Erik Brejls hjemmeside

Start

Niels Sørensen

Dronningborg Rytterdistrikt
Skifteprotokol
1719-1763

[1719-1726]   [1726-1735]   [1734-1742]   [1742-1757]   [1758-1763]Dronningborg Rytterdistrikt
1719-1726
1726-1735
1734-1742
1742-1757
1758-1763

1. Linie: fortløbende nr, side i protokol, dato, lokalitet/sogn


Dronningborg Rytterdistrikt
Skifteprotokol
1719-1726

--------------------------------------------------------------------------------
1, 5, 23. maj 1719, Knabstrup, Skader sogn
Christen Mortensen, død
Karen Andersdatter, enke
Deres børn:
Morten Christensen, myndig
Anders Christensen, myndig
Kirsten Christensdatter ~ Christen Nielsen i Søby
--------------------------------------------------------------------------------
2, 12, 17. august 1719, Langskov, Ødum sogn
Anne Jensdatter, død
Søren Nielsen Møller, enkemand
Deres børn:
Jens Sørensen, 13 år
Niels Sørensen, 8 år
Niels Sørensen, 1 ½ år
Maren Sørensdatter, 6 år
--------------------------------------------------------------------------------
3, 28, 19. august 1719, Vestrup, Albæk sogn
Karen Lauridsdatter, død
Mads Pedersen, enkemand
Deres barn:
Anne Madsdatter, 6 uger
--------------------------------------------------------------------------------
4, 40, 13. september 1719, Nørbæk, Nørbæk sogn
Maren Nielsdatter, død
Ifver Jacobsen, enkemand
Deres børn:
Jacob Iversen, 20 år
Anne Iversdatter, 12 år
Niels Iversen, 10 år
Karen Iversdatter, 8 år
Christen Iversen, 5 år
Maren Iversdatter, 1 ½ år
--------------------------------------------------------------------------------
5, 44, 16. december 1719, Tånum sogn
Anders Jensen, død
Maren Poulsdatter, enke
Deres børn:
Laurs Andersen, 28 år
Niels Andersen, 22 år
Jens Andersen, 14 år
Poul Andersen, 12 år
Mogens Andersen, 10 år
Karen Andersen, 5 år
Kirsten Andersen ~ Erich Christensen i Tånum
Lavværge var Poul Nielsen i Tånum
--------------------------------------------------------------------------------
6, 51, 9. februar 1720, Selling, Ødum sogn
Peder Rasmussen Skomager, død
Johanne Christensdatter, enke
Deres barn:
Karen Pedersdatter, 3 år
Peder Pedersen, 7 uger
Hans barn i tidligere ægteskab:
Rasmus Pedersen, 20 år, ved kurator Niels Madsen i Selling
Lavværge Christen Clemensen fra Søften
Formynder Jens Sørensen Stolde fra Over Hadsten
Anders Krog fæster
--------------------------------------------------------------------------------
7, 61, 9. marts 1720, Haslund sogn
Peder Sørensen Tommesen, død
Ellen Iversdatter, enke
Deres børn:
Søren Pedersen, 16 år
Ifver Pedersen, 13 år
Anders Pedersen, 6 år
Thomas Pedersen, 2 ½ år
Lavværge Wogn Thomassen i Tebbestrup
Rasmus Jensen Bierregaard i Tebbestrup og Niels Jensen Møller i Tebbestrup. Peder Jensen Hvid i Haslund og Christen Jensen Hvas af Haslund var formyndere.
--------------------------------------------------------------------------------
8, 84, 12 marts 1720, Alstrupgaard, Rud sogn
Christen Rasmussen Møller, død
Mette Jensdatter, enke
Deres barn:
Maren Christensdatter, 17 år
Lavværge Søren Pedersen, fæster af den anden halvdel af gården og søskendebarn til enken. Formynder farbroder Niels Rasmussen i Drostrup. Afdøde havde været værge for afdøde Thomas Lassens datter Anne Thomasdatter for fædrene arv efter skiftebrev af 21. juli 1712 i Stobdrup, Thomas Lassens enke var gift med Niels Christensen
--------------------------------------------------------------------------------
9, 100, 29. april 1720, Sveistrup, Råsted sogn
Mogens Christensen, død
Maren Christensdatter, enke
Deres børn:
Christen Mogensen, 7 år
Jens Mogensen, 4 år
Johanne Mogensdatter, 12 år
Dorthe Mogensdatter,
Enkens fader Christen Christensen i Sveistrup
Afdødes brødre Søren Christensen i Kondrup, Niels Christensen i Blegvad, Niels Nielsen i Vestrup i Staldgaarden ved Randers var gift med afdødes søster. Christen Smed i Bjergby var søskendebarn til enken. En søster til afdøde hed Kirsten Christensdatter ~ Peder Pedersen i Randrup, han død. Skiftebrev af 5. juni 1703 efter Christen Mogensen og Johanne Sørensdatter i Sveistrup.
--------------------------------------------------------------------------------
10, 144, 30. april 1720, Kondrup, Borup sogn
Jens Pedersen, død
Anne Christensdatter, enke
Deres børn:
Peder Jensen, 16 ½ år
Enken havde børn af 1. ægteskab:
Thomas Nielsen, 28 år
Niels Nielsen, 24 år
Michel Nielsen, 23 år
Deres fader var død 1695
--------------------------------------------------------------------------------
11, 159, 30. april 1720, Randrup, Gassum sogn
Peder Pedersen, død
Kirsten Christensdatter, enke
Deres børn:
Peder Pedersen, 13 år
Christen Pedersen, 9 år
Johanne Pedersdatter, 7 år
Margrethe Pedersdatter, 5 år
Bodil Pedersdatter, 1 ½ år
Enkens lavværge Niels Christensen af Blegvad
Formynder Niels Nielsen af Nielstrup
--------------------------------------------------------------------------------
12, 168, 8 marts 1720, Ødum sogn
Joen Frandsen, død
Kirsten Frandsdatter, enke
Deres børn:
Mette Joensdatter, 20 år med formynder Niels Poulsen i Røved
Maren Joensdatter, 18 år, med formynder Ole Christensen i Røved
Johanne Joensdatter, 15 år, med formynder Søren Pedersen i Alstrup
Karen Joensdatter, 7 år, med formynder Rasmus Frandsen i Alstrup
Frands Joensen, 13 år, med formynder Rasmus Jensen ?i Røved
--------------------------------------------------------------------------------
13, 185, 27. marts 1721, Mejlby sogn (Øster Lisbjerg herred)
Jens Mortensen, død
Maren Espensdatter, enke
Deres barn:
Morten Jensen, 1 ½ år
Hans børn med første hustru Maren Madsdatter:
Mette Jensdatter ~ rytterbonden Rasmus Pedersen med Major Stevans Compagni
Lavværge var hendes halvbroder Christen Espensen af Mejlby, Jesper Nielsen af Mejlby var søskendebørn af enken
--------------------------------------------------------------------------------
14, 192, 21. januar 1721, Løvskal, Skjern sogn
Anders Nielsen Skomager, død
Johanne Andersdatter, enke
Hans arvinger:
1)  broder Niels Nielsen Skomager i Galten
2)  søster Maren Nielsdatter ~ Søren Pedersen i Lyngå by og sogn
Lavværge Søren Andersen af Hammershøj
--------------------------------------------------------------------------------
15, 199, 31 maj 1721, Hadbjerg sogn
Enken Mette Jensdatter, død
Hendes børn:
Jens Nielsen Balle i Balle, Galten sogn
Peder Nielsen Balle i Lerbjerg
Niels Nielsen Balle i selvejergården i Hadbjerg
--------------------------------------------------------------------------------
16, 202, 17. oktober 1720, Løvskal, Skjern sogn
Mads Jensen, død
Maren Jensdatter, enke
Deres børn:
Jens Madsen, 2 ½ år
--------------------------------------------------------------------------------
17, 206, 19. oktober 1720, Rigtrup, Voldum sogn
Peder Nielsen, død
Mette Pedersdatter, enke
Deres børn:
Niels Pedersen, 2 år
Maren Pedersdatter, 1 år
Lavværge Ove Nielsen i Rigtrup, formynder Niels Fiil.
--------------------------------------------------------------------------------
18, 209, 8. januar 1721, Haslund
Gregers Pedersen, død
Anne Michelsdatter, enke
Deres børn:
Peder Gregersen, 1 ½ år
--------------------------------------------------------------------------------
19, 211, 20. januar 1721, Vorup
Søren Andersen, død
Anne Laursdatter, enke
Deres børn:
Anders Sørensen, 4 år
Jens Sørensen, 2 år
Rasmus Jensen i Borup var gift med en søster til afdøde. Søren Andersen i Vorup var en broder. Lavværge Christen Christensen af Vorup.
--------------------------------------------------------------------------------
20, 217, 1 juli 1721, Ogstrup, Mejlby sogn
Jens Jensen Ring, død
Maren Nielsdatter, enke
Deres børn:
1) Jens Jensen, 20 år ved sin formynder og morbroder Peder Nielsen Vestergaard i Hadbjerg
2)  Niels Jensen, 16 år, formynder, faders søskendebarn Jens Christensen Kiær af Langskov
3)  Mogens Jensen, 14 år, formynder morbroder Mogens Nielsen i Hallendrup
4)  Anne Jensdatter, 8 år ved sin formynder og mostermand Thomas Pedersen i Nielstrup
5)  Margrethe Jensdatter, 10 år, formynder, svoger? Hans Christensen i Hadbjerg
6)  Karen Jensdatter, 7 år ved Niels Christensen i Stobdrup, svoger og slægtning?
Lavværge Niels Thomassen af Halling
--------------------------------------------------------------------------------
21, 227, 9. juli 1721, Dyrby, Gassum sogn
Inger Nielsdatter, død
Anders Laursen, enke
Deres børn:
Niels Andersen, 5 år
Laurs Andersen, 3 år
Farfader Laurs Andersen i Kuellerup?
--------------------------------------------------------------------------------
22, 234, 23. september 1721, Vestrup, Albæk sogn
Kirsten Nielsdatter, død
Mads Pedersen, enke
Deres børn:
Niels Madsen, 39 dage
--------------------------------------------------------------------------------
23, 247, 31 oktober 1721, Langskov, Ødum sogn
Jens Simonsen, død
Maren Jepsdatter eller Maren Ibsdatter, enke
Deres børn:
Niels Jensen, 23 år
Jens Rasmussen Koch af Taastrup var lavværge
Kurator var Søren Michelsen af Langskov
Afdødes stedsøn Jens Nielsen, 28 år, havde arv til gode efter skiftebrev af 29. juli 1694. Det fremgår heraf at han havde en søster Zidsel Nielsdatter, ved formynder Mogens Kiær, en søster Karen Nielsdatter, død, hendes søn Niels Jensen 7 år, ved formynder Mads Christophersen i Spørring, en søster Mette Nielsdatter ~ Jens Rasmussen i Tåstrup
--------------------------------------------------------------------------------
24, 271, 11. november 1721, Romalt, Kristrup sogn
Bodil Rasmusdatter, død
Rasmus Jensen, enke
Deres børn:
Jens Rasmussen, 18 år
Rasmus Rasmussen, 7 år
Maren Rasmusdatter, 5 år
Anders Rasmussen, 2 år
Afdødes broder Rasmus Rasmussen i Romalt.
--------------------------------------------------------------------------------
25, 278, 18. november 1721, Harridslev sogn
Karen Sørensdatter, død
Rasmus Nielsen, enke
Deres børn:
Søren Rasmussen, 14 år
Anders Rasmussen, 10 år
--------------------------------------------------------------------------------
26, 284, 10. december 1721, Albæk sogn
Rasmus Christensen, død
Maren Andersdatter, enke
Deres børn:
Anne Rasmusdatter, 5 år
Christen Rasmussen, 2 ½ år
Rasmus Rasmussen, 20 år
Fra ægteskab med Anne Madsdatter:
Karen Rasmusdatter, 8 år, ved morbroder Jens Madsen i Harridslev
Afdødes broder Thomas Christensen i Harridslev
--------------------------------------------------------------------------------
27, 295, 22. december 1721, Rigtrup, Voldum sogn
Anne Nielsdatter, død
Jens Nielsen Stær, enke
Deres børn:
Anne Jensdatter, 10 uger
Barn med Søren Jensen:
Barbara Sørensdatter, 3 år hos sin faster Kirsten Jensdatter i Skader ~ Peder Rasmussen.
--------------------------------------------------------------------------------
28, 306, 23. december 1721, Voldum sogn
Else Madsdatter, død
Christen Laursen, enke
Deres børn:
Laurs Christensen, 25 år
Maren Christensdatter, 20 år
--------------------------------------------------------------------------------
29, 313, 23. december 1721, Voldum sogn
Anna Sørensdatter, død
Anders Andersen Vestergaard, enke
Deres børn:
Anders Andersen, 34 år
Søren Andersen, 32 år
Rasmus Andersen, 27 år
Laurs Andersen, 25 år
Niels Andersen, 23 år
Kield Andersen, 20 år
Kirsten Andersdatter, 15 år
Giertrud Andersdatter, 9 år
--------------------------------------------------------------------------------
30, 321, 16. januar 1722, Hvalløs, Voldum sogn
Niels Jensen, død
Maren Jensdatter, enke
Deres børn:
Jens Nielsen, 29 år
Niels Nielsen, 19 år
Anne Nielsdatter, 16 år
Karen Nielsdatter ~ Axel Jensen i Voldum
--------------------------------------------------------------------------------
31, 328, 3. marts 1722, Erslev, Galten sogn
Rasmus Jensen, død
Kirsten Michelsdatter, enke
Deres børn:
Kirsten Rasmusdatter, 19 år
Ellen Rasmusdatter, 12 år
Enkens broder Søren Michelsen af Langskov
Formynder Peder Madsen af Alstrup i Rud sogn, en halvbroder
Salige mands søster ~ Søren Pedersen i Alstrup
--------------------------------------------------------------------------------
33, 348, 12. marts 1722, Søby sogn
Mette Nielsdatter, død
Niels Jensen, enke
Hendes arvinger:
1)  helbroder Christen Nielsen Meies, 52 år, en vanfør stakkel
2)  halvbroder Jens Rasmussen, 40 år, der havde boet i Voldum, men nogle år før rejst til Årslev
--------------------------------------------------------------------------------
34, 358, 31. marts 1722, Kristrup sogn
Christen Jensen, død
Birgitte Jensdatter, enke
Deres børn:
Peder Christensen, 14 år
Jens Christensen, 5 år
Anne Christensdatter, 12 år
Maren Christensdatter, 8 år
Anne Christensdatter, 3 år
Lavværge Rasmus Pedersen Grim
Hans Nielsen, "næst slægt".
--------------------------------------------------------------------------------
35, 366, 21. oktober 1722, Kondrup, Borup sogn
Peder Iversen, død
Bodil Pedersdatter, enke
Deres børn:
Christen Pedersen, 12 år
Iver Pedersen, 4 år
Maren Pedersdatter, 10 år
Kirsten Pedersdatter, 7 år
Christen Christensen Bjergby ~ enkens moster
Laurs Eskesen i Asferg ~ salig mands søster
Niels Pedersen skovrider, børnenes morbroder
Afdødes søskendebarn Anders Christensen formynder for Kirsten.
--------------------------------------------------------------------------------
36, 380, 22. oktober 1722, Hallendrup, Rud sogn
Maren Nielsdatter, død
Niels Sørensen, enke
Deres børn:
Niels Nielsen, 21 år
Rasmus Nielsen, 17 år
Kirsten Nielsdatter, 10 år
Enkemandens brødre Lille Mads Sørensen i Hvalløs og Peder Sørensen i Bramstrup
--------------------------------------------------------------------------------
37, 389, 1. december 1721, Søby sogn
Jens Knudsen Fausing, død
Kirstine Johanne Sørensdatter, enke
Deres børn:
Margrethe Jensdatter, 14 år
--------------------------------------------------------------------------------
38, 431, 4. marts 1722, Erslev, Galten sogn
Mette Christensdatter, død
Søren Pedersen, enkemand
Deres børn:
Jens Sørensen, 15 år
Kirsten Sørensdatter, 14 år
Hendes børn med Jens Rasmussen, død 1705, skifte 11. maj 1705.
Rasmus Jensen, 29 år
Laurs Jensen, 24 år
Anne Jensdatter, 26 år
Ingeborg Jensdatter ~ Michel Sørensen i Rigtrup
Enkemandens broder Niels Pedersen i Hvalløs
Morbroder Poul Christensen i Herst, Trige sogn
--------------------------------------------------------------------------------
39, 447, 17. februar 1723, Halling sogn
Barbara Nielsdatter, død
Christen Nielsen, enkemand
Deres børn:
Maren Christensdatter, 21 år
Kirsten Christensdatter, 15 år
Afdødes brødre Jens Nielsen af Halling og Christen Nielsen i Mejlby var formyndere.
Enkemanden havde tidligere været gift med Kirsten Thomasdatter og havde med hende:
Niels Christensen, 28 år
Peder Christensen, 25 år
--------------------------------------------------------------------------------
40, 461, 16. december 1723, Villendrup, Halling sogn
Anne Rasmusdatter, død
Peder Andersen, enke
Hendes arvinger:
1) fader Rasmus Jensen Brendegaard af Rigtrup ~ Bodil Nielsdatter
--------------------------------------------------------------------------------
41, 463, 22. februar 1723, Albæk sogn
Peder Andersen Brus, død
Maren Christensdatter, enke
Deres børn:
Kirsten Pedersdatter ~ Rasmus Sørensen
Bodil Pedersdatter, 25 år, ved formynder Christen Andersen "eftersom bemelte pige ingen slægtninge har som kan være værge".
Hans børn med Kirsten Andersdatter:
Jens Pedersen, 41 år
Maren Pedersdatter, 48 år, som er "dum og døv".
--------------------------------------------------------------------------------
42, 469, 16. december 1723, Clausholm Mølle, Voldum sogn
Daniel Krammer, død
Mette Emmerichsdatter, enke
Deres børn:
Maren Eva Danielsdatter, 16 år
Emmerich Danielsen, 14 år
Sophie Amalie Danielsdatter, 12 år
Johan Julius Danielsen, 7 år
Johan Danielsen, 3 år
Morbroder Peder Emmertsen af Voldum
--------------------------------------------------------------------------------
43, 476, 23. marts 1722, Tjærby, Gimming sogn
Maren Rasmusdatter, død for 3 år siden
Søren Jensen Smed, enke
Deres børn:
Jens Sørensen, 30 år gl, gift og har huset i fæste efter fæstebrev af 18. juni 1714.
--------------------------------------------------------------------------------
44, 485, 16. oktober 1723, Halling sogn
Margrethe Nielsdatter, død
Peder Pedersen Thosti, enkemand
Hendes arving:
Faderen Niels Thomassen i Halling
--------------------------------------------------------------------------------
45, 488, 14. september 1723, Langskov, Ødum sogn
Maren Pedersdatter, død
Niels Poulsen, Kiær
Deres børn:
Dorthe Nielsdatter, 5 år
Morbroder Jens Pedersen af Langskov
Enkemandens søskende:
Rasmus Poulsen Kiær i Stobdrup, Rud sogn, død, hans børn havde en broderlod i gården,
ligeså havde Jens Elgaards børn i Røved, Ødum sogn en søsterlod
Mogens Sørensens enke i Balle i Todbjerg sogn, en søsterlod
Kirsten Poulsdatter ~ Thomas Rasmussen i Vissing
Frands Poulsen Kiær i Randers
Edel Poulsdatter i Vissing
Poul Marcussen og Kirsten Frandsdatter var disses forældre.
Afdøde havde overtaget fæstet i 1715.
--------------------------------------------------------------------------------
46, 506, 9. juli 1723, Villendrup, Halling sogn
Poul Rasmussen, død
Maren Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Rasmus Poulsen, 39 år, fæster af gården, ½
Niels Poulsen, 36 år, fæster af gården, ½
Bodil Poulsdatter, 34 år
Anna Poulsdatter ~ Peder Jensen Lassen i Erslev
Helena Poulsdatter ~ Søren Pedersen i Erslev, hun og et barn var døde.
Mogens Kiær i Selling var gift med enkens søster
Afdødes broder Rasmus Rasmussen i gården. Penge til gode efter skiftebrev af 27. april 1681.
--------------------------------------------------------------------------------
47, 522, 8. marts 1724, Råsted sogn
Bodil Laursdatter, død
Jens Nielsen, enke, (gl. over 80 år og sengeliggende)
Deres børn:
Peder Jensen, 40 år, fæster af ½
Laurs Jensen, 38 år, fæster af ½
Anne Jensdatter, 27 år
Maren Jensdatter ~ Dragon Anders Christensen
Morbroder Niels Laursen af Råsted
--------------------------------------------------------------------------------
48, 532, 23. juni 1719, Albæk sogn
Peder Knudsen, død
Dorthe Nielsdatter, enke
Deres børn:
Knud Pedersen, 12 år
Maren Pedersdatter, 11 år
Inger Pedersdatter, 10 år
Dorthe Pedersdatter, 6 år
--------------------------------------------------------------------------------
49, 539, 22. oktober 1720, Vester Velling sogn
?Ovid Jensdatter, død
Frederich Sørensen, enke
Deres børn:
Jens Frederichsen, 11 år
Søren Frederichsen, 7 år
Maren Frederichsdatter, 12 år
Anne Frederichsdatter, 9 år
Kirsten Frederichsdatter, 4 år
--------------------------------------------------------------------------------
50, 544, 19. juni 1723, Harridslev sogn
Else Poulsdatter, død
Rasmus Andersen, enke
Deres børn:
Karen Rasmusdatter, 13 år
Anders Rasmussen, 10 år
Christen Rasmussen, 6 ½ år
Hendes børn med Anders Pedersen:
Peder Andersen, 28 år
Maren Andersdatter ~ Christen Knudsen i Stouby
Poul Andersen, 22 år
Maren Andersdatter
--------------------------------------------------------------------------------
51, 554, 24. januar 1724, Romalt, Kristrup sogn
Mads Holm?, død
Hans børn:
Christen Madsen, 14 år
Jens Madsen, 9 år
Mette Madsdatter, 21 år
Maren Madsdatter, 20 år
Anne Madsdatter, 18 år
Kirsten Madsdatter, 12 år
--------------------------------------------------------------------------------
52, 558, 16. marts 1724, Mejlby sogn
Mette Pedersdatter, død
Laurs Pedersen, enkemand
Deres børn:
Peder Lauridsen, 3 år
Mette Lauridsdatter, 7 år
Hendes barn med Anders Thomassen:
Anders Andersen, 9 år
Afdødes broder Jens Pedersen i Mejlby
--------------------------------------------------------------------------------
53, 568, 18. juli 1721, True, Svenstrup sogn
Laurs Laursen, død
Anne Christensdatter, enke
Deres børn:
Christen Laursen, 10 år
Laurs Laursen, 1½ år
Inger Laursdatter, 14 år
Karen Laursdatter, 8 år
Maren Laursdatter, 5 år
Morbrødre Jens Christensen og Christen Christensen
I skiftebrev efter afdødes tidligere hustru Maren Christensdatter ~ Christen Jensen, nævnes 3 piger Giertrud Christensdatter, 35 år
Anne Christensdatter, 22 år
Kirsten Christensdatter, 29 år
--------------------------------------------------------------------------------
54, 580, 11. september 1724, Hald sogn
Peder Andersen, død
Anne Christensdatter, enke
Deres børn:
Christen Pedersen, 1 år
Enkens fæstemand Anders Jensen fra Gjerlev.
Afdødes søster ~ Poul Andersen
--------------------------------------------------------------------------------
55, 586, 15. december 1724, Harridslev sogn
Anne Jørgensdatter, død
Christen Christensen Faaberup, enke
Deres børn:
Else Christensdatter, 15 år
Christen Christensen, 11 år
Mette Christensdatter, 10 år
Rasmus Christensen i Harridslev ~ afdødes søster Karen Jørgensdatter.
--------------------------------------------------------------------------------
56, 594, 16. marts 1724, Astrup, Ødum sogn
Christen Jensen, død
hustru, død
Deres arvinger:
1)  Mandens fader Jens Christensen
2)  hustruens moder Johanne Christensdatter
Hustruen døde kort efter manden, men navn ulæselig.
--------------------------------------------------------------------------------
57, 596, 9. januar 1725, Lem sogn
Jens Christensen Nyrup, død
Maren Pedersdatter, enke
Ingen børn, arvinger:
1) broder Niels Christensen i Gassum
2) søster Birgitte Christensdatter ~ Christen Christensen Vendelbo i Helstrup
3)  søster Mette Christensdatter, død i Lem
3a) Niels Jensen i Lem
3b) Giertrud Jensdatter i Vester Velling ~ Thomas Jensen
4)  søster Maren Christensdatter, død
4a) Jens Mortensen Dragon
4b) Christen Mortensen
4c) Giertrud Mortensdatter
--------------------------------------------------------------------------------
58, 603, 26. januar 1725, Voldum sogn
Mogens Haagensen, død
Maren Jensdatter, enke
Hans arvinger:
helbroder Byrge Haagensen i Voldum
helsøster Kirsten Haagensdatter i Vejle
helbroders søn Jens Christensen, 29 år, i Uggelbølle, Mørke
halvbroder Niels Haagensen, gift, i Voldum
Lavværge Jens Rasmussen i Karlby, Krogsbæk sogn
--------------------------------------------------------------------------------
59, 609, 9. februar 1725, Vestrup, Albæk sogn
Christen Christensen Møller, død
Kirsten Rasmusdatter, død
Deres børn:
Rasmus Christensen, 34 år, fæster ½
Christen Christensen, 26 år, fæster ½
Anne Christensdatter i Mejlby, Harridslev sogn ~ Jens Christensen
Maren Christensdatter, 15 år
--------------------------------------------------------------------------------
60, 615, 20. marts 1725, Rigtrup, Voldum sogn
Kirsten Jensdatter, død
Ove Nielsen, enkemand
Deres børn:
Jens Ovesen, 26 år
Niels Ovesen, 25 år
Peder Ovesen, 17 år
Dorthe Ovesdatter ~ Søren Rasmussen i Rigtrup
Mette Ovesdatter, 14 år
--------------------------------------------------------------------------------
61, 621, 22 marts 1725, Todbjerg sogn
815
Mogens Sørensen, død
Anne Pedersdatter, enke
Deres børn:
Søren Mogensen, 6 år
Rasmus Mogensen, 2 år
Lavværge, hendes fader Peder Nielsen af Bygballe
Var Rasmus Ring død i 1711 ?
Morbrødre Peder Pedersen af Bygballe og Peder Pedersen Synder af Røved er nævnt Afdødes stedfader Rasmus Rings selvejergaard
Afdødes moder Maren Mogensdatter ~ Søren Andersen, han død, skøde af 18. marts 1685
--------------------------------------------------------------------------------
62, 637, 23. marts 1725, Mejlby sogn
Simon Jensen, død
Maren Jensdatter, enke
Deres børn:
Jens Simonsen, 3 år
Kirsten Simonsdatter, 14 år
Anne Simonsdatter, 10 år
Maren Simonsdatter, 6 år
--------------------------------------------------------------------------------
63, 642, 28. juni 1725, Tjærby, Gimming sogn
Margrethe Christensdatter, død
Christen Madsen, enke
Deres børn:
Niels Christensen, 21 år
Kirsten Christensdatter, 23 år ~ Jep Larsen i Staldgaard i Randers Østerport, men nu vides ikke hvor er.
--------------------------------------------------------------------------------
64, 646, 1.oktober 1725, Løvskal, Skjern sogn
Dorthe Laursdatter, død
Niels Ydsen, enke
Hendes barn:
Karen Henrichsdatter, 30 år
--------------------------------------------------------------------------------
65, 652, 10. oktober 1725, Hvalløs, Voldum sogn
Søren Andersen, død
Anne Michelsdatter, enke
Deres børn:
Michel Sørensen, 29 år
Niels Sørensen, 28 år
Christen Sørensen, 25 år
Mads Sørensen, 16 år
--------------------------------------------------------------------------------
66, 655, 30. oktober 1725, Gimming sogn
Anders Christensen, død
Anna Pedersdatter, enke
Deres børn:
Christen Andersen, 5 år
Anders Andersen, ½ år
Karen Andersdatter, 3 år
--------------------------------------------------------------------------------
67, 662, 28. november 1725, Tjærby, Gimming sogn
Johanne Michelsdatter, død
Rasmus Thomassen, enke
Deres børn:
Niels Rasmussen, 2 år
Kirsten Rasmusdatter, 7 år
--------------------------------------------------------------------------------
68, 666, 21. december 1725, Kondrup, Borup sogn
?Maren Sørensdatter, død
Espen Madsen, enke
Deres børn:
Søren Espensen, 40 år i Ørrild, Fårup sogn
Rasmus Espensen, 34 år i Kondrup
Christen Espensen, 30 år
Christen Espensen d.y. 28 år
Kirsten Espensdatter ~ Anders Nielsen i Fårup by og sogn
Giertrud Espensdatter ~ Christen Jensen i Terp, Kousted sogn
--------------------------------------------------------------------------------
69, 676, 18 juli 1727, Røved, Ødum sogn
Rasmus Jensen Eldgaard, død
Bodel Nielsdatter (Pedersdatter) ?
Deres børn:
Jens Rasmussen, 12 år
Niels Rasmussen, 10 år
Poul Rasmussen, 8 år
Niels Rasmussen den yngre, 6 år
Peder Rasmussen, 4 år
Johanne Rasmusdatter, 2 år
Afdøde fader Jens Elgard, en broder Poul Jensen Elgaard i Randers.
Formyndere: Niels Christensen i Stobdrup, Store Peder Sørensen i ?, Søren Jensen i Todbjerg, Christen Christensen i Alstrup, Laurs Frandsen i Alstrup, Peder Nielsen i Ebbestrup.
--------------------------------------------------------------------------------
70, 701, 26. maj 1726, Alstrup, Ødum sogn
Søren Pedersen, død
Mette Thomasdatter, enke
Hans børn med Kirsten Jensdatter:
Peder Sørensen, 21 år
Jens Sørensen, 9 år
Kirsten Sørensdatter, 15 år
Børn med enken:
Søren Sørensen, 9 uger, død under skiftet
Lavværge enkens fader Thomas Pedersen i Nielstrup
Christen Christensen i Alstrup var enkens halvbroder
Afdødes søster Mette Pedersdatter i Vinterslev, Galten sogn
--------------------------------------------------------------------------------
71, 755, 2. marts 1725, Tjærby, Gimming sogn
Søren Andersen Krog, død
Maren Nielsdatter, død
Deres børn:
Peder Sørensen Krog, gift og bor i Bendrup på Overgaard Gods
Anders Sørensen Krog, 28 år
Anna Sørensdatter ~ Peder Nielsen i Mellerup
--------------------------------------------------------------------------------
72, 758, 15. marts 1726, Stouby, Hald sogn
Peder Thygesen, død
Mette Pedersdatter, enke
Deres børn:
Peder Pedersen, 2år
Lavværge Anders Christensen af Helstrup by og sogn
Afdødes søskendebarn Christen Christensen i Blenstrup i Gjerlev sogn
--------------------------------------------------------------------------------
73, 765, 26 juni 1721, Langskov, Ødum sogn
Søren Nielsen Møller, død
Hans børn med Anne Jensdatter
Jens Sørensen Møller, 15 år
Niels Sørensen Halling, 10 år
Niels Sørensen Poulsen, 3 år
Maren Sørensdatter, 8 år
Niels Poulsen af Røved var besvogret med afdøde mand
Skøde: Det fremgår af skiftet, at afdødes søskende overdrog andele i gården til Søren Nielsen Møller og hans hustru Anne Jensdatter. Tinglæst 26. marts 1704 på Galten, Houlbjerg og Vester Lisbjerg Herredsting.
Hans søskende:
Broder Poul Nielsen Liung i Vester Alling
broder Niels Nielsen Halling, tidligere Langskov, men nu borger og handelsmand i Århus (død før skiftet)
Jens Nielsen Simonsen i Langskov
svoger Niels Poulsen ~ Dorthe Nielsdatter og Niels Christensen Kiær ~ Maren Nielsdatter af Langskov
Ejendommen overdraget 1702, hvor kæresten Anne Jensdatter nævnes. I skiftes omtales Skiftebrev af 17. august efter moderens Anne Jensdatter, Det er en fejlskrift for 17. August 1719.
Et langt skift med mange oplysninger.
--------------------------------------------------------------------------------

Dronningborg Rytterdistrikt
Skifteprotokol
1726-1735

--------------------------------------------------------------------------------
74, 5, 10 marts 1728, Lem sogn
Maren Pedersdatter, død
Peder Christensen Bach, enke
Hendes arvinger:
Søster, død, hendes børn:
Mads Christensen i Lindbjerg, myndig
Anne Christensdatter, tjenende i Lindbjerg
--------------------------------------------------------------------------------
75, 9, 2 juni 1828, Vestrup, Albæk sogn
Jens Nielsen, død
Anne Madsdatter, enke
Deres børn:
Niels Jensen, 8 år
Maren Jensdatter, 7 år
Kirsten Jensdatter, 2 år
Lavværge var Jens Michelsen af Lem by
Født værge for børnene var Niels Madsen i Vestrup
Mandens brødre Niels Nielsen i Østrup og Peder Nielsen fra Støvringgaard
--------------------------------------------------------------------------------
76, 15, 7 august 1728, Jennum, Spentrup sogn
Maren Madsdatter, død
Anders Nielsen Kring, enke
Deres børn:
Niels Andersen, 8 år
Mads Andersen, 6 år
Kirsten Andersdatter, 11 år
Maren Andersdatter, 4 år
--------------------------------------------------------------------------------
77, 23, 9 august 1728, Asferg sogn
Maren Nielsdatter, død
Oluf Nielsen, enke
Hendes børn:
Dorthe Laursdatter, 21 år
Mette Laursdatter, 17 år
Mette Laursdatter, 14 år
Af skifteprotokollen, side 29 nederst, fremgår at børnenes far var Laurs Jensen, der døde 1716, iht skiftebrev datteren 28 marts 1716.
--------------------------------------------------------------------------------
78, 35, 19 august 1728, Villendrup, Halling sogn
Niels Pedersen, død
Ellen Mogensdatter, enke
Deres børn:
Mogens Nielsen, 27 år
Peder Nielsen, 24 år
Niels Nielsen 21 år
--------------------------------------------------------------------------------
79, 41, 19 august 1728, Halling sogn
Mette Madsdatter, død
Jens Nielsen Blach, enke
Deres børn:
Niels Jensen, 7 år
Anne Jensdatter, 16 år
Ester Jensdatter, 14 år
Maren Jensdatter, 12 år
Karen Jensdatter, 10 år
--------------------------------------------------------------------------------
80, 46, 27 august 1728, Asferg sogn
Gjertrud Pedersdatter, død
Peder Christensen, enke
Deres børn:
Peder Pedersen, 7 år
Elisabeth Pedersdatter, 3 år
--------------------------------------------------------------------------------
81, 50, 15 oktober 1728, Helsted, Borup sogn
Laurs Mortensen, død
Maren Pedersdatter, enke
Hans arvinger:
1) broder Mads Mortensen
1a) Kirsten Madsdatter gift med Christen Graversen i Helsted
1b) Anders Madsen, tjener i Helsted
1c) Niels Madsen
1d) Maren Madsdatter, 23 år, tjener i Randers
1e) Bodil Madsdatter gift med Søren Nielsen Smed i Mejlby, hun død
1ea) Niels Sørensen, 6 år
Herudover havde afdøde haft 2 brødre der begge var døde uden børn.
Maren Pedersdatter havde tidligere været gift med Mads Lassen, skiftebrev af 1 april 1716
Deres børn:
Peder Madsen
Søren Madsen
Christen Madsen,
Christen Madsen
--------------------------------------------------------------------------------
82, 59, 19. november 1728, Lem sogn
Søren Wogensen, død
Inger Nielsdatter, enke
Deres børn:
Poul Sørensen, 1 år
Maren Sørensdatter, 15 år
Birgitte Sørensdatter, 5 år
Lavværge Poul Nielsen i Tjærby
--------------------------------------------------------------------------------
83, 65, 20. november 1728, Lem sogn
Kirsten Madsdatter, død
Oluf Madsen, enke
Deres børn:
Dorthe Olufsdatter, 13 år
-------------------------------------------------------------------------------
84, 71, 20. november 1728, Lem sogn
Maren Willadsdatter, død
Frands Andersen, enke
Deres børn:
Anders Frandsen, 24 år
Willads Frandsen, 18 år
Mads Frandsen, 15 år
Christen Frandsen, 10 år
Sophia Frandsdatter, 21 år
Ellen Frandsdatter, 13 år
--------------------------------------------------------------------------------
85, 75, 22. november 1728, Borup by og sogn
Mogens Andersen, død
Anne Andersdatter, enke
Deres børn:
Anders Mogensen, foged i Aaden og Steensbæk i Vendsyssel
Søren Mogensen ved stedet
Christen Mogensen i Randers
Mads Mogensen, dragon
Mette Mogensdatter ~ Michel Cortsen i Randers
Maren Mogensdattter ~ Søren Andersen i Bjergby
Bodil Mogensdatter, ugift, hjemme
Kirsten Mogensdatter, ugift, hjemme
Lavværge Christen Andersen af Asferg
--------------------------------------------------------------------------------
86, 83, 26. november 1728, Hvidsten, Gassum sogn
Rasmus Sørensen, død
Johanne Poulsdatter, død
Deres børn:
Anna Rasmusdatter, 20 år
Maren Rasmusdatter, 18 år
Gjertrud Rasmusdatter, 9 år
Poul Rasmussen, 15 år
Jens Rasmussen, 14 år
Anders Christensen i Hvidsten var gift med deres moster.
--------------------------------------------------------------------------------
87, 93, 27. november 1728, Hvidsten, Gassum sogn
Jens Poulsen, død
Kirsten Sørensdatter, død
Deres børn:
Poul Jensen, i Norge
Jens Jensen, ved stedet
Søren Jensen, 14 år
Christen Jensen, 5 år
Maren Jensdatter, 20 år
Anna Jensdatter, 11 år
Morbroder Christen Sørensen i Hvidsten.
Farbroder Mads Poulsen af Hvidsten.
--------------------------------------------------------------------------------
88, 106, 29. november 1728, Hvidsten, Gassum sogn
Anne Jensdatter, død
Jens Olufsen, enke
Deres børn:
Søren Jensen, 8 år
Maren Jensdatter, 7 år
Ole Jensen, 4 år
Peder Jensen, ½ år
Hendes børn:
Poul Christensen, 16 år
Poul Christensen d.y., 13 år
Jens Christensen, 12 år
fra ægteskab med Christen Poulsen.
Morbroder Laurs Jensen i Kousted.
--------------------------------------------------------------------------------
89, 111, 15. december 1728, Kristrup sogn
Kirsten Christensdatter, død
Jens Sørensen Væfver, enke
Deres børn:
Christen Jensen, 13 år
Mette Jensdatter, 15 år
Maren Jensdatter, 11 år
Margrethe Jensdatter, 9 år
Bodil Jensdatter, 4 år
Kirsten jensdatter, ¼ år
--------------------------------------------------------------------------------
90, 116, 17. december 1728, Mellerup sogn
Jens Poulsen, død
Anne Madsdatter, enke
Hans børn med Karen Christensdatter:
Maren Jensdatter ~ Ole Laursen Smed i Harridslev
Maren Jensdatter d.y., 26 år
Hans børn med enken:
Karen Jensdatter, 20 år
Anne Jensdatter, 15 år
Kirsten Jensdatter, 10 år
Else Jensdatter, 1 år
Mads Jensen, 7 år
--------------------------------------------------------------------------------
91, 123, 17. december 1728, Albæk sogn
Jens Nielsen Juel, død
Maren Sørensdatter, enke
Deres børn:
Maren Jensdatter, 25 år
Mette Jensdatter, 19 år
--------------------------------------------------------------------------------
92, 128, 4. februar 1728, Hvidsten, Gassum sogn
Søren Christensen, død
Maren Olufsdatter, enke
Deres børn:
Christen Sørensen, 11 år
Oluf Sørensen, 3½ år
Birgitte Sørensdatter, 8½ år
Anne Sørensdatter, 6½ år
Johanne Sørensdatter, 1 år
--------------------------------------------------------------------------------
93, 133, 24. november 1728, Helsted, Borup sogn
Christen Christensen Smed, død
Anna Laursdatter, enke
Deres børn:
Laurs Christensen, 48 år
Christen Christensen, 46 år
Jens Christensen, 40 år
Maren Christensdatter ~ Morten Pedersen i Assentoft
--------------------------------------------------------------------------------
94, 134, 22. november 1728, Bjergby, Borup sogn
Christen Christensen Smed, død
Hans arvinger:
1)  moderen Anne Christensdatter
2)  broder Søren Christensen, 42 år
3)  søster Kirsten Christensdatter ~ Thomas Olesen
4)  søster Maren Christensdatter, 27 år
--------------------------------------------------------------------------------
95, 138, 24. november 1728, Bjergby, Borup sogn
Poul Sørensen, død
Kirsten Christensdatter, enke
Deres børn:
Søren Poulsen, 36 år
Mogens Poulsen, 34 år
Niels Poulsen, 32 år
Søren Poulsen, d.y., 28 år
Peder Poulsen, 24 år
Anne Poulsdatter, 26 år
Dorthe Poulsdatter, 20 år
--------------------------------------------------------------------------------
96, 141, 28. august 1728, Halling sogn
Peder Nielsen Thosti, død
Maren Pedersdatter, enke
Hans børn af ægteskab med enken:
Peder Pedersen i et boel
Søren Pedersen, 28 år
Mads Pedersen, 24 år
Conrad Pedersen, 18 år
Anne Pedersdatter, 19 år
Hans børn med forrige hustru Rasmine Sørensdatter:
Jørgen Pedersen, husmand i Fløjstrup i Hørning sogn
Niels Pedersen, 40 år
Johanne Pedersdatter ~ Søren Hansen i Halling
--------------------------------------------------------------------------------
97, 152, 15. december 1728, Råsted sogn
Jens Nielsen Fisker, død
Maren Thomasdatter, enke
Deres børn:
Niels Jensen, 23 år
Dorthe Jensdatter ~ Christen Hansen
Ellen Marie Jensdatter, 14 år
Anne Jensdatter, 13 år
--------------------------------------------------------------------------------
98, 158, 4. december 1728, Svejstrup, Råsted sogn
Knud Andersen, død
Kirsten Pedersdatter, enke
Deres børn:
Anders Knudsen, 26 år i København
Peder Knudsen, 25 år, fæster ½ af gården
Maren Knudsdatter ~ Knud Jensen i Hald
Karen Knudsdatter ~ Peder Nielsen Kaattrup i Bjergby
Kirsten Knudsdatter ~ Jens Christensen Klit i Svejstrup
Mette Knudsdatter ~ Niels Michelsen, fæster ½ del af gården
--------------------------------------------------------------------------------
99, 162, 14. december 1728, Romalt, Kristrup sogn
Søren Sørensen Kastrup, død
Karen Pedersdatter, enke
Deres børn:
Niels Sørensen, 20 år
Hans børn med Mette Jensdatter:
Søren Sørensen Kastrup, 34 år
Begge sønner hjemme ved stedet
Enkens broder Søren Rasmussen i Romalt
--------------------------------------------------------------------------------
100, 167, 3. december 1728, Svejstrup, Råsted sogn
Christen Christensen, død
Dorthe Jensdatter, enke
Deres børn:
Christen Christensen, 41 år i København
Maren Christensdatter ~ Christen Madsen i Svejstrup
Kirsten Christensen ~ Niels Winther i gården
--------------------------------------------------------------------------------
101, 180, 7 april 1729, Røved, Ødum sogn
Simon Nielsen, død
Inger Jensdatter, enke
Deres børn:
1)  Jens Simonsen, 36 år
2)  Niels Simonsen, 28 år
3)  Poul Simonsen, 26 år, dragon under Captain Schrotters Compagnie
4)  Helene Simonsdatter i Røved ~ Niels Christensen
5)  Johanne Simonsdatter i Bramstrup ~ Laurs Rasmussen
6)  Zidsel Simonsdatter i Willendrup ~ Peder Andersen
7)  Karen Simonsdatter, 30 år
8)  Maren Simonsdatter, 20 år
Lavværge Peder Nielsen Stær i Ebbestrup
Omtale af skøde af 3. februar 1687, udstedt af afdøde Poul Nielsen i Røved (hans enke Inger Jensdatter), Jens Sørensen i Vorre, Niels Poulsen i Røved
--------------------------------------------------------------------------------
102, 194, 6. april 1729, Hvalløs, Voldum sogn
Mette Pedersdatter, død
Lille Mads Sørensen, enkemand
Deres børn:
Peder Madsen, 40 år
Niels Madsen i Nielstrup, gift
Jens Madsen, 38 år
Niels Madsen i Voldum
Hans Madsen
Barbara Madsdatter ~ Mogens Nielsen i Langskov
Anne Madsdatter ~ Mogens Nielsen? i Villendrup
--------------------------------------------------------------------------------
103, 198, 4. april 1729, Voldum sogn
Johan Jacobsen Smed, død
Anne Pedersdatter, enke
Deres børn:
Peder Johansen, 18 år
Karen Johansen, 27 år
Maren Johansen, 22 år
Anne Johansen, 12 år
--------------------------------------------------------------------------------
104, 207, 2. april 1729, Ginnerup, Ølst sogn
Niels Nielsen, død
Anne Jacobsdatter, død
Deres børn:
1) Niels Nielsen, 29 år
2) Ellen Nielsdatter ~ Rasmus Nielsen
3) Anne Nielsdatter ~ Niels Andersen skrædder i Ginnerup
4) Tyrre Nielsdatter, død ~ Christen Pedersen Snog i Trustrup
4a) Niels Christensen, 14 år hos Peder Snog i Nielstrup
5)  Mette Nielsdatter ~ Rasmus Andersen Smed i Ginnerup
5a) Anders Rasmussen
--------------------------------------------------------------------------------
105, 220, 11 april 1729, Mejlby sogn
Maren Nielsdatter, død
Christen Laursen, enkemand
Arvinger var hendes helsøskende:
Poul Nielsen i Todbjerg
Rasmus Nielsen i Mejlby
Rasmus Nielsen, død
hans barn:
Peder Rasmussen ~ Lystrup i Egaa sogn
Else Nielsdatter, Lystrup udi Elsted sogn, enke
Maren Nielsdatter i Norring i Foldby sogn, enke
Mette Nielsdatter ~ Niels Christensen i Elsted
Anne Nielsdatter, 60 år, som er svag udi sindet og så godt som uden nogen forstand
--------------------------------------------------------------------------------
106, 227, 4. november 1729, Hvalløs, Voldum sogn
Niels Jensen, død
Bodil Pedersdatter, enke
Hans søskende arver:
Søren Jensen Vestergaard i Voldum, gift
Zidsel Jensdatter ~ Søren Poulsen i Hvalløs
Karen Jensdatter ~ Christen Andersen i Hørning
--------------------------------------------------------------------------------
107, 243, 18. november 1729, Skader sogn
Mette Nielsdatter, død
Peder Nielsen, enke
Deres børn:
Mads Pedersen, gift i Halling
Christen Pedersen, 25 år
Niels Pedersen, gift i Framlev
Dorthe Pedersdatter, hjemme
--------------------------------------------------------------------------------
108, 250, 8. maj 1730, Tebbestrup, Haslund sogn
+ side 837
Peder Nielsen Skougaard, død
Maren Christensdatter, enke
Deres børn:
Niels Pedersen, 6 år
Bodil Pedersen, 16 år
Barbara Pedersdatter, 9 år
Anne Pedersdatter, 1 år (død 1731)
Morbroder Jens Christensen i Albæk
Jens Christensen i Haslund var værge for Bodil og Barbara som er deres besvogrede på deres sal. faders side.
--------------------------------------------------------------------------------
109, 268, 4. august 1731, Haslund sogn
Karen Andersdatter, død
Geert Andersen, enke
Deres børn:
Anders Geertsen, 40 år
Christen Geertsen, 28 år, corporal
Maren Geertsdatter, 20 år
--------------------------------------------------------------------------------
110, 277, 7. september 1730, Blegvadgaard, Råsted sogn
Maren Christensdatter, død
Niels Christensen, enke
Deres børn:
Morten Nielsen, 14 år
Johanne Nielsdatter, 19 år
Kirsten Nielsdatter, 17 år
Børn med afdødes 1. mand Morten Jørgensen
Anne Mortensdatter i Tebbestrup, hendes farbroder Rasmus Jørgensen af Hedegaard i Råsted sogn
--------------------------------------------------------------------------------
111, 286, 16. december 1729, Mejlby, Linde sogn
Anne Christensdatter, død
Jens Christensen Griis, enke
Deres børn:
Christen Jensen, 2 år
Kirsten Jensdatter, 6 år
--------------------------------------------------------------------------------
112, 293, 1. august 1729, Tjærby, Gimming sogn
Poul Sørensen, død
Anne Nielsdatter, enke
Deres børn:
Søren Poulsen, 12 år
Niels Poulsen, 4 år
Anne Poulsdatter, 14 år
Anne Poulsdatter, d.y., 4 år
Enkens fader Niels Nielsen Vester i Vesterport, Randers
--------------------------------------------------------------------------------
113, 304, 15. april 1730, Vorup, Sct Mortens sogn
Niels Sørensen Lang, død
hans søn Peder Nielsen Lang, død
Kirsten Andersdatter, enke
Børn:
Kirsten Pedersdatter ~ Peder Jensen, handskemager i Randers
børn med 1. kone:
Søren Nielsen, 37 år på Sjælland
Kirsten Nielsdatter ~ Rasmus Laursen i Haslund.
--------------------------------------------------------------------------------
114, 312, 8. april 1729, Røved, Ødum sogn
Anders Pedersen, død
Edel Sørensdatter, enke
Deres børn:
Peder Andersen, 25 år, har fæstet
Søren Andersen, 18 år
Jens Andersen, 16 år
Niels Andersen, 13 år
Christen Andersen, 7 år
Anne Andersdatter, 3 år
Lavværge Peder Pedersen af Røved
Niels Christensen i Mejlby sogn var søskendebarn til afdøde, Søren Knudsen, søskende barn, Søren Winther i Mejlby sogn var broder til enken, Søren Pedersen i Tåstrup, søskendebarn til enken
--------------------------------------------------------------------------------
115, 325, 15. juni 1731, Løvskal, Skjern sogn
Dorthe Jensdatter, død
Niels Christensen Ydsen, død
Hendes søn med 1. mand Jens Christensen:
Jens Jensen, 17 år, hans farbroder Casper Nielsen af Løvskal.
--------------------------------------------------------------------------------
116, 330, 22 november 1729, Krannestrup, Mejlby sogn
Jens Lauridsen, død
Maren Pedersdatter, enke
Deres børn:
Søren Jensen, 18 år
Lavværge Hans Jensen af Todbjerg
Formynder for Søren Jensen var Peder Pedersen Synder fra Bygballe
--------------------------------------------------------------------------------
117, 348, 22 november 1729, Haarup, Todbjerg sogn
Peder Jensen Haugaard, død
Kirsten Jensdatter, enke
Deres børn:
Jens Pedersen, 26 år
Maren Pedersdatter, 24 år
Ellen Pedersdatter ~ Rasmus Sørensen på ryttergodset i Mejlby
Morbroder Axel Jensen af Voldum
--------------------------------------------------------------------------------
118, 356, 20. juni 1729, Lem sogn
Anne Jensdatter, død
Niels Christensen Hougaard, enke
Deres børn:
Jens Nielsen, 6 år
Anders Nielsen, 1 ½ år
Karen Nielsdatter, 11 år
Kirsten Nielsdatter, 8 år
--------------------------------------------------------------------------------
119, 363, 30. april 1731, Kristrup sogn
Birkedommer Anders Thomasen, død
Hans arvinger:
1)  broder Peder Thomasen, controlleur i Grenaa
2)  broder Styge Thomassen på Søholt, død
2a) Niels Christian Thomassen, sognepræst til Marie Magdalene af Skarresøe menighed
2b) Mons. Herman Thomasen, studicos
2c) Mad. Helle Stygesdatter ~ Købmand Casper Roupach, cantor til den tyske kirke
3)  søster Birgitte Thomasdatter på Sjælland
4)  søster Karen Thomasdatter ~ Svend Olesen i Waahr by og sogn?
5)  søster Mette Thomasdatter, død
5a) Mons Laurs Ottesen i København
6) søster Margrethe Thomasdatter, død under skiftet, ugift og ingen børn.
--------------------------------------------------------------------------------
120, 396, 29 marts 1731, Estrup, Søby sogn
Kirsten Nielsdatter Fiils, død
Las Madsen, enkemand
Deres børn:
Mads Lassen, 18 år
Mette Lasdatter, 21 år
Børn med hendes første mand Peder Terkildsen:
Anne Pedersdatter ~ Bertel Rasmussen i Borup i Karlby sogn på Gl Estrup
Karen Pedersdatter ~ Christen Jensen Smid i Haslund
Anne Pedersdatter, 27 år
Bodil Pedersdatter, 24 år
--------------------------------------------------------------------------------
121, 410, 28. september 1731, Lille Torup, Vester Velling
Niels Jensen, død
Dorthe Pedersdatter, enke
Deres børn:
Niels Nielsen, 6 uger gl.
Enkens trolovede fæstemand Niels Jensen Ilsø, afdødes fader Jens Nielsen.
--------------------------------------------------------------------------------
122, 413, 13. december 1731, Harridslev sogn
Maren Jensdatter, død
Rasmus Olesen, enke
Hendes arvinger:
1)  broder Niels Jensen, fæster i Harridslev
2)  søster Anne Jensdatter ~ Peder Jensen i Gimming
3)  søster Anne Jensdatter i Hald, ~ Peder Jensen, han død
4)  søster Kirsten Jensdatter ~ Anders Sørensen i Harridslev
5)  broder Christen Jensen i Lindved ved Horsens
6)  søster Giertrud Jensdatter ~ Peder Pedersen i Uldum ved Vejle
--------------------------------------------------------------------------------
123, 422, 8. april 1732, Lem sogn
Anne Hansdatter, død
Peder Nielsen Lindgaard, enke
Børn med 1. mand Anders Nielsen:
Niels Andersen, 20 år
Søren Andersen, 18 år
Anne Andersdatter, 22 år
Deres kurator farbroder Jens Andersen i Lem
Afdødes søster ~ Christen Christensen i Lem
--------------------------------------------------------------------------------
124, 431, 15. februar 1731, Albæk sogn
Anders Aalborg, død
Anne Sørensdatter, enke
Deres børn:
Mette Andersdatter, 19 år
Anne Andersdatter, 12 år
--------------------------------------------------------------------------------
125, 438, 17 november 1729, Langskov, Ødum sogn
Bodil Jensdatter, død
Jens Christensen Kiær, enkemand
Deres børn:
Jens Jensen, 25 ½ år
Christen Jensen, 22 år
Helle Jensdatter ~ Poul Rasmussen i Værum
Bodil Jensdatter ~ Niels Sørensen i Vester Lisbjerg på Marselisborg Gods
Anne Jensdatter ~ Jens Thomassen fra Stobdrup i Rud sogn
Johanne Jensdatter, 37 år i København
--------------------------------------------------------------------------------
126, 450, 4 april 1731, Kalstrupgaard, Mejlby sogn
Maren Jensdatter, død
Niels Jensen, død
Deres børn:
1)  Zidsel Nielsdatter ~ Niels Jensen i Vorre i Skødstrup sogn
2)  Maren Nielsdatter ~ Peder Nielsen Stær i Ebbestrup i Ødum sogn
3)  Jens Nielsen, 30 år
4)  Peder Nielsen, 22 år
5)  Inger Nielsdatter, 24 år
6)  Karen Nielsdatter, 18 år
7)  Anne Nielsdatter, 13 år
Jens Simonsen i Røved, hvis moder var den salige mands søster
--------------------------------------------------------------------------------
127, 458, 15. marts 1732, Hald sogn
Maren Knudsdatter, død
Knud Jensen, enke
Deres børn:
Jens Knudsen, 7½ år
Niels Knudsen, 3 år
Maren Knudsdatter, 19 år
Anne Knudsdatter, 14 år
Kirsten Knudsdatter, 11 år
--------------------------------------------------------------------------------
128, 470, 24 marts 1731, Langskov, Ødum sogn
Helle Poulsdatter, død
Jens Sørensen Møller, enkemand
Deres børn:
Søren Jensen, 6 år
Poul Jensen, 1 ½ år
Afdødes stedfader var Niels Rasmussen i Drostrup og hendes brødre: Laurs Poulsen i Hadbjerg på Clausholm Gods, Niels Poulsen i Galten på Frisenvold Gods, Jens Poulsen i Vinterslev på Kollerup Gods
--------------------------------------------------------------------------------
129, 479, 23. juni 1730, Tjærby, Gimming sogn
Poul Pedersen Skrædder, død
Maren Christensdatter, enke
Deres børn:
Christen Poulsen, 18 år
Peder Poulsen, 14 år
Inger Poulsdatter, 22 år
Karen Poulsdatter, 20 år
Afdødes broder Niels Pedersen Krog i Tjærby
--------------------------------------------------------------------------------
130, 483, 23. juni 1730, Tjærby, Gimming sogn
Karen Andersdatter, død
Jens Nielsen, enke
Børn af 1. ægteskab:
Anne Pedersdatter, 27 år
Peder Pedersen
Børn med Christen Poulsen:
Maren Christensdatter, 17 år
Jens Pedersen i Vestrup var gift med afdødes søster.
Skifte fra 1706 efter afdødes 1. ægtefælle Peder Pedersen Huas. Hendes broder Christen Andersen i Østrup. Christen Pedersen i Vestrup var broder til Peder Pedersen. Afdødes stedfader Jens Christensen Huas.
--------------------------------------------------------------------------------
131, 495, 10 oktober 1730, Linaa, Todbjerg sogn
Johanne Andersdatter, død
Store Peder Sørensen, enkemand
Deres børn:
Søren Pedersen, 19 år
Anders Pedersen, 17 år
Jens Pedersen, 13 år
Christen Pedersen, 11 år
Mogens Pedersen, 6 år
Jens Pedersen, 3 år
Morbroder var Rasmus Andersen i Vorre i Skødstrup sogn
Farbroder Lille Peder Sørensen i Linaa, Niels Nielsen i Taastrup var gift med en søster til afdøde, Anders Christensen i Bendstrup var gift med en søster til afdøde
--------------------------------------------------------------------------------
132, 505, 16. oktober 1730, Voldum sogn
Kirsten Jensdatter, død
Niels Pedersen Hørby, enkemand
Deres børn:
Kirsten Nielsdatter, 4 år
Morfader Jens Rasmussen af Hvalløs
--------------------------------------------------------------------------------
133, 510, 16 november 1729, Langskov, Ødum sogn
Magdalene Rasmusdatter, død
Rasmus Jensen, enkemand
Deres barn:
Mette Rasmusdatter, 4 måneder
--------------------------------------------------------------------------------
134, 517, 7. juli 1732, Svejstrup, Råsted sogn
Kirsten Christensdatter, død
Niels Jensen Winther, enke
Deres børn:
Christen Nielsen, 11 år
Maren Nielsdatter, 6 år
Dorthe Nielsdatter, 3 år
Kirsten Nielsdatter, 6 uger
Formynder afdødes søsters mand Christen Madsen i Svejstrup
--------------------------------------------------------------------------------
135, 524, 21. januar 1730, Vorup, Sct Mortens sogn
Maren Nielsdatter, død
Hendes børn:
Jens Jensen, 31 år
Anne Jensdatter ~ Jens Jacobsen i Gimming sogn
Kirsten Jensdatter, 26 år, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
136, 526, 13. november 1730, Mellerup sogn
Christen Christensen, død
Kirsten Nielsdatter, enke
Deres børn:
Niels Christensen, 30 år
Ole Christensen, 16 år
Søren Christensen, 13 år
Anne Christensdatter, 24 år
Karen Christensdatter, 20 år
--------------------------------------------------------------------------------
137, 531, 2. december 1730, Lindbjerg, Harridslev sogn
Christen Madsen, død
Maren Pedersdatter, død
Børn:
Anne Christensdatter
Mads Christensen
--------------------------------------------------------------------------------
138, 533, 11 juni 1732, Selling, Ødum sogn
Mette Nielsdatter, død
Jens Mogensen, enkemand
Deres børn:
Niels Jensen, 6 år
Johanne Jensdatter, 3 år
Anne Jensdatter, 10 uger
Mette Nielsdatters fader var Niels Nielsen? og moderen Anne Christensdatter
--------------------------------------------------------------------------------
139, 540, 14. november 1730, Mellerup sogn
Niels Pedersen, død
Birgitte Sørensdatter, enke
Deres børn:
Peder Nielsen, 25 år
Karen Nielsdatter, 32 år
Mette Nielsdatter, 22 år
Enkens broder Rasmus Sørensen var lavværge og broder Christen Sørensen i ? Mølle i Tved sogn
--------------------------------------------------------------------------------
140, 545, 10 maj 1735, Mejlby sogn
Mette Jørgensdatter, død
Christen Nielsen, enkemand
Deres børn:
Jørgen Christensen, 14 år
Ester Christensdatter ~ Søren Poulsen i Mejlby
--------------------------------------------------------------------------------
141, 549, 10. januar 1730, Vorup, Sct Mortens sogn
Else Sørensdatter, død
Jens Jensen Thøgersen, enke
Deres børn:
Anne Jensdatter, 3 år
Børn af Anne Jensdatter og Anders Thøgersen, afdødes 1. mand:
Thøger Andersen, død
Anders Andersen, død
Mette Andersdatter
Maren Andersdatter
Børn af Anne Jensdatter og Jens Jensen Thøgersen (hans 1. ægteskab):
Else Jensdatter
--------------------------------------------------------------------------------
142, 558, 4. april 1735, Vorup, Sct Mortens sogn
Jens Jensen, død
Kirsten Pedersdatter, enke
Hans børn med Anne Jensdatter:
Else Jensdatter, 20 år
børn med Else Sørensdatter:
Anne Jensdatter, 8 år
Hans børn med enken:
Jens Jensen, 28 uger
Enkens morbroder Niels Rasmussen i Romalt.
--------------------------------------------------------------------------------
143, 567, 17 januar 1726, Rigtrup, Voldum sogn
Laurs Pedersen, død
Kirsten Nielsdatter, enke
Deres børn:
Edel Laursdatter, 4 år
Hans børn af 1 ægteskab:
Peder Laursen 22 år
Johanne Laursdatter, 20 år
Kirsten Laursdatter, 18 år
Lavværge Anders Nielsen Fiil i Rigtrup, farbroder Niels Pedersen af Hvalløs
--------------------------------------------------------------------------------
144, 569, 11 januar 1726, Langskov, Ødum sogn
+ side 833
Niels Poulsen, død
Barbara Madsdatter, enke
Deres børn:
Maren Nielsdatter, ½ år
Enkens fader var Lille Mads Sørensen i Hvalløs, formynder var Rasmus Jensen Eldgaard i Røved som er den sl. mands søstersøn
Forrige hustru Maren Pedersdatter, død 1723.
--------------------------------------------------------------------------------
145, 577, 12. februar 1726, Kristrup sogn
+ side 839
Peder Pedersen Koch, død
Anne Andersdatter, enke
Deres børn:
Birgitte Pedersdatter, 21 år (død 1726)
Farbroder Niels Pedersen i Kristrup
Enkens fader Anders Pedersen Roed i Romalt
--------------------------------------------------------------------------------
146, 582, 11 marts 1726, Taastrup, Ødum sogn
Peder Andersen Koch, død
Maren Nielsdatter, enke
Deres børn:
Ellen Pedersdatter, 21 år
Jens Pedersen, 17 år
Niels Pedersen, 16 år
Jørgen Pedersen, 9 år
Laurs Pedersen, 7 år
Birgitte Pedersdatter, 4 år
Børn med 1 hustru Ellen Jensdatter:
Anders Pedersen, 39 år
Søren Pedersen, 25 år
Mette Pedersdatter ~ i Linaa i Todbjerg sogn
Maren Pedersdatter, trolovet med Christen Hansen
Anne Pedersdatter
Tilsammen 11 børn. Lavværge var enkens broder Morten Nielsen i Selling. Skiftebrev af 22 marts 1703 vedrører hans første hustru, formyndere var Niels Jensen af Selling og Peder Jensen i Spørring
--------------------------------------------------------------------------------
147, 589, 16. januar 1727, Haslund sogn
Birgitte Hansdatter, død
Mads Christensen Hjulmand, enke
Hendes arvinger:
1)  broder Niels Hansen i Waare (Voer?)
2)  broder Peder Hansen i Waare
3)  broder Jens Hansen i Hollandsbjerg
4)  broder Laurs Hansen i Waare, død
4a) Niels Laursen i Lille Sjørup på Stenalt Gods
4b) Jens Laursen i Lille Sjørup på Stenalt Gods
--------------------------------------------------------------------------------
148, 592, 25. februar 1727, Gimming sogn
Christen Andersen, død
Maren Poulsdatter, enke
Deres børn:
Maren Christensdatter, 21 år
Anne Christensdatter, 19 år
enkens broder Peder Poulsen i Tjærby
enkens broder Mads Poulsen
Jens Pedersen trolovede sig med den ældste datter Maren. Fæstede ½ af gården.
--------------------------------------------------------------------------------
149, 595, 21 marts 1727, Hvalløs, Voldum sogn
Rasmus Andersen, død
Bodil Pedersdatter, enke
Hans søskende:
1)  Anders Andersen i Selling på kongens gods
2)  Niels Andersen, garde i København
3)  Rasmus Andersen i Galten på Grev Rewentlows Gods
4)  Maren Andersdatter ~ Jens Laursen i Erslev
5)  Mette Andersdatter ~ Jens Jensen i Galten
6)  Halvsøster Maren Pedersdatter ~ Rasmus Madsen i Erslev på Kongens Gods
Inger Pedersdatter i Voldum ~ Laurs Christensen havde tjent der for 7-8 år siden og havde penge til gode.
--------------------------------------------------------------------------------
150, 603, 17. juni 1727, Mejlby, Linde sogn
Kirsten Pedersdatter, død
Laurs Christensen, enke
Deres børn:
Christen Laursen, 13 år
Maren Laursdatter, 8 år
Giertrud Laursdatter, 6 år
Anne Laursdatter, 4 år
Peder Laursen, 2 år
--------------------------------------------------------------------------------
151, 607, 10. december 1727, Helsted, Borup sogn
+ side 838
Anne Madsdatter, død
Michel Christensen, enke
Deres børn:
Christen Michelsen, 10 uger (død 1728)
Anne Michelsdatter, 4 år
--------------------------------------------------------------------------------
152, 612, 14. juni 1729, Søby sogn
Jens Nielsen Soegaard, død
Ellen Nielsdatter, enke
Deres børn:
Niels Jensen, 6 år
Søren Jensen, 2 år
Formynder Rasmus Sørensen Balle ~ afdødes søster
--------------------------------------------------------------------------------
153, 617, 20. juli 1729, Hvidsten, Gassum sogn
Søren Pedersen, død
Giertrud Jensdatter, enke
Deres børn:
Peder Sørensen, 16 år
Anders Sørensen, 14 år
Jens Sørensen, 11 år
Jens Sørensen den yngre, 3 år
Kirsten Sørensdatter, 8 år
Enkens broder Peder Jensen i Hvidsten
Mogens Jensen i Hvidsten ~ enkens søster
--------------------------------------------------------------------------------
154, 623, 6. august 1729, Lem sogn
Christen Jensen, død
Else Hansdatter, enke
Deres børn:
Jens Christensen, 15 år
Hans Christensen, 14 år
Jens Christensen, 7 år
Anne Christensdatter, 10 år
--------------------------------------------------------------------------------
155, 628, 10. oktober 1729, Rigtrup, Voldum sogn
Helle Nielsdatter, død
Niels Fiil, enkemand
Deres børn:
Niels Nielsen, 15 år
Christen Nielsen, 8 år
Anne Nielsdatter, 5 år
--------------------------------------------------------------------------------
156, 633, 24 november 1729, Haarup, Todbjerg sogn
Søren Christensen, død
Giertrud Jensdatter, enke
Deres børn:
Christen Sørensen, 18 år
Jens Sørensen, 12 år
Mette Sørensdatter, 6 år
Lavværge var enkens broder Christen Jensen af Haarup, afdødes broder Mads Christensen var formynder
--------------------------------------------------------------------------------
157, 637, 23 november 1729, Mejlby sogn
Rasmus Marchusen, død
Kirsten Laursdatter, enke
Deres børn:
Peder Rasmussen, 27 år
Mette Rasmusdatter, 29 år
Birgitte Rasmusdatter, 26 år
I hendes ægteskab med Peder Andersen:
Laurs Pedersen i Mejlby
På de umyndige pigers vegne deres halvbroder Anders Pedersen i Vinterslev i Galten sogn
--------------------------------------------------------------------------------
158, 642, 21. juni 1729, Lem sogn
+ side 780, 839
Niels Christensen Griis, død
Kirsten Andersdatter, enke
Deres børn:
Christen Nielsen, 3 år
Bodil Nielsdatter, 9 uger (død 1731)
Enkens søsters mand Christen Pedersen i Westrup, afdødes broder Jens Christensen Griis af Mejlby, Linde sogn
Michel Jensen ~ enkens moster
Enkens nye mand, Christen Pedersen
Afdødes fader Christen Nielsen Griis, død 1730 ~ Birthe Jensdatter
--------------------------------------------------------------------------------
159, 649, 23. januar 1730, Mejlby, Linde sogn
Anne Christensdatter, død
Dragon Søren Nielsen Smed, enke
Deres børn:
Bodil Sørensdatter, 7 uger
--------------------------------------------------------------------------------
160, 652, 6. februar 1730, Lem sogn
Christen Nielsen Griis, død
Kirsten Jensdatter, enke
Deres børn:
Jens Christensen, gift i Mejlby, Linde sogn
Peder Christensen, gift i Tjærby
Jens Christensen, 22 år hjemme
Karen Christensdatter, 17 år
Søn af 1. ægteskab:
1) Niels Christensen, død
1a) Christen Nielsen, 4 år
1b) Bodil Nielsdatter, 1 år
--------------------------------------------------------------------------------
161, 661, 18. maj 1730, Mellerup sogn
Michel Jensen, død
Else Andersdatter, enke
Hans søskende:
1)  søster Maren Jensdatter, 60 år
2)  broder Anders Jensen, ca. 54 år
--------------------------------------------------------------------------------
162, 667, 2. maj 1730, Spentrup sogn
Jørgen Andersen, død
Anne Mogensdatter, enke
Deres børn:
Niels Jørgensen, 28 år i Lindbjerg på Støvringgaard Gods.
Christen Jørgensen, 26 år
Jens Jørgensen, 15 år
Måske flere børn
--------------------------------------------------------------------------------
163, 671, 2. maj 1730, Jennum, Spentrup sogn
Jens Sørensen, død
Dorthe Mortensdatter, enke
Deres børn:
Søren Jensen, 27 år
Jens Jensen, 12 år
Maren Jensdatter, 10 år
Enkens broder Jens Mortensen, den ældre i Jennum, Jens Mortensen den yngre
--------------------------------------------------------------------------------
164, 675, 13. juni 1730, Rigtrup, Voldum sogn
Søren Rasmussen, død
Dorthe Ovesdatter, enke
Deres børn:
Ove Sørensen, 7 år
Rasmus Sørensen, 5 år
Maren Sørensdatter, 2 år
Enkens fader Ove Nielsen af Rigtrup, enkens broder Jens Ovesen i Rigtrup, Rasmus Rasmussen ~ afdødes søster
--------------------------------------------------------------------------------
165, 685, 27. december 1732, Jennum, Spentrup sogn
Peder Nielsen Skrædder, død
Dorthe Pedersdatter, enke
Hans børn med Kirsten Laursdatter:
Niels Pedersen, i Bjergby
Laurs Pedersen i Glenstrup
Christen Pedersen i Gimming
Jens Pedersen, 18 år
Anne Pedersdatter, 28 år
--------------------------------------------------------------------------------
166, 690, 12. juli 1730, Albæk sogn
Joen Michelsen, død
Karen Nielsdatter, enke
Deres børn:
Michel Joensen, 12 uger
Enkens stedfader Jens Nielsen Griis af Lem.
Afdødes broder Jens Michelsen af Vestrup.
--------------------------------------------------------------------------------
167, 695, 14. juni 1730, Rigtrup, Voldum sogn
Søren Nielsen, død
Kirsten Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Niels Sørensen, 4 år
Søren Sørensen, 14 dage
Maren Sørensdatter, 13 år
Zidsel Sørensdatter, 9 år
Kirsten Sørensdatter, 7 år
Enkens fader Rasmus Andersen i Rigtrup
Afdødes broder Niels Nielsen i Rigtrup
--------------------------------------------------------------------------------
168, 701, 30. juni 1730, Harridslev sogn
Zidsel Jensdatter, død
Jens Nielsen, enke
Deres børn:
Niels Jensen, 3 år
Inger Jensdatter, 6 år
--------------------------------------------------------------------------------
169, 706, 12 oktober 1730, Erslev, Galten sogn
Rasmus Madsen, død
Maren Pedersdatter, død
Deres børn:
Peder Rasmussen, 24 år, har fæstet
Mads Rasmussen, 12 år
Mette Rasmusdatter, 19 år
halvsøster Inger Pedersdatter ~ Lars Christensen i Voldum, morbroder Anders Krog i Selling var værge for Mads Rasmussen, Rasmus Andersen i Galten var værge for Mette Rasmusdatter
--------------------------------------------------------------------------------
170, 711, 14. november 1730, Mellerup sogn
Anne Cathrine Andersdatter, død
Jens Nielsen, enke
Hendes børn med Jens Andersen:
1) Poul Jensen, 36 år
2) Anders Jensen, 29 år
3) Anders Jensen d.y. 26 år, i Ostindien
4) Anne Margrethe Jensdatter, død ~ Knud Jensen, vognmand i Randers
4a) Anne Knudsdatter, 3 år
Børn med enkemanden:
Jens Jensen, 25 år
Niels Jensen, 19 år
Maren Jensdatter, 21 år
--------------------------------------------------------------------------------
171, 719, 17. oktober 1730, Voldum sogn
Anders Andersen Vestergaard, død
Anne Sørensdatter, enke
Deres børn:
Anders Andersen, 40 år, tjener Søren Andersen
Søren Andersen, 38 år, ½ gård i fæste
Rasmus Andersen, 35 år, tjener i Nielstrup
Laurs Andersen, 33 år
Niels Andersen, 31 år
Kield Andersen, 29 år
Kirsten Andersdatter, 24 år
Giertrud Andersdatter, 19 år
Morbroder Peder Sørensen i Bramstrup
--------------------------------------------------------------------------------
172, 724, 24. april 1731, Mejlby sogn
Christen Laursen, død
Maren Jensdatter, enke
Hans arvinger:
1)  broder Søren Laursen i Mejlby
2)  søster Maren Laursdatter ~ Jens Christensen hos Søren Laursen
3)  broder Niels Laursen, død
3a) Groes Nielsen, 36 år
3b) Laurs Nielsen, 28 år
3c) Maren Nielsdatter, 40 år
3d) Mette Nielsdatter ~ Laurs Nielsen i Mejlby
Lavværge Hans Jensen i Todbjerg
--------------------------------------------------------------------------------
173, 730, 17. oktober 1730, Voldum sogn
Kirsten Jensdatter, død
Søren Pedersen Mols, enkemand
Deres barn:
Lisbeth Sørensdatter ~ Mads Jørgensen snedker i Nielstrup
Kirsten Sørensdatter, 30 år
--------------------------------------------------------------------------------
174, 734, 13. november 1730, Mellerup sogn
Christen Andersen, død
Maren Nielsdatter, enke
Deres børn:
Anders Christensen, 17 år
Anne Christensdatter, 14 år
Kirsten Christensdatter, 8 år
Enkens fader, Niels Sørensen i Mellerup
Enkens broder Søren Nielsen
--------------------------------------------------------------------------------
175, 739, 20. marts 1731, Hvalløs, Voldum sogn
Dorthe Rasmusdatter, død
Hans Madsen, enkemand
Hendes arvinger:
faderen Rasmus Jensen ~ Bodil Fiil i Rigtrup
--------------------------------------------------------------------------------
176, 741, 27 juni 1731, Taastrup, Ødum sogn
Mogens Jensen, død
Mette Jensdatter, enke
Hans børn af 1 ægteskab:
Jens Mogensen, 28 år
Rasmus Mogensen, 26 år
børn med enken:
Jens Mogensen, 10 år
Bodil Mogensdatter, 20 år
Anne Mogensdatter, 16 år
Maren Mogensdatter, 14 år
Magrethe Mogensdatter, 7 år
Jens Jensen Møller i Bægaard i Lyngå sogn var broder til enken
Den sl. mands 2 brødre Niels Jensen i Selling og Peder Jensen i Spørring + Jens Jensen, omtale af skiftebrev af 9 august 1710 efter hans første hustru
--------------------------------------------------------------------------------
177, 747, 19. december 1731, Amdrup, Ødum sogn
Lostia Fischer, død
Just Henrich Schulz, enkemand
Ingen pårørende
--------------------------------------------------------------------------------
178, 750, 20. december 1731, Tåstrup, Ødum sogn
Søren Mortensen, død
Kirsten Olufsdatter, enke
Ingen kendte arvinger
--------------------------------------------------------------------------------
179, 752, 15. december 1731, Albæk sogn
Maren Christensdatter, død
Christen Christensen Møller, enke
Afdødes fader Christen Nielsen, en gammel mand på stedet.
Hendes søskende:
Dorthe Christensdatter ~ Christen Bager i Østrup
Anne Christensdatter, enke i Tvede
--------------------------------------------------------------------------------
180, 753, 14. marts 1732, Hald sogn
Mette Jensdatter, død
Rasmus Nielsen, enke
Ingen børn med enkemanden
Hendes børn:
Lars Christensen, 25 år, fæster ½ delen
Inger Christensdatter ~ Christian Didrichsen i Randers
Anne Christensdatter ~ Anders Jensen Thomassen i Hald
--------------------------------------------------------------------------------
181, 762, 26 september 1733, Røved, Ødum sogn
Edel Sørensdatter, død
enke efter Anders Pedersen
Hendes børn:
Peder Andersen, 29 år, har fæstet
Søren Andersen, 25 år, tjener præsten i Ødum
Jens Andersen, 20 år, fæst ½ del af gården
Niels Andersen, 17 år
Christen Andersen, 12 år
Anne Andersdatter, 8 år
Morbroder Frands Sørensen i Annexgaarden i Mejlby sogn
--------------------------------------------------------------------------------
182, 771, 9 juni 1733, Todbjerg sogn
Karen Nielsdatter, død
Niels Hansen, enkemand
Deres børn:
Hans Nielsen, 8 år
Jens Nielsen, 3 år
Niels Nielsen, 18 uger
Margrethe Nielsdatter, 12 år
Maren Nielsdatter, 10 år
Kirsten Nielsdatter, 2 år
--------------------------------------------------------------------------------
183, 782, 3. november 1734, Haslund sogn
Foreningsforretning mellem Geert Andersen (hans hustru Karen Andersdatter død 1731)  og sønnen Anders Geertsen.
Karen Andersdatters søskendebørn, Peder Jensen Hviid og Christen Jensen.
Søster Maren Geertsdatter.
-----------------------------------------------------------------------------

Dronningborg Rytterdistrikt
Skifteprotokol
1734-1742

-----------------------------------------------------------------------------
184, 3, 19. februar 1734, Tjærby, Gimming sogn
Christen Thomassen, død
Mette Sørensdatter, enke
Hans børn med Anne Christensdatter:
Thomas Christensen, 25 år
Christen Christensen, 22 år
Anne Christensdatter, 20 år
børn med enken:
Søren Christensen, 16 år
Dorthe Christensdatter, 14 år
Anders Christensen, 12 år
Jens Christensen, 9 år
Niels Christensen, 7 år
Søren Christensen, 2 år
Lavværge Niels Jensen i Albæk
-----------------------------------------------------------------------------
185, 13, 22. februar 1734, Vestrup, Albæk sogn
Niels Madsen, død
Birgitte Andersdatter, enke
Børn med Maren Sørensdatter:
Mads Nielsen, 32 år
Malene Nielsdatter ~ dragon Niels Sørensen i Tjærby
Christen Nielsen, 18 år
Søren Nielsen, 20 år
Børn med enken:
Maren Nielsdatter, 16 år
Karen Nielsdatter, 13 år
Broder til 1. hustru, Rasmus Sørensen i Tjærby
-----------------------------------------------------------------------------
186, 20, 23. februar 1734, Lem sogn
Niels Pedersen Kjær, død
Kirsten Jensdatter, enke
Deres børn:
Christen Nielsen, 21 år
Peder Nielsen, 17 år
Jens Nielsen, 9 år
Anders Nielsen, 3 år
Anne Nielsdatter, 22 år
Kirsten Nielsdatter, 13 år
Maren Nielsdatter, 7 år
-----------------------------------------------------------------------------
187, 26, 23. februar 1734, Lem sogn
Christen Christensen Kiær, død
Bodil Nielsdatter, enke
Deres børn:
Christen Christensen, 25 år
Bodil Christensdatter, 18 år
-----------------------------------------------------------------------------
188, 32, 23. februar 1734, Lem sogn
Maren Jensdatter, død
Jelle Jørgensen, enke
Deres børn:
Anne Jellesdatter, 13 år
Kirsten Jellesdatter, 11 år
Karen Jellesdatter, 7 år
-----------------------------------------------------------------------------
189, 39, 16 marts 1734, Mejlby sogn
Niels Nielsen, død
Mette Christensdatter, enke
Hans børn af 1 ægteskab:
Zidsel Nielsdatter ~ Jens Rasmussen i Søften
2 ægteskab med enken:
Mette Nielsdatter, 15 år
Inger Nielsdatter, 9 år
Den sl. Mands søskendebarn Christen Nielsen Fiil i Mejlby
-----------------------------------------------------------------------------
190, 46, 16 marts 1734, Mejlby sogn
Niels Christensen, død
Giertrud Knudsdatter, enke
Deres børn:
Christen Nielsen, 19 år
Knud Nielsen, 18 år
Helle Nielsdatter, blind og krøbling, 13 år
Lavværge Søren Knudsen i Taastrup, Ødum sogn
-----------------------------------------------------------------------------
191, 53, 5. maj 1734, Haslund sogn
Ellen Iversdatter, død
Peder Sørensen, enke
Deres børn:
Søren Pedersen i Haslund
Iver Pedersen, 28 år
Anders Pedersen, 19 år
Thomas Pedersen, 19 år
-----------------------------------------------------------------------------
192, 66, 26. maj 1734, Gassum sogn
Niels Pedersen, død
Anne Christensdatter, enke
Hans børn med forrige hustru:
Søren Nielsen, 40 år, tidligere dragon
Maren Nielsdatter ~ Christen Christensen i Handest på Overgaard Gods
Børn med enken:
Christen Nielsen, 21 år
Else Nielsdatter, 25 år
Maren Nielsdatter ~ Jens Pedersen i Dyrby
-----------------------------------------------------------------------------
193, 70, 25. maj 1734, Hvidsten, Gassum sogn
Maren Rasmusdatter, død
Peder Jensen, enke
Deres børn:
Mette Pedersdatter, 21 år
-----------------------------------------------------------------------------
194, 77, 28. maj 1734, Vestrup, Albæk sogn
Anne Andersdatter, død
Jens Pedersen Huas, enke
Børn med forrige mand, Christen Pedersen Huas:
Peder Christensen, 26 år
Anne Christensdatter, 29 år
Else Christensdatter ~ Thøger Pedersen i Harridslev
Jens Nielsen i Tjærby havde været gift med afdødes søster
-----------------------------------------------------------------------------
195, 82, 7. juni 1734, Gassum sogn
Maren Pedersdatter, død
Christen Jacobsen, enke
Deres børn:
Peder Christensen, 6 år
Anne Christensdatter, 4 år
Kirsten Christensdatter, 3 år
Niels Christensen, 22 uger
-----------------------------------------------------------------------------
196, 87, 18. juli 1736, Bjergby, Borup sogn
Christen Rasmussen, død
Maren Madsdatter, enke
Deres børn:
Rasmus Christensen, 9 år
Mads Christensen, ½ år
Maren Christensdatter, 7 år
Anne Christensdatter, 5 år
Afdødes broder Peder Rasmussen i Bjergby
Enkens broder, Christen Madsen i Svejstrup var værge for Mads Christensen
Laurs Thøgersen i Bjergby var gift med afdødes søster
 -----------------------------------------------------------------------------
197, 108, 6. juni 1737, Bjergby, Borup sogn
Laurs Thøgersen, død
Maren Rasmusdatter, død
Deres børn:
Jens Laursen, død af sygdom
Søren Laursen, 18 år
Rasmus Laursen, 8 år
Anne Laursdatter, 22 år
Maren Laursdatter, 21 år
Anne Laursdatter, 16 år
Maren Laursdatter d.y. 12 år
Kirsten Laursdatter 10 år, hos svogeren Jens Pedersen Huas i Vestrup
Anne Laursdatter d.y., 4 år
Morbroder Peder Rasmussen i Bjergby
Maren Rasmusdatters børn med 1. mand Jens Christensen:
Dorthe Jensdatter ~ Jens Pedersen Huas i Vestrup, Albæk sogn
Afdøde Laurs Thøgersens brødre:
Mads Thøgersen i Hadstrup
Peder Thøgersen i Jennum
Peder Thøgersen, d.y. i Spentrup
Niels Madsen i Frisenvold Fiskerhus var gift med den salige kones søskendebarn
Søren Poulsen i Bjergby var søskendebarn til Maren Rasmusdatter.
-----------------------------------------------------------------------------
198, 122, 19. november 1734, Råsted sogn
Niels Pedersen, død
Helvig Laursdatter, enke
Deres børn:
Ide Nielsdatter ~ Seier Olesen Leth, Galtrup og Folby Menigheder i Morsø
-----------------------------------------------------------------------------
199, 128, 24. september 1734, Kristrup sogn
Jens Pedersen Hornbæk, død
Maren Sørensdatter, enke
Deres børn:
Kirsten Jensdatter, 12 år
Peder Jensen, 10 år
Søren Jensen, 3 år
Lavværge Christen Pedersen Lang i Kristrup
Farbroder Anders Pedersen i Assentoft
Anders Nielsen Bjerregaard var gift med den afdøde mands søster
Rasmus Jensen Lang var den afdøde mands morbroder
-----------------------------------------------------------------------------
200, 132, 25. marts 1735, Kristrup sogn
Maren Sørensdatter, død
Søren Christensen Lang, enke
Hendes børn med Jens Pedersen Hornbæk:
Kirsten Jensdatter, 13 år
Peder Jensen, 11 år
Søren Jensen, 4 år
-----------------------------------------------------------------------------
201, 138, 21. marts 1735, Tånum sogn
Jens Jensen, død
Maren Pedersdatter, enke
Deres børn:
Anne Jensdatter ~ Jens Jensen i Tånum
Birgitte Jensdatter ~ Laurs Andersen i Tånum
Karen Jensdatter ~ Knud Pedersen på Fussingø Gods
Kirsten Jensdatter ~ Mouris Pedersen i Tånum
Peder Jensen, 31 år
Jens Jensen, hjemme
-----------------------------------------------------------------------------
202, 140, 24. marts 1735, Kristrup sogn
Christen Pedersen Lang, død
Maren Sørensdatter, enke
Deres børn:
Søren Christensen
Peder Christensen, 24 år
Maren Christensdatter, 25 år
-----------------------------------------------------------------------------
203, 146, 12. juli 1737, Mellerup sogn
Christen Nielsen Frisk, død
Hans arvinger:
søskendebørn:
Birthe Christensdatter ~ Knud Nielsen Læssøe i Mellerup
Maren Nielsdatter, enke i Vejlby i Nørre Herred
Inger Nielsdatter ~ med smeden i Auning
Maren Jensdatter ~ Niels Jensen i Mellerup
Karen Poulsdatter hos stedfaderen Jens Jensen
Ole Laursen smed i Harridslev.
-----------------------------------------------------------------------------
204, 162, 21. marts 1735, Tånum sogn
Maren Mouritsdatter, død
Las Christensen Brøgger, enke
Ingen børn.
Broder og søsterbørn arver:
1) Mourits Madsen i Tånum
2) Kirsten Pedersdatter ~ Christen Knudsen i ?Fassing?
3) Anne Pedersdatter ~ Jens Christensen
4) Birthe Pedersdatter ~ Jens Pedersen af ?Fassing?
-----------------------------------------------------------------------------
205, 163, 25. marts 1735, Kristrup sogn
Maren Sørensdatter, død
Søren Christensen Lang, enkemand
Hendes børn med Jens Pedersen Hornbæk:
Kirsten Jensdatter, 13 år
Peder Jensen, 11 år
Søren Jensen, 4 år
Morbroder til Jens Pedersen Hornbæk, Rasmus Jensen Lang i Paderup
-----------------------------------------------------------------------------
206, 169, 11 maj 1735, Haarup, Todbjerg sogn
Edel Joensdatter, død
Mads Christensen, enkemand
Deres børn:
Christen Madsen, 13 år
Anne Madsdatter, 24 år
Maren Madsdatter, 6 år
-----------------------------------------------------------------------------
207, 173, 4. juli 1735, Råsted by og sogn
Niels Laursen, død
Anne Jensdatter, enke
Deres børn:
Laurs Nielsen, 12 år
Niels Nielsen, 5 år
Jens Nielsen, 4 år
Bodil Nielsdatter, 14 år
Maren Nielsdatter, 7 år
Kirsten Nielsdatter, 2 år
Lavværge Mads Jensen Brun i Råsted, afdødes svoger Michel Andersen i Hammershøj
Søskendebarn til den afdøde: Niels Christensen på Ryttergodset i Blegvad.
Enkens broder Niels Jensen i Sveistrup og en anden broder Christen Jensen Vinter i Terp, Kousted sogn.
Enkens svoger Niels Graversen i Råsted
Søskendebarn til afdøde: Søren Christensen i Kondrup
-----------------------------------------------------------------------------
208, 180, 4. oktober 1735, Haslund sogn
Jens Christensen Bredegaard, død
Maren Michelsdatter, enke
Deres barn:
Gregers Jensen, 6 år
Ingen slægtninge i nærheden.
-----------------------------------------------------------------------------
209, 187, 7. november 1735, Tjærby
Niels Pedersen Krog, død
Maren Sørensdatter, enke
Børn med forrige hustru Anne Andersdatter:
Inger Nielsdatter ~ Poul Nielsen i Tjærby
Børn med enken:
Anders Nielsen, 21 år
Søren Nielsen, 8 år
Anne Nielsdatter, 18 år
Anne Nielsdatter, 14 år
-----------------------------------------------------------------------------
210, 195, 5. juni 1737, Bjergby, Borup sogn
Søren Christensen Smed, død
Maren Pedersdatter, enke
Deres børn:
Christen Sørensen, 3 år
Anne Sørensdatter, født 22. december 1737
Morfader Peder Rasmussen af Bjergby
-----------------------------------------------------------------------------
211, 203, 25. september 1737, Hvidsten, Gassum sogn
Anne Jensdatter, død
Søren Poulsen, enkemand
Deres børn:
Kirsten Sørensdatter, 8 uger
 -----------------------------------------------------------------------------
212, 213, 15. juni 1736, Hvidsten, Gassum sogn
Jens Jensen, død
Søskende arver:
Poul Jensen, 31 år, tjener i København
Christen Jensen, 14 år
Maren Jensdatter ~ Ole Olesen i Kaatrup, Asferg sogn
Anne Jensdatter, 21 år ~ Søren Poulsen i Hvidsten
 -----------------------------------------------------------------------------
213, 220, 25. september 1737, Hvidsten, Gassum sogn
Mads Poulsen, død
Søskendebørn arver:
1) Broder Jens Poulsen, død, hans børn:
1a) Poul Jensen, 32 år
1b) Maren Jensdatter ~ Ole Olesen
1c) Anne Jensdatter, død ~ Søren Poulsen
1ca) Kirsten Sørensdatter
1d) Christen Jensen, 15 ½ år
-----------------------------------------------------------------------------
214, 223, 13. marts 1736, Gimming sogn
Maren Pedersdatter, død
Christen Pedersen, enkemand
Deres børn:
Peder Christensen, 5 år
Kirsten Christensdatter, 2 ½ år
-----------------------------------------------------------------------------
215, 226, 19. marts 1736, Terp, Vester Velling sogn
Else Kieldsdatter, død
Peder Andersen Skibelund, enkemand
Ingen børn. Søskende arver:
1) broder Søren Kieldsen i Vester Velling på Ulstrup Gods
2) søster Anne Kieldsdatter, boede i Mammen på Palstrup Gods
3) søster Johanne Kieldsdatter, tjener i Tindbæk på Palstrup Gods
4) søster Maren Kieldsdatter i Grensten på Bidstrup Gods ~ Rasmus Jacobsen
5) broder Niels Kieldsen, død
5a) Kield Nielsen i Mammen på Palstrup Gods
5b) Maren Nielsdatter ~ Søren Simonsen i Grensten
Halvsøskendebørn på fædrene side:
6) Niels Kieldsen, død for ca. 10 år siden.
6a) Else Nielsdatter ~ Niels Christensen i Overlund på Asmild Kloster Gods
7) sal. Maren Kielsdatter ~ i Hedegaard i Lee sogn på Alstrup Gods
7a) Kield Christensen i Mammen på Palstrup Gods
7b) Søren Christensen i Hjermind på Ulstrup Gods
7c) Else Christensdatter i Berring på Alstrup Gods ~ Christen Sørensen
7d) Ellen Christensdatter ~ Christen Hansen
7e) Anne Christensdatter ~ Jørgen Jensen
7f) Maren Christensdatter ~ Peder Christensen
-----------------------------------------------------------------------------
216, 234, 13. juni 1736, Lem sogn
Niels Christensen Hougaard, død
Anne Andersdatter, enke
Børn i 1. ægteskab:
Jens Nielsen, 13 ½ år
Anders Nielsen, 9 år
Karen Nielsdatter, 18 år
Kirsten Nielsdatter, 16 år
Enkens halvbroder Jens Mortensen i Jennum
-----------------------------------------------------------------------------
217, 240, 5. august 1735, Lem sogn
Peder Nielsen Lindgaard, død
Karen Christensdatter, enke
Deres barn:
Anne Pedersdatter, 3 år
Enkens broder Jens Christensen i Mejlby
-----------------------------------------------------------------------------
218, 247, 20 februar 1736, Selling, Ødum sogn
Søren Erichsen, død
Mette Nielsdatter, enke
Børn med Anne Jensdatter:
1 Erich Sørensen, 33 år, har stedet i fæste
2 Jens Sørensen, 30 år, på Ryttergodset
3 Mogens Sørensen, 26 år på Frijsenborg Gods
Børn med enken
1 Niels Sørensen, 23 år
2 Christen Sørensen, 13 år
3 Anna Sørensdatter, 19 år
Morbroder Jens Nielsen i Selling
-----------------------------------------------------------------------------
219, 251, 22 februar 1736, Todbjerg sogn
Poul Nielsen Roed, død
Anne Sørensdatter, enke
Deres børn:
Søren Poulsen, 27 år
Niels Poulsen, 24 år
Mette Poulsdatter, 34 år ~ Jens Simonsen
Kirsten Poulsdatter ~ Poul Sørensen
Ingeborg Poulsdatter ~ Mads Jespersen i Haarup
Maren Poulsdatter, 18 år
-----------------------------------------------------------------------------
220, 257, 23 februar 1736, Todbjerg sogn
Søren Jensen, død
Ingeborg Jensdatter, enke
Jens Sørensen, 23 år
Maren Sørensdatter, 14 år
Farbroder Hans Jensen på Ryttergodset i Todbjerg
-----------------------------------------------------------------------------
221, 264, 24 februar 1736, Mejlby sogn
Esther Christensdatter, død
Søren Poulsen, enkemand
Deres børn:
Christen Sørensen, 1 ½ år
Mette Sørensdatter, 1/2 år
-----------------------------------------------------------------------------
222, 269, 15. februar 1737, Helsted, Borup sogn
Maren Jensdatter, død
Christen Nielsen Vinter, enkemand
Deres børn:
Niels Christensen, 9 ½ år
Maren Christensdatter, 11 år
Ellen Christensdatter, 13 ½ år
Anne Christensdatter, 7 år
Maren Christensdatter, 5 år
Kirsten Christensdatter, 3 år
-----------------------------------------------------------------------------
223, 272, 6. marts 1737, Spentrup sogn
Anders Christensen Ravn, død
Kirsten Sørensdatter, død
Ingen børn:
Hans arvinger:
1) broder Mads Christensen i Hald
2) søster Karen Christensdatter, enke i Spentrup, ved lavværge stedsøn Laurs Sørensen
3) søster Karen Christensdatter i Jennum, ~ smeden Jens Andersen
Konens arvinger:
1) broder Søren Sørensen i Spentrup, død
1a) Maren Sørensdatter, 18 år, hos stedfaderen Rasmus Sørensen i Spentrup
2) broder Christen Sørensen, død i Spentrup ~ Else Pedersdatter
2a) Søren Christensen, 18 år
2b) Peder Christensen, 14 år
2c) Anne Christensdatter, 10 år
-----------------------------------------------------------------------------
224, 276, 13. juni 1736, Lem sogn
Kirsten Andersdatter, død
Christen Pedersen Westrup, enke
Deres børn:
Anders Christensen, 15 år
Peder Christensen, 13 år
Anne Christensdatter, 19 år
Else Christensdatter, 17 år
Malene Christensdatter, 11 år
Bodil Christensdatter, 7 år
-----------------------------------------------------------------------------
225, 281, 15. juni 1736, Hvidsten, Gassum sogn
Anders Christensen, død
Dorthe Poulsdatter, enke
Deres børn:
Christen Andersen, 37 år
Poul Andersen, 24 år
Maren Andersdatter ~ Laurs Andersen i Hvidsten
Bodil Andersdatter, 27 år
Johanne Andersdatter, 20 år
 -----------------------------------------------------------------------------
226, 285, 18. juni 1736, Bjergby, Borup sogn
Michel Madsen, død
Maren Jensdatter, enke
Deres børn:
Mads Michelsen, 39 år
Christen Michelsen, 35 år
Jens Michelsen i Randers
Mads Michelsen den yngre, 32 år, tjener Thomas Olesen i Bjergby
Niels Michelsen, 30 år, tjener i Aastrup, Vendsyssel
Maren Michelsdatter, 21 år
Anne Michelsdatter, 20 år
Maren Michelsdatter, d.y., 15 år
-----------------------------------------------------------------------------
227, 288, 18. juni 1836, Bjergby, Borup sogn
Thomas Olesen, død
Kirsten Christensdatter, enke
Deres børn:
Christen Thomassen, 18 år
Maren Thomasdatter, 10 år
Anne Thomasdatter, 6 år
Enkens broder Søren Christensen i Bjergby
-----------------------------------------------------------------------------
228, 293, 19. juni 1736, Kousted sogn
Peder Christensen Klit, død
Maren Madsdatter, enke
Deres børn:
Christen Pedersen, 17 år
Mads Pedersen, 13 år
Johanne Pedersdatter, 14 ½ år
-----------------------------------------------------------------------------
229, 298, 20. juni 1736, Kaatrup, Asferg sogn
Anders Nielsen, død
Maren Christensdatter, enke
Børn med 1. mand:
Niels Andersen, 50 år
Karen Andersdatter, 38 år, tjener Jens Kieldsen i Gundestrup
Maren Andersdatter ~ Søren Michelsen i Vester Tørslev sogn
Børn med enken:
Jens Andersen, 33 år
Christen Andersen, 23 år
Anne Andersdatter, 35 år
Karen Andersdatter ~ Jens Nielsen i Kaatrup
Anne Andersdatter ~ Christen Jensen i Vesterskoven i Mariager
Malene Andersdatter, 26 år
-----------------------------------------------------------------------------
230, 303, 28. maj 1736, Tjærby, Gimming sogn
Christen Madsen, død
Maren Sørensdatter, enke
Deres børn:
Søren Christensen, 9 år
Jens Christensen, 7 år
-----------------------------------------------------------------------------
231, 305, 11. juni 1736, Tjærby, Gimming sogn
Anne Jensdatter, død
Rasmus Thomassen, enke
Deres børn:
Johanne Rasmusdatter, 8 år
-----------------------------------------------------------------------------
232, 308, 22. juni 1736, Asferg sogn
Karen Jensdatter, død
Christen Andersen, enke
Børn med Jens Iversen:
Maren Jensdatter ~ Søren Jørgensen
Kirsten Jensdatter ~ skrædder Søren Rankholm i København
Børn med enken:
Jens Christensen, 32 år
Mette Christensdatter ~ Rasmus Espensen i Kondrup
Maren Christensdatter ~ Christen Michelsen på Svenstrup Haugaard
Anders Christensen, 22 år
Anne Christensdatter, 18 år
-----------------------------------------------------------------------------
233, 315, 22. juni 1736, Asferg sogn
Jens Christensen, død
Gjertrud Christensen, enke
Ingen børn:
1) broder Niels Christensen
2) søster Birgitte Christensdatter ~ Mads Christensen i Asferg
3) halvbroder Anders Christensen
-----------------------------------------------------------------------------
234, 318, 26. juni 1736, Tånum sogn
Jens Jensen, død
Johanne Christensdatter, enke
Ingen børn. Søskende arver:
1) Peder Jensen, 32 år
2) Anne Jensdatter ~ Jens Jensen i Tånum
3) Birgitte Jensdatter ~ Laurs Andersen
4) Kirsten Jensdatter ~ Mourits Pedersen i Tånum
5) Karen Jensdatter, død ~ Knud Pedersen
5a) Peder Knudsen, 9 år
5b) Karen Knudsdatter, 6 år
5C) Maren Knudsdatter, 4 år
Lavværge var morbroder Anders Nielsen i Tånum.
-----------------------------------------------------------------------------
235, 323, 30. november 1736, Linde sogn
Peder Jensen Pind, død
Maren Pedersdatter, enke
Deres børn:
Christen Pedersen, 25 år
Peder Pedersen, 17 ½ år
Bodil Pedersdatter, 27 år
Anne Pedersdatter, 20 år
Kirsten Pedersdatter, 7 ½ år
Børnenes farbroder Jens Jensen Pind
-----------------------------------------------------------------------------
236, 327, 17 december 1736, Haarup, Todbjerg sogn
Christen Jensen, død
Karen Nielsdatter, enke
Deres børn:
Bodil Christensdatter, 19 år
Maren Christensdatter, 16 år
-----------------------------------------------------------------------------
237, 331, 18 december 1736, Haarup, Todbjerg sogn
Mads Christensen, død
Hans børn:
Anne Madsdatter, 27 år ~ Jens Pedersen Haugaard, som har gården i fæste
Christen Madsen, 16 år
-----------------------------------------------------------------------------
238, 333, 9. jan 1737, Hvidsten, Gassum sogn
Maren Andersdatter, død
Laurs Andersen, enke
Ingen børn.
Afdødes moder Dorthe Poulsdatter
-----------------------------------------------------------------------------
239, 335, 11. januar 1737, Lem sogn
Peder Christensen Bach, død
Kirsten Jensdatter, enke
Deres børn:
Christen Pedersen, 7 år
Farbroder Anders Christensen Bach i Helsted
-----------------------------------------------------------------------------
240, 338, 18 februar 1737, Selling, Ødum sogn
Maren Laursdatter, død
Jens Mogensen, enkemand
Deres barn:
Mette Jensdatter, 12 uger
-----------------------------------------------------------------------------
241, 344, 22. februar 1737, Harridslev sogn
Rasmus Olesen, død
Karen Poulsdatter, enke
Deres børn:
Ole Rasmussen, 5 år
Poul Rasmussen, 2 år
-----------------------------------------------------------------------------
242, 347, 28. februar 1737, Asferg sogn
Rasmus Christensen Bonde, død
Anne Jensdatter, enke
Børn med Kirsten Nielsdatter:
Niels Rasmussen, 24 år
Christen Rasmussen, 22 år
Bodil Rasmusdatter, 23 år
Børn med enken:
Jens Rasmussen, 6 år
Anne Rasmusdatter, 5 år
Mette Rasmusdatter, 3 år
-----------------------------------------------------------------------------
243, 354, 14. juni 1737, Helsted, Borup sogn
Kirsten Jensdatter, død
Christen Nielsen Vinter, enke
Hendes søskende arver:
1) broder Niels Jensen i Hald sogn
2) broder Niels Jensen den yngre, 30 år, vides ikke hvor er
3) søster Maren Jensdatter ~ Laurs Flade i Råsted
-----------------------------------------------------------------------------
244, 358, 9. juli 1737, Jennum, Spentrup sogn
Kirsten Nielsdatter, død
Jens Mortensen, enke
Deres børn:
Jørgen Jensen, 34 år
Maren Jensdatter, 32 år ~ Anders Nielsen i Jennum
Johanne Jensdatter, 28 år
Kirsten Jensdatter, 25 år
Anne Jensdatter, 22 år
-----------------------------------------------------------------------------
245, 363, 12. juli 1737, Harridslev sogn
Jens Christensen, ungkarl, død
Hans arvinger:
1) moderen Maren Laursdatter, en fattig enke på 62 år, som er døv, bor hos sin svoger Jens Pedersen Skovfoged på Støvringgaard
2) søster Barbara Christensdatter, 28 år, tjener hos sin moster Anne Laursdatter i ?Nørre Jeeg? By.
-----------------------------------------------------------------------------
246, 365, 24. juli 1737, Terp, Vester Velling
Niels Pedersen, død
Maren Jensdatter, enke
Deres børn:
Mette Nielsdatter, 9 år
Apelone Nielsdatter, 3 år
-----------------------------------------------------------------------------
247, 370, 31 juli 1737, Bygballe, Mejlby sogn
Inger Nielsdatter, død
Niels Pedersen, enke
Ingen børn. Hendes søskende arver
1 broder Jens Nielsen Stær i Kalstrup, død, men som efter sognepræsten til Todbjerg-Mejlby sogne Hr. Jesper Hutfeldts skriftlige attest af gaars dato 30 Lujus have været trolovet med Anne Pedersdatter af Bygballe og med hende avled en datter Maren Jensdatter som 1735 den 20. Søndag efter Trinitatis er kristnet i Mejlby kirke som et ægte barn
2 broder Peder Nielsen i Kalstrup
3 Maren Nielsdatter ~ Peder Nielsen i Ebbestrup, udi Ødum sogn
4 Zidsel Nielsdatter ~ Niels Jensen i Vorre i Skødstrup sogn
5 Karen Nielsdatter ~ Rasmus Andersen i Vorre i Skødstrup sogn
6 Anne Nielsdatter, 18 år
Som formynder for Maren Jensdatter var til stede morfaderen Peder Pedersen Synder i Bygballe
-----------------------------------------------------------------------------
248, 376, 23. oktober 1737, Helsted, Borup sogn
Peder Nielsen, død
Anne Mogensdatter, enke
Deres børn:
Mogens Pedersen, 37 år
Niels Pedersen, 24 år
Anne Pedersdatter ~ med en rytter i Randers
Else Pedersdatter ~ Knud Christensen
Kirsten Pedersdatter ~ Christen Vinter
Maren Pedersdatter, 27 år
-----------------------------------------------------------------------------
249, 379, 23. oktober 1737, Helsted, Borup sogn
Jens Graversen, død
Dorthe Madsdatter, enke
Børn med Ellen Andersdatter:
Anne Jensdatter ~ Andes Madsen
Anne Jensdatter d.y.  ~ Christen Michelsen i Helsted
Børn med enken:
Mads Jensen 11 år
Gravers Jensen, 5 år
Ellen Jensdatter, 16 år
Maren Jensdatter, 14 år
Lavværge Søren Christensen af Kondrup
Farbroder Christen Graversen af Helsted
-----------------------------------------------------------------------------
250, 383, 20. oktober 1737, Terp, Vester Velling
Niels Offersen, død
Anne Pedersdatter, enke
Deres børn:
Helvig Nielsdatter, 16 år
Anne Nilsdatter, 14 år
Morbroder Christen Pedersen af Øster Velling på Asmild Kloster Gods
-----------------------------------------------------------------------------
251, 388, 12. august 1737, Råsted sogn
Maria Pedersdatter, død
Sal. Sergeant Bruuns enke
Deres børn:
Jens Madsen, 18 år
Ove Madsen, 13 år
Anders Madsen, 12 år
Paleman Mads?, 9 år
Mette Marie Madsdatter, 19 år
-----------------------------------------------------------------------------
252, 395, 28. november 1737, Harridslev sogn
Else Christensdatter, død
Thøger Pedersen, enkemand
Deres børn:
Kirsten Thøgersdatter, 4 år
Anna Thøgersdatter, 2 år
-----------------------------------------------------------------------------
253, 400, 10. december 1737, Harridslev sogn
Christen Christensen, død
Kirsten Andersdatter, enke
Børn med 1. hustru:
Christen Christensen, 26 år, i København
Else Christensdatter, 28 år, i København
-----------------------------------------------------------------------------
254, 411, 28. marts 1735, Mejlby, Linde sogn
Anders Christensen, død
Maren Erichsdatter, enke
Ingen børn:
Eneste arving var en brodersøn Christen Nielsen i Hald på Gjesinggaard Gods.
-----------------------------------------------------------------------------
255, 414, 21. april 1735, Mellerup
Anne Christensdatter, død
Niels Christensen, enke
Deres børn:
Christen Nielsen, ½ år
Jens Pedersen i Gimming var gift med en søster til afdøde
-----------------------------------------------------------------------------
256, 418, 11. maj 1735, Bygballe, Mejlby sogn
Anne Pedersdatter, død
Peder Nielsen, død
Deres børn:
Niels Pedersen, 30 år
Kirsten Pedersdatter, 29 år
Peder Pedersen i Bygballe
Maren Pedersdatter ~ Jens Jensen i Todbjerg
Anne Pedersdatter ~ Peder Stæhr
-----------------------------------------------------------------------------
257, 422, 2. november 1735, Lille Torup, Vester Velling sogn
Jens Nielsen, død
Anne Christensdatter, enke
Hans arvinger:
1) søn Niels Jensen, død ca. 1730
1a) Niels Nielsen, 5½ år, hos stedfaderen Niels Jensen i Lille Torup
2) datter Bodil Jensdatter ~ Christen Christensen Høgelund i Vinge på Ulstrup Gods
3) Maren Jensdatter, død for 9 år siden ~ Laurs Jensen Maagaard i Vinge
3a) Jens Laursen, 12 år
-----------------------------------------------------------------------------
258, 423, 7. februar 1735, Haslund sogn
Anne Nielsdatter, død
Anders Pedersen Hvas, enkemand
Hendes børn med Jens Sørensen:
Søren Jensen, 21 år, soldat
Maren Jensdatter ~ Knud Nielsen i Tebbestrup på Tuustrup Gods
Ellen Jensdatter, 23 år
-----------------------------------------------------------------------------
259, 427, 27. januar 1736, Bjergby, Borup sogn
Kirsten Christensdatter, død
Morten Andersen, enke
Deres børn:
Anders Mortensen, 34 år, gift og bor i Tjærby
Peder Mortensen, 32 år, tjener i Råsted hos Peder Bager
-----------------------------------------------------------------------------
260, 429, 8. maj 1736, Mejlby, Linde sogn
Kirsten Mondrupsdatter, død
Anders Christensen, enke
Deres barn:
Anne Andersdatter, 5 år
-----------------------------------------------------------------------------
261, 434, 14. juni 1736, Tebbestrup, Haslund sogn og Aalsøe
Degnekone Kirsten Madsdatter, død efter 1 års ophold hos Niels Møller i Tebbestrup, tillige med en søsterdatter Mette Rasmusdatter, hun havde ingen børn.
Arvinger:
1) broder Christen Madsen, død i Vorup
1a) søn Tøger Christensen på Tuustrup Gods
1b) søn Mads Christensen, 25 år
1c) datter Maren Christensdatter ~ Peder Olesen i Haslund
1d) datter Maren Christensdatter, tjener Peder Vint? Møller i Randers
2) søster Anne Madsdatter, død ~ i Ebeltoft med Mads Sørensen
2a) Søren Madsen, 40 år, uvist hvor er
2b) Mads Madsen, i Ebeltoft
2c) Iver Madsen, 30 år, hos Niels Jørgensen på Nielstrupgaard
2d) Helle Madsdatter ~ Hans Rosborg til Friisholt
2e) Anne Madsdatter ~ forstander Niels Nielsen i Århus
2f) Maren Madsdatter på Nielstrupgaard ved Løvenholm ~ Jens Jørgensen
3) Maren Madsdatter, død ~ Rasmus Jensen i Tebbestrup,
3a) Mads Rasmussen i Randers
3b) Jens Rasmussen, i Tebbestrup
3c) Maren Rasmusdatter ~ Niels Møller i Tebbestrup
3d) Else Rasmusdatter ~ Christen Hvas i Haslund
3e) Mette Rasmusdatter, 39 år i stervboet
Testamente af 8. oktober 1726 mellem afdøde og hendes mand Henrich Kruuse, forhen sognedegn til Aalsøe og Hoed menigheder. Hans arvinger var ukendte og ingen meldte sig.
-----------------------------------------------------------------------------
262, 441, 21. januar 1738, Mejlby, Linde sogn
Mette Jensdatter, død
Peder Pedersen Schiødt, enkemand
Deres børn:
Peder Pedersen, 28 år
Jens Pedersen, 25 år
-----------------------------------------------------------------------------
263, 442, 22. januar 1738, Mejlby, Linde sogn
Kirsten Bendixdatter, død
Niels Thomassen, enkemand
Ingen børn.
Arvinger:
Broder Jacob Bendixen
Broder Christen Bendixen, død uden børn.
-----------------------------------------------------------------------------
264, 444, 22. januar 1738, Linde, Linde sogn
Kirsten Jensdatter, død
Jens Jensen Pind, enke
Deres børn:
Jens Jensen, 24 år
Maren Jensdatter ~ Anders Mortensen i Tjærby, Gimming sogn
Bodil Jensdatter ~ Christen Jørgensen i Enslev sogn
Anne Jensdatter, 30 år
Karen Jensdatter, 22 år
Kirsten Jensdatter, 16 år
-----------------------------------------------------------------------------
265, 449, 28. januar 1738, Jennum, Spentrup sogn
Kirsten Erichsdatter, død
Christen Nielsen Haarboe, enke
Deres børn:
Niels Christensen, 27 år, fæster af ½ gård
Mette Christensdatter, 25 år
Maren Christensdatter, 21 år
-----------------------------------------------------------------------------
266, 454, 24. januar 1738, Kondrup, Borup sogn
Bodil Pedersdatter, død
Jens Christensen, enkemand
Ingen børn.
Hendes børn med Peder Iversen:
Christen Pedersen, i Bjergby, Borup sogn
Iver Pedersen, 20 år, tjener i København
Maren Pedersdatter ~ Christen Nielsen i Vestrup, Borup sogn
Kirsten Pedersdatter, 233 år
-----------------------------------------------------------------------------
267, 462, 27. jan 1738, Kristrup
Søren Pedersen, død
Anne Sørensdatter, død
Deres børn:
Peder Sørensen, 30 år
Toer Sørensen, 16 år
Anne Sørensdatter, 33 år
Mette Sørensdatter, 24 år
-----------------------------------------------------------------------------
268, 467, 4. marts 1738, Haslund sogn
Peder Olesen, død
Maren Christensdatter, enke
Deres børn:
Ole Pedersen, 5 år
Enkens broder Tøger Christensen i Vorup
-----------------------------------------------------------------------------
269, 475, 12. marts 1738, Selling, Ødum sogn
Morten Nielsen Bach, død
Johanne Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Mogens Mortensen, 26 år
Niels Mortensen, 23 år
Kirsten Mortensdatter, 28 år
Enkens søn Jens Mogensen med forrige mand sal. Mogens Jensen i Selling.
-----------------------------------------------------------------------------
270, 480, 16. april 1738, Tebbestrup, Haslund sogn
Maren Rasmusdatter, død
Niels Jensen Møller, enkemand
Deres børn:
Rasmus Nielsen, 18 år
Margrethe Nielsdatter ~ Niels Jensen Høg i Tebbestrup på Frisenvold Gods.
Maren Nielsdatter, 23 år
Maren Nielsdatter den yngre, 21 år
-----------------------------------------------------------------------------
271, 488, 18. april 1738, Råsted sogn
Mette Jensdatter, død
Niels Christensen Hald, enke
Deres børn:
Christen Nielsen, 8 år
-----------------------------------------------------------------------------
272, 492, 6. juni 1738, Helsted, Borup sogn
Anne Nielsdatter, død
Christen Pedersen, enke
Deres børn:
Peder Christensen, 7 år
Niels Christensen, 5 år
Jens Christensen, 1 år
Maren Christensdatter, 5 år
-----------------------------------------------------------------------------
273, 495, 6. august 1738, Hadstrup, Spentrup sogn
Rasmus Christensen Schiøtt, død
Margrethe Jensdatter, enke
Deres børn:
Christen Rasmusen, 11 år
Kirsten Marie Rasmusdatter, 5 år
Begge hos deres farbroder Peder Christensen på en gård Rønnusholm i Vendsyssel
Kirsten Rasmusdatter den ældre, 17 år
Anne Rasmusdatter, 13 år
Ide Marie Rasmusdatter, 4 år
Kirsten Rasmusdatter, den yngre, 2 år
Værge var Peder Christensen Rønnusholm, Anders Christensen i Kondrup, Jens Christensen i Hadstrup, Søren Christensen i Øster Kondrup, der alle var afdødes broderbørn.Jens Christensen i Vester Kondrup havde været gift med afdødes faster.
-----------------------------------------------------------------------------
274, 501, 24. september 1738, Gimming sogn
Jens Sørensen Smed, død
Bodil Giermandsen, enke
Deres børn:
Søren Jensen, 11 år
Maren Jensdatter, 15 år
Birthe Jensdatter, 13 år
Niels Sørensen Skrædder, søskendebarn til afdøde var værge
-----------------------------------------------------------------------------
275, 504, 5. november 1738, Kristrup sogn
Maren Sørensdatter, død
Christen Lang, død
Deres børn:
Søren Christensen, rytterbonde
Peder Christensen, do
Maren Christensdatter ~ Anders Madsen i Kristrup
-----------------------------------------------------------------------------
276, 506, 9. april 1738, Linde, Linde sogn
Michel Jensen, død
Maren Jensdatter, enke
Børn med Dorthe Pedersdatter:
Karen Michelsdatter ~ Anders Jensen i Tvede på Gjesinggaard
Børn med enken:
Jens Michelsen, 20 år
Niels Michelsen, 16 år
Dorthe Michelsdatter, 22 år
Maren Michelsdatter, 20 år
Anne Michelsdatter, 17 år
Dorthe Michelsdatter, 9 år
Afdødes søskendebarn Søren Jensen i Linde var formynder.
-----------------------------------------------------------------------------
277, 511, 17. oktober 1738, Borup sogn
Anne Andersdatter, død
Mogens Andersen, død
Deres børn:
Anders Mogensen, forpagter på Schiortholdt i Vendsyssel
Søren Mogensen, gift, på ryttergodset i Bjergby
Christen Mogensen, skipper, borger i Randers
Mads Mogensen, 34 år
Mette Mogensdatter ~ Michel Cortsen i Randers
Maren Mogensdatter ~ Søren Andersen i Bjergby
Bodil Mogensdatter ~ Niels Christensen i Asferg
Kirsten Mogensdatter, hjemme
-----------------------------------------------------------------------------
278, 519, 15. december 1738, Vorup, Sct Mortens sogn
Birthe Christensdatter, død
Rasmus Rasmussen, enke
Deres børn:
Christen Rasmussen, skrædder i København
Rasmus Rasmussen, 26 år, soldat
Niels Rasmussen, 22 år
Søren Rasmussen, 16 år
Søren Rasmussen, 8 år
Maren Rasmusdatter, 15 år
-----------------------------------------------------------------------------
279, 523, 28. januar 1739, Mejlby, Linde sogn
Peder Nielsen, død
Malene Nielsdatter, enke
Hans søskende arver:
Søster Anne Nielsdatter ~ murermester Dominius i Randers
Søster Malene Nielsdatter, 34 år, ugift
-----------------------------------------------------------------------------
280, 528, 10. oktober 1738, Haslund sogn
Peder Sørensen Geertsen, død
Hans arvinger:
1) broder Jens Sørensen, død
1a) Jens Jensen Hvas i Tebbestrup
1b) Christen Jensen Hvas i Haslund
1c) Søren Jensen Hvas, soldat
1d) Niels Jensen Møller i Tebbestrup
1e) Else Jensdatter ~ Peder Hvid i Haslund
1f) Ellen Jensdatter ~ Niels Gundersen i Haslund
1g) Maren Jensdatter ~ Knud Jensen i Tebbestrup
1h) Elle Jensdatter i Bergen, Norge ~ Matros
2) Rasmus Sørensen, død
2a) Mette Rasmusdatter, død
2aa) Kield Pedersen i Haslund
2ab) Søren Pedersen i Haslund
2ac) Peder Laursen, 34 år
2ad) Michel Laursen, 31 år
2ae) Christen Laursen, 29 år
2af) Kirsten Pedersdatter ~ Søren Christensen i Haslund
-----------------------------------------------------------------------------
281, 547, 29. juli 1738, Kondrup, Borup sogn
skovridder Niels Pedersen , død, ungkarl
Hans arvinger:
1) broder Søren Pedersdatter, Kastbjerg Mølle, død
1a) Bodil Sørensdatter ~ Peder Karmark i Rold
1b) Anne Sørensdatter ~ Christen Brasch i Randers
1c) Zidsel Marie Sørensdatter ~ Clemen Pedersen i Randers
2) Christen Pedersen, død i Råsted
2a) Peder Christensen i Vendsyssel og forpagter på Tiered
2b) Rasmus Christensen, død i Hadstrup, 7 børn
2ba) Kirsten Rasmusdatter, 16 år
2bb) Kirsten Marie Rasmusdatter, 15 år
2bc) Anne Rasmusdatter, 13 år
2bd) Christen Rasmussen, 11 år
2be) Ide Marie Rasmusdatter, 4 år
2bf) Kirstine Marie Rasmusdatter, 2 år
2bg) ???
3) søster Anne Pedersdatter, enke i Kondrup
4) søster Maren Pedersdatter i Bjergby, enke
5) søster Bodil Pedersdatter, død ~ Peder Iversen
5a) Christen Pedersen i Bjergby
5b) Iver Pedersen, i København
5c) Maren Pedersdatter ~ Brastrup, Borup sogn
5d) Kirsten Pedersdatter, 21 år, hos stedfader Jens Christensen i Kondrup
-----------------------------------------------------------------------------
282, 556, 16. februar 1739, Bjergby, Borup sogn
Ungkarl Mads Madsen, død
Hans arvinger:
1) broder Michel Madsen, død
1a) Mads Michelsen ved stedet
1b) Jens Michelsen i Gassum
1c) Christen Michelsen, 38 år
1d) Mads Michesen, den yngre, 35 år
1e) Maren Michelsdatter ~ Christen Christensen i Stouby
1f) Anne Michelsdatter, 20 år
1g) Maren Michelsdatter, 18 år
2) broder Niels Madsen, død
2a) Christen Nielsen i Aastrup Mølle i Hjørring sogn
3) Kirsten Madsdatter ~ Ole Madsen i Lem
3a) Dorthe Olesdatter, tjener skipper Hans Thomassen
-----------------------------------------------------------------------------
283, 568, 21. august 1739, Harridslev sogn
Christen Nielsen, død
Karen Jensdatter, enke
Ingen børn.
Hans arvinger:
1) broder Peder Nielsen, død i Gimming
1a) Niels Pedersen
1b) Niels Pedersen, 20 år
1c) Jens Pedersen, 13 år
1d) Maren Pedersdatter, 21 år
1e) Kirsten Pedersdatter, 15 år
1f) Anne Pedersdatter, 17 år
2) Anders Nielsen, død på Støvringgaard Gods
2a) Mette Andersdatter ~ Niels Christensen i Linde
2b) Maren Andersdatter, 23 år
3) søster Maren Nielsdatter, død ~ Jens Møller i Hald
3a) Niels Møller i Hald
3b) Karen Jensdatter ~ Michel Jensen i Gassum
3c) Maren Jensdatter, ugift
-----------------------------------------------------------------------------
284, 573, 17. juni 1739, Vorup, Sct Mortens sogn
Peder Lassen, død
Birgitte Thøgersdatter, enke
Deres børn:
1) Kirsten Pedersdatter ~ Anders Koch, har overtaget fæstet
2) Maren Pedersdatter ~ Peder Jensen Skomager i Testrup sogn
3) Maren Pedersdatter, 37 år, hjemme
4) Anne Pedersdatter ~ Jens Terkildsen i Vorup
-----------------------------------------------------------------------------
285, 575, 25. august 1739, Svejstrup, Råsted sogn
Maren Christensdatter, død
Christen Madsen, enkemand
Børn med Mogens Christensen:
Christen Mogensen, 27 år
Johanne Mogensdatter ~ Poul Pedersen i Helsted
Dorthe Mogensdatter, 20 år
Børn med enkemanden:
Mogens Christensen, 16 år
Mads Christensen, 6 år
Mette Christensdatter, 13 år
-----------------------------------------------------------------------------
286, 587, 26. januar 1740, Tjærby, Gimming sogn
Peder Poulsen, død
Hans børn:
Christen Pedersen i Waarse i Vendsyssel
Anne Pedersdatter ~ Michel Jensen sammested
Niels Pedersen i Tjærby
Else Pedersdatter, 4 år
-----------------------------------------------------------------------------
287, 592, 16. februar 1740, Mejlby sogn
Mette Pedersdatter, død
Jens Knudsen, enkemand
Deres børn:
Knud Jensen, 5 år
-----------------------------------------------------------------------------
288, 596, 17. februar 1740, Haarup, Todbjerg sogn
Ole Andersen, død
Kirsten Hansdatter, enke
Deres børn:
Anders Olesen, 20 år
Hans Olesen, 5 år
Mette Olesdatter, 12 år
Enkens broder Niels Hansen
-----------------------------------------------------------------------------
289, 600, 17. februar 1740, Haslund sogn
Niels Pedersen Vinter, død
Maren Pedersdatter, enke
Deres børn:
Peder Nielsen, 5 år
Morten Henrichsen i Ølst skulle være gift med en søster til afdøde.
Peder Mygind ~ med en søsterdatter til afdøde
-----------------------------------------------------------------------------
290, 603, 4. august 1739, Hvidsten, Gassum sogn
Jens Olesen, død
Maren Nielsdatter, enke
Børn med Anne Jensdatter:
Søren Jensen, 20 år
Ole Jensen, 16 år
Peder Jensen, 12 år
Maren Jensdatter, 19 år
Børn med enken:
Niels Jensen, 9 år
Christen Jensen, 6 år
Anne Jensdatter, 4 år
Birgitte Jensdatter, 2 år
Peder Christensen af Randrup var søskendebarn til afdøde.
-----------------------------------------------------------------------------
291, 609, 7. marts 1740, Kondrup, Borup sogn
soldat Søren Jensen, død
Ingen kendte arvinger
-----------------------------------------------------------------------------
292, 612: 23. oktober 1739, Kondrup, Borup sogn
Anne Andersdatter, død
Søren Christensen, enke
Deres børn:
Anders Sørensen, 28 år
Christen Sørensen, 25 år
Rasmus Sørensen, 23 år
Mette Sørensdatter ~ Mads Madsen i Hadstrup
Maren Sørensdatter, 20 år
Johanne Sørensdatter, 17 år
Maren Sørensdatter, 12 år
-----------------------------------------------------------------------------
293, 623, 13. juni 1740, Lem sogn
Kirsten Jensdatter, død
Peder Jensen, enkemand
Hendes børn med Peder Bach:
Christen Pedersen, 10 år
Barnets farbroder Anders Christensen Bach i Helsted
-----------------------------------------------------------------------------
294, 627, 27. juni 1740, Skjern sogn
Christen Christensen, død
Anne Madsdatter, enke
Deres børn:
Christen Christensen, 20 år
Morten Christensen, 19 år
Mads Christensen, 12 år
Jens Christensen, 9 år
Dorthe Christensdatter, 17 år
Kirsten Christensdatter, 14 år
Magdalene Christensdatter, 4 år
-----------------------------------------------------------------------------
295, 633, 28. juni 1740, Linå, Todbjerg sogn
Jens Jensen, død
Bodil Michelsdatter, enke
Deres børn:
Rasmus Jensen, 27 år
Jens Jensen, 21 år
Karen Jensdatter, 21 år
Mette Jensdatter, 15 år
Maren Jensdatter ~ Ib Nielsen i Kradberg
Enkens broder Lauge Michelsen i Hørning på Tustrup Gods.
-----------------------------------------------------------------------------
296, 638, 1. december 1739, Løvskal, Skjern sogn
Knud Hansen, skomager, død
Maren Thomasdatter, enke
Deres børn:
Anne Margrethe Knudsdatter, 14 år
Anne Knudsdatter, 11 år
-----------------------------------------------------------------------------
297, 641, 4. juli 1740, Gimming sogn
Niels Nielsen, død
Anne Christensdatter, enke
Deres børn:
Niels Nielsen, 22 år
Anne Nielsdatter, 20 år
Enkens søn af 1. ægteskab Jens Pedersen i Gimming
-----------------------------------------------------------------------------
298, 648, 15. februar 1740, Røved, Ødum sogn
Maren Thomasdatter, død
Søren Andersen, enke
Deres børn:
Anders Sørensen, 6 år
Enkemanden var kusk hos Haxhausen i Oldenburg, Farbroder Peder Andersen i Røved.
-----------------------------------------------------------------------------
299, 656, 12. oktober 1740, Tjærby, Gimming sogn
Maren Nielsdatter, død
Mads Poulsen, enkemand
Deres børn:
Poul Madsen, 40 år
Niels Madsen, 38 år
Niels Madsen, 28 år
Peder Madsen, 25 år
Anne Madsdatter, ~ Jens Christensen Griis i Mejlby
Maren Madsdatter, 32 år
-----------------------------------------------------------------------------
300, 663, 2. august 1740, Hald sogn
Anne Christensdatter, død
Anders Jensen, enkemand
Børn med Peder Andersen:
Christen Pedersen, 17 år
Børn med enken:
Peder Andersen, 13 år
Jens Andersen, 11 år
Niels Andersen, 9 år
Anders Andersen, 6 år
-----------------------------------------------------------------------------
301, 671, 4. oktober 1740, Sødov, Mellerup sogn
Jens Jensen død
Hans børn:
Jens Jensen ½ gård i fæste
Niels Jensen, 28 år
Maren Jensdatter, 30 år
-----------------------------------------------------------------------------
302, 675, 12. januar 1741, Mejlby sogn
Inger Nielsdatter, død
Niels Nielsen Tyrri, enkemand
Hendes børn med Thomas Nielsen:
1 Jens Thomassen i Mørke sogn
2 Niels Thomassen, død
2a) Niels Nielsen, 12 år
2b) Kirsten Nielsdatter, 18 år
3 Johanne Thomasdatter ~ Rasmus Nielsen i Mejlby
-----------------------------------------------------------------------------
303, 680, 11. januar 1741, Mejlby sogn
Jens Pedersen Bonde, død
Maren Pedersdatter, enke
Deres børn:
Peder Jensen, 16 år
Søren Jensen, 14 år
Niels Jensen, 12 år
Peder Jensen, 9 år
Poul Jensen, 6 år
Jens Jensen, 1 år
Enkens halvbroder Jens Sørensen i Borup, Krogsbæk sogn
-----------------------------------------------------------------------------
304, 687, 9. august 1741, Tjærby, Gimming sogn
enkemand Jens Nielsen, død
Ingen kendte arvinger. En steddatter Anne Pedersdatter var død kort efter stedfaderen. Skifte 23. juni 1730 efter hans sal. hustru Karen Andersdatter. En anden datter Maren Christensdatter. Jens Pedersen af Vestrup havde bestyret arven i stedet for hans afdøde fader.
-----------------------------------------------------------------------------
305, 697, 11. august 1741, Hvidsten, Gassum sogn
Hans Olesen, død
Maren Jensdatter, enke
Deres børn:
Mads Hansen, 5 år
Johanne Hansdatter, ½ år
Lars Andersen i Hvidsten, var gift med enkens søster.
-----------------------------------------------------------------------------
306, 701, 12. august 1741, Helsted, Borup sogn
Christen Michelsen, død
Anne Jensdatter, enke
Deres børn:
Michel Christensen, 4 år
Ellen Christensdatter, 10 år
Kirsten Christensdatter, 7 år
Anne Christensdatter, ½ år
-----------------------------------------------------------------------------
307, 709, 17. august 1741, Vorup, Sct Mortens sogn
Jens Jensen, død
Hans søskende:
Søster Kirsten Jensdatter
Halvsøster Anne Sørensdatter ~ Jens Jacobsen i Tjærby
-----------------------------------------------------------------------------
308, , 713, 15. august 1741, Helsted, Borup sogn
Niels Madsen, død
Dorthe Madsdatter, enke
Deres børn:
Anne Nielsdatter, 3 år
Morbroder Christen Madsen. Se også side 832
-----------------------------------------------------------------------------
309, 719, 18. august 1741, Lem sogn
Søren Pedersen Søndergaard, død
Kirsten Olufsdatter, enke
Deres børn:
Peder Sørensen, 9 år
Kirsten Sørensdatter, 12 år
Dorthe Sørensdatter, 6 år
Anne Sørensdatter, 3/4 år
Fasters mand Ole Nielsen i Lem
-----------------------------------------------------------------------------
310, 724, 22. august 1741, Albæk sogn
Christen Nielsen, død
Maren Christensdatter, enke
Deres børn:
Niels Christensen, 5 år
Christen Christensen, 1 år
Giertrud Christensdatter, 7 år
Afdødes halvbroder Peder Nielsen
-----------------------------------------------------------------------------
311, 729, 19. september 1741, Løvskal, Skjern sogn
Niels Jensen, død
Maren Sørensdatter, enke
Deres børn:
Søren Nielsen, 22 år
Kirsten Nielsdatter ~ Jørgen Iversen i Hvidding på Ulstrup Gods
Anne Nielsdatter, 19 år
-----------------------------------------------------------------------------
312, 733, 4. oktober 1741, Asferg sogn
Ole Nielsen, død
Anne Christensdatter, enke
Deres børn:
Christen Olesen, 7 år
Bodil Olesdatter, 12 år
Formynder Clemen Michelsen
-----------------------------------------------------------------------------
313, 735, 4. oktober 1741, Asferg sogn
Overenskomst efter arvestrid med Clemen Michelsen, Dorthe Michelsdatter ~ Dines Christensen i Fårup. Deres moder Maren Clemensdatter død hos Clemen Michelsen.
-----------------------------------------------------------------------------
314, 737, 11. december 1741, Mejlby, Linde sogn
Kirsten Pedersdatter, død
Laurs Christensen, enke
Deres børn:
Peder Laursen, 12 år
Niels Laursen, 7 år
Anders Laursen, 3 år
Kirsten Laursdatter, 10 år
-----------------------------------------------------------------------------
315, 743, 13. december 1741, Hårup, Todbjerg sogn
Jens Thomassen, død
Johanne Nielsdatter, enke
Deres børn:
Jens Jensen, 28 år
Karen Jensdatter, 25 år
Kirsten Jensdatter, 22 år
Peder Nielsen Stæhr i Ebbestrup var broder til enken
-----------------------------------------------------------------------------
316, 749, 12. marts 1742, Hald sogn
ungkarl Jens Rasmussen, død
Søskende arver;
1) Søren Rasmussen, 50 år
2) Jens Rasmussen, 41 år
3) Maren Rasmusdatter, 39 år
-----------------------------------------------------------------------------
317, 755, 9. maj 1742, Mellerup sogn
Else Andersdatter, død
Peder Olesen, enkemand
Hendes søskende:
1) broder Niels Andersen i St. Rørbæk ved Hobro, Om han levede vidste ingen.
-----------------------------------------------------------------------------
318, 760, 15. august 1741, Helsted, Borup sogn
Michel Christensen Bjergby, død
Kirsten Sørensdatter, enke
Deres børn:
1) Søren Michelsen, 50 år
2) Mogens Michelsen, 47 år
3) Christen Michelsen, død
3a) Michel Christensen, 4 år
3b) Ellen Christensen, 10 år
3c) Kirsten Christensen, 6 år
3d) Anne Christensdatter, 3/4 år
4) Anne Michelsdatter ~ Søren Lycke i Gassum
5) Dorthe Michelsdatter ~ Rasmus Nielsen Møller i Randers Staldgaard
6) Mette Michelsdatter ~ Michel Handest i Helsted
-----------------------------------------------------------------------------
319, 764, 14. juli 1741, Mellerup sogn
Anne Sørensdatter, død
Ingen livsarvinger.
Hun døde hos rytterbonden Peder Nielsen. Afdødes arving var Thomas ”Sueshersen” ”Suechersen”?, søn af afdødes søster Karen Thomasdatter. Der var oprindeligt 4 søskende, men 2 for længst bortdød.
-----------------------------------------------------------------------------
320, 772, 11. oktober 1741, Tjærby, Gimming sogn
Anne Poulsdatter, død
Niels Nielsen, enkemand, landsoldat
Arvinger:
Deres børn:
Niels Nielsen, 2 år
Hun døde hos sin moder Peder Krags enke. Manden var på march til København.
Enkens broder Jens Nielsen den ældre havde en gård i Albæk.
-----------------------------------------------------------------------------
321, 774, 6. september 1740, Tjærby, Gimming sogn
Peder Christensen Krag, død
Anne Nielsdatter, enke
Deres børn:
Kirsten Pedersdatter, 9 år
Enkens fader: Niels Nielsen Westrup fra Randers.
Afdødes farbroder Jens Christensen Griis i Mejlby, Linde sogn.
Skiftebrev af 1. august 1729 efter enkens forrige mand Poul Sørensen. Deres børn: Niels Poulsen, 15 år og Anne Poulsdatter, 25 år ~ Niels Nielsen, Søren Poulsen, ældste søn
-----------------------------------------------------------------------------
322, 779, 30. maj 1742, Gimming sogn
Mads Jensen, død
Anne Pedersdatter, enke
Ingen livsarvinger.
Søster Kirsten Jensdatter ~ Christen Smed i Linde
Søster Maren Jensdatter ~ afgangne Michel Jensen
Halvbroder Anders Pedersen i Gimming
Jens Pedersen i Gimming
-----------------------------------------------------------------------------
323, 784, 2. juni 1742, Albæk sogn
Niels Jepsen, død
Anne Christensdatter, enke
Ingen børn:
1) moder Maren Nielsdatter
Enkens broder Poul Christensen i Østrup
 -----------------------------------------------------------------------------
324, 788, 8. januar 1742, Mellerup sogn
Karen Christensdatter, død
Christen Jensen, enkemand
Hendes børn af tidligere ægteskab:
Christen Knudsen, 54 år
Karen Knudsdatter ~ Mads Sørensen på Støvringgaard Gods
-----------------------------------------------------------------------------
325, 793, 11. oktober 1741,  ?????
Ugift Anne Andersdatter, død
Stedfader Christen Sørensen ~ afdødes moder Anne Sørensdatter.
Afdødes søster Mette Andersdatter ~ Jens Nielsen borger og brændevinsbrænder i Randers
Vurderingsfolkene var fra hhv. Tjærby og Albæk
Enkens første mand var Anders Nielsen, død 1732, skiftebrev af 15 feb 1732.
----------------------------------------------------------------------------- 
326, 798, 9. juni 1742, Terp, Kousted sogn
Jens Nielsen Morum, død
Magdalene Simonsdatter, enke
Børn af 1. ægteskab med Karen Lasdatter:
Anne Jensdatter, 11 år
Karen Jensdatter, 10 år
Børn med enken:
Niels Jensen, 3 år
Simon Jensen, 2 år
Karen Jensdatter, 5 år
Enkens morbroder Niels Pedersen i Tjærby, Gimming sogn
Enkens broder Søren Simonsen i Terp
Christen Lassen i Mariager var broder til afdødes 1. hustru.
Se også side 833
----------------------------------------------------------------------------- 
327, 812, 26. juni 1742, Tåstrup, Ødum sogn
Mette Jensdatter, død
Jens Jensen, enkemand
Deres børn:
Jens Jensen, 19 år
Maren Jensdatter, 22 år
Anne Jensdatter, 21 år
Else Jensdatter, 16 år
----------------------------------------------------------------------------- 
328, 817, 27. juni 1742, Mejlby sogn
Jens Rasmussen Degn, død
Maren Nielsdatter, enke
Deres børn:
Niels Jensen, 23 år
Rasmus Jensen, 14 år
Søren Jensen, 10 år
Anne Jensdatter, 16 år
Maren Jensdatter, 8 år
Lavværge Niels Jensen Ring i Kagstrup
-----------------------------------------------------------------------------
329, 823, 11. juni 1742, Råsted sogn
Jens Andersen Østergaard, død
Johanne Nielsdatter, enke
Deres børn:
Anders Jensen, 6 år
Niels Jensen, 4 år
Christen Jensen, ¾ år
Anne Jensdatter, 12 år
Ellen Jensdatter, 7 år
-----------------------------------------------------------------------------

Dronningborg Rytterdistrikt
Skifteprotokol
1742-1757

-----------------------------------------------------------------------------
330, 15, 23. juni 1742, Mellerup by og sogn
Anne Christensdatter, død
Christen Olesen, enkemand
Deres børn:
1) Peder Christensen, der beboer den halve gård
2) Peder Christensen 20 år, hjemme
3) Maren Christensdatter ~ i København
4) Kirsten Christensdatter ~ husmand Søren Pedersen på Støvringgaard Gods
5) Anne Christensdatter, 17 år, hjemme
6) Karen Christensdatter ~ Peder Pedersen
Intet at arve
----------------------------------------------------------------------------- 
331, 21, 11. juni 1742, Råsted sogn
Søren Andersen, død
Magdalene Mortensdatter, enke
Deres børn:
1) Morten Sørensen på Gjesinggaard Gods i Øster Tørslev
2) Niels Sørensen, 25 år, har fæste på den halve gård
3) Niels Sørensen, 18 år gl. i Øster Tørslev
4) Jens Sørensen, 13 år, hjemme
5) Margrethe Sørensdatter ~ Rasmus Nielsen i Kousted
6) Maren Sørensdatter, 22 år
7) Karen Sørensdatter, 20 år
Intet at arve
----------------------------------------------------------------------------- 
332, 26, 16. juni 1742, Jennum, Spentrup sogn
Ugift Morten Andersen, død
Hans arvinger:
1) Moderen Dorthe Andersdatter på stedet
2) broder Anders Andersen, 38 år, i København
3) broder Jens Andersen, 35 år, i København
4) søster Johanne Andersdatter ~ Niels Andersen i Lem
5) søster Maren Andersdatter, 32 år, hjemme
----------------------------------------------------------------------------- 
333, 31, 28. juni 1742, Haarup, Todbjerg sogn
Kirsten Hansdatter, død
Sal. Ole Andersens enke
Deres børn:
Anders Olesen, 21 år
Mette Olesdatter, 11 år
Hans Olesen, 6 år
Morbroder Niels Hansen her ved stedet.
----------------------------------------------------------------------------- 
334, 35, 23. juli 1742, Hvidsten, Gassum sogn
Anne Poulsdatter, død
Peder Jensen, enke
Ingen børn, arvinger:
1) moder Kirsten Christensdatter
2) broder Søren Poulsen i Bjergby, Borup sogn
3) broder Mogens Poulsen på Ryttergodset i Hvidsten
4) broder Niels Poulsen, ugift
5) broder Søren Poulsen den yngre i Hvidsten
6) broder Peder Poulsen
7) søster Dorthe Poulsdatter
----------------------------------------------------------------------------- 
335, 40, 27. juli 1742, Mejlby, Linde sogn
Niels Rasmussen, død
Inger Pedersdatter, enke
Ingen børn. Arvinger:
1) broder Jens Thomassen, i Dallerup, Blenstrup sogn på Lindenborg Gods
2) søster Karen Thomasdatter ~ Niels Sørensen markmand i Randers
Lavværge var enkens stedfader Niels Christensen fra Albæk.
----------------------------------------------------------------------------- 
336, 43, 15. august 1742, Vestrup, Albæk sogn
Anders Christensen Wognsen, død
Bodil Jensdatter, enke
Deres børn:
Christen Andersen, 23 år
Rasmus Andersen, 19 år
Mads Andersen, 15 år
Frederik Andersen, 13 år
Jens Andersen, 9 år
Niels Andersen, 4 år
Bodil Andersdatter, 4 år
----------------------------------------------------------------------------- 
337, 49, 15. november 1742, Røved, Ødum sogn
Bodil Nielsdatter, død
Peder Pedersen, enkemand
Hendes børn med Rasmus Jensen Elgaard:
Jens Rasmussen, 27 år i Tebbestrup, Haslund sogn
Niels Rasmussen, 25 år i stervboet
Poul Rasmussen, 23 år, regimentskriver i Gimming
Niels Rasmussen, 21 år
Peder Rasmussen, 19 år
Johan Rasmussen, 17 år
Børn med enkemanden:
Rasmus Pedersen, 10 år
----------------------------------------------------------------------------- 
338, 61, 16. august 1742, Kristrup sogn
Madame Maren Andersdatter, død
Johan Frederik Christopher, enkemand
Deres børn:
Jørgen Christensen, 3 år
Frederik Ludvig, ½ år
 -----------------------------------------------------------------------------
339, 65, 21. august 1742, Mejlby sogn
Maren Espensdatter, død
Rasmus Simonsen, enke
Børn med Jens Mortensen:
Morten Jensen, 23 år
Børn med enkemanden:
Jens Rasmussen, 15 år
Karen Rasmusdatter, 18 år
Inger Rasmusdatter, 11 år
-----------------------------------------------------------------------------
340, 69, 26. november 1742, Dyrby, Gassum sogn
Christen Pedersen Ramsing, død
Mette Madsdatter, enke
Deres børn:
Peder Christensen, 16 år hjemme
Enkens fader, Mads Andersen i Gassum
----------------------------------------------------------------------------- 
341, 74, 27. november 1742, Hvidsten, Gassum sogn
Gjertrud Rasmusdatter, død
Hendes arvinger:
1) broder Poul Rasmussen, 30 år
2) søster ? Rasmusdatter ~ Anders Jensen
3) søster Maren Rasmusdatter, død ~ Peder Jensen
3a) Mette Pedersdatter, 9 år
----------------------------------------------------------------------------- 
342, 76, 10. oktober 1742, Hadstrup, Spentrup sogn
Margrethe Jensdatter, død
Søren Nielsen Bonde, enke
Hendes børn med Rasmus Christensen Skjøt:
1) Christen Rasmussen, 15 år, i Nørre Elkier i Vendsyssel
2) Kirsten Rasmusdatter, 21 år
3) Kirsten Marie Rasmusdatter ~ Christian Kierulf, sognepræst i Sindal og Restrup sogne i Vendsyssel
4) Anne Rasmusdatter, 17 år
5) Anne Rasmusdatter den yngre, 11 år
6) Ide Marie Rasmusdatter, 8 år
7) Kirsten Rasmusdatter, 6 år
Farbroder Peder Christensen, forpagter på Ronmusholm? I Vendsyssel
Morbroder Mads Jensen Skjøt i Fladstrand
----------------------------------------------------------------------------- 
343, 84, 31. juli 1742, Albæk sogn
Michel Mortensen, død
Karen Nielsdatter, enke
Deres børn:
Morten Michelsen, 8 år
Niels Michelsen, 6 år
Jens Michelsen, 4 år
----------------------------------------------------------------------------- 
344, 88, 2. januar 1743, Haarup, Todbjerg sogn
Christen Sørensen, død
Ellen Pedersdatter, enke
Lavværge stedfader Rasmus Nielsen smed i Mejlby
Deres barn:
Peder Christensen, 2 år
Formynder Niels Sørensen Hougaard i Haarup
----------------------------------------------------------------------------- 
345, 93, 26. januar 1743, Vestrup, Albæk sogn
Karen Sørensdatter, død
Søren Nielsen, enke
Hendes arvinger:
1) broder Rasmus Sørensen i Spentrup
2) søster Maren Sørensdatter ~ Mads Jensen i Albæk
----------------------------------------------------------------------------- 
346, 98, 16. februar 1743, Albæk sogn
Christen Sørensen Frandsen, død
Børn i ægteskab med Barabara Christensdatter:
Søren Christensen, 56 år, vides ikke hvor han er
Jens Christensen, 47 år, i Vendsyssel
Christen Christensen, 44 år, Bøgsted Gods i Vendsyssel
Maren Christensdatter ~ Niels Jensen i Tebbestrup, Haslund sogn på Ryttergodset
Kirsten Christensdatter i Tromsø, Norge
Maren Christensdatter ~ Johan Christensen i Albæk
2. ægsteskab med Kirsten Nielsdatter:
Jens Christensen, 41 i Albæk
Niels Christensen, 26 år
Barbara Christensdatter ~ Peder Nielsen, på stedet i den ½ gård
Inger Christensdatter, 36 år
----------------------------------------------------------------------------- 
347, 103, 23. februar 1743, Hald sogn
Christen Pedersen Fiil, død
Hans søskende:
Niels Pedersen Fiil
Anne Pedersdatter Fiil ~ Niels Andersen Møller i Randers
----------------------------------------------------------------------------- 
348, 107, 29. marts 1743, Mejlby sogn
Mette Laursdatter, død
Christen Nielsen, enke
Deres børn:
Niels Christensen, 2½ år
----------------------------------------------------------------------------- 
349, 112, 17. april 1743, Spentrup sogn
Niels Jensen, annexbonde, død
Børn:
Peder Nielsen, 54 år
Jens Nielsen, 42 år
Maren Nielsdatter ~ Knud Kieldsen i Randers
----------------------------------------------------------------------------- 
350, 118, 20. marts 1744, Linaa, Todbjerg sogn
Peder Sørensen den ælde, død
Anne Jacobsdatter, enke
Børn med Johanne Andersdatter:
Søren Pedersen, 30 år, til hest ved livgarden
Jens Pedersen, 26 år
Christen Pedersen, 25 år
Mogens Pedersen, 20 år
Jens Pedersen, 17 år
Lavværge var enkens søn Søren Kieldsen fra Uggelhuse
Farbroder Peder Sørensen den yngre af Linaa
-----------------------------------------------------------------------------
351, 126, 18. november 1743, Albæk sogn
Christen Sørensen, død
Anne Sørensdatter, enke
Ingen børn:
1) broder Rasmus Sørensen, rytterbonde i Albæk
2) Barbara Sørensdatter ~ Christen Sørensen i Øster Velling, Asmild Closter Gods
3) Maren Sørensdatter ~ Niels Christensen i Værum på Frisenvold Gods
----------------------------------------------------------------------------- 
352, 130, 6. juni 1743, Tebbestrup, Haslund sogn
Niels Jensen Møller, død
Hans børn:
1) Rasmus Nielsen, 24 år
2) Margrethe Nielsdatter ~ Niels Jensen Høeg i Tebbestrup
3) Maren Nielsdatter den yngre ~ Anders Jespersen i Vildstrupgaard på Essenbæk Gods
4) Maren Nielsdatter, 28 år, hos farbroder Christen Jensen Hvas i Haslund.
----------------------------------------------------------------------------- 
353, 137, 18. juni 1743, Vestrup, Albæk sogn
Karen Pedersdatter, død
Mads Nielsen, enke
Deres børn:
Niels Madsen, 10 år
Maren Nielsdatter den ældre, 8 år
Maren Nielsdatter den yngre, 5 år
----------------------------------------------------------------------------- 
354, 143, 15. juni 1743, Halling sogn
16. august 1743
Thomas Nielsen, død
Kirsten Rasmusdatter, enke, frugtsommelig
Enkens broder og lavværge Søren Rasmussen Balle af Halling. Afdødes broder Christen Nielsen i Stobdrup, Rud sogn var formynder
Barn: Maren Thomasdatter
Auktionsskøde over sal. Niels Ovesen og hustrus fradøde selvejergård i Halling, dat. 17. juli 1742.
----------------------------------------------------------------------------- 
355, 153, 18. juli 1743, Voldum sogn
Margrethe Andersdatter, død
Laurs Sørensen, enke
Hendes søn og eneste arving:
Niels Hansen i Nielstrup i Rud sogn
----------------------------------------------------------------------------- 
356, 155, 31. oktober 1743, Langskov, Ødum sogn
enke Zidsel Rasmusdatter, død
Peder Jensen, død tidligere
Deres børn:
Jens Pedersen, 60 år, har hosbondhold på gården
Peder Pedersen, 45 år
Edel Pedersdatter, 42 år
Formynder Jens Nielsen Møller af Langskov
----------------------------------------------------------------------------- 
357, 160, 2.november 1743, Knabstrup, Skader sogn
Poul Christensen, død
Mette Jensdatter, enke
Deres børn:
1) Laurs Poulsen, 34 år, har fæste på den halve gård
2) Mette Poulsdatter ~ Jens Jensen Smed i Søby
3) Maren Poulsdatter ~ Søren Andersen i Voldum, død
3a) Anders Sørensen, 10 år
3b) Anne Sørensdatter, 7 år
----------------------------------------------------------------------------- 
358, 164, 12. december 1743, Langskov, Ødum sogn
Peder Pedersen, død hos sin broder. Aldrig gift.
Hans arvinger:
Broder Jens Pedersen, 60 år
Søster Edel Pedersdatter, 43 år
----------------------------------------------------------------------------- 
359, 166, 11. januar 1744, Bramstrup, Rud sogn
Niels Pedersen Smed, død
Anne Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Rasmus Nielsen Smed, 42 år i Mejlby sogn
Peder Nielsen, 40 år i Thisted
Peder Nielsen, 33 år, hjemme
Mette Kirstine Nielsdatter ~ Christen Nielsen i Mejlby
----------------------------------------------------------------------------- 
360, 169, 18. februar 1744, Rigtrup, Voldum sogn
Karen Nielsdatter, død
Jens Ovesen, død
Deres børn:
Ove Jensen, 18 år
Kirsten Jensdatter, 15 år
Zidsel Jensdatter, 9 år
----------------------------------------------------------------------------- 
361, 178, 14. mart 1744, Hadbjerg sogn
Anne Pedersdatter, død
Søren Sørensen, enkemand
Børn med Niels Nielsen Halling:
Niels Nielsen, 9 år
Peder Nielsen, 8 år
Gjertrud Nielsdatter, 7 år
Kirsten Nielsdatter, 3 år
----------------------------------------------------------------------------- 
362, 189, 20. april 1743, Ebbestrup, Ødum sogn
Maren Nielsdatter, død
Peder Nielsen Stæhr, enkemand
Deres børn:
Niels Pedersen, 13 år
Peder Pedersen, 9 år
Niels Pedersen, 1 år
Maren Pedersdatter, 4 år
----------------------------------------------------------------------------- 
363, 195, 8. august 1743, Haslund sogn
Anne Laursdatter, død
Mads Christensen Hjulmand, enke
Ingen børn.
Søster Maren Laursdatter, 36 år, i Øster Velling
Broder Lauge Jensen, 30 år
Broder Peder Jensen, 25 år
Søster Maren Jensdatter, 21 år
----------------------------------------------------------------------------- 
364, 198, 26. september 1743, Kondrup, Borup sogn
enkemand Søren Christensen, død
Hans børn:
Anders Sørensen, hjemme
Rasmus Sørensen, 26 år
Christen Sørensen i Kristianssand, Norge
Mette Sørensdatter ~ Mads Madsen i Hadstrup
Johanne Sørensdatter, 20 år
Maren Sørensdatter den yngre, 15 år
Farbroder Niels Christensen i Blegvad
----------------------------------------------------------------------------- 
365, 207, 6. maj 1744, Gassum sogn
Jens Michelsen Østergaard, død
Anne Christensdatter, enke
Hans søskende:
Jacob Michelsen, 55 år i Albæk
Søren Michelsen, 50 år i Harridslev
Niels Michelsen, 43 år i Gimming
Anne Michelsdatter ~ Niels Christensen i Terp, Vester Velling sogn
Mette Michelsdatter ~ rytterbonde Christen Sørensen ved Søbygaard i det Skanderborgske distrikt
Else Michelsdatter ~ Christen Nielsen
----------------------------------------------------------------------------- 
366, 212, 24. februar 1744, Mejlby sogn
Mette Christensdatter, død
Anders Rasmussen Degn, enke
Hendes barn med Niels Nielsen i 1. ægteskab:
Mette Nielsdatter ~ Jesper Nielsen i Mejlby sogn
----------------------------------------------------------------------------- 
367, 216, 6. marts 1744, Løvskal, Skjern sogn
Maria Pedersdatter, død
Jens Pedersen, enkemand
Deres børn:
Peder Jensen, 7 år
Niels Jensen, ¾ år
Ellen Jensdatter, 9 år
Appelone Jensdatter, 4 år
----------------------------------------------------------------------------- 
368, 219, 6. marts 1744, Løvskal, Skjern sogn
Niels Pedersen, død
Else Jensdatter, enke
Deres børn:
Peder Nielsen, 6 år
Jens Nielsen, ½ år
Karen Nielsdatter, 3 år
Enkens fader Jens Pedersen i Torup på Ulstrup gods
----------------------------------------------------------------------------- 
369, 223, 27. juni 1742, Ødum sogn
Bodil Madsdatter, død
Peder Madsen, enkemand
Hendes halvsøskende:
1) Karen Christensdatter ~ Anders Nielsen Snedker i Astrup på Clausholm Gods
2) Jesper Christensen i Mejlby sogn, død
2a) Niels Jespersen, 9 år
2b) Christen Jespersen, 7 år
----------------------------------------------------------------------------- 
370, 225, 26. marts 1743, Helsted, Borup sogn
Ungkarl Mogens Michelsen, død hos rytterbonden Michel Handest i Helsted.
Hans arvinger:
1) broder Søren Michelsen
2) broder Christen Michelsen, død
2a) Michel Christensen, 6 år
2b) Ellen Christensdatter, 12 år
2c) Kirsten Christensdatter, 9 år
alle hos moderen Anne Jensdatter ~ Peder Knudsen i Helsted
3) søster Dorthe Michelsdatter ~ Rasmus Nielsen Bach i Randers
4) søster Mette Michelsdatter ~ Michel Handest i Helsted
5) søster Anne Michelsdatter ~ Søren Jensen i Gassum
----------------------------------------------------------------------------- 
371, 231, 17 juni 1743, Mejlby, Linde sogn
Jens Pedersen, død
Bodil Simonsdatter, enke
Deres børn:
Peder Jensen, fæster ½ del af gården
Simon Jensen, ca. 36 år, i København
Christen Jensen, 18 år hjemme
Maren Jensdatter ~ Søren Nielsen, smed i Mejlby
Bodil Jensdatter, 27 år
Anne Jensdatter, 24 år
Maren Jensdatter, 23 år, tjener hos Jens Sørensen i Mastrup, Hald sogn
Mette Jensdatter, 21 år, tjener Jens Nielsen i Lindgaard
----------------------------------------------------------------------------- 
372, 235, 16. august 1743, Mejlby by og sogn
Søren Jørgensen, død
Anne Jensdatter, enke
Deres børn:
Maren Sørensdatter, 16 år
Lavværge Søren Jensen af Mejlby
----------------------------------------------------------------------------- 
373, 238, 13. juni 1744, Albæk sogn
Niels Jensen, død
Maren Jensdatter, enke
Deres børn:
1) Jens Nielsen, 32 år i Albæk
2) Niels Nielsen, 28 år, soldat under captain Poulsens Compagni
3) Jens Nielsen, 23 år, har fæste på stedet
4) Peder Nielsen, 16 år
5) Birthe Nielsdatter ~ Christen Erichsen Bach i Støvring på Støvringsgaard Gods
6) Maren Nielsdatter, 26 år, tjener Niels jepsens enke i Albæk
7) Karen Nielsdatter, hjemme
----------------------------------------------------------------------------- 
374, 242, 7. oktober 1744, Gimming by og sogn
Søren Jensen, død
Kirsten Christensdatter, enke
Deres børn:
Jens Sørensen, 35 år
Christen Sørensen, 21 år
Kirsten Sørensdatter, 32 år
Anne Sørensdatter, 29 år, tjener Niels Pedersen i Tjærby
Maren Sørensdatter ~ Niels Madsen
Anne Sørensdatter, 24 år
Kirsten Sørensdatter d.y, 19 år
Karen Sørensdatter, 17 år
----------------------------------------------------------------------------- 
375, 246, 12. oktober 1744, Lem by og sogn
Kirsten Jensdatter, død
Niels Pedersen Kær, enkemand
Deres børn:
Christen Nielsen, 31 år, har fæste på den halve gård
Peder Nielsen, 29 år
Jens Nielsen, 25 år
Anders Nielsen, 13 år
Anne Nielsdatter ~ Jens Christensen Griis i Lem
Kirsten Nielsdatter, 26 år
Maren Nielsdatter, 19 år
----------------------------------------------------------------------------- 
376, 253, 21. august 1742, Mejlby by og sogn
Søren Madsen, død, boede hos rytterbonden Søren Poulsen i Mejlby.
Karen Jensdatter, enke
Ingen børn.
Søskende arver:
Mads  Madsen, 50 år, tjener provsten i Todbjerg
Niels Madsen, 62 år, vides ikke hvor han er
Kirsten Madsdatter, 70 år, vanvittig
Karen Madsdatter ~ rytter Ib Clemmensen under generalmajor Kaases regiment
Intet at arve.
----------------------------------------------------------------------------- 
377, 255, 9. januar 1745, Råsted by og sogn
Ellen Jensdatter, død
Niels Jensen, enkemand
Børn af 1. ægteskab med Jens Pedersen:
Jens Jensen, 56 år, i Moss i Norge
Peder Jensen, 52 år i Kousted sogn
Niels Jensen, 48 år, i København
Kirsten Jensdatter ~ Laurs Andersen i Bjerregrav på Fussingø Gods
Anne Jensdatter ~ Peder Bonde i Lime på Tuustrup Gods
Børn i 2. ægteskab med enkemanden:
Maren Nielsdatter ~ Laurs Rølpi i Randers
Dorthe Nielsdatter ~ Christian Gyllelund i København
Karen Nielsdatter ~ Søren Michelsen i Randers
Johanne Nielsdatter ~ Michel Pedersen Øster i Råsted
----------------------------------------------------------------------------- 
378, 258, 30. januar 1745, Hvidsten, Gassum sogn
Søren Pedersen, død
Anne Jensdatter, enke
Børn:
Kirsten Sørensdatter, 8 år, avlet i 1. ægteskab med Anne Jensdatter
Børn med enken:
Poul Sørensen, 7 år
Jens Sørensen, 5 år
Anne Sørensdatter, 3 år
Anne Sørensdatter, ½ år
----------------------------------------------------------------------------- 
379, 264, 17. marts 1745, Terp, Vester Velling sogn
Maren Pedersdatter, død
Frederik Sørensen, enkemand
Deres børn:
Peder Frederiksen, 24 år
Christen Frederiksen, 21 år
Michel Frederiksen, 19 år
Niels Frederiksen, 16 år
Jens Frederiksen, 10 år
Kirsten Frederiksdatter, 7 år
Anne Frederiksdatter, 5 år
----------------------------------------------------------------------------- 
380, 269, 18. marts 1745, Dengsø, Vester Velling
Appelone Nielsdatter, død
Peder Pedersen, enke
Deres børn:
1) Peder Pedersen, 47 år i Lunge på Ulstrup Gods
2) Niels Pedersen, 37 år, på stedet
3) Jens Pedersen, 35 år, på ryttergodset i Løvskal
4) Clemen Pedersen, 33 år
5) Mads Pedersen, 26 år
6) Maren Pedersdatter ~ Søren Jensen i Hollerup på Ulstrup Gods
7) Mette Pedersdatter, 37 år
----------------------------------------------------------------------------- 
381, 273, 12. januar 1745, Asferg sogn
Maren Jensdatter, død
Anders Jensen Bugge, enke
Deres børn:
Jens Andersen, 11 år
Maren Andersdatter ~ Jens Jensen i Strandholt
Anne Andersdatter, 24 år
Karen Andersdatter, 20 år
Kirsten Andersdatter, 16 år
----------------------------------------------------------------------------- 
382, 278, 12. april 1745, Asferg sogn
Jacob Pedersen, død
Kirsten Jensdatter, enke
Børn i 1. ægteskab med Kirsten Larsdatter:
1) Laurs Jacobsen, 50 år i Sønder Onsild
2) Ellen Jacobsdatter, død ~ Peder Winther, vognmand i Randers
2a) Maren Pedersdatter, 20 år
Børn med enken:
Peder Jacobsen, 33 år, i København
Anders Jacobsen, 30 år, i København
Jens Jacobsen, 25 år
Kirsten Jacobsdatter, 22 år
Anne Jacobsdatter, 22 år
Anne Jacobsdatter d.y., 18 år
----------------------------------------------------------------------------- 
383, 282, 1. maj 1745, Albæk sogn
Christen Andersen, død
Maren Jensdatter, enke
Deres børn:
1) Anders Christensen, 40 år
2) Giermand Christensen, 29 år i København
3) Kirsten Christensdatter, 46 åt ~ Mads Jensen i Udby i Rougsø herred
4) Else Christensdatter, 36 år, ~ Peder Hansen i Gundestrup på Tuustrup Gods
5) Bodil Christensdatter, 31 år i København
6) Anne Christensdatter, 26 år
----------------------------------------------------------------------------- 
384, 287, 6. maj 1745, Bjergby, Borup sogn
Ugift Mads Michelsen den ældre, død
Arvinger:
Jens Michelsen, 45 år, i Gassum
Christen Michelsen, 43 år i Hvidsten
Mads Michelsen, 38 år,
Maren Michelsdatter ~ Christen Christensen i Stouby, Hald sogn
Anne Michelsdatter, 28 år
Maren Michelsdatter, 24 år
----------------------------------------------------------------------------- 
385, 292, 2. oktober 1742, Bygballe, Mejlby sogn
Ungkarl Christen Nielsen, død
Arvinger:
Broder Poul Nielsen i Vester Brønderslev i Vendsyssel
Forældre:
Niels Poulsen Skomager ~ Anne Sørensdatter
Døde i Hammer sogn.
11 børn hvoraf Christen Nielsen var den ene.
Broder Laurs Nielsen, død, ~ Dorthe Thøgersdatter overtog forældrene sted
Deres børn: Thøger Laursen, 15 år og Niels Laursen, 13 år
----------------------------------------------------------------------------- 
386, 301, 26. juni 1745, Selling, Ødum sogn
Ugift Mogens Mortensen, død
Hans arvinger:
1) moderen Johanne Rasmusdatter
2) helbroder Niels Mortensen, 28 år
3) halvsøster Maren Mogensdatter, død ~ Rasmus Ludvigsen i Ølst by og sogn
3a) Ludvig Rasmussen, 14 år
3b) Mette Rasmusdatter, 18 år
Enkens ældste søn Jens Mogensen
----------------------------------------------------------------------------- 
387, 305, 16. august 1745, Mellerup sogn
Christen Jensen Bech, død
Maren Pedersdatter, enke
Hans arvinger:
1) broder Niels Jensen, død i Lindberg
1a) Niels Nielsen, 50 år i Hald
2) søster Mette Jensdatter i Tved på Gjesinggaard Gods
3) Johanne Jensdatter, død ~ Jens Thomassen i Randers
3a) Anne Cathrine Christensdatter ~ Jens Reinholdt Skrædder i Randers
4) Maren Jensdatter, død ~ Søren Svendsen
4a) Christen Sørensen, 30 år
4b) Anne Sørensdatter ~ ladefoged Peder Andersen ved Støvringgaard
-----------------------------------------------------------------------------
388, 311, 17. august 1745, Linde sogn
Jens Kieldsen, død
Giertrud Nielsdatter, enke
Hans arvinger:
1) broder Christen Kieldsen i Faarup, død
1a) Kield Christensen, 25 år
1b) Anne Christensdatter ~ Christen Dinesen i Hegedal ved Hobro
1c) Maren Christensdatter, 19 år
2) søster Kirsten Kieldsdatter, død ~ Thomas Jørgensen i Ballehuset ved Kjellerup
2a) Anne Thomasdatter, 30 år
3) halvsøster Kirsten Kieldsdatter i Gimming, død
3a) Kield Pedersen, 50 år i Hald
3b) Villads Pedersen Smed, i True, død
3ba) Maren Villadsdatter, 13 år
3bb) Kirsten Villadsdatter, 11 år
3c) Maren Pedersdatter ~ Christen Jacobsen i Gimming
3ca) Peder Christensen, 16 år
3cb) Niels Christensen, 11 år
3 ce) Anne Christensdatter, 15 år
3cd) Kirsten Christensdatter, 13 år
4) halvsøster Maren Kieldsdatter ~ Anders Pedersen i True, begge død
4a) Kirsten Andersdatter ~ Jørgen Laursen i True
4b) Birgitte Andersdatter ~ Thomas Nielsen, smst
----------------------------------------------------------------------------- 
389, 317, 17. september 1745, Linde sogn
Anne Pedersdatter, død
Hans Christensen, enkemand
Ingen børn.
Hendes fader Peder Christensen ~ Kirsten Michelsdatter
----------------------------------------------------------------------------- 
390, 319, 4. oktober 1745, Mejlby sogn
Anders Pedersen, død
Anne Christensdatter, enke
Deres børn:
Christen Andersen, 9 år
Niels Andersen, 7 år
Søren Andersen, 1 år
Farbroder Søren Pedersen i Tåstrup, Ødum sogn
----------------------------------------------------------------------------- 
391, 322, 5 oktober 1745, Todbjerg sogn
Hans Christensen, død
Anne Jørgensdatter, enke
Deres børn:
Christen Hansen, 27 år
Clemen Hansen, 18 år, tvilling
Søren Hansen, 18 år, tvilling
Søren Hansen den yngre, 15 år
Maren Hansdatter, 21 år
----------------------------------------------------------------------------- 
392, 327, 4 oktober 1745, Røved, Ødum sogn
Maren Sørensdatter, død
Peder Andersen, enkemand
Deres børn:
Anders Pedersen den ældre, 10 år
Niels Pedersen, 4 år
Søren Pedersen, ½ år
----------------------------------------------------------------------------- 
393, 334, 5 oktober 1745, Haarup, Todbjerg sogn
Niels Poulsen, død
Karen Nielsdatter, enke
Børn:
Niels Nielsen, 9 uger
Johanne Nielsdatter, 2 år
Farbroder Søren Poulsen i Todbjerg
----------------------------------------------------------------------------- 
394, 339, 18. marts 1745, Terp, Vester Velling sogn
Maren Offersdatter, død
Hendes børn:
1) Christen Nielsen, 56 år i Randers
2) Niels Nielsen, 53 år i Randers
3) Peder Nielsen i Lem, død
3a) Anne Pedersdatter, 10 år
4) Anders Nielsen, 47 i Hjortshede på Ulstrup Gods
5) Peder Nielsen, 46 år i stervboet
6) Mads Nielsen, 40 år
7) Anne Nielsdatter ~ Jens Jensen Giørlef i Øster Velling på Asmild Closter Gods
8) Helvig Nielsdatter, 36 år i stervboet
----------------------------------------------------------------------------- 
395, 344, 18. oktober 1745, Kousted sogn
Mads Christensen Bonde, død
Anne Michelsdatter, enke
Deres børn:
Niels Madsen, 42 år
Christen Madsen, 36 år
Mette Madsdatter ~ Christen Madsen, vognmand i Randers
Maren Madsdatter, 27 år
Anne Madsdatter, 25 år
----------------------------------------------------------------------------- 
396, 349, 24. november 1745, Borup sogn
Mads Jensen, død
Kirsten Jensdatter, død
Deres børn:
Jens Madsen, 26 år
Maren Madsdatter den ældre ~ Mads Mogensen i Borup
Maren Madsdatter den yngre, 18 år, hjemme
----------------------------------------------------------------------------- 
397, 357, 29 november 1745, Bygballe, Mejlby sogn
Helle Nielsdatter, død
Peder Pedersen Synner, enkemand
Børn af 1. Ægteskab:
Jens Sørensen i Borup, Krogsbæk sogn
Søren Sørensen i Hadbjerg
Sidste ægteskab:
Maren Pedersdatter ~ Jens Andersen i Mejlby
Anne Pedersdatter
----------------------------------------------------------------------------- 
398, 364, 18. december 1745, Albæk sogn
Anne Kieldsdatter, død
Jacob Mortensen, enkemand
Deres børn:
Kield Jacobsen, 22 år
Hans Jacobsen, 12 år
Mette Jacobsdatter, 28 år
Else Jacobsdatter, 23 år
Kirsten Jacobsdatter, 18 år
----------------------------------------------------------------------------- 
399, 367, 14. feb 1746, Hald sogn
Anders Jensen Thomassen, død
Anna Villadsdatter, enke
Hans børn med Anne Christensdatter:
Peder Andersen, 19 år
Jens Andersen, 17 år
Niels Andersen, 14 år
Anders Andersen, 11 år
Hans Børn med enken:
Villads Andersen, 5 år
Michel Andersen, 1 år
----------------------------------------------------------------------------- 
400, 372, 17. februar 1746, Kondrup, Borup sogn
Anne Dorthe Johansdatter, død
Thomas Nielsen, enkemand
Deres barn:
Jens Thomassen, 2 år
----------------------------------------------------------------------------- 
401, 376, 4. april 1746, Bjergby, Borup sogn
Søren Andersen, død
Maren Mogensdatter, enke
Deres børn:
Maren Sørensdatter, 19 år
Anne Sørensdatter, 15 år
Morbroder Søren Mogensen i Bjergby
----------------------------------------------------------------------------- 
402, 382, 21. januar 1746, Tjærby, Gimming sogn
Niels Lassen Skrædder, død
Han var enkemand.
Hans søn Laurs Nielsen
----------------------------------------------------------------------------- 
403, 388, 19. maj 1746, Albæk sogn
Anne Jensdatter, død
Jens Nielsen, enke
Deres børn:
Niels Jensen, 2 år
Maren Jensdatter, 14 uger
----------------------------------------------------------------------------- 
404, 392, 14. juni 1746, Asferg sogn
Knud Jensen Smed, død
Maren Jensdatter, død
Deres børn:
Jens Knudsen, 25 år
? Knudsdatter ~ Ole Jensen
----------------------------------------------------------------------------- 
405, 393, 9 maj 1746, Krannestrup, Mejlby sogn
Peder Sørensen, død
Anne Nielsdatter, enke
Deres børn:
Søren Pedersen, 26 uger
Niels Pedersen af Bygballe var formynder
 -----------------------------------------------------------------------------
406, 400, 4. juni 1746, Romalt, Kristrup sogn
Helvig Rasmusdatter, død
Christen Christensen Brøst, enkemand
Deres børn:
Rasmus Christensen, 13 år
Maren Christensdatter, 18 år
Zidsel Christensdatter, 15 år
Kirsten Christensdatter, 10 år
----------------------------------------------------------------------------- 
407, 404, 25. juni 1746, Kondrup, Borup sogn
Mette Laursdatter, død
Jens Christensen Skrædder, enkemand
Deres børn:
Bodil Jensdatter, 4 år
Maren Jensdatter, 2 år
Maren Jensdatter 6 uger
----------------------------------------------------------------------------- 
408, 409, 20. maj 1746, Lem sogn
Jelle Jørgensen, død
Anne Christensdatter, enkemand
Deres børn:
Christen Jellesen, 10 år
Kirsten Jellesdatter, 9 år
Maren Jellesdatter, 6 år
Bodil Jellesdatter, 2 år
Enkens broder Niels Poulsen fra Asferg og børnenes farbroder Peder Madsen i Lem.
----------------------------------------------------------------------------- 
409, 416, 13. oktober 1746, Kristrup sogn
Laurs Christensen Willumsen, død
Maren Jensdatter, enke
Deres børn:
Christen Laursen, 22 år
Maren Laursdatter ~ Niels Rasmussen Bødker i Uggelhuse i Virring sogn
Anne Laursdatter, 30 år
Kirsten Laursdatter 15 år
 -----------------------------------------------------------------------------
410, 421, 15 oktober 1746, Selling, Ødum sogn
Anders Andersen Krog, død
Johanne Christensdatter, enke
Deres barn:
Mette Andersdatter ~ Niels Pedersen i Vivild, Lyngå sogn, men hun død og efterladt en datter
Johanne Nielsdatter, 5 år, her på stedet
Enkens lavværge var hendes søn, Peder Pedersen
----------------------------------------------------------------------------- 
411, 426, 20. januar 1747, Tebbestrup, Haslund sogn
Rasmus Jensen Bjerregaard, død
Hans afdøde hustru hed Dorthe Jensdatter.
Hans børn:
1) Laurs Rasmussen, 48 år i Øster Velling på Asmild Closter Gods
2) Karen Rasmusdatter ~ Niels Simonsen i Grensten
3) Mette Rasmusdatter ~ Jens Laursen i Tebbestrup på Frisenvold Gods
Dere var ikke foretaget skifte efter Dorthe Jensdatter, der ikke var mor til hans børn.
Hendes søskende:
1) Johanne Jensdatter ~ Peder Jensen Skriver i Borup
2) Peder Hvid i Haslund
3) Niels Hvid i Haslund
4) Peder Hvid i Stevnstrup
5) Jens Hvid i Grensten, død
5a) Jens Hvid i Grensten
5b) Peder Hvid i Lee
5c) Jens Hvid i Tebbestrup
5d) Kirsten Jensdatter ~ Ole Michelsen i Grensten
5e) Johanne Jensdatter ~ Jens Andersen i Tebbestrup
5f) Maren Jensdatter
----------------------------------------------------------------------------- 
412, 432, 27. januar 1747, Asferg sogn 
Christen Andersen, død
Hans børn:
Jens Christensen Iversen, 43 år
Anders Christensen, 31 år
Mette Christensdatter ~ Rasmus Espensen i Kondrup
Maren Christensdatter ~ Peder Nielsen Steensgaard i Kousted
Anne Christensdatter ~ corporal Suchov i Randers
----------------------------------------------------------------------------- 
413, 434, 14. februar 1747, Albæk sogn
Søren Rasmussen, død
Maren Christensdatter, enke
Deres børn:
Rasmus Sørensen, 35 år
Kirsten Sørensdatter 19 år
Enkens broder sognefoged Niels Pedersen i Tjærby
----------------------------------------------------------------------------- 
414, 437, 17. april 1747, Mejlby sogn
Anne Christensdatter, død
Laurs Pedersen, enkemand
Deres børn:
Peder Laursen,
Mette Laursdatter, 23 år
Kirsten Laursdatter, 9 år
----------------------------------------------------------------------------- 
415, 442, 17 april 1747, Todbjerg sogn
Helle Sørensdatter, død
Hans Jensen, enkemand
Deres børn:
Jens Hansen, 42 år, “har mangel på forstanden”
Søren Hansen, 23 år
Mogens Hansen, 16 år
Maren Hansdatter ~ Rasmus Nielsen, Taastrup, Ødum sogn
Anne Hansdatter ~ Rasmus Pedersen af Bendstrup, Todbjerg sogn
Maren Hansdatter ~ Jens Pedersen i Lystrup, Egaa sogn
Maren Hansdatter ~ Søren Poulsen i Todbjerg
Karen Hansdatter ~ Jens Jensen Thomassen i Haarup
Kirsten Hansdatter, 21 år
----------------------------------------------------------------------------- 
416, 448, 24. maj 1747, Haslund sogn
Peder Eskesen, død
Maren Michelsdatter, enke
Hans arvinger:
Gunde Eskesen i Haslund
Kirsten Eskesdatter ~ Søren Jensen i Væth, Ørum sogn
Else Eskesdatter i Nørre Kongerslev, Hellem herred, hun død og efterladt 3 børn:
Peder Christensen, 32 år
Mette Christensdatter, 34 år
Anders Christensen, 28 år
----------------------------------------------------------------------------- 
417, 459, 5. juli 1747, Haslund sogn
Maren Christensdatter, død
Anders Frandsen, enkemand
Deres børn:
Christen Andersen, 4 år
----------------------------------------------------------------------------- 
418, 466, 17. april 1747, Mejlby sogn
Anders Rasmussen, død
Maren Laursdatter, enke
Enkens fader i Mejlby, Laurs Nielsen.
Enken var gravid og fødte en datter, Maren Andersdatter efter mandens død.
----------------------------------------------------------------------------- 
419, 472, 19. juni 1747, Krannestrup, Mejlby sogn
Maren Pedersdatter, død
Hendes børn:
1) Søn Peder Sørensen, død
1a) Søren Pedersen, 1½ år
2) søn Søren Jensen i Segalt i Skødstrup sogn
3) datter Kirsten Sørensdatter ~ Peder Laursen i Estrup i Søby sogn på Clausholm gods
----------------------------------------------------------------------------- 
420, 475, 2. september 1747, Brastruphus, Borup sogn
Christen Nielsen Westrup, død
Maren Pedersdatter, enke
Deres børn:
Bodil Christensdatter, 6 år
Enkens broder Christen Pedersen Iversen? i Bjergby
----------------------------------------------------------------------------- 
421, 479, 30. september 1747, Albæk sogn
Kirsten Knudsdatter, død
Jens Jørgensen, enkemand
Deres børn:
1) Jørgen Jenen, 32 år
2) Christen Jensen, 30 år
3) Søren Jensen i Lem, 28 år
4) Knud Jensen, 25 år
5) Maren Jensdatter, 15 år
6) Anne Jensdatter, død ~ Jens Nielsen
6a) Niels Jensen, 4 år
----------------------------------------------------------------------------- 
422, 483, 27. oktober 1747, Bjergby, Borup sogn
Anne Christensdatter, død
Niels Pedersen, enkemand
Deres børn:
Peder Nielsen, 22 år, tjener i København
Christen Nielsen, 11 år
Maren Nielsdatter, 26 år
Kirsten Nielsdatter, 20 år
Inger Nielsdatter, 17 år
----------------------------------------------------------------------------- 
423, 485, 10. november 1747, Lem sogn
ugift Michel Michel Michelsen
Hans søskende:
Jens Michelsen, 48 år
Christen Michelsen, 44 år
Thomas Michelsen, 36 år
Ellen Michelsdatter, 32 år
----------------------------------------------------------------------------- 
424, 489, 5. november 1747, Råsted sogn
Maren Nielsdatter, død
Jens Knudsen, enkemand
Deres barn:
Kirsten Jensdatter, 18 år
----------------------------------------------------------------------------- 
425, 491, 6. dec 1747, Harridslev sogn
Christen Jensen, død
Kirsten Christensdatter, enke
Hans børn med Kirsten Jørgensdatter:
Maren Christensdatter ~ Peder Christensen i Drastrup, Essenbæk sogn
Hans børn med enken:
Christen Christensen, 33 år
Jens Christensen, 20 år
Rasmus Christensen, 15 år
Kirsten Christensdatter ~ Jens Christensen i Lindbjerg
----------------------------------------------------------------------------- 
426, 495, 18. december 1747, Mellerup
Mette Nielsdatter, død
Anders Mortensen, enke
Deres barn:
Morten Andersen, 27 år
----------------------------------------------------------------------------- 
427, 498, 11. december 1747, Lindbjerg, Harridslev sogn
Mads Christensen, død
Hans søster Anne Christensdatter, ca. 60 år arver.
----------------------------------------------------------------------------- 
428, 502, 5. december 1747, Bjergby, Borup sogn
Christen Pedersen Iversen, død
Maren Pedersdatter, enke
Deres børn:
Søren Christensen, 8 år
Bodil Christensdatter, 6 år
Anne Christensdatter, 3 år
Kirsten Christensdatter, ½ år
Enkens fader Peder Rasmussen i Bjergby
----------------------------------------------------------------------------- 
429, 507, 28. december 1747, Lem sogn
Anders Rasmussen, død
Kirsten Olufsdatter, enke
Deres børn:
Karen Andersdatter, 5 år
Afdødes broder Søren Rasmussen i Harridslev.
----------------------------------------------------------------------------- 
430, 510, 4. marts 1748, Kristrup sogn
Anders Christen Tøgersen, død
Maren Christensdatter, enke
Deres børn:
Christen Andersen, 30 år
Ebbe Christopher Andersen, 27 år
Christen Andersen, 19 år
Mette Andersdatter ~ Peder Christensen i Kristrup
Karen Andersdatter ~ Søren Kieldsen i Romalt
----------------------------------------------------------------------------- 
431, 514, 27. marts 1748, Mejlby, Linde sogn
Jens Anders Hansen, død
Maren Poulsdatter, enke
Deres børn:
Anders Jensen, 27 år
Christen Jensen, 27 år
Morten Jensen, 20 år
Mette Jensdatter ~ Tøger Pedersen i Harridslev
Kirsten Jensdatter, 16 år
----------------------------------------------------------------------------- 
432, 519, 14. maj 1748, Lem sogn
Kirsten Jensdatter, død
Christen Griis, død tidligere
Deres børn:
1) Jens Christensen Griis, 50 år, i Mejlby, Linde sogn
2) Jens Christensen Griis d. y, 42 år i Lem
3) Karen Christensdatter ~ Christen Christensen i Lem
4) Peder Christensen Griis, i Tjærby, Gimming sogn, død
4a) Kirsten Pedersdatter, 16 år
----------------------------------------------------------------------------- 
433, 523, 21. maj 1748, Råsted sogn
Laurs Jensen, død
Maren Jensdatter, enke
Deres børn:
Jens Laursen, 21 år
Niels Laursen, 16 år
Christen Laursen, 14 år
Anne Laursdatter, 18 år
Mette Laursdatter, 7 år
----------------------------------------------------------------------------- 
434, 527, 11. juni 1748, Lem sogn
Else Hansdatter, død
Niels Nielsen, enke
Hendes børn med Christen Jensen:
Jens Christensen
Hans Christensen
Jens Christensen
Anne Christensdatter, 21 år
 -----------------------------------------------------------------------------
435, 532, 1. juli 1748, Randrup, Gassum sogn
Peder Christensen, død
Maren Poulsdatter, enke
Deres børn:
Christen Pedersen, 47 år, har den halve gård i fæste
Poul Pedersen, 42 år, Helsted, Borup sogn
----------------------------------------------------------------------------- 
436, 533, 2. september 1748, Tebbestrup, Haslund sogn
Maren Christensdatter, død
Niels Jensen Skovgaard, enkemand
Hendes børn med Peder Nielsen Skovgaard:
Niels Pedersen, 26 år
Bodil Pedersdatter ~ Niels Jensen i Granslev på Bidstrup Gods
Barbara Pedersdatter ~ Jens Sørensen i Laurbjerg på Bidstrup Gods
Børn med enkemanden:
Peder Nielsen, 16 år
----------------------------------------------------------------------------- 
437, 540, 3. september 1748, Løvskal, Skjern sogn
Peder Andersen Snedker, død
Helle Jensdatter, enke
Deres børn:
Peder Pedersen, 11 uger
Anne Marie Pedersdatter, 5 år
----------------------------------------------------------------------------- 
438, 544, 10. september 1748, Kristrup sogn
Mette Nielsdatter, død
Laurs Rasmussen Roed, enkemand
Hendes søster Maren Nielsdatter i Lime sogn hos Rasmus Nielsen, hendes søskendebarn.
Intet at arve
----------------------------------------------------------------------------- 
439, 548, 9. oktober 1748, Haslund sogn
Anders Frandsen, død
Kirsten Sørensdatter, enke
Hans barn med Maren Christensdatter:
Christen Andersen, 5 år
----------------------------------------------------------------------------- 
440, 556, 16. december 1748, Asferg sogn
Jens Christensen, død
Karen Christensdatter, enke
Deres barn:
Christen Jensen, 8 år
Christen Jensen d.y. 6 år
Jens Jensen, 5 år
Karen Jensdatter, 2 år
-----------------------------------------------------------------------------
441, 564, 3 juli 1749, Ebbestrup, Ødum sogn
Peder Nielsen Stær, død
Barn af 1 ægteskab:
Karen Pedersdatter ~ Laurs Christoffersen i Ødum sogn
2 ægteskab:
Niels Pedersen, 19 år, som er gift her ved stedet
Peder Pedersen, 16 år
Niels Pedersen den yngre, 6 år
Maren Pedersdatter, 9 år
Niels Pedersens svigerfader var Jens Jensen Ring
----------------------------------------------------------------------------- 
442, 569, 17. september 1749, Bygballe, Mejlby sogn
Maren Rasmusdatter, død
Niels Pedersen, enkemand
Deres børn:
Rasmus Nielsen, 8 år
Niels Nielsen, 3 år
Inger Nielsdatter, 11 år
Kirsten Nielsen, 6 år
----------------------------------------------------------------------------- 
443, 574, 22. september 1749, Mejlby, Harridslev sogn
Karen Rasmusdatter, død
Anders Christensen, enkemand
Deres børn:
Christens Andersen, 8 år
Karen Andersdatter, 6 år
----------------------------------------------------------------------------- 
444, 579, 22. september 1749, Lem sogn
Johanne Pedersdatter, død
Ole Nielsen, enkemand
Deres børn:
Peder Olesen, 32 år
Niels Olesen, 27 år
Maren Olesdatter, 20 år
Anne Olesdatter, 20 år
----------------------------------------------------------------------------- 
445, 583, 20. november 1749, Harridslev sogn
Laurids Hansen, død
Anne Pedersdatter, enke
Deres børn:
Peder Lauridsen, 8 år
Kirsten Lauridsdatter, 17 år
----------------------------------------------------------------------------- 
446, 586, 20. november 1749, Mejlby, Linde sogn
Anne Jensdatter, død
Peder Pedersen, enkemand
Deres børn:
Jens Pedersen, 11 år
Mette Pedersdatter, 9 år
----------------------------------------------------------------------------- 
447, 587, 2. april 1749, Helsted, Borup sogn
Anne Pedersdatter, død
Christen Madsen, enkemand
Deres barn:
Mads Christensen, 8 år
----------------------------------------------------------------------------- 
448, 592, 19. maj 1749, Kristrup sogn
Søren Jensen Hornbæk, død
Han døde hos Søren Lang
Datters børn arver:
Peder Jensen, 26 år
Søren Jensen, 18 år
Kirsten Jensdatter, 28 år
----------------------------------------------------------------------------- 
449, 597, 12. januar 1750, Albæk Mølle, Albæk sogn
Christen Jensen Møller, død
Anne Pedersdatter, enke
Deres børn:
Peder Christensen, 21 år
Niels Christensen, 18 år
Inger Christensdatter, 16 år
Maren Christensdatter, 7 år
----------------------------------------------------------------------------- 
450, 599, 7. maj 1749, Randrup, Gassum sogn
Ungkarl Christen Mogensen, død hos stedfaderen Christen Pedersen.
Hans arvinger:
1) moderen Kirsten Christensdatter
2) broder Peder Pedersen i Købehavn
3) søster Johanne Pedersdatter ~ rytterbonden Niels Christensen i Randrup
4) søster Bodil Pedersdatter ~ Niels Dyrbye på Gjesinggaard Gods i Dyrbye
5) Margrethe Pedersdatter ~ Christen Lerche i Over Hornbæk på Frisenvold Gods
6) søster Maren Christensdatter ~ rytterbonden Christen Rasmussen i Hvidsten
7) Anne Christensdatter, 22 år
----------------------------------------------------------------------------- 
451, 601, 12. januar 1750, Råsted sogn
Johanne Nielsdatter, død
Michel Pedersen, enkemand
Hendes børn med Jens Østergaard:
Anders Jensen, 23 år
Niels Jensen, 11 år
Christen Jensen, 8 år
Anne Jensdatter, 18 år
Ellen Jensdatter, 15 år
Børn med enkemanden:
Mette Michelsdatter, 11 år
----------------------------------------------------------------------------- 
452, 605, 13. januar 1750, Kousted sogn
Niels Jensen, død
Maren Madsdatter, enke
Ingen børn:
Søskende arver:
Broder Christen Jensen
Søster Anne Jensdatter, til huse i Borup
Halvbroder Jens Rausing i Borup
----------------------------------------------------------------------------- 
453, 609, 18. februar 1750, Lem sogn
Niels Jensen, død
Maren Christensdatter, enke
Deres børn:
Jens Nielsen, 17 år
Anne Nielsdatter, 15 år
Maren Nielsdatter, 13 år
Anne Nielsdatter, 9 år
Karen Nielsdatter, 4 år
----------------------------------------------------------------------------- 
454, 611, 11. marts 1750, Spentrup sogn
Maren Madsdatter, død
Laurids Madsen, enkemand
Deres børn:
Mads Laursen, 28 år
Mads Laursen, 19 år
Giertrud Laursdatter, 32 år ~ Joen Andersen af Mariager Klosters Gods
Zidsel Laursdatter, 29 år
Zine Laursdatter, 14 år
----------------------------------------------------------------------------- 
455, 615, 12. marts 1750, Spentrup sogn
Laurids Rasmussen, død
Maren Nielsdatter, enke
Deres børn:
Niels Laursen, 28 år
Rasmus Laursen, 19 år
Maren Laursdatter ~ Niels Fisker i Råsted
----------------------------------------------------------------------------- 
456, 618, 29. april 1750, Albæk sogn
Maren Madsdatter, død
Søren Børgesen, enke
Deres børn:
Børge Sørensen, 16 år
Anne Sørensdatter, 28 år
Anne Sørensdatter, 22 år
Maren Sørensdatter, 18 år
----------------------------------------------------------------------------- 
457, 621, 11. maj 1750, Mejlby, Linde sogn
Christen Jensen, død
Hans arvinger:
Thomas Christensen, her i byen
Jens Christensen, 38 år
Hans Christensen i Linde by
Jens Christensen d.y., 30 år
Karen Christensdatter, 47 år
----------------------------------------------------------------------------- 
458, 624, 17. juni 1750, Harridslev sogn
Anne Pedersdatter, død
Anders Andersen, enkemand
Deres børn:
Anders Andersen Rytter i Hald,
Peder Andersen, 32 år
Christen Andersen, 22 år
Anders Andersen d.y., 17 år
Maren Andersdatter ~ rytterbonden Peder Christensen i Lindbjerg
Kirsten Andersdatter ~ rytterbonden Christen Jensen i Lindbjerg
Karen Andersdatter, 24 år
Maren Andersdatter d.y., 19 år
----------------------------------------------------------------------------- 
459, 628, 10. juni 1750, Tindbæk, Skjern sogn
Jens Jensen, død
Margrethe Knudsdatter, enke
Deres børn:
Jens Jensen, 21 år
Knud Jensen, 12 år
Thomas Jensen, 9 år
Hans Jensen, 6 år
Anne Jensdatter, 19 år
Lavværge var enkens fader Knud Laursen, formynder afdødes broder Peder Jensen i Tindbæk
----------------------------------------------------------------------------- 
460, 632, 10. juni 1750, Løvskal, Skjern sogn
Thomas Jensen, død
Maren Jensdatter, enke
Deress børn:
Mads Thomassen, 28 år
Jens Thomassen, 14 år
Kirsten Thomasdatter, 22 år
Dorthe Thomasdatter, 19 år
----------------------------------------------------------------------------- 
461, 635, 8. juli 1750, Tjærby, Gimming sogn
Maren Jensdatter, død
Niels Simonsen, enke
Deres børn:
Jens Nielsen, 28 år
Niels Nielsen, 24 år
Mads Nielsen, 22 år
Christen Nielsen, 18 år
Maren Nielsdatter, 15 år
Simon Nielsen, 30 år
----------------------------------------------------------------------------- 
462, 639, 26. august 1750, Hvidsten, Gassum sogn
Anne Rasmusdatter, død
Anders Jensen, enkemand
Hendes arving:
Broder Poul Rasmussen
søsterdatter Mette Pedersdatter, hendes fader Peder Jensen
----------------------------------------------------------------------------- 
463, 643, 21. oktober 1750, Mejlby, Harridslev sogn
Anne Nielsdatter, død
Niels Christensen, enkemand
Deres børn:
Christen Nielsen, 18 år
Niels Nielsen, 9 år
Maren Nielsdatter, 14 år
----------------------------------------------------------------------------- 
464, 650, 13. november 1750, Helsted, Borup sogn
Peder Knudsen, død
Anne Jensdatter, enkemand
Deres børn:
Christen Pedersen, 8 år
Jens Pedersen, 1 år
----------------------------------------------------------------------------- 
465, 655, 23. november 1750, Hvidsten, Gassum sogn
Christen Andersen, død
Maren Christensdatter, enkemand
Deres børn:
Christen Christensen, 3 år
Anders Christensen, 1 år
Dorthe Christensdatter, 5 år
Kirsten Christensdatter, 1 år
Enkens fader Christen Pedersen i Brandrup
----------------------------------------------------------------------------- 
466, 660, 27. november 1750, Mellerup sogn
Anne Madsdatter, død
Jens Poulsen, død tidligere
Deres børn:
Mads Jensen, 29 år
Anne Jensdatter ~ Jens Pedersen i Støvring, på Støvringgaard Gods
Karen Jensdatter ~ Jens Peder Christensen, do
Anne Jensdatter d.y.,
Kirsten Jensdatter 33 år
Else Jensdatter, 22 år
----------------------------------------------------------------------------- 
467, 665, 24. december 1750, Kristrup sogn
Maren Jensdatter, død
Hendes arvinger:
1) broder Jens Pedersen, død
1a) Peder Jensen Hornbæk
1b) Søren Jensen Hornbæk
1c) Kirsten Jensdatter hornbæk
2) søster Anne Jensdatter ~ Jens Rasmussen i København
En tidligere afdød søster Mette Jensdatter var gift med Lars Mortensen, ingen børn
----------------------------------------------------------------------------- 
468, 670, 15. februar 1751, Bjergby, Borup sogn
Christen Christensen, Rausing, død
Gjertrud Christensdatter, enke
Deres børn:
Christen Christensen, 15 år
Kirsten Christensdatter, 30 år
Birgitte Christensdatter, 26 år
----------------------------------------------------------------------------- 
469, 676, 3. marts 1751, Vorup, Sct Mortens sogn
Margrethe Jensdatter, død
Jens Olesen Hvas, enkemand
Deres børn:
Ole Jensen, 17 år
Jens Jensen, 11 år
Peder Jensen, 5 år
Anne Jensdatter, 19 år
Johanne Jensdatter, 15 år
----------------------------------------------------------------------------- 
470, 684, 5. april 1751, Linde by og sogn
Poul Andersen, død
Anne Andersdatter, enke
Deres børn:
Anders Poulsen, 27 år
Peder Poulsen, 20 år
Kirsten Poulsdatter, 32 år
Karen Poulsdatter, 28 år
----------------------------------------------------------------------------- 
471, 687, 19. april 1751, Tindbæk, Skjern sogn
Anders Jensen, død
Hans arvinger:
1) søster Bodil Jensdatter ~ Niels Amdisen
2) søster Maren Jensdatter ~ Hans Petersen, død
2a) Jens Hansen, 25 år
2b) Hans Hansen, 23 år
2c) Peder Hansen 18 år
2d) Krsten Hansdatter, 28 år
----------------------------------------------------------------------------- 
472, 690, 26. april 1751; Kristrup sogn
Kirsten Pedersdatter, død
Søren Christensen Lang, enkemand
Deres børn:
Christen Sørensen, 13 år
Peder Sørensen, 8 år
Jens Sørensen, 5 uger
Enkemandens broder Peder Lang.
----------------------------------------------------------------------------- 
473, 694, 5. maj 1751, Dyrby, Gassum sogn
Søren Sørensen, død
Mette Madsdatter, enke
Deres barn:
Christen Sørensen, 6 år
Magdalene Sørensdatter, 3 år
Mette Sørensdatter, 1 år
----------------------------------------------------------------------------- 
474, 698, 1. juli 1751, Romalt, Kristrup sogn
Rasmus Rasmussen Overgaard, død
Karen Nielsdatter, enke
Deres børn:
Niels Rasmussen af byen
Afdødes broder Laurs Rasmussen af Romalt
----------------------------------------------------------------------------- 
475, 703, 22. september 1751, Hald sogn
Søren Rasmussen, død
Hans arvinger, søskende:
1) broder Jens Rasmussen
2) søster Kirsten Rasmusdatter ~ Rasmus Nielsen i Hald, død
2a) Niels Rasmussen, 21 år
2b) Kirsten Rasmusdatter, 19 år
3) søster Maren Rasmusdatter, 49 år
----------------------------------------------------------------------------- 
476, 707, 3. november 1751, Spentrup by og sogn
Karen Jensdatter, død
Niels Lauridsen, enkemand
Deres barn:
Laurids Nielsen, 5 uger
----------------------------------------------------------------------------- 
477, 711, 13 oktober 1751, Haarup, Todbjerg sogn
Jens Mogensen, død
Ellen Pedersdatter, enke
Deres børn:
Mogens Jensen, 6 år
Bodil Jensdatter, 8 år
Anne Jensdatter, 4 år
Johanne Jensdatter, 3 år
Enkens stedfader Rasmus Mogensen
----------------------------------------------------------------------------- 
478, 715, 1. dec 1751, Vestrup, Albæk sogn
Rasmus Christensen, død
Karen Jensdatter, enke
Deres børn:
Jens Rasmussen, 23 år
Erich Rasmussen, 18 år
Kirsten Rasmusdatter, 26 år
Birthe Rasmusdatter, 20 år
Anne Rasmusdatter, 20 år
Farbroder Christen Christensen Møller
----------------------------------------------------------------------------- 
479, 719, 28. december 1751, Hald sogn
Knud Thomesen, død
Hans søskendebørn arver:
1) Knud Jensen i stervboet
2) Christen Christensen her af byen
3) Niels Christensen
4) Anne Christensdatter ~ Rasmus ?
5) Maren Christensdatter
6) Peder Jensen, boet og død i byen:
6a) Jens Pedersen i København
6b) Anne Pedersdatter ~ Jens Christensen på Hospitalets Gods
6c) Inger Pedersdatter ~ Jens Poulsen i Stouby på Gjesinggaard Gods
6ca) Maren Jensdatter, 25 år
6cb) Anne Jensdatter, 23 år
7) Christen Jensen, død
7a) Anders Christensen
8) Maren Jensdatter i Øster Tørslev, død
8a) Niels Sørensen i Ørsted
9) Mette Jensdatter, død
9a) Lars Christensen
9b) Inger Christensdatter
9c) Anne Christensdatter, død ~ Anders Jensen
10) Rasmus Sørensen, død
3 børn
11) Christen Sørensen, død
1 søn og 2 døtre
12) Maren Sørensdatter, død Niels Smed i Gassum
1 datter
13) Anders Jørgensen, død i Gjerlev, 3 sønner og 3 døtre
Intet at arve
----------------------------------------------------------------------------- 
480, 722, 29. december 1751, Balle, Todbjerg sogn
Anders Jacobsen, død, boede hos Clemen Hansen
Karen Jensdatter, enke
Deres børn:
Zidsel Andersdatter, 15 år
Lavværge Christen Pedersen af Linaa
----------------------------------------------------------------------------- 
481, 725, 24. januar 1752, Taastrup, Ødum sogn
Kirsten Olesdatter, død
Las Sørensen, husmand, enke
Ingen børn, Ingen arvinger nævnt.
----------------------------------------------------------------------------- 
482, 727, 5. juni 1752, Asferg by og sogn
Jens Pedersen Heedegaard, død
Karen Nielsdatter, enke
Deres børn:
Christen Jensen, 11 år
Peder Jensen, 7 år
Niels Jensen, 4 år
Maren Jensdatter, 16 år
----------------------------------------------------------------------------- 
483, 731, 15. juni 1752, Lem by og sogn
Jens Andersen Mariager, død
Dorthe Pedersdatter, enke
Deres børn:
Peder Jensen, husmand i byen
Anders Jensen, 31 år, fæster af ½ del af gården
Karen Jensdatter, 33 år
----------------------------------------------------------------------------- 
484, 732, 19. juni 1752, Vorup, St. Mortens sogn
Kirsten Pedersdatter Hviid, død
Peder Sørensen, enke
Hans børn af 1. ægteskab:
Jens Jensen, 18 år
Børn med enkemanden:
Søren Pedersen, 13 år
Else Sørensdatter, 16 år
Anders Pedersen i Stånum, Kristrup sogn var morbroder
----------------------------------------------------------------------------- 
485, 740, 21. juni 1752, Lindberg, Harridslev sogn
Peder Jensen, død
Dorthe Jensdatter, død
Deres børn:
1) Jens Pedersen ved stedet
2) Kirsten Pedersdatter ~ Anders Christensen, rytterbonde
3) Sophie Pedersdatter ~ Peder Sørensen på Støvringgaard Gods
4) Edel Pedersdatter, 36 år
5) Maren Pedersdatter, 34 år
----------------------------------------------------------------------------- 
486, 741, 21. juni 1752, Harridslev sogn
Jørgen Andersen, død
Anne Sørensdatter, enke
Deres børn:
1) Søren Jørgensen, 28 år, fæster ½ af gården
2) Anne Jørgensdatter den ældre ~ Peder Pedersen i Lindbjerg
3) Kirsten Jørgensdatter, ~ Niels Madsen i Mellerup
4) Maren Jørgensdatter, 24 år
5) Anne Jørgensdatter, den yngre, 18 år
----------------------------------------------------------------------------- 
487, 744, 13 september 1752, Haarup, Todbjerg sogn
Karen Nielsdatter, død
Søren Jensen, enkemand
Hendes børn med afdøde Niels Poulsen:
Niels Nielsen, 7 år
Johanne Nielsdatter, 9 år
Med enkemanden:
Niels Sørensen, 4 år
Jens Sørensen, 3 år
Anne Sørensdatter, 1 år
----------------------------------------------------------------------------- 
488, 748, 22. september 1752, Løvskal, Skjern sogn
Kirsten Andersdatter, død
Mogens Hansen, enke
Deres børn:
Ellen Mogensdatter, 13 år
Giertrud Mogensdatter, 2 år
----------------------------------------------------------------------------- 
489, 752, 30. oktober 1752, Hald by
Søren Hansen, død
Maren Jørgendatter, enke
Deres børn:
Anders Sørensen, 23 år
Jørgen Sørensen, 15 år
Anne Sørensdatter, 20 år
Anne Sørensdatter, d. yngre, 13 år
----------------------------------------------------------------------------- 
490, 756, 15. november 1752, Kaatrup, Asferg sogn
Ole Olesen, død
Maren Jensdatter, enke
Deres børn:
Jens Olesen, 17 år
Ole Olesen, 14 år
Mads Olesen, 8 år
Peder Olesen, 4 år
Kield Olesen, 3/4 år
Birgitte Olesdatter, 12 år
Kirsten Olesdatter, 10 år
Enkens broder Christen Jensen af byen
----------------------------------------------------------------------------- 
491, 761, 14. marts 1753, Asferg by
Christen Jensen Berg, død
Anne Andersdatter, enke
Ingen børn:
broder Peder Jensen Berg i Asferg
søster Benditte Jensdatter ~ Michel Mortensen i Vestrup, Øster Dons på Overgaard Gods
----------------------------------------------------------------------------- 
492, 763, 9. april 1753, Borup sogn
Rasmus Christensen, død
Maren Pedersdatter, enke
Deres børn:
Christen Rasmussen, 2 år
----------------------------------------------------------------------------- 
493, 768, 18. april 1753, Lem by
Ellen Michelsdatter, død
Christen Andersen Degn, enke
Hendes søskende arver:
1) Jens Michelsen i Vestrup
1a) Anne Jensdatter
1b) Karen Jensdatter
2) Joen Michelsen, død
2a) Michel Joensen, 23 år
3) Thomas Michelsen i byen
4) Karen Michelsdatter ~ Rasmus Andersen Stouring
4a) Maren Rasmusdatter, 35 år
5) Anne Michelsdatter ~ Christen Erichsen
5a) Mette Christensdatter
----------------------------------------------------------------------------- 
494, 771, 28. maj 1753, Blegvad, Råsted sogn
Niels Christensen, død
Karen Pedersdatter, enke
Børn af 1. ægteskab med Maren Christensdatter:
Morten Nielsen, 38 år
Johanne Nielsdatter ~ i København
Kirsten Nielsdatter ~ Søren Nielsen i Rigtrup, død
Børn i ægteskab med enken:
Christen Nielsen, 20 år
Peder Nielsen, 11 år
Maren Nielsdatter, ~ Mogens Marcussen i Kousted
Dorthe Nielsdatter, 17 år
Maren Nielsdatter, 15 år
Kirsten Nielsdatter, 5 år
----------------------------------------------------------------------------- 
495, 776, 30. maj 1753, Albæk sogn
Mads Jensen, død
Maren Sørensdatter, enke
Ingen børn
Hans søskende arver:
1) Niels Jensen, død
1a) Jens Nielsen, død
1b) Jens Nielsen den yngre.
2) Maren Jensdatter ~ Søren Christensen, rytterbonde i Harridslev
----------------------------------------------------------------------------- 
496, 780, 30. maj 1753, Albæk sogn
Rasmus Sørensen, død
Kirsten Pedersdatter, enke
Deres børn:
1) Maren Rasmusdatter ~ Jørgen Jensen har fæste på ½ del af gården
2) Anne Rasmusdatter, 33 år
----------------------------------------------------------------------------- 
497, 781, 18 juni 1753, Todbjerg sogn
Jens Jensen Ring, død
Anne Pedersdatter, enke
Deres børn:
Mogens Jensen, 19 år
Maren Jensdatter ~ Rytterbonden Niels Pedersen i Ebbestrup, Ødum sogn
Maren Jensdatter den yngre, 13 år
Lavværge var Peder Pedersen i Røved
Mandens broder Niels Jensen Ring af Ogstrup
----------------------------------------------------------------------------- 
498, 786, 28. marts 1753, Harridslev sogn
Thomas Christensen Haarbo, død
Anne Andersdatter, enke
Deres børn:
Christen Thomassen, har fæste på gården
Anders Thomassen, 20 år
Jens Thomassen, 16 år
Rasmus Thomassen, 8 år
Anne Thomasdatter ~ Jens Christensen her i byen
----------------------------------------------------------------------------- 
499, 793, 27. november 1752, Mellerup sogn
Jens Jensen, død
Karen Pedersdatter, enke
Deres børn:
Mette Jensdatter, 3 år
Anne Jensdatter, ½ år
----------------------------------------------------------------------------- 
500, 803, 26. juni 1753, Mellerup sogn
Christen Lassen?, død
Anne Madsdatter, død
Deres børn:
Mads Christensen, 32 år
Rasmus Christensen, 29 år
Niels Christensen, 27 år
Hans Christensen, 23 år
Maren Christensdatter, 22 år
Kirsten Christensdatter, 20 år
-----------------------------------------------------------------------------
501, 808, 25. juni 1753, Harridslev by
Niels Sørensen, død
Maren Andersdatter, enke
Deres børn:
Søren Nielsen, 12 år
Niels Nielsen, 9 år
Rasmus Nielsen, 7 år
Christen Nielsen, 4 år
Else Nielsdatter, 17 år
Kirsten Nielsdatter, 15 år
----------------------------------------------------------------------------- 
502, 812, 30. marts 1753, Albæk sogn
Christen Nielsen, død
Mette Jensdatter, enke
Deres børn:
Jens Christensen, 20 år
Maren Christensdatter, 17 år
----------------------------------------------------------------------------- 
503, 816, 29. juni 1753, Lem by og sogn
Jens Christensen, død
Maren Christensdatter, enke
Hans søskende arver:
Hans Christensen i Gimming
Jens Christensen i København
Anne Christensdatter, 29 år
Lavværge var Jens Nielsen fra Lem
----------------------------------------------------------------------------- 
504, 820, 3. august 1753, Jennum, Spentrup sogn
Peder Christensen, død
Anne Nielsdatter, død
Den afdøde mands søskendebørn arver:
1) Niels Christensen Bonde i Hald på Hospitalets Gods
2) Laurids Christensen Bonde i København
3) Anders Jensen i Aatrup?
4) Christen Jensen i Mejlby, Linde sogn
5) Jens Jensen her i byen, død
5a) 4 sønner og 1 datter
6) Maren Christensdatter ~ Michel Christensen i Hald
7) Kirsten Christensdatter ~ Niels Nielsen i Hald
8) Anne Christensdatter, død ~ Niels Pedersen i Bjergby
8a) 2 sønner og 1 datter
Konens søskende:
Jens Nielsen i Harridslev
Anders Nielsen i Hvidsten
Mette Nielsdatter i Spentrup ~ Jens Sørensen
----------------------------------------------------------------------------- 
505, 825, 23. januar 1754, Kristrup by og sogn
Maren Rasmusdatter, død
Lars Nielsen Bjerregaard, enke
Deres barn:
Niels Larsen, 1½ år
----------------------------------------------------------------------------- 
506, 830, 28. januar 1754, Gimming by og sogn
Søren Jensen Ladekarl, død
Kirsten Christensdatter, enke
Deres børn:
Jens Sørensen i Bjergby
Christen Sørensen ved stedet
Kirsten Sørensdatter ~ Niels Pedersen
Maren Sørensdatter ~ Niels Madsen i Tjærby
Anne Sørensdatter ~ Jens Nielsen i Tjærby
Kirsten Sørensdatter, d. yngre, 26 år
Karen Sørensdatter, 24 år
----------------------------------------------------------------------------- 
507, 831, 1. april 1754, Gimming sogn
Maren Christensdatter, død
Christen Christensen, enkemand
Deres børn:
Jens Christensen, 9 år
Anne Christensdatter, 11 år
Karen Christensdatter, 9 år
----------------------------------------------------------------------------- 
508, 837, 3. april 1754, Jennum, Spentrup sogn
Anders Nielsen Kræn, død
Maren Jensdatter, enke
Hans børn med Maren Madsdatter:
Niels Andersen
Mads Andersen, 36 år, tjener på Brorupgaard på Sjælland
Maren Andersdatter ~ Jens Iversen
2. ægteskab med enken:
Kirsten Andersdatter, 20 år
Lavværge var faderen Jens Mortensen af byen
----------------------------------------------------------------------------- 
509, 842, 6. maj 1754, Hvidsten, Gassum sogn
Gjertrud Jensdatter, død
Mogens Poulsen, enke
Børn af 1. ægteskab med Søren Pedersen:
Peder Sørensen i Spentrup
Anders Sørensen, 42 år
Jens Sørensen, har fæste på ½ gård i byen.
Jens Sørensen, 26 år, syg og sengeliggende
børn med enkemanden:
Poul Mogensen, 26 år
Kirsten Mogensdatter, 18 år
----------------------------------------------------------------------------- 
510, 847, 16. maj 1754, Albæk sogn
Christen Jensen, død
Karen Nielsdatter, enke
Hans søskende arver:
1) Jørgen Jensen i Albæk
2) Knud Jensen i Albæk
3) Søren Jensen i Lem
4) Anne Jensdatter, død ~ Jens Pedersen i byen
4a) Niels Jensen, 9 år
5) Maren Jensdatter, 21 år
----------------------------------------------------------------------------- 
511, 852, 17. juni 1754, Jennum, Spentrup sogn
Kirsten Jensdatter, død
Niels Christensen, enkemand
Deres børn:
Jens Nielsen, 5 år
Christen Nielsen, 2 år
Kirsten Nielsdatter 14 år
Dorthe Nielsdatter, 8 år
----------------------------------------------------------------------------- 
512, 857, 19. juni 1754, Helsted, Borup sogn
Lars Christensen Splid, død
Anne Jensdatter, enke
Deres børn:
Christen Larsen, 25 år, har fæste på godset.
Christen Larsen d.y., 20 år
Anne Larsdatter, 14 år
Maren Larsdatter, 10 år
----------------------------------------------------------------------------- 
513, 861, 19. juni 1754, Helsted, Borup sogn
Michel Christensen Handest, død
Mette Michelsdatter, enke
Børn i 1. ægteskab med Anne Madsdatter:
Anne Michelsdatter ~ Søren Jensen i Jennum
Børn med enken:
Christen Michelsen, 10 år
Kirsten Michelsdatter, 22 år
Ane Michelsdatter, 15 år
Maren Michelsdatter, 12 år
Kirsten Michelsdatter d.y., 6 år
----------------------------------------------------------------------------- 
514, 867, 28. juni 1754, Haslund by og sogn
Søren Pedersen, død
Kirsten Olesdatte, enke
Deres børn:
Maren Sørensdatter ~ Søren Jensen Hvas
Anne Sørensdatter, 29 år
----------------------------------------------------------------------------- 
515, 868, 14. august 1754, Todbjerg sogn
Jens Clemensen, død
Anne Nielsdatter, enke
Deres børn:
Niels Jensen, 3 år
Anne Jensdatter, 11 uger
----------------------------------------------------------------------------- 
516, 873, 14. august 1754, Todbjerg sogn
Anders Pedersen, død
Maren Christensdatter, enke
Deres børn:
Christen Andersen
Lavværge var Poul Sørensen af Todbjerg, Clemen Hansen fra Balle var formynder.
----------------------------------------------------------------------------- 
517, 876, 14 august 1754, Tåstrup, Ødum sogn
Laurits Sørensen, død
Kirsten Rasmusdatter, enke
Arvinger var søskendebørn:
Johanne Mogensdatter ~ Niels Mortensen i Selling
Anders Frandsen i Hallendrup
Anne Frandsdatter i Nielstrup
Rasmus Frandsen i Lim
Jens Pedersen i Hadbjerg
Jens Pedersens svigersøn Mogens Sørensen mødt for faderen
----------------------------------------------------------------------------- 
518, 878, 25. september 1754, Tindbæk, Skjern sogn
Peder Jensen, død
Kirsten Christensdatter, enke
Deres børn:
Christen Pedersen, 28 år
Jens Pedersen, 26 år
Søren Pedersen, 23 år
Niels Pedersen, 21 år
Christen Pedersen, 21 år
Karen Pedersdatter, 15 år
----------------------------------------------------------------------------- 
519, 881, 23. oktober 1754, Bjergby, Borup sogn
Søren Poulsen, død
Bodil Christensdatter, enke
Deres børn:
Poul Sørensen, 9 år
Christen Sørensen, 4 år
Søren Sørensen, 3 år
Maren Sørensdatter, 6 år
----------------------------------------------------------------------------- 
520, 890, 23. oktober 1754, Råsted by og sogn
Søren jensen, død
Maren Jensdatter, enke
Deres børn:
1) Jens Sørensen i Nørre Gundestrup, død
1a) 1 søn og 1 datter
2) Christen Sørensen, 27 år
3) Maren Sørensdatter ~ Morten Jensen, sognefoged
4) Zidsel Sørensdatter, 24 år
5) Birgite Sørensdatter, 21 år
----------------------------------------------------------------------------- 
521, 894, 30 januar 1754, Amdrupgaard, Ødum sogn
Dorthe Poulsdatter, død
Hendes arvinger:
halvsøster Maren Pedersdatter, 18 år i Laurbjerg, mødt ved Niels Rasmussen i Hadbjerg, han var søskendebarn til afdøde
Vurderingsmænd var Jens Jensen og Søren Pedersen, begge af Tåstrup.
----------------------------------------------------------------------------- 
522, 911, 30. august 1754, Gimming sogn
Christen Pedersen, død
Inger Poulsdatter, enke
Børn i 1. ægteskab med Maren Pedersdatter:
Peder Christensen
Kirsten Christensdatter
Børn i 2. ægteskab:
Maren Christensdatter, 15 år
----------------------------------------------------------------------------- 
523, 922, 29. december 1754, Kaatrup, Asferg sogn
Jens Andersen, død
Anne Pedersdatter, enke
Deres barn:
Maren Jensdatter, 12 år
----------------------------------------------------------------------------- 
524, 927, 28. december 1754, Mejlby, Linde sogn
Maren Jensdatter, død
Peder Jensen, enkemand
Deres børn:
Anne Pedersdatter, 15 år
Bodil Pedersdatter, 12 år
----------------------------------------------------------------------------- 
525, 931, 23. december 1754, Lem sogn
Søren Sørensen, død
Maren Jensdatter, enke
Børn:
Kirsten Sørensdatter ~ Søren Jensen
Anne Sørensdatter
-----------------------------------------------------------------------------
526, 933, 19. marts 1755, Dyrby, Gassum sogn
Maren Nielsdatter, død
Jens Pedersen, enke
Deres børn:
Peder Jensen, 26 år
Niels Jensen, 24 år
Peder Jensen d.y., 18 år
Christen Jensen, 16 år
Mads Jensen, 11 år
Else Jensdatter, 9 år
----------------------------------------------------------------------------- 
527, 937, 12. april 1755, Helsted, Borup sogn
Anne Jensdatter, død
Anders Madsen, enke
Deres børn:
Jens Andersen, 9 år
Ellen Andersdatter, 25 år
Maren Andersdatter, 18 år
Anne Andersdatter, 12 år
----------------------------------------------------------------------------- 
528, 940, 14. juni 1755, Lem by og sogn
14. juni 1755, Lem by og sogn
Peder Madsen, død
Kirsten Pedersdatter, enke
Deres børn:
Peder Pedersen, 38 år
Anne Pedersdatter ~ Mads Jensen i Mellerup
Anne Pedersdatter d.y. ~ Peder Olesen i Lem
Margrethe Pedersdatter, 27 år
----------------------------------------------------------------------------- 
529, 941, 4. juni 1755, Lem by og sogn
Gjertrud Mortensdatter, død
Søren Nielsen, enke
Deres børn:
Niels Sørensen, 41 år
Maren Sørensdatter ~ Poul Madsen i Tjærby
Anne Sørensdatter ~ Christen Giermandsen i Bjerregrav på Fussingø Gods
Maren Sørensdatter d.y., 38 år
----------------------------------------------------------------------------- 
530, 943, 4. juni 1755, Lem by og sogn
Bodil Christensdatter, død
Anders Frandsen, enke
Deres børn:
Christen Andersen, 14 år
Frands Andersen, 8 år
Maren Andersdatter, 18 år
Bodil Andersdatter, 16 år
Karen Andersdatter, 12 år
Inger Andersdatter, 4 år
----------------------------------------------------------------------------- 
531, 947, 30. juni 1755, Helsted, Borup sogn
Niels Jensen Krog, død
Maren Pedersdatter, enke
Deres børn:
Jens Nielsen, 15 år
Peder Nielsen, 3 år
Kirsten Nielsdatter, 11 år
Anne Nielsdatter, 4 uger
----------------------------------------------------------------------------- 
532, 952, 3 juli 1755, Mejlby sogn
Mette Nielsdatter, død
Jesper Nielsen, enkemand
Hendes arvinger:
halvsøster Zidsel Nielsdatter i Søften ~ Jens Rasmussen på Grev Frijs Gods
----------------------------------------------------------------------------- 
533, 956, 22. oktober 1755, Haslund sogn
Christen Jensen Hvas, død
Else Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Jens Christensen, 29 år
Rasmus Christensen, 25 år, fæster af gården
Maren Christensdatter ~ Christen Laursen i Grensten på Frisenvold Gods
Maren Christensdatter d.y., trolovet med Laurs Kjeldsen i Haslund.
----------------------------------------------------------------------------- 
534, 958, 17. oktober 1755, Råsted by og sogn
Morten Jensen, død
Maren Sørensdatter, enke
Deres børn:
Jens Mortensen, 8 måneder
----------------------------------------------------------------------------- 
535, 963, 27. januar 1756, Harridslev sogn
Jens Nielsen, død
Anne Hansdatter, enke
Deres børn:
Inger Jensdatter, 31 år
Maren Jensdatter ~ Hans Jepsen i Jennum
Anne Jensdatter, 22 år
Hans Jensen, 17 år
Karen Jensdatter, 16 år
Anne Jensdatter, 11 år
Maren Jensdatter, 8 år
Niels Jensen, 5 år
----------------------------------------------------------------------------- 
536, 967, 25. februar 1756, Asferg by og sogn
Søren Lauridsen, død
Kirsten Knudsdatter, enke
Ingen børn:
Arvinger var 2 søstre i København, men kendte ikke navne. Den afdøde mands faster Gloe Sørensens enke i Ålborg. Intet at arve.
----------------------------------------------------------------------------- 
537, 971, 10. marts 1756, Mejlby, Linde sogn
Anne Jensdatter, død
Peder Pedersen, enke
Deres børn:
Johanne Pedersdatter, 3 år
----------------------------------------------------------------------------- 
538, 973, 21. april 1756, Romalt, Kristrup sogn
Rasmus Jensen Bonde, død
Anne Jensdatter, død
Deres børn:
Rasmus Rasmussen, fæster i Kristrup
Anders Rasmussen, 34 år, fæster af stedet
Maren Rasmusdatter ~ Anders Pedersen i Romalt
Bodil Rasmusdatter ~ Peder Pedersen
Mette Rasmusdatter ~ Niels Christensen af Romalt
Maren Rasmusdatter d.y., ugift
----------------------------------------------------------------------------- 
539, 975, 12. maj 1756, Hald sogn
Maren Pedersdatter, død
Lars Christensen, enke
Deres børn:
Christen Larsen, 15 år
Metter Larsen
Anne Larsdatter d.æ.
Anne Larsdatter d.y.
Karen Larsdatter
----------------------------------------------------------------------------- 
540, 981, 16. juni 1756, Lem sogn
Christen Pedersen Westrup, død
Kirsten Andersdatter, død
Deres børn:
Peder Christensen, gårdmand i Lem
Anders Christensen, 36 år
Anne Christensdatter ~ Christen Nielsen i Lem
Malene Christensdatter ~ Anders Jensen i Lem
Else Christensdatter ~ Niels Nielsen i Gimming
Bodil Christensdatter, ugift
----------------------------------------------------------------------------- 
541, 983, 17 juli 1756, Mejlby sogn
Anne Christensdatter, død
Peder Lauridsen, enkemand
Børn med 1 mand Anders Pedersen:
1 Christen Andersen, 23 år
2 Niels Andersen, 20 år
3 Søren Andersen, 12 år
Formynder var deres farbroder Søren Pedersen i Tåstrup, Ødum sogn
----------------------------------------------------------------------------- 
542, 990, 4. november 1756, Albæk sogn
Maren Sørensdatter, død
Mads Jensen, enke
Arvinger:
1) Broderdatter Maren Rasmusdatter i Spentrup
----------------------------------------------------------------------------- 
543, 991, 21. september 1756, Kondrup, Borup sogn
Maren Pedersdatter, død
Anders Sørensen, enke
Deres børn:
Anne Andersdatter, 7 år
Søren Andersen, 5 år
Anne Andersdatter, d.y. 3 år
Peder Andersen, 10 uger
----------------------------------------------------------------------------- 
544, 997, 14 januar 1757, Haarup, Todbjerg sogn
Bodil Christensdatter, død
Mogens Nielsen, enkemand
Niels Mogensen, 13 år
Maren Mogensdatter, 11 år
Mette Mogensdatter, 3 år
----------------------------------------------------------------------------- 
545, 1002, 13. februar 1757, Kondrup, Borup sogn
Jens Christensen, død
Maren Christensdatter, enke
Hans børn med Mette Laursdatter:
Bodil Jensdatter, 15 år
Maren Jensdatter, 13 år
Børn med enken:
Christen Jensen, 5 år
Christen Jensen d.y., 2½ år
Karen Jensdatter, 7½ år
Enkens broder Peder Christensen i Helsted
----------------------------------------------------------------------------- 
546, 1010, 17. februar 1757, Borup by og sogn
Jens Madsen, død
Gye Nielsdatter, enke
Hans arvinger:
1) moder Kirsten Jensdatter
2) søster Maren Madsdatter ~ Mads Mogensen i byen
3) søster Maren Madsdatter, ugift
 -----------------------------------------------------------------------------
547, 1015, 18. marts 1757, Lem sogn
Mette Pedersdatter, død
Jacob Thygesen, enke
Hendes arvinger:
1) søster Sophie Pedersdatter ~ i København med en tømmermand, vist død for 16 år siden
2) søster Else Pedersdatter ~ halvgårdsmand Hans i Korsøe på den anden side af Hobroe?. Hun død uden børn for ca. 10 år siden
3) Søskendebarn Kield Andersen, hans fader en halvbroder Anders Kjeldsen
Intet at arve
----------------------------------------------------------------------------- 
548, 1021, 6. april 1757, Asferg sogn
Christen Lassen, død
Mette Jensdatter, enke
Hans arvinger:
1) moder Anne Andersdatter i byen
2) broder Niels Lassen i byen
3) broder Peder Lassen i byen
4) broder Anders Lassen, Ladefoged ved Faurskov
----------------------------------------------------------------------------- 
549, 1025, 2. maj 1757, Kousted sogn
Niels Madsen, død
Gjertrud Jacobsdatter, enke
Deres børn:
Mads Nielsen, 3 år
Anne Nielsdatter, 5 år
----------------------------------------------------------------------------- 
550, 1032, 5. maj 1757, Helsted, Borup sogn
Christen Graversen, død
Kirsten Madsdatter, enke
Deres børn:
Niels Christensen, 31 år i Handest
Mads Christensen, 26 år
Anne Christensdatter ~ Christen Pedersen i Gassum
Anne Christensdatter ~ Jens Nielsen i Holmgaard
Maren Christensdatter i byen
Karen Christensdatter, hjemme
Bodil Christensdatter i København
----------------------------------------------------------------------------- 
551, 1037, 6. juni 1757, Jennum, Spentrup sogn
Jørgen Jensen, død
Mette Christensdatter, enke
Deres børn:
Jens Jørgensen, 15 år
Kirsten Jørgensdatter, 12 år
Maren Jørgensdatter, 6 år
Kirsten Jørgensdatter, 3 år
----------------------------------------------------------------------------- 
552, 1043, 17 juni 1757, Haarup, Todbjerg sogn
Maren Hansdatter, død
Søren Hansen, enkemand
Deres børn:
Hans Sørensen, 5 år
Mette Sørensdatter, 4 år
Maren Sørensdatter, 2 år
Kirsten Sørensdatter, 16 uger
----------------------------------------------------------------------------- 
553, 1051, 8. juni 1757, Bjergby, Borup sogn
Kirsten Christensdatter, død
Tjente hos Peder Rasmussen. Hendes arvinger:
1) broder Peder Christensen Skrædder i Asferg
2) søster Johanne Christensdatter tjener i byen
Hun havde haft en barn, men død
----------------------------------------------------------------------------- 
554, 1056, 15. juni 1757, Albæk sogn
Jens Pedersen, død
Anne Sørensdatter, enke
Børn med Anne Jensdatter:
Niels Jensen, 13 år
Børn med enken:
Søren Jensen, 8 år
Christen Jensen, 5 år
Anne Jensdatter, 10 år
Enkens broder Jens Sørensen af Bjergby
----------------------------------------------------------------------------- 
555, 1061, 15 juli 1757, Haarup, Todbjerg sogn
Karen Hansdatter, død
Jens Jensen, enkemand
Deres børn:
Jens Jensen, 9 år
Hans Jensen, 6 år
Johanne Jensdatter, 4 år
 -----------------------------------------------------------------------------
556, 1068, 28. august 1757, Terp, Vester Velling
Peder Pedersen, død
Dorthe Andersdatter, enke
Deres børn:
Anders Pedersdatter, 35 år, tjener i Bjergby
Simon Pedersen, 31 år, skal være i København
Mourids Pedersen, 24 år, hjemme
Peder Pedersen, 13 år, hjemme
Dorthe Pedersdatter, 27 år ~ Peder Sørensen i Rønge på Ulstrup Gods
Karen Pedersdatter, 21 år
Maren Pedersdatter, 18 år
----------------------------------------------------------------------------- 
557, 1073, 18. oktober 1757, Asferg sogn
Peder Jensen voldum, død
Birgitte Lauridsdatter, enke
Deres børn:
Jens Pedersen, 2 år
Afdødes broder Christen Jensen Voldum, smst
----------------------------------------------------------------------------- 
558, 1077, 16. november 1757, Asferg sogn
Karen Nielsdatter, død
Christen Poulsen, enke
Hendes børn med Jens Pedersen:
Christen Jensen, 16 år
Maren Jensdatter, 20 år
Afdødes søsters mand Clemen Michelsen af Asferg var formynder for børn.
 -----------------------------------------------------------------------------
559, 1081, 16. november 1757, Asferg sogn
Gjertrud Pedersdatter, død
Søren Nielsen, enke
Hendes moder Maren Sørensdatter
-----------------------------------------------------------------------------
560, 1084, 10. november 1757, Jennum, Spentrup sogn
Maren Madsdatter, død
Anders Christensen Bols,enke
Deres børn:
Christen Andersen, 30 år
Mds Andersen, 27 år
Simon Andersen, 24 år
Anne Andersdatter, 34 år
Maren Andersdatter ~ Niels Sørensen Smed i Spentrup
----------------------------------------------------------------------------- 
561, 1092, 9. januar 1756, Harridslev sogn
Enken Anne Pedersdatter, død
Laurids Rasmussen, død
Deres børn:
Peder Lauridsen, 15 år
Kirsten Lauridsdatter ~ Anders Fisker
-----------------------------------------------------------------------------

Dronningborg Rytterdistrikt
Skifteprotokol
1758-1763

----------------------------------------------------------------------------- 
562, 3, 10. januar 1758, Lem sogn
Anders Jensen Mariager, død
Malene Christensdatter, enke
Deres børn:
Jens Andersen, 4 år
Lavværge broder Anders Christensen, afdødes broder Peder Jensen af Lem
----------------------------------------------------------------------------- 
563, 8, 10 januar 1758, Lem sogn
Peder Lassen, død
Var til huse hos Morten Michelsen
Børn:
Lars Pedersen, 30 år
Peder Pedersen, 25 år
Christen Pedersen, 16 år
Kirsten Pedersdatter, 28 år
Kirsten Pedersdatter, 26 år
----------------------------------------------------------------------------- 
564, 10, 10. januar 1858, Lem sogn
Mads Jensen, død
Sophie Frandsdatter, enke
Deres børn:
Maren Madsdatter, 24 år
Kirsten Madsdatter, 22 år
Helle Madsdatter, 15 år
Lavværge var broderen Anders Frandsen
----------------------------------------------------------------------------- 
565, 15, 11. januar 1758 Hald sogn
Karen Christensdatter, død
Mads Christensen, enke
Børn:
1. ægteskab med Peder Christensen:
Inger Pedersdatter, 46 år
2. ægteskab med enkemanden:
Peder Madsen, 43 år, tømrer i Randers
Christen Madsen, 39 år
----------------------------------------------------------------------------- 
566, 17, 18. januar 1758, Haslund sogn
Kirsten Sørensdatter, død
Niels Pedersen Skougaard, enke
Børn:
Maren Nielsdatter, 7 år
Kirsten Nielsdatter, 4 år
----------------------------------------------------------------------------- 
567, 23, 18. januar 1758, Haslund sogn
Maren Sørensdatter, død
Søren Thomassen, enke
Børn:
Peder Sørensen, 31 år, gift i byen
Søren Sørensen, 23 år
Ellen Sørensdatter, 26 år
----------------------------------------------------------------------------- 
568, 28, 28. februar 1758, Romalt, Kristrup sogn
Mogens Sørensen, død
Kirsten Nielsdatter, enke
Christen Mogensen, 1½ år
Mette Mogensdatter, 14 år
Farbroder Rasmus Mogensen, tjener i Randers
----------------------------------------------------------------------------- 
569, 34, 30. februar 1758, Albæk sogn
Maren Byrgesdatter, død
Niels Fisker, død
Børn:
Anders Fisker, 36 år i Harridslev
Niels Nielsen, 14 år
Kirsten Nielsdatter ~ Jens Nielsen i Mellerup
Anne Nielsdatter
Maren Nielsdatter
----------------------------------------------------------------------------- 
570, 36, 24. april 1758, Harridslev sogn
Rasmus Andersen, død
Anne Nielsdatter, enke
Børn med Else Poulsdatter:
1) Anders Rasmussen, rytterbonde i Gimming
2) Karen Rasmusdatter, død ~ Anders Christensen i Mejlby, Harridslev sogn
2a) Christen Andersen, 15 år
2b) Karen Andersdatter, 13 år
Børn med enken:
Niels Rasmussen, 23 år
Else Rasmusdatter ~ Jens Bach i Gimming,
Kirsten Rasmusdatter ~ Anders Krog i Tjærby
Maren Rasmusdatter ~ Niels Andersen, Jennum, Spentrup sogn
Kirsten Rasmusdatter, 26 år i boet
----------------------------------------------------------------------------- 
571, 41, 20 april 1758, Linaa, Todbjerg sogn
Mette Christensdatter, død
Jep Sørensen Smed, enkemand
Deres børn:
Søren Jepsen, 23 år
Maren Jepsdatter, 18 år
Karen Jepsdatter, 14 år
----------------------------------------------------------------------------- 
572, 45, 1. maj 1758, Råsted sogn
Heile Thomassen, død
Mette Marie Madsdatter, enke
Børn:
Mette Marie Heilesdatter, 13 år
Anne Margrethe Heilesdatter, 6 år
Lavværge broder Ove Madsen i Spentrup
Afdødes broder Christen Thomassen i Kondrup
----------------------------------------------------------------------------- 
573, 49, 3 maj 1758, Ebbestrup, Ødum sogn
Maren Jensdatter, død
Niels Pedersen, enkemand
Deres børn:
Peder Nielsen, 10 år
Jens Nielsen, 6 år
Anne Nielsdatter, 8 år
Maren Nielsdatter, 3 år
Der nævnes skiftebrev af 20. april 1743 iht. Hvilket enkemanden skyldte indestående arv til søskende Peder Pedersen, Niels Pedersen og Maren Pedersdatter.
----------------------------------------------------------------------------- 
574, 56, 22 maj 1758, Horup, Todbjerg sogn
Maren Nielsdatter, død
Peder Nielsen Brægaard, enkemand
Deres børn:
Niels Pedersen, 28 år
Jens Pedersen, 23 år
Hans Pedersen, 13 år
Maren Pedersdatter ~ Rasmus Rasmussen i Brendstrup
----------------------------------------------------------------------------- 
575, 61, 14. juni 1758, Hadstrup, Spentrup sogn
Mette Christensdatter, død
Jens Christen Giedsted, enkemand
Hendes barn:
Søren Nielsen, 28, afdødes slegfredbarn, bortrømt
Fællesbørn:
Mouritz Jensen, 21 år, soldat
Kirsten Jensdatter, 16 år
----------------------------------------------------------------------------- 
576, 63, 14. juni 1758, Jennum, Spentrup sogn
Kirsten Jensdatter, død
Laurits Baggesen, skomager, enkemand
Ingen børn. Hendes arvinger:
1) søster Anne Jensdatter ~ Peder Jellen, urmager i Århus
2) søster Maren Jensdatter ~ Salomon Christian Eberhard i København
3) søster Maren Jensdatter, ugift i København
----------------------------------------------------------------------------- 
577, 66, 19. juli 1758, Terp, Vester Velling
Jens Frederiksen, død
Maren Jensdatter, enke
Deres børn:
Niels Jensen, 12 år
Kirsten Jensdatter, 20 år
Dorthe Jensdatter, 16 år
Anne Jensdatter, 9 år
Farbroder Christen Frederiksen
Der nævnes skiftebrev af 24. juli 1731 efter enkens 1. mand Niels Pedersens 2 døtre Appelone Nielsdatter og Mette Nielsdatter ~ Søren Jensen i Vester Velling
----------------------------------------------------------------------------- 
578, 71, 2. oktober 1758, Bjergby, Borup sogn
Maren Knudsdatter, død
Peder Nielsen Kaatrup, enkemand
Børn:
Niels Pedersen, 25 år
Knud Pedersen, 22 år
Bendia Pedersdatter ~ Christen Christensen i Hald
Kirsten Pedersdatter, 30 år
----------------------------------------------------------------------------- 
579, 78, 5 december 1758, Harridslev sogn
Anne Hansdatter, død
Jens Nielsen, enkemand
Deres børn:
Inger Jensdatter, 33 år, tjener i Munkdrup
Maren Jensdatter ~ Hans Jensen i Jennum, Spentrup sogn
Karen Jensdatter, 19 år, tjener Jens Moestrup her i byen
Hans Jensen, 21 år
Anne Jensdatter, 25 år
Maren Jensdatter, 11 år
Niels Jensen, 8 år
----------------------------------------------------------------------------- 
580, 81, 19. december 1758, Haslund sogn
Jens Pedersen Hvid, død
Anne Sørensdatter, enke
Børn:
Søren Jensen, 2 år
Peder Jensen, ½ år
Lavværge Iver Pedersen
Farbroder Peder Pedersen Hvid, ungkarl var formynder
----------------------------------------------------------------------------- 
581, 87, 8. januar 1759, Randrup, Gassum sogn
Johanne Pedersdatter, død
Niels Christensen, enke
Børn:
Christen Nielsen, 21 år
Peder Nielsen, 19 år
Laurs Nielsen, 7 år
Christen Nielsen, 5 år
----------------------------------------------------------------------------- 
582, 97, 7. november 1758, Kondrup, Borup sogn
Maren Christensdatter, død
Jens Michelsen, enkemand
Børn i 1. ægteskab med Christen Christensen:
Christen Christensen, 8 år
Barn med enkemanden:
Christen Jensen, 6 uger
----------------------------------------------------------------------------- 
583, 105, 31. januar 1759, Haslund sogn
Anne Pedersdatter, død
Anders Nielsen Bjerregaard, enkemand
Deres børn:
Niels Andersen, 19 år
Peder Andersen, 17 år
Jens Andersen, 16 år
Anne Andersdatter, ~ Peder Thomassen i Haslund
Johanne Andersdatter, 22 år
----------------------------------------------------------------------------- 
584, 110, 23. februar 1759, Lem sogn
Anne Poulsdatter, død
Christen Laursen Hundberg, enke
Hendes arvinger:
1) Halvsøster, slegfredbarn, Else Jensdatter ~ i København med en matros, ingen børn, formentlig død
2) Halvbroder Jens Laursen, slegfredsøn, død
2a) søn Niels Jensen, tjener i Tjærby, Gimming sogn
3) halvsøskendebarn Albredt Sørensen, Vorup, Sct. Mortens sogn var mødt
----------------------------------------------------------------------------- 
585, 113, 9. maj 1759, Mejlby, Linde sogn
Anders Christensen, død
Barn i 1. ægteskab med Karen Mondrupsdatter:
Anne Andersdatter, 28 år
Børn i 2. ægteskab med Karen Rasmusdatter, død
Christen Andersen, 17 år
Karen Andersdatter, 14 år
Farbroder Lars Christensen
----------------------------------------------------------------------------- 
586, 117, 10. maj 1759, ?????? (by og sogn ikke angivet)
Anne Sørensdatter, død
Jens Andersen Griis, enkemand
Børn:
Søren Jensen, 6 år
Christen Jensen, 3 år
Maren Jensdatter, 11 år
----------------------------------------------------------------------------- 
587, 121, 23 januar 1759, Mejlby sogn
Jørgen Christensen Fiil, ungkarl, død
Hans arvinger, en søster, Esther Christensdatter, død ~ Søren Poulsen i Mejlby, hendes barn: Christen Sørensen, 24 år
----------------------------------------------------------------------------- 
588, 126, 15. januar 1759, Mellerup sogn
Maren Pedersdatter, død
Hans Madsen, enkemand
Børn med afg. Jens Jensen:
Mette Jensdatter, 8 år
Anne Jensdatter, 7 år
Børn med Hans Madsen:
Kirsten Hansdatter, 2 år
Else Hansdatter, 5 uger
På vegne af 2 ældste børn mødte afdødes stedfader Christen Jensen Møller i Gjesinggaard Mølle.
----------------------------------------------------------------------------- 
589, 137, 28. juni 1759, Kaatrup, Asferg sogn
Maren Jensdatter, død
Ole Olesen, enkemand
Deres børn:
Jens Olesen, 24 år, i København hos farbroder Christen Olesen Brøgger
Ole Olesen, 22 år
Mads Olesen, 16 år, tjener i Helsted
Kield Olesen, 7 år
Birgitte Olesdatter, 19 år
Kirsten Olesdatter, 17 år
----------------------------------------------------------------------------- 
590, 140, 29. juni 1759, Gimming sogn
Hans Jensen Smed, død
Maren Nielsdatter, enke
Deres børn:
Jens Hansen, 25 år
Niels Hansen, 15 år
Christen Hansen, 12 år
----------------------------------------------------------------------------- 
591, 142, 26. september 1759, Gassum sogn
Johanne Jensdatter, død
Poul Christensen, tidligere hyrde, enkemand
Deres børn:
Christen Poulsen, 16 år
Maren Poulsdatter, 22 år
----------------------------------------------------------------------------- 
592, 143, 25 oktober 1759, Selling, Ødum sogn
Jens Mogensen, død
Maren Jensdatter, enke
Børn af 1 ægteskab med Mette Nielsdatter:
1 Johanne Jensdatter ~ Las Lassen i Røved
Ægteskabet med enken:
Jens Jensen, 19 år
Mogens Jensen, 15 år
Niels Jensen, 12 år
Mette Jensdatter, 11 år
Enkens broder Rasmus Jensen Kock i Taastrup, halvfarbroder Niels Mortensen af Selling
----------------------------------------------------------------------------- 
593, 148, 6. maj 1758, Hald sogn
Tjenestekarl Geert Madsen, død
Hans arvinger:
Moderen Dorthe Andersdatter i Mariager, stedse ugift, død, formentlig havde hun ingen søskende, eneste kendte slægtning var hendes farbroder Laurs Jensen, der efterlod sig 2 børn:
Kirsten Laursdatter ~ Peder Michelsen i Skødstrup
Maren Laursdatter ~ Jep Michelsen af Sem
----------------------------------------------------------------------------- 
594, 155, 4. februar 1760, Terp, Vester Velling
Niels Jensen, død hos sin moder sal. Jens Frederichsens enke Maren Jensdatter.
Andre arvinger:
Helsøster Kirsten Jensdatter ~ Jens Christensen Ilsøe
Helsøster Dorthe Jensdatter
Helsøster Anne Jensdatter
Halvsøster Mette Nielsdatter ~ Søren Jensen i Vester Velling
Halvsøster Appelone Nielsdatter
----------------------------------------------------------------------------- 
694, 157, 3. marts 1760, Helsted, Borup sogn
Søren Michelsen, død
Maren Nielsdatter, enke
Deres børn:
Michel Sørensen, 26 år
Mogens Sørensen, 13 år
Kirsten Sørensdatter, 21 år
Afdødes fader var Michel Christensen Bjergby, der på auktion ifølge skøde af 16. maj 1731 havde købt en parcel nr. 137 af Vestervang i Randers.
----------------------------------------------------------------------------- 
695, 161, 7. marts 1760, Kaatrup, Asferg sogn
Jens Nielsen, død
Karen Andersdatter, enke
Deres børn:
Niels Jensen, 28 år, overtager stedet
Anders Jensen, 23 år
Christen Jensen, 20 år
Søren Jensen, 17 år
Maren Jensdatter, 25 år
Enkens broder Christen Andersen
----------------------------------------------------------------------------- 
696, 165, 14. juni 1759, Sødov, Mellerup sogn
Rasmus Christensen, død
Maren Jensdatter, enke
Ingen børn. Søskende arver.
1) broder Hans Christensen, 29 år på stedet
2) søster Maren Christensdatter ~ Christen Jensen Ladefoged på Bjellerup Ladegaard
3) Kirsten Christensdatter, ugift, på stedet
Enkens fader var Jens Hvas af Vestrup, Albæk sogn
----------------------------------------------------------------------------- 
697, 173, 11. marts 1760, Vorup, Sct. Mortens sogn
Peder Jensen Schalstrup, død
Kirsten Nielsdatter, enke
Deres børn:
Jens Pedersen, gårdmand i Haslund.
Niels Pedersen, 28 år
Peder Pedersen, 20 år
Maren Pedersdatter, 27 år
Mette Pedersdatter, 22 år
----------------------------------------------------------------------------- 
698, 180, 12. mart 1760, Vorup, Sct. Mortens sogn
Christen Sørensen, død
Kirsten Jensdatter, enke
Deres børn:
Maren Christensdatter, 17 år
Maren Christensdatter d.y. 16 år
----------------------------------------------------------------------------- 
699, 186, 15. marts 1760, Helsted, Borup sogn
Christen Lassen, død
Ellen Christensdatter, enke
Deres børn:
Christen Christensen, 4 år
Anne Christensdatter, 1 år
Lavværge, broder Michel Christensen. For børnene var til stede ” deres Moders halv Morbroder Mads Jensen her af Byen”.
Farbroder Christen Lassen
----------------------------------------------------------------------------- 
700, 192, 21. marts 1760, Bjergby, Borup sogn
Maren Mogensdatter, død
Christen Jensen, enke
Børn med Søren Andersen:
Maren Sørensdatter, 31 år
Anne Sørensdatter, 28 år
Børn med enkemanden:
Anne Christensdatter, 11 år
Morbroder Søren Mogensen
----------------------------------------------------------------------------- 
701, 199, 30. april 1760, Harridslev sogn
Anders Christensen, død
Kirsten Pedersdatter, enke
Deres børn:
Christen Andersen, 28 år
Peder Andersen, 23 år
Else Andersdatter, 30 år ~ Jens Jensen her i byen
Dorthea Andersdatter, 19 år
Enkens broder Jens Pedersen af Lindberg
----------------------------------------------------------------------------- 
702, 204, 16. maj 1760, Hald sogn
Maren Jørgensdatter, død
Søren Hansen, død
Deres børn:
Anders Sørensen, 30 år
Jørgen Sørensen, 22 år
Ane Sørensdatter, 19 år
----------------------------------------------------------------------------- 
703, 207, 15. maj 1760, Gassum sogn
Ane Michelsdatter, død
Niels Pedersen Bols, enkemand
Børn med Søren Jensen Lykke:
Jens Sørensen, 35 år
Michel Sørensen, 21 år, i København
Ane Sørensdatter, ~ Christen Nielsen i byen
Kirsten Sørensdatter, 27 år
Ane Sørensdatter, 24 år
Der nævnes skiftebrev 1746
----------------------------------------------------------------------------- 
704, 219, 13 marts 1760, Mejlby sogn
Søren Poulsen , død
Maren Simonsdatter, enke
Hans børn med tidligere ægtefælle med Esther Christensen:
Christen Sørensen, 26 år
Børn af 2 ægteskab:
Simon Sørensen, 23 år
Poul Sørensen, 14 år
Inger Sørensdatter, 16 år
Esther Sørensdatter, 12 år
Enkens broder Poul Simonsen af Halling
----------------------------------------------------------------------------- 
705, 226, 18. juni 1760, Linde sogn
Jens Michelsen, død
Maren Pedersdatter, enke
Hans søskende arver:
Niels Michelsen, 38 år, på stedet
Dorthe Michelsdatter ~ Svend Jensen, her i byen
Maren Michelsdatter ~ Christen Krog, her i byen
Dorthe Michelsdatter ~ Christen Krog i Gimming
Halvsøster Karen Michelsdatter ~ Niels Skomager, Ildshøj, Tørslev sogn
Enkens broder Niels Pedersen Krog her af byen.
-----------------------------------------------------------------------------  
706, 232, 3 maj 1760, Mejlby sogn
Rasmus Nielsen Smed, død
Johanne Thomasdatter, enke
Deres børn:
Niels Rasmussen Smed i Harridslev, 36 år
Enkens broder Jens Thomassen fra Træl
-----------------------------------------------------------------------------  
707, 238, 2 juni 1760, Haarup, Todbjerg sogn
Maren Nielsdatter, død
Mogens Nielsen, enkemand
Deres barn:
Niels Mogensen ¾ år
-----------------------------------------------------------------------------  
708, 246, 30 maj 1760, Bygballe, Mejlby sogn
Niels Pedersen, død
Karen Knudsdatter, enke
Hans 7 børn:
1 ægteskab med Maren Rasmusdatter:
Rasmus Nielsen, 17 år
Niels Nielsen, 14 år
Inger Nielsdatter ~ Søren Hansen i Haarup
Kirsten Nielsdatter, 16 år
med Karen Knudsdatter:
Knud Nielsen, 1 ½ år
Zidsel Nielsdatter, 6 år
Anne Nielsdatter, 5 dage
Farbroder Peder Pedersen Elgaard af Røved
På børnene af 1 ægteskab deres vegne: Søren Balle af Halling, morbroder Anders Knudsen i Galten, Framlev herred
-----------------------------------------------------------------------------  
709, 256, 11. juli 1760, Kondrup, Borup sogn
Anders Christensen, død
Hans søskende arver:
1) Peder Christensen i Bjerregrav, død
1a) Ane Pedersdatter i København
2) Søren Christensen i Øster Kondrup
3) Jens Christensen i Kadstrup
4) Maren Christensdatter, død, var været gift
4a) Maren
4b) Ane den ældre
4c) Ane den yngre
4d) Giertrud Nielsdatter ~ Niels Christensen i Onsild
4e) Christen Nielsen i Balle Mølle i Vendsyssel
4f) Maren Nielsdatter, død ~ Gregers
4fa) Niels Gregersen
5) Bodil Christensdatter ~ Christen Thomassen i byen
-----------------------------------------------------------------------------  
710, 263, 28. juli 1760, Terp, Vester Velling
Kirsten Jensdatter, død
Jens Christensen Ilsøe, enkemand
Ingen børn. Arvinger:
1) moderen Maren Jensdatter
2) søster Dorthe Jensdatter, 18 år
3) Anne Jensdatter, 11 år
4) halvsøster Apelone Nielsdatter, 25 år
5) halvsøster Mette Nielsdatter ~ Søren Jensen i Vester Velling
Farbroder til 1-3 Christen Frederichsen
-----------------------------------------------------------------------------  
711, 268, 30. juli 1760, Lindberg, Harridslev sogn
Christen Jensen, død
Kirsten Andersdatter, enke
Deres børn:
Maren Christensdatter, 11 år
Anne Christensdatter, 8 år
Kirsten Christensdatter, 6 år
Kirsten Christensdatter, 3 år
Maren Christensdatter, 5 uger
Enkens broder ungkarl Anders Andersen her af byen. Farbrødre Anders Jensen og Morten Jensen
-----------------------------------------------------------------------------  
712, 275, 8. september 1760, Terp, Vester Veling
Dorthe Andersdatter, død
Peder Pedersen, død
Deres børn:
Anders Pedersen, 37 år
Simon Pedersen, 34 år
Mourits Pedersen, 27 år
Peder Pedersen, 16 år
Dorthe Pedersdatter 30 år ~ Peder Sørensen på Ulstrup Gods
Karen Pedersdatter, 24 år
Maren Pedersdatter, 21 år
-----------------------------------------------------------------------------  
713, 278, 22, september 1760, Lem sogn
Christen Jensen, død
Karen Jensdatter, enke
Deres børn:
Jens Christensen, 14 år
Maren Christensdatter, 17 år
-----------------------------------------------------------------------------  
714, 283, 22. oktober 1760, Albæk sogn
Mette Jensdatter, død
Christen Jensen, død
Deres børn:
Jens Christensen, 26 år
Maren Christensdatter, 23 år
-----------------------------------------------------------------------------  
715, 287, 30. april 1760, Lindberg, Harridslev sogn
Christen Jensen, død
Anne Christensdatter, død
Ingen børn.
Christen Jensens arvinger:
Søskende børn:
Frands Svendsen i Stangerup
Christen Svendsen i Enslev
Lars Svendsen i Sem
Intet at arve.
Anne Christensdatters arvinger var ukendte.
-----------------------------------------------------------------------------  
716, 291, 29. december 1760, Mellerup sogn
Peder Olesen, død
Anne Andersdatter, enke
Deres børn:
Anders Pedersen, 15 år
Ole Pedersen, 8 år
Else Pedersdatter
Karen Pedersdatter
Enkens broder Anders Christensen Hjuler
-----------------------------------------------------------------------------  
717, 295, 31. oktober 1760, Borup sogn
Anne Jensdatter, død
Christen Madsen, enkemand
Deres barn:
Mads Christensen, 14 år
-----------------------------------------------------------------------------  
718, 297, 27. februar 1761, Kousted sogn
Anne Sørensdatter, død
Mads Pedersen Klitte, enkemand
Søskende arver:
Søren Sørensen 27 år, soldat
Maren Sørensdatter, 32 år i Faarup
Enkemandens søster Johanne Pedersdatter.
-----------------------------------------------------------------------------  
719, 305, 28 november 1760, Mejlby sogn
Mette Laursdatter, død
Jørgen Nielsen, enkemand
Ingen børn, hendes arvinger:
1 søster Kirsten Laursdatter ~ Jens Bundte i Mejlby
2 søster Anne Laursdatter, død ~ Niels Jensen, død, Vissing
2a) Niels Jensen, 40 år, tjener i Mejlby
2b) Poul Nielsen, 32 år i Vissing
2c) Kirsten Nielsdatter ~ Peder Nielsen i Vissing
2d) Edel Nielsdatter ~ Jens Christensen skomager i Vissing
2e) Johanne Nielsdatter ~ Niels Munch i Mejlby
2f) Mette Madsdatter, tjener i Vinge
Jens Bundtes svigersøn Jens Mogensen var mødt
-----------------------------------------------------------------------------  
720, 312, 14 februar 1761, Haarup, Todbjerg sogn
Dorthe Nielsdatter, død
Jens Sørensen, enkemand
Deres 6 børn:
Søren Jensen, 39 år, i Haarup
Niels Jensen, 35 år, i Haarup
Anders Jensen, 25 år, i Haarup
Zidsel Jensdatter ~ Joen Nielsen i Bramstrup
Zidsel Jensdatter tjener i Todbjerg
Anne Jensdatter, hjemme
-----------------------------------------------------------------------------  
721, 318, 10. marts 1761, Svejstrup, Raasted sogn
Niels Michelsen, død
Mette Knudsdatter, enke
Deres børn:
Knud Nielsen, 31 år
Michel Nielsen, 25 år
Maren Nielsdatter ~ Christen Madsen i byen
Kirsten Nielsdatter ~ Niels Jensen ved Raasted
Kirsten Nielsdatter, 33 år
Inger Nielsdatter, 28 år
-----------------------------------------------------------------------------  
722, 325, 31. marts 1761, Mejlby, Linde sogn
Christen Griis, død
Anne Madsdatter, enke
Hans børn med Anne Christensdatter:
Christen Jensen, 33 år, men bortrømt for 4 år siden
Kirsten Jensdatter, 37 år, hos enken
Børn med enken:
Mads Jensen, 26 år
Christen Jensen, 21 år
Anne Jensdatter, 24 år
Maren Jensdatter, 18 år
Maren Jensdatter d.y., 13 år
-----------------------------------------------------------------------------  
723, 331, 4. maj 1761, Bjergby, Borup sogn
Peder Nielsen Kaatrup, død
Børn:
Knud Pedersen, 25 år
Kirsten Pedersdatter, 33 år
Bendia Pedersdatter ~ Christen Pedersen i Hald, som gav afkald 1758
-----------------------------------------------------------------------------  
724, 340, 6. maj 1761, Jennum, Spentrup sogn
Søren Andersen, død
Maren Andersdatter, enke
Deres børn:
Anders Sørensen, 15 år
Morten Sørensen,10 år
Anne Sørensdatter, 10 år
Dorthe Sørensdatter,6 år
Farbroder Niels Andersen i Lem
-----------------------------------------------------------------------------  
725, 347, 8. juli 1761, Kristrup sogn
Maren Jensdatter, død
Johan Frederichsen, enkemand
Deres børn:
Jens Johansen, 18 år
Niels Johansen, 16 år
Poul Johansen, 15 år
Frederich Johansen, 13 år
Karen Johansdatter ~ Niels Pedersen, husmand i Auning
-----------------------------------------------------------------------------  
726, 348, 29. juli 1761, Jennum, Spentrup sogn
Mette Christensdatter, død
Anders Sørensen Hougaard, enkemand
Hendes børn med Jørgen Jensen:
Jens Jørgensen, 19 år
Kirsten Jørgensdatter, 16 år
Maren Jørgensdatter, 10 år
Kirsten Jørgensdatter, 7 år
-----------------------------------------------------------------------------  
727, 357, 18. september 1761, Haslund sogn
Else Jensdatter, død
Niels Pedersen Skougaard, enkemand
Deres Børn:
Kirsten Nielsdatter, 2 år
-----------------------------------------------------------------------------  
728, 364, 25. september 1761, Hald sogn
Maren Mandrupsdatter, død
Christen Christensen, enkemand
Hendes søskende arver:
1) Maren Mandrupsdatter ~ Kield Pedersen i Hald
2) Inger Mandrupsdatter ~ Niels Jensen i Lindgaard Mølle
3) Mette Mandrupsdatter ~ Anders Jensen, vognmand i Randers
4) Kirsten Mandrupsdatter ~ Niels Jensen i Skalmstrup
5) Johanne Mandrupsdatter ~ Peder Nielsen i Tvede
6) Karen Mandrupsdatter, død ~ Anders Christensen i Mejlby
6a) Anne Christensdatter ~ Niels Christensen i Mejlby
-----------------------------------------------------------------------------  
729, 373, 21. oktober 1761, Harridslev sogn
Maren Andersdatter, død
Christen Andersen, enke
Deres børn:
Anders Christensen, 32 år
Jens Christensen 28 år
Anders Christensen, 20 år
Christen Christensen, 17 år
Maren Christensdatter, 28 år
Karen Christensdatter, 23 år
-----------------------------------------------------------------------------  
730, 375, 11. august 1761, Mellerup sogn
Niels Christensen Bødker, død
Karen Madsdatter, enke
Deres børn:
Anne Nielsdattetr, 19 år
Enkens broder Niels Madsen i byen
-----------------------------------------------------------------------------  
731, 381, 3. november 1761, Albæk sogn
Jens Nielsen, død
Mette Andersdatter, enke
Deres børn:
Niels Jensen, 18 år
Christen Jensen, 12, år
Anne Jensdatter, 20 år
-----------------------------------------------------------------------------  
732, 386, 27. november 1761, Asferg sogn
Anne Jensdatter, død
Anders Villadsen, enkemand
Hendes børn med Rasmus Christensen:
1) Niels Rasmussen, 56 år, bortrømt for 30 år siden
2) Mette Rasmusdatter ~ Niels Pedersen i Eistrup, Asferg sogn
3) Christen Rasmussen, 48 år, gift i byen
4) Jens Rasmussen, 42 år, bortrømt for 20 år siden
Børn med enken:
5) Villads Andersen, 20 år
-----------------------------------------------------------------------------  
733, 389, 8. januar 1762, Romalt, Kristrup sogn
Niels Sørensen Kaatrup, død
Birgitte Pedersdatter, enke
Deres børn:
Søren Nielsen, 17 år
Mads Nielsen, 12 år
Peder Nielsen, 8 år
Kirsten Nielsdatter, 16 år
Mette Nielsdatter, 14 år
Karen Nielsdatter, 10 år
Farbroder Søren Sørensen Kaatrup
-----------------------------------------------------------------------------  
734, 394, 5. januar 1762, Kousted sogn
Ungkarl Christen Rasmussen, død
Arvinger:
1) moderen Anne Christensdatter
2) broder Morten Rasmussen
3) søster Giertrud Rasmusdatter ~ Niels Sørensen i Raasted
4) Maren Rasmusdatter, 40 år
5) Anne Rasmusdatter, 30 år
-----------------------------------------------------------------------------  
735, 399, 18. juli 1761, Kristrup sogn
pige Kirsten Jensdatter, død
Søskende arver:
1) Christen Jensen Væver
2) Mette Jensdatter ~ Søren Olesen i Kristrup
3) Margrethe Jensdatter ~ Bonde Kieldsen i Romalt
4) Bodil Jensdatter ~ Christen Laursen i København
-----------------------------------------------------------------------------  
736, 403. 11. maj 1762, Vorup, Sct. Mortens sogn
Jens Olesen, død
Maren Nielsdatter, enke
Hans børn med Margrethe Jensdatter:
Ole Jensen, gårdmand i Haslund
Jens Jensen, 22 år
Peder Jensen, 14 år
Anne Jensdatter ~ Niels Christensen i Vorup
Johanne Jensdatter, 26 år, tjener hos Jens Hvid i Borup
Børn med enken:
Christen Jensen, 9år
Niels Jensen, 4 år
Marie Jensdatter, 3/4 år
-----------------------------------------------------------------------------  
737, 409, 14 april 1762, Selling, Ødum sogn
Peder Rasmussen Skomager, død
Anne Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Rasmus Pedersen, 6 år
Johanne Pedersdatter, 4 år
Peder Pedersen, 1 ½ år
Lavværge Niels Pedersen i Ebbestrup, formynder fadersøskendebarn Niels Mortensen af Selling
-----------------------------------------------------------------------------  
738, 416, 26 juni 1761, Linaa, Todbjerg sogn
Giertrud Sørensdatter, død
arvinger var hendes døtrebørn:
1 Inger Andersdatter, død ~ sl. Søren Christensen i Kraiberg
1a) Anders Sørensen, soldat, 26 år
tjener Anders Kok i Kraiberg
1b) Christen Sørensen, 21 år og soldat
1c) Maren Sørensdatter, 14 år, tjener i Astrup
2 Mette Andersdatter ~ Rasmus Jensen i Kraiberg, død
2a) Anders Rasmussen, 27 år
2b) Maren Rasmusdatter, 18 år
3 Kirsten Andersdatter ~ Las Ladsen Smed i Todbjerg, død
3a) Anders Lassen, 14 år
3b) Christen Lassen, 9 år
3c) Søren Lassen, 6 år
de 3 sidste hos stedfaderen Jens Sørensen i Todbjerg
-----------------------------------------------------------------------------  
739, 419, 14 juli 1762, Linaa, Todbjerg sogn
Inger Andersdatter, død
Hendes arvinger:
1 søster Inger Andersdatter, død
1a) Anders Sørensen
1b) Christen Sørensen
1c) Maren Sørensdatter
2 søster Mette Andersdatter, død
2a) Anders Rasmussen
2b) Karen Rasmusdatter
3 søster Kirsten Andersdatter, død
3a) Anders Lauridsen
3b) Christen Lauridsen
3c) Søren Lauridsen
-----------------------------------------------------------------------------  
740, 421, 26 september 1761, Todbjerg sogn
Bodil Andersdatter, død
Hendes børn:
Zidsel Jensdatter, død ~ Laurids Henriksen i Skødstrup?
Børn: Anna Lauridsdatter og Bodil Lauridsdatter, 7 år, hos Søren Jensen i Skødstrup
-----------------------------------------------------------------------------  
741, 425, 3. maj 1762, Mejlby sogn
Rasmus Simonsen, død
Johanne Jensdatter, enke
Deres børn:
Jesper Rasmussen, 16 år
Simon Rasmussen, 14 år
Hans Rasmussen, 10 år
Jens Rasmussen, 2 år
Maren Rasmusdatter, 7 år
Mads Madsen overtog fæstet, intet at arve.
-----------------------------------------------------------------------------  
742, 428, 7. juni 1762, Helsted, Borup sogn
Niels Sørensen, død
Kirsten Madsdatter, enke
Deres børn:
Mads Nielsen, 15 år
Anne Nielsdatter, 19 år
Kirsten Nielsdatter ~ Peder Laumann i Borup Mølle
Anne Nielsdatter, 22 år
Johanne Nielsdatter, 19 år
Farbroder Christen Madsen
-----------------------------------------------------------------------------  
743, 433, 28. juli 1762, Tånum sogn
Karen Jensdatter, død
Mads Mouritsen, enkemand
Deres børn:
Jens Madsen, 4 år
Laurits Madsen, 14 dage
Mette Madsdatter, 6 år
-----------------------------------------------------------------------------  
744, 442, 7. september 1762, Mejlby, Linde sogn
Ole Jensen, død
Anne Jensdatter, enke
Deres børn:
Jens Olesen, 7 år
Lavværge Christen Jensen fra Borup sogn
Farbroder Søren Jensen
-----------------------------------------------------------------------------  
745, 450, 8 november 1762, Linaa, Todbjerg sogn
Peder Christensen Krarup, hyrde, død
Anne Marie Christensdatter, enke
Deres børn:
Christen Pedersen, 8 år
Peder Pedersen, 3 år
Mette Pedersdatter, 14 år
Karen Pedersdatter, 11 år
-----------------------------------------------------------------------------  
746, 453, 28. august 1762, Haslund sogn
Iver Pedersen, død
Anne Pedersdatter, enke
Børn:
Peder Iversen, 17 år
Peder Iversen, 10 år
Ellen Iversdatter ~ Rasmus Christensen Hvas i Haslund
Enkens broder Jens Pedersen Skriver i Sønder Borup
----------------------------------------------------------------------------- 
747, 467, 26. august 1762, Hald sogn
Kirsten Nielsdatter, død
Christen Knudsen, enke
Deres børn:
Knud Christensen, 17 år
Kirsten Christensdatter, 15 år
-----------------------------------------------------------------------------  
748, 472, 7. februar 1763, Haslund sogn
Ellen Sørensdatter, død
Jens Christensen Smed, enkemand
Barn:
Christen Jensen, ½ år
-----------------------------------------------------------------------------  
749, 478, 21. marts 1763, Jennum, Gassum sogn
hyrde Ole Olesen, død
Anne Andersdatter, enke
Deres børn:
Ole Olesen, 25 år
Søren Olesen, 24 år
Else Olesdatter ~ Christen Nielsen, markmand i Randers
Anne Olesdatter, ugift
-----------------------------------------------------------------------------  
750, 481, 16. november 1762, Hald sogn
Peder Andersen Smed, død
Karen Pedersdatter, enke
Deres børn:
Thomas Pedersen, 19 år
Anders Pedersen, 10 år
-----------------------------------------------------------------------------  
751, 489, 22. marts 1763, Mejlby, Linde sogn
Anne Jensdatter, død
Børn:
Jens Olesen, 7 år
Farbroder Søren Jensen i Mejlby
-----------------------------------------------------------------------------  
752, 492, 23. marts 1763, Råsted sogn
hyrde Christen Madsen, død
Maren Hansdatter, enke
Deres børn:
Anne Christensdatter, 1½ år
-----------------------------------------------------------------------------  
753, 493, 6. juni 1763, Gimming sogn
Søren Christensen, død
Inger Jensdatter, enke
Deres børn:
Christen Sørensen, 9 år
Jens Sørensen, 6 år
Niels Sørensen, 12 år
Maren Sørensdatter, 11 år
Mette Sørensdatter, 4 år
-----------------------------------------------------------------------------  
754, 499, 1. juni 1763, Kondrup, Borup sogn
Anders Sørensen, død
Inger Jensdatter, enke
Børn med Maren Pedersdatter:
Søren Andersen, 11 år
Anne Andersdatter, 13 år
Anne Andersdatter, 9 år
Lavværge Morbroder Michel Pedersen i Dalbyover
-----------------------------------------------------------------------------  
755, 531, 21. marts 1763, Borup sogn
Karen Nielsdatter, død
Lars Michelsen, enke
Hendes arvinger:
Anders Nielsen
Christen Nielsen
Anne Nielsdatter, enke efter Knud Frandsen i Gassum
Maren Nielsdatter ~ Jørgen Christensen
Kirsten Nielsdatter ~ Rasmus Hansen, matros i København
Frands Knudsen her af byen var mødt på sin moders
-----------------------------------------------------------------------------  
756, 536, 21. juni 1763, Gassum sogn
Johanne Jensdatter, død
Christen Nielsen, enkemand
Deres børn:
Jens Christensen, 16 år
Niels Christensen, 12 år
-----------------------------------------------------------------------------  
757, 540, 28. juni 1763, Hald sogn
Søren Christensen, død
Kirsten Knudsdatter, enke
Deres børn:
Christen Sørensen, 19 år
Knud Christensen, 18 år
Søren Sørensen, 12 år
Jens Sørensen, 10 år
Peder Sørensen, 9 år
Christen Sørensen, 5 år
Karen Sørensdatter, 15 år
-----------------------------------------------------------------------------  
758, 547, 29. juni 1763, Hald sogn
Christen Hansen, død
Bendit Pedersdatter, enke
Deres børn:
Christen Christensen, 9 år
Anne Christensdatter, 13 år
Karen Christensdatter 6 år
Lavværge Anders Andersen af Hald
-----------------------------------------------------------------------------  
759, 554, 29. juni 1763, Hald sogn
Michel Jensen, død
Karen Pedersdatter, enke
Deres børn:
Karen Michelsdatter, 28 år
Anne Michelsdatter, 20 år
?Birte Michelsdatter, 18 år
Peder Michelsen, 16 år
----------------------------------------------------------------------------- 
SLUT