Erik Brejls hjemmeside

StartGalten herred godsskifter

[Brusgård gods]   [Frisenvold gods]   [Clausholm gods]   [Kollerup gods]


Niels Sørensen

Brusgaard gods
Skifteuddrag
1716-1773

[1716-1746]   [1726-1773]


Brusgård gods
Skifteuddrag
1716-17461. tal er  fortløbende, 2. tal er folie- sidenummer i skifteprotokollen

--------------------------------------------------------------------------------
1, 1, 12. marts 1716, Ølst Vadhus, Ølst sogn
Niels Pedersen, død
Kirsten Simonsdatter, enke
Deres børn:
Dorthe Nielsdatter, enke ~ Lars Pedersen Grim i Aarslev
Bodil Nielsdatter, 18 år
Lavværge Mogens Mortensen i Robtrup
--------------------------------------------------------------------------------
 2, 7, 15. december 1718, Brusgaard Mølle, Ølst sogn
Karen Christensdatter, død
Kield Andersen, enkemand
Hendes børn:
1) Niels Kieldsen, 16 år, farbroder Anders Andersen i Voldum
2) Kirsten Kieldsdatter, 13 år, do
3) Mette Jensdatter ~ Knud Michelsen i Robtrup
4) Anne Jensdatter ~ Niels Thomassen i Aarslev
5) Christen Jensen
6) Niels Jensen, død
6a) Søren Nielsen, stedfader Niels Mortensen i Aarslev Mølle
6b) Jens Nielsen, do
Afdødes søster Margrethe Christensdatter
--------------------------------------------------------------------------------
3, 14, 2. oktober 1721, Munkdrup, Kristrup sogn
Jesper Christensen, død
Anne Nielsdatter, enke
Deres børn:
Niels Jespersen, 10 år
Maren Jespersdatter, 6 år
Formynder Christen Pedersen af Staanum
Enkens nye mand Kield Sørensen fra Staanum
Afdødes moder Maren Rasmusdatter
--------------------------------------------------------------------------------
4, 15, 4. december 1721, Michelstrup(gaard), Ølst sogn
Rasmus Andersen, død
Anne Nielsdatter, enke
Deres børn:
Kirsten Andersdatter (Rasmusdatter?)
Lars Pedersen fra Ølst var enten gift med datteren eller bliev gift med moderen?
Anders Olesen nævnes som afdødes søstersøn og et skiftebrev af 9. maj 1688 omtales.
--------------------------------------------------------------------------------
5, 23, 8. december 1721, Nørre Aarslev sogn
24, 12. december 1721
Maren Christensdatter, død
Søren Jensen Smed, enke
Hendes arvinger:
1)  Søster Margrethe Christensdatter
2)  søsterbørn
2a) Mette Jensdatter
2b) Anne Jensdatter
2c) Christen Jensen, møllersvend ved Estrup Mølle
2d) broderbørn
2da) Søren Nielsen, stedfader Niels Mortensen
2db) Jens Nielsen, do
2e) Niels Kieldsen, fader Kield Andersen
2f) Kirsten Kieldsen, fader Kield Andersen
3)  halvbroder Niels Christensen i Ebeltoft, død
3a) Ole Nielsen i Sverige
3b) Peiter Nielsen, i Ebeltoft
3c) Maren Nielsdatter i Ebeltoft
Ove Christoffersen er nævnt
--------------------------------------------------------------------------------
6, 30, 4. maj 1722, Nørbæk sogn
Jacob Olesen, død
Karen Pedersdatter, enke
Deres børn:
Hans Jacobsen, 25 år i Aalum
--------------------------------------------------------------------------------
 7, 32, 21. april 1722, Brusgaard Mølle, Ølst sogn
Kield Andersen, død
Kirsten Pedersdatter, enke
Hans børn:
Niels Kieldsen, 20 år
Anders Kieldsen, ¾ år
Kirsten Kieldsdatter, 17 år
Farbrødre Anders Andersen og Jens Andersen begge i Voldum
--------------------------------------------------------------------------------
 8, 39, 30. juni 1722, Nørre Aarslev sogn
Søren Jensen, død
Kirsten Andersdatter, enke
Hans arvinger:
1)  broder Michel Jensen i Paderup
2)  broder Morten Jensen i Paderup
3)  helsøster Maren Jensdatter, død
3a) Søren Pedersen, 14 år
3b) Mette Sørensdatter, 20 år
3c) Helle Sørensdatter, 18 år
4)  halvsøster ~ Lars Pedersen Grim i Aarslev
Afdødes og søskende havde arvet efter skiftebrev af 5. oktober 1698.
Enkens svoger Anders Andersen Østergaard i Aarslev
--------------------------------------------------------------------------------
9, 43, 14. oktober 1723, Neder Hornbæk, Hornbæk sogn
Peder Lassen, død
Afkald.
Las Pedersen i Over Hornbæk, Christen Pedersen, borger i Randers indenfor Vesterport gav afkald på arv efter deres fader Peder Lassen, Thomas Pedersen, endnu en broder i Neder Hornbæk, Deres moder Anne Thomasdatter var død før 27. maj 1700.
--------------------------------------------------------------------------------
10, 44, 18. september 1724, Askildrup, Ølst sogn
Jens Jensen Værum, død
Anne Jensdatter, enke
Deres børn:
Jens Jensen, 23 år
Niels Jensen, 16 år
Jens Jensen, 11 år
Maren Jensdatter, 20 år
Margrethe Jensdatter, 9 år
Lavværge Peder Jensen Snog af Askildrup
Formynder Rasmus Jensen i Hadbjerg, der var morbroder.
--------------------------------------------------------------------------------
11, 52, 22. december 1724, Neder Hornbæk, Hornbæk sogn
Søren Andersen, død
Anne Sørensdatter, enke
Hans børn:
1)  Anders Sørensen, 33 år
2)  Søren Sørensen, 30 år
3)  Niels Sørensen, 30 år
4)  Anders Sørensen, 24 år
5)  Karen Sørensdatter, 35 år
6)  Anne Sørensdatter, 25 år
7)  Margrethe Sørensdatter, 20 år
8)  Anne Sørensdatter
9)  deres halvsøster Kirsten Sørensdatter ~ Søren
Christensen i Over Hornbæk.
Lavværge Anders Christensen i Neder Hornbæk
--------------------------------------------------------------------------------
12, 56, 22. februar 1725, Neder Hornbæk, Hornbæk sogn
Knud Michelsen, død
Maren Sørensdatter, enke
Hans arvinger:
søster Apelone Michelsdatter
søster Maren Michelsdatter
begge i Tanderup sogn, Nim Herred
Lavværge Anders Nielsen Kier i Over Hornbæk
--------------------------------------------------------------------------------
13, 61, 16. oktober 1726, Nørre Aarslev
Rasmus Frandsen, død
Dorthe Hansdatter, enke
Deres børn:
Frands Rasmussen, 34 år
Peder Rasmussen, 28 år
Thomas Rasmussen, 26 år
Niels Rasmussen, 22 år
Hans Rasmussen, 20 år
Jens Rasmussen, 17 år
Kirsten Rasmusdatter ~ Hans Randenborg? i Aarslev
Lavværge Niels Sørensen Brøst i Aarslev
--------------------------------------------------------------------------------
14, 64, 30. januar 1727, Ørsted
Mads Pedersen, enkemand, død
Hans arvinger:
broderbørn:
1)  Laurids Sørensen i Sjørup
2)  Peder Sørensen, død
2a) Anne Pedersdatter i Vivild
2b) Karen Pedersdatter i Vivild
3)  Maren Sørensdatter i Sjørup
søsterbørn:
4a) Peder Torsen i Ørsted
4b) Jens Torsen
5)  Bodil Terkelsdatter ~ Christen Sørensen i Holbæk
6)  Anne, død
6a) Anne Sørensdatter ~ Søren Jørgen Grand i Ørsted
6b) Maren Sørensdatter ~ Christen Terkelsen i St. Sjørup
6c) Anne Sørensdatter i Voer
6d) Karen Sørensdatter i Voer
--------------------------------------------------------------------------------
15, 67, 2. juni 1726, Over Hornbæk
Anne Nielsdatter, død
Søren Jensen Smed, enkemand
Hendes søskende arver:
1)  Laurids Nielsen
2)  Peder Nielsen, død
2a) Mads Pedersen, på Holbechgaard Gods i Udby
2b) Peder Pedersen
2c) Niels Pedersen
2d) Christen Pedersen på Fussingø Gods
2e) Maren Pedersdatter
2f) Anne Pedersdatter
--------------------------------------------------------------------------------
16, 69, 10. oktober 1727, Over Hornbæk
Margrethe Jensdatter, død
Søren Jensen Smed, enkemand
Hendes søskende arver:
1)  broder Peder Jensen Koch i Stevnstrup
2)  søster Anne Jensdatter i Vissing
3)  søster Inger Jensdatter i København
--------------------------------------------------------------------------------
 17, 71, 12. juli 1726, Kastrup, Lime sogn
enkemand Jacob Pedersen, død
Hans børn:
1) Peder Jacobsen i Mørup Mølle (Morup Mølle)?
2) Anne Jacobsdatter ~ Peder Olufsen i Lille Mølle (Hvilsager sogn)
3) Kirsten Jacobsdatter, død ~ Christen Sørensen i Mørup
3a) Jacob Christensen, født 1721
3b) Anne Christensdatter, født 1719
Et meget langt skifte.
--------------------------------------------------------------------------------
18, 130, 8. marts 1728, Nørre Aarslev
Anne Andersdatter, død
Anders Jensen, enkemand
Hendes børn:
Jens Andersen, 26 år
Niels Andersen, 22 år
Deres børn
Niels Andersen, 16 år
Peder Andersen, 15 år
Maren Andersdatter, 14 år
--------------------------------------------------------------------------------
19, 132, 17. juli 1728, Ølst sogn
Niels Pedersen Kongaard, død
Kirsten Pedersdatter, enke
Deres børn:
Peder Nielsen, 16 år
Peder Nielsen Jørgensen, 13 år
Jens Nielsen, 11 år
Rasmus Nielsen, 7 år
Farbroder Christen Pedersen Kongaard i Staanum
--------------------------------------------------------------------------------
20, 137, 23. marts 1729, Over Hornbæk
138, 21. April 1729
Søren Jensen Smed, død
Anne Jensdatter, enke
Søskende arver:
Peder Jensen Smed i Ølst
Jens Jensen Smed i Hadsten
Niels Jensen i Askildrup
Kirsten Jensdatter ~ Anders Nielsen Smed i Jebjerg
Anne Jensdatter ~ Laurids Andersen Snedker i Aaslev
Enkens fader Jens Jensen i Stevnstrup på Ulstrup Gods
--------------------------------------------------------------------------------
21, 137, 10. december 1728, Nørre Aarslev
Christen Andersen Bruus, død
Maren …Rajs, enke, lavværge Søren Pedersen Søndergaard
Ingen børn. Intet at arve og der var ingen kendte arvinger.
--------------------------------------------------------------------------------
22, 140, 26. juli 1729, Neder Hornbæk
Maren Sørensdatter, død
Niels Sørensen, enkemand
Deres børn:
Søren Nielsen, 2 år
Maren Nielsdatter, 4 år
Kirsten Nielsdatter, nyfødt
--------------------------------------------------------------------------------
23, 141, 28. juli 1729, Ølst
Anne Nielsdatter, død
Niels Nielsen Gradsen, enkemand
Hendes søskende arver:
Jens Nielsen Amstrup i Haslund
--------------------------------------------------------------------------------
24, 143, 27. august 1729, Askildrup, Ølst sogn
Peder Simonsen, død
Anne Johanne Pedersdatter, enke
Deres børn:
Christen Pedersen, fæster på gården
Simon Pedersen, 30 år
Ingeborg Pedersdatter ~ Rasmus Thomassen
Maren Pedersdatter, 25 år
Anne Pedersdatter, 13 år
Maren Pedersdatter, 11 år
Laurids Simonsen var formynder
Laurids Pedersen var lavværge
--------------------------------------------------------------------------------
25, 144, 13. september 1729, Neder Hornbæk
Kirsten Pedersdatter, død
Peder Sørensen, enkemand
Hendes børn:
Peder Pedersen, 10 år
Niels Pedersen, ½ år
Maren Pedersdatter, 7 år
--------------------------------------------------------------------------------
26, 146, 28. oktober 1729, Munkdrup, Kristrup sogn
Rasmus Christensen, død
Anne Jensdatter, enke
Deres børn:
Dorthe Rasmusdatter, 16 år
Else Rasmusdatter, 13 år
Maren Rasmusdatter
--------------------------------------------------------------------------------
27, 148, 10. januar 1730, Staanum, Kristrup sogn
Maren Nielsdatter, død
Christen Pedersen, enkemand
Hendes børn:
Kield Sørensen i Munkdrup
Jens Sørensen Kok i Ølst
Karen Sørensdatter ~ Anders Rasmussen i Staanum
Anne Sørensdatter ~ Jørgen Andersen i Munkdrup
Lisbeth Sørensdatter ~ Rasmus Jensen i Borup
Maren Sørensdatter, 23 år
--------------------------------------------------------------------------------
28, 149, 7. februar 1730, Nørre Aarslev
Kirsten Andersdatter, død
Niels Madsen, enke
Hendes arvinger:
1)  broder Christen Andersen, tjener i Hørning
2)  søster Zidsel Andersdatter ~ Søren Jensen i Krogsager, Hørning sogn
3)  søster Karen Andersdatter ~ Christen Pedersen i Hørning
4)  søster Esther Andersdatter ~ Anders Andersen i Aarslev
5) søster Dorthe Andersdtater ~ Jens Madsen i Aarslev
--------------------------------------------------------------------------------
29, 150, 11. marts 1730, Ølst sogn
Peder Jensen Smed, død
Mette Ludvigsdatter, enke
Deres børn:
Niels Pedersen
Birgitte Pedersdatter, 23 år
Afdødes broder Niels Jensen af Askildrup
--------------------------------------------------------------------------------
30, 152, 10. juli 1730, Brusgaard Mølle, Ølst sogn
Anders Kieldsen, død
Hans stedfader Christen Jensen Møller, moder Kirsten Pedersdatter
Halvbroder Niels Kieldsen
Halvsøster Kirsten Kieldsdatter
--------------------------------------------------------------------------------
31, 152, 14. juli 1730, Ølst Vadhus
154, 1. august 1730
Frederich Jensen Lyngbye, død
Anne Olufsdatter, enke
Deres børn:
Anne Christense Frederichsdatter Lyngbye
Enkens fader Oluf Madsen, sognedegn i Krogsbæk, Mygind og Skørring sogne
Lavværge Jochum Zimmer, skovridder ved Brusgaard
Enkens broder Jens Olufsen
--------------------------------------------------------------------------------
32, 154, 19. september 1730, Haslund sogn
Niels Jensen Raj, død
Maren Sørensdatter, enke
Deres børn:
Søren Nielsen, 4 år
Jens Nielsen, 2 år
(Se også skifte nr. 42)
--------------------------------------------------------------------------------
33, 157, 26. januar 1733, Ølst sogn
Peder Pedersen, død, 27. december 1732
Hans børn:
Jens Pedersen, 40 år
Peder Pedersen, 38 år, fæster gården
Mette Pedersdatter, 35 år
Bodil Pedersdatter, 31 år
--------------------------------------------------------------------------------
34, 159, 13. april 1733, Ølst sogn
Maren Pedersdatter, død, 15. marts 1733
Simon Christensen, enkemand
Deres børn:
Peder Simonsen, 30 år
Christen Simonsen, 28 år
Maren Simonsdatter, 32 år
Farbroder Christen Christensen af Ølst
--------------------------------------------------------------------------------
35, 160, 24. april 1734, Munkdrup, Kristrup sogn
Jørgen Andersen, død
Anne Sørensdatter, enke
Deres børn:
Anders Jørgensen, 11 år
Søren Jørgensen, 7 år
Søren Jørgensen, 4 år
Ellen Jørgensdatter, 1 år
Michel Nielsen Koch i Kristrup var lavværge
Formynder Rasmus Jensen Skriver i Borup
--------------------------------------------------------------------------------
36, 162, 25. juni 1734, Over Hornbæk
Anne Jensdatter, død
Christen Christensen, enkemand
Hendes fader:
Jens Jensen i Stevnstrup
--------------------------------------------------------------------------------
37, 163, 28. juni 1734, Ølst
Jens Jørgensen, død
Bodil Nielsdatter, enke
Børn:
Peder Jensen, 40 år
Niels Jensen, 16 år
datter ~ Niels Christensen
Maren Jensdatter, tjener Peder Olesen i Haslund
--------------------------------------------------------------------------------
38, 164, 17. november 1734, Ølst
Mads Jensen Koch, død
Helvig Ludvigsdatter, enke
Deres børn:
Anne Madsdatter
Mette Madsdatter
--------------------------------------------------------------------------------
39, 165, 11. januar 1735, Kastrup, Lime sogn
Mette Hansdatter, død
Jørgen Lauridsen, enkemand
Deres børn:
Steen Jørgensen, 20 år
Anne Christense Jørgensdatter, 7 år
Mette Cathrine Jensdatter, 3 år
--------------------------------------------------------------------------------
40, 167, 26. november 1736, Askildrup, Ølst sogn
Anne Jensdatter, død
Peder Jensen Snog, enkemand
Deres børn:
Jens Pedersen, 12 år
Jens Pedersen, 8 år
Kirsten Pedersdatter, 10 år
Margrethe Pedersdatter, 7 år, der er hos en moster i Haslund
Anne Pedersdatter, 4 år
--------------------------------------------------------------------------------
41, 169, 14. marts 1737, Nørre Aarslev
Rasmus Nielsen, død 5. marts 1737
Anne Andersdatter, enke
Deres børn:
Anders Rasmussen, 18 år
Jesper Rasmussen, 12 år
Niels Rasmussen, 9 år
Farbroder Peder Nielsen
lavværge Niels Mortensen i Aarslev
--------------------------------------------------------------------------------
42, 170, 7. maj 1737, Haslund sogn
Thomas Pedersen Ray, død 31. marts 1737
Maren Sørensdatter, enke
Hans arvinger:
1)  broder Michel Pedersen i Hornslet, død
1a) søn Peder Michelsen
1b) datter Maren Michelsdatter
begge umyndige
Maren Sørensdatter havde 2 børn:
Søren Nielsen og Jens Nielsen, skifte 19. september 1732 (se nr. 32)
--------------------------------------------------------------------------------
43, 173, 4. juli 1738, Nørre Aarslev
Hans Jensen, død
Karen Simonsdatter, enke
Deres børn:
Simon Hansen, 31 år
Jens Hansen, 31 år, rejst til Glyckstad
Kirsten Hansdatter, 27 år
Marie Hansdatter, 27 år
Morbroder Laurids Simonsen af Askildrup
--------------------------------------------------------------------------------
44, 174, 17. marts 1738, Ølst
Laurids Pedersen, død
Kirsten Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Peder Lauridsen, 20 år
Rasmus Lauridsen, 17 år
Maren Lauridsdatter, 23 år
Ingeborg Lauridsdatter, 16 år
Maren Lauridsdatter, 11 år
Anne Lauridsdatter, 8 år
--------------------------------------------------------------------------------
45, 176, 24. marts 1738, Askildrup, Ølst sogn
Christen Olufsen, død
Karen Pedersdatter, enke
Deres børn:
Oluf Christensen, 13 år
Kirsten Christensdatter, 7 år
Lavværge Mads Jensen Ulf af Væth
Farbroder Anders Olufsen af Michelstrup
Mosters mand Jens Jensen Ulf, Ladefoged på Løgstrup
--------------------------------------------------------------------------------
46, 178, 11. marts 1739, Nørre Aarslev
Dorthe Hansdatter, død
Hendes børn:
1) Frands Rasmussen, hyrde i Ladegaard
2) Thomas Rasmussen, på Brusgaard
3) Niels Rasmussen
4) Hans Rasmussen
5) Kirsten Rasmusdatter ~ Hans Nielsen i Raunborg
6) Peder Rasmussen i Randers, død
6a) Rasmus Pedersen, tjener i København hos doctor Laub
6b) Martinus Pedersen, 8 år
6c) Niels Pedersen, 5 år
6d) Ellen Pedersdatter, 10 år
--------------------------------------------------------------------------------
47, 180, 5. marts 1739, Haslund sogn
Peder Mouritsen, død
Anne Nielsdatter, enke
Deres børn:
Mourids Pedersen, 8 år
Jens Pedersen, 4 år
--------------------------------------------------------------------------------
48, 184, 6. oktober 1739, Over Hornbæk
Christen Christensen, død
Anne Nielsdatter, enke
Deres børn:
Anne Christensdatter, 5 år
Maren Christensdatter, 2 år
Lavværge Christen Madsen i Svejstrup
farbroder Jens Christensen i Kristrup og Lads Christensen i Helstrup
--------------------------------------------------------------------------------
49, 186, 5. februar 1740, Ølst sogn
Mette Nielsdatter, død
Christen Christensen Westergaard, enke
Deres børn:
Christen Christensen, myndig
Maren Christensdatter ~ Christen Rasmussen Gammel i Værum
Giertrud Christensdatter, 27 år
Mette Christensdatter, 20 år
Ingeborg Christensdatter, 14 år
halvbroder til faderen Christen Michelsen i Aarslev
--------------------------------------------------------------------------------
50, 188, 5. februar 1740, Ølst sogn
Espen Jacobsen, død
Karen Pedersdatter, enke
Deres børn:
Peder Espensen, 6 år
Farbroder Niels Jacobsen i Bendstrup, Hvilsager sogn
--------------------------------------------------------------------------------
51, 189, 5. februar 1740, Ølst sogn
Poul Sørensen Wilst, død
Maren Christensdatter, enke
Deres børn:
Søren Poulsen, ½ år
Birgitte Poulsdatter, 5 år
--------------------------------------------------------------------------------
52, 190, 8. februar 1740, Munkdrup, Kristrup sogn
Anne Nielsdatter, død
Kield Sørensen, enkemand
Hendes børn:
Niels Jespersen
Maren Jespersdatter, 24 år
--------------------------------------------------------------------------------
53, 191, 2. marts 1740, Ølst sogn
Karen Sørensdatter, død
Søren Christensen Skomager, enke
Deres børn:
Christen Sørensen, 6 år
Jens Sørensen, 1 ½ år
Dorthe Sørensdatter, 8 år
--------------------------------------------------------------------------------
54, 193, 20. april 1740, Brusgaard Mølle, Ølst sogn
Christen Jensen Møller, død
Kirsten Pedersdatter, enke
Deres børn:
Jens Christensen, 13 år
Peder Christensen, 9 år
Karen Christensdatter, 16 år
Formynder var enkens brødre Knud Pedersen af Essenbæk Ladegaard, Niels Pedersen i Wilstrup, Jens Pedersen af Gundestrup
Mosters mand Jesper Andersen af Eistrup var lavværge
--------------------------------------------------------------------------------
55, 197, 12. august 1740, Brusgaard, Ølst sogn
Madame Maren Thornsdatter, død
Niels Muller, død i Svendborg
Deres børn:
Thorn Nielsen Muller, 20 år
Jørgen Nielsen Muller, 19 år
Anne Marie Nielsdatter Muller, 16 år
Anne Magdalene Nielsdatter Muller, 6 år
--------------------------------------------------------------------------------
56, 199, 1. december 1740, Neder Hornbæk
Karen Rasmusdatter, død
Peder Sørensen, enkemand
Deres børn:
Søren Pedersen, 9 år
Kirsten Pedersdatter, 6 år
Anne Pedersdatter, 2 år
Morbroder Anders Rasmussen fra Vester Velling
--------------------------------------------------------------------------------
57, 205, 20. februar 1741, Over Hornbæk
Niels Pedersen, død
Inger Nielsdatter, enke
Hans arvinger:
broder Anders Pedersen Knap i Over Hornbæk
--------------------------------------------------------------------------------
58, 207, 2. november 1741, Brusgaard, Ølst sogn
Kirsten Pedersdatter, død
Hendes arvinger:
1)  broder Rasmus Pedersen af Paderup
2)  broder Anders Pedersen af Kristrup
3)  broder Søren Pedersen i Aarslev
4)  søsterdatter Mette Andersdatter, 28 år
--------------------------------------------------------------------------------
59, 209, 12. februar 1742, Ølst sogn
Jørgen Sørensen, død
Anne Ladsdatter, enke
Hans barn:
Peder Jørgensen
Deres børn:
Anders Jørgensen
--------------------------------------------------------------------------------
60, 210, 2. april 1743, Neder Hornbæk
Peder Sørensen, død
Hans børn:
Peder Pedersen, 24 år
Søren Pedersen, 11 år
Maren Pedersdatter, 20 år
Kirsten Pedersdatter, 8 år
Anne Pedersdatter, 4 år
--------------------------------------------------------------------------------
61, 213, 26. juni 1742, Askildrup, Ølst sogn
Jens Wærum, død
Sophie Nielsdatter, enke
Deres børn:
Jens Jensen, 5 år
--------------------------------------------------------------------------------
62, 215, 3. august 1742, Over Hornbæk
Niels Sørensen, død
Hans arvinger:
1)  faster Inger Pedersdatter ~ Jens Elgaard i Hallendrup
2)  faster Helvig Pedersdatter ~ Jens Nielsen i Aarslev, død
3) faster død
3a) Peder Pedersen i Michelstrup
3b) faster Elisabeth Pedersdatter
3ba) Inge Pedersdatter
3bb) Kirsten Pedersdatter
3c) fasterdatter ~ Joen Sørensen i Vissing
Anne Frandsdatter ~ afdødes søskendebarn og fået en søn 5 år og en datter 3 år, nu i Hallendrup
1 søskendebarn på Sjælland
faders søsterbarn Frederich Christensen i Munkdrup
morbroder Anders Nielsen i Vinterslev
moster Maren Nielsdatter ~ Simon Nielsen i Galten, død
Anne Nielsdatter ~ Niels Christensen ibid
Elisabeth Pedersdatter døtre var gift.
Kirsten Pedersdatter i Ommestrup, den anden i Uggelbølle, gift med Niels Madsen og Rasmus, men hvem med hvem?
--------------------------------------------------------------------------------
63, 219, 10. december 1743, Over Hornbæk
Christen Lassen, død
Kirsten Nielsdatter, enke
Deres børn:
Las Christensen, 6 år
Jens Christensen, 5 år
--------------------------------------------------------------------------------
64, 223, 22. april 1744, Ølst sogn
Margrethe Sørensdatter, død
Christen Michelsen, enke
Deres børn:
Michel Christensen, 14 år
Søren Christensen, 7 år
Maren Christensdatter, 13 (alder usikker)
Anne Christensdatter, 9 år
--------------------------------------------------------------------------------
65, 225, 2. oktober 1744, Ølst sogn
Anders Jørgensen, død
Anne Sørensdatter, enke
Deres børn:
Mette Andersdatter, 6 uger
Enkens ny mand Christen Michelsen
--------------------------------------------------------------------------------
66, 226, 29. juli 1745, Podehuset, Ølst sogn
Johanne Madsdatter, død
Thomas Rasmussen, enkemand
Deres børn:
Jørgen Thomassen, 14 år
Rasmus Thomassen, 13 år
--------------------------------------------------------------------------------
67, 228, 11. oktober 1745, Askildrup, Ølst sogn
Maren Laursdatter, død
Peder Nielsen Brøst, enkemand
Deres børn:
Niels Pedersen, 22 år
Peder Pedersen, 27 år
Ellen Pedersdatter, 25 år
Inger Pedersdatter, 23 år
--------------------------------------------------------------------------------
68, 230, 1. februar 1746, Ølst sogn
Christen Westergaard, død
Hans arvinger:
Christen Christensen
Giertrud Christensdatter, 33 år
Mette Christensdatter, 25 år
Ingeborg Christensdatter, 20 år
--------------------------------------------------------------------------------

Brusgård gods
Skifteuddrag
1726-1773

 1746 og fremefter (begynder på filmen ved 1726!)
--------------------------------------------------------------------------------
69, 1, 21. januar 1726, Over Hornbæk
Søren Christensen Lerche, død
Maren Michelsdatter, enke
Deres børn:
Christen Sørensen, fæster
Christen Sørensen, 13 år
Dorthe Sørensen, 27 år
Anne Sørensdatter, 25 år
Karen Sørensdatter ~ Christen Michelsen i Staldgaarden ved Randers
Maren Sørensdatter, 20 år
--------------------------------------------------------------------------------
70, 5, 6. december 1726, Over Hornbæk
Kield Christensen, død
Anne Sørensdatter, enke
Deres barn:
Mette Kieldsdatter, 7 år
tidligere ægtefælle Else Laursdatter, død
Deres børn:
Christen Kieldsen, 21 år
Laurids Kieldsen, 19 år
Peder Kieldsen, 14 år
Anne Kieldsdatter, 17 år
Maren Kieldsdatter, 11 år
Mandens brødre Anders Christensen i Grundfør, Jens Christensen i Grundfør, Christen Christensen i Vinterslev
Enkens ny mand Peder Lassen
Enkens farbroder Laurs Andersen i Over Hornbæk
--------------------------------------------------------------------------------
71, 22, 4. marts 1728, Over Hornbæk
Niels Mogensen, død
Hans børn:
Christen Nielsen, har den ½ gård i fæste (29. marts 1725)
Mads Nielsen
Søren Nielsen
--------------------------------------------------------------------------------
72, 25, 26. maj 1731, Over Hornbæk
Søren Sørensen Boesen, død
Giertrud Christensdatter, enke
Børn:
Anders Sørensen i Norge
Birthe Sørensdatter, bor i Norge
Hendes børn:
Peder Lassen
Kirsten Lasdatter
Sophie Lasdatter i København
Christen Lassen
Karen Lasdatter i Horsens
Niels Lassen i Gimming
--------------------------------------------------------------------------------
73, 27, 12. februar 1736, Over Hornbæk
Peder Rasmussen Grud, død (16. december 1735)
Kirsten Pedersdatter, enke
Deres børn:
Peder Pedersen, han var udenlands, ikke hørt noget i 3 år
Jens Pedersen, soldat i kongens tjeneste
Rasmus Pedersen, 14 år
Margrethe Pedersdatter, 20 år
--------------------------------------------------------------------------------
74, 28, 27. maj 1737, Over Hornbæk
Niels Nielsen Welling, død
Mette Michelsdatter enke
Hans børn:
Dorthe Nielsdatter ~ Christopher Poulsen i Randers
Lavværge Christen Madsen af Svejstrup
--------------------------------------------------------------------------------
75, 29, 21. juni 1738, Over Hornbæk
Søren Pedersen, død
Karen Nielsdatter, enke
Deres børn:
Peder Sørensen, 27 år
Niels Sørensen, 25 år
Anne Sørensdatter, 22 år
--------------------------------------------------------------------------------
76, 31, 18. marts 1739, Over Hornbæk
Christen Andersen Rytter, død
Dorthe Poulsdatter, enke
Deres børn:
Anders Christensen, 24 år
Poul Christensen, 22 år, skoleholder
Anne Christensdatter, 18 år
Birthe Christensdatter, 12 år
Maren Christensdatter, 4 år
--------------------------------------------------------------------------------
77, 32, 3. august 1742, Over Hornbæk (indskrevet 2 steder)
Niels Sørensen, død
Hans arvinger:
faster Inger Pedersdatter ~ Jens Elgaard i Hallendrup
faster Helvig Pedersdatter ~ Jens Nielsen i Aarslev, død
3) aster død
3a) Peder Pedersen i Michelstrup
3b) faster Elisabeth Pedersdatter
3ba) Inge Pedersdatter
3bb) Kirsten Pedersdatter
3c) fasterdatter ~ Joen Sørensen i Vissing
Anne Frandsdatter ~ afdødes søskendebarn og fået en søn 5 år og en datter 3 år, nu i Hallendrup
1 søskendebarn på Sjælland
faders søsterbarn Frederich Christensen i Munkdrup
morbroder Anders Nielsen i Vinterslev
moster Maren Nielsdatter ~ Simon Nielsen i Galten, død
Anne Nielsdatter ~ Niels Christensen ibid
Elisabeth Pedersdatter døtre var gift.
Kirsten Pedersdatter i Ommestrup, den anden i Uggelbølle, gift med Niels Madsen og Rasmus, men hvem med hvem?
--------------------------------------------------------------------------------
78, 36, 16. juni 1747, Over Hornbæk
Villads Knudsen, død
Anne Sørensdatter, enke
Deres børn:
Knud Villadsen, 30 år
Søren Villadsen, 22 år
Niels Villadsen, 18 år
Christen Villadsen, 12 år
Anne Villadsdatter, 15 år
Lavværge Knud Mogensen
Morbroder Anders Kiær i Over Hornbæk
--------------------------------------------------------------------------------
79, 38, 16. juni 1747, Over Hornbæk
Anders Villadsen Skrædder, død
Anne Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Søren Andersen, 28 år
Christen Andersen, 25 år
Anne Andersdatter, 40 år
Lavværge Søren Mogensen
--------------------------------------------------------------------------------
80, 39, 16. juni 1747, Over Hornbæk
Søren Bertelsen, død
Birgitte Sørensdatter, enke
Deres børn:
Søren Sørensen, 24 år
Inger Sørensdatter, 27 år
Sophie Sørensdatter, 20 år
Anne Sørensdatter,
Enkens stedfader Søren Christensen
--------------------------------------------------------------------------------
81, 40, 18. februar 1746, Over Hornbæk
Anna Pedersdatter, død
Anders Ladsen, enke
Deres børn:
Kirsten Andersdatter, 12 uger
Morbroder Niels Pedersen af Knudstrup i Borup
--------------------------------------------------------------------------------
82, 41, 7. juni 1747, Ølstvad, Ølst sogn
Søren Hansen, død
Dorthe Jensdatter Brandenborg, enke
Hans arvinger:
1) broder Niels Hansen i Todbjerg
2) broder Christen Hansen i Mundelstrup
3) broder Niels Hansen d.y., død
3a) Niels Nielsen, 15 år, hos stedfader Jens Pedersen
4) søster Margrethe Hansdatter, død for ca. 8 år siden
4a) Niels Jespersen, 15 år
5b) Christen Jespersen, 12 år
--------------------------------------------------------------------------------
83, 45, 17. april 1748, Neder Hornbæk
Maren Knudsdatter, død
Hendes arvinger:
1) Søn Peder Christensen i Nakskov på Lolland
2) Datter Karen Christensdatter ~ Christen Nielsen i Randers
3) Søn Knud Christensen i Randers, død
3a) Jens Knudsen, 15 år
3b) Knud Knudsen, 11 år
Børnebørns stedfader Christen Christensen Hattemager
4) datter Anne Christensdatter, død
4a) Christen Pedersen, 15 år
ved Peder Christensen Smed i Randers
--------------------------------------------------------------------------------
84, 46, 18. februar 1749, Ølst sogn
Peder Pedersen, død
Maren Simonsdatter, enke
Deres børn:
Peder Pedersen, 10 år
Morbroder Peder Simonsen i Øksenholt
--------------------------------------------------------------------------------
85, 47, 21. januar 1750, Nørre Aarslev
Ludvig Andersen, død
Hans børn:
Jacob Ludvigsen i Lime
Søren Ludvigsen, på Brusgaard Gods
Anne Ludvigsdatter ~ Niels Andersen i Årslev
Kirsten Ludvigsdatter ¨ Rasmus Pedersen i Roballe, Lime sogn
Dorthe Ludvigsdatter ~ ?? Hansen i Randers
--------------------------------------------------------------------------------
86, 50, 26. januar 1750, Over Hornbæk
Kirsten Pedersdatter, død
Hendes børn:
Jens Pedersen i Over Hornbæk
Rasmus Pedersen, tjener i Neder Hornbæk
Margrethe Pedersdatter ~ Christopher Jensen i Værum
--------------------------------------------------------------------------------
87, 52, 24. marts 1750, Ølst sogn
Dorthe Laursdatter, død
Christen Christensen, enke
Deres børn:
Christen Christensen i Nielstrup, 14 år
Johanne Christensdatter, 24 år
Karen Christensdatter, 22 år
Anne Christensdatter, 20 år
--------------------------------------------------------------------------------
88, 53, 5. juli 1751, Staanum, Kristrup sogn
Christen Pedersen Konggaard, død
Margrethe Sørensdatter, enke
Deres børn:
Søren Christensen
Peder Christensen
Enkens brødre, Niels Sørensen i Assentoft på Essenbækgaard Gods, og Rasmus Sørensen i Kristrup
Farbroder Rasmus Pedersen Konggaard i Teglgaarden (Ølst sogn)
--------------------------------------------------------------------------------
89, 55, 18. augsut 1751, Nørre Aarslev
Niels Madsen, død
Anne Pedersdatter, enke
Deres børn:
Mads Nielsen, 19 år
--------------------------------------------------------------------------------
90, 57, 28. september 1751, Nørre Aarslev
Anne Pedersdatter, død
Simon Hansen, enke
Hendes arvinger:
1) Broder Christen Pedersen, død
1a) Kirsten Christensdatter i Assentoft
hendes stedfader Jørgen Hansen
--------------------------------------------------------------------------------
91, 59, 7. december 1751, Aarslev
Hans Nielsen, død
Kirsten Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Anne Hansdatter, 26 år
Dorthe Hansdatter, 22 år
Giertrud Hansdatter, 20 år
Maren Hansdatter, 18 år
Enkens broder Thomas Rasmussen
--------------------------------------------------------------------------------
92, 59, 16. juni 1752, Nørre Aarslev
Niels Andersen Sjellebro, død
Anna Ludvigsdatter, enke
Deres børn:
Ludvig Nielsen, 3 år
Anders Nielsen, 6 år
Malene Nielsdatter, i vugge
Afdødes broder Niels Andersen Vestergaard af Lime
--------------------------------------------------------------------------------
93, 61, 26. september 1753, Ølst sogn
Peder Jensen Skrædder, død
Karen Andersdatter, enke
Deres børn:
Jens Pedersen, 18 år
Kirsten Pedersdatter, 16 år
--------------------------------------------------------------------------------
94, 62, 25. september 1753, Over Hornbæk
ung. Christen Sørensen Lerche, død
Døde hos sin broder Christen Sørensen Lerche d.æ., der havde den halve annexgaard.
Hans arvinger:
1) broder Christen Sørensen Lerche
2) søster Dorthe Sørensdatter ~ Niels Sørensen i Neder Hornbæk
3) søster Anne Sørensdatter ~ smed Jens Christensen i Ålum
4) søster Karen Sørensdatter ~ Christen Michelsen i Randers, han død
5) søster Maren Sørensdatter ~ Knud Mogensen
--------------------------------------------------------------------------------
95, 64, 8. marts 1754, Over Hornbæk
Anders Lassen, død
Maren Andersdatter, enke
Deres børn:
Las Andersen, 7 år
Anne Andersdatter, 5 år
Birthe Andersdatter, 3 år
Dorthe Andersdatter, 1 år
Kirsten Andersdatter, fra 1. ægteskab med Anne Pedersdatter
--------------------------------------------------------------------------------
96, 66, 8. marts 1754, Over Hornbæk
Kirsten Jepsdatter, død
Christen Andersen, enke
Deres børn:
Kirsten Christensdatter, 11 år
Anne Christensdatter, 9 år
Niels Christensen, 4 år
Mette Christensdatter, ¾ år
Enkemandens broder Niels Andersen i Over Hornbæk
--------------------------------------------------------------------------------
97, 68, 22. juni 1755, Munkdrup, Kristrup sogn
Peder Jensen Amstrup, død
Maren Jespersdatter, enke
Deres børn:
Niels Pedersen, 5 år
Jens Pedersen, 2 ½ år (død 1756)
Christen Jensen i Michelstrup var formynder
--------------------------------------------------------------------------------
98, 69, 5. marts 1755, Over Hornbæk
Rasmus Giermandsen, død
Maren Andersdatter, enke
Hans arvinger:
broder Anders Giermandsen, 60 år
broder Niels Giermandsen, 55 år
søster Else Giermandsdatter ~ Jens Pedersen i Stevnstrup
Johanne Christensdatter ~ Henrich Christensen på Bidstrup Gods i Grensten
Mette Giermandsdatter, død ~ Jens Jensen i Ulstrup
5a) Jens Jensen, 25 år
5b) Giermand Jensen, 20 år
5c) Anders Jensen, 16 år
5d) Christen Jensen, 14 år
5e) Maren Jensdatter, 28 år
5f) Mette Jensdatter, 24 år
Enkens broder Peder Andersen af Over Hornbæk
--------------------------------------------------------------------------------
99, 72, 5. marts 1756, Over Hornbæk
Margrethe Knudsdatter, død
Anders Nielsen Kiær, enke
Hendes arvinger:
broder Laurs Knudsen, 80 år
broder Christen Knudsen i Randers, 75 år
broder Villads Knudsen, død i Over Hornbæk
3a) Knud Villadsen, 38 år
3b) Søren Villadsen, 32 år
3c) Christen Villadsen, 20 år
3d) Anne Villadsdatter ~ Christen Erichsen af Taanum på Fussingø Gods
broder Niels Knudsen, død i Randers
4a) Anne Nielsdatter
4b) Mette Nielsdatter ~ Nielsen, borger i Randers
4c) Bodil Nielsdatter, død
4ca) Anders Christensen, 28 år
4cb) Niels Christensen, 26 år
søster Mette Knudsdatter, død
5a) Knud Mogensen, 50 år
5b) Anne Mogensdatter ~ Christen Pedersen i Neder Hornbæk
5c) Anne Mogensdatter ~ Johan Marcus? i Råsted sogn
5d) Birgitte Mogensdatter ~ Thomas Pedersen i Over Hornbæk
Kirsten Knudsdatter, død ~ Kield Jensen i Randers
6a) Knud Kieldsen, død
6aa) Niels Knudsen, 25 år
6ab) Søren Knudsen, 25 år
6ac) Kirsten Knudsdatter, 18 år
6ad) Anne Kirstine Knudsdatter, 15 år
--------------------------------------------------------------------------------
100, 72, 5. maj 1756, Over Hornbæk
Anne Christensdatter, død
Anders Sørensen Smed, enkemand
Hendes arvinger:
moder Anne Nielsdatter
søster Maren Christensdatter
Stedfader Christen Kieldsen
--------------------------------------------------------------------------------
101, 74, 5. oktober 1757, Haslund sogn
Thomas Jensen Bang, død
Gye Jensdatter, enke
Deres børn:
Jens Thomasssen, 52 år (32?)
Mette Thomasdatter, 53 år (33?)
Anne Thomasdatter, 29 år (27?)
--------------------------------------------------------------------------------
102, 75, 22. september 1758, Over Hornbæk
Mads Andersen, død
Anne Christensdatter, enke
Hans arvinger:
helsøster Karen Andersdatter, ugift
halvbroder Søren Andersen, tjener i Øster Velling
halvsøster Else Andersdatter ~ Christen Pedersen i Svejstrup
Lavværge Søren Sørensen i Over Hornbæk
--------------------------------------------------------------------------------
103, 76, 20. januar 1759, Askildrup, Ølst sogn
Rasmus Nielsen Kongaard, død
Maren Christensdatter, enke
Enkens fader Christen Michelsen i Ølst
Afdødes moder Kirsten Pedersdatter ~ Frederich Lassen, der var stedfader til afdøde
--------------------------------------------------------------------------------
104, 79, 22. maj 1759, Ølst sogn
Kirsten Pedersdatter, død
Frederich Lassen, enke
Hendes børn med afdøde ægtefælle Niels Pedersen
Peder Nielsen, 48 år i Gundestrup
Peder Nielsen den yngre, 45 år, svag og vanvittig?
Jens Nielsen, 42 år i Årslev
--------------------------------------------------------------------------------
105, 81, 11. juni 1759, Askildrup, Ølst sogn
Hans Hansen, død
Maren Nielsdatter, død
Hendes arvinger:
Søren Nielsen i Ginnerup
Jens Nielsen i Skader
Mette Nielsdatter, halvsøster ~ Jens Madsen i Skader
--------------------------------------------------------------------------------
106, 82, 4. september 1759, Askildrup, Ølst sogn
Johanne Jørgensdatter, død
Peder Pedersen Brøste, enke
Deres børn:
Peder Pedersen, 8 uger
Afdødes fader Jørgen Hansen fra Assentoft
--------------------------------------------------------------------------------
107, 83, 31. oktober 1759, Nørre Aarslev
Peder Nielsen Vestergaard, død
Inger Jensdatter, enke
Deres børn:
Hedevig Pedersdatter, 13 år
--------------------------------------------------------------------------------
108, 86, 5. oktober 1759, Munkdrup, Kristrup sogn
Ole Christensen, død
Maren Jespersdatter, enke
Deres barn:
Anne Olesdatter, 1 ½ år
--------------------------------------------------------------------------------
109, 88, 27. februar 1760, Nørre Aarslev
Christen Nielsen, død
Hans arvinger:
broder Hans Nielsen, død i Aarslev
1a) Anne Hansdatter, 36 år ~ Niels Christensen i Aarslev
1b) Dorthe Hansdatter, 30 år
1c) Giertrud Hansdatter, 28 år
1d) Maren Hansdatter, 25 år
broder Jens Nielsen, 58 år, ukendt opholdssted
Søren Nielsen, 56 år, hyrde i Askildrup
--------------------------------------------------------------------------------
110, 90, 28. februar 1760, Ølst sogn
Anders Jensen Smed, død
Kirsten Sørensdatter, enke
Deres børn:
Anne Andersdatter, 6 år
Kirsten Andersdatter, 5 år
Ellen Andersdatter, 3 år
--------------------------------------------------------------------------------
111, 91, 20. juni 1760, Haslund sogn
Jens Jensen Skals, død
Maren Sørensdatter, enke
Deres børn:
Margrethe Jensdatter
--------------------------------------------------------------------------------
112, 94, 3. juni 1760, Nørre Aarslev
Anders Christensen, død
Hans arvinger:
moder Kirsten Sørensdatter ~ Mads Rasmussen i Skørring sogn på Rosenholm Gods
Helbroder Christen Christensen, 25 år
halvbroder Rasmus Madsen, 10 år
halvsøster Maren Nielsdatter, fader Niels Andersen
halvsøster Birthe Madsdatter, 12 år
--------------------------------------------------------------------------------
113, 102, 7. januar 1761, Hedehuset, Ølst sogn
Anne Sørensdatter, død
Anders Sørensen, død
Deres børn:
Jørgen Andersen, 20 år
Maren Andersen, 17 år
--------------------------------------------------------------------------------
114, 104, 15. juni 1761, Neder Hornbæk
Anders Sørensen, død
Mette Christensdatter, enke
Deres børn:
Christen Andersen, 12 år
Mogens Andersen, 10 år
Søren Andersen, 3 år
Anne Andersen, 15 år
Kirsten Andersdatter, 14 år
Mette Andersdatter, 6 år
Farbroder Niels Sørensen og Anders Sørensen
--------------------------------------------------------------------------------
115, 107, 14. oktober 1761, Munkdrup, Kristrup sogn
Christen Frederichsen, død
Maren Jespersdatter, enke
Deres børn:
Jesper Christensen, 1 ½ år
Anne Christensdatter, 7 år
Enkens broder Anders Jespersen i Estrup
Farbroder Søren Frederichsen i Væth
--------------------------------------------------------------------------------
116, 109, 29. januar 1762, Neder Hornbæk
Knud Thomassen, død
Maren Johansdatter, enke
Deres børn:
Thomas Knudsen, 19 år
Peder Knudsen, 14 år
Anne Knudsdatter, 12 år
Lavværge Anders Johansen af Vellev
Farbroder Christen Thomassen af Neder Hornbæk
--------------------------------------------------------------------------------
117, 110, 17. september 1762, Askildrup, Ølst sogn
Maren Christensdatter, død
Peder Espensen, enke
Hendes arvinger:
broder Søren Christensen i Ølst
søster Anne Christensdatter, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
118, 114, 1. oktober 1762, Ølst sogn
Christen Christensen Rytter, død
Maren Jensdatter, enke
Deres børn:
Jens Christensen, 11 år
Laurs Christensen, 9 år
Hans børn med Dorthe Laursdatter:
Christen Christensen, 26 år
Johanne Christensdatter ~ Peder Nielsen i Askildrup
Karen Christensdatter ~ Axel Rasmussen Ladefoged
Anne Christensdatter, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
120, 115, 27. oktober 1762, Over Hornbæk
Anne Christensdatter, død
Jens Nielsen, enkemand
Hendes arvinger:
moder Dorthe Poulsdatter i Neder Hornbæk
broder Poul Christensen, skoleholder i Neder Hadsten
søster Birthe Christensdatter ~ Anders Christensen i Randers
Maren Christensdatter hos broderen i Hornbæk
--------------------------------------------------------------------------------
121, 117, 24. januar 1763, Over Hornbæk
Birthe Ladsdatter, død
Christen Mogensen, enkemand
Hendes arvinger:
broderdatter Kirsten Sørensdatter, 24 år ~ Mogens Knudsen
broderbarn Las Andersen, 16 år
broderbarn Kirsten Andersdatter, 17 år
hos stedfaderen Mads Pedersen i Over Hornbæk
--------------------------------------------------------------------------------
122, 120, 3. marts 1763, Ølst sogn
Kirsten Jensdatter, død
Peder Laursen, enke
Deres børn:
Kirsten Pedersdatter, 1 ¼ år
--------------------------------------------------------------------------------
123, 123, 28. marts 1763, Brusgaard Skovhus, Ølst sogn
Niels Hammel, død
Anne Simonsdatter, enke
Deres børn:
Jens Nielsen, 42 år
Simon Nielsen, 36 år
Søren Nielsen, 32 år
Peder Nielsen, 28 år
Maren Nielsdatter ~ Christen Simonsen i Mygind
Kirsten Nielsdatter, 26 år, ugift
Mette Nielsdatter, 21 år
--------------------------------------------------------------------------------
124, 124, 21. juni 1763, Haslund (Amstrup)
Niels Jensen, død
Ane Pedersdatter, enke
Deres børn:
Jens Nielsen, 21 år
Peder Nielsen, 19 år
Anders Nielsen, 4 år
Kirsten Nielsdatter ~ Peder Espensen
Ane Nielsdatter, 12 år
Maren Nielsdatter, 6 år
--------------------------------------------------------------------------------
125, 128, 12. december 1763, Ølst
Christen Laursen, død
Anne Mortensdatter, enke
Deres børn:
Laurs Christensen, 10 år
Morten Christensen, 4 år
Peder Christensen, 1 ¼ år
Maren Christensdatter, 8 år
Kirsten Christensdatter, 6 år
--------------------------------------------------------------------------------
126, 130, 23. marts 1764, Neder Hornbæk
Søren Nielsen, død
Anne Sørensdatter, enke
Deres børn:
Niels Sørensen, 20 år
Søren Sørensen, 9 år
Enkens broder Søren Sørensen af Over Hornbæk
--------------------------------------------------------------------------------
127, 133, 16. juni 1764, Ølst sogn
Peder Laursen, død
Margrethe Jensdatter, enke
Hans barn med Kirsten Jensdatter:
Kirsten Pedersdatter 2 ½ år
Farbroder Rasmus Laursen i Ølst
--------------------------------------------------------------------------------
128, 139, 9. juli 1764, Over Hornbæk
Jens Nielsen, død
Mette Jespersdatter, enke
Hans arvinger:
moderen Johanne Andersdatter til huse hos Rasmus Balle i Jebjerg
søster Kirsten Nielsdatter
søster Anne Nielsdatter
søster Mette Nielsdatter
søster Mette Nielsdatter den yngre
--------------------------------------------------------------------------------
129, 140, 26. juli 1764, Ølst sogn
Ellen Pedersdatter, død
Anders Jensen Smed, enke
Hendes arvinger:
moderen Ingeborg Madsdatter i Trustrup, Ølst sogn
broder Laurs Pedersen, 42 år i Trustrup
broder Christen Pedersen, 63 år i Hallendrup
broder Jens Pedersen, 57 år i Trustrup, Ølst sogn
søster Bodil Pedersdatter, 61 år i Sabro hos Thomas Hansen
søster Maren Pedersdatter, 59 år i Trustrup, Ølst sogn
--------------------------------------------------------------------------------
130, 140, 26. juli 1764, Ølst sogn
Jens Christensen, død
Anne Nielsdatter, enke
Deres børn:
Niels Jensen, 9 år
Mette Jensdatter, 11 år
Anne Jensdatter, 5 år
--------------------------------------------------------------------------------
131, 141, 8. januar 1765, Askildrup, Ølst sogn
Christen Ibsen, død
Margrethe Pedersdatter, enke
Deres børn:
Anne Christensdatter, 6 år
Else Christensdatter, 4 år
Margrethe Christensdatter, 2 år
--------------------------------------------------------------------------------
132, 143, 31. marts 1765, Ølst sogn
Anders Jørgensen, død
Ingeborg Laursdatter, enke
Hans søskende arver:
Helbroder Søren Jørgensen, 34 år
halvbroder Jørgen Pedersen, 24 år
helsøster Ellen Jørgensdatter ~ Søren Kirkegaard i Ølst
--------------------------------------------------------------------------------
133, 145, 7. juni 1765, Over Hornbæk
Peder Andersen Lærke, død
Kirsten Jensdatter, enke
Deres børn:
Peder Pedersen, 16 år
Niels Pedersen, 13 år
Birthe Pedersdatter, 22 år
Farbroder Mads Andersen i Haslund
--------------------------------------------------------------------------------
134, 149, 21. juni 1765, Over Hornbæk
Jørgen Pedersen, død
Mette Jespersdatter, enke
Hans arvinger:
moderen Kirsten Madsdatter i Vissing
broder Rasmus Pedersen i Vissing
søster Karen Pedersdatter ~ Mannerup Pedersen i Randers Vejrmølle
broder Mads Pedersen, tjener i Årslev
søster Maren Pedersdatter, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
135, 149, 3. januar 1766, Over Hornbæk
Inger Henrichsdatter, død
Thomas Sørensen, enke
Deres børn:
Søren Thomassen, 25 år
Maren Thomasdatter, 30 år
Johanne Thomasdatter, 27 år
Anne Thomasdatter, 20 år
Dorthe Thomasdatter, 13 år
Maren Thomasdatter, 8 år
--------------------------------------------------------------------------------
136, 151, 18. februar, 1766, Over Hornbæk
Inger Nielsdatter, død
Niels Andersen, enke
Hans arvinger:
halvsøster Birthe Nielsdatter, død ~ Christen Andersen i Randers
1a) Anders Christensen, 40 år
1b) Niels Christensen, 30 år
halvsøster Ane Nielsdatter ~ Mads Pedersen i Randers
halvsøster Mette Nielsdatter ~ Søren Christensen, brændevinsmand i Randers
--------------------------------------------------------------------------------
137, 153, 26. maj 1766, Over Hornbæk
Ane Rasmusdatter, død
Knud Laursen, enke
Deres børn:
Rasmus Knudsen, 12 år
Anders Knudsen, 3 ½ år
--------------------------------------------------------------------------------
138, 155, 27. maj 1766, Ølst sogn
Maren Simonsdatter, død
Niels Jensen Væver, enke
Hendes barn med Peder Pedersen:
Peder Pedersen, 26 år
--------------------------------------------------------------------------------
139, 158, 27. maj 1766, Ølst sogn
Maren Sørensdatter, død
Christen Simonsen, enke
Hendes arvinger:
helsøster Karen Sørensdatter, enke hos sin søn Jens ? i Kristrup
helbroder Jens Sørensen, død
2a) Maren Jensdatter ~ Jens Sørensen i Århus
helsøster Ane Sørensdatter, død ~ Peder Brøste i Askildrup
3a) Søren Andersen?, 31 år
3b) Jørgen Pedersen, 24 år
3c) Ellen Jørgensdatter ~ Søren Christensen Kirkegaard i Ølst
4) Elisabeth Sørensdatter, død ~ Rasmus Jensen i Vorup
4a) Jens Rasmussen, 40 år
4b) Søren Rasmussen, 37 år
4c) Jens Rasmussen, 26 år
4d) Christen Rasmussen, 21 år
4e) Kirsten Rasmusdatter ~ Anders Jensen i Ølst
--------------------------------------------------------------------------------
140, 162, 6. maj 1766, Ørsted sogn
Kirsten Pedersdatter, død
Jens Espensen, død
Deres børn:
Peder Jensen, 12 år
Espen Jensen, 8 år
Niels Jensen, 2 år
Kirsten Jensdatter, 14 år
Anne Marie Jensdatter, 5 år
Farbroder Rasmus Espensen fra Hollandsbjerg
--------------------------------------------------------------------------------
141, 168, 8. december 1766, Askildrup, Ølst sogn
Ane Sørensdatter, død
Jens Nielsen Hammel, enke
Hendes arvinger:
broder Jens Sørensen i Voldum på Clausholm Gods
broder Peder Sørensen i Nielstrup Clausholm Gods
søster Ane Sørensdatter ~ Niels Pedersen Brøste i Askildrup
--------------------------------------------------------------------------------
142, 170, 11. marts 1767, Brusgaard, Ølst sogn
Thomas Sjellebro, død
Mette Sørensdatter, enke
Hans børn med Johanne Madsdatter:
Jørgen Thomassen i Værum
Rasmus Thomassen i Viborg
Hans Børn med enken:
Søren Thomassen, 14 år
Johanne Thomasdatter, 20 år
Anne Dorthe Thomasdatter, 18 år
--------------------------------------------------------------------------------
143, 173, 5. februar 1768, Over Hornbæk
Christen Sørensen Lærke, død
Margrethe Pedersdatter, enke
Deres barn:
Maren Christensdatter ~ Peder Rasmussen i Paderup
--------------------------------------------------------------------------------
144, 175, 14. juni 1768, Over Hornbæk
Knud Villadsen, død
Anne Erichsdatter, enke
Deres børn:
Villads Knudsen, 3 år
Kirsten Knudsdatter, 7 år
Anne Knudsdatter, ?
Johanne Knudsdatter, 1 år
Enkens broder Anders Erichsen i Tånum
--------------------------------------------------------------------------------
178, 14. januar 1769, Munkdrup, Kristrup sogn
Maren Jespersdatter, død
Søren Brøste, enke
Hendes børn:
Niels Pedersen, 18 år, fader Peder Jensen
Anne Olesdatter, fader Ole Christensen
--------------------------------------------------------------------------------
179, 182, 10. april 1770, Haslund sogn
Jens Thomassen, død
Anne Christensdatter, enke
Deres børn:
Christen Jensen, 4 år
Kirsten Jensdatter, 2 år
--------------------------------------------------------------------------------
180, 183, 8. juni 1770, Haslund sogn
Niels Jensen, død
Kirsten Andersdatter, enke
Hans arvinger:
Søren Jensen i Værum, 55 år
Maren Jensdatter ~ Simon Laurbjerg i Værum
--------------------------------------------------------------------------------
181, 184, 27. december 1770, Askildrup, Ølst sogn
Kirsten Nielsdatter, død
Peder Espensen, enke
Deres børn:
Niels Pedersen, 4 år
Maren Pedersdatter, 7 år
Karen Pedersdatter, 2 år
--------------------------------------------------------------------------------
182, 187, 10. juni 1771, Ølst sogn
Maren Nielsdatter, død
Søren Christensen, enke
Hendes arvinger:
Sophie Nielsdatter, 70 år ~ Peder Nielsen i Askildrup
Kirsten Sørensdatter ~ Jens Balle i Lime på Estrup Gods
--------------------------------------------------------------------------------
183, 188, 10. juni 1771, Ølst sogn
Jens Jensen Værum, død
Anne Andersdatter, enke
Hans arvinger:
broder Jens Jensen, 36 år i Aarslev
søster Maren Jensdatter, 62 år i Aarslev
søster Margrethe Jensdatter, død
3a) Jens Jensen, 26 år
3b) Niels Jensen, 22 år
3c) Jens Jensen, 12 år
3d) Kirsten Jensdatter ~ Peder Pedersen i Ølst
3e) Anne Jensdatter, 20 år
3f) Johanne Jensdatter
--------------------------------------------------------------------------------
184, 189, 16. august 1771, Ølst sogn
Maren Christensdatter, død
Christen Simonsen, enke
Hendes søskende arver:
broder Mads Christensen, 34 år i Erslev, på Clausholm Gods
Kirsten Christensdatter, 37 år ~ Niels Pedersen i Trustrup på Clausholm Gods
Mette Christensdatter, 33 år, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
 9563 A
--------------------------------------------------------------------------------
185, 191, 29. februar 1772, Over Hornbæk
Søren Sørensen, død
Karen Mortensdatter, enke
Deres børn:
Søren Sørensen, 16 år
Morten Sørensen, 10 år
Christen Sørensen, 8 år
Inger Sørensdatter, 19 år
Birthe Sørensdatter, 14 år
Anne Sørensdatter, 5 år
--------------------------------------------------------------------------------
186, 193, 11. marts 1772, Nørre Aarslev
Peder Sørensen, død
Barbara Thomasdatter, enke
Hans arvinger:
broder Rasmus Sørensen i Fløjstrup
søster Kirsten Sørensdatter ~ Mads Sørensen i Skørring
søster Maren Sørensdatter, død ~ Peder Poulsen i Outrup
3a) Poul Pedersen, 40 år i Øster Alling
3b) Søren Pedersen, 35 år i Kristrup
3c) Anders Pedersen, 30 år
3d) Maren Pedersdatter ~ Jens Rasmussen i Outrup
--------------------------------------------------------------------------------
187, 195, 18. juni 1772, Neder Hornbæk
ungk. Christen Thomassen, død
Hans arvinger:
søster Karen Thomasdatter ~ Mads Andersen i Vellev
broder Knud Thomassen, død
2a) Thomas Knudsen, 27 år
2b) Peder Knudsen, 25 år
2c) Anne Knudsdatter, 22 år
--------------------------------------------------------------------------------
188, 197, 10. juni 1771, Ølst sogn
Søren Andersen, død
Inger Mogensdatter, enke
Deres børn:
Anders Sørensen, 15 år
Mogens Sørensen, 7 år
Giertrud Sørensdatter, 17 år
Bodil Sørensdatter, 12 år
Mette Sørensdatter, 10 år
Anne Sørensdatter, 4 år
Maren Sørensdatter, ½ år
Morbroder Peder Mogensen i Ropdrup
Morbroder Mogens Mogensen i Langskov
Knud Michelsen i Ropdrup, halvbroder ?
--------------------------------------------------------------------------------
189, 207, 26. februar 1773, Trustrup, Ølst sogn
Anne Christensdatter, død
Rasmus Dyrbye, enke
Deres børn:
Kirsten Rasmusdatter, 24 år
Maren Rasmusdatter, 12 år
--------------------------------------------------------------------------------
190, 209, 6. april 1772, Ølst sogn
Frederich Larsen, død
Hans arvinger:
halvbroder Henning Larsen i Lee
helbroderdatter Anne Sørensdatter ~ Niels Andersen i Lee
halvsøster Anne Larsdatter i København ~ Hans Christensen
broder Anders Larsen, smed i København, gift, død
--------------------------------------------------------------------------------
191, 211, 16. april 1773, Nørre Aarslev
Niels Christensen, død
Anne Hansdatter, enke
Deres børn:
Hans Nielsen,
Christen Nielsen, 8 år
Maren Nielsdatter

Brusgaard slut.--------------------------------------------------------------------------------

Niels Sørensen

Frisenvold gods
Skifteuddrag
1696-1801

Skifteuddrag af skifteprotokoller: 1696-1725, 1719-1738, 1738-1763, 1763-1777, 1777-1790, 1790-1801
--------------------------------------------------------------------------------
1696-1725
--------------------------------------------------------------------------------
192, 23, 17. juni 1696 Vissing sogn
Herredsfoged Hans Michelsen, død
Konne Pedersdatter, enke
Ingen livsarvinger, søskende arver:
1)  helsøster Maren Michelsdatter, hos enken
2)  helsøster Lisbeth Michelsdatter
3)  helsøster Sisille Michelsdatter ~ Johannes Aulin
4)  helsøster Kirsten Michelsdatter, jeg tror hun havde 2 døtre, Karen og Lisbeth Hansdatter, men kun den sidste levede ved skiftet
5)  halvsøster Sophie Michelsdatter ~ Søren Nielsen
6)  halvsøster Cathrine Michelsdatter ~ Magnus Aulin
7)  halvsøster Dorrethe Michelsdatter, stedfader Jacobus Nikolaisen
8)  halvbroder Baltzer Michelsen, i Norge, stedfader Jacobus Nicolaisen
Jeg tror også der var en søster Margrethe Michelsdatter, men hun må være død uden at efterlade sig børn.
Laurids Pedersen, Herredsfoged i Galten-Houlbjerg herreder fordrede på sine egne og sine brødre og søstres vegne: Johan Pedersen, Peder Pedersen, Daniel Pedersen, Maria Pedersdatter efter faderen Peder Jensen Lund, tilsammen ca 66 rd. Enken var nok en søster til disse.
(Se skifte nr. 253)
--------------------------------------------------------------------------------
193, 48, 3. juli 1696, Værum sogn
Dorit Jensdatter, død
Peder Nielsen, enkemand
Hendes børn:
Jens Rasmussen
Peder Rasmussen
Zidsel Rasmusdatter, 36 år
Dorit Rasmusdatter, 33 år
Barn med enkemanden:
Karen Pedersdatter, 21 år
--------------------------------------------------------------------------------
194, 51, 5. juni 1696, Vissing sogn
Anne Pedersdatter, død
Las Jensen, enkemand
Deres barn:
Peder Lassen, 3 ½ år
Formynder Niels Therkildsen i Ginnerup, der var afdødes farbroder
--------------------------------------------------------------------------------
195, 53, 23. juni 1696, Væth, Ørum sogn
Anne Pedersdatter, død
Deres børn:
Jens Joensen, myndig
Christen Joensen, myndig
Peder Joensen, myndig
Anne Joensdatter, 36 år
Kirsten Joensdatter ~ Søren Rasmussen, Vissing
--------------------------------------------------------------------------------
196, 58, 3. august 1696, Frands Sørensens Fiskerhus, Værum sogn
Helle Pedersdatter, død
Hendes søskende arver:
1)  Espen Pedersen
2)  Søren Pedersen, død
2a) Peder Sørensen
2b) Birgitte Sørensdatter
3)  Kirsten Pedersdatter ~ Mads Rasmussen i Haslund
4)  Kirsten Pedersdatter, død ~ Jens Snedker i Fausing
4a) Rasmus Jensen
--------------------------------------------------------------------------------
197, 62, 11. marts 1697, Vorup sogn
Niels Møller, død
Anne Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Michel Nielsen, 12 år
Rasmus Nielsen, 9 år
Inger Nielsdatter, 5 år
Farbroder Peder Nielsen, Munkdrup
Lavværge Peder Nielsen
--------------------------------------------------------------------------------
198, 63, 3. april 1697, Vissing sogn
Anne Rasmusdatter, død
Las Jensen, enkemand
Hendes fader Rasmus Sørensen i Vissing arvede
--------------------------------------------------------------------------------
199, 66, 25. juni 1697, Vissing sogn
Søren Pedersen Tejlgaard, død
Kirsten Poulsdatter, enke
Deres børn:
Peder Sørensen, 5 år
Poul Sørensen 1 ½ år
Lavværge Rasmus Poulsen i Stobdrup
Formynder Jens Tejlgaard, farbroder i Vissing
Hans søskende:
Giertrud Pedersdatter ~ Peder Jensen
Bodil Pedersdatter ~ Søren Henrichsen
Anne Pedersdatter
Maren Pedersdatter ~ Laurs Pedersen
--------------------------------------------------------------------------------
200, 70, 31. juli 1697, Vissing sogn
Las Nielsen, død
Zidsel Pedersdatter, enke
Hans børn:
Niels Lassen, 10 år
Mette Lasdatter, 6 år
Morten Pedersen, morbroder, formynder
--------------------------------------------------------------------------------
201, 74, 18. oktober 1698, Jebjerg, Ørum sogn
Anna Christoffersdatter, død
Christen Poulsen, enkemand
Deres børn:
Poul Christensen, 4 år
Kirsten Christensdatter, 1 ½ år
Morbroder Rasmus Christoffersen i Værum
--------------------------------------------------------------------------------
202, 77, 8. december 1698, Haslund sogn
Jens Sørensen Frandsen, død
Margrethe Nielsdatter, enke
Deres børn:
Jens Jensen, 6 uger
Farbroder Peder Sørensen i Værum
--------------------------------------------------------------------------------
203, 82, 7. december 1698, Vinterslev, Nørre Galten sogn
Anna Sørensdatter, død
Niels Andersen, enkemand
Deres børn:
Maren Nielsdatter, 15 år
Karen Nielsdatter, 14 år
Anna Nielsdatter, 7 år
Anders Nielsen, 5 år
Morbroder Erich Sørensen i Hadsten
--------------------------------------------------------------------------------
204, 88, 10. januar 1699, Væth, Ørum sogn
Margrethe Rasmusdatter, død
Rasmus Jensen, enkemand
Hendes søskende arvinger:
1)  helbroder Christen Rasmussen i Kongstrup
2)  Rasmus Rasmussen, død
2a) Rasmus Rasmussen, Gulløf
2b) Morten Rasmussen, Gulløf
3)  Mette Rasmusdatter
4)  Kirsten Rasmusdatter i Værum, ved søn Rasmus Rasmussen
5)  Bodil Rasmusdatter i Værum, ved Rasmus Jensen
6)  Maren Rasmusdatter
7)  Anne Rasmusdatter
--------------------------------------------------------------------------------
205, 94, 2. september 1700, Værum sogn
Maren Nielsdatter, død
Niels Jensen, enkemand
Hendes arvinger:
søstersøn Jens Sørensen i Værum
søstersøn Niels Sørensen i Værum
brodersøn Søren Christensen Kier
--------------------------------------------------------------------------------
206, 98, 2. august 1697, Vissing sogn
Christen Nielsen, død
Maren Poulsdatter, enke
Deres børn:
Mads Christensdatter, 18 år
Poul Christensen, 10 år
Anne Christensdatter, 14 år
Gye Christensdatter, 5 år
Lavværge Jens Teglgaard
Formynder Jens Madsen
Fæstemand Jens Michelsen
--------------------------------------------------------------------------------
207, 102, 22. oktober 1697, Stevnstrup, Grensten sogn
Else Mogensdatter, død
Anders Jensen, død
Deres børn:
Jens Andersen, myndig
Kirsten Andersdatter, 24 år ~ Anders Jensen i Grensten
Anne Andersdatter, 22 år
Karen Andersdatter ~ Christen Jensen
--------------------------------------------------------------------------------
208, 108, 23. februar 1698, Stevnstrup, Grensten sogn
Anders Jensen, død
Giertrud Andersdatter, enke
Deres børn:
Jens Andersen, 3 år
--------------------------------------------------------------------------------
209, 113, 28. marts 1698, Jebjerg, Ørum sogn
Søren Nielsen, død
Mette Mogensdatter, enke
Hans arvinger:
broder Rasmus Nielsen i Haslund
søster Anne Nielsdatter ~ Niels Hansen
søster Johanne Nielsdatter, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
210, 116, 29. marts 1698, Haslund sogn
Anders Pedersen, død
Kirsten Sørensdatter, enke
Deres børn:
Peder Andersen, myndig
Søren Andersen, myndig
Dorthe Andersdatter ~ Søren Sørensen i Jebjerg
Karen Andersdatter ~ Gert Andersen i Haslund
Lavværge Søren Rasmussen i Jebjerg
--------------------------------------------------------------------------------
 211, 119, 31 marts 1698, Nørre Galten sogn
Anne Jensdatter, død
Niels Jensen Lang, enke
Arvinger var hendes søskende:
1) Jens Balle i Sandby
2) Christen Balle i Sandby
3)  Niels Jensen, død
3a) Jens Nielsen Balle
3b) Peder Nielsen
3c) Christen Nielsen
--------------------------------------------------------------------------------
212, 122, 6. august 1698, Jebjerg, Ørum sogn
Peder Rasmussen, død
Kirsten Christensdatter, enke
Hans børn med Mette Rasmusdatter (skiftebrev af 20. aug. 1689)
Mette Pedersdatter, 9 år ved formynder, morbroder Søren Rasmussen
Børn med enken:
Rasmus Pedersen, 4½ år
Christen Pedersen, ¾ år
Dorthe Pedersdatter, 6½ år
Giertrud Pedersdatter, 5 år
Farbroder Rasmus Rasmussen i Lerbjerg
Farbroder Jens Rasmussen i Jebjerg
Lavværge Christen Jacobsen i Udby i Rougsø herred
--------------------------------------------------------------------------------
213, 127, 6. april 1699, Vorup sogn
Niels Michelsen, død
Maren Christensdatter, enke
Deres børn:
Michel Nielsen
--------------------------------------------------------------------------------
214, 130, 13. juni 1699, Fladbrohus, Grensten sogn
Peder Nielsen, død
Maren Sørensdatter, enke
Deres børn:
Marta Pedersdatter, 2 år
Torny Jens Østrup i Stevnstrup
Niels Pedersen, ½ år
--------------------------------------------------------------------------------
215, 135, 13. juni 1699, Værum sogn
Anne Rasmusdatter, død
Niels Christensen, enke
Deres børn:
Maren Nielsdatter, 5 år
Anne Nielsdatter, 3 år
Christen Nielsen, 12 uger
Formynder mosters mand Christen Christensen i Vestrup i Albæk sogn
--------------------------------------------------------------------------------
216, 141, 3. august 1699, Jebjerg, Ørum sogn
Anne Madsdatter, død
Rasmus Jensen, enke
Deres børn:
Jens Rasmussen Balle, 15 år, i Randers
Mads Rasmussen, 11 år
Maren Rasmusdatter, 6 år
Kield Rasmussen, 3 år
Morbroder Michel Madsen i Øster Alling
--------------------------------------------------------------------------------
217, 145, 29. marts 1700, Værum sogn
Maren Sørensdatter, død
Jens Sørensen, enke
Hendes arvinger:
1)  søster Johanne Sørensdatter i Granslev ~ Rasmus Jensen
2)  søster Else Sørensdatter mødt ved
2a) Jens Andersen i Vorup
2b) Søren Andersen i Vorup
3)  søster Maren Sørensdatter, ved sønnen Søren Christensen i Værum
4)  søster Kirsten Sørensdatter af Borup ~ Søren Jørgensen
--------------------------------------------------------------------------------
218, 149, 29. marts 1700, Tebbestrup, Haslund sogn
Karen Jensdatter, død
Niels Rasmussen, enke
Deres børn:
Ole Nielsen, 13 år
Formynder Rasmus Jensen i Tebbestrup
--------------------------------------------------------------------------------
219, 154, 15. april 1700, Vinterslev, Nørre Galten sogn
Anne Christensdatter, død
Christen Nielsen, enke
Deres børn:
Niels Christensen, på Sjælland
Maren Christensdatter, på Sjælland
Karen Christensdatter ~ Anders Lassen i Vinterslev
Christen Christensen i Galten
Maren Christensdatter i Galten
--------------------------------------------------------------------------------
220, 158, 16. april 1700, Vorup sogn
Rasmus Rasmussen, død
Karen Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Kirsten Rasmusdatter
Maren Rasmusdatter
Rasmus Rasmussen
Kirsten Rasmusdatter
--------------------------------------------------------------------------------
 221, 160, 22. april 1700, Jebjerg, Ørum sogn
Maren Rasmusdatter, død
Laurids Thygesen, død 1699
Deres børn:
Anna Lauridsdatter, 24 år
Bodil Lauridsdatter, 18 år
Thyge Lauridsen, 22 år, formynder Rasmus Jørgensen af Jebjerg
Christen Lauridsen, 16 år
Peder Lauridsen, 13 år
Morbroder Peder Rasmussen Smed af Jebjerg
--------------------------------------------------------------------------------
222, 166, 16. juni 1700, Nørre Galten sogn
Niels Jensen Lang, død
Maren Andersdatter, enke
Hans søskende arver:
1)  Søren Jensen Clausen
2)  Peder Jensen, ved sin sønnesøn Niels Pedersen i Galten
3)  Peder Pedersen, halvbroder, ved sønnen Las Pedersen Loy i Galten
--------------------------------------------------------------------------------
223, 170, 25. juni 1700, Erslev, Nørre Galten sogn
Mads Pedersen, død
Kirsten Michelsdatter, enke
Deres børn:
Peder Madsen, 14 år
Michel Madsen, 12 år
Christen Madsen, 10 år
Poul Madsen, 1½ år
Lavværge Søren Michelsen af Langskov
Farbroder Søren Pedersen Søndermand i Vinterslev
--------------------------------------------------------------------------------
224, 177, 20. januar 1701, Værum sogn
Søren Christensen Kiær, død
Karen Pedersdatter, enke, lavværge hendes fæstemand Jens Nielsen
Deres børn:
Dorthe Sørensdatter, 1 ½ år
--------------------------------------------------------------------------------
225, 183, 27. januar 1701, Vissing sogn
Giertrud Pedersdatter, død
Peder Jensen Lefring, enke
Deres børn:
Anne Pedersdatter, 7 år
Jens Pedersen, 5 år
--------------------------------------------------------------------------------
226, 187, 20. februar 1701, Hadbjerg sogn
Karen Pedersdatter, død
Jacob Andersen, enkemand
Deres børn:
Anders Jacobsen, 10 år
Anna Jacobsdatter, 6 år
Maren Jacobsdatter, 4 år
Morbroder Jacob Pedersen i Hadbjerg
--------------------------------------------------------------------------------
227, 191, 9. september 1701, Løgstruphuset, Laurbjerg sogn
Villads Jacobsen, død
Maren Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Margrethe Villadsdatter
Anne Villadsdatter
Enkens broder Rasmus Rasmussen Balle i Erslev
 --------------------------------------------------------------------------------
 1703-1718
 Nr. X Er skiftet nr. protokollen. Mit fortløbende nr. bruges alligevel
--------------------------------------------------------------------------------
228, Nr. 1, 2, 2. juli 1703, Vinterslev, Nørre Galten sogn
Karen Christensdatter, død
Anders Lassen, enke
Peder Andersen, 6 år
Ane Andersdatter, 3 år
Formynder Christen Christensen i Galten
--------------------------------------------------------------------------------
229, Nr. 2, 6, 30. november 1703, Haslund sogn
Peder Rasmussen Hviid, død
Mette Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Rasmus Pedersen, 15 år
Søren Pedersen, 11 år
Niels Pedersen, 5 år
Kield Pedersen, 4 år
Kirsten Pedersdatter, 8 år
Farbroder Søren Hviid i Haslund
--------------------------------------------------------------------------------
230, Nr. 3, 15, 11. januar 1704, Væth, Ørum sogn
Elisabeth Sørensdatter, død
Rasmus Mortensen, enke
Hendes arvinger:
1)  søstersøn Niels Pedersen, husmand i Ropdrup, ved søn Anders Nielsen
2)  søsterdatter Maren Pedersdatter ~ murmester Bondi Lauridsen
--------------------------------------------------------------------------------
231, Nr. 4, 18, 29. marts 1704, Vissing sogn
Kirsten Pedersdatter, død
Jørgen Jensen, enke
Deres børn:
Jens Jørgensen, 2 år
--------------------------------------------------------------------------------
232, Nr. 5, 27, 29. marts 1704, Vissing sogn
Peder Nielsen Elgaard, død
Dorthe Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Niels Pedersen, 30 år
Karen Pedersdatter ~ Jens Jensen i Jebjerg
Kirsten Pedersdatter, 26 år
Edel Pedersdatter, 22 år
Zidsel Pedersdatter, 15 år
Morbroder Jens Rasmussen Skædder i Vissing
--------------------------------------------------------------------------------
233, Nr. 6, 32, 25. april 1704, Værum sogn
Laurids Nielsen i Nyborg gav afkald på arv efter sin datter Ellen Lauridsdatter der var gift med Niels Pedersen Kiersgaard i Værum og som døde 11. marts 1704.
--------------------------------------------------------------------------------
234, Nr. 7, 35, 10. august 1704, Laurbjerg sogn
Søren Jensen, død
Karen Jørgensdatter, enke
Deres børn:
Jens Sørensen, 11 år
Jørgen Sørensen, 9 år
Mads Sørensen, 5 år
Anne Sørensdatter, 7 år
Maren Sørensdatter, 1 år
--------------------------------------------------------------------------------
235, Nr. 8, 42, 16. september 1704, Værum sogn
Jens Sørensen, død
enke?
Deres børn:
Søren Jensen, 4 år
Simon Jensen, 2 år
--------------------------------------------------------------------------------
236, Nr. 9, 49, 17. september 1704, Nørre Galten sogn
Kirsten Christensdatter, død
Rasmus Jensen, enkemand
Deres børn:
Jens Rasmussen, 3 år
Bodil Rasmusdatter, 12 år
Maren Rasmusdatter, 13 uger
Farbroder Jens Ostrup i Vissing
--------------------------------------------------------------------------------
237, Nr. 10, 55, 17. september 1704, Nørre Galten sogn
Maren Jensdatter, død
Niels Laursen, enke
Hendes arvinger:
1)  søster Mette Jensdatter ~ Peder Jensen i Galten
2)  søster Anne Jensdatter, død
2a) slegfreddatter Ingeborg Pedersdatter
--------------------------------------------------------------------------------
238, Nr. 11, 57, 11. juli 1705, Værum sogn
Anne Nielsdatter, død
Thomas Clemensen, enke
Deres børn:
Kirsten Thomasdatter, 20 år
--------------------------------------------------------------------------------
239, Nr. 12, 58, 26. oktober 1705, Kristrup sogn
Niels Knudsen, død
Karen Rasmusdatter, enke
Hans søskende arver:
1)  helbroder Jens Knudsen i Lund?, død
1a) Maren Jensdatter
1b) Bodil Jensdatter
2)  Jens Knudsen i Lund?
3)  halvbroder Niels Knudsen
4)  halvbroder Peder Knudsen
5)  halvbroder Hans Knudsen
6)  halvbroder Mads Knudsen
7)  halvbroder Rasmus Knudsen
8)  halvbroder Peder Knudsen
--------------------------------------------------------------------------------
240, Nr. 13, 59, 29. oktober 1705, Vissing sogn
Anders Rasmussen Grim, død
Mette Rasmusdatter, enke, lavværge broderen Peder Rasmussen i Essenbæk
Deres børn:
1)  Rasmus Andersen, 7 år, formynder Søren Rasmussen Grim i Vissing
2)  Dorthe Rasmusdatter, 2 år, formynder Jens Rasmussen Grim i Værum
--------------------------------------------------------------------------------
241, Nr. 14, 70, 2. marts 1706, Væth, Ørum sogn
Rasmus Rasmussen, død
Inger Poulsdatter, enke, lavværge broder Christen Poulsen i Jebjerg.
Hans arvinger:
1)  broder Søren Rasmussen
2)  søster Maren Rasmusdatter ~ Lass Andersen, død
2a) Anders Lassen
2b) Rasmus Lassen
2c) Anne Lasdatter
2d) Birgitte Lasdatter
3)  halvsøster Birgitte Rasmusdatter ~ Niels Lassen, soldat
--------------------------------------------------------------------------------
242, Nr. 15, 74, 19. juni 1705, Gundestrupgaard, Glenstrup sogn
Søren Jensen, død
Kirsten Olufsdatter, enke
Deres børn:
Jens Sørensen, 2 år
Anne Sørensdatter, født efter faderens død
Enkens fæstemand Jens Kieldsen
Farbroder Peder Jensen i Handest
--------------------------------------------------------------------------------
243, Nr. 16, 87, 19. juni 1706, Værum sogn
Anne Hansdatter, død
Jens Væster, enke
Deres børn:
Jens Jensen, 10 år
Inger Jensdatter, 7 år
Børnenes farbroder Niels Jensen i Værum
Hendes børn:
Maren Pedersdatter ~ Peder Christensen i Halling
Bodil Pedersdatter ~ Rasmus Pedersen i Elsted
Hans Pedersen, 25 år
Rasmus Pedersen, 23 år
Niels Pedersen, 18 år
Mads Pedersen, 15 år
--------------------------------------------------------------------------------
244, Nr. 17, 97, 28. juni 1706, Lindbjerg, Harridslev sogn
Karen Jørgensdatter, død
Søren Jensen, enke
Hendes fader Jørgen Pedersen i Ginsing Mølle arvede
--------------------------------------------------------------------------------
245, Nr. 18, 98, 23. juli 1706, Værum sogn
Rasmus Rasmussen, død
Kirsten Poulsdatter, enke
Deres børn:
Alf Rasmussen, 11 år
Rasmus Rasmussen, 7 år
Poul Rasmussen, 5 år
Anne Rasmusdatter
Morbroder Simon Poulsen i Værum
--------------------------------------------------------------------------------
246, Nr. 19, 107, 17. november 1706, Hadbjerg sogn
Peder Rasmussen Bedmand, død
Mette Christensdatter, enke
Deres børn:
Christen Pedersen, 28 år
Rasmus Pedersen, 25 år
Maren Pedersdatter, 26 år
Anne Sophie Pedersdatter, 16 år
Farbroder Niels Rasmussen i Hadbjerg
--------------------------------------------------------------------------------
247, Nr. 20, 111, 11. marts 1707, Laurbjerg sogn
Niels Lauridsen, død
Karen Jørgensdatter, enke
Deres børn:
Maren Nielsdatter, ½ år
Farfar Laurids Poulsen Søndergaard i Vissing
--------------------------------------------------------------------------------
248, Nr. 21, 118, 12. maj 1707, Jebjerg, Ørum sogn
Rasmus Jørgensen, død
Karen Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Rasmus Rasmussen, myndig
Kirsten Rasmusdatter ~ Niels Pedersen Kirkegaard i Værum
Anne Rasmusdatter, 16 år
Formynder farbroder Peder Jørgensen i Ølst
--------------------------------------------------------------------------------
249, Nr. 22, 130, 2. maj 1707, Hadbjerg sogn
Christen Pedersen, død
Karen Thomasdatter, fæstemø
Hans moder Mette Christensdatter
broder Rasmus Pedersen, myndig
søster Maren Pedersdatter
søster Anne Sophie Pedersdatter
Farbroder Niels Rasmussen
Simon Knudsen var lavværge
--------------------------------------------------------------------------------
250, Nr. 23, 131, 24. september 1707, Kristrup sogn
Christen Pedersen Kiær, død
Maren Sørensdatter, enke
Hans eneste arving:
helsøster Maren Pedersdatter ~ Christen Olriksen i Øster Tørslev
--------------------------------------------------------------------------------
251, Nr. 24, 132, 11. oktober 1707, Vissing sogn
Laurids Poulsen, død
Edel Troelsdatter, enke
Deres børn:
Poul Lauridsen, 21 år
Kirsten Lauridsdatter, 19 år
Anne Lauridsdatter, 17 år
Mette Lauridsdatter, 11 år
Morbroder Niels Poulsen af Langskov
Hans børn:
1) Niels Lauridsen, død i Laurbjerg
1a) Maren Nielsdatter, 2år, formynder Jens Nielsen i Vissing
2) Mette Lauridsdatter ~ bmt. Jens Nielsen i Vissing
3)  Karen Lauridsdatter, tjener Joen Frandsen i Ødum
4)  Kirsten Lauridsdatter, tjener Anders Pedersen i Røved
5)  Maren Lauridsdatter, tjener på Collerup
--------------------------------------------------------------------------------
252, Nr. 25, 139, 28. november 1707, Laurbjerg sogn
Rasmus Sørensen Havtorn, død
Karen Michelsdatter, enke
Deres børn:
Inger Rasmusdatter
Søren Rasmussen
Farfader Søren Havtorn
--------------------------------------------------------------------------------
253, Nr. 26, 143, 24. oktober 1707, Vissing sogn
Konne Pedersdatter, død
Hendes børn:
1)  Laurids Pedersen, kgl. maj. herredsfoged over Galten, Houlbjerg og Vester Lisbjerg herreder
2)  Peder Pedersen Smed på Sjælland
3)  Johan Pedersen Lund, løjtnant ved landmilitsen på Sjælland
(Se skifte nr. 192).
--------------------------------------------------------------------------------
254, Nr. 27, 152, 3. marts 1708, Nørre Galten sogn
Niels Michelsen, død
Hans søskende:
moderen Kirsten Nielsdatter ~ Jens Henrichsen?
Thomas Michelsen
Mette Michelsdatter ~ Niels Velling i Over Hornbæk
Anne Michelsdatter ~ Jep Hansen i Knudstrup
--------------------------------------------------------------------------------
255, Nr. 28, 156, 28. juli 1708, Vissing sogn
Karen Christensdatter, død
Søren Pedersen Koch, enke
Deres børn:
Peder Sørensen, 13 år
Christen Sørensen, 9 år
Anne Sørensdatter, 11 år
Inger Sørensdatter, 3 år
--------------------------------------------------------------------------------
256, Nr. 29, 158, 14. november 1708, Vissing sogn
Jens Jensen Østergaard, død
Inger Jensdatter, enke
lavværge broder Peder Jensen af Sørup?
Deres børn:
Jens Jensen, 13 år
Peder Jensen, 3 år
Ellen Jensdatter, 7 år
Edel Jensdatter, 5 år
Farbroder Rasmus Jensen Østergaard i Galten
Fasters mand Knud Jensen i Hallendrup
--------------------------------------------------------------------------------
257, Nr. 30, 167, 18. november 1708, Erslev, Nørre Galten sogn
Peder Jensen, død
Maren Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Zidsel Pedersdatter
Anne Pedersdatter
Esther Pedersdatter
Kirsten Pedersdatter
--------------------------------------------------------------------------------
258, Nr. 31, 169, 25. maj 1709, Hadbjerg sogn
Karen Jensdatter, død
Christen Pedersen, enkemand
Deres børn:
Karen Christensdatter, 4 år
Tilsynsværge Mogens Pedersen i Hinge
Morbroder Peder Jensen Haugaard i Haarup
--------------------------------------------------------------------------------
259, Nr. 32, 176, 25. juni 1710, Vissing sogn
Jens Rasmussen, død
Inger Thomasdatter, enke
Deres børn:
Thomas Jensen, 12 år
Kirsten Jensdatter, 24 år
--------------------------------------------------------------------------------
260, Nr. 33, 181, 8. april 1711, Jebjerg, Ørum sogn
Rasmus Jensen Kaae, død
Dorthe Nielsdatter, enke
Deres børn:
Jens Rasmussen Kaae, 31 år
Bodil Rasmusdatter
Mads Rasmussen, 25 år
Maren Rasmusdatter, 18 år
Kield Rasmussen, 16 år
--------------------------------------------------------------------------------
261, Nr. 34, 186, 9. april 1711, Vissing sogn
Peder Nielsen Nørgaard, død
Anne Nielsdatter, enke
Hans datter:
Karen Pedersdatter ~ Jens Nielsen Kiær i Værum
--------------------------------------------------------------------------------
262, Nr. 35, 191, 16. april 1711, Jebjerg, Ørum sogn
Peder Rasmussen Smed, død
Anne Nielsdatter, enke
Hans arvinger:
1)  broder sal. Jens Rasmussen i Væth
1a) Rasmus Jensen
1b) Rasmus Jensen
1c) Anne Jensdatter ~ Jens Jensen i Askildrup
2)  halvbroder Rasmus Pedersen, boelsmand i Jebjerg
3)  helsøster Anne Rasmusdatter, død i Lerbjerg?
3a) Rasmus Pedersen
3b) Bodil Pedersdatter, vides ikke hvor er
4) helsøster Maren Rasmusdatter, død ~ Laurids Thygesen i Jebjerg
4a) Thyge Lauridsen
4b) Christen Lauridsen
4c) Peder Lauridsen
4d) Anne Lauridsdatter
4e) Bodil Lauridsdatter
--------------------------------------------------------------------------------
263, Nr. 36, 197, 17. april 1711, Væth, Ørum sogn
Morten Sørensen, død
Anne Jensdatter, enke
Deres børn:
Maren Mortensdatter ~ Simon Pedersen i Væth
Søren Mortensen, 16 år
Mette Mortensdatter, 13 år
Karen Mortensdatter, 9 år
Christen Mortensen, 3 år
Farbroder Søren Sørensen i Væth
--------------------------------------------------------------------------------
264, Nr. 37, 204, 29. juli 1711, Værum sogn
Anne Nielsdatter, død
Søren Christensen Dorst?, enke
Deres børn:
Anne Sørensdatter ~ Jens Pedersen Kirkegaard i Væth
Maren Sørensdatter
--------------------------------------------------------------------------------
265, Nr. 38, 209, 7. august 1711, Hadbjerg sogn
Christen Pedersen Hinge, død
Dorthe Jensdatter, enke, lavværge Rasmus Jensen i Erslev
Hans barn:
Karen Christensdatter, 6 år
Deres barn:
Karen Christensdatter ? år
Morbroder Peder Jensen i Erslev
Morbroder Peder Jensen Haugaard i Haarup
Farbroder Mogens Pedersen i Hinge
--------------------------------------------------------------------------------
266, Nr. 39, 221, 17. februar 1712, Værum sogn
Giertrud Nielsdatter, død
Simon Poulsen, enke
Deres børn:
Anne Simonsdatter, 12 år
Maren Simonsdatter, 10 år
Poul Simonsen, 8 år
Giertrud Simonsdatter, 5 år
Morbrødre Jens Nielsen Kier og Niels Nielsen Huas var formyndere. Fasters mand Rasmus Gammel nævnt.
--------------------------------------------------------------------------------
267, Nr. 40, 229, 27. november 1711, Lee Kirche Skovkrog
Niels Stephensen, død
Maren Pedersdatter, enke
Deres børn:
Dorthe Nielsdatter, 21 år
Ellen Nielsdatter, 15 år
Maren Nielsdatter, 12 år
Kirsten Nielsdatter, 9 år
Anne Nielsdatter, 7 år
Else Nielsdatter, 5 år
Niels Nielsen, 12 uger
--------------------------------------------------------------------------------
268, Nr. 41, 232, 26. januar 1712, Nørre Galten sogn
Jens Clausen, død
Christenze Jespersdatter, enke
Deres børn:
Jens Jensen, 8 år
Maren Jensdatter, 7 år
Jesper Jensen, 5 år
Peder Jensen, 2 år
Mette Jensdatter, født efter faderens død
Lavværge Rasmus Sørensen i Galten
Morbroder Jens Jespersen i Hadbjerg
--------------------------------------------------------------------------------
269, Nr. 42, 237, 30. juli 1712, Haslund sogn
Else Olufsdatter, død
Søren Andersen Hviid, enke
Deres børn:
Maren Sørensdatter, 6 år
Ellen Sørensdatter, 2 år
Morfader Oluf Pedersen i Haslund.
--------------------------------------------------------------------------------
270, Nr. 43, 244, 31. oktober 1712, Stevnstrup, Grensten sogn
Jens Nielsen Ørstrup, død
Johanne Nielsdatter Høg, død
Deres børn:
Anders Jensen, 21 år
Mette Jensdatter, 20 år
Niels Christensen Jensen, 16 år
Niels Jensen Høg, 13 år
Jens Jensen, 11 år
Johanne Nielsdatter Høgs søn Rasmus Andersen, 27 år
Morbroder: Giermand Nielsen Høg i Stevnstrup
Farbroder Niels Jensen i Grensten
--------------------------------------------------------------------------------
271, Nr. 44, 260, 16. november 1712, Væth, Ørum sogn
Christen Joensen, død
Maren Jensdatter, enke
Deres børn:
Peder Christensen, 12 år
Joen Christensen, 8 år
Anne Christensdatter, 5 år
Maren Christensdatter, 2 år
Kield Jensen i Lille Torup var til stede
--------------------------------------------------------------------------------
270, Nr. 45, 267, 9. december 1712, Kristrup sogn
Dorthe Sørensdatter, død
Peder Rasmussen Smed, enke
Deres børn:
Rasmus Pedersen, soldat ved Capitain Herbslefs Compagnie
Anne Kirstine Pedersdatter, 25 år
Halvbroder Johan Pedersen
--------------------------------------------------------------------------------
271, Nr. 46, 275, 2. januar 1713, Jebjerg, Ørum sogn
Mette Mogensdatter, død
Niels Pedersen, enke
Hendes arvinger:
Inger Pedersdatter ~ Terkel Lauridsen i Nyborg (Vissing sogn)
Mogens Pedersen, soldat
Kield Pedersen,
Anne Pedersdatter ~ Simon Poulsen i Værum.
Birthe Pedersdatter, 23 år
--------------------------------------------------------------------------------
272, Nr. 47, 282, 6. juli 1713, Gundestrup, Glenstrup sogn
Laurids Sørensen, død
Maren Nielsdatter, enke
Deres børn:
Maren Lauridsdatter ~ Thomas Clemensen i Værum
Anders Lauridsen,
Giørrild Lauridsdatter, v Jens Kieldsen
--------------------------------------------------------------------------------
273, Nr. 48, 290, 12. juni, 1713, Vissing sogn
Ellen Jensdatter, død
Søren Knudsen, enkemand
Deres børn:
Mette Sørensdatter, 8 år
Poul Rasmussen Balle i Erslev var til stede, ligeledes Christen Jensen i Hallendrup
--------------------------------------------------------------------------------
274, Nr. 49, 299, 4. oktober 1713, Værum sogn
Jens Rasmussen Grim, død
Maren Sørensdatter, enke
Deres børn:
Søren Jensen, 23 år
Kirsten Jensdatter, 17 år
Rasmus Jensen, 14 år
Ellen Jensdatter, 11 år
Dorthe Jensdatter, 8 år
Farbroder Søren Rasmussen Grim i Vissing
Morbroder Thomas Sørensen Clausen i Galten.
--------------------------------------------------------------------------------
275, Nr. 50, 312, 2. august 1714, Fladbrohus, Grensten sogn
Søren Jensen Biering, død
Karen Madsdatter, enke
Deres børn:
Peder Sørensen, 16 år
Inger Sørensdatter, 15 år
Kirsten Sørensdatter, 10 år
Helbora Susanne Sørensdatter, 7 år
Abigael Sørensdatter, 5 år
--------------------------------------------------------------------------------
276, Nr. 51, 316, 11. oktober 1714, Nyborg, Vissing sogn
Inger Pedersdatter, død
Terchel Lauridsen, enke
Deres barn:
Peder Terchelsen, 9 år
Mosters mand Simon Poulsen i Værum.
--------------------------------------------------------------------------------
277, Nr. 52, 322, 23. december 1715, Nørre Galten
Terkel Nielsen, død
Margrethe Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Rasmus Terkelsen, 16 år
Jens Terkelsen, 11 år
Anne Terkelsdatter, 22 år
Formynder Poul Balle i Erslev
--------------------------------------------------------------------------------
278, Nr. 53, 334, 17. marts 1716, Jebjerg, Ørum sogn
Michel Nielsen, død
Ingeborg Pedersdatter, enke
Deres børn:
Peder Michelsen, 24 år
Niels Michelsen, 21 år
Bodil Michelsdatter, 17 år
Mette Michelsdatter, 12 år
--------------------------------------------------------------------------------
279, Nr. 54, 338, 1. maj 1716, Stevnstrup, Grensten sogn
Jens Nielsen, død
Mette Nielsdatter, enke
Deres børn:
Niels Jensen, 17 år
Mette Jensdatter, 20 år
--------------------------------------------------------------------------------
280, Nr. 55, 343, 4. maj 1716, Stevnstrup, Grensten sogn
Jens Pedersen, død
Maren Jensdatter, enke
Deres børn:
Jens Jensen, 19 år
Mette Jensdatter, 24 år
Karen Jensdatter, 14 år
Kirsten Jensdatter, 11 år
--------------------------------------------------------------------------------
281, Nr. 56, 347, 19. maj 1716, Grensten sogn
Mads Olufsen, død
Anne Andersdatter, død
Deres børn:
Anders Madsen, 30 år
Oluf Madsen, 28 år
Søren Madsen, 25 år
Christen Madsen, 18 år
Peder Madsen, 12 år
Ellen Madsdatter, 29 år
Kirsten Madsdatter, 14 år
--------------------------------------------------------------------------------
282, Nr. 57, 352, 30. maj 1716, Laurbjerg sogn
Anders Ladsen, død
Anne Jensdatter, enke
Deres børn:
Christen Andersen, 24 år
Lads Andersen, 19 år
Andersdatter, 15 år
--------------------------------------------------------------------------------
283 Nr. 58, 355, 10. juli 1716, Jebjerg, Ørum sogn
Niels Pedersen, død
Maren Sørensdatter, enke
Deres børn:
Peder Nielsen, 8 uger
Mette Nielsdatter, 2 år
--------------------------------------------------------------------------------
284, Nr. 59, 360, 19. juli 1716, Nørre Galten
Lads Pedersen Hinge, død
Karen Sørensdatter, enke
Deres børn:
Peder Ladsen, 24 år
Søren Ladsen, 14 år
Ellen Ladsdatter, 10 år
Mogens Pedersen i Hinge var formynder
--------------------------------------------------------------------------------
285, Nr. 60, 368, 21. juli 1716, Lindbjerg, Harridslev sogn
Christen Rasmussen Haarboe, død
Kirsten Sørensdatter, enke
Hans arvinger:
broder Peder Rasmussen, i Harridslev
søster Maren Rasmusdatter, i Harridslev
søster Karen Rasmusdatter, i Bjerregrav
--------------------------------------------------------------------------------
 286, Nr. 61, 371, 3. august 1716, Nørre Galten
Søren Pedersen, død
Øllegaard Jespersdatter, enke
Deres børn:
Jesper Sørensen, 18 år
Peder Sørensen, 15 år
Rasmus Sørensen, 8 år
Christen Sørensen, 6 år
Maren Sørensdatter, 17 år
Mette Sørensdatter, 2 år
Jens Jespersen i Hadbjerg var til stede.
--------------------------------------------------------------------------------
287, Nr. 62, 374, 14. august 1716, Nørre Galten sogn
Mads Nielsen Elgaard, død
Anne Jensdatter, enke
Deres børn:
Jens Madsen, 6 år
Niels Madsen, 1 år
Karen Madsdatter, 5 år
--------------------------------------------------------------------------------
288, Nr. 63, 376, 24. november 1716, Løgstrup Ny Mølle, Laurbjerg sogn
Abraham Jacobsen, død
Marie Sørensdatter, enke
Deres børn:
Søren Abrahamsen, 15 år
Anne Marie Abrahamsdatter, 13 år
Margrethe Abrahamsdatter, 10 år
Catharina Abrahamsdatter, 8 år
Enkens broder Ditlev Sørensen i Ramdam Mølle
--------------------------------------------------------------------------------
289, Nr. 64, 381, 3. december 1716, Jebjerg, Ørum sogn
Karen Pedersdatter, død
Joen Jensen, enke
Deres børn:
Jens Joensen, 16 år
Peder Joensen, 13 år
Niels Joensen, 11 år
Formynder Niels Pedersen Elgaard i Vissing, broder til afdøde
--------------------------------------------------------------------------------
290, Nr. 65, 384, 8. januar 1717, Jebjerg, Ørum sogn
Rasmus Pedersen Smed, død
Kirsten Nielsdatter, enke
Deres børn:
Niels Rasmussen, 16 år
Anne Rasmusdatter, 21 år
--------------------------------------------------------------------------------
291, Nr. 66, 386, 22. februar 1717, Løvskal, Skjern sogn
Jens Jensen Hvid, død
Kirsten Jensdatter, enke
Deres børn:
Peder Jensen, 30 år
Jens Jensen, 35 år
Christen Jensen, 24 år
Karen Jensdatter, 14 år
Afdødes broder Thomas Jensen i Løvskal
--------------------------------------------------------------------------------
292, Nr. 67, 388, 22. februar 1717, Løvskal, Skjern sogn
Inger Jensdatter, død
Christen Andersen Glarmester, død
Deres børn:
Anders Christensen, 8 år
Jens Christensen, 1 år
Maren Christensdatter, 11 år
Anne Christensdatter, 6 år
Maren Christensdatter, 4 år
--------------------------------------------------------------------------------
293, Nr. 68, 389, 1. marts 1718, Nørre Galten sogn
Bodil Nielsdatter, død
Anders Grim, enke
Deres barn:
Anne Andersdatter, 15 år
--------------------------------------------------------------------------------
 294, Nr. 69, 391, 1. marts 1718, Nørre Galten sogn
Poul Andersen, død
Maren Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Anders Poulsen i Væth
Rasmus Poulsen i Værum
Jens Poulsen, hjemme
Laurids Poulsen, hjemme
Ane Poulsdatter i Hinge
--------------------------------------------------------------------------------
295, Nr. 70, 394, 1. april 1718, Vissing sogn
Jens Jensen, død
Anne Jensdatter, enke
Deres børn:
Kirsten Jensdatter, 16 år
Ellen Jensdatter, 12 år
--------------------------------------------------------------------------------
296, Nr. 71, 398, 14. maj 1718, Nørre Galten sogn
Anders Krog, død
Hans børn:
Rasmus Andersen i Hvalløs
Anders Andersen i Adstrup
Niels Andersen i København
Rasmus Andersen i Galten
Maren Andersdatter i Erslev
Mette Andersdatter, hjemme
--------------------------------------------------------------------------------
297, Nr. 72, 399, 25. juli 1718, Stevnstrup, Grensten sogn
Thomas Trægaard, død
Maren Mogensdatter, enke
Deres børn:
Mogens Thomassen, 30 år
Mette Thomasdatter, 28 år
--------------------------------------------------------------------------------
298, Nr. 73, 402, 19. juni 1723, Væth, Ørum sogn
Jens Clemensen, død
Maren Christensdatter, enke
Deres børn:
Clemen Jensen, 17 år
Anne Jensdatter ~ Jens Fisker i Tebbestrup
Enkens broder Christen Degn i Jebjerg
Afdødes brødre Mogens Clemensen af ?? og Peder Clemensen af Koudahl
--------------------------------------------------------------------------------
299, Nr. 74, 409, 9. marts 1725, Vissing sogn
Palle Nielsen, død
Mette Jensdatter, enke
Hans søn:
Niels Pallesen, 18 år
 --------------------------------------------------------------------------------
300, Nr. 75, 410, 19. marts 1725, Dyrby, Gassum sogn
Niels Andersen, død
Maren Christensdatter, enke
Deres børn:
Christen Nielsen, 7 år
Giertrud Nielsdatter, 14 år
Karen Nielsdatter, 11 år
Anne Nielsdatter, 4 år
Maren Nielsdatter, 22 år
Farbrødre Mads Andersen i Siøgaard og Peder Andersen i Allestrup
 --------------------------------------------------------------------------------
301, Nr. 76, 413, 28. marts 1725, Erslev, Nørre Galten sogn
Mette Pedersdatter, død
Michel Pedersen, enke
Deres børn:
Kirsten Michelsdatter, 4 år
Morfader Peder Sørensen i Lyngå
 --------------------------------------------------------------------------------
302, Nr. 77, 415, 28. april 1725, Væth, Ørum sogn
Kirsten Pedersdatter, død
Peder Michelsen, enke
Hendes arvinger:
broderdatter Anne Mogensdatter
søsterdatter Karen Jensdatter, 18 år
 --------------------------------------------------------------------------------
303, Nr. 78, 418, 3. jul 1725, Fladbro hus i Grensten sogn
Mogens Pedersen, død
Karen Jensdatter, enke
Deres børn:
Peder Mogensen, 8 år
Mogens Mogensen, 10 år
Lavværge Niels Nielsen af Over Hornbæk
 --------------------------------------------------------------------------------
304, Nr. 79, 421, 31 juli 1725, Galten
Jens Poulsen, død
Maren Simonsdatter, enke
Hans arvinger:
1) moderen Maren Rasmusdatter ved lavværge Thomas Michelsen i Galten
2) broder Rasmus Poulsen i Værum
3) broder Anders Poulsen i Væth
4) broder Laurs Poulsen i Vissing
5) søster Anne Poulsdatter ~ Jens Andersen i Hinge
 --------------------------------------------------------------------------------
Frisenvold Gods
1719-1738
 --------------------------------------------------------------------------------
305, Nr. 1, 1, 25. februar 1719, Tebbestrup, Haslund sogn
Kirsten Jensdatter, død
Jens Lauridsen, enke
Hendes fader Jens Nørgaard af Værum arvede
--------------------------------------------------------------------------------
 306, Nr. 2, 4, 16. august 1719, Kristrup sogn
Søren Lauridsen, død
enke?
Deres børn:
Anders Sørensen, 2 år
Kirsten Sørensdatter, 11 uger
--------------------------------------------------------------------------------
307, Nr. 3, 6, 21. september 1719, Værum sogn
Zidsel Rasmusdatter, død
Michel Madsen, enke
Deres børn:
Mads Michelsen, 13 år
Erich Michelsen, 7 år
Rebekka Michelsdatter, 15 år
Mosters mand Jørgen Nielsen
--------------------------------------------------------------------------------
308, Nr. 4, 12, 9. oktober 1719, Vissing sogn
Niels Lauridsen, død
Inger Michelsdatter, død
Deres børn:
Michel Nielsen, 28 år
Kirsten Nielsdatter, 13 år
--------------------------------------------------------------------------------
309, Nr. 5, 16, 9. november 1719, Vissing sogn
Inger Jensdatter, død
Jens Daustrup, enke
Hendes stedbørn:
Jens Jensen, 25 år
Peder Jensen, 13 år
Ellen Jensdatter, 18 år
Edel Jensdatter, 16 år
--------------------------------------------------------------------------------
310, Nr. 6, 20, 9. november 1719, Vissing sogn
Søren Pedersen Holm, død
Anne Pedersdatter, enke
Deres børn:
Margrethe Sørensdatter, 5 år
Giertrud Sørensdatter, 1 år
Formyndere Rasmus Pedersen og Michel Pedersen i Erslev
--------------------------------------------------------------------------------
311, Nr. 7, 23, 16. november 1719, Væth, Ørum sogn
Kirsten Clemensdatter, død
Michel Nielsen Kiær, enke
Hendes stedbørn:
Jens Jensen Kiær i Værum
Maren Jensdatter ~ Anders Nielsen i Værum
--------------------------------------------------------------------------------
312, Nr. 8, 28, 19. november 1719, Stevnstrup, Grensten sogn
Morten Rasmussen Biergaard, død
Anne Jensdatter, enke
Deres børn:
Anne Mortensdatter, 13 år
Johanne Mortensdatter, 10 år
--------------------------------------------------------------------------------
313, Nr. 9, 31, 18. marts 1720, Tebbestrup, Haslund sogn
Christen Jensen, død
Maren Christensdatter, enke
Deres børn:
Kield Christensen i Vilstrup
Maren Christensdatter ~ Knud Sørensen i Randers
--------------------------------------------------------------------------------
314, Nr. 10, 33, 19. marts 1720, Haslund sogn
Søren Andersen Hviid, død
Kirsten Christensdatter, enke
Hans børn:
Maren Sørensdatter, 14 år
Ellen Sørensdatter, 11 år
Formynder Oluf Pedersen i Haslund
Deres børn:
Christen Sørensen, 6 år
Kirsten Sørensdatter, 2 år
formynder Søren Sørensen i Jebjerg
--------------------------------------------------------------------------------
315, Nr. 11, 42, 26. juni 1720, Jebjerg, Ørum sogn
Rasmus Nielsen, død
Anne Sørensdatter, enke
Hendes stedbørn:
Niels Rasmussen, 30 år
Knud Rasmussen, 24 år
Bodil Rasmusdatter, 17 år
Deres børn:
Peder Rasmussen, 4 år
Søren Rasmussen, 2 1/2 år
Rasmus Rasmussen, 5 uger
--------------------------------------------------------------------------------
316, Nr. 12, 46, 26. juli 1720, Jebjerg, Ørum sogn
Jens Sørensen, død
Mette Hansdatter, enke
Deres børn:
Søren Jensen
Enkens fader Hans Nielsen i Lerbjerg
--------------------------------------------------------------------------------
317, Nr. 13, 51, 17. september 1720, Væth, Ørum sogn
Maren Jensdatter, død
Anders Nielsen, enke
Deres børn:
Jens Andersen, 3 år
Mette Andersdatter, 10 år
Zidsel Nielsdatter, 8 uger
--------------------------------------------------------------------------------
318, Nr. 14, 52, 21. oktober 1720, Løvskal, Skjern sogn
Dorthe Christensdatter, død
Jens Lauridsen, enke
Hendes børn:
Anders Sørensen
Ditlev Sørensen
Niels Sørensen
--------------------------------------------------------------------------------
319, Nr. 15, 61, 8. april 1721, Lindbjerg, Harridslev sogn
Maren Andersdatter, død
Jens Jensen, enke
Deres børn:
Kirsten Jensdatter 3 år
--------------------------------------------------------------------------------
320, Nr. 16, 65, 19. juni 1721, Væth, Ørum sogn
Jens Clemensen, død
Maren Christensdatter, enke
Deres børn:
Clemen Jensen, 17 år
Anne Jensdatter ~ Jens Fisker i Tebbestrup
Farbroder Mogens Clemensen i Ensløfgaard, Peder Clemensen af Koudahl
--------------------------------------------------------------------------------
321, Nr. 17, 73, 19. juni 1723, Vorup sogn
Mads Bøeg, husmand, død
Else Jensdatter, enke
Hans arvinger:
broder Jens Andersen, soldat ved landmilitsen
søster Maren Andersdatter ~ på Sjælland
--------------------------------------------------------------------------------
322, Nr. 18, 76, 10. september 1723, Jebjerg, Ørum sogn
Forpagter af Fiskerhuset
Anders Sørensen Fisker, død
Karen Pedersdatter, enke
Deres børn:
Søren Andersen, 16 år
Anne Andersdatter, 11 år
Bodil Andersdatter, 9 år
Lavværge Peder Hovgaard af Farre
--------------------------------------------------------------------------------
323, Nr. 19, 82, 4. juli 1724, Vorup sogn
Søren Ladsen, død
Maren Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Lads Sørensen, 6 år
Kirsten Sørensdatter, 9 år
Farbroder Peder Ladsen af Vorup
--------------------------------------------------------------------------------
324, Nr. 20, 88, 11. august 1724, Fladbro, Grensten sogn
Karen Madsdatter, død
Mogens Pedersen, enke
Hendes børn:
Peder Sørensen, 28 år
Inger Sørensdatter, 26 år
? Sørensdatter, 23 år
Hylleborg Sørensdatter, 19 år
Børn med enkemanden:
Peder Mogensen, 7 år
Bente Marie Mogensdatter, 10 år
--------------------------------------------------------------------------------
325, Nr. 21, 92, 18. januar 1725, Vester Velling sogn
Christen Nielsen, død
Kirsten Nielsdatter, død
Deres børn:
Peder Christensen, 11 år
Niels Christensen, 11 år
Anne Christensdatter, 8 år
Mette Christensdatter, 4 år
--------------------------------------------------------------------------------
 
326, Nr. 22, 93, 9. marts 1725, Vissing sogn
Palle Nielsen, død
Mette Jensdatter, enke
Hans søn:
Niels Pallesen, 18 år
--------------------------------------------------------------------------------
327, Nr. 23, 94, 19. marts 1725, Dyrby, Gassum sogn
Niels Andersen, død
Maren Christensdatter, enke
Deres børn:
Christen Nielsen, 7 år
Giertrud Nielsdatter, 12 år
Karen Nielsdatter, 11 år
Anna Nielsdatter, 4 år
Maren Nielsdatter, 2 1/2 år
Farbroder Peder Andersen i Ollestrup?
Der nævnes 6 børn, 1 søn og 5 døtre, men et navn mangler i så fald
--------------------------------------------------------------------------------
328, Nr. 24, 97, 28. marts 1728, Erslev, Nørre Galten sogn
Mette Pedersdatter, død
Michel Pedersen, enke
Deres barn:
Kirsten Michelsdatter, 4 år
Morfader Peder Sørensen i Lyngå
--------------------------------------------------------------------------------
329, Nr. 25, 99, 28. april 1725, Væth, Ørum sogn
Kirsten Pedersdatter, død
Peder Michelsen, enke
Ingen børn.
Hendes arvinger:
1) broderdatter Anne Mogensdatter, 18 år
2) søsterdatter Karen Jensdatter i Lerbjerg
--------------------------------------------------------------------------------
330, Nr. 26, 102, 3. jul 1725, Fladbrohuset, Grensten sogn
Mogens Pedersen, død
Karen Jensdatter, enke
Hans børn:
Peder Mogensen, 8 år
Bente Marie Mogensdatter, 10 år
Lavværge Niels Nielsen i Over Hornbæk
--------------------------------------------------------------------------------
331, Nr. 27, 105, 31. juli 1725, Nørre Galten sogn
Jens Poulsen, død
Maren Simonsdatter, enke
Hans arvinger:
1) moderen Maren Rasmusdatter, ved lavværge Thomas Michelsen
2) broder Rasmus Poulsen i Værum
3) broder Anders Poulsen i Væth
4) broder Laurs Poulsen i Vissing
5) søster Anne Poulsdatter ~ Jens Andersen i Hinge
Lavværge Mads Pilgaard i Galten
--------------------------------------------------------------------------------
332, Nr. 28, 107, 9. juni 1725, Haslund sogn
Mette Rasmusdatter, død
Laurs Michelsen, enke
Deres børn:
Peder Laursen, 20 år
Michel Laursen, 17 år
Christen Laursen, 15 år
--------------------------------------------------------------------------------
333, Nr. 29, 110, 7. maj 1725, Vissing sogn
Søren Knudsen, død
Anne Sørensdatter, enke
Deres børn:
Ellen Sørensdatter, 10 år
Anne Margrethe Sørensdatter, 4 år
Karen Sørensdatter, 3 år
--------------------------------------------------------------------------------
334, Nr. 30, 124, 6. oktober 1725, Øster Velling sogn
Karen Pedersdatter, død
Anders Sørensdatter, enke
Deres børn:
Peder Andersen, 28 år
Søren Andersen, 10 år
Ellen Andersdatter, 20 år
Birthe Andersdatter
--------------------------------------------------------------------------------
335, Nr. 31, 125, 9 oktober 1725, Jebjerg, Ørum sogn
Peder Rasmussen Væver, død
Kirsten Pedersdatter, enke
Deres børn:
Jens Pedersen, 17 år
Karen Pedersdatter, 11 år
Maren Pedersdatter, 8 år
--------------------------------------------------------------------------------
336, Nr. 32, 127, 12. oktober 1725, Helstrup sogn
Kirsten Sørensdatter, død
Hans Jepsen, enke
Deres børn:
Anders Hansen, 13 år
Karen Hansdatter ~ Christen Andersen af Hornbæk
Ingeborg Hansdatter, 24 år
--------------------------------------------------------------------------------
337, Nr. 33, 128, 13. oktober 1725, Værum sogn
Maren Rasmusdatter, død
Jørgen Nielsen Skrædder, enke
Deres børn:
Niels Jørgensen, 8 år
Peder Jørgensen, 6 år
Ellen Jørgensdatter, 3 år
--------------------------------------------------------------------------------
338, Nr. 34, 130, 9. marts 1725, Hadbjerg sogn
Herredsfoged Laurs Marcussen Hammer, død
Maren Pedersdatter, enke
Deres barn:
Anne Laursdatter
Lavværge Hans Rosborg på Haraldslund
--------------------------------------------------------------------------------
339, Nr. 33, 139, 18. maj 1726, Væth, Ørum sogn
Maren Christensdatter, død
Peder Sørensen Koch, enke
Hendes børn:
Clemen Jensen, 20 år
Anne Jensdatter ~ Jens Rasmussen Fisker i Tebbestrup
Farbroder Peder Clemensen
--------------------------------------------------------------------------------
340, Nr. 34, 145, 28. maj 1726, Værum sogn
Peder Møller, død
Maren Nielsdatter, enke
Deres børn:
Niels Pedersen, myndig
Anders Pedersen, myndig
Jens Pedersen, myndig
Kirsten Pedersdatter ~ Jens Jensen Ulf af Løjstrup
Anne Pedersdatter ~ Michel Madsen i Værum
Birthe Pedersdatter, 29 år? ~ Laurs Bach i Laurbjerg
Maren Pedersdatter ved lavværge Jens Kier i Værum
--------------------------------------------------------------------------------
341, Nr. 35, 146, 1. oktober 1726, Værum sogn
Jens Pedersen Doest, død
Anne Sørensdatter, enke
Hans søskende:
Niels Pedersen Kiersgaard
Simon Pedersen
Maren Pedersdatter ~ Jens Kier i Værum?
Bodil Pedersdatter ~ Rasmus Krog
--------------------------------------------------------------------------------
342, Nr. 36, 150, 4. oktober 1726, Vissing sogn
Peder Sørensen Haugaard, død
Kirsten Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Søren Pedersen, 12 år
Rasmus Pedersen, 8 år
Jens Pedersen, 5 år
Thomas Pedersen, 2 år
Margrethe Pedersdatter, 10 år
Maren Pedersdatter, 3 år
Enkens broder Mads Rasmussen
Formynder Thomas Rasmussen i Vissing
--------------------------------------------------------------------------------
343, Nr. 37, 153, 3. april 1726, Vissing sogn
Jørgen Jensen Ladefoged, død
Maren Pedersdatter, enke
Deres børn:
Jens Jørgensen, 20 år
Rasmus Jørgensen, 18 år
Christen Jørgensen, 12 år
Kirsten Jørgensdatter, 16 år
Maren Jørgensdatter, 14 år
Kirsten Jørgensdatter, 11 år
--------------------------------------------------------------------------------
344, Nr. 38, 156, 9. oktober 1726, Stevnstrup, Grensten sogn
Mette Jensdatter, død
Peder Sørensen, enkemand
Deres børn:
Jens Pedersen, 2 år
Kirsten Pedersdatter, 6 år
Morbroder Giermand Høj af Stevnstrup
--------------------------------------------------------------------------------
345, Nr. 39, 157, 9. oktober 1726, Stevnstrup, Grensten sogn
Peder Rasmussen, død
Maren Rasmusdatter, enke
Deres børn
Rasmus Pedersen, myndig
Jens Pedersen, myndig
--------------------------------------------------------------------------------
346, Nr. 40, 158 10. december 1726, Kristrup sogn
Peder Bunde, død
Morbroder Jens Pedersen
Afdødes datter Maren Pedersdatter
--------------------------------------------------------------------------------
347, Nr. 41, 158, 13. december 1726, Kristrup sogn
Kirsten Christensdatter, død
Ingen arvinger
--------------------------------------------------------------------------------
348, Nr. 42, 162, 21. januar 1727, Værum sogn
Kirsten Poulsdatter, død
Jens Nielsen, enke
Hendes børn:
Ole Rasmussen, 30 år
Rasmus Rasmussen, 28 år
Poul Rasmussen, 26 år
Deres børn:
Maren Jensdatter
--------------------------------------------------------------------------------
349, Nr. 43, 162, 21. februar 1727, Vissing sogn
Niels Pedersen, død
Kirsten Pedersdatter, enke
Hans arvinger:
Broder Hans Pedersen, i Vissing
Broder Peder Pedersen, i Vissing
Broder Christen Pedersen i Borup
Søster Maren Pedersdatter ~ Christen Nielsen Bødker i Vissing
Søster Zidsel Pedersdatter ~ Niels Christensen i Lyngå
Søster Karen Pedersdatter, død i Øster Velling?, hendes datter Maren Andersdatter
Enkens broder Niels Elgaard i Vissing
--------------------------------------------------------------------------------
350, Nr. 44, 164, 8. januar 1729, Værum sogn
Rasmus Christensen, død
Kirsten Andersdatter, enke
Deres børn:
Anders Rasmussen, 17 år
Rasmusdatter, 23 år
Farbrødre Niels Christensen og Rasmus Christensen Gammel.
--------------------------------------------------------------------------------
351, Nr. 45, 168, 15. marts 1729, Skæring, Egå sogn
Inger Sørensdatter, død
Rasmus Terkelsen, enke
Deres børn:
Søren Rasmussen, 14 år
Anders Rasmussen, 11 år
Ellen Rasmusdatter, 9 år
(se skifte 395)
--------------------------------------------------------------------------------
352, Nr. 46, 174, 30. marts 1729, Værum sogn
Søren Christensen, død
Maren Nielsdatter, enke
Deres børn:
Peder Sørensen, 11 år
Niels Sørensen, 5 år
Christen Sørensen, 16 uger
Mette Sørensdatter, 13 år
Anne Sørensdatter, 8 år
--------------------------------------------------------------------------------
353, Nr. 47, 177, 26. maj 1729, Hadbjerg sogn
Kirsten Nielsdatter, død
Peder Mogensen, enke
Deres børn:
Mogens Pedersen, 2 år
Niels Pedersen, 7 år
Kirsten Pedersdatter, 5 år
Morbroder Christen Nielsen i Spørring
--------------------------------------------------------------------------------
354, Nr. 48, 180, 8. juni 1729, Vorup sogn
Mette Pedersdatter, død
Christen Christensen, enke
Hendes ældgamle fader Peder Thomasen og halvsøster Anne Pedersdatter nævnes
--------------------------------------------------------------------------------
355, Nr. 49, 182, 1. marts 1729, Vissing sogn
Søren Pedersen Koch, død
Bodil Jensdatter, enke
Deres børn:
Peder Sørensen, 33 år
Christen Sørensen, 28 år
Jens Sørensen, 19 år
Michel Sørensen, 15 år
Søren Sørensen, 11 år
Mogens Sørensen, 9 år
Peder Sørensen, 3 år
Anne Sørensdatter, 31 år
Inger Sørensdatter, 24 år
Karen Sørensdatter, 14 år
--------------------------------------------------------------------------------
356, Nr. 50, 197, 23. juni 1730, Værum sogn
Maren Sørensdatter, død
Jens Grim, død tidligere
Børn:
Søren Jensen, død
Rasmus Jensen, død
Ellen Jensdatter, 27 år
Dorthe Jensdatter, 25 år
Morbroder Thomas Sørensen i Galten var værge for Dorthe og Joen Sørensen Grim fra Vissing var værhe for Ellen.
Rasmus Andersen fra Stevnstrup, Grensten sogn overtager fæstet og ægter Ellen Jensdattter.
--------------------------------------------------------------------------------
357, Nr. 51, 198, 29. juni 1730, Laurbjerg sogn
Søren Christensen Bach, død
Elisabeth Jespersdatter, enke
Deres børn:
Jesper Sørensen, 39 år
Ole Sørensen, 36 år
Laurs Sørensen, 26 år
Zidsel Sørensdatter, 29 år ~ Christen Nielsen, ladefoged på Frisholt
--------------------------------------------------------------------------------
358, Nr. 52, 202, 27. maj 1729, Skæring, Egå sogn
Anne Sørensdatter, død
Rasmus Christensen, død
Deres børn:
Hans Rasmussen i Århus
Hendes børn:
Anders Hansen, 35 år i Hornslet
Anne Hansdatter, 32 år i Segalt
Maren Hansdatter, 31 år i Skæring
Salige mands broder Peder Christensen i Lystrup
--------------------------------------------------------------------------------
359, Nr. 53, 206, ????, Vissing sogn
Han blev begravet 3. p Trin
Ungkarl og dragon Niels Pallesen, død
Hans arvinger:
Niels Andersen, søskendebarn
Faster Maren Nielsdatter i Houlbjerg
Faster Anne Nielsdatter
+ evt. 2 slægtninge i Rougsø Herred, den ene Jens Bregaard?
Side 205 mangler, og dermed skiftets begyndelse.
--------------------------------------------------------------------------------
360, Nr. 54, 209, 21. august 1730, Tebbestrup, Haslund sogn
Erich Wognsen, død
Anne Mortensdatter, enke
Hans arvinger:
1) moderen Anne Erichsdatter
2) broder Jens Hvas
3) broder Thomas Hvas ved Frijsenborg Gods
4) broder Mads Hvas ved Ulstrup Gods
5) broder Marthinus Hvas ved Linberggaard
6) søster Maren Wognsdatter i København
Enkens stedfader Niels Christensen i Blegind?
--------------------------------------------------------------------------------
361, Nr. 55, 220, 18. november 1729, Vorup sogn
Søren Andersen, død
Hustru ??, død
Deres børn:
Anders Sørensen, myndig
Gros Sørensen, myndig
Jens Sørensen, myndig
Maren Sørensdatter
Mette Sørensdatter, 19 år
--------------------------------------------------------------------------------
362, Nr. 56, 223, 19. november 1729, Kristrup sogn
Anders Christensen, død
Kirsten Christensdatter, enke
Deres børn:
Christen Andersen, 12 år
Rasmus Andersen, ? år
Formyndere Jens Christensen og Bertel Christensen i Romalt
--------------------------------------------------------------------------------
363, Nr. 57, 226, 28. november 1729, Ølst sogn
Maren Mogensdatter, død
Rasmus Ludvigsen, enke
Deres børn:
Ludvig Rasmussen, nyfødt
Mette Rasmusdatter, 3 år
--------------------------------------------------------------------------------
364, Nr. 58, 228, 12. januar 1730, Erslev, Nørre Galten sogn
Maren Andersdatter, enke
Deres børn:
Anders, 12 år
Laurs, 11 år
Niels Jensen, 7 år
Bodil Jensdatter, 16 år
Formynder Rasmus Krog
--------------------------------------------------------------------------------
365, Nr. 59, 229, 20. januar 1730, Vorup sogn
Jens Sørensen, død
Maren Rasmusdatter, enke
Hans arvinger:
Moderen Anne Rasmusdatter
Broder Rasmus Sørensen i Hinge
Søster Anne Sørensdatter ~ Frederich Christensen
Lavværge Rasmus Rasmussen i Vorup
--------------------------------------------------------------------------------
366, Nr. 58, 233, 18. februar 1730, Væth, Ørum sogn (fejlnummereret i protokollen)
Inger Poulsdatter, død
Rasmus Jensen, enke
Hendes arvinger:
Broder Christen Poulsen i Jebjerg
Broder Peder Poulsen i Jebjerg
--------------------------------------------------------------------------------
367, Nr. 59, 236, 2. marts 1730, Værum sogn (fejlnummereret i protokollen)
Thomas Pedersen Smed, død
Anne Ladsdatter, død
Deres børn:
Peder Thomassen, 21 år
Peder Thomassen, 12 år
Niels Thomassen, 8 år
Lads Thomassen, 6 år
Maren Thomasdatter, 18 år
Birgitte Thomasdatter, 12 år
Maren Thomasdatter, 11 år
--------------------------------------------------------------------------------
368, Nr. 60, 241, 7. marts 1730, Voergaard, Framlev sogn
Morten Rasmussen, død
Anne Sørensdatter, enke
Deres børn:
Søren Mortensen, 23 år
Rasmus Mortensen, 18 år
Kirsten Mortensdatter, 37 år
Maren Mortensdatter, 34 år
Karen Mortensdatter, 32 år
Johanne Mortensdatter, 21 år
Anne Mortensdatter, 14 år
Maren Mortensdatter, 12 år
Ingeborg Mortensdatter, 10 år
Barbara Mortensdatter, 9 år
--------------------------------------------------------------------------------
369, Nr. 61, 244, 18. april 1730, Tørslev, Holbæk sogn, Rougsø herred
Pige Maren Nielsdatter, død
Hendes arvinger, søsterbørn:
Axel Hansen Steenberg, i Holbæk på Sjælland
Hans Hansen Steenberg
Dorthe Catharina Hansdatter
Maren Hansdatter
--------------------------------------------------------------------------------
370, Nr. 62, 247, 22. april 1730, Vissing sogn
Anne Pedersdatter, død
Michel Jensen Holm, enke
Hendes børn:
Margrethe Sørensdatter, 15 år
Giertrud Sørensdatter, 10 år
Formynder Rasmus Pedersen i Galten og Jens Pedersen i Vissing
--------------------------------------------------------------------------------
371, Nr. 63, 249, 4. maj 1730, Jebjerg, Ørum sogn
Jens Thomassen, død
Kirsten Nielsdatter, enke
Deres børn:
Niels Jensen, 26 år
Thomas Jensen, 25 år
Maren Jensdatter, 31 år ~ Jens Ladefoged i Vissing
Mette Jensdatter ~ Rasmus Mortensen i Væth
--------------------------------------------------------------------------------
372, Nr, 64, 251, 23. maj 1730, Skæring, Egå sogn
Søren Olufsen, død
Kirsten Nielsdatter, enke
Deres børn:
Maren Sørensdatter, 3/4 år
Anders Olufsen fra Skæring var formynder
--------------------------------------------------------------------------------
373, Nr. 65, 254, 27. juni 1730, Vorup sogn
Anne Andersdatter, død
Søren Sørensen Sparre, enke
Hendes børn:
Anders Rasmussen, 30 år
Mette Rasmusdatter, 32 år
Else Rasmusdatter, 28 år ~ Anders Sørensen i Vorup
Margrethe Rasmusdatter
--------------------------------------------------------------------------------
374, Nr. 66, 255, 29. juni 1730, Vissing sogn
Maren Pedersdatter, død
Michel Thomassen, enke
Deres børn:
Thomas Michelsen, 6 år
Maren Michelsdatter, 19 år
Bodil Michelsdatter, 17 år
Malene Michelsdatter, 15 år
Kirsten Michelsdatter, 13 år
--------------------------------------------------------------------------------
375, Nr. 67, 257, 30. juni 1730, Værum sogn
Kirsten Jensdatter, død
Jens Jensen Vester, enke
Hendes arvinger:
søster Ellen Jensdatter i Værum
søster Dorthe Jensdatter, mødt ved Laurs Frandsen
--------------------------------------------------------------------------------
376, Nr. 68, 260, 19. juli 1730, Nørre Galten sogn
Birgitte Jensdatter, død
Christen Pedersen, enke
Deres barn:
Anne Christensdatter
--------------------------------------------------------------------------------
Protokollens nummerering ophører
--------------------------------------------------------------------------------
377, 262, 21. oktober 1730, Laurbjerg sogn
Margrethe Pedersdatter, død
Lorents Diderichsen Schultz Teglbrænder, enke
Deres barn:
Sophie Lorentsdatter, 8 år
Hans børn der er nævnt:
Johan Diderich Lorentsen
Anne Sophie Lorentsdatter
Marie Lorentsdatter
--------------------------------------------------------------------------------
378, 262, 3. januar 1731, Nørre Galten sogn
Anne Sørensdatter, død
Simon Jensen Ulf, enke
Deres børn:
Søren Simonsen, 11 år
Jens Simonsen, 5 år
Kirsten Simonsdatter, 10 år
Karen Simonsdatter, 7 år
Anne Simonsdatter, 3 år
Maren Simonsdatter, 1 år
--------------------------------------------------------------------------------
379, 264, 16. marts 1731, Vissing sogn
Niels Ulf, død
Anne Laursdatter, enke
Deres børn:
Laurs Nielsen, 21 år
Jens Nielsen, 11 år
Poul Nielsen, 5 år
Kirsten Nielsdatter
Edel Nielsdatter
Formynder Simon Ulf i Galten
--------------------------------------------------------------------------------
380, 266, 13. april 1731, Jebjerg, Ørum sogn
Anna Rasmusdatter, død
Peder Væver, enke
Deres børn:
Rasmus Pedersen
Formynder, morbrødre Niels Rasmussen og Thomas Rasmussen i Jebjerg
--------------------------------------------------------------------------------
381, 268, 22. maj 1731, Jebjerg, Ørum sogn
Giertrud Jensdatter, død
Jens Rasmussen, enke
Deres børn:
Jens Jensen
Rasmus Jensen
Anne Jensdatter
Else Jensdatter
Johanne Jensdatter
Morbrødre Thomas Rasmussen i Lerbjerg og Rasmus Sørensen Levring i Hinge
--------------------------------------------------------------------------------
382, 271, 31. august 1731, Løvskal, Skjern sogn
Karen Christensdatter, død
Christen Andersen Glarmester, enke
Hendes arvinger, søskende:
Christen Christensen i Tindbæk
Thomas Christensen i Tindbæk
Christen Christensen i Løvskal
Kirsten Christensdatter i Løvskal
Giertrud Christensdatter i Løvskal
Margrethe Christensdatter i Løvskal
Der nævnes 7 søskende, men jeg har kun fundet 6. Måske afdøde skal opfattes som den 7.
--------------------------------------------------------------------------------
383, 276, 16. november 1731, Løvskal, Skjern sogn
Jens Laursen, død
Maren Nielsdatter, enke
Deres børn:
Anne Jensdatter, død
Afdødes fader Laurids Lauridsen ~ Anne Ladsdatter
--------------------------------------------------------------------------------
384, 277, 18. januar 1732, Jebjerg, Ørum sogn
Søren Rasmussen, død
Hans arvinger:
Søren Pedersen i Glæsborg
Rasmus Pedersen i Lyngå
Jens Pedersen i Lyngå
Slægsforhold ikke umiddelbart oplyst, men et meget langt skifte, svært at læse.
--------------------------------------------------------------------------------
385, 285, 25. juni 1732, Løvskal, Skjern sogn
Anne Pedersdatter, død
Anders Sørensen, enke
Deres børn:
Dorthe Andersdatter, 71/2 år
Maren Andersdatter, 61/2 år
Karen Andersdatter, 2 år
--------------------------------------------------------------------------------
386, 287, 23. december 1731, Stevnstrup, Grensten sogn
Maren Andersdatter, død
Giermand Nielsen, enke
Deres børn:
Anders Giermandsen, 38 år
Niels Gierandsen, 35 år
Rasmus Giermandsen, 27 år
Mette Giermandsdatter, 41 år ~ Jens Jensen i Torup
Else Giermandsdatter, 30 år ~ Jens Pedersen i Stevnstrup
Anne Giermandsdatter, 29 år
Johanne Giermandsdatter, 20 år
--------------------------------------------------------------------------------
387, 290, 25. juni 1732 Kristrup sogn
Peder Steffensen, død
Anne Nielsdatter, enke
Deres børn:
Niels Pedersen
Villads Pedersen, 20 år
Steffen Pedersen, 28 år
Birgitte Pedersdatter, 30 år
Birgit Pedersdatter, 22 år
Inger Pedersdatter, 16 år
--------------------------------------------------------------------------------
388, 293, 25. juli 1732, Vorup sogn
Rasmus Lassen, død
Kirsten Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Lads Rasmussen, 21 år
Rasmus Rasmussen, 17 år
Formynder, farbroder Peder Lassen af Vorup
Lavværge broder Rasmus Rasmussen i Vorup
--------------------------------------------------------------------------------
389, 294, 7. juni 1732, Fiskerhuset, Værum sogn
Ungkarl, Otte Ottesen Bering, død i Randers
Hans søskende arver:
1) Kgl. Maj. Tolder i Ålborg, Anders Bering
2) Laurs Bering, førhen Borger og handelsmand i Dramen?, død
2a) Otte Laursen, 10 år
2b) Ingeborre Laursdatter, 17 år
2c) Anne Cathrine Laursdatter, 16 år
2d) Magdalene Laursdatter, 14 år
2e) Elisabeth Laursdatter, 12 år
3) Ditlev Bering, død
3a) Mogens Ditlevsen, 7 år
3b) Michel Ditlevsen, 5 år
3c) Ingeborrre Ditlevsdatter, 13 år
3d) Else Ditlevsdatter, 9 år
4) halvbroder Michel Bering, sognepræst ved Wraae og Reesen menigheder i Viborg Stift
5) halvbroder Peder Bering, borger og handelsmand i Horsens
--------------------------------------------------------------------------------
390, 313, 18. oktober 1732, Vissing sogn
Hans Pedersen Kræmer, død
Anne Christensdatter, enke
Deres børn:
Christen Hansen, 20 år
Peder Hansen, 17 år
Maren Hansdatter, 13 år
Jens Hansen, 10 år
Sophie Hansdatter, 8 år
--------------------------------------------------------------------------------
391, 316, 2. december 1732, Vorup sogn
Christen Andersen, død
Hans arvinger:
Broderdatter Maren Andersdatter ~ Christen Christensen Sparre i Mellerup
Broderdatter Kirsten Andersdatter ~ Rasmus Nielsen i Floes
Søsterdatter Kirsten Jensdatter ~ Peder Andersen Markmand i Randers
--------------------------------------------------------------------------------
392, 317, 26. november 1732, Kristrup sogn
Niels Jensen, død
Anne Christensdatter, enke
Deres børn:
Juel Nielsen, 20 år
Mette Nielsdatter ~ Michel Jensen i Kristrup
--------------------------------------------------------------------------------
393, 326, 23. december 1732, Erslev, Nørre Galten sogn
Ingeborg Jensdatter, død
Hendes arvinger:
Christen Nielsen i Vinterslev
Bodil Laursdatter ~ Niels Laursen i Vinterslev
Maren Nielsdatter ~ Peder Laursen i Galten
--------------------------------------------------------------------------------
394, 327, 21. november 1732, Vester Velling sogn
Søren Andersen, død
Else Mogensdatter, død
Deres børn:
Anders Sørensen, 8 år
Hos formynder Peder Andersen Worm af ? på Ulstrup Gods, som har barnets faster til ægte
Kirsten Sørensdatter, 5 år
Hos formynder Søren Lassen af Vorup, gift med barnets moster på Tuustrup Gods.
--------------------------------------------------------------------------------
395, 335, 28. februar 1735, Skæring, Egå sogn
Rasmus Terchelsen, død
Maren Pedersdatter, enke
Hans børn med Inger Sørensdatter, (se skifte 351, 1729)
Søren Rasmussen, 18 år
Anders Rasmussen, 15 år
Ellen Rasmusdatter, 14 år?
Børn med enken:
Peder Rasmussen, 1 år?
--------------------------------------------------------------------------------
396, 345, 13. juni 1733, Værum sogn
Birgitte Thomasdatter, død
Hendes børn:
1) Thomas Pedersen Smed, død
1a) Peder Thomassen i Værum
1b) Peder Thomassen, 20 år
1c) Niels Thomassen, 12 år
1d) Lads Thomassen, 10 år
1e) Maren Thomasdatter ~ Jens Jørgensen i Vissing
1f) Birgitte Thomasdatter, 18 år
1g) Maren Thomasdatter, 13 år
2) Johanne Pedersdatter ~ Jens Sørensen i Røved
--------------------------------------------------------------------------------
397, 348, 16. juli 1733, Værum sogn
Thomas Pedersen Smed, død
--------------------------------------------------------------------------------
350, 14. juli 1733, Jebjerg
Maren Christensdatter, død
Niels Rasmussen Smed, enke
Deres barn:
Kirsten Nielsdatter
--------------------------------------------------------------------------------
398, 351, 14. juli 1733, Jebjerg, Ørum sogn
Anne Christensdatter, død
Peder Rasmussen Smed, død
Deres børn:
Søren Pedersen, 6 år
Maren Pedersdatter, 2 år
--------------------------------------------------------------------------------
399, 354, 16. oktober 1733, Erslev, Nørre Galten sogn
Christen Jensen Holm, død
Maren Andersdatter, enke
Hans arvinger:
Moderen Maren Nielsdatter til huse hos Jens Thomassen Smed i Vissing
Broder Michel Jensen Holm i Vissing
Broder Peder Jensen Holm i Vissing
Broder Jens Krog af Galten
Søster Maren Jensdatter ~ Jens Thomassen i Vissing
Enkens broder Rasmus Krog af Galten
--------------------------------------------------------------------------------
400, 356, 5. april 1734, Væth, Ørum sogn
Maren Andersdatter, død
Peder Christensen Smed, enke
Hendes arvinger:
Søster Mette Andersdatter ~ Peder Sørensen Koch i Væth
Halvsøster Else Jensdatter ved faderen Jens Jensen af Vorup
--------------------------------------------------------------------------------
401, 357, 25. september 1734, Nørre Galten sogn
Edel Larsdatter, død
Rasmus Andersen Krog, enke
Deres barn:
Else Rasmusdatter, 11 år
--------------------------------------------------------------------------------
402, 359, 17. december 1734, Vester Velling sogn
Michel Nielsen, død
Kirsten Nielsdatter, enke
Deres børn:
Niels Michelsen, 8 år
Christen Michelsen, 5 år
Peder Michelsen, 2 år
Maren Michelsdatter, 1 1/2 år
Afdødes broder Niels Nielsen i Vester Velling
--------------------------------------------------------------------------------
403, 360, 30. november 1734, Gullev sogn
Christen Nielsen, død
Anne Erichsdatter, enke
Hans forrige hustru Anne Frandsdatter:
Deres barn:
Maren Christensdatter ~ Jens Josachsen?
Enken havde tidligere været gift med Jørgen Jensen
Claus Jørgensen, 23 år
Rasmus Jørgensen, 21 år
Jens Jørgensen, 13 år
Maren Jørgensdatter, 24 år
Maren Jørgensdatter, 26 år
Kirsten Jøregnsensdatter
Alle født på Grev Frijs gods
--------------------------------------------------------------------------------
404, 361, 13. november 1734, Laurbjerg sogn
Lisbeth Jespersdatter, død
Hendes børn:
Ole Bach i Laurbjerg
Jesper Bach i Laurbjerg
Laurids Sørensen Bach i Laurbjerg
Zidsel Sørensdatter ~ Christen Ladefoged (Nielsen eller Sørensen)
--------------------------------------------------------------------------------
405, 364, 13. december 1734, Haslund sogn
Anne Pedersdatter, død
Niels Jensen, enke
Deres børn:
Jens Nielsen, 9 år
--------------------------------------------------------------------------------
406, 366, 4. juni 1735, Nørre Galten sogn
Zidsel Nielsdatter, død
Christen Christensen, enkemand
Deres børn:
Karen Christensdatter, 11 år
Christen Christensen, 8 år
Jens Christensen, 1 1/2 år
--------------------------------------------------------------------------------
407, 367, 25. juni 1735, Værum sogn
ungkarl Rasmus Christensen, død
Hans arvinger:
1) helbroder Lads Christensen i Værum
2) halvbroder Søren Christensen, død
2a) Mette Sørensdatter, 18 år
2b) Peder Sørensen, 16 år
2c) Anne Sørensdatter, 14 år
2d) Niels Sørensen, 12 år
2e) Christen Sørensen, 8 år
3) Christensdatter ~ Rasmus Lassen i Jebjerg
4) Anne Christensdatter ~ Rasmus Lassen i Vissing
--------------------------------------------------------------------------------
408, 370, 12. juli 1735, Værum sogn
Kontrak mellem Rasmus Christensen Gammel og hustru Maren Poulsdatter og sønnen Christen Rasmussen Gammel, om overtagelsen af fæste og aftægt.
Christen Rasmussens søskende nævnes:
Poul Rasmussen Stoffer, Søren Rasmussen Gammel, begge af Værum, Anne Rasmusdatter gift med Peder Hansen i Vissing, Anne Rasmusdatter, Anders Pedersens fæstemø i Haslund, Maren Rasmusdatter, Søren Nielsens hustru i Vellev.
--------------------------------------------------------------------------------
409, 370, 1733, afkald i Vester Velling sogn
Søren Lassen i Vorup var formynder for Kirsten Sørensdatter, datter og arving efter de afdøde forældre  Søren Andersen og  Else Mogensdatter, der var døde i Vester Velling. Der var tillige en broder Anders Sørensen, 9 år
--------------------------------------------------------------------------------
410, 371, 25. september 1734, Nørre Galten sogn
Thomas Sørensen Clausen, død
Kirsten Jensdatter, død
Deres børn:
Søren Thomassen, 19 år
Ellen Thomasdatter, 24 år ~ Jens Terkelsen, hendes tilkommende fæstemand
Ellen Thomasdatter, 16 år
Christen Jensen i Alstrup Mølle og Søren Rasmussen i Bramstrup nævnes
--------------------------------------------------------------------------------
411, 378, 25. september 1734, Erslev, Nørre Galten sogn
Søren Nielsen, død
Christenze Lisbeth Jensdatter, enke
Hans børn:
Kirsten Sørensdatter ~ Niels Michelsen i Vissing
Dorthe Sørensdatter ~ Anders Bruunsbierg i København
Mette Sørensdatter ~ Jens Nielsen smst.
--------------------------------------------------------------------------------
412, 381, 29. november 1735, Kristrup sogn
Mette Nielsdatter, død
Anders Madsen, enke
Deres børn;
Niels Andersen, 28 år, er rytter og ligger i Fredericia
Jens Andersen, 24 år i Vissing, støvlemester
Mads Andersen, 17 år, hjemme
Maren Andersdatter, 20 år
Anne Andersdatter, 20 år
-------------------------------------------------------------------------------
413, 385, 19. juni 1735, Vissing sogn
Christian Andersen, død
Mette Jensdatter, enke
Hans arvinger, 3 brødre:
Erik Andersen Fladstrand af Aarhus
Anders Andersen, vides ej hvor er
Erik Andersen af Aalborg
-------------------------------------------------------------------------------
414, 386, 8. juni 1736, Væth, Ørum sogn
Peder Christensen, død
Anne Nielsdatter, enke, lavværge var hendes broder Christen Nielsen i Værum
Deres barn:
Maren Sørensdatter, 12 uger, formynder var afdødes broder ungkarl Jens Christensen, 30 år, der tjente stedfaderen Jens Jensen i Væth
-------------------------------------------------------------------------------
415, 392, 10. juni 1736, Øster Velling sogn
Christentze Christensdatter, død
Peder Andersen, enke
Deres barn:
Karen Pedersdatter, 6 år
------------------------------------------------------------------------------
416, 393, 29. december 1736, Værum sogn
Michel Madsen, død
Anne Pedersdatter, enke
Deres børn:
Peder Michelsen, 11 år
Niels Michelsen, 5 år
Zidsel Michelsdatter, 15 år
Maren Michelsdatter, 13 år
Kirsten MIchelsdatter, 6 år
Karen Michelsdatter, 3 år
Hans børn af tidligere ægteskab:
Mads Michelsen og Erik Michelsen, er begge ulovligt er bortrømt fra Frisenvold Gods og hvis opholdssted er ukendt.
-------------------------------------------------------------------------------
417, 394, 1. marts 1737, Nørre Galten sogn
Jens Pedersen Skæg, død
Maren Nielsdatter, enke
Arving:
Afdødes fader Peder Nielsen i Vissing
Lavværge Christen Nielsen af Vinterslev
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
418, 396, 6. oktober 1735, Nørre Galten sogn
Peder Lauridsen, død
Christenze Jespersdatter, enke
Deres børn:
Laurids Pedersen, 22 år
--------------------------------------------------------------------------------
419, 399, 22. marts 1737, Hinge, Nørre Galten sogn
Mogens Pedersen, død
Ellen Christensdatter, enke
Deres børn:
Christen Mogensen, 38 år i Vissing
Peder Mogensen, 35 år, ugift
Zidsel Mogensdatter, 40 år, Niels Nielsens hustru i Lyngå
Karen Mogensdatter, 33 år ~ Jens Sørensen
Maren Mogensdatter, 31 år ~ Jens Vester i Erslev
--------------------------------------------------------------------------------
420, 408, 26. oktober 1736, Kristrup sogn
420 - afkald fra Jens Michelsen
Bodil Jensdatter Grim, død
Johan Pedersen Sommer, enke
Hendes barn:
Jens Michelsen Grim, 26 år, rytter ved generalmajor Kaase's regiment
Deres børn:
Michel Johansen, 20 år, formynder moderens broder Niels Madsen i Kristrup
--------------------------------------------------------------------------------
421, 422, 2. august 1737, Jebjerg, Ørum sogn
422, Afkald fra Reburt Tabbersen
Christen Poulsen Snedker, død
Anne Laursdatter, enke, lavværge broder Peder Laursen i Jebjerg
Hans børn med Anne Christophersdatter, død 1698 i Jebjerg
Poul Christensen, 40 år i Jebjerg
Karen Christensdatter gift med rytter Reburt Tabbersen under generalmajor Kaas's regiment. Indkvarteret til Antvorskov Gods på Sjælland. På hendes vegne mødte farbroderen Jens Poulsen i Jebjerg
--------------------------------------------------------------------------------
422, 427, 26. oktober 1737, Øster Velling sogn
Birgitte Andersdatter, død
Søren Pedersen, enke
Deres børn:
Christen Sørensen, 32 år
Maren Sørensdatter, 22 år, tjener i Væth
Ellen Sørensdatter, 20 år, tjener i Hornbæk
Anne Sørensdatter, 14 år, hjemme
--------------------------------------------------------------------------------
423, 428, 29. oktober 1737, Jebjerg, Ørum sogn
Christen Poulsen, død
Else Jensdatter, enke
Deres børn:
Jens Christensen, 35 år
Rasmus Christensen, 26 år
Anne Christensdatter, 37 år
Mette Christensdatter, 29 år
--------------------------------------------------------------------------------
424, 432, 29. oktober 1737, Værum sogn
Thomas Clemendsen, død
Maren Laursdatter, enke
Deres børn:
Clemend Thomassen, 26 år
Laurs Thomassen, 25 år
Kirsten Thomasdatter gift med Christen Møller i Jebjerg
Maren Thomasdatter, 27 år
Anne Marie Thomasdatter, 19 år
--------------------------------------------------------------------------------
425, 435, 31. december 1836, Jebjerg, Ørum sogn
Anne Pedersdatter, død
Hendes arvinger:
1) Broder Christen Pedersen Møller i Romalt
2) Broder Laurs Pedersen Møller i ? Hads Herred
3) Søster Anne Pedersdatter, død efterladt 2 børn
3a) Peder Pedersen
3b) Rasmus Pedersen
 
--------------------------------------------------------------------------------
426, 440, 26. marts 1738, Gundestrup, Glenstrup sogn
Kirsten Olufsdatter, død
Jens Kieldsen, enke
Hendes barn med Søren Jensen Bruun:
Anne Sørensdatter, 31 år, gift med Christen Jensen i Handest
Jens Sørensen, 33 år
Hendes børn med enkemanden:
Kield Jensen, 25 år
Oluf Jensen, 23 år
Mads Jensen, 20 år
Peder Jensen, 17 år
Lauritz Jensen, 15 år
Søren Jensen, død
Formynder Jens Sørensen af Hinge
--------------------------------------------------------------------------------
427, 444, 26. Marts 1738, Gundestrup, Glenstrup sogn
Bodil Jensdatter, død
Jens Christensen, enke
Deres børn:
Jens Jensen, 16 år
Christen Jensen, 14 år
Niels Jensen, 10 år
Peder Jensen, 8 år
Kirsten Jensdatter, 18 år
--------------------------------------------------------------------------------
428, 447, 28. oktober 1737, Nørre Galten sogn
Ellen Laursdatter, død
Anders Pedersen, enke
Deres børn:
Lads Andersen, 3 år
Johanne Andersdatter, 4 dage
--------------------------------------------------------------------------------
429, 451, 9. juli 1738, Vissing sogn
Niels Ladsen, død
Dorthe Andersdatter, enke, lavværge, hendes stedfader Michel Olufsen
Deres børn:
Lads Nielsen, 10 år
Michel Nielsen, 3 år
Peder Nielsen, 1 år
Maren Nielsdatter, 8 år
Afdødes broder Lads Pedersen
--------------------------------------------------------------------------------
430, 456, 29. juli 1738, Vester Velling sogn
Niels Nielsen Lang, død
Anne Nielsdatter, enke
Deres barn:
Niels Nielsen, 4 1/2 år
--------------------------------------------------------------------------------
431, 457, 29. juli 1738, Løvskal, Skjern sogn
Søren Lassen, død
Bodil Jensdatter, enke
Deres børn:
Maren Sørensdatter, gift med Anders Lassen i Løvskal
Anne Sørensdsatter, hendes fæstemand Anders Sørensen af Stevnstrup
--------------------------------------------------------------------------------
432, 460, 5. august 1730, Hadbjerg sogn
Rasmus Jensen, død
Dorthe Jensdatter, enke
Deres børn:
Christen Rasmussen, 22 år
Margrethe Rasmusdatter, 17 år
Kirsten Rasmusdatter, 13 år
--------------------------------------------------------------------------------
433, 465, 21. februar 1738, Haslund sogn
Maren Nielsdatter, død
Niels Jensen, enke
Hendes arvinger:
1) Søster Anne Nielsdatter, gift med Peder Mouritzen Snedker i Haslund
2) Broder Peder Nielsen, tjener i Aarslev
3) Broder Rasmus Nielsen, død, boede i Aarslev
3a) Anders Rasmussen, 18 år
3b) Jesper Rasmussen, 12 år
3c) Niels Rasmussen, 8 år
4) Søster Mette Nielsdatter, gift med Christen Christensen Vestergaard i Ølst
--------------------------------------------------------------------------------
Frisenvold Gods
1738-1763
--------------------------------------------------------------------------------
434, 2, 25 oktober 1738, Tebbestrup, Haslund sogn
Anne Erichsdatter, død
Wogn Thomassen, død tidligere
Deres børn:
Jens Madsen, i Tulsted ved Ålborg
Mads Wognsen, forpagter på Ulstrup
Maren Wognsdatter ~ Eggert Chrisopher Bentzen, sognepræst på Sjælland
Thomas Wognsen, på Frijsendal
Martinus Wognsen, ridefoged på Fyn
De kaldes også Huas
Forvalter på Hagsholm Frederich Sveitzer ~ datter af Mads Wognsen
--------------------------------------------------------------------------------
435, 10, 27. januar 1739, Nørre Galten sogn
Øllegaard Jespersdatter, død
Rasmus Pedersen, enke
Hendes børn:
Jesper Sørensen Ginnerup, 44 år i Galten
Peder Sørensen Ginnerup, 40 år i Galten
Rasmus Sørensen Ginnerup, 31 år i Galten
Christen Sørensen, 29 år i Galten
Maren Sørensdatter, 42 år ~ Michel Pedersen i Erslev.
--------------------------------------------------------------------------------
436, 14, 13. februar 1739, Værum sogn
Jens Blach, død
Maren Christensdatter, enke
Deres børn:
Christopher Jensen, 30 år, har gården i fæste
Karen Jensdatter, 26 år
Kirsten Jensdatter, 24 år
Anne Jensdatter, 18 år
Morbroder Anders Hjulmand i Ølst
--------------------------------------------------------------------------------
437, 19, 13. februar 1739, Værum sogn
Maren Laursdatter, død
Hendes børn:
Clemen Thomassen, 26 år
Laurs Thomassen, 24 år, har gården i fæste
Maren Thomasdatter, 29 år
Anne Marie Thomasdatter, 21 år i København.
--------------------------------------------------------------------------------
438, 23, 13. februar 1739, Romalt, Kristrup sogn
Rasmus Andersen, død
Maren Pedersdatter, enke
Deres børn:
Anders Rasmussen, 4 år
Anne Marie Rasmusdatter, 2 år
Karen Rasmusdatter, 10 uger
Afdødes broder Jens Andersen i Romalt
--------------------------------------------------------------------------------
439, 26, 15. april 1739, Værum sogn
Jens Nielsen Kiær, død
Karen Pedersdatter, enke
Deres børn:
Niels Jensen Kiær, 30 år, får fæste på gården
Maren Jensdatter ~ Christen Koch i Vissing
Giertrud Jensdatter ~ Peder Jensen Smed i Værum
-------------------------------------------------------------------------------
440, 32, 23. april 1739, Værum sogn
Poul Rasmussen Gammel, død
Helle Jensdatter, enke, lavværge var hendes søsters mand, Jens Thomassen i Langskov
Deres børn:
Jens Poulsen, 22 år
Maren Poulsdatter, 24 år
Bodil Poulsdatter, 18 år
Anne Poulsdatter, 15 år
Farbrødre Søren og Christen Rasmussen i Værum
-------------------------------------------------------------------------------
441, 37, 21. maj 1739, Dyrby, Gassum sogn
Maren Christensdatter, død
Niels Sørensen, enke
Hendes børn:
Anders Nielsen, 30 år
Christen Nielsen, 18 år
Giertrud Nielsdatter, 27 år
Karen Nielsdatter, 24 år
Anne Nielsdatter, 19 år
Maren Nielsdatter, 16 år
Morbrødre Søren Christensen, Jens Christensen, Anders Christensen
--------------------------------------------------------------------------------
442, 41, 8. juni 1739, Værum sogn
Anne Sørensdatter, død
Søren Sørensen Præst, enke
Deres børn:
Søren Sørensen, 18 år
Christen Sørensen, 10 år
Anne Sørensdatter, 22 år
Karen Sørensdatter, 16 år
Maren Sørensdatter, 14 år
Zidsel Sørensdatter, 8 år
Margrethe Sørensdatter, 6 år
--------------------------------------------------------------------------------
443, 42, 10. juni 1739, Haslund sogn
Anne Nielsdatter, død
Niels Jensen, enke
Hendes arvinger:
1) fader Niels Pedersen ?Lang og moder ?Anne Pedersdatter
2) broder Anders Nielsen, 36 år, i Haslund
3) broder Peder Nielsen, 29 år
4) broder Lads Nielsen, 26 år
5) søster Kirsten Nielsdatter, 34 år, tjener hr. Søren Poulsen i Randers
6) søster Maren Nielsdatter, 30 år
Enkemandens søn af 1. ægteskab Jens Nielsen, hans moder døde 1734, skifte 13. december 1734
--------------------------------------------------------------------------------
444, 46, 26. juni 1739, Værum sogn
Rasmus Andersen Høeg, død
Ellen Jensdatter, enke
Deres børn:
Jens Rasmussen, 5 år
Johanne Rasmusdatter, 7 år
Enkens fæstemand Søren Rasmussen
--------------------------------------------------------------------------------
445, 49, 27. jun 1739, Nørre Galten sogn
Anne Christensdatter, død
Peder Pedersen, enkemand
Deres børn:
Christen Pedersen, 2 1/2 år
Karen Pedersdatter, 6 år
Enkemandens broder Anders Pedersen i Galten
--------------------------------------------------------------------------------
446, 52, 3. juli 1739, Vissing sogn
Jens Pedersen Bjørnsen, død
Karen Mortensdatter, enke
Deres børn:
Anne Jensdatter, 7 1/2 år
Giertrud Jensdatter, 1 1/2 år
Enkens stedfader Anders Poulsen i Væth
--------------------------------------------------------------------------------
447, 55, 24. juli 1739, Gundestrup, Glenstrup sogn
Niels Nielsen Bjerregaard, død
Malene Jensdatter, enke
Hans søskende arver:
1) Søster Giertrud Nielsdatter ~ Laurs Johansen
2) Søster Kirsten Nielsdatter ~ Christen Møller i Viborg
3) Søster Maren Nielsdatter
3a) Christen Jensen
3b) Peder Pedersen i Handest
3c) Anne Jensdatter ~ Christen Smed, han død
3d) Zidsel Pedersdatter ~ Niels Christensen i Møllegaard, Handest
3e) Anne Pedersdatter ~ Jens Christensen
--------------------------------------------------------------------------------
448, 62, 13. juni 1739, Frijsenvold Fiskerhus, Værum sogn
Anne Olufsdatter, død
Peder Poulsen, enke, hos præsten i Støvring
Hendes arving:
Søster Mette Olufsdatter
--------------------------------------------------------------------------------
449, 65, 30. september 1739, Jebjerg, Ørum sogn
Ellen Michelsdatter, død
Eneste arving Inger Rasmusdatter i København
-------------------------------------------------------------------------------
450, 65, 13. oktober 1739, Kristrup sogn
Birgitte Jensdatter, død
Anders Pedersen Ødum, enke
Deres børn:
Peder Andersen, 27 år
Jens Andersen, 26 år
Maren Andersdatter, 16 år
Else Andersdatter, 10 år
Morbroder Niels Jensen i Kristrup
--------------------------------------------------------------------------------
451, 67, 7. november 1739, Tindbæk, Skjern sogn
Inger Christensdatter, død
Anders Pedersen Hvid, enke
Deres børn:
Peder Andersen, 1/4 år
Morfader Christen Madsen i Tindbæk
--------------------------------------------------------------------------------
452, 69, 2. oktober 1739, Lindbjerg, Harridslev sogn
Frands Jensen, død
Maren Jensdatter, enke
Deres børn:
Sophie Frandsdatter, 16 år
Maren Frandsdatter, 14 år
Edel Frandsdatter, 12 år
Jens Frandsen, 9 år
Anne Frandsdatter, 31/2 år
Farbroder Søren Jensen
--------------------------------------------------------------------------------
453, 71, 30. december 1739, Laurbjerg sogn
Oluf Sørensen Bach, død
Inger Jensdatter, enke
Deres børn:
Lisbeth Olufsdatter
Anne Cathrine Olufsdatter
Farbroder Jesper Bach i Laurbjerg
------------------------------------------------------------------------------
454, 79, 15. marts 1740, Tindbæk, Skjern sogn
Maren Jensdatter, død
Anders Jensen, enke
Hendes børn:
Niels Nielsen
Oluf Nielsen
Henning Nielsen
--------------------------------------------------------------------------------
455, 80, 30. marts 1740, Væth, Ørum sogn
Jens Jensen, død
Maren Jensdatter, enke
Deres barn:
Christen Jensen
--------------------------------------------------------------------------------
456, 84, 1. april 1740, Væth, Ørum sogn
Inger Jensdatter, død
Jens Michelsen, enke
Deres børn:
Michel Jensen, fæster
Christen Jensen, 24 år
Kirsten Jensdatter ~ Simon Christensen
Mette Jensdatter, 20 år
Morbroder Rasmus Jensen af Væth
--------------------------------------------------------------------------------
457, 86, 10 juni 1740, Hinge, Nørre Galten sogn
Helle Christensdatter, død
Peder Mogensen, enkemand
Deres børn:
Anne Pedersdatter, 5 uger
Formynder Christen Nielsen Heegaard
--------------------------------------------------------------------------------
458, 90, 5 juli 1740, Nørre Galten sogn
Mads Christensen Pilgaard, død
Karen Sørensdatter, enke
Hans arvinger:
1) søster Anne Christensdatter, sal. Hans Kræmmers enke i Vissing
2) søster Gye Christensdatter ~ Niels Jensen Handskemaager i Randers
3) broder Poul Christensen Pilgaard i Tørslef, død
3a) Christen Poulsen, 12 år
3b) Peder Poulsen
3c) Maren Poulsdatter
3d) Mette Poulsdatter
Formynder for disse, Thomas Michelsen
Enkens søn Søren Lassen overtager fæstet
--------------------------------------------------------------------------------
459, 91, 15. august 1740, Stevnstrup, Grensten sogn
Niels Mortensen, død
Mette Jensdatter, enke
Deres børn:
Maren Nielsdatter, 20 år
Maren Nielsdatter, 18 år
Kirsten Nielsdatter, 16 år
--------------------------------------------------------------------------------
460, 95, 29. januar 1740, Stevnstrup, Grensten sogn
Dorthe Jensdatter, død
Niels Giermandsen, enke
Deres børn:
Jens Nielsen, 5 år
Maren Nielsdatter, 3 år
Maren Nielsdatter, 1 år
 --------------------------------------------------------------------------------
461, 98, 19. januar 1741, Værum sogn
Maren Christensdatter, død
Christen Rasmussen Gammel, enke
Deres børn:
Christen Christensen, 4 1/2 år
 --------------------------------------------------------------------------------
462, 102, 13. april 1740, Vissing sogn
Else Jørgensdatter, død
Christen Jensen, enke
Hendes arvinger:
Søster Anne Jørgensdatter ~ Anders Nielsen Lycke? I Laurbjerg
Brodersøn Christen Sørensen på grev Frijs´s gods
--------------------------------------------------------------------------------
463, 103, 22. august 1740, Nørre Galten sogn
Bodil Pedersdatter, død
Hendes børn:
Andreas Jacobsen, præst i Galten
Peder Jacobsen, død
Hans datter Bodil Pedersdatter
Hun var tidligere gift med Johan Bondesen i Ærøskøbing
--------------------------------------------------------------------------------
464, 108, 1. februar 1740, Jebjerg, Ørum sogn
Rasmus Lassen, død
Helle Christensdatter, enke
Deres børn:
Maren Rasmusdatter, trolovet med Rasmus Jørgensen
Morbroder Lads Christensen
--------------------------------------------------------------------------------
465,112, 8. april 1740, Vissing sogn
Mette Rasmusdatter, død
Michel Olufsen, enke
Deres børn:
Oluf Michelsen, 28 år
Valborg Michelsdatter, 32 år
Hendes børn med Anders Rasmussen Grim:
Rasmus Andersen, i Vissing
Dorthe Andersdatter ~ Peder Rasmussen Lassen i Vissing
 --------------------------------------------------------------------------------
466, 116, 13. april 1740, Værum sogn
Jens Pedersen, død
Maren Nielsdatter, enke
Hans børn af 1. ægteskab:
Anders Jensen
Peder Jensen
Maren Jensdatter (der står Nielsdatter), gift i København
Hans børn med enken:
Niels Jensen, 25 år
Anne Jensdatter, 30 år
--------------------------------------------------------------------------------
467, 118, 27. januar 1740, Grensten sogn
Oluf Madsen, død
???, enke, lavværgen Søren Andersen Fisker af Jebjerg
Afdødes søsters mand var Rasmus Jensen i Helstrup
Enkens børn:
Søren Andersen Fisker
Anne Andersdatter, gift med Rasmus Jensen i Helstrup
Hans søskende:
Peder Madsen
Søren Madsen
Formynder for de fraværende var Niels Mortensen
--------------------------------------------------------------------------------
468, 128, 15. maj 1741, Romalt, Kristrup sogn
Inger Jørgensdatter, død
Christen Christensen, enke
Hendes arvinger:
Brodersøn Jørgens Christensen
Brodersøn Niels Christensen
De var brødre
--------------------------------------------------------------------------------
469, 130, 31. maj 1741, Vissing sogn
Anne Jensdatter, død
Laurs Poulsen Bødker, enke
Hendes børn:
Anne Jensdatter, gift med Christen Ladsen, hattemager i Randers
Ellen Jensdatter, gift med Laurs Pedersen
--------------------------------------------------------------------------------
470, 131, 2. juni 1741, Laurbjerg
Maren Jensdatter, død
Niels Nielsen, enke
Deres børn:
Kirsten Nielsdatter, 7 år
Anne Nielsdatter, 4 år
Ellen Nielsdtater, 1/2 år
Børnenes morfader var Jens Andersen af Hinge
Børnenes farbroder var Rasmus Nielsen i Laurbjerg
--------------------------------------------------------------------------------
471, 135, 24. oktober 1741, Hinge, Nørre Galten sogn
Peder Mogensen, død
Mette Jensdatter, enke
Hans arvinger:
1)  moderen Ellen Christensdatter
2)  broder Christen Mogensen i Vissing
3)  Karen Mogensdatter ~ Jens Bruus
4)  Maren Mogensdatter ~ Jens Sørensen
5)  Zidsel Mogensdatter i Bægaard
 Enkens broder Michel Jensen fra Væth var lavværge
--------------------------------------------------------------------------------
472, 140, 27. november 1741, Løvskal, Skjern sogn
Laurs Laursen, død
Dorthe Nielsdatter, enke/fæstemø, lavværge hendes broder Christen Nielsen af Vinge
Hans arvinger:
Broder Anders Laursen fra Mammen
Broder Christen Laursen fra Lee
--------------------------------------------------------------------------------
473, 141, 20. februar 1742, Vissing sogn
Johanne Christensdatter, død
Jens Nielsen Røgter, enke
Hendes børn uden for ægteskab:
Christen Pedersen, 34 år, rytter ved Oberstløjtnant Winthers compagni i Skanderborg
Mads Michelsen, 27 år, landsoldat for Frisenvold Gods
--------------------------------------------------------------------------------
474, 142, 21. februar 1742, Jebjerg, Ørum sogn
Rasmus Snedker, død
Mareen Sørensdatter, enke
Deres børn:
Rasmus Rasmussen, 24 år
Dorthe Rasmusdatter, 22 år
Karen Rasmusdatter, 20 år
Søren Rasmussen, 21 år
Niels Rasmussen, 18 år
Anne Rasmusdatter, 15 år
Maren Rasmusdatter, 10 år
Kirsten Rasmusdatter, 8 år
Maren Rasmusdatter, 6 år
Enkens broder Søren Sørensen af Jebjerg
--------------------------------------------------------------------------------
475, 144, 21 februar 1741, Hadbjerg sogn
Peder Albretsen, død
Else Jensdatter, enke
Deres børn:
Niels Pedersen, 14 år
Anne Pedersdatter, 16 år
Maren Pedersdatter, 12 år
 --------------------------------------------------------------------------------
476, 149, 7. april 1742, Jebjerg, Ørum sogn
Peder Balle, død
Anne Christensdatter, enke
Enkens morbroder Laurs Thomassen af Værum
Hans arvinger:
1)  broder Rasmus Rasmussen Balle, 35 år
2)  broder Jens Rasmussen Balle, 36 år, ladefoged på Lolland
3)  søster Karen Rasmusdatter ~ Rasmus Pedersen Vissing i Galten
 --------------------------------------------------------------------------------
477, 152, 12. april 1742, Jebjerg, Ørum sogn
Anne Sørensdatter, død
Anders Christensen, enke
Hendes børn:
Peder Rasmussen, 27 år
Søren Rasmussen, 25 år
--------------------------------------------------------------------------------
478, 155, 12. april 1742, Yding sogn, Voer herred
Peder Terkelsen, død
Anne Erichsdatter, død
Deres børn:
Gjertrud Marie Pedersdatter, gift med Rasmus Rasmussen af Seischou?
Sidsel Pedersdatter, gift med Niels Jørgensen af Rovedgaard
Thomas Pedersen, 24 år
Terkel Pedersen, 16 år
--------------------------------------------------------------------------------
479, 166, 28. maj 1742, Værum sogn
Maren Nielsdatter, død
Michel Frandsen, enke
Hendes børn:
Mette Sørensdatter, der nu gifter sig med Knud Knudsen
Peder Sørensen, 25 år
Anne Sørensdatter, 21 år
Niels Sørensen, 18 år
Christen Sørensen, 14 år
Deres børn:
Søren Michelsen, 9 år
Anders Michelsen, 7 år
--------------------------------------------------------------------------------
480, 169, 2 juni 1742, Erslev, Nørre Galten sogn
Laurs Frandsen, død
Karen Christensdatter, enke
Deres børn:
Maren Laursdatter, 10 år
Anne Laursdatter, 7 år
Mette Laursdatter, 5 år
Christen Laursen, 3 år
Enkens Niels Bødker og Peder Bødker begge af Galten
Afdødes broder Anders Frandsen i Hallendrup
--------------------------------------------------------------------------------
481, 170, 2. juni 1742, Vissing sogn
Michel Thomassen, død
Else Madsdatter, enke
Hans børn:
Maren Michelsdatter, 34 år, gift på Sjælland med Albert Jacobsen i Gryderup? ved Korsør
Bodil Michelsdatter, 32 år, gift med Christian Balsen, ibid
Magdalene Michelsdatter, 30 år
Kirsten Michelsdatter, 28 år, hos søsteren Bodil
Thomas Michelsen, 19 år
--------------------------------------------------------------------------------
482, 171, 2 juni 1742, Nørre Galten sogn
Anne Terkelsdatter, død
Niels Poulsen, enke
Deres børn:
Edel Nielsdatter, 23 år
Kirsten Nielsdatter, 21 år
Margrethe Nielsdatter, 19 år
Kirsten Nielsdatter, 17 år
Mette Nielsdatter, 12 år
Terkel Nielsen, 10 år
--------------------------------------------------------------------------------
483, 175, 2. juni 1742, Vissing sogn
Anne Pedersdatter, død
Thomas Pedersen, enke
Deres børn:
Mette Thomasdatter, 10 år
Anne Thomasdatter, 8 år
Maren Thomasdatter, 6 år
Peder Thomassen, 4 år
Peder Thomassen, 6 uger
--------------------------------------------------------------------------------
484, 176, 5. juli 1742, Vissing sogn
Laurs Poulsen, død
Woldborg Michelsdatter, enke
hendes fader Michel Olesen i Vissing
Hans arvinger:
Anders Poulsen i Væth, 58 år
Rasmus Poulsen i Værum, 55 år
Anne Poulsdatter, 61 år ~ Jens Andersen i Hinge
--------------------------------------------------------------------------------
485, 177, 16. juli 1742, Lee Kro og Skovhus, Lee sogn
Anne Pedersdatter, død
Niels Christensen, enke
Hendes børn:
1) Ellen Nielsdatter, gift med Laurs Sørensen i København
2) Maren Nielsdatter, gift med ?? Sørensen i Lee
3) Kirsten Nielsdatter, død, gift med Jørgen Christensen Tind
3a) Anne Jørgensdatter
3b) Maren Jørgensdatter
3c) Karen Jørgensdatter
4) Dorthe Nielsdatter, død, var gift med Peder Madsen
4a) Maren Pedersdatter
4b) Anne Pedersdatter
4c) Kirsten Pedersdatter
4d) Anne Pedersdatter
5) Else Nielsdatter, død, gift med Peder Holt i København
5a) ?Helm Pedersen
Intet at arve
--------------------------------------------------------------------------------
486, 179, 23. juli 1742, Skæring, Egå sogn
Christen Pedersen, død
Kirsten Nielsdatter, enke
Deres børn:
Christen Christensen, 8 uger
Dorthe Christensdatter
--------------------------------------------------------------------------------
487, 182, 13. oktober 1742, Væth, Ørum sogn
Rasmus Mortensen, død
Mette Jensdatter, enke, lavværge hendes broder Niels Jensen i Jebjerg
Deres barn:
Jens Rasmussen, 11 år
--------------------------------------------------------------------------------
488, 185, 17. april 1742, Vissing sogn
Rasmus Pedersen Smed, død
Anne Laursdatter, enke
Deres børn:
Anne Rasmusdatter, 16 år
Peder Rasmussen, 14 år
Johanne Rasmusdatter, 10 år
Ingeborg Rasmusdatter, 7 år
Peder Rasmussen, 5 år
Rasmus Rasmussen, nyfødt
--------------------------------------------------------------------------------
489, 188, 23. juli 1742, Elsted sogn
Niels Christensen Smed, død
Anne Nielsdatter, enke
Deres børn:
Anne Nielsdatter ~ Jens Nielsen Haugaard i Hjortshøj
Jens Nielsen, 26 år, i Egå
Zara Nielsdatter, 11 år
Farbroder Peder Christensen i Elev og farbroder Morten Christensen i Elsted
--------------------------------------------------------------------------------
490, 193, 2. januar 1743, Vinterslev, Nørre Galten sogn
Maren Sørensdatter, død
Søren Nielsen, død
Deres børn:
Niels Sørensen, 28 år
Anne Sørensdatter, 22 år
Søren Sørensen, 18 år
Johanne Sørensdatter, 16 år
Farbroder Jens Nielsen i Selling
--------------------------------------------------------------------------------
491, 194, 26. april 1743, Stevnstrup, Grensten sogn
Kirsten Pedersdatter, død
Rasmus Pedersen, enke
Deres børn:
Peder Rasmussen, 13 år
Peder Rasmussen, 9 år
Maren Rasmusdatter, 6 år
Gjertrud Rasmusdatter, 4 år
Maren Rasmusdatter, 2 år
--------------------------------------------------------------------------------
492, 197, 13. maj 1743, Bredal by, Engum sogn
Jens Enevoldsen, død
Maren Hansdatter, enke
Deres børn:
Enevold Jensen, 17 år
Hans Jensen, 10 år
Niels Jensen, 5 år
Anne Jensdatter, 20 år
Karen Jensdatter, 14 år
Johanne Jensdatter, 8 år
Birgitte Jensdatter, 3 år
Maren Jensdatter, 3 uger
--------------------------------------------------------------------------------
493, 202, 23. september 1743, Jebjerg, Ørum sogn
Anne Laursdatter, død
Niels Michelsen, enke
Hun havde ikke børn.
Hendes arvinger:
Broder Peder Laursen, i Jebjerg
Broder Christen Laursen, i Jebjerg
--------------------------------------------------------------------------------
494, 204, 24. oktober 1743, Jebjerg, Ørum sogn
Karen Sørensdatter, død
Jørgen Nielsen Smed, enke
Deres børn:
Johanne Jørgensdatter, 3 år
Poul Jørgensen, 1/2 år
--------------------------------------------------------------------------------
495, 206, 17. november 1743, Løvskal, Skjern sogn
Glarmester Jens Christensen, død
Kirsten Mortensdatter, enke
Hans arvinger:
Søster Anne Christensdatter, gift med Søren Christensen
Søster Maren Christensdtater, gift med Niels Nielsen, hyrde i Ginnerup
--------------------------------------------------------------------------------
496, 207, 18. november 1743, Helstrup sogn
Anders Andersen Bræms, død
Hustruen også, men ikke nævnt ved navn.
Deres børn:
Anders Andersen, 18 år
Christen Andersen, 15 år
Mette Andersdatter, gift med Christen Christensen i Helstrup
Ellen Andersdatter, 26 år
Kirsten Andersdatter, 24 år
Anne Andersdatter, 20 år
--------------------------------------------------------------------------------
497, 207, 18. november 1743, Øster Velling sogn
Maren Jensdatter, død
Jeppe Pedersen Hjulmand, enke
Deres barn:
Jens Jeppesen, 25 år
--------------------------------------------------------------------------------
498, 209, 17. februar 1744, Kristrup sogn
Hans Nielsen, død
Birgitte Sørensdatter, enke
Hans børn:
Jens Hansen, 33 år
Maren Hansdatter, gift med Søren Jensen Smed i Aidt
Skifteforretning af 29. marts 1729 efter afdødes første hustru nævnes.
--------------------------------------------------------------------------------
499, 211, 21 februar 1744, Jebjerg, Ørum sogn
Erik Hansen, død
Karen Laursdatter, enke
Deres barn:
Dorthe Eriksdatter, 1/2 år, formynder farbroder Peder Hansen i Jebjerg
--------------------------------------------------------------------------------
500, 215, 22. februar 1744, Løgstrup Ny Mølle, Laurbjerg sogn
Søren Jensen Møller, død
Marie Sørensdatter, enke, lavværge var hendes svigersøn Mogens Pedersen Møller i Granslev Mølle
Enkens søn overtager fæstet af møllen
Hans arving:
Søster Maren Nielsdatter, 71 år gammel, svag og vanvittig, eneste arving, lavværge og formynder Hans Carøe af Randers
--------------------------------------------------------------------------------
501, 217, 15. december 1744, Løgstrup Skovhus, Laurbjerg sogn
Christen Rasmussen Tvilling, død
Kirsten Nielsdatter, enke, lavværge var hendes søn Niels Rasmussen Smed fra Jebjerg
Hans arvinger:
1) søster Karen Rasmusdatter, til huse hos Niels Fog i Jebjerg, formynder Peder Tvilling i Nørskov
2) broder ?Jens Rasmussen Tvilling?, død
2a) Peder Jensen Tvilling, i Nørskov
2b) Rasmus Jensen Tvilling, tjener på Sjælland
3) Broder ?Niels Rasmussen Tvilling", død
3a) Christen Nielsen Tvilling, tjener i Randers
--------------------------------------------------------------------------------
502, 218, 9. december 1743, Erslev, Galten sogn
Peder Jensen Lassen, død
Anne Poulsdatter, enke
Hans børn:
Jens Pedersen, 32 år i Vissing
Deres børn:
Poul Pedersen, 24 år
Niels Poulsen i Villendrup på Clausholm Gods var lavværge
--------------------------------------------------------------------------------
503, 227, 30. april 1744, Væth, Ørum sogn
Anne Jensdatter, død
Anders Poulsen, enke
Deres barn:
Poul Andersen, 31 år, gift, beboer den ene halve Annexgaard
Hendes børn med Morten Sørensen:
Christen Mortensen, 36 år
Mette Mortensdatter, 46 år
Karen Mortensdatter, 42 år, gift med Jens Mand i Trængsel?
Maren Mortensdatter, 51 år, gift med Simon Pedersen i Vissing
--------------------------------------------------------------------------------
504, 228, 18. oktober 1744, Jebjerg, Ørum sogn
Inger Sørensdatter, død
Christen Christensen Degn, enke
Hendes arvinger:
1) Søster Malene Sørensdatter, gift med Jens Jensen Kiærsgaard af Værum
2) Søster Johanne Sørensdatter, gift med Niels Jensen i Jebjerg
3) Søster, død
3a) Søren Rasmussen af Jebjerg
3b) Peder Rasmussen
4) broder, død
4a) Søren Jensen, tjener Jens Jensen Kiærsgaard
--------------------------------------------------------------------------------
505, 230, 17. januar 1746, Erslev, Nørre Galten sogn
Else Christensdatter, død
Rasmus Jensen Hadsten, enkemand
Deres børn:
Kirsten Rasmusdatter
Anne Nielsdatter ~ Søren Olesen i Vinterslev
--------------------------------------------------------------------------------
506, 231, 18. januar 1746, Nørre Galten
Peder Loys hustru død
Peder Loy, enke
Deres børn:
Las Pedersen, 15 år
Rasmus Pedersen, 13 år
Frands Pedersen, 11 år
Niels Pedersen, 7 år
Mette Pedersdatter, 21 år
Anne Pedersdatter, 18 år
--------------------------------------------------------------------------------
507, 233, 18. januar 1746, Nørre Galten sogn
Jens Jensen Østergaard, død
Maren Simonsdatter, enke
Deres børn:
Jens Jensen, 19 år
Simon Jensen, 15 år
Inger Jensdatter, 14 år
--------------------------------------------------------------------------------
508, 235, 25. januar 1746, Jebjerg, Ørum sogn
Sophie Nielsdatter, død
Søren Andreassen, død
Hendes barn:
1) Niels Pedersen, 9 år, hos mosteren Anne Nielsdatter, gift med feltberedder Niels Jensen i Skive
2) Christen Pedersen, 4 år
3) Kirsten Pedersdatter, 12 år
Deres barn:
Kirsten Sørensdatter, 3 uger, død. Hendes arv tilfalder hendes 3 halvsøskende.
--------------------------------------------------------------------------------
509, 239, 23. marts 1746, Hadbjerg sogn
Dorthe Jensdatter, død
Rasmus Jensen, død tidligere
Deres børn:
Christen Rasmussen, 31 år
Karen Rasmusdatter ~ Peder ? i Erslev
Margrethe Rasmusdatter, 25 år
Kirsten Rasmusdatter, 21 år
--------------------------------------------------------------------------------
510, 240, 30. marts 1746, Væth, Ørum sogn
Kirsten Christensdatter, død
Christen Mortensen, enke
Deres børn:
Anne Christensdatter, 14 år
Maren Christensdatter, 13 år
Anne Christensdatter, 9 år
Morten Christensen, 6 år
Anders Christensen, 4 år
Børnenes morbroder Søren Christensen af Balle
--------------------------------------------------------------------------------
511, 242, 12. maj 1746, Værum sogn
Gjertrud Simonsdatter, død
Peder Nielsen Borum, enke
Deres barn:
Gjertrud Pedersdatter, 8 år
--------------------------------------------------------------------------------
512, 243, 25. februar 1747, Nørre Galten sogn
Rasmus Andersen, død
Maren Pedersdatter, enke
Hans barn af 1. ægteskab:
Else Rasmusdatter, 23 år
Hans børn med enken:
Anders Rasmussen, 6 år
Anne Rasmusdatter, 3 år
--------------------------------------------------------------------------------
513, 245, 25. februar 1747, Erslev, Nørre Galten sogn
Maren Andersdatter, død
Niels Rasmussen, enke
Hendes børn af tidligere ægteskab:
Anders Jensen, 32 år
Laurs Jensen, 30 år
Niels Jensen, 23 år
Bodil Jensdatter ~ Søren Pedersen, landsoldat, til huse på stedet
--------------------------------------------------------------------------------
514, 248, 30. maj, 1747, Haslund sogn
Søren Pedersen Vissing, død
Kirsten Jensdatter, enke
Deres børn:
Ellen Sørensdatter, 24 år
Kirsten Sørensdatter, 22 år
Mette Sørensdatter, 17 år
Jens Sørensen, 12 år
Johanne Sørensdatter, 7 år
Enkens broder Peder Jensen Nørgaard i Borup var lavværge. En farbroder Michel Lauridsen var værge.
--------------------------------------------------------------------------------
515, 250, 30. maj 1747, Haslund sogn
Niels Jensen Skriver, død
Maren Pedersdatter, enke, lavværge var Rasmus Balle i Jebjerg
Deres barn:
Peder Nielsen, 18 år
Hans børn af 1. Ægteskab:
Jens Nielsen, 30 år
Kirsten Nielsdatter, 27 år
Jens Nielsen, 25 år
Laurs Nielsen, 21 år
Margrethe Nielsdatter, 19 år
Formynder, den afdøde mands broder, Peder Jensen Skriver i Borup
--------------------------------------------------------------------------------
516, 254, 29. jun 1747, Gundestrup, Glenstrup sogn
Malene Jensdatter, død
Jens Kieldsen, enke
Hendes arvinger:
1) halvbroderbarn, gift med Christen Nielsen Giedde af Handest
2) halvbroder, død
2a) Kirsten Sørensdatter, gift med Christen Pedersen
2b) Jens Sørensen Bruun af Hinge
3) Halvbroder til Jens Sørensen, Mads Jensen
Jens Kieldsens 2 sønner Laurs Jensen og Kield Jensen havde mødrene arv til gode.
--------------------------------------------------------------------------------
517, 257, 19. sep 1847, Vissing sogn
Maren Pedersdatter, død
Christen Lassen Rasmussen, enkemand
Ingen børn. Hendes fader Peder Hansen i Vissing
--------------------------------------------------------------------------------
518, 258, 4 december 1747, Væth, Ørum sogn
Peder Sørensen Koch, død
Mette Andersdatter, enke
Deres børn:
Søren Pedersen, 16 år
Jens Pedersen, 9 år
Anne Pedersdatter, 6 år
Farbroder Christen Sørensen Koch af Vissing var formynder
Enkens ægtede Peder Andersen Vandborg fra Aarslev
--------------------------------------------------------------------------------
519, 261, 5 februar 1746, Jebjerg, Ørum sogn
Christen Christensen Degn, død
Han var morbroder til Anne Jensdatter i Tebbestrup. Hun var gift med Jens Fisker
Han skulle desuden have haft en halvsøster Maren Christensdatter, der havde været gift på Sjælland, Ruds Vedby
Der blev intet at arve.
--------------------------------------------------------------------------------
520, 270, 5. april 1748, Voergaard, Framlev sogn
Søren Mortensen, død
Kirsten Olufsdatter, enke
Deres børn:
Anne Sørensdatter, 7 år
Maren Sørensdatter, 5 år
Morten Sørensen, 1 år
Formynder Rasmus Mortensen
Lavværge Ole Laursen fra Framlev
--------------------------------------------------------------------------------
521, 273, 9. maj 1748, Værum sogn
Anne Pedersdatter, død
Hun tjente præsten.
Hendes arvinger:
1) Broder Knud Pedersen i Norge
2) søster, død, gift med Niels Jensen
2a) Jens Nielsen, 23 år, i Haslund
--------------------------------------------------------------------------------
522, 279, 25. juni 1748, Vissing sogn
Maren Jørgensdatter, død
Poul Sørensen Kiær, enke
Deres barn:
Jørgen Poulsen, 6 uger, formynder var Rasmus Jørgensen, afdødes broder i Jebjerg.
Der er afskrift af flere gamle dokumenter, begyndende 1649
--------------------------------------------------------------------------------
523, 284, 12. april 1749, Værum sogn
Niels Pedersen Vester, død, tjenestekarl hos præsten.
Hans arvinger:
1) helbroder Rasmus Ladsen, i Vissing
2) halvbroder Jens Jensen af Jebjerg
3) hel/halvsøster
3a) Peder Rasmussen af Elsted
3b) Anne Rasmusdatter, gift med Svend Madsen i Aarhus
4) hel/halvsøster- måske samme som 5 og/eller 6
4a) Anne Pedersdatter, gift med en gørtler ved navn Johan Friderich Lime
5) hel/halvsøster, måske samme som 4 og/eller 6
5a) Peder Kasted
5b) Mads Kasted i Halling
5c) Conrad Kasted af Voldum
6) hel/halvsøster, måske samme som 4 og/eller 5
6a) Karen Olufsdatter, gift med Hans Pedersen i Mygind skovhus
7) søster Karen Pedersdatter, gift i Højby på Sjælland, men begge døde
7a) Margrethe Pedersen
7b) Poul Pedersen
Side 288 - opslag 307 ses hvorledes arven fordeltes.
--------------------------------------------------------------------------------
524, 289, 9. maj 1749, Stevnstrup, Grensten sogn
Mogens Trægaard, død
Anne Nielsdatter, enke, lavværge Jens Jensen i Stevnstrup
Deres børn:
Thomas Mogensen, 28 år
Maren Mogensdatter, 25 år
Maren Mogensdatter, 23 år
Kirsten Mogensdatter, 17 år
Karen Mogensdatter, 14 år
Inger Mogensdatter, 11 år
--------------------------------------------------------------------------------
525, 289, 2. december 1749, Hadbjerg sogn
Karen Pedersdatter, død
Christen Rasmussen Hinge, enke
Deres barn:
Peder Christensen, 9 uger
--------------------------------------------------------------------------------
526, 293, 5. december 1748, Tebbestrup, Haslund sogn
Niels Jensen Høeg, død
Margrethe Nielsdatter, enke, lavværge, hendes broder Rasmus Nielsen i Tebbestrup
Deres børn:
Niels Nielsen, 14 år
Mette Nielsdatter, 16 år
Maren Nielsdatter, 12 år
Mette Nielsdatter, 6 år
Anne Nielsdatter, 3 år
Formyndere Jens Jensen Høeg og Niels Jensen Høeg af Stevnstrup, endvidere Anders Jespersen og Peder Sørensen af Vilstrup,
--------------------------------------------------------------------------------
527, 301, 28. januar 1750, Nørre Galten sogn
Birgitte Rasmusdatter, død
Peder Sørensen Ginnerup, enke
Deres børn:
Søren Pedersen, 11 år
Rasmus Pedersen, 9 år
Kirsten Pedersdatter, 13 år
Øllegaard Pedersdatter, 5 år
--------------------------------------------------------------------------------
528, 304, 10. februar 1750, Værum sogn
Kirsten Andersdatter, død
Thomas Jensen, enke
Hendes børn:
Anne Rasmusdatter, gift med Jens Hvass i Værum
Anders Rasmussen, i Værum
--------------------------------------------------------------------------------
529, 308, 14. marts 1750, Gundestrup, Glenstrup sogn
Jens Christensen, død
Hans børn:
Jens Jensen, 30 år
Christen Jensen, 26 år
Niels Jensen, 24 år
Peder Jensen, 20 år
Kirsten Jensdatter, 30 år
--------------------------------------------------------------------------------
530, 310, 4. maj 1750, Nørre Galten sogn
Jens Terkelsen, død
Ellen Thomasdatter, enke
Deres børn:
Terkel Jensen, 13 år
Niels Jensen, 8 år
Kirsten Jensdatter, 2 år
Morbroder Søren Thomassen i Galten
Farbroder Rasmus Terkelsen i Galten
--------------------------------------------------------------------------------
531, 313, 5. maj 1750, Værum sogn
Margrethe Pedersdatter, død
Christopher Beck, enke
Ingen børn.
Broder Jens Pedersen, 40 år, i Over Hornbæk
broder Rasmus Pedersen, 28 år, i Over Hornbæk
--------------------------------------------------------------------------------
532, 314, 5. maj 1750, Værum sogn
Enken Karen Pedersdatter, død
Hendes børn:
Niels Jensen Kiær, hos hvem hun døde
Dorthe Sørensdatter, gift med Poul Andersen i Værum
Maren Jensdatter, gift med Christen Koch i Vissing
Gjertrud Jensdatter, gift med Peder Jensen Smed af Værum
--------------------------------------------------------------------------------
533, 315, 30. juli 1750, Vissing sogn
Maren Nielsdatter, død
Peder Simonsen, enke
Deres børn:
Anne Pedersdatter, 6 år
Maren Pedersdatter, 3 år
Dorthe Pedersdatter, 9 uger
Formynder farbrødre Morten Simonsen og Rasmus Simonsen i Væth
Morbroder Peder Nielsen Elgaard i Vissing
--------------------------------------------------------------------------------
534, 318, 22. september 1750, Erslev, Nørre Galten sogn
Bodil Nielsdatter, død
Rasmus Christensen, enke
Deres børn:
Christen Rasmussen, 5 år
Niels Rasmussen, 5 uger
Morbroder Niels Nielsen i Røved
--------------------------------------------------------------------------------
535, 319, 2. oktober 1750, Væth, Ørum sogn
Joen Christensen, død
Kirsten Madsdatter, enke, lavværge, hendes fader Mads Jensen Ulf i Væth
Deres børn:
Christen Joensen, 5 år
Maren Joensdatter, 4 år
Mads Joensen, 1 år
Morbroder Søren Madsen Ulf af Væth
Jens Jensen Ulf af Laurbjerg nævnes.
--------------------------------------------------------------------------------
536, 325, 20. januar 1751, Værum sogn
Else Sørensdatter, død
Anders Pedersen Poll, enke
Hendes barn:
Maren Jensdatter, i ægteskab med Niels Jensen Bass? i Værum
--------------------------------------------------------------------------------
537, 326, 5. februar 1751, Stevnstrup, Grensten sogn
Sophie Jensdatter, død
Jens Sørensen Møller, enke
Deres barn:
Anne Jensdatter, 2 1/2 år
Formynder var morbroder Peder Jensen i Stevnstrup på Bidstrup Gods
--------------------------------------------------------------------------------
538, 327, 22. februar 1751, Værum sogn
Margrethe Nielsdatter, død
Peder Nielsen Borum, enke
Hendes barn:
Niels Pedersen, husmand i Vissing
--------------------------------------------------------------------------------
539, 328, 16. februar 1751, Vorup sogn
Peder Andersen, død
Johanne Sørensdatter, enke
Deres barn:
Anders Pedersen, 1 år
Afdødes morbroder Niels Pedersen Poll
--------------------------------------------------------------------------------
539, 329, 25. juni 1751, Stevnstrup, Grensten sogn
Peder Jensen Kok, død
Mette Jensdatter, enke
Deres børn:
Jens Pedersen, 36 år
Jens Pedersen, 27 år
Johanne Pedersdatter, 38 år, gift med Peder Jensen Vestergaard i Stevnstrup
Anne Pedersdatter, 34 år, tjener i København
Karen Pedersdatter, 30 år, gift med Anders Jensen Smed i Stevnstrup
Ellen Pedersdatter, 23 år, hjemme
Margrethe Pedersdatter, 22 år, hjemme
Morbrødre Jens Jensen og Niels Jensen
--------------------------------------------------------------------------------
540, 332, 17. september 1751, Vorup sogn
Kirsten Rasmusdatter, død
Christen Nielsen, enke
Hendes arvinger:
Moderen Kirsten Nielsdatter i Hallendrup og til huse hos Niels Mogensen
--------------------------------------------------------------------------------
541, 333, 29. oktober 1751, Værum sogn
Thomas Jensen, død
Anne Jensdatter, enke, lavværge var hendes broder Jens Jensen Kaae i Værum
Hans arving:
Søster Kirsten Jensdatter, gift med Laurs Henriksen i Vissing
--------------------------------------------------------------------------------
542, 336, 7. oktober 1751, Laurbjerg sogn
Jens Jensen Ulf, død
Kirsten Pedersdatter, død
Ingen Livsarvinger.
Mandens arvinger:
1) Broder Mads Jensen Ulf af Væth
2) Simon Jensen Ulf, død
2a) Søren Simonsen, tjener Michel Jensen i Væth
2b) Niels Simonsen, tjener Christen Jensen i Væth
2c) Kirsten Simonsdatter, tjener Simon Christensen i Væth
2d) Karen Simonsdatter, tjener Knud Schive i Haslund
2e) Anne Simonsdatter, tjener Mads Ulf i Væth
2f) Maren Simonsdatter, tjener Søren Frederiksen i Væth
2g) Anne Simonsdatter, tjener Jens Pedersen i Vissing
3) Niels Jensen Ulf, død
3a) Jens Nielsen tjener Anders Jacobsen i Galten
3b) Poul Nielsen, tjener Laurs Jensen i Vissing
3c) Kirsten Nielsdatter, gift med Peder Nielsen Elgaard i Vissing
3d) Edel Nielsdatter, tjener Niels Revsbæk i Randers
3e) Johanne Nielsdatter, i ægteskab med Niels Sørensen Munk i Mejlby
4) Else Jensdatter i Laurbjerg
Kirsten Pedersdatters arvinger:
1) Niels Pedersen i Værum
2) Anders Pedersen, tjener skovridderen Peder Kieldsen
3) Jens Pedersen i Jebjerg
4) Karen Pedersdatter i Ølst
5) Birgitte Pedersdatter, i ægteskab med Mads Thygesen i Væth
6) Anne Pedersdatter i Værum
7) Maren Pedersdatter,
--------------------------------------------------------------------------------
543, 342, 10. januar 1752, Nørre Galten sogn
Rasmus Pedersen, død
Anne Nielsdatter, enke
Deres børn:
Peder Rasmussen, 12 år
Niels Rasmussen, 9 år
Øllegaard Rasmusdatter, 6 år
Anne Rasmusdatter, 1 år
--------------------------------------------------------------------------------
544, 344, 15. februar 1752, Stevnstrup, Grensten sogn
Maren Nielsdatter, død
Niels Jensen Høeg, enke
Deres barn:
Johanne Nielsdatter, 3 år
Formynder var farbroder Jens Jensen Høeg i Stevnstrup
Afdødes moder, Mette Jensdatter var også til stede. Skifte 15. august 1740 nævnes.
--------------------------------------------------------------------------------
545, 347, 25. februar 1752, Bredahl, Engum sogn
Enke Maren Hansdatter, død
Jens Enevoldsen, død
Deres børn:
Enevold Jensen, 26 år
Hans Jensen, 19 år
Niels Jensen, 11 år
Karen Jensdatter, 23 år
Johanne Jensdatter, 17 år
Birgitte Jensdatter, 12
Maren Jensdatter, 9 år
Anne Jensdatter, i ægteskab med landsoldat Rasmus Nielsen
Farbroder Jørgen Enevoldsen, Wogn Nielsen, gift med afdødes søster
--------------------------------------------------------------------------------
546, 350, 25. marts 1752, Voergaard, Framlev sogn
Niels Madsen, død
Kirsten Olufsdatter, enke
Deres barn:
Søren Nielsen Munk, 3 år
Enkens broder Laurs Olufsen af Framlev
--------------------------------------------------------------------------------
547, 352, 2. maj 1752, Tebbestrup, Haslund sogn
Maren Poulsdatter, død
Christen Hansen, enke
Deres børn:
Dorthe Christensdatter, 8 år
Maren Christensdatter, 7 år
Hans Christensen, 5 år
Dorthe Christensdatter, 2 år
--------------------------------------------------------------------------------
548, 353, 27. maj 1752, Tebbestrup, Haslund sogn
Jens Laursen, død
Mette Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Laurs Jensen, 32 år
Maren Jensdatter, 30 år, gift med Jens Andersen Smed i en helgård i Værum
Rasmus Jensen, 28 år, ved stedet
Lavværge var Jens Sørensen Lindberg i Tebbestrup
--------------------------------------------------------------------------------
549, 355, 26. maj 1752, Romalt, Kristrup sogn
Jens Jensen, død
Maren Jensdatter, enke, lavværge var søskendebarn Christen Bertelsen
Deres børn:
Christen Jensen, 26 år
Jens Jensen, 24 år
Anne Jensdatter, 21 år
Jens Jensen, 10 år
Mette Jensdatter, 8 år
--------------------------------------------------------------------------------
550, 357, 27. maj 1752, Kristrup sogn
Johan Sørensen, død
Anne Andersdatter, enke
Deres børn:
Mette Johansdatter, 8 år
Søren Johansen, 7 år
Enkens broder, skoleholder Jens Andersen i Vissing
Morbroder Mads Andersen af Kristrup
Farfader Søren Jensen Skrædder, Kristrup
--------------------------------------------------------------------------------
551, 358, 30. maj 1752, Laurbjerg sogn
Jørgen Sørensen, død
Kirsten Laursdatter, enke
Deres børn:
Søren Jørgensen, 8 år, formynder faderbroder Mads Thygesen?
Laurs Jørgensen, 6 år
Else Jørgensdatter, 1 år
Lavværge Mads Jensen Ulf af Væth
--------------------------------------------------------------------------------
552, 359, 12. september 1752, Værum sogn
Christen rasmussen Gammel, død
Bodil Rasmusdatter, enke, lavværge Rasmus Poulsen i Værum
Hans barn:
Christen Christensen, 16 år, formynder var morbroder Christen Christensen af Ølst
Deres barn:
Rasmus Christensen, 6 år
--------------------------------------------------------------------------------
553, 361, 18. september 1752, Kristrup sogn
Mette Andersdatter, død
Ove Jensen, enke
Deres børn:
Dorthe Ovesdatter, 2 1/2 år
Jens Oveseb, 21 uger
--------------------------------------------------------------------------------
554, 364, 17. november 1752, Værum sogn
Anders Pedersen Kold, død
Maren Madsdatter, enke
Deres barn:
Else Andersdatter, 1 år
Farbroder Niels Pedersen Kold af Vorup
--------------------------------------------------------------------------------
555, 366, 5. december 1752, Tørslev, Estruplund sogn
Maren Pedersdatter, død
Mads Sørensen, enke
Deres børn:
Søren Madsen, 17 år
Else Madsdatter, 11 år
Maren Madsdatter, 6 år
Anne Madsdatter, 4 år
Faderbroder Niels Sørensen af Boe
--------------------------------------------------------------------------------
556, 369, 9. december 1752, Gundestrup, Glenstrup sogn
Lass Christensen, død
Anne Jensdatter, enke
Hans børn:
Bodil Lassdatter, 29 år
Bente Lassdatter, 27 år
Niels Lassen, 25 år
--------------------------------------------------------------------------------
557, 372, 9. marts 1753, Vissing sogn
Peder Simonsen, død
Maren Jensdatter, enke, lavværge hendes morbroder Las Pedersen i Vissing
Deres barn:
Peder Pedersen, født efter faderens død
Hans børn med Maren Nielsdatter:
Anne Pedersdatter, 8 år
Maren Pedersdatter, 5 år
--------------------------------------------------------------------------------
558, 374, 23. januar 1753, Jebjerg, Ørum sogn
Søren Rasmussen, død
Maren Pedersdatter, enke, hendes stedfader Rasmus Grim af Vissing
Deres børn:
Anne Sørensdatter, 8 år
Margrethe Sørensdatter, 6 år
Peder Sørensen, 3 år
Kirsten Sørensdatter, 1 år
Farbroder Peder Rasmussen Smed i Jebjerg
Morbroder Jens Pedersen Hougaard af Vissing
--------------------------------------------------------------------------------
559, 377, 26. januar 1753, Hinge, Nørre Galten sogn
Christen Mogensen, død
Inger Sørensdatter, enke
Deres børn:
Ellen Christensdatter, 21 år
Søren Christensen, 19 år
Bodil Christensdatter, 17 år
Mogens Christensen, 10 år
Peder Christensen, 7 år
--------------------------------------------------------------------------------
560, 381, 27. marts 1753, Haslund sogn
Niels Jensen Jebjerg, død
Kirsten Christensdatter, enke
Hans barn af 1. ægteskab med Anne Pedersdatter:
Jens Nielsen, født 29. juli 1725 i Haslund, 28 år, tjener i Tebbestrup
Deres barn:
Anne Nielsdatter, 13 år
--------------------------------------------------------------------------------
561, 383, 10. april, 1753, Løvskal, Skjern sogn
Handskemager Anders Sørensen, død
Maren Michelsdatter, enke
Hans børn med Anne Pedersdatter:
Dorthe Andersdatter, 28 år
Maren Andersdatter, 26 år
Kirsten Andersdatter, 23 år
Hans børn med enken:
Anne Anderssdatter, 19 år
Anne Andersdatter, 16 år
Michel Andersen, 12 år
Joen Andersen, 9 år
Enkens broder Jens Michelsen af Terp var lavværge
--------------------------------------------------------------------------------
562, 385, 25. maj 1753, Løgstrup Nye Mølle, Laurbjerg sogn
Søren Abrahamsen, død
Catrine Sørensdatter Bonde, enke, lavværge Jens Øxenboll i Laurbjerg
Der var oprettet testamente den 30. november 1750
De havde ingen børn.
Hvis længstlevende indgik nyt ægteskab, skulle førstafdødes arvinger de 40 Rigsdaler
--------------------------------------------------------------------------------
563, 386, 10. maj 1753, Vissing sogn
Birkedommer Hans Sørensen, død
Helvig Jensdatter Ahrendal, enke
Deres børn:
Søren Hansen, 17 år
Zidsel Hansdatter, 20 år
Anne Hansdatter, 10 år
Maren Elisabeth Hansdatter, 8 år
Anne Cathrine Hansdatter, 1 1/2 år
--------------------------------------------------------------------------------
564, 389, 13. oktober 1753, Voergaard, Framlev sogn
Kirsten Olufsdatter, død
Jens Nielsen Voldby, enke
Hendes børn med Søren Mortensen:
Morten Sørensen, 7 år
Maren Sørensdatter, 9 år
Hendes barn med Niels Madsen:
Søren Nielsen Munk, 4 år
Hendes barn med enkemanden:
Niels Jensen, få uger
Morfader Oluf Laursen i Framlev, Jens Madsen i Skivholme, farbroder
--------------------------------------------------------------------------------
565, 392, 19. oktober 1753, Lindberg, Harridslev sogn
Dorthe Christensdatter, død
Jens Jensen Hauboe, enke
Deres børn:
Jens Jensen, 31 år
Maren Jensdatter, gift med Peder Poulsen i Lindberg
Anne Jensdatter, 22 år
Morbroder Peder Christensen Smed af Lindberg
Der var en halvsøster til de 3 børn, Kirsten Jensdatter.
--------------------------------------------------------------------------------
566, 393, 4. december 1753, Kristrup sogn
Johanne Tuesdatter, død
Mads Lauridsen, enke
Deres børn:
Dorthe Madsdatter, 37 år, tjente i København
Gjertrud Madsdatter, 35 år, tjente i København
--------------------------------------------------------------------------------
567, 393, 8. december 1753, Kristrup sogn
Margrethe Andersdatter, død
Jacob Frandsen, enke
Hendes børn:
Anders Sørensen, 35 år
Kirsten Sørensdatter, 33 år, gift med Thomas Jacobsen Skrædder i Hadbjerg på Kollerup Gods, hendes morbroder var Mads Lauridsen
Deres barn:
Søren Jacobsen, 32 år, hattemager i Randers
--------------------------------------------------------------------------------
568, 393, 27. februar 1754, Tebbestrup, Haslund sogn
Dorthe Andersdatter, død
Rasmus Jensen, enke
Deres barn:
Jens Rasmussen, 10 uger gl.
--------------------------------------------------------------------------------
569, 395, 1. marts 1754, Laurbjerg sogn
Anne Christensdatter, død
Knud Henrichsen, enke
Ingen børn.
Hendes arvinger:
1) brodersøn Christen Christensen i Romalt på Kongens Gods
2a) broderbarn Peder Pedersen beboer et jordløst hus i Kristrup
2b) broderbarn Mette Pedersdatter, gift med Gregers Murmester i Kristrup
3a) søstersøn Mads Rasmussen, i Skjød
3b) søstersøn Christen Rasmussen i Knudstrup
3c) søstersøn, Søren Rasmussen i Essendrup
3d) søsterdatter Karen Rasmusdatter, gift med Peder Pedersen i ?
4 sidstenævnte på Bidstrup Gods
Anne og knud havde været gift i ca. 36 år, og Knud var knap 70 år
--------------------------------------------------------------------------------
570, 397, 30. marts 1754, Terp, Vester Velling sogn
Else Nielsdatter, død
Jeppe Pedersen, enkemand
Deres barn:
Peder Jeppesen, 8 år
--------------------------------------------------------------------------------
571, 398, 2. april 1754, Jebjerg, Ørum sogn
Maren Pedersdatter, død
Anders Jensen Fisker, enke
Hendes børn med Søren Rasmussen:
Margrethe Sørensdatter, 7 år
Peder Sørensen, 4 år
Kirsten Sørensdatter, 2 år
Barn med enkemanden:
Anne Andersdatter, 5 uger
Afdødes stedfader Rasmus Grim i Vissing og morbroder Jens Pedersen Hougaard var formyndere for de 3 ældste børn.
--------------------------------------------------------------------------------
572, 401, 11. maj 1754, Værum sogn
Anne Rasmusdatter, død
Anders Jensen Smed, enke
Hendes børn:
Rasmus Jensen, 46 år, i København
Anne Jensdatter, 44 år, i ægteskab med Peder Christensen Fisker i Helstrup
Deres børn:
Jens Andersen Smed, 40 år, hos faderen i Værum
--------------------------------------------------------------------------------
573, 402, 31. maj 1754, Væth, Ørum sogn
Morten Simonsen, død
Anne Lasdatter, enke
Deres børn:
Las Mortensen, 7 år
Maren Mortensdatter, 6 år
Simon Mortensen, 3 år
Anne Mortensdatter, 5 uger
Formynder morbroder Jens Lassen af Vissing, faderbroder Rasmus Simonsen af Væth
--------------------------------------------------------------------------------
574, 405, 14. juni 1754, Værum sogn
Peder Jensen Smed, død
Gjertrud Jensdatter, enke
Deres børn:
Jens Pedersen, 13 år
Jens Pedersen, 11 år
--------------------------------------------------------------------------------
575, 408, 14. juni 1754, Haslund sogn
Kirsten Christensdatter, død
(hun var enke efter Niels Jensen Jebjerg, død 1753)
Deres barn:
Anne Nielsdatter
--------------------------------------------------------------------------------
576, 410, 28. juni 1754, Væth, Ørum sogn
Maren Michelsdatter, død
Peder Nielsen Beg?, enke
Deres børn:
Niels Pedersen, 13 år
Michel Pedersen, 11 år
Thomas Pedersen, 6 år
--------------------------------------------------------------------------------
577, 411, 29. juni 1754 Væth, Ørum sogn
Maren Nielsdatter, død
Søren Frederiksen, enke
Deres barn:
Anne Sørensdatter, 6 år
--------------------------------------------------------------------------------
578, 414, 3. januar 1755, Nørre Galten sogn
Las Lassen Loy, død
Mette Nielsdatter, enke
Deres børn:
Mette Lasdatter ~ Søren Frederichsen i Væth
Anne Ladsdatter, 21 år
--------------------------------------------------------------------------------
579, 416, 11. januar 1755, Helstrup sogn
Arve Olesen Bruun, død
Karen Thomasdatter, enke
Deres børn:
Ole Arvesen, 27 år
Dorthe Arvesdatter, 32 år, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
580, 416, 14. marts, 1755, Jebjerg, Ørum sogn
Elisabeth Jensdatter, død
Birkeskriver Hans Jørgensen, enke
Deres børn:
Jens Hansen, 2? år, tjener grovsmed Mogens N i Aarhus
Morten Christian Hansen, 15 år, hos faderen
--------------------------------------------------------------------------------
581, 418, 6. maj 1755, Erslev, Nørre Galten sogn
Kirsten Laursdatter, død
Søren Jensen, enke
Deres børn:
Kirsten Sørensdatter, 4 år
Morbroder Laurs Smed i Vissing
--------------------------------------------------------------------------------
582, 419, 4. juni 1755, Fladbrohuset, Grensten sogn
Karen Jensdatter, død
Jørgen Andreassen Fritz, enke
Deres børn:
Andreas Jørgensen Fritz, 29 år, degn i Sunds, Hammerup herred
Mogens Jørgensen, 25 år
Jens Jørgensen, 24 år
Niels Jørgensen, 21 år
Peder Jørgensen, 16 år
Anne Marie Jørgensdatter, 27 år
Maren Jørgensdatter, 20 år
--------------------------------------------------------------------------------
583, 421, 12. september 1755, Kristrup sogn
Bodil Mortensdatter, død
Mads Laursen, enke
Hendes arvinger:
1) broder Søren Mortensen i Randers
2) søster ? Mortensdatter, død
2a) Kirsten Jensdatter
3) søster Maren Mortensdatter ~ Søren Sørensen
4) søster Anne Mortensdatter ~ Peder Lauridsen
--------------------------------------------------------------------------------
Rullen slutter - men fortsætter i digital udgaven
--------------------------------------------------------------------------------
584, 423, 5. januar 1756, Vorup sogn
Las Rasmussen, død
Susanne Carlsdatter, enke
Deres børn:
Søren Lassen, 11 år
Anders Lassen, 7 år
Maren Lasdatter, 9 år
Kirsten Lasdatter, 5 år
Farbroder Rasmus Rasmussen
--------------------------------------------------------------------------------
585, 424, 27. marts 1756, Jebjerg, Ørum sogn
Ellen Sørensdatter, død
Anders Jensen, enke
Deres børn:
Søren Andersen, 6 uger, tvilling
Jens Andersen, 6 uger, tvilling
Afdødes farbroder var Michel Lauridsen i Haslund
Afdødes broder Jens Sørensen i Haslund
--------------------------------------------------------------------------------
586, 427, 24. maj 1756, Erslev, Nørre Galten sogn
Maren Mogensdatter, død
husmand, Søren Jensen, enke
Hendes arvinger:
Moderen Mette Jensdatter i Ødum, gift med Anders Frandsen
broder Jens Mogensen, 35 år, tjener i Haarup
søster, gift med Anders Andersen i Rigtrup
søster Margrethe Mogensdatter, ugift
Halvbroder Rasmus Mogensen
--------------------------------------------------------------------------------
587, 430, 16. juni 1756, Værum sogn
Peder Hansen Piilgaard, død
Anne Nielsdatter, enke, lavværge Oluf Nielsen Nørgaard
Deres børn:
Hans Pedersen, 14 år
Niels Pedersen, 12 år
Anne Pedersdatter, 8 år
Gjertrud Pedersdatter, 6 år
Farbroder Jens Hansen Piilgaard af Galten
--------------------------------------------------------------------------------
588, 432, 18. juni 1756, Værum sogn
Rasmus Nielsen, død
Anne Jensdatter, enke, lavværge Peder Gierding Degn
Deres børn:
Jens Rasmussen, 17 år
Niels Rasmussen, 3 år
Malene Rasmusdatter, 13 år
Kirsten Rasmusdatter, 4 år
Morbroder Jens Jensen af Værum
--------------------------------------------------------------------------------
589, 434, 16. juli 1756, Skæring, Egå sogn
Anders Sørensen, død
Anne Jørgensdatter, død
Deres børn:
Søren Andersen, 32 år, svagelig
Jørgen Andersen, 26 år, havde overtaget fæstet efter forældrene
Maren Andersdatter, 24 år
--------------------------------------------------------------------------------
590, 435, 21. februar 1757, Værum Mølle, Værum sogn
Skovridder og møller, Peder Kieldsen Lang, død
Karen Jensdatter, enke
Deres børn:
Jens Pedersen, 5 år
Anne Kirstine Pedersdatter, 7 år
(Der mangler vist et par sider i dette skifte)
--------------------------------------------------------------------------------
591, 439, 22. februar 1757, Vorup sogn
Kirsten Sørensdatter, død
Rasmus Kræmer, enke
Deres barn:
Dorthe Rasmusdatter, 18 år
--------------------------------------------------------------------------------
592, 442, 7. maj 1757, Aarslev sogn (Nørre)
Kirsten Christensdatter, død
Jens Nielsen Konggaard, enke
Deres barn:
Karen Jensdatter, 6 uger
Afdødes stedfader Jørgen Hansen i Assentoft
--------------------------------------------------------------------------------
593, 442, 14. maj 1757, Erslev, Nørre, Galten sogn
Andreas Christensen, død
Kirsten Sørensdatter, enke
Deres børn:
Christen Andreassen, 44 år, formentlig på et gods på Lolland, Nørregaard
Jens Andereassen, nu i Ørum by og sogn, Nørre hered
--------------------------------------------------------------------------------
594, 444, 29. juni 1757, Aarslev sogn, (Nørre)
Dorthe Rasmusdatter, død
Jens Jacobsen, enke,  indsidder hos Bruusgaard-bonden Niels Jensen i Aarslev
Deres børn:
Jacob Jensen, 2 år
Anne Jensdatter, 8 år
--------------------------------------------------------------------------------
595, 445, 29. juni 1757, Jebjerg, Ørum sogn
Christen Sørensen Tinning, død
Anne Lauridsdatter, enke
Deres børn:
Anne Lisbeth Christensdatter, 14 år
Øllegaard Christensdatter, 7 år
--------------------------------------------------------------------------------
596, 446, 17. september 1757, Værum sogn
Kirsten Clemensdatter, død i hyrdehuset
Christen Wognsen, enke
Deres børn:
Maren Christensdatter, 12 år
Jens Christensen, 10 år
Kirsten Christensdatter, 6 år
Clemen Christensen, 4 år
--------------------------------------------------------------------------------
597, 447, 27. september 1757, Lindberg, Harridslev sogn
Søren Jensen, død
Anne Jensdatter, enke
Deres børn:
Morten Sørensen, 40 år, har den halve gaard i fæste
Jens Sørensen, 38 år, i Tebbestrup
Jens Sørensen, 34 år, i Vorup sogn
Christen Sørensen, 31 år, hjemme ved stedet
Maren Sørensdatter, 44 år, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
598, 448, 24. oktober 1757, Vissing sogn
Anne Simonsdatter, død
Peder Hougaard, enke
Hendes arvinger:
1) broder Rasmus Simonsen, 40 år, gårdmand i Væth, Ørum sogn
2) broder Peder Simonsen, død i Vissing
2a) Peder Pedersen, 4 år
2b) Anne Pedersdatter, 13 år
2c) Maren Pedersdatter, 10 år
3) broder Morten Simonsen, død i Væth
3a) Las Mortensen, 9 år
3b) Simon Mortensen, 6 år
3c) Maren Mortensdsatter, 8 år
3d) Anne Mortensdatter, 3 år
--------------------------------------------------------------------------------
599, 449, 15. november 1757, Skæring, Egå sogn
Inger Sørensdatter, død
Søren Pedersen Skipper, enke
Deres børn:
Peder Sørensen, 10 år
Maren Sørensdatter, 1 1/2 år
Afdødes brødre, Søren Sørensen og Rasmus Sørensen af Egaa
--------------------------------------------------------------------------------
600, 451, 20. december 1757, Væth, Ørum sogn
Simon Christensen, død, beboede en halvgård
Kirsten Jensdatter, enke, lavværge var hendes broder Michel Jensen i Væth
Deres børn:
Jens Simonsen, 24 år
Maren Simonsdatter, 20 år
Farbroder var Thomas Christensen
--------------------------------------------------------------------------------
601, 453, 12. marts 1757, Øster Velling sogn
Husmand Peder Andersen Vestergaard, død
Birthe Nielsdatter, enke,
Hans datter:
Karen Pedersdatter, 28 år, ugift
Enkens lavværge var hendes broder Jens Nielsen Stenhugger i Værum
Afdødes broder Søren Andersen
Enken ægter Christen Andersen
--------------------------------------------------------------------------------
602, 454, 4. januar 1758, Øster Velling sogn
Bodil Rasmusdatter, død
Søren Andersen Bødker, enke
Deres børn:
Rasmus Sørensen, 5 år
Karen Sørensdatter, 6 år
--------------------------------------------------------------------------------
603, 455, 26. maj 1758, Vester Velling sogn
Kirsten Christensdatter, død
Michel Svendsen, enke
Deres børn:
Svend Michelsen, 19 år
Christen Michelsen, 11 år
--------------------------------------------------------------------------------
604, 456, 21. marts 1758, Jebjerg, Ørum sogn
Peder Joensen, død
Anne Pedersdatter, enke, lavværge Rasmus Balle
Hans arvinger:
1) broder Niels Joensen i Væth
2) halvsøster Kirsten Joensdatter, gift med Peder Hansen i Jebjerg
--------------------------------------------------------------------------------
605, 458, 3. maj 1758, Laurbjerg sogn
Maren Andersdatter, død
Christen Madsen Blak, enke
Deres børn:
Anders Christensen Blak i Ølstvad hus
Mads Christensen Blak i Laurbjerg
Margrethe Christensdatter, gift med Jens Kok i Staanum på Tuustrup Gods
Anne Christensdatter, gift med Christen Andersen Hviid i Helstrup by, på Bidstrup Gods
Christen Christensen Blak, 19 år
Kirsten Christensdatter, 19 år
--------------------------------------------------------------------------------
606, 461, 8. september 1758, Munkdrup, Kristrup sogn
Anne Sørensdatter, død
Peder Sørensen, enke
Børn med Jørgen Andersen:
Anders Jørgensen, 36 år, i Askildrup, Ølst sogn
Søren Jørgensen, 33 år, udkommanderet soldat i Holsten
Søren Jørgensen, 28 år, tjener i Væth
Jørgensdatter, gift med Jørgen Christensen i Ølst
Børn med Peder Sørensen:
Jørgen Pedersen, 14 år
--------------------------------------------------------------------------------
607, 464, 27. september 1758, Laurbjerg sogn
Zidsel Christensdatter, død
Christopher Rasmussen, enke
Deres børn:
Christen Christensen, 26 år
Rasmus Christensen, 14 år
Maren Christensdatter, 18 år
Ellen Christensdatter, 10 år
Kirsten Christensdatter, 4 år
Jeg har ingen forklaring på efternavn i relation til faderens fornavn.
--------------------------------------------------------------------------------
608, 466, 17. januar 1759, Lindberg, Harridslev sogn
Jens Sørensen, død
Else Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Søren Jensen, 38 år
Rasmus Jensen, 35 år
Maren Jensdatter, 42 år, gift i Støvring by og sogn med Ditlev Steensen
Maren Jensdatter, 41 år, gift med Thomas Michelsen i Lem
Anne Jensdatter, 35 år, ugift
Inger Jensdatter, 26 år
--------------------------------------------------------------------------------
609, 467, 14. februar 1759, Stevnstrup, Grensten sogn
Anne Jensdatter, død
Anders Gjermandsen, enke
Hendes børn:
Anne Mortensdatter, 56 år, gift med Jens Nielsen i Stevnstrup
Johanne Mortensdatter, 50 år, gift med husmand Niels Christensen i Langaa på Ulstrup Gods
--------------------------------------------------------------------------------
610, 468, 14. februar 1759, Helstrup by og sogn
Niels Christensen, død
Kirsten Pedersdatter, enke
Deres børn:
Christen Nielsen, 18 år
Jens Nielsen, 10 år
Kirsten Nielsdatter, 8 år
Niels Nielsen, 6 år
Rasmus Nielsen, 4 år
Farbroder Peder Christensen Fisker i Helstrup
--------------------------------------------------------------------------------
611, 468, 8. juni 1759, Vissing sogn
Las Pedersen, død
Ellen Jensdatter, enke
Deres børn:
Jens Lassen, 26 år
Peder Lassen, 18 år
Niels Lassen, 14 år
Peder Lassen den yngre, 11 år
Anne Lasdatter, 24 år
Edel Lasdatter, 21 år
Zidsel Lasdatter, 7 år
--------------------------------------------------------------------------------
612, 471, 13. juni 1759, Lee Krog Skovhus, Lee sogn
Niels Christensen, død
Maren Sørensdatter, enke
Hans arvinger:
1) broder Jens Christensen, 70 år i Krog, Lee sogn
2) broder Mads Christensen, 64 år, i Nørreå huset i Mammen sogn
--------------------------------------------------------------------------------
613, 473, 22. juni 1759, Frisenvold, Ørum sogn
Forpagter Anders Nielsen Bach, død
Hans arvinger:
1) broder Poul Nielsen Bach, tjener hos skovfogeden på Vosnæsgaard
2) broder Niels Nielsen Bach, 28 år, tjener Peder Christensen Møller i Nør Mølle ved Viborg
3) Anders Nielsen Bach, tidliger Nør Mølle, død
3a) Niels Andersen, 13 år
3b) Hans Andersen, 8 år
3c) Maren Andersdatter, 16 år
3d) Ingeborg Andersdatter, 14 år
3e) Karen Andersdatter, 11 år
Disse 5 børns stedfader Peder Christensen I Nør Mølle
--------------------------------------------------------------------------------
614, 482, 20. oktober 1759, Laurbjerg sogn
Jesper Bach, død
Maren Sørensdatter, enke
Deres børn:
Søren Jespersen Bach, 30 år
Søren Jespersen Bach, 25 år
Elisabeth Jespersdatter, gift med Jens Pedersen Bonde i Helstrup by og sogn
Anne Jaspersdatter, 16 år
--------------------------------------------------------------------------------
615, 484, 1. december 1759, Kristrup sogn
Anne Andersdatter, død
Christen Baltzersen, enke
Deres børn:
Johan Christensen, 6 år
Baltzer Christensen, 4 år
Hendes børn med Johan Sørensen:
Søren Johansen, 14 år
Mette Johansdatter,
Jens Andersen, skoleholder i Vissing var morbroder
--------------------------------------------------------------------------------
616, 485, 18. januar 1760, Jebjerg, Ørum sogn
Christen Laursen, død
Bodil Michelsdatter, enke
Hans arvinger:
1) broder Jens Laursen i Tebbestrup, død
1a) Laurs Jensen, 40 år
1b) Rasmus Jensen, 32 år i Tebbestrup
1c) Maren Jensdatter,  34 år, gift med Jens Andersen i Kristrup
2) broder Jesper Laursen, Jebjerg
--------------------------------------------------------------------------------
617, 486, 29. februar 1760, Øster Velling sogn
Husmand Søren Andersen, død
Anne Andersdatter, enke
Tidligere hustru Bodil Rasmusdatter, død
Deres børn:
Rasmus Sørensen, 9 år
Karen Sørensdatter, 11 år
Hans Barn med enken:
Anders Sørensen, 1/4 år
--------------------------------------------------------------------------------
618, 487, 27. marts 1760, Gundestrup, Glenstrup sogn
538, nye oplysninger om et boel i Handest
Mads Jensen, død
Maren Jacobsdatter, enke
Deres Børn:
Jacob Madsen, 17 år
Jens Madsen, 13 år
Søren Madsen, 15 år
Iver Madsen, 8 år
Kirsten Madsdatter, 3 år
Farbroder Kield Jensen fra Gundestrup, farbroder Jens Bruun i Hinge,  Laurs Kieldsen i Skjern
--------------------------------------------------------------------------------
619, 492, 19. maj 1760, Vissing sogn
Peder Lassen Ladefoged, død
Karen Sørensdatter Kok, enke
Deres børn:
Las Pedersen, 10 år
Søren Pedersen, 8 år
Bodil Pedersdatter, 12 år
Anne Kirstine Pedersdatter, 6 år
Mette Pedersdatter, 3 år
Der refereres flere skøder på ejendommen i Vissing tilbage fra 1702
--------------------------------------------------------------------------------
620, 503, 30. maj 1760, Voergaard, Framlev sogn
Jens Nielsen Voldby, død
Zidsel Andersdatter, enke
Han børn med 1. hustru Kirsten Olufsdatter:
Niels Jensen, 6 år
Børn med enken:
Anders Jensen, 3 år
Kirsten Jensdatter, 4 år
Lavværge Knud Jensen Bonde i Sønder Galten
Farbroder Jeremias Nielsen i Foldby sogn og Poul Nielsen i Borum
--------------------------------------------------------------------------------
621, 511, 31. maj 1760, Yding sogn
Jep Sørensen, død
Birthe Nielsdatter, enke
Deres børn:
Anne Marie Jepsdatter, 2 år
--------------------------------------------------------------------------------
622, 512, 4. juli 1760, Lindberg, Harridslev sogn
Søren Jensen, død
Hans arvinger:
Moderen Else Rasmusdatter
Broder Rasmus Jensen, 32 år år
Søster Maren Jensdatter, gift med Ditlev Friis i Støvring
Søster Maren Jensdatter, gift med Thomas Michelsen i Lem
Søster Inger Jensdatter, gift med Morten Sørensen i Lindberg
Anne Jensdatter, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
623, 513, 1. juni 1760, Kristrup sogn
Mads Laursen, død
Karen Sørensdatter, enke
Ingen børn.
Føste ægtefælle Johanne Friisdatter
Deres børn:
Dorthe Madsdatter
Gjertrud Madsdatter
--------------------------------------------------------------------------------
624, 515, 13. juni 1760, Værum sogn
Poul Nielsen Amdrup, død
Dorthe Sørensdatter, enke
Deres børn:
Søren Poulsen, 32 år
Jens Poulsen, 22 år
Peder Poulsen, 22 år
--------------------------------------------------------------------------------
625, 518, 4. juli 1760, Værum sogn
Maren Jensdatter, død
Rasmus Pedersen Hviid, enke
Deres børn:
Peder Rasmussen, 15 år
Jens Rasmussen, 13 år
Gjertrud Rasmusdatter, 9 år
Malene Rasmusdatter, 6 år
Nærmeste slægtning til børn var Niels Jensen i Jebjerg
--------------------------------------------------------------------------------
626, 519, 1. oktober 1760, Jebjerg, Ørum sogn
Maren Sørensdatter, død
Peder Simonsen, enke
Deres børn:
Simon Pedersen, 13 år
Kield Pedersen, 7 år
--------------------------------------------------------------------------------
627, 520, 9. oktober 1760, Vissing sogn
Karen Jensdatter, død
Jens Rasmussen Skrædder, enke
Deres børn:
Jens Jensen, 10 år
Ane Jensdatter, 9 år
Kirsten Jensdatter, 7 år
Dorthe Marie Jensdatter, 2 1/2 år
Rasmus Jensen, 1/2 år
--------------------------------------------------------------------------------
628, 520, 11. oktober 1760, Jebjerg, Ørum sogn
Indsidder Niels Rasmussen, død
Maren Laursdatter, enke
Hans arvinger:
1) helsøster Bodil Rasmusdatter, ugift
2) halvbroder Peder rasmussen Smed i Vissing
--------------------------------------------------------------------------------
629, 522, 11. oktober 1760, Værum sogn
Kirsten Jacobsdatter, død
Rasmus Rasmussen, enke
Deres børn:
Maren Rasmusdatter, 7 år
Rasmus Rasmussen, 4 år
--------------------------------------------------------------------------------
630, 523, 17. november 1760, Vissing sogn
Christen Sørensen Koch, død
Maren Jensdatter, enke
Deres børn:
Søren Christensen, 30 år
Jens Christensen, 26 år
Peder Christensen, 24 år
Karen Christensdatter, 20 år
Farbroder Jens Sørensen i Vissing
--------------------------------------------------------------------------------
631, 528, 21. november 1760, Romalt, Kristrup sogn
Jørgen Christensen, død
Anne Pedersdatter, enke
Deres børn:
Christen Jørgensen, 28 år
Christen Jørgensen, 25 år
--------------------------------------------------------------------------------
632, 530, 1. december 1760, Væth, Ørum sogn
Poul Simonsen, død
Ellen Thomasdatter, enke
Hans barn fra første ægteskab med Anne Nielsdatter:
Niels Poulsen, 19 år
Hans børn med enken:
Anne Poulsdatter, 17 år
Simon Poulsen, 14 år
Kirsten Poulsdatter, 9 år
--------------------------------------------------------------------------------
633, 535, 19. december 1760, Grensten sogn
Johanne Jensdatter, død
Niels Bierregaard, enke
Deres børn:
Niels Nielsen, 15 år
Anne Nielsdatter, 17 år
Kirsten Nielsdatter, 10 år
Zidsel Nielsdatter, 8 år
Karen Nielsdatter, 5 år
En morbroder var Anders Jensen i Stevnstrup
--------------------------------------------------------------------------------
634, 540, 4. maj 1761, Dyrby, Gassum sogn
Bodil Pedersdatter, død
Niels Sørensen, enke
Deres børn:
Christen Nielsen, 21 år
Christen Nielsen, 8 år
Kirsten Nielsdatter, 6 år
--------------------------------------------------------------------------------
635, 544, 9. juni 1761, Løgstrup, Laurbjerg sogn
Peder Andersen Ladefoged, død
Hans børn:
Christen Pedersen, 29 år, tjener i Kalundborg
Anders Andersen, 27 år, bosiddende i Aarhus
Jens Pedersen, 23 år, tjener i Nør Kiær Hassøssel herred?
Maren Pedersdatter, 28 år, ugift, tjener i Wium på Hastrup Gods
Han havde været gift med Maren Christensdatter, men i dette ægteskab var der ikke børn.
--------------------------------------------------------------------------------
636, 557, 28. september 1761, Jebjerg, Ørum sogn
Rasmus Madsen, død
Anne Marie Michelsdatter, enke
Deres børn:
Mads Rasmussen, 17 år
Michel Rasmussen, 15 år
Søren Rasmussen, 11 år
Karen Rasmusdatter, 8 år
Zidsel Rasmusdatter, 3 år
Rasmus Rasmussen, 6 uger
Lavværge Hans Jørgensen i Jebjerg. Formynder Rasmus Simonsen i Væth
--------------------------------------------------------------------------------
637, 559, 8. december 1761, Stevnstrup, Grensten sogn
Niels Giermandsen Høeg, død
Birgitte Jensdatter, enke, lavværge hendes broder Anders Jensen ved stedet
Hans børn af 1. ægteskab med Dorthe Jensdatter:
Jens Nielsen, 28 år
Maren Nielsdatter, 24 år
Maren Nielsdatter, 22 år
Børn med enken:
Jens Nielsen, 18 år
Giermand Nielsen, 12 år
Dorthe Nielsdatter, 15 år
Farbroder var Anders Giermandsen
--------------------------------------------------------------------------------
638, 563, 23. februar 1762, Hinge, Nørre Galten sogn
Jens Sørensen Bruun, død
Karen Mogensdatter, enke
Hans arvinger:
1) halvbroder Kield Jensen, 50 år, i Gundestrup, Glenstrup sogn
2) halvbroder Ole Jensen Bruun, 48 år, i Stevnstrup, Grendsten sogn
3) halvbroder Mads Jensen, død, i Gundestrup, Glenstrup sogn
Søren Madsen, 20 år,
Jacob Madsen, 17 år
Jens Madsen, 14 år
Jens Madsen, 10 år
Kirsten Madsdatter, 4 år
4) halvbroder Peder Kieldsen, skovridder, død
Jens Pedersen, 8 år
Anne Kirstine Pedersdatter, 11 år
5) halvbroder Laurs Jensen Ring, 40 år, forpagter ved Skjern og Karmark,
--------------------------------------------------------------------------------
639, 568, 2. april 1762, Fladbrohus, Grensten sogn
Mogens Jørgensen Fritz, død
Anne Michelsdatter, enke, lavværge var hendes fader Michel Jensen fra Væth
Deres barn:
Jørgen Mogensen, 1/2 år
Afdødes broder Niels Jørgensen var formynder.
--------------------------------------------------------------------------------
640, 571, 10. juli 1762, Vissing sogn
Jens Nielsen Røgter, død
Margrethe Jensdatter, enke
Deres nørn:
Jens Jensen, 17 år
Niels Jensen, 15 år
Jens Jensen, 3 år
Kirsten Jensdatter, 19 år
Anne Jensdatter, 13 år
Johanne Jensdsatter, 7 år
Morbroder Niels Jensen Værum fra Ølst var formynder
--------------------------------------------------------------------------------
641, 572, 18. november 1762, Nørre Galten sogn
Anne Nielsdatter, død
Peder Rasmussen Vissing, enke
Hendes børn fra ægteskab med Rasmus Pedersen:
Peder Rasmussen, 23, år
Niels rasmussen, 19 år
Øllegaard Rasmusdatter
Anne Rasmusdatter
--------------------------------------------------------------------------------
642, 575, 19. november 1762, Erslev, Nørre Galten sogn
Christen Stephansen, død
Johanne Laursdatter, enke
Deres børn:
Laurs Christensen, 33 i Galten
Stephan Christensen, 26 år
Christen Christensen, 24 år
Søren Christensen, 16 år
Anne Christensdatter, gift med Mads Christensen i Erslev på Clausholm Gods
Edel Christensdatter, gift med Christen Nielsen, i Galten
Maren Christensdatter, 19 år
--------------------------------------------------------------------------------
643, 579, 25. februar 1763, Væth, Ørum sogn
Søren Sørensen Præst, død
Maren Christensdatter, enke
Hans børn:
Søren Sørensen, 46 år, i Calstrup på Kongens Gods
Christen Sørensen, 39 år, i Vester Velling
Anne Sørensdatter, 49 år, gift med Niels Rasmussen i Granslev på Bidstrup Gods
Karen Sørensdatter, 44 år, gift med Lars Rasmussen i Tånum på Fussingø Gods
Zidsel Sørensdatter, 37 år, gift med Christen Nielsen i Tånum
Maren Sørensdatter, 40 år, gift med Jens Andersen i Bidstrup Brohus
--------------------------------------------------------------------------------
644, 580, 3. december 1762, Fladbrohus, Grensten sogn
Jens Jørgensen Fritz, død undervejs til Ostindien.
Hans arvinger:
Broder Andreas Jørgensen Fritz, degn i Sunds, Hammerum Herred
Broder Niels Jørgensen Fritz, 28 år
Broder Peder Jørgensen Fritz, 25 år
Søster Anne Marie Jørgensdatter Fritz, ugift, tjener i København
Søster Maren Jørgensdatter Fritz,
Broder Mogens Jørgensen Fritz, død
Hans barn:
Jørgen Mogensen, 1 år
--------------------------------------------------------------------------------
645, 584, 12. april 1763, Vissing sogn
Enke, Maren Jensdsatter, død
Christen Sørensen Kok, død
Deres børn:
Søren Christensen, 33 år
Jens Christensen, 29 år
Peder Christensen, 26 år
Karen Christensdatter, 24 år
--------------------------------------------------------------------------------
646, 590, 6. maj 1763, Gundestrup, Glenstrup sogn
Kield Jensen, død
Dorthe Nielsdatter, enke
Deres børn:
Niels Kieldsen, 14 år
Jens Kieldsen, 12 år
Michel Kieldsen, 6 år
Peder Kieldsen, 5 år
Kirsten Kieldsdatter, 16 år
Anne Kieldsdatter, 8 år
Enkens broder Peder Nielsen i Aarup i Kvorning sogn
--------------------------------------------------------------------------------
647, 596, 27. maj 1763, Jebjerg, Ørum sogn
Lars Andersen, død
Anne Sørensdatter, enke
Deres børn:
Anders Larsen, 16 år
Søren Larsen, 14 år
Kirsten Larsdatter, 8 år
Karen Larsdatter, 6 år
--------------------------------------------------------------------------------
648, 598, 21. juli 1763, Jebjerg, Ørum sogn
husmand Jens Rasmussen, død
Anne Hansdatter, enke
Hans arvinger:
1) Moderen Mette Jensdatter, gift med Niels Sørensen i Væth
2) halvbroder Rasmus Nielsen, 19 år
--------------------------------------------------------------------------------
649, 599, 25. juli 1763, Lindberg, Harridslev sogn
Claus Nielsen, død
Anne Christensdatter, enke
Deres børn:
Niels Clausen, 10 år
Jens Clausen, 3/4 år
Anne Clausdatter, 12 år
Maren Clausdatter, 7 år
-------------------------------------------------------------------------------
Frisenvold Gods
1763-1777
--------------------------------------------------------------------------------
650, 1, 16. september 1763, Vissing sogn
Peder Laursen, død
Kirsten Madsdatter, enke
Deres børn:
Laurs Pedersen, 7 år
Farbroder Christen Laursen af Grensten
--------------------------------------------------------------------------------
651, 7, 17. september 1763, Gullev sogn
Jens Mortensen Smed, død
Kirsten Jensdatter, enke
Hans arvinger:
1) Søster Maren Mortensdatter, død ~ Mads Degn i Haurum
1a) Christen Madsen i Øster Tørslev
1b) Maren Madsdatter ~ degnen Peder Fisker i Haurum
1c) Ellen Madsdatter ~ tingskriver Hans Jørgensen i Jebjerg
1d) Regine Madsdatter ~ Hans Groesen Møller ved Frijsenborg
2) søster Ellen Mortensdatter ~ Hans Overgaard i Seerup på Alsinggaard Gods
--------------------------------------------------------------------------------
652, 9, 10. oktober 1763, Kristrup sogn
Maren Nielsdatter, død
Juul Nielsen, enke
Deres børn:
Johan Juulsen, 17 år
Mathies Juulsen, 14 år
Margrethe Juulsdatter, 25 år
--------------------------------------------------------------------------------
653, 13, 21. oktober 1763, Nørre Galten sogn
Maren Andersdatter, død
Laurs Pedersen, enke
Deres børn:
Peder Laursen, 21 år
Christence Laursdatter, 17 år
Mette Laursdatter, 4 år
Jens Jensen i Vissing var halvbroder til enkemanden
--------------------------------------------------------------------------------
654, 19, 2. november 1763, Haslund sogn
Rasmus Pedersen, død
Mette Sørensdatter, enke
Deres børn:
Peder Rasmussen, 10 uger
Lavværge var Kield Pedersen af Haslund.
--------------------------------------------------------------------------------
655, 24, 26. januar 1764, Vissing sogn
Peder Nielsen Elgaard, død
Kirsten Nielsdatter, enke
Deres børn:
Niels Pedersen, 11 år
Anne Pedersdatter, 8 år
Farbroder Peder Nielsen, morbroder Poul Søndergaard i Vissing
--------------------------------------------------------------------------------
656, 29, 30. januar 1764, Vissing sogn
Christen Jørgensen, død
Maren Pedersdatter, enke
Deres børn
Jørgen Christensen, 9 år
Peder Christensen, 6 år
Søren Christensen, 1 år
Anne Marie Christensdatter, 2 år
Farbroder Rasmus Jørgensen af Jebjerg, Ørum sogn, farbroder Jens Jørgensen af Vissing
--------------------------------------------------------------------------------
657, 35, 9. februar 1764, Vissing sogn
Margrethe Jensdatter, død
Søren Jensen, enke
Hendes børn:
Jens Jensen, 19 år
Niels Jensen, 15 år
Niels Jensen, 4 år
Kirsten Jensdatter, 21 år
Anne Jensdatter, 13 år
Johanne Jensdatter, 9 år
Enkens 1. mand, Jens Nielsen
Morbroder Niels Jensen Værum af Ølst
--------------------------------------------------------------------------------
658, 38, 24. marts 1764, Væth, Ørum sogn
Karen Ladsdatter, død
Peder Nielsen, enke
Deres børn:
Niels Pedersen, 13 år
--------------------------------------------------------------------------------
659, 41, 30. marts 1764, Vissing sogn
Jens Jørgensen, død
Maren Thomasdatter, enke
Deres børn:
Thomas Jensen, 20 år
Anne Jensdatter, 27 år
Farbroder Rasmus Jørgensen af Jebjerg
--------------------------------------------------------------------------------
660, 46, 21. april 1764, Værum sogn
Peder Frandsen, død
Maren Ebbesdatter, enke
Deres børn:
Ebbe Pedersen, 8 år
Søren Pedersen, 6 år
Nicolaj Pedersen, 2 år
Maren Pedersdatter, 11 år
Farbrødre Niels Frandsen og Christen Frandsen
--------------------------------------------------------------------------------
661, 52, 28. april 1764, Vissing sogn
Peder Andersen Elgaard, død
Kirsten Jensdatter, enke
Deres børn:
Anders Pedersen, 21 år
Jens Pedersen, 20 år
Maren Pedersdatter, 14 år
Kirsten Pedersdatter, 11 år
Morbroder Anders Jensen i Hinge
--------------------------------------------------------------------------------
662, 57, 4. maj 1764, Haslund sogn
Peder Jensen, død
Anne Christensdatter, enke, degnen Hans Dahlsen var lavværge
Deres børn:
Christen Pedersen, 5 år
Jens Pedersen, 1/2 år
--------------------------------------------------------------------------------
663, 60, 22. juni 1764, Jebjerg, Ørum sogn
Anders Jensen, død
Karen Christensdatter, enke
Deres børn:
Peder Andersen, 4 år
Niels Andersen, 1/4 år
Anne Andersdatter, 10 år
Kirsten Andersdatter, 7 år
--------------------------------------------------------------------------------
664, 66, 3. juli 1764, Yding sogn
Mette Andersdatter, død
Christian Frusmann, enke
Deres børn:
Inger Christiansdatter, 20 år
Anders Christiansen, 18 år
Margrethe Christiansdatter, 13 år
Anne Christiansdatter, 11 år
Linhart Christiansen
Morbroder Søren Andersen af Sdr. Vissing
--------------------------------------------------------------------------------
665, 71, 30. juli 1764, Værum sogn
Maren Mogensdatter, død
Peder Nielsen Borum, enke
Deres børn:
Mogens Pedersen, 12 år
Niels Pedersen, 5 år
--------------------------------------------------------------------------------
666, 74, 24. september 1764, Haslund sogn
Søren Pedersen Mygind, død
Giertrud Jensdatter, enke
Deres børn:
Peder Sørensen, 10 år
Maren Sørensdatter, 5 år
--------------------------------------------------------------------------------
667, 80, 16. oktober 1764, Vorup sogn
Hans Wennich, død
Mette Christensdatter, enke
Deres børn:
Anne Hansdatter, 9 år
Niels Hansen, 7 år
Else Hansdatter, 3 år
Morbroder Christen Kiergaard af Vorup
--------------------------------------------------------------------------------
668, 83, 20. december 1764, Vester Velling sogn
Zinnet Jacobsdatter, død
Christen Sørensen, enke
Hendes arvinger:
1) moder Anne Olufsdatter, hos svigersønnen Niels Michelsen i Værum
2) broder Anders Jacobsen, 31 år
3) broder Erich Jacobsen, 29 år
4) broder Rasmus Jensen, 18 år
5) søster Maren Jacobsdatter ~ Niels Michelsen
--------------------------------------------------------------------------------
669, 85, 21. december 1764, Væth, Ørum sogn
Søren Frederichsen, død
Mette Ladsdatter, enke
Hans børn med Maren Nielsdatter:
Anna Sørensdatter, 17 år
Hans børn med enken:
Maren Sørensdatter, 9 år
Mette Sørensdatter, 8 år
Ellen Sørensdatter, 4 år
Maren Sørensdatter, 2 år
Thomas Haugaard af Galten var formynder
--------------------------------------------------------------------------------
670, 92, 31. december 1764, Værum sogn
Simon Pedersen, død
Birthe Nielsdatter, enke
Deres børn:
Niels Sørensen, 23 år
Peder Sørensen, 9 år
Ingeborg Sørensdatter, 25 år ~ Rasmus Vissing i Jebjerg
Maren Sørensdatter, 20 år
Anne Sørensdatter, 17 år
Maren Sørensdatter, 14 år
--------------------------------------------------------------------------------
671, 98, 1. marts 1765, St. Sjørup, Ørsted sogn
Anne Rasmusdatter, død
Jens Jensen, enke
Deres barn:
Birthe Jensdatter, 1/2 år
--------------------------------------------------------------------------------
672, 104, 15. marts 1765, Tebbestrup, Haslund sogn
Jens Elgaard, død
Anne Nielsdatter, enke
Deres børn:
Rasmus Jensen, 22 år
Christen Jensen, 19 år
Kirsten Jensdatter, 15 år
Farbroder Niels Elgaard, borger i Randers
--------------------------------------------------------------------------------
673, 111, 2. april 1765, Jebjerg, Ørum sogn
Laurs Nielsen Smed, død
Kirsten Laursdatter, enke
Deres børn:
Niels Laursen, 13 år
--------------------------------------------------------------------------------
674, 116, 23. april 1765, Erslev, Nørre Galten sogn
Kirsten Jensdatter, død
Søren Jensen Væver, enke
Deres børn:
Jens Sørensen, 13 år
Kirsten Sørensdatter, 6 år
--------------------------------------------------------------------------------
675, 119, 24. maj 1765, Værum sogn
Niels Michelsen, død
Maren Jacobsdatter, enke
Deres børn:
Anne Nielsdatter, 10 år
Kirsten Nielsdatter, 8 år
Anne Marie Nielsdatter, 3 år
--------------------------------------------------------------------------------
676, 121, 24. juni 1765, Løvskal, Skjern sogn
Anne Jensdatter, død
Peder Jensen Hviid, enke
Der mangler 2 sider i skiftet.
Kan ikke afgøre om arvinger er børn, men der er muligvis 2 der begge hedder Jens Pedersen og yderligere en søster, der ikke er myndig.
Se skifte 688
--------------------------------------------------------------------------------
677, 124, 3. juli 1765, Laurbjerg sogn
Knud Henrichsen, død
Margrethe Jensdatter, enke
Deres børn:
Jens Knudsen, 11/2 år
Maren Knudsdatter, 4 år
--------------------------------------------------------------------------------
678, 129, 27. juni 1765, Væth, Ørum sogn
Poul Andersen, død
Maren Christensdatter, enke
Hans arvinger:
1) Halvbroder Christen Mortensen i Vissing
2) Halvsøster Karen Mortensdatter ~ Jens Christensen i ?
3) Halvsøster Mette Mortensdatter ~ Anders Nielsen, han død, i Væth
4) Halvsøster Maren Mortensdatter, død,
4a) søn Jens Simonsen
4b) søn Rasmus Simonsen, død i Væth
4ba) Simon Rasmussen, 13 år
4bb) Mads Rasmussen, 7 år
4bc) Peder Rasmussen, 5 år
4bd) Poul Rasmussen, 2 år
4be) Zidsel Rasmusdatter, 15 år
4bf) Maren Rasmusdatter, 4 år
4bg) Anne Rasmusdatter, 14 dage
4c) Morten Simonsen, død i Væth
4ca) Lars Mortensen, 18 år
4cb) Simon Mortensen, 14 år
4cc) Maren Mortensdatter, 16 år
4cd) Anne Mortensdatter, 8 år
4d) Peder Simonsen, død i Vissing
4da) Peder Pedersen, 10 år
4db) Anne Pedersdatter, 20 år
4dc) Maren Pedersdatter, 17 år
--------------------------------------------------------------------------------
679, 135, 15. juli 1765, Stevnstrup, Grensten sogn
Anders Jensen, død
Karen Pedersdatter, enke
Deres børn:
Anders Andersen, 19 år
Jens Andersen, 14 år
Niels Andersen, 13 år
Jens Andersen, 9 år
Dorthe Andersdatter, 10 år
Anne Andersdatter, 8 år
Giertrud Andersdatter, 3 år
--------------------------------------------------------------------------------
680, 140, 19. juli 1765, Væth, Ørum sogn
Rasmus Simonsen, død
Kirsten Madsdatter, enke
Deres børn:
Simon Rasmussen, 14 år
Mads Rasmussen, 9 år
Peder Rasmussen, 7 år
Poul Rasmussen, 3 år
Zidsel Rasmusdatter, 15 år
Maren Rasmusdatter, 5 år
Anne Rasmusdatter, 5 uger
--------------------------------------------------------------------------------
681, 146, 1. august 1765, Kristrup sogn
Mette Sørensdatter, død
Christen Nielsen, enke
Deres børn:
Johan Christensen, 10 år
Niels Christensen, 7 år
Mette Kirstine Christensdatter, 13 år
--------------------------------------------------------------------------------
682, 149, 7. august 1765, Væth, Ørum sogn
Søren Madsen, død
Maren Ladsdatter, enke
Deres børn:
Mads Sørensen, 3 år
Anne Sørensdatter, 1 år
Enkens broder Peder Lassen af Vorup
--------------------------------------------------------------------------------
683, 157, 7. august 1765, Væth, Ørum sogn
Mette Jensdatter, død
Niels Joensen, enke
Deres barn:
Rasmus Nielsen, 22 år
--------------------------------------------------------------------------------
684, 161, 8. august 1765, Nørre Galten sogn
Søren Pedersen Væver, død
Kathrine Thomasdatter, enke
Deres børn:
Peder Sørensen, 8 år
Thomas Sørensen, 6 år
Morbroder Erich Thomassen af Hadsten
--------------------------------------------------------------------------------
685, 164, 31. oktober 1765, Skæring, Egå sogn
Karen Olesdatter, død
Jørgen Andersen, enke
Deres børn:
Anders Jørgensen, 6 år
Anne Jørgensdatter, 3 år
Oldefader Ole Pedersen af Skæring
--------------------------------------------------------------------------------
686, 169, 6. november 1765, Tørslev, Estruplund sogn
Mads Sørensen, død
Anne Jensdatter, enke
Hans børn med for længst afdøde Maren Pedersdatter:
Søren Madsen, 30 år
Else Madsdatter, 26 år
Maren Madsdatter, 19 år
Børn med enken:
Kirsten Madsdatter, 5 år
--------------------------------------------------------------------------------
687, 176, 23. januar 1766, Hadbjerg sogn
ungkarl Niels Rasmussen, død
Hans arvinger:
1) søster Ane Rasmusdatter, død ~ husmand Peder Nielsen Væver i Jebjerg
1a) Rasmus Pedersen, beboede en gård i Haslund, død
1aa) Peder Rasmussen, 3 år
--------------------------------------------------------------------------------
688,181, 28. januar 1766, Løvskal, Skjern sogn
enkemand Peder Jensen Hviid, død
Hans børn:
1) Jens Pedersen, død i Løvskal
1a) Peder Jensen, 15 år
1b) Søren Jensen, 11 år
1c) Anne Jensdatter, 24 år
1d) Maren Jensdatter, 29 år (20)
1e) Johanne Jensdatter, 13 år
1f) Ane Jensdatter, 7 år
2) Jens Pedersen, 31 år
3) Kirsten Pedersdatter, i ægteskab med Christen Nielsen,  Øe by, Viskum Gods
4) Maren Pedersdatter, 40 år, ugift i Løvskal
Se skifte 676
--------------------------------------------------------------------------------
689, 184, 17. december 1765, Løvskal, Skjern sogn
Jens Pedersen Hviid, død
Karen Pedersdatter, enke
Deres børn:
Peder Jensen, 15 år
Søren Jensen, 11 år
Anne Jensdatter, 23 år
Maren Jensdatter, 20 år
Johanne Jensdatter, 13 år
Ane Jensdatter, 7 år
--------------------------------------------------------------------------------
690, 189, 25. marts 1766, Vissing sogn
Søren Jensen, død
Kirsten Poulsdatter, enke
Hans halvsøskende arver:
Halvbroder Laurs Pedersen, 44 år, tj. Peder Balle i Lerbjerg
Halvbroder Jens Pedersen, 40 år, i Hadsten
Halvbroder Hans Pedersen, 31 år, tjener i Norring
Halvsøster Kirsten Pedersdatter, tjener Søren Madsen i Lerbjerg
--------------------------------------------------------------------------------
691, 194, 16. april 1766, Nørre Galten sogn
Maren Nielsdatter, død
Peder Laursen, enke
Hendes børn:
Jens Madsen, 40 år i Løgstrup Skovhus
--------------------------------------------------------------------------------
692, 197, 12. maj 1766, Jebjerg, Ørum sogn
Thomas Jensen, død
Anne Nielsdatter, enke
Deres børn:
Jens Thomassen, 4 år
Farbroder Niels Jensen af Jebjerg
--------------------------------------------------------------------------------
693, 201, 26. maj 1766, Nørre Galten sogn
Anne Lasdatter, død
Thomas Pedersen Hougaard, enke
Deres børn:
Kirsten Thomasdatter, 4 år
Mette Thomasdatter, 13 uger
--------------------------------------------------------------------------------
694, 207, 12. august 1765, Hadbjerg sogn
Anne Margrethe Jensdatter Thoring, død
Herredsskriver Erich Lauridsen, enke
Hendes arvinger:
1) helbroder afdøde Poul Jensen Thoring, tidl. Sognepræst i Hagerup på Fyn
1a) Jens
1b) Thomas
1c) Mine
2) halvbroder Jens Warberg, præst i Otterup på Fyn
3) halvbroder Phillip Ditlev Warberg i Hadbjerg
4) helsøster Bente Jensdatter Thoring i Selling ~ Christen Olesen
Et langt skifte
--------------------------------------------------------------------------------
695, 247, 13. november 1766, Værum sogn
Jens Poulsen, død
Kirsten Rasmusdatter, enke
Hans arvinger:
1) moder Dorthe Sørensdatter
2) broder Peder Poulsen, 28 år, i Værum
--------------------------------------------------------------------------------
696, 253, 26. januar 1767, Laurbjerg sogn
Lars Rasmussen, død
Anne Pedersdatter, enke
Deres børn:
Rasmus Larsen, 7 år
Peder Larsen, 1 år
Kirsten Larsdatter, 3 år
Afdødes søsters mand Søren Ovesen i Laurbjerg
--------------------------------------------------------------------------------
697, 259, 26. maj 1767, Haslund sogn
Mads Andersen, død
Giertrud Jensdatter, enke
Hans arvinger:
1) søster Maren Andersdatter ~ halvgårdsmand Mads Pedersen i Over Hornbæk
2) broder Peder Andersen, død
2a) Anders Pedersen, 20 år
2b) Mads Pedersen, 12 år
2c) Birthe Pedersdatter ~ Peder Pedersen i Over Hornbæk
--------------------------------------------------------------------------------
698, 265, 11. juni 1767, Yding by, Yding sogn
Thomas Pedersen, død
Maren Jensdatter, enke
Deres børn:
Peder Thomassen, 23 år
Jens Thomassen, 21 år
Jacob Thomassen, 6 år
Ane Thomasdatter, 18 år
Else Thomassen, 16 år
Zidsel Thomasdatter, 10 år
--------------------------------------------------------------------------------
699, 271, 14. januar 1767, Vissing sogn
Tjenestepige Bodil Jensdatter, død, hos gårdmand Ditlev Christensen
Hendes arviger:
1) farbroder Peder Lassen, død i Vissing
1a) Las Pedersen, 16 år
1b) Søren Pedersen, 15 år
1c) Bodil Pedersdatter ~ Jesper Nielsen i Woer Mølle
1d) Anne Kirstine Pedersdatter, 13 år
1e) Mette Pedersdatter, 10 år
2) faster Maren Lasdatter, død ~ Niels Hadbjerg i Randers
2a) Jens Nielsen, 17 år
2b) Las Nielsen, 10 år
2c) Mette Nielsdatter, 12 år
3) faders halvsøster Mette Sørensdatter ~ Hans Rasmussen, skipper i Randers
4) morbroder Lars Andersen i Torsø ved Grenå?
5) morbroder Peder Andersen, borger i Randers
6) morbroder Anders Andersen, tj. I Oust Mølle
7) morbroder Frands Andersen
8) moster Anne Cathrine Andersdatter ~ Christen Michelsen i Gassum
9) Magdalene Andersdatter ~ herredsfoged Fuge i Willerstrup Mølle
--------------------------------------------------------------------------------
700, 288, 3. november 1767, Vinterslev, Nørre Galten sogn
Karen Christensdatter, død
Laurs Laursen Smed, enke
Deres børn:
Laurs Laursen, 7 år
Morbroder Christen Christensen i Vorup
--------------------------------------------------------------------------------
701, 292, 16. november 1767, St. Sjørup, Estruplund sogn
Jens Jensen, død
Mette Sørensdatter, enke
Hans børn med Anne Rasmusdatter:
Birthe Jensdatter, 3 år
Hans børn med enken:
Jens Jensen, 4 uger
--------------------------------------------------------------------------------
702, 298, 11. december 1767, Væth, Ørum sogn
Anders Wognsen, død
Maren Thygesdatter, enke
Deres børn:
Wogn Andersen, 29 år
Christen Andersen, 18 år
Kirsten Andersdatter, 22 år
Giertrud Andersdatter, 15 år
--------------------------------------------------------------------------------
703, 301, 23. februar 1768, Værum sogn
Kirsten Rasmusdatter, enke
Niels Thomassen, enke
Hendes arvinger:
1) broder Rasmus Rasmussen, tjener i Værum Mølle
2) broder Peder Rasmussen, tjener Peder Koch i Haslund
3) broder Niels Rasmussen, i Værum
4) søster Dorthe Rasmusdatter ~ Søren Laursen i Værum
5) søster Ane Rasmusdatter ~ Christen Frandsen i Værum
6) søster Karen Rasmusdatter ~ Jens Kaae i Værum
7) søster Maren Rasmusdatter, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
704, 306, 7. maj 1768, Jebjerg, Ørum sogn
Mette Sørensdatter, død
Rasmus Madsen Kaae, enke
Hendes søskende arver:
1) helbroder Jesper Sørensen fra Laurbjerg
2) halvbroder Mads Sørensen i Væth
3) halvsøster Maren Nielsdatter, død
3a) Anne Sørensdatter, 17 år
--------------------------------------------------------------------------------
705, 311, 7. juni 1768, Skæring, Egå sogn
Søren Pedersen, død
Maren Pedersdatter, enke
Deres børn:
Rasmus Sørensen, 35 år
Peder Sørensen, 28 år
Dorthe Sørensdatter ~ Peder Lassen i Svinbo
Maren Sørensdatter, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
706, 317, 9. august 1768, Jebjerg, Ørum sogn
Peder Nielsen, død
Birthe Nielsdatter, enke
Deres børn:
Niels Pedersen, degn i Gjern, Skannerup sogn
Christen Pedersen i Jebjerg
Dorthe Pedersdatter, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
707, 321, 3. oktober 1768, Nørre Galten sogn
Mette Nielsdatter, død
Søren Jensen Bonde, enke
Deres børn:
Niels Sørensen, 10 år
Maren Sørensdatter, 8 år
Anne Sørensdatter, 9 uger
Afdødes broder Terkel Nielsen i Galten
--------------------------------------------------------------------------------
708, 326, 19. oktober 1768, Nyborg, Vissing sogn
Jens Christensen, død
Karen Mortensdatter, enke
Deres børn:
Jens Jensen, 26 år ?
Giertrud Jensdatter ~ Søren Pedersen i Askildrup
Anne Jensdatter, 21 år
-------------------------------------------------------------------------------
709, 331, 7. januar 1769, Haslund sogn
Laurs Kieldsen, død
Maren Christensdatter, enke
Deres børn:
Peder Laursen, 6 år
Farfader Kield Pedersen
--------------------------------------------------------------------------------
710, 339, 8. februar 1769, Romalt, Kristrup sogn
Anne Ammesdatter, død
Christen Jørgensen, enke
Deres børn:
Ane Christensdatter, 9 år
Christen Christensen, 5 år
Jørgen Christensen, 3 uger
--------------------------------------------------------------------------------
711, 343, 13. februar 1769, Løvskal, Skjern sogn
Peder Nielsen, død
Kirsten Eskesdatter, enke
Deres børn:
Karen Pedersdatter, 20 år
Maren Pedersdatter, 17 år
--------------------------------------------------------------------------------
712, 345, 25. april 1769, Stevnstrup, Grensten sogn
Jens Pedersen, død
Else Giermandsdatter, enke
Deres børn:
Peder Jensen, 35 år
Giermand Jensen, 26 år
Margrethe Jensdatter, 43 år i København
Maren Jensdatter ~ Jens Thomassen i Helstrup
Maren Jensdatter, 38 år
Ane Jensdatter, 35 år, tjener i Over Hornbæk
Dorthe Jensdatter, 29 år
Enkens broder Anders Giermandsn i Stevnstrup
--------------------------------------------------------------------------------
713, 351, 26. april 1769, Jebjerg, Ørum sogn
Christen Pedersen, død
Kirsten Laursdatter, enke
Hans arvinger:
Moderen Dorthe Pedersdatter
Helbroder Niels Pedersen, degn i Gjern
Halvbroder Hans Rudolfsen i Jebjerg
Helsøster Anne Pedersdatter
--------------------------------------------------------------------------------
714, 357, 10. maj 1768, Hadbjerg sogn
Herredsskriver Erich Lauridsen, død
Anne Margrethe Jensdatter Thorring, død tidligere
Hans arvinger:
1) broder Frands Lauridsen, død på Høgsgolm Gods
1a) Mette Frandsdatter ~ Søren Andersen i Hadbjerg
1b) Dorthe Marie Frandsdatter ~ Peder Mortensen i Drammelstrup på Høgsholm Gods
1c) Anne Marie Frandsdatter ~ Jørgen Mortensen i Thistrup på Høgsholm Gods
1d) Anne Cathrine Frandsdatter, ugift
1e) Karen Frandsdatter, død
1ea) Peder Jensen på Rugaard Gods, Astrup by hos faderen Jens Laursen
2) broder Søren Laursen, død
2a) Laurids Sørensen, død
2aa) Mads Lauridsen hos moderen på Kerstrupgaar ved Vellev?
3) søster Kirsten Lauridsdatter i København
4) søster Karen Lauridsdatter i København
--------------------------------------------------------------------------------
715, 382, 22. juli 1769, Værum sogn
Peder Borum, død
Anne Hansdatter, enke
Børn med Giertrud Simonsdatter?:
Gietrud Pedersdatter ~ Ole Nielsen i Værum
Børn med 2. hustru Maren Mogensdatter:
Mogens Pedersen, 17 år
Niels Pedersen, 11 år
Hans barn med enken:
Hans Pedersen, 3 år
--------------------------------------------------------------------------------
716, 385, 13. september 1769, Haslund sogn
Mette Sørensdatter, død
Niels Rasmussen, enke
Hendes børn med Rasmus Pedersen:
Peder Rasmussen, 6 år
Farbroder Niels Pedersen i Jebjerg
--------------------------------------------------------------------------------
717, 391, 28. oktober 1769, Vissing sogn
Karen Kieldsdatter, død
Niels Pedersen, enke
Deres børn:
Peder Nielsen, 3 år
Margrethe Nielsdatter, 21 år
Johanne Nielsdatter, 14 år
--------------------------------------------------------------------------------
718, 394, 30. november 1769, Tebbestrup, Haslund sogn
Enken Ane Nielsdatter, død
Enke efter Jens Elgaard.
Hendes børn:
Rasmus Jensen, 26 år
Christen Jensen, 23 år
Kirsten Jensdatter, 18 år
Farbroder Niels Elgaard i Randers
--------------------------------------------------------------------------------
719, 400, 1. december 1769, Nørre Galten sogn
Maren Knudsdatter, død
Rasmus Kaae, enke
Hendes arvinger:
Helbroder Søren Knudsen, 83 år
--------------------------------------------------------------------------------
720, 402, 21. februar 1770, Nørre Galten sogn
Birthe Jensdatter, død
Peder Pedersen, enke
Deres børn:
Anne Pedersdatter, 22 år
Kirsten Pedersdatter, 19 år
--------------------------------------------------------------------------------
721, 407, 21. februar 1770, Nørre Galten sogn
Peder Ginnerup, død
Karen Nielsdatter, enke
Hans børn af tidligere og nuv. ægteskab:
Søren Pedersen, 31 år
Rasmus Pedersen, 30 år
Niels Pedersen, 15 år
Kirsten Pedersdatter, 34 år
Øllegaard Pedersdatter, 26 år
Birthe Pedersdatter, 19 år
Inger Pedersdatter, 17 år
Anne Pedersdatter, 12 år
--------------------------------------------------------------------------------
722, 411, 22. februar 1770, Vissing sogn
Ungkarl Peder Christensen Koch, død
Hans arvinger:
Broder Søren Christensen Koch, 40 år
Broder Jens Christensen Koch, 36 år
Søster Karen Christensdatter, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
723, 415, 6. marts 1770, Vester Velling sogn
Birgitte Nielsdatter, død
Christen Andersen, enke
Hendes arvinger:
Broder Jens Stenhugger i Værum
Søstersøn Mads Andersen i Årslev
Søstersøn Niels Andersen
Søstersøn Jens Andersen
--------------------------------------------------------------------------------
724, 417, 10. maj 1770, Værum sogn
Jens Rasmussen Høeg, død
Maren Laursdatter, enke
Deres børn:
Rasmus Jensen Høeg, 6 år
Laurids Jensen Høeg, 1/2 år
Morfader Laus Thomassen i Værum
--------------------------------------------------------------------------------
725, 420, 29. maj 1770, Romalt, Kristrup sogn
Inger Pedersdatter, død
Christen Jensen, enke
Deres børn:
Jens Christensen, 9 år
Maren Christensdatter, 11 år
--------------------------------------------------------------------------------
726, 422, 11. juni 1770, Skæring, Egå sogn
Jens Sørensen, død
Kirsten Nielsdatter, enke
Hans arvinger:
1) broder Niels Sørensen i Boe
2) broder Mads Sørensen i Tørslev, død
2a) Søren Madsen i St. Sjørup
2b) Else Madsdatter, ugift
2c) Maren Madsdatter, ugift
Lavværge Søren Grosen
Niels Christensen i Skæring var svigersøn til Niels Sørensen i Boe
--------------------------------------------------------------------------------
727, 424, 21. juni 1770, Gundestrup, Glenstrup sogn
Christen Jensen, død
Maren Jacobsdatter, enke
Hans arvinger:
Broder Jens Jensen, ca. 50 år i Gundestrup
Broder Niels Jensen, 43 år, Hinge, Galten sogn
Peder Jensen, 40 år i Skjern sogn
Kirsten Jensdatter ~ Niels Lassen, Bielet ved Gundestrup
--------------------------------------------------------------------------------
728, 434, 22. juni 1770, Terp, Vester Velling sogn
Jeppe Pedersen, død
Anne Andersdatter, enke
Deres børn:
Jens Jeppesen, 49 år i Øster Velling
Peder Jeppesen, 25 år
--------------------------------------------------------------------------------
729, 435, 4. juli 1770, Væth, Ørum sogn
Hans Pedersen Rytter, død
Birthe Christensdatter, enke
Deres børn:
Peder Hansen, 17 år
Christen Hansen, 12 år
Anne Hansdatter, 14 år
--------------------------------------------------------------------------------
730, 438, 6. august 1770, Stevnstrup, Grensten sogn
Niels Jensen Høeg, død
Ellen Jensdatter, enke
Børn med 1. hustru Maren Nielsdatter:
Jens Nielsen, 14 år
Jens Nielsen, 10 år
Johanne Nielsdatter, 21 år
Maren Nielsdatter, 18 år
Farbroder Jens Jensen af Stevnstrup
--------------------------------------------------------------------------------
731, 442, 17. august 1770, Nørre Galten sogn
Johanne Bertelsdatter, død
Peder Rasmussen Skrædder, enke
Deres børn:
Ellen Pedersdatter, 6 år
Rasmus Pedersen, 5 år
--------------------------------------------------------------------------------
732, 445, 27. november 1770, Væth, Ørum sogn
Anne Larsdatter, død
Peder Madsen, enke
Hendes børn med Morten Simonsen:
Lars Mortensen, 23 år
Simon Mortensen, 19 år
Anne Mortensdatter, 16 år
Morbroder Jens Lassen af Vissing
--------------------------------------------------------------------------------
733, 451, 18. december 1770, Nørre Galten sogn
Peder Pedersen, død
Børn:
Christen Pedersen, 31 år
Karen Pedersdatter ~ Thomas Nielsen i Løvskal
Anne Pedersdatter, 21 år, ugift
Kirsten Pedersdatter, 20 år ugift
Niels Thomassen fra Lyngå var formynder for de 2 ugifte døtre.
-------------------------------------------------------------------------------
734, 455, 20. december 1770, Erslev, Nørre Galten sogn
Maren Laursdatter, død
Søren Jensen, enke
Laurs Sørensen, 5 år
--------------------------------------------------------------------------------
735, 457, 24. december 1770, Romalt, Kristrup sogn
Christen Bertelsen, død
Maren Poulsdatter, enke
Hans arvinger:
1) søskendebarn Rasmus Berg?
2) søskendebarn Christen Berg?
3) søskendebarn Edel Nielsdatter ~ Rasmus Nielsen i Lemmer
4) søskendebarn Rasmus Nielsen, død
4a) Christen Rasmussen, 23 år
4b) Niels Rasmussen, 16 år
4c) Peder Rasmussen, 10 år
4d) Thomas Rasmussen, 7 år
4e) Maren Rasmusdatter, 22 år
4f) Ingeborg Rasmusdatter, 6 år
4g) Mette Rasmusdatter, 2 år
5) søskendebarn Maren Jensdatter ~ Jens Jensen i Romalt
6) søskendebarn Christen Jensen, 44 år
7) søskendebarn Jens Jensen, 42 år
8) søskendebarn Jens Jensen Roed, 34 år
9) søskendebarn Anne Jensdatter, 40 år, ugift
10) søskendebarn Mette Jensdatter ~ Jens Nielsen i Kristrup
--------------------------------------------------------------------------------
736, 462, 20. februar 1771, Vissing sogn
Poul Nielsen Søndergaard, død
Anne Lasdatter, enke
Deres barn:
Giertrud Poulsdatter, 14 år
--------------------------------------------------------------------------------
737, 467, 22. februar 1771, Kristrup  sogn
Niels Pedersen, død (1762)
Helle Sørensdatter, enke
Deres børn:
Peder Nielsen, 31 år
Maren Nielsdatter, 36 år ~ Peder Mogensen i Kristrup
-------------------------------------------------------------------------------
738, 471, 26. februar 1771, Vissing sogn
Rasmus Pedersen, død
Ane Jensdatter, enke
Deres børn:
Mette Rasmusdatter, 2 år
--------------------------------------------------------------------------------
739, 475, 26. februar 1771, Vissing sogn
ungkarl Niels Lassen, død
Hans arvinger:
1) moder Ellen Pedersdatter, enke efter Las Pedersen
2) broder Jens Lassen, 38 år
3) broder Peder Lassen, 31 år
4) broder Peder Lassen, 22 år
5) søster Ane Lasdatter, 34 år
6) søster Edel Lasdatter ~ Wogn Smed i Erslev
7) søster Zidsel Lasdatter, 18 år
--------------------------------------------------------------------------------
740, 477, Testamente fra 1768, Hinge
Karen Mogensdatter i Hinge, Jens Kruuses enke, Mandens brodersøn Søren Madsen i Gundestrup
--------------------------------------------------------------------------------
741, 479, 30. maj 1771, Væth, Ørum sogn
Jens Nielsen Skriver, død
Elen Thomasdatter, enke
Hans arvinger:
1) helbroder Jens Nielsen Skriver i Haslund
2) helbroder Laurs Nielsen Skriver, 47 år i Værum
3) halvbroder Peder Nielsen, 41 år i Væth
4) helsøster Kirsten Nielsdatter ~ Peder Lindberg i Houlbjerg
5) Margrethe Nielsdatter ~ Niels Kieldsen i Nr. Onsild ved Hobro
--------------------------------------------------------------------------------
742, 484, 4. juni 1771, Vissing sogn
Ditlev Christensen, død
Karen Sørensdatter Koch, enke
Hans arvinger:
1) broder Søren Christensen, 50 år, i Sønder Tulstrup
2) broder Niels Christensen, 46 år, i Hammershøj
3) broder Laurs Christensen, 44 år, i Løvskal
4) broder Jens Christensen, 42 år, I Løvskal
5) søster Dorthe Christensdatter ~ Andreas Jensen, død
6) broder Anders Christensen, død i Hjorthede
6a) Christen Andersen, 26 år
6b) Jens Andersen, 15 år
6c) Maren Andersdatter, 11 år
--------------------------------------------------------------------------------
743, 500, 4. juli 1771, Vissing sogn
Anne Marie Jensdatter, død
Hyrde Christen Christensen, enke
Deres børn:
Søren Christensen, 4 år
Mette Christensdatter, 7 år
Hedevig Christensdatter, 5 år
--------------------------------------------------------------------------------
744, 502, 24. august 1771, Væth, Ørum sogn
Niels Jensen, død
Maren Frederichsdatter, enke
Hans søn:
Rasmus Nielsen Gammel, 27 år
--------------------------------------------------------------------------------
745, 506, 18. oktober 1771, Romalt, Kristrup sogn
Kirsten Pedersdatter, død
Søren Rasmussen, enke
Hendes arvinger:
Moder Kirsten Andersdatter ~ afdøde Peder Jensen
Søster Anne Pedersdatter, 36 år
--------------------------------------------------------------------------------
746, 509, 2. november 1771, Jebjerg, Ørum sogn
Anne Christensdatter, død
Jens Christensen, enke
Deres børn:
Christen Jensen, 22 år
Peder Jensen, 16 år
--------------------------------------------------------------------------------
747, 514, 18 november 1771, Nørre Galten sogn
Therkel Nielsen, død
Kirsten Nielsdatter, enke
Deres børn:
Anne Therkelsdatter, 13 år
Ellen Therkelsdatter, 10 år
Kirsten Therkelsdatter, 7 år
I skiftet kaldes børnene, Nielsdatter, en fejl
Niels Mogensen fra Ginnerup var formynder
--------------------------------------------------------------------------------
748, 518, 24. januar 1772, Væth, Ørum sogn
Michel Jensen, død
Mette Jensdatter, enke
Deres børn:
Jens Michelsen, 25 år
Søren Michelsen, 23 år
Anne Michelsdatter ~ Mogens Koch i Fladbro
Margrethe Michelsdatter, 18 år
Farbroder Christen Jensen af Væth
--------------------------------------------------------------------------------
749, 523. 6. marts 1772, Tindbæk, Skjern sogn
Anders Pedersen Hviid, død
Anne Nielsdatter, enke
Deres børn:
Niels Andersen, 29 år
Inger Andersdatter ~ Jens Thomassen i Tindbæk
Giertrud Andersdatter, 27 år
Kirsten Andersdatter, 24 år
--------------------------------------------------------------------------------
750, 525, 7. marts 1772, Vissing sogn
Anne Sørensdatter, død
Jens Christensen, enke
Hendes børn med Anders Jensen Bonde:
Jens Andersen, 46 år, i Vissing
Søren Andersen, 45 år, i Vissing
Christen Andersen, 42 år, i Vissing
Ellen Andersdatter (Sørensdatter står der) ~ Søren Andersen i Årslev
Anne Margrethe Andersdatter ~ Peder Elgaard i Vissing
Mette Andersdatter, ugift
Karen Kirstine Andersdatter, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
751, 534, 5. maj 1772, Jebjerg, Ørum sogn
Karen Christensdatter, død
Laurs Michelsen, enke
Deres børn:
Michel Laursen, 6 år
Hendes børn med Anders Jensen
Peder Andersen, 11 år
Niels Andersen, 8 år
Anne Andersdatter, 18 år
Kirsten Andersdatter, 14 år
--------------------------------------------------------------------------------
752, 539, 31. marts 1772, Værum sogn
ungkarl Jens Thomassen, død
Hans arvinger:
Broder Ivar Thomassen i Bramstrup, ca. 60 år, denne havde en søn Poul Iversen
--------------------------------------------------------------------------------
753, 542, 18. maj 1772, Nørre Galten sogn
Ellen Thomasdatter, død
Tidligere gift med Jens Therkelsen og Peder Bødker:
Hendes børn:
Therkel Jensen, 34 år
Niels Jensen, 30 år
Jens Pedersen, 19 år
Farbroder til Jens Pedersen, Christen Nielsen i Galten.
Der var en datter mere, Kirsten Jensdatter, der døde kort efter moderen
--------------------------------------------------------------------------------
754, 548, 4. juni 1772, Haslund sogn
Kirsten Jensdatter, død
Søren Pedersen Vissing, død tidligere
Deres børn:
1) Johanne Sørensdatter ~ Niels Bjerregaard i Haslund
2) Kirsten Sørensdatter, død ~ smed Anders Jensen i Ølst
2a) Anne Andersdatter, 18 år
2b) Kirsten Andersdatter, 16 år
2c) Ellen Andersdatter, 14 år
3) Mette Sørensdatter, død ~ Niels Rasmussen i Haslund
3a) Søren Nielsen, 18 år
3b) Peder Nielsen 9 år (der står Rasmussen)
--------------------------------------------------------------------------------
755, 551, 27. juni 1772, Nørre Galten sogn
Søren Lassen Hinge, død
Maren Hansdatter, enke
Deres børn:
Mads Sørensen, 33 år
Laus Sørensen, 22 år
Hans Sørensen, 16 år
Karen Sørensdatter ~ Peder Laursen i Galten
Anne Sørensdatter ~ Thomas Haugaard
Ellen Sørensdatter, 26 år
Mette Sørensdatter, 22 år
--------------------------------------------------------------------------------
756, 555, 2. juli 1772, Haslund sogn
Rasmus Jensen, død
Anne Nielsdatter, enke
Hans børn:
Niels Rasmussen, 17 år
Rasmus Rasmussen, 15 år
Christen Rasmussen, 12 år
Søren Rasmussen, 10 år
Mette Rasmusdatter, 5 år
Morfader Niels Pedersen i Tebbestrup
Børn med Dorthe Andersdatter:
Jens Rasmussen, 18 år
Sidstnævntes morbroder Jens Andersen af Tebbestrup
--------------------------------------------------------------------------------
757, 560, 30. juni 1772, Hadbjerg sogn
Jens Jensen Møller, død
Ellen Knudsdatter, enke
Deres børn:
Mette Jensdatter, 21 år
Faderbroder Knud Jensen i Alstrup Mølle
--------------------------------------------------------------------------------
758, 562, 3. august 1772, Vorup sogn
Christen Christensen Kiærsgaard, død
Mette Christensdatter, enke
Deres børn:
Christen Christensen, 18 år
Kirsten Christensdatter, 17 år
Mette Christensdatter, 9 år
--------------------------------------------------------------------------------
759, 566, 10. august 1772, Lindberg Skovhus, Harridslev sogn
Maren Jensdatter, død
Christen Laursen, enke
Hendes børn:
Jens Frandsen, 40 år i Munkdrup
Sophie Frandsdatter, 48 år, ugift
Maren Frandsdatter ~ Mads Sørensen i Gade Mølle
Edel Frandsdatter ~ Niels Christensen i Tvede
--------------------------------------------------------------------------------
760, 568, 4. januar 1773, Erslev, Nørre Galten sogn
Anne Jensdatter, død
Anders Krog, enke
Deres børn:
Jens Andersen, 19 år
Maren Andersdatter, 22 år
--------------------------------------------------------------------------------
761, 571, 16. januar 1773, Vissing sogn
Anne Nielsdatter, død
Niels Nielsen Møller, enke
Hendes arvinger:
Søster Kirsten Nielsdatter ~ Søren Jespersen i Laurbjerg
Søster Ellen Nielsdatter, 32 år, ugift i Laurbjerg
-------------------------------------------------------------------------------
762, 575, 10. marts 1773, Lindberg, Harridslev sogn
Jens Jensen Kaarboe, død
Dorthe Christensdatter, død 1753
Deres børn:
Jens Jensen, 51 år
Anne Jensdatter, 42 år, ugift
Hans børn med Maren Andersdatter:
Kirsten Jensdatter ~ Niels Pedersen i Østrup
Maren Jensdatter ~ Peder Poulsen i Lindberg
Broder til Dorthe Christensdatter, Peder Christensen i Lindberg
--------------------------------------------------------------------------------
763, 579, 27. april 1773, Væth, Ørum sogn
Mads Sørensen, 10 år, død
Stedfader Anders Michelsen, afdødes afdøde fader Søren Madsen
Hans arvinger:
1) moderen Maren Larsdatter ~ Anders Michelsen
2) helsøster Anne Sørensdatter
3) halvbroder Søren Andersen
4) halvsøster Maren Andersdatter, døde under skiftet
Morbroder Peder Lassen af Vorup
--------------------------------------------------------------------------------
764, 580, 23. april 1773, Vissing sogn
Søren Christensen, død
Karen Kirstine Andersdatter, enke
Hans arvinger:
Moder Johanne Laursdatter i Erslev
Broder Laurs Christensen
Broder Stephan Christensen i Erslev
Broder Christen Christensen i Haslund
Søster Anne Christensdatter ~ Mads Christensen i Erslev
Søster Edel Christensdatter ~ Christen Bødker i Galten
Søster Maren Christensdatter ~ Jens Lassen i Vissing
--------------------------------------------------------------------------------
765, 590, 14. juni 1773, Erslev, Nørre Galten sogn
Rasmus Sørensen Rold, død
Else Christensdatter, enke
Hans arvinger:
1) moderen Kirsten Rasmusdatter i Galten
2) søster Anne Sørensdatter ~ Christian Pedersen i Hadbjerg
3) søster Maren Sørensdatter ~ Søren Kræmer i Jebjerg
4) søster Margrethe Sørensdatter ~ Christen Jensen ibid
5) broder Peder Sørensen i Galten
6) søster Mette Sørensdatter, ugift, 20 år
Enkens fader Christen Sørensen i Hadbjerg
--------------------------------------------------------------------------------
766, 594, 6. august 1773, Stevnstrup, Grensten sogn
Maren Sørensdatter, død
Jens Pedersen Østrup, enke
Deres børn:
Peder Jensen, 16 år
Søren Jensen, 14 år
Christen Jensen, 4 år
Anne Jensdatter, 18 år
--------------------------------------------------------------------------------
767, 598, 27. september 1773, Vissing sogn
Niels Pedersen Molboe, død
Karen Kirstine Andersdatter, enke
Hans arvinger:
1) moder Kirsten Pedersdatter ved Rasmus Michelsen fra Lerbjerg
2) broder Peder Pedersen Molboe i Essendrup
Enkens stedfader Jens Christensen i Vissing
Vedrørende skøde:
Niels Jensen af Hinge ~ Inger Sørensdatter og Jens Christensen ~ Anne Sørensdatter
--------------------------------------------------------------------------------
768, 606, 23. august 1773, Jebjerg, Ørum sogn
Laurs Jespersen, død
Ingeborg Jensdatter, enke
Deres børn:
Jens Laursen, 19 år
Christen Laursen, 7 år
Else Laursdatter, 14 år
Mette Laursdatter, 10 år
--------------------------------------------------------------------------------
769, 610, 4. august 1773, Vorup sogn
Mette Laursdatter, død
Hans Pedersen, enke
Hendes arvinger:
1) broder Jens Laursen i Romalt
2) søster Dorthe Laursdatter ~ Søren Laursen i Romalt
3) søster Ide Laursdatter, død
3a) Maren Hansdatter, 25 år, tjener Maren Høvrings i Randers
3b) Anne Nielsdatter, 15 år
denne hos faderen Niels ? Muus i Randers
--------------------------------------------------------------------------------
770, 620, 4. november 1773, Væth, Ørum sogn
Peder Smed, død
Anne Nielsdatter, enke
Deres børn:
Niels Pedersen, 8 år
Lars Pedersen, 6 år
Kirsten Pedersdatter, 1 år
--------------------------------------------------------------------------------
771, 623, 30. november 1773, Laurbjerg sogn
Christopher Rasmussen, død
Børn:
Rasmus Christophersen i Laurbjerg
Maren Christophersdatter ~ Niels Jeppesen i Laurbjerg
Ellen Christophersdatter, 26 år
Kirsten Christophersdatter, 21 år
--------------------------------------------------------------------------------
772, 625, 30. november 1773, Laurbjerg sogn
Anne Nielsdatter, død
Rasmus Christophersen, enke
Deres børn:
Zidsel Rasmusdatter, 5 år
Kirsten Rasmusdatter, 6 uger
-------------------------------------------------------------------------------
773, 630, 8. december 1773, Vissing sogn
Mette Pedersdatter, død
Anders Jensen Ladefoged, enke
Deres børn:
Jens Andersen, 8 år
Anne Andersdatter, 13 år
--------------------------------------------------------------------------------
774, 635, 21. januar 1774, Værum sogn
Anders Jensen Smed, død
Zidsel Michelsdatter, enke
Deres børn:
Jens Andersen i Kristrup
--------------------------------------------------------------------------------
775, 638, 2. januar 1774, Laurbjerg sogn
Søren Ovesen, død
Bodil Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Ove Sørensen, 22 år
Rasmus Sørensen, 11 år
Inger Sørensdatter, 18 år
Ane Sørensdatter, 14 år
--------------------------------------------------------------------------------
776, 643, 21. marts 1774, Stevnstrup, Grensten sogn
Anders Giermandsen, død
Birthe Christensdatter, enke
Deres børn:
Christen Andersen, 8 år
Anne Andersdatter, 11 år
Maren Andersdatter, 13 år
Morfader Christen hald af Fårup
--------------------------------------------------------------------------------
777, 645, 24. marts 1774, Ølst sogn
Søren Christensen Skomager, død
Hans børn:
Christen Skomager, 44 år
Jens Sørensen, 30 år
Dorthe Sørensdatter, 46 år
--------------------------------------------------------------------------------
778, 647, 28. marts 1774, Jebjerg, Ørum sogn
Hans Rudolfsen, død
Anne Marie Michelsdatter, enke
Hans arvinger:
Halvbroder Niels Pedersen, degn i Gjern
--------------------------------------------------------------------------------
779, 653, 15. april 1774, Løvskal, Skjern sogn
Kirsten Eskildsdatter, død
Peder Nielsen, enke
Hendes børn:
Karen Pedersdatter, 20 år
Maren Pedersdatter, 17 år
--------------------------------------------------------------------------------
780, 654, 18. april 1774, Skæring, Egå sogn
Mette Thomasdatter, død
Ole Pedersen, enke
Deres børn:
1) Niels Olesen
2) Anne Olufsdatter ~ Therkel Pedersen
3) Maren Olufsdatter, 29 år
4) Karen Olufsdatter ~ Jørgen Andersen, hun død
4a) Anders Jørgensen, 15 år
4b) Anne Jørgensdatter, 12 år
--------------------------------------------------------------------------------
781, 656, 5. januar 1773, Vissing sogn
Karen Sørensdatter Koch, død
Hendes børn:
Laurs Pedersen, 23 år
Søren Pedersen, 21 år
Bodil Pedersdatter ~ Jesper Nielsen i Woer Mølle
Anne Kirstine Pedersdatter ~ Jens Christensen Koch i Vissing
Mette Pedersdatter, 16 år
Morbroder Mogens Koch i Fladbrohuset
Morbroder Jens Sørensen Bonde i Vissing
Et meget omfattende skifte
--------------------------------------------------------------------------------
782, 714, 25. maj 1774, Værum sogn
Maren Pedersdatter, død
Christen Sørensen Doestes, enke
Deres børn:
Søren Christensen, 23 år
Kirsten Christensdatter, 17 år
--------------------------------------------------------------------------------
783, 718, 25. maj 1774, Værum sogn
Michel Pedersen Bøeg, død
Anne Pedersdatter, enke
Deres børn:
Peder Michelsen, 4 år
Peder Michelsen, 16 uger
Farbroder Niels Pedersen Bøeg af Værum
--------------------------------------------------------------------------------
784, 719, 11 juni 1774, Munkdrup, Kristrup sogn
Anne Simonsdatter, død
Peder Dyrbye, enke
Deres børn:
Søren Pedersen, 10 år
Anne Pedersdatter, 14 år
Kirsten Pedersdatter, 8 år
--------------------------------------------------------------------------------
785, 723, 22. juli 1774, Vissing sogn
Maren Rasmusdatter, død
Thomas Pedersen, enke
Hendes arvinger:
Halvsøster Karen
Halvsøster Anne
Begge af Hessel Gods i Hammaby?
--------------------------------------------------------------------------------
786, 725, 24. juni 1774, Grensten sogn
Christen Laursen, død
Maren Christensdatter, enke
Deres børn:
Christen Christensen, 26 år
Mette Christensdatter, 28 år
--------------------------------------------------------------------------------
787, 728, 27. oktober 1774, Kristrup sogn
Ove Jensen, død
Maren Jørgensdatter, enke
Deres børn:
Jørgen Ovesen, 7 år
Jens Ovesen, 5 år
Dorthe Ovesdatter, 25 år
Mette Ovesdatter, 21 år
Maren Ovesdatter, 1 1/2 år
Lavværge Peder Jørgensen af Værum
--------------------------------------------------------------------------------
788, 731, 10. november 1774, Laurbjerg sogn
Bodil Rasmussen, død
Søren Ovesen, enke
Deres børn:
Ove Sørensen, 23 år
Rasmus Sørensen, 12 år
Inger Sørensdatter, 19 år
Anne Sørensdatter, 15 år
--------------------------------------------------------------------------------
789, 735, 2. december 1774, Neder Hornbæk, Hornbæk sogn
Knud Laursen, død
Maren Nielsdatter, enke
Hans børn:
Rasmus Knudsen, 20 år
Anders Knudsen, 12 år
Kirsten Knudsen, 7 år
--------------------------------------------------------------------------------
790, 738, 18. november 1774, Værum sogn
Maren Madsdatter, død
Henrich Mortensen, enke
Helsøskende børn:
1) Christen Christensen Brask i Vissing
2) Niels Christensen i Årslev, død
2a) Hans Nielsen
2b) Christen Nielsen
2c) Maren Nielsdatter
3) Halvsøskendebarn Rasmus Pedersen, tjener løjtnant Høst på Bruusgaard
--------------------------------------------------------------------------------
791, 742, 10. marts 1775, Væth, Ørum sogn
Margrethe Sørensdatter, død
Hyrde Rasmus Kieldsen, enke
Deres børn:
Søren Rasmussen, 6 år
Mette Rasmusdatter, 18 år
Kirsten Rasmusdatter, 11 år
Anne Rasmusdatter, 8 år
Mette Rasmusdatter, 4 år
--------------------------------------------------------------------------------
792, 743, 11. april 1775, Kristrup sogn
Karen Hansdatter, død
Anders Jensen Ødum, enke
Deres børn:
Maren Andersdatter, 2 år
--------------------------------------------------------------------------------
793, 747, 8. maj 1775, Vissing sogn
Johanne Laursdatter, død
Jochum Christophersen Lentze, enke
Deres børn:
Frederich Jochumsen i Vissing
Laurs Jochumsen i Askildrup
Hans Jochumsen, tjener i Askildrup
Bodil Jochumsdatter ~ Jørgen Dyrberg i Helsingør
Anne Lisbeth Jochumsdatter ~ tømmermand Frederich Iversen? i Århus
--------------------------------------------------------------------------------
794, 749, 30. juli 1774, Løvskal, Skjern sogn
Jens Andersen, død
Karen Caspersdatter, enke
Hans arvinger:
Moder Anne Sørensdatter
Broder Søren Andersen, 35 år
--------------------------------------------------------------------------------
795, 754, 28. december 1775, Vorup sogn
Peder Nielsen Koch, død
Giertrud Jensdatter, enke
Deres børn:
Søren Pedersen, 3 år
Karen Pedersdatter, 5 år
--------------------------------------------------------------------------------
796, 756, 28. december 1775, Kristrup sogn
Juul Nielsen, død
Hans børn:
Mathias Juulsen, i Randers
Johann Juulsen, i Kristrup
Margrethe Juulsdatter
--------------------------------------------------------------------------------
797, 758, 15, juli 1775, Tindbæk, Skjern sogn
Niels Sørensen Handskemager, død
Hans børn:
Søren Nielsen, 50 år i Als
Peder Nielsen, 48 år i Hjermind
Christen Nielsen, 33 år
Maren Nielsdatter ~ Michel Christensen i Hjorthede
Dorthe Nielsdatter ~ Mads Andersen
Anne Nielsdatter, tjener hos søsteren Maren
Ellen Nielsdatter
--------------------------------------------------------------------------------
798, 760, 10. januar 1776, Taastrup, ? Sogn
Anne Thomasdatter, død
Peder Christensen, enke
Deres børn:
Thomas Pedersen, 14 år
Christen Pedersen, 5 år
Maren Pedersdatter, 17 år
--------------------------------------------------------------------------------
799, 762, 15. november 1774, Vissing sogn
Maren Geertsdatter, død
Mads Pedersen, enke
Ingen børn. Arvinger:
1) Broder Christen Geertsen Hvidt, førhen i Randers, død
1a) Henning Christensen Hvidt på Sjælland
--------------------------------------------------------------------------------
800, 767, 30. januar 1776, Frisenvold Fiskerhus, Ørum sogn
ungkarl Niels Andersen, død
Hans arvinger:
1) broder Mads Andersen
2) broder Jens Andersen
--------------------------------------------------------------------------------
801, 769, 19. februar 1776, Skæring, Egå sogn
Maren Pedersdatter, død
Peder Sørensen, enke
Deres børn:
Inger Pedersdatter, 2 1/4 år
--------------------------------------------------------------------------------
802, 773, 21. februar 1776, Nørre Galten sogn
Søren Thomassen, død
Edel Nielsdatter, enke
Deres børn:
Kirsten Sørensdatter ~ Anders Sørensen i Balle
Anne Sørensdatter ~ Jens Jensen på stedet
Karen Sørensdatter, 21 år, ugift
Kirsten Sørensdatter, 16 år
Niels Sørensen, 10 år
-------------------------------------------------------------------------------
803, 776, 14. marts 1776, Kristrup sogn
Kirsten Andersdatter, død
Mathias Juulsen, enke
Deres børn:
Maren Mathiasdatter, 1 md
Juul Mathiassen, død (1 md.)
--------------------------------------------------------------------------------
804, 779, 11. april 1776, Laurbjerg sogn
Christen Nielsen Tvilling, død
Anne Marie Christensdatter, enke
Christen Christensen, 21 år
Niels Christensen, 15 år
--------------------------------------------------------------------------------
805, 781, 18. marts 1776, Teglgaarden, Ølst sogn
Mads Pedersen, død
Anne Pedersdatter, enke
Deres børn:
Peder Madsen, 5 år
Mette Madsdatter, 9 år
Kirsten Madsdatter, 7 år
Anne Margrethe Madsdatter, 2 år
Farbroder Rasmus Pedersen i Hedehuset.
--------------------------------------------------------------------------------
806, 786, 21. juni 1776, Værum sogn
Peder Thomassen, død
Anne Nielsdatter, enke
Deres børn:
Thomas Pedersen, 40 år
Peder Pedersen, 34 år
Maren Pedersdatter ~ Søren Pedersen i Neder Hadsten
Kirsten Pedersdatter ~ Jens Sørensen Dahl i Laurbjerg
Anne Pedersdatter, 36 år
Karen Pedersdatter, 26 år
--------------------------------------------------------------------------------
807, 789, 26. juni 1776, Grensten sogn
Ole Jensen Bruun, død
Maren Jensdatter, enke
Deres børn:
Jens Olesen, 24 år
Jens Olesen, 20 år
Kield Olesen, 12 år
Kirsten Olesdatter, 28 år
Karen Olesdatter ~ Peder Jørgensen i Haslund
Karen Olesdatter, 16 år
--------------------------------------------------------------------------------
808, 794, 2. juli 1776, Værum Mølle, Værum sogn
Jens Pedersen Biergager, død
Hans arvinger:
Helsøster Anne Kirstine Pedersdatter, 25 år
Halvsøster Maren Biergager
Giertrud Biergager
Bodil Marie Biergager
Skovfoged Biergager i Værum Mølle var hans stedfader
--------------------------------------------------------------------------------
809, 800, 4. juli 1776, Vissing sogn
Anne Pedersdatter, død
Niels Nielsen Væth, enke
Hendes arvinger:
Halvbroder Peder Pedersen, 24 år
Helsøster Maren Pedersdatter, 30 år
Morbroder Peder Elgaard
--------------------------------------------------------------------------------
810, 804, 5. juli 1776, Vorup sogn
Johanne Sørensdatter, død
Christen Tækker, enke
Hendes arvinger:
2 søskendebørn på mødrene side:
Christen Nielsen i Vorup
Anders Nicolajsen i Vorup
--------------------------------------------------------------------------------
811, 806, 1. oktober 1773, Ølstvad Kro, Ølst sogn
konfirmation af ægteforskrivelse mellem Mourids Pedersen i Ølstvad Kro og hustru Matte Christensdatter, underskrevet af Jens Laursen i Hinnerup Brogaard og Hans Dahlsen, degn i Galten
--------------------------------------------------------------------------------
812, 808, 26. september 1776, Vorup sogn
Anders Andersen, død
Hans arvinger:
Jens Andersen, stående som rytter ved 2. Jydske Regiment Cavalleri i Randers, 40 år
Maren Andersdatter, 43 år
Mette Andersdatter, 36 år ~ tømermand i København
Inger Andersdatter ~ Rasmus Jensen i Vorup
--------------------------------------------------------------------------------
813, 810, 1. oktober 1776, Væth, Ørum sogn
pige Mette Nielsdatter, død
Hendes arvinger:
Søster Anne Nielsdatter ~ Søren Pedersen i Væth
Søster Karen Nielsdatter, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
814, 812, 7. juni 1776, Laurbjerg sogn
ungkarl Jens Jensen Dahl, død
Hans arvinger:
1) Broder Søren Jensen Dahl i Erslev
2) broder Christen Jensen, tidliger i Mejlby, død
2a) Else Christensdatter ~ Niels Michelsen i Mejlby
3) Søster Maren Jensdatter ~ Poul Iversen i Hadbjerg, død
3a) Johanne Poulsdatter, 27 år
3b) Anne Poulsdatter, 23 år
--------------------------------------------------------------------------------
815, 823, 6. december 1776, Over Hornbæk, Hornbæk sogn
Niels Andersen, død
Dorthe Jensdatter, enke
Deres børn:
Anders Nielsen, 7 år
Jens Nielsen, 3 år
Kirsten Nielsdatter, 5 år
Farbroder Christen Andersen af Over Hornbæk
--------------------------------------------------------------------------------
816, 827, 17. januar 1777, Værum sogn
Peder Jensen Møller, død
Maren Ebbesdatter ?, enke
Deres børn:
Birthe Pedersdatter
Farbroder Jens Jensen i Værum
--------------------------------------------------------------------------------
817, 830, 29. januar 1777, Kristrup sogn
Christen Andersen, død
Mette Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Anders Christensen, 26 år
Rasmus Christensen, 23 år
Christine Christensdatter ~ Søren ? i Munkdrup
Anne Christensdatter, 16 år
Birthe Christensdatter, 14 år
--------------------------------------------------------------------------------
818, 833, 1. marts 1777, Nørre Galten sogn
Mette Pedersdatter, død
Jens Jensen Krog, enke
Deres børn:
Peder Jensen, 29 år
Niels Jensen, 17 år
Ellen Jensdatter, 22 år
--------------------------------------------------------------------------------
819, 836, 1. marts 1777, Nørre Galten sogn
Peder Rasmussen Østergaard, død
Anne Andersdatter, enke
Deres børn:
Rasmus Pedersen, 26 år
Anders Pedersen, 20 år
Peder Pedersen, 13 år (fejl for Christen Pedersen ?)
Anne Pedersdatter ~ Christen Jensen i Hinge
Maren Pedersdatter, 16 år
Mette Pedersdatter, 12 år
Lavværge Peder Smed i Hallendrup
Anders Jensen af Vinterslev og Anna Jensdatter ibid Jens Jensen i ? solgte til Peder Jensen og hustru Anne Poulsdatter i Erslev som de havde arvet efter vor salig moder Else Rasmusdatter ~ Jens Rasmussen
Erslev, 25. februar 1715
Poul Pedersen i Erslev nævnt
--------------------------------------------------------------------------------
820, 842, 15. marts 1777, Tebbestrup, Haslund sogn
Kirsten Jørgensdatter, død
Niels Kaae, enke
Deres børn:
Kirsten Nielsdatter ~ Søren Kræmer i Tindbæk
Kirsten Nielsdatter ~ Niels Jensen i Mejlby
Anne Nielsdatter, ugift, 36 år
Bodil Nielsdatter ~ Søren Sørensen i Vorup
Maren Nielsdatter, 29 år
Ingeborg Nielsdatter, 26 år
--------------------------------------------------------------------------------
821, 844, 7. marts 1777, Tørslev, Estruplund sogn
Anne Jensdatter, død
Peder Jensen, enke
Hendes datter:
Kirsten Nielsdatter
Morbroder Niels Jensen af Voer
--------------------------------------------------------------------------------
822, 847, 5. april 1777, Jebjerg, Ørum sogn
Laurs Christensen, død
Maren Pedersdatter, enke
Deres børn:
Anders Laursen, 10 år
Christen Laursen, 7 år
Maren Laursdatter, 2 år
Morfader Peder Nielsen Skrædder af Jebjerg
--------------------------------------------------------------------------------
823, 849, 23. april 1777, Ølst sogn
Jens Rasmussen Levring, død
Maren Simonsdatter, enke
Deres børn:
Rasmus Jensen, 10 år
Simon Jensen, 9 år
Peder Jensen, 5 år
Anne Jensdatter, ? år
--------------------------------------------------------------------------------
Frisenvold Gods
1777-1790--------------------------------------------------------------------------------
824, 2, 29. april 1777, Vissing sogn
Kirsten Nielsdatter, død
Søren Koch, enke
Hendes barn:
Anne Pedersdatter
Barnets formynder farbroder Peder Elgaard i Vissing
--------------------------------------------------------------------------------
825, 4, 10. maj 1777, sted ukendt (formentlig Ølst sogn, se skifte 1026, her nævnes Mouritz Pedersen i Ølstvad)
Christen Simonsen, død
Zidsel Rasmusdatter, enke
Skiftet mangler stort set i starten.
Lavværge Mouritz Pedersen, som arving underskrev Peder Pedersen (eneste?)
Vurderingsmænd Søren Christensen og Søren Laursen.
--------------------------------------------------------------------------------
826, 8, 6. juni 1777, Neder Hornbæk
Anders Sørensen, død
Anne Nielsdatter, enke (86 år)
Børn med 1. hustru Maren Rasmusdatter:
Søren Andersen i Øksenholdt
Mogens Andersen i Årslev
Rasmus Andersen, 43 år tj. i Neder Hornbæk
Niels Andersen i Galten
Margrethe Andersdatter ~ Rasmus Michelsen i Helstrup
Lavværge Jens Christensen af Neder Hornbæk
--------------------------------------------------------------------------------
827, 9, 25. juni 1777, Vissing sogn
Maren Christensdatter, død
Jens Laursen, enke
Deres børn:
Ellen Jensdatter, 12 år
Afdødes broder Laurs Christensen
Afdødes søsters mand Christen Nielsen, begge i Galten.
--------------------------------------------------------------------------------
828, 12, 9. december 1776, Vissing sogn
Jochum Christophersen Lentz, død
Kirsten Sørensdatter, enke
Børn af 1. ægteskab:
Frederich Jochumsen i Vissing
Laurs Jochumsen i Askildrup
Hans Jochumsen,
Bodil Jochumsdatter, enke efter skipper Jørgen Dyborg i København
Elisabeth Jochumsdatter ~ Frederich Iversen, tømmermand i Århus
Johanne Jochumsdatter
--------------------------------------------------------------------------------
829, 15, 31. jul 1777, Laurbjerg sogn
Jens Pedersen, død
Mette Laursdatter, enke (underskrevet Andersdatter)
Hans arvinger:
Broder Rasmus Pedersen i Laurbjerg
Broder Søren Pedersen i Vissing
Lavværge Niels Hesselberg (Andersen)
--------------------------------------------------------------------------------
830, 16, 1. august 1777, Lindbjerg, Harridslev sogn
Anne Rasmusdatter, død
Christen laursen, enke
Ingen børn:
Søster Maren Rasmusdatter ~ Jørgen Jensen i Albæk
Jørgen Jensens broder Knud Jensen
--------------------------------------------------------------------------------
831, 19, 14. august 1777, Væth, Ørum sogn
Peder Beeg, død
Maren Nielsdatter, enke
Hans børn af 1. ægteskab:
Niels Pedersen Beeg, 37 år, tjener i Værum
Thomas Pedersen Beeg, 28 år, tjener i Jebjerg
Hans børn af 2. ægteskab:
Kirsten Marie Pedersdatter, 12 år
--------------------------------------------------------------------------------
832, 21, 18. august 1777, Værum sogn
Peder Jørgensen, død
Inger Sørensdatter, enke
Deres børn:
Jørgen Pedersen, 26 år. tjener smeden i Laurbjerg
Ellen Pedersdatter, tjener i Købehavn
--------------------------------------------------------------------------------
833, 23, 20. august 1777, Nørre Galten sogn
Peder Jensen, død
Ellen Andersdatter, enke
Deres børn:
Maren Pedersdatter, 6 år
--------------------------------------------------------------------------------
834, 25, 29. september 1777, Aarslev sogn (Nørre)
Niels Jensen Skovfoged, død
Anne Ludvigsdatter, enke
Ingen børn:
1) broder Peder Jensen, død
1a) Hans Pedersen, gårdmand i Vorup
1b) Niels Pedersen, National Rytter
2) halvsøster Anne Jensdatter, enke i Aarslev
3) halvsøster Maren Jensdatter, enke i Galten
Enkens søn, Ludvig Nielsen
--------------------------------------------------------------------------------
835, 27, 3. oktober 1777, Vissing sogn
Laurs Sørensen Rold, død
Anne Thomasdatter, enke
Deres barn:
Søren Nielsen ?, 6 år
--------------------------------------------------------------------------------
836, 28, 23. oktober 1777, Yding sogn
Knud Nielsen, død
Mette Henrichsdatter, enke
Hans barn af 1. ægteskab:
Maren Knudsdatter
Lavværge Mads Henrichsen
Farbroder Michel Nielsen af Gandrup
--------------------------------------------------------------------------------
837, 30, 7. november 1777, Løvskal, Skjern sogn
Laurs Andersen, død
Johanne Nielsdatter, enke
Deres børn:
Anne Laursdatter, 2 år
Enkens fader Niels Nielsen af Løvskal
Barnets farbroder Michel Andersen af Stevnstrup
--------------------------------------------------------------------------------
838, 32, 8. november 1777, Værum sogn
Henrich Phillip Skrædder, død
Maren Hansdatter, enke
Hans barn:
Skak Henrichsen, 16 år
--------------------------------------------------------------------------------
839, 33, 14. november 1777, Ølst sogn
Ellen Jørgensdatter, død
Søren Christensen, enkemand
Deres børn:
Jørgen Sørensen, 18 år
Christen Sørensen, 13 år
Michel Sørensen, 9 år
--------------------------------------------------------------------------------
840, 37, 11. november 1777, Værum sogn
Mette Sørensdatter, død (Knud Knudsen Nørgaard, enke
Deres børn:
Maren Knudsdatter ~ Jens Bødker i Værum (Jens Rasmussen Bødker)
Giertrud Knudsdatter ~ Jens Michelsen i Værum
Else Knudsdatter, 24 år, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
841, 38, 18. november 1777, Dyrby, Gassum sogn
Christen Nielsen, død
Else Carlsdatter, enke
Deres børn:
Niels Christensen, 6 år
Bodil Christensdatter, 13 år
Anne Christensdatter, 10 år
Maren Christensdatter, 9 år
Birthe Christensdatter, 4 år
Enkens broder Jacob Carlsen, logerende i Eistrup, Årslev sogn?
Børnenes farbroder Peder Nielsen i Hvidsten
--------------------------------------------------------------------------------
842, 43, 6. december 1777, Jebjerg, Ørum sogn
Niels Jacobsen, død
Bodil Michelsdatter, enke
Ingen Livsarvinger.
Søskendebørn arver.
Anne Marie Michelsdatter
Anne Michelsdatter
--------------------------------------------------------------------------------
843, 46, 5. jan 1778, Haslund sogn
Anne Lasdatter, død
Rasmus Elgaard, enke
Deres barn:
Jens Rasmussen, 5 år
--------------------------------------------------------------------------------
844, 51, 27. september 1777, Værum sogn
Rasmus Christensen Gammel, død
Maren Laursdatter, enke
Deres børn:
Bodil Rasmusdatter, 6 år
Jens Rasmussen, 4 år
Christen Rasmussen, 1½ år
Enkens fader Laurs Thomassen af Værum
Afdødes stedfader Poul Rasmussen Gammel i Værum
--------------------------------------------------------------------------------
845, 64, 12. februar 1778, Løvskal, Skjern sogn
Maren Jensdatter, død
Jens Christensen, enke
Deres børn:
Jens Jensen, 9 år
Christen Jensen, 7 år
Ditlev Jensen, 3 år
--------------------------------------------------------------------------------
846, 67, 23. marts 1778, Over Hornbæk
Christen Andersen, død
Inger Jensdatter, enke
Deres børn:
Kirsten Christensdatter
Inger Christensdatter
Anne Christensdatter
Anders Christensen, 12 år
Jens Christensen, 5 år
Af 1. ægteskab:
Kirsten Christensdatter ~ Anders Pedersen i Over Hornbæk
Mette Christensdatter, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
847, 71, 27. april 1778, Vissing sogn
Laurs Laursen, død
Anne Laursdatter, enke
Ungen børn:
Broder Jens Laursen arver
--------------------------------------------------------------------------------
848, 76, 21. maj 1778, Nyborg, Vissing sogn
Ingeborg Jensdatter, død
Jens Jensen, enke
Deres børn:
Sophie Jensdatter, 7 år
Karen Jensdatter, 5 år
--------------------------------------------------------------------------------
849, 80, 5. februar 1778, Ølst sogn
Jochum Michelsen, død
Maren Nielsdatter, enke
Ingen børn:
Enkens broder Laurs Snog af Ølst
Afdøde var en afskediget Sergeant Jochum Lutzthe
Ingen kendte arvinger
--------------------------------------------------------------------------------
850, 84, 6. august 1778, Neder Hornbæk, Hornbæk sogn
Christen Mogensen, død
Giertrud Pedersdatter, enke
Ingen børn:
Brodersønner:
Niels Sørensen, 33 år
Søren Sørensen, 23 år
Enkens broder Kield Pedersen af Over Hornbæk
En halv ager i Randers By Vester var delt mellem arvingerne.
--------------------------------------------------------------------------------
851, 86, 8. september 1778, Grensten sogn
ungkarl Michel Laursen, død
Hans arvinger:
1) brodersøn Christen Christensen i Grensten
2) afdødes halvbroder afg. Kield Pedersens sønnesøn Peder Laursen, 16 år i Haslund
3) afdødes halvsøster børn Peder Dyrby i Munkdrup og Rasmus Dyrby i Trustrup
--------------------------------------------------------------------------------
852, 89, 21. august 1778, Værum Mølle, Værum sogn
Skovridder Søren Bieragger, død
Karen Jensdatter, enke
Deres børn:
Maren Sørensdatter, 22 år
Giertrud Sørensdatter, 18 år
Bodil Marie Sørensdatter, 14 år
Farbrødre Rasmus Jensen Bieragger, ugift hos sin moder i Odder, Jørgen Jensen Bieragger i Odder, , ugift Ole Jensen Bieragger i Værum Mølle
Langt skifte
--------------------------------------------------------------------------------
853, 107, 11. januar 1779, Gassum sogn
Christen pedersen, død
Gye Michelsdatter, enke
Deres børn:
Peder Christensen, 30 år
Michel Christensen, 29 år
Christen Christensen, 25 år
Jens Christensen, 22 år
Kield Christensen, 20 år
Maren Christensdatter, 27 år
Ole Christensen, 16 år
--------------------------------------------------------------------------------
854, 112, 1. marts 1779, Vissing sogn
Anne Pedersdatter, død
Søren Andersen Bonde, enke
Deres børn:
Anne Kirstine Sørensdatter, 12 år
Anders Sørensen, 8 år
Mette Marie Sørensdatter, 4 år
--------------------------------------------------------------------------------
855, 117, 5. marts 1779, Væth, Ørum sogn
Peder Nielsen Bødker, død
Bodil Andersdatter, enke
Deres børn:
Anne Pedersdatter, 5 år
Enkens broder Søren Andersen i Skjød
--------------------------------------------------------------------------------
856, 120, 6. april 1779, Skæring, Egå sogn
Søren Pedersen Skipper, død
Maren Andersdatter, enke
Hans børn i ægteskab med Inger Sørensdatter:
Peder Sørensen, 32 år
Maren Sørensdatter, ugift
Hans børn med enken:
Anders Sørensen, 12 år
Anne Sørensdatter,
Inger Sørensdatter
Ellen Sørensdatter
Dorthe Sørensdatter
Lavværge Peder Jørgensen af Egå
Morbroder Jørgen Andersen af Skæring
--------------------------------------------------------------------------------
857, 125, 12. april 1779, Jebjerg, Ørum sogn
Maren Pedersdatter, død
Kield Jensen, enke
Ingen Børn
Halvbroder Peder Pedersen arver, tjente Niels Nielsen i Vissing
--------------------------------------------------------------------------------
858, 129, 29. juni 1779, Kristrup sogn
Anne Elisabeth Jeronimusdatter, død
Thomas Didrichsen, enke
Deres børn:
Anne Dorthea Thomasdatter, 18 uger gl.
--------------------------------------------------------------------------------
859, 132, 27. juli 1778, Haslund sogn
Kield Pedersen, død
Hans arvinger:
sønnesøn, Peder Laursen, 15 år, hos sin moder, Christen Christensens hustru, morbroder Søren Hvas af Haslund.
--------------------------------------------------------------------------------
860, 137, 13. juli 1779, Neder Hornbæk
Maren Andersdatter (Jensdatter?), død
Jens Pedersen, enke
Deres børn:
Maren Jensdatter, 7 år
Anne Jensdatter, 5 år
--------------------------------------------------------------------------------
861, 141, 2. september 1729, Gassum sogn
ugift Maren Jensdatter, død
Hendes arvinger:
1) helbroder Mads Jensen, 28 år
2) helbroder Jacob Jensen, 25 år
3) helbroder Peder Jensen, 17 år
4) halvbroder Mads Jensen, 9 år, hos stedfaderen Christen Sørensen i Gassum
--------------------------------------------------------------------------------
862, 153, 11. oktober 1779, Værum sogn
Anne Hansdatter, død
Peder Koch, enke
Hendes arvinger:
1) broder Anders Hansen, 61 år, på Frisenvold
2) søster Maren Hansdatter ~ Thomas Rasmussen i Værum
3) Maren Hansdatter, enke efter Henrich Phillip, hendes lavværge Laurs Thomassen i Værum
--------------------------------------------------------------------------------
863, 154, 18. oktober 1779, Værum sogn
Anne Nielsdatter, død
Christen Johnsen, enke
Deres børn:
Søren Christensen, 22 år
Joen Christensen, 16 år
Niels Christensen, 10 år
Kirsten Christensdatter, 12 år
Inger Christensdatter, 4 år
--------------------------------------------------------------------------------
864, 156, 18. oktober 1779, Værum sogn
Henrich Mortensen, død
Anne Christensdatter, enke
Hans arvinger:
søster Anne Mortensdatter ~ Niels Rasmussen i Ølst
--------------------------------------------------------------------------------
865, 160, 19. oktober 1779, Værum sogn
Rasmus Hvid, død
Dorthe Sørensdatter, død
Hans børn med Maren Jensdatter:
Peder Rasmussen, 36 år
Jens Rasmussen, 34 år
Giertrud Rasmusdatter
Malene Rasmusdatter
Hans børn med enken:
Søren Rasmussen, 3 år
Maren Rasmusdatter, 16 år
--------------------------------------------------------------------------------
866, 162, 17. oktober 1779, Vinterslev, Nørre Galten sogn
Mette Jensdatter, død
Laurs Laursen Smed, enke
Deres børn:
Mette Cathrine Laursdatter, 61/2 år
Afdødes søskendebarn, Ole Madsen af Hadsten
--------------------------------------------------------------------------------
867, 165, 21. oktober 1779, Vorup sogn
Karen Thøgersdatter, død
Hans Pedersen, enke
Deres børn:
Peder Hansen, 5 år
--------------------------------------------------------------------------------
868, 168, 25. oktober 1779, Værum sogn
Margrethe Nielsdatter, død
Jens Nielsen Stenhugger, enke
Deres børn:
Niels Jensen, 40 år i Haslund
Niels Jensen Skrædder, 34 år
Jens Jensen, 32 år i Galten
Rasmus Jensen, 22 år, hjemme
Giertrud Jensdatter, 36 år ~ Rasmus Christensen i Værum
Maren Jensdatter, 30 år ~ Søren Thomassen i Tebbestrup
Maren Jensdatter, 19 år, hjemme
--------------------------------------------------------------------------------
869, 172, 25. oktober 1779, Værum sogn
Else Jensdatter, død
Laurs Thomassen, enke
Deres børn:
Maren Laursdatter ~ Jens Pedersen i Værum
Anne Marie Laursdatter, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
870, 176, 26. oktober 1779, Vissing sogn
Anne Christensdatter, død
Anders Ladefoged, enke
Deres barn:
Inger Andersdatter, 1 år
--------------------------------------------------------------------------------
871, 180, 26. oktober 1779, Vissing sogn
Christen Mortensen, død
Maren Sørensdatter, enke
Hans børn med Kirsten Christensdatter:
Anne Christensdatter, 48 år ~ Thomas Pedersen i Vissing
Maren Christensdatter, 46 år
Anne Christensdatter ~ Ole Andersen Bødker i Løvskal
Morten Christensen Bødker, 40 år i Væth
Anders Christensen, 37 år, tjener i Stevnstrup
Børn med enken:
Kirsten Christensdatter, 32 år, enke efter Peder jensen i Vorup
Else Christensdatter, 28 år, tjener i Trige
--------------------------------------------------------------------------------
872, 182, 27. oktober 1779, Munkdrup, Kristrup sogn
Inger Nielsdatter, død
Peder Brøstie, enke
Hendes arvinger:
Helbroder Niels Nielsen i Årslev
Helsøster Kirsten Nielsdatter ~ Peder Jensen i Lund
halvbroder Jens Nielsen i Langskov
--------------------------------------------------------------------------------
873, 186, 29. oktober 1779, Jebjerg, Ørum sogn
Jens Rasmussen, død
Maren Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Rasmus Jensen, 3 år (død kort efter faderen)
Enkens fader Rasmus Jørgensen
Afdødes broder Axel Rasmussen i Yding
--------------------------------------------------------------------------------
874, 187, 1. november 1779, Vorup sogn
Ane Pedersdatter, død
Rasmus Rasmussen
Arvinger ukendte, intet at arve.
--------------------------------------------------------------------------------
875, 189, 3. november 1779, Nørre Galten sogn
Maren Joensdatter, død
Peder Andersen, enke
Deres børn:
Joen Pedersen, 15 år
Anders Pedersen, 10 år
--------------------------------------------------------------------------------
876, 191, 3. november 1779, Nørre Galten sogn
Peder Vissing, død
Helle Michelsdatter, enke
Deres børn:
Rasmus Pedersen, 15 år
Anne Pedersdatter, 13 år
Maren Pedersdatter, 10 år
Karen Pedersdatter, 7 år
Farbroder Jens Rasmussen af Jebjerg
--------------------------------------------------------------------------------
877, 195, 3. november 1779, Nørre Galten sogn
Margrethe Laursdatter, død
Anders Christensen, enke
Deres børn:
Ellen Marie Andersdatter, 6 år
--------------------------------------------------------------------------------
878, 197, 3. november 1779, Nørre Galten sogn
Kirsten Cathrine Thomasdatter, død
Laurs Jensen Snedker, enke
Hendes børn med Søren Pedersen Væver
Peder Sørensen, 22 år
Thomas Sørensen, 20 år
Morbroder Erich Thomassen af Hadsten
--------------------------------------------------------------------------------
879, 199, 10. november 1779, Dyrby, Gassum sogn
Else Carlsdatter, død
Mogens Nielsen, enke
Hendes børn med Christen Nielsen:
Niels Christensen, 8 år
Bodil Christensdatter. 15 år
Anne Christensdatter, 12 år
Maren Christensdatter, 11 år
Børnenes farbroder Peder Nielsen i Hvidsten.
--------------------------------------------------------------------------------
880, 202, 12. november 1779, Laurbjerg sogn
Margrethe Jensdatter, død
Rasmus Pedersen, enke
1. mand Knud Henrichsen
Hendes børn:
Maren Knudsdatter, 18 år
Jens Knudsen, 16 år
Peder Rasmussen, 12 år
--------------------------------------------------------------------------------
881, 205, 12. november 1779, Laurbjerg sogn
Mads Blach, død
Maren Pedersdatter, enke
Hans arvinger:
Helbroder Christen Blach
helsøster Anne Christensdatter, 40 år ~ smeden Christen Andersen i Haurum
helsøster Margrethe Christensdatter, 50 år ~ Jens Koch i Stånum
helsøster Kirsten Christensdatter, 36 år ~ knapmager Rasmus i Viborg.
--------------------------------------------------------------------------------
882, 207, 16. november 1779, Over Hornbæk
Inger Jensdatter, død
Jens Jensen, enkemand
Hendes børn med Christen Andersen:
Anders Christensen, 13 år
Jens Christensen, 6 år
Kirsten Christensdatter, 25 år
Inger Christensdatter, 23 år
Anne Christensdatter, 18 år
Alle ugifte
--------------------------------------------------------------------------------
883, 210, 17. november 1779, Neder Hornbæk
Søren Andersen, død
Maren Nielsdatter, enke
Deres børn:
Anders Sørensen, 22 år
Niels Sørensen, 20 år
Søren Sørensen, 14 år
Dorthe Marie Sørensdatter, 12 år
--------------------------------------------------------------------------------
884, 213, 18. november 1779, Værum sogn
Jens Jensen Kaae, død
Karen Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Jens Jensen, 25 år
Giertrud Jensdatter, 22 år ~ Rasmus Poulsen i Værum
Maren Jensdatter, 19 år
--------------------------------------------------------------------------------
885, 216, 18. november 1779, Værum sogn
Bodil Rasmusdatter, død
Poul Rasmussen, enke
Deres barn:
Rasmus Poulsen, 28 år
Hendes søn Rasmus Christensen, avlet i ægteskab med Christen Rasmussen. Han død:
Jens Rasmussen, 6 år
Christen Rasmussen, 4 år
Bodil Rasmusdatter, 8 år
--------------------------------------------------------------------------------
886, 221, 19. november 1779, Laurbjerg sogn
Niels Olesen, død
Anne Marie Christensdatter, enke
Deres børn:
Christen Nielsen, 13 år
Jens Nielsen, 9 år
Christen Nielsen, 1½ år
--------------------------------------------------------------------------------
887, 222, 22. november 1779, Erslev, Nørre Galten sogn
Anders Krog, død
Maren Madsdatter, enke
1. ægteskab med Anne Jensdatter:
Jens Andersen, 25 år
Maren Andersdatter, 28 år
--------------------------------------------------------------------------------
888, 224, 22. november 1779, Erslev, Nørre Galten sogn
Mette Rasmusdatter, død
Jens Pedersen, enke
Deres børn:
Rasmus Koch, 35 år
Anders Koch, 31 år
Peder Koch, 29 år
Maren Jensdatter Koch, 28 år ~ Søren Koch i Vissing
--------------------------------------------------------------------------------
889, 226, 23. november 1779, Stevnstrup, Grensten sogn
Kirsten Sørensdatter, død
Mogens Knudsen, enke
Deres børn:
Christen Mogensen, 12 år
Giertrud Mogensdatter, 5 år
--------------------------------------------------------------------------------
890, 229, 30. november 1779, Munkdrup, Kristrup sogn
Maren Jespersdatter, død
Jens Frandsen, enke
Hendes børn med Christen Frederichsen:
Anne Christensdatter ~ Hans Christensen i Laurbjerg
Jesper Christensen, 19 år
Peder Jespersen af Eistrup var formynder
--------------------------------------------------------------------------------
891, 233, 3. december 1779, Kristrup sogn
Morten Jensen, død
Anne Jensdatter, enke
Ingen børn:
Hans arvinger:
1) broder Anders Jensen Fischer i Jebjerg, død
1a) Peder Andersen
1b) Niels Andersen
2) søster Maren Jensdatter ~ Poul Jensen i Kristrup
--------------------------------------------------------------------------------
892, 234, 3. december 1779, Kristrup sogn
Rasmus Andersen Beeg, død
Birthe Jensdatter, enke
Deres børn:
Jens Rasmussen, 28 år
Anders Rasmussen, 24 år
Anne Kirstine Jensdatter, ? ( Rasmusdatter)
--------------------------------------------------------------------------------
893, 236, 5. december 1779, Jebjerg, Ørum sogn
Søren Pedersen Hougaard, død
Karen Nielsdatter, enke
Deres børn:
Peder Sørensen, 30 år i Galten
Niels Sørensen, 10 år, hjemme
Maren Sørensdatter, 20 år
Kirsten Sørensdatter, 12 år
--------------------------------------------------------------------------------
894, 239, 14. december 1779, Nørre Galten sogn
Kirsten Laursdatter, død
Terchel Rasmussen, enke
Deres børn:
Maren Terchelsdatter, 10 år
Rasmus Terchelsen, 5 år
--------------------------------------------------------------------------------
895, 243, 15. december 1779, Jebjerg, Ørum sogn
Christen Balle, død
Kirsten Nielsdatter, enke
Deres børn:
Johanne Christensdatter, 14 år
Anne Christensdatter, 8 år
Mette Christensdatter, 6 år
Niels Christensen, 4 år
Niels Christensen, 1 ½ år
Farbroder Jens Vissing af Jebjerg.
--------------------------------------------------------------------------------
896, 247, 16. december 1779, Værum sogn
Thomas Michelsen, død
Kirsten Sørensdatter, enke
Deres børn:
Søren Thomassen, 22 år
Michel Thomassen, 19 år
Maren Thomasdatter, 15 år
--------------------------------------------------------------------------------
897, 249, 16. december 1779, Værum sogn
Maren Jensdatter, død
Niels Jensen Bidsk, enke
Deres børn:
Jens Nielsen, 28 år
Else Nielsdatter, 30 år
--------------------------------------------------------------------------------
898, 250, 2. november 1779, Løgstrup Hovedgaard, Laurbjerg sogn
ungkarl Niels Andersen, død
Hans arvinger:
1) helsøster Mette Andersdatter ~ Peder Tvilling, han død, hun mødt ved lavværge Anders Kier i Væth, hun havde en søn, Jens Pedersen.
--------------------------------------------------------------------------------
899, 256, 22. december 1779, Ølst sogn
Jørgen Pedersen, død
Maren Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Rasmus Jørgensen, 2 år
Enkens stedfader Peder Nielsen i Tebbestrup
Morbroder Niels Rasmussen i Haslund var formynder da ingen farbrødre var til.
--------------------------------------------------------------------------------
900, 259, 26. december 1779, Vissing sogn
Jens Jensen, død
Mette Jensdatter, død
Hans arvinger:
Søsterdatter ~ Laurs Tinning i Galten
Hendes arvinger:
1) broder Christen Jensen i Væth
2) broder Michel Jensen ibid., død
2a) Jens Michelsen, i Væth
2b) Søren Michelsen, i Væth
2c) Anne Michelsdatter i Fladbro Hus
2d) Margrethe Michelsdatter ~ Søren Snedker i Randers
--------------------------------------------------------------------------------
901, 261, 29.- december 1779, Værum sogn
Mette Sørensdatter, død
Niels Jørgensen, enke
Deres børn:
Jørgen Nielsen i Bidstrup Brohus
Kirsten Nielsdatter, 30 år, hjemme
Maren Nielsdatter, 26 år, tjener forpagter Madame Andersdatter i Granslev
--------------------------------------------------------------------------------
902, 263, 3. januar 1780, Stevnstrup, Grensten sogn
Ellen Jensdatter, død
Michel Andersen, enke
Hendes børn med Niels Høeg:
Maren Nielsdatter, 27 år, ~ Niels Østerballe i Grensten
Jens Nielsen, 23 år
Jens Nielsen, 20 år
Deres farbroder Jens Jensen i Stevnstrup
--------------------------------------------------------------------------------
903, 268, 3. januar 1780, Stevnstrup, Grensten sogn
Jens Koch, død
Kirsten Andersdatter, enke
Deres børn:
Peder Jensen, 28 år
Anders Jensen, 25 år
Christen Jensen, 23 år
Rasmus Jensen, 22 år
Farbroder Jens Pedersen af Stevnstrup
--------------------------------------------------------------------------------
904, 270, 12. januar 1780, Nyborg, Vissing sogn
Maren Pedersdatter, død
Jens Jensen, enke
Deres barn:
Jens Jensen, 6 uger
--------------------------------------------------------------------------------
905, 274, 24. november 1779, Vissing sogn Anne Madsdatter, død
Hendes børn:
Peder Sørensen, 35 år i Jebjerg
Mads Sørensen, 16 år
--------------------------------------------------------------------------------
906, 277, 21. januar 1780, Lindbjerg, Harridslev sogn
Anne Christensdatter, død
Claus Nielsen, enke
Deres børn:
Niels Clausen, 27 år i Lindbjerg
Jens Clausen, 17 år
Anne Clausdatter, 28 år
Maren Clausdatter, 23 år
Morbroder Jens Christensen Kondrup i Lindbjerg
--------------------------------------------------------------------------------
907, 279, 13. januar 1780, Jebjerg, Ørum sogn
Jens Rasmussen Vissing, død
Anne Hansdatter, død
Ingen børn.
Hans arvinger:
1) broder Rasmus Vissing, død i Jebjerg
1a) Rasmus Rasmussen, 20 år
1b) Peder Rasmussen, 18 år
1c) Birthe Rasmusdatter, 16 år
1d) Karen Rasmusdatter, 13 år
1e) Anne Rasmusdatter, 10 år
2) Peder Vissing, død i Galten
2a) Rasmus Pedersen, 15 år
2b) Anne Pedersdatter, 13 år
2c) Maren Pedersdatter, 10 år
2d) Karen Pedersdatter, 7 år
3) broder Christen Rasmussen Balle, død i Jebjerg
3a) Niels Christensen, 4 år
3b) Niels Christensen, 1 ½ år
3c) Johanne Christensdatter, 14 år
3d) Anne Christensdatter, 8 år
3e) Mette Christensdatter, 6 år
4) søster Mette Rasmusdatter ~ Jens Pedersen i Jebjerg
5) søster Maren Rasmusdatter, ugift
Hustruens arvinger:
1) broder Christen Hansen i Tebbestrup
2) broder Erich Hansen, død
2a) Dorthe Erichsdatter ~ Niels Pedersen i Jebjerg
3) broder Peder Hansen, død
3a) Hans Pedersen, 25 år
4) søster Anne Hansdatter, død
4a) Anne Nielsdatter, ugift
4b) Ingeborg Nielsdatter, ugift
4c) Maren Nielsdatter, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
908, 289, 23. november 1779, Vissing sogn
Peder Lassen, død
Hans børn:
1) Niels Pedersen i Vissing
2) Rasmus Pedersen, død
2a) Mette Rasmusdatter hos stedfaderen Thomas Rasmussen i Vissing
--------------------------------------------------------------------------------
909, 294, 24. november 1779, Vissing sogn
Anne Thomasdatter, død
Hendes børn:
Thomas Jensen, 19 år
Søren Lassen, 9 år
--------------------------------------------------------------------------------
910, 299, 26. november 1779, Vissing sogn
Jens Laursen Dahl, død
Hans arvinger:
datter Anne Jensdatter
--------------------------------------------------------------------------------
911, 304, 11. april 1780, Munkdrup, Kristrup sogn
Peder Brøstie, død
eneste arvinger var gårdmand Jørgen Pedersen i Ølst, død
Hans børn:
Rasmus Jørgensen, 3 år, ved sin stedfader Christen Michelsen i Ølst.
--------------------------------------------------------------------------------
912, 308, 8. maj 1780, Stevnstrup, Grensten sogn
Anne Pedersdatter, død
Jens Østrup, enke
Deres børn:
Peder Jensen, 5 år
Maren Jensdatter, 3 år
--------------------------------------------------------------------------------
913, 312, 10. maj 1780, Nørre Galten sogn
Birthe Pedersdatter, død
Hans Pedersen Pilgaard, enke
Der angives at være 2 umyndige børn, men ingen navne nævnes.
--------------------------------------------------------------------------------
914, 315, 12. maj 1780, Væth, Ørum sogn
Maren Frederichsdatter, død
Anders Kier, enke
Ingen børn:
Hendes arvinger:
1) helbroder Christen Frederichsen, død i Munkdrup
1a) Anne Christensdatter ~ Hans Christensen i Laurbjerg
1b) Jesper Christensen, 19 år, hos stedfaderen Jens Frandsen
2) helbroder Søren Frederichsen, død i Væth
2a) Anne Sørensdatter
2b) Maren Sørensdatter, 24 år
2c) Mette Sørensdatter, 24 år ~ Peder Christensen i Væth
2d) Ellen Sørensdatter, 19 år
2e) Maren Sørensdatter, hos stedfaderen Niels Poulsen i Væth
3) helsøster Anne Frederichsdatter ~ Niels Andersen i Haslund
--------------------------------------------------------------------------------
915, 320, 5. juni 1780, Nørre Galten sogn
Peder Laursen, død
Karen Sørensdatter, enke
Deres børn:
Laurs Pedersen, 12 år
Maren Pedersdatter, 10 år
Kirsten Pedersdatter, 1 ½ år
Lavværge degnen Hans Dahlsen
Ingen farbrødre var til.
Formynder morbroder Mads Pilgaard af Galten.
--------------------------------------------------------------------------------
916, 323, 3. juli 1780, Værum sogn
Maren Knudsdatter, død
Jens Rasmussen Bødker, enke
Deres børn:
Anne Jensdatter, 14 år
Mette Jensdatter, 12 år
Magdalene Jensdatter, 10 år
Giertrud Jensdatter, 8 år
Maren Jensdatter, 3 år
Rasmus Jensen, ½ år
--------------------------------------------------------------------------------
917, 327, 2. august 1780, Michelstrup, Ølst sogn
Christen Jensen, død
Kirsten Andersdatter, enke
Deres børn:
Anders Christensen, 29 år
Jens Christensen, 26 år, gmd. i Munkdrup
Rasmus Christensen, 23 år
Inger Christensdatter, 20 år
Niels Christensen, 16 år
Knud Christensen, 12 år
Peder Christensen, 10 år
Rasmus Christensen, 7 år
--------------------------------------------------------------------------------
918, 330, 12. juni 1780, Vissing sogn
Maren Sørensdatter, død
Christen Mortensen, enke
Deres barn:
Peder Christensen Lund, pt. i København
Afdødes søsters mand Søren Hansen af Vorup
--------------------------------------------------------------------------------
919, 336, 10. oktober 1780, Hedehuset, Ølst sogn
Ane Marie Nielsdatter, død
Rasmus Pedersen, enke
Deres børn:
Kirsten Rasmusdatter, 17 år
Anne Margrethe Rasmusdatter, 11 år
Niels Rasmussen, 8 år
--------------------------------------------------------------------------------
920, 338, 14. september 1780, Jebjerg, Ørum sogn
Maren Pedersdatter, død
Hendes arvinger:
1) broder Jens Pedersen, 19 år
2) broder Simon Pedersen, død i Værum
2a) Niels Simonsen i Værum
2b) Peder Simonsen, 26 år
2c) Ingeborg Simonsdatter, død
2ca) Rasmus Rasmussen, 22 år
2cb) Peder Rasmussen, 18 år
2cc) Birthe Rasmusdatter, 15 år
2cd) Karen Rasmusdatter, 13 år
2ce) Anne Rasmusdatter, 11 år
2d) Maren Simonsdatter ~ soldat Jens Jensen
--------------------------------------------------------------------------------
921, 341, 2. januar 1781, Erslev, Nørre Galten sogn
Søren Vendelbo, død
Mette Nielsdatter, enke
Deres børn:
Jens Sørensen, 23 år
Christen Sørensen, 21 år
Niels Sørensen, 18 år
Anders Sørensen, 15 år
Ingen farbrødre eller morbrødre er til.
--------------------------------------------------------------------------------
922, 344, 12. februar 1781, Kristrup sogn
Dorthe Greisdatter, død
Jens Rasmussen, enke
Deres barn:
Rasmus Jensen, 5 år
--------------------------------------------------------------------------------
923, 346, 5. marts 1781, Værum sogn
Poul Rasmussen Gammel, død
Rasmus Poulsen, hans søn, død
Rasmus Poulsens enke Giertrud Jensdatter, med lavværge Christen Frandsen.
Poul Rasmussens søster Giertrud Rasmusdatter.
--------------------------------------------------------------------------------
924, 351, 13. december 1780, Gassum sogn
Jens Nielsen, død
Anne Christensdatter, død
Hans børn af forrige ægteskab:
Christen Jensen i Gassum
Niels Jensen, 30 år
Maren Jensdatter, 39 år
Anne Jensdatter, 36 år
Kirsten Jensdatter ~ Anders Andersen i Riestrup?
Hustruens arvinger:
1) søster Maren Christensdatter, død
1a) Christen pedersen i Stouby
1b) Peder Pedersen i Over Hornbæk
1c) Kirsten Pedersdatter ~ Christen Jensen i Dyrby
1d) Niels Pedersen, bortrejst, vides ej hvor er
1e) Laurs Pedersen, bortrejst, vides ej hvor er
2) broder Søren Christensen, død i Dyrby
2a) Christen Sørensen, 22 år
2b) Poul Sørensen, 19 år
2c) Kirsten Sørensdatter, 24 år
3) søster Mette Christensdatter ~ Jens Pedersen i Dyrby, han død
4) broder Jens Christensen, død i København, børn?
--------------------------------------------------------------------------------
925, 354, 15. juni 1781, Nørre Galten sogn
?, død (ikke nævnt ved navn, men hed måske Karen Jensdatter)
Peder Rasmussen, enke
Deres børn:
Mariane Pedersdatter, 6 år
Caroline Sophie Pedersdatter, 4 år
--------------------------------------------------------------------------------
926, 356, 15. oktober 1781, Vissing sogn
Otte Jensen Væver, død
Anne Jensdatter, enke
Deres børn:
Jens Ottesen, 25 år
Anne Kirstine Ottesdatter, 24 år
--------------------------------------------------------------------------------
927, 360, 25. juni 1781, Jebjerg, Ørum sogn
Jens Hansen, død
Afdødes steddatter Dorthe Erichsdatter ~ Niels Pedersen
Afdødes søsters børn:
1) Jens Sørensen i Vellev
2) Maren Sørensdatter ~ Peder Jensen i Sall
3) Maren Sørensdatter ~ Henrich Frederichsen i Bjerregrav
4) Inger Sørensdatter ~ hattemager Cay Nielsen Skov i København
5) Anne Sørensdatter, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
928, 371, 12. oktober 1781, Stevnstrup, Grensten sogn
Giertrud Rasmusdatter, død
Jens Pedersen Østrup, enke
Hendes arvinger:
broder Peder Rasmussen
broder Peder Rasmussen Hviid
halvbroder Thomas Rasmussen
halvsøster Kirsten Rasmusdatter
--------------------------------------------------------------------------------
929, 376, 13. november 1781, Værum sogn
Jens Nielsen Stenhugger, død
Hans børn:
Rasmus Jensen
Niels Jensen, 44 år i Haslund
Niels Jensen, 34 år
Jens Jensen, 30 år i Galten
Giertrud Jensdatter ~ Rasmus Christensen i Værum
Maren Jensdatter ~ Søren Thomassen i Tebbestrup
--------------------------------------------------------------------------------
930, 380, 10. december 1781, Over Hornbæk
Maren Nielsdatter, død
Søren Sørensen, enke
Hendes børn af 1. ægteskab:
Kirsten Knudsdatter, 14 år
Farbroder Niels Laursen i Ørrild, Fårup sogn
--------------------------------------------------------------------------------
931, 384, 22. januar 1782, Vorup sogn
Else Nielsdatter, død
Jens Andersen, enke
Ingen børn:
Hendes arvinger:
1) broder Christen jensen, 52 år
2) broder Jens Nielsen, 46 år i Vorup
3) søster Maren Nielsdatter, i Vorup
4) søster Giertrud Nielsdatter ~ Peder Koch i Værum
--------------------------------------------------------------------------------
932, 386, 18. februar 1782, Jebjerg, Ørum sogn
Peder Madsen, død
Anne Simonsdatter, enke
Deres børn:
Mads Pedersen, 7 år
Johanne Pedersdatter, 4 år
--------------------------------------------------------------------------------
933, 390, 22. marts 1782, Ølst sogn
Laurs Snog, død
Maren Christensdatter, enke
Deres børn:
Maren Laursdatter, 3 år
Mette Laursdatter, 1 år
--------------------------------------------------------------------------------
934, 392, 5. april 1782, Ørsted sogn
Kirsten Jensdatter, død
Jens Pedersen, enke
Deres børn:
Peder Jensen, 4 år
Maren Jensdatter, 10 år
Anne Jensdatter, 6 år
Kirsten Jensdatter, 2 år
--------------------------------------------------------------------------------
935, 397, 8. april 1782, Jebjerg, Ørum sogn
Jens Pedersen, død
Mette Rasmusdatter, enke
Ingen børn, søskende arver:
Jens Pedersen, hyrde i haslund
Søren Pedersen, i Væth
Niels Pedersen i Hedehuset
Laurs Pedersen i Tindbæk
Kirsten Pedersdatter, 60 år i Askildrup
Margrethe Pedersdatter ~ Christen Ibsen i Askildrup
Anne Pedersdatter ~ Stephan Jensen i Tindbæk
Anne Pedersdatter i Teglgaarden
Karen Pedersdatter i Hedehuset
--------------------------------------------------------------------------------
936, 400, 17. april 1782, Linde sogn
Kirsten Christensdatter, død
Christen Christophersen, enke
Deres børn:
Christen Christensen, 13 år
Niels Christensen, 9 år
Christen Christensen, 1 ½ år
Kirsten Christensen, 7 år
Anne Christensdatter, 5 år
--------------------------------------------------------------------------------
937, 403, 29. april 1782, Skæring, Egå sogn
Søren Nielsen, død
Kirsten Pedersdatter, enke
Deres børn:
Niels Sørensen, 32 år
Peder Sørensen, 28 år
Søren Sørensen, 17 år
Peder Sørensen, 14 år
Maren Sørensdatter, 35 år
Mette Marie Sørensdatter, 22 år
Lavværge Christen Nielsen af Hesselballe
--------------------------------------------------------------------------------
938, 406, 10. maj 1782, Nørre Galten sogn
Anne Pedersdatter, død
Mads Sørensen Pilgaard, enke
Deres børn:
Birthe Madsdatter, 8 år
Maren Madsdatter, 3 år
Kirsten Madsdatter, ½ år
--------------------------------------------------------------------------------
939, 410, 24. maj 1782, Jebjerg, Ørum sogn
Mogens Thomassen, død
Anne Marie Jensdatter, enke
Deres børn:
Anne Mogensdatter, 8 år
Farbroder Peder Thomassen, husmand i Over Hornbæk
--------------------------------------------------------------------------------
940, 413, 14. juni 1782, Romalt, Kristrup sogn
Mette Rasmusdatter, død
Niels Christensen, enke
Deres børn:
Christen Nielsen, 28 år
Gunhild Nielsdatter
Mette Nielsdatter
Rasmus Nielsen, 18 år
--------------------------------------------------------------------------------
941, 416, 2. marts 1782, Vissing sogn
Valborg Michelsdatter, død
Jens Pedersen, enke
Hendes søsterbørn: (børn af halvsøster, Dorthe Andersdatter)
1) Michel Nielsen, i Vissing
2) Peder Nielsen, i Vissing
3) Niels Pedersen, i Vissing
4) Rasmus Pedersen, død
4a) Mette Rasmusdatter, 12 år, hos stedfaderen Thomas Rasmussen i Vissing
5) Maren Nielsdatter, død ~ Christen Rasmussen i Lerbjerg Skovhus, ~ Peder Nielsen
5a) Rasmus Christensen, 21 år
5b) Volborg Christensdatter, 20 år
5c) Christen Pedersen, 15 år
--------------------------------------------------------------------------------
942, 423, 28. juni 1782, Askildrup, Ølst sogn
Jens Terchilsen, død
Mette Rasmusdatter, enke
Hans børn med Sophie Mogensdatter:
Ingeborg Jensdatter ~ Jens Jensen, hun død
datter Sophie Jensdatter, 11 år
--------------------------------------------------------------------------------
943, 426, 27. juli 1782, Skæring, Egå sogn
Mette Marie Rasmusdatter, død
Peder Sørensen, enkemand
Hendes arvinger:
1) moderen Zara Olesdatter
2) broder Søren Rasmussen, 48 år i Segalt
3) broder Ole Rasmussen, 41 år i Åstrup
4) broder Anders Rasmussen, 30 år
5) broder Peder Rasmussen, 24 år
6) søster Kirsten Rasmusdatter ~ Jørgen Bertelsen i Skødstrup
7) søster Maren Rasmusdatter ~ Anders Poulsen i Hjelmager, død
7a) Kirsten Andersdatter, 4 år
--------------------------------------------------------------------------------
944, 431, 16. august 1782, Værum sogn
Anne Sørensdatter, død
Christen Hansen Pilgaard, enke
Deres børn:
Søren Christensen i Værum
Hans Christensen, 34 år
Mads Christensen, 26 år
Niels Christensen, 20 år
Maren Christensdatter ~ Peder Andersen i Værum
Anne Christensdatter ~ Peder Smed ibid.
Anne Christensdatter, 23 år
--------------------------------------------------------------------------------
945, 434, 21. september 1782, Nørre Galten sogn
Jens Pedersen Hjulmand, død
Else Laursdatter, enke
Ingen børn:
Hans arving:
Anne Pedersdatter, søsterdatter, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
946, 437, 20. oktober 1782, Tebbestrup, Haslund sogn
Rasmus Jensen Elgaard, død
Eva Nielsdatter, enke
Hans børn med Anne Laursdatter:
Jens Rasmussen, 10 år
Børn med enken:
Niels Rasmussen, 2 år
Farbroder Christen Elgaard i Laurbjerg
--------------------------------------------------------------------------------
947, 441, 9. oktober 1782, Aarslev sogn (Nørre)
Anne Margrethe Hansdatter, død
Jørgen Henrichsen, enke
Deres børn:
Christen Jørgensen, 18 år
Eva Cathrine Jørgensdatter, 32 år ~ Søren Michelsen, handskemager i Århus
Birthe Jørgensdatter, 22 år
--------------------------------------------------------------------------------
948, 447, 19. december 1782, Skæring, Egå sogn
Kirsten Jensdatter, død
Niels Olesen, enke
Deres børn:
Ole Nielsen, 8 år
Niels Nielsen, 6 år
Mette Nielsdatter, 2 år
Karen Nielsdatter, 1/2 år
--------------------------------------------------------------------------------
949, 451, 20. december 1782, Nørre Galten sogn
Thomas Haugaard, død
Anne Sørensdatter, enke
Deres børn:
Søren Thomassen, 11 år
Anne Thomasdatter, 14 år
Margrethe Thomasdatter, 8 år
Anne Thomasdatter, 1 år
Farbroder Peder Haugaard i Vissing
--------------------------------------------------------------------------------
950, 455, 6. januar 1783, Vissing sogn
Anne Rasmusdatter, død
Peder Nielsen, enke
Hendes arvinger:
1) broder Søren Rasmussen i Lerbjerg
2) broder Christen Rasmussen i Lerbjerg
3) søster Giertrud Rasmusdatter, død ~ Mathias Nielsen i Hadsten
3a) Niels Mathiassen
3b) Henrich Mathiassen
--------------------------------------------------------------------------------
951, 459, 18. oktober 1782, Romalt, Kristrup sogn
Mogens Madsen, død
Birgitte Andersdatter, død
Deres børn:
Anders Mogensen, 1 ½ år
en slegfreddatter Karen Rasmusdatter, 7 år
Farbroder Niels Madsen i byen
--------------------------------------------------------------------------------
952, 478, 2. april 1783, Kristrup sogn
Maren Nielsdatter, død
Søren Christensen, enke
Deres børn:
Christen Sørensen
Kirsten Sørensdatter
--------------------------------------------------------------------------------
953, 481, 16. april 1783, Vissing sogn
Jens Sørensen, død
Maren Nielsdatter, enke
Deres børn:
Søren Jensen, 40 år i Vissing
Michel jensen, 33 år i Værum
Anne Jensdatter ~ Christen Frederichsen i Lerbjerg
Bodil Jensdatter, 28 år
Mette Marie Jensdatter, 23 år
--------------------------------------------------------------------------------
954, 486, 28. april 1783, Nørre Galten sogn
Anne Jørgensdatter, død
Landsoldat Søren Henrichsen, enke
Hendes barn:
Karen Christophersdatter, 5 år
Morbroder Niels Jørgensen var formynder
--------------------------------------------------------------------------------
955, 488, 16. juni 1783, Over Hornbæk
Anders Pedersen, død
Kirsten Christensdatter, enke
Deres børn:
Peder Andersen, 8 år
Christen Andersen, 6 år
Kirsten Andersdatter, 13 år
Kirsten Andersdatter, 11 år
Formynder Kield Pedersen
--------------------------------------------------------------------------------
956, 494, 17. juni 1783, Ølst sogn
Kirsten Andersdatter, død
Hans Rasmussen, enke
Deres børn:
Karen Hansdatter, 5 år
Bodil Hansdatter, 2 år
--------------------------------------------------------------------------------
957, 496, 17. juni 1783, Askildrup, Ølst sogn
Kirsten Pedersdatter, død
Jens Jensen, enke
Deres børn:
Jens Jensen, 18 år
Anne Jensdatter, 22 år
--------------------------------------------------------------------------------
958, 499, 20. juni 1783, Jebjerg, Ørum sogn
Maren Rasmusdatter, død
Søren Pedersen, enke
Deres børn:
Birgitte Sørensdatter, 3 år
Maren Sørensdatter, 5 uger
--------------------------------------------------------------------------------
959, 503, 4. juli 1783, Ølst sogn
Søren Levring, død
Mette Madsdatter, enke
Ingen børn:
1) broder Jens Levring, død
1a) Peder Jensen, 11 år
1b) Simon Jensen, 14 år
1c) Anne Jensdatter, 4 år
1d) Karen Jensdatter, 6 år
2) søster Matte Levring i Nielstrup
3) søster Maren Levring ~ Jens Madsen i Lime på Trustrup Gods
--------------------------------------------------------------------------------
960, 506, 24. juli 1783, Over Hornbæk
Mette Laursdatter, død
Peder Thomassen, enke
Deres barn:
Maren Pedersdatter, 11 uger
--------------------------------------------------------------------------------
961, 508, 3 september 1783, Askildrup, Ølst sogn
Ingeborg Lauridsdatter, død
Peder Nielsen Hammel, enke
Hendes arvinger:
søster Maren Lauridsdatter, enke i Rosengaarden, Randers
søster Maren Lauridsdatter, boende i Østerport i Randers og enke
broder Rasmus Lauridsen, gl., ugift og karl hos Niels Konggaard i Ølst
--------------------------------------------------------------------------------
962, 512, 8. september 1783, Løgstrup Skovhus, Laurbjerg sogn
Jens Madsen, død
Mette Pedersdatter, enke
Deres børn:
Peder Jensen, 25 år
Maren Jensdatter, 32 år
Kirsten Jensdatter, 28 år
Giertrud Jensdatter, 26 år
--------------------------------------------------------------------------------
963, 514, 24. september 1783, Helstrup sogn
Jens Nielsen Rytter, død
Kirsten Christensdatter, enke
Deres børn:
Christen Jensen, 14 år
Maren Jensdatter, 16 år
Mette Jensdatter, 12 år
--------------------------------------------------------------------------------
964, 517, 9. oktober 1783, Væth, Ørum sogn
Maren Rasmusdatter, død
Anders Kier, enke
Afdødes fader Rasmus Rasmussen
--------------------------------------------------------------------------------
965, 518, 24. juli 1783, Over Hornbæk
Lars Andersen, død
Anne Andersdatter, enke
Deres barn:
Anders Lassen, 21/2 år
Enkens fader Anders Sørensen Smed i Over Hornbæk
--------------------------------------------------------------------------------
966, 523, 24. juli 1783, Hornbæk sogn
Peder Joensen, død
Maren Christensdatter, død
Deres børn:
Søren Pedersen, 23 år
Christen Pedersen, 18 år
Joen Pedersen, 11 år
Christen Pedersen, 1 år
Anne Pedersdatter, 211/2
Inger Pedersdatter, 16 år
Anne Pedersdatter, 6 år
Peder Meldgaard og Kield Pedersen blev formyndere.
--------------------------------------------------------------------------------
967, 529, 7. november 1783, Nørre Galten sogn
Ingeborg Nielsdatter, død
Jens Andersen, enke
Hendes arvinger:
søster Maren Nielsdatter
søster Anne Nielsdatter
begge i Jebjerg
--------------------------------------------------------------------------------
968, 531, 20. februar 1784, Ølst sogn
Søren Christensen Kirkegaard, død
Karen Jensdatter, enke
Hans børn af 2 ægteskaber:
Christen Sørensen, 20 år
Michel Sørensen, 17 år
Ellen Sørensdatter, 2½ år
Margrethe Sørensdatter, 2½ år
Kirsten Sørensdatter, ½ år
--------------------------------------------------------------------------------
969, 536, 26. februar 1784, Haslund sogn
Søren Nielsen, død
Kirsten Andersdatter, enke
Deres børn:
Niels Sørensen, 20 år
--------------------------------------------------------------------------------
970, 540, 19. april 1784, Nørre Galten sogn
Ingeborg Nielsdatter, død
Niels Michelsen Sams, død
Michel Nielsen, 24 år
Ane Nielsdatter, 20 år
Birthe Nielsdatter, 18 år
Inger Nielsdatter, 9 år
--------------------------------------------------------------------------------
971, 544, 23. marts 1784, Haslund sogn
Maren Jensdatter, død
Niels Rasmussen, enke
Deres børn:
Rasmus Nielsen, 3 år
Mette Nielsdatter, 10 år
Barbara Nielsdatter, 7 år
--------------------------------------------------------------------------------
972, 548, 25. marts 1784, Væth, Ørum sogn
Mette Laursdatter, død
Niels Poulsen, enke
Børn med Søren Frederichsen:
Mette Sørensdatter ~ Peder Christensen
Ane Sørensdatter, 24 år
Maren Sørensdatter, 28 år
Maren Sørensdatter, 21 år
Børn med Niels Poulsen:
Laurs Nielsen, 16 år
Anne Nielsdatter, 15 år
--------------------------------------------------------------------------------
973, 553, 10. april 1784, Værum sogn
Anne Jensdatter, død
Niels Rasmussen Bjerregaard, enke
Hendes børn:
Jens Rasmussen, gmd. i Værum
Niels Rasmussen, vanvittig, hos stedfaderen
Malene Rasmusdatter ~ Christen Sørensen Lindberg
Kirsten Rasmusdatter ~ Niels Mortensen
--------------------------------------------------------------------------------
974, 556, 31. april 1784, Kristrup sogn
Margrethe Lisbeth Hansdatter, død
Anders Nielsen, enke
Deres barn:
Hans Andersen, 23 år
--------------------------------------------------------------------------------
975, 559, 3. maj 1784, Jebjerg, Ørum sogn
Anders Sørensen, død
Maren Pedersdatter, enke
Deres børn:
Peder Andersen, 9 år
Maren Andersdatter, 11 år
Kirsten Andersdatter, 7 år
Farbroder Søren Sørensen i Jebjerg
--------------------------------------------------------------------------------
976, 564, 18. juni 1784, Jebjerg, Ørum sogn
Maren Pedersdatter, død
Peder Sørensen, enke
Hendes børn:
Anders Lassen, 16 år
Christen Lassen, 14 år
Maren Lasdatter
Morbroder Stephan Pedersen i jebjerg
--------------------------------------------------------------------------------
977, 567, 22. juni 1784, Laurbjerg sogn
Søren Jespersen, død
Kirsten Nielsdatter, enke
Deres børn:
Jesper Sørensen, 22 år
Niels Sørensen, 12 år
Laurs Sørensen, 6 år
Dorthe Marie Sørensdatter, 16 år
Anne Sørensdatter, 10 år
Maren Sørensdatter, 1½ år
Farbroder Søren bach
--------------------------------------------------------------------------------
978, 572, 16. oktober 1783, Fladbrohuset, Grensten sogn
Mogens Sørensen Koch, død
Anne Michelsdatter, enke
Deres børn:
Michel Mogensen, 12½ år
Ellen Marie Mogensdatter, 9 år
Morbroder Jens Michelsen af Væth
--------------------------------------------------------------------------------
979, 587, 24. september 1784, Vissing sogn
enken Maren Nielsdatter, død
Jens Bonde, død
Deres børn:
Søren Jensen, 40 år
Michel Jensen, 34 år
Ane Jensdatter ~ Christen Frederichsen i Lerbjerg
Bodil Jensdatter, 29 år
Mette Marie Jensdatter, 26 år
--------------------------------------------------------------------------------
980, 592, 21. juni 1784, Laurbjerg sogn
Anne Marie Christensdatter, død
Christen Lydrichsen, enke
Hendes børn:
Christen Nielsen, 19 år
Jens Nielsen, 12 år
--------------------------------------------------------------------------------
981, 605, 28. oktober 1784, Vorup sogn
Niels Christensen, død
Karen Christensdatter, enke
Deres børn:
Anne Nielsdatter, 12 år
Christen Nielsen, 10 år
Mette Nielsdatter, 7 år
--------------------------------------------------------------------------------
982, 607, 28. oktober 1784, Vorup sogn
Karen Jensdatter, død
Jens Andersen Taul, enke
Deres barn:
Anders Jensen, 7 uger
--------------------------------------------------------------------------------
983, 610, 15. december 1784, Værum sogn
Anne Cathrine Hansdatter, død
Jens Nielsen Laurbjerg, enke
Deres børn:
Niels Jensen, 7 år
Hans Jensen, 2½ år
--------------------------------------------------------------------------------
984, 613, 14. januar 1785, Værum sogn
Giertrud Rasmusdatter, død
Laurs Skriver, død
Deres børn:
Niels Laursen, 27 år
Rasmus Laursen, 21 år
--------------------------------------------------------------------------------
985, 616, 19. januar 1785, Nørre Galten sogn
Kirsten Jensdatter, død
hyrde Thomas Rasmussen, enke
Deres børn:
Søren Thomassen, 13 år
Kirsten Thomasdatter, 18 år
Maren Thomasdatter, 12 år
Karen Thomasdatter, 3 år
--------------------------------------------------------------------------------
986, 618, 10. februar 1785, Laurbjerg sogn
Zachael Sørensdatter, død
Jacob Christensen, enke
Deres børn:
Søren Jacobsen, 34 år
Christen Jacobsen, 17 år
Sophia Jacobsdatter, 32 år
Maren Jacobsdatter, 23 år
--------------------------------------------------------------------------------
987, 620, 11. februar 1785, Vorup sogn
Rasmus Loy, død
Inger Andersdatter, enke
Deres børn:
Jens Rasmussen, 14 år
Kirsten Rasmusdatter, 20 år
--------------------------------------------------------------------------------
988, 623, 18. februar 1785, Værum sogn
Christen Pilgaard, død
Hans børn:
Søren Christensen Pilgaard, 39 år, gmd i Værum
Hans Christensen Pilgaard, 36 år
Mads Christensen Pilgaard, 28 år
Niels Christensen Pilgaard, 22 år
Maren Christensdatter ~ Peder Andersen i Værum
Anne Christensdatter ~ Peder Smed i byen
Anne Christensdatter, 25 år
--------------------------------------------------------------------------------
989, 626, 8. marts 1785, Ølst sogn
Christen Michelsen, død
Karen Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Jørgen Michelsen?, 4 år
Enkens broder Jens Rasmussen i Vorup
--------------------------------------------------------------------------------
990, 630, 16. marts 1785, Væth, Ørum sogn
Ole Pedersen Fyndbo, død
Kirsten Madsdatter, enke
Deres børn:
Mads Olesen, 25 år
Birthe Olesdatter ~ gmd. Kield Jensen i Jebjerg
Anne Cathrine Olesdatter ~ Jens Sørensen, gmd. i Følle
Kirsten Olesdatter ~ Søren Pedersen Ginnerup i Jebjerg
Karen Olesdatter, 19 år
--------------------------------------------------------------------------------
Filmrulle 9649 A
--------------------------------------------------------------------------------
990, 630, 16. marts 1785, Væth, Ørum sogn
Ole Pedersen Fyndbo, død
Kirsten Madsdatter, enke
Deres børn:
Mads Olesen, 25 år
Birthe Olesdatter ~ gmd. Kield Jensen i Jebjerg
Anne Cathrine Olesdatter ~ Jens Sørensen, gmd. i Følle
Kirsten Olesdatter ~ Søren Pedersen Ginnerup i Jebjerg
Karen Olesdatter, 19 år
--------------------------------------------------------------------------------
991, 634, 17. marts 1785, Vissing sogn
Jens Hansen, død
Kirsten Poulsdatter, enke
Deres børn:
Søren Jensen, 18 år
--------------------------------------------------------------------------------
992, 636, 21. marts 1785, Neder Hornbæk, Hornbæk sogn
Peder Pedersen Meldgaard, død
Mette Christensdatter, enke
Deres børn:
Peder Pedersen, 33 år
Christen Pedersen, 22 år
Maren Pedersdatter ~ Jens Pedersen, husmand
Kirsten Pedersdatter ~ Søren Mogensen i Over Hornbæk
--------------------------------------------------------------------------------
993, 640, 1. april 1785, Nørre Galten sogn
Anders Nielsen, død
Helle Michelsdatter, enke
Hans arvinger:
1) broder Niels Møller, gmd. i Vissing
2) broder Søren Møller i Teglgaarden
3) søster Ane Elisabeth Nielsdatter ~ Frederich Jochumsen i Vissing
4) søster Ingeborg Nielsdatter ~ Niels Sams i Galten, hun død
4a) Michel Nielsen, 25 år
4b) Anne Nielsdatter, 20 år
4c) Birthe Nielsdatter, 18 år
4d) Inger Nielsdatter, 12 år
Peder Thomassen nævnes også på sin hustrus vegne, men hun ses ikke nævnt blandt arvingerne.
--------------------------------------------------------------------------------
994, 644, 1. april 1785, Nørre Galten sogn
Øllegaard Michelsdatter, død
Lars Pedersen Loy, enke
Hendes arvinger:
1) helbroder Søren Michelsen, 51 år i Erslev
2) halvsøster Kirsten Michelsdatter ~ Christen Kræmer i Erslev, hun død
2a) Peder Christensen, 28 år
2b) Michel Christensen, 24 år
2c) Mette Christensdatter ~ Hans Madsen
2d) Maren Christensdatter ~ Peder Lassen i Vissing
2e) Zidsel Christensdatter
2f) Anne Christensdatter, 25 år ~ Laurs Henrichsen i Vissing
2g) Giertrud Christensdatter, 21 år
--------------------------------------------------------------------------------
995, 647, 11. april 1785, Erslev, Nørre Galten sogn
Anders Rasmussen Smed, død
Else Laursdatter, enke
Deres børn
Rasmus Andersen, 29 år
Laurs Andersen, 24 år
--------------------------------------------------------------------------------
996, 648, 13. april 1785, Askildrup, Ølst sogn
Peder Pedersen Brøste, død
Maren Pedersdatter, død
Hans arvinger:
Hans søn af 1. ægteskab:
Peder Pedersen, 25 år
Hendes arvinger:
Søster Kirsten Pedersdatter ~ Søren Pedersen i Paderup på Essenbæk Gods.
--------------------------------------------------------------------------------
997, 652, 13. april 1785, Aarslev sogn (Nørre)
Ane Jensdatter, død
Niels Andersen, enke
Deres børn:
Anders Nielsen, 7 år
Maren Nielsdatter, 5 år
Jens Nielsen, død straks efter moderen
--------------------------------------------------------------------------------
998, 655, 4. maj 1785, Neder Hornbæk, Hornbæk sogn
Birgitte Pedersdatter (Andersdatter?), død
Peder Pedersen, enke
Deres barn:
Peder Pedersen, 16 år
--------------------------------------------------------------------------------
999, 657, 16. april 1785, Yding sogn
Anne Marie Mortensdatter, død
Christen Christensen, enke
Deres børn:
Morten Christensen, 7 år
Anne Christensdatter, 12 år
Dorthe Christensdatter, 10 år
Maren Christensdatter, 5 år
--------------------------------------------------------------------------------
1000, 659, 20. maj 1785, Værum sogn
Peder Thomassen, død
Kirsten Pedersdatter, enke
Deres børn:
Peder Pedersen, 22 uger
Ane Pedersdatter, 2 år
--------------------------------------------------------------------------------
1001, 665, 20. juni 1785, Værum sogn
Giertrud Knudsdatter, død
Jens Blach, enke
Deres børn:
Knud Jensen, 8 år
Michel Jensen, 6 uger
--------------------------------------------------------------------------------
1002, 669, 22. juni 1786, Vissing sogn
Anne Nielsdatter, død
Jens Rasmussen, død
Hans børn:
Jens Jensen, 33 år
Anne Jensdatter, 31 år
Kirsten Jensdatter, 28 år
Dorthe Marie Jensdatter, 26 år
Deres børn:
Niels Jensen, 14 år
Karen Jensdatter, 16 år
--------------------------------------------------------------------------------
1003, 671, 25. juli 1785, Haslund sogn
Søren Kiersgaard, død
Maren Christensdatter, enke
Deres børn:
Rasmus Sørensen, 12 år
Karen Sørensdatter, 9 år
Dorthe Sørensdatter, 7 år
--------------------------------------------------------------------------------
1004, 677, 26. juli 1785, Kristrup sogn
Jens Rasmussen Birk, død
Regine Gabrielsdatter, enke
Deres børn:
Jens Jensen, 1 år
Dorthe Jensdatter, 4 år
Børn fra 1. ægteskab med Dorthe Gregersdatter:
Rasmus Jensen, 10 år
Farbroder Anders Rasmussen i Kristrup
Enkens fader Gabriel Schanndorff af Foglum.
--------------------------------------------------------------------------------
1005, 681, 26. september 1785, Galten
Anne Sørensdatter, død
Jens Pedersen, enke
Hendes børn med Thomas Pedersen:
Søren Thomassen, 14 år
Anne Thomasdatter, 17 år
Margrethe Thomasdatter, 13 år
Maren Thomasdatter, 3 år
--------------------------------------------------------------------------------
1006, 687, 30. maj 1785, Jebjerg, Ørum sogn
Maren Sørensdatter, død
Søren Kræmer, død
Hendes arvinger:
1) moderen Kirsten Rasmusdatter, hos sønnen Peder Sørensen Rold
2) broder Peder Sørensen Rold i Galten
3) søster Anne Sørensdatter ~ Christen Pedersen i Hadbjerg
4) søster Margrethe Sørensdatter ~ Christen Jensen i Jebjerg
5) søster Mette Sørensdatter ~ Peder Sørensen i Galten
Hans arvinger:
1) broder Peder Kræmer, 50 år i Jebjerg
2) broder Anders Kræmer, død
2a) Peder Andersen, 10 år
2b) Maren Andersdatter, 12
2c) Kirsten Andersdatter, 7 år
3) søster Bodil Sørensdatter ~ Rasmus Kaae i Jebjerg
--------------------------------------------------------------------------------
1007, 709, 25 oktober 1785, Nørre Galten sogn
Søren Jensen Bonde, død
Zidsel Jensdatter, enke
Deres børn:
Niels Sørensen, 26 år
Maren Sørensdatter ~ Anders Jensen i Balle
--------------------------------------------------------------------------------
1008, 712, 16. november 1785, Nørre Galten sogn
Niels Andersen Smed, død
Anne Hansdatter, enke
Deres børn:
Henning Frederich Nielsen, 19 år
Karen Nielsdatter, 15 år
--------------------------------------------------------------------------------
1009, 716, 21. december 1785, Værum sogn
Peder Pedersen, død
Anne Christensdatter, enke
Deres børn:
Maren Pedersdatter, 6 år
Anne Pedersdatter, 4 år
Enkens broder Søren Christensen Pilgaard
Børnenes farfader Peder Rasmussen i Vissing
--------------------------------------------------------------------------------
1010, 718, 28. december 1785, Jebjerg, Ørum sogn
Kield Jensen, død
Birthe Olesdatter, enke
Deres børn:
Jens Kieldsen, 5 år
Kirsten Kieldsdatter, 2 år
--------------------------------------------------------------------------------
1011, 724, 20. januar 1786, Stevnstrup, Grensten sogn
Maren Jensdatter, død
Ole Jensen, enkemand
Deres børn:
Jens Olesen, 32 år
Jens Olesen, 30 år, gmd. i Haslund
Kield Olesen, 25 år
Kirsten Olesdatter ~ Michel Andersen i Stevnstrup
Karen Olesdatter ~ Peder Jørgensen i Haslund
Karen Olesdatter, 26 år
--------------------------------------------------------------------------------
1012, 726, 27. januar 1786, Erslev, Nørre Galten sogn
Ellen Sørensdatter, død
Anders Østergaard, enke
Hendes arvinger:
1) moderen Maren Hansdatter, enke i Galten
2) broder Mads Sørensen Pilgaard i Galten
3) broder Laurs Sørensen, 34 år
4) broder Hans Sørensen, 30 år
5) søster Karen Sørensdatter ~ Peder Hougaard i Galten
6) søster Anne Sørensdatter ~ Jens Pedersen i Galten, hun død og efterladt en søn og 3 døtre
7) søster Mette Sørensdatter ~ Christen Pedersen i Galten
--------------------------------------------------------------------------------
1013, 729, 23. februar 1786, Kristrup sogn
Mette Andersdatter, død
Christen Jensen, enke
Deres børn:
Jens Christensen, 16 år
Jens Christensen, 13 år
Mariane Christensdatter, 3 år
Maren Christensdatter ~ gmd. Niels Christensen i Kristrup
--------------------------------------------------------------------------------
1014, 731, 10. marts 1786, Erslev, Nørre Galten sogn
Rasmus Andersen, død
Magdalene Marie Sørensdatter, enke
Deres børn:
Ane Margrethe Rasmusdatter, 5 år
Else Rasmusdatter, 20 uger
--------------------------------------------------------------------------------
1015, 732, 20. april 1786, Skæring, Egå sogn
Jørgen Andersen Krausing, død
Anne Jørgensdatter, enke
Hans barn med 1 hustru Karen Olesdatter:
Anders Jørgensen, 27 år
Hans barn med enken:
Peder Jørgensen, 11 år
--------------------------------------------------------------------------------
1016, 739, 11. oktober 1785, Erslev, Nørre Galten sogn
Mette Laursdatter, død
Hendes arvinger:
1) broder Peder Laursen, død i Galten
1a) Laurs Pedersen, 18 år
1b) Maren Pedersdatter, 15 år
1c) ?Kirsten Pedersdatter, 7 år
1d) Maren Pedersdatter, 4 år
Stedfader Peder Haugaard
--------------------------------------------------------------------------------
1017, 742, 15. december 1785, Jebjerg, Ørum sogn
Peder Nielsen, død
Hans arvinger:
1) helsøster Maren Nielsdatter ~ husmand ?
2) helsøster Anne Nielsdatter, tjener i Århus
3) halvsøster Mette Pedersdatter
4) halvsøster Kirsten Pedersdatter
--------------------------------------------------------------------------------
1018, 750, 26. maj 1786, Helstrup sogn
Ole Arvesen, død
Maren Hansdatter, enke
Deres børn:
Arve Olesen,
Margrethe Olesdatter
--------------------------------------------------------------------------------
1019, 752, 2. juni 1786, Nørre Galten sogn
Maren Christensdatter, død
Peder Sørensen Rold
Hendes arvinger:
Faderen Christen Haugaard i Hadbjerg
--------------------------------------------------------------------------------
1020, 753, 12. juni 1786, Munkdrup, Kristrup sogn
Peder Sørensen Dyrbye, død
Bendite Larsdatter, enke
Deres børn:
Søren Pedersen, 24 år
Anne Pedersdatter ~ Jens Christensen
Kirsten Pedersdatter, 21 år
--------------------------------------------------------------------------------
1021, 755, 1. juni 1786, Over Hornbæk, Hornbæk sogn
Margrethe Pedersdatter, død
Peder Pedersen, enke
Hendes datter af tidligere ægteskab
Maren Christensdatter ~ Søren Pedersen Koch i Paderup
--------------------------------------------------------------------------------
1022, 757, 15. juni 1786, Stevnstrup, Grensten sogn
Kirsten Andersdatter, død
Mogens Knudsen, enke
Hendes brødre:
1) Laurs Andersen, død
1a) Anders Laursen, 5 år
1b) Maren Laursdatter, 3 år
Hos stedfaderen Anders i Over Hornbæk
--------------------------------------------------------------------------------
1023, Nr. 23, 760, 10. december 1785, Vissing sogn, døde i Nørre Galten sogn
Søren Koch, død
Maren Jensdatter, enke
Deres børn:
Peder Christian Sørensen, 5 år
Jens Sørensen, 3 år
--------------------------------------------------------------------------------
1024, Nr. 24, 766, 27. juni 1786, Kristrup sogn
Søren Christensen, død
Maren Nielsdatter, enke
Børn af 1. ægteskab:
Christen Sørensen, 4 år
Kirsten Sørensdatter, 21 år
Farbroder Thue Christensen fra Randers
--------------------------------------------------------------------------------
1025, Nr. 25, 771, 9. august 1786, Vissing sogn
Hans Pedersen Kræmer, død
Maren Pedersdatter, enke (I starten af skiftet kaldes hun Anne, men side 772 Maren, der er hendes rette fornavn, jf. vielse og FT 1787. Deres børn:
Anne Hansdatter, 11 år
Peder Hansen, 9 år
Peder Hansen, 6 år
Las Hansen, 11/2 år
--------------------------------------------------------------------------------
1026, Nr. 26, 773, 17. august 1786, Askildrup, Ølst sogn
Søren Pedersen, død
Anne Jensdatter, enke
Deres børn:
Peder Sørensen, 1/4 år
Lavværge Mouridz Pedersen i Ølstvad
Se skifte 825, hvor Mouritz Pedersen også var lavværge
--------------------------------------------------------------------------------
1027, Nr. 27, 775, 4. oktober 1786, Jebjerg, Ørum sogn
Kirsten Olufsdatter, død
Søren Pedersen Ginnerup, enke
Deres børn:
Ole Sørensen, 1/4 år
--------------------------------------------------------------------------------
1028, Nr. 28, 781, 4. oktober 1786, Jebjerg, Ørum sogn
Zidsel Pedersdatter, død
Rasmus Lassen, enke
Deres børn:
Las Rasmussen, 26 år
Christen Rasmussen, 16 år
Maren Rasmusdatter, 22 år
--------------------------------------------------------------------------------
1029, Nr. 29, 783, 6. oktober 1786, Erslev, Nørre Galten sogn
Johanne Sørensdatter, død
Niels Pedersen, enke
Deres børn:
Else Nielsdatter, 41/2 år
Marianne Nielsdatter, 3 år
--------------------------------------------------------------------------------
1030, Nr. 30, 785, 13. december 1786, Tebbestrup, Haslund sogn
Graves Michelsen, død
Maren Nielsdatter, enke
Deres børn:
Niels Graversen, 21 år
Michel Graversen, 8 år
Anne Graversdatter, 18 år
Margrethe Graversdatter, 15 år
Anne Graversdatter, 13 år
--------------------------------------------------------------------------------
1031, 790, 24. juli 1786, Vissing sogn
Jens Pedersen, død
Valborg Christensdatter, enke
Deres børn:
Anne Marie Jensdatter, 3 år
--------------------------------------------------------------------------------
1032, 796, 11. juni 1786, Løgstrup, Laurbjerg sogn
Ungkarl, ladefoged Christen Pedersen, død
Hans arvinger:
1) broder Peder Pedersen Kræmer i Tebbestrup
2) broder Niels Pedersen, 36 år, tjener på Boller
3) broder Hans Pedersen, husmand i Vissing, død
3a) Peder Hansen, 9 år
3b) Peder Hansen, 6 år
3c) Las Hansen, 1 1/2 år
3d) Anne Hansdatter, 11 år
4) søster Anne Pedersdatter ~ Jens Nielsen i Vissing
5) søster Mette Pedersdatter ~ Las Pedersen i Vissing
--------------------------------------------------------------------------------
1033, 810, 3. februar 1787, Kristrup sogn
Kirsten Christensdatter, død
Johan Juulsen, enke
Deres børn:
Maren Johansdatter, 6 år
Farbroder Mathias Juul af Romalt
--------------------------------------------------------------------------------
1034, 812, 19. februar 1787, St Sjørup, Estruplund sogn
Rasmus Jensen, død
Bodil Olufsdatter, enke
Deres børn:
Ole Rasmussen, 28 år
Niels Rasmussen, 25 år
Søren Rasmussen, 21 år
Maren Rasmusdatter ~ Jacob Smed i St. Sjørup
Karen Rasmusdatter, 17 år
--------------------------------------------------------------------------------
1035, 816, 21 februar 1787, Laurbjerg sogn
Rasmus Pedersen Mølgyde, død
Edel Rasmusdatter, enke
Afdødes børn:
Peder Rasmussen, 18 år i ægteskabet med Margrethe Jensdatter
Niels Rasmussen, 6 år i ægteskabet med enken
--------------------------------------------------------------------------------
1036, 818, 2. marts 1787, Nørre Galten sogn
Anders Jensen Krog, død
Inger Jensdatter, enke
Deres børn:
1) Jens Andersen, 31 år
2) Maren Andersdatter, død ~ Anders Jensen i Balle
2a) Jens Andersen, 14 år
2b) Anders Andersen, 12 år
2c) Jens Andersen, 10 år
2d) Christen Andersen, 7 år
2e) Jens Andersen, 3 år
--------------------------------------------------------------------------------
1037, 824, 7. marts 1787, Kristrup sogn
Dorothea Hansdatter, død
Christen Jensen, enke
Ingen børn.
Hendes arvinger:
1) farbroder Jens Christensen, død
1a) Christen Jensen i Sahl
1b) Erich Jensen i Sahl
1c) Mette Jensdatter ~ Peiter Vægter i Århus
2) farbroder Morten Christensen, død
2a) Jens Mortensen, skovfoged i Hvorslev
2b) Zidsel Mortensdatter, død ~ Morids Smed i Vellev,
2ba) Niels Mouridsen Smed i Sahl
2bb) Else Mouridsdatter ~ smeden i Vellev
2bc) Anne Mouridsdatter, tjener i Søften
2c) Johanne Mortensdatter ~ Morten Bentsen, i Sahl
2d) Mette Mortensdatter, død ~ Jens Erichsen i Vellev
2da) Kirsten Jensdatter i Søften
3) morbroder Peder Rasmussen, død
3a) Dorthe Pedersdatter ~ Peder Christensen i Haurum
4) morbroder Anders Rasmussen i Aptrup
--------------------------------------------------------------------------------
1038, 832, 14. april 1787, Vissing sogn
Jens Pedersen Hougaard, død
Zidsel Jensdatter, enke
Deres børn:
Jens Jensen, 34 år, tjener i Ny Mølle
Peder Jensen, 32 år
Rasmus Jensen, 31 år
Lars Jensen, 23 år
Niels Jensen, 22 år
Jens Jensen, 20 år
Mette Jensdatter, 27 år
Kirsten Jensdatter, 25 år
Margrethe Jensdatter, 16 år
Farbroder Peder Pedersen i Vissing
--------------------------------------------------------------------------------
1039, 835, 19. juni 1787, Aarslev sogn, (Nørre)
Peder Nielsen, død
Helveg Pedersdatter, enke
Deres børn:
Niels Pedersen, 11 år
Jens Pedersen, 7 år
--------------------------------------------------------------------------------
1040, 836, 21. september 1787, Kristrup sogn
Karen Pedersdatter, død
Rasmus Sørensen Kieldsen, enke
Deres børn:
Elle Kirstine Rasmusdatter, 8 uger
--------------------------------------------------------------------------------
1041, 838, 24. september 1787, Nørre Galten sogn
Ellen Jespersdatter, død
Terchil Rasmussen, enke
Deres børn:
Kirsten Terchilsdatter, 6 uger
--------------------------------------------------------------------------------
1042, 840, 22. september 1787, Romalt, Kristrup sogn
Bodil Jensdatter, død
Mathias Juulsen, enke
Deres børn:
Juul Mathiassen, 10 år
Kirsten Mathiassen, 6 år
Jens Mathiassen, 3 år
--------------------------------------------------------------------------------
1043, 841, 10. oktober 1787, Væth, Ørum sogn
Anne Poulsdatter, død
Niels Krog, enke
Deres børn:
Poul Nielsen, 26 år
Jens Nielsen, 21 år
Morbroder Niels Poulsen i Væth
--------------------------------------------------------------------------------
1044, 843, 21. oktober 1787, Aarslev sogn (Nørre)
Birthe Laursdatter, død
Søren Nielsen Hammel, enke
Hendes arvinger:
Søren Laursen af Mygind
--------------------------------------------------------------------------------


1045, 843, 4. januar 1787, Brusgaard, Ölst sogn
Niels Pedersen, død
Hans arvinger:
1) broder Christen Pedersen Bach, gårdfæster i Bierring på Vindum Overgaard Gods, død
1a) Peder Christensen Bach, gmd i Bierring
1b) Birgitte Christensdatter ~ Niels Stephensen på Himmelstrup Gods
1c) Anne Kirstine Christensdatter ~ Jens Degn på Himmelstrup Gods
1d) Maren Christensdatter ~ Jens Mortensen på Himmelstrup Gods, død
1da) Anne Kathrine Jensdatter, 6 år
1db) Anne Jensdatter, 4 år
1e) Dorthe Christensdatter ~ Jens Nielsen i Helstrup
1f) Johanne Christensdatter, tjener i Øster Velling Præstegaard
2) broder Christen Bach, gårdfæster i Vindum
3) broder Jens Westrup, død
3a) Anne Jensdatter ~ Laurs Thomassen, Over Testrup, Randrup Gods
4) søster Johanne Pedersdatter ~ Søren Bierrich i Rind på Schaunsgaards Gods?
5) Søster Maren Pedersdatter ~ Thomas Westergaard ibm.
--------------------------------------------------------------------------------
1046, 849, 1. november 1787, Aarslev sogn (Nørre)
Jørgen Henrichsen Snedker, død
Maren Christensdatter, enke
Deres barn:
Eva Cathrine Jørgensdatter ~ Søren Bojesen, handskemager i Århus
Christian Jørgensen
--------------------------------------------------------------------------------
1047, 852, 10. februar 1788, Bielet, Glenstrup sogn
Kirsten Jensdatter, død
Niels Lassen, enke
Et afkald. Jens Jensen, Peder Jensen fra Gundestrup og Niels Jensen fra Lerbjerg gav afkald på arv efter deres søster.
--------------------------------------------------------------------------------
1048, 853, 25. marts 1788, Gassum sogn
Maren Clausdatter, død
Mouritz Jensen, enke
Afkald:
Jens Michelsen Deirup gav afkald på 6 søskendebørns vegne
Afdøde var moster til Christen Mortensen, død og hans søn Peder Christensen gav afkald på 5 søskendes vegne.
Inger Mortensdatter ~ Christen Nielsen af Thisted, afdøde var søster til Ims moder
--------------------------------------------------------------------------------
1049, 854, 15. april 1788, Jebjerg, Ørum sogn
Dorthe Erichsdatter, død
Niels Pedersen, enke
Deres børn:
Karen Nielsdatter, 14 år
Jens Nielsen, 10 år
Kirsten Nielsdatter, 7 år
--------------------------------------------------------------------------------
1050, 858, 19. april 1788, Nørre Galten sogn
Mette Rasmusdatter, død
Laurs Rasmussen Tinning, enke
Deres børn:
Rasmus Laursen, 15 år
--------------------------------------------------------------------------------
1051, 860, 10. maj 1788, Værum sogn
Anne Marie Laursdatter, død
Jens Michelsen, enke
Deres børn:
Laurs Jensen, 7 år
Michel Jensen, 4 år
Else Jensdatter, ¼ år
--------------------------------------------------------------------------------
1052, 863, 22. april 1788, Nørre Galten sogn
Anne Sørensdatter, død
Jens Jensen Stenhugger, enke
Deres børn:
Søren Jensen, 10 år
Jens Jensen, 8 år
Niels Jensen, 4 år
Enkemandens broder Rasmus Jensen Stenhugger i Værum
--------------------------------------------------------------------------------
1053, 865, 9. juni 1788, Yding sogn
Anne Marie Rasmusdatter, død
Linhard Christensen, enke
Deres børn:
Rasmus Lindhardsen, 4 år
Christopher Lindhardsen, 5 uger
Mette Lindhardsdatter, 9 år
Karen Lindhardsdatter, 7 år
--------------------------------------------------------------------------------
1054, 866, 4. december 1784, Løgstrup Skovhus, Laurbjerg sogn
pige Maren Jensdatter, død
Hendes arvinger:
Moderen Mette Pedersdatter
Broder Peder Jensen, 30 år
Søster Kirsten Jensdatter
Søster Giertrud Jensdatter
--------------------------------------------------------------------------------
1055, 868, 7. juni 1788, Vissing sogn
Kirsten Jensdatter, død
Johannes Hansen, enke
Hendes arvinger:
Moderen Mette Pedersdatter
Broder Peder Jensen i Skovhuset
Søster Giertrud Jensdatter
--------------------------------------------------------------------------------
1056, 870, 1. december 1787, Vissing sogn
Karen Christensdatter, død
Peder Væver, død
Hendes børn:
Laurs Pedersen, 40 år
Maren Laursdatter, 53 r i København
Laursdatter ~ degnen i Laurbjerg
Mette Laursdatter, tjener i København ~ Jacob Olsen Kielle
--------------------------------------------------------------------------------
1057, 877, 29. marts 1789, Over Hornbæk, Hornbæk sogn
Anne Knudsdatter, død
Jens Jensen, enke
Deres barn:
Knud Jensen, knap 1 år
Morbroder Thomas Knudsen
Hans stedsøn Anders Christensen overtager
--------------------------------------------------------------------------------
1058, 880, 9. marts 1789, Neder Hornbæk, Hornbæk sogn
Rasmus Andersen, død
Ellen Laursdatter, enke
Deres børn:
Anders Rasmussen, 2 år
Maren Rasmusdatter, 9 år
Karen Rasmusdatter, 1/2 år
--------------------------------------------------------------------------------
1059, 883, 30. marts 1789, Vissing sogn
Michel Nielsen, død
Maren Pedersdatter, enke
Deres børn:
Christen Michelsen
--------------------------------------------------------------------------------
1060, 886, 30. marts 1789, Vissing sogn
Anne Pedersdatter, død
Søren Andersen, enke
Hendes arvinger:
1) farbroder Peder Elgaard i Vissing
2) morbroder Jens Nielsen
3) morbroder Poul Nielsen, død
3a) Giertrud Poulsdatter ~ Jens Elgaard i Vissing
4) moster Edel Nielsdatter, død ~ Jens Christensen i Vissing
4a) Niels Jensen
4b) Karen Jensdatter
5) moster Johanne Nielsdatter, død ~ Niels Munch i Mejlby
5a) Niels Nielsen i København
5b) Søren Nielsen, gørtlersvend i København
5c) Anne Nielsdatter
5d) Mette Nielsdatter ~ Anders Rasmussen i Mejlby
6) halvsøster til afdødes moder Mette Madsdatter ~ Jens Sørensen i Ølst
--------------------------------------------------------------------------------
1061, 893, 13. maj 1789, Laurbjerg sogn
Anne Jensdatter, død
Anders Elgaard, enke
Deres børn:
Maren Andersdatter, 2 år
Afdødes fader Jens Andersen i Vissing
--------------------------------------------------------------------------------
1062, 895, 4. april 1789, Vissing sogn
Karen Jensdatter, enke
Niels Jensen, enke
Deres børn:
Maren Nielsdatter, 8 år
Anne Kirstine Nielsdatter, 5 år
Jens Nielsen, ½ år
--------------------------------------------------------------------------------
1063, 897, 8. april 1789, Væth, Ørum sogn
Maren Pedersdatter, død
Jens Simonsen, enke
Deres børn:
Simon Jensen, 19 år
Peder Jensen, 13 år
Morten Jensen, 8 år
Thomas Jensen, 2 år
Jens Jensen, 1 måned
Maren Jensdatter, 18 år
Kirsten Jensdatter, 15 år
Anne Jensdatter, 5 år
Mosters mand Rasmus Sørensen Bach i Væth
--------------------------------------------------------------------------------
1063, 902, 10. februar 1789, Lee Skovhus, Lee sogn
Jens Jensen Østergaard, død
Anne Jensdatter, enke
Deres børn:
Bodil Jensdatter, 27 år
--------------------------------------------------------------------------------
1064, 906, 14. august 1786, Hadbjerg sogn
Mette Kirstine Peitersdatter, død
Peiter Peitersen, enke
Deres børn:
Peiter Peitersen, 17 år
Mette Kirstine Peitersdatter, 14 år
--------------------------------------------------------------------------------
1065, 910, 16. maj 1789, Michelstrup, Ølst sogn
Kirsten Andersdatter, død
Anders Laursen, enke
Hendes børn:
Anders Christensen, 38 år
Jens Christensen, gmd. i Munkdrup
Niels Christensen, 26 år
Knud Christensen, 22 år
Peder Christensen, 19 år
Rasmus Christensen, 15 år
Inger Christensdatter, 30 år
--------------------------------------------------------------------------------
1066, 912, 16. maj 1789, Munkdrup, Kristrup sogn
Maren Jensdatter, død
Niels Pedersen, enke
Deres børn:
Ole Nielsen, 7 år
Jens Nielsen, 5 år
Maren Nielsdatter, 11 år
Mette Nielsdatter, 1 år
--------------------------------------------------------------------------------
1067, 914, 6. måned 1784, Jebjerg, Ørum sogn
Dorthe Christensdatter, død - uklart om hun døde i Vester Velling sogn
Niels Nielsen, enke
Deres børn:
Niels Nielsen, 1 år
Niels Nielsens broder Jens Nielsen i Jebjerg
Der var ikke afholdt skifte efter Dorthe Christensdatter.
Indført 1789 på grund af nyt ægteskab!
--------------------------------------------------------------------------------
1068, 916, 23. januar 1790, Værum sogn
Jens Christensen, død
Anne Christensdatter, enke
Hans arvinger:
Hans fader Christen Rasmussen i Laurbjerg
Enkens broder Mads Pilgaard i Værum
--------------------------------------------------------------------------------
1069, 918, 22. januar 1790, Væth, Ørum sogn
Morten Christensen Bødker, død
Kirsten Andersdatter, enke
Hans arvinger:
1) broder Anders Christensen, gmd. i Over Hornbæk
2) søster Anne Christensdatter ~ Thomas Pedersen i Vissing, nu enke og bor i Væth
3) søster Anne Christensdatter, 57 år, ugift
4) søster Anne Christensdatter ~ Ole Bødker, hun død
4a) Christen Pedersen, 25 år
4b) Marie Cathrine Pedersdatter, 22 år
4c) Else Olesdatter, 17 år
5) halvsøster Kirsten Christensdatter ~ Niels Christensen i Vorup
6) søster Else Christensdatter i Norring
Enkens broder Wogn Andersen i Erslev
--------------------------------------------------------------------------------
1070, 920, 23. maj 1789, Nørre Galten sogn
Hans Sørensen Hinge, død
Hans arvinger:
1) moderen Maren Hansdatter, enke ~ Søren Lassen Hinge, død
2) broder Mads Sørensen Pilgaard
3) Las Sørensen Hinge
4) søster Karen Sørensdatter ~ Peder Haugaard
5) søster Anna Sørensdatter, gift 2 g., men død
5a) Søren Thomassen, 10 år
5b) Anna Thomasdatter, 20 år
5c) Margrethe Thomasdatter, 14 år
5d) Maren Thomasdatter, 7 år
alle med afdøde Thomas Pedersen Haugaard, deres stedfader Jens Pedersen
6) søster Mette Sørensdatter ~ Christen Pedersen i Galten
--------------------------------------------------------------------------------
1071, 924, 17. november 1789, Vissing sogn
Kirsten Madsdatter, død
Jens Ulrichsen, enke
Hendes børn af 1. ægteskab:
1) Rasmus Kudsk i Hedehuset i Ølst, død
1a) 7 børn
2) Mads Kudsk, død
2a) 4 børn
3) Maren Pedersdatter ~ Skomager Jens Langballe i Randers
--------------------------------------------------------------------------------
1072, 928, 27. november 1789, Værum sogn
Karen Jensdatter, død
Tidligere gift med skovridder Bjerager
Hendes arvinger:
Anne Pedersdatter ~ Laurs Hansen i Borup
Maren Sørensdatter, tjener i Randers
Bodil Marie Sørensdatter, tjener i Randers
--------------------------------------------------------------------------------
1073, 932, 27. januar 1790, Aarslev sogn (Nørre)
ungkarl Rasmus Simonsen, død
Hans arvinger:
Broder Christen Simonsen, myndig
Halvsøster Dorthe Marie fra Stenalt
Stedfader Jørgens Johansen i Årslev
--------------------------------------------------------------------------------
1074, 939, 19. februar 1788, Aarslev sogn, (Nørre)
Peder Møller, død
Karen Rasmusdatter, enke
Hans børn:
Peder Pedersen, 16 år i Randers hos skomageren
Niels Pedersen
Kirsten Pedersdatter, 20 år
--------------------------------------------------------------------------------
1075, 941, 20. januar 1786, Stevnstrup, Grensten sogn
ungkarl Anders Jensen, død
Hans arvinger:
1) Broder Peder Jensen, bolsmand i Sønderborg
2) Søster Birthe Jensdatter ~ gmd. Rasmus i Stevnstrup
3) Søster Johanne Jensdatter, død ~ Niels Bjerregaard i Grensten
3a) Niels Nielsen, 38 år
3b) Anne Nielsdatter ~ Adam Sørensen på Ulstrup Gods
3c) Kirsten Nielsdatter ~ Jens ? i Grensten på Bidstrup Gods
3d) Karen Nielsdatter, tjener faderen
--------------------------------------------------------------------------------
1076, 962, 17. november 1789, Stevnstrup, Grensten sogn
Malene Rasmusdatter, død
Jens Pedersen, enke
Deres børn:
Rasmus Jensen, 6 år
Jens Jensen, 4 år
Anne Jensdatter, 2 år
Morbroder Peder Hviid i Stevnstrup

-------------------------------------------------------------------------------Frisenvold Gods
1777-1790
-------------------------------------------------------------------------------
1077, 41, 10. maj 1790, Ny Mølle, Jebjerg
51, 9. juni 1790
55, 10. juni 1790
68, 13. december 1790
Frands Pedersen, røgter, død
Hans arvinger:
1) broder Lars Pedersen, 62 år, i Galten
2) broder Rasmus Pedersen, død
2a) Peder Rasmussen, 21 år
2b) Niels Rasmussen, 8 år, hos stedfaderen, Jens Koch i Laurbjerg
3) søster Anne Pedersdatter, 60 år ~ Jens Østergaard i Galten
4) søster Mette Pedersdatter ~ Jens Krog i Galten, død
4a) Peder Jensen, 29 år i Galten
4b) Niels Jensen, 30 år i Galten
4c) Ellen Jensdatter ~ Simon Poulsen i Væth
 
--------------------------------------------------------------------------------
1078, 42, 11. maj 1790, Værum sogn
72, 28. december 1790
Christen Joensen, død
Hans Børn:
Joen Christensen, 26 år
Niels Christensen, 20 år
Kirsten Christensdatter, 23 år
Inger Christensdatter, 14 år, i København hos en faster
--------------------------------------------------------------------------------
1079, 43, 27. april 1790, Nørre Galten sogn
Hans Pedersen Pilgaard og Jens Nielsen Loptrup erklærede, at de intet havde til gode i arv efter Laurs Christensen Stephensen. Deres svoger Niels Jensen Krog ~ Maren Laursdatter skal overtage gården. Svigermoderen Maren Rasmusdatter.
--------------------------------------------------------------------------------
1080, 43, 26. maj 1790, Nørre Galten sogn
57, 28. juni 1790
Else Laursdatter, død
Niels Pedersen Bødker, enke
Hendes arvinger:
1) Farbroder Mads Galthen, købmand, død i Århus
1a) Marcus Galthen, død
1aa) Mads Marcussen, 21 år
1ab) Peder Marcussen, 19 år
1ac) Marcus Marcussen, 16 år
1ad) Anne Marcusdatter, 18 år
1b) Marie Galthen, enke efter købmand Niels Wormstrup
1c) Kierstine Galthen, enke efter købmand Frands Kruuse
2) Faster , død
2a) Dorthe ~ boende i Langballe by
3) faster, død
3a) Birgitte, død ~ skrædder Christian Ulrich i Århus
3aa) Niels Ulrich i Helsingør
3ab) Anne Ulrich ~ skovfoged Christen Sørensen i Vinding
--------------------------------------------------------------------------------
1081, 49, 26. maj 1790, Vinterslev, Nørre Galten sogn
Laurs Smed, død
Maren Jensdatter, enke
Hans børn:
Laurs Laursen, 28 år
Mette Cathrine Laursdatter, 15 år
--------------------------------------------------------------------------------
1082, 58, 3. juli 1790, Nørre Galten sogn
Kirsten Nielsdatter, død
Niels Rasmussen, enke
Hendes barn med Terkel Nielsen:
Anne Terchilsdatter ~ Laurs Madsen i Erslev
Deres børn:
Terkel Nielsen, 18 år, vanfør og tåbelig
Niels Nielsen, 15 år, hjemme
--------------------------------------------------------------------------------
1083, 61, 6. august 1790, Romalt, Kristrup sogn
Birthe Andersdatter, død
Mathias Juul, enke
Deres børn:
Anders Mathiassen, 2 år
--------------------------------------------------------------------------------
1084, 62, 9. august 1790, St. Sjørup, Estruplund sogn
76, 28. marts 1791
84, 28. marts 1791
Jens Simonsen, død
Anne Marie Rasmusdatter, død
Deres børn:
Simon Jensen, 30 år, på skibsrejse til Grønland
Thomas Jensen, 25 år tjener i Engeslev
Rasmus Jensen, 20 år
Mette Jensdatter, 26 år ~ Søren Nielsen
--------------------------------------------------------------------------------
1085, 64, 11. august 1790, Romalt, Kristrup sogn
Søren Rasmussen, død
Anne Nielsdatter, enke
Deres børn:
Niels Sørensen, 13 år
Slægtning Marcus Nielsen i Vorup
--------------------------------------------------------------------------------
1086, 65, 7. juli 1790, Nørre Galten sogn
Anne Michelsdatter, død
Las Sørensen, enke
Ingen børn, hendes arvinger:
Karen Pedersdatter, enke efter Thomas Nørgaard
Christen Pedersen i Galten på sin hustru Johanne Andersdatters vegne
2 søstre Christense Andersdatter ~ Jesper Mortensen og Maren Andersdatter ~ Jens Skrædder, begge i Lyngå
Peder Rasmussen i Galten på sine 2 børns vegne, avlet med første hustru Anne Pedersdatter, de var afdødes søskendebørn til afdøde,
Mads Sørensen Pilgaard og Peder Andersen, søskendebørn til afdøde
Jens Andersen, Mads Jensen, Peder Jensen Loy i Galten, På sin moder Else Jensdatters vegne, Jens Pedersen i Galten
På sin søster Ellen Jensdatters ~ Simon Poulsen og farbroder afg. Niels Krogs sønner Jens og Poul Nielsen mødte Peder Jensen.
På Ellen Andersdatter, Erich Thomassens enke mødte hendes vegne Jens Pedersen
--------------------------------------------------------------------------------
1087, 66, 7. juli 1790, Over Hornbæk, Hornbæk sogn
Kirsten Knudsdatter, død
Peder Pedersen Søndergaard, enke
Mogens Christensen i Over Hornbæk erklærede at være hendes eneste arving
--------------------------------------------------------------------------------
1088, 67, 18. november 1790, Jebjerg, Ørum sogn
Peder Pedersen Væver, død
Ingeborg Jensdatter, enke
Hans arvinger:
Broder Niels Pedersen, inds. i Jebjerg
Broder Jens Pedersen, 40 år, tjener i Værum
Broder Hans Pedersen, tjener i Jebjerg, 36 år
Søster Anne Pedersdatter ~ Christen Paulsen i Værum
--------------------------------------------------------------------------------
1089, 78, 15. april 1791, Jebjerg, Ørum sogn
Maren Olesdatter, død
Jens Jensen Fisker, enke
Deres børn:
Jens Jensen, 16 år
Johanne Kirstine Jensdatter, 17 år
--------------------------------------------------------------------------------
1090, 80, 17. maj 1791, Brusgaard, Ølst sogn
83, 15. juni 1791
Iver Madsen, død
Hans arvinger:
1) Moderen Maren Jacobsdatter i Gundestrup
2) broder Jacob Madsen, 48 år
3) broder Søren Madsen, 47 år
4) broder Jens Madsen, 47 år, tjener i Kragelund
5) søster Kirsten Madsdatter, enke i Kragelund
--------------------------------------------------------------------------------
1091, 81, 26. maj 1791, Værum sogn
Jens Jensen Hvas, død
Karen Christensdatter, enke
Hans arvinger:
1) moder Anne Rasmusdatter, 84 år i Værum
2) søster Maren Jensdatter ~ Søren Michelsen
Enkens broder Jens Koch i Vissing
--------------------------------------------------------------------------------
1092, 84, 4. juli 1791, Romalt, Kristrup sogn
Peder Pedersen, død
Bodil Rasmusdatter, enke
Børn:
Mette Pedersdatter ~ Christen Jensen Fisker i Kristrup
--------------------------------------------------------------------------------
1093, 86, 26. september 1791, Hedehuset, Ølst sogn
Simon Hammel?, død
Dorthe Laursdatter, enke
Deres børn:
Niels Simonsen, 27 år
Anne Simonsdatter, 26 år
--------------------------------------------------------------------------------
1094, 87, 27. oktober 1791, Borup by, sogn?
Rasmus Sørensen, død
Anne Salome Peitersdatter, enke
Deres børn:
Søren Rasmussen, 26 år, tjener i Randers
Peiter Rasmussen
Johanne Rasmusdatter, 17 år
--------------------------------------------------------------------------------
1095, 90, 10. november 1790, Værum sogn
95, 10. december 1791
98, 18. april 1792
ungkarl Søren Jensen, død
Hans arvinger:
1) søster Maren Jensdatter, død
1a) Anne Marie Simonsdatter ~ Søren Christensen Frandsen
1b) søn Jens, 32 år, smed i Vellev
1c) søn, Jens, 26 år i Vellev
2) halvsøster Anne Cathrine Hansdatter, død ~ Jens Nielsen Laurbjerg
2a) Hans Jensen, 10 år
--------------------------------------------------------------------------------
1096, 91, 17. november 1791, Væth, Ørum sogn
Kirsten Jensdatter, død
Peder Stephensen, enke
Hendes barn, avlet i utugt:
Karen Pedersdatter, 22 år - formynder Thomas Beeg (Bech) i Jebjerg
--------------------------------------------------------------------------------
1097, 92, 9. december 1791, Haslund sogn
Niels Rasmussen, død
Anne Pedersdatter, enke
Deres børn:
Rasmus Nielsen, 11 år
Mette Nielsdatter, 18 år
Barbara Nielsdatter, 13 år
Morbroder Peder Kieldsen, enkens svoger Jens Nielsen i Værum
--------------------------------------------------------------------------------
1098, 97, 22. februar 1792, Gassum sogn
Arveafkald, Maren Christensdatter, død
Laurs Michelsen, enke
Hendes arvinger:
Moder Gye Michelsdatter
Helbroder Christen Christensen
Helbroder Michel Christensen
Helbroder Peder Christensen
Helbroder Jens Christensen
Helbroder Kield Christensen
Helbroder Ole Christensen
--------------------------------------------------------------------------------
1099, 102, 27. april 1792, Nørre Galten sogn
Maren Iversdatter, død
Anders Hansen, enke
Hendes arv. gav afkald:
Poul Iversen,
Anders Iversen,
Maren Iversdatter ~ Hans Madsen i Assens på Fyn
Maren Iversdatter den yngre ~ Thomas Jensen i Hadbjerg
--------------------------------------------------------------------------------
1100, 103, 4. august 1792, Nørre Galten sogn
Las Pedersen Loy, død
Anne Andersdatter, enke
Deres børn:
Peder Lassen, 2 år
--------------------------------------------------------------------------------
1101, 104, 10. november 1792, Haslund sogn
Eskild Pedersen i Randers gav afkald på arv efter sin farbroder Morten Nielsen i Haslund.
--------------------------------------------------------------------------------
1102, 106, 19. marts 1793, Ølst sogn
Mette Madsdatter, død
Jens Sørensen, enke
Hendes arvinger:
1) halvbroder Jens Nielsen, 68 år i Jens Smeds hus i Laurbjerg
2) halvbroder Poul Nielsen, død
2a) Giertrud Poulsdatter ~ Jens Elgaard i Vissing
3) halvsøster Edel Nielsdatter, død
3a) Niels Jensen, 38 år i Vissing
3b) Karen Jensdatter, 38 år, betler
4) halvsøster Johanne Nielsdatter, død ~ Niels Nielsen i Mejlby
4a) Niels Nielsen, 45 år i København
4b) Søren Nielsen, 37 år, bødkersvend i København
4c) Anne Nielsdatter, 40 år i Mejlby
4d) Mette Nielsdatter ~ Anders Pedersen i Mejlby
5) farbroder Thomas Pedersen, død
5a) Peder Thomassen i Ølst
6) Farbroder Niels Pedersen, død
6a) Jens Nielsen, gårdmand i Vissing
--------------------------------------------------------------------------------
1103, 109, 19. september 1793, Nørre Galten sogn
Peder Sørensen Hougaard, død
Karen Sørensdatter, enke
Deres barn:
Marianne Pedersdatter, 10 år
--------------------------------------------------------------------------------
1104, 111, 3. januar 1794, Gassum sogn
123, 3. februar 1794
Mourits Jensen, død
Anne Jensdatter, enke
Hans arvinger:
1) halvbroder Christen har stået i Kgl. Majestæts tjeneste, men rømt for 30 år siden
2) næstsøskendebarn, men enken kendte ikke navn
--------------------------------------------------------------------------------
1105, 114, 8. januar 1794, Jebjerg, Ørum sogn
Hans Laursen, død
Inger Sørensdatter, enke
Deres børn:
Søren Hansen, 4½ år
Anne Margrethe Hansdatter, 1 år (døde under skiftet)
Farbroder Søren Laursen
Lavværge Ole Sørensen Bach
--------------------------------------------------------------------------------
1106, 118, 10. januar 1794, Vissing sogn
Maren Jensdatter, død
Niels Jensen, enke
Deres børn:
Anne Cathrine Nielsdatter ¾ år
--------------------------------------------------------------------------------
1107, 121, 23. januar 1794, Erslev, Nørre Galten sogn
Inger Marie Andersdatter, død
Christian Sørensen Vendelbo, enke
Deres børn:
Ingeborg Christiansdatter, 1 ¼ år
Mette Christiansdatter, 5 uger
Afdødes fader Anders Christensen i Bidstrup Brohus
--------------------------------------------------------------------------------
1108, 128, 28. maj 1794, Erslev, Nørre Galten sogn
Søren Jensen Væver, død
Anne Andersdatter, enke
Deres børn:
Jens Sørensen, 32 år, tj. I Hinge
Laurs Sørensen, 27 år
Kirsten Sørensdatter ~ Niels Olesen i Selling
--------------------------------------------------------------------------------
1109, 130, 28. november 1794, Tebbestrup, Haslund sogn
Anne Graversdatter, død
Jørgen Mogensen, enkemand
Deres børn:
Anne Jørgensdatter, 5 år
Mette Jørgensdatter, 2 år
Maren Jørgensdatter, 4 uger
Niels Graversen, morbroder i Haslund
--------------------------------------------------------------------------------
1110, 131, 5. december 1794, Laurbjerg sogn
Søren Jepsen Bach, død
Kirsten Michelsdatter, enke
Deres børn:
Anne Cathrine Sørensdatter ~ Rasmus Christensen
Mette Marie Sørensdatter, 21 år
--------------------------------------------------------------------------------
1111, 134, 1. marts 1795, Værum sogn
Jomfru Edel Mandiz, død
Hendes arvinger:
Broder Hans Jørgen Mandiz, 34, student ved Regensen i København
Søster Anne Sophie Hedevig Mandiz, hos Madame Næss i Randers, 40 år
--------------------------------------------------------------------------------
1112, 136, 4. marts 1795, Vorup sogn
Mette Christensdatter, død
Jens Barne, enke
Hendes barn:
Else Hansdatter
--------------------------------------------------------------------------------
1113, 140, 8. april 1795, Værum sogn
169, 9. december 1795
Karen Pedersdatter, død
Jens Nielsen, død
Deres børn:
Maren Jensdatter, 14 år
Peder Jensen, 10 år
Niels Jensen, 7 år
Las Jensen, 10 uger
Mosters mand Søren Bødker i Haslund
--------------------------------------------------------------------------------
1114, 148, 21. maj 1795, Haslund sogn
151, 19. juni 1795
Anne Pedersdatter, død
Søren Rasmussen, enke
Hendes arvinger:
1) Søster Maren Pedersdatter ~ Søren ? skrædder i Hadsten
2) Søster Kirsten Pedersdatter ~Dahl i Øster Velling, degn
3) Søster Karen Pedersdatter, død ~ Jens Nielsen i Værum
3a) Maren Jensdatter, 14 år
3b) Peder Jensen, 10 år
3c) Niels Jensen, 7 år
3d) Las Jensen,
Afdødes moder, Anne Nielsdatter i Hadsten
Farbroder til Karen Pedersdatters børn, Thomas Nielsen i Værum
--------------------------------------------------------------------------------
1115, 155, 9 oktober 1795, Ølst sogn
Jørgen Andersen, død
Margrethe Nielsdatter, enke
Ingen børn, hans arvinger:
1) helsøster Maren Andersdatter, død ~ Jens Møller, skoleholder i Randers
1a) Anders Jensen, ca. 32 år, har stået ved regimentet i Ålborg, måske nu i København
1b) Søren Jensen, 23 år, karetmagerlærling
1c) Ellen Jensdatter, 16 år, tjener i Randers
2) halvsøster Anne Andersdatter ~ Niels Christensen Borup i Kristrup
3) halvsøster Bodil Andersdatter ~ Rasmus Andersen Taanum i Kristrup
--------------------------------------------------------------------------------
1116, 162, 10. november 1795. Erslev, Nørre Galten sogn
Las Sørensen Hinge, død
Anne Pedersdatter, enke
Deres børn:
Søren Lassen, 1 år
Enkens (?sted)fader Jens Thomassen fra Hadsten Mølgyde
--------------------------------------------------------------------------------
1117, 163, 17. november 1795, Neder Hornbæk, Hornbæk sogn
Peder Pedersen Meldgaard, død
Wolborg Christensdatter, død
Hendes børn:
Anne Marie Jensdatter, 12 år, avlet i ægteskab med Jens Pedersen i Vissing
Med Peder Pedersen:
Peder Pedersen, 5 år
Jens Pedersen, 3 år
--------------------------------------------------------------------------------
1118, 172, 1. juli 1796, Væth, Ørum sogn
Ellen Jensdatter, død
Simon Poulsen, enke
Deres børn:
Poul Simonsen, 17 år
Jens Simonsen, 12 år
Thomas Simonsen, 6 år
Ellen Simonsdatter, 3 år
--------------------------------------------------------------------------------
1119, 176, 8. juli 1796, Haslund sogn
180, 8. august 1796
ugift tj. Karl Søren Christensen Trøllik, død hos Jens Olesen. Født i Lee sogn og by, Viborg Amt.
Morbrødre Christen Sørensen Trøllik på Skiern Gods, Peder Sørensen, Anders Sørensen, moster Dorthe Sørensdatter ~ Rasmus Ulv i Winge, moster Karen Marie Sørensdatter ~ Jens Andersen i Hjorthede og moster Anne Sørensdatter ~ Michel Hvas i Langå
--------------------------------------------------------------------------------
1120, 178, 25. juli 1796, Frisenvold Fiskerhus, Ørum sogn
183, 23. august 1796
205, 2. september 1796
Niels Nielsen Hviid, død
Anne Christensdatter, enke
Hans børn med Dorthe Christensdatter:
Niels Nielsen, 13 år
Farbroder Jens Nielsen Hviid i Jebjerg
--------------------------------------------------------------------------------
1121, 188, 16. december 1796, Borup, hvilket sogn?
Søren Bager, død
Bodil Nielsdatter, enke
Deres børn:
Las Sørensen, ¾ år
--------------------------------------------------------------------------------
1122, 195, 23. februar 1797, Laurbjerg sogn
Apolone Jensdatter, død
Niels Rasmussen, enke
Deres børn:
Rasmus Nielsen, 16 år
--------------------------------------------------------------------------------
1123, 197, 3. marts 1797, Ølst sogn
Karen Jensdatter, død
Rasmus Christensen, enke
Hendes børn af forrige ægteskab:
Else Sørensdatter, 16 år
Margrethe Sørensdatter, 16 år
Hendes børn med enkemanden:
Kirsten Rasmusdatter, 11 år
Søren Rasmussen, 9 år
Christen Rasmussen, 6 år
Jens Rasmussen, 3 år
Anders Rasmussen, 5 uger
Michel Rasmussen, 5 uger
Morbroder Anders Jensen Bonde af Borup
--------------------------------------------------------------------------------
1124, 199, 5. maj 1797, Amstrupgaard, Haslund sogn
Jens Nielsen, død
Anne Albretsdatter, enke
Deres børn:
Niels Jensen, 30 år
Albret Jensen, 25 år
Søren Jensen, 21 år
Peder Jensen, 18 år
Anders Jensen, 9 år
Anne Jensdatter ~ Anders Laursen i Michelstrup
Margrethe Jensdatter, 17 år
Kirsten Jensdatter, 14 år
Maren Jensdatter, 13 år
Farbroder Anders Nielsen i Tebbestrup
--------------------------------------------------------------------------------
1125, 201, 23. maj 1797, Væth, Ørum sogn
Peder Christensen, død
Mette Sørensdatter, enke
Deres børn:
Søren Pedersen, 15 år
Kirsten Pedersdatter, 18 år
Mette Pedersdatter, 13 år
Anne Pedersdatter, 7 år
Anne Marie Pedersdatter, 2 år
Farbroder Joen Christensen af Væth
--------------------------------------------------------------------------------
1126, 203, 21. september 1797, Væth, Ørum sogn
Anders Nielsen Vandborg, død
Anne Pedersdatter, enke
Deres børn:
Niels Andersen, 14 år
Mette Andersdatter, 17 år
Farbrødre Ludvig Nielsen fra Årslev, skovfoged
--------------------------------------------------------------------------------
1127, 210, 26. februar 1798, Haslund sogn
Maren Pedersdatter, død
Christen Mogensen, enke
Deres børn:
Mogens Christensen, 5 uger
Maren Christensdatter, 10 år
Karen Christensdatter, 5 år
Marian Christensdatter, 2 år
Morfader Peder Bjerregaard i Haslund.
--------------------------------------------------------------------------------
1128, 212, 17. marts 1798, Vissing sogn
Anders Jensen Ladefoged, død
Anne Jespersdatter, enke
Hans børn med Mette Pedersdatter:
Jens Andersen, 32 år
Anne Andersdatter, 38 år
Hans børn med Anne Christensdatter:
Inger Andersdatter, 19 år
Hans børn med enken:
Jesper Andersen, 17 år
Søren Andersen, 12 år
Anne Andersdatter, 15 år
Forynder for børn af 1. ægteskab, Christen Pedersen af Vivild i Lyngå sogn
--------------------------------------------------------------------------------
1129, 214, 19. marts 1798, Værum sogn
228, 15. marts 1799
Maren Pedersdatter, død
Søren Dorst, enke
Deres børn:
Maren Sørensdatter, 22 år
Maren Sørensdatter, 19 år
Anne Marie Sørensdatter, 3 år
Morbrødre Nicolaj Pedersen i Værum og Søren Pedersen i Askildrup
--------------------------------------------------------------------------------
1130, 215, 22. marts 1798, Ølst sogn
Niels Pedersen Konggaard, død
Maren Sørensdatter, enke
Deres børn:
Peder Nielsen, 20 år
Søren Nielsen, 15 år
Niels Nielsen, 7 år
Anders Nielsen, 2 år
Niels Nielsen, 7 uger
Sophie Nielsdatter, 14 år
Ellen Nielsdatter, 4 år
Morbroder gmd. Jens Sørensen af Hørning
--------------------------------------------------------------------------------
1131, 217, 10. august 1798, Væth, Ørum sogn
220, 16. august 1798
Anders Michelsen enke, død
Børn:
Søren Andersen, 22 år
Zidsel Andersdatter, 24 år
Maren Andersdatter, 19 år
Farbroder Søren Michelsen af Værum
--------------------------------------------------------------------------------
1132, 222, 14. september 1798, Væth, Ørum sogn
Anders Kiær, død
Else Laursdatter, enke
Deres børn:
Laurs Andersen, 13 år
Christen Andersen, 10 år
Peder Andersen, 8 år
Morbroder Jens Laursen af Jebjerg
--------------------------------------------------------------------------------
1133, 227, 20. november 1798, Nørre Galten sogn
Niels Michelsen Sams, død
Anne Pedersdatter, enke
Deres børn:
Anne Nielsdatter ~ Peder Sørensen Rold i Galten
Birthe Nielsdatter ~ Niels Bødker i Galten
Inger Nielsdatter ~ Peder Rasmussen
Michel Nielsen, gmd. i Galten
Peder Nielsen, 6 år, hjemme
Karen Nielsdatter, 8 år, hjemme
--------------------------------------------------------------------------------
1134, 228, 15. marts 1799, Værum sogn
Enkemand Søren Christensen Dorst, død
Hans børn:
Maren Sørensdatter ~ Jens Rasmussen i Værum
Maren Sørensdatter, 19 år
Anne Marie Sørensdatter, 4½ år
Morbroder Nicolai Pedersen, gmd. i Værum.
--------------------------------------------------------------------------------
1135, 231, 20. marts 1799, Væth, Ørum sogn
Niels Simonsen Ulv, død
Anne Elisabeth Christensdatter, enke
Deres børn:
Anne Nielsdatter ~ Peder Sørensen i Væth
Johanne Nielsdatter ~ Niels Bech
Mette Nielsdatter, 22 år
Simon Nielsen, 26 år
--------------------------------------------------------------------------------
1136, 233, 12. marts 1801, Teglgaarden, Ølst sogn
Anne Pedersdatter, død
Søren Nielsen, enke
Hendes børn med Mads Pedersen:
Mette Madsdatter ~ Peder Pedersen i Askildrup
Kirsten Madsdatter ~ Peder Pedersen i Nyeholm på Hevringholm mark
Margrethe Madsdatter, 27 år, ugift
Børn med enkemanden:
Niels Sørensen, 21 år
Birthe Sørensdatter, 19 år
Jens Sørensen, 16 år
--------------------------------------------------------------------------------
1137, 238, 25. marts 1801, Værum sogn
Maren Jensdatter, død
Jens Michelsen Blach, enke
Deres børn:
Michel Jensen, 15 år
Jens Jensen, 9 år
Rasmus Jensen, 5 år
Afdødes broder Jens Jensen Kaae i Værum
--------------------------------------------------------------------------------
Frisenvold Gods 1793-1802:
--------------------------------------------------------------------------------
1138, 53, 29. juli 1793, Kristrup sogn
Ib Iversen, død
Mette Kiær, enke
Deres børn:
Iver Ibsen, borger og knapmager i Randers
Jens Ibsen, 23 år, i lære hos broderen
Rasmus Ibsen, 17 år
Anne Cathrine Ibsdatter, 25 år, tjener i Randers
 
--------------------------------------------------------------------------------
1139, 55, 15. marts 1793, Kristrup sogn
Anne Sørensdatter, død
Anders Christensen, enke
Deres børn:
Deres børn:
Søren Andersen, 6½ år
--------------------------------------------------------------------------------
1140, 57, 8. juni 1796, Romalt, Kristrup sogn
Enke Anne Sørensdatter, død
Jens Kieldsen, død tidligere
Deres børn:
Søren Jensen, 26 år
Knud Jensen, 20 år
Kirsten Jensdatter
--------------------------------------------------------------------------------
1141, 60, 9. august 1796, Linde sogn
Smed Christen Christophersen, død
Birthe Nielsdatter, enke
Hans børn med Kirsten Christensdatter:
Christen Christensen, 25 år
Niels Christensen, 23 år
Christen Christensen, 16 år
Kirsten Christensdatter, 20 år
Anne Christensdatter, 18 år
Morbroder Knud Christensen
--------------------------------------------------------------------------------
1142, 64, 10. februar 1797, Gundestrup, Glenstrup sogn
Jens Jensen, død
Bodil Christensdatter, enke
Deres børn:
Bodil Jensdatter, 40 år ~ Niels Lassen i Ødum
Inger Jensdatter, 36 år ~ Michel Geertsen i Tobech Mølle
Karen Jensdatter, 32 år ~ Niels Jensen i Selling
Benedikte Jensdatter, 30 år ~ Mads Germandsen i Borup
Jens Jensen, 29 år, tjener moderen
Ellen Jensdatter ~ Geert Pedersen i Spørring
Christiane Jensdatter, 23 år, ugift, hos moderen
Christen Jensen, 18 år, hjemme
Morbroder Mogens Christensen i Selling
--------------------------------------------------------------------------------
1143, 69, 31. maj 1797, Aarslev sogn (Nørre)
Ole Nielsen, død
Bodil Pedersdatter, enke
Deres børn:
Nels Olesen, 16 år
Dorthe Sophie Olesdatter, 12 år
Farbroder Niels Nielsen i Ølst
--------------------------------------------------------------------------------
1144, 71, 15. maj 1798, Bielet, Glenstrup sogn
Niels Lassen, død
Anne Jensdatter, enke
Deres børn:
Lars Nielsen, 4 år
--------------------------------------------------------------------------------
1145, 74, 20. maj 1799, Staanum, Kristrup sogn
Mette Jensdatter, død
Hans Nielsen, enke
Deres børn:
Niels Hansen, 19 år
Christen Hansen, 6 år
Anne Christine Hansdatter, 3 år
Jens Hansdatter, 8½ uge
En søn Niels Andersen, 17 år, født under ægteskabet, men fader Anders Nielsen Amstrup i Tebbestrup.
--------------------------------------------------------------------------------
1146, 77, 18. maj 1802, Skæring, Egå sogn
Niels Olesen, død
Else Pedersdatter, enke
Hans børn med Karen Jensdatter:
Ole Nielsen, 27 år
Jens Nielsen, 26 år
Hans børn med enken:
Peder Nielsen, 6 år
Søren Nielsen, 4 år
Dorthe Nielsdatter, 14 år
Mette Kathrine Nielsdatter, 12 år
Ane Nielsdatter, 9 år
--------------------------------------------------------------------------------
1147, ??, 9. november 1801, Værum sogn (her er der rod i sidenr.)
Maren Sørensdatter, død
Mogens Pedersen, enke
Hendes arvinger:
Søster Maren Sørensdatter ~ Jens Rasmussen, gmd. i Værum
Søster Ane Marie Sørensdatter, ugift

Frisenborg Gods - slut
--------------------------------------------------------------------------------

Niels Sørensen

Clausholm gods
Skifteuddrag
1731-1850

Clausholm gods. Skifteuddrag af skifteprotokoller: 1731-1745, 1745-1763, 1762-1780, 1790-1827
og gods i
Kalø amt 1790-1827
og
Århus amt 1846-1850

--------------------------------------------------------------------------------
1148, 3, 29. juni 1731, Voldum sogn
Mette Hansdatter, død
Peder Jensen, enkemand
Hendes arving:
søster Birgitte Hansdatter
Formynder Niels Haagensen
--------------------------------------------------------------------------------
1149, 6, 16. august 1731, Robdrup, Ølst sogn
Mogens Mortensen, død
Mette Pedersdatter, enke
Deres børn:
Morten Mogensen, 10 år
Peder Mogensen, 7 år
Inger Mogensdatter, 5 år
Else Mogensdatter, 2 år (død under skiftet)
Mogens Mogensen, født 1731
Afdødes broder Niels Mortensen i Aarslev
Enkens fader Peder Jensen af Boe
Afdødes farbrodersøn, Christen Jensen Smed i Haslund
--------------------------------------------------------------------------------
1150, 27, 5. februar 1732, Voldum sogn
Maren Joensdatter, død
Christen Budtz, enkemand
Deres børn:
Niels Christensen, 8 år
Anne Christensdatter, 4 år
Afdødes farbroder Axel Jensen af Voldum
Enkemandens broder Alexander Budtz i Flinthuset
--------------------------------------------------------------------------------
1151, 31, 24. maj 1732, Hvalløs, Voldum sogn
Maren Knudsdatter, død
Hans Madsen, enke
Hendes arvinger:
Faderen Knud Jensen Grim af Hallendrup
--------------------------------------------------------------------------------
 
1152, 32, 29. marts 1732, Hallendrup, Rud sogn
Jens Jensen, skovfoged, død
Kirsten Sørensdatter, enke
Deres børn:
Christen Jensen, 18 år
Peder Jensen, 16 år
Søren Jensen, 12 år
Niels Jensen, 9 år
Maren Jensdatter, 23 år
Lavværge Mogens Nielsen af Hallendrup
--------------------------------------------------------------------------------
1153, 36, 16. juli 1732, Clausholm, Voldum sogn
Maria Elisabeth Kier, død
Johannes Schuch, enkemand
Deres børn:
Christian Georg Schuch, 4 år
Frederich Schuch, ½ år
--------------------------------------------------------------------------------
1154, 47, 13. september 1732, Clausholm, Voldum sogn
ungk. Jens Lauridsen Ladefoged, død
Hans arvinger:
1)  moderen Maren Jensdatter i Søften ~ Anders Rasmussen
2)  søster Cathrine Laursdatter ~ Hans Henrichsen i Søften
--------------------------------------------------------------------------------
1155, 69, 3. februar 1732, Rigtrup, Voldum sogn
Dorthe Ovesdatter, død
Rasmus Pedersen, enkemand
Hendes Børn:
Ove Sørensen, 10 år
Rasmus Sørensen, 8 år
Maren Sørensdatter, 4 år
Formynder Jens Ovesen og Rasmus Rasmussn af Rigtrup
Afdødes fader Ove Nielsen i Halling var mødt ved sin søn Niels Ovesen
--------------------------------------------------------------------------------
1156, 79, 12. december 1732, Røved, Ødum sogn
Niels Christensen, død
Helle Simonsdatter, enke
Deres børn:
Niels Nielsen, 19 år
Christen Nielsen, 17 år
Simon Nielsen, 12 år
Jens Nielsen, 10 år
Ellen Nielsdatter, 21 år ~ snedker Jørgen Laursen i Ebeltoft
Bodil Nielsdatter, 16 år
Afdødes søn:
Mads Nielsen, 33 år
Lavværge var Peder Andersen af Villendrup
Enkens broder Jens Simonsen af Røved
Enkens søsters mand Laurs Rasmussen i Bramstrup
--------------------------------------------------------------------------------
1157, 87, 27. juni 1733, Rigtrup, Voldum sogn
Johanne Poulsdatter, død
Søren Bertelsen, enkemand
Hendes arving:
datter Maren Jacobsdatter ~ Poul Hansen Felding
--------------------------------------------------------------------------------
1158, 88, 16. juni 1733, Langskov, Ødum sogn
Søren Michelsen, død
Han havde til huse hos Niels Nielsen i Langskov.
Hans arvinger:
1)  broder Jens Michelsen i Væth
2)  broder Knud Michelsen i Robdrup
3)  søster Maren Michelsdatter ~ Niels Pedersen i Hvalløse
4)  broder Rasmus Michelsen, død
4a) Johanne Rasmusdatter ~ Rasmus Andersen Smed i Ginnerup
4b) Kirsten Rasmusdatter ~ Christen Poulsen i Astrup
5)  Kirsten Michelsdatter, død
5a) Peder Madsen i Hallendrup
5b) Christen Madsen i Erslev
5c) Michel Madsen i Astrup
5d) Kirsten Rasmusdatter ~ Jens Poulsen i Vinterslev
5e) Ellen Rasmusdatter ~ Niels Mogensen i Ginnerup
6)  Kirsten Michelsdatter, død
6a) Terkel Nielsen i Ginnerup
6b) Michel Nielsen i Trustrup
6c) Jens Nielsen af Robdrup
6d) Ellen Nielsdatter ~ smeden i Årslev
6e) Kirsten Nielsdatter ~ Terkel Lauridsen
7)  Michelsdatter, død
7a) Rasmus Andersen i Astrup
7b) Niels Andersen, i Astrup
7c) Michel Andersen i Woldby
--------------------------------------------------------------------------------
1159, 103, 8. juli 1733, Hvalløs, Voldum sogn
Maren Jensdatter, død
Jens Nielsen, enkemand
Deres børn:
Maren Jensdatter, 1 år
Afdødes fader Jens Rasmussen i Hvalløs
--------------------------------------------------------------------------------
1160, 118, 11. august 1733, Nielstrup, Rud sogn
Anders Graver, død
Anne Andersdatter, enke
Deres børn:
Kield Andersen, 15 år
Niels Andersen, 8 år
Kirsten Andersdatter, 16 år
Maren Andersdatter, 11 år
Halvbroder til disse børn: Christen Kieldsen
--------------------------------------------------------------------------------
1161, 127, 11. marts 1733, Hvalløs, Voldum sogn
Johannes Christiansen, død
Anne Michelsdatter, enke
Ingen børn, hans arvinger:
1)  broder Oluf Christiansen, myndig
2)  broder Niels Christiansen, myndig
3)  søster Kirsten Christiansdatter ~ Peder Knudsen i Årslev
Enkens børn:
Christen Sørensen
Niels Sørensen
som afdøde var stedfader til
Afdøde havde penge til gode hos Jesper Kieldsen i Lil Thorup
 
--------------------------------------------------------------------------------
1162, 147, 10. oktober 1733, Mejlby sogn
Søren Mortensen, død
Dorthe Nielsdatter, enke
Deres børn:
skoleholder Morten Sørensen i Mejlby
Anders Sørensen i Vrinners på Mols
Niels Sørensen i Saxild
Karen Sørensdatter i Christianssand
Niels Sørensen, 14 år
Johanne Sørensdatter, 21 år
Enkens ny mand Peder Jonassen
--------------------------------------------------------------------------------
1163, 152, 2. november 1733, Hvalløs, Voldum sogn
Jens Rasmussen Ladefoged, død
Hans børn:
Christen Jensen
Anne Jensdatter ~ Knud Villadsen
Overenskomst om Knud Villadsens overtagelse af fæstet.
Enken levede
--------------------------------------------------------------------------------
1164, 155, 3. august 1731, Halling sogn
Kirsten Jensdatter, død
Niels Thomassen, enkemand
Deres børn:
Jens Nielsen, 41 år, i Ostindien, intet hørt i 18 år
Thomas Nielsen, 30 år, i Pommeren, intet hørt i 8 år
Mogens Nielsen i Langskov, 28 år
Karen Nielsdatter ~ Niels Hansen i Todbjerg
Maren Nielsdatter ~ Jacob Hansen i Halling
Peder Nielsen, 24 år
Rasmus Nielsen, 22 år
Mette Nielsdatter, 20 år ~ Niels Ovesen i Rigtrup
Anne Nielsdatter, 18 år
Peder Nielsen, 12 år
--------------------------------------------------------------------------------
1165, 187, 17. december 1733, Nielstrup, Rud sogn
Mads Sigvardsen, død
Anne Mortensdatter, enke
Deres børn:
Morten Madsen, 18 år
Sigvard Madsen, 16 år
Jens Madsen, 14 år
Peder Madsen, 7 år
Anne Madsdatter, 4 år
--------------------------------------------------------------------------------
1166, 189, 18. december 1733, Langskov, Ødum sogn
Maren Ibsdatter, død
Hendes børn:
1) Jens Nielsen
2)  Niels Jensen, 35 år
3)  Zidsel Nielsdatter, 42 år, ugift
4)  Mette Nielsdatter ~ Jens Rasmussen Koch i Tåstrup
4a) Rasmus Jensen, 21 år
4b) Jens Jensen, 18 år
4c) Maren Jensdatter, 20 år
5)  Karen Nielsdatter, død ~ Jens Nielsen i Spørring
5a) Niels Jensen, 16 år
--------------------------------------------------------------------------------
1167, 191, 17. december 1733, Nielstrup, Rud sogn
Niels Madsen, død
Mette Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Rasmus Nielsen, 14 år
Søren Nielsen, 11 år
Hans Nielsen, 4 år
Barbara Nielsdatter, 6 år
enkens broder Niels Rasmussen i Bramstrup
enkens søster ~ Peder Pedersen i Nielstrup
--------------------------------------------------------------------------------
1168, 199, 17. december 1733, Bramstrup, Rud sogn
Peder Sørensen, død
Maren Jensdatter, enke
Deres børn:
Rasmus Pedersen, 19 år
Mette Pedersdatter, 22 år
Maren Pedersdatter ~ Christen Andersen i Hegedal i Rygaard
Afdødes brodersøn Hans Madsen af Hvalløs
--------------------------------------------------------------------------------
1169, 209, 30. december 1733, Clausholm, Voldum sogn
Lakaj Mathias Jochumsen, død
Hans arvinger:
1)  søster Margrethe Leene Jochumsdatter
2)  søster Charlotte Jochumsdatter
--------------------------------------------------------------------------------
1170, 219, 15. marts 1734, Voldum sogn
Hans Rasmussen Wiis, død
Sophie Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Kirsten Hansdatter ~ Didrich Eden i Selling
--------------------------------------------------------------------------------
1171, 239, 19. marts 1734, Halling sogn
Niels Pedersen Thorst, død
Hans arvinger:
1)  helbroder Jørgen Pedersen Thorst i Dyrehuset på Estrup Gods
2)  helsøster Johanne Pedersdatter ~ Søren Hansen i Halling
3)  halvbroder Peder Pedersen Thorst i Halling
4)  halvbroder Søren Pedersen Thorst i Halling
5)  halvbroder Conrad Pedersen Thorst, 24 år
6)  halvbroder Mads Pedersen Thorst
7)  halvsøster Anne Pedersdatter Thorst
--------------------------------------------------------------------------------
1172, 253, 17. maj 1734, Vorup sogn
Søren Pedersen, død
Kirsten Rasmusdatter, død
Deres børn:
Peder Sørensen, 14 år
Anne Sørensdatter ~ Søren Hald i Vorup
Johanne Sørensdatter ~ maler Jens Nielsen Faber i Randers
--------------------------------------------------------------------------------
1173, 261, 6. maj 1734, Hallendrup, Rud sogn
Margrethe Pedersdatter, død
Peder Madsen, enke
Deres børn:
Karen Pedersdatter, 17 år
Kirsten Pedersdatter, 11 år
Farbroder Michel Madsen af Astrup
Farbroder Christen Madsen af Erslev
Afdødes broder Rasmus Pedersen Balle af Sandby
--------------------------------------------------------------------------------
1174, 275, 1. juni 1734, Voldum sogn
Jens Nielsen Skrædder, død
Anne Olufsdatter, enke
Hans arvinger:
1)  broder Niels Nielsen Skrædder i Torsager
2)  Jørgen Nielsen Bødker i Faarup
3)  Michel Nielsen Budsk i Torsager
4)  Rasmus Nielsen i Torsager
5)  Niels Hjulmand i Torsager
--------------------------------------------------------------------------------
1175, 285, 14. april 1734, Søby sogn
Villum Nielsen, død
Ellen Nielsdatter, enke
Deres børn:
Ellen Villumsdatter, 2 år
Afdøde havde ikke slægtninge på egnen
--------------------------------------------------------------------------------
1176, 304, 15. december 1734, Langskov, Ødum sogn
Jens Christensen Kier, død
Tidligere skriver ved Dronningborg Birketing
Hans børn:
1)  Jens Jensen i Lisbjerg
2)  Christen Jensen, 28 år, tjener ved Amaliegaard
3)  Helle Jensdatter ~ Jens Hammel i Værum
4)  Johanne Jensdatter ~ Henrich Andersen, snedker i København
5)  Bodil Jensdatter ~ Niels Sørensen i Lisbjerg
6)  Anne Jensdatter ~ Jens Thomassen i Langskov
--------------------------------------------------------------------------------
1177, 314, 2. april 1735, Robdrup, Ølst sogn
Knud Michelsen, død
Mette Jensdatter, enke
Hans børn af tidligere ægteskab:
Michel Knudsen i Robdrup
Peder Knudsen, hjemme
Hans børn med enken:
Jens Knudsen, 23 år
Søren Knudsen, 21 år
Anders Knudsen, 12 år
Maren Knudsdatter, 16 år
Karen Knudsdatter, 10 år
Enkens broder Christen Jensen i Bruusgaard Mølle
--------------------------------------------------------------------------------
1178, 334, 10. juni 1735, Rigtrup, Voldum sogn
Ove Nielsen, død
Hans børn:
1) Jens Ovesen i Rigtrup
2) Niels Ovesen i Halling
3) Peder Ovesen, farversvend hos ? Isach Hansen i Ebeltoft
4) Mette Ovesdatter, 24 år
5) Dorthe Ovesdatter, død ~ Rasmus Pedersen i Rigtrup (2. ægtefælle)
5a) Ove Sørensen, 11 år
5b) Rasmus Sørensen, 8 år
5c) Maren Sørensdatter, 5 år
--------------------------------------------------------------------------------
1179, 336, 11. juli 1735, Langskov, Ødum sogn
Rasmus Jensen Wester, død
Maren Jensdatter, enke
Deres børn:
Jens Rasmussen, ¾ år
Mette Rasmusdatter, 3 år
Den salige mands søsters mand Michel Sørensen i Robdrup
Salig mands halvbroder Jens Sørensen i Erslev
Enkens brødre Jens Jensen og Jesper Jensen i Galten
Afdødes broder Laurids Jensen
--------------------------------------------------------------------------------
1180, 348, 29. april 1734, Sophie Amaliegaard, Hornslet sogn
Lorentz Sinding, død, skovridder
Madame Apolone Christophersdatter Esberg, enke
Deres barn:
Frederich Carl Lorentzen Sinding, 2 år
--------------------------------------------------------------------------------
1181, 359, 21. februar 1735, Halling sogn
Maren Pedersdatter, død
Hendes børn:
Peder Thorstesen
Søren Thorstesen
Mads Thorstesen
Conrad Thorstesen
Anne Pedersdatter, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
1182, 375, 30. maj 1736, Rigtrup, Voldum sogn
Anders Nielsen Fiil, død
Kirsten Andersdatter, enke
Deres børn:
Anders Andersen, 21 år
Rasmus Andersen, 5 år
Karen Andersdatter, 25 år
Dorthe Andersdatter, 23 år
Kirsten Andersdatter, 16 år
Else Andersdatter, 14 år
Bodil Andersdatter, 9 år
Karen Andersdatter, 7 år
Farbroder Niels Nielsen Fiil
--------------------------------------------------------------------------------
1183, 382, 22. marts 1734, Hvalløs, Voldum sogn
Søren Poulsen, død
Zidsel Jensdatter, enke
Deres børn:
Laurids Sørensen, 11 år
Poul Sørensen, 2 år
Anne Sørensdatter, 18 år
Kirsten Sørensdatter, 6 år
--------------------------------------------------------------------------------
1184, 395, 18. april 1736, Clausholm, Voldum sogn
Johan Vilhelm Becker, død
Hans arvinger:
1)  moderen Catarina ~ Baltzer Becher, han død, ~ 2. gang m. Didrich Freschel i Euthin
2)  broder Joachim Christian Becher, ukendt opholdssted
3)  søster Maren Frederica Becher
4)  søster Christina Becher
--------------------------------------------------------------------------------
1185, 411, 28. juni 1736, Voldum sogn
Ellen Lauridsdatter, død
Niels Nielsen, enkemand
Deres børn:
Laurs Nielsen, 3 år
--------------------------------------------------------------------------------
1186, 417, 3. august 1736, Bramstrup, Rud sogn
Laurs Rasmussen, død
Johanne Simonsdatter, enke
Hans børn med Dorthe Sørensdatter, død 1715
1)  Rasmus Laursen i Røved, 33 år
2)  Knud Laursen, 30 år, på stedet
Børn med enken:
3)  Dorthe Laursdatter, 18 år
4)  Simon Laursen, 16 år
5)  Jens Laursen, 13 år
6)  Maren Laursdatter, 8 år
7)  Inger Laursdatter, 5 år
Lavværge Laurs Poulsen af Hadbjerg
Formynder Jens Simonsen i Røved
--------------------------------------------------------------------------------
1187, 427, 9. maj 1737, Mygind sogn
Skovfoged Johan Frederich Gehmejer, død
Anne Marie Pedersdatter, enke
Deres børn:
Pallentin, 12 år
Johan Daniel Planitz, 11 år
Frederich, 1 år
Marie, 8 år
Fredericka Anna Sophia, 3 år
--------------------------------------------------------------------------------
 1188, 430, 8. juni 1737, Voldum sogn
Morten Schaade, død
hustruen død tidligere
Hans børn, 2 sønner og 4 døtre, heraf 3 gift
1)  Maren Mortensdatter ~ Christen Mortensen i Voldum
2)  Kirsten Mortensdatter ~ August Skomager i Randers
Ikke yderligere nævnt
--------------------------------------------------------------------------------
1189, 434, 1. oktober 1737, Rebens Mølle, Voldum sogn
Jonas Pedersen, død
Mette Emmertsdatter, enke
Ingen børn.
Han var født i skam i en by i Christiansstad, hvorfra han med sin moder, efter sin faders død da han var 8 år gl., kom til København for at opsøge 2 morbrødre, som han der skulle have haft, men fandt dem ikke
--------------------------------------------------------------------------------
1190, 446, 31. oktober 1737, Halling sogn
Rasmus Christensen Snog, død
Karen Jensdatter, enke
Deres børn:
Christen Rasmussen, 17 år
Peder Rasmussen, 14 år
Jens Rasmussen, 12 år
Johanne Rasmusdatter, 20 år
Afdødes broder Jens Jensen, tjente hos Rasmus Christensen
--------------------------------------------------------------------------------
1191, 452, 2. november 1737, Halling sogn
Niels Christensen, skovfoged, død
Maren Poulsdatter, enke
Deres børn:
Kirsten Nielsdatter, 6 år
Christen Nielsen, 4 år
--------------------------------------------------------------------------------
1192, 455, 21. marts 1738, Langskov, Ødum sogn
Maren Jensdatter, død
Laurs Thomassen, enke
Hendes børn med Rasmus Jensen Wester:
Jens Rasmussen, 3 år
Mette Rasmusdatter, 5 år
Hendes barn med enkemanden:
Rasmus Laursen, 1 ½ år
--------------------------------------------------------------------------------
1193, 471, 6. juni 1738, Grimskjær, Søby sogn
Peder Nielsen Hald, død
Anne Jensdatter, enke
Deres børn:
Niels Pedersen, 9 år
Søren Pedersen, 7 år
Maren Pedersdatter, 6 år
Mette Pedersdatter, 2 år
Lavværge var enkens søsters mand Christen Fiil i Skader
--------------------------------------------------------------------------------
1194, 480, 13. september 1738, Halling sogn
Maren Nielsdatter, død
Jacob Hansen, enkemand
Deres børn:
Niels Jacobsen, 8 år
Hans Jacobsen, 6 år
Afdødes søster Anne Nielsdatter
--------------------------------------------------------------------------------
1195, 493, 15. januar 1739, Hadbjerg sogn
Peder Christensen Vitten, død
Karen Jensdatter, enke
Deres børn:
Christen Pedersen, 28 år
Niels Pedersen, 24 år
Peder Pedersen, 13 år
--------------------------------------------------------------------------------
1196, 496, 13. maj Halling sogn
Johanne Jørgensdatter, død
Hendes arvinger:
1)  søster Maren Jørgensdatter ~ Laurs Nielsen i Halling
2)  broderdatter Maren Laursdatter i Hornslet
3)  søster Anne Jørgensdatter, død
3a) slegfredsøn, Jens Andersen, 10 år, hos hyrden Poul Poulsen i Hvalløs
--------------------------------------------------------------------------------
1197, 502, 7. februar 1739, Clausholm Mølle, Voldum sogn
Knud Rasmussen, død
Kirsten Pedersdatter, enke
Hans arvinger:
1)  broder Jens Rasmussen Møller fra Vosnæsgaard
--------------------------------------------------------------------------------
1198, 576, 10. oktober 1739, Estrup, Søby sogn
Niels Jensen, død
Kirsten Sørensdatter, enke
Deres børn:
Søren Nielsen, 13 år
Jens Nielsen, 9 år
Niels Nielsen, 3 år
Mette Nielsdatter, 11 år
Inger Nielsdatter, 7 år
--------------------------------------------------------------------------------
1199, 585, 12. oktober 1739, Voldum sogn
Maren Poulsdatter, død
Søren Kragballe, enke
Deres børn:
Anders Sørensen, 7 år
Anne Sørensen, 5 år
--------------------------------------------------------------------------------
1200, 593, 5. april 1740, Voldum sogn
Laurs Christensen, død
Inger Pedersdatter, enke
Deres børn:
Peder Laursen, 13 år
Rasmus Laursen, 8 år
Niels Laursen, 3 år
Ellen Laursdatter, 12 år
Maren Laursdatter, 10 år
--------------------------------------------------------------------------------
1201, 599, 6. april 1740, Ginnerup, Ølst sogn
Terchild Nielsen, død
Maren Andersdatter, enke
Deres børn:
Anders Therchildsen, 19 år
Niels Therchildsen, 18 år
Peder Therchildsen, 15 år
--------------------------------------------------------------------------------
1202, 609, 6. april 1740, Skader sogn
Jens Nielsen Skæg, død
Kirsten Christensdatter, enke
Deres børn:
Niels Jensen i Grimskier
Mette Jensdatter
--------------------------------------------------------------------------------
1203, 612, 5. maj 1740, Voldum sogn
Peder Knudsen, død
Sophia Rasmusdatter, enke
Hans arvinger:
1)  helbroder Michel Knudsen, 37 år
2)  halvbroder Jens Knudsen, 24 år
3)  halvbroder Søren Knudsen, 22 år
4)  halvbroder Anders Knudsen, 17 år
5)  Maren Knudsdatter, 20 år
6)  Anne Knudsdatter, 23 år
--------------------------------------------------------------------------------
1204, 625, 20. maj 1740, Vorup sogn
Jens Nielsen Skiøtt, død
Karen Sørensdatter, enke
Hans søskende:
1)  Rasmus Nielsen
2)  Else Nielsdatter ~ Mads Kragballe, sognemand i Randers
3)  Johanne Nielsdatter, hos Jens Skriver i Assentoft
--------------------------------------------------------------------------------
1205, 626, 23. maj 1740, Hallendrup, Rud sogn
Laurs Jepsen, død
Zidsel Jensdatter, enke
Deres børn:
Jens Laursen, 4 år
--------------------------------------------------------------------------------
1206, 630, 23. maj 1740, Langskov, Ødum sogn
Anne Rasmusdatter, død
Jens Sørensen Møller, enkemand
Deres børn:
Rasmus Jensen, 5 år
Niels Jensen, 2 år
Anne Jensdatter, 7 uger
--------------------------------------------------------------------------------
1207, 638, 30. maj 1740, Voldum sogn
Jens Rasmussen Aal, død
Maren Nielsdatter, enke
Deres børn:
Niels Jensen Aal
Anne Jensdatter
Johanne Jensdatter, 21 år
Peder Jensen Aal, 13 år
--------------------------------------------------------------------------------
Film 9841 Clausholm Gods

1208, 641, 25 juni 1740, Hadbjerg sogn
Dorthe Andersdatter, død
Ole Sørensen, enkemand
Deres barn:
Maren Olufsdatter
--------------------------------------------------------------------------------
1209, 643, 27 juni 1740, Stobdrup, Rud sogn
Rasmus Madsen, død
Karen Laursdatter, enke
Deres børn:
Rasmus Rasmussen
Hendes børn af 1 ægteskab med Rasmus Poulsen Kiær, skifte 6 oktober 1713
Poul Rasmussen
Laurs Rasmussen
Marcus Rasmussen i København
Laurs Rasmussen
Anne Rasmusdatter ~ Jens Rasmussen Haugaard
Kirsten Rasmusdatter
--------------------------------------------------------------------------------
 1210, 656, 6 juli 1740, Hallendrup, Rud sogn
Jens Eldgaard, død
Inger Pedersdatter, enke
Deres børn:
Zidsel Jensdatter ~ sl. Laurs Jepsens enke i Hallendrup
--------------------------------------------------------------------------------
1211, 652, 18 juli 1740, Hadbjerg sogn
Mette Jensdatter, død
Laurs Poulsen, enkemand
Deres børn:
Poul Laursen, 14 år
Mette Laursdatter, 11 år
Jens Laursen, 7 år
Kirsten Laursdatter, 4 uger
Afdødes 2 brødre var Knud Jensen Møller i og Christen Jensen Møller i Spørring
--------------------------------------------------------------------------------
1212, 669, 9 august 1740, Skader sogn
Bodil Sørensdatter, død
Niels Pedersen Borup, enkemand
Deres børn:
Peder Nielsen, 6 år
Rasmus Nielsen, 1 år
Afdødes barn af 1 ægteskab med Rasmus Nørager:
1)  Anne Rasmusdatter, 17 år
2)  Maren Rasmusdatter, 15 år
3)  Mette Rasmusdatter, 12 år
4)  Helle Rasmusdatter, 10 år
--------------------------------------------------------------------------------
1213, 673, 24. december 1740, Søby sogn
Christen Giøde, død
Karen Christensdatter, enke
Deres søn:
Peder Giødesen, 19 år
--------------------------------------------------------------------------------
1214, 675, 5. januar 1741, Halling sogn
Rasmus Sørensen Balle, død
Kirsten Nielsdatter, enke
Deres børn:
1)  Søren Rasmussen, myndig
2)  Bodil Rasmusdatter ~ Niels Nielsen Kiær i Langskov
3)  Anne Rasmusdatter ~ Jens Sørensen Møller i Langskov, hun død
3a) Rasmus Jensen, 5 år
3b) Niels Jensen, 2 år
3c) Anne Jensdatter, 1 år
4)  Maren Rasmusdatter ~ Niels Pedersen Bygballe på Ryttergodset
5)  Kirsten Rasmusdatter, 23 år
Et skøde fra 24 september 1689 omtales:
Et Skøde lydende saaledes:
Kiendes vi Efter Skrefne samtlige sal. Søren Frandsens Børn og Arfvinger, nemlig Frands Sørensen, Ladefoged paa Truustrup, Jens Sørensen tjenende i Ebbestrup, paa egne og vor syster Maren Sørensdatters veigne, Jens Christensen i Søbye paa min hustru Karen Sørensdatters vegne, Peder Nielsen i Øster Alling paa min hustru Anne Sørensdatters vegne, at vi med vores frie vilie og fuld beraad hue, haver soldt og aldeles afhændet, fra os og vore Arfvinger Søren Rasmussen Balle i Halling og hans hustrue Bodil Pedersdatter og Deres Arfvinger til evindelig ejendom og ald saa meger lod og part vi haver arvet udi dend Selfeyer Bondegaard i Halling med rette, som fornefnte Søren Balle paabor. Sa og det gode huus der tilliggende, og vi haver arvet efter vor sal Fader Søren Frandsen, som boede og døde i Halling, være sig udi gaard og gardstæd, huus og jord, agger og eng, skov og mark, hvad og kaldet, tørveskiær, ??, hvor fornefnte gaard ?? Eiendom findes intet deraf undtagen i nogen maader, som nu tilligger eller af hvilke tiid tilliggent haver, fornefnte Søren Balle og hands hustru at tilhøre til evindelig ejendom. Og kiendes vi os at have oppebæret fyldest og fuld værd efter vor fornøyelse, saa at vi takker Dennem gods for goed betaling i alle maader, og derfor kiendes os ingen meere del, ræt eller Rættighed, at have udi fornefnte gaard eller der tilliggendes eiendom efter denne dag i nogen maade, men Dennem at tilhøre for et kiøbt køb og lover og tilforpligter os og vore arfvinger Dennem det at kiende.
Skøde dateret jan 1708
Kiendes vi underskrefne sal Peder Pedersen Saubroes børn og arfvinger, Navnlig Frands Pedersen i Halling og Peder Rasmussen og Christen Pedersen begge af Trige paa Deres hustruers veigne navnlig Mette Jensdatter, Maren Jensdatter, Poul Davidsen i Lemmer? paa sin hustru Maren Pedersdatters veigne at vi hermed vitterlig giør at vi med vor frie vilie og veberaad hue sælger og afhænder.
(Jeg tror også der var en ung Peder Pedersen Saubro, men han død)
---------
Rasmus Sørensen Balle og hans fæstemøe Kirsten Nielsdatter og deres arfvinger ald den lod og part som vi er arveligen tilfalden efter vore sal. Forældre i den Selveier Bondegard i fornt Halling saavel og hvad enhver
Søren Frandsens arvinger:
1)  Frands Sørensen, ladefoged på Truustrup
2)  Jens Sørensen, tjener i Ebbestrup
3)  Maren Sørensdatter, ugift
4)  Karen Sørensdatter ~ Jens Christensen i Søby
5)  Anne Sørensdatter ~ Peder Nielsen Øster Velling ( Øster Alling)?
Ejendommen solgt til Søren Rasmussen Balle i Halling og hans hustru Bodil Pedersdatter
Skøde fra 1708:
Peder Pedersen Saubro ?, Peder Rasmussen og Christen Pedersen begge af Trige på hustruernes vegne, nemlig Mette Jensdatter og Maren Jensdatter
og Poul ? på hustruen Maren Pedersdatters vegne, afhænder til Rasmus Sørensen Balle og Kirsten Nielsdatter
--------------------------------------------------------------------------------
1215, 686, 12. januar 1741, Søby sogn
Jens Sørensen, død
Maren Andersdatter, enke
Intet at arve, det ses ikke om der var børn. Ingen arvinger nævnt.
--------------------------------------------------------------------------------
1216, 687, 16. januar 1742, Søby sogn
Magdalene Hansdatter, død
Jens Soelgaard, enkemand
Deres børn:
Niels Jensen, 2o år
Maren Jensdatter, 18 år
--------------------------------------------------------------------------------
1217, 690, 13. februar 1741, Trustrup, Ølst sogn
Michel Nielsen, død
Giertrud Pedersdatter, enke
Deres børn:
Mette Michelsdatter, 7 år
Formynder Mogens Nielsen i Hallendrup
--------------------------------------------------------------------------------
1218, 693, 24 februar 1741, Røved, Ødum sogn
Christen Nielsen, død
Hans arvinger:
Hans moder Helle Simonsdatter ~ Rasmus Laursen i Røved
Søskende:
Niels Nielsen, 29 år
Simon Nielsen, 21 år
Ellen Nielsdatter, 31 år
Bodil Nielsdatter, 23 år
--------------------------------------------------------------------------------
1219, 694, 8. marts 1741, Rigtrup, Voldum sogn
ungkarl Niels Andersen Fiil, død, 34 år
Hans arvinger:
1)  helsøster Anna Andersdatter ~ Niels Sørensen, rytter ved ritmester Brochdorffs regiment
2)  halvsøster Karen Andersdatter, 29 år
3)  halvbroder Anders Andersen, 25 år
4)  halvsøster Dorthe Andersdatter, 27 år
5)  halvsøster Kirsten Andersdatter, 21 år
6)  halvsøster Else Andersdatter, 16 år
7) halvsøster Bodil Andersdatter, 14 år (tilføjet 14-10-2017)
8)  halvsøster Karen Andersdatter, 12 år
9)  halvbroder Rasmus Andersen, 10 år
--------------------------------------------------------------------------------
1220, 696, 17. juni 1741, Søby sogn
Laurs Pedersen, død
Anna Pedersdatter, enke
Deres børn:
Kirsten Laursdatter, 30 år
--------------------------------------------------------------------------------
1221, 697, 20 juni 1741, Astrup, Ødum sogn
Helle Nielsdatter, død
Rasmus Frandsen, enkemand
Deres børn:
Maren Rasmusdatter, 13 år
Niels Rasmusen, 11 år
Frands Rasmussen, 8 år
Johanne Rasmusdatter, 4 år
--------------------------------------------------------------------------------
1222, 703, 21. juli 1741, Halling sogn
Niels Madsen, død
Han døde hos Rasmus Balles enke, Kirsten Nielsdatter. Han var vist gift, men hustruens navn eller andre arvinger ikke nævnt, intet efterladt.
--------------------------------------------------------------------------------
1223, 704, 20. september 1741, Rigtrup, Voldum sogn
Karen Lauritsdatter, død
Christian Christiansen, enkemand
Hendes arvinger:
Farbroder Jens Christiansen i Rigtrup
Faster Maren Christiansdatter i Tendrup på Rosenholm Gods
--------------------------------------------------------------------------------
1224, 706, 21. september 1741, Astrup, Ødum sogn
Peder Christensen, død
Mette Sørensdatter, enke
Deres børn:
Christen Pedersen, 18 år
Niels Pedersen, 16 år
--------------------------------------------------------------------------------
1225, 712, 21. september 1741, Rigtrup, Voldum sogn
Jens Ovesen, død
Maren Nielsdatter, enke
Deres børn:
Ove Jensen, 15 år
Kirsten Jensdatter, 12 år
Zidsel Jensdatter, 7 år
--------------------------------------------------------------------------------
1226, 721, 31. oktober 1741, Halling sogn
Kirsten Christensdatter, død
Mads Fiil, enkemand
Deres børn:
Mette Madsdatter, 11 år
Peder Madsen, 2 år
--------------------------------------------------------------------------------
1227, 725, 6. november 1742, Trustrup, Ølst sogn
Søren Mortensen, død
Birthe Sørensdatter, enke
Deres børn:
1)  Søren Sørensen, 33 år, rytter ved generalmajor Kaas Regiment
2)  Jens Sørensen, 20 år
3)  Maren Sørensdatter, 21 år
4)  Andorthe Sørensdatter, 15 år
Hans datter af 1. ægteskab:
5)  Maren Sørensdatter ~ Rasmus Christensen i Vinterslev på Kollerup Gods
--------------------------------------------------------------------------------
1228, 730, 1. november 1741, Estrup, Søby sogn
Albert Jensen, død
Kirsten Sørensdatter, enke
Intet at arve.
--------------------------------------------------------------------------------
1229, 735, 8. december 1741, Voldum sogn
Rasmus Koch, død
Anne Sørensdatter, enke
Deres børn:
Peder Rasmussen, 18 år
Søren Rasmussen, 15 år
Rasmus Rasmussen, 4 år
--------------------------------------------------------------------------------
1230, 740, 11. december 1741, Robdrup, Ølst sogn
Søren Jensen Smed, død
Han døde hos Jens Nielsen i Robdrup. Jens Nielsen var broder til Søren Jensen Smeds hustru. Hendes navn ikke nævnt. Ej heller andre arvinger. Afdøde og hustru havde boet i i et hus i Aarslev sogn ved Randers.
--------------------------------------------------------------------------------
1231, 744, 16. januar 1742, Bramstrup, Rud sogn
Niels Rasmussen Aal, død
Maren Nielsdatter, enke
Deres børn:
Dorthe Nielsdatter, 11 år
Rasmus Nielsen, 10 år
Karen Nielsdatter, 8 år
Axel Nielsen, 6 år
Niels Nielsen, 5 år
Jens Nielsen, 3 år
Anne Nielsdatter, 1 år
--------------------------------------------------------------------------------
1232, 750, 27. januar 1742, Hadbjerg sogn
Niels Halling, død
Anne Pedersdatter, enke
Deres børn:
Niels Nielsen, 7 år
Peder Nielsen, 6 år
Giertrud Nielsdatter, 5 år
Kirsten Nielsdatter, 1 år
--------------------------------------------------------------------------------
1233, 757, 12 februar 1742, Langskov, Ødum sogn
Niels Sørensen Halling
død den 13 januar 1742, ingen børn, ungkarl
Søskende:
1)  broder Jens Sørensen Møller i Langskov
2)  søster Maren Sørensdatter ~ Peder Andersen i Røved
3)  broder Niels Sørensen
--------------------------------------------------------------------------------
1234, 760, 19. februar 1742, Søby sogn
Ellen Nielsdatter, død
Laurs Andersen, enke
Hendes børn af tidligere ægteskab:
Niels Jensen, 18 år
Søren Jensen, 14 år
Karen Villumsdatter, 10 år
--------------------------------------------------------------------------------
1235, 767, 27. februar 1742, Voldum sogn
Søren Frandsen, død
Anne Axelsdatter, enke
Deres børn:
Axel Sørensen, 6 år
Jens Sørensen, 4 år
Frands Sørensen, 2 år
Karen Sørensdatter, 1 år
--------------------------------------------------------------------------------
1236, 771, 6 marts 1742, Langskov, Ødum sogn
Jens Thomassen, død
Anne Jensdatter, enke
Deres børn:
Bodil Jensdatter, 7 år
--------------------------------------------------------------------------------
1237, 779, 13 marts 1742, Erslev, Nørre Galten sogn
Kirsten Sørensdatter, død
Christen Madsen, enkemand
Deres børn:
Mads Christensen, 7 år
Kirsten Christensdatter, 9 år
Mette Christensdatter, 4 år
Maren Christensdatter, 1 år
--------------------------------------------------------------------------------
1238, 786, 14. marts 1742, Astrup, Ødum sogn
Michel Madsen, død
Hans hustru var også død, navn ikke nævnt.
Deres børn:
Poul Michelsen, 8 år
Kirsten Michelsdatter, 14 år
Kirsten Michelsdatter, 12 år
Helle Michelsdatter
Mette Michelsdatter
--------------------------------------------------------------------------------
1239, 805, 26. april 1742, Trustrup, Ølst sogn
Niels Thomassen, død
Anna Jensdatter, enke
Deres børn:
Maren Nielsdatter ~ Morten Madsen i Trustrup
Anne Nielsdatter, 25 år
Karen Nielsdatter, 18 år
Thomas Nielsen, 14 år
Mette Nielsdatter, 11 år
--------------------------------------------------------------------------------
1240, 810, 3. april 1742, Nielstrup, Rud sogn
Niels Christensen, død
Kirsten Pedersdatter, enke
Deres børn:
Peder Nielsen, 9 år
Christen Nielsen, 3 år
Jens Nielsen, 2 år
Karen Nielsdatter, 6 år
Farbroder Christen Christensen i Ebbestrup
Farbroder Hans Christensen i Hadbjerg
--------------------------------------------------------------------------------
1241, 822, 16. april 1742, Hadbjerg sogn
Anne Justdatter, død
Søren Jensen Puuge
Hendes arvinger:
Søster Mette Justdatter
--------------------------------------------------------------------------------
1242, 824, 30 april 1742, Skader sogn
Niels Pedersen Borup, død
Kirsten Jensdatter, enke
Hendes stedbarn:
Peder Nielsen, 7 år
Rasmus Nielsen, 2 år
Afdødes stedbørn:
Anne Rasmusdatter
Maren Rasmusdatter
Mette Rasmusdatter
Helle Rasmusdatter
Skifte 9. august 1740
-------------------------------------------------------------------------------- 1243, 833, 11. august 1742, Grimskjær, Søby sogn
Anne Jensdatter, død
Niels Jensen, enkemand
Hendes børn med Peder Nielsen:
Niels Pedersen, 13 år
Søren Pedersen, 10 år
Maren Pedersdatter, 8 år
Hans børn med enken:
Peder Nielsen, 3 år
Anders Nielsen, 2 uger
--------------------------------------------------------------------------------
1244, 837, 2 november 1742, Villendrup, Rud sogn
Zidsel Simonsdatter, død
Peder Andersen, enkemand
Deres børn:
Anders Pedersen, 16 år
Simon Pedersen, 11 år
Anne Pedersdatter, 14 år
Inger Pedersdatter, 8 år
Kirsten Pedersdatter, 6 år
Farbroder Rasmus Andersen af Villendrup, morbroder Jens Simonsen af Røved
--------------------------------------------------------------------------------
1245, 841, 8 februar 1743, Ogstrup, Mejlby sogn
Maren Nielsdatter, død
Hendes 6 børn arver:
1)  Jens Jensen, 42 år i Todbjerg på Kongens Gods
2)  Niels Jensen, 38 år i Ogstrup på Clausholm Gods
3)  Mogens Jensen, 36 år
4)  Anne Jensdatter, 40 år ~ Jens Sørensen Borup på Estrup Gods
5)  Margrethe Jensdatter, 31 år
6)  Karen Jensdatter ~ Niels Hansen i Mejlby
--------------------------------------------------------------------------------
1246, 842, 9. juni 1742, Clausholm Mølle, Voldum sogn
Søren Giøtting, død
Kirsten Pedersdatter, enke
Deres børn:
Frederiche Sophia Sørensdatter Giøtting
Farbroder cornet Johan Henrich Giøtting i Randers
--------------------------------------------------------------------------------
1247, 857, 18. juni 1743, Halling sogn
Niels Ovesen, død
Mette Nielsdatter, død
Deres børn:
Kirsten Nielsdatter Ring, 6 år
Kirsten Nielsdatter Møller, 5 år
Karen Nielsdatter, 2 år
Farbroder Peder Ovesen Møller i Horsens
Børnenes morfader Niels Thomassen i Halling
--------------------------------------------------------------------------------
1248, 919, 24. januar 1743, Voldum sogn
Maren Andersdatter, død
parykmager Ludvig Podenfant, enkemand
Hendes arvinger:
1)  broder Peder Andersen Holmgaard, død
1a) Marie Giertrud Pedersdatter Holm ~ Hagen Jensen Styr i København
--------------------------------------------------------------------------------
1249, 936, 19. marts 1743, Hallendrup, Rud sogn
Mads Rasmussen, død
Anne Henrichsdatter, enke
Deres børn:
Rasmus Madsen, 31 år
Margrethe Madsdatter ~ Mads Fiil i Halling
--------------------------------------------------------------------------------
1250, 941, 15. juni 1743, Halling sogn
Thomas Nielsen, død
Kirsten Rasmusdatter, enke
Deres barn:
Maren Thomasdatter, født efter faderen død
Enkens broder Søren Rasmussen Balle af Halling
Afdødes broder Christen Nielsen i Stobdrup
Rasmus Simonsen er nævnt, han var sognefoged i Hadbjerg
--------------------------------------------------------------------------------
 1251, 952, 18. juli 1743, Voldum sogn
Margrethe Andersdatter, død
Laurs Sørensen, enke
Hendes søn:
Niels Hansen i Nielstrup, Rud sogn
--------------------------------------------------------------------------------
1252, 955, 31 oktober 1743, Langskov, Ødum sogn
Zidsel Rasmusdatter, død
Peder Jensens enke
Deres børn:
Jens Pedersen, 60 år, der har hosbondhold på gården
Peder Pedersen, 45 år
Edel Pedersdatter, 42 år, ugift
Peder Jensen var død 1710, skiftebrev af 4. oktober 1710
--------------------------------------------------------------------------------
1253, 960, 2. november 1743, Knabstrup, Søby sogn
Poul Christensen, død
Mette Jensdatter, enke
Deres børn:
1)  Laurs Poulsen, 34 år, fæster af den ½ gård
2)  Mette Poulsdatter ~ Peder Rasmussen på Kongens Gods i Mejlby
3)  Anne Poulsdatter ~ Jens Jensen Smed i Søby
4)  Maren Poulsdatter, død ~ Søren Andersen i Voldum
4a) Anders Sørensen, 10 år
4b) Anne Sørensdatter, 7 år
--------------------------------------------------------------------------------
1254, 965, 12 december 1743, Langskov, Ødum sogn
Peder Pedersen, ungkarl, død
Hans arvinger:
Jens Pedersen, 60 år
Edel Pedersdatter, 43 år
--------------------------------------------------------------------------------
1255, 967, 11. januar 1744, Bramstrup, Rud sogn
Niels Pedersen Smed, død
Anne Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Rasmus Nielsen Smed, 42 år i Mejlby
Peder Nielsen, 40 år i Tisted, Thye
Peder Nielsen, 33 år
Mette Kirstine Nielsdatter ~ Christen Nielsen i Mejlby på Kongens Gods
--------------------------------------------------------------------------------
1256, 970, 18. februar 1744, Rigtrup, Voldum sogn
Maren Nielsdatter, død
Jens Ovesen, tidligere død
Deres børn:
Ove Jensen, 18 år, fæster
Kirsten Jensdatter, 15 år
Zidsel Jensdatter, 9 år
--------------------------------------------------------------------------------
1257, 979, 14. marts 1744, Hadbjerg sogn
Anne Pedersdatter, død
Søren Sørensen, enkemand
Hendes børn med Niels Nielsen Halling:
Niels Nielsen, 9 år
Peder Nielsen, 8 år
Giertrud Nielsdatter, 7 år
Kirsten Nielsdatter, 3 år
Nævnt Rasmus Simonsen i Hadbjerg var sognefoged
--------------------------------------------------------------------------------
1258, 990, 3. september 1744, Mejlby sogn
Henrich Horn, død
Anne Catrine Christensdatter, enke
Deres børn:
Anne Cathrine Henrichsdatter, 14 år
--------------------------------------------------------------------------------
1258, 993, 13. august 1744, Voldum sogn
Cathrine Laursdatter, død
Niels Christiansen, enke
Deres børn:
Johanne Nielsdatter, 8 år
Sophie Nielsdatter, 4 år
Christian Nielsen, 9 år
--------------------------------------------------------------------------------
1259, 995, 18. november 1744, Skader sogn
Birgitte Jensdatter, død
Niels Laursen, enke
Deres børn:
Maren Nielsdatter, 10 år
Anne Nielsdatter, 6 uger
--------------------------------------------------------------------------------
1260, 997, 20. november 1744, Voldum sogn
Søren Olesen, død
Mette Jensdatter, enke
Deres børn:
Maren Sørensdatter, 12 år
Kirsten Sørensdatter, 7 år
Ole Sørensen, 10 år
Rasmus Sørensen, 5 år
--------------------------------------------------------------------------------
1261, 1000, 15. januar 1745, Skader sogn
Kirsten Jensdatter, død
Christen Fiil, enkemand
Deres børn:
Søren Christensen, 14 år
Peder Christensen, 8 år
Jens Christensen, 3 år
Mette Christensdatter, 5 år
Maren Christensdatter, 6 uger
--------------------------------------------------------------------------------
1262, 1003, 6. februar 1745, Langskov, Ødum sogn
Karen Jensdatter, død
Lars Thomassen, enke
Deres børn:
Maren Larsdatter, 5 år
Karen Larsdatter, 4 uger
--------------------------------------------------------------------------------
1263, 1010, 30. marts 1745, Vorup sogn
Christen Gregersen, død
Kirsten Christensdatter, enke
Deres børn:
Niels Christensen, gift i Vorup
Maren Christensdatter i Vorup ~ matros i København, Christen Andersen
Maren Christensdatter, 27 år
Christen Christensen, 35 år
Kirsten Christensdatter, 37 år ~ matros Erich Christensen
Der er kun side 1 af skiftet.
--------------------------------------------------------------------------------

Clausholm Gods 1745-1763
--------------------------------------------------------------------------------
1264, 2, 2. juni 1745, Voldum sogn
Bodil Pedersdatter, død
Jens Graver, enke
Deres børn:
Maren Jensdatter ~ Jens Jensen i Voldum
Anne Jensdatter ~ Anders Jensen i Voldum
Kirsten Jensdatter, 18 år
--------------------------------------------------------------------------------
1265, 3, 11. oktober 1745, Voldum sogn
Anne Olufsdatter, død
Rasmus Andersen, enkemand
Hendes arvinger:
1)  søstersøn Oluf Vægter i Voldum
2)  søster Maren Olufsdatter, død
3)  broder, død
3a) Kirsten Sørensdatter
3b) Niels Sørensen
3c) Anne Sørensdatter
Alle 3 i Tuustrup ved Rygaard Strand
--------------------------------------------------------------------------------
1266, 5, 19. januar 1746, Voldum sogn
Laurs Christensen, død
Inger Pedersdatter, enke
Deres børn:
Peder Laursen, 20 år
Else Laursdatter, 18 år
Maren Laursdatter, 16 år
Rasmus Laursen, 14 år
Niels Laursen, 9 år
Kirsten Laursdatter, 5 år
--------------------------------------------------------------------------------
1267, 6, 26. januar 1746, Vorup sogn
Peder Sørensen, død
Maren Clemensdatter, enke
Deres børn:
Anders Pedersen, 4 år
Niels Pedersen, 1 år
--------------------------------------------------------------------------------
1268, 7, 24 januar 1747, Røved, Ødum sogn
Helle Simonsdatter, død
Rasmus Laursen, død
Hendes barn:
Niels Nielsen, beboer gården ~ Johanne Rasmusdatter
Deres barn:
Dorthe Rasmusdatter, 12 år
--------------------------------------------------------------------------------
1269, 9, 6 april 1747, Hallendrup, Rud sogn
Peder Madsen, død
Zidsel Jepsdatter, enke
Hans børn:
Karen Pedersdatter ~ Christen Rasmussen i Hadbjerg
Kirsten Pedersdatter, 26 år ugift
Lavværge Christen Christensen af Nielstrup
afdødes broder Christen Madsen i Erslev
--------------------------------------------------------------------------------
1270, 12, 5. april 1747, Alstrup Mølle, Rud sogn
Mette Jensdatter, død
Hendes børn:
Jens Jensen, myndig
Knud Jensen, myndig
Anne Jensdatter ~ Anders Knudsen i Robdrup
--------------------------------------------------------------------------------
1271, 13, 12. juni 1747, Halling sogn
Jacob Johansen, død
Maren Laursdatter, enke
Deres børn:
Maren Jacobsdatter, 6 år
Hans børn af 1. ægteskab:
Niels Jacobsen, 15 år
Hans Jacobsen, 13 år
Enkens farbroder Niels Nielsen Smed i Skiød
Michel Laursen fra Helstrup er nævnt
Maren Jacobsdatters formynder Peder Johansen i Voldum
--------------------------------------------------------------------------------
1272, 15, 9. juli 1747, Astrup, Ødum sogn
Niels Nielsen, død, 12 år
Poul Nielsens myndling
Hans søskende:
Peder Nielsen, 11 år
Giertrud Nielsdatter, 10 år
Kirsten Nielsdatter, 6 år
Afdødes stedfader Søren Sørensen Sønder i Hadbjerg
Afdødes faders skiftebrev af 27. januar 1742
--------------------------------------------------------------------------------
1273, 16, 16. marts 1747, Nielstrup, Rud sogn
Anna Pedersdatter, død
Hendes arvinger:
1) Broder, død
1a) broderdatter Anne Knudsdatter
1b) broderdatter Mette Knudsdatter
2) søster, død
2a) Rasmus Nielsen
2b) Peder Nielsen
2c) Giertrud Nielsdatter
2d) Anne Nielsdatter
2e) Karen Nielsdatter
--------------------------------------------------------------------------------
1274, 19, 15 februar 1748, Bramstrup, Rud sogn
Søren Rasmussen, død
Anna Thomasdatter, enke
Deres børn:
Rasmus Rasmussen?, 17 år
Ellen Sørensdatter ~ Niels Ring i Ogstrup
Thomas Sørensen, 2 år
Maren Sørensdatter, 20 år
Anne Sørensdatter, 14 år
Kirsten Sørensdatter, 9 år
Mette Sørensdatter
Søren Rasmussen var søn af Rasmus Knudsen og Else Jensdatter
--------------------------------------------------------------------------------
1275, 26, 17 februar 1748, Stobdrup, Rud sogn
Rasmus Rasmussen Kiær, død
Maren Pedersdatter, enke
Deres børn:
Rasmus Rasmussen, 3 år
Peder Rasmussen, 7 uger
Hendes fader var Peder Jensen Skriver af Borup
--------------------------------------------------------------------------------
1276, 31, 8. marts 1748, Rigtrup, Voldum sogn
Kirsten Rasmusdatter, død
Rasmus Rasmussen, enkemand
Hendes børn af 1. ægteskab:
Niels Sørensen, 20 år
Søren Sørensen, 18 år
Kirsten Sørensdatter, 24 år
Maren Sørensdatter ~ Christen Skrædder i Rigtrup
Zidsel Sørensdatter ~ Poul Jensen i Voldum
2.  ægteskab med enkemanden:
Maren Rasmusdatter, 13 år
--------------------------------------------------------------------------------
1277, 33, 8. april 1748, Voldum sogn
Bodil Axelsdatter, død
Rasmus Poulsen, enkemand
Deres børn:
Poul Rasmussen, 9 år
Søren Rasmussen, 8 år
Karen Rasmusdatter, 2 år
--------------------------------------------------------------------------------
1278, 35, 6. februar 1748, Hadbjerg sogn
Giertrud Jensdatter, død
hyrden Rasmus Nielsen, enkemand
Der er nævnt hans børn af 1. ægteskab med Anne Andersdatter:
Niels Rasmussen, 10 år
Anne Rasmusdatter, 16 år
Giertrud Rasmusdatter, 13 år
Skal vist undersøges igen
--------------------------------------------------------------------------------
1279, 36, 8. maj 1748, Mejlby sogn
Dorthe Nielsdatter, død
Peder Joensen, enkemand
Hendes børn af forrige ægteskab:
1)  Niels Sørensen, hjemme
2)  Anders Sørensen i Vrinners på Mols
3)  Morten Sørensen, død, skoleholder i Mejlby
3a) Søren Mortensen, 14 år
3b) Dorthe Mortensdatter, 16 år
4)  Karen Sørensdatter, død ~ underfogeden? i Christiansand
4a) Christian
4b) Dorthe Margrethe
5)  Johanne Sørensdatter, tjener i Århus, 34 år
--------------------------------------------------------------------------------
1280, 38, 27. maj 1748, Halling sogn
Niels Pedersen Sommer, død
Maren Nielsdatter, enke
Afdødes arving:
1)  halvbroder Rasmus Pedersen i Hadbjerg
--------------------------------------------------------------------------------
1281, 39, 10. september 1748, Skader sogn
Johan Buch, død
Barbara Nielsdatter Blichfeldt, enke
Deres børn:
Frederich Carl Buch, 8 år
Lenne Johansdatter, 6 år
--------------------------------------------------------------------------------
1282, 41, 21. oktober 1748, Halling sogn
Jens Børgesen, død
Hans arvinger:
1) Anne Børgesdatter den ældre ~ Christen Jensen Bach i Halling
2)  Anne Børgesdatter den yngre ~ Jens Laursen på Kalbygaard ved Skanderborg på Kongens Gods
--------------------------------------------------------------------------------
1283, 41, 14 januar 1749, Røved, Ødum sogn
Jens Simonsen, død
Kirsten Nielsdatter, enke
Deres børn:
Inger Jensdatter, 11 år
Kirsten Jensdatter, 7 år
Simon Jensen, 4 år
Helle Jensdatter, 2 år
Farbroder Poul Sreitzer? i Voldum
--------------------------------------------------------------------------------
1284, 46, 27. marts 1749, Hallendrup, Rud sogn
Rasmus Nielsen Skrædder, død
Ellen Nielsdatter, enke
Deres børn:
Niels Rasmussen, 24 år
Søren Rasmussen, 22 år
--------------------------------------------------------------------------------
1285, 49, 23. juni 1749, Hvalløs, Voldum sogn
Anna Jensdatter, død
Knud Villadsen Bager, enkemand
Deres børn:
Jens Knudsen, 14 år
Villads Knudsen, 11 år
Anders Knudsen, 8 år
Rasmus Knudsen, 6 år
Jens Knudsen, 4 år
Christen Knudsen, 1 år
Anne Knudsdatter, 13 år
Kirsten Knudsdatter, 10 år
--------------------------------------------------------------------------------
1286, 52, 21. oktober 1749, Nielstrup, Rud sogn
Christian Christensen, død
Hans børn:
Mogens Christiansen, 34 år, fæster af stedet
Terkel Christiansen, 32 år
Christen Christiansen, 42 år
Jens Christiansen, 40 år
Jens Christiansen, 29 år
Karen Christiansdatter ~ Las Rasmussen i Hallendrup
Ellen Christiansdatter ~ Las Thomassen i Langskov
--------------------------------------------------------------------------------
1287, 53, 22. oktober 1749, Hallendrup, Rud sogn
Skifteforvalter hos Mogens Pedersen for at indkræve 30 Rd, som Jens Laursen havde til gode i boet efter sine forældre.
--------------------------------------------------------------------------------
1288, 53, 9. marts 1750, Voldum sogn
Maren Jensdatter, død
Jens Jensen, enkemand
Deres børn:
Jens Jensen, 10 år
Frederich Jensen, 8 år
søn, 14 dage
Anna Jensdatter, 15 år
Maren Jensdatter, 13 år
Boell Jensdatter, 11 år
Helle Jensdatter, 4 år
Afdødes fader Jens Nielsen Graver
--------------------------------------------------------------------------------
1289, 56, 7 marts 1750, Hallendrup, Rud sogn
Kirsten Pedersdatter, død
Christen Pedersen, enkemand
Børn:
Peder Christensen, 2 år
faderbroder Christen Madsen i Erslev var formynder
--------------------------------------------------------------------------------
1290, 62, 23. april 1750, Voldum sogn
Anna Jensdatter, død
Anders Jensen, enkemand
Deres børn:
Jens Andersen, 8 år
--------------------------------------------------------------------------------
1291, 67, 20. maj 1750, Rigtrup, Voldum sogn
Poul Jensen Balle, død
Anna Michelsdatter, enke (rettet fra Nielsdatter, 15. okt. 2017)
Hans børn af forrige ægteskab:
Jens Poulsen, 15 år
Mette Poulsdatter, 20 år
Kirsten Poulsdatter, 11 år
Afdødes broder Søren Jensen Balle i Søby
--------------------------------------------------------------------------------
1292, 68, 22. maj 1750, Voldum sogn
Lars Sørensen, død
Karen Jensdatter, enke
Deres børn:
Anders Larsen, 8 år
Søren Larsen, 4 år
Malene Larsdatter, 2 år
-------------------------------------------------------------------------------
1293, 69, 11 december 1750, Røved, Ødum sogn
Johanne Rasmusdatter, død
Niels Nielsen, enkemand
Deres børn:
Niels Nielsen, 8 år
Dorthe Nielsdatter, 4 år
Helle Nielsdatter, 2 år
--------------------------------------------------------------------------------
1294, 79, 19. november 1750, Vorup sogn
Peder Groersen, død
Anna Madsdatter, enke
Hans børn med Anna Andersdatter, død 1738:
Maren Pedersdatter ~ Peder Nielsen, væver i Jebjerg, Ørum sogn
--------------------------------------------------------------------------------
1295, 81, 10 december 1750, Søby sogn
Søren Rasmussen Balle, død i Søby
Johanne Rasmusdatter, enke
Hans arvinger:
Moderen Edel Nielsdatter
søster Ellen Rasmusdatter ~ Søren Madsen i Søby
Lavværge enkens broder Christen Rasmussen Snog i Halling
--------------------------------------------------------------------------------
1296, 91, 21. januar 1751, Voldum sogn
Anna Madsdatter, død
bager Andreas Bahuus, enkemand
Deres børn:
Dorthe Margrethe Bahuus
Anna Bahuus, 6 år
--------------------------------------------------------------------------------
1297, 96, 5 februar 1751, Røved, Ødum sogn
Kirsten Rasmusdatter, død
Niels Christensen Snog, enkemand
Deres børn:
Christen Nielsen, 7 år
Anne Nielsdatter, 5 år
Karen Nielsdatter, 2 år
--------------------------------------------------------------------------------
1298, 103, 15. februar 1751, Voldum sogn
Kirsten Frandsdatter, død
Claus Caspersen Wind
Hendes arvinger:
1)  broder Søren Frandsen, soldat i Randers
2)  Rasmus Frandsen, død i Mesing ved Skanderborg
3)  Inger Frandsdatter, død ~ Lars Bach i Dorup ved Skanderborg, efterladt sig børn
3a) Michel Larsen
3b) Maren Larsdatter
--------------------------------------------------------------------------------
1299, 108, 24. februar 1751, Villendrup, Halling sogn
Niels Poulsen, død
Giertrud Andersdatter, enke
Deres børn:
Poul Nielsen, 16 år
Anders Nielsen, 12 år
Peder Nielsen, 6 år
Anna Nielsdatter, 14 år
Maren Nielsdatter, 3 år
--------------------------------------------------------------------------------
1300, 116, 25. februar 1751, Hvalløs, Voldum sogn
Anna Mortensdatter, død
Rasmus Rasmussen Aal, enke
Hendes børn med Mads Iversen:
1)  Morten Madsen i Mygind på Truustrup Gods
2)  Sivert Madsen i Mygind
3)  Jens Madsen, død
3a) Anna Jensdatter i Lemmer
--------------------------------------------------------------------------------
1301, 117, 21. juni 1751, Hvalløs, Voldum sogn
Jens Nielsen, død
Bodil Pedersdatter, enke
Børn med Maren Jensdatter, død for knap 20 år siden:
Maren Jensdatter, 19 år
Børn med enken:
Niels Jensen, 11 år
Peder Jensen, 9 år
Maren Jensdatter, 16 år
--------------------------------------------------------------------------------
1302, 124, 22. juni 1751, Voldum sogn
Niels Pedersen Hørby, død
Anne Nielsdatter, enke
Børn med 1. hustru, Kirsten Jensdatter:
Kirsten Nielsdatter ~ Jens Jensen, gmd i Voldum
Børn med enken:
Niels Nielsen, 20 år
Søren Nielsen, 8 år
Jens Nielsen, 4 år
--------------------------------------------------------------------------------
1303, 130, 24 juli 1751, Hallendrup, Rud sogn
Kirsten Sørensdatter, død
Niels Christensen, enkemand
Børn i forrige ægteskab med Jens Jensen, boede og døde i Hallendrup
Christen Jensen, 40 år
Søren Jensen, 35 år, som står som underofficer ved det Sønderjyske nationale Infanteriregiment
Niels Jensen, 32 år
Maren Jensdatter ~ Anders Frandsen i Hallendrup
--------------------------------------------------------------------------------
1304, 134, 30 august 1751 Hadbjerg sogn
Hans Christensen, gårdmand i Hadbjerg, død
Mette Madsdatter, enke
3 sønner og 3 døtre
Mads Hansen, tj hos moderen
Christen Hansen, tj i København
Christen Hansen, tj i Nielstrup
Mette Hansdatter ~ Anders Madsen på Trustrup Gods
Anne Hansdatter ~ Clemen Pedersen boende i Haar på Frijsenborg Gods
Karen Hansdatter tj. Hos moderen
--------------------------------------------------------------------------------
1305, 143, 5. februar 1752, Voldum sogn
Conrad Pedersen, død
Anne Axelsdatter, enke
Intet at arve, enken kunne ikke blive ved stedet eller betale gælden
--------------------------------------------------------------------------------
1306, 144, 24. februar 1752, Trustrup, Ølst sogn
Peder Christensen, død
Ingeborg Madsdatter, enke
Deres børn:
Christen Pedersen, 51 år, gift, i gården
Jens Pedersen, 43 år, gift, fæster ½ gård i Trustrup
Laus Pedersen, 30 år
Bodil Pedersdatter, 50 år hjemme hos sin moders søster i Tåstrup, Ødum sogn
Maren Pedersdatter, 40 år, på stedet
Edel Pedersdatter, 39 år, på stedet
--------------------------------------------------------------------------------
1307, 149, 28. februar 1752, Halling sogn
Karen Nielsdatter, død
Poul Simonsen, enkemand
Deres børn:
Frederiche Sophia Poulsdatter, 9 år
Inger Poulsdatter, 7 år
Karen Poulsdatter, 5 år
Simon Poulsen, 1 år
--------------------------------------------------------------------------------
1308, 161, 28. februar 1752, Hvalløs, Voldum sogn
Knud Villadsen, død
Kirsten Andersdatter, enke
Hans børn af 1. ægteskab med Anna Jensdatter:
Jens Knudsen, 17 år
Villads Knudsen, 12 år
Anders Knudsen, 10 år
Rasmus Knudsen, 7 år
Jens Knudsen, 5 år
Christen Knudsen, 4 år
Anne Knudsdatter, 16 år
Kirsten Knudsdatter, 11 år
--------------------------------------------------------------------------------
1309, 167, 2. maj 1752, Skader sogn
Michel Pedersen, død
Kirsten Jensdatter, enke
Hans arving:
Giertrud Pedersdatter ~ Søren Pugge, han død i Hadbjerg, hendes formynder Laurits Poulsen i Hadbjerg
--------------------------------------------------------------------------------
1310, 167, 19. maj 1752, Røved, Ødum sogn
Dorthe Andersdatter, død
Niels Jacobsen, enke
Deres børn:
Jacob Nielsen, spæd
--------------------------------------------------------------------------------
1311, 171, 31. maj 1752, Halling sogn
Johanne Christensdatter, død
Peder Frandsen, enkemand
Deres barn:
Christen pedersen, 9 år
--------------------------------------------------------------------------------
1312, 182, 26. oktober 1752, Nielstrup, Rud sogn
Niels Hansen, død
Karen Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Peder Nielsen, 18 år
Anne Margrethe Nielsdatter, 25 år
--------------------------------------------------------------------------------
1313, 184, 26. oktober 1752, Bramstrup, Rud sogn
Anne Nielsdatter, død
Niels Andersen, enkemand
Deres børn:
Anders Nielsen, 25 år
Mette Nielsdatter, 18 år
Anne Nielsdatter, 16 år
--------------------------------------------------------------------------------
1314, 186, 15. januar 1753, Nielstrup, Rud sogn
Hans Knudsen Snog, død
Peder Snogs moder, død tidligere
Hans arvinger:
1)  broder Jens Knudsen, død
1a) Maren Jensdatter ~ Hans Nielsen i Lund på Gl. Estrup Gods
1b) Anders Jensen i ?Ulberre Overmølle ved Viborg
1c) Anne Jensdatter, til huse hos Søren Pedersen i Øster Alling på Gl. Estrup Gods
1d) Mette Jensdatter, gift i København
2)  broder Mads Knudsen?
2a) Jens Madsen i Assentoft på Essenbæk Gods
2b) Maren Madsdatter ~ Christen Nielsen i Vester Alling på Estrup Gods
2c) Bodil Madsdatter ~ Ole Jensen i Vester Alling
2d) Mette Madsdatter i Assentoft på Trustrup Gods
3)  halvbroder Jens Knudsen, død
3a) Maren Jensdatter, mødt ved Niels Christensen og Jens Laursen (sønner eller svigersønner ?)
4)  broder Peder, død
4a) Knud Pedersen i Ladegaard på Essenbæk Gods
4b) Kirsten Pedersdatter ~ Christen Nielsen i Gundestrup, han død, mødt ved Peder Jespersen
4c) Mette Pedersdatter ~ Jesper Andersen, han død, i Eistrup på Trustrup Gods, mødt ved ved en søn Peder Jespersen, 38 år
4d) broder, død
4da) Niels Bang, død, Welstrup på Essenbæk Gods
4daa) Anne Nielsdatter, 16 år i Volk Mølle
4dab) Maren Nielsdatter, 13 år
4dac) Kirsten Nielsdatter, 11 år
5)  Anne Pedersdatter ~ Jens Jensen på Closteret på Essenbæk Gods, hun død
5a) Maren Jensdatter ~ Jens Pedersen i Romalt
5b) Peder Jensen, 16 år, hos faderen
5c) Kirsten Jensdatter, 14 år, hos faderen
6)  Birgitte Pedersdatter ~ Peder Møller i Volk Mølle
7)  Thoe Pedersdatter ~ Laurs Andersen i Virring
Han døde hos Peder Snog i Nielstrup
--------------------------------------------------------------------------------
1315, 190, 29. januar 1753, Hallendrup, Rud sogn
Dorthe Rasmusdatter, død
Knud Jensen Østergaard, enkemand
Hendes arvinger:
halvsøster Maren Rasmusdatter ~ Peder Simonsen i Øxenholdt på Bruusgaard Gods
helsøster Else Pedersdatter ~ Rasmus Pedersen i Vorup
--------------------------------------------------------------------------------
1316, 197, 1. marts 1753, Clausholm Mølle, Voldum sogn
Kirsten Pedersdatter, død
Niels Bech, enkemand
Hendes børn med Søren Giøtting:
Frederica Sophia Giøtting, 11 år
Børn med enkemanden:
Birthe Nielsdatter, 9 år
Ove Nielsen, 8 år
Christian Nielsen, 8 år
Knud Nielsen, 6 år
Maria Nielsdatter, 5 år
Farbroder Johan Nicolai Giøtting, gartner ved Clausholm
--------------------------------------------------------------------------------
1317, 216, 25. maj 1753, Rigtrup, Voldum sogn
Kirsten Pedersdatter, død
Anders Andersen, enkemand
Deres børn:
Peder Andersen, 10 år
Anders Andersen, 6 år
Niels Andersen, 1 år
Kirsten Andersdatter, 5 år
--------------------------------------------------------------------------------
1318, 218, 16. juli 1753, Bramstrup, Rud sogn
Poul Rasmussen, død
Maren Axelsdatter, enke
Deres børn:
Rasmus Poulsen, 6 år
Rasmus Poulsen, 3 år
Niels Poulsen, 1 år
Farbroder Laurs Rasmussen på stedet
--------------------------------------------------------------------------------
1318, 221, 13. september 1753, Voldum sogn
Christen Sørensen, død
Anne Pedersdatter, enke
Deres børn:
Sophie Christensdatter, 16 år
Anne Christensdatter, 15 år
Enkens svoger Rasmus Simonsen i Hadbjerg
Farbroder Niels Sørensen i Hvalløs
--------------------------------------------------------------------------------
1319, 225, 22. januar 1754, Røved, Ødum sogn
Niels Christensen Snog, død
Mette Michelsdatter, enke
Børn med 1. hustru Kirsten Rasmusdatter:
Christen Nielsen, 10 år
Anne Nielsdatter, 8 år
Karen Nielsdatter, 4 år
Enkens fader Michel Sørensen i Robdrup
Peder Snog i Nielstrup på børnenes vegne
--------------------------------------------------------------------------------
1320, 238, 21. april 1754, Vorup sogn
Kirsten Nielsdatter, død
Niels Jensen, enkemand
Deres børn:
Jens Nielsen, 3 år
Mette Nielsdatter, 8 år
--------------------------------------------------------------------------------
1321, 239, 29. april 1754, Hvalløs, Voldum sogn
Ane Nielsdatter, død
Hendes arvinger:
1)  moder Mette Sophie Carstensdatter fra Hemed på Mejlgaard Gods
2)  halvbroder Jørgen Jørgensen
3)  halvbroder Jens Jørgensen
4)  halvsøster Kirsten Jørgensdatter, hjemme hos moderen
5)  halvsøster Else Nielsdatter, tjener i København
6)  halvsøster Margrethe Nielsdatter, tjener i København
--------------------------------------------------------------------------------
1322, 240, 11. juli 1754, Søby sogn
Niels Fiil, død
Anne Sørensdatter, enke
Deres børn:
Søren Nielsen, 17 år
Kirsten Nielsdatter, 19 år
Helle Nielsdatter, 15 år
--------------------------------------------------------------------------------
1323, 243, 5. august 1754, Hvalløs, Voldum sogn
Maren Mortensdatter, død
Christen Mortensen, enkemand
Deres børn:
Morten Christensen
Anna Christensdatter
Afkaldserklæring
Morbroder Søren Mortensen i Voldum
--------------------------------------------------------------------------------
1324, 244, 23 december 1754, Hvalløs, Voldum sogn
Kirsten Pedersdatter, død
Laurs Sørensen, enkemand
Ingen livsarvinger
Arvinger var halvsøskende:
1)  Anders Pedersen i Herst på Ristrup gods
2)  Lars Pedersen
3)  Rasmus Pedersen tj Anders Pedersen i Herst
4)  Niels Pedersen tj Mogens Nielsen i Terp
5)  Mette Pedersdatter i Herst
--------------------------------------------------------------------------------
1325, 249, 28. januar 1755, Askildrup, Ølst sogn
Niels Jensen, død
Maren Madsdatter, enke
Deres børn:
Birthe Nielsdatter ~ Simon Pedersen
Anne Nielsdatter ~ Jens Nielsen i Værum
Maren Nielsdatter, 36 år
--------------------------------------------------------------------------------
1326, 250, 16. januar 1755, Voldum sogn
278, 28. oktober 1754
Jens Rasmussen Skrædder, død
Bodil Pedersdatter, død
Hans børn med 1. hustru Anne Nielsdatter:
Niels Jensen, tapetmager i København
Jørgen Jensen, tjener som skriver på Charlottenborg Slot
Hendes arvinger:
1)  broder Niels Poulsen i Villendrup, død, efterladt sig 5 børn
2)  søster, død
2a) Poul Pedersen Erslev, skoleholder i Hansted skole i Jylland
--------------------------------------------------------------------------------
1327, 260, 6. februar 1755, Søby sogn
Kirsten Olufsdatter, død
Thomas Nielsen, enkemand
Deres børn:
Niels Thomassen, 3 år
--------------------------------------------------------------------------------
1328, 262, 11. juli 1754, Sofie Amaliegaard, Hornslet sogn
274, 23. juli 1754
Jørgen Pedersen, død
Hans børn:
1)  Peder Jørgensen, 43 år
2)  Bodil Jørgensdatter, 30 år, hjemme
3)  Maren Jørgensdatter, 34 år ~ Christian Pedersen Skrædder i Carlby Skovhus
4)  Mette Jørgensdatter, 42 år ~ smed Peder Nielsen i Skejby, han død
5)  Bodil Jørgensdatter, død ~ Johan Frederichsen i København
5a) Jørgen Johansen, ca. 24 år, tjener i København ved en brygger. Kalder sig nok: Jørgen Frederichsen Mejer
5b) Maren Johansdatter, 25 år, tjener i Århus hos borgmester Thøger Kiersgaards enke
--------------------------------------------------------------------------------
1329, 271, 8. april 1755, Rigtrup, Voldum sogn
Christian Christensen Skrædder, død
Maren Sørensdatter, enke
Deres børn:
Søren Christiansen, 12 år
Christen Christiansen, 4 år
Kirsten Christiansen, 1 ½ år, tvilling
Karen Christiansen, 1 ½ år, tvilling
--------------------------------------------------------------------------------
1330, 283, 13. marts 1753, Hadbjerg sogn
Peder Nielsen Kjeldsen, død
Maren Jensdatter, enke
Deres børn:
Niels Pedersen, 36 år
Jens Pedersen, 32 år
Laurs Pedersen, 28 år
Ellen Pedersdatter, 39 år ~ Peder Laursen i Hadbjerg
Karen Pedersdatter, 25 år, hjemme, tvilling
Kirsten Pedersdatter, 25 år, tjener Jens Møller i Langskov, tvilling
Rasmus Simonsen i Hadbjerg var lavværge
--------------------------------------------------------------------------------
1331, 288, 12. maj 1755, Voldum sogn
Axel Jensen, død
Hans børn:
1)  Niels Axelsen i Voldum
2)  Maren Axelsdatter ~ Jens Rasmussen i Voldum
3)  Anne Axelsdatter ~ Conrad Pedersen, han død
4)  Maren Axelsdatter ~ Søren Poulsen i Bramstrup
5)  Kirsten Axelsdater ~ Christensen i Mygind Skovhus
6)  Dorthe Axelsdatter ~ Peder Sørensen i Mygind
--------------------------------------------------------------------------------
1332, 289, juli 1755, Voldum sogn
Anders Jensen, død
Anne Nielsdatter, enke
Børn med 1. hustru Anne Jensdatter:
Jens Andersen, hans morfader Jens Graver i Voldum
Børn med enken:
Niels Andersen, mødt ved morbroder Mads Nielsen i Hvalløs
--------------------------------------------------------------------------------
1333, 295, 2. maj 1755, Rebens Mølle, Voldum sogn
Søren Sørensen Sveitzer, død
Kiede Magdalene Carstensdatter, enke
Hans fader, Søren Jensen i Voldum og en broder Jens Sørensen er nævnt
--------------------------------------------------------------------------------
1334, 299, 11. december 1755, Røved, Ødum sogn
Karen Simonsdatter, død
Søren Rasmussen, enkemand
Deres børn:
Inger Sørensdatter, 25 år, (15 år)?
Anne Sørensdatter, 13 år
--------------------------------------------------------------------------------
1335, 301, 27. august 1755, Langskov, Ødum sogn
Jens Nielsen, død
Kirsten Nielsdatter, enke
Deres børn:
Niels Jensen, 18 år
Niels Jensen, 15 år
Jens Jensen, 10 år
Thomas Jensen, 8 år
Maren Jensdatter, 13 år
Maren Jensdatter, 11 år
Mette Jensdatter, 5 år
Karen Jensdatter, 2 år
Afdødes halvbroder Niels Jensen af Hvalløs
Enkens broder Christen Nielsen i Drostrup
--------------------------------------------------------------------------------
1336, 311, 29. januar 1756, Hvalløs, Voldum sogn
Marie Nielsdatter, død
Niels Madsen Borup
Deres børn:
Niels Nielsen, 22 år
Mette Nielsdatter ~ soldat Hans Sørensen
Anne Nielsdatter, 25 år
Farbroder Hans Madsen i Hvalløs
--------------------------------------------------------------------------------
1337, 313, 1. april 1756, Trustrup, Ølst sogn
Hans Knudsen, død
Karen Nielsdatter, enke
Deres børn:
Ellen Hansdatter, 8 år
Kirsten Hansdatter, 7 år
Christen Hansen, 5 år
Johanne Hansdatter, 1 år
Lavværge Jens Sørensen af Trustrup
--------------------------------------------------------------------------------
1338, 314, 2. juni 1756, Trustrup, Ølst sogn
Karen Mogensdatter, død
Søren Jørgensen, enke
Deres børn:
Mette Sørensdatter
Karen Sørensdatter
Margrethe Sørensdatter
--------------------------------------------------------------------------------
1339, 315, 12. april 1756, Voldum sogn
Søren Kragballe, død
Maren Fransdatter, enke’
Børn med 1. hustru Maren Poulsdatter:
Anders Sørensen, 24 år
Anne Sørensdatter, 21 år
Børn med enken:
Frans Sørensen, 13 år
Maren Sørensdatter, 12 år
Jens Sørensen, 11 år
Niels Sørensen, 9 år
Rasmus Sørensen, 8 år
Søren Sørensen, 4 år
Farbroder Rasmus Andersen i Voldum
--------------------------------------------------------------------------------
1340, 318, 3. november 1756, Skader sogn
Mads Mortensen, død
Maren Jensdatter, enke
Deres børn:
Niels Madsen i Knabstrup
Jens Madsen på stedet
Mette Madsdatter ~ Niels Jensen i Grimskier
Anne Madsdatter ~ Rasmus Andersen, hos broderen i Knabstrup
--------------------------------------------------------------------------------
1341, 321, 2. november 1756, Hallendrup, Rud sogn
Kirsten Knudsdatter, død
Mogens Nielsen, død tidligere
Deres børn:
Knud Mogensen, overtager stedet
Kirsten Mogensdatter ~ Laurs Poulsen i Hadbjerg
Anne Mogensdatter ~ Rasmus Nielsen i Nielstrup
Ellen Mogensdatter ~ Poul Laursen i Paderup på Trustrup Gods
Den afdødes hustrus stedbørn:
Niels Mogensen af Ginnerup
Anne Mogensdatter ~ Christen Kieldsen i Nielstrup
Jens Mogensen Fog i Astrup
Disse stedbørns moder var Kirsten Jensdatter, der døde i Hallendrup 1710
--------------------------------------------------------------------------------
1341, 325, 4. juni 1756, Langskov, Ødum sogn
Anne Jensdatter, død
Jens Nielsen Møller, enkemand
Hendes søskende er arvinger:
1) Christen Jensen Kier i Langskov
2) Jens Jensen i Lisbjerg på Kierbygaard Gods
3) Bodil Jensdatter ~ Jens Christensen Blach i Hadbjerg
4)  Helle Jensdatter, enke
4a) datter ~ Peder Bierregaard i Tebbestrup
4b) datter ~ Peder Nielsen i Haslund
(Måske er der kun en datter og hun gift med Peder Nielsen Bierregaard)
5)  Johanne Jensdatter, enke i København
6)  Helle Jensdatter, enke efter Poul Rasmussen i Haslund
--------------------------------------------------------------------------------
1342, 336, 29. januar 1756, Hvalløs, Voldum sogn
Anne Michelsdatter, død
Søren Hansen, enkemand
Hendes børn af 1. ægteskab:
1)  Niels Sørensen, gmd. i Hvalløs
2)  Michel Sørensen i Haar
3)  Mads Sørensen, tjener på Hirtshom i Sjælland
4)  Christen Sørensen, husmand i Voldum, død
4a) Sophie Christensdatter, 22 år
4b) Anne Christensdatter, 19 år
--------------------------------------------------------------------------------
1343, 340, 20. marts 1757, Halling sogn
Søren Jensen, død
Anne Elisabeth Nielsdatter, enke
Deres børn:
Jans Sørensen, 20 år
Jens Sørensen, 14 år
Bodil Sørensdatter, 9 år
--------------------------------------------------------------------------------
1344, 342, 21. april 1757, Voldum sogn
Kield Andersen, død
Kirsten Jensdatter, enke
Hans børn:
Michel Kieldsen, 20 år
Anders Kieldsen, 8 år
Anne Kieldsdatter, 7 år
Jens Kieldsen, 7 år
Formynder Niels Andersen i Voldum
--------------------------------------------------------------------------------
1345, 346, 3. august 1757, Ogstrup, Mejlby sogn
Jens Andersen, død
Kirsten Jensdatter, enke
Han var uægte søn af Anne Jørgensdatter, der var død for nogen tid siden.
Hans slægtninge arver:
1)  moster Maren Jørgensdatter ~ Laurs Jensen
2)  morbroder Laurs Jørgensen, død
2a) Maren Laursdatter ~ Hans Knudsen i Rønde på Kalø Gods
--------------------------------------------------------------------------------
1346, 348, 25. oktober 1757, Røved, Ødum sogn
Maren Sørensdatter, død
Niels Nielsen, enkemand
Deres børn:
Søren Nielsen, 3 ½ år
Johanne Nielsdatter, 2 år
Morbroder Jens Simonsen i Mejlby på Kongens Gods
Niels Nielsen havde tidligere været gift med Johanne Rasmusdatter
--------------------------------------------------------------------------------
1347, 355, 15. november 1757, Sofie Amaliegaard, Hornslet sogn
Magdalene Apolone Christoffersdatter, død
Morten Bøeg, enkemand
Hendes børn med Lorentz Sinding:
Frederich Lorentzen Sinding, 26 år
Hendes børn med enkemanden:
Christen Bøeg, 21 år
Mathias Bøeg, 16 år
Johan Bøeg, 15 år
--------------------------------------------------------------------------------
1348, 371, 16. november 1757, Søby sogn
Laurs Christensen, død
Bodil Madsdatter, enke
Hans børn af tidligere ægteskab:
Søren Laursen, tjener i Rigtrup
Christen Laursen, husmand i Rigtrup
Børn med enken:
Mars Laursen, 29 år
Anne Laursdatter, 25 år
Birthe Laursdatter, 18 år
Maren Laursdatter, 22 år
Enkens broder Peder Madsen i Søby
--------------------------------------------------------------------------------
1349, 372, 3. januar 1758, Askildrup, Ølst sogn
Niels Nielsen, død
Maren Nielsdatter, enke
Deres børn:
Maren Nielsdatter, 1 ½ år
Lavværge søskendebarn Søren Christensen, skomager i Ølst
--------------------------------------------------------------------------------
1350, 373, 13. februar 1758, Ginnerup, Ølst sogn
Niels Pedersen Smed, død
Kirsten Sørensdatter, enke
Hans arvinger:
1)  broder Hans Pedersen, husmand i Rigtrup
2)  halvsøster Maren Pedersdatter ~ Christen Simonsen i Mygind på Trustrup Gods
--------------------------------------------------------------------------------
1350, 376, 8. marts 1758, Voldum sogn
Inger Jensdatter, død
Laurs Pedersen, enkemand
Ingen børn.
Hendes arvinger var ukendte, men hun havde muligvis en halvsøster i Viborg. Intet at arve.
--------------------------------------------------------------------------------
1351, 379, 10 marts 1758, Hvalløs, Voldum sogn
Rasmus Balle, død
Maren Nielsdatter, enke
Anne Rasmusdatter, 9 år
Karen Rasmusdatter, 6 år
Hendes fader Niels Sørensen i Hvalløs
--------------------------------------------------------------------------------
1352, 381, 8. marts 1758, Voldum sogn
Alexander Buds, død
Anne Jensdatter, enke
Deres børn:
Jens Alexandersen, 25 år
Helle Alexandersdatter, 23 år
Sophie Alexandersdatter, 14 år
Anne Cathrine Alexandersdatter, 7 år
Anne Alexandersdatter ~ Rasmus Frandsen i Voldum
--------------------------------------------------------------------------------
1353, 384, 25. marts 1758, Rigtrup, Voldum sogn
ungkarl Søren Laursen, død
Hans arvinger:
1)  helbroder Christen Laursen i Rigtrup
2)  halvbroder Mads Laursen, tjener hos Mads Sørensen i Røved
3)  halvsøster Anne Laursdatter, hos sin moder i Søby, 24 år
4)  halvsøster Maren Laursdatter, smst., 21 år
5)  halvsøster Birthe Laursdatter, 18 år
--------------------------------------------------------------------------------
1354, 389, 17. juli 1758, Ropdrup, Ølst sogn
Rasmus Sørensen Krog, død
Anne Dinesdatter, enke
Deres børn:
Dines Rasmussen, 10 år, hos enkens broder i Spørring
Søren Rasmussen, 4 år
Karen Rasmusdatter, 7 år
Farbroder Jørgen Sørensen Sveitser i Tebbestrup
--------------------------------------------------------------------------------
1355, 393, 29. marts 1759, Voldum sogn
Margrethe Christensdatter, død
Christen Jensen, enkemand
Hendes børn:
Laurs Frandsen, 10 år, født uden for ægteskab
Børn med enkemanden:
Jens Christensen, 9 år
Ane Margrethe Christensdatter, 6 år
Kirsten Christensdatter, 4 år
Magdalene Susanne Christensdatter, 1 år
--------------------------------------------------------------------------------
1356, 394, 14. september 1758, Skader sogn
Jens Pedersen, død
Maren Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Bernt Jensen, 2 år
Peder Jensen, 13 uger
Afdødes broder Peder Pedersen Kirkegaard i Skader
Afdødes svoger Groes Sørensen i Skader
--------------------------------------------------------------------------------
1357, 399, 21. september 1758, Voldum sogn
Jens Christensen, død
Karen Jensdatter, enke
Hans arvinger:
1)  broder Christen Christensen, skulle bo i en kro i Holsten
2)  søster Maren Christensdatter i Tøjstrup i ? ~ men navn ikke kendt
 --------------------------------------------------------------------------------
1358, 401, 10. oktober 1758, Hvalløs, Voldum sogn
Rasmus Rasmussen Aal, død
Anne Sørensdatter, enke
Hans arvinger:
Broderbørn:
Axel Nielsen
Niels Nielsen
Jens Nielsen
Dorthe Nielsdatter
Karen Nielsdatter
Anne Nielsdatter
Morbroder til disse arvinger Niels Axelsen i Voldum
 --------------------------------------------------------------------------------
1359, 402, 6. november 1758, Ginnerup, Ølst sogn
Rasmus Andersen Smed, død
Johanne Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Rasmus Rasmussen, 31 år
Jens Rasmussen, 29 år
Søren Rasmussen, 22 år
Dorthe Rasmusdatter, 19 år
Jens Rasmussen, 15 år
Enkens stedsøn, Anders Rasmussen, 36 i Aarslev
--------------------------------------------------------------------------------
1360, 407, 4. januar 1759, Halling sogn
Kirsten Nielsdatter, død
Jens Sørensen, enkemand
Deres børn:
Kirsten Jensdatter, 4 uger
--------------------------------------------------------------------------------
1361, 408, 20. februar 1759, Voldum sogn
Maren Pedersdatter, død
Jens Westergaard, enkemand
Deres børn:
Søren Jensen, 4 år
Kirsten Jensdatter, 2 år
--------------------------------------------------------------------------------
1362, 411, 21. marts 1759, Skader sogn
Jens Madsen, død
Mette Nielsdatter, enke
Hans arvinger:
1)  broder Niels Madsen i Knagstrup
2)  søster Mette Madsdatter ~ Niels Jensen i Grimskier
3)  Anne Madsdatter, hos broderen i Knagstrup
--------------------------------------------------------------------------------
1363, 417, 7. maj 1759, Søby sogn
Morten Christensen, død
Maren Jensdatter, enke
Deres børn:
Bodil Mortensdatter ~ Søren Hansen i Kraiberg på Scafføegaard Gods
Inger Mortensdatter, 29 år, trolovet med Jens Nielsen i Linaae på Ryttergodset
Jens Mortensen, 27 år, fæster gården
Christen Mortensen, 21 år
--------------------------------------------------------------------------------
1364, 423, 7. maj 1759, Voldum sogn
Rasmus Andersen, død
Ester Jensdatter, enke
Deres børn:
Anders Rasmussen, 10 år
Farbroder Niels Andersen i Voldum
Enkens svoger Peder Johansen Smed
--------------------------------------------------------------------------------
1365, 425, 16. marts 1759, Ginnerup, Ølst sogn
Anders Rasmussen i Aarslev kvitterer for arv efter sin moder Mette Nielsdatter og fader Rasmus Andersen i Ginnerup
--------------------------------------------------------------------------------
1366, 425, 26. oktober 1758, Søby sogn
Peder Christensen, død
Else Christensdatter, enke
Hans arvinger:
Afdøde var slegfredbarn og født i Refsø herred, moderen død, ingen slægtning nævnt
--------------------------------------------------------------------------------
1367, 427, 15. maj 1759, Nielstrup, Rud sogn
Anne Pedersdatter, død
Rasmus Pedersen Elgaard
Deres børn:
Bodil Rasmusdatter, få uger
Afdøde var datter af Peder Pedersen Snog, der havde et par svigersønner.
Peder Pedersen Snog ~ Anne Rasmusdatter i Nielstrup, Rud sogn, sviger søn Christen Nielsen i Drostrup og Knud Mogensen i Hallendrup var svigersøn
--------------------------------------------------------------------------------
1368, 438, 18. juli 1759, Rigtrup, Voldum sogn
Kirsten Nielsdatter, død
Hans Pedersen, enke
Deres børn:
Peder Hansen, 26 år
Maren Hansdatter ~ Peder Jensen i Linaae på Aarhus Hospitals Gods
--------------------------------------------------------------------------------
1369, 439, 2. juli 1759, Skader sogn
Kirsten Jørgensdatter, død
Hendes børn:
1)  Peder Pedersen Kirkegaard, død
1a) Mette Pedersdatter, 20 år, hos moderen i Skader
1b) Peder Pedersen 14 år, hos moderen i Skader
2)  Jens Pedersen i Skader, død
2a) Bernt Jensen, 3 år
2b) Peder Jensen, 2 år
3)  Helle Pedersdatter ~ Groes Sørensen i Skader
4)  Anne Pedersdatter, ugift, i Auning
--------------------------------------------------------------------------------
1370, 440, 23. juli 1759, Skader sogn
Peder Pedersen Kirkegaard, død
Bodil Sørensdatter, enke
Deres børn:
Mette Pedersdatter, 20 år
Peder Pedersen, 14 år
Morbroder Groes Sørensen i Skader
--------------------------------------------------------------------------------
1371, 447, 20. december 1759, Robdrup, Ølst sogn
Ole Olesen, død
Hans arvinger:
1)  broder Niels Olesen, tjener i Støvring by
2)  broder Rasmus Olesen, tjener Jens Laursen i Robdrup
3)  søster Bodil Olesdatter i Spørring og der formedelst sin vanvittighed skal gå og betle
4)  Inger Olesdatter ~ Ole Rasmussen i Værum på Frisenvold Gods
--------------------------------------------------------------------------------
1372, 448, 28. december 1759, Voldum sogn
Christen Nielsen Kiær, død
Birthe Jensdatter, enke
Hans arvinger:
1)  broder Niels Nielsen Kiær i Langskov
2)  søster Helle Nielsdatter, død ~ Rasmus Frandsen i Astrup
2a) Niels Rasmussen, myndig
2b) Frands Rasmussen, myndig
2c) Maren Rasmusdatter, 27 år
2d) Johanne Rasmusdatter, 22 år
Lavværge Peder Johansen Smed i Voldum
--------------------------------------------------------------------------------
1373, 452, 14. januar 1760, Erslev, Nørre Galten sogn
Christen Madsen, død
Maren Laursdatter, enke
Hans børn af 1. ægteskab:
Mads Christensen, 26 år
Kirsten Christensdatter ~ Niels Pedersen, gårdmand i Trustrup på Clausholm Gods
Mette Christensdatter, 23 år, ugift
Maren Christensdatter, 20 år
Enkens broder Christen Laursen i Ølst på Bruusgaard Gods
--------------------------------------------------------------------------------
1374, 459, 17. januar 1760, Søby sogn
Kirsten Nielsdatter, død
Christen Nielsen, enkemand
Deres børn:
Niels Christensen, 4 uger
--------------------------------------------------------------------------------
1375, 461, 6. februar 1760, Rigtrup, Voldum sogn
Kirsten Andersdatter, død
Laurs Thomassen, enkemand
Hendes børn af tidligere ægteskab:
Anders Jensen (fejlskrift for Andersen?), husmand i Rigtrup
Rasmus Andersen, gmd. i Rigtrup
Karen Andersdatter ~ ?daglejer Niels Kalksluger? i Aarhus
Kirsten Andersdatter ~ Anders Rasmussen i Kraiberg på Schafføgaard Gods
Else Andersdatter ~ Niels Witting, husmand i Voldum
Bodil Andersdatter ~ Mogens Nielsen, gmd. i Mygind
Karen Andersdatter ~ Rasmus Michelsen, matros i Linaa hos Peder Jonshøj
--------------------------------------------------------------------------------
1376, 463, 17. marts 1760, Halling sogn
Johanne Nielsdatter, død
Peder Mogensen, enke
Deres børn:
1)  Inger Pedersdatter ~ Anders Pedersen, tjener Poul Simonsen i Halling
2)  Anne Pedersdatter, 28 år
--------------------------------------------------------------------------------
1377, 464, 22. marts 1760, Mejlby sogn
Kirsten Nielsdatter, død
Mads Pedersen, enkemand
Deres børn:
Peder Madsen, 23 år, tjener Poul Knudsen i i Hadbjerg
Niels Madsen, 21 år, tjener Søren Synder i Hadbjerg
Søren Madsen, 18 år, tjener Jens Andersen i Mejlby
Hans Madsen, 17 år
--------------------------------------------------------------------------------
1378, 465, 11. april 1760, Voldum sogn
Karen Jensdatter, død
Anders Iversen, enkemand
Deres børn:
Niels Andersen Smed i Hørning på Trustrup Gods
Maren Andersdatter ~ Søren Rasmussen i Voldum
Kirsten Andersdatter, 27 år, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
1379, 466, 22. juli 1760, Voldum sogn
Anne Knudsdatter, død
Bendix Coruen?, enkemand
Deres børn:
Johan Bendixen, 28 år
Anne Bendixdatter, 22 år
--------------------------------------------------------------------------------
1380, 468, 26. juli 1760, Mejlby sogn
Kirsten Nielsdatter, død
Christen Jensen, enkemand
Deres børn:
Jens Christensen, 2 år
--------------------------------------------------------------------------------
1381, 469, 25. august 1760, Aarslev sogn (Nørre)
Christoffer Sloman, død
Anne Jensdatter, enke
Deres børn:
Johan Frederich Christoffersen, skomager i Torsager
Anne Christoffersdatter i København ~ Geheimeraad Desmerschiers kudsk Peder ?
Else Christoffersdatter, 26 år
Kirsten Christoffersdatter, 21 år, tjener i Randers
--------------------------------------------------------------------------------
1382, 470, 4. september 1760, Mejlby sogn
Bodil Nielsdatter, død
Rasmus Christensen, enkemand
Hendes arvinger:
1)  helsøster Anne Nielsdatter ~ Jens Knudsen i Mejlby på Kongens Gods
2)  halvbroder Jens Nielsen i Spørring på sal. Commerceraad Ollesen Gods
3)  halvsøster Ellen Nielsdatter ~ Ole Pedersen i en gård tilhørende sal. Commerceraad Ollesens arvinger på Kierbygaard Gods
--------------------------------------------------------------------------------
1383, 473, 22. april 1760, Alstrup, Rud sogn
Christen Christensen, død
Maren Christensdatter, enke
Deres børn:
Christen Christensen, 36 år
Jens Christensen, 34 år
Christen Christensen, 32 år
Niels Christensen, 25 år
Peder Christensen, 23 år
Rasmus Christensen, 21 år
Mette Christensdatter, 18 år
--------------------------------------------------------------------------------
1384, 479, 24. september 1760, Halling sogn
Poul Simonsen Lyng, død
Maren Laursdatter, enke
Børn af 1. ægteskab:
Frederiche Poulsdatter, 18 år
Karen Poulsdatter, 14 år
Simon Poulsen, 8 ½ år
Børn med enken:
Laurs Poulsen
Jens Poulsen, 3 år
Anne Cathrine Poulsdatter, 1 ½ år
--------------------------------------------------------------------------------
1384, 487, 3. september 1760, Røved, Ødum sogn
ungkarl Poul Christophersen, død
Han arvinger:
1)  broder Mads Christophersen i Røved
2)  broder Søren Christophersen i Selling
3)  søster Anne Christophersdatter ~ Frands Joensen i Ødum
4)  broder Laurs Christophersen, død i Ødum
4a) Christopher Laursen, 8 år hos sin stedfader Jens Pedersen i Ødum
4b) Maren Laursdatter, 12 år, hos sin moders moster Kirsten Pedersdatter i Calstrup, Mejlby sogn
--------------------------------------------------------------------------------
1385, 492, 7. juli 1760, Robdrup, Ølst sogn
Kirsten Pedersdatter, død
Søren Nielsen Vad, enkemand
Hendes søskende arver:
1)  Niels Pedersen i København
2)  Jens Pedersen snedker i Trustrup på Clausholm Gods
3)  Søren Pedersen i København
4)  Dorthe Pedersdatter ~ Laurs Sørensen, slotsvægter i København
5)  Karen Pedersdatter ~ Jens Henrichsen i Hvilsager på Schafføegaard Gods
6)  Else Pedersdatter, ugift i en præstegaard i Steping, Holsten
7)  Anne Pedersdatter ~ Rasmus Olesen i Robdrup
--------------------------------------------------------------------------------
1386, 495, 19. november 1760, Tebbestrup, Haslund sogn
Anne Marie Jensdatter, død
Mads Jacobsen, enke
Deres børn:
Jacob Madsen, 22 år, Jens Skriver i Haslund
(ulæselig) Madsen, 20 år. tjener Jens Aarslev i Langskov
Thomas Madsen, 18 år, hjemme
Anne Madsdatter, 15 år, hjemme
--------------------------------------------------------------------------------
1387, 497, 2. marts 1761, Skader sogn
Mette Sørensdatter, død
Peder Overgaard, enkemand (rettet fra Poul til Peder - 16-10-2017)
Hendes arvinger, søskende:
1)  broder Mogens Sørensen i en gård i Hadbjerg på Kollerup Gods
2)  broder Christen Sørensen i en gård i Hadbjerg på Kollerup Gods
3)  broder Rasmus Sørensen i Vinterslev på Kollerup Gods, død
3a) Ole Rasmussen, 25 år
3b) Karen Rasmusdatter, 15 år
4)  Kirsten Sørensdatter ~ Thomas Christensen i Vinterslev, død
4a) Søren Thomassen i en gård i Vinterslev på Kollerup Gods
4b) Mette Malene Thomasdatter ~ Niels Jensen i et hus i Vinterslev
5)  Mette Sørensdatter, død ~ Mads Laursen i en gård i Hadbjerg på Kollerup Gods
5a) Laurs Madsen i Hadbjerg
5b) Bodil Madsdatter ~ Niels Pedersen Selling i Hadbjerg
--------------------------------------------------------------------------------
1388, 501, 22. april 1761, Hadbjerg sogn
Jep Sørensen, død
Mette Pedersdatter, enke
Deres børn:
Søren Jepsen, 4 ½ år
Peder Jepsen, 3 år
Farbroder Søren Sørensen i Askildrup
--------------------------------------------------------------------------------
1389, 503, 29. april 1761, Voldum sogn
Charlotte Sørensdatter, død
Jens Brandenborg, enke
Deres børn:
Jens Jensen, 28 år
Mette Jensdatter, 21 år
Bodil Jensdatter, 19 år
Elisabeth Jensdatter, 14 år
--------------------------------------------------------------------------------
1390, 504, 9. juni 1761, Voldum sogn
Anne Eskildsdatter, død
Peder Nielsen, enkemand
Deres børn:
Niels Pedersen, 8 år
Anne Pedersdatter
--------------------------------------------------------------------------------
1391, 504, 28. maj 1761, Clausholm Mølle, Voldum sogn
Anneche Riise, død
Niels Bech, enkemand
Deres børn:
Dorthe Margrethe Nielsdatter, født 24. april 1761
--------------------------------------------------------------------------------
1392, 506, 20. august 20. august 1761, Hallendrup, Rud sogn
Kield Nielsen, død
Enkens navn ikke indført
Deres børn:
Niels Kieldsen, 26 år soldat i Helsingør
Søren Kieldsen, 23 år, tjener Simon Laursen i Bramstrup
Susanne Kieldsdatter ~ Niels Jensen i Hvalløse
Anne Kieldsdatter, ugift, tjener i Hallendrup
--------------------------------------------------------------------------------
1393, 506, 26. august 1761, Skader sogn
ungkarl Peder Rasmussen, død
Intet at arve, arvinger ville være søskendebørn, men ingen navne nævnt
--------------------------------------------------------------------------------
1394, 506, 5. november 1761, Halling sogn
Peder Frandsen, død
Barbara Pedersdatter, enke
Deres børn:
Frands Pedersen, 6 år
Rasmus Pedersen, 2 år
Børn af 1. ægteskab:
Christen Pedersen, 18 år
Enkens broder Rasmus Frandsen i stervboet
Jens Sørensen Møller i Langskov var formynder og Jens Nielsen Kiær i Langskov var formynder for Rasmus
--------------------------------------------------------------------------------
1395, 510, 1. oktober 1761, Hadbjerg sogn
Laurs Poulsen, død
Kirsten Mogensdatter, enke
Børn med Mette Jensdatter:
1) Poul Lauritsen, 35 år, i Paderup på Trustrup Gods
2) Jens Lauritsen, 26 år, hjemme
3)  Mette Lauridsdatter, død ~ Erich Michelsen i Collerup Mølle
3a) Laurs Erichsen, 10 år
3b) Mette Erichsdatter, 12 år
Børn med enken:
Laurs Lauritsen, 2 år
Mette Lauritsdatter ~ Jens Christensen i Nielstrup
Kirsten Lauritsdatter
Anne Lauritsdatter, 15 år
Mette Lauritsdatter, hos enken broder Knud Mogensen i Hallendrup
Laurs Poulsen fæstede stedet 1728 efter Niels Balle og ægtede enken (Mette Jensdatter)
--------------------------------------------------------------------------------
1396, 516, 23. november 1761, Hvalløs, Voldum sogn
Mette Rasmusdatter, død
Niels Jensen, enkemand
Deres børn:
Maren Nielsdatter, 24 år
Zidsel Nielsdatter, 21 år
Helle Nielsdatter, 19 år
Kirsten Nielsdatter, 5 år
--------------------------------------------------------------------------------
1397, 516, 8. januar 1762, Halling sogn
Christen Rasmussen Snog, død
Kirsten Pedersdatter, enke
Deres børn:
Peder Christensen, 12 år
Karen Christensdatter, 6 år
Helle Christensdatter, 4 år
Anne Christensdatter, 2 år
Afdødes broder Peder Rasmussen i Skader
Afdødes svoger Niels Laursen i Søby
Jens Pedersen i Ødum var broder til enken
--------------------------------------------------------------------------------
1398, 518, 17. marts 1762, Voldum sogn
Anne Jensdatter, død
Hun døde hos Jens Vestergaard, intet at arve, ingen navne nævnt på evt. arvinger
--------------------------------------------------------------------------------
1399, 519, 16. april 1762, Voldum sogn
Maren Jørgensdatter, død
Hendes arvinger:
1)  søskendebarn Anne Nielsdatter ~ Anders Pork? i Voldum
2)  søskendebarn Maren Nielsdatter i Voldum Hospital
3)  søskendebarn, død
3a) Peder Koch
3b) Søren Thyge
3c) Rasmus Koch
--------------------------------------------------------------------------------
1400, 519, 27. marts 1762, Voldum sogn
Andreas Bahuus, død
Karen Christensdatter, enke
Hans børn med 1. hustru:
1)  Andreas Bahuus, tidligere bager i Randers, men nu ved Cantoneringen? i Holsten
2)  Dorthe Andreasdatter, vanvittig og henved 40 år
Børn med 2. hustru:
3)  Dorthe Margrethe Andreasdatter, 22 år
4)  Anne Andreasdatter, 16 år
Børn med enken:
5)  Anne Bolene? Andreasdatter, 8 år
6)  Mette Marie Andreasdatter, 3 år
--------------------------------------------------------------------------------
1401, 522, 22. juni 1761, Nielstrup, Rud sogn
Else Jensdatter, enke
Niels Andersen, enkemand
Hendes søskende arver:
1)  Peder Jensen i Askildrup på Bruusgaard Gods
2)  Jens Jensen i Askildrup
3)  Laurs Jensen, død i Lime på Tustrup Gods
--------------------------------------------------------------------------------
1402, 523, 25. oktober 1762, Voldum sogn
Margrethe Pedersdatter, død
Niels Nielsen Deign, enkemand
Deres børn:
Peder Nielsen, 22 år
--------------------------------------------------------------------------------
1403, 523, 11. januar 1763, Nielstrup, Rud sogn
Jens Christensen, død
Mette Laursdatter, enke
Hans arvinger:
1)  Moderen Maren Christensdatter, hos sin søn Peder i Alstrup
2)  broder Christen Møller, gmd. i Hvalløs
3)  broder Christen Christensen, gmd. i Stobdrup
4)  broder Peder Christensen, gmd. i Alstrup
5)  broder Niels Christensen, 27 år
6)  broder Rasmus Christensen, 25 år
7)  søeter Mette Christensdatter
--------------------------------------------------------------------------------
1404, 525, 14. januar 1763, Hallendrup, Rud sogn
Kirsten Thomasdatter, død
Rasmus Rasmussen, enkemand
Hendes børn:
Jens Rasmussen, 16 år
Thomas Rasmussen, over 25 år
Birthe Sørensdatter, tjener i Støvring præstegård
--------------------------------------------------------------------------------
1405, 525, 27. oktober 1762, Trustrup, Ølst sogn
Giertrud Pedersdatter, død
Jens Pedersen, enkemand
Hendes barn af 1. ægteskab:
Mette Michelsdatter, 29 år
--------------------------------------------------------------------------------
1406, 526, 27. juli 1762, Søby sogn
Søren Jensen Balle, død
Maren Thomasdatter, enke
Deres børn:
Thomas Balle, 36 år i Søby
Kirsten Sørensdatter ~ Niels Jensen i Schiøring
Mette Sørensdatter, 24 år, ugift, hjemme
--------------------------------------------------------------------------------
1407, 527, 19. januar 1763, Hvalløs, Voldum sogn
Niels Madsen Borup, død
Karen Rasmusdatter, enke
Hans børn af 1. ægteskab:
Mette Nielsdatter ~ Hans Sørensen, soldat
Hans børn med enken:
Rasmus Nielsen, 3 år
--------------------------------------------------------------------------------
1408, 528, 31. januar 1763, Astrup, Ødum sogn
Rasmus Andersen Bang, død
Anne Sørensdatter, enke
Deres børn:
Anders Rasmussen, 35 år
Søren Rasmussen, 16 år
Anne Rasmusdatter ~ Peder Pedersen i Selling
Kirsten Rasmusdatter ~ Christen Pedersen i Astrup
Maren Rasmusdatter den yngre?, 27 år
Anne Rasmusdatter, 23 år
--------------------------------------------------------------------------------
1409, 532, 4. februar 1763, Voldum sogn
Niels Christiansen, død
Maren Johansdatter, enke
Deres børn:
Johanne Nielsdatter, 24 år
Sophie Nielsdatter, 20 år
--------------------------------------------------------------------------------
1410, 533, 22. december 1762, Halling sogn
Peder Jensen Murer, død
Hans søn:
Niels Pedersen, 28 år
Jørgen Pedersen, 26 år
--------------------------------------------------------------------------------
1410, 534, 7. marts 1763, Hvalløs, Voldum sogn
Niels Sørensen, død
Anne Madsdatter, enke
Deres børn:
Mads Nielsen, 34 år
Maren Nielsdatter ~ Valentin Frederichsen i Hvalløs
Karen Nielsdatter, 37 år, ugift, tjener på Vesterbro i København
Anne Nielsdatter ~ Jørgen Pedersen, gmd. i Voldum
--------------------------------------------------------------------------------
1411, 538, 24. marts 1763, Skader sogn
Rasmus Sørensen Koch, død
Anne Sørensdatter, død
Deres børn:
Søren Rasmussen, husmand i Voldum
Peder Rasmussen i Øster Welling
Anne Rasmusdatter, hjemme
Karen Rasmusdatter, tjener Erich Bendsen i Randers
--------------------------------------------------------------------------------
1412, 539, 10. januar 1763, Robdrup, Ølst sogn
Søren Nielsen Vad, død
Hans arvinger:
1)  moderen Dorthe Nielsdatter ~ Niels Mortensen i Aarslev
2)  helbroder Jens Nielsen Aarslev i Langskov
3)  halvbroder Niels Nielsen i Aarslev
4)  halvsøster Maren Nielsdatter ~ Mads Thomassen i Aarslev
5)  halvsøster Kirsten Nielsdatter ~ Peder Jensen Lund
6)  halvsøster Inger Nielsdatter ~ Peder ? i Munkdrup
--------------------------------------------------------------------------------
1413, 543, 29. marts 1763, Bramstrup, Rud sogn
Niels Andersen, død
Hans børn:
Anders Nielsen, 37 år
Mette Nielsdatter, 30 år
Dorthe Nielsdatter, 27 år
--------------------------------------------------------------------------------
1414, 545, 3. maj 1763, Hallendrup, Rud sogn
Laurs Rasmussen, død
Kirsten Christensdatter, enke
Deres børn:
Christian Laursen, 31 år
Rasmus Laursen, 28 år
Christen Laursen, 23 år
Rasmus Laursen, 21 år
Niels Laursen, 17 år
Maren Laursdatter, 19 år
--------------------------------------------------------------------------------
1415, 548, 14. maj 1763, Halling sogn
Anders Pedersen, død
Inger Pedersdatter, enke
Deres børn:
Peder Andersen, 1 ½ år
Zidsel Andersdatter, 6 år
--------------------------------------------------------------------------------
1416, 549, 14. maj 1763, Voldum sogn
Birthe Jensdatter, død
Søren Jensen Søegaard, enkemand
Hendes arvinger:
1)  broder Laurs Jensen, død
1a) Peder Laursen, tjener i Riis
2) broder Jens Jensen, i Hadsten
3) broder Peder Jensen, i Haldum
4) broder Niels Jensen i Voldby
5) søster Anne Jensdatter i Hadsten, død
4a) Anne Marie Nielsdatter, 14 år hos sin morbroder Niels Jensen i Voldby
--------------------------------------------------------------------------------
Clausholm Gods 1745-1763
--------------------------------------------------------------------------------
1417, 3, 4. juni 1763, Astrup, Ødum sogn
Rasmus Frandsen, død
Hans børn:
Niels Rasmussen, 34 år, hjemme
Frands Rasmussen, 30 år, hjemme
Johanne Rasmusdatter ~ Simon Laursen i Bramstrup
Maren Rasmusdatter, 36 år, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
1418, 6, 6. juni 1763, Voldum sogn
Anne Rasmusdatter, død
Hendes søskende arver:
broder Rasmus Rasmussen, myndig i Grundfør
broder Simon Rasmussen. myndig i Grundfør
broder Jens Rasmussen, myndig i Grundfør
søster Kirsten Rasmusdatter, ugift, i Voldum
--------------------------------------------------------------------------------
1419, 7, 11. juni 1763, Tebbestrup, Haslund sogn
Maren Pedersdatter, død
Jens Hvas, enke
Hendes arvinger:
1)  brodersøn Niels Christensen, der skulle være i Lybech
2)  broderdatter Maren Christensdatter, skal være i København
3)  broderdatter Sophie Christensdatter, skal være i København
--------------------------------------------------------------------------------
1420, 8, 3. november 1763, Halling sogn
Rasmus Frandsen, død
Hans arvinger:
1)  broder Peder Frandsen, død
1a) Frands Pedersen, 7 år, formynder Jens Sørensen i Langskov
1b) Christen Pedersen, 19 år, Søren Balle i Halling var curator
1c) Rasmus Pedersen, 3 år, formynder Jens Nielsen Aarslev i Langskov
Børnenes stedfader Rasmus Elgaard i Halling
--------------------------------------------------------------------------------
1421, 13, 18. marts 1763, Bramstrup, Rud sogn
ungkarl Laurs Rasmussen, død
Hans arvinger:
1)  helbroder Laurs Rasmussen, gmd. i Hallendrup
2)  helbroder Marcus Rasmussen, værtshusmand i København
3)  helbroder Poul Rasmussen, død i Bramstrup
3a) Rasmus Poulsen, 12 år
3b) Rasmus Poulsen, 11 år
begge hos stedfaderen Søren Balle i Bramstrup
4)  helsøster Kirsten Rasmusdatter, død ~ Niels Snog i Røved
4a) Christen Nielsen, 18 år, hos stedfaderen Niels Fiil i Røved
4b) Anne Nielsdatter, 16 år, hos stedfaderen Niels Fiil i Røved
4c) Karen Nielsdatter, 14 år, hos Niels Sørensen i Robdrup
5)  helsøster Anne Rasmusdatter ~ Jens Rasmussen i Bramstrup, han død
6)  halvbroder Rasmus Rasmussen, død i Stobdrup
6a) Rasmus Rasmussen, 18 år, hos stedfaderen Peder Mogensen i Stobdrup
--------------------------------------------------------------------------------
1422, 19, 16. april 1763, Rigtrup, Voldum sogn
Niels Nielsen Krog, død
Hans arvinger:
1)  broder Søren Nielsen, død
1a) Niels Sørensen Fiil, gmd. i Røved
1b) Søren Sørensen, tjener Søren Balle i Halling
1c) Maren Sørensdatter ~ Christen Laursen i Rigtrup
1d) Zidsel Sørensdatter ~ Poul Jensen i Voldum
1e) Kirsten Sørensdatter ~ Rasmus Poulsen i Voldum
2)  Anne Nielsdatter, død ~ Rasmus Overgaard i Romalt
2a) Laurs Rasmussen, myndig, i Romalt
2b) Søren Rasmussen, myndig, i Romalt
2c) Rasmus Rasmussen, myndig, i Romalt
2d) Zidsel Rasmusdatter, ugift, i Romalt
3)  Maren Nielsdatter ~ Rasmus Frandsen i Rigtrup
4)  Maren Nielsdatter, død ~ Jens Ovesen i Rigtrup
4a) Ove Jensen, gmd. i Rigtrup
4b) Kirsten Jensdatter ~ Rasmus Frandsen
4c) Zidsel Jensdatter ~ Peder Eldgaard i Mejlby
--------------------------------------------------------------------------------
1423, 22, 13. juni 1763, Voldum sogn
Peder Nielsen, død
Kirsten Jensdatter, enke
Hans arvinger:
1)  broder Rasmus Nielsen i Nielstrup
2)  søster Anne Nielsdatter ~ Rasmus Nielsen Balle i Vivild
3)  Karen Nielsdatter, død ~ Poul Lyng i Halling
3a) Simon Poulsen, 13 år
3b) Frederica Poulsdatter, 21 år
3c) Karen Poulsdatter, 15 år
--------------------------------------------------------------------------------
1424, 23, 18. juli 1763, Hvalløs, Voldum sogn
Christen Mortensen, død
Birthe Christensdatter, enke
Ingen børn med enken
Hans børn med tidligere ægtefælle, Maren Mortensdatter:
Morten Christensen, 36 år, tjener i København
Anne Christensdatter, 38 år
--------------------------------------------------------------------------------
1425, 25, 1. august 1763, Halling sogn
Rasmus Madsen, død
Hans arvinger:
1)  broder Ib Madsen, skrædder i Tranebjerg på Samsø
2)  søster Maren Madsdatter ~ Hans Nielsen i Søllinge sogn på Fyen
3)  søster Karen Madsdatter, død ugift uden livsarvinger
--------------------------------------------------------------------------------
1426, 33, 7. oktober 1763, Knabstrup, Søby sogn
Niels Madsen, død
Anne Nielsdatter, enke
Deres børn:
Mads Nielsen, 26 år
Anne Nielsdatter, 29 år
--------------------------------------------------------------------------------
1427, 37, 19. september 1763, Skader sogn
gmd. Niels Rasmussen Væver, død
Karen Pedersdatter, enke
Deres børn:
Rasmus Nielsen, gmd. i Skader
Kirsten Nielsdatter ~ Peder Rasmussen Snog i Skader
--------------------------------------------------------------------------------
1428, 39, 17. oktober 1763, Voldum sogn
Karen Jensdatter, død
Jens Sørensen, enkemand
Hendes børn:
Anders Larsen, 20 år
Malene Larsdatter
--------------------------------------------------------------------------------
1429, 41, 5. december 1763, Skader sogn
Anne Frandsdatter, død
Frederich Hansen, enkemand
Deres børn:
Frands Frederichsen, rytter
Ole Christian Frederichsen, 16 år
Anne Marie Frederichsdatter, 21 år
Karen Frederichsdatter ~ Poul Jensen i Karlby
--------------------------------------------------------------------------------
1430, 42, 1. december 1763, Voldum sogn
Niels Pedersen, død, indsidder hos Peder Smed i Voldum.
Hans arvinger var søskendebørn, kun 2 lever:
1)  Kirsten Rasmusdatter, enke i Ølst, i en gård på Bruusgaard Gods
2)  Michel Andersen, gmd. i Værum
3)  Niels Pedersen Smed, død i Nielstrup
3a) Peder Nielsen Smed i Nielstrup, død, 2 sønner og 1 datter
3b) Peder Nielsen i Nielstrup
3c) Peder Nielsen i ?
3d) Mette Nielsdatter ~ Jens Espensen i Mejlby
4)  Rasmus Smed, død i Ginnerup
4a) Anders Rasmussen Smed, i Årslev
4b) Jens Rasmussen i Halling
4c) Rasmus Rasmussen i Ginnerup
4d) Søren Rasmussen i Erslev
4e) Jens Rasmussen, i Ginnerup
4f) Dorthe Rasmusdatter ~ Laurs Pedersen i Truust
5)  Niels Andersen, død
5a) Anders Nielsen i Nielstrup
5b) Mette Nielsdatter, ugift
5c) Anne Nielsdatter
Kvindesøskendebørn
6)  Mette Andersdatter, død i Erslev
6a) Anders Rasmussen i Erslev
7)  Maren Andersdatter, død
7a) Kirsten Andersdatter ~ Christen Jensen i Nielstrup
8)  Helle Andersdatter, død
8a) Jens Jensen i Voldum
8b) Anne Jensdatter ~ Alexander Budz
9)  Maren Madsdatter, død
9a) Maren Sørensdatter ~ Hans Jepsen Skrædder i Voldum
10)  Mette Andersdatter, død
10a) Anders Sørensen i Voldum
10b) Anne Sørensdatter ~ Christen Michelsen i Ølst
11)  Anna Andersdatter, død
11a) Anders Jensen Smed, i Ølst
11b) Steffen Jensen, tjener i Ølst
11c) Jens Jensen i Askildrup
11d) Mette Jensdatter ~ Jens Jensen i Askildrup
--------------------------------------------------------------------------------
1431, 45, 9. januar 1764, Rigtrup, Voldum sogn
Henrich Andersen, død
Mette Nielsdatter, enke
Deres børn:
Maren Henrichsdatter, 11 år
Anne Henrichsdatter, 10 år
Kirsten Henrichsdatter, 7 år
Karen Henrichsdatter, 6 år
--------------------------------------------------------------------------------
1432, 46, 30. januar 1764, Voldum sogn
Mette Jensdatter, død
Iver Nielsen, enkemand
Hendes børn med Søren Olesen:
Ole Sørensen, 28 år
Rasmus Sørensen, 24 år
Maren Sørensdatter ~ Søren Thyge i Voldum
Børn med enkemanden:
Søren Iversen, 19 år
--------------------------------------------------------------------------------
1433, 48, 9. april 1764, Søby sogn
Johanne Rasmusdatter, død
Niels Laursen, enkemand
Hendes søskende arver:
1)  broder Peder Rasmussen Snog i Skader
2)  broder Jens Rasmussen, tjener i Norge
3)  broder Christen Rasmussen, boede og døde i Halling
3a) Peder Christensen, 14 år
3b) Karen Christensdatter, 9 år
3c) Helle Christensdatter, 7 år
3d) Anne Christensdatter, 5 år
--------------------------------------------------------------------------------
1434, 51, 9. april 1764, Skader sogn
Bodil Hansdatter, død
Peder Pedersen, enkemand
Deres børn:
Jens Pedersen, 2 år
--------------------------------------------------------------------------------
1435, 53, 31. marts 1764, Voldum sogn
Peder Jensen Rytter, død
Malene Rasmusdatter, enke
Hans arvinger:
1)  broder Rasmus Jensen Smed i Skader
2)  broder Christen Jensen, gmd. i Rigtrup
3)  søster Karen Jensdatter ~ Jens Michelsen i Søby
4)  søster Dorthe Jensdatter ~ Peder Sparre i Skader
5)  søster Kirsten Jensdatter ~ Anders Sørensen i Voldum
6)  søster Margrethe Jensdatter ~ Niels Rasmussen i Hvalløs
--------------------------------------------------------------------------------
1436, 54, 6. april 1764, Hallendrup, Rud sogn
Jens Andersen, død
Maren Sørensdatter, enke
Deres børn:
Søren jensen, 17 år
Anne Jensdatter, 20 år
--------------------------------------------------------------------------------
1437, 56, 6. april 1764, Hallendrup, Rud sogn
gmd. Niels Nielsen, død
Kirsten Knudsdatter, enke
Deres børn:
Niels Nielsen, 22 år
Mette Nielsdatter, 26 år
Formynder Knud Jensen i Hallendrup
--------------------------------------------------------------------------------
1438, 59, 21. april 1764, Voldum sogn
Mads Jørgensen, død
Marie Elisabeth Sørensdatter, enke
Deres børn:
Jørgen Madsen, i Rebens Mølle
Kirsten Madsdatter ~ Søren Jensen Søegaard i Voldum
Maren Madsdatter, 26 år
--------------------------------------------------------------------------------
1439, 61, 22. maj 1764, Langskov, Ødum sogn
Anders Mathiassen, død
Margrethe Poulsdatter, enke
Deres børn:
Anne Mathiasdatter, 9 år
Formynder Jens Aarslev i Langskov
Lavværge Mogens Mogensen af Langskov
--------------------------------------------------------------------------------
1440, 62, 24. april 1764, Voldum sogn
Jens Sørensen Kraiberg, død
Hans arvinger:
1)  broder Jens Sørensen, 22 år
2)  søster Bodil Sørensdatter, tjener i Foldby
Farbroder Peder Jensen Lehn i Voldum
--------------------------------------------------------------------------------
1441, 64, 30. marts 1764, Søby sogn
Jens Jensen Smed, død
Anne Poulsdatter, død
Deres børn:
Jens Jensen, 13 år
Peder Jensen, 9 år
Anne Jensdatter, 22 år
Mette Jensdatter, 7 år
--------------------------------------------------------------------------------
1442, 70, 25. maj 1764, Skader sogn
Laurs Nielsen, død
Karen Sørensdatter, enke
Deres børn:
Jacob Laursen, 7 år
Søren Laursen, 4 år
Dorthe Laursdatter, 11 år
Catharine Laursdatter, 11 år
Maren Laursdatter, 9 år
--------------------------------------------------------------------------------
1443, 73, 4. juni 1764, Søby sogn
Zidsel Pedersdatter, død
Jens Rasmussen, enkemand
Deres børn:
Rasmus Jensen, 20 år
Peder Jensen, 14 år
Rasmus Jensen, 12 år
Maren Jensdatter, 26 år
Anne Jensdatter, 17 år
Mette Jensdatter, 10 år
--------------------------------------------------------------------------------
1444, 73, 25. juni 1764, Skader sogn
Helle Pedersdatter, død
Groes Sørensen, enkemand
Deres børn:
Mette Groesdatter ~ Niels Laursen, gmd. i Søby
Søren Groesen, 22 år
Peder Groesen, 15 år
Jørgen Groesen, 13 år
--------------------------------------------------------------------------------
1445, 75, 25. maj 1764, Voldum sogn
Anne Madsdatter, død hos svigersøn Jens Graver
Niels Sørensen, død tidligere i Hvalløs
Deres børn:
Mads Nielsen i Hvalløs
Maren Nielsdatter ~ Valentin Frederichsen
Anne Nielsdatter ~ Jørgen Pedersen i Voldum (rettet 5-11-2017 fra Jesper Pedersen)
Karen Nielsdatter i København
Hendes barn
Anne Rasmusdatter ~ Jens Nielsen Graver
--------------------------------------------------------------------------------
1446, 76, 27. august 1764, Hadbjerg sogn
Maren Rasmusdatter, død
Peder Jacobsen, enkemand
Hendes arving:
Næstsøskendebarn, Jens Nielsen, husmand i Spørring.
--------------------------------------------------------------------------------
1447, 76, 1. september 1764, Stobdrup, Rud sogn
Christen Christensen, død
Maren Sørensdatter, enke
Deres børn:
Maren Christensdatter, 17 år (11 år)
Anne Christensdatter, 10 år
--------------------------------------------------------------------------------
1448, 83, 19. november 1764, Halling sogn
Anne Pedersdatter, død
Carl Hansen, enkemand
Deres børn:
Hans Carlsen, 6 år
Zidsel Carlsdatter, 4 år
Sophie Hedevig Carlsdatter, 1 ½ år
--------------------------------------------------------------------------------
1449, 85, 23. oktober 1764, Robdrup, Ølst sogn
Anders Knudsen, død
Anne Jensdatter, enke
Hans arvinger:
1)  broder Jens Knudsen i stervboet
2)  broder Søren Knudsen
3)  søster Maren Knudsdatter ~ Knud Jensen i Alstrup Mølle
4)  søster Karen Knudsdatter
5)  halvbroder Michel Knudsen i Robdrup
--------------------------------------------------------------------------------
1450, 89, 27. juli 1764, Alstrup, Ødum sogn
Peder Christensen, gmd., død
Anne Sørensdatter, enke
Hans søskende arver:
1)  Christen Christensen i Hvalløs
2)  Christen Christensen, gmd. i Stobdrup
3)  Rasmus Christensen, 25 år
4)  Niels Christensen, 19 år
5)  Mette Christensdatter ~ Søren Michelsen i Robdrup
--------------------------------------------------------------------------------
1451, 93, 3. december 1764, Langskov, Ødum sogn
Kirsten Nielsdatter, død
Hendes børn:
Niels Jensen, 26 år, hjemme
Niels Jensen, 25 år, tjener i Drostrup
Jens Jensen, 19 år
Thomas Jensen, 17 år
Maren Jensdatter, 21 år
Mette Jensdatter, 14 år
Karen Jensdatter, 11 år
--------------------------------------------------------------------------------
1452, 97, 8. januar 1765, Voldum sogn
Maren Antonisdatter, død
Niels Nielsen Hyrde, enke
Deres børn:
Anne Nielsdatter, 8 år
Else Nielsdatter, 6 år
--------------------------------------------------------------------------------
1453, 97, 8. januar 1765, Halling sogn
Kirsten Rasmusdatter, død
Niels Pedersen, enkemand
Deres børn:
Thomas Nielsen, 19 år
Peder Nielsen, 15 år
Rasmus Nielsen, 9 år
Kirsten Nielsdatter, 20 år
Anne Nielsdatter, 17 år
Maren Nielsdatter, 16 år
Anne Nielsdatter, 12 år
Bodil Nielsdatter, 9 år
--------------------------------------------------------------------------------
1454, 99, 6. februar 1765, Skader sogn
Christen Iversen, død
Maren Laursdatter, enke
Hans arvinger:
1)  moderen, mødt ved sin broder Niels Nielsen i Skader
--------------------------------------------------------------------------------
1455, 101, 11. marts 1765, Nielstrup, Rud sogn
Karen Rasmusdatter, død
Peder Nielsen Smed, enkemand
Hendes børn af 1. ægteskab:
1)  Rasmus Poulsen, gmd. i Voldum
2)  Søren Poulsen, gmd. i Bramstrup
3)  Jens Poulsen
4)  Rasmus Poulsen, død
4a) Anne Rasmusdatter, 14 år
4b) Karen Rasmusdatter, 12 år
5)  Edel Poulsdatter ~ Hans Madsen i Hvalløs
6)  Anne Poulsdatter ~ Rasmus Albertsen i Nielstrup
7)  Edel Poulsdatter ~ Anders Rasmussen Smed i Årslev
--------------------------------------------------------------------------------
1456, 103, 10. april 1765, Halling sogn
Søren Rasmussen Balle, død
Anne Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Rasmus Sørensen, 11 år
Rasmus Sørensen, 12 år
Søren Sørensen, 6 år
Kirsten Sørensdatter, 22 år
Anne Sørensdatter, 15 år
Anne Kirstine Sørensdatter, 10 år
--------------------------------------------------------------------------------
1457, 107, 14. januar 1765, Voldum sogn
Jens Loth, død
Maren Christensdatter, død
Deres børn:
Niels Jensen, 19 år
Kirsten Jensdatter, 23 år
Karen Jensdatter, 21 år
--------------------------------------------------------------------------------
1458, 109, 13. januar 1766, Søby sogn
Jens Mortensen, død
Anne Frandsdatter, enke
Hans arvinger:
1)  moderen Maren Jensdatter, hjemme
2)  broder Christen Mortensen
3)  søster Bodil Mortensdatter ~ Søren Hansen i Kraiberg, Hornslet sogn
4)  Inger Mortensdatter ~ Jens Nielsen i Linaa, Todbjerg sogn
--------------------------------------------------------------------------------
1459, 112, 27. november 1765, Villendrup, Halling sogn
Peder Andersen, død
Dorthe Sørensdatter, enke
Hans børn af 2 ægteskaber:
1)  Simon Pedersen, 36 år
2)  Anders Pedersen af Halling, død
2a) Peder Andersen, 4 år
2b) Zidsel Andersdatter, 9 år
3)  Anne Pedersdatter, død ~ Carl Hansen
3a) Hans Carlsen, 7 år
3b) Zidsel Carlsdatter, 4 år
3c) Sophie Carlsdatter, 2 år
4)  Inger Pedersdatter, 30 år
I andet ægteskab:
5)  Søren Pedersen, 22 år
6)  Zidsel Pedersdatter, 18 år
7)  Bodil Pedersdatter, 16 år
8)  Anne Pedersdatter, 11 år
9)  Maren Pedersdatter, 9 år
--------------------------------------------------------------------------------
1460, 115, 2. januar 1766, Nielstrup, Rud sogn
Ell Rasmusdatter, død
Peder Nielsen Smed, enkemand
Hendes arvinger:
1)  moderen Kirsten Nielsdatter i stervboet
2)  søster Anne Rasmusdatter i Horup
--------------------------------------------------------------------------------
1461, 116, 9. januar 1766, Halling sogn
Jens Espersen, død
Anne Nielsdatter, enke
Deres børn:
Esper Jensen, død 8 dage efter faderen
--------------------------------------------------------------------------------
1462, 116, 5. april 1766, Voldum sogn
Maren Sørensdatter, død
Søren Rasmussen, enkemand
Deres børn:
Anne Sørensdatter, 8 år
Mette Sørensdatter, 6 år
--------------------------------------------------------------------------------
1463, 119, 8. december 1765, Hadbjerg sogn
Jens Nielsen Houlbjerg, død
Mette Christensdatter, enke
Deres børn:
Niels Jensen, 6 år
Kirsten Jensdatter, 11 år
Enkens brødre Christen Christensen i Tåstrup, Ødum sogn og Peder Christensen af Selling og en søster Dorthe Christensdatter der var i stervboet
Til stede Niels Pedersen Selling
--------------------------------------------------------------------------------
1464, 129, 15. marts 1766, Voldum sogn
Ældgamle Else Chillian? Giøtting, død
Christian Giøtting, død tidligere
Hendes barn:
Cahatrine Knobloch ~ Johan Knobloch, sadelmager, mødet ved sønnen Frederich Carl Knobloch i Voldum
--------------------------------------------------------------------------------
1465, 131, 11. april 1766, Hadbjerg sogn
Oluf Laursen Nip, død
Kirsten Jensdatter, enke
Deres børn:
Jens Olesen Nip, 6 år
--------------------------------------------------------------------------------
1466, 132, 30. juni 1766, Bramstrup, Rud sogn
Christen Christiansen, død
Maren Hansdatter, enke
Deres børn:
Christian Christensen, 21 år
Hans Christensen, 15 år
Niels Christensen, 9 år
Maren Christensdatter, 19 år
Maren Christensdatter, 13 år
Farbrødre Mogens Christiansen i Nielstrup og Jens Christensen i Villendrup
--------------------------------------------------------------------------------
1467, 133, 22. juli 1766, Robdrup, Ølst sogn
Michel Sørensen, død
Ingeborg Jensdatter, enke
Deres børn:
Jens Michelsen, 40 år
Mette Michelsdatter ~ Niels Sørensen Fiil i Røved.
--------------------------------------------------------------------------------
1468, 134, 14. juli 1766, Voldum sogn
Else Andersdatter, død
Niels Pedersen Vitten, enkemand
Deres børn:
Anders Nielsen, 15 år
Peder Nielsen, 13 år
Karen Nielsdatter, 19 år
Kirsten Nielsdatter, 6 år
--------------------------------------------------------------------------------
1469, 136, 30. juli 1766, Voldum sogn
Anne Sørensdatter, død
Jens Sørensen, enkemand
Hendes arvinger:
Peder Sørensen, fæstebonde i Dollerup på Hald Gods
Alming Sørensen, fæstebonde i Dollerup på Hald Gods
--------------------------------------------------------------------------------
1470, 139, 13. oktober 1766, Voldum sogn
Rasmus Michelsen, matros, død
Karen Andersdatter, enke
Deres børn:
Michel Rasmussen, 8 år
Margrethe Rasmusdatter, 10 år
Han blev erklæret død efter ved retten i Århus den 2. oktober 1766. Han var forsvundet under rejse i udlandet
--------------------------------------------------------------------------------
1471, 141, 3. november 1766, Skader sogn
Barbara Sørensdatter, død
Niels Pedersen, enkemand
Deres børn:
Peder Nielsen, 21 år
Søren Nielsen, 4 år
Anne Nielsdatter, 15 år
Birgitte Nielsdatter, 14 år
Kirsten Nielsdatter, 11 år
Anne Margrethe Nielsdatter, 9 år
Maren Nielsdatter, 6 år
Farbroder Laurs Pedersen i Estrup
--------------------------------------------------------------------------------
1472, 144, 3. december 1766, Skader sogn
Ellen Lauritsdatter, død
Søren Groesen, enkemand
Deres børn:
Groes Sørensen, 1 ½ år
Helle Sørensdatter, 5 uger
Morfader Laurits Andersen i Søby
--------------------------------------------------------------------------------
1473, 146, 15. december 1766, Halling sogn
Anders Rasmussen, død
Anne Sørensdatter, enke
Deres børn:
Rasmus Andersen, 23 år
Søren Andersen, 21 år
Peder Andersen, 16 år
Jens Andersen, 12 år
Niels Andersen, 6 år
Maren Andersdatter, 28 år
Johanne Andersdatter, 26 år
Bodil Andersdatter, 23 år
Anne Andersdatter, 14 år, tjener Niels Mogensen i Ginnerup
Kirsten Andersdatter
--------------------------------------------------------------------------------
1474, 148, 17. december 1766, Rigtrup, Voldum sogn
Lars Lauritsen, død
Maren Rasmusdatter, enke (i skiftet kaldes hun Sørensdatter, men underskriver sig Maren MRD Rasmusdatter, der er det rigtige efter kirkebog og FT)
Deres børn:
Kirsten Larsdatter, 5 år
Maren Larsdatter, ½ år
Lavværge Niels Sørensen Fiil af Røved.
Morbroder Søren Sørensen Fiil ag Halling var værge for den yngste pige
Farbroder Niels Lauritsen af Søby var værge for ældste barn
--------------------------------------------------------------------------------
1475, 151, 17. december 1766, Hvalløs, Voldum sogn
Ole Olesen Kudsk, død
Bodil Pedersdatter, enke
Han havde ikke børn, og hans arvinger var ukendte. Enken havde en søn, Niels Jensen, der overtogt fæstet
--------------------------------------------------------------------------------
1476, 152, 17. september 1766, Nielstrup, Rud sogn
Laurs Jensen, død
Maren Jørgensdatter, enke
Deres børn:
Peder Laursen, 32 år
Jørgen Laursen, 28 år
Jens Laursen, 23 år
Giertrud Laursdatter, 34 år ~ Niels Jensen i Hadbjerg
--------------------------------------------------------------------------------
1477, 155, 10. marts 1767, Søby sogn
Anders Sørensen Balle, død
Hans arvinger:
1)  helbroder Rasmus Sørensen Balle, død
1a) Ellen Rasmusdatter, død ~ Søren Madsen i Søby
1aa) Rasmus Sørensen, 16 år
1ab) Mads Sørensen, 14 år
1ac) Maren Sørensdatter, 20 år
2)  halvbroder Søren Jensen Balle, død
2a) Thomas Sørensen Balle, 34 år
2b) Mette Sørensdatter ~ i Årslev
2c) Kirsten Sørensdatter ~ Jens Nielsen i Schiørring
3)  halvbroder Poul Jensen Balle, død
3a) Jens Poulsen, 32 år
3b) Mette Poulsdatter ~ Niels Espensen i Voldum
3c) Kirsten Poulsdatter ~ , tjener Rasmus Michelsen i Østrup
--------------------------------------------------------------------------------
1478, 157, 4. maj 1767, Voldum sogn
Anne Jensdatter, død
Peder Rasmussen Koch, enkemand
Deres børn:
Rasmus Pedersen, 16 år
Anne Pedersdatter, 19 år
Farbroder Søren Rasmussen
--------------------------------------------------------------------------------
1479, 159, 13. august 1767, Robdrup, Ølst sogn
Jens Laursen Stæhr, død
Anne Dinnesdatter, enke
Hans arvinger:
1)  broder Simon Laursen i Bramstrup
2)  søster Maren Laursdatter ~ Jens Jensen i Søby
3)  søster Inger Laursdatter ~ Anders Lassen i Øster Alling
Enkens broder Rasmus Dinesen i Spørring
--------------------------------------------------------------------------------
1480, 160, 18. august 1767, Grimskjær, Søby sogn
Mette Madsdatter, død
Niels Jensen, enke
Deres børn:
Anne Nielsdatter, 24 år
--------------------------------------------------------------------------------
1481, 163, 13. august 1767, Rigtrup, Voldum sogn
Ove Jensen, død
Kirsten Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Jens Ovesen, 22 år
Niels Ovesen, 16 år
Niels Ovesen, 13 år
Ove Ovesen, 11 uger
Kirsten Ovesdatter, 11 år
Anne Kirstine Ovesdatter, 9 år
Morbroder Jens Rasmussen i Oustrup, Anders Rasmussen af Heilschov
--------------------------------------------------------------------------------
1482, 167, 26. november 1767, Hadbjerg sogn
Mads Hansen, død
Kirsten Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Hans Madsen, 11 år
Mette Madsdatter, 8 år
Farbroder Niels Hansen
Enkens broder Peder Rasmussen Koch
--------------------------------------------------------------------------------
1483, 171, 17. december 1767, Røved, Ødum sogn
Laurs Lassen, død
Johanne Jensdatter, enke
Deres barn:
Mette Laursdatter, 13 år
Enkens broder Niels Jensen i Selling
Formynder fasters mand Niels Mortensen af Selling
--------------------------------------------------------------------------------
1484, 174, 20. november 1767, Voldum sogn
Anne Nielsdatter, død
Jørgen Pedersen, enkemand
Hendes barn af 1. ægteskab med Anders Jensen:
Niels Andersen, hjemme
Hendes børn med enkemanden:
Jørgen Pedersen?, 4 år
Christen Jørgensen, 2 år
Mette Jørgensdatter, 5 uger
Morbroder Mads Nielsen af Hvalløs
--------------------------------------------------------------------------------
1485, 177, 31. august 1767, Hvalløs, Voldum sogn
Birgitte Christensdatter, død
Niels Rasmussen, enkemand
Ingen børn, hendes arvinger:
Hun var formentlig født i Balling sogn i Salling Land i en gaard Faaborig kaldet, men i øvrigt intet at arve.
--------------------------------------------------------------------------------
1486, 180, 11. marts 1768, Estrup, Søby sogn
Bodil Pedersdatter, død
Laurids Pedersen, enkemand
Deres børn:
Peder Lauritsen, 25 år
Lars Lauritsen, 22 år
Kirsten Lauritsdatter ~ Jens Pedersen Winther i Søby
--------------------------------------------------------------------------------
1487, 185, 18. april 1768, Voldum sogn
Anne Christensdatter, død
Christen Gundestrup, enkemand
Deres børn:
Maren Christensdatter, 22 år
Johanne Christensdatter, 19 år
--------------------------------------------------------------------------------
1488, 186, 14. juni 1768, Tebbestrup, Haslund sogn
Anne Sørensdatter, død
Niels Pedersen Bach, enkemand
Deres børn:
Anne Nielsdatter ~ Rasmus Jensen i Tebbestrup
Elsebeth Nielsdatter ~ Hans Thommesen i Kristrup
--------------------------------------------------------------------------------
1489, 186, 26. februar 1768, Søby sogn
Jens Rasmussen Soelgaard, død
Birgitte Christensdatter, enke
Børn af 1. ægteskab:
Niels Jensen, murermester i Rigtrup
Maren Jensdatter ~ Christen Fiil i Skader
Børn med enken:
Malene Jensdatter, 24 år
--------------------------------------------------------------------------------
1490, 188, 9. maj 1768, Voldum sogn
Anne Kirstine Berg, død
Johan Gotlib Seraphien, enkemand
Hendes barn af 1. ægteskab:
Bente Kirstine Berg, 32 år
--------------------------------------------------------------------------------
1491, 189, 29. juli 1768, Halling sogn
Maren Laursdatter, død
Ove Sørensen, enkemand
Børn af 1. ægteskab:
Maren Jacobsdatter ~ Rasmus Michelsen i Østrup
Børn med enkemanden:
Søren Ovesen, 19 år
Jacob Ovesen, 16 år
Morbroder Rasmus Laursen i Witting
--------------------------------------------------------------------------------
1492, 192, 3. august 1768, Alstrup, Ødum sogn
Poul Jensen, død
Anne Sørensdatter, enke
Deres børn:
Søren Poulsen, 2 ½ år
Peder Poulsen, 2 ½ år
Jens Poulsen, ½ år
Lavværge Christen Nielsen af Drostrup
Værger og nærmeste frænder, farbroder Niels Sørensen i Røved
Anders Rasmussen Bang af Astrup, børnenes fasters ægtefælle
Jens Sørensen Møller af Langskov, farfader
--------------------------------------------------------------------------------
1493, 198, 8. august 1768, Søby sogn
Laurs Laursen, død
Kirsten Nielsdatter, enke
Deres børn:
1)  Niels Laursen i Søby
2)  Laurs Laursen, død
2a) Kirsten Laursdatter
2b) Maren Laursdatter
--------------------------------------------------------------------------------
1494, 200, 18. januar 1769, Alstrup, Ødum sogn
Poul Nielsen, død
Mette Thomasdatter, enke
Deres børn:
1)  Niels Poulsen, fæster af ½ gård
2)  Kirsten Poulsdatter ~ Niels Nielsen Kiær af Langskov
3)  Karen Poulsdatter ~ Mogens Mogensen i Langskov
4)  Anne Poulsdatter ~ Søren Rasmussen Smed i Trustrup
5)  Kirsten Poulsdatter ~ Knud Michelsen i Robdrup
--------------------------------------------------------------------------------
1495, 202, 22. september 1768, Trustrup, Ølst sogn
pige Mette Michelsdatter, død
Hendes arvinger:
På faderens side:
1)  farbroder Jens Nielsen i Trustrup, husmand
2)  faster, enke Kirsten Nielsdatter ~ Terchel Laursen ibm
3)  farbroder Terkel Nielsen, død
3a) Anders Terkelsen i Ginnerup
3b) Niels Terkelsen, i Ginnerup
3b) Peder Terkelsen i Ginnerup
På moderens side:
4)  Peder Simonsen og næstsøskendebarn, i Jebjerg
--------------------------------------------------------------------------------
1496, 206, 25. april 1769, Røved, Ødum sogn
Peder Pedersen, død
Apolone Laursdatter, enke
Deres børn:
Laurs Pedersen, 23 år
Peder Pedersen, 17 år
Peder Pedersen, 13 år
Anne Pedersdatter, 20 år
Søn af 1. ægteskab:
Rasmus Pedersen Elgaard, 36 år i Halling
Enkens broder Niels Laursen i Pannerup
Der omtales nogle afkald og kvitteringer:
Jens Rasmussen Elgaard i Tebbestrup, Haslund sogn kvitterede 1742 for arv efter sin fader Rasmus Jensen Elgaard efter skiftebrev af 18. juli 1727 og efter sin moder Bodil Nielsdatter, gift med Peder Pedersen.
Niels Rasmussen den ældre i Gimming kvitterede 1742 overfor sin stedfader Peder Pedersen for arv efter sine forældre Rasmus Jensen og Bodil Nielsdatter.
Niels Rasmussen og Peder Rasmussen kvitterede 24. maj 1747
Niels Rasmussen i Røved og Peder Andersen ~ Johanne Rasmusdatter kvitterede 24. maj 1747 Rasmus Pedersen Elgaard i Halling kvitterede 11. september 1765
--------------------------------------------------------------------------------
1497, 212, 9. maj 1769, Søby sogn
Peder Jensen Steener, død
Ellen Jensdatter, enke
Deres børn:
Jens Pedersen, 4 år
Ellen Pedersdatter, 10 år
Farbroder Søren Jensen
--------------------------------------------------------------------------------
1498, 215, 13. juli 1769, Rigtrup, Voldum sogn
Jens Pedersen, død
Mette Jensdatter, enke
Deres børn:
Jens Jensen, 11 år
Mette Jensdatter, 7 år
--------------------------------------------------------------------------------
1499, 218, 15. juni 1769, Bygballe, Mejlby sogn
Karen Nielsdatter, død
Søren Sørensen West, enke
Hendes arvinger:
1)  helsøster Anne Nielsdatter ~ Christen Jespersen i Bramstrup
2)  halvbroder Peder Nielsen Fiil i Østrup
3)  halvbroder Niels Nielsen, død, Søby
3a) Søren Nielsen i Søby
3b) Helle Nielsdatter, tjener på Clausholm
3c) Kirsten Nielsdatter, død ~ Christen Nielsen i Søby
3ca) Niels Christensen, 8 år
4)  halvsøster Anne Nielsdatter ~ Jens Pedersen i Vorre, Skødstrup sogn, han død
--------------------------------------------------------------------------------
1500, 221, 7. august 1769, Bramstrup, Rud sogn
Søren Nielsen, død
Kirsten Stephensdatter, enke
Deres børn:
Niels Sørensen, 2 år
--------------------------------------------------------------------------------
1501, 222, 5. juni 1769, Voldum sogn
Jens Thygesen, død
Christine Marie Pedersdatter, enke
Deres børn:
Niels Jensen, 22 år
Christen Jensen, 19 år
Anne Jensdatter, 30 år
Maren Jensdatter, 27 år ~ Niels Nielsen
Næstsøskendebarn til afdøde, Søren Rasmussen i Voldum
--------------------------------------------------------------------------------
1502, 227, 9. december 1769, Robdrup, Ølst sogn
Anne Jensdatter, død
Niels Christensen, enkemand
Hendes arvinger:
1)  broder Knud Jensen Møller i Alstrup
2)  broder Jens Jensen i Robdrup
--------------------------------------------------------------------------------
1503, 232, 24. november 1769, Skader sogn
Kirsten Nielsdatter, død
Niels Nielsen, enkemand
Deres børn:
Niels Nielsen ~ Maren Jensdatter
Karen Nielsdatter ~ Niels Pedersen i Halling
Maren Nielsdatter
--------------------------------------------------------------------------------
1504, 233, 28. december 1769, Tebbestrup, Haslund sogn
Kirsten Rasmusdatter, død
Niels Christensen Bøker, enkemand
Deres børn:
Christen Nielsen, 9 år
Rasmus Nielsen, 5 år, hos sin moster i Laurbjerg
Dorthe Nielsdatter, 15 år, også i Laurbjerg
Kirsten Nielsdatter, 12 år
Morbroder Christen Rasmussen i Laurbjerg
--------------------------------------------------------------------------------
1505, 233, 22. januar 1770, Voldum sogn
Johan Frederich Knobloch, død
Cathrine Giøtting, enke
Deres børn:
1)  Johan Frederich Knobloch, 47 år, degn i Kragerøe i Norge
2)  Johan Henrich Knobloch, 40 år, sadelmager i København
3)  Frederich Carl Knobloch, 32 år
4)  Hans Christoffer Knobloch, sadelmagersvend i København
5)  Søren Knobloch, 26 år
6)  Helene Knobloch, 50 år
7)  Anne Eleonora Knobloch, 35 år
--------------------------------------------------------------------------------
1505, 240, 26. december 1769, Rigtrup, Voldum sogn
Niels Jensen, murermester, død
Anne Sørensdatter, enke
Hans arvinger:
1)  helsøster Maren Jensdatter ~ Christen Pedersen Fiil i Skader
2)  halvsøster Magdalene, ugift i Søby
--------------------------------------------------------------------------------
1506, 246, 7. marts 1770, Søby sogn
Karen Jensdatter, død
Jens Micheslen, enkemand
Hendes børn med Christen Jensen:
Jens Christensen, 16 år
Giertrud Christensdatter, 14 år
Børn med enkemanden:
Christen Jensen, 10 år
Michel Jensen, 6 år
Niels Jensen, 4 år
Else Jensdatter, 8 år
Farbroder Rasmus Jensen til de ældste børn
--------------------------------------------------------------------------------
1507, 251, 16. februar 1770, Hadbjerg sogn
Kirsten Rasmusdatter, død
Peder Nielsen, enkemand
Hendes børn med Mads Hansen:
Hans Madsen, 14 år
Mette Madsdatter, 10 år
Farbroder Niels Hansen og morbroder Peder Rasmussen begge i Hadbjerg
--------------------------------------------------------------------------------
1508, 255, 3. marts 1770, Alstrup, Ødum sogn
Barn Søren Poulsen, død
Hans arvinger:
1)  moderen Anne Sørensdatter ~ Christian Larsen
2)  helbroder Peder Poulsen, 4 år
3)  helbroder Jens Poulsen, 2 år
4)  halvsøster Maren Pedersdatter, 5 år
--------------------------------------------------------------------------------
1509, 256, 23. februar 1770, Langskov, Ødum sogn
Giertrud Lasdatter, død
Rasmus Mogensen, enkemand
Deres børn:
Laurs Rasmussen, 25 år
Kirsten Rasmusdatter ~ Jens Nielsen i Grundfør
Johanne Rasmusdatter ~ Peder Witting i Skader
Maren Rasmusdatter ~ Rasmus Frandsen i Haar
Anne Rasmusdatter ~ Rasmus Jensen i Thorsø
Helle Rasmusdatter, 22 år
Giertrud Rasmusdatter, 18 år
Mette Rasmusdatter, 16 år
Farbroder Niels Mortensen af Selling
--------------------------------------------------------------------------------
1510, 261, 10. marts 1770, Røved, Ødum sogn
Mette Larsdatter, død
Mads Christophersen, enkemand
Deres børn:
Niels Madsen, 33 år
Christopher Madsen, 27 år
Lars Madsen, 23 år
Anne Madsdatter ~ Danniel Frederichsen ved Amaliegaard
Kirsten Madsdatter ~ Poul Pedersen i Spørring
--------------------------------------------------------------------------------
1511, 267, 15. februar 1770, Hvalløs, Voldum sogn
Simon Pedersen, død
Giertrud Poulsdatter, enke
Hans arvinger:
1) søskendebarn Rasmus Christensen, død
1a) Frederich Rasmussen i Hvalløs
1b) Karen Rasmusdatter, tjener på Wosnæsgaard
--------------------------------------------------------------------------------
1512, 269, 21. maj 1770, Estrup, Søby sogn
Peder Laursen, død
Kirsten Sørensdatter, enke
Hans arvinger:
1)  søster Johanne Laursdatter ~ Christen Stephensen, han død i Erslev, Galten sogn
2)  søster Kirsten Laursdatter, død ~ Rasmus Sørensen Tinning i Galten
2a) Søren Rasmussen
2b) Laurs Rasmussen, 30 år
2c) Rasmus Rasmussen, 24 år
2d) Edel Rasmusdatter
2e) Øllegaard Rasmusdatter
2f) Maren Rasmusdatter
--------------------------------------------------------------------------------
1513, 272, 24. januar 1770, Voldum sogn
Margrethe Jensdatter, død
Johan Baltzersen, enkemand
Hendes arvinger:
Faderen Jens Jensen
--------------------------------------------------------------------------------
1514, 278, 9. marts 1770, Skader sogn
Maren Sørensdatter, død
Bernt Jensen, enkemand
Hendes arvinger:
1)  helbroder Peder Overgaard i Skader
2)  helsøster Anne Sørensdatter ~ Kield Aal i Halling
3)  søster Mette Sørensdatter, død
3a) Søren Christensen i Skader
3b) Niels Christensen, tjener broderen
4)  Bodil Sørensdatter, død
4a) Maren Rasmusdatter ~ Søren Fiil i Skader
4b) Mette Rasmusdatter ~ Søren Rasmussen i Hallendrup
4c) Helle Rasmusdatter ~ Peder Rasmussen Svoger i Haarup
4d) Peder Smed i Hallendrup
5)  Karen Sørensdatter, død i Egå
5a) Anne Pedersdatter
5b) Kirsten Pedersdatter
5c) Bodil Pedersdatter
5d) Jens Pedersen
6)  Kirsten Sørensdatter, død
6a) Rasmus Aal
6b) Anne Rasmusdatter ~ skomageren i Skader
--------------------------------------------------------------------------------
1515, 282, 30. maj 1770, Hadbjerg sogn
Niels Christensen, død
Mette Pedersdatter, enke
Hans arvinger:
1)  helbroder Christen Christensen i Søby
2)  helbroder Laurids Christensen i Randers
3)  helsøster Mette Christensdatter ~ Gjesing på Løvenholm Gods
--------------------------------------------------------------------------------
1516, 285, 23. juli 1770, Søby sogn
Laurs Jensen Smed, død
Anne Olufsdatter, enke
Hans barn af 1. ægteskab:
Anne Laursdatter ~ Rasmus Nielsen i Faarup
Karen Laursdatter ~ Anders Christensen i Kalby (Karlby?)
Maren Laursdatter, ugift og sengeliggende
Farbroder Rasmus Jensen Smed i Rodskov
--------------------------------------------------------------------------------
1517, 286, 7. august 1770, Voldum sogn
Jomfru Anne Cathrine Fabich, død
Hendes arvinger:
1)  broder Peter Fabich
2)  broder Jochim Brandt Fabich
3)  søster Madame Schive
--------------------------------------------------------------------------------
1518, 287, 18. juni 1770, Røved, Ødum sogn
Maren Rasmusdatter, død
Niels Nielsen, enkemand
Deres børn:
Maren Nielsdatter, 11 år
Anne Nielsdatter, 6 år
Morbroder Christen Rasmussen af Selling var formynder
Enkemanden havde tidligere været gift med Johanne Rasmusdatter, skifte 11. december 1750 og med Maren Sørensdatter, skifte 25. oktober 1757
--------------------------------------------------------------------------------
1519, 293, 31. oktober 1770, Voldum sogn
Maren Frandsdatter, død
Peder Jensen Lehn, enkemand
Hendes børn med Søren Andersen Kragballe
Frands Sørensen, 28 år
Jens Sørensen, 25 år
Niels Sørensen, 23 år
Rasmus Sørensen, 22 år
Søren Sørensen, 18 år
Morbroder Rasmus Frandsen i Voldum var formynder
--------------------------------------------------------------------------------
1520, 296, 15. november 1770, Voldum sogn
Anne Kieldsdatter, død
Søren Rasmussen Thyge, enke
Deres børn:
Kirsten Sørensdatter, 4 uger
Formynder morbroder Anders Kieldsen i Voldum
--------------------------------------------------------------------------------
1521, 299, 20. november 1770, Røved, Ødum sogn
Anne Pedersdatter Elgaard, død
Hendes arvinger:
1)  moder Apolone Laursdatter
2)  broder Laurs Pedersen
3)  broder Peder Pedersen den ældre
4)  broder Peder Pedersen den yngre
--------------------------------------------------------------------------------
1522, 300, 3. januar 1771, Halling sogn
Anne Jensdatter, død
Søren Pedersen Sparre, enkemand
Deres børn:
Jens Sørensen, 27 år
Peder Sørensen, 25 år
Niels Sørensen, 19 år
Anders Sørensen, 14 år
Maren Sørensdatter ~ Christen Pedersen i Vejlby på Estrup Gods
Kirsten Sørensdatter, 17 år
--------------------------------------------------------------------------------
1523, 303, 8. januar 1771, Rigtrup, Voldum sogn
Sophie Christensdatter, død
Peder Hansen, enkemand
Hendes arvinger:
1)  moder Anne Pedersdatter i Voldum
2)  søster Anne Christensdatter ~ Jørgen Pedersen i Voldum
Peder Rasmussen af Hadbjerg var værge
--------------------------------------------------------------------------------
1524, 305, 25. januar 1771, Voldum sogn
Kirsten Sørensdatter, død
Hendes børn:
Frederich Rasmussen
Anne Sørensdatter
Karen Rasmusdatter ~ Jens Poulsen i Voldum
--------------------------------------------------------------------------------
1525, 306, 19. februar 1771, Søby sogn,
Anne Sørensdatter, død
Niels Nielsen Ell, enkemand
Hendes arvinger:
1)  halvbroder Frands Sørensen
2)  halvbroder Jens Sørensen
3)  halvbroder Niels Sørensen
4)  halvbroder Rasmus Sørensen
5)  halvbroder Søren Sørensen
--------------------------------------------------------------------------------
1526, 308, 25. januar 1771, Voldum sogn
Niels Espensen, død
Mette Poulsdatter, enke
Deres børn:
Niels Nielsen, 6 år
Poul Nielsen, 3 år
Farbroder Søren Espensen fra Knagstrup
--------------------------------------------------------------------------------
1527, 310, 29. januar 1771, Voldum sogn
Jens Nielsen Graver, død
Anne Rasmusdatter, enke
Hans børn med Bodil Pedersdatter:
1)  Anne Jensdatter ~ Anders Jensen i Voldum, begge døde
1a) Jens Andersen Graver
2)  Maren Jensdatter, død ~ Jens Jensen Fisker
2a) Anne Jensdatter ~ Dines Nielsen i Århus, matros
2b) Marie Jensdatter ~ Niels Pedersen, husmand i Hallendrup
2c) Jens Jensen, tjener Niels Axelsen i Voldum
2d) Frederich Jensen, hos faderen
3)  Kirsten Jensdatter, død ~ skrædder Jens Christensen Skjoldelev, tidligere i Skanderborg, men nu i Skive Købstad
3a) Jens Jensen Graver, 12 år
3b) Christen Jensen Graver, 7 år
3c) Bodil Jensdatter, 10 år
--------------------------------------------------------------------------------
1528, 317, 4. april 1771, Voldum sogn
Rasmus Poulsen, død
Kirsten Sørensdatter, enke
Hans børn af 1. ægteskab:
Poul Rasmussen, 32 år
Hans børn med enken:
Søren Rasmussen, 21 år
Søren Rasmussen, 15 år
Maren Rasmusdatter, 10 år
Bodil Rasmusdatter, 8 år
Karen Rasmusdatter, 1 år
Morbroder Søren Sørensen Fiil i Halling
--------------------------------------------------------------------------------
1529, 320, 21. juni 1771, Voldum sogn
Anne Jensdatter, død
Anders Kieldsen, enkemand
Deres børn:
Anne Andersdatter, 3 år
Kirsten Andersdatter, 1 ¼ år
--------------------------------------------------------------------------------
1530, 322, 21. februar 1771, Skader sogn
Bernt Jensen, død
Hans arvinger:
1)  broder Peder Jensen i Egå sogn
2)  broder Søren Jensen, tidligere Viby, død
2a) Jens Sørensen i Skader
2b) Maren Sørensdatter ~ murersvend i København
3)  søster Else Jensdatter, død ~ Anders Erichsen i Hasle, han bortrømt til sit hjemland Sverige
3a) Erich Andersen, tidligere rytter
3b) Karen Andersdatter ~ gift, bor syd for Århus
4) Johanne Jensdatter, død ~ Søren Christensen, træskomand i Stjær
4a) Mette Sørensdatter ~ Frands Sørensen i Aaboe
4b) Karen Sørensdatter ~ Jørgen Knudsen i Stautrup
4c) Maren Sørensdatter ~ Jens Sørensen i Edslev
5)  Karen Jensdatter ~ Jacob Tornby, førhen rytter og kornmåler, begge døde
5a) Kirsten Jacobsdatter, tjener i Terp, Lisbjerg sogn
--------------------------------------------------------------------------------
1531, 331, 12. april 1771, Nielstrup, Rud sogn
Maren Nielsdatter, død
Valentin Frederichsen, enkemand
Deres børn:
Maren Valentinsdatter, 11 år
Morbroder Mads Nielsen i Hvalløs
--------------------------------------------------------------------------------
1532, 332, 20. juli 1771, Ginnerup, Ølst sogn
Rasmus Rasmussen, død
Ingeborre Christensdatter, enke
Deres børn:
Rasmus Rasmussen, 6 år
Johanne Rasmusdatter, 4 år
Afdødes broder Jens Rasmussen i Halling
Afdødes broder Søren Rasmussen i Trustrup
--------------------------------------------------------------------------------
1533, 334, 7. august 1771, Skader sogn
Maren Rasmusdatter, død
Søren Fiil, enkemand
Deres børn:
Søren Jensen, 6 uger
Barnets morbroder Peder Nielsen Smed i Halling
--------------------------------------------------------------------------------
1534, 337, 2. april 1771, Hadbjerg sogn
Laurs Sørensen, død
Maren Jensdatter, død
Hans arvinger:
1)  halvbroder Peder Jensen i Voldum, død
1a) Hans Pedersen i Voldum
1b) Jens Pedersen, hyrde i Skader
2)  helsøster Anne Sørensdatter, død
2a) Maren Knudsdatter ~ Villads Knudsen i Væth på Frisenvold Gods
2b) Christence Jensdatter ~ Rasmus Trige, hyrde i Truustrup
2c) Elisabeth Jensdatter ~ Hans Nielsen i Nielstrup
Hustruens arvinger:
1)  helbroder Rasmus Jensen i Erslev, død
1a) Jens Rasmussen Vinterslev, på Kollerup Gods
1b) Kirsten Rasmusdatter ~ Mads Ølst i Erslev
2)  helbroder Rasmus Jensen, husmand i Erslev
2a) Kirsten Rasmusdatter, død
2aa) Kirsten Christensdatter ~ Peder Jensen i Vorup
2ab) Else Christensdatter, tjener Mads Christensen i Erslev
--------------------------------------------------------------------------------
1535, 342, 12. april 1771, Hvalløs, Voldum sogn
pige Maren Rasmusdatter, død
Hendes arvinger:
1)  helsøster Karen Rasmusdatter ~ Frederich Rasmussen i Hvalløs
2)  helsøster Mette Rasnmusdatter, død ~ Niels Jensen Sveitzer
2a) Maren Nielsdatter, tjener i Randers
2b) Zidsel Nielsdatter ~ Christen Olesen i Bramstrup
2c) Helle Nielsdatter
2d) Kirsten Nielsdatter
--------------------------------------------------------------------------------
1536, 345, 20. oktober 1771, Voldum sogn
Zidsel Sørensdatter, død
Poul Jensen, enkemand
Deres børn:
Anne Poulsdatter, 18 år
Zidsel Poulsdatter, 16 år
--------------------------------------------------------------------------------
1537, 347, 20. november 1771, Halling sogn
Anne Sørensdatter, død
Kield Mogensen, enkemand
Deres børn:
Søren Kieldsen, 27 år
Inger Kieldsen, 21 år
--------------------------------------------------------------------------------
1538, 348, 22. januar 1772, Vorup sogn
Niels Rasmussen Skiøtte, død
Karen Nielsdatter, enke
Deres børn:
Rasmus Nielsen, 15 år
Niels Nielsen, 11 år
Peder Nielsen, 8 år
Kirsten Nielsdatter, 6 år
Else Nielsdatter, 3 år
--------------------------------------------------------------------------------
1539, 349, 12. februar 1772, Nielstrup, Rud sogn
Hyrde Niels Jensen, død
Mette Malene Thomasdatter, enke
Deres børn:
Jens Nielsen, 13 år
Thomas Nielsen, 11 år
Niels Nielsen, 6 år
Peder Nielsen, 4 år
Anne Nielsdatter, 15 år
Kirsten Nielsdatter, 2 ½ år
Kirsten Nielsdatter, 1 år
--------------------------------------------------------------------------------
1540, 350, 12. februar 1772, Søby sogn
Ellen Sørensdatter, død
Christen Madsen, enkemand
Deres børn:
Niels Christensen, 23 år
Søren Christensen, 19 år
Maren Christensdatter, 28 år
--------------------------------------------------------------------------------
1541, 351, 3. maj 1771, Bramstrup, Rud sogn
Enkemand Niels Jensen Sveitzer, død
Hans børn:
Maren Nielsdatter, 32 år
Zidsel Nielsdatter ~ Christen Olesen i Nielstrup
Helle Nielsdatter, 26 år
Kirsten Nielsdatter, 14 år
--------------------------------------------------------------------------------
1542, 356, 22. april 1772, Villendrup, Halling sogn
Kirsten Christensdatter, død
Jens Christiansen, enkemand
Deres børn:
Christian Jensen, 8 år
Christen Jensen, ¾ år
Maren Jensdatter, 10 år
Anne Jensdatter, 5 år
Morfader Christen Kieldsen af Nielstrup
--------------------------------------------------------------------------------
1543, 362, 3. juni 1772, Skader sogn
Dorthe Jensdatter, død
Peder Nielsen Sparre, enkemand
Deres børn:
Else Pedersdatter, 13 år
Mette Pedersdatter, 8 år
Morbroder Rasmus Jensen fra Skader
Farbroder Niels Nielsen af Villendrup
--------------------------------------------------------------------------------
1544, 365, 2. juli 1772, Skader sogn
Peder Sørensen Overgaard, død
Maren Pedersdatter, enke
Deres børn:
Søren Pedersen, 7 år
Morbroder Søren Pedersen af Mørke
--------------------------------------------------------------------------------
1545, 367, 6. oktober 1772, Voldum sogn
Hans Pedersen Mammen, død
hans fæstemø, Maren Hansdatter
Afdødes søster Anne Pedersdatter ~ Rasmus Lassen i Vorup
Fæstemøens broder Peder Hansen i Rigtrup
--------------------------------------------------------------------------------
1546, 368, 12. oktober 1772, Alstrup Mølle, Ødum sogn
Maren Knudsdatter, død
Knud Jensen Møller, enkemand
Deres børn:
Jens Knudsen, 25 år
Knud Knudsen, 16 år
--------------------------------------------------------------------------------
1547, 372, 11. juli 1772, Skader sogn
Mads Jensen Bredegaard, død
Maren Madsdatter, enke
Deres børn:
Anne Madsdatter, 7 år
Kirsten Madsdatter, 6 år
Morbroder Peder Madsen i Astrup
--------------------------------------------------------------------------------
1548, 373, 16. juli 1772, Hadbjerg sogn
Giertrud Laursdatter, død
Niels Jensen, enkemand
Deres børn:
Jens Nielsen, 11 år
Maren Nielsdatter, 9 år
Bodil Nielsdatter, 6 år
Morbroder Peder Laursen, tjener i Galten Præstegård
--------------------------------------------------------------------------------
1549, 374, 5. januar 1773, Linå, Todbjerg sogn
Inger Nielsdatter, død
Thomas Pedersen, enkemand
Deres børn:
Niels Thomassen, 15 år
Peder Thomassen, 12 år
Søren Thomassen, 6 år
Kirsten Thomasdatter, 13 år
Dorthea Thomasdatter, 9 år
Bodil Thomasdatter, 3 år
--------------------------------------------------------------------------------
1550, 377, 2. marts 1772, Hallendrup, Rud sogn
Søren Knudsen Grauballe, død
Han skulle være født i Grauballe på Allinggaard Gods
Han var slegfredbarn
Hans arvinger:
1)  halvbroder Thomas Sørensen, skovridder på Rathlevdal
2)  halvbroder Christen Sørensen, død i Brabrand, men hans arvinger ikke fundet
3)  halvsøster Anne Marie Sørensdatter, ugift, tjener Christen Poulsen i Viborg
Afdødes moder havde været gift med Søren Thomassen, skovridder
--------------------------------------------------------------------------------
1551, 384, 26. januar 1773, Erslev, Nørre Galten sogn
Peder Rasmussen, død
Karen Christensdatter, enke
Deres børn:
Christen Pedersen, 31 år
Rasmus Pedersen, 29 år
Rasmus Pedersen, 26 år
Dorthe Pedersdatter, 24 år
Farbroder Mads Rasmussen Ølst
--------------------------------------------------------------------------------
1552, 387, 28. juli 1772, Voldum sogn
Anne Pedersdatter, død
Hendes arvinger var søsterbørn:
Ove Nielsen Bech, over 25 år
Christen Nielsen Bech, over 25 år
Knud Nielsen Bech, 25 år
Frederiche Sophie Giøtting
Birgitte Nielsdatter Bech
Mareie Nielsdatter Bech
--------------------------------------------------------------------------------
1553, 389, 7. november 1772, Trustrup, Ølst sogn
Jens Pedersen Snedker, død
Lisbeth Danielsdatter, enke
Deres børn:
Peder Jensen, 23 år
Daniel Jensen, 21 år
Søren Jensen, 14 år
Regine Jensdatter, 20 år
Christine Jensdatter, 16 år
Kirsten Jensdatter, 13 år
--------------------------------------------------------------------------------
1554, 393, 19. januar 1773, Alstrup, Ødum sogn
Christian Lassen, død
Anne Sørensdatter, enke
Deres børn:
Kirsten Christiansdatter, 1 ¼ år
Farbroder Rasmus Lassen
--------------------------------------------------------------------------------
1555, 399, 25. marts 1773, Bramstrup, Rud sogn
Johanne Nielsdatter, død
Iver Thomassen, enkemand
Deres børn:
Thomas Iversen, 28 år
Poul Iversen, 26 år
Anders Iversen, 20 år
Maren Iversdatter, 23 år
Maren Iversdatter, 18 år
--------------------------------------------------------------------------------
1556, 400, 14. januar 1773, Halling sogn
pige Inger Pedersdatter, død
Hendes arvinger:
1)  helbroder Simon Pedersen i Voldum
2)  helbroder Anders Pedersen, død
2a) Peder Andersen, 11 år
2b) Zidsel Andersdatter, 15 år
3)  helsøster Anne Pedersdatter, død ~ Carl Hansen
3a) Hans Carlsen, 14 år
3b) Zidsel Carlsdatter, 11 år
3c) Sophie Hedevig Carlsdatter, 9 år
4)  halvbroder Søren Pedersen, tjener stedfaderen Niels Sparre i Villendrup
5)  halvsøster Zidsel Pedersdatter
6)  halvsøster Bodil Pedersdatter
7)  halvsøster Anne Pedersdatter
8)  halvsøster Maren Pedersdatter
--------------------------------------------------------------------------------
1557, 405, 17. september 1773, Rigtrup, Voldum sogn
Kirsten Rasmusdatter, død
Ove Jensen, død
Deres børn:
Jens Ovesen, 28 år
Rasmus Ovesen, 22 år
Niels Ovesen, 19 år
Ove Ovesen, 6 år
Kirsten Ovesdatter, 17 år
Anne Kirstine Ovesdatter, 15 år
Morbroder Jens Rasmussen af Øster Oustrup
--------------------------------------------------------------------------------
1558, 411, 25. oktober 1773, Vorup sogn
Christen Sørensen, død
Maren Clemensdatter, enke
Deres børn:
Peder Christensen, 17 år
--------------------------------------------------------------------------------
1559, 414, 12. november 1773, Ginnerup, Ølst sogn
Anders Mortensen, død
Maren Christensdatter, enke
Hans arvinger:
1)  moderen Helle Andersdatter
2)  broder Laurs Mortensen, 34 år
3)  broder Niels Mortensen, 40 år
--------------------------------------------------------------------------------
1560, 417, 10. december 1773, Mygind Skovhus, Mygind sogn
Christen Jensen, død
Karen Axelsdatter, enke
Deres børn:
Axel Christensen, 17 år
Marie Christensen, 25 år
Morbroder Niels Axelsen i Voldum
--------------------------------------------------------------------------------
1561, 420, 8. maj 1773, Voldum sogn
Rytterenke Malene Rasmusdatter, død
Peder Jensen, død
Intet at arve og ingen arvinger nævnt
--------------------------------------------------------------------------------
1562, 423, 10. maj 1774, Skader sogn
Helle Andersdatter, død
Rasmus Laursen, enkemand
Deres børn:
Laurs Rasmussen, 20 år
Anders Rasmussen, 16 år
Sigvart Rasmussen, 13 år
Maren Rasmusdatter
Kirsten Rasmusdatter
--------------------------------------------------------------------------------
1563, 425, 2. juli 1774, Bramstrup, Rud sogn
Johanne Rasmusdatter, død
Simon Laursen, enkemand
Deres børn:
Laurits Simonsen, 10 år
Helle Simonsdatter, 8 år
Morbroder Frands Rasmussen af Astrup
--------------------------------------------------------------------------------
1564, 428, 8. juli 1774, Rigtrup, Voldum sogn
Anne Jørgensdatter, død
Laurits Nielsen Bødker, enke
Deres børn:
Niels Lauritsen, 20 år
Anne Lauritsdatter
Maren Lauritsdatter
--------------------------------------------------------------------------------
1565, 430, 30. juli 1773, Vorup sogn
Niels Christensen, død
Bodil Nielsdatter, enke
Deres barn:
Niels Nielsen, født efter faderens død
Faderen Christen Nielsen
--------------------------------------------------------------------------------
1566, 432, 21. august 1774, Langskov, Ødum sogn
Karen Nielsdatter, død
Niels Pedersen Torst, enkemand
Deres barn:
Peder Nielsen, 3 år
--------------------------------------------------------------------------------
1567, 433, 11. oktober 1774, Rigtrup, Voldum sogn
Christen Jensen, død
Maren Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Jens Christensen, 9 år
Formynder farbroder Rasmus Jensen Smed i Skader
--------------------------------------------------------------------------------
1568, 435, 20. oktober 1774, Voldum sogn
Kirsten Andersdatter, død
Peder Johansen, enkemand
Deres børn:
Johan Pedersen Smed, 41 år, gift i Halling
Anders Pedersen, 25 år, hjemme
Anne Pedersdatter ~ Jens Jensen i Voldum
Anne Cathrine Pedersdatter, ugift, hjemme
--------------------------------------------------------------------------------
1569, 438, 9. maj 1775, Hadbjerg sogn
Poul Knudsen, død
Maren Simonsdatter, enke
Deres børn:
Knud Poulsen, 27 år
Simon Poulsen, 21 år
Jens Poulsen, 18 år
Dorthea Poulsdatter, 24 år
Maren Poulsdatter
Morbroder Jens Simonsen i Mejlby
Han var søn af Knud Poulsen og Dorthe Jensdatter og overtog ejd. i 1747
--------------------------------------------------------------------------------
1570, 442, 23. august 1775, Søby sogn
Niels Laursen, død
Mette Grosdatter, enke
Deres børn:
Johanne Nielsdatter, 9 år
Helle Nielsdatter, 6 år
Børnenes morbroder Søren Grosen i Skader
--------------------------------------------------------------------------------
1571, 445, 24. august 1775, Hallendrup, Rud sogn
Mette Rasmusdatter, død
Søren Rasmussen, enkemand
Deres barn:
Rasmus Sørensen, 11 år
--------------------------------------------------------------------------------
1572, 449, 26. april 1775, Voldum sogn
Niels Pedersen Vitten, død
Margrethe Mogensdatter, enke
Hans børn af 1. ægteskab:
Anders Nielsen, 26 år
Peder Nielsen, 21 år
Karen Nielsdatter, 28 år
Kirsten Nielsdatter, 14 år
Børnenes morbrødre Rasmus Andersen og Anders Andersen af Rigtrup
Skifte 2. september 1766
--------------------------------------------------------------------------------
1573, 452, 13. september 1775, Voldum sogn
enken, Kirsten Sørensdatter, død
Hendes børn:
Søren Rasmussen, 25 år
Søren Rasmussen, 20 år
Maren Rasmusdatter, 14 år
Bodil Rasmusdatter, 12 år
Karen Rasmusdatter, 5 år
Morbroder til børn: Søren Fiil i Halling, Tidligere ægtefælle Rasmus Poulsen, død 1771
--------------------------------------------------------------------------------
1574, 456, 19. marts 1774, Voldum sogn
Anne Rasmusdatter, død
Jens Graver, tidligere død
Hendes arvinger:
1)  halvbroder Mads Nielsen i Hvalløs
2)  halvsøster Anne Nielsdatter, død ~ Jørgen Pedersen i Voldum
2a) Niels Jørgensen, 11 år
2b) Christen Jørgensen, 9 år
2c) Mette Jørgensdatter, 6 år
2d) Niels Andersen, 34 år
3) halvsøster Maren Nielsdatter, død ~ Rasmus Poulsen
3a) Anne Rasmusdatter, 26 år
3b) Karen Rasmusdatter, 22 år
Hendes barn med Valentin Frederichsen:
3c) Anne Marie Valentinsdatter, 11 år
3d) datter uden for ægteskab, Maren Jensdatter, 30 år
--------------------------------------------------------------------------------
1575, 460, 20. oktober 1775, Hallendrup, Rud sogn
Maren Poulsdatter, død
Rasmus Jensen Mejse, enkemand
Deres børn:
Kirsten Rasmusdatter, 4 år
Afdødes broder Rasmus Christensen i Røved
--------------------------------------------------------------------------------
1576, 461, 23. november 1775, Robdrup, Ølst sogn
Sophie Didrichsdatter, død
Knud Jensen Østergaard, enkemand
Deres børn:
Didrich Knudsen, 19 år
Niels Knudsen, 13 år
Søren Knudsen, 9 år
Dorthe Knudsdatter, 11 år
Kirsten Knudsdatter, 2 år
--------------------------------------------------------------------------------
1576, 462, 16. december 1775, Stobdrup, Rud sogn
Maren Christensdatter, død
Anders Mortensen, død i Ginnerup
Hendes børn:
1)  Maren Andersdatter ~ Peder Andersen Elgaard Smed i Haar, død
1a) Anders Pedersen
2)  Johanne Andersdatter ~ Anders Jensen i Søften
3)  Christiane Andersdatter
--------------------------------------------------------------------------------
1577, 463, 20. januar 1776, Hadbjerg sogn
Niels Jensen Snedker, død
Johanne Pedersdatter, enke
Hans børn af 1. ægteskab:
Jens Nielsen, 15 år
Bodil Nielsdatter, 11 år
--------------------------------------------------------------------------------
1578, 466, 24. april 1773, Voldum sogn
Jens Jensen Fisker, død
Kirsten Nielsdatter, enke
Børn med Maren Jensdatter:
1)  Jens Jensen, 31 år, gift i Voldum
2)  Frederich Jensen, 29 år
3)  Anne Jensdatter, 44 år ~ Dines Nielsen i Århus, hun død
3a) Niels Dinesen, 2 år
3b) Marianne Dinesdatter, 14 år
3c) Margrethe Dinesdatter, 6 år
3d) Kirsten Dinesdatter, 4 år
Børn med enken:
1) Niels Jensen, 7 år
2) Anders Jensen, 3 år
3) Maren Jensdatter, 15 år
--------------------------------------------------------------------------------
1579, 467, 21. juni 1776, Skader sogn
Karen Nielsdatter, død
Jens Laursen, enkemand
Deres børn:
Mette Jensdatter, 6 år
Kirsten Jensdatter, 4 år
Morbroder Christen Nielsen i Røved
--------------------------------------------------------------------------------
1580, 468, 29. april 1776, Halling sogn
Søren Sørensen Fiil, død
Anne Rasmusdatter, enke
Hans arvinger:
1)  helbroder Niels Sørensen Fiil i Røved
2)  helsøster Kirsten Sørensdatter, død ~ Rasmus Poulsen i Voldum
2a) Søren Rasmussen den ældre
2b) Søren Rasmussen den yngre, 17 år
2c) Maren Rasmusdatter
2d) Bodil Rasmusdatter
2e) Karen Rasmusdatter
3)  helsøster Zidsel Sørensdatter, død i Voldum ~ Poul Jensen
3a) Anne Poulsdatter ~ Simon Pedersen i Voldum
3b) Zidsel Poulsdatter
4)  helsøster Maren Sørensdatter ~ Christen Laursen i Rigtrup
5)  halvsøster Maren Rasmusdatter ~ Christen Mortensen i Rigtrup
Enkens broder Jens Degn i Øster Alling
--------------------------------------------------------------------------------
1581, 473, 18. marts 1776, Bramstrup, Rud sogn
Karen Jensdatter, død
Rasmus Pedersen, enkemand
Deres børn:
Peder Rasmussen, 32 år, ~ Simon Nielsen i Oustrup
Mette Rasmusdatter, 21 år
--------------------------------------------------------------------------------
1582, 476, 2. august 1776, Halling sogn
Anne Rasmusdatter, død
Peder Sørensen Sparre, enkemand
Hendes arvinger:
1)  broder Anders Rasmussen Bang i Astrup
2)  broder Søren Rasmussen
3)  søster Kirsten Rasmusdatter ~ Christen Pedersen i Astrup
4)  søster Maren Rasmusdatter ~ Frands Rasmussen i Astrup
5)  søster Anne Rasmusdatter, død
5a) Rasmus Pedersen, 19 år
5b) Peder Pedersen, 15 år
5c) Johanne Pedersdatter, 17 år
6) moderen Anne Sørensdatter hos Anders Bang i Astrup
--------------------------------------------------------------------------------
1583, 480, 18. september 1776, Søby sogn
Anne Jensdatter, død
Christen Pedersen, enkemand
Deres børn:
Jens Christensen, 25 år
Peder Christensen, 14 år
Rasmus Christensen, 12 år
Mette Christensdatter ~ Mads Nielsen i Røved
Johanne Christensdatter, 27 år
Maren Christensdatter, 17 år
--------------------------------------------------------------------------------
1584, 481, 18. september 1776, Søby sogn
Anne Rasmusdatter, død
Rasmus Jensen, enkemand
Deres børn:
Rasmus Rasmussen, 4 år
Kirsten Rasmusdatter, 8 år
Karen Rasmusdatter, 1 år
--------------------------------------------------------------------------------
1585, 485, 11. oktober 1776, Bygballe, Mejlby sogn
Niels Christensen, død
Anne Pedersdatter, enke
Deres børn:
1)  Mads Nielsen, 28 år
2)  Helle Nielsdatter, død ~ Laurids Sørensen Kok i Skørring Mølle
2a) Frederich Lauridsen, 4 år
3)  Anne Nielsdatter, 22 år
Enkens svoger Jens Andersen i Mejlby
--------------------------------------------------------------------------------
1586, 491, 31. januar 1777, Voldum sogn
Cathrine Grøtting, død
Hendes børn:
1)  Johan Frederich Knublach i Kragsvol i Norge
2)  Johan Henrich Knublach, sadelmagermester i København
3)  Hans Christopher Knublach, sadelmagersvend i København
4)  Søren Knublach, i Halland eller Holsten
5)  Anne Eleonora Knudlach ~ sadelmager Holger Madsen Mûller i Århus
6)  Hellene Knublach, 56 år
--------------------------------------------------------------------------------
1587, 495, 10. februar 1777, Astrup, Ødum sogn
Jens Mogensen, død
Kirsten Nielsdatter, død
Deres børn:
Mogens Jensen, 25 år
Kirsten Jensdatter
Maren Jensdatter
Kirsten Jensdatter
Morbroder Poul Michelsen i Astrup
--------------------------------------------------------------------------------
1588, 496, 11. april 1777, Bygballe, Mejlby sogn
Anne Sørensdatter, død
Søren Væth, enkemand
Deres børn:
Peder Sørensen, 7 år
Karen Sørensdatter, 3 år
--------------------------------------------------------------------------------
1589, 497, 6. marts 1777, Clausholm Mølle, Voldum sogn
Jens Schousboe, død
Madame Maren Hasselbalch, enke
Deres børn:
Wilhelm Carl Schousboe, 1 ½ år
Johannes Hasselbalch fra Wilhelmsborg var mødt
--------------------------------------------------------------------------------
1590, 505, 24. oktober 1775, Hadbjerg sogn
Søren Sørensen Sønder, død
Maren Terchelsdatter, enke
Deres børn:
Terchel Sørensen, 30 år
Peder Sørensen, 26 år
Søren Sørensen, 19 år
Niels Sørensen, 11 år
Helle Sørensdatter, 14 år
Lavværge Michel Terchelsen af Hadbjerg
--------------------------------------------------------------------------------
1591, 510, 1. december 1777, Mejlby sogn
Dorthe Simonsdatter, død
Niels Andersen, enkemand
Hendes arvinger:
1)  søskendebarn Dorthea Rasmusdatter ~ Niels Madsen i Mejlby
2)  søskendebarn Anne Pedersdatter, gift
3)  søskendebarn Søren Olufsen i Spørring
--------------------------------------------------------------------------------
1592, 511, 23. december 1777, Hvalløs, Voldum sogn
Hans Madsen, død
Edel Poulsdatter, enke
Deres børn:
Poul Hansen i Hvalløs
Niels Hansen i Hvalløs
Søren Hansen, tjener på Clausholm
Karen Hansdatter ~ Niels Andersen i Hallendrup
Kirsten Hansdatter i Bramstrup, enke
Ellen Hansdatter, hjemme
Zidsel Hansdatter, tjener på Clausholm
--------------------------------------------------------------------------------
1592, 513, 3. januar 1778, Rigtrup, Voldum sogn
Johanne Christensdatter, død
Peder Hansen, enkemand
Deres børn:
Hans Pedersen, 4 år
morfader Christen Gundestrup af Bramstrup
--------------------------------------------------------------------------------
1593, 515, 20. februar 1778, Bramstrup, Rud sogn
Simon Laursen, død
Kirsten Hansdatter, enke
Hans børn med Johanne Rasmusdatter:
Laurs Simonsen, 14 år
Helle Simonsdatter, hos fasteren Inger Laursdatter ~ Anders Lassen i Vester Alling
Børn med enken:
Simon Simonsen, 14 dage
Morbroder til yngste, Poul Hansen i Hvalløs
--------------------------------------------------------------------------------
1594, 518, 20. marts 1778, Søby sogn
Laurs Andersen, død
Ellen Jensdatter, enke
Deres børn:
1) Jens Laursen, 25 år
2) Anne Laursdatter
3) Ellen Laursdatter
4) Ellen Laursdatter, død ~ Søren Grosen i Skader
4a) Gros Sørensen, 13 år
--------------------------------------------------------------------------------
1595, 520, 29. april 1778, Bramstrup, Rud sogn
Anne Poulsdatter, død
Rasmus Albertsen, enke
Deres børn:
Poul Rasmussen, 27 år
Niels Rasmussen, 24 år
Peder Rasmussen, 20 år
Karen Rasmusdatter, 15 år
--------------------------------------------------------------------------------
1596, 520, 11. marts 1778, Voldum sogn
Jens Rasmussen Palle, død
Hans børn:
Jens Jensen Palle i Voldum
Axel Jensen Palle i Voldum
Peder Jensen Palle i Voldum
Rasmus Jensen Palle i Søby
Maren Jensdatter ~ Michel Andersen Porch i Voldum
Dorthea Jensdatter ~ Søren Rasmussen i Voldum
Bodil Jensdatter Palle, ~ Niels Knudsen, han død
Karen Jensdatter, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
1597, 524, 13. august 1778, Skader sogn
Anne Jørgensdatter, død
Jens Sørensen Sparre, enkemand
Hendes arvinger:
1)  moderen Kirsten Jespersdatter
2)  broder Jens Jensen, 20 år
3)  søster Anne Jørgensdatter tjener på Clausholm
4)  Kirsten Jørgensdatter, tjener i Voldum
5)  Maren Jørgensdatter, tjener i Østrup
--------------------------------------------------------------------------------
1598, 525, 11. september 1778, Røved, Ødum sogn
Anne Nielsdatter, død
Søren Rasmussen Bang, enkemand
Deres børn:
Anne Sørensdatter, 5 uger
--------------------------------------------------------------------------------
1599, 531, 30. april 1778, Linaa, Todbjerg sogn
Niels Pedersen, død
Maren Nielsdatter, enke
Deres børn:
Peder Nielsen, 19 år
Dorthe Nielsdatter, 12 år
Afdødes broder Thomas Pedersen i Linaa
--------------------------------------------------------------------------------
1600, 532, 29. april 1779, Trustrup, Ølst sogn
Rasmus Sørensen Trige, død
Christence Jensdatter, enke
Deres børn:
Søren Rasmussen, 18 år
A? Rasmusdatter, 16 år
--------------------------------------------------------------------------------
1601, 533, 28. april 1779, Ogstrup, Mejlby sogn
Ellen Sørensdatter, død
Niels Ring, enkemand
Deres børn:
Mogens Nielsen, 17 år
Maren Nielsdatter ~ Peder Christensen i Horup
Anne Nielsdatter ~ Laurs Laursen i Estrup
Kirsten Nielsdatter ~ Mads Madsen i Søby
Maren Nielsdatter, ugift
Kirsten Nielsdatter, ugift
Afdødes broder Rasmus Sørensen i Bramstrup
--------------------------------------------------------------------------------
1602, 539, 11. juni 1779, Hadbjerg sogn
Laurs Madsen, død
Maren Jensdatter, enke
Hans børn med Maren Hansdatter:
Mads Laursen, landsoldat på Collerup
Hans Laursen, 20 år
Jens Laursen, 16 år
Anne Laursdatter ~ Niels Christensen, gmd. i Hadbjerg på Collerup Gods
Mette Laursdatter, ugift, tjener i Selling
Kirsten Laursdatter, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
1603, 542, 3. september 1779, Søby sogn
Maren Laursdatter, død
Jens Jensen, enkemand
Deres børn:
Laurs Jensen, 20 år
Jens Jensen, 15 år
--------------------------------------------------------------------------------
1604, 545, 7. april 1779, Skader sogn
Maren Rasmusdatter, død
Peder Andersen, enkemand
Deres børn:
1)  Anders Pedersen, 40 år, murermester,
2)  Rasmus Pedersen, 37 år, skrædder i Skader
3)  Frederich Pedersen, 34 år, i Skader
4)  Christian Pedersen, 26 år
5)  Elisabeth Marie Pedersdatter ~ Christopher Nielsen i Norge
--------------------------------------------------------------------------------
1605, 547, 8. november 1779, Voldum sogn
Mette Poulsdatter, død
Peder Mogensen, enke
Hendes børn med Niels Jespersen:
Niels Nielsen, 14 år
Poul Nielsen, 11 år
Morbroder Jens Poulsen i Voldum
--------------------------------------------------------------------------------
1606, 549, 2. december 1779, Bramstrup, Rud sogn
Maren Nielsdatter, død
Niels Hansen, enkemand
Deres børn:
Maren Nielsdatter, 2 år
Barnets morfader Niels Andersen
--------------------------------------------------------------------------------
1607, 551, 8. november 1779, Amaliegaard Skovhus, Hornslet sogn
Bodil Nielsdatter, død
Peder Nielsen Mols, enkemand
Hendes barn udenfor ægteskab:
Anne Mortensdatter ~ Landsoldat Hans Christensen af Nielstrup
Børn med enkemanden:
Karen Pedersdatter ~ Jens Jensen i Skørring Mølle
Maren Pedersdatter, 18 år
--------------------------------------------------------------------------------
1608, 553, 17. november 1779, Rigtrup, Voldum sogn
Maren Rasmusdatter, død
Søren Ovesen, enkemand
Hendes barn af 1. ægteskab:
Jens Christensen, 14 år
Farbroder til barnet, Rasmus Jensen Smed
--------------------------------------------------------------------------------
1609, 556, 7. december 1779, Halling sogn
Kirsten Bertelsdatter, død
Ove Sørensen, enkemand
Hendes arvinger:
1)  broder Rasmus Bertelsen i Borup
2)  søster Anne Bertelsdatter ~ Søren Grosen i Skader
3)  søster Helle Bertelsdatter, umyndig, hos stedfaderen Rasmus Jensen i Borup
--------------------------------------------------------------------------------
1610, 559, 14. december 1779, Halling sogn
Johan Pedersen Smed, død
Mette Marie Sørensdatter, enke
Deres børn:
Peder Johansen, 18 år
Anne Sophie Johansdatter, 20 år
Kirsten Johansdatter, 14 år
Afdødes broder Anders Pedersen Smed i Voldum
--------------------------------------------------------------------------------
1611, 561, 16. december 1779, Skader sogn
Maren Pedersdatter, død
Peder Sparre, enkemand
Hendes børn med Peder Overgaard:
Søren Pedersen, 14 år
Børn med enkemanden:
Dorthea Pedersdatter, 5 år
--------------------------------------------------------------------------------
1612, 564, 17. februar 1779, Halling sogn
Carl Hansen, død
Anne Nielsdatter, enke
Hans børn med Anne Pedersdatter:
Hans Carlsen, 21 år
Zidsel Carlsdatter
Sophia Carlsdatter
Børn med enken:
Niels Carlsen
--------------------------------------------------------------------------------
1613, 567, 17. december 1779, Bramstrup, Rud sogn
Kirsten Hansdatter, død
Christen Lassen, enkemand
Børn med Simon Laursen:
Simon Simonsen, 2 år
Børn med enkemanden:
Laurs Christensen, 7 uger
Farbroder til yngste søn Rasmus Lassen i Estrup
--------------------------------------------------------------------------------
1614, 571, 16. november 1779, Skader sogn
575, 18. februar 1780
Anne Laursdatter, død
Peder Pedersen Kirkegaard, enkemand
Deres børn:
Laurs Pedersen, 7 år
Mette Pedersdatter, 9 år
Bodil Pedersdatter, 5 år
Maren Pedersdatter, 2 år
Børnenes morbroder Søren Laursen i Østrup
--------------------------------------------------------------------------------
1615, 577, 24. december 1779, Skader sogn
Peder Andersen Skrædder, død
Hans børn:
1)  Rasmus Pedersen i Skader
2)  Christen Pedersen, gartnersvend i Århus
3)  Frederich Pedersen i Skader, død
3a) Niels Frederichsen, 6 år, fader og moderløs
3b) Maren Frederichsdatter, 12 år, fader og moderløs
--------------------------------------------------------------------------------
1616, 579, 31. december 1779, Bramstrup, Rud sogn
Maren Axelsdatter, død
Søren Poulsen Balle, enkemand
Hendes børn med Niels Rasmussen:
Niels Nielsen i Voldum
Axel Nielsen i boet
Jens Nielsen i København
Dorthe Nielsdatter i København
Anne Nielsdatter ~ Peder Hovgaard i Kiersgaard
Maren Nielsdatter ~ Søren Iversen i Assentoft
Børn med Poul Rasmussen:
Rasmus Poulsen i Nielstrup
Rasmus Poulsen i boet
Børn med enkemanden:
Karen Sørensdatter
--------------------------------------------------------------------------------
1617, 582, 3. april 1780, Vorup sogn
Niels Madsen, død
Maren Nielsdatter, enke
Deres børn:
Niels Nielsen, 7 år
--------------------------------------------------------------------------------
1618, 584, 1. juni 1780, Søby sogn
Niels Pedersen, død
Anne Laursdatter, enke
Deres børn:
Peder Nielsen, 17 år
Laurs Nielsen, 10 år
Anne Nielsdatter, 4 år
--------------------------------------------------------------------------------
1619, 588, 17. juli 1780, Søby sogn
enken Ellen Jensdatter, død
Hendes børn:
1)  Jens Laursen, 27 år
2)  Ellen Laursdatter, død ~ Søren Grosen
2a) Gros Sørensen, 15 år
3)  Anne Laursdatter ~ gmd. Jens Jensen i Søby
4)  Ellen Laursdatter, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
1620, 585, 12. juni 1780, Røved, Ødum sogn
Niels Sørensen Fiil, død
Mette Michelsdatter, enke
Deres børn:
Niels Nielsen, 26 år
Søren Nielsen, 24 år
Kirsten Nielsdatter, 18 år
Ingeborre Nielsdatter, 14 år
Maren Nielsdatter, 12 år
Mette Nielsdatter, 7 år
--------------------------------------------------------------------------------
1621, 590, 25. oktober 1780, Røved, Ødum sogn
Peder Andersen, død
Johanne Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Rasmus Pedersen, 28 år
Anders Pedersen, 23 år
Niels Pedersen, 19 år
Maren Pedersdatter ~ Rasmus Jensen i Mejlgaard
Bodil Pedersdatter ~ Peder Madsen i Rigtrup
Edel Pedersdatter ~ Peder Sørensen i Halling
Anna Pedersdatter ~ Søren Bang i Røved
Kirsten Pedersdatter, ugift
--------------------------------------------------------------------------------

Clausholm gods
Kalø amt
1790-1827

1622, 2, 30. juni 1790, Ogstrup, Mejlby sogn
4, 10. august 1790
12. 18. december 1790
pige Anne Sørensdatter, død
Arvinger ukendte
--------------------------------------------------------------------------------
1623, 3, 22. juli 1790, Mejlby sogn
5, 1. oktober 1790
Niels Andersen, død
Hans arvinger:
1) broder Søren Andersen, 44 år, undveget for 18 år siden, vides ikke hvor han er
2) broder Christen Andersen, husmand i Spørring
--------------------------------------------------------------------------------
1624, 6, 13. oktober 1790, Søby sogn
6, 30. oktober 1790
8, 23. oktober 1790
Kirsten Thomasdatter, død
Jens Laursen Søegaard, enkemand
Deres børn:
Thomas Jensen, 5 år
Laurs Jensen, 2 år
Morbroder Niels Thomassen fra Linaa
-------------------------------------------------------------------------------
1625, 9, 9. december 1790, Søby sogn
10, 18. december 1790
Jens Pedersen, død
Maren Christensdatter, enke
Hans arvinger:
broderdatter Ingeborg Hansdatter i Nielstrup
--------------------------------------------------------------------------------
1626, 13, 5. juni 1792, Mejlby sogn
14, 11. oktober 1792
Anders Nielsen, død
Johanne Pedersdatter, enke
Hans arvinger:
1) broder Niels Nielsen, 46 år, gift, i byen
2) søster Anne Nielsdatter, i Linaa, enke, 56 år
--------------------------------------------------------------------------------
1627, 15, 18. juli 1793, Søby sogn
15, 18. februar 1793, Søby
ungkarl Rasmus Rasmussen, død
Hans arvinger angives at være far- og morbrødre, far og morsøstre:
1) farbroder Jens Rasmussen Smed i Halling
2) farbroder Jens Rasmussen Smed i Hvalløs
3) morbroder Søren Christensen i Hallendrup
4) farbroder Søren Rasmussen Smed i Trustrup
5) faster Dorthe Rasmusdatter i Trustrup
6) halvfarbroder Anders Rasmussen, død -
6a) Rasmus Andersen i Aarslev
6b) Karen Andersdatter
7) Rasmus Pedersen, Erslev på sin kones vegne
8) Søren Rasmussen på sin kones vegne
--------------------------------------------------------------------------------
1628, 17, 25. januar 1794, Søby sogn
26, 31. maj 1794
Laurs Sørensen, død
Margrethe Poulsdatter, enke
Hans arvinger:
søster Johanne Sørensdatter ~ Søren Sørensen Smed i Mygind
Lavværge Rasmus Sørensen Balle af Søby
--------------------------------------------------------------------------------
1629, 19, 7. marts 1794, Skader sogn
28, 10. januar 1795
Jens Laursen Elgaard, død
Johanne Sørensdatter, enke
Deres børn:
Søren Jensen, 12 år
Kirsten Jensdatter, 14 år
enkens broder Christen Sørensen af Skader
Formynder Peder Sørensen af Vorup
--------------------------------------------------------------------------------
1630, 21, 15. marts 1794, Mejlby sogn
Else Jensdatter, død
Jens Mogensen, enke
Deres børn:
Jens Jensen, 26 år
Mette Jensdatter, 31 år ~ husmand Laurs Christensen i Voldum
Kirsten Jensdatter, 28 år ~ boelsmand Frands Nielsen i Mejlby
Anne Jensdatter, 18 år
--------------------------------------------------------------------------------
1631, 22, 20. marts 1794, Søby sogn
27, 13. juni 1794
Poul Nielsen, død
Anne Frandsdatter, enke
Hans arvinger, søskende:
1) Anders Nielsen, gift i byen
2) Peder Nielsen, gift i Halling
3) Maren Nielsdatter ~ Poul Michelsen i Astrup, død
3a) Niels Poulsen, 18 år
3b) Michel Poulsen, 9 år
3c) Giertrud Poulsdatter, 13 år
4) halvbroder Niels Sørensen, gift i Villendrup
--------------------------------------------------------------------------------
1632, 29, 15. januar 1795, Mejlby sogn
Karen Olufsdatter, død
Hendes børn:
Jens Rasmussen, 26 år
Bodil Rasmusdatter, 29 år
--------------------------------------------------------------------------------
1632, 30, 8. april 1795, Fladhøjsbanch, Hornslet sogn
37, 21. marts 1796
Ole Christian Frederichsen, død
Christiane Andersdatter, enke
Deres børn:
Frederich Olesen, 16 år
Marianne Olesdatter, 7 år
--------------------------------------------------------------------------------
1633, 31, 16. maj 1795, Aarslev sogn, (Nørre)
36, 12. november 1795
Anders Nielsen, død
Dorthe Hansdatter, enke
Hans arvinger:
1) broder Thomas Nielsen, død
1a) Peder Thomassen, 40 år
1b) Maren Thomasdatter i Voldum, 33 år
1c) Kirsten Thomasdatter i Karlby, 31 år
1d) Niels Thomassen, 46 år
2) Peder Nielsen, død
2a) Niels Pedersen i Rigtrup, 30 år
2b) Niels Pedersen, 27 år
2c) Mads Pedersen, 27 år
2d) Mette Pedersdatter i Mygind skovhus, 34 år
2e) Kirsten Pedersdatter i Rigtrup, 27 år
3) broder Christen Nielsen, 64 år i Randers
4) broder Niels Nielsen, 70 år i Hørning
--------------------------------------------------------------------------------
1634, 32, 22. juli 1795, Estrup, Søby sogn
43, 3. november 1796
Rasmus Lassen Kiær, død
Anne Nielsdatter, enke
Deres børn:
Lars Rasmussen, 13 år
Niels Rasmussen, 3 år
Rasmus Rasmussen, 1 år
Kirsten Rasmusdatter, 14
Kirsten Rasmusdatter, 11 år
Kirsten Rasmusdatter, 7 år
Anne Rasmusdatter, 6 år
enkens broder Peder Nielsen i Hvalløs
--------------------------------------------------------------------------------
1635, 34, 9. november 1795, Mejlby sogn
44, 2. februar 1797
Maren Andersdatter, død
Jens Simonsen, enkemand
Deres børn:
Anders Jensen, gmd. i Balle, Todbjerg sogn
Søren Jensen, 30 år hjemme
Anne Jensdatter ~ Poul Sørensen i Spørring
--------------------------------------------------------------------------------
1636, 38, 7. april 1796, Skader sogn
41, 2. juli 1796
Lars Rasmussen, død
Anne Nielsdatter, enke
Deres børn:
Niels Larsen, 20 år
Barbara Larsdatter, 8 år
Kirsten Larsdatter, 5 år
Mette Larsdatter, 1 år
Lavværge Jens Tygesen af Skader
--------------------------------------------------------------------------------
1637, 39, 19. april 1796, Mejlby sogn
46, 14. november 1797
husmand Peder Nielsen, død
Maren Jensdatter, enke
Deres børn:
Karen Pedersdatter, 27 år
Anne Pedersdatter, 24 år
Lavværge Rasmus Balle af Mejlby
--------------------------------------------------------------------------------
1638, 40, 30. maj 1796, Søby sogn
44, 2. februar 1797
Elisabeth Jensdatter, død
Hans Nielsen, enkemand
Et fattigt bo, ingen børn, manden kendte ikke hendes evt. arvinger
--------------------------------------------------------------------------------
1639, 42, 1. november 1796, Mejlby sogn
47, 14. november 1797
Peder Jensen Koch, død
Ingeborg Michelsdatter, enke
Deres børn:
Mette Pedersdatter, 4 år
--------------------------------------------------------------------------------
1640, 45, 13. februar 1797, Skader sogn
49, 28. december 1797
Giertrud Poulsdatter, død
Niels Jespersen, enkemand
Afdødes søskende arver:
1) helsøster Margrethe Poulsdatter, enke, 70 år i Søby
2) halvsøster Anne Poulsdatter, 40 år ~ skomager Jens Sørensen i Andi
--------------------------------------------------------------------------------
1641, 47, 25. november 1797, Søby sogn
50. 4. juni 1798
Søren Mogensen, død
Edel Jensdatter, enke
Hans søskendebørn arver:
1) brodersøn Poul Sørensen, 26 år, tjener i Røved
2) broderdatter Barbara Sørensdatter, 27 år, tjener Laurs Poulsen i Halling
3) broderdatter Kirsten Sørensdatter, 37 år ~ Frands Christensen i Lime
4) halvsøstersøn Peder Nielsen, 36 år i Haarup
5) halvsøsterdatter Dorthe Nielsdatter, tjener i Rigtrup
--------------------------------------------------------------------------------
1642, 49, 30. maj 1798, Skader sogn
61, 5. februar 1799
Peder Thosti, død
Johanne Hansdatter, enke
Deres barn:
Mette Pedersdatter, 12 år
--------------------------------------------------------------------------------
1643, 51, 3. juli 1798, Aarslev sogn (Nørre)
53, 11. juli 1798
Daniel Jensen, død
Mette Nielsdatter, enke
Deres børn:
Jens Danielsen, 3 år
Niels Danielsen, 1 år
Elisabeth Danielsdatter, 11 år
Kirsten Danielsdatter, 8 år
Mette Kirstine Danielsdatter, 5 år
--------------------------------------------------------------------------------
1644, 55, 18. januar 1799, Skader sogn
63, 7. februar 1800
Jens Tygesen, død
Mette Frandsdatter, enke
Hans arvinger:
1) afdødes morbroders datter Anne Pedersdatter ~ Rasmus Mejs i Rigtrup
2) afdødes faders søsters barn Peder Pedersen, 64 år i Voldum
3) do Karen Pedersdatter, enke i Søby
4) do Niels Pedersen i Hallendrup, død
4a) Peder Nielsen, 26 år, tjener i Ginnerup
4b) Jens Nielsen, 20 år, ingen ved hvor han er
4c) Maren Nielsdatter ~ Mads Pedersen i Søby
4d) Rasine Nielsdatter, 22 år
5) morbrodersøn Jens Pedersen i Rigtrup, død
5a) Jens Jensen, 36 år i Rigtrup
5b) Mette Jensdatter ~ Niels Haar i Mygind
6) modersøsterdatter Karen Christensdatter ~ Peder Thomassen, kudsk på Clausholm
7) halvsøster? Anne Sørensdatter i Halling, død
7a) gmd. Rasmus Andersen i Halling
7b) Kirsten Andersdatter ~ Jacob Ovesen i Halling
7c) Niels Andersen, gmd. i Hadbjerg
7d) Søren Andersen i Hallendrup, død
7da) Jens Sørensen, 3 år
7db) Anders Sørensen, 8 år
7dc) Karen Sørensdatter, 12 år
7dd) Anne Sørensdatter, 10 år
7de) Kirsten Sørensdatter, 6 år
7e) Anne Andersdatter ~ gmd. Mads ? i Ginnerup
7f) Boel Andersdatter ~ Anders Vinter i Romalt
 Mette Frandsdatter døde mellem 1. og 2. møde. Ved 2. mødet oplyses hendes arvinger:
søster Kirsten Frandsdatter  ~ med Niels Christensen i Skader og
søster Helle Frandsdater ~ med Peder Grosen i Skader.
--------------------------------------------------------------------------------
1645, 57, 8. oktober 1799, Aarslev sogn (Nørre)
60, 20. november 1799
Jørgen Johansen, død
Karen Rasmusdatter, enke
Hans arvinger:
søster Karen Johansdatter ~ Christen Christensen, husmand i Assentoft
moderen Anne Laursdatter i Assentoft
--------------------------------------------------------------------------------
1646, 58, 7. november 1799, Søby sogn
62, 5. februar 1800
Anders Nielsen, død
Kirsten Ovesdatter, enke
Deres børn:
Ove Andersen, 22 år
Anne Marie Andersdatter, 5 år
Lavværge Jens Ovesen af Søby
--------------------------------------------------------------------------------
1647, 64, 8. maj 1800, Søby sogn
65, 1. juli 1800
Jens Jensen, død
Anne Laursdatter, enke
Deres børn:
Laurs Jensen, 41 år
Jens Jensen, 35 år
--------------------------------------------------------------------------------
1648, 67, 18. oktober 1801, Søby sogn
70, 30. november 1801
Niels Madsen, død
Anne Christensdatter, enke
Deres børn:
Mads Nielsen, 21 år
Christen Nielsen, 19 år
Poul Nielsen, 17 år
Rasmus Nielsen, 15 år
Lars Nielsen, 11 år
morbroder Christen Christensen i Vinterslev
--------------------------------------------------------------------------------
1649, 68, 25. november 1801, Mejlby sogn
Kirsten Jensdatter, død
boelsfæster Frands Nielsen, enkemand
Deres børn:
Anne Frandsdatter, 16 år
Margrethe Frandsdatter, 13 år
Else Frandsdatter, 9 år
Maren Frandsdatter, 7 år
Anne Frandsdatter, 3 år
Niels Frandsdatter, ½ år
--------------------------------------------------------------------------------
1650, 72, 11. december 1801, Mejlby sogn
75, 24. august 1802
ungkarl Laurs Pedersen, død
Hans arvinger:
1) moderen Maren Nielsdatter
2) helbroder Niels Pedersen
3) helsøster Else Pedersdatter
Enkens broder Jens Nielsen
--------------------------------------------------------------------------------
1651, 73, 21. april 1802, Skader sogn
Maren Rasmusdatter, død
Søren Møller, enke
Hendes børn af 1. ægteskab:
Rasmus Sørensen, 26 år
Anders Sørensen, 23 år
Maren Sørensdatter, 20 år
2. ægteskab:
Søren Sørensen, 13 år
Anne Sørensdatter, 13 år
Sidste børns farbroder Peder Sparre
Morbroder Laurs Rasmussen i Voldum
--------------------------------------------------------------------------------
1652, 76, 13. januar 1803, Søby sogn
77, 10. februar 1803
78, 24. marts 1803
Jens Christensen Balle, død
Hans arvinger:
1) moderen Anne Andersdatter
2) søster Mette Christensdatter ~ Jens Lehm i Linaa
3) Maren Christensdatter, 48 år, ugift
4) Kirsten Christensdatter, 43 år ~ Niels Sørensen i Vester Alling
5) Karen Christensdatter, 34 år, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
1653, 80, 14. april 1803, Søby sogn
82, 26. maj 1803
Ove Andersen, død
Maren Christensdatter, enke
Deres børn:
Kirsten Ovesdatter, 1 ½ år
Lavværge var enkens svoger Niels Holgersen i Faarup
--------------------------------------------------------------------------------
1654, 85, 29. maj 1803, Skader sogn
Peder Buus, død
Maren Simonsdatter, enke
Deres børn:
Christen Pedersen, 10 år
Johanne Pedersdatter, 6 år
Lavværge Christen Andersen i Karlby, som hun ægtede
--------------------------------------------------------------------------------
1655, 87, 28. juli 1803, Søby sogn
90, 5. september 1803
94, 13. oktober 1803
Rasmus Jensen, død
Maren Jensdatter, enke
Hans børn af 1. ægteskab:
Rasmus Rasmussen, 31 år
Kirsten Rasmusdatter, 37 år
Karen Rasmusdatter, 28 år ~ Anders Jensen i Mejlby
Hans børn af andet ægteskab:
Anne Rasmusdatter, 24 år
Anne Rasmusdatter, 16 år
Mette Rasmusdatter, 13 år
--------------------------------------------------------------------------------
1656, 88, 18. august 1803, Estrup, Søby sogn
92, 29. september 1803
Laurs Laursen, død
Anne Nielsdatter, enke
Deres børn:
Laurs Laursen, 30 år
Niels Laursen, 26 år
Søren Laursen, 24 år
Ellen Laursdatter, 22 år
Kirsten Laursdatter, 16 år
--------------------------------------------------------------------------------
1657, 98, 16. januar 1804, Linaa, Todbjerg sogn
100, 27. april 1804
Jens Sørensen Lehm, død
Mette Christensdatter, enke
Deres børn:
Bodil Jensdatter, 17 år
Anne Jensdatter, 15 år?
Lavværge Jacob Nielsen
--------------------------------------------------------------------------------
1658, 102, 2. marts 1805, Skader sogn
Karen Sørensdatter, død
Simon Jespersen, enkemand
Afkald.
Selvejer i Faarup Søren Nielsen på sin hustru Anne Chatrine Laursdatters vegne og Anders Sørensen, tjener Simon Jespersen og Anders Sørensen på farbroder sognefoged Rasmus Andersen i Halling, deres vegne.
--------------------------------------------------------------------------------
1659, 102, 19. juni 1805, Søby sogn
103, 17. juli 1805
105, 14. august 1805
106, 30. november 1805
Edel Jensdatter, død
Søren Mogensen, tidligere død
Hendes arvinger:
1) søstersøn Jens Jensen, 40 år
2) søsterdatter Mette Jensdatter ~ Laurs Christensen i Voldum, hun død
2a) Christen Laursen, 11 år
2b) Jens Laursen, 10 år
2c) Margrethe Laursdatter, 8 år
2d) Christen Laursen, 6 år
2e) Maren Laursdatter, 3 år
3) søsterdatter Kirsten Jensdatter ~ Frands Nielsen i Mejlby, hun død
3a) Anne Frandsdatter, 20 år
3b) Margrethe Frandsdatter, 17 år
3c) Else Frandsdatter, 14 år
3d) Maren Frandsdatter, 11 år
3e) Anne Frandsdatter, 8 år
3f) Niels Frandsen, 3 år
--------------------------------------------------------------------------------
1660, 107, 6. april 1807, Skader sogn
109, 4. maj 1807
Peder Sparre, død
Ane Rasmusdatter, enke
Deres børn:
1) Else Pedersdatter ~ tømrermester Peder Sørensen i Randers
2) Mette Pedersdatter ~ Christen Sørensen i Knagstrup
3) Dorthe Pedersdatter ~ Christen Pedersen i Skader
4) Maren Pedersdatter, 23 år
5) Karen Pedersdatter, 23 år
6) Bodil Pedersdatter, 19 år
7) Rasmus Pedersen, 16 år
8) Jens Pedersen, 13 år
--------------------------------------------------------------------------------
1661, 110, 27. november 1807, Skader sogn
113, 6. april 1808
117
125, 29. december 1808
Rasmus Jensen Kiær, død
Anne Nielsdatter, enke
Hans arvinger:
søster Zidsel Jensdatter, 5o år, ugift, indsidder i Ødum
--------------------------------------------------------------------------------
1662, 114, 13. maj 1808, Mejlby sogn
124, 28. december 1808
Niels Christensen, død
Kirsten Pedersdatter, enkemand
Arvinger, brødre og søstre:
1) Niels Christensen, gmd. i Mejlby
2) Peder Christensen, indsidder i Vejlby
3) Maren Jensdatter? ~ Niels Andersen i Bramstrup
4) Anne Christensdatter, død
4a) Niels Nielsen, 19 år
4b) Hans Nielsen, 12 år
--------------------------------------------------------------------------------
1663, 118, 8. juli 1808, Fladhøjhusene, Hornslet sogn
120, 28. september 1808
120, 7. oktober 1808
121, 20. oktober 1808
Chistiane Andersdatter, død
Rasmus Nielsen, enkemand
Hendes arving:
Marianne Olesdatter, 20 år
--------------------------------------------------------------------------------
1664, 127, 2. marts 1809, Skader sogn
129, 30. december 1809
Mette Christensdatter, død
Peder Jespersen, enke
Deres børn:
Jesper Pedersen, 37 år, husmand i Karlby
Christen Pedersen, 34, selvejer i Halling
Dorthe Pedersdatter, 39 år, hjemme
--------------------------------------------------------------------------------
1665, 130, 7. februar 1810, Bygballe, Mejlby sogn
131, 8.marts 1810 (fortsættes på rulle 9843)
134, 20. marts 1810
Mogens Nielsen, død
Pederlene Maria Bygballe, enke
Hans barn med Inger Madsdatter:
Mads Mogensen, 8½ år
Margrethe Mogensdatter, 6½ år
Farbroder Axel Nielsen i Voldum
Et langt skifte
--------------------------------------------------------------------------------
1666, 144, 1811, Søby sogn
Peder Rasmussen, død
Kirsten Pedersdatter, enke
Deres børn:
Peder Pedersen, 28 år
--------------------------------------------------------------------------------
1667, 145, 13. september 1811, Skader sogn
ungkarl Peder Nielsen, død
Hans arvinger:
1) søster Ane Nielsdatter
2) søster Birthe Nielsdatter
3) søster Kirsten Nielsdatter
4) søster Maren Nielsdatter
5) broder Søren Nielsen
--------------------------------------------------------------------------------
1668, 147, 23. november 1813, Aarslev sogn (Nørre)
Maren Sørensdatter, død
Niels Rasmussen Mariager, enkemand
Deres børn:
Rasmus Nielsen, 19 år
Maren Nielsdatter, 16 år
Søren Nielsen, 12 år
Morbroder Jens Christensen Halling af Bygballe
--------------------------------------------------------------------------------
1669, 151, 12. maj 1815, Estrup, Søby sogn
152, 28. december 1815
Rasmus Erich Nielsen, død
Maren Nielsdatter, enke
Hans arvinger:
søster Else Nielsdatter ~ Anders Nielsen i Gøttrup?
Ane Nielsdatter ~ Peder Nielsen i Linaa
--------------------------------------------------------------------------------
1670, 152, 14. december 1815, Skader sogn
153, 12. januar 1816
154, 31. december 1816
Christen Andersen, død
Maren Simonsdatter, enke
Hans barn:
Peder Christensen, 11 år
Afdødes moder  Karen Laursdatter, død
--------------------------------------------------------------------------------
1671, 156, 16. marts 1818, Skader sogn
Maren Simonsdatter, død
Niels Christensen, enke
Hendes børn med Peder Christensen Bruus:
Johanne Pedersdatter, enke ~ Rasmus Andersen i Kradberg
Christen Pedersen, 25 år
Børn med Christen Andersen:
Peder Christensen, 13 år
--------------------------------------------------------------------------------
1672, 161, 19. februar 1819, Skader sogn
161, 22. oktober 1819
162, 29. oktober 1819
Kirsten Henriksdatter, død
Rasmus Jensen, død kort efter
Deres arvinger:
A) Hans arvinger:
1) søster Anne Jensdatter, død ~ Jens Rasmussen ved Amaliegaard
1a) Rasmus Jensen Hjulmand i Hallendrup
1b) Jens Jensen, tjener i Galten
2) søster Mette Jensdatter, død ~ skolelærer Rasmus Nielsen i Hallendrup
2a) Zidsel Marie Rasmusdatter ~ Jens Laursen i Skader
B) Hendes arvinger:
1) broder Henrich Henriksen, i Halling
2) søster Karen Henriksdatter ~ Christen Brogaard i Hallendrup
3) søster Maren Henriksdatter ~ Jens Christensen Bødker i Robdrup
4) søster Anne Henriksdatter ~ husmand Søren Hansen i Aarslev
--------------------------------------------------------------------------------
1673, 160, 22. juni 1819, Skader sogn
Birthe Olesdatter, død, 80 år
Søren Jacobsen, enkemand
Hendes børn:
Kirsten Pedersdatter ~ Søren Sørensen Bødker
Cathrine Frederichsdatter ~ skolelærer og kirkesanegr Johannes Madsen i Skader
--------------------------------------------------------------------------------
1674, 165, 23. august 1820, Skader sogn
166, 19. september 1820
Christian Christensen, død
Barbara Sørensdatter, enke
Deres børn:
Christen Christensen, 9 år
Lars Christensen, 8 år
Anne Christensdatter, 6 år
Jens Christensen, 3 år
Hendes ny mand Jens Christensen fra Krogsager
--------------------------------------------------------------------------------
1675, 167, 6. december 1820, Søby sogn
Niels Laursen i Søby anmeldte, at hans svigermoder Anne Andersdatter aftægtsmand Rasmus Balles hustru var død. Hendes datter Ellen Rasmusdatter
--------------------------------------------------------------------------------
1676, 167, 18. marts 1821, Skader sogn
Kirsten Jørgensdatter, død
Christian Christensen, død
Børn:
Jørgen Christensen i Skader
--------------------------------------------------------------------------------
1677, 167, 9. april 1821, Skader sogn
167, 14. april 1821
168, 29. december 1821
Laurs Pedersen anmeldte at hans svigerfader aftægtsmand Søren Rasmussen var død. Laurs Pedersen var gift med Mette Pedersdatter, der var steddatter til afdøde. Arvinger søskendebørn Søren Jepsen i Hadbjerg og Peder Jepsen.
--------------------------------------------------------------------------------
1678, 169, 7. februar 1822, Aarslev sogn (Nørre)
172, 9. maj 1822
Søren Jensen, død
Mette Sørensdatter, enke
Hans arvinger:
1) moderen Maren Sørensdatter
2) broder Jochum Jensen
3) do Anders Jensen
4) do Niels Jensen
5) do Rasmus Jensen
6) do Peder Jensen, død
6a) Jens Pedersen, 9 år
6b) Maren Pedersdatter, 7 år
7) halvbroder Ole Pedersen
--------------------------------------------------------------------------------
1679, 173, 23. maj 1824, Aarslev sogn (Nørre)
176, 22. juni 1824
180, 22. december 1824
Niels Rasmussen Mariager, død
Kirsten Danielsdatter, enke
Børn af 1. ægteskab:
1) Rasmus Nielsen i Hørning
2) Maren Nielsdatter, død ~ Peder Simonsen Fiil i Mejlby
2a) Niels Pedersen
2b) Maren Pedersdatter
3) Søren Nielsen i Vivild
Af sidste ægteskab:
Maren Nielsdatter, 5 år
Jens Daniel Nielsen, 4 år
--------------------------------------------------------------------------------
1680, 174, 22. juni 1826, Aarslev sogn (Nørre)
182, 29. december 1824
Maren Nielsdatter, død
Rasmus Andersen, enkemand
Deres børn:
Ellen Kirstine Rasmusdatter, 30 år ~ Johan Jensen i Aarslev
Birgitte Rasmusdatter, 26 år
Kirsten Rasmusdatter, 22 år
Niels Rasmussen, 19 år
Afdødes broder Peder Nielsen i Trustrup
--------------------------------------------------------------------------------
1681, 179, 19. november 1824, Aarslev sogn (Nørre)
184, 30. december 1824
Eva Pedersdatter, død
Niels Andersen, enkemand
Afdødes fader Peder Mortensen af Lihme
--------------------------------------------------------------------------------
1682, 187, 5. maj 1826, Amaliegaard Skovhus, Hornslet sogn
Rasmus Frederichsen Borup, død
Karen Rasmusdatter, enke
Afdødes broder Niels Frederichsen i Voldum
Testamente, ingen ingen børn
--------------------------------------------------------------------------------
1683, 189, 5. februar 1827, Skader sogn
190, 17. august 1827
Peder Pedersen, død
Kirsten Jensdatter, enke
Deres børn:
Peder Pedersen, 14 år
-------------------------------------------------------------------------------
1684, 189, 28. juli 1827, Ogstrupgaarden, Mejlby sogn
Niels Nielsen anmeldte, at hans fader Niels Christensen, aftægtsmand var død efterladende sig enke og 5 børn. Niels Nielsen foreviste afkald på arv fra søkende af 3. februar 1818.

-------------------------------------------------------------------------------

Clausholm gods
Århus amt
1846-1850


1685, 191, 16. november 1846, Stobdrup, Rud sogn
203, 21 april 1847
206, 3. maj 1847
212, 23 december 1847
213, 31 december 1847
Enken Kirsten Rasmusdatter, død, sad i uskiftet bo
Christen Nielsen, død
Deres børn:
Niels Christensen, hjemme
Ramus Christensen, gårdmand i Hvalløs
Rasmus Christensen, hjemme
Kirsten Christensdatter, gift med Christen Sørensen Møller i Aarslev
Marianne Christensdatter
Mette Marie Christensdatter
Ane Christensdatter
Værge Rasmus Balle i Langskov
-------------------------------------------------------------------------------
1686, 195, 1. december 1846, Alstrup, Rud sogn
201, 15 januar 1847, tilladelse til fortsat uskiftet bo
Ungkarl Søren Christian Christiansen, død
Hans arvinger:
Moderen Ane Thomasdatter, enke efter Christian Hansen
Broder Hans Christensen i Erslev
Broder Thomas Christiansen, hjemme
Broder Rasmus Christiansen, hjemme
Broder Christen Christiansen, hjemme
Broder Jens Christiansen, hjemme (døde, se skifte 1687)
Søster Ane Christiandatter, ugift
Se skifte 1703 og 1704
--------------------------------------------------------------------------------
1687, 195, 3. december 1846, Alstrup, Rud sogn
205, 23 april 1846
Ungkarl Jens Christiansen, død
Hans arvinger:
Moderen Ane Thomasdatter
Broder Hans Christensen i Erslev
Broder Thomas Christiansen, i Alstrup
Broder Rasmus Christiansen, i Alstrup
Broder Christen Christiansen, i Mejlby
Søster Ane Christiansdatter, ugift
Se skifte 1686 og 1703 og 1704
--------------------------------------------------------------------------------
1688, 195, 7. december 1846, Vorup sogn
198, 11. januar 1847
Kirsten Jensdatter, død
Hans Olesen, enke
Deres barn:
Ole Hansen, 4 år
--------------------------------------------------------------------------------
1689, 195, 24. december 1846, Voldum sogn
Søren Andersen Snedker, død
Hans datter:
Maren Marie Sørensdatter, død
Peder Christensen, enke
Deres børn:
Anders Pedersen, 4 1/2 år
Christen Pedersen, 2 1/2 år
Maren Marie Pedersen, 1 år
--------------------------------------------------------------------------------
1690, 196, 24. december 1846, Voldum sogn
Maren Marie Sørensdatter, død
Peder Christensen, enke
Deres børn:
Anders Pedersen, 4 1/2 år
Christen Pedersen, 2 1/2 år
Maren Marie Pedersen, 1 år
--------------------------------------------------------------------------------
1691, 198, 26. december 1846, Drostrup, Rud sogn
Pigen Else Marie Nielsdatter, død
Hendes fader, fæstegårdmand Niels Sørensen arvede.
--------------------------------------------------------------------------------
1692, 198, 2. januar 1847, Amaliegaard mark,  Hornslet sogn
Meddelt at Peder Jensen Pedersen, 2 år, var død.
Eneste arving var hans fader Peder Bak (Peder Christian Nielsen)
--------------------------------------------------------------------------------
1693, 199, 18. Januar 1847, Aarslev sogn (Nørre)
Birthe Rasmusdatter, død
Christen Sørensen Møller, enke
Hendes arvinger:
Søn uden for ægteskab, Rasmus Andersen, myndige
Deres barn:
Maren Christensdatter, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
1694, 201, 18 januar 1847, Rigtrup, Voldum sogn
Anmeldt at ungkarl Peder Christensen var død efterladende sig moderen, der var enke og 3 søskende.
--------------------------------------------------------------------------------
1695, 201, 13 august 1846, Voldum sogn
Peder Sørensen Steger, død
Hans datter Marie Pedersdatter, gift med Henrik Christensen. Der forlangtes ikke p.t. skifte.
--------------------------------------------------------------------------------
1696, 201, 6 februar 1847, Aarslev sogn (Nørre)
Anmeldt at ægtebarn Ane Nielsdatter var død. Faderen Niels Andersen, gårdfæster i Aarslev
--------------------------------------------------------------------------------
1697, 201, 10 februar 1847, Hvalløs, Voldum sogn
Anmeldt at Christen Nielsen Rasmussen, 3/4 år var død. Eneste arving, faderen Rasmus Christensen, gårdfæster i Hvalløs
--------------------------------------------------------------------------------
1698, 201, 10 februar 1847, Voldum sogn
Anmeldt at Jens Jensens datter Maria Jensen, 1 måned var død. Intet efterladt.
--------------------------------------------------------------------------------
1699, 202, 2 marts 1847, Rigtrup, Voldum sogn
Ungkarl Peder Christensen, død
Hans arvinger:
Moderen Karen Axelsdatter, enke efter Christen Jørgensen
Broder Jens Christensen, 18 år
Søster Johanne Christensdatter, ugift
Søster Zidsel Marie Christensdatter, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
1700, 203, 8 marts 1847, Drostrup, Rud sogn
Anmeldt at ægtebarn Kristine Petrine Christensen, 2 år var død. Eneste arving, faderen Christen Thomassen.
--------------------------------------------------------------------------------
1701, 203, 10 marts 1847, Drostrup, Rud sogn
207, 8 juni 1847
Pige Kirsten Thomasdatter, død
Hendes arvinger:
Helbroder Christen Thomassen i Hallendrup
Halvbroder Christen Thomassen I Drostrup,
Helsøster Maren Thomasdatter, enke efter gårdmand Søren Sørensen i Hallendrup
Halvsøster Kirsten Thomasdatter, gift med Knud Michelsen i Robdrup
--------------------------------------------------------------------------------
1702, 203, 29 marts 1847, Røved, Ødum sogn
214, 31 december 1847
Peder Pedersens enke anmeldte at hendes datter Marie Pedersen, 10 år var død. Enken Kirsten Pedersdatter underskriver 31 december 1847
--------------------------------------------------------------------------------
1703, 204, 23 april 1847, Alstrup, Rud sogn
Ane Kirstine Christiansdatter, død 13. november 1846
Hendes arvinger:
Moderen Ane Thomasdatter
Broder Hans Christensen i Erslev
Broder Thomas Christiansen, i Alstrup
Broder Rasmus Christiansen, i Alstrup
Broder Christen Christiansen, i Mejlby
Søster Ane Christiansdatter, ugift
Se skifterne 1686 og 1687 og 1704
--------------------------------------------------------------------------------
1704, 205, 23 april 1847, Alstrup, Rud sogn
Ungkarl Søren Christian Christiansen, død 30 november 1846
Hans arvinger:
Moderen Ane Thomasdatter
Broder Hans Christensen i Erslev
Broder Thomas Christiansen, i Alstrup
Broder Rasmus Christiansen, i Alstrup
Broder Christen Christiansen, i Mejlby
Søster Ane Christiansdatter, ugift
Se skifterne 1686 og 1687 og 1703
--------------------------------------------------------------------------------
1705, 206, 23 april 1847, Alstrup, Rud sogn
Christian Hansen, død den 9. november 1846
Ane Thomasdatter, enke
Deres børn:
Hans Christensen i Erslev
Thomas Christiansen, i Alstrup
Rasmus Christiansen, i Alstrup
Christen Christiansen, i Mejlby
Der alle gav tilladelse til uskiftet bo. De 2 døtre nævnes ikke
Se skifterne 1686 og 1687 og 1703 og 1704
--------------------------------------------------------------------------------
1706, 207, 3 maj 1847, Voldum sogn
207, 29. maj 1847
209, 31 august 1847, incl afskrift af gensidigt testamente, da de ikke havde børn
Zidsel Nielsdatter, død
Mads Jacobsen, enke
Ægtemanden arvede efter testamentet
--------------------------------------------------------------------------------
1707, 207, 3 juni 1847, Rigtrup, Voldum sogn
208, 18 juni 1847
Kirsten Rasmusdatter, død
Thomas Espensen, enke
Deres børn:
Rasmus Thomassen, i Fausing, 31 år
Kirsten Thomasdatter, hjemme, ugift
Marianne Thomasdatter, hjemme, ugift
Maren Thomasdatter, hjemme, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
1708, 208, 12 juni 1847, Halling sogn
208, 14 juni 1847
Enkemand Ole Andersen, død
Hans arvinger:
Datter Ane Margrethe Olesdatter, 25 år, ugift
Datter, Ane Olesdatter, 22, år, ugift
Formynder var Peder Christian Jensen, Halling.
--------------------------------------------------------------------------------
1709, 208, 20 juli 1847, Hvalløs, Voldum sogn
212, 14 september 1847,
Tjenestepige Mette Marie Jensdatter, død
Hendes arvinger:
Moderen Maren Nielsdatter, enke efter Jens Christensen i Hvalløs
Søster Kirsten Jensdatter, gift med Poul Nielsen i Knagstrup, Skader sogn
Søster Marianne Jensdatter, gift med Rasmus Christensen i Hvalløs
Søster Ane Kirstine Jensdatter, i Søby, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
1710, 209, 17 august 1847, Aarslev sogn (Nørre)
210, 13 september 1847
Kirsten Danielsdatter, død
Christen Sørensen, enke
Hendes børn med Niels Rasmussen Mariager:
Jens Daniel Nielsen i Aarslev
Maren Nielsdatter, 32 år ugift
Børn med enkemanden:
Søren Christensen, 21 år
Nielsine Christensen, 18 år, ugift
Se skifte 1679
--------------------------------------------------------------------------------
1711, 215, 1 marts 1848, Voldum sogn
Mads Jacobsen anmeldte, at hans stedsøn Jens Peter Christiansen, 5 år, var død uden efterladenskaber.
--------------------------------------------------------------------------------
1712, 215, 6 april 1848, Aarslev sogn (Nørre)
Jens Danielsen anmeldte at hans datter Helene Bolette Jensen, 4 år var død uden efterladenskaber
--------------------------------------------------------------------------------
1712, 215, 1 maj 1848, Voldum sogn
Anders Secher anmeldte, at hans søn Christen Møller Secher, 3 år var død uden efterladenskaber
--------------------------------------------------------------------------------
1713, 215, 11 maj 1848, Voldum sogn
Anmeldt af Marianne Jensdatter, at hendes uden for ægteskab fødte søn, Lads Rasmussen, 24 år, ?karl på Clausholm var død. Moderen var eneste arving. Hun var nu gift med daglejer Søren Sørensen i Randers, der ligeledes underskrev
--------------------------------------------------------------------------------
1714, 215, 12 juli 1848, Aarslev sogn (Nørre)
Anmeldt af gårdfæster Christen Poulsen, at hans datter Pouline Christensdatter, 14 år var død uden værdier
--------------------------------------------------------------------------------
1715, 215, 7 august 1848, Aarslev sogn (Nørre)
Anmeldt af gårdfæster Christen Sørensen Møller, at hans datter Birgitte Kirstine Christensen, 3 uger gl. var død
--------------------------------------------------------------------------------
1716, 215, 3 november 1848, Rigtrup, Voldum sogn
Bysmeden Mads Christensen anmeldte, at hans søn Anthon Madsen, 3/4 år var død uden efterladenskaber
--------------------------------------------------------------------------------
1717, 215, 4 januar 1849, Søby sogn
Anmeldt at aftægtsmand Søren Madsen var død. Hans arvinger:
Hustruen Maren Nielsdatter,
Søn Mads Sørensen, 40 år i Lime,
Datter Helle Sørensdatter gift med Niels Hansen i Søby
Intet at arve
--------------------------------------------------------------------------------
1718, 216, 15 januar 1849, Søby sogn
Anmeldt af husgæster Søren Hansen, at hans datter Maren Sørensen var død uden efterladenskaber.
--------------------------------------------------------------------------------
1719, 216, 27 januar 1849, Voldum sogn
Anmeldt af bolsfæster Jens Jensen, at hans datter Marie Jensen, 1/2 år var død uden efterladenskaber
--------------------------------------------------------------------------------
1720, 216, 6 februar 1849, Hvalløs, Voldum sogn
Gårdfæster C Christensen anmeldte, at hans søn Peder Martinus Christiansen, 1/2 år var død uden efterladenskaber
--------------------------------------------------------------------------------
1721, 216, 22 februar 1849, Rigtrup, Voldum sogn
Bysmed Mads Christensen anmeldte, at hans datter Mette Kirstine Madsen var død uden efterladenskaber
--------------------------------------------------------------------------------
1722, 216, 25 april 1849, Ogstrupgaarden, Mejlby sogn
216, 11 maj 1849, tilladelse til uskiftet bo
Gårdfæster Niels Nielsen, død
Ane Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Rasmus Martinus Anton Nielsen, 14 år
Christen Nielsen, 11 år
Mette Kirstine Nielsen, 18 år
Enken ønskede at hensidde i uskiftet bo
--------------------------------------------------------------------------------
1723, 216, 9 maj 1849, Rigtrup, Voldum sogn
Gårdfæster Th Espensen anmeldte, at hans datter Marianne Thomasdatter, 25 år var død uden væsentlige efterladenskaber
--------------------------------------------------------------------------------
1724, 217, 18 juni 1849, Amaliegaard Teglbræderbolig, Hornslet sogn
225, 28 december 1849
Pige Maren Jensdatter, død
Hendes arvinger:
Broder, gårdfæster Mads Jensen i Voldum
Broder, husfæster på Nielstrup mark, Axel Jensen
Søster Ellen Kirstine Jensdatter gift med indsidder Christen Nielsen Meilgaard i Amaliegaard Teglbrænderbolig
Søster Hansine Jensdatter gift med selvejergaardmand Peder Simonsen på Skader mark
--------------------------------------------------------------------------------
1725, 217, 6 juli 1849, Rigtrup, Voldum sogn
217, 17 juli 1849
219, 17 august 1849
221, 21 september 1849
222, 27 september 1849
222. 24 oktober 1849
True Jørgensen, død
Ane Laursdatter, enke
Hans arvinger:
1, broder, boelsmand Anders Jørgensen i Attrup, Koed sogn, han død.
1a, Jørgen Peder Andersen, 28 år
1b, Karen Andersdatter gift med gårdfæster Rasmus Jensen i Rostved
1c, Lene Marie Andersdatter gift med Boelsmand Mads Rasmussen i Attrup mark, Koed sogn
1d, Nille Marie Andersdatter, ugift
1e, Maren Andersdatter gift med boelsmand Peder Hansen i Kjerende?
1f, Mette Kirstine Andersdatter, ugift
2, broder, gårdmand Niels Jørgensen i Ørum, samme herred, død 2a, søn Jørgen Nielsen, 26 år, i Overbroen, Ørum sogn
2b, datter Karen Nielsdatter gift i Dejstrup med Frands Davidsen
2c, datter Birthe Marie Nielsdatter, ugift i Overbroen, Ørum sogn
3, broder Søren Jørgensen (Rygaard) i Grenaa
4, Margrethe Jørgensdatter gift med gårdmand Jens Christensen i Rigtrup, hun død:
4a, Christen Jensen, hjemme
4b, Erik Jensen, hjemme
4c, Jørgen Jensen, ved armeen på Als
4d, Charlotte Emmerence Jensdatter gift med husmand Niels Nielsen i Voldum
4e, Karen Marie Jensdatter gift med husmand Peder Nielsen på Søby mark
Der blev intet at arve
--------------------------------------------------------------------------------
1726, 217, 11 juli 1849, Halling sogn
Husfæster Peder Christian Jensen anmeldte, at hans søn Anders Christiansen 1 1/4 år var død uden efterladenskaber
--------------------------------------------------------------------------------
1727, 219, 3 august 1849, Rigtrup, Voldum sogn
Husfæster Christen Jensen anmeldte, at hans søn Jens Christensen, 5 måneder var død uden efterladenskaber
--------------------------------------------------------------------------------
1728, 219, 13 august 1849, Nielstrup, Rud sogn
Husfæster Axel Jensen anmeldte, at hans datter Else Marie Axelsen, 2 1/4 år var død uden efterladenskaber
--------------------------------------------------------------------------------
1729, 220, 27 august 1849, Skader sogn
Husfæster Rasmus Rasmussen anmeldte, at hans søn Carl August Rudolf Rasmussen, 13 uger var død uden efterladenskaber
--------------------------------------------------------------------------------
1730, 220, 8 september 1849, Voldum sogn
222, 20 oktober 1849, tilladelse til uskiftet bo fra Randers Amtstue
Kusk Christen Rasmussen, død
Karen Marie Christensdatter, enke
Deres børn:
Rasmus Christensen, 9 år
Christen Christensen, 5 1/2 år
Uskiftet bo
--------------------------------------------------------------------------------
1731, 221, 15 september 1849, Voldum sogn
Karen Andersdatter, død
Gårdfæster Kjeld Andersen, enke
Deres børn:
Anders Kjeldsen, 18 år
Anders Rasmussen Kjeldsen, 15 år
Mette Kirstine Kjeldsdatter, ugift
Ane Marie Kjeldsdatter, ugift
Kirsten Kjeldsen, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
1732, 224, 1 november 1849, Hvalløs, Voldum sogn
Gårdfæster R Christensen anmeldte at hans søn, Christen Rasmussen, 1 1/2 år var død uden efterladenskaber
--------------------------------------------------------------------------------
1733, 224, 7 december 1849, Estrup, Søby sogn
Gårdfæster Niels Rasmussen anmeldte at hans søn Rasmus Nielsen, 19 1/2 år var død uden efterladenskaber
--------------------------------------------------------------------------------
1734, 224, 18 januar 1850, Rigtrup, Voldum sogn
225, 7 feb 1850, tilladelse til uskiftet bo
Gårdfæster Niels Pedersen, død
Ane Marie Andersdatter, enke
Deres børn:
Peder Nielsen, husmand på Søby mark
Anders Nielsen, hjemme
Kirsten Nielsdatter gift med gårdmand Niels Christensen i Lund?
Bodil Nielsdatter gift med Erik Jensen i Rigtrup
Marianne Nielsdatter, hjemme ugift
--------------------------------------------------------------------------------
1735, 225, 8 marts 1850, Voldum sogn
Ane Sørensdatter, død
Rasmus Nielsen, enke
Hendes børn med Alexander Jensen:
Maren Alexandersdatter gift med gårdfæster Rasmus Jensen i Voldum
Hendes børn med Rasmus Nielsen:
Alexander Rasmussen i Voldum
Mette Kirstine Rasmusdatter, gift med husfæster Søren Rasmussen i Rigtrup
--------------------------------------------------------------------------------
1736, 226, 18 marts 1850, Rigtrup, Voldum sogn
Gårdfæster Jens Michael Laursen, død
Zidsel Marie Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Laurs Jørgen Jensen, hjemme
Rasmus Jensen i Rigtrup
Erik Vilhelm Jensen ved Schieldenseje, 19 år
Niels Christian Jensen, hjemme, 18 år
Peder Jensen, hjemme, 16 år
Mathias Jensen i Rigtrup, 12 år
Dorthe Kirstine Jensdatter
Mette Marie Jensdatter
Charlotte Emmerence Jensdatter
--------------------------------------------------------------------------------
1737, 226, 15 april 1850, Voldum sogn
Gårdfæster Rasmus Jensen anmeldte, at hans søn Alexander Rasmussen i Voldum, 3 år uden efterladenskaber
--------------------------------------------------------------------------------
1738, 16 maj 1850, Linaa, Todbjerg sogn
Ane Hansdatter, død
Peder Olesen, enkemand
Deres børn:
Ole Pedersen, 22 år
Hans Pedersen, 20 år
Jens Pedersen, 11 år
Ane Mette Pedersen, 16 år
--------------------------------------------------------------------------------
1739, 226, 16 maj 1850, Voldum sogn
228, 24 juni 1850
Matros Jens Jensen Christrup meldes død i Eckenførde og hans værdier overført til Randers Amt for videregivelse til hans arvinger. Var tjenestekarl i Voldum , men hjemmehørende i Kristrup sogn. Han var død den 5 april 1850
Beløbet udbetalt til hans fader Jens Nielsen Brødsted i Kristrup sogn
--------------------------------------------------------------------------------
1740, 227, 20 maj 1850, Amaliegaard skovriderhus, Hornslet sogn
Hedvig Jensdatter, død
Jens Rasmussen, enkemand
Deres børn:
Rasmus Jensen, 12 år
Jens Jensen, 6 år
Dorthe Marie Jensen, 14 år
Helle Kirstine Jensen, 10 år
Jensine Jensen, 8 år
Christine Jensen, 2 1/2 år
--------------------------------------------------------------------------------
1741, 227, 10 august 1850, Nielstrup, Rud sogn
Husfæster Jens Laursen, død
Helle Christensdatter, enke
Deres børn:
Husfæster og smed Christen Jensen i Rigtrup
Ane Marie Jensdatter gift med smed Bentzen i Haurum
Ane Cathrine Jensdatter gift med husfæster Søren Jensen Svejgaard, Karlby mark, (Krogsbæk sogn)
--------------------------------------------------------------------------------
1742, 227, 22 oktober 1850, Erslev, Nørre Galten sogn
229, 12 november 1850
Mette Nielsdatter, død
Laurs Jensen, enkemand
Ingen børn, der var testamente af 14. december 1847, efter hvilket han var eneste arving.
--------------------------------------------------------------------------------
1743, 228, 6 november 1850, Voldum sogn
228, 14 december 1847 - testamente
Gårdfæster Laur Thomassen anmeldte at hans datter Kirsten Lauridsdatter, ugift, 30 år, var død uden livsarvinger. Faderen eneste arving.
--------------------------------------------------------------------------------
1744, 229, 13 december 1850, Tebbestrup, Haslund sogn
Rasmus Rasmussen, død
Karen Nielsdatter, enke
Deres børn:
Rasmus Rasmussen, hjemme
Rasmus Rasmussen, 17 år
Ane Kirstine Rasmusdatter, ugift
Mette Kirstine Rasmussen, 17 år
Enken ønskede at sidde i uskiftet bo
--------------------------------------------------------------------------------
Clausholm Gods
1796-1846
--------------------------------------------------------------------------------
1745, Folie 2: 1796, 20. februar, Røved, Ødum sogn
Anne Kirstine Sørensdatter, død
Laurs Pedersen Elgaard, efterlevende ægtefælle
Deres børn:
Søren Laursen, 14 år
Peder Laursen, 12 år
Niels Laursen, 9 år
Appelone Laursdatter, 16 år
Anne Laursdatter, 7 år
Anne Laursdatter, 5 år
Morbroder Rasmus Balle af Halling. Enkemandens broder Peder Pedersen.
--------------------------------------------------------------------------------
1746, Folie 4: 1796, 7. april,  Tebbestrup, Haslund sogn
Folie 8: 1798, 6. august - do
Niels Rasmussen, husmand, død
enke Anne Katrine Jensdatter ved lavværgen Anders Jensen
Afdødes broder Søren Rasmussen 36 år, tjente hos gårdmand Niels Mogensen i Nielstrup.
Enkens tilkommende mand Rasmus Kieldsen
--------------------------------------------------------------------------------
1747, Folie 5 : 1796, 25. juli, Trustrup, Ølst sogn
Folie 23: 1798, 16. januar, do
Dorthe Rasmusdatter, død
Sivert Rasmussen, enkemand
Hendes børn:
Ingeborg Laursdatter, 24 år
Johanne Laursdatter, 20 år
Morbroder Jens Rasmussen i Hvalløse var formynder.
--------------------------------------------------------------------------------
1748, Folie 6: 1796, 25. juli,  Nielstrup, Rud sogn
Folie 24: 1798, 24. januar
Husinderste Niels Rasmussen, død
Mette Danielsdatter, enke
Deres børn:
Rasmus Nielsen, 28 år
Christian Nielsen, 19 år
Jens Nielsen, 46 år, gift i Randers
Maren Nielsdatter, 45 år, opholder sig i Ribe
--------------------------------------------------------------------------------
1749, Folie 7: 1796 - 25. juli – Bramstrup, Rud sogn
Folie 23: 1798 – 15. januar - do
Laurs Simonsen, død, ungkarl tjente hos gårdmand Christen Laursen
Hans arvinger:
halvbroder Søren Simonsen, 18 år, tjener gårdmand Niels Andersen i Hallendrup
helsøster Helene Simonsdatter, 19 år, tjener Poul Michelsen i Astrup
--------------------------------------------------------------------------------
1750, Folie 9: 1796, 12. august, Astrup, Ødum sogn
Folie 11: 18. oktober
Folie 12: 24. oktober
Gårdmand Poul Michelsen, død
Helle Frandsdatter, enke
Hans børn:
Niels Poulsen, 20
Michel Poulsen, 12
Giertrud Poulsdatter, 15 år
--------------------------------------------------------------------------------
1751, Folie 14: 1797 – 23. januar – Villendrup, Halling sogn
Folie 15: 1797 – 23. februar - do
Jens Jensen, død
Zidsel Pedersdatter, enke
Hans arvinger, søskende:
Niels Jensen, 44 år, gårdmand i Langskov
Niels Jensen, 38 år i Hadbjerg
Thomas Jensen, 46 år ibid
Maren Jensdatter, 48 år gift med gårdmand Jens Kieldsen i Langskov
Mette Jensdatter, 52 år gift med Rasmus Christensen i Hadbjerg
Karen Jensdatter, 35 år gift med murermester Rasmus Rasmussen i Hadbjerg
--------------------------------------------------------------------------------
1752, Folie 17: 1797 – 22. september – Tebbestrup, Haslund sogn
Folie 22: 1797 – 5. december - do
Ane Catrine Rodesdatter, død enke
Hendes børn:
Mette Jørgensdatter, 49 år, gift med Hans Jacobsen Smed i Tebbestrup
Øllegaard Jørgensdatter, 46 år gift med indsidder Peder Hansen i Søby
--------------------------------------------------------------------------------
1753, Folie 18: 1797 – 19. oktober – Bramstrup, Rud sogn
Inger Sørensdatter, død
Christen Jensen Snedker, enkemand og snedker
Deres barn:
Jens Christensen, 7 uger gammel
--------------------------------------------------------------------------------
1754, Folie 19: 1797 – 21. oktober – Hadbjerg
Folie 21: 1797 – 14. november – do
Folie 30: 1798 – 13. juli – do
Folie 33: 1798 – 27. september – do
Niels Nielsen, død og broder Christen Nielsen død tidligere hos stedfader Jens Nielsen Selling
Hans arvinger:
Farfar Niels Pedersen i Hadbjerg
Farmor Maren Nielsdatter
Mormor Kirsten Pedersdatter af Halling der var gift med Christen Rasmussen, han død
Afdødes plejefar/stedfader Jens Nielsen Selling i Hadbjerg
--------------------------------------------------------------------------------
1755, Folie 20: 1797 – 9. november - Voldum sogn
Marie Holgersdatter, død 27 år gammel
Frands Rasmussen, enkemand i Soelgaard
Hendes arvinger:
1) Moderen Kirsten Nielsdatter
2) Broder Niels Holgersen, 32 år
3) Søster Karen Holgersdatter gift med Thomas Jensen i Mygind
4) Søster Kirsten Holgersdatter gift med Søren Christensen i Ammelhede
5) Søster Kirstine Holgersdatter, død
5a) Søn Christian Simonsen, 12 år
5b) søn Peder Simonsen, 10 år
--------------------------------------------------------------------------------
1756, Folie 22: 1797 – 1. december – Voldum sogn
Jens Poulsen, død
Karen Rasmusdatter, enke
Der var oprettet testamente, efter hvilket enken arvede
--------------------------------------------------------------------------------
1757, Folie 25: 1798 – 23. februar – Rigtrup, Voldum sogn
Karen Rasmusdatter, død
Rasmus Andersen, enkemand
Deres børn:
Rasmus Rasmussen, 32 år
Niels Rasmussen, 28 år
Søren Rasmussen, 20 år
Anders Rasmussen, 14 år
Kirsten Rasmusdatter, 26 år
Bodil Rasmusdatter, 22 år
--------------------------------------------------------------------------------
1758, Folie 27: 1798 - 31. marts – Røved, Ødum sogn
Folie 38: 1798 – 23. november - do
Christen Nielsen Snog, død
Johanne Jensdatter, enke
Arvinger:
Enken
Søster Anne Nielsdatter, 52 år gift med Anders Kieldsen i Voldum
Søsterdatter Mette Jensdatter, 22 år tjener Rasmus Laursen i Østrup.
--------------------------------------------------------------------------------
1759, Folie 31: 1798 – 17. september – Hallendrup, Rud sogn
Søren Andersen, død, gårdmand
Maren Jensdatter, enke
Deres børn:
Karen Sørensdatter, 12 år
Anne Sørensdatter, 10 år
Kirsten Sørensdatter, 6 år
Jens Sørensen, 3 år
Anders Sørensen, 8 uger
Afdøde havde en broder Rasmus Andersen i Halling.
--------------------------------------------------------------------------------
1760, Folie 33: 1798 – 27. oktober – Rigtrup, Voldum sogn
Folie 39: 1798 – 30. november - do
Gårdmand Peder Madsen, død
Bodil Pedersdatter, enke
Deres børn:
Mads Pedersen, 26 år
Niels Pedersen, 18 år
Poul Pedersen, 16 år
Kirsten Pedersdatter, 23 år gift med boelsmand Niels Christensen i Mejlby
--------------------------------------------------------------------------------
1761, Folie 35: 1798 – 29. oktober – Nielstrup, Rud sogn
Folie 40: 1798 – 28. december - do
Niels Mogensen, død
Anne Knudsdatter, enke
Deres børn:
Mogens Nielsen, 8 år
Knud Nielsen, 3 år
Kirsten Nielsdatter, 7 år
Ellen Nielsdatter, 5 år
Kirsten Nielsdatter, 1/2 år
Afdødes broder var Rasmus Mogensen i Nielstrup.
Enkens broder Mogens Knudsen af Hallendrup
--------------------------------------------------------------------------------
1762, Folie 41: 1799 – 3. april – Clausholm Mølle, Voldum sogn
Folie 44: 1799 – 30. november - do
Bendix Lassen, død
Kirstine Lassen, enke
Deres børn:
Charlotte Lassen, 11 år
Birthe Sophie Lassen, 9 år
Mathias Vilhelm Lassen, 7 år
Frederikka Juliane Lassen, 5 år
Hans Hensrik Lassen, 3 år
Bendix Nikolaj Lassen, 1 år
--------------------------------------------------------------------------------
1763, Folie 43: 1799 – 15. juni – Voldum sogn
Folie 45: 1800 – 5. februar  - do
Helle Alexandersdatter, død
Iver Nielsen, tidligere død
Deres børn:
Alexander Iversen, 25 år
Peder Iversen, 20 år
Mette Iversdatter, 38 år, hjemme
Mette Iversdatter, gift med Jens Laursen, gårdmand i Søby
Anne Iversdatter gift med husmand Niels Jensen i Søby
Kirsten Iversdatter, 26 år, hjemme
--------------------------------------------------------------------------------
1764, Folie 46: 1800 - 5. februar – Hallendrup, Rud sogn
Folie 89: 1802 – 9. juli - do
Niels Jensen Præst, død
Mette Nielsdatter, enke
Deres børn:
Niels Nielsen, 35 år – gårdmand i Aarslev
Jens Nielsen, 27 år
Søren Nielsen, 19 år
Mette Nielsdatter 30 år
--------------------------------------------------------------------------------
1765, Folie 47: 1800 – 3. marts – Rigtrup, Rud sogn
Husmand Peder Hansen, død
Maren Pedersdatter, enke
Deres børn:
Hans Pedersen, 25 år
Peder Pedersen, 9 år
Kirsten Pedersdatter, 14 år
Maren Pedersdatter, 7 år
--------------------------------------------------------------------------------
1766, Folie 48: 1800 – 19. marts 1800 – Hvalløs, Voldum sogn
Folie 55: 1800 – 18. november - do
Gårdmand Niels Jensen, død
Dorthe Nielsdatter, enke
Deres børn:
Karen Nielsdatter, 29 år gift med Jens Sørensen i Halling
Bodil Nielsdatter, 27 år gift med smeden Poul Nielsen Smed i Ginnerup
Maren Nielsdatter, 24 år – gift med Søren Nielsen
Mette Nielsdatter, 18 år – gift med Niels Nielsen Ebbestrup
(I skifter er rettet fra Jens Nielsen til Niels Jensen, det sidste er det rigtige)
--------------------------------------------------------------------------------
1767, Folie 49: 1800 – 21. marts – Langskov, Ødum sogn
Maren Jensdatter, død
Jens Pedersen, enkemand
Deres børn:
Peder Jensen, 31 år gårdmand i Hallendrup
Jens Jensen, 30 år
Niels Jensen, 29 år
Maren Jensdatter, 25 år
--------------------------------------------------------------------------------
1768, Folie 51: 1800 – 27. marts – Røved, Ødum sogn
Folie 54: 1800 – 24. september - do
Niels Jacobsen Smed, død
Helle Nielsdatter, enke
Afdødes børn med enken:
1) Poul Nielsen Smed, husmand i Ginnerup
2) Hans Nielsen, husmand i Trige, død
2a) Anne Marie Hansdatter, 12 år
2b) Niels Hansen, 5 år
Barn af 1. ægteskab:
3) Jacob Nielsen, husmand og smed i Bendstrup, død
3a) Anne Jacobsdatter, 24 år
3b) Niels Jacobsen, 22 år
3c) Jens Jacobsen, 14 år
3d) Ole Jacobsen, 12 år
Lavværge Rasmus Pedersen af Røved
--------------------------------------------------------------------------------
1769, Folie 52: 1800 – 9. september – Trustrup, Ølst sogn
Folie 57: 1800 – 5. december - do
Rasmus Christensen, død – gårdmand
Ellen Laursdatter, enke
Deres børn:
Christen Rasmussen, 25 år
Jens Rasmussen, 22 år – på seminarieskolen på Blaagaard
Karen Rasmusdatter, 16 år
Maren Rasmusdatter, 14 år
Lavværge Jens Laursen Søegaard af Søby
--------------------------------------------------------------------------------
1770, Folie 56: 1800 – 21. november – Voldum sogn
Præstegaardmand Jens Jensen Palle, død
Marie Kirstine Didriksdatter, enke
Hans arvinger:
Søn Niels Jensen, 36 år
Søn Jens Jensen, 29 år
Axel Jensen, 24 år
Sophie Jensdatter, 38 år gift med Niels Nielsen Smed i Selling
Maren Jensdatter, 36 år, ugift
Kirsten Jensdatter, 35 år, ugift
Karen Jensdatter, 34 år gift med Niels Frederiksen
--------------------------------------------------------------------------------
1771, Folie 58: 1801 – 25. marts – Sandhule, Rud sogn
Folie 67: 1801 – 6. juli - do
Anne Pedersdatter, død
Rasmus Nielsen Kiær, enke
Deres børn:
Jens Rasmussen, 21 år
Kirsten Rasmusdatter, 12 år
Børnenes morbroder Rasmus Pedersen i Voldum.
--------------------------------------------------------------------------------
1772, Folie 59: 1801 – 27. maj – Alstrup Mølle, Rud sogn
Folie 69: 1801 – 8. juli - do
Jens Knudsen, død
Kirsten Nielsdatter, enke
Deres børn:
Knud Jensen, 17 år
Niels Jensen, 13 år
Jens Jensen, 7 år
Formynder var farbroder Knud Knudsen i Trustrup
--------------------------------------------------------------------------------
1773, Folie 60: 1801 – 4. juni – Tebbestrup, Haslund sogn
Folie 71: 1801 – 16. juli og 23. juli - do
Bodil Sørensdatter, død
Niels Pedersen (Schougaard) enkemand
Deres børn:
Søren Nielsen, 8 år
Inger Nielsdatter, 6 år
--------------------------------------------------------------------------------
1774, Folie 65: 1801 – 13. juni – Bramstrup, Rud sogn
Folie 66: 1801 - 27. juni - do
Anne Kirstine Simonsdatter, død
Niels Pedersen, enkemand
Deres børn:
Peder Nielsen, 9 år
Bodil Nielsdatter, 5 år
--------------------------------------------------------------------------------
1775, Folie 73: 1802 – 14. januar – Villendrup, Halling sogn
Folie 76: 1802 – 25. februar - do
Maren Nielsdatter, død
gårdfæster Niels Sørensen, enkemand (Niels Sørensen Poulsen)
Hendes arvinger:
1) broder Thomas Nielsen, gårdmand i Halling, død
1a) Kirsten Thomasdatter, 18 år
1b) Peder Thomassen, 14 år
Deres stedfader Laurs Poulsen i Halling
2) broder Peder Nielsen, gårdmand i Hvalløs
3) broder og ungkarl Rasmus Nielsen, 45 år, tjener i Skader
4) søster Kirsten Nielsdatter, gift med gårdmand Rasmus Møller i Skader.
5) søster Anne Nielsdatter, død, var gift med gårdmand Niels Jensen  i ?Vorup? på Estrup gods.
5a) Anne Nielsdatter, 28 år
6) søster Anne Nielsdatter gift med Knud Nielsen fra Estrup
7) Bodil Nielsdatter gift med gårdfæster Niels Nielsen i Nielstrup
Enkemandens halvbroder var Peder Nielsen i Halling.
--------------------------------------------------------------------------------
1776, Folie 75: 1802 – 20. februar – Voldum sogn
Folie 79: 1802 – 3. april – do
Folie 80: 1802 – 24. april - do
Jens Alexandersen, (Jens Sander) død, enke
Hans børn:
Alexander Jensen, 37 år
Maren Jensdatter, 34 år gift med Søren Sørensen i Mygind
Kirsten Jensdatter, 30 år
Rasmus Jensen, 25 år
--------------------------------------------------------------------------------
1777, Folie 79: 1802 – 22. april – Clausholm, Voldum sogn
Folie 82: 1802 – 21. maj - do
Poul Sørensen Ladefoged, død
Karen Jensdatter, enke
Hans arvinger:
1) Broder Laurs Sørensen, død
Hans børn:
1a) Kirsten Laursdatter 43 år, ugift
1b) Mette Laursdatter 41 år, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
1778, Folie 84: 1802 - 26. maj – Rebens Mølle, Voldum sogn
Folie 86: 1802 - 7. juli - do
Fæstemøller Jørgen Madsen, død
Hans Børn:
Christen Jørgensen, 37 år
Steen Holger Jørgensen, 34 år
Kirsten Jørgensdatter, 44 år, ugift
Karen Jørgensdatter, 34 år, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
1779, Folie 90: 1802 – 20. juli – Voldum sogn
Folie 91: 1802 – 20. august - do
Husfæster Johannes Olesen, død
Karen Andersdatter, enke
Deres børn:
Karen Johannesdatter, 11 år
Mette Johannesdatter, 9 år
Formynder var Christen Olesen i Voldum.
Lavværge Niels Andersen af Vinterslev.
--------------------------------------------------------------------------------
1780, Folie 92: 1802 - 10. november – Voldum sogn
Folie 94: 1803 - 25. januar - do
Gårdfæster Frands Rasmussen, død
enke Kirsten Rasmusdatter
Deres børn:
Rasmus Frandsen, 2 år
Frands Frandsen, 3uger
Enkens fader Rasmus Andersen fra Rigtrup, Voldum sogn.
Formynder, morbroder Niels Rasmussen i Rigtrup, Voldum sogn
--------------------------------------------------------------------------------
1781, Folie 95: 1803 – 25. februar – Røved, Ødum sogn
Gårdfæster Niels Pedersen, død
Johanne Nielsdatter, enke
Deres børn:
Maren Nielsdatter, 22 år
Maren Nielsdatter, 20 år
Peder Nielsen, 16 år
--------------------------------------------------------------------------------
1782, Folie 98: 1803 – 3. marts -  Vorup sogn
Folie 98: 1. april – do
Folie 100: 27. juni – do
Folie 101: 8. juli - do
Niels Nielsen Kok, død
Mette Jørgensdatter, enke
Hans arvinger:
Der blev udstedt indkaldelse af afdødes arvinger og følgende meldte sig:
næstsøskendebarn Niels Nielsen Kok i Randers
næstsøskendebarn Anne Christensdatter, enke efter gårdfæster Jørgen Pedersen i Voldum
næstsøskendebarn Rasmus Kok af Voldum, mødt ved datter Marie Elisabeth Rasmusdatter.
Der blev intet at arve.
--------------------------------------------------------------------------------
1783, Folie 103: 1803 – 6. december – Rigtrup, Voldum sogn
Folie 104: 1804 - 14. januar – do
Folie 105: 1804 - 13. februar - do
Gårdfæster Jens Jensen, død
Anne Kirstine Ovesdatter, enke
Deres børn:
Kirsten Jensdatter, 16 år
Helle Jensdatter, 13 år
Ove Jensen, 7 år
Afdødes broder Søren Jensen i Knagstrup var formynder.
--------------------------------------------------------------------------------
1784, Folie 109: 1804 – 20. marts – Rigtrup, Voldum sogn
Smed og fisker, Peder Jensen Hald, død
Enkens navn er ikke angivet
Ingen børn:
Arveafkald fra søskendebørn til afdøde: Simon Jespersen gårdfæster i Skader, Peder Jespersen og Niels Jespersen husfæstere samme sted gav afkald på arv.
Også afkald på vegne af endnu et søskendebarn Dorthe Andersdatter, der var gift i Flensborg.
--------------------------------------------------------------------------------
1785, Folie 109: 1804 – 12. maj - Rigtrup, Voldum sogn
Folie 113: 1804 – 23. juni – do
Folie 114: 1804 – 12. juli - do
Gårdfæster Jens Nielsen Stær, død
Kirsten Larsdatter, enke
Deres børn:
Dorthea Jensdatter, 15 år
Lars Jensen, 13 år
Niels Jensen, 8 år
Christen Jensen, 6 år
Formynder var deres farbroder Søren Nielsen Stær i Halling. Der nævnes en anden broder Rasmus Nielsen
Lavværge Jens Christensen i Rigtrup
Enkens lavværge Niels Holgersen fra Faarup
--------------------------------------------------------------------------------
1786, Folie 112: 1804 – 22. juni – Hvalløs, Voldum sogn
Folie 116: 1804 – 3. august -
Maren Nielsdatter, død
Poul Hansen, enkemand
Deres børn:
Anne Poulsdatter, 38 år, ugift
Niels Poulsen, 36 år
Kirsten Poulsdatter, 33 år gift med gårdmand Alexander Iversen i Voldum
Peder Poulsen, 29 år
--------------------------------------------------------------------------------
1787, Folie 113: 1801 – 8. november - Alstrup, Rud sogn
Arveafkald:
Hans Christensens afdøde hustru Anne Sørensdatters arvinger gav afkald på arv:
Christen Larsen i Bramstrup, Rud sogn
Peder Poulsen i Hoed?
Anders Pedersen i Nielstrup, Rud sogn
Hans Christensen var deres stedfader.
Der er også underskrift af en Jens Poulsen.
--------------------------------------------------------------------------------
1788, Folie 118: 1804 - 7. november – Røved, Ødum sogn
Folie 120: 1804 - 19. december - do
Søren Rasmussen Bang, død
Mette Sørensdatter, enke
Deres børn:
Søren Sørensen, 20 år
Rasmus Sørensen, 16 år
Niels Sørensen, 14 år
Anne Sørensdatter, 10 år
Knud Sørensen, 4 år
Hans datter af 1. ægteskab Anne Sørensdatter var gift med Anders Nielsen i Alstrup.
Lavværge var gårdfæster Anders Sørensen i Ølst
--------------------------------------------------------------------------------
1789, Folie 121: 1805 – 9. januar – Langskov, Ødum sogn
Folie 123: 1805 – 20. februar - do
Folie 124: 1805 – 20. marts – do
Folie 128: 1805 – 25. maj – do
Folie 128: 1805 – 29. juni – do
Folie 129: 1805: - 3. august - do
Folie 131: 1805 – 14. september – do
Folie 133: 1805 – 12. oktober – do
Folie 134: 1805 – 9. november – do
Folie 134: 1805 – 25. november – do
Folie 137: 1805 – 16. december – do
Folie 137: 1806 – 8. januar – do
Folie 137: 1806 – 29. januar – do
Folie 138: 1806 – 12. februar – do
Folie 138: 1806 – 5. marts – do
Folie 138: 1806 – 8. marts – do
Folie 139: 1806 – 15. marts – do
Folie 140: 1806 – 24. marts – do
Folie 148: 1806 – 5. august – do
Folie 148: 1806 – 28. august – do
Folie 170: 1806 – 5. maj – do (Decicion – afgørelse om skovpart tilhørte boet)
Gårdfæster Niels Jensen, død
Dorthe Nielsdatter, enke
Deres børn:
Kirsten Nielsdatter, 30 år
Maren Nielsdatter, 25 år
Anne Nielsdatter, 22 år
Niels Nielsen, 14 år
Johanne Nielsdatter, 14 år
Folie 128-131 indeholdes en række tilførsler om fremskaffelse af adkomster eller andre beviser på ejerskabet til noget skov.
--------------------------------------------------------------------------------
1790, Folie 124: 1805 – 24. april – Rigtrup, Voldum sogn
Folie 126: 1805 – 7. maj - do
Rasmus Nielsen Stær, død
Kirsten Larsdatter, enke
Hans arvinger:
1) gårdmand Søren Nielsen Stær i Halling
2) søster Bodil Nielsdatter gift med Axel Nielsen i Allestrup på Løvenholm Gods
2a) Niels Axelsen, 30 år
2b) Niels Axelsen, 23 år
2c) Rasmus Axelsen, 20 år
2d) Søren Axelsen, 18 år
3) Broder Jens Nielsen Stær, død
3a) Dorthea Jensdatter, 16 år
3b) Lars Jensen, 14 år
3c) Niels Jensen, 9 år
3d) Christen Jensen, 6 år
Afdødes moder Maren Sørensdatter i gården.
--------------------------------------------------------------------------------
1791, Folie 131: 1805 – 11. oktober – Røved, Ødum sogn
Folie 134: 1805 – 22. november – do
Folie 135: 1805 – 29. november - do
Kirsten Christensdatter, død
Niels Nielsen Snog, enkemand
Deres børn:
Christen Nielsen, 11 år
Karen Nielsdatter, 9 år
Niels Nielsen, 8 år
Mette Nielsdatter, 4 år
Søren Nielsen, 1 år
Enkemandens broder Søren Nielsen af Ropdrup
Afdødes broder Niels Christensen i Trustrup
--------------------------------------------------------------------------------
1792, Folie 138: 1806 – 14. marts – Tanghuset, Ødum sogn
Folie 140: 1806 – 25. april - do
Laurs Andersen husfæster og skovfoged, død
Karen Jensdatter, enke
Deres børn:
Anders Laursen, 26 år
Jens Laursen, 24 år
Maren Laursdatter, 21 år
Maren Laursdatter, 17 år
--------------------------------------------------------------------------------
1793, Folie 142: 1806 – 4. juni – Erslev, Galten sogn
Folie 144: 1806: 10. juni - do
Marie Cathrine Jensdatter, død
Gårdfæster Christen Madsen, enkemand
Deres børn:
Anne Christensdatter, 4 år
Mads Christensen, 8 uger
Afdødes morbroder gårdmand Lars Pedersen, i Vissing
--------------------------------------------------------------------------------
1794, Folie 145: 1806 – 5. juli – Bramstrup, Rud sogn
Folie 147: 1806 – 26. juli - do
Gårdfæster Peder Rasmussen, død
Bodil Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Rasmus Pedersen, 27 år
Anne Pedersdatter, 24 år
Karen Pedersdatter, 20 år
Rasmus Pedersen, 17 år
Peder Pedersen, 14 år
Søren Pedersen, 12 år
--------------------------------------------------------------------------------
1795, Folie 150: 1806 -  10. september – Bygballe, Mejlby sogn
Folie 154: 1806 -  24. september - do
Inger Knudsdatter, død
Gårdfæster Mogens Nielsen, enkemand
Deres børn:
Mads Mogensen, 3 år
Margrethe Mogensdatter, 2 år
Afdødes broder Mikkel Knudsen i Ropdrup
--------------------------------------------------------------------------------
1796, Folie 152: 1806 – 10. september – Voldum sogn
Folie 156: 1806 – 2. oktober - do
Gårdfæster Christen Aal, død
Anne Cathrine Alexandersdatter, enke
Deres børn:
Niels Christensen, 22 år
Jens Christensen, 18 år
Karen Christensdatter, 26 år
--------------------------------------------------------------------------------
1797, Folie 157: 1806 – 17. november – Rigtrup, Voldum sogn
Folie 159: 1806 – 8. december - do
Anne Marie Christensdatter, død
husfæster Rasmus Andersen, enkemand
Deres børn:
Anders Rasmussen, 17 år
Christen Rasmussen, 15 år
--------------------------------------------------------------------------------
1798, Folie 158: 1806 – 14. november –Voldum sogn
Folie 160: 1806 – 8. december - do
Kirsten Christensdatter, død
Niels Nielsen, død tidligere
Hendes børn:
Niels Nielsen, 41 år i Lemmer
Christen Nielsen, 40 år i stervboet
Dorthea Nielsdatter, gift med Rasmus Kjær i Rud kirkehus
--------------------------------------------------------------------------------
1799, Folie 158: 1806 – 17. november – Voldum sogn
Folie 162: 1806 – 8. december - do
Husfæster Peder Nielsen Hvid, død
Hans arvinger:
søn Niels Pedersen, 54 år, i Erslev
datter Ane Pedersdatter gift med Christen Olesen i Voldum
Anne Pedersdatter gift med Christian Elgaard i Voldum
--------------------------------------------------------------------------------
1800, Folie 163: 1806 – 22. december – Voldum
Folie 169: 1807 – 11. marts - do
Husfæster Laurs Christensen, død
Helle Simonsdatter, enke
Hans børn med Mette Jensdatter:
Christen Laursen, 12 år
Jens Laursen, 11 år
Christen Laursen, 7 år
Margrethe Laursdatter, 10 år
Maren Laursdatter, 4 år
Hans barn med enken:
Mette Laursdatter, 1/4 år
--------------------------------------------------------------------------------
1801, Folie 164: 1806 - 22. december – Nielstrup, Rud sogn
Folie 173: 1807 - 18. marts - do
Husfæster Peder Nielsen Witting, død
Dorthe Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Rasmus Pedersen, 17 år
Niels Pedersen, 14 år
Else Pedersdatter gift med møller Christen Jørgensen i Rebens Mølle
--------------------------------------------------------------------------------
1802, Folie 165: 1807 – 26. januar – Skader sogn
Folie 167: 1807 – 11. marts - do
Gårdfæster Johan Jacobsen, død
Maren Pedersdatter, enke
Deres børn:
Ane Johansdatter, 14 år
Niels Johansen, 12 år
Maren Johansdatter, 10 år
Kirsten Johansdatter, 8 år
Marianne Johansdatter, 3 år
Farbroder Christian Jacobsen i Skader
--------------------------------------------------------------------------------
1803, Folie 166: 1807 – 26. januar -  Nielstrup, Rud sogn
Fole 172: 1807 – 18. marts - do
Husfæster Christen Jensen Snedker, død
Troue Andersdatter, enke
Deres barn:
Jens Christensen, 9 år
--------------------------------------------------------------------------------
1804, Folie 174: 1807 – 6. april – Rigtrup, Voldum sogn
Folie 176: 1807 – 4. maj - do
Hans Pedersen Smed, død
Kirsten Pedersdatter, enke
Deres barn:
Johanne Hansdatter, 4 år
Lavværge Christen Pedersen, Skader
--------------------------------------------------------------------------------
1805, Folie 177: 1807 – 15. juni – Bramstrup, Rud sogn
Folie 203: 1808 – 20. december - do
Gårdfæster Christen Lassen, død
Maren Pedersdatter, enke
Deres børn:
Lars Christensen, 27 år
Mette Christensdatter gift med Niels Poulsen i Hvalløs
Kirsten Christensdatter, ugift
Ane Christensdatter, ugift
Kirsten Christensdatter, ugift
Karen Christensdatter, ugift
Peder Christensen, 8 år
Hans Christensen, 6 år
Christian Christensen, 2 år
Lavværger var enkens broder Peder Poulsen Møller i Astrup
--------------------------------------------------------------------------------
1806, Folie 180: 1807 – 7. august – Clausholm, Voldum sogn
Folie 223: 1808 – 29. december - do
Fhv skriverkarl Hans Hansen, død
Der blev annonceret efter arvinger.
Arving Hans Christian Lauritsen, en brodersøn der boede i Heebro, Hee sogn, Ringkøbing amt. Han var nok født i Ringkøbing by.
--------------------------------------------------------------------------------
1807, Folie 181: 1807 – 12. august – Drostrup, Rud sogn
Folie 212: 1808 – 24. december - do
Kirsten Rasmusdatter, død
Thomas Christensen, enkemand
Deres børn:
Kirsten Thomasdatter, ugift
Maren Thomasdatter, ugift
Mette Thomasdatter, ugift
Christen Thomassen, 12 år
Formynder var afdødes farbroder Thomas Sørensen, gårdmand i Nielstrup
--------------------------------------------------------------------------------
1808, Folie 183: 1807 – 13. august – Nielstrup, Rud sogn
Folie 185: 1807 – 16. september - do
Kirsten Jensdatter, død
Skovfoged, Rasmus Poulsen, enkemand
Hendes arvinger:
En søster Kirsten Jensdatter gift med husmand Jens Christensen i Ødum
En søster Maren Jensdatter gift med Søren Nielsen Smed på Hadbjerg Mark
--------------------------------------------------------------------------------
1809, Folie 186: 1808 – 7. april – Bramstrup, Rud sogn
Folie 206: 1808 – 21. december - do
Karen Sørensdatter, død
Simon Jensen, enkemand
Deres børn:
Jens Simonsen, 27 år
Søren Simonsen, 22 år
Niels Simonsen, 19 år
Maren Simonsdatter
Kirsten Simonsdatter
Dorthe Simonsdatter
Margrethe Simonsdatter
--------------------------------------------------------------------------------

1810, Folie 189: 1808 - 8. august – Tebbestrup, Haslund sogn
Folie 191: Afskrift af testamente af 8. maj 1801 tilbagekaldt og nyt skrevet 10. marts 1808.
Folie 214: 27. december – Tebbestrup, Haslund sogn
Folie 221: Katalog over indbo til auktion.
Husfæster Thomas Madsen, død
Hustru Maren Laursdatter, død tidligere
Der var testamente.
Hans arvinger:
1) Helsøster Anne Madsdatter gift med Jens Knudsen i Fladhøjhusene ved Amaliegaard, men hun død.
1a) Jacob Jensen, i Fladhøjhusene
1b) Knud Jensen i Faarup
1c) Niels Jensen, soldat ved 2. Jyske Infanteriregiment
1d) Mads Jensen soldat ved
Halvbroder Rasmus Madsen, boende i Pindhuset
Halvbroder Jens Madsen i Halling
Halvbroder Jacob Madsen i Halling
Halvsøster Ane Marie Madsdatter gift med Anders Lassen udflytter på ?
Halvsøster Birthe Madsdatter gift med Søren Andersen i Vorup
Halvsøster Maren Madsdatter omtrent 33 år
Hustruens arvinger:
Halvsøster Ane Laursdatter gift med Jens Sørensen i Paderup
Halvsøster Else Laursdatter gift med Jens Sørensen i Vester Velling
I Testamentet var også indsat brodersøn til afdøde Thomas Madsen -Niels Nielsen og hans søn Thomas Nielsen 5 år, og Rasmus Madsens søn Thomas 10 år
--------------------------------------------------------------------------------
1811, Folie 192: 1808 – 29. april – Tebbestrup, Haslund sogn
Folie 217: 1808 – 28. december - do
Husfæster Niels Rasmussen, død
Maren Jensdatter, enke
Deres børn:
Rasmus Nielsen, 29 år
Jens Nielsen, 26 år
Peder Nielsen, 21 år
Anne Cathrine Nielsdatter, 31 år
Anne Kirstine Nielsdatter, 24 år
Maren Nielsdatter, 19 år
Anne Nielsdatter, 17 år
Kirsten Nielsdatter, 15 år
--------------------------------------------------------------------------------
1812, Folie 194: 1808 – 30. april - Halling sogn
Folie 211: 1808 – 23. december - do
Gårdmand Peder Nielsen, død
Edel Christensdatter, enke
Deres børn:
Peder Pedersen, 21 år
Niels Pedersen, 19 år
Christen Pedersen, 5 år
Enkens nye mand Christen Pedersen
--------------------------------------------------------------------------------
1813, Folie 197: 1808 – 18. maj – Røved, Ødum sogn
Folie 199: 1808 – 15. juni – do
Folie 208: 1808 – 23. december - do
Mette Sørensdatter, død
Enke efter Søren Rasmussen Bang.
Deres børn:
Søren Sørensen, 24 år
Rasmus Sørensen, 20 år
Niels Sørensen, 18 år
Anne Sørensdatter, 14 år
Knud Sørensen, 7 ½ år
--------------------------------------------------------------------------------
1814, Folie 201: 1808 – 16. juni – Robdrup, Ølst sogn
Folie 219: 1808 – 29. december – do
Folie 222: Afkaldserklæring fra Niels Christensen i Trustrup, Niels Nielsen Snog og Søren Pedersen, underskrevet 21. september 1806
Gårdmand Christen Nielsen, død
Kirsten Nielsdatter, enke
Hans børn med Karen Rasmusdatter:
1) Niels Christensen, gårdmand i Trustrup
2) Kirsten Christensdatter gift med Niels Nielsen Snog i Røved, død
2a) Christen Nielsen, 13 år
2b) Niels Nielsen, 9 år
2c) Søren Nielsen, 3 år
2d) Karen Nielsdatter, 11 år
2e) Mette Nielsdatter, 5 år
3) Anne Christensdatter gift med Søren Pedersen i Bieragergaard, Spørring sogn
Hans børn med enken:
4) Niels Christensen, 19 år
5) Peder Christensen, 16 år
6) Søren Christensen, 11 år
7) Niels Christensen, 22 år
8) Mette Marie Christensdatter, 11 år
--------------------------------------------------------------------------------
1815, Folie 229: 1809 – 22. juni – Voldum sogn
Folie 237: 1809 – 29. december - do
Gårdmand Anders Rasmussen, død
Mette Madsdatter, enke
Hans børn med 1. hustru Maren Rasmusdatter:
Rasmus Andersen, 29 år
Rasmus Andersen, 24 år
Esther Andersdatter, gift med Niels Palle, gårdmand i Voldum
Hans børn med enken:
Kirsten Andersdatter, 17 år
Karen Andersdatter, 13 år
--------------------------------------------------------------------------------
1816, Folie 232: 1809 – 11. oktober – Rigtrup, Voldum sogn
Folie 234: 1809 – 17. oktober - do
Kirsten Ovesdatter, død
Peder Andersen, enkemand
Hendes børn af 1. ægteskab:
Ove Andersen
Anne Marie Andersdatter
--------------------------------------------------------------------------------
1817, Folie 234: 1809 – 21. november – Rigtrup, Voldum sogn
enkemand Peder Andersen, død
Afdøde Peder Andersen havde inden sin død afstået fæstet til Niels Pedersen, og hans 3 søskende havde givet afkald på arv efter ham.
Søskende var: Anders Andersen, Kirsten Andersdatter enke efter Søren Christensen, Niels Andersen i Voldum.
Kontrakt og afkald er nævnt i protokollen.
--------------------------------------------------------------------------------
1818, Folie 239: 1810: 14. april – Erslev, Galten sogn
Folie 251: 1810: 14. september - do
Gårdfæster Rasmus Pedersen, død
Øllegaard Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Anne Rasmusdatter, 28 år
Peder Rasmussen, 21 år
--------------------------------------------------------------------------------
1819, Folie 240: 1810 – 7. maj – Bramstrup, Rud sogn
Folie 246: 1810 – 5. oktober - do
Rasmus Sørensen, død
Maren Laursdatter, enke
Deres børn:
1) Søren Rasmussen, 39 år
2) Lads Rasmussen, 35 år
3) Anne Rasmusdatter, gift med gårdmand Søren Christensen i Drostrup (Rud sogn)
4) Kirsten Rasmusdatter gift med Christen Nielsen i Drostrup
5) Ellen Rasmusdatter, 23 år
6) Kirsten Rasmusdatter gift med Thomas Christensen, hun død
6a) Kiersten Thomasdatter, 16 år            
6b) Christen Thomasen, 14 år            
6c) Maren Thomasdatter, 12 år
6d) Mette Marie Thomasdatter, 6 år
Lavværge var enkens broder Rasmus Laursen i Hallendrup   
--------------------------------------------------------------------------------
1820, Folie 240: 1810 – 14. juni – Vorup sogn
Folie 257: 1811 – 2. oktober – do
Folie 262: Opgørelse over solgt løsøre.
Mette Jørgensdatter, død
Niels Nielsen Kok, tidligere død
Hendes arvinger:
Søstersøn Peder Lassen i Randers
--------------------------------------------------------------------------------
1821, Folie 244: 1810 – 20. juli – Voldum sogn
Folie 253: 1810 -  21 december (opgørelse af auktionsprovenu)
Rasmus Hansen, død hos Rasmus Andersen
Kirsten Jensdatter, enke
Deres barn:
Marianne Rasmusdatter, 8 år
Kirsten Jensdatters stedfader var Rasmus Palle i Voldum var lavværge.
Hans Jepsen fra Trustrup var formynder.
--------------------------------------------------------------------------------
1822, Folie 247: 1810 – 15. oktober – Alstrup Mølle, Rud sogn
Folie 252: 1810 – 29. december - do
Peder Christensen, død
Kirsten Nielsdatter, enke
Hans arvinger:
Moderen Else Olufsdatter gift med gårdmand Christen Andersen fra Horn?
Broder Ole Christensen, gårdmand i Hall
Broder Jens Christensen, ca. 36 år
Broder Niels Christensen, 30 år
Broder Jens Christian Christensen, 26 år
Broder Isach Christensen, 25 år
Søster Ane Dorthea Christensdatter, 29 år tjener på Kierbygaard
Søster Ellen Kirstine Christensdatter, 22 år
--------------------------------------------------------------------------------
1823, Folie 249: 1810 – 31. oktober – Hvalløs, Voldum sogn
Fæstehusmand Jens Rasmussen, død
Enken Kirsten Iversdatter
Ingen livsarvinger og der var oprettet testamente.
Længstlevende skal arve.
--------------------------------------------------------------------------------
1824, Folie 254: 1811 – 21. januar –Voldum sogn
Folie 261: 1812 – 25. januar – do
Folie 262: 1812 – 9. juni - do
Mette Mogensdatter, død
Laurs Rasmussen, enke
Hendes børn med 1. ægtefælle Peder Rasmussen:
Mogens Pedersen, eller Mogens Soelgaard, 37 år
Ane Pedersdatter, 34 år, hjemme
--------------------------------------------------------------------------------
1825, Folie 255: 1811 – 5. februar –Voldum sogn
Folie 259: 1812 – 8. januar 1812 - do
Jens Sørensen, død
Ane Rasmusdatter, enke
Børn med 1. hustru Ane Sørensdatter:
1) Søren Jensen, 36 år
2) Zidsel Jensdatter, død – gift med Jens Michelsen
2a) Ane Jensdatter, 14 år
2b) Maren Jensdatter, 12 år
2c) Michel Jensen, 10 år
Børn med enken:
3) Ane Jensdatter, 21 år?
4) Margrethe Jensdatter
5) Rasmus Jensen, 16 år
6) Søren Jensen, 12 år
--------------------------------------------------------------------------------
1826, Folie 258: 1812 – 8. januar –Voldum sogn
Zidsel Jensdatter, død
Jens Michelsen, enkemand
Deres børn:
Ane Jensdatter
Maren Jensdatter
Michel Jensen
--------------------------------------------------------------------------------
1827, Folie 262: 1811- 31- december, Hadbjerg sogn
262, 1812 - 26 januar,
Tilført oplysninger om indbetaling af beløb til boet efter soldat Gert Gertsen. Han var opført i Lægdsrullen for Hadbjerg Lægd 125 nr. 51. Arvinger indkaldtes. Følgende arvinger er nævnt og får arven udbetalt: Broder Erik, 24 år, Søren, 21 år, Anders, 14 år
--------------------------------------------------------------------------------
1828, Folie 264: 1812 – 11. juli – Rebens, Voldum sogn
Folie 268: 1812 – 20. september – do
Folie 279: 1813 – 31. december - do
Christen Jørgensen, død
Else Pedersdatter, enke
Deres børn:
Jørgen Christensen, 5 år
Peder Christensen, 4 år
Mads Christensen, 2 år
Dorthea Kirstine Christensdatter, født efter faderens død
Enkens nye mand Niels Sørensen
Se skifte 1831
--------------------------------------------------------------------------------
1829, Folie 267: 1812 -  21. juli – Voldum sogn
Folie 271: 1812 - 23. september - do
Rasmus Frederiksen, død
Mette Andersdatter, enke
Deres barn:
Frederik Rasmussen, 2 år
Afdødes farbroder var Jens Jensen i Voldum
--------------------------------------------------------------------------------
1830, Folie 267: 1812 - 21. juli - Voldum sogn
Folie 272: 1812 – 24. december - do
Peder Jensen Smed, død
Maren Pedersdatter, enke
Deres børn:
Jens Pedersen, 7 år
Maren Pedersdatter, 5 år
--------------------------------------------------------------------------------
1831, Folie 268: 1812 – 20. september - Rebens, Voldum sogn
Folie 278: 1813 – 31. december - do
Kirsten Jørgensdatter, død, pige
Hendes arving:
Broder Christen Jørgensen i Rebens Mølle, men død
Hans Børn:
Jørgen Christensen, 5 år
Peder Christensen, 4 år
Mads Christensen, 2 år
Dorthea Kirstine Christensdatter, født efter faderens død
Broder Steen Holger Jørgensen, 44 år, tjener i Skørring Mølle
Halvbroder Jørgen Steensen fra Revberghuset på Estrup Gods
Helsøster Karen Jørgensdatter gift med Jacob Rasmussen i Faarup
Se skifte 1828
--------------------------------------------------------------------------------
1832, Folie 273: 1813 – 17. februar – Voldum sogn
Folie 275: 1813 - 30. april - do
Maren Frandsdatter, død
Christen Rasmussen, enkemand
Deres børn:
Rasmus Christensen, 9 år
Frands Christensen, 4½ år
Christen Christensen, 1½ år
Formynder var deres morbroder Peder Frandsen i Trustrup
--------------------------------------------------------------------------------
1833, Folie 281: 2014 – 24. juli – Voldum, Voldum sogn
Folie 281: 2014 – 22. august – do
Folie 283: 2014 – 10. oktober - do
Alexander Jensen, død
Anne Sørensdatter, enke
Deres barn:
Karen Alexandersen, 3 år
--------------------------------------------------------------------------------
1834, Folie 285: 1814 – 7. december - Tebbestrup, Haslund sogn
Folie 285: 1815 – 17. februar –  do
Folie 289: 1815 – 1. november - do
Maren Jensdatter, død
Niels Bak, tidligere død
Deres Børn:
Rasmus Nielsen Bak, 36 år, murermester i Randers
Peder Nielsen Bak, 29 år
Ane Katrine Nielsdatter gift med Anders Frandsen i Haslund
Ane Kjerstine Nielsdatter, ugift
Maren Nielsdatter gift med Michel Sørensen i Daugstrup
Ane Nielsdatter
Kirsten Nielsdatter
--------------------------------------------------------------------------------
1835, Folie 286: 1815 – 9. marts – Voldum sogn
Folie 285: 1815 – 10. april – do
Folie 287: 1815 – 24. april - do
Maren Nielsdatter, død
Thomas Nielsen, enkemand
Hendes arvinger:
1, Brodersøn Niels Nielsen, 45 år i Homå i Nørre herred
2, Søster Elle Nielsdatter, enke, efter Axel Jensen, lavværge Rasmus Jensen Palle
3, Anne Nielsdatter
Der var intet at arve
--------------------------------------------------------------------------------
1836, Folie 286: 1815 – 23. april – Rigtrup, Voldum sogn
Folie 289: 1815 – 26. maj – do
Folie 292: 1815 – 30. december – do
Folie 295: 1816 – 30. december – do
Fæstehusmand Niels Andersen, død
Sophie Conradsdatter, enke
Hans arvinger:
1) Broder Anders Andersen, død i Rigtrup
1a) Jens Andersen, 32 år, var på Bornholm
1b) Kirsten Andersdatter gift med Rasmus Nielsen i Rigtrup
2) Søster Kirsten Andersdatter, død gift med Søren?
Bodil Sørensdatter
Kirsten Sørensdatter
Ellen Sørensdatter gift med Niels Rasmussen i Rigtrup
Maren Sørensdatter gift med Christen Madsen i Todbjerg
Se skifte 1840
--------------------------------------------------------------------------------
1837, Folie 292: 1816 – 21. maj – Erslev, Galten sogn
Folie 295: afskrift af bevilling til at sidde i uskiftet bo
Anne Terkelsdatter, død
Jens Poulsen, enkemand
Hendes børn med 1. mand Laurs Madsen:
Terkel Laursen, 27 år
Børn med enkemanden:
Laurs Jensen, 19 år
Poul Laursen, 17 år
Mads Jensen, 15 år
--------------------------------------------------------------------------------
1838, Folie 292: 1816 - 24. maj - Vorup sogn
Enkemand Søren Madsen, død. Ingen livsarvinger.
Der var oprettet testamente til fordel for stedsøn Niels Nielsen Kold i Vorup. Testamente afskrevet.
--------------------------------------------------------------------------------
1839, Folie 297: 1817 – 2. maj – Stobdrup, Rud sogn
Anmeldt at Mogens Pedersens søn Rasmus var død uden at efterlade sig værdier.
--------------------------------------------------------------------------------
1840, Folie 296: 1818 – 25. april – Rigtrup, Voldum sogn
Sophie Conradsdatter, død
Niels Andersen, tidligere død
Hendes børn (med Rasmus Sørensen)
Konrad Rasmussen
Niels Rasmussen
gav afkald, der var ikke noget at arve.
Se skifte 1836
--------------------------------------------------------------------------------
1841, Folie 296: 1818 – 11. april – Stobdrup, Rud sogn
Mogens Pedersen, død
Anne Christensdatter, enke
Hun fik bevilget hensidden i uskiftet bo.
--------------------------------------------------------------------------------
1842, Folie 297: 1819 – 16. maj – Vorup sogn
Niels Nielsen, død
Efterlod sig enke og 4 børn.
--------------------------------------------------------------------------------
1843, Folie 297: 1820 – 10. januar – Rigtrup, Voldum sogn
Folie 303: 1820 – 18. maj - do
Mette Elisabeth Sørensdatter, død
fæstehusmand Christian Christensen, enkemand
Deres børn:
Christen Christiansen, 20 år
Søren Christiansen, 17 år
Kirsten Christiansdatter, 24 år
--------------------------------------------------------------------------------
1844, Folie 297: 1820 – 12. januar – Bramstrup, Rud sogn
Anmeldt at Niels Pedersens søn Anders var død
--------------------------------------------------------------------------------
1845, Folie 297: 1820 – 16. februar – Nielstrup, Rud sogn
Anmeldt at fæstehusmand Jens Laursens søn Laurs var død 1 år gl
--------------------------------------------------------------------------------
1846, Folie 297: 1820, 1 februar, Nielstrup, Rud sogn
Anmeldt at Thomas Holms? datter Maren Kirstine var død, 3 år
--------------------------------------------------------------------------------
1847, Folie 297: 1820 – 29. februar – Voldum sogn
Folie 297: 1820 – 16. marts - do
Fæstehusmand Niels Albrechtsen var død
Karen Rasmusdatter, enke
Enkens broder Poul Rasmussen boede hos dem. Han var ugift.
--------------------------------------------------------------------------------
1848, Folie 297: 1820 – 14. marts –Voldum sogn
Anmeldt at fæstehusmand Anders Kieldsen var død
--------------------------------------------------------------------------------
1849, Folie 297: 1820 – 16. marts – Voldum sogn
Anne Jensdatter, død, ugift
Hendes broder Johan Jensen oplyste, at faderen Jens Jensen var arving.
--------------------------------------------------------------------------------
1850, Folie 298: 1820 – 17. marts – Clausholm, Voldum sogn
Folie 301: 1820 – 21. april – do
Ellen Rasmusdatter Secher, død, 40 år, tjenestepige på Clausholm
Hun skulle muligvis have været gift og boet i Aarhus., Men skilt.
Broder snedkermester Ole Rasmussen Secher, boede i Møllestiensgade i Aarhus.
Afdøde havde været gift i Aarhus med matros Frederik Chr. Dahlgreen. Men skilt fra ham for ca. 5 år siden.
Avlet en datter Birgitte Dahlgreen mellem 6 og 7 år gammel. Hun er sat til opvækst hos Rasmus Jensen Budfoged i Sandby, Haldum sogn
--------------------------------------------------------------------------------
1851, Folie 298: 1820 – 4. april – Nielstrup, Rud sogn
Folie 304: 1820 – 31. maj - do
Fæstegårdmand Rasmus Christensen, død
Inger Sørensdatter, enke
Deres børn:
Søren Rasmussen, 33 år
Kirsten Rasmusdatter gift med gårdmand Niels Nielsen i Hvalløs
Søren Rasmussen Kiær, 26 år
Mette Rasmusdatter, 24 år, vanvittig
Maren Rasmusdatter gift med gårdmand Christen Thomassen i Nielstrup
Anne Rasmusdatter gift med gårdmand Niels Nielsen i Ogstrupgaarden i Mejlby sogn
Christen Rasmussen, 16 år
Enkens lavværge Laurs Sørensen Kiær i Selling
--------------------------------------------------------------------------------
1852, Folie 300: 1820 - 5. april – Voldum sogn
Folie 302: 1820 – 22. april – do
Aftægtsmand Jens Jensen, død hos sønnen gårdmand Johan Jensen
En datter havde en søn Jens Pedersen 8 år, faderen Peder Sørensen.
--------------------------------------------------------------------------------
1853, Folie 300: 1820 – 8. april – Nielstrup, Rud sogn
Fæstehusmand Niels Christensen Elgaard, død
Enken erklærede, at hun blev siddende i uskiftet bo
--------------------------------------------------------------------------------
1854, Folie 300: 1820 – 13. april - Voldum sogn
Folie 305: 1820 – 6. juni - do
Fæstegårdmand Anders Kieldsen, død
Anne Nielsdatter, enke
Deres børn:
Kirsten Andersdatter gift med Niels Jensen i Randers
Niels Andersen, 48 år, boelsmand i Hvalløs
Kirsten Andersdatter gift med gårdmand Mads Pedersen i Søby
Niels Andersen, 34 år gårdmand i Skader
Anne Andersdatter, ugift
Mette Andersdatter gift med Jens Jensen Kieldsen i Halling
Karen Andersdatter, ugift og hjemme
Maren Andersdatter, ugift, opholdende sig hos Mads Pedersen
Kield Andersen, 29 år, hjemme
--------------------------------------------------------------------------------
1855, Folie 302: 1820 – 22. april –Voldum sogn
Anmeldt at Christen Jørgensen Smeds søn Anders Christensen var død 1½ år gl.
Intet at arve.
--------------------------------------------------------------------------------
1856, Folie 302: 1820 – 22. april – Stobdrup, Voldum sogn
Ungkarl Christen Mogensen, død
Hans arvinger:
Moderen Anne Christensdater, enke efter forrige sognefoged Mogens Pedersen i Stobdrup
Afdødes broder var Peder Mogensen i Stobdrup.
Hans søster Kirsten Mogensdatter
Hans søster Maren Mogensdatter
Morbroder Søren Christensen
--------------------------------------------------------------------------------
1857, Folie 303: 1820 – 26. maj – Rigtrup, Voldum sogn
Folie 314: 1820 – 21. december – do
Folie 320: 1821 – 2. december - do
Anne Catrine Nielsdatter, død
Jens Nielsen Bødker, enkemand
Ingen livsarvinger.
Hendes arvinger:
1) Søster Maren Nielsdatter gift med daglejer Anders Molboe i Aarhus, død
1a) Hendes søn matros Niels Andersen Rægaard, i Fiskergade
2) Hendes datter Maren Andersdatter gift med med kræmmer Joseph Ruger, død
2a) Joseph Bernhard Ruger
2b) Ernst Bernhard Ruger, 15 år
2c) Stine Ruger
--------------------------------------------------------------------------------
1858, Folie 306: 1820 – 3. august – Voldum sogn
Folie 306: 1820 – 3. september – do
Indsidder og gartner Laurs Jensen Aborg, død
Arvinger: 3 sønner og 3 døtre
Mathias Wilhelm Aborg, myndig, husmand i Voldum
Jens Michael Aborg, myndig, husmand i Skader
Andreas Severin Aborg, myndig og snedker opholdende sig hos broderen i Voldum
Charlotte Emerenze gift med Laurs Sørensen, selvejergårdmand i Skader
Inger Marie, 27 år, ugift opholdende sig her hos broderen i Voldum
Karen Christiane, 25 år, ugift, opholdende sig i Randers.
--------------------------------------------------------------------------------
1859, Folie 306: 1820 – 20. august – Voldum sogn
Aftægtsmand og fattiglem Jens Balle, død hos husmand Jens Jensen Blach. Han efterlod sig 3 myndige børn.
--------------------------------------------------------------------------------
1860, Folie 306: 1820 – 25. august – Nielstrup, Rud sogn
Folie 308: 1820 - 23. september – do
Folie 314: 1820 – 21. december – do
Folie 317: 1821 - 4. april – do
Folie 320: 1822 – 6. april – Randers Amtsstue, brev om boets behandling
Anne Knudsdatter, død
Hans Sørensen, enkemand
Hendes børn med forrige fæster Niels Mogensen:
Mogens Nielsen, 28 år
Kirsten Nielsdatter, 27 år
Ellen Nielsdatter, gift med fæstegårdmand Peder Rasmussen i Erslev
Hendes børn med enkemanden:
Maren Hansdatter, 20 år
Maren Hansdatter, 17 år
Formyndere farbroder Rasmus Mogensen i Nielstrup og morbroder Mogens Knudsen i Hallendrup
--------------------------------------------------------------------------------
1861, Folie 310: 1820 – 7. november – Rigtrup, Voldum sogn
Folie 312: 1820 – 7. december – do
Folie 316; 1821 – 3. april – do
Folie 318: Afskrift af fremlagt dokument fra 1817.
Fæstegårdmand Søren Ovesen, død
Dorthe Rasmusdatter, enke
Hans arvinger:
En helbroder Jacob Ovesen, husmand i Halling
En halvsøster Maren Jacobsdatter, tidligere gift med Mads Christensen i Østrup, død
Deres børn:
Jacob Rasmussen, indsidder i Søby
Christen Madsen, gårdmand i Østrup
Søren Jensen, husmand i Skader
Rasmus Jensen, indsidder i Aarslev
Anne Rasmusdatter gift med Anders Sørensen i Karlby
Maren Rasmusdatter gift med Niels Christensen i Bendstrup
Bodil Rasmusdatter, enke, efter Rasmus Christensen i Søby
Afdøde og hustru havde haft plejebørn som afdøde kort før sin død tilkendegav skulle have arv efter ham. Han hed Niels Pedersen og kom i pleje da han var 1½ år og i dag 28 år.
Øvrige arvinger gav afkald til fordel for plejesønnen.
--------------------------------------------------------------------------------
1862, Folie 310: 1820 – 6. november – Voldum sogn
Folie 310: 1820 – 6. deember – do
Folie 319: 1821 – 22. november - do
Fæstegårdmand Niels Jensen Palle anmeldte, at hans hustru Esther Andersdatter var død.
Deres datter:
Maren Nielsdatter, 16 år
Formynder afdøde broder var Rasmus Andersen i Hvalløs
--------------------------------------------------------------------------------
1863, Folie 315: 1820 – 11. december – Rigtrup, Voldum sogn
Jens Børgesen anmeldte, at hans søn Byrge Jensen var død 19 år gammel den 12 november. Han efterlod sig ikke midler.
--------------------------------------------------------------------------------
1864, Folie 315: 1821 – 28. januar – Mygind skov, Mygind sogn
husmand og skovfoged Søren Balle
Enke ?
Søn Søren Sørensen Balle, 18 år
Intet at arve.
--------------------------------------------------------------------------------
1865, Folie 315: 1821 – 28. januar – Nielstrup, Rud sogn
Anmeldt at Niels Elgaards datter Maren Nielsdatters uægte barn Mette Kirstine 3/4 år gammel var afgået ved døden. Intet at arve.
--------------------------------------------------------------------------------
1866, Folie 315:  18 januar 1821, Hvalløs, Voldum sogn
Anmeldt at fæstegårdmand Niels Nielsens datter Inger Marie, 6 år var død. Intet at arve
--------------------------------------------------------------------------------
1867, Folie 315: 1821 – 30. januar – Skader sogn
Anmeldt at husmand Søren Jacobsens søn Rasmus 1 år, var død. Intet at arve.
--------------------------------------------------------------------------------
1868, Folie 316: 1821 – 9. februar – Rebens Mølle, Voldum sogn
Anmeldt at møller Niels Sørensens datter Mette Marie 23 uger var død. Intet at arve.
--------------------------------------------------------------------------------
1869, Folie 316: 1821 – 14. februar – Voldum
Fæstegårdmand Jens Christensen anmeldte, at afgangne Anders Rasmussens enke Mette Madsdatter var død hos ham uden at efterlade sig noget. Anmelderen var hendes svigersøn.
--------------------------------------------------------------------------------
1870, Folie 316: 1821 - 23. februar – Nielstrup, Rud sogn
Indsidder Hybert Laursen anmeldte, at hans søn Laurs var død 1 ½ år gammel. Intet at arve.
--------------------------------------------------------------------------------
1871, Folie 316: 1821 – 8. marts – Voldum sogn
Anmeldt at gårdmand Niels Andersens datter Anne Cathrine 4½ år var død. Intet at arve.
--------------------------------------------------------------------------------
1872, Folie 316: 1821 – 12. marts – Voldum sogn
Gjertrud Christensdatter, død
Christen Nielsen, enkemand
Deres 3 børn, han ønskede at sidde i uskiftet bo
--------------------------------------------------------------------------------
1873, Folie 316: 1821 – 20. marts – Voldum sogn
Anmeldt at husmand Niels Rasmussens datter Sophie Kirstine var død 1 år gammel. Intet at arve.
--------------------------------------------------------------------------------
1874, Folie 316: 1821 – 27. marts – Voldum sogn
Anmeldt at tjenestepige Maren Espensdatter hus husmand Niels Vestergaard, hendes uægte barn Rasmus Nielsen 3/4 år gammel var død. Intet at arve.
--------------------------------------------------------------------------------
1875, Folie 318: 1821 - 7. april – Voldum sogn
Anmeldt at opholdsmand Peder Jensen Palle, død
Hans arving:
datter gift med husmand Niels Pedersen i Voldum
--------------------------------------------------------------------------------
1876, Folie 318: 1821 – 28. maj – Nielstrup, Rud sogn
Anmeldt at Karen Tambour, død, 78 år gammel
Hendens arving:
Søn husmand Jens Laursen i Nielstrup
--------------------------------------------------------------------------------
1877, Folie 318: 1821 – 28. maj – Voldum sogn
Anmeldt at Peder Stegens søn Jens Petersen var død 10 år gammel. Intet efterladt.
--------------------------------------------------------------------------------
1878, Folie 320: 1821 – 30. december – Voldum sogn
Folie 322: 1822 – 28. januar – do
Folie 333: 1822 -  20. december - do
Sophie Hedevig Jensdatter, død
Niels Christensen, enkemanden
Deres børn:
Christen Nielsen, 2 år
Anne Chatrine Nielsdatter, 3/4 år
--------------------------------------------------------------------------------
1879, Folie 322: 1822 – 2. januar – Voldum sogn
Anmeldt at indsidder Rasmus Nielsens (i kirkebogen Niels Rasmussen) søn Rasmus Nielsen var død 6 dage gammel. Intet at arve.
--------------------------------------------------------------------------------
1880, Folie 322: 1822 – 22. februar – Voldum sogn
Anmeldt at Niels Christensen, 8 år var død. Han var søn af gårdmand Christen Rasmussen. Intet at arve.
--------------------------------------------------------------------------------
1881, Folie 324: 1822 – 7. marts – Rigtrup, Voldum sogn
Niels Pedersen anmeldte, at hans søn Anders Nielsen, 4 måneder, var død. Intet efterladt.
--------------------------------------------------------------------------------
1882, Folie 324: 1822 – 3. juni – Clausholm, Voldum sogn
Folie 353: 1824 – 8. december - do
Tjener på Clausholm Peder Bentzen, død
Efter indkaldelse af arvinger var der ingen der meldte sig, så den lille arv blev indbetalt til ”Kongens Kiste”
--------------------------------------------------------------------------------
1883, Folie 324: 1822 – 7. april - Voldum sogn
Folie 334: 1822 – 23. december - do
Bodil Rasmusdatter, død
Gårdfæster Christen Jørgensen, enke
Deres børn:
Jørgen Christensen, 26 år
Rasmus Christensen, 23 år
Søren Christensen, 17 år
--------------------------------------------------------------------------------
1884, Folie 325: 1822 – 7. april – Rigtrup, Voldum sogn
Anmeldt at husfæster Jens Nielsens datter Anne Chatrine Jensdatter var død.
--------------------------------------------------------------------------------
1885, Folie 325: 1822 – 27. april – Voldum sogn
Folie 325: 1822 – 27. maj - do
Barbera Andersdatter, død
Søren Rasmussen, enkemand
Deres barn:
Rasmus Sørensen, 1/4 år
--------------------------------------------------------------------------------
1886, Folie 329: 1822 – 30. august – Voldum sogn
Folie 330: 1822 - 28. september – do
Folie 339: 1823 - 21. august – do
Folie 339: 1823 – 13. december – do
Folie 355: 1824 – 30. december - do
Mathias Wilhelm Aborg, død
Hans arvinger var hans søskende:
1)    Jens Michael Aborg, myndig, husmand i Skader
2)    Andreas Severin Aborg, myndig og snedker opholdende sig hos broderen i Voldum
3)    Charlotte Emarenze gift med Laurs Sørensen, selvejergaardmand i Skader, hun død
4)    Hendes 2 børn:
5)    Søren
6)    Laurs
7)    Inger Marie Colline, 27 år, ugift, opholdende sig her hos broderen i Voldum, nu gift med Laurs Sørensen
8)    Karen Christiane, 25 år, ugift, opholdende sig i Randers.
Det viste sig, at husfæster Niels Frederichsens datter Charlotte var svanger med afdøde.
--------------------------------------------------------------------------------
1887, Folie 330: 1822 – 5. september – Voldum sogn
Niels Frederiksen anmeldte, at hans datter Karen Nielsdatter, 10 år gammel var død uden efterladenskaber
--------------------------------------------------------------------------------
1888, Folie 330: 1822 – 25. september – Voldum sogn
Gårdfæster Johan Jensen, anmeldte, at hans søn Niels Johansen var død 2 år gammel.
--------------------------------------------------------------------------------
1889, Folie 333: 1822 – 19. november – Hvalløs, Voldum sogn
Fæstegårdmand Niels Poulsen anmeldte, at hans søn Niels Poulsen var død 16 år gammel.
--------------------------------------------------------------------------------
1890, Folie 333: 1822 – 5. december – Hvalløs, Voldum sogne
Folie 335: 1824 – 3. januar – do
Folie 344: 1824 – 29. juni - do
Mette Christensdatter, død, 39 år
Fæstegårdmand Niels Poulsen, enkemand
Deres børn:
Anne Kirstine Nielsdatter, 17 år
Maren Nielsdatter, 14 år
Marianne Nielsdatter, 7 år
Kirsten Nielsdatter, 5 år
Karen Nielsdatter, 2 år
Morbroder Laurs Christensen af Hvalløs var formynder
--------------------------------------------------------------------------------
1891, Folie 337: 1823 – 5. januar – Ropdrup, Ølst sogn
Folie 341: 1823 – 14. december – do
Folie 342: 1823 – 24. december - do
Husfæster Peder Christiansen, død
Sophie Knudsdatter, enke
Deres børn:
Knud Pedersen, 26 år
Christian Pedersen, 21 år
Jens Pedersen, 17 år
Anne Kirstine Pedersdatter, 23 år
Mette Pedersdatter, 18 år
Mette Pedersdatter, 13 år
Kirsten Pedersdatter, 10 år
Farbroderen Søren Christiansen i Hadbjerg var formynder.
--------------------------------------------------------------------------------
1892, Folie 337: 1823 – 17. januar – Voldum sogn
Folie 348: 1824 – 10. august - do
Niels Rasmussen anmeldte, at hans søn Rasmus Nielsen var død uden noget til arv.
--------------------------------------------------------------------------------
1893, Folie 337: 1823 – 10. marts – Clausholm, Voldum sogn
Folie 337: 1823 – 7. april – do
Folie 346: 1824 - 27. juli – do
Folie 367: 1825 – 14. december – do
Folie 370: 1826 – 26. juli - do
Skovrider Johan Frederik Tegen, død
Margrethe Andersen, enke
Deres barn:
Hans Henrik Tegen, 14 år
Farbroder Casper Tegen var formynder
Gårdfæster Niels Nielsen i Rigtrup var lavværge
--------------------------------------------------------------------------------
1894, Folie 338: 1823 – 16. maj – Voldum, Voldum sogn
Maren Jensdatter, død hos sin svigersøn, Jens Smed i Voldum uden noget til arv.
--------------------------------------------------------------------------------
1895, Folie 338: 1823 – 7. juli – Hvalløs, Voldum sogn
Anne Sørensdatter, død – opholdskone hos svigersønnen Søren Sørensen. Intet til arv.
--------------------------------------------------------------------------------
1896, Folie 338: 1823 – 7. august – Voldum sogn
Gårdmand Jens Christensen anmeldte, at hans søn Anders Jensen var død 4 år gl. uden noget til arv
--------------------------------------------------------------------------------
1897, Folie 344: 1824 – 18. maj – Rigtrup, Voldum sogn
Opholdsmand Jens Christensen, død, uden at efterlade sig livsarvinger
--------------------------------------------------------------------------------
1898, Folie 344: 1824 – 15. april – Rigtrup, Voldum sogn
Thomas Espensen anmeldte, at hans datter Maren, 2 år var død, uden noget til arv.
--------------------------------------------------------------------------------
1899, Folie 344: 1824 – 13. maj – Voldum sogn
Tjenestepige Agnete Henriksdatter anmeldte, at hendes uægte datter Barbara Nielsdatter var død 3/4 år gammel, uden noget til arv.
--------------------------------------------------------------------------------
1900, Folie 344: 1824 – 24. maj – Rigtrup, Voldum sogn
Marie Margrethe Sørensdatter, død, 52 år
Jens Rasmussen Møller, enkemand, ville sidde i uskiftet bo. (Han døde kort efter. Se skifte 1903
--------------------------------------------------------------------------------
1901, Folie 346: 1824 – 5. juli – Voldum sogn
Husfæster Christian Christiansen Elgaard , død
Anne Pedersdatter, enke, der ønskede at sidde i uskiftet bo med 2 sønner og 1 datter
--------------------------------------------------------------------------------
1902, Folie 346: 1824 – 20. juli – Voldum, Voldum sogn
Søren Nielsen Taae anmeldte, at hans søn Niels Sørensen, 3/4 år var død.
--------------------------------------------------------------------------------
1903, Folie 346: 1824 – 24. juli – Rigtrup, Voldum sogn
Folie 349: 1824 – 23. august – do
Folie 351: 1824 6. december - do
Husfæster Jens Rasmussen Møller, død
Marie Margethe Sørensdatter, tidligere død, 52 år (Folie 344: 1824 – 24. maj – Rigtrup, Voldum sogn)
Deres børn:
Rasmus Jensen 19½ år
Kirsten Jensdatter, 24 år, gift med Johannes Christensen i Skader. (gift mellem skiftesamlinger)
Kirsten Jensdatter, 17 år
Formynder var Søren Rasmussen fra Fårup.
(Se også anmeldelse i skifte 1900)
--------------------------------------------------------------------------------
1904, Folie 351: 1824 – 16. oktober – Hvalløs, Voldum sogn
Gårdfæster Niels Nielsen anmeldte, at hans datter Inger Marie Nielsdatter var død, 3 år.
--------------------------------------------------------------------------------
1905, Folie 360: 1825 – 17. marts – Halling sogn
Anne Sophie Hansdatter, død
Henrich Henrichsen, enkemand
I ægteskabet var der en datter. Ønskede uskiftet bo.
--------------------------------------------------------------------------------
1906, Folie 360: 1825 – 23. april – Voldum sogn
Folie 361: 1825 – 30. april – Voldum sogn
Folie 369: 1826 – 29. januar - do
Mette Andersdatter, død
Peder Sørensen Steger, enkemand
Enkemandens farbroder  var Frederik Frederiksen af Sortemosehuset.
Hendes arvinger:
søn Frederik Rasmussen, 16 år
--------------------------------------------------------------------------------
1907, Folie 363: 1825: 24. maj – Hvalløs, Voldum sogn
Gårdfæster Jens Christensen anmeldte, at hans søn Christen Jensen var død, 18 år gammel. Intet efterladt.
--------------------------------------------------------------------------------
1908, Folie 363: 1825 – 25. maj – Hallendrup, Rud sogn
Henrik Christensen anmeldte, at hans fader, husfæster Christen Bredgaard, var død og efterladt sig sønner og datter, med hvem hans enke ønskede at sidde i uskiftet bo
--------------------------------------------------------------------------------
1909, Folie 363: 1825 – 25. juli  - Voldum sogn
Folie 365: 1825 – 2. september – do
Fole 366: 1825 – 13. december - do
Gårdfæster Laurs Rasmussen, død
Hans arvinger:
Broder, gårdopholdsmand Sivert Rasmussen i Trustrup
Husfæster Anders Rasmussen i Rigtrup
Helsøster Maren Rasmusdatter, død, var gift med gårdfæster Søren Pedersen i Skader, også død
Hendes børn med Søren Nielsen:
Rasmus Sørensen, lever i Aarslev, død inden skiftesamling 13. december 1825, uden andre arvinger end søskende.
Anders Sørensen, husmand i Østrup
Maren Sørensdatter, ugift
Hendes børn med Søren Pedersen:
Anne Sørensdatter gift med Peder Andersen, boelsmand i Brunmosehusene, Marie Magdalene sogn
Afdødes steddatter Anne Pedersdatter havde penge til gode for 10 års tjeneste.
--------------------------------------------------------------------------------
1910, Folie 366: 1825 – 23. november – Voldum sogn
Indsidder Thomas Clemmensen anmeldte, at hans søn Søren Thomassen var død 2½ år gammel. Intet at arve.
--------------------------------------------------------------------------------
1911, Folie 370: 1826 – 10. marts – Rigtrup, Voldum sogn
Husfæster Niels Jørgensen, død
Anmeldt af gårdfæster Niels Nielsen, der oplyste, at afdøde efterlod sig enke og umyndige børn. Enken ønskede at sidde i uskiftet bo. --------------------------------------------------------------------------------
1912, Folie 370: 1826 – 17. marts – Voldum sognefoged
Jens Andersen Smed, død
Gjertrud Nielsdatter, enke
Han efterlod sig myndige børn med enken, der ønskede at sidde i uskiftet bo.
--------------------------------------------------------------------------------
1913, Folie 370: 1826 – 26. marts – Voldum sogn
Folie 370: 1826 – 28. marts - do
Christen Christiansen anmeldte, at gårdfæster Johan Jensens søn Anders var død 14 dage gammel og uden at efterlade sig noget til arv.
--------------------------------------------------------------------------------
1914, Folie 370: 1826 – 13. juni – Voldum sogn
Søren Rasmussen Kragballe anmeldte, at hans søn Rasmus Sørensen, 4 år var død.
--------------------------------------------------------------------------------
1915, Folie 372: 1826 – 27. oktober – Rigtrup, Voldum sogn
Folie 375: 1827 – 23. marts – do
Folie 377: 1827 – 28. juni - do
Kirsten Andersdatter, død
Husfæster Jens Nielsen, enkemand
Deres børn:
Peder Jensen, 10 år
Niels Jensen, 5 år
--------------------------------------------------------------------------------
1916, Folie 372: 1826 – 12. december - Rigtrup, Voldum sogn
Thomas Espensen anmeldte, at hans søn Jens Thomassen var død 18 uger gammel. Efterlod sig ikke noget.
--------------------------------------------------------------------------------
1917, Folie 372: 1826 – 21. december – Rigtrup, Voldum sogn
Folie 372, 30 december 1826
Folie 374: 1827 – 7. marts - do
Gårdfæster Niels Rasmussen, død
Ane Nielsdatter, enke
Deres børn:
Niels Nielsen, 22 år
Rasmus Nielsen, 18 år
Anders Nielsen, 15 år
Karen Nielsdatter, ugift
Lavværge, hendes broder Peder Nielsen i Trustrup
--------------------------------------------------------------------------------
1918, Folie 372: 1826 – 26. december – Voldum sogn
Jens Christensen anmeldte, at hans datter Karen Jensdatter var død, 2 år. Hun efterlod sig intet.
--------------------------------------------------------------------------------
1919, Folie 373: 1826 – 31. december – Voldum sogn
Husfæster Søren Andersen i Voldum anmeldte, at hans datter Marianne Sørensdatter, der døde den 27. august 1826 og begravet den 31. august, intet efterlod sig.
--------------------------------------------------------------------------------
1920, Folie 374: 1827 – 24. januar – Hvalløs, Voldum sogn
Husfæster Søren Sørensen anmeldte, at hans datter Zidsel Marie Sørensdatter, 1½ år, var død uden at efterlade sig værdier.
--------------------------------------------------------------------------------
1921, Folie 374: 1827 – 21. februar – Rigtrup, Voldum sogn
Gårdfæster Niels Nielsen anmeldte, at Niels Jørgensens enkes datter Bodil Kirstine 15 år var død. Hun efterlod sig intet.
--------------------------------------------------------------------------------
1922, Folie 374: 1827 – 1. marts – Nielstrup, Rud sogn
Husfæster Niels Christiansen anmeldte, at hans søn Niels Nielsen var død 1 år gammel. Efterlod sig intet.
--------------------------------------------------------------------------------
1923, Folie 375: 1827 – 9. april – Vasehuset, Voldum sogn
Folie 376: 1827 – 9. maj – do
Folie 376: 1827 – 21. juni - do
Ellen Sørensdatter, død
Niels Rasmussen Vestergaard, enkemand
Deres børn:
Søren Nielsen, 9 år
Sophie Nielsdatter, 3 år
--------------------------------------------------------------------------------
1924, Folie 378: 1827 – 8. juli – Tebbestrup, Haslund sogn
Ane Cathrine Nielsdatter, død
Fæstehusmand Rasmus Nielsen Schiødt, enkemand
Ingen børn. Der var testamente.
Længstlevende arver. Efter længstlevendes død skulle arven tilfalde deres arvinger efter loven, med mindre længstlevende giftede sig igen eller eller fik børn.
--------------------------------------------------------------------------------
1925, Folie 379: 1827 – 14. juli – Voldum sogn
Gårdfæster Peder Jensen anmeldte, at hans datter, Ane Kirstine Pedersdatter 1/4 år gammel, var død uden at efterlade sig noget.
--------------------------------------------------------------------------------
1926, Folie 379: 1828 – 27. januar – Rigtrup, Voldum sogn
Husfæster Johannes Christensen, anmeldte, at hans søn, Christen Johannesen var død, 6 uger gammel. Efterlod sig ikke værdier.
--------------------------------------------------------------------------------
1927, Folie 379: 1828 - 7. marts -  Aarslev sogn (Nørre)
Folie 380: 1828 – 28. marts – do
Folie 381: 1828 – 18. juni – do
Folie 382: 1828 – 8. september - do
Gårdfæster Rasmus Andersen, død
Maren Nielsdatter, tidligere død
Hans arvinger:
Datter Ellen Kirstine Rasmusdatter gift med Johan Jensen i Aarslev
Datter Birgithe Rasmusdatter gift med Christen Sørensen i Aarslev
Datter Kirsten Rasmusdatter, ugift, hendes formynder var en morbroder Peder Nielsen i Trustrup.
Søn Niels Rasmussen, 22 år
--------------------------------------------------------------------------------
1928, Folie 381: 1828 – 5. april – Skader sogn
Husfæster Jens Rasmussen Skriver anmeldte, at hans søn Niels Christian Jensen var død 1 1/4 år gammel. Efterlod sig ikke noget.
--------------------------------------------------------------------------------
1929, Folie 381: 1828 – 9. april – Skader sogn
Husfæster Søren Jensen Smed anmeldte, at hans søn Søren Sørensen var død 2 år gammel og ikke efterlod sig noget.
--------------------------------------------------------------------------------
1930, Folie 381: 1828 –  9. juni – Drostrup, Rud sogn
Gårdfæster Søren Christensen anmeldte, at hans datter Maren Sørensdatter var død, 21 år gammel. Efterlod sig intet til arv.
--------------------------------------------------------------------------------
1931, Folie 382: 1828 – 18. juli – Voldum sogn
Husfæster Frederik Pedersen Qvist anmeldte, at hans datter Ane Marie Frederiksdatter var død 1 ½ år gammel og ikke efterlod sig noget til arv.
--------------------------------------------------------------------------------
1932, Folie 382: 1828 -  27. juli – Voldum sogn
Søren Nielsen Taae anmeldte, at hans søn Anton Sørensen var død 1 år gammel uden at efterlade sig noget til arv.
--------------------------------------------------------------------------------
1933, Folie 382: 1828 – 30. august – Voldum sogn
Gårdfæster Christen Rasmussen anmeldte, at hans søn Jens Rasmussen var død 5 uger gammel uden at efterlade sig noget til arv.
--------------------------------------------------------------------------------
1934, Folie 383: 1828 – 28. oktober – Voldum sogn
Thomas Thomassen anmeldte, at hans datter Gjertrud Thomasdatters uægte barn, Christen Sørensen i Voldum var død 4 uger gammel uden at efterlade sig noget til arv.
--------------------------------------------------------------------------------
1935, Folie 383: 1828 – 28. oktober – Voldum sogn
Gårdfæster Jens Nielsen anmeldte, at hans datter Mette Kirstine Jensdatter 1 ½ år gammel uden at efterlade sig noget til arv.
--------------------------------------------------------------------------------
1936, Folie 383: 1828 – 23. november – Nielstrup, Rud sogn
Folie 386: 1829 – 3. juni - do
Husfæster Thomas Hansen, død
Zidsel Andersdatter, enke
Deres børn:
Hans Thomassen, 37 år
Anders Thomassen, 34 år i Bramstrup
Peder Thomassen, 31 år
Sønnerne gav tilladelse til at deres moder hensad i uskiftet bo
--------------------------------------------------------------------------------
1937, Folie 384: 1828 – 9. december – Søby sogn
Folie 387: 1829 – 16. juni - do
Husfæster Niels Jensen, død
Anne Iversdatter, død
Deres børn:
Iver Nielsen, 32 år
Jens Nielsen, 30 år
Alexander Nielsen, 27 år
Christen Nielsen, 22 år
Karen Nielsdatter gift med Niels Søndergaard i Nielstrup
Helle Nielsdatter, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
1938, Folie 385: 1828 – 26. december – Skader sogn
Christen Sørensen Overgaard anmeldte, at hans datter Kirsten Christensdatter var død 22 år gammel og intet efterlod sig til arv.
--------------------------------------------------------------------------------
1939, Folie 385: 1829 – 17. marts – Voldum sogn
Gårdfæster Ove Jensen anmeldte, at hans søn Niels Ovesen, 10 uger var død og ikke efterladt sig noget til arv.
--------------------------------------------------------------------------------
1940, Folie 385: 1829 – 15. april – Skader sogn
Søren Jensen Smed anmeldte, at hans datter Maren Sørensdatter, 10 uger var død og ikke efterladt sig noget til arv.
--------------------------------------------------------------------------------
1941, Folie 385: 1829 – 27. april – Voldum sogn
Folie 386: 1829 - 5. juni – do
Folie 388: 1829 – 3. november – do
Folie 389: 1829 – 6. november - do
Maren Michelsdatter, død
Thomas Thomassen, enkemand
Deres børn:
Mogens Thomassen, 28 år
Niels Thomassen, 23 år
Michel Thomassen, 18 år
Rasmus Thomassen, 15 år
Maren Thomasdatter gift med Frederik Pedersen Qvist i Voldum
Gjertrud Thomasdatter, ugift
Boet udleveret til hensidden i uskiftet bo
--------------------------------------------------------------------------------
1942, Folie 385: 1829 – 26. maj – Voldum, Voldum sogn
Gårdfæster Jens Axelsen anmeldte, at hans datter Bodil Marie Jensdatters uægte datter, Ane Kirstine Rasmusdatter var død 10 dage gammel og intet efterlod sig.
--------------------------------------------------------------------------------
1943, Folie 386: 1829 – 30. maj – Rigtrup, Voldum sogn
Husfæster Jens Nielsen Bødker anmeldte, at hans søn Jens Jensen 1 år gammel var død og ikke efterlod sig noget til arv.
--------------------------------------------------------------------------------
1944, Folie 388: 1829 - 6. juli – Drostrup, Rud sogn
Gårdfæster Søren Christensen, anmeldte, at hans søn Christen Sørensen 30 år var død, og ikke efterlod sig noget til arv.
--------------------------------------------------------------------------------
1945, Folie 388: 1829 – 28. september – Nielstrup, Rud sogn
Folie 391: 1829 – 11. december - do
Dorthe Jensdatter, død
Gårdfæster Rasmus Andersen, enkemand
Deres børn:
Datter gift med Niels Olesen i Selling
Søn Søren Rasmussen
Se skifte 1760
--------------------------------------------------------------------------------
1946, Folie 390: 1829 – 11. november – Drostrup, Rud sogn
Gårdfæster Søren Christensen anmeldte, at hans søn Rasmus Sørensen var død uden at efterlade sig noget til arv.
--------------------------------------------------------------------------------
1947, Folie 390: 1829 – 16. november . Nielstrup, Rud sogn
Husfæster Niels Christiansen anmeldte, at hans søn Christian Nielsen var død 1 ½ år gammel og ikke efterlod sig noget til arv.
--------------------------------------------------------------------------------
1948, Folie 391: 1830 – 25. april – Drostrup, Rud sogn
Folie 394: 1830 – 4. juni – do
Folie 397: 1830 – 10. august – do
Folie 399: 1830 – 31. august – do
Folie 400: 1830 – 7. september – do
Folie 401: 1830 – 20. september – do
Folie 403: 1830 - 2. oktober – do
Folie 404: 1830 – 8. oktober – do
Folie 406: 1830 - 16. oktober – do
Folie 408: 1830 - 9. november - do
Gårdfæster Thomas Christiansen, død
Kirsten Christensdatter, enke
Hans børn med Kirsten Rasmusdatter:
Christen Thomassen, 35 år
Maren Thomasdatter, gift med gårdmand Søren Sørensen i Hallendrup
Kirsten Thomasdatter, ugift
Mette Marie Thomasdatter, ugift
Hans børn med enken:
Christen Thomassen, 21 år
Peder Thomassen, 20 år
Kirsten Thomasdatter, ugift
Farbroder Søren Christensen af Drostrup var formynder.
Lavværge Peder Christensen i Bramstrup – enkens broder.
--------------------------------------------------------------------------------
1949, Folie 393: 1830 – 18. maj – Voldum sogn
Rasmus Sørensen anmeldte, at hans datter, Dorthe Rasmusdatters uægte barn Niels Sørensen, 17 uger var død og ikke efterlod sig noget til arv.
--------------------------------------------------------------------------------
1950, Folie 393: 1830 – 20. maj – Aarslev sogn (Nørre)
Ane Henriksdatter, død
Søren Hansen, enkemand
Ingen børn, de havde lavet testamente. Længstlevende arvede
--------------------------------------------------------------------------------
1951, Folie 395: 1830 – 8. juni – Rigtrup, Voldum sogn
Johannes Christensen anmeldte, at hans søn Christen var  død 1½ år gammel uden at efterlade sig noget til arv.
--------------------------------------------------------------------------------
1952, Folie 395: 1830 - 9. juli – Aarslev sogn (Nørre)
Folie 396: 1830 – 9. august – do
Folie 407: 1830 – 26. oktober - do
Mette Nielsdatter, død
Jens Nielsen Groesen, enkemand
Hendes børn med afdøde Daniel Jensen:
Jens Danielsen, 34 år
Elisabeth Danielsdatter gift med Niels Peter Nielsen Mørk i Aarslev
Kirsten Danielsdatter gift med Christen Sørensen i Aarslev
Mette Kirstine Danielsdatter gift med forpagter Jensen på Tustrup
Hendes børn med enkemanden:
Ane Jensdatter, gift med Jens Nielsen i Voldum
Mette Marie Jensdatter, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
1952, Folie 395: 1830 – 13. juli – Rigtrup Leedehus, Voldum sogn
Folie 399: 1830 – 11. august - do
Husfæster Niels Jensen, død
Ane Jensdatter, enke
Ingen livsarvinger. Hans arvinger:
Halvbroder Niels Nielsen i Vissing
Halvbroder Christen Nielsen i Hallendrup
--------------------------------------------------------------------------------
1953, Folie 407: 1830 – 22. oktober – Voldum sogn
Folie 410: 1830 – 25. november – do
Folie 412: 1831 – 23. februar - do
Gårdfæster Rasmus Sørensen, død
Maren Sørensdatter, enke
Deres børn:
Søren Rasmussen Hjulmand, 33 år
Søren Thyge Rasmussen, 26 år
Jens Rasmussen, 22 år
Peder Rasmussen, 17 år
Ane Rasmusdatter, ugift
Dorthe Rasmusdatter, ugift
Marianne Rasmusdatter, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
1954, Folie 412: 1830 – 24. december – Voldum sogn
Husfæster Anders Sørensen anmeldte, at hans søn Christen Andersen var død 3/4 år gammel og ikke efterlod sig noget til arv.
--------------------------------------------------------------------------------
1955, Folie 412: 1831 – 30. januar – Voldum sogn
Thomas Thomassen anmeldte, at hans datter Maren Thomasdatter var død 2 uger gammel uden at efterlade sig noget til arv.
--------------------------------------------------------------------------------
1956, Folie 412: 1831 – 6. februar – Skader sogn
Husfæster Niels Kudsk anmeldte, at hans søn Jens var død 1/6 år gammel uden at efterlade sig noget til arv.
--------------------------------------------------------------------------------
1957, Folie 413: 1831 – 17. marts – Voldum sogn
Gårdfæster Jens Nielsen anmeldte, at hans datter Mette Kirstine Jensdatter, 3/4 år gammel var død uden at efterlade sig noget til arv.
--------------------------------------------------------------------------------
1958, Folie 413: 1831 – 15. april – Voldum, Voldum sogn
Folie 415: 1831 – 3. oktober - do
Kirsten Rasmusdatter, død
Peder Iversen, enkemand
Deres børn:
Iver Pedersen, 24 år
Rasmus Pedersen, 22 år
--------------------------------------------------------------------------------
1959, Folie 413: 1831 – 17. april – Robdrup, Ølst sogn
Mads Laursen anmeldte, at hans tjenestepige og svigerinde Sophie Mette Pedersdatters uægte søn Jens Sørensen, 14 dage gammel var død uden at efterlade sig noget til arv.
--------------------------------------------------------------------------------
1960, Folie 413: 1831 – 5. juli – Nielstrup, Rud sogn
Folie 415: 1831 – 3. oktober - do
Gårdfæster Rasmus Andersen , død
Hans arvinger:
Datter Ane Marie Rasmusdatter gift med Niels Olesen i Selling
Søn Søren Rasmussen, 24 år
Se skifte 1945
--------------------------------------------------------------------------------
1961, Folie 413: 1831 – 15. juli - Voldum sogn
Christen Jørgensen Smed anmeldte, at hans søn Jørgen var død 11 år gammel uden at efterlade sig noget til arv.
--------------------------------------------------------------------------------
1962, Folie 413: 1831 – 22. juli - Voldum sogn
Folie 413: 1831 - 20. august - do
Ane Jensdatter, død
Jens Nielsen, enkemand
Deres barn:
Rasmus Jensen, 3 år
Formynder morbroder Jens Danielsen i Aarslev
--------------------------------------------------------------------------------
1963, Folie 413: 1831 – 28. juli - Voldum sogn
Folie 416: 1831 – 3. oktober - do
Kirsten Jensdatter, død i Langskov
Knud Thomassen, enkemand
Hendes barn med 1. ægtefælle Rasmus Hansen Skrædder:
Marianne Rasmusdatter gift med gårdmand Søren Jensen på Langskov Mark.
--------------------------------------------------------------------------------
1964, Folie 413: 1831 – 30. juli - Voldum, Voldum sogn
Peder Sørensen Steger anmeldte, at hans datter Nille Marie Pedersdatters uægte barn Karen Marie Henriksdatter, 11 månder var død uden at efterlade sig noget til arv.
--------------------------------------------------------------------------------
1965, Folie 415: 1831 – 2. september – Nielstrup, Rud sogn
Husfæster Niels Christiansen anmeldte, at hans søn Christian 1 år var død uden at efterlade sig noget til arv.
--------------------------------------------------------------------------------
1966, Folie 416: 1831 – 25. oktober – Linaa, Todbjerg sogn
Folie 422: 1832 – 16. juli - do
Husfæster Hans Poulsen, død
Gjedske Christiansdatter, førhen død
Deres børn:
Sara Hansdatter gift med Søren Nielsen
Anne Marie Hansdatter gift med Poul Jensen i Todbjerg
Marianne Hansdatter, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
1967, Folie 416: 1831 – 22. november – Skader
Husfæster Christen Sørensen, død
Efterlod sig ægtefælle og 5 børn. Uskiftet bo
--------------------------------------------------------------------------------
1968, Folie 417: 1832 – 9. april – Voldum sogn
Folie 423: 1832 – 20. juli - do
Gårdfæster Jens Michelsen, død
Ane Jensdatter, enke
Hans børn med Zidsel Jensdatter:
Michel Jensen, myndig
Ane Jensdatter gift med Anders Rasmussen i Voldum
Maren Jensdatter gift med Christen Andersen i Mygind
Hans børn med enken:
Jens Jensen, 17 år
Frands Jensen, 14 år
Zidsel Jensdatter, ugift
Ane Marie Jensdatter, ugift
Marianne Jensdatter, ugift
Afdødes broder Anders Michelsen i Mygind.
Enkens broder Rasmus Jensen
--------------------------------------------------------------------------------
1969, Folie 418: 1832 – 25. april – Halling sogn
Ane Sophie Andersdatter, død
Husfæster Ole Andersen, enkemand
Deres børn:
Ane Marie Olesdatter
Ane Olesdatter
Inger Olesdatter
--------------------------------------------------------------------------------
1970, Folie 419: 1832 - 1. maj – Skader sogn
Husfæster Søren Jacobsen, død efterladende sig enke og børn. Uskiftet bo.
--------------------------------------------------------------------------------
1971, Folie 419: 1832 – 2. maj – Voldum sogn
Folie 419: 1832 – 25. maj  - do
Rasmus Sørensen Thyge, død
Kirsten Andersdatter, enke
Deres barn:
Dorthe
Formynder Søren Rasmussen.
--------------------------------------------------------------------------------
1971, Folie 419: 1832 – 4. maj – Nielstrup, Rud sogn
Søren Rasmussen anmeldte, at hans søn Søren Sørensen var død uden at efterlade sig noget til arv.
--------------------------------------------------------------------------------
1972, Folie 419: 1832 – 21. maj – Hallendrup, Rud sogn
Folie 420: 1832 -  26. maj - do
Folie 425: 1832 – 31. december - do
Karen Henriksdatter, død
Husfæster Christen Rasmussen, død tidligere
Deres børn:
Rasmus Christensen
Henrich Christensen
Ane Christensdatter, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
1973, Folie 421: 1832 – 29. maj – Rigtrup, Voldum sogn
Folie 421: 1832 – 8. juni – do
Folie 424: 1832 – 29. oktober - do
Rasmus Rasmussen anmeldte, at hans steddatter Dorthe Jensdatter var død hos ham og efterladende sig moder og 2 brødre.
Hendes moder Kirsten Ladsdatter
Broder Lads Jensen af Mørke
Broder Niels Jensen af Rigtrup
--------------------------------------------------------------------------------
1974, Folie 425: 1832 – 30. november – Rigtrup, Voldum sogn
Folie 425: 1832 – 29. december - do
Husfæster Christian Christensen, død
Hans arvinger:
Søn Christen Christiansen i Søby
Broder Søren Christiansen i Rigtrup
Datter Kirsten Christiansdatter gift med Niels Rasmussen i Rigtrup
--------------------------------------------------------------------------------
1975, Folie 425: 1832 – 29. december – Clausholm Skovhus, Voldum sogn
Maren Jensdatter, død
Skovfoged Søren Sørensen, tidligere død
Deres barn:
Søren Sørensen Balle
--------------------------------------------------------------------------------
1976, Folie 426: 1832 – 31. december – Vorup sogn
Anders Nielsen anmeldte, at hans søn Niels Andersen var død g intet efterlod sig til arv.
--------------------------------------------------------------------------------
1977, Folie 426: 1833 – 16. januar – Skader sogn
Husfæster Niels Christensen Kudsk anmeldte, at hans søn Iver var død 9 år gammel og uden at efterlade sig noget til arv.
--------------------------------------------------------------------------------
1978, Folie 426: 1833 – 3. februar – Voldum sogn
Folie 426: 1833 – 6. marts – do
Folie 432: 1833 - 23. juli – do
Folie 432 : 1833 - 11. oktober – do
Folie 433: 1833 – 30. december - do
Musikant Frederik Nielsen, død
Enke Ellen Kirstine Jensdatter, var frugtsommelig og fødte i september en datter Frederike Caroline Frederiksdatter, der arver sammen med moderen.
Afdødes fader Niels Frederiksen
--------------------------------------------------------------------------------
1979, Folie 426: 1833 – 3. februar – Voldum sogn
Folie 427: 1833 – 6. marts – do
Folie 430: 1833 – 15. april – do
Folie 431: 1833 – 19. april – do
Husfæster Peder Christiansen, død
Kirsten Frandsdatter, enke
Hans arvinger:
Broder Niels Christiansen i Nielstrup
Poul Christiansen i Voldum
Ole Christiansen,
Ane Christiansdatter gift med Jens Jensen i Romalt
Elle Christiansdatter gift med Niels Christiansen i Villendrup, Rud sogn
--------------------------------------------------------------------------------
1980, Folie 426: 1833 – 17. februar – Ogstrupgaard, Mejlby sogn
Maren Nielsdatter, død, enke
Niels Christensen , død tidligere
Deres børn:
Niels Nielsen
--------------------------------------------------------------------------------
1981, Folie 426: 1833 – 24. februar – Rigtrup, Voldum sogn
Folie 429: 1833 – 9. april - do
Kirsten Jensdatter, død
Husfæster Johan Christensen, enke
Deres barn:
Jens Johansen, 7 år
Formynder var morbroder Rasmus Jensen i Rodskov
--------------------------------------------------------------------------------
1982, Folie 426: 1833 – 24. februar – Skader sogn
Jens Rasmussen anmeldte, at hans datter Kirsten Jensdatter var død uden at efterlade sig noget
--------------------------------------------------------------------------------
1983, Folie 426: 1833 – 4. marts – Rigtrup, Voldum sogn
Thomas Espensen anmeldte, at hans datter Ane Thomasdatter var død uden at efterlade sig noget
--------------------------------------------------------------------------------
1984, Folie 429: 1833 – 1. april – Voldum, Voldum sogn
Jens Nielsen anmeldte, at hans søn Rasmus Jensen var død 5 år gammel
--------------------------------------------------------------------------------
1985, Folie 431: 1833 – 27. juni – Skader sogn
Søren Jensen Smed anmeldte, at hans datter Inger Marie Sørensdatter var død 3 år uden at efterlade sig noget
--------------------------------------------------------------------------------
1986, Folie 431: 1833 – 16. juli - Drostrup, Rud sogn
Folie 432: 1833 – 11. oktober – do
Folie 433: 1833 - 23. december - do
Peder Thomassen, død, ugift
Hans arvinger:
Moderen Kirsten Christensdatter, enke efter Thomas Christensen
Halvbroder Christen Thomassen
Helbroder Christen Thomassen, 24 3/4 år
Halvsøster Maren Thomasdatter gift med gårdmand Søren Sørensen i Hallendrup
Halvsøster Kirsten Thomasdatter
Halvsøster Mette Marie Thomasdatter
Helsøster Kirsten Thomasdatter
Christen Pedersen i Hadbjerg var lavværge for moderen.
--------------------------------------------------------------------------------
1987, Folie 432: 1833 – 22. juli – Aarslev sogn (Nørre)
Christian Poulsen anmeldte, at hans søn Poul Christiansen var død 7 år gammel uden at efterlade sig noget
--------------------------------------------------------------------------------
1988, Folie 432: 1833 – 22. august – Aarslev sogn (Nørre)
Maren Jensdatter, død
Rasmus Christensen, enkemand
Efterlod sig et fællesbarn. Uskiftet bo.
--------------------------------------------------------------------------------
1989, Folie 432: 1833 - 13. september – Voldum sogn
Smed Christen Jørgensen anmeldte, at hans søn Axel Christensen var død 9 år gammel uden at efterlade sig noget.
--------------------------------------------------------------------------------
1990, Folie 433: 1833 – 22. oktober – Rigtrup, Voldum sogn
Fæstegårdmand Niels Pedersen anmeldte, at hans 2 dage gamle datter Johanne Nielsdatter var død uden at efterlade sig noget.
--------------------------------------------------------------------------------
1991, Folie 433: 1833 – 13. december, Voldum sogn
Jens Nielsen anmeldte, at hans søn Rasmus Jensen var død 14 dage gammel uden at efterlade sig noget
--------------------------------------------------------------------------------
1992, Folie 434: 1834 – 2. januar – Sandhuule, Rud sogn
Folie 435: 1834 - 8. februar - do
Boelsmandsfæster Rasmus Nielsen Kudsk, død
Svigersøn Anders Sørensen. Arvingerne delte boet indbyrdes.
--------------------------------------------------------------------------------
1993, Folie 434: 1834 – 8. februar – Voldum sogn
Folie 435: 1834 – 11. marts - do
Dorthe Nielsdatter, død
Christen Rasmussen, enkemand ønskede at sidde i uskiftet bo
--------------------------------------------------------------------------------
1994, Folie 435: 1834 – 30. marts – Voldum sogn
Folie 435: 1834 – 8. april – do
Folie 452_ 1834 – 30. december - do
Kirsten Frandsdatter, død
Husfæster Peder Christiansen, død tidligere
Hendes søn Christen Nielsen, 22 år
Hendes datter Anne Nielsdatter, formynder var hendes farbroder Kield Andersen
--------------------------------------------------------------------------------
1995, Folie 435: 1834 – 7. april – Hvalløs, Voldum sogn
Folie 436: 1834 – 2. maj – do
Folie 439: 1834 – 14. maj – do
Folie 442: 1834 – 12. august – do
Folie 443: 1834 - 26. august – do
Folie 443: 1834 – 9. september – do
Folie 444: 1834 – 16. september – do
Folie 444: 1834 – 30. september – do
Folie 445: 1834 – 29. oktober – do
Folie 447: 1834 – 13. november – do
Folie 450: 1834 – 10. december – do
Folie 452: 1835 – 7. januar – do
Folie 453: 1835 – 13. februar – do
Folie 453: 1835 – 27. februar – do
Folie 464: 1837 - 1. april – do
Folie 469: 1837 – 30. september – do
Folie 470: 1837 – 2. oktober – do
Folie 472: 1837 – 29. december – do
Folie 477: 1838 – 20. marts – do
Sognefoged og gårdfæster Niels Mogensen, død
Kirsten Nielsdatter, tidligere død
Deres børn:
Niels Christensen Nielsen, 30 år i Halling
Niels Hansen Nielsen, 27 år, hjemme
Anne Nielsdatter gift med gårdmand Peder Mogensen i Stobdrup
Karen Marie Nielsdatter
Anne Kirstine Nielsdatter
--------------------------------------------------------------------------------
1996, Folie 436: 1834 – 28. april – Nielstrup, Rud sogn
Folie 439: 1834 - 27. maj – do
Folie 445: 1834 – 10. oktober – do
Folie 450: 1834 – 30. december - do
Gårdfæster Jens Simonsen, død
Marianne Knudsdatter, enke
Deres børn:
Thomas Jensen, 20 år
Rasmus Jensen, 5 år
Karen Marie Jensdatter,
Kirsten Jensdatter
Karen Jensdatter
Jens Simonsen Jensen
Formynder var farbroder Niels Simonsen af Hæst (Trige sogn)
Der blev intet at arve.
--------------------------------------------------------------------------------
1997, Folie 439: 1834 – 22. maj – Ogstrupgaard, Mejlby sogn
Niels Nielsen anmeldte at hans datter Marianne Nielsdatter var død uden at efterlade sig noget til arv.
--------------------------------------------------------------------------------
1998, Folie 439: 1834 - 26. maj – Vorup sogn
Folie 441, 1834 - 3. juni - do
Ane Marie Michelsdatter, død
Fæsteboelsmand Niels Hansen, enkemand
Ingen livsarvinger efterladt sig.
Hendes forældre arver:
Fader Michel Nielsen i Lem sogn
--------------------------------------------------------------------------------
1999, Folie 441: 1834 – 30. maj – Voldum sogn
Peder Jensen anmeldte, at hans søn Mogens Pedersen 1 år, var død og ikke efterlod sig noget til arv.
--------------------------------------------------------------------------------
2000, Folie 441: 1834 – 4. juni – Søby sogn
Husfæster Laurs Nielsen anmeldte at hans søn Frederik Laursen, 11 år var død uden at efterlade sig noget til arv.
--------------------------------------------------------------------------------
2001, Folie 441: 1834 – 4. juni – Søby sogn
Husfæster Peder Guldbrandsen anmeldte, at hans datter Karen Marie Pedersdatter, 3 år var død uden at efterlade sig noget til arv.
--------------------------------------------------------------------------------
2002, Folie 441: 1834 – 5. juni – Voldum sogn
Fæstegårdmand Peder Jensen anmeldte at hans søn Jens Pedersen, 3 år var død uden at efterlade sig noget til arve
--------------------------------------------------------------------------------
2003, Folie 441: 1834 – 11. juni – Voldum sogn
Fæstegårdmand Iver Pedersen anmeldte, at hans søn Rasmus Iversen, 19 dage var død uden at efterlade sig noget til arv.
--------------------------------------------------------------------------------
2004, Folie 441: 1834 – 16. juni – Rigtrup, Voldum sogn
Niels Nielsen anmeldte at hans søn Niels Nielsen, 7 år var død uden at efterlade sig noget til arv.
--------------------------------------------------------------------------------
2005, Folie 441: 1834 – 20-21 juni - Voldum sogn
Søren Andersen Snedker anmeldte, at hans søn Anders Sørensen (20 år) var død uden at efterlade sig noget.
--------------------------------------------------------------------------------
2006, Folie 441: 1834 – 5. juli – Drostrup, Rud sogn
Folie 445: 1834 – 4. oktober – do gengivet at datteren Kirsten må være sin egen værge.
Anne Rasmusdatter, død
Gårdfæster Søren Christensen, enkemand
Arvinger:
Datter Kirsten Sørensdatter
Peder Sørensen
Rasmus Sørensen
--------------------------------------------------------------------------------
2007, Folie 441: 1834 – 23. juli – Voldum sogn
Gårdfæster Niels Rasmussen anmeldte at hans hustru var nedkommet med et dødfødt drengebarn.
--------------------------------------------------------------------------------
2008, Folie 442: 1834 – 6. august – Amaliegaard, Hornslet sogn
Skovfoged Jens Christensen anmeldte at hans datter Marianne Jensdatter 1½ år var død uden at efterlade sig noget til arv.
--------------------------------------------------------------------------------
2009, Folie 443: 1834 – 22. august – Voldum sogn
Gårdfæster Jens Nielsen anmeldte at hans nyfødte søn var død en time efter fødslen.
--------------------------------------------------------------------------------
2010, Folie 445: 1834 – 21 oktober – Rebens Mølle, Voldum sogn
Folie 449: 1834 – 26. november – do
Folie 454: 1835 – 3. april – do
Folie 456: 1836 – 30. marts – do
Folie 457: 1836 – 20. april - do
Jørgen Christensen, død
Hans arvinger:
Moderen Else Pedersdatter gift med Niels Sørensen (stedfader, der anmeldte dødsfaldet)
Helbroder Peder Christensen, 26 år
Helbroder Mads Christensen, 24 år
Helsøster Dorthea Kirstine Christensdatter, ugift
Halvbroder Christen Nielsen, 10 år
Halvsøster Zidsel Nielsdatter
--------------------------------------------------------------------------------
2011, Folie 454: 1835 - 21. marts – Rigtrup, Voldum sogn
Søren Frederiksen anmeldte at hans svigerfader Anders Rasmussen var død, efterladende sig myndige arvinger, der ikke ønskede skifte.
--------------------------------------------------------------------------------
2012, Folie 454: 1835 - 24. marts – Langskov, Ødum sogn
Folie 454: 1835 – 22. maj – do
Folie 462: 1836 – 30. december do
Dorthe Marie Madsdatter, død (36 år)
Husfæster Christen Mogensen, enkemand
Hendes arvinger:
Broder Niels Madsen i Knagstrup
Broder Søren Madsen Bak i Grundfør
Broder Mads Madsen?, død
Brodersøn Mads Madsen i Spørring
Brodersøn Rasmus Madsen i Spørring
Broderdatter Karen Marie Madsdatter, ugift i Spørring
Brodersøn Niels Madsen ibid
Brodersøn Jens Madsen, 17 år i Grundfør
Brodersøn Mads Sørensen, 18 år
Broderdatter Maren Kirstine Sørensdatter i Grundfør
Broderdatter Karen Marie Sørensdatter ugift i Hesselballe
søn Niels Sørensen, 10 år i Haarup
Søren Sørensen, 5 år i Grundfør
Lidt usikkert med navnene og slægtskabet.
Intet at arve.
--------------------------------------------------------------------------------
2013, Folie 454: 1835 – 13. april – Rigtrup, Voldum sogn
Husfæster Niels Rasmussen Skriver anmeldte at hans 8 dage gamle datter Maren Nielsdatter var død uden at efterlade sig noget til arv.
--------------------------------------------------------------------------------
2014, Folie 456: 1835 – 11. november – Voldum sogn
Folie 458: 1836 – 9. maj – do
Folie 461: 1836 - 16. november - do
Husfæster Knud Thomassen, død
Mette Marie Knudsdatter, enke
Deres børn:
Thomas Knudsen, 3 år
Efterlod sig enke og 2 umyndige børn. (Søren Knudsen, død), se 2015.
Uskiftet bo.
--------------------------------------------------------------------------------
2015, Folie 456: 1835 – 15. december – Voldum, Voldum sogn
Knud Thomassens enke anmeldte, at hendes umyndige søn Søren Knudsen var død uden at efterlade sig noget.
--------------------------------------------------------------------------------
2016, Folie 456: 1836 – 30. marts – Aarslev sogn (Nørre)
Fæster Christen Møller anmeldte, at hans 3 år gamle datter Marie Kirstine Christensdatter var død og ikke efterlod sig noget til arv.
--------------------------------------------------------------------------------
2017, Folie 456: 1836 – 15. april – Rigtrup, Voldum sogn
Folie 457: 1836 - 25. april – do
Folie 459: 1836 - 1. juni – do
Folie 460: 1836 - 16. november - do
Anne Nielsdatter, død, enke
Niels Rasmussen, tidligere død
Deres børn:
Niels Nielsen, myndig
Rasmus Nielsen, myndig
Anders Nielsen
Karen Nielsdatter
--------------------------------------------------------------------------------
2018, Folie 460: 1836 – 8. september – Erslev, Galten sogn
Gårdfæster Christen Madsen, død. Efterlod 2 døtre, der begge skulle være gift.
--------------------------------------------------------------------------------
2019, Folie 462: 1836 – 10. december – Voldum sogn
Fæstehusmand Poul Christiansen anmeldte, at hans 2 år gamle søn Niels Poulsen var død uden at efterlade sig noget til arv.
--------------------------------------------------------------------------------
2020, Folie 462: 1836 – 11. december – Rigtrup, Voldum sogn
Fæstegårdmand Niels Nielsen anmeldte at hans 3 uger gamle datter var død uden at efterlade sig noget til arv.
--------------------------------------------------------------------------------
2021, Folie 462: 1836 – 10. december – Voldum sogn
Husfæster Jens Jensen anmeldte at hans datter Kirsten Marie Jensdatter var død ½ år gammel og intet efterlod sig til arv.
--------------------------------------------------------------------------------
2022, Folie 462: 1836 – 30. december – Voldum, Voldum sogn
Gårdfæster Iver Pedersen anmeldte at hans 2 måneder gamle datter Kirsten Marie Iversdatter var død uden at efterlade sig noget til arv.
--------------------------------------------------------------------------------
2023, Folie 462: 1837 – 25. februar – Skader sogn
Folie 463: 1837 – 1. april – do
Folie 473: 1837 - 29. december – do
Folie 483: 1838 – 30. marts - do
Fæstehusmand Søren Jensen Smed, død
Maren Johansdatter, enke
Deres børn:
Johan Sørensen, 17 år
Jens Sørensen, 14 år
Formynder var deres farbroder Rasmus Jensen Westergaard af Aarslev
--------------------------------------------------------------------------------
2024, Folie 462: 1837 – 9. marts – Aarslev sogn (Nørre)
Folie 465: 1837 - 7. april – do
Folie 468: 1837 - 15. juni – do
Folie 476: 1838 – 9. marts – do
Folie 483: 1838 – 2. april - do
Helle Ludvigsdatter, død
Jens Danielsen, enkemand
Deres barn:
Helene Jensdatter, ved formynder morbroder Niels Ludvigsen i Aarslev
--------------------------------------------------------------------------------
2025, Folie 462: 1837 – 25. marts – Søby sogn
Fæstehusmand Peder Guldbrandt anmeldte at hans 5 dage gamle søn var død, uden noget til arv
--------------------------------------------------------------------------------
2026, Folie 463: 1837 – 30. marts – Aarslev sogn (Nørre)
Folie 476: 1838 – 16. marts – do
Folie 484: 1838 – 5. april - do
Karen Nielsdatter, død
Christian Poulsen, enkemand
Der var børn, men de nævnes ikke, intet at arve.
--------------------------------------------------------------------------------
2027, Folie 467: 1837 - 16. maj – Rigtrup, Voldum sogn
Husfæster Peder Jensen anmeldte at hans 10 år gamle søn Jens Christian Pedersen var død og ikke efterlod sig noget til arv.
--------------------------------------------------------------------------------
2028, Folie 467: 1837 - 25. maj – Skader sogn
Husmand Jens Rasmussen anmeldte, at hans 7 år gamle søn Rasmus Jensen var død uden at efterlade sig noget til arv.
--------------------------------------------------------------------------------
2029, Folie 467: 1837 – 15. juni – Aarslev sogn, (Nørre)
Folie 471: 1837 - 11. december - do
Karen Nielsdatter, død
Christen Poulsen, enkemand
Deres børn:
Karen Marie Christensdatter, 15 år
Niels Christensen, 7 år
Jørgen Christensen, 4 år
Pouline Christensdatter, 3 år
Ane Kirstine Christensdatter, 1 år
Morbroder Jørgen Nielsen af Askildrup Skovhus.
--------------------------------------------------------------------------------
2030, Folie 469: 1837 – 13. august – Voldum sogn
Laurs Thomassen anmeldte, at hans datter Anne Laursdatter 2½ år gammel var død uden at efterlade sig noget til arv.
--------------------------------------------------------------------------------
2031, Folie 469: 1837 – 12. september – Voldum sogn
Fæstegaardmand Jens Nielsen anmeldte, at hans datter Anne Kirstine Jensdatter, 1 år gammel var død og ikke efterlod sig noget til arv.
--------------------------------------------------------------------------------
2032, Folie 469: 1837 – 15. september – Voldum sogn
Fæstegaardmand Iver Pedersen anmeldte, at hans 2 år gamle søn Rasmus Iversen var død og ikke efterlod sig noget til arv.
--------------------------------------------------------------------------------
2033, Folie 471: 1837 – 6. oktober – Søby sogn
Anders Jensen anmeldte, at hans datter Anne Kirstine Andersdatter, 26 år gammel var død uden at efterlade sig noget til arv.
--------------------------------------------------------------------------------
2034, Folie 471: 1837 – 19. november – Voldum sogn
Boelsmand Jens Jensen Balle anmeldte, at hans søn Frederik Jensen 1½ år gammel var død og intet efterlod sig til arv.
--------------------------------------------------------------------------------
2035, Folie 474: 1838 – 30. januar – Voldum sogn
Folie 474: 1838 – 28. februar – do
Folie 487: 1838 – 14. juni – do
Folie 488: 1838 – 25. juni - do
Bager (Anders Nielsen) Secher af Voldum anmeldte, at hans hustru var død.
Nicolette Marie født Felbeek, død
Deres barn: 8½ år
Nicoline Marie Kirstine Secher
--------------------------------------------------------------------------------
2036, Folie 474: 1838 – 24. februar – Røved, Ødum sogn
Folie 480: 1838 – 24. marts - do
Fæstehusmand Peder Pedersen Koch, død – 4 børn efterladt
Kirsten Nielsdatter, enke ved  lavværge Christen Jensen Bødker i Selling
Formynder Knudstrup i Røved
Deres børn:
Niels Peder Anton Pedersen, 10 år
Søren Christian Pedersen, 7 år
Nicolai Pedersen, 3 år
Marie Pedersdatter
--------------------------------------------------------------------------------
2037, Folie 477: 1838 – 19. marts – Voldum sogn
Folie 482: 1838 – 27. marts – do
Folie 485: 1838 – 20. april – do
Folie 497: 1838 – 29. oktober - do
Anmeldt at Thomas Nielsen Ell i Voldum var død. (80 år)
Ane Andersdatter, enke
Hans arvinger:
1) Helsøster Ane Nielsdatter, død
Hendes børn:
1a) Niels Madsen i Hadbjerg
1b) Jens Madsen af Tustrup
5) Mette Madsdatter, enke efter Christen Kloster i Kristrup
3) Søren Christensen i Tustrup
6) Marie Christensdatter, ugift i Virring
4) Christen Madsen, død
Hans barn:
4a) Mette Marie Christensdatter i Moeskjær
7) Helsøster Kirsten Nielsdatter, død
Hendes børn:
7a) Peder Jensen
7e) Sophie Nielsdatter, gift
7b) Niels Andersen
7c) Jens Andersen
7d) Søren Andersen
7f) Ane Andersdatter, gift
--------------------------------------------------------------------------------
2038, Folie 485: 1838 – 5. april – Aarslev sogn (Nørre)
Husmand Niels Christian Rasmussen i Vasehuset anmeldte, at hans fader Rasmus Christensen Tostie var død i Aarslev. Han havde været fæster af et hus, men levede nu af fatttighjælp, så der var intet at arve.
--------------------------------------------------------------------------------
2039, Folie 485: 1838 – 17. april – Voldum sogn
Jørgen Jacobsen af Voldum anmeldte, at hans fæster Anders Sørensen Grønnings datter Ane Marie Andersdatter var død uden at efterlade sig noget til arv.
--------------------------------------------------------------------------------
2040, Folie 485: 1838 – 21. april – Voldum sogn
Folie 485: 1838 – 21. maj – do
Folie 496: 1838 – 3. oktober - do
Gårdmand Jens Axelsen, død
Bodil Cathrine Madsdatter, enke
Deres børn:
Mads Jensen
Axel Jensen
Bodil Marie Jensdatter, ugift
Maren Jensdatter, ugift
Ellen Kirstine Jensdatter, enke efter Frederik Nielsen i Voldum
Hansmine Marie Jensdatter
--------------------------------------------------------------------------------
2041, Folie 485: 1838 – 14. april – Stobdrup, Rud sogn
Folie 488: 1838 – 18. juni – do
Folie 499: 1838 – 29. november – do
Folie 503: 1838 – 15. december – do
Folie 504: 1838 – nederst – afskrift af kendelse
Folie 506: 1839 – 29. maj – do
Folie 508: 1839 – 26. juni - do
Gårdfæster Peder Mogensen, død
Anne Nielsdatter, enke
Hun fik tilladelse til at sidde i uskiftet bo.
Deres børn:
Mogens Pedersen, 14 år
Niels Mogensen, 10 år
Mette Kirstine Mogensdatter, ugift
Ane Kirstine Mogensdatter, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
2042, Folie 487: 1838 – 11. juni – Søby sogn
Husfæster Hans Pedersen Mols, død, efterladende sig myndige arvinger.
--------------------------------------------------------------------------------
2043, Folie 489: 1838 – 30. juni – Rigtrup, Voldum sogn
Folie 489: 1838 – 2. juli – do
Folie 493: 1838 – 1. august – do
Folie 495: 1838 – 26. september – do
Folie 503: 1838 – 18. december - do
Gårdmand Niels Nielsen Axelsen, død
Anne Kirstine Ovesdatter, enke
Ingen børn. Hans arvinger:
Broder Jens Nielsen i Balle
Søster Bodil Nielsdatter gift med Rasmus Hougaard i Lemmer
Søster Maren Nielsdatter, enke efter Niels Juul
Søster Anne Nielsdatter gift med Anders Andersen i Ring
Brodersøn Niels Axelsen
Broderdatter Ellen Axelsdatter gift med gårdmand Peder Jensen i Voldum
Brodersøn Mads Mogensen forpagter i Øster Tørslev Præstegaard
Broderdatter Margrethe Mogensdatter gift med skolelærer Wandborg i Spentrup
Søsterdatter Margrethe Andersdatter gift med Anders Storchmand i Aarhus
Søsterdatter Margrethe Nielsdatter i Randers, ugift
Søsterdatter Stine Nielsdatter i Lime, ugift
Søsterdatter Inger Nielsdatter, gift med Anders Rasmussen i Rigtrup
--------------------------------------------------------------------------------
2044, Folie 497: 1838 – 10. oktober – Stobdrup, Rud sogn
Gårdmand Peder Mogensen anmeldte at hans søn Christen Mogens Pedersen var død 12 1/4 år gammel uden at efterlade sig noget til arv.
--------------------------------------------------------------------------------
2045, Folie 506: 1838 – 31. december – Røved, Ødum sogn
Husmand Christen Sørensen, død, efterlod sig hustru og børn, hustruen ønskede at sidde i uskiftet bo.
--------------------------------------------------------------------------------
2046, Folie 506: 1839 – 8. januar – Voldum sogn
Bager Secher anmeldte at hans hustru var nedkommet med en dødfødt søn.
--------------------------------------------------------------------------------
2047, Folie 506: 1839 – 10. januar – Voldum sogn
Husmand Søren Rasmussen anmeldte at hans datter Marianne Sørensdatter, 3 dage gammel var død uden at efterlade sig noget til arv.
--------------------------------------------------------------------------------
2048, Folie 506: 1839 – 13. marts – Skader sogn
Husfæster Frederik Rasmussen anmeldte, at hans datter Abelone Frederiksdatter, 1½ år gammel var død og ikke efterlod sig noget til
--------------------------------------------------------------------------------
2049, Folie 509: 1839 – 6. juli – Hvalløs, Voldum sogn
Christen Christensen anmeldte at hans steddatter Mette Kirstine Nielsdatter var død 7 år gammel uden at efterlade sig noget til arv.
--------------------------------------------------------------------------------
2050, Folie 509: 1839 – 29. november – Voldum sogn
Folie 509: 1839 – 1. december – do
Maren Poulsdatter, død
Christen Christensen, enkemand
Afdøde efterlod sig ikke børn.
Afdødes fader Poul Nielsen
--------------------------------------------------------------------------------
2051, Folie 510: 1839 – 23. december – Voldum sogn
Husmand Frederik Pedersen Qvist anmeldte, at hans søn Peder Frederiksen var død 1½ år gammel. Efterlod sig ikke noget.
--------------------------------------------------------------------------------
2052, Folie 510: 1840 – 5. januar – Rigtrup, Voldum sogn
Folie 513: 1840 – 2. juni - do
Gårdmand Christen Jørgensen, død
Karen Axelsdatter, enke
Hun fik bevilling til at sidde i uskiftet bo.
--------------------------------------------------------------------------------
2053, Folie 510: 1840 – 14. januar – Schildenseje, Voldum sogn
Folie 510: 1810 – 17. januar – do
Folie 512: 1840 – 1. april – do
Folie 517: 1840 – 31. december - do
Ole Christiansen, død
Hans børn:
Christen Olesen, 24 år
Christian Olesen, 18 år
Johannes Olesen, 16 år
Carl Olesen, 11 år
Ane Olesdatter gift med Christen Nielsen
Mette Kirstine Olesdatter, ugift
Louise Olesdatter, ugift
Afdødes broder Poul Christiansen af Voldum
--------------------------------------------------------------------------------
2054, Folie 513: 1840 – 2. april 1840, Voldum sogn
Gårdfæster Rasmus Conradsen (KB: Rasmus Jensen Conradts) anmeldte, at hans datter Ane Marie Rasmusdatter, 5 3/4 år var død uden at efterlade sig noget. Se skifteuddrag 2073
--------------------------------------------------------------------------------
2055, Folie 513: 1840 – 28. april 1840, Hvalløs, Voldum sogn
Husmand Søren Sørensen anmeldte, at hans datter Ane Sørensdatter, 21½ år gammel, var død uden at efterlade sig noget.
--------------------------------------------------------------------------------
2056, Folie 513: 1840 – 2. juni – Rigtrup, Voldum sogn
Folie 514: 1840 – 15. juli - do
Grethe Jørgensdatter, død
Gårdmand Jens Christensen, enkemand
Fik bevilling til hensidden i uskiftet bo
--------------------------------------------------------------------------------
2057, Folie 514: 1840 – 25. juni – Voldum sogn
Gårdmand Jens Sander anmeldte, at hans søn Søren Jensen 7½ år var død og ikke efterlod sig noget til arv.
--------------------------------------------------------------------------------
2058, Folie 514: 1840 – 14. juli – Hvalløs, Voldum sogn
Gårdmand Christen Christensen anmeldte, at hans datter Marie Kristine Christensdatter, 3 år var død og ikke efterlod sig noget til arv.
--------------------------------------------------------------------------------
2059, Folie 515: 1840 – 20. oktober – Voldum sogn
Husmand Niels Rasmussen anmeldte, at hans hustru var nedkommet med en dødfødt søn
--------------------------------------------------------------------------------
2060, Folie 515: 1840 – 6. november – Clausholm, Voldum sogn
Folie 516: 1840 – 19. december – do
Folie 520: 1841 – 4. maj - do
Husholderske (Ane) Kirstine Sønderhausen, død
Arvinger:
Halvbroder kunstdrejer J C  Sønderhausen fra Randers
Helbroder Johan Frederik Sønderhausen i København
Helsøster Andrea Frederikke Sønderhausen, ugift i København
Helsøster Mette Marie Sønderhausen gift med ?guldsmedemester Dalsen? i Horsens
Halvsøster Anette Pouline Poulsen, ugift i Aalborg
Halvsøster Kirstine Holst født Sønderhausen, død
Hendes børn:
Mads Christian Holst, 24 år i Berlin
Johan Frederik Sønderhausen, 19 år i Re? ved Aalborg
Cathrine Holst, ugift
Johanne Petrea Laurette Holst, ugift
Marie Holst, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
2061, Folie 518: 1841 – 18. januar – Voldum sogn
Bager A N Secher anmeldte, at hans datter Nicolette Caroline Secher, 3/4 år var død og ikke efterlod sig noget til arv.
--------------------------------------------------------------------------------
2062, Folie 518: 1841 – 31. januar – Halling sogn
Folie 518: 1841 – 1. marts – do
Folie 532: 1841- 28. december - do
Marie Pedersdatter, død
Husmand Ole Andersen, enkemand
Hendes datter Ane Marie Rasmusdatter, ugift
Formynder Rasmus Laursen af Halling.
--------------------------------------------------------------------------------
2063, Folie 520: 1841 – 1. maj - Voldum sogn
Gårdfæster Iver Pedersen anmeldte, at hans søn Laurs Iversen var død 59 dage gammel og ikke efterlod sig noget til arv.
--------------------------------------------------------------------------------
2064, Folie 521: 1841 – 15. maj – Drostrup, Rud sogn
Folie 521: 1841 – 17. maj – do
Folie 523: 1841 – 21. juni – do
Folie 528: 1841 – 29. september – do
Folie 531: 1841 – 20. december - do
Gårdmand Peder Sørensen, død
Kirstine Martinsdatter, enke
Enken var gravid og skiftet udsat. Hun viste sig ikke at være gravid alligevel.
Afdødes brødre Rasmus Sørensen og Søren Sørensen
Afdødes fader Søren Christensen.
--------------------------------------------------------------------------------
2065, Folie 523: 1841 – 20. maj – Vorup sogn
Fæster Niels Hansen anmeldte, at hans søn Christen Nielsen 8 dage var død uden at efterlade sig noget.
--------------------------------------------------------------------------------
2066, Folie 523: 1841 – 20. maj – Hvalløs, Voldum sogn
Gårdmand Rasmus Christensen anmeldte, at hans søn Christen Rasmussen, 3 uger var død og ikke efterlod sig noget til arv.
--------------------------------------------------------------------------------
2067, Folie 523: 1841 – 7. juni – Voldum sogn
Folie 524, 26 juli 1841
Gårdmand Alexander Iversen, død
Kirsten Poulsdatter, enke
Bevilling til hensidden i uskiftet bo med 5 børn
--------------------------------------------------------------------------------
2068, Folie 525: 1841 – 6. august – Nielstrup, Rud sogn
Fæstehusmand Niels Christiansen anmeldte, at hans søn Ole Christian Nielsen, 9 dage var død uden at efterlade sig noget til arv.
--------------------------------------------------------------------------------
2069, Folie 525: 1841 – 10. august – Sandhule, Rud sogn
Folie 525: 1841 – 11. august – do
Folie 527: 1841 – 24. august – do
Folie 535: 1842 – 24. juni - do
Boelsmand Anders Sørensen, død
Kirsten Rasmusdatter, enke
Hans arvinger:
Halvbroder Jens Pedersen Kjeldsen i Hallendrup
Halvsøster Maren Pedersdatter, ugift
Halvsøster Kirsten Pedersdatter gift med Christen Rasmussen i Romalt
Helsøster Ane Sørensdatter gift med Mogens Mogensen i Hallendrup
Helsøster Kirsten Sørensdatter gift med Christen Christensen i Kristrup
Helsøster Karen Sørensdatter, død
Hendes søn, Peder Rasmussen i Romalt
Hendes datter Margrethe Rasmusdatter i Romalt, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
2070, Folie 529: 1841 – 23. oktober – Clausholm, Voldum sogn
Niels Sørensen anmeldte, at hans datter Inger Marie Nielsdatter var død 3/4 år gammel.
--------------------------------------------------------------------------------
2071, Folie 529: 1841 - 11. november - Voldum sogn
Folie 529: 1841 – 12. november – do
Folie 533: 1841 – 28. december - do
enke, Bodil Katrine Madsdatter, død
Gårdmand Jens Axelsen, død
Deres børn:
Mads Jensen
Axel Jensen
Bodil Marie Jensdatter gift med Peder Simonsen i Skader
Elle Kirstine Jensdatter gift med Christen Meilgaard på Balle Mark
Maren Jensdatter, 33 år, ugift
Hansine Jensdatter, 26 år, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
2072, Folie 531: 1841 – 2. december – Søby sogn
Folie 532: 1841 – 20. december - do
Husmand Rasmus Pedersen Amaliegaard, død
Else Marie Christiansdatter, enke
Hensidder i uskiftet bo
--------------------------------------------------------------------------------
2073, Folie 534: 1842 – 5. februar – Voldum sogn
Rasmus Conradsen anmeldte, at hans datter Ane Marie Rasmusdatter, 13 dage, var død uden at efterlade sig noget til arv.
Se skifteuddrag 2054
--------------------------------------------------------------------------------
2074, Folie 534: 1842 – 15. februar – Ogstrupgaarden, Mejlby sogn
Gårdmand Niels Nielsen anmeldte, at hans tjenestepige Karen Marie Christensdatter, født i Skæring, 18 år gammel, var død. Hendes sparsomme værdier kunne alene dække omkostningerne til begravelsen.
--------------------------------------------------------------------------------
2075, Folie 534: 1842 – 15. april – Voldum sogn
Frederik Pedersen, død
Maren Thomasdatter, enke
5 børn. Uskiftet bo.
--------------------------------------------------------------------------------
2076, Folie 534: 1842 – 14. maj – Nielstrup, Rud sogn
Folie 534: 1842 – 20. maj – do
Husmand Morten Hansen, død
Karen Marie Christensdatter, enke
Hans børn:
Ellen Mortensdatter gift med Thomas Holm i Voldum
Maren Mortensdatter gift med Christian Thomassen i Karlby
Søren Mortensen af Ølst
Mette Marie Mortensdatter gift med Christen Madsen i Nielstrup
Hans Mortensen
Karen Mortensdatter gift med Peder Jensen
Endte med uskiftet bo.
--------------------------------------------------------------------------------
2077, Folie 535: 1842 – 30. maj – Skader sogn
Husmand Jens Houlberg anmeldte at hans datter Maren Jensdatter, 8 år var død uden at efterlade sig noget.
--------------------------------------------------------------------------------
2078, Folie 535: 1842 – 7. juni – Skader sogn
Folie 537: 1842 – 30. december - do
Laurs Pedersen, død
Mette Pedersdatter, enke
Uskiftet bo. Jens Andersen Smed i Skader var gift med en datter.
--------------------------------------------------------------------------------
2079, Folie 536: 1842 – 16. juli – Rebens Mølle, Voldum sogn
Møller Niels Sørensen anmeldte, at hans datter/steddatter? Dorthe Kirstine Christensdatters uægte datter Elise Marie Henriksdatter, 19 dage var død uden at efterlade sig noget.
--------------------------------------------------------------------------------
2080, Folie 536: 1842 – 3. november – Voldum sogn
Folie 537: 1842 – 24. november - do
Marie Elisabeth Rasmusdatter, død
Husmand Søren Andersen Snedker, enke
Der var børn, navne ikke nævnt
--------------------------------------------------------------------------------
2081, Folie 537: 1842 – 3. december – Voldum sogn
Gårdmand Jens Nielsen anmeldte, at hans søn Søren Jensen, 9 uger var død uden at efterlade sig noget.
--------------------------------------------------------------------------------
2082, Folie 537: 1842 – 20. december – Rigtrup, Voldum sogn
Niels Andersen anmeldte på Thomas Espensens vegne, at dennes søn Espen Thomassen, 18 år var død
--------------------------------------------------------------------------------
2083, Folie 537: 1843 – 25. februar – Aarslev sogn (Nørre)
Jens Danielsen anmeldte, at hans søn Peder Jensen, 2 3/4 år var død uden at efterlade sig noget.
--------------------------------------------------------------------------------
2084, Folie 537: 1843 – 22. marts – Voldum sogn
Folie 537: 1843 -
Tjenestepige Ane Marie Pedersdatter, 22 år, død. Det fremgår, at hun efterlod sig 3 umyndige søskende, men navne nævnes ikke. Der var intet at arve. Husbond Rasmus Conradsen. Afdødes morbroder Jens Erichsen var formynder for afdødes 3 umyndige søskende.
--------------------------------------------------------------------------------
2085, Folie 538: 1843 – 30. april – Hvalløs, Voldum sogn
Folie 538: 1843 – 30. maj – do
Folie 540: 1843 - 12. oktober - do
Ane Rasmusdatter, død
Gårdfæster Søren Nielsen, enkemand
Deres børn:
Niels Sørensen
Rasmus Sørensen, 24 1/4 år
Søren Sørensen, 21 år
Inger Sørensdatter, ugifte
Karen Sørensdatter, ugifte
--------------------------------------------------------------------------------
2086, Folie 538: 1843 – 28-maj- Rigtrup, Voldum sogn
Enke Ane Mogensdatter, død
Husfæster Anders Rasmussen Lyng, død
Deres barn:
Ane Marie Rasmusdatter? gift med Søren Christensen. (Der står Rasmusdatter, men nok en skrivefejl)
--------------------------------------------------------------------------------
2087, Folie 540: 1843 – 26. juni – Rigtrup, Voldum sogn
Niels Nielsen Andersen anmeldte, at hans søn Rasmus Nielsen, 8 måneder var død og intet har efterladt sig.
--------------------------------------------------------------------------------
2088, Folie 540: 1843 - 6. juli – Ogstrupgaarden, Mejlby sogn
Niels Nielsen anmeldte, at hans datter Inger Marie Nielsdatter 18-19 år var død og ikke efterlod sig noget.
--------------------------------------------------------------------------------
2089, Folie 541: 1843 – 12. november – Drostrup, Rud sogn
Folie 541: 1843 – 30. november – do
Folie 544: 1844 – 29. maj – do
Folie 546: 1844 – 27. november – do
Folie 547: 1844 – 17. december - do
Christen Thomassen anmeldte, at hans halvsøster ugift fruentimmer Mette Marie Thomasdatter var død, efterladende sig 5 søskende.
Hendes arvinger:
Helbroder Christen Thomassen i Hallendrup
Halvbroder Christen Thomassen i Drostrup
Helsøster Kirsten Thomasdatter i Bramstrup, ugift
Helsøster Maren Thomasdater, enke efter gårdmand Søren Sørensen i Hallendrup
Halvsøster Kirsten Thomasdatter gift med Knud Michelsen i Robdrup
--------------------------------------------------------------------------------
2090, Folie 541: 1843 – 14. november – Hvalløs, Voldum sogn
Fæstegårdmand Rasmus Christensen anmeldte, at hans datter Kirsten Rasmussen 1 år var død uden at efterlade sig noget.
--------------------------------------------------------------------------------
2091, Folie 543: 1843 – 24. december – Søby sogn
Folie 543: 1844 – 16. januar - do
Boelsmand Jens Jensen Galthen, død
Ane Nielsdatter, enke
Deres børn:
Jens Jensen, hjemme, myndig
Niels Jensen, hjemme, myndig
--------------------------------------------------------------------------------
2092, Folie 543: 1844 – 19. januar – Voldum sogn
Fæstegårdmand Jens Nielsen anmeldte, at hans søn Alexander Jensen 1 3/4 år var død uden at efterlade sig noget.
--------------------------------------------------------------------------------
2093, Folie 543: 1844 – 29. januar – Nielstrup, Rud sogn
Folie 544: 1844 – 25. november – do
Folie 544: 1844 – 26. november - do
Margrethe Pedersdatter, død
Husfæster Axel Jensen, enkemand
Deres børn:
Jens Axelsen, 13½ år
Peder Axelsen, 10 år
Bodil Cathrine Axelsen, 5 år
Afdødes søskendebarn Niels Pedersen i Nielstrup var formynder.
Dødsfaldet anmeldt af Peder Simonsens hustru Bodil Jensdatter i Skader.
--------------------------------------------------------------------------------
2094, Folie 543: 1844 – 30. januar – Aarslev sogn (Nørre)
Gårdfæster Niels Andersen anmeldte, at hans datter Eva Nielsdatter var død uden at efterlade sig noget til arv.
--------------------------------------------------------------------------------
2095, Folie 543: 1844 - 9. februar – Stobdrup, Rud sogn
Gårdfæster Niels Christensen Condrup anmeldte, at hans datter Marianne Nielsen, 8 dage, uden at efterlade sig noget til arv.
--------------------------------------------------------------------------------
2096, Folie 544: 1844 – 4. marts – Bramstrup, Rud sogn
Axel Jensen anmeldte, at hans søn Anders Axelsen, 1 år, var død og ikke efterlod sig noget til arv.
--------------------------------------------------------------------------------
2097, Folie 544: 1844 – 25. april – Nielstrup, Rud sogn
Pige Karen Jensen, død, 14 år
Hendes arvinger:
Moderen Marianne Knudsdatter, enke efter Jens Simonsen
Halvbroder Thomas Jensen
Halvsøster Karen Marie Jensdatter, ugift
Helsøster Kirsten Jensdatter, ugift
Helbroder Rasmus Jensen, 16 år
Helbroder Jens Jensen, 10 år
--------------------------------------------------------------------------------
2098, Folie 544: 1844 – 22. maj – Søby sogn
Folie 548: 1844 – 21. december - do
Laurs Nielsen, død. Han var hos faderen Niels Laursen, der var eneste arving.
--------------------------------------------------------------------------------
2099, Folie 544: 1844 – 18. juli – Estrup Mark, Søby sogn
Folie 548: 1845 – 19. februar - do
Maren Nielsdatter, død
Fæstehusmand Rasmus Jensen, enke
Han var eneste arving iht. testamente
Ingen livsarvinger
--------------------------------------------------------------------------------
2100, Folie 546: 1844 – 2. december – Voldum sogn
Fæstegårdmand Iver Pedersen anmeldte, at hans søn Jonas Jensen Iversen, 1 år var død og ikke efterlod sig noget.
--------------------------------------------------------------------------------
2101,Folie 548: 1844 – 18. december – Clausholm, Voldum sogn
Tjener på Clausholm Niels Sørensen, død på gården Rodenwald i Meklenburg Schwerin
Maren Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Søren Nielsen, 18 år
Rudolph Nielsen, 12 år
Karin Nielsdatter, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
2102, Folie 548: 1845 – 20. april – Voldum sogn
Folie 554: 1845 – 26. juli – do
Fæstehusmand Christian Christiansen, død
Mette Marie Knudsdatter, enke
Han havde ikke børn. Der var oprettet testamente
--------------------------------------------------------------------------------
2103, Folie 549: 1845 – 20. april – Hvalløs, Voldum sogn
Folie 549: 1845 – 30. april – do
Folie 554: 1845 – 5. august - do
Søren Nielsen, død
Hans børn:
Niels Sørensen
Rasmus Sørensen
Søren Sørensen, 23 år
Inger Sørensdatter, ugift
Karen Sørensdatter, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
2104, Folie 550: 1845 – 7. maj – Clausholm, Voldum sogn
Folie 551: 1845 – 12. maj - do
Røgter Peder Christensen Bertel, død
Han efterlod sig enke og 2 børn bosat i Assens, Tørslev sogn?
Karen Hansdatter, enke
Børn:
Ane Kirstine Pedersdatter, 23 år
Laust Christian Pedersen af Nebstrup
Uskiftet bo
--------------------------------------------------------------------------------
2105, Folie 551: 1845 – 14. juni – Amaliegaards Mark, Hornslet sogn
Poul Espensen Hasager anmeldte, at hans datter Johanne Poulsen, 12 år, var død. Intet at arve.
--------------------------------------------------------------------------------
2106, Folie 551: 1845 – 20. juli – Amaliegaard, Hornslet sogn
Folie 551: 1845 – 25. juli – do
Folie 555: 1845 – 8. august – do
Folie 555: 1845 – 30. oktober – do
Folie 555: 1845 – 18. november - do
Poul Espensen Hasager anmeldte, at tjenestekarl Peder Sørensen var død i hans hus, efterladende sig sig myndige og umyndige arvinger.
Hans arvinger:
Helsøster Zidsel Sørensdatter gift med husmand Niels Nielsen i Rønde, Bregnet sogn
Helsøster Ane Margrethe Sørensdatter, der var gift med Poul Espensen på Amaliegaard, men død
Børn:
Espen Poulsen i Skørring, 20½ år
Søren Poulsen, 7½ år
Ane Poulsen, hjemme, ugift
Johanne Poulsen, 12 år
--------------------------------------------------------------------------------
2107, Folie 551: 1845 – 24. juli – Voldum, Voldum sogn
Tjenestekarl Søren Christian Sørensen, død, 21 år, hos Ove Jensen i Voldum. Han var uægte søn af Dorthe Marie Rasmusdatter, der var eneste arving
--------------------------------------------------------------------------------
2108, Folie 552: 1845 – 25. juli – Amaliegaard, Hornslet sogn
Folie 552: 1845 – 25. juli – do
Ane Margrethe Sørensdatter, død
Poul Espensen, enkemand:
Deres børn:
Espen Poulsen i Skørring, 20½ år
Søren Poulsen, 7½ år
Ane Poulsen, hjemme, ugift
Johanne Poulsen, 12 år
--------------------------------------------------------------------------------
2109, Folie 555: 1845 - 1. november – Stobdrup, Rud sogn
Folie 557: 1845 – 5. december - do
Fæstegårdmand Christen Nielsen, død
Kirsten Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Rasmus Christensen,
Niels Christensen,
Rasmus Christensen
Kirsten Christensdatter, ugift
Marianne Christensdatter, ugift
Mette Marie Christensdatter, ugift
Ane Christensdatter, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
2110, Folie 555: 1845 – 16. november – Aarslev sogn (Nørre)
Fæstegårdmand Jens Danielsen anmeldte at hans datter Ane Mette Jensen, 3 uger var død og ikke efterlod sig noget til arv.
--------------------------------------------------------------------------------
2111, Folie 557: 1846 – 9. februar – Voldum sogn
Maren Marie Sørensdatter, død
Peder Christensen, enkemand
Deres børn:
Anders Pedersen, 3½ år
Christen Pedersen, 1 3/4 år
Maren Mette Pedersen, 3 uger
Uskiftet bo
--------------------------------------------------------------------------------
2112, Folie 557: 1846 – 30. marts – Aarslev sogn, (Nørre)
Folie 558: 1846 – 9. maj - do
Birthe Rasmusdatter, død
Christen Sørensen Møller, enkemand
Hendes børn:
Rasmus Andersen, avlet uden for ægteskab
Maren Christensdatter med enkemanden
Hensidder i uskiftet bo
--------------------------------------------------------------------------------
2113, Folie 558: 1846 – 9. juni – Voldum sogn
Folie 563: 1846 – 10. august – do
Folie 201: 1847 – 13. august – do (erklæring om ikke at forlange skifte, i protokol 1846-1850)
Peder Sørensen Steger, død
Mette Johansdatter, enke
Hans børn:
Datter fra tidligere ægteskab, Nille Marie Pedersdatter gift med Henrik Bredgaard i Voldum
Datter med enken, Mette Marie Pedersdatter
Enken ønskede at sidde i uskiftet bo.
--------------------------------------------------------------------------------
2114, Folie 558: 1846 – 15. juni – Voldum sogn
Folie 558: 1846 – 3. juli - do
Dorthe Marie Rasmusdatter, død
Jørgen Jacobsen, enkemand
Hendes arvinger:
Helbroder Niels Rasmussen Brandenborg i Voldum
Helsøster Maren Rasmusdatter gift med husmand Thomas Thomassen
Moderen Kirsten Jensdatter
--------------------------------------------------------------------------------
2115, Folie 559: 1846 – 3. juli – Voldum sogn
Folie 562: 1846 – 22. juli – do
Folie 195: 1846 – 24. december – do (i protokol 1846-1850)
Husfæster Søren Andersen, død
Marie Elisabeth Rasmusdatter, tidligere død
Deres børn:
1) Maren Marie Sørensdatter, død gift med Peder Christensen i Voldum
Anders Pedersen, 4 år
Christen Pedersen, 2 år
Maren Marie Pedersen ½ år
--------------------------------------------------------------------------------
2116, Folie 561: 1846 – 4. juli – Voldum sogn
Folie 561: 1846 – 9. juli - do
Ane Andersdatter, død
Fæstehusmand Niels Nielsen, enkemand
Hendes arvinger:
Helsøster Ane Andersdatter enke efter Jens Stenild. I Hobro. Hun gav afkald på arv.
Helsøster Maren Andersdatter ved Aalborg, død
Hendes søn Peder Pedersen i Nielstrup
--------------------------------------------------------------------------------
2117, Folie 562: 13. september – Ogstrupgaard, Mejlby sogn
Gårdfæster Niels Nielsen anmeldte, at hans søn Niels Nielsen, 19 år var død.
--------------------------------------------------------------------------------
2118, Folie 562: 1846 – 23. september – Voldum sogn
Ove Jensen anmeldte at hans hustru var nedkommet med en dødfødt pige.
--------------------------------------------------------------------------------
2119, Folie 562: 1846 - 10. oktober – Søby sogn
Søren Hansen anmeldte, at hans søn Niels Sørensen, 2 dage var død.
--------------------------------------------------------------------------------
2120, Folie 562: 1846 – 10. oktober – Alstrup, Rud sogn
Folie 201: 1847 – 15. januar – do (protokol 1846-1850 – tilladelse til uskiftet bo)
--------------------------------------------------------------------------------
2121, Folie 206: 1847 – 23. april – do (protokol 1845-1860)
Fæstegårdmand Christian Hansen, død
Ane Thomasdatter, enke
--------------------------------------------------------------------------------
2122, Folie 563: 1846 – 10. oktober – Alstrup, Rud sogn
Folie 204: 1847 – 23. april – do (protokol 1846-1850)
Pigen Ane Kirstine Christiansdatter var død
Hendes arvinger
Moderen Ane Thomasdatter, enke efter fæstegårdmand Christen Hansen
Helbroder Hans Christiansen
Helbroder Thomas Christiansen
Helbroder Rasmus Christiansen
Helbroder Christen Christiansen
Helbroder Jens Christiansen
Helbroder Søren Christian Christiansen (død under skiftet)
Helsøster Ane Christiansdatter
--------------------------------------------------------------------------------
Filmen slutter med register.
--------------------------------------------------------------------------------


Kollerup Gods
1724-1818
 
Skifteuddrag opdelt efter sogn: Foldby sogn, Nørre Galten sogn, Hadbjerg sogn, Haldum sogn, Lerbjerg sogn; Lyngå sogn, Skader sogn, Ødum sogn, Ølet sogn

Niels Sørensen

Kollerup gods
Skifteuddrag
1724-1818

Skifteuddrag opdelt efter sogn:

[Foldby sogn]   [Nørre Galten sogn]   [Hadbjerg sogn]   [Haldum sogn]   [Lerbjerg sogn]  

[Lyngå sogn]   [Skader sogn]   [Ødum sogn]   [Ølst sogn]  


Niels Sørensen

Kollerup gods
Foldby sogn
Skifteuddrag

--------------------------------------------------------------------------------
 
Kilde filmrulle 9884 på Rigsarkivet. Bog 2
 
--------------------------------------------------------------------------------

2123, 95, 4. december 1848, Norring, Foldby sogn
Ane Pedersdatter af Kristrup sogn, enke efter Christen Jensen, gav sin søn Jens Peder Christensen fuldmagt til at repræsentere sig i boet efter hendes moder: Peder Rasmussens enke Kirsten Sørensdatter i Norring under Grevskabet Frijsenborg
--------------------------------------------------------------------------------

Niels Sørensen

Kollerup gods
Nøre Galten sogn
Skifteuddrag

 
Kilde filmrulle 9884 på Rigsarkivet. Bog 1

--------------------------------------------------------------------------------
2124, 2, 22. juni 1737, Vinterslev, Nørre Galten sogn
Kirsten Nielsdatter, død
Christen Jørgensen Lasøe, enkemand og rytter ved generalmajor Kaases Regiment, Wolfrates Compagnie
Hendes søskende arver:
1)  helbroder Peder Nielsen Snedker i Hadsten
2)  halvbroder Peder Nielsen, 11 år
3)  halvsøster Johanne Nielsdatter, 3 år
--------------------------------------------------------------------------------
2125, 3, 20. juni 1739, Vinterslev, Nørre Galten sogn
Kirsten Christensdatter, død
Thomas Christensen, enkemand
Deres børn:
Leene Thomasdatter, 11 år
Kirsten Thomasdatter, 6 år
Christen Thomassen, 10 år
Søren Thomassen, 5 år
Morbroder Rasmus Sørensen Møller i Vinterslev
--------------------------------------------------------------------------------
2126, 5, 13. august 1739, Vinterslev, Nørre Galten sogn
Rasmus Jensen Mølgyde, død
Mette Rasmusdatter, enke
Hans børn af 1. ægteskab:
1)  Ellen Rasmusdatter ~ Peder Lassen Loy af Galten
2)  Dorthe Rasmusdatter ~ Christen Sørensen Møller i Hadbjerg
3)  Jens Rasmussen af Vinterslev
Barn med enken:
Maren Rasmusdatter
--------------------------------------------------------------------------------
2127, 7, 22. februar 1742, Vinterslev, Nørre Galten sogn
Jens Poulsen, død
Kirsten Rasmusdatter, død
Deres børn:
Kirsten Jensdatter, 13 år
Kirsten Jensdatter, 8 år
Karen Jensdatter, 5 år
Poul Jensen, 10 år
Rasmus Jensen, 2 ½ år
Søren Jensen, ½ år
Farbroder Laurs Poulsen af Hadbjerg, Niels Poulsen af Galten
--------------------------------------------------------------------------------
2128, 16, 26. maj 1753, Vinterslev, Nørre Galten sogn
Anne Pedersdatter, død
Christen Christensen Poeder, enkemand
Hendes arvinger:
1)  broder Niels Pedersen i Vinterslev
2)  Jens Pedersen, død
2a) Niels Pedersen (der står Pedersen) i Vinterslev
2b) Søren Pedersen (do)
2c) Anne Jensdatter ~ Anders Jensen i Erslev
--------------------------------------------------------------------------------
2129, 18, 15. januar 1748, Vinterslev, Nørre Galten sogn
Mette Pedersdatter Sønder
Kontrakt  mellem hende og Jens Andersen om aftægt, dateret 30. Januar 1948. --------------------------------------------------------------------------------
2130, 19, 24. maj 1754, Vinterslev, Nørre Galten sogn
Mette Pedersdatter Sønder, død hos Jens Andersen
Hendes arvinger:
1)  broder Jens Sørensen af Hiøning (Hørning?) på Tunstrup Gods? (Tustrup?)
2)  søster Kirsten Sørensdatter ~ Anders Jensen på Hevringholm Gods
3)  broder Christian Christiansen, 7 børn, den ene Mogens Christiansen i Nielstrup
4)  Jens Pedersen i Vissing på Frijsenvold Gods
--------------------------------------------------------------------------------
2131, 22, 19. marts 1756, Vinterslev, Nørre Galten sogn
Rasmus Sørensen Møller, død
Anne Olufsdatter, enke
Deres børn:
Ole Rasmussen, 18 år
Søren Rasmussen, 12 år
Maren Rasmusdatter, 22 år
Anne Rasmusdatter, 20 år
Karen Rasmusdatter, 10 år
Lavværge Søren Olesen af Vinterslev, farbrødre Mads Sørensen, Mogens Sørensen og Christen Sørensen alle af Hadbjerg
--------------------------------------------------------------------------------
2132, 23, 16. oktober 1756, Vinterslev, Nørre Galten sogn
Maren Jacobsdatter, død
Thomas Gustavsen, enkemand
Deres barn:
Anne Thomasdatter
--------------------------------------------------------------------------------
2133, 24, 1. december 1757, Vinterslev, Nørre Galten sogn
Maren Rasmusdatter, død
Niels Sørensen Wester, enkemand
Ingen børn, hendes arvinger:
1)  moderen Anne Ollufsdatter
2)  broder Ole Rasmussen, 20 år
3)  broder Søren Rasmussen, 14 år
4)  Anne Rasmusdatter, 22 år
5)  Karen Rasmusdatter, 18 år
Farbroder Christen Sørensen og Mogens Sørensen begge i Hadbjerg
--------------------------------------------------------------------------------
2134, 28, 21. juni 1759, Vinterslev, Nørre Galten sogn
Anne Rasmusdatter, pige død
Hendes arvinger:
1)  moderen Anne Ollufsdatter
2)  broder Ole Rasmussen, 21 år
3)  broder Søren Rasmussen, 15 år
4)  Karen Rasmusdatter, 13 år
Farbrødre Mads Sørensen og Christen Sørensen
--------------------------------------------------------------------------------
2135, 33, 14. maj 1761, Vinterslev, Nørre Galten sogn
Anders Nielsen Elgaard, død
Karen Pedersdatter, enke
Deres børn:
Niels Andersen, 25 år
Peder Andersen, 20 år
Simon Andersen, 16 år
Anne Andersdatter, 30 år
Mette Andersdatter, 27 år
Karen Andersdatter, 10 år
--------------------------------------------------------------------------------
2136, 66, 24. juli 1766, Hinge, Nørre Galten sogn
Anders Jensen, død
Maren Jensdatter, enke
Deres børn:
Jens Andersen, 13 år
Jens Andersen, 8 år
Anne Andersdatter, 17 år
Maren Andersdatter, 5 år
Johanne Andersdatter, 3 år
--------------------------------------------------------------------------------
2137, 70, 10. april 1771, Vinterslev, Nørre Galten sogn
Peder Andersen, død
Margrethe Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Rasmus Pedersen, 6 år
Maren Pedersdatter, 14 år
Mette Pedersdatter, 10 år
Kirsten Pedersdatter, 4 år
Maren Pedersdatter, 1 ½ år
--------------------------------------------------------------------------------
2138, 74, 12. juni 1772, Vinterslev, Nørre Galten sogn
Anne Sørensdatter, død
Oluf Pedersen, enke
Hendes arvinger:
1)  broder Niels Sørensen, død
1a) Søren Nielsen, 32 år, tjener i Haldum
1b) Niels Nielsen, 31 år tjener hos Thomas Madsen i Ålborg
1c) Mette Nielsdatter ~ Søren Frandsen i Haar
2)  broder Christen Sørensen, Selling, død
2a) Søren Christensen, 15 år
2b) Niels Christensen, 13 år
2c) Karen Christensdatter, 12 år
2d) Mette Christensdatter, 10 år
3)  Halvbroder Erich Sørensen i Selling
4)  halvbroder Mogens Sørensen i Tåstrup
5)  halvbroder Jens Sørensen
--------------------------------------------------------------------------------
2139, 75, 28. maj 1773, Vinterslev, Nørre Galten sogn
Peder Frandsen, død
Maren Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Frands Pedersen, 16 år
Christen Pedersen, 6 år
Maren Pedersdatter, 9 år
Enkens broder Jens Rasmussen af Haar
Formynder Christen Christensen i Hadsten Mølgyde
--------------------------------------------------------------------------------
2140, 77, 28. maj 1773, Vinterslev, Nørre Galten sogn
Rasmus Nielsen skovfoged, død
Bodil Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Niels Rasmussen, 23 år
Rasmus Rasmussen, 14 år
Anne Rasmusdatter, 20 år
Kirsten Rasmusdatter, 9 år
Lavværge Laurs Jensen fra Hadsten Mølgyde
--------------------------------------------------------------------------------
2141, 89, 12. november 1779, Vinterslev, Nørre Galten sogn
Maren Rasmusdatter, død
Niels Sørensen, enkemand
Hendes arvinger:
1)  søn Frands Pedersen, 22 år
2)  søn Christen Pedersen, 14 år
3)  datter Maren Pedersdatter, 17 år
Morbroder Søren Rasmussen i Haar
--------------------------------------------------------------------------------
2142, 92, 12. november 1779, Vinterslev, Nørre Galten sogn
Maren Sørensdatter, død
Peder Pedersen Post, enkemand
Deres børn:
Peder Pedersen, 8 år
Helle Pedersdatter, 15 år
Mette Pedersdatter, 6 år
Morbroder Niels Sørensen Wester af Vinterslev
--------------------------------------------------------------------------------
2143, 94, 21. marts 1780, Vinterslev, Nørre Galten sogn
Ole Pedersen, død
Anne Nielsdatter, enke
Deres børn:
Ole Olesen, ¼ år
Enkens broder Peder Nielsen i Lerbjerg
--------------------------------------------------------------------------------
2144, 99, 20. februar 1782, Vinterslev, Nørre Galten sogn
Niels Andersen, død
Anne Sørensdatter, enke
Hans arvinger:
1)  helbroder Anders Andersen Bødker i Lyngå
2)  helbroder Rasmus Andersen, i England
3)  helbroder Christian Andersen, død i Købnehavn
3a) Anders Christiansen, 24 år, student
3c) Bodil Cathrine Christiansdatter, 22 år
4)  helsøster Anne Andersdatter ~ skovrider på Lolland på Baron Juuls Gods
5)  Karen Andersdatter ~ smedsvend Otte
6)  Anne Marie Andersdatter ~ , død
6a) Anders Christensen 26 år smedsvend i København
6b) Christen Christensen, 18 år, tjener i Mejlby ved Århus
6c) Karen Christensdatter, 23 år, tjener på Sjælland
6d) Dorthe Christensdatter, 21 år tjener i Mejlby
6e) Maren Christensdatter, 19 år, tjener på Lolland
Enkens lavværge Peder Nielsen i lerbjerg
--------------------------------------------------------------------------------
2145, 107, 4. juni 1787, Vinterslev, Nørre Galten sogn
Kirsten Hansdatter, død
Henrich Jensen Drejer, enkemand
Hendes arvinger:
1)  broder Anders Hansen, død i Vitten
1a) Peder Stolde, som har haft en gård i Vitten, og nu ej vides hvor er
1b) Kirsten Andersdatter ~ Søren Rasmussen i Brundt
1c) Maren Andersdatter ~ Christen Laursen i Knudstrup
1d) Anne Andersdatter ~ Peder Christensen i Vitten
2)  broder Peder Hansen i Norring, død
2a) Niels Pedersen, husmand i Norring
2b) Christen Pedersen, gårdmand i Norring
2c) Hans Pedersen, husmand i Søften
2d) Kirsten Pedersdatter ~ Peder Laursen i Sielle
2e) Karen Pedersdatter ~ trompeter ved navn Svanberg
3)  Anne Hansdatter ~ Søren Stolde i Hadsten
3a) Peder Smed, husmand i Hadsten
3b) Jens Stolde, gårdmand i Hadsten
3c) Mette Stolde ~ Peder Sørensen i Hadsten
--------------------------------------------------------------------------------
2146, 115, 20. april 1788, Vinterslev, Nørre Galten sogn
Anne Nielsdatter, død
Jens Nielsen, enke
Hendes børn med Oluf Pedersen:
Oluf Olufsen, 9 år
2.  ægteskab med enkemanden:
Niels Jensen, 5 år
--------------------------------------------------------------------------------
2147, 117, 2. april 1789, Vinterslev, Nørre Galten sogn
Oluf Rasmussen Møller, død
Johanne Frandsdatter, enke
Deres børn:
Anne Olufsdatter, 13 år
Enkens broder Rasmus Frandsen fra Hadsten
Morbroder Niels Mogensen i Vinterslev
--------------------------------------------------------------------------------
2148, 119, 15. februar 1792, Vinterslev, Nørre Galten sogn
Mette Nielsdatter, død
Jens Nielsen, enkemand
Deres børn:
Niels Jensen, 5 uger
Anne Jensdatter, 2 år
Formynder var børnenes moders søskendebarn Oluf Madsen af Hadsten
--------------------------------------------------------------------------------
2149, 121, 25. september 1792, Vinterslev, Nørre Galten sogn
Karen Laursdatter, død
Søren Thomassen, enkemand
Hendes barn:
Christen Mortensen, 11-12 år
--------------------------------------------------------------------------------
2150, 122, 25. oktober 1792, Balle, Nørre Galten sogn
Niels Jensen, ungkarl, død
(han døde den 25. juli 1788 i Balle hos broderen Anders Jensen, men dødsfaldet blev ikke anmeldt på det tidspunkt)
Hans arvinger:
1)  moderen Mette Andersdatter
2)  broder gårdmand Anders Jensen i Balle
3)  broder Anders Jensen, død i Apdrup
3a) Mette Andersdatter, 10 år
4)  Christen Jensen, 35 år, tjener i Hadbjerg
5)  Peder Jensen, 34 år
6)  Edel Jensdatter ~ Søren Pedersen, husmand i Selling, men han senere rejst til København, (hustruen vidste ikke hvor han var)
7)  Dorthe Jensdatter, 26 år
--------------------------------------------------------------------------------
2151, 127, 28. april 1794, Vinterslev, Nørre Galten sogn
Anne Pedersdatter, død
Søren Jensen Søndermand, enkemand
Deres børn:
Kirsten Sørensdatter, 8 år
Søren Sørensen, 5 år
--------------------------------------------------------------------------------
2152, 130, 26. februar 1795, Vinterslev
Jens Nielsen Groersen, død
Kirsten Laursdatter, enke
Hans børn med Mette Nielsdatter:
Anne Jensdatter, 5 år
Børn med enken:
Mette Kirstine Jensdatter, 1 ½ år
Enkens fader Laurs Pedersen i Hadbjerg
--------------------------------------------------------------------------------
 
Kilde filmrulle 9884 på Rigsarkivet. Bog 2
 
--------------------------------------------------------------------------------
2153, 10, 30. marts 1796, Balle, Nørre Galten sogn
Anders Christensen, død
Karen Pedersdatter, enke
Deres børn:
Christen Andersen, 6 år
Peder Andersen, 1 år
Else Andersdatter, 22 år
Inger Andersdatter ~ Christen Mogensen i Vinterslev
Maren Andersdatter, 18 år
Karen Andersdatter, 11 år
lavværge var enkens broder Jens Pedersen i Galten
Farbroder Michel Christensen i Vitten
--------------------------------------------------------------------------------
2154, 22, 13. januar 1802, Vinterslev, Nørre Galten sogn
Mogens Nielsen anmeldt at hans fader Niels Mogensen er død. Arvinger var ham selv, 36 år og hans moder Anne Thomasdatter
--------------------------------------------------------------------------------
2155, 31, 30. december 1810, Balle, Nørre Galten sogn
Maren Sørensdatter, død
Anders Jensen, enkemand
Deres børn:
Maren Andersdatter, 20 år
Mette Andersdatter, 10 år
Morbroder Niels Sørensen Bonde i Galten
--------------------------------------------------------------------------------
2156, 37, 31. august 1814, Balle, Nørre Galten sogn
Pige Ane Henriksdatter, død
Hendes arvinger:
1)  Søren Henriksen
2)  Christen Henriksen
Hendes brødre var begge bortrømt
Hun døde hos Søren Rasmussen Rold
--------------------------------------------------------------------------------
2157, 70, 26. januar 1827, Balle, Nørre Galten sogn
Anmeldt at Christense Thomasdatters søn Anders var død 11 måneder gl. Efterlod sig intet
--------------------------------------------------------------------------------
2158, 70, 4. april 1827, Balle, Nørre Galten sogn
Anmeldt at Søren Pedersen Rolds søn Jens Sørensen, spæd var død uden at efterlade sig noget
--------------------------------------------------------------------------------
2159, 75, 26. marts 1818, Balle, Nørre Galten sogn
Kirsten Sørensdatter, 24 år, død
Hendes fader Søren Andersen, intet efterladt
--------------------------------------------------------------------------------
2160, 81, 11. februar 1832, Balle, Nørre Galten sogn
Søren Andersen, død
Hans søn Anders Sørensen
--------------------------------------------------------------------------------
2161, 82, 24. april 1834, Balle Mark, Nørre Galten sogn
Zidsel Mogensdatter, død
Ole Jacobsen, enkemand
Deres børn:
Marie Kirstine Olesdatter, 14 år
Johanne Marie Olesdatter, 12 år
Jacob Olesen, 7 år
Morbroder Niels Mogensen i Hadsten
--------------------------------------------------------------------------------
 
Kilde filmrulle 9884 på Rigsarkivet. Bog 3
 
--------------------------------------------------------------------------------
2162, 2, 10. februar 1817, Vinterslev, Nørre Galten sogn
Maren Nielsdatter, død
Christen Kieldsen, enkemand
Hendes arvinger:
1)  søster Anne Nielsdatter, død i Vinterslev
1a) Ole Olesen, 34 år i Spørring
1b) Karen Nielsdatter ~ Frederich Nielsen i Galten
1c) Kirsten Nielsen ~ Peder Jensen i Vissing
2)  søster Giertrud Nielsen, død
2a) Niels Nielsen Houmann, 45 år
--------------------------------------------------------------------------------

Niels Sørensen

Kollerup gods
Hadbjerg sogn
Skifteuddrag

 
Kilde filmrulle 9884 på Rigsarkivet. Bog 1
 
--------------------------------------------------------------------------------
2163, 1, 15. juni 1724, Kollerup Mølle, Hadbjerg sogn
Anne Madsdatter, død den 28. maj 1724
Anders Rasmussen, enkemand
Deres børn:
Mads Andersen, 13 år
Maren Andersdatter, 10 år
--------------------------------------------------------------------------------
2164, 9, 28. marts 1742, Kollerup Mølle, Hadbjerg sogn
Anders Rasmussen Møller, død
Johanne Jensdatter, enke
Deres børn:
Jacob Andersen, 9 ½ år
Jens Andersen, ca. 2 år
Anne Pernille Andersdatter 13 ½ år
Enkens steddatter:
Maren Andersdatter ~ Søren Christensen i Balle
--------------------------------------------------------------------------------
2165, 14, 6. oktober 1746, Kollerup Smedie, Hadbjerg sogn
Søren Jensen Smed, død
Kirsten Jensdatter, enke
Deres børn:
1) Johanne Sørensdatter ~ Niels Hansen i Tåstrup
2)  Jens Sørensen i Sandby
3)  Kirsten Sørensdatter ~ Thomas Madsen Skrædder i Hadbjerg
4)  Anne Sørensdatter ~ Niels Sørensen i Vinterslev
5)  Christen Sørensen, skoleholder i Hadbjerg, 34 år
6)  Jens Sørensen, 32 år
7) Niels Sørensen, 25 år
--------------------------------------------------------------------------------
2166, 15, 22. maj 1748, Hadbjerg sogn
Jørgen Knudsen, død
Kirsten Michelsdatter, enke
Deres børn:
Maren Jørgensdatter, 27 år
Anne Jørgensdatter, 21 år
--------------------------------------------------------------------------------
2167, 18, 24. maj 1754, Kollerup Mølle, Hadbjerg sogn
Mette Laursdatter, død
Erich Michelsen Møller, enkemand
Deres børn:
Peder Erichsen, 2 ½ år
Michel Erichsen, 10 uger
Mette Erichsdatter, 5 år
Morfader Laurs Poulsen af Hadbjerg
--------------------------------------------------------------------------------
2168, 21, 25. februar 1755, Hadbjerg sogn
Zidsel Jensdatter, død
Jens Laursen, enkemand
Deres børn:
Maren Jensdatter ~ Jens Rasmussen i Vinterslev
Bodil Jensdsdatter ~ Laurs Thomassen i Hadbjerg
Karen Jensdatter, ugift
Mette Jensdatter, ugift
Morbroder Knud Jensen i Alstrup Mølle
--------------------------------------------------------------------------------
2169, 21, 22. november 1755, Hadbjerg sogn
Dorthe Rasmusdatter, død
Christen Sørensen Møller, enkemand
Deres børn:
Rasmus Christensen, 2 ½ år
Kirsten Christensdatter, 21 år
Maren Christensdatter, 18 år
Else Christensdatter, 15 år
Faderbrødre Mads Sørensen, Mogens Sørensen begge af Hadbjerg, Rasmus Sørensen i Vinterslev.
--------------------------------------------------------------------------------
2170, 30, 15. februar 1760, Hadbjerg sogn
Mads Sørensen, død
Anne Nielsdatter, enke
Ingen børn, arvinger:
1)  broder Rasmus Sørensen i Vinterslev
2)  broder Mogens Sørensen af Hadbjerg
3)  broder Christen Sørensen af Hadbjerg
4)  søster Mette Sørensdatter ~ Mads Laursen i Hadbjerg, død
4a) Laurs Madsen
4b) Bodil Madsdatter ~ Niels Pedersen Selling i Hadbjerg
5)  Maren Sørensdatter ~ Jens Sørensen i Hadbjerg
6)  Kirsten Sørensdatter ~ Thomas Christensen i Vinterslev
6a) Søren Thomassen
6b) Lenne Thomasdatter ~ Niels Jensen
7)  Mette Sørensdatter ~ Peder Sørensen Overgaard i Skader
--------------------------------------------------------------------------------
2171, 31, 28. juni 1759, Hadbjerg sogn
Rasmus Johansen, død
Kirsten Mogensdatter, enke
Deres børn:
Maren Rasmusdatter, født mellem 1. og 2. skiftesamling 26. september 1760
Enkens fader Mogens Sørensen i Hadbjerg
--------------------------------------------------------------------------------
2172, 44, 11. juli 1763, Kollerup Smedie, Hadbjerg sogn
Ole Nielsen, død
Johanne Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Karen Olesdatter, 4 år
Maren Olesdatter, 1 år
Enkens fader Rasmus Simonsen, værger Peder Rasmussen Kok af Hadbjerg, Niels Hansen af Tåstrup
--------------------------------------------------------------------------------
2173, 47, 6. februar 1764, Hadbjerg sogn
Mette Nielsdatter, død
Christen Wandt, enkemand
Deres børn:
Jens Christensen, 21 år
Niels Christensen, 19 år
Hans Christensen, 14 år
Christen Christensen, 12 år
Peder Christensen, 11 år
Mette Christensdatter, 16 år
Værger Mads Hansen og Christen Sørensen begge søskendebørn af afdøde
--------------------------------------------------------------------------------
2174, 48, 8. juli 1764, Hadbjerg sogn
Christen Wandt, død
Hans børn:
Jens Christensen, 21 år
Niels Christensen, 19 år
Hans Christensen, 14 år
Christen Christensen, 12 år
Peder Christensen, 11 år
Mette Christensdatter, 16 år
Farbroder Christen Wandt i Sandby
--------------------------------------------------------------------------------
2175, 54, 7. april 1763, Hadbjerg sogn
Poul Jensen, død
Mette Jensdatter, enke
Deres børn:
Jens Poulsen, 1 ½ år
Kirsten Poulsdatter, født efter faderen død
Født værge efter loven Jens Andersen af Vinterslev
--------------------------------------------------------------------------------
2176, 80, 24. november 1775, Hadbjerg sogn
Anders Sørensen Skomager, død
Ingeborg Christensdatter, enke
Deres børn:
Søren Andersen, 32 år
Kirsten Andersdatter, 30 år
--------------------------------------------------------------------------------
2177, 96, 12. september 1780, Hadbjerg sogn
Ole Christensen Korup, død
Zidsel Andersdatter, enke
Deres børn:
Christen Olesen, 20 år
Mette Olesdatter, 16 år
--------------------------------------------------------------------------------
2178, 97, 5. november 1781, Hadbjerg sogn
Anne Laursdatter, død
Niels Christensen Smed, enkemand
Deres børn:
Maren Nielsdatter, 6 år
Johanne Nielsdatter, 3 år
Mette Nielsdatter, 1 år
--------------------------------------------------------------------------------
2179, 103, 20. juli 1784, Hadbjerg sogn
Ungkarl Christoffer Laursen, død
hos sin svoger Niels Christensen Smed i Hadbjerg
Hans arvinger:
På fædrene side:
1)  halvsøster Maren Laursdatter ~ Niels Smed i Hadbjerg
På mødrenes side:
1)  halvsøster Helle Jensdatter, 26 år i Ginnerup på Clausholm Gods
2)  halvsøster Kirsten Jensdatter, 16 år hos Christen Jensen Skæg i Ødum
De 2 pigers farbroder Mogens Pedersen i Vivild på Faurschou Gods
--------------------------------------------------------------------------------
2180, 111, 6. oktober 1787, Kollerup Mølle, Hadbjerg sogn
Erich Michelsen, død
Karen Hansdatter, enke
1 ægteskab med Mette Laursdatter
Mette Erichsdatter, 38 1/2 år
2.
Mette Erichsdatter, 21 år ~ Gert Gertsen Møller
Michel Erichsen, 28 år, vanvittig
Anne Margrethe Erichsdatter, 28 år
--------------------------------------------------------------------------------
2181, 123, 19. januar 1793, Hadbjerg sogn
Hans Nielsen, død
Mette Andersdatter, enke
Deres børn:
Niels Hansen, 9 år
Johanne Hansdatter, 14 år
Mette Hansdatter, 13 år
Maren Hansdatter, 4 år
--------------------------------------------------------------------------------
 
Kilde filmrulle 9884 på Rigsarkivet. Bog 2
 
--------------------------------------------------------------------------------
2182, 15, 4. juli 1796, Hadbjerg sogn
Peder Nielsen Kieldsen, død
Bodil Jensdatter, enke
Deres børn:
Niels Pedersen, 3 år
Edel Pedersdatter, 7 år
Maria Pedersdatter, 6 år
Maren Pedersdatter, 15 dage
Lavværge gårdmand Niels Kieldsen i Haldum
Formynder for sønnen var afdødes farbroder Jens Pedersen gårdmand i Hadbjerg
--------------------------------------------------------------------------------
2183, 21, 18. juli 1798, Hadbjerg sogn
Anne Laursdatter, død
Niels Christensen, enkemand
Ingen børn. Niels Christensen havde 3 børn af tidligere ægteskab, Maren Nielsdatter, Johanne Nielsdatter og Mette Nielsdatter
--------------------------------------------------------------------------------
2184, 69, 9. januar 1827, Kollerup Mark, Hadbjerg sogn
Ole Jacobsen anmeldte at Christen Pedersen var død, søn af tjenestepige Kirsten Pedersdatter, efterlod sig intet
--------------------------------------------------------------------------------
 
Kilde filmrulle 9884 på Rigsarkivet. Bog 3
 
--------------------------------------------------------------------------------
2185, 3, 12. marts 1817, Hadbjerg sogn
Rasmus Thomassen, død
Ingeborg Andersdatter, enke
Deres barn:
Mette Kristine Rasmusdatter
--------------------------------------------------------------------------------
2186, 4, 28. december 1817, Hadbjerg sogn
Ingeborg Andersdatter, død
Hans Pedersen, enkemand
Hendes datter:
Mette Kristine Rasmusdatter

Niels Sørensen

Kollerup gods
Haaldum sogn
Skifteuddrag

 
Kilde filmrulle 9884 på Rigsarkivet. Bog 2
 
--------------------------------------------------------------------------------
2187, 91, 16. juli 1828, Haldum sogn
93
Opholdskontrakt mellem Niels Pedersen Fisker og hans vanføre søster Helle Pedersdatter
--------------------------------------------------------------------------------


Niels Sørensen

Kollerup gods
Lerbjerg sogn
Skifteuddrag

--------------------------------------------------------------------------------
 
Kilde filmrulle 9884 på Rigsarkivet. Bog 2
 
--------------------------------------------------------------------------------
2188, 2, 23. december 1795, Lerbjerg sogn
Niels Nielsen, død
Wilhelmine Augusta Knudsdatter, enke
Deres datter:
Giertrud Marie Nielsdatter, 22 år
Lavværge var en søstersøn Jørgen Michelsen fra Kongstrup
Formynder Jørgen Rasmussen Møller i Norring Mølle søskendebarn af afdøde
Enken havde 2 myndige sønner Christen Pedersen Møller og Knud Pedersen Møller
--------------------------------------------------------------------------------
2189, 13, 23. maj 1796, Lerbjerg sogn
Thomas Sørensen, død
Johanne Kirstine Rasmusdatter, enke
Hans søskende:
1)  helbroder Mads Sørensen, 42 år
2)  halvbroder Søren Thomassen, 24 år
3)  helsøster Birthe Christine Sørensdatter, 40 år ~ Jens Nielsen i Lerbjerg
4)  halvsøster Anna Thomasdatter, 27 år
Enkens morbroder Niels Frandsen fra Oustruphuuset
Stedfader og fader var Thomas Balle i Lerbjerg
--------------------------------------------------------------------------------
2190, 18, 20. oktober 1797, Lerbjerg sogn
Johanne Marie Rasmusdatter, død
Jacob Jensen, enke
Hendes arvinger:
1)  broder Svend Rasmussen i Lerbjerg
2)  broder Christen Rasmussen i Nakskov på Lolland
3)  Michel Rasmussen i Bodelsø? mølle på Sjælland
4)  Peder Rasmussen i Købnehavn
5)  Apolone Rasmusdatter ~ Christen Christensen Bording i Købnehavn
6)  Anne Marie Rasmusdatter ¨ Christen Jensen på Christianshavn
7)  Kirsten Rasmusdatter, 34 år i Lerbjerg
Morbroder Niels Svendsen i Oustruphuset
--------------------------------------------------------------------------------
2191, 22, 2. januar 1802, Lerbjerg sogn
Christen Møller i Lerbjerg anmeldte at hans moder Wilhelmine Augusta Knudsdatter var død. Hendes børn:
1)  Christen Møller
2)  Knud Møller, 38 år i Lerbjerg
3)  Giertrud Marie ~ Niels Jensen Braad i Lyngå
--------------------------------------------------------------------------------
2192, 23, 26. januar 1803, Lerbjerg sogn
Jens Braad, død
Sophie Jacobsdatter, enke
Hans børn med enken:
Margrethe Jensdatter, 15 år, tvilling
Rachael Jensdatter, 15 år, tvilling
Deres morbroder Søren Jacobsen i Laurbjerg
Hans børn med afdøde Margrethe Madsdatter:
Kirsten Jensdatter, enke i København
--------------------------------------------------------------------------------
2193, 24, 14. juni 1806, Lerbjerg sogn
Ungkarl Peder Olesen, død
Hans arvinger:
1)  broder Jens Olesen i Gieding
2)  broder Rasmus Olesen i Venssyssel
3)  broder Christen Olesen i Tilst
4)  søster Margrethe Olesdatter ~ Søren Rasmussen i Lerbjerg
5)  søster Kirsten Olesdatter ~ Søren Rasmussen i Søften
6)  søster Anne Kirstine Olesdatter ~ Anders Nielsen i Herskind, hun død
6a) Ole Andersen, 15 år
6b) Niels Andersen, 12 år
6c) Mette Marie Andersdatter, 26 år
--------------------------------------------------------------------------------
2194, 29, 2. november 1808, Lerbjerg sogn
Laurs Jensen Snedker, død
Kirsten Mortensdatter, enke
Deres børn:
1)  Jens Laursen, 30 år
2)  Morten Laursen, 29 år
3)  Michel Laursen, 28 år
4)  Niels Laursen, 26 år
5)  Laurs Laursen, 23 år
6)  Niels Laursen, 21 år
7)  Thomas Laursen, 19 år
8)  Peder Laursen, 16 år
9)  Søren Laursen, 13 år
--------------------------------------------------------------------------------
2195, 30, 2. januar 1810, Lerbjerg sogn
Mads Sørensen, død
Hans arvinger:
1)  helsøster Birthe Kirstine Sørensdatter, enke ~ Jens Nielsen i Vissing
2)  halvsøster Ane Thomasdatter ~ Christen Nielsen i Lerbjerg
--------------------------------------------------------------------------------
2196, 33, 30. april 1811, Lerbjerg sogn
Margrethe Olesdatter, død
Søren Rasmussen, enkemand
Deres barn:
Ane Sørensdatter
--------------------------------------------------------------------------------
2197, 34, 12. februar 1812, Lerbjerg sogn
Christian Frederich Helmer, død
Anne Jensdatter, enke
Deres børn:
Charlotte Christiansdatter, 28 år
Christine Christiansdatter, 22 år
Enkens svoger Hans Sørensen i Lerbjerg
Børnenes morbroder Michel Jensen Bonde i Værum
--------------------------------------------------------------------------------
2198, 34, 5. april 1812, Lerbjerg
Birthe Kirstine Pedersdatter, død
Peder Jensen Sveistrup, enkemand
Ingen børn efter 6 ugers ægteskab.
Hendes moder Dorthe Pedersdatter ~ Michel Pedersen i Lerbjerg
--------------------------------------------------------------------------------
2199, 34, 23. april 1812, Lerbjerg sogn
Barbara Hansdatter Wacher, død
Christen Møller, enkemand
Deres børn:
Peder Christensen Møller, 16 år
Hans Jacob Wacher, 10 år
Morbroder Niels Hansen Wacher, cappellan i Hasle
--------------------------------------------------------------------------------
2200, 35, 3. juni 1812, Lerbjerg sogn
Jens Rasmussen, død
Zidsel Pedersdatter, enke
Deres børn:
Mette Marie Jensdatter, 29 år
Enken begærede at hensidde i uskiftet bo, da hun var 70 år og ikke agtede at gifte sig igen
--------------------------------------------------------------------------------
2201, 36, 3. juni 1812, Lerbjerg sogn
Dorthe Pedersdatter, død
Michel Pedersen, enkemand
Hun var barnløs. Testamente er gengivet side 42, da Michel Pedersen skiftede, da han giftede sig igen.
--------------------------------------------------------------------------------
2202, 36, 16. november 1812, Lerbjerg sogn
Pige Maren Sørensdatter, død
Hendes arving:
1)  søster Maren Sørensdatter i Lerbjerg, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
2203, 37, 8. februar 1815, Lerbjerg sogn
Opholdskone Anne Jensdatter, død
Hendes børn:
Jens Jensen
Lotte Jensdatter ~ Peder Nielsen Knudstrup i Lerbjerg
Christine Jensdatter, tjener i Ødum præstegaard
--------------------------------------------------------------------------------
2204, 39, 16. juli 1817, Lerbjerg sogn
Marianne Pedersdatter, død
Jens Laursen, enkemand
Deres børn:
Laurs Jensen, 7 år
Karen Kirstine Jensdatter, 3 år
Giertrud Marie Jensdatter, 3 år
Kirstine Jensdatter, spæd
--------------------------------------------------------------------------------
2205, 43, 12. juni 1820, Lerbjerg sogn
Karen Nielsdatter, død
Svend Rasmussen, enkemand
Deres børn:
Niels Svendsen, 20 år
Rasmus Svendsen, 14 år
Niels Svendsen, 11 år
Jens Peter Svendsen, 5 år
Andreas Svendsen, ½ år
Bodil Svendsen, 25 år
Bodil Svendsenm 17 år
Maren Svendsdatter, 17 år
Morbroder kømand Krogsgaard i Randers
--------------------------------------------------------------------------------
2206, 53, 21. december 1821, Lerbjerg sogn
Michel Pedersen anmeldte, at hans søn var død 5 uger gl og ikke efterlod sig noget
--------------------------------------------------------------------------------
2207, 53, 20. april 1822, Lerbjerg sogn
Hans Sørensen Mondrup, død
Bodil Jensdatter, enke
Deres børn:
Jens Hansen, 31 år
Søren Hansen, 28 år
--------------------------------------------------------------------------------
2208, 55, 20. november 1822, Lerbjerg
Mette Kirstine Christensdatter, død ¼ år gl uden at efterlade sig noget, faderen Christen Møller
--------------------------------------------------------------------------------
2209, 57, 29. marts 1823, Lerbjerg sogn
Enke Zidsel Pedersdatter, død
Hendes datter:
Mette Marie Jensdatter, 38 år
--------------------------------------------------------------------------------
2210, 58, 11. april 1823, Lerbjerg sogn
Pige Christiane Pedersdatter, død, datter af Peder Nielsen Knudstrup, hun var 9 uger gl. Intet efterladt
--------------------------------------------------------------------------------
2211, 60, 16. februar 1824, Lerbjerg sogn
Ane Sørensdatter, død
Mads Jensen, enkemand
Afdødes fader Søren Rasmussen arvede
--------------------------------------------------------------------------------
2212, 60, 5. juni 1824, Lerbjerg sogn
60, 10. juni 1824
61, 20. november 1824
Jens Christensen Hinge, død
Ane Christensdatter, enke, lavværge var hendes søn Christen Laursen
Afdødes arvinger:
1)  helsøster Kirsten Rasmusdatter ?, død ~ Niels Christensen Rytter i Tebbestrup (måske det er Niels Christensen der er helbroder og fader til Christen og Rasmus)
1a) søskendebarn Christen Nielsen Rytter i Borup
1b) søskendebarn Rasmus Nielsen Rytter i Borup
2)  halvsøster til afdøde Karen Christensdatter, død
2a) Rasmus Pedersen død
2aa) Peder Rasmussen af Erslev
2ab) Ane Rasmusdatter ~ Christen Nielsen af Svejstrup, hun død
2aba) Øllegaard Christensdatter
2abb) Marie Cathrine Christensdatter
3) Margrethe Rasmusdatter, død ~ Rasmus Pedersen i Laurbjerg død, de havde børn, men de var også døde
Enkens søn, gårdmand Christen Laursen i Lyngå
Navnene passer ikke helt efter sædvanlig navngivning
--------------------------------------------------------------------------------
2213, 63, 23. november 1824, Lerbjerg sogn
Opholdsmand Thomas Snedker, død
Testamente mellem ham og hustruen Else Jensdatter, ingen børn, sædvanligt gensidigt testamente
--------------------------------------------------------------------------------
2214, 65, 4. september 1825, Lerbjerg sogn
Birthe Kirstine Sørensdatter, død
enke efter Jens Nielsen, ingen børn, eneste arving en halvsøster Ane Thomasdatter ~ Christen Nielsen
--------------------------------------------------------------------------------
2215, 65, 29. december 1825, Lerbjerg sogn
Laurs Snedker, død tidligere
Kirsten Mortensdatter, enke, død
Der var umyndige børn, men ingen navne da der ikke var midler i boet
--------------------------------------------------------------------------------
2216, 65, 29. april 1826, Lerbjerg sogn
66, 6. juni 1826
69, 22. december 1826
70, 6. juli 1827
72, 19. december 1827
73, 22. december 1827
Niels Jespersen Møller, død
Ane Sophie Pedersdatter, enke
Hans børn af 1. ægteskab:
Niels Nielsen, 12 år
Bodil Nielsdatter, 11 år
Hans børn med enken:
Jesper Nielsen, 5 år
Peder Nielsen, 2 år
De ældste børns værge købmand Jens Krogsgaard i Randers
Peder Christian Jespersen formynder for børn i 2. ægteskab
Enkens ny mand Peder Nielsen
--------------------------------------------------------------------------------
2217, 69, 10. oktober 1826, Lerbjerg sogn
Anmeldt at Christen Møllers datter, Christiane Christensdatter var død 10 uger gl og intet efterlod sig
--------------------------------------------------------------------------------
2218, 70, 1. februar 1827, Lerbjerg sogn
Anmeldt at Christen Hansens søn, Jens Christensen, 2 år var død uden at efterlade sig noget
--------------------------------------------------------------------------------
2219, 71, 16. november 1827, Lerbjerg sogn
77, 10. januar 1829
Peder Christiane Jespersen, død
Ane Christensdatter, enke
Deres børn:
Christen Pedersen, myndig
Jesper Pedersen, 23 år
Hans Pedersen, 17 år
Thomas Pedersen, 14 år
Jens Pedersen, 12 år
Bodil Pedersdatter, 28 år
Zidsel Pedersdatter, 24 og gift
Mette Marie Pedersdatter, 21 år
Ane Pedersdatter, 19 år
Øllegaard Pedersdatter, 9 år
Formynder Mogens Lassen af Vissing
Se skifte efter Anne Christensdatters fader og hendes familie
--------------------------------------------------------------------------------
2220, 75, 4. april 1828, Lerbjerg sogn
76, 30. december 1828
80, 18. maj 1829
Christen Andersen Svensk, død
Ingen børn, arvinger er nevøer og niecer:
1) broder Jørgen Andersen, død
1a) Ane Dorthe Jørgensdatter ~ Søren Nielsen i Agri på Mols
1b) Mette Jørgensdatter ~ væver Kok i København
1c) Maren Jørgensdatter ~ spækhøker Christen Hansen Houberg i København
1d) Marianne Jørgensdatter, død uden livsarvinger
2)  Jens Andersen, død på hospitalet i Randers, børn ?
3)  Maren Andersdatter, død uden at efterlade sig børn
--------------------------------------------------------------------------------


Niels Sørensen

Kollerup gods
Lyngå sogn
Skifteuddrag

--------------------------------------------------------------------------------
 
Kilde filmrulle 9884 på Rigsarkivet. Bog 2
 
--------------------------------------------------------------------------------
2221, 61, 20. november 1824, Svejstrup, Lyngå sogn
Mogens Blach, død
Fader Peder Ginnerup
--------------------------------------------------------------------------------

Niels Sørensen

Kollerup gods
Skader sogn
Skifteuddrag

--------------------------------------------------------------------------------
 
Kilde filmrulle 9884 på Rigsarkivet. Bog 1
 
--------------------------------------------------------------------------------
2222, 32, 30. maj 1760, Østrup, Skader sogn
Søren Stephansen, død
Maren Laursdatter, enke
Deres børn:
Laurs Sørensen, 27 år
Peder Sørensen, 25 år
Anne Cathrine Sørensdatter, 33 år
Johanne Sørensdatter, 19 år
--------------------------------------------------------------------------------
2223, 37, 5. juli 1762, Østrup, Skader sogn
Peder Sørensen Østrup, død
enken Anne Pedersdatter som nu er trolovet med Søren Christensen fra Haldum
Hans moder Maren Lauridsdatter
broder Laurs Sørensen i Selling
søster Anne Cathrine Sørensdatter ~ Jens Sørensen i Tendrup
Johanne Sørensdatter, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
2224, 45, 16. december 1763, Østrup, Skader sogn
Anne Rasmusdatter, død
Peder Christensen, enkemand
Hendes børn:
1) Bodil Nielsdatter ~ Peder Thomassen i Nielstrup på Clausholm Gods
2)  Ellen Nielsdatter ~ Niels Borre, smed boende i Stabrum mellem Ebeltoft og Grenå
3)  Maren Nielsdatter ~ Thomas Christensen, har været ved bryggeriet i København
4)  Rasmus Nielsen, skovfoged i Vinterslev
5)  Hellene Nielsdatter ~ Niels Jensen Drejer i Hadsten på Faurskov Gods
--------------------------------------------------------------------------------
2225, 69, 11. marts 1767, Østrup, Skader sogn
Peder Christensen, død
Mette Andersdatter, enke
Deres børn:
Anne Pedersdatter, 3 uger
--------------------------------------------------------------------------------
2226, 100, 11. januar 1782, Østrup, Skader sogn
Friderich Frederichsen, død
Mette Andersdatter, enke
Deres børn:
Peder Frederichsen, 13 år
Anne Marie Frederichsdatter, 7 år
Farbroder Daniel Frederichsen
--------------------------------------------------------------------------------
2227, 124, 19. februar 1793, Østrup, Skader sogn
Søren Christensen, død
Maren Larsdatter, enke
Hans barn med Anne Pedersdatter:
Peder Sørensen, 30 år og indsidder i Hallendrup
-------------------------------------------------------------------------------- 


Niels Sørensen

Kollerup gods
Ødum sogn
Skifteuddrag

--------------------------------------------------------------------------------
 
Kilde filmrulle 9884 på Rigsarkivet. Bog 1
 
--------------------------------------------------------------------------------
2228, 35, 19. maj 1762, Tobech Mølle, Ødum sogn
Gert Geertsen i Tobech Mølle, død
Mallene Michelsdatter, enke
Børn:
Gert Gertsen, 17 år
Michel Gertsen, 6 år
Anne Gertsdatter ~ Søren Christoffersen i Selling
Maren gertsdatter, 15 år
Karen Gertsdatter, 13 år
Lavværge birkeskriver Erich Lauridsen af Hadbjerg
--------------------------------------------------------------------------------
2229, 38, 30. december 1762, Selling, Ødum sogn
Jørgen Pedersen Wind, død
Johanne Sørensdatter, død
Hans arvinger:
1)  helbroder Niels Pedersen i Tåstrup
2)  helbroder Jens Pedersen i Edslev
3)  helsøster Birgitte Pedersdatter ~ Peder Christensen Hiulmand i Selling
4)  helsøster Ellen Pedersdatter i Århus ~ sl. Christen Sørensen Skriver
5)  halvbroder Søren Pedersen i Tåstrup
6)  halvbroder Anders Pedersen i Mejlby, død
6a) Christen Andersen, 25 år
6b) Niels Andersen, 24 år
6c) Søren Andersen, 18 år
7)  halvsøster Mette Pedersdatter ~ Rasmus Jensens enke i Linaa
8)  halvsøster Maren Pedersdatter ~ Christen Hansen i Århus, begge døde
8a) Hans Christensen, 30 år
Hendes arvinger:
1)  søn Jens Rasmussen, 20 år på stedet, faderen Rasmus Jensen Bagge
--------------------------------------------------------------------------------
2230, 51, 8. juli 1764, Selling, Ødum sogn
Maren Jensdatter, død
Jens Mogensen, død
Deres børn:
Jens Jensen, 25 år
Mogens Jensen, 20 år
Niels Jensen, 17 år
Mette Jensdatter, 15 år
Farbroder Niels Mortensen i Selling
--------------------------------------------------------------------------------
2231, 58, 5. juni 1765, Selling
Anne Rasmusdatter, død
Peder Pedersen Stæhr, enkemand
Børn med tidligere ægtefælle Peder Pedersen:
Rasmus Pedersen, 9 år
Johanne Pedersdatter, 7 år
Peder Pedersen, 4 ½ år
--------------------------------------------------------------------------------
2232, 61, 5. juni 1765, Tåstrup, Ødum sogn
Rasmus Jensen Koch, død
Anne Andersdatter, enke
Børn med Maren Hansdatter:
1)  Jens Rasmussen, 20 år, ved sin morbroder Rasmus Hansen i Tåstrup, har den halve gård i fæste
Børn med enken:
2)  Anders Rasmussen, 7 år
3)  Jens Rasmussen, 4 år
4)  Hans Rasmussen, 1 år
5)  Maren Rasmusdatter, 14 år
6)  Edel Rasmusdatter, 12 år
7)  Mette Rasmusdatter, 10 år
Lavværge Peder Andersen af Røved, morbroder til sidste 6 børn Jens Andersen i Mejlby
De 3 pigers faders søstersøn Jens Jensen Koch i Selling
--------------------------------------------------------------------------------
2233, 64, 5. juni 1763, Tåstrup, Ødum sogn
Johanne Sørensdatter, død
Niels Hansen, enkemand
Hendes børn:
Søren Sørensen, 33 år
Maren Sørensdatter ~ Hans Thomassen i Haar
Kirsten Sørensdatter ~ Michel Pedersen i Spørring
Børn med enkemanden:
Maren Nielsdatter, 20 år
Hans Nielsen, 18 år
Johanne Nielsdatter, 13 år
--------------------------------------------------------------------------------
2234, 72, 13. november 1771, Selling, Ødum sogn
Christen Rasmussen, død
Karen Nielsdatter, enke
Deres børn:
Niels Christensen, 6 år
Rasmus Christensen, 3 år
Anne Christensdatter, 10 år
Margrethe Christensdatter, 14 uger
Fasters mand Niels Nielsen i Røved
--------------------------------------------------------------------------------
2235, 78, 22. marts 1775, Tåstrup, Ødum sogn
Jens Jensen Madsen, død
Maren Christensdatter, enke
Deres børn:
Jens Jensen, 12 år
Rasmus Jensen, 6 år
Else Jensdatter, 16 år
Mette Jensdatter, 9 år
Anne Jensdatter, 5 år
--------------------------------------------------------------------------------
2236, 80, 5. juni 1776, Selling, Ødum sogn,
Søren Christofphersen, død
Anne Geertsdatter
Deres børn:
Gert Sørensen, 6 år
Søren Sørensen, 3 år
Anne Sørensdatter, 11 år
Malene Sørensdatter, 8 år
Helle Sørensdatter, født efter faderen død
Enkens stedfader Søren Sørensen Møller af Tobech Mølle
Enkens fæstemand Jesper Christensen
--------------------------------------------------------------------------------
2237, 84, 27. juni 1776, Tåstrup, Ødum sogn
Karen Jensdatter, død
Rasmus Hansen, enkemand
Deres børn:
Hans Rasmussen, 16 ½ år
Jens Rasmusen, 14 år
Christen Rasmussen, 12 år
Maren Rasmusdatter, 21 år
Anne Rasmusdatter, 19 år
--------------------------------------------------------------------------------
2238, 86, 9. juni 1777, Selling, Ødum sogn
Maren Rasmusdatter, død
Søren Pedersen, enkemand
Deres børn:
Søren Sørensen, 9 år
Maren Sørensdatter, 14 år
Karen Sørensdatter, 5 år
Mette Sørensdatter, 2 år
--------------------------------------------------------------------------------
2239, 87, 17. marts 1779, Selling, Ødum sogn
Pige Karen Nielsdatter, død
1)  helbroder Mogens Nielsen
2)  halvbroder Anders Madsen, 36 år
3)  helsøster Kirsten Nielsdatter, tjener i Tenderup
--------------------------------------------------------------------------------
2240, 88, 27. maj 1779, Selling, Ødum sogn
Anne Rasmusdatter, død
Niels Nielsen Smed, enkemand
Deres barn:
Maren Nielsdatter, 5 år
--------------------------------------------------------------------------------
2241, 101, 30. december 1782, Selling, Ødum sogn
Niels Mortensen, død
Anne Lasdatter, død
Deres børn:
Morten Nielsen, gårdmand i Tåstrup
Lads Nielsen, i Haldum
Mogens Nielsen, 28 år
Jens Nielsen, 22 år
--------------------------------------------------------------------------------
2242, 102, 26. juni 1783, Selling, Ødum sogn
Maren Lasdatter, død
Niels Nielsen Smed, enkemand
Deres børn:
Anne Cathrine Nielsdatter, 2 år
--------------------------------------------------------------------------------
2243, 108, 1. juli 1786, Selling, Ødum sogn
Bodil Andersdatter, død
Niels Kiær, enkemand
Deres barn:
Anne Nielsdatter, 14 år
Morbroder Niels Andersen i Hadbjerg
--------------------------------------------------------------------------------
2244, 110, 31. marts 1787, Selling, Ødum sogn
Søren Jensen Kiær
Ellen Christensdatter, død
1) broder Søren Christensen Kok i Nielstrup på Clausholm Gods, død
1a) Laurs Sørensen, 14 år i Nielstrup
1b) Inger Sørensdatter ~ Rasmus Christensen i Nielstrup
2)  Mogens Christensen, gårdmand i Selling på Kollerup Gods
3)  Bodil Christensdatter ~ gårdmand Jens i Gundestrup, Glenstrup sogn på Frijsenvold Gods
--------------------------------------------------------------------------------
2245, 113, 15. september 1788, Selling, Ødum sogn
Anne Sørensdatter, død
Jens Nielsen, enkemand
Deres børn:
Anne Jensdatter
Morfader Jesper Christensen af Selling
--------------------------------------------------------------------------------
2246, 116, 15. september 1788, Tobech Mølle, Ødum sogn
Søren Sørensen, død
Mallene Michelsdatter, enke
Hans arvinger
1) broder Christen Sørensen aftægtsmand i Værum på Frijsenvold Gods
2) Anders Sørensen gl aftægtsmand i Over Hornbæk på bem. gods
--------------------------------------------------------------------------------
2247, 126, 7. august 1793, Selling, Ødum sogn
Enke Maren Jensdatter, død
Enke efter gårdmand Jens Nielsens afgangne fader Niels Mortensen
Hendes arvinger:
1)  søster Malene Jensdatter ~ Hans Krause fra Skovgaard ved Rygaard Strand
--------------------------------------------------------------------------------

Kilde filmrulle 9884 på Rigsarkivet. Bog 2
 
--------------------------------------------------------------------------------
2248, 21, 19. juli 1798, Tåstrup, Ødum sogn
Morten Nielsen, død
Edel Sørensdatter, enke
Niels Mortensen, 21 år
Peder Mortensen, 19 år
Mødt med Lars Nielsen i Haldum
--------------------------------------------------------------------------------
2249, 22, 14. januar 1802, Tåstrup, Ødum sogn
Mette Jensdatter, død
Niels Nielsen, enkemand
Deres børn:
Niels Nielsen, 21 år
Anders Nielsen, 17 år
Jens Nielsen, 13 år
Margrethe Nielsdatter, 9 år

Niels Sørensen

Kollerup gods
Ølst sogn
Skifteuddrag

Kilde filmrulle 9884 på Rigsarkivet. Bog 2
 
--------------------------------------------------------------------------------
2250, 86, 10. juni 1839, Ølst sogn
Jørgen Christensen i Ølst erklærede, at han ingen børn havde, gav sin kones uægte datter Kirsten Sørensdatter, der var gift med Jens Christensen i Vitten på Frijsenborg Gods, en gave, som hendes steddøtre ikke skulle have andel i. Kirsten Sørensdatter havde 3 steddøtre, Malene Jensdatter ~ Anders Thomassen i Lyngå og Ellen Jensdatter ~ Hans Christensen i Vitten
Underskrevet Mygindgaard den 10. juni 1839
Fremlagt på en skiftesamling efter Kirsten Sørensdatter den 14. juli 1846

Galten Herred slut--------------------------------------------------------------------------------