Erik Brejls hjemmeside

Start

Hasle herreds godsers skifteuddrag

[Kærbygård]   [Lyngbygård]Niels Sørensen

Kærbygård gods
Skifteprotokol
1720-1789

Kærbygaard Gods
Kasted sogn, Hasle Herred, Århus Amt
Skifteuddrag 1720-1789

Nærværende omfatter ialt 217 skifteuddrag, der fordeler sig således på sogne:
Hasle sogn: 4 uddrag
Kasted sogn: 52 uddrag
Lisbjerg sogn: 10 uddrag
Skejby sogn: 3 uddrag
Spørring sogn: 45 uddrag
Søften sogn: 33 uddrag
Tilst sogn: 12 uddrag
Trige sogn: 19 uddrag
Ølsted sogn: 39 uddrag

Der er ikke indsat sidetal, da det har været stort set umuligt at læse sidetallet.

--------------------------------------------------------------------------------
22. april 1720, Lisbjerg
Peder Nielsen, død
Maren Frandsdatter, død
Ellen Pedersdatter, helsøster
Johanne Poulsdatter i Lystrup
Anne Poulsdatter i Lisbjerg
Sarra Poulsdatter
Ellen Pedersdatters farbroder Rasmus Nielsen i Århus
Sarra Poulsdatter ved farbroderen Anders Sørensen i Lisbjerg
--------------------------------------------------------------------------------
24. april 1720 Brendstrup
Søren Bach, død
Anne Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Christen Sørensen, 15 år
Rasmus Sørensen, 9 år
Helle Sørensdatter, 12 år
Anders Sørensen, 4 ½ år
Lavværge Niels Christensen i Kasted
Børnenes farbroder Rasmus Bay i Skejby
--------------------------------------------------------------------------------
23. august 1721, Ølsted
Niels Olesen, død
Mette Sørensdatter, enke
Deres børn:
Søren Nielsen, 10 år
Anne Nielsdatter, 5 år
Farfader Ole Nielsen Kirch og moderens stedfader Laurids Kiær, begge af Ølsted
--------------------------------------------------------------------------------
24. september 1721, Ølsted
Niels Pedersen, død
Maren Andersdatter, enke
Deres børn:
Peder Nielsen, 21 år
Kirsten Nielsdatter, 23 år
Morbrødre Peder Andersen i Tilst og Lars Andersen i Tilst
--------------------------------------------------------------------------------
10. november 1723, Brendstrup
Maren Sørensdatter, død
Just Rasmussen, enkemand
Deres børn:
Niels Justsen, 21 år
Laurs Justsen, 18 år
Søren Justsen, 15 år
Jacob Justsen, 13 år
Jens Justsen, 10 år
Thomas Justsen, 6 år
Karen Justdatter, 25 år
--------------------------------------------------------------------------------
31. januar 1724, Kasted
Gyde Christensdatter, død
Anders Nielsen, enkemand
Hendes arvinger:
1)  fader Christen Offersen i Lisbjerg
2)  broder Frands Christensen i True
--------------------------------------------------------------------------------
17. maj 1725, Kasted
Niels Jensen Kirkegaard, død
Maren Nielsdatter, enke
Deres børn:
Rasmus Nielsen Ladefoged ved Kiærbygaard Gods
Niels Nielsen i Kasted
Søren Nielsen
Ytte Nielsdatter, Galten
Birthe Nielsdatter i Kasted
Karen Nielsdatter i Brendstrup
Enkens broder Anders Nielsen Kaae i Kasted
--------------------------------------------------------------------------------
9. oktober 1726, Ølsted
Kirsten Pedersdatter, død
Laurs Rasmussen, enkemand
Deres børn:
Kirsten Laursdatter, 19 år
Karen Laursdatter, 16 år
--------------------------------------------------------------------------------
12. oktober 1728, Ølsted
Mette Christensdatter, død
Peder Nielsen, enkemand
Hendes arvinger:
1)  moderen Kirsten ~ Christen Christensen i Ølsted
--------------------------------------------------------------------------------
30. november 1729, Lisbjerg
Kirsten Sørensdatter, død 1. oktober 1729
Laurs Sørensen, enkemand
Deres børn:
1)  Søren Laursen, 9 år
2)  Peder Laursen, 5 år
3)  Ellen Laursdatter, 7 år
4)  Anne Laursdatter, 2 år
Morbroder Rasmus Nielsen i Århus
--------------------------------------------------------------------------------
13. december 1729, Kasted
Birthe Rasmusdatter, død
Søren Jørgensen, enkemand
Deres børn:
Rasmus Sørensen, 6 år
Maren Sørensdatter, 1 ½ år
--------------------------------------------------------------------------------
26. april 1726, Brendstrup
8. oktober 1726
Niels Sørensen, død
Anne Rasmusdatter, enke
Enkens børn med tidligere ægtefælle død 1720:
Christen Sørensen, 21 år
Rasmus Sørensen, 15 år
Anders Sørensen, 10 år
Helle Sørensdatter, 18 år
Hans børn:
Mette Nielsdatter, 5 år
Bodil Nielsdatter, 1 ½ år
--------------------------------------------------------------------------------
12. maj 1731, Lisbjerg
Laurs Sørensen, død
Anne Jensdatter, enke
Hans børn:
1)  Søren Laursen, 9 år
2)  Peder Laursen, 5 år
3)  Ellen Laursdatter, 7 år
4)  Anne Laursdatter, 2 år
Lavværge Søren Jensen af Lisbjerg
--------------------------------------------------------------------------------
6. juni 1731, Kasted
Knud Nielsen, død
Maren Nielsdatter, enke
--------------------------------------------------------------------------------
4. juli 1731, Søften
Jens Sørensen, død
Maren Olesdatter, enke
Hans arvinger:
Rasmus Sørensen i Søften
Måske var der andre søskende, men der var intet at arve
Enkens søster Anne Olesdatter i Søften
--------------------------------------------------------------------------------
26. september 1731, Ølsted
Anne Pedersdatter, død
Morten Thomassen, enkemand
Deres børn:
Peder Mortensen
Morten Mortensen
Morten Mortensen
Maren Mortensdatter
Zidsel Mortensdatter
Anne Mortensdatter
--------------------------------------------------------------------------------
24. oktober 1731, Kasted
Maren Mortensdatter, død
Jens Simonsen, enkemand
Hendes arvinger:
Jens Jensen i Faarup
Johanne Jensdatter ~ Christen Bertelsen i Borum arvede
--------------------------------------------------------------------------------
41, 10. marts 1732, Søften
Dorthe Jensdatter, død
Peder Pedersen, enkemand
Deres børn:
Maren Pedersdatter
--------------------------------------------------------------------------------
42, 10. marts 1734, Søften
Ane Nielsdatter, død
Christoffer Erichsen, enkemand
Hendes arvinger:
1)  broder Jens Nielsen i Haldum
2)  søster Else Nielsdatter i Haldum
Intet at arve
--------------------------------------------------------------------------------
8. december 1734, Ølsted
Peder Christoffersen, død
Birthe Pedersdatter, enke
Hans broderbørn:
Søren Christoffersen i Lystrup
Christoffer Christoffersen i Elsted
Christoffer Nielsen i Lystrup
Karen Nielsdatter i Trige
Maren Nielsdatter i Elsted
Mette Nielsdatter i Kankbølle
Enken og hendes lavværge Jens Nielsen Møller i Ølsted
--------------------------------------------------------------------------------
10. november 1734, Ølsted
Las Thomassen, død
Maren Pedersdatter, enke
Deres børn:
Thomas Lassen
Peder Lassen
Maren Lasdatter
--------------------------------------------------------------------------------
6. marts 1736, Kasted
Jens Simonsen, død
Maren Andersdatter, enke
Hans arvinger:
1)  helbroder Peder Simonsen i Kasted
2)  brodersøn Søren Sørensen i Trige
3)  broder Anders Simonsen
--------------------------------------------------------------------------------
10. marts 1738, Trige
Maren Offersdatter, død
Anders Jensen, enkemand
Deres børn:
1)  Søren Andersen, 5 år
2)  Maren Andersdatter, 8 uger
3)  Lucia Andersdatter, 8 uger
Offer Pedersen overværede
--------------------------------------------------------------------------------
11. november 1738, Trige
Peder Thomassen kvitterer for at hans datter Kirsten Pedersdatter havde modtaget sit tilgodehavende af Anders Jensen, der havde overtaget Peder Thomassens gård i Trige
--------------------------------------------------------------------------------
3. juli 1739, Kasted
Jens Pedersen, død
Maren Christensdatter, enke
Deres børn:
Anne Jensdatter ~ Søren Sørensen i Trige
Enkens broder Niels Christensen i Kasted
--------------------------------------------------------------------------------
12. november 1739, Søften
Jens Andersen, død
Anne Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Rasmus Jensen, 26 år
Anders Jensen, 18 år
Anne Jensdatter, 25 år
Kirsten Jensdatter, 23 år
--------------------------------------------------------------------------------
4. januar 1740, Søften
Jens Hornslet, død
Mette Rasmusdatter, enke
Deres datter:
Anne Jensdatter, 38 år
--------------------------------------------------------------------------------
13, december 1741, Kasted
Christen Pedersen, død
enke ?
Deres børn:
Peder Christensen, 9 år
Niels Christensen, 8 år
Anders Christensen, 6 år
Jens Christensen, 3 år
Lavværge Laurs Christensen i Kasted
--------------------------------------------------------------------------------
66, 21. april 1740, Kasted
69, 12. maj 1740
Rasmus Mortensen, død
Maren Sørensdatter, enke
Arvinger:
Anders Mortensen og Peder Jensen begge i Tilst
Lavværge Jens Jørgensen i Kasted
--------------------------------------------------------------------------------
69, 24. marts 1740, Ny Mølle
Maren Jacobsdatter, død 29. oktober 1739
Jens Christensen Møller, enkemand
Deres børn:
Christen Jensen, 16 år
Jacob Jensen, 8 år
Hans Jensen, 6 år
Peder Jensen, 3 år
Zidsel Jensdatter, 15 år
Maren Jensdatter, 5 år
Til stede Niels Jacobsen, Rasmus Nielsen af Aaby og Laurs Jensen fra Mundelstrup
--------------------------------------------------------------------------------
70, 2. november 1741, Kasted
Niels Jørgensen, død
Sophie Sørensdatter,enke
Deres børn:
Jørgen Nielsen, 9 år
Søren Nielsen, 5 år
Maren Nielsdatter, 13 år
Kirsten Nielsdatter, 10 år
Anne Nielsdatter, 3 år
Enkens fader Søren Erichsen, på børnenes vegne Jens Jørgensen i Kasted
--------------------------------------------------------------------------------
71, 12. marts 1742, Kasted
Niels Pedersen, død
Maren Sørensdatter, enke
Deres børn:
Jens Nielsen
Peder Nielsen
David Nielsen
Anne Kirstine Nielsdatter
Mette Nielsdatter
Børnenes farbroder David Pedersen i Århus
--------------------------------------------------------------------------------
73, 1. februar 1738, Kasted
Niels Jensen, død
Anne Pedersdatter, enke
Mandens arvinger:
1)  søster Maren Jensdatter i Draastrup
2)  søstersøn Rasmus Sørensen i Søften
--------------------------------------------------------------------------------
74, 25. juni 1742, Søften
Rasmus Nielsen, død
Mallene Christensdatter, enke
Deres søn:
Jørgen Rasmussen, 14 år
Farbroder Niels Nielsen af Kasted
Lavværge, enkens søsters mand Peder Michelsen i Spørring
--------------------------------------------------------------------------------
75, 24. juli 1742, Ølsted
Maren Sørensdatter, død
Laurs Justsen, enkemand
Deres børn:
Søren Laursen, 5 år
Maren Laursdatter, 7 år
Mette Laursdatter, 3 år
Karen Laursdatter, 1 ½ år
--------------------------------------------------------------------------------
77, 9. juni 1740, Søften
78, 23. juni 1740
Svend Svendsen, død
Kirsten Knudsdatter, død
Deres børn:
Knud Svendsen i Søften
Anne Svendsdatter i Hornslet ~ Claus Rodenborg
Mallene Svendsdatter i Søften i forældrenes hus, hendes formynder Jens Nielsen i Søften
--------------------------------------------------------------------------------
79, 23. juli 1742, Søften
Jens Nielsen, død
enke ?
Deres børn:
Knud Jensen, 15 år
Birthe Jensdatter, 10 år
Morbroder Knud Knudsen fra Kolkiergaard
--------------------------------------------------------------------------------
9. maj 1743, Kasted
Søren Jørgensen, død
Maren Sørensdatter, enke
Hans børn af tidligere ægteskab:
Rasmus Sørensen, 19 år
Maren Sørensdatter, 15 år
Børn med enken:
Birthe Sørensdatter, 12 år
Kirsten Sørensdatter, 10 år
Berethe Sørensdatter, 6 år
Farbroder Jens Jørgensen af Kasted
--------------------------------------------------------------------------------
88, 26. juni 1742, Trige
Niels Knudsen, død
Kirsten Christensdatter, enke
Deres barn:
Knud Nielsen, ¾ år
Enkens fader og værge Christen Pedersen af Trige
Afdødes broder Knud Knudsen på Kolkiergaard
--------------------------------------------------------------------------------
91, 7. januar 1743, Trige
Kirsten Jensdatter, død
Niels Sørensen, enkemand
Deres børn:
Søren Nielsen, 34 år
Kirsten Sørensdatter? ~ Niels Jensen i Trige
--------------------------------------------------------------------------------
92, 19. november 1742, Trige
Anne Sørensdatter, død
Rasmus Thomassen, enkemand
Deres børn:
Maren Rasmusdatter, 8 år
Mette Rasmusdatter, 2 år
--------------------------------------------------------------------------------
94, 24. juli 1742, Ølsted
Kirsten Pedersdatter, død
Christen Christensen, enkemand
Deres børn:
Christen Christensen
Peder Christensen
Ellen Christensdatter, 14 år
--------------------------------------------------------------------------------
96, 27. november 1743, Ølsted
Ingeborg Nielsdatter, død
Jens Nielsen, enkemand
Deres børn:
Jørgen Nielsen, 16 år
Morbroder Christen Nielsen i Kasted
--------------------------------------------------------------------------------
99, 15. juli 1743, Søften
Ellen Jensdatter, død
Rasmus Jensen, død
Ingen børn. Afdødes moder Maren Sørensdatter i Ølsted
--------------------------------------------------------------------------------
99, 17. marts 1744, Søften
Birthe Christensdatter, død
Clemend Andersen, enkemand
Deres børn:
Christen Clemendsen, 7 år
Anders Clemendsen, 3 år
Afdødes søsters mand Søren Michelsen i Søften
--------------------------------------------------------------------------------
103, 6. januar 1746, Søften
Anne Jacobsdatter, død
Søren Nielsen, enkemand
Rasmus Michelsen havde overtaget deres sted. Der var lavet aftægtskontrakt og det fremgår ikke hvorvidt der var arvinger
--------------------------------------------------------------------------------
105, 26. april 1746, Kasted
Rasmus Sørensen kvitterer for midler modtaget fra hans farbroder Jens Jørgensen, der var formynder
--------------------------------------------------------------------------------
105, 26. april 1746, Kasted
Maren Sørensdatter kvitterer for modtaget arv efter sin oldemoder Kirsten Michelsdatter, modtaget af sin værge Niels Nielsen i Kasted
--------------------------------------------------------------------------------
106, 3. februar 1748, Kasted
Anders Andersen kvitterer for arv efter sin moder, der boede i et hus tilhørende Jens Ødum
--------------------------------------------------------------------------------
106, 14. september 1748, Kasted
Rasmus Erichsen, død
Johanne Pedersdatter, enke
Deres børn:
1) Zidsel Rasmusdatter ~ Niels Lassen i Fårup, hun død
1a) Marianne Nielsdatter, 5 år. Hun var hos bedsteforældrene i Kasted
--------------------------------------------------------------------------------
108, 10. december 1748, Kasted
Maren Rasmusdatter, død
Søren Sørensen, enke
Hendes børn med Søren Jørgensen:
Birthe Sørensdatter, 17 år
Kirsten Sørensdatter, 15 år
Berethe Sørensdatter, 12 år
Børn med enkemanden:
Maren Sørensdatter, 3 år
Morbrødre Søren Sørensen Hjortshøj og Niels Sørensen begge af Vejlby
--------------------------------------------------------------------------------
111, 31. marts 1749, Ølsted
Maren Pedersdatter, død
Frans Nielsen, enkemand
Hendes børn med tidligere ægtefælle Niels Pedersen:
Peder Nielsen, 48 år, i Ølsted
Kirsten Nielsdatter, 50 år, ~ Christen Christensen i Hald
--------------------------------------------------------------------------------
113, 9. juni 1749, Kolkiergaard
Peder Jensen Brandenborg, død
Han havde haft den halve part af Kolkiergaard.
Skiftet blev påbegyndt under Kærbygaard Gods, men flyttet til Ristrup Gods, hvortil henvises
--------------------------------------------------------------------------------
117, 28. december 1749, Ølsted
Peder Rasmussen, død
Karen Nielsdatter, enke
Deres børn:
Birthe Pedersdatter, 20 uger
--------------------------------------------------------------------------------
119, 17. december 1749, Kasted
Beathe Nielsdatter, død
Niels Christensen, enkemand
Deres børn:
Hans Nielsen, 16 år
Niels Nielsen, 8 år
Karen Nielsdatter, 30 år
Maren Nielsdatter, 28 år ~ Adam Bertelsen
Anne Nielsdatter, 26 år, tjener Laurs Skrædder i Lisbjerg
Bodil Nielsdatter, 24 år ~ Søren Jensen i Hørning ved Skanderborg
Maren Nielsdatter, 14 år
--------------------------------------------------------------------------------
123, 30. januar 1750, Søften
Rasmus Sørensen Lading, død
Maren Olesdatter, enke
Deres børn:
Søren Rasmusen Lading, 27 år
Et langt skifte
--------------------------------------------------------------------------------
138, 11. september 1750, Søften
Søren Rasmussen Lading, død
Johanne Jensdatter, enke
Ingen børn.
Lavværge Jens Baltzersen, afdødes moder Maren Olesdatter med lavværge Rasmus Jensen Sibast
Et langt skifte
--------------------------------------------------------------------------------
149, 12. juni 1754, Brendstrup
Kirsten Sørensdatter, død
Rasmus Rasmussen, enkemand
Deres børn:
Rasmus Rasmussen, 3 år
Karen Rasmusdatter, 1 ½ år
Afdødes morbroder Søren Sørensen i Kasted
--------------------------------------------------------------------------------
153, 26. juni 1751, Kasted
Peder Jensen, død
Maren Sørensdatter, enke
Hans børn med 1. hustru:
Karen Pedersdatter, 24 år
Marie Pedersdatter, 19 år
--------------------------------------------------------------------------------
155, 9. november 1751, Søften
157, 8. december 1751
Johanne Jensdatter, død
Jørgen Rasmussen, enkemand
Deres barn:
Rasmus Jørgensen, 6 uger
Barnets morfader Jens Baltzersen
--------------------------------------------------------------------------------
Filmrulle 9903, Rigsarkivet
162, 26. september 1752, Ølsted
Anne Jensdatter, død
Jens Justsen, enke
Deres børn:
1)  Niels Jensen, 13 ½ år
2)  Søren Jensen, 7 år
3)  Just Jensen, 6 år
4)  Maren Jensdatter, 9 år
5)  Mette Cathrine Jensdatter, 2 år
--------------------------------------------------------------------------------
164, 26. maj 1755, Søften
Peder Knudsen, død
Maren Mogensdatter, enke
Hans børn med Anne Michelsdatter:
Jens Pedersen, 26 år
Karen Pedersdatter, 31 år
Deres børn:
Knud Pedersen, 20 år
Mogens Pedersen, 12 år
--------------------------------------------------------------------------------
166, 22. december 1756, Søften
Karen Christensdatter, død
Clemen Andersen, enkemand
Hans børn med Birgitte Christensdatter:
Christen Clemensen, 19 år
Anders Clemensen, 16 år
Deres børn:
Niels Clemensen, 11 ¼ år
Peder Clemensen, 8 ½ år
Birgitte Clemensdatter, 5 år
Rasmus Jensen Sibast ~ med de sidstnævnte børns moster
--------------------------------------------------------------------------------
169, 2. marts 1757, Søften
Maren Jensdatter, død
Peder Pedersen, enkemand
Deres børn:
Jens Pedersen, 11 år
Anne Pedersdatter, 8 år
Mette Pedersdatter, 6 år
Deres mosters mand Niels Jensen i Søften
Peder Pedersens fader, Peder Rasmussen var død næsten samtidig:
Anne Olesdatter, Peder Rasmussens enke:
Deres børn:
Peder Pedersen
Jens Pedersen
--------------------------------------------------------------------------------
173, 6. oktober 1757, Kasted
Maren Jensdatter, død
Hendes arvinger:
1)  moderen Anne Nielsdatter ~ Jens Nielsen i Kolt
2)  broder Niels Jensen i Ingerslev
3)  broder Laurs Jensen, tjener i Brendstrup
--------------------------------------------------------------------------------
174, 1. januar 1758, Kasted
Maren Christensdatter, død
Rasmus Sørensen, enkemand
Børn med 1. mand Jens Poulsen:
Anne Jensdatter ~ Søren Simonsen i Trige
--------------------------------------------------------------------------------
176, 1. juni 1758, Kasted
Søren Sørensen, død
Marianne Nielsdatter, enke
Børn med 1. hustru Maren Sørensdatter:
Maren Sørensdatter, 12 år
Børn med enken:
Søren Sørensen, 6 år
Maren Sørensdatter, 8 år
Enkens fader Niels Nielsen Ladefoged, børnenes farbroder Søren Sørensen Brendstrup af Kasted
--------------------------------------------------------------------------------
179, 17. april 1758, Kasted
Anne Nielsdatter, død
Niels Michelsen, enkemand
Børn med 1. mand Peder Henrichsen:
Niels Pedersen, 28 år
Johan Pedersen, 26 år
Hans Pdersen, 14 år
--------------------------------------------------------------------------------
180, 13. november 1758, Søften
Niels Christensen, død
Maren Olesdatter, død
Hans arvinger:
1)  Christen Christensen, broder i Ølsted
1a) Christen Christensen
1b) Peder Christensen i Trige
1c) Ellen Christensdatter ~ Peder Sørensen i Ølsted
Hendes arvinger:
1)  søster Maren Olesdatter i Søften
2)  broder Niels Olesen, død
2a) Frands Nielsen
2b) Ole Nielsen i Kollerup
2c) Maren Nielsdatter ~ Ole Sørensen
2d) Johanne Nielsdatter ~ Hans Jacobsen
2e) Karen Nielsdatter ~ Niels Mogensen i Lisbjerg
2f) Anne Nielsdatter ~ Christen Jensen, Lading, død
2fa) Maren
3) Johanne Olesdatter, død
3a) Niels Sørensen, boede i Haar, død
3aa) Michel 2 år
3b) Maren Sørensdatter ~ Baltzer Jensen
3c) Anne Sørensdatter ~ Frands Rasmussen i Haar
3d) Dorthe Sørensdatter ~ Søren Michelsen i Haar
--------------------------------------------------------------------------------
182, 1. maj 1759, Søften
183, 9. november 1759
Maren Olesdatter, død
Hendes arvinger:
1)  broder Niels Olesen, død
1a) Frands Nielsen i Søften
1b) Ole Nielsen ved Kollerup
1c) Maren Nielsdatter ~ Ole Sørensen
1d) Johanne Nielsdatter ~ Hans Jacobsen
1e) Karen Nielsdatter ~ Niels Mogensen
1f) Anne Nielsdatter ~ Christen Jensen, død
2)  Johanne Olesdatter, død
2a) Niels Sørensen, boede i Haar, død
2aa) Michel Nielsen, 2 år, hvis stedfader er Christen Jensen
2b) Maren Sørensdatter ~ Baltzer Jensen
2c) Anne Sørensdatter ~ Frands Rasmussen
2d) Dorthe Sørensdatter ~ Søren Michelsen i Haar
--------------------------------------------------------------------------------
183, 7. november 1759, Trige
Rasmus Thomassen, død
Karen Andersdatter, enke
Hans med med Anne Sørensdatter:
Maren Rasmusdatter, 25 år
Mette Rasmusdatter, 18 år
børn med enken:
Anne Rasmusdatter, 15 år
Anders Rasmussen, 12 år
--------------------------------------------------------------------------------
186, 12. november 1759, Ny Mølle
Zidsel Jensdatter, død
Søren Christensen, enkemand
Deres børn:
Christen Sørensen, 12 år
Christen Sørensen, 10 år
Maren Sørensdatter, 14 år
Anne Marie Sørensdatter, 9 år
Jens Sørensen, 3 år
--------------------------------------------------------------------------------
9. januar 1760, Ny Mølle
Margrethe Jensdatter, død
Hendes arving:
1)  broder Niels Jensen i Skjoldelev
2)  broder Niels Jensen i Voldby, død
2a) Jens Nielsen, 25 år
2b) Peder Nielsen, 20 år
3)  Bodil Jensdatter ~ Rasmus Offersen i Voldby, død
3a) Søren Rasmussen, 36 år
3b) Christoffer Rasmussen, 32 år
3c) Maren Rasmusdatter, 28 år
4)  Maren Jensdatter ~ Mogens Laursen, undergraver ved Christianshavn kirke i København
5)  Maren Jensdatter som og har været gift i København, men død
5a) Anne Marie, evt gift i København
6)  halvsøster Maren Jensdatter ~ Jens Laursen i Hammel
--------------------------------------------------------------------------------
24. november 1760, Søften
Hans Thomsen. død
Edel Pedersdatter, enke
Deres børn:
Jens Hansen, 28 år
Peder Hansen, 24 år
Hedevig Hansdatter, 30 år
Enkens halvbroder Peder Pedersen i Søften
--------------------------------------------------------------------------------
24. november 1760, Søften
Anne Sørensdatter, død
Frederich Andersen, enkemand
Deres børn:
Maren Frederichsdatter, 20 år
Anne Frederichsdatter, 14 år
Karen Frederichsdatter, 11 år
Mette Frederichsdatter, 7 år
--------------------------------------------------------------------------------
10. marts 1761, Ølsted
Karen Jacobsdatter, død
Niels Nielsen, enkemand
Deres børn:
Else Nielsdatter, 3 ½ år
Elle Nielsdatter, 2 år
Morbroder Hans Jacobsen i Søften
--------------------------------------------------------------------------------
21. maj 1761, Brendstrup
Johanne Hansdatter, død
Anders Sørensen, enkemand
Deres børn:
Anne Andersdatter, 8 år
Bodil Andersdatter, 6 år
Mette Andersdatter, 4 år
Kirsten Andersdatter, 3 uger
Rasmus Sørensen Bach var broder til enkemanden
--------------------------------------------------------------------------------
14. oktober 1761, Hasle
Maren Nielsdatter, død
Jens Sørensen, enkemand
Ingen børn, hendes arvinger:
1)  broder Anders Nielsen
2)  søster Anne Nielsdatter ~ Rasmus Pedersen Møller
--------------------------------------------------------------------------------
10. maj 1762, Brendstrup
Maren Pedersdatter, død
Rasmus Rasmussen, enkemand
Deres børn:
Peder Rasmussen, 7 år
Karen Rasmusdatter, 5 år
Børnenes bedstefader Peder Nielsen fra Hørning
--------------------------------------------------------------------------------
13. april 1763, Ny Mølle
Søren Christensen, død
Hans børn:
Maren Sørensdatter, 18 ¼ år
Anne Marie Sørensdatter, 10 ½ år
Christen Sørensen, 13 ½ år
Christen Sørensen, 12 ½ år
Jens Sørensen, 6 ½ år
Farbroder Jens Christensen i Hasle
Morbroder Jacob Jensen
Søren Sørensen fra Elev på Schaarupgaard Gods ægter den ældste datter og overtager møllen
--------------------------------------------------------------------------------
25. maj 1763, Kasted
Jens Jørgensen, død
Anne Nielsdatter, enke
Ingen børn, hans arvinger:
1)  broder Niels Jørgensen, død
1a) Søren Nielsen i Skejby, 28 år
1b) Jørgen Nielsen i Lisbjerg, 30 år
1c) Kirsten Nielsdatter ~ Søren Christensen, smed i Tilst
2)  broder Søren Jørgensen, død
2a) Rasmus Sørensen i Søften
2b) Kirsten Sørensdatter i Århus, ugift
2c) Beathe Sørensdatter i Vejlby, ugift
2d) Maren Sørensdatter ~ Jacob Pedersen, husmand i Vejlby, hun død
2da) Mette Jacobsdatter, 8 år
3)  søster Kirsten Jørgensdatter, død ~ Jens Pedersen i Kasted
3a) Peder Jensen, 39 år
3b) Maren Jensdatter ~ Michel Jensen i Viby
3c) Karen Jensdatter, ugift
4)  søster Karen Jørgensdatter ~ Søren Nielsen i Ølsted, hun død
4a) Anne Sørensdatter i Vejlby
4b) Maren Sørensdatter ~ Marcus Smed i Århus, død
4ba) Johanne Marcusdatter, 8 år
--------------------------------------------------------------------------------
14. november 1763, Kasted
Anne Pedersdatter, død
Laurs Nielsen, enkemand
Deres børn:
Mette Laursdatter, 17 år
Peder Laursen, 15 år
Jesper Laursen, 11 år
Niels Laursen, 7 år
--------------------------------------------------------------------------------
13. juli 1763, Brendstrup
Rasmus Sørensen Bach, død
Dorthea Jensdatter, enke
Deres børn:
Anne Mette Rasmusdatter, 5 uger
Enkens broder Simon Jensen i Viby
Ældste farbroder Christen Sørensen Bach af Brendstrup
--------------------------------------------------------------------------------
20. februar 1764, Søften
Frederich Andersen, død
Hans børn:
Jens Frederichsen, 29 år
Maren Frederichsdatter, ?
Maren Frederichsdatter, 23 år ~ Christen Olesen i Elsted
Anne Frederichsdatter,
Karen Frederichsdatter, 14 år
Mette Frederichsdatter, 10 år
--------------------------------------------------------------------------------
14. august 1764, Kasted
Johanne Pedersdatter, død
Rasmus Pedersen, enkemand
Hendes børn med Rasmus Erichsen:
1)  datter ~ Niels Lassen i Fårup, hun død
1a) Marie Anne Nielsdatter, 21 år
--------------------------------------------------------------------------------
14. september 1764, Søften
Jørgen Rasmussen, død
Ingeborg Knudsdatter, enke
Barn med Johanne Jensdatter:
Rasmus Jørgensen, 13 år
Børn med enken:
Malene Jørgensdatter, 9 år
Kirsten Jørgensdatter, 7 år
Johanne Jørgensdatter, 5 år
Knud Jørgensen, 2 år
--------------------------------------------------------------------------------
17. september 1764, Søften
Rasmus Jensen, død
Maren Christensdatter, enke
Deres børn:
Jens Rasmussen, 17 år
Niels Rasmussen, 8 ¾ år
Christen Rasmussen, 4 ½ år
Karen Rasmusdatter, 14 år
Enkens broder Laurs Christensen i Tilst
Afdødes søskendebarn Hans Jacobsen
--------------------------------------------------------------------------------
18. september 1764, Trige
Anders Jensen, død
Ingeborg Poulsdatter, enke
Hans børn med Maren Offersdatter:
Søren Andersen, 32 år
Lucie Andersdatter, 26 år
Deres børn:
Christen Andersen, 17 år
Maren Andersdatter, 22 år
Maren Andersdatter, 19 år
--------------------------------------------------------------------------------
22. september 1764, Ølsted
13. oktober 1764
Laurs Justsen, død
Kirsten Michelsdatter, enke
Deres børn:
Jens Laursen, 20 år
Michel Laursen, 18 år
Hans børn med Maren Sørensdatter:
Maren Laursdatter ~ Peder Jacobsen i Sielle
Karen Laursdatter, 24 år
Farbroder Jens Justsen
Lavværge hendes broder Rasmus Michelsen i Lisbjerg
Farbroder Thomas Justsen
--------------------------------------------------------------------------------
26. april 1765, Søften
Maren Frederichsdatter, død
Christen Olesen, enkemand
Ingen børn, søskende arver:
1)  halvbroder Jens Frederichsen, 30 år, i Søften
2)  halvsøster Maren Frederichsdatter, 32 år, i Søften
3)  søster Anne Frederichsdatter, 18 år, tjener i Hjortshøj
4)  søster Karen Frederichsdatter, 15 år
5)  Mette Frederichsdatter, 12 år
Morbroder til arvinger Jens Sørensen i Elsted
--------------------------------------------------------------------------------
3. marts 1766, Trige
Niels Pedersen, død (jeg tror der er en fejl. Mener han rettelig hedder Niels Jensen Smed)
Kirsten Nielsdatter, enke
Deres børn:
Jens Nielsen, 19 ½ år
Karen Nielsdatter ~ Søren Mortensen i Herst
Kirsten Nielsdatter, 23 år
Mariane Nielsdatter, 13 år
Maren Nielsdatter, 10 år
Morbroder Søren Nielsen i Trige
--------------------------------------------------------------------------------
2. april 1766, Ølsted
Ellen Christensdatter, død
Peder Sørensen, enkemand
Deres børn:
Kirsten Pedersdatter
--------------------------------------------------------------------------------
27. maj 1766, Kasted
Kirsten Pedersdatter, død
Rasmus Pedersen, enkemand
Deres børn:
Peder Rasmussen, 8 år
Jens Rasmussen, 5 år
--------------------------------------------------------------------------------
3. november 1766, Søften
Thyrre Thomasdatter, død
Enevold Pedersen, enkemand
Hendes arvinger:
1)  søster Johanne Thomasdatter, død
1a) Peiter Pedersen, død
1aa) Ingeborg Peitersdatter ~ Anders Jensen Svoger i Horup
1ab) Christen Peitersen i Kvottrup
1ac) Christen Peitersen, død
efterladt 2 piger og 1 dreng
1ad) Christiane Peitersdatter, død
1ada) Søren Sørensen, dragon i Horsens
1adb) datter i Horsens
2) Kirsten Thomasdatter, død
2a) Niels Jensen i Tinning
2b) Anne Jensdatter ~ Søren Foged i byen
3)  Maren Thomasdatter, død
3a) Thomas Laursen
--------------------------------------------------------------------------------
8. december 1766, Ølsted
Peder Lassen, død
Mette Nielsdatter, enke
Deres børn:
Lass Pedersen, 33 år, gift i Hasle
Niels Pedersen, 31 år, i Brendstrup
Poul Pedersen, 29 år
Peder Pedersen, 25 år
Morten Pedersen, 21 år
Maren Pedersdatter, 17 år
Afdødes broder Thomas Lassen af Ølsted
--------------------------------------------------------------------------------
22. november 1767, Trige
Maren Michelsdatter, død
Niels Jørgensen, enkemand
Deres børn:
Michel Nielsen, 3 år
Jens Nielsen, 1 år
--------------------------------------------------------------------------------
21. april 1768, Kasted
Henrich Madsen, død
Anne Nielsdatter, enke
Deres børn:
Mette Henrichsdatter, 11 år
Beate Henrichsdatter, 7 år
Morbroder Hans Nielsen af Kasted
--------------------------------------------------------------------------------
4. november 1768, Spørring
Maren Sørensdatter, død
Isach Knudsen Braad, enkemand
Ingen børn.
Broder Niels Sørensen
--------------------------------------------------------------------------------
3. august 1768, Spørring
Ellen Simonsdatter, død
Thomas Pedersen, enke
Afdødes fader Simon Laursen, 79 år
--------------------------------------------------------------------------------
21. november 1768, Ølsted
Søren Nielsen, død
Anne Madsdatter, enke
Deres børn:
Niels Sørensen, 33 år
Mads Sørensen, 31 år
Jens Sørensen, 29 år
Rasmus Sørensen, 26 år
Beathe Sørensdatter, 23 år
Karen Sørensdatter, 21 år
--------------------------------------------------------------------------------
10. december 1768, Kasted
Marie Sørensdatter, død
Drukned i åen
Arvinger:
1)  søster Sophie Sørensdatter, 34 år
2)  broderdatter Mette Erichsdatter ~ Rasmus Hyllert i Brabrand
--------------------------------------------------------------------------------
15. marts 1769, Spørring
Maren Pedersdatter, død
Søren Poulsen, enkemand
Deres børn:
Maren Sørensdatter, 28 år
Peder Sørensen, 22 år
--------------------------------------------------------------------------------
21. marts 1769, Ølsted
Mette Nielsdatter, død
Christen Christensen, enkemand
Deres børn:
Niels Christensen, 26 år
Christen Christensen, 12 år
Kirsten Christensdatter, 23 år
Anne Christensdatter, 19 år
Johanne Christensdatter, 16 år
Karen Christensdatter, 9 år
Morbroder Niels Nielsen i Ølsted
--------------------------------------------------------------------------------
17. juli 1769, Kasted
Anne Mogensdatter, død
Niels Michelsen, enkemand
Hendes barn med Christen Olesen:
Marianne Christensdatter, 15 år
--------------------------------------------------------------------------------
2. november 1769, Spørring
Helle Nielsdatter, død
Thomas Pedersen, enkemand
Hendes arvinger:
Fader Niels Jensen i Røved, måske andre
--------------------------------------------------------------------------------
13. december 1769, Søften
Enevold Pedersen, død
Gienet Olesdatter, enke
Ingen arvinger nævnt
--------------------------------------------------------------------------------
10. januar 1770, Brendstrup
Rasmus Rasmussen, død
Anne Nielsdatter, enke
Hans barn med Kirsten Sørensdatter:
Rasmus Rasmussen, 17 år
Hans barn med Maren Pedersdatter:
Peder Rasmussen, 15 år
Hans barn med enken:
Maren Rasmusdatter, 3 år
Lavværge Niels Nielsen i Terp, Lisbjerg sogn
Farbroder Jens Rasmussen af Geding
Rasmus Rasmussens morbroder Søren Sørensen af Kasted
Børnenes fasters mand Poul Nielsen i Kankbølle
--------------------------------------------------------------------------------
1. maj 1770, Spørring
Pige Mette Nielsdatter, død
Hendes arvinger:
1)  broder Lars Nielsen, 22 år
2)  søster Maren Nielsdatter ~ Søren Jensen i Spørring
3)  Kirsten Nielsdatter, 19 år, ugift
Farbroder og værge Peder Sørensen
Skiftebreve af 15. november 1759 efter moderen Bodil Larsdatter og efter faderen, 15. februar 1762
--------------------------------------------------------------------------------
6. juni 1770, Ølsted
Maren Thomasdatter, død
Niels Jensen, enkemand
Deres børn:
Zidsel Nielsdatter, 8 uger
--------------------------------------------------------------------------------
24. oktober 1770, Kasted
Marianne Nielsdatter, død
Jens Pedersen, enkemand
Hendes børn:
Maren Sørensdatter, 21 år
Søren Sørensen, 19 år
Søren Sørensen, 12 år
Anne Marie Jensdatter, 8 år
Peder Jensen, 6 år
Niels Jensen, 3 år
Karen Jensdatter, 3 uger
--------------------------------------------------------------------------------
21. februar 1771, Brendstrup
Laurids Pedersen, død
Intet at arve, ingen navne
--------------------------------------------------------------------------------
27. januar 1771, Søften
Dorthe Johansdatter, død
Søren Knudsen, enkemand
Hendes søskende arvede:
1)  Jens Johansen, i Elsted på Schaarupgaard Gods
2)  Laurs Johansen
3)  Espen Johansen
4)  Marcus Johansen
5)  Kirsten Johansdatter ~ Søren Jespersen i Elsted
6)  Mette Johansdatter ~ Peder Jensen i Lystrup
7)  Maren Johansdatter den ældre
8)  Zara Johansdatter
9)  Karen Johansdatter
10)  Maren Johansdatter den yngre
--------------------------------------------------------------------------------
18. maj 1771, Spørring
Simon Lassen, død
Hans børn:
Kirsten Simonsdatter
--------------------------------------------------------------------------------
7. juni 1771, Spørring
Kirsten Simonsdatter, død
--------------------------------------------------------------------------------
12. august 1771, Spørring
Sophie Sørensdatter, død
Hendes børn:
Kirsten Nielsdatter ~ Søren Christensen i hasle
Jørgen Nielsen, 35 år
Dorthe Andersdatter, 28 år
Niels Andersen, 24 år
--------------------------------------------------------------------------------
25. november 1771, Kasted
Maren Andersdatter, død
Laurits Christensen, enkemand
Hendes arvinger:
1)  broder Peder Andersen i Skejby, død
1a) Anders Pedersen, gårdmand i Skejby
1b) Maren Pedersdatter ~ Laurits Christensen i Skejby
1c) Anne Pedersdatter ~ Ole Pedersen i Brabrand
1d) Zidsel Pedersdatter ~ Christen Sørensen i Kasted
2)  broder Mogens Andersen, ungkarl
--------------------------------------------------------------------------------
24. august 1771, Spørring
Rasmus Pedersen, død
Hans børn:
Johanne Rasmusdatter, 21 år
Peder Rasmussen, 15 år
Farbroder Jens Pedersen
--------------------------------------------------------------------------------
27. april 1772, Søften
Clemen Andersen, død
Karen Michelsdatter, enke
Deres børn:
1)  Christen Clemensen, 35 år, gårdmand i Brendstrup
2)  Niels Clemensen, 26 år i Søften
3)  Peder Clemensen, 22 år i Søften
Enkens broder Rasmus Michelsen i Søften
--------------------------------------------------------------------------------
11. maj 1772, Spørring
Mette Pedersdatter, død
Peder Sørensen Windter, enkemand
Hendes arvinger:
1)  broder Peder Pedersen
2)  søster Maren Pedersdatter
--------------------------------------------------------------------------------
21. maj 1772, Søften
Peder Pedersen, død
Anne Olesdatter, enke
Hans børn af 1. ægteskab:
Jens Pedersen, 26 år
Anne Pedersdatter, 24 år
Mette Pedersdatter, 22 år
Af sidste ægteskab:
Peder Pedersen, 13 år
Ole Pedersen, 9 år
Børnenes fasters mand var Rasmus Michelsen i Søften
--------------------------------------------------------------------------------
9. juni 1772, Spørring
Johanne Sørensdatter, død
Peder Pedersen, enkemand
Hendes arvinger:
søn Søren Olesen i Spørring
--------------------------------------------------------------------------------
29. juni 1772, Søften
Anne Jensdatter, død
Lars Thomassen, enkemand
Deres børn:
Søn, 16 år
Maren Larsdatter, 13 år
Karen Larsdatter, 10 år
Anne Marie Larsdatter, 5 år
--------------------------------------------------------------------------------
23. juli 1772, Spørring
Kirsten Christensdatter, død
Poul Sørensen, enkemand
Deres børn:
Christen Poulsen, 7 år
Søren Poulsen, 4 år
--------------------------------------------------------------------------------
13. juli 1772, Brendstrup
ungkarl Rasmus Rasmussen, død
Hans arvinger:
1)  halvbroder Peder Rasmussen, 17 år
2)  søster Maren Kirstine Rasmusdatter, 5 ¾ år
Morbroder Niels Pedersen af Horup
Stedfader Jens Sørensen af Brendstrup
--------------------------------------------------------------------------------
30. juli 1772, Ny Mølle
Jacob Jensen, død
Hans arvinger:
1)  broder Peder Jensen, 35 år
2)  søster Maren Jensdatter ~ Mads Christensen i Herst
3)  Zidsel Jensdatter, død
3a) Christen Møller, 25 år
3b) Christen Møller, 21 år
3c) Maren Sørensdatter ~ Søren Knudsen i Ny Mølle
3d) Anne Marie Sørensdatter i Ny Mølle
3e) Jens Sørensen, 14 år
--------------------------------------------------------------------------------
28. juni 1773, Spørring
Jens Mejlby, død
Mette Pedersdatter, enke
Deres børn:
Jens Jensen, 18 år
Peder Jensen, 17 år
Michel Jensen, 13 år
Maren Jensdatter ~ Søren Mousen, 30 år i Vitting? Velling?
Birgitte Jensdatter, 27 år
Kirsten Jensdatter, 9 år
--------------------------------------------------------------------------------
10. december 1773, Søften
Christen Høibierre, død
Anne Nielsdatter, enke
Deres børn:
Dorthe Christensdatter, 30 år, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
13. december 1773, Kasted
Maren Christensdatter, død
Jens Nielsen, enke
Deres børn:
Kirsten Jensdatter, 3 år
--------------------------------------------------------------------------------
18. november 1773, Spørring
Maren Madsdatter, død
Hendes arvinger:
1)  broder Niels Madsen, død
1a) Helle Nielsdatter i København
2)  søster Anne Madsdatter, i Ølsted
3)  Margrethe Madsdatter, død
3a) Jens Rasmussen, i Hadbjerg
3b) Karen Rasmusdatter i Torrild
--------------------------------------------------------------------------------
7. marts 1774, Spørring
Maren Nielsdatter, død
Jens Møller, enke
Deres børn:
Knud Jensen, 5 år
Niels Jensen, 4 år
--------------------------------------------------------------------------------
7. april 1774, Kasted
Niels Michelsen, død
Anne Jensdatter, enke
Deres børn:
Christen Nielsen, 4 år
--------------------------------------------------------------------------------
17. november 1774, Trige
Maren Rasmusdatter, død
Hendes arvinger:
1)  helsøster Mette Rasmusdatter, ugift, meget svagelig
2)  halvbroder Anders Rasmussen, 26 år
3)  halvsøster Anne Rasmusdatter ~ Laurs Jensen i Trige
--------------------------------------------------------------------------------
17. marts 1775, Spørring
Søren Poulsen, død
Johanne Rasmusdatter, enke
Børn med 1. hustru Maren Pedersdatter:
Peder Sørensen, 46 år i Spørring
Poul Sørensen, 40 år i Spørring
2.  ægteskab med Maren Pedersdatter:
Peder Sørensen, 26 år
Maren Sørensdatter ~ Rasmus Sørensen i Spørring
Enkens broder Peder Rasmussen i Hadbjerg var lavværge
Enken fortsatte fæstet
--------------------------------------------------------------------------------
7. marts 1775, Trige
Kirsten Nielsdatter, død
Hendes børn:
Jens Nielsen, 28 år i Trige
Karen Nielsdatter ~ Søren Mortensen i Herst, han død
Kirsten Nielsdatter ~ Christoffer Laursen i Randers
Marianne Nielsdatter, 22 år
Maren Nielsdatter, 18 år
Morbroder Søren Nielsen af Trige
--------------------------------------------------------------------------------
23. januar 1775, Kasted
Rasmus Sørensen, død
Dorthe Andersdatter, enke
Deres børn:
Anne Sophie Rasmusdatter, 2 år
Farbroder Niels Sørensen i Ølsted
--------------------------------------------------------------------------------
27. juni 1775, Spørring
Giertrud Nielsdatter, død
Laurs Knudsen, død tidligere
Deres børn:
1)  Knud Laursen, myndig
2)  Karen Laursdatter ~ Jørgen Nielsen i Foldby
3)  Jørgen Laursen, myndig, tjener i Foldby
4)  Anne Laursdatter ~ Knud Nielsen
--------------------------------------------------------------------------------
11. august 1775, Brendstrup
Hans Nielsen, død
Anne Poulsdatter, enke
Hans søskende arver:
1)  broder Niels Nielsen, myndig, tjener i gården
2)  søster Karen Nielsdatter ~ Niels Bonde i Lisbjerg
3)  søster Maren Nielsdatter ~ Adam Bertelsen i Århus
4)  søster Anne Nielsdatter ~ Jens Frederiksen i Kasted
5)  søster Bodild Nielsdatter ~ Søren Jensen i Borum
6)  søster Maren Nielsdatter ~ Christen Nielsen i Herst
Enkens broder Anders Poulsen i Brendstrup
--------------------------------------------------------------------------------
15. september 1775, Trige
Karen Madsdatter, død
Hendes arvinger:
1)  broder Henrik Madsen i Kasted, død
1a) Mette Henriksdatter, hos stedfaderen Jens Frederiksen i Kasted
1b) Birgitte Henriksdatter, hos stedfaderen Jens Frederiksen
2)  Anne Madsdatter, hjemme
--------------------------------------------------------------------------------
22. november 1775, Søften
Maren Pedersdatter, død
Frands Joensen, enkemand
Deres børn:
John Frandsen, 20 år
--------------------------------------------------------------------------------
31. oktober 1775, Kasted
Jens Eskildsen, død
Marianne Nielsdatter, død tidligere
Deres børn:
Peder Jensen, 10 år
Niels Jensen, 7 år
Anne Marie Jensdatter, 12 år
Morbroder Niels Nielsen af Kasted
--------------------------------------------------------------------------------
3. november 1777, Spørring
Karen Andersdatter, død
Søren Olesen, enkemand
Hendes børn med Christen Jensen:
Jens Christensen, 25 år
Maren Christensdatter ~ Jørgen Christensen i Spørring
Kirsten Christensdatter, ugift
Børn med enken:
Christen Sørensen, 10 år
--------------------------------------------------------------------------------
27. januar 1779, Spørring
Anne Rasmusdatter, død
Anders Skiæg, tidligere død
Hendes børn:
Niels Andersen, 25 år
Maren Andersdatter, ugift
Anne Andersdatter, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
12. februar 1779, Spørring
Maren Pedersdatter, død
Christen Sørensen, enkemand
Deres børn:
Jens Christensen, 8 år
Peder Christensen, 2 år
Maren Christensdatter, 6 år
Morfader Peder Sørensen af Spørring
--------------------------------------------------------------------------------
27. maj 1779, Spørring
Karen Nielsdatter, død
Jens Rasmussen, enkemand
Deres barn:
Rasmus Jensen, 23 år
--------------------------------------------------------------------------------
26. februar 1779, Kasted
Laurs Andersen, død
Mette Villadsdatter, enke
Deres børn:
Maren Laursdatter, 2 år
Afdødes broder Jens Andersen i Hørning
--------------------------------------------------------------------------------
16. december 1779, Ølsted
Johanne Sørensdatter, død
Niels Pedersen, enke
Deres børn:
Søren Nielsen, 16 år
Maren Nielsdatter ~ Niels Kiær i Ølsted
Sara Nielsdatter, ugift
Karen Nielsdatter, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
13. december 1779, Kasted
Anne Nielsdatter, død
Peder Rasmussen, enkemand
Hendes arvinger:
1)  moderen Lisbeth Andersdatter, enke efter Niels Rasmussen i Aaby
2)  helbroder Peder Nielsen
3)  halvbroder Rasmus Nielsen
4)  halvsøster Karen Nielsdatter ~ Jens Pedersen
alle i Aaby
--------------------------------------------------------------------------------
15. december 1779, Ølsted
Kirsten Sørensdatter, død
Hendes arvinger:
1)  moderen Birgitte Rasmusdatter, enke efter Søren Nielsen i gården
2)  helbroder Rasmus Sørensen i gården
3)  helbroder Niels Sørensen i Lisbjerg
4)  helbroder Jens Sørensen i Århus
5)  søster Maren Sørensdatter, ugift
6)  søster Anne Sørensdatter ~ Søren Rasmussen Hjulmand i Lisbjerg
7)  halvbroder Søren Sørensen, død
7a) Søren Sørensen, 18 år, tjener i True
7b) Niels Sørensen, 16 år, thener i True
7c) Laas Sørensen, 14 år, tjener i Mejlby
8)  halvbroder Offer Sørensen i Brabrand
9)  halvsøster Maren Sørensdatter ~ Peder Lindgaard i Hasle
--------------------------------------------------------------------------------
20. december 1779, Ølsted
Thomas Justsen, død
Kirsten Nielsdatter, enke
Hans arvinger:
1)  broder Niels Justsen, død
1a) Anders Nielsen, tjener i Trige
1b) Jens Nielsen, tjener i Århus
1c) Rasmus Nielsen, tjener i Århus
1d) Maren Nielsen, ugift
2)  broder Laurs Justsen, død
2a) Just Laursen i Kasted
2b) Michel Laursen i Spørring
2c) Maren Laursdatter, død ~ Peder Jacobsen og Poul Jensen i Sielle
2ca) Jacob Pedersen, 14 år
2cb) Kirsten Pedersdatter, 17 år
2d) Laursdatter ~ Niels Sørensen i Søften
3)  broder Jacob Justsen i Trige
4)  broder Jens Justsen i Hasle
5)  halvbroder Niels Justsen
6)  halvsøster Maren Justdatter ~ Søren Jørgensen i Lisbjerg
7)  halvsøster Mette Justdatter ~ Jens Nielsen i Aastrup by på
Vosnæsgaard Gods
--------------------------------------------------------------------------------
5. januar 1780, Kasted
Erich Jensen, død
Hans børn:
1)  Jens Erichsen i Kasted
2)  Bertel Erichsen i Grenå
3)  Laurs Erichsen i Grenå
4)  Christen Erichsen i Tøgind
5)  Johanne Erichsdatter, død ~ Peder Hansen
5a) Hans Pedersen, 26 år
5b) Maren Pedersdatter, 18 år
6)  Karen Erichsdatter ~ Rasmus Enevoldsen i Skivholme
--------------------------------------------------------------------------------
12. september 1780, Spørring
Johanne Nielsdatter, død
Christen Sørensen, enkemand
Deres børn:
Maren Christensdatter, 4 uger
Morfader Niels Mortensen af Selling
--------------------------------------------------------------------------------
9. februar 1781, Trige
Anne Madsdatter, død
Hendes arvinger:
1)  broder Henrik Madsen, død i Kasted
1a og 1b) 2 døtre
--------------------------------------------------------------------------------
23. marts 1781, Spørring
Anne Margrethe Hansdatter, død
Niels Jensen, enkemand
Deres børn:
Jens Nielsen, 9 år
Hans Jensen, 6 år
Anne Jensdatter, 14 år
Anne Kirstine Jensdatter, 12 år
Maren Jensdatter, 11 år
--------------------------------------------------------------------------------
2. maj 1781, Ølsted
Kirsten Sørensdatter, død
Poul Thomassen, enke
Deres børn:
Søren Poulsen, 6 år
Thomas Poulsen, 5 år
Jens Poulsen, 3 år
Rasmus Poulsen, 1 år
Maren Poulsdatter, 10 år
Karen Poulsdatter, 8 år
Morfader Søren Holm af Ølsted
--------------------------------------------------------------------------------
5. december 1781, Ølsted
Poul Thomassen, død
Karen Poulsdatter, enke
Hans børn af tidligere ægteskab med Kirsten Sørensdatter:
Søren Poulsen, 7 år
Jens Poulsen, 3 ½ år
Rasmus Poulsen, 2 år
--------------------------------------------------------------------------------
6. december 1781, Ølsted
Thomas Poulsen, død
Karen Poulsdatter, død
Begge var børn af Poul Thomassen, deres stedmoder Karen Poulsdatter
Farbroder Morten Thomassen
--------------------------------------------------------------------------------
7. januar 1782, Ølsted
Maren Jensdatter, død
Søren Holm, enkemand
Deres børn:
1) Jens Sørensen, 34 år
2) Rasmus Sørensen, 27 år
3) Niels Sørensen, 20 år
4) Kirsten Sørensdatter ~ Poul Thomassen
4a) Søren Poulsen, 7 år
4b) Jens Poulsen, 4 år
4c) Rasmus Poulsen, 2 år
5)  Maren Sørensdatter ~ Niels Sørensen i Ølsted
6)  Ellen Sørensdatter ~ Jens Jensen i Ølsted, men begge døde
+ en datter efter Maren Jensdatter ???????????????
--------------------------------------------------------------------------------
10. januar 1782, Ølsted
Poul Pedersen, død
Mette Marie Jensdatter, enke
Deres børn:
Mette Kirstine Poulsdatter, 13 år
Anne Poulsdatter, 12 år
Maren Poulsdatter, 8 år
Karen Poulsdatter, 6 år
Zidsel Poulsdatter, 2 år
--------------------------------------------------------------------------------
14. januar 1782, Spørring
Jens Pedersen, død
Hans arvinger:
1)  broder Rasmus Pedersen, død
1a) Peder Rasmussen, 26 år
1b) Johanne Rasmusdatter, ugift
2) søster Kirsten Pedersdatter ~ Christen Overgaard i Spørring
2a) Peder Christensen, 33 år
2b) Kirsten Christensdatter ~ Poul Sørensen i Spørring, men død
2ba) Christen Poulsen, 15 år
2bb) Søren Poulsen, 13 år
--------------------------------------------------------------------------------
10. maj 1782, Kasted
Johanne Pedersdatter, død
Hendes arvinger:
1)  halvsøster Christiane Mortensdatter ~ Christen Jensen i Årslev
2)  halvsøster Christiane Mortensdatter ~ Laurs Jensen i Borum
3)  halvsøster Anne Mortensdatter, ugift
Fader Morten Mortensen
--------------------------------------------------------------------------------
5. juni 1782, Trige
Maren Jensdatter, død
Søren Nielsen, enke
Deres børn:
Jens Sørensen
Rasmus Sørensen i Søding Skovhus
Niels Sørensen i Skivholme
--------------------------------------------------------------------------------
7. oktober 1782, Ølsted
Poul Rasmussen, død
Karen Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Rasmus Poulsen, 11 år
Jens Poulsen, 4 ½ år
Tilsynsværge Hans Jacobsen af Søften, da en broder til afdøde Anders Rasmussen var bortrejst for nogle år siden og ingen vidste hvor var
--------------------------------------------------------------------------------
23. november 1782, Kasted
Peder Christensen, død
Giertrud Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Rasmus Pedersen, 3 år
Mette Pedersdatter, 10 år
Ellen Pedersdatter, 7 år
Lavværge, enkens broder Niels Rasmussen i Kasted
Farbroder Niels Christensen, tjener i gården
--------------------------------------------------------------------------------
28. december 1782, Kasted
Peder Pedersen Kræmer, død
Hans arvinger:
1)  broder Niels Pedersen i Elev
2)  Anders Pedersen, tjener i Nørlund
--------------------------------------------------------------------------------
21. januar 1783, Ølsted
Maren Rasmusdatter, død
Jens Sørensen Holm, enkemand
Deres børn:
Søren Jensen, 4 uger
--------------------------------------------------------------------------------
22. januar 1783, Lisbjerg
Anne Nielsdatter, død
Ole Jørgensen, enemand
Hendes arvinger:
1)  broder Søren Nielsen Andi i Århus
2)  broder Jens Nielsen Andi i Århus
--------------------------------------------------------------------------------
4. marts 1783, Spørring
Jens Rasmussen Pallesen, død
ugift, ingen børn, ingen værdier
--------------------------------------------------------------------------------
13. marts 1783, Brendstrup
Anne Poulsdatter, død
Morten Thomassen, enkemand
Deres børn:
Maren Mortensdatter, 7 år gl
morbroder Anders Poulsen af Brendstrup
--------------------------------------------------------------------------------
8. april 1783, Ølsted
Rasmus Sørensen Snedker
Mette Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Søren Rasmussen, 8 år
Anne Rasmusdatter, 3 år
Enkens lavværge, hendes broder Laurs Rasmussen i Lisbjerg
Farbroder Jens Sørensen af Århus
--------------------------------------------------------------------------------
23. januar 1783, Ølsted
enke Kirsten Nielsdatter, død
Thomas Justsen, død tidligere
Hendes arvinger:
1)  broder Jens Nielsen, død i Trige
1a) Kirsten Jensdatter ~ Broder Jonassen i Skjødstrup
1b) Mette Jensdatter, ugift
1c) Niels Jensen i Århus
2)  Anne Nielsdatter, enke efter Therkild Andersen i Trige
3)  Dorthe Nielsdatter ~ Just Rasmussen i Skjødstrup
3a) Niels Justsen i Tinning på Frijsenborg Gods
3b) Maren Justdatter ~ Søren Jørgensen i Lisbjerg på Ristrup Gods
3c) Mette Justdatter ~ Jens Nielsen i Stustrup
--------------------------------------------------------------------------------
19. juli 1783, Kasted
Karen Jensdatter, død
Niels Rasmussen, enkemand
Deres børn:
Rasmus Nielsen, 7 år
Mette Nielsdatter, 12 år
Anne Nielsdatter, 9 år
Maren Nielsdatter, 3 år
Kirsten Nielsdatter, 1 år
--------------------------------------------------------------------------------
5. marts 1784, Spørring
enke Mette Pedersdatter, død
Jens Mejlby, død tidligere
Deres børn:
Jens Jensen
Peder Jensen
Michel Jensen
Maren Jensdatter ~ Søren Mogensen fra Vitten
Birthe Jensdatter ~ Jens Nielsen i Røved
Kirsten Jensdatter, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
4. januar 1784, Kasted
Laurs Christensen Røgind, død
Marianne Nielsdatter, enke
Hendes arvinger:
1)  broder Niels Christensen Røgind i Århus
2)  Johanne Christensdatter i Århus
--------------------------------------------------------------------------------
4. juni 1784, Trige
Anne Sørensdatter, død
Søren Andersen, enkemand
Deres børn:
Søren Sørensen, 12 år
Anne Sørensdatter, 8 år
--------------------------------------------------------------------------------
11. juni 1784, Kasted
Laurs Nielsen Skrædder, død
Karen Christensdatter, enke
Hans børn med Anne Pedersdatter:
Peder Laursen i Kasted
Jesper Laursen, 31 år
Niels Laursen, 29 år
Mette Laursdatter ~ Søren Christensen i Tilst
Hans børn med enken:
Christen Laursen, 14 år
Anders Laursen, 12 år
Anne Laursdatter, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
12. juli 1784, Trige
Christen Andersen, død
Mette Jensdatter, enke
Deres børn:
Anne Christensdatter, 1 år
Morfader Jens Knudsen Møller af Spørring
--------------------------------------------------------------------------------
16. juli 1784, Hasle
Lars Pedersen, død
Anne Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Anne Larsdatter, 12 år
Mette Larsdatter, 9 år
enkens broder Lars Rasmussen af Lisbjerg
Farbroder Peder Pedersen af Brendstrup
--------------------------------------------------------------------------------
1. maj 1784, Spørring
Ellen Jensdatter, død
Hendes arvinger:
1)  fader Jens Nielsen, død
2)  Ellen Nielsdatter, faster ~ Christen Pedersen og Ole Bach i Kasted
2a) Peder Christensen, død
2aa) Rasmus Pedersen, 4 år i Kasted
2ab) Mette Pedersdatter, 11 år i Kasted
2b) Anders Christensen
2c) Niels Christensen
3)  halvsøster Anne Nielsdatter ~ Jens Knudsen i Mejlby
3a) Mette Jensdatter ~ Peder i Vejlby?
3b) Anne Jensdatter ~ Jeppe Erichsen, Regimentbøssemagersvend i Horsens
3c) Zidsel Jensdatter ~ Peder Erichsen, bøssemagersvend
3d) Karen Jensdatter ~ Niels Rasmussen i Kasted
3da) Rasmus Nielsen, 8 år
3db) Mette Nielsdatter, 13 år
3dc) Anne Nielsdatter, 10 år
3dd) Maren Nielsdatter, 4 år
3de) Kirsten Nielsdatter, 2 år
3df) Kirsten Nielsdatter, ugift i København
--------------------------------------------------------------------------------
16. august 1784, Ølsted
Rasmus Christensen Mariager, død
Anne Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Rasmus Rasmussen, 8 år
Kirsten Rasmusdatter, 14 år
Maren Rasmusdatter, 6 år
Enkens broder Laurs Rasmussen af Gjellerup
--------------------------------------------------------------------------------
17. august 1784, Skejby
Laurs Laursen Degn, død
Anne Nielsdatter, enke
Deres børn:
Laurs Laursen, 10 år
Maren Laursdatter, 14 år
Anne Laursdatter, 4 år
--------------------------------------------------------------------------------
28. september 1784, Spørring
Maren Jensdatter, død
Frands Pedersen, enkemand
Hendes arvinger:
1) faderen Jens Jensen i Sødring
--------------------------------------------------------------------------------
25. oktober 1784, Trige
Peder Offersen, død
Maren Sørensdatter, enke
Deres børn:
1)  Maren Pedersdatter ~ Anders Rasmussen i Trige
2)  Kirsten Pedersdatter ~ Mads Laursen
Lavværge Christen Lassen af Trige
--------------------------------------------------------------------------------
29. marts 1785, Ølsted
Mads Jensen Molboe, død
Mette Marie Jensdatter, enke
Hans arvinger:
1) søster Anne Jensdatter, død ~ Laurs Thomassen i Søften
1a) Jens Laursen, 26 år
1b) Maren Laursdatter, ugift
1c) Karen Laursdatter, ugift
1d) Anne Marie Laursdatter, ugift
2)  søster Mette Jensdatter, død ~ Peder Andersen i Søften
2a) Jens Pedersen, 28 år
2b) Niels Pedersen, 16 år
2c) Anne Pedersdatter ~ Peder Andersen i Søften
--------------------------------------------------------------------------------
14. april 1785, Spørring
Søren Olesen, død
Kirsten Christensdatter, enke
Børn med Karen Andersdatter:
Christen Sørensen, 20 år
Børn med enken:
Christen Sørensen, 10 uger
Karen Sørensdatter, 6 år
--------------------------------------------------------------------------------
4. juni 1785, Hasle
Anne Christoffersdatter, død
Anders Christensen, enkemand
Deres børn:
Helvig Andersdatter, 14 år
Kirsten Andersdatter, 10 år
--------------------------------------------------------------------------------
29. oktober 1784, Spørring
Søren Knudsen Møller, død
Hans arvinger:
1)  helbroder Jens Knudsen i Spørring
2)  helbroder Christen Knudsen
3)  halvsøster Bodil Knudsdatter ~ Peder Jensen Mollerup i Hinnerup
3a) Mette Pedersdatter, 14 år
4)  halvsøster Maren Pedersdatter ~ Christen Sørensen i Spørring, død
efterladt sig børn
4a) Jens Christensen, 14 år
4b) Peder Christensen, 8 år
4c) Maren Christensdatter, 12 år
5)  halvsøster Mette Pedersdatter, ugift, hendes fader Peder Sørensen i
Spørring
--------------------------------------------------------------------------------
24. juni 1785, Spørring
Peder Sørensen Winter, død
Karen Jensdatter, enke
Deres børn:
Søren Pedersen, 8 år
Jens Pedersen, 3 år
Mette Marie Pedersdatter, 11 år
--------------------------------------------------------------------------------
22. august 1785, Trige
Peder Christensen, død
Kirsten Sørensdatter, enke
Deres børn:
1)  Søren Pedersen
2)  Anne Pedersdatter ~ Niels Sørensen i Trige
3)  Helle Pedersdatter ~ Niels Grosen i Trige
3a) Peder Nielsen, 10 år
3b) Maren Nielsdatter, 15 år
4)  Maren Pedersdatter ~ Søren Madsen i Houlbjerg
5)  Dorthe Pedersdatter ~ Jens Frandsen i Søften
--------------------------------------------------------------------------------
23. september 1785, Ølsted
Karen Laursdatter, død
Rasmus Jensen, enke
Deres børn:
Laurs Rasmussen, 10 år
Hans Rasmussen, 9 år
Søren Rasmussen, 7 år
--------------------------------------------------------------------------------
20. oktober 1785, Spørring
Poul Sørensen Winter, død
Kirsten Nielsdatter, enke
Børn med Kirsten Christensdatter:
1)  Christen Poulsen, 17 år
2)  Søren Poulsen, 16 år
Børn med enken:
3) Niels Poulsen, 7 år
4)  Jens Poulsen, 4 år
5)  Bodil Poulsdatter, 10 år
6)  Mette Poulsdatter, 8 år
7)  Maren Poulsdatter, 2 år
--------------------------------------------------------------------------------
23. december 1785, Kasted
Niels Laursen, død
Hans arvinger:
helbroder Peder Laursen i Kasted
helbroder Jesper Laursen i Lisbjerg
helsøster Mette Laursdatter ~  Søren Christensen i Tilst
halvbroder Christen Laursen, 17 år
halvbroder Anders Laursen, 15 år
halvsøster Anne Laursdatter
--------------------------------------------------------------------------------
27. marts 1786, Spørring
Bodil Sørensdatter, død
Niels Jensen Taas, enkemand
Deres børn:
Peder Nielsen, 21 år
Zidsel Nielsdatter, ugift
Maren Nielsdatter, ugift
Anne Nielsdatter, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
27. marts 1786, Spørring
Kirsten Dinesdatter, død
Hendes arvinger:
1)  broder Rasmus Dinesen, aftægtsmand i gården
2)  søster Bodil Dinesdatter ~ Thomas Pedersen i Spørring
3)  søster Anne Dinesdatter, død ~ Rasmus Sørensen og Jens Laursen i
Robtrup
3a) Dines Rasmussen på stedet
3b) Karen Rasmusdatter ~ Christen Nielsen i Robdrup, død
3ba) Niels Christensen, 17 år
3bb) Niels Christensen, 6 ½ år
3bc) Kirsten Christensdatter, 16 år
3bd) Anne Christensdatter, 14 år
4)  Maren Dinesdatter ~ Peder Pedersen i Haar, døde
4a) Karen Pedersdatter ~ Søren Nielsen
--------------------------------------------------------------------------------
12. april 1786, Ølsted
Jens Rasmussen, død
Dorthe Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Maren Jensdatter, 11 år
--------------------------------------------------------------------------------
22. april 1786, Kolkiergaard
Knud Knudsen, død
Mette Sørensdatter, enke
Deres børn:
1)  Søren Knudsen i Ny Mølle
2)  Knud Knudsen, 38 år, vanvittig
3)  Karen Knudsdatter, ugift
4)  Maren Knudsdatter, ugift
Lavværge Christen Lassen af Lisbjerg
--------------------------------------------------------------------------------
9. maj 1786, Ølsted
Peder Sørensen, død
Maren Rasmusdatter, enke
Hans børn med Ellen Christensdatter:
Kirsten Pedersdatter, 28 år
Hans børn med enken:
Ellen Pedersdatter, 18 år
Zara Pedersdatter, 14 år
Maren Pedersdatter, 10 år
Søren Pedersen, 7 år
Johanne Pedersdatter, 3 år
--------------------------------------------------------------------------------
16. maj 1786, Spørring
aftægtsenke Kirsten Sørensdatter, død
Hendes børn:
Johanne Michelsdatter, 17 år
Anne Michelsdatter, 15 år
--------------------------------------------------------------------------------
29. maj 1786, Spørring
Knud Rasmussen, død
Anne Christensdatter, enke
Deres børn:
Anne Rasmusdatter, 24 år
Ellen Marie Rasmusdatter, 14 år
--------------------------------------------------------------------------------
30. maj 1786, Spørring
Birgitte Madsdatter, død
Poul Jensen, enke
Hendes arvinger:
søn Jens Nielsen, 30 år
søn Mads Simonsen, 20 år
--------------------------------------------------------------------------------
1. juli 1786, Ølsted
Karen Poulsdatter, død
Rasmus Sørensen Holm, enkemand
Hendes arvinger:
1)  moderen Zidsel Sørensdatter
2)  halvbroder Søren Andersen i Skejby
3)  halvbroder Jørgen Andersen, gårdmand i Skjød
--------------------------------------------------------------------------------
7. september 1786, Kasted
Kirsten Pedersdatter, død
Rasmus Sørensen, død
Hans arvinger:
1)  helbroder Anders Sørensen, død
1a) Kirsten Andersdatter ~ Anders Nielsen i Lyngby
2)  helsøster Johanne Sørensdatter, død
2a) Frands Nielsen, i Holme på Marselisborg Gods
2b) Søren Nielsen, 30 år, tjener broderen
2c) Mette Nielsdatter, død ~ Rasmus Sørensen i Viby
2ca) Anne Rasmusdatter
3)  helsøster Else Sørensdatter i Giellerup
Hendes arvinger:
1)  helbroder Peder Pedersen, i Brabrand på Marselisborg Gods
2)  helbroder Ole Pedersen i Brabrand
3)  helbroder Thomas Pedersen, død i Brabrand
3a) Niels Thomassen, 14 år
3b) Peder Thomassen, 11 år
3c) Bodil Thomasdatter
4)  helsøster Maren Pedersdatter ~ Ole Sørensen i Viby på Marselisborg
Gods
4a) Niels Olesen, 25 år
4b) Grethe Nielsdatter ~ Simon Nielsen
4c) Bodil Nielsdatter ~ Rasmus Poulsen i Viby
--------------------------------------------------------------------------------
16. januar 1787, Lisbjerg
Elisabeth Hansdatter, død
Hendes børn:
Helle Mortensdatter ~ Jesper Laursen
Hans Mortensen, 33 år
Johanne Mortensdatter i Kalundborg ~ Rytter Laurs Nørenberg
Mette Mortensdatter
Else Mortensdatter
--------------------------------------------------------------------------------
16. februar 1787, Spørring
Christen Christensen, død
Karen Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Mette Christensdatter, 10 år
--------------------------------------------------------------------------------
14. april 1787, Spørring
Søren Jensen, død
Maren Nielsdatter, enke
Deres børn:
Niels Sørensen, 21 år
Maren Sørensdatter
Mette Sørensdatter
Farbroder Lars Jensen i Lystrup
--------------------------------------------------------------------------------
16. april 1787, Kasted
Peder Christensen Niemann, død
Anne Mortensdatter, enke
Deres børn:
Morten Pedersen, 15 år
Anne Pedersdatter, 30 år
--------------------------------------------------------------------------------
11. maj 1787, Spørring
Marie Jensdatter, død
Poul Simonsen, enke
Deres børn:
Jens Poulsen, 25 år
Simon Poulsen, 22 år
Peder Poulsen, 19 år
Christen Poulsen, 14 år
Morbroder Poul Jensen i Norring
--------------------------------------------------------------------------------
24. august 1787, Skejby
Jens Rasmussen, død
Dorthe Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Rasmus Jensen, 34 år
Laurs Jensen, 24 år
Maren Jensdatter ~ sergeant Winter i Århus
--------------------------------------------------------------------------------
22. oktober 1787, Kasted
Maren Sørensdatter, død
Michel Laursen, enkemand
Deres børn:
Laurs Michelsen, 10 år
Søren Michelsen, 8 år
Anders Michelsen, 6 år
Kirsten Michelsdatter, 4 år
--------------------------------------------------------------------------------
3. januar 1788, Spørring
enkemand Poul Pedersen, død
Hans søskendebørn arver:
1)  Peder Sørensen Winter
2)  Maren Sørensdatter, død ~ Rasmus Sørensen, Schaarupgaard Skovhus
2a) Johanne Rasmusdatter
--------------------------------------------------------------------------------
29. januar 1788, Spørring
Jens Rasmussen, død
Mette Nielsdatter, enke
Hans børn med afdøde Karen Nielsdatter:
Rasmus Jensen, husmand i Herst
Børn med enken:
Christen Jensen, 6 år gl
--------------------------------------------------------------------------------
20. april 1788, Skejby
Niels Christensen, død
Anne Nielsdatter, enke
Hans arvinger:
1)  helbroder Anders Christensen
2)  helbroder Peder Christensen, død ~ Giertrud Rasmusdatter
2a) Rasmus Pedersen, 8 år
2b) Mette Pedersdatter
2c) Ellen Pedersdatter
Disse 3 børns stedfader Peder Laursen
--------------------------------------------------------------------------------
9. maj 1788, Spørring
enke Maren Nielsdatter, død
Hendes børn:
1)  Maren Groesdatter ~ Rasmus Jensen i Erslev på Constantinsborg Gods
2)  Anne Groesdatter ~ Hans Pedersen i stervboet
3)  Jens Groesen, gift i Århus, død
3a) Jens Jensen, 6 år
--------------------------------------------------------------------------------
3. august 1788, Hasle
Anne Nielsdatter, død
Jens Pedersen, enkemand
Hendes arvinger:
1)  halvsøster Bodil Nielsdatter ~ Mads Rasmussen på Hørslevgaard på Lyngbygaard Gods
2)  halvsøster Kirsten Nielsdatter ~ Rasmus Christensen i True på Marselisborg Gods
3)  Maren Nielsdatter, ugift
4)  Karen Nielsdatter, ugift
5)  Anne Nielsdatter
--------------------------------------------------------------------------------
31. oktober 1788, Spørring
Rasmus Dinesen, død
Hans arvinger:
1)  helsøster Bodil Dinesdatter ~ Skoleholder Thomas Pedersen i Spørring
2)  helsøster Maren Dinesdatter ~ Peder Pedersen, Haar, begge døde
2a) Karen Pedersdatter, enke i Haar
3)  Anne Dinesdatter ~ Rasmus Sørensen i Robdrup, død
3a) Dines Rasmussen i Spørring
3b) Karen Rasmusdatter, død ~ Christen Nielsen i Robdrup
3ba) Niels Christensen, 19 år
3bb) Niels Christensen, 3 år
3bc) Kirsten Christensdatter
3bd) Anne Christensdatter
--------------------------------------------------------------------------------
8. marts 1788, Spørring
Peder Sørensen, død
Maren Geertsdatter, enke
Hans børn med Mette Christensdatter:
1)  Maren Pedersdatter, død ~ Christen Sørensen
1a) Jens Christensen, 16 år
1b) Peder Christensen, 11 år
1c) Maren Christensdatter, 15 år
2)  Mette Pedersdatter, 32 år
Børn med Kirsten Jensdatter:
1)  Søren Pedersen Møller i Trige
Børn med enken:
1)  Geert Pedersen, 15 år
2)  Søren Pedersen, 13 år
--------------------------------------------------------------------------------
18. april 1789, Trige
enke Maren Sørensdatter, død
Peder Offersen, tidligere død
Hendes børn:
1)  Maren Pedersdatter ~ Anders Rasmussen i Trige på Kærbygaard Gods
2)  Kirsten Pedersdatter ~ Mads Laursen i Trige
3)  søn Niels Godfredsen, 34 år i Lisbjerg
--------------------------------------------------------------------------------
26. juni 1784, Ølsted
Rasmus Poulsen, død, 5 år
Poul Thomassens søn
Afdødes stedfader Rasmus Sørensen Holm
Hans arvinger:
broder Søren Poulsen
broder Jens Poulsen
--------------------------------------------------------------------------------
 
SLUT


Lyngbygård gods
Skifteprotokol
1772-1850[Skifter 1772-1850] [Skifter 1769-1789] [Skifter 1695-1719]
[Skiftedokumenterr 1695-1845]Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.
I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til skifter efter tidligere ægtefæller. Lavværge og formynder angives dog ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie, ligesom tjenestested ikke angives for arvinger. Alder forhøjes til nærmeste hele år, dog angives alder under 1 år i måneder. Der er ikke udarbejdet personregister men personnavne er standardiserede, f.eks. angives både Laurs, Lars og Las som Laurids, og stavemåden af stednavne følger Trap's 5. udgave. Oplysninger i kantede
parenteser findes ikke i den aktuelle tekst, men er fundet i kirkebogen, i folketællinger eller andet sted i skifteprotokollen. Der henvises til side, dog henvises der ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.
Dødsanmeldelser indført fra 1806 medtages kun hvis arvinger angives.
Enkens navn mangler i lbnr. 281

Skifteprotokollen 1769-1789 (G 313-21) indeholder originale skifter sammenhæftede i ét bind. De fleste af skifterne er indført i skifteprotokollen 1772-1850 (G 313-20) og er her mærket med: Orig og originalt løbenummer, f.eks. Orig.9.
De skifter der ikke er indført angives i uddrag.

Skifter 1695-1719 (G 313-22) indeholder kopier af skiftebreve, registreringer og afkald i perioden.

Skifter 1773-1826 (G 313-23) er afskrift af skifter fra Åby og Årslev sogne og anføres ikke.

Skiftedokumenter 1695-1845 (G 313-24) indeholder skifter og dokumenter til skifterne i perioden. En del af skifterne er fortløbende nummereret. Tidligere anførte skifter afmærkes med Dok, og anføres ikke her. Afkald anføres ikke. Det er et spørgsmål om lbnr.318 og 325 hører til dette gods.

Følgende forkortelser er anvendt:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
Fb: fæstebrev
FM: formynder
g.m.: gift med
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder
LV: lavværge
sst.: samme stedLyngbygård gods
Skifteuddrag
1772-1850
G 313 - 20

1 Anne Kirstine Danielsdatter i Labing. 5.8.1772, fol.1. Orig.9.
E: Poul Jensen. B: Anne 13, Daniel 11, Kirstine Marie 9, Mette 7, Anne Marie 4, Cathrine 2. FM: morbror Niels Danielsen i True.

2 Jens Mikkelsen i Åby. 16.3.1773, fol.3B. Orig.10.
E: Sidsel Marie Rasmusdatter. LV: Svend Nielsen sst. B: Karen 7, Rasmus 4, Mikkel 1. FM: født værge Mikkel Mikkelsen i Åby.

3 Anne Nielsdatter i Åby. 15.6.1775, fol.6. Orig.11.
E: Peder Nielsen. B: Maren, Anne. FM: morbror Knud Nielsen i Ormslev.

4 Niels Andersen i Åby. 29.6.1775, fol.8B.
E: Maren [formentlig fejl,skal være Karen] Lauridsdatter. LV: Christen Andersen sst. B: Ingeborg, Anne Marie, Maren. FM: morbror Mikkel Lauridsen sst.

5 Oluf Thomsen i Lyngby. 20.8.1775, fol.9B.
E: Kirsten Andersdatter. LV: Niels Sørensen sst. A: søskende Anne Thomasdatter g.m. Mads Balle i Yderup, Kirsten Thomasdatter g.m. Daniel Rasmussen i Høver, Rasmus Thomsen i Lillering, død. 1B: Kirsten. FM: svoger Anders Nielsen sst, søsterdatter Anne Simonsdatter g.m. Laurids Simonsen, der opholder sig i Firgårde ved Skanderborg.

6 Karen Mikkelsdatter i Åby. 6.3.1777, fol.11B. Orig.13.
E: Søren Rasmussen Kattrup. B: Sidsel 26. Skifte efter første hustru 12.7.1743. B: Anders Pedersen 35 i Labing på Lyngbygård gods.

7 Oluf Jensen i True. 17.3.1777, fol.13. Orig.14.
E: Kirsten Justsdatter. LV: Peder Nielsen sst. B: Anne 19, Sidsel 17, Jens 16, Rasmus 8. FM: farbror Rasmus Jensen i Lyngby, morbror Knud Justesen i Labing.

8 Maren Mikkelsdatter i Åby. 22.4.1777, fol.14B, 24B. Orig.15.
E: Rasmus Jensen Linaa. B: Peder 20. FM: Rasmus Nielsen i Åby.

9 Erik Andersen i Labing. 24.6.1777, fol.15B. Orig.16.
E: Kirsten Marie Rasmusdatter. LV: Niels Rasmussen sst. B: Anne g.m. Christen Christensen i Labing, Kirsten g.m. Peder Poulsen i Jegstrup på Vilhelmsborg gods, Birthe g.m. Knud Poulsen i Hørslev, Maren 19, Rasmus 17, Mette 15, Anders 4. FM: farbror Niels Andersen i Hørslevbol, morbror Mads Rasmussen i Hørslevgård, morbror Jens Rasmussen i Framlev.

10 Mette Rasmusdatter i Tilst. 30.6.1777, fol.17B. Orig.17.
E: Enevold Nielsen. B: Maren g.m. Johan Josef, skytte på Lyngbygård, Anne g.m. Hans Frandsen, korporal i Kalundborg, Karen 19, Niels 12. FM: oldefar Rasmus Balle i Mundelstrup.

11 Kirsten Sørensdatter i Tilst. 30.6.1777, fol.18. Orig.18.
E: Niels Jensen. B: Anne 36, Mette 24. FM: farbror Peder Jensen sst.

12 Jens Christensen, ugift i Åby. 28.6.1777, fol.19.
A: søskende Maren Christensdatter g.m. Morten Andersen i Ajstrup på Vilhelmsborg gods, Kirsten Christensdatter, tjener i Kasted på Kærbygård gods, Anne Christensdatter, tjener på Vilhelmsborg gods, Mette Christensdatter, uvist hvor, men har tidligere tjent på Samsø.

13 Afkald i True. 27.9.1777, fol.22B.
Afkald fra Jens Nielsen i True for arv efter far Niels Jensen sst og efter mor Dorthe Pedersdatter.

14 Lisbeth Nielsdatter i Åby. 11.9.1777, fol.23. Orig.20.
E: Jens Nielsen Lemming. Af første ægteskab B: Kirsten Mikkelsdatter g.m. Hans Mortensen i Egå, Maren Mikkelsdatter, enke efter Poul Nielsen, matros i Århus. LV: Søren Hansen i Åby, Ellen Mikkelsdatter g.m. Mads Andersen i Egå.

15 Christen Jacobsen i Åby. 30.9.1778, fol.24B. Orig.21.
E: Ingeborg Jensdatter. LV: Jens Nielsen sst. B: Jens 2, Niels 1. FM: Jens Lemming i Åby.

16 Jens Pedersen i Lyngby. 12.1.1779, fol.26. Orig.22.
E: Karen Lauridsdatter. LV: Rasmus Olufsen sst. B: Maren 5, Jens 3 mdr. FM: Bent Joensen i Lyngby.

17 Rasmus Lauridsen i Åby. 25.3.1779, fol.27. Orig.23.
E: Anne Andersdatter. LV: Peder Lemming i Åby. B: Laurids 7, Anders 2. FM: farbror Christen Lauridsen sst, Mikkel Lauridsen sst.

18 Mads Mikkelsen i Lyngby. 27.5.1779, fol.28. Orig.24.
E: Karen Pedersdatter. LV: Rasmus Jensen sst. B: Mikkel 43, Anne 29, Niels 27, Sidsel 25, Karen g.m. Ove Jensen i Hørslevgård, Maren g.m. Anders Nielsen i Herskind. FM: Peder Pedersen i Yderup.

19 Kirsten Lauridsdatter i Lyngby. 9.9.1779, fol.30B. Orig.25.
E: Bent Joensen. B: Joen 20, Laurids 18, Anne Marie 12, Maren 9, Søren 5. FM: Niels Sørensen sst.

20 Mette Nielsdatter i Lyngby. 25.11.1779, fol.32. Orig.26.
E: Mikkel Rasmussen. A: mor Maren Mortensdatter g.m. Peder Rasmussen i Sjelle, søskende Anders Nielsen 36 i Herskind, Christen Nielsen 26, Maren Nielsdatter g.m. Rasmus Justesen i Sjelle, halvsøskende Anne Nielsdatter g.m. Christen Nielsen, skipper i Århus, Karen Nielsdatter g.m. Mikkel Mogensen i True, Karen Nielsdatter g.m. Johan Pedersen i Sjelle. Desuden nævnes enkemandens søskende Niels Rasmussen i Labing, Anders Rasmussen.

21 Maren Jensdatter i Storring. 3.4.1780, fol.35B. Orig.27.
B: Jens Nielsen 32 sst, Niels Nielsen 30 sst, Kirsten Nielsdatter 22 sst, Anne Nielsdatter 20, Hans Nielsen 15.

22 Maren Mikkelsdatter i Åby. 26.9.1780, fol.36. Orig.28.
E: Niels Christensen. B: Anne 15, Mikkel 12, Kirsten 10, Karen 8, Christen 3. FM: Jens Poulsen i Åby.

23 Søren Nielsen i Yderup. 18.10.1780, fol.38. Orig.29.
E: Johanne Jensdatter. LV: Jens Mogensen sst. B: Sidsel 29, Jens 25, Niels 22. Af første ægteskab B: Kirsten 39.

24 Kirsten Jensdatter i Framlev. 1.11.1780, fol.38B. Orig.30.
E: Niels Jacobsen. A: søskende Knud Jensen i Javngyde på Sophiendal gods, Peder Jensen i Javngyde, Anne Jensdatter g.m. Søren Jacobsen i Framlev.

25 Maren Jensdatter i Skovby. 15.1.1781, fol.39B. Orig.31.
E: Rasmus Pedersen Skrædder. B: Peder 5, Mette 2. FM: morbror Niels Jensen i Skovby.

26 Søren Jensen i Labing. 31.1.1781, fol.41. Orig.32.
E: Sidsel Mortensdatter. LV: Niels Nielsen sst. B: Johanne g.m. Jacob Rasmussen i Flensted, Mette g.m. Jesper Rasmussen i Farre, Kirsten 23, Karen 21, Johanne 19, Jens 16, Morten 11. FM: morbror Jens Mortensen i Sjelle, morbror Rasmus Iversen i Borum.

27 Birthe Filipsdatter i Åby. 27.11.1780, fol.42B. Orig.33.
Enke efter Niels Christensen. B: Christen 34, tømmermand i Århus, Filip 24 i København, Niels 18 sst, Barbara g.m. Henrik Baldæus, købmand i Drammen i Norge.

28 Else Sørensdatter i Framlev. 25.5.1781, fol.44B. Orig.34.
B: Kirsten Jensdatter 36 i København, Søren Jensen 35 i Framlev, Johanne Jensdatter 24. FM: Jens Rasmussen i Framlev.

29 Bent Joensen i Lyngby. 23.6.1781, fol.45. Orig.35.
E: Maren Jensdatter. LV: Simon Nielsen i Lyngby. Første ægteskab med [Kirsten Lauridsdatter], skifte 9.9.1779 lbnr.19. B: Joen 21, Laurids 19, Anne Marie 12, Maren 10, Søren 6. FM: morbror Jørgen Jacobsen i Sjelle, farbror Jens Joensen i Lillering.

30 Voldborg Eskildsdatter i Labing. 24.8.1781, fol.48. Orig.36.
E: Jens Jensen. B: Anne 12, Eskild 9, Sidsel 6, Jens 2. FM: morbror Rasmus Eskildsen i Stjær.

31 Kirsten Andersdatter i Lyngby. 3.9.1781, fol.50B. Orig.37.
Enke. B: Anders Pedersen 23 i Lyngby, Karen Jensdatter g.m. Knud Jensen i Skovby [fejl for Skibby i Harlev sogn].
Skiftet er også efter Knud Jensens steddatter Anne Pedersdatter, der døde hos afdøde enke. Hendes A: mor: tidligere nævnte Karen Jensdatter g.m. Knud Jensen i Skovby [fejl for Skibby]. Hendes første ægteskab med [Peder Rasmussen Dørup, død 1771], søskende Maren Pedersdatter 21, Peder Pedersen 16, Rasmus Pedersen 13, Kirsten Pedersdatter 12, halvsøskende Anne Marie Knudsdatter 8, Mette Knudsdatter 6, Anne Kirstine Knudsdatter 6.

32 Rasmus Jensen i Lyngby. 28.12.1781, fol.51B.Orig.38.
E: Anne Jensdatter. LV: Simon Nielsen sst. B: Søren 30 i Lyngby, Peder 28 i Labing, Niels 26 i Lyngby, Christen 24 i Århus, Jens 22 i Tilst, Anders 20 i Lyngby, Birthe 19 Oluf 18, Anne 17, Johan 14, Rasmus 11, Kirsten 8. FM: morbror Laurids Jensen i Geding, Søren Sørensen i Søften. Af første ægteskab B: Jens 39 i Lyngby.

33 Helle Mogensdatter i Lyngby. 14.1.1782, fol.54. Orig.39.
E: Niels Pedersen. B: Jacob 23, Peder 20. FM: morbrødre Jens Mogensen i Yderup, Erik Mogensen sst. Af enkemandens første ægteskab B: Sidsel. FM: morbror Rasmus Andersen i Mundelstrup.

34 Maren Andersdatter i Labing. 16.1.1782, fol.56. Orig.40.
E: Thomas Lauridsen. B: Laurids 2.

35 Maren Sørensdatter i Framlev. 5.2.1782, fol.56. Orig.41.
E: Jens Nielsen Labing. B: Kirsten 12 år i 1777. FM: morbror Morten Sørensen, ladefoged på Sophiendal, Laurids Olufsen i Framlev.
Maren Sørensdatter deserterede for 9 år siden og manden må indlade sig i nyt ægteskab efter tamperretsdom af 21.5.1777.
Til stede på hans vegne: søster Kirsten Nielsdatter g.m. Jens Pedersen i Forlev.
Til stede på hendes vegne: bror Søren Nielsen i Skovby, Rasmus Munk i Vorgårde.

36 Jens Sørensen i Framlev. 18.2.1782, fol.58B. Orig.42.
E: Maren Nielsdatter. LV: Morten Nielsen Lemming i Snåstrup. B: Søren 6, Kirsten Marie 4, Karen 1. FM: Jens Rasmussen i Framlev.

37 Oluf Jensen i Framlev. 12.7.1782, fol.60. Orig.43.
E: Anne Nielsdatter. LV: bror Niels Nielsen i Labing. B: Niels 4, Anne 2. FM: farbror Niels Jensen i Haldum.

38 Rasmus Jensen i True. 10.1.1783, fol.62. Orig.44.
E: Mette Nielsdatter. LV: bror Rasmus Nielsen i Sabro. B: Mette 10, Jens 8, Peder 5, Niels 5. FM: farbror Jens Jensen i True.

39 Anne Andersdatter i Åby. 3.12.1783, fol.64. Orig.45.
Enke efter Jens Sørensen. B: Maren Jensdatter g.m. Rasmus Nielsen i Åby, Kirsten Jensdatter, død, var g.m. Christen Andersen i Hasle. 3B: Mikkel 22, Anders 20, Ellen 18. Af første ægteskab B: Maren Mikkelsdatter, [skifte 22.4.1777 lbnr.8], var g.m. Rasmus [Jensen] Linaa i Åby. 1B: Peder 25 sst.

40 Christen Nielsen i Framlev. 10.4.1784, fol.65B. Orig.47.
E: Mette Lauridsdatter. LV: Rasmus Jacobsen sst. B: Birthe g.m. Jens Andersen i Framlev.

41 Frands Mathiasen i Borum. 19.5.1784, fol.67. Orig.48.
E: Mette Nielsdatter. LV: Christian Foss, degn i Borum. A: søster Karen Mathiasdatter g.m. Peder Christoffersen i Stjær, halvsøskende Anne Marie Nielsdatter, enke efter Jens Ulv i Fregerslev, Else Nielsdatter g.m. Christen Carlsen i Dørup, Anne Nielsdatter i Illerup. FM: Søren Sørensen i Storring, Søren Elev i Borum.

42 Ingeborg Andersdatter i Åby. 2.6.1784, fol.69. Orig.49.
E: Laurids Nielsen. B: Niels 12, Mette 10, Anders 3, Rasmus 3 mdr. FM: morbror Jens Mogensen i Yderup.

43 Karen Olufsdatter i Tilst. 10.12.1784, fol.71. Orig.50.
Enke efter Jacob Jensen. B: Oluf, Jens, Anne.

44 Maren Pedersdatter i Labing. 13.4.1785, fol.71B. Orig.51.
E: Peder Rasmussen. Til stede på arvingernes vegne. Clemen Jacobsen i Årslev.

45 Sidsel Mortensdatter i Labing. 13.4.1785, fol.73. Orig.52.
Enke efter Søren Jensen, [skifte 31.1.1781 lbnr.26]. B: Johanne Sørensdatter, død, var g.m. Jacob Rasmussen i Flensted, ingen børn, Mette Sørensdatter [g.m. Jesper Rasmussen i Farre, Kirsten Sørensdatter] g.m. Jens Nielsen i Framlev, Karen Sørensdatter, Johanne Sørensdatter, Jens Sørensen 21, Morten Sørensen 15. FM: morbror Jens Mortensen i Sjelle.

46 Jens Poulsen i Labing. 4.8.1784, fol.76. Orig.53.
E: Sidsel Jørgensdatter. LV: Søren Rasmussen sst. Af første ægteskab B: Poul i Labing på Lyngbygård gods, Niels i Århus, Maren g.m. [Søren Frandsen Broch], bager i Århus, Johanne Marie g.m. Daniel [Andersen], snedker i Lillering.

47 Niels Andersen i Framlev. 15.10.1785, fol.77. Orig.54.
E: Maren Johansdatter. LV: Mogens Nielsen sst, Jens Andersen. B: Anne 15. Første ægteskab med Anne Jacobsdatter. B: Anders 26, Kirsten g.m. Christen Knudsen Lærke i Randers, Maren 20.

48 Anne Lauridsdatter i Yderup. 7.4.1786, fol.79. Orig.55.
E: Peder Pedersen Kirkegaard. B: Peder 26, Laurids 19, Mette Johanne g.m. Mikkel Madsen i Lyngby, Else 9. FM: mors svoger Jens Sørensen i True, Peder Pedersen sst.

49 Maren Andersdatter i Åby. 7.8.1786, fol.81. Orig.56.
E: Peder Rasmussen Hudkær. B: Søren 10.

50 Dorthe Rasmusdatter i Framlev. 26.9.1786, fol.81B. Orig.57.
E: Rasmus Jacobsen. B: Birthe 14, Kirsten 5. FM: morbror Jens Rasmussen i Framlev, Daniel Rasmussen, Mads Rasmussen.

51 Mikkel Mikkelsen i Åby. 23.10.1786, fol.83. Orig.58.
E: Ingeborg Rasmusdatter. LV: Rasmus Ovesen. B: Sidsel 12, Mikkel 8, Maren 2. FM: morbror Christen Lauridsen.

52 Poul Jensen i Labing. 30.5.1786, fol.85. Orig.59.
E: Kirsten Danielsdatter. LV: bror Hans Danielsen i Skæringgård. B: Søren 12, Rasmus 8, Jens 4. Første ægteskab med Anne Kirstine Danielsdatter, [skifte 5.8.1772 lbnr.1]. B: Anne g.m. Søren Rasmussen i Vorgårde, Daniel 23, Kirsten Marie g.m. Søren Mogensen i Hørslevbol, Anne Marie 16, Cathrine 15. FM: Niels Danielsen i True.

53 Anders Nielsen i Skovby. 2.3.1787, fol.90. Orig.60-
E: Marie Johansdatter. LV: Rasmus Pedersen. B: Niels, der tjener på Lyngbygård, Karen, Maren gift i Hasle.

54 Karen Pedersdatter i Skovby. 2.3.1787, fol.90B. Orig.61.
E: Jens Sørensen Smed. B: Anne 12, Maren 11, Johanne 7.

55 Niels Andersen i Åby. 30.5.1787, fol.92. Orig.62.
E: Kirsten Andersdatter. LV: Knud Andersen i Lemming. B: Mette 6, Anders 4, Ingeborg 2. FM: Anders Pedersen i Blegind, Jens Mogensen i Yderup, Peder Nielsen i Åby.

56 Sidsel Nielsdatter i Åby. 9.7.1787, fol.94B. Orig.63.
E: Jacob Nielsen. B: Niels Jacobsen 30, Anne Jacobsdatter 24, Niels Svend [Jacob]sen 21. FM: Søren Pedersen Smed.

57 Christen Lauridsen i Åby. 9.7.1787, fol.95. Orig.64.
E: Sidsel Marie Rasmusdatter. LV: Rasmus Ovesen. B: Marianne 13, Jens 10, Maren 7. FM: farbror Mikkel Lauridsen i Åby.

58 Laurids Olufsen i Framlev. 8.2.1788, fol.97B. Orig.65.
E: Kirsten Poulsdatter. LV: bror Niels Poulsen på Ristrup. B: Maren. FM: morbror Søren Poulsen i Fårup på Ristrup gods, Peder Pedersen Smed i Hørslev.

59 Maren Pedersdatter i Skovby. 27.3.1787, fol.100B. Orig.66.
E: Rasmus Pedersen. A: søskende Niels Pedersen i Yderup, Jens Pedersen, der tjener i Lisbjerg, halvsøskende Peder Nielsen [formentlig fejl for Peder Pedersen] i Terp, Anne Johanne [Pedersdatter] sst, Mette Marie [Pedersdatter] i Viby.

60 Rasmus Eriksen i Labing. 4.4.1788, fol.101B. Orig.67.
E: Johanne Sørensdatter. A: mor Kirsten Marie Rasmusdatter, enke efter Erik Andersen, skifte 24.6.1777 lbnr.9, søskende Anders Eriksen i Labing, Anne Eriksdatter g.m. Christen Balle i Labing, Mette Eriksdatter g.m. Jens Sørensen i Labing, Birthe Marie Eriksdatter g.m. Knud Poulsen i Hørslev, Kirsten Eriksdatter g.m. Søren Rasmussen i Jegstrup. FM: Christen Christensen i Labing.

61 Kirsten Jensdatter i Labing. 14.1.1789, fol.104. Orig.68.
E: Niels Nielsen Kirkegaard. B: Jørgen 19, Niels 17, Peder 14. FM: halvbror Jens Jørgensen i Borum, Jørgen Mogensen.

62 Peder Pedersen Kirkegaard i Yderup. 3.3.1789, fol.107. Orig.69.
Enkemand efter Anne Lauridsdatter, skifte 7.4.1786 lbnr.48. B: Peder, der har gården i fæste, Laurids, der døde, Mette Johanne g.m. Mikkel Madsen i Lyngby, Else 12.

63 Kirsten Mogensdatter i True. 27.3.1789, fol.108. Orig.70.
E: Jens Jensen Skrædder. B: Jens 19, Sidsel g.m. Peder Rasmussen i Birgittelund i Storring sogn.

64 Peder Rasmussen Hudkær i Åby. 25.9.1789, fol.108B. Orig.71.
[Enkemand efter Maren Andersdatter, skifte 7.8.1786 lbnr.49]. B: Peder 24, Søren 13. FM: Laurids Nielsen.

65 Knud Justesen i Labing. 7.10.1789, fol.110. Orig.72.
E: Barbara Jensdatter. B: Kirsten 19, Else 16, Jens 12, Anne Marie 6. FM: farbror Rasmus Justesen i Sjelle. Første ægteskab med Else Thorsdatter. B: Anne g.m. Jacob Rasmussen i Flensted på Kalbygård gods.

66 Kirsten Danielsdatter i Labing. 26.5.1788, fol.112B, 122. Orig.73.
Enke efter Poul Jensen, [skifte 30.5.1786 lbnr.52]. B: Søren 14, Rasmus 10, Jens 6, der døde. FM: morbror Hans Danielsen, morbror Niels Danielsen i True. Arv efter enkemandens børn af første ægteskab: Anne g.m. Søren Rasmussen i Vorgårde, Daniel, Kirsten Marie, enke i Hørslevbol, Anne Marie, Cathrine.

67 Maren Christensdatter i Åby. 2.7.1789, fol.114B, 125B. Orig.74.
E: Jens Nielsen Morten. Afdøde var født i Grølsted uden for ægteskab af mor Anne Jensdatter, der siden var gift med en anden mand, men begge er døde uden arvinger. Ingen andre arvinger kendes.

68 Anne Jørgensdatter i Framlev. 23.2.1789, fol.116, 123. Orig.75.
E: Mads Poulsen, hyrde. A: mor Karen Sørensdatter, bror Rasmus Sørensen i Mollerup, død. 2 børn hvis navne ikke angives, bror Jens Sørensen i Sorring, død. 2B: Jesper, pottemager i Sorring, en datter i Tovstrup.

69 Anne Jensdatter i Labing. 6.5.1790, fol.116B.
E: Søren Clausen. B: Søren 14, Mogens 12. FM: Jens Jensen sst.

70 Niels Nielsen i Åby. 21.5.1790, fol.117B.
E: Anne Rasmusdatter. B: Niels 17, Marianne 13, Rasmus 11, Jens 9. FM: fasters mand Rasmus Jensen.

71 Mikkel Mikkelsen, ugift i Åby. 21.5.1790, fol.118B.
A: mor Ingeborg Rasmusdatter g.m. Laurids Mikkelsen, søskende Sidsel Mikkelsdatter 15, Maren Mikkelsdatter 5. FM: Søren Mortensen i Åby. Arv efter afdødes far Mikkel Mikkelsen i Åby, skifte 23.10.1786 lbnr.51.

72 Sidsel Rasmusdatter i Åby. 1.6.1790, fol.119.
E: Peder Nielsen. B: Niels 13, Rasmus 10, Søren 7, Anders 1. FM: Jens Mogensen i Yderup. Enkemandens første ægteskab med Anne Nielsdatter, skifte 15.6.1775 lbnr.3. B: Anne.

73 Jens Poulsen i Labing. 2.6.1790, fol.121B.
A: søskende Anne Poulsdatter g.m. Søren Rasmussen i Vorgårde, Kirsten Marie Poulsdatter, enke i Hørslevbol, Anne Marie Poulsdatter 21, Cathrine Poulsdatter 19, Søren Poulsen 14, Rasmus Poulsen 12, halvbror Daniel Poulsen 26. FM: Niels Danielsen. Arv efter far Poul Jensen, skifte 30.5.1786 lbnr.52. (Sml. lbnr.66).

74 Karen Nielsdatter i Åby. 16.6.1790, fol.123B.
E: Laurids Nielsen. B: Niels 3.

75 Karen Christensdatter i Lyngby. 26.11.1790, fol.126.
E: Peder Kolt. B: Maren 21, Jens 16, Maren 13, Ingeborg 10.

76 Hans Danielsen i Labing. 11.1.1791, fol.127, 129B, 137B.
A:
1) bror Niels Danielsen i True
2) søster Anne Kirstine Danielsdatter, [skifte 5.8.1772 lbnr.1], var g.m. Poul Jensen i Labing. 5B:
a Anne Poulsdatter g.m. Søren Rasmussen i Vorgårde
b Daniel Poulsen 28
c Kirsten Marie Poulsdatter g.m. Niels Rasmussen i Hørslevbol
d Anne Marie Poulsdatter 23
e Cathrine Poulsdatter 21
3) søster Maren Danielsdatter, død, var g.m. Anders Pedersen i Labing. 1B:
a Anne Andersdatter 17
4) søster Kirsten Danielsdatter, skifte 30.5.1786 lbnr.52. 2B:
a Søren Poulsen 16
b Rasmus Poulsen 13.

77 Peder Andersen Lyngby i Tilst. 12.1.1791, fol.128B.
E: Sidsel Rasmusdatter. B: Anne 13, Voldborg 10. FM: morbror Niels Eskildsen i Tilst.

78 Anne Rasmusdatter i Framlev. 24.2.1791, fol.134B, 146.
E: Rasmus Simonsen. B: Rasmus Sørensen 25, Maren Sørensdatter 19. FM: morbror Simon Nielsen i Lyngby.

79 Søren Nielsen Lundgaard i Labing. 21.3.1791, fol.139B, 145.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Niels Kirkegaard sst. B: Niels 25, Peder 14, Rasmus 11. FM: morbrødre Niels Pedersen i Borum, Søren Pedersen sst.

80 Karen Poulsdatter i Labing. 27.5.1791, fol.142B.
E: Peder Rasmussen Kejser. B: Kirsten 10, Rasmus 8, Karen 5, Johanne Marie 6 uger.

81 Maren Jensdatter i True. 13.8.1791, fol.143B, 147.
E: Niels Christensen. B: Anne 23, Sidsel 21, Kirsten 17, Mette 10. FM: morbror [dvs. mosters mand] Niels Nielsen, ladefoged i Kasted på Kærbygård gods, morbror Niels Jensen i Ølsted på Kærbygård gods.

82 Peder Nielsen Lemming i Åby. 29.2.1792, fol.148.
E: Karen Rasmusdatter. LV: Mikkel Rasmussen i Lyngby. B: Anne g.m. Laurids Nielsen Ladefoged i Klintrup, Niels 18, Rasmus 16, Sidsel 14, Karen 12, Kirsten 10, Jens 6. FM: farbrødre Jens Lemming i Åby, Morten Lemming i Snåstrup.

83 Kirsten Jacobsdatter i Tilst. 1.5.1793, fol.152, 162B.
E: Henrik Johansen. B: Jacob 6, Kirsten 4. FM: morbror Niels Rasmussen sst, Peder Nielsen i Vejlby.

84 Erik Nielsen i Åby. 16.10.1793, fol.153B, 163.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Peder Nielsen i Åby, Rasmus Lauridsen i Galten, der ægter enken. B: Sidsel 5. FM: farbror Søren Nielsen Gjellerup, tømmermand i Århus.

85 Laurids Andersen i Åby. 16.10.1793, fol.156, 164.
E: Mette Mikkelsdatter. LV: far Mikkel Poulsen sst. B: Gertrud 15, Anders 12, Maren 9, Poul 7. FM: Jens Lemming i Åby.

86 Mikkel Pedersen i True. 4.11.1793, fol.158B, 168B.
E: Birthe Sørensdatter. LV: [Jens] Møldrup, præst i Brabrand. B: Maren 13, Peder 11, Dorthe Marie 8, Kirsten 6, Mette Marie 2. FM: Mikkel Sørensen i Brabrand.

87 Maren Jensdatter i Åby. 10.2.1794, fol.165, 166B, 172B.
E: Rasmus Nielsen. B: Anne Rasmusdatter, død, var g.m. Christen Nielsen i Randers. 1B: Birthe Marie, Lisbeth Rasmusdatter g.m. Peder Kattrup i Kasted på Kærbygård gods.

88 Mikkel Pedersen i Åby. 21.2.1794, fol.165B, 168.
Enkemand. B: Peder 37 i Lillering, Maren 35 g.m. Søren Hansen i Åby, Anne 31. FM: morbror Jens Lemming i Åby.

89 Niels Christensen, rygter på Lyngbygård. 3.7.1794, fol.168B, 187, 189B.
Arvinger kendes ikke.

90 Jørgen Valtersen i Tilst. 4.3.1795, fol.169B, 175.
E: Mette Jørgensdatter. LV: Niels Rasmussen sst. B: Jørgen 15. FM: Niels Nielsen sst.

91 Poul Rasmussen i Lyngby. 1.4.1795, fol.170B.
E: Mette Rasmusdatter. LV: Niels Rasmussen i True. B: Rasmus 1. FM: farbrødre Mikkel Rasmussen i Lyngby, Niels Rasmussen i Labing, Anders Rasmussen i Lyngby.

92 Maren Nielsdatter, ugift i Åby. 23.7.1795, fol.172.
A: mor Karen Lauridsdatter, enke efter [Niels Andersen i Åby], skifte 29.6.1775 lbnr.4, søskende Ingeborg Nielsdatter g.m. Jens Lemming, Anne Marie Nielsdatter. FM: morbror Mikkel Lauridsen i Åby.

93 Marianne Christensdatter, ugift i Åby. 23.7.1795, fol.173B.
A: mor Sidsel Marie Rasmusdatter g.m. Søren Mortensen sst, søskende Jens Christensen 18, Maren Christensdatter 15. FM: farbror Mikkel Lauridsen sst, halvsøskende Karen Jensdatter g.m. Jens Rasmussen i Gjellerup, Rasmus Jensen i Åby, Mikkel Jensen 24. Arv efter afdødes far [Christen Lauridsen i Åby], skifte 9.7.1787 lbnr.57.

94 Karen Rasmusdatter i Åby. 28.7.1795, fol.174, 178.
E: Niels Nielsen. Første ægteskab med Peder Nielsen Lemming i Åby, [skifte 29.2.1792 lbnr.82]. B: [Anne] g.m. Laurids [Nielsen] Ladefoged i Klintrup, Niels 22, Rasmus 21, Sidsel 18, Karen 16, Kirsten 14, Jens 9. FM: farbror Jens Lemming i Åby.

95 Johanne Jensdatter i Lyngby. 13.8.1795, fol.175B.
Enke efter Søren Nielsen [i Yderup, skifte 18.10.1780 lbnr.23]. B: Sidsel 43, Jens 39, Niels 37. Desuden nævnes deres halvsøster Kirsten Sørensdatter.

96 Peder Pedersen i Framlev. 17.8.1795, fol.176B.
E: Ellen Jensdatter. LV: Niels Jensen. B: Maren 8, Peder 6. FM: født værge Oluf Pedersen i Herskind.

97 Henrik Johansen i Tilst. 14.1.1796, fol.181, 190.
E: Karen Jensdatter. LV: far Jens Nielsen sst, Rasmus Rasmussen, der ægter enken. B: Henrik, nyfødt. Første ægteskab med [Kirsten Jacobsdatter, skifte 1.5.1793 lbnr.83]. B: Jacob 9, Kirsten 6. FM: farbror Andreas Johansen i Yderup, morbror Niels Rasmussen i Tilst. Desuden nævnes enkens bror Niels Jensen.

98 Jens Nielsen Leth i Framlev. 28.1.1796, fol.182B.
E: Dorthe Pedersdatter. LV: Rasmus Jacobsen sst. B: Peder 36, Søren 25, Kirsten Marie g.m. Johan Lauridsen, bendrejer i Århus, Mette g.m. Peder Rasmussen i Snåstrup. FM: Peder Leth i Skibby. Første ægteskab med Kirsten Jensdatter, skifte 14.10.1755. B: Jens Jensen 46, Anne Jensdatter, død, var g.m. Rasmus Jensen Søgaard i Skanderborg. 3B: Jens 31, Niels 18, Anne g.m. Rasmus Hansen i Vrold.

99 Jens Mikkelsen i Framlev. 23.3.1796, fol.187B.
E: Anne Jacobsdatter. LV: Rasmus Jacobsen sst. B: Karen 8, Jacob 2. FM: morbror Jens Jacobsen i Kasted.

100 Birthe Rasmusdatter, ugift i Lyngby. 12.12.1796, fol.190.
A: mor Anne Jensdatter, enke efter [Rasmus Jensen sst, skifte 28.12.1781 lbnr.32], søskende Søren, Peder i Storring, Niels, Christen i Århus, Jens, Anders i Skivholme, Oluf, Anne g.m. Peder Pedersen i Yderup, Johan, Rasmus, Kirsten, halvbror Jens Rasmussen i Gjellerup, død. 3B: Ingeborg 12, Jens 8, Birthe Marie 4. FM: morbror Rasmus Jensen i Åby.

101 Karen Lauridsdatter i Lyngby. 6.1.1797, fol.192.
E: Peder Christensen Bonde. B: Christen 15. FM: farbror Mads Christensen i Skørring.

102 Frands Mogensen Tilst i udflyttergården Eldal i Tilst. 24.1.1797, fol.193.
E: Karen Lauridsdatter. B: Jens 3. FM: bedstefar Mogens Nielsen på stedet.

103 Karen Jensdatter i Tilst. 15.7.1797, fol.194B.
E: Rasmus Rasmussen. Første ægteskab med Henrik Johansen, [skifte 14.1.1796 lbnr.97]. B: Henrik 1. FM: morfar Jens Nielsen Bonde i Tilst.

104 Sidsel Jensdatter i True. 1.11.1797, fol.198.
E: Jens Olufsen. B: Oluf 3. FM: farbror Rasmus Olufsen i True.

105 Jens Jensen Leth, der tjente på Lyngbygård. 10.12.1797, fol.200, 202, 204.
A:
1) søster Anne Jensdatter, død, var g.m. Rasmus [Jensen] Søgaard i Skanderborg. 3B:
a Jens Rasmussen
b Anne Rasmusdatter g.m. Rasmus Hansen i Vrold
c Niels Rasmussen, der tjener i Århus
2) halvbror Peder Jensen i Framlev
3) halvbror Søren Jensen Leth i Framlev
4) halvsøster Kirsten Marie Jensdatter g.m. Johan Lisbjerg, bendrejer i Århus
5) halvsøster Mette Marie Jensdatter g.m. Peder Rasmussen i Snåstrup
Sml. lbnr.98.

106 Enevold Nielsen i Tilst. 29.1.1798, fol.201B, 202.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Jørgen Nielsen sst, bror Peder Hørslev i Årslev. B: Peder 17, Rasmus 14, Mette 11. Første ægteskab med [Mette Rasmusdatter, skifte 30.6.1777 lbnr.10]. B: Maren g.m. Josef, skytte ved Vosnæsgård med bopæl i Studstrup, Anne g.m. Christen Nielsen Koch i Tilst, Karen gift i København, Niels i Tilst.

107 Mikkel Lauridsen i Åby. 24.7.1798, fol.205.
E: Mette Jensdatter. LV: Jens Lemming i Åby. B: Laurids 25, Maren 23, Jens 22, Rasmus 18, Jens 15, Anne Kirstine 12, Kirsten 10. FM: morbror Niels Jensen i Åby, Søren Mikkelsen i Hasle.

108 Just Jacobsen i Framlev. 1.7.1799, fol.208B.
E: Maren Frandsdatter. LV: stedfar Niels Pedersen i Lisbjerg. B: Maren 15, Niels 10, Frands 8, Mette 5, Bodil 3, [Jacob] 6 mdr. FM: Mogens Jacobsen ved svigerfar Daniel Andersen i Lindbjerg, [måske fejl, skal være Lillering i Framlev sogn].

109 Anne Pedersdatter i Åby. 22.8.1799, fol.210B.
E: Peder Sørensen. A: bror Peder Nielsen i Hasle, brorsøn Niels Poulsen 16, [halv]søster Maren Nielsdatter g.m. Niels Pedersen i Hasle, [halv]søster Karen Nielsdatter g.m. Christen Andersen i Brabrand.

110 Jens Sørensen i Skovby. 17.5.1800, fol.212, 218.
Enke efter Karen Pedersdatter, [skifte 2.3.1787 lbnr.54]. B: Anne 24, Maren 23, Johanne 21. FM: farbror Søren Sørensen i True, morbror Bertel Mikkelsen i Skovby.

111 Mette Mikkelsdatter i Åby. 26.5.1800, fol.210B, 217B.
E: Peder Rasmussen. B: Bodil 7, Laurids 3. Første ægteskab med [Laurids Andersen sst, skifte 16.10.1793 lbnr.85]. B: Gertrud g.m. Eskild Nielsen i Viby, Anders 20, Maren 16, Poul 14. FM: morfar Mikkel Poulsen i Åby.

112 Inger Jensdatter i Tilst. 10.6.1800, fol.215B.
E: Søren Jensen. A: mor Karen Andersdatter, enke efter Jens Nielsen, søskende Niels Jensen 27, Anders Jensen 26, Peder Jensen 24, Anne Jensdatter 22, Maren Jensdatter 20, Rasmus Jensen 14. FM: farbror Erik Nielsen i Tilst.

113 Niels Pedersen i Tilst. 5.11.1800, fol.219.
E: Mette Sørensdatter. LV: far Søren Nielsen sst. B: Anne Marie 2, Søren 3 mdr. FM: farfar Peder Nielsen på stedet, morbror Niels Sørensen i Geding.

114 Birthe Sørensdatter i True. 22.1.1801, fol.221.
E: Jens Jensen Gravgaard, der er lovet gården i fæste. Første ægteskab med Mikkel Pedersen, [skifte 4.11.1793 lbnr.86]. B: Maren 21, Peder 17, Dorthe 15, Kirsten 14, Mette Marie 9. FM: farbror Rasmus Pedersen i Tilst, morbror Mikkel Sørensen i Brabrand.

115 Søren Nielsen 6 mdr. gammel i Tilst. 10.8.1801, fol.224B.
A: mor Mette Sørensdatter g.m. Poul Andersen, søster Anne Marie Nielsdatter. FM: farfar Peder Nielsen Balle i Tilst, farbror Rasmus Pedersen sst. Arv efter far Niels Pedersen i Tilst, skifte 5.11.1800 lbnr.113.

116 Maren Jensdatter i Tilst. 1.4.1802, fol.225.
E: Søren Christensen. B: Christen 14, Peder 12. FM: morfar Jens Mogensen i Yderup.

117 Maren Frandsdatter i udflyttergården Eldal i Tilst. 8.4.1802, fol.227B.
E: Mogens Mikkelsen. B: Mikkel 26, Birthe Marie g.m. Rasmus Rasmussen i Tilst, Karen 24, Maren 22. Desuden nævnes enkemandens sønnesøn Jens Frandsen 9. FM: morbror Rasmus Rasmussen i Tilst. (Sml. lbnr.102).

118 Niels Lauridsen i Tilst. 27.5.1802, fol.229B.
Afkald fra A: Anders Andersen, Peder Sørensen i Overgård i Balle sogn.

119 Johanne Christensdatter i Lyngbygårds Skovfogedhus, der kaldes Kannikemøllebrohus. 23.6.1802, fol.229B.
E: Niels Andersen, skovfoged. Afkald fra A: Erik Nielsen i Voel, Hans Christensen g.m. Anne Kirstine Sørensdatter i Farre.

120 Maren Nielsdatter i Åby. 27.5.1803, fol.230.
E: Hans Pedersen Mondrup. B: Maren 4. FM: farbror Rasmus Pedersen Mondrup i Snåstrup.

121 Niels Christensen i Åby. 24.6.1803, fol.232.
E: Johanne Marie Nielsdatter. LV: Søren Hansen sst. B: Niels 19, Peder 17. FM: morbror Mikkel Nielsen i Brabrand. Første ægteskab med Maren Mikkelsdatter, [skifte 26.9.1780 lbnr.22]. B: Anne g.m. Jens Pedersen i Åby, Mikkel 35, Kirsten g.m. Anders Lauridsen i Skejby, Christen 25.

122 Mikkel Rasmussen i Lyngby. 23.3.1804, fol.235.
E: Anne Kirstine Rasmusdatter. LV: bror Johan Rasmussen i Låsby. B: Anne 16, Sidsel 14, Mette 9, Rasmus 6. FM: farbror Niels Rasmussen i Labing.

123 Rasmus Mikkelsen, en dreng i Lyngby. 2.10.1804, fol.237B.
A: mor Anne Kirstine Rasmusdatter g.m. Anders Eriksen i Lyngby, søskende Anne Rasmusdatter, Sidsel Rasmusdatter, Mette Rasmusdatter. FM: farbror Niels Rasmussen i Labing. (Sml. lbnr.122).

124 Søren Thorsen i Framlev. 4.10.1804, fol.238B.
E: Maren Justsdatter. B: Jens 33, Peder 31, Rasmus 28, Anne, død, var g.m. Søren Rasmussen i Borum. 1B: Rasmus, Helle g.m. Niels Andersen i Framlev.

125 Jens Jensen i Labing. 23.1.1805, fol.240B.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Poul Knudsen sst. B: Anne 13, Voldborg 10, Karen 8, Bodil 6, Rasmus 2, Anne Johanne 6 mdr. FM: farbror Peder Jensen i Borum. Første ægteskab med Voldborg Eskildsdatter, [skifte 24.8.1781 lbnr.30]. B: Anne g.m. Peder Rasmussen i Storring, Eskild 32, Sidsel g.m. Peder Rasmussen i Jeksen, Jens 26.

126 Anne Kirstine Rasmusdatter i Lyngby. 20.7.1805, fol.243.
E: Jacob Nielsen. B: Niels 18, Sidsel 5.

127 Sidsel Marie Rasmusdatter i Åby. 9.8.1805, fol.246, 249B, 250, 256.
E: Søren Mortensen. Første ægteskab med [Jens Mikkelsen i Åby, skifte 16.3.1773 lbnr.2]. B: Karen g.m. Niels Rasmussen i Gjellerup, Rasmus 36 i Åby, Mikkel 33 i Holme. Andet ægteskab med [Christen Lauridsen i Åby, skifte 9.7.1787 lbnr.57]. B: Jens 27 i Åby, Maren 25, der døde.

128 Maren Mogensdatter, tjenestepige i Tilst. 16.8.1805, fol.248, 249B.
A:
1) bror Mikkel Mogensen i Eldal
2) bror [Frands Mogensen, skifte 24.1.1797 lbnr.102]. 1B: Jens 11
3) søster Birthe Mogensdatter g.m. Rasmus Rasmussen i Tilst
4) søster Karen Mogensdatter g.m. Niels Jensen i Vejlby
5) halvsøster Dorthe Mogensdatter 38 i Århus.

129 Else Knudsdatter i Tilst. 2.6.1806, fol.250B.
E: Søren Christensen. B: Knud 2, Rasmus 6 mdr. FM: morbror Jens Knudsen i Labing.

130 Anne Olufsdatter i Framlev. 4.7.1806, fol.253B.
E: Peder Sørensen. B: Søren 3 mdr. FM: morfar Jørgen Mogensen på stedet.

131 Laurids Jensen i Lyngby. 1.7.1807, fol.256B.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Mads Pedersen, der ægter enken. B: Kirsten 12. FM: farbror Johan Jensen, tjenestekarl i Snåstrup, Niels Balle, skovfoged i Kannikemøllebrohuset. Desuden nævnes enkens bror Christen Lauridsen, der tjener i Hørslev.

132 Sidsel Rasmusdatter i Tilst. 30.6.1809, fol.258.
E: Jørgen Nielsen. Første ægteskab med [Peder Andersen Lyngby i Tilst, skifte 12.1.1791 lbnr.77]. B: Anne g.m. Anders Villadsen i Århus, Voldborg. FM: Peder Andersen i Tilst.

133 Abelone Mogensdatter i True. 30.6.1809, fol.259.
E: Niels Sørensen. B: Anne Marie 9. FM: Peder Nielsen sst.

134 Anne Andersdatter i Tilst. 3.10.1809, fol.260B.
E: Peder Lauridsen. B: Laurids 17, Marianne 5, Anne 3. FM: fars svoger Rasmus Sørensen i True.

135 Laurids Rasmussen, staldkarl på Lyngbygård. 2.3.1810, fol.264.
A: mor Barbara Pedersdatter, enke efter Niels Lauridsen i Borum, halvsøskende Rasmus Nielsen 24, Maren Nielsdatter 23, Kirsten Nielsdatter 20. FM: morbror Rasmus Pedersen i Borum.

136 Mikkel Nielsen, tjenestekarl i Åby. 2.4.1810, fol.265.
A: søskende Anne Nielsdatter, enke efter Jens Pedersen i Åby, Kirsten Nielsdatter g.m. Jens Nielsen, snedker i Skejby, Christen Nielsen, udkommanderet, halvbror Peder Nielsen 24 i Åby. FM: Laurids Nielsen, Peder Trane, feldbereder i Århus. (Sml. lbnr.121).

137 Else Rasmusdatter i Tilst. 16.4.1810, fol.265B.
Enke efter Niels Nielsen, tjenestekarl. A: mor Mette Nielsdatter, enke efter Rasmus Pedersen i Tilst.

138 Mette Nielsdatter i True. Anmeldelse 16.1.1812, fol.266.
E: Niels Rasmussen. [Første ægteskab med Rasmus Jensen i True, skifte 10.1.1783 lbnr.38]. B: Mette g.m. Rasmus Lauridsen, smed i Grumstrup, Peder i Sabro, Niels i Tilst.

139 Peder Lauridsen i Tilst. 8.4.1812, fol.266, 270B.
E: Inger Jensdatter. LV: Mikkel Mogensen i Eldal. B: Anne 1, Anne Marie 1 md 14.7.1812. Første ægteskab med [Anne Andersdatter, skifte 3.10.1809 lbnr.134]. B: Laurids 9, Marianne 8. FM: farbror Frands Lauridsen i Kasted, Jens Andersen i Labing. Desuden nævnes afdødes bror Christen Lauridsen i Tilst.

140 Jacob Nielsen i Lyngby. 22.4.1812, fol.267B, 275B.
E: Anne Jensdatter. LV: Jens Sørensen i Labing, Peder Nielsen, der ægter enken. B: Anne Kirstine 5, Jens 3, Rasmus 2. FM: farbror Peder Nielsen i Haushøjgård i Søften sogn. Første ægteskab med [Anne Kirstine Rasmusdatter, skifte 20.7.1805 lbnr.126]. B: Niels 25, rytter i Holstenske Rytterregiment, Sidsel 11.

141 Søren Jørgensen i Lyngby. 12.9.1812, fol.271B, 277B.
E: Marianne Johansdatter. B: Maren g.m. Niels Madsen i Nørre Vissing, Marie Kirstine g.m. Peder Nielsen Skrædder i Brabrand, Jens, gartner på Barritskov, Mette g.m. en strømpevæver i Gentofte på Sjælland, Johan på stedet, Karen g.m. Mikkel Pungelund i Århus, Jørgen i True.

142 Sidsel Jensdatter i Åby. 7.11.1812, fol.273B, 276B, 277B.
Enke i uskiftet bo efter Niels Pedersen Smed. B: Anne 20, Peder 17, Birthe Marie 14, Sidsel Marie 6, der døde. FM: Laurids Mikkelsen den yngre i Åby.

143 Rasmus Rasmussen [Bonde] i Tilst. Anmeldelse 8.1.1814, fol.277B.
E: Birthe Marie Mogensdatter. A: bror Søren Rasmussen i Jeksen, svoger Søren Sørensen, [formentlig fejl for Mikkel Sørensen], degn i Adslev og Mesing.

144 Jens Mortensen, røgter på Lyngbygård. Anmeldelse 27.5.1814, fol.278.
B: Morten Jensen Borum, soldat i Helsingør.

145 Niels Nielsen i Labing. 9.8.1814, fol.278, 280B.
E: Maren Frandsdatter. LV: Simon Nielsen i Borum. B: Søren 24, Mette Kirstine 13. Af første ægteskab B: Niels i Borum, Peder i Yderup.

146 Maren Thomasdatter i Framlev. 22.3.1815, fol.281B.
Enke efter Jens Thomsen. B: Thomas i Framlev, Anne 24, Ellen 22, Mette Marie 20, Niels 17.

147 Mette Rasmusdatter i Tilst. 28.7.1815, fol.282.
E: Søren Christensen. B: Jens 8, Else Marie 6, Ingeborg 2. Før ægteskab med enkemanden B: Peder Pedersen 11. FM: morbror Niels Rasmussen i Skjoldelev, morfar Rasmus Pedersen i Lisbjerg. Enkemandens første ægteskab med Maren Jensdatter, [skifte 1.4.1802 lbnr.116]. Arv til B: Peder. Enkemandens andet ægteskab med Else Knudsdatter, [skifte 2.6.1806 lbnr.129]. Arv til B: Knud, Rasmus.

148 Peder Rasmussen i Åby. 17.12.1815, fol.285B.
E: Margrethe Sørensdatter. LV: bror Hans Sørensen sst. B: Mette Marie 14, Maren 12, Mette Kirstine 10, Rasmus 6, Søren 4, Laurids 2. FM: farbror Rasmus Rasmussen i Lisbjerg Terp. Første ægteskab med [Mette Mikkelsdatter, skifte 26.5.1800 lbnr.111]. B: Bodil g.m. Eskild Nielsen i Viby Terp.

149 Mette Kirstine Christensdatter i Labing. Anmeldelse 7.5.1816, fol.288B.
E: Joen Rasmussen. B: Christen sst.

150 Søren Jensen i Labing. 10.10.1816, fol.288B, 289.
E: Gertrud Sørensdatter. LV: Joen Rasmussen, der ægter enken. B: Anne 25, Else 21, Kirsten 18, Jens 11. Af første ægteskab B: Søren 41 i Skovby.

151 Anne Nielsdatter i Tilst. Anmeldelse 8.1.1817, fol.290.
Enke efter Rasmus Thomsen. B: [mangler] Rasmussen, Peder Rasmussen.

152 Hans Christian Herman Hedtoft, kusk på Lyngbygård. 21.1.1817, fol.290, 296.
A:
1) bror Peder Hansen i Galtho i Tistrup sogn, Ribe amt
2) søster Karen Hansdatter, død, var g.m. Johan Jacob, sadelmager i Ringkøbing. Børn, men uvist hvilke
3) bror Laurids Hansen i Tørring sogn og by
4) bror Mads Hansen Hedtoft, sadelmager i Hørning
5) søster Ellen Cathrine Hansdatter g.m. murersvend Schortmann i Århus.

153 Mette Sørensdatter i Tilst. 20.2.1817, fol.291, 298.
E: Poul Andersen. B: Karen 13, Anders 12, Søren 10, Maren 7, Jens 6, Niels 3 mdr. FM: Rasmus Pedersen i Tilst, Anders Mikkelsen sst. Første ægteskab med [Niels Pedersen sst, skifte 5.11.1800 lbnr.113]. B: Anne Marie 18. FM: farbror Rasmus Pedersen sst.

154 Anne Johanne Andersdatter i Tilst. Anmeldelse 31.3.1817, fol.292B.
A: mor Maren Andersdatter, enke efter Anders Jensen, søster Karen Andersdatter g.m. Johan Jensen i Tilst.

155 Niels Nielsen i Åby. 11.4.1817, fol.292B, 297.
E: Anne Jacobsdatter. LV: Rasmus Mikkelsen, der ægter enken.
A:
1) søsterdatter Bodil Sørensdatter g.m. Peder Jensen i Hårup i Todbjerg sogn på Skårupgård gods
2) søsterdatter Kirsten Sørensdatter, død. 1B: Kirsten Christensdatter g.m. Anders Madsen, møller i Mygind Mølle
3) søsterdatter Maren Sørensdatter, død. 2B: Niels Jensen i Mejlby sogn og by på Clausholm gods, Anne Kirstine Jensdatter 24
4) halvsøster Sidsel Nielsdatter g.m. Rasmus Lauridsen i Østrup i Skader sogn på Gammel Estrup gods
5) halvsøster Anne Nielsdatter, enke, husholderske på Dronningborg ved Randers
6) halvbror Knud Nielsen, der for 24 år siden rejste til Calcutta i Indien.

156 Peder Pedersen Folby, tjenestekarl i Framlev. 14.5.1817, fol.294.
A: søskendebørn Kirsten Sørensdatter g.m. Rasmus Christoffersen i Laurbjerg, Maren Sørensdatter g.m. Hans Jensen i Folby, Laurids Sørensen i Folby, Søren Frandsen i Skjød, Maren Frandsdatter g.m. Søren Sørensen i Norring, Søren Rasmussen, skrædder sst.

157 Rasmus Jensen i Lyngby. 17.6.1817, fol.295.
E: Anne Olufsdatter. LV: Anders Eriksen sst. B: Anne Kirstine 13. FM: farbror Joen Jensen, smed i Åby.

158 Anne Olufsdatter i Lyngby. 12.2.1818, fol.299, 304B.
E: Christen Christensen Balle. Første ægteskab med Rasmus Jensen i Lyngby, [skifte 17.6.1817 lbnr.157]. B: Anne Kirstine 14. FM: farbror Joen Jensen, smed i Åby.

159 Søren Nielsen og hustru Maren Pedersdatter i Lyngby. 12.2.1818, fol.299B, 303B.
B: Anne Kirstine 30 g.m. Rasmus Danielsen i Høver, Niels 28 i Søften, Anders 26 i Skibby, Jens 25, Peder 23, Anne Marie 20.

160 Mette Eriksdatter i Labing. 12.5.1818, fol.302, 305B.
E: Jens Sørensen. B: Søren i Borum, Erik 26, Christen 24, Kirsten Marie 18.

161 Karen Pedersdatter i Eldal i Tilst sogn. 5.2.1819, fol.306B, 311B.
E: Mikkel Mogensen. B: Maren 15, Anne 11, Bodil Marie 7, Sidsel 6. FM: morbror Laurids Pedersen i Kvottrup.

162 Jens Andersen i Labing. 15.2.1819, fol.308, 314.
E: Karen Sørensdatter. LV: Jens Christensen i Søballe, Niels Andersen i Labing, der ægter enken. B: Søren 8, Anders 7, Anne Sofie 5, Anne Johanne 3, Kirsten Marie 9 mdr. FM: Niels Jacobsen i Søballe. Desuden nævnes afdødes søster Johanne Marie Andersdatter.

163 Margrethe Sørensdatter i Åby. 18.6.1819, fol.309B, 312B, 314B, 315B.
E: Poul Hansen. B: Helene Marie 2. Første ægteskab med Peder Rasmussen i Åby, skifte 17.12.1815 lbnr.148. B: Mette Marie 18, Maren 16, Mette Kirstine 14, der døde, Rasmus 10, Søren 8, Laurids 6. FM: morbror Hans Sørensen i Åby.

164 Karen Nielsdatter, husholderske i Labing Mølle. 11.10.1819, fol.312B, 316.
A: mor Karen Andersdatter, enke efter Niels Sørensen i Hørslev, søskende Søren Nielsen sst, Anders Nielsen 39 sst, Birthe Nielsdatter g.m. Rasmus Jensen, smed i Framlev, Helle Nielsdatter 30, Maren Nielsdatter g.m. Søren Sørensen i Skovby, Johanne Nielsdatter g.m. Jens Christensen i Harlev.

165 Voldborg Jensdatter i Labing. 27.12.1819, fol.317.
A: mor Maren Rasmusdatter g.m. Jens Rasmussen sst, søskende Anne Jensdatter 28, Karen Jensdatter 22, Bodil Jensdatter 19, Rasmus Jensen 17, Anne Johanne Jensdatter 16, halvsøskende Jens Jensen i Vitved, Eskild Jensen i Vitved, død. 2B: Jens 6, Rasmus 4, Anne Jensdatter g.m. Peder Rasmussen på Mesing Mark, Sidsel Jensdatter g.m. Peder Rasmussen i Jeksen. FM: Rasmus Sørensen Lundgaard i Labing. [Afdødes far var Jens Jensen i Labing, skifte 23.1.1805 lbnr.125].

166 Birthe Nielsdatter i Framlev. 2.3.1820, fol.318B.
E: Erik Christensen. B: Niels 6, Christen 5. Desuden nævnes afdødes far Niels Andersen i Framlev, afdødes søster Anne Kirstine Nielsdatter og enkemandens bror Peder Christensen, der tjener i Århus Mølle.

167 Jens Jacobsen, en dreng i Lyngby. 6.5.1820, fol.320B, 325B.
A: mor Anne Jensdatter g.m. Peder Nielsen sst, søskende Anne Kirstine Jacobsdatter 13, Rasmus Jacobsen 10, halvsøskende Niels Jacobsen i Lyngby, Sidsel Jacobsdatter 18, Jacob Pedersen 6. FM: farbror Peder Nielsen i Haushøjgård i Søften sogn. [Afdødes far var Jacob Nielsen i Lyngby, skifte 22.4.1812 lbnr.140].

168 Anders Nielsen, ugift i Åby. 10.7.1820, fol.321, 325.
A: søskende Ingeborg Nielsdatter, død, var g.m. Peder Sørensen i Åby, Mette Nielsdatter, død, var g.m. Jens Mikkelsen i Hasle. 2B: Søren 16, Maren 11. FM: afdødes stedfar Niels Jensen Trige i Åby.

169 Kirsten Andersdatter i Åby. 9.8.1820, fol.322.
E: Niels Jensen Trige. [Første ægteskab med Niels Andersen sst, skifte 30.5.1787 lbnr.55]. B: Ingeborg Nielsdatter, død, var g.m. Peder Sørensen i Åby. Børn, hvis navne ikke angives, Mette Nielsdatter, død, var g.m. Jens Mikkelsen i Hasle. 2B: Søren 16, Maren 11, Anders Nielsen, skifte 10.7.1820 lbnr.168.

170 Søren Jensen Leth i Framlev. 19.1.1821, fol.326, 332B.
E: Anne Marie Nielsdatter. LV: Niels Nielsen sst. B: Dorthe g.m. Søren Jensen i Framlev, Anne Kirstine 17, Jens 14, Niels 7, Anders Peder 5. FM: morbror Rasmus Nielsen i Labing.

171 Peder Adamsen, tjenestekarl i Labing. 5.2.1821, fol.327B.
A: mor Bodil Marie Pedersdatter, søskende Lorents Adamsen i Vrold, Anne Marie Adamsdatter g.m. Jonas Jonasen, væver i Ugelbølle, Anders Adamsen i Vang.

172 Peder Sørensen i Åby. 17.3.1821, fol.328, 331B.
E: Ingeborg Nielsdatter. LV: Mikkel Christensen sst, Jens Sørensen i Åby, der ægter enken. B: Peder 3. FM: Jens Christensen i Åby.

173 Christen Offersen i Åby. 16.11.1821, fol.330, 333B.
E: Maren Poulsdatter. LV: far Poul Vognsen i Storring. B: Niels 2. FM: Jens Lauridsen i Åby.

174 Karen Jensdatter i Åby. 27.3.1822, fol.335, 341B.
E: Poul Hansen. B: Hans Peder 1. FM. morbror Christian Jensen i Holme, Desuden nævnes afdødes bror Mogens Jensen og enkemandens mor Helene Jensdatter i Holme. Enkemandens første ægteskab med [Margrethe Sørensdatter, skifte 18.6.1819 lbnr.163]. B: Helene Marie. Arv til enkemandens stedbørn [efter skifte 17.12.1815 lbnr.148]: Rasmus Pedersen, Søren Pedersen, Laurids Pedersen, Mette Marie Pedersdatter, Maren Pedersdatter, Mette Kirstine Pedersdatter, der er død.

175 Laurids Mikkelsen i Åby. 30.4.1822, fol.337, 344B.
E: Maren Pedersdatter. LV: Poul Rasmussen i Vejlby, Hans Jensen i Åby, der ægter enken. B: Mette Marie 11 uger. FM: farbror Rasmus Mikkelsen i Åby. Desuden nævnes afdødes søskende Anne Kirstine Mikkelsdatter, Jens Mikkelsen.

176 Karen Andersdatter i Tilst. 4.6.1822, fol.338B.
E: Johan Jensen. B: Jens 10. FM: morbror Rasmus Andersen i Mollerupgård i Lisbjerg sogn.

177 Søren Lauridsen i Åby. 10.6.1822, fol.339B, 348.
E: Else Marie Rasmusdatter. LV: bror Rasmus Rasmussen i Høver. B: Anne 5, Laurids 3, der døde, Helle 2. FM: farbror Niels Lauridsen i Viby.

178 Poul Knudsen i Labing. 25.10.1822, fol.342B.
E: Cathrine Poulsdatter. LV: Rasmus Sørensen sst. B: Knud 24, Peder 21, Poul 17, Jens 14. FM: farbror Peder Knudsen i Herskind.

179 Niels Christensen, tjenestekarl i Labing. 15.2.1823, fol.345B, 347.
A: mor Kirsten Jørgensdatter i Sall på Frijsendal gods, søskende Karen Christensdatter g.m. Jens Lauridsen i Sall, Anne Marie Christensdatter, Marianne Christensdatter. FM: Rasmus Sørensen i Labing. Afdøde var far til et slegfredbarn med Johanne Pedersdatter.

180 Rasmus Nielsen i Labing. 22.7.1823, fol.349, 356.
E: Anne Marie Knudsdatter. LV: bror Jens Knudsen sst. B: Anne Kirstine, Barbara. FM: farbror Niels Nielsen i Lyngby.

181 Anne Rasmusdatter, tjenestepige på Lyngbygård. 23.9.1823, fol.351, 353, 358. Bilag i pakken G 313-24.
På mors side A:
1) halvmorbror Erik Christensen i Sorring
2) halvmoster Karen Christensdatter, død, var g.m. Jens Pedersen i Sorring. 5B:
a Anne Jensdatter g.m. Peder Nielsen i Nørre Galten
b Maren Jensdatter g.m. Jens Jensen i Hammel
c Anne Dorthe Jensdatter g.m. Christian Rasmussen i Tåstrup
d Kirsten Jensdatter g.m. Jens Nielsen i Linå
e Mette Marie Jensdatter, død, var g.m. Oluf Pedersen, smed i Hårup i Todbjerg sogn. 2B: Peder 21, Karen 9
På fars side A:
1) farbror Jens Jensen, død. 4B:
a Laurids Jensen i Sorring
b Jens Jensen i Sorring
c Edel Jensdatter g.m. Jens Jensen Kajhøj i Sorring
d Anne Jensdatter, enke efter Søren Sørensen i Sorring
2) faster Birthe Jensdatter, død, var g.m. Morten Christensen i Javngyde. 4B:
a Jens Mortensen Smed i Javngyde
b Anders Mortensen Smed i Javngyde
c Christen Mortensen i Vissing
d Niels Mortensen Smed i Sjelle.

182 Rasmus Pedersen Kjeldsen i Årslev. 22.10.1823, fol.353B, 357B.
E: Anne Hansdatter. LV: Hans Jensen sst. B: Peder 25, Hans 22, Jens 19, Bodil Marie. FM: søskendebarn Peder Pedersen i Årslev.

183 Laurids Lauridsen i Åby. 29.9.1823, fol.352.
E: Mette Ovesdatter. LV: Laurids Joensen sst. B: Mette Cathrine 7. FM: farfar Laurids Lauridsen i Åby.

184 Helle Sørensdatter, ugift i Åby. 2.12.1823, fol.355B.
A: mor Else Marie Rasmusdatter g.m. Niels Rasmussen i Åby, søster Anne Sørensdatter. FM: farbror Niels Lauridsen i Viby, Søren Pedersen Holm i Åby. [Afdødes far var Søren Lauridsen i Åby, skifte 10.6.1822 lbnr.177].

185 Karen Sofie Jensdatter i Åby. 13.2.1824, fol.359B, 361.
A: slegfredbarn Anne Marie Pedersdatter hos afdødes stedfar Hans Poulsen i Hasle. Afdøde døde på Århus Amts Sygehus.

186 Søren Rasmussen, tjenestekarl i Amhøjgård udflyttet fra Lyngby. 21.2.1824, fol.360.
A:
1) bror Peder Rasmussen i Mesing
2) bror Niels Rasmussen i Geding
3) bror Christen Rasmussen i Århus, død. 6B: Rasmus, Jens, Peder 20, Anne Marie, Birthe, Marianne
4) bror Anders Rasmussen i Skivholme
5) bror Oluf Rasmussen i Fårup
6) bror Johan Rasmussen i Amhøjgård
7) bror Rasmus Rasmussen i Søften
8) søster Anne Rasmusdatter g.m. Peder Pedersen i Yderup
9) søster Kirsten Rasmusdatter g.m. Jens Christensen, snedker i Hasle
10) halvbror Jens Rasmussen i Gjellerup, død. 3B:
a Jens Jensen i Høver
b Ingeborg Jensdatter g.m. Johan Rasmussen i Amhøjgård
c Birthe Marie Jensdatter g.m. Søren Jensen i Årslev.

187 Peder Jensen, tjenestekarl i Lyngby. 24.3.1824, fol.361B, 361B, 362.
A: mor Sidsel Pedersdatter g.m. Rasmus Lauridsen i Ingerslev, bror Mads Jensen 8, søster Maren Jensdatter, halvsøster Marie Kirstine Rasmusdatter. FM: Anders Eriksen i Lyngby.

188 Rasmus Pedersen i Åby. 12.3.1825, fol.363B.
E: Anne Enevoldsdatter, der har siddet i uskiftet bo siden 21.6.1799. LV: Mads Pedersen sst. B: Anne Johanne 11, Peder 8, Helle Marie 5. FM: farbror Anders Pedersen i Brabrand.

189 Margrethe Pedersdatter i Tilst. 13.4.1825, fol.364B, 365B.
E: Peder Sørensen. B: Søren 7, Peder 5, Dorthe Marie 3, Maren 7 uger. FM: Johan Jensen i Tilst.

190 Ellen Pedersdatter i Lyngby. 29.8.1825, fol.367, 368.
E: Enke. B: Anne Olufsdatter, [skifte 12.2.1818 lbnr.158], første ægteskab med Rasmus Jensen, [skifte 17.6.1817 lbnr.157]. 1B: Anne Kirstine. FM: farbror Joen Jensen i Åby, Birthe Olufsdatter, død, var g.m. Hans Terskov, smed i Galten. 2B: Oluf 18, Berline g.m. Laurids Poulsen i Søballe. FM: Anders Eriksen i Lyngby.

191 Hans Rasmussen i Årslev. 5.9.1825, fol.367B.
A: mor Anne Hansdatter, enke efter Rasmus Pedersen Kjeldsen i Årslev, [skifte 22.10.1823 lbnr.182]. LV: Hans Jensen sst, søskende Peder Rasmussen, Jens Rasmussen 21, Bodil Marie Rasmusdatter. FM: søskendebarn Peder Pedersen sst.

192 Anne Kirstine Jacobsdatter i Lyngby. 1.10.1825, fol.369.
A: mor Anne Jensdatter g.m. Peder Nielsen i Lyngby, halvsøskende Niels Jacobsen på Årslev Mark, Sidsel Jacobsdatter, bror Rasmus Jacobsen 15, halvbror Jacob Pedersen 11. [Afdødes far var Jacob Nielsen i Lyngby, skifte 22.4.1812 lbnr.140].

193 Poul Lauridsen i Åby. 13.2.1826, fol.370B, 373, 375.
E: Christiane Nielsdatter. LV: Poul Sørensen i Åby. Testamente af 24.1.1826. Afkald fra 4 myndige arvinger og fra Anne Sørensdatter, datter af Søren Lauridsen i Åby, [skifte 10.6.1822 lbnr.177].

194 Cathrine Poulsdatter i Labing. 1.3.1826, fol.370B, 376B.
Enke efter Poul Knudsen, [skifte 25.10.1822 lbnr.178]. B: Knud 28 i Labing, Peder 24, soldat i København, Poul 20, i lære i Århus, Jens 17. FM: farbror Peder Knudsen i Herskind, Søren Poulsen i Yderup.

195 Karen Sørensdatter i Labing. 4.3.1826, fol.373, 375B.
E: Niels Andersen. B: Maren 5, Mette Marie 3, Jens 1. FM: morbror Christen Sørensen i Søballe. Første ægteskab med Jens Andersen i Labing, der var bror til enkemanden, [skifte 15.2.1819, lbnr.162]. B: Søren 15, Anders 14, Anne Sofie 12, Anne 10, Kirsten Marie 7. FM: Niels Jacobsen i Søballe.

196 Anne Kirstine Rasmusdatter i Lyngby. Anmeldelse 5.12.1826, fol.376B, 377.
E: Anders Eriksen. Første ægteskab med [Mikkel Rasmussen i Lyngby, skifte 23.3.1804 lbnr.122]. B: Anne g.m. Hans Pedersen i Herskind, Sidsel g.m. Jens Sørensen i Lyngby, Mette g.m. Søren Nielsen i Lyngby.

197 Kirsten Sørensdatter i Framlev. 28.8.1828, fol.378, 380.
Enke efter Jens Nielsen. B: Søren i Framlev, Anne g.m. Peder Nielsen i Lyngby, Sidsel g.m. Niels Nielsen Kande i Borum, Kirsten skilt fra Mads Mikkelsen i Lyngby, Johanne Marie g.m. Niels Eriksen i Framlev.

198 Jens Rasmussen i Labing. 15.11.1828, fol.378, 380B, 384B, 387, 388.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Jens Pedersen sst, Peder Christensen i Kettinglund. A: søskende Søren Rasmussen i Jeksen, Rasmus Rasmussen i Hårby, Anne Rasmusdatter, død, var g.m. Jens Albertsen i Galten. 4B: Rasmus 23 på Galten Mark, Kirsten g.m. Rasmus Pedersen i Galten, Anne Kirstine, Anne Johanne. Desuden nævnes enkens søn af hendes første ægteskab: Rasmus Jensen i Labing.

199 Peder Rasmussen i Tilst. 11.1.1829, fol.381B.
E: Maren Sørensdatter. LV: Søren Nielsen i Tilst. B: Anne 11, Rasmus 8, Karen 6.

200 Johanne Marie Jensdatter i Framlev. 3.3.1829, fol.382.
E: Niels Eriksen. B: Anne Mette 7, Erik 5, Kirsten 2. FM: morbror Søren Jensen i Framlev.

201 Anne Jensdatter i Framlev. 20.5.1829, fol.385, 385B.
E: Anders Jensen. B: Anne Marie g.m. Niels Jespersen i Skovby, Kirsten g.m. Niels Andersen, væver i Framlev.

202 Peder Andersen i Tilst. 21.5.1829, fol.385B, 385B.
E: Mette Madsdatter. B: Mads, Anders 20, Marianne g.m. Peder Madsen [formentlig fejl for Peder Jacobsen] i Geding, Inger Marie.

203 Maren Rasmusdatter i Labing. 27.6.1829, fol.386B, 388.
Enke efter Jens Rasmussen, skifte 15.11.1828 lbnr.198. Første ægteskab med Jens Jensen, [skifte 23.1.1805 lbnr.125]. B: Anne g.m. Peder Christensen i Kettinglund, Karen g.m. Niels Sørensen Trane i Nødager i Djurs Sønder Herred, Bodil g.m. Mads Pedersen i Ormslev, Rasmus Jensen i Labing, Anne Johanne g.m. Rasmus Jensen på Galten Mark.

204 Mette Rasmusdatter i Lyngby. 29.8.1830, fol.390B, 391B, 396B.
E: Jørgen Jørgensen. A:
1) bror Jens Rasmussen Jyde i Valby ved København
2) bror Anders Rasmussen, der tjener i Århus
3) søster Else Rasmusdatter g.m. Knud Jensen Toftlund, daglejer i Århus
4) søster Sidsel Rasmusdatter, død, var g.m. Jens Peder Tillegren, hårskærer i Århus. 5B.
a Johannes 15, i skomagerlære i Århus
b Mette Margrethe
c Rasmus Peder 8
d Frederik Vilhelm 5
e uden for ægteskab: Rasmus Jacob Rasmussen Hegelund 19 i Horsens. FM: Jens Eriksen, skomagermester i Århus.

205 Jens Knudsen i Labing. 4.9.1830, fol.391, 391B.
E: Sidsel Nielsdatter. B: Barbara g.m. Jens Sørensen Voergaard, Kirsten Marie, Anne Marie, Anne.

206 Rasmus Sørensen Lundgaard i Labing. 22.11.1830, fol.392B, 393, 420.
E: Sidsel Knudsdatter. LV: Rasmus Pedersen, der ægter enken. B: Anne Kirstine, der ægter Niels Andersen i Labing, Birthe Marie g.m. Knud Poulsen sst, Søren 18, sindssyg, Knud 16, der døde 18.12.1835, Kirsten Marie, Niels 9, Poul 8, Anders 5.

207 Sidsel Mikkelsdatter 17 år i Eldal. 13.1.1831, fol.394.
A: far Mikkel Mogensen. Arv efter mor Karen Pedersdatter, [skifte 5.2.1819 lbnr.161].

208 Anders Poulsen, tjenestekarl i Lyngby. 25.1.1831, fol.394, 396.
Afdøde var slegfredbarn af Anne Brask i Århus. Arvinger angives ikke.

209 Anne Pedersdatter i Tilst. 12.2.1832, fol.397B.
A: mor Inger Jensdatter g.m. Niels Robertsen i Tilst, halvsøskende Laurids Pedersen, Marianne Pedersdatter, halvsøskende Peder Nielsen 17, Robert Nielsen 15. FM: Niels Jensen Lauridsen sst. [Afdødes far var Peder Lauridsen i Tilst, skifte 8.4.1812 lbnr.139].

210 Sidsel Nielsdatter i Labing. 12.5.1832, fol.399, 401.
E: Niels Andersen. B: Karen 5, Niels 3, der døde, Jens Lassen 14 dage, der døde. FM: morbror Rasmus Nielsen i Tåstrup. Desuden nævnes enkemandens svoger Rasmus Olufsen i Jeksen, afdødes plejefar Jens Lauridsen i Galten.

211 Maren Pedersdatter 38 år i Eldal, udflyttet fra Tilst. 6.9.1832, fol.400B, 403.
E: Mikkel Mogensen. B: Karen 10, Maren 9, Bodil 10 uger. FM: morbror Laurids Pedersen i Kvottrup.

212 Kirsten Jensdatter i Højbygård i Framlev sogn. 27.9.1832, fol.401B, 405B.
E: Peder Sørensen Thorsen. Testamente af 15.9.1827. Enkemandens søn af første ægteskab: Søren Pedersen.

213 Morten Jensen, skrædder i Labing. 4.10.1832, fol.402.
E: Anne Marie Sørensdatter, der har siddet i uskiftet bo siden 21.3.1827. LV: Niels Andersen sst. B: Ingeborg, der døde, Anne, Kirsten, Morten, nyfødt, der døde. FM: Peder Sørensen i Labing.

214 Christen Joensen i Labing. 11.1.1833, fol.406B, 410.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Poul Rasmussen. B: Mette Kirstine 16, Anne 12, Anne Kirstine. FM: Niels Andersen i Labing.

215 Hans Jensen Sommer i Tilst. 10.6.1833, fol.10.6.1833, fol.406B, 413B.
E: Anne Madsdatter. LV: Jens Pedersen. B: Mads 24, Kirsten Marie 19, Anne Mette 12, Hans 8. FM: Niels Jensen Lauridsen i Tilst.

216 Rasmus Pedersen Balle i Tilst. 10.6.1833, fol.407.
E: Karen Andersdatter. Testamente af 22.12.1824.

217 Anders Eriksen i Lyngby. 23.12.1833, fol.407B.´
E: Else Jensdatter. LV: Jørgen Pedersen i Yderup. B: Jens 3, Erik 6 mdr. FM: fars søstersøn Søren Jensen i Borum.

218 Anne Johanne Mortensdatter i Tilst. 8.3.1834, fol.411, 411B.
E: Peder Jensen. B: Maren 24, Jens 22, Karen Marie 20, Morten 19, Niels 14, Laurids 10, Anne 7. FM: morbror Thomas Mortensen i Brendstrup.

219 Søren Jensen i Framlev. 1.4.1834, fol.411, 413.
E: Dorthe Sørensdatter. Testamente af 29.12.1831.

220 Peder Sørensen i Labing. 11.7.1834, fol.414B.
E: Birthe Marie Christensdatter. LV: Knud Poulsen sst. B: Søren 16, Christen 14, Anne Mette 12, Rasmus 10, Anne Kirstine 8. FM: Rasmus Jensen sst.

221 Jens Pedersen Kolt, tjenestekarl på Lyngbygård. 1.11.1834, fol.417, 426, 429B.
A:
1) søster Maren Pedersdatter, død, var g.m. Thomas Jensen i Hårup i Linå sogn
2) søster Ingeborg Pedersdatter, død, var g.m. Christen Lauridsen i Århus. 2B:
a Peder Christensen 20
b af første ægteskab med Rasmus Christensen B: Sidsel Cathrine Rasmusdatter g.m. Jens Nielsen i Norring
3) søster Anne Marie Pedersdatter på Samsø.
FM: Anders Nielsen i Lyngby.

222 Rasmus Pedersen, et barn i Labing. 4.8.1835, fol.418.
A: mor Birthe Marie Christensdatter g.m. Rasmus Pedersen i Labing, søskende Søren Pedersen 17, Christen Pedersen 16, Anne Mette Pedersdatter, Anne Kirstine Pedersdatter. [Afdødes far var Peder Sørensen i Labing, skifte 11.7.1834 lbnr.220].

223 Christen Pedersen, et barn i Labing. 19.12.1835, fol.419.
A: søskende Søren Pedersen, Anne Mette Pedersdatter, Anne Kirstine Pedersdatter. Afdøde døde hos stedfar Rasmus Pedersen sst. Arv efter far [Peder Sørensen i Labing], skifte 11.7.1834 lbnr.220. Arv efter bror Rasmus Pedersen, skifte 4.8.1835 lbnr.222.

224 Niels Hansen i Framlev. 26.6.1836, fol.423.
E: Anne Jensdatter. LV: Frands Christensen sst. B: Johanne Marie 22, Jens 20, Hans 17, Niels 15, Johan Peder 10. FM: Thomas Jensen sst.

225 Peder Sørensen på Tilst Mark. 8.9.1836, fol.423, 427B.
E: Ellen Andersdatter. LV: skolelærer Skriver i Tilst. B: Anne Margrethe 11, Anne Lisbeth 7, Anders 3, Maren 6 mdr. FM: farbror Rasmus Sørensen i Labing, Johan Jensen på Tilst Mark. Første ægteskab med Margrethe Pedersdatter, [skifte 13.4.1825 lbnr.189]. B: Søren 19, Peder 17, Dorthe Marie 15.

226 Marianne Pedersdatter i Tilst. 25.11.1836, fol.429.
A: bror Laurids Pedersen, hvilket attesteres af præsten i Årslev. Afdøde var steddatter af Niels Robertsen. [Afdødes far var Peder Lauridsen i Tilst, skifte 8.4.1812 lbnr.139].

227 Niels Robertsen i Tilst. 20.12.1836, fol.429B, 430B.
E: Inger Jensdatter. B: Peder 24, Robert 22. FM: Niels Jensen i Tilst.

228 Madame Sebelin, mejerske på Lyngbygård. 13.1.1837, fol.429B.
B: Didrik Sebelin, Frits Sebelin, Frederikke Sebelin g.m. Poul Sørensen i Grejs Mølle, Marie Dorthe Sebelin. FM: Jørgen Langhoff på Lyngbygård.

229 Udgår.

230 Poul Andersen i Tilst. 11.11.1837, fol.431B, 435.
[Enkemand efter Mette Sørensdatter, skifte 20.2.1817 lbnr.153]. B: Anders , Søren Jens, Niels 21. Af første ægteskab B: Karen Maren. [Mette Sørensdatters første ægteskab med Niels Pedersen, skifte 5.11.1800 lbnr.113]. B: Anne Marie.

231 Maren Frandsdatter i Labing. 24.3.1838, fol.433B.
E: Rasmus Sørensen Thorsen. B: Sidsel Marie. [Første ægteskab med Niels Nielsen i Labing, skifte 9.8.1814 lbnr.145]. B: Søren, død, Mette Kirstine, død. (Børnebørnene angives ikke).

232 Birthe Marie Christensdatter i Labing. 3.5.1838, fol.433B, 434B.
E: Rasmus Pedersen. Første ægteskab med Peder Sørensen, [skifte 11.7.1834 lbnr.220]. B: Søren 20, Anne Mette, Anne Kirstine. FM: Rasmus Jensen sst.

233 Søren Jensen i Tilst. 2.1.1839, fol.435B, 436B.
E: Kirsten Mikkelsdatter. LV: skolelærer Skriver i Tilst. B: Jens, Mikkel, Niels 24, Peder 15, Anne, Johanne Marie, Mette Johanne.

234 Jørgen Jørgensen i Lyngby. 9.7.1840, fol.437B.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Laurids Sørensen. B: Mette, Inger Marie, Mette Kirstine. FM: Johan Sørensen sst.

235 Anne Kirstine Thomasdatter, malkepige på Lyngbygård. 11.8.1840, fol.438.
A: far Thomas Nielsen i Skjoldelev.

236 Johan Sørensen i Lyngby. 24.4.1841, fol.438B, 443.
E: Anne Rasmusdatter. B: Anne Marie 24, Søren 23, Marianne 20.

237 Mette Kirstine Christensdatter, tjenestepige i Labing. 21.5.1842, fol.439B.
A: mor Maren Lauridsdatter g.m. Poul Bach sst, søskende Anne Christensdatter 21, Anne Kirstine Christensdatter 18. FM: Niels Andersen sst. [Afdødes far var Christen Joensen i Labing, skifte 11.1.1833 lbnr.214].

238 Mikkel Mogensen i Eldal i Tilst. 4.3.1843, fol.440B, 444B.
E: Bodil Marie Pedersdatter. LV: skolelærer Skriver i Tilst. B: Maren 19, Mette Johanne 8. Første ægteskab med Karen Pedersdatter, [skifte 5.2.1819 lbnr.161]. Ingen levende børn. Andet ægteskab med Maren Pedersdatter, [skifte 6.9.1832 lbnr.211]. B: Karen g.m. Anders Pedersen i Brendstrup, der en enkens bror, Maren. Arv efter enkens far Peder Jensen i Brendstrup.

239 Anne Marie Knudsdatter i Labing. 23.5.1843, fol.446B.
Enke efter Rasmus Nielsen, skifte 22.7.1823 lbnr.180. B: Anne Kirstine g.m. Søren Sørensen i Hørslev, Barbara g.m. Søren Rasmussen Østergaard i Labing.

240 Gertrud Sørensdatter i Labing. 23.12.1843, fol.447.
Enke efter Joen Rasmussen. Første ægteskab med Søren Jensen sst, [skifte 10.10.1816 lbnr.150]. B: Anne g.m. Jens Jensen Hadsten i Hørslev, Else g.m. Niels Jensen på Tåstrup Mark, Kirsten g.m. Niels Bonde i Grundfør, Jens i Labing.

241 Frands Christensen i Framlev. 20.3.1844, fol.447B, 450B.
E: Dorthe Sørensdatter. LV: Søren Nielsen i Lyngby. Testamente af 2.6.1837.

242 Jens Sørensen i Lyngby. 6.4.1844, fol.449.
E: Sidsel Mikkelsdatter. B: Anne Marie 26, Søren 24, Anne Kirstine 19, Anders 17, Maren 13, Rasmus 10.

243 Rasmus Pedersen Hørslev i Labing. 10.4.1844, fol.449, 454B, 467B.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Rasmus Hansen i Herskind. B: Birthe Marie 5. FM: farbror Søren Pedersen i Hørslev. Første ægteskab med Birthe Marie Christensdatter, [skifte 3.5.1838 lbnr.232]. Ingen børn.

244 Rasmus Sørensen Leth i Framlev. 25.4.1844, fol.449B, 456.
E: Anne Marie Lauridsdatter. B: Søren i Hasle, Jens 29 i Framlev, Mette Marie g.m. Jens Christiansen i Hasle.

245 Anne Marie Pedersdatter, tjenestepige i Labing. 26.4.1844, fol.449B, 454, 469.
A: søskende Christen Pedersen 20 i Labing, Rasmus Pedersen 12. FM: Rasmus Pedersen Slet i Labing.

246 Jens Sørensen i Lyngby. 4.5.1844, fol.449B.
E: Sidsel Mikkelsdatter. Bevilling til uskiftet bo.

247 Anne Sørensdatter i Labing. 6.5.1844, fol.450B, 456B, 478.
E: Erik Jensen. B: Jens 21, Søren 20, Rasmus 17, Mette 14. FM: morbror Christen Sørensen i Søballe.

248 Niels Andersen i Labing. 21.5.1844, fol.451, 457B.
E: Anne Kirstine Rasmusdatter. LV: Rasmus Pedersen Slet i Labing. B: Sidsel 11, Rasmus 9, Anne 8, Sidsel Marie 6, Maren 4, Birthe Marie 2. Første ægteskab med Karen Sørensdatter, [#.1826 lbnr.195]. B: Jens 19. FM: morbror Christen Sørensen i Søballe. Andet ægteskab med Sidsel Nielsdatter, [skifte 12.5.1832 lbnr.210]. B: Karen, der døde 21.3.1844. Desuden nævnes afdødes søster Johanne Marie Andersdatter, enke efter Rasmus Olufsen i Jeksen. Arv efter første hustrus mand Jens Andersen i Labing, [skifte 15.2.1819 lbnr.162] til B: Anders, i Labing, Anne Sofie, Anne Johanne.

249 Rasmus Jensen i Labing. 21.5.1844, fol.452B, 466.
E: Anne Kirstine Jensdatter. LV: bror Rasmus Jensen i Galten. B: Jens 13, Marianne 12, Anne Marie 9, Jens Peder 7, Jens Albert 6, Søren 4, Niels 4. FM: farbror Jens Jensen i Vitved.

250 Rasmus Pedersen i Yderup. 25.6.1844, fol.463B, 473B.
E: Anne Marie Pedersdatter. LV: Søren Poulsen sst, Anders Peder Sørensen, der ægter enken. B: Anne 10, Gertrud Marie 7, Peder 5, Rasmus 2. FM: farbror Laurids Pedersen, møllersvend i Århus.

251 Poul Rasmussen i Labing. 9.7.1844, fol.464B.
A: mor Sidsel Knudsdatter g.m. Rasmus Pedersen Slet i Labing, søskende Niels Rasmussen 24, Anne Kirstine Rasmusdatter, enke efter Niels Andersen i Labing, [skifte 21.5.1844 lbnr.248], Birthe Marie Rasmusdatter g.m. Knud Poulsen sst, Kirsten Marie Rasmusdatter 26. [Afdødes far var Rasmus Sørensen Lundgaard i Labing, skifte 22.11.1830 lbnr.206].

252 Kirsten Mikkelsdatter i Tilst. 24.12.1844, fol.470B, 474, 475B.
Enke efter Søren Jensen, skifte 2.1.1839 lbnr.233. B: Jens 36, Mikkel 35, Anne 32, Niels 30, Johanne Marie 28, Mette Johanne 23, Peder 21. FM: morbror Anders Mikkelsen i Tilst.

253 Anne Jensdatter i Lyngby. 3.2.1845, fol.472B.
E: Peder Nielsen. B: Jacob 28. Første ægteskab med Jacob Nielsen, [skifte 22.4.1812, fol.140]. B: Rasmus 33, der tjener i Århus.

254 Niels Jensen i Lyngby. 11.10.1845, fol.475B, 477B.
E: Maren Steffensdatter. B: Peder 24. Første ægteskab med Mette Marie Jensdatter. B: Jens, tømmermand i Århus.

255 Inger Jensdatter i Tilst. 26.5.1846, fol.477B, 481.
Enke efter Niels Robertsen, [skifte 20.12.1836 lbnr.227]. B: Peder 32 på Geding Mark, Robert 30. Første ægteskab med Peder Lauridsen, [skifte 8.4.1812 lbnr.139]. Ingen børn.

256 Anne Marie Rasmusdatter 13 år i Labing. 1.9.1846, fol.478, 479B.
A: mor Anne Kirstine Jensdatter g.m. Niels Rasmussen, søskende Jens Rasmussen 15, Marianne Rasmusdatter 14, Jens Peder Rasmussen 9, Jens Albert Rasmussen 8, Søren Rasmussen 6, Niels Rasmussen 4, halvsøster Rasmine Nielsdatter 10. Arv efter afdødes far Rasmus Jensen, skifte 21.5.1844 lbnr.249. FM: farbror Jens Jensen i Vitved.

257 Peder Lauridsen i True. 12.9.1846, fol.481, 481B.
E: Karen Marie Andersdatter. LV: Anders Olufsen. B: Mette Johanne 3, Laurids 2. FM: farbror Søren Lauridsen sst.

258 Christen Christensen Balle i Lyngby. 16.2.1847, fol.483, 484.
E: Anne Nielsdatter. LV: Anders Jensen, der ægter enken. B: Niels 22, Anders 20 i handelslære i København, Andreas 12. FM: søskendebarn på fars side Søren Pedersen i Labing. Første ægteskab med Anne Olufsdatter, [skifte 12.2.1818 lbnr.158]. Ingen børn.

259 Jens Sørensen Thorsen i Framlev. 22.9.1847, fol.483B.
E: Mette Jørgensdatter. B: Søren 41 på Framlev Mark, Jørgen 40 i Framlev, Peder 38 i Hestehaven i Skanderborg Amt, Anne Marie 31.

260 Anne Lisbeth Pedersdatter 19 år i Tilst. 20.3.1848, fol.485.
A: mor Ellen Andersdatter g.m. Jens Pedersen sst, halvsøskende Søren Pedersen 26, Peder Pedersen 25,Dorthe Marie Pedersdatter g.m. Anders Eriksen i Hasle, søskende Anne Margrethe Pedersdatter 22, Anders Pedersen 15, Maren Pedersdatter 13, halvsøster Anne Jensdatter 9. FM: farbror Rasmus Sørensen i Labing. Afdødes far var Peder Sørensen på Tilst Mark, [skifte 8.9.1836 lbnr.225].

261 Jens Andersen, tjenestekarl på Lyngbygård. 9.7.1848, fol.486, 490B.
A: søskende Anne Cathrine Andersdatter g.m. Rasmus Thomsen, smed i Adslev, Mikkel Andersen i Galten, halvsøskende Jens Andersen i Frederiksmose, Maren Andersdatter g.m. Oluf Nielsen i Nisset Hede i Lemming sogn, far Anders Jensen i Kragelund i Viborg Amt, enkemand efter afdødes mor Anne Margrethe Christensdatter. Fars første ægteskab med Johanne Andersdatter.

262 Birthe Marie Mogensdatter i Tilst. 9.10.1848, fol.488.
E: Niels Jensen Lauridsen. B: Karen 32, Mogens 28 i Tilst. Første ægteskab med Rasmus [Rasmussen] Bonde i Tilst, [skifte 8.1.1814 lbnr.143]. Ingen børn.

263 Anne Marie Pedersdatter i Yderup. 19.12.1848, fol.488B.
E: Anders Peder Sørensen. B: Rasmus Peder Andersen Pedersen 3, Anne Marie Pedersen 1. FM: morbror Anders Pedersen i Sorring i Dallerup sogn. Første ægteskab med Rasmus Pedersen, [skifte 25.6.1844 lbnr.250]. B: Anne 15, Gertrud Marie 13, Peder 10, Rasmus 6. FM: farbror Laurids Pedersen Yderup, møllersvend.

264 Sidsel Marie Rasmusdatter i Labing. 2.6.1849, fol.491.
E: Søren Rasmussen. B: Rasmus 10, Maren 9, Anne 7, Rasmine 2, Anne Marie 3 mdr, der døde med eget skifte fol.493. FM: Rasmus Pedersen Slet i Labing, Jørgen Jensen i Framlev.

265 Maren Steffensdatter i Lyngby. 22.7.1850, fol.494B.
Enke efter Niels Jensen, [skifte 11.10.1845 lbnr.254]. B: Peder i Lyngby.

266 Anders Nielsen i Lyngby. 19.10.1850, fol.494B, 495B.
E: Else Jensdatter. LV: Jørgen Pedersen i Yderup. B: Kirsten Marie 13. FM: farbror Søren Nielsen i Lyngby. Enkens første ægteskab med Anders Eriksen, [skifte #.1833 lbnr.217]. B: 2 sønner [Jens, Erik].

SLUT


Lyngbygård gods
Originale skifteuddrag
1769-1789
G 313 - 21

267 Jens Jørgensen i Labing. 9.11.1769, side 1. Orig.1.
A: søskende Søren Jørgensen 31 i Farre, Mette Jørgensdatter 29 g.m. Peder Frandsen i Sjelle, Lene Jørgensdatter 25. FM: morbror Niels Sørensen Kirkegaard i Framlev, halvsøskende Jens Jørgensen 14, Dorthe Jørgensdatter 10. FM: Erik Andersen i Labing, Rasmus Sørensen i Snåstrup. Desuden nævnes afdødes stedmor Kirsten Jørgensdatter [måske fejl, skal være Kirsten Jensdatter] g.m. Niels Nielsen.

268 Maren Rasmusdatter i Tilst. 13.7.1770, side 21. Orig.2.
E: Mogens Mikkelsen. B: Dorthe 3, Marianne [alder mangler]. FM: Niels Rasmussen Møller i Hasle.

269 Maren Christensdatter i Lyngby. 27.12.1770, side 37. Orig.3.
E: Simon Nielsen. A: søster Anne Christensdatter i Nørre Vissing. LV: Niels Sørensen i Lyngby.

270 Jørgen Skrædder i Hasle. 3.4.1771, side 45. Orig.4.
E: Maren [ mgl.]. LV: Jens Nielsen sst. Af 2 ægteskaber B: Mikkel Jørgensen 38 i Brabrand, Søren Jørgensen 36 i Lyngby, Maren Jørgensdatter 34 g.m. Rasmus Jørgensen i Borum, Johanne Jørgensdatter 24. FM: Niels Møller i Hasle.

271 Anne Nielsdatter i Åby. 20.4.1771, side 49. Orig.5.
E: Laurids Nielsen Hinge. B: Niels 3, Niels 2.

272 Christen Sørensen Smed i Åby. 23.11.1770, side 53. Orig.6.
E: Maren Jensdatter. LV: Peder Lemming i Åby. B: Anne Kirstine 9. FM: Niels Mikkelsen i Åby.

273 Rasmus Andersen Smed i Framlev. 27.6.1771, side 61. Orig.7.
E: Dorthe Cathrine Hansdatter. LV: Frederik Holst, degn i Framlev. B: Hans 7, Mette 4. FM: Rasmus Madsen i Framlev.

274 Søren Nielsen i Framlev. 8.6.1771, side 65. Orig.8.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Jens Nielsen sst. B: Rasmus 7. Maren 11 uger 23.11.1771. FM: Rasmus Madsen sst.

275 Maren Danielsdatter i Labing. 4.11.1774, side 141. Orig.12.
E: Anders Pedersen. B: Anne. FM: morbror Hans Danielsen i Labing.

276 Kirsten Lauridsdatter i Framlev. 19.3.1784, side 389. Orig.46.
E: Rasmus Rasmussen, hyrde. B: Laurids 15, Karen 11, Søren 3.

SLUT.


Lyngbygård gods
Kopier af skiftebreve, registreringer og afkald
1695-1719
G 313 - 22

277 Anne Knudsdatter i Lyngby. 19.6.1695, fol.1. Dok.
E: Mikkel Rasmussen. B: Maren, Lisbeth, Anne, Knud. FM: farbror Peder Rasmussen i Høver, Bent i Harlev g.m. moster Sidsel Knudsdatter.

278 Anne Pedersdatter i Mundelstrup. 23.1.1700, fol.2B. Dok.
E: Enevold Nielsen. B: Niels 5, Peder 3, Niels 2. FM: morbror Albert Pedersen i Årslev.

279 Jens Jensen i Kirkegård. 8.2.1702, fol.4. Dok.
E: Maren Pedersdatter. B: Jens, Anne, Peder, Kirsten, Maren g.m. Jens Eriksen i Labing, Sidsel g.m. Søren Nielsen i Skivholme.

280 Rasmus Olufsen, tjenestekarl i Lyngby. 26.3.1705, fol.8B.
A: mor Johanne Jensdatter. LV: Jens Jensen Kirkegaard, søskende Jens Olufsen, Anne Olufsdatter, Sidsel Olufsdatter, Anders Olufsen, Johanne Olufsdatter.

281 Poul Sørensen i Lemming. 11.7.1707, fol.10B.
E: [Maren Jensdatter]. B: Jens på stedet, Niels i Jegstrup, Anne g.m. Mogens Ovesen i Stavtrup, Maren g.m. Mikkel Jensen Kolt, ældste søn Søren i Nyborg på Fyn. FM: Søren Jensen i Kattrup.

282 Jens Andersen Hass, tjenestekarl i Lyngby. 1.12.1708, fol.12.
A: bror Niels Andersen i Herskind, søster, død. 2B: Anders Nielsen i Sjelle, Dines Nielsen 18 i Herskind. FM: Niels Andersen i Lyngby, Rasmus Dinesen i Harlev.

283 Niels Pedersen i Lyngby. [dato mangler].1708, fol.15B.
E: [navn mangler]. A: angives ikke. Kun registrering.

284 Christen Christensen i Mundelstrup. 1.3.1709, fol.16B.
B: Christen i Kattrup, Maren g.m. Jens Bertelsen i Tinning, Niels i Århus, Peder i Mundelstrup g.m. Inger Pedersdatter.

285 [Mette Mortensdatter] i Lyngby. 28.9.1709, fol.17B.
E: Søren Christensen. Af første ægteskab B: Bertel Christensen, der døde, skifte fol.19, Maren Christensdatter, død. FM for hendes børn: Anders Nielsen Balle i Lyngby, Jens Christensen, død. FM for hans børn: Anders Olufsen i Lyngby. De nævnte børn er Maren Jensdatter, Karen Jensdatter, Niels Jensen Sabro. (Det angives ikke hvem børnenes forældre er, dog angives det at Niels Jensen Sabro er afdødes datters barn).

286 Søren Sørensen Væver i Tilst. [dato mangler].1714, fol.20.
E: Anne Jespersdatter. LV: Peder Enevoldsen i Kvottrup. B: Jesper, spæd. FM: morbror Peder Jespersen i Tilst.

287 Inger Nielsdatter i Lyngby. 26.3.1714, fol.24.
Registrering. Arvinger angives ikke.

288 Mikkel Rasmussen i Lyngby. 21.2.1715, fol.25B.
E: Karen Madsdatter. LV: Jens Nielsen, der ægter enken. B: Mads 15, Rasmus 8, Niels 6. FM: farbror Peder Rasmussen i Høver, morbror Esben Madsen i Brabrand, svoger Rasmus Andersen i Hasle.

289 Rasmus Pedersen i Åby. 21.6.1716, fol.28B.
E: Anne Pedersdatter. LV: Mikkel Lauridsen, der ægter enken. B: Peder 26, Jens 21, Peder 23, Niels 20, Anne g.m. Mikkel Ovesen i Stavtrup, Maren 13, Mette 7. FM: Laurids Rasmussen i Åby, Peder Rasmussen Skrædder sst.

290 Niels Andersen i Lyngby. 29.6.1716, fol.30B.
E: Kirsten Sørensdatter. LV: Søren Pedersen, der ægter enken. B: Mette 14, Anders 13, Søren 11, Simon 9, Sidsel 6, Poul 4, Jens 2. FM: morbror Simon Sørensen Dyhr i Skørring, svoger Jens Rasmussen i Sjelle, svoger Knud Lauridsen i Årslev.

291 Anne Jensdatter i Lyngby. [dato mangler] oktober.1716, fol.33B.
E: Jens Jensen Kirkegaard. B: Sidsel 4. FM: Mikkel Sørensen i Herskind.

292 Peder Rasmussen Veng i Åby. 29.6.1717, fol.36.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Rasmus Jensen. B: Karen 15, Rasmus 13. FM: morfar Niels Svendsen i Åby.

293 Mogens Andersen i Åby. 9.7.1717, fol.37B. Dok.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Anders Nielsen sst. B: Maren 24, Anne 21, Dorthe 16, Mette 13, Rasmus 6. FM: morfar Rasmus Jensen, Mikkel Knudsen i Åby.

294 Maren Madsdatter i True. 4.10.1717, fol.39B.
E: Rasmus Nielsen. B: Maren Rasmusdatter g.m. Rasmus Rasmussen Kaste i Tilst. Desuden til stede af arvinger: Anne Pedersdatter, hvis far er Peder Eriksen.

295 Christoffer Pedersen i Åby. [dato mangler].1717, fol.40B.
E: Anne [efternavn mangler]. Børn, hvis navne ikke angives.

296 Afkald i Lyngby. [dato og år mangler], fol.41B.
Afkald for arv efter Maren Pedersdatter i Lyngby fra B:
1) Maren Jensdatter g.m. Jens Eriksen i Labing
2) Sidsel Jensdatter g.m. Søren Nielsen i Skivholme
3) Anne Jensdatter g.m. Mads Nielsen
4) Kirsten Jensdatter g.m. Rasmus Jensen i Lading
5) Peder Jensen i Lyngby
6) Jens Jensen i Lyngby.

297 Afkald i Framlev. 29.7.1718, fol.42.
Afkald fra Kirsten Sørensdatter g.m. Jens Jensen Hjulmand i Framlev for arv efter bror Peder Sørensen i Lyngby.

298 Afkald i Gjellerup. 5.2.1718, fol.42B.
Afkald fra Søren Nielsen i Gjellerup for arv efter far Niels Sørensen i Åby og efter stedmor Kirsten Knudsdatter sst.

299 Forening i Balle. 8.2.1717, fol.43.
Forening mellem Mogens Sørensen i Balle og hans svigersøn Niels Nielsen og den anden ugifte datter.

SLUT


Lyngbygård gods
Skiftedokumenter 1695-1845
1695-1719
G 313 - 24

300 Mikkel Rasmussen Rytter i Åby. 15.6.1751, no.1
E: Lisbeth Nielsdatter. LV: Niels Jensen i Tinning. B: Kirsten 20, Maren 18, Ellen 13. FM: søskendebarn Rasmus Pedersen Rytter i Åby.

301 Jens Andersen Nim i Lyngby. 21.4.1752, no.2
E: Maren Christensdatter. LV: Laurids Nielsen sst. A: brorbørn Anders Lauridsen i Lading, Maren Lauridsdatter.

302 Anders Nielsen i Yderup. 6.9.1753, no.3.
E: Mette Sørensdatter. LV: bror Jens Sørensen i Borum. B: Johanne 5, Anne 2. FM: fars [halv]bror Peder Sørensen i Lyngby. Første ægteskab med Johanne Rasmusdatter, skifte 16.6.1744. B: Kirsten 17, Maren 14. FM: fars [halv]bror Niels Sørensen i Lyngby.

303 Rasmus Jensen i Tilst. 7.1.1754, no.4.
E: Kirsten Jacobsdatter. LV: Niels Jensen sst, søn Jacob Pedersen. A: brorbørn Jens Jensen 25, Rasmus Jensen 23, Anne Jensdatter 20 på Sjælland, Karen Jensdatter 17, Niels Jensen 14.

304 Sidsel Nielsdatter i Åby. 14.1.1754, no.5.
E: Laurids Jensen Trige. B: Cathrine 23, Maren 20. FM: morbror Hans Nielsen i Åby.

305 Anne Nielsdatter i Åby. 29.1.1754, no.6.
E: Filip Rasmussen. Af første ægteskab B: Maren Christensdatter i København.

306 Anne Andersdatter i Skovby. 23.3.1754, no.7.
E: Anders Nielsen. B: Karen 7, Maren 5, Niels 3. FM: farfar Niels Andersen Balle i Labing.

307 Anne Esbensdatter i Hasle. 27.4.1754, no.8.
E: Jørgen Sørensen. B: Mikkel 17, Niels 15, Maren 14, Mette 8, Johanne 5. FM: mosters mand Peder Sørensen Trige i Brabrand på Constantinsborg gods. Af enkemandens første ægteskab nævnes B: Søren Jørgensen, Mikkel Jørgensen i Brabrand.

308 Anne Nielsdatter i Framlev. 2.8.1754, no.9.
E: Niels Pedersen Smed. B: Niels 16. FM: morbror Jens Nielsen Moesgaard i Labing.

309 Niels Jacobsen i Åby. 12.12.1754, no.10.
E: Anne Albertsdatter. LV: Rasmus Nielsen sst. B: Jacob 33, Albert 30, Maren g.m. Christen Andersen i Åby på Lyngbygård gods, Sidsel 25, Mette Marie 19. FM: Rasmus Pedersen i Årslev.

310 Anne Nielsdatter i Åby. 5.4.1754, no.12.
Enke efter Morten Christensen. A:
1) bror Christen Nielsen i Åby
2) bror Rasmus Nielsen i Åby
3) bror Anders Nielsen i Åby, død. 8B:
af første ægteskab:
a Niels Andersen
b Christen Andersen
c Anne Andersdatter g.m. Jens Jensen Bonde
d Sidsel Andersdatter g.m. Rasmus Pedersen
Af andet ægteskab:
e Anne Andersdatter 20
f Rasmus Andersen 18
g Niels Andersen 16
h Ingeborg Andersdatter 9
FM: stedfar Rasmus Pedersen Rytter i Åby
4) halvbror Jens Nielsen Aaby i Hasle, død. 2B:
a Jens Jensen Aaby i Hasle på Marselisborg gods
b Anne Jensdatter g.m. Jens Offersen i Lisbjerg
5) halvsøster død. 1B:
a Anne Nielsdatter g.m. Jens Dinesen i Årslev på Frijsenborg gods.

311 Laurids Baggesen i Labing. 23.7.1755, no.14.
E: Sofie Hansdatter. LV: Just Jensen i Labing. B: Marie g.m. Frederik Vilhelm, daglejer i Århus, Christian, rytter i major Brochdorffs kompagni i Århus, Karen 30 i Århus, Kirsten g.m. Jens Jensen, hattemager i Århus, Jens i Mundelstrup. landsoldat for Lyngbygård gods.

312 Peder Pedersen i Lemming. 26.11.1755, no.15.
E: Johanne Pedersdatter . LV: enkens første mands bror Rasmus Madsen i Edslev Mølle. B: Anders 11. FM: farbror Niels Pedersen i Lyngby.

313 Niels Pedersen i Mundelstrup.31.3.1756, no.16.
A:
1) mor Inger Pedersdatter
2) bror Peder Pedersen Møller, død. 3B:
a Niels Pedersen 20
b Anne Pedersdatter 18
c Peder Pedersen 14.
FM: stedfar Poul Pedersen Møller i Mundelstrup
3) bror Anders Pedersen i Lyngby, død. 5B.
a Peder Andersen 19
b Mette Andersdatter 17
c Anders Andersen 15
d Inger Andersdatter 13
e Abelone Andersdatter 11
4) bror Jens Pedersen Møller i Mundelstrup
5) Jacob Pedersen Møller, kusk i København.

314 Niels Jensen i Åby. 29.5.1756, no.17.
E: Maren Jensdatter. LV: Peder Sørensen. B: Niels 11, Kirsten 7, Jens 4. FM: Niels Andersen i Åby, Mikkel Mikkelsen i Åby.

315 Mette Sørensdatter i Yderup. 25.1.1757, no.18.
E: Peder Pedersen. Første ægteskab med Anders Nielsen, skifte 6.9.1753 lbnr.302. B: Johanne 9, Anne 6. Anders Nielsens første ægteskab med Johanne Rasmusdatter, skifte 16.6.1744. B: Kirsten 19, Maren 16. FM: fars halvbror Niels Sørensen i Lyngby, fasters mand Rasmus Mikkelsen i Lyngby, farbror Jens Pedersen i Labing, Anders Jensen Jyde i Geding, Daniel Nielsen i Labing..

316 Voldborg Andersdatter i Lyngby. 31.1.1757, no.19.
E: Niels Pedersen. B: Sidsel 5. FM: morbror Niels Andersen Balle i Tilst, morbror Rasmus Andersen Balle i Mundelstrup, Rasmus Mikkelsen i Lyngby. Første ægteskab med Anders Pedersen i Lyngby. B: Peder 20, Mette 18, Anders 16, Inger 14, Abelone 12. FM: farbror Jens Pedersen i Mundelstrup.

317 Dorthe Christensdatter i Hasle. 6.3.1758, no.20.
E: Mikkel Mortensen, der var forlovet. B: nyfødt, der døde. A: far Christen Hansen i Mundelstrup på Bidstrup gods.

318 Fæste-afståelse i Kattrup. 1.3.1758, bilag til no.20.
Rasmus Rasmussen afstår fæstet, enkemand efter Sidsel Sørensdatter, skifte 15.9.1735. Til stede afdøde kones fasters mand Ove Jensen i Bering, Jens Rasmussen i Kattrup.

319 Thomas Jensen i Borum. 12.3.1760.
E: Barbara Rasmusdatter. LV: Rasmus Pedersen sst. B: Rasmus 17, Kirsten 12, Jens 10, Maren 6, Niels 4, Mette 2. FM: Poul Nielsen sst.

320 Karen Andersdatter i Kollens Mølle. 27.12.1768.
E: Johan Andersen Møller. Første ægteskab med Jacob Gothardsen. B: Gothard 13, Anne Marie 10, Juliane 8. FM: Jacob Rothaus i Bodilmølle. Desuden nævnes enkemandens bror Peder Andersen.

321 Søren Sørensen i Skovby. 10.4.1769.
E: Anne Villumsdatter. LV: Anders Nielsen Balle i Skovby. B: Villum 35, Jens 33, Maren 29, Sidsel 20, Søren 17, Peder 14. FM: Jens Madsen sst.

322 Peder Jørgensen, ugift i Labing. 9.10.1769.
A: søskende Jens Jørgensen 35, Søren Jørgensen 30, Mette Jørgensdatter 28 g.m. Peder Frandsen i Sjelle, Lene Jørgensdatter 24. FM: Niels Sørensen Kannikegaard i Framlev, halvsøskende Jens Jørgensen, Dorthe Jørgensdatter. FM: Erik Andersen i Labing, Rasmus Sørensen i Snåstrup.

323 Søren Danielsen i Labing. 29.11.1773.
A: søskende Niels Danielsen i True på Marselisborg gods, Hans Danielsen, Kirsten Danielsdatter, Maren Danielsdatter g.m. Anders Pedersen, Anne Kirstine Danielsdatter, [skifte 5.8.1772 lbnr.1] var g.m. Poul Jensen i Labing. B: (navne angives ikke).

324 Svend Nielsen i Åby. 20.7.1776.
E: Maren Ovesdatter. A: søster Sidsel Nielsdatter g.m. Jacob Nielsen sst. Af enkens første ægteskab B: [Ingeborg Rasmusdatter] g.m. Mikkel Mikkelsen i Åby, [Sidsel Marie] g.m. Christen Lauridsen sst.

325 Hans Nielsen i Aptrup. 26.2.1812.
E: Ingeborg Pedersdatter. LV: Poul Rasmussen sst. Af første ægteskab B: Dorthe Marie. FM: Mads Pedersen.

SLUT