 år
Mette Nielsdatter, 3 år
Lavværge Laurits Jensen Kirkegaard i Granslev
På børnenes vegne Niels Jørgensen i Granslev
Enkens stedsøn, Niels Nielsen havde fæstet ½ delen af gården i 1719
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 71 3/12
11, 59, 15. maj 1724, Knudstrup
Oluf Sørensen Bach, død
Margrethe Nielsdatter, enke
Deres børn:
Søren Olufsen, 21 år
Zidsel Olufsdatter, 17 år
Niels Olufsen, 15 år
Maren Olufsdatter, 10 år
Christen Olufsen, 7 år
Hans Olufsen, 3 år
Lavværge var enkens broder Peder Nielsen i Knudstrup, broder Mogens Nielsen i Væth, farbrødre Jørgen Sørensen Bach og Jens Sørensen Bach i Granslev
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 71 3/12
12, 69, 13. august 1725, Knudstrup
Dorthe Rasmusdatter, død
Søren Bertelsen, enkemand
Deres børn:
Maren Sørensdatter, 13 år
Mette Sørensdatter, 5 år
Ellen Sørensdatter, ? år
Afdødes stedfader Jens Madsen i Bægaard
Thomas Pedersen i Granslev som har en søster til afdøde til ægte
Søren Bertelsen skyldte til såvel Jens Madsen som Thomas Rasmussen i Bægaard
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 71 3/12
13, 73, 18. december 1725, Granslev
Christen Jensen Smed, død
Anne Jensdatter, enke
Deres børn:
1) Jens Christensen, 23 år
2)  Inger Christensdatter, død ~ Morten Knudsen
2a) Karen Mortensdatter, 22 uger
3)  Maren Christensdatter, 28 år
4)  Anne Christensdatter, 21 år
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 71 3/12
14, 81, 20. januar 1727, Granslev
Ellen Rasmusdatter, død
Thomas Pedersen, enkemand
Deres børn:
Karen Thomasdatter, 12 år
Rasmus Thomassen, 10 år
Maren Thomasdatter, 2 år
Thomas Pedersens svoger i Bægaard Thomas Rasmussen
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 71 3/12
15, 84, 24. januar 1727, Voer Mølle
Jesper Sørensen Møller, død
Bodil Pedersdatter, enke
Hans børn med Anne Sørensdatter, 2. hustru:
1)  Anne Jespersdatter ~ Kield Jensen i Lille Thorup
2)  Søren Jespersen i Granslev Mølle
3)  Anne Jespersdatter ~ Frands Poulsen i Over Mølle
Hans barn med Bodil Pedersdatter:
1)  Niels Jespersen i Voer Mølle
Hans børn med første hustru Anne Sørensdatter:
Maren Jespersdatter
Søren Jespersdatter i Gjerning
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 71 4/12
16, 99, 28. maj 1729, Granslev
Søren Sørensen Gammel, død
Zara Jensdatter, enke
Deres børn:
Johanne Sørensdatter, 22 år
Margrethe Sørensdatter, 11 år
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 71 4/12
17, 102, 30. maj 1729, Granslev
Maren Mortensdatter, død
Niels Nielsen, enkemand
Deres børn:
Niels Nielsen, 16 uger
Maren Nielsdatter, 4 år
Ellen Nielsdatter, 2 år
Niels Jørgensen i Granslev var formynder
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 71 4/12
18, 110, 12. september 1729, Granslev
Jesper Bødker, død
Anne Jensdatter, enke
Deres børn:
Zidsel Jespersdatter, 5 ½ år
Jens Jespersen, 3 år
Lavværge Laurids Danielsen af Granslev
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 71 4/12
19, 113, 1. juli 1728, Bidstrup
Maren Thomasdatter den yngre, død
Hun var datter af Thomas Jensen Hadsager og hustru Mette Christensdatter, der begge var døde i 1722. Hun havde arv til gode i boet
Hendes arvinger:
Broder Jens Thomassen Hadsager
Søster Maren Thomasdatter ~ Søren Andersen Fisker i Jebjerg
Søster Anne Thomasdatter hos farbroderen Kjeld Jensen i Lille Torup
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 71 5/12
20, 117, 1730, Knudstrup
Giertrud Nielsdatter, død
Søren Bertelsen, enkemand
Deres barn:
Bertel Sørensen, 3 år og 4 md
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 71 5/12
21, 135, 25. februar 1730, Knudstrup
Jesper Hansen, død
enken også død
Deres børn:
Hans Jespersen, 10 år
Kirsten Jespersdatter, 16 år
Morbroder Thomas Michelsen af Galten
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 71 6/12
22, 145, 15. maj 1730, Granslev
Anders Møller, død
Kirsten Sørensdatter, enke
Deres børn:
Peder Andersen, 29 år
Søren Andersen, 21 år
Kirsten Andersdatter ~ Søren Josephsen i Vinkelholm
Margrethe Andersdatter, 14 år
Lavværge Søren Jespersen Møller fra Granslev Mølle
Peder Sørensen fra Oustruphuset mødt
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 71 6/12
23, 148, 15. maj 1730, Granslev
Peder Jacobsen, død
Else Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Rasmus Pedersen, 20 år
Jacob Pedersen, 17 år
Peder Pedersen, 14 år
Jens Pedersen, 6 år
Anne Pedersdatter, 22 år
Zidsel Pedersdatter, 9 år
Maren Pedersdatter, 12 uger
Lavværge Peder Rasmussen i Skjød
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 71 6/12
24, 150, 10. juni 1730, Granslev
Rasmus Knudsen, død
Bodil Sørensdatter, enke
Deres børn:
Søren Rasmussen, 11 år
Knud Rasmussen, 8 ½ år
Christen Rasmussen, 5 ½ år
Lavværge Rasmus Laursen i Granslev
Formynder Jens Knudsen i Tind
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 71 6/12
25, 154, 23. juni 1730, Granslev
Søren Olufsen, død
Johanne Poulsdatter, enke
Enkens søster Giertrud Poulsdatter havde penge til gode
Manden var slegfredsøn og uden arvinger på fædrene side
Søskendebørn på mødrene side Jens Andersen af ? og Jens Jespersen i Skjoldelev, ikke andre nævnt med slægt i Vitten og Vissing, Intet at arve
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 71 6/12
26, 163, 25. juli 1730, Granslev
Laurs Jensen Kirkegaard, død
Maren Sørensdatter, enke
Deres børn:
Jens Laursen, 39 år
Rasmus Laursen, 37 år
Søren Laursen, 28 år
Peder Laursen, 18 år
Mette Laursdatter ~ Thomas Pedersen
Johanne Laursdatter, 33 år
Maren Laursdatter, 31 år
Anne Laursdatter, 26 år ~ Niels Michelsen i Farre
Margrethe Laursdatter, 21 år
Lavværge Niels Jensen fra Hadsager
Formynder og curator Michel Jacobsen fra Granslev
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 71 6/12
27 170, 24. september 1732, Granslev
Christen Mortensen, død
Anne Andersdatter, enke
Deres børn:
Morten Christensen, 30 år
Maren Christensdatter, 38 år, ugift
Anne Christensdatter ~ Peder Sørensen i Granslev
Kirsten Christensdatter, 27 år
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 71 7/12
30 177, 12. september 1734, Granslev
Bodil Pedersdatter, død
Jørgen Nielsen, enkemand
Deres børn:
Anna Jørgensdatter, 5 år
Peder Jørgensen ¾ år
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 71 7/12
31, 182, 28. februar 1736, Granslev
Zidsel Olufsdatter, død
Jens Lauridsen, enkemand
Deres børn:
Kirsten Jensdatter, 3 ½ år
Maren Jensdatter, 2 år
Morbroder Søren Olufsen i Knudstrup
Farbroder Rasmus Lauridsen i Granslev
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 71 7/12
32, 186, 13. januar 1736, Knudstrup
Peder Nielsen, død
Kirsten Nielsdatter, enke
Deres børn:
Mette Pedersdatter ~ Christen Rasmussen Molboe i Knudstrup
Rasmus Pedersen, 27 år
Niels Pedersen, 25 ½ år
Kirsten Pedersdatter, 15 år
Børns fastersøn Søren Bach
Lavværge afdødes broder Mogens Nielsen i Væth
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 71 7/12
33, 189, 30. april 1736, Granslev Mølle
Anna Margrethe Abrahamsdatter, død
Peder Møller, enkemand
Deres børn:
Anders Pedersen, 6 uger
Marie Pedersdatter, 1 ½ år
Afdødes stedfader Søren Nielsen Møller
Morbroder Søren Abrahamsen af Nye Mølle
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 71 8/12
34, 216, 9. juni 1740, Granslev
Søren Laursen, død
Anne Pedersdatter, enke
Hans arving:
Brodersøn Laurs Christensen
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 71 8/12
35, 223, 18. januar 1742, Granslev
Michel Simonsen, død
Maren Madsdatter, enke
Deres børn:
Maren Michelsdatter, 23 år
Inger Michelsdatter, 21 år
Anna Michelsdatter, 18 år
Øllegaard Michelsdatter, 15 år
Karen Michelsdatter, 12 år
Jens Michelsen, 8 år
Kirsten Michelsdatter, 6 år
Lavværge Thomas Pedersen
Morbroder Jens Madsen i Bægaard
Morbroder Mogens Madsen af Granslev
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 71 8/12
36, 228, 7. maj 1742, Bidstrup Brohus
Peder Sørensen, død
Anne Christensdatter, enke
Deres børn:
Maren Pedersdatter, 13 år
Sophie Marie Pedersdatter, 6 år
Bodil Pedersdatter, 5 år
Afdødes broder Jens Sørensen i Granslev
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 71 9/12
37, 231, 20. september 1742, Granslev
Kirsten Jensdatter, død
Niels Jørgensen, enkemand
Deres børn:
Jørgen Nielsen, 19 år
Jens Nielsen, 14 år
Søren Nielsen, 12 år
Formynder Peder Andersen
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 71 9/12
38, 232, 20. oktober 1742, Knudstrup
Maren Pedersdatter, død
Søren Olufsen Bak, enkemand
Deres børn:
Mads Sørensen, 9 år
Anne Sørensdatter, 6 år
Oluf Sørensen, 4 år
Mogens Sørensen, 3 år
Rasmus Sørensen, 2 år
Maren Sørensdatter, 8 uger
Afdødes broder Jens Pedersen af Væth
Mandens broder Niels Olufsen af Gierning
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 71 9/12
39, 232, 12. december 1742, Granslev
Jens Laursen, død
Anne Sørensdatter, enke
Deres børn:
Kirsten Jensdatter, 10 år
Maren Jensdatter, 8 år
Zidsel Jensdatter, 6 år
Sophie Jensdatter, 4 år
Enkens broder var Søren Bak i Knudstrup
Afdødes broder Rasmus Laursen i Granslev
Thomas Pedersen i Granslev er nævnt
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 71 9/12
40, 233, 8. januar 1743, Granslev
Mogens Madsen, død
Anne Pedersdatter, enke
Deres børn:
Mads Mogensen, 27 år
Peder Mogensen, 25 år
Jens Mogensen, 23 år
?Karen Mogensdatter, 21 år
Søren Mogensen, 17 år
Mandens broder Jens Madsen af Bægaard
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 71 9/12
41, 237, 2. april 1743, Granslev
Niels Nielsen, død
Ane Pedersdatter, enke
Deres børn:
Jens Nielsen, 7 ½ år
Lavværge Niels Rasmussen i Granslev
Farbroder Niels Nielsen af Granslev
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 71 9/12
42, 255, 30. august 1743, Voer Mølle
Øllegaard Lauridsdatter, død
Niels Jespersen, død
Deres børn:
Jesper Nielsen, 6 år
Elisabeth Nielsdatter, 15 år
Bodil Nielsdatter, 9 år
Børnenes morbroder Peder Lauridsen fra Røde Mølle
Peder Møller i Over mølle var gift med en søster til Niels Jespersen
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 71 10/12
43, 267, 28. maj 1744, Granslev
Johanne Sørensdatter, død
Oluf Christensen, enkemand
Deres børn:
Christen Olufsen, 11 år
Maren Olufsdatter, 10 år
Anne Olufsdatter, 8 år
Kirsten Olufsdatter, 6 år
Zara Olufsdatter, 7 uger
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 71 10/12
44, 268, 5. oktober 1745, Granslev
Magrethe Nielsdatter, død
Søren Bak, enkemand
Deres børn:
Niels Sørensen, 5 år
Maren Sørensdatter, 3 år
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 71 10/12
45, 270, 24. maj 1746, Bidstrup Brohus
Rasmus Pedersen, død
Else Nielsdatter, enke
Deres børn:
Peder Rasmussen, 4 ½ år
Niels Rasmussen, 2 ½ år
Niels Rasmussen, ½ år
Enkens fader Niels Møller af Skjød
Afdødes broder Niels Pedersen i Knudstrup
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 71 10/12
46, 272, 23. december 1746, Bidstrup Brohus
Karen Nielsdatter, død
Søren Pedersen, enkemand
Deres børn:
Karen Sørensdatter, 5 uger
Afdødes broder Peder Grauballe, skoleholder i Hallendrup
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 71 10/12
47, 277, 12. september 1748, Granslev
Kirsten Thomasdatter, død
Rasmus Lauridsen, enkemand
Hendes arving:
Maren Thomasdatter, 44 år
Formynder Niels Jørgensen af Bægaard
Maren Thomasdatters fader død i gården, skiftebrev af 15. januar 1726, hed Thomas Svendsen
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 71 10/12
48, 278, 9.oktober 1749, Røde Mølle
Peder Laursen, død
Anne Lauridsdatter, enke
Deres børn:
Elisabeth Pedersdatter, 16 år
Anne Marie Pedersdatter, 12 år
Laurids Pedersen, 10 år
Rasmus Pedersen, 8 år
Marie Pedersdatter, 6 år
Erich Pedersen, 4 år
Maren Pedersdatter, 1 år
Erich Lauridsen af Hadbjerg mødt for enken
Børnenes halvfarbrødre Søren Pedersen af Snastrup Mølle og Kei Pedersen i Hadsten Mølle
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 71 10/12
49, 289, 17. februar 1751, Oustruphuset
Maren Michelsdatter, død
Jens Pedersen, enkemand
Deres barn:
Karen Jensdatter, 1 ½ år
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 71 11/12
50, 290, 28. juni 1751, Granslev
Søren Rasmussen, død
Karen Thomasdatter, enke
Deres børn:
Bodil Sørensdatter, 5 år
Ellen Sørensdatter, 4 år
Rasmus Sørensen, 3 år
Thomas Sørensen, 1 år
Zidsel Sørensdatter, født efter faderens død
Afdødes broder Knud Rasmussen
En broder Christian Rasmussen var død, uden børn
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 71 11/12
51, 296, 5. august 1755, Granslev
Anne Sørensdatter, død
Jens Sørensen, enkemand
Hendes børn med Jens Lauridsen:
Zidsel Jensdatter, 17 år
Sophie Jensdatter, 15 år
Børn med enkemanden:
Jens Jensen, 11 år
Søren Jensen, 6 år
Anne Jensdatter, 8 år
Maren Jensdatter, 6 år
Karen Jensdatter, 12 uger
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 71 11/12
52, 303, 11. marts 1756, Granslev
Karen Thomasdatter, død
Peder Laursen, enkemand
Hendes børn med Søren Rasmussen:
Rasmus Sørensen, 9 år
Thomas Sørensen, 6 år
Bodil Sørensdatter, 11 år
Ellen Sørensdatter, 10 år
Zidsel Sørensdatter, 4 år
Barn med enkemanden:
Maren Pedersdatter, 3 år
De ældste børns farbroder Knud Rasmussen i Granslev
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 71 11/12
53, 309, 1. juni 1757, Knudstrup
Anne Christensdatter, død
Søren Olufssen, enkemand
Hendes børn med Peder Sørensen i Bidstrup Brohus:
Maren Pedersdatter ~ Jørgen Nielsen i Granslev
Sophie Pedersdatter, 21 år
Bodil Pedersdatter, 19 år
Farbroder til ugifte døtre, Jens Sørensen af Granslev
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 73 2/5
54, 53, 19. juni 1758, Grandslev
Ole Christensen, død
Johanne Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Kirsten Olesdatter, tjener Jacob Pedersen i Grandslev
Maren Olesdatter, tjener Schmidt i Røde Mølle
Anne Olesdatter, hjemme
Kirsten Olesdatter, tjener Søren Olesen i Knudstrup
Zara Olesdatter, hjemme
Lavværge, enkens broder Søren Schidt i Oustruphuset
Formynder, farbroder Peder Bach af Essendrup og deres nærpårørende Niels Jørgensen af Bægaard
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 73 2/5
55, 88, 21. juni 1759, Granslev
Maren Christensdatter, død
Søren Nielsen Ellerup, død 1749
Hendes arvinger:
1)  Morten Christensen
2)  Kirsten Christensdatter
3)  Anne Christensdatter, død ~ Søren Olesen i Knudstrup
3a) Maren Pedersdatter ~ Jørgen Nielsen i Granslev
3b) Sophie Pedersdatter, 28 år
3c) Bodil Pedersdatter,
Farbroder til 3a-3c, Jens Sørensen Hjulmand
Hun havde været gift
Hendes afdøde mands arvinger gav afkald i 1749:
Niels Rasmussen af True
Mathias Herløvsen af Hover
Erich Rasmussen, kleinsmed i Århus
Niels Andersen af Storring
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 73 2/5
56, 92, 25. maj 1759, Granslev
Niels Nielsen, død
Mette Sørensdatter, enke
Hans børn med Maren Mortensdatter:
Niels Nielsen, 30 år
Ellen Nielsdatter ~ Peder Kieldsen i Gullev
Hans børn med enken:
Maren Nielsdatter ~ Jens Christiansen i Skjød
Anne Nielsdatter, 27 år
Zidsel Nielsdatter, tjener i København
Maren Nielsdatter, 22 år
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 73 2/5
57, 103, 13. juli 1761, Granslev
Anne Sørensdatter, død
Christen Jensen, enkemand
Deres børn:
Jens Christensen, 3 år
Mette Marie Christensdatter, 6 år
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 73 3/5
58, 116, 17. december 1762, Granslev
Peder Laversen, død
Anne Lauridsdatter, enke
Hans børn med Karen Thomasdatter:
Maren Pedersdatter
Hans børn med enken:
Laurids Pedersen, 2 år
Karen Pedersdatter, 4 år
Enkens broder Niels Lauridsen af Aidt
Afdødes broder Søren Lauridsen i fra Granslev
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 73 3/5
59, 146, 7. oktober 1760, Granslev
Axel Madsen Brun, død
Anne Nielsdatter, enke
Deres børn:
Mads Axelsen, soldat i Helsingør
Niels Axelsen i København
Anne Sophie Axelsdatter ~ sergeant Peder Juel i Wellev
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 73 3/5
60, 160, 22. september 1763, Granslev
Anne Jensdatter, død
Jens Christensen, enkemand
Deres barn:
Maren Jensdatter, 5 år
Formynder var barnets oldefader, Jens Christensen Smed fra Granslev
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 73 4/5
61, 178, 22. juni 1764, Granslev
Maren Nielsdatter, død
Peder Andersen, enkemand
Deres børn:
Anders Pedersen, 20 år
Niels Pedersen, 10 år
Maren Pedersdatter, 15 år
Anne Pedersdatter, 12 år
Kirsten Pedersdatter ~ Niels Nielsen i Granslev
Farbroder Søren Andersen i Granslev var formynder
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 73 4/5
62, 187, 22. juni 1764, Granslev
Bodil Jespersdatter, død
Christen Hinrichsen, enkemand
Hendes børn:
Jesper Nielsen
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 73 4/5
63, 189, 24. maj 1764, Granslev
Morten Christensen, død
Anne Nielsdatter, enke
Hans arvinger:
1)  søster Anne Christensdatter, død
1a) Maren Pedersdatter ~ Jørgen Nielsen i Granslev
1b) Sophie Pedersdatter ~ Søren Christensen i Bøstrup
1c) Bodil Pedersdatter, ugift
2)  søster Kirsten Christensdatter ~ Niels Jørgensen, død, hos Jørgen Nielsen i Granslev
Lavværge Jacob Pedersen
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 73 4/5
64, 196, 23. juni 1764, Granslev
Rasmus Thorsen, død
Maren Michelsdatter, enke
Deres barn:
Kirsten Rasmusdatter, 24 år
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 73 4/5
65, 213, 6. september 1764, Granslev
Maren Nielsdatter, død
Niels Christensen, enkemand
Deres børn:
Niels Nielsen, 7 år
Christen Nielsen, 9 år
Formynder Hans Rasmussen Væver i Laurbjerg
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 73 5/5
66, 234, 4. marts 1765, Granslev
Maren Nielsdatter, død
Simon Sørensen, enkemand
Deres børn:
Niels Simonsen, 17 år
Søren Simonsen, 14 år
Anne Simonsdatter, 12 år
Maren Simonsdatter, 7 år
Farbroder Jens Sørensen af Granslev
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 73 5/5
67, 236, 14. maj 1765, Voer Mølle
Niels Jespersen, død
Sophie Hasselbalch, enke
Hans børn med Øllegaard Lauridsdatter:
Jesper Nielsen, 27 ½ år
Lisbeth Nielsdatter, 38 år ~ Jens Pedersen i Randers, han død
Bodil Nielsdatter ~ Mads Nielsen i Sølvsten
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 73 5/5
68, 263, 11. juli 1765, Bidstrup Brohus
Maren Sørensdatter, død
Jens Andersen, enke
Deres børn:
Anders Jensen, 10 år
Mads Jensen, 7 år
Christian Jensen, 5 år
Anne Jensdatter, 3 år
Maren Jensdatter, 3 uger
Formynder Jacob Nielsen fra Sveistrup
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 1/16
69, 2, 2. december 1769, Granslev
Michel Mortensen, død
Anne Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Rasmus Michelsen, 25 år
Anne Michelsdatter, 27 år
Anne Michelsdatter, tjener i Todbjerg
Maren Michelsdatter, tjener gårdmand Mads Sørensen i Knudstrup
Johanne Michelsdatter, 12 år
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 1/16
70, 6, 14. december 1769, Granslev
Sophie Jensdatter, død
Jens Pedersen, enkemand
Deres børn:
Rasmus Jensen, 10 år
Anne Jensdatter, 13 år
Else Jensdatter, ¾ år
Formynder børnenes morbroder gårdmand Hans Jensen i Sall på Frijsendal Gods
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 1/16
71, 7, 16. februar 1770, Granslev
Enke Karen Sørensdatter, død hos smeden i Granslev
Hendes børn:
Søren Sørensen
Maren Sørensdatter ~ skovfoged på Søbygaard Gods
Dorthe Sørensdatter ~ røgter på Frisenvold Gods
Søstrene gav afkald.
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 2/16
72, 15, 28. juni 1770, Granslev
Bodil Pedersdatter, død
Niels Jensen, enkemand
Deres børn:
Peder Nielsen, møller i Granslev Mølle
Anders Nielsen, gårdmand i Laurbjerg
Jens Nielsen, gårdmand i Houlbjerg
Søren Nielsen, selvejer af Hvorslevgaard
Niels Nielsen, 22 år, hos faderen
Rasmus Nielsen, 17 år, tjener på Bidstrup
Maren Nielsdatter ~ Søren Pedersen i ??? mølle
Kirsten Nielsdatter hos faderen
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 3/16
73, 44, 8. januar 1772, Knudstrup
Christen Rasmussen Molboe, død
Mette Pedersdatter, enke
Deres børn:
Rasmus Christensen Molboe, 37 år, gårdmand i Grensten
Peder Christensen Molboe, 32 år, hjemme
Niels Christensen, 25 år, hjemme
Maren Christensdatter, 35 år ~ gårdmand Jens Nielsen i Lopdrup
Kirsten Christensdatter, 30 år ~ gårdmand Niels Jensen Hesselberg i Nøddelund på Hagsholm Gods
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 3/16
74, 50, 30. marts 1771, Granslev
Karen Kraiberg, død
Hendes barn:
1)  Datter ~ Christen Tambour i Grensten
1a) Jens Christensen, hos faderen
1b) Mette Marie Christensdatter, hos faderen
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 3/16
75, 60, 28. april 1772, Bidstrup Brohus
Registrering efter en betler der skulle være kommet fra Faarvang
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 3/16
76, 63, 18. december 1772, Granslev
Karen Jensdatter Skomager, død
Hendes barn:
Axel Madsen, 15 ½ år
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 3/16
77, 64, 27. december 1772, Granslev
Jacob Jensen Berg, skomager, død
Johanne Johansdatter, enke
Deres barn:
Jens Jacobsen, 6 år
Anne Margrethe Jacobsdatter, 9 år
En meget kort notits, enken måtte have hjælp til begravelsen. Familien var lige kommet til Granslev.
Mangler i registrene.
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 3/16
78, 64, 26. februar 1773, Granslev
Anne Margrethe Sørensdatter, død
Jens Jensen Glad, enkemand
Hendes særbørn:
Søren Johannesen, død som 30 årig, ugift
Mathias Johannesen, 42 år, skomager i Ålborg, gift, efterladt sig børn
Maria Dorthea Johannesdatter, 38 år, skal tjene i København
Johanne Johansdatter, 36 år, enke efter skomager Jacob Jensen Berg, 2 børn
Børn med enkemanden:
Maren Jensdatter, 29 år ~ garver Hagen Eliassen i Århus
Enkens stedbørn:
Jens Jensen Glad, 38 år, gift i Vissing
Andreas Jensen Glad, 34 år, gift i København?
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 3/16
79, 66, 24. juni 1773, Granslev
Jens Lauridsen giver på sin hustrus vegne afkald på arv overfor sin svoger Jens Sørensen i Granslev
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 3/16
80, 72, 9. juni 1773, Granslev
Jacob Pedersen, død
Ellen Pedersdatter, enke
Deres børn:
Michel Jacobsen, ca 18 år
Else Jacobsdatter, 31 år ~ Jens Sørensen Am i Trædgaard
Maren Jacobsdatter, 25 ½ år
Kirsten Jacobsdatter, 15 år
Enkens broder Morten Pedersen af Vrangstrup
Farbrødre Peder Pedersen og Jens Pedersen, begge fra Granslev
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 4/16
81, 85, 27. januar 1774, Granslev
Jacob Sørensen Pentze, død
Johanne Nielsdatter, enke
Deres barn:
Søren Jacobsen, 2 år
Enkens fader Niels Mogensen
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 4/16
82, 91, 8. august 1774, Røde Mølle
92, 5. september 1774
93, 26. oktober 1774
Anne Laursdatter, død
Niels Smith, enkemand
Hendes børn:
Laurs Pedersen, 35 år
Erich Pedersen, 28 år
Lisbeth Pedersdatter, 40 år ~ borger Niels Bach i Randers
Anne Marie Pedersdatter, 37 år ~ degnen Dahlsen i Galten
Marie Pedersdatter, 30 år ~ Christian Mørup i Ødum
Maren Pedersdatter, 26 år, trolovet med Niels Jensen (Krogsgaard), ladefoged på Bidstrup
Børnenes fader Peder Laursen, død ca. 1749
Et langt skifte
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 4/16
83, 97, 26. august 1774, Granslev
Søren Laursen, død
Maren Madsdatter, enke
Hans arvinger:
1)  broderdatter Maren Jensdatter ~ Peder Jensen Snedker i Laurbjerg
2)  broderdatter Sophie Jensdatter ~ Willum Eschesen i Viby
3)  broderdatter Zidsel Jensdatter ~ Niels Drejer i Granslev
4)  broderdatter Kirsten Jensdatter ~ Hans Pedersen i Vrangstrup
5)  broder, død, børn i 2. ægteskab
5a) Thomas Rasmussen i Granslev
6)  brodersøn Laurs Pedersen hos stedfaderen Boe Nielsen i Granslev
7)  broderdatter Karen Pedersdatter, hos stedfaderen Boe Nielsen i Granslev
8)  broderdatter Maren Pedersdatter hos Michel Hansen i Farre
9)  søster Mette Laursdatter, hos Rasmus Thomassen i Granslev, har børn
10)  søsterdatter Maren Nielsdatter ~ Biere Sørensen i ?
11)  søsterdatter Anne Nielsdatter ~ Jens Nielsen Woll i Farre
12)  søsterdatter Margrethe Nielsdatter ~ Thomas Sørensen i Farre
13)  søster Maren Laursdatter ~ Jens Hjorthede i Aidt
14)  søster Margrethe Laursdatter, død
13a) datter ~ Michel Hansen i Farre
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 4/16
84, 101, 18. april 1775, Granslev
Kirsten Christensdatter, død
Hendes arvinger:
søsterdatter Maren Pedersdatter ~ Jørgen Nielsen i Granslev
søsterdatter Sophie Pedersdatter ~ Søren Lindgaard i Hagsholm
søsterdatter Bodil Pedersdatter, 36 år
Jørgen Nielsen var stedsøn til afdøde
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 4/16
85, 103, Trægaard i Granslev
Rasmus Svendsen, 25 år, død
Hans arvinger:
1)  moderen Anne Pedersdatter
2)  broder Jørgen Svendsen, 40 år
3)  broder Peder Svendsen, 30 år
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 5/16
86, 107, 3. august 1776, Granslev
Anders Sørensen, død
Kirsten Michelsdatter, enke
Deres børn:
Søren Andersen, 7 år
Michel Andersen, 2 år
Maren Andersdatter, 5 år
Lavværge Peder Mogensen
Formynder Peder Sørensen
Stedbørn:
Christen Jensen
Maren Jensdatter
Deres forældre var døde for længe siden, skiftebrev af 18. april 1768
Rasmus Thomassen var formynder for dem.
Faderen Jens Christensen Aidt, moster til de 2 stedbørn: Else Jensdatter ~ Jens Sørensen Bach i Skjoldelev
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 5/16
87, 109, 15. maj 1775, Bidstrup
Der er kvitteringer for modtaget arv efter møller Peder Laursen og hustru Anne Laursdatter i Røde Mølle:
Underskrivere:
L P Snedeker
E P Møller
Niels Bach ~ Elisabeth Pedersen Møller i Randers
Hans Dahlsen ~ Anne Marie Pedersdatter Møller
Mørup ~ Maria Pedersdatter
Niels Krogsgaard ~ Maren Pedersdatter Møller
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 5/16
88, 112, 1. oktober 1776, Knudstrup
En gammel kvinde døde hos Peder Christensen Molboe, men hendes navn og evt. arvinger er ikke nævnt.
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 5/16
89, 113, 30. december 1776, Granslev
Anders Joensen i Koudall i Vellev sogn kvitterer på sin hustru Kirsten Nielsdatters vegne for arv efter sin svigerfader Niels Jensen i Granslev.
Anders Joensen havde en svoger Rasmus Schougaard i Snorum
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 5/16
90, 113, 10. januar 1777, Granslev
Johanne Nielsdatter, død
Hun var omtrent 70 år gl og døde hos Madame Andersen i Granslev
Hun var født i Aaboe på Constantinsborg Gods
1) broder Søren Nielsen i Aaboe, død og efterladt sig børn
2) søster Karen Nielsdatter ~ Søren Andersen, han død, en søn Niels Westen i Aaboe
3) søster Maren Nielsdatter, gift i Ormslev, død, vides ikke om der var børn, en søn
Afdødes fader Niels Westen
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 5/16
91, 125, 19. november 1777, Granslev
Jens Jørgensen Schou i Wadsted kvitterer for arv modtaget efter af sin svigermoder og hendes søn søn Michel Jacobsen i Granslev. Hans hustru Maren Jacobsdatter
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 5/16
92, 126, 2. august 1773, Granslev
Jens Simonsen i Væth kvitterer for arv til sin hustru Maren Pedersdatter efter hendes forældre Peder Andersen og Maren Nielsdatter fra Granslev
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 5/16
93, 126, 2. august 1774, Granslev
Rasmus Sørensen i Væth kvitterer for arv til sin hustru Anne Pedersdatter efter hendes forældre Peder Andersen og Maren Nielsdatter i Granslev
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 5/16
94, 126, 2. august 1777, Granslev
Niels Pedersen i Granslev kvitterer for arv efter sine forældre Peder Andersen og Maren Nielsdatter i Granslev
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 5/16
95, 126, 2. august 1776, Granslev
Niels Nielsen i Granslev kvitterer for arv til sin kone Kirsten Pedersdatter efter hendes forældre Peder Andersen og Maren Nielsdatter i Granslev
Anders Pedersen i Granslev var i besiddelse af dette afkaldsbevis
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 5/16
96, 127, 9. marts 1778, Granslev
Jens Christensen Haurum i Aidt, halvbroder til Niels Bødkers i Granslev den 2. marts ved døden afgangne hustru Karen Rasmusdatter var eneste udarving efter hende.
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 6/16
97, 137, 2. november 1777, Bidstrup
Pige Maren Nielsdatter, død
Hendes arvinger:
Helbroder Peder Nielsen
Halvbroder Rasmus Nielsen
Halvsøster Maren Christensdatter
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 6/16
98, 137, 10. maj 1776, Granslev mølle
Peder Nielsen, død
Karen Jensdatter, enke
Deres barn:
Anne Marie Pedersdatter, 7 år
Enkens broder Jens West fra Over Mølle
Formynder Niels Jensen af Granslev
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 6/16
99, 148, 23. september 1777, Granslev
Niels Nielsen den unge, død
Anne Pedersdatter, enke
Deres børn:
Bodil Marie Nielsdatter, 6 år
Else Nielsdatter, 4 år
Børnenes farfader Niels Jensen
Lavværge Peder Mogensen
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 6/16
100, 150, 29. december 1777, Granslev
Kirsten Mortensdatter, død
Jesper Nielsen, enkemand
Hendes børn af tidligere ægteskab:
Ole Nielsen, 30 år
Christen Nielsen, 22 år
Morten Nielsen, 20 år
Anders Nielsen, 18 år
Anne Nielsdatter, 24 år
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 6/16
101, 155, 12. november 1779, Granslev
Anne Jørgensdatter, død
Hans Nielsen, enkemand
Deres barn:
Jørgen Hansen, 13 år
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 6/16
102, 156, 12. november 1779, Granslev
Maren Christensdatter, død
Peder Andersen Smed, enkemand
Deres børn:
Christen Pedersen, 16 år
Anders Pedersen, 12 år
Anne Pedersdatter, 13 år
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 6/16
103, 158, 13. november 1779, Granslev
Kirsten Olesdatter, død
Søren Mogensen, enkemand
Deres børn:
Mogens Sørensen, 18 år
Anne Sørensdatter, 15 år
Johanne Sørensdatter, 11 år
Inger Sørensdatter, 6 år
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 6/16
104, 159, 16. november 1779, Granslev
Bodil Sørensdatter, død
Peder Madsen, enkemand
Hendes børn:
Kirsten Andersdatter, 12 år
Hendes børn med enkemanden:
Anne Pedersdatter, 5 år
Else Pedersdatter, 3 år
Morbroder Peder Sørensen i Granslev
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 6/16
105, 163, 12. november 1779, Granslev
Niels Jensen Boe, død
Anne Laursdatter, enke
Deres børn:
Zidsel Nielsdatter, 10 år
Anne Nielsdatter, 3 1/2 år
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 7/16
106, 169, 10. maj 1780, Knudstrup
Peder Molboe, død
Maren Nielsdatter, enke
Deres børn:
Christen Pedersen, 6 år
Niels Pedersen, 2 år
Lavværge Niels Olesen af Gierning
Farbrødre Niels Christensen fra Knudstrup og Rasmus Christensen fra Grensten
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 7/16
107, 170, 15. april 1780, Knudstrup
Hans Olesen, død
Øllegaard Michelsdatter, enke
Deres børn:
Ole Hansen, 24 år
Michel Hansen, 22 år
Søren Hansen, 15 år
Lavværge Jens Michelsen i Granslev
Farbroder Niels Olesen i Gierning
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 7/16
108, 174, 12. april 1780, Knudstrup
Johan Wismand, død
Karen Nielsdatter, enke
Deres børn:
Gert Johansen, 20 år
Jens Johansen, 13 år
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 7/16
109, 179, 12. april 1784, Granslev
Niels Jensen Teglbrænder, død
Maren Nielsdatter, enke
Deres børn:
Jens Nielsen, 23 år
Niels Nielsen, 18 år
Erharth Nielsen, 16 år
Hans Henrik Nielsen, 11 år
Christiane Johanne Nielsdatter, 3 år
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 7/16
110, 188, 16. december 1780, Granslev
Anne Andersdatter, død
Jens Pedersen, enkemand
Deres børn:
Anders Jensen, 19 år
Peder Jensen, 7 år
Bodil Jensdatter,
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 8/16
111, 202, 28. september 1782, Røde Mølle, Granslev sogn
Niels Andersen Smidt, død
Hans arvinger:
1) broder Thomas Andersen i Topperhuset i Schiæve sogn i Vendsyssel
2) broder Laurs Andersen i Payhede i Jerslev sogn, død, Hjermitslevgaards Gods
2a) Ole Laursen, 19 år
2b) Niels Laursen, 15 år
2c) Kirsten Laursdatter, 26 år ~ smeden i Hallund på Kiølschegaards gods
2d) Maren Laursdatter, 22 år
2e) Anne Laursdatter, 15 år
2f) Else Cathrine Laursdatter, 11 år
3) halvbroder Søren Andersen i Karmisholt i Schiære sogn på Knudseje Gods
4) halvsøster Maren Andersdatter, tjener i Jerslev præstegaard i Vendsyssel
5) halvsøster Anne Andersdatter ~ Jens Pedersen i Granslev, hun død
5a) Anders Jensen, 8 år
5b) Peder Jensen, 7 år
5c) Bodil Jensdatter,
Afdødes stedsvigersøn Niels Jensen Krogsgaard ~ afdødes steddatter Maren Pedersdatter i Røde Mølle, der var testamente til fordel for dem.
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 8/16
112, 212, 27. juni 1781, Granslev
Mette Jensdatter, død
Simon Sørensen, enkemand
Deres barn:
Maren Simonsdatter, 10 år
Enkens broder Morten Jensen fra Houlbjerg
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 8/16
113, 216, 24. april 1782, Granslev
Johanne Nielsdatter, død
Jesper Nielsen, enkemand
Deres barn:
Niels Jespersen, 3 år
Afdødes stedfader Søren Thomassen i Foldby
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 8/16
114, 220, 11. november 1782, Granslev
Magnus Ørn, død
Anne Sophie Olesdatter, enke
Deres børn:
Carl Magnussen, 23 år
Andreas Magnussen, 21 år, gift i Holbæk
Aron Magnussen, 15 år
Hans Magnussen, 7 år
Christine Elisabeth Magnusdatter, 20 år, tjener i København
Anne Leene Magnusdatter, 10 år
Muligvis hedder de Ørn til efternavn
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 8/16
115, 224, 9. januar 1784, Granslev
Bodil Pedersdatter, død
Jens Michelsen, enkemand
Hendes arvinger:
1) søster Maren Pedersdatter ~ Jørgen Nielsen i Grensten
2) Sophie Marie Pedersdatter ~ Søren Lindgaard i Hagsholm
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 9/16
116, 226, 15. november 1784, Granslev
Jørgen Nielsen, død
Maren Pedersdatter, enke
Deres børn:
Niels Jørgensen, 29 år
Peder Jørgensen, 25 år
Maren Jørgensdatter, 18 år
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 9/16
117, 231, 7. juni 1786, Knudstrup
Inger Sørensdatter, død
Mads Sørensen, enkemand
Deres børn:
Søren Madsen, 17 år
Søren Madsen, 12 år
Maren Madsdatter, 21 år
Kirsten Madsdatter, 18 år
Anne Madsdatter, 7 år
Morbroder Peder Sørensen og farbroder Ole Sørensen Bach begge fra Granslev
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 9/16
118, 232, 7. juni 1786, Knudstrup
Peder Nielsen, død
Maren Nielsdatter, enke
Deres børn:
Peder Pedersen, 7 uger
Anne Pedersdatter, 5 år
Enkens svoger Peder Sørensen, gårdmand i Houlbjerg
Farbroder Thomas Nielsen i Essendrup
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 9/16
119, 234, 11. september 1786, Granslev
Niels Laursen, død
Johanne Rasmusdatter, enke
Hans arvinger:
1) faderen Laurs Pedersen af Svejstrup
Enkens broder Søren Rasmussen i Granslev
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 9/16
120, 235, 29. maj 1787, Granslev
Johanne Nielsdatter, død
Niels Mortensen Bødker
Deres børn:
Morten Nielsen, 5 år
Karen Nielsdatter, 8 år
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 9/16
121, 236, 17. oktober 1785, Granslev
Niels Jensen, død
Birthe Sørensdatter, enke
Hans børn:
1) Jens Nielsen, gårdmand i Houlbjerg
2) Søren Nielsen i Hvorslevgaard
3) Rasmus Nielsen, forvalter på Lundbeck
4) Peder Nielsen, død i Granslev Mølle
4a) Anne Marie Pedersdatter, 16 år
5) Niels Nielsen, død, gårdmand i Granslev
5a) Bodil Nielsdatter, 13 år
6) Anders Nielsen, død i Laurbjerg
6a) Niels Andersen, 27 år
6b) Niels Andersen, 26 år
6c) Jens Andersen, 16 år
6d) Mette Andersdatter, 19 år
7) Maren Nielsdatter ~ Jens Fogh i Højbjerg Mølle
8) Kirsten Nielsdatter ~ Anders Johnsen i Koudal
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 9/16
122, 240, 2. maj 1788, Granslev
Søren Rasmussen, død
Kirsten Michelsdatter, enke
Hans arvinger:
1) moder Anne Sørensdatter
2) broder Jens Rasmussen, 38 år
3) broder Svend Rasmussen, 25 år
4) søster Johanne Rasmusdatter ~ Niels Pedersen i Granslev
5) søster Kirsten Rasmusdatter ~ Søren Christensen Smed i Aidt
6) søster Anne Margrethe Rasmusdatter, 27 år
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 9/16
123, 241, 19. maj 1788, Granslev
Peder Andersen Smed, død
Anne Margrethe Christensdatter, enke
Hans børn:
Christen Pedersen, 25 år
Anders Pedersen, 20 år
Anne Pedersdatter, 22 år
Farbroder Lars Andersen Skrædder af Granslev
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 9/16
124, 243, 11. juli 1788, Granslev
Søren Mogensen, død
Anne Jensdatter, enke
Hans børn af 1. ægteskab:
Mogens Sørensen, 27 år
Anne Sørensdatter, 24 år
Johanne Sørensdatter, 20 år
Inger Sørensdatter, 14 år
Hans børn med enken:
Kirsten Sørensdatter, 6 år
Sophie Sørensdatter, 2 1/2 år
Karen Sørensdatter, 14 uger
Enkens fader Jens Pedersen af Granslev
Farbroder Peder Mogensen af Granslev
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 9/16
125, 243, 12. oktober 1786, Granslev
Søren Erichsen, død
Hans arvinger:
1) broder Jens Erichsen, indsidder i Mondrup
2) søster Kirsten Erichsdatter ~ Amdi Christoffersen i Granslev
3) søster Maren Erichsdatter ~Peder Davidsen, snedker i Århus, han død
4) søster Anne Erichsdatter ~ Iver Nielsen, gårdmand i Haurum
5) Karen Erichsdatter ~ Peder Pedersen i Tungelund, hun død
5a) Maren Pedersdatter i Århus
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 9/16
126, 250, 2. marts 1790, Granslev
enke Maren Pedersdatter, død
Jørgen Nielsen, død
Deres børn:
Niels Jørgensen, 34 år
Peder Jørgensen, 29 år
Maren Jørgensdatter, 24 år
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 10/16
127, 259, 12. februar 1791, Granslev
Ole Sørensen, død
Anne Nielsdatter, enke
Hans arvinger:
1) broder Mads Sørensen i Knudstrup
2) broder Mogens Sørensen i Stevnstrup
3) broder Rasmus Sørensen i Væth
4) søster Anne Sørensdatter ~ Niels Nielsen i Houlbjerg
5) søster Maren Sørensdatter ~ Anders Pedersen i Granslev
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 10/16
128, 263, 16. april 1791, Granslev
Jens Rasmussen, død
Anne Jensdatter, enke
Deres barn:
Anne Jensdatter, 20 uger
Enkens fader Jens Pedersen i Granslev
Farbroder Svend Rasmussen fra Granslev, ungkarl, 28 år
Gårdmænd Søren Christensen Smed og Søren Madsen var begge fra Aidt og begge gift med søster til afdøde
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 10/16
129, 263, 16. august 1791, Granslev
Kirsten Erichsdatter, død
Amdi Christoffersen, enkemand
Deres børn:
Edel Amdisdatter, 26 år
Kirsten Amdisdatter, 23 1/2 år
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 10/16
130, 264, 1. oktober 1791, Granslev
Anne Jensdatter, død, 1/2 år
Datter af afdøde Jens Rasmussen
Hendes arvinger:
1) Afdødes moder Anne Jensdatter ~ Rasmus Nielsen
2) halvsøster Kirsten Sørensdatter, 9 år
3) halvsøster Sophie Sørensdatter, 5 1/2 år
4) halvsøster Karen Sørensdatter, 3 1/2 år
Farbroder til de 2 halvsøstre var Peder Mogensen i Granslev
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 10/16
131, 266, 5. februar 1793, Granslev
Peder Pedersen, aftægtsmand, død
Anne Pedersdatter, enke
Deres børn:
Rasmus Pedersen, gårdmand i Granslev
Peder Pedersen, gårdmand på stedet
Else Pedersdatter ~ Jens Pedersen, gårdmand i Svejstrup
Maren Pedersdatter ~ Jens Nielsen i Houlbjerg
Karen Pedersdatter ~ Jens Michelsen i Granslev
Anne Pedersdatter, 33 år, ugift, tjener i Houlbjerg
Maren Pedersdatter, 26 år
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 10/16
132, 267, 5. april 1793, Røde Mølle
ungkarl Erich Stephensen, død
Niels Krogsgaard arvede ham efter et gavebrev, da han ikke havde livsarvinger og havde fået pleje i sin alderdom
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 10/16
133, 268, 12. august 1793, Granslev
Anne Jensdatter, død
Hans Nielsen, enkemand
Deres børn:
Anne Hansdatter, 12 år
Ellen Hansdatter, 10 år
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 10/16
134, 270, 14. oktober 1794, Granslev
Aftægtskone Birthe Sørensdatter, død
Hendes arvinger:
1) søster Maren Sørensdatter, ugift, 73 år, i Granslev
2) søster Anne Sørensdatter, død ~ Rasmus Jensen i Granslev
2a) Svend Rasmussen, 31 år, tjener i Granslev Mølle
2b) Johanne Rasmusdatter ~ Niels Pedersen fra Rosenlund
2c) Kirsten Rasmusdatter ~ smeden Søren Christensen i Aidt
2d) Anne Margrethe Rasmusdatter ~ Søren Madsen i Aidt
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 10/16
135, 274, 24. februar 1795, Granslev
Ingeborg Jørgensdatter, død
Peder Pedersen, enkemand
Deres barn:
Peder Pedersen, 5 uger
Afdødes brødre, skoleholder Jens Jørgensen i Granslev
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 10/16
136, 275, 21. juni 1795, Bidstrup
Anne Simonsdatter Bache, død
Gartner Christian Jensen, enkemand
Hendes arvinger:
1) broder Søren Simonsen Bache, 40 år, bedemand i København
2) broder Niels Simonsen Bache, slotsforvalter og gartner på Charlottenlund
2a) Christian Frederik Emilius Bache, 8 år
2b) Hans Henrik Bache, 6 år
2c) Ingeborg Marie Bache, 14 år
2d) Frederiche Emilie Bache, 12 år
3) søster Marie Simonsdatter Bache, 42 år, enke, ~ Johan Jensen i Smidstrup
4) halvsøster Maren Bache, 30 år, husholderske på Bidstrup
 
--------------------------------------------------------------------------------
G 240 72 10/16
137, 279, 21. december 1795, Granslev
Peder Nielsen, død
Maren Michelsdatter, enke
Deres børn:
Michel Pedersen, 7 år
Niels Pedersen, 4 år
Hans Pedersen, 2 år
Anne Marie Pedersdatter, 9 uger
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 10/16
138, 280, 3. marts 1796, Røde Mølle
Niels Krogsgaard Møller, død
Maren Pedersdatter, enke
Deres børn:
Hans Henrik Nielsen, 14 år
Jens Petter Nielsen, 11 år
Anne Kirstine Nielsdatter ~ degnen hr. Pettersen i Houlbjerg
Karen Nielsdatter, 19 år
Øllegaard Nielsdatter, 10 år
Elisabeth Nielsdatter, 6 år
Lavværge Niels Madsen i Sølvsten
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 11/16
139, 289, 5. maj 1797, Røde Mølle
296, 6. juni 1797
314, 30. juli 1798
enke Maren Pedersdatter, død
Niels Krogsgaard, død
Deres børn:
Hans Henrik Nielsen, 16 år
Jens Peter Nielsen, 12 år
Anne Kirstine Nielsdatter ~ degnen Hans Petersen i Houlbjerg
Karen Nielsdatter ~ Svend Rasmussen i Lerbjerg
Øllegaard Nielsdatter, 11 år
Elisabeth Nielsdatter, 7 år
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 11/16
140, 293, 19. maj 1797, Granslev
Niels Nielsen, død
Kirsten Pedersdatter, enke
Deres børn:
Niels Nielsen, 22 år
Jens Nielsen, 17 år
Peder Nielsen, 14 år
Maren Nielsdatter ~ Thomas Rasmussen i Granslev
Maren Nielsdatter ~ Søren Jensen i Granslev
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 11/16
141, 304, 25. september 1797, Knudstrup
Ungkarl Rasmus Pedersen, død
Afdødes fader Peder Nielsen fra Skaade?
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 11/16
142, 304, 2. januar 1798, Granslev
Anne Andersdatter, død
Christen Pedersen Smed, enkemand
Deres barn:
Peder Christensen, 5 år
Morbroder Niels Bundgaard Skiøtt på Bidstrup
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 11/16
143, 306, 24. januar 1798, Granslev Mølle
tjenestepige Maren Davidsdatter, død
Hendes arvinger:
1) faderen David Davidsen fra Berning på Weskum Gods
2) søster Inger Davidsdatter ~ Christen Jensen i Granslev
Måske var der flere søskende, men kun søsteren er nævnt
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 11/16
144, 311, 30. marts 1798, Granslev
Kirsten Rasmusdatter, død
Jens Nielsen, enkemand
Deres børn:
Rasmus Jensen, 18 år
Karen Jensdatter, 16 år
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 12/16
145, 325, 5. august 1799, Granslev
327, 3. september 1799
331, 16. juni 1799
Ugift Ludvig Mitcke, død
Niels Andersen Bundgaard og hustru Anne Pedersdatter overtog boets få værdier efter gavebrev. Han havde passet den afdøde, der ikke havde arvinger
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 12/16
146, 334, 18. oktober 1800, Granslev
336, 17. november 1800
350, 31. december 1801, G 240 72 13/16
Hans Nielsen, død
Hans børn:
Anne Hansdatter, 20 år, tjener i København
Ellen Hansdatter, 18 år, tjener i Vitten, senere i Knudstrup
Begge umyndige
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 12/16
147, 338, 21. marts 1801, Oustruphuset
343, 5. august 1801
355, 5. august 1802, G 240 72 13/16
Øllegaard Tønnesdatter Stoel, død
Niels Svendsen, enkemand
Hendes arvinger:
søn Jens Sørensen Bak, 48 år, men man havde ikke hørt fra ham siden 1772
1) broder Morten Stoel i Tvingstrup på Serritslevgaards Gods
2) broderdatter hofagentinde Karen Hinkeldei i Nykøbing Falster
3) søster Margrethe Marie Østrup, født Stoel i Nysted på Lolland
4) søster Edel Frederica Stoel, død,
4a) søn Wilhelm Jespersen Torp i Tysted
5) søster Ulrikka Stoel, død,
5a) Ulrich Kronnius, degn i Aalle
5b) Jørgen Kronnius, smed i Bierring
6)  brodersøn Peder Christian, husmand i Egeberg
7)  brodersøn Tønne Christian, død i Bret ?
7a) Christian Tønnesen, 16 år
7b) Jens Tønnesen, 11 år
7c) Anne Kirstine Tønnesdatter, 18 år
8)  broderdatter Anne Margrethe Stoel ~ Hans Jensen i ?
Afdødes fader var præst Tønne Mortensen Stoel, født i Klaggering i Jylland, avlet af selvejerbonden Morten Stoel i Klaggering. Tønne Mortensen Stoel var gift med Anne Margrethe Ulderichs Sisikousdatter.?
Der skulle have været 9 børn:
1)  Edel Frederica Stoel
2)  Niels Stoel
3)  Morten Stoel
4)  Ulricha Stoel
5)  Christian Stoel
6)  Margrethe Marie Stoel
7)  Øllegaard Tønnesdatter Stoel
8)  Ulderich Stoel
9)  Wiriche Catrine Amalie Stoel
Faderen var præst i Stensballe og blev forflyttet til Halsted på Lolland, hvor han døde 41 år gl.
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 13/16
148, 348, 30. december 1801, Granslev
Else Jensdatter, død
Mads Jensen, enkemand
Deres børn:
Jens Madsen, 8 år
Jens Madsen, 6 år
Madsen, 1 år
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 13/16
149, 354, 30. juni 1802, Granslev
Søren Thomassen, død
Katrine Berntsdatter, enke
Hans arving:
1)  søster Marie Thomasdatter, ~ Morten Hansen i Lyngå
Enkens broder Peiter Berntsen i Helstrup
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 13/16
150, 360, 11. marts 1803, Knudstrup
368, 18. maj 1803
Jens Jensen, død
Karen Nielsdatter, enke
Hans arvinger efter loven:
1)  broder Folmer Jensen, død eller børn vies ikke
2)  broder Envold Jensen, død og efterladt sig børn
3)  søster ~ degn, men hvor ?
4)  søster ~ , måske en søn i Hansted ved Horsens
Måske var der flere søskende, enken vidste det ikke.
Der var oprettet testamente, hvorefter enken skulle arve alene.
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 13/16
151, 364, 26. marts 1803, Knudstrup
372, 30. december 1803
Niels Christensen, død
Ellen Nielsdatter, enke
Deres børn:
Niels Nielsen, 20 år
Christen Nielsen, 15 år
Peder Nielsen, 8 år
Mette Nielsdatter, 17 år
Margrethe Nielsdatter, 11 år
Kirsten Nielsdatter, 6 år
Afdødes søstersøn Jens Nielsen i Nøddelund
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 13/16
152, 373, 17. marts 1804, Granslev
Lars Andersen, død
Maren Sørensdatter, enke
Hans børn:
1) Karen Larsdatter ~ Hans Rasmussen
2) Maren Larsdatter, død
2a) Jens Christiansen, 6 år
2b) Ulriche Christiansdatter, 4 år, hos faderen gartner Christian Jensen i Viborg
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 14/16
153, 380, 21. maj 1805, Granslev
387, 7. november 1805
Anne Dorthea Andersen, død
Hendes arvinger:
1)  broder, præst Andreas Høyer i Brandstrup
2)  broder Constantinus Aaboe i Hvorlevgaard
3)  søster Kirstine Aaboe, enke ~ Oxenbøll i Vester Aaby på Fyn
4)  søster Appelone Aaboe, enke ~ bedemand Brasch i Randers
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 14/16
154, 392, 25. marts 1806, Granslev
Niels Jensen, død
Maren Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Rasmus Nielsen, 22 år
Jens Nielsen, 20 år
Christen Nielsen, 7 år
Maren Nielsdatter, 16 år
Anne Nielsdatter, 12 år
Anne Marie Nielsdatter, 10 år
Søskendebarn til afdøde Niels Nielsen i Granslev var formynder
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 14/16
155, 393, 7. juni 1806, Rosenlund
397, 7. august 1806
405, 3. juli 1807
Anders Nielsen, død
Malene Sørensdatter, enke
Deres børn:
Søren Andersen, 12 år
Niels Andersen, 6 år
Anders Andersen, 8 dage
Mariane Andersdatter, 13 ½ år
Ane Andersdatter, 10 år
Karen Kirstine Andersdatter, 7 ½ år
Farbroder Rasmus Nielsen i Skjoldelev?
Lavværge Jens Nielsen i Selling
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 14/16
156, 395, 14. juli 1806, Granslev
Kirsten Thomasdatter, død
Jesper Nielsen, enkemand
Deres børn:
Thomas Jespersen, 23 år
Søren Jespersen, 16 ½ år
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 14/16
157, 401, 14. april 1807, Voer Mølle
Jesper Nielsen, død
Bodil Pedersdatter, enke
Deres børn:
1)  Peder Christian Jespersen, 38 år, i Lerbjerg
2)  Hans Henrik Jespersen, 36 år
3)  Ditlev Jespersen, 34 år, i Spørring kro
4)  Niels Jespersen, 26 år
5)  Øllegaard Jespersdatter ~ Hans Henrik i Røde Mølle
6)  Karen Jespersdatter, 22 år
7)  Ane Kirstine Jespersdatter, 18 år
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 15/16
158, 406, 14. december 1807, Granslev
ungkarl Anders Sørensen, død
Hans arvinger:
1)  søster, død
1a) Mette Sørensdatter
2)  søster, død
2a) Margrethe Nielsdatter ~ skoleholder Jens Jørgensen i Granslev
3)  halvsøster Margrethe Sørensdatter ~ husmand i Voldby
4)  halvbroder Michel Sørensen, tjener i Skjød
Der var testamente til fordel for Mette Sørensdatter og Jens Jørgensen og hustru, der havde passet afdøde.
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 15/16
159, 408, 24. marts 1808, Granslev Mølle
Karen Jensdatter, død
Frederich Degner, enkemand
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 15/16
160, 411, 26. oktober 1808, Knudstrup
Ane Madsdatter, død
Peder Nielsen Bierregaard, enkemand
Deres barn:
Niels Pedersen, 5 uger og 5 dage
Afdødes broder Søren Madsen fra Vellev
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 15/16
161, 412, 8. maj 1809, Knudstrup
Karen Nielsdatter, død
Thøger Jensen, enkemand
Hendes arvinger:
1)  broderdatter Ane Marie Rasmusdatter ~ Christen Sørensen i Haurum
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 15/16
162, 413, 26. juli 1809, Granslev
Maren Nielsdatter, død
Søren Jensen, enkemand
Deres børn:
Else Sørensdatter, 14 år
Niels Sørensen, 9 år
Kirsten Sørensdatter, 7 år
Else Kirstine Sørensdatter, 5 år
Anne Sørensdatter, 3 år
Morbroder Niels Nielsen i Granslev
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 15/16
163, 417, 5. november 1810, Røde Mølle
Hans Henrik Krogsgaard, død
Øllegaard Jespersdatter, enke
Der var oprettet testamente
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 15/16
164, 418, 13. december 1810, Granslev
Rasmus Pedersen, død
Ellen Jensdatter, enke
Deres børn:
Peder Rasmussen, 19 år
Niels Rasmussen, 9 år
Jens Rasmussen, 5 år
Rasmus Rasmussen, 5 uger
Else Rasmusdatter, 17 år
Anne Dorthea Rasmusdatter, 13 år
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 15/16
165, 419, 26. januar 1810, Knudstrup
419, 25. februar 1810
421, 14. maj 1811
tjenestepige Mette Sørensdatter, død
Hendes arvinger:
1)  datter af en moster til afdøde, Margrethe Nielsdatter ~ Anders Andersen i Skjød
2)  halvbroder på fædrene side til afdødes moder Kirsten Sørensdatter, tjenestekarl Michel Sørensen i Geilund i Skjød sogn
3)  halvsøster på fædrene side til afdødes moder Kirsten Sørensdatter, Margrethe Sørensdatter ~ Thomas Pedersen i Voldby
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 15/16
166, 423, 4. juni 1813, Granslev
425, 24. august 1813
Peder Andersen, død
Zidsel Nielsdatter, enke
Deres børn:
Niels Pedersen, 14 år
Ane Pedersdatter, 12 år
Maren Pedersdatter, 10 år
Søren Pedersen, 6 ½ år
Anders Pedersen, 3 ½ år
Farbroder Søren Andersen i Granslev
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 15/16
167, 426, 16. februar 1814, Granslev
426, 17. marts 1814
Maren Andersdatter, død
Peder Pedersen, enkemand
Deres børn:
Anders Pedersen, 16 år
Søren Pedersen
Ingeborg Pedersdatter
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 15/16
168, 426, 17. februar 1814, Granslev
427, 18. marts 1814
Rasmus Nielsen, død
Ane Elisabeth Jensdatter, enke
Deres børn:
Søren Rasmussen, 21 år
Niels Rasmussen,
Maren Rasmusdatter
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 15/16
169, 429, 14. februar 1815, Granslev
Else Jacobsdatter, død
Jens Sørensen, enkemand
Deres børn:
Søren Jensen, myndig
Jacob Jensen, myndig
Niels Jensen, myndig
Peder Jensen, myndig
Ellen Jensdatter ~ Thomas Thomassen i Granslev
Karen Jensdatter ~ smeden Christen Pedersen i Granslev
Ane Jensdatter, 33 år, ugift
Morbroder Michel Jacobsen i Granslev
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 15/16
170, 432, 14. juni 1815, Granslev
Mariane Thomasdatter, død
Niels Kirkegaard, enkemand
Deres børn:
1)  Christen Nielsen, 16 år
2)  Ane Kirstine Nielsdatter, enke ~ Peder Pedersen i Ølst
3)  Kirsten Nielsdatter ~ Christen Christensen, husmand i Faarvang
4)  Ane Nielsdatter, ugift
5)  Maren Nielsdatter, ugift
6)  Else Nielsdatter, ugift
7)  Kirsten Nielsdatter ~ Christen Hansen, skovfoged i Lerbjerg
8)  Grethe Nielsdatter ~ Henrik Nielsen, gårdmand i Sahl
9)  Severine Nielsdatter, ugift
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 16/16
171, 436, 6. juni 1816, Bidstrup
442, 29. juni 1818
447, 23. december 1818
452, dokumenter
ungkarl Jens Christensen Linde, død
Hans arvinger:
1)  helbroder Peder Christensen Jepsen, Fausing, Gl Estrup Gods
2)  helbroder, Rasmus Christensen Jepsen, død
2a) Ane Rasmusdatter, døde under skiftet ~ Niels Laursen i Grund
3) helsøster Dorthe Christensdatter, død
3a) Christen Michelsen i Ring
3b) Peder Michelsen i Kristrup
4)  halvsøster Maren Pedersdatter ~ husmand Peder Pedersen Skarresøe i Marie Magdalene, begge død
4a) Jens Pedersen, død
4aa) Christen Jensen i Thistrup i Sønderherred
4ab) Peder Jensen, Bødstrup Marie Magdalene sogn
4ac) Maren Jensdatter, ugift, tjener i København
4b) Mette Marie Pedersdatter, enke ~ Rasmus Mogensen i Nyborghuset i Gjesing sogn ved Løvenholm
4c) Maren Pedersdatter, død ~ Søren Sørensen i Kierende, Koed sogn
4ca) Søren Sørensen, myndig, i Syvelsted, Todstrup sogn ved Vedø
4cb) Jens Sørensen, myndig, tjener i Tiære, Skarresø sogn
4cc) Ane Margrethe Sørensdatter ~ Søren Jensen Skrædder i Kierende, Koed sogn
4d) Ane Margrethe Pedersdatter, død ~ Peder Nielsen i Hadsund færgested
4da) Niels Pedersen i Hadsund
4db) Jens Pedersen, tjener i Gierlev
4dc) Frands Pedersen, tjener i Gierlev
4dd) Marie Cecilie Pedersdatter ~ Niels Andersen Møller i Visborg
4de) Maren Catrine Pedersdatter, ugift, tjener i Gierlev
4e) Karen Pedersdatter, død ~ Thomas Thomassen Nistbye i Øster Alling
4ea) Kirsten Thomasdatter ~ Anders Jacobsen i Langkastrup, Virring sogn
4eb) Ingermarie Thomasdatter ~ koffardikaptajn Henrik Albrechtsen i Østerriisøe i Norge
4ec) Maren Thomasdatter ~ koffardikaptajn Bernt Løversen i Østerriisøe i Norge
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 16/16
172, 439, 13. februar 1818, Granslev
450, 24. december 1818
Christen Lydrichsen, død
Maren Jensdatter, enke
Deres børn:
Jens Christensen, 22 år
Hans Hendrup Christensen, 13 år
Ane Christensdatter, 24 år
Maren Christensdatter, 19 år
Skifte da hun agtede sig i nyt ægteskab med Jens Nielsen fra Vellev
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 16/16
173, 440, 6. april 1818, Knudstrup
Johanne Christensdatter, død
Hans Jensen, enkemand
Deres børn:
Maren Hansdatter, ugift, hjemme
Zidsel Hansdatter ~ husmand Jens Jensen i Sahl
Karen Hansdatter ~ husmand Niels Laursen i Enslev
Mette Hansdatter, ugift
Karen Hansdatter ~ husmand Anders Christensen i Knudstrup
Margrethe Hansdatter ~ Anders Vognsen i Galten
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 16/16
174, 444, 26. august 1818, Rosenlund
Johanne Rasmusdatter, død
Niels Pedersen, enkemand
Deres børn:
Niels Nielsen, 31 år
Peder Nielsen, 28 år
Rasmus Nielsen, 23 år
Søren Nielsen, 19 år
Formynder Michel Pedersen fra Rosenlund
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 16/16
175, 456, 23. marts 1819, Rosenlund
Niels Pedersen, død
Hans børn:
Niels Nielsen, 31 år
Peder Nielsen, 28 år
Rasmus Nielsen, 23 år
Søren Nielsen, 19 år
 
--------------------------------------------------------------------------------
Grensten Sogn
Middelsom Herred
Grensten består af lokaliteterne:
Grensten: 23 skifteuddrag
Stevnstrup: 8 skifteuddrag
Ialt: 31 skifteuddrag
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 71 8/12
176, 219, 16. maj 1741, Grensten
Kirsten Jensdatter, død
Henrik Christensen, enkemand
Deres børn:
Maren Henriksdatter, 3 år ?
Jens Henriksen, ½ år
Mosters mand, Jørgen Friis af Fladbro
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 73 1/5
177, 15, 20. marts 1736, Stevnstrup
Jens Jensen, død
Maren Madsdatter, enke
Hans børn:
Peder Jensen, 30 år
Jens Jensen, 29 år
Kirsten Jensdatter, 27 år
Sophie Jensdatter, 23 år
Maren Jensdatter ~ Jens Pedersen Hviid i Haslund
Lavværge, enkens søsters mand Jens Schriver i Terp
Formynder Søren Christensen af Over Hornbæk
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 73 2/5
178, 81, 26. juni 1759, Stevnstrup
Maren Mogensdatter, død
Niels Sørensen Birch, enkemand
Deres børn:
Søren Nielsen, 5 år
Mogens Nielsen, 1 år
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 73 2/5
179, 107, 11. marts 1762, Grensten
Kirsten Jensdatter, død
Ole Michelsen, enkemand
Deres børn:
Jens Olesen, 20 år
Michel Olesen, 17 år
Søren Olesen, 13 år
Zidsel Olesdatter, 15 år
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 73 3/5
180, 127, 14. maj 1763, Grensten
Jens Gregersen Hvid, død
Johanne Andersdatter, enke
Deres børn:
Jens Jensen, 14 år
Thomas Jensen, 9 år
Enkens broder, rytterbonde Jens Andersen
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 1/16
181, 3, 8. december 1769, Grensten
Poul Nielsen, død
Maren Nielsdatter, enke
Deres børn:
Niels Poulsen, 33-34 år, skrædder på Hagsholm Gods i Sall
Malene Poulsdatter, 36 år ~ skoleholder Mads Rasmussen i Grensten
Kirsten Poulsdatter, 30 år, hjemme
Lavværge Niels Nielsen, gårdmand i Grensten på Ulstrup Gods
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 2/16
182, 25, 1. februar 1770, Grensten
Johanne Andersdatter, død
Rasmus Christensen Molboe, enkemand
Hendes børn:
Jens Jensen, 21 år
Thomas Jensen, 16 år
Farbroder til børnene gl Jens Jensen Hviid i Grensten
Morbroder Jens Andersen Bjerregaard i Tebbestrup
Børnenes fader Jens Gregersen Hviid
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 2/16
183, 40, 17. november 1769, Stevnstrup
Niels Sørensen Birch meddeler sine svigerforældre Henrich Christiansen og hustru og deres søn Christian Henrichsen afkald på arv.
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 2/16
184, 41, 16. august 1771, Grensten
Jens Jensen Hviid, død
Kirsten Nielsdatter, enke
Hans børn med Anne Andersdatter, død 1755:
Jens Jensen, 27 år
Anders Jensen, 23 år
Maren Jensdatter, 28 år ~ Niels Birch i Stevnstrup
Anne Jensdatter, 25 år
Maren Jensdatter, 20 år, tjener Adam Sørensen i Grensten
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 3/16
185, 64, 18. august 1772, Grensten
Jens Jensen Hviid kvitterer for arv efter skiftebrev af 30. juni 1755.
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 4/16
186, 77, 7. august 1773, Stevnstrup
Axel Jensen, ungkarl, død
Hans arvinger:
1)  moder Zidsel Nielsdatter i Langaa
2)  broder Niels Jensen, 48 år, tjener i Vinge
3)  søster Anne Jensdatter ~ Jens Nielsen i Stevnstrup
4)  søster Else Jensdatter, 38 år, i Langaa
5)  søster Maren Jensdatter, 34 år, i Langaa
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 4/16
187, 79, 29. august 1773, Stevnstrup
Niels Sørensen Birch, død
Maren Jensdatter, enke
Hans børn med Maren Mogensdatter:
Søren Nielsen, ca. 19 år
Mogens Nielsen, 15 år
Hans børn med Maren Henrichsdatter:
Henrich Nielsen, 7 år
Maren Nielsdatter, 13 år
Kirsten Nielsdatter, 11 år
Hans barn med enken:
Anne Nielsdatter, 2 år
Lavværge Michel Mogensen af Houlbjerg
Morbroder til 1. kuld børn, Thomas Mogensen i Stevnstrup på Frijsenvold Gods
Formynder for 2. kuld børn, morfaderen Henrich Christensen i Grensten på Bidstrup Gods
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 4/16
188, 89, 9. februar 1774, Grensten
Anne Christensdatter, død
Jens Jensen Hviid, enkemand
Hendes arvinger:
1)  moderen Anne Marie Nielsdatter ~ Søren Thomassen fra Viskum
2)  halvbroder Ole Christensen i Waaning
Der er tale om en kvittering for modtaget arv og afkald.
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 4/16
189, 101, 12. juli 1775, Grensten
Anders Jensen af Grensten kvitterer for arv
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 4/16
190, 102, 3. november 1775, Stevnstrup
102, 1. december 1775
Jens Simonsen, død
Mette Sørensdatter, enke
Deres barn:
Jens Jensen, 19 dage de 1. december
Afdødes 1. hustru Kirsten Jensdatter havde 2 søstre
1)  Bodil Jensdatter, død for mange år siden og efterladt sig
1a) Anne Jensdatter ~ Jens Jensen i Stevnstrup
2)  Margrethe Jensdatter, død
2a) Christen Christensen i København
2b) Peder Christensen, på egnen
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 5/16
191, 127, 11. februar 1778, Stevnstrup
Maren Rasmusdatter, død
Jens Pedersen, enkemand
Hendes arving:
Faderen Rasmus Pedersen i Stevnstrup
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 8/16
192, 213, 30. marts 1782, Stevnstrup
Maren Jensdatter, død
Mogens Sørensen Bach, enkemand
Hendes børn med Niels Sørensen:
Anne Nielsdatter
Hendes barn med enkemanden:
Niels Mogensen, 4 år
Morbroder Jens Jensen Hviid af Grensten
Enkemandens broder Mads Sørensen Bach i Knudstrup
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 8/16
193, 223, 11. marts 1783, Grensten
Anne Jensdatter, død
Jens Andersen Hviid, enkemand
Deres børn:
Jens Jensen, 9 år
Anders Jensen, 5 år
Anne Jensdatter, 7 år
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 9/16
194, 236, 1. november 1787, Grensten
Kirsten Knudsdatter, død
Ole Michelsen, enkemand
Hendes arvinger:
1) broder Christen Knudsen i Taanum
2) søster Karen Knudsdatter, enke ~ Christen Jacobsen i Taanum
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 10/16
195, 275, 16. juni 1795, Grensten
276, 15. juli 1795
278, 9. oktober 1795
Maren Sørensdatter, død
Hendes arvinger:
1) søster Anne Sørensdatter, død ~ Rasmus Jensen i Granslev
1a) Svend Rasmussen, 31 år, tjener i Granslev
1b) Johanne Rasmusdatter ~ Niels Pedersen fra Rosenlund
1c) Kirsten Rasmusdatter ~ Søren Christensen i Aidt
1d) Anne Margrethe Rasmusdatter ~ Søren Madsen i Aidt
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 10/16
196, 285, 26. september 1796, Grensten
ugift Rasmus Andersen, død
Hans arvinger:
1) helbroder Vincentz Andersen, 37 år, gårdmand i Hinge
2) helbroder Christen Andersen, 35 år, gårdmand i Knudstrup
3) søster Zidsel Andersdatter ~ Niels Andersen i Øster Velling
4) søster Mette Andersdatter, død ~ Jens Christensen i Terp
4a) Maren Jensdatter, 5 år
5) halvbroder Peder Andersen, 17 år
6) halvbroder Anders Andersen, 13 år
7) halvsøster Kirsten Andersdatter, 18 år
Afdødes stedmoder Dorthe Pedersdatter
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 11/16
197, 308, 2. marts 1798, Grensten
Jens Andersen Hviid, død
Zidsel Nielsdatter, enke
Hans børn:
Jens Jensen, 24 år
Anders Jensen, 20 år
Niels Jensen, 13 år, enken var moder til ham
Anne Jensdatter, 22 år
Farbroder Christen Andersen af Helstrup
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 11/16
198, 309, 14. marts 1798, Grensten
312, 12. april 1798
316, 19. november 1798, G 240 72 12/16
Zidsel Nielsdatter, død
Jens Andersen Hviid, død
Deres barn:
Niels Jensen, 13 år
Stedsøn Jens Jensen var til stede
Afdødes broder Niels Nielsen i Granslev
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 12/16
199, 332, 2. juli 1800, Grensten
335, 24. oktober 1800
Christen Jensen, død
Maren Simonsdatter, enke
Hans børn:
1) Jens Christensen, 41 år, i Borris på Frijsenborg Gods
2) Niels Christensen, 34 år, tjener i Væth, enken var moder til ham
3) Mette Marie Christensdatter ~ Nicolai Andersen i Glæsborg i Skjød
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 14/16
200, 376, 24. oktober 1804, Grensten
Michel Olesen, død
Karen Nielsdatter, enke
Hans arvinger:
1)  broder Jens Olesen, 62 år i Helstrup
2) broder Søren Olesen, 58 år, ungkarl
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 14/16
201, 390, 7. december 1805, Grensten
Christen Sørensen, død
Anne Jensdatter, enke
Deres børn:
Mette Christensdatter, 1 ½ år
Kirsten Christensdatter, 18 uger
Farbroder Niels Sørensen fra Grensten
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 14/16
202, 391, 19. december 1805, Grensten
ungkarl Anders Andersen, død
Hans arvinger:
1)  moderen Dorthea Pedersdatter, enke
2)  helbroder Peder Andersen, 25 år, i Grensten
3)  helsøster Kirsten Andersdatter,
4)  halvbroder Christen Andersen Fisker, på Løjstrupnygaard
5)  halvbroder Vismand Andersen
6)  halvsøster Zidsel Andersdatter ~ Niels Andersen i Øster Velling
7)  halvsøster Mette Andersdatter, død
7a) Maren Jensdatter, 14 år, i Terp hos faderen Jens Christensen
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 15/16
203, 407, 11. februar 1808, Grensten
Jens Thomassen, død
Johanne Christiansdatter, enke
Deres barn:
Ane Jensdatter, 3 år
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 15/16
204, 408, 27. maj 1808, Grensten
Rasmus Christensen, død
Maren Pedersdatter, enke
Deres børn:
Christen Rasmussen, 32 år
Peder Rasmussen, 30 år
Peder Rasmussen, 25 år
Else Rasmusdatter, 17 år
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 15/16
205, 419, 7. februar 1811, Grensten
420, 8. marts 1811
Ane Jensdatter, død
Jørgen Rasmussen, enkemand
Hendes børn:
Mette Christensdatter, 6 år
Kirsten Christensdatter, 5 år
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 16/16
206, 443, 24. august 1818, Grensten
Kirsten Marie Jensdatter, død
Jens Jensen, enkemand
Deres børn:
Jens Jensen, 19 år
Ane Catrine Jensdatter, 16 år
Morbroder Gravers Jensen i Grensten
 
--------------------------------------------------------------------------------
Hald Sogn
Nørhald Herred
Hald sogn består af lokaliteten:
Hald: 3 skifteuddrag
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 71 3/12
207, 62, 8. juni 1724, Hald
Maren Christensdatter, død
Jens Thomassen, enkemand
Deres børn:
Bodil Jensdatter, 10 år
Anne Jensdatter, 13 år
Thomas Jensen, 8 år
Christen Jensen, 5 år
Morbroder Thomas Christensen i Harreslev
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 71 3/12
208, 78, 5. november 1726, Hald
Søren Nielsen, død
Maren Lauritsdatter, enke
Deres børn:
Niels Sørensen, 8 år
Maren Sørensdatter, 6 år
Laurits Sørensen, 2 år
Farbroder Rasmus Nielsen
Lavværge Mads Christensen i Hald
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 71 4/12
209, 108, 22. juni 1722, Hald
afdøde ?
Jens Thomassen, enkemand
Hendes arvinger:
1)  broder Anders Nielsen af Støvring
2)  broder Søren Nielsen af Spentrup
(Året 1722 er givetvis en fejlskrift. Det rigtige er nok 1727-1728. Skiftebrevet af 8. juni 1724 er nævnt, ligesom der resterer Landgilde for årene 1722-1727)
--------------------------------------------------------------------------------

Haslund Sogn
Galten Herred
Haslund sogn består af lokaliteterne:
Haslund: 8 skifteuddrag
Tebbestrup: 5 skifteuddrag
Ialt: 13 skifteuddag
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 73 4/5
210, 203, 4. september 1764, Tebbestrup
Rasmus Fischer, død
Maren Laursdatter, enke
Deres barn:
Jens Rasmussen, 8 år
Lavværge Niels Knudsen fra Tebbestrup
Formynder Peder Christensen Smed fra Haslund
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 1/16
211, 11, 2. april 1770, Haslund
Ellen Jensdatter, død
Niels Gundesen, enkemand
Deres børn:
Jens Nielsen, 31 år, dragon ved Slesvig Dragon Regiment, indkvarteret i Randers
Gunde Nielsen, 23 år, soldat ved Bornholmske Regiment
Anders Nielsen, 16 år, tjener i Tebbestrup
Karen Nielsdatter, 29 år, tjener i Christiania
Anne Nielsdatter, 27 år, tjener i København
Mette Nielsdatter, 15 år
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 2/16
212, 29, 25. juni 1771, Haslund
Anne Pedersdatter, død
Iver Pedersen, død 1762
Deres børn:
Peder Iversen, 26 år
Peder Iversen, 19 år
Morbroder Peder Mogensen i Stobdrup på Clausholm Gods
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 2/16
213, 33, 7. august 1771, Tebbestrup
Kirstine Jensdatter, død
Peder Nielsen Fischer, enkemand
Hendes børn med 1. mand, Rasmus Nielsen Møller:
Niels Rasmussen, 25 år
Jens Rasmusen, 22 år
Jens Rasmussen, 20 år
Maren Rasmusdatter, 18 år
Morbroder Christen Jensen fra Michelstrup?
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 4/16
214, 100, 7. november 1774, Haslund
Helle Jensdatter, død
Hun havde i 24 år boet hos Peder Nielsen Bierregaard, hvor hun døde. 2 svigersønner Jens Andersen fra Øster Velling og Hans Jensen fra Tebbestrup gav afkald. Peder Nielsen var vist også svigersøn "3. arving".
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 4/16
215, 104, 29. december 1775, Tebbestrup
Anders Koch, død
Han var kommet fra Vorup, hvor en ildebrand havde ødelagt hans hjem.
Han havde en halvbroder Morten Christensen i Randers
Hverken husbonden i Vorup Peder Jensen Kier eller halvbroderen Morten Christensen kunne eller ville betale for begravelsen, hvor Peder Schougaard i Tebbestrup, hvor han døde fik hans beskedne efterladenskaber, da han havde bekostet begravelsen.
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 5/16
216, 125, 26. marts 1777, Tebbestrup
Rasmus Møller, død
Kirsten Jensdatter, død
Deres børn:
Niels Rasmussen
Jens Rasmussen
Der var en broder mere
Deres stedfader Peder Fischer
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 6/16
217, 151, 4. januar 1779, Tebbestrup
Maren Laursdatter, død
Lads Jensen, enkemand
Hendes søn:
Jens Rasmussen, 23 år
Deres børn:
Mette Ladsdatter, 12 år
Anne Johanne Ladsdatter, 8 år
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 9/16
218, 226, 2. juli 1785, Haslund
Jens Pedersen, død
Maren Christensdatter, enke
Deres børn:
Maren Jensdatter, 16 år
Anne Jensdatter, 14 år
Mette Jensdatter, 11 år
Christen Jensen, 2 1/2 år
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 9/16
219, 226, 30. august 1785, Haslund
Edel Kirstine Christensdatter, død
Døde hos Peder Jensen den yngre
Hendes arvinger:
1) broder Peder Christensen Smed
2) broder Sivert Poulin Christensen, skipper i Randers
3) halvbroder Jens Christensen, fuldmægtig ved Tøjhuset, død
3a) Christen Jensen, soldat på Castellet
3b) Mette Margrethe Jensdatter, nok i København
4) Mette Magrethe Christensdatter ~ Christen Jacobsen i Skader på Clausholm Gods
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 9/16
220, 245, 6. juli 1789, Haslund
Peder Iversen den ældre, død
Giertrud Pedersdatter, enke
Deres børn:
Ivar Pedersen, 15 år
Anders Pedesren, 12 år
Jens Pedersen, 8 år
Peder Pedersen, 4 år
Rasmus Pedersen, 1 år
Anne Pedersdatter, 7 år
Johanne Pedersdatter, 3 år
Farbroder Peder Iversen den yngre
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 9/16
221, 251, 9. april 1790, Haslund
255, 6. august 1790
ungkarl Peder Pedersen, død
Hans arvinger:
1) broder Jens Pedersen Hallenstrup, gårdmand i Haslund
2) broder Niels Pedersen, død i Vorup
2a) Rasmus Nielsen, 20 år, i Vorup, stedfader Jens Andersen
2b) Peder Nielsen, 16 år, i Vorup
2c) Kirsten Nielsdatter ~ Peder Jensen, gårdmand i Borup
2d) Mette Nielsdatter, 22 år, hjemme i Vorup
3) søster Maren Pedersdatter, 56 år, ugift, i Vorup
4) søster Mette Pedersdatter ~ Søren Sørensen, gårdmand i Vorup
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 10/16
222, 259, 6. april 1791, Haslund
Jens Jensen, død
Ellen Iversdatter, enke
Hans arvinger:
1) halvbroder Søren Pedersen, gårdmand i Vorup
2) halvsøster Else Jensdatter, død
2a) Thøger Pedersen, gårdmand i Vorup
2b) Anne Thøgersdatter, 50 år, ugift, hos broderen i Vorup
2c) Karen Thøgersdatter, død ~ Hans Pedersen i Vorup
2ca) Peder Hansen, 16 år
3) halvsøster Anne Jensdatter, død, været gift
3a) Lars Hansen i Borup
4) halvsøster Else Pedersdatter, død været gift
4a) Peder Jensen i Borup
4b) Søren Jensen, 28 år
4c) Kirsten Jensdatter ~ Hans Pedersen, gårdmand i Vorup
4d) Johanne Marie Jensdatter, 17 år
Enkens broder Peder Iversen i Haslund
--------------------------------------------------------------------------------

Helstrup Sogn
 
Middelsom Herred
Viborg amt
Består af lokaliteten:
Helstrup: 47 skifteuddrag

--------------------------------------------------------------------------------

G 240 71 3/12
223, 65, 2. august 1724, Helstrup sogn
Christen Jensen, død
Ellen Madsdatter, enke
Deres børn:
Anne Christensdatter, 4 år
Jens Christensen, 3 år
Mads Christensen, 16 uger
Farbroder Jens Jensen Danstrup og Jens Jensen i Gierning, lavværge enkens broder Ole Madsen af Grensten
 
--------------------------------------------------------------------------------
G 240 71 12/12
224, 320, 14. marts 1758, Helstrup sogn
Mads Laursen, død
Kirsten Christensdatter, enke
Deres barn:
Christian Madsen, 24 år
Lavværge Søren Vognsen af Helstrup
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 73 1/5
225, 3, 10. maj 1723, Helstrup sogn
Thomas Nielsen Skrædder, død
Kirsten Pedersdatter, enke
Deres børn:
Peder Thomassen, 11 år
Niels Thomassen, 6 år
Jens Thomassen, 2 år
Maren Thomasdatter, 9 år
Enkens farbroder Jens Mogensen af Grensten var lavværge
Formynder var morbroder Niels Pedersen i Grensten
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 73 1/5
226, 7, 24. april 1724, Helstrup sogn
Mads Kier, død
Else Andersdatter, enke
Deres børn:
Rasmus Madsen, 16 år
Anne Madsdatter, 14 år
Lavværge Søren Rasmussen Bjerregaard
Farbrødre Anders Rasmussen og Michel Rasmussen i Helstrup var formyndere
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 73 1/5
227, 11, 21. december 1734, Helstrup sogn
Niels Jespersen Sallingbo, død
Anne Nielsdatter, enke
Deres børn:
Niels Nielsen, 22 år
Marie Nielsdatter, 19 år
Jesper Nielsen, 14 år
Ole Nielsen, 7 år
Lavværge Niels Pedersen fra Grensten
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 73 1/5
228, 19, 15. marts 1746, Helstrup sogn
Søren Rasmussen Fisker, død
Maren Pedersdatter, enke
Deres børn:
Rasmus Sørensen Fisker
Thomas Sørensen Fisker, 37 år
Zidsel Sørensdatter Fisker, 42 år
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 73 1/5
229, 23, 29. april 1747, Helstrup sogn
Rasmus Sørensen Fisker, død
Maren Madsdatter, enke
Deres børn:
Mads Rasmussen, 14 år
Maren Rasmusdatter, 17 år
Kirsten Rasmusdatter, 12 år
Inger Rasmusdatter, 5 år
Lavværge Ole Simonsen af Helstrup
Formyndere Lauge Madsen af Vester Velling, Thomas Sørensen Fisker, Christen Nielsen af Grensten, Peder Madsen af Vester Velling
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 73 1/5
230, 28, 21. juni 1748, Helstrup sogn
Christen Christensen Hansen, død
Else Andersdatter, enke
Hans arvinger:
1)  broder Jens Christensen Hansen i Vester Velling
2)  broder Hans Christensen Hansen, død i Vester Velling
2a) Christen Hansen
2b) Maren Hansdatter
3)  Dorthe Christensdatter ~ Peder Madsen i Vester Velling
4)  Mette Christensdatter, død ~ Jens Jensen Gierlev i Vester Velling
4a) Christen Jensen
4b) Jens Jensen
4c) Niels Jensen
4d) Jens Jensen
4e) Karen Jensdatter
Lavværge Michel Rasmussen Kier af Helstrup
Enkens søn Rasmus Madsen i Helstrup
Enkens svigersøn Ole Simonsen fra Ring på sin hustru Anne Madsdatters vegne
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 73 1/5
231, 36, 5. august 1750, Helstrup sogn
Jens Madsen, død
Ellen Christensdatter, enke
Deres børn:
Niels Jensen Brygger, gårdmand i Helstrup
Christen Jensen, 26 år
Maren Jensdatter ~ Christen Christensen Illsøe i Lee
Ellen Jensdatter, 27 år
Lavværge Thomas Andersen i Helstrup
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 73 1/5
232, 39, 5. august 1750, Helstrup sogn
Michel Rasmussen Kier, død
Anne Jensdatter, enke
Deres børn:
Rasmus Michelsen, 20 år
Jens Michelsen, 18 år
Maren Michelsdatter, 16 år
Lavværge Søren Sørensen Vognsen i Helstrup
Curator for sønnerne Rasmus Madsen Kier i Helstrup
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 73 1/5
233, 42, 17. april 1756, Helstrup sogn
Ellen Madsdatter, død
Rasmus Jensen, enkemand
Hendes børn med Christen Jensen:
1)  Jens Christensen, 34 år, ladefoged ved Wenderslewgaard
2)  Mads Christensen, 32 år, ladefoged ved Ryomgaard
3)  Anne Christensdatter ~ Thomas Sørensen Fisker i Helstrup
Børn med Rasmus Jensen:
1)  Christen Rasmussen, 30 år
2)  Anne Rasmusdatter ~ Rasmus Christensen i Helstrup
3)  Ellen Rasmusdatter ~ Niels Jensen i Grensten
 
--------------------------------------------------------------------------------
G 240 73 2/5
234, 98, 14. juni 1760, Helstrup sogn
Jens Pedersen, død
Elisabeth Jespersdatter, enke
Hans børn fra 1. ægteskab:
Karen Jensdatter, 11 år
Lavværge, enkens broder Søren Jespersen fra Laurbjerg
Formynder, barnets farbroder Søren Pedersen fra Bidstrup
 
--------------------------------------------------------------------------------

G 240 73 4/5
235, 171, 26. januar 1764, Helstrup sogn
Rasmus Madsen Kier, død
Karen Sørensdatter, enke
Deres børn:
Mads Rasmussen, 9 år
Søren Rasmussen, 6 år
Inger Rasmusdatter, 11 år
Else Rasmusdatter, 2 år
Lavværge Christen Andersen i Slyngborg
Formynder Jens Andersen i Helstrup
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 73 4/5
236, 198, 4. august 1764, Helstrup sogn
Anne Jensdatter, død
Jens Andersen Hesselberg, enkemand
Hendes børn:
Rasmus Michelsen, 36 år, tjener i Helstrup
Jens Michelsen, 34 år, har en halvgård i Helstrup
Maren Michelsdatter, 30 år
 
--------------------------------------------------------------------------------

G 240 72 1/16
237, 9, 21. marts 1770, Helstrup sogn
Niels Thomassen Hjulmand, død
Maren Jensdatter, enke
Deres børn:
Kirsten Nielsdatter, 9 år
Farbroder Jens Thomassen i Helstrup
 
--------------------------------------------------------------------------------

G 240 72 3/16
238, 45, 13. januar 1772, Helstrup sogn
Maren Madsdatter, død
Niels Brøgger, enkemand
Hendes børn med Rasmus Sørensen Fischer:
Mads Rasmussen, selvejer i Farsø ved Lerchenfeldt
Maren Rasmusdatter ~ Christian Winther i Hornumbroe Mølle
Kirsten Rasmusdatter ~ Anders Rasmussen Fischer i Grensten
Børnenes fader Rasmus Sørensen Fischer, død 1747
 
--------------------------------------------------------------------------------
G 240 72 3/16
239, 66, 12. marts 1773, Helstrup sogn
Maren Thomasdatter, død
Mads Andersen Bals, enkemand
Deres børn:
Maren Madsdatter, 1 ½ år, er hos faderens søster i Als ved Hobro
Elisabeth Madsdatter, 1 ½ år
Thomas Madsen, 6 uger
Farbroder Christen Andersen Bals i Helstrup
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 3/16
240, 67, 13. marts 1773, Helstrup sogn
Anne Christensdatter, død
Thomas Sørensen Birch, enkemand
Hendes arvinger:
1)  broder Christen Christensen
1a) Jens Christensen
1b) Else Christensdatter
1c) Walddborg Christensdatter
2)  broder Niels Christensen
2a) Christen Nielsen
2b) Karen Nielsdatter
2c) Waldborg Nielsdatter
Alle de nævnte boede i Løskal, Terp, Vester Velling og ved Torup
Intet at arve
 
--------------------------------------------------------------------------------

G 240 72 4/16
241, 74, 17. juni 1773, Helstrup sogn
Karen Sørensdatter, død
Jens Thomassen, enkemand
Hendes børn:
Mads Rasmussen, 18 år
Søren Rasmussen, 15 år
Inger Rasmusdatter, 21 år
Deres fælles børn:
Rasmus Jensen, ¼ år
Kirsten Jensdatter, 7 år
Else Jensdatter, 2 år
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 4/16
242, 77, 7. august 1773, Helstrup sogn
Anne Christensdatter, død
Thomas Fischer, enkemand
Deres børn:
1) Christen Thomassen, 15 år
2) Thomasdatter, død ~ Mads Bals
2a) Maren Madsdatter, 2 år
2b) Zidsel Madsdatter, 2 år
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 4/16
243, 84, 15. januar 1774, Helstrup sogn
Zidsel Pedersdatter, død
Peder Laursen, enkemand
Deres børn:
Peder Pedersen, 4 år
Maren Pedersdatter, 5 år
Kirsten Pedersdatter, 2 år
Mandens svoger Ole Fischer i Helstrup
 
--------------------------------------------------------------------------------

G 240 72 5/16
244, 105, 25. maj 1776, Helstrup sogn
Inger Pedersdatter, død
Ole Sørensen Fischer, enkemand
Deres børn:
Poul Olesen, 3 1/2 år
Søren Olesen, 1 1/2 år
 
--------------------------------------------------------------------------------

G 240 72 7/16
245, 163, 24. november 1779, Helstrup sogn
Thomas Birch, død
Hans arvinger:
1) broder Poul Birch i Helstrup
2) søster Kirsten Birch, enke i Thonning
3) søster Maren Birch, enke i Stouby
4) broder Søren Andersen, ladefoged ved Schaungaard
5) broderdatter Anne Sørensdatter, 12 år gl, tjener i Øster Velling
 
--------------------------------------------------------------------------------

G 240 72 7/16
246, 167, 17. januar 1780, Helstrup sogn
Anne Sørensdatter, død
Hun boede i et jordløst hus og var ca 80 år. Ingen ægtefælle eller arvinger nævnt.
 
--------------------------------------------------------------------------------

G 240 72 8/16
247, 223, 27. januar 1783, Helstrup sogn
Maren Sørensdatter, død
Christen Andersen, enkemand
Deres børn:
Rasmus Christensen, 26 år
Søren Christensen, 18 år
Niels Christensen, 15 år
Maren Christensdatter ~ Jens Andersen Smed i Helstrup
Kirsten Christensdatter, 14 år
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 8/16
248, 223, 11. marts 1783, Helstrup sogn
Maren Christensdatter, død
Jens Andersen Smed, enkemand
Deres børn:
Anders Jensen, 1/2 år
 
--------------------------------------------------------------------------------

G 240 72 9/16
249, 229, 23. september 1785, Helstrup sogn
Niels Jensen Bagger, død
Dorthe Christensdatter, enke
Hans arvinger:
1) broder Christen Jensen i Thorsager
2) søster Maren Jensdatter, død
2a) Christen Christensen i L Torup
2b) Hans Christensen i L Torup
2c) Anne Christensdatter ~ Søren Jensen i Lee
3) søster Ellen Jensdatter, død
3a) Christen Pedersen i Helstrup
3b) Jens Pedersen, rytter i Helstrup
3c) Kirsten Pedersdatter ~ Rasmus Christensen, soldat i Helstrup
 
--------------------------------------------------------------------------------

G 240 72 9/16
250, 230, 29. maj 1786, Helstrup sogn
Jens Thomassen, død
Kirsten Christensdatter, enke
Deres børn:
Rasmus Jensen, 13 år
Kirsten Jensdatter, 20 år
Else Jensdatter, 15 år
 
--------------------------------------------------------------------------------

G 240 72 9/16
251, 234, 27. december 1786, Helstrup sogn
Dorthe Christensdatter, død
Ole Sørensen, enkemand
Deres børn:
Christen Olesen, 8 år
Søren Olesen, 1 år
Inger Olesdatter, 9 år
Børnenes morfader Søren Rasmussen? af Øster Velling
 
--------------------------------------------------------------------------------

G 240 72 9/16
252, 245, 30. april 1789, Helstrup sogn
Mads Andersen, død
Maren Christensdatter, enke
Hans børn:
Zidsel Madsdatter, 16 år
Maren Madsdatter, 16 år
Farbroder Christen Andersen af Helstrup
 
--------------------------------------------------------------------------------

G 240 72 9/16
253, 250, 3. marts 1790, Helstrup sogn
252, 14. april 1790
Maren Christensdatter, død
Laurs Pedersen, enkemand
Hendes arvinger:
1) broder Anders Christensen, gårdmand i Harridslev på Støvringgaard Gods
2) broder Christen Christensen, gårdmand i Mejlby på Sødringholm Gods
3) broder Jens Christensen, været gift i Harridslev, død, hans børns stedfader Mogens Jensen
3a) Christen Jensen, 20 år
3b) Thøger Jensen, 17 år
3c) Maren Jensdatter, 22 år
3d) Anne Jensdatter, 15 år
3e) Kirsten Jensdatter, 13 år
4) søster Kirsten Christensdatter ~ Niels Christensen, husmand i Mejlby
 
--------------------------------------------------------------------------------

G 240 72 9/16
254, 254, 28. juli 1790, Helstrup sogn
257, 25. august 1790
Peder Laursen, død
Malene Christensdatter, enke
Hans børn af 1. ægteskab:
1) Christen Pedersen, gårdmand i Gjerlev
2) Laurs Pedersen, gårdmand i Helstrup
3) Maren Pedersdatter ~ Jens Pedersen i Hammershøj
4) Inger Pedersdatter, død ~ Ole Sørensen i Helstrup
4a) Poul Olesen, 18 år
Hans børn af 2. ægteskab:
5) Peder Pedersen, 21 år
6) Maren Pedersdatter, 23 år
7) Kirsten Pedersdatter, 18 år, tjener i København
Hans børn med enken:
8) Christen Pedersen, 10 år
9) Inger Pedersdatter, 7 år
10 Dorthe Pedersdatter, 5 år
 
--------------------------------------------------------------------------------

G 240 72 10/16
255, 282, 21. marts 1796, Helstrup sogn
Dorthe Christensdatter, død
Jens Nielsen, sognefoged, enkemand
Deres barn:
Ellen Jensdatter, 8 år
Afdødes broder Peder Christensen i Bierring på Vindum Overgaards Gods
 
--------------------------------------------------------------------------------

G 240 72 11/16
256, 287, 27. oktober 1796, Helstrup sogn
Niels Christensen, død
Maren Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Ellen Kirstine Nielsdatter, 15 år
Mette Marie Nielsdatter, 12 år
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 11/16
257, 294, 2. juni 1797, Helstrup sogn
300, 31. juli 1797
Søren Christensen Bols, død
Mette Christensdatter, enke
Deres børn:
Christen Sørensen, 5 1/2 år
Christen Sørensen, 4 år
Maren Sørensdatter, 1 1/2 år
Afdødes broder Niels Christensen i Helstrup
Farbroder Rasmus Christensen
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 11/16
258, 301, 25. august 1797, Helstrup sogn
Ole Sørensen Fischer, død
Kirsten Jensdatter, enke
Hans børn:
Poul Olesen, 25 år
Christen Olesen, 18 år
Søren Olesen, 12 år
Inger Olesdatter, 19 1/2 år
Afdødes broder Peder Sørensen Fischer i Helstrup
Enkens broder Jens Jensen i Stevnstrup
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 11/16
259, 313, 14. juni 1798, Helstrup sogn
Niels Jensen, død
Johanne Jensdatter, enke
Hans børn af tidligere ægteskab:
Jens Nielsen, gårdbeboer i Helstrup
Hans børn med enken:
Jens Nielsen, skoleholder i Grensten
Rasmus Nielsen, 29 år
Anders Nielsen, 25 år
Ellen Nielsdatter, 20 år
Lavværge var enkens broder Jens Jensen fra Stevnstrup
Afdødes broder Thomas Jensen fra Grensten
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 12/16
260, 322, 19. december 1798, Helstrup sogn
Niels Nielsen, død
Kirsten Nielsdatter, enke
Deres barn:
Niels Nielsen, 16 3/4 år
Formynder Jens Nielsen fra Laurbjerg
Lavværge Laurs Pedersen fra Helstrup
 
--------------------------------------------------------------------------------

G 240 72 12/16
261, 327, 9. december 1799, Helstrup sogn
Malene Christensdatter, død
Thomas Rasmussen, enkemand
Hendes børn:
Christen Pedersen, 19 år, hjemme
Inger Pedersdatter ~ Jens Rasmussen i Helstrup
Dorthea Pedersdatter, 14 år, hjemme
Formynder Peder Groessen i Dyrbye i Hald herred
 
--------------------------------------------------------------------------------

G 240 72 12/16
262, 340, 15. april 1801, Helstrup sogn
Christen Pedersen, død
Margrethe Thomasdatter, enke
Hans barn:
Peder Christensen, 13 år
Afdødes broder Jens Pedersen i Vissing
 
--------------------------------------------------------------------------------

G 240 72 13/16
263, 362, 21. marts 1803, Helstrup sogn
Laurs Pedersen, død
Ellen Madsdatter, enke
Deres børn:
Peder Laursen, 11 år
Rasmus Laursen, 8 år
Malene Laursdatter, 5 år
Maren Laursdatter, 1 år
Afdødes broder Christen Pedersen fra Gerlev
 
--------------------------------------------------------------------------------

G 240 72 14/16
264, 377, 11. maj 1805, Helstrup sogn
Christen Rasmussen, død
Maren Pedersdatter, enke
Deres børn:
Rasmus Christensen, 12 år
Peder Christensen, 8 uger
Ellen Christensdatter, 13 år
Christiane Christensdatter, 2 ½ år
 
--------------------------------------------------------------------------------

G 240 72 14/16
265, 393, 22. april 1806, Helstrup sogn
Thomas Rasmussen, død
Ellen Nielsdatter, enke
Deres børn:
Niels Thomassen, 3 år
Malene Thomasdatter, 6 år
Karen Thomasdatter, 4 år
Johanne Thomasdatter, ¼ år
Afdødes brødre, Søren Rasmussen og Jens Rasmussen, begge af Helstrup
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 14/16
266, 396, 25. juli 1806, Helstrup sogn
Mette Christensdatter, død
Christen Nielsen, enkemand
Hendes børn:
Christen Sørensen, 14 ½ år
Christen Sørensen, 13 år
Maren Sørensdatter, 10 ½ år
Hendes barn med enkemanden:
Johanne Christensdatter, 4 år
Morbroder Søren Christensen i Øster Velling
 
--------------------------------------------------------------------------------

G 240 72 15/16
267, 408, 19. maj 1808, Helstrup sogn
409, 15. juni 1808
Jens Nielsen, død
Inger Christensdatter, enke
Hans barn:
Ellen Jensdatter, 20 år
Hans børn med enken:
Dorthe Jensdatter, 10 år
Johanne Jensdatter, 8 år
Christen Jensen, 6 år
Niels Jensen, 4 år
Rasmus Jensen, 15 uger
 
--------------------------------------------------------------------------------

G 240 72 16/16
268, 438, 16. december 1816, Helstrup sogn
Kirsten Jensdatter, død
Jens Pedersen Hesselberg, enkemand
Der var testamente, da de ikke havde børn
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 16/16
269, 441, 9. juni 1818, Helstrup sogn
Birthe Peitersdatter, død
Niels Hansen, enkemand, måske Niels Johansen
Deres børn:
Peiter Nielsen, 8 år
Ane Nielsdatter, 6 år
Birthe Nielsdatter, 3 år
Morbroder Christen Peitersen i Terp
 
--------------------------------------------------------------------------------

Laurbjerg Sogn
 
Galten Herred
Laurbjerg sogn består af lokaliteterne:
Laurbjerg: 18 skifteuddrag
Essendrup: 10 skifteuddrag
Ialt 28 skifteuddrag
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 71 1/12
270, 8, 10. juli 1720, Laurbjerg
Mads Christensen, død
Birgitte Christensdatter, enke
Lavværge Anders Rasmussen i Laurbjerg
Hans arvinger:
1)  broder Niels Christensen i Laurbjerg
2)  Kield Christensen i Hadsten
3)  Maren Christensdatter af Røve
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 71 2/12
271, 32, 31. oktober 1721, Laurbjerg
47, 31. oktober 1721
Mette Nielsdatter, død
Søren Christensen Snedker, enkemand
Hendes arvinger:
1)  broder Søren Nielsen i Knudstrup
2)  søster Maren Nielsdatter ~ Christen Jensen i Houlbjerg
3)  søster Maren Nielsdatter, tjener hos Christen Jensen
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 71 2/12
272, 47, 31. oktober 1721, Laurbjerg
Mette Nielsdatter, død
Søren Christensen Snedker, enkemand
Indskrevet 2 gange, se side 32
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 71 5/12
273, 137, 13. marts 1730, Essendrup
Niels Jacobsen, død
Kirsten Sørensdatter, enke
Deres børn:
Jacob Nielsen, 8 år
Bodil Nielsdatter, 6 år
Anne Nielsdatter, 5 år
Maren Nielsdatter ½ år
Mandens brødre Peder Jacobsen og Michel Jacobsen begge i Granslev, Jens Jacobsen af Taastrup
Enkens lavværge Søren Andersen af Laurbjerg og hendes broder Anders Sørensen
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 71 6/12
274, 162, 29. juni 1730, Laurbjerg
Karen Jensdatter, død
Hans Rasmussen, enkemand
Deres børn:
Jens Hansen, 5 ½ år
Maren Hansdatter, 8 år
Dorthe Hansdatter, 3 år
Anne Hansdatter, 16 uger
Børnenes farbroder Christen Rasmussen fra Laurbjerg
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 71 7/12
275, 179, 22. november 1734, Laurbjerg
Maren Sørensdatter, død
Søren Christensen, enkemand
Deres børn:
Johanne Sørensdatter, 8 år
Søren Sørensen, 4 år
Anna Sørensdatter, 2 år
Farbroder Jens Christensen i Skjød
Konens søstermand Mads Jensen Ulf i Væth
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 71 7/12
276, 183, 21. marts 1736, Laurbjerg
Christoffer Amdisen, død
Edel Mogensdatter, enke
Deres børn:
Amdi Christoffersen, 1 år
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 71 7/12
277, 185, 6. juni 1736, Essendrup
Pige Mette Jensdatter, død
Hendes arvinger:
Mads Tyggesen af Væth
Jørgen Sørensen af Laurbjerg
Søren Bachs hustru, søskendebarn
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 71 8/12
278, 208, 13. november 1739, Essendrup
Kirsten Sørensdatter, død
Niels Bak, enkemand
Hendes børn:
Jacob Nielsen, 17 år
Bodil Nielsdatter, 15 år
Anna Nielsdatter, 13 år
Maren Nielsdatter, 11 år
Deres barn:
Kirsten Nielsdatter, 5 år
De ældste børns farbroder Michel Rasmussen af Granslev
Rasmus Laursen af Granslev er nævnt
Afdødes broder Jens Sørensen af Laurbjerg
Afdødes forældre Søren Andersen og Bodil Jensdatter i Laurbjerg
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 71 8/12
279, 213, 29. februar 1740, Essendrup
Niels Bak, død
Hans datter:
Kirsten Nielsdatter, 5 år
Afdødes broder Søren Bak i Essendrup
Broder Peder Bak
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 71 8/12
280, 224, 1. februar 1742, Laurbjerg
Søren Christensen Snedker, død
Ellen Nielsdatter, enke
Deres børn:
Maren Sørensdatter, 6 år
Niels Sørensen, 5 år
Kirsten Sørensdatter, 2 år
Hans egen datter:
Johanne Sørensdatter, 15 år
Anne Sørensdatter, 9 år
Farbroder Rasmus Christensen i Laurbjerg
Formynder for stedbørn, Mads Jensen af Væth
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 71 9/12
281, 235, 30. januar 1743, Essendrup
Peder Nielsen, død
Kirsten Pedersdatter, enke
Deres børn:
Peder Pedersen, 2 år
Niels Pedersen, ½ år
Lavværge Mogens Nielsen af Væth
Afdødes brødre, Jens Nielsen af Lopdrup og Christen Nielsen af Skjød
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 71 9/12
282, 236, 13. februar 1743, Essendrup
Søren Bak, død
Karen Jørgensdatter, enke
Deres børn:
Kirsten Sørensdatter, 19 år
Maren Sørensdatter, 8 år
Christen Sørensen, 14 år
Jens Sørensen, 12 år
Frands Sørensen, 10 år
Jørgen Sørensen, 7 år
Oluf Christensen, farbroder i Granslev
Farbroder Peder Bak af Essendrup
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 71 9/12
283, 251, 28. marts 1744, Laurbjerg
Peder Jensen Hvid, død
Kirsten Nielsdatter, enke
Deres børn:
Mette Pedersdatter, 3 år
Kirsten Pedersdatter, 13 år
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 73 3/5
284, 113, 26. august 1762, Laurbjerg
Kirsten Nielsdatter, død
Niels Nielsen, enkemand
Hendes børn med Peder Jensen Hviid:
Mette Pedersdatter, tjener i Askildrup
Kirsten Pedersdatter, tjener i Tebbestrup
Hendes børn med Niels Nielsen:
Peder Nielsen, 8 år
Maren Nielsdatter, 11 år
Anne Nielsdatter, 10 år
Mette og Kirsten Pedersdatter havde ingen slægtninge, formynder Christoffer Rasmussen af Laurbjerg
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 73 4/5
285, 176, 9. juni 1764, Essendrup
Søren Rasmussen Molboe, død
Kirsten Pedersdatter, enke
Hans arvinger:
1)  broder Mads Rasmussen Molboe i Skjød
2)  broder Christen Rasmussen Molboe i Knudstrup
3)  søster Maren Rasmusdatter, hos sin søn Rasmus Pedersen i Skjød (Jeg tror, der er en fejlskrift i skiftet. Mener hun hedder Karen Rasmusdatter)
Enkens broder Niels Pedersen af Knudstrup
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 73 4/5
286, 217, 18. september 1764, Laurbjerg
Søren Andersen Fischer, død
Maren Thomasdatter, enke
Deres børn:
Anders Sørensen, 39 år i Allestrup by på Østergaards Gods
Rasmus Sørensen, 31 år i Helstrup
Ole Sørensen, 26 år
Peder Sørensen, 23 år
Mette Sørensdatter, 19 år, tjener i Bægaard
Lavværge Jens Andersen Hesselberg
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 1/16
287, 7, 2. marts 1770, Laurbjerg
Bodil Christensdatter, død
Christen Nielsen, enkemand
Deres barn:
Kirsten Christensdatter, 5 år
Barnets morfader Christen Christensen Smed
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 2/16
288, 17, 12. juli 1770, Essendrup
Christen Sørensen Bach, død
Kirstine Sørensdatter, enke
Deres børn:
Søren Christensen, 15 år
Søren Christensen, 6 år
Karen Christensdatter, 16 år
Anne Marie Christensdatter, 10 år
Formynder Jens Sørensen Bach af Lyngaa
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 3/16
289, 63, 18. december 1772, Laurbjerg
Anders Nielsen, død
Johanne Nielsdatter, enke
Deres børn:
Niels Andersen, 15 år
Niels Andersen, 12 år
Jens Andersen, 4 år
Jens Andersen, ¾ år
Mette Andersdatter, 7 år
Lavværge, hendes broder Søren Nielsen i Hadsager
Afdødes fader Niels Jensen i Granslev
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 4/16
290, 90, 21. marts 1774, Laurbjerg
Enke Barbara Pedersdatter, død
Hendes børn:
Peder Jensen, 30 år
Søren Jensen, 14 år
Niels Jensen, 11 år
Maren Jensdatter, 27 år ~ Niels Rasmussen i Haslund på Frijsenvold Gods
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 5/16
291, 117, 3. juni 1777, Essendrup
Anne Laursdatter, død
Peder Pedersen Molboe, enkemand
Deres børn:
Laurs Pedersen, 4 år
Zidsel Kirstine Pedersdatter, 1/2 år
Morbroder Niels Laursen af Pannerup
Peder Molboes moder, Kirsten Pedersdatter
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 5/16
292, 125, 26. juni 1777, Laurbjerg
Mette Nielsdatter, død
Hans Rasmussen, død
Afkald fra svigersønner:
Jens Jensen fra Årslev
Jens Jensen fra Laurbjerg
Niels Andersen fra Laurbjerg
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 7/16
293, 176, 6. maj 1780, Laurbjerg
Christen Christensen Smed, død
Kirsten Christensdatter, enke
Deres børn:
1) Johanne Christensdatter ~ Jørgen Pedersen, smed i Laurbjerg
2) Kirsten Christensdatter ~ Jens Westergaard i Windum på Vindum Overgaards Gods
3) Maren Christensdatter, død ~ Peder Andersen Smed i Granslev
3a) Christen Pedersen, 16 år
3b) Anders Pedersen, 11 år
3c) Anne Pedersdatter, 14 år
4a) datterdatter Rasmine Frederiksdatter, ugift, tjener i Århus
5)  Barbara Christensdatter, ugift
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 7/16
294, 181, 23. januar 1780, Laurbjerg
Anne Nielsdatter, død
Søren Poulsen, enkemand
Hendes arving:
Broder Jens Nielsen i Aith
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 7/16
295, 181, 22. november 1779, Laurbjerg
Christen Pedersen Bødker, død
Maren Nielsdatter, død
Mandens arvinger:
1) broder  Jens Pedersen i Svejstrup
2) søster Anne Pedersdatter ~ Peder Andersen i Haar, mødt ved sønnen Peder Nielsen
3) søster Edel Pedersdatter ~ Christen Hou i Skjoldelev
4) søster Maren Pedersdatter ~ Ole Rasmussen i Bødstrup
Hustruens arvinger:
4 børn af 1. ægteskab:
1) Niels Jensen, fuldmyndig, tjener i Granslev
2) Kirsten Jensdatter ~ Anders Michelsen, Røgter på Bidstrup
3) Anne Jensdatter, tjener i Granslev ~ Søren Michelsen i Granslev
4)  Mette Jensdatter, tjener i Knudstrup
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 8/16
296, 225, 12. august 1784, Essendrup
Karen Christensdatter, død
Thomas Nielsen, enkemand
Deres børn:
Christen Thomassen, 4 år
Anne Kirstine Thomasdatter, 6 år
Anne Marie Thomasdatter, 2 år
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 10/16
297, 264, 2. november 1791, Laurbjerg
Johanne Laursdatter, død
Niels Andersen, enkemand
Hendes arvinger:
1) halvbroder Christen Laursen, død i Torrup på Estrup Gods
1a) Rasmus Christensen på Estrup Gods
 
 --------------------------------------------------------------------------------
Lyngå Sogn
 
Lyngå sogn
Sabro Herred
Lyngå sogn består af lokaliteterne:
Lyngå: 7 skifteuddrag
Svejstrup: 17 skifteuddrag
Bægaard: 1 skifteuddrag
Ialt: 25 skifteuddrag
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 71 3/12
298, 75, 20. juli 1726, Svejstrup
Maren Nielsdatter, død
Niels Sørensen Nedergaard, enkemand
Deres børn:
Anne Nielsdatter, 16 år
Søren Nielsen, 14 år
Jep Nielsen, 13 år
Laurits Nielsen, 9 år
Peder Nielsen, 11 år
Niels Nielsen, 7 år
Christen Nielsen, 5 år
Formynder var Peder Rasmussen i Svejstrup, der var gift med børnenes moster
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 71 6/12
299, 166, 30. september 1730, Lyngå
Anne Frandsdatter, død
Søren Thomassen, enkemand
Deres børn:
Frands Sørensen, 27 år
Thomas Sørensen, 22 år
Maren Sørensdatter, 16 år
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 71 7/12
300, 173, 1. august 1733, Svejstrup
Peder Lauridsen, død
Kirsten Jensdatter, enke
Deres børn:
Laurids Pedersen, 24 år
Jens Pedersen, 24 år
Anne Pedersdatter ~ Niels Madsen i Årslev på Bruusgaard Gods
Karen Pedersdatter, 15 år
Lavværge var hendes svoger Søren Sørensen i Sølvsten
Formynder var morbroder Anders Jensen
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 71 7/12
301, 194, 20. oktober 1736, Svejstrup
Jens Pedersen, død
Zidsel Olufsdatter, enke
Deres børn:
Mette Jensdatter, 1 ½ år
Farbroder Laurids Pedersen
Enkens fader Peder Rasmussen i Svejstrup, (stedfader?)
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 71 8/12
302, 229, 26. juni 1742, Svejstrup
Zidsel Olufsdatter, død
Lads Kieldsen, enkemand
Deres børn:
Jens Ladsen, 4 år
Olluf Ladsen, 1 år
Afdødes datter med 1. mand Jens Pedersen
Mette Jensdatter, 8 år
Jens Madsen i Bægaard
Afdødes broder Niels Olufsen af Hadsten
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 71 9/12
303, 240, 10. august 1743, Lyngå
Niels Jensen, død
Maren Jensdatter, enke
Deres børn:
Inger Nielsdatter, 24 år
Dorthe Nielsdatter, 21 år
Maren Nielsdatter, 14 år
Afdødes broder Jens Jespersen i Hadsten
Søskendebarn til afdøde Jens Lassen af Lyngå
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 71 9/12
304, 240, 10. august 1743, Lyngå
Anne Nielsdatter, død
Thomas Rasmussen, enkemand
Deres børn:
Niels Thomassen, 8 år
Margrethe Thomasdatter, 12 år
Formynder Niels Smed af Lyngå
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 71 10/12
305, 276, 14. august 1747, Svejstrup
Niels Sørensen Nedergaard, død
Maren Poulsdatter, enke
Børn med 1. hustru:
Søren Nielsen i Knudstrup
Anne Nielsdatter ~ Peder Opstrup i Vrangstrup
Ib Nielsen, 36 år
Peder Nielsen i Laurbjerg
Laurs Nielsen, 32 år
Niels Nielsen, 30 år
Christen Nielsen, 28 år
Børn med enken:
Maren Nielsdatter, 24 år
Poul Nielsen, 15 år
Søren Nielsen, 12 år
Jens Nielsen, 9 år
Jørgen Nielsen, 7 år
Zidsel Nielsdatter, 5 år
Kirsten Nielsdatter, 3 år
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 71 10/12
306, 286, 28. september 1750, Lyngå
Peder Smed, død
Maren Nielsdatter, enke
Deres børn:
Anne Pedersdatter, 20 år
Maren Pedersdatter, 15 år
Karen Pedersdatter, 10 år
Anne Pedersdatter, 7 år
Lavværge Niels Jørgensen af Bægaard
Afdødes broder Jens Smed og brodersøn, Peder Nielsen begge i Lyngå
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 71 11/12
307, 293, 10. marts 1752, Svejstrup
Maren Poulsdatter, død
Laurids Pedersen, enkemand
Hendes børn:
Poul Nielsen, 21 år
Maren Nielsdatter, 19 år
Søren Nielsen, 16 år
Jens Nielsen, 14 år
Jørgen Nielsen, 11 år
Zidsel Nielsdatter, 9 år
Kirsten Nielsdatter, 7 år
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 71 11/12
308, 312, 9. september 1757, Lyngå
Maren Nielsdatter, død
Søren Sørensen, enkemand
Hendes børn med Peder Pedersen Smed:
Maren Pedersdatter, 20 år
Karen Pedersdatter, 17 år
Anne Pedersdatter, 14 år
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 71 12/12
309, 320, 11. januar 1758, Lyngå
Søren Sørensen, død
Hans arvinger:
1)  broder Jesper Sørensen i Aabrohuuset
2)  Anne Sørensdatter ~ Peder Jensen i Munkdrup
3)  Mette Sørensdatter ~ Søren Christensen i Enslev
4)  Kirsten Sørensdatter ~ Jens Pedersen i Hørslev
5)  Niels Sørensen, død
5a) Søren Nielsen, 1 år i Skjød
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 2/16
310, 32, 6. august 1771, Svejstrup
40, 6. august 1771, Svejstrup
Anne Christensdatter, død
Thomas Jørgensen, enkemand
Deres barn:
Engel Thomasdatter, 15 år, tjener Mads Sørensen i Knudstrup
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 2/16
311, 36, 13. august 1771, Svejstrup
Maren Michelsdatter, død
Jens Pedersen, enkemand
Deres børn:
Peder Jensen, 7 år
Michel Jensen, 5 år
Rasmus Jensen, 2 år
Inger Jensdatter, ?
Karen Jensdatter, 10 år
Formynder, deres morbroder Peder Michelsen i Lyngaa
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 3/16
312, 51, 3. april 1771, Svejstrup
Kirsten Nielsdatter, død
Thomas Jensen, død tidligere
Hun skulle være født i Farre på Søbygaard Gods
Ingen arvinger meldte sig
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 3/16
313, 70, 30. april 1773, Svejstrup
Jens Møller, død
Anne Chatrine Madsdatter, enke
Deres børn:
Mads Jensen, 1 ½ år
Rasmus Jensen, 5 uger
Anne Jensdatter, 3 år, hos oldefaderen Rasmus Møller i Bægaard
Enkens broder Jens Madsen i Lyngaa
Morfader Mads Nielsen
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 3/16
314, 71, 29. maj 1773, Svejstrup
Peder Rasmussen kvitterer og giver afkald på arv iht. skiftebrev af 24. maj 1746 efter sin fader Rasmus Pedersen, ligesom han har fået en andel af sin afdøde broder Niels Rasmussen arveandel af sin stedfader Peder Mogensen i Granslev
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 3/16
315, 71, 31. maj 1773, Lyngaa
Afkald
Jens Bonde i Lyngaa på vegne af sin hustru Maren Christensdatter
Laurs Pedersen Skrædder i Lyngaa på vegne af sin fæstemø Anne Christensdatter
Jens Thomassen i Lyngaa på vegne af sin fæstemø Maren Christensdatter
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 4/16
316, 100, 18. november 1774, Bægaard
Niels Jørgensen, død
Anne Thomasdatter, enke
Deres børn:
Jørgen Nielsen, 29 år
Thomas Nielsen, 23 år
Peder Nielsen, 21 år
Jens Nielsen, 16 år
Zidsel Nielsdatter, 25 år ~ Christen Pedersen i Vivild
Mette Nielsdatter, 18 år
Maren Nielsdatter, 14 år
Lavværge Rasmus Møller i Bægaard
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 5/16
317, 110, 8. maj 1775, Svejstrup
Jacob Nielsen, død
Maren Andersdatter, enke
Deres børn:
Niels Jacobsen, 17 år
Anders Jacobsen, 12 år
Jens Jacobsen, 4 år
Kirsten Jacobsdatter, 14 år
Lavværge Søren Skomager i Svejstrup
Formynder, morbroder Jens Andersen i Skjød
Søren Nielsen Nedergaard ægtede enken
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 5/16
318, 116, 9. maj 1777, Svejstrup
Maren Nielsdatter, død
Laurs Pedersen, enkemand
Deres børn:
Peder Laursen, 22 år
Niels Laursen, 20 år
Søren Laursen, 18 år
Peder Laursen, 13 år
Maren Laursdatter, 14 år
Afdødes broder Rasmus Nielsen i Lyngå
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 7/16
319, 168, 24. april 1780, Svejstrup
Peder Laursen, død
Margrethe Pedersdatter, enke
Deres barn:
Peder Pedersen, 1 1/2 år
Farfader Laurs Pedersen af Svejstrup
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 7/16
320, 189, 21. december 1780, Svejstrup
Rasmus Jensen, død
Hans arvinger:
1) moderen Anne Cathrine Madsdatter ~ Peder Rasmussen
2) helbroder Mads Jensen
3) helsøster Anne Jensdatter
4) halvbroder Rasmus Pedersen
5) halvsøster Maren Pedersdatter
Farbroder til helsøskende Rasmus Møller i Bægaard
Afdødes fader Jens Møller
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 8/16
321, 193, 11. april 1781, Svejstrup
Margrethe Pedersdatter, død
Svend Sørensen, enkemand
Hendes børn:
Peder Pedersen, 2 1/2 år
Peder Svendsen
Søren Svendsen
De 2 sidste var tvillinger
Farfader til den ældste søn Laurs Pedersen i Svejstrup
Under skiftet døde Peder Svendsen
Peder Pedersens fader Peder Laursen
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 8/16
322, 224, 3. juli 1784, Svejstrup
Niels Christensen, død
Maren Jensdatter, enke
Deres børn:
Christen Nielsen, 3 år
Niels Nielsen, 16 uger
Kirsten Nielsdatter, 8 år
Karen Nielsdatter, 5 år
Fasters mand Jens Jensen Bonde af Bondesholm i Lyngå sogn
 
--------------------------------------------------------------------------------
Mejlby Sogn
Under Bidstrup Gods.
 
Mejlby sogn
Øster-Lisbjerg Herred
Mejlby sogn består af lokaliteten:
Mejlby: 11 skifteuddrag
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 2/16
323, 14, 9. april 1770, Mejlby
Mette Lauridsdatter, død
Poul Nielsen, enkemand
Deres børn:
Niels Poulsen, 23 år
Laurs Poulsen, 19 år
Magnus Poulsen, 3 år
Anne Poulsdatter, 19 år
Mette Kirstine Poulsdatter, 8 år
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 2/16
324, 30, 9. juli 1771, Mejlby
Johanne Jespersdatter, død
Rasmus Simonsen, død tidligere
Deres børn:
Simon Rasmussen, 23 år
Hans Rasmussen, 19 år
Jens Rasmussen, 11 år
Maren Rasmusdatter, 15 år
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 3/16
325, 59, 2. marts 1772, Mejlby
Maren Nielsdatter, død
Niels Rasmussen, enkemand
Hendes børn med Jens Rasmussen:
Søren Jensen Degn, i Bygballe
Niels Jensen Degn, i Ebbestrup
Maren Jensdatter ~ Jens Madsen i Mejlby
Anne Jensdatter ~ Christen Pedersen, husmand i Ørum
Arvingerne gav afkald på arv
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 3/16
326, 64, 15. juli 1772, Mejlby
Peder Jensen Bonde meddeler på sin hustru Helle Jensdatters vegne afkald på arv overfor sin svigerfar Jens Sørensen Vester i Erslev
Ligeledes afkald fra Søren Madsen Brun i Hinge by, Galten sogn på sin hustru Kirsten Jensdatters vegne.
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 3/16
327, 64, 30. december 1772, Mejlby
Jens Jacobsen i Haarup giver afkald efter sin moder Mette Nielsdatter i Mejlby efter skifte fra 1767
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 3/16
328, 68, 25. marts 1773, Mejlby
Helle Jensdatter, død
Peder Jensen Bonde, enkemand
Deres børn:
Kirsten Pedersdatter, 5 år
Maren Pedersdatter, 3 år
Maren Pedersdatter, 2 år
Helle Pedersdatter, 2 år
Farbroder Poul Jensen Bonde
Afdødes fader Jens Sørensen Vester i Erslev
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 4/16
329, 82, 25. oktober 1773, Mejlby
Peder Jørgensen, død
Maren Pedersdatter, enke
Deres børn:
Niels Pedersen, 14 år
Jørgen Pedersen, 11 år
Peder Pedersen, 4 år
Laurs Pedersen 1 ½ år
Kirsten Pedersdatter, 7 år
Enkens broder Niels Pedersen i Kalstrup
Farfader Jørgen Nielsen i Mejlby
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 4/16
330, 89, 8. november 1773, Mejlby
Poul Nielsen, 33 år, død
Hans arvinger:
1)  moderen Maren Poulsdatter
2)  helbroder Jens Nielsen, 28 år, i Mejlby
3)  halvbroder Niels Nielsen, 50 år, skal være smed i København
4)  halvsøster Kirsten Nielsdatter, 53 år, hjemme hos moderen
Lavværge Peder Bonde
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 5/16
331, 105, 16. januar 1776, Mejlby
Peder Bonde, død
Hans børn:
Jens Pedersen, havde overtaget gården 4 år forinden
Anne Pedersdatter
Kirsten Pedersdatter
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 5/16
332, 106, 20. juni 1776, Mejlby
Dorthe Andersdatter, død
Niels Knudsen, enkemand
Hendes børn:
Carl Hansen, Halling
Mette Sophie Hansdatter ~ Peder Madsen i Mejlby
Hendes børn med enkemanden:
Knud Nielsen
Anders Nielsen
Søren Nielsen
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 5/16
333, 114, 3. april 1777, Mejlby
Peder Laursen, død
Maren Nielsdatter, enke
Deres børn:
Lars Pedersen, 9 år
Niels Pedersen, 20 uger
Else Pedersdatter, 12 år
Mette Pedersdatter, 10 år
Afdøde havde været gift 2 gange tidligere
Lavværge, hendes fader Niels Hansen
Børnenes farbrødre Anders Andersen og Christen Andersen
Enkens brødre Hans Nielsen og Jens Nielsen
 
--------------------------------------------------------------------------------
Skjød Sogn
 
Houlbjerg Herred
Skjød sogn består af lokaliteterne:
Skjød: 71 skifteuddrag
Glesborg: 2 skifteuddrag
Hadsager: 3 skifteuddrag
Lopdrup: 4 skifteuddrag
Torup: 5 skifteuddrag
Ialt: 87 skifteuddrag
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 71 1/12
334, 7, 30. maj 1720, Skjød
Anne Rasmusdatter, død
Laurs Laursen, enkemand
Hendes arvinger:
Søster ? Kirsten Nielsdatter ~ Jens Pedersen  Skjød
Søster Johanne Mortensdatter i Haurum
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 71 1/12
335, 9, 5. marts 1721, Hadsager
Mette Christensdatter, død
Thomas Jensen, død
Deres børn:
Maren Thomasdatter, 13 år
Jens Thomassen, 11 år
Maren Thomasdater, 7 år
Anne Thomasdatter, 4 uger
Thomas Jensens broder var Kield Jensen i Lille Thorup, Niels Jensen Møller i Skjød var gift med en søster til Mette Christensdatter
Vurderingsmænd, Søren Jespersen i Granslev Mølle og Jens Jensen Møller i Bægaard
Morfader til børnene Christen Møller i Rampes Mølle
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 71 4/12
336, 94, 25. februar 1728, Lopdrup
Niels Svendsen, død
Maren Nielsdatter, enke
Deres børn:
Anne Nielsdatter, 10 år
Kirsten Nielsdatter, 7 år
Mette Nielsdatter, 3 år
Jens Nielsen Fogh af Haurum og farbroder Niels Svendsen af Svejstrup, Peder Christensen af Skjød var gift med en søster til enken.
Enken skyldte til sin søster arv efter deres fader og moder Niels Christensen og hustru Kirsten Nielsdatter begge døde i Øster Velling. Skiftebrev af 20. januar 1700
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 71 6/12
337, 159, 23. juni 1730, Skjød
Rasmus Molboe, død
Maren Christensdatter, enke
Deres børn:
Mads Rasmussen, 28 år
Christen Rasmussen, 26 år
Søren Rasmussen, 16 år
Karen Rasmusdatter, 29 år
Lavværge Knud Henriksen af Laurbjerg
Formynder Niels Wærum af Skjød
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 71 7/12
338, 198, 19. december 1738, Skjød
Mads Nielsen, død
Johanne Nielsdatter, enke
Deres børn:
Niels Madsen, 27 år
Søren Madsen, 21 år
Karen Madsdatter ~ Søren Sørensen
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 71 7/12
339, 200, 19. december 1738, Skjød
Jens Christensen, død
Maren Christensdatter, enke
Deres børn:
Maren Jensdatter, 10 år
Anna Jensdatter, 8 år
Anna Jensdatter, 6 år
Maren Jensdatter, født efter faderens død
Enkens broder Søren Christensen af Haurum
Afdødes broder Søren Christensen af Laurbjerg
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 71 8/12
340, 203, 30. maj 1739, Lille Torup
Kield Jensen, død
Anne Jespersdatter, enke
Deres børn:
1) Maren Kieldsdatter ~ Rasmus Mogensen i Lyngby
2) Jesper Kieldsen, 28 år
3) Jens Kieldsen, 20 år
4) Anne Kieldsdatter, 23 år
5) Anna Kieldsdatter den ældre, død i Rampes Mølle ~ Peder Rasmussen
5a) Magrethe Pedersdatter, 13 år
5b) Kield Pedersen, 11 år
5c) Christen Pedersen, 7 år
5d) Rasmus Pedersen, 5 år
Lavværge Peder Nielsen af Over Mølle
Afdødes søsters mand Jens Jensen i Væth
Niels Jespersen af Voer Mølle
Niels Møller af Skjød
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 71 8/12
341, 220, 29. juni 1741, Skjød
Margrethe Nielsdatter, død
Peder Jensen, enkemand
Afdødes søsters mand Peder Nielsen i Toustrup eller Taastrup ?
Deres søn Niels Pedersen, 27 år var til stede
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 71 8/12
342, 221, 27. juli 1741, Skjød
Kirsten Jensdatter, død
Erich Mogensen, enkemand
Deres børn:
Johannne Erichsdatter, 15 år
Margrethe Erichsdatter, 14 år
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 71 8/12
343, 222, 9. oktober 1741, Skjød
Johanne Jensdatter, død
Hendes søn:
Niels Christensen, 11 år
Farbroder Hans Rasmussen af Laurbjerg
Morbroder Niels Jensen af Skjød
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 71 9/12
344, 230, 30. juni 1742, Skjød
Anna Nielsdatter, død
Niels Jensen, enkemand
Deres børn:
Kirsten Nielsdatter ~ Christian Small i Skjød
Mette Nielsdatter, 29 år
Anders Nielsen, 24 år
Else Nielsdatter, 21 år
Maren Nielsdatter, 17 år
Nielsdatter, død ~ Poul Sørensen, Thorsø, efterladt 2 sønner og 1 datter
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 71 9/12
345, 238, 3. juli 1743, Skjød
Niels Rasmussen, død
Anne Madsdatter, enke
Deres børn:
Maren Nielsdatter ~ Jens Bunde i Vissing
Mads Nielsen, 15 år
Rasmus Nielsen, 10 år
Mette Nielsdatter, 5 år
Afdødes broder Christen Rasmussen (Olufssen?) af Værum
Enkens broder Mads Nielsen i Svejstrup
Enkens broder Svend Nielsen i Lerbjerg
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 71 9/12
346, 242, 18. juli 1742, Hadsager
Niels Jensen, død
Mette Pedersdatter, enke
Deres børn:
Peder Nielsen, 18 år
Søren Nielsen, 14 år
Johanne Nielsdatter, 8 år
Jens Nielsen, 5 år
Enkens broder Søren Pedersen af Lyngå
Formynder var faderens søskendebørn, Rasmus Laursen og Søren Laursen, begge af Granslev
Et langt skifte
Lavværge og ny ægtefælle Hans Mogensen
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 71 11/12
347, 297, 9. oktober 1755, Skjød
Kirsten Nielsdatter, død
Christen Rasmussen, enkemand
Deres børn:
Peder Christensen, 2 ½ år
Mette Christensdatter, 5 år
Maren Christensdatter, 4 år
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 71 11/12
348, 305, marts 1756, Skjød
Niels Jensen, død
Mette Mogensdatter, enke
Hans børn:
Anders Nielsen, 37 år i Skjød
Kirsten Nielsdatter ~ Christen Smal i Skjød
Karen Nielsdatter, død ~ Poul Sørensen i Thorsø, efterladt et barn
Mette Nielsdatter, tjener på Clausholm
Else Nielsdatter, tjener i boet
Maren Nielsdatter ~ Christen Nielsen af Schierild Munchgaards Gods
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 71 11/12
349, 306, 12. marts 1756, Skjød
Maren Nielsdatter, død
Niels Rasmussen, enkemand
Deres barn:
Rasmus Nielsen, 5 måneder
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 71 11/12
350, 314, 7. november 1757, Skjød
Peder Pedersen, død
Karen Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Rasmus Pedersen, 25 år
Peder Pedersen, 19 år
Laurs Pedersen, 13 år
Maren Pedersdatter, 16 år
Enkens broder Mads Rasmussen af Skjød
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 71 11/12
351, 317, 10. januar 1758, Skjød
Niels Sørensen, død
Kirsten Andersdatter, enke
Deres barn:
Søren Nielsen, 1 år
Lavværge Søren Christensen af Granslev
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 71 12/12
352, 321, 21. marts 1758, Skjød
Christen Nielsen, død
Kirsten Nielsdatter, enke
Deres børn:
Niels Christensen, 16 år
Niels Christensen, 4 år
Maren Christensdatter, 14 år
Anne Christensdatter, 12 år
Maren Christensdatter, 10 år
Mette Christensdatter, 7 år
Lavværge Jens Thomassen af Glesborg
 
--------------------------------------------------------------------------------

 
G 240 73 2/5
353, 61, 20. juni 1758, Skjød
Niels Rasmussen, død
Maren Pedersdatter, enke
Hans børn med Maren Nielsdatter:
Rasmus Nielsen, 3 år
Hans børn med enken:
Peder Nielsen, 2 år
Maren Nielsdatter, 1 år
Lavværge Christen Rasmussen Sparregaard fra Skjød
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 73 2/5
354, 69, 23. december 1758, Skjød
Anne Madsdatter, død
Hans Bundgaard, død tidligere
Hendes børn:
Mads Nielsen Bundgaard i Skjød
Rasmus Nielsen, 28 år, tjener i Torrup
Maren Nielsdatter ~ Jens Sørensen Bonde i Vissing
Mette Nielsdatter, tjener Jens Sørensen Bonde i Vissing ~ Rasmus Pedersen i Vissing (gift under skiftets behandling)
Mette Nielsdatters formynder, hendes morbroder Mads Nielsen i Sveistrup
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 73 2/5
355, 79, 25. oktober 1759, Skjød
Karen Ovensdatter, død
Peder Pedersen Hjulmand, enkemand
Hendes arvinger:
1)  Peder Ovensen, i Levring, efterladt sig 5 sønner
1a) Peder Pedersen
2)  Søren Ovensen, Mistrup, død, 1 søn og 4 døtre
2a)
3)  Maren Ovensdatter, død ~ Anders Smed i Ensborg, 3 sønner og 1 datter
3a) Christen Andersen
4) Anne Ovensdatter ~ Peder Christensen i Hindborg, 2 sønner og 1 datter
4a) Oven Pedersen i Ensborg
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 73 3/5
356, 124, 4. juli 1763, Skjød
Marian Christiansdatter, død
Niels Sørensen Kier, enkemand
Deres børn:
Giertrud Nielsdatter, 3 år
Anne Nielsdatter, 1 ½ år
Afdødes fader skoleholder i Skjød, Christian Smal
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 73 3/5
357, 134, 3. juni 1763, Skjød
Christen Rasmussen Sparregaard, død
Maren Sørensdatter, enke
Hans børn med Kirsten Pedersdatter:
Peder Christensen, 10 år
Mette Christensdatter, 14 år
Maren Christensdatter, 12 år
Hans børn med enken:
Rasmus Christensen, 6 år
Kirsten Christensdatter, 3 år
Anne Christensdatter, ½ år
Enkens fader Søren Pedersen af Lyngå
Børnenes farbroder Jens Rasmussen af Skjød
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 73 3/5
358, 140, 3. februar 1763, Skjød
Erich Mogensen, død
Anne Andersdatter, enke
Hans børn:
Dorthe Erichsdatter ~ Jens Lauridsen i Foldby
Johanne Erichsdatter ~ Niels Klog i Vissing
Johanne Erichsdatter ~ Peder Sørensen i Hadsten
Margrethe Erichsdatter ~ Jens Hesche i Borum
Han havde tidligere været gift med Anne Nielsdatter og Kirsten Jensdatter. De 2 ældste børn formentlig med Anne Nielsdatter og de yngste med Kirsten Jensdatter
Lavværge Rasmus Pedersen af Skjød
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 73 3/5
359, 154, 3. juni 1763, Skjød
Mette Pedersdatter, død
Rasmus Pedersen, enkemand
Hendes arving:
Anders Pedersen, eneste arving, slægtsskabet er ikke angivet, men formentlig en broder. Mads Nielsen Bundgaard mødte for arvingen, der blev intet at arve.
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 73 3/5
360, 156, 4. juli 1763, Skjød
Kirsten Nielsdatter Drejer, død
Christian Smal, enkemand
Deres børn:
1) Jens Christiansen Smal, 36 år
2)  Marian Christiansdatter, 31 år, død ~ Niels Sørensen Kier
2a) Giertrud Nielsdatter, 4 år
2b) Anne Nielsdatter, 2 ½ år
3)  Marie Kirstine Christiansdatter, 23 år
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 73 3/5
361, 165, 22. september 1763, Skjød
Jens Pedersen, død
Zidsel Pedersdatter, enke
Deres børn:
Maren Jensdatter, 9 år
Mette Jensdatter, 6 år
Kirsten Jensdatter, 3 år
Berriche Jensdatter, 1 år
Lavværge var enkens broder Peder Pedersen af Helstrup
Farbroder til børnene Niels Pedersen af Skjød
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 73 4/5
362, 224, 20. november 1764, Skjød
Anders Nielsen Drejer, død
Kirsten Andersdatter, enke
Deres børn:
Niels Andersen, 1 ½ år
Anne Andersdatter, 6 år
Karen Andersdatter, 4 år
Enken havde en søn Søren Nielsen fra 1. ægteskab
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 2/16
363, 21, 19. december 1770, Skjød
Kirstine Nielsdatter, død
Niels Christensen Kirkegaard, enkemand
Hendes børn med Christen Nielsen:
Niels Christensen, 28 år
Niels Christensen, 16 år
Maren Christensdatter, 26 år
Anne Christensdatter, 24 år
Maren Christensdatter, 22 år
Mette Christensdatter, 19 år
Hendes børn med enkemanden:
Christen Nielsen, 14 år
Anne Nielsdatter, 8 år
Formyndere, Jens Nielsen i Lopdrup, Niels Sørensen Haugaard i Lyngaa
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 3/16
364, 53, 15. april 1772, Skjød
Mogens Drejer, død
Anne Jørgensdatter, enke
Hans børn:
Jens Mogensen, 15 år af tidligere ægteskab
Jens Mogensen, 8 år med enken
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 3/16
365, 54, 15. februar 1772, Skjød
Peder Pedersen Hjulmand, død
Han var ugift og efterlod sig ikke børn.
Hans moder hed Anne Pedersdatter.
Hans arvinger var:
1)  Farbroder Hans Jensen, død
1a) Simon Hansen i Årslev på Bruusgaard Gods
1b) Maren Hansdatter ~ Peder Skou i Karlby på Rosenholm Gods
1c) Kirsten Hansdatter, død
1ca) Ellen Nielsdatter, uægte, 36 år, bor hos Peder Skou
2)  Faster Else Jensdatter, død ~ Therkild Pedersen,død, husmand i Askildrup
2a) Jens Terkildsen, husmand i Askildrup
3)  Moster Mette Pedersdatter, død ugift
4) Moster Maren Pedersdatter ~ Jens Jørgensen Skrædder i Ølst, døde
4a) Maren Jensdatter ~ Jesper Sørensen i Galten
4b) Anne Jensdatter, enke ~ Niels Christensen, husmand i Årslev
4c) Peder Jensen, boede og døde i Ølst
4ca) Hans Pedersen, gårdmand i Vorup på Frijsenvold Gods
4cb) Niels Pedersen, rekrut
4cc) Kirsten Pedersdatter, tjener i Ølst
5)Moster Giertrud Pedersdatter ~ Niels Rasmussen, begge døde i Ølst
5a) Rasmus Nielsen, død i Årslev
5aa) Niels Rasmussen i Haslund på Frijsenvold Gods
5ab) Jesper Rasmussen, 40 år, i Haslund
5b) Peder Nielsen, død i Årslev
5ba) Helvig Pedersdatter ~ Peder Nielsen i Årslev
5c) Anne Nielsdatter ~ Peder Mouritzen, snedker i Haslund, døde
5ca) Mouritz Pedersen i Ølstvad
5cb) Jens Pedersen i Ølstvad
5c) Mette Nielsdatter ~ Christen Christensen i Ølst, døde
5ca) Christen Christensen i Ølstvad, 60 år
5cb) Maren Christensdatter, død ~ Christen Gaml i Værum
5cba) Christen Christensen Gaml, 36 år, i Vilstrup på Tuustrup Gods
5cc) Mette Christensdatter ~ Mouritz Pedersen i Ølstvad
5cd) Ingeborg Christensdatter i Randers Hospital
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 3/16
366, 60, 10. juni 1772, Skjød
Christian Small, død
Hans børn:
1)  Jens Christiansen, bortrømt ~ Maren Nielsdatter af Granslev (hendes broder Niels Nielsen i Granslev var værge)
1a) Niels Jensen, 17 år
1b) Kirsten Jensdatter, 19 år
1c) Ane Jensdatter, 15 år
1d) Mette Jensdatter, 12 år
2)  Maria Christiansdatter, død ~ Niels Kier i Fajstrup
2a) Giertrud Nielsdatter, 13 år
2b) Nielsdatter, 11 år
3)  Kierstine Christiansdatter ~ Peder Herschend i Århus
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 3/16
367, 61, 7. september 1772, Lopdrup
64, 28. december 1772
Jens Nielsen, død
Maren Christensdatter, enke
Hans børn med 1. hustru:
Niels Jensen, 42 år, i Galten
Børn med enken:
Niels Jensen, 14 år
Christen Jensen, 10 år
Hans Jensen, 7 ½ år
Maren Jensdatter, 16 år
Mette Jensdatter, 12 år
Enkens morbroder Niels Pedersen af Knudstrup
Enkens brødre Rasmus Christensen fra Grensten og Peder Christensen fra Knudstrup
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 3/16
368, 68, 19. marts 1773, Skjød
Mette Christensdatter, død
Søren Michelsen, enkemand
Deres børn:
Peder Sørensen, ca. 5 uger
Afdødes farbroder Jens Rasmussen Sparregaard i Skjød
Sødskendebarn til afdøde, Jens Jensen Bonde i Lyngaa
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 3/16
369, 71, 7. juni 1773, Skjød
Mads Rasmussen Molboe, død
Margrethe Sørensdatter, enke
Deres børn:
Rasmus Madsen, 30 år
Christen Madsen, 26 år
Maren Madsdatter, 42 år ~ Peder Pedersen i Brundt
Anne Madsdatter, 34 år ~ smeden Christen Nielsen i Skjød
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 4/16
370, 73, 15. juni 1773, Skjød
Maren Christensdatter, død, 22 år
Hendes arvinger:
1)  broder Peder Christensen, 20 år
2)  søster Mette Christensdatter ~ skrædder Søren Michelsen i Skjød
2a) Peder Sørensen
3)  halvsøster Kirsten Christensdatter
Kirsten Christensdatters stedfader Søren Andersen
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 4/16
371, 85, 3. december 1773, Skjød
Jens Nielsen, død
Anne Andersdatter, enke
Deres børn:
Niels Jensen, 5 år
Kirsten Jensdatter, 12 år
Ellen Jensdatter, 7 år
Anne Jensdatter, 10 dage
Farbroder til børnene, Jørgen Nielsen
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 4/16
372, 88, 26. april 1776, Torup
Afkald fra Jens Kieldsen, der kviterer for arv til sin datter Karen Jensdatter
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 4/16
373, 89, 10. marts 1774, Torup
Johanne Nielsdatter, død
Jens Kieldsen, enkemand
Deres børn:
Maren Jensdatter, 25 år ~ Lars Pedersen i Skjød
Anne Catarine Jensdatter, 22 år
Karen Jensdatter, 15 år
Børnenes morbroder Mads Nielsen fra Sølvsten
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 5/16
374, 104, 14. marts 1776, Skjød
Kirsten Andersdatter, død
Jacob Christensen, enkemand
Deres børn:
Kirsten Jacobsdatter, 5 uger
Morbroder Søren Andersen i Skjød
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 5/16
375, 112, 5. november 1776, Skjød
Jens Sørensen, enkemand, død
Han var fra Abdrup og havde boet i den gård som Søren Andersen nu havde.
Han døde hos Jens Remmer i nogle år.
Hans arvinger:
1) broder Rasmus Sørensen, havde været tømmermand, boede i Århus
2) søster Anne Sørensdatter ~ Rasmus Gammel i Granslev
3) søster Bierrel Sørensdatter ~ Niels Jensen i Granslev
4) søster Maren Sørensdatter, ugift, over 50 år, hos Søren Remmer i Skjød
Afdøde havde en stedsøn Niels Pedersen i Apdrup
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 5/16
376, 114, 4. februar 1777, Skjød
Agnethe Jensdatter, død
Jacob Hjulmand, enkemand
Hendes arvinger:
Faderen Jens Bonde i Lyngå
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 5/16
377, 119, 5. juni 1777, Skjød
120, 4. juli 1777
Niels Christensen Kirkegaard, død
Anne Thomasdatter, enke
Hans bøn med Kirsten Nielsdatter:
Christen Nielsen, 17 år
Anne Nielsdatter, 14 år
Hans børn med enken:
Christen Nielsen, 3 år
Lavværge Mads Bundgaard fra Skjød
Formynder, enkens broder Jens Thomassen fra Lyngå
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 5/16
378, 123, 4. august 1777, Skjød
Kirsten Pedersdatter, død
Rasmus Madsen, enkemand
Deres børn:
Mads Rasmussen, 3 år
Margrethe Rasmusdatter, 1 år
Børnenes morfader Peder Pedersen i Helstrup
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 5/16
379, 127, 17. januar 1778, Glesborg
Karen Nielsdatter, død
Jens Thomassen, enkemand
Hendes arvinger:
1) søster Maren Nielsdatter ~ Niels Svendsen i Lopdrup, døde og 2. gang ~ Jens Nielsen i Lopdrup
I Maren Nielsdatters 1. ægteskab:
1a) datter Mette Nielsdatter, enke, har børn, er aftægtskone hos Christen Nielsen Braad i Lyngå
1b) datter, Kirsten Nielsdatter, død, været i ægteskab med Christen Nielsen Kirkegaard i Skjød og Niels Christensen
I 1. ægteskab havde hun:
1ab) Niels Christensen, over 30 år, i Svejstrup
1ab) Niels Christensen, 22 år, gift i Skjød
1ac) Maren Christensdatter ~ Jens Bonde i Lyngå
1d) Anne Christensdatter ~ Laurs Pedersen Skædder i Lyngå
1e) Maren Christensdatter ~ Jens Thomassen i Lyngå
1f) Mette Cristensdatter, ca. 20 år
I 2. ægteskab:
1g) Christen Nielsen, 18 år i Skjød
1h) Anne Nielsdatter, 16 år i Skjød
I Maren Nielsdatters 2. ægteskab med Jens Nielsen:
1b) Niels Jensen i Galten
2) søster Birgitte Nielsdatter ~ Christen Jensen, gårdmand i Haurum, begge døde
2a) Jens Christensen, gårdmand i Haurum
2b) Kirsten Christensdatter ~ Jens Skrædder i Haurum, død uden børn
2c) Bodil Christensdatter ~ Peder Frandsen i Haurum, begge døde
2ca) Christen Pedersen, 23 år, tjener i Torrup
2cb) Maren Pedersdatter, 20 år, i Haurum
3) søster Mette Nielsdatter ~ Peder Christensen i Skjød
3a) Niels Pedersen, gift, bor i Stilling ved Skanderborg, gik fra en gård i Skjød på grund af armod
3b) Jens Pedersen i Skjød, død
3ba) Maren Jensdatter, ugift, 25 år, tjener i Skjød
3bb) Mette Jensdatter, 22 år, ugift, tjener degnen i Vitten
3bc) Kirsten Jensdatter, 18 år, ugift, i Skjød hos Peder Pedersen, stedfaderen
3bd) Bierrikke Jensdatter, ugift, 16 år hos stedfaderen Peder Pedersen i Skjød
3c) Kirsten Pedersdatter ~ Peder Pedersen i Helstrup
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 6/16
380, 153, 17. februar 1779, Skjød
Jens Rasmussen Sparregaard, død
Anne Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Rasmus Jensen, 12 år
Christen Jensen, 5 år
Anne Jensdatter, 9 år
Mette Marie Jensdatter, 1 1/2 år
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 7/16
381, 164, 10. juni 1779, Skjød
Maren Nielsdatter, død
Peder Nielsen, enkemand
Deres børn:
Margrethe Pedersdatter, 13 år
Rasmus Pedersen, 12 år
Anne Pedersdatter, 10 år
Kirsten Pedersdatter, 8 år
Niels Pedersen, 7 år
Peder Pedersen, 5 år
Mette Pedersdatter, 5 uger
Børnenes morfader Niels Pedersen i Knudstrup
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 7/16
382, 191, 28. oktober 1779, Skjød
Husmand Niels Christensen, død
Intet at arve og evt. hustru og arvinger ej nævnt
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 8/16
383, 219, 28. oktober 1782, Skjød
Zidsel Pedersdatter, død
Peder Pedersen, enkemand
Hendes børn:
Maren Jensdatter ~ Erich Jensen i Sall
Mette Jensdatter ~ Christen Christensen i Ravnholt
Kirsten Jensdatter, 22 år
Bierriche Jensdatter, 20 år
Børn med enkemanden:
Jens Pedersen, 16 år
Margrethe Pedersdatter, 5 år
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 8/16
384, 222, 17. januar 1783, Skjød
Kirsten Jensdatter, død
Anders Nielsen Høve, enkemand
Hendes arvinger:
1) broder Mads Jensen, husmand i Hadsten
2) broder Jens Jensen, død
2a) Jens Jensen i Pøt Mølle, død
2aa) Erhardite Christiane Sophie Jensdatter, 9 år
2b) Jens Jensen Mand, i Voldby
2c) Morten Jensen, i Voldby
2d) Kirsten Jensdatter ~ Thomas Sørensen i Voldby
2e) Anne Jensdatter ~ Joen Jensen i Voldby, en søn Niels Joensen
2f) Maren Jensdatter, død ~ Niels Skomager i Hammel
3) søster Anne Jensdatter
3a) Søren Hansen i Lading
3b) Jens Hansen i Lading
4) Johanne Jensdatter, død
4a) Jens Jensen, hyrde i Gieding
4b) Rasmus Jensen, tjener i Århus
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 8/16
385, 224, 14. november 1783, Skjød
Anne Thomasdatter, død
Jørgen Andersen, enkemand
Hendes børn fra 1. ægteskab:
Christen Nielsen, 8 år
Barnets farbroder Rasmus Christensen i Værum
Morbroder Jens Thomassen af Lyngå
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 9/16
386, 230, 7. april 1786, Skjød
Christen Jensen, død
Hans arvinger:
1) moderen Birthe Poulsdatter ~ Jesper Sørensen i Borre
2) helsøster Maren Jensdatter ~ Peder Michelsen i Nøddelund
3) halvbroder Jens Pedersen, gårdmand i Borre
4) halvbroder Poul Pedersen, 23 år
5) halvsøster Zidsel Pedersdatter ~ Peder Nielsen i Skjød
6) halvsøster Kirsten Pedersdatter, 25 år
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 9/16
387, 230, 7. april 1786, Skjød
Nelle Cathrine Jensdatter, død
Mads Nielsen, enkemand
Deres børn:
Niels Madsen, 31 år
Jens Madsen, 25 år
Svend Madsen, 20 år
Maren Madsdatter, 27 år
Anne Madsdatter, 19 år
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 9/16
388, 233, 26. juni 1786, Lopdrup
ungkarl Niels Jensen
ungkarl Christen Jensen
begge døde
Deres arvinger:
1) moderen Maren Christensdatter i Lopdrup
2) broder Hans Jensen, 20 år
3) søster Maren Jensdatter ~ Jens Rasmussen i Bægaard
4) søster Mette Jensdatter ~ Jørgen Andersen i Skjød
5) halvbrodersøn, Jens Nielsen, 25 år i Galten
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 9/16
389, 240, 3. maj 1788, Torup
Jens Jensen, død
Karen Jensdatter, enke
Deres børn:
Anne Jensdatter, 2 år
Johanne Jensdatter, 20 uger
Farbroder Søren Jensen i Granslev
Farbroder Peder Jensen af Granslev
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 9/16
390, 246, 29. juli 1789, Hadsager
Karen Pedersdatter, død
Søren Nielsen, enkemand
Deres børn:
Hans Henrik Sørensen, 22 år, studerer teologi, i København
Jens Sørensen, 12 år
Maren Sørensdatter, 15 år
Afdødes broder Peder Pedersen i Brundt
Afdødes søsters mand, Peder Pedersen i Granslev
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 9/16
391, 253, 29. juni 1790, Skjød
Maren Pedersdatter, død
Christen Madsen, enkemand
Deres barn:
Mads Christensen, 13 år
Morbroder Peder Pedersen, gårdmand i Helstrup
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 9/16
392, 253, 29. juni 1790, Skjød
Maren Sørensdatter, død
Frands Jørgensen Bødker, enkemand
Deres børn:
Søren Frandsen, 22 år
Karen Frandsdatter, 25 år
Maren Frandsdatter, 18 år
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 10/16
393, 265, 8. juni 1792, Skjød
Anne Rasmusdatter, død
Niels Rasmussen, enkemand
Hendes barn:
Anne Frandsdatter ~ Niels Christensen, tinstøber i Randers
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 10/16
394, 269, 14. august 1794, Skjød
Anne Jensdatter, død
Jens Nielsen, enkemand
Hendes arvinger:
1) søster Anne Jensdatter, død
1a) Niels Jørgensen, 26 år, tjener i Haurum
2) søster Maren Jensdatter, død ~ gårdmand Jens Nielsen i Haurum
2a) Niels Jensen, 29 år, tjener i Haurum
2b) Jens Jensen, 28 år, tjener i Pøt Mølle
2c) Hans Jensen, 23 år, tjener her i gården
2d) Marianne Jensdatter, 19 år, tjener i Norring
Farbroder til afdøde Niels Bundgaard i Skjød
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 10/16
395, 283, 19. august 1796, Skjød
Anders Jensen, død
Maren Thomasdatter, enke
Deres børn:
Jens Andersen, 14 år
Thomas Andersen, 11 år
Søren Andersen, 7 år
Maren Andersdatter, 10 år
Lavværge Hans Thomassen fra Tranbjerggaard
Afdødes brødre, gartner Christian Jensen fra Bidstrup og gårdmand Mads Jensen fra Granslev
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 11/16
396, 306, 17. januar 1798, Skjød
Mads Nielsen, død
Maren Jensdatter, enke
Deres barn:
Anne Marie Nielsdatter ~ Anders Nielsen på stedet
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 11/16
397, 307, 18. april 1798, Skjød
tjenestepige Maren Sørensdatter, død
Afdødes oldemoder Anne Jensdatter fra Hammel og dennes søn Niels Andersen fra Haurum
 
--------------------------------------------------------------------------------

G 240 72 12/16
398, 322, 9. februar 1799, Lopdrup
326, 31. august 1799
Hans Jensen, død
Maren Madsdatter, enke
Deres børn:
Inger Hansdatter, 2 år
Maren Hansdatter, 1/2 år
Lavværge Mads Sørensen fra Knudstrup
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 12/16
399, 333, 4. august 1800, Skjød
346, 14. august 1800, G 240 72 13/16
Maren Sørensdatter, død
Hendes arvinger:
1) broder Niels Sørensen i Århus
2) halvsøster Margrethe Sørensdatter ~ Christian Peitersen i Skjød
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 12/16
400, 344, 17. september 1801, Skjød
Anne Christensdatter, død
Søren Michelsen, enkemand
Deres børn:
Niels Sørensen, 23 år
Christen Sørensen, 18 år
Michel Sørensen, 15 år
Mette Sørensdatter, 24 år
Morbroder Jens Christensen fra Haurum
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 12/16
401, 345, 10. oktober 1801, Skjød
346, 9. november 1801, G 240 72 13/16
347, 17. november 1801
Søren Michelsen, død
Hans børn:
Niels Sørensen, 23 år
Christen Sørensen, 18 år
Michel Sørensen, 15 år
Mette Sørensdatter, 24 år
Farbroder Michel Michelsen i Kvolbæk
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 13/16
402, 351, 15. maj 1802, Skjød
Rasmus Madsen, død
Karen Pedersdatter, enke
Hans børn:
Mads Rasmussen, 28 år
Hans børn med enken:
Kirsten Rasmusdatter, 23 år
Margrethe Rasmusdatter, 21 år
Marie Kirstine Rasmusdatter, 12 år
Peder Rasmussen, 10 år
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 13/16
403, 357, 21. september 1802, Skjød
367, 4. maj 1803
ungkarl Jens Pedersen, død
Hans arvinger:
1)  broder Peder Pedersen i Søften
2)  broder Rasmus Pedersen, død
2a) Maren Rasmusdatter, 20 år
2b) Bodil Rasmusdatter, 19 år
3)  søster Maren Pedersdatter ~ Søren Bødker i Foldby
4)  søster Margrethe Pedersdatter ~ Rasmus Pedersen i Terp
5)  søster Karen Pedersdatter, enke ~ Rasmus Madsen i Skjød
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 13/16
404, 359, 10. december 1802, Skjød
Birthe Sørensdatter, død
Christen Madsen, enkemand
Hendes børn:
Øllegaard Michelsdatter, 25 år, i Haurum
Hendes børn med enkemanden:
Maren Christensdatter, 10 år
Søren Christensen, 11 ½ år
Formynder Søren Sørensen i Haurum
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 13/16
405, 359, 8. marts 1803, Torup
Maren Jensdatter, død
Laurs Pedersen den ældre, enkemand
Deres børn:
Peder Laursen, 31 år
Jens Laursen, 28 år
Mads Laursen, 22 år
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 13/16
406, 368, 20. maj 1803, Skjød
Peder Pedersen, død
Anne Nielsdatter, enke
Hans børn med Zidsel Pedersdatter:
Jens Pedersen i Skjød
Margrethe Pedersdatter, 24 år, tjener i Todbjerg
Hans børn med enken:
Niels Pedersen, 18 år
Rasmus Pedersen, 14 år
Christen Pedersen, 7 år
Kirsten Pedersdatter, 9 år
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 13/16
407, 375, 13. juni 1804, Skjød
Søren Jensen Remmer, død
Johanne Rasmusdatter, enke
Der var testamente efter hvilket hustruen overtog boet
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 14/16
408, 386, 10. oktober 1805, Skjød
389, 8. november 1805
400, 29. december 1806
Peder Andersen, død
Maren Thomasdatter, enke
Hans arvinger:
1)  broder Christen Andersen Houlbjerg
2)  søster Kirsten Andersdatter ~ Michel Hviid i Endslev
3)  søster Sophie Andersdatter ~ Laurs Rasmussen i Galten
Enkens broder Hans Thomassen fra Tranbjergaard
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 14/16
409, 400, 25. marts 1807, Skjød
Mette Sørensdatter, død
Søren Nielsen, enkemand
Deres børn:
Niels Sørensen, 5 år
Søren Sørensen, 2 ½ år
Anne Sørensdatter, 1 år
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 15/16
410, 414, 22. marts 1810, Skjød
Ellen Sørensdatter, død
Michel Hansen, enkemand
Deres børn:
Maren Michelsdatter, 20 år
Hans Michelsen, 16 år
Formynder Ole Hansen i Knudstrup
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 15/16
411, 415, 11. maj 1810, Skjød
Kirsten Jacobsdatter, død
Christen Nielsen, enkemand
Deres børn:
Niels Christensen, 5 år
Jacob Christensen, 3 år
Afdødes fader Jacob Hjulmand fra Skjød
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 15/16
412, 416, 5. juni 1810, Skjød
Mette Jensdatter, død
Jørgen Andersen, enkemand
Deres børn:
Karen Marie Jørgensdatter, 23 år
Zidsel Jørgensdatter, 15 år
Anders Jørgensen, 20 år
Jens Jørgensen, 18 år
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 15/16
413, 421, 24. august 1812, Glesborg
Maren Jensdatter, død
Lars Jensen, enkemand
Deres barn:
Mariane Larsdatter, 7 uger
Afdødes broder Niels Jensen i Lyngå
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 15/16
414, 422, 31. marts 1813, Skjød
Kirsten Sørensdatter, død
Jens Erichsen
Deres børn:
Maren Jensdatter, 3 ¾ år
Ane Jensdatter, 2 år
Morbroder Niels Sørensen på Hagsholm
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 15/16
415, 427, 16. juli 1814, Skjød
435, 23. juni 1815
tjenestepige Maren Michelsdatter, død
Hendes barn uden for ægteskab:
Laurs Jensen, 12 dage
Afdøde var husholder hos faderen Michel Hansen i Skjød
Barnets fader, ungkarl Jens Laursen fra Torrup
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 15/16
416, 431, 20. maj 1815, Skjød
433, 19. juni 1815
Christen Madsen, død
Ane Jensdatter, enke
Hans børn af 1. ægteskab:
Mads Christensen, , myndig, skovfoged på Friisholt
Hans børn af 2. ægteskab:
Søren Christensen, 24 år
Maren Christensdatter, 22
Hans børn af 3. ægteskab med enken:
Jens Christensen, 8 år
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 16/16
417, 446, 10. oktober 1818, Skjød
Rasmus Jensen, død
Ane Pedersdatter, enke
Deres børn:
Thomas Rasmussen, 12 år
Jens Rasmussen, 7 år
Peder Rasmussen, 4 år
Ane Rasmusdatter, 10 år
Maren Rasmusdatter, ¾ år
Formynder Jens Jensen Bonde i Lyngå
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 16/16
418, 455, 6. marts 1819, Skjød
Johanne Jørgensdatter, død
Søren Nielsen Bundgaard
Deres børn:
Niels Sørensen, 28 år
Jens Sørensen, 22 år
Niels Sørensen, 14 år
Ane Kirstine Nielsdatter, 17 år
 
--------------------------------------------------------------------------------
Trige Sogn
Under Bidstrup Gods
 
Trige sogn
Vester-Lisbjerg Herred
Trige sogn består af lokaliteterne:
Pannerup: 9 skifteuddrag
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 71 5/12
419, 128, 11. juli 1729, Pannerup
Niels Pedersen, død
Anne Pedersdatter, enke
Deres børn:
Peder Nielsen, 17 år
Peder Nielsen den yngre, 4 år
Anne Nielsdatter, 18 år
Appelone Nielsdatter, 10 år
Mette Nielsdatter, 7 år
Laurs Sørensen af Pannerup var lavværge
Formynder Thomas Sørensen af Elev
Afdødes broder Rasmus Pedersen Hjortshøj i Århus havde udstedt gældsbevis, han død og enken gift med Rasmus Jensen Skomager i Århus
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 71 8/12
420, 226, 17. april 1742, Pannerup
Laurs Sørensen, død
Zidsel Pedersdatter, enke
Deres børn:
Apellone Laursdatter, 21 år
Niels Laursen, 18 år
Zidsel Laursdatter, 15 år
Anna Laursdatter, 9 år
Datter, død, hendes barn Anders Sørensen, 3 år
Enkens broder Rasmus Pedersen i Borum
Anders Sørensens fader, Søren Andersen i Kankbølle i Hjortshøj sogn
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 73 2/5
421, 77, 4. maj 1759, Pannerup
Anne Pedersdatter, død
Rasmus Sørensen, enkemand
Hendes børn med Niels Pedersen:
Peder Nielsen, boende i Qvottrup
Peder Nielsen i Borum
Anne Nielsdatter ~ Jens Olesen i Haldum
Apelone Nielsdatter ~ Søren Poulsen i Hjortshøj
Mette Nielsdatter ~ Peder Poulsen i Elev
Barn med enkemanden:
Søren Rasmussen, 27 år
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 73 3/5
422, 144, 2. juni 1763, Pannerup
Birgitte Knudsdatter, død
Niels Nielsen, enkemand
Deres børn:
1) Rasmus Nielsen, 33 år
2) Mette Nielsdatter ~ Peder Pedersen på Schaarupgaard gods i Hjortshøj
3) Maren Nielsdatter, 26 år, hjemme
4) Kirsten Nielsdatter, død ~ Mads Christensen i Herst
4a) Bodil Madsdatter, 23 år
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 5/16
423, 134, 24. november 1777, Pannerup
Søren Rasmussen, død
Karen Pedersdatter, enke
Deres børn:
Anne Sørensdatter, 14 år
Enkens broder Niels Pedersen fra Framlev
Formynder Søren Laursen i Hjortshøj
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 6/16
424, 162, 16. november 1779, Pannerup
hyrdens hustru, død
Niels Pedersen, enkemand
Deres børn:
Peder Nielsen, fuldmyndig
Laurids Nielsen, 12 år, hos faderen
Kirsten Nielsdatter, 20 år, tjener i Todbjerg
Anne Nielsdatter, 18 år, hos faderen
Dorthe Nielsdatter, 16 år, tjener i Hjortshøj
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 8/16
425, 199, 15. december 1781, Pannerup
Apollone Hansdatter, død
Niels Pedersen, hyrde, enkemand
Hendes børn:
Jens Sørensen, 14 år
Zidsel Jespersdatter, 7 år
Formynder Rasmus Hansen fra Knudstrup var Zidsels farbroder
Børnenes morbroder Anders Pedersen i Skejby
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 8/16
426, 200, 11. februar 1782, Pannerup
Anne Jensdatter, død
Niels Jensen, enkemand
Deres børn:
Jens Nielsen, 33 år, i Grølsted på Søbygaard Gods
Rasmus Nielsen, 29 år, i Herst på Ristrup Gods
Søren Nielsen, 18 år, hos gørtler Jens Peter i Århus
Maren Nielsdatter, ugift, hos faderen
Morbroder Jacob Jensen Smed i Houlbjerg
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 9/16
427, 246, 7. september 1789, Pannerup
256, 10. august 1790, G 240 72 10/16
Niels Laursen, død
Hans arvinger:
1) søster Anne Laursdatter, død ~ Peder Pedersen i Essendrup
1a) Laurs Pedersen, 15 år
1b) Zidsel Kirstine Pedersdatter, 13 år
2) søster Appellone Laursdatter, død ~ Peder Pedersen i Røved
2a) Laurs Pedersen i Røved
2b) Peder Pedersen i Pannerup
2c) Peder Pedersen, 36 år, tjener i Pannerup
3) søster Karen Laursdatter, død ~ Søren Andersen i Kankbølle
3a) Anders Sørensen i Kankbølle
4) halvsøster Maren Nielsdatter, død ~ Niels Nielsen og ~ Søren Sørensen i Herst
4a) Niels Nielsen, i Fårup på Ristrup Gods
4b) Søren Sørensen, i Låsby
4c) Ellen Nielsdatter, enke ~ Rasmus Olesen i Kvottrup på Ristrup Gods
4d) Anne Sørensdatter ~ Peder Brendstrup i Skanderborg Ladegaard
 
--------------------------------------------------------------------------------
Værum Sogn
 
Under Bidstrup Gods.
 
Værum sogn
Galten Herred
Værum sogn består af lokaliteten:
Værum: 3 skifteuddrag
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 3/16
428, 47, 10. marts 1772, Værum
Ellen Sørensdatter, død
Anders Sørensen, enkemand
Deres børn:
Søren Andersen, gårdmand i Skjød
Dorthe Andersdatter, 45 år ~ Laurs Christensen i København
Bodil Andersdatter, 38 år ~ Peder Nielsen Bødker i Væth
Kirsten Andersdatter, 32 år, hjemme
Anne Andersdatter, 30 år, hjemme
Kirsten Andersdatter, tjener i København
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 7/16
429, 166, 8. januar 1780, Værum
Anders Sørensen, død
Hans børn:
1) Anders Sørensen, (skal nok være Søren Andersen), i Skjød
2) Dorthe Andersdatter, gift i København med en hyrekusk
3) Kirsten Andersdatter, tjener i København
4) Bodil Andersdatter i Væth
5) Andersdatter ~ Jacob Christensen i Skjød, død
5a) Kirsten Jacobsdatter
6)  Anne Andersdatter, på stedet
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 10/16
430, 258, 7. februar 1791, Værum
Christen Jensen, død
Anne Marie Simonsdatter, enke
Deres barn:
Inger Marie Christensdatter, 5 år
Enkens broder Jens Simonsen Smed fra Vellev
 
--------------------------------------------------------------------------------
Ødum Sogn
Under Bidstrup Gods.
 
Ødum sogn
Galten Herred
Ødum sogn består af lokaliteten:
Selling: 4 skifteuddrag
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 71 4/12
431, 119, 7. december 1729, Selling
Peder Jensen, død
enken?
Deres børn:
Jens Pedersen, 8 år
Mogens Pedersen, 5 år
Anders Pedersen, 1 ½ år
Kirsten Pedersdatter, 6 år
Anne Pedersdatter, 2 år
Mandens broder Rasmus Jensen af Helstrup
Lavværge Mogens Kiær
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 71 9/12
432, 252, 14. april 1744, Selling
Rasmus Nielsen, død
Helle Mogensdatter, enke
Deres børn:
Kirsten Rasmusdatter, 6 år
Afdødes broder Knud Nielsen af Drostrup
Lavværge Rasmus Rasmussen
Enkens ældste søn Jens Pedersen
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 71 12/12
433, 325, 13. april 1758, Selling
Christen Sørensen, død
Mette Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Søren Christensen, 7 år
Rasmus Christensen, 5 år
Ellen Christensdatter, 2 år
Lavværge Jørgen Pedersen, formynder Søren Christensen
Afdødes broder Rasmus Sørensen i Ødum havde penge til gode
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 73 1/5
434, 44, 10. maj 1758, Selling
Anne Pedersdatter, død
Søren Christoffersen, enkemand
Hendes arvinger:
1)  moderen Helle Mogensdatter
2)  broder Jens Pedersen i Ødum
3)  broder Mogens Pedersen, 32 år
4)  broder Anders Pedersen, 28 år
5)  søster Kirsten Pedersdatter ~ Christen Rasmussen i Halling på Clausholm Gods
6)  halvsøster Kirsten Rasmusdatter
Lavværge Rasmus Rasmussen Kier i Selling
På Kirsten Rasmusdatters vegne, hendes farbroder Poul Nielsen af Alstrup
 
--------------------------------------------------------------------------------
Ølst Sogn
Under Bidstrup Gods.
Ølst sogn
Galten Herred
Ølst sogn består af lokaliteten:
Askildrup: 1 skifteuddrag
--------------------------------------------------------------------------------
G 240 72 4/16
435, 101, 23. marts 1775, Askildrup
Niels Pedersen Schougaard havde givet sin datter Maren Nielsdatter og dennes mand arv ved ægteskabet, herfor kvitterer svigersønnen, men det er uklart hvem af underskriverne det er. 2 navne Jens Nielsen og Peder Nielsen eller måske den 3. S Erichsen, så de 2 andre er vitterlighedsvidner.
--------------------------------------------------------------------------------
Ørsted Sogn
 
Under Bidstrup Gods.
 
Ørsted sogn
Rougsø Herred
Ørsted sogn består af lokaliteterne:
Bode: 4 skifteuddrag
Hollandsbjerg: 2 skifteuddrag
Ialt 6 skifteuddrag
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 71 2/12
436, 34, 17. juni 1728, Bode
Jørgen Jørgensen, død
Han havde været gift, hans kone død 1724
Et længere og indviklet skifte. Da jeg ikke selv har nogen forbindelse til personer har jeg ikke søgt at udrede det nøjagtige slægtsforhold.
1) søster Anne Jørgensdatter, der var død i Nielstrup Mølle i 1724. Da Jørgen Jørgensen havde arvet hende, har hun ikke haft livsarvinger.
Han havde ingen børn eller søskende.
1)  afdøde broder Anders Jørgensen, død i Lille Sjørup
1a) søn Rasmus Andersen, død i Ørsted
1aa) Anders Rasmussen i Voer sogn
1ab) Kirsten Rasmusdatter ~ Niels Laursen Muurmester
Han døde hos Jens Andersen og hustru Birgitte Nielsdatter
Rasmus Rasmussen i Vester Alling var Jørgen Jørgensens faderbroder dattersøn
Jørgen Jørgensens morbroderbørn:
1)  Rasmus Jensen i Drammelstrup
2)  Maren Jensdatter i Drammelstrup
3)  Knud Jensen i Fausing
4)  Niels Jensen, død
4a) Jens Nielsen i Ørsted
4b) Rasmus Nielsen
4c) Anders Nielsen Bach
4d) Peder Nielsen i Vejlby
Jørgen Jørgensens fasterbørn:
1)  Albert Nielsen i Hollandsbjerg
2)  Else Nielsdatter i Hollandsbjerg
Jørgen Jørgensens søskendebarn på kvindesiden:
Kirsten Jørgensdatter ~ Peder Biug i Fausing
Jørgen Jørgensens mosters søns datter:
1)  Mette Rasmusdatter ~ Jens Jørgensen i Liltved
Jørgen Jørgensen mosters datterbørn:
1)  Rasmus Nielsen i Drammelstrup
2)  Maren Nielsdatter i Drammelstrup
3)  Kirsten Nielsdatter i Fausing
4)  Espen Nielsen i Fausing
5)  Anders Nielsen i Hevring
Andre slægtninge:
Anders Andersen i Sødering
Catharina Andersdatter
Maren Andersdatter i Kahr
Anne Andersdatter i Holbæk
Fra kvindelinien:
Endvidere Søren Bang i Hollandsbjerg
Maren Pedersdatter i Ingerslev
Johanne Pedersdatter i Estrup
Karen Pedersdatter i Rønde
Anne Pedersdatter i ?
Giertrud Pedersdatter i Marie Magdalene
På kvindelinien:
Søren Poulsen i Vester Alling
Peder Poulsen i Øster Alling
Peder Poulsen den yngre på Amager på Sjælland
På kvindelinien:
Anne Jensdatter ~ Søren Nielsen
Henrik Pedersen i Allestrup
Andre:
Mads Groesen
Christen Groesen
Anne Groesdatter, vist alle af Liltved
Yderligere:
1) Maren Qvistdatter, død i Boe, hendes børn:
Jens Pedersen og Karen Pedersdatter i Nørager
2) Else Qvistdatter Højholdz, død
Hendes børn:
Christen Højholdz
Jens Højholdz
Kirstine Højholdz ~ Skou?
Christoffer Lemmich
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 71 11/12
437, 309, 12. maj 1757, Bode
Niels Nielsen, død
Inger Pedersdatter, enke
Hans arvinger:
Halvbroder Peder Hartvigsen
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 2/16
438, 27, 17. juni 1771, Bode
Søren Christensen Tæcker, død
Johanne Christensdatter, enke
Deres børn:
Christen Sørensen, 28 år
Maren Sørensdatter, 26 år, tjener i Dragør ved København
Mette Sørensdatter, 20 år
Rasmus Christensen Tæcker havde overdraget huset til sin eneste broder Søren Christensen Tæcker i 1749. Deres fader Christen Sørensen Tæcker, død ca 1749.
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 3/16
439, 48, 17. juni 1771, Hollandsbjerg
Niels Falck, død
Zidsel Sørensdatter, enke
Deres barn:
Søren Nielsen, 18 år
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 3/16
440, 49, 11. april 1772, Bode
Christen Larsen Smed, død (1769)
Kirsten Rasmusdatter, enke
Hans arvinger:
1)  morbroder Jens Hollesen i Holbech, død
1a) Jens Hollesen
1b) Søren Jensen Ladefoged, død
1ba) Anne Sørensdatter, 25-26 år
1c) Maren Jensdatter, død ~ Johan Rebslager i Kristrup
1ca) Jens Johansen
1cb) Frederich Johansen
1cc) Niels Johansen
1cd) Poul Johansen
1ce) Karen Johansdatter ~ hyrden Niels Pedersen i Auning
1d) Kirsten Jensdatter ~ Jens Jacobsen i St. Sjørup
2) moster Anne Jensdatter, død ~ Søren Boye i Holbech
2a) Jens Boye i Holbech
2b) Lars Krog i Holbech
2c) Peder Sørensen i Holbech
3) moster Kirsten Jensdatter, død ~ Niels Jensen i Holbech
3a) Peder Salling i Holbech
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
G 240 72 4/16
441, 76, 10. juli 1773, Hollandsbjerg
Enke Catarine Schaane, død
Tambour
Hendes barn:
Hedvig, ca 7 år
 
--------------------------------------------------------------------------------
Ørum Sogn
Galten Herred
Ørum sogn består af lokaliteterne:
Væth: 2 skifteuddrag

--------------------------------------------------------------------------------

442, 299, 6 . August 1755, Væth, Ørum sogn
Mogens Nielsen, død
Maren Madsdatter, enke
Deres børn:
Søren Mogensen, 36 år, hjemme
Niels Mogensen, 33 år, hjemme
Lavværge Niels Pedersen af Knudstrup

--------------------------------------------------------------------------------

443, 301, 10. Januar 1756, Væth, Ørum sogn
Søren Iversen, død
Karen Rasmusdatter, enke
Ingen livsarvinger med enken
Børn af ægteskab med Kirsten Eskesdatter
1) Inger Sørensdatter gift med Peder Jørgensen, Nørskovhus i Ørum sogn
2) Mette Sørensdatter gift med Niels Jørgensen af Værum sogn
3) Maren Sørensdatter gift med Peder Simonsen i Væth
4) Anne Sørensdatter gift med Las Andersen af Jebjerg, Ørum sogn
Lavværge Søren Mogensen af Væth

--------------------------------------------------------------------------------
Ukendt Sted
Ukendt sogn
Ukendt: 1 skifteuddrag
--------------------------------------------------------------------------------
G 240 72 8/16
444, 202, 18. marts 1782, ukendt
Zidsel Sørensdatter, død
Hendes søskende afgiver kvittering for arv:
Følgende søskende er nævnt:
Søster Ellen Sørensdatter, ugift
Bodil Sørensdatter ~ Niels Christensen i Danstrup
Rasmus Sørensen i Laurbjerg eller Skjød
Thomas Sørensen i Laurbjerg eller Skjød
-------------------------------------------------------------------------------


Bidstrup gods
Skifteprotokol (Skanderborg amt)
1794-1829445, 2, 19 august 1794, Svejstrup, Lyngå sogn
14. september 1794
29. oktober 1794
10. december 1794
Christen Jensen, død, druknede i Svejstrup å. Afskediget dragon. Død hos gårdmand Jens Pedersen. Han havde tjent Jydske Dragonregiment i Randers i 25 år
Afdødes arvinger:
Kirsten Christensdatter, 15 år, tjener i Sallings land?
Else Marie Christensdatter, 13 år, tjener i Sallings land?
Anne Marie Christensdatter, 11 år, opholder sig i Svejstrup
Svend Sørensen mødt for at varetage børnenes rettigheder.
Ingen yderligere arvinger og kreditorer meldte sig. Intet at arev
-------------------------------------------------------------------------------
446, 3a, 20 maj 1796, Svejstrup, Lyngå sogn
Peder Rasmussen, død
Anne Katrine Madsdatter, enke
Deres børn:
Rasmus Pedersen, 19 år
Niels Pedersen, 15 år
Jens Pedersen, 13 år
Maren Pedersdatter, 17 år
Else Marie Pedersdatter, 9 år
Inger Marie Pedersdatter, 2 år
Lavværge var sognefogeden Jens Madsen i Lyngå
Gårdmand Niels Christensen fra Knudstrup var curator for Rasmus Pedersen, mens gårdmand Peder Pedersen fra Essendrup var formynder for de øvrige 5 børn.
-------------------------------------------------------------------------------
447, 4a, 15 maj 1797, Svejstrup, Lyngå sogn
Søren Andersen, død
Kirsten Sørensdatter, enke
Deres barn:
Mette Sørensdatter, 10 år
Formynder Christen Nielsen af Laurbjerg og lavværge var Anders Sørensen i Oustruphuset
-------------------------------------------------------------------------------
448, 5a, 10. Juni 1799, Svejstrup, Lyngå sogn
Maren Pedersdatter, død
Søren Pedersen, enke
Deres børn:
Peder Sørensen, 6 år
Peder Sørensen, 1 år
Mette Sørensdatter, 3 år
Formynder og tilsynsværge Rasmus Pedersen af Galten
-------------------------------------------------------------------------------
449, 8, 6. Juli 1803, Nye skovhus, Svejstrup, Lyngå sogn
Kirsten Sørensdatter, død
Simon Jensen, enke
Hendes barn:
Mette Sørensdatter, 17
Skoleholer Jens Jørgenseen fra Granslev påtog sig hvervet som tilsynsværge for den umyndige arving, Mette Sørensdatter.
-------------------------------------------------------------------------------
450, 9, 13. august 1805, Pannerup, Trige sogn
Ane Marie Christiansdatter Winther, død
Niels Rasmussen, enke
Deres børn:
Niels Nielsen, 2 1/2 år
Bodil Marie Nielsdatter, 5 uger
-------------------------------------------------------------------------------
451, 11a, 2 november 1807, Pannerup, Trige sogn
Johanne Rasmusdatter, død
Hans Sørensen, enke
Hendes børn:
Laurs Pedersen, 20 år
Niels Pedersen, 18 år
Peder Pedersen, 16 år
Zidsel Pedersdatter, 22 år
Appelone Pedersdatter, 12 1/2 år
Morbroder Rasmus Rasmussen
Formynder farbroder Peder Pedersen fra Trige
-------------------------------------------------------------------------------
452, 13, 2 maj 1815, Svejstrup, Lyngå sogn
30. december 1815
Ane Nielsdatter, død
Gert Jensen, enke
Deres børn:
Jens Gertsen, 1 1/2 år
Marie Cathrine Gertsdatter, 5 uger
Formynder var deres morbroder Christen Nielsen i Svejstrup
-------------------------------------------------------------------------------
453, 14a, 13 FEB 1818, Svejstrup, Lyngå sogn
Aftægtsenke Cathrine Madsdatter, død (Anne Cathrine Madsdatter)
Hendes børn:
Af 1. ægteskab:
Mads Jensen, myndig
Ane Jensdatter gift med Søren Pedersen i Svejstrup
Af 2. ægteskab:
Rasmus Pedersen, myndig
Jens Pedersen, myndig
Niels Pedersen, myndig
Maren Pedersdatter gift med Rasmus Møller i Lyngå
Else Pedersdatter, ugift, formynder Mads Jensen af Lerbjerg
-------------------------------------------------------------------------------
454, 15a, 18. juni 1819, Skjød sogn
Rasmus Jensen, død
Ane Pedersdatter, enke
Deres børn:
Thomas Pedersen, 12 år
Jens Rasmussen, 7 år
Peder Rasmussen, 4 år
Ane Rasmusdatter, 10 år
Maren Rasmusdatter, 1 år
-------------------------------------------------------------------------------
455, 16a, 3 september 1819, Rosenlund, Granslev sogn
Dette er en fortsættelse af dette skifte:
G 240 72 16/16
456, 23. marts 1819, Rosenlund
Niels Pedersen, død
Hans børn:
Niels Nielsen, 31 år
Peder Nielsen, 28 år
Rasmus Nielsen, 23 år
Søren Nielsen, 19 år
-------------------------------------------------------------------------------
456, 17, 30. september 1819, Grensten sogn
40, 21. april 1821
63, her gengives et gældsbrev udstedt af afdøde
Kirsten Christensdatter, død
Peder Andersen, enke (Peder Andersen Fisker)
Deres børn:
Anders Pedersen, 13 år
Christen Pedersen, 7 år
Dorthea Pedersdatter, 10 år
Mette Marie Pedersdatter, 5 år
Rasmine Pedersdatter, 6 uger
Formynder var deres morbroder, boelsmand Peder Christensen Hvas i Grensten
-------------------------------------------------------------------------------
457, 18, 18. November 1819, Knudstrup, Granslev sogn
Husfæster Jens Jensen Fisker, død
Maren Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Maren Jensdatter, 16 år, tjener i Granslev
Lavværge var gårdmand Niels Nielsen af Knudstrup
Beskikket formynder gårdmand Ole Hansen i Knudstrup
-------------------------------------------------------------------------------
458, 19a, 3 januar 1820, Skjød sogn
Fortsættelse af dette skifte:
G 240 72 16/16
455, 6. marts 1819, Skjød
Johanne Jørgensdatter, død
Søren Nielsen Bundgaard
Deres børn:
Niels Sørensen, 28 år
Jens Sørensen, 22 år
Niels Sørensen, 14 år
Ane Kirstine Nielsdatter, 17 år
-------------------------------------------------------------------------------
459, 20, 8. februar 1820, Helstrup sogn
38, 18. april 1821
43, 30. april 1821
Inger Christensdatter, død
Gårdfæster Peder Jensen Skiemt, enke
Hendes børn med Jens Nielsen:
Christen Jensen, 17 år
Niels Jensen, 15 år
Dorthe Jensdatter, 22 år
Johanne Jensdatter, 20 år
Hendes børn med Peder Jensen Skiemt:
Jens Pedersen, 10 år
Mette Pedersdatter, 7 år
Formynder før børnene af 1. ægteskab var mødt deres farbroder, sognefoged og gårdmand Rasmus Nielsen i Helstrup.
-------------------------------------------------------------------------------
460, 22, 21. marts 1820, Helstrup sogn
40, 18. april 1821
Fæstehusmand Niels Nielsen Hvid, død
Maren Rasmusdatter, enke
Ingen børn. Testamente, men intet at arve
-------------------------------------------------------------------------------
461, 22a, 25. april 1820, Grensten sogn
37, 18. april 1821
Kirsten Christiansdatter, død
Niels Jensen, enke
Deres børn:
Jens Nielsen, 13 år
Jørgen Nielsen, 2 1/2 år
Christian Nielsen, 11 uger
Ane Nielsdatter 7 1/2 år
-------------------------------------------------------------------------------
462, 23a, 9. maj 1820, Granslev sogn
35, 18. april 1821
Maren Jensdatter, død
Peder Pedersen Svejstrup, enke
Deres børn:
Peder Pedersen, 11 år
Margrethe Pedersdatter, 3 år
Karen Pedersdatter, omtrent 1/2 år
Der var ingen født værge
-------------------------------------------------------------------------------
463, 25, 10. maj 1820, Skjød sogn
56, 21. februar 1822
59, 18. november 1822
Johanne Rasmusdatter, død
Husgæster Jens Madsen, enke
Der var testamente, troede Jens Madsen, men prokuratoren der skulle lave testamentet var død og i feb 1822 vidste Jens Madsen ikke om det var sendt til godkendelse. Skiftet derefter udsat på undersøgelse heraf.
Vidner bekræftede, at der var oprettet testamente til fordel for længstlevende. Herefter arvede Jens Madsen uden yderlige skiftebehandling
-------------------------------------------------------------------------------
464, 26, 27. maj 1820, Skjød sogn
41a, 21. april 1821
Anders Nielsen Bundgaard, død
Ane Marie Madsdatter, enke
Deres børn:
Mads Andersen, 20 år
Niels Andersen, 11 år
Kirsten Andersdatter gift med Jens Pedersen, gårdmand i Farre under Grevskabet Frisenborg
Maren Andersdatter, 17 år
Ane Andersdatter, 14 år
Formynder Søren Nielsen Bundgaard den Yngre af Skjød.
-------------------------------------------------------------------------------
465, 27, 15. december 1820, Granslev sogn
36, 18. april 1821
Ungkarl Rasmus Jensen, død
Hans arvinger:
helsøster Anne Jensdatter, enke efter Rasmus Nielsen i Granslev
helsøster Else Jensdatter, var gift med husmand Mads Jensen i Granslev, hun død og efterlod sig
2a) Jens Madsen, myndig, tjenende i Knudstrup
2b) Jens Madsen, myndig, tjenende i Granslev
2c) Anders Madsen, 19 år, tjenende i Knudstrup
3) halvbroder Peder Jensen, tjenende købmand Søren Lassen i Randers
4) halvbroder Ole Jensen, husmand i Vinterslev
5) halvsøster Bodil Jensdatter, gift med indsidder Hans Johansen i Nielstrup på Clausholm Gods
6) halvsøster Sophie Jensdatter, ugift, tjener Rasmus Pedersen i Granslev
-------------------------------------------------------------------------------
466, 29, 23. februar 1821, Granslev by, Granslev sogn
30, 23. marts 1821
34, 18. april 1821
Gårdmand, Jens Nielsen den Ældre, død
Birthe Michelsdatter, enke
Hans børn af 1. ægteskab:
Karen Jensdatter, gift med gårdmand Søren Jensen i Granslev by
Hans børn med enken:
Søren Jensen, 22 år, hjemme og ugift
Kirsten Jensdatter, 20 år, ugift
Lavværge gårdmand Michel Jacobsen i Granslev
-------------------------------------------------------------------------------
467, 31a, 23. marts 1821, Voer Møller, Granslev sogn
50, 14. december 1821
Mette Marie Lassdatter, død
Fæstermøller Hans Henrich Jespersen, enke
Deres børn:
Jesper Hansen, 7 1/2 år
Bodil Hansdatter, 5 år
Mette Kirstine Hansdatter, 4 år
Formynder var deres morbroder Peder Lassen i Vissing
-------------------------------------------------------------------------------
468, 43, 10. maj 1821, Granslev sogn
52, 15. december 1821
Maren Nielsdatter, død
Thomas Rasmussen, enke
Deres børn:
Rasmus Thomassen, 28 år
Inger Thomasdatter, 26 år
Kirsten Thomasdatter, 21 år
Ane Thomasdatter, 19 år,
Karen Thomasdatter, 17 år
Inger Kirstine Thomasdatter, 15 år
-------------------------------------------------------------------------------
469, 44, 25. juni 1821, Svejstrup, Lyngå sogn
46, 25. juli 1821
48, 13. december 1821
Fæstegårdmand Gert Jensen, død, anmeldt 23. juni 1821af gårdmandskone Elle Jensdatter i Granslev, der var afdødes svigermoder
Else Rasmusdatter, enke
Barn med enken:
Ane Gertsdatter, 2 år
Børn med Ane Nielsdatter:
Jens Gertsen, 8 år
Marie Cathrine Gertsdatter, 6 år
Enkens nye mand, Jens Svendsen
-------------------------------------------------------------------------------
470, 45, 30 juni 1821, Svejstrup, Lyngå sogn
Aftægtskone Maren Andersdatter, død hos sin søn i Svejstrup, Lyngå sogn, men da skifteforvalteren ikke troede sig kompetent til at behandle anmeldelsen, blev han bedt om at anmelde til rette myndighed.
-------------------------------------------------------------------------------
471, 45, 1. juli 1821, Svejstrup, Lyngå sogn
45, 4. juli 1821
47, 30. juli 1821
Fæstegårdmand Søren Pedersen, død
Anne Jensdatter, enke
Deres børn:
Marianne Sørensdatter, ugift
Jens Sørensen, 19 år
Rasmus Sørensen, 14 år
Peder Sørensen, 12 år
Hans børn med afdød hustru Maren Pedersdatter:
Peder Sørensen, 28 år, tjener i Hinge
Lavværge var Mads Jensen fra Lerbjerg
-------------------------------------------------------------------------------
472, 48, 13. August 1821, Grensten sogn
48, 18. august 1821
Maren Andersdatter, død
Jens Jensen Bjerregaard, enke
Hun havde ingen livsarvinger
Hendes arvinger:
Hendes moder Ane Jacobsdatter gift med husmand Jens Simonsen af Råsted?
Broder Niels Andersen, 25 år, tjener i Kondrup
Broder Jacob Andersen, 21 år, tjener i Kousted
-------------------------------------------------------------------------------
473, 49, 13. december 1821, Granslev
53, 11. januar 1822
61, 13. december 1822
63, gengives fremlagt fortegnelse over udgifter og indtægter
Fæstegårdmand Rasmus Pedersen, død
Kirsten Michelsdatter, enke
Hans arvinger:
1) Broder, gårdmand Peder Pedersen i Granslev
2) Søster Else Pedersdatter, enke og aftægtskone i Svejstrup
3) Søster Maren Pedersdatter, gift med husmand Niels Kirkegård i Granslev
4) Søster Karen Pedersdatter, død
4a) Maren Jensdatter, død
4aa) Peder Pedersen, 12 år
4ab) Margrethe Pedersdatter, 10 år
Boet var fallit og enken gav ikke møde den 13. december på grund asp alder og svaghed
-------------------------------------------------------------------------------
474, 56, 17. april 1822, Svejstrup, Lyngå sogn
56, 13. maj 1822
61, 4. december 1822
Fæstegårdmand Svend Sørensen, død
Karen Nielsdatter, enke
Deres børn:
Margrethe Svendsdatter, gift med Niels Rasmussen i Vissing
Niels Svendsen
Peder Svendsen
Jens Svendsen
Niels Svendsen
Rasmus Svendsen
Søren Svendsen
1. ægteskab med Margrethe Pedersdatter. Ingen levende børn. 2 døde som spæde.
-------------------------------------------------------------------------------
475, 56, 24. juni 1822, Røde Mølle, Granslev sogn
62, 18. december 1822
Peder Frederichsen Degner anmeldte, at Niels Jespersens datter Øllegaard Nielsdatter, 14 år var død. Niels Jesper tjente i Røde Mølle.
Niels Jespersen møllesvend forklarede  i decembermødet, at han havde 2 andre børn, Niels Nielsen, 8 år og Bodil Nielsdatter, 6 år. De havde fået det Øllegaard Nielsdatter havde efterladt sig.
Børnenes moder var Øllegaard Nielsdatter, der tidligere var død, og efter hende havde børnene arvet.
-------------------------------------------------------------------------------
476, 56, 12. juli 1822, Svejstrup, Lyngå sogn
57, 10. august 1822
Kirsten Jensdatter, død
Niels Jacobsen, enke
Deres børn:
Maren Nielsdatter, 22 år
Ane Kirstine Nielsdatter, 20 år
Jacob Nielsen, 12 år
Ane Marie Nielsdatter, 9 år
Karen  Nielsdatter, 6 år
Marianne Nielsdatter, 2 år
4 børn døde som små
Formynder var morbroderen gårdmand Niels Jensen i Lyngå
-------------------------------------------------------------------------------
477, 58, 18. september 1822, Granslev sogn
66, 22. januar 1823
Laurs Nielsen, død
Kirsten Christensdatter, enke
Ingen livsarvinger efterladt.
De havde oprettet testamente, hvorefter længstlevende er indsat som eneste arving.
-------------------------------------------------------------------------------
478, 59,25. oktober 1822, Skjød sogn
59, 15. november 1822
Karen Marie Jørgensdatter, død
Fæstehusmand Andreas Jensen, enke
Deres barn:
Jørgen Andreassen, 16 dage, død mellem 1. og 2. møde
Enkemanden herefter eneste arving.
-------------------------------------------------------------------------------
479, 61, 17. december 1822, Skjød sogn
65, 15. januar 1823,
70, 15. Januar 1823, gældsbrev gengives
79, 26 juni 1823
Enkemand, fæstegårdmand Jørgen Andersen, død
Hans børn:
Anders Jørgensen, myndig
Jens Jørgensen
Zidsel Jørgensdatter, ugift - nu gift med Rasmus Jensen i Skjød
Karen Marie Andersdatter, død, havde været gift, men der var ikke levende børn efter hende
-------------------------------------------------------------------------------
480, 64, 2. januar 1823 Skjød sogn
64, 7. januar 1823
73, 8. April 1823
Fæstehusmand, Anders Andersen Krog, død
Margrethe Nielsdatter, enke, syg og sengeliggende
Ingen fællesbørn, men han var stedfader til 5 børn
Hans arvinger:
1) Broder Jens Andersen i Galten
2) Broder Jens Andersen i Væth, død
2a) Anders Jensen, 6 år
3) Broder Jens Andersen, bor i Århus
4) Broder Christen Andersen, i Langskov
5) Søster Maren Andersdatter, gift med Søren Pedersen Bonde i Balle
6) Søster Mette Andersdatter, anmelder vidste ikke hvor hun var, men var i Balle hos søsteren
Lavværge Peder Thomassen af Haurum
-------------------------------------------------------------------------------
481, 68, 28. februar 1823, Granslev sogn
Fæstegårdmand Peder Pedersen anmeldte at hans datter Ingeborg Pedersdatters uægte barn, Maren Christiansdatter, 7 uger var død hos ham. Intet efterladt.
-------------------------------------------------------------------------------
482, 68, 19. marts 1823, Granslev sogn
69, 3. april 1823
71-73 afskrift af kvittering og gældsbreve
74, 19. pril 1823
Registrering hos gårdmand og sognefoged Rasmus Christensen, med henblik på fyldestgørelse af hans kreditorer. Han var broder til skolelærer Christensen i Granslev
-------------------------------------------------------------------------------
483, 74, 15. april 1823, Knudstrup, Granslev sogn
Hans Rasmussen anmeldte at hans datter Ane Marie Hansdatters uden for ægteskab fødte datter Karen Kirstine Jensdatter var død hos ham uden at efterlade sig noget.
-------------------------------------------------------------------------------
76, 29 april 1823, Grensten sogn
28 maj 1823
91, 20 december 1824
189, 18 november 1840, Skifteprotokoller 1831-1850 Skanderborg amt
204, 21 december 1841
Jens Jensen Hvid, død
Mette Christensdatter, enke
Deres børn:
Jens Jensen, 46 år
Christen Jensen, 44 år, opholdssted kendes ikke og havde ikke meldt sig
Rasmus Jensen, 41 år i Helstrup
Christen Jensen, 38 år
Anders Jensen, 35 år, hjemme
Peder Jensen, 33 år, hjemme, vanvittig
Lavværge var Gravers Jensen i Grensten
I 1840 blev den hensatte arv til Christen Jensen behandlet. Sagen udsat et år, I mellemtiden døde Rasmus Jensen og hans arvinger arver i stedet.
-------------------------------------------------------------------------------
484, 76, 7 maj 1823, Granslev sogn
77, 6 juni 1823
78, 23 juni 1823
Maren Pedersdatter, død
Niels Christensen Kirkegaard, enke
Ingen børn, hendes arvinger
helbroder gårdmand Peder Pedersen i Granslev
helsøster Else Pedersdatter, enke efter Jens Pedersen i Svejstrup
helsøster Maren Pedersdatter, død
3a) datter Else Jensdatter, har været gift med Rasmus Jensen i Amstrup, men død
3aa) Jens Rasmussen, 14 år
3ab) Søren Rasmussen, 13 år
3ac) Maren Rasmusdatter, 19 år
3b) Ane Jensdattter gift med Jens Sørensen i Hasager
3c) Bodil Jensdatter gift Søren Jacobsen i Houlbjerg
4) helsøster Karen Pedersdatter, død
4a) Maren Jensdatter, gift med Peder Svejstrup, men død
4aa) Peder Pedersen, 14 år
4ab) Margrethe Pedersdatter, 6 år
-------------------------------------------------------------------------------
485, 76, 22 maj 1823, Svejstrup, Lyngå sogn
Rasmus Pedersen anmeldte at hans søn Jens Rasmussen, 7 år var død uden at efterlade sig noget.
-------------------------------------------------------------------------------
486, 80, 9 august 1823, Helstrup sogn
80, 11 august 1823
Ellen Madsdatter, død
Peder Pedersen, enke
Hendes børn med afdøde Laurs Pedersen:
Peder Laursen, 30 år
Rasmus Laursen, 28 år
Malene Laursdatter, ugift
Maren Laursdatter, ugift
-------------------------------------------------------------------------------
487, 82, 12 december 1823, Granslev sogn
Brødrene Peder Rasmussen, Niels Rasmussen, begge myndige og Jens Rasmussen, umyndig henvendte sig i anledning af, at de havde erfaret at deres broder Rasmus Rasmussen for flere år siden var død. Der var endvidere 2 søstre Else Rasmusdatter gift med Jens Svendsen af Svejstrup og Ane Dorthea Rasmusdatter, ugift. Den afdødes mor, Elle Jensdatter lever og er nu gift 2. Gang med Thomas Thomassen, fæstegårdmand i Granslev.
Afdøde Rasmus Rasmussen havde arv efter sin far indestående i Bidstrup Gods Overformynderi, se skifte: 418, 13. december 1810, Granslev. Rasmus Rasmussen døde i slutningen af 1812, 2 år gammel.
Moderen og de 5 søskende til afdøde arvede.
-------------------------------------------------------------------------------
488, 83, 31 december 1823, Torup, Skjød sogn
84, 27 januar 1824
92, 23 december 1824
116, 13 december 1825
153, 28 december 1826
Jens Laursen, død
Karen Jensdatter, enke
Deres barn:
Maren Jensdatter, hun blev gift med gårdmand Jens Jensen i Torup, før 13. december 1825
-------------------------------------------------------------------------------
489, 83, 31 december 1823, Skjød sogn
Fæstegårdmand Christen Nielsen anmeldte at hans søn Jørgen var død 13 december 1823. Intet at arve.
-------------------------------------------------------------------------------
490, 83, 4 januar 1824, Torup, Skjød sogn
84, 5 januar 1824
89, 28 juni 1824
Maren Jensdatter, død
Laurs Pedersen, enke
Hendes børn med Jens Jensen:
Ane Jensdatter gift med gårdmand Christen Jensen i Haurum
Johanne Jensdatter gift med gårdmand Niels Christensen i Sahl
Der var flere børn af dette ægteskab, men de var døde uden livsarvinger
Hendes børn med Laurs Pedersen:
Jens Laursen
Peder Laursen, gårdmand i Skjød
Ane Laursdatter, hjemme og ugift
Flere børn døde som små
-------------------------------------------------------------------------------
491, 86, 4 marts 1824, Granslev sogn
86, 11 marts 1824
87, 25 marts 1824
89, 19 maj 1824
Kirsten Marie Sørensdatter, død
Michel Pedersen, enke
Deres børn:
Peder Michelsen, 7 1/2 år
Ane Marie Michelsdatter, 6 1/2 år
Kirsten Michelsdatter, 3 år
Søren Michelsen, 6 uger (døde under skiftet)
-------------------------------------------------------------------------------
492, 87, 15 marts 1824, Svejstrup, Lyngå sogn
87, 12 april 1824
92, 23 december 1824
109, 6 september 1825
149, 22 december 1826
161, 3 jul 1827
Ane Rasmusdatter, død
Christen Nielsen, enke
Deres børn:
Øllegaard Christensdatter
Marie Cathrine Christensdatter
-------------------------------------------------------------------------------
493, 90, 4 oktober 1824, Grensten sogn
Fæstegårdmand Jens Bjerregård anmeldte, at hans søn Peder 1/4 år var død uden noget til arv.
-------------------------------------------------------------------------------
494, 90, 21 oktober 1824, Stevnstrup, Grensten sogn
Føstegårdmand Søren Mogensen anmeldte, at hans søn Michel, 5 uger var død uden noget til arv.
-------------------------------------------------------------------------------
495, 90, 18 november 1824, Svejstrup, Lyngå sogn
Fæstegårdmand Rasmus Pedersen anmeldte, at hans søn Jens 5 uger var død uden noget til arv.
-------------------------------------------------------------------------------
496, 90, 20 december 1824, Helstrup sogn
Skifteforvalteren har indkaldt arvinger efter et barn af afdøde Jens Nielsen i Helstrup, Rasmus Jensen var død i 1808/1809 omtrent 1 år gammel og uden at skifte var afholdt.
Arvinger var søskende:
Christen Jensen, 21 år
Niels Jensen, 20 år
Dorthe Jensdatter
Johanne Jensdatter
Halvsøster Ellen Jensdatter
Alle ugifte
Se skifte i Helstrup: 408, 19. maj 1808, Helstrup sogn
-------------------------------------------------------------------------------
497, 93, 27 december 1824, Stevnstrup, Grensten sogn
Fæstegårdmand Peder Jensen anmeldte at hans søn Søren var død omtrent 5 år uden at efterlade sig noget til arv.
-------------------------------------------------------------------------------
498, 93, 24 januar 1825, Svejstrup, Lyngå sogn
Fæstegårdmand Christen Nielsen anmeldte at hans tjenestekarl Enevold Sørensen var død 31 år gammel. Han var et slegfredbarn og havde ingen søskende, men efterlader sig moderen som eneste arving
-------------------------------------------------------------------------------
499, 93, 16 februar 1825, Knudstrup, Granslev sogn
93, 17 marts 1825
Fæstegårdmand Ole Hansen, død
Maren Jørgensdatter, enke
Deres børn:
Hans Olesen, 17 1/2 år
Maren Olesdatter,
Ane Margrethe Olesdatter
Bodil Kirstine Olesdatter
Farbroder Michel Hansen af Skjød
-------------------------------------------------------------------------------
500, 93, 25 februar 1825, Granslev sogn
Michel Bødker anmeldte at hans 8 dage gamle datter Marie Kirstine var død uden at efterlade noget til arv.
-------------------------------------------------------------------------------
501, 93, 19 marts 1825, Skjød sogn
95, 20 marts 1825
95, 21 marts 1825
98, 7 april 1825
99, 3 maj 1825
101, 26 maj 1825
111, 23 september 1825
112, 3 oktober 1825
115, 8 december 1825
118-119, Afskrift af gældsbevis og regnskaber, fremlagt 25 september 1825
140, 7 november 1826
145-146 afskrift af dokumenter
147, 19. december 1826
Zidsel Jørgensdatter, død
Fæstegårdmand Rasmus Jensen, enke/men nu død
Deres barn:
Mette Rasmusdatter, 1 år
Rasmus Jensens svoger Jens Jørgensen
Rasmus Jensens broder Jens Jensen i Torup
Broder til Zidsel. Anders Jørgensen i Ølst, deres afdøde far Jørgen Andersen
-------------------------------------------------------------------------------
502, 98, 28 marts 1825, Granslev sogn
Niels Thyboe anmeldte at hans 3 årige søn Peder var død uden at efterlade sig noget til arv.
-------------------------------------------------------------------------------
503, 98, 31 marts 1825, Bægaard, Lyngå sogn
112, 17 oktober 1825
112, 24 november 1825
116, 8 december 1825
123, 24 februar 1826
125, 31 marts 1826
171, 25 januar 1828
Enken Maren Jensdatter, død
Jens Rasmussen, død
Deres børn:
Jens Jensen, gårdmand i Torup
Niels Jensen, 30 år
Karen Jensdatter, gift med Rasmus Pedersen i Svejstrup
Christiane Jensdatter gift med Christen Laursen i Lyngå
-------------------------------------------------------------------------------
504, 99, 11 april 1825, Knudstrup, Granslev sogn
Niels Nielsen anmeldte at hans tjenestekarl Jens Christensen var død. Afdødes fader lever, men arver intet ud over et lille skrin og nogle få klædningsstykker.
-------------------------------------------------------------------------------
505, 100, 11 maj 1825, Helstrup sogn
102, 9 juni 1825
Fæstegårdmand Christen Jensen Therkildsen, død
Mette Christensdatter, enke
Deres børn:
Christen Christensen
Ane Christensdatter, ugift, hjemme
Enkens lavværge Jens Rasmussen Fischer
-------------------------------------------------------------------------------
506, 100, 21 maj 1825, Grensten sogn
Jens Nielsen af Grensten anmeldte, at hans søster Maren Nielsdatter, 2 1/2 år var død. Forældrene lever. Hun efterlod sig intet til arv.
-------------------------------------------------------------------------------
507, 100, 21 maj 1825, Skjød sogn
100, 21 maj 1825
105, 22 juli 1825
114, 3 december 1825
Christen Nielsen Kirkegård, død
Maren Madsdatter, enke
Deres børn:
Mads Christensen, 5 år
Christen Christensen, 1/2 år
Ellen Kirstine Christensdatter
Ane Christensdatter
Mette Kirstine Christensdatter
Hans børn med afdøde hustru Kirsten Jacobsdatter:
Niels Christensen 21 år
Jacob Christensen, 19 år
Lavværge var Hans Michelsen af Skjød, kurator og værge Erhardt Gregersen Hjelm fra Brundt
-------------------------------------------------------------------------------
508, 104, 11 jun 1825, Helstrup sogn
Fæstegårdmand Anders Nielsen anmeldte at hans datter Maren 3 år var død uden at efterlade sig noget til arv.
-------------------------------------------------------------------------------
509, 104, 13 juni 1825, Skjød sogn
104, 12 juli 1825
106, 6 august 1825
Ane Madsdatter, død
Jens Pedersen, enke
Deres børn:
Mads Jensen, myndig
Peder Jensen, myndig
Rasmus Jensen, 22 år
Zidsel Jensdatter gift med gårdmand Anders Jørgensen i Ølst
Nille Cathrine Jensdatter gift med gårdmand Niels Nielsen af Lindgaard
Øllegaard Jensdatter, ugift
Margrethe Jensdatter, ugift
Karen Jensdatter, ugift
107, 16 august 1825, Helstrup sogn
107, 17 august 1825
Christen Nielsen Rubach, død
Inger Olesdatter, enke
Deres børn:
Ole Christensen, 15 år
Hans børn med afdøde kone Mette Christensdatter:
Johanne Christensdatter
-------------------------------------------------------------------------------
510, 109, 6 september 1825, Skjød sogn
110, 7 september 1825
117, 13 december 1825
120, afskrift af regnskab vedrørende auktion.
Ane Rasmusdatter, død, 16 år
Moder Ane Pedersdatter, nu gift med Peder Laursen
Afdødes søskende:
Thomas Rasmussen, 19 år
Jens Rasmussen
Peder Rasmussen
Maren Rasmusdatter
Halvsøster Karen Pedersdatter
-------------------------------------------------------------------------------
511, 112, 12 oktober 1825, Helstrup sogn
Husmand Jens Andersen, død
Mette Nielsdatter, enke
Deres børn:
Ane Jensdatter, 13 år
Marianne Jensdatter, 8 år
-------------------------------------------------------------------------------
512, 115, 4 december 1825, Svejstrup, Lyngå sogn
115, 5 december 1825
Ungkarl Jens Sørensen, død, 23 år
Moderen Ane Jensdatter i Svejstrup
Hendes mand døde 1821
Hendes broder Mads Pedersen i Lerbjerg (mener det rette navn er Mads Jensen)
Hans arvinger:
Halvbroder Peder Sørensen
Halvbroder Peder Sørensen
Halvsøster Mette Sørensdatter
Helsøster Marianne Sørensdatter
Helbroder Rasmus Sørensen, 19 år
Helbroder Peder Sørensen, 14 år
Lavværge Rasmus Pedersen af Svejstrup
-------------------------------------------------------------------------------
513, 120, 15 januar 1826, Bidstrup, Granslev sogn
122, 14 februar 1826
135, 17 jul 1826
143, afskrift af fremlagt attest
Røgter og ungkarl Mogens Sørensen, død
Hans arvinger:
Helsøster Ane Sørensdatter, ugift i Århus
Helsøster Johanne Sørensdatter gift med Jørgen Skrædder i Bidstrupbro
Helsøster Inger Sørensdatter gift med Rasmus Pedersen i Jebjerg
Halvsøster Kirsten Sørensdatter gift med Christen Andersen i Sahl
Halvsøster Sophie Sørensdatter gift med Niels Nielsen i Knudstrup
Halvsøster Karen Sørensdatter gift med Simon Simonsen i Bøstrup Mølle
-------------------------------------------------------------------------------
514, 121, 31 januar 1826, Granslev sogn
121, 1. februar 1826
130, 20 maj 1826
Thomas Rasmussen, død
Hans børn:
Rasmus Thomassen, myndig
Inger Thomasdatter, ugift
Kirsten Thomasdatter, ugift
Ane Thomasdatter, ugift
Karen Thomasdatter, ugift
Inger Kirstine Thomasdatter, ugift
-------------------------------------------------------------------------------
515, 124, 24 februar 1826, Skjød sogn
124, 28 marts 1826
171, 22 januar 1828
Fæstegårdmand Søren Nielsen, død
Mette Jensdatter
Deres børn:
Niels Sørensen, 22 år
Kirsten Sørensdatter gift med Jens Jørgensen i Skjød
Maren Sørensdatter, ugift
Elle Sørensdatter, ugift
Christiane Sørensdatter, ugift
Kirsten Sørensdatter, ugift
Lavværge Michel Pedersen af Rosenlund
-------------------------------------------------------------------------------
516, 126, 15 april 1826, Svejstrup, Lyngå sogn
126, 15 april 1826
128, 18 maj 1826
Else Rasmusdatter, død
Jens Svendsen, enkemand
Deres barn:
Gert Jensen, 2 1/2 år
Svend Jensen, 1 år
Hendes børn med Gert Jensen:
Ane Gertsdatter
Der nævnes 2 børn, Jens Gertsen 12 1/2 år og Marie Cathrine Gertsdatter. Var skiftet uvedkommende.
Else Rasmusdatters broder Peder Rasmussen var formynder
-------------------------------------------------------------------------------
517, 127, 21 april 1826, Granslev sogn
127, 21 april 1826
129, 20 maj 1826
Gårdfæsterenke Kirsten Michelsdatter, død
1. mand Anders Sørensen
Deres børn:
1) Michel Andersen, 52 år
2) Maren Andersdatter, død, gift med gårdmand Peder Pedersen i Granslev
2a) Anders Pedersen, 28 år
2b) Søren Pedersen, 18 1/2 år
2c) Ingeborg Pedersdatter, ugift
2. mand Søren Rasmussen, ingen børn
3. mand Rasmus Pedersen, ingen børn
-------------------------------------------------------------------------------
518, 131, 12 jun 1826, Granslev sogn
Enken Ane Kirstine Nielsdatter anmeldte at hendes søn Anders Nielsen, nu 11 år, avlet uden for ægteskab med Niels Andersen, var død hos hende uden at efterlade noget til arv.
-------------------------------------------------------------------------------
519, 131, 13 juni 1826, Voer Mølle, Granslev sogn
133, 13. Juli 1826
142, 7 november 1826
146, dokument afskrevet
Kirsten Jensdatter, død
Hans Henrich Jespersen, enke
Deres børn:
Jens Hansen, 4 1/2 år
Rasmus Hansen, 9 dage
-------------------------------------------------------------------------------
520, 132, 19 juni 1826, Helstrup sogn
Jens Andersen, død
Mette Nielsdatter, enke, hidtil i uskiftet bo
Deres børn:
Ane Jensdatter
Marianne Jensdatter
-------------------------------------------------------------------------------
521, 132, 8 juli 1826, Skjød sogn
Sognefoged Jens Pedersen anmeldte at hans datter, Øllegaards, uden for ægteskab avlede søn Jens Sørensen var død hos ham, 2 dage gammel.
-------------------------------------------------------------------------------
522, 136, 25 juli 1826, Grensten sogn
136, 29 juli 1826
139, 27 oktober 1826
142, 24 november 1826
144, afskrift af diverse dokumenter
150, 22 december 1826
160, 29 juni 1827
Fæstegårdmand Peder Andersen Fischer, død
Dorthe Pedersdatter, enke
Hans børn med Kirsten Christensdatter:
Anders Pedersen, 20 år
Christen Andersen, 14 år
Dorthe Andersdatter, ugift
Mette Marie Andersdatter, ugift
Rasmine Andersdatter, ugift
Disse børns morbroder Peder Christensen Hvas, boelsmand i Grensten
Enkens lavværge var gårdmand Rasmus Laursen i Grensten
-------------------------------------------------------------------------------
523, 137, 5 august 1826, Granslev sogn
Michel Bødkers hustru maren Michelsdatter anmeldte at deres søn Michel Michelsen, 10 uger var død udennoget til arv.
-------------------------------------------------------------------------------
524, 138, 7 september 1826, Helstrup sogn
Anmeldt at Peder Jensen Westergaards søn, Søren, 4 måneder var død uden noget til arv.
-------------------------------------------------------------------------------
525, 138, 8 oktober 1826, Grensten sogn
138, 9 oktober 1826
143, afskrift af fremlagt obligation
146, 18 december 1826
151-153, dokumentafskrift
Ugift tjenestekarl Anders Jensen, død
Hans arvinger:
1) broder Jens Jensen Hvid, død
1a) Jens Jensen, gårdfæster i Grensten
1b) Christen Jensen, bortrømt
1c) Rasmus Jensen, myndig og nærværende
1d) Christen Jensen, gårdmand i Haslund
1e) Anders Jensen, gårdmand her i byen
1f) Peder Jensen, vanvittig
2) søster Maren Jensdatter, død gift med Niels Sørensen i Stevnstrup og Mogens Sørensen
2a) Ane Nielsdatter, ugift
2b) Niels Mogensen
3) Ane Jensdatter, død, gift med Jens Olesen i Helstrup
3a) Jens Jensen, hjemme, myndig
3b) Kirsten Jensdatter, ugift
3c) Ane Jensdatter, ugift
4) Maren Jensdatter, død gift med Niels Buch i Tebbestrup
4a) Rasmus Nielsen, murermester i Randers
4b) Det nævnes at der var flere børn.
Boet fallit.
-------------------------------------------------------------------------------
526, 139, 25 oktober 1826, Grensten sogn
147, 18 december 1826
Ugift tjenestekarl Niels Christian Christiansen, 18 år, død
Han blev dræbt ved sit bord ved et skud som blev gjort af en ukendt person ind af deres stuedør
Afdødes moder levede som enke i Mammen, hedder Karen. Hun var mor til 3 døtre:
Gjertrud Catrine, ugift
Mette Kirstine gift med indsidder Anders Jensen i Winge
Ane Elisabeth, ugift
Boet sluttet ved overdragelse til husbonden Anders Jensen Hvid, der bekostede begravelsen
-------------------------------------------------------------------------------
527, 153, 28 december 1853, Grensten sogn
153, 2. januar 1827
165, 13 december 1827
167, dokument fra synsforretning
Kirsten Marie Andersdatter, død
Jens Jensen Hvid, enke
Deres barn:
Jens Jensen, 13 år
Karen Jensdatter
-------------------------------------------------------------------------------
528, 155, 17 februar 1827, Bidstrup, Granslev sogn
155, 20 februar 1827
Røgter og ungkarl Peder Rasmussen, død
Hans arving:
Halvbroder, myndig Christen Christensen eller Marcussen I Hammel
-------------------------------------------------------------------------------
529, 155, 28 marts 1827, Grensten sogn
155, 26 april 1827
Gårdmand Christen Andersen, død
Johanne Christiansdatter, enke
Deres børn:
Jens Christian Christensen, 17 1/2 år
Anders Christensen, 15 år
Farbroder Michel Andersen
-------------------------------------------------------------------------------
530, 155, 18 april 1827, Granslev sogn
157, 29 maj 1827
Margrethe Michelsdatter, død
Fæstegårdmand Michel Jacobsen, enke
Deres børn:
Jacob Michelsen, myndig
Jens Michelsen, myndig
Peder Michelsen, myndig
Michel Michelsen, myndig
Søren Michelsen, myndig
Peder Michelsen, myndig
Christen Michelsen, myndig
Ellen Michelsdatter gift med Niels Ahm i Granslev
Karen Michelsdatter, ugift
Uskiftet bo
-------------------------------------------------------------------------------
531, 157, 17 maj 1827, Helstrup sogn
158, 15 jun 1827
Michel Rasmussen, død
Maren Jensdatter, enke
Deres børn:
Rasmus Michelsen, 18 3/4 år
Jens Michelsen, 15 år
Niels Michelsen, 10 år
Laurs Michelsen, 7 år
Karen Michelsdatter, ugift
Johanne Michelsdatter, ugift
-------------------------------------------------------------------------------
532, 163, 14 juli 1827, Skjød sogn
Maren Sørensdatter, død
Mads Pedersen, enke
Deres barn:
Peder Madsen, 5 dage
Afdødes far Søren Frandsen i Skjød
-------------------------------------------------------------------------------
533, 164, 6 august 1827, Brundt, Skjød sogn
Mads Pedersen i Brundt anmeldte at han søn Peder Madsen var død
-------------------------------------------------------------------------------
534, 164, 12 august 1827, Skjød sogn
Jens Christensen anmeldte at hans søn Thomas Jensen, 5 år var død. Begge forældre lever. Efterlod sig intet til arv.
-------------------------------------------------------------------------------
535, 164, 24 november 1827, Granslev sogn
164, 24 november 1827
168, 29 december 1827
Zidsel Nielsdatter, død
Fæstegårdmand Niels Rasmussen, enke
Hendes børn med tidligere ægtefælle Peder Andersen:
Niels Pedersen, 28 år
Søren Pedersen, 22 år
Anders Pedersen, 19 år
Ane Pedersdatter, ugift
Maren Pedersdatter, ugift
-------------------------------------------------------------------------------
536, 164, 4 december 1827, Granslev sogn
169, 2 januar 1828, Granslev sogn
170, 8 januar 1828
Maren Nielsdatter, død
Gårdmand Jens Nielsen, enke
Deres børn:
Maren Jensdatter, ugift
Kirsten Marie Jensdatter, ugift
-------------------------------------------------------------------------------
537, 169, 23 december 1827, Granslev sogn
Fæstehusmand Michel Pedersen anmeldte at hans søn Michel Michelsen var død 4 uger gl. uden at efterlade sig noget til arv.
-------------------------------------------------------------------------------
538, 169, 30 december 1827, Granslev sogn
Niels Andersen af Granslev anmeldte at hans datter Ane Nielsdatter, 9 uger var død. Uden noget til arv.
-------------------------------------------------------------------------------
539, 172, 8 maj 1828, Røde Mølle, Granslev sogn
31 december 1829 (Skifteprotokoller 1794-1831 (Gammel Havreballegaard amt)
Ugift tjenestekarl Michel Sørensen, død
Hans arvinger:
Moderen
Broder Niels Sørensen Thyboe
-------------------------------------------------------------------------------
540, 172, 10 juni 1828, Skjød sogn
172, 11 juni 1828
174, 5 december 1828
180, dokument vedrørende auktionsprovenu
Barnet Ane Andersdatter, død
Hendes arvinger:
Moderen Ane Marie Madsdatter, nu gift med Ole Sørensen
1) Broder Mads Andersen
2) Broder Niels Andersen
3) Søster Maren Andersdatter
4) Søster Kirsten Andersdatter, død gift med Jens Pedersen Farre
4a) Hendes søn Anders Jensen
-------------------------------------------------------------------------------
541, 172, 17 september 1828, Granslev sogn
172, 16 oktober 1828
173, 8 november 1828
Fæstegårdmand Niels Jørgensen, død
Ane Jensdatter, enke
Deres børn:
Jørgen Nielsen, myndig
Jens Nielsen, myndig
Svend Nielsen, myndig
Maren Nielsdatter, under skiftet gift med Peder Nielsen Snedker i Væth
-------------------------------------------------------------------------------
542, 175, 23 december 1828, Bidstrup, Granslev sogn
176, 8 januar 1829
Gartner Christian Jensen, død
Hustru Ane Simonsdatter, død, men ingen børn med hende
Hustru Maren Larsdatter, død
Deres børn:
Jens Jensen,
Ulriche Jensen
Hustru Kirstine Nørlem, død
Deres barn Henrich Jensen, myndig i Ulstrup
Peter Severin Jensen, 23 1/2 år
Caroline Jensen, ugift, tjener i Randers
Boet var fallit, men næstældste søn Henrich Jensen ville overtage boets aktiver og indfri gælden.
-------------------------------------------------------------------------------
543, 175, 23 december 1828, Grensten sogn
Anmeldt at fæstegårdmand Jens Jensens søn, Jens godt 1 år var død uden at efterlade sig øget til arv.
-------------------------------------------------------------------------------
544, 176, 5 januar 1829, Knudstrup, Granslev sogn
177, 12 januar 1829
Mette Kirstine Simonsdatter, død
Peder Nielsen Bjerregaard, enke
Hendes arvinger:
Hun havde 5 søskende der skulle arve.
Der blev indgået overenskomst mellem arvinger og enkemanden.
-------------------------------------------------------------------------------
545, 177, 12 januar 1829, Voer Mølle, Granslev sogn
177, 13 januar 1829
180, 3 marts 1829
181, 30 marts 1829
182, 26 maj 1829
183, 27 juli 1829
186, 12 oktober 1829
103, 15 december 1829 (Skifteprotokoller 1794-1831 (Gammel Havreballegaard amt)
104, 21 december 1829 (Skifteprotokoller 1794-1831 (Gammel Havreballegaard amt)
105, 30 december 1829 (Skifteprotokoller 1794-1831 (Gammel Havreballegaard amt)
109-114 afskrift af dokumenter (Skifteprotokoller 1794-1831 (Gammel Havreballegaard amt)
Møller Hans Henrich Jespersen, død
Margrethe Rasmusdatter Kondrup, enke
3 kuld børn
Børn med enken:
Elisabeth Sophie kirstine Hansdatter, 1/4 år
Børn med Mette Marie Larsdatter:
Jesper Hansen, 15 år
Bodil Hansdatter, ugift
Mette Kirstine Hansdatter, ugift
Børn med Kirsten Jensdatter:
Jens Hansen, 7 år
Rasmus Hansen, 2 1/2 år
Lavværge var enkens far Rasmus Kondrup
-------------------------------------------------------------------------------
546, 180, 22 januar 1829, Helstrup sogn
Rasmus Michelsen anmeldte at hans søn Poul, 8 1/2 år var død uden noget til arv.
-------------------------------------------------------------------------------
547, 180, 25 februar 1829, Lopdrup, Skjød sogn
Fæstegårdmand i Knudstrup Niels Pedersen anmeldte at Jesper Nielsens søn i Lopdrup, Hans Jespersen, omtrent 23 år var død hos faderen og kun efterlod sig klædningsstykker
-------------------------------------------------------------------------------
548, 181, 3 marts 1829, Helstrup sogn
Anmeldte Rasmus Michelsen med/ved Maren Madsdatter, at hans søn Niels Christian 1 år er  død og efterlader sig ikke noget til arv
-------------------------------------------------------------------------------
549, 182, 9 maj 1829, Skjød sogn
Fæstehusmand Andreas Jensen anmeldte at hans datter Maren, 3 år var død og ikke efterlod sig noget til arv.
-------------------------------------------------------------------------------
550, 182, 18 maj, 1829, Granslev sogn
Gårdmand Peder Pedersen Svejstrup anmeldte at hans datter Margrethe Pedersdatter, var død 12 1/2 år. Efterlod sig ubetydelige klæder og arv efter moderen som faderen overtager.
-------------------------------------------------------------------------------
551, 183, 15 jun 1829, Svejstrup, Lyngå sogn
Tjenestekarl Peder Sørensen anmeldte, at gårdmand Rasmus Pedersens datter Jensine, 1 måned , var død og ikke efterlod sig noget til arv
-------------------------------------------------------------------------------
552, 184, 30 juli 1829, Værum sogn
Anmeldt at husmand Søren Christensens i Værum, hans søn Christen. Sørensen, 22 år var død. Efterlader sig indestående arv i Bidstrup Overformynderi.
-------------------------------------------------------------------------------
553, 184, 12 august 1829, Svejstrup, Lyngå sogn
109, 31 december 1829 (Skifteprotokoller 1794-1831 (Gammel Havreballegaard amt)
Gårdmand Christen Nielsen anmeldte at hans datter Marie Cathrine Christensdatter.
Der var indestående arv efter hendes mor.
Arvinger:
Faderen Christen Nielsen
Søster Øllegaard Christensdatter
-------------------------------------------------------------------------------
554, 184, 16 august 1829, Skjød sogn
184, 14 september 1829
187, 26 september 1829
107, 30 december 1829 (Skifteprotokoller 1794-1831 (Gammel Havreballegaard amt)
124, 2 juli 1830, (Skifteprotokoller 1794-1831 (Gammel Havreballegaard amt)
125, 7 august 1830, (Skifteprotokoller 1794-1831 (Gammel Havreballegaard amt)
126, 28 oktober 1830, do
Hans Michelsen, død
Maren Madsdatter, enke
Deres børn:
Michel Hansen, 11 år
Mads Hansen, 8 år
Ole Hansen, 5 år
Carl Hansen, 2 år
Ellen Marie Hansdatter, ugift
Ellen Hansdatter, ugift
-------------------------------------------------------------------------------
555, 186, 3 oktober 1829, Haslund sogn
Fæstegårdmand Peder Rasmussen anmeldte at hans 6 dage gl datter Margrethe var død uden noget til arv.
-------------------------------------------------------------------------------
556, 188, 29 oktober 1829, Grensten sogn
101, 26 november 1829 (Skifteprotokoller 1794-1831 (Gammel Havreballegaard amt)
Johanne Jensdatter, død
Christen Rasmussen
Deres børn:
Rasmus Christensen, 30 år
Jens Christensen, 29 år
Jens Christensen, 26 år
Hans Christensen, 24 år
Christen Christensen 15 år
Kirsten Marie Christensdatter, ugift
-------------------------------------------------------------------------------
557, 188, 5 november 1829, Skjød sogn
Anmeldt at afgangen Hans Michelsens søn Carl Hansen var død. Skiftet efter faderen er under behandling. Efterlod sig ellers intet.
-------------------------------------------------------------------------------
Slut på denne protokol
Bidstrup gods
Skifteprotokol (Havreballegård amt)
1794-1831558, 2, 25 juli 1794, Bidstrup Brohus, Laurbjerg sogn
Mette Nielsdatter, død
Anders Christensen, enke
Deres barn:
Niels Andersen, 8 år
-------------------------------------------------------------------------------
559, 3, 8 december 1794, Haslund sogn
5, 13 april 1795,
Ellen Iversdatter, død
Søren Jensen, enke
Ingen børn. Testamente af 24 september 1794
Sognefoged Peder Iversen var afdødes broder
Afdødes arvinger:
1) Broder Peder Iversen
2) Broder Peder Iversen, død
2a) Iver Pedersen, 21 år
2b) Anders Pedersen, 17 år
2c) Jens Pedersen, 15 år
2d) Peder Pedersen, 10 år
2e) Anne Pedersdatter
-------------------------------------------------------------------------------
560, 3, 22 februar 1795, Laurbjerg sogn
4, 23 marts 1795
Indsidder Peder Jensen (Snedker), død
Maren Jensdatter, enke
Efterlod sig ikke børn.
Hans arvinger:
Broder Mads Jensen, 54 år husmand i Skjød
Broder Hans Jensen, 52 år, ejer gartneren ved Frijsenborg
Søster Maren Jensdatter, 50 år, gift med Christen Sørensen Præst? I Vester Velling
Søster Zidsel Jensdatter, 44 år
Lavværge var sognefogeden Søren Sørensen Lykke
Afdødes søskende fik et beløb og gav afkald på yderligere skiftebehandling
-------------------------------------------------------------------------------
561, 5, 12 april 1796, Tebbestrup, Haslund sogn
Else Jensdatter, død
Jens Jensen, enke
Deres børn:
Jens Jensen, 11 år
Anders Jensen, 1 1/2 år
Anne Johanne Jensdatter, 17 år
-------------------------------------------------------------------------------
562, 7, 31 maj 1796, Pannerup, Trige sogn
Gårdfæster Rasmus Nielsen, død
Bodil Sørensdatter, enke
Deres børn:
Niels Rasmussen, 26 år, hjemme
Anne Kirstine Rasmusdatter, 19 år
Lavværge var Ole Sørensen i Trige
Formynder var gårdmand Peder Pedersen fra Hjortshøj
-------------------------------------------------------------------------------
563, 9, 18 juli 1796, Pannerup, Trige sogn
Gårdfæster Peder Pedersen Elgaard, død
Johanne Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Laurs Pedersen, 9 år
Niels Pedersen, 7 år
Peder Pedersen, 5 år
Zidsel Pedersdatter, 11 år
Abelone Pedersdatter, 1 1/2 år
Lavværge Rasmus Rasmussen af Todbjerg
Formynder var Peder Pedersen fra Trige
-------------------------------------------------------------------------------
564, 12, 14 december 1796, Laurbjerg sogn
13, 12 januar 1797
16, 24 marts 1797
Indsidder Maren Jensen, død
Hendes arvinger:
Helsøster Kirsten Jensdatter gift med gårdmand Hans Pedersen i Vrangstrup
Halvsøster Zidsel Jensdatter, gift med husmand Niels Christensen i Laurbjerg (blev enke under skiftet)
Halvsøster Sophie Jensdatter gift med husmand Willum Eskildsen i Viby
-------------------------------------------------------------------------------
565, 15, 10 marts 1797, Laurbjerg sogn
Husmand Niels Christensen, død
Zidsel Jensdatter, enke
Hans Børn:
Niels Nielsen, 29 år, bor i Randers
Christen Nielsen, 16 år
Johanne Nielsdatter, 27 år
Anne Nielsdatter, 23 år
-------------------------------------------------------------------------------
566, 17, 3 august 1797, Haslund sogn
Karen Christensdatter, død
Peder Andersen Bjerregaard, enke
Deres børn:
Anders Pedersen, 34 år i Ørsted
Christen Pedersen 21 år, hjemme
Maren Pedersdatter gift med Christen Mogensen i Haslund
Anne Pedersdatter, gift med Niels Sørensen i Haslund
Kirsten Pedersdatter, 28 år, tjener i Randers
Kirsten Pedersdatter, hjemme
-------------------------------------------------------------------------------
567, 18, 8 april 1799, Tebbestrup, Haslund sogn
Husfæster Jens Jensen, død
Maren Pedersdatter, enke
Hans børn:
Jens Jensen, 14 år
Anders Jensen, 4 1/2 år
Anne Johanne Jensdatter, 20 år
Barn med enken:
Else Jensdatter, 2 år
Se også: 5, 12 april 1796, Tebbestrup, Haslund sogn
-------------------------------------------------------------------------------
568, 20, 2 december 1799, Haslund sogn
Anne Andersdatter, død
Gårdfæster Peder Sørensen, enke
Deres børn:
Søren Pedersen, 41 år
Niels Pedersen 26 år
Laurs Pedersen 24 år
Ellen Pedersdatter, 33 år
Anne Pedersdatter gift med Niels Madsen i Romalt
Maren Pedersdatter gift med Søren Rasmussen i Haslund
-------------------------------------------------------------------------------
569, 21, 15 april 1800, Haslund sogn
23, 14 maj 1800
23, 20 august 1800
Gårdfæster Jens Sørensen, død
Hans arvinger:
Søster Kirsten Sørensdatter, i gården
Søster Anne Sørensdatter gift med Jens Pedersen i Essendrup
Kirsten Sørensdatter blev under skiftet gift med Niels Jensen Kjeldsen, der overtog fæstet
En søn af Jens Pedersen og Anne Sørensdatter, Søren Jensen 18 år overtid afdødes klæder.
-------------------------------------------------------------------------------
570, 24, 3 juli 1801, Bidstrup Brohus, Laurbjerg sogn
Gjertrud Mortensdatter, død
Husgæster Jørgen Nielsen
Deres børn:
Niels Jørgensen, 13 år
Mette Jørgensdatter, 18 år
Ellen Marie Jørgensdatter, 16 år
-------------------------------------------------------------------------------
571, 25, 24 september 1801, Værum sogn
Anne Marie Simonsdatter, død
Husfæster Søren Christensen, enke, stedfader
Afdødes datter:
Inger Marie Christensdatter, 15 år
Morbroder Jens Simonsen var født formynder
-------------------------------------------------------------------------------
572, 26, 19 april 1805, Haslund sogn
27, 20 april 1805
31, 18 maj 1805
32, 29 juni 1805
33, 10 august 1805
34, 20 december 1805
Gårdmand Jens Madsen, død
Gertrud Pedersdatter, enke
Ingen børn.
Hans arvinger:
Afdødes moder Kirsten Andersdatter fra Wæstrup (Vestrup, Albæk sogn) gift med Søren Jensen
1) Helbroder Anders Madsen, 46 år i Vestrup
2) Helsøster Maren Madsdatter gift med Jens Ditlevsen i Støvring
3) Helsøster Karen Madsdatter gift med Christen Larsen i Kristrup, død
3a) Mads Christensen, 12 år
3b) Kirsten Christensdatter, 10 år
4) Halvbroder Niels Madsen, myndig i Lindbjerg
5) Halvbroder Jens Sørensen, 33 år i Vestrup
Lavværge var selvejer Jens Michelsen i Værum
-------------------------------------------------------------------------------
573, 29, 9 maj 1805, Værum sogn
Maren Sørensdatter, død
Gårdfæster Jens Rasmussen, enke
Deres børn:
Rasmus Jensen, 5 år
Christen Jensen, 1 år
-------------------------------------------------------------------------------
574, 33, 1 juli 1805, Haslund sogn
Karen Pedersdatter, død
Gårdfæster Peder Iversen, enke
Deres børn:
Iver Pedersen , 27 år
Peder Pedersen 25 år
Anders Pedersen, 17 år
Anne Pedersdatter, 21 år
-------------------------------------------------------------------------------
575, 35, 21 marts 1807, Haslund sogn
38, 27 januar 1808
Gårdfæster Peder Andersen Bjerregaard, død
Hans børn:
1) Anders Pedersen, i Jebjerg
2) Christen Pedersen, overtaget gården
3) Ane Pedersdatter gift med Niels Sørensen i Haslund
4) Kirsten Pedersdatter gift med Jens Ovesen i Randers
5) Kirsten Pedersdatter, gift med Frederik Nielsen i Haslund
6) Maren Pedersdatter, død, var gift med Christen Mogensen i Haslund
6a) Maren Christensdatter, 18 år
6b) Karen Christensdatter, 13 år
6c) Marianne Christensdatter, 11 år
Peder Rasmussen Loy fra Hinge overtog gården
-------------------------------------------------------------------------------
576, 39, 18 februar 1808, Bidstrup Brohus, Laurbjerg sogn
39, 19 marts 1808
Anders Christensen, død
Kirsten Michelsdatter, enke
Deres børn:
Laurs Andersen, 11 år
Hans børn med Ingeborg Danielsdatter:
Marie Christiane Andersdatter gift med Christen Vendelbo i Haldum
Inger Marie Andersdatter, død gift Christen Vendelbo, ingen børn efterladt
Karen Andersdatter gift med Jens Christensen Lillering Mark
Christen Andersen, død
Hans børn med ?
Niels Andersen, 22 år
-------------------------------------------------------------------------------
577, 41, 29 september 1809, Laurbjerg sogn
41, 28 oktober 1809
Ane Nielsdatter, død
Husmand Christen Christensen, enke
Hendes arvinger:
1) Helbroder Christen Nielsen, underofficer ved Aarhus Regiment, nu død
1a) Niels Nielsen, i Randers Tøjhus
2 Helsøster Johanne Nielsdatter gift med husmand Rasmus Larsen i Laurbjerg
-------------------------------------------------------------------------------
578, 42, 15 marts 1810, Tebbestrup, Haslund sogn
Mette Laursdatter, død
Gårdmand Søren Christensen, enke
Deres børn:
Christen Sørensen, 17 år
Ellen Sørensdatter, 14 år
Søren Sørensen, 12 år
Lars Sørensen, 8 år
Jens Sørensen, 2 år
Afdødes barn født uden for ægteskab:
Maren Andersdatter, 21 år
-------------------------------------------------------------------------------
579, 43, 3 november 1810, Haslund sogn
47, 9 februar 1811
Gårdmand Ander Nielsen Hvas, død
Maren Nielsdatter, enke
Deres børn:
Niels Andersem 19 år
Niels Andersen, 11 år
Ellen Andersdatter, 9 år
Marianne Andersdatter, 3 1/2 år
Lavværge var Niels Jensen Kjeldsen
Formynder var farbroder  Gunne Nielsen fra Haslund
-------------------------------------------------------------------------------
580, 46, 7 februar 1811, Bidstrup Brohus, Laurbjerg sogn
Maren Laursdatter, død
Fæstehusmand Jørgen Nielsen, enke
Deres børn:
Gertrud Jørgensdatter, 8 år
Lauritz Jørgensen, 4 år
Formynder Rasmus Christophersen i Laurbjerg
-------------------------------------------------------------------------------
581, 48, 23 juli 1811, Haslund sogn
48, 1 august 1811
Gårdmand Niels Rasmussen Møller, død
Kirsten Nielsdatter, enke
Hans arvinger:
1) Broder Jens Rasmussen Amstrup,, død
1a) Søn Rasmus Jensen, udkommanderet, hos moderen i Vorup
1b) Søn Niels Jensen, hos moderen i Vorup
2) Søster Maren Rasmusdatter, død
2a) Rasmus Jørgensen, 29 år, på Østergaard
2b) Jørgen Christensen, 26 år, gårdmand i Ølst
2c) Christen Jensen I Haslund, 21 år
2d) Jens Jensen i Hallendrup på Clausholm Gods, 18 år
2e) Margrethe Jensdatter, 24 år i Randers
2f) Kirsten Jensdatter, 15 år ved Brusgaard
Lavværge Anders Nielsen Amstrup af Tebbestrup
Formynder for 2e og 2f  var gårdmand Jens Jensen i Aarslev, der var farbroder
-------------------------------------------------------------------------------
582, 52, 18 marts 1814, Væth, Ørum sogn
Maren Rasmusdatter, død
Gårdmand Søren Pedersen, enke
Deres børn:
Peder Sørensen, 8 år
Rasmus Pedersen 4 1/2 år
-------------------------------------------------------------------------------
583, 52, 4 juni 1814, Laurbjerg sogn
54, 26 juli 1814
54, 22 august 1814
55, 6 september 1814
57, diverse afskrifter af dokumenter
Fæstehusmand Christen Christensen, død
Else Laursdatter, enke
Hans arvinger:
1) Helbroder Rasmus Christensen i Laurbjerg
2) Helsøster Ane Marie Christensdatter gift med skomagermester Johanne Kragballe i Randers
3) Helsøster Inger Christensdatter gift med Rasmus Nielsen, husmand i Laurbjerg, hun død
3a) Inger Rasmusdatter, 12 år
-------------------------------------------------------------------------------
584, 56, 21 november 1814, Haslund sogn
57, 25 august 1815
Maren Jensdatter, død
Søren Jensen, enke
Deres børn:
Jens Sørensen, 14 år
Niels Sørensen, 10 år
Jens Sørensen, 8 år
Karen Sørensdatter, 13 år
Formynder var deres morbroder Jens Jensen af Haslund
-------------------------------------------------------------------------------
585, 58, 4 februar 1816, Essendrup, Laurbjerg sogn
Gårdfæster Jens Pedersen, død
Ane Sørensdatter, enke
Hun får bevilling til at sidde i uskiftet bo
-------------------------------------------------------------------------------
586, 58, 21 maj 1817, Laurbjerg sogn
Husgæster Hans Jensen, død
Ane Kirstine Andersdatter, enke, havde siddet i uskiftet bo
Deres børn:
Niels Hansen, 22 år, tjener i Værum Mølle
Margrethe Hansdatter, 15 år
Birthe Hansdatter, 13 år
Karen Hansdatter, 10 år
Farbroder Christen Jensen i Jebjerg var formynder
-------------------------------------------------------------------------------
587, 60, 11 februar 1818, Tebbestrup, Haslund sogn
64, 4 juni 1819
Pige Else Jensdatter, død
Hendes arvinger:
Moderen Maren Pedersdatter, gift med Christen Sørensen
Halvbroder Anders Jensen, soldat ved 1 Jydske Infanteriregiment
-------------------------------------------------------------------------------
588, 60, 22 juni 1818, Laurbjerg sogn
62, 4 november 1818
62, 11 november 1818
64, 19 februar 1819
Fæstehusmand Jens Andersen, død,
Edel Rasmusdatter, enke,
Hans arvinger:
1) Helbroder Jens Andersen, død, Hans børn:
1a) Jens Jensen opholder sig i Kirkegård i Borup sogn
1b) Laurs Christian Jensen, myndig tjener i Bjergby
1c) Anders Jensen, myndig, tjener i Spentrup
1d) Maren Jensdatter, gift med snedker Niels Christensen i Gjerlev
1e) Karen Jensdatter, ugift
1f) Ane Cathrine Jensdatter
2) Helbroder Peder Andersen, død, hans barn:
2a) Anders Pedersen
Lavværge Niels Rasmussen i Granslev
Afdøde havde haft flere søskende, men de var døde uden at efterlade sig børn
-------------------------------------------------------------------------------
589, 63, 4 januar 1819, Laurbjerg
67, 30 april 1821
Fæstehusmand Søren Jacobsen Amme, død
Ane Jacobsdatter, enke med lavværge Jørgen Pedersen
Hans arvinger:
1) Helbroder Christen Jacobsen, død
1a) søn Jacob Christensen, 23 år, udkommanderet
1b) datter Marie Kirstine Christensdatter, 10 år
2) Helsøster Sophie Jacobsdatter gift med Rasmus Skovfoged, husmand i Jebjerg
3) Helsøster Maren Jacobsdatter gift med husmand Christen Pedersen Bødker i Væth
-------------------------------------------------------------------------------
590, 65, 5 juni 1819, Laurbjerg sogn
Husfæster Rasmus Michelsen, død
Sad I uskiftet bo efter hustruens død
Deres børn:
Jens Rasmussen, myndig og hjemme
Bodil Rasmusdatter gift med tømmermand Niels Christensen Tvilling i Laurbjerg
Ane Rasmusdatter, ugift og hjemme
-------------------------------------------------------------------------------
591, 66, 30 maj 1820, Laurbjerg sogn
Ane Jensdatter, død
Jens Nielsen, enke - skifte af uskiftet bo
Deres børn:
Ane Marie Jensdatter, 8 år
Maren Jensdatter, 6 år
Deres fødte formynder var deres morbroder Simon Jensen i Svejstrup Skovhus
-------------------------------------------------------------------------------
592, 68, 11 august 1821, Laurbjerg sogn
71, 14 december 1821
Skifte af uskiftet bo
Anders Sørensen, død
Kirsten Sørensdatter, enke,
Deres barn:
Søren Andersen, 12 år
Afdødes broder Søren Andersen af Grølsted
-------------------------------------------------------------------------------
593, 69, 18 august 1821, Laurbjerg sogn
69, 19 august 1821
Husfæster Maren Nielsdatter, død
Hendes børn
Laurs Pedersen, 46 år
Niels Pedersen, 40 år, tjener ved Løgstrup
Jacob Pedersen, 33 år, tjener i Væth
-------------------------------------------------------------------------------
594, 69, 7 oktober 1821, Laurbjerg sogn
Fæstehusmand Jensen Nielsen Teglbræder, død
Kirsten Laursdatter, enke
Deres børn:
Niels Jensen, 16 år
Ane Jensdatter, 4 år
Afdøde havde tidligere været gift, men ingen børn i dette ægteskab.
-------------------------------------------------------------------------------
595, 73, 24 januar 1822, Essendrup, Laurbjerg sogn
73, 22 februar 1822
Karen Jensdatter, død
Fæstegårdmand Thomas Nielsen, enke
Deres børn:
1) Niels Thomassen, 34 år, hjemme
2) Jens Thomassen, 19 år, hjemme
3) Peder Thomassen, 16 år, hjemme
4) Karen Thomasdatter gift med Peder Smed i Laurbjerg
4a) Johanne Pedersdatter, 12 år
5) Margrethe Thomasdatter, død
6) Kirsten Thomasdatter, ugift
7) Marie Cathrine Thomasdatter, hjemme
Herudover var 3 børn døde som små
-------------------------------------------------------------------------------
596, 75, 7 marts 1822, Haslund
Fæstegårdmand Søren Bjerregaard anmeldte, at hans søn Peder, 14 dage var død, uden noget til arv
-------------------------------------------------------------------------------
597, 75, 19 april 1822, Haslund skovhus, Haslund sogn
75, 18 maj 1822
Søren Christensen Frandsen fra Værum anmeldte, at skovfoged Peder Mogensen af Haslund Skovhus var død. Gift en gang med efterlevende enke Lisbeth Pedersdatter
Deres børn:
Mogens Pedersen omtrent 22 år
Maren Pedersdatter, ugift
Farbroderen Christen Mogensen af Haslund
-------------------------------------------------------------------------------
598, 76, 21 november 1823, (Nørre) Galten sogn
77, 20 december 1823
Fæstegårdmand Jens Nielsen, død
Johanne Laursdatter, enke
Deres børn:
Niels Jensen, myndig
Laurs Jensen, myndig
Maren Jensdatter gift med Erich Christensen i Galten
Maren Jensdatter gift med Poul Pedersen i Galten
Kirsten Jensdatter, ugift
-------------------------------------------------------------------------------
599, 76, 22 november 1823, Haslund sogn
76, 24 november 1823
78, nederst, afskrift af dokument
80, 31 marts 1824
81, 12 april 1824
82, 13 april 1824
85, 12 maj 1824
Gårdfæsterenke Ane Cathrine Andersdatter, død
Jens Nielsen Gundesen, død
Deres børn:
Søren Jensen
Ellen Jensdatter
-------------------------------------------------------------------------------
600, 79, 26 marts 1824, Tebbestrup, Haslund sogn
80, 26 marts 1824
83, 26 april 1824
84, nederst - afskrift af dokument
86, 31 maj 1824
Fæstegårdmand Søren Christensen Bach, død, fundet på marken
Ane Kirstine Thomasdatter, enke
Hans børn med enken:
Mette Kirstine Sørensdatter, 6 år
Han børn med afdøde Mette Lassdatter:
1) Maren gift på Grenåkanten
2) Christen Sørensen, myndig
3) Ellen Sørensdatter, været gift i Randers
4) Lass Sørensen, 21 år
Om arving nr. 1 fra anmeldelsen oplyses ved næste møde, at hun ikke er afdødes datter.
-------------------------------------------------------------------------------
601, 87, 12 august 1824, Laurbjerg sogn
Anmeldt at Morten Pedersens datter Kirsten, 18 uger var død uden noget til arv
-------------------------------------------------------------------------------
602, 87, 8 november 1824, Bidstrup Brohus, Laurbjerg sogn
Anmeldt at murermester Diderich Wanschers datter, Karen 15 år, var død uden noget til arv.
Hans kone Margrethe Nielsdatter havde avlet den afdøde Karren uden for ægteskab med Søren Bundgaard.
-------------------------------------------------------------------------------
603, 87, 8 november 1824, Haslund sogn
Peder Smed anmeldte, at hans søn Iver og datter Ane - tvillinger var døde uden noget til arv.
-------------------------------------------------------------------------------
604, 87, 14 maj 1825, Tebbestrup, Haslund sogn
87, 29 december 1825
89, 14 februar 1826
Mette Kirstine Sørensdatter, 8 år, død
Hendes arvinger:
Ane Kirstine Thomasdatter, nu gift med Christen Jensen
Halvbroder Christen Sørensen
Halvbroder Lass Sørensen
Halvsøster Ellen Sørensdatter, enke
-------------------------------------------------------------------------------
605, 88, 14 januar 1826, Sophienlund, Løgstrup, Laurbjerg sogn
88, 13 februar 1826
Skytte Niels Bundgaard, død
Ane Pedersdatter, enke
Deres børn:
Gert Nielsen, 35 år
Anders Nielsen, 34 år
Peder Nielsen, 28 år
Jens Nielsen, 17 1/2 år
Mette Nielsdatter gift med Michel Pedersen i Røgind
Kirsten Nielsdatter, ugift, tjener på Bidstrup
Sophie Nielsdatter, gift med Niels Jensen på Nisset
Karen Nielsdatter, ugift hjemme
Ane Nielsdatter, ugift
Karen Kirstine Nielsdatter
-------------------------------------------------------------------------------
606, 88, 8 februar 1826, Haslund sogn
Marianne Jensdatter, 17 år, død
Forældre lever, broder Jens Jensen
Efterlod sig kun ubetydelige klæder.
-------------------------------------------------------------------------------
607, 90. 8 marts 1826, Bidstrup Brohus, Laurbjerg sogn
90, 8 marts 1826
91, 7 april 1826,
91, 17 juli 1826
93, afskrift af skøde
95, 23 december 1826
95, 27 juni 1827
97, regnskab over auktion
Jørgen Nielsen Skrædder, død
Johanne Sørensdatter, enke
Ingen børn i ægteskabet
Hans børn med 1. hustru afdøde Gjertrud Mortensdatter:
Niels Jørgensen, myndig og smed i Spørring
Mette Jørgensdatter, ugift
Ellen Marie Jørgensdatter gift med Niels Michelsen i Linaa
Hans børn med 2. hustru Maren Laursdatter:
Laurs Jørgensen, 19 år
Gjertrud Jørgensdatter, ugift
-------------------------------------------------------------------------------
608, 91, 19 marts 1826, Haslund sogn
Peder Smed anmeldte, at hans datter Karen, 8 år var død uden noget til arv.
-------------------------------------------------------------------------------
609, 91, 8 april 1826, Essendrup, Laurbjerg sogn
Morten Pedersen af Essendrup anmeldte, at hans datter Karen, 5 dage var død, uden noget til arv.
-------------------------------------------------------------------------------
610, 92, 17 oktober 1826, Haslund sogn
92, 15 november 1826
96, 18 december 1827
Kirsten Jensdatter, død
Niels Kjeldsen, enke
Deres barn:
Maren Nielsdatter
Farbroder Søren Kjeldsen
Maren Nielsdtater blev under skiftet gift med Maren Nielsdatter og overtog gårde.
-------------------------------------------------------------------------------
611, 95, 22 december 1826, Laurbjerg sogn
Husfæster Søren Andersen anmeldte, at hans søn Hans 3 uger, var død uden noget til arv
-------------------------------------------------------------------------------
612, 98, 16 februar 1828, Haslund sogn
Anmeldt at Niels Andersens søn Jens “ 3/4 år var død uden noget til arv.
-------------------------------------------------------------------------------
613, 98, 7 april 1828, Haslund sogn
98, 24 april 1828
Ugifte tjenestekarl Lars Pedersen, død
Hans arvinger
Broder Søren Pedersen, hos hvem afdøde tjente
Der var andre søskende og afdøde søskendes børn
-------------------------------------------------------------------------------
614, 98, 5 maj 1828, Haslund sogn
Peder Nielsen anmeldte at hans søn Niels 2 timer var død uden noget til arv
-------------------------------------------------------------------------------
615, 98, 27 juni 1828, Karmark, Laurbjerg sogn
Ane Jensdatter, død
Niels Andersen, enke
De ville selv dele.
-------------------------------------------------------------------------------
616, 99, 9 august 1828, Essendrup, Laurbjerg sogn
Morten Pedersen anmeldte, at hans datter Karen, 12 dage var død uden noget til arv.
-------------------------------------------------------------------------------
617, 99, 14 november 1828, Essendrup, Laurbjerg sogn
Fæstegårdmand Thomas Nielsen, død
Myndige og umyndige børn
1) Ane Kirstine Thomasdatter gift med Christen Jensen i Tebbestrup
2) Karen Thomasdatter gift med Peder Jørgensen, smed i Laurbjerg, begge døde
2a) Johanne Pedersdatter gift med Søren Christensen smed i Laurbjerg, hun død
2aa) Peder Sørensen, 1 1/2 år
3) Niels Thomassen, myndig
4) Kirsten Thomasdatter gift med Jacob Michelsen i Værum
5) Marie Cathrine Thomasdatter, ugift
6) Jens Thomassen, 26 1/2 år
7) Peder Thomassen, 23 år
-------------------------------------------------------------------------------
618, 100, 25 december 1828, Laurbjerg sogn
125, 22 september 1830
Kirsten Michelsdatter, død
Søren Christiansen, enke
Deres børn:
Christen Sørensen, 17 1/2 år
Niels Sørensen, 3 1/2 år
Margrethe Sørensdatter, ugift
Maren Sørensdatter, ugift
Ane Kirstine Sørensdatter, ugift
Uskiftet bo, der blev skiftet 1830
Afdødes broder Søren Michelsen Skovfoged i Houlbjerg
-------------------------------------------------------------------------------
619, 101, 9 februar 1829, Værum sogn
Fæstegårdmand Jens Rasmussen anmeldte, at hans datter Gjertrud Jensdatter, 19 1/4 år var død, uden noget til arv
-------------------------------------------------------------------------------
620, 101, 2 november 1829, Laurbjerg sogn
Laurs Andersen, anmeldte at hans moder, husmandsenke Kirsten Michelsdatter var død. Han var eneste arving. Hun havde nydt fattigunderstøttelse i længere tid.
-------------------------------------------------------------------------------
621, 103, 29 november 1829, Granslev sogn
Fæstehusmand Niels Andersen anmeldte, at hans søn Anders Christian, 17 uger var død uden noget til arv
-------------------------------------------------------------------------------
622, 109, 31 december 1829, Karmark, Laurbjerg sogn
Ane Jensdatter, død 27 juni 1828
Søn Niels Nielsen
-------------------------------------------------------------------------------
623, 109, 4 januar 1830, Granslev sogn
Fattiglem Peder Nielsen, død
Birthe ?, enke
-------------------------------------------------------------------------------
624, 109, 14 januar 1830, Skjød sogn
114, 9 februar 1830
116, 23 februar 1830,
Sognefoged og gårdmand Jens Pedersen, død
Hans børn:
Mads Jensen, 36 år i Røgind
Peder Jensen, 30 år, hjemme
Rasmus Jensen, 27 år
Zidsel Jensdatter gift med gårdmand Anders Jørgensen i Ølst
Nille Jensdatter gift med Niels Nielsen i Lindgaard
Øllegaard Jensdatter gift med Peder Jensen Ølst
Grethe Jensdatter gift med Peder Enevoldsen i Fajstrup
Karen Jensdatter, ugift, hjemme
Boet var fallit. Peder Jensen overtog gården.
-------------------------------------------------------------------------------
625, 114, 2 februar 1830, Helstrup
Husmand Peder Mortensen Sparre, død
Svigersøn Rasmus Madsen i Langå
-------------------------------------------------------------------------------
626, 116, 11 februar 1830, Knudstrup, Granslev sogn
129, 16 november 1830
Peder Jørgensen af Knudstrup anmeldte at hans søsterdatter Bodil Kirstine Olesdatter 20 år, var død hos sin moder Ole Hansens enke. Efterlader sig arv i Overformynderiet. Farbroder var Michel Hansen i Skjød der var formynder for afdødes mindreårige broder og umyndige søster. En søster gift med Michel Laursen af Houlbjerg.
-------------------------------------------------------------------------------
627, 116, 19 februar 1830, Grensten sogn
119, 1 marts 1830
Anmeldt at tjenestekarl Søren Olesen, omtrent 70 år, var død hos Christen Andersens enke. Afdøde efterlod sig intet, da alt hvad han ejede for nogle år siden blev stjålet fra ham. Hans eneste arving formentes at være husmand Jens Jensen I Helstrup, der skulle have lovet at bekoste han jordefærd. Afdøde var Jens Jensens farbroder. Aftalt at Christen Andersens enke overtog alle ejendele mod at bekoste begravelsen.
-------------------------------------------------------------------------------
628, 116, 22 februar 1830, Helstrup sogn
119, 17 marts 1830
Ane Svendsdatter, død
Jens Olensen eller Jensen, enke
Deres børn:
Jens Jensen, 16 år
Svend Jensen, 12 -13 år
Ane Jensdatter, ugift
-------------------------------------------------------------------------------
629, 117, 27 februar 1830, Granslev sogn
122, 5 maj 1830
127, Auktionspapir
Enkemand Niels Christensen Kirkegaard, død
Hans børn:
Christen Nielsen, myndig i Værum
Ane Kirstine Nielsdatter, enke hos faderen
Kirsten Nielsdatter gift med Christen Drejer i Faarvang
Ane Nielsdatter gift med Niels Bødker i Granslev
Maren Nielsdatter gift med Christen Christensen i Lyngå
Else Nielsdatter gift med Amdi Erhardtsen i Granslev
Grethe Nielsdatter gift med Henrich Nielsen i Mønsted
Kirsten Nielsdatter gift med Christen Skovfoged på Høgebjerg
Severine Nielsdatter gift med Møgeljord i Kalundborg?
-------------------------------------------------------------------------------
630, 118, 1 marts 1830, Helstrup sogn
123, 24 maj 1830
Peder Christensen Sparre, død
Margrethe Rasmusdatter, enke
Hans børn:
1) Christen Pedersen, myndig, i Randers
2) Mette Pedersdatter gift med Rasmus Pedersen i Øster Velling, hun død
2a) Christen Rasmussen, 11 år
2b) Ane Rasmusdatter, ugift
2c) Mette Marie Rasmusdatter, ugift
3) Kirsten Pedersdatter gift med Rasmus Madsen i Langaa
4) Dorthe Pedersdatter gift med Niels Rasmussen i Virklund
5) Marianne Pedersdatter, enke efter Peder Poulsen i Lyngå, ny mand Jens Sørensen
5a) Peder Pedersen
5b) Poul Pedersen
5c) Michel Pedersen
6) Mette Marie Pedersdatter, ugift
-------------------------------------------------------------------------------
631, 121, 4 marts 1830, Helstrup sogn
Anmeldt af Rasmus Jensen af Helstrup at hans broder Jens Rasmussen Fischers søn Thomas Jensen, 9 år var død uden at efterlade noget til arv.
-------------------------------------------------------------------------------
632, 121, 19 marts 1830, Galten sogn (Galten herred)
121, 20 marts 1830
121, 15 april 1830
129, Vielsesattest - Kirsten Jensdatter og Peder Jensen Østergaard
Johanne Laursdatter, enke
Jens Nielsen, død
Deres børn:
Niels Jensen, 38 år
Laurs Jensen, 30 år
Maren Jensdatter gift med Erich Christensen i Galten
Maren Jensdatter gift med Poul Pedersen i Galten
Kirsten Jensdatter , forlovede Peder Jensen Østergaard
-------------------------------------------------------------------------------
633, 122, 20 april 1830, Grensten sogn
122, 26 april 1830
Kirsten Pedersdatter, død
Niels Christensen Tambour, enke
Ingen børn
Afdødes brødre:
Mads Pedersen af Kvorning, myndig
Christen Pedersen I Thorup, myndig
-------------------------------------------------------------------------------
634, 123, 20 maj 1830, Svejstrup, Lyngå sogn
Anmeldt at Peder Pedersens søn Svend Pedersen 1 3/4 år var død uden noget til arv
-------------------------------------------------------------------------------
635, 123, 23 maj 1830, Svejstrup, Lyngå sogn
Gårdmand Mads Rasmussen anmeldte , at hans søster Karen Rasmusdatter, der tjente ham, var død uden børn. Hendes søskende arvede, men anmelder mente ikke der var større værdier
-------------------------------------------------------------------------------
636, 125, 30 juli 1830, Skjød sogn
Jacob Christensen anmeldte at hans datter Kirsten Marie Jacobsdatter var død 7 uger  og uden at efterlade sig noget til arv.
-------------------------------------------------------------------------------
637, 125, 12 august 1830, Granslev sogn
Jens Nielsen Skriver, død
Maren Jensdatter, enke
Han havde fået hjælp af fattigkassen, der skulle have forlods.
-------------------------------------------------------------------------------
638, 125, 30 august 1830, Laurbjerg sogn
Anders Bjerregaard anmeldte, at hans søn Anders Andersen 1 1/2 år var død uden noget til arv.
-------------------------------------------------------------------------------
639, 127, 22 december 1830, Knudstrup, Granslev sogn
Maren Rasmusdatter, død
Niels Jespersen, enkemand
Hendes barn:
Datter gift med husmand Michel Hansen i Laurbjerg
-------------------------------------------------------------------------------
640, 127, 30 december 1830, Værum sogn
Husmand Søren Christensen anmeldte at hans den 29 juli 1829 afdøde søn Christen Sørensen ikke efterlod væsentlige værdier til arv.
-------------------------------------------------------------------------------
641, 127, 20 januar 1831, Bidstrup, Granslev sogn
131, 8 april 1831
138, afskrift af fremlagt regnskab
Røgter Rasmus Sørensen, død
22, Skifteprotokoller 1831-1850 Skanderborg amt, Jens Jensen Sommer kvitterer for arv
Hans arvinger:
1) Broder husmand Peder Sørensen i Vitten
2) Broder husmand Anders Sørensen af Hadsten
3) Søster Kirsten Sørensdatter gift med husmand Anders Nielsen i Norring
4) Søster Mette Sørensdatter gift med Jens Jensen Sommer, gårdmand i Hornslet
5) Johanne Sørensdatter var gift med smeden Jens Sørensen i Trige, hun død og efterladt
5a) Søren Jensen, 26 år
5b) Anders Jensen 24 år
5c) Ane Jensdatter gift med Poul Sørensen i Trige
5d) Anne Kirstine Jensdatter, ugift
5e) Kirsten Jensdatter, ugift
-------------------------------------------------------------------------------
642, 129, 30 januar 1831, Knudstrup, Granslev sogn
Morten Jensen anmeldte at hans svigerfar fæstehusmand Hans Jensen i Knudstrup var død. Efterladerlader sig myndige arvinger, men ikke værdier over 40 Sølv
-------------------------------------------------------------------------------
643, 129, 7 februar 1831, Gerhartslyst, Løgstrup mark, Laurbjerg sogn
Tjenestekarl Anders Frandsen anmeldte at hans datter Maren Andersdatter var død 1/2 år gammel uden noget til arv.
-------------------------------------------------------------------------------
644, 129, 2 marts 1831, Haslund sogn
130, 24 marts 1831
8, 2 december 1831, Haslund sogn, Skifteprotokoller 1831-1850 Skanderborg amt
Ane Margrethe Laursdatter, død
Fæstegårdmand Jens Jensen Hvas
Deres børn:
Jens Jensen, 25 år
Ane Jensdatter
Karen Jensdatter
-------------------------------------------------------------------------------
645, 129, 22 marts 1831, Skjød sogn
Rasmus Kudsk kone Maren Sørensdatter anmeldte at hendes datter Kirstine Rasmusdatters uden for ægteskab avlede datter Ane Marie Pedersdatter 2 1/2 år gammel var død, uden at efterlade sig noget til moderen, der lever
-------------------------------------------------------------------------------
646, 131, 29 marts 1831, Granslev sogn
Anmeldt af skolelærer Christensen, at almisselem Birthe Christensdatter var død uden midler, der kunne dække fattigvæsenets udlæg
-------------------------------------------------------------------------------
647, 132, 28 april 1831, Knudstrup, Granslev sogn
132, 6 maj 1832
Enke Maren Jørgensdatter, død
Gårdfæster Ole Hansen, død
Deres børn:
Hans Olesen, 24 år
Maren Hansdatter (Olesdatter) gift med Michel Laursen i Houlbjerg
Ane Margrethe Hansdatter (Olesdatter), ugift
Maren Jørgensdatters broder Peder Jørgensen af Knudstrup
-------------------------------------------------------------------------------
648, 132, 28 april 1831, Pannerup, Trige sogn
134, 26 maj 1831,
Gårdfæster Niels Jensen, død
Ane Olesdatter, enke
Deres børn:
Jens Nielsen, 11 år,
Karen Nielsdatter, umyndig
Maren Nielsdatter, umyndig
-------------------------------------------------------------------------------
649, 133, 8 maj, 1831, Svejstrup, Lyngå sogn
Anmeldt at Christen Nielsens søn Niels Christensen 1 1/2 år var død uden midler til arv.
-------------------------------------------------------------------------------
650, 133, 18 maj 1831, Hasager, Skjød sogn
133, 19 maj 1833
137, 16 juni 1831
139, afskrift af obligation
10, 18 december 1831 i Skifteprotokoller 1831-1850 Skanderborg amt
16, Regnskab
Ugift røgter Peder Jensen, død
Hans arvinger:
Niels Jensen i True
Kirsten Jensdatter, ugift, i True
Mette Kirstine Jensdatter, ugift, i Randers
Marie Kirstine Jensdatter gift med møller Kassen i Wedelslund Mølle
Zidsel Jensdatter gift med Niels Pedersen af Borum
-------------------------------------------------------------------------------
651, 134, 29 maj, 1831, Torup, Skjød sogn
Jens Jensen anmeldte at Dorthe Nielsdatters uægte barn, 1 måned gamle søn Jens Jensen var død uden noget til arv.
-------------------------------------------------------------------------------
652, 136, 3 juni 1831, Stevnstrup, Grensten sogn
136, 3 juni 1831
Ane Ottesdatter, død
Niels Christensen Tambour, enke
Ingen livsarvinger, hendes arvinger:
Søster Maren Ottesdatter gift med Lars Pedersen i Stevnstrup
Søster Inger Marie Ottesdatter gift med Jens Pedersen i Tånum
Søster Inger Ottesdatter gift med Anders Jacobsen i Terp
Søster Johanne Ottesdatter gift med Las Lausten i Tånum
Søster Mette Ottesdatter gift med Jacob Christensen i Bjerregrav, begge døde og efterladt en søn Jens Jacobsen 22 år i Tånum
-------------------------------------------------------------------------------
653, 137, 8 juni 1831, Skjød sogn
Søren Nielsen, død
Søn fæstegårdmand Niels Sørensen
Sønnen skulle betale begravelsen og der var en aftægtskontrakt.
-------------------------------------------------------------------------------
654, 137, 17 juni 1831, Skjød sogn
138, 18 juni 1831
Sognefoged Jørgen Hansen anmeldte at tjenestekarl Rasmus Pedersen var død hos gårdfæsterenken Maren Madsdatter
-------------------------------------------------------------------------------
655, 138, 37 juni 1831, Stevnstrup, Grensten sogn
138, 1. Juli 1831
Ugift tjenestepige Ane Nielsdatter, død hos Søren Mogensen
Hendes arvinger:
Gårdmand Henrich Nielsen af Helstrup repræsenteret arvingerne, der, da værdierne var små, overlod til husbonden mod at han beskostede begravelsen.
-------------------------------------------------------------------------------
656, 138, 3 juli 1831, Granslev sogn
Fattiglem Kirsten Andersdatter, død
Hans Teglbræder, enke
Deres søn Rasmus Hansen i Granslev. Intet at arve og ikke andre børn nævnt
-------------------------------------------------------------------------------
657, 138, 8 august 1831, Stevnstrup, Grensten sogn
Sognefoged Peder Jensen anmeldte at hans datter Ane Kirstine Pedersdatter 3/4 år var død uden noget til arv
-------------------------------------------------------------------------------

Slut på denne protokolBidstrup gods
Skifteprotokol (Skanderborg amt)
1831-1850


658, 2, 24 september 1831, Houlbjerg sogn
6, 26 november 1831
7, 29 november 1831
13, afskrift af fremlagt brev fra Krogsgaard og fuldmaget
15, regnskab
Degn og skolelærer Hans Petersen, død
Birthe Jensdatter, enke
Hans børn med afdøde hustru Ane Marie Nielsdatter:
1) Elisabeth Hansdatter gift med Niels Christensen Handest, vognmand i Randers
2) Karen Hansdatter gift med gartner Schou i Liltved ved Gammel Estrup
3) Nicoline Hansdatter gift med Laurs Wærum
4) Ane Cathrine Hansdatter gift med degnen Chr Chr Poulsen i Harridslev, men hun død:
4a) Hans Christian Poulsen
Hans børn med afdøde Ane Kirstine Krogsgaard:
5) Maren Hansdatter, ugift, tjener i Randers
6) Else Marie Hansdatter, ugift, hjemme
7) Øllegaard Hansdatter, ugift, tjener i Laurbjerg præstegård
Hans børn med enken Birthe Jensdatter:
8) Jens Peter Hansen, 11 1/2 år, hjemme
-------------------------------------------------------------------------------
659, 3, 28 september 1831, Knudstrup, Granslev sogn
Ugift Ane Margrethe Olesdatter, død
Hun var efter anmeldelsen en søsterdatter til Peder Jørgensen.
Hun døde hos sin broder. Efterlod sig ikke børn.
Hendes arvinger var en myndig broder og en ugift søster
-------------------------------------------------------------------------------
660, 3, 7 oktober 1831, Laurbjerg sogn
Severin Møller anmeldte at hans datter Ellen Kathrine Møller var død uden at efterlade sig noget til arv.
-------------------------------------------------------------------------------
661, 3, 12 oktober 1831, Skjød sogn
5, 10 november 1831
11, 22 december 1831
Inger Jensdatter, død
Husmand Søren Frandsen, enke
Hendes arvinger:
1) Helbroder Michel Jensen, husmand i Laurbjerg
2) Halvbroder Rasmus Jensen, tjener på Favrskov
3) Helbroder Peder Jensen Trige, død
3a) søn Jens Pedersen, 25 år, tjener i Svejstrup
3b) datter Mette Marie Pedersdatter, ugift
3c) datter Maren Pedersdatter, ugift
4) halvbroder Peder Jensen, gårdmand i Vissing
5) halvbroder Gert Jensen i Svejstrup, død
5a) søn Jens Gertsen, 17 år
5b) datter Maren Cathrine Gertsdatter
5c) datter Ane Gertsdatter
6) halvsøster Maren Jensdatter gift med Christen Nielsen i Lindgaard
-------------------------------------------------------------------------------
662, 5, 18 oktober 1831, Laurbjerg sogn
Søren Carlsen anmeldte at hans datter Ane Sørensdatter var død uden noget til arv.
-------------------------------------------------------------------------------
663, 5, 7 november 1831, Knudstrup, Granslev sogn
Gårdmand Niels Nielsen anmeldte at hans datter Else Kirstine var død uden noget til arv.
-------------------------------------------------------------------------------
664, 5, 18 november 1831, Hvorslev præstegård, Hvorslev sogn
20, 10 marts 1832
24, 30 april 1832
28, 11 juli 1832
29-30 Regnskab over auktionsprovenu og brev fra afdødes stedfader
Ungkarl Christian Frederich Stalknecht, død
Tilsynsværge var kontorist Neusch af Frijsenborg
Afdødes stedfader F C Firchen til Dronninglund
Arvinger:
1) Moderen Gertrud Firchen på Dronninglund
2) Broder ?toldinspektør L Stalknecht i Maribo
3) broder guldsmed M Stalknecht i Horsens
4) broder rebslager K Stalknecht
5) broder Frederich Stalknecht i Stouby
6) søster Marie Stalknecht førhen gift med proprietær Schmidt som hun er skilt fra på grund af vanvittighed
7) søster Sophie Stalknecht gift med drejer Holst i Assens
8) søster Louise Stalknecht, død var gift med kontorist Neusch
8a) Johanne Sophie Neusch
8b) Kirstine Neusch
-------------------------------------------------------------------------------
665, 9, 7 december 1831, Knudstrup, Granslev sogn
Gårdfæsterenke Maren Jørgensdatter, død
Hendes børn:
Ane Margrethe Olesdatter, død under skiftet, der havde været et møde forud for dette møde den 7 december.
Hans Olesen, overtog fødegården
Olesdatter gift med Michel Laursen
-------------------------------------------------------------------------------
666, 10, 7 december 1831, Skjød sogn
14, afskrift af testamente, vidneafhøring og godkendelse af testamente
Ungkarl Rasmus Pedersen, død
Han havde oprettet testamente efter hvilket enken Maren Madsdatters børn skulle arve efter ham:
Ellen Kirstine Christensdatter
Ane Christensdatter
Mette Kirstine Christensdatter
Mads Christensen
Christen Christensen
Herudover skulle Maren Madsdatter arve.
Hendes børns formynder og fødte værge var gårdmand Erhardt Gregersen Hjelm
Afdøde var farbroder til Jørgen Hansen kone og Maren Madsdatter søster til Jørgens Hansens kone
-------------------------------------------------------------------------------
667, 10, 14 december 1831, Gerhardtslyst, (Løgstrup mark, Laurbjerg sogn)
Anders Frandsen anmeldte at hans søn Frands Andersen var død uden noget til arv.
-------------------------------------------------------------------------------
668, 10, 18 december 1831, Haslund sogn
17, 12 januar 1831, bevilling til uskiftet bo
Fæstegårdmand Søren Jensen Kjeldsen, død
Karen Pedersdatter, enke
Hun sad I uskiftet bo med deres børn
-------------------------------------------------------------------------------
669, 16, 29 december 1831, Skjød sogn
Anders Andersen, død
Zidsel Laursdatter, enke
Deres børn:
Laurs Andersen, 8 år
Anders Andersen, 6 år
Hans børn med afdøde Maren Nielsdatter:
Maren Andersdatter, ugift
Inger Marie Andersdatter, ugift
Lavværge Jens Erichsen af Skjød
-------------------------------------------------------------------------------
670, 18, 24 juni 1832, Svejstrup, Lyngå sogn
18, 18 februar 1832
19, 8 marts 1832
Fæstebonde Rasmus Pedersen, død
Karen Jensdatter, enke
Deres børn:
Peder Rasmussen, 20 år
Rasmus Rasmussen, 13 år
Andreas Rasmussen, 11 år
Søren Rasmussen, 4 år
Marie Cathrine Rasmusdatter, ugift
Ane Cathrine Rasmusdatter, ugift
Formynder var deres farbroder Jens Pedersen af Nygaard, lavværge var enkens svoger Christen Laursen i Lyngå
Døtrenes navne er ændret fra første til andet møde.
-------------------------------------------------------------------------------
671, 21, 20 marts 1832, Haslund sogn
21, 23 marts 1832
23, 6 april 1832
Fæsteenke Gjertrud Pedersdatter, død
Jens Madsen, død
Der var ikke ingen børn med Jens Madsen
Hendes børn med afdøde Peder Iversen
Iver Pedersen
Anders Pedersen
Jens Pedersen, vanvittig
Peder Pedersen
Ane Pedersdatter, ugift
Sønnerne alle over 25 år
Værge for Jens og Ane var Peder Smed i Haslund
-------------------------------------------------------------------------------
672, 23, 10 april 1832, Pannerup, Trige sogn
24, 18 april 1832
Maren Nielsdatter, død, 6 1/2 år
Arvinger
Moderen Ane Olesdatter
Broder Jens Nielsen
Søster Karen Nielsdatter
Faderen Niels Jensen, død
Stedfader Christen Sørensen
Efterlod ubetydelige klædningsstykker og arv efter faderen i Bidstrup Overformynderi
Hendes søskendes værge var gårdmand Niels Svendsen af Trige
-------------------------------------------------------------------------------
673, 24, 23 april 1832, Svejstrup, Lyngå sogn
Karen Nielsdatter, død
Hendes børn:
Gårdmand Peder Svendsen
-------------------------------------------------------------------------------
674, 25, 8 maj 1832, Knudstrup, Granslev sogn
25, 6 juni 1832
27, 21 juni 1832
Fæstegårdmand Hans Olesen, død
Karen Kirstine Rasmusdatter, enke
Deres barn
Ole Hansen, 1/4 år
-------------------------------------------------------------------------------
675, 25, 3 juni 1832, Skjød sogn
Søren Jensen anmeldte, at hans datter Ane Marie Sørensdatter 1 1/2 år var død uden noget til arv.
-------------------------------------------------------------------------------
676, 27, 11 juni 1832, Svejstrup, Lyngå sogn
Gårdmand Mads Rasmussen anmeldte, at hans datter Maren Madsdatter 22 1/2 år var død uden at efterlade sig noget til arv
-------------------------------------------------------------------------------
677, 27, 17 juni 1832, Haslund sogn
Niels Andersens datter Maren Nielsdatter, 4 år, død uden at efterlade noget til arv.
-------------------------------------------------------------------------------
678, 28, 27 juni 1832, Essendrup, Laurbjerg sogn
Gårdmand Morten Pedersens datter Ane Kirstine Mortensdatter, 14 år var død uden noget til arv.
-------------------------------------------------------------------------------
679, 31, 17 juli 1832, Torup, Skjød sogn
Jens Laursen anmeldte at hans datter Ane Margrethe Jensdatter, 1 år  var død uden noget til arv.
-------------------------------------------------------------------------------
680, 31, 18 juli 1832, Granslev sogn
Rasmus Teglbrænder anmeldte at hans fader, Hans Rasmussen var død og ikke efterlader sig noget til arv. Han havde fået understøttelse af fattigkassen
-------------------------------------------------------------------------------
681, 31, 12 august, 1832, Svejstrup, Lyngå sogn
32, 10 september 1832
35, 1 november 1832
36, 4 december 1832
Gårdfæsterenke Karen Jensdatter, død
Rasmus Pedersen, død
Deres børn
Peder Rasmussen, 21 1/2 år
Rasmus Rasmussen, 13 1/4 år
Andreas Rasmussen, 11 år
Søren Rasmussen, 4 år
Marie Rasmusdatter, 18 1/2 år
Ane Cathrine Rasmusdatter, 9 år
-------------------------------------------------------------------------------
682, 32, 24 august 1832, Svejstrup, Lyngå sogn
Christen Nielsens datter Marren Christensdatter, 1/2 dag død uden noget til arv.
-------------------------------------------------------------------------------
683, 32, 7 september 1832, Laurbjerg sogn
Søren Kudsks steddatter, Ane Marie Jensdatter anmeldte at hendes 3 uger gamle søn Jens Christensen var død uden noget til arv
-------------------------------------------------------------------------------
684, 32, 10 september, Stevnstrup, Grensten sogn
Gårdmand Søren Mogensen anmeldte at hans søn Michel Sørensen var død uden noget til arv.
-------------------------------------------------------------------------------
685, 35, 11 september 1832, Skjød sogn
Skolelærer Christensen anmeldte at hans datter, Christine, 3/4 år var død uden noget til arv
-------------------------------------------------------------------------------
686, 37, 24 december 1832, Hasager Skjød sogn
Gårdmand Jens Sørensen anmeldte at hans datter Karen Marie Jensdatter, 8 år, var død uden at efterlade sig noget til arv
-------------------------------------------------------------------------------
687, 37, 23 januar 1833, Granslev sogn
38, 23, januar 1833
40, 18 februar 1833
42, 1 marts 1833
44, 14 maj 1833
44, 10 juni 1833
Rasmus Nielen Roballe, død
Maren Rasmusdatter, enke
Hans arvinger:
1) Afdødes moder Maren Rasmusdatter, enke efter Niels Jensen, mødt ved søn Christen Nielsen
2) Broder Christen Nielsen I Granslev, myndig
3) Søster Ane Nielsdatter gift med Peder Svejstrup i Granslev
4) Søster Ane Marie Nielsdatter, gift med teglbrænder Rasmus Hanen
5) Søster Maren Nielsdatter gift med gårdmand Jens Nielsen i Granslev, men hun død
5a) Maren Jensdatter, ugift
5b) Kirsten Marie Jensdatter, ugift
-------------------------------------------------------------------------------
688, 40, 17 februar 1833, Laurbjerg sogn
41, 19 februar 1833
Ane Kirstine Andreasdatter, død
Fæstehusmand Jens Christensen Elgaard, enke
Ingen fællesbørn
Hendes børn af foregående ægteskab:
Niels Hansen i Hornsyld, Bjerre herred
Ane Margrethe Hansdatter gift med Rasmus Jensen, indsidder i Laurbjerg
Birgitte Hansdatter gift med Niels Pedersen i Vissing
Karen Hansdatter, ugift
-------------------------------------------------------------------------------
689, 43, 10. Marts 1833, Skjød sogn
Indsidder Anders Sørensen Pens, død hos Jens Erichsen
-------------------------------------------------------------------------------
690, 44, 12 marts 1833, Skjød sogn
Smed Jens Christensen anmeldte at hans datter Ane Kirstine Jensdatter , 8 uger var død uden noget til arv
-------------------------------------------------------------------------------
691, 44, 18 april 1833, Skjød sogn
Mads Rasmussen anmeldte at hans datter Kirsten Madsdattetr, 15 år var død uden at efterlade sig noget til arv
-------------------------------------------------------------------------------
692, 44, 23 april 1833, Haslund sogn
Peder Smed i Haslund anmeldte, at den vanvittige Jens Pedersen, som opholdt sig hos gårdmand Peder Pedersen Degn var død. Da Peder Pedersen Degn var selvejer skulle anmeldelsen ske til herredsfogeden.
-------------------------------------------------------------------------------
693, 44, 27 april 1833, Bægaard, Lyngå sogn
Gårdmand Niels Jensen anmeldte at hans søn, Jens Nielsen, 4 år var død uden noget til arv
-------------------------------------------------------------------------------
694, 44, 21 maj 1833, Granslev sogn
45, 19 juni 1833
47, 12 september 1833
Ane Pedersdatter, død
Fæstegårdmand Jens Nielsen, enke
Deres børn:
Niels Jensen, 4 1/2 år
Maren Jensdatter, 2 1/2 år
Formynder farbroder Niels Nielsen i Granslev
-------------------------------------------------------------------------------
695, 47, 24 juli 1833, Granslev
Enken Mette Nielsdatter anmeldte at hendes søn Anders Svendsen, 20 år var død uden efterladenskaber. Hans arvinger var alle myndige.
-------------------------------------------------------------------------------
696, 47, 11 august 1833, Helstrup sogn
Enken Else Thomasdatter, død
Laurs Smed, død
-------------------------------------------------------------------------------
697, 47, 24 august 1833, Haslund sogn
Peder Nielsen Raj anmeldte at hans datter Ane 1/2 år var død uden noget til arv
-------------------------------------------------------------------------------
698, 47, 2 september 1833, Granslev sogn
49, 1 oktober 1833
62, 14 marts 1834
73, 2 september 1834
Anmeldt at Niels Nielsen den yngre var død. Det var uvist om hans enke var frugtsommelig
Maren Andersdatter, enke, nu angivet at være frugtsommelig
Afdødes fader Niels Nielsen
Skolelærer Christensen var lavværge
Enken nedkom med en søn, der fik navnet Niels Nielsen
-------------------------------------------------------------------------------
699, 49, 13 september 1833, Haslund sogn
Gårdfæster Peder Rasmussen anmeldte at hans søn Niels, 14 dage var død uden noget til arv.
-------------------------------------------------------------------------------
700, 49, 30 september 1833, Granslev sogn
Søren Pedersen anmeldte at hans søn Peder 15 dage var død uden noget til arv.
-------------------------------------------------------------------------------
701, 51, 1 november 1833, Helstrup sogn
52, 2 december 1833
55, 17 januar 1834, bevilling til uskiftet bo
Fæstegårdmand Anders Nielsen, død
Maren Thomasdatter, enke
Deres børn:
Niels Andersen, 24 1/2 år
Thomas Andersen, 16 år
Rasmus Andersen, 6 1/2 år
Jens Andersen, 4 år
Jens Andersen, 1/4 år
Kirsten Andersdatter, 25 1/2 år
Ane Kirstine Andersdatter, 19 1/2 år
Johanne Andersdatter, 15 år
Marie Andersdatter, 9 1/2 år
Farbroder sognefoged Rasmus Nielsen
Lavværge Rasmus Laursen i Grensten
-------------------------------------------------------------------------------
702, 51, 12 november 1833, Laurbjerg sogn
Ane Christensdatter, død
Husmand Johan Jørgen Berendt, enke
Han ønskede at sidde i uskiftet bo
-------------------------------------------------------------------------------
703, 51, 15 november 1833, Granslev sogn
Gårdmand Niels Rasmussen Mølgyde anmeldte at hans datter Zidsel, 3 3/4 år var død uden noget til arv.
-------------------------------------------------------------------------------
704, 52, 20 november 1833, Essendrup, Laurbjerg sogn
Gårdmand Morten Pedersen anmeldte at hans svage datter Christiane 11 1/2 år var død uden noget til arv
-------------------------------------------------------------------------------
705, 53, 10 december 1833, Granslev Mølle, Granslev sogn
54, 10 januar 1834, bevilling til uskiftet bo
Ane Margrethe Madsdatter, død
Møller Jens Frederichsen, enke
-------------------------------------------------------------------------------
706, 53, 21 december 1833, Skjød sogn
Husmand Søren Frandsen anmeldte at søsterdatter Inger Sørensdatter, der tjener hos ham, hendes uægte søn Jens, 10 dage var død uden noget til arv.
-------------------------------------------------------------------------------
707, 53, 30 december 1833, Granslev sogn
Birthe Sørensdatter, død
Rasmus Sørensen, enke
Deres børn
En søn Johan Henrich Rasmussen, mindreårig og en datter, ugift
Enkemanden ønskede at sidde i uskiftet bo
-------------------------------------------------------------------------------
708, 56, 23, januar 1834, Granslev sogn
Hans Henrich Christensen anmeldte at hans datter Maren Kirstine Hansdatter, 3 år var død, uden noget til arv
-------------------------------------------------------------------------------
709, 56, 26 januar 1834, Tebbestrup, Haslund sogn
Maren Pedersdatter, død
Christen Sørensen, enke
Deres børn:
Peder Christensen
andre myndige børn.
Efter forevist skøde af 2 februar 1828 var alle værdier overdraget.
-------------------------------------------------------------------------------
710, 56, 28 januar 1834, Skjød sogn
Tjenestepige Kirsten Rasmusdatters uægte barn Rasmus Pedersen, 3 uger var død uden noget til arv.
-------------------------------------------------------------------------------
711, 56, 29 januar 1834, Bægaard, Lyngå sogn
56, 30 januar 1834
57, 26 februar 1834
68, 27 maj 1834
Gårdmand Niels Jensen, død
Inger Hansdatter, enke, lavværge Søren Madsen fra Vellev
Hans arvinger:
1) Broder Jens Jensen, gårdmand i Torup
2) Broder Rasmus Jensen, død
2a) Mette Rasmusdatter, ugift, i Torup
3) Søster Christiane Jensdatter gigft med gårdmand Christen Laursen i Lyngå
4) Søster Karen Jensdatter, var gift med Rasmus Pedersen i Storgaard i Svejstrup, begge døde
4a) Peder Rasmussen, 23 år
4b) Rasmus Rasmussen, 14 3/4 år
4c) Andreas Rasmussen, 12 1/2 år
4d) Søren Rasmussen, 6 1/2 år
4e) Marie Rasmusdatter gift med gårdmand Jens Christensen i Storgaard
4f) Ane Kathrine Rasmusdatter, ugift
-------------------------------------------------------------------------------
712, 56, 30 januar 1834, Granslev sogn
Niels Andersen Bødker anmeldte at hans datter Ane Kirstine 5 år var død uden noget til arv.
-------------------------------------------------------------------------------
713, 59, 3 marts 1834, Granslev Mølle, Granslev sogn
59, 4 marts 1834
62, 2 april 1834
71, 11 juli 1834
77, 16 december 1834
Møllefæster Jens Frederichsen, død
Ane Margrethe Madsdatter, død tidligere
Deres børn
Frederich Jensen, 21 år
Mads Jensen, 15 1/2 år
Johan Jensen, 13 år
Karen Jensdatter, ugift
Værge var deres farbroder Peder Frederichsen i Røde Mølle
-------------------------------------------------------------------------------
714, 61, 6 marts 1834, Skjød sogn
61, 7 marts 1834
66, 3 april 1834
70, 1 juli 1834
Ane Marie Madsdatter, død
Ole Sørensen Ginnerup, enke
Børn af tidligere ægteskab, ingen børn med Ole Sørensen Ginnerup
1) Mads Andersen, tjener på Søbygaard
2) Niels Andersen, 24 år
3) Maren Andersdatter, gift med Søren Jensen i Skjød
4) Kirsten Andersdatter, gift med Jens Aagaard i Farre, men hun død
4a) Anders Jensen, 13 år
-------------------------------------------------------------------------------
715, 68, 18 april 1834, Granslev sogn
80, 29 december 1834
Ungkarl Michel Michelsen, død
Hans arvinger:
Faderen Michel Jacobsen i Granslev
-------------------------------------------------------------------------------
716, 68, 24 april 1834, Skjød sogn
Jørgen Jensen anmeldte at hans søn Jens Christian var død 3 uger. Intet til arv.
-------------------------------------------------------------------------------
717, 69, 1 juni 1834, Granslev sogn
Peder Jørgensen anmeldte at hans datter Ane Malene, 10 år var død uden noget til arv.
-------------------------------------------------------------------------------
718, 69, 4 juni 1834, Granslev sogn
80, 29 december 1834
Niels Christensen, død
Søskende arver:
Broder M Christensen
Broder R Christensen
Søster, gift
-------------------------------------------------------------------------------
719, 70, 16 juni 1834, Laurbjerg sogn
Nicolai Jochumsen anmeldte at hans datter Nicoline 2 1/2 år var død uden noget til arv.
-------------------------------------------------------------------------------
719, 72, 23 juli 1834, Svejstrup, Lyngå sogn
Jens Svendsen anmeldte at hans søn Carl, 6 år var død uden noget til arv.
-------------------------------------------------------------------------------
720, 72, 29 juli 1834, Skjød sogn
Anmeldt at Niels Sørensen Bundgaards datter Mette Kathrine Nielsdatter, 12 dage var død
-------------------------------------------------------------------------------
721, 72, 5 august 1834, Helstrup sogn
72, 26 august 1834
75, 22 september 1834
Jens Pedersen Hesselberg, død
Ane Nielsdatter, enke
Deres børn:
3 børn, men bevilling til uskiftet bo, men hun skiftede hurtigt efter. Lavværge Møller Søren Olesen fra Hede Mølle.
Børnene:
Peder Jensen 16 3/4 år
Niels Jensen, 13 2/3 år
Maren Jensdatter, 5 3/4 år
-------------------------------------------------------------------------------
722, 72, 21 august 1834, Knudstrup, Granslev sogn
Niels Laursen anmeldte at hans datter Karen Hedevig Nielsdatter  var død uden noget til arv.
-------------------------------------------------------------------------------
723, 77, 29 september 1834, Granslev sogn
Husfæster og skovfoged, Mads Jensen, død
-------------------------------------------------------------------------------
724, 77, 8 oktober 1834, Knudstrup, Granslev sogn
Ole Hansen, 2 3/4 år død
Stedfader Peder Nielsen Bjerregaard
Han havde midler i Overformynderiet.
-------------------------------------------------------------------------------
725, 77, 12 november 1834, Laurbjerg sogn
Søren Carlsens søn Christen Sørensen, 6 uger var død uden noget til arv
-------------------------------------------------------------------------------
726, 77, 12 november 1834, Laurbjerg sogn
Marie Sophie Behrends, død, 30 år uden efterladenskab
Fader Johan Behrends
-------------------------------------------------------------------------------
727, 77, 3 december 1834, Laurbjerg sogn
Fattiglem Ane Jensdatter, død
-------------------------------------------------------------------------------
728, 81, 20 januar 1835, Skjød sogn
Gårdmand Peder Nielsen anmeldte at hans kone var nedkommet med en søn der levede 26 timer.
-------------------------------------------------------------------------------
729, 81, 16 februar 1835, Laurbjerg sogn
Tjenestepige Ane Margrethe, hendes uægte søn Johan Christian Christensen, 12 uger var død uden noget til arv.
-------------------------------------------------------------------------------
730, 81, 6 marts 1835, Skjød sogn
Sognefogeden Jørgen Hansen anmeldte at hans søn  Hans, 4 år var død, uden at efterlade noget til arv.
-------------------------------------------------------------------------------
731, 81, 23 marts 1835, Laurbjerg sogn
83, 22 april 1835
90. 11 september 1835
Søren Rasmussen Nedergaard, død
Maren Madsdatter, enke, lavværge gårdmand Christen Rasmussen Smed
Deres børn
Rasmus Sørensen, 24 1/2 år
Mads Sørensen, 24 1/2 år
Søren Sørensen, 17 3/3 år
Bodil Kirstine Sørensdatter, ugift, 35 år
Som kurator og værge Peder Jensen i Essendrup
-------------------------------------------------------------------------------
732, 81, 1 april 1835, Torup, Skjød sogn
81, 2 april 1835
85, 30 april 1835
88, 16 juni 1835
Maren Jensdatter, død
Gårdfæster Jens Jensen Møller, enke
Ingen børn eller søskende.
Arvinger:
På faderens side
1) farbroder Peder Laursen i Moesgaard, Lyngå sogn
På moderens side:
2) morbroder Peder Jensen i Haurum
3) moster Zidsel Jensdatter gift med gårdmand Peder Rasmussen i Hammel, men hun er død
3a) Rasmus Pedersen, gårdmand i Hammel
3b) Jens Pedersen, gårdmand i Hammel
3c) Christian Pedersen, på Flensted mark
3d) Maren Pedersdatter, gift med Peder Pedersen, gårdmand i Møgelby
3e) Birgitte Pedersdatter gift med Knud Mortensen, kusk hos Grevskabet på Frisenborg
3f) Ane Pedersdatter gift med Niels Jensen, urmand ved Frijsenborg
4) moster Maren Jensdatter gift med Søren Helbo, gårdmand i Sall, begge døde
4a) søn Jens Christensen, 21 år, tjener i Haurum
4b) datter Karen Marie Christensdatter, ugift, tjener i Hammel præstegård, morbroderen Pedersen blev formynder
-------------------------------------------------------------------------------
733, 82, 13 april 1835, Granslev sogn
Aftægtkone Mette Nielsdatter, død, havde nydt understøttelse af fattigvæsenet. Arvinger var myndige børn
-------------------------------------------------------------------------------
734, 84, 27 april 1835, Granslev sogn
84, 29 april 1835
Husfæster Niels Svendsen, død
Ane Kirstine Nielsdatter, enke
Hans arvinger:
Broder Rasmus Svendsen i Gjerning
Broder Søren Svendsen, tjener på Frisenborg
Broder Jens Svendsen, tjener i Røgen
Søster Ane Svendsdatter, enke
Brødrene var alle over 25 år
-------------------------------------------------------------------------------
735, 88, 18 maj 1835, Skjød sogn
Maren Nielsdatter, død
Aftægtsmand Jens Erichsen, enke
-------------------------------------------------------------------------------
736, 90, 10 september 1835, Granslev sogn
Aftægtskone Kirsten Mogensdatter, død
Hendes barn:
Datter gift med Niels Svendsen i Granslev
-------------------------------------------------------------------------------
737, 91, 10 oktober 1835, Væth, Ørum sogn
Husmand Peder Sørensen, død
Enke og 2 gifte døtre og 2 mænd i byen.
Anmeldt af Søren Sørensen
-------------------------------------------------------------------------------
738, 91, 13 oktober 1835, Skjød sogn
Pige Ane Kathrine Andersdatter, død
Arvinger en gift søster og 3 ugifte
-------------------------------------------------------------------------------
739, 91, 19 oktober 1835, Haslund sogn
Gårdfæster Rasmus Sørensen Bødker anmeldte at hans datter Margrethe, 3 uger var død uden noget til arv
-------------------------------------------------------------------------------
740, 91, 30 november 1835, Granslev sogn
91, 29 december 1835
96, 12 april 1836
Gårdfæster Thomas Thomassen, død
Else Jensdatter, enke
Deres barn:
Ane Kirstine Thomasdatter, ugift
Værge var hendes halvbroder gårdmand Niels Rasmusen i Værum
Lavværge var gårdmand Niels Nielsen i Rosenlund
En halvsøster Ane Dorthea Rasmusdatter, fik tillagt løn, da hun havde arbejdet gratis for moderen og stedfaderen i mere end 20 år
-------------------------------------------------------------------------------
741, 93, 5 januar 1836, Helstrup sogn
Anmeldt at gårdfæster Christen Christensens datter Maren, 13 måneder var død uden noget til arv
-------------------------------------------------------------------------------
742, 93, 5 januar 1836, Skjød sogn
Mette Kirstine Christensdatter, død
Jens Mogensen, enke
Deres børn:
En, søn, 28 år “der er noget sindsvag
Ugift datter
Man ønskede at sidde i uskiftet bo
-------------------------------------------------------------------------------
743, 94, 4 februar 1836, Knudstrup, Granslev sogn
Karen Lasdatter, død
Husmand Hans Væver, enke
Hendes arvinger:
Myndig søn
Datter gift med Jens Rasmussen
94, 13 februar 1836, Essendrup, Laurbjerg sogn
Gårdfæster Peder Jensen anmeldte at hans søn Jens Pedersen var død uden noget til arv.
-------------------------------------------------------------------------------
744, 94, 19 februar 1836, Grensten sogn
Christen Christensen anmeldte at gårdfæster Niels Jensens søn Jens Nielsen var død, uden at efterlade sig så meget at afgift skal svares.
-------------------------------------------------------------------------------
745, 94, 3 marts 1836, Haslund sogn
Anmeldt at Jens Sørensen, 25 år, en søn af afgangen fæster Søren Kjeldsen var død. Hans moder sad i uskiftet bo med hans efterlevende søskende, 2 myndige brødre og 2 gifte søstre.
-------------------------------------------------------------------------------
746, 94, 3 marts 1836, Skjød sogn
Skolelærer Christensen anmeldte at hans datter Ane Kirstine Sophie var død 3 uger gl uden at efterlade sig noget til arv,.
-------------------------------------------------------------------------------
747, 94, 9 marts 1836, Helstrup sogn
94, 12 marts 1836
97, 28 april 1836
Else Jensdatter, død
Jens Jensen, enke (Jens Jensen Olesen)
Deres barn
Ane Jensdatter, 2 år
Afdøde havde 2 umyndige børn, begge avlet uden for ægteskab før hendes giftemål.
Ane Dorthea Pedersdatter, 19 år
Jens Helstrup, 5 1/2 år
-------------------------------------------------------------------------------
748, 94, 10 marts 1836, Granslev sogn
Husmand Søren Nielsen, død
Hans arving er en gift søster i Væth
-------------------------------------------------------------------------------
749, 95, 16 marts 1836, Laurbjerg sogn
95, 17 marts 1836
122, 27 juni 1837
Ingeborg Marie Nysom, død
Peder Jensen Hammel, enke
Ingen børn, Hendes arvinger:
Søster Eva Nysom, der er gift med en gårdmand i Roum ved Hobro ved navn Niels Andersen
Desuden 2 brødre og 2 søstre, som enkemanden ikke kendte, men alle 4 var døde.
Boet udsat et år med henblik på, at arvinger meldte sig. Ingen arvinger meldte sig og boet sluttet 1837
-------------------------------------------------------------------------------
750, 97, 26 april 1836, Skjød sogn
Gert Jensen anmeldte at hans datter Margrethe , 5 uger var død uden noget til arv.
-------------------------------------------------------------------------------
751, 99, 20 juni 1836, Grensten sogn
100, 19 juli 1836
102, 30 september 1836
Gårdfæster Jørgen Rasmussen, død
Else Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Rasmus Jørgensen, 19 år
Rasmus Jørgensen, 16 år
Marianne Rasmusdatter, 12 år
Christen Rasmussen, 9 år
Farbroder Søren Rasmussen i Grensten
Enkens lavværge Christen Rasmusen af Grensten
Enken fik tilladelse til at side i uskiftet bo
-------------------------------------------------------------------------------
751, 99, 20 juni 1836, Skjød sogn
99, 18 juli 1836
102, afskrift af dokumenter
Aftægtsmand Søren Hansen, død
Else Andersdatter, enke
Hans børn af tidligere ægteskab:
Ane Sørensdatter, gift med aftægtsmand Jørgen Pedersen her på stedet
Mette Sørensdatter gift med vægter Christen Pedersen Holbek i Århus. Hun var ikke nævnt ved anmeldelsen.
Børn med enken:
Ane Kathrine Sørensdatter gift med snedker Jens Pedersen her på stedet
Ane Sørensdatter, ugift
Maren Sørensdatter, ugift
Svigersønner Jørgen Pedersen Jens Pedersen
Efterlader sig 2 gifte døtre og 2 ugifte. Enken ønskede at sidde i uskiftet bo.
-------------------------------------------------------------------------------
752, 99, 4 juli 1836, Haslund sogn
Gårdfæster Jens Sørensens søn Søren, 16 uger var død uden noget til arv.
-------------------------------------------------------------------------------
753, 99, 7 juli 1836, Grensten sogn
Anmeldt at husmand Niels Christensens datter Maren var død 1 år gl uden noget til arv.
-------------------------------------------------------------------------------
754, 102, 30 juli 1836, Skjød sogn
Aftægtsmand Michel Hansen, død
Anmeldt af sognefoged Jørgen Hansen, der havde en aftægtskontrakt med afdøde
-------------------------------------------------------------------------------
755, 103, 6 november 1836, Skjød sogn
103, 7 november 1836
104, 8 december 1836
106, 16 december 1836
108, 10 januar 1837
Ane Pedersdatter, død
Peder Laursen, enke
Første ægteskab:
Thomas Rasmussen, gårdmand i Skjød
Jens Rasmussen, 24 1/2 år
Peder Rasmussen, 22 år
Maren Rasmusdatter, ugift
Barn med enkemanden:
Karen Pedersdatter, 14 1/2 år
-------------------------------------------------------------------------------
755, 109, 13 januar 1837, Værum sogn
Husfæster Jesper Nielsen, død
Enken ønskede at sidde i uskiftet bo med deres 8 børn.
-------------------------------------------------------------------------------
756, 109, 26 januar 1837, Helstrup sogn
109, 30 januar 1837
111, 21 februar 1837
116, 14 april 1837
Maren Pedersdatter, død
Christen Olesen, enke
Deres barn:
Ole Christensen
Børn med afdøde Christen Rasmussen:
Rasmus Christensen, myndig
Peder Christensen, myndig, tjener i Tånum
Ellen Christensdatter gift med Niels Olesen i Hammershøj
Christiane Christensdatter, ugift
-------------------------------------------------------------------------------
757, 110, 2 februar 1837, Essendrup, Laurbjerg sogn
110, 6 februar 1837
110, 7 februar 1837
113, 2 marts 1837
115, 10 marts 1837
122, 30 juni 1837
Maren Pedersdatter, død
Morten Pedersen, død
Deres børn
Peder Mortensen, 21 år
Else Mortensdatter, 25 år
Agnete Mortensdatter, 22 år
Mette Marie Mortensdatter, 16 år
Kirsten Mortensdatter, 12 år
Marianne Mortensdatter, 7 år
Søren Svendsen af Svejstrup havde fået lovning på at overtage gården. Han blev gift med Agnete Mortensdatter
-------------------------------------------------------------------------------
758, 110, 1 februar 1837, Granslev sogn
Fattiglem Edel Amdisdatter, død
3 myndige børn
-------------------------------------------------------------------------------
759, 111, 18 februar 1837, Grensten sogn
125, Erklæring fra arvinger om størrelse af arv. Underskrevet af Jens Christensen og Anders Christensen.
Enke Johanne Christiansdatter, død
Gårdfæster Christen Andersen, død
-------------------------------------------------------------------------------
760, 115, 24 marts 1837, Skjød sogn
Tjenestekarl Jacob Jensen, død
Enken ville sidde i uskiftet bo
-------------------------------------------------------------------------------
761, 116, 7 april 1837, Granslev sogn
Birthe Michelsdatter, død
Husmand Peder Rasmussen, enke
Hun havde 2 myndige børn i nærheden
-------------------------------------------------------------------------------
762, 116, 8 april 1837. Augstruphuset, Granslev sogn
Skovfoged, Johan Carl Andreassen, død
Karen Melchiorsen, enke
Ingen livsarvinger. Der var oprettet testamente , hvorefter enken arver det hele.
-------------------------------------------------------------------------------
763, 116, 14 april 1837, Helstrup sogn
Fattiglem Maren Madsdatter, død
Hun havde fået understøttelse i mere end 30 år og ejer ingenting.
-------------------------------------------------------------------------------
764, 117, 17 april 1837, Hasager, Skjød sogn
117, 16 maj 1837, bevilling til Uskiftet bo
Gårdfæster Jens Sørensen, død
Ane Jensdatter, enke
Efterlader 3 børn
-------------------------------------------------------------------------------
765, 117, 21 april 1837, Skjød sogn
Aftægtskone Mette Jensdatter, død
Søn Niels Sørensen Bundgaard, der iht. Aftægtskontrakt over alle hendes ejendele
-------------------------------------------------------------------------------
766, 117, 1 maj 1837, Helstrup sogn
Anmeldt at Peder Laursens søn Laurs var død 3 uger gamme, uden noget til arv
-------------------------------------------------------------------------------
767, 117, 1 maj 1837, Skjød sogn
118, 30 maj 1837
Maren Jensdatter, død
Ole Sørensen Ginnerup, enke
Deres Børn:
Birthe Kirstine Olesdatter, 2 år
-------------------------------------------------------------------------------
768, 118, 29 maj 1837, Helstrup sogn
129, 28 december 1837
Karen Rasmusdatter, død
Rasmus Michelsen, enke
Deres børn:
Michel Rasmussen, 20 1/2 år
Christen Rasmussen, 12 år
Else Rasmussen, 19 år
De havde 3 børn. Rasmus Michelsen ønskede først at sidde i uskiftet bo
Farbroder Christen Michelsen I Randers
-------------------------------------------------------------------------------
769, 120, 5 juni 1837, Svejstrup, Lyngå sogn
120, 6 juni 1837
128, 13 oktober 1837
Gårdfæster Christen Nielsen, død
Ane Christensdatter, enke
Deres børn:
Ane Christensdatter, 12 år
Johanne Christensdatter, 10 år
Ane Marie Christensdatter, 3 år
Karen Christensdatter 1/2 år
Hans børn af tidligere ægteskab:
Øllegaard Christensdatter, ugift
Den ældste datters værge Henrich Jensen af Lyngå, født værge for de øvrige Niels Nielsen i Haldum.
-------------------------------------------------------------------------------
770, 121, 12 juni 1837, Skjød sogn
Karen Pedersdatter, død
Husmand Mads Andersen, enke
Efterlod 3 sønner og 1 datter
-------------------------------------------------------------------------------
771, 121, 12 juni 1837, Lopdrup, Skjød sogn
127, 12 september 1837
Gårdfæster Niels Jensen, død
Kirsten Jespersdatter, enke
Deres barn:
Jens Nielsen, 8 år
-------------------------------------------------------------------------------
772, 122, 20 juni 1837, Skjød sogn
122, 29 juni 1837, erklæring fra arvinger
Søren Frandsen, død
Anmeldt af Frands Sørensen, søn af en søster til afdøde
Erklæring af 24 juni 1837, underskrevet af: Peder Madsen, Anders Pedersen, Søren Sørensen, Frands Sørensen, Gert Jensen Karen Frandsdatter
-------------------------------------------------------------------------------
773, 123, 1 juli 1837, Skjød sogn
Gårdfæster Peder Nielsen anmeldte at hans søn Hans, 12 år var død uden noget til arv.
-------------------------------------------------------------------------------
774, 123, 11 juli 1837, Laurbjerg sogn
Søren Andersen Kudsk anmeldte at hans datter Ane, 14 år var død uden noget til arv.
-------------------------------------------------------------------------------
775, 125, 22 juli 1837, Helstrup sogn
Anmeldt at pigen Ane Christensdatters barn Christen 1 år var død uden noget til arv.
-------------------------------------------------------------------------------
776, 125, 13 august 1837, Skjød sogn
125, 17 august 1837
130-131, testamente afskrevet
141, 25 oktober 1838
142, Attest fra Skorup 22 oktober 1838 og Sct Mortens sog Randers 23 oktober 1838 + regnskab
144, 8 november  1838
158, kvittering for modtagen arv
Husmand Mads Lassen, død.
Maren Nielsdatter, død
Efter testamente fra 1815 bliver efterladenskaber at denne mellem hans og tidligere afdøde ægtefælle at dele mellem deres arvinger. Se testamente Fol 130
Mandens arvinger:
1)Halvbroder Jens Lassens børn
1a) Hans Henrich Jensen, død
1aa) Jens Hansen, 25 år
1ab) Maren Hansdatter gift med teglbræder Claus Jacobsen ved Frijsenborg teglværk
1ac) Ane Hansdatter, ugift, hos moderen i Lading
1b) Las Jensen, skovfoged i Rottenborg, Glæsborg
1c) Andreas Jensen, husmand i Skjød
1d) Peder Jensen, gårdmand i Lyngå
1e) Niels Jensen, skovfoged på Boller Gods
1f) Karen Jensdatter, gift med Michel Pedersen i Skjød
2) Mette Lassdatter, død i Vellev uden livsarvinger, attest fol 145 Gift med Thøger Sørensen
3) Halvsøster Else Marie Lassdatter, ukendt opholdssted
4) Helsøster Maren Larsdatter, død
4a) Laurs Møller i Randers
Herudover skulle der være 2 brødre og 3 søstre
Konens arvinger:
1) Broder? Ukendt
2) Søster? Ukendt
Arven efter konen gik i Kronens kasse
-------------------------------------------------------------------------------
777, 125, 13 august 1837, Laurbjerg sogn
Søren Kudsk anmeldte at hans søn Niels var død uden noget til arv.
-------------------------------------------------------------------------------
778, 127, 26 august 1837, Rosenlund, Granslev sogn
Michel Pedersen anmeldte at hans datters datter Karen Marie Hansen, 5 uger var død uden noget til arv.
-------------------------------------------------------------------------------
779, 128, 14 september 1837, Granslev sogn
128, 16 december 1837, erklæring
Aftægtsmand Michel Jacobsen, død
Erklæringen er underskrevet af Jacob Michelsen og Søren Michelsen
-------------------------------------------------------------------------------
780, 128, 18 september 1837, Granslev sogn
Enke Ane Jensdatter, død
Gårdmand Niels Jørgensen, død
4 myndige børn
-------------------------------------------------------------------------------
781, 132, 11 januar 1838, Helstrup sogn
Enke og fattiglem Maren Jensdatter, død
Laurs Nielsen, død
Der var myndige børn, men hun havde i mange år modtaget fattighjælp og efterlod sig intet.
-------------------------------------------------------------------------------
782, 132, 28 januar 1838, Helstrup sogn
132, 6 marts 1838
139, 18 juli 1838
Peder Nielsen Rødding, død
Mette Nielsdatter, enke
Ingen børn
Enken havde 2 børn fra ægteskab med afdøde Jens Andersen
Enken havde også en datter Hedevig Thomasdatter.
Endvidere nævnes en datters datter Mette Kathrine Lasdatter
-------------------------------------------------------------------------------
783, 132, 10 februar 1838, Bidstrup, Granslev sogn
132, 14 februar 1838, erklæring
Gammel tjenestepige Margrethe Sørensdatter, død. Arving skulle være en datter der er gift med en mand i Voldby - Datteren nævnt i erklæring og hedder Inger Pedersdatter og gift med Peder Christiansen, der fik udleveret afdødes ejendele.
-------------------------------------------------------------------------------
784, 132, 24 februar 1838, Haslund sogn
Niels Andersen anmeldte at hans søn Jens Nielsen, 1 år 7 måneder var død, uden noget til arv
-------------------------------------------------------------------------------
785, 134, 16 marts 1838, Skjød sogn
Jørgen Pedersen Smed, død
Enke
Deres børn:
Peder Jørgensen + 4 andre + datter
-------------------------------------------------------------------------------
786, 134, 20 marts 1838, Skjød sogn
Aftægtsmand Jens Erichsen, død
Datter gift med Jens Sørensen
-------------------------------------------------------------------------------
787, 134, 7 april 1838, Værum sogn
134, 22 april 1838, Testamente godkendt
Husmand Søren Christensen, død
Mette Mogensdatter, enke
Ingen livsarvinger
Hans arvinger:
Søster, enke i Værum, søster død, hendes 3 børn
Brodersøn
Længstlevende arver det hele, efter længstlevende deles mellem begges arvinger
-------------------------------------------------------------------------------
788, 134, 7 april 1838, Skjød sogn
Enke Margrethe Sørensdatter, død
Christian Peitersen, død
Hendes arvinger er 2 myndige sønner
-------------------------------------------------------------------------------
789, 134, 25 april 1838, Granslev sogn
Aftægtskone Maren Rasmusdatter, død
Hendes midler tilfaldt gårdens besidder Anders Mølgyde efter aftægtkontrakt af 19 oktober 1812.
-------------------------------------------------------------------------------
790, 134, 26 april 1838, Lopdrup, Skjød sogn
Maren Madsdatter, død
Aftægtsmand Jesper Sørensen, enke
Midler tilfalder efter aftægtskontrakt gården besidder. Afdødes arvinger er 3 døtre.
-------------------------------------------------------------------------------
791, 134, 27 april 1838, Laurbjerg sogn
Anmeldt at smed Severin Møllers datter Jensine Møller, 9 år var død uden noget til arv.
-------------------------------------------------------------------------------
792, 134, 6 maj 1838, Knudstrup, Granslev sogn
146, 8 november 1838
146, 10 november 1838
149, 20 november 1838
153, Gavebrev, afskrift
153, 20 februar 1839
156, 20 marts 1839 - afgørelse i arvestriden og auktionsregnskab
162, 26 juni 1839
166, 26 september 1839
166, 23 oktober 1839
170, 13 december 1839
171-172, afskrift af fremlagte dokumenter
Husmand Morten Jensen, død
Maren Hansdatter, enke, nu død
Ingen børn
Testamente oprettet 1836
Hendes arvinger:
Søster Karen Hansdatter gift med husmand Anders Post i Knudstrup
Søster Zidsel Hansdatter, enke i Sall efter Jens Jensen Hvid
Søster Karen Hansdatter, enke i Enslev efter Niels Winther
Søster Mette Hansdatter gift med Søren Stenhugger i Galten (Nørre)
Søster Margrethe Hansdatter gift med Anders PedersenTvede i Galten (Nørre)
(Ane) Margrethe Hansdatter var først gift med Anders Wognsen- fremgår af gældsbrev, fremlagt i boet fol 148
Morten Jensens arvinger skulle have et beløb, hvilket beløb Simon Jensen i Svejstrup Skovhus kvitterer for 7 november 1838 men der opstod uenighed mellem de 2 arvegrupper fol 153-155 og 166
Hans arvinger var:
1) Broder Simon Jensen, skovfoged i Svejstrup
2) Broder Peder Jensen i Langå
3) Broder Jens Jensen, skolelærer i Hørslevbole, Framlev sogn
4) Søster Ane Jensdatter, der er død
4a) Ane Marie Jensdatter, ugift i Lyngå
4b) Maren Jensdatter gift med Niels Hansen på Skjød hede
-------------------------------------------------------------------------------
793, 134, 26 maj 1838, Laurbjerg sogn
Husmand Nicolaj Jochumsen, død
Enke og 3 fælles børn
-------------------------------------------------------------------------------
794, 135, 28 maj 1838, Skjød sogn
135, 29 maj 1838
136, 11 juli 1838
Gårdfæster Søren Nielsen Snedker, død
Ane Laursdatter, enke
Deres børn:
Laurs Sørensen, 27 år
Jens Sørensen, 24 1/2 år
Søren Sørensen, 22 1/4 år
Peder Sørensen, 19 år
Niels Sørensen, 16 1/2 år
Severin Sørensen, 13 1/2 år
Mette Sørensdatter, ugift
Johanne Sørensdatter, gift med Jens Pedersen Aagaard i Sall
Morbroder Christen Laursen i Lyngå
Af tidligere ægteskab:
Niels Sørensen
Morbroder Christen Laursen i Lyngå
-------------------------------------------------------------------------------
795, 135, 28 maj 1838, Stevnstrup, Grensten sogn
136, 30 maj 1838
163, 16 juli 1839
Husmand Jens Jensen død
Ane Rasmusdatter, enke
Ingen børn. Enken mente ikke der var noget familie
-------------------------------------------------------------------------------
796, 136, 3 juni 1838, Knudstrup, Granslev sogn
Ellen Nielsdatter, død
Søn Niels Nielsen overtager mod at betale begravelsen
-------------------------------------------------------------------------------
797, 136, 5 juni 1838, Skjød sogn
Gårdmand Ole Sørensen Ginnerup anmeldte at hans datter Birthe Kirstine var død uden noget til arv.
-------------------------------------------------------------------------------
798, 136, 8 juni 1838, Skjød sogn
Ungkarl Jens Michelsen, død
Faderen Michel Pedersen, der arver
-------------------------------------------------------------------------------
799, 136, 4 juli 1838, Skjød sogn
Gårdfæster Jens Sørensens søn Jens 3/4 år var død uden noget til arv
-------------------------------------------------------------------------------
800, 140, 20 august 1838, Granslev, død
151, 23 november 1838
Gårdfæster Søren Michelsen, død
Kirsten Sørensdatter, enke
Ingen børn.
Der var udarbejdet testamente af 7 juni, men det var endnu ikke konfirmeret. Blev konfirmeret.
Hans arvinger:
Jacob Michelsen i Værum
Jens Michelsen i Hammel
Peder Michelsen i Vitten
Peder Michelsen i Sahl
Christen Michelsen I Værum
Karen Michelsdatter gift med Mogens Jensen i Amstrup
Elle Michelsdatter gift med Niels Jensen i Granslev
Kvitterede for modtagelsen af deres arveandel
-------------------------------------------------------------------------------
801, 141, 28 september 1838, Væth, Ørum sogn
144, 30 oktober 1838
Kirsten Jensdatter, død
Gårdfæster Søren Pedersen, enke
6 fælles børn
Bevilling til uskiftet bo
-------------------------------------------------------------------------------
802, 143, 25 oktober 1838, Grensten sogn
143, 26 oktober 1838
152, 5 december 1838
Gårdfæster Jens Jensen Bjerregaard, død
Malene Pedersdatter, enke
Deres børn:
Margrethe Jensdatter, 16 år
Peder Jensen, 13 år
Maren Jensdatter, 9 år
Kirsten Marie Jensdatter, 6 år
Bodil Jensdatter, 4 år
Jens Jensen, 1 1/2 år
Barn af tidligere ægteskab:
Jens Jensen, myndig
-------------------------------------------------------------------------------
803, 151, 28 november 1838, Skjød sogn
Jens Laursen anmeldte at hans søn Laurs, nogle uger gl var død uden noget til arv.
-------------------------------------------------------------------------------
804, 153, 19 december 1838, Skjød sogn
Skolelærer Christensen anmeldte at hans datter Ane Sophie  Christensen, 1 år var død uden noget til arv.
-------------------------------------------------------------------------------
805, 153, 7 januar 1839, Svejstrup, Lyngå sogn
Gårdmand Peder Svendsen anmeldte, at hans datter Mette Kirstine 1 år, var død uden noget til arv.
-------------------------------------------------------------------------------
806, 153, 18 januar 1839, Skjød sogn
Jens Mogensen, død
Svigersøn Jens Laursen oplyste, at afdøde var fattig og ikke efterlod sig tilstrækkeligt til at dække udgifterne til begravelsen.
-------------------------------------------------------------------------------
807, 153, 9 februar 1839, Haslund sogn
Anmeldt at skovfoged Rasmus Pedersens søn Peder, 2 år var død, uden noget til arv.
-------------------------------------------------------------------------------
808, 156, 5 marts 1839, Svejstrup, Lyngå sogn
Mads Smed anmeldte, at der hos ham var død en gammel pige Else Pedersdatter, der nød understøttelse fra Værum sogn, hvis fattigvæsen skal have hendes efterladenskaber.
-------------------------------------------------------------------------------
809, 156, 11 marts 1839, Knudstrup, Granslev sogn
Hans Rasmussen, død
Hans arvinger:
Datter gift med Jens Rasmussen i
Søn i Haldum
Han havde nydt understøttelse af fattigvæsenet, så der blev ingen arv.
-------------------------------------------------------------------------------
810, 158, 24 marts 1839, Skjød sogn
Søren Jensen anmeldte at hans datter Birthe Marie 2 år var død uden noget til arv
-------------------------------------------------------------------------------
811, 158, 11 april 1839, Skjød sogn
Maren Kirstine Pedersdatter, tjenestepige i Skjød var død. Hendes fader Peder Sørensen i Hasager? var arving
-------------------------------------------------------------------------------
812, 158, 11 april 1839, Granslev sogn
Anmeldt at Peder Svejstrups datter Karen Marie Pedersdatter, 13 år var død uden noget til arv.
-------------------------------------------------------------------------------
813, 158, 14 april 1839, Bidstrup Brohus, Laurbjerg sogn
168, 11 december 1839 (skifte af uskiftede bo)
Margrethe Nielsdatter, død
Murermester Didrik Wanscher, enke
2 fællesbørn, sønner:
Geerhardt Didriksen, 23 1/2 år
Christen Didriksen, 15 1/2 år
Hendes søn uden for ægteskab, Niels Mogensen, der gav lov til uskiftet bo
-------------------------------------------------------------------------------
814, 158, 26 april 1839, Granslev sogn
159, 27 april 1839
164, 13 august 1839
Enke Birgitte Elisabeth Christensen, død
Mads Jensen, død
Deres børn:
Else Madsdatter, 34 år, ugift
Maren Madsdatter, 30 år, ugift
Enken havde siddet i uskiftet bo, og sønnerne, Jens Madsen den ældre og Jens Madsen den yngre, Anders Madsen af Mads Jensens tidligere ægteskab med Else Jensdatter, havde givet samtykke og var fyldesgjort for arv efter faderen, (fol 165)
-------------------------------------------------------------------------------
815, 158, 30 april 1839, Torup, Skjød sogn
158, 30 april 1839
160, 8 maj 1839
173, 13 januar 1840
183, 10 juli 1840
Jens Jensen Møller anmeldte, at hans plejedatter (broderdatter)  Mette Rasmusdatter, 15 1/2 år var død. Hun var født i Skjød og datter af Rasmus Jensen og Zidsel Jørgensdatter, der begge var døde. Der blev holdt auktion over hendes ejendele.
Hendes arvinger, faderens søskende
1) Broder Jens Jensen, gårdmand i Torup
2) Søster Christiane Jensdatter, gift med Christen Laursen i Lyngå
3) Søster Karen Jensdatter gift med gårdmand Rasmus Pedersen i Storgaard, hun død
3a) Peder Rasmussen, i København
3b) Rasmus Rasmussen, 20 år
3c) Andreas Rasmussen, 17 1/2 år
3d) Søren Rasmussen, 11 3/4 år
3e) Marie Rasmusdatter gift med gårdfæster Jens Christensen i Storgaard
3f) Ane Kathrine Rasmusdatter, ugift
Hendes arvinger, moderens søskende:
Broder Jens Jørgensen, gårdmand i Skjød
Broder Anders Jørgensen, gårdmand i Ølst
-------------------------------------------------------------------------------
816, 158, 30 april 1839, Granslev sogn
Skolelærer Christensen anmeldte, at hans datter Caroline Marie Christensen var død 2 dage.
-------------------------------------------------------------------------------
817, 160, 2 maj 1839, Bidstrup Brohus, Laurbjerg sogn
Snedker Søren Jensen anmeldte, at hans datter Ane Sørensdatter 7 uger var død uden noget til arv.
-------------------------------------------------------------------------------
818, 161, 14 maj 1839, Granslev sogn
161, 12 juni 1839
167, 20 november 1839
Sognefoged og gårdfæster Rasmus Christensen, død
Helle Nielsdatter, enke
Deres barn:
Niels Christian Rasmussen, 17 3/4 år
Formynder var farbroderen skolelærer Christensen
-------------------------------------------------------------------------------
819, 161, 24 maj 1839, Torup, Skjød sogn
Gårdmand Jens Laursen anmeldte, at hans datter Jensine 4 år var død, uden noget til arv.
-------------------------------------------------------------------------------
820, 162, 25 juni 1838, Haslund sogn
Gårdmand Peder Nielsen Rai anmeldte, at hans søn Peder 14 dage, var død uden noget til arv.
-------------------------------------------------------------------------------
821, 163, 11 juli 1839, Skjød sogn
Ane Katrine Jensdatter, 14 år, død
Steddatter af skolelærer Christensen i Skjød, efterlader sig ikke tilstrækkeligt til at dække udgifter til begravelsen.
-------------------------------------------------------------------------------
822, 166, 21 oktober 1839, Torup, Skjød sogn
Jens Jensen anmeldte at hans søn Rasmus 8 måneder var død uden noget til arv.
-------------------------------------------------------------------------------
823, 167, 2 november 1839, Skjød sogn
Husfæster Michel Pedersen, død
Karen Jensdatter, enke
Deres børn:
Myndig søn, en datter gift med Jens Winderslev, 2 ugifte døtre
Enken ønskede at sidde i uskiftet bo
-------------------------------------------------------------------------------
824, 167, 8 november 1839, Helstrup sogn
175, 13 februar 1840
Karen Marie Andersdatter, død
Rasmus Michelsen, enke
Deres børn:
Johanne Kathrine Rasmusdatter 1 år.
Rasmus Michelsen ønskede at sidde i uskiftet bo, men skiftede hurtigt efter.
Farbroder Christen Michelsen I Randers
-------------------------------------------------------------------------------
825, 168, 9 december 1839, Granslev Mølle, Granslev sogn
Møller Frederik Jensen anmeldte, at hans søn Peder Møller, 18 uger var død uden noget til arv.
-------------------------------------------------------------------------------
826, 172, 9 januar 1840, Granslev sogn
Enke Ane Jensdatter, død
Søren Nielsen Thybo, død
Deres børn:
Niels Thybo
-------------------------------------------------------------------------------
827, 173, 11 januar 1840, Granslev sogn
Skovfoged Niels Rasmussen anmeldte at hans søn Rasmus Nielsen 2 dage, var død uden noget til arv
-------------------------------------------------------------------------------
828, 174, 25 januar 1840, Karmark, Laurbjerg sogn
Gårdmand Niels Nielsen anmeldte, at hans søn Niels Nielsen 3 3/4 år var død uden noget til arv.
-------------------------------------------------------------------------------
829, 174, 26 januar 1840, Grensten sogn
174, 27 januar 1840
179, 25 marts 1840
Malene Pedersdatter, død
Ole Madsen, enke
Hens børn med afgang Jens Jensen Bjerregaard:
Margrethe Jensdatter, 17 1/4 år
Peder Jensen, 14 år
Maren Jensdatter, 10 år
Kirsten Marie Jensdatter, 7 år
Bodil Jensdatter, 4 år
Jens Jensen, 3 år
-------------------------------------------------------------------------------
830, 175, 10 februar 1840, Helstrup sogn
177, 10 marts 1840
180, 25 marts 1840
Kirsten Christensdatter, død
Gårdfæster Peder Laursen, enke
Deres barn:
Christen Pedersen, 1 3/4 år
Ellen Marie Pedersdatter, 5 3/4 år
Formynder var børnenes farbror Rasmus Laursen i Grensten
Peder Laursens søster Malene Laursdatter havde arvede ting stående i boet
-------------------------------------------------------------------------------
831, 177, 28 februar 1840, Skjød sogn
Enke Margrethe Nielsdatter, død
Anders Krogh, død
Deres børn:
3 myndige sønner og en gift søster og afdød søns barn
Arvinger havde forlængst delt, så der var ikke noget at skifte.
-------------------------------------------------------------------------------
832, 181, 2 april 1840, Knudstrup, Granslev sogn
Husmand Jens Rasmussen anmeldte at hans søn Niels Jensen, 1 1/2 år var død uden noget til arv.
-------------------------------------------------------------------------------
833, 181, 22 april 1840, Granslev sogn
Michel Andersen, død,
Afdøde var gårdmand Anders Pedersens morbroder, der opholdt sig hos Anders Pedersen.
Øvrige arvinger var 2 søskende - en broder og en søster, der begge er myndige og gifte.
Aftægtskontrakt  at 1832
-------------------------------------------------------------------------------
834, 181, 28 april 1840, Grensten sogn
181, 29 april 1840
190, 18 november 1840
Gårdfæster Niels Jensen, død
Marianne Jensdatter, enke
Hans børn af tidligere ægteskab:
Jørgen Nielsen, 23 år
Christian Nielsen, 20 år
Ane Nielsdatter, 27 år
Hans børn med enken:
Kirsten Nielsdatter, 19 år
Ane Nielsdatter, 16 år
Maren Nielsdatter, 13 år
Karen Nielsdatter, 11 år
Jens Nielsen, 9 år
-------------------------------------------------------------------------------
835, 182, 19 maj 1840, Pannerup Trige sogn
Tjenestepige Johanne Jensdatter, død
Hendes arvinger:
Moderen Maren Kirstine Sørensdatter, tjenende i Røde Mølle ved Lisbjerg
Halvbroder, der er umyndig
-------------------------------------------------------------------------------
836, 183, 22 maj 1840, Knudstrup, Granslev sogn
Niels Fisker anmeldte at hans datter Inger Nielsdatter var nedkommen med et barn som døde 2 dage efter uden at være døbt
-------------------------------------------------------------------------------
837, 183, 24 maj 1840, Helstrup sogn
Christen Poulsens datter Margrethe 1 1/2 år var død uden noget til arv.
-------------------------------------------------------------------------------
838, 183, 4 juni 1840, Haslund sogn
Peder Nielsen Rai anmeldte, at hans Peder 19 dage var død uden noget til arv.
-------------------------------------------------------------------------------
839, 183, 1 juli 1840, Skjød sogn
Maren Michelsdatter, død
Murermester Jens Christensen Winderslev, enkemand
Deres barn
Christine Jensen, 5 år
Formynder var hendes morbroder Peder Michelsen i Foldby
-------------------------------------------------------------------------------
840, 183, 6 juli 1840, Torup, Skjød sogn
186, 4 august 1840
188, 17 september 1840
Gårdfæster Jens Jensen Møller, død
Kirsten Sørensdatter, enke
Deres barn:
Jens Jensen, 4 år
-------------------------------------------------------------------------------
841, 188, 11 august 1840, Granslev sogn
Anmeldt at husmand Rasmus Hansens datter Maren, 10 år var død uden noget til arv.
-------------------------------------------------------------------------------
842, 189, 25 oktober 1840, Essendrup, Laurbjerg sogn
192, 23 november 1840
197, 22 december 1840
Bodil Nielsdatter, død
Gårdfæster Peder Jensen, enke
Deres børn:
Ane Marie Pedersen, 3 år
Ane Pedersen, 8 måneder
Formynder Niels Nielsen i Karmark, da deres morbroder var Jens Nielsen i Sølvsten var forhindret
Formynder blev deres farbroder Christen Jensen af Tebbestrup
-------------------------------------------------------------------------------
843, 189, 14 november 1840, Galten sogn (Nørre)
194, 3 december 1840
Kirsten Jensdatter, død
Gårdfæster Peder Jensen
Deres børn:
Jens Pedersen, 10 1/2 år
Johanne Pedersdatter, 8 år
Jens Pedersen Krog, 6 1/2 år
Peder Pedersen, 4 år
Ane Pedersdatter, 2 år
Niels Pedersen 1/4 år
Formynder var deres morbroder gårdmand Niels Jensen
-------------------------------------------------------------------------------
844, 189, 14 november 1840, Skjød sogn
191, 19 november 1840
Maren Rasmusdatter, død
Peder Andersen, enke
Hun efterlod 2 børn fra før ægteskab med  Peder Andersen:
Niels Hansen, 24 år
Karen Nielsdatter, 19 år
-------------------------------------------------------------------------------
845, 197, 12 december 1840, Knudstrup, Granslev sogn
198, 12 januar 1841
200, 7 juni 1841
Sophie Sørensdatter, død
Gårdmand Niels Nielsen Molbo
Deres børn:
Niels Nielsen, 20 år
Ellen Nielsdatter, 24 år
Ane Nielsdatter, 23 år
Kirsten Marie Nielsdatter, 21 1/2 år
Formynder var deres morbroder Niels Rasmussen Bægaard
-------------------------------------------------------------------------------
846, 197, 22 december 1840, Essendrup, Laurbjerg sogn
Gårdmand Peder Jensen anmeldte at hans datter Ane Pedersen 8 måneder var død uden noget til arv.
-------------------------------------------------------------------------------
847, 197, 23 december 1840, Helstrup sogn
Margrethe Rasmusdatter, død
Peder Christensen, enke
Ingen børn
Hendes arvinger, var: Jens Rasmussen og enken efter Jens Smed i Lyngå Ane Rasmusdatter. De gav afkald på skifte, da de modtog et beløb af enkemanden
-------------------------------------------------------------------------------
848, 198, 31 december 1840, Laurbjerg sogn
Nicolai Jochumsen s enke anmeldte, at hendes datter Ane Marie Larsmine, 7 år var død uden noget til arv.
-------------------------------------------------------------------------------
849, 199, 17 januar 184, Haslund sogn
Peder Thomassen anmeldte at hans datter Karen 2 1/2 år var død uden noget til arv.
-------------------------------------------------------------------------------
850, 199, 2 februar 1841, Laurbjerg sogn
Fattiglem Hans Behrends, ø. Han ejede ikke noget
-------------------------------------------------------------------------------
851, 199, 19 februar 1841, Granslev sogn
201, 9 juli 1841
Enke Maren Nielsdatter, død
Niels Christensen, død af Enslev (Vellev sogn)
Deres barn:
En datter gift med Niels Rasmussen Mølgyde
De arvede det hele, men datteren navn er ikke nævnt
-------------------------------------------------------------------------------
852, 199, 24 februar 1841, Skjød sogn
Husfæster Andreas Jensen, død
Else Pedersdatter, enke
Deres barn:
Datter, 16 år
Enken ønskede at sidde i uskiftet bo
-------------------------------------------------------------------------------
853, 199, 1 marts 1841, Voer Mølle, Granslev sogn
199, 2 marts 1841
Opholdsmand Rasmus Christensen Kondrup, død, 92 år
Hans Børn:
Margrethe Kondrup, enke efter fæster Hans Henrich Jespersen i Voer Mølle
Andrea Kondrup, der er enke efter skibskaptajn Blom, er i Norge
Hans Kondrup, snedker i Hamborg
Susanne Kondrup gift med forvalter Knudsen ved et savværk i Norge
Christence Kondrup gift med skomager Schmidt  i Mariager
Peder Christian Kondrup former i Skive
Søren Christian Kondrup, ugift, bor i Norge
Kathrine Kondrup, 40 år, ugift opholder sig i Norge
Afdøde havde været i møllen i 14 år. Han ejede intet af værdi
-------------------------------------------------------------------------------
854, 200, 6 marts 1841, Granslev sogn
Enke Ane Elisabeth Jensdatter, død
Rasmus Nielsen, død
Hendes arvinger er 14 børn.
Niels Rasmussen Bægaard i Granslev, som efter aftægtskontrakt af 12 november 1831 skulle alt med undtagelse af klæder
-------------------------------------------------------------------------------
855, 200, 12 marts 1841, Granslev sogn
Anmeldt at husmand Niels Andersens søn Anders Christian, 22 uger var død uden noget til arv.
-------------------------------------------------------------------------------
856, 200, 22 april 1841, Skjød sogn
Anmeldt at pige Maren Michelsdatter barn Michel Sørensen 1 1/2 år var død uden noget til arv
-------------------------------------------------------------------------------
857, 201, 14 juni 1841, Granslev sogn
206, 17 januar 1841
Husmand Rasmus Sørensen, død
Birthe Sørensdatter, død 29 dec 1833
Deres børn
Johan Henrich Rasmussen
Rasmusdatter gift med Jens Christensen
Rasmus Sørensen havde siddet i uskiftet bo
-------------------------------------------------------------------------------
858, 201, 26 juni 1841, Laurbjerg sogn
Boelsmand Laurs Pedersen anmeldte, at hans søn Søren Laursen 3/4 år uden noget til arv
-------------------------------------------------------------------------------
859, 201, 16 juli 1841, Laurbjerg sogn
Husmand Johan Tysker? anmeldte, at hans datter Maren Johansdatter, 24 år var død uden at efterlade mere end til begravelsen
-------------------------------------------------------------------------------
860, 201, 15 september 1841, Værum sogn
Gårdmand Niels Rasmussen anmeldte at hans datter Else Marie 3/4 år var død uden noget til arv
-------------------------------------------------------------------------------
861, 201, 27 september 1841, Svejstrup, Lyngå sogn
Anmeldt at pigen Ane Marie Nielsdatters sønNiels Sørensen 1 1/2 år var død uden noget til arv
-------------------------------------------------------------------------------
862, 201, 14 oktober 1841, Skovfogedhuset, Løgstrup mark, Laurbjerg sogn
201, 15 oktober 1841
202, 15 november 1841
206, 14 januar 1842
Enke Ane Pedersdatter, død
Skytte Niels Andersen Bundgaard, død
Deres børn:
Gert Nielsen, skovridder ved Bolle
Anders Nielsen, gårdbesidder i Svejstrup
Peder Nielsen, gårdfæster i Hadsten
Jens Nielsen, skytte på Bidstrup
Mette Nielsdatter, gift med Michel Pedersen i Røgen
Kirsten Nielsdatter gift med Jens Pedersen i Skjoldelev
Sophie Nielsdatter gift med Niels Jensen, smed i Nisset
Kirstine Nielsdatter gift med skolelærer Mortensen i Laurbjerg
Ane Nielsdatter, gift med Søren Smed i Laurbjerg
Karen Nielsdatter, ugift
-------------------------------------------------------------------------------
863, 202, 3 november 1841, Bidstrup Brohus, Laurbjerg sogn
Anmeldt at murermester Didrik Wanschers datter Margrethe 1 år var død uden noget til arv
-------------------------------------------------------------------------------
864, 202, 13 november 1841, Skjød sogn
Anmeldt at pigen Mette Pedersdatters søn Jørgen Jensen, 7 måneder var død uden noget til arv
-------------------------------------------------------------------------------
865, 204, 30 november 1841, Laurbjerg sogn
207, 16 marts 1842
Ane Margrethe Sørensdatter, død
Husmand Christen Johansen, enke
Deres barn
Kirsten Marie Christensdatter, 2 år
Christen Johansen ønskede indtil vider at sidde i uskiftet bo
-------------------------------------------------------------------------------
866, 205, 6 jan 1842, Skjød sogn
205, 7 januar 1842
208, 29 april 1842
209, 15 juli 1842
209, 6 august 1842
210, 13 september 1842
Enke Else Pedersdatter, død
Andreas Jensen, død
Deres børn:
Karen Marie Andreasdatter, 18 år
Formynder var hendes farbroder Peder Jensen i Lyngå
-------------------------------------------------------------------------------
867, 206, 13 januar 1842, Granslev sogn
Anmeldt at fattiglem Christen Jensen i Granslev Fattighus var død
-------------------------------------------------------------------------------
868, 207, 25 februar 1842, Granslev sogn
Birthe Pedersdatter, død
Niels Sørensen, enke
Deres børn:
Myndig søn
Ugift datter
Enkemanden ville sidde i uskiftet bo
-------------------------------------------------------------------------------
869, 208, 5 maj 1842, Skjød sogn
Laurs Pedersem død
Søn Jens Laursen, herudover var der en myndig søn og en gift datter, hvis mand er død. Sønnen og datterens mand havde givet afkald på arv 13 marts 1828
-------------------------------------------------------------------------------
870, 209, 10 juni 1842, Skjød sogn
Smed Jens Christensen anmeldte, at hans søn Christen var død uden noget til arv.
-------------------------------------------------------------------------------
871, 209, 2 juli 1842, Granslev sogn
Enke Ane Kirstine Nielsdatter, død
Niels Svendsen, død
Deres barn:
Myndig søn
-------------------------------------------------------------------------------
872, 210, 6 september 1842, Granslev sogn
Niels Pedersen Kirkegård anmeldte at hans søn Jens Nielsen Kirkegård, omtrent 1/2 år var død uden noget til arv.
-------------------------------------------------------------------------------
873, 211, 28 november 1842, Granslev sogn
Christopher Holtzman, død
Hans arvinger var moderen og en broder
-------------------------------------------------------------------------------
874, 211, 5 december 1842, Skjød sogn
Gårdfæster Frands Sørensen anmeldte , at hans moster Karen Frandsdatter, enke efter Niels Andersen Hvis i Haurum var død hos ha. Hendes arvinger var anmelderen og denne 4 søskende, alle myndige.
-------------------------------------------------------------------------------
875, 211, 2 januar 1843, Haslund sogn
Peder Thomassen anmeldte, at hans søn Mads Pedersen var død 8 uger uden noget til arv.
-------------------------------------------------------------------------------
876, 211, 2 januar 1843, Granslev sogn
Anmeldt at fattiglem Ane Sørensdatter, en gammel pige, var død i fattighuset uden noget til arv.
211, 22 januar 1843, Bidstrup, Granslev sogn
230, 28 oktober 1844
234, diverse fuldmagter
238, 7 juli 1845
240, 2 december 1845
242, 14 januar 1846
Jomfru Maren Crone Kruuse, 34 år, stod i herskabets tjeneste, død
Efterlod sig moderen og flere søskende men efterlod sig ikke meget.
1844 erfaredes at hun at indestående arv overformynderier, hvorfor boet blev genoptaget
Mødt var afdødes broder købmand F Kruuse i Århus, der anmeldte disse arvinger:
Moderen enkemadame Kruuse i Viborg
Broder Frands Kruuse, købmand i Århus
Søster Monsine Kruuse gift med kirkesanger og skolelærer Agerskov i Farsøe pr Løgstør
Søster Mette Marie Kruuse, gift Kirkeruop til Kjellerup kro
Søster Ane Kirstine Kruuse gift med kirkesanger og skolelærer Ovesen i Outrup på Morsøe
Søster Karen Bolette Kruuse, ugift, tjener på Brusgaard
Søster Jacobine Kruuse, ugift opholder sig i Kjellerup
-------------------------------------------------------------------------------
877, 211, 22 januar 1843, Haslund sogn
Gårdmand Ole Sørensen søn, Søren, 5 uger var død uden noget til arv
-------------------------------------------------------------------------------
878, 211, 27 februar 1843, Granslev sogn
Maren Nielsdatter, 71 år, død
Efterlod sig en myndig søn, Niels Pedersen,
-------------------------------------------------------------------------------
879, 212, 21 april 1843, Skjød sogn
212, 1 maj 1843
Maren Hansdatter, død
Husfæster Niels Thomassen, enke
Hendes arvinger:
Moderen Ingeborg Jørgensdatter, aftægtskone i Laurbjerg, enke efter Hans Jochumsen
Broder Peder Hansen, på Sjælland ved Roskilde
Broder Jørgen Hansen i Vissing
Broder Christopher Hansen i Laurbjerg
Broder Søren Hansen i Laurbjerg
Søster Else Kathrine Hansdatter gift med Jens Sørensen Teglbræder ved Estrup
-------------------------------------------------------------------------------
880, 213, 11 maj 1843, Granslev sogn
Husfæster Peder Christensen, død
Enke og 2 sønner og 3 døtre
Enken ønskede at sidde i uskiftet bo
-------------------------------------------------------------------------------
881, 213, 17 maj 1843, Granslev sogn
Aftægtsmand Niels Nielsen, død
Enken ønskede at sidde i uskiftet bo
Søn Søren Nielsen
-------------------------------------------------------------------------------
882, 213, 28 juni 1843, Granslev sogn
Anmeldt at fattiglem Maren Bødker var død, efterladenskaber tilfalder fattigvæsenet
-------------------------------------------------------------------------------
883, 213, 12 august 1843, Skjød
Gårdmand Niels sørensens datter Inger Nielsdatter, 3 år død uden noget til arv.
-------------------------------------------------------------------------------
884, 213, 20 august 1843, Røde Mølle, Granslev sogn
Tjenestepige Christine Nielsdatter, død, faderen Niels Andersen i Granslev er hendes arving.
-------------------------------------------------------------------------------
885, 214, 25 september 1843, Skjød sogn
214, 13 oktober 1843
216, 20 november 1843
Maren Madsdatter, død
Sognefoged Jørgen Hansen, enke
Hendes børn med afdøde Hans Michelsen:
Michel Hansen
Mads Hansen
Ole Hansen
Elle Marie Hansdatter gift med gårdmand Niels Michelsen i Helstrup
Ellen Hansdatter, ugift
Hendes børn med Jørgen Hansen:
Mette kathrine Jørgensdatter, 10 år
Hansine Jørgensdatter, 8 år
-------------------------------------------------------------------------------
886, 214, 3 oktober 1843, Skjød sogn
Husmand Jens Pedersen, død
Enke og 3 umyndige børn. Uskiftet bo
-------------------------------------------------------------------------------
887, 214, 6 oktober 1843, Knudstrup, Granslev sogn
Christiane Andersdatter, død 26 år
Faderen Anders Post
Afdøde var vanfør og vanvittig. Intet til arv.
-------------------------------------------------------------------------------
888, 217, 7 januar 1844, Granslev Mølle, Granslev sogn
Tjenestepige Mette Jensdatter, død
Hendes moder lever i Grønbæk og er hendes arving tilligemed to gifte søstre
-------------------------------------------------------------------------------
889, 217, 10 marts 1844, Granslev sogn
Rasmus Alexandersen anmeldte at hans datter Maren Rasmussen, 1 /2 var død uden noget til arv.
-------------------------------------------------------------------------------
890, 217, 18 marts 1844, Rosenlund, Granslev sogn
225, 24 juli 1844
Peder Michelsen, død
Ellen Nielsdatter, enke
Deres børn:
Michel Pedersen, 2 1/2 år
Niels Pedersen, 1/2 år
2 umyndige børn, samt faderen i Rosenlund.
Enken sad I uskiftet bo, skiftet 24 juli 1844
-------------------------------------------------------------------------------
891, 217, 29 marts 1844, Lille Glæsborg, Skjød sogn
219, 29 april 1844
224, 12 juli 1844
Skovfoged Niels Pedersen, død
Ane Marie Larsdatter, enke
Ane Sophie Barbara Marie Nielsen, 5 år
Lavværge var sognefoged Jens Bak af Lyngå
Formynder var farbroderen Mogens Pedersen i Lyngå
-------------------------------------------------------------------------------
892, 217, 7 april 1844, Granslev Mølle
Møller Frederik Jensen anmeldte at hans datter Ane Kirstine Møller9 uger var død uden noget til arv.
-------------------------------------------------------------------------------
893, 217, 9 april 1844, Grensten sogn
217, 10 april 1844
Gårdmand Christen Christensen, død
Dorthe Pedersdatter, enke
Ingen fællesbørn, testamente fra 30 december 1829
Længstlevende overtog. Af testamentet fremgik at Christen Christensen og Rasmine Pedersdatter
Efter længstlevende skulle dele boet.
-------------------------------------------------------------------------------
894, 217, 11 april 1844, Svejstrup, Lyngå sogn
217, 11 april 1844
220, 13 maj 1844
226, 19 august 1844
228, auktionsregnskab
Tjenestekarl Erich Christensen, død
Hans arvinger:
Broder Jens Christian Christensen, tjener i Laurbjerg
Broder Søren Christensen gør militærtjeneste i København
Søster Ane Kirstine Christensdatter
-------------------------------------------------------------------------------
895, 218, 17 april 1844, Granslev sogn
Christen Nielsen Roballe, død
Han havde kort før sin død fæstet et sted.
Hans arvinger:
Peder Svejstrup på hustruens vegne
Rasmus Hansen på hustruens vegne
-------------------------------------------------------------------------------
896, 220, 30 april 1844, Skjød sogn
Mette Pedersdatter, død
Indsidder Jens Jørgensen
Et fælles umyndigt bar. Manden i uskiftet bo
-------------------------------------------------------------------------------
897, 220, 2 maj 1844, Granslev sogn
221, 20 maj 1844
Husmand Michel Pedersen Bødker, død
Maren Michelsdatter, enke
Deres børn:
Maren Kirstine Michelsdatter, 15 1/2 år
Michel Michelsen, 12 år
Kirsten Marie Michelsdatter, 10 år
3 umyndige fælles børn
Af tidligere ægteskab:
Peder Michelsen
Ane Marie Michelsdatter, 25 år, ugift,  i Helstrup
Kirsten Michelsdatter, 23 år, ugift
-------------------------------------------------------------------------------
898, 220, 7 maj 1844, Skjød sogn
Jens Laursen anmeldte at hans søn Jensen, 1 år var død uden noget til arv.
-------------------------------------------------------------------------------
899, 222, 23 maj 1844, Torup, Skjød sogn
222, 25 maj 1844
225, 30 juli 1844
Kirsten Sørensdatter, død
Laurs Jensen, enke
Deres barn:
Jensine Laursen, 3 år
Hendes af tidligere ægteskab med Jens Møller:
Jens Jensen, 8 år
-------------------------------------------------------------------------------
900, 222, 23 maj 1844, Granslev
275, 9 juli 1850
Niels Pedersen Kirkegård, død
Ane Jensdatter, enke
3 umyndige børn
Enken i uskiftet bo, der skiftes 1850:
Deres børn:
Peder Nielsen, 10 1/2 år
Else Marie Nielsdatter, 13 1/2 år
Morbroder Jens Jensen af Nørre Vissing
-------------------------------------------------------------------------------
901, 224, 6 juni 1844, Grensten sogn
Anmeldt at Niels Christensen Tambours steddatter Else Jensdatter var død, uden noget til arv.
-------------------------------------------------------------------------------
902, 225, 19 juli 1844, Skjød sogn
Else Christensdatter, død
Hans Jensen, enke
En myndig søn i Tilst
-------------------------------------------------------------------------------
903, 226, 5 august 1844, Borhuset, Granslev sogn
Didrik Wanscher anmeldte at hans datter Margrethe var død 1/2 år uden noget til arv.
-------------------------------------------------------------------------------
904, 228, 6 september 1844, Skjød sogn
Anmeldt at Christian Jensen, 35 år var død. Han nød fattigunderstøttelse  og ejede intet
-------------------------------------------------------------------------------
905, 228, 17 september 1844, Knudstrup, Granslev sogn
229, 17 oktober 1844
233, 8 november 1844
Gårdfæster Niels Laursen, død
Kirsten Sørensdatter, enke
Laurs Nielsen, 9 år
Søren Nielsen, 5 år
Formynder var deres morbroder gårdmand Jens Sørensen af Vorup
Lavværge møller Peder Frederiksen i Røde Mølle
-------------------------------------------------------------------------------
906, 228, 28 september 1844, Granslev sogn
Niels Kirkegårds enke anmeldte at hendes datter Ane Kirstine Nielsdatter var død 9 3/4 år uden at eje noget
-------------------------------------------------------------------------------
907, 229, 30 september 1844, Granslev sogn
Aftægtsmand Jens Nielsen, død
Hans arvinger, 1 søn og 3 døtre, alle umyndige
Alle hans midler tilfaldt gårdens besidder, der bekostede begravelsen
Aftægtskontrakt ag 12 september 1833
-------------------------------------------------------------------------------
908, 229, 15 oktober 1844, Granslev sogn
Gårdfæster Peder Pedersen, død
Hans arvinger var 3 myndige sønner og en gift datter
-------------------------------------------------------------------------------
909, 231, 30 oktober 1844, Grensten sogn
231, 31 oktober 1844
234, 4 december 1844
235, 8 april 1845
Enke Else Rasmusdatter, død
Jørgen Rasmussen, død
Afdøde havde siden 1836 siddet i uskiftet bo
Deres børn:
Rasmus Jørgensen, myndig, overtog fæstet
Rasmus Jørgensen, 24 år
Christen Jørgensen, 17 1/2 år
Marianne Jørgensdatter, 20 år
-------------------------------------------------------------------------------
910, 234, 10 november 1844, Skjød sogn
Aftægtsmand Mads Rasmussen, død
Hans svigersøn var Thomas Rasmussen, der betalte begravelse iht aftægtskontrakt
-------------------------------------------------------------------------------
911, 235, 31 december 1844, Granslev sogn
Aftægtsmand Peder Pedersen, død
Søn Søren Pedersen, der oplyste at de øvrige søskende havde givet afkald.
-------------------------------------------------------------------------------
912, 235, 20 januar 1845, Skjød sogn
Enke Ane Sørensdatter, død
Jørgen Pedersen, død
Deres børn:
Jens Jørgensen + 5 mere
-------------------------------------------------------------------------------
913, 235, 12 marts 1845, Skjød sogn
Smed Jens Christensen, død i ulykke
Enke med 3 ugifte døtre ønskede uskiftet bo
-------------------------------------------------------------------------------
914, 235, 25 marts 1845, Knudstrup, Granslev sogn
Husmand Jens Rasmussen anmeldte at hans søn Rasmus 9 1/2 år var død uden noget til arv.
-------------------------------------------------------------------------------
915, 235, 7 april 1835, Helstrup sogn
Søn af Rasmus Michelsen - Gerth Rasmussen 2 1/2 år var død uden noget til arv
-------------------------------------------------------------------------------
916, 236, 27 maj 1845, Tebbestrup, Haslund sogn
236, 24 juni 1845
Edel Sørensdatter, død
Husgæster Peder Christensen, enke
Deres barn:
Christine Marie Pedersdatter, 10 år
-------------------------------------------------------------------------------
917, 238, 10 juli 1845, Knudstrup, Granslev sogn
Marn Christensdatter, død
Husmand Niels Jespersen, enke
Ingen børn. Enkemanden overtog iht testamente af 14 marts 1836
Begges arvinger arver ved længstlevende død i ugift stand
-------------------------------------------------------------------------------
918, 238, 17 juli 1845, Granslev sogn
Husmand Niels Sørensen anmeldte, at hans 2 børn, Jens og Mette var døde 2 dage  uden noget til arv.
-------------------------------------------------------------------------------
919, 238, 30 juli 1845, Skjød sogn
Jens Laursen anmeldte, at hans datter Mette Kirstine, nogle måneder var død uden noget til arv.
-------------------------------------------------------------------------------
920, 238, 3 august 1845, Granslev sogn
Husfæster Amdi Erhardtsen, død
Enke og mindreårig søn
-------------------------------------------------------------------------------
921, 239, 6 august 1845, Bægaard, Lyngå sogn
239, 15 september 1845
Gårdfæster Niels Jørgensen, død
Anne Christensdatter, enke
Tilladelse til uskiftet bo
-------------------------------------------------------------------------------
922, 239, 9 september 1845, Rosenlund, Granslev sogn
Gårdfæster Peder Jørgensen anmeldte at hans søn Jacob Pedersen, 23 år var død, uden noget til arv
-------------------------------------------------------------------------------
923, 239, 11 november 1845, Skjød sogn
Mette Pedersdatter, død 1844
Jens Jørgensen, enke, siddet i uskiftet bo, skiftes nu
Deres børn:
Ane Jensdatter, 3 år
Formynder Jørgen Jensen, der var beslægtet med den afdøde
-------------------------------------------------------------------------------
924, 240, 17 december 1845, Bidstrup Brohus, Laurbjerg sogn
Husmand Søren Jensen anmeldte, at hans søn Jens Sørensen 8 uger var død uden noget til arv
-------------------------------------------------------------------------------
925, 240, 23 december 1845, Bidstrup, Granslev sogn
241, 31 december 1845
246, 27 april 1846
248, 8 juni 1846
250, auktionsregnskab - attest fra Skjød kirkebog om forældrene Søren Christian og Mette Nielsdatters børn, fra Sall kirkebog, Røgen og Sporup kirkebog
251, 31 juli 1846
Ugift fårehyrde Niels Sørensen, død
Hans arvinger:
1) Helbroder  smed Jens Sørensen, død i Apdrup, hans kone - Mette Marie Jensdatters broder Christen Jensen
1a) Søren Jensen, mindreårig, tjener i Søften
1b) Mette Kirstine Jensdatter, 25 år, ugift
2) Helbroder Christian Sørensen, død - Karen Andersdatter i Røgen
2a) Søren Christiansen, tjener i Sorring
2b) Anders Christiansen, tjener i Flensted
2c) Maren Christiansdatter, ugift, tjener Klintrup
3 ) Helsøster Maren Sørensdatter, været gift, ingen vidste hvor hun var, men hun meldte sig, gift med Laust Christensen i Almind
Halvbroder Rasmus Pedersen på mødrene side, tjener i Røgen præstegård
-------------------------------------------------------------------------------
926, 241, 29 december 1845, Granslev sogn
Enke og fattiglem Kirsten Andersdatter, død
Fattiglem Christen Jensen, død
Afdøde havde nydt underhold af fattigvæsenet i mange år
-------------------------------------------------------------------------------
927, 241, 29 december 1845, Hasager, Skjød sogn
241, 31 december 1845
Anmeldt at en gammel karl Rasmus Jensen var død
Jens Sørensens enke i Hasager overtog værdierne mod at bekoste hans begravelse. Oplyst af hendes søn Carl
-------------------------------------------------------------------------------
928, 241, 11 januar 1846, Helstrup sogn
241, 13 januar 1846
244, 10 februar 1846
245, 10 marts 1846,
247, 28 april 1846
253, 20 januar 1847
253, 15 april 1847
Husfæster Jens Jensen, død
Maren Pedersdatter, enke
Elle Jensdatter, 7 år
Af 2 ægteskab med Else Jensdatter:
Ane Jensdatter, 12 år
Af 1 ægteskab med Ane Svendsdatter:
Jens Jensen, myndig
Svend Jensen, myndig i Øster Velling
Ane Jensdatter, ugift tjener i Stevnstrup
-------------------------------------------------------------------------------
929, 244, 18 februar 1846, Skjød sogn
Anmeldt at Jens Sørensens barn Maren 3/4 år var død uden noget til arv.
-------------------------------------------------------------------------------
930, 245, 10 februar 1846, Helstrup sogn
246, 10 marts 1846
Husgæster Niels Olesen, død
Ellen Laursdatter, enke
Deres børn:
1) Ole Nielsen, selvejer i Lemming
2) Rasmus Nielsen gårdmand i Kousted
3) Jens Nielsen i Tindbæk, død
3a) Søren Jensen 4-5 år
3b) Ane Marie Jensen, 8 år
4) Karen Nielsdatter gift med Christen Arvesen, i stervbohuset
-------------------------------------------------------------------------------
931, 246, 17 marts 1846, Skjød sogn
Fruentimmeret Dorthe Rasmusdatter anmeldte, at hendes datter Abelone 2 år var død uden noget til arv
-------------------------------------------------------------------------------
932, 246, 17 april 1846, Granslev sogn
Husfæster Niels Nielsen anmeldte, at hans datter Johanne Marie 1 1/2 år var død uden noget til arv
-------------------------------------------------------------------------------
933, 246, 25 april 1846, Grensten sogn
252, 20 januar 1847
Pigen Maren Jørgensdatter, død
Hendes arvinger:
Broder Rasmus Jørgensen
Broder
Broder
-------------------------------------------------------------------------------
934, 247, 4 maj 1846, Skjød sogn
Sognefoged Jørgen Hansen anmeldte, at hans søn Hans Henrik, omtrent 1 år var død uden noget til arv
-------------------------------------------------------------------------------
935, 248, 12 maj 1846, Essendrup, Laurbjerg sogn
248, 16 juni 1846
Marianne Mortensdatter, 18 år, død
Hendes søskende arver:
Peder Mortensen, 30 år
Else Mortensdatter, gift med husmand Niels Mogensen i Jebjerg
Agnete Mortensdatter, gift med gårdfæster Søren Svendsen
Mette Marie Mortensdatter, 24 år
Kirsten Mortensdatter, 22 år
-------------------------------------------------------------------------------
936, 248, 3 juni 1846, Torup, Skjød sogn
Laurs Jensen anmeldte, at hans datter Kirstine, 3/4 år var død uden noget til arv
-------------------------------------------------------------------------------
937, 251, 30 juli 1846, Grensten sogn
Ole Madsen anmeldte, at hans barn Mads Olesen, 1 år var død uden noget til arv.
-------------------------------------------------------------------------------
938, 252, 26 august 1846, Bidstrup, Granslev sogn
Kudsk Mads Pedersen død, Hans forældre lever. Efterlod sig ikke så meget at afgift skulle svares.
-------------------------------------------------------------------------------
939, 252, 4 oktober 1846, Svejstrup, Lyngå sogn
Gårdfæster Jens Svendsen anmeldte at hans søn Carl Jensen var død uden noget til arv
-------------------------------------------------------------------------------
940, 252, 6 december 1846, Granslev sogn
Gårdfæster Niels Rasmussen Bægaard anmeldte, at hans søn Rasmus 13 år var død uden noget til arv.
-------------------------------------------------------------------------------
941, 252, 17 december 1846, Knudstrup, Granslev sogn
Husfæster Gert Jensen anmeldte, at hans datter Karen 7 uger var død uden noget til arv.
-------------------------------------------------------------------------------
942, 252, 7 januar 1847, Helstrup sogn
Peder Rasmussen anmeldte at hans søn Rasmus Nielsen Pedersen m nyfødt var død
-------------------------------------------------------------------------------
943, 253, 13 februar 1847, Grensten sogn
Rasmus Jørgensen anmeldte, at hans søn Jørgen 1 år var død uden noget til arv
-------------------------------------------------------------------------------
944, 253, 15 februar 1847, Granslev sogn
Enke Maren Poulsdatter, 74 år, død
Garvemester Christopher Holtzmann, død
Deres børn:
Fritz Holtzmann
Søn i Randers
-------------------------------------------------------------------------------
945, 253, 20 marts 1847, Helstrup sogn
Enke Ellen Laursdatter, 92 år, død
Niels Olesen, død
Deres børn:
2 myndige sønner, datter gift med Christen Arvesen, 2 umyndige børnbørn
Se skiftet efter Niels Olesen: 245, 10 februar 1846, Helstrup sogn.
-------------------------------------------------------------------------------
946, 253, 24 marts 1847, Granslev sogn
Enke Else Nielsdatter, død
Amdi Erhardtsen, død
Deres barn:
Amdi Erhardtsen
-------------------------------------------------------------------------------
947, 254, 16 april 1847, Skjød sogn
Enke Hans Jensen, død
Efterlod sig en myndig søn i Tilst
Afdøde blev underholdt af fattigvæsenet.
-------------------------------------------------------------------------------
948, 254, 25 april 1847, Helstrup sogn
Gårdfæster Thomas Rasmussen anmeldte, at hans søn Jens Hesselberg1/2 år var død uden noget til arv
-------------------------------------------------------------------------------
949, 254, 10 maj 1847, VoerMølle, Granslev sogn
Møller Jens Sørensen anmeldte at hans søn Christen Laursen Jensen, 3 år var død uden noget til arv.
-------------------------------------------------------------------------------
950, 254, 13 juni 1847, Svejstrup, Lyngå sogn
Gårdfæster Peder Svendsen anmeldte, at hans søn Niels, 14 dage var død uden noget til arv
-------------------------------------------------------------------------------
951, 254, 12 juli 1847, Granslev fattighus, Granslev sogn
Peder Jensen Havn, død
-------------------------------------------------------------------------------
952, 254, 21 juli 1847, Granslev sogn
255, 27 august 1847
256, 21 januar 1847
Gårdfæster Niels Rasmussen Mølgyde, død
Kirsten Nielsdatter, enke
Deres børn:
Rasmus Nielsen, 12 1/2 år
Niels Nielsen, 11 år
Maren Nielsen 6 år
-------------------------------------------------------------------------------
953, 256, 10 november 1847, Svejstrup, Lyngå sogn
Jens Simonsen anmeldte, at hans søn Carl Jensen, 10 dage var død uden noget til arv
-------------------------------------------------------------------------------
954, 256, 23 december 1847, Grensten sogn
Gårdfæster Jens Jensen Hvid anmeldte, at hans datter Kirsten Marie 4 dage var død uden noget til arv
-------------------------------------------------------------------------------
955, 256, 7 januar 1848, Skjød sogn
256, 10 februar 1848
Husgæster Thomas Poulsen, død
Karen Pedersdatter, enke
Deres børn:
Poul Thomassen,  i Skjød
Karen Thomasdatter gift med Christen Jensen i Skjød
Peder Thomassen, 29 år
Jens Thomassen, 26 år
Maren Thomasdatter, 24 år, ugift
-------------------------------------------------------------------------------
956, 257, 21 februar 1848, Grensten sogn
Niels Christensen Tambour, død
Ingen børn. Testamente af 10 april 1832. Enken kunne herefter råde frit over midlerne, også efter hendes død.
-------------------------------------------------------------------------------
957, 257, 26 februar 1848, Laurbjerg sogn
Husfæster Anders Nielsen Tvilling, død
Ane Rasmusdatter, enke
Ugift datter. Fik tilladelse til at side i uskiftet bo.
-------------------------------------------------------------------------------
958, 257, 21 marts 1848, Bægaard, Lyngå sogn
257, 22 marts 1848
260, 16 maj 1848
266, 8 december 1848
Enken Ane Christensdatter, død
Niels Jørgensen, død
Deres børn:
Jørgen Nielsen, 21 år
Mette Nielsdatter, gift med Niels Rasmussen i Foldby
Zidsel Nielsdatter gift med Niels Michelsen i Helstrup
Christiane Nielsdatter, 27 år, ugift
Jørgine Nielsdatter, 23 år
Formynder var deres farbroder Peder Christian Jørgensen i Sandby
Curator Ditlev Jørgensen i Søften, der døde under skiftet.
-------------------------------------------------------------------------------
959, 260, 21 april 1848, Helstrup sogn
Mette Gertsdatter, død
Rasmus Michelsen, enke
Deres børn:
3 piger
-------------------------------------------------------------------------------
960, 260, 10 maj 1848, Granslev, sogn
263, 25 juli 1848
Husmand Thomas Olesen, død
Christiane Nielsdatter, enke, tilladelse til uskiftet bo
Deres børn:
2 børn
-------------------------------------------------------------------------------
961, 261, 24 maj 1848, Grensten sogn
Anmeldt at gårdfæster Anders Christensen s søm Søren 5/4 år var død uden noget til arv
-------------------------------------------------------------------------------
962, 261, 27 maj 1848, Helstrup sogn
Anmeldt at et barn Ane Qvitzau, 11 år var død hos husfæster Jens Post, uden noget til arv
-------------------------------------------------------------------------------
963, 261, 27 maj 1848, Helstrup sogn
Anmeldt at Niels Thomassens datter, Elle Kathrine Nielsdatter, 2 år var død uden noget til arv
-------------------------------------------------------------------------------
964, 261, 7 juni 1848, Brohuset, Laurbjerg sogn
Anmeldt at murermester Didrik Wanschers søn Martinus Didriksen, 3 år var død uden noget til arv
-------------------------------------------------------------------------------
965, 261, 15 juni 1848, Helstrup sogn
Anmeldt at gårdfæster Christen Poulsen søn Jens, 7 år var død uden noget til arv
-------------------------------------------------------------------------------
966, 261, 21 juni 1848, Svejstrup, Lyngå sogn
261, 23 juni 1848
17 august 1848, tilladelse til uskiftet bo
Gårdfæster Jens Svendsen, død
Johanne Sørensdatter, enke
Deres børn:
Søren Jensen, 21 år
Else Jensdatter, 17 år
Ane Jensdatter, 15 år
Hans børn af afdøde Else Rasmusdatter:
Gert Jensen, 24 år, tjener i Hammel
Svend Jensen, 23 år, p.t i krigstjeneste
Farbroder Peder Svendsen af Svejstrup
-------------------------------------------------------------------------------
967, 263, 27 juni 1848, Skjød sogn
Anmeldt at gårdfæster Jørgen Hansen søn Hans Henrik 5/4 år var død uden noget til arv
-------------------------------------------------------------------------------
968, 263, 14 august 1848, Knudstrup, Granslev sogn
Anmeldt at gårdfæster Niels Nielsens søn Hans henrik Nielsen, 5 uger var død uden noget til arv.
-------------------------------------------------------------------------------
969, 263, 10 september 1848, Skjød
Gårdfæster Mads Christensen anmeldte, at hans tjenestedreng Jens Sørensen, søn af indsidder Søren Ahm? var død 14 1/2 år uden noget til arv
-------------------------------------------------------------------------------
970, 263, 16 september 1848, Skjød sogn
264, 18 oktober 1848
267, 20 december 1848
267, 31 december 1848
268, 27 januar 1849
269, 27 januar 1849
270, regnskab som fremlagt 27 januar 1849
Mads Hansen, 26 år, død, søn af afdøde Hans Michelsen
Hans arvinger:
Helbroder Michel Hansen, 29 år
Helbroder Ole Hansen, 24 år
Helsøster Ellen Hansdatter, gift med Knud Henrik Jensen, hans broder Jens Vinderslev
Helsøster Ellen Marie Hansdatter, gift med Niels Michelsen i Helstrup (Skjød sogn), men død og efterladt en datter Else Marie Nielsdatter, 7 år
Halvsøster Mette Kathrine Jørgensdatter, 15 år
Halvsøster Hansine Jørgensdatter, 12 år
-------------------------------------------------------------------------------
971, 263, 17 september 1848, Granslev sogn
Fattiglem Ane Davidsdatter, død.
Hendes ubetydelige efterladenskaber tilfaldt fattigvæsenet
-------------------------------------------------------------------------------
972, 264, 5 oktober 1848, Granslev sogn
Anmeldt at Jens Christensen Smeds søn Rasmus Jensen 7 år var død uden noget til arv.
-------------------------------------------------------------------------------
973, 265, 14 november 1848, Skjød sogn
Enken Ane Kathrine Sørensdatter, ønskede skifte af det uskiftede bo efter hendes mand Jens Pedersen. Hun ønskede at gifte sig igen
Deres børn:
Karen Marie Jensdatter, 12 år
Petrea Severine Jensen, 8 år
Peder Jensen 5 1/2 år
Jens Jensen 4 1/2 år
-------------------------------------------------------------------------------
974, 266, 23 november 1848, Brohuset, Laurbjerg sogn
Søren Jensen Snedker anmeldt, at hans søn Hans Gert Sørensen, 15 uger var død uden noget til arv
-------------------------------------------------------------------------------
975, 266, 1 december 1848, Skjød sogn
Frands Sørensen anmeldte, at hans søn Søren Frandsen, 9 3/4 år var død uden noget til arv
-------------------------------------------------------------------------------
976, 266, 1 december 1848, Svejstrup skovhus, Lyngå sogn
268, 20 januar 1849,
Husgæster og skovfoged Simon Jensen, død
Hans arvinger, 3 myndige sønner og 3 gifte døtre
Enken lever. Intet at arve.
-------------------------------------------------------------------------------
977, 267, 15 december 1848,  ikke angivet (men Skjød sogn)
Indsidder Christopher Jørgensen anmeldte, at hans datter Ane Mette, 5 uger var død, uden noget til arv
-------------------------------------------------------------------------------
978, 267, 28 december 1848, Knudstrup, Granslev sogn
Husmand Jens Rasmussen anmeldte, at hans datter Ane 4 3/4 år var død uden noget til arv
-------------------------------------------------------------------------------
979, 269, 2 februar 1849, Laurbjerg sogn
Boelsmand Laurs Pedersen anmeldte, at hans datter Maren Laursen, 7 år var død uden noget til arv
-------------------------------------------------------------------------------
980, 269, 3 februar 1849, Brohuset, Laurbjerg sogn
Kirstine Karoline Johannesdatter, død
Snedker Søren Jensen, enke
10 børn
-------------------------------------------------------------------------------
981, 269, 8 marts 1849, Granslev sogn
Anmeldt at gårdfæster Niels Christensens søn Niels Nielsen 1 1/2 år var død uden noget til arv
-------------------------------------------------------------------------------
982, 269, 11 marts 1849, Pannerup, Trige sogn
270, 4 april 1849
Gårdfæster Christen Sørensen, død
Ane Olesdatter, enke
Deres barn:
Søn, 14 år
Tilladelse til uskiftet bo
-------------------------------------------------------------------------------
983, 269, 20 marts 1849, Karmark, Laurbjerg sogn
Anmeldt at gårdfæster Niels Nielsens søn Hans Henrik, 1 år var død uden noget til arv
-------------------------------------------------------------------------------
984, 269, 22 marts 1849, Skjød sogn
Anmeldt at husgæster Jens Jørgensen søn Jørgen, 3 uger var død uden noget til arv
-------------------------------------------------------------------------------
985, 270, 31 marts 1849, Bægaard, Lyngå sogn
270, 27 april 1849
Gårdfæster Rasmus Jensen, død
Inger Hansdatter, enke
Umyndigt barn
Tilladelse til at sidde i uskiftet bo
-------------------------------------------------------------------------------
986, 270, 2 maj 1849, Voer Mølle, Granslev sogn
Møller Jens Sørensen anmeldte, at hans søn Søren Poulsen Jensen18 år var død uden noget til arv
-------------------------------------------------------------------------------
987, 270, 11 maj 1849, Karmark, Laurbjerg sogn
276, 16 december 1850
Ane Jørgensdatter, død
Gårdfæster Niels Nielsen, enke
5 umyndige fællesbørn.
Uskiftet bo tilladt
-------------------------------------------------------------------------------
988, 270, 21 maj 1849, Skjød sogn
Husmand Niels Bundgaard anmeldte, at hans kones søster, Ingeborg Hansdatters barn Hans Henrik Andresen 1/2 år var død uden noget til arv
-------------------------------------------------------------------------------
989, 270, 10 juni 1849, Skjød sogn
Gårdfæster Thomas Jensen anmeldte, at hans datter Kirsten Marie 2 1/€ år var død uden noget til arv
-------------------------------------------------------------------------------
990, 271, 24 juni 1849, Granslev sogn
Ane Nielsdatter, død
Gårdfæster Søren Andersen, enke
Ingen børn. Gensidigt testamente, han arver boet. Ved hans død uden nyt ægteskab deles mellem respektive arvinger
-------------------------------------------------------------------------------
991, 271, 25 juni 1849, Granslev sogn
Anmeldt at husgæster og bødker Niels Andersens datter Marianne Nielsdatter, 25 år, var død uden noget til arv
-------------------------------------------------------------------------------
992, 271, 1 juli 1849, Essendrup, Laurbjerg sogn
Gårdfæster Søren Svendsen anmeldte, at hans søn Søren Peter Sørensen, 3 år var død uden noget til arv
-------------------------------------------------------------------------------
993, 271, 5 august 1849, Svejstrup, Lyngå sogn
Enke Mette Jensdatter, død
Simon Jensen, død
Deres børn:
6 myndige børn, heraf Jens Simonsen i Svejstrup
-------------------------------------------------------------------------------
994, 271, 5 august 1849, Torup, Skjød sogn
271, 22 oktober 1849, tilladelse til uskiftet bo
Gårdfæster Jens Laursen, død
Enken Maren Jacobsdatter. En søn Jens Laursen. Og 1 datter.
-------------------------------------------------------------------------------
995, 271, 9 august 1849, Lopdrup, Skjød sogn
Jens Christian Rasmussen anmeldte, at hans søn Niels Jensen, 3 dage var død uden noget til arv
-------------------------------------------------------------------------------
996, 271, 19 august 1849, Granslev sogn
Husmand Peder Sørensen anmeldte, at hans søn Niels Pedersen var død uden noget til arv
-------------------------------------------------------------------------------
997, 271, 8 oktober 1871, Grensten sogn
Gårdfæster Rasmus Christens anmeldte, at hans søn Niels Rasmussen 1 måned var død uden noget til arv
-------------------------------------------------------------------------------
998, 271, 12 oktober 1849, Skjød sogn
Husfæster Jens Laursen anmeldte, at hans datter Jensine 18 uger var død, uden noget til arv
-------------------------------------------------------------------------------
999, 271, 22 oktober 1849, Voer Mølle, Granslev sogn
Møller Jens Sørensen anmeldte, at hans datter Anne Christine Laurette Jensen, 12 år var død, uden noget til arv
-------------------------------------------------------------------------------
1000, 271, 1 november 1849, Laurbjerg
Husmand Christen Sørensen Ladefoged anmeldte, at hans søn Søren Christensen 3 1/4 år var død uden noget til arv
-------------------------------------------------------------------------------
1001, 272, 13 november 1849, Granslev sogn
Husgæster Søren Jespersen anmeldte, at hans søn Jesper Sørensen 1/2 år var død uden noget til arv
-------------------------------------------------------------------------------
1002, 272, 6 december 1849, Skjød sogn
Ane Laursdatter, død
Hendes børn:
6 sønner og 2 gifte døtre
Heraf Jens Sørensen snedker
-------------------------------------------------------------------------------
1003, 272, 16 december 1849, Bidstrup, Granslev sogn
272, 30 januar 1850
272, 9 marts 1850
Tjenestekarl Søren Nielsen Glass, død
Hans forlovede Karen Kirstine Nielsdatter
Hans arvinger:
Broder Niels Nielsen Glas, bosat i Ølst
Søster Bodil Marie Nielsdatter, ugift opholder sig Randers
Søster Kirsten Marie Nielsdatter, ugift, tjener hos Ostenfeldt på Ejstrupgaarden
Karen Marie Nielsdatter, ugift, tjener i Stånum
og 2 eller 3 søstre, hvis opholdssteder ikke kendes
Ejede ikke mere end til dækning af begravelsen. Boet i øvrigt borttestamenteret.
-------------------------------------------------------------------------------
1004, 272, 27 december 1849, Skjød sogn
Dorthe Rasmusdatter anmeldte, at hendes uægte barn Maren Rasmusdatter var død uden noget til arv
-------------------------------------------------------------------------------
1005, 273, 23 marts 1850, Lille Glæsborg, Skjød sogn
Las Jensen, død
Enken
Hans arvinger:
3 gifte døtre
Nød aftægt sammen med enken og gårdens besidder, svigersøn Niels Sørensen, skulle som led i aftægtsaftalen overtage ejendelen.
-------------------------------------------------------------------------------
1006, 273, 31 marts 1850, Svejstrup, Lyngå sogn
273, 25 april 1850
Gårdfæster Peder Svendsen, død
Maren Jensdatter, enke
Deres børn:
5 fælles umyndige, alle hjemme
Tilladelse til uskiftet bo
-------------------------------------------------------------------------------
1007, 273, 16 april 1850, Granslev sogn
274, 6 juli 1850
Inger Sørensdatter, død
Husgæster Søren Jespersen, enke
Deres barn:
Søren Sørensen, 5 1/4 år
Uskiftet bo
Farbroderen Jens Jesper i Vrangstrup
-------------------------------------------------------------------------------
1008, 274, 28 april 1850, Skjød sogn
Husgæster Anders Christensen anmeldte, at hans søn Christen 2 år var død uden noget til arv
-------------------------------------------------------------------------------
1009, 274, 3 juni 1850, Granslev sogn
Husgæster Niels Andersen anmeldte, at hans datter Marianne Nielsdatters barn, Hansine Marie Jørgensen var død uden noget til arv
-------------------------------------------------------------------------------
1010, 274, 9 juni 1850, Skjød sogn
Husmand Christen Jensen Hvid anmeldte, at hans datter Zidsel Marie Christensdatter, 7 år var død uden noget til arv
-------------------------------------------------------------------------------
1011, 275, 15 juli 1850, Granslev sogn
Niels Andersen Bødker, død
Hans arvinger:
2 døtre, den ene gift med Peder Sørensen
-------------------------------------------------------------------------------
1012, 276, 4 august 1850, Granslev sogn
276, 17 august 1850
Gårdfæster Anders Pedersen, død
Efterlod sig enke men ingen børn. Testamente efter hvilket enken arver. Anders Pedersens broder Søren Pedersen i Granslev skulle arve efter enken, hvis ikke hun lavede ændringer.
-------------------------------------------------------------------------------
1013, 276, 12 august 1850, Brohuset, Laurbjerg sogn
Snedker Søren Jensen anmeldte, at hans datter Ane Sørensdatter, 8 år var død uden noget til arv.
-------------------------------------------------------------------------------
1014, 276, 1 september 1850, Tebbestrup, Haslund sogn
Ane Kirstine Thomasdatter, død
Christen Jensen Bach, enke
Ingen børn.
Der var testamente af 1838. Enkemanden arvede.
-------------------------------------------------------------------------------
1015, 276, 10 september 1850, Granslev sogn
Enke Elle Jensdatter, død
Thomas Thomassen, død
Deres børn:
5 myndige, der alle bor på egnen
-------------------------------------------------------------------------------
1016, 276, 11 september 1850, Grensten sogn
Gårdfæster Rasmus Jørgensen anmeldte, at hans datter Else Marie, 2 år var død. Begge forældre lever.
-------------------------------------------------------------------------------
1017, 276, 17 september 1850, Grensten sogn
Gårdfæster Rasmus Christensen Molbos søn Peder Rasmussen, 3 uger var død uden noget til arv
-------------------------------------------------------------------------------
1018, 276, 14 oktober 1850, Rosenlund, Granslev sogn
Gårdfæster Peder Jørgensen anmeldte, at hans søn Peder var død uden at efterlade så meget at afgift skulle svares
-------------------------------------------------------------------------------
1019, 276, 1 november 1850, Helstrup sogn
Gårdfæster Christen Jensen anmeldte, at hans datter Jensine Kirstine Hesselberg Christensdatter, 15 år var død uden noget til arv
-------------------------------------------------------------------------------
1020, 277, 18 december 1850, Knudstrup, Granslev sogn
Anmeldt at Niels Jespersen var død. Hans ejendele tilfaldt fattigvæsenet


SLUT


Bidstrup gods
Skifteakter og afkald 1758-1791 (alle amterne)


Det skal bemærkes, at en stor del af skifter i nærværende protokol også er med i andre protokoller med skifter fra Bidstrup Gods.
I disse tilfælde er der henvist til det pågældende skiftet nr.
Da der ofte er tale om forskellige skrivere, er der forskelle, der måske kan hjælpe læseren.

Tallet foran dato er det fortløbende nummer på skifter under Bidstrup Gods

--------------------------------------------------------------------------------
Opslag 6
1021, 19 december 1758, Haslund sogn
Jens Pedersen Hvid, død
Anne Sørensdatter, enke
Børn:
Søren Jensen, 2 år
Peder Jensen, 1⁄2 år
Farbroder Peder Pedersen Hvid, ungkarl
Lavværge var Iver pedersen
--------------------------------------------------------------------------------
Opslag 17
1022, 5 august 1765, Helstrup sogn
Maren Christensdatter, død
Peder Laursen, enke
Deres barn:
Inger Pedersdatter, 12 år
Christen Pedersen, 10 år
Maren Pedersdatter, 8 år
Laurs Pedersen, 7 år
Peder Pedersen, 4 uger
Formynder var deres moders stedfader Peder Nielsen Steensgaard fra Kousted
--------------------------------------------------------------------------------
Opslag 25
1023, 6 april 1765, Skød sogn
Maren Pedersdatter, død
Rasmus Pedersen, enke
Deres barn:
Maren Rasmusdatter, 4 uger
Farbroder var Peder Pedersen i Skjød
I slutningen (opslag 31) er der kvittering fra Jens Jensen Fisker på udbetaling af arven til hans hustru Maren Rasmusdatter.
--------------------------------------------------------------------------------
Opslag 32
1024, 19 september 1770, Jebjerg, Ørum sogn
Jens Tørring, død
Kirsten Sørensdatter, enke
Deres børn:
Christen Jensen, 15 år
Anne Marie Jensdatter, 13 år
Maren Jensdatter, 11 år
Gårdmand Søren Kræmer i Jebjerg var lavværge
Formyndere Jens Rasmussen Smed i Lerbjerg og Jens Sørensen Bach i Lyngå
Enken overlod gården til sin broder Jørgen Sørensen Bach fra Essendrup, aftægtskontrakt
--------------------------------------------------------------------------------
Opslag 34
1025, 30 marts 1772, Haslund sogn
Mødte hos Jens Pedersen Hvid´s enke - “for at erfare og efterse, hvorledes bemelte  enkes omstændigheder måtte befindes, hvor da passerede som følger”
Vidner Niels Jensen i Haslund og Rasmus Gammel i Granslev. Enkens lavværge var Søren Jensen Hvass. Yderligere vurderingsmænd tilkaldt Jens Jensen og Peder Thomassen, begge af Haslund.
Der er en fejlskrift, da enkens mand 2. Gang kaldes Niels Pedersen Hvid, fejl for Jens Pedersen Hvid. Der er en henvisning til skifte se foran Opslag 6
Efter gennemgang og vurdering var boet fallit, hvilket givetvis var årsagen til mødet.
--------------------------------------------------------------------------------
Opslag 40
1026, 29 august 1773, Stevnstrup, Grensten sogn
Gårdmand Niels Sørensen Birk, død
Maren Jensdatter, enke
Opslag 49-51 indeholder afskrift af dokumenter vedrørende dette skifte
Dette skifte ses identisk med skifte Bidstrup nr. 187
--------------------------------------------------------------------------------
Opslag 46
1027, 7 juni 1773, Skjød sogn
Mads Rasmussen Molbo, død
Margrethe Sørensdatter, enke
Dette skifte ses identisk med skifte Bidstrup  nr. 369
--------------------------------------------------------------------------------
Opslag 52
1028, 15 januar 1774, Helstrup sogn
Zidsel Pedersdatter, død
Peder Laursen, enkemand
Deres børn:
Peder Pedersen , 4 år
Maren Pedersdatter, 5 år
Kirsten Pedersdatter, 2 år
Hans svigersøn Ole Fischer var til stede.
Dette skifte ses identisk med skifte Bidstrup nr. 187 og se tillige skifte Bidstrup nr. 254
--------------------------------------------------------------------------------
Opslag 55
1029, Kvittering m.v for indbetaling af arv til børn efter Peder Laursen, skifte påbegyndt 28 juli 1790 og sluttet 25 august 1790.
Se skifte Bidstrup nr. 254
--------------------------------------------------------------------------------
Opslag 57
1030, 23 juni 1775, Pannerup, Trige sogn
Afkaldserklæring fra arvinger efter Zidsel Pedersdatter i Pannerup.
Se skifterne: Bidstrup nr. 291, 420 og 427
--------------------------------------------------------------------------------
Opslag 59
1031, 4 august 1777, Skjød sogn
Kirsten Pedersdatter, død
Rasmus Madsen, enke
Deres børn:
Mads Rasmussen, 3 år
Margrethe Rasmusdatter, 1 år
Dette skifte ses identisk med skifte Bidstrup nr. 187
--------------------------------------------------------------------------------
Opslag 64 = 65
1032, 23 september 1777, Granslev sogn
Niels Nielsen, død
Anne Pedersdatter, enke
Deres børn:
Bodil Marie Nielsdatter, 6 år
Else Nielsdatter, 4 år
Formynder farfar Niels Nielsen og lavværge var Peder Mogensen,
Dette skifte ses identisk med skifte Bidstrup nr. 99
--------------------------------------------------------------------------------
Opslag 70
1032, 30 september 1779, Skjød
Christen Pedersen I Vivild (Lyngå sogn) kvitterer for modtagelse af afdøde Anne Pedersdatters ejendele, på vegne af søskende og moder. Anne Pedersdatter var trolovet med Peder Nielsen, men tog sit eget liv.
--------------------------------------------------------------------------------
Opslag 70
1033, 1 december 1779, Laurbjerg sogn
Kvittering fr arvinger efter Hans Rasmussen. Under skrevet af: På egne vegne Jens Hansen, på min hustru Dorthe Hansdatters vegne Poul Nielsen fra Lille Mølle, på min hustru Maren Hansdatters vegne, Jørgen Hansen i Aarhus, på min hustru Anne Hansdatters vegne, Jens Jensen  fra Laurbjerg, på min hustru Karen Hansdatters vegne, Niels Lungaae i Laurbjerg, på min hustru Kirsten Hansdatters vegne, Jens Jensen i Aarslev
Se skifterne: Bidstrup nr. 274 og 292
--------------------------------------------------------------------------------
Opslag 71
1034, 22 november 1779, Laurbjerg sogn
9 december 1780
Christen Pedersen Bødker, død
Maren Nielsdatter, død
De døde samme dag, ingen børn.
Hans arvinger:
Broder Jens Pedersen i Svejstrup?
Søster Anne Pedersdatter gift med Peder Andersen i Haar
Søster Edel Pedersdatter Christen Hou i Skjoldelev
Søster Maren Pedersdatter gift med Ole Nielsen i Bøstrup
Hendes arvinger, børn af 1 ægteskab:
Søn Niels Jensen, fuldmyndig, ejer i Granslev
Datter Kirsten Jensdatter gift med Anders Michelsen Røgter, tjenende på Bidstrup
Datter Anne Jensdatter tjenende i Granslev, gift med Søren Michelsen
Datter Mette Jensdatter tjenende i Knudstrup
--------------------------------------------------------------------------------
Opslag 86
1035, 28 oktober 1779, Skjød sogn
Niels Christensen, død. På grund af smitsom sygdom blev skiftet ikke foretaget straks efter hans død.
Han efterlod sig ikke noget til arv. Der er heller ikke nævnte navne på enke eller arvinger.
Se skifterne: Bidstrup nr. 382
--------------------------------------------------------------------------------
Opslag 91
1036, 15 april 1780, Knudstrup, Granslev sogn
10 maj 1780
Hans Olesen, død
Øllegaard Michelsdatter, enke
Deres børn:
Ole Hansen, 24 år
Michel Hansen, 22 år
Søren Hansen, 15 år
Dette skifte ses identisk med skifte Bidstrup nr. 107
--------------------------------------------------------------------------------
Opslag 95
1037, 24, april 1780, Svejstrup, Lyngå sogn
Peder Laursen, død
Margrethe Pedersdatter, enke
Deres barn:
Peder Laursen, 1 1/2 år
Farfar Laurs Pedersen var formynder.
Dette skifte ses identisk med skifte Bidstrup nr. 319
--------------------------------------------------------------------------------
Opslag 97
1038, 4 januar 1779, Tebbestrup, Haslund sogn
Maren Laursdatter, død
Lads Jensen, enke
Hendes søn:
Jens Rasmussen, 23 år
Deres barn:
Mette Ladsdatter, 12 år
Anne Johanne Ladsdatter, 8 år
Dette skifte ses identisk med skifte Bidstrup nr. 217
--------------------------------------------------------------------------------
Opslag 101
1039, 10 juni 1779, Skjød sogn
Maren Nielsdatter, død
Peder Nielsen, enkemand
Børnene er som angivet i skifte 381
I dette skifte omtales en steddatter, Maren Rasmusdatter, der efter enkemandens oplysning skulle have et tilgode i boet. Se opslag 102.
Dette skifte ses identisk med skifte Bidstrup nr. 381
--------------------------------------------------------------------------------
Opslag 104
1040, 17 februar 1779, Skjød sogn
Jens Rasmussen S%gaard, død
Anne Rasmusdatter, enke
Børn som nævnt i skifte 380
Enkens lavværge Søren Andersen af Skjød og formynder var Rasmus Jensen Møller i Bægaard
Dette skifte ses identisk med skifte Bidstrup nr. 380
--------------------------------------------------------------------------------
Opslag 109
1041, 12 november 1779, Granslev sogn
19 november 1779
Niels Jensen Boe, død
Anne Laursdatter, enke
Børn som nævnt i skifte Bidstrup nr. 105
Formynder var Knud Rasmussen og lavværge var Jens Michelsen, begge af Granslev,
Dette skifte ses identisk med skifte Bidstrup nr. 105
--------------------------------------------------------------------------------
Opslag 113
1042, 12 november 1779, Granslev sogn
13 november 1779
Maren Christensdatter, død
Peder Andersen Smed, enke
Børn som nævnt i skifte Bidstrup nr. 102
Dette skifte ses identisk med skifte Bidstrup nr. 102
--------------------------------------------------------------------------------
Opslag 116
1043, 12 november 1779, Granslev sogn
13 november 1779
Anne Jørgensdatter, død
Hyrden Hans Nielsen, enke
Deres barn Jørgen Hansen, 13 år
Dette skifte ses identisk med skifte Bidstrup nr. 101
--------------------------------------------------------------------------------
Opslag 118
1044, 13 november 1779, Granslev sogn
Kirsten Olesdatter, død
Søren Mogensen, enke
Deres børn som nævnt i skifte Bidstrup 103
Dette skifte ses identisk med skifte Bidstrup nr. 103
--------------------------------------------------------------------------------
Opslag 122
1045, 16 november 1779, Granslev sogn
17 november 1779
Bodil Sørensdatter, død
Halvgårdsmand Peder Madsen, enke
Hendes børn
Og hans steddatter Kirsten Andersdatter, 12 år
Deres børn:
Anne Pedersdatter, 5 år
Else Pedersdatter, 3 år
Børnenes morbroder var Peder Sørensen i Granslev
Dette skifte ses identisk med skifte Bidstrup nr. 104
--------------------------------------------------------------------------------
Opslag 128
1046, 16 november 1779, Pannerup, Trige sogn
Hyrdens hustru, navn ikke nævnt.
Hyrden Niels Pedersen, enke
Børn som nævnt i Bidstrup skifte nr. 424.
Der var intet til arvingerne.
Dette skifte ses identisk med skifte Bidstrup nr. 424
--------------------------------------------------------------------------------
Opslag 130
1047, 24 november 1779, Helstrup sogn
Thomas Birk, død
Hans arvinger:
1) broder Poul Birk i Helstrup
2) søster Kirsten Birk, enke i Tonning
3) søster Maren Birk, enke i Stouby
4) brodersøn Søren Andersen, ladefoged ved Schaungaard
5) broderdatter Anne Sørensdatter, 12 år gl, tjener i Øster Velling, formynder Poul Birk
Der var intet at arve.
Dette skifte ses identisk med skifte Bidstrup nr. 245
--------------------------------------------------------------------------------
Opslag 131
1048, 8 januar 1780, Værum sogn
Anders Sørensen, død
Hans børn:
1) Søren Andersen i Skjød
2) Dorthe Andersdatter, gift i København med en hyrekusk
3) Kirsten Andersdatter, tjener i København
4) Bodil Andersdatter i Væth
5) Kirsten Andersdatter ~ Jacob Christensen i Skjød, død, se skifte Bidstrup nr. 374
5a) Kirsten Jacobsdatter
6)  Anne Andersdatter, på stedet
Ved skiftemødet var Søren Andersen til stede.
Der blev intet at arve
Dette skifte ses identisk med skifte Bidstrup nr. 429
--------------------------------------------------------------------------------
Opslag 133
1049, 17 januar 1780, Helstrup sogn
Anne Sørensdatter, død
Fæster af et jordløst hus.
Ingen arvinger nævnt. Intet at arve.
Dette skifte ses identisk med skifte Bidstrup nr. 246
--------------------------------------------------------------------------------
Opslag 134
1050, 12 april 1780, Granslev sogn
1 juli 1780
Niels Jensen Teglbrænder, død
Maren Nielsdatter.
Deres børn som nævnt i skifte Bidstrup nr. 109
Lavværge Hans Nielsen af Granslev
Formynder og værge var skoleholder Jørgen Rasmussen i Granslev, da beslægtede ikke var i nærheden.
Dette skifte ses identisk med skifte Bidstrup nr. 109
--------------------------------------------------------------------------------
Opslag 137
1051, 12 april 1780, Knudstrup, Granslev sogn
12 maj 1780
Johann Wismand, død
Karen Nielsdatter, enke
Deres børn:
Gert Johannsen, 20 år
Jens Johansen, 13 år
Lavværge Niels Møller fra Røde Mølle, formynder og værge Niels Pedersen fra Knudstrup
Dette skifte ses identisk med skifte Bidstrup nr. 108
--------------------------------------------------------------------------------
Opslag 141
1052, 6 maj 1780, Laurbjerg sogn
30 maj 1780
Christen Christensen Smed, død
Kirsten Christensdatter, enke
Deres børn:
1) Johanne Christensdatter ~ Jørgen Pedersen, smed i Laurbjerg
2) Kirsten Christensdatter ~ Jens Nielsen Westergaard i Windum på Windumovergaards Gods
3) Maren Christensdatter, død ~ Peder Andersen Smed i Granslev
3a) Christen Pedersen, 16 år
3b) Anders Pedersen, 11 år
3c) Anne Pedersdatter, 14 år
4a) datterdatter Rasmine Frederiksdatter, ugift, tjener i Århus
5)  Barbara Christensdatter, ugift
Antagen lavværge Rasmus Melchiorsen af Laurbjerg
Dette skifte ses identisk med skifte Bidstrup nr. 293
--------------------------------------------------------------------------------
Opslag 147
1053, 10 maj 1780, Knudstrup, Granslev sogn
Peder Molbo, død
Maren Nielsdatter, enke
Deres børn:
Christen Pedersen, 6 år
Niels Pedersen, 2 år
Enken nedkom efter mandens død med en datter, der dog døde straks efter fødslen.
Lavværge Niels Olesen fra Gierning. Formyndere var farbrødrene Rasmus Christensen fra Grensten og Niels Christensen fra Knudstrup
Dette skifte ses identisk med skifte Bidstrup nr. 106
--------------------------------------------------------------------------------
Opslag 149
1054, 16 December 1780, Granslev sogn
Anne Andersdatter, død
Jens Pedersen, enke
Deres børn:
Anders Jensen, 19 år
Peder Jensen, 7 år
Bodil Jensdatter
Dette skifte ses identisk med skifte Bidstrup nr. 110
--------------------------------------------------------------------------------
Opslag 151
1055, 22 april 1780, Bidstrup, Granslev sogn
29 august 1780
7 februar 1780 (opslag 155)
Vedhugger Frederich Frederichsen, død
Hans arvinger på Engelsholm Gods
Helsøster Maren Frederichsdatter gift med Mads Christensen i Lihme
Halvsøster Karen Frederichsdatter gift med Søren Johnsen i Lihme
Der blev ingen arv.
--------------------------------------------------------------------------------
Opslag 158
1056, 24 april 1780, Svejstrup, Lyngå sogn
Peder Laursen, død
Margrethe Pedersdatter, enke
Deres barn:
Peder Pedersen, 1 1/2 år
Farfader Laurs Pedersen af Svejstrup
Lavværge var Rasmus Jensen fra Bægaard
Dette skifte ses identisk med skifte Bidstrup nr. 319
--------------------------------------------------------------------------------
Opslag 160
1057, 21 december 1780, Svejstrup, Lyngå sogn
Rasmus Jensen, død
Hans arvinger:
1) moderen Anne Cathrine Madsdatter ~ Peder Rasmussen
2) helbroder Mads Jensen
3) helsøster Anne Jensdatter
4) halvbroder Rasmus Pedersen
5) halvsøster Maren Pedersdatter
Farbroder til helsøskende Rasmus Møller i Bægaard
Afdødes fader Jens Møller, se skifte Bidstrup nr. 313
Dette skifte ses identisk med skifte Bidstrup nr. 320
--------------------------------------------------------------------------------
Opslag 162
1058, 11 april 1781, Svejstrup, Lyngå sogn
Margrethe Pedersdatter, død
Svend Sørensen, enkemand
Hendes børn:
Peder Pedersen, 2 1/2 år
Peder Svendsen
Søren Svendsen
De 2 sidste var tvillinger
Farfader til den ældste søn Laurs Pedersen i Svejstrup
Under skiftet døde Peder Svendsen
Peder Pedersens fader Peder Laursen, se skifte Bidstrup nr. 319 og 1056
Dette skifte ses identisk med skifte Bidstrup nr. 321
--------------------------------------------------------------------------------
Opslag 189
1059, 15. december 1781, Pannerup, Trige sogn
7 december 1781 (registrering og vurdering, opslag 190)
Apollone Hansdatter, død
Niels Pedersen, hyrde, enkemand
Hendes børn, avlet i hendes ugifte stand og inden ægteskab med enkemanden
Jens Sørensen, 14 år
Zidsel Jespersdatter, 7 år
Formynder Rasmus Hansen fra Knudstrup var Zidsels farbroder
Børnenes morbroder Anders Pedersen i Skejby
Dette skifte ses identisk med skifte Bidstrup nr. 425
--------------------------------------------------------------------------------
Opslag 192
1060 27. juni 1781, Granslev sogn
17 januar 1782
Mette Jensdatter, død
Simon Sørensen, enkemand
Deres barn:
Maren Simonsdatter, 10 år
Enkens broder Morten Jensen fra Houlbjerg
Dette skifte ses identisk med skifte Bidstrup nr. 112
--------------------------------------------------------------------------------
Opslag 194
1061, 28. september 1782, Røde Mølle, Granslev sogn
Niels Andersen Smidt, død 29 august 1782
Hans arvinger:
1) broder Thomas Andersen i Jerslev eller  Schiære sogn i Vendsyssel
2) broder Laurs Andersen i Payhede i Jerslev sogn, død, Hjermitslevgaards Gods
2a) Ole Laursen, 19 år
2b) Niels Laursen, 15 år
2c) Kirsten Laursdatter, 26 år ~ smeden i Hallund på Kiølschegaards gods
2d) Maren Laursdatter, 22 år
2e) Anne Laursdatter, 15 år
2f) Else Cathrine Laursdatter, 11 år
3) halvbroder Søren Andersen i Karmesholt i Schiære sogn på Knudseje Gods
4) halvsøster Maren Andersdatter, tjener i Jerslev præstegaard, Vendsyssel
5) halvsøster Anne Andersdatter ~ Jens Pedersen i Granslev, hun død, se skifte Bidstrup nr. 110 og 1054
5a) Anders Jensen, 8 år
5b) Peder Jensen, 7 år
5c) Bodil Jensdatter,
Afdødes stedsvigersøn Niels Jensen Krogsgaard ~ afdødes steddatter
Maren Pedersdatter i Røde Mølle, der var testamente til fordel for dem.
Dette skifte ses identisk med skifte Bidstrup nr. 111
--------------------------------------------------------------------------------
Opslag 211
1062, 11. februar 1782, Pannerup, Trige sogn
25 februar 1882
Anne Jensdatter, død
Indsidder Niels Jensen, enkemand
Deres børn:
Jens Nielsen, 33 år, i Grølsted på Søbygaard Gods
Rasmus Nielsen, 29 år, i Herst på Ristrup Gods
Søren Nielsen, 18 år, hos gørtler Jens Peter i Århus
Maren Nielsdatter, ugift, hos faderen
Morbroder Jacob Jensen Smed i Houlbjerg
Dette skifte ses identisk med skifte Bidstrup nr. 426
--------------------------------------------------------------------------------
Opslag 215
1063, 18 marts 1782- ukendt sted, formentlig Granslev sogn
Zidsel Sørensdatter, død
Hendes søskende afgiver kvittering for arv:
Følgende søskende er nævnt:
Søster Ellen Sørensdatter, ugift
Bodil Sørensdatter ~ Niels Christensen i Danstrup
Rasmus Sørensen i Laurbjerg eller Skjød
Thomas Sørensen i Laurbjerg eller Skjød
Se skifterne Bidstrup nr. 50 og 52 og 444
--------------------------------------------------------------------------------
Opslag 216
1064, 20 april 1782, Stevnstrup, Grensten sogn
30. marts 1782, (opslag 217)
Maren Jensdatter, død
Mogens Sørensen Bach, enkemand
Hendes børn med Niels Sørensen:
Anne Nielsdatter
Hendes barn med enkemanden:
Niels Mogensen, 4 år
Morbroder Jens Jensen Hviid af Grensten
Enkemandens broder Mads Sørensen Bach i Knudstrup
Dette skifte ses identisk med skifte Bidstrup nr. 192
--------------------------------------------------------------------------------
Opslag 222
1065, 24. april 1782, Granslev sogn
30 april 1782
Johanne Nielsdatter, død
Husmand Jesper Nielsen, enkemand
Deres barn:
Niels Jespersen, 3 år
Afdødes stedfader Søren Thomassen i Foldby
Dette skifte ses identisk med skifte Bidstrup nr. 113
--------------------------------------------------------------------------------
Opslag 226
1066, 6 februar 1783, Skjød sogn
Mette Jacobsdatter, død
Hendes børn giver afkald:
Datter Anne Sørensdatter gift med Michel Pedersen i Sahl
Datter Kirsten Sørensdatter gift med Niels Sørensen i Foldby, underskriver sig med Niels NOS Ollesen
--------------------------------------------------------------------------------
Opslag 226
1067, 19 februar 1783, Svejstrup, Lyngå sogn
Rasmus Sørensen, tjenende i Vitten giver på sin hustru Anne Jesdatter?s vegne afkald på arv efter hendes søster Mette Jesdatter?
Søren Rasmussen underskriver på sin fars vegne
--------------------------------------------------------------------------------
Opslag 227
1068, 11. marts 1783, Grensten sogn
Anne Jensdatter, død
Jens Andersen Hviid, enkemand
Deres børn:
Jens Jensen, 9 år
Anders Jensen, 5 år
Anne Jensdatter, 7 år
Dette skifte ses identisk med skifte Bidstrup nr. 193
--------------------------------------------------------------------------------
Opslag 228
1069, 18 oktober 1798, Grensten sogn
Zidsel Nielsdatter, død
Jens Andersen Hviid, død
Deres barn:
Niels Jensen, 13 år
Stedsøn Jens Jensen var til stede
Afdødes broder Niels Nielsen i Granslev
Se også skifte Bidstrup nr. 198
--------------------------------------------------------------------------------
Opslag 231
1070, 6. juli 1789, Haslund
Peder Iversen den ældre, død
Giertrud Pedersdatter, enke
Deres børn:
Ivar Pedersen, 15 år
Anders Pedersen, 12 år
Jens Pedersen, 8 år
Peder Pedersen, 4 år
Rasmus Pedersen, 1 år
Anne Pedersdatter, 7 år
Johanne Pedersdatter, 3 år
Farbroder Peder Iversen den yngre
Dette skifte ses identisk med skifte Bidstrup nr. 220
--------------------------------------------------------------------------------
Opslag 233
1071, 7 september 1789, Pannerup, Trige sogn
5 oktober 1789
Niels Laursen, død
Hans arvinger:
1) søster Anne Laursdatter, død ~ Peder Pedersen i Essendrup
1a) Laurs Pedersen, 15 år
1b) Zidsel Kirstine Pedersdatter, 13 år
2) søster Appellone Laursdatter, død ~ Peder Pedersen i Røved
2a) Laurs Pedersen i Røved
2b) Peder Pedersen i Pannerup
2c) Peder Pedersen, 36 år, tjener i Pannerup
3) søster Karen Laursdatter, død ~ Søren Andersen i Kankbølle
3a) Anders Sørensen i Kankbølle
4) halvsøster Maren Nielsdatter, død ~ Niels Nielsen og ~ Søren Sørensen i Herst
4a) Niels Nielsen, i Fårup på Ristrup Gods
4b) Søren Sørensen, i Låsby
4c) Ellen Nielsdatter, enke ~ Rasmus Olesen i Kvottrup på Ristrup Gods
4d) Anne Sørensdatter ~ Peder Brendstrup i Skanderborg Ladegaard
Dette skifte ses identisk med skifte Bidstrup nr. 427
--------------------------------------------------------------------------------
Opslag 248
1072, 3 marts 1790, Helstrup sogn
Maren Christensdatter, død
Laurs Pedersen, enkemand
Hendes arvinger:
1) broder Anders Christensen, gårdmand i Harridslev på Støvringgaard Gods
2) broder Christen Christensen, gårdmand i Mejlby på Sødringholm Gods
3) broder Jens Christensen, været gift i Harridslev, død, hans børns stedfader Mogens Jensen
3a) Christen Jensen, 20 år
3b) Thøger Jensen, 17 år
3c) Maren Jensdatter, 22 år
3d) Anne Jensdatter, 15 år
3e) Kirsten Jensdatter, 13 år
4) søster Kirsten Christensdatter ~ Niels Christensen, husmand i Mejlby
Dette skifte ses identisk med skifte Bidstrup nr. 253
--------------------------------------------------------------------------------
Opslag 250
1073, 30 august 1791, Helstrup sogn
Christen Rasmussen kvitterer for arv efter sin kone Maren Pedersdatter, hvis moder var Zidsel Pedersdatter, død 1774 og far Peder Laursen, død 1790.
Se skifte Bidstrup nr. 243 og 254
--------------------------------------------------------------------------------
Opslag 250
1074, 7. februar 1791, Værum
Christen Jensen, død
Anne Marie Simonsdatter, enke
Deres barn:
Inger Marie Christensdatter, 5 år
Enkens broder Jens Simonsen Smed fra Vellev
Dette skifte ses identisk med skifte Bidstrup nr. 430
--------------------------------------------------------------------------------

SLUTInga Hørdum og Vera Munkholms
skifteuddrag
fortsat af
Inga og Gerhardt Hørdum

Hagsholm gods
Skifteuddrag
1741-1850

[1741-1772]   [1772-1811]   [1811-1825]   [1825-1832]   [1832-1841]   [1841-1850]

[Personregister]   [Stedregister]
Hagsholm skifteprotokol
1741-1772
G 242-43

1. Jens Mikkelsen Blach i Lerbjerg 8/2-1741 F. 1b
Enke: Mette Sørensdatter L.V. Søren Rasmussen i Bramstrup
Børn:
• Mikkel Jensen - 12 år
• Søren Jensen - 8 år
• Peder Jensen - ½ år
• Anne Jensdatter - 15 år
• Ellen Jensdatter - 11 år
• Øllegaard Jensdatter - 6 år
• Karen Jensdatter - 3 år
FM: Afdødes bror: Peder Mikkelsen Blach, ladefoged ved Kalø.
Knud Svenningsen, ladefoged i Værum, Frisenvold gods (g.m.
afdødes søster).
Afdødes bror: Mogens Mikkelsen Blach i Aarhus.
Afdødes bror: Christen Mikkelsen Blach i Sminge.
Oplysninger:
Den afdødes mor: Anne Christensdatter.
Der omtales skifte efter den afdødes far: Mikkel Sørensen af 12/1-1708.
Mikkel Sørensen Blach og Anne Christensdatter havde 7 sønner og 1 datter ved mandens død. Siden var sønnerne Søren og Mikkel døde. Der var arv i boet, som nu deles mellem afdødes søskende.
Afdødes søster, der var g.m. Knud Svenningsen i Lerbjerg havde ikke fået sin arvelod.
Knud Svenningsen bebor gården for nærværende tid, og Jens Blachs enke beboer et hus, tilhørende gården, så længe hun forbliver i enkestand.
Se skifte nr. 155 + 195 + 224.

2, Anne Thomasdatter i Lerbjerg 5/6-1741 F. 15a
Enkemand: Christen Jensen
Arvinger:
Hendes afdøde datters børn:
• Jens Sørensen - 23 år, opholder sig ved Rygaard strand.
• Anne Sørensdatter, g.m. Rasmus Olufsen i Lerbjerg.
• Birgitte Sørensdatter, her i gården.
• Maren Sørensdatter, hos Terkild Sørensen, Taarup i Auning sogn.
• Kirsten Sørensdatter, her i gården.
F.M. Rasmus Olufsen for to af døtrene, og for de andre to blev beskikket
Peder Lauridsen Snedker i Lerbjerg
Oplysninger:
Skiftebrev af 15/11-1734 efter børnenes sal. far, Søren Andersen i Bode i Rougsø herred.
Enkemanden kunne på grund af svaghed ikke forestå gården mere, og afstod den til sin steddatters datter Birgitte Sørensdatter. Hun overtog gården sammen med Søren Madsen, og enkemanden gik på aftægt hos dem. De skulle indtil videre forsørge Kirsten Sørensdatter.

3. Jens Christensen Enggaard i Borridsø 8/3-1742 F. 18b
Ugift. Tjente og døde hos Jens Mogensen.
Arvinger:
• Farbror: Peder Jensen Kiærgaard, tjener hos Jens Jakobsen i Tostrup.
• Faster: Kirsten Jensdatter g.m. Niels Jensen Hesselberg i Nøddelund.
• Faster: Sidsel Jensdatter g.m. Søren Jensen i Hesselbjerg. Død og efterladt:
> Jens Sørensen Hesselberg.
• Faster: Maren Jensdatter g.m. Søren Jakobsen i Holmstol. Død og efterladt:
> Jens Sørensen - 24 år.
> Maren Sørensdatter - 29 år.
• Morbror: Niels Nielsen Enggaard i Gullev .
• Morbror: Christen Nielsen Enggaard i Gullev.
• Moster: Karen Nielsdatter Enggaard i Gullev.
• Moster: Maren Nielsdatter Enggaard g.m. Rasmus Nielsen Frandsen i Nøddelund.
Oplysninger:
Afdødes forældre var Christen Jensen og Anne Nielsdatter i Nøddelund. Skiftebrev af 8/2-1731.
Afdøde blev begravet i Gullev.
Afdødes F.M. Jens Nielsen Hesselberg i Nøddelund.

4. Anne Jensdatter i Vellev. 18/4-1742 F. 23b
Enkemand: Mads Andersen
Barn:
• Bodil Madsdatter - 7 uger
F.M. Afdødes bror: Christen Jensen i Hjermind.

5. Jens Nielsen og Maren Pedersdatter i Futting 18/4-1742 F. 25a
Børn:
• Niels Jensen - 5 år.
• Anne Jensdatter - 3 år
FM: Børnenes morfar: Jens Sørensen Bøeg i Tungelund, som forsørger børnene.

6. Else Madsdatter på Hagsholm. 7/6-1741 F. 28a
Enke efter Hans Termansen
Børn:
• Maren Hansdatter g.m. Søren Jensen i Mariager Færgested.
• Ingeborg Hansdatter g.m. Niels Jensen Møller i Terp Mølle. Enke.
• Edel Hansdatter g.m. Rasmus Ladefoged ved Frijsenborg.
• Kirsten Hansdatter i Todbjerg.
• Anne Katrine Hansdatter på Hagsholm.
• Bodil Hansdatter på Hagsholm.
• Dorthe Hansdatter, tjener i København.
FM: Beskikket Jens Jakobsen i Tostrup.
Oplysninger:
Hans Termansen og Else Madsdatter flyttede fra Frijsendal 1/5-1734 og kom derefter til Hagsholm, hvor de boede hos herskabet.
Datteren Maren Hansdatter var død, og hendes mand Søren Jensen fraskrev sig arv.
Ligeledes fraskrev datteren Ingeborg Hansdatter sig også arven.
7. Anne Katrine Hansdatter i Sall. 6/6-1742 F. 33b
Enkemand: Peder Nielsen Smed
Arvinger:
• Hendes mor: Anne Margrethe Møller
• Hendes søster: Anne Marie Hansdatter Møller
• Hendes søster Katrine Helvig Hansdatter Møller
• Hendes søster: Anne Margrethe Hansdatter Møller

8. Mette Jensdatter i Borridsø 9/7-1742 F. 35a
Enkemand: Christen Christensen Skovfoged
Barn:
• Maren Christensdatter - 6 uger
FM: Afdødes bror: Jens Jensen i Tind
Oplysning:
Den afdødes brødre: Jørgen Jensen og Jens Jensen.

9. Oluf Hansen Smed i Gullev 31/5-1742 F. 37a
Enke: Maren Rasmusdatter L.V. Rasmus Nielsen Frandsen, Nøddelund
Børn af hans tidligere ægteskab:
• Thomas Olufsen
• Anne Olufsdatter
• Inger Olufsdatter
FM: Deres morbror: Søren Thomsen i Danstrup.
Oplysninger:
I skiftet nævntes, at Rasmus Sørensen og hans søn Søren Rasmussen i Gullev mødte i skifteretten, som holdes efter Oluf Smed i Gullev. De oplyste, at Oluf Smed har været fæstebonde i Danstrup under Frisholt gods, og at han har en stor gæld til godset. Afdøde er ikke lovlig demitteret fra et gods til et andet.

10. Maren Mortensdatter i Gullev 6/8-1742 F. 39b
Enkemand: Hans Nielsen
Børn:
• Niels Hansen - 1 år
• Kirsten Hansdatter - 4 år

11. Karen Sørensdatter i Kongstrup 19/11-1742 F. 40b
Barn:
• Jens Jørgensen - 7 år
FM: Den afdødes bror: Anders Sørensen i Foldby.
Oplysninger:
Den afdødes mor: Ellen Nielsdatter.
Den afdødes bror: Christen Sørensen i Foldby.
Den afdøde boede i afg. Jesper Nielsens hus i Kongstrup (se nr. 12). Jesper Nielsen var afdødes morbror. Hun tjente hos ham og havde løn tilgode.
Anders Sørensen i Foldby vil forsørge drengen, til han bliver 16 år.

12. Jesper Nielsen i Kongstrup 19/11-1742 F. 41b
Arvinger:
• Eneste søster: Ellen Nielsdatter.
> Hendes søn: Anders Sørensen i Foldby.
> Hendes søn: Christen Sørensen i Foldby.
Oplysninger:
Mikkel Jørgensen fra Houlbjerg fæster gården.
Mikkel Jørgensens farbrødre: Jens Andersen Degn i Houlbjerg og Isak Andersen Degn i Aabrohuset.

13. Bodil Jensdatter i Hvorslev 23/11-1742 F. 48a
Boede i Oluf Christensens hus i Hvorslev.
Enkemand: Søren Jensen eller Søren Frandsen. Kaldes i skiftet begge dele.
Arvinger:
• Afdødes morbror: Jens Christensen i Hvorslev.
• Afdøde mosters børn:
> Christen Clemmensen.
> Mikkel Clemmensen.
> Maren Clemmensdatter.
> Kirsten Clemmensdatter.
FM: Jens Pedersen i Koudal.
Alle børnene er umyndige.

14. Anne Elsken Fosgrav i Tind 7/12-1742 F. 50b
Hos sønnen Melchior
Børn:
• (Anne Margrethe) g.m. Jens Christensen i Amstrup.
• Melchior Bachendorf, her på stedet.
• Christian Bachendorf.

15. Jens Nielsen i Borridsø Ugift 13/12-1742 F. 51b
Hos Thomas Jensen Stougaard
Arvinger:
• Bror: Jens Nielsen Stougaard, her i gården.
• Brors datter: Maren Mikkelsdatter, (også kaldet Maren Holm) g.m. Peder Nielsen i Danstrup.

16. Jørgen Andersen Degn i Houlbjerg 2/6-1742 F. 52b
Enke: Giertrud Thomasdatter L.V. Svend Nielsen i Lerbjerg
Børn fra et tidligere ægteskab med Anne Mikkelsdatter:
• Mikkel Jørgensen - 21 år
• Anne Marie Jørgensdatter - 15 år
Barn fra dette ægteskab:
• Anne Jørgensdatter - 3 år
F.M. For Mikkel: Hans morbror: Christen Mikkelsen Lund i Borridsø.
For Anne Marie: Mikkel Mikkelsen Lund i Borridsø.
For Anne: Afdødes bror: Jens Andersen Degn, Houlbjerg.
Oplysninger:
Skiftebrev af 10/2-1737 efter Anne Mikkelsdatter.
Enken forbliver ved gården.
Se skifte nr. 152 + 259.

17. Niels Jensen i Enslev - 3 år 18/4-1743 F. 61b
Arvinger:
• Hans mor: Sidsel Christensdatter g.m. Peder Lauridsen i Enslev. Tidl. g.m. Jens Nielsen (Skiftebrev 3/3-1740).
• Hans halvbror: Christen Pedersen - 23 uger
• Hans halvsøster: Karen Pedersdatter - 2 år
FM: Deres farbror: Jens Lauridsen i Tostrup
Deres morbror: Christen Christensen i Enslev
Oplysninger:
Skifte af 23/3-1740 efter afdødes farfar: Niels Jensen, der boede hos sønnen Jens Nielsen i Enslev.

18. Søren Christensen Ougsen i Hvorslev 18/1-1743 F. 62b
Enke: Karen Nielsdatter L.V. Jens Pedersen i Koudal
Børn:
• Christen Sørensen - 3 år
• Kirsten Sørensdatter - 4 år
• Søren Sørensen. Født efter faderens død, og død inden moderens død samme år.
FM: Afdødes bror: Jens Christensen i Amstrup.
Joen Jensen, møller i Hagenstrup Mølle.
Oplysninger:
Enken blev ved gården.
Se skifte nr. 19.

19. Karen Nielsdatter i Hvorslev 20/9-1743 F. 66b
Enkemand: Christen Poulsen
Børn fra hendes tidl. ægteskab:
• Christen Sørensen - 3 år
• Kirsten Sørensdatter - 4 år
FM: For datteren: Nærmeste værge: Joen Jensen i Hagenstrup Mølle.
For sønnen: Jens Christensen og Jørgen Christensen, begge i Amstrup
og Jens Pedersen i Koudal.
Oplysninger:
Enkemanden beholdt børnene hos sig og skal forsørge dem.
Se skifte nr. 18.

20. Maren Pedersdatter i Vejerslev 4/4-1743 F. 67b
Enkemand: Laurids Jensen Hesselberg
Børn:
• Anne Lauridsdatter - 21 år
• Jens Lauridsen - 19 år
• Mette Lauridsdatter - 16 år
• Anne Lauridsdatter - 13 år
FM: Afdødes far: Peder Christensen Fisker i Vejerslev.
Se skifte nr. 141.

21. Jens Christensen i Kvolbæk 25/7-1743 F. 70a
Enke: Mette Frandsdatter
Børn:
• Jens Jensen - 26 år
• Christen Jensen - 21 år
• Jens Jensen - 16 år
Oplysning:
Enken og sønnerne forbliver ved gården.

22. Birgitte Sørensdatter i Lerbjerg 1/7-1743 F. 72a
Enkemand: Søren Madsen
Barn:
• Anne Sørensdatter - 3 uger
Oplysninger:
Enkemandens bror: Jens Madsen i Haldum.
Den afdødes søster: Kirsten Sørensdatter. Der er stadig arv i boet efter hendes afdøde far ifølge skiftebrev af 15/11-1734.
Den afdødes søsters mand: Rasmus Olufsen i Lerbjerg.
Der er oprettet aftægtskontrakt mellem Christen Jensen og enkemanden Søren Madsen.

23. Laurids Jensen Maagaard i Vinge 14/8-1743 F. 75a
Enke: Maren Andersdatter L.V. Jens Christensen i Vinge
Barn af et tidl. ægteskab:
• Jens Lauridsen - 20 år
Børn af dette ægteskab:
• Anders Lauridsen - 12 år
• Jens Lauridsen - 6 år
FM: For Jens: Peder Sørensen i Vinge.
For Anders og Jens: Som nærmest besvogrede Jens Christensen i Vinge.
Oplysninger:
I skiftet oplyses, at der er en ager på Randers mark, som den ældste søn var sat i forsikring for sin mødrene arv. ”Anne Lauridsdatter salig Mads Pedersen Gassums efterladte i Randers afhænder til Jens Lauridsen i Vinge den 16/11-1728.”
Enken forbliver ved gården.

24. Birgitte Hansdatter i Borre 2/11-1743 F. 77b
Enkemand: Søren Jensen
Børn:
• Jens Sørensen - 10 år
• Maren Sørensdatter - 14 år
Oplysning:
Enkemandens bror: Peder Jensen i Borre.

25. Rasmus Jensen Lindgaard i Houlbjerg 25/1-1744 F. 80a
Enke: Anne Jensdatter L.V. Thomas Olufsen i Houlbjerg
Arvinger:
• Hans mor: Maren Rasmusdatter.
• Hans bror: Søren Jensen, tjener i Over Mølle.
• Hans søster: Maren Jensdatter g.m. Niels Fisker i Houlbjerg.
Oplysninger:
Enkens bror: Hans Jensen. Enken forbliver ved gården.

26. Anne Nielsdatter i Thorsø 8/4-1744 F. 82a
Enkemand: Poul Sørensen
Børn:
• Niels Poulsen - 2 år
• Thomas Poulsen - 1 år
Oplysninger:
Den afdødes far: Niels Christensen Lindgaard.
Se skifte nr. 207.

27. Sidsel Jensdatter i Thorsø 8/4-1744 F. 84b
Enkemand: Søren Terkildsen
Børn:
• Jens Sørensen, gift og bosat i Mondrup.
• Mette Sørensdatter g.m. Jens Peder Skiøtt i Folby.
• Terkild Sørensen, hjemme.
• Kirsten Sørensdatter, hjemme.
Oplysninger:
Sønnen Terkild overtager fæstet på gården.
Se skifte nr. 257.

28. Peder Lauridsen Brøgger i Danstrup 19/10-1743 F. 85a
Til huse hos Jens Jensen.
Enke: Bodil Jensdatter L.V. Jens Nielsen Stougaard i Borridsø
Arvinger:
• Hans helbror: Søren Lauridsen i Stærkær. Død og efterladt:
> Søren Sørensen i Stærkær: Død og efterladt:
» Ellen Sørensdatter
F.M. Hendes stedfar Rasmus Nielsen i Stærkær.
> Maren Sørensdatter i Hjermind: Død og efterladt
» Søren Christensen + 3 andre sønner og 1 datter.
> Anne Sørensdatter g.m. Knud Madsen i Gerning.
> Kirsten Sørensdatter g.m. Jens Jensen i Danstrup.
• Hans halvbror: Jens Lauridsen i Helstrup. Død og efterladt 2 døtre, som er g.m. forvalter Hans Adolf Høeg på Gl. Estrup og dennes bror herredsfoged Høeg i Lee.
• Hans halvbror: Rasmus Lauridsen i Helstrup.
• Hans halvbror: Anders Lauridsen i Hede Mølle. Død og efterladt 4 sønner og 3 døtre.
• Hans halvbror: Frands Lauridsen i København. Død og efterladt > børn.
• Hans halvbror: Christen Lauridsen, har boet i Vendsyssel. Der vides ikke, om han lever.
• Halvsøster: Karen Lauridsdatter i Fjellerup Mølle.
• Halvsøster: Maren Lauridsdatter i Lee.
• Halvsøster: Maren Lauridsdatter i København.
Oplysning:
Skiftebrev efter Søren Sørensen Brøgger i Stærkær af 26/9-1727.

29. Søren Sørensen Helstrup i Sølvsten 14/6-1744 F. 93a
Enke: Anne Jensdatter L.V. Niels Christensen Lindgaard
Børn:
• Mette Sørensdatter g.m. Rasmus Rasmussen i Brundt.
• Øllegaard Sørensdatter g.m. degnen Amdi Severin Jensen i Hvorslev.
• Christiane Sophie Sørensdatter, ugift og hjemme.
• Karen Sørensdatter, hjemme.
FM: Mikkel Lauridsen Snedker i Helstrup og Amdi Jensen i Hvorslev.
Se skifte nr. 58.

30. Peder Sørensen Rytter i Sall 26/6-1744 F. 96b
Enke: Helle Christensdatter L.V. Jens Olufsen i Sall
Børn af et tidl. ægteskab:
• Anders Pedersen - 26 år
• Mette Pedersdatter - 24 år
Børn af dette ægteskab:
• Søren Pedersen - 13 år
• Christen Pedersen - 10 år
• Hans Pedersen - 2 år
• Mette Pedersdatter - 7 år
Oplysning:
Enken bliver ved gården.

31. Maren Hansdatter i Aidt 7/8-1744 F. 98b
Enkemand: Søren Jensen Smed
Børn:
• Maren Sørensdatter - 16 år
• Jens Sørensen - 14 år
• Anne Sørensdatter - 12 år
• Maren Sørensdatter - 10 år
• Inger Sørensdatter - 4 år
T.V. Enkemandens bror: Jens Jensen.

32. Jens Jensen Kock i Tostrup Ugift 10/8-1744 F. 100b
Boede hos broderen Rasmus.
Arvinger:
• Helbror: Rasmus Jensen Kock i Tostrup.
• Helsøster: Maren Jensdatter g.m. Jens Mogensen i Selling.
• Halvbror: Joen Jensen - 10 år
• Halvsøster: Mette Jensdatter - 18 år
• Halvsøster: Kirsten Jensdatter - 14 år
• Halvsøster: Mette Jensdatter - 12 år
F.M.: Deres morbror: Frands Joensen i Ødum.
Oplysning:
Skiftebrev af 24/5-1724 efter afdødes mor: Mette Nielsdatter.

33. Karen Sørensdatter i Hesselbjerg 9/11-1744 F. 102a
Enkemand: Jens Sørensen Hesselberg
Børn:
• Søren Jensen - 9 år
• Jens Jensen - 2 år
• Niels Jensen - 1 år
• Sidsel Jensdatter - 10 år
• Bodil Jensdatter - 7 år
• Mette Jensdatter - 5 år
• Anne Jensdatter - 4 år
FM: Afdødes bror: Søren Sørensen i Danstrup
Se skifte nr. 95 + 131.

34. Søren Nielsen i Lille Fuglsang (Vejrum sogn) 3/2-1745 F. 102b
Enke: Maren Madsdatter L.V. Hendes svoger Jens Pedersen i Restrup
Krog
Barn:
• Dorthe Sørensdatter – 2 år
FM: Afdødes bror: Niels Andersen i Store Torsager.
Oplysning:
Enken bliver ved stedet.

35. Kirsten Mogensdatter i Stærkær 19/2-1745 F. 103b
Enkemand: Rasmus Nielsen
Den afdødes barn af tidl. ægteskab:
• Ellen Sørensdatter, hjemme.
Oplysninger:
Den afdødes bror: Jens Mogensen i Borridsø.
Jørgen Christensen Ladefoged i Amstrup g.m. afdødes søster.
Niels Nielsen i Borridsø g.m. afdødes søster.
Barnet bliver ved stedfaderen.
Se skifte nr. 28.

36. Jens Jakobsen Smed i Houlbjerg 26/2-1745 F. 104a
Enke: Mette Nielsdatter L.V. Laurids Thomasen i Bøsbro.
Børn:
• Jakob Jensen i Houlbjerg.
• Niels Jensen, tjener i Lerbjerg.
• Birgitte Jensdatter g.m. Oluf Pedersen i Houlbjerg.
• Anne Jensdatter - ugift
• Maren Jensdatter - ugift
• Dorthe Jensdatter – ugift
Oplysning:
Jakob Jensen fæster stedet og forsørger moderen.

37. Søren Pedersen i Aidt 11/3-1745 F. 106b
Enke: Maren Nielsdatter L.V. Niels Pedersen i Aidt
Børn:
• Peder Sørensen - 34 år
• Niels Sørensen - 25 år
• Jens Sørensen - 19 år
• Abelone Sørensdatter - 31 år
• Anne Sørensdatter - 26 år
Oplysning:
Enken bliver ved gården.

38. Jens Jensen i Danstrup 19/3-1745 F. 108a
Enke: Kirsten Sørensdatter L.V. Knud Madsen i Gerning
Børn:
• Søren Jensen - 21 år
• Jens Jensen - 18 år
• Christen Jensen - 12 år
• Maren Jensdatter - 19 år
• Ellen Jensdatter - 11 år
Oplysning:
Enken bliver ved stedet.

39. Maren Christensdatter i Tind 21/4-1745 F. 110b
Enkemand: Jørgen Jensen Bødker
Barn:
• Jens Jørgensen - 4 år
FM: Afdødes far: Christen Christensen i Borridsø.
Afdødes bror: Mikkel Christensen i Stærkær.
Se skifte nr. 348.

40. Kirsten Mortensdatter i Lerbjerg 13/5-1745 F. 111a
Enkemand: Peder Pedersen
Arvinger:
• Hendes mor: Johanne Rasmusdatter i Selling.
• Hendes helbror: Mogens Mortensen.
• Hendes helbror: Niels Mortensen.
• Hendes halvbror: Jens Mogensen i Selling.
• Hendes halvbror: Rasmus Mogensen i Langskov.
• Hendes halvbror: Niels Mogensen.
• Hendes halvsøster: Maren Mogensdatter i Ølst. Død, efterladt 1 søn og 1 datter, som er hos faderen, Rasmus Ludvigsen i Ølst.

41. Christen Sørensen Ladefoged og hustru i Futting 8/4-1744 F. 111b
Børn:
• Rasmus Christensen - 12 år, hjemme.
• Elisabeth Christensdatter - 22 år, tjener i Holsten.
FM: For Rasmus: Hans farbror: Rasmus Sørensen i Lynge
For Elisabeth: Mads Sørensen Aldrup i Hvorslev. Gift med deres faster.
Oplysninger:
Børnenes morbror: Jesper Sørensen i Laurbjerg
Christen Pedersen fæster stedet.

42. Christen Sørensen i Tungelund Ugift 25/6-1744 F. 122a
Boede i Rasmus Jensens hus i Tungelund.
Arvinger: (Søskendebørn:)
• Niels Pedersen Meldgaard i Tungelund.
• Jens Pedersen Meldgaard i Aidt.
• Anne Pedersdatter g.m. Søren Sørensen Bøeg i Tungelund.
• Karen Pedersdatter i Tungelund.
• Maren Pedersdatter g.m. Hans Olufsen i Mondrup.
• Kirsten Pedersdatter. Død, efterladt:
> Ellen Sørensdatter i Mondrup.
• Maren Rasmusdatter g.m. Hartvig Jensen i Thorsø.
• Anne Rasmusdatter, ugift, hos sin svoger Hartvig Jensen i Thorsø.
• Oluf Rasmussens søn, Thomas Olufsen, tjener i Selling.
• Maren Rasmusdatter. Død og efterladt:
> Niels Jensen i Granslev på Bidstrup gods.
• Peder Krog. Død og efterladt 1 søn og 1 datter
• Niels Nedergaard i Haurum. Død og efterladt børn.
• Christen Nielsen Tind i Tungelund.
Oplysninger:
Afdøde havde 6 brødre og 7 søstre.
Afdøde var hos Rasmus Jensen, der var g.m. Abelone Hartvigsdatter. Rasmus Jensens søskende: Jens Jensen og Anne Jensdatter tjente hos ham. Disse fire blev i skiftet beskyldt for at have taget afdødes penge.

43. Jens Lauridsen Maagaard i Hvorslev præstegaard 26/4-1745 F. 130b
Arvinger:
• Halvbror: Anders Lauridsen i Vinge
• Halvbror: Jens Lauridsen i Vinge
F.M. Jens Christensen af Vinge
Oplysninger:
Jens Lauridsen Maagaard døde i Jens Christensen Hesselbergs hus.
Afdøde var fra Maagaard i Vinge sogn. Han havde dels tjent præsten Buchholtz og dels holdt skole i Borridsø.

44. Jens Sørensen i Hagenstrup Mølle Ugift 26/6-1745 F. 134a
Tjente i møllen.
Arvinger:
• Bror: Niels Sørensen i Vidstrup.
• Bror: Christen Sørensen i Danstrup. Død, efterladt:
> Mikkel Christensen, tjener i Stærkær.
• Søster: Mette Sørensdatter i Randers.
• Søster: Anne Sørensdatter i Randers. Død og efterladt:
> Kirsten Hansdatter, er på Sjælland.
• Søster: Kirsten Sørensdatter i Vellev. Hendes søn,
> Søren Mikkelsen tjener i Hagenstrup Mølle
• Søster: Maren Sørensdatter i Randers.

45. Kirsten Sørensdatter i Sall 8/7-1745 F. 137b
Enkemand: Mikkel Rasmussen Kiersgaard
Børn:
• Rasmus Mikkelsen - 15 år
• Søren Mikkelsen - 7 år
• Johanne Mikkelsdatter - 18 år
• Anne Mikkelsdatter - 16 år
Se skifte nr. 187 + 200.

46. Laurids Pedersen i Enslev 27/9-1745 F. 138a
Enke: Sidsel Jensdatter
Børn:
• Jens Lauridsen i Tostrup
• Peder Lauridsen i Enslev
• Jens Lauridsen i Houlbjerg
• Christen Lauridsen, hjemme
• Rasmus Lauridsen – 14 år, hjemme
• Karen Lauridsdatter, hjemme - ugift
• Bodil Lauridsdatter, hjemme - ugift
• Maren Lauridsdatter, hjemme - ugift
• Kirsten Lauridsdatter, hjemme – ugift
Oplysninger:
Afdødes bror: Christen Pedersen i Borridsø.
Christen Lauridsen har faderens sted i fæste og forsørger moderen, broderen Rasmus og sine søstre.
Se skifte nr. 105.

47. Anne Sørensdatter i Østergaard Fiskerhus 18/1-1746 F. 139a
Enkemand: Poul Rasmussen Fisker
Børn:
• Sidsel Poulsdatter - 3 år
• Anne Poulsdatter - 2 år
FM: For Sidsel: Fasters mand Ouge Jensen i Mondrup
For Anne: Farbror: Christen Rasmussen i Borridsø
Oplysning:
Enkemandens farbror: Niels Madsen Fisker i Frisenvold Fiskerhus var g.m. afdødes søster.
Se skifte nr. 132.

48. Kirsten Jørgensdatter i Lerbjerg 18/4-1746 F. 140b
Enkemand: Jens Lauridsen Snedker
Barn:
• Maren Jensdatter - 5 år
F.M. Beskikket: Svend Nielsen i Lerbjerg.
Oplysning:
Afdødes bror: Jens Jørgensen i Vissing.

49. Mette Nielsdatter i Gullev Død: 19/4-1746 27/4-1746 F. 143b
Enkemand: Peder Kjeldsen
Arvinger:
• Hendes forældre: Niels Andersen Enggaard og hustru Kirsten Jensdatter i Gullev.

50. Jens Jensen Frue i Gullev 24/3-1746 F. 144a
Enke: Anne Christensdatter L.V. Jens Josefsen i Gullev
Arvinger:
• Hans bror: Jørgen Jensen. Død og efterladt:
> Claus Jørgensen i Gullev.
> Rasmus Jørgensen, tjener i Borridsø.
> Jens Jørgensen, tjener i Gullev.
> Maren Jørgensdatter g.m. Morten Andersen i Gullev.
> Maren Jørgensdatter, tjener i Mellerup - ugift.
> Kirsten Jørgensdatter, tjener i Hammel.
Oplysning:
Enken bliver ved stedet.

51. Birgitte Nielsdatter i Hvorslev 27/6-1746 F. 146a
Enkemand: Rasmus Skomager (skovfoged)
Børn:
• Rasmus Rasmussen - 26 år
• Hans Rasmussen - 19 år
• Inger Rasmusdatter - 24 år

52. Mette Sørensdatter i Haurum 1/7-1746 F. 147a
Enkemand: Laurids Pedersen Fog
Afdødes børn fra tidl. ægteskab:
• Kirsten Nielsdatter g.m. Christen Frandsen i Voldby.
• Maren Nielsdatter g.m. Niels Christensen, skovfoged i Hadsten. Død og efterladt:
> Peder Nielsen.
> Karen Nielsdatter g.m. Rasmus Pedersen i Haurum.
Oplysninger:
Enkemanden afgiver gården til sin steddatter Karen Nielsdatter og dennes mand Rasmus Pedersen, mod at de forsørger ham.

53. Søren Nielsen Bonde i Danstrup (Selvejer) 15/7-1746 F. 149b
Enke: Sidsel Jensdatter L.V. Jens Jensen Ougsen i Hjulhuset
Børn:
• Søren Sørensen Bonde - 26 år, hjemme.
• Karen Sørensdatter g.m. Jens Sørensen i Hesselbjerg. Død og efterladt 3 sønner og 4 døtre.
• Bodil Sørensdatter g.m. Anders Nielsen Øeland, skoleholder i Handest.
• Katrine Sørensdatter, hjemme - ugift.
• Maren Sørensdatter, i København – ugift.
F.M. Beskikket: Joen Jensen Møller i Hagenstrup Mølle
• Kirsten Sørensdatter, hjemme - ugift.
• Karen Sørensdatter, hjemme – ugift.
Oplysninger:
Der blev fremvist et skøde af 29/1-1652, udgivet på Houlbjerg herredsting af Mads Sørensen i Danstrup til Niels Christensen Kællinghøl, på denne gårds bondeeje.
Et skøde af 11/8-1704 på denne gård af sal. Søren Nielsen Bondes 3 brødre til bemeldte Søren Nielsen Bonde.
Enken afstår gården til sønnen Søren.
Se skifte nr. 95 - 131 - 342.

54. Anne Sørensdatter i Enslev 13/12-1746 F. 164b
Enkemand: Mads Jensen
Børn:
• Ingeborg Madsdatter - 15 år
• Margrethe Madsdatter - 11 år
• Søren Madsen - 8 år
FM: Søren Jensen Lindgaard i Enslev. (Slægtning til afdøde).
Se skifte nr. 217.

55. Peder Madsen Ib i Vellev 16/9-1746 F. 165a
Hos sin stedfar: Christen Lauridsen i Vellev.
Arving:
• Karen Madsdatter - 9 år. Den afdødes halvsøster og eneste arving.
FM: Morbror: Niels Sørensen i Gerning.
Oplysning:
Skifte af 18/11-1739 efter afdødes far, Mads Ib.

56. Peder Thomasen i Kongstrup 30/1-1747 F. 166a
Enke: Mette Jørgensdatter
Børn:
• Thomas Pedersen, hjemme.
• Peder Pedersen Møller i Borum Mølle.
• Jørgen Pedersen i Labing.
• Laurids Pedersen i Tostrup Skovhus.
• Oluf Pedersen i Houlbjerg.
• Anne Pedersdatter, hjemme – ugift.
Oplysninger:
Sønnen Thomas har i mange år bestyret gården for forældrene.
Enken afstod gården til Anders Jensen Degn af Houlbjerg, der ægter datteren Anne Pedersdatter. Enken gik på aftægt hos dem. Der blev oprettet en kontrakt.

57. Mette Christensdatter i Hvorslev 10/3-1745 F. 169b
Enkemand: Søren Smed
Børn:
• Peder Sørensen
• Jens Sørensen
• Maren Sørensdatter
• Kirsten Sørensdatter
• Marie Sørensdatter
• Sidsel Sørensdatter
• Anne Sørensdatter
Oplysninger: Mormors mand: Niels Jepsen i Hvorslev (ikke deres morfar). Alle børnene er små og umyndige.

58. Anne Jensdatter i Sølvsten 18/1-1747 F. 170a
Enke efter Søren Sørensen Helstrup
Børn:
• Mette Sørensdatter g.m. Rasmus Rasmussen i Brundt.
• Øllegaard Sørensdatter g.m. Amdi Severin Jensen, degn i Hvorslev og Gerning.
• Christine Sophie Sørensdatter g.m. Mads Nielsen i Sølvsten.
• Karen Sørensdatter, ugift.
F.M. Søren Birch
Oplysninger:
Skiftebrev af 19/7-1744 efter Søren Sørensen Helstrup.
Der var oprettet en kontrakt mellem afdøde og svigersønnen, Mads Nielsen, og datteren Karen bliver boende på gården.
Se skifte nr. 29.

59. Niels Jensen i Nøddelund 3/6-1747 F. 171a
Enke: Mette Nielsdatter L.V. Hendes bror: Jens Nielsen Hesselberg
Børn: i Nøddelund
• Jens Nielsen - 20 år
• Kirsten Nielsdatter - 19 år
Oplysninger:
Afdødes bror: Joen Jensen i Nøddelund.
Enken bliver på gården og vil klare den sammen med sin søn.

60. Niels Mortensen i Vrangstrup 15/9-1747 F. 172a
Enke: Karen Jensdatter L.V. Niels Jensen Foeg i Haurum
Børn:
• Maren Nielsdatter g.m. Peder Andersen i Granslev.
• Anne Nielsdatter g.m. Morten Christensen i Granslev.
• Maren Nielsdatter g.m. Jens Nielsen i Vrangstrup.
• Morten Nielsen - 23 år, hjemme.
• Jens Nielsen - 17 år
• Rasmus Nielsen - 11 år
• Jørgen Nielsen - 5 år
• Bodil Nielsdatter - 20 år
• Anne Nielsdatter - 15 år
• Karen Nielsdatter - 13 år
FM: Enkens bror Søren Foeg i Haurum og Morten Lauridsen i Haurum.
Oplysning: Enken bliver ved gården.

61. Jesper Christensen i Haurum 29/2-1748 F. 175a
Enke: Maren Nielsdatter
Børn:
• Maren Jespersdatter g.m. Søren Christensen Roersen i Haurum. Død og efterladt 2 døtre.
• Niels Jespersen i Sall.
Oplysninger:
I skiftet er det lidt usikkert at se, om Niels Jespersen er søn af dette ægteskab eller kun er søn af Maren Nielsdatter.
Enken er gammel og skrøbelig og afstår huset til Laurids Sørensen fra Hammel, og han forsørger hende.
Se nr. 83 + 160.

62. Birgitte Andersdatter Cammer i Futting 18/3-1748 F. 180a Boede hos Hans Christensen
Enkemand: Enevold Jensen
Arvinger:
• Hendes bror: Jens Andersen i Grølsted. Død og efterladt:
> Maren Jensdatter i Grølsted g.m. en rytter, Didrich Horsmand, som ikke er set af sin hustru de sidste 10 år.
> Birgitte Jensdatter g.m. Niels Jensen Bødker i Grølsted på Kongens gods.
• Hendes søster: Maren Andersdatter i Futting. Død og efterladt:
> Simon Enevoldsen i Futting.
> Christen Enevoldsen i Thorsø.
> Maren Enevoldsdatter g.m. Christen Nielsen Rytter i Thorsø.
> Anne Enevoldsdatter g.m. Jens Rasmussen i Sahl på Frisholt gods.
> Giertrud Enevoldsdatter g.m. Niels Lauridsen i Gullev på Frisholt gods.

63. Bodil Jensdatter i Bøsbro 10/4-1748 F. 182b
Enkemand: Laurids Thomasen Skiøtte
Børn:
• Thomas Lauridsen - 12 år
• Christen Lauridsen - 7 år
FM: Afdødes bror: Peder Jensen i Vrangstrup.
Oplysninger:
Enkemandens bror: Jakob Thomasen i Voldby.
Peder Jensen i Vrangstrup kaldes også Peder Offersen.
Se skifte nr. 108.

64. Kirsten Poulsdatter i Vidstrup 8/7-1748 F. 186b
Enkemand: Simon Jensen
Børn:
• Poul Simonsen - 11 år
• Jens Simonsen - 6 år
• Karen Simonsdatter - 14 år
Oplysninger:
Den afdødes brødre: Rasmus Poulsen og Laurids Poulsen i Astrup
Se skifte nr. 242 + 335.

65. Maren Pedersdatter i Brundt 30/9-1748 F. 187a
Enkemand: Peder Pedersen
Børn:
• Peder Pedersen - 21 år
• Peder Pedersen - 16 år
• Karen Pedersdatter - 13 år, hjemme
• Anne Pedersdatter g.m. Peder Pedersen i Granslev.
Oplysninger:
Den afdødes brødre: Jens Smed og Peder Smed, begge i Lynge.
Enkemanden afstår gården til den ældste søn og går på aftægt hos ham.
Enkemanden ejer en kiste med initialerne: P.P.S.B. – 1718.

66. Kirsten Pedersdatter i Vellev 5/7-1748 F. 188a
Enkemand: Jens Sørensen
Hendes barn af et tidl. ægteskab:
• Peder Lauridsen - 13 år
Børn af dette ægteskab:
• Søren Jensen - 7 år
• Niels Jensen - 4 år
• Margrethe Jensdatter - 10 år
F.M. For Peder: Den afdødes søsters mand: Mads Pedersen i Borre.
Oplysninger:
Enkemandens bror: Peder Sørensen i Haurum.
Skiftebrev af 12/3-1737 efter Peder Lauridsens far. Peders arv står i boet.
Hvis det viser sig, at Peder Lauridsen ikke nyder sin ret, skal Mads Pedersen i Borre tage ham til sig.

67. Karen Lauridsdatter i Vellev 4/11-1748 F. 192a
Enkemand: Peder Pedersen
Børn:
• Peder Pedersen - 7 år
• Anne Pedersdatter - 11 år
• Maren Pedersdatter - 6 år
Oplysninger:
Børnenes morbrødre: Hans Lauridsen i Vejerslev, Christen Lauridsen i Vellev og
Rasmus Lauridsen i Tostrup.
Børnenes farbrødre: Mads Pedersen i Borre og Mikkel Pedersen i Vejerslev.
Se skifte nr. 775.

68. Anne Nielsdatter Bach i Hagenstrup Mølle 10/8-1748 F. 193b
Boede tidl. hos Søren Stougaard i Houlbjerg.
Arvinger:
• Helbror: Peder Nielsen i Hammershøj.
• Halvbror: Jens Pedersen i Hammershøj.
• Halvbror: Jens Nielsen i Hammershøj.
• Halvsøster: Maren Nielsdatter i Hammershøj.
• Halvbror: Christen Ostenfeld i Kvorning, hans efterladte børn.
• Johanne Pedersdatter i Kvorning’s børn. Der oplyses ikke, om Johanne Pedersdatters slægtsforhold til afdøde.
Oplysninger:
Afdødes ejendele findes hos: Jens Olufsen, Søren Stougaard, Peder Thomasen Hiuler, præsten Hr. Mikkel Lerche og Joen Møller i Hagenstrup mølle.
Et hængeskab var givet til afdødes stedsøn, smeden i Hvorslev.

69. Maren Sørensdatter i Gerning 9/9-1748 F. 198b
Enkemand: Niels Olufsen
Barn:
• Margrethe Nielsdatter - 2 år
Oplysninger:
Afdødes bror: Niels Sørensen i Knudstrup
Enkemandens bror: Søren Olufsen i Knudstrup.
I boet fandtes en kiste med initialer: M.S.D. - 1741.

70. Ellen Sørensdatter i Tind 4/6-1749 F. 200b
Enkemand: Jens Jensen Bødker
Barn:
• Kirsten Jensdatter - 3 år
Oplysninger:
Enkemandens bror: Jens Jensen i Tind.
I boet fandtes en kiste med initialer: E.S.D.S. - 1745.

71. Anne Christensdatter i Houlbjerg 4/9-1749 F. 201b
Enkemand: Christen Jensen Hald
Børn:
• Jens Christensen - 9 år
• Anne Christensdatter - 19 år
• Maren Christensdatter - 14
• Maren Christensdatter - 11 år
• Mette Christensdatter - 5 år
Se skifte nr. 240.

72. Maren Hansdatter i Tostrup 23/1-1750 F. 202a
Enkemand: Rasmus Jensen Kock
Børn:
• Hans Rasmussen – 9 år
• Jens Rasmussen - 7 år
• Jens Rasmussen - 5 år
Oplysning:
Afdødes far: Hans Nielsen i Tostrup
Se skifte nr. 32.

73. Maren Christensdatter i Sall 28/1-1750 F. 202b
Enkemand: Peder Kiersgaard
Barn:
• Christen Pedersen
Oplysning:
Afdødes far: Christen Rasmussen Skrædder i Aptrup
Se skifte nr. 470.

74. Abelone Jensdatter i Lerbjerg 6/5-1750 F. 203a
Enkemand: Svend Nielsen
Børn:
• Niels Svendsen – 11 år
• Maren Svendsdatter - 13 år
• Bodil Svendsdatter - 17 år
Oplysninger:
Afdødes søsters mand: Søren Madsen i Lerbjerg.
Enkemandens bror: Mads Nielsen i Svejstrup.
Se skifte nr. 208.

75. Jens Christensen Hesselberg i Borridsø 4/6-1750 F. 204a
Enke: Birgitte Poulsdatter L.V. Christen Rasmussen Skovfoged i Borridsø
Børn:
• Christen Jensen - 7 år
• Maren Jensdatter - 9 år
• Maren Jensdatter - 3 år
F.M. Afdødes bror: Mikkel Christensen i Stærkær.
Enkens brødre: Rasmus Poulsen og Laurids Poulsen, begge i Astrup.
Oplysninger:
Enken bliver ved gården.
Se skifte nr. 93 + 242 + 262 + 266.

76. Søren Jensen Lindgaard i Enslev 13/5-1750 F. 205a
Enke: Mette Sørensdatter L.V. Mads Jensen i Enslev
Oplysninger:
Afdødes søster: Maren Jensdatter g.m. Niels Fisker i Houlbjerg.
Enken bliver ved stedet.

77. Thomas Nielsen Skrædder i Pitterhuset (Salpeterhuset) 22/5-1750 F. 206b
Enke: Anne Thomasdatter L.V. Søren Nielsen i Vadsted
Børn:
• Anders Thomasen - 9 år
• Maren Thomasdatter - 12 år
Oplysninger:
Enkens brødre: Peder Thomasen Møller i Skjoldelev og Laurids Thomasen i Katvad Mølle.
Enken bliver ved gården.
Se skifte nr. 333.

78. Kirsten Sørensdatter i Vellev 17/7-1750 F. 210a
Enkemand: Anders Pedersen Svenske
Hendes børn af tidl. ægteskaber:
• Søren Mikkelsen
• Anne Jørgensdatter
Oplysning:
Datterens fædrene arv står i boet.

79. Jens Christensen i Hvorslev 18/7-1750 F. 211b
Enke: Barbara Henrichsdatter L.V. Jens Nielsen i Hvorslev
Afdødes barn af 1. ægteskab:
• Christen Jensen - 20 år
Afdødes barn af 2. ægteskab:
• Laurids Jensen - 9 år
Oplysninger:
Afdødes bror: Christen Christensen i Koudal.
Enkens børn af et tidl. ægteskab med Laurids Pedersen:
• Peder Lauridsen
• Ellen Lauridsdatter
Deres fædrene arv står endnu i boet.
Enken bliver ved gården.

80. Peder Nielsen i Aptrup 25/5-1750 F. 214a
Enke: Bodil Sørensdatter
Børn:
• Niels Pedersen - 21 år
• Søren Pedersen - 15 år
Oplysninger:
Afdødes bror: Christen Nielsen i Haurum.
Enken bliver ved stedet, som sønnen, Niels Pedersen, senere fæster.

81. Rasmus Skomager i Hvorslev 18/7-1750 F. 215a
Enke: Kirsten Jensdatter L.V. Hendes bror: Niels Jensen i Enslev
Hans børn af et tidl. ægteskab:
• Rasmus Rasmussen - skomagersvend, som er udrejst, og som ikke vides hvor er.
• Hans Rasmussen - muligvis død.
• Inger Rasmusdatter - 25 år.
Børn fra dette ægteskab:
• Jens Rasmussen - 3 år.
• Birgitte Rasmusdatter - 16 uger.
FM: Mads Aldrup i Hvorslev.

82. Rasmus Rasmussen i Vellev 16/9-1750 F. 216b
Enke: Kirsten Nielsdatter L.V. Peder Pedersen i Vellev
Hans børn af et tidl. ægteskab: Senere: Jens Frandsen
• Rasmus Rasmussen i Aidt.
• Peder Rasmussen - 18 år.
• Margrethe Rasmusdatter g.m. en skibskarl i Århus.
• Maren Rasmusdatter, tjener i Århus.
F.M. for Maren: Peder Mikkelsen Blach i Houlbjerg.

83. Maren Nielsdatter Brod i Sall 30/6-1750 F. 218a
Børn:
• Niels Jespersen i Sall (Moderen døde hos ham).
• Maren Jespersdatter g.m. Søren Roersen i Haurum. Død og efterladt:
> Maren Sørensdatter
> Anne Sørensdatter
Se skifte nr. 61 + 160.

84. Søren Pedersen Bach i Vellev 13/5-1750 F. 221a
Enke: Sidsel Nielsdatter L.V. Christen Christensen i Enslev
Børn:
• Anne Sørensdatter - 2 år
• Søren Sørensen Bach født efter faderens død.
Oplysninger:
Afdøde søsters mand: Søren Thomasen i Vellev.
Afdødes søster: Bodil Pedersdatter havde tjent hos ham i 4 år.
Afdødes søster: Karen Pedersdatter havde lånt afdøde penge.
Enken blev på stedet.
Se skifte nr. 849.

85. Aftægtskontrakt. 16/3-1751 F. 224a
Mellem sal. Niels Lauridsens enke i Thorsø, Anne Nielsdatter, og Jørgen Sørensen fra Haurum.
Enken Anne Nielsdatter afstår hendes sal. mands fæstested til Jørgen Sørensen
i Haurum, der er g.m. hendes ældste datter, Anne Nielsdatter.
Enkens andre børn:
• Laurids Nielsen – 13 år
• Maren Nielsdatter – 16 år
• Dorthe Nielsdatter – 14 år.

86. Anne Jespersdatter i Over Mølle, Vellev 20/7-1751 F. 224b
Enkemand: Peder Nielsen Møller
Arvinger:
• Hendes helbror: Niels Jespersen i Voer Mølle.
• Hendes halvbror: Sejer Jespersen. Død og efterladt: 3 sønner og 3 døtre.
• Hendes halvsøster: Anne Jespersdatter. Død og efterladt:
> Jens Kjeldsen i Lille Torup.
> Anne Kjeldsdatter g.m. Rasmus Balle i Haar. Død og efterladt:
» Kjeld Rasmussen.
> Anne Kjeldsdatter g.m. mølleren i Rampes Mølle. Død og efterladt 4 børn. Den ældste: Kjeld Pedersen var til stede.
> Maren Kjeldsdatter g.m. Rasmus Mogensen i Lyngby

87. Gye Lauridsdatter i Vejerslev 10/5-1751 F. 225a
Enkemand: Jeppe Pedersen
Barn:
• Laurids Jepsen - 7 år
T.V. Afdødes bror: Hans Lauridsen i Vejerslev.
Oplysning:
Enkemandens bror: Niels Pedersen i Aidt
Se skifte nr. 449.

88. Else Nielsdatter i Vejerslev 10/5-1751 F. 225b
Sidder til huse i Jeppe Pedersens gård i Vejerslev.
Enkemand: Niels Pedersen Fisker
Oplysninger:
Else Nielsdatter havde ikke andre arvinger end sin moder, som ingen vidste, hvor var.
Enkemandens bror: Jens Fisker i Borre.

89. Peder Snedker i Lerbjerg 17/7-1751 F. 227a
Enke: Birgitte Jensdatter L.V. Niels Jørgensen i Bægaard
Hans børn af et tidl. ægteskab:
• Laurids Pedersen - 18 år
• Niels Pedersen - 14 år
• Maren Pedersdatter - 16 år
Børn af dette ægteskab:
• Dorthe Pedersdatter - 7 år
• Jens Pedersen - 5 år
Oplysninger:
Fra 1. ægteskab: Børnenes morbror: Søren Sørensen i Lerbjerg.
Den afdødes bror: Mikkel Lauridsen Snedker i Helstrup.
Skiftebrev af 25/2-1741 efter Peder Snedkers tidl. hustru og børnenes mor.
Enken blev ved gården.

90. Jens Tegl i Vellev 16/8-1751 F. 229b
Enke: Hendes navn ikke nævnt. L.V. Erik Meyersen i Vellev
Barn af hans tidl. ægteskab:
• Mikkel Jensen i Vellev

91. Søren Pedersen Karmark i Hvorslevgaard 2/12-1750 F. 230b
Enke: Anne Christensdatter Ostenfeld L.V. Jens Pedersen i Koudal
Børn:
• Maren Sørensdatter Karmark - 7 år
• Marie Kirstine Sørensdatter Karmark - 3 år
F.M.: Enkens brødre: Laurids Christensen Ostenfeld og Hans Christensen Ostenfeld, begge i Kvorning.
Oplysninger:
Afdødes bror: Albert Pedersen, ugift, opholdt sig på gården.
Afdødes søster: Kirsten Pedersdatter, ugift, opholdt sig på gården.
Der nævnes et skiftebrev af 22/12-1737 efter afdødes bror: Niels Pedersen Karmark.
Skiftebrev af 21/12-1729 efter afdødes forældre.
Der nævnes et skøde af 31/1-1691.
Enken bliver ved gården.
Se skifte nr. 291 + 319 + 633.

92. Jens Poulsen i Amstrup 2/6-1751 F. 235b
Enke: Mette Sørensdatter L.V. Christen Poulsen i Hvorslev
Børn:
• Søren Jensen - 18 år
• Kirsten Jensdatter - 16 år
• Anne Jensdatter - 14 år
F.M. Afdødes bror: Christen Poulsen i Amstrup,
enkens bror: Niels Sørensen i Tind og
Niels Jensen Frandsen af Amstrup.
Oplysning:
Enken bliver ved gården og håber, sønnen senere hen kan fæste den.
Se skifte nr. 856.

93. Peder Jensen Bødker i Borridsø 2/6-1751 F. 236b
Enke: Birgitte Poulsdatter L.V. Bror Rasmus Poulsen i Astrup
Barn:
• Sidsel Pedersdatter, født efter faderens død
Oplysninger:
Afdødes brødre: Jens Jensen Bødker og Jørgen Jensen Bødker, begge i Tind.
Enkens bror: Laurids Poulsen i Astrup.
Se skifte nr. 75 + 154 + 242 + 262.

94. Hans Sørensen Lindgaard i Houlbjerg 9/10-1751 F. 237a
Enke: Maren Sørensdatter L.V. Christen Bundgaard i Houlbjerg
Børn:
• Søren Hansen - 4 uger
• Kirsten Hansdatter - 6 år
Oplysning:
Afdødes brødre: Søren Lindgaard og Niels Lindgaard, begge i Houlbjerg.

95. Søren Sørensen Bonde i Danstrup 22/7-1750 F. 237a
Selvejer.
Arvinger:
• Mor: Sidsel Jensdatter. Hendes lavværge: Jens Jensen i Hjulhuset.
• Søster: Karen Sørensdatter g.m. Jens Sørensen Hesselberg. Død og efterladt 3 sønner og 4 døtre.
• Søster Bodil Sørensdatter g.m. Anders Nielsen Øeland, skoleholder i Handest.
• Søster: Katrine Sørensdatter g.m. Søren Abrahamsen i Nye Mølle.
• Søster: Maren Sørensdatter, ugift, i København.
• Søster: Kirstine Sørensdatter, hjemme, ugift.
• Søster: Karen Sørensdatter, hjemme, ugift.
F.M. Sognepræst Henrich Buchholtz i Hvorslev og
Søren Pedersen Karmark på Hvorslevgaard.
Oplysninger:
Skrivelse til Maren Sørensdatter Bonde sendt til adr. ”Hos Sr. Niels Pedersen, Tømmermand i Store Grønnegade i Tobaksspindergangen i København”
Se skifte nr. 53 + 131 + 342.

96. Bent Svenske og hustru i Sall 18/5-1751 F. 247a
Børn:
• Anders Bentsen
• Oluf Bentsen
• Morten Bentsen
• Anne Bentsdatter
F.M. Beskikket for Anne: Jens Olufsen i Sall.
Oplysninger:
Forældrene døde straks efter hinanden.
Datteren havde betalt for forældrenes husleje i et år.

97. Kirsten Nielsdatter i Bøstrup Mølle 5/6-1751 F. 249a
Enkemand: Jens Pedersen Møller
Børn:
• Peder Jensen - 10 år
• Maren Jensdatter - 12 år
• Karen Jensdatter - 8 år
Se skifte nr. 182 + 202.

98. (Kirsten Nielsdatter) i Hvorslev 26/8-1751 F. 251b
Enkemand: Søren Mogensen
Barn fra afdødes tidl. ægteskab:
• Mads Jensen
Oplysninger: Afdødes navn bliver ikke nævnt i skifteprotokollen. Hendes navn er fundet i kirkebogen. På Mads Jensens vegne mødte Laurids Jensen i Hvorslev.

99. Anne Christiane Jensdatter i Sall 20/9-1751 F. 252a
Enkemand: Rasmus Nielsen Glarmester
Børn fra afdødes tidl. ægteskab:
• Johan Frederik Jeronimussen - 32 år, rejst til udlandet.
• Henriette Margrethe Jeronimusdatter g.m. Peder Kiersgaard i Sall.
• Anne Margrethe Jeronimusdatter g.m. Søren Bak i Sall.
Oplysning:
På Johans vegne mødte Anders Podemester i Sall.

100. Jens Olufsen i Sall 29/10-1751 F. 259b
Enke: Sidsel Christensdatter L.V. Jørgen Nielsen i Sall
Børn:
• Christen Jensen - 6 år
• Oluf Jensen - 3 år
• Mette Jensdatter - 12 år
Oplysning:
Børnenes nærmeste slægtning: Jens Pedersen i Tulstrup Mølle.

101. Søren Christensen Skrædder i Snorum 27/11-1751 F. 264b
Enke: Maren Christensdatter L.V. Peder Kiersgaard i Sall
Børn:
• Ingeborg Sørensdatter - 14 år
• Christen Sørensen - 6 år
• Maren Sørensdatter - 3 år
Oplysninger:
Enkens bror: Rasmus Nielsen Glarmester.
Enken fremlagde et skiftebrev af 11/8-1736 efter hendes tidl. mand, Jørgen Blytækker.
Barn fra dette ægteskab: Jørgen Jørgensen.

102. (Maren Nielsdatter) i Enslev 17/2-1752 F. 266a
Enkemand: Christen Jensen
Arvinger:
• Hendes bror: Anders Nielsen i Amstrup.
• Hendes søster: Inger Nielsdatter.
Oplysninger:
Afdødes navn ikke nævnt i skiftet. Navnet er fundet i kirkebogen.
Afdødes søskende frasagde sig arv og gæld.

103. Bodil Jensdatter i Sall 28/3-1752 F. 266a
Enkemand: Jens Hiulmand
Barn:
• Karen Jensdatter - 12 uger
F.M. Afdøde søsters mand: Christen Pedersen i Futting.
Oplysning:
Barnets mormor var også til stede, men nævnes ikke ved navn.

104. Søren Jensen Smed i Aidt 24/5-1752 F. 267a
Enke: Maren Nielsdatter L.V. Anders Bertelsen i Aidt
Hans børn af et tidl. ægteskab:
• Jens Sørensen - 22 år
• Maren Sørensdatter - 23 år
• Anne Sørensdatter - 20 år
• Maren Sørensdatter - 18 år
• Inger Sørensdatter - 14 år
Børn af dette ægteskab:
• Niels Sørensen - 7 år
• Sidsel Sørensdatter - 4 år
• Christen Sørensen - 12 uger
Oplysning:
Afdødes bror: Jens Jensen Smed i Enslev

105. Christen Jensen i Enslev 26/5-1752 F. 268b
Trolovet fæstemø: Karen Andersdatter L.V. Far Anders Christensen i Vellev
Arvinger: Søskendebørn:
• Simon Jensen, ladefoged ved Aldrup.
• Niels Clausen, tjener på Bidstrup.
• Christen Sort i Vellev.
• Laurids Pedersen i Enslev. Død og efterladt:
> Jens Lauridsen i Tostrup.
> Jens Lauridsen i Houlbjerg.
> Christen Lauridsen i Enslev.
> Peder Lauridsen i Enslev.
> Rasmus Lauridsen i Enslev.
• Peder Thomasen i Houlbjerg.
• Niels Thomasen i Houlbjerg.
Oplysning:
Afdødes trolovede, Karen Andersdatter blev ved gården.

106. Margrethe Sørensdatter i Hvorslev 2/10- 1752 F. 269b
Enkemand: Laurids Jensen
Børn:
• Jens Lauridsen - 6 år
• Maren Lauridsdatter - 3 år
Oplysninger:
Afdødes far: Søren Nielsen i Hvorslev.
Enkemandens brødre: Simon Jensen i Vidstrup og Jens Jensen i Danstrup.

107. Anne Nielsdatter på Østergaard, Vellev sogn 28/10-1752 F. 270b
Enkemand: forpagter Hans Pallesen Munch
Barn:
• Christine Sophie Hansdatter Munch - 2 år
Se skifte nr. 497 + 578.

108. Laurids Thomasen i Bøsbro 5/12-1752 F. 272b
Enke: Anne Simonsdatter L.V. Mikkel Jørgensen i Kongstrup
Børn af hans tidl. ægteskab med Bodil Jensdatter:
• Thomas Lauridsen - 16 år
• Christen Lauridsen - 12 år
Børn af dette ægteskab:
• Simon Lauridsen - 2 år
• Bodil Lauridsdatter - 4 år
F.M. Afdødes bror: Jakob Thomasen i Voldby.
Oplysninger:
Peder Jensen i Vrangstrup var tidl. F.M. for de 2 ældste børn sammen med Jakob Thomasen.
Enken ægtede Peder Jensen.
Se skifte nr. 63 + 225.

109. Karen Pedersdatter i Borridsø 22/12-1752 F. 277a
Enkemand: Niels Pedersen Skrædder
Arvinger:
• Hendes bror: Christen Pedersen i Borridsø
• Hendes bror: Søren Pedersen i Sall
• Hendes søster: Maren Pedersdatter i Danstrup

110. Christen Jensen i Vidstrup Ugift 3/1-1753 F.278a
Boede hos broderen Simon Jensen
Arvinger:
• Bror: Simon Jensen i Vidstrup - 47 år
• Bror: Laurids Jensen i Hvorslev - 40 år
• Bror: Jens Jensen i Danstrup - 35 år
• Søster: Ellen Jensdatter - 34 år. Opholdt sig hos broderen Simon.
Oplysning:
Ellen Jensdatter var ”et vanfør menneske”.

111. Karen Hansdatter i Sall 16/1-1753 F. 279b
Enkemand: Peder Poulsen Hald
Arvinger: Hendes søskendebørn:
• Hans Jensen i Snedkerhuset.
• Christen Degns hustru i Værum.
• Thomas Skrædders hustru i Aptrup.
• Hans Jørgensens hustru i Jebjerg.
• Jens Postes hustru i Randers.
• Søren Jørgensens hustru i Kongensbro.
• Jørgen Rasmussens hustru i Vejerslev.
• Søren Jensens hustru i Vejerslev.
• Jens Snedkers hustru i Svenstrup.

112. Christen Pedersen i Borre 19/12-1752 F. 281a
Enke: Kirstine Eskildsdatter Spentrup L.V. Hans Lauridsen i Vejerslev.
Børn:
• Peder Christensen Borre - 31 år. Køb- og handelsmand i Købehavn.
• Niels Christensen Borre - 29 år, hos moderen.
• Anne Bolene Christensdatter Borre - 27 år. Hos broderen i København.

113. Christen Nielsen i Aidt 2/1-1753 F. 283a
Enke: Ellen Nielsdatter L.V. Jens Lauridsen i Gullev
Børn:
• Peder Christensen - 16 år
• Maren Christensdatter - 8 år
• Anne Christensdatter - 5 år
• Mette Christensdatter - 1 år
F.M. Enkens bror: Peder Nielsen Frandsen i Aidt.
Se skifte nr. 221.

114. Christine Sophie Sørensdatter i Sølvsten 9/2-1753 F. 286b
Enkemand: Mads Nielsen
Børn:
• Niels Madsen - 7 år
• Søren Madsen - 5 år
• Elisabeth Madsdatter - 6 år
• Anne Madsdatter - 4 år
F.M. Peder Pedersen i Borum Mølle.
Oplysning:
Enkemandens søster g.m. Jens Kjeldsen i Lille Torup.

115. Søren Joensen i Sall 12/2-1753 F. 288a
Enke: Mette Christensdatter L.V. Hendes bror Søren Christensen Roersen i
Haurum.
Børn:
• Christen Sørensen - 22 år
• Kirsten Sørensdatter - 13 år
F.M. Beskikket for datteren: Mikkel Kiersgaard i Sall

116. Jens Olufsen i Lerbjerg 4/11-1752 F. 289b
Enke: Bodil Svendsdatter L.V. Mads Nielsen i Svejstrup
Arvinger:
• Hans bror: Rasmus Olufsen i Lerbjerg.
• Hans søster: Margrethe Olufsdatter g.m. Svend Nielsen i Lerbjerg.
• Hans søster: Maren Olufsdatter g.m. Niels Madsen i Tinning.
Oplysning:
Enken mødte med sin trolovede ægtemand: Rasmus Mikkelsen Kiersgaard.

117. Morten Sørensen i Haurum 3/7-1753 F. 294a
Enke: Anne Sørensdatter L.V. Jens Pedersen i Haurum
Børn:
• Søren Mortensen - 8 år
• Kirsten Mortensdatter - 5 år
F.M. Enkens far: Søren Pedersen i Hammel og
afdødes bror: Peder Sørensen i Haurum

118. Anders Hansen i Thorsø 14/7-1753 F. 295a
Enke: Maren Nielsdatter L.V. Mikkel Brundt i Thorsølund
Barn:
• Hans Andersen - 2 år
F.M. Afdødes bror: Peder Hansen i Mondrup.

119. Margrethe Andersdatter i Sall 4/8-1753 F. 296a
Enkemand: Søren Christensen Smed
Børn:
• Anders Sørensen - 13 år
• Kirsten Sørensdatter - 9 år
• Maren Sørensdatter - 7 år
Oplysning:
Søren Christensen Smed havde tidligere boet i Vrangstrup.

120. Rasmus Sørensen i Enslev (husmand) 7/9-1753 F. 298a
Enke: Karen Nielsdatter L.V. Peder Nielsen i Enslev
Arvinger: Hans halvsøskende:
• Knud Sørensen i Gullev.
• Peder Sørensen i Skivholme.
• Rasmus Sørensen i Skivholme.
• Mette Sørensdatter var g.m. Hans Jensen i Skivholme. Død og efterladt:
> Anne Hansdatter - 17 år
• Maren Sørensdatter, gift i København.
• Johanne Sørensdatter, gift i København.

121. Maren Nielsdatter i Haurum 28/12-1753 F. 299b
Enkemand: Peder Frandsen
Børn:
• Maren Pedersdatter - 12 år
• Kirsten Pedersdatter - 6 år
Oplysninger:
Enkemandens bror: Søren Frandsen i Haurum.
Se skifte nr. 340.

122. Laurids Sørensen i Aptrup 26/9-1753 F. 300b
Enke: Johanne Mortensdatter L.V. Farbror Hans Christensen i Aptrup
Arving:
• Afdødes far: Søren Lauridsen i Aptrup

123. Karen Jensdatter i Thorsølund 25/1-1754 F. 302b
Enkemand: Mikkel Christensen Brundt
Arvinger:
• Hendes bror: Simon Jensen i Voldby - 45 år
• Hendes bror: Knud Jensen i Foldby - 42 år
• Hendes søster: Lisbeth Jensdatter g.m. Jens Christensen i Skjoldelev. Død og efterladt:
> Rasmus Jensen, tjener i Foldby - 30 år
> Karen Jensdatter g.m. Laurids Jensen i Foldby.

124. Jens Madsen i Vellev 23/2-1754 F. 303b
Arvinger:
• Søster: Maren Madsdatter g.m. Peder Olufsen i Borridsø.
• Søster: Else Madsdatter g.m. Peder Jensen i Mondrup.
Oplysning:
Afdøde boede i Adam Johansens hus i Vellev. Han døde i Hagenstrup Mølle.

125. Christen Sørensen i Bøstrup 25/2-1754 F. 304b
Enke: Maren Pedersdatter L.V. Jens Ougsen i Hjulhuset
Børn:
• Søren Christensen - 26 år
• Niels Christensen - 17 år
• Mette Christensdatter - 28 år
• Ellen Christensdatter - 22 år
F.M. Beskikket: Søren Sørensen Lindgaard og Niels Sørensen Lindgaard,
begge i Houlbjerg

126. Kirsten Christensdatter i Gullev 4/4-1754 F. 305b
Enkemand: Peder Kjeldsen
Arvinger:
• Hendes mor: Maren Christensdatter i Tostrup Skovhus.
• Hendes søster: Anne Christensdatter i Sall - ugift.
• Hendes søster: Dorthe Christensdatter g.m. Thomas Pedersen i Tostrup Skovhus.
• Hendes søster: Christanze Christensdatter g.m. Peder Enevoldsen i Aidt.

127. Jens Josefsen i Gullev 4/4-1754 F. 306a
Enke: Maren Christensdatter L.V. Mikkel Calmar i Gullev
Børn:
• Josef Jensen - 26 år
• Anne Jensdatter - 22 år
• Maren Jensdatter - 19 år
• Anne Jensdatter - 17 år - vanfør.

128. Christen Hansen i Gullev 4/4-1754 F. 306b
Enke: Karen Pedersdatter L.V. Mikkel Calmar i Gullev
Børn:
• Jens Christensen i Hvorslev
• Peder Christensen, tjener i Gerning - 18 år
• Kirsten Christensdatter - 30 år
• Anders Christensen - 16 år.

129. Maren Nielsdatter i Nøddelund 5/4-1754 F. 307a
Enkemand: Rasmus Nielsen
Arvinger:
• Hendes bror: Niels Nielsen Enggaard i Gullev.
• Hendes bror: Christen Nielsen Enggaard i Gullev. Død og efterladt:
> Jens Christensen i Gullev - 25 år.
• Hendes søster: Karen Nielsdatter. Død og efterladt:
> Peder Sørensen Enggaard i Gullev - 44 år.
> Mette Sørensdatter Enggaard i Gullev - 40 år.
Se skifte nr. 3.

130. Niels Lauridsen i Nøddelund 5/4-1754 F. 308a
Enke: Maren Jensdatter L.V. Rasmus Nielsen i Nøddelund
Børn:
• Laurids Nielsen i Amstrup - 29 år
• Jens Nielsen, hjemme - 28 år
• Dorthe Nielsdatter g.m. Jens Andersen Fisker i Nøddelund.
• Kirsten Nielsdatter, hjemme - 33 år
• Johanne Nielsdatter, hjemme - 23 år.

131. Karen Sørensdatter i Danstrup 23/11-1753 F. 308b
Ugift. Boede hos sin søster Kirstine Sørensdatter
Arvinger:
• Mor: Sidsel Jensdatter på Danstrup Bundgaard
• Søster: Karen Sørensdatter g.m. Jens Sørensen Hesselberg. Død og efterladt:
> Søren Jensen - 16 år
> Jens Jensen - 10 år
> Niels Jensen - 8 år
> Sidsel Jensdatter - 18 år
> Bodil Jensdatter - 15 år
> Mette Kirstine Jensdatter - 12 år
> Anne Jensdatter - 11 år
• Søster: Bodil Sørensdatter g.m. skoleholder Anders Nielsen Øeland i Handest.
• Søster: Katrine Sørensdatter, enke og bosat i Løjstrup Ny Mølle. Enke efter Søren Abrahamsen Møller.
• Søster: Maren Sørensdatter, ugift, i København.
• Søster: Kirstine Sørensdatter, i Danstrup.
L.V. for Sidsel Jensdatter: Christen Poulsen i Hvorslev.
F.M. for Maren og Kirstine ”udi Jens Nielsen i Hvorslev’s svaghed kom Peder Sørensen i Hvorslev."
Se skifte nr. 53 + 95 + 342.

132. Poul Rasmussen Fisker i Østergaard Fiskerhus i Vellev 12/6-1754 F. 318b
Enke: Anne Marie Pedersdatter L.V. Jens Ougsen i Hjulhuset
Børn af hans tidl. ægteskab med Anne Sørensdatter.
• Sidsel Poulsdatter - 12 år
• Anne Poulsdatter - 11 år
F.M. Den afdødes farbror: Niels Madsen i Frisenvold Fiskerhus. (Gift med
enkens søster).
På grund af dennes skrøbelighed og alder mødte hans svigersøn,
forvalter Peder Dinesen på Frisenvold Børnenes morbror: Niels Sørensen i Neder Hornbæk
Børn af dette ægteskab:
• Rasmus Poulsen - 7 år
• Anne Katrine Poulsdatter - 5 år
• Margrethe Poulsdatter - 3 år
• Maren Poulsdatter - 2 år
F.M. Børnenes farbror: Christen Rasmussen i Borridsø.
Børnenes morbror: Niels Jensen i Gjern.
Se skifte nr. 47 + 832.

133. Jens Nielsen i Kvolbæk Ugift 11/6-1754 F. 320a
Arvinger:
• Helbror: Laurids Nielsen i Svejstrup. Død og efterladt:
> Niels Lauridsen i Tinning - 34 år
> Jens Lauridsen i Lynge eller Lyngå - 32 år
> Rasmus Lauridsen i Lynge eller Lyngå - 30 år
> Søren Lauridsen , tjener i Folby - 28 år
> Maren Lauridsdatter g.m. Ove Sørensen i Halling.
> Bodil Lauridsdatter g.m. Jens Rasmussen i Svenstrup.
• Helbror: Peder Nielsen i Aidt. Død og efterladt:
> Niels Pedersen Land i Aidt.
> Mette Pedersdatter g.m. Søren Pedersen i Helstrup.
• Helbror: Niels Nielsen Smed i Skjød.
• Halvbror: Jens Jørgensen i Hammel.
• Helsøster: Kirsten Nielsdatter g.m. Mikkel Lauridsen Snedker i Helstrup.

134. Peder Thomasen i Houlbjerg 20/7-1754 F. 322b
Enke: Maren Jensdatter L.V. Peder Poulsen i Houlbjerg
Børn:
• Thomas Pedersen - 32 år
• Jens Pedersen - 30 år
• Søren Pedersen - 28 år
• Niels Pedersen - 21 år
• Maren Pedersdatter - 25 år
• Anne Pedersdatter - 16 år
Oplysning:
Sønnen Jens Pedersen fæster gården.

135. Bodil Nielsdatter i Vrangstrup 12/8-1754 F. 323b
Enkemand: Niels Nielsen Tørring
Børn:
• Niels Nielsen - 4 år
• Niels Nielsen - 2 år
Oplysning:
Den afdødes bror: Morten Nielsen i Vrangstrup

136. Anne Sørensdatter i Gerning 20/9-1754 F. 324a
Enkemand: Knud Madsen
Børn af hendes tidl. ægteskab med Jens Jensen:
• Jens Jensen, tjener i Gerning - 32 år
• Søren Jensen, tjener i Stærkær - 30 år
• Maren Jensdatter - 28 år, tjener hos stedfaderen.
• Ellen Jensdatter - 21 år, tjener hos stedfaderen.
Oplysninger:
Den afdødes søsters mand: Jens Jensen i Danstrup.
Se skifte nr. 315.

137. Laurids Christoffersen Falck i Houlbjerg 25/6-1754 F. 325a
Enke: Anne Marie Jørgensdatter L.V. Hendes søskendebarn Anders
Jensen i Kongstrup
Barn:
• Jørgen Lauridsen Falck - 2 år
F.M. Enkens bror: Mikkel Jørgensen i Kongstrup.
På grund af Mikkel Jørgensens fravær mødte Jens Ougsen.
Oplysninger:
Enken oplyste, at hendes fædrene og mødrene arv ikke er betalt til hendes salig mand af hendes bror, Mikkel Jørgensen i Kongstrup.
Enken blev ved gården.

138. Karen Nielsdatter i Aldrup Skovhus 11/12-1754 F. 332b
Enkemand: Christen Rasmussen
Børn af hendes tidl. ægteskab:
• Søren Jensen i Vellev - 36 år
• Niels Jensen, smedesvend, tjener i Apenrade - 35 år
• Søren Jensen, tjener i Vellev - 34 år
• Rasmus Jensen, tjener i Norring - 33 år
• Christen Jensen, tjener i Vivild - 27 år
Oplysninger:
Afdøde havde også haft 2 døtre: Mette Jensdatter og Kirsten Jensdatter, der var døde for ca. 17-18 år siden.
Se skifte nr. 331.

139. Niels Pedersen Smed i Thorsø 13/4-1754 F. 333b
Enke: Anne Pedersdatter L.V. Mikkel Brundt i Thorsølund
Barn:
• Peder Nielsen - 1 år
F.M. Peder Christensen i Thorsø
Oplysninger:
Enken havde tjent på Frijsenborg, før hun blev gift.
Enken fraskrev sig arv og gæld.

140. Joen Jensen Møller i Hagenstrup Mølle 28/12-1754 F. 336b
Enke: Kirsten Andersdatter L.V. Jens Pedersen i Koudal
Børn:
• Jens Joensen - 12 år
• Anders Joensen - 4 år
• Anne Marie Joensdatter - 15 år
• Inger Katrine Joensdatter - 14 år
F.M. Enkens bror: Niels Andersen i Tostrup.
Oplysninger:
Enken fremlagde en bevilling fra Kong Frederik V af 31/1-1755, at hun må sidde i uskiftet bo så længe, hun forbliver i enkestand.
Se skifte nr. 976.

141. Søren Lauridsen i Aidt 28/4-1755 F. 339a
Enke: Anne Lauridsdatter L.V. Niels Sørensen i Aidt
Børn:
• Laurids Sørensen - 2 år
• Maren Sørensdatter - 5 år
F.M. Enkens far: Laurids Jensen Hesselberg i Vejerslev
Oplysning:
Enken bliver ved gården.
Se skifte nr. 20 + 590 + 844.

142. Kirsten Samuelsdatter i Danstrup eller Gullev 23/5-1755 F. 339b
Enkemand: Peder Poulsen Hyrde
Børn:
• Thomas Pedersen, i Gullev - 19 år
• Jens Pedersen, i Gullev - 16 år
• Laurids Pedersen, tjener hyrden i Danstrup - 12 år
• Lisbeth Pedersdatter, tjener i Nøddelund - 21 år
• Anne Pedersdatter, i Gullev - 9 år
• Kirsten Pedersdatter, i Gullev - 6 år
Oplysning:
I begyndelsen af skiftet oplyses, at Kirsten Samuelsdatter døde i Danstrup; men i slutningen af skiftet står der ”stervboet i Gullev”.

143. Claus Jørgensen i Gullev 23/5-1755 F. 340b
Enke: Inger Andersdatter L.V. Søren Thomasen i Gullev
Børn:
• Jørgen Clausen - 11 år
• Anders Clausen - 7 år
• Maren Clausdatter - 2 år
F.M. Beskikket: Jens Hesselberg i Nøddelund
Oplysning:
Alle 3 børn "vanføre og gebrekelige".
Enken blev ved huset.

144. Rasmus Rasmussen i Brundt 16/6-1755 F. 341a
Enke: Mette Sørensdatter L. V. Hendes svoger Amdi Severin Jensen i Hvorslev
Børn:
• Søren Rasmussen - 24 år
• Rasmus Rasmussen - 22 år
• Christian Rasmussen - 12 år
• Peder Rasmussen - 8 år
• Anders Rasmussen - 3 år
• Christine Sophie Rasmusdatter - 14 år
F.M. Mads Nielsen i Sølvsten og Rasmus Pedersen i Tinning
Oplysninger:
Der nævnes afdødes bror: Christen Rasmussen i Solbjerg.
Enken blev ved gården.

145. Frands Henrichsen Lensck i Snorum (Haurum sogn) 2/5-1755 F. 344b
Enke: Kirstine Christensdatter Møller L.V. Forvalter Hans Henrich Beuck
på Frijsenborg
Arvinger:
• Hans bror: Carsten Henrichsen Lensck i Gundestrup.
• Hans søster: Margrethe Henrichsdatter Lensck g.m. Peder Levinsen i Fløjstrup på Gl. Estrup gods.
• Hans søster: Anne Henrichsdatter Lensck g.m. Peder Hansen i Gundestrup. Død for ca. 14 år siden og efterladt:
> Hans Pedersen - 15 år.
Oplysninger:
Senere bliver enkens lavværge: Peder Møller på Frijsendal.
Skrivelse af 9/5-1755 fra Kong Frederik V. Her står bl.a., at enken ikke har nogen søskende eller søskendebørn. Ægteparret har taget en datter, Mette Pedersdatter Levin til sig, og der skal ikke skiftes, når den ene dør, med mindre der indgåes nyt ægteskab. Ellers skal Mette Pedersdatter Levin arve halvdelen af arven, og den anden halvdel deles mellem Mette og arvingerne.

146. Anne Nielsdatter i Vejerslev 14/7-1755 F. 349a
Anne Nielsdatter var død for ca. 2 år siden.
Enkemand: Mikkel Pedersen
Børn:
• Søren Mikkelsen – 18 år
• Peder Mikkelsen – 15 år
• Niels Mikkelsen – 12 år
• Mads Mikkelsen – 8 år
• Jens Mikkelsen – 4 år
• Anne Mikkelsdatter – 20 år
• Maren Mikkelsdatter – 3 år
Oplysninger:
Enkemandens bror: Mads Pedersen i Borre
Se skifte nr. 353.

147. Karen Jørgensdatter i Vejerslev 14/7-1755 F. 350b
Karen Jørgensen var død for ca. 1 år siden.
Enkemand: Jesper Sørensen
Barn:
• Jørgen Jespersen – 4 år
Oplysninger:
Karen Jørgensdatter blev dræbt ved et vådeskud.
Der nævnes afdødes mor: Inger Andersdatter.
Ifølge afsagt dom på Frijsenborg grevskabs birketing den 23/4-1754 er Mons. Søren Fussing i Vejerslev præstegård tildømt at betale 20 Rd., fordi han ”af våde ihjelskød salig Karen Jørgensdatter”.
Mormoderen tager barnet til sig.
Se skifte nr. 574.

148. Jørgen Sørensen Lauridsen i Thorsø 31/8-1755 F. 352a
Enke: Anne Nielsdatter L.V. Jens Pedersen i Haurum
Børn:
• Mette Jørgensdatter – 4 år
• Anne Jørgensdatter – 2 år
F.M. Afdødes bror Peder Sørensen Lauridsen i Haurum.

149. Thomas Hvass på Frijsendal 23/9-1755 F. 353a
Fuldmægtig over Favrskov gård og gods
Enke: Else Christensdatter Riis L.V. Forvalter Hans Henrich Beuck på
Frijsenborg
Børn:
• Christian Hvass – 15 år
• Wogn Hvass – 11 år
• Øllegaard Hvass – 20 år, på Sjælland
• Christine Elisabeth Sophie Hvass – 16 år
F.M. Farbror Mads Hvass på Ingstrup; men udi hans forfald og svaghed mødte hans svigersøn, Mathias Brun fra Viborg.
Oplysninger:
Der nævnes en skrivelse til afdødes bror: Jens Hvass i Viborg. Han kunne ikke være formynder for børnene p.g.a. hans alderdom og slette helbred.
Afdøde havde fået fæstebrev på Katvad Mølle den 8/12-1738.
Afdøde havde ejendele både på Katvad Mølle og på Frijsendal.
Se skifte nr. 215 + 482.

150. Jens Pedersen i Koudal (Ugift) 13/10-1755 F. 356a
Arvinger:
• Bror: Clemend Pedersen Møller i Mariager.
• Søster: (Karen Pedersdatter) g.m. Erik Christensen Buck i Rørbæk.
Oplysning:
Karen Pedersdatters navn nævnes ikke i skiftet.

151. Niels Nielsen i Borridsø 26/1-1756 F. 357a
Enke: Ellen Mogensdatter L.V. Jens Mogensen i Borridsø
Børn:
• Niels Nielsen – 30 år
• Mogens Nielsen – 27 år
• Jens Nielsen – 21 år
• Christen Nielsen – 19 år
• Karen Nielsdatter g.m. Knud Madsen i Gerning.
Oplysninger:
Enken er aldrende og skrøbelig og vil afstå gården til sin ældste søn Niels Nielsen, og han forsørger herefter sin mor og sine 3 brødre.

152. Peder Mikkelsen Blach i Houlbjerg 8/1-1756 F. 358a
Enke: Giertrud Thomasdatter L.V. Anders Jensen i Kongstrup
Børn:
• Jørgen Pedersen Blach – 10 år
• Mikkel Pedersen Blach – 7 år
F.M. Farbror Mogens Blach i Aarhus. I hans fraværelse og lovlige forfald
mødte hans svoger, Mikkel Jørgensen af Kongstrup.
Oplysninger:
Enkens 1. mand: Jørgen Andersen Degn. Skiftebrev efter ham af 15/8-1742. I dette ægteskab var en datter, Anne Jørgensdatter, hvis arv står i boet.
Se skifte nr. 16 + 259.

153. Anne Jensdatter i Vejerslev 10/4-1756 F. 369a
Død for ca. 3 år siden.
Enkemand: Christen Sørensen, husmand
Børn:
• Dorthe Christensdatter g.m. Niels Pedersen i Grølsted.
• Mette Christensdatter, tjener på Lyngballe – 24 år.
• Anne Marie Christensdatter g.m. Niels Pedersen i Skivholme.

154. Sidsel Pedersdatter i Tind 11/6-1756 F. 370a
Boede hos sin søn Jørgen Jensen.
Børn:
• Jens Jensen Braad i Tind – 50 år
• Jørgen Jensen i Tind – 43 år
• Jens Jensen, har halvgård i Tind og desuden forpagter ved Randrup – 39 år
• Peder Jensen i Borridsø. Død og efterladt:
> Sidsel Pedersdatter – i 5. år
• Karen Jensdatter g.m. Jens Mogensen i Borridsø.
Oplysning:
Den umyndige Sidsel Pedersdatters arv blev modtaget af hendes stedfar, Peder
Thomasen.

155. Anne Christensdatter i Lerbjerg 30/6-1756 F. 370b
Boede hos svigersønnen Knud Svenningsen
Enke efter Mikkel Blach.
Børn:
• Christen Blach i Sminge. Død for ca. 5 år siden og efterladt:
> Mikkel Blach i Aarhus – 25 år
> Thomas Blach i Sminge – 16 år
> Christen Blach i Sminge – 10 år
> Anne Blach i Kalundborg – 23 år
> Maren Blach i Lerbjerg – 20 år
> Miiche Marie Blach i København – 18 år
> Maren Blach i Sminge – 14 år
> Anne Blach i Sminge – 8 år
På de 4 yngste børns vegne mødte deres stedfar, Rasmus Christoffersen af Sminge.
• Jens Blach. Død for ca. 15 år siden og efterladt:
> Mikkel Blach i Skjoldelev – 28 år
> Søren Blach i Aarhus – 25 år
> Peder Blach i Aarhus – 16 år
> Anne Blach – 30 år g.m. Søren Nielsen Pelsen i Farre.
> Ellen Blach i Aarhus – 26 år
> Øllegaard Blach – 23 år g.m. Jens Nielsen Pelsen i Farre.
> Karen Blach i Lerbjerg – 20 år
• Peder Blach i Houlbjerg. Død og efterladt:
> Jørgen Blach – 10 år
> Mikkel Blach – 7 år
Begge hos moderen: Giertrud Thomasdatter i Houlbjerg, på hvis vegne mødte hendes L.V. Mikkel Jørgensen i Kongstrup. (Skifte nr. 152)
• Mogens Blach, køb- og handelsmand i Aarhus – 54 år
• Maren Blach g.m. Knud Svenningsen i Lerbjerg.
Oplysninger:
Knud Svenningsen fremviste et tingsvidne udstedt på Frijsenborg Grevskabs birketing den 28/3-1741 og 24/5-1741.
Et auktionsskøde den 26/6-1742.
En kontrakt af 12/4-1741.
2 skøder, som begge var dateret 24/1-1742. Disse dokumenter viste, at Knud Henningsen ene og alene ejer hans påboede selvejergård i Lerbjerg.
Se skifte nr. 1 + 195 + 224.

156. Ellen Jensdatter i Gullev 3/7-1756 F. 372b
Enkemand: Søren Thomasen
Børn:
• Christen Sørensen – 6 år
• Anne Sørensdatter – 21 år
• Mette Sørensdatter – 8 år
• Kirsten Sørensdatter – 2 år
Oplysninger:
Afdødes far: Jens Mortensen i Gullev.
Enkemandens brødre: Frands Thomasen i Nøddelund og
Peder Thomasen i Borridsø.
Se skifte nr. 198.

157. Sophie Sørensdatter i Enslev 7/7-1756 F. 373b
Død for ca. 5 år siden.
Enkemand: Niels Jensen
Børn:
• Jens Nielsen, tjener i Salpeterhuset – 25 år
• Søren Nielsen i Vellev – 21 år
• Christen Nielsen, tjener i Vellev – 16 år
• Maren Nielsdatter i Enslev – 13 år
Oplysning:
Afdødes bror: Jakob Nielsen Rytter i Vellev

158. Ellen Sørensdatter i Haurum 12/8-1756 F. 374b
Enkemand: Peder Sørensen Ulstrup
Arvinger:
Hendes søskendebørn:
• Søren Frandsen i Haurum.
• Peder Frandsen i Haurum.
• Joen Frandsen i Vellev.
• Johanne Andersdatter g.m. Jens Sørensen i Haurum.
• Peder Andersen i Haurum – 30 år
• Else Frandsdatter g.m. Christen Jensen Knudsen. Død og efterladt 5 børn.
• Anne Christensdatter gift ved Storring.
• Søren Christensen Vasted i Sall.
• Peder Kiersgaard i Sall.
• Rasmus Jensen, tjener i Sall – 28 år
• Christen Jensen i Vitten.
• Maren Jensdatter g.m. Niels Hansen i Vitten.
• Jens Mortensen, tjener i Haurum – 32 år
• Johanne Mortensdatter. Enke i Aptrup.
• Sidsel Mortensdatter g.m. Mourits Nielsen Smed i Vellev.
• Mette Mortensdatter, opholder sig hos søsteren i Vellev.

159. Jens Pedersen Holm og hustru Anne Sørensdatter i Holm
Arvinger: 14/4-1756 F. 375b
• Hans søster Sidsel Pedersdatter. Død og efterladt:
> Maren Jochumsdatter i Voldby.
Hendes søskende:
• Bror Jens Sørensen i Vellev. Død og efterladt:
> Søren Jensen Hollerup i Vellev - 40 år.
> Søren Jensen i Vrangstrup - 25 år.
> Maren Jensdatter g.m. Niels Mouritsen i Vrangstrup.
> Maren Jensdatter g.m. Peder Nielsen i Vellev.
• Søster Kirsten Sørensdatter g.m. Niels Andersen i Amstrup. Død og efterladt:
> Maren Nielsdatter g.m. Mads Christensen i Vellev.
Oplysninger:
De to gamle, afdøde ægtefæller har boet hos Aksel Frederiksen i Holm i over 28 år.
F.M. for Maren Jochumsdatter var hendes søskendebørn: Jens Jørgensen eller Sørensen (han kaldes begge dele i skiftet) i Voldby og Jens Pedersen i Haurum.
Maren Jochumsdatter kaldes både skrøbelig og gebrækkelig.

160. Søren Christensen Roersen i Haurum 27/9-1756 F. 379b
Enke: Maren Mortensdatter L.V. Rasmus Poulsen i Astrup
Barn af hans tidl. ægteskab med Maren Jespersdatter:
• Maren Sørensdatter – 18 år
F.M. Søren Christensen Roersen og Hans Madsen i Skjød.
Oplysninger:
En ældre datter, Anne Sørensdatter, er død for ca. 5 år siden.
Søren Christensen Roersens søster g.m. Jens Sørensen i Skjød .
Søren Christensen Roersen var formynder for Christen Sørensen - 26 år, og havde dennes mødrene og fædrene arv fra forældrene i Møgelby indestående. Enken lovede at betale.
Se skifte nr. 61 + 83 + 181.

161. Anne Lauridsdatter i Lerbjerg 14/10-1756 F. 381a
Sad til huse hos Rasmus Olufsen.
Enkemand: Jens Sørensen
Barn:
• Søren Jensen – ca. 20 uger.

162. Mette Sørensdatter i Tind 25/10-1756 F. 382a
Boede hos Jens Bødkers enke.
Enkemand: Rasmus Jensen
Arvinger. 2 brødre i Skive, begge døde.
Oplysninger:
Enkemanden oplyste, at det eneste, han ejede, var det tøj, han havde på kroppen, og han havde nødvendig at betle føden. Han lovede, at han i fremtiden ville forandre sig.

163. Kirsten Pedersdatter i Aidt 27/1-1757 F. 382b
Enkemand: Anders Jørgensen Horn
Barn:
• Mette Andersdatter – ca. 13 uger
Oplysning:
Afdødes far: Peder Overgaard boede i gården.

164. Else Jensdatter i Brundt (Skjød sogn) 10/3-1757 F. 383a
Enkemand: Peder Pedersen
Børn:
• Maren Pedersdatter – 7 år
• Karen Pedersdatter – 6 uger
Oplysning:
Afdødes bror: Niels Jensen i Brundt.

165. Maren Sørensdatter i Thorsø 6/4-1757 F. 384a
Enkemand: Laurids Pedersen
Børn:
• Maren Lauridsdatter – 13 år
• Kirsten Lauridsdatter – 11 år
• Anne Lauridsdatter – 8 år
• Margrethe Lauridsdatter – 5 år
• Sidsel Lauridsdatter – 3 år
Se skifte nr. 165 + 459.

166. Lene Nielsdatter i Vellev 16/4-1757 F. 385a
Enkemand: Søren Jensen
Barn:
• Kirsten Sørensdatter – 1 år

167. Mette Jensdatter i Vellev 24/10-1755 F. 385b
Enkemand: Christen Jensen Blach
Børn:
• Anne Christensdatter – 21 år
• Maren Christensdatter – 19 år
• Kirsten Christensdatter – 19 år
Oplysning:
Mette Jensdatter var død flere år før, skifteretten blev afholdt.

168. Anne Madsdatter i Enslev 27/12-1756 F. 386a
Enke efter Mogens Clemmensen
Børn:
• Anne Mogensdatter g.m. skrædder Jens Holst i København
• Kirsten Mogensdatter g.m. Jens Borre i Vellev.

169. Mette Mortensdatter i Vellev 3/6-1757 F. 391a
Boede hos Erik Meyersen.
Enkemand: Jens Eriksen
Barn:
• Kirsten Jensdatter – 5 uger
Oplysning:
Afdødes bror: Søren Mortensen i Haurum.

170. Anders Pedersen i Vellev husmand 27/6-1757 F. 392b
Boede hos Mikkel Jensen
Enke: Anne Jensdatter L.V. Adam Johansen i Vellev
Afdøde havde ingen arvinger, da han var født i Sverige og havde været her siden krigen.
Barn fra Anne Jensdatters tidl. ægteskab med Christen Christensen:
Maren Christensdatter – 7 år
Født værge for barnet: Mikkel Jensen

171. Afkaldskvittering.
Jens Rasmussen i Futting har fået hans arv efter hans mor, Karen Pedersdatter,
udbetalt af hans far, Rasmus Jensen i Futting.

172. Afkaldskvittering.
Thøger Pedersen i Tungelund på hans hustru, Birthe Rasmusdatters vegne, har fået hendes arv efter hendes mor, Karen Pedersdatter, udbetalt af hustruens far,
Rasmus Jensen i Futting.

173. Jakob Pedersen i Sall 7/7-1757 F. 394b
Boede hos Terkild Bødker
Enke: Maren Hansdatter L.V. Peder Christensen
Børn:
• Birthe Katrine Jakobsdatter – 24 år
• Maren Christina Jakobsdatter – 20 år, tjener i Voldby.
• Peder Jakobsen – 17 år, hos en snedker i Aarhus.
• Christian Jakobsen – 14 år, tjener i Koudal.
• Hans Martinus Jakobsen – 9 år, tjener i Vellev.
F.M. Farbror Anders Pedersen i Sall.
Oplysninger:
Anders Pedersen oplyste, at "enken med stor hårdhed hid til dags, nu på 2. år hun har været enke, har vel opfostret og draget omsorg for hendes børn og nu er i armod og gæld."
Enken agter at indgå nyt ægteskab.

174. Kirsten Pedersdatter i Sall 28/6-1757 F. 395a
Enkemand: Peder Jensen Leth
Barn:
• Anne Pedersdatter eller Kirsten Pedersdatter – ¾ år. Hun kaldes begge dele i skiftet.
Oplysninger:
Afdødes bror: Jens Jensen i Sall.
Afdødes far, Peder Poulsen Smed og hustru havde for 1½ år siden overladt deres ½ gård til den nu afdøde datter og Peder Jensen Leth uden at have gjort overleveringsforretning. Svigersønnen fik nu fæstebrev på gården.

175. Afkaldskvittering. 8/9-1757 F. 398b
Børn og arvinger efter Mads Thøgersens enke, Edel Rasmusdatter, som boede og døde i Aptrup, har fået deres arv udbetalt af deres stedfar og svigerfar:
Søn: Rasmus Sørensen i Aptrup.
Søn: Peder Sørensen i Aptrup
Datter: Maren Madsdatter g.m. Søren Jensen i Aptrup
Datter: Birthe Madsdatter g.m. Søren Pedersen i Sall.

176. Peder Sørensen i Haurum 8/9-1757 F. 399a
Enke: Maren Jespersdatter L.V. Jens Pedersen Bonde i Haurum
Børn:
• Bodil Pedersdatter – 17 år
• Kirsten Pedersdatter – 14 år
• Mette Pedersdatter – 13 år
• Anne Pedersdatter – 11 år
F.M. Afdødes bror: Rasmus Sørensen i Haurum
Oplysning:
Enken blev ved gården.
Se skifte nr. 447.

177. Afkaldskvittering. 8/9-1757 F. 401a
Jeg, Jens Rasmussen i Voldby bekendtgør, eftersom salig Frands Pedersen ved døden er afgået og ingen nærmere arvinger er end jeg, at jeg frasiger mig al den arv, som mig kunne tilkomme, og ej i nogen måde derom at søge.

178. Kirsten Axelsdatter i Amstrup 16/1-1758 F. 401b
Enkemand: Mogens Jensen
Barn:
• Karen Mogensdatter – 2 år
Oplysninger:
Afdødes far: Axel Frederiksen fra Holm i Vellev.
Se skifte nr. 277.

179. Giertrud Nielsdatter i Enslev 13/2-1758 F. 402b
Enkemand: Søren Jensen (soldat)
Arvinger:
• Mor: Dorthe Lauridsdatter
• Bror: Peder Nielsen
• Bror: Laurids Nielsen.

180. Claus Johansen i Houlbjerg 1/4-1758 F. 402b
Enke: Anne Christensdatter L.V. Søren Jensen Hald i Houlbjerg
Barn:
• Johan Clausen – 1 år
Oplysninger:
Christen Jensen i Houlbjerg, som beskikket formynder og barnets morfar, siden den fødte værge, barnets farbror Peder Johansen ej dertil ansåes bekvem."
Enken bliver ved gården og "holder og omgås hendes salig mands mor efter den imellem dem sluttede kontrakt."
Se skifte nr. 334 + 521.

181. Afkaldskvittering. 6/4-1758 F. 405b
Afdød: Søren Christensen Roersen i Haurum
Enke: Maren Mortensdatter, nu g.m. Peder Nielsen.
Hans datter:
• Maren Sørensdatter.
Oplysninger:
Afdødes søster: > g.m. Jens Sørensen i Skjød på Bidstrup gods
Afdødes søster: > g.m. Hans Madsen i Skjød på Bidstrup gods
L.V. for Maren Sørensdatter: Jens Sørensen og Hans Madsen, begge i Skjød på Bidstrup.
Maren Sørensdatters stedmor, Maren Mortensdatter, oplyste, at hun ved skiftet havde fordulgt 80 Sld.
Se skifte nr. 61 + 83 + 160.

182. Jens Pedersen i Bøstrup Mølle i Houlbjerg 5/5-1758 F. 406b
Fæster og møller.
Enke: Maren Jakobsdatter L.V. Niels Pedersen i Knudstrup
Barn af hans tidl. ægteskab med Kirsten Nielsdatter:
• Maren Jensdatter – 19 år
Børn fra dette ægteskab:
• Kirsten Jensdatter – 6 år
• Peder Jensen – 1 år
Oplysninger:
Niels Mouritsen i Vellev var søskendebarn til den afdøde.
Se skifte nr. 97 + 202.

183. Melchior Christiansen i Tind (Gerning sogn) 19/5-1758 F. 413a
Halvgårdmand
Enke: Johanne Sørensdatter L.V. Afdødes bror: Christen Christiansen i Tind
Børn:
• Christian Melchiorsen – 34 år
• Søren Melchiorsen – 30 år
• Maren Melchiorsdatter – 35 år, tjener i Aarhus.
Oplysninger:
Børnene frasagde sig arv og gæld. "Den ældste søn har formedelst gårdens slette tilstand måttet frastå sit fæste på denne halve gård. Derefter blev han af skifteforvalteren som fallit antagen."
Søren Carlsen overtog fæstet på gården.

184. Peder Nielsen i Enslev 31/5-1758 F. 414a
Enke: Karen Nielsdatter L.V. Mads Jensen i Enslev.
Arving:
• Bror: Laurids Nielsen i Enslev.
Oplysning:
Enken blev ved huset.

185. Maren Christensdatter i Nøddelund 2/6-1758 F. 414b
Enkemand: Rasmus Nielsen Fisker
Arvinger:
• Søster Karen Christensdatter g.m. enkemandens bror Simon Nielsen Fisker i Randers. Død og efterladt:
> Christen Simonsen – 30 år, farer som matros med Niels Bay’s fartøj i Randers og er nu i Norge.
> Erik Simonsen – 27 år, tømrersvend og i år rejst til København.
> Jens Simonsen – 25 år, farer til søs og er på rejse til Vestindien.
• Søster Anne Christensdatter i Øe, (Viskum sogn). Enke efter Søren Sørensen Hiulmand, som døde for ca. 2 år siden.
• Søster Kirsten Christensdatter i Viborg. Enke efter Jens Nielsen Kudsk, som døde for ca. 7 år siden.
F.M. for Anne Christensdatter og Kirsten Christensdatter: Anders Andersen i Øe,
Viskum gods.

186. Mikkel Mikkelsen Smed i Thorsø 5/7-1758 F. 416a
Børn:
• Niels Mikkelsen i Thorsø
• Anne Mikkelsdatter g.m. Jens Jakobsen i Skårup.
• Karen Mikkelsdatter g.m. Niels Hansen i Thorsø.
• Voldborg Mikkelsdatter. Ugift. L.V. Niels Hansen i Thorsø.
Oplysninger:
Niels Mikkelsen angav, at han havde haft udgifter både ved hans sal. fars og mors begravelse, samt haft stor bekostning ved hans sal. fars forplejning i de sidste 4 år.

187. Mikkel Rasmussen Kiersgaard i Kvolbæk 15/3-1758 F. 416b
Enke: Kirsten Sørensdatter L.V. Mads Rasmussen i Skjød
Børn fra et tidl. ægteskab, hvor hustruen også hed Kirsten Sørensdatter:
• Rasmus Mikkelsen i Lerbjerg – 28 år
• Søren Mikkelsen, her på stedet – 20 år
• Johanne Mikkelsdatter i København – 30 år
Børn af dette ægteskab:
• Søren Mikkelsen – 10 år
• Kirsten Mikkelsdatter – 6 år
• Mikkel Mikkelsen - født efter faderens død.
F.M. Søren Pedersen i Kvolbæk og Mads Rasmussen i Skjød. Begge gift
med enkens søstre.
Oplysninger:
Enken ægtede Niels Rasmussen af Kvolbæk.
Se skifte nr. 45 + 200.

188. Anne Kirstine Christensdatter i Skjød 4/12-1758 F. 421b
Enkemand: Niels Nielsen Smed
Børn:
• Niels Nielsen, bor Tinning på Frijsenborg gods – 29 år
• Christen Nielsen, hjemme – 28 år
• Mette Nielsdatter, hjemme – 32 år
• Maren Nielsdatter – 31 år, g.m. Anders Rasmussen i Lyngå på Favrskov gods .
Se skifte nr. 223.

189. Peder Jensen i Vrangstrup 18/12-1758 F. 425a
Enke: Anne Nielsdatter L.V. Peder Nielsen i Laurbjerg
Børn:
• Søren Pedersen – 14 år
• Jens Pedersen – 12 år
• Jens Pedersen – 9 år
• Bodil Pedersdatter – 2 år
F.M. Rasmus Knudsen i Lyngå, der var g.m. børnenes halvsøster.
Oplysninger:
Enkens bror: Christen Nielsen.
Indestående fædrene arv til enkens søn, Niels Sørensen, efter skifte af 3/2-1741. Enken var tidl. g.m. Søren Rasmussen i Haurum.
På barnets vegne mødte Jens Rasmussen i Haurum.
Enken forbliver ved gården.

190. Anne Nielsdatter Siøgaard i Hvorslev 18/1-1759 F. 427a
Enkemand: Mads Jensen (husmand)
Barn:
• Anne Madsdatter – 14 uger
Oplysning:
Afdødes søster: Sidsel Nielsdatter g.m. Niels Christensen Bach i Vellev.

191. Afkaldskvittering. 21/2-1759 F. 428a
Henrich Christensen i Houlbjerg er blevet g.m. salig Søren Justesens datter Ellen Sørensdatter i Houlbjerg. Afkald på hustruens fædrene og mødrene arv efter skiftebrev af 27/7-1741.

192. Christen Pedersen i Borridsø 15/3-1759 F. 428a
Enke: Maren Nielsdatter L.V. Peder Thomasen i Borridsø
Børn:
• Maren Christensdatter g.m. Niels Nielsen i Borridsø.
• Karen Christensdatter g.m. Niels Jepsen i Borridsø. Død og efterladt:
• Christen Nielsen.
• Niels Christensen i Borridsø. Har fæstet på gården.
Oplysninger:
Der blev oprettet en kontrakt mellem Niels Christensen og hans mor.
Se skifte nr. 194.

193. Maren Pedersdatter i Sall 7/6-1759 F. 429a
Enkemand: Niels Jakobsen
Børn:
• Jakob Nielsen – 6 år
• Birthe Nielsdatter – 14 år
• Anne Nielsdatter – 10 år
• Maren Nielsdatter – 1 år.

194. Karen Christensdatter i Borridsø 13/7-1759 F. 430b
Enkemand: Niels Jepsen
Barn:
• Christen Nielsen – 5 år
Oplysninger:
Afdødes bror: Niels Christensen i Borridsø. Han lovede at opfostre hans søstersøn, Christen Nielsen, uden nogen besværing eller omkostninger for drengens far, Niels Jepsen.
Se skifte nr. 192 + 963.

195. Knud Svenningsen Ladefoged i Lerbjerg (Selvejer) 1/5-1758 F. 432a
Enke Maren Mikkelsdatter Blach
Børn:
• Birkedommer Mikkel Knudsen Blach på Boller.
• Mette Knudsdatter g.m. Mikkel Jørgensen i Kongstrup.
• Vilhelmina Augusta Knudsdatter – 23 år. Hos sin morbror, køb- og handelsmand Mogens Blach i Aarhus.
• Maren Knudsdatter, hjemme.
Oplysninger:
Sønnen Mikkel angav, at han ikke kunne påtage sig at være L.V. eller F.M. - heller ikke hans svoger. Den nærmeste født værge var enkens bror i Aarhus. Senere blev svigersønnen dog enkens L.V. for til sidst ved skiftets slutning at blive Jens Frosh fra Frijsendal.
Skiftebrev af 12/1-1708 efter enkens far, Mikkel Blach.
Skiftebrev af 15/1-1742 efter enkens bror, Jens Blach.
Der nævnes et skøde af 13/11-1717 fra præsten, Jens Rudolfsen Bulche, sognepræst for Værum og Ørum menigheder til afdøde.
Der nævnes også et skøde på 2 gadehuse i Bregnet sogn, Følle by i Øster Lisbjerg herred.
Enkens kaldes både Karen og Maren Mikkelsdatter i skiftet.
I et brev fra sønnen oplyses, at hans far var 87 år og moderen snart 60 år. Han oplyste også, at han havde en datter, Christina Sophia.
I en skrivelse fra Svenning Nielsen i København oplyses, at hans far, Niels Svenningsen og hans farbrødre Steffen Svenningsen og sal. Knud Svenningsen skulle være brødre. De var sønner af Svenning Knudsen. De var alle døde på Sjælland med undtagelse af Knud Svenningsen.
Disse brødre skulle være barnefødt i Bested og Thisted, hvor salig Svenning Knudsen i forrige tider havde sin bopæl.
Svenning Nielsen boede ved Sct. Nicolaj kirke i Svalergården i København.
Se skifte nr. 1 + 155 + 224 + 350 + 665.

196. Niels Jensen i Brundt 1/8-1759 F. 459a
Enke: Karen Jensdatter L.V. Hendes far Jens Pedersen Smed i Lyngå
Børn:
• Anne Nielsdatter – 3 år
• Maren Nielsdatter – 1 år
F.M. Afdødes bror: Christen Jensen Brundt i Thorsø
Oplysninger:
Christen Brundt fra Thorsø angav, at hans og hans sal. bror, Niels Jensens søskende var fornøjet med deres arv efter deres sal. forældre, Jens Christensen og Anne Nielsdatter, da Jens Christensen afstod sin ½ gård til nu afdøde Niels Jensen.
Nu fordrede broderen, Laurids Jensen, som tjente i Aarhus, og som var til stede ved skifteforretningen, sin arv efter forældrene.
Enken agter at forblive ved gården.

197. Anne Jensdatter i Vellev 12/9-1759 F. 462b
Enkemand: Christen Pedersen Væsel
Børn:
• Peder Christensen – 17 år
• Jens Christensen – 15 år
• Søren Christensen – 10 år
• Christen Christensen – 2 år
• Kirsten Christensdatter – 7 år
Oplysninger:
Christen Væsels brødre: Søren Pedersen Væsel i Vellev og Peder Pedersen Væsel i Tungelund.
Se skifte nr. 279.

198. Søren Thomasen i Gullev 1/10-1759 F. 463b
Børn:
• Christen Sørensen – 10 år
• Anne Sørensdatter - 24 år
• Mette Sørensdatter – 11 år
• Kirsten Sørensdatter – 5 år
Oplysninger:
Afdødes brødre: Frands Thomasen i Nøddelund og Peder Thomasen i Borridsø.
Den ældste datter, Anne Sørensdatter fik tilladelse til, at den, hun giftede sig med, ville få fæstet på gården, og de skulle så forsørge de tre mindste søskende.
Se skifte nr. 156.

199. Oluf Christensen Jæger på Aldrupgaard (Hvorslev sogn) 8/4-1758 F. 466b
Forpagter på Aldrupgaard.
Børn:
• Christian Jæger – 25 år
• Øllegaard Jæger g.m. købmand Mathias Thestrup i Kalundborg den 21/9-1753.
• Christine Sophie Jæger. Var ved skiftets slutning hos Hr. Nissen i Ormslev.
• Elisabeth Sophie Jæger. Var ved skiftets slutning i København.
• Frederica Sophie Jæger. Var ved skiftets slutning på Gudumlund.
• Margrethe Henrica Jæger, tjener på Hohenholtz i Pommern. Der vides dog ikke rettere, end at hun med sin frue er flyttet fra gården til Stettin eller Berlin.
• Antonette Mariche Jæger. Var ved skiftets slutning hos birkedommer Groth på Borridsølund.
• Charlotte Birgitte Jæger, er hos sin søster i Kalundborg.
Kurator og F.M. blev konstitueret Niels Stæhr fra Hvorslev, da deres mors søsterbørn ikke kunne være til stede. Disse var: borgmester Otto Hansen Langemach, købmand Christian Hansen Langemach, vejer- og målermester Hans Christian Langemach, alle bosiddende i Kalundborg. Der vides ingen på fædrene side, der kunne være F.M.
Oplysninger:
Der var en halvbror til børnene (og afdødes stedsøn): Køb- og handelsmand Giøde Giødesen i Aarhus iflg. skrivelse fra Otto Hansen Langemach. Giøde Giødesen havde haft en bror, salig Christian Giødesen, og den 4/7-1744 havde han fået udbetalt sin arv efter sine forældre og bror af Oluf Jæger.
Oluf Christensen Jæger var afgået ved døden den 14/12-1757.
Der fandtes en skrivelse fra greve Frijs til skovridder Oluf Christensen Jæger i Fuglsang af 27/6-1747. Her står bl.a., at afdøde havde tjent greven i 38 år og derfor skulle have Aldrupgaard i forpagtning.
Skiftet sluttede først den 17/11-1759.

200. Søren Mikkelsen i Kvolbæk (Ugift) 15/3-1758 F. 542a
Døde i sin afdøde fars gård.
Arvinger:
• Helbror: Rasmus Mikkelsen Kiersgaard i Lerbjerg.
• Helsøster: Johanne Mikkelsdatter, tjener i København.
• Halvbror: Søren Mikkelsen – 10 år
• Halvsøster: Kirsten Mikkelsdatter – 6 år
• Halvbror: Mikkel Mikkelsen, født efter faderens død.
Oplysninger:
Søren Mikkelsens afdøde far: Mikkel Kiersgaard.
Søren Mikkelsens stedmor: Kirsten Sørensdatter angav at være gravid med den afdødes far, der var død kort tid før.
Se skifte nr. 45 + 187.

201. Kirsten Andersdatter i Kvolbæk (Skjød sogn) 19/11-1759 F. 544a
Enke efter Christen Jensen.
Boede hos Søren Pedersen i Kvolbæk i ca. 3 år.

202. Niels Jensen Møller i Bøstrup Mølle 23/5-1759 F. 544b
Enke: Maren Thomasdatter L.V. Jakob Smed i Houlbjerg
Senere: Laurids Thomasen i Bøstrup Mølle
Hans børn fra et tidl. ægteskab:
• Christen Nielsen, kromand i Voldby – ca. 52 år
• Datter g.m. degnen Niels Farre i Foldby – ca. 45 år
• Jørgen Nielsen i Granslev – 36 år
• (Kirsten Nielsdatter) g.m. Jens Pedersen Møller. Død og efterladt:
> Maren Jensdatter. Hendes F.M.: Niels Mouritsen i Vellev.
Oplysninger:
I Jakob Smeds lovlige forfald mødte Rasmus Jensen fra Bægård på Bidstrup gods.
Der var ingen børn i sidste ægteskab; men enken havde en søn: Jakob Sørensen, tjener i Foldby.
Se skifte nr. 97 + 182.

203. Anne Bentsdatter og Rasmus Nielsen Glarmester i Sall 25/5-1759 F. 547a
Børn:
• Niels Christian Rasmussen – ¾ år
• Karen Marie Rasmusdatter – 3 år
• Stine / Christine Rasmusdatter – 6 år (Hun kaldes begge dele).
Oplysninger:
Børnenes morbrødre: Morten Bentsen i Aptrup og Anders Bentsen i Thorsø.
Ægteparret døde kort efter hinanden.

204. Claus Jensen og Anne Margrethe Jensdatter i Danstrup
Husmand >/7-1759 F. 558a
Børn:
• Jens Clausen – 4 år
• Karen Clausdatter – 2 år
Oplysning:
Claus Jensens bror: Thomas Jensen i Hvorslev.

205. Mikkel Mikkelsen Lund i Borre (Vejerslev sogn) 23/12-1757 F. 562a
Boede hos Laurids Ladefoged
Enke: Karen Nielsdatter L.V. Oluf Hansen i Borre
Børn:
• Mikkel Mikkelsen, tjener i Njær præstegård – 22 år
• Erik Mikkelsen, tjener Christen Rasmussen i Borridsø – 18 år
F.M. Da sønnernes født værge var fraværende, valgtes Peder Jørgensen i Vejerslev.

206. Peder Pedersen i Lerbjerg 3/12-1759 F. 564b
Enke: Mette Sørensdatter L.V. Hendes søn, S. Blach
Hans børn af tidl. ægteskab:
• Jens Pedersen – 34 år
• Peder Pedersen – 31 år
• Karen Pedersdatter – 25 år
Oplysninger:
Afdødes bror: Niels Pedersen i Lerbjerg
Der var ingen børn i dette ægteskab.
Da der intet var at arve, måtte den ældste søn, Jens Pedersen, straks antage gården i fæste og give sin stedmor, Mette Sørensdatter, frit ophold.
Skiftebrev af 13/12-1740 efter afdødes 1. hustru.
Se skifte nr. 1 efter enkens 1. mand.

207. Mikkel Christensen Brundt i Thorsølund Bundgaard (Thorsø sogn)
Fæster. 10/11-1759 F. 566a
Enke: Mariane Jensdatter L.V. Hendes svoger, Knud Jensen i Foldby
Arvinger:
• Bror: Niels Christensen i Lindgaard, Skjød sogn. Død og efterladt:
> Frands Nielsen i Glæsborg.
> Christen Nielsen Lindgaard i Lindgaard, Skjød sogn.
> Anne Nielsdatter g.m. Poul Sørensen i Thorsø. Død og efterladt:
» Niels Poulsen – 19 år, tjener Laurids Jakobsen i Borre.
» Thomas Poulsen – 15 år, er i Lindgaard.
> Mette Nielsdatter g.m. Christen Pedersen i Thorsø.
• Bror: Knud Christensen i Brundt. Død og efterladt:
> Christen Knudsen Brundt, kusk for prinsesserne i København.
> Anders Knudsen i Laasby. Død og efterladt:
» Knud Andersen i Thorsølund – 10 år
> Anne Knudsdatter g.m. Søren Poulsen i Dallerup.
> Else Knudsdatter g.m. Jens Mikkelsen i Dallerup.
> Inger Knudsdatter g.m. Gregers Hjelm i Brundt.
> Maren Knudsdatter g.m. Niels Mikkelsen i Helstrup, Skjød sogn.
• Bror: Jens Christensen i Brundt: Død og efterladt:
> Christen Jensen i Thorsø.
> Laurids Jensen, tjener Niels Sielle i Aarhus.
> Niels Jensen i Brundt. Død og efterladt:
» Anne Nielsdatter – 3 år, hjemme hos stedfaderen og moderen i Brundt
» Maren Nielsdatter - 1½ år " " "
> Anne Jensdatter g.m. Hans N. Han tjener som kusk hos amtmand Bahr i Holsten.
> Maren Jensdatter g.m. Niels Thomasen i Vitten.
> Margrethe Jensdatter i København.
> Else Jensdatter g.m. Peder Pedersen i Brundt. Død og efterladt:
» Karen Pedersdatter – 4 år
» Maren Pedersdatter – 10 år
> Ellen Jensdatter g.m. Rasmus Rasmussen i Grølsted.
• Søster: Anne Christensdatter g.m. Christen Saal i Skårup. Begge døde og efterladt:
> Christen Christensen i Sønderborg.
> Niels Christensen i Thorsølund. Senere i Skårup.
> Anne Christensdatter g.m. Niels Nielsen i Skårup. Død og efterladt:
» Inger Nielsdatter i Skårup – 23 år
• Søster: Karen Christensdatter g.m. Peder Hansen Bundgaard i Todbjerg.
• Søster: Maren Christensdatter. Enke efter Rasmus Rasmussen i >. Hendes søn, Jens Rasmussen af Skjød var tilstede på hendes vegne.
Oplysninger:
Enkens far: Jens Thomasen i Foldby.
Enken agter at blive ved stedet. Hun giftede sig senere med Niels Pedersen fra Hagsholm.

208. Svend Nielsen i Lerbjerg 28/12-1759 F. 575b
Enke: Margrethe Olufsdatter L.V. Hendes bror Rasmus Olufsen i Lerbjerg
Børn af hans tidl. ægteskab med Abelone Jensdatter:
• Niels Svendsen – 21 år
• Bodil Svendsdatter g.m. Rasmus Mikkelsen i Lerbjerg.
• Maren Svendsdatter – 23 år, tjener på Fyrendal på Sjælland.
Barn af dette ægteskab:
• Anne Margrethe Svendsdatter – 1 år
Oplysninger:
Enkens bror: Rasmus Olufsen i Lerbjerg.
Afdødes bror: Mads Nielsen i Svejstrup.
Fæstet overtages af Jens Rasmussen Kolbek i Lerbjerg.
Se skifte nr. 74.

209. Peder Pedersen i Mondrup 9/6-1760 F. 587a
Landsoldat. Boede hos gårdmand Jens Ousen.
Enke: Karen Eriksdatter L.V. Jens Sørensen i Mondrup
Barn:
• Maren Pedersdatter – 2 år.

210. Karen Olufsdatter i Tulstrup 30/6-1760 F. 588a
Enkemand: Jens Pedersen
Børn:
• Peder Jensen – 14 år
• Søren Jensen – 12 år
• Oluf Jensen – 10 år
• Johanne Jensdatter – 6 år
T.V. Andreas Andreasen i Sall.

211. Ellen Lauridsdatter i Hvorslev 1/8-1760 F. 591b
Enkemand: Jens Christensen Brok
Børn:
• Christen Jensen – 6 år
• Henrich Jensen – 4 år
• Laurids Jensen – 1 år
T.V. Afdødes bror: Peder Lauridsen i Hvorslev.
Oplysninger:
I krikebogen ved deres vielse kaldes hun Else Lauridsdatter.
Se skifte nr. 286 + 539.

212. Niels Andersen i Nøddelund 13/9-1760 F. 594a
Død for ca. 1/4 år siden.
Enke: Sidsel Jensdatter L.V. Thøger Sørensen i Nøddelund
Børn af hans tidl. ægteskab:
• Anders Nielsen i Gullev – 29 år
• Jens Nielsen, tjener i Hvorslev – 25 år
• Anne Nielsdatter i Danstrup – 40 år
Oplysning:
Jens Hesselberg fordrede for husleje.

213. Peder Hansen i Vrangstrup 29/10-1760 F. 596a
Enke: Maren Sørensdatter L.V. Niels Nielsen i Vrangstrup
Børn:
• Hans Pedersen – 19 år
• Kirsten Pedersdatter – 21 år
• Karen Pedersdatter – 16 år
• Anne Pedersdatter – 11 år
F.M. Peder Hansen i Mondrup og Oluf Hansen i Borre.
Oplysning:
Enken bliver ved gården, og senere vil hun afstå den til sønnen Hans Pedersen.
Se skifte nr. 263.

214. Morten Nielsen i Vrangstrup 29/10-1760 F. 599a
Enke: Giertrud Nielsdatter L.V. Hendes far Niels Mouritsen
Barn:
• Kirsten Mortensdatter – 5 år i Vellev
F.M. Afdødes bror Jens Nielsen i Glæsborg.
Oplysninger:
Der er indestående arv i boet til afdødes søskende: Jens Nielsen i Glæsborg, Rasmus Nielsen og Jørgen Nielsen og Karen Nielsdatter
Se skifte nr. 698.

215. Kirstine Elisabeth Sophie Hvass i Koudal (Vellev sogn) 22/9-1760 F. 603a
Enkemand: Claus Buchholtz
Barn:
• Thomas Hvass Buchholtz – 5 uger
Oplysninger:
Enkemandens far: Provst Buchholtz i Hvorslev.
Afdødes stedfar: Peder Møller i Katvad Mølle.
Se skifte nr. 149 + 957.

216. Anne Christensdatter i Hvorslev 8/1-1761 F. 611a
Enkemand: Jens Andersen Tapdrup
Barn:
• Dorthe Jensdatter – 4 år
Oplysninger:
Afdødes brødre: Christen Pedersen Væsel i Vellev og Søren Pedersen Væsel i Enslev
Se skifte nr. 410.

217. Mads Jensen i Enslev 17/1-1761 F. 612a
Enke: Bodil Eriksdatter L.V. Hendes bror Jens Eriksen i Sall
Børn af hans tidl. ægteskab med Anne Sørensdatter:
• Søren Madsen – 22 år, har fæstet gården efter faderens død.
• Ingeborg Madsdatter g.m. Jens Rasmussen i Sahl på Frisholt gods.
• Margrethe Madsdatter g.m. Jens Pedersen i Houlbjerg.
Barn af dette ægteskab:
• Jens Madsen – 11 år
F.M. Anders Sørensen i Haurum.
Se skifte nr. 54 + 355.

218. Niels Jespersen i Sall 6/2-1761 F. 613b
Enke: Maren Lauridsdatter L.V. Niels Jakobsen i Sall
Børn:
• Søren Nielsen – 39 år
• Laurids Nielsen – 36 år - g.m. Johanne Pedersdatter i Sall.
• Christen Nielsen – 25 år.
• Birgitte Nielsdatter g.m. Søren Vadsted i Hammel.
• Maren Nielsdatter g.m. Peder Christensen Bak i Sall.
• Kirsten Nielsdatter g.m. Niels Horn i Sall.
• Anne Nielsdatter, ugift, tjener i Hinnerup Brogaard.
Oplysning:
Enken afstår gården til sønnen Søren, og hun går på aftægt hos ham.

219. Jens Nielsen Møller i Thorsølund 31/1-1761 F. 614a
Fæstemø: Mariane Jensdatter L.V. Hendes svoger Knud Jensen i Foldby
Oplysninger:
3 uger før dødsfaldet trolovet med salig Mikkel Brundt’s enke, Mariane Jensdatter.
Afdødes brødre: Hans Nielsen Møller i Hagenstrup Mølle og Peder Nielsen Møller i Terp Mølle.
Hans mor boede i Terp.
Se skifte nr. 275.

220. Thomas Rasmussen Leth i Vellev 11/3-1761 F. 616b
Enke: Anne Pedersdatter L.V. Christen Lauridsen i Vellev.
Børn:
• Peder Thomasen Leth – 30 år, overtog fæstet på gården.
• Niels Thomasen – 23 år
• Rasmus Thomasen – 16 år
• Ellen Rasmusdatter, trolovet med Jens Sørensen Holm i Vellev.
• Anne Thomasdatter g.m. Christen Henrichsen i Enslev.
• Kirsten Thomasdatter g.m. Christen Andersen i Vellev.
F.M. Afdødes bror: Søren Rasmussen i Vellev.
Oplysning:
Sønnen Peder overtog fæstet på gården, og moderen gik på aftægt hos ham.
Se skifte nr. 252.

221. Ellen Nielsdatter i Aidt 28/3-1761 F. 617b
Enkemand: Christen Thomasen
Hendes børn af et tidl. ægteskab med Christen Nielsen:
• Peder Christensen – 24 år
• Maren Christensdatter – 16 år
• Anne Christensdatter – 13 år
• Mette Christensdatter – 9 år
Oplysninger:
Ingen børn i dette ægteskab.
Afdødes bror: Peder Nielsen i Aidt.
Se skifte nr. 113.

222. Kirsten Andersdatter i Vellev 7/2-1761 F. 618b
Enkemand: Søren Christensen Holm
Børn:
• Anders Sørensen Holm i Houlbjerg.
• Jens Sørensen Holm – 22 år
• Peder Sørensen – 15 år
• Jens Sørensen – 9 år
Oplysning:
Enkemanden har p.g.a. svaghed og alderdom afstået gården (en ½ gård) til sønnen Jens Sørensen den ældre.

223. Niels Nielsen Smed i Skjød 12/6-1761 F. 622a
Børn:
• Niels Nielsen gift og bor i Tinning på Frijsenborg gods.
• Christen Nielsen, har nu huset i fæste.
• Mette Nielsdatter, ugift, bor hjemme.
• Maren Nielsdatter g.m. Anders Rasmussen i Lyngå, Faurskov gods.
Se skifte nr. 188.

224. Karen Mikkelsdatter i Thorsø 21/8-1761 F. 625a
Enkemand: Niels Hansen (husmand)
Barn:
• Else Nielsdatter – 4 år
T.V. Afdødes bror: Niels Mikkelsen i Thorsø.

225. Kirsten Thomasdatter i Sall 15/9-1761 F. 626b
Enkemand: Jens Nielsen Smed
Arvinger:
• Helbror: Jacob Thomasen i Voldby.
• Søster: Maren Thomasdatter. Enke efter Niels Møller i Voldby.
• Helbror: Laurids Thomasen i Bøsbro. Død og efterladt:
> Thomas Lauridsen, gevorbene regimenter i Rendsborg.
> Christen Lauridsen, er hos Jakob Thomasen i Voldby.
> Simon Lauridsen hos stedfaderen Peder Vitten i Bøsbro.
> Bodil Lauridsdatter hos stedfaderen i Bøsbro.
• Halvsøster: Bodil Christensdatter g.m. gørtler Anders Eriksen. Død og efterladt:
> Christen Andersen – 18 år
> Anne Johanne Andersdatter – 20 år
• Halvsøster: Anne Christensdatter g.m. skoleholderen Just Henrich i Hammel.

226. Thøger Jensen i Enslev 17/1-1761 F. 627a
Enke: Maren Christensdatter L.V. Hendes bror Søren Pedersen Væsel i Enslev
Børn:
• Jens Thøgersen – 8 år
• Christen Thøgersen – 6 år
• Peder Thøgersen – 3 år
• Anne Thøgersdatter - født efter faderens død.
F.M.: Rasmus Jensen i Vellev.
Oplysning:
Søren Lauridsen af Vellev fæstede stedet og ægtede enken.
Se skifte nr. 888.

227. Niels Jensen Smed i Lerbjerg 11/10-1760 F. 629a
Enke: Vilhelmina August Knudsdatter L.V. Hendes svoger Mikkel
Jørgensen i Kongstrup
Barn:
• Niels Nielsen – født efter faderens død og døde selv kort efter.
Oplysninger:
Afdødes far: Jens Smed i Hæst.
Enkens afdøde far: Knud Svenningsen Ladefoged.
Enkens mor: Maren Mikkelsdatter Blach.
Enkens morbror: Mogens Blach i Aarhus.
Enken blev gift med ungkarl Peder Christensen Møller.
Selvejergård.
Kontrakt af 3/9-1759 vedr. Maren Mikkelsdatter Blachs aftægt.
Se skifte nr. 1 - 155 - 195 - 350 + 665.

228. Laurids Nielsen i Astrup 6/11-1761 F. 634a Enke: Anne Christensdatter L.V. Niels Ibsen i Vellev
Børn:
• Niels Lauridsen i Aidt.
• Christen Lauridsen – 18 år.
• Anne Lauridsdatter g.m. Peder Lauridsen i Granslev.
• Karen Lauridsdatter g.m. Mikkel Christensen i Nøddelund.
• Ellen Lauridsdatter, hjemme.
• Maren Lauridsdatter, hjemme.
Oplysninger:
Enken agter at blive ved gården, og når sønnen Christen Lauridsen kan forestå gården, vil hun afstå den til ham.
Se skifte nr. 249.

229. Mette Sørensdatter i Borre 11/11-1761 F. 636b
Enkemand: Mikkel Andersen
Børn:
• Frands Mikkelsen – 4 år
• Anders Mikkelsen – 2 år
• Søren Mikkelsen – 8 uger
• Maren Mikkelsdatter – 17 år
• Karen Mikkelsdatter – 8 år
Oplysninger:
Afdødes bror: Jens Sørensen i Vejerslev
Se skifte nr. 368.

230. Kirsten Jensdatter i Vellev 2/12-1761 F. 639b
Enkemand: Mikkel Andersen husmand
Arvinger:
• Mor: Edel Jensdatter i Gerning.
• Bror: Jens Jensen – 50 år, tjener hos Peder Sørensen i Sahl.
• Bror: Rasmus Jensen – 25 år, tjener Knud Madsen i Gerning.
• Søster: Maren Jensdatter g.m. Peder Jensen Brorup i Vellev.
• Søster: Anne Jensdatter – 32 år, til huse hos Knud Madsen i Gerning.

231. Maren Christensdatter i Stærkær 13/1-1762 F. 640a
Enkemand: Mikkel Christensen
Børn:
• Christen Mikkelsen – 14 år
• Karen Mikkelsdatter g.m. Rasmus Nielsen i Stærkær. Død og efterladt:
> Niels Rasmussen – 14 år
• Maren Mikkelsdatter g.m. Christen Rasmussen i Borridsø.
• Anne Mikkelsdatter , hjemme. (Enkemanden overdrog gården til Anne).
• Mette Mikkelsdatter, hjemme - er vanfør.

232. Birthe Christensdatter i Futting 13/2-1762 F. 642a
Enkemand: Jørgen Simonsen
Børn:
• Maren Jørgensdatter – 9 år
• Kirsten Jørgensdatter – 8 år
• Karen Jørgensdatter – ¾ år
Oplysninger:
Afdødes bror: Henrich Christensen i Aptrup
Afdødes søsters mand: Niels Andersen i Aptrup.

233. Maren Jensdatter i Aidt 23/2-1762 F. 642a
Enkemand: Christen Nielsen
Børn:
• Jens Christensen – 7 år
• Erik Christensen – 5 år
• Rasmus Christensen – 2 år
• Maren Christensdatter – 9 år.

234. Jens Sørensen i Vejerslev 30/3-1762 F. 643a
Enke: Kirsten Jensdatter L.V. Hendes bror Thøger Jensen i Faarvang
på Kongens gods.
Børn:
• Jens Jensen – 8 uger
• Karen Jensdatter – 4 år
• Anne Jensdatter – 2 år
F.M. Jens Nielsen Ladefoged, gift med afdødes søster, Ellen Sørensdatter.
Jens Ougsen i Hjulhuset, gift med afdødes søster.
Oplysninger:
Jens Nielsen Ladefoged fordrede hans hustru medgift, der var indestående i boet.
Karen Jensdatter arver en kiste, der tilhører salig Jens Smeds mor, Karen Frandsdatter, og efter dennes død får barnet kisten.
Enken bliver ved gården og opretholder kontrakten med hendes salig mands mor, Karen Frandsdatter.

235. Anne Christensdatter i Enslev 23/4-1762 F. 647a
Enkemand: Peder Lauridsen
Arvinger: Hendes
• Søsters søn: Anders Andersen – 25 år, tjener i Knudstrup på Bidstrup gods.
• Brors søn: Christen Rasmussen i Randers.
• Halvsøsters datter g.m. Peder Andersen i Hald.
• Halvsøsters datter g.m. Anders Mikkelsen i Hald.

236. Birgitte Madsdatter i Sall 28/4-1762 F. 647a
Enkemand: Søren Pedersen Rytter
Børn:
• Peder Sørensen – 5 år
• Edel Sørensdatter – 1 år
F.M. Søren Jensen i Aptrup.
Se skifte nr. 903.

237. Peder Andersen i Vellev 24/9-1760 F. 649b
Enke: Maren Hansdatter L.V. Hendes bror Jens Hansen i Amstrup
Børn:
• Anders Pedersen, har gård i Vellev
• Hans Pedersen – 25 år
• Anne Pedersdatter – 24 år g.m. Christen Hansen
• Margrethe Pedersdatter – 22 år
• Kirsten Pedersdatter – 13 år
F.M. Afdødes bror: Mads Andersen i Vellev
Oplysninger:
Der er oprettet en kontrakt mellem enken, sønnen Hans Pedersen og svigersønnen Christen Hansen om hendes gårds afståelse og ophold til enken og forsørgelse af de 2 yngste døtre.

238. Hans Jensen i Houlbjerg Husmand 14/6-1762 F. 652a
Enke: Kirsten Pedersdatter
Barn:
• Jens Hansen – 7 år
F.M. Anders Pedersen i Houlbjerg.
Oplysninger:
Enken blev g.m. Søren Eriksen fra Houlbjerg.
Se skifte nr. 359.

239. Christen Pedersen Møller på Hvorslevgaard 2/10-1761 F. 653b
Tjente hos Anne Ostenfeld (afdødes faster)
Arvinger:
• Bror: Jens Pedersen Møller, Vosnæsgaard.
• Søster: Maren Pedersdatter g.m. Christen Simonsen i Kvorning Mølle.
• Søster: Anne Pedersdatter g.m. Christen Pedersen Roed i Hvorslev. (Han kaldes både Christen Pedersen og Christen Jensen Roed).
• Halvsøster: Kirsten Christensdatter g.m. Peder Nielsen i Vejrum.
Oplysninger:
Afdødes forældre: Peder Christensen og Maren Andersdatter, boede og døde i Kvorning Mølle, og her var afdøde født.
Afdødes farbror: Laurids Christensen Ostenfeld i Kvorning.
Afdødes farbror: Niels Christensen Ostenfeld, boede og døde i Aarhus. Hans enke er nu g.m. Jens Nielsen Hafn.
Afdødes farbror: Anders Christensen, ungkarl, døde hos Laurids Christensen Ostenfeld i Kvorning
Afdødes faster: Maren Christensdatter g.m. Visti Poulsen i Viborg.
Anne Ostenfeld var enke efter Søren Pedersen Karmark.

240. Christen Jensen Hald i Houlbjerg 18/5-1762 F. 656a
Enke: Kirsten Nielsdatter L.V. Søren Christensen Hjulmand i Houlbjerg
Børn af hans tidl. ægteskab med Anne Christensdatter:
• Jens Christensen – 23 år
• Anne Christensdatter g.m. Oluf Rasmussen i Houlbjerg.
• Maren Christensdatter – 26 år
• Maren Christensdatter – 24 år
• Mette Christensdatter – 18 år.
Børn af dette ægteskab:
• Niels Christensen – 10 år
• Anne Christensdatter – 12 år
Oplysninger:
Afdødes bror: Søren Jensen Hald.
Enken blev ved gården.
Se skifte nr. 71 + 799.

241. Elisabeth Sophie Jørgensdatter og datter Anne Bolene Hansdatter i Snedker-
huset i Houlbjerg 29/6-1762 F. 663a
Oplysninger:
Elisabeth Sophie Jørgensdatter var g.m. Hans Jensen Degn.
Anne Bolene Hansdatter var g.m. Christen Nielsen.
Barn af Hans Jensen Degn og afdøde: Jens Hansen, Rytter ved grev Friis’ Regiment.
Hans Jensen Degns søster g.m. birkeskriver Hans Jørgensen i Jebjerg.
Elisabeth Sophie Jørgensdatters bror: Søren Jørgensen i Kongensbro.
Der var oprettet en kontrakt mellem Hans Jensen Degn om stedets afståelse og
Christen Nielsen, der for kort tid siden havde overtaget fæstet og ægtet Hans Degns eneste datter.

242. Laurids Poulsen i Astrup 4/8-1762 F. 665b
Enke: Karen Sørensdatter L.V. Niels Sørensen i Gerning
Arvinger:
• Bror: Rasmus Poulsen. Død og efterladt:
> Morten Rasmussen i Astrup.
• Bror: Anders Poulsen, tjener i Tebbestrup.
• Søster: Kirsten Poulsdatter g.m. Simon Jensen i Vidstrup. Død og efterladt:
> Poul Simonsen i Astrup.
• Søster: Birgitte Poulsdatter g.m. Peder Thomasen i Borridsø.
• Søster: Anne Poulsdatter g.m. Thomas Jensen Stougaard i Borridsø.
• Søster Maren Poulsdatter g.m. Peder Hansen i Mondrup.
• Søster: Inger Poulsdatter g.m. Oluf Hansen i Borre.

243. Jens Hansen i Futting 6/9-1762 F. 667a
Enke: Maren Jensdatter L.V. Hendes bror Jens Jensen i Sall
Børn:
• Jens Jensen – 9 år
• Niels Jensen – 3 år
• Birgitte Jensdatter – 13 år
F.M. Jørgen Hansen Smed i Aptrup og Niels Hansen i Thorsø.
Oplysninger:
Enkens bror: Peder Jensen Leth i Sall
Enken bliver ved gården.

244. Mads Andersen Drejer i Vejerslev 30/1-1761 F. 669b
Enke: Kirsten Pedersdatter L.V. Jeppe Pedersen i Vejerslev
Arvinger:
• Bror: Christen Andersen Drejer, her på stedet. Tjente senere i Hvorslev præstegård, og ved skiftets slutning boede han i Vejerslev.
• Søster: Mette Andersdatter g.m. Laurids Sørensen Rytter i Vellev.
• Bror: Peder Andersen, havde fået fripas fra grevskabet. Ingen hørt fra ham i 10 år. Skulle være hyrekusk i København og g.m. sergent Møllers datter fra Tinning. De havde en datter.
Oplysning:
Enkens søn: Christen Jensen, her på stedet.

245. Rasmus Nielsen Horeboe i Houlbjerg Ugift. 28/6-1762 F. 674b
Tjente hos præsten Hr. Esmarch
Arvinger:
• Helbror: Søren Nielsen Horeboe – 47 år, tjener Niels Bach i Vellev. Senere i Haurum Skovhus.
• Halvbror: Jens Nielsen Horboe, til huse hos Søren Holm i Vellev.
• Halvsøster: Anne Nielsdatter, til huse hos Søren Siøgaard i Vellev.

246. Karen Christensdatter i Aptrup 6/12-1762 F. 677b Enkemand: Søren Andersen
Barn:
• Anders Sørensen – 4 uger
Oplysninger:
Afdødes brødre: Christen Christensen, tjener Niels Trust i Vejerslev og Erik Christensen Soldat, tjener Christen Bach i Sall.

247. Maren Christensdatter i Snorum 4/1-1763 F. 679b
Enkemand: Jens Pedersen Aabye
Børn af hendes tidl. ægteskaber:
• Jørgen Jørgensen – 26 år, tjener i Aarhus.
• Ingeborg Sørensdatter g.m. Niels Jensen Lycke i Farre.
• Christen Sørensen Møller – 13 år, tjener Rasmus Pedersen i Borum.
• Maren Sørensdatter, tjener Peder Bytt i Hammel.

248. Kirsten Andersdatter i Thorsø 5/2-1763 F. 681b
Enkemand: Niels Hansen Skrædder
Barn:
• Hans Nielsen – 5 uger
T.V. Afdødes bror: Søren Andersen i Aptrup.

249. Christen Lauridsen i Astrup Ugift 13/2-1763 F. 682a
Arvinger:
• Mor: Anne Christensdatter, enke efter Laurids Nielsen.
• Bror: Niels Lauridsen i Aidt.
• Søster: Anne Lauridsdatter g.m. Niels Jensen i Granslev på Bidstrup gods.
• Søster: Karen Lauridsdatter g.m. Mikkel Christensen i Nøddelund.
• Søster: Ellen Lauridsdatter g.m. Niels Jensen i Astrup.
• Søster: Maren Lauridsdatter – 25 år, hos Niels Jensen i Astrup.
Oplysninger:
Søsteren Maren Lauridsdatter var "i en skrøbelig tilstand".
Se skifte nr. 228.

250. Anne Sørensdatter i Houlbjerg 9/2-1763 F. 683b
Enkemand: Christen Pedersen Bundgaard
Børn:
• Søren Christensen – 21 år
• Peder Christensen – 17 år
• Hans Christensen – 15 år
• Niels Christensen – 12 år
• Rasmus Christensen – 9 år
• Kirsten Christensdatter – 19 år
Oplysning:
Afdødes bror: Peder Sørensen Lindgaard i Houlbjerg.
Se skifte nr. 630 + 934 + 966.

251. Jesper Nielsen i Borridsø 3/3-1763 F. 686b
Enke: Maren Sørensdatter L.V. Hendes bror: Simon Sørensen i Granslev
Arving:
• Hans søster: Maren Nielsdatter. Enke efter Christen Pedersen i Borridsø.
Oplysninger:
Enkens bror: Simon Sørensen i Granslev.
Maren Nielsdatters søn: Niels Christensen i Borridsø.
Ægteparret havde i nogle år været til huse hos Jørgen Thøgersen i Borridsø.

252. Anne Thomasdatter i Enslev 29/3-1763 F. 687a
Enkemand: Christen Christensen Henrichsen
Børn:
• Christen Christensen – 10 år, hjemme.
• Thomas Christensen – 6 år, hjemme.
• Edel Thomasdatter – 15 år, hjemme.
Oplysninger:
Afdødes bror: Peder Thomasen Leth i Vellev.
Enkemandens bror: Søren Christensen Henrichsen i Enslev.
Se skifte nr. 220.

253. Rasmus Lauridsen i Tostrup (Vellev sogn) 15/7-1763 F. 688a
Enke: Anne Sørensdatter L.V. Hendes bror Søren Sørensen Bøeg i Aidt
Børn:
• Laurids Rasmussen – 15 år
• Søren Rasmussen – 9 år
• Hans Rasmussen – 7 år
• Maren Rasmusdatter – 16 år
• Anne Rasmusdatter – 12 år
• Gyde Rasmusdatter – 10 år
• Karen Rasmusdatter – 3 år
F.M. Afdødes brødre: Hans Lauridsen i Vejerslev og Christen Lauridsen i Vellev.
Oplysning:
Enken bliver ved gården.
Se skifte nr. 440 + 775.

254. Anne Nielsdatter i Gejlund 19/7-1763 F. 691b
Enkemand: Peder Sørensen Kiær
Børn:
• Niels Pedersen – 14 år
• Søren Pedersen – 7 år
• Mette Pedersdatter – 21 år
• Maren Pedersdatter – 19 år
• Giertrud Pedersdatter – 17 år
• Anne Johanne Pedersdatter – 9 år
• Edel Pedersdatter – 4 år
T.V. Mads Nielsen i Sølvsten.

255. Jens Nielsen i Glæsborg (Skjød sogn) 19/7-1763 F. 695a
Enke: Anne Frandsdatter
Børn:
• Niels Jensen – 2 år
• Karen Jensdatter – 4 år
F.M. Christen Nielsen i Lindgaard.
Oplysning:
Enken blev g.m. Anders Sørensen, som fæstede gården.
Se skifte nr. 426.

256. Peder Sørensen Ulstrup i Haurum 20/7-1763 F. 697b
Enke: Anne Nielsdatter L.V. Jens Pedersen i Haurum
Arvinger:
• Bror: Jens Sørensen i Vellev.
• Søster: Karen Sørensdatter g.m. Jens Christensen i Vellev.
• Søster: Sidsel Sørensdatter g.m. Søren Meldgaard i Hvorslev. Død og efterladt børn.
• Bror: Niels Sørensen i Vellev.

257. Jens Sørensen Bach i Mondrup 5/8-1763 F. 700a
Enke: Ellen Jensdatter L.V. Peder Hansen fra Mondrup
Børn:
• Peder Jensen – 19 år
• Søren Jensen – 17 år
F.M. Afdødes bror: Terkild Sørensen i Thorsø.
Oplysninger:
Enken bliver ved gården.
Se skifte nr. 27.

258. Niels Sørensen Jepsen i Hvorslev 27/9-1763 F. 703a
Enke: Birgitte Sørensdatter
Ingen livsarvinger.
Oplysninger:
Afdøde havde fæstet en fjerdepart gård.
Han var død den 25/9 ved en ulykkelig hændelse på vejen mellem Mondrup og Hvorslev, hvor et par bæster var løbet løbsk, og derved var han kommet af dage.
På gården var en kiste med soldaten Jens Nielsen Hiulers mundering.
1 ko og 1 kviekalv kunne ikke vurderes for noget, da den "desværre grasserende fæsvaghed var i byen."
Enken var forsvundet.
Ungkarlen Søren Pedersen blev befalet til at have opsigt og være ansvarlig for forretningen.

259. Giertrud Thomasdatter i Houlbjerg 6/2-1763 F. 706a
Enkemand: Anders Sørensen Holm
Hendes barn af tidl. ægteskab med Jørgen Andersen Degn:
• Anne Jørgensdatter –22 år, tjener Mogens Blach i Aarhus
Hendes børn af et tidl. ægteskab med Peder Mikkelsen Blach:
• Jørgen Pedersen – 15 år, her på stedet.
• Mikkel Pedersen – 12 år, her på stedet.
Oplysninger:
Afdødes søsters søn: Erik Christensen i Borridsø.
Se skifte nr. 16 + 152.

260. Søren Jensen Fogh og Anne Pedersdatter i Haurum 10/2-1764 F. 723b
Børn:
• Jens Sørensen Fogh, har fæstet gården.
• Bodil Sørensdatter – 27 år
• Dorthe Sørensdatter – 22 år
• Maren Sørensdatter – 18 år
F.M. Børnenes morbrødre: Jens Pedersen og Rasmus Pedersen, begge i Haurum.

261. Søren Sørensen Hiulmand i Sall 10/2-1764 F. 725b
Enke: Ingeborg Tønisdatter
Børn:
• Birthe Sørensdatter
• Bodil Sørensdatter
F.M. Jens Hiulmand i Sall
Oplysning:
Enken blev g.m. Christen Pedersen i Futting, der fæstede huset.

262. Peder Thomasen i Borridsø 3/3-1763 F. 726a
Enke: Birgitte Poulsdatter L.V. Thomas Jensen Stougaard i Borridsø
Børn:
• Jens Pedersen – 10 år
• Poul Pedersen – 3 år
• Kirsten Pedersdatter – 8 år
F.M.: Afdødes bror: Frands Thomasen i Nøddelund.
Oplysninger:
Enkens børn af tidl. ægteskaber:
• Christen Jensen
• Maren Jensdatter
• Sidsel Pedersdatter
Enken blev g.m. Jesper Sørensen, der fæstede gården.
Se skifte nr. 75 + 93 + 242 + 266 + 731.

263. Dorthea Hansdatter i Haurum 22/4-1763 F. 730a
Til huse hos Jens Sørensen i Haurum.
Enkemand: Rasmus Jensen
Arvinger:
• Hendes mor: Karen Lauridsdatter.
• Bror: Niels Hansen i Vejerslev.
• Bror: Laurids Hansen i Foldby.
• Bror: Peder Hansen. Død og efterladt:
> Hans Pedersen i Vrangstrup.
> Kirsten Pedersdatter g.m. Christen Nielsen i Snedkerhuset.
> Karen Pedersdatter – 18 år.
> Anne Pedersdatter – 13 år, hos broderen i Vrangstrup.
• Søster: Johanne Hansdatter g.m. Christen Sørensen, murermester, Giedhuset på Aunsbjerg gods.
• Søster: Anne Katrine Hansdatter i Thorsø g.m. Jens Nielsen i Vrangstrup.
Oplysninger:
Ved skiftets slutning er hun g.m. Jens Kudsk i Thorsø.
Søster: Elisabeth Hansdatter – 36 år, ugift, hos Peder Hansen i Mondrup.
Ved skiftets slutning er hun g.m. Rasmus Pedersen i Futting.
Se skifte nr. 213.

264. Anne Pedersdatter i Kongstrup 13/4-1764 F. 735b
Enkemand: Anders Jensen
Børn:
• Anne Marie Andersdatter – 15 år
• Peder Andersen – 13 år
• Anne Andersdatter – 12 år
• Mette Marie Andersdatter – 7 år
• Jens Andersen – 6 år
• Anders Andersen – 1 år
T.V. Afdødes bror: Thomas Pedersen i Tostrup Skovhus.
Se skifte nr. 379.

265. Anne Jensdatter i Vellev 14/4-1764 F. 738b
Enkemand: Hans Pedersen
Barn:
• Peder Hansen – ¼ år
T.V. Søren Jensen i Amstrup.

266. Maren Jensdatter i Haurum 2/6-1764 F. 739a
Enkemand: Jens Nielsen
Arvinger:
• Hendes mor: Birthe Poulsdatter g.m. Jesper Sørensen i Borridsø.
• Helbror: Christen Jensen – 20 år, tjener Jens Nielsen i Haurum.
• Halvbror: Jens Pedersen – 11 år, i Borridsø.
• Halvbror: Poul Pedersen – 4 år, hos moderen i Borridsø.
• Helsøster: Maren Jensdatter – 16 år, i Borridsø.
• Halvsøster: Sidsel Pedersdatter – 13 år, i Borridsø.
• Halvsøster: Kirsten Pedersdatter – 9 år, i Borridsø.
Se skifte nr. 75 + 93 + 242 + 262 + 540.

267. Søren Hald i Houlbjerg 19/6-1764 F. 740a
Enke: Karen Christensdatter L.V. Peder Thomasen i Houlbjerg
Børn:
• Peder Sørensen – 28 år, fæster gården
• Niels Sørensen – 25 år
• Jens Sørensen – 20 år
• Maren Sørensdatter g.m. Søren Lycke i Laurbjerg på Frisenvold gods
• Anne Sørensdatter – 17 år
Oplysning:
Den afdødes søskendebarn: Lille Christen Hald i Houlbjerg.

268. Søren Poulsen Møller i Thorsø Mølle 30/6-1764 742a
Enke: Ellen Nielsdatter L.V. Niels Pedersen Ladefoged fra Thorsølund
Børn:
• Niels Sørensen – 11 år
• Poul Sørensen – 8 år
• Christen Sørensen – 3 år
• Anne Sørensdatter – 13 år
• Anne Katrine Sørensdatter – 6 år
Oplysninger:
Afdødes søster g.m. Peder Pedersen i Grølsted.
Enken bliver ved stedet.

269. Erik Christensen Degn i Sall 16/7-1764 F. 744b
Enke: Anne Jensdatter
Arvinger:
• Hans far: Christen Degn og hustru i Sall (eneste arvinger).
Oplysninger:
Kontrakt imellem afdøde og hans forældre om gårdens afståelse.
Enken bliver ved gården sammen med hendes tilkommende mand og fæster af gården.

270. Christen Rasmussen i Borridsø 18/7-1764 F. 745a
Enke: Maren Mikkelsdatter L.V. Mads Rasmussen i Mondrup
Børn:
• Rasmus Christensen – 11 år
• Mikkel Christensen – 8 år
• Christen Christensen – ¾ år
• Karen Christensdatter – 15 år
• Sidsel Christensdatter – 13 år
• Maren Christensdatter – 5 år
Oplysninger:
Afdødes søsters søn Jens Ousen i Mondrup.
Se skifte nr. 47 + 231.

271. Maren Sørensdatter i Vellev 28/7-1764 F. 747a
Enkemand: Frands Eriksen halvgårdmand
Børn:
• Søren Frandsen – 3 år
• Anne Frandsdatter
T.V. Afdødes bror: Anders Sørensen Hvid i Vellev.

272. Karen Jørgensdatter i Borre 31/7-1764 F. 748b
Boede hos Laurids Ladefoged
Enkemand: Søren Jensen
Børn:
• Jens Sørensen – 20 år
• Ellen Sørensdatter g.m. Niels Hansen i Thorsø.

273. Maren Sørensdatter i Vellev 10/8-1764 F. 749b
Enkemand: Niels Winther Markmand
Børn:
• Peder Nielsen – 17 år
• Maren Nielsdatter g.m. Peder Rasmussen i Thorsø.
• Anne Nielsdatter – 28 år
• Mette Nielsdatter – 21 år
• Bodil Nielsdatter – 19 år
• Kirsten Nielsdatter – 13 år
• Karen Nielsdatter – 11 år
T.V. Rasmus Hansen i Vellev.

274. Mikkel Andersen i Vellev (husmand) 10/8-1764 F. 750b
Enke: Maren Jensdatter L.V. Hendes bror Søren Jensen i Vellev
Hans børn af et tidl. ægteskab med Anne Thomasdatter:
• Anders Mikkelsen – 20 år
• Christen Mikkelsen – 15 år
• Frands Mikkelsen – 10 år
Barn af dette ægteskab:
• Jens Mikkelsen – 1 år
F.M. Mads Andersen i Vellev.
Oplysning:
Enken bliver ved stedet.

275. Hans Nielsen Møller i Hagenstrup Mølle 22/8-1764 F. 752a
Enke: Anne Marie Joensdatter F.M. Niels Frandsen i Amstrup
• Enkens mor: Kirsten Andersdatter. Enke efter Joen Jensen.
• Afdødes bror: Peder Nielsen Møller i Hvorslevgaard.
• Afdødes mor: Ingeborg Hansdatter i Terp Mølle.
• Afdødes søster: Anne Katrine Nielsdatter g.m. Otte Fencker i Terp Mølle.
Oplysninger:
Et skøde af 9/3-1700 til Joen Jensen Møller, Hagenstrup Mølle fra Niels Pedersen Karmark og hustru på Aldrup, på et stk. jord kaldet "Hovedskov".
Enken ægtede C. Aaboe.
Se skifte nr. 219.

276. Mette Jensdatter i Over Mølle (Vellev sogn) 5/9-1764 F. 758b
Enkemand: Anders Pedersen Brorup Husmand, arbejdede i Over Mølle.
Børn:
• Peder Andersen – 13 år
• Peder Andersen – 3 år
• Jens Andersen – 2 år
• Anne Marie Andersdatter – 8 år
T.V. Afdødes bror: Niels Jensen i Lerbjerg.

277. Mogens Jensen i Amstrup 13/9-1764 F. 759b
Enke: Karen Thomasdatter
Barn af hans tidl. ægteskab med Kirsten Axelsdatter:
• Karen Mogensdatter – 9 år
Børn af dette ægteskab:
• Jørgen Mogensen – 5 år
• Kirsten Mogensdatter – 2 år
• Abelone Mogensdatter – ½ år
F.M. for Karen: Kirsten Axelsdatters bror: Frederik Axelsen i Holm.
F.M. for de andre børn: Afdødes bror: Mads Jensen i Vidstrup.
Oplysninger:
Enken ægtede Christen Jensen, der fæstede stedet.
Se skifte nr. 178 + 306.

278. Karen Nielsdatter i Haurum 17/9-1764 F. 762a
Enkemand: Iver Nielsen (husmand)
Barn:
• Margrethe Iversdatter
T.V. Enkemandens bror: Anders Sørensen i Haurum.

279. Christen Pedersen Væsel i Vellev 14/9-1764 F. 763b
Enke: Maren Sørensdatter L.V. Hendes bror Niels Leth i Vellev
Børn af hans tidl. ægteskab med Anne Jensdatter:
• Peder Christensen – 23 år
• Jens Christensen – 18 år
• Søren Christensen – 14 år
• Christen Christensen – 7 år
• Kirsten Christensdatter – 13 år
Barn af dette ægteskab:
• Anne Christensdatter – 3 år
F.M. Afdødes bror: Søren Væsel i Enslev.
Se skifte nr. 197.

280. Hans Lauridsen i Vejerslev 24/9-1764 F. 764a
Enke: Anne Sørensdatter L.V. Just Jensen i Vejerslev
Barn:
• Kirsten Hansdatter g.m. Peder Jensen Gjern i Truust, Skanderborg Rytterdistrikt.
Se skifte nr. 569 + 775.

281. Christen Jensen Sort og Maren Jensdatter i Vellev 17/11-1764 F. 764b
Børn:
• Jens Christensen – 21 år, har fæstet gården.
• Jens Christensen – 18 år
• Søren Christensen – 15 år
• Niels Christensen – 9 år
• Margrethe Christensdatter – 24 år
• Kirsten Christensdatter – 22 år
• Maren Jensdatters uægte søn: Søren Sørensen – 30 år
F.M. Mads Andersen i Vellev.
Se skifte nr. 970.

282. Christen Christensen Koudal i Enslev (husmand) 17/11-1764 F. 766a
Enke: Dorthe Jensdatter F.M. Mikkel Jensen i Vellev
Børn:
• Jens Christensen – 13 år
• Jens Christensen – 6 år
F.M. Oluf Christensen i Hvorslev født værge.

283. Søren Nielsen Tørring i Haurum 10/5-1764 F. 767b
Enke: Anne Margrethe Felten L.V. Peder Frandsen i Haurum
Børn:
• Johan Gotfred Sørensen – 8 år
• Niels Sørensen – 6 år
• Helene Marie Sørensdatter – 3 år
F.M. Afdødes bror: Niels Nielsen Tørring i Vrangstrup.
Oplysninger:
Som enkens L.V. blev efter hendes bror murermester Glees' (i Aalum) begæring valgt degnen Peder Fischer i Haurum.
Familien bor et hus.

284. Thomas Pedersen i Tostrup Skovhus (Vellev sogn) 17/11-1764 F. 770a
Enke: Dorthe Christensdatter L.V. Anders Jensen i Kongstrup
Barn:
• Mette Thomasdatter
F.M.: Afdødes bror: Oluf Pedersen i Houlbjerg.
Oplysning:
Enken ægtede Niels Amdisen, der fæstede stedet.

285. Niels Bach i Sall 24/12-1766 F. 772a
Døde på Aarhus mark.
Enke: Anne Nielsdatter L.V. Niels Andersen i Aptrup
Børn af hans tidl. ægteskab:
• Christen Nielsen
• Anne Marie Nielsdatter – 16 år
F.M.: Afdødes brødre: Christen Bach og Peder Bach, begge i Sall.

286. Jens Christensen Brok i Hvorslev 29/12-1764 F. 772b
Enke: Anne Jensdatter L.V. Hendes bror Niels Jensen i Amstrup
Børn af hans tidl. ægteskab:
• Christen Jensen – 11 år
• Henrich Jensen – 7 år
• Laurids Jensen – 5 år
Barn af dette ægteskab:
• Peder Jensen
F.M.: Morbror til børnene fra 1. ægteskab: Peder Lauridsen i Mondrup.
For Peder: Enkens bror: Just Jensen i Vejerslev.
Se skifte nr. 211 + 539.

287. Mikkel Rasmussen og Karen Christensdatter i Hvorslev 29/12-1764 F. 775a
Børn:
• Rasmus Mikkelsen i Borre.
• Jens Mikkelsen – 28 år, fæster gården.
• Peder Mikkelsen – 19 år
• Søren Mikkelsen – 15 år
• Mikkel Mikkelsen – 12 år
• Anne Mikkelsdatter – 24 år
• Anne Mikkelsdatter – 21 år
• Anne Mikkelsdatter – 18 år
• Inger Mikkelsdatter – 10 år

288. Niels Amdisen i Tostrup Skovhus (Vellev sogn) 4/1-1765 F. 777a
Enke: Dorthe Christensdatter
Arvinger:
• Halvbror: Jens Amdisen Degn i Vellev.
• Halvbror: Christian Amdisen – 24 år, i København.
• Halvbror: Ancher Amdisen – 13 år
• Halvbror: Søren Amdisen – 10 år
• Halvbror: Henrich Amdisen – 8 år
• Halvbror: Amdi Amdisen – 6 år
• Halvsøster: Birgitte Amdisdatter – 25 år
• Halvsøster: Christine Sophie Amdisdatter – 20 år
• Halvsøster: Elisabeth Sophie Amdisdatter – 17 år
• Halvsøster: Anne Marie Amdisdatter – 15 år.

289. Thomas Olufsen i Houlbjerg 18/3-1765 F. 777b
Enke: Maren Jensdatter L.V. Hendes svoger Anders Nielsen i Houlbjerg
Arvinger:
• Bror: Jens Olufsen i Houlbjerg.
• Søster: Maren Olufsdatter i Laurbjerg.
• Søster: Mette Olufsdatter, hos Anders Jensen i Kongstrup.
F.M. Søren Lundgaard i Houlbjerg.
Oplysning:
Ifølge skiftebrev af 7/3-1737 er der arv indestående i boet.

290. Laurids Kiær i Glæsborg 18/3-1765 F. 778b
Enke: Maren Christensdatter L.V. Mads Nielsen Bundgaard i Skjød
Barn:
• Karen Lauridsdatter
F.M. Peder Kjær i Gejlund.

291. Maren Sørensdatter Karmark på Hvorslevgaard 19/3-1765 F. 780a
Enkemand: Peder Nielsen Møller Selvejer
Barn:
• Anne Pedersdatter – 2 år
T.V. Niels Sørensen i Gerning
Oplysninger:
Afdødes mor: Anne Ostenfeld på Hvorslevgaard
Afdødes søster: Marie Kirstine Sørensdatter på Hvorslevgaard
Se skifte nr. 91 + 319.

292. Rasmus Jensen i Sall 7/10-1765 F. 785a
Enke: Mette Jensdatter L.V. Anders Horn fra Aidt der ægtede enken
og fæstede gården.
Børn:
• Niels Jensen – 12 år (må være Niels Rasmussen)
• Anne Rasmusdatter – 9 år
• Mette Rasmusdatter – 5 år
F.M. Enkens far: Jens Lauridsen i Sahl.

293. Maren Sørensdatter i Borridsø 14/10-1765 F. 786a
Enkemand: Niels Pedersen Smed
Barn:
• Birte Nielsdatter – 7 år
T.V. Afdødes bror: Jens Sørensen i Borre.

294. Maren Thomasdatter i Amstrup 23/10-1765 F. 786b
Enkemand: Søren Jensen
Barn:
• Anne Sørensdatter – 1 år
T.V. Søren Thomasen i Astrup
Oplysning:
Barnet kom i pleje hos mosteren g.m. Poul Simonsen i Astrup.
Se skifte nr. 538.

295. Kirsten Nielsdatter i Lerbjerg 13/11-1765 F. 787b
Enkemand: Jens Rasmussen Kvolbæk
Børn:
• Karen Jensdatter – 2 år
• Else Jensdatter – ¼ år
T.V. Afdødes far: Niels Pedersen i Knudstrup
Se skifte nr. 387 + 553.

296. > i Tungelund 21/1-1766 F. 788b
Enkemand: Jens Andersen husmand
Barn:
• Peder Jensen – 1 år.

297. Ellen Carlsdatter i Tungelund 21/1-1766 F. 789a
Enkemand: Søren Jensen Horn (skoleholder i Tungelund)
Børn:
• Carl Sørensen – 20 år
• Jens Sørensen – 13 år
• Niels Sørensen – 10 år
• Christian Sørensen – 8 år
• Maren Sørensdatter – 5 år
• Anne Sørensdatter – 3 år
• Mette Sørensdatter > år.

298. Sidsel Sørensdatter i Hvorslev 12/4-1766 F. 789b
Enkemand: Søren Meldgaard
Børn:
• Jens Sørensen Meldgaard – 26 år, fæstede gården.
• Søren Sørensen – 18 år.
• Margrethe Sørensdatter g.m. Frands Eriksen i Vellev.
• Else Sørensdatter g.m. Niels Joensen i Hvorslev.
• Johanne Sørensdatter g.m. Rasmus Jørgensen i Futting.
Se skifte nr. 384.

299. Katrine Clementin i Enslev Ugift. 12/7-1764 F. 790b
Arvinger:
• Mor: Anne Christence Hiersing. Enke efter Søren Clementin.
• Bror: Niels Hiersing Clementin i København.
• Søster: Else Sørensdatter Clementin. Enke efter Hr. Laurids Fussing i Vejerslev. Død og efterladt:
> Søren Fussing, hos Hr. Lund i Støvring. Ved skiftets slutning er han hos Hr. Mikkel Biering på Støvringgaard.
> Jens Christian Fussing på Aarupgaard.
> Søren Nicolai Mathias Fussing i København.
> Karen Fussing g.m. Hr. Søren Hvalsøe på Samsø.
> Anne Christence Fussing, hos provst Laurids Lauridsen i Holbæk.
> Birgitte Fussing hos Anders From på Valløe Kloster på Sjælland.
> Anne Katrine Fussing, hos Hr. Hiersing i Skivholme.
• Søster: Giesche Marie Clementin g.m. Mikkel Karmark i Enslev.
• Søster: Zille Jacobæi Clementin g.m. Rasmus Sørensen Leth i Vellev.
Oplysninger:
Afdødes mor er svagelig og agter at flytte til datter og svigersøn, Rasmus Sørensen Leth i Vellev. Inden skiftet er sluttet, skriver Niels Hiersing Clementin fra København og fortæller bl.a., at moderen er død den 2/2-1765 i Enslev.

300. Niels Jensen i Amstrup 1/12-1765 F. 793b
Sad til huse hos afdødes far, Jens Aldrup i Amstrup.
Enke: Anne Joensdatter L.V. Niels Frandsen i Amstrup
Børn:
• Jens Nielsen – 7 år
• Joen Nielsen – 4 år
Oplysning:
Enken har penge tilgode hos Søren Joensen i Thorsø.
Se skifte nr. 530.

301. Jens Sørensen Holm i Vellev 20/7-1766 F. 794a
Enke: Else Thomasdatter L.V. Hendes bror Peder Thomasen Leth i Vellev
Børn:
• Søren Jensen – 4 år
• Thomas Jensen – 1 år
F.M. Afdødes bror: Anders Sørensen Holm i Houlbjerg.
Oplysninger:
Der omtales afdødes bror: Peder Holm, der har penge tilgode for 1 år.
Enken bliver ved gården.

302. Maren Andersdatter i Vellev 20/7-1766 F. 795a
Enkemand: Adam Johansen
Børn:
• Anne Adamsdatter – 17 år
• Else Adamsdatter
Oplysninger:
Gården var en helgård, og enkemanden havde indgået en akkord med Peder Væsel, at han fæster den ½ gård og ægter hans datter, Anne Adamsdatter, og hvis hans anden datter, Else Adamsdatter bliver af sådan helbred, at hun bliver gift, fæster Peder Væsel den anden ½ gård. I modsat fald Else Adamsdatter ikke bliver gift, skal Peder Væsel forsørge hende.

303. Søren Christensen Hiulmand i Houlbjerg 22/10-1766 F. 796b
Enke: Ellen Mikkelsdatter L.V. Hendes far Søren Lauridsen i Granslev
Børn:
• Christen Sørensen – 4 år
• Mikkel Sørensen – 3 år
• Søren Sørensen – 6 uger
F.M. Peder Thomasen Hjuler i Houlbjerg.
Oplysning:
Enken blev g.m. Jens Nielsen, der fæstede stedet.
Se skifte nr. 400 + 496.

304. Peder Pedersen Degn i Vejerslev 5/11-1766 F. 798a
Enke: Kirsten Pedersdatter L.V. Just Jensen Frandsen i Vejerslev
Børn:
• Peder Pedersen – 26 år
• Anne Pedersdatter – 19 år
• Karen Pedersdatter – 16 år
F.M. Peder Jensen Gjern i Truust.
Oplysninger:
Christen Eriksen fra Aidt overtog fæstet og ægtede datteren Anne. Enken gik på aftægt hos dem.

305. Bodil Pedersdatter i Vellev 15/12-1766 F. 800a
Enkemand: Søren Jensen Brorup
Børn:
• Peder Sørensen – 10 år
• Christen Sørensen – 6 år
Se skifte nr. 346.

306. Mads Jensen i Vidstrup 3/3-1767 F. 801a
Enke: Maren Pedersdatter L.V. Christen Thorsen i Vidstrup
Arvinger:
• Bror: Niels Jensen i København.
• Bror Mogens Jensen i Amstrup. Død og efterladt:
> Jørgen Mogensen – 8 år
> Kirsten Mogensdatter – 6 år
> Abelone Mogensdatter – 2 år
> Karen Mogensdatter – 10 år
• Søster: Maren Jensdatter g.m. Simon Jensen i Vidstrup.
• Søster: Sidsel Jensdatter g.m. Oluf Sørensen i Sønder Onsild.
• Søster: Ellen Jensdatter g.m. Søren Lauridsen i Vidstrup.
Oplysninger:
Enken er gammel og skrøbelig og afstår fæstet til Jens Nielsen i Vidstrup mod at han giver hende ophold.
Afdøde har et slegfred barn: Christen Madsen - 11 år, og da hans mor er død, og han ingen havde at holde sig til, har han de sidste 6-7 år opholdt sig hos faderen og enken. Drengens morbror: Søren Christensen i Vidstrup er F.M.
Se skifte nr. 309.

307. Maren Mouritsdatter i Vellev 27/3-1767 F. 803a
Enkemand: Mogens Christensen Rytter
Børn:
• Christen Mogensen – 16 år
• Mourits Mogensen – 2 år
• Kirsten Mogensdatter – 6 år
T.V. Afdødes søskendebarn: Niels Christensen Bach i Vellev og
Peder Thomasen Leth.
Se skifte nr. 424 + 704.

308. Bodil Pedersdatter i Borre 14/4-1767 F. 804b
Enkemand: Jens Mikkelsen (han kaldes også Jens Nielsen)
Barn:
• Karen Jensdatter – 9 uger
T.V. Afdødes bror: Jens Pedersen i Borre
Se skifte nr. 905.

309. Kirsten Pedersdatter i Vidstrup 14/4-1767 F. 806a
Iflg. kirkebogen hedder afdøde Karen Pedersdatter. Hun var enke efter Mads Jensen.
Arvinger:
• Bror: Christen Pedersen, tjener på Danstrup Bundgaard
• Bror: Søren Pedersen, tjener i Gullev.
Oplysninger:
Søren Christensen i Vidstrup fordrede underhold for 2 år til salig Mads Jensens fattige søn, Christen Madsen. Han fik bevilget pengene.
Se skifte nr. 306.

310. Peder Thomasen Balle i Hagsholm 25/4-1767 F. 808b
Enke: Anne Hansdatter L.V. Jørgen Pallesen Munch
Barn:
• Thomas Pedersen – 2 år
F.M. Født værge: Hans Thomasen. I hans fravær mødte Niels Cramer fra
Hagsholm.
Oplysninger:
Enken ægtede Søren Nielsen / Søren Pedersen (han kaldes begge dele i skiftet),
og han fæstede gården.

311. Birthe Carlsdatter i Nøddelund 13/5-1767 F. 810a
Enkemand: Thøger Sørensen
Børn:
• Søren Thøgersen – 18 år
• Niels Thøgersen – 12 år
Oplysning:
Afdødes bror: Søren Carlsen i Tind.

312. Anne Nielsdatter i Tind 13/5-1767 F. 812a
Enkemand: Peder Pedersen
Børn:
• Peder Pedersen – 6 år
• Johanne Pedersdatter – 3 år.

313. Kirstine Grønland i Vellev 29/5-1767 F. 813b
Børn:
• Kirstine Nielsdatter g.m. Peder Jensen Mahler i Randers.
• Lene Nielsdatter g.m. Søren Væver i Hammel. Død og efterladt:
> Kirsten Sørensdatter – 12 år
Oplysning:
Afdøde sad til huse i Vellev.

314. Søren Jensen Braad i Vellev 17/6-1767 F. 815a
Enke: Bodil Lauridsdatter L.V. Hendes bror: Jens Lauridsen i Tostrup
Børn:
• Jens Sørensen – 14 år
• Laurids Sørensen – 12 år
• Karen Sørensdatter – 6 år
F.M. Christen Lauridsen i Vellev, da der ingen født værge var.
Oplysninger:
Enkens mor: Sidsel Jensdatter.
Enken ægter Jens Lauridsens stedsøn Jens Jensen i Tostrup, og denne fæster stedet.
Se skifte nr. 432 + 591.

315. Knud Madsen i Gerning 31/7-1767 F. 817a
Enke: Karen Nielsdatter L.V. Hendes bror, Niels Nielsen i Borridsø
Børn:
• Niels Knudsen – 9 år
• Mads Knudsen – 6 år
• Ellen Knudsdatter – 1 år
F.M. Mogens Nielsen i Danstrup, da den rette født værge, Hans Madsen i Skjød ikke var til stede.
Oplysninger:
Afdødes 1. Hustrus’ datter: Ellen Jensdatter (hans steddatter)
Fæstet blev overtaget af Jens Jensen, der ægtede enken.
Se skifte nr. 136 + 541.

316. Peder Braad i Amstrup 28/9-1767 F. 819a
Enke: Kirsten Christensdatter
Børn:
• Christen Pedersen – 15 år
• Anne Pedersdatter – 13 år
• Anders Pedersen – 10 år
• Laurids Pedersen - 10 år
F.M. Jens Hansen i Amstrup.
Oplysning:
Enken blev g.m. Anders Sørensen Smed i Hvorslev.
Se skifte nr. 380.

317. Jens Mogensen og Karen Jensdatter i Borridsø 7/1-1768 F. 819b
Børn:
• Mogens Jensen – 30 år, fæstede gården.
• Sidsel Jensdatter – 32 år, g.m. Jens Jensen i Danstrup.
• Karen Jensdatter – 28 år, g.m. Jens Mogensen i Tind.
• Maren Jensdatter - 26 år, hjemme på stedet.
• Mette Jensdatter – 23 år, tjener forpagteren på Constantinsborg.
• Kirsten Jensdatter – 20 år, hjemme på stedet.
Se skifte nr. 396.

318. Maren Thomasdatter i Amstrup 28/9-1767 F. 822a
Enkemand: Anders Sørensen Smed
Børn:
• Søren Andersen – 26 år
• Maren Andersdatter – 23 år
• Karen Andersdatter – 18 år
• Else Andersdatter – 15 år
• Anne Andersdatter
T.V. Niels Sørensen i Gerning.
Se skifte nr. 380.

319. Peder Nielsen Møller i Hvorslevgaard 27/1-1767 F. 823a
Barn:
• Anne Pedersdatter - 4 år
F.M. Niels Fogh i Skivholme (født værge)
Oplysninger:
Barnets moster: Marie Christine Sørensdatter Karmark.
Afdøde var tidl. g.m. Maren Sørensdatter Karmark.
I en skrivelse fra Niels Jensen i Granslev står der bl.a., at Søren Nielsen af Granslev agter at ægte Christine Sørensdatter Karmark i Hvorslevgaard, og at barnet, Anne Pedersdatter forbliver hos dem.
Se skifte nr. 91 + 291.

320. Thomas Jensen Stougaard i Borridsø 7/1-1768 F. 835b
Enke: Anne Poulsdatter L.V. Poul Simonsen i Astrup
Børn:
• Maren Thomasdatter g.m. Søren Jensen i Amstrup. Død og efterladt:
> Anne Sørensdatter – 4 år
• Anne Thomasdatter g.m. Peder Pedersen i Borre.
• Kirsten Thomasdatter – 20 år, tjener i Amstrup.
• Kirsten Thomasdatter – 16 år, hjemme.
• Maren Thomasdatter – 10 år
• Anne Thomasdatter – 9 år
F.M. Peder Pedersen i Borre og Morten Rasmussen i Astrup.
Oplysninger:
Enken bliver ved stedet.
Se skifte nr. 242.

321. Laurids Jakobsen Ladefoged i Borre 8/1-1768 F. 839a
Enke: Anne Pedersdatter L.V. Thøger Jensen i Faarvang på Tvilum gods.
Børn:
• Jakob Lauridsen – 22 år
• Peder Lauridsen – 21 år
• Jens Lauridsen – 12 år
• Kirsten Lauridsdatter – 24 år
• Kirsten Lauridsdatter – 15 år
F.M.: Enkens bror: Niels Pedersen i Faarvang på Tvilum gods.
Oplysning:
Enken bliver ved gården.

322. Peder Pedersen i Borre 8/1-1768 F. 842a
Arvinger:
• Forældre: Peder Jensen og Kirsten Pedersdatter.
• Bror: Jens Pedersen, gift i Borre.
• Bror: Christen Pedersen, gift i Tostrup Skovhus.
• Bror: Rasmus Pedersen, tjener i Borre.
• Søster: Anne Pedersdatter g.m. Jep Pedersen i Vejerslev
• Søster: Bodil Pedersdatter g.m. Jens Mikkelsen i Borre. Død og efterladt:
> Karen Jensdatter – 1 år
• Søster: Maren Pedersdatter g.m. Johannes Fisker i Borre.

323. Mette Christensdatter i Borre 9/1-1768 F. 845b
Enkemand: Søren Pedersen Fisker
Børn:
• Christen Sørensen – 21 år, hjemme.
• Maren Sørensdatter – 18 år, hjemme.
• Else Sørensdatter – 15 år, hjemme.
• Anne Sørensdatter – 11 år, hjemme.

324. Søren Sørensen Lindgaard i Houlbjerg Ugift 11/3-1768 F. 847b
Arvinger:
• Far: Søren Sørensen Lindgaard i Houlbjerg på Hagsholm gods.
• Bror: Niels Lindgaard i Houlbjerg.
• Bror: Christen Lindgaard i Houlbjerg.
• Bror: Hans Lindgaard. Død og efterladt:
> Kirsten Hansdatter – 22 år, i Houlbjerg.
• Søster: Maren Sørensdatter g.m. Jens Gammel i Houlbjerg. (Deres datter overtog fæstet)
Oplysninger:
Fæstet blev overtaget af ungkarl Christen Madsen fra Houlbjerg Skovhus, der ægtede afdødes søsterdatter i Houlbjerg, og Søren Sørensen Lindgaard går på aftægt hos dem.

325. Søren Madsen i Lerbjerg 8/4-1768 F. 849b
Enke: Anne Marie Thomasdatter L.V. Hendes svoger Peder Jensen Balle i
Lerbjerg
Børn:
• Thomas Sørensen – 17 år
• Mads Sørensen – 14 år
• Jens Sørensen – 1½ år
• Birgitte Kirstine Sørensdatter – 12 år
• Zille Marie Sørensdatter – 10 år
• Margrethe Sørensdatter – 8 år
F.M. Afdødes brodersøn: Jens Nielsen i Haldum.
Oplysning:
Enken bliver ved gården.

326. Anne Rasmusdatter på Frijsendal 30/5-1767 F. 852a
Arvinger:
• Helbror: Peder Rasmussen Møller, skovridder på Boller.
• Helbror: Niels Rasmussen i København.
• Helbror: Thomas Rasmussen, tjener på Søbygaard. Ved skiftets slutning tjener han i København.
• Helbror: Rasmus Rasmussen, tjener i Over Mølle.
• Helbror: Anders Rasmussen, tjener i Mølgaarde – 23 år
• Helsøster: Maren Rasmusdatter, tjener på Østergaard.
• Halvbror: Niels Sørensen – 12 år, bor i Vadsted.
• Halvsøster: Karen Sørensdatter – 18 år, bor i Vadsted.
F.M. for de 4 sidstnævnte: Niels Christensen Møller fra Søbygaard Mølle.
Oplysninger:
Søren Nielsen i Vadsted var far til Niels Sørensen og Karen Sørensdatter.
Laurids Sørensens enke i Haurum, Karen Thomasdatter, moster til afdøde, har bekostet begravelsen.

327. Niels Andersen Fogh i Aidt 7/4-1769 F. 860a
Enke: Anne Jensdatter L.V. Søren Henrichsen i Enslev
Børn af hans tidl. ægteskab med Maren Jensdatter:
• Jens Nielsen i Haurum (kaldes: Jens Nielsen Hiulmand).
• Anders Nielsen – 30 år
• Peder Nielsen – 28 år
• Christen Nielsen – 16 år
• Karen Nielsdatter – 21 år
Oplysning:
Der omtales et skiftebrev af 5/6-1766.

328. Peder Nielsen Møller i Over Mølle 16/6-1768 F. 862a
Enke: Maren Nielsdatter L.V. Jens Sørensen i Østergaard Fiskerhus
Børn:
• Niels Pedersen – 14 år
• Jakob Pedersen – 10 år
• Rasmus Pedersen – 5 år
• Anne Marie Pedersdatter – 12 år
F.M. Degnen Jens Amdisen i Vellev, da den afdøde "ingen slægt for nærværende som samme kunne være."
Oplysninger:
Til boet er tilhørende halvparten af et hus i Randers på 5 fag, beliggende i Kirkegyden, skøde af 21/12-1743, og et skøde af 30/4-1734 på en ager nr. 92 på Randers byes Mark i Øster Vang.
Ved skiftets slutning har enken ægtet Jens Jensen West fra Hjulhuset, og denne har fæstet møllen.
Se skifte nr. 397 + 464 + 488.

329. Anne Andersdatter på Hagsholm 1/7-1768 F. 870a
Enkemand: Niels Cramer
Arvinger:
• Bror: Niels Andersen i Vester Vedsted syd for Ribe (selvejer).
• Bror: Mikkel Andersen, strandfoged i Sønder Farup. Død og efterladt:
> Anne Mikkelsdatter – ugift, bor i Sønder Farup.
> Birgitte Mikkelsdatter – ugift, bor i Sønder Farup.
> Jørgen Mikkelsen i Vester Vedsted.
> Mette Mikkelsdatter g.m. Jens Madsen i Sønder Farup. Død og efterladt:
» Anne Marie Jensdatter – 2 år, hos faderen.
• Bror: Knud Andersen i Vester Vedsted. Død og efterladt:
> Peder Knudsen, tjener i Veding sogn – 17 år
> Eskild Knudsen, tjener i Skærbæk – 13 år
> Karen Knudsdatter – 14 år, hjemme.
> Karen Knudsdatter – 10 år, hjemme.
• Søster: Var g.m. Anders Callesen i Farup. Begge døde og efterladt:
> Mathias Andersen – 30 år, i Sejerslev i Emmelev sogn.
> Hans Andersen – 26 år, i Ostindien.

330. Margrethe Madsdatter i Houlbjerg 4/7-1768 F. 879b
Enkemand: Jens Pedersen
Børn:
• Peder Jensen – 8 år. Død 14 dage efter moderen.
• Anne Jensdatter – 3 år
T.V. Mikkel Mogensen i Houlbjerg.
Se skifte nr. 515.

331. Christen Rasmussen i Aldrup Skovhus 16/2-1769 F. 881b
Enke: Anne Jensdatter L.V. Hendes far: Jens Lauridsen i Tostrup
Børn:
• Jens Christensen – 10 år
• Karen Christensdatter – 13 år
• Anne Christensdatter – 8 år
• Maren Christensdatter – 6 år
F.M. (Børnenes nærmeste pårørende og søskendebørn):
Rasmus Mikkelsen i Hvorslev og Jens Mikkelsen i Borre.
Oplysning:
Enken giftede sig med Claus Nielsen fra Gerning, der fæstede stedet.
Se skifte nr. 138.

332. Anne Jensdatter i Haurum 6/9-1768 F. 884b
Enkemand: Jørgen Nielsen Mondrup
Barn:
• Niels Jørgensen – 2 år
T.V. Den afdødes > mand: Jens Nielsen Kirkegaard i Haurum (svoger til
enkemanden.
Oplysning:
Enkemandens søster: Karen Nielsdatter. Hendes fædrene og mødrene arv står i boet.
Se skifte nr. 762.

333. Anne Thomasdatter i Salpeterhuset i Aidt 13/3-1769 F. 887a
Enkemand: Jens Sørensen
Hendes børn af et tidl. ægteskab:
• Maren Thomasdatter g.m. Christen Jensen i Vejerslev
• Anders Thomasen.
Oplysninger:
Der blev oprettet kontrakt mellem Christen Jensen og Jens Sørensen. Christen Jensen og Maren Thomasdatter vil tage den ”skrøbelige” Anders Thomasen til sig.
Enkemandens nærmeste pårørende: Peder Thomasen og Jens Nielsen i Houlbjerg var til stede.
Salpeterhuset kaldes også "Pitterhuset".
Der omtales enkemandens søster: Anne Rasmusdatter.
Se skifte nr. 77 + 693.

334. Anne Christensdatter i Bøstrup 22/3-1769 F. 890b
Enkemand: Oluf Rasmussen
Hendes barn af tidl. ægteskab med Claus Johansen:
• Johan Clausen – 12 år
Børn af dette ægteskab:
• Rasmus Olufsen – 9 år
• Christen Olufsen – 2 år
• Anne Olufsdatter – 5 år
• Anne Olufsdatter – 14 dage
T.V. For de 4 yngste: Afdødes bror: Jens Christensen Hald i Houlbjerg.
For Johan Clausen: Peder Thomasen og Peder Lindgaard, begge i
Houlbjerg.
Se skifte nr. 180 + 521.

335. Simon Jensen i Vidstrup 31/3-1769 F. 893b
Enke: Maren Jensdatter L.V. Jens Jensen i Danstrup
Hans barn af tidl. ægteskab med Kirsten Poulsdatter
• Poul Simonsen, gårdfæster i Astrup
Børn af dette ægteskab:
• Jens Simonsen – 19 år
• Kirsten Simonsdatter – 6 år
• Abelone Simonsdatter
Oplysninger:
Enken blev ved gården.
Se skifte nr. 64 + 306 + 363 + 460 + 661.

336. Anders Lauridsen i Hvorslev 1/4-1769 F. 897a
Enke: Anne Rasmusdatter L.V. Rasmus Mikkelsen i Hvorslev
Ifølge Hvorslev kirkebog er hendes rigtige navn: Anne Mikkelsdatter
Børn:
• Laurids Andersen - 1 år
• Karen Lauridsdatter – 3 år (Rigtigt: Karen Andersdatter)
Oplysninger:
Afdødes farbror: Mikkel Mogensen i Houlbjerg
Der omtales afdødes søskende:
Christen Lauridsen
Maren Lauridsdatter, ugift
Karen Lauridsdatter, ugift
Kirsten Lauridsdatter, ugift
Anne Marie Lauridsdatter
> Lauridsdatter g.m. Søren Aagaard.
Enken bliver ved gården, og hun giver sin salig mands forældre: Laurids Mogensen og hustru ophold.
Se skifte nr. 446 + 673.

337. Jens Lauridsen i Vejerslev 25/7-1769 F. 899b
Enke: Karen Christensdatter L.V. Christen Eriksen i Vejerslev
Børn:
• Maren Jensdatter – 11 år
• Anne Jensdatter – 7 år
F.M. Jens Christensen Stærkær i Vejerslev.
Oplysning:
Enken giftede sig med Christen Jensen fra Hvorslevgaard.
Se skifte nr. 517.

338. Christian Soetmann i Kvolbæk (Skjød sogn) 7/11-1769 F. 902b
Birkeskriver. Boede hos Søren Pedersen.
Enke: Christine Katrine Ibsen L.V. Niels Mikkelsen i Helstrup
Børn:
• Christoffer Soetmann, købmandskarl i København
• Niels Soetmann, birkeskriver i Danstrup
• Frederik Soetmann, gartner i København
Oplysning:
Afdøde og hustru havde tidligere boet i Pøt Mølle.
Se skifte nr. 342 + 365 + 825 + 992.

339. Karen Nielsdatter i Houlbjerg 21/3-1770 F. 909a
Enkemand: Niels Sørensen Lindgaard
Arvinger:
• Bror: Peder Snedker i Vissing. Død og efterladt:
> Niels Pedersen, degn i Gjern.
> En datter i Jebjerg – ugift.
• Søster: Dorthe Nielsdatter g.m. en teglbrænder ved Aalborg. Død og efterladt en datter Else i København.
Oplysninger:
På arvingernes vegne mødte Anders Jensen i Kongstrup.
På grund af alderdom og svaghed afstod enkemanden gården til Søren Jensen Gammel, og der blev oprettet en kontrakt imellem dem.

340. Bodil Christensdatter i Haurum 14/4-1770 F. 911b
Enkemand: Peder Frandsen
Børn:
• Christen Pedersen – 14 år
• Maren Pedersdatter – 5 år (Senere i skiftet 12 år)
• Anne Pedersdatter – 12 år. Død inden skiftets slutning.
T.V. Afdødes bror: Jens Christensen i Haurum
Oplysninger:
Enkemanden afstod hans halve gård til svigersønnen Peder Smed.
Se skifte nr. 121.

341. Anne Christensdatter i Amstrup 22/6-1770 F. 916a
Enkemand: Laurids Nielsen
Børn:
• Dorthe Lauridsdatter – 4 år
• Sidsel Lauridsdatter – 2 år
T.V. Frederik Axelsen i Holm.
Se skifte nr. 590.

342. Sidsel Jensdatter på Danstrupbundgaard 21/5-1770 F. 918a
Boede hos deres datter og svigersøn: Niels Soetmann.
Enke efter Søren Nielsen Bonde.
Børn:
• Karen Sørensdatter g.m. Jens Sørensen i Hesselbjerg på Frisholt gods. Død og efterladt:
> Søren Jensen i Tind.
> Jens Jensen i Gerning.
> Bodil Jensdatter, hos Søren Jensen i Tind.
> Sidsel Jensdatter g.m. Søren Jensen Brøgger i Hesselbjerg. Død og efterladt:
» Jens Sørensen – 6 år
» Niels Sørensen – 4 år
> Mette Jensdatter g.m. Thomas Christensen Bundgaard i Borridsø.
> Anne Jensdatter. Død og efterladt:
» Anne Henrichsdatter – 5 år, bor i Amstrup.
• Bodil Sørensdatter g.m. skoleholder Anders Nielsen Øeland i Handest på Tjele gods. Død og efterladt:
> Søren Andersen – 26 år, hjemme.
> Anne Andersdatter – 24 år, tjener borgmester Vognsen i Aalborg.
> Sidsel Katrine Andersdatter – 21 år, hjemme.
• Katrine Sørensdatter g.m. Morten Qvist i Viborg.
• Kirstine Sørensdatter g.m. birkeskriver Niels Soetmann i Danstrup.
Oplysning:
Se skifte nr. 53 + 95 + 131.

343. Birthe Jensdatter i Futting 4/7-1770 F. 921b
Enkemand: Rasmus Christensen Rytter
Børn:
• Jens Rasmussen – 5 år
• Maren Rasmusdatter – 8 år
• Anne Rasmusdatter – 3 år
Oplysninger:
På grund af alderdom og svaghed havde afdødes far, Jens Pedersen Smed, afstået gården til Rasmus Christensen Rytter, der havde fået fæste på den 7/9-1761. Samtidig var der blevet oprettet aftægtskontrakt mellem ham og Jens Pedersen Smed og hustru.
Se skifte nr. 766.

344. Rasmus Nielsen Fischer i Tind 22/8-1770 F. 923a
Enke: Maren Sørensdatter L.V. Jens Jensen Braad i Tind
Barn:
• Maren Rasmusdatter – 10 år
F.M. Peder Nielsen i Hvorslev.

345. Anne Christensdatter eller Maren Christensdatter i Tungelund
Hun kaldes begge dele. 18/9-1770 F. 924b
Enkemand: Laurids Jørgensen
Børn:
• Christen Lauridsen – 11 år
• Maren Lauridsdatter – 21 år
• Sidsel Lauridsdatter – 8 år
• Anne Lauridsdatter – 8 år
T.V. Søren Tungelund (Søren Horn).
Se skifte nr. 443.

346. Maren Pedersdatter i Vellev 17/10-1770 F. 926a
Enkemand: Søren Thomasen
Arvinger:
• Hendes mor: Anne Christensdatter L.V. Peder Pedersen i Vellev
• Søster: Bodil Pedersdatter g.m. Søren Brorup i Vellev. Død og efterladt:
> Peder Sørensen – 15 år
> Christen Sørensen – 10 år
F.M. Mourits Nielsen i Vellev.
• Bror: Søren Pedersen i Vellev. Død og efterladt:
> Søren Sørensen – 20 år
F.M. Hans stedfar: Niels Christensen Bach i Vellev.
• Søster: Maren Pedersdatter g.m. Søren Jensen Gyldenlev i Enslev.
Se skifte nr. 305.

347. Ellen Simonsdatter i Hvorslev Ugift 17/11-1770 F. 928b
Sad til huse hos Peder Olufsen
Barn:
• Simon Christensen – 7 uger. Døde kort efter.
Arvinger:
• Bror: Jens Simonsen, husmand i Aidt.
• Bror: Niels Simonsen i Skjoldelev. Død og efterladt:
> Simon Nielsen – 9 år
F.M. Hans stedfar Rasmus Jensen i Skjoldelev.
• Bror: Jens Simonsen, husmand i Skjoldelev.
• Søster: Dorthe Simonsdatter g.m. Laurids Nielsen i Amstrup. Død og efterladt:
> Niels Lauridsen, der var død ca. 14 dage før.
Oplysning:
Afdødes barn, Simon Christensen, havde været i pleje hos Søren Pedersen i Hvorslev i 6 uger.

348. Jørgen Jensen Bødker i Tind > 1770 934a
Enke: Mette Kjeldsdatter
Barn af et tidl. ægteskab med Maren Christensdatter:
• Jens Jørgensen.
Oplysninger:
Den første del af skiftet mangler, bl.a. oplysningen om afdødes navn.
Der er også børn i dette ægteskab; men de nævnes ikke med navn.
Den ældste søn, Jens Jørgensen, fordrede sin mødrene arv.
Enken bliver ved gården.
Se skifte nr. 39 + 442.

349. Anne Frandsdatter i Amstrup 7/12-1770 F. 936a
Enkemand: Peder Thomasen
Børn:
• Thomas Pedersen – 4 år
• Frands Pedersen – 2 år
• Kirsten Pedersdatter – 10 år
• Mette Pedersdatter – 6 år
T.V. Thomas Jensen.

350. Peder Christensen Møller i Lerbjerg (Selvejer) 21/2-1771 F. 939a
Enke: Vilhelmina Augusta Knudsdatter L.V. Hendes svoger Mikkel
Børn: Jørgensen i Kongstrup
• Christen Pedersen – 9 år
• Knud Pedersen – 7 år
• Jens Pedersen – 4 år
F.M. Afdødes bror: Jens Christensen Møller i Brunsgaard Mølle
Oplysninger:
Der oplyses, at en søn Niels Pedersen er død efter faderens død.
Enken ægtede Niels Nielsen Ladefoged fra Frijsendal.
Se skifte nr. 195 + 227 + 665.

351. Christen Snedker og Kirsten Christensdatter i Danstrup 1/3-1771 F. 942b
Husmand.
Børn:
• Søren Christensen – 24 år, fæstede huset efter forældrene.
• Niels Christensen – 22 år
• Karen Christensen – 17 år
• Maren Christensen – 16 år
• Anne Christensdatter – 12 år
F.M. For døtrene: Peder Iversen i Gerning.

352. Oplysningerne mangler F. 945b
Enke: Sidsel Andersdatter F.M. Niels Jørgensen i Danstrup.
Oplysninger:
I skiftet nævnes Søren Christensen.
L.V. Peder Iversen i Gerning.
Som vidner og vurderingsmænd: Jens Jensen og Niels Jørgensen.
Intet at dele.

353. Fæstekontrakt / Afståelsesforretning. 15/7-1771 F. 946b
Kontrakt mellem Mikkel Pedersen og søn Søren Mikkelsen i Vejerslev :
Skiftebrev af 14/7-1771.
Mikkel Pedersens børn med Anne Nielsdatter:
• Søren Mikkelsen, her på stedet.
• Peder Mikkelsen – 31 år, tjener i Borridsølund.
• Mads Mikkelsen – 23 år, her på stedet.
• Anne Mikkelsdatter – 18 år, hjemme.
• Maren Mikkelsdatter
Se skifte nr. 146.

354. Anne Madsdatter i Houlbjerg 17/7-1771 F. 947b
Enkemand: Søren Jensen Gammel
Barn:
• Anne Sørensdatter – ¼ år
T.V. Afdødes far: Mads Skovfoged i Houlbjerg Skovhus
Se skifte nr. 339 + 373 + 393.

355. Søren Madsen i Enslev 15/11-1771 F. 948b
Enke: Maren Pedersdatter L.V. Hendes bror Peder Pedersen i Granslev
Barn:
• Anne Sørensdatter – 6 år
F.M. Enkens bror, Jakob Pedersen i Granslev.
Oplysninger:
Afdødes halvbror, Jens Madsen, fordrede sin fædrene arv, der er indestående i boet.
Enken bliver ved gården.
Se skifte nr. 217 + 433.

356. Frands Thomasen i Nøddelund 24/12-1771 F. 951a
Enke: Anne Rasmusdatter L.V. Jørgen Sørensen i Sahl
Børn:
• Thomas Frandsen - 14 år
• Rasmus Frandsen – 9 år
• Kirsten Frandsdatter – 15 år
• Inger Frandsdatter - ½ år
Oplysninger:
Afdødes nærmeste pårørende: Jens Nielsen Hesselbjerg i Nøddelund.
Enken blev g.m. Laurids Christensen i Vejerslev, der fæstede stedet.
Se skifte nr. 645 + 646 + 647 + 719.

357. Maren Rasmusdatter i Vejerslev 10/2-1772 F. 952a
Enkemand: Peder Jensen
Barn:
• Anne Pedersdatter - 1 år
Oplysning:
Afdødes stedfar: Hans Hansen i Tostrup.

358. Mette Knudsdatter i Kongstrup 18/12-1771 F. 955a
Enkemand: Mikkel Jørgensen
Børn:
• Jørgen Mikkelsen – 25 år
• Knud Mikkelsen – 20 år
• Mogens Mikkelsen – 13 år
• Peder Mikkelsen – 8 år
• Jens Mikkelsen – 4 år
• Niels Hutfeldt – 2 år
• Maren Mikkelsdatter – 15 år
• Anne Mikkelsdatter – 10 år
Se skifte nr. 827.

359. Kirstine Pedersdatter i Houlbjerg 2/5-1772 F. 960a
Enkemand: Søren Eriksen (stedfar til børnene)
Børn:
• Karen Jensdatter - 28 år
• Jens Hansen – 15 år
Se skifte nr. 238.
Hagsholm skifteprotokol
1772-1811
G 242-44

360. Søren Nielsen Kirkegaard i Aidt 13/6-1772 F. 2a
Enke: Maren Jensdatter L.V. Søren Sørensen Bøg i Aidt
Børn:
• Niels Sørensen - 1 år
• Mette Sørensdatter - 5 år
• Maren Sørensdatter - 2 år
F.M. Afdødes brødre: Peder Nielsen Roersen og Jens Nielsen Kirkegaard, begge af Haurum.
Oplysning: Enken bliver ved gården, der var en helgård.
Se skifte nr. 749 + 983.

361. Søren Pedersen i Kvolbæk 30/6-1772 F. 3b
Enke: Maren Sørensdatter L.V. Jens Thomasen fra Lille Glæsborg på
Børn: Bidstrup gods.
• Christen Sørensen - 20 år, hjemme.
• Anne Sørensdatter - 30 år, hjemme.
F.M. Afdødes brødre: Jens Rasmussen af Lerbjerg og Peder Pedersen af Borum.
Oplysning:
Afdøde havde været F.M. for Christen Nielsen Braad i Lyngå.

362. Bodil Jensdatter i Aptrup 3/8-1772 F. 5a
Enkemand: Laurids Nielsen
Arvinger:
• Hendes far: Jens Lauridsen, på Hammel hospital.
Oplysning:
På grund af faderens dårlige helbred mødte Peder Kiersgaard i Sall.

363. Jens Simonsen i Vidstrup Ugift 30/10-1772 F. 6a
Døde hos sin stedfar halvgårdmand Christen Sørensen i Vidstrup.
Arvinger:
• Afdødes mor: Maren Jensdatter g.m. Christen Sørensen i Vidstrup.
• Helsøster: Kirsten Simonsdatter - 15 år
• Helsøster: Abelone Simonsdatter - 10 år
• Halvbror: Poul Simonsen, boende i Astrup.
Oplysning: Afdødes far: Simon Jensen.
Se skifte nr. 335.

364. Søren Sørensen Bøeg i Aidt boelsmand 2/11-1772 F. 7a
Enke: Mette Christensdatter L.V. Christen Lauridsen i Aidt
Arvinger:
• Bror: Peder Bøeg, husmand i Thorsø.
• Søster: Anne Sørensdatter g.m. Hans Hansen i Tostrup.
Oplysninger:
• Kontrakt af 20/8-1772 mellem sal. Søren Bøeg og Christen Nielsen, der nu har overtaget stedet
• Sal. Søren Bøeg havde 4 steddøtre.

365. Kirstine Sørensdatter Bonde i Danstrup Bundgaard 15/1-1773 F. 8a
Enkemand: Niels Soetmann, birkeskriver.
Arvinger:
• Søster: Karen Sørensdatter g.m. Jens Sørensen i Hesselbjerg. Død og efterladt:
> Søren Jensen i Tind.
> Jens Jensen i Gerning.
> Bodil Jensdatter, ugift, opholder sig hos broderen, Søren Jensen i Tind.
> Sidsel Jensdatter g.m. Søren Jensen Brygger i Hesselbjerg. Død og efterladt:
» Jens Sørensen - 9 år, hjemme.
» Niels Sørensen - 7 år, hjemme.
> Mette Jensdatter g.m. Thomas Christensen Bundgaard i Borridsø.
> Anne Jensdatter. død og efterladt:
» Anne Henrichsdatter - 8 år, i Hvorslev.
• Søster: Bodil Sørensdatter g.m. skoleholder Anders Nielsen Øeland i Handest på Tjele gods. Død og efterladt:
> Søren Andersen Øeland - 28 år, i Handest.
> Anne Andersdatter - 26 år, tjener på Støvringgaard.
> Sidsel Katrine Andersdatter g.m. Christen Christensen Gied i Handest på Tjele gods.
• Søster: Katrine Sørensdatter g.m. Morten Quist i Viborg.
F.M. For Anne Henrichsdatter: Sørensen Jensen i Tind.
Oplysning:
Der var oprettet testamente af 28/7-1770 mellem afdøde og enkemanden.
Se skifte nr. 338 + 342 + 825 + 992.

365a. Karen Jensdatter i Enslev 15/2-1773 F. 10a
Enkemand: Christian Borchard
Arvinger:
Afdødes far: Jens Jensen Gyldenlev i Enslev.
Oplysning:
Der er bortskyldig gæld til bl.a. Søren Gyldenlev.

366. Ellen Jensdatter i Hvorslev 3/4-1773 F. 10b
Enkemand: Jens Madsen Aldrup
Børn:
• Jens Jensen
• Mads Jensen - 3 år
• Maren Jensdatter - 12 år
• Kirsten Jensdatter - 10 år
• Karen Jensdatter - 6 år
Se skifte nr. 614.

367. Karen Andersdatter i Nøddelund 26/6-1773 F. 11b
Enkemand: Søren Albretsen
Barn:
• Maren Sørensdatter
Oplysning:
Enkemanden ønskede at blive ved gården, og senere afstå den til sin datter, når hun engang får en skikkelig karl, der kan overtage fæstet og give enkemanden aftægt.

368. Mikkel Andersen i Borre 26/6-1773 F. 12a
Enke: Bodil Lauridsdatter L.V. Jens Nielsen Hesselberg
Børn af hans tidl. ægteskab med Mette Sørensdatter:
• Frands Mikkelsen - 15 år
• Anders Mikkelsen - 13 år
• Maren Mikkelsdatter g.m. Laurids Andersen i Truust på Tvilum gods.
Børn af dette ægteskab:
• Laurids Mikkelsen - 7 år
• Søren Mikkelsen - 4 år
F.M. Afdødes halvbror Christen Eriksen i Vejerslev.
Oplysning:
Enken bliver ved gården.
Se skifte nr. 229 + 544.

369. Anne Pedersdatter i Hvorslev 3/7-1773 F. 14b
Enkemand: Peder Christensen husmand
Arvinger:
• Bror: Søren Pedersen i Hjermind. Død og efterladt:
> Peder Sørensen - 24 år
> Maren Sørensdatter - 22 år
• Søster: Kirsten Pedersdatter i Hvorslev.
F.M. for Kirsten Pedersdatter, hendes nærmeste beslægtede: Rasmus Mikkelsen, gårdmand i Hvorslev.

370. Jens Jensen Smed i Kvolbæk (Skjød sogn) 9/7-1773 F. 15b
Enke: Karen Christensdatter L.V. Peder Pedersen i Helstrup
Børn:
• Christen Jensen - 27 år, hjemme.
• Mette Jensdatter - 25 år, hjemme.
• F.M. for Mette: Niels Mikkelsen i Helstrup
Oplysning: Enken bliver endnu en tid ved gården.

371. Karen Madsdatter i Vellev 8/1-1774 F. 16b
Enkemand: Mourits Nielsen
Børn:
• Mads Mouritsen - 6 år
• Kirstene Mouritsdatter - 15 år
• Maren Mouritsdatter - 11 år
• Mette Mouritsdatter - 9 år
• Giertrud Mouritsdatter - 2½ år
T.V. Afdødes stedfar: Christen Lauridsen i Vellev.
Se skifte nr. 579 + 775 + 949.

372. Kirstine Jensdatter i Enslev 11/2-1774 F. 18b
Enkemand: Rasmus Lauridsen
Børn:
• Anne Rasmusdatter - 12 år, hjemme.
• Sidsel Rasmusdatter - 9 år, hjemme.
• Bodil Rasmusdatter - 3 år, hjemme.
T.V. Afdødes bror: Christen Jensen Smed i Enslev.
Se skifte nr. 390 + 529 + 639.

373. Kirsten Olufsdatter i Houlbjerg 21/2-1774 F. 19b
Enkemand: Søren Jensen Gammel
Barn:
• Niels Sørensen - 20 uger, hjemme.
T.V. Peder Thomasen i Houlbjerg udi Jens Pedersens svaghed, som på mødrene
side er barnet nærmest beslægtet.
Se skifte 354 + 393.

374. Thomas Jensen Nedergaard og siden afdøde hustru Ellen Sørensdatter i
Haurum 28/2-1774 F. 21b
Børn:
• Jens Thomasen Nedergaard - 31 år
• Niels Thomasen - 28 år, hjemme.
• Christen Thomasen - 24 år, tjener Jens Kirkegaard i Haurum.
• Karen Thomasdatter - 30 år, g.m. Søren Thomasen i Røgind.
• Kirsten Thomasdatter - 22 år
• Maren Thomasdatter - 14 år, hjemme.
• Kirsten Thomasdatter - 18 år, tjener Niels Rytter i Haurum.
F.M. for døtrene: Deres morbror, husmand Jens Sørensen i Haurum.
Oplysninger:
Jakob Pedersens enke i Granslev fordrede sin sal. mands arv, der er indestående i boet.
Sønnen Jens Thomasen fik gården i fæste og skulle forsørge sine tre umyndige søstre.
Se skifte nr. 790.

375. Laurids Svendsen i Thorsø mølle 14/10-1773 F. 23a
Han var møller.
Enke: Maren Nielsdatter L.V. Hendes far Niels Christensen Møller i
Søbyvads mølle.
Børn:
• Niels Lauridsen - 5 år
• Svend Lauridsen - 2 år
• Marie Kirstine Lauridsdatter - 14 år
• Anne Elisabeth Lauridsdatter - 8 år
• Kirstine Lauridsdatter - 6 år
• Marie Anne Lauridsdatter - født efter faderens død.
F.M. Beskikket: Niels Pedersen Ladefoged fra Thorsølund, siden afdøde ingen slægt eller pårørende har her i landet.
Oplysninger:
Enken angav at være frugtsommelig.
Enken blev ved møllen.

376. Niels Sørensen og hustru Inger Thomasdatter i Anneksgården i Gerning
5/9-1774 F. 26a
Enken havde siddet i uskiftet bo i Anneksgården siden mandens død.
Børn:
• Søren Nielsen, i et hus i Enslev.
• Thomas Nielsen, i Tind.
• Niels Nielsen - 34 år, hjemme i gården.
• Claus Nielsen, i Aldrup Skovhus.
• Karen Nielsdatter g.m. Jens Mikkelsen, i Vellev.
• Peder Nielsen - 22 år, tjener her i gården.
• Niels Nielsen - 15 år, hos en skrædder i Gullev.
• Søren Nielsen - 12 år, hjemme.
Oplysninger:
Et stykke jord, kaldet Rysholt, tilhørte den gamle Peder Sørensen i Anneksgården. Den ½ del skødes til arvingen Peder Nielsen og den anden ½ del skal tilhøre dette dødsbo.
Peder Nielsen tilskødes en 4. part hus i byen.
Peder Nielsen fæster stedet, og han skal udbetale arv til brødrene. Den ældste bror Niels Nielsen og den yngste bror Søren Nielsen - og den yngste Niels Nielsen skal have underhold, føde og klæde; den yngste Niels Nielsen i den tid han skal være i lære hos skrædderen i Gullev, som skal vare 1½ år, og derefter skal han have sin arvepart.
Se skifte nr. 526 + 593 + 789.

377. Jens Rasmussen Smed i Lerbjerg husmand 20/10-1774 F. 28a
Enke: Birthe Sørensdatter L.V. Hendes bror: Jørgen Sørensen i Jebjerg
Barn: på Bidstrup gods.
• Maren Jensdatter - 7 år, hjemme.
F.M. Niels Nielsen Ladefoged i Lerbjerg.

378. Maren Christensdatter i Haurum 4/11-1774 F. 30a
Enkemand: Rasmus Nielsen
Børn:
• Niels Rasmussen - 2½ år
• Søren Rasmussen - 3 uger
T.V. Afdødes far: Christen Jensen Knudsen.
Oplysning:
Der omtales enkemandens to svogre: Jens Christensen og Søren Christensen.

379. Anders Jensen i Kongstrup 29/5-1773 F. 32a
Enke: Kirsten Pedersdatter L.V. Hendes bror: Niels Pedersen i Knudstrup.
Hans børn af et tidl. ægteskab:
• Anders Andersen - 10 år, hjemme hos stedmoderen.
• Anne Marie Andersdatter g.m. Schak Knudsen Nyeborg i Bøsbro (Brohuset).
F.M. for Anders: Mikkel Jørgensen i Kongstrup, der er den sal. mands søskendebarn og nærmest beslægtede.
Oplysninger:
Der omtales afdødes to stedsønner (der er enkens sønner):
• Peder Pedersen i Essendrup
• Niels Pedersen, tjener i stervboet.
Enkens søn Niels Pedersen fik udleveret sit frihedspas.
Arvinger og F.M. fordrede, at enken straks afstår gården.
Mikkel Jørgensen i Kongstrup fæstede gården og bestyrer den, indtil Anders Andersen bliver 18 år, - og forsørger ham. Der blev oprettet en kontrakt.
Afkaldskvittering fra Oluf Jensen af Bidstrup gods på hans tilfaldne arv efter hans sal. morbror Jens Olufsen i Houlbjerg. Se nr. 381.
Der er indestående arv i boet til Anne Olufsdatter. Inden hendes død boede hun hos afdøde Anders Jensen i Kongstrup.
Enken Kirsten Pedersdatter bor senere i Essendrup.
Se skifte nr. 264 + 924.

380. Anders Sørensen Smed i Hvorslev 5/12-1772 F. 47a
Enke: Kirsten Christensdatter L.V. Christen Poulsen i Hvorslev
Hans børn af et tidl. ægteskab med Maren Thomasdatter:
• Søren Andersen - 30 år, tjener i Anneksgården i Gerning.
• Maren Andersdatter g.m. Jens Jørgensen Bødker i Hvorslev.
• Anne Andersdatter, tjener Fru Gehejmrådinde Desmercières i København.
• Karen Andersdatter, tjener Jens Aldrup i Amstrup.
• Else Andersdatter, vides ikke hvor er.
Barn af dette ægteskab:
• Jørgen Andersen - 4 år, hjemme.
Oplysning:
Anders Sørensen var tidl. smed i Hvorslev.
Se skifte nr. 316.

381. Mette Olufsdatter i Kongstrup Ugift 14/6-1773 F. 49b
Arving:
• Søstersøn: Oluf Jensen af Bidstrup gods, tjener nu i Ødum.
F.M. Beskikket: Mikkel Jørgensen i Kongstrup.
Oplysninger:
Sal. Anders Jensens enke oplyste, at afdøde havde arvepart efter hendes sal. bror Jens Olufsen i Houlbjerg indestående i sal. Anders Jensens stervbo, og den fraværende Oluf Jensen har ligeledes arv indestående efter hans morbror Jens Olufsen i Houlbjerg.
Skiftet blev genoptaget 16/10-1774. Denne gang mødte arvingen Oluf Jensen og hans halvbror Thomas Jensen, tjente i Granslev
Se skifte nr. 379.

382. Niels Mouritsen i Vrangstrup 2/12-1774 F. 51a
Enke: Maren Jensdatter L.V. Søren Jensen Hollerup i Haurum.
Børn:
• Jens Nielsen - 30 år, g.m. Rasmus Pedersens datter i Haurum.
• Mourits Nielsen - 27 år, hjemme.
• Peder Nielsen - 12 år, hjemme.
• Kirsten Nielsdatter - 21 år, hjemme.
Oplysning:
Enken oplyste, at hun formedelst alderdomssvaghed vil afstå gården til sønnen Mourits Nielsen mod aftægt.

383. Anders Bentsen i Thorsø husmand 1/4-1773 F. 53b
Enke: Maren Frandsdatter L.V. Niels Smed i Thorsø
Børn:
• Bent Andersen - 28 år, tjener Niels Ladefoged i Thorsølund
• Johannes Andersen - 21 år, tjener Niels Knudsens enke i Tind.
• Mads Andersen - 15 år, tjener Søren Mikkelsen i Vejerslev.
• Maren Andersdatter g.m. Kjeld Nielsen, som for nærværende tid er tagskærer ved Frijsendal.
Oplysninger:
Afdødes redskaber var pantsat til Sr. Leenhard i Tulstrup mølle.
Sønnen Bent Andersen overtog fæstet.

384. Else Sørensdatter i Hvorslev 10/5-1775 F. 55b
Enkemand: Niels Joensen
Børn:
• Joen Nielsen - 9 år, hjemme.
• Sidsel Nielsdatter - 6 år, hjemme.
• Anne Nielsdatter - 5 år, hjemme.
• Birgitte Nielsdatter - 1 år, hjemme.
T.V. Deres mosters mand: Frands Eriksen i Vellev.
Oplysning:
Der omtales enkemandens bror: Jens Joensen.
Se skifte nr. 298 + 941.

385. Mogens Christensen i Hvorslev 12/1-1775 F. 57a
Børn:
• Karen Mogensdatter - 27 år
• Ellen Mogensdatter - 25 år
• Maren Mogensdatter - 23 år
• Anne Mogensdatter - 19 år
• Birthe Mogensdatter - 16 år
• Kirsten Mogensdatter - 14 år
• Johanne Mogensdatter - 10 år
F.M. Afdødes bror: Mikkel Christensen Mogensen i Houlbjerg.
Oplysning:
Den ældste datter Karen Mogensdatter blev g.m. Jens Christensen Væsel, der fæstede gården.

386. Margrethe Jensdatter i Vellev 7/6-1775 F. 58b
Enkemand: Peder Pedersen Brorup
Barn:
• Anne Pedersdatter - 9 år, hjemme.
T.V. Degnen Jens Amdisen i Vellev.
Oplysning:
Enkemanden havde overtaget gården for 12 år siden.
Se skifte nr. 628.

387. Jens Rasmussen i Lerbjerg 31/7-1775 F. 60b
Enke: Anne Jensdatter Bonde L.V. Hendes far: Jens Sørensen Bonde i
Vissing
Børn af hans tidl. ægteskab med Kirsten Nielsdatter:
• Karen Jensdatter - 12 år, hos Rasmus Jensen Møller i Bægaard.
• Else Jensdatter - 10 år, hjemme.
Børn af dette ægteskab:
• Jens Jensen - 2 år, hjemme.
• Marie Katrine Jensdatter - 5 år, hjemme.
F.M. for Karen Jensdatter: Rasmus Jensen Møller i Bægaard, som har påtaget sig
hendes opdragelse.
for Else Jensdatter: Niels Pedersen i Knudstrup.
for de 2 yngste: deres halvfarbror: Peder Pedersen i Borum.
Oplysninger:
Skiftebrev af 13/11-1765 efter Kirsten Nielsdatter. Enken bliver ved gården.
Se skifte nr. 295 + 553.

388. Anne Pedersdatter i Hagsholm 5/8-1775 F. 63a
Enkemand: Jens Lauridsen
Børn:
• Anne Jensdatter - 9 år
• Karen Jensdatter - 7 år
• Maren Jensdatter - 4½ år
• Øllegaard Jensdatter - 3/4 år
T.V. Jens Sørensen i Granslev på Bidstrup gods.
Se skifte nr. 652.

389. Maren Lauridsdatter i Haurum 4/12-1775 F. 64b
Enkemand: Jens Madsen
Hendes børn af et tidl. ægteskab:
• Johan Johansen Dancher - 18 år, i lære hos skrædderen i Sall.
• Laurids Johansen Dancher - 15 år, er hos sin morbror, Sr. Molboe i Aarhus.
• Karen Johansdatter Dancher - 18 år, tjener Hollænderen på Søbygaard.
Barn af dette ægteskab:
• Søren Jensen
F.M. for de 3 ældste: Deres morbror: Jens Lauridsen Molboe i Aarhus.

390. Anne Pedersdatter i Enslev 29/12-1775 F. 68a
Enkemand: Rasmus Lauridsen
Arvinger:
• Bror: Thomas Pedersen - 54 år, i Enslev.
• Bror: Jens Pedersen - 53 år, i Houlbjerg, vanfør.
• Bror: Søren Pedersen - 50 år, hyrde i Aidt.
• Bror: Niels Pedersen - 45 år, hos broderen i Houlbjerg.
Oplysninger:
Skiftebrev af 11/2-1774 efter Rasmus Lauridsens 1. hustru: Kirsten Jensdatter.
Afdødes bror, Thomas Pedersens datter: Maren Thomasdatter arvede også.
Se skifte nr. 639.

391. Maren Nielsdatter i Lerbjerg Skovhus 22/2-1776 F. 69a
Enkemand: Peder Nielsen skovfoged
Hendes børn af tidl. ægteskab med Christen Rasmussen:
• Rasmus Christensen - 16 år, tjener Niels Ladefoged i Lerbjerg.
• Voldborg Christensdatter, hos sin mors moster, der var g.m. Jens Pedersen i Vissing på Frisenvold gods.
Barn af dette ægteskab:
• Christen Pedersen - 9 år, hjemme.
F.M. for de 2 ældste: Deres morbror Peder Nielsen i Vissing.
Oplysninger:
Skiftebrev af 15/1-1766 efter Christen Rasmussen.
Enkemanden lovede at forsørge sin stedsøn Rasmus, til han bliver 20 år.
Peder Nielsen i Vissing lovede at forsørge Voldborg Christensdatter.
Se skifte nr. 545 + 603.

392. Kirsten Pedersdatter i Haurum 26/3-1776 F. 70b
Enkemand: Christen Nielsen
Børn:
• Niels Christensen - 13 år, hjemme.
• Peder Christensen - 9 år, hos sin morbror Hans Pedersen i Vrangstrup.
• Anders Christensen - 6 år, hjemme.
• Søren Christensen - 12 uger, hjemme.
• Anne Helene Christensdatter - 11 år, hjemme.
• Maren Christensdatter - 3 år, hjemme.
T.V. Afdødes bror: Hans Pedersen i Vrangstrup.
Oplysning:
Der nævnes enkemandens svoger: Søren Pedersen i Haurum og enkemandens
bror: Iver Nielsen i Haurum.

393. Anne Sørensdatter i Houlbjerg 30/4-1776 F. 73a
Enkemand: Søren Jensen Gammel
Arvinger: Hendes
• Mor: Karen Christensdatter, hos sin søn Peder Sørensen Hald i Houlbjerg.
• Bror: Peder Sørensen Hald - 40 år, i Houlbjerg
• Bror: Niels Sørensen - 38 år, i Lyngå.
• Søster: Maren Sørensdatter g.m. Søren Lykke i Laurbjerg.
Oplysning:
Skiftebrev af 21/2-1774 efter Søren Jensen Gammels tidl. hustru Kirsten Olufsdatter
Se skifte nr. 373.

394. Jens Mikkelsen i Vellev 2/5-1776 F. 74a
Enke: Karen Nielsdatter L.V. Morten Hansen i Vellev
Arvinger: Hans
• Mor: Anne Jensdatter, på aftægt her i gården.
• Søster: Maren Mikkelsdatter g.m. Christen Pedersen i Enslev.
• Søster: Kirsten Mikkelsdatter g.m. Søren Sørensen i Vellev.
L.V. for Anne Jensdatter: Degnen Jens Amdisen i Vellev.
Oplysninger:
• Enken benævnes en enkelt gang i skiftet som Kirsten Nielsdatter.
• Afdødes far: Mikkel Jensen.
• Enken lovede at beholde og forsørge sin gamle. svigermor.
• Der var penge indestående hos sal. Mikkel Jensen, tilhørende Maren Christensdatter - se skifte nr. 170. Disse penge blev enken og hendes arvinger ansvarlige at udbetale.
• Enken beholdt gården.

395. Maren Poulsdatter i Mondrup (Aidt sogn) 16/9-1776 F. 74b
Enkemand: Peder Hansen
Børn:
• Thomas Pedersen - 25 år
• Poul Pedersen - 16 år
• Rasmus Pedersen - 13 år
• Hans Pedersen - 10 år
• Maren Pedersdatter g.m. Mogens Sørensen i Snåstrup (Framlev sogn).
• Kirsten Pedersdatter - 15 år
T.V. Enkemandens bror: Oluf Hansen i Borre.
Oplysning:
Enkemanden ønsker engang at afstå gården til sin yngste datter.
Se skifte nr. 577.

396. Jens Jensen i Danstrup 21/10-1776 F. 75a
Enke: Sidsel Jensdatter F.M. Hendes bror Jens Mogensen i Borridsø
Børn:
• Kirsten Jensdatter - 10 år, hjemme.
• Karen Jensdatter - 5 år, hjemme.
F.M. Afdødes bror: Laurids Jensen Skiemt i Hvorslev.
Oplysninger.
Enken blev ved gården.
I underskriften blev Jens Mogensen kaldt for Mogens Jensen.
Se skifte nr. 317 + 661.

397. Maren Nielsdatter i Over Aarup Mølle (Vellev sogn) 11/11-1776 F. 76b
Enkemand: Jens Jensen West
Børn med hendes tidl. mand Peder Nielsen Møller:
• Niels Pedersen Bach - 23 år, for nærværende tid i Kina, forventes at hjemkomme til Michelsdag 1777.
• Jakob Pedersen Bach - 18 år, i Kastbjerg Mølle hos en tømmermand.
• Rasmus Pedersen Bach - 14 år, hjemme hos stedfaderen.
• Anne Marie Pedersdatter Bach - 21 år, tjener Major von der Osten i Fredericia.
F.M. Børnenes nærmeste beslægtede og søskendebarn: Borger og bager i Randers, Niels Bach.
Oplysninger:
Enkemanden fremlagde et skøde af 30/4-1734, en ager nr. 92 på Randers by's mark, kaldet Øster Vang, der tilhørte stervboen.
Se skiftebrev nr. 328 + 464 + 488.

398. Rasmus Mouritsen i Sall Smed 28/12-1776 F. 80b
Enke: Maren Pedersdatter L.V. Jørgen Simonsen i Futting.
Barn:
• Mourits Rasmussen - 3 år.
F.M. Afdødes far: Mourits Rasmussen Smed i Vellev.
Oplysninger:
Afdøde boede i et hus, der tilhørte bymændene.
Der omtales enkens fæstemand: Søren Nielsen fra Herskind.
Se skifte nr. 914.

399. Jens Pedersen i Haurum 15/3-1777 F. 81b
Enke: Kirsten Sørensdatter L.V. Erik Nielsen i Haurum
Børn:
• Peder Jensen - 32 år, hjemme.
• Jørgen Jensen - 25 år, tjener Jens Nielsen i Haurum.
• Mette Jensdatter - 33 år, tjener præsten i Brabrand.
• Bodil Jensdatter g.m. Jens Madsen i Haurum.
• Anne Jensdatter g.m. skoleholder Frederik Johansen i Truust.
• Else Jensdatter - 20 år, hjemme.
F.M. Afdødes bror: Rasmus Fogh i Haurum.

400. Ellen Mikkelsdatter i Houlbjerg 26/3-1777 F. 83a
Enkemand: Jens Nielsen
Børn af hendes tidl. ægteskab med Søren Christensen Hiulmand:
• Christen Sørensen - 14 år, hjemme.
• Mikkel Sørensen - 13 år, hjemme.
• Søren Sørensen - 10 år, hjemme.
Børn af andet ægteskab med enkemanden:
• Niels Jensen - 6 år, hjemme.
• Anders Jensen - 3 år, hjemme.
F.M. For de 3 ældste børn: Deres fars søskendebarn: Peder Thomasen i Houlbjerg.
T.V. for børnene i sidste ægteskab: Afdødes bror: Jens Mikkelsen i Granslev på Bidstrup gods.
Se skifte nr. 303.

401. Niels Lauridsen og hustru Maren Jensdatter på Friisholt
3/4-1777 F- 84b
Var opholdsmand og vægter på Friisholt.
Enke: Maren Jensdatter.
Niels Lauridsens børn:
• Inger Nielsdatter g.m. Niels Pedersen i Borridsø.
• Johanne Nielsdatter g.m. Rasmus Lund i Gerning.
• > Nielsdatter g.m. Mikkel Svensk i Borre.
Maren Jensdatters børn:
• Maren Pedersdatter - 25 år
• Kirsten > - 20 år. Der er ikke skrevet et efternavn.
• Mette > - 12 år. Der er ikke skrevet et efternavn.
F.M. Deres morbror: Søren Jensen Hollerup i Vellev.
Oplysning:
Enken døde kort efter i Vellev.

402. Ellen Pedersdatter i Farre (Sporup sogn) 3/6-1777 F. 85b
Enkemand: Laurids Nielsen. Husmand og selvejer.
Børn:
• Peder Lauridsen - 5 år
• Anne Lauridsdatter - 13 år
• Sidsel Lauridsdatter - 10 år
T.V. Afdødes far: Peder Pedersen i Farre.
Oplysninger:
Laurids Nielsen havde et skøde af 16/6-1776.
Enkemanden fremlagde et skiftebrev af 13/10-1766. I boet er der indestående datteren Anne Lauridsdatters mødrene arv. (Hun var datter af hans tidl. ægteskab med Anne Jensdatter.
Enkemanden agtede at indgå nyt ægteskab.
Se skifte nr. 584.

403. Jens Hiort i Snorum 15/5-1773 F. 86b
Tidl. mundkok ved Frijsenborg.
Enke: Øllegaard Lyhme L.V. Hendes svoger Jens Lauridsen Høeg
i Hammel.
Børn:
• Erhardt Hiort - 19 år, hjemme hos moderen. Som 23 årig er han i Holstebro.
• Christian Hiort - 17 år. Sorenskriver og fuldmægtig hos afdødes bror: Hr. assessor Hiort i Norge.
• Ove Hiort - 15 år, hjemme hos moderen. Efter faderens død rejste han også til Norge til farbroderen.
• Otte Christian Hiort - 9 år, hjemme.
F.M. P.g.a. Hr. assessor Hiorts fraværelse: Børnenes rette værge, deres nærmeste beslægtede: Søren Voldby fra Pøt Mølle.
Se skifte nr. 425 + 627.

404. Mikkel Christensen Mogensen i Houlbjerg 20/8-1776 F. 90a
Enke: Karen Rasmusdatter L.V. Jakob Jensen Smed i Houlbjerg
Børn:
• Rasmue Mikkelsen - 21 år
• Christen Mikkelsen - 18 år
• Margrethe Mikkelsdatter - 16 år
• Karen Mikkelsdatter - 11 år
• Inger Mikkelsdatter - 9 år
• Birthe Mikkelsdatter / Birgitte Mikkelsdatter - 7 år
F.M. Christen Jensen Rhoed i Hvorslev, da ingen af den afdødes 2 brødre er bosiddende i byen og ikke kunne antages eller betroes værgemålet.
Oplysning:
Enken blev ved gården.
Se skifte nr. 522 + 746.

405. Jens Andersen i Gejlund (Skjød sogn) 8/7-1777 F. 94b
Enke: Dorthe Sørensdatter L.V. Jens Rasmussen Sparregaard i Skjød
Børn af hans tidl. ægteskab
• Anders Jensen - 22 år, tjener Søren Andersen i Skjød.
• Mads Jensen - 19 år, tjener i Jebjerg på Bidstrup gods.
• Christian Jensen - 16 år, tjener i Lille Torup.
• Maren Jensdatter - 13 år, tjener Rasmus Madsen i Skjød.
F.M. Søren Nielsen Nedergaard i Svejstrup.

406. Niels Pedersen i Thorsølund Ladefoged 10/7-1777 F. 95b
Enke: Mariane Jensdatter L.V. Terkild Sørensen i Thorsø
Børn:
• Mikkel Nielsen - 16 år, hjemme.
• Peder Nielsen - 7 år, hjemme.
• Jens Nielsen - 5 år, hjemme.
• Abelone Nielsdatter - 14 år, hjemme.
• Kirsten Marie Nielsdatter - 12 år, hjemme.
• Ellen Nielsdatter - 10 år, hjemme.
F.M. Enevold Christensen i Futting, da ingen af afdødes brødre p.g.a. fraværelse eller alderdom kunne antages.
Oplysninger:
Enkens bror: Niels Jensen i Foldby.
Enken blev ved gården.
Se skifte nr. 588 + 854.

407. Christen Nielsen Nedergaard i Vrangstrup Ugift. 23/11-1775 F. 98a
Hos Niels Sørensen i Vrangstrup.
Arvinger:
• Helbror: Søren Nielsen i Knudstrup. Død og efterladt:
> Mariane Sørensdatter - 30 år
• Helbror: Jeppe Nielsen. Død og efterladt:
> Niels Jepsen - 13 år
> Maren Jepsdatter - 16 år
• Helbror: Peder Nielsen - 61 år, i Laurbjerg.
• Helbror: Laurids Nielsen - 58 år, i Boe, Rougsø herred på Bidstrup gods.
• Helbror: Niels Nielsen i Laurbjerg. Død og efterladt:
> Peder Nielsen - 20 år
> Maren Nielsdatter - 18 år
> Anne Nielsdatter - 15 år
> Kirsten Nielsdatter - 12 år
• Helsøster: Anne Nielsdatter. Sidste gang g.m. med Peder Jensen, der boede her på stedet.
• Halvbror: Poul Nielsen - 39 år, i Lille Mølle på Vindum Overgaard gods.
• Halvbror: Søren Nielsen - 36 år, i Svejstrup på Bidstrup gods.
• Halvbror: Jens Nielsen - 37 år, i Vindum by på Vindum Overgaard gods.
• Halvbror: Jørgen Nielsen, tjener hos broderen i Svejstrup.
• Halvsøster: Maren Nielsdatter g.m. en bryggersvend i København.
• Halvsøster: Sidsel Nielsdatter g.m. Niels Ladefoged i Lyngå.
• Halvsøster: Kirsten Nielsdatter, tjener i København.
F.M. for Søren Nielsens, Jespers Nielsens og Niels Nielsens børn: Peder Nielsen i Laurbjerg.
L.V. for Anne Nielsdatter: Hendes ældste søn: Niels Sørensen i Vrangstrup.
Oplysninger:
Afdøde havde været røgter på Frijsendal.
Den afdøde havde en søstersøn: Jens Pedesen.

408. Christen Knudsen Brunt i Brundt (Skjød sogn) 17/6-1774 F. 102a
Enke: Catharine Løvell
Barn:
• Frederik Brunt.
Oplysninger:
Afdøde havde tidl. været livkusk hos Prinsesse Sophie Magdalena, nu regerende dronning i Sverige. Nu var han Kgl. pensionist.
Afdøde havde opholdt sig 1 3/4 år hos Sr. Gregers Hielm i Brundt, der var afdødes svoger.
Enken var boende i "Den forgyldte Oxe" i København.

409. Niels Sørensen Nedergaard i Haurum Husmand 30/10-1777 F. 104a
Enke: Birthe Poulsdatter L.V. Jens Nielsen i Haurum
Børn:
• Maren Nielsdatter - 12 år, hjemme.
• Kirsten Nielsdatter - 8 år, hjemme.
F.M. Jens Christensen i Haurum, der var beslægtet med afdøde.
Se skifte nr. 836 + 851.

410. Jens Andersen Tapdrup i Hvorslev 6/1-1778 F. 104b
Enke: Kirsten Christensdatter L.V. Hendes bror: Søren Christensen i Amstrup
Børn:
• Christen Jensen - 8 år, hjemme.
• Anne Jensdatter - 10 år, hjemme.
• Kirsten Jensdatter - 5 år, hjemme.
F.M. Laurids Jensen Schiemt i Hvorslev, da ingen af afdødes pårørende formedels fraværelse og alderdom kunne antages.
Oplysninger:
Afdøde var et vanfør og meget skrøbeligt menneske, der de sidste 10 år havde været sengeliggende.
Enken ønskede at blive ved gården; men p.g.a. dens slette tilstand forsøges der at finde en duelig karl til at fæste gården.
Se skifte nr. 216.

411. Rasmus Olufsen i Lerbjerg 26/1-1778 F. 106b
Enke: Anne Sørensdatter L.V. Niels Nielsen Ladefoged i Lerbjerg
Børn:
• Oluf Rasmussen - 33 år, ved snedkerhåndværk og opholdt sig i Kongstrup.
• Søren Rasmussen - 30 år, hjemme.
• Christen Rasmussen - 26 år, hjemme.
• Jens Rasmussen - 17 år, hjemme.
• Anne Rasmusdatter g.m. Peder Nielsen i Vissing.
• Giertrud Rasmusdatter - 34 år, hjemme.
F.M. for Jens og Giertrud: Thomas Jensen Balle i Lerbjerg.
Oplysninger:
Enkens søster: Maren Sørensdatter opholdt sig på gården. Hun har arv indestående i boet efter hendes salig far og 2 brødre.
En af sønnerne fæstede gården.

412. Jens Jensen i Houlbjerg 30/1-1778 F. 108b
Enke: Kirsten Jensdatter L.V. Hendes bror Hans Jensen Gammel
Barn:
• Jens Jensen - 3 år.
F.M. Enkens bror: Søren Jensen Gammel.
Oplysninger:
Enken blev ved gården.
Se skifte nr. 520.

413. Niels Mikkelsen i Thorsø 13/2-1778 F. 110b
Enke: Mette Christensdatter L.V. Bent Andersen i Thorsø
Børn:
• Christen Nielsen - 9 år
• Else Nielsdatter - 11 år
F.M. Jens Rasmussen Wolstrup, ladefoged på Thorsølund.
Se skifte nr. 657.

414. Jens Joensen i Nøddelund (Gullev sogn) 30/3-1778 F. 112b
Enke: Karen Jensdatter L.V. Hendes bror: Niels Meyersen i Brorup på
Allinggård gods
Barn:
• Jens Jensen - 2 år
F.M. Sognefogeden Niels Hesselberg i Nøddelund, da ingen på afdødes side
kunne betroes det.
Oplysning:
Enken blev ved gården.
Se skifte nr. 664.

415. Frands Gullev i Aabrohuset (Vellev sogn) 8/5-1778 F. 113b
Enke: Kirsten Isaksdatter L.V. Mølleren Jens Jensen West i Over Mølle
Børn:
• Christian Erhardt Frandsen - 26 år
• Isak Frandsen - 22 år
• Niels Frandsen - 18 år
• Mette Marie Frandsdatter g.m. Palle Sørensen, fæster af Aabrohuset.
Oplysninger:
Senere skrives, at Jens Jensen West boede i Neder Mølle.
På de 2 yngste børns vegne mødte Mikkel Jørgensen i Kongstrup.

416. Maren Jensdatter i Haurum 1/6-1778 F. 116a
Enkemand: Jens Nielsen Kierkegaard
Børn:
• Niels Jensen - 12 år
• Jens Jensen - 10 år
• Hans Jensen - 7 år
• Mariane Jensdatter - 1½ år
Se skifte nr. 554.

417. Søren Christensen Snedker i Danstrup Ugift 3/6-1778 F. 118a
Arvinger:
• Bror: Niels Christensen - 29 år
• Søster: Karen Christensdatter g.m. Mourits Nielsen i Vellev.
• Søster: Maren Christensdatter - 24 år, tjener i Houlbjerg.
• Søster: Anne Christensdatter - 20 år, tjener degnen i Hvorslev.
F.M. for Maren og Anne: Peder Iversen i Gerning.
Oplysning:
Den afdødes bror fæstede huset.

418. Peder Pedersen i Helstrup (Skjød sogn) 29/6-1778 F. 119a
Enke: Kirsten Pedersdatter L.V. Mads Nielsen i Sølvsten.
Børn:
• Mette Pedersdatter - 29 år
• Peder Pedersen - 24 år
• Maren Pedersdatter - 22 år
• Sidsel Pedersdatter - 17 år
• Karen Pedersdatter - 14 år
F.M. Niels Mikkelsen i Helstrup, da afdødes 2 brødre ikke kunne betroes
formynderskabet, og ingen på enkens side kunne blive anordnet.
Oplysning:
Enken blev ved gården for senere at afstå den til sønnen Peder.

419. Karen Christensdatter i Lyngå 10/8-1778 F. 121b
Enkemand: Niels Sørensen Hald Husfæster
Hendes børn af tidl. ægteskab:
• Kirsten Nielsdatter - 19 år
• Christen Nielsen - 12 år
Børn af dette ægteskab:
• Karen Nielsdatter - 9 år
• Inger Nielsdatter - 6 år
Oplysninger:
Enkemanden havde 1/6 part halvgård i Lyngå.
"Denne skifteforretning, som her er begyndt at indføres og ej vedkommer dette gods, findes i Faurskovs gods' skifteprotokol.".

420. Kirsten Sørensdatter i Amstrup 23/8-1778 F. 121b
Enkemand: Jens Pedersen Indsidder.
Børn:
• Søren Jensen - 20 år
• Kirsten Jensdatter - 16 år
• Birthe Jensdatter - 13 år.

421. Kirsten Nielsdatter i Sall 12/9-1778 F. 122a
Enkemand: Christen Kold Husmand
Hendes barn af et tidl. ægteskab:
• Mette Nielsdatter
Barn af dette ægteskab:
• Niels Christensen.

422. Jens Christensen Glargaard i Haurum 1/6-1778 F. 123a
Enke: Maren Nielsdatter L.V. Hendes bror Jens Nielsen i Haurum Skovhus.
Børn:
• Birgitte Jensdatter (Birthe Jensdatter) - 21 år
• Christen Jensen - 13 år
• Karen Jensdatter - 10 år
F.M. Peder Roersen i Haurum, da ingen nærmere var på afdødes side.
Oplysning:
Enken blev ved gården.

423. Kirsten Jensdatter i Bøstrup Mølle (Houlbjerg sogn) 20/11-1778 F. 127a
Enkemand: Simon Simonsen Møller
Barn:
• Jens Simonsen - 8 år
T.V. Enkemandens far: Simon Jensen i Houlbjerg.
Se skifte nr. 693 + 939.

424. Maren Nielsdatter i Vellev 10/12-1778 F. 129b
Enkemand: Mogens Christensen
Børn:
• Anne Mogensdatter - 8 år
• Maren Mogensdatter - 2 år
Se skifte nr. 704.

425. Afkaldskvittering 12/8-1778 F.131b
Christian Hiort og Ove Hiort i Christiania, og Otte Christian med kurator, efter deres salig far Jean Hiort.
Se skifte nr. 403 + 627.

426. Anne Frandsdatter i Glæsborg (Skjød sogn) 10/2-1779 F. 131b
Enkemand: Anders Poulsen
Hendes barn af et tidl. ægteskab med Jens Sørensen:
• Karen Jensdatter - 19 år
Andre børn. Muligvis i dette ægteskab; men efternavnet stemmer ikke:
• Frands Sørensen - 2½ år
• Anne > - 13 år
• Maren > - 8 år
T.V. Afdødes bror: Christen Nielsen fra Lindgaard.
Oplysninger:
Se skifte nr. 255 efter Jens Nielsen.

427. Anne Caspersdatter i Sall 26/4-1779 F. 133a
Enkemand: Mads Pedersen
Hendes barn:
• Peder Jensen Grønlund, forvalter på Krabbesholm.
Barn af dette ægteskab
• Kirsten Madsdatter - 15 år, hjemme.

428. Karen Jensdatter i Sall 26/4-1779 F. 135a
Enkemand: Christen Pedersen
Barn:
• Karen Christensdatter - 14 dage gl. Døde kort efter.
T.V. Afdødes far: Jens Sørensen Hiulmand i Sall.
Oplysning:
Der var oprettet kontrakt mellem enkemanden og svigerforældrene.

429. Niels Jensen i Vellev Husmand 26/7-1779 F. 136b
Enke: Margrethe Christensdatter L.V. Jens Christensen i Tostrup Skovhus.
Barn:
• Jens Nielsen - 4 år
F.M. Afdødes søsters mand: Søren Jensen Væver i Hammel.

430. Jørgen Nielsen Bødker i Aptrup (Sall sogn) 31/8-1779 F. 137b
Enke: Bodil Eriksdatter L.V. Mads Pedersen i Sall
Arvinger:
• Hans mor: Mette Jørgensdatter.
• Bror: Christen Nielsen - 36 år, tjener i Hummelure.
• Bror: Jens Nielsen - 32 år, tjener i Søften.
• Bror: Anders Nielsen - 22 år, tjener i Futting.
• Søster: Anne Nielsdatter g.m. en spækhøker i København.
• Søster: Kirsten Nielsdatter g.m. husmand Hans Pedersen i Søften.
• Søster: Johanne Nielsdatter, ugift, tjener hos præsten i Trige.

431. Kirstine Nielsdatter i Tind 29/10-1779 F. 138b
Enkemand: Niels Poulsen
Arving: Afdødes
• Faster: Maren Andersdatter. Enke efter Jørgen Sørensen Lading i Sahl.
På hendes vegne mødte sønnen Anders Jørgensen, gårdmand i Sahl.

432. Bodil Lauridsdatter i Vellev 10/11-1779 F. 139a
Enkemand: Niels Jensen Siøgaard
Hendes børn af et tidl. ægteskab med Søren Jensen Braad:
• Jens Sørensen Braad - 26 år
• Laurids Sørensen - 25 år
Barn af dette ægteskab:
• Søren Nielsen - 11 år
Se skifte nr. 314 + 591.

433. Maren Pedersdatter i Enslev 10/11-1779 F. 140b
Enkemand: Peder Andersen
Hendes barn af tidl. ægteskab med Søren Madsen.
• Anne Sørensdatter - 13 år
F.M. Barnets farbror: Jens Madsen i Vellev.
Se skifte nr. 355.

434. Jens Lauridsen og hustru Kirsten Sørensdatter i Houlbjerg
Døde straks efter hinanden. 18/11-1779 F. 142b
Børn:
• Søren Jensen - 32 år, gårdmand i Houlbjerg
• Laurids Jensen - 30 år, tjener i Houlbjerg.
• Rasmus Jensen - 28 år, tjener på Østergaard.
• Peder Jensen - 26 år, her i gården, er svagelig.
• Anders Jensen - 22 år, her i gården.
Oplysninger:
På Anders Jensens vegne mødte hans farbror: Jens Lauridsen i Tostrup.
Anders Jensen fæster gården, og broderen Peder forbliver hos ham.

435. Simon Jensen i Borridsø Smed 23/11-1779 F. 144b
Enke: Else Nielsdatter L.V. Niels Jepsen i Voldby
Hans børn af et tidl. ægteskab med Else Rasmusdatter:
• Jens Simonsen - 36 år, i Torrild på Rathlousdal gods.
• Johan Simonsen - 28 år, vides ikke hvor ej.
• Mette Simonsdatter - 31 år, g.m. Christian Mathiesen, skræddersvend i Aarhus.
• Johanne Simonsdatter - 24 år, tjener i Herskind på Frijsenborg gods.
Oplysning:
Enkens bror: Laurids Nielsen i Lading.

436. Maren Andersdatter i Hvorslev 26/11-1779 F. 146b
Enkemand: Jens Jørgensen Husmand
Børn:
• Mette Marie Jensdatter - 4 år, hjemme.
• Maren Jensdatter - ½ år, hjemme.
Se skifte nr. 523.

437. Oluf Pedersen i Houlbjerg Skovfoged 29/11-1779 F. 147b
Enke: Birthe Jensdatter L.V. Hendes bror: Jakob Jensen Smed i
Houlbjerg.
Børn:
• Jens Olufsen - 28 år, hjemme.
• Mette Marie Olufsdatter - 34 år g.m. korporal Peder Corneliussen Bruun i Randers.
• Maren Olufsdatter, tjener Jakob Urmager i Randers.
• Mette Olufsdatter - 24 år, hjemme.
F.M
Enkens bror: Jakob Jensen Smed i Houlbjerg.
Oplysninger:
På Mette Marie Olufsdatters vegne mødte Christen Madsen i Houlbjerg.
Sønnen Jens Olufsen fæster stedet.
Mette Marie Olufsdatter har en datter: Anne Marie.
Se skifte nr. 532.

438. Kirsten Thomasdatter i Haurum 14/12-1779 F. 149a
Enkemand: Christen Andersen Husmand
Arvinger: Afdødes
• Søstersøn: Thomas Sørensen - 24 år, tjener i Røgen på Søbygårds gods.
• Halvbrorsøn: Thomas Pedersen, husmand i Gullev på Frisholt gods.
Oplysning:
På Thomas Pedersens vegne mødte Peder Sørensen i Røgen.

439. Kirsten Terkildsdatter i Vidstrup 5/1-1780 F. 150b
Enke efter Niels Sørensen Wilsted. Hun havde siddet i uskiftet bo.
Hans arvinger:
• Søstersøn: Søren Poulsen i Laurbjerg.
• Brordatter: Birthe Poulsdatter g.m. husmand Peder Christensen i Haurum.
• Søsterdatter: Anne Rasmusdatter. Enke efter Lyderich Pedersen i Laurbjerg.
Hendes arvinger:
• Halvsøsterdatter: Mariane Sørensdatter, trolovet med husmand Thomas Pedersen i Gullev på Frisholt gods.
Oplysning:
Afdøde havde siddet til huse hos Christen Mikkelsen / Sørensen i Vidstrup (kaldes begge dele).

440. Anne Sørensdatter i Tostrup 2/2-1780 F. 152a
Enkemand: Hans Hansen
Hendes børn af et tidl. ægteskab med Rasmus Lauridsen:
• Laurids Rasmussen - 30 år, tjener i Vidstrup.
• Søren Rasmussen - 24 år
• Anne Rasmusdatter - 27 år, g.m. Niels Sørensen i Vester Velling på Ulstrup gods.
• Gyde Rasmusdatter - 25 år, tjener på Østergaard.
• Karen Rasmusdatter - 19 år, hjemme.
F.M. Christen Lauridsen i Vellev.
Oplysninger:
Enkemandens bror: Christen Hansen i Vellev.
Se skifte nr. 253.

441. Maren Andersdatter i Thorsø 5/2-1780 F. 153b
Enkemand: Kjeld Nielsen Hyrde
Børn:
• Anders Kjeldsen - 1½ år
• Maren Kjeldsdatter - 4 år
T.V. Blev indsat lægdsmanden Jens Ladefoged i Thorsølund.

442. Mette Kjeldsdatter i Tind 12/2-1780 F. 154b
Enke efter Jørgen Jensen Bødker
Børn:
• Kjeld Jørgensen, gårdmand i Nøddelund.
• Peder Jørgensen, har fæstet gården.
• Sidsel Jørgensdatter - 26 år, hjemme hos broderen.
Se skifte nr. 348 + 523.

443. Laurids Jørgensen i Tungelund 15/2-1780 F. 155a
Enke: Maren Christensdatter L.V. Hendes bror Christen Lauridsen i Vidstrup
Hans børn fra et tidl. ægteskab:
• Christen Lauridsen - 20 år
• Maren Lauridsdatter - 30 år, g.m. Laurids Olufsen Riis, skrædder i Høbjerg på Palstrup gods.
• Sidsel Lauridsdatter - 21 år, tjener i Høbjerg.
• Anne Lauridsdatter - 18 år, hos sin farbror Christen Eriksen i Vejerslev.
Oplysning: Enken bliver ved gården.
Se skifte nr. 345.

444. Maren Hansdatter i Tind (Gerning sogn) 28/3-1780 F. 156b
Enke efter Jens Braad. Hun døde hos Peder Steffensen i Gerning. Arvinger: Afdødes
• Helbror: Christian Hansen i Vidstrup. Død og efterladt:
> Thoer Christiansen, tjener i Vellev præstegård.
> Hans Christiansen, i Vidstrup.
> Jens Christiansen, tjener Peder Pedersen i Danstrup.
> Peder Christiansen, tjener Mogens Nielsen i Danstrup.
> Kirsten Christiansdatter, tjener i Houlbjerg.
• Helsøster: Anne Hansdatter g.m. Peder Jørgensen i Danstrup. Død og efterladt:
> Hans Pedersen, skræddersvend.
> Karen Pedersdatter. Enke efter Peder Stephansen i Gerning.
• Halvbror: Søren Lauridsen. Indsidder i Gerning.
• Halvsøster: Lisbeth Lauridsdatter g.m. en regimentstambur i København. Død og efterladt:
> Anne Marie Jakobsdatter g.m. Anders Pedersen i Vistad.
• Halvsøster: Kirsten Lauridsdatter i Tind.

445. Peder Pedersen Steffensen i Gerning Husmand 30/3-1780 F. 158b
Enke: Kirsten Pedersdatter L.V. Anders Jensen, tjener i Aabrohuset.
Barn:
• Anne Pedersdatter - 2 år
F.M. Husmand
Peder Jensen i Vellev, da der ikke var nogen født værge.
Se skifte nr. 514.

446. Kjeld Rasmussen i Hvorslev 30/3-1780 F. 160a
Enke: Anne Mikkelsdatter L.V. Hendes bror: Rasmus Mikkelsen i Hvorslev
Børn:
• Mikkel Kjeldsen - 4 år
• Rasmus Kjeldsen - 2 år
F.M. Thomas Rasmussen i Hvorslev.
Oplysning:
Enken blev ved gården.
Se skifte nr. 336 + 673.

447. Rasmus Pedersen i Haurum 13/4-1780 F. 161b
Arvinger: Afdødes
• Steddatter: Bodil Pedersdatter g.m. Jens Nielsen, her på stedet.
• Steddatter: Kirsten Pedersdatter g.m. Peder Rasmussen i Stevnstrup på Frijsenvold gods.
• Steddatter: Anne Pedersdatter, i København.
Oplysning:
Jens Nielsen var tilstede på sin hustru og arvingers vegne, og han frasagde sig arv og gæld.
Se skifte nr. 176.

448. Niels Christensen Bundgaard i Borridsø 28/4-1780 F. 163a
Enke: Anne Jensdatter L.V. Mogens Nielsen i Danstrup
Børn:
• Jens Nielsen - 19 år, tjener i Borridsølund.
• Christen Nielsen - 16 år, hjemme.
• Søren Nielsen - 11 år, hjemme.
• Laurids Nielsen - 4 år, hjemme.
• Mette Nielsdatter - 8 år, hjemme.
F.M. Afdødes søsters mand: Niels Nielsen i Borridsø.

449. Jeppe Pedersen i Vejerslev 3/5-1780 F. 164b
Enke: Anne Pedersdatter L.V. Hendes bror Peder Pedersen i Borre.
Barn af hans tidl. ægteskab:
• Laurids Jeppesen - 36 år
Barn af dette ægteskab:
• Anne Jeppesdatter - 23 år.
F.M. for Anne: Afdødes søsters søn: Christen Jensen i Salpeterhuset.
Oplysning:
Enken blev ved gården.
Se skifte nr. 87 + 720.

450. Maren Mikkelsdatter i Enslev 5/5-1780 F. 165a
Enkemand: Christen Pedersen
Barn:
• Anne Christensdatter - 7 år
T.V. Søren Sørensen Bach i Vellev.

451. Kirsten Christensdatter i Vidstrup 18/5-1780 F. 166b
Enkemand: Jens Nielsen
Barn:
• Mariane Jensdatter (umyndig)
T.V. Enkemandens bror: Niels Nielsen i Lerbjerg.

452. Sidsel Pedersdatter i Tostrup 17/7-1780 F. 167b
Enkemand: Niels Andersen
Børn:
• Jens Nielsen - 33 år, hjemme.
• Knud Nielsen - 16 år, hjemme.
• Inger Nielsdatter g.m. Søren Mikkelsen i Vejerslev.
• Karen Nielsdatter g.m. Jens Christian Jensen i Hjulhuset.
• Else Nielsdatter - 24 år, hjemme.
T.V. Afdødes søsters mand: Peder Pedersen i Granslev på Bidstrup gods.
Oplysning:
Faderen havde overladt fæstet på halvdelen af gården til sønnen Jens.
Se nr. 558 + 667.

453. Margrethe Thomasdatter i Borridsø 3/5-1780 F. 170a
Enke efter Christen Lund.
Børn:
• Erik Christensen - 50 år, hjemme.
• Thomas Christensen - 46 år, gift i Borridsø.
• Rasmus Christensen - 32 år, i Nøddelund.
• Zille Christensdatter - 40 år, g.m. Peder Rasmussen Lading på Frisenborg gods.
• Mariane Christensdatter - 28 år, hjemme.
• Anne Christensdatter - 24 år, tjener Joseph Sørensen i Gerning.
F.M. for døtrene: Peder Jørgensen i Vejerslev.
Oplysninger:
Mikkel Bundgaard i Nøddelund fremviste skiftebrev af 5/6-1722. Han havde endnu mødrene arv indestående i boet.
Erik Christensen har tjent i gården i 23 år, siden hans fars død. Han fæstede gården efter moderens død. Han skal udbetale til sin halvbror Mikkel Christensen dennes fordring.
Se skifte nr. 525.

454. Jens Kræmmer i Thorsø 15/8-1780 F. 171b
Enke: Maren Nielsdatter L.V. Terkild Sørensen i Thorsø.
Børn:
• Anders Jensen - 44 år
• Niels Jensen - 40 år
• Rasmus Jensen - 39 år
• Niels Jensen - 38 år, tjener i Randers.
• Søren Jensen - 34 år
• Dorthe Jensdatter g.m. Jens Graugaard i Sall.
Oplysninger:
Sønnen Anders Jensen har i mange år haft fæste på halvdelen af stedet og skal nu fæste hele gården. Moderen får aftægt hos ham, og han bygger et hus til hende.
Sønnen Søren Jensen, der er "svagelig i øjnene" skal blive på gården og have huset efter moderens død.

455. Mads Nielsen i Sølvsten (Skjød sogn) 27/9-1780 F. 172a
Enke: Bodil Nielsdatter L.V. Gregers Hielm i Brundt
Børn:
• Niels Madsen - 25 år, hjemme.
• Søren Madsen - 20 år, hjemme.
• Peder Madsen - 14 år, hjemme.
• Enevold Madsen - 10 år, hjemme.
• Jens Madsen - 4 år, hjemme.
• Christine Madsdatter - 21 år, hjemme.
• Maren Madsdatter - 7 år, hjemme.
F.M. Enkens bror: Jesper Nielsen i Voer Mølle på Bidstrup gods, da afdøde
ingen søskende eller søskendebørn har efterladt sig, som dertil kan antages.

456. Frands Smed og hustru Maren Sørensdatter i Houlbjerg
11/10-1780 F. 174a
Sad til huse hos Mikkel Mogensens enke i Houlbjerg. Ægtefællerne døde straks efter hinanden.
Børn:
• Søren Frandsen - 35 år, husmand i Folby på Frijsenborg gods.
• Peder Frandsen - 32 år, tjener i Lopdrup på Bidstrup gods.
• Christen Frandsen - 25 år, tjener på Østergaard.
• Niels Frandsen, tjener i Laurbjerg.
• Abelone Frandsdatter - 29 år, tjener i Houlbjerg.
• Kirsten Frandsdatter - 17 år, tjener i Haurum.
F.M. Deres morbror: Peder Lindgaard i Houlbjerg.
Se skifte nr. 966.

457. Kirstine Mikkelsdatter i Vellev 27/11-1780 F. 175b
Enkemand: Christoffer Rasmussen Skomager
Barn:
• Rasmus Christoffersen - 12 år.

458. Oluf Hansen i Borre 8/2-1781 F. 176a
Enke: Inger Poulsdatter L.V. Peder Pedersen i Borre.
Børn:
• Poul Olufsen - 31 år
• Maren Olufsdatter g.m. Søren Andersen i Naderup, Grønbæk sogn på Allinggaard gods.
• Kirsten Olufsdatter - 18 år
• Else Olufsdatter - 11 år
• Maren Olufsdatter - 6 år
F.M. Poul Simonsen i Astrup og Thomas Pedersen fra Mondrup, der begge er børnenes pårørende.
Oplysning:
Enken afstår gården til sønnen Poul Olufsen, og der blev oprettet kontrakt mellem dem.
Se skifte nr. 500 + 600 + 897.

459. Laurids Pedersen i Thorsø 23/2-1781 F. 176b
Enke: Maren Sørensdatter L.V. Ung Peder Christensen i Thorsø.
Hans børn af et tidl. ægteskab med Maren Sørensdatter:
• Maren Lauridsdatter g.m. Rasmus Rytter i Futting.
• Kirsten Lauridsdatter g.m. Laurids Buch i Bjerre.
• Anne Lauridsdatter g.m. Jørgen Jespersen i Vejerslev.
• Margrethe Lauridsdatter g.m. Christen Sørensen i Vellev.
• Sidsel Lauridsdatter g.m. Rasmus Pedersen Haargaard i Vejerslev.
Børn af dette ægteskab:
• Maren Lauridsdatter - 22 år, hjemme.
• Peder Lauridsen - 19 år, hjemme.
F.M. for de to yngste børn: Gammel Peder Christensen i Thorsø.
Se skifte nr. 165 + 461.

460. Maren Jensdatter i Vidstrup 2/3-1781 F. 178a
Enkemand: Christen Sørensen
Afdødes børn af et tidl. ægteskab med Simon Jensen:
• Kirsten Simonsdatter g.m. Hans Hansen i Tostrup.
• Abelone Simonsdatter - 18 år, hjemme.
F.M. for Abelone: Hendes halvbror Poul Simonsen i Astrup.
Se skifte nr. 306 + 335 + 363.

461. Margrethe Pedersdatter i Borre Enke 24/11-1779 F. 179a
Enke efter Peder Smed. Sad til huse hos gårdmand Johannes Fisker i Borre.
Arvinger: Hendes
• Bror: Christen Pedersen. Død og efterladt:
> Johannes Christensen Fisker, her på stedet.
• Bror: Peder Pedersen Dommer, gårdmand i Vejerslev.
• Bror: Søren Pedersen, i Borre.
• Bror: Jens Pedersen, gårdmand i Haldum på Frijsenborg gods.
• Bror: Niels Pedersen, husmand i Borridsø.
• Søster: Anne Pedersdatter i Thorsø. Død og efterladt:
> Anders Sørensen i Glæsborg.
> Christen Sørensen i Herskind.
> Abelone Sørensdatter. Enke i København.
> Maren Sørensdatter g.m. Laurids Pedersen i Thorsø. Død og efterladt:
» Maren Lauridsen g.m. Rasmus Rytter i Futting.
» Kirsten Lauridsdatter g.m. Laurids Buch i Bjerre på Boller gods.
» Anne Lauridsdatter g.m. Jørgen Jespersen i Vejerslev.
» Margrethe Lauridsdatter g.m. Christen Sørensen i Vellev.
» Sidsel Lauridsdatter g.m. Rasmus Haargaard i Vejerslev.
• Søster: Maren Pedersdatter g.m. Carl Rosmand i Aarhus. Opholder sig hos Jens Pedersen i Haldum.
• Halvsøster: Maren Pedersdatter i Gullev på Frisholt gods. Død og efterladt:
> Kirsten Christensdatter g.m. Laurids Jensen, gårdmand i Gullev.
> Sidsel Christensdatter, tjener hos Laurids Jensen i Gullev.
Oplysning:
Afdøde havde en søsterdatters datter: Margrethe Lauridsdatter i Vejerslev.
Se skifte nr. 463.

462. Maren Jensdatter i Vellev 22/3-1781 F. 181b
Enkemand: Jens Eriksen
• Jens Jensen - 15 år
• Anne Jensdatter - 12 år
T.V. Afdødes brødre: Morten Jensen og Jens Jensen, begge i Vellev.

463. Afkaldskvittering. 17/4-1781 F. 182a
Jens Pedersen Fisker i Haldum efter hans sal. søster Margrethe Pedersdatter i Borre, har modtaget sin arv efter skifte af 21/3-1781. Han har samtidig modtaget sin søster Maren Pedersdatters arv, og giver afkald på hendes mand, Carl Rosmands vegne.
Se skifte nr. 461.

464. Jakob Pedersen Bach i Over Mølle (Vellev sogn) 27/11-1780 F. 182b
Stedsøn af Jens Jensen West, møller i Over Mølle.
Arvinger:
• Bror: Niels Pedersen Bach - 26 år, rejser på Kina. Brev af 5/11-1777: Opholdt sig i Holland, siden er intet hørt fra ham.
• Bror: Rasmus Pedersen Bach - 18 år, opholder sig i møllen hos sin stedfar.
• Søster: Anne Marie Pedersdatter g.m. rebslager Hans Rasmussen Langeland i Vejle.
F.M. for Niels og Rasmus: Niels Bach, Borger og bager i Randers; men da
han ikke mødte, blev beskikket Jens Amdisen i Vellev.
Se skifte nr. 328 + 397 + 488.

465. Niels Mouritsen i Vellev 4/4-1781 F. 183b
Enke: Kirsten Madsdatter L.V. Mikkel Madsen i Vellev.
Hans børn af et tidl. ægteskab med Kirsten Nielsdatter:
• Giertrud Nielsdatter g.m. Mikkel Madsen i Vellev.
• Mourits Nielsen, i Vellev.
• Else Nielsdatter g.m. Peder Lauridsen i Vrangstrup.
Barn af dette ægteskab:
• Karen Nielsdatter - 12 år
F.M. for Karen: Hendes halvbror: Mourits Nielsen i Vellev.

466. Søren Sørensen Sort i Sall 5/6-1781 F. 184a
Enke: Kirsten Frandsdatter L.V. Thomas Jensen i Astrup.
Barn:
• Søren Sørensen - 8 år.
F.M. Enkens bror: Niels Frandsen i Aidt.
Oplysning: Enken bliver ved gården.

467. Anne Jensdatter i Vidstrup 10/7-1781 F. 185b
Enkemand: Christen Christensen
Hendes børn af et tidl. ægteskab med Søren Lauridsen:
• Jens Sørensen - 26 år, tjener her ved stedet.
• Laurids Sørensen - 23 år, tjener Søren Hesselberg i Tind.
• Marie Katrine Sørensdatter - 14 år, hjemme.
• Anne Marie Sørensdatter - 10 år, hjemme.
F.M. for døtrene: Hans Hansen i Tostrup og Christen Sørensen i Vidstrup.
Se skifte nr. 943.

468. Rasmus Mikkelsen Kiersgaard i Lerbjerg 2/5-1781 F. 187a
Enke: Bodil Svendsdatter L.V. Hendes søskendebarn Jens Madsen i Lyngå
Børn:
• Christen Rasmussen - 26 år
• Mikkel Rasmussen - 19 år, er i Røde Vejrmølle Kro på Sjælland.
• Svend Rasmussen - 18 år
• Peder Rasmussen - 14 år
• Jens Rasmussen - 5 år
• Abelone Rasmusdatter g.m. Christen Christensen Bording i Røde Vejrmølle Kro på Sjælland.
• Kirsten Rasmusdatter - 16 år, vanfør.
• Anne Marie Rasmusdatter - 12 år, hos søsteren på Sjælland.
• Johanne Marie Rasmusdatter - 8 år
Oplysninger:
Enkens bror: Niels Svendsen i Kraiberghuset ved Bidstrup.
Afdødes søster: Johanne Mikkelsdatter g.m. Jens Knudsen Astrup i København.
Enken bliver ved gården.
Se skifte nr. 606.

469. Christen Nielsen i Houlbjerg 8/8-1781 F. 189b
Skrædder og indsidder.
Enke: Anne Mikkelsdatter L.V. Hendes bror Rasmus Mikkelsen i Laurbjerg
Arving:
Hans far: Niels Dreyer i Granslev på Bidstrup gods.

470. Peder Kiersgaard i Sall 27/9-1781 F. 190b
Gårdmand og lægdsmand.
Enke: Henriette Margrethe Hieronymusdatter L.V. Jens Sørensen Bach i Sall
Hans barn af et tidl. ægteskab med Maren Christensdatter:
• Christen Pedersen - 34 år, beboer en gård i Sall.
Børn af dette ægteskab:
• Jens Pedersen Kiersgaard - 31 år, beboer Thorsø Mølle.
• Hieronymus Pedersen - 30 år, har fået fæstet på gården.
• Frands Pedersen Kiersgaard - 26 år, hjemme
Oplysning:
Enken går på aftægt hos sønnen Hieronymus.
Se skifte nr. 73.

471. Dorthe Lauridsdatter i Aptrup (Sall sogn) 6/10-1781 F. 191a
(I skiftet kaldes hun også Dorthe Simonsdatter)
Enkemand: Anders Lauridsen Aftægtsmand
Børn:
• Lanrids Andersen - 14 år, er i Kvolbæk
• Maren Andersdatter - 6 år, er i Sall
T.V. Afdødes bror: Peder Simonsen i Haurum.
Se skifte nr. 835 + 839.

472. Maren Jensdatter i Vellev 5/11-1781 F. 191b
Enkemand: Jens Nielsen Rytter
Hendes barn af et tidl. ægteskab:
• Jens Mikkelsen - umyndig
F.M. Afdødes søsters mand: Anders Pedersen Nedergaard i Vellev.

473. Jens Jensen i Hvorslev Smed 17/1-1782 F. 192a
Enke: Margrethe Jensdatter L.V. Hendes svigersøn Søren Christensen i
Børn: Hvorslev.
• Jens Jensen - 15 år
• Niels Jensen - 11 år
• Maren Jensdatter - 17 år
• Mette Kierstine Jensdatter - 7 år
• Maren Jensdatter - 21 år, g.m. Søren Christensen i Hvorslev.
F.M. Søren Jensen Kræmmer i Borre, siden ingen på afdødes side kunne betroes - eller var overværende.
Se skifte nr. 658.

474. Peder Christensen i Haurum 22/2-1782 F. 193b
Enke: Birthe Poulsdatter L.V. Jens Nedergaard i Haurum.
Arving: Afdødes
• Halvbror: Niels Christensen i Hadsten.
Oplysninger:
Enken fremlagde et skiftebrev af 30/10-1777 efter hendes tidl. mand Niels Sørensen Nedergaard, og der er arv indestående i boet til deres børn:
• Maren Nielsdatter
• Kirsten Nielsdatter
Enken blev ved gården.
Se skifte nr. 409.

475. Niels Rasmussen i Farre (Sporup sogn) Ugift 8/1-1782 F. 194b
Arvinger:
• Halvfarbror: Anders Rasmussen i Farre.
• Faster: Anne Rasmusdatter g.m. Rasmus Jensen Møller i Bægaard på Bidstrup gods.
• Morbror: Gregers Nielsen i Farre.
• Morbror: Jørgen Nielsen i Farre.
• Morbror: Jens Nielsen i Voel på Silkeborg gods.
• Morbror: Søren Nielsen. Død og efterladt:
> Anne Sørensdatter, hos Peder Haugaard i Farre, som er hendes F.M.
> Mette Sørensdatter, hos Peder Haugaard i Farre, som er hendes F.M.

476. Sidsel Jensdatter i Holm Skovhus (Vellev sogn) 21/3-1782 F. 196a
Enkemand: Frederik Axelsen
Børn:
• Axel Frederiksen - 10 år
• Jens Frederiksen - 6 år
• Karen Frederiksdatter - 4 år
F.M. Afdødes bror: Laurids Jensen i Tostrup.
Se skifte nr. 764.

477. Birthe Pedersdatter i Vejerslev 10/4-1782 F. 198a
Enkemand: Jens Jensen Smed
Børn:
• Peder Jensen - 24 år, hjemme.
• Jens Jensen - 20 år
• Birthe Jensdatter g.m. Niels Jensen Aagaard, gårdmand i Horn på Tvilum gods.
• Anne Jensdatter g.m. Christen Pedersen i Enslev.
• Sidsel Marie Jensdatter - 25 år - skal være i København og g.m. en gartner på en herregård 2 mil fra København.
Oplysning:
På den fraværende datters vegne blev beskikket degnen P.Fisker i Vejerslev.

478. Erik Christensen Fisker i Vejerslev Ugift 9/6-1781 F. 199b
Arvinger:
• Bror: Christen Christensen Fisker i Vejerslev.
• Bror: Jens Christensen Fisker i Hvorslev. Død og efterladt:
> Christen Jensen -15 år. (Han kaldes fejlagtig for Christen Christensen.)
F.M. Hans morbror: Peder Sørensen i Hvorslev.
• Søster: Karen Christensdatter g.m. Søren Andersen i Aptrup. Død og efterladt:
> Anders Sørensen - 18 år
F.M. Hans far: Søren Andersen i Aptrup.

479. Jens Jensen Glad i Lerbjerg Indsidder 9/4-1778 F. 200b
Enke: Anne Jørgensdatter L.V. Niels Nielsen Ladefoged i Lerbjerg
Arving: Afdødes
• Far: Jens Glad i Aarhus.
Oplysninger:
På Jens Glads vegne mødte Rasmus Mikkelsen i Lerbjerg.
Afdøde druknede for kort tid siden i Svejstrup å.

480. Niels Rasmussen i Houlbjerg Husmand 12/4-1782 F. 202a
Enke: Maren Pedersdatter L.V. Christen Madsen i Houlbjerg
Barn:
• Maren Nielsdatter - 16 år
F.M. Oluf Rasmussen i Bøstrup.
Se skifte nr. 760.

481. Kirsten Sørensdatter i Houlbjerg 13/5-1782 F. 202b
Enkemand: Hans Jensen Gammel
Arvinger: Afddødes
• Mor: Maren Pedersdatter, opholder sig i Houlbjerg.
• Helbror: Jakob Sørensen - 29 år, smedesvend i Lyngå.
• Helsøster: Karen Sørensdatter - 27 år, tjener i Houlbjerg.
• Helsøster: Anne Sørensdatter - 38 år, angives at være i Stockholm i Sverige.
• Halvbror: Søren Madsen - 48 år, i Houlbjerg.
• Halvbror: Mikkel Madsen - 45 år, i Vellev.
• Halvsøster: Karen Madsdatter - 47 år g.m. Jens Eriksen Hollerup i Vellev.
• Halvsøster: Maren Madsdatter - 40 år g.m. Jens Christensen Bundgaard i Vellev.
Oplysning: Enkemandens bror Thøger Jensen har arv efter far og mor i gården.

482. Wogn Thomasen Hvass i Katvad Mølle Møller 13/6-1781 F. 204b
(Vejerslev sogn)
Enke: Sophie Hansdatter L.V. Hr. David Borgen i Vejerslev.
barn:
• Thomas Hvass - 16 år
F.M. I den fødte værge: Christian Hvass' sted blev beskikket degnen Jens Amdisen i Vellev, som er den afdødes her på egnen nærmest beslægtede.
Oplysninger:
Afdøde var død den 5/6-1781 hos sin svoger Peder Nielsen Smed i Allerslev på Ledreborg grevskab.
Møllersvenden Peder Pedersen Væsel blev tilforpligtet at være ansvarlig for boet.
Enkens søster: Jomfru Hansen på Søbygaard.
Der er et fæstebrev på Katvad Mølle af 9/4-1756 til en af sal. Thomas Hvass' to sønner, enten Christian Carl Thomasen Hvass eller Wogn Thomasen Hvass, nu opholdende sig hos deres mor Else Nielsdatter Riis ved Frijsendal.
Afdødes svoger: David Borgen, sognepræst for Vejerslev, Aidt og Thorsø sogne.
Afdødes morbror: Degn Jens Amdisen i Vellev.
Afdødes bror: Christian Thomasen Hvass, forpagter på Hvilsbjerg i Gauerslund sogn.
Der var en stor gæld i boet, og enken frasagde sig arv og gæld. Hun fik lov til at bo i møllen, så længe hun var enke.
Se skifte nr. 149.

483. Anne Pedersdatter i Aidt 18/5-1782 F. 227b
Enkemand: Jens Nielsen Kollerup Indsidder
Hendes børn:
• Peder Pedersen - 15 år
• Peder Pedersen - 12 år
• Mette Marie Pedersdatter - 21 år
• Anne Johanne Pedersdatter - 8 år
F.M. Beskikket: Sognefoged Peder Krog i Aidt.

484. Henrich Christensen Skrædder i Aptrup (Sall sogn) 4/6-1782 F. 228a
Enke: Maren Madsdatter L.V. Hendes bror Peder Madsen i Aptrup.
Børn:
• Christen Henrichsen - 16 år
• Sophie Katrine Henrichsdatter - 29 år, et jammerligt vanfør menneske.
• Karen Henrichsdatter - 28 år
• Mette Henrichsdatter - 26 år
• Anne Kirstine Henrichsdatter - 24 år
• Maren Henrichsdatter - 20 år
F.M. Christen Pedersen Skrædder i Sall.
Oplysninger:
Enken afstår gården til Poul Rasmussen af Thorsø, og han skal udbetale arven til børnene, undtagen Sophie Katrine, der bliver hos moderen og hendes søster Mette.
Afdøde var gårdmand.

485. Maren Sørensdatter i Tungelund 20/6-1782 F. 229b
Enkemand: Niels Mikkelsen
Børn:
• Søren Nielsen - 15 år, hjemme.
• Mikkel Nielsen - 7 år, hjemme.
• Peder Nielsen - 6 år, hjemme.
• Anders Nielsen - 5 år, hjemme.
• Marie Nielsdatter - 8 år, hjemme. (Hun kaldes senere i skiftet for Maren Nielsdatter)
• Anne Katrine Nielsdatter - 3 år, hjemme.
T.V. Afdødes bror Søren Sørensen Leth i Aidt.

486. Søren Joensen i Sall Kromand 26/7-1782 F. 231b
Enke: Anne Margrethe Lauridsdatter Høst L.V. Jens Sørensen Bach i Sall.
Børn:
• Birthe Sørensdatter - 15 år
• Katrine Sørensdatter - 9 år
F.M. Afdødes bror: Niels Joensen i Hvorslev.
Se skifte nr. 780.

487. Jens Jensen Bach og hustru Kirsten Sørensdatter i Thorsø
Børn: 2/8-1782 F. 234a
• Jens Jensen - 30 år - har fæstet gården.
• Søren Jensen - 28 år, hjemme.
• Sidsel Jensdatter - 34 år, hjemme.
• Kirsten Jensdatter - 26 år, hjemme.
F.M. for døtrene: Deres nabo: Terkild Sørensen i Thorsø.

488. Rasmus Pedersen Bach i Over Mølle Ugift 8/8-1782 F. 234b
Jens Jensen West's stedsøn, der var i snedkerlære hos Laurids Mikkelsen i Horsens.
Arvinger:
• Bror: Niels Pedersen - 27 år. Han var rejst til Kina; men efter sidste brev af 5/11-1777 opholdt han sig i Holland, og siden er der intet nyt om ham.
• Søster: Anne Marie Pedersdatter g.m. Hans Rasmussen Langeland, rebslager i Vejle.
Se skifte nr. 328 + 397 + 464.

489. Maren Sørensdatter i Borre 21/10-1782 F. 235b
Enkemand: Jens Rasmussen Husmand
Arvinger: Afdødes
• Helbror: Jens Sørensen, i Granslev på Bidstrup gods.
• Helbror: Simon Sørensen, opholder sig hos broderen i Granslev.
• Helbror: Niels Sørensen. Død og efterladt:
> Søren Nielsen, opholder sig hos moderen i Kristrup ved Randers.
• Søster: Maren Sørensdatter i Gerning. Død og efterladt:
> Margrethe g.m. Peder Brandsen i Houlbjerg.
Oplysning:
Da ingen arvinger var mødt, blev Jens Pedersen i Borre beskikket på deres vegne.

490. Mette Pedersdatter i Sall 9/11-1782 F. 236b
I skiftet kaldes afdøde også for Maren Pedersdatter.
Enkemand: Jens Jensen Aagaard
Børn:
• Peder Jensen - 16 år, hjemme.
• Jens Jensen - 9 år, hjemme.
• Søren Jensen - 5 år, hjemme.
• Kirsten Jensdatter - 17 år, hjemme.
• Helle Jensdatter - 8 år, hjemme.
T.V. Afdødes bror: Christen Pedersen i Sall.
Se skifte nr. 629.

491. Jens Jepsen i Haurum Kromand 24/6-1782 F. 237b
Enke: Anne Christine Lauridsdatter L.V. Hendes farbror Hans Sørensen i
Hammel
Børn:
• Laurids Jensen - 9 år
• Kirstine Jensdatter - 12 år
F.M. Afdødes bror: Niels Jepsen i Aidt.
Oplysning:
Enken blev gift med Johan Jessen.

492. Niels Jensen Kræmer i Thorsø Husmand 18/2-1783 F. 241b
Enke: Anne Pedersdatter L.V. Søren Poulsen
Børn:
• Maren Nielsdatter - 16 år
• Peder Nielsen - 12 år
• Kirsten Nielsdatter - 11 år
• Mariane Nielsdatter - 7 år
• Anne Nielsdatter - 5 år
• Anne Marie Nielsdatter - 4 år
F.M. Afdødes bror: Rasmus Kræmer i Sall.

493. Christen Jensen Rhoed i Hvorslev Lægdsmand 4/4-1783 F. 242b
Enke: Anne Pedersdatter Møller L.V. Søren Nielsen på Hvorslevgaard.
Børn:
• Peder Christensen - 23 år
• Christen Christensen - 18 år
• Jens Christensen - 13 år
• Inger Christensdatter - 15 år
F.M. for de to ældste sønner: Niels Nielsen Enggaard i Gullev, som var søskende-
barn til den afdøde.
for de to yngste børn: Palle Sørensen i Aabrohuset, som er deres søskende-
barns mand.

494. Rasmus Nielsen Fogh i Gejlund (Skjød sogn) 28/4-1783 F. 244a
Enke: Maren Nielsdatter L.V. Peder Rasmussen i Haurum.
Børn:
• Christen Rasmussen - 16 år
• Niels Rasmussen - 2 år
• Sidsel Rasmusdatter - 12 år
F.M. Afdødes bror: Jørgen Nielsen i Voldby.
Oplysning:
Enken blev ved gården.
Se skifte nr. 527.

495. Kirsten Thomasdatter i Vejerslev 24/5-1783 F. 246a
Enkemand: Peder Jensen
Børn:
• Thomas Pedersen - 11 år
• Søren Pedersen - 8 år
• Jens Pedersen - 6 år
• Maren Pedersdatter - 2 år, hos Peder Pedersen i Borre.
• Poul Pedersen - 7 uger, hos Niels Madsen i Borridsø.
T.V. Afdødes bror: Peder Pedersen i Borre. (Han modtog Marens arv)
Se skifte nr. 538 + 808.

496. Jens Sørensen i Salpeterhuset i Aidt 15/11-1782 F. 248b
Enke: Anne Jørgensdatter L.V. Mads Sørensen i Aidt. Senere hendes
svoger: Niels Jensen Frandsen i Amstrup.
Arvinger: Afdødes
• Halvbror: Oluf Rasmussen i Bøstrup. Han kaldes også Otto Rasmussen.
• Halvbror: Niels Rasmussen, var husmand i Houlbjerg. Død og efterladt:
> Maren Nielsdatter - 18 år g.m. Jens Nielsen i Houlbjerg.
• Helsøster: Mette Sørensdatter g.m. Christen Nielsen Hiulgaard i Houlbjerg. Død og efterladt:
> Søren Christensen Hiulmand i Houlbjerg. Død og efterladt:
» Christen Sørensen - 20 år
» Mikkel Sørensen - 18 år
» Søren Sørensen - 15 år
F.M. Deres stedfar: Jens Nielsen i Houlbjerg.
• Halvsøster: Anne eller Maren Rasmusdatter (hun kaldes begge dele) g.m. Peder Thomasen i Houlbjerg.
• Halvsøster: Anne Rasmusdatter g.m. Peder Thomasen i Houlbjerg.
Oplysning:
Der var oprettet en kontrakt mellem den afdøde og den nye fæster Christen Jensen.

497. Anne Marie Anthony (født Bagge) på Østergaard (Vellev sogn)
10/8-1783 F. 251b
Enkemand: Christoffer Anthony Forpagter
Hendes børn af et tidl. ægteskab med forpagter Hans Pallesen Munch:
• Christen Munch - 26 år, snedkersvend. Arbejder her på egnen.
• Rasmus Andreas Munch - 25 år, rejst til skibs fra København.
• Hans Høst Munch - 23 år, slagtersvend, tjener i København.
• Christian Erhardt Munch - 21 år, tjener hos amtsforvalter Thygesen i Aarhus.
• Anna Katrine Cicilia Margrethe Munch - 18 år
• Edel Mette Johanne Munch - 16 år
Barn af dette ægteskab:
• Cille Johanne Kirstine Anthony - 13 år
F.M. for de 6 ældste børn: Afdødes bror: Birkedommer og overinspektør Niels
Huitfelt Bagge på Frijsendal.
Oplysning:
Skiftebrev af 7/10-1767 efter forpagter Hans Pallesen Munch.
Se skifte nr. 107 + 578.

498. Maren Sørensdatter i Aidt 8/9-1783 F. 260b
Enkemand: Søren Christensen Smed
Børn:
• Christen Sørensen - 4 år
• Søren Sørensen - 3 år
• Ellen Sørensdatter - 5 uger gl.
T.V. Afdødes far: Søren Jensen i Tungelund.

499. Anne Pedersdatter i Tind 18/9-1783 F. 261b
Enkemand: Niels Knudsen
Barn:
• Karen Nielsdatter - 11 uger gl.
T.V. Afdødes far: Peder Lauridsen i Borridsø.
Se skifte nr. 695.

500. Inger Poulsdatter i Vejerslev 22/10-1783 F. 263a
Enkemand: Jens Jensen Smed
Afdødes børn:
• Poul Olufsen - gift i Borre.
• Maren Olufsdatter g.m. Søren Andersen i Naderup by, Grønbæk sogn på Allinggaards gods.
• Kirsten Olufsdatter - 20 år
• Else Olufsdatter - 13 år
• Maren Olufsdatter - 8 år
F.M. for Kirsten: Poul Simonsen i Astrup, og for Else og Maren:
Thomas Pedersen i Mondrup. Begge var søskendebørn til de umyndige.
Oplysninger:
Afdøde kaldes fejlagtig for Inger Pedersdatter.
Se skifte nr. 458.

501. Kirsten Frandsdatter i Sall 5/11-1783 F. 264a
Enkemand: Anders Madsen
Hendes barn af et tidl. ægteskab med Søren Sort:
• Søren Sørensen - 10 år
F.M. Beskikket: Thomas Jensen i Astrup.
Oplysning:
Barnet blev hos enkemanden.
Se skifte nr. 466.

502. Thomas Poulsen i Haurum 6/2-1784 F. 265a
Enke: Anne Jensdatter L.V. Søren Mortensen i Haurum.
Børn:
• Anne Thomasdatter - 5 år
• Anne Kirstine Thomasdatter - 3 år
• Thomas Thomasen - 7 uger gl.
F.M. Afdødes bror: Søren Poulsen i Thorsø.
Oplysninger:
Der var en aftægtskontrakt af 2/4-1777 mellem afdøde og Jens Nielsen og hustru, enkens forældre.
Enken blev ved gården, under tilsyn af sin far Jens Nielsen.

503. Christen Ovesen i Hvorslev Ugift 12/4-1780 F. 267b
Tjente hos Christen Poulsen.
Arvinger:
• Søster: Kirsten Ovesdatter g.m. Rasmus Andersen i Amstrup. Død og efterladt:
> Søren Rasmussen - 10 år
> Karen Rasmusdatter - 13 år
> Maren Rasmusdatter - 5 år.

504. Søren Nielsen Hiuler i Borridsø 26/4-1784 F. 268b
Enke: Bodil Rasmusdatter L.V. Hendes bror: Laurids Rasmussen i Vitten.
Børn:
• Søren Sørensen - 3 år
• Jørgen Sørensen - 1 år
F.M. Afdødes søskendebarn: Niels Thøgersen i Nøddelund.
Oplysning:
Enken blev ved gården.
Se skifte nr. 694.

505. Karen Jensdatter i Aidt 29/5-1784 F. 271a
Enkemand: Jens Pedersen Overgaard
Børn:
• Mette Jensdatter - 2 år
• Peder Jensen - 8 uger gl.
T.V. Niels Jensen i Aidt.

506. Maren Mikkelsdatter i Aidt 25/6-1784 F. 272b
Enkemand: Peder Krog
Børn:
• Mikkel Pedersen - 9 år
• Christen Pedersen - 6 år
• Anders Pedersen - 3 år
• Inger Pedersdatter g.m. Jens Pedersen i Borridsø.
• Anne Pedersdatter - 18 år
• Kirsten Pedersdatter - 15 år
T.V. Afdødes bror: Niels Mikkelsen i Tungelund.
Se skifte nr. 601 + 701 + 755 + 923 + 943.

507. Christen Pedersen i Sall 26/6-1784 F. 275a
Enke: Anne Pedersdatter L.V. Hendes bror: Hans Pedersen i Vrangstrup
Børn:
• Karen Christensdatter - 4 år
• Maren Christensdatter - 2 år
• Marie Kirstine Christensdatter - 8 uger gl.
F.M. Afdødes bror: Hieronymus Pedersen i Sall.
Oplysning:
Enken blev ved gården.

508. Peder Jensen i Vellev 1/10-1784 F. 277a
Enke: Kirsten Jakobsdatter L.V. Degnen Jens Amdisen i Vellev.
Børn:
• Jakob Pedersen - 12 år
• Jens Pedersen - 9 år
• Søren Pedersen - 7 år
• Niels Pedersen - 4 år
• Maren Pedersdatter - 22 år
• Sidsel Pedersdatter - 17 år
• Maren Pedersdatter - 13 år
F.M. for døtrene: Anders Pedersen i Vellev.
for sønnerne: Mogens Christensen i Vellev.
Se skifte nr. 921.

509. Niels Christensen i Vellev 1/10-1784 F. 278a
Enke: Kirsten Jensdatter L.V. Degnen Jens Amdisen i Vellev.
Hans børn af et tidl. ægteskab med Anne Marie Lauridsdatter:
• Christen Nielsen - 26 år
• Anders Nielsen - 25 år
Børn af dette ægteskab:
• Peder Nielsen - 3 år
• Anne Marie Nielsdatter - 14 år
• Maren Nielsdatter - 12 år
• Kirstine Nielsdatter - 9 år
F.M. Enkens bror: Søren Jensen i Borre, der er den eneste dertil, siden deres farbror husmand Oluf Christensen Husmand i Vellev ikke kan betroes formynderskabet.
Oplysninger:
Afdøde havde fæstet et hus i Vellev. For ca. 11 år siden havde han fået fæste på en halvgård, som han skulle opbygge på en øde plads; men der var endnu ikke bygget noget stuehus, så huset i Vellev var stadig familiens beboelsessted.
Enken blev ved gården.
Se skifte nr. 609 + 824 + 928.

510. Mads Sørensen Bach i Sall 18/10-1784 F. 279b
Enke: Anne Marie Mikkelsdatter L.V. Erik Jensen i Sall.
Børn:
• Søren Madsen - 17 år
• Mikkel Madsen - 7 år
• Maren Madsdatter - 19 år
• Kirsten Madsdatter - 15 år
• Ellen Madsdatter - 11 år
F.M. Enkens søsters mand: Christen Bøstrup i Sall.
Se skifte nr. 923.

511. Anne Nielsdatter i Sall 28/10-1784 F. 280b
Enkemand: Søren Sørensen Hiulmand Aftægtsmand
Børn:
• Søren Sørensen - 29 år, i Sall.
• Jens Sørensen - 25 år
• Anne Marie Sørensdatter g.m. Christen Rasmussen, der har gården i fæste.
• Maren Sørensdatter - 20 år
Oplysninger:
Der er oprettet en aftægtskontrakt mellem enkemanden og svigersønnen Christen Rasmussen.
Enkemanden agtede at ingdå nyt ægteskab.

512. Karen Madsdatter i Vellev 3/11-1784 F. 281a
Hun kaldes fejlagtig for Maren Madsdatter.
Enkemand: Jens Eriksen
Hendes barn:
• Kirsten Nielsdatter - 16 år
F.M. Afdødes bror: Mikkel Madsen i Vellev.

513. Birthe Frandsdatter i Glæsborg (Skjød sogn) 13/11-1784 F. 282a
Enkemand: Morten Hansen tjener i Glæsborg
Hendes børn af et tidl. ægteskab med Jens Hansen i Lindgaard:
• Hans Jensen - 11 år
• Karen Jensdatter - 14 år
• Anne Jensdatter - 9 år
Barn af dette ægteskab:
• Jens Mortensen - 1 år
F.M. for de 3 ældste børn: Afdødes bror: Frands Frandsen i Lindgaard.
Oplysning:
De tre ældste børn bliver ved stedfaderen.

514. Anders Jensen i Gerning Husmand 6/12-1784 F. 283a
Enke: Kirsten Pedersdatter L.V. Peder Nielsen i Hvorslev.
Børn:
• Peder Andersen - 3 år
• Anders Andersen - 1 måned.
F.M. Afdødes bror: Thomas Jensen i Astrup.
Oplysninger:
Skiftebrev af 30/3-1780 efter enkens første mand: Peder Steffensen i Gerning. Der var en søn i første ægteskab, der havde sin fædrene arv i boet.
Enken blev ved gården.
Se skifte nr. 445.

515. Jens Pedersen i Houlbjerg 4/3-1785 F. 284a
Enke: Anne Olufsdatter L.V. Jens Nielsen i Houlbjerg
Hans barn af et tidl. ægteskab med Margrethe Madsdatter:
• Anne Jensdatter - 20 år.
F.M. Beskikket: Søren Sørensen Gammel i Houlbjerg, siden ingen af afdødes fattige og svagelige brødre dertil kunne betroes.
Oplysninger:
Enken blev ved gården.
Se skifte nr. 330.

516. Anders Jensen Balle i Aptrup (Sall sogn) 9/3-1785 F. 286a
Enke: Anne Rasmusdatter L.V. Peder Madsen i Aptrup.
Barn:
• Mette Andersdatter - 2 år
F.M. Afdødes bror: Anders Jensen i Balle på Faurskov gods.
Oplysning:
Enken ønskede ikke at blive ved gården.
Se skifte nr. 901 + 902.

517. Karen Christensdatter i Borre 19/10-1784 F. 287a
Enkemand: Christen Jensen Indsidder
Hendes børn af et tidl. ægteskab med Jens Lauridsen:
• Maren Jensdatter - 26 år
• Anne Jensdatter - 20 år
F.M. Afdødes bror: Laurids Christensen i Borre Skovhus.
Se skifte nr. 337.

518. Rasmus Jensen Lindgaard i Houlbjerg 7/4-1785 F. 288b
Aftægtsmand. Boede hos Rasmus Jensen.
Arvinger:
• Halvbror: Peder Gejlund i Skjød sogn. Død og efterladt:
> Maren Pedersdatter g.m. en smed i Sjørring. Vides ikke om hun er død.
> Anne Pedersdatter, vides ikke hvor er, og om hun er død.
Oplysning:
Der var oprettet en aftægtskontrakt af 8/8-1780 mellem afdøde og hustru og Rasmus Jensen og hustru, og Rasmus Jensen skal arve afdøde og hustru.

519. Sidsel Lauridsdatter i Vejerslev 23/5-1785 F. 289a
Enkemand: Rasmus Pedersen Haargaard
Børn:
• Peder Rasmussen - 4 år
• Kirsten Rasmusdatter - 9 år
T.V. Johannes Fisker i Borre, da ingen på afdødes side kunne betroes opgaven.
Se skifte nr. 459.

520. Jens Jensen i Houlbjerg 20/4-1785 F. 291a
Hos Søren Jensen.
Arvinger:
• Hans mor, der var g.m. Søren Jensen i Houlbjerg.
• Halvsøster: Kirstine Marie Sørensdatter.
F.M. Hendes stedfar: Søren Jensen i Houlbjerg.
Se skifte nr. 412.

521. Peder Thomasen i Houlbjerg 8/7-1785 F. 291a
Enke: Anne Rasmusdatter L.V. Hendes bror: Oluf Rasmussen i Bøstrup
Arvinger:
Afdødes søskendebørn: (Efterfølgende er søskende:)
• Peder Lindgaard i Houlbjerg.
• Maren Sørensdatter. Død og efterladt:
> Kirsten Hansdatter g.m. Rasmus Jensen i Houlbjerg.
• Anne Sørensdatter. Død og efterladt:
> Søren Christensen - 41 år, i Houlbjerg
> Peder Christensen - 39 år, i Sall
> Hans Christensen - 36 år, opholder sig i Houlbjerg.
> Niels Christensen - 34 år, tjener i Kongstrup.
> Kirsten Christensdatter - 40 år, g.m. Søren Jensen i Amstrup.
• Maren Sørensdatter g.m. Frands Christensen Smed (kaldes også: Frands Pedersen). Død og efterladt:
> Søren Frandsen - 37 år, husmand i Foldby på Frisenborg gods.
> Peder Frandsen - 35 år, tjener i Granslev Mølle.
> Christen Frandsen - 27 år, tjener Jens Lauridsen på Hagsholm.
> Niels Frandsen - 24 år, tjener i Aaby ved Aarhus.
> Abelone Frandsdatter - 29 år, tjener Henrich Jørgensen i Houlbjerg.
> Kirsten Frandsdatter, tjener Peder Lindgaard i Houlbjerg.
• Ellen Sørensdatter g.m. Henrich Jørgensen i Houlbjerg.
• Mette Sørensdatter har været g.m. Rasmus Simonsen i Houlbjerg.
Afdødes søskendebørn: (Efterfølgende er søskende:)
• Søren Lindgaard ved Hagsholm.
• Mette Christensdatter g.m. Jens Bonde i Bøstrup.
• Ellen Christensdatter g.m. husmand Poul Væver i Mondrup.
Afdødes søskendebørn: (Efterfølgende er søskende:)
• Peder Johansen. Død og efterladt:
> Anders Pedersen - 36 år
> Jens Pedersen - 28 år, rekrut.
> Birthe Pedersdatter gift i Vinderslev.
> Mette Pedersdatter g.m. en drejlsvæver i Galten.
• Claus Johansen. Død og efterladt:
> Johan Clausen - 28 år, tjener Jens Graugaard ved Hagsholm.
Afdødes søskendebarn:
• Søren Christensen Hiulmand. Død og efterladt:
> Christen Sørensen - 23 år, tjener i Granslev.
> Mikkel Sørensen - 22 år, tjener Jens Nielsen i Houlbjerg.
> Søren Sørensen - 19 år, tjener Jens Nielsen i Houlbjerg.
Oplysninger:
På Søren Christensens børns vegne mødte deres stedfar: Jens Nielsen i Houlbjerg.
På Frands Pedersens ugifte døtres vegne mødte deres morbror: Peder Lindgaard i Houlbjerg.
Enken blev ved gården.

522. Karen Rasmusdatter i Houlbjerg 22/7-1784 F. 292a
Enke efter Mikkel Mogensen.
Børn:
• Rasmus Mikkelsen - 28 år
• Christen Mikkelsen - 26 år, i Houlbjerg.
• Margrethe Mikkelsdatter g.m. Mikkel Jakobsen i Granslev.
• Karen Mikkelsdatter g.m. Knud Mikkelsen, gårdmand her på stedet.
• Inger Mikkelsdatter - 17 år
• Birthe Mikkelsdatter - 15 år (kaldes også Birgitte Mikkelsdatter).
Se skifte nr. 404 + 746.

523. Jens Jørgensen i Hvorslev Husmand 19/8-1785 F. 294a
Enke: Anne Marie Christensdatter L.V. Hendes søsters mand, skoleholder
Søren Giern i Skjød.
Hans barn af et tidl. ægteskab med Maren Andersdatter:
• Maren Jensdatter - 6 år
Barn af dette ægteskab:
• Jørgen Jensen - ½ år
F.M. for Maren: Afdødes bror: Kjeld Jørgensen i Nøddelund på Hagsholm gods,
hvor hun nu opholder sig, - og vokser op.
F.M. for Jørgen: Afdødes bror: Peder Jørgensen i Tind.
Oplysninger:
Der omtales en datter, sal. Mette Jensdatter af afdødes 1. ægteskab.
Enken blev ved gården.
Se skifte nr. 436.

524. Christen Andersen i Haurum Indsidder 23/9-1785 F. 294b
Enke: Maren Nielsdatter L.V. Hendes bror: Niels Mousen.
Arving: Afdødes
• Søster: Mette Andersdatter, vides ikke hvor er.
Oplysning:
På Mette Andersdatters vegne blev beskikket gårdmand Jørgen Nielsen Mondrup i Haurum.

525. Erik Christensen i Borridsø Ugift 27/9-1785 F. 295a
Arvinger:
• Halvbror: Mikkel Christensen, i Nøddelund.
• Halvsøster: Kirsten Christensdatter g.m. Peder Jørgensen i Vejerslev.
• Helbror: Thomas Christensen - 43 år
• Helbror: Rasmus Christensen, i Nøddelund.
• Helsøster: Zille Christensdatter g.m. Peder Rasmussen i Lading på Frijsenborg gods.
• Helsøster: Anne Christensdatter - 30 år, ugift. På hendes vegne mødte hendes forlovede: Peder Terkildsen i Borre. Han overtog fæstet på gården.
Oplysninger:
Der omtales en 7. arving: Mariane Christensdatter g.m. smeden i Borridsø. (Vedr. arven efter deres mor og bror.)

526. Karen Christensdatter i Gerning 7/10-1785 F, 295b
Enkemand: Peder Nielsen Kirkegaard
Børn:
• Inger Pedersdatter - 10 år
• Anne Pedersdatter - 8 år
• Christen Pedersen - 6 år
• Karen Pedersdatter - 4 år
• Niels Pedersen - 1 år
T.V. Afdødes stedfar: Claus Nielsen fra Aldrup Skovhus.
Se skifte nr. 376.

527. Mette Nielsdatter i Gejlund (Skjød sogn) 15/11-1785 F. 297a
Enkemand: Jens Mogensen
Hendes børn af et tidl. ægteskab:
• Christen Rasmussen - 18 år, tjener Provst Borgen i Lyngaa.
• Niels Rasmussen - 4 år.
F.M. Deres farbror: Jørgen Nielsen Fogh, gårdmand i Voldby på Frijsenborg gods.
Barn af dette ægteskab:
• Rasmus Jensen - 7 uger
F.M. Afdødes halvbror: Poul Nielsen Østergaard, gårdmand i Voldby på Frijsenborg gods.
Se skifte nr. 494.

528. Maren Jensdatter i Kvolbæk (Skjød sogn) 17/11-1785 F. 298a
Enkemand: Peder Bieleth Indsidder
Barn:
• Bodil Marie Pedersdatter
Oplysninger:
Der omtales et skiftebrev af 2/1-1759.
Enkemanden har en søn: Laurids Bieleth.

529. Bodil Mouritsdatter i Enslev 7/12-1785 F. 298b
Enkemand: Rasmus Lauridsen
Børn:
• Rasmus Rasmussen - 9 år
• Laurids Rasmussen - 4 år
• Kirsten Rasmusdatter - 6 år
• Sidsel Rasmusdatter - 1½ år
T.V. Afdødes bror: Niels Mouritsen Smed i Sall.
Se skifte nr. 639.

530. Jens Nielsen Aldrup i Amstrup 8/6-1785 F. 299b
Enke: Karen Pedersdatter L.V. Hendes morbror: Just Jensen i Vejerslev.
Børn:
• Niels Jensen - 2½ år
• Kirsten Jensdatter - 5 år
F.M. Afdødes farbror: Christen Jensen Aldrup i Amstrup.
Oplysninger:
Enken var gravid ved mandens død. Da skiftet blev genoptaget ½ år senere, havde hun født et barn, som døde ved fødslen.
Enken blev g.m. Laurids Jensen, der fæstede gården.
Se skifte nr. 300 + 563.

531. Afkaldskvittering. 5/10-1785 F. 300b
Niels Jensen i Futting på sin hustru Birgitte Jensdatters vegne og Christen Christensen i Skorup har modtaget arven efter deres sal. bror og svoger: Jens Jensen, gårdmand i Aptrup af hans enke, Else Nielsdatter.

532. Birthe Jensdatter i Houlbjerg 18/1-1786 F. 300b
Enke efter Oluf Pedersen. Hun døde hos sønnen: Jens Olufsen.
Børn:
• Jens Olufsen - husmand og skovfoged i Houlbjerg.
• Mette Marie Olufsdatter - 34 år g.m. korporal Peder Corneliusen Bruun i Randers.
• Maren Olufsdatter g.m. markmand Jens Pedersen i Randers.
• Mette Olufsdatter g.m. husmand Jens Jensen i Vitten.
Oplysninger:
Afdødes datterdatter Anne er blevet forsørget af Jens Olufsen, siden sin fars død. Hun skal konfirmeret til påske. Hun var datter af Mette Marie Olufsdatter.
Se skifte nr. 437.

533. Christen Sørensen Joensen i Sall 19/1-1786 F. 301b
Enke: Anne Madsdatter L.V. Hendes bror: Peder Madsen i Aptrup
Børn:
• Mette Christensdatter - 17 år, hjemme.
• Mette Marie Christensdatter - 5 år
• Kirsten Christensdatter - 2 år
F.M. Enkens bror: Rasmus Madsen i Sjørring på Frijsenborg gods, da ingen på
afdødes side kunne betroes.
Oplysning:
Enken blev ved gården.

534. Niels Jensen i Astrup 16/2-1786 F. 303a
Enke: Ellen Lauridsdatter L.V. Claus Nielsen i Aldrup Skovhus.
Børn:
• Jens Nielsen - 21 år
• Rasmus Nielsen - 9 år
F.M. Afdødes halvbror: Laurids Jensen i Tostrup.
Oplysning:
Enken ægtede Søren Rasmussen fra Tostrup, der fæstede gården.
Se skifte nr. 935.

535. Joseph Sørensen i Gerning 13/3-1786 F. 305b
Enke: Anne Jørgensdatter L.V. Hendes bror: Niels Jørgensen i Danstrup.
Børn:
• Søren Josephsen - 27 år
• Jørgen Josephsen - 25 år
• Jens Josephsen - 22 år, tjener forpagter Hans Hansen ved Liselund og Aunsbjerg.
Oplysning:
Sønnen Søren Josephsen fæster gården og skal forsørge moderen.

536. Karen Sørensdatter i Hvorslev 23/3-1786 F. 306b
Enkemand: Peder Christensen Huus Husmand
Arving: Afdødes
• Bror: Niels Sørensen Hvass, husmand i Hvorslev.

537. Anne Frandsdatter i Astrup (Aidt sogn) 1/4-1786 F. 307a
Enkemand: Thomas Jensen
Børn:
• Frands Thomasen - 15 år
• Jens Thomasen - 11 år
• Anne Thomasdatter - 8 år
• Mette Thomasdatter - 6 år
T.V. Afdødes søsters mand: Hans Christensen, husmand i Vidstrup.
Se skifte nr. 562.

538. Anne Thomasdatter i Borre 3/4-1786 F. 309a
Enkemand: Peder Pedersen
Afvinger: Afdødes
• Søster: Maren Thomasdatter g.m. Søren Jensen i Amstrup. Død og efterladt:
> Anne Sørensdatter - 20 år
• Søster: Kirsten Thomasdatter g.m. Peder Jensen Truust i Vejerslev. Død og efterladt:
> Thomas Pedersen - 13 år
> Søren Pedersen - 10 år
> Jens Pedersen - 8 år
> Maren Pedersdatter - 5 år
• Søster: Kirsten Thomasdatter g.m. Niels Madsen i Borridsø.
• Søster: Maren Thomasdatter g.m. Rasmus Madsen i Mondrup
• Søster: Anne Thomasdatter - 24 år, tjener forpagter Hansen på Liselund ved Aunsbjerg gods.
F.M. for Søren Jensens datter: Anne Sørensdatter: Poul Simonsen i Astrup.
Oplysning:
Ægtemanden fremkom med et brev, dateret 5/1-1786 (underskrevet af ægteparret og 2 vidner), at afdøde ønskede, at hendes søsterdatter: Maren Pedersdatter i Vejerslev skal arve afdødes andel. De øvrige arvinger sagde nej, og arven blev ligeligt delt blandt alle.

539. Afkaldskvittering. 17/4-1785 F. 312b
Henrich Jensen og Laurids Jensen, sønner af sal. Jens Christensen Broch i Hvorslev og sal. hustru, har modtaget deres arv. Christen Jensens arv blev modtaget af hans F.M. Peder Lauridsen i Mondrup.
Se skifte nr. 286.

540. Afkaldskvittering. 4/6-1786 F. 312b
Følgende har modtaget deres arv efter sal. Christen Jensen fra Borridsø, der døde i Skjød.
• Mor: Birthe Poulsdatter i Borridsø.
• Helsøster: Maren Jensdatter g.m. Peder Mikkelsen i Nøddelund.
• Halvbror: Jens Pedersen i Borridsø.
• Halvbror: Poul Pedersen Soldat.
• Helsøster: Kirsten Pedersdatter, ugift.
• Helsøster: Sidsel Pedersdatter g.m. Peder Mundelstrup.

541. Karen Nielsdatter i Gerning 5/5-1786 F. 313a
Enkemand: Jens Jensen
Hendes børn af et tidl. ægteskab med Knud Madsen.
• Niels Knudsen, gårdmand i Tind.
• Mads Knudsen - 24 år, hjemme hos stedfaderen.
• Ellen Knudsdatter - 20 år, hjemme hos stedfaderen.
Barn af dette ægteskab:
• Karen Jensdatter - 17 år
T.V. for Karen: Afdødes bror: Niels Nielsen i Borridsø.
Se skifte nr. 315.

542. Anne Marie Frederiksdatter i Kvolbæk 19/5-1786 F. 315a
Enkemand: Rasmus Andersen Indsidder
Afdødes slegfredbarn:
• Anne Thomasdatter - 16 år, tjener i Hasager.
F.M. Beskikket: Niels Mikkelsen i Helstrup.

543. Peder Jørgensen i Tind (Gerning sogn) 21/6-1786 F. 316a
Enke: Sidsel Nielsdatter L.V. Hendes far: Niels Olufsen, sognefoged i Tind.
Børn:
• Jørgen Pedersen - 5 år
• Niels Pedersen - 3 år
• Jens Pedersen - 3/4 år
F.M. Afdødes bror: Kjeld Jørgensen i Nøddelund.
Oplysning:
Enken blev ved gården.

544. Afkaldskvittering. 4/6-1786 F. 319a
Følgende har modtaget deres arv efter Frands Andersen i Vejerslev:
• Helbror: Anders Mikkelsen. Da der skrives helbror, må han hedde Anders Andersen.
• Halvsøster: Maren Mikkelsdatter g.m. Laurids Andersen i Truust. Hun var død og havde efterladt sig børn. Laurids Andersen fik arven på børnenes vegne. Maren Mikkelsdatters far: Mikkel Andersen i Borre.
• Halvbror: Laurids Mikkelsen.
• Halvbror: Søren Mikkelsen.

545. Peder Nielsen i Lerbjerg Skovfoged 23/6-1786 F. 319b
Enke: Dorthe Pedersdatter L.V. Hendees stedfar: Karsten Pedersen i
Lerbjerg.
Hans barn af et tidl. ægteskab med Maren Nielsdatter:
• Christen Pedersen - 20 år
Barn af dette ægteskab:
• Birgitte Kirstine Pedersdatter - 11 uger
F.M. for sønnen: Hans morbror: Mikkel Nielsen i Vissing.
F.M. for datteren: Enkens søskendebarn: Svend Sørensen i Svejstrup.
Oplysninger:
Enken blev ved gården.
Se skifte nr. 391 + 603.

546. Schak Knudsen Nyeborg i Bøsbro (Houlbjerg sogn) 28/6-1786 F. 321a
Bro- og værtshusmand.
Enke: Anne Marie Andersdatter L.V. Mølleren Frijs i Nymølle på Frijsenvold
gods.
Børn:
• Anne Schaksdatter - 16 år
• Anne Kirstine Schaksdatter - 14 år
• Mette Marie Schaksdatter - 13 år
• Cecilie Schaksdatter - 10 år
• Anders Schaksen - 2 år
F.M. Enkens bror: Anders Andersen i Kongstrup.
Oplysninger:
Enken blev ved stedet.
Se skifte nr. 379 + 640 + 924.

547. Rasmus Thomasen i Vellev 5/7-1786 F. 323b
Enke: Kirsten Sørensdatter L.V. Hendes svoger: Peder Pedersen Brorup i
Vellev.
Barn:
• Thomas Rasmussen - 7 år
F.M. Afdødes bror: Peder Thomasen i Vellev.
Oplysning:
Enken blev ved gården.

548. Anne Sørensdatter i Vellev 5/7-1786 F. 324a
Enkemand: Jens Madsen
Børn:
• Mads Jensen - 5 år
• Søren Jensen - 3 år
• Jens Jensen - 14 uger gl.
• Maren Jensdatter - 4 år. Hun er skrøbelig og vanfør.
T.V. Afdødes bror: Jens Sørensen Hollerup i Vellev.

549. Else Sørensdatter i Enslev (Vellev sogn) 12/7-1786 F. 326a
Enkemand: Mikkel Andersen
Børn:
• Karen Mikkelsdatter - 12 år
• Kirsten Mikkelsdatter - 10 år
• Maren Mikkelsdatter - 8 år
• Anne Mikkelsdatter - 2 år
T.V. Beskikket: Søren Sørensen i Enslev, siden ingen af afdødes slægt eller på-
rørende var levende.
Oplysning:
Der omtales en arv fra afdødes far: Søren Pedersen Væsel, der døde i Enslev.
Se skifte nr. 951 + 993.

550. Peder Rasmussen i Haurum 20/6-1786 F. 328a
Enke: Anne Nielsdatter L.V. Jørgen Nielsen Fogh i Voldby.
Senere: Peder Nielsen Roersen i Haurum.
Arvinger: Afdødes
• Bror: Søren Rasmussen, gift, har været gårdmand i Brundt, hvor han nu opholder sig som indsidder.
• Bror: Rasmus Rasmussen, tjener i Lindgaard på Hagsholm gods.
• Bror: Christian Rasmussen, opholder sig i København.
• Bror: Anders Rasmussen, tjener degnen Barfoed i Hvorslev.
• Søster: Christine Sophie Rasmusdatter g.m. Oluf Jensen i Hoven. Hun kaldes "Stine". Senere i skiftet nævnes, at de bor i Hoved.
Oplysning:
Enken blev ved gården.

551. Laurids Mikkelsen Anbech i Futting (Thorsø sogn) 22/9-1786 F. 330b
Hyrde.
Enke: Bodil Pedersdatter L.V. Søren Sørensen Meldgaard i Futting.
Barn:
• Ingeborg Lauridsdatter - 4 år
F.M. sognefoged Jens Rasmussen Wolstrup i Thorsølund, da ingen af afdødes
slægt var nærværende.

552. Jens Christensen i Glæsborg Indsidder 1/10-1786 F. 331b
Enke: Ikke nævnt.
Børn: Navne ikke nævnt.
Oplysning:
Der oplyses, at der intet fandtes af klæder, indbo og penge, og altså intet var at dele mellem hans efterladte enke og børn.

553. Afkaldskvittering. 9/11-1786 F. 331b
Fra Thomas Jensen, boelsmand i Lerbjerg g.m. sal. Jens Rasmussens datter Else Jensdatter i Lerbjerg. Han har modtaget hendes fædrene og mødrene arv af hendes stedfar: Christian Helmer i Lerbjerg.
Se skifte nr. 295 + 387.

554. Jens Nielsen Kirkegaard i Haurum 12/3-1782 F. 331b
Enke: Maren Pedersdatter L.V. Hendes bror: Christen Pedersen i Thorsø
Hans børn af et tidl. ægteskab med Maren Nielsdatter:
• Niels Jensen - 17 år, hjemme.
• Jens Jensen - 15 år, hjemme.
• Hans Jensen - 12 år, hjemme.
• Mariane Jensdatter - 5 år, hjemme
Barn et dette ægteskab:
• Maren Jensdatter - 3 år
F.M. Afdødes bror: Peder Nielsen Roersen i Haurum.
Oplysninger:
Enken angav, at hun mulig kunne være gravid, og skiftet blev udsat til 30/6-1786: Enken var nu g.m. Christen Sørensen i Haurum. Der nævnes intet om, at enken evt. havde født et barn.
Se skifte nr. 416.

555. Mogens Nielsen i Danstrup 11/1-1787 F. 335a
Enke: Øllegaard Jensdatter L.V. Peder Pedersen i Danstrup.
Børn:
• Niels Mogensen - 18 år
• Jens Mogensen - 9 år
• Ellen Mogensdatter - 20 år
• Sidsel Mogensdatter - 6 år
F.M. Afdødes bror: Niels Nielsen i Borridsø.
Oplysning:
Enken blev ved gården.

556. Anne Mikkelsdatter i Borridsø 19/1-1787 F. 337a
Enkemand: Peder Nielsen Fogh Husmand
Hendes slegfred søn:
• Jens Nielsen - 20 år
F.M. Afdødes bror: Søren Mikkelsen i Vejerslev.

557. Christen Jensen i Enslev Smed 30/1-1787 F. 338b
Enke: Maren Lauridsdatter L.V. Christen Pedersen i Enslev.
Børn:
• Jens Christensen - 28 år, hjemme.
• Anne Christensdatter g.m. Mikkel Andersen i Enslev.
• Sidsel Christensdatter g.m. Jens Madsen i Vellev.
• Kirsten Christensdatter - 13 år, hjemme.
Oplysning:
Der oprettes kontrakt mellem sønnen og moderen.

558. Forening. 8/12-1786 F. 340a
Niels Andersen i Tostrup (Vellev sogn) afstår gården til sin søn Jens Nielsen.
3 af hans børn af et tidl. ægteskab med Sidsel Pedersdatter
• Jens Nielsen
• Knud Nielsen
• Else Nielsdatter
får deres mødrene arv.
Oplysninger:
Sønnen Jens havde siden 12/5-1775 haft fæste på halvdelen af faderens gård.
Niels Andersen er nu g.m. Kirsten Jensdatter.
Se skifte nr. 452 + 667.

559. Hans Nielsen i Aidt 24/8-1784 F. 342a
Enke: Sidsel Pedersdatter L.V. Søren Sørensen Leth i Aidt.
Arvinger: Hendes
• Bror: Anders Nielsen. Død og efterladt:
> Niels Andersen
> Peder Andersen
> Bodil Andersdatter
> Maren Andersdatter.
• Bror: Christen Nielsen - 60 år
• Søster: Karen Nielsdatter
• Søster: Anne Nielsdatter.

560. Mette Nielsdatter i Vejerslev 2/4-1787 F. 342b
Enkemand: Henrich Pedersen Hyrde
Børn:
• Peder Pedersen - 12 år
• Niels Pedersen - 3 år
• Maren Pedersdatter - 14 år
• Maren Pedersdatter - 10 år
• Anne Pedersdatter - 4 år
• Else Pedersdatter 3 år
F.M. Afdødes bror: Jens Mortensen, hyrde i Gerning.
Oplysning:
Børnene bliver kaldt Pedersen / Pedersdatter, men burde hedde Henrichsen / Henrichsdatter, da de er født i dette ægteskab.

561. Maren Andersdatter i Haurum Tjenestepige 1/7-1786 F. 343b
Hos degneenken Mad. Buchholtz i Haurum.
Arving:
Far: Anders Christensen fra Mogenstrup i Salling.
Oplysning:
Afdøde var født i Mogenstrup by, Grinderslev sogn på Eskjær gods.

562. Thomas Jensen i Astrup (Aidt sogn) 4/4-1787 F. 347a
Enke: Birthe Nielsdatter L.V. Niels Sørensen i Vejerslev.
Hans børn af et tidl. ægteskab med Anne Frandsdatter:
• Frands Thomasen - 16 år
• Jens Thomasen - 12 år
• Anne Thomasdatter - 9 år
• Mette Thomasdatter - 7 år
F.M. Da deres født værge og formynder: Niels Jensen ikke kunne eller ville påtage sig hvervet, blev indskrevet deres nærmeste pårørende: Hans Christiansen i Vidstrup.
Oplysninger:
Enken blev ved gården, og børnene blev hos hende.
Se skifte nr. 537.

563. Karen Pedersdatter i Amstrup 2/8-1787 F. 348b
Enkemand: Laurids Jensen
Hendes børn af et tidl. ægteskab med Jens Nielsen Aldrup:
• Kirsten Jensdatter - 7 år
• Niels Jensen - 5 år
Barn af dette ægteskab:
• Anne Lauridsdatter - 20 uger gammel.
F.M. for Niels: Hans farbror: Christen Jensen Aldrup i Amstrup.
for Kirsten: Afdødes bror: Jens Pedersen i Vellev.
Oplysninger:
Afdødes mor, salig Peder Pedersens enke i Vellev tog Kirsten Jensdatter til sig, og hun lovede sammen med hendes søn, Jens Pedersen, at opføde og opdrage pigen, indtil hun kan komme til konfirmation og herefter ud at tjene.
Niels Jensen blev hos enkemanden.
Se skifte nr. 530 + 595.

564. Ellen Nielsdatter i Haurum 16/11-1787 F. 351b
Enke efter Søren Frandsen.
Børn:
• Niels Sørensen - 43 år
• Frands Sørensen - 39 år, i Skorup på Søbygårds gods.
• Christen Sørensen, i Haurum.
• Søren Sørensen, tjener her i gården.
• Kirsten Sørensdatter g.m. Niels Rytter i Haurum.
• Anne Sørensdatter - 41 år, tjener i Farre på Søbygårds gods.
• Birthe Sørensdatter - 34 år, tjener i Torup på Bidstrup gods.
• Else Sørensdatter - 26 år, tjener her på stedet.
Oplysning:
Niels Sørensen overtager fæstet på gården.

565. Maren Jørgensdatter i Sall 13/2-1788 F. 352a
Enkemand: Erik Jensen
Børn:
• Maren Eriksdatter - 12 år
• Helle Eriksdatter - 9 år
• Anne Kirstine Eriksdatter - 7 år
T.V. Afdødes brødre: Christen Pedersen Præst og Søren Pedersen Rytter, begge
i Sall.
Se skifte nr. 901.

566. Margrethe Olufsdatter i Lerbjerg 15/10-1787 F. 353b
Enke efter Svend Nielsen. Afdøde sad på aftægt hos Christian Frederik Helmer.
Barn:
• Anne Margrethe Svendsdatter - 23 år, skal opholde sig i København.
F.M. Hendes halvbror: Niels Svendsen i Augstruphuset ved Bidstrup.

567. Kirsten Sørensdatter i Sall 18/3-1788 F. 354b
Enkemand: Mads Pedersen
Børn:
• Anne Madsdatter - 1 år
Afdødes slegfredbarn:
• Søren Pedersen - 6 år
F.M. for Søren: Afdødes bror: Anders Sørensen i Sall.
for Anne: Afdødes bror: Laurids Sørensen, skovfoged i Sall.
Oplysning:
Søren blev hos enkemanden.

568. Ellen Jeremiasdatter i Sall 30/4-1788 F. 356a
Enkemand: Søren Sørensen Hiulmand
Børn:
• Jeremias Sørensen - 7 år
• Søren Sørensen - 1 år
• Anne Sørensdatter - 4 år
T.V. Søren Nielsen Kræmer i Sall.

569. Anne Sørensdatter i Vejerslev 2/5-1788 F. 358a
Enkemand: Jens Christensen Stærkiær
Hendes barn af et tidl. ægteskab med Hans Lauridsen:
• Kirsten Hansdatter g.m. Peder Jensen Giern i Truust. Død og efterladt:
> Hans Pedersen - 20 år, hjemme.
> Jens Pedersen - 18 år, hjemme.
> Søren Pedersen - 13 år, hjemme.
> Jens Pedersen - 9 år, hjemme.
> Anne Birthe Pedersdatter - 11 år, hjemme.
F.M. Deres far: Peder Jensen Giern.
Se skifte nr. 280 + 775.

570. Niels Sørensen Aagaard i Astrup Ugift 5/6-1787 F. 360b
Arvinger:
• Helbror: Christen Sørensen Aagaard - 26 år, i Vejerslev.
• Halvbror: Søren Jensen - 20 år, hos hans farbror: Peder Post i Vinterslev på Kollerup gods.
• Helsøster: Anne Katrine Sørensdatter - 27 år, tjener i Borridsølund. Ved skiftets slutning var hun g.m. Jens Christensen i Vidstrup.
Oplysninger:
Afdøde havde fæstet sal. Thomas Jensens gård i Astrup, hvis enke, Birthe Nielsdatter, han ville have ægtet; men endnu ikke trolovet eller gift med, da han 8 dages tid efter, at han var kommet her, var blevet syg, og ca. 14 dage derefter døde.

571. Maren Olufsdatter i Kvolbæk (Skjød sogn) 14/5-1788 F. 362b
Enkemand: Anders Mikkelsen Indsidder
Børn:
• Mikkel Andersen - 27 år, ugift.
• Niels Andersen - 22 år, ugift.
• Kirsten Andersdatter - 28 år, ugift.
• Anne Andersdatter - 26 år, ugift.
• Maren Andersdatter - 14 år.

572. Karen Sørensdatter i Thorsø 15/5-1788 F. 362b
Enkemand: Jens Hansen
Børn:
• Hans Jensen - 3 år
• Elisabeth Jensdatter - 7 år
• Johanne Marie Jensdatter - 5 år.

573. Karen Pedersdatter i Enslev 15/6-1788 F. 364a
Enkemand: Peder Lauridsen Husmand
Barn:
• Laurids Pedersen - 16 år.

574. Anne Jørgensdatter i Vejerslev 11/7-1788 F. 365a
Enke efter Jens Sørensen i Salpeterhuset. Hun døde hos sin søstersøn Jørgen Jespersen.
Arvinger: Hendes
• Bror: Anders Jørgensen i Skalmstrup.
• Bror: Rasmus Jørgensen. Død og efterladt:
> Sidsel Rasmusdatter - 21 år
> Lene Rasmusdatter - 19 år
• Søster: Inger Jørgensdatter. Enke efter Mads Sørensen i Aidt.
• Søster: Karen Jørgensdatter g.m. Jesper Sørensen i Vejerslev. Død og efterladt:
> Jørgen Jespersen - 37 år
• Søster: Maren Jørgensdatter g.m. Niels Frandsen i Amstrup.
Oplysning:
Afdøde havde udstedt et gavebrev af 10/2-1788 til sin søstersøn Jørgen Jespersen og hustru Anne Lauridsdatter i Vejerslev. De arvede alt.

575. Jens Hesselberg i Nøddelund 11/7-1788 F. 365b
Enke: Anne Jensdatter L.V. Peder Mikkelsen i Nøddelund
Hans børn af et tidl. ægteskab:
• Niels Jensen Hesselberg i Nøddelund.
• Anne Jensdatter g.m. Niels Olufsen i Gerning.
• Kirsten Jensdatter g.m. Morten Rasmussen i Astrup.
Børn af dette ægteskab:
• Laurids Jensen - 18 år
• Christen Jensen - 12 år
• Kirsten Jensdatter - 14 år
• Dorthe Jensdatter - 5 år
F.M. for de fire yngste børn: Niels Jensen Hesselberg.
Se skifte nr. 708.

576. Rasmus Simonsen i Houlbjerg 16/7-1788 F. 366a
Enke: Mette Sørensdatter L.V. Hendes bror: Peder Lindgaard i Houlbjerg
Børn:
• Søren Rasmussen - 26 år, fæster gården.
• Simon Rasmussen - 24 år, rekrut ved Det slesvigske Rytterreg.
• Kirsten Rasmusdatter - 30 år, tjener i Vissing.
• Karen Rasmusdatter - 28 år, tjener i Jebjerg.
• Anne Rasmusdatter - 19 år, hjemme.
• Dorthe Rasmusdatter - 17 år, hjemme.
Oplysning:
Der blev oprettet en kontrakt mellem Søren Rasmussen og hans mor om ophold, og han skal også forsørge sine søstre.
Se skifte nr. 966.

577. Thomas Pedersen og hustru Anne Terkildsdatter i Mondrup (Aidt sogn)
Ægteparret døde kort efter hinanden. 26/6-1788 F. 367a + 394a
Børn:
• Peder Thomasen - 8 år
• Oluf Thomasen - 4 år
• Terkild Thomasen - 10 uger gammel. Døde før skiftets slutning.
F.M. Deres fasters mand: Morten Nielsen, selvejergårdmand i Snåstrup og
deres morbror: Søren Terkildsen i Thorsø.
Oplysninger:
Mandens bror: Poul Pedersen og konens søster: Sidsel Terkildsdatter var i gården nogen tid efter dødsfaldet. Poul Pedersen fik fæstet på gården, og han tog broderens to børn til sig.
Der var arv indestående i boet til Thomas Pedersens søskende efter deres mor.
Dem, der havde indestående i boet:
• Poul Pedersen
• Rasmus Pedersen
• Hans Pedersen
• Kirsten Pedersdatter.
Se skifte nr. 395 + 598.

578. Karen Christensdatter Bagge på Frijsendal 30/6-1788 F. 368b
Arvinger:
• Helbror: Christian Bagge, Kgl. assistent ved Auktionskontoret i København.
• Helbror: Niels Huitfeld Bagge, overinspektør på Frijsendal.
• Helsøster: Anne Marie Anthony. Død og efterladt:
Hendes børn af 1. ægteskab med sal. Hans Pallesen Munch:
> Christen Bagge - opholder sig i København, myndig.
> Christian Erhardt Munch, på Østergaard, myndig.
> Anne Katrine Zecilie Margrethe Munch, hos stedfar: Forpagter Anthony på Søbygård.
> Edel Mette Johanne Munch, hos stedfar: Forpagter Anthony på Søbygård.
Hendes barn af andet ægteskab med Christoffer Anthony:
> Sille Johanne Kirstine Anthony.
• Halvbror: Oluf Worm, rektor i Horsens.
• Halvbror: Søren Bagge, sognepræst i Ousted og Taanum.
• Halvsøster: Katrine Marie Bagge g.m. købmand Poul Frausing i Aarhus.
Oplysning:
Niels Huitfeld Bagge har i 15 år underholdt sin søster.
Christian Bagge har en uforsørget svag datter.

579. Mourits Nielsen i Vellev 13/11-1788 F. 370b
Enke: Karen Christensdatter L.V. Jens Mikkelsen i Vellev.
Hans børn af et tidl. ægteskab med Karen Madsdatter:
• Mads Mouritsen - 20 år, hjemme.
• Kirsten Mouritsdatter g.m. Peder Andersen i Enslev.
• Maren Mouritsdatter g.m. Niels Jensen Siøgaard i Vellev.
• Mette Mouritsdatter g.m. Jens Pedersen i Vellev.
• Giertrud Mouritsdatter - 17 år, hjemme.
Børn af dette ægteskab:
• Christen Mouritsen - 9 år
• Niels Mouritsen - 4 år
• Mourits Mouritsen - 4 uger gl.
• Kirsten Mouritsdatter - 2 år
F.M. for Mads og Giertrud: Deres fasters mand: Mikkel Madsen i Vellev.
Oplysninger:
Enken blev ved gården.
Se skifte nr. 371 + 417 + 583 + 620 + 949.

580. Karen Nielsdatter i Enslev 28/7-1788 F. 373a
Enkemand: Jens Sørensen Holm Husmand
Arving: Afdødes
Bror: Hvis navn ikke vides.
Oplysning:
Afdøde var født i Vesterbølle på Lerkenfeldt gods.

581. Peder Jørgensen i Enslev Husmand 28/7-1788 F. 374a
Enke: Kirsten Jensdatter L.V. Peder Andersen i Enslev.
Børn:
• Peder Pedersen - 14 år
• Anne Pedersdatter - 22 år
F.M. Beskikket: Mourits Nielsen i Vellev.
Oplysning:
Enken blev ved huset.

582. Mads Pedersen i Haurum Inderste 15/11-1788 F. 374b
Enke: Karen Sørensdatter L.V. Hendes svoger: Peder Simonsen i Haurum.
Børn:
• Maren Madsdatter - 22 år, tjener i Randers.
• Kirsten Madsdatter - 20 år, tjener i Randers.
• Else Madsdatter - 18 år, tjener i Njær præstegård.
• Maren Madsdatter - 15 år, tjener i Pøt Mølle.
F.M. Enkens søskendebarn: Peder Roersen i Haurum.
Oplysning:
Enkens bror: Anders Smed.
Se skifte nr. 989.

583. Afkaldskvittering. 2/11-1789 F. 375a
Sal. Mourits Nielsens søn, Mads Mouritsen i Vellev har modtaget arven efter hans sal. far af skoleholder Søren Amdisen.

584. Laurids Nielsen i Farre (Sporup sogn) 23/12-1788 F. 375a
Enke: Bodil Christensdatter L.V. Søren Jørgensen i Farre.
Hans børn af 1. ægteskab med Anne Jensdatter:
• Anne Lauridsdatter - 30 år
• Niels Lauridsen - 36 år, i Borum.
Hans børn af 2. ægteskab med Ellen Pedersdatter:
• Peder Lauridsen - 16 år, har tjeneste i Holsten, nærværende ved skiftet.
• Anne Lauridsdatter - 24 år, tjener i Holsten.
• Sidsel Lauridsdatter - 21 år, tjener i Holsten.
F.M. Deres morfar: Peder Pedersen i Farre.
Oplysninger:
Afdøde var selvejerhusmand. Enken fremviste et skøde af 16/6-1776 fra Peder Pedersen i Farre til afdøde.
Enken blev ved huset.
Se skifte nr. 402.

585. Margrethe Jespersdatter i Gerning 10/3-1789 F. 376a
Enkemand: Jens Nielsen
Børn:
• Maren Jensdatter - 10 år
• Niels Jensen - 4 år
• Anne Marie Nielsdatter - 6 uger gammel.

586. Jens Mortensen i Vellev 10/1-1789 F. 376b
Enke: Kirsten Sørensdatter L.V. Hendes bror: Søren Sørensen i Enslev.
Børn:
• Søren Jensen - 6 år
• Morten Jensen - 16 uger gammel
• Kirsten Jensdatter - 8 år
• Mette Jensdatter - 4 år
F.M. Afdødes bror: Hans Mortensen i Vellev.
Oplysninger:
Enken blev ved gården.
Se skifte nr. 776.

587. Laurids Jensen Rytter i Futting 10/5-1789 F. 378a
Enke: Else Mikkelsdatter L.V. Søren Sørensen i Futting.
Børn:
• Birthe Lauridsdatter - 34 år, g.m. Niels Christensen i Futting.
• Ingeborg Lauridsdatter - 25 år
• Søren Lauridsen - 16 år.

588. Jens Rasmussen Wolstrup i Thorsølund Ladefoged 7/5-1789 F. 378b
Enke: Mariane Jensdatter L.V. Søren Terkildsen i Thorsø.
Arvinger: Afdødes
• Bror: Mads Rasmussen - 57 år, skoleleder i Grensten.
• Bror: Niels Rasmussen i Aarhus. Død og efterladt:
> Rasmus Nielsen - 24 år, tjener en konditor i København.
> Peder Nielsen Wolstrup - 22 år, er i Den latinske Skole i Aarhus.
• Bror: Jens Rasmussen Wolstrup - 49 år, skrædder i Hinnerup.
• Søster: Martha Rasmusdatter g.m. hoboist Johan Andreas Pebhardt af det Viborgske Infanteri Regiment, som for 2 år siden er rejst bort til Preusen, hvor han var hjemmehørende. Der er intet hørt fra ham siden.
Oplysninger:
Afdøde druknede i Aptrup dam på sin hjemrejse fra Ry marked den 5/5; men er først fundet død i dag.
Der er indestående arv efter Niels Pedersen Ladefoged til hans børn:
• Mikkel Nielsen
• Jens Nielsen
• Abelone Nielsdatter
• Kirsten Nielsdatter
Børnene har også arv tilgode efter deres to søskende:
• Peder Nielsen
• Ellen Nielsdatter.
Enken blev ved gården.
Se skifte nr. 406.

589. Jens Pedersen i Lerbjerg 6/7-1789 F. 381b
Enke: Bodil Jensdatter L.V. Hendes bror: Mikkel Jensen i Værum på
Barn: Frisenvold gods.
• Birthe Marie Jensdatter - 1 år
F.M. Enkens bror: Søren Jensen i Vissing, Frisenvold gods og
afdødes bror: Laurids Pedersen i Vissing.
Oplysning.
Enken blev ved gården.
Se skifte nr. 792.

590. Laurids Nielsen i Amstrup Boelsmand 24/9-1789 F. 383a
Enke: Anne Lauridsdatter L.V. Hendes søn af et tidl. ægteskab:
Laurids Sørensen i Astrup, Aidt sogn.
Hans barn af et tidl. ægteskab:
• Sidsel Lauridsdatter - 22 år
F.M. Barnets morbror: Søren Christensen i Vidstrup.
Oplysning:
Enken blev ved stedet.
Se skifte nr. 130 + 341.

591. Niels Jensen Søegaard i Vellev 9/12-1789 F. 384a
Enke: Maren Mouritsdatter L.V. Hendes stedfar: Søren Amdisen i Vellev.
Barn af et tidl. ægteskab med Bodil Lauridsdatter:
• Søren Nielsen - 21 år
Børn af dette ægteskab:
• Jens Nielsen - 8 år
• Christen Nielsen - 6 år
• Bodil Nielsdatter - 4 år
• Karen Nielsdatter - 1 år
F.M. Afdødes bror: Laurids Jensen i Tostrup.
Oplysning: Enken blev ved gården.
Se skifte nr. 314 + 432 + 965.

592. Anne Madsdatter i Hvorslev 19/2-1790 F. 385b
Enkemand: Rasmus Mikkelsen
Børn:
• Mads Rasmussen - 27 år
• Mikkel Rasmussen - 18 år
• Maren Rasmusdatter - 21 år
• Karen Rasmusdatter - 13 år
T.V. Afdødes søskendebarn: Peder Steffensen i Vellev.

593. Niels Nielsen Kirkegaard i Gerning 10/3-1789 F. 386b
Indsidder hos Peder Nielsen.
Enke: Kirsten Pedersdatter L.V. Hendes far: Peder Sørensen i Hvorslev.
Børn:
• Niels Nielsen - 12 år.
• Peder Nielsen - 2 år.
• Inger Nielsdatter - 8 år.
F.M. Afdødes bror: Claus Nielsen, skovfoged i Aldrup Skovhus.
Se skifte nr. 376 + 727.

594. Niels Leth i Vellev 11/3-1790 F. 389b
Enke: Bodil Madsdatter L.V. Hendes svoger: Peder Steffensen.
Børn:
• Mads Nielsen - 23 år
• Søren Nielsen - 20 år
• Niels Nielsen - 5 år
• Anne Nielsdatter - 17 år
• Maren Nielsdatter - 8 år
F.M. Søren Christensen Rytter i Vellev og Rasmus Axelsen i Vellev.
Oplysning:
Enken blev ved gården.
Se skifte nr. 842 + 877.

595. Peder Pedersen i Vellev 11/3-1790 F. 390b
Enke: Kirsten Jensdatter L.V. Hendes bror: Just Jensen i Vejerslev.
Hans Børn af et tidl. ægteskab med Karen Lauridsdatter:
• Peder Pedersen Holm - 50 år, gift og gårdmand i Vellev.
• Maren Pedersdatter g.m. Peder Pedersen, husmand i Gerning.
Børn af dette ægteskab:
• Jens Pedersen i Vellev.
• Laurids Pedersen - 36 år, er her i gården og er "tåbelig".
• Henrich Pedersen - 34 år, har fæstet gården.
• Karen Pedersdatter. Død og efterladt:
Børn af hendes 1. ægteskab med Jens Nielsen i Amstrup:
> Niels Jensen - 6 år
> Kirsten Jensdatter - 9 år
Barn af hendes 2. ægteskab med Laurids Jensen i Amstrup:
> Anne Lauridsdatter - 3 år
• Maren Pedersdatter - 26 år, her på stedet.
• Dorthe Pedersdatter - 24 år, her på stedet.
F.M. for de 2 ældste børn: Deres fars farbror: Christen Jensen Aldrup i Amstrup.
Oplysninger:
Enken havde taget Kirsten Jensdatter til sig for 3 år siden og lover fortsat at forsørge barnet.
Enken afstod gården til sønnen Henrich Pedersen, mod at han giver hende ophold og aftægt. Der blev oprettet en kontrakt, og han skal forsørge sin tåbelige bror, Laurids Pedersen, så længe han lever.
Se skifte nr. 530 + 563.

596. Enevold Terkildsen og hustru Maren Lauridsdatter i Thorsø
12/5-1789 F. 393a
Barn:
• Kirsten Enevoldsdatter - 2 år
F.M. Hendes farbror: Søren Terkildsen, som igen har fået gården i fæste.
Oplysning:
Barnets mormor, Laurids Pedersens enke, som er her i gården, har taget barnet til sig. Hvis hun senere vil overlade barnet til Søren Terkildsen, vil han sørge for det.
Se skifte nr. 598 + 634.

597. Johanne Nielsdatter i Haurum 24/3-1790 F. 395a + 412b
Enke efter husmand Jens Pedersen Pottemager.
Børn:
• Peder Jensen - 25 år, i lære hos en smed i København.
• Niels Jensen - 17 år, tjener ved Frijsenborg.
F.M. Deres nærmeste pårørende: Kro- og værtshusmand Johan Jessen i Haurum.

598. Søren Terkildsen i Thorsø Ugift 8/4-1790 F. 397a + 442b
Arvinger:
• Mor: Mette Enevoldsdatter, sidder som enke ved en gård i Thorsø.
F.M. Hendes bror: Anders Enevoldsen i Thorsø.
• Bror: Enevold Terkildsen i Thorsø. Død og efterladt:
> Kirsten Enevoldsdatter - 4 år
• Bror: Peder Terkildsen, gårdmand i Borridsø.
• Bror: Jens Terkildsen - 24 år, hos moderen.
• Søster: Anne Terkildsdatter g.m. Thomas Pedersen i Mondrup. Begge døde og efterladt:
> Peder Thomasen - 9 år
> Oluf Thomasen - 5 år
• Søster: Mariane Terkildsdatter g.m. Niels Andersen i Truust på Tvilum gods.
• Søster: Sidsel Terkildsdatter, ugift, hos moderen i Thorsø.
Ved skiftets slutning er hun g.m. Poul Pedersen i Mondrup.
• Søster: Inger Terkildsdatter, ugift, hos moderen i Thorsø.
F.M. for sin bror, sal. Thomas Pedersens og hans kones søster, sal. Anne
Terkildsdatters børn: Poul Pedersen i Mondrup.
Oplysninger:
Søren Frandsen Smed overtog fæstet på gården.
Se skifte nr. 577.

599. Christen Nielsen Kold i Sall Indsidder 19/4-1790 F. 399a + 410b
Barn:
• Niels Christensen - 21 år
Kurator: Afdødes bror: Niels Nielsen i Haurum.

600. Else Olufsdatter i Borre (Vejerslev sogn) 3/5-1790 F. 400b
Tjente og døde i Danstrup Bundgaard.
Arvinger:
• Bror: Poul Olufsen, gårdmand i Borre.
• Søster: Maren Olufsdatter g.m. Søren Andersen, gårdmand i Naderup, Grønbæk sogn, Allinggård gods.
• Søster: Kirsten Olufsdatter - 27 år, tjener på Ulstrup.
• Søster: Maren Olufsdatter - 15 år, hos søsteren i Naderup.
F.M. for Kirsten: Hendes søskendebarn: Poul Simonsen i Astrup.
Se skifte nr. 458.

601. Kirsten Sørensdatter i Aidt 5/5-1790 F. 401b
Enkemand: Peder Christensen Krog
Barn:
• Søren Pedersen - 5 år
T.V. Afdødes søskendebarn: Rasmus Pedersen, gårdmand i Borup på Frijsenborg gods.
Se skifte nr. 506 + 755.

602. Maren Poulsdatter i Mondrup (Aidt sogn) 6/5-1790 F. 404b
Enkemand: Mikkel Nielsen Husmand
Barn:
• Kirsten Mikkelsdatter - 7 uger gammel.
T.V. Afdødes morbror: Søren Christensen Lindgaard, gårdmand i Hagsholm.
Oplysning:
Barnet døde august 1790.

603. Christen Pedersen i Lerbjerg Skovhus Ugift 8/5-1790 F. 406a
Arvinger:
• Halvbror: Rasmus Christensen - 30 år, i Vissing.
• Halvsøster: Voldborg Christensdatter g.m. Peder Pedersen Meldgaard i Neder Hornbæk på Brusgaard gods.
• Halvsøster: Birthe Kirstine Pedersdatter - 4 år, i Lerbjerg Skovhus.
F.M. for Birthe Kirstine: Svend Sørensen i Svejstrup.
Oplysninger:
Afdødes stedfar: Mikkel Pedersen i Lerbjerg Skovhus.
Afdøde har indestående fædrene og mødrene arv.
Se skifte nr. 391 + 545.

604. Palle Sørensen i Aabrohuset (Vellev sogn) 25/5-1790 F. 407a + 411a
Bro- og værtshusmand
Enke: Mette Marie Frandsdatter Gullev
L.V. Hendes bror: Snedker Christian Erhardt Gullev i Lyngå
Børn:
• Frands Pallesen - 14 år
• Søren Pallesen - 8 år
• Engel Kirstine Pallesdatter - 11 år
• Mette Kirstine Pallesdatter - 1 år
F.M. Afdødes bror: Jørgen Sørensen, gårdmand i Haarup på Skårupgårds gods.
Oplysninger:
Ved skiftets slutning den 24/7-1790 tilføjes, at Søren er død.
Afdøde havde fået fæstebrev på stedet 12/8-1773.
Enken blev ved stedet.
Se skifte nr. 819 + 833.

605. Peder Christensen Bundgaard i Sall 28/5-1790 F. 409a
Enke: Else Hansdatter
Børn:
• Anne Pedersdatter - 10 år
• Maren Pedersdatter - 8 år
• Kirsten Pedersdatter - 5 år
F.M. Oluf Jensen Kiersgaard i Sall.
Se skifte nr. 630 + 896.

606. Bodil Svendsdatter i Lerbjerg 9/8-1790 F. 413a + 447b
Enkemand: Niels Jensen
Hendes børn af et tidl. ægteskab med Rasmus Mikkelsen Kiersgaard.
• Christen Rasmussen Kiersgaard - 35 år, gift og bor i Nykøbing på Falster.
• Mikkel Rasmussen - 31 år, gift og bor i Bavelse Mølle på Sjælland.
• Svend Rasmussen - 28 år, her på stedet.
• Peder Rasmussen - 23 år, tjener på Sjælland, men vides ikke hvor.
• Abelone Rasmusdatter - 37 år g.m. Christen Christensen Bording, bor på Vestergade i København og har et værtshus, der kaldes "Skibet".
• Kirsten Rasmusdatter - 26 år, opholder sig hos sin søster Abelone i København.
• Anne Marie Rasmusdatter - 22 år, ugift, tjener i København, men hvor vides ikke.
• Johanne Marie Rasmusdatter - 17 år, her på stedet.
T.V. Deres moders næstsøskendebarn: Svend Sørensen i Svejstrup på Bidstrup gods.
Se skifte nr. 468.

607. Christen Rasmussen i Lerbjerg 22/10-1790 F. 415b
Enke: Maren Jensdatter L.V. Hendes far: Lægdsmand Jens Madsen i Lyngå.
Børn:
• Rasmus Christensen - 7 år
• Jens Christensen - 2 år
• Anne Christensdatter - 5 år
• Christiane Christensdatter - 4 uger gammel.
F.M. Afdødes bror: Søren Rasmussen i Lerbjerg.
Oplysning: Enken blev ved gården.

608. Laurids Pedersen Skrædder i Lerbjerg Husmand 23/10-1790 F. 418a
Enke: Anne Christensdatter L.V. Jens Christensen i Vissing.
Børn:
• Christen Lauridsen - 15 år
• Else Lauridsdatter - 17 år
• Kirsten Lauridsdatter - 13 år
• Anne Lauridsdatter - 9 år
F.M. Afdødes bror: Søren Pedersen Skrædder i Hadsten.
Oplysninger:
Der omtales enkens moster: Sal. Niels Haargaards enke i Lyngå.
Enken frasiger sig arv og gæld, dog begærede hun at blive ved huset, og det får hun lov til.

609. Kirsten Jensdatter i Vellev 27/10-1790 F. 419a + 438a
Enkemand: Jens Sørensen Hollerup
Hendes børn af et tidl. ægteskab med Niels Christensen:
• Peder Nielsen - 10 år
• Anne Marie Nielsdatter - 20 år
• Maren Nielsdatter - 18 år
• Kirsten Nielsdatter - 15 år
Barn af dette ægteskab:
• Maren Jensdatter - 5 år
F.M. for de 4 ældste: Afdødes bror: Søren Jensen i Borre, Vejerslev sogn.
Se skifte nr. 509 + 928.

610. Peder Lauridsen i Vrangstrup 3/12-1790 F. 421b
Enke: Else Nielsdatter L.V. Niels Sørensen Badsker i Vrangstrup.
Børn:
• Niels Pedersen - 23 år, rekrut ved Sjællandske Regiment i København.
• Laurids Pedersen - 21 år
• Morten Pedersen - 19 år
• Kirsten Pedersdatter - 12 år
Oplysning:
Ved skiftets slutning den 15/12-1790 oplyses, at Kurator for de mindste børn: Afdødes bror Søren Jensen i Haurum.
Enken bliver ved gården og vil afstå den til sønnen Niels Pedersen, når han kommer fra krigstjeneste. Der var oprettet en kontrakt mellem dem.

611. Niels Jensen Fisker og hustru Maren Rasmusdatter i Houlbjerg.
Ægteparret døde kort efter hinanden. 20/1-1791 F. 424b
Børn:
• Rasmus Nielsen Fisker - 35 år
• Jens Nielsen - 24 år
• Kirsten Nielsdatter - 37 år
• Maren Nielsdatter - 28 år
• Birthe Nielsdatter - 22 år
Oplysning:
På de umyndiges vegne var mødt deres nærmest beslægtede: Jens Sørensen Stougaard i Houlbjerg.
Ved skiftets slutning den 3/2-1791 fol. 427a oplyses, at sønnen Rasmus Nielsen Fisker overtog fæstet på gården.

612. Christen Jensen Hald i Houlbjerg 20/1-1791 F. 425b
Enke: Karen Andersdatter L.V. Peder Lindgaard i Houlbjerg
Børn:
• Jens Christensen Hald - 37 år, hjemme.
• Anders Christensen Hald - 33 år, gårdmand i Haurum.
• Anne Christensdatter - 44 år, til huse i Houlbjerg.
• Ellen Christensdatter g.m. Peder Roersen i Haurum.
• Maren Christensdatter - 40 år, hjemme.
Oplysning:
Ved skiftets slutning den 3/2-1791 fol. 428a oplyses, at enken vil afstå gården til sin søn Jens Christensen, når han kan få fæste på den, og der er oprettet en kontrakt mellem dem om aftægt. Jens Christensen skal også forsørge søstrene.
Se skifte nr. 740 + 822.

613. Maren Pedersdatter i Haurum 31/3-1791 F. 429a + 431a + 524a
Enkemand: Christen Sørensen Kirkegaard
Hendes barn af et tidl. ægteskab med Jens Nielsen:
• Maren Jensdatter - 12 år, her på stedet.
Børn af dette ægteskab:
• Jens Christensen - 8 år
• Søren Christensen - 1 år
• Mariane Christensdatter - 6 år
F.M. for Maren: Hendes farbror: Peder Nielsen Roersen i Haurum og
afdødes bror: Christen Pedersen i Thorsø.

614. Jens Madsen Aldrup i Hvorslev 28/4-1791 F. 432b
Enke: Bodil Nielsdatter L.V. Niels Sørensen Badsker i Vrangstrup.
Hans børn af et tidl. ægteskab med Ellen Jensdatter:
• Jens Jensen - 33 år
• Mads Jensen - 22 år
• Maren Jensdatter - 30 år, tjener i Vidstrup.
• Kirsten Jensdatter g.m. Jens Hansen Hvid i Vellev.
• Karen Jensdatter - 24 år, tjener i Bøstrup.
Børn af dette ægteskab:
• Niels Jensen - 5 år
• Ellen Jensdatter - 16 år
• Maren Jensdatter - 12 år
• Dorthe Jensdatter
F.M. for de umyndige af 1. ægteskab: Søren Christensen i Vidstrup.
for de umyndige af 2. ægteskab: Niels Madsen i Borridsø.
Se skifte nr. 366.

615. Kirsten Lauridsdatter i Borre Skovhus 4/5-1791 F. 435a
Enkemand: Søren Mikkelsen
Børn:
• Anne Katrine Sørensdatter - 5 år
• Else Kirstine Sørensdatter - 3 år
T.V. Niels Sørensen i Sahl.
Se skifte nr. 691 + 755.

616. Anne Olufsdatter i Houlbjerg 3/6-1791 F. 436b
Enkemand: Niels Christensen Graugaard
Arvinger: Afdødes
• Søster: Kirsten Olufsdatter g.m. Søren Mogensen i Granslev. Begge døde og efterladt:
> Mogens Sørensen - 30 år, tjener her på stedet.
> Anne Sørensdatter - 27 år
> Johanne Sørensdatter - 24 år
> Inger Sørensdatter - 15 år, tjener her på stedet.
• Søster: Maren Olufsdatter g.m. Jens Fisker, husmand i Jebjerg. Død og efterladt:
> Jens Jensen - 15 år
> Johanne Jensdatter - 18 år
• Søster: Sara Olufsdatter g.m. Jens Pedersen i Granslev.

617. Søren Mikkelsen i Borridsø Husmand 22/6-1791 F. 439a
Enke: Bodil Jensdatter L.V. Peder Lauridsen i Borridsø.
Barn:
• Mette Marie Sørensdatter - umyndig
F.M. Afdødes søskendebarn: Peder Jensen Kiær i Borridsø.
Oplysning:
Enken blev ved stedet.
Se skifte nr. 946.

618. Thomas Sørensen Snedker i Mondrup 3/7-1791 F. 440a
(Aidt sogn) Indsidder
Enke: Karen Nielsdatter L.V. Peder Christensen Krog i Aidt.
Børn:
• Anne Thomasdatter - 7 år
• Maren Thomasdatter - 3 år
F.M. Husmand Mikkel Nielsen i Mondrup.

619. Christen Christensen Fisker i Vejerslev 19/7-1791 F. 441a + 449b
Enke: Kirsten Pedersdatter L.V. Hendes bror Laurids Pedersen i Vejerslev.
Børn:
• Peder Christensen - 20 år
• Birthe Christensdatter - 14 år
• Else Christensdatter - 11 år
Curator for sønnen: Afdødes søskendebarn: Peder Jensen i Vejerslev.
F.M. for døtrene: Deres Mosters mand: Jens Pedersen i Borre.
Oplysning:
Enken blev ved gården.

620. Peder Andersen i Enslev 22/7-1791 F. 444a + 450b
Enke: Kirsten Mouritsdatter L.V. Hendes stedfar: Søren Amdisen i Vellev.
Børn:
• Anders Pedersen - 8 år
• Jens Pedersen - 6 år
• Maren Pedersdatter - 10 år
• Karen Pedersdatter - 2 år
F.M. Deres mosters mand: Jens Pedersen i Vellev, da den afdøde ingen slægt
havde efterladt.
Oplysning:
Enken blev ved gården.
Se skifte nr. 579.

621. Christen Olufsen i Hvorslev 25/7-1791 F. 445b
Enke: Kirsten Christensdatter L.V. Hendes bror: Søren Christensen i Amstrup
Barn:
• Maren Christensdatter - 12 år
F.M. Afdødes bror: Husmand Peder Olufsen i Hvorslev.
Oplysninger:
Der omtales afdødes søster: Bodil Olufsdatter,
Afdøde havde en stedsøn: Christen Jensen, der har 3 års løn tilgode.
Enken blev ved gården.

622. Dorthe Pedersdatter i Haurum 11/8-1791 F. 451
Enkemand: Peder Christensen Skrædder Indsidder
Børn:
• Peder Pedersen - 23 år
• Ellen Pedersdatter - 26 år, tjener på Østergaard.
F.M. for Ellen: Peder Jensen i Haurum.

623. Søren Sørensen Gierning i Vidstrup (Hvorslev sogn) 12/8-1791 F. 452b
Enke: Kirsten Christensdatter L.V. Hendes bror: Søren Christensen i Vidstrup.
Børn:
• Maren Sørensdatter - 17 år
• Karen Sørensdatter - 12 år
F.M. Deres søskendebarn: Søren Christensen, sognefoged i Hvorslev.

624. Christen Madsen i Houlbjerg 15/9-1791 F. 453b
Enke: Maren Jensdatter L.V. Hendes svoger: Søren Jensen i Houlbjerg.
Børn:
• Mads Christensen - 15 år
• Jens Christensen - 12 år
• Kirsten Christensdatter - 17 år
F.M. Afdødes bror: Mikkel Madsen i Houlbjerg Skovhus.

625. Maren Danielsdatter i Houlbjerg 15/9-1791 F. 455b
Enkemand: Søren Christensen
Børn:
• Christen Sørensen - 10 år
• Daniel Sørensen - 7 år
• Just Sørensen - 17 uger gammel
• Birthe Sørensdatter - 8 år
• Anne Sørensdatter - 3 år
T.V. Afdødes bror: Christen Danielsen i Houlbjerg.

626. Søren Pedersen i Aidt Indsidder 3/1-1792 F. 457b
Enke: Maren Nielsdatter L.V. Anders Horn i Aidt.
Børn:
• Niels Sørensen - 17 år
• Peder Sørensen - 8 år
• Anne Sørensdatter - 13 år
F.M. Sognefoged Peder Krog i Aidt.

627. Øllegaard Lyhme i Haurum 27/1-1792 F. 458b + 472a
Enke efter Jean Hiort i Haurum.
Børn:
• Erhardt Hiort - 37 år, i Holstebro.
• Christian Hiort - 35 år, Ober-Hof-Rets-Procurator i Christiania, Norge.
• Ove Hiort - 33 år, opholder sig i Norge, men hvor, vides ikke.
• Otte Christian Hiort - 27 år, opholder sig i Norge, men hvor vides ikke.
Oplysninger:
Der omtales enkens svoger: Hr. Høeg i Hammel.
Afkald fra Laurids Nielsen Nyboe i Tværmose, Sunds sogn på hans hustru Christiane Elisabeth Lyhmes arv. Dat. 26/4-1768.
Se skifte nr. 403 + 425.

628. Anne Sørensdatter i Vellev 3/5-1792 F. 462b
Enkemand: Peder Pedersen Brorup
Børn:
• Peder Pedersen - 12 år
• Søren Pedersen - 4 år
• Anne Pedersdatter g.m. Peder Hansen, som har fæstet gården.
• Margrethe Pedersdatter - 15 år, tjener Jens Mikkelsen i Vellev.
• Karen Pedersdatter - 14 år, tjener Mikkel Madsen i Vellev.
• Kirsten Pedersdatter - 10 år, hjemme.
• Maren Pedersdatter - 8 år, hjemme.
T.V. Afdødes søsters mand: Christen Christensen Væsel i Vellev.
Oplysninger:
Der er oprettet en kontrakt mellem enkemanden og Peder Hansen, der også skal sørge for underhold til de umyndige børn.
Se skifte nr. 386.

629. Karen Christensdatter i Sall 22/5-1792 F. 465a
Enkemand: Jens Jensen Aagaard
Børn:
• Christen Jensen - 8 år
• Niels Jensen - 4 år
T.V. Afdødes bror: Kromand Niels Christensen i Sall.
Oplysninger:
Enkemanden havde afstået gården til sin ældste søn af første ægteskab: Peder Jensen Aagaard, og der er oprettet en kontrakt mellem dem.
Se skifte nr. 490 + 998.

630. Niels Christensen Bundgaard i Amstrup 4/6-1792 F. 466b + 485b
Ugift tjenestekarl, der tjente hos Jens Væsel i Hvorslev og døde hos sin søster Kirsten og dennes mand Søren Jensen i Amstrup.
Arvinger:
• Bror: Søren Christensen i Houlbjerg.
• Bror: Hans Christensen Bundgaard - 40 år
• Bror: Rasmus Christensen Bundgaard - 30 år
• Bror: Peder Bundgaard. Har boet i Sall. Død og efterladt:
> Anne Pedersdatter - 12 år
> Kirsten Pedersdatter - 10 år
> Maren Pedersdatter - 7 år. Hun døde inden skiftets slutning.
Deres stedfar: Laurids Nielsen i Sall.
• Helsøster: Kirsten Christensdatter g.m. Søren Jensen i Amstrup.
• Halvsøster: Karen Christensdatter - 17 år, ugift.
• Halvsøster: Anne Christensdatter - 23 år, ugift, boende i Houlbjerg hos broderen Søren.

631. Christen Jørgensen i Houlbjerg Ugift 2/8-1792 F. 467b + 486b
Arvinger:
• Bror: Henrich Jørgensen i Houlbjerg.
• Bror: Frands Jørgensen. Død og efterladt:
> Anne Frandsdatter - 7 år, hos Joen Jensen Harboe i Vellev, som i nogle år har haft hende som et fader- og moderløst barn for betaling af herskabet.
• Søster: Anne Jørgensdatter g.m. husmand Anders Brorup i Vellev.

632. Ellen Pedersdatter i Glæsborg (Skjød sogn) 15/8-1792 F. 468a
Enkemand: Christen Christensen Lindgaard
Barn:
• Christen Christensen - 5 år
T.V. Afdødes bror: Mads Pedersen i Brundt.
Skiftet sluttes 19/9-1792 fol. 476a.

633. Søren Nielsen i Hvorslevgaard 24/8-1792 F. 469b +
476b + 488b + 492b + 496a + 510a + 512b + 521b + 524b + 553a + 559a + 578a
Enke: Marie Kirstine Sørensdatter Karmark L.V. Birkedommer Soet-
mann i Danstrup Bundgaard. Senere: Mads Windeløv, møller i Katvad Mølle.
Børn:
• Niels Sørensen - 20 år
• Søren Sørensen - 10 år
• Bodil Marie Sørensdatter - 16 år
• Anne Marie Sørensdatter - 14 år
• Marie Kirstine Sørensdatter - 3 år
F.M. Afdødes bror: Jens Nielsen i Houlbjerg.
Kurator for Niels Sørensen: Anders Joensen i Koudal, der var g.m. afdødes søster.
Oplysninger:
Afdødes bror: Rasmus Skougaard, forpagter på Pandum, havde penge til gode ved afdøde.
Niels Fogh i Skivholme fordrede, hvad Søren Nielsen havde lovet enkens søsterdatter Anne Pedersdatter Møller for hendes renter af hendes fædrene og mødrene arv. Hun var nu g.m. Mads Jensen.
Stor gæld, og derfor blev skiftet behandlet en del gange. Den 4/4-1795 oplyses, at afdødes bror Rasmus Skougaard købte Hvorslevgård, og enken skulle forlade gården inden 1. maj 1795.
Skiftet blev sluttet 19/6-1795.
Se skifte nr. 91 + 826 + 911.

634. Maren Pedersdatter i Thorsø Indsidder 25/10-1792 F. 481a + 491b
Hun boede hos Søren Frandsen Smed.
Enke efter Laurids Pedersen i Thorsø
Barn:
• Maren Lauridsdatter. Var g.m. Enevold Terkildsen i Thorsø. Begge døde og efterladt:
> Kirsten Enevoldsdatter - 6 år
F.M. Hendes farbror: Peder Terkildsen i Borridsø, som vil sørge for hendes opdragelse.
Se skifte nr. 596.

635. Bodil Jensdatter i Tind Ugift 26/10-1792 F. 482a + 487b
Død hos hendes brors hustru Anne Stephansdatter i Tind.
Arvinger:
• Bror: Jens Jensen i Gerning.
• Bror: Søren Jensen. Var g.m. Anne Stephansdatter. Død og efterladt:
> Karen Sørensdatter - 16 år
> Anne Sørensdatter - 14 år
> Sidsel Sørensdatter - 6 år
• Søster: Mette Jensdatter g.m. Thomas Christensen Bundgaard, husmand i Borridsø.
• Søster: Sidsel Jensdatter g.m. Søren Jensen i Hesselberg. Begge døde og efterladt:
> Jens Sørensen Hesselberg - 26 år, i Hesselbjerg.
> Niels Sørensen Hesselberg - 26 år, i Hesselbjerg.
Oplysninger:
Mette Jensdatter og Thomas Christensen Bundgaard har en datter, Karen Thomasdatter.

636. Bodil Sørensdatter i Vellev 31/10-1792 F. 483a
Enkemand: Jens Hansen Indsidder
Afdødes slegfreddatter:
• Dorthe Christensdatter - 23 år, hjemme.
F.M. Antaget: Sognefogeden Søren Amdisen i Vellev.

637. Laurids Christensen Skrædder i Vellev Husmand 31/10-1792 F. 484a
Enke: Anne Eriksdatter L.V. Sognefoged Søren Amdisen i Vellev.
Afdødes børn:
• Christen Lauridsen - 32 år, landsoldat, tjener i Hvorslev.
• Jørgen Lauridsen - 25 år, rekrut, husmand i Vellev.
• Maren Lauridsdatter g.m. en tømmermand Herman Christian i København.
• Maren Lauridsdatter - 35 år, bortgået for nogle år siden. Ingen af brødrene vidste, hvor hun var.
• Kirsten Lauridsdatter g.m. en arbejdskarl Christen > i København.

638. Birthe Lauridsdatter i Aptrup (Sall sogn) 7/11-1792 F. 484b
Enkemand: Niels Christensen Indsidder
Børn:
• Christen Nielsen - 9 uger gammel
• Maren Nielsdatter - 1½ år
T.V. Afdødes stedfar: Husmand Niels Mouritsen i Futting.
Oplysning:
"Enkemanden var en fattig indsidder, der måtte flytte fra et sted til et andet."
Se skifte nr. 829.

639. Rasmus Lauridsen i Enslev Indsidder 14/11-1792 F. 487a
Hans børn med Kirsten Jensdatter (1. ægteskab)
• Anne Rasmusdatter - 30 år, bortløbet for nogle år siden, vides ikke hvor er.
• Sidsel Rasmusdatter - 28 år
• Bodil Rasmusdatter - 24 år
Hans børn med Bodil Mouritsdatter: (3. ægteskab)
• Rasmus Rasmussen - 13 år
• Laurids Rasmussen - 10 år
• Kirsten Rasmusdatter - 12 år
• Sidsel Rasmusdatter - 7 år
F.M. Deres søskendebarn: Christen Pedersen i Enslev.
Oplysninger:
Afdøde var gift 2. gang med Anne Pedersdatter. Ingen børn i dette ægteskab.
Se skifte nr. 372 + 390 + 529.

640. Afkaldskvittering. 12/11-1792 F. 491a
Christen Hansen i Kvorning Mølle g.m. Anne Schaksdatter fra Bøsbro på Frijsenborg gods har modtaget af Peder Mikkelsen i Bøsbro sin kones tilfaldne arv efter hendes sal. far.
Oplysninger:
Peder Mikkelsen er Anne Skachsdatters stedfar.
Christen Hansen er søn af Hans Andersen i Kvorning.
Se skifte nr. 379 + 546 + 924.

641. Niels Huitfelt Bagge på Frijsendal 28/11-1792 F. 491a
Birkedommer og overinspektør.
Enke: Christine Colding
Oplysning:
Kongelig bevilling af 16/4-1779 for den længstlevende at sidde i uskiftet bo.

642. Karen Rasmusdatter i Borridsø 25/1-1793 F. 493b
Enkemand: Mogens Jensen
Børn:
• Jens Mogensen - 16 år
• Rasmus Mogensen - 15 år
• Søren Mogensen - 11 år
• Jens Mogensen - 6 år
• Karen Mogensdatter - 14 år
T.V. Afdødes søsters mand: Peder Kiær i Borridsø.
Oplysning:
Faderen oplyste, at datteren "bestyrede hans hus skikkelig til hans fornøjelse", og
hun fik derfor forskelligt bohave og linned.
Se skifte nr. 964.

643. Anne Andersdatter i Aptrup 28/1-1793 F. 495b
Enkemand: Hans Nielsen Husmand
Børn:
• Anne Hansdatter - 13 år
• Dorthe Marie Hansdatter - 10 år
T.V. Afdødes bror: Christen Nielsen i Vadsted.

644. Niels Johansen i Houlbjerg Indsidder 8/3-1793 F. 497a
Enke: Karen Christensdatter L.V. Rasmus Hansen Hvid i Houlbjerg.
Børn:
• Mette Nielsdatter - 28 år
• Maren Nielsdatter - 23 år
F.M. Sognefoged Peder Sørensen i Houlbjerg.

645. Kirsten Frandsdatter i Hvorslev 25/3-1793 F. 498a
Enkemand: Jens Jensen
De sad til huse hos hendes stedfar Laurids Christensen i Nøddelund.
Arvinger: Hendes
• mor: Anne Rasmusdatter g.m. Laurids Christensen i Nøddelund.
• Helbror: Thomas Frandsen - 35 år, i Nøddelund.
• Helsøster: Inger Frandsdatter - 21 år
• Halvsøster: Mariane Lauridsdatter - 18 år
Oplysninger:
Afdødes mor: Anne Rasmusdatter er siden Kirsten Frandsdatters død selv afgået ved døden. Enkemanden Jens Jensen anmeldte for skifteretten, at han ville overlade hans arvepart til hans sal. kones arvinger, da hendes forældre bestandig havde haft hende hos dem, og han i deres korte ægteskab ikke havde haft nogen bekostning på hende.
Se skifte nr. 356 + 646 + 647 + 719.

646. Afkaldskvittering. 25/3-1793 F. 498b
Fra arvingerne efter Frands Thomasen i Nøddelund. Hans børn:
• Thomas Frandsen.
• Rasmus Frandsen. Er død som barn, og hans arv deles mellem hans mor og søskende.
• Inger Frandsdatter.
• Kirsten Frandsdatter. g.m. Jens Jensen i Hvorslev.
Se skifte nr. 356 + 647 + 719.

647. Anne Rasmusdatter i Nøddelund 26/3-1793 F. 499a + 518a
Enkemand: Laurids Christensen
Hendes børn af et tidl. ægteskab med Frands Thomasen:
• Thomas Frandsen - 35 år
• Inger Frandsdatter - 21 år
Barn af dette ægteskab:
• Mariane Lauridsdatter - 18 år
Se skifte nr. 356 + 645 + 646 + 647 + 719.

648. Jens Nielsen Nedergaard i Thorsø 11/4-1793 F. 500b
Enke: Maren Jørgensdatter L.V. Thomas eller Jens Rasmussen i Thorsø.
Børn:
• Niels Jensen - 18 år
• Jørgen Jensen - 16 år
F.M. Peder Christensen i Thorsø eller Christen Pedersen (begge dele er skrevet).

649. Sidsel Mikkelsdatter i Aidt 3/5-1793 F. 501b
Enkemand: Søren Sørensen Leth
Børn:
• Søren Sørensen - 16 år
• Mikkel Sørensen - 15 år
• Anders Sørensen - 2 år
• Maren Sørensdatter - 12 år
• Kirsten Sørensdatter - 10 år
T.V. Afdødes bror: Peder Mikkelsen i Aidt.
Se skifte nr. 923.

650. Jens Sørensen i Nøddelund 13/5-1793 F. 503b + 516a
Enke: Maren Jensdatter L.V. Hendes bror: Thomas Jensen i Gerning.
Børn:
• Jens Jensen - 6 år
• Karen Jensdatter - 15 år
F.M. Afdødes nærmeste pårørende: Søren Jensen Kræmmer i Borre.
Oplysning:
Enken ægtede Laurids Mikkelsen, der fæstede gården.
651. Anne Pedersdatter i Vidstrup (Hvorslev sogn) 15/5-1793 F. 505a
Enkemand: Jørgen Christensen Aidt Indsidder
Barn:
• Bodil Marie Jørgensdatter - 4 år.

652. Margrethe Nielsdatter i Hagsholm 6/6-1793 F. 506a
Enkemand: Jens Lauridsen
Afdødes arvinger:
• Mor: Niels Pedersens enke, Margrethe Nielsdatter i Knudstrup.
• Søster: Kirsten Nielsdatter g.m. Jens Rasmussen i Lerbjerg. Død og efterladt:
> Karen Jensdatter / Kirsten Jensdatter g.m. Thomas Nielsen i Essendrup i Laurbjerg sogn på Bistrup gods.
> Else Jensdatter g.m. Thomas Jensen i Lerbjerg på Hagsholm gods.
• Søster: Maren Nielsdatter g.m. Peder Nielsen Mundelstrup i Skjød. Død og efterladt:
> Rasmus Pedersen - 24 år, tjener i Lopdrup
> Niels Pedersen - 21 år, tjener her på stedet.
> Peder Pedersen - 19 år, tjener i Glæsborg.
> Margrethe Pedersdatter g.m. Hans Thomasen i Lyngaa.
> Anne Pedersdatter - 25 år
> Kirsten Pedersdatter - 23 år
• Søster Mette Nielsdatter g.m. Søren Mortensen i Grensten på Bidstrup gods.
• Søster: Anne Nielsdatter g.m. Jens Ilsøe i Terp på Skjern gods.
• Søster: Kirsten Pedersdatter g.m. Mikkel Jensen i Terp.
• Søster: Ellen Nielsdatter g.m. Niels Christensen i Knudstrup på Bidstrup gods.
Oplysninger:
Enkemanden oplyste, at hans fire døtres mødrene arv (efter skiftebrev af 5/8-1775, stod i boet.
Se skifte nr. 388.

653. Afkaldskvittering. 6/6-1793 F. 506a Se ovenstående skifte.

654. Rasmus Rasmussen Vest i Nøddelund 11/6-1793 F. 508b + 510b
Enke: Maren Rasmusdatter L.V. Hendes far: Rasmus Sørensen i Aidt.
Børn:
• Ellen Rasmusdatter - 8 år
• Anne Rasmusdatter - 4 år
F.M. Afdødes nærmeste pårørende: Jens Bøg i Aidt.
Oplysninger:
Enken blev ved gården.

655. Peder Mikkelsen i Hvorslev 1/7-1793 F. 511a + 527a
Enke: Anne Pedersdatter L.V. Sognefoged Søren Poulsen i Hvorslev.
Børn:
• Mikkel Pedersen - 20 år
• Johanne Pedersdatter - 12 år
F.M. Afdødes bror: Søren Mikkelsen i Borre Skovhus.
Skiftet sluttes 21/11-1793 fol. 527a.

656. Sidsel Christensdatter i Tind 18/7-1793 F. 513a
Enkemand: Niels Poulsen Lindgaard
Barn:
• Maren Nielsdatter - 8 år
T.V. Afdødes bror: Rasmus Christensen i Tind.
Se skifte nr. 931.

657. Mette Christensdatter i Thorsø 14/8-1793 F. 516b
Enkemand: Bent Andersen husmand
Hendes børn af et tidl. ægteskab med Niels Mikkelsen:
• Christen Nielsen - 24 år
• Ellen Nielsdatter / Else Nielsdatter - 28 år
Børn af dette ægteskab:
• Niels Bentsen - 14 år
• Anders Bentsen - 12 år
• Frands Bentsen - 5 år
• Anne Bentsdatter - 9 år
F.M. for de to ældste: Deres morbror Jakob Christensen i Skjød.
Se skifte nr. 413.

658. Margrethe Jensdatter i Hvorslev 23/9-1793 F. 518b
Enkemand: Jens Jensen Bach Smed
Børn af hendes tidl. ægteskab med Jens Jensen:
• Maren Jensdatter g.m. sognefoged Søren Christensen Poulsen i Hvorslev.
• Maren Jensdatter g.m. Hans Lauridsen i Danstrup.
• Niels Jensen - 23 år, hjemme.
• Mette Jensdatter - 19 år, hjemme.
F.M. Afdødes bror: Søren Jensen i Borre.
Se skifte nr. 473.

659. Dorthe Jensdatter i Vellev 3/10-1793 F. 520a
Enkemand: Jens Eriksen Hollerup Indsidder
Arvinger: Afdødes
• Bror: Morten Jensen i Houlbjerg.
• Bror: Søren Jensen i Houlbjerg. Senere i skiftet står der, at han bor i Hammel.
• Søster: Anne Jensdatter g.m. Hans Nielsen i Granslev. Død og efterladt:
> Anne Hansdatter - 13 år
> Ellen Hansdatter - 11 år
• Søster: Mette Jensdatter g.m. Simon Sørensen i Granslev. Begge døde og efterladt:
> Maren Simonsdatter - 18 år, tjener i København.

660. Joen Frandsen Munch i Vellev Husmand 4/11-1793 F. 522b
Enke: Elisabeth Jensdatter L.V. Degnen Jens Amdisen i Vellev.
Børn:
• Frands Joensen - 47 år
• Johan Henrich Joensen Munch - 40 år, skoleholder i Løvskal.
• Elisabeth Sophie Joensdatter g.m. handelsmand Niels Holtzvig i København.
• Christiane Joensdatter g.m. degnen Christian Brøns i Mammen
• Anne Joensdatter - 33 år, ugift, tjener hos bogholder Lauridsen i København.
Oplysning:
På Anne Joensdatters vegne mødte hendes sal. fars pårørende og søskendebarn: Joen Jensen Harboe i Vellev.
Se skifte nr. 841.

661. Ellen Jensdatter i Hvorslev 4/11-1793 F. 523b + 530a
Enkemand: Niels Sørensen Hvass Indsidder
Arvinger: Afdødes
• Bror: Simon Jensen i Vidstrup. Død og efterladt:
> Poul Simonsen i Astrup.
> Kirsten Simonsdatter g.m. Hans Hansen i Tostrup.
> Abelone Simonsdatter - 30 år, i Tostrup.
• Bror: Laurids Jensen i Hvorslev. Død og efterladt:
> Christen Lauridsen i Hvorslev.
• Bror: Jens Jensen i Danstrup. Død og efterladt:
> Kirsten Jensdatter - 28 år, i Danstrup.
> Karen Jensdatter - 24 år, i Danstrup.
F.M. For Jens Jensens børn i Danstrup. Deres stedfar: Peder Pedersen i Danstrup.

662. Christen Nielsen Vadsted i Houlbjerg 2/12-1793 F. 527b + 528b
Enke: Dorthe Lauridsdatter L.V. Hendes svoger Niels Christensen i Sall
Børn:
• Mathies Christensen - 32 år
• Laurids Christensen - 17 år
• Anne Lisbeth Christensdatter - 30 år, tjener i Ellerup.
• Anne Marie Christensdatter - 27 år, tjener i Randers.
• Anne Kirstine Christensdatter g.m. Hans Mikkelsen i Houlbjerg.
• Øllegaard Christensdatter - 19 år, hjemme.
F.M. Afdødes bror: Jesper Nielsen i Hammel.
Oplysning:
Enken afstod gården til sønnen Mathies og gik på aftægt hos ham.

663. Peder Hald i Houlbjerg 13/12-1793 F. 529a
Enke: Anne Marie Nielsdatter L.V. Niels Christensen i Houlbjerg
Børn:
• Mariane Pedersdatter - 27 år, tjener i Randers.
• Karen Pedersdatter - 25 år, g.m. Gert Johansen, her på stedet.
• Søren Pedersen - 18 år, tjener i Granslev.
• Mikkel Pedersen - 14 år, hjemme.
• Maren Pedersdatter - 16 år
F.M. Peder Frandsen i Houlbjerg.
Oplysning:
Enken afstod gården til sin svigersøn Gert Johansen og gik på aftægt hos ham.

664. Peder Lauridsen i Nøddelund 15/1-1794 F. 531a
Enke: Karen Jensdatter L.V. Hendes bror: Niels Meyersen fra Høgdahl i Serup
Børn: sogn.
• Laurids Pedersen - 12 år
• Kirsten Pedersdatter - 11 år
• Anne Pedersdatter - 5 år.
F.M. Da den afdøde ikke havde slægtninge blev valgt: Mikkel Christensen
Bundgaard af Nøddelund.
Oplysning:
Enken havde tidl. været g.m. Jens Joensen.
Se skifte nr. 414.

665. Niels Nielsen i Lerbjerg Selvejer 13/2-1794 F. 532b + 537b
Enke: Vilhelmine Augusta Knudsdatter L.V. Hendes søstersøn: Jørgen
Barn: Mikkelsen i Kongstrup.
• Giertrud Marie Nielsdatter - 22 år
F.M. Afdødes søskendebarn: Jørgen Rasmussen Møller fra Norring mølle.
Oplysning:
Enkens sønner: Christen Pedersen Møller på Frisenborg og Knud Pedersen krævede deres indestående arv efter deres sal. far, Peder Møller, samt deres andel af arv efter deres sal. bror: Jens Pedersen.
Se skifte nr. 195 + 227 + 350.

666. Jens Eriksen i Mondrup Betler 19/2-1794 F. 534a
Enke: Maren Christensdatter L.V. Poul Pedersen i Mondrup
Børn:
• Erik Jensen - 3 år
• Mette Jensdatter - 11 år
F.M. Sognefoged Peder Krog i Aidt.

667. Niels Andersen i Tostrup og hustru Kirsten Jensdatter fra Borridsø
Børn: 17/3-1794 F. 534b
• Jens Nielsen i Tostrup.
• Knud Nielsen - 28 år
• Inger Nielsdatter g.m. Søren Mikkelsen i Vejerslev.
• Karen Nielsdatter g.m. Jens Christian Jensen i Hjulhuset.
• Else Nielsdatter g.m. Søren Josephsen i Gerning.
Oplysninger:
Kirsten Jensdatters arvinger mødte og påstod, at de var berettigede til at arve halvdelen i boet. Den salig kone var en aftægtskone hos Peder Kiær i Borridsø.
Kirsten Jensdatters arvinger:
• Søster: Mette Jensdatter g.m. Jørgen Rasmussen Loumand, konsumtions-betjent i Århus.
• Søster: Johanne Jensdatter g.m. Niels Pedersen i Skjød. Død og efterladt:
> Peder Nielsen - 33 år, som ikke vides hvor er.
> Mette Nielsdatter - 30 år, tjener i Århus.
• Søster: Maren Jensdatter. Enke efter Rasmus Lauridsen Bonde i Vitten.
Hendes søn: Laurids Rasmussen Bonde fra Vitten mødte på hendes vegne.
• Søster: Johanne Jensdatter g.m. Rasmus Christensen Brun i Lyngaa.
Se skifte nr. 452 + 558.

668. Søren Jensen i Borridsø Indsidder 25/3-1794 F. 535b
Enke: Anne Mikkelsdatter L.V. Rasmus Christensen i Tind
Børn:
• Maren Sørensdatter - 26 år
• Kirsten Sørensdatter - 24 år
F.M. Afdødes søstersøn: Jens Jensen Aldrup i Hvorslev.

669. Laurids Jensen Broch i Vidstrup Indsidder 26/3-1794 F. 536a
Enke: Maren Sørensdatter L.V. Christen Sørensen i Vidstrup.
Børn:
• Jens Lauridsen - 20 år
• Søren Lauridsen - 17 år
F.M. Deres nærmeste beslægtede: Henrich Jensen i Hvorslev.

670. Maren Lauridsdatter i Vidstrup 26/3-1794 F. 537a
Enkemand: Søren Sørensen Josephsen Indsidder
Børn:
• Søren Sørensen - 22 år
• Maren Sørensdatter - 20 år
• Anders Sørensen - 14 år
• Anne Marie Sørensdatter - 10 år
• Mette Sørensdatter - 4 år
• Kirsten Sørensdatter - 3 år.

671. Dorthe Olufsdatter i Borridsø 15/4-1794 F. 539a
Enkemand: Christen Lauridsen Indsidder
Børn:
• Mikkel Christensen - 16 år
• Maren Christensdatter - 23 år
• Kirsten Christensdatter - 20 år
• Anne Christensdatter - 18 år
T.V. Afdødes bror: Peder Olufsen i Hvorslev.

672. Niels Lauridsen i Astrup 30/4-1794 F. 539b
Skifteforvalteren mødte i Mondrup i Aidt sogn for at holde skifteforretning efter afdøde, der var død for nogle år siden.
Børn:
• Laurids Nielsen i Sall.
• Mikkel Nielsen i Mondrup.
• Maren Nielsdatter - 36 år, tjener på Frijsenborg.
• Anne Nielsdatter g.m. Jens Skriver, skovfoged ved Frijsenborg.
• Kirsten Nielsdatter - 25 år, tjener i Glæsborg i Skjød sogn.
• Karen Nielsdatter - 19 år, hos Søren Lycke i Laurbjerg.
F.M. For Karen Nielsdatter: Hendes besvogrede Søren Lycke i Laurbjerg.
Oplysninger:
Søren Rasmussens kone, Ellen Lauridsdatter fra Astrup, der var Niels Lauridsens søster, anmeldte, hvad der var leveret hende af den afdøde til den mindste datter Karen Nielsdatters opdragelse og siden er modtaget af Mikkel Nielsen i Mondrup, da han skulle opdrage hende til hendes konfirmation. Karen Nielsdatter var dog ikke fornøjet med at være der og var derfor kommet til hendes søskendebarn Søren Lycke.

673. Anne Mikkelsdatter i Hvorslev 4/6-1794 F. 540a
Enkemand: Jens Madsen
Hendes børn af et tidl. ægteskab med Anders Lauridsen:
• Laurids Andersen - 26 år
• Karen Andersdatter - 28 år.
Hendes børn af et tidl. ægteskab med Kjeld Rasmussen:
• Mikkel Kjeldsen - 18 år
• Rasmus Kjeldsen - 16 år
Barn af dette ægteskab:
• Kirstine Jensdatter - 13 år
F.M. for Mikkel og Rasmus: Afdødes bror: Rasmus Mikkelsen i Hvorslev.
T.V. for Kirstine Jensdatter: Niels Joensen i Hvorslev.
Se skifte nr. 336 + 446.

674. Else Nielsdatter i Houlbjerg 14/7-1794 F. 542b
Enkemand: Christen Andersen
Arvinger: Afdødes
• Helbror: Anders Nielsen i Aidt.
• Halvsøster: Abelone Nielsdatter - 28 år, tjener i Lyngaa.
• Helbror: Rasmus Nielsen - 60 år, vides ikke hvor er.

675. Jens Pedersen i Hvorslev 5/9-1794 F. 543b
Enke: Mette Jensdatter L.V. Christen Lauridsen i Hvorslev
Hans børn af et tidl. ægteskab:
• Kirsten Jensdatter g.m. Peder Lauridsen i Enslev.
• Birgitte Jensdatter - 30 år, ugift, opholder sig i Amstrup.
F.M. for Birgitte: Hendes pårørende: Jens Madsen i Vellev.
Se skifte nr. 771.

676. Engel Rasmusdatter i Sølvsten (Skjød sogn) 6/9-1794 F. 544b
Enkemand: Niels Madsen
Børn:
• Mads Nielsen - 4 år
• Rasmus Nielsen - 2 år
• Bodil Katrine Nielsdatter - 16 uger
T.V. Afdødes bror: Peder Rasmussen Munch i Sølvsten.
Oplysning:
Skifteforretningen blev udsat, og ved næste møde oplyste enkemanden, at datteren Bodil Katrine Nielsdatter var død.

677. Christen Pedersen i Vellev 3/10-1794 F. 546b
Enke: Else Mouritsdatter L.V. Jens Madsen i Vellev.
Børn:
• Sidsel Christensdatter - 11 år
• Anne Christensdatter - 1 år
F.M. Afdødes far: Peder Sørensen Smed i Nøddelund.

678. Jens Jensen Kiersgaard i Sall Indsidder 6/10-1794 F. 547b
Børn:
• Jens Jensen - 25 år
• Bodil Jensdatter - 22 år
• Kirsten Jensdatter - 20 år
F.M. for døtrene: Kromand Niels Christensen i Sall.
Se skifte nr. 984.

679. Christen Jensen Kudsk i Sall Indsidder 6/10-1794 F. 548a
Enke: Mette Pedersdatter Hald L.V. Erik Terkilsen i Sall
Børn:
• Thomas Christensen - 16 år
• Karen Christensdatter - 14 år
• Anne Marie Christensdatter - 12 år
• Kirstine Christensdatter - 8 år
F.M. Sognefoged Hieronimus Pedersen i Sall.

680. Laurids Sørensen i Vellev tjenestekarl 15/10-1794 F. 548b
Arvinger:
• Bror: Jens Sørensen, husmand i Vellev.
• Søster: Marie Katrine Sørensdatter - 30 år, opholder sig i Vellev.
F.M. for søsteren: Frands Joensen i Vellev.

681. Christen Andersen i Sall Indsidder 20/10-1794 F. 549a
Enke: Anne Christensdatter L.V. Niels Pedersen i Gjern på Tvilum gods.
Børn af hans tidl. ægteskab med Margrethe Olufsdatter
• Oluf Christensen - 32 år
• Sidsel Christensdatter - 33 år, tjener i Augstrup
• Maren Christensdatter g.m. væver Jens Nielsen i Sjelle.

682. Maren Jensdatter i Aldrup 26/1-1795 F. 550a
Enkemand: Søren Christensen
Børn:
• Christen Sørensen - 4 år
• Maren Sørensdatter - 13 år
• Karen Sørensdatter - 8 år
• Maren Sørensdatter - 6 år
• Mariane Sørensdatter - ½ år
• Margrethe Sørensdatter - 12 år
• Kirsten Sørensdatter - 10 år
T.V. Afdødes beslægtede: Søren Jensen i Borre.
Oplysning: Enkemanden, der var forpagter af gården, var kommet dertil for nylig.

683. Christen Sørensen Stougaard i Houlbjerg 6/2-1795 F. 552a + 571a
Enke: Dorthe Danielsdatter L.V. Hendes bror: Christen Danielsen i Houlbjerg
Barn:
• Maren Christensdatter - 2 år
• Anne Christine Christensdatter, født efter faderens død.
F.M. Afdødes bror: Jens Sørensen Stougaard i Houlbjerg.
Oplysninger:
Enken blev ved gården.

684. Jens Pedersen på Frijsendal Røgter - Ugift 20/2-1795 F. 554b + 569b
Død hos Jens Christensens enke Maren Nielsdatter i Haurum.
Oplysning:
Afdøde var slegfredsøn af Anne Pedersdatter, som havde tjent i Haurum Skovhus for over 40 år siden og der blevet besvangret af en karl ved navn Peder Jensen i Hammel. Ingen arvinger kendt.

685. Anne Elisabeth Mortensdatter i Sall 24/2-1795 F. 555a
Enkemand: Niels Jensen Hiort Indsidder
Oplysning:
Ægteparret var kommet til sognet som betlere, og enkemanden oplyste, at afdøde ikke havde efterladt sig levende arvinger.

686. Jørgen Mikkelsen Lund i Sall Indsidder 24/2-1795 F. 555b
Enke: Maren Christensdatter Bøg L.V. Niels Jensen Hiort i Sall
Barn:
• Mikkel Jørgensen - 15 år
F.M. Søren Nielsen Kræmer i Sall.

687. Jens Christensen Krog i Sall Indsidder 24/2-1795 F. 556a
Enke: Kirsten Sørensdatter L.V. Søren Nielsen Kræmer i Sall
Børn:
• Christen Jensen - 12 år
• Inger Marie Jensdatter - 6 år
• Anne Jensdatter - 4 år
F.M. Afdødes bror: Peder Christensen Krog i Aidt.

688. Kjeld Jørgensen i Nøddelund 1/4-1795 F. 556b
Enke: Karen Jensdatter L.V. Hendes far: Sognefoged Jens Axelsen i Gullev.
Børn:
• Jens Kjeldsen - 3 år
• Mette Marie Kjeldsdatter - 6 år
F.M. Nærmeste pårørende Rasmus Christensen i Tind (Gerning sogn).
Oplysninger:
Der omtales afdødes søster: Sidsel Jørgensdatter i Tind.
Enken blev ved gården.

689. Hans Lauridsen i Danstrup 11/5-1795 F. 561b + 567a
Enke: Maren Jensdatter L.V. Søren Christensen i Aldrup
Børn:
• Laurids Hansen - 2½ år
• Gyde Hansdatter - 1 år
F.M. Afdødes brødre: Søren Lauridsen i Danstrup og smed Henrich Lauridsen i Thorsø.
Oplysninger:
Enken oplyste, at hendes svigermor Gyde Hansdatter havde aftægt på gården.
Enken blev ved gården.
Se skifte nr. 473 + 658 + 814.

690. Jens Sørensen i Borridsø husmand 11/5-1795 F. 563a
Enke: Dorthe Sørensdatter L.V. Hends bror: Hans Sørensen i Borridsø.
Børn:
• Karen Jensdatter - 10 år
• Søren Jensen - 1 år
F.M. Peder Kiær i Borridsø.
Skiftet sluttes 29/6-1795 fol. 567b.

691. Laurids Christensen i Borre Skovhus 13/5-1795 F. 563b + 581b
Enke: Dorthe Christensdatter L.V. Hendes bror: Iver Christensen i Vejerslev.
Barn:
• Kirsten Lauridsdatter g.m. fæsteren her i skovhuset: Søren Mikkelsen. Død og efterladt:
> Anne Katrine Sørensdatter - 9 år
> Else Kirstine Sørensdatter - 6 år
Se skifte nr. 615 + 755.

692. Anne Olufsdatter i Houlbjerg 1/7-1795 F. 568a
Enkemand: Peder Frandsen
Barn:
• Anne Marie Pedersdatter - 3 år
T.V. Afdødes far: Oluf Rasmussen i Bøstrup.
Se skifte nr. 760 + 940.

693. Laurids Thomasen og hustru Maren Jakobsdatter i Bøstrup mølle 19/7-1795 F. 570a
Sad til aftægt hos møller Simon Simonsen i Bøstrup mølle.
Arvinger efter Laurids Thomasen:
• Halvbror: Peder Møller i Skjoldelev. Død og efterladt:
> Thomas Pedersen - 31 år, tjener i Terp i Lisbjerg sogn.
> Anne Pedersdatter g.m. Peder Jensen i Skjoldelev. Død og efterladt:
» Jens Pedersen - 8 år
» Karen Pedersdatter - 11 år
• Søster: Karen Thomasdatter g.m. kromand Laurids Sørensen i Haurum. Død og efterladt:
> Anne Catrine Lauridsdatter g.m. Johan Jessen i Haurum.
• Søster: Karen Thomasdatter. Død og efterladt:
Børn af hendes 1. ægteskab med Rasmus Møller i Vadsted:
> Rasmus Rasmussen i Randers.
> Anders Rasmussen på Aunsbjerg.
> Thomas Rasmussen i København.
> Maren Rasmusdatter - 48 år, tjener på Skaungaard.
Børn af hendes 2. ægteskab med Søren Nielsen i Vadsted:
> Niels Sørensen - 44 år, i Tind.
> Karen Sørensdatter g.m. murermestersvend Johan David Th> i København.
• Søster: Anne Thomasdatter g.m. Thomas Nielsen i Salpeterhuset. Død og efterladt:
> Maren Thomasdatter. Enke efter Christen Jensen i Salpeterhuset.
Arving efter Maren Jakobsdatter: Hendes barn af et tidl. ægteskab med Jens Pedersen Møller i Bøstrup mølle:
• Datter: Kirsten Jensdatter g.m. Simon Simonsen Møller i Bøstrup mølle. Død og efterladt:
> Jens Simonsen - 26 år, rekrut ved det slesviske rytterreg.
Oplysninger:
Maren Jakobsdatter var den sidst afdøde.
Skiftet sluttet 31/10-1796 (fol. 603a) hvor der var mange oplysninger.

694. Bodil Rasmusdatter i Borridsø 4/11-1795 F. 572a
Enkemand: Peder Jensen Kiær
Hendes børn af et tidl. ægteskab med Søren Nielsen Hiuler:
• Søren Sørensen - 16 år
• Jørgen Sørensen - 12 år
Barn af dette ægteskab:
• Rasmus Pedersen - 6 år
F.M. for Søren: Hans fars søskendebarn: Niels Thøgersen i Gerning.
for Jørgen: Afdødes bror: Laurids Rasmussen Bonde i Vitten.
Se skifte nr. 504.

695. Peder Lauridsen i Borridsø 4/11-1795 F. 573a
Enke: Karen Nielsdatter L.V. Hendes bror: Peder Nielsen Roersen i Haurum.
Børn:
• Jens Pedersen - 26 år
• Anne Pedersdatter g.m. Niels Knudsen i Tind. Død og efterladt:
> Karen Nielsdatter - 11 år
• Katrine Pedersdatter - 30 år
Oplysninger:
Enken har afstået gården til sønnen Jens Pedersen mod ophold til hende selv og datteren Katrine.
Se skifte nr. 499.

696. Anne Nielsdatter i Haurum 6/11-1795 F. 574b
Enkemand: Anders Christensen Hald
Ingen livsarvinger.

697. Mette Frandsdatter i Sall 21/11-1795 F. 576a + 581a
Enkemand: Søren Sørensen Horn
Børn:
• Søren Sørensen - 10 år
• Frands Sørensen - 17 uger
• Anne Sørensdatter - 12 år
• Mette Sørensdatter - 9 år
• Maren Sørensdatter - 5 år
• Kirsten Sørensdatter - 3 år.

698. Anne Nielsdatter i Haurum 4/12-1795 F. 577a
Enkemand: Anders Christensen Hald
Arvinger: Hendes
• Bror: Morten Nielsen i Vrangstrup. Død og efterladt:
> Kirsten Mortensdatter g.m. Laurids Jensen Snedker i Lerbjerg.
• Bror: Rasmus Nielsen i Gejlund. Død og efterladt:
> Christen Rasmussen Fogh - 28 år, tjener i Haurum.
> Niels Rasmussen - 14 år, hos sin farbror: Jørgen Nielsen i Voldby.
• Bror: Jørgen Nielsen Fogh i Voldby på Frijsenborg gods.
• Søster: Maren Nielsdatter g.m. Jens Winther i Voldby. Død og efterladt:
> Niels Jensen Winther - 36 år, i Voldby.
• Halvsøster: Maren Nielsdatter g.m. Peder Andersen i Granslev. Død og efterladt:
> Kirsten Pedersdatter g.m. Niels Nielsen i Granslev.
> Anders Pedersen i Granslev.
> Niels Pedersen i Granslev.
> Anne Pedersdatter g.m. Rasmus Sørensen Bach i Væth på Bidstrup gods.
> Maren Pedersdatter g.m. Jens Simonsen i Væth på Frisenvold gods. Død og efterladt:
» Simon Jensen - 25 år, tjener hos skovridderen ved Frisenvold.
» Peder Jensen - 18 år, tjener i Væth.
» Morten Jensen - 14 år, tjener i Laurbjerg på Bidstrup gods.
» Jens Jensen - 6 år, tjener i Væth.
» Maren Jensdatter - 23 år.
» Kirsten Jensdatter - 21 år g.m. skoleholderen Jens Jørgensen i Granslev.
» Anne Jensdatter - 12 år, her i stervboet.
• Halvsøster: Anne Nielsdatter. Enke efter Oluf Sørensen i Granslev.

699. Anders Lauridsen i Magaard i Vinge 15/1-1796 F. 582b + 590b
Enke: Anne Christensdatter L.V. Laurids Jensen i Vinge
Arvinger: Afdødes
• Bror: Jens Lauridsen i Krogh på Viskum gods. Død og efterladt:
> Jens Jensen - 32 år, tjener her på stedet.
> Christen Jensen - 22 år, her på stedet.
> Anders Jensen - 8 år, i Krogh
> Maren Jensdatter - 10 år, i Krogh
Kurator for Christen Jensen: Hans morbror: Anders Christensen fra Torup.
F.M. for de umyndige arvinger: Deres morbror: Christen Andersen i Lee.
Oplysninger:
Enken bliver ved gården; men ønsker at afstå gården til Christen Jensen, når han kan få den i fæste.

700. Søren Mortensen i Haurum 20/1-1796 F. 583b + 590a
Enke: Mette Christensdatter L.V. Christen Nielsen i Haurum
Børn:
• Niels Sørensen - 16 år
• Christen Sørensen - 11 år
F.M. Jens Sørensen Fogh i Haurum.
Oplysning.
Enken bliver ved gården.

701. Kirsten Pedersdatter i Aidt 26/1-1796 F. 585a
Enkemand: Peder Christensen Krogh Sognefoged
Børn:
• Peder Pedersen - 8 uger
• Marie Kirstine Pedersdatter - 5 år
• Maren Pedersdatter - 3 år
T.V. Afdødes søsters mand: Selvejer Morten Nielsen i Snåstrup i Framlev sogn.
Oplysning:
Enkemanden fremviste skiftebrev efter hans forrige hustru af 5/5-179o.
Se skifte nr. 506 + 601 + 755 + 943.

702. Terkild Sørensen og hustru Mette Enevoldsdatter i Thorsø
Børn: 26/1-1796 F. 585b
• Peder Terkildsen, gårdmand i Borridsø
• Enevold Terkildsen. Død og efterladt:
> Kirsten Enevoldsdatter - 10 år
• Jens Terkildsen - 29 år, som havde forældrenes gård i fæste.
• Anne Terkildsdatter g.m. Thomas Pedersen i Mondrup. Død og efterladt:
> Peder Thomasen - 15 år
> Oluf Thomasen - 12 år
• Mariane Terkildsdatter g.m. Niels Andersen i Mondrup.
• Sidsel Terkildsdatter g.m. Poul Pedersen i Mondrup.
• Inger Terkildsdatter - 31 år.
F.M. for salig Thomas Pederens børn i Mondrup: Deres fasters mand: Selvejer
Morten Nielsen i Snåstrup.
for Inger Terkildsdatter: Hendes morbror: Anders Enevoldsen i Torsø.
Oplysning: Der omtales en død søn: Søren Terkildsen.
Se skifte nr. 598.

703. Søren Christensen Lindgaard og hans forhen afg. hustru Sophie Marie
Pedersdatter i Hagsholm 17/2-1796 F. 586a
Børn:
• Christen Sørensen - 26 år
• Peder Sørensen - 19 år
• Maren Sørensdatter g.m. Laurids Jensen, brændevinskarl i Randers.
• Margrethe Sørensdatter - 28 år
Kurator for Peder Sørensen: Mads Sørensen i Knudstrup.
F.M. for Margrethe Sørensdatter: Hendes søskendebarn: Niels Jørgensen i Granslev.
Oplysning:
Sønnen Christen Sørensen fæster gården og forsørger hans bror Peder og søster
Margrethe.

704. Mogens Christensen Rytter i Vellev 18/2-1796 F. 588a
Børn:
• Christen Mogensen - 48 år
• Kirsten Mogensdatter g.m. Jens Sørensen Hollerup i Vellev.
• Anne Mogensdatter - 24 år
• Maren Mogensdatter - 19 år
F.M. Deres morbror: Jens Christensen Graugaard i Hagsholm.
Oplysninger:
Christen Sørensen har fæstet gården og forsørger sine søstre Anne og Maren.
Se skifte nr. 307 + 424. + 802.

705. Maren Olufsdatter i Vellev 18/2-1796 F. 589a
Enkemand: Jørgen Lauridsen Husmand
Børn:
• Laurids Jørgensen - 22 uger
• Anne Jørgensdatter - 3 år
• Birthe Jørgensdatter - 4 år
T.V. Afdødes morbror: Husmand Jens Jensen i Vellev.

706. Kirsten Jørgensdatter i Vellev 18/3-1796 F. 591b
Enkemand: Søren Andersen Hvid
Barn:
• Kirstine Sophie Sørensdatter - ½ år.
T.V. Afdødes far: Jørgen Pedersen i Hagsholm.
Oplysning:
Ved skiftets slutning F. 593b oplyses, at barnet er død den 26/6-1796.

707. Peder Christensen Lindgaard i Brundt (Skjød sogn) 29/3-1796 F. 592b + 593b
Enke: Agnethe Thomasdatter L.V. Hendes bror: Jens Thomasen i Lyngaa.
Barn:
• Maren Pedersdatter - 6 år.
F.M. Afdødes bror: Niels Christensen i Lindgaard.
Oplysning:
Enken blev ved gården.

708. Anne Jensdatter i Nøddelund 6/6-1796 F. 594b
Enke efter Jens Hesselberg.
Børn:
• Laurids Jensen - 27 år, i Nøddelund.
• Christen Jensen - 21 år, i Nøddelund.
• Christine Jensdatter - 23 år, i Nøddelund.
• Dorthea Jensdatter - 12 år, i Nøddelund.
F.M. Deres farbror: Niels Hesselberg i Nøddelund.
Se skifte nr. 575.

709. Rasmus Christensen i Nøddelund 6/6-1796 F. 595a
Enke: Maren Sørensdatter L.V. Thomas Jensen i Nøddelund.
Børn:
• Christen Rasmussen - 20 år, hjemme.
• Thomas Rasmussen - 12 år, hjemme.
• Søren Rasmussen - 4 år, hjemme.
F.M. Afdødes bror: Mikkel Christensen i Nøddelund.
Oplysninger:
Senere blev enkens L.V. Peder Terkildsen i Borridsø.
Enken blev ved gården.

710. Thomas Jensen i Nøddelund 5/8-1796 F. 597a + 605b
Enke: Dorthea Katrine Christensdatter L.V. Peder Mikkelsen i Nøddelund.
Børn:
• Christen Thomasen - 7 år
• Jens Thomasen - 3 år
• Karen Thomasdatter - 9 år
F.M. Afdødes bror: Christen Jensen i Lyngby på Søbygaards gods.
Oplysninger:
Enken har gæld til Peder Krog i Udbyneder.
Enkens fæstemand Peder Pedersen fæstede gården.

711. Mariane Nielsdatter i Sall 22/8-1796 F. 598b
Enkemand: Jørgen Christensen Hiulmand Gårdmand
Hendes barn født uden for ægteskab:
• Knud Nielsen - 28 år
Barn af dette ægteskab:
• Christen Jørgensen - 18 år.

712. Søren Christensen Truust og hustru Maren Rasmusdatter i Vejerslev
24/8-1796 F. 600a
Sad til huse hos sønnen, husmand Rasmus Sørensen Truust.
Børn:
• Christen Sørensen Truust - 48 år
• Rasmus Sørensen Truust - 46 år, i Vejerslev.
• Jens Sørensen Truust - 43 år
• Maren Sørensdatter - 40 år
F.M. for Maren: Hendes søskendebarn: Peder Jensen Truust i Vejerslev.

713. Sidsel Christensdatter i Aptrup 7/9-1796 F. 600b
Enkemand: Jens Pedersen Smed
Børn:
• Peder Jensen - 38 år, smed i Sminge.
• Christen Jensen - 34 år, smed i Haar.
• Ellen Jensdatter. Enke efter Peder Pedersen i Framlev, hvor hun opholder sig.
• Anne Marie Jensdatter g.m. Jakob Andersen, til huse i Sorring.
• Ellen Jensdatter - 26 år, ugift, hjemme hos faderen.
Se skifte nr. 785.

714. Mette Lauridsdatter i Borridsø 24/9-1796 F. 601a
Enkemand: Christen Lauridsen Indsidder
Arvinger: Hendes
• Bror: Jørgen Lauridsen, husmand i Løvskal.
• Bror: Peder Lauridsen, tjener som avlskarl på en gård ved Viborg.
Oplysninger:
Begge brødre er myndige. Har givet afkald den 20/9-1796.
Enkemanden ønskede at indgå nyt ægteskab.

715. Joen Jensen Harboe i Vellev 20/10-1796 F. 601b
Enke: Maren Hansdatter L.V. Morten Rasmussen i Astrup.
Arving: Afdødes
• Søster: Mette Jensdatter, enke efter en husmand i Lisbjerg, hvor hun nu som aftægtskone sidder ved huset.
Se skifte nr. 975.

716. Peder Nielsen i Sall 28/10-1796 F. 601b + 604b
Enke: Else Jensdatter L.V. Jørgen Christensen Hiulmand i Sall
Børn:
• Jens Pedersen - 16 år
• Christen Pedersen - 13 år
F.M. Afdødes bror: Christen Nielsen i Aptrup.
Oplysning:
Enken blev ved gården.
Se skifte nr. 878.

717. Maren Nielsdatter i Sall 2/11-1796 F. 604a
Indsidder. Enke efter Hans Meldgaard.
Børn:
• Niels Hansen - 26 år
• Anne Hansdatter - 24 år
• Kirsten Hansdatter - 22 år
• Karen Hansdatter - 19 år
F.M. for de 3 døtre: Sognefoged Hieronimus Pedersen i Sall.

718. Maren Mogensdatter i Hvorslev 10/11-1796 F. 604a
Enkemand: Thomas Rasmussen Indsidder
Børn:
• Maren Thomasdatter - 7 år
• Anne Kirstine Thomasdatter - 2 år
Se skifte nr. 960.

719. Inger Frandsdatter i Nøddelund 9/12-1796 F. 606a
Døde hos sin stedfar: Laurids Christensen.
Arvinger: Hendes
• Halvbror: Thomas Frandsen - 38 år
• Halvsøster: Mariane Lauridsdatter - 21 år
F.M. for Mariane Lauridsdatter: Hendes far: Laurids Christensen.
Oplysninger:
Afdøde havde arveparter indestående hos Laurids Christensen i Nøddelund.
Se skifte nr. 356 + 646 + 647.

720. Anne Pedersdatter i Vejerslev 13/12-1796 F. 606b
Enke efter Jeppe Pedersen. Døde hos datteren.
Barn:
• Anne Jeppesdatter g.m. Jens Christensen i Vejerslev.
Se skifte nr. 449 + 905.

721. Peder Christensen Glargaard i Aidt Husmand 15/12-1796 F. 606b
Enke: Mette Christensdatter L.V. Jørgen Sørensen Horn
Barn:
• Maren Pedersdatter - 22 år, hjemme.
F.M. Afdødes bror: Frands Christensen i Haurum.
Oplysning:
Enken blev ved gården.

722. Benedikte Margrethe Anchersen i Haurum 17/1-1797 F. 607b +
612b + 619a + 623a + 624b + 630a.
Døde hos provstinde Tønder i Haurum, hvor hun logerede.
Enke efter forvalter Markus Lauridsen.
Arvinger. Hendes
• Bror: Anders Anchersen, i København.
• Bror: Jens Anchersen Lange i Aarhus. Død og efterladt:
> Just Anchersen Lange, i Drebach i Norge.
> Anne Margrethe Lange g.m. tømmermester Hollander i København.
> Charlotte Amalie Lange, hos moderen i Aarhus. Ved skiftets slutning var hun
i Randers hospital.
• Søster: Birgitte Anchersen. Enke efter Daniel Jakobsen i Sorring, opholder sig hos sin svigersøn, Philip Würtz, post ved Frijsenborg.
• Søster: Anne Anchersen g.m. degnen Amdi Bang i Ørum i Rougsø herred. Begge døde og efterladt:
> Jørgen Bang - 36 år, i Danzig, hos den danske konsul.
> Johanne Marie Bang - 29 år, tjener i Randers.
> Sidsel Katrine Bang - 20 år, tjener i Hollandsbjerg i Ørsted sogn, Rougsø herred.
F.M. Jens Amdisen, degn i Vellev. Ved skiftets slutning er det deres pårørende: Henrich Amdisen i Hvorslev.
Oplysninger:
Jens Anchersen, degn i Vellev, var deres nærmeste pårørende.
Philip Würtz var g.m. Kirstine Danielsdatter.
Afdøde havde tidl. opholdt sig på Sæbygaard.
Afdøde havde tidl. været gift med Markus Lauridsen, der havde 2 sønner af et tidl. ægteskab.
• Studiosus Gustav Lauridsen i Skjoldelev
• Peder Lauridsen, fuldmægtig ved Knuthenborgs skrivestue på Lolland.
Afdødes tidl. mand: Markus Lauridsen døde i Kattrup præstegård den 13/3-1797.
Se afkaldskvittering nr. 741 + 873.

723. Niels Sørensen Nørgaard i Haurum 30/1-1797 F. 608b
Enke: Maren Jørgensdatter L.V. Hendes bror: Hans Henrich Jørgensen i
Haurum
Børn:
• Ellen Nielsdatter - 7 år
• Karen Nielsdatter - 5 år
F.M. Afdødes bror: Christen Sørensen i Haurum.
Oplysning:
Enken blev ved gården.

724. Jens Nielsen i Houlbjerg 1/2-1797 F. 610a + 615b
Enke: Maren Pedersdatter L.V. Peder Lindgaard i Houlbjerg. Senere hen-
Børn: des bror: Rasmus Pedersen i Granslev.
• Peder Jensen - 8 år
• Ellen Jensdatter - 16 år
• Anne Jensdatter - 10 år
• Bodil Jensdatter - 5 år
F.M. Afdødes bror: forpagter Skougaard på Pandum, på hans vegne, deres fasters mand: Anders Joensen i Koudal.
Oplysninger:
Enkens søster: Anne Pedersdatter tjente på stedet.
Enken blev ved gården.
Se skifte nr. 733.

725. Thomas Christensen i Houlbjerg Husmand 1/2-1797 F. 611a
Enke: Maren Jensdatter L.V. Søren Jensen i Houlbjerg
Børn:
• Christen Thomasen - 36 år, hjemme.
• Jens Thomasen - 30 år, tjener i Randers.
• Kirsten Thomasdatter g.m. husmand Johannes Frandsen i Søften.
Oplysning:
Christen Thomasen overtager huset, og moderen går på aftægt hos ham.

726. Peder Pedersen i Hvorslev Hyrde 3/2-1797 F. 611b
Indsidder.
Børn:
• Peder Pedersen. død og efterladt:
> Peder Pedersen - 8 år
> Maren Pedersdatter - 12 år
• Søren Pedersen, husmand i Hvorslev
• Oluf Pedersen
• Niels Pedersen
• Jens Pedersen
• Hans Pedersen i Hvorslev
• Anne Pedersdatter - ugift
Oplysninger:
Sønnerne er myndige.
Registreringen af boet var foretaget den 4/10-1796.

727. Peder Sørensen i Hvorslev 3/2-1797 F. 612b
Aftægtsmand.
Børn:
• Søren Pedersen, gårdmand i Hvorslev.
• Christen Pedersen, husmand i Gerning.
• Laurids Pedersen - 36 år, tjener i Hvorslev
• Kirsten Pedersdatter. Enke efter husmand Niels Kirkegaard i Gerning.
• Karen Pedersdatter g.m. Peder Hansen Hvid i Vellev.
• Anne Marie Pedersdatter g.m. Søren Christensen Væsel i Vellev.
Oplysning: Sønnen Søren Pedersen foreviste afkald af 14/1-1797.

728. Maren Jensdatter i Vellev 7/2-1797 F. 615a
Enkemand: Jens Rytter Indsidder
Arvinger: Hendes
• Bror: Peder Jensen Kroer. Død og efterladt:
> Hans Pedersen - 11 år, tjener i Volstrup smedie.
> Bodil Pedersdatter - 7 år, her i Vellev.
F.M. Husmand Jens Eriksen i Vellev.
• Søster: Inger Jensdatter. Enke efter indsidder Jens Krog i Vellev.
F.M. Jens Mikkelsen i Vellev.

729. Niels Mikkelsen i Helstrup (Skjød sogn) 2/3-1797 F. 616b + 618a
Enke: Maren Knudsdatter L.V. Jens Mogensen i Gejlund.
Børn:
• Mikkel Nielsen - 36 år, her i gården.
• Knud Nielsen - 26 år, tjener i Kvolbæk, Skjød sogn.
• Mette Nielsdatter g.m. indsidder Jokum Sørensen, her i gården.
• Ellen Nielsdatter g.m. Mads Pedersen i Brundt.
• Kirsten Nielsdatter - 30 år, tjener på Møllerup.
• Margrethe Nielsdatter g.m. Peder Pedersen i Helstrup.
Oplysning:
Sønnen Mikkel Nielsen fæstede gården, og han skulle forsørge moderen og
søsteren Kirsten Nielsdatter.
Se skifte nr. 207.

730. Oluf Jensen i Vellev Indsidder 8/3-1797 F. 617b
Enke: Maren Andersdatter L.V. Sognefoged Søren Amdisen i Vellev.
Barn:
• Anders Olufsen - 24 år, landsoldat.
Kurator: Afdødes bror: Niels Jensen i Vidstrup.

731. Poul Pedersen i Borridsø Ugift 27/3-1797 F. 619a
Arvinger: Hans
• Bror: Jens Pedersen i Borridsø.
• Søster: Kirsten Pedersdatter - 36 år, ugift.
• Halvsøster: Maren Jensdatter g.m. Peder Mikkelsen i Nøddelund.
• Halvsøster: Sidsel Jensdatter g.m. indsidder Peder Nielsen Mundelstrup i Skjød.

732. Frands Eriksen i Vellev 18/4-1797 F. 620a + 631b
Enke: Margrethe Sørensdatter L.V. Jens Madsen i Vellev.
Børn:
• Søren Frandsen - 30 år.
• Maren Frandsdatter g.m. Henrich Pedersen i Vellev.
• Kirsten Frandsdatter g.m. Christen Christensen i Vellev.
• Sidsel Frandsdatter - 25 år, ugift.
F.M. for Sidsel: Afdødes pårørende: Hans Mortensen i Vellev.
Se skifte nr. 298.

733. Peder Jensen i Houlbjerg 9 år 12/4-1797 F. 621a
Søn af sal. Jens Nielsen i Houlbjerg.
Arvinger: Hans
• Mor: Maren Pedersdatter
• Søster: Ellen Jensdatter - 16 år
• Søster: Anne Jensdatter - 10 år
• Søster: Bodil Jensdatter - 5 år
F.M. Deres fasters mand: Anders Joensen i Koudal.
Oplysning:
Deres mor var g.m. Rasmus Rasmussen i Houlbjerg.
Se skifte nr. 724.

734. Mette Christensdatter i Sall 10/5-1797 F. 621b + 628b
Enkemand: Søren Jensen Helboe
Børn:
• Christen Sørensen - 4 år
• Jens Sørensen - 2 år
• Peder Sørensen - 5 uger
T.V. Afdødes stedfar: Jens Sørensen Truust i Sall.

735. Anne Nielsdatter i Lindgaard (Skjød sogn) 12/5-1797 F. 622b
Enkemand Laurids Andersen Indsidder
Hendes børn af et tidl. ægteskab med Niels Pitter i Hammel:
• Anne Nielsdatter - 14 år
• Grethe Nielsdatter - 12 år
F.M. Afdødes bror: Søren Nielsen i Skjød.
Oplysninger:
Boet er fallit.

736. Anne Kirstine Jensdatter i Gerning 8/7-1797 F. 624a
Sad til huse hos Peder Simonsen i Gerning.
Enkemand: Peder Christensen Landsoldat - indsidder.
Arvinger: Afdødes
• Mor: Maren Jørgensdatter, enke efter Jens Nielsen i Faarup fra Rind.
L.V. Peder Simonsen i Gerning.
• Søster: Mariane Jensdatter Faarup - 34 år, tjener på Lethenborg.
• Søster: Bodil Jensdatter g.m. Søren Pedersen ved Kongensbro.
Oplysninger:
Afdøde havde tidl. modtaget arv efter hendes bror: Ander Jensen Faarup i Svogerslev kro efter skiftebevis fra skifteforvalteren Nørgaard ved Ledreborg.
Der omtales enkemandens bror: Søren Christensen.

737. Karen Jensdatter i Thorsø 18/8-1797 F. 627a
Enkemand: Søren Jensen Topholm Tjenestekarl i Tulstrup mølle.
Arvinger: Hendes
• Bror: Hans Jensen Lindgaard - 26 år, landsoldat.
• Søster: Anne Jensdatter - ugift.
F.M. Hendes morbror: Frands Frandsen i Lindgaard.

738. Anne Pedersdatter i Sall 22/9-1797 F. 627a + 630b
Enkemand: Jens Christensen
Børn:
• Christen Jensen – 17 år
• Peder Jensen – 4 år
• Else Jensdatter – 19 år
• Kirsten Jensdatter – 15 år
• Maren Jensdatter – 8 år
• Anne Jensdatter – 1 år
T.V. Afdødes bror: Jens Pedersen i Sall.
Oplysninger:
Den yngste datter, Anne døde inden skiftets slutning.
Enkemanden angav, at han var sygelig og ikke selv kunne bestyre gården længere og havde set sig nødsaget til at afstå den. Han havde aftalt med sit søskendebarn, landsoldat Niels Christensen i Sall, at denne overtog gården og opdragede hans umyndige børn, og Jens Christensen skulle have ophold hos ham. Der blev oprettet en kontrakt.

739. Edil Pedersdatter i Tind 31/10-1797 F. 628a
Enkemand: Jens Nielsen Hyrde
Arvinger: Afdødes
• Bror: Christen Pedersen
• Bror: Laurids Pedersen
• Bror: Jens Pedersen
• Søster: Sidsel Pedersdatter g.m. Jens Nielsen i Tostrup.
• Søster: Bodil Pedersdatter g.m. Jens Eriksen i Vellev.
• Søster: Karen Pedersdatter g.m. Peder Rytter i Vellev. Død og efterladt:
> Laurids Pedersen – 26 år, tjener i Vellev.

740. Ellen Christensdatter i Haurum 29/11-1797 F. 629a
Enkemand: Peder Nielsen Roersen
Børn:
• Niels Pedersen – 10 år, vandfør og skrøbelig.
• Christen Pedersen – 7 år
T.V. Afdødes brødre: Jens Christensen Hald i Houlbjerg og
Anders Christensen Hald i Haurum.
Oplysninger:
Enkemanden angav, at der var renter indestående i boet til hans sal. bror Søren Nielsen Kirkegaards børn i Aidt, som han var F.M. for. Skiftebrev af 13/6-1772. Enkemanden oplyste, at den ene af børnene, Maren Sørensdatter, havde været hos ham siden hendes 2. år.
Se skifte nr. 612 + 822.

741. Afkaldskvittering.
For Charlotte Amalia Langes arvepart fra Randers Hospital fol. 625, for arven efter sal. forvalter Markus Lauridsens enke, Madame Benedikte Anchersen, som døde i Haurum.
Se skifte nr. 722.

742. Søren Hvid i Houlbjerg 14/12-1797 F. 631a
Enke: Kirsten Jørgensdatter L.V. Peder Frandsen i Houlbjerg
Barn:
• Maren Sørensdatter – umyndig.
F.M. Søren Jensen i Houlbjerg.

743. Søren Andersen i Haurum Skovhus 19/1-1798 F. 632b
Boede hos sin bror: Hans Andersen.
Arvinger:
• Bror: Niels Andersen i Norring.
• Bror: Hans Andersen i Haurum Skovhus.
• Søster: Anne Andersdatter g.m. Niels Olesen i Hummelure.
• Søster: Johanne Andersdatter g.m. husmand Rasmus Christensen i Haar.
Oplysning:
Afdødes arv efter moderen var indestående hos broderen Niels Andersen i Norrring.

744. Jens Mikkelsen i Aidt 24/1-1798 F. 632b + 635b
Enke: Anne Christensdatter L.V. Jørgen Sørensen, husmand i Aidt.
Børn:
• Mikkel Jensen – 18 år, hjemme.
• Anne Jensdatter – 21 år, hjemme.
• Maren Jensdatter – 12 år, hjemme.
F.M. Afdødes bror: Peder Mikkelsen i Aidt.
Oplysning:
Enken blev ved gården.
Se skifte nr. 923.

745. Kirsten Jensdatter i Houlbjerg 26/1-1798 F. 633b + 637a
Enkemand: Søren Jensen
Børn:
• Kirstine Marie Sørensdatter – 17 år, hjemme.
• Maren Sørensdatter – 14 år, hjemme.
T.V. Afdødes bror: Søren Jensen Gammel i Houlbjerg.
Se skifte nr. 520.

746. Rasmus Mikkelsen i Houlbjerg Ugift 26/1-1798 F. 635a
Døde hos Knud Mikkelsen i Houlbjerg.
Arvinger:
• Bror: Christen Mikkelsen – 39 år, indsidder i Houlbjerg.
• Søster: Margrethe Mikkelsdatter g.m. Mikkel Jakobsen i Granslev.
• Søster: Karen Mikkelsdatter g.m. Knud Mikkelsen i Houlbjerg.
• Søster: Inger Mikkelsdatter g.m. indsidder Peder Jensen i Granslev.
• Søster: Birthe Mikkelsdatter – 29 år, ugift, tjener i Granslev.
Oplysning:
Knud Mikkelsen oplyste, at afdøde var kommet til dem fra Forbedringshuset i Viborg, hvor han efter dom var indsat for ”Vinkel-skriveri”.
Se skifte nr. 404.

747. Christen Jensen i Borre Indsidder 9/2-1798 F. 636a
Arvinger:
• Bror: Jens Jensen. Død og efterladt:
> Jens Jensen – 35 år, tjener i Danstrup.
> Kirsten Jensdatter – 33 år, tjener i Borridsø.
• Bror: Søren Jensen. Død og efterladt:
> Maren Sørensdatter – 28 år, tjener i Grundfør.
> Kirsten Sørensdatter – 26 år, i Sjelle.
• Søster: Ellen Jensdatter. Død og efterladt:
> Jens Jensen – 40 år, tjener i Vellev.
> Mads Jensen – 27 år, i Randers.
> Maren Jensdatter g.m. Jørgen Aidt i Tungelund.
> Kirsten Jensdatter g.m. Jens Hansen i Vellev.
> Karen Jensdatter – 25 år, tjener i Bøstrup.
Oplysning:
På salig Søren Jensens børns vegne mødte deres stedfar: Niels Sørensen i Hvorslev.

748. Christen Joensen på Østergaard Røgter 21/2-1798 F. 636b + 640b
Oplysninger:
Afdøde var et slegfredbarn, hvis forældres navne var ukendt. Han angav at have haft en søster, men der vides ikke, om hun var levende eller død. Efter annonceringen meldte ingen arvinger sig.
Afdøde var et gammelt skrøbeligt og vanfør menneske, som Erhardt Munch af Østergaard havde antaget for mange år siden.
Afdøde var 60 år.

749. Jens Sørensen Skrædermand i Aidt 28/2-1798 F. 638a
Gårdmand.
Enke: Maren Jensdatter L.V. Jens Christensen Koudal i Aidt
Børn:
• Søren Jensen – 21 år
• Birthe Jensdatter – 23 år
• Sidsel Marie Jensdatter – 17 år
• Maren Jensdatter – 16 år
• Anne Kirstine Jensdatter – 13 år
F.M. Hans Sørensen i Borridsø.
Oplysning:
Enken blev ved gården.
Se skifte nr. 360 + 983.

750. Søren Andersen Smed i Nøddelund 31/3-1798 F. 639b + 654b
Enke: Karen Lauridsdatter L.V. Søren Nielsen i Nøddelund.
Børn:
• Anders Sørensen – 24 år, tjener i Gullev.
• Laurids Sørensen – 13 år
• Maren Sørensdatter – 20 år
• Anne Marie Sørensdatter – 16 år
F.M. Laurids Christensen Krog i Nøddelund.
Oplysning:
Enken angav, at hun agtede at afstå huset, som hun for alderdom og skrøbeligheds skyld ikke kunne bestyre. Ved skiftets afslutning nævnes, at enken blev ved stedet.

751. Maren Andersdatter i Thorsø 3/4-1798 F. 640b
Enkemand: Anders Enevoldsen
Arvinger: Afdødes
• Bror: Laurids Andersen, gårdmand i Truust.
• Bror: Niels Andersen, gårdmand i Mondrup.

752. Niels Christensen Graugaard i Houlbjerg 19/4-1798 F. 641a + 646a
Enke: Kirsten Frandsdatter L.V. Hendes bror: Søren Frandsen i Thorsø
Børn:
• Christen Nielsen – 4 år.
• Peder Nielsen – ½ år
• Anne Nielsdatter – 6 år
• Maren Nielsdatter – 2 år
F.M. Afdødes bror: Jens Christensen Graugaard ved Hagsholm.
Oplysning:
Enken blev ved gården.
Se skifte nr. 781 - 958.

753. Mikkel Sørensen i Houlbjerg 19/4-1798 F. 642b
Døde hos hans enkes stedfar: Peder Sørensen Lindgaard.
Enke: Anne Christensdatter
Arvinger: Hans
• Bror: Christen Sørensen i Houlbjerg.
• Bror: Søren Sørensen i Houlbjerg.

754. Inger Kirstine Bundgaard i Tulstrup Mølle (Sall sogn) 25/4-1798 F. 642b
Enkemand: Poul Rasmussen Brahne Møller
Arving: Afdødes
• Halvbror: Søren Bundgaard, urmager fra Frijsenborg Tinghus.
Oplysning:
Der var oprettet testamente mellem afdøde og enkemanden af 26/4-1794.

755. Dorthe Christensdatter i Aidt 6/6-1798 F. 643b
Enkemand: Peder Krog Sognefoged og lægdsmand.
Hendes barn af et tidl. ægteskab med skovfoged Laurids Christensen i Borre Skovhus.
• Kirsten Lauridsdatter g.m. skovfoged Søren Mikkelsen i Borre Skovhus. Død og efterladt:
> Anne Katrine Sørensdatter – 12 år, hjemme.
> Else Kirstine Sørensdatter – 8 år, hjemme.
Oplysning:
Enkemanden havde udbetalt arveparter til sine umyndige børn efter deres mødre:
• Peder Pedersen. Skiftebrev efter hans sal. mor, Kirsten Pedersdatter af 26/1-1796.
• Søren Pedersen. Skiftebrev af 5/5-1790 efter hans sal. mor.
Se skifte nr. 506 + 601 + 691 + 701 + 755 + 1002.

756. Christen Nielsen i Aidt Skovfoged 11/7-1798 F. 645b
Enke: Sidsel Lauridsdatter L.V. Hendes søstersøn: Laurids Jørgensen i
Gullev.
Børn:
• Niels Christensen – 22 år, tjener i Borre.
• Jens Christensen – 18 år, i Vejerslev.
• Søren Christensen – 14 år, i Tostrup.
• Laurids Christensen – 10 år, i Nøddelund.
F.M. Sognefoged Just Jensen i Vejerslev.
Oplysning:
Der omtales afdødes brorsøn: Niels Nielsen i Borridsø.

757. Jens Christensen Stærkiær i Vejerslev 12/7-1798 F. 646a
Aftægtsmand hos Christen Aagaard.
Arving: Afdødes
• Søster: Maren Christensdatter. Enke efter Hartvig Christensen i Tange.
Oplysninger:
Christen Aagaard fremviste en kontrakt, oprettet i 1789 mellem ham og den afdøde.
Afdøde havde givet sine gangklæder til sin sal. kones dattersøn, Jens Pedersen, som tjente i Vejerslev.
Maren Christensdatters søn, Christen Hartvigsen, var tilstede på hendes vegne.

758. Johanne Andersdatter i Tungelund 12/9-1798 F. 647a
Enkemand: Niels Jensen Indsidder
Tjenestekarl hos sognefoged og lægdsmand Peder Krog i Aidt.
Arvinger: Hendes
• Bror: Jens Andersen, gårdmand i Dalsgaard på Randrup gods.
• Bror: Peder Andersen – 26 år, tjener i Bjerring på Viskum gods.
• Søster: Karen Andersdatter g.m. husmand Niels Koch i Selling.
• Søster: Karen Andersdatter g.m. en hosekræmmer i København.
• Søster: Kirstine Marie Andersdatter – 23 år, tjener en enkefrue i København.

759. Jens Sørensen i Tungelund Hyrde 13/10-1798 F. 648a
Enke: Anne Jensdatter L.V. Jens Rasmussen i Tungelund.
Arvinger: Hans
• Bror: Niels Sørensen. Død og efterladt:
> Anne Nielsdatter – 30 år, tjener præsten i Hvorslev.
F.M. Hendes halvbror: Laurids Sørensen i Astrup.
• Søster: Anne Sørensdatter g.m. Anders Møller i Foldby. Død og efterladt:
> Søren Andersen, husmand i Skivholme.

760. Anne Rasmusdatter i Houlbjerg 19/11-1798 F. 649a
Aftægtskone. Enke efter Peder Thomasen.
Skiftet blev afholdt hos gårdmand Peder Frandsen.
Arvinger: Hendes
• Bror: Niels Rasmussen i Houlbjerg. Død og efterladt:
> Maren Nielsdatter, ugift, hos sin mor i Houlbjerg.
F.M. Hendes søskendebarn: Christen Olufsen i Bøstrup.
• Bror: Oluf Rasmussen i Bøstrup.
• Halvsøster: Mette Sørensdatter g.m. Christen Hiulgaard i Houlbjerg. Død og efterladt:
> Søren Christensen. Død og efterladt:
» Christen Sørensen – 38 år, i Houlbjerg.
» Søren Sørensen – 33 år, gårdmand i Houlbjerg.
Oplysninger:
Afståelseskontrakt af 8/7-1785 mellem Anne Rasmusdatter og ungkarl Peder Frandsen. Peder Frandsen var gift med Anne Olufsdatter, datter af Anne Rasmusdatters bror, Oluf Rasmussen i Bøstrup. Ved Anne Rasmusdatters død arvede Anne Olufsdatter og Peder Frandsens datter, Anne Marie Pedersdatter, der var 6 år gl.

761. Ancher Anchersen i Hvorslev Ugift 26/11-1798 F. 650a
Død hos sin bror, degnen Henrich Amdisen i Hvorslev.
Arvinger: Hans
• Bror: Jens Amdisen i Vellev.
• Bror: Søren Amdisen i Vellev.
• Bror: Amdi Amdisen i Hvorslev.
• Søster: Elisabeth Anchersen g.m. Jens Grønbech i Skanderborg.
• Søster: Christine Sophie Amdisen g.m. J.Jørgensen i Frederiksberg.
• Søster: A.M.Anchersen i Frederiksberg.
• Søster: Birgitte Anchersen g.m. mølleren i Norring Mølle. Død og efterladt:
> Erhardt Jørgensen i Norring Mølle.
• Bror: Henrich Amdisen i Hvorslev.

762. Karen Pedersdatter i Haurum 28/11-1798 F. 650b
Enkemand: Jørgen Nielsen Mondrup
Børn:
• Peder Jørgensen – 27 år, hjemme.
• Niels Jørgensen –15 år, hjemme.
• Jens Jørgensen – 13 år, hjemme.
• Anne Jørgensdatter g.m. landrekrut Søren Madsen i Haurum.
• Anne Marie Jørgensdatter – 18 år.
T.V. Afdødes bror: Hans Pedersen i Vrangstrup.
Oplysning:
Enkemanden afstod gården den sønnen Peder Jørgensen.
Se skifte nr. 332.

763. Iver Christensen i Haurum Husmand 30/11-1798 F. 651b
Enke: Anne Eriksdatter
Børn:
• Niels Iversen – 29 år
• Erik Iversen – 25 år
• Anders Iversen – 21 år.

764. Frederik Axelsen i Holm (Hvorslev sogn) 12/12-1798 F. 651b
Enke: Maren Christensdatter L.V. Sognefoged Oluf Madsen i Amstrup.
Hans børn af et tidl. Ægteskab med Sidsel Jensdatter:
• Axel Frederiksen – 26 år
• Jens Frederiksen – 23 år
• Karen Frederiksdatter – 20 år
Børn af dette ægteskab:
• Christen Frederiksen – 14 år, er ”vanvittig”.
• Sidsel Frederiksdatter – 12 år
• Maren Frederiksdatter – 10 år
• Anne Frederiksdatter – 7 år
F.M. for Karen: Hendes morbror: Laurids Jensen i Tostrup.
For de 4 umyndige: Deres nærmeste pårørende: Jens Christensen i Tostrup.
Se skifte nr. 476.

765. Niels Christensen i Haurum 14/12-1798 F. 653a
Enke: Maren Jørgensdatter L.V. Hendes bror: Jens Jørgensen, skoleholder
Barn: i Granslev.
• Niels Nielsen – 1 år
F.M. Barnets oldefar: Christen Iversen i Haurum.
Oplysning:
Enken blev ved gården.

766. Rasmus Christensen i Futting 16/1-1799 F. 655a + 659b
Enke: Maren Lauridsdatter L.V. Rasmus Pedersen i Vejerslev
Hans børn af et tidl. ægteskab med Birthe Jensdatter.
• Jens Rasmussen – 35 år
• Maren Rasmusdatter – 36 år
• Anne Rasmusdatter – 30 år
Børn af dette ægteskab:
• Christen Rasmussen – 27 år
• Laurids Rasmussen – 25 år
• Jens Rasmussen – 20 år
• Peder Rasmussen – 18 år
• Sidsel Rasmusdatter – 12 år
F.M. Afdødes bror: Enevold Christensen i Futting.
Oplysning:
Ved skiftets slutning mødte Christen Rasmussen på sin ældste bror Jens Rasmussens vegne, da denne var rejst til Holsten med svin.
Se skifte nr. 343.

767. Else Nielsdatter i Aptrup 18/1-1799 F. 656a + 657b
Enkemand: Jens Christensen
Børn:
• Jens Jensen – 9 år
• Christen Jensen – 8 år
• Niels Jensen – 3 år
• Mette Marie Jensdatter – 11 år
• Anne Kirstine Jensdatter – 2 år
T.V. Afdødes bror: Gregers Nielsen i Brorup.

768. Jens Joensen i Hvorslev Indsidder 8/3-1799 F. 657a
Enke: Mette Sørensdatter L.V. Niels Jørgensen i Danstrup
Børn:
• Søren Jensen - 5 år
• Mette Marie Jensdatter – 15 år
• Birgitte Jensdatter – 2 år
F.M. Søren Christensen i Hvorslev.

769. Maren Nielsdatter i Vejerslev 26/3-1799 F. 658b
Enkemand: Henrich Pedersen Hyrde
Hendes barn:
• Anne Jensdatter – 24 år, tjener i Lerbjerg.
F.M. Hendes nærmeste pårørende: Jens Christensen i Vejerslev.

770. Karen Pedersdatter i Vellev 10/5-1799 F. 660a
Enkemand: Peder Hansen Hvid
Børn:
• Hans Pedersen – 15 år
• Peder Pedersen – 13 år
• Christen Pedersen – 10 år
• Jens Pedersen – 7 år
• Maren Pedersdatter – 20 år
• Kirsten Pedersdatter – 18 år
T.V. Sognefoged Oluf Madsen i Amstrup.
Oplysning:
Sønnen Jens Pedersen døde inden skiftets slutning.
Se skifte nr. 727.

771. Kirsten Jensdatter i Enslev 10/5-1799 F. 660b
Enkemand: Jens Sørensen Holm Husmand
Børn:
Hendes børn af et tidl. Ægteskab med Peder Lauridsen i Enslev:
• Peder Pedersen – 27 år, tjener i Bøstrup.
• Anne Pedersdatter – 31 år, i Enslev.
Se skifte nr. 675.

772. Mikkel Christensen Bundgaard i Nøddelund 18/5-1799 F. 661b
Enke: Karen Lauridsdatter L.V. Søren Rasmussen i Astrup.
Børn:
• Christen Mikkelsen – 42 år, i Nøddelund.
• Laurids Mikkelsen – 40 år, i Nøddelund.
• Jens Mikkelsen – 34 år, er svagelig, hjemme.
• Thomas Mikkelsen – 25 år, hjemme.
• Maren Mikkelsdatter g.m. Jens Sørensen i Rind. Død og efterladt:
> Mikkel Jensen – 10 år, hjemme.
> Anne Jensdatter – 14 år, i Houlbjerg.
• Anne Mikkelsdatter g.m. Niels Sørensen i Hvorslev.
• Karen Mikkelsdatter g.m. Joen Nielsen i Houlbjerg.
• Margrethe Mikkelsdatter – 22 år, hjemme.
Oplysninger:
Gården blev overtaget af Thomas Mikkelsen. Broderen Jens Mikkelsen fik ophold på gården.

773. Henrich Jørgensen i Houlbjerg 17/6-1799 F. 662b
Enke: Ellen Sørensdatter
Arvinger: Hans
• Bror: Frands Jørgensen, husmand i Vellev. Død og efterladt:
> Anne Frandsdatter – 18 år, tjener i Aabrohuset.
F.M. Husmand Frands Joensen i Vellev.
• Søster: Anne Jørgensdatter. Enke efter husmand Anders Pedersen Brorup i Vellev.
F.M. Rasmus Sørensen Hvid i Vellev.
Oplysning:
Enken blev ved gården.
Se skifte nr. 971.

774. Christen Jensen i Salpeterhuset (Aidt sogn) 8/7-1799 F. 664a
Enke: Maren Thomasdatter L.V. Jens Christensen i Vejerslev
Børn:
• Jens Christensen – 22 år, tjener i Astrup.
• Thomas Christensen – 22 år, hjemme.
• Maren Christensdatter – 36 år, g.m. Thomas Pedersen i Holm.
• Anne Christensdatter – 33 år, g.m. Jens Christensen i Tostrup.
• Kirsten Christensdatter – 27 år, tjener i Holm.
• Birgitte / Birthe Christensdatter – 25 år, hjemme.
• Karen Christensdatter – 19 år, hjemme.
Oplysninger:
Enken vil afstå stedet til datteren Birgitte Christensdatter og hendes fæstemand Mogens Christensen fra Amstrup.
Datteren Karen Christensdatter blev år 1800 g.m. Peder Pedersen Smed i Aptrup.
Skiftes sluttes 17/7-1799 fol. 665b.

775. Christen Lauridsen og hans forhen afdøde hustru Dorthe Sørensdatter i Vellev Aftægtsmand 24/7-1799 F. 666b
Arvinger efter Christen Lauridsen:
• Bror: Hans Lauridsen i Vejerslev. Død og efterladt:
> Kirsten Hansdatter g.m. Peder Jensen i Truust. Død og efterladt:
» Hans Pedersen – 32 år, hjemme i Truust.
» Jens Pedersen – 28 år, tjener i Vitten.
» Søren Pedersen – 26 år, ved Tvilum.
» Jens Pedersen – 22 år, i Truust.
» Anne Birthe Pedersdatter – 24 år, hjemme.
• Bror: Rasmus Lauridsen i Tostrup. Død og efterladt:
> Laurids Rasmussen – 50 år, tjener i Torup.
> Søren Rasmussen – 37 år, boende i Astrup.
> Anne Rasmusdatter – 47 år, g.m. Niels Sørensen i Vester Velling.
> Gyde Rasmusdatter – 26 år, g.m. Frands Væver i Vellev.
> Karen Rasmusdatter g.m. smeden Jens Simonsen i Vellev.
• Bror: Søren Lauridsen. Død og efterladt:
> Jens Sørensen – 45 år, i Vellev.
> Marie Katrine Sørensdatter – 30 år, tjener i Aidt.
• Bror: Jens Lauridsen. Død og efterladt:
> Maren Jensdatter – 30 år, tjener i Søften.
> Mette Jensdatter – 28 år, i Søften.
> Karen Jensdatter – 26 år, i Houlbjerg.
• Søster: Karen Lauridsdatter g.m. Peder Pedersen i Vellev. Død og efterladat:
> Peder Pedersen – 60 år, gårdmand i Vellev.
> Maren Pedersdatter – 50 år g.m. Peder Pedersen i Nøddelund.
• Søster: Gyde Lauridsdatter g.m. Jeppe Pedersen i Vejerslev. Død og efterladt:
> Laurids Jepsen – 55 år, i Vejerslev.
Arvinger efter Dorthe Sørensdatter:
• Datter: Karen Madsdatter g.m. Mourits Nielsen i Vellev. Død og efterladt:
> Mads Mouritsen – 32 år, tjener i Enslev.
> Kirsten Mouritsdatter g.m. Thomas Christensen i Enslev.
> Maren Mouritsdatter g.m. Jens Sørensen i Vellev.
> Mette Mouritsdatter g.m. Jens Pedersen i Vellev.
> Giertrud Mouritsdatter – 28 år, tjener i Vellev.

776. Morten Hansen i Vellev 26/7-1799 F. 668a
Enke: Kirsten Jensdatter L.V. Hendes søn Hans Mortensen i Vellev.
Børn:
• Hans Mortensen, i Vellev.
• Jens Mortensen. Død og efterladt:
> Søren Jensen – 16 år
> Morten Jensen – 10 år
> Kirsten Jensdatter – 18 år
> Mette Jensdatter – 13 år
F.M. for Jens Mortensens børn: Deres stedfar: Peder Christensen Rhoed i Vellev
Og Søren Sørensen i Enslev.
Oplysning: Sønnen Jens Mortensen havde tidl. fæstet en gård efter Jørgen Nielsen i Vellev.
Se skifte nr. 885.

777. Mette Christensdatter i Vellev 16/8-1799 F. 669b
Enkemand: Thomas Pedersen Brorup Husmand
Børn:
• Peder Thomasen – 30 år, i Haurum.
• Abraham Thomasen – 21 år
• Isach Thomasen – 18 år
• Jakob Thomasen – 14 år
• Anne Thomasdatter – 27 år
• Maren Thomasdatter – 24 år.

778. Kirsten Nielsdatter i Borre 21/11-1799 F. 671a
Enkemand: Peder Jensen
Børn:
• Mariane Pedersdatter – 3 år
• Kirsten Pedersdatter – 9 uger gl.
T.V. Afdødes bror: Jens Nielsen Hesselberg i Nøddelund.
Se skifte nr. 798.

779. Anne Sophie Ørn i Hvorslev 23/11-1799 F. 672a
Enke efter indsidder Garver.
Børn:
• 2 sønner, der opholder sig i Sverige.
• Datter, tjener på Liselund ved Aunsbjerg.
• Datter: Christine Elisabeth Ørn.
L.V. Jens Madsen i Hvorslev.

780. Anne Margrethe Lauridsdatter i Sall 26/11-1799 F. 672b
Enkemand: Niels Christensen Husmand
Hendes børn af et tidl. ægteskab med Søren Joensen:
• Birthe Sørensdatter g.m. Niels Jensen i Ellerup.
• Anne Katrine Sørensdatter g.m. Søren Jensen Helboe i Sall.
Se skifte nr. 486.

781. Peder Nielsen i Houlbjerg 1 ½ år 27/11-1799 F. 673a
Søn af sal. Niels Christensen Graugaard. Afdødes stedfar: Søren Sørensen i Houlbjerg.
Arvinger: Hans
• Mor: Kirsten Frandsdatter
• Bror: Christen Nielsen – 5 år
• Søster: Anne Nielsdatter – 7 år
• Søster: Maren Nielsdatter – 3 år
F.M. Deres farbror: Jens Christensen fra Hagsholm.
Se skifte nr. 752.

782. Anne Jensdatter i Amstrup 27/11-1799 F. 673b
Enkemand: Rasmus Jensen
Arving: Hendes
• Far: Søren Jensen, aftægtsmand.

783. Sidsel Lauridsdatter i Hvorslev 2/12-1799 F. 673b
Enkemand: Søren Jensen Bach Indsidder på Hvorslevgaard
Hendes arvinger på fædrene side:
• Farbror: Jens Skiemt i Nøddelund.
• Søskendebarn: Anders Jensen Fisker i Nøddelund, og bror
• Søskendebarn: Niels Jensen Fisker i Sahl.
• Hendes arvinger på mødrene side:
• Moster: Kirsten Christensdatter g.m. indsidder Peder Skrædder i Vidstrup.
• Søskendebørn: Christen Sørensen i Vidstrup, og bror
• Hans Sørensen i Vidstrup.
• Søskendebarn: Sal. Jens Pottemagers sønner i Haurum:
• Peder Jensen
• Niels Jensen, som formodes at være i København.

784. Niels Fuglsang Munch på Borridsølund Fæster 11/12-1799 F. 674a
Enke: Christiane Bagge L.V. Forvalter Ambrosius Hiort fra Søbygaard.
Børn:
• Niels Frederich Bagge Munch
• Kathrine Kirstine Munch
• Cecilia Munch
Oplysning:
Enken havde tilladelse til at sidde i uskiftet bo.
Se skifte nr. 978.

785. Jens Pedersen Smed i Aptrup 12/12-1799
Enke: Gyde Jensdatter / Jørgensdatter L.V. Hieronimus Pedersen iSall
Børn:
• Peder Jensen - 45 år, i Sminge.
• Christen Jensen - 42 år
• Ellen Jensdatter - 49 år. Enke efter husinderste Peder Pedersen i Framlev.
• Marie Jensdatter - 36 år, g.m. husmand Anders Sørensen i Sorring.
• Ellen Jensdatter - 26 år, opholder sig i Vrangstrup.
Oplysning:
Sønnen Peder Jensen i Sminge anmeldte, at hans søsterdatter Karen Marie var tilfalden arv efter sal. Albreth Christensen i Røgind, (efter forevist skiftebrev af 25/5-1792). Denne arv havde hans sal. far, som formynder for hende, modtaget, og ved skiftets slutning var arven endnu ubetalt.
Se skifte nr. 713.

786. Gert Johansen i Houlbjerg 28/1-1800 F. 675b + 679b
Enke: Karen Pedersdatter L.V. Søren Sørensen Lykke i Over Løgstrup
Barn:
• Peder Gertsen – 20 uger.
F.M. Afdødes stedfar: Jens Jensen Podemester i Knudstrup.
Oplysninger:
Enken blev ved gården.
Barnet død 27/3-1800.
Der omtales enkens søster Mariane Pedersdatter i Randers.

787. Niels Rasmussen i Houlbjerg 28/1-1800 F. 677a
Enke: Maren Pedersdatter L.V. Søren Madsen i Houlbjerg.
Barn:
• Niels Nielsen – 17 år
F.M. Søren Sørensen i Houlbjerg.
Oplysning:
Enken, som var skrøbelig og gammel, ville afstå huset til hendes datter af et tidl. ægteskab. Hun havde også en søn.

788. Jens Jensen i Borre 12/2-1800 F. 678a + 681a
Enke: Maren Sørensdatter L.V. Hendes bror: Christen Sørensen i Tind.
Børn:
• Jens Jensen – 19 år, hjemme.
• Søren Jensen – 15 år, hjemme.
F.M. Afdødes bror: Søren Jensen i Borre.
Oplysning:
Enken blev ved gården.

789. Søren Nielsen i Enslev Indsidder 1/3-1800 F. 680a
Enke: Mette Jensdatter L.V. Husmand Jens Sørensen Holm i Enslev.
Arvinger: Hans
• Bror: Thomas Nielsen. Død og efterladt:
> Niels Thomasen – 34 år, i Houlbjerg.
> Niels Thomasen – 28 år, i Aarhus.
> Kirsten Thomasdatter – 30 år, tjener i Haslund.
• Bror: Niels Nielsen. Død og efterladt:
> Niels Nielsen – 27 år, ved Aldrup.
> Inger Nielsdatter – 20 år, tjener i Kvottrup.
• Bror: Claus Nielsen – 58 år, gårdmand i Aldrup.
• Bror: Peder Nielsen – 42 år, i Gerning.
• Bror: Niels Nielsen - 33 år, i Gerning.
• Bror: Søren Nielsen – 38 år, i Nøddelund.
• Søster: Karen Nielsdatter g.m. Jørgen Frandsen i Tind.
Oplysnsing.
Enken var gammel, skrøbelig og blind.
Se skifte nr. 376.

790. Jens Thomasen Nedergaard i Haurum 16/4-1800 F. 682a + 684a
Enke: Mette Christensdatter L.V. Hendes søsters mand: Niels Jensen i
Børn: Tungelund.
• Ellen Jensdatter – 24 år, hjemme.
• Kirsten Jensdatter – 22 år, tjener i Thorsø.
• Bodil Jensdatter – 17 år, i Skjoldelev.
F.M. Enkens bror: Jørgen Christensen i Tungelund.
Oplysning:
Enken blev ved gården.
Se skifte nr. 374.

791. Søren Lauridsen i Danstrup 23/4-1800 F. 683b
Hans stedfar: Søren Josephsen i Danstrup.
Arving:
• Bror: Jens Lauridsen – 27 år, tjener på Østergaard.
Oplysning:
Afdødes mor og bror havde delt afdødes ubetydelige efterladenskaber imellem sig.

792. Karsten Pedersen i Lerbjerg 25/4-1800 F. 683b
Boede hos skovfoged Mikkel Pedersen, hvis hustru var afdødes steddatter.
Oplysninger:
Afdøde var 85 år.
Afdøde havde tidl. været gårdmand i Lerbjerg og for 18 år siden afstået gården til sin stedsøn Jens Pedersen og var gået på aftægt hos ham. Jens Pedersen var siden død, og afdøde havde ikke været fornøjet hos den efterkommende fæster, Hans Sørensen Mondrup, og var derfor flyttet til steddatteren og dennes mand.
Afdøde havde ikke efterladt sig livsarvinger.

793. Niels Hiort i Sall 23/5-1800 F. 684b
Boede hos Anders Sørensen i Sall, der var hans søstersøn.
Afdøde havde haft en søn, men hans opholdssted kendtes ikke.

794. Anne Andersdatter i Danstrup 5/6-1800 F. 684b
Enkemand: Rasmus Andersen Indsidder
Hendes børn af tidl. ægteskaber:
• Christen Christensen Markusen i Voldby.
• Peder Rasmussen i Timming.

795. Jens Mikkelsen i Borre 11/6-1800 F. 685a
Enke: Else Pedersdatter L.V. Peder Pedersen i Danstrup
Børn:
• Peder Jensen – 26 år
• Karen Jensdatter g.m. Mikkel Jensen i Brorup.
• Bodil Jensdatter g.m. Christen Lauridsen i Sahl.
• Maren Jensdatter – 24 år, hjemme.
F.M. for Maren: Afdødes bror: Søren Mikkelsen i Borre Skovhus.
Oplysning: Enken blev ved gården.

796. Ellen Jensdatter i Mondrup 15/7-1800 F. 685b
Boede hos Niels Andersen.
Barn:
• Peder Jensen, tjener i Thorsø.
Oplysning:
Afdøde havde aftægtskontrakt med Niels Andersen.

797. Maren Frandsdatter i Vidstrup 22/7-1800 F. 685b
Enkemand: Hans Christiansen
Børn:
• Christian Hansen – 20 år
• Frands Hansen – 18 år
Kurator: Peder Thomasen i Amstrup.
Se skifte nr. 807 + 866.

798. Kirsten Christensdatter i Nøddelund 31/7-1800 F. 685b
Enkemand: Niels Jensen Hesselberg
Børn:
• Jens Nielsen – 29 år
• Christen Nielsen – 19 år
• Kirsten Nielsdatter g.m. Peder Jensen i Borre. Død og efterladt:
> Mariane Pedersdatter – 3 år
> Kirsten Pedersdatter – ¾ år
F.M. Deres far: Peder Jensen i Borre.
• Mette Kirstine Nielsdatter – 25 år
• Maren Nielsdatter – 21 år
F.M. Afdødes bror: Niels Christensen i Knudstrup.
Oplysning:
Afdøde havde afstået gården til sønnen Jens Nielsen mod ophold på gården.
Se skifte nr. 778.

799. Kirsten Nielsdatter i Houlbjerg 20/8-1800 F. 686a
Enkemand: Peder Lindgaard Aftægtsmand
Hendes børn af et tidl. ægteskab med Christen Jensen Hald:
• Anne Christensdatter g.m. Christen Pedersen, her i gården.
• Niels Christensen. Død og efterladt:
> Christen Nielsen – 6 år
> Anne Nielsdatter – 7 år
> Maren Nielsdatter – 4 år
F.M. Deres fars halvbror: Jens Christensen i Hagsholm.
Se skifte nr. 240.

800. Jens Nielsen i Houlbjerg 22/8-1800 F. 687a
Indsidder hos Mathias Christensen.
Enke: Kirsten Andersdatter
Hans børn af et tidl. ægteskab:
• Jakob Jensen, har et hus i Raaby.
• Mads Jensen, tjener i Enslev, Gjerlev sogn.
Børn af dette ægteskab:
• Jens Jensen – 20 år.
• Anders Jensen – 13 år, hjemme.
• Christen Jensen – 8 år, hjemme.
Oplysning:
Afdøde var død for ca. 4 år siden.

801. Peder Pedersen i Nøddelund Indsidder 24/8-1800 F. 687b
Enke: Maren Pedersdatter L.V. Peder Mikkelsen i Nøddelund
Børn:
• Peder Pedersen – 40 år, i Gerning.
• Peder Pedersen – 30 år, gårdmand i Nøddelund.
• Johanne Pedersdatter g.m. husmand Søren Skiemt i Aidt.
• Anne Katrine Pedersdatter – 25 år, ugift, tjener i Borre.

802. Lene Pedersdatter i Hvorslev 28/8-1800 F. 688a
Enkemand: Peder Olufsen
Barn:
• Datter: g.m. husmand Christen Lauridsen i Hvorslev.

803. Christen Mogensen i Vellev ugift 30/8-1800 F. 688a
Arvinger: Hans
• Helsøster: Kirsten Mogensdatter g.m. Jens Sørensen i Vellev.
• Halvsøster: Maren Mogensdatter g.m. Peder Hansen i Vellev.
• Halvsøster: Anne Mogensdatter g.m. Jens Pedersen, der overtog fæstet på gården.
Se skifte nr. 704.

804. Peder Madsen i Sølvsten (Skjød sogn) ugift 23/10-1800 F. 689a + 693b
Døde hos broderen Niels Madsen.
Arvinger:
• Bror: Niels Madsen, her på gården.
• Bror: Søren Madsen, i Vissing.
• Bror: Enevold Madsen, gift i Farre.
• Bror: Jens Madsen – 24 år, ved Regimentet i København.
• Søster: Christine Sophie Madsdatter g.m. Jochum Sørensen i Balle.
• Søster: Maren Madsdatter – 28 år, tjener i Lerbjerg.

805. Inger Jensdatter i Vellev 28/10-1800 F. 689b
Enke efter Jens Krog. Indsidder hos husmand Søren Christensen.
Barn:
• Jens Thomasen – over 40 år.
Se skifte nr. 728.

806. Jens Jensen Schiemt i Nøddelund 22/12-1800 F. 689b
Enke: Intet navn
Børn:
• Jens Jensen – 30 år, tjener på Frijsenborg.
• Niels Jensen – 26 år, tjener i Randers.

807. Hans Christiansen i Vidstrup 27/12-1800 F. 689b
Enke: Kirstine Nielsdatter L.V. Christen Sørensen i Vidstrup.
Hans børn af et tidl. ægteskab med Maren Frandsdatter:
• Christian Hansen – 20 år
• Frands Hansen – 18 år
Kurator: Afdødes bror: Peder Christiansen.
Se skifte nr. 797 + 866.

808. Peder Jensen i Vejerslev 5/2-1801 F. 690a + 696a
Enke: Maren Pedersdatter L.V. Hendes far: Peder Sørensen i Truust.
Senere: Hendes morbror: Niels Jensen Giern i Truust.
Hans børn af et tidl. ægteskab med Kirsten Thomasdatter:
• Thomas Pedersen – 28 år, tjener her på stedet.
• Søren Pedersen – 25 år, tjener hos sin svoger Rasmus Mortensen i Borre.
• Jens Pedersen – 22 år, tjener her på stedet.
• Maren Pedersdatter g.m. Rasmus Mortensen i Borre.
Børn af dette ægteskab:
• Peder Pedersen – 11 år
• Niels Pedersen – 6 år
• Jeppe Pedersen – 2 år
• Jakob Pedersen – 3 uger.
F.M. Enkens brødre: Niels Pedersen i Faarvang og Jens Pedersen i Gjern.
Se skifte nr. 495.

809. Christen Jensen Brundt i Vejerslev 9/2-1801 F. 690b
Enke: Karen Pedersdatter Husbeboer
Hans børn af et tidl. ægteskab:
• Jens Christensen Brundt, i Vidstrup.
• Niels Christensen, husejer på Bruusgaard Mark.
• Daniel Christensen – 38 år, tjener præsten i Vejerslev.
• Else Christensdatter g.m. rebslager Holm i Randers Strømhus.
Se skifte nr. 837.

810. Erik Helgesen arbejdskarl 24/2-1801 F. 690b
Fundet druknet i åen ved Kongstrup.
Arving:
• Søskendebarn: Gunder Andersen, tjener på Klubben i Randers.
Oplysning:
Afdøde var afskediget rytter og logerede hos Anders Andersen i Løjstrup skov, Kongstrup.

811. Mads Vindeløv i Katvad Mølle 16/3-1801 F. 694a + 744b
Enke: Sophie Hansdatter L.V. Rasmus Christensen i Thorsø Mølle.
Hun opholdt sig ved dødsfaldet i Vestervig.
Arvinger: Hans
• Søster: Ellen Jørgensdatter g.m. bødker Jocum Jocumsen i Vejle.
• Søster: Mette Jørgensdatter g.m. på Laurids Pedersen i Hørup på Lerbæk gods.
• Søster: Birgitte Jørgensdatter, enke efter Niels Rasmussen i Fuglsang på Brandbjerggaards mark.
Oplysninger:
På Ellen Jørgensdatters vegne mødte hendes svigersøn: Jens Kiersgaard i Kiersberghuset.
Se skifte nr. 882.

812. Jens Sørensen i Østergaard Fiskerhus ugift 1/4-1801 696b
Arvinger:
• Bror: Peder Sørensen i Spentrup. Død og efterladt:
> Søren Pedersen, selvejer i Spentrup.
> Anders Pedersen – 46 år, tjener i Spentrup.
> Christen Pedersen – 40 år, tjener i Spentrup.
• Bror: Anders Sørensen, i Jennum, Spentrup sogn.
• Bror: Jens Sørensen i Østergaard Fiskerhus. Død og efterladt:
> Poul Jensen, her på stedet.
> Giertrud Jensdatter g.m. brændevinsmand Christen Andersen i Randers.
> Karen Jensdatter g.m. skomager Hans Kollerup i Randers.
> Kirsten Jensdatter g.m. Mogens Poulsen, selvejer i Hvidsten.
• Søster: Kirsten Sørensdatter g.m. Mads Espersen i Gassum. Død og efterladt:
> Mogens Madsen, i Gassum.
> Søren Madsen, i Gassum.
> Christen Madsen, i Gassum.
• Halvbror: Poul Mogensen, aftægtsmand i Hvidsten.
Oplysning:
Poul Jensen i Østergaard Fiskerhus anmeldte, at hans farbror Jens Sørensen i 30 år havde været hos ham og hans sal. far og nydt underholdning og klæder, som han ikke har kunnet gøre mindste lige for på grund af sin skrøbelighed.

813. Jens Christensen Bundgaard og hustru Maren Madsdatter i Vellev
Børn: 6/5-1801 F. 697a + 708a
• Søren Jensen – 26 år, ved Regimentet i Aarhus.
• Jens Jensen – 25 år, ved Regimentet i Fredericia.
• Mads Jensen – 19 år, hjemme.
Kurator: Deres farbror: Jens Christensen Koudal i Aidt.
Oplysninger:
Jens Christensen Bundgaards morbror: Rasmus Jensen Bundgaard var aftægtsmand på stedet.
Sønnen Søren Jensen fik fæstet på gården.
Se skifte nr. 481.

814. Anne Lauridsdatter i Hvorslev 26/4-1801 F. 698a + 721b
+ 782a
Enkemand: Jens Mortensen Husmand og skovfoged
Arvinger: Hendes
• Bror: Søren Lauridsen, i Danstrup.
• Bror: Henrich Lauridsen Smed i Thorsø.
• Bror: Hans Lauridsen, i Danstrup. Død og efterladt:
> Laurids Hansen – 9 år, hjemme hos stedfaderen Niels Mogensen.
> Gyde Hansdatter – 6 år, hjemme hos stedfaderen.
• Søster: Johanne Lauridsdatter g.m. skovfoged Søren Mikkelsen i Danstrup.
Oplysninger:
Enkemanden var 82 år.

815. Sidsel Andersdatter i Danstrup 30/5-1801 F. 701a
Enkemand: Jørgen Mikkelsen Husmand.
Arvinger: Hendes
• Søster: Karen Andersdatter. Enke efter Peder Kongensgaard i Grønbæk på Allinggaards gods.
• Søster: Kirsten Andersdatter g.m. Jens Nielsen Fogh i Vrangstrup. Død og efterladt:
> Barbara Jensdatter g.m. Niels Pedersen i Vrangstrup på Hagsholm gods.
> Maren Jensdatter g.m. husmand Jens Sørensen i Foldby på Frijsenborg gods.
• Søster: Bodil Andersdatter. Enke efter Jens Bidstrup i Gentofte ved København.
• Søster: Anne Marie Andersdatter i Danstrup g.m. Jens Christensen Kvieholm i >. Om han er død eller levende vides ikke.
• Søster: Mette Andersdatter g.m. Christen Jensen Lindriksen i Voldby på Frijsenborg gods.
• Søster: Anne Andersdatter. Død og efterladt:
> Christen Markusen – 47 år. "uægte barn". Gift og bor i Voldby på Frijsenborg gods.
Hendes søn af et ægteskab med Rasmus Villadsen:
> Peder Rasmussen – 40 år, tjener Søren Hansen i Tinning.
Oplysninger:
Der omtales enkemandens bror: Søren Mikkelsen i Danstrup.
Se skifte nr. 860.

816. Sidsel Jensdatter i Thorsø 22/6-1801 F. 702b
Enkemand: Christen Pedersen
Barn:
• Peder Christensen – 19 år
Kurator: Afdødes bror: Søren Jensen i Thorsø.

817. Karen Lauridsdatter i Danstrup 29/6-1801 F. 703a
Enkemand: Peder Andersen Husmand.
Børn:
• Laurids Pedersen – 32 år, gift og bor i Harlev.
• Anders Pedersen – 26 år, tjener i Laurbjerg.
• Niels Pedersen – 24 år, tjener i Borre.
• Jens Pedersen – 20 år, tjener ved Aldrup.
• Christen Pedersen – 16 år, tjener i Danstrup.
• Maren Pedersdatter – 28 år, tjener i Aarhus.
• Anne Pedersdatter – 26 år, hjemme.
T.V. Peder Pedersen i Danstrup.

818. Anne Sørensdatter i Kongstrup 4/7-1801 F. 703a
Enkemand: Jørgen Mikkelsen
Arvinger: Hendes
• Bror: Niels Sørensen Badsker, aftægtsmand i Vrangstrup.
• Bror: Peder Sørensen i Hadsten. Død og efterladt:
> Anne Pedersdatter g.m. Niels Thomasen i Lyngaa.
> Helvig Pedersdatter – 20 år, tjener Rasmus Pedersen i Vrangstrup.
• Søster: Mette Sørensdatter g.m. Jens Pedersen i Lyngaa.
• Søster: Maren Sørensdatter g.m. aftægtsmand Søren Andersen i Skjød. Død og efterladt:
> Ellen Sørensdatter g.m. Mikkel Hansen i Skjød.
Oplysning:
Ægteparret havde enkemandens søsterdatter, Mette Christensdatter til opdragelse.

819. Hans Nielsen Alrøe i Aabrohuset (Vellev sogn) 3/9-1801 F. 704b
Værtshusholder.
Enke: Mette Marie Frandsdatter Gullev L.V. Poul Jensen i Østergaard Fiskerhus.
Barn:
• Birthe Kirstine Hansdatter – 10 år.
F.M. Enkens bror: Christian Erhardt Gullev, Frisenvold Fiskerhus.
Oplysninger:
Enken havde 4 børn fra et tidl. ægteskab, der havde arv indestående i boet.
Enkens svigersøn: Poul Jensen i Østergaard Fiskerhus.
Se skifte nr. 604 + 869 + 1000.

820. Ellen Rasmusdatter i Houlbjerg 30/9-1801 F. 706b
Enkemand: Søren Christensen Just
Børn:
• Rasmus Sørensen – 8 år
• Peder Sørensen – 4 år
• Maren Sørensdatter – 6 år
• Anne Marie Sørensdatter - ½ år
T.V. Afdødes søsters mand: Niels Jensen i Granslev.

821. Karen Nielsdatter i Enslev 13/10-1801 F. 707b
Enkemand: Peder Eriksen Husmand.
Børn:
• Niels Pedersen – 14 år
• Anne Pedersdatter – 10 år T.V. Mikkel Andersen i Enslev.

822. Peder Nielsen Roersen i Haurum 20/11-1801 F. 709a + 710b + 714b
Enke: Kirsten Pedersdatter L.V. Peder Simonsen i Haurum.
Hans børn af et tidl. ægteskab:
• Niels Pedersen – 14 år
• Christen Pedersen – 11 år
F.M. Deres morbrødre: Anders Christensen Hald i Haurum og
Jens Christensen Hald i Houlbjerg.
• Barn af dette ægteskab:
• Peder Pedersen – 1 ½ år.
F.M. Hans nærmeste fædrene frænde: Jens Jensen i Haurum. Senere
Hans morbror: Niels Pedersen fra Rosenlund i Granslev sogn.
Oplysninger:
Chisten Pedersen på 11 år var vanfør, og enken skulle sørge for, at han blev sat til et håndværk, som han kunne ernære sig med, da han ikke havde kræfter til at forrette bondearbejde. Enken skulle også give ham løn.
Enken blev ved gården.
Se skifte nr. 612 + 740.

823. Peder Rasmussen i Tungelund 23/11-1801 F. 709b
Enke: Abelone Mogensdatter L.V. Peder Andersen Horn i Aidt.
Børn:
• Rasmus Pedersen – 6 år
• Karen Pedersdatter – 1 år
F.M. Enkens bror: Mogens Christensen i Salpeterhuset.
Se skifte nr. 855 + 894.

824. Anders Nielsen i Vellev Ugift 3/12-1801 F. 710a
Arvinger:
• Helbror: Christen Nielsen i Hvorslev.
• Halvbror: Peder Nielsen i Vellev.
• Halvsøster: Maren Nielsdatter g.m. Niels Christensen i Enslev.
• Halvsøster: Kirstine Nielsdatter g.m. Peder Pedersen i Vidstrup.

825. Frederich Soetmann i Danstrup Bundgaard 11/12-1801 F. 711a
Arving:
• Bror: Birkedommer Soetmann.
Oplysning:
Der var intet af arve.
Se skifte nr. 365.

826. Bodil Marie Sørensdatter i Koudal (Vellev sogn) 6/1-1802 F. 711b + 713b
Ugift. + 719b
Arvinger:
• Mor: Kirstine Sørensdatter Karmark.
• F.M. Præsten Hr. Tolstrup i Hvorslev.
• Bror: Niels Sørensen, i Hvorslev.
• Bror: Søren Sørensen – 19 år, i Kalø.
• Søster: Anne Marie Sørensdatter, ugift.
• Søster: Marie Kirstine Sørensdatter, ugift.
Se skifte nr. 612.

827. Mikkel Jørgensen i Kongstrup 8/2-1802 F. 712b
Aftægtsmand. Hos sin søn Jørgen Mikkelsen.
Børn:
• Jørgen Mikkelsen, i Kongstrup.
• Knud Mikkelsen – over 40 år, aftægtsmand i Houlbjerg.
• Mogens Mikkelsen, skovfoged og kromand i Hadsten Møllegyde.
• Jens Mikkelsen – 34 år, hestehandler.
• Niels Bagge Mikkelsen – 32 år, tjener i Kongstrup.
• Maren Mikkelsdatter g.m. indsidder Simon Lauridsen i Mondrup.
• Anne Mikkelsdatter g.m. indsidder Christen Mikkelsen i Houlbjerg. Død og efterladt:
> Mikkel Christensen – 15 år, tjener i Lerbjerg.
> Mikkel Christensen – 13 år, i Kongstrup.
> Mette Christensdatter – 17 år, i Kongstrup.
> Karen Christensdatter – 12 år, hjemme.
Se skifte nr. 358.

828. Niels Nielsen i Borridsø Aftægtsmand 8/12-1802 F. 713a
Børn:
• Christen Nielsen i Borridsø.
• 1 datter g.m. Peder Jensen Kier i Borridsø.

829. Niels Mouritsen i Futting Indsidder 9/2-1802 F. 713b
Enke: Bodil Pedersdatter L.V. Hendes søn: Søren Lauridsen
Hans børn af et tidl. ægteskab:
• Margrethe Nielsdatter – 34 år, ugift
• Anne Nielsdatter – 26 år, ugift
• Maren Nielsdatter – 30 år, ugift
• Anne Katrine Nielsdatter – 22 år, ugift
• Maren Nielsdatter – 20 år, ugift
F.M. Peder Christensen i Futting.
Se skifte nr. 638.

830. Søren Christensen i Aldrup Ugift 31/3-1802 F. 715b
Oplysninger.
Afdødes brordatter var g.m. Søren Poulsen i Aldrup, der anmeldte dødsfaldet.
Afdødes ejendele var delt mellem de øvrige arvinger, uden skifte iflg. Testamente.

831. Peder Jakobsen i Vidstrup Ugift 3/4-1802 F.715b
Tjente hos Peder Pedersen.
Arving:
• Halvsøster: Anne Jakobsdatter g.m. > i Sahl. Han tjente på Sjælland.

832. Anne Marie Pedersdatter i Østergaard Fiskerhus 28/4-1802 F. 716a
Enke efter Jens Sørensen Fisker.
Hendes børn af et tidl. ægteskab med Poul Rasmussen:
• Anne Katrine Poulsdatter – 54 år, ugift.
• Margrethe Poulsdatter g.m. Jørgen Møller i Lund ved Ørslev Kloster.
• Maren Poulsdatter g.m. Søren Møller, brændevinsmand i Randers.
Hendes børn med Jens Sørensen:
• Poul Jensen – 43 år, her i Fiskerhuset.
• Giertrud Jensdatter g.m. Christen Andersen, brændevinsmand i Randers.
• Karen Jensdatter g.m. Hans Kollerup, skomager i Randers.
• Kirsten Jensdatter g.m. Mogens Poulsen i Hvidsten.
Se skifte nr. 812.

833. Søren Pallesen i Aabrohuset Ugift 28/4-1802 F. 716b
Arvinger:
• Mor: Mette Marie Frandsdatter.
• Bror: Frands Pallesen – 28 år
• Søster: Engel Kirstine Pallesdatter g.m. Poul Jensen i Østergaard Fiskerhus.
• Søster: Mette Kirstine Pallesdatter – 13 år
• Halvsøster: Birgitte Kirstine Hansdatter.
F.M. Deres morbror: Christian Erhardt Gullev i Frisenvold Fiskerhus.

834. Just Jensen i Vejerslev Aftægtsmand 1/5-1802 F. 717a
Enke: >
Den afdøde havde efterladt en søn, der var myndig og en datter, der var gift +
3 stedbørn, der også var myndige og gift.
Ægteparret havde indgået en kontrakt med alle arvingerne, så der ikke blev foretaget et skifte.
Se skifte nr. 861.

835. Anders Lauridsen i Aptrup Indsidder 3/5-1802 F. 717a
Enke: Maren Andersdatter L.V. Frederich Lauridsen i Aptrup.
Hans børn af et tidl. ægteskab:
• Laurids Andersen – 26 år, ved Regimentet i København.
• Maren Andersdatter
F.M. Peder Pedersen i Aptrup.
Barn af dette ægteskab:
• Dorthe Andersdatter – 14 år
F.M. Jens Christensen i Aptrup.
Se skifte nr. 471 + 839.

836. Kirsten Nielsdatter i Mondrup (Aidt sogn) 6/5-1802 F. 717b
Enkemand: Mikkel Nielsen Husmand
Børn:
• Maren Mikkelsdatter – 9 år
• Birgitte Kirstine Mikkelsdatter – 3 år
Se skifte nr. 409 + 851 + 929.

837. Karen Pedersdatter i Vejerslev 10/5-1802 F. 718a
Enke efter Christen Jensen Brundt.
Barn:
• Oluf Pedersen – 40 år, i Vejerslev.
Oplysning:
Sønnen oplyste, at hun var død hos ham uden at efterlade sig andre børn end ham.
Se skifte nr. 809.

838. Bodil Rasmusdatter i Sall 10/5-1802 F. 718b
Døde hos datteren Anne Rasmusdatter.
Børn:
• Anne Rasmusdatter g.m. Erik Jensen i Sall.
• Kirsten Rasmusdatter, tjener i Vinterslev.
F.M. Rasmus Jensen i Sall.

839. Maren Andersdatter i Aptrup (Sall sogn) Ugift 10/5-1802 F. 718b
Arvinger:
• Helbror: Laurids Andersen, i København.
• Halvsøster: Dorthe Andersdatter – 14 år, tjener i Hagsholm.
F.M. Peder Pedersen i Aptrup.
Oplysning:
Afdødes stedmor: Maren Andersdatter har forsørget afdøde i 6 uger i hendes sygdom.
Se skifte nr. 835.

840. Søren Jensen Leed i Sall Ugift 10/5-1802 F. 719a
Døde hos søsteren Else Jensdatter.
Arvinger:
• Bror: Erik Jensen Leed i Sall.
• Søster: Else Jensdatter g.m. Jørgen Hiulmand i Sall.
• Søster: Anne Jensdatter. Enke efter Søren Andersen i Aptrup.

841. Elisabeth Jensdatter i Vellev 11/5-1802 F. 719a + 724b + 733b
Enke efter Joen Frandsen Munch. Boede hos sønnen Frands Joensen.
Børn:
• Frands Joensen, 55 år, beboer stervbohuset. En fattig og uformuende mand.
• Johan Henrich Joensen, på Karmark.
• Elisabeth Sophie Joensdatter, enke efter handelsmand Holstvig i København. Skal igen være gift, men der vides ikke med hvem.
• Christiane Joensdatter g.m. degnen Christian Brøns i Mammen.
• Anne Joensdatter g.m. proviantsforvalter Barslev i København.
Oplysning:
Afdøde havde som jordemoder levet af sognets beboere.
Se skifte nr. 660.

842. Mads Nielsen i Vellev Ugift 5/6-1802 F. 719a
Arvinger:
• Mor: Bodil Madsdatter.
F.M. Peder Steffensen i Vellev.
• Bror: Søren Nielsen – 32 år.
• Bror: Niels Nielsen – 16 år.
• Søster: Anne Nielsdatter – 28 år.
• Søster: Maren Nielsdatter – 19 år.
F.M. Degnen Amdi Jensen i Vellev.
Se skifte nr. 594 + 877.

843. Barbara Jensdatter i Vrangstrup 28/6-1802 F. 720a
Enkemand: Niels Pedersen
Børn:
• Peder Nielsen – 10 år
• Jens Nielsen – 3 år
• Else Nielsdatter – 11 år
• Kirsten Nielsdatter – 8 år
• Maren Nielsdatter – 5 år
• Else Kirstine Nielsdatter – 1 år
• Johanne Nielsdatter – 5 uger. Død 1802.
T.V. Afdødes søsters mand: Jens Sørensen, indsidder her i gården.
Se skifte nr. 815 + 860.

844. Laurids Sørensen i Astrup (Aidt sogn) 29/6-1802 F. 722b
Enke: Birgitte Nielsdatter L.V. Morten Rasmussen i Astrup.
Børn:
• Søren Lauridsen – 10 år
• Mariane Lauridsdatter – 7 år
F.M. Jørgen Andersen Brorup i Vellev.
Oplysning:
Enken blev ved gården.
Se skifte nr. 141 + 590.

845. Jens Mikkelsen i Nøddelund Hyrde 30/6-1802 F. 724a
Enke: Inger Jensdatter L.V. Hendes søsters mand: Laurids Jensen i Sahl.
Børn:
• Mette Jensdatter – 11 år
• Mette Kirstine Jensdatter – 8 år
• Anne Jensdatter – 7 år
F.M. Deres nærmeste pårørende: Jens Madsen i Hvorslev.

846. Kirsten Jensdatter i Astrup 2/10-1802 F. 724b
Enkemand: Morten Rasmussen
Børn:
• Rasmus Mortensen i Borre.
• Kirsten Mortensdatter g.m. sognefoged Oulf Nielsen i Gerning.
Se skifte nr. 951.

847. Rasmus Sørensen Leth i Vellev aftægtsmand 4/10-1802 F. 726a
Enke: Mette Eriksdatter L.V. Søren Leth i Vellev
Hans børn af et tidl. ægteskab:
• Trine Rasmusdatter – 36 år
• Else Rasmusdatter – 34 år
F.M. Søren Rytter i Vellev.
Oplysning:
Boet var så fattig og ussel, at det ikke kunne ansættes til nogen værdi.
Se skifte nr. 299.

848. Anders Mikkelsen i Vellev 28/10-1802 F. 726a
Enke: Anne Rasmusdatter L.V. Degnen Amdi Jensen i Vellev
Børn:
• Søren Andersen – 21 år
• Thomas Andersen – 14 år
• Frands Andersen – 11 år
• Maren Andersdatter – 29 år
• Karen Andersdatter – 7 år
Kurator: Thomas Christensen i Vellev.
F.M. Afdødes bror: Jens Mikkelsen, fæster af Gullev Krathus.
Oplysning:
Enken blev ved gården.

849. Søren Sørensen Bach i Vellev 28/10-1802 F. 727a
Enke: Kirsten Mikkelsdatter L.V. Hans Mortensen i Vellev
Børn:
• Mikkel Sørensen – 22 år
• Søren Sørensen – 19 år
• Jens Sørensen – 7 år
• Anne Sørensdatter – 15 år
Kurator: Degnen Amdi Jensen i Vellev.
F.M. Peder Steffensen i Vellev.
Oplysning:
Enken blev ved gården.
Se skifte nr. 84 + 950.

850. Peder Thomasen i Vellev 28/10-1802 F. 727b
Enke: Kirsten Rasmusdatter L.V. Hendes bror: Jens Rasmussen i
Tungelund.
Børn:
• Thomas Pedersen, i Holm.
• Rasmus Pedersen – 35 år, tjener i Over Mølle.
• Jens Pedersen – 32 år, hjemme.
• Peder Pedersen – 30 år, i Vidstrup.
• Rasmus Pedersen – 18 år, hjemme.
• Anne Pedersdatter – 23 år, hjemme.
F.M. Enkens bror: Rasmus Rasmussen i Houlbjerg.

851. Birthe Poulsdatter i Haurum 16/11-1802 F. 728a
Enkemand: Niels Jensen Frausing Husmand
Hendes børn af et tidl. ægteskab:
• Maren Nielsdatter g.m.Johannes Christensen Lindgaard i Skjød sogn.
• Kirsten Nielsdatter g.m. husmand Mikkel Nielsen i Mondrup. Død og efterladt:
> Maren Mikkelsdatter – 9 år
> Birthe Kirstine Mikkelsdatter – 3 år
Se skifte nr. 409 + 474.

852. Peder Sørensen Skov i Aidt Ugift 18/11-1802 F. 728b
Indsidder hos husmand Niels Jepsen i Aidt.
Oplysning: Den afdøde kom fra Taarupgaard gods, og hans arvinger var ukendte.

853. Maren Rasmusdatter i Thorsø 19/11-1802 F. 729a
Enkemand: Peder Christensen
Børn:
• Christen Pedersen – 32 år, hjemme. "Er dum”.
T.V. Afdødes bror: Jens Rasmussen i Thorsø.
• Rasmus Pedersen – 30 år, hjemme.
Oplysning:
Enkemanden afstod gården til sønnen Rasmus Pedersen imod aftægtskontrakt og opholdt til sin bror Christen.

854. Mikkel Nielsen i Thorsølund Sognefoged 9/12-1802 F. 729a
Enke: Mette Pedersdatter L.V. Søren Frandsen Smed i Thorsø
Barn:
• Mette Marie Mikkelsdatter – lidt over ¼ år.
F.M. Afdødes bror: Jens Nielsen.
T.V. Enkens bror: Niels Møller fra Geding (Tilst sogn).
Oplysninger:
Afdødes søster: Abelone Nielsdatter ”er et gebrækkeligt og vanfør menneske”.
Afdødes mor: Mariane Jensdatter har aftægt på gården.
Enken har en bror: Jens Møller i Høver.
Enken blev ved gården.
Senere oplyses, at barnet døde, og arven blev delt mellem moderen og en halvbror.
Afdødes bror Jens Nielsen havde fædrene arv tilgode efter deres far, Niels Pedersen, og efter hans sal. søskende Peder Nielsen og Ellen Nielsdatter, som findes i skiftet efter hans salig stedfar: Jens Rasmussen Wolstrup.
Se skifte nr. 406 + 588 + 918.

855. Karen Thomasdatter i Amstrup 2/2-1803 F. 730b
Enkemand: Christen Jensen Aldrup
Hendes børn af et tidl. ægteskab med Mogens Jensen:
• Kirsten Mogensdatter – 40 år, tjener i Aarhus.
• Abelone Mogensdatter. Enkekone i Tungelund.
Børn af dette ægteskab:
• Grethe Christensdatter g.m. Laurids Jensen i Amstrup.
• Mogens Christensen. Fæster af Salpeterhuset.
• Jens Christensen – 30 år
• Maren Christensdatter – 28 år
Se skifte nr. 823.

856. Kirsten Christensdatter i Amstrup 2/2-1803 F. 731a
Enkemand: Søren Jensen
Børn:
• Maren Sørensdatter – 32 år
• Jens Sørensen – 28 år
• Christen Sørensen – 24 år, hjemme.
• Poul Sørensen – 21 år, ved Livregimentet i København.
Se skifte nr. 92 + 521.

857. Jens Christensen Væsel i Hvorslev 3/2-1803 F. 731b
Enke: Karen Mogensdatter L.V. Søren Poulsen i Aldrup.
Børn:
• Christen Jensen – 19 år
• Mogens Jensen – 11 år
• Anne Jensdatter g.m. Søren Nielsen i Sahl.
• Else Jensdatter g.m. Jens Christensen i Hvorslev.
F.M. Christen Christensen i Vellev.

858. Kirsten Hansdatter i Hvorslev 3/2-1803 F. 732a
Enkemand: Søren Pedersen
Børn:
• Peder Sørensen – 35 år
• Lise Sørensen g.m. Jens Mondrup i Hammel.
• Øllegaard Sørensdatter g.m. Christen Lauridsen i Fajstrup.
• Mariane Sørensdatter g.m. Jens Christensen i Hammel.
• Birthe Sørensdatter g.m. Mads Rasmussen i Hammel.
• Hans Sørensen – 22 år.
• Ellen Marie Sørensdatter – 20 år
Oplysning:
Sønnen Peder Sørensen ventede at få gården i fæste.

859. Anne Jensdatter i Gerning 10/2-1803 F. 732b
Børn:
Oluf Nielsen, sognefoged i Gerning, anmeldte at hans mor var død. Hun havde efterladt sig to myndige sønner og 4 døtre, der alle var gifte. Han foreviste afkald fra sin bror og fire søstres mænd.
Se skifte nr. 938.

860. Afkaldskvittering. 1/5-1802 F. 732b
Vedr. skifte efter husmand Jørgen Mikkelsens hustru, Sidsel Andersdatter i Danstrup. Afkald fra:
Bodil Andersdatter. Enke efter Jens Bidstrup i Gentofte.
Mette Andersdatter g.m. Christen Lindriksen i Voldby. Som værge for hende i mandens fravær, samt på egne vegne og min bror; Christen Markusens, samt enken Karen Andersdatter i Grønbæk’s vegne, underskriver Peder Rasmussen fra Tinning.
Jens Sørensen fra Foldby på sin kone Maren Jensdatters vegne, og Niels Pedersen i Vrangstrup på sin hustrus vegne. Som L.V. for Anne Marie Andersdatter i Danstrup underskriver Oluf Nielsen i Gerning.
Se skifte nr. 815.

861. Jens Jensen Frandsen i Vejerslev Ugift 15/2-1803 F. 733a
Døde hos sin bror: Jens Justesen i Vejerslev.
Arvinger:
• Mor: Kirsten Jensdatter.
• Søster: Karen Jensdatter g.m. Poul Olufsen i Borre.
• Søster: Anne Jensdatter g.m. skoleholder Jens Madsen i Sall.
• Halvbror: Jens Justesen, her på stedet.
• Halvsøster: Maren Justdatter g.m. Christen Pedersen i Vejerslev.
Oplysning:
Arvingerne var alle myndige og havde delt arven.
Se skifte nr. 834.

862. Christen Thomasen i Houlbjerg 21/2-1803 F. 733a
Enke: Bodil Christensdatter L.V. Hendes bror: Niels Christensen i Sall
Arvinger: Hans
• Bror: Jens Thomasen, husmand i Søften.
• Søster: Kirsten Thomasdatter g.m. husbeboer Johannes Frandsen i Søften.

863. Mette Christensdatter i Bøstrup 6/3-1803 F. 733a
Enke efter Jens Bonde i Bøstrup.
Børn:
4 myndige sønner, hvoraf den yngste var 37 år.

864. Kirsten Sørensdatter i Vellev 21/3-1803 F. 733b
Enkemand: Hans Pedersen
Børn:
• Peder Hansen – 40 år, i Vellev.
• Søren Hansen – 34 år, i Vellev.
• Jens Hansen – 28 år, tjener i Hammel præstegård.
• Anne Hansdatter g.m. Søren Jensen fra Koudal.

865. Jens Christensen i Borridsø Hyrde 23/3-1803 F. 733b
Enke: Kirsten Rasmusdatter L.V. Mogens Jensen i Borridsø.
Børn:
• Rasmus Jensen – 13 år
• Christen Jensen – 11 år
• Peder Jensen – 8 år
• Mette Marie Jensdatter – 6 år
F.M. Enkens bror: Søren Rasmussen i Houlbjerg.

866. Hans Christiansen i Vidstrup 25/3-1803 F. 734a
Enke: Navnet ikke nævnt. L.V. Christen Sørensen i Vidstrup.
Hans børn:
• Christian Hansen – 20 år
• Frands Hansen – 18 år
Kurator: Afdødes bror: Peder Christiansen
Se skifte nr. 797 + 807.

867. Maren Pedersdatter i Sall 28/3-1803 F. 734b
Enke efter Anders Bensen.
Barn:
• Anne Andersdatter. Menes at være i København.
F.M. Niels Christensen i Sall.

868. Kirsten Pedersdatter i Sall 28/3-1803 F. 734b
Hendes ”uægte” datter:
• Mette Andersdatter – 40 år, i Sall.
F.M. Niels Christensen i Sall.

869. Kirsten Isaksdatter i Aabrohuset (Vellev sogn) 12/5-1803 F. 735a + 736a
Enke efter Frands Gullev. Aftægtskone. + 743b
Børn:
• Christian Erhardt Gullev, i Frisenvold Fiskerhus.
• Isak Frandsen Gullev, formodes efter rygte at opholde sig i Holsten.
• Niels Gullev, vides ikke rettere end han er smed i Haderslev.
• Mette Marie Frandsdatter. Enke efter Alrøe her i huset.
L.V. Poul Jensen Fisker af Østergaard Fiskerhus.
Oplysning:
På de fraværendes vegne mødte: Joen Møller fra Snorum.
Se skifte nr. 869 + 1000.

870. Maren Madsdatter i Thorsø 2/6-1803 F. 735b
Enkemand: Bent Olufsen Indsidder
Børn:
• Oluf Bentsen – 16 år
• Maren Bentsdatter – 26 år, g.m. Søren Hermansen, selvejer i Bøgeskov.
• Dorthe Bentsdatter – 23 år
• Birthe Bentsdatter – 19 år.

871. Rasmus Jensen Skytte i Bøstrup Mølle 3/6-1803 F. 736a
Indsidder hos Simon Møller.
Arvinger: 2 myndige søstre.

872. Thomas Thomasen i Enslev 1/7-1803 F. 736b
Enke: Anne Lauridsdatter L.V. Jens Holm i Granslev.
Børn:
• Kirsten Thomasdatter – 3 år
• Maren Thomasdatter – ½ år
F.M. Afdødes bror: Oluf Thomsen i Vrangstrup.

873. Afkaldskvittering. 11/6-1803 F. 737a
Niels N. Bay, købmand i Randers, kvitterer på Hr. Jørgen Bang i Danzig, hans vegne, efter skiftets slutning 16/8-1797, efter sin salig moster, Mad. Benedikte Lauridsen, at have fået udbetalt arven efter hende.
Se skifte nr. 722.

874. Niels Christensen i Sall 8/7-1803 F. 737b + 740a
Enkemand: Karen Christensdatter L.V. Hendes bror: Niels Christensen
Børn: Bøstrup i Sall.
Børn:
• Christen Nielsen – 3 år
• Ellen Nielsdatter – 12 år
• Anne Nielsdatter – 8 år
• Karen Marie Nielsdatter – 5 år
• Niels Nielsen – født efter faderens død.
F.M. Enkens bror: Søren Christensen Bøstrup i Sall.
Oplysninger:
Enken var gravid, så skiftet blev udsat.
Enken fik senere en ny L.V. Jens Jensen Kiersgaard i Sall, der fik gården i fæste.

875. Christen Sørensen Fisker i Tind 5/8-1803 F. 738a + 739b
Enke: Anne Jensdatter L.V. Hendes morbror: Mogens Jensen i Borridsø.
Børn:
• Søren Christensen – 16 år
• Karen Christensdatter – 12 år
F.M. Afdødes søskendebarn: Peder Pedersen i Danstrup.

876. Maren Christensen i Tind 5/8-1803 F. 738b + 743a
Enkemand: Niels Knudsen
Børn:
• Knud Nielsen – 12 år
• Christen Nielsen – 10 år
• Anne Marie Nielsdatter – 8 år
• Maren Nielsdatter – 6 år
T.V. Afdødes bror: Rasmus Christensen i Tind.

877. Bodil Madsdatter i Vellev 26/10-1803 F. 740b
Enke efter Niels Sørensen Leth
Børn:
• Søren Nielsen – 31 år
• Niels Nielsen – 18 år
• Anne Nielsdatter – 29 år, senere g.m. Niels Sørensen i Houlbjerg.
• Maren Nielsdatter – 20 år
T.V. Peder Steffensen i Vellev, der er g.m. afdødes søster.
Kurator for Niels Nielsen: Thomas Christensen i Vellev.
Oplysning:
Søren Nielsen overtog fæstet på gården.
Se skifte nr. 594 + 842.

878. Else Jensdatter i Sall 7/11-1803 F. 741a
Enkemand: Jørgen Christensen Hiulmand
Hendes børn af et tidl. ægteskab med Peder Nielsen:
• Jens Pedersen – 23 år
• Christen Pedersen – 20 år
Kurator for den ældste: Hans morbror: Erik Jensen i Sall.
Kurator for den yngste: Hans farbror Christen Nielsen i Aptrup.
Oplysninger:
Enkemanden beholder den halve af sin påboede gård, og overlader den anden halve gård til hans kones børn, som hun med tilladelse efter hendes salig mand, Peder Nielsens fæstebrev har beholdt i fæste, og enkemanden ikke har haft fæste på. Den ældste søn, Jens Pedersen regnede med at få fæstet på gården.
Se skifte nr. 716.

879. Mads Nielsen og hustru Maren Rasmusdatter i Borridsø
Hans arving: 23/11-1803 F. 741b
• Søster g.m. Rasmus Jensen, indsidder i Norup
Hendes arvinger:
• Bror: Mogens Rasmussen i Selling.
• Søster: Anne Rasmusdatter g.m. hyrde Henrich Pedersen i Borridsø.

880. Anne Marie Sørensdatter i Sall 12/12-1803 F. 741b
Enkemand: Christen Rasmussen
Børn:
• Rasmus Christensen – 17 år, hjemme.
• Søren Christensen – 14 år, hjemme.
• Jens Christensen – 8 år, hjemme.
• Hans Christensen – 3 år, hjemme.
• Niels Christensen – 1 ½ år, hjemme.
• Karen Marie Christensdatter – 11 år, hjemme.
• Anne Christensdatter – 6 år, hjemme.
T.V. Afdødes bror: Søren Sørensen Hiulmand i Sall.
Se skifte nr. 902.

881. Kirsten Jensdatter i Hvorslev Ugift 27/12-1803 F. 744a
Arvinger:
• Helbror: Christen Jensen Tapdrup i Hvorslev – 36 år.
• Helsøster: Anne Jensdatter g.m. Henrich Jensen i Hvorslev.
• Halvsøster: Dorthe Jensdatter. Enke efter Niels Hiuler i Borridsø.
• Halvsøster: Maren Christensdatter –30 år, ugift.

882. Mads Vindeløv i Katvad Mølle Møller 28/12-1803 F. 744b
Enke: Sophie Hansdatter L.V. Mouritz Alstrup på Hagenstrup Mølle.
Arvinger: Hans
• Søster: Mette Jørgensdatter g.m. Laurids Pedersen i Horup på Lerbæk gods.
• Søster: Ellen Jørgensdatter g.m. bødker Jørgen Jochumsen i Vejle.
• Søster: Birthe Jørgensdatter g.m. Niels Rasmussen i Fuglsang på Brandtberggaards Mark.
Oplysning:
Nærværende: Jens Kiersgaard fra Kiersberghuset g.m. afdødes søsterdatter.
Se skifte nr. 811.

883. Oluf Jensen i Sall 18/2-1804 F. 746a
Enke: Maren Andersdatter L.V. Laurids Nielsen Bundgaard i Sall.
Børn:
• Anders Olufsen – 17 år
• Jens Olufsen – 11 år
F.M. Sognefoged Hieronimus Pedersen i Sall.
Enken blev ved gården.

884. Kirsten Nielsdatter i Borre 8/3-1804 F. 747b
Enkemand: Søren Olufsen Husmand
Børn:
• Oluf Sørensen – 4 uger
• Maren Sørensdatter – 2 ½ år.

885. Hans Mortensen i Vellev 15/3-1804 F. 748a + 751a
Enke: Ellen Mogensdatter L.V. Hendes bror: Mikkel Mogensen i Langaa.
Børn:
• Morten Hansen – 13 år
• Mogens Hansen – 11 år
• Jens Hansen – 8 år
• Anne Kirstine Hansdatter – 3 år. Død kort efter faderen.
• Hans Hansen, født efter faderens død.
F.M. Afdødes farbror: Christen Hansen i Vellev.
Oplysninger:
Enken angav at være gravid, og skiftet blev udsat.
Senere mødte enken med sin fæstemand, Søren Madsen, der nu fæster gården.
Se skifte nr. 776.

886. Poul Rasmussen Brahne i Tulstrup Mølle indsidder 20/3-1804 F. 749a
Enke: Kirstine Marie Møller L.V. Johannes Nielsen Møller
Oplysning:
Der var oprettet testamente til fordel for den længstlevende.

887. Hans Pedersen Skrædder i Hvorslev Ugift 2/5-1804 F. 749b
Arvinger:
• Bror: Oluf Pedersen
• Bror: Jens Pedersen
• Bror: Søren Pedersen, husmand i Hvorslev.
• Bror: Niels Pedersen
• Bror: Peder Pedersen i Framlev. Død og efterladt:
> Maren Pedersdatter – 17 år.

888. Anne Thøgersdatter i Houlbjerg 25/5-1804 F. 750a
Enkemand: Niels Sørensen
Barn:
• Maren Nielsdatter – 3 år
T.V. Afdødes bror: Christen Thøgersen i Vellev.
Se skifte nr. 226 + 877.

889. Dorthea Elisabeth Ursin i Over Mølle 18/6-1804 F. 752a + 775a
Enke efter Jochum Henrich Roll, der var bedemand i Viborg.
Arvinger: Hendes
• Bror: Corfitz Gabriel Ursin. Død og efterladt:
> Johan Frederich Ursin, skolelærer i Sjelle.
> Ingeborg Marie Ursin g.m. Søren Jensen Smed i Bigum på Tjele gods.
Oplysninger:
Der var oprettet et testamente mellem afdøde og hendes mand. De havde ingen børn, og den længstlevende skulle arve hele boet.
Der blev annonceret efter arvinger til Jochum Henrich Roll, og der var flere, der henvendte sig pr. brev og påstod, at de var arvinger; men da ingen i første omgang beviste deres rettighed – eller mødte, blev arven efter Jochum Henrich Roll sendt til Randers Amtstue. Senere blev der fundet arvinger!
Se skifte nr. 912.

890. Thomas Christensen i Borridsø husmand 20/8-1804 F. 754a
Enke: Mette Jensdatter L.V. Henrich Lauridsen Smed i Thorsø
Børn:
• Christen Thomasen – 40 år, i Sall.
• Karen Thomasdatter – 30 år, hjemme.
• Sidsel Thomasdatter – 34 år, tjener i Gerning.

891. Søren Pedersen i Hagsholm 19/9-1804 F. 754b
Enke: Anne Hansdatter L.V. Hendes søskendebarn: Jens Sørensen Amme i
Børn: Granslev.
• Peder Sørensen – 38 år, hjemme.
• Hans Sørensen – 27 år, hjemme.
• Jens Sørensen – 29 år, er vanvittig, hjemme.
• Niels Sørensen – 27 år, hjemme.
• Søren Sørensen – 23 år, hjemme.
• Kirsten Sørensdatter – 30 år, hjemme.
F.M. Afdødes bror: Jørgen Pedersen i Hagsholm.
Oplysning:
Enken blev ved gården.
Se skifte nr. 925 + 926.

892. Mourits Alstrup i Hagenstrup Mølle 7/11-1804 F. 756a
Enke: Kirstine Borup L.V. Provst Laurids Tolstrup i Hvorslev.
Børn:
• Christian Mouritsen – 12 år
• Peder Erhardt Mouritsen – 6 år
• Elisabeth Sophie Mouritsdatter – 11 år
• Karen Marie Mouritsdatter – 4 år
F.M. Ansat: Henrich Amdisen, degn i Hvorslev, indtil børnenes født værge kunne
få kendskab.
Oplysninger:
Selv om der blev indkaldt i forskellige aviser, meldte ingen af afdødes slægt sig, så ingen vidste, om børnene havde fødte værger.
Enken blev ved gården.

893. Christen Frandsen i Houlbjerg 19/11-1804 F. 760a
Enke: Kirsten Christensdatter L.V. Jens Mortensen i Houlbjerg
Børn:
• Christen Christensen – 7 år, hjemme.
• Frands Christensen – 2 år, hjemme.
• Maren Christensdatter – 11 år, hjemme.
• Else Marie Christensdatter – 9 år, hjemme.
• Abelone Christensdatter – 5 år, hjemme.
• Christiane Christensdatter – 8 uger, hjemme.
F.M. Afdødes brødre: Søren Frandsen i Thorsø og Peder Frandsen i Houlbjerg.
Oplysning:
Enken blev ved gården.
Se skifte nr. 966 + 966.

894. Christen Jensen Aldrup i Amstrup 8/12-1804 F. 761b
Børn:
• Mogens Christensen, fæster af Salpeterhuset.
• Jens Christensen, fæster af faderens gård.
• Grethe Christensdatter g.m. Laurids Jensen i Amstrup.
• Maren Christensdatter – 29 år, ugift.
Se skifte nr. 823 + 855.

895. Jens Christiansen i Hvorslev 12/12-1804 F. 762a
Enke: Anne Pedersdatter L.V. Søren Christensen i Hvorslev.
Barn:
• Christian Jensen – 15 år
F.M. Afdødes bror: Peder Christiansen i Hvorslev.
Se skifte nr. 985.

896. Else Hansdatter i Sall 26/1-1805 F. 762b
Enkemand: Laurids Nielsen Bundgaard
Hendes børn:
• Anne Pedersdatter – 25 år, hjemme.
• Kirsten Pedersdatter – 20 år, hjemme.
T.V. Afdødes bror: Husmand Anders Hansen i Horn på Tvilum gods.
Se skifte nr. 605.

897. Poul Olufsen i Borre 31/1-1805 F. 763a
Enke: Karen Jensdatter L.V. Hendes søskendebarn: Jens Thøgersen i Tvilum.
Børn:
• Oluf Poulsen – 16 år, hjemme.
• Jens Poulsen – 11 år, hjemme.
• Inger Poulsdatter – 22 år, hjemme.
• Kirsten Poulsdatter – 20 år, g.m. ladefoged Niels Nielsen fra Ulstrup.
• Anne Poulsdatter – 14 år, hjemme.
• Anne Marie Poulsdatter – 8 år, hjemme.
• Maren Poulsdatter – 4 år, hjemme.
F.M. Hr. Hasager, præst i Vejerslev og
Rasmus Mortensen i Borre, da børnene ingen født værge havde.
Oplysning:
Enken blev ved gården.
Se skifte nr. 458 + 861.

898. Kirsten Andersdatter i Sall 8/3-1805 F. 765a
Enkemand: Jørgen Pedersen
Børn:
• Anders Jørgensen – 2 år, hjemme.
• Inger Jørgensdatter – 14 uger, hjemme.
T.V. Afdødes brødre: Peder Andersen og Jens Andersen, begge i Gjern
På Tvilum gods.

899. Anne Sophie Janssen i Thorsø Mølle 26/4-1805 F. 766b
Enkemand: Rasmus Christensen Møller
Hendes børn:
• Hans Jensen Perstrup, i Pederstrup i Sønder herred (Fjends herred).
• Jette Magdalene Jensdatter g.m. Jens Sørensen Møller i Bendstrup Mølle i Todbjerg sogn
Oplysning:
På arvignernes vegne mødte: Johannes Møller i Snorum.

900. Søren Jensen i Haurum 20/5-1805 F. 767b
Enke: Maren Jakobsdatter L.V. Peder Thomasen i Haurum.
Børn:
• Jens Sørensen – 23 år
• Jakob Sørensen – 12 år
• Kirsten Sørensdatter – 19 år
• Else Sørensdatter – 15 år
F.M. Niels Pedersen i Vrangstrup.

901. Erik Jensen og hustru Anne Rasmusdatter i Sall 28/5-1805 F. 768b
Børn af hans tidl. ægteskab med Maren Jørgensdatter:
• Maren Eriksdatter g.m. Jens Christensen i Aptrup.
• Helle Eriksdatter – 30 år g.m. Jørgen Pedersen i Sall.
• Anne Kirstine Eriksdatter – 24 år g.m. Søren Jensen i Sall. Fik fæste på gården.
Barn af hendes tidl. ægteskab med Anders Jensen i Aptrup:
• Mette Andersdatter. Enke efter Christen Rasmussen i Sall.
Barn af dette ægteskab:
• Anders Eriksen – 16 år.
F.M. Jens Sørensen i Aptrup.
Se skifte nr. 516 + 565 + 902.

902. Christen Rasmussen i Sall 12/6-1805 F. 769b
Enke: Mette Andersdatter L.V. Søren Jensen Helboe i Sall.
Hans børn af et tidl. ægteskab med Anne Marie Sørensdatter:
• Rasmus Christensen – 20 år
• Søren Christensen – 16 år
• Jens Christensen – 11 år
• Hans Christensen – 4 år
• Niels Christensen – 2 år
• Karen Marie Christensdatter – 14 år
• Anne Christensdatter – 10 år
F.M. Afdødes bror: Hans Rasmussen Bødker i Herskind.
Se skifte nr. 880 + 901.

903. Giertrud Nielsdatter i Sall 20/7-1805 F. 770b + 471b
Enkemand: Søren Pedersen Rytter
Børn:
• Else Sørensdatter – 40 år, g.m. Jens Sørensen i Aptrup
• Niels Sørensen – 38 år
• Helle Sørensdatter – 30 år, er vanvittig og skrøbelig.
• Peder Sørensen – 26 år, fæstede gården.
Oplysning:
Enkemanden havde en datter af et tidl. ægteskab med Birthe Madsdatter:
• Edel Sørensdatter – 44 år, g.m. Jens Hansen i Thorsø.
Se skifte nr. 236.

904. Margrethe Bøgild i Snorum Ugift 3/9-1805 F. 771b + 773b
Arvinger:
• Bror: Johannes Bøgild, degn og skoleholder i Todbjerg.
• Bror: Thyra Bøgild, Candidatus Filogiæ, opholder sig i Ormslev præstegård.
• Søster: Johanne Sophie Bøgild g.m. Erhardt Blichfeldt, præst i Ormslev.
• Søster: Nille Dorthe Bøgild, ugift, i Ormslev præstegård.
• Søster: Christiane Margrethe Bøgild, hos mad. Asmussen i Aarhus.

905. Peder Pedersen i Borre (Vejerslev sogn) 11/9-1805 F. 772b + 786a + 794b
Aftægtsmand hos Rasmus Mortensen. + 796b
Arvinger:
• Bror: Rasmus Pedersen, i Borre.
• Bror: Jens Pedersen. Død og efterladt:
> Peder Jensen i Borre.
> Peder Jensen Fisker, i Borre.
> Kirsten Jensdatter g.m. Jens Bering i Tange. Død og efterladt:
» Søren Jensen – 15 år
» Maren Jensdatter – 16 år
> Kirstine Jensdatter g.m. Christen Sørensen Aagaard i Vejerslev.
> Anne Jensdatter g.m. Niels Nielsen i Granslev.
• Bror: Christen Pedersen. Død og efterladt:
> Peder Christensen – 20 år
• Søster: Anne Pedersdatter g.m. Jeppe Pedersen i Vejerslev. Begge død og efterladt:
> Anne Jeppesdatter g.m. sognefoged Jens Christensen i Vejerslev.
• Søster: Bodil Pedersdatter g.m. Jens Mikkelsen i Borre. Begge død og efterladt:
> Karen Jensdatter g.m. Mikkel Jensen i Brorup.
Oplysninger:
Der blev fremvist en aftægtskontrakt mellem afdøde og Rasmus Mortensen, som han har afstået gården til den 14/3-1798.
Rasmus Mortensen påstod, at afdøde havde givet hans to børn: Peder Rasmussen og Anne Kirstine Rasmusdatter et sølvbæger og en sølvkande, og han havde både præsten og degnen i Vejerslev som vidne. Arvingerne påstod, at afdøde bevisligt gik i barndom på den tid, hvor han skulle have givet sølvet til børnene. Ved skiftets slutning oplyses, at arvingerne havde afleveret en sølvkande, et sølvbæger og 6 spiseskeer til Rasmus Mortensens søn, Peder Rasmussen i Borre. Vurderet til 50 Rd.

906. Maren Thomasdatter i Enslev 20/11-1805 F. 774a
Enkemand: Peder Christensen Husmand.
Børn:
• Thomas Pedersen – 5 år
• Anne Kirstine Pedersdatter – 2 år
T.V. Søren Henrichsen i Enslev.

907. Anne Katrine Christensdatter i Aidt 14/12-1805 F. 774b
Enkemand: Niels Jensen Husmand.
Arvinger: Hendes
• Bror: Jørgen Christensen – 54 år, i Sall.
• Bror: Peder Christensen Hiulmand – 47 år, husmand i Aidt.
• Søster: Anne Christensdatter g.m. husmand Niels Thomasen i Rind.

908. Maren Christensdatter i Sall 12/2-1806 F. 777a
Enkemand: Jørgen Christensen Bøstrup
Børn:
• Christen Jørgensen – 10 år
• Christen Jørgensen – 7 år
• Anne Jørgensdatter – 12 år
• Anne Jørgensdatter – 2 år
T.V. Afdødes far: Christen Pedersen Præst i Sall.

909. Enevold Christensen i Futting (Thorsø sogn) 14/2-1806 F. 778a + 785a
Enke: Elisabeth Andreasdatter L.V. Christen Vestergaard i Skaarup
Børn: (Hendes svoger)
• Christen Enevoldsen – 13 år
• Maren Enevoldsdatter – 18 år
• Sidsel Enevoldsdatter – 15 år
F.M. Afdødes bror: Søren Rytter i Vellev.
Oplysning:
Enken afstod gården til ungkarl Niels Pedersen Hiuler fra Hagsholm, der ægtede datteren Maren. Der blev oprettet aftægtskontrakt.

910. Karen Christensdatter i Sall 15/2-1806 F. 779a
Enkemand: Peder Pedersen Smed
Barn:
• Christen Pedersen – 3 år
T.V. Afdødes bror: Mogens Christensen i Salpeterhuset.
Oplysning:
Barnet døde 19/4-1806.

911. Kirstine Sørensdatter Karmark i Hvorslevgaard 16/6-1806 F. 779b + 784a
Enke efter Søren Nielsen. Opholdt sig hos sin søn, Niels Sørensen.
Børn:
• Niels Sørensen, her på stedet.
• Søren Sørensen , snedkersvend i Graa Mølle.
• Anne Marie Sørensdatter – 28 år, tjener på Lykkesholm.
• Marie Kirstine Sørensdatter – 17 år, tjener i Svenstrup.
F.M. Deres fasters mand: Anders Joensen i Koudal.
Oplysning:
Ved skiftets slutning kaldes den ældste datter for: Anne Marie Schougaard.

912. Delingsforretning 17/6-1806 F. 781b
Over Jochum Henrich Roll og efterladte enke Dorthe Elisabeth Ursin
Arvinger: Hans
• Helbror: Jørgen Roll, kvartermester ved Holmen. Død og efterladt:
> Andreas Anthony Roll – 34 år, i København.
> Anne Marie Roll g.m. brændevinsbrænder Falchenberg i København.
• Halvsøster: Catrine Marie Roll. Enke efter Jakob Nielsen Malling i Vaisenhuset, er i København.
Se skifte nr. 889.

913. Anne Mikkelsdatter i Houlbjerg 2/7-1806 F. 782a
Enkemand: Christen Mikkelsen Husmand
Børn:
• Mikkel Christensen – 20 år, vides ikke hvor er.
• Mikkel Christensen – 18 år
• Mette Christensdatter – 22 år
• Karen Christensdatter – 14 år
T.V. Afdødes bror: Jørgen Mikkelsen i Kongstrup.
Se skifte nr. 358 + 827.

914. Jens Mortensen i Gerning 18/7-1806 F. 783a
Døde hos skoleholder Niels Rasmussen i Gerning.
Arvinger:
• Søster: Sidsel Mortensdatter g.m. Mourits Rasmussen Smed i Vellev. Død og efterladt:
> Rasmus Mouritsen Smed i Sall. Død og efterladt:
> Mourits Rasmussen - 34 år, i Grundfør.
> Niels Mouritsen Smed i Sandby.
> Bodil Mouritsdatter g.m. Rasmus Lauridsen i Enslev. Død og efterladt:
» Rasmus Rasmussen – 30 år, i Kvottrup, i krigstjeneste ved Regimentet.
» Laurids Rasmussen – 25 år, i Borridsø, i krigstjeneste ved Regimentet.
» Kirsten Rasmusdatter, gift i Værum.
» Sidsel Rasmusdatter – 18 år, tjener i Koudal.
> Else Mouritsdatter g.m. skrædder Oluf Peders, husfæster i Lyngaa.
> Anne Mouritsdatter g.m. Søren Hiulmand i Sall.
• Søster: Johanne Mortensdatter g.m. Morten Bentsen, husmand i Aptrup. Død og efterladt:
> Maren Mortensdatter g.m. Jørgen Andersen, indsidder i Aidt.
• Søster: Mette Mortensdatter g.m. Jens Hollerup, husmand i Vellev. Død og efterladt:
> Kirsten Jensdatter. Død og efterladt en slegfreddatter:
» Maren Sørensdatter – 14 år.
Oplysninger:
Afdøde havde pension af Herskabet som skovfoged i 40 år.
Afdøde var enkemand.

915. Jens Christensen Sort i Vellev 30/7-1806 F. 784b
Enke: Kirsten Pedersdatter L.V. Søren Christensen af Aldrup.
Børn:
• Christen Jensen – 40 år
• Peder Jensen, i Tostrup.
• Mads Jensen – 23 år, soldat.
• Jens Jensen – 14 år
• Maren Jensdatter g.m. Christen Thøgersen i Vellev.
• Karen Jensdatter g.m. Søren Christensen ved Aldrup.
• Dorthe Jensdatter – 21 år, ugift.
F.M. Afdødes bror: Jens Christensen i Tostrup Skovhus.
Oplysning:
Sønnen Christen Jensen venter at få gården i fæste, når moderen vil afstå den til ham. Har løn tilgode for 20 år.

916. Maren Andersdatter i Houlbjerg 25/8-1806 F. 785b + 786b
Sad til huse hos sin bror: Christen Andersen Pind i Houlbjerg.
Arvinger:
• Halvbror: Christen Andersen Pind i Houlbjerg.
• Halvbror: Jakob Andersen, som for mange år siden er bortrømt og ikke vides hvor er.
• Halvsøster: Karen Andersdatter. Død og efterladt:
> Niels Jensen (formentlig fejl for Niels Jepsen) – 46 år, tjener forpagteren på Frijsenborg.
> Jens Rasmussen, husmand i Farre.
> Maren Jepsdatter g.m. husmand Niels Mogensen i Hammel.
Oplysning:
Christen Andersen Pind angav, at han havde forsørget sin sal. søster i 1 ½ år, og i den tid havde hun været syg i et år.

917. Christen Hansen i Vellev 26/8-1806 F. 785b
Aftægtsmand hos sin datter og svigersøn.
Barn:
• Maren Christensdatter g.m. Jens Nielsen i Vellev.

918. Mette Marie Mikkelsdatter i Thorsølund 4 år 26/11-1806 F. 786a
Sognefoged Jens Mikkelsens steddatter.
Arvinger:
• Mor: Mette Pedersdatter g.m. Jens Mikkelsen i Thorsølund.
• Halvbror: Mikkel Jensen – 2 år.
Afdøde af datter af Mikkel Nielsen.
Se skifte nr. 854.

919. Else Sørensdatter i Gerning 2/3-1807 F. 787a
Enkemand: Peder Pedersen Husmand.
Børn:
• Søren Pedersen – 12 år
• Peder Pedersen – 9 år
• Niels Pedersen – 5 år
• Mariane Pedersdatter – 7 år
• Maren Pedersdatter – 2 år
T.V. Afdødes bror: Jens Sørensen Skriver i Vellev.

920. Anne Dorthe Nielsdatter i Sall 21/3-1807 F. 787b + 797b
Enkemand: Niels Christensen Bøstrup
Børn:
• Christen Nielsen - 7 år
• Niels Nielsen – 2 år
T.V. Afdødes far: Niels Thomasen i Sall.

921. Kirsten Jakobsdatter i Vellev 10/4-1807 F. 788b
Enkemand: Jens Sørensen Søegaard
Hendes børn af et tidl. ægteskab med Peder Jensen:
• Jakob Pedersen – 34 år
• Jens Pedersen – 32 år, i Vellev.
• Niels Pedersen – 27 år
• Sidsel Pedersdatter g.m. husmand Peder Thøgersen. Død og efterladt:
> Kirsten Pedersdatter – 5 år
• Maren Pedersdatter – 35 år
Barn af dette ægteskab:
• Peder Jensen – 21 år
Se skifte nr. 922.

922. Sidsel Pedersdatter i Vellev 10/4-1807 F. 789a
Enkemand: Peder Thøgersen Husmand
Barn:
• Kirsten Pedersdatter – 5 år
T.V. Afdødes bror: Jens Pedersen i Vellev.
Se skifte nr. 921.

923. Kirsten Nielsdatter i Aidt 12/4-1807 F. 789b
Enkemand: Jørgen Meldgaard
Arvinger: Hendes
• Faster: Mette Land. Død og efterladt:
> Peder Land, som ingen ved hvor er.
> Peder Hansen, som ingen ved hvor er.
> Sidsel, som ingen ved hvor er.
> Kirsten g.m. Niels Bødker i Houlbjerg.
• Morbror: Mikkel Krog i Aidt. Død og efterladt:
> Peder Mikkelsen i Aidt.
> Jens Mikkelsen. Død og efterladt:
» Mikkel Jensen, i Aidt.
» Anne Jensdatter, gift i Iller.
» Maren Jensdatter, gift i Vidstrup.
> Niels Mikkelsen, i Tungelund.
> Anne Marie Mikkelsdatter. Enke efter Mads Bak i Sall.
> Anne Mikkelsdatter. Var gift i Viborg. Død og har ingen børn efterladt sig.
> Maren Mikkelsdatter g.m. Peder Krog i Aidt. Død og efterladt:
» Mikkel Pedersen i Vidstrup.
» Anders Pedersen i Aidt.
» Inger Pedersdatter g.m. Jens Pedersen i Borridsø.
» Anne Pedersdatter, gift i Borum Mølle.
» Kirsten Pedersdatter g.m. Søren Væsel i Tungelund.
• Morbror: Peder Overgaard. Død og efterladt:
> Jens Pedersen i Aidt. Død og efterladt:
» Jens Overgaard i Aidt.
> Kirsten Pedersdatter g.m. Joen Skrædder i Tungelund.
> Maren Pedersdatter g.m. Jens Andersen i Tungelund. Død og efterladt:
» Peder Svendsen i Danstrup.
> Anne Pedersdatter i Sall.
• Moster, hvis navn ikke vides. Død og efterladt:
> Mette Krags i Enslev.
> Kirsten Krags i Enslev. Død og efterladt:
» Peder Lauridsen
» Anne Lauridsdatter g.m. Bent Olufsen i Enslev.
• Mosterdatter: Kirsten Mikkelsdatter g.m. Niels Lauridsen i Aidt. Død og efterladt:
> Mikkel Væver i Mondrup.
> Laurids Bundgaard i Sall.
> Maren Nielsdatter på Lyngballe.
> Anne Nielsdatter g.m. Jens Skriver i Hadsten.
• Mosterdatter: Sidsel Mikkelsdatter g.m. Søren Leth. Død og efterladt:
> Søren Sørensen i Aidt.
> Mikkel Sørensen i Aidt.
> Anders Sørensen
> Maren Sørensdatter g.m. en skrædder i Randers.
> Kirsten Sørensdatter, tjener i Hvorslev.

924. Anne Marie Andersdatter i Bøsbrohuset 22/4-1807 F. 790b
Enkemand: Peder Meyersen Værtshusmand.
Hendes børn af et tidl. ægteskab med Schak Knudsen Nyeborg.
• Anders Schaksen – 24 år
• Anne Schaksdatter g.m. Christen Hansen Møller i Kvorning Mølle. Død og efterladt:
> Schak Christensen – 12 år
> Hans Christensen – 11 år
> Anders Christensen – 10 år
> Anne Kierstine Christensdatter – 14 år
> Anne Marie Christensdatter – 13 år
> Johanne Christensdatter – 9 år
• Anne Kirstine Schaksdatter g.m. skoleholder Christen Pedersen i Hedegaards skole på Mejlgaards gods.
• Mette Marie Schaksdatter g.m. købmand Christen Nielsen Bigum i Randers.
• Sidsel Schaksdatter g.m. Peder Borup i Rold Kro.
Børn af dette ægteskab:
• Else Pedersdatter – 19 år
• Margrethe Pedersdatter – 15 år
F.M. Afdødes bror: Anders Andersen i Kongstrup.
Oplysning:
Afdøde var ”omkommet på en uheldig måde”.
Se skifte nr. 546.

925. Hans Sørensen i Hagsholm Ugift 16/7-1807 F. 793b
Boede hos sin mor.
Arvinger:
• Mor: Anne Hansdatter. Enke efter Søren Pedersen i Hagsholm.
L.V. Sognefoged Jens Sørensen Amme i Granslev.
• Halvbror: Thomas Pedersen – 42 år
• Helbror: Peder Sørensen – 38 år
• Helbror: Jens Sørensen – 32 år, er svagelig.
• Helbror: Niels Sørensen – 30 år
• Helsøster: Kirsten Sørensdatter g.m. Jens Eriksen i Skjød.
Se skifte nr. 891 + 926.

926. Søren Sørensen i Hagsholm Ugift 16/7-1807 F. 794a
Boede hos sin mor Anne Hansdatter. Enke efter Søren Pedersen i Hagsholm.
Arvinger:
• Mor: Anne Hansdatter. Enke efter Søren Pedersen i Hagsholm.
L.V. Sognefoged Jens Sørensen Amme i Granslev.
• Halvbror: Thomas Pedersen – 42 år
• Helbror: Peder Sørensen – 38 år
• Helbror: Jens Sørensen – 32 år, er svagelig.
• Helbror: Niels Sørensen – 30 år
• Helsøster: Kirsten Sørensdatter g.m. Jens Eriksen i Skjød.
Oplysning:
Moderen vil afstå gården til en af sønnerne, og vedkommende skal underholde broderen Jens Sørensen.
Se skifte nr. 891 + 925.

927. Christian Erhardt Munch på Østergaard (Vellev sogn) 14/9-1807 F. 796a
Forvalter på Østergaard.
Enke: Maren Rosborg L.V. Pastor Monrad i Øster Velling.
Børn:
• Christopher Anthony – 15 år
• Jakob Rosborg – 14 år
F.M. Afdødes søsters mand: forvalter Hiort i Svendstrup.
Oplysning:
Enken fremlagde en bevilling af 12/9-1807 på, at hun kunne sidde i uskiftet bo.
Se skifte nr. 948.

928. Peder Nielsen i Vellev landsoldat 2/2-1808 F. 798a
Arvinger:
• Halvbror: Christen Nielsen, i Hvorslev.
• Helsøster: Maren Nielsdatter g.m. husmand Niels Christensen i Enslev.
• Helsøster: Kirstine Nielsdatter g.m. husmand Peder Pedersen i Vidstrup.
• Halvsøster: Maren Jensdatter, hos faderen Jens Sørensen Hollerup i Vellev.
Se skifte nr. 509 + 609.

929. Mikkel Nielsen i Mondrup Husmand 3/2-1808 F. 798a + 809a
Børn:
Hans børn af et tidl. ægteskab med Kirsten Nielsdatter:
• Maren Mikkelsdatter – 14 år
• Birthe Kirstine Mikkelsdatter – 7 år
F.M. Afdødes bror: Laurids Nielsen Bundgaard i Sall.
Oplysninger:
Afdøde havde været g.m. Anne Katrine Pedersdatter; men var 25/10-1803 separeret fra hende. Der var ingen børn i dette ægteskab.
Birthe Kirstine Mikkelsdatter døde i 1813.
Se skifte nr. 836.

930. Niels Jensen i Tungelund 4/2-1808 F. 799b
Enke: Maren Christensdatter L.V. Hendes bror: Jørgen Christensen i
Tungelund.
Arving: Hans
• Søster: Anne Jensdatter g.m. husmand Bent Andersen i Thorsø.
Oplysning:
Enken blev ved gården.

931. Niels Poulsen Lindgaard i Tind 5/2-1808 F. 800a
Enke: Karen Thomasdatter L.V. Henrich Jensen i Hvorslev.
Hans barn af et tidl. ægteskab med Sidsel Christensdatter:
• Maren Nielsdatter – 23 år, tjener i Randers.
Børn af dette ægteskab:
• Poul Nielsen – 13 år
• Thomas Nielsen – 8 år
• Jens Nielsen – 6 år
• Sidsel Kirstine Nielsdatter – 12 år
• Anne Kirstine Nielsdatter – 7 år
F.M. for de fem mindste: Christen Lauridsen i Gullev.
For Maren Nielsdatter: Rasmus Christensen i Tind.
Oplysninger:
Enken blev ved gården. Hun ægtede senere Axel Frederichsen af Hvorslev, der overtog fæstet på gården.
Se skifte nr. 656 + 997.

932. Jens Pedersen i Vellev 6/2-1808 F. 801b + 808
Enke: Mette Mouritsdatter L.V. Hendes stedfar: Søren Amdisen i Vellev.
Børn:
• Mourits Jensen – 12 år
• Peder Jensen – 10 år
• Niels Jensen - 7 år
• Karen Jensdatter – 25 år
• Dorthe Jensdatter – 15 år
F.M. Afdødes bror: Henrich Pedersen i Vellev.
Oplysning:
Enkens bror: Mads Mouritsen.
Enken blev ved gården.
Se skifte nr. 579.

933. Sidsel Sørensdatter i Borre 8/2-1808 F. 802a
Enkemand: Peder Rasmussen
Børn:
• Rasmus Pedersen – 5 år
• Søren Pedersen – 3 mdr.
• Anne Bolene Pedersdatter – 3 år
T.V. Afdødes far: Søren Mikkelsen i Vejerslev.

934. Maren Hybertsdatter i Houlbjerg 16/2-1808 F. 803b
Enkemand: Hans Bundgaard Husmand
Børn:
• Christen Hansen – 32 år, i København.
• Frederik Hansen – 29 år, tjener i Houlbjerg.
• Søren Hansen – 25 år, ved Slesvigske Rytterregiment.
• Hybert Hansen – 19 år
• Severine Hansdatter g.m. Søren Lauridsen Snedker i Paderup.
Oplysning:
På de fraværende arvingers vegne mødte enkemandens bror: Søren Christensen i Houlbjerg.

935. Ellen Lauridsdatter i Astrup 12/1-1808 F. 804a
Enkemand: Søren Rasmussen
Hendes børn af et tidl. ægteskab med Niels Jensen i Astrup:
• Jens Nielsen – 40 år
• Rasmus Nielsen – 32 år
Se skifte nr. 534.

936. Peder Borregaard i Enslev 1/3-1808 F. 804a
Enke: Stine Johansdatter L.V. Søren Sørensen i Enslev.
Børn:
• Johannes Pedersen – 26 år, soldat
• Christen Pedersen – 20 år
• Christian Pedersen – 6 år
F.M. Christen Skrædder i Enslev.

937. Anne Pedersdatter i Vellev 21/4-1808 F.804b
Enkemand: Peder Sørensen Husmand
Børn:
• Søren Pedersen – 14 år
• Peder Pedersen – 12 år
• Bodil Pedersdatter – 21 år

938. Oluf Nielsen i Gerning Sognefoged 25/4-1808 F. 805a
Enke: Kirsten Mortensdatter L.V. Christen Fisker fra Løgstrup Nygaard
Børn:
• Niels Olufsen – 13 år
• Morten Olufsen – 8 år
• Anne Kirstine Olufsdatter – 10 år, er svagelig
• Maren Olufsdatter – 4 år
F.M. Afdødes bror: Jens Nielsen i Vellev.
Oplysning:
Enken blev ved gården.
Se skifte nr. 859 + 947.

939. Simon Simonsen i Bøstrup Mølle Møller 1/6-1808 F. 807b
Enke: Anne Sørensdatter L.V. Christen Olufsen i Bøstrup.
Hans barn af et tidl. ægteskab med Kirsten Jensdatter:
• Jens Simonsen Møller – 37 år, i Gammel Mølle på Estrup gods.
Børn af dette ægteskab:
• Simon Simonsen – 26 år
• Søren Simonsen – 20 år
• Anders Simonsen – 16 år
• Kirsten Simonsdatter g.m. Jørgen Pallesen ved Hagsholm.
• Mette Kirstine Simonsdatter – 23 år
Kurator for Søren og Anders: Deres søskendebarn og nærmeste pårørende: Søren Madsen i Laurbjerg.
Oplysning:
Enken agter at afstå møllen til sønnen Simon Simonsen.
Se skifte nr. 423.

940. Oluf Rasmussen og hustru Maren Pedersdatter i Bøstrup
Indsiddere og aftægtsfolk. 20/6-1808 F. 809b
Hans børn af et tidl. ægteskab:
• Christen Olufsen, fæster af faderens gård.
• Anne Olufsdatter g.m. Peder Frandsen i Houlbjerg. Død og efterladt:
> Anne Marie Pedersdatter – 16 år
Hendes barn af et tidl. ægteskab:
• Peder Sørensen, i Granslev.
Oplysning:
Ægteparret havde ikke haft fælles børn.
Se skifte nr. 496 + 692.

941. Niels Joensen i Hvorslev 1/8-1808 F. 810b
Enke: Inger Marie Mikkelsdatter L.V. Provst Tolstrup i Hvorslev.
Hans børn af et tidl. ægteskab med Else Sørensdatter:
• Joen Nielsen – 44 år, selvejerhusmand i Mammen.
• Anne Nielsdatter – 40 år, g.m. Anders Hansen i Tilst.
• Birgitte Nielsdatter – 35 år, g.m. Christen Madsen Kaarup, tømmermand i Aarhus.
Børn af dette ægteskab:
• Søren Nielsen Joensen, husmand i Grønbæk på Allinggaards gods
• Else Nielsdatter – 28 år, tjener i Aarhus.
• Karen Nielsdatter – 26 år, g.m. Laurids Andersen, indsidder i Hvorslev.
• Mikkel Nielsen- 16 år, hjemme.
• Anne Nielsdatter – 12 år, hjemme.
F.M. Søren Christensen i Hvorslev. Senere enkens bror: Søren Mikkelsen i Borre
Skovhus.
Oplysninger:
Den yngste søn, Mikkel blev tillagt fri husværelse i gården i hans livstid, og om han med alderen bliver skrøbelig og trængende dertil, skal han af efterkommende fæster have fri ophold og underholdning i gården.
Enken blev ved gården.
Se skifte nr. 384.

942. Skifteafhandling mellem
Peder Thøgersen og hans børn. 21/10-1808 F. 812a
Børn:
• Thøger Pedersen – 32 år, som har fæstet gården.
• Peder Pedersen, landsoldat ved Regimentet på Sjælland.
• Maren Pedersdatter – 28 år, tjener i Grølsted.
• Birthe Pedersdatter g.m. Rasmus Jensen i Mondrup.
• Mariane Pedersdatter – 16 år, hjemme.
Oplysninger:
Peder Thøgersen anmeldte, at han for skrøbelighed og uformuenheds skyld havde været nødsaget til at afstå gården til hans ældste søn, Thøger, da den anden var borte, og han ikke selv kunne bestyre gården og dens avling. Forældrene fik aftægt hos Thøger.

943. Peder Christensen Krogh i Aidt 17/11-1808 F. 812b
Enke: Marie Katrine Sørensdatter L.V. Hendes stedfar: Christen Christensen
i Vidstrup.
Hans børn af et tidl. ægteskab med Maren Mikkelsdatter:
• Mikkel Pedersen – 33 år, i Vidstrup.
• Anders Pedersen – 27 år, hjemme.
• Inger Pedersdatter g.m. Jens Pedersen i Borridsø.
• Anne Pedersdatter g.m. mølleren i Borum Mølle. Død og efterladt:
> Niels Jensen - 12 år
> Jens Jensen - 1 år
> Marie Kirstine Jensdatter - 19 år
> Sidsel Jensdatter - 14 år
> Kirsten Jensdatter - 8 år
> Mette Jensdatter - 4 år
• Kirsten Pedersdatter g.m. Søren Væsel i Tungelund.
Hans børn af et tidl. ægteskab med Kirsten Pedersdatter:
• Marie Kirstine Pedersdatter – 17 år
• Maren Pedersdatter – 15 år
Barn af dette ægteskab:
• Christen Pedersen – 4 år
F.M. for de 2 umyndige børn af 2. ægteskab: Deres morbror Poul Pedersen i Mondrup.
F.M. for Christen af sidste ægteskab: Skoleholder Iver Andreas Christiansen i Aidt.
Oplysning:
Enken blev ved gården.
Se skifte nr. 467 + 506 + 701 + 923.

944. Jens Eriksen Hollerup i Vellev Husmand 4/2-1809 F. 814b
Enke: Dorthe Christensdatter L.V. Hendes bror: Christen Pedersen i Enslev
Hans barn af et tidl. ægteskab med Mette Mortensdatter:
• Kirsten Jensdatter. Død og efterladt et "uægte" barn:
> Maren Sørensdatter - 16 år, i Søften.
• Jens Jensen Hvid – 45 år, indsidder i Sall.
• Anne Jensdatter g.m. Peder Pedersen i Houlbjerg.
Se skifte nr. 659 + 914.

945. Elisabeth Leth på Østergaard 15/2-1809 F. 815a
Enke efter > Rosborg. Døde hos sin datter, Maren Rosborg.
Børn:
• Jens Rosborg til Knivholt.
• Elisabeth Dorethe Rosborg g.m. forpagter Anthony på Søbygaard. Død og efterladt:
> Mads Anthony Rosborg – 18 år
> Henrich Christopher Anthony – 10 år
> Birgitte Marie Anthony – 17 år, senere g.m. > på Skårupgaard.
> Elisabeth Sophie Anthony – 15 år
• Maren Rosborg. Enke efter Christian Erhardt Munch på Østergaard.
Se skifte nr. 927.

946. Mikkel Mikkelsen på Frijsendal Ugift 20/2-1809 F. 815b
Arvinger:
• Bror: Rasmus Mikkelsen i Vitten.
• Bror: Søren Mikkelsen, husmand i Borridsø. Død og efterladt:
> Mette Marie Sørensdatter – 24 år, hos sin mor i Kongensbro.
• Søster: Maren Mikkelsdatter g.m. boelsmand Laurids Bonde i Vitten.
• Søster: Karen Mikkelsdatter g.m. husmand Rasmus Nielsen i Foldby.
Se skifte nr. 617.

947. Kirsten Mortensdatter i Gerning 2/8-1809 F. 817a
Enkemand: Niels Mogensen
Hendes børn af et tidl. ægteskab med Oluf Nielsen:
• Niels Nielsen – 14 år
• Morten Nielsen – 9 år
• Anne Kirstine Nielsdatter – 10 år
• Maren Nielsdatter – 5 år
F.M. Deres farbror: Jens Nielsen i Vellev, og
morbror: Rasmus Mortensen i Borre.
Se skifte nr. 938.

948. Morten Rasmussen i Astrup 2/8-1809 F. 819b
Aftægtsmand.
Børn:
• Rasmus Mortensen, i Borre.
• Kirsten Mortensdatter g.m. Niels Mogensen i Gerning.
Se skifte nr. 846.

949. Karen Christensdatter i Vellev 14/8-1809 F. 819b
Enkemand: Søren Amdisen Sognefoged
Hendes børn af et tidl. ægteskab med Mourits Nielsen:
• Christen Mouritsen . 29 år
• Niels Mouritsen – 24 år
• Mourits Mouritsen – 21 år
Børn af dette ægteskab:
• Øllegaard Sørensdatter – 19 år
• Christine Sophie Sørensdatter – 17 år
• Kirsten Sørensdatter – 14 år
T.V. for de 3 umyndige piger: Deres morbror: Niels Snedker i Voldby.
Oplysninger:
Enkemanden anmeldte, at hans steddatter Giertrud Mouritsdatter har fået arven efter hendes sal. far.
Se skifte nr. 371 + 579.

950. Søren Jensen Holm i Vellev 14/8-1809 F. 820b
Enke: Kirsten Mikkelsdatter L.V. Søren Madsen i Vellev.
Arvinger: Hans
• Mor: Ellen Thomasdatter. Enke efter Peder Holm i Vellev.
• Bror: Thomas Jensen Holm, i Amstrup.
• Halvbror: Jens Pedersen Holm, i Vellev.
• Halvsøster Karen Pedersdatter g.m. Christen Rasmussen i Futting.
• Halvsøster: Kirsten Pedersdatter – 27 år, ugift.
• Halvsøster: Dorthe Pedersdatter – 24 år.
Oplysninger:
Enken havde børn af et tidl. ægteskab, der havde arv indestående i boet.
Enken blev ved gården.
Se skifte nr. 849.

951. Kirsten Mikkelsdatter i Hagsholm 28/9-1809 F. 822b
Enkemand: Christen Sørensen Lindgaard
Børn:
• Søren Christensen – 9 år
• Mikkel Christensen – 4 år
• Else Christensdatter – 11 år
• Sophie Christensdatter – 7 år
T.V. Afdødes far: Mikkel Andersen i Enslev.
Oplysning:
Enkemandens bror Peder Sørensen havde arvepart indestående.
Se skifte nr. 549.

952. Else Christensdatter i Louiselund (Vejerslev sogn) 2/10-1809 F. 823a
Arvinger:
• Mor: Kirsten Pedersdatter g.m. Iver Christensen i Louiselund.
• Bror: Peder Christensen, i Astrup.
• Søster: Birthe Christensdatter g.m. Christen Lauridsen i Sahl.
Afdødes far: Christen Eriksen.

953. Niels Poulsen Volmer og hustru Karen Pedersdatter i Sall
Skrædder 12/10-1809 F. 823b
Barn:
• Anne Marie Volmer g.m. degnen > Pedersen i Houlbjerg. Død og efterladt:
> Anne Katrine Pedersdatter – 21 år
> Elisabeth Sophie Pedersdatter – 18 år
> Karen Pedersdatter – 17 år
> Nicoline Petrine Pedersdatter – 15 år
Oplysning:
Nicoline Petrine voksede op hos afdøde.

954. Peder Pedersen Smed i Sall 2/2-1810 F. 825a
Enke: Kirsten Christensdatter L.V. Jens Sørensen Truust i Sall.
Børn:
• Karen Marie Pedersdatter – 2 år
• Peder Pedersen – 6 uger
F.M. Afdødes bror: Niels Pedersen i Futting.

955. Kirsten Jensdatter i Sall 2/2-1810 F. 825b
Enkemand: Søren (Christensen) Bøstrup Husmand
Børn:
• Jens Sørensen – 12 år
• Christen Sørensen – 9 år
• Maren Sørensdatter – 11 år
T.V. Afdødes bror: Jens Kiersgaard i Sall.

956. Peder Pedersen Giordsen i Enslev 5/2-1810 F. 826b + 827b
Enke: Giertrud Sørensdatter L.V. Husmand Christen Brorup i Vellev.
Børn:
• Søren Pedersen – 27 år
• Peder Pedersen – 23 år
• Jens Pedersen – 16 år
• Niels Pedersen – 14 år
F.M. Rasmus Andersen i Enslev.

957. Dødsanmeldelse. 5/5-1810 F. 826b
Henrich Clausen Buchholtz, snedker på Møllerup anmeldte, at hans halvbror: Thomas Hvass Buchholtz, som var ugift, var død i Hiulhuset hos hans morbror: Jens Christian.
Henrich Clausen Buchholtz var eneste arving.
Se skifte nr. 215.

958. Kirsten Frandsdatter i Houlbjerg 10/5-1810 F. 827a
Enkemand: Søren Sørensen Hiulgaard
Hendes børn af et tidl. ægteskab med Niels Christensen Graugaard:
• Christen Nielsen – 17 år
• Anne Nielsdatter – 18 år
• Maren Nielsdatter – 14 år
Børn af dette ægteskab:
• Niels Sørensen – 10 år
• Mikkel Sørensen – 8 år
F.M. for børnene af 1. ægteskab: deres morbror: Søren Frandsen i Thorsø.
T.V. Enkemandens bror: Jens Christensen Graugaard i Hagsholm.
Se skifte nr. 966.

959. Ulrich Thomasen i Kraglund (Haurum sogn) 15/7-1810 F. 828a
Skovridder
Enke: Birgitte Katrine Cadovius L.V. Forpagter Schytte på Frijsendal
Børn:
• Jens Muncheboi Thomsen – mindreårig
• Søn – umyndig
• 3 ugifte døtre.
Oplysning:
Enken fik kongelig bevilling på, at hun måtte sidde i uskiftet bo, så længe hun forblev i enlig stand.

960. Thomas Rasmussen i Vellev Husmand 16/7-1810 F. 828a
Enke: Maren Christensdatter L.V. Rasmus Christensen i Tind
Hans børn af et tidl. ægteskab med Maren Mogensdatter:
• Maren Thomasdatter – 21 år
• Anne Kirstine Thomasdatter – 15 år
F.M. Husmand Peder Christiansen i Hvorslev.
Oplysning.
Enken blev ved huset.
Se skifte nr. 718.

961. Dødsanmeldelse. 27/7-1810 F. 829a
Anmeldt, at husmand Peder Jensen Smed i Borre er død i går den 26. Han har efterladt enke og umyndige børn.

962. Dødsanmeldelse. 31/7-1810 F. 829a
Anmeldt af Jens Lauridsen i Haurum, at hans kones mor: Mette Christensdatter, der var aftægtskone i gården, var død. Efter aftægtskontrakt skal han have hendes efterladenskaber,der næppe kan bekoste begravelsen.

963. Niels Jepsen i Aidt 7/9-1810 F. 829a
Enke: Maren Christophersdatter
Hans barn af et tidl. ægteskab:
• Christen Nielsen – over 50 år, indsidder i Gullev.
Børn af dette ægteskab:
• 2 myndige sønner og 2 døtre, der begge er gift.
Oplysning:
Børnene forlangte ingen arv, men lod moderen sidde i uskiftet bo.
Se skifte nr. 194.

964. Mogens Jensen i Borridsø 20/9-1810 F. 829b
Børn:
• Jens Mogensen, i Gerning.
• Rasmus Mogensen, selvejer i Sahl.
• Søren Rytter, ved Det Slesvigske Regiment.
• Jens Mogensen – 25 år, hjemme på fødegården.
• Karen Mogensdatter g.m. selvejer Christen Kjeldsen i Sahl.
Oplysning:
Der var indgået en kontrakt af 12/2 sidst mellem børnene og deres sal. far, at han afstod gården til den yngste søn, Jens Mogensen, når det for den kong. Millitære tjenestes skyld kunne blive bevilliget.
Se skifte nr. 317 + 642.

965. Maren Mouritsdatter i Vellev 4/10-1810 F. 830b
Enkemand: Jens Sørensen Skriver
Hendes børn af et tidl. ægteskab:
• Jens Nielsen – 29 år
• Christen Nielsen – 27 år, ved militæret.
• Bodil Nielsdatter – 24 år
• Karen Nielsdatter – 22 år
F.M. Deres farbror: Laurids Jensen i Tostrup.
Børn af dette ægteskab:
• Niels Jensen – 19 år
• Mourits Jensen – 15 år
• Søren Jensen – 10 år
• Mariane Jensdatter – 17 år
• Maren Jensdatter – 13 år
• Anne Jensdatter – 7 år
T.V. Afdødes søsters mand: sognefoged Søren Amdisen i Vellev.
Se skifte 591 + 775.

966. Ellen Sørensdatter i Houlbjerg 4/10-1810 F. 830b + 831b
Aftægtskone hos Rasmus Lauridsen i Houlbjerg. + 837a
Arvinger:
• Søster: Maren Sørensdatter g.m. Rasmus Geylund. Død og efterladt:
> Kirsten Rasmusdatter g.m. Rasmus Jensen i Houlbjerg.
• Søster: Anne Sørensdatter g.m. Christen Bundgaard i Houlbjerg. Død og efterladt:
> Søren Christensen i Houlbjerg.
> Peder Christensen i Sall. Død og efterladt:
» Anne Pedersdatter g.m. Jens Aagaard i Naarup.
» Kirsten Pedersdatter – 20 år, ugift.
> Hans Christensen, husmand i Houlbjerg.
> Rasmus Christensen, i Houlbjerg.
> Kirsten Christensdatter g.m. Søren Jensen i Amstrup. Død og efterladt:
» Christen Sørensen – 26 år
» Jens Sørensen, i Amstrup.
» Maren Sørensdatter, hjemme, ugift, siden gift.
• Søster: Maren Sørensdatter g.m. Frands Pedersen Smed. Død og efterladt:
> Søren Frandsen, i Thorsø.
> Peder Frandsen, i Houlbjerg.
> Christen Frandsen. Død og efterladt:
» Christen Christensen – 13 år
» Frands Christensen – 10 år
» Maren Christensdatter – 16 år
» Else Christensdatter – 15 år
» Abelone Christensdatter – 9 år
» Christiane Christensdatter – 5 år
F.M. Deres stedfar: Rasmus Christensen i Houlbjerg.
> Niels Frandsen, husmand i Houlbjerg.
> Kirsten Frandsdatter g.m. Niels Graugaard og Søren Sørensen Hiulgaard, begge i Houlbjerg. Død og efterladt:
» Christen Nielsen – 17 år
» Niels Sørensen – 10 år
» Mikkel Sørensen – 8 år
» Anne Nielsdatter – 18 år
» Maren Nielsdatter – 15 år
• Søster: Mette Sørensdatter g.m. Rasmus Simonsen i Houlbjerg. Død og efterladt:
> Søren Rasmussen, i Houlbjerg.
> Simon Rasmussen, husmand i Søften.
> Kirsten Rasmusdatter, huskone i Borridsø.
> Karen Rasmusdatter, g.m. Søren Pedersen, karetmager i Randers.
> Anne Rasmusdatter – ugift, tjener i Randers.
> Dorthe Rasmusdatter, ugift, tjener i Vorup ved Randers.

967. Bodil Nielsdatter i Vrangstrup Ugift 28/10-1810 F. 830b
Efterladt et testamente.

968. > i Houlbjerg 3/11-1810 F. 831b
Enkemand: Anders Jensen
Efterladt 7 børn.

969. Maren Sørensdatter i Vejerslev Skovhus 11/11-1810 F. 833a + 836a
Ugift. Døde hos sin bror: Rasmus Sørensen.
Arvinger:
• Bror: Christen Sørensen. Død og efterladt:
> Laurids Christensen – 24 år, ved militæret.
> Peder Christensen – 21 år.
• Bror: Rasmus Sørensen – 59 år
• Bror: Jens Sørensen – 57 år.

970. Niels Christensen Sort i Vellev 14/11-1810 F. 833a + 835b
Enke: Anne Christensdatter L.V. Christen Christensen Væsel i Vellev.
Børn:
• Søren Nielsen – 24 år
• Christen Nielsen – 18 år
• Christen Nielsen – 15 år
• Maren Nielsdatter – 26 år
• Karen Nielsdatter – 20 år
• Mariane Nielsdatter – 14 år
F.M. Afdødes bror: Jens Christensen Sort i Tostrup Skovhus
Oplysning:
Enken blev ved gården.
Se skifte nr. 281.

971. Kontrakt. 22/8-1799 F. 833b
Mellem Henrich Jørgensens enke, Ellen Sørensdatter og fæsteren Rasmus Lauridsen fra Værum, som hun har afstået gården til.
L.V. for Ellen Sørensdatter: Peder Sørensen Lindgaard.
Se skiftenr. 773.

972. Bodil Nielsdatter i Vrangstrup 26/11-1810 F. 834a
Oplysninger:
Afdøde havde efterladt sig en del arvinger; men ved testamente har hun bortgivet hendes efterladenskaber til hendes søskendebarns datter:
• Anne Sørensdatter g.m. Abraham Thomasen i Vrangstrup,
som hun havde afstået sit ifæstehavende hus til, og som derefter har plejet hende med fornøden underholdning og opvartning.
Abraham Thomasen havde haft bud til alle arvingerne her på egnen, men de eneste, der indfandt sig var:
• Hans Pedersen i Vrangstrup.
• Hans Tørring i Voldby.
• Frands Christensen i Haurum på hans hustru, Karen Simonsdatters vegne.
Abraham Thomasen kom fra Vellev og Anne Sørensdatter fra Skjød.
Afdødes F.M. Christen Olufsen i Bøstrup.

973. Anne Nielsdatter i Houlbjerg 9/1-1811 F. 838a + 840a
Enkemand: Niels Sørensen Skrædder
Hendes barn født uden for ægteskab:
• Niels Jensen
Børn af dette ægteskab:
• Anne Nielsdatter – 5 år
• Bodil Marie Nielsdatter – 2 år. Døde i juni 1811.
T.V. Afdødes bror: Søren Nielsen Leth i Vellev.
Oplysninger:
Enkemanden har en datter af første ægteskab, der har arv indestående i boet.
Se skifte nr. 888.

974. Inger Pedersdatter i Aldrup Skovhus 12/1-1811 F. 838a + 839a
Enkemand: Søren Jensen Snedker
Børn:
• Jens Sørensen – 11 år
• Claus Sørensen – 8 år
• Peder Sørensen – 2 år
• Anne Sørensdatter – 6 år
• Karen Sørensdatter – 4 år
T.V. Afdødes far: Peder Nielsen Kirkegaard i Gerning og deres moders morbror
sognefoged Jens Christensen i Vejerslev.
Se skifte nr. 526.

975. Maren Hansdatter i Vellev 25/1-1811 F. 838a
Indsidder. Enke efter Joen Harboe.
Se skifte nr. 715.

976. Constantinus Aaboe og hustru Anne Marie Joensdatter Møller på
Hvorslevgaard 7/2-1811 F. 839a + 841b
Børn:
• Jens Aaboe, har fæstet på Hvorslevgaard.
• Ingeborg Aaboe g.m. præsten Hr. Berg i Højbjerg.
• Kirstine Aaboe – 34 år
• Anne Aaboe – 30 år
• Anne Dorthe Aaboe – 30 år
F.M. Afdødes bror: Pastor Emeritus And. Højer i Brandstrup.
Oplysning: Afskrift af dokumenter til skiftet fol. 842a.
Se skifte nr. 140 + 275.

977. Karen Olufsdatter i Amstrup 14/2-1811 F. 840a + 841a
Enkemand: Henrich Pedersen
Barn:
• Marie Kirstine Henrichsdatter – 6 uger.
T.V. Afdødes far: Sognefoged Oluf Madsen i Amstrup.
Oplysning: Oluf Madsen havde for kort tid siden overladt gården til hans datter og
efterlevende mand.

978. Christen Bagge i Borridsølund 23/2-1811 F. 840a + 847b
”Den vanvittige”.
Arving:
• Søster: Christiane Bagge i Borridsølund. Enke efter Niels Fuglsang Munch.
L.V. Hendes søn: Studiosus Niels Frederik Munch.
Se skifte nr. 784.

979. Anne Marie Christensdatter i Vrangstrup 3/3-1811 F. 840a
Enkemand: Niels Sørensen Aftægtsmand
Se skifte nr. 407.

980. Anne Sørensdatter i Borre Ugift 12/3-1811 F. 840b + 842b
Døde hos Rasmus Pedersen Tydsk.
Arvinger:
• Bror: Christen Sørensen. Død og efterladt:
> Søren Christensen – 23 år, ved militæret.
> Karen Christensdatter – 20 år, ugift.
F.M. Hendes stedfar: Jens Christensen i Tind.
• Søster: Maren Sørensdatter g.m. Rasmus Pedersen i Borre.
• Søster: Else Sørensdatter. Død og efterladt:
> Søren Christensen – 27 år
> Sidsel Christensdatter – 22 år g.m. Jens Jensen i Hammel.

981. Skifteafhandling mellem
Søren Jensen Kræmmer i Borre og hans børn. 13/3-1811 F. 840b
Efter at have været enkemand i nogen tid, havde han nu afstået gården til sin søn Jens og gået på aftægt hos ham, og nu ville han dele sin formue mellem sine børn, som er:
• Laurids Sørensen Borre, i Aarhus.
• Jens Sørensen, der har fået gården i fæste.
• Anne Sørensdatter g.m. Christen Rasmussen i Nøddelund.
• Maren Sørensdatter g.m. Søren Pedersen i Vejerslev.

982. Skifteafhandling mellem
Anne Sørensdatter i Borre og hendes børn. 16/3-1811 F. 840b
Da Anne Sørensdatter er svagelig og blind, kan hun ikke længere besidde huset og har derfor afstået det til sin søn imod underhold, og han skal dele ligeligt med søsteren efter moderens død.
Børn:
• Jens Nielsen – 29 år
• Anne Nielsdatter – 27 år
L.V. for enken: sognefoged Jens Christensen i Vejerslev.
For Anne Nielsdatter: Søren Jensen i Borre.
Oplysning:
Anne Sørensdatter var enke efter husmand Niels Jensen.

983. Maren Jensdatter i Aidt Kirkegaard 29/3-1811 F. 842a + 858a
Enke efter Jens Sørensen. Aftægtskone hos sønnen Niels.
Hendes børn:
• Niels Sørensen, her på stedet.
• Søren Jensen, i Astrup
• Mette Sørensdatter g.m. Jens Christensen Koudal i Aidt.
• Maren Sørensdatter g.m. husmand Niels Frausing i Haurum.
• Birthe Jensdatter – 30 år, tjener i Randers.
• Maren Jensdatter g.m. Søren Jensen i Skorup.
• Maren Jensdatter g.m. husmand Rasmus Truust i Vejerslev.
• Anne Kirstine Jensdatter – 24 år, ugift, hjemme.
Se skifte nr. 360 + 749.

984. Jens Jensen Kiersgaard i Sall 30/3-1811 F. 842a + 843a + 847a
Enke: Karen Christensdatter L.V. Hendes bror: Jørgen Christensen Bøstrup i
Børn: Sall.
• Jens Jensen – 5 år
• Marie Kirstine Jensdatter – 1 ½ år
F.M. Niels Christensen Bøstrup i Sall.
Oplysning:
Enken blev ved gården.
Se skifte nr. 678 + 874.

985. Anne Pedersdatter i Hvorslev 9/4-1811 F. 842b + 843b
Enkemand: Niels Hansen Indsidder, husmand
Hendes barn af et tidl. ægteskab med Jens Christiansen:
• Christen Jensen – 20 år
T.V. Hans farbror: Peder Christiansen i Hvorslev
Se skifte nr. 895.

986. Mikkel Madsen i Vellev 10/4-1811 F. 843a
Oplysninger:
24/12-1811 mødte hos skifteforvalteren i Snorum: Gårdmand Mikkel Lauridsen fra Vellev og anmeldte, at hans plejefar, Mikkel Madsen, som han havde fået gården i fæste efter, var død, og at alle hans efterladenskaber efter kontrakt af 27/8-1806 skulle tilhøre ham.
Alle den afdødes afvinger var myndige.

987. Peder Christensen Børsting i Hagsholm 23/5-1811 F. 843b + 844a + 856a
Enke: Karen Jespersdatter L.V. Hendes morbror: Laurids Pedersen i
Barn: Vissing.
• Peder Christian Pedersen, født efter faderens død.
F.M. Afdødes bror: Christen Christensen Børsting, selvejer i Borum.
Oplysning:
Enken var gravid, og skiftet blev udskudt.
Afdødes far: Christen Børsting, aftægtsmand på gården.
Afdødes søster var g.m. Peder Jørgensen i Hagsholm.
Se skifte nr. 1801.

988. Kirsten Pedersdatter i Haurum 6/6-1811 F. 843b + 845a + 854a
Enkemand: Peder Lauridsen
Hendes barn af et tidl. ægteskab med Peder Nielsen:
• Peder Pedersen – 11 år
F.M. Afdødes bror: Niels Pedersen i Granslev.

989. Karen Sørensdatter i Haurum 6/6-1811 F. 843b + 846a + 856b
Enkemand: Niels Andersen Hvid Husmand
Hendes børn af et tidl. ægteskab med Mads Pedersen:
• Kirsten Madsdatter g.m. Peder Rasmussen, daglejer i Aarhus.
• Else Madsdatter g.m. Thomas Mortensen, kornmåler i Randers.
• Maren Madsdatter g.m. Mads Lauridsen, indsidder i Trige.
• Maren Madsdatter, som for 10 år siden kom til København, og derfra skal være kommen med et herskab til Sverige, hvorfra der aldrig siden er hørt noget om hende.
Oplysning:
På de fraværende arvingers vegne blev beskikket den afdødes søstersøn Simon Pedersen i Haurum.
Se skifte nr. 582.

990. Gregers Henrichsen i Hvorslev Ugift 20/6-1811 F. 843b + 846b
+ 847b + 850a
Døde hos Jens Madsen i Hvorslev.
Oplysning:
Afdødes arvinger er ubekendte. Jens Madsen angav, at afdøde kom her i hans sygdomstilstand den 1/5 sidst og fik hans pleje her.
Senere blev anmeldt, at afdødes halvsøsterdatter, som var eneste arving var
• Anne Pedersdatter g.m. husmand Søren Pedersen i Grønbæk.

991. Jens Madsen i Vejerslev 24/6-1811 F.843b
Dødsanmeldelse.

992. Niels Christian Soetmann i Danstrup Bundgaard 31/8-1811 F. 847b + 848a
+ 852a
Birkedommer og skriver. Selvejer.
Enke: Giertrud Marie Høst L.V. Pastor Sørensen i Hvorslev.
Børn:
• Christian Nicolaj Soetmann, vagtmester ved Prins Ferdinands Dragon Regiment.
• Christen Høst Soetmann – 34 år, hjemme.
• Jørgen Ibsen Soetmann, Præmiereløjtnant og adjudant ved 1. Jyske Infanteris Regiment.
• Frederik Otto Krag Soetmann, kirkesanger i Grønbæk.
• Christine Katrine Soetmann – 30 år.
Oplysning:
Christen Høst Soetmann overtog gården.
Skiftet indeholder bl.a. afskrift af testamentet.
Se skifte nr. 338 + 342 + 365 + 825.

993. Anne Mikkelsdatter i Enslev 5/9-1811 F. 848a + 850b
Enkemand: Peder Christensen
Børn:
• Christen Pedersen – 6 år
• Mikkel Pedersen – 2 år
T.V. Afdødes far: Mikkel Andersen i Enslev.
Oplysning:
Enkemanden har i fællesskab med sin far Christen Pedersen en gård i Enslev.
Se skifte nr. 549.

994. Jens Jensen Hvid i Vellev 6/9-1811 F. 848a
Dødsanmeldelse.
Efterladt: Enke og deres 3 børn.

995. Peder Steffensen i Vellev 12/9-1811 F. 848a
Dødsanmeldelse.
Efterladt: Enke og børn, der alle er umyndige, undtagen en datter.

996. Karen Christensdatter i Houlbjerg Ugift 14/9-1811 F. 848a
Dødsanmeldelse.
Afdødes bror: Søren Just.

997. Thomas Nielsen i Tind 12 år 14/9-1811 F. 848a + 857b
Arvinger:
• Mor: Karen Thomasdatter g.m. sognefoged Axel Frederichsen i Tind.
• Bror: Poul Nielsen – 16 år
• Bror: Jens Nielsen – 9 år
• Søster: Sidsel Kirstine Nielsdatter – 15 år
• Søster: Anne Kirstine Nielsdatter – 10 år
• Halvsøster: Maren Nielsdatter – 26 år
• Halvsøster: Sidsel Axelsdatter – 2 år
F.M. for de 5 umyndige: Rasmus Christensen i Tind.
Oplysning: Karen Thomasdatter havde tidl. været g.m. Niels Poulsen.
Se skifte nr. 931.

998. Anne Pedersdatter i Sall 16/9-1811 F. 848a + 851a
Enkemand: Peder Jensen Aagaard + 857a
Børn:
• Peder Pedersen – 17 år
• Jens Pedersen – 12 år
• Niels Pedersen – 8 år
• Mette Pedersdatter – 15 år
T.V. Afdødes bror: Christen Pedersen Sølvsten i Sall.

999. Anne Marie Christensdatter i Houlbjerg 13/10-1811 F. 851a + 855b + 857b
Enkemand: Søren Rasmussen Ladefoged Indsidder
Børn:
• Rasmus Sørensen – 12 år
• Christen Sørensen – 5 år
• Anne Dorthe Sørensdatter – 10 år
• Christiane Sørensdatter – 8 år
T.V. Afdødes far: Mathies Christensen i Houlbjerg.

1000. Niels Frandsen i Aabrohuset Ugift 29/10-1811 F. 851b + 855a
Arvinger:
• Bror: Christian Erhardt Gullev, i Frivenvold Fiskerhus.
• Bror: Isak Frandsen, nu henimod 50 år, har været skræddersvend og borte i mange år. Ingen af hans pårørende ved, hvor han er.
• Søster: Mette Marie Frandsdatter. Enke efter Hans Alrøe i Aabrohuset, hvor hun nu har aftægt. L.V. for hende: Poul Jensen i Østergaard Fiskerhus.
Se skifte nr. 869.

1001. Christen Eriksen i Vejerslev 23/11-1811 F. 856a
Dødsanmeldelse.
Efterladt en mindreårig søn.

1002. Søren Mikkelsen i Borre Skovhus 11/12-1811 F.856a
Dødsanmeldelse.
Se skifte nr. 755.

1003. Kirsten Mogensdatter i Vellev 11/12-1811 F. 856a
Enkemand: Jens Hollerup
Dødsanmeldelse.
Hun havde ingen livsarvinger.

1004. Mette Lauridsdatter i Vellev 11/12-1811 F. 856a
Enkemand: Thøger Sørensen Indsidder
Dødsanmeldelse.
Hun havde ingen livsarvinger.
Sluttet i august 1812.
Hagsholm gods
Skifteprotokol 1811-1825
G 242-45

1005. Jens Madsen Hauge, gårdmand i Vejerslev. 3.12.1811, fol.2.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Peder Jensen Fisker i Borre. B:
1. Christen Jensen 4 år.
2. Jens Jensen, 6 uger. Født efter faderens død.
FM: (Ingen født værge). Jens Christensen i Vejerslev.
Tilsynsværge: Afdødes søsters mand skoleholder Christen Fisker i Thorsø.
Skifte efter Maren Lauridsdatter af 19.3.1836 nr. 1484.

1006. Søren Michelsen, skovfoged og husfæster i Borre skovhus. 18.12.1811, fol. 3, 16.
E: Mette Jensdatter. LV: Bror Niels Jensen i Høgdal (Them sogn). B:
Hans børn af første ægteskab med Kirsten Lauridsdatter:
1. Anne Kathrine Sørensdatter 25 år.
2. Else Kirstine Sørensdatter 22 år.
Børn af sidste ægteskab med enken:
3. Kirsten Sørensdatter 10 år.
4. Karen Sørensdatter 8 år.
FM: Afdødes bror Michel Michelsen, gårdmand i Gullev.
Borre skovhus blev overtaget af Mads Christensen.
Skifte efter Mette Jensdatter af 23.5.1826 nr. 1250.

1007. Kirsten Mogensdatter. 17.1.1812, fol.4b.
E: Aftægtsmand Jens Sørensen Hollerup i Vellev. A:
1. Halvsøster Anne Mogensdatter g.m. Jens Peder Mogensen, gårdmand sst.
2. Halvsøster Maren Mogensdatter g.m. Peder Hansen Hvid, gårdmand i Vellev.
Aftægtskontrakt mellem afdøde og hendes mand og fæster af gården Peder Hansen.

1008. Mette Lauridsdatter. 17.1.1812, fol.4b, 14.
E: Aftægtsmand Tøger Sørensen i Vellev. A.
1. Helbror Jens Lauridsen i Glesborg, Skjød sogn.
2. Halvbror Mads Lauridsen i ?.
2. Halvsøster Maren Lauridsdatter g.m. Søren ?. Død og efterladt:
a. Laurids Sørensen i Randers.
b. Laurids Sørensen i Randers.
c. Jens Sørensen i Randers.

1009. Jens Madsen ?, gårdmand i Vejerslev. 21.2.1812, fol. 5b.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Peder Jensen Fisker. B:
1. En søn, umyndig.
2. En søn, umyndig.
FM: Iver Christensen i Vejerslev.
Tilsynsværge: Skoleholder Christen Fisker i Thorsø.
Enken ønskede at beholde gården.

1010. Peder Steffensen, aftægtsmand i Vellev. 24.2.1812, fol. 6b.
E: Kirsten Madsdatter. LB: Christen Thøgersen. B:
1. Mads Pedersen, har gården i fæste.
2. Thomas Pedersen, er i det kongl. militærs tjeneste.
3. Steffen Pedersen 32 år.
4. Karen Pedersdatter g.m. Søren Jensen, gårdmand i Gjern.
5. Karen Pedersdatter g.m. Søren Hansen, gårdmand i Vellev.
6. Anne Pedersdatter 36 år, sygelig og er på stedet.
Skifte efter Kirsten Madsdatter af 24.8.1821 nr. 1155.

1011. Fæstehusmand Hans Nielsen og hustru Ingeborg Christensdatter i Aptrup. 26.2.1812, fol. 7, 24b. (Ingeborg Christensdatter døde inden skifteslutningen efter hendes mand). A:
Hans datter af et tidl. ægteskab med Anne Andersdatter:
1. Dorthe Marie Hansdatter g.m. Laurids Christensen, her på stedet.
Hendes arvinger:
2. Hendes søster Karen Pedersdatter i Lyngby Død og efterladt:
a. Jens Pedersen 44 år, tjener på Lyngbygaard.
b. Anne Marie Pedersdatter 50 år, ugift, på Sjælland.
c. Maren Pedersdatter g.m. Hans ? i Søballe.
d. Ingeborg Pedersdatter g.m. Rasmus Væng i ?.
Efter Hans Nielsens død overlod Ingeborg Pedersdatter alt til steddatteren, der lovede at pleje hende i hendes alderdom.
Ingeborg Christensdatter skulle være født i Lyngby, og været gift 3 gange.
Skifte efter Anne Andersdatter af 18.1.1793 nr. 643.

1012. Kirsten Pedersdatter. 30.5.1812, fol. 8.
E: Iver Christensen, Louiselund, gårdmand i Vejerslev sogn.
Hendes børn af et tidl. ægteskab:
1. Peder Christensen, gårdmand i Astrup.
2. Birthe Christensdatter g.m. Jens Nielsen, gårdmand i Sahl.

1013. Michel Pedersen, gårdmand i Hvorslev. 15.7.1812, fol. 8b, 10b.
E: Maren Hansdatter. LV: Hendes bror Hans Hansen i Tostrup. B:
1. Peder Michelsen 2 år.
FM: Afdødes søsters mand Hans Sørensen, gårdmand i Hvorslev.
Skifte efter barn: Peder Michelsen af 16.7.1813 nr. 1035.

1014. Jens Madsen, gårdfæster i Hvorslev. 15.7.1812, fol. 9b, 12.
E: Abelone Simonsdatter. LV: Hans Hansen i Tostrup. B:
1. Mads Jensen 16 år.
2. Simon Jensen 6 år.
3. Maren Jensdatter 13 år.
FM: Afdødes bror Michel Madsen i Houlbjerg skovhus.

1015. Anne Enevoldsdatter. 24.7.1812, fol. 13.
E: Anders Jensen, gårdmand i Houlbjerg. B:
1. Jens Andersen, gift i Pindstrup ved Gl. Estrup.
2. Enevold Andersen 22 år.
3. Søren Andersen 18 år.
4. Rasmus Andersen 16 år.
5. Laurids Andersen 13 år.
6. Kirsten Andersdatter g.m. Mads Sørensen, gårdmand i Houlbjerg.
7. Maren Andersdatter 24 år.
Som tilsynsværge: Afdødes bror Peder Enevoldsen i Enslev.

1016. Mette Jensdatter. 30.7.1812, fol. 14b.
E: Peder Pedersen, husmand i Gerning. A:
1. Søster Karen Jensdatter g.m. Hans Christensen, indsidder i Houlbjerg.
2. Søster Maren Jensdatter 46 år, tjener i Bendstrup, Todbjerg sogn. Forlovet og skal snart have bryllup.

1017. Maren Frandsdatter. 24.8.1812, fol.15b.
E: Henrich Pedersen, gårdmand i Sparregaard i Vellev sogn. B:
1. Peder Henrichsen 15 år.
2. Frands Henrichsen 11 år.
3. Jens Henrichsen 6 år.
4. Kirsten Henrichsdatter 16 år.
5. Margrethe Henrichsdatter 12 år.
Tilsynsværge: Søren Frandsen i Vellev.

1018. Maren Andersdatter. 28.9.1812, fol.17.
E: Christen Sørensen Brorup, husmand i Vellev. B:
Hendes barn:
1. Anders Olufsen, husmand i Lyngaa.
Der var skifte efter hans far af 8.3.1797.

1019. Christen Nielsen, gårdmand i Haurum. 17.10.1812, fol. 17.
E: Kirsten Mortensdatter. LV: Peder Thomasen sst. B:
Børn af hans 1. ægteskab med Kirsten Pedersdatter:
1. Niels Christensen, gårdmand i Haurum. Død og efterladt:
a. Niels Nielsen 14 år.
FM: Hans stedfar Peder Thomasen i Haurum.
2. Peder Christensen, gårdmand i Haurum.
3. Anders Christensen, stående ved de annekterede bataljoner 44 år.
4. Søren Christensen 39 år, i Gylling i Hads herred.
5. Maren Christensdatter 40 år, ugift, her på stedet.
Børn af sidste ægteskab med enken:
6. Jens Christensen 31 år.
7. Kirsten Christensdatter g.m. Niels Mortensen, gårdmand i Haurum.

1020. Mette Pedersdatter. 5.11.1812, fol.18.
E: Jens Michelsen, gårdmand i Thorsølund. B:
1. Michel Jensen 8 år.
2. Peder Møller Jensen 5 år.
3. Peder Christian Jensen 1 år.
Tilsynsværge: Afdødes bror selvejer Niels Møller fra G?
Se skifte nr. 1640.

1021. Karen Jensdatter. 6.11.1812, fol. 18b.
E: Søren Lauridsen, indsidder i Futting. B:
1. Laurids Sørensen 2 år.
Tilsynsværge: Barnets pårørende Peder Sørensen, husmand i Aptrup.

1022. Ugift Anne Bolene Christensdatter i Haurum. 7.11.1812, fol. 19b. A:
1. Helbror Niels Christensen. Død og efterladt:
a. Niels Nielsen 14 år.
FM: Hans stedfar Peder Thomasen i Haurum.
2. Helbror Peder Christensen, gårdmand i Haurum.
3. Helbror 3. Anders Christensen, stående ved de annekterede bataljoner 44 år.
4. Søren Christensen 39 år, i Gylling i Hads herred.
5. Maren Christensdatter 40 år, her på stedet.
6. Halvbror Jens Christensen 31 år.
7. Halvsøster Kirsten Christensdatter g.m. Niels Mortensen, gårdmand i Haurum.

1023. Anmeldelse. 10.10.1812, fol. 20.
Død: Laurids Pedersen Braad, husmand i Hvorslev.
E: Birthe Nielsdatter. A:
1. Bror Anders Pedersen Braad i Sall.
2. Bror Christen Pedersen Braad i Hvorslev.
3. Søster Anne Pedersdatter g.m. Niels Jensen, selvejer husmand Niels Jensen i Løvskal.
De havde selv klaret at skifte efter afdøde.

1024. Skifteanmeldelse. 19.11.1812, fol.20b.
Død: Christen Eriksen, gårdmand i Vejerslev.
Enke: (Iflg. folketællingen 1801: Anne Pedersdatter)
Eneste barn: Erik Christensen, som var på gården og bestyrede den for sin moder.

1025. Marianne Lauridsdatter. 27.11.1812, fol. 20b.
E: Christen Michelsen, gårdfæster i Nøddelund. B:
1. Michel Christensen 14 år.
2. Laurids Christensen 2 år.
3. Anne Christensdatter 12 år.
4. Marie Kirstine Christensdatter 10 år.
5. Karen Christensdatter 8 år.
6. Inger Christensdatter 4 år.
Tilsynsværge: Afdødes bror Thomas Frandsen, selvejer i Bøgeskov.
Skifte efter Christen Michelsen af 17.5.1836 nr, 1491.

1026. Dødsanmeldelse. 28.11.1812, fol. 21.
Død: Sidsel Jensdatter i Danstrup. B:
1. Maren (Pedersdatter) g.m. Jens Pedersen i Danstrup.
2. Kirsten (Pedersdatter) g.m. Peder Jensen i Borre.
3. Karen (Pedersdatter) g.m. Christen Nielsen i Borridsø.

1027. Inger Pedersdatter. 28.11.1812, fol. 21b.
E: Jens Pedersen, gårdmand i Borridsø. B:
1. Peder Jensen 22 år.
2. Maren Jensdatter g.m. Mads Nielsen i Borridsø.
3. Birthe Jensdatter 15 år.
Tilsynsværge. Michel Pedersen i Vidstrup.

1028. Jens Sørensen Fogh, gårdmand i Haurum. 2.12.1812, fol. 22.
E: Maren Pedersdatter. LV: Anders Hald, gårdmand i Haurum. B:
1. Peder Jensen 29 år, her på stedet.
2. Anne Jensdatter 48 år.
3. Karen Jensdatter g.m. Jens Lauridsen, gårdfæster i Torup.
4. Sidsel Jensdatter g.m. Peder Rasmussen, gårdmand i Hammel.
5. Maren Jensdatter g.m. Christen Lauridsen, gårdmand i Fajstrup.
6. Bodil Jensdatter 31 år.

1029. Maren Steffensdatter. 4.12.1812, fol. 22b.
E: Peder Lauridsen, husmand i Tind. B:
1. Steffen Pedersen 5 år.
2. Sidsel Margrethe Pedersdatter 10 år.
3. Ulriche Ollemine Pedersdatter 8 år.
4. Kirsten Pedersdatter 2 år.
Tilsynsværge: Skoleholder Niels Rasmussen i Gerning.

1030. Anne Cathrine Danielsdatter. 21.12.1812, fol. 24.
E: Søren Rasmussen, gårdmand i Houlbjerg. B:
1. Rasmus Sørensen, gårdmand ved Hagsholm.
2. Daniel Sørensen 12 år.
3. Jens Sørensen 15 år.
4. En datter 21 år.

1031. Jens Jørgensen Kiær, aftægtsmand i Houlbjerg. 21.12.1812, fol. 24. B:
1. Marianne Jensdatter g.m. Gert Sørensen, gårdmand i Houlbjerg.
2. Anne Marie Jensdatter 22 år.
FM: Jens Mortensen, gårdmand i Houlbjerg.
Aftægtskontrakt af 5.9.1798 mellem Jens Kiær og Gert Sørensen.

1032. Christine Sophie Jørgensen, født Anchersen, hos Henrich Amdisen, degn i Hvorslev. 12.2.1813, fol. 25b, 32, 38b.
Enke efter Jens Jørgensen, lakaj hos kronprinsen. Der var oprettet et testamente mellem ægtefællerne af 27.1.1779. Hun havde oprettet et nyt testamente af 28.1.1808, hvorefter begges arvinger skulle dele deres efterladenskaber.
Hans arvinger:
1. Helsøster Maren Jørgensdatter i Kristrup. Død og efterladt:
a. Jørgen Ovesen i Randers.
b. Jens Ovesen i Randers.
c. Maren Ovesdatter g.m. Vilhelm Hansen i Randers.
d. Mette Ovesdatter, enke, bor i Kristrup.
2. Halvbror Niels. Død og efterladt:
a. Jørgen Skrædder i Bidstrup bro.
b. Maren Nielsdatter g.m. degnen i Laurbjerg.
c. Kirsten Nielsdatter, enke efter en gørtler i Helstrup.
3. Halvbror Peder. Død og efterladt:
a. Jørgen Smed i Laurbjerg.
b. Ellen Pedersdatter, almisselem i et hospital i København.
Hendes arvinger:
1. Bror Søren Amdisen, sognefoged og gårdmand i Vellev.
2. Bror Henrich Amdisen, degn i Hvorslev.
3. Bror Amdi Amdisen, 50 år, værende i Vellev.
4. Søster Anne Marie Anchersen i Hvorslev, ugift.
5. Søster Birgitte, været g.m. Jørgen Møller i Norring mølle. Død og efterladt:
a. Erhardt Jørgensen, som boede i Norring mølle. Død og efterladt:
a1. Christine Erhardtsdatter, umyndig.
a2. Birgitte Erhardtsdatter, umyndig.
6. Søster Elisabeth Anchersen g.m. Jens Grønbech i Skanderborg. Død og efterladt:
a. Anne Marie Grønbech g.m. Laurids Jensen, skibstømmermand i Aarhus.
7. Halvbror Jens Amdisen, degn i Vellev. Død og efterladt:
a. Amdi Jensen.
(Hvorslev kirkebog: Christine Sophie døbt 12.2.1744. Datter af Amdi Severin Jensen, der var søn af Jens Anchersen).

1033. Peder Jensen Kiær, gårdmand i Borridsø. 26.3.1813, fol. 30, 31b, 37b.
E: Ellen Nielsdatter. LV: Hendes bror Christen Nielsen, gårdmand i Borridsø. Senere hendes bror Laurids Nielsen, gårdmand i Skorup.
Barn af 1. ægteskab med Bodil Rasmusdatter:
1. Rasmus Pedersen, soldat ved 2. jydske regiment.
Barn af sidste ægteskab med enken:
2. Bodil Pedersdatter 17 år.
FM: Afdødes bror Jens Kiær, gårdmand i Vitten.

1034. Bodil Jensdatter. 3.7.1813, fol. 33.
E: Jørgen Therkelsen, indsidder i Aptrup. B:
1. Therkild Jørgensen 18 år.
Tilsynsværge: Afdødes søskendebarn Niels Jensen, selvejergårdmand i Ellerup, Gjern sogn.
(eneste pårørende).

1035. Barn Peder Michelsen, 3 år, i Hvorslev. 16.7.1813, fol. 33b.
Søn af afdøde Michel Pedersen. A:
1. Mor Maren Hansdatter g.m. Niels Pedersen Tind.
2. Halvbror Michel Nielsen 6 år. Moderens slegfredsøn, hjemme hos moderen.
FM: Moderens bror Hans Hansen, gårdmand i Tostrup.
Skifte efter Michel Pedersen af 15.7.1812 nr. 1013.

1036. Bodil Nielsdatter. 2.8.1813, fol.34b, 38b.
E: Søren Poulsen, gårdmand i Hvorslev.
Hendes børn af et tidl. ægteskab med Jens Madsen Aldrup.
1. Niels Jensen 28 år.
2. Ellen Jensdatter 39 år, ugift, her på stedet.
3. Dorthe Jensdatter 30 år, her på stedet.
4. Maren Jensdatter g.m. Niels Christensen, gårdmand i Hjermind.
Skifte efter Jens Madsen Aldrup af 28.4.1791 nr. 614.

1037. Laurids Jensen, gårdmand i Amstrup. 2.8.1813, fol. 35, 39.
E: Anne Margrethe Christensdatter. LV: Bror Mogens Christensen I Salpeterhuset. B:
1. Jens Lauridsen 10 år, hjemme på stedet.
2. Karen Lauridsdatter 20 år.
3. Marianne Lauridsdatter 16 år.
FM: Farbror Hans Jensen i Amstrup.

1038. Ungkarl Peder Jensen Knudsen hos Christen Sørensen, gårdmand i Haurum. 12.8.1813,
fol. 35b, 45b, 46a. A:
1. Helbror Niels Jensen. Død og efterladt:
a. Jens Nielsen 24 år, tjener i Ugelbølle på Vosnæsgaard gods.
b. Maren Nielsdatter g.m. Christen Sørensen, her på stedet.(Blev også kaldt for Niels Sørensen)
2. Halvbror Christen Jensen. Død og efterladt:
a. Peder Christensen. Død og efterladt:
a1. Maren Pedersdatter g.m. Knud ?, Husmand og hjulmand i Mondrup.
b. Laurids Christensen, for 40 år siden bortrømt.
c. Jens Christensen, aftægtsmand i Sall.
d. Frands Christensen, aftægtsmand i Haurum.
e. Karen Christensdatter g.m. Christen Nielsen i Sall. Død og efterladt:
e1. Else Christensdatter g.m. Hans Jensen, husmand i Skjød.
e2. Maren Christensdatter g.m. Jens Pedersen, husmand i Sall.
f. Maren Christensdatter g.m. Rasmus Nielsen, sognefoged og gårdmand i Haurum. Død og efterladt:
f1. Niels Rasmussen 41 år, hjemme hos faderen.
f2. Søren Rasmussen 36 år, hjemme hos faderen.
g. Anne Christensdatter g.m. Søren Michelsen i Skjød. Død og efterladt:
g1. Niels Sørensen, boelsmand i Lyngaa.
g2. Christen Sørensen, gårdmand i Haurum.
g3. Michel Sørensen 27 år, tjener i Ødum præstegård.
3. Halvsøster Karen Simonsdatter g.m. Frands Christensen, aftægtsmand i Haurum.

1039. Sidsel Nielsdatter. 7.10.1813, fol. 37.
E: Rasmus Skovfoged i Tind.
Hendes børn af et tidl. ægteskab med Peder Jørgensen, gårdmand i Tind:
1. Jørgen Pedersen 32 år.
2. Niels Pedersen, 31 år, gårdmand i Hvorslev.
3. Jens Pedersen 28 år, gårdmand i Danstrup.
Børn af sidste ægteskab med enkemanden:
4. Marianne Rasmusdatter 25 år g.m. Niels Mogensen, gårdmand i Borridsø. (Han blev også kaldt Jens Mogensen).
5. Peder Rasmussen 22 år, hjemme på stedet.
6. Christen Rasmussen 19 år.
7. Christen Rasmussen 13 år.

1040. Kirsten Nielsdatter. 12.10.1813, fol. 38.
E: Rasmus Helboe, gårdmand i Sall. B:
1. Niels Rasmussen 18 år.
2. Anne Rasmusdatter 12 år.
3. Karen Rasmusdatter 10 år.
4. Maren Rasmusdatter 8 år.
5. Gjertrud Rasmusdatter.
6. Jens Rasmussen 3 år.
Skifte efter Rasmus Jensen Helbo af 10.6.1828 nr. 1279.

1041. Hans Christensen, indsidder i Houlbjerg. 1.11.1813, fol.39b.
E: Karen Jensdatter. LV: Jens Mortensen, gårdmand sst.
Hans børn af et tidl. ægteskab med Maren Hybertsdatter:
1. Christen Hansen, bosiddende i København.
2. Frederik Hansen, husmand i Enslev.
3. Søren Hansen, rytter i Slesvigske rytterregiment.
4. Hybert Hansen, rytter ved samme regiment.
5. Severine Hansdatter g.m. Søren Lauridsen i Paderup.
Skifte efter Maren Hybertsdatter af 16.2.1808 nr. 934.

1042. Peder Jensen, fæstegårdmand i Haurum. 4.11.1813, fol. 40b.
E: Maren Andersdatter. LV: Søren Pedersen i Haurum. B:
1. Jens Pedersen 33 år.
2. Anders Pedersen 31 år.
3. Søren Pedersen 19 år.
4. Jens Kristoffer Pedersen 15 år.
5. Marianne Pedersdatter 27 år.
6. Inger Kirstine Pedersdatter 25 år.
7. Mette Marie Pedersdatter 11 år.
Skifte efter Maren Andersdatter af 4.11.1822 nr. 1179.

1043. Peder Hansen Hvid, udflytter halvgårdmand fra Vellev. 17.11.1813, fol. 41b, 47a.
E: Maren Mogensdatter. LV: Christen Olufsen, gårdmand i Bøstrup.
Hans børn af første ægteskab med Karen Pedersdatter:
1. Hans Pedersen Hvid 30 år, hjemme på stedet.
2. Peder Pedersen Hvid 28 år, ved det jydske regiment p.t. i Helsingør.
3. Christen Pedersen Hvid 26 år, ved de annekterede bataljoner. Udkommanderet.
4. Mariane Pedersdatter. Ugift, hjemme på stedet.
5. Kirstine Pedersdatter g.m. Jens Davidsen, snedker i Aarhus.
Børn af sidste ægteskab med enken:
6. Mogens Pedersen 13 år.
7. Jens Pedersen 9 år.
8. Christen Pedersen 4 år.
9. Karen Pedersdatter 2 år.
Skifte efter Maren Mogensdatter af 26.2.1818 nr. 1083.

1044. Jens Hansen Hvid, husmand i Vellev. 17.11.1813, fol. 42b, 43b.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Jens Jensen sst. B:
1. Hans Jensen 25 år, soldat i 1. jydske regiment.
Af hans familie mødte Jens Nielsen i Vellev.

1045. Johanne Pedersdatter. 1.12.1813, fol. 43b.
E: Christen Jensen, gårdmand i Haurum. B:
1. Jens Christensen 2 år.
2. Mette Marie Christensdatter 6 år.
3. Maren Christensdatter 4 år.
Tilsynsværge: Gårdmand Jens Møller, selvejer i Høver.

1046. Maren Eriksdatter. 8.12.1813, fol. 44.
E: Jens Christensen, gårdfæster i Aptrup. B:
1. Erik Jensen 9 år.
2. Søren Jensen 3 år.
3. Else Marie Jensdatter 12 år
4. Anne Jensdatter 7 år.
Tilsynsværge: Søren Jensen i Sall.
Skifte efter Jens Christensen af 7.4.1823 nr. 1194.

1047. Anne Lauridsdatter. 1.3.1814, fol.47b.
E: Jørgen Jespersen, husmand i Vejerslev. B:
1. Jens Jørgensen 18 år, i kongens tjeneste
2. Laurids Jørgensen 25 år.
3. Karen Jørgensdatter 33 år.
4. Mariane Jørgensdatter 21 år.

1048. Provstinde Helle Birgitte Munch, enke efter ? Tønder, fæster af et hus i Haurum. 9.3.1814, fol.49, 49b, 51, 54, 59b, 61, A:
Hendes søster præsteenke Olea Ericha Munch, enke efter ? Herfort i Ørum.
På hendes vegne mødte pastor Breinholm fra Niær.

1049. Maren Andersdatter. 20.4.1814, fol. 52.
E: Søren Sørensen, husfæster i Sall. B:
1. Søren Sørensen 11 år.
2. Anders Sørensen 8 år.
3. Peder Sørensen 5 år.
4. Mette Marie Sørensdatter 3 år.
FM: Afdødes far tømmermand Anders Sørensen i Mammen.

1050. Niels Fuglsang Munch, fæster af Borridsølund, Gerning sogn. 9.5.1814, fol. 52.
E: Christiane Bagge. LV: forpagter Schytte fra Frijsendal. B:
1. Niels Frederik Munch.
2. Trine Munch 28 år.
3. Anne Cecilie Munch 24 år.
FM: Afdødes bror Søren Munch i Viborg.
Bevilling af 6.12.1799 til at Christiane Bagge kan sidde i uskiftet bo efter sin mand Niels Fuglsang Munchs død.
Fol. 77. 2.2.1816 Kongelig bevilling til Anne Cecilie Munch på Lynderupgaard til, at hun må være sin egen værge. Kurator blev hendes svoger P.G.Koch på Christinedahl, Aarhus amt.

1051. Anne Marie Jensdatter. 16.8.1814, fol. 55b.
E: Peder Christensen i Enslev. B:
1. Maren Pedersdatter 6 år.
2. Kirsten Pedersdatter ½ år.
Tilsynsværge: Peder Sørensen i Aptrup.

1052. Bodil Hansdatter. 22.8.1814, fol.56b.
E: Christen Andersen, indsidder i Houlbjerg. A:
1. Helbror Rasmus Hansen, husmand i Houlbjerg.
2. Halvbror Mads Hansen, husmand i Laurbjerg.
3. Halvbror Michel Hansen. Død og efterladt:
a. Hans Michelsen, husfæster i Houlbjerg.
b. Inger Michelsdatter g.m. Jens Jacobsen, indsidder i Houlbjerg.
c. Karen Michelsdatter g.m. Peder Kiær, styrmand i Randers.
4. Halvsøster Anne Hansdatter g.m. Peder Michelsen, indsidder i Hadbjerg.

1053. Nikolette Povline Lang. 21.9.1814, fol.57b.
E: Peder Schytte, forpagter på Frijsendal.
Der var børn. Peder Schytte fik bevilling på at sidde i uskiftet bo.

1054. Tøger Jensen, indsidder i Houlbjerg. 17.10.1814, fol. 58, 60.
E: Anne Danielsdatter. LV: Søren Rasmussen, gårdmand i Houlbjerg. A:
1. Bror Hans Jensen Gammel, aftægtsmand i Houlbjerg.
2. Bror Søren Jensen Gammel, aftægtsmand i Houlbjerg.
3. Søster Maren Jensdatter g.m. Christen Jensen i Houlbjerg. Død og efterladt:
a. Mads Christensen Skiold i Skive 40 år.
b. Jens Christensen, underofficer ved Jydske regiment.
c. Kirsten Christensdatter g.m. Rasmus Bundgaard i Houlbjerg.
4. Søster Kirsten Jensdatter g.m. Søren Jensen, gårdmand i Houlbjerg. Død og efterladt:
a. Marie Christine Sørensdatter g.m. Christen Olufsen, gårdmand i Bøstrup.
b. Maren Sørensdatter g.m. Michel Pedersen, gårdmand i Houlbjerg.

1055. Jens Christensen Hald, gårdmand i Houlbjerg. 25.3.1815, fol. 61b, 64.
E: Anne Sørensdatter. LV: Michel Jacobsen, gårdmand i Granslev. B:
1. Christen Jensen 16 år,
2. Maren Jensdatter g.m. Jens Christensen, gårdmand i Haurum.
3. Karen Jensdatter 17 år.
4. Kirsten Jensdatter 13 år.
FM: Afdødes bror Anders Hald i Haurum.
Skifte efter Anne Sørensdatter af 3.9.1832 nr. 1401.

1056. Johanne Pedersdatter. 8.4.1815, fol. 63.
E: Hans Sørensen, gårdmand i Hvorslev.
Der var oprettet et testamente til fordel for den efterlevende.

1057. Sara Johansdatter. 3.7.1815, fol. 65.
E. Jens Jensen, skovfoged i Haurum. B.
1. Johan Jensen 16 år.
2. Jens Jensen 7 år.
3. Maren Jensdatter 2 år.
FM: Afdødes søsters mand skræddermester Søren Rasmussen.

1058. Niels Sørensen, husmand i Nøddelund. 8.7.1815, fol. 65b.
E: Sidsel Jørgensdatter.
Der var oprettet et testamente til fordel for den efterlevende.
Skifte efter Sidsel Jørgensdatter af 21.10.1817 nr. 1077.

1059. Maren Michelsdatter. 12.7.1815, fol. 66b.
E: Søren Frandsen, gårdfæster i Vellev. B:
1. Frands Sørensen 16 år.
2. Else Sørensdatter 3 år.
Tilsynsværge: Michel Andersen af Enslev.

1060. Elise Jensdatter. 3.8.1815, fol. 67.
E: Thomas Sørensen, husfæster i Borridsø. B:
1. Søren Thomasen 11 år.
2. Karen Marie Thomasdatter 9 år.
3. Edel Thomasdatter 6 år.
4. Inger Thomasdatter 1½ år.
Tilsynsværge: Jens Hansen.

1061. Kirsten Jensdatter. 15.8.1815, fol. 68.
E: Erik Christensen, gårdmand i Futting. B:
1. Christen Eriksen 20 år.
2. Jens Eriksen 18 år.
3. Anne Eriksdatter 22 år.

1062. Mette Jørgensdatter. 21.10.1815, fol.69.
E: Jens Graugaard, aftægtsmand i Hagsholm.
Der var oprettet et testamente til fordel for den efterlevende.

1063. Helle Eriksdatter. 31.10.1815, fol. 70.
E: Jørgen Kræmer i Sall. B:
1. Erik Jørgensen 8 år.
2. Søren Jørgensen 6 år.
3. Jens Jørgensen 4 år.
4. Niels Jørgensen 1 år.
Skifte efter Jørgen Pedersen Kræmmer af 2.6.1831 nr. 1350.

1064. Anne Pedersdatter. 6.11.1815, fol. 71.
E: Peder Søndergaard i Sall. A:
1. Hendes farbror Peder Nielsen i Møgelby.

1065. Peder Pedersen Skrædder, gårdfæster i Aidt. 16.12.1815, fol. 71b.
E: Maren Jensdatter. LV: Jens Overgaard, gårdmand i Aidt. B:
1. Peder Pedersen 19 år.
2. Karen Pedersdatter 14 år.
3. Dorthe Pedersdatter 12 år.
4. Mette Pedersdatter 6 år.
FM: Deres fædrene frænde Michel Jensen, gårdmand i Aidt.

1066. Anne Sørensdatter. 4.4.1816, fol. 73, 84.
E: Christen Rasmussen, gårdmand i Nøddelund. B:
1. Rasmus Christensen 10 år.
2. Kirsten Rasmusdatter 7 år.
3. Maren Rasmusdatter 4 år.
Tilsynsværge: Afdødes bror Jens Sørensen, gårdmand i Borre.

1067. Jens Aaboe i Hvorslevgaard. 4.4.1816, fol.73b, 78.
E: Kirsten Sørensdatter. LV: Søren Sørensen i Aidt. B:
1. Konstantinus Jensen Aaboe 8 år.
2. Søren Jensen Aaboe 7 år.
3. Andreas Jensen Aaboe 5 år.
4. Frederik Jensen Aaboe 1 år.
5. Marie Jensdatter Aaboe 3 år.
FM: Mølleren Ildsø i Hagenstrup mølle.

1068. Else Sørensdatter. 1.6.1816, fol.74b, 85.
E: Jens Sørensen, fæstegårdmand i Aptrup. B:
1. Søren Jensen 20 år.
2. Søren Jensen 18 år.
3. Christen Jensen 15 år.
4. Anders Jensen 8 år.
5. Niels Jensen 6 år.
6. Peder Jensen 3 år.
7. Maren Jensdatter g.m. Søren Pedersen, gårdmand i Aptrup.
8. Karen Jensdatter 14 år.
Tilsynsværge: Afdødes bror Niels Sørensen, gårdmand i Sall.

1069. Søren Bøstrup, husmand og udflyttet fra Sall. 1.6.1816, fol.76, 81.
E: Anne Madsdatter. LV: Laurids Sørensen, skovfoged og boede her næst ved.
Børn af hans første ægteskab:
1. Jens Sørensen 18 år.
2. Christen Sørensen 15 år.
3. Maren Sørensdatter 17 år.
FM: Afdødes bror Niels Bøstrup, gårdmand og udflytter af Sall.

1070. Anne Pedersdatter. 2.7.1816, fol. 79b, 82.
E: Tøger Sørensen, indsidder i Vellev.
Hendes barn:
1. Peder Jensen 10 år.
FM: Anders Pedersen i Danstrup.

1071. Mette Johansdatter. 8.10.1816, fol.82b.
E: Hans Henrik Jørgensen, husfæster i Haurum. B:
1. Jørgen Hansen 8 år.
2. Karen Hansdatter 6 år.
3. Anne Kathrine Hansdatter 4 år.
4. Ingeborg Hansdatter 4 år.
5. Mette Kirstine Hansdatter 3 år.
6. Inger Kirstine Hansdatter 1 år.
Tilsynsværge: Tømmermester Peder Thomasen i Haurum.

1072. Maren Christensdatter. 22.10.1816, fol.85b.
E: Jens Nielsen Magaard, gårdfæster i Vellev. B:
1. Christen Jensen 15 år.
2. Niels Jensen 13 år.
3. Anne Jensdatter g.m. Rasmus Christensen, gårdmand i Vellev.
4. Anne Dorthe Jensdatter 23 år, hjemme på stedet.
5. Maren Jensdatter 17 år, hjemme på stedet.

1073. Anne Danielsdatter, inderste hos Niels Leth, gårdfæster i Houlbjerg. 1.12.1816, fol. 87b, 89, 100b. A:
1. Bror Christen Danielsen, gårdmand i Houlbjerg.
2. Bror Jens Danielsen, selvejer gårdmand af Hoptrup, Haderslevhus amt, Holsten.
3. Søster Maren Danielsdatter g.m. Søren Christensen, tidl. gårdmand, nu aftægtsmand i
Houlbjerg. Død og efterladt:
a. Christen Sørensen, myndig.
b. Daniel Sørensen, myndig.
c. Just Sørensen, myndig.
d. Birthe Sørensdatter g.m. Niels Jensen, gårdmand i Nøddelund.
4. Søster Dorthe Danielsdatter g.m. Niels Leth, gårdmand i Houlbjerg.
5. Søster Anne Cathrine Danielsdatter g.m. Søren Rasmussen, udflytter gårdmand i Houlbjerg. Død og efterladt:
a. Rasmus Sørensen, gårdmand i Hagsholm.
b. Daniel Sørensen 24 år, hjemme hos faderen.
c. Jens Sørensen 19 år, hjemme hos faderen.
d. Mette Sørensdatter 25 år, ugift, hjemme hos faderen.
6. Søster Else Danielsdatter g.m. Anders Nielsen, selvejer gårdmand ved Brestenbro i Nim sogn.

1074. Ungkarl Laurids Pedersen i Amstrup. 17.12.1816, fol.88b, 89, 91. A:
1. Søster Kirsten Pedersdatter g.m. Niels Kirkegaard, husmand i Gjerning.
2. Søster Anne Marie Pedersdatter g.m. Søren Væsel i Vellev.
3. Bror Søren Pedersen. Død og efterladt:
a. Peder Sørensen, gårdmand i Hvorslev.
b. Hans Sørensen, gårdmand i Hvorslev.
c. Lise Sørensdatter g.m. Jens Mondrup, gårdmand i Hammel.
d. Birthe Sørensdatter g.m. Mads Rasmussen, gårdmand i Hammel.
e. Mariane Sørensdatter g.m. Jens Bødker, husmand i Hammel.
f. Øllegaard Sørensdatter g.m. Christen Lauridsen, gårdmand i Fajstrup. Død og efterladt:
f1. Laurids Christensen 19 år.
f2. Søren Christensen 15 år.
f3. Peder Christensen 13 år.
f4. Niels Christensen 10 år.
f5. Jens Christensen 8 år.
f6. Else Christensdatter 18 år.
g. Ellen Marie Sørensdatter g.m. Rasmus Johansen i Hvorslev.
4. Bror Christen Pedersen i Gjerning. Død og efterladt:
a. Anne Christensdatter, ugift.
5. Søster Karen Pedersdatter g.m. Peder Hvid i Vellev. Død og efterladt:
a. Hans Pedersen 35 år.
b. Peder Pedersen 30 år.
c. Christen Pedersen 28 år.
d. Maren Pedersdatter g.m. Mads Jensen i Vellev.
e. Kirsten Pedersdatter g.m. Jens Snedker i Aarhus.

1075. Kirstine Borup. 2.9.1817, fol. 92b, 94b.
E: Michel Ilsøe, møller i Hagenstrup mølle.
Hendes børn af et tidl. ægteskab med Maurits Alstrup:
1. Christian Alstrup, opholder sig på Skaarupgard ved Aarhus.
2. Peder Erhard Alstrup, er hos sagfører Rosenørn i Randers.
3. Elisabeth Sophie Alstrup g.m. Christen Lærche, brændevinsbrænder i Randers.
4. Karen Marie Alstrup, ugift, hos sin morbror kancelliråd Borup i Hals ved Aalborg.

1076. Christen Lauridsen, opholdsmand i Fajstrup. 5.9.1817, fol.94, 98.
Fraskilt hustru: Maren Jensdatter. Hendes bror: Peder Fog, gårdmand i Haurum.
Husmand Niels Lauridsen i Fajstrup var børnenes fødte værge.

1077. Sidsel Jørgensdatter, enke efter Niels Sørensen i Nøddelund. 21.10.1817, fol. 99, 138b,141.
Niels Sørensens arvinger:
1. Helsøster Karen Sørensdatter gift i København.
2. Halvsøster Kirsten ? g.m. Enevold Hansen, gårdmand i Hammel.
3. Halvsøster Karen ? i København.
4. Halvsøster Anne Marie ? g.m. Niels Elkjær i Gjern.
5. Halvbror Anders ?, opholdssted ukendt.
6. Halvsøster, der skal være gift ved Viborg.
Sidsel Jørgensdatters arvinger:
7. Hendes søskendebørn:
a. Niels Pedersen, gårdmand i Hvorslev.
b. Jens Pedersen, gårdmand i Danstrup.
c. Jens Kieldsen i Nøddelund.
d. Mette Marie Kieldsdatter g.m. Peder Smed i Nøddelund.
e. En halvbrors datter Maren Jensdatter g.m. Søren Olufsen i Borre.

1078. Gårdmand Søren Rasmussen og hustru Anne Cathrine Danielsdatter i Houlbjerg. 29.12.1817, fol.102, 103b B:
1. Rasmus Sørensen.
2. Daniel Sørensen.
3. Jens Sørensen.
4. Mette Sørensdatter.
Kurator: Morbror Christen Danielsen, gårdmand i Houlbjerg.

1079. Aftægtsmand Christen Lauridsen og hustru Anne Christensdatter i Hvorslev. 31.12.1817, fol.104, 106b.
Hendes arvinger:
1. Bror Søren Christense Poulsen i Aldrup.
2. Bror Søren Christensen Poulsen i Hvorslev.
3. Søster Karen Christensdatter g.m. Peder Simonsen i Stærkær.
Hans arvinger: Hans søskendebørn:
1. Kirsten Simonsdatter, enke i Tostrup.
2. Abelone Simonsdatter g.m. Peder Degn i Hvorslev.
3. Poul Simonsen i Astrup. Død og efterladt:
a. Jens Poulsen, gårdmand i Astrup.
b. Jens Poulsen, gårdmand i Haurum.
c. Laurids Poulsen, selvejer i Søften.
d. Simon Poulsen i Krættrup.
e. Poul Poulsen i Krættrup.
f. Mette Poulsdatter g.m. Mads Rasmussen i Skorup.
4. Kirsten Jensdatter g.m. Peder Jensen i Borre.
5. Karen Jensdatter g.m. Christen Bundgaard i Borridsø.
6. Mads Christensen, opholdssted ukendt.
7. Christen Christensen, husmand i Futting.
8. Peder Christensen, husmand i Haldum.
9. Søren Christensen, selvejer i Søften.
10. Else Christensdatter, nu enke i Søften.
11. Anne Christensdatter g.m. Rasmus Præst i Vellev.
12. Else. Død og efterladt:
a. Karen g.m. Søren Henrichsen i Enslev.
13. Anne. Enke efter Peder Væsel i Vellev.
14. Else. Enke efter Rasmus Vægter i Mølgaard.
15. Maren g.m. Knud Knudsen i Tulstrup.
Afståelseskontrakt mellem gårdmand Christen Lauridsen og Michel Pedersen i Hvorslev af 1.8.1817 fol. 107b.

1080. Amdi Amdisen, snedker i Vellev. 19.1.1818, fol. 108b, 118.
Hans arvinger:
1. Bror Søren Amdisen, sognefoged og lægdsmand i Vellev.
2. Søster Anne Marie Amdisen, ugift, opholder sig hos degnen i Hvorslev.
3. Bror Henrich Amdisen. Død og efterladt:
a. Amdi Henrich Amdisen, kirkesanger og skolelærer i Hvorslev.
b. Øllegaard Amdisen g.m. Christen Sørensen, selvejer i Dalsgaard, Mammen sogn.
c. Inger Amdisen g.m. Niels Mogensen, gårdfæster i Gerning.
4. Halvbror Jens Amdisen. Død og efterladt:
a. Amdi Jensen, kirkesanger og skolelærer i Vellev.
5. Søster Elisabeth Grønbech. Død og efterladt:
a. Anne Marie Grønbech g.m. Laurids Jensen, skibstømmermand i Aarhus.
6. Søster Birgitte Møller. Død og efterladt:
a. Erhardt Møller. Død og efterladt:
a1. Birgitte Erhardtsdatter 10 år, i Norring mølle.
a2. Christine Sophie Erhardtsdatter 8 år, i Norring mølle.

1081. Oluf Madsen, aftægtsmand, hos Henrich Pedersen i Amstrup. 14.2.1818, fol.109b.
E: Anne Marie Pedersdatter. LV: Søren Amdisen. B:
1. Kirsten Olufsdatter g.m. Niels Rasmussen, kirkesanger og skolelærer i Gerning.
2. Mads Olufsen, myndig, tjener i Rønge by på Ulstrup gods.
3. Jørgen Olufsen, myndig, opholder sig i København.

1082. Søren Lauridsen Astrup, soldat. 16.2.1818, fol. 111, 146b, 147.
Død ved regimentet i Frankrig. A:
1. Mor Birthe Nielsdatter g.m. Søren Jensen, gårdfæster i Astrup.
2. Søster Mariane Lauridsdatter 23 år, ugift.
FM: Michel Pedersen, gårdmand i Astrup.
(2. jydske infanterireg. 1. bataljon, 11 lægd nr. 15).

1083. Maren Mogensdatter. 26.2.1818, fol. 111b, 114b, 117.
E: Niels Pedersen, udflytter i Moesgaard, Vellev sogn.
Hendes børn af 1. ægteskab med Peder Hansen Hvid:
1. Mogens Pedersen 18 år.
2. Jens Pedersen 12 år.
3. Christen Pedersen 9 år.
4. Karen Pedersdatter 6 år.
Barn i sidste ægteskab med enkemanden:
5. Kirsten Marie Nielsdatter 3 år.
FM: Afdødes søskendebarn Christen Olufsen, gårdmand i Bøstrup.
Skifte efter Peder Hansen Hvid af 17.11.1813 nr. 1043.
Se skifte nr. 1707.

1084. Peder Christensen, smed i Hvorslev. 16.4.1818, fol. 113b, 131, 132.
Peder Christensen var gået hjemme fra smedeboligen ca. 5 uger tidligere. Var ikke fundet og havde formentlig begået selvmord.
E: Kirsten Christensdatter. LV: Hendes far Christen Braad, husmand i Hvorslev. Senere Anders Braad sst.
Hans børn af et tidl. ægteskab:
1. Niels Pedersen, myndig.
2. Christen Pedersen, myndig.
Børn af sidste ægteskab:
3. Kirsten Pedersdatter 3 år.
4. Karen Marie Pedersdatter 3 uger.
FM: Niels Hansen, husmand i Hvorslev.

1085. Karen Michelsdatter. 8.5.1818, fol.115b.
E: Søren Sørensen, i Enslev. B:
1. Søren Sørensen 16 år.
2. Michel Sørensen 10 år.
3. Mette Sørensdatter g.m. Søren Frandsen i Vellev.
4. Else Sørensdatter, ugift.
5. Karen Sørensdatter, ugift.
6. Anne Sørensdatter, ugift.
Tilsynsværge: Afdødes far Michel Andersen af Vellev.

1086. Poul Drachmann, møller i Katvad mølle. 31.8.1818, fol. 121b, 168b.
E: Marie Elisabeth Møller Drachmann. LV: Stormgaard fra Søbyvad mølle. B:
1. Hans Drachmann 16 år.
2. Marie Dorthea g.m. Amdi Amdisen, skolelærer og kirkesanger i Hvorslev.
3. Sophie Magdalene Drachmann, ugift.
FM: Provst Borgen i Hvorslev.
Enken fik bevilling til at sidde i uskiftet bo.

1087. Jørgen Michelsen, gårdmand i Kongstrup. 11.11.1818, fol.123b, 125, 125b.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Jens Mortensen, sognefoged i Houlbjerg. B:
1. Rasmus Jørgensen 11 år.
2. Michel Jørgensen 10 år.
3. Peder Jørgensen 7 år.
4. Anne Marie Jørgensdatter 15 år.
FM: Jens Michelsen, sognefoged i Thorsølund.
Oplysning: Anne Rasmusdatter var datter af Rasmus Balle i Sandby på Frijsenborg gods.

1088. Jens Therkelsen, gårdmand i Thorsø. 13.11.1818, fol.126.
E: Kathrine Pedersdatter. LV: Jens Peder Lauridsen i Borridsø. B:
1. Søren Jensen 20 år.
2. Mette Kathrine Jensdatter 15 år.
FM: Peder Therkelsen i Borridsø.

1089. Søren Christiansen, smed i Aptrup. 7.12.1818, fol.129.
E: Mette Nielsdatter. LV: Anders Braad i Sall. B:
1. Christian Sørensen, myndig.
2. Niels Sørensen, mindreårig.
3. Jens Sørensen, mindreårig.
4. Maren Sørensdatter, ugift.
5. Anne Sørensdatter, ugift.
Skifte efter Mette Nielsdatter af 5.5.1820 nr. 1123.

1090. Oluf Madsen, aftægtsmand i Amstrup. 14.12.1818, fol.130, 132.
E: (Anne Marie Pedersdatter) LV: Thomas Pedersen af Holm. B:
1. Mads Olufsen.
2. Kirsten Olufsdatter g.m. Niels Rasmussen, skoleholder og kirkesanger i Gerning.
3. Jørgen Olufsen.

1091. Hieronimus Pedersen, sognefoged i Sall. 15.12.1818, fol.132b, 135.
E: Bodil Rasmusdatter. LV: Jørgen Pedersen sst. B:
1. Peder Hieronimussen, gift og myndig.
2. Kirstine Hieronimusdatter g.m. Christen Jørgensen, gårdmand i Sall.
3. Rasmus Hieronimussen, fæster af stervbogården.
4. Margrethe Hieronimusdatter g.m. Jens Jensen, smed i Vitten.
5. Anne Lisbeth Hieronimusdatter g.m. Jørgen Pedersen, gårdmand i Sall.
6. Maren Hieronimusdatter 26 år, ugift, hjemme på stedet.
7. Inger Kirstine 24 år, ugift.
8. Johan Frederich Hieronimussen 22 år, hjemme på stedet.
9. Christen Hieronimussen 18 år.
10. Søren Hieronimussen 16 år, hjemme på stedet.
FM: Christen Jørgensen i Sall.

1092. Mette Andersdatter. 15.12.1818, fol.134, 136.
E: Peder Christensen, udflyttergårdmand i Sall. B:
1. Barbara Pedersdatter 5 år.
Tilsynsværge: Afdødes bror Anders Erichsen, tjenende i Lyngaa.

1093. Kirsten Nielsdatter. 17.12.1818, fol. 136b.
E: Anders Joensen, gårdfæster i Koudal. B:
1. Joen Andersen, boende ved Viborg kant.
2. Niels Andersen 25 år.
3. Jens Andersen 19 år.
4. Nikoline Andersdatter g.m. Knud Andersen i Vivild.
5. Bodilmarie Andersdatter, ugift.
6. Kirsten Andersdatter g.m. Jørgen Jensen i Koudal.
7. Annebolene Andersdatter, ugift, hjemme på stedet.
FM: Provst Borgen i Hvorslev.
Skifte efter Anders Joensen af 7.12.1820 nr. 1136.

1094. Karen Nielsdatter i Enslev. 18.12.1818, fol.138. B:
1. Dorthe Nielsdatter.
FM: Afdødes bror Anders Nielsen, smed i Enslev.

1095. Kirsten Jensdatter. 31.12.1818, fol. 140, 169b.
E: Hans Pedersen, opholdsmand hos gårdmand Conrad Jensen i Vrangstrup.
Hendes arvinger:
1. ? g.m. Karetmager Frederich Lundstrøm.
2. Christen Nielsen. Død og efterladt:
a. Niels Christian Christensen 16 år.
b. Christen Christensen 11 år.
FM: Karetmager Frederich Lundstrøm.

1096. Niels Sørensen Leth / Tørring, gårdmand i Houlbjerg. 11.2.1819, fol. 141b, 145, 146, 149b, 151, 153b, 181, 184. A:
E: Dorthe Danielsdatter. LV: Christen Danielsen, gårdmand I Houlbjerg. A:
1. Helbror Johan Gotfred Sørensen Tørring, bager I Aalborg.
2. Helbror Hans Sørensen, væver i Voldby på Frijsenborg gods. Død og efterladt:
a. Søren Hansen Tørring, bager i Frederikshavn.
b. Maren Hansdatter Tørring 25 år, ugift, i Voldby.
FM: Hendes morbror Niels Nielsen, skomager i Damhuset, Hammel sogn.
3. Helsøster Lene Sørensdatter gift med Andreas Andersen, stolemager i Hobro.
4. Halvbror Søren Sørensen i Enslev.

1097. Karen Christensdatter. 5.2.1819, fol.142b, 144b.
E: Rasmus Hansen, indsidder i Houlbjerg.
Hendes børn af tidl. ægteskab med Niels Johansen i Nedermølle:
1. Mette Nielsdatter 54 år g.m. Laurids Michelsen, gårdmand i Houlbjerg.
2. Maren Nielsdatter 50 år, ugift, tjener ved Løjstrup.

1098. Marie Jacobsdatter. 4.3.1819, fol. 143b, 148.
E: Mads Christensen, skovfoged i Borre skovhus.
Hendes barn:
1. Søren Jensen 18 år, opholder sig hos faderen Jens Sørensen i Hasagergården i Skjød sogn.
Kurator: Peder Jensen Fisker i Borre.
Barn af ægteskabet med enkemanden:
2. Christen Madsen 12 år, hjemme på stedet.

1099. Ungkarl Jens Christensen hos Christen Nielsen, gårdmand i Vejerslev. 28.4.1819, fol.150b, 155b, 173b, 180. A:
1. Helbror Christen Christensen, opholder sig i Aarhus.
2. Helsøster Anne Christensdatter g.m. Thomas ?, husmand på Gjern mark.
3. Else Marie Christensdatter g.m. afd. Husmand i Ellerup, hvor hun opholder sig nu.
LV: Niels Jensen i Ellerup.
4. Halvsøster Birthe Christensdatter, ugift, tjener i Aarhus.
5. Halvsøster Kirsten Christensdatter, opholder sig i Skorup.
6. Halvbror Poul Christensen 22 år, opholder sig i Skorup.
7. Halvbror Peder Christensen, ugift, opholder sig i Alling præstegård.

1100. Jens Sørensen Skriver, gårdfæster i Vellev. 14.5.1819, fol. 152, 158.
E: Maren Nielsdatter. LV: Hendes bror Søren Leth, udflytter gårdmand i Vellev. Senere Niels Nielsen af Houlbjerg.
Hans børn fra et tidl. ægteskab med Maren Mouritsdatter:
1. Niels Jensen 28 år, hjemme på stedet.
2. Mourits Jensen 24 år, tjener i Kongstrup.
3. Søren Jensen 19 år, hjemme på stedet.
4. Mariane Jensdatter 26 år, ugift, tjener på Dronningborg ved Randers.
5. Maren Jensdatter 22 år, tjener i Grensten.
6. Anne Jensdatter 17 år, tjener i Vorup.
FM: Deres fasters mand Søren Boj, tømmermand i Houlbjerg.
Børn af sidste ægteskab med enken:
7. Maren Jensdatter 7½ år, hjemme på stedet.
8. Niels Jensen 6½ år, hjemme på stedet.
9. Mads Jensen 4 år, hjemme på stedet.
10. Jens Jensen 1 år, hjemme på stedet.
FM: Thomas Christensen Kræmmer i Vellev.

1101. Birthe Sørensdatter. 23.6.1819, fol. 156b.
E: Jens Jensen i Nøddelund. B:
1. Laurids Jensen 3 år.
Tilsynsværge: Christen Bundgaard, gårdmand i Houlbjerg.

1102. Øllegaard Michelsdatter. 12.7.1819, fol.159b.
E: Jens Poulsen, gårdmand i Haurum. B:
1. Poul Jensen 15 år.
2. Søren Jensen 12 år.
3. Michel Jensen 4 år.
4. Birthe Jensdatter 16 år.
5. Ellen Kirstine Jensdatter 7 år.
FM: Afdødes far Michel Hansen i Skjød.
Skifte efter Jens Poulsen af 6.2.1840 nr. 1581.

1103. Ungkarl Jacob Sørensen, stykkusk i Haurum. 12.7.1819, fol. 160b, 170b, 171. A:
1. Mor: Marie Jacobsdatter g.m. Peder Christensen sst.
2. Bror Jens Sørensen, myndig.
3. Søster Kirsten Sørensdatter 33 år, ugift.
4. Søster Else Sørensdatter g.m. Søren Bak sst.
Jacob Sørensen døde i Frankrig.
Afdøde blev indrulleret i 1813, 77 lægd, og udkommanderet med Det danske Armekontingent i Frankrig. Der blev efter hans død udbetalt dusørpenge for 1816-1817-1818 til hans arvinger.

1104. Karen Christensdatter. 14.7.1819, fol. 161, 170.
E: Christen Andersen, udflytter gårdmand i Sall.
Hendes børn af 1. ægteskab med Niels Christensen:
1. Ellen Nielsdatter g.m. Søren Rasmussen, gårdmand i Haurum.
2. Anne Nielsdatter 24 år, tjener i Granslev.
3. Karen Marie Nielsdatter 21½ år, hjemme på stedet.
4. Christen Nielsen 17½ år, hjemme på stedet.
5. Niels Nielsen 16 år, tjener i Haurum.
Hendes børn af 2. ægteskab med Jens Jensen:
6. Jens Jensen 12 år, tjener i Haurum.
7. Marie Kirstine Jensen 9 år, hjemme på stedet.
FM: Afdødes bror Jørgen Bødstrup, gårdmand i Sall.
Hendes barn af 3. ægteskab med enkemanden:
8. Maren Christensdatter 6 år.
Skifte efter Niels Christensen af 8.7.1803 nr. 874.
Skifte efter Jens Jensen af 30.3.1811 nr. 984.

1105. Niels Michelsen, aftægtsmand hos Jens Friedrichsen, sognefoged i Tungelund. 21.7.1819, fol.162b, 163, 163b.
E: Maren Jensdatter.
Hans børn af første ægteskab med Maren Sørensen:
1. Søren Nielsen, over 46 år, opholder sig på Constantinsborg ved Aarhus.
2. Michel Nielsen 45 år, opholder sig i Aarhus.
3. Anders Nielsen 36 år, bosat i Edslev by i Ormslev sogn.
4. Mariane Nielsdatter g.m. Jens Christensen, boelsmand i Faarvang.
5. Anne Kathrine Nielsdatter g.m. Niels Sørensen, husmand i Grølsted.
Barn af sidste ægteskab med enken:
6. Maren Nielsdatter g.m. Jens Friedrichsen, her på stedet.

1106. Kirsten Jensdatter. 6.10.1819, fol. 163d, 164.
E: Hans Pedersen i Vrangstrup, Granslev sogn.
Hendes arvinger:
1. Søster Sidsel Jensdatter. Død og efterladt:
a. Johanne Nielsdatter g.m. karetmageren i Laurbjerg.
b. Christen Nielsen. Død og efterladt:
b1. Søn
b2. Søn
2. Sophie Jensdatter i Viby. Død og efterladt:
a. Anne Villumsdatter født 1762 g.m. Hans Poulsen, husmand i Hasle.
b. Maren Villumsdatter født 1765 g.m. Jens Jensen, husmand i Viby.
c. Jens Villumsen født 24.7.1774, husmand i Viby.
d. Karen Villumsdatter født 1774 g.m. Poul Jensen, husmand i Holme.

1107. Peder Christensen Rohde, gårdmand i Vellev. 7.10.11819, fol. 164b, 172.
E: Kirsten Sørensdatter. LV: Hendes bror Søren Sørensen, gårdmand i Enslev. B:
1. Jens Pedersen 23 år, tjener i Houlbjerg.
2. Christen Pedersen 20 år.
3. Inger Pedersdatter g.m. Mourits Mouritsen sst.
Kurator: Jens Rohde af Tind.

1108. Gert Sørensen, gårdmand i Houlbjerg. 8.10.1819, fol. 166, 176, 178b.
E: Mariane Jensdatter. LV: Christen Pedersen sst. B:
1. Anne Gertsdatter 20 år.
2. Jesper Gertsen 18 år.
3. Karen Marie Gertsdatter 6 år.
4. Anne Kirstine Gertsdatter 5 år.
5. Anne Marie Gertsdatter 2 år.
FM: Afdødes stedfar Jesper Christensen i Selling. Senere Niels Mortensen, gårdmand i Houlbjerg.
Skifte efter Mariane Jensdatter af 20.4.1826 nr. 1248.

1109. Christen Danielsen, gårdmand i Tjærbæk, Houlbjerg sogn. 8.10.1819, fol. 167b, 175, 178b.
E: Ellen Mortensdatter LV: Niels Mortensen i Houlbjerg. B:
1. Birthe Marie Christensdatter 26 år, ugift, hjemme på stedet.
2. Daniel Christensen 16 år, hjemme på stedet.
FM: Jens Sørensen i Tjærbæk, Houlbjerg sogn.

1110. Jens Sørensen Bak, smed i Koudal. 5.11.1819, fol. 171b.
E: Anne Christensdatter. LV: Søren Christensen, gårdmand i Aldrup. B:
1. Søren Jensen, smed i Grensten.
2. Jens Jensen, styrmand. Vides ikke hvor er. Har engang været i København.
3. Mariane Jensdatter g.m. Gregers Pedersen boende på Frisholt mark.

1111. Dorthe Kathrine Christensdatter. 18.11.1819, fol. 172b, 176b.
E: Peder Pedersen i Tind.
Børn af hendes første ægteskab med Thomas Jensen:
1. Christen Thomasen 30 år.
2. Jens Thomasen 26 år, i Vellev.
3. Karen Thomasdatter 32 år g.m. Thomas Thomasen i Danstrup.
Børn af hendes 2. ægteskab med enkemanden:
4. Peder Pedersen 20 år, tjener i Gerning.
5. Laurids Pedersen 16 år, hjemme på stedet.
6. Thomas Pedersen 14 år, hjemme på stedet.
7. Edel Kirstine Pedersdatter 18 år, hjemme på stedet.
FM: Peder Pedersen, husmand i Gerning.

1112. Udgår.

1113. Johanne Pedersdatter. 30.11.1819, fol.174, 181b.
E: Søren Jensen Skiemt i Aidt. B:
1. Jens Sørensen 28 år, tjener i Svejstrup.
2. Simon Sørensen 22 år, hjemme på stedet.
3. Peder Sørensen 15 år, tjener i Houlbjerg.
4. Anne Sørensdatter 26 år, hjemme på stedet.
5. Maren Sørensdatter 20 år, Tjener i Værum.
6. Anne Johanne 11 år, hjemme på stedet.
FM: Afdødes bror Peder Pedersen, husmand i Gerning.
Skifte efter Søren Jensen Skiemt af 25.2.1828 nr. 1272.

1114. Jens Madsen i Vellev. 2.12.1819, fol.177b. B:
E: Sidsel Christensdatter. L.V. Thomas Kræmer.
Hans børn af et tidl. ægteskab med Anne Sørensdatter:
1. Mads Jensen.
2. Maren Jensdatter g.m. Jens Christensen, husmand i Vellev.
Hans børn i sidste ægteskab med enken:
3. Søren Jensen 23 år, hjemme på stedet.
4. Bodil Jensdatter, besidder af faderens afståede gård.
5. Maren Jensdatter, ugift.
6. Kirsten Jensdatter, ugift.
7. Jens Jensen 15 år.
FM: Søren Bundgaard, udflytter gårdmand i Vellev.
Skifte efter Anne Sørensdatter af 5.7.1786 nr. 548.

1115. Pige Ellen Christensdatter, tjener hos Peder Lauridsen i Haurum. 11.12.1819, fol.180. A:
1. Mor Kirsten Jensdatter.
2. Helsøster Maren Christensdatter g.m. Laurids Rasmussen, gårdmand i Lyngaa.
3. Halvbror Jens Christensen Kirkegaard, gårdmand i Haurum.
4. Halvsøster Mariane Christensdatter g.m. Simon Pedersen, udflytter af Haurum.

1116. Anders Braad, inderste i Sall. 7.1.1820, fol.183, 208b.
E: Maren Nielsdatter. LV: Christen Jensen, sognefoged sst.
Der var oprettet et testamente mellem ægtefællerne af 24.5.1817 til fordel for den længstlevende.

1117. Inger Henrichsdatter. 24.1.1820, fol.184.
E: Niels Mogensen, gårdmand i Gerning. B:
1. Oluf Nielsdatter 7½ år.
2. Kirsten Nielsdatter 9 år.
3. Karen Marie Nielsdatter 5½ år.
4. Maren Nielsdatter 4 år.
5. Christine Nielsdatter 2 år.
6. Inger Nielsdatter 1 måned.
FM: Skolelærer og kirkesanger Amdisen i Hvorslev.

1118. Pige Anne Sørensdatter i Aptrup. 25.1.1820, fol.186, 209b. A:
1. Mor Mette Nielsdatter.
2. Bror Christian Sørensen 28 år.
3. Bror Niels Sørensen 26 år.
4. Bror Jens Sørensen 22 år.
5. Søster Maren Sørensdatter 19 år.
FM: Jørgen Terkelsen, indsidder i Aptrup. Senere Mads Pedersen, aftægtsmand sst.

1119. Jens Mortensen, gårdmand og sognefoged i Houlbjerg. 28.2.1820, fol. 186b, 188, 193, 194.
E: Anne Sørensdatter. LV: Nellemann i Nymølle. B:
1. Morten Jensen 15 år.
2. Søren Jensen 13 år.
3. Bodil Marie Jensdatter 20 år.
4. Maren Jensdatter 18 år.
FM: Niels Mortensen af Houlbjerg.

1120. Laurids Bundgaard i Sall. 2.3.1820, fol.188.
E: Sidsel Mogensdatter. LV: Peder Aagaard i Sall. B:
1. Niels Lauridsen 13 år, hjemme på stedet.
2. Mogens Lauridsen 9 år, hjemme på stedet.
3. Michel Lauridsen 2 år, hjemme på stedet.
4. Mette Lauridsdatter 15 år, hjemme på stedet.
5. Else Lauridsdatter 11 år, hjemme på stedet.
6. Øllegaard Lauridsdatter 5 år, hjemme på stedet.
FM: Christen Jensen, gårdmand i Haurum.

1121. Thomas Michelsen, gårdfæster i Nøddelund. 9.3.1820, fol.189, 200.
E: Karen Pedersdatter. LV: Søren Kirkegaard, gårdmand i Nøddelund. B:
1. Karen Thomasdatter 11 år.
2. Peder Thomasen 9 år.
3. Christen Thomasen 6 år.
4. Karen Marie Thomasdatter 2½ år.
FM: Afdødes bror Christen Michelsen i Nøddelund.
Enken blev g.m. Jens Kieldsen.

1122. Peder Nielsen, gårdfæster i Gerning. 10.3.1820, fol. 191, 205b, 207.
E: Maren Christensdatter. LV: Aksel Friderichsen, sognefoged i Tind.
Hans børn af 1. ægteskab med Karen Christensdatter:
1. Inger Pedersdatter g.m. Søren Jensen Snedker i Aldrup skovhus. Død og efterladt:
a. Jens Sørensen 21 år.
b. Claus Sørensen 18 år.
c. Anne Sørensdatter 16 år.
d. Karen Sørensdatter 14 år.
e. Peder Sørensen 12 år.
2. Anne Pedersdatter g.m. mølleren i Thorsø mølle.
3. Karen Pedersdatter. Enke efter Thomas Michelsen i Nøddelund. Hun blev senere g.m. Jens Kieldsen af Nøddelund.
4. Niels Pedersen, husmand ved Tostrup.
Børn af sidste ægteskab med enken:
5. Niels Pedersen 26 år, hjemme på stedet, senere i Gerning, ugift.
6. Laurids Pedersen 22½ år, hjemme på stedet.
7. Karen Pedersdatter 20 år, tjener i Aldrup skovhus.
8. Sidsel Pedersdatter 16½ år, hjemme på stedet.
FM: Afdødes bror Søren Nielsen Kirkegaard i Nøddelund.
Skifte efter afdødes søn Niels Pedersen i Gerning af 17.12.1821 nr. 1165.

1123. Mette Nielsdatter i Aptrup. 5.5.1820, fol.194b, 210.
Hendes børn i ægteskab med Søren Christiansen:
1. Christian Sørensen 28 år.
2. Niels Sørensen 26 år.
3. Jens Sørensen 22 år.
4. Maren Sørensdatter 20 år.
Skifte efter Søren Christiansen af 7.12.1818 nr. 1089.
Skifte efter datteren Anne Sørensdatter af 25.1.1820 nr. 1118.
FM: Mads Pedersen af Aptrup.

1124. Pige Bodil Jensdatter i Haurum. 3.6.1820, fol. 195, 210b. .A:
1. Mor Maren Pedersdatter.
2. Bror Peder Jensen Fog, gårdmand i Haurum.
3. Søster Sidsel Jensdatter gift i Hammel.
4. Søster Karen Jensdatter gift i Torup.
5. Søster Anne Jensdatter i Haurum, ugift.
FM: Niels Mondrup.
6. Søster Maren Jensdatter, ugift i Haurum. Senere nævnes hun som enke.
FM: Bror Peder Fog.

1125. Maren Jensdatter. 10.7.1820, fol. 195b.
E: Niels Iversen, husmand i Haurum. B:
1. Iver Nielsen 10 år.
2. Jens Nielsen 5 år.
FM: Jens Christensen i Haurum.
Skifte efter Niels Iversen af 10.3.1830 nr. 1317.

1126. Sophie Magdalene Drachmann. 17.7.1820, fol. 197b.
E: Peder Jensen hos sin fader Jens Pedersen i Borridsø. B:
1. Poul Pedersen 4 uger.
FM: Afdødes søsters mand skolelærer og kirkesanger Amdisen i Hvorslev.
Afdøde var datter af møller Poul Drachmann i Katvad mølle.

1127. Ungkarl Jens Christensen i Vejerslev. 18.7.1820, fol. 199. A:
1. Helbror Christen Christensen.
2. Helsøster Else Marie Christensdatter, enke.
LV: Hendes morbror Niels Jensen i Ellerup.
3. Helsøster Anne Christensdatter g.m. Thomas Jensen i Gjern.
4. Halvbror Peder Christensen.
5. Halvbror Poul Christensen.
6. Halvsøster Gitte Christensdatter.
7. Halvsøster Kirsten Christensdatter.

1128. Christen Michelsen, husmand i Houlbjerg. 9.9.1820, fol. 201, 202, 281b, 282b, 283b.
E: Birthe Christensdatter. LV: Søren Sørensen Hjulgaard sst. B:
1. Michel Christensen.
2. Michel Christensen. Bortrejst for mange år siden. Bopæl ukendt.
3. Mette Christensdatter g.m. Markus Daglejer i Randers.
4. Karen Christensdatter, ugift, opholder sig på Sjælland.

1129. Jens Nielsen, gårdfæster i Amstrup. 11.10.1820, fol. 202b.
E: Inger Christensdatter. Kurator: Deres søn Niels Jensen i Amstrup.
Enken fik tilladelse til at sidde i uskiftet bo.
Skifte efter Inger Christensdatter af 25.9.1840 nr. 1595.

1130. Ellen Jensdatter. 16.10.1820, fol. 203, 204b.
E: Rasmus Jensen i Amstrup. B:
1. Maren Rasmusdatter 17 år.
2. Jens Rasmussen 15 år.
3. Søren Rasmussen 10 år.
FM: Thomas Pedersen, gårdfæster i Holm.

1131. Ungkarl Laurids Pedersen i Gerning. 17.10.1820, fol.206b.
Arvingerne nævnt under skifte nr. 1122. Intet at arve.

1132. Jens Knudsen, aftægtsmand i Sall. 31.10.1820, fol. 208b, 209. B:
1. Else Jensdatter, ugift.
2. Kirsten Jensdatter g.m. Søren Kudsk i Sall.
3. Maren Jensdatter g.m. Laurids Jørgensen i Sall.
FM: Christen Jensen, gårdmand i Sall.

1133. Jens Skiemt, skovfoged i Haurum. 8.11.1820, fol. 211b, 223b, 225.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Pastor Breinholm i Niær.
Børn af hans 1. ægteskab
1. Johan Jensen 21 år.
2. Jens Jensen 13 år, hjemme på stedet.
3. Maren Jensdatter 8 år, hjemme på stedet.
Børn af sidste ægteskab med enken:
4. Sara Jensen 3 år
5. Birthe Marie Jensdatter.
FM: Wiinholt, overførster fra Kragelund.

1134. Maren Mogensdatter. 13.11.1820, fol. 213, 214.
E: Thomas Jensen Holm i Amstrup.
Der blev fremvist testamente af 6.10.1819 til fordel for den længstlevende.
Skifte efter Thomas Jensen Holm af 21.5.1822 nr. 1171.

1135. Birgitte Kathrine Ulrich Thomsen, født Cadovius. 16.11.1820, fol.213, 215, 230b, 231b, 262.
Enke efter skovridder Thomsen på Frijsendal. B:
1. Jens Thomsen 32 år, opholder sig på Sjælland.
2. Nicolaj Peder Christian Thomsen 25 år, i Malmø.
3. Annike Marie Thomsen, ugift.
4. Edel Kirstine Thomsen g.m. Anthony på Østergaard.
Værge: Forpagter Seitz på Frijsendal.

1136. Anders Joensen i Koudal. 7.12.1820, fol.219b, 227b, 258b, 260..
Hans børn med Kirsten Nielsdatter:
1. Joen Andersen, i Viborg. Død og efterladt:
a. Andreas Joensen 8 år.
2. Niels Andersen, hjemme på stedet.
3. Jens Andersen, hjemme på stedet.
4. Bodil Marie Andersdatter g.m. (Andreas) Veiman, gartner på Stenalt.
5. Kirsten Andersdatter g.m. Jørgen Jensen i Koudal.
6. Anne Bolene Andersdatter g.m. Peder Christensen Snedker, overtog stedet.
7. Nicoline Andersdatter g.m. Knud Andersen Dragstrup i Vivild. Død og efterladt:
a. Kirsten Marie Knudsdatter, der opholdt sig hos sin fader.
Skifte efter Kirsten Nielsdatter af 17.12.1818 nr. 1093.

1137. Ungkarl Niels Andersen i Koudal. 10.1.1821, fol. 228b, 256, 259b, 260b. A:
1. Bror Joen Andersen, i Viborg. Død og efterladt:
a. Andreas Joensen.
2. Bror Jens Andersen af Koudal.
3. Søster Bodil Marie Andersdatter g.m. Knud Andersen Dragstrup af Vivild.
4. Søster Kirsten Andersdatter g.m. Jørgen Jensen i Koudal.
5. Søster Anne Bolene Andersdatter g.m. Peder Snedker i Koudal.
Kurator og tilsynsværge: Provst Borgen i Hvorslev.

1138. Karen Mogensdatter i Hvorslev. 12.1.1821, fol. 229, 233, 253.
Enke efter Jens Christensen Væsel. B:
1. Christen Jensen, der har gården.
2. Mogens Jensen 29 år, tjener hos broderen.
3. Anne Jensdatter. Død og efterladt:
a. Jens Sørensen 18 år, tjener i Amstrup.
b. Niels Sørensen 16 år, tjener hos Laurids Sørensen i Aldrup.
c. Bodil Sørensdatter 13 år, hos Jens Christensen i Hvorslev.
d. Karen Marie Rasmusdatter 11 år, hos sin fader Rasmus Mogensen i Sahl.
Tilsynsværge. Laurids Søegaard i Aldrup.
4. Else Jensdatter g.m. Jens Christensen, gårdmand i Hvorslev.
En søn født uden for ægteskab:
5. Christen Nielsen 48 år, tosset og er almisselem i Hjermind sogn.
Datteren Anne Jensdatter gift 1. gang med Søren Nielsen i Sahl.

1139. Peder Andersen, husmand i Danstrup. 17.1.1821, fol. 229b. 235, 275b.
E: Edel Jensdatter. LV: B:
1. Anders Pedersen, hjemme på stedet.
2. Laurids Pedersen.
3. Jens Pedersen.
4. Niels Pedersen
5. Maren Pedersdatter.
6. Anne Pedersdatter. Død og efterladt:
a. Peder Jensen i Stærkjær 14 år.
FM: Anders Pedersen.

1140. Karen Pedersdatter. 24.1.1821, fol. 230.
E: Niels Pedersen i Sall. B:
1. Mariane Nielsdatter 21 år.
FM: Jørgen Kræmmer sst.

1141. Ugift Anne Marie Anchersen i Hvorslev. 13.2.1821, fol. 234, 237, 255, 257b. A:
1. Helbror Søren Amdisen i Vellev.
2. Halvbrors søn degnen Amdi Jensen i Vellev.
3. Brorsøn Amdi Amdisen i Hvorslev.
4. Broderdatter Inger ? g.m. Niels Mogensen, gårdmand i Gerning. Død og efterladt:
a. Oluf Nielsen.
b. Kirsten Nielsdatter.
c. Karen Marie Nielsdatter.
d. Maren Nielsdatter.
e. Christine Nielsdatter.
f. Inger Nielsdatter.
Degnen Amdisen fremlagde et testamente af 22.4.1820.

1142. Jens Jensen, gårdmand i Gerning. 13.2.1821, fol. 235b, 246.
E: Marie Nielsdatter. LV: Jens Nielsen Magaard, gårdmand i Vellev.
Hans barn af et tidl. ægteskab med Karen Nielsdatter:
1. Karen Jensdatter, enke i Skorup.
LV: Laurids Nielsen, gårdmand i Skorup.
Børn af sidste ægteskab med enken:
2. Niels Jensen 29 år.
3. Jens Jensen 26 år, bor i Iller.
4. Anne Kathrine Jensdatter, ugift, hjemme på stedet.
FM: Rasmus Christensen, gårdmand i Tind.
Skifte efter Karen Nielsdatter af 5.5.1786 nr. 541.

1143. Karen Pedersdatter. 15.2.1821, fol. 238.
E: Niels Naad, indsidder i Sall. B.
1. Maren Nielsdatter.
FM: Jørgen Kræmer, gårdmand sst.

1144. Ugift Bodil Jensdatter i Vellev. 8.3.1821, fol. 239, 244b, 258. B:
1. Søn Jens Pedersen.
FM: Jens Christensen i Tostrup.

1145. Anne Andersdatter. 13.3.1821, fol. 240, 242b.
E: Jens Poulsen, gårdmand i Haurum. A:
1. Mor Gertrud Lauridsdatter g.m. Christen Madsen i Nisset.
2. Bror Anders Andersen i Vejlby ved Aarhus.
3. Søster Karen Andersdatter g.m. Peder Jensen i Vejlby ved Aarhus.
4. Bror Laurids Andersen i Vinderslev.
5. Peder Andersen i Grønbæk. Død og efterladt:
a. Anders Pedersen 7 år.
b. Peder Pedersen 2 år.
c. ? Pedersen 4 år.
d. Jensine Pedersen 2 år.
6. Søster Maren Andersdatter g.m. Jens Jepsen i Illerhuse.

1146. Gårdmand Jens Hansen og hustru Edel Sørensdatter i Thorsø. 28.3.1821, fol. 241, 280.
Hans barn af et tidl. ægteskab:
1. Elise Jensdatter g.m. Thomas Sørensen i Borridsø. Død og efterladt 3 børn.
Børn af sidste ægteskab med enken:
2. Hans Jensen i Skjød.
3. Søren Jensen, hjemme på stedet.
4. Birthe Kirstine Jensdatter.
FM: Hans Sørensen, gårdmand i Hvorslev.
Skifte efter Elise Jensdatter af 3.8.1815 nr. 1060.

1147. Peder Pedersen Degn, gårdmand i Hvorslev. 5.4.1821, fol. 242, 247, 268, 318b, 320. A:
E: Abelone Simonsdatter. LV: Hans Hansen i Tostrup.
1. Bror Søren Brundt i Bøgeskov. Død efter første skifteforretning uden at efterlade sig børn.
2. Søster Mette Pedersdatter i Tange færgehus.
3. Bror Christen Brundt i Bøgeskov. Død og efterladt sig 4 børn.
4. Bror Niels Pedersen Brundt, gårdmand i Sahl.
5. Halvbror Jens Brundt i Sahl.
6. Halvbror Peder Pedersen Brundt g.m. Abelone Henrichsdatter i Sahl. Testamente fol. 248b.
7. Halvbror Rasmus Brundt. Død og efterladt 6 børn.
8. Halvsøster Anne Pedersdatter i Kalundborg. Død og efterladt sig børn.

1148. Peder Andersen, indsidder i Vejerslev. 4.7.1821, fol. 249, 274.
E: Anne Marie Sørensdatter. LV: Jens Christensen, gårdmand sst. B:
1. Anders Pedersen 6 år.
2. Søren Pedersen 4 år.
3. Jens Pedersen 2½ år.
4. Anne Kirstine Pedersdatter 1 år.
FM: Laurids Andersen, husmand i Gullev.

1149. Rasmus Pedersen Smed, gårdfæster i Vrangstrup udflyttergård. 7.7.1821, fol.249b, 279, 281.
E: Karen Jensdatter. LV: Niels Mondrup i Haurum. B:
1. Jens Rasmussen 23 år.
2. Peder Rasmussen 21 år.
3. Niels Rasmussen 19 år.
4. Morten Rasmussen 8 år.
5. Maren Rasmusdatter g.m. Therkild Nielsen, gårdmand i Mondrup.
FM: Beskikket Niels Jensen, gårdmand i Lyngaa.
Enken blev gift med Peder Christensen.
Skifte efter Karen Jensdatter af 26.6.1826 nr. 1251.

1150. Hans Sørensen, gårdmand i Hvorslev. 13.7.1821, fol. 250b, 253b.
E: Anne Kathrine Rasmusdatter. LV: Degnen Amdisen sst. B:
1. Rasmus Hansen 5 år.
2. Peder Hansen 1 år.
FM: Rasmus Johansen, husmand i Hvorslev.
Enken blev gift med Søren Sørensen.
Skifte efter sønnen Peder af 17.4.1822 nr. 1169.

1151. Maren Jensdatter. 13.7.1821, fol. 251b, 254b.
E: Christian Jensen, husmand i Hvorslev. B:
1. Anne Christiansdatter 1½ år.
FM: Mads Jensen sst.

1152. Jens Sørensen Bak i Koudal. 19.7.1821, fol. 252b, 257, 257b.
E: ?. LV: Søren Christensen i Aldrup. B:
1. Jens Jensen Bak, styrmand i København.
2. Søren Jensen.
3. Marianne Jensdatter, gift.

1153. Kirsten Sørensdatter. 7.4.1821, fol. 256b.
E: Peder Sørensen, gårdmand i Hvorslev.
Tilladelse til at sidde i uskiftet bo.

1154. Maren Christensdatter i Vellev. 24.8.1821, fol. 261.
Enke efter Jens Hvid. B:
1. Jens Jensen, gårdmand i Stevnstrup 40 år.
2. Christen Jensen, husmand i Vellev 30 år.
3. Maren Jensdatter 42 år, ugift.
Dødsanmeldelse efter Jens Jensen Hvid af 6.9.1811 nr. 994.

1155. Kirsten Madsdatter. 24.8.1821, fol. 261.
E: Peder Steffensen, i Vellev. B.
1. Mads Pedersen, gårdmand sst.
2. Steffen Pedersen 40 år.
3. Thomas Pedersen, gårdmand i Amstrup.
4. Karen Pedersdatter g.m. Søren Møller i Gjern.
5. Maren Pedersdatter g.m. Søren Hansen i Vellev.
6. Anne Pedersdatter 49 år, ugift.
FM: Søren Hansen i Vellev.
Skifte efter Peder Steffensen af 24.2.1812 nr. 1010.

1156. Jens Kieldsen, gårdfæster i Nøddelund. 26.10.1821, fol. 266, 278b, 333b, 335.
E: Karen Pedersdatter. LV: Anders Sørensen i Gullev. B:
1. Thomas Jensen.
FM: Niels Pedersen i Tostrup.
Enken blev gift med Niels Nielsen.

1157. Ugift Maren Nielsdatter i Gerning. 26.10.1821, fol. 267b, 277.
1. Hendes datter Mariane Mouritsdatter ½ år.
FM: Afdødes far Niels Thøgersen i Gerning.

1158. Andreas Aaboe i Hvorslevgaard. 26.10.1821, fol. 268, 276b. A:
Søn af afdøde Jens Aaboe og hustru Kirsten Sørensdatter.
1. Bror Konstantinus Aaboe 14 år.
2. Bror Søren Aaboe 11 år.
3. Søster Anne Marie Aaboe 8 år.
Skifte efter Jens Aaboe af 4.4.1816 nr. 1067.

1159. Abelone Nielsdatter i Thorsølund. 6.11.121, fol. 269, 274, 275. A:
1. Mor Mariane Jensdatter. LV: Jens Skytte, gårdmand i Thorsø.
2. Bror Jens Nielsen, gårdmand i Grølsted.
3. Søster Kirsten Marie Nielsdatter g.m. Mogens Jensen, gårdmand i Skjoldelev.

1160. Michel Jørgensen, husmand i Vrangstrup. 15.11.1821, fol. 269b, 271b.
E: Anne Hansdatter. LV: Niels Pedersen sst. A:
1. Bror Hans Henrik Jørgensen i Haurum.
2. Bror Jens Jørgensen i Granslev. Død og efterladt:
a. Jørgen Jensen 24 år.
b. Niels Jensen 23 år.
c. Søren Jensen 20 år.
d. Gert Jensen 15 år.
e. Anne Kirstine Jensdatter 17 år.
FM: Peder Thomasen i Haurum.
3. Søster Maren Jørgensdatter g.m. Peder Thomsen i Haurum.
4. Søster Ingeborg Jørgensdatter. Død og efterladt:
a. Peder Pedersen i Granslev.

1161. Laurids Jensen Bonde, gårdfæster i Bøstrup. 15.11.1821, fol. 270, 272b.
E: Kirsten Christensdatter. LV: Abraham Thomsen i Vrangstrup. B:
1. Jens Lauridsen 23 år, hjemme på stedet.
2. Søren Lauridsen 19 år, hjemme på stedet.
3. Jens Lauridsen 17 år, i Bøstrup mølle.
4. Christen Lauridsen 12 år, hjemme på stedet.
5. Mette Marie Lauridsdatter 14 år, hjemme på stedet.
6. Maren Lauridsdatter 6 år, hjemme på stedet.
FM: Jens Smed, gårdmand i Tostrup.

1162. Inger Kathrine Joensdatter i Koudal. 24.11.1821, fol. 270b, 281b, 283, 325, 326.
Enke efter møller (Poul) Schmidt (i Randers). A:
1. Bror Jens Joensen i Hede mølle. Død og efterladt:
a. Joen Møller.
2. Bror Anders Joensen i Koudal. Død og efterladt:
a. Joen Andersen i Ungstrup. Død og efterladt:
2a1 Andreas Joensen 8 år.
b. Jens Andersen 23 år i Koudal.
c. Bodil Marie Andersdatter g.m. gartner Vejman på Stenalt.
d. Kirstine Andersdatter g.m. Jørgen Jensen i Koudal.
e. Nicoline Andersdatter. Død og efterladt:
a. Kirsten Marie i Vivild 3 år.
f. Anne Bolene Andersdatter g.m. Peder Christensen i Koudal.
3. Søster Anne Marie Joensdatter i Hvorslevgaard. Død og efterladt:
a. Jens Aabo. Død og efterladt:
3a1. Konstantin Aabo.
3a2. Søren Aabo.
3a3. Andreas Aabo. Død.
3a4. Anne Marie Aabo.
b. Ingeborg Aabo g.m. pastor Berg på Fyn.
c. Kirstine Aabo, ugift, skal på sst.
d. Anne Aabo, ? hos komtesse Scheel på Gammel Estrup.
e. Anne Dorthe Aabo g.m. hjulmager Schoengelberg I Hobro.

1163. Anne Jensdatter i Thorsø. 10.12.1821, fol.273b.
Enke efter Bent Andersen. Hans børn arvede hende.
1. Niels Bentsen.
2. Mariane Bentsdatter 37 år.
FM: Jens Michelsen, sognefoged i Thorsølund.

1164. Anne Pedersdatter. 14.12.1821, fol. 275, 284b, 287.
E: Niels Jacobsen, husmand i Houlbjerg. A:
1. Bror Peder Pedersen 61 år, gårdmand i Granslev.
2. Bror Rasmus Pedersen i Granslev. Død og efterladt enken Kirstine Michelsdatter.
3. Søster Else Pedersdatter 70 år, enke i Svejstrup.
4. Maren Pedersdatter g.m. Rasmus Rasmussen, aftægtsmand i Houlbjerg.
5. Maren Pedersdatter g.m. Niels Kirkegaard, husmand i Granslev.
6. Karen Pedersdatter i Granslev. Død og efterladt:
a. Maren Jensdatter i Granslev. Død og efterladt:
6a1. Peder Pedersen 12 år.
6a2. Karen Pedersdatter 8 år.

1165. Ungkarl Niels Pedersen i Gerning. 17.12.1821, fol. 277b. A:
1. Mor Maren Christensdatter, enke efter Peder Nielsen I Gerning.
2. Halvbror Niels Pedersen, husmand i Tostrup.
3. Helsøster Karen Pedersdatter g.m. Niels Jensen i Gerning.
4. Helsøster Sidsel Pedersdatter 18 år.
5. Halvsøster Inger Pedersdatter g.m. Søren Snedker i Aldrup. Død og efterladt:
a. Jens Sørensen 23 år.
b. Claus Sørensen 20 år.
c. Peder Sørensen 13 år.
d. Anne Sørensdatter 17 år.
e. Karen Sørensdatter 15 år.
6. Halvsøster Anne Pedersdatter g.m. Rasmus Christensen i Thorsø mølle.
7. Halvsøster Karen Pedersdatter, enke efter Jens Kjeldsen i Nøddelund.
Skifte efter afdødes far Peder Nielsen af 10.3.1820 nr. 1122.

1166. Christen Pedersen, aftægtsmand i Borre. 24.12.1821, fol. 284, 285b.
Enke: ? LV: Munch af Borre. A:
1. Bror Villum Pedersen i Gødvad.
2. Søster Anne Pedersdatter, enke efter Jens Madsen, drejer i Frausing.
LV: Mads Jensen, gårdmand i Frausing.

1167. Laurids skovfoged i Sall. 28.1.1822, fol. 285b, 288.
E: Anne Kathrine Jacobsdatter. LV: Jørgen Kræmer i Sall. B:
1. Søren Lauridsen Ladefoged.
2. Anne Kathrine Lauridsdatter g.m. Søren Pedersen i Sall.
3. Bodil Lauridsdatter g.m. Poul Christensen, tjener i Gjern præstegaard.

1168. Jens Olufsen og hustru Anne Rasmusdatter i Houlbjerg. 15.4.1822, fol. 288b, 290b, 322, 323b. A:
På Jens Olufsens side:
1. Søster Mette Marie Olufsdatter gift i Randers. Død og efterladt:
a. Anne Marie g.m. Søren Lykke, aftægtsmand i Værum.
2. Søster Maren Olufsdatter, enke efter Jens Clausen i Randers.
3. Søster Mette Olufsdatter g.m. Jens Lerbjerg i Vellev. Død og efterladt 2 døtre.
a. Anne Kirstine gift med Niels Nielsen Rytter, gårdmand i Grundfør.
b. Karen Marie gift med Peder Nielsen, husmand i Grundfør.
På Anne Rasmusdatters side:
2. Bror Rasmus Rasmussen i Romalt. Død og efterladt en søn Rasmus, der er død uden arvinger.
3. Halvbror Niels Rasmussen Thor i Kristrup. Død og efterladt:
a. Jens Nielsen Thor, husmand i Kristrup.
b. Rasmus Nielsen Thor i Hastrup, ugift.
c. Marianne Nielsdatter 19 år

1169. Barn Peder Hansen i Hvorslev. 17.4.1822, fol. 289. A:
1. Mor Kathrine Rasmusdatter g.m. Søren Sørensen.
2. Bror Rasmus Hansen 5 år.
FM: Rasmus Johansen, husmand i Hvorslev.
Skifte efter afdødes far Hans Sørensen af 13.7.1821 nr. 1150.

1170. Erhard Jensen West i Overmølle. 20.5.1822, fol. 289b, 292, 294, 296, 300b, 302.
E: Mette Marie Madsdatter. LV: Jens Møller i Granslev mølle. B:
1. Jensine Erhardsdatter 13 år.
2. Else Elisabeth Erhardsdatter 11 år.
FM: Peder Møller i Røde mølle.

1171. Thomas Jensen Holm, aftægtsmand i Amstrup. 21.5.1822, fol. 295, 296, 297, 298.
Thomas Jensen Holms arvinger:
1. Mor Ellen Thomasdatter i Vellev.
2. Bror Jens Pedersen Holm i Vistrup.
3. Søster Karen Pedersdatter g.m. Christen Rasmussen i Futting.
4. Søster Kirsten Pedersdatter, ugift, opholdet sig i Vellev.
5. Søster Birthe Pedersdatter, ugift, opholder sig i Amstrup.
Maren Mogensdatters arvinger:
6. Søster Bodil Mogensdatter. Død og efterladt:
a. Mogens Madsen i Langaa.
b. Kirsten Madsen g.m. Rasmus Jensen i Amstrup.
c. Anne Madsdatter g.m. Søren Madsen i Langaa.
7. Søster Anne Mogensdatter. Død og efterladt:
a. Christen Christensen, tjener i Torup.
Skifte efter afdødes hustru Maren Mogensdatter af 13.11.1820 nr. 1134.

1172. Christen Jensen Tapdrup, indsidder i Hvorslev. 23.6.1822, fol. 299, 299b, 301b.
E: Anne Sørensdatter. LV: Kirkesanger Amdisen sst.
Hans barn af et tidl. ægteskab:
1. Kirstine Christensdatter g.m. Søren Sørensen i Grølsted.

1173. Christen Pedersen og hustru Anne Christensdatter i Houlbjerg.
Oprettet et testamente af 12.1.1822.

1174. Jens Sørensen i Aptrup. 16.12.1822, fol. 335. B:
1. Søren Jensen 26 år.
2. Christen Jensen 22 år.
3. Niels Jensen 11 år.
4. Peder Jensen 10. år.
5. Maren Jensdatter g.m. Søren Pedersen, gårdmand i Aptrup.
FM: Peder Sørensen i Aptrup.
Afdøde havde været svagelig og vanfør og havde for et års tid siden overladt sønnen Søren sin ejendom

1175. Thomas Jensen Holm, aftægtsmand i Amstrup. 21.5.1822, fol. 295, 296, 297, 298, 319b, 343, 345, 345b.
Thomas Jensen Holms arvinger:
1. Mor Ellen Thomasdatter i Vellev.
2. Bror Jens Pedersen Holm i Vistrup.
3. Søster Karen Pedersdatter g.m. Christen Rasmussen i Futting.
4. Søster Kirsten Pedersdatter, ugift, opholdet sig i Vellev.
5. Søster Birthe Pedersdatter, ugift, opholder sig i Amstrup.
Maren Mogensdatters arvinger:
6. Søster Bodil Mogensdatter. Død og efterladt:
a. Mogens Madsen i Langaa.
b. Kirsten Madsen g.m. Rasmus Jensen i Amstrup.
c. Anne Madsdatter g.m. Søren Madsen i Langaa.
7. Søster Anne Mogensdatter. Død og efterladt:
a. Christen Christensen, tjener i Torup.
Skifte efter afdødes hustru Maren Mogensdatter af 13.11.1820 nr. 1134.

1176. Christen Jensen Tapdrup, indsidder i Hvorslev. 23.6.1822, fol. 299, 299b, 301b.
E: Anne Sørensdatter. LV: Kirkesanger Amdisen sst.
Hans barn af et tidl. ægteskab:
1. Kirstine Christensdatter g.m. Søren Sørensen i Grølsted.

1177. Søren Sørensen Leth hos sin broder Michel Leth i Aidt. ?.8.1822, fol. 302b, 304b, 305b, 335d, 341b, 386, 386b, 413, (1825-1832 fol. 4b, 23) A:
1. Bror: Anders Sørensen Leth.
2. Børn af afdødes bror Michel Sørensen:
a. Jens Michelsen 14 år.
b. Søren Michelsen 11 år.
c. Sidsel Michelsdatter 13 år.
d. Kirsten Michelsdatter 9 år.

1178. Christen Munch, snedker i Østergaard. ?.8.1822, fol.302b, 305, 306b, 344, 345b.. A:
1. Bror Christian Edvard Munch. Død og efterladt:
a. Christopher Anthony på Østergaard.
b. Jacob Rosborg på Skjern
2. Søster Mad. Høst i Svenstrup.
3. Søster Mette Munch, enke efter Laurids Pedersen i Sjørring.
4. Halvsøster Julia. Død og efterladt:
a. Christopher Madsen på ? i Vendsyssel.

1179. Claus Nielsen, aftægtsmand i Aldrup skovhus. 13.8.1822, fol. 303. 306b, 308, 355, 357, 358.
Tidl. gift med Anne Jensdatter. Der var et testamente mellem dem.
Claus Nielsens arvinger:
1. Bror Thomas Nielsen. Død og efterladt:
a. Niels Thomasen i Sahl.
b. Niels Thomasen Kirkegaard i Randers / Sørvad mark.
c. Kirsten Thomasen g.m. N. Nielsen på Askildrup mark.
2. Bror Niels Kirkegaard i Gerning. Død og efterladt:
a. Niels Nielsen Kirkegaard i Randers.
3. Bror Peder Kirkegaard i Gerning. Død og efterladt:
1. ægteskab:
a. Niels Pedersen, husmand i Tostrup.
b. Inger Pedersdatter g.m. Søren Snedker i Aldrup. Død og efterladt:
3b1. Jens Sørensen.
3b2. Claus Sørensen.
3b3. Peder Sørensen.
3b4. Karen Sørensdatter, ugift.
3b5. Anne Sørensdatter g.m. Christen Brundt i Vistrup.
c. Anne Pedersdatter g.m. mølleren i Thorsø mølle.
2. ægteskab:
d. Karen Pedersdatter g.m. Niels Jensen i Gerning.
e. Sidsel Pedersdatter g.m. Christen Thomasen i Hvorslev.
f. Karen Pedersdatter g.m. Niels Nielsen i Nøddelund.
4. Bror Niels Nielsen i Gerning.
5. Bror Søren Nielsen Kirkegaard i Nøddelund.
6. Søster Karen Nielsdatter g.m. Jørgen Nielsen i Tind. Død og efterladt:
a. Niels Jørgensen i Gerning.
b. Niels Jørgensen i Randers.
c. Jens Jørgensen. Død og efterladt:
c1. Jørgen Jensen.
d. Maren Jørgensdatter g.m. Niels Rasmussen i Sattrup.
e. Inger Jørgensdatter g.m. Jens Jensen i Iller.
f. Dorthe Jørgensdatter g.m. Jens Sørensen i Tind.
Anne Jensdatters arvinger: Hun havde tidligere været g.m. Christen Rasmussen:
1. Søn Jens Christensen i Vejerslev.
2. Datter Karen Christensdatter g.m. Peder Kirkegaard i Gerning. Begge døde og efterladt:
som foran nævnt.
3. Datter Anne Christensdatter g.m. Niels Thøgersen i Gerning.
4. Datter Maren Christensdatter g.m. Peder Kirkegaard i Gerning.
Skifte efter Christen Rasmussen af 16.2.1769 nr. 331.

1180. Maren Olufsdatter hos Søren Jensen Snedker, udflytter af Borre. 21.8.1822, fol. 304, 312, 323b, 326, 327. B:
1. Anders Sørensen.
2. Oluf Sørensen.
3. Anne Sørensdatter 40 år g.m. Jens Sveistrup i Grauballe.
4. Inger Sørensdatter 38 år g.m. Peder Mørup i Ingstrup mølle.
5. Maren Sørensdatter g.m. Christen Just i Naderup.
6. Ellen Sørensdatter g.m. Søren Jensen Snedker i Borre.

1181. Else Pedersdatter. 11.10.1822, fol.312b, 339b.
E: Søren Sørensen i Bøsbro. B:
1. Søren Sørensen 11 år.
2. Hans Peder Sørensen 10 år.
3. Skak Sørensen 7 år.
4. Anne Marie Sørensdatter 13 år.
5. Mette Marie Sørensdatter 8 år.
6. Anne Sørensdatter 5 år.
7. Johanne Sørensdatter 4 år.
8. Henriette Christine Sørensdatter ¾ år.
Afdøde var datter af Peder Mogensen i Bøsbro.

1182. Simon Pedersen, udflytter af Haurum. 23.10.1822, fol. 313b, 329, 367b.
E: Marianne Christensdatter. LV: Peder Thomsen sst. B:
1. Peder Simonsen 10 år.
2. Christen Simonsen 8 år.
3. Marie Kirstine Simonsdatter 12 år.
4. Simon Simonsen 8 uger. Født efter faderens død.
FM: Afdødes bror Søren Pedersen i Haurum.
Enken var frugtsommelig.
Enken blev gift med Rasmus Nielsen.

1183. Maren Andersdatter i Haurum. 4.11.1822, fol. 315, 327b.
Enke efter Peder Jensen. B:
1. Jens Pedersen, myndig, boede til leje i et hus i Kristrup mark ved Randers.
2. Anders Pedersen, boede i nærheden af Randers.
3. Søren Pedersen 27 år, hjemme på stedet.
4. Jens Kristoffer Pedersen, soldat ved 2. jydske reg.
5. Marianne Pedersdatter 37 år g.m. Søren Horn.
6. Inger Kirstine Pedersdatter 39 år, hjemme på stedet.
7. Mette Marie Pedersdatter 19 år, tjener doktor ? ved Frijsenborg.
FM: Jørgen Jensen i Haurum.
Skifte efter Peder Jensen af 4.11.1813 nr. 1042.

1184. Ungkarl Søren Pedersen i Haurum. 5.11.1822, fol. 316b, 329b.
Johanne Sørensdatter erklærede, at han inden sin død havde givet alt, hvad han ejede, til deres datter Anne Sørensdatter 11 år, der var født uden for ægteskab.
Ved skiftesamling den 4.12.1822 blev arvingerne angivet som:
1. Søster Maren Pedersdatter g.m. Anders Rasmussen i Flensted.
2. Søster Kirsten Pedersdatter, enke efter Jens Pedersen, husmand i Enslev.
3. Bror Simon Pedersen. Død og efterladt:
a. Peder Simonsen 10 år.
b. Christen Simonsen 8 år.
c. Marie Kirstine Simonsdatter 12 år.
Simon Pedersens enke var frugtsommelig.
Der blev intet at arve.

1185. Jens Pedersen Haurum, husmand i Enslev. 8.11.1822, fol. 316b, 340.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Niels Christensen sst. B:
1. Søren Jensen 9 år.
2. Karen Jensdatter 18 år.
3. Mette Marie Jensdatter 15 år.
FM: Søren Frandsen i Vellev.

1186. Aftægtskone Maren Pedersdatter. 8.11.1822, fol. 317b, 339, 340.
E: Rasmus Rasmussen i Houlbjerg.
Hendes børn af et tidl. ægteskab med Jens Nielsen:
1. Ellen Jensdatter g.m. Rasmus Jensen i Amstrup. Død og efterladt:
a. Jens Rasmussen 18 år.
b. Søren Rasmussen 12 år.
c. Maren Rasmusdatter 20 år.
2. Anne Jensdatter g.m. Jens Hosager i Mariager.
3. Bodil Jensdatter g.m. Søren Jacobsen i Houlbjerg.
Skifte efter Jens Nielsen af 1.2.1797 nr. 724.

1187. Ungkarl Niels Nielsen i Gerning. 11.11.1822, fol. 318, 331, 356b. A:
1. Bror Thomas Nielsen. Død og efterladt:
a. Niels Thomasen i Sahl.
b. Niels Thomasen på Sørvad mark.
c. Kirsten Thomasdatter g.m. N. Nielsen på Askildrup mark
2. Bror Niels Kirkegaard. Død og efterladt:
a. Niels Nielsen Kirkegaard i Randers.
3. Bror Peder Kirkegaard i Gerning. Død og efterladt:
1. ægteskab:
a. Niels Pedersen, husmand i Tostrup.
b. Inger Pedersdatter (g.m. Søren Snedker i Aldrup). Død og efterladt:
3b1. Jens Sørensen.
3b2. Claus Sørensen.
3b3. Peder Sørensen.
3b4. Anne Sørensdatter gift i Vistrup.
3b4. Karen Sørensdatter, ugift.
c. Anne Pedersdatter g.m. mølleren i Thorsø mølle.
d. Karen Pedersdatter g.m. Niels Nielsen, gårdmand i Nøddelund.
2. ægteskab:
e. Karen Pedersdatter g.m. Niels Jensen i Gerning.
f. Sidsel Pedersdatter g.m. Christen Thomasen i Hvorslev.
4. Bror Søren Nielsen Kirkegaard i Nøddelund.
5. Søster Karen Nielsdatter g.m. Jørgen Nielsen i Tind. Død og efterladt:
a. Niels Jørgensen i Gerning.
b. Niels Jørgensen i Randers / Tind.
c. Jens Jørgensen. Død og efterladt:
c1. Jørgen Jensen.
d. Maren Jørgensdatter g.m. Niels Rasmussen i Sattrup.
e. Inger Jørgensdatter g.m. Jens Jensen i Iller.
f. Dorthe Jørgensdatter g.m. Jens Sørensen i Tind.

1188. Husmand Christen Braad og hustru Kirsten Nielsdatter i Hvorslev. 25.11.1822, fol. 321, 341. B:
1. Kirsten Christensen, enke efter Peder Smed i ?. LV: Laurids Søgaard i Aldrup.
2. Mariane Christensdatter 30 år.
FM: Skolelærer Amdisen i Hvorslev.

1189. Ungkarl Mads Nielsen af Enslev. 30.11.1822, fol. 324b, 342, 383b. A:
1. Mor Karen Christensdatter. LV: Søren Henrichsen sst.
2. Bror Christen Nielsen 34 år, opholdssted ukendt.
3. Bror Niels Nielsen 22 år, er i Kongens tjeneste i København.
4. Bror Peder Nielsen 19 år, tjener i Hagsholm.
5. Maren Nielsdatter g.m. Christen Christensen, skomager i Randers.

1190. Birthe Nielsdatter. 10.12.1822, fol. 332.
E: Søren (Jensen) Snedker i Aldrup. B:
1. Niels Sørensen. 9 år.
2. Søren Sørensen 8 år.
3. Christen Sørensen 7 år.
4. Inger Sørensdatter 10 år.
5. Mette Kirstine Sørensdatter 9 år.
6. Anne Sørensdatter 3 år.
7. Maren Sørensdatter 1 år.
Tilsynsværge: Jens Braad af Vistrup.
Skifte efter Søren Jensen Snedker af 5.9.1838 nr. 1551.

1191. Anne Christensdatter. 17.12.1822, fol. 337, 346, 348b, 351, 351b, 352, 353, 369b, 371b.
E: Niels Thøgersen i Gerning. B:
1. Thøger Nielsen 20 år.
2. Birthe Nielsdatter g.m. Søren Jensen Snedker i Aldrup skovhus. Død og efterladt:
a. Niels Sørensen 9 år.
b. Søren Sørensen 7 år.
c. Christen Sørensen 6 år.
d. Inger Sørensdatter 11 år.
e. Mette Kirstine Sørensdatter 10 år.
f. Anne Sørensdatter 4 år.
g. Maren Sørensdatter 1 år.
3. Anne Nielsdatter g.m. Jens Sørensen i Gullev.
4. Karen Nielsdatter 32 år g.m. Mourits Jensen.
5. Anne Nielsdatter g.m. Søren Nielsen i Rysholt.
6. Maren Nielsdatter. Død og efterladt:
a. Mariane (Mouritsdatter) 2 år. Hun var datter af Mourits Jensen.
Ved møde den 8.7.1823 blev oplyst, at nuværende fæster af gården var Rasmus Sørensen.

1192. Anne Nielsdatter i Hvorslev. 27.1.1823, fol. 350, 354, 354b.
E: Anders Sørensen, der opholdt sig hos sin moder i Rønge. B:
1. Søren Andersen ¾ år.
FM: Afdødes far Diderich Nielsen i Hvorslev.

1193. Pigen Karen Christensdatter i Gerning. 24.2.1823, fol. 352b, 353b, 371b. A:
1. Mor Anne Nielsdatter g.m. Jens Sørensen i Gullev.
2. Halvbror Søren Jensen 6 år.
3. Halvbror Niels Jensen 3 år.
4. Halvsøster Maren Jensdatter 11 år.
5. Halvsøster Anne Jensdatter ¾ år.
FM: Deres mosters mand Søren (Jensen) Snedker i Aldrup.

1194. Anne Kirstine Christensdatter. 2.4.1823, fol. 360, 369, 374.
E: Hans Hvid i Houlbjerg. B:
1. Michel Hansen 20 år.
2. Christiane Hansdatter 29 år.
FM: Mathias Christensen sst.

1195. Joen Nielsen i Houlbjerg. 2.4.1823, fol. 361b, 368b, 373b, 375.
E: Karen Michelsdatter. LV: Christen Michelsen i Nøddelund. A:
1. Bror Jens Nielsen. Død og efterladt:
a. Niels Jensen i Houlbjerg.
b. Kirsten Jensdatter g.m. Søren Michelsen, gårdmand i Houlbjerg.
2. Halvbror Niels Jensen, indsidder i Houlbjerg.
3. Halvbror Oluf Jensen på Hasle mark.
4. Halvsøster Sidsel Jensdatter g.m. Peder Norup i Nørup.

1196. Rasmus Christensen Bundgaard i Houlbjerg. 2.4.1823, fol. 362b, 382, 388, 388b, 389b.
E: Kirsten Christensdatter. LV: Anders Jensen sst. B:
1. Christen Rasmussen 13 år.
FM: Michel Brandsen i Houlbjerg.
Enken havde en søn Christen Christensen.
Skifte efter Kirsten Christensdatter af 26.6.1832 nr. 1372.

1197. Kromand Niels Christensen og hustru Karen Henrichsdatter i Sall. 5.4.1823, fol. 363b.
Der var oprettet et testamente mellem ægtefællerne af 29.12.1815 til fordel for den længstlevende.

1198. Jens Christensen, aftægtsmand i Aptrup. 7.4.1823, fol. 364b, 365.
Børn af 1. ægteskab med Else Nielsdatter:
1. Jens Jensen 30 år, tjener i Søbyvad mølle.
2. Christen Jensen i Aptrup.
3. Niels Jensen 27 år, tjener i Aabro.
4. Mette Marie Jensdatter g.m. Jens Sørensen, smed i Aptrup.
5. Anne Kirstine Jensdatter g.m. Søren Jensen i Aptrup.
Børn af 2. ægteskab med Maren Eriksdatter:
6. Erik Jensen 19 år, tjener på Søbygård.
7. Søren Jensen 13 år i Aptrup.
8. Anne Jensdatter 16 år, tjener i Aptrup.
FM: Søren Graugaard i Sall.
Skifte efter Else Nielsdatter af 18.1.1799 nr. 767.
Skifte efter Maren Eriksdatter af 8.12.1813 nr. 1046.

1199. Dorthe Pedersdatter i Vellev. 24.6.1823, fol. 366, 387, 417. A:
1. Bror Henrich Pedersen, gårdmand i Sparregaard i Vellev. B:
a. Kirsten Henrichsdatter 29 år.
b. Margrethe Henrichsdatter 24 år.
c. Frands Henrichsen. Kurator: Hans morbror Søren Frandsen, gårdmand i Vellev.
d. Jens Henrichsen.
2. Søster Maren Pedersdatter, enke efter Thomas Brorup i Vellev. FM: Amdi Jensen, degn sst.
3. Bror Jens Pedersen i Vellev. Død og efterladt:
a. Mourits Jensen.
b. Peder Jensen i Vellev.
c. Niels Jensen.
d. Karen Jensdatter g.m. Ancher Amdisen i Houlbjerg.
e. Dorthe Jensdatter 30 år, ugift.
4. Halvbror Peder Pedersen i Vellev. Død og efterladt:
a. Jens Pedersen i Vistrup.
b. Karen Pedersdatter g.m. Christen Rytter i ?
c. Kirsten Pedersdatter 40 år, ugift.
d. Dorthe Pedersdatter 38 år, tjener i Vistrup.
5. Søster Karen Pedersdatter g.m. Jens Nielsen i Amstrup. Død og efterladt:
a. Niels Jensen, gårdmand i Houlbjerg.
b. Kirsten Jensdatter g.m. Søren Michelsen i Houlbjerg.
6. Halvsøster Maren Pedersdatter g.m. Peder Pedersen i Tind. Død og efterladt:
a. Peder Pedersen, gårdmand i Tind. Død og efterladt:
a1. Peder Pedersen, gårdmand i Tind.
a2. Anne Katrine Pedersdatter g.m. Jens Bertelsen, skolelærer i Gullev. Død og efterladt:
a2a. Maren Jensdatter 13 år.
a2b. Anne Marie Jensdatter 10 år.
Testamente af 15.8.1823

1200. Aftægtsmand Michel Madsen Skovfoged i Houlbjerg. 21.7.1823, fol. 372b, 375.
E: Maren Sørensdatter. LV: Peder Frandsen. B:
1. Kirsten Michelsdatter g.m. Søren Christensen, husmand i Laurbjerg.
2. Maren Michelsdatter 42 år, ugift.
3. Anne Michelsdatter g.m. Niels Jensen, gårdmand i Hvorslev.
4. Mette Kirstine Michelsdatter 20 år, ugift.
5. Marie Michelsdatter g.m. Christen Jensen, husmand i Hvorslev.
6. Søren Michelsen, gårdmand her på stedet.
7. Mads Michelsen, skolelærer og kirkesanger i Vejerslev.
8. Niels Michelsen, gårdmand i Linå, Todbjerg sogn.
9. Jens Michelsen, husmand i Store Serup.
10. Christen Michelsen, ugift, tjener her på stedet.

1201. Søren (Christensen) Just, aftægtsmand i Houlbjerg. 21.7.1823, fol. 374b, 379. B:
1. Christen Sørensen. Gårdmand sst.
2. Daniel Sørensen, husmand sst.
3. Just Sørensen, myndig.
4. Rasmus Sørensen, husmand sst.
5. Peder Sørensen, myndig.
6. Maren Sørensdatter 28 år, ugift.
7. Anne Marie Sørensdatter 22 år, ugift.
Skifte efter Søren Christensen Just’ 1. hustru Maren Danielsdatter af 15.9.1791 nr. 625.
Skifte efter Søren Christensen Just’ 2. hustru Ellen Rasmusdatter af 30.9.1801 nr. 820.

1202. Ugift Jacob Lauridsen Borre og Niels Pedersen med hustru Maren Lauridsdatter , fol. 375b.
Oprettet testamente af 3.7.1820 mellem ovennævnte. Jacob Lauridsen Borre gik samtidig på aftægt hos Niels Pedersen og hustru.

1203. Jens Sørensen, gårdfæster i Amstrup. 16.9.1823, fol. 376b.
E: Maren Hansdatter. LV: Jens Hansen, selvejergårdmand i Gullev. B:
1. Søren Jensen 10 år.
2. Hans Jensen 6 år.
3. Poul Jensen 1 år.
4. Kirsten Jensdatter 9 år.
FM: Afdødes bror Christen Sørensen i Hvorslev.

1204. Simon Jensen i Hvorslev. 16.9.1823, fol. 378. A:
1. Mor Abelone Simonsdatter. LV: Thomas Vellev af Amstrup.
2. Bror Mads Jensen.
3. Maren Jensdatter g.m. Christen Jensen, husmand sst. Død og efterladt:
a. Anne Christensdatter 4 år.
Simon Jensen var født 25.4.1806.
Skifte efter faderen Jens Madsen af 15.7.1812 nr. 1014.

1205. Pige Maren Sørensdatter i Houlbjerg. 18.10.1823, fol. 379, 380. A:
1. Halvbror Christen Sørensen. Gårdmand i Houlbjerg.
2. Halvbror Daniel Sørensen, husmand i Houlbjerg.
3. Halvbror Just Sørensen, tjener i Loptrup.
4. Halvsøster Birte Sørensdatter g.m. Jens Jensen, gårdmand i Nøddelund. Død og efterladt:
a. Laurids Jensen 8 år.
5. Helbror Rasmus Sørensen, husmand og skovfoged i Houlbjerg
6. Helbror Peder Sørensen i Tostrup.
7. Helsøster Anne Marie Sørensdatter 22 år, ugift.
Skifte efter afdødes far Søren Christensen Just af 21.7.1823 nr. 1201.

1206. Enke Anne Jensdatter Led i Aptrup. 25.11.1823, fol. 380b. B:
1. Peder Sørensen, husmand i Aptrup.
2. Jens Sørensen. Død og efterladt:
a. Søren Jensen, gårdmand her på stedet.
b. Christen Jensen 20 år.
c. Niels Jensen 14 år.
d. Peder Jensen 11 år.
e. Maren Jensdatter g.m. Søren Pedersen, gårdmand i Aptrup.
FM: Peder Sørensen i Aptrup.

1207. Maren Jensdatter. 29.11.1823, fol. 381, 384, 387b, 389
E: Søren Pedersen i Aptrup. A:
1. Bror Søren Jensen Rytter i Aptrup.
2. Bror Christen Jensen, tjener hos broderen Søren i Aptrup.
3. Bror Niels Jensen 14 år.
4. Bror Peder Jensen 11 år.
FM: Deres farbror Peder Sørensen, gårdmand i Aptrup.
(Se ovenstående skifte).

1208. Pige Maren Jensdatter i Houlbjerg. 22.12.1823, fol. 382b. A:
1. Mor Anne Sørensdatter, enke. LV: Niels Mortensen i Houlbjerg.
2. Søster Bodil Marie Jensdatter g.m. Christen Sørensen, gårdmand i Houlbjerg.
3. Bror Morten Jensen 18 år.
4. Bror Søren Jensen 16 år.
FM: Niels Mortensen, gårdmand i Houlbjerg.

1209. Jørgen Jørgensen i Hagsholm. 17.9.1824, fol. 390, 403b.
E: Maren Jensdatter. LV: Søren Madsen, sognefoged i Vellev. B:
1. Jørgen Jørgensen 24 år.
2. Anne Margrethe Jørgensdatter 27 år.
3. Anne Jørgensdatter 18 år.
FM: Niels Andersen af Laurbjerg.

1210. Jens Christensen, gårdmand i Vejerslev. 2.3.1824, fol. 391b, 394, 396b, 397, 409b. B:
1. Peder Jensen i Voel, Tvilum sogn.
2. Jens Jensen, hjemme på stedet.
Kurator: Søren Jensen Trust.
3. Jeppe Jensen i Gullev. Død og efterladt:
a. Niels Jeppesen 13 år.
b. Christen Jeppesen 8 år.
c. Anne Jeppesdatter 12 år.
d. Ellen Kirstine Jeppesdatter 6 år.
FM: Jens Hansen i Gullev.

1211. Hans Pedersen, aftægtsmand i Vrangstrup. 22.3.1824, fol. 392b, 400, 425, 427, 428, 432. A:
1. Søster Anne Pedersdatter, enke efter Christen Sølvsten i Sall.
2. Søster Kirsten Pedersdatter g.m. Christen Iversen i Haurum. Død og efterladt:
a. Niels Christensen. Død og efterladt:
2a1. Niels Nielsen 26 år. På hans vegne mødte hans stedfar Peder Thomasen i Haurum.
b. Peder Christensen, aftægtsmand i Haurum.
c. Anders Christensen, tjener hos Jens Iversen i Haurum.
d. Søren Christensen i Gylling, Hads herred.
e. Maren Christensdatter g.m. Rasmus Helbo i Sall.
3. Søster Karen Pedersdatter g.m. Jørgen Mondrup i Haurum. Død og efterladt:
a. Peder Jørgensen i Haurum.
b. Niels Jørgensen, tjener i Randers.
c. Jens Jørgensen, tjener i Randers.
d. Anne Jørgensdatter g.m. Søren Madsen i Haurum.
e. Anne Marie Jørgensdatter g.m. Rasmus Sørensen i Houlbjerg.

1212. Maren Rasmusdatter. 29.4.1824, 402, 404, 407, 407b, 415.
E: Jens Andersen Bødker, fæstegårdmand i Nøddelund, Gullev sogn.
Hendes barn af et tidl. ægteskab med Rasmus Rasmussen:
1. Anne Rasmusdatter g.m. købmand Appel i Randers. Død og efterladt:
a. Bendiks 6 år.
b. Marianne 10 år.
c. Anne Sophie 12 år.
Tilsynsværge: Christen Rasmussen, gårdmand i Nøddelund.
Skifte efter Rasmus Rasmussen af 11.6.1793 nr. 654.

1213. Rasmus Michelsen, gårdmand i Hvorslev. 8.5.1824, fol. 402b, 411b.
E: Anne Sørensdatter. LV: Didrik Nielsen i Hvorslev.
Hans børn af 1. ægteskab med Anne Madsdatter:
1. Mads Rasmussen, gårdmand i Braarup.
2. Michel Rasmussen, husmand på Allinggaards mark.
3. Karen Rasmusdatter g.m. Søren Sørensen på Braarup hede.
4. Maren Rasmusdatter g.m. Jørgen ? i Lynderup. Død og efterladt:
a. Rasmus Jørgensen 20 år i Lynderup.
b. Roer Jørgensen 18 år.
Børn af sidste ægteskab med enken Anne Sørensdatter:
5. Søren Rasmussen 29 år, hjemme på stedet.
6. Anne Rasmusdatter g.m. Jens Henrichsen i Hvorslev.

1214. Jens Frederichsen, sognefoged og gårdmand i Tungelund. 29.5.1824, fol. 405, 407b, 410b.
E: Maren Nielsdatter. LV: Søren Pedersen i Tungelund. B:
1. Niels Jensen 2 måneder.
2. Sidsel Jensdatter 15 år.
3. Marianne Jensdatter 13 år.
4. Anne Jensdatter 10 år.
5. Karen Jensdatter 5 år.
6. Maren Jensdatter 2 år.
FM: Afdødes bror Aksel Frederichsen i Tind.
Skifte efter Maren Nielsdatter af 22.12.1835 nr. 1476.

1215. Johannes Nielsen og hustru Abelone Jensdatter Busch, fæster af Tulstrup mølle, Sall sogn.
1.6.1824, fol. 408b. Testamente af 18.4.1804 til fordel for den længstlevende.
Skifte efter Johannes Nielsen Møller af 21.4.1829 nr. 1301.

1216. Anne Kirstine Frederichsdatter. 23.6.1824, fol. 411b, 426.
E: Christen Nielsen, husmand i Sall. B:
1. Niels Christensen 8 uger.
Tilsynsværge. Jørgen Bøstrup i Sall.

1217. Kirsten Jensdatter. 14.7.1824, fol. 413b, 414b.
E: Christen Aagaard, gårdmand i Vejerslev. B:
1. Søren Christensen.
2. Jens Christensen.
3. Niels Christensen 14 år.
4. Peder Christensen 10 år.
5. Ellen Christensdatter g.m. Mads Christensen, skovfoged i Borre skovhus.
6. Anne Christensdatter g.m. Jens Jensen, gårdmand i Vejerslev.
7. Maren Christensdatter 22 år, ugift.
8. Anne Kirstine Christensdatter 20 år, ugift.
9. Karen Christensdatter 17 år.
FM: Mads Christensen, skovfoged i Borre skovhus.

1218. Kirsten Sørensdatter. 20.9.1824, fol. 419, 423, 433.
E: Jens Johansen, gårdmand i Futting. A:
1. Mor Mette Jensdatter, enke efter Søren Michelsen i Borre skovhus. LV: Hendes bror Michel Jensen Brorup.
2. Helsøster Karen Sørensdatter 22 år, tjener i Gullev. FM: Jacob Michelsen i Gullev.
3. Halvsøster Else g.m. Knud Christensen i Randers.
4. Halvsøster Anne Kathrine g.m. Jens Christensen i Illerhuse. Død og efterladt:
a. Søren Jensen 5 år.
b. Mads Jensen 3 år.
c. Karen Jensdatter 7 år.

1219. Ungkarl Niels Jensen Bonde hos Laurids Jensens enke i Bøstrup. 4.10.1824, fol. 420, 425. A:
1. Bror Christen Bonde i Haurum.
2. Bror Laurids Jensen i Bøstrup. Død og efterladt:
a. Jens Lauridsen, her på stedet.
b. Søren Lauridsen 22 år.
c. Joen Lauridsen 20 år.
d. Mette Marie Lauridsdatter 17 år.
e. Christen Lauridsen 15 år.
f. Maren Lauridsdatter 9 år.
3. Peder Jensen i Vellev. Død og efterladt:
a. Jens Pedersen 15 år.
b. Søren Pedersen 13 år.
FM: Deres farbror Christen Bonde i Haurum.

1220. Else Marie Sørensdatter. 13.10.1824, fol. 420b, 434, 435.
E: Simon Simonsen, møller i Bøstrup mølle. B:
1. Simon Simonsen 14 år.
2. Søren Simonsen 10 år.
3. Jørgen Simonsen 5 år.
4. Anne Simonsdatter 12 år.
5. Karen Simonsdatter 8 år.
6. Mette Marie Simonsdatter 1½ år.
FM: Nærmeste beslægtede Jørgen Pallesen, gårdmand af Hagsholm.
Skifte efter Simon Simonsen af 13.5.1831 nr. 1348.

1221. Maren Nielsdatter. 23.11.1824, fol. 429, 432b.
E: Michel Pedersen, gårdmand i Astrup. B:
1. Niels Michelsen 16 år.
2. Jens Michelsen 13 år.
3. Morten Michelsen 7 år.
4. Kirsten Michelsdatter 18 år.
5. Maren Michelsdatter 10 år.
FM: Afdødes bror Jens Hesselberg i Nøddelund.

1222. Gertrud Pedersdatter. 23.11.1824, fol. 430b, 436b, 437b.
E: Niels Pedersen, gårdmand i Vellev. B:
1. Peder Nielsen 4 år.
2. Peder Nielsen 2 år.
Tilsynsværge: Søren Andersen i Vellev.

1223. Rasmus Sørensen, aftægtsmand i Vellev. 23.11.1824, fol. 431, 436, 437.
E: Anne Christensdatter. LV: Peder Leth. B:
1. Kirsten Rasmusdatter g.m. Christen Lauridsen i Randers.
2. Dorthe Rasmusdatter g.m. Søren Andersen, udflytter fra Vellev.
3. Anne Rasmusdatter g.m. Thomas Rasmussen, udflytter fra Vellev.
4. Maren Rasmusdatter g.m. Jens Rasmussen i Houlbjerg.
5. Ellen Rasmusdatter, tjener i København.
Se skifte nr. 1641.

1224. Kirsten Jørgensdatter. 8.1.1825, fol. 438b, 445b.
E: Christen Christensen i Houlbjerg. B.
1. Christen Christensen 6 uger.
FM: Afdødes bror Christen Jørgensen, gårdmand i Torup, Vinge sogn.

1225. Christine Sophie Sørensdatter. 26.1.1825, fol. 440, 442b.
E: Anders Rasmussen i Hvorslevgaard. B:
1. Karen Marie Andersdatter 3 år.
FM: Afdødes far Søren Amdisen i Vellev.

1226. Bent Olufsen, aftægtsmand i Enslev. 1.2.1825, fol. 442, 444.
E: Anne Pedersdatter. LV: Niels Kudsk i Enslev.
Hans børn af et tidl. ægteskab med Maren Madsdatter:
1. Oluf Bentsen, husmand i Enslev.
2. Dorthe Bentsdatter g.m. Oluf Nielsen, husmand i Skjerring.
3. Birthe Bentsdatter 35 år i Søften.
FM: Peder Lauridsen, husmand i Enslev.
Skifte efter Maren Madsdatter af 2.6.1803 nr. 870.

1227. Anders Pedersen i Enslev. 7.3.1825, fol. 445, 446, (1825-1832 fol. 41)
E: Mette Marie Sørensdatter, opholder sig i Kongensbrohus, hvor deres øvrige fællesbo er. A:
1. Mor Kirsten Mouritsdatter i Enslev. LV: Christen Sort, gårdmand i Vellev.
2. Bror Jens Pedersen, gårdmand i Enslev.
3. Søster Maren Pedersdatter g.m. Niels Sørensen Skrædder i Houlbjerg.
4. Halvsøster Anne Thomasdatter g.m. Peder Christensen, gårdmand i Sall.
Afdøde var søn af Peder Andersen i Enslev. Skifte af 22.7.1791 nr. 620.

1228. Maren Sørensdatter. 5.4.1825, fol. 447, 447b, (1825-1832 fol. 4, 4b).
Enke efter Michel Madsen, skovfoged i Houlbjerg. B:
1. Kirsten Michelsdatter g.m. Søren Christensen, husmand i Laurbjerg.
2. Maren Michelsdatter 42 år, ugift.
3. Anne Michelsdatter g.m. Niels Vinter i Hvorslev.
4. Mette Kirstine Michelsdatter 20 år, ugift.
5. Marie Michelsdatter g.m. Christen Jensen, husmand i Hvorslev.
6. Søren Michelsen, skovfoged i Houlbjerg.
7. Mads Michelsen, skolelærer og kirkesanger i Vejerslev.
8. Niels Michelsen, gårdmand i Linå, Todbjerg sogn.
9. Jens Michelsen, husmand i Store Serup.
10. Christen Michelsen, ugift, tjener hos broderen Søren.

1229. Kirsten Sørensdatter. 20.6.1825, fol. 448, 449, 450b, (1825-1832 fol. 2b, 4).
E: Peder Sørensen Møller, husmand i Tungelund. A:
Hendes søn af et tidl. ægteskab:
1. Søren Nielsen Brabrand, som er myndig og bor i Bogense på Fyn.
Tilsynsværge: Rasmus Horn i Aidt.

1230. Anne Christensdatter, aftægtskone hos søn Søren Rytter i Vellev. 7.7.1825, fol. 449b, 452,
(1825-1832 fol. 3, 4, 4b).
Enke efter Niels Christensen Sort. B:
1. Søren Rytter, gårdmand i Vellev.
2. Christen Nielsen Rytter, gårdmand i Vellev.
3. Christen Nielsen, husmand i Kjellerup, Lysgaard herred.
4. Maren Nielsdatter g.m. Peder Sørensen, indsidder i Holmstol, Skannerup sogn.
5. Karen Nielsdatter, ugift, opholder sig hos broderen Christen i Vellev.
6. Mariane Nielsdatter, ugift, tjener i Randers.
FM: Jens Christensen, husmand i Tostrup skovhus.

1231. Mette Lauridsdatter, tjenestepige hos Rasmus Hjeronimussen i Sall. 18.7.1825, fol. 450, (1825-1832 fol. 17b). A:
1. Bror Niels Lauridsen 18 år.
Kurator: Søren Pedersen, gårdmand i Aptrup.
2. Bror Mogens Lauridsen 13 år.
Kurator: Søren Pedersen, gårdmand i Aptrup.
3. Bror Michel Lauridsen 7 år. Under fattigvæsenets forsørgelse. FM: Pastor Blicher.
4. Søster Øllegaard Lauridsdatter 12 år. Under fattigvæsenets forsørgelse. FM: Pastor Blicher.
Skifte efter deres far Laurids Bundgaard af 2.3.1820 nr. 1120.

1232. Maren Pedersdatter. 5.8.1825, fol. 452b, (1825-1832 fol. 5, 6).
E: Frederich Hansen, husmand i Enslev. B:
1. Hans Frederichsen 10 år.
2. Peder Frederichsen 2 år.
3. Anne Marie Frederichsdatter 4 år.
FM: Afdødes bror Peder Pedersen i Vellev.

1233. Maren Frederichsdatter. 1.9.1825, fol. 454.
E: Hans Jensen Hvid, husmand i Vellev. B:
1. Kirsten Hansdatter ½ år.
FM: Afdødes bror Aksel Frederichsen, sognefoged i Tind.

1234. Søren Christensen Smed, husmand i Aidt. 10.9.1825, fol. 455b, 457, (1825-1832 fol. 17, 18b)
E: Kirsten Rasmusdatter. LV: Niels Nielsen Resenlund, gårdmand i Granslev sogn. B:
1. Christen Sørensen. Død og efterladt:
a. Simon Christensen19 år.
b. Søren Christensen 18 år.
c. Maren Christensdatter 16 år.
d. Marie Kirstine Christensdatter 14 år.
Deres stedfar: Laurids Nielsen i Grønbæk.
2. Svend Sørensen Smed 22 år, hjemme på stedet.
3. Søren Sørensen Smed, myndig husmand.
4. Mariane Sørensdatter g.m. Christian Bøgh, borger og malermester i Aarhus.
5. Anne Sørensdatter 28 år, ugift.

1235. Maren Sørensdatter. 23.9.1825, fol. 456, 459, (1825-1832 fol. 10b, 17, 18).
E: Peder Sørensen Brorup, husmand i Vellev. A:
1. Bror Rasmus Sørensen. Død og efterladt:
a. Mariane Rasmusdatter g.m. Michel Christensen i Tostrup.
2. Bror Niels Sørensen. Død og efterladt:
a. Søren Nielsen i Trust.
b. Anne Nielsdatter g.m. Jens Rasmussen i Iller.
3. Bror Laurids Sørensen i Enslev.
4. Søster Anne Sørensdatter g.m. Christen ? i Enslev. Død og efterladt:
a. Søren Christensen, tjener i Enslev.
b. Anne Kirstine Christensdatter g.m. Hans Hvid i Houlbjerg.
5. Bror Thomas Sørensen i Enslev. Død og efterladt:
a. Anne Thomasdatter g.m. Christian Byrielsen i Udby ved Randers, Rougsø herred..

1236. Anne Christensdatter. 21.10.1825, fol. 460, (1825-1832 fol. 5b).
E: Michel Andersen Nedergaard, gårdmand i Vellev. B:
1. Anders Michelsen 20 år.
2. Christen Michelsen 14 år.
3. Margrethe Michelsdatter 18 år.
4. Maren Michelsdatter 15 år.
FM: Afdødes bror Peder Christensen, gårdmand i Enslev.
Hagsholm gods
Skifteprotokol 1825-1832
G 242-46

1237. Dorthea Danielsdatter. 27.10.1825, fol. 1, 11b, 18b, 26b, 28b, 36, 37b..
E: Christen Sørensen Skomager, gårdmand i Houlbjerg. A:
1. Bror Christen Danielsen i Tjærbæk, Houlbjerg sogn. Død og efterladt:
a. Daniel Christensen 22 år, i Houlbjerg.
b. Birthe Christensdatter 32 år, g.m. Enevold Andersen i Houlbjerg.
2. Bror Jens Danielsen i Hoptrup i Holsten. Død og efterladt:
a. Daniel Jensen i Brærå 13 år, Hoptrup sogn.
b. Gert Jensen i Brærå 8 år, Hoptrup sogn.
c. Jens Jensen i Brærå 4 år. Hoptrup sogn.
d. Birgitte Jensdatter i Brærå 20 år, Hoptrup sogn.
e. Mette Kirstine Jensdatter i Brærå 18 år, Hoptrup sogn. (Blev senere kaldt Anne Jensdatter).
f. Marie Jensdatter i Brærå 16 år, Hoptrup sogn.
Født værge: Niss Vartenberg, Vartenbjerg kro ved Haderslev.
3. Søster Maren Danielsdatter g.m. Søren Christensen i Houlbjerg. Død og efterladt:
a. Christen Sørensen, gårdmand i Houlbjerg.
b. Daniel Sørensen, husmand i Houlbjerg.
c. Just Sørensen, myndig, i Skjold.
d. Birthe Sørensdatter g.m. Jens Jensen i Nøddelund. Død og efterladt:
a. Laurids Jensen 8 år, bor i Nøddelund.
4. Søster Anne Kathrine Danielsdatter g.m. Søren Rasmussen i Tjærbæk. Død og efterladt:
a. Rasmus Sørensen, gårdmand i Hagsholm.
b. Daniel Sørensen, myndig, opholder sig hos broderen i Hagsholm.
Kurator Michel Brandsen i Houlbjerg.
c. Jens Sørensen, gårdmand i Tjærbæk.
d. Mette Sørensdatter g.m. Peder Bøg på Lille Torup mark.
5. Søster Else Danielsdatter i Brestenbro. Død og efterladt:
a. Søren Lauridsen i Naldal?.
b. Anne Lauridsdatter gift med kromanden Jens Skyum i Brestenbro.
c. Maren Lauridsdatter g.m. Jørgen Kramer i Unnerup.

1238. Maren Hansdatter. 9.11.1825, fol. 6.
E: Niels Pedersen, gårdmand i Hvorslev.
Hendes barn af et tidl. ægteskab med Niels Michelsen, aftægtsmand i Aidt.
1. Michel Nielsen 18 år, hjemme på stedet.
FM: Hans Hansen i Tostrup.
Børn af sidste ægteskab med enkemanden:
2. Hans Nielsen 8 år.
3. Peder Nielsen 6 år.
4. Rasmus Nielsen 3 år.
5. Sidsel Kirstine Nielsdatter 4 år.
Kurator: Søren Tind i Hvorslev.
Skifte efter Niels Pedersen af 24.12.1829 nr. 1312.

1239. Dorthea Mathiasdatter. 18.11.1825, fol. 8, 14b, 15.
E: Jens Andersen, gårdmand i Aptrup. B:
1. Anders Jensen 10 år.
2. Christen Jensen 8 år.
3. Søren Jensen 2½ år.
FM: Jens Andersen, gårdmand i ?.
Se skifte nr. 1803.

1240. Søren Christensen, gårdfæster i Aldrup, Hvorslev sogn. 21.10.1825, fol. 10.
E: Karen Jensdatter. Enken fik tilladelse til at sidde i uskiftet bo.
Se skifte nr. 1784.

1241. Anne Kathrine Sørensdatter. 12.12.1825, fol. 15b, 19.
E: Søren Jensen Helbo, gårdmand i Sall. B:
1. Laurids Høst Sørensen 20 år.
2. Niels Sørensen 17 år.
Kurator og FM: Enkemandens bror Rasmus Helbo, gårdmand og udflytter fra Sall.

1242. Kirsten Sørensdatter. 16.12.1825, fol. 19b.
E: Christen Jensen, hos sin far Jens Maagaard, gårdmand i Vellev. B:
1. Maren Christensdatter 4 år.
2. Karen Christensdatter 2 år.
3. Anne Kirstine Christensdatter 6 uger.
FM: Rasmus Christensen Væsel, udflytter gårdmand i Vellev.
Skifte efter Karen Christensdatter af 23.9.1826 fol. 49b, 50.

1243. Søren Jensen, gårdmand i Astrup. 17.12.1825, fol. 20b, 24b, 28.
E: Birthe Nielsdatter. LV: Jens Poulsen, gårdmand i Astrup. A:
1. Halvbror Niels Sørensen, aftægtsmand i Aidt.
2. Helsøster Birthe Jensdatter g.m. Jens Borre i Borre.
3. Helsøster Sidsel Jensdatter g.m. Rasmus Trust i ?
4. Helsøster Maren Jensdatter g.m. Søren Jensen i Skorup.
5. Helsøster Anne Kirstine g.m. Mads Jensen i Aidt.
6. Halvsøster Mette Sørensdatter g.m. Jens Koudal i Aidt.
7. Halvsøster Maren Sørensdatter g.m. Niels Frausing i Haurum.

1244. Møller Rasmus Christensen og hustru Anne Pedersdatter i Thorsø mølle. Fol. 22.
Oprettet testamente af 23.12.1825 mellem ægtefællerne til fordel for den længstlevende.

1245. Ellen Thomasdatter, aftægtskone i Holmgaard, Vellev sogn. 10.3.1826, fol. 29, 31, 32. B:
1. Jens Pedersen Holm, husmand i Vistrup
2. Karen Pedersdatter g.m. Christen Rasmussen, gårdmand i Futting.
3. Kirsten Pedersdatter g.m. Søren Nielsen, husmand i Laasby.
4. Dorthe Pedersdatter g.m. Laurids Rasmussen, husmand i Vistrup.
Afdøde var aftægtskone hos Peder Leth i Holmgaard.
Arvingerne forlangte ingen arv efter afdøde.

1246. Mette Nielsdatter. 13.3.1826, fol. 29b, 52.
E: Jens Pedersen, gårdmand i Sall. B:
1. Peder Jensen 19 år.
2. Niels Jensen 13 år.
3. Helle Jensdatter 11 år.
4. Else Jensdatter 8 år.
5. Anne Marie Jensdatter 3 år.
Kurator: Afdødes bror Rasmus Nielsen, gårdejer i Sall.

1247. Anne Jensdatter. 6.4.1826, fol. 31b, 32.
E: Peder Lauridsen, udflytterhusmand i Enslev. B:
1. Kirsten Pedersdatter 17 år.
2. Maren Pedersdatter 12 år.
FM: Oluf Bentsen i Enslev.

1248. Mariane Jensdatter. 20.4.1826, fol. 33, 34b, 37, 48b, 49, 50b, 51
E: Peder Rasmussen Molbo i Houlbjerg.
Hendes børn af et tidl. ægteskab med Gert Sørensen.
1. Jesper Gertsen 24 år.
2. Anne Gertsdatter 26 år.
3. Karen Marie Gertsdatter 12 år.
4. Anne Kirstine Gertsdatter 10 år.
5. Anne Marie Gertsdatter 7 år.
FM: Niels Mortensen, sognefoged i Houlbjerg.
Skifte efter Gert Sørensen af 8.10.1819 nr. 1108.

1249. Knud Nielsen, husmand i Aidt. 3.5.1826, fol. 34, 39b.
E: Maren Pedersdatter. LV: Søren Smed, udflytter af Aidt. B:
1. Peder Knudsen 24 år, i København.
2. Niels Knudsen 22 år, i Aidt.
FM: Afdødes bror Christen Jørgensen, hjulmand i Sall.

1250. Mette Jensdatter, aftægtskone i Borre skovhus. 23.5.1826, fol. 38, 38b, 40b. 55b, 56.
Enke efter Søren Michelsen i Borre skovhus. B:
1. Karen Sørensdatter 22 år, i Gullev.
FM: Jacob Michelsen, gårdmand i Gullev.
Skifte efter Søren Michelsen af 18.12.1811 nr. 1106.

1251. Karen Jensdatter. 26.6.1826, fol. 41b, 42b, 43b, 51b.
E: Peder Christensen, udflytter gårdmand af Vrangstrup.
Hendes børn af tidl. ægteskab med Rasmus Pedersen:
1. Jens Rasmussen, myndig.
2. Niels Rasmussen 22 år.
3. Morten Rasmussen 12 år.
FM: Niels Jensen i Lyngaa.
4. Maren Rasmusdatter g.m. Therkild Nielsen, gårdmand i Mondrup.
Skifte efter Rasmus Pedersen af 7.7.1821 nr. 1149.

1252. Thomas Pedersen i Holm. 14.7.1826, fol. 43.
E: Maren Christensdatter. LV: Aksel Frederichsen, sognefoged i Tind. B:
1. Karen Thomasdatter g.m. Frans Sørensen.
2. Mariane Thomasdatter g.m. Niels Jensen i Amstrup.
3. Kirsten Thomasdatter g.m. Christen Thomasen i Vellev.
Arvingerne forestod selv delingen.

1253. Peder Lauridsen i Haurum. 29.8.1826, fol. 46b.
E: Anne Jensdatter. LV: Hendes bror Niels Jensen, gårdmand i Lyngaa. B:
1. Kirsten Marie Lauridsdatter 5 år
2. Anne Kirstine Lauridsdatter 1 år.
FM: Laurids Rasmussen, gårdmand i Lyngaa.

1254. Ungkarl Peder Sørensen i Houlbjerg. 29.8.1826, fol. 48, 54b. A:
1. Halvbror Christen Sørensen i Houlbjerg.
2. Halvbror Daniel Sørensen i Houlbjerg.
3. Halvbror Just Sørensen i Skjød.
4. Helbror Rasmus Sørensen i Houlbjerg.
5. Helsøster Anne Marie Sørensdatter i Houlbjerg.
6. Halvsøster Birthe Sørensdatter g.m. Jens Jensen i Nøddelund. Død og efterladt:
a. Laurids Jensen i Nøddelund.

1255. Karen Jørgensdatter. 22.11.1826, fol. 52b.
E: Jens Christensen, udflytter husmand i Vejerslev. B:
1. Christen Jensen 12 år.
2. Jørgen Jensen 4 år.
3. Anne Jensdatter 10 år.
4. Maren Jensdatter 7 år.
FM: Afdødes bror Jens Jørgensen, husmand i Roe.

1256. Mette Marie Blichfeldt fra Frijsendal, død i Hagsholm. 23.12.1826, fol. 55, 56b, 71b. B:
1. Frands Blichfeldt, skovridder, boende i Hagsholm.
2. Henrich Blichfeldt, kromand i Hammel.
3. Rasmus Blichfeldt, kopist (skriver) ved ?fogedens kontor i København.
Afkald fra hendes sønner Rasmus Blichfeldt og Henrich Blichfeldt til den tredje søn, Frands Blichfeldt, der havde givet moderen 250 rigsbankdaler. Skrevet i Anbækhuset 17. april 1819.
4.1.1827 Frands Blichfeldt begærede skifteforretningen udsat indtil videre.

1257. Niels Thøgersen, aftægtsmand i Gerning. 11.1.1827, fol. 58, 59, 70. B:
1. Thøger Nielsen.
2. Birthe Nielsdatter g.m. Søren Jensen Snedker i Aldrup skovhus. Død og efterladt:
a. Niels Sørensen 13 år.
b. Søren Sørensen 12 år.
c. Christen Sørensen 11 år.
d. Inger Sørensdatter 15 år.
e. Mette Kirstine Sørensdatter 14 år.
f. Anne Sørensdatter 7 år.
g. Maren Sørensdatter 5 år.
3. Anne Nielsdatter g.m. Jens Sørensen i Gullev. Hendes børn:
a. Søren Jensen 10 år.
b. Niels Jensen 7 år.
c. Christen Jensen 1½ år.
d. Maren Jensdatter 15 år.
e. Anne Jensdatter 5 år.
4. Anne Nielsdatter g.m. Søren Nielsen i Rysholt.
5. Maren Nielsdatter. Død og efterladt:
a. Mariane (Mouritsdatter) 6 år. Hun var datter af Mourits Jensen.
Aftægtskontrakt læst ved Frijsenborg birk 29.4.1823 mellem Niels Thøgersen i Gerning og Rasmus Sørensen i Danstrup.
Skifte efter Anne Christensdatter af 17.12.1822 nr. 1191.

1258. Jørgen Jespersen, aftægtsmand hos Jens Christensen Hjulmand, udflytter husmand i Vejerslev. 12.1.1827, fol. 59, 59b, 89b, 90b, 91. B:
1. Jens Jørgensen, gift og bosat i Roe.
2. Laurids Jørgensen, tjener i Haurum.
3. Mariane Jørgensdatter i Bøgeskov. Død og efterladt:
a. Anne Kirstine Christensdatter, opholdssted ukendt.
LV: Hendes far Christen Sløvkrog i Hørup mølle.
4. Karen Jørgensdatter (skifte nr. 1255). Død og efterladt:
a. Christen Jensen 12 år.
b. Jørgen Jensen 4 år.
c. Anne Jensdatter 10 år.
d. Maren Jensdatter 7 år.

1259. Kirsten Jensdatter hos Jens Jensen, gårdmand i Vejerslev. 17.2.1827, fol. 60, 64b, 79b, 80. A:
1. Halvsøster Maren Jensdatter i Tind, enke. LV: Niels Pedersen i Hvorslev.
2. Halvbror Frands Jensen, i Hvejsel. (Hans søn: Laurids Frandsen, tjener på Bistrup).
3. Halvbror Christen Jensen i Kvieholm, Viborg. Død og efterladt:
a. Anne Marie Christensdatter g.m. Niels Christian Mortensen i Kvieholm, Viborg.
b. Maren Kirstine Christensdatter – 14 år.
FM: Tøger Pedersen i Mistrup.
4. Helsøster Maren Jensdatter gift i Sahl. Død og efterladt:
a. Mette Jensdatter, tjener i Tind.
FM: Niels Pedersen i Hvorslev.
b. Sidsel Jensdatter g.m. Søren Bøgh i Borridsø. (Han var krøbling, og kunne ikke møde selv).
c. Anne Jensdatter, ukendt opholdssted.
FM: Niels Pedersen, gårdmand i Hvorslev.
5. Helsøster Sidsel Jensdatter i Vejlby. Død og efterladt:
a. Peder Markussen, daglejer i Bjødstrup.
b. Anne Marie Markusdatter g.m. Hans Pedersen i Vejlby.
Tilsynsværge: Søren Pedersen i Vejerslev.
Kontrakt oprettet mellem Jens Jensen og Kirsten Jensdatter 4.1.1825.

1260. Christiane Munch på Borridsølund. 11.3.1827, fol. 62b, 64, 71b. A:
1. N.F.Munch af Truust.
2. Madame Koch g.m. P.G. Koch på K??tinedal.
3. Cecilie Munch g.m. gårdmand Christen Thomasen på garden Ouslund.

1261. Ungkarl Anders Christensen I Aptrup. 20.3.1827, fol. 63b, 66, 73. A:
1. Mor Anne Michelsdatter i Thorning by. LV: Søren Eriksen, gårdmand i Aptrup.
2. Halvbror Christen Christensen, tjener i Viborg.
Halvbroderen Christen Christensen frasagde sin arv til fordel for moderen.

1262. Jørgen Nielsen i Danstrup. 9.4.1827, fol. 65, 71.
E: Anne Pedersdatter. LV: Aksel Frederichsen.
Der var oprettet testamente til fordel for den længstlevende.

1263. Laurids Jensen, udflytterhusmand og smed i Borre. 28.4.1827, fol. 67, 76, 78, 79.
E: Anne Pedersdatter. LV: Jørgen Pedersen i Iller. B:
1. Peder Lauridsen 9 år.
2. Peder Lauridsen 3 år.
FM: Poul Jensen Smed i Vejerslev.
Enken ægtede Rasmus Pedersen.

1264. Maren Justdatter. 28.4.1827, fol. 68b, 77, 79. B:
E: Poul Jensen Smed i Vejerslev. B:
1. Anne Marie Poulsdatter 2 år.
2. Maren Kirstine Poulsdatter 1 år
FM: Afdødes bror Niels Just i Hindberg, Levring sogn.

1265. Ugift Anne Christensdatter i Houlbjerg (ca. 80 år). 29.7.1827, fol. 72, 74, 93b, 94. A:
Testamente af 28.2.1827 til fordel for undertegnede:
1. Bror Jens Christensen. Død og efterladt:
a. Karen Jensdatter 30 år, i Houlbjerg.
b. Kirsten Jensdatter 25 år, i Houlbjerg.
FM: Deres far Jens Hald ønskede ikke af være FM., hvorefter det blev Christen Christensen, gårdmand i Houlbjerg.
c. Christen Jensen 22 år, tjener i Knudstrup.
Kurator: Mads Sørensen, gårdmand i Houlbjerg.

1266. Maren Christensdatter. 3.10.1827, fol. 81b, 83.
E: Jens Thomasen, smed i Skjød. B:
1. Christen Jensen ½ år.
2. Christiane Jensdatter 3 år.
FM: Mads Christensen, skovfoged i Borre skovhus.
Anne Jensdatter, datter af Jens Thomasen havde i arv 80 rd sølv eller 100 rd sedler efter sin mor. Anne Jensdatter døde kort efter.

1267. Maren Rasmusdatter. 29.10.1827, fol. 83b, 89.
E: Therkild Nielsen i Mondrup. B:
1. Mariane Therkildsdatter 11 år.
2. Karen Marie Therkildsdatter 5 år.
FM: Erik Pedersen i Tungelund.

1268. Maren Enevoldsdatter. 19.12.1827, fol. 84b, 90b, 91b
E: Niels Pedersen, gårdfæster i Futting. B:
1. Enevold Nielsen 17 år.
2. Elisabeth Nielsdatter 19 år.
3. Marie Kirstine Nielsdatter 13 år.
4. Sidsel Marie Nielsdatter 10 år.
5. Anne Nielsdatter 5 år.
FM: Jørgen Pedersen i Aptrup.

1269. Margrethe Jacobsdatter, enke hos sønnen Jens Gammel i Houlbjerg. 30.12.1827, fol. 85b, 87, 92, 107b, 122. B:
Enke efter Søren Jensen Gammel, gårdmand i Houlbjerg.
1. Jens Sørensen Gammel, gårdmand i Houlbjerg.
2. Jacob Sørensen, aftægtsmand i Houlbjerg.
3. Niels Sørensen, kældersvend i Frederiksborg ved Hillerød.
4. Just Sørensen, på Bidstrup, myndig.
5. Søren Sørensen, husmand i Houlbjerg.
6. Jens Sørensen Gammel, tjener på Christiansholdt, myndig.
7. Anne Kirstine Sørensdatter g.m. Søren Aagaard i Tjærbæk.
Aftægtskontrakt af 16.9.1808 mellem Søren Jensen Gammel og sønnen Jens Sørensen Gammel fol. 86.

1270. Maren Christensdatter i Holm. 13.10.1827, fol. 88. 92b.
Enke efter Thomas Pedersen i Holm. B.
Hendes børn af et tidl. ægteskab med Frederik Akselsen:
1. Christen Frederiksen, tosset.
FM: Aksel Frederiksen, sognefoged i Tind.
2. Sidsel Marie Frederiksdatter g.m. Mads Pedersen i Vellev.
3. Anne Frederiksdatter g.m. Christian Pedersen i Vellev.
Hendes børn af sidste ægteskab med Thomas Pedersen:
4. Kirsten Thomasdatter g.m. Christen Thomasen i Vellev.
5. Karen Thomasdatter g.m. Frans Sørensen i Holm.
6. Mariane Thomasdatter g.m. Niels Jensen i Amstrup.
Skifte efter Frederik Axelsen Holm af 12.12.1798 nr. 764.
Skifte efter Thomas Pedersen af 14.7.1826 nr. 1252.

1271. Søren Rasmussen Ladefoged, gårdfæster og udflytter i Houlbjerg. 17.2.1828, fol. 94b, 96b, 103, 104.
E: Anne Nielsdatter. LV: Steffen Nielsen, husmand i Vellev. Senere Niels Mortensen i Houlbjerg.
Børn af hans første ægteskab med Anne Marie Christensdatter:
1. Rasmus Sørensen, husmand i Højbjerg.
2. Christen Sørensen 20 år, hjemme på stedet.
3. Anne Dorthe Sørensdatter g.m. Jens Hansen, indsidder i Vellev.
4. Christiane Sørensdatter 21 år, tjener i Bægaard.
Barn af hans sidste ægteskab med enken:
5. Else Marie Sørensdatter 14 år, hjemme på stedet.
FM: Murmester Diderich Wamken i Bidstrup brohus.
Skifte efter Anne Marie Christensdatter af 13.10.1811 nr. 999.
Enken blev gift med Jens Rasmussen, der blev ny fæster af gården.

1272. Søren Jensen Skiemt, fæstehusmand i Aidt. 25.2.1828, fol. 95b, 100b, 102b, 117, 118, 126b, 144b, 145.
E: Dorthe Nielsdatter. LV: Michel Jensen, gårdmand i Aidt. Senere Niels Jensen, skovfoged i Aidt.
Senere Christen Fisker i Torsø.
Børn af han første ægteskab med Johanne Pedersdatter:
1. Jens Sørensen, boende på Hals bys ejendomme.
2. Simon Sørensen Aidt, i Hals.
3. Peder Sørensen 24 år, står i lære hos rebslager Berg i Randers.
4. Anne Sørensdatter g.m. Laurids Rasmussen Rytter, på Aidt mark.
5. Maren Sørensdatter 26 år, tjener i Værum.
6. Anne Johanne Sørensdatter 19 år, hjemme på stedet.
FM: Skolelærer og kirkesanger Heager i Aidt.
Skifte efter Johanne Pedersdatter af 30.11.1819 nr. 1113.

1273. Dorthe Sørensdatter. 9.3.1828, fol. 96b.
E: Jens Nielsen, husmand i Borridsø. B:
Hendes børn af et tidl. ægteskab med Jens Sørensen i Borridsø:
1. Søren Jensen Brundt.
2. Karen Jensdatter g.m. Niels Sørensen i Lerbjerg skov.
Børn af sidste ægteskab med enkemanden:
3. Anne Jensdatter g.m. Christen Nielsen i Sall.
4. Dorthe Jensdatter, ugift, hjemme på stedet.
Skifte efter Jens Sørensen af 11.5.1795 nr. 690.

1274. Jens Nielsen, hyrde i Nøddelund, (også kaldet Jens Mortensen). 15.3.1828, fol. 98b, 129.
E: Maren Christensdatter. LV: Laurids Horn i Nøddelund.
Hans børn af et tidl. ægteskab:
1. Maren Jensdatter g.m. Niels Jacobsen, træskomand i Søballe. Død og efterladt:
a. Mette Marie Nielsdatter 22 år.
FM: Claus Sørensen i Nøddelund.
b. Anne Marie Nielsdatter g.m. Peder Rasmussen i Ingerslev.
Hans børn af sidste ægteskab med enken:
2. Niels Jensen 20 år.
Kurator: Jens Jensen i Vejerslev.
3. Margrethe Jensdatter 28 år.
4. Anne Jensdatter 27 år.
5. Edel Jensdatter 22 år.
FM: Christen Mondrup i Nøddelund.
Jens Nielsen døde 3.1.1828.

1275. Søren Sørensen Horn, aftægtsmand i Sall. 16.4.1828, fol. 105, 109b, 138b.
E: Maren Nielsdatter. LV: Jørgen Pedersen, gårdmand i Sall.
Hans børn af første ægteskab med Mette Frandsdatter:
1. Søren Sørensen, myndig, op Hammel hospital.
2. Frands Sørensen, myndig, tjener i Grølsted.
3. Anne Sørensdatter g.m. Frederich Hansen, husmand i Enslev.
4. Mette Sørensdatter g.m. Christen Lauridsen, hyrde i Tind.
5. Maren Sørensdatter g.m. Jens Nielsen, Hammel. Død og efterladt:
a. Niels Jensen 9 år.
b. Søren Jensen 3 år.
c. Mette Marie Jensdatter 12 år.
d. Ingeborg Jensdatter 6 år.
e. Mette Kirstine Jensdatter 1½ år.
6. Kirsten Sørensdatter g.m. Mads Levring i Løvskal. Død og efterladt børn.
a. Mette Madsdatter 5 år.
Hans børn af 2. ægteskab:
7. Mette Sørensdatter g.m. Jens Nielsen, husmand i Voldby.
8. Anne Sørensdatter g.m. Christen Jørgensen, indsidder i Sall.
Skifte efter Mette Frandsdatter af 21.11.1795 nr. 697.

1276. Thomas Andersen, tjente på Borridsølund. 30.4.1828, fol. 106, 111, 141.
E: Johanne Jensdatter. LV: Søren Bøgh i Aidt. A:
1. Mor Maren Lauridsdatter g.m. Niels Jensen, skovfoged i Aidt.
2. Søster Anne Elisabeth Andersdatter 23 år, ugift.
3. Søster Maren Andersdatter 17 år.
FM: Peder Thomasen i Aidt.

1277. Aftægtskone Anne Marie Andersdatter. 30.4.1828, fol. 107, 111b, 135b, 137, 142, 143.
E: Christen Sørensen hos Søren Nielsen i Vistrup, Hvorslev sogn. A:
1. Halvbror Peder Andersen. Død og efterladt:
a. Anders Pedersen, gårdmand i Møgelby.
b. Anne Pedersdatter 30 år g.m. Niels Olufsen i Vadsted.
2. Bodil Andersen g.m. Jens Pedersen i Norup. Død og efterladt:
a. Peder Skovfoged i Sall.
b. Anders Jensen, myndig, tjener på Søbygaard.
c. Jens Jensen, myndig, bor på Gjern mark.
d. Else Jensdatter g.m. Jens Madsen i Voldby.
e. Anne Jensdatter g.m. Niels Hansen i Vadsted.
f. Karen Jensdatter g.m. Søren Nielsen, gårdfæster af stedet i Vistrup.

1278. Maren Pedersdatter, aftægtskone hos Peder Fogh i Haurum. 5.6.1828, fol. 112b, 117b, 119, 141b, 142. B:
1. Peder Jensen Fogh, gårdmand i Haurum.
2. Anne Jensdatter 63 år, hjemme på stedet. Døde inden moderens skifte sluttede.
3. Karen Jensdatter. Død og efterladt:
a. Maren g.m. Jens Jensen, gårdmand i Torup, Skjød sogn.
b. Sidsel g.m. Peder Rasmussen i Hammel.
c. Maren g.m. Søren Helbo, gårdmand i Sall.

1279. Rasmus Jensen Helbo, gårdmand og udflytter i Sall. 10.6.1828, fol. 113, 122b, 133.
E: Maren Christensdatter. LV: Christen Andersen i Sall. B:
Hans børn af et tidl. ægteskab med Kirsten Nielsdatter:
1. Niels Rasmussen, myndig, i Aptrup.
2. Anne Rasmusdatter g.m. Jacob Nielsen, gårdmand i Hammel.
3. Karen Rasmusdatter 25 år.
4. Maren Rasmusdatter 23 år g.m. Peder Pedersen.
5. Gjertrud Kathrine Rasmusdatter 21 år.
6. Jens Rasmussen 19 år, hjemme på stedet.
FM. og Kurator: Afdødes bror Søren Jensen Helbo.
Skifte efter Kirsten Nielsdatter af 12.10.1813 nr. 1040.

1280. Anne Pouline Christensdatter. 10.6.1828, fol. 114, 120.
E: Jens Andersen, gårdmand i Aptrup. B:
1. Christen Jensen 6 uger.
FM: Peder Sørensen, husmand i Aptrup.

1281. Jens Lauridsen hos sin stedfar Rasmus Pedersen i Borre. 2.7.1828, fol. 115b, 127b. A:
1. Mor: Anne Pedersdatter g.m. Rasmus Pedersen i Borre.
2. Bror Peder Lauridsen 10 år.
FM: Poul Jensen, smed i Vejerslev.

1282. Maren Lauridsdatter. 2.7.1828, fol. 116, 123.
E: Jens Jensen i Aidt. B:
1. Jens Jensen ¾ år.
FM: Laurids Lindgaard, skovfoged i Vejerslev.

1283. Mette Christensdatter, tjenestepige på Danstrup Bundgaard. 4.7.1828, fol. 119, 121, 136, 142. A:
1. Bror Niels Christensen, i Daugbjerg.
2. Søster Kirsten Christensdatter 44 år, i Fly.
3. Søster Ellen Christensdatter 28 år, i Smollerup. Er under fattigforsorgen.
Mette Christensdatter var født i Mønsted.

1284. Jacob Pedersen i Borridsø. 29.9.1828, fol. 123b, 127b, 128b, 129.
Tjenestekarl hos Jens Peder Lauridsen, skovfoged i Borridsø. A:
1. Helbror Peder Pedersen, tjener i Trust.
2. Helbror Niels Pedersen, tjener i Borre.
3. Helbror Jeppe Pedersen, gårdmand i Sahl.
4. Halvbror Jens Pedersen, tjener i Vejerslev.
5. Halvbror Søren Pedersen, gårdmand i Vejerslev.
6. Halvbror Thomas Pedersen, gårdmand i Trust.
7. Halvsøster Maren Pedersdatter g.m. Rasmus Mortensen i Borre.

1285. Søren Mogensen, gårdmand i Borridsø. 2.10.1828, fol. 124b, 126, 128.
E: Bodil Pedersdatter. LV: Rasmus Pedersen i Borre. B:
1. Peder Sørensen 13 år.
2. Mogens Sørensen 11 år.
3. Niels Sørensen 6 år.
4. Karen Marie Sørensdatter 8 år.
5. Ellen Sørensdatter 1½ år.
FM: Afdødes bror Jens Mogensen, gårdejer i Borridsø.
Enken var datter af Peder Kiær.

1286. Ugift Maren Nielsdatter hos broderen Peder i Houlbjerg. 21.10.1828, fol. 127, 132b, 143b, 144, 147b. A:
1. Bror Niels Nielsen, husmand i Hammel.
2. Bror Peder Nielsen, gårdmand i Houlbjerg g.m. Kirsten Pedersdatter.
3. Bror Anders Nielsen, gårdmand i Kvolbæk.
4. Søster Marie Nielsdatter g.m. Niels Jørgensen i Grenaa.
5. Søster Anne Nielsdatter 33 år, tjener hos skolelærer Jensen i Haurum.

1287. Michel Andersen, aftægtsmand hos Morten Hansen, gårdmand i Enslev. 5.11.1828, fol. 129b, 140, 181.
E: Anne Christensdatter. LV: Jens Pedersen Enevoldsen, husmand i Enslev.
Hans børn af et tidl. ægteskab med Else Sørensdatter:
1. Karen Michelsdatter g.m. Søren Sørensen i Enslev. Død og efterladt:
a. Søren Sørensen, myndig, i Enslev.
b. Michel Sørensen 22 år, tjener i Vellev.
c. Mette Sørensdatter g.m. Søren Frandsen i Vellev.
d. Else Sørensdatter g.m. Anders Nielsen, smed i Enslev.
e. Karen Sørensdatter 23 år.
f. Anne Sørensdatter 18 år.
2. Kirsten Michelsdatter g.m. Christen Lindgaard i Hagsholm. Død og efterladt:
a. Michel Christensen 24 år, er tåbelig.
b. Else Christensdatter 28 år.
c. Sophie Christensdatter 26 år.
3. Maren Michelsdatter g.m. ovennævnte Søren Frandsen i Vellev. Død og efterladt:
a. Frands Sørensen, myndig, i Holm, Vellev sogn.
4. Anne Michelsdatter g.m. Peder Christensen i Enslev. Død og efterladt:
a. Christen Pedersen 23 år, tjener i Aabro.
b. Michel Pedersen 19 år, tjener i Vellev.
Børn af sidste ægteskab med enken:
5. Maren Michelsen g.m. Søren Leth i Vellev.
6. Else Michelsdatter g.m. Morten Hansen i Enslev.
Aftægtskontrakt mellem Morten Hansen og Michel Andersen fol. 131.
Skifte efter Else Sørensdatter af 12.7.1786 nr. 549.

1288. Anne Jensdatter i Haurum. 11.11.1828, fol. 131b.
Ifølge testamente var hendes broder Peder Fogh eneste arving.

1289. Maren Andersdatter. 25.11.1828, fol. 133b, 146b, 148.
E: Christen Thomasen, aftægtsmand hos Jens Olufsen, gårdfæster udflyttet fra Sall. B:
Hendes børn af et tidl. ægteskab med Oluf Jensen:
1. Jens Olufsen, gårdmand her på stedet.
2. Anders Olufsen. Død og efterladt:
a. Rasmus Andersen 16 år.
b. Sidsel Marie Andersdatter 21 år.
FM: Jørgen Sørensen, husmand i Voldby.
Aftægtskontrakt mellem Oluf Jensen og Christen Thomasen fol. 134.
Skifte efter Oluf Jensen af 18.2.1804 nr. 883.

1290. Inger Nielsdatter, aftægtskone hos Christen Gertsen, gårdmand i Vejerslev. 2.12.1828, fol. 139b, 148b, 149. B:
1. Jens Sørensen, gårdmand i Dragstrup østen for Randers.
2. Sidsel Sørensdatter g.m. Peder Rasmussen i Borre. Død og efterladt:
a. Rasmus Pedersen 26 år.
b. Anne Bolene Pedersdatter g.m. Niels Sørensen, gårdmand i Sall.
3. Kirsten Sørensdatter g.m. Christen Jensen, husmand i Søften.
4. Anne Sørensdatter g.m. (ovenfor nævnt) Peder Rasmussen i Borre.
5. Maren Sørensdatter g.m. Christen Gertsen, på stedet i Vejerslev.

1291. Katrine Pedersdatter, opholdt sig hos Hans Drachmann i Katvad mølle. 25.12.1828, fol. 147, 150b, 155b. A:
1. Helbror Christen Pedersen Røjen, i Resen præstegård ved Holstebro.
2. Helsøster Stine Pedersdatter i Aalborg fattighus.
3. Halvsøster Marie Elisabeth Drachmann i Katvad mølle.
Afdøde havde i flere år opholdt sig i Katvad mølle.

1292. Mads Pedersen, aftægtsmand hos Jens Sørensen, gårdmand i Brundt. 30.12.1828, fol. 149, 151, 172b, 173.
Hans børn af 1. ægteskab med Ellen Nielsdatter:
1. Peder Madsen. Død og efterladt sig ingen arvinger.
2. Maren Madsdatter, enke, tidl. g.m. Christen Nielsen, gårdmand i Skjød.
3. Maren Madsdatter g.m. Hans Michelsen, gårdmand i Skjød.
4. Karen Madsdatter g.m. Jens Sørensen på stervbostedet. Død og efterladt:
a. Birthe Marie Jensdatter 6 år.
FM: Erhard Gregersen i Brundt.
Hans børn af 2. ægteskab med Anne Jensdatter:
4. Peder Madsen. Død og efterlod ingen arvinger.
5. Ellen Marie Madsdatter 16 år, tjener hos Laurids Rasmussen i Brundt.
6. Maren Madsdatter 13 år, hjemme på stedet.
FM: Christen Jensen, gårdmand i Lyngaa.
Aftægtskontrakt mellem Mads Pedersen og Jens Sørensen fol. 151b.

1293. Niels Thomasen, aftægtsmand hos Thomas Nielsen, gårdmand i Sall. 27.1.1829, fol. 152b, 206. B:
1. Søren Nielsen, indsidder i Sall.
2. Thomas Nielsen, her på stedet.
3. Anne Dorthe g.m. Niels Bøstrup i Sall. Død og efterladt:
a. Christen Nielsen, myndig, hjemme hos faderen.
b. Niels Nielsen 23 år, soldat, på nærværende tid ved regimentet i København.
c. Mariane Nielsdatter g.m. Jørgen Bøstrup i Sall.

1294. Aftægtsmand Christen Sørensen hos Søren Nielsen, gårdmand i Vistrup. 16.2.1829, fol. 153, 157. A:
1. Bror Hans Sørensen.
2. Halvsøster Mette. Død og efterladt:
a. Søren Aagaard i Houlbjerg.
b. Kirsten g.m. Søren Lauridsen i Futting.
c. Anne g.m. Hans Rasmussen, gårdmand i Houlbjerg.
d. Maren g.m. Laurids Pedersen i Houlbjerg.
e. Kirstine g.m. Søren Pedersen i Vellev.

1295. Søren Sørensen Nørgaard, aftægtsmand hos Jens Poulsen, gårdmand i Haurum. 21.2.1829, fol. 153b, 158b, 198. A:
Jens Poulsens børn:
1. Poul Jensen, myndig, soldat ved regimentet i København.
2. Søren Jensen 21 år, hjemme på stedet.
3. Michel Jensen 14 år, hjemme på stedet.
FM: Jens Kirkegaard, gårdmand i Haurum.
Jens Poulsen g.m. Søren Sørensen Nørgaards søsterdatter Øllegaard Michelsdatter.
Testamente af 14.7.1811 skulle Jens Poulsen, hans hustru og deres børn arve Søren Sørensen Nørgaard. Ved hans død afskrev Jens Poulsen og hans hustru deres arv til fordel for deres tre børn.

1296. Niels Jacobsen, indsidder hos Søren Sørensen Gammel, husmand i Houlbjerg. 27.1.1829, fol. 155, 160, 167b. A:
1. Bror Jens Jacobsen i Houlbjerg.
2. Søster Mette Jacobsdatter, enke efter Hans Gammel i Houlbjerg.
3. Søster Kirsten Jacobsdatter g.m. Anders Jensen i Houlbjerg.
4. Margrethe Jacobsdatter g.m. afg. Søren Gammel i Houlbjerg. Død og efterladt:
a. Jens Sørensen, gårdmand i Houlbjerg.
b. Jacob Sørensen, aftægtsmand i Houlbjerg.
c. Niels Sørensen, på Frederiksberg på Sjælland. Senere husejer i Hillerød.
d. Just Sørensen, myndig, tjener på Poulstrup.
e. Søren Sørensen, husmand i Houlbjerg.
f. Jens Sørensen, husmand i Houlbjerg.
4. Søster Anne Kirstine Jacobsdatter g.m. Søren Aagaard i Houlbjerg.

1297. Niels Knudsen, husmand i Danstrup. 13.3.1829, fol. 156, 162, 180, 181.
E: Kirsten Marie Jensdatter. LV: Christen Sørensen i Hvorslev. A:
1. Mor Maren Nielsdatter, enke efter Knud Jensen i Almind.
2. Bror Jens Knudsen, indsidder i Danstrup.
3. Søster Anne Kirstine Knudsdatter g.m. Troels Sørensen i Almind. Død og efterladt:
a. Marie Kathrine 20 år, tjener hos Søren Jensen Brøgger i Sahl.

1298. Inger Marie Michelsdatter. 16.3.1829, fol. 157b, 163.
E: Diderich Nielsen, gårdmand i Hvorslev.
Hendes børn af et tidl. ægteskab med Niels Joensen.
1. Søren Nielsen i Grønbæk. Død og efterladt børn.
a. Michel Sørensen 20 år.
Kurator: Michel Nielsen i Mammen.
b. Kirsten Sørensdatter g.m. Anders Nielsen i Klintrup.
c. Niels Sørensen 13 år.
d. Inger Marie Sørensdatter 25 år.
e. Anne Marie Sørensdatter 17 år.
f. Anne Sørensdatter 15 år.
FM: Ole Pedersen, husmand på Allingskovgaards mark.
2. Michel Nielsen, gårdmand i Mammen.
3. Karen Nielsdatter g.m. Niels Clausen, husmand i Hvorslev.
4. Anne Nielsdatter g.m. Anders Sinding, gårdmand i Rønge. Død og efterladt:
a. Søren Andersen 7 år.
Skifte efter Niels Joensen af 1.8.1808 nr. 941.

1299. Søren Nielsen Kræmer, aftægtsmand hos sin stedsøn Jørgen Pedersen Kræmer, gårdmand i Sall. 7.4.1829, fol. 161, 168b, 176b, 178b, 179. A: Søskendebørns børn:
1. Jens Olesen i Sall.
2. Anders Olesen i Voldby. Død og efterladt:
a. Rasmus Andersen 17 år.
b. Sidsel Marie Andersdatter 12 år.
FM: Jørgen Sørensen i Voldby.
3. Birthe Andersdatter g.m. Niels Pedersen Bøg i Hvorslev. På Niels Bøgs vegne mødte sønnen Anders.
4. Maren Andersdatter har været gift i Lyngaa. Død og efterladt:
a. Anders Frandsen, myndig, tjener på Løjstrup.
b. Jens Frandsen, tjener på Bidstrup. Senere omtales han som tømmermand i Borum.
c. Johanne Frandsdatter 20 år, tjener hos sognefogeden i Granslev.
d. Laurids Frandsen, myndig, i Borum.
Aftægtskontrakt mellem Søren Nielsen og Jørgen Pedersen af 13.12.1802 fol. 162.

1300. Ugift Maren Christensdatter hos Jens Lauridsen, gårdmand i Houlbjerg. 20.4.1829, fol. 165, 169b, 173. A:
1. Bror Anders Hald, gårdmand i Mammen.
2. Bror Jens Christensen. Død og efterladt:
a. Christen Jensen 24 år, tjener i Houlbjerg præstegård.
b. Maren Jensdatter g.m. Jens Kirkegaard, gårdmand i Haurum.
c. Karen Jensdatter 31 år, tjener
FM: Christen Christensen i Houlbjerg.
d. Kirsten Jensdatter g.m. Peder Rasmussen, gårdmand i Vrangstrup.
3. Søster Ellen g.m. afg. Peder Rønsen i Haurum. Død og efterladt:
a. Niels Pedersen, myndig, i Haurum.
b. Christen Pedersen i Anbækhuset.

1301. Johannes Nielsen Møller, forrige møller i Tulstrup mølle, Sall sogn. 21.4.1829, fol. 165b, 170b, 171, 203b, 205b, 207, 2o7b, 209, 209b, 212b.
Hans arvinger:
1. Bror Peder Fabech i Gjern.
2. Bror Michel. Død og efterladt:
a. Hans Henrich Michelsen, møller her i Tulstrup mølle.
3. Bror Jens Nielsen i Aa?. Død og efterladt:
a. Jensine Marie Kirstine Jensdatter g.m. Niels Thomsen Tofnæs på Frederichshøj.
Hendes arvinger:
4. Bror Søren Busch i Sønderborg.
5. Søster, enke efter skomager Somann. Hun opholdt sig på Aarhus fattigvæsens arbejdsanstalt.
6. Søster død og efterladt:
a. Johannes P. Sjelle i København.
b. Hanne Sjelle, ugift.
Afståelseskontrakt mellem Johannes Nielsen Møller og Hans Henrich Michelsen til 1. maj 1825 fol. 166.
Skifte efter Johannes Nielsens hustru Abelone Jensdatter Busch af 1.6.1824 nr. 1215. Der var oprettet testamente til fordel for den længstlevende.

1302. Maren Jensdatter. 22.5.1829, fol. 171b, 174, 181b.
E: Søren Helbo, gårdmand i Sall.
Hendes børn af et tidl. ægteskab med Christen Lauridsen i Fajstrup, som hun var skilt fra:
1. Jens Christensen 14 år, tjener på Bidstrup.
2. Karen Marie Christensdatter 12 år, hjemme på stedet.
FM: Peder Rasmussen, gårdmand i Hammel.
Søren Helbos søn Laurids Høst mødte på faderens vegne den 13.7.1829 på grund af faderens sygdom.

1303. Karen Simonsdatter. 29.6.1829, fol. 179, 183, 190, 200b, 202b.
E: Frands Christensen i Haurum. A:
1. Bror Niels’ børn:
a. Maren Nielsdatter g.m. Christen Sørensen i Haurum.
b. Jens Nielsen, tjener i Haurum.
2. Bror Jørgens børn:
a. Christen Jørgensen i Thorsø.
b. Birthe Jørgensdatter i Futting. Død og efterladt:
b1. Jørgen Sørensen, husmand i Ry.
b2. Søren Sørensen, rokkedrejer i Skive.
b3. Karen Sørensdatter g.m. Hans Rasmussen i Them sogn.
b4. Elisabeth Sørensdatter, tjener på Stenalt.
b5. Sidsel Sørensdatter g.m. Søren Bertelsen, indsidder i Aidt.
b6. Else Sørensdatter g.m. Christen Pedersen, tjener på Søbygaard. Død og efterladt:
b6a. Maren Christensdatter 10 år.
b6b. Birthe Christensdatter 7 år.
3. Bror Rasmus Simonsen i Houlbjerg. Død og efterladt:
a. Simon Rasmussen i Søften.
b. Søren Rasmussen. Død og efterladt:
b1. Rasmus Sørensen Post i Hagsholm.
b2. Jens Sørensen i Houlbjerg.
b3. Daniel Sørensen, myndig, i Houlbjerg.
b4. Mette Sørensdatter g.m. Peder Bøg i Houlbjerg.
c. Dorthe Rasmusdatter g.m. Jens Nielsen i Laurbjerg.
d. Anne Rasmusdatter g.m. Søren Hjulmand i Randers.
e. Kirsten Rasmusdatter g.m. Laurids Pedersen i Vistrup. Død og efterladt:
e1. Rasmus Jensen, myndig, i Aarhus.
e2. Christen Jensen på Vester Hinge mark.
e3. Peder Jensen i Kvolbæk.

1304. Søren Helbo, gårdmand i Sall. 21.7.1829, fol. 182, 184, 196, 197b.
Hans barn af 1. ægteskab med Mette Christensdatter:
1. Christen Sørensen, gårdmand i Nårup.
Hans børn af 2. ægteskab med Anne Kathrine Sørensdatter:
2. Laurids Høst, 24 år.
3. Niels Sørensen 20 år.
Skifte efter Mette Christensdatter af 10.5.1797 nr. 734.
Skifte efter Anne Kathrine Sørensdatter af 12.12.1825 nr. 1241
Skifte efter Maren Jensdatter (3. ægteskab) af 22.5.1829 nr. 1302.
Ved skifteforretningen 8.12.1829 blev skifterne efter Søren Helbo og hans hustru Maren Jensdatter
afsluttes fælles.
Sønnen Laurids Høst overtog fæstet på gården.

1305. Anders Christensen, tjenestekarl hos Jens Iversen i Haurum. 3.9.1829, fol. 185, 189, 198b, 199b. A:
1. Helbror Peder Christensen, aftægtsmand i Haurum.
2. Helbror Niels Christensen. Død og efterladt:
a. Niels Nielsen, (tosset), hos Peder Thomasen i Haurum.
3. Helbror Søren Christensen i Gylding, Hads herred.
4. Helsøster Maren Christensdatter, enke efter Rasmus Helbo i Sall.
5. Halvbror Jens Iversen, gårdmand i Haurum.
6. Halvsøster Kirsten Iversdatter eller Christensdatter g.m. Niels Sørensen, udflytter gårdmand i Haurum.

1306. Anne Pedersdatter. 8.9.1829, fol. 185b, 195.
E: Jens Sørensen Kræmer, gårdmand i Borre. B:
1. Søren Jensen 11 år.
2. Kirsten Jensdatter 16 år.
3. Maren Jensdatter 14 år.
4. Anne Jensdatter 9 år.
FM: Afdødes bror Michel Pedersen, gårdmand i Astrup.
Skifte efter Jens Sørensen af 25.3.1839 nr. 1566.

1307. Kirsten Pedersdatter hos Peder Jensen i Borridsø. 30.9.1829, fol. 188b, 191b, 193, 200b, 202b. A:
1. Helbror Jens Pedersen, aftægtsmand her på stedet.
2. Halvsøster Maren Jensdatter. Død og efterladt:
a. Michel Pedersen i Astrup.
b. Jens Pedersen i Vinkelholm, Sahl sogn.
c. Anne Pedersdatter g.m. Jens Sørensen i Borre. Død og efterladt:
2c1. Søren Jensen 11 år.
2c2. Kirsten Jensdatter 16 år.
2c3. Maren Jensdatter 14 år.
2c4. Anne Jensdatter 9 år.
FM: Michel Pedersen i Astrup.
d. Birthe Pedersdatter g.m. Iver Christensen, udflytter fra Vejerslev.
3. Søster Sidsel Pedersdatter g.m. Peder Nielsen i Sk?. Død og efterladt:
a. Jens Pedersen på Røgen mark.
b. Maren Pedersdatter g.m. Jens Rasmussen i Vindum mølle.
c. Mette Pedersdatter g.m. Laurids Jespersen i Randers. Senere nævnes af Ørum.
d. Birthe Pedersdatter g.m. Søren Nielsen i Skivholme.

1308. Kirsten Pedersdatter. 9.10.1829, fol. 190, 191.
E: Laurids Henrichsen, gårdmand i Thorsø.
Hendes børn:
1. Maren Andersdatter g.m. Peder Christensen Møller, gårdmand i Skivholme.
2. Anne Andersdatter g.